1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 336 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1579) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 18:30

Danh sách 336 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
131,72 USD
3.010.461 đ
8.026.227.860 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
711.218.130 USD
(8 exchanges)
5.98% 8%
26
2 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
6,27 USD
143.322 đ
6.270.936.053 USD
1.000.000.000
225.785.484 USD
(18 exchanges)
5.73% 2%
33
3 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
7,09 USD
162.042 đ
6.094.311.650 USD
864.009.945 (97%)
Tổng: 893.120.610
324.333.577 USD
(81 exchanges)
5.75% -3%
36
4 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
15,21 USD
347.625 đ
4.662.404.881 USD
306.893.775 (22%)
Tổng: 1.378.211.739
559.334.852 USD
(1 exchanges)
18.19% -18%
45
5 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,33 USD
7.623 đ
1.777.386.488 USD
5.911.076.911 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
216.014.748 USD
(34 exchanges)
6% 2%
80
6 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,85 USD
42.282 đ
1.720.918.120 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
414.900.776 USD
(53 exchanges)
14.85% 17%
82
7 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00644646 USD
147 đ
1.398.807.202 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
11.256.792 USD
(1 exchanges)
0.32% -15%
91
8 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,83 USD
18.888 đ
1.091.910.053 USD
1.816.950.691 (83%)
Tổng: 2.194.030.927
102.662.827 USD
(59 exchanges)
4.67% 8%
108
9 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,051777 USD
1.183 đ
762.026.633 USD
14.772.820.849 (70%)
Tổng: 21.000.000.000
37.715.055 USD
(53 exchanges)
7.02% 6%
132
10 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,80 USD
18.265 đ
709.642.093 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
80.549.501 USD
(24 exchanges)
7.43% 7%
136
11 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,088092 USD
2.013 đ
663.261.104 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
76.100.554 USD
(3 exchanges)
1.94% 4%
142
12 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,94 USD
158.614 đ
607.012.582 USD
67.990.857 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
78.935.452 USD
(0 exchanges)
9.7% 13%
148
13 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
2,17 USD
49.691 đ
420.766.546 USD
193.529.489 (67%)
Tổng: 289.770.792
88.561.214 USD
(6 exchanges)
7.02% -6%
157
14 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,30 USD
6.947 đ
532.589.851 USD
1.781.050.003 (47%)
Tổng: 3.801.538.156
39.187.921 USD
(11 exchanges)
2.33% 3%
162
15 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
832,04 USD
19.016.274 đ
527.648.149 USD
642.519 (6%)
Tổng: 10.000.000
35.909.191 USD
(0 exchanges)
11.57% 30%
163
16 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,75 USD
17.206 đ
516.596.168 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
75.678.636 USD
(23 exchanges)
6.41% 2%
164
17 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
12,60 USD
288.001 đ
289.828.577 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
107.923.630 USD
(0 exchanges)
5.41% 2%
184
18 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,060417 USD
1.381 đ
394.563.999 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
79.431.210 USD
(11 exchanges)
1.81% 2%
198
19 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,89 USD
20.367 đ
318.271.735 USD
351.815.555 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
45.337.476 USD
(23 exchanges)
6.18% 9%
231
20 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
28,03 USD
640.727 đ
421.803.478 USD
15.045.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
5.237.478 USD
(2 exchanges)
8.50% 12%
233
21 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,03856494 USD
881 đ
316.911.662 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
37.305.307 USD
(8 exchanges)
-14.63% 39%
235
22 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
2,22 USD
50.738 đ
313.451.832 USD
101.756.228 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
22.784.700 USD
(0 exchanges)
-2.4% 8%
236
23 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
2,38 USD
54.423 đ
293.446.036 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
38.412.646 USD
(1 exchanges)
21.03% 35%
257
24 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,20 USD
4.587 đ
248.559.432 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
54.662.881 USD
(1 exchanges)
3.97% 4%
268
25 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
1,00 USD
22.852 đ
241.782.116 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
3.395.608 USD
(4 exchanges)
15.26% 5%
270
26 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00000919 USD
0,2100 đ
236.727.574 USD
N/A
Tổng: 51.515.151.515.151
4.082.087 USD
(4 exchanges)
33.64% 25%
272
27 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,38 USD
8.781 đ
233.596.587 USD
620.993.425 (70%)
Tổng: 888.000.000
19.556.425 USD
(8 exchanges)
7.93% 40%
275
28 Biểu tượng logo của SuperFarm SuperFarm
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,78 USD
17.939 đ
223.673.701 USD
101.909.750 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
28.916.789 USD
(0 exchanges)
-1.16% 12%
280
29 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,10 USD
2.300 đ
217.302.406 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
30.047.887 USD
(1 exchanges)
10.9% 10%
286
30 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,37 USD
8.550 đ
211.615.682 USD
429.822.500 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
23.260.576 USD
(17 exchanges)
7.45% 11%
294
31 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,76 USD
17.354 đ
201.477.011 USD
282.786.730 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
8.263.101 USD
(7 exchanges)
12.9% 38%
304
32 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
9,02 USD
206.167 đ
171.191.212 USD
18.977.700 (38%)
Tổng: 50.000.000
4.836.487 USD
(0 exchanges)
5.36% 4%
321
33 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
7,68 USD
175.526 đ
165.660.431 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
12.243.548 USD
(1 exchanges)
6.54% -5%
340
34 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
2,21 USD
50.510 đ
161.726.593 USD
73.583.300 (15%)
Tổng: 500.000.000
9.184.819 USD
(1 exchanges)
19.67% 39%
347
35 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
4,51 USD
103.076 đ
156.193.111 USD
67.894.437 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
39.618.973 USD
(0 exchanges)
1.73% 0%
356
36 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,069288 USD
1.584 đ
148.340.971 USD
2.145.135.756
145.487.906 USD
(0 exchanges)
1.65% -9%
369
37 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
12,64 USD
288.887 đ
142.721.633 USD
12.425.348 (41%)
Tổng: 30.000.000
17.270.176 USD
(0 exchanges)
6.92% 22%
377
38 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,57 USD
12.935 đ
137.070.536 USD
208.096.290 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
9.213.122 USD
(3 exchanges)
10.45% 2%
388
39 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000003523 USD
0,0081 đ
128.821.762 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.417.994 USD
(3 exchanges)
8.69% 25%
397
40 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,73 USD
16.618 đ
110.927.002 USD
152.560.214 (5%)
Tổng: 3.000.000.000
4.513.399 USD
(1 exchanges)
-4.69% -17%
404
41 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
17,35 USD
396.534 đ
116.601.483 USD
6.738.825 (67%)
Tổng: 10.000.000
1.092.284 USD
(5 exchanges)
5.12% -5%
423
42 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
22,32 USD
510.124 đ
115.660.584 USD
5.163.534 (21%)
Tổng: 25.000.000
6.203.598 USD
(11 exchanges)
7.56% -9%
427
43 Biểu tượng logo của Splinterlands Splinterlands
07/2021 / Binance Smart Chain
SPS *
0,72 USD
16.458 đ
109.672.160 USD
103.187.459 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
3.465.495 USD
(1 exchanges)
-6.32% -17%
437
44 Biểu tượng logo của Efinity Efinity
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
1,39 USD
31.807 đ
76.238.285 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
10.107.347 USD
(2 exchanges)
-1.08% -10%
444
45 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,81 USD
41.368 đ
103.224.962 USD
56.973.177 (97%)
Tổng: 58.737.341
26.708.869 USD
(14 exchanges)
1.54% 8%
454
46 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,073291 USD
1.675 đ
99.556.493 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
11.010.046 USD
(2 exchanges)
26.72% 86%
461
47 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,22 USD
5.039 đ
95.152.509 USD
431.887.050 (21%)
Tổng: 2.040.000.000
81.861 USD
(11 exchanges)
-1.7% 24%
468
48 Biểu tượng logo của Define Define
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
2,00 USD
45.807 đ
83.718.617 USD
41.770.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
93.488.328 USD
(4 exchanges)
9.37% 18%
468
49 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
1,49 USD
33.993 đ
82.891.186 USD
55.731.803 (28%)
Tổng: 200.000.000
5.785.145 USD
(0 exchanges)
15.18% 35%
470
50 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
167,49 USD
3.828.052 đ
79.448.642 USD
474.340 (73%)
Tổng: 650.000
258.226 USD
(2 exchanges)
0.84% -2%
478
51 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,21 USD
4.800 đ
90.687.945 USD
555.329.992 (46%)
Tổng: 1.200.000.000
16.072.254 USD
(1 exchanges)
2.53% 10%
480
52 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Kusama Blockchain
RMRK *
8,25 USD
188.442 đ
78.328.727 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
2.606.405 USD
(1 exchanges)
-0.62% -14%
480
53 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
252,02 USD
5.759.917 đ
87.239.520 USD
345.849 (35%)
Tổng: 1.000.000
908.186 USD
(2 exchanges)
10.37% -1%
491
54 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,49 USD
11.120 đ
75.727.338 USD
155.639.646 (59%)
Tổng: 265.000.000
162.110 USD
(2 exchanges)
-0.76% -6%
492
55 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00283848 USD
65 đ
85.680.948 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
50.690 USD
(4 exchanges)
-1.98% 17%
496
56 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,72 USD
16.467 đ
74.146.521 USD
102.908.489
1.171.513 USD
(7 exchanges)
7.09% -0%
497
57 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
8,53 USD
194.937 đ
73.415.029 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
23.448.218 USD
(6 exchanges)
3.36% 2%
501
58 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,20 USD
4.544 đ
71.689.939 USD
360.586.652 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
5.713.863 USD
(6 exchanges)
3.79% 5%
506
59 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,0000034271 USD
0,0783 đ
68.541.271 USD
19.999.800.000.000 (2%)
Tổng: 999.990.000.000.000
91.917.875 USD
(0 exchanges)
1.07% 3%
516
60 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0437949697 USD
1.001 đ
57.828.118 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
1.882.372 USD
(0 exchanges)
-20.06% 47%
552
61 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
1,11 USD
25.263 đ
54.636.523 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
14.168.864 USD
(9 exchanges)
1.28% 3%
564
62 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONI *
3,46 USD
79.169 đ
54.186.317 USD
15.642.779 (6%)
Tổng: 270.000.000
15.879.948 USD
(4 exchanges)
-9.48% 22%
565
63 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
14,46 USD
330.550 đ
49.266.436 USD
3.406.395 (37%)
Tổng: 9.166.843
1.312.075 USD
(1 exchanges)
1.72% 10%
583
64 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FARA *
3,46 USD
79.086 đ
49.333.751 USD
14.256.948 (14%)
Tổng: 100.000.000
1.319.529 USD
(2 exchanges)
3.00% 3%
585
65 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,87 USD
19.966 đ
47.856.390 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
6.502.637 USD
(2 exchanges)
6.97% 6%
595
66 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,49 USD
11.280 đ
46.291.077 USD
93.790.380 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
21.323.844 USD
(1 exchanges)
-2.40% -18%
604
67 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,16 USD
3.562 đ
43.367.800 USD
278.270.642 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
3.647.587 USD
(7 exchanges)
14.85% 14%
615
68 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0468842459 USD
1.072 đ
41.584.448 USD
886.959.940 (11%)
Tổng: 7.771.000.000
832.959 USD
(7 exchanges)
-3.50% -13%
633
69 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
1,11 USD
25.471 đ
38.679.162 USD
34.705.981 (39%)
Tổng: 87.984.177
11.780.460 USD
(8 exchanges)
6.23% 9%
644
70 Biểu tượng logo của Chain Guardians Chain Guardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
1,03 USD
23.561 đ
36.466.088 USD
35.373.008 (29%)
Tổng: 120.000.000
2.903.914 USD
(1 exchanges)
0.84% 12%
658
71 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
3,19 USD
72.891 đ
36.320.521 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
174.982 USD
(6 exchanges)
2.62% -2%
662
72 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,34 USD
7.853 đ
36.506.371 USD
106.243.272 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
13.380.042 USD
(0 exchanges)
-10.56% -4%
663
73 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
1,48 USD
33.833 đ
34.857.743 USD
23.547.192 (59%)
Tổng: 40.000.000
11.716.606 USD
(9 exchanges)
4.48% 76%
676
74 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0100360863 USD
229 đ
34.230.912 USD
3.410.782.890 (94%)
Tổng: 3.646.271.241
39.137 USD
(6 exchanges)
4.53% -4%
678
75 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
100.571 USD
2.298.553.796 đ
30.372.489 USD
302 (96%)
Tổng: 315
45.766 USD
(2 exchanges)
9.33% -7%
708
76 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,73 USD
16.637 đ
28.799.095 USD
39.562.500 (26%)
Tổng: 150.000.000
1.518.134 USD
(3 exchanges)
9.17% 4%
723
77 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,67 USD
15.340 đ
27.559.359 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
7.338.809 USD
(2 exchanges)
-12.33% 193%
735
78 Biểu tượng logo của Cocos-BCX Cocos-BCX
08/2019 / Ethereum Blockchain
COCOS *
0,65 USD
14.836 đ
27.273.506 USD
42.015.868 (42%)
Tổng: 100.000.000
3.499.196 USD
(9 exchanges)
5.21% -1%
741
79 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,00659425 USD
151 đ
26.695.195 USD
4.048.253.331 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
2.817.410 USD
(2 exchanges)
-5.25% -35%
750
80 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0075505239 USD
173 đ
26.167.761 USD
3.465.688.103 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
9.059.002 USD
(4 exchanges)
-2.33% -6%
757
81 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BMON *
0,23 USD
5.182 đ
26.177.867 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
8.097.821 USD
(0 exchanges)
14.25% 4%
760
82 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0693416806 USD
1.585 đ
25.809.729 USD
372.210.897 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
2.538.124 USD
(0 exchanges)
6.58% 2%
762
83 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
3,19 USD
72.904 đ
25.779.145 USD
8.081.636 (95%)
Tổng: 8.500.000
1.593.851 USD
(1 exchanges)
4.20% -8%
763
84 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
21,05 USD
481.108 đ
24.800.219 USD
1.178.134 (24%)
Tổng: 5.000.000
536.763 USD
(1 exchanges)
3.64% 6%
776
85 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,030774258 USD
703 đ
22.543.543 USD
732.545.460 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
2.905.326 USD
(7 exchanges)
-0.54% 134%
790
86 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
1,80 USD
41.175 đ
22.423.403 USD
12.446.520 (59%)
Tổng: 21.000.000
2.062.421 USD
(0 exchanges)
18.53% 82%
801
87 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0195437337 USD
447 đ
22.057.693 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
12.281 USD
(1 exchanges)
0.38% -13%
810
88 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,14 USD
3.298 đ
22.049.738 USD
152.825.820 (76%)
Tổng: 200.000.000
160.836 USD
(7 exchanges)
3.63% 6%
811
89 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,0097168307 USD
222 đ
20.237.988 USD
2.082.776.594 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
1.244.212 USD
(0 exchanges)
11.53% 4%
828
90 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0003239842 USD
7,4047 đ
20.322.536 USD
62.726.929.487 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
13.491.398 USD
(1 exchanges)
-36.87% 804%
832
91 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0625648126 USD
1.430 đ
19.408.303 USD
310.211.151 (36%)
Tổng: 868.459.136
35.153 USD
(4 exchanges)
7.59% 16%
846
92 Biểu tượng logo của Seascape Crowns Seascape Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
8,39 USD
191.690 đ
18.564.014 USD
2.213.371 (22%)
Tổng: 10.000.000
1.668.340 USD
(3 exchanges)
3.20% 12%
858
93 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,034152116 USD
781 đ
17.076.058 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
2.783.386 USD
(1 exchanges)
-12.07% -23%
880
94 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,016400066 USD
375 đ
16.400.066 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
31.772 USD
(2 exchanges)
3.41% -13%
896
95 Biểu tượng logo của Fara Crystal Fara Crystal
05/2021 / Binance Smart Chain
FARA *
2,50 USD
57.138 đ
16.508.333 USD
11.361.187 (11%)
Tổng: 100.000.000
1.513.276 USD
(2 exchanges)
12.55% -11%
901
96 Biểu tượng logo của Crowns Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
5,83 USD
133.204 đ
12.579.110 USD
2.158.313 (22%)
Tổng: 10.000.000
1.394.920 USD
(3 exchanges)
1.05% 16%
902
97 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,42 USD
9.610 đ
15.571.702 USD
37.035.000 (7%)
Tổng: 500.000.000
2.478.889 USD
(1 exchanges)
0.02% 4%
918
98 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,31 USD
7.098 đ
14.968.316 USD
48.197.843 (62%)
Tổng: 77.303.932
31.468 USD
(3 exchanges)
5.88% 21%
933
99 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,29 USD
6.592 đ
14.820.778 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
242.506 USD
(4 exchanges)
7.38% 2%
937
100 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
407,57 USD
9.315.078 đ
11.412.041 USD
28.000
1.117.880 USD
(12 exchanges)
-1.88% 8%
943
101 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000001018 USD
0,0023 đ
13.693.148 USD
134.571.336.590.472 (13%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.182.576 USD
(0 exchanges)
1.68% 13%
954
102 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOON *
0,0167523615 USD
383 đ
13.284.761 USD
793.008.246 (79%)
Tổng: 997.959.688
3.347.527 USD
(1 exchanges)
-2.24% -9%
961
103 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
1,16 USD
26.399 đ
12.938.940 USD
11.202.090 (56%)
Tổng: 20.000.000
145.284 USD
(2 exchanges)
12.45% 17%
970
104 Biểu tượng logo của Fear NFTs Fear NFTs
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
1,27 USD
29.068 đ
8.307.977 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
2.716.101 USD
(2 exchanges)
-5.36% -6%
972
105 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XWG *
0,0637383402 USD
1.457 đ
12.397.107 USD
194.500.000 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
3.625.861 USD
(0 exchanges)
-3.67% -6%
982
106 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0504208449 USD
1.152 đ
11.981.000 USD
237.619.987 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
2.033.332 USD
(2 exchanges)
24.18% 30%
995
107 Biểu tượng logo của Ronin Gamez Ronin Gamez
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RONINGMZ *
0,0014522534 USD
33 đ
11.908.478 USD
8.200.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
222.748 USD
(0 exchanges)
8.49% -0%
1005
108 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
420,96 USD
9.621.054 đ
11.786.897 USD
28.000
545.013 USD
(12 exchanges)
1.73% 8%
1007
109 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,18 USD
4.187 đ
11.485.625 USD
62.695.687 (20%)
Tổng: 320.000.000
2.766.024 USD
(2 exchanges)
17.07% 33%
1014
110 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0094061094 USD
215 đ
11.020.100 USD
1.171.589.650 (23%)
Tổng: 5.000.000.000
39.864 USD
(0 exchanges)
-3.99% 4%
1031
111 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
21,30 USD
486.792 đ
10.831.764 USD
508.554
841.086 USD
(2 exchanges)
22.79% 60%
1033
112 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SKILL *
12,21 USD
279.121 đ
10.584.191 USD
866.657 (87%)
Tổng: 1.000.000
2.178.545 USD
(0 exchanges)
-9.81% -12%
1038
113 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
7.126 USD
162.856.064 đ
10.652.217 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
634.503 USD
(1 exchanges)
5.97% -16%
1039
114 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPET *
1,51 USD
34.404 đ
10.353.930 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
2.601.138 USD
(0 exchanges)
-3.84% -14%
1049
115 Biểu tượng logo của Step Hero Step Hero
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,80 USD
18.354 đ
10.400.550 USD
12.951.109 (13%)
Tổng: 100.000.000
1.599.572 USD
(0 exchanges)
1.98% 1%
1053
116 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0120794098 USD
276 đ
9.723.925 USD
805.000.000 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
5.986.764 USD
(1 exchanges)
-0.27% -18%
1066
117 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,15 USD
3.344 đ
9.274.816 USD
63.390.713 (41%)
Tổng: 155.157.120
1.166.254 USD
(0 exchanges)
16.36% 43%
1087
118 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0057883864 USD
132 đ
9.179.359 USD
1.585.823.425 (10%)
Tổng: 16.000.000.000
370.460 USD
(0 exchanges)
0.65% -19%
1095
119 Biểu tượng logo của Geeq Geeq
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEEQ *
0,89 USD
20.451 đ
9.169.252 USD
10.247.222 (10%)
Tổng: 100.000.000
175.253 USD
(8 exchanges)
2.28% 23%
1098
120 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,37 USD
8.374 đ
9.089.986 USD
24.810.137 (25%)
Tổng: 100.000.000
459.767 USD
(1 exchanges)
5.24% 33%
1100
121 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,33 USD
7.480 đ
9.065.901 USD
27.700.089 (28%)
Tổng: 100.000.000
9.366 USD
(0 exchanges)
8.02% -7%
1102
122 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0104624259 USD
239 đ
8.649.005 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
436.371 USD
(5 exchanges)
9.33% 19%
1120
123 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
8.587.012 USD
38.496.424.119.823.984
351.668 USD
(2 exchanges)
11.86% 94%
1124
124 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000085585 USD
0,1956 đ
8.558.546 USD
1.000.000.000.000
148.620 USD
(0 exchanges)
25.86% -2%
1128
125 Biểu tượng logo của Fear Fear
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
1,28 USD
29.332 đ
8.383.369 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
6.895.941 USD
(2 exchanges)
14.30% -8%
1133
126 Biểu tượng logo của Vidya Vidya
08/2020 / Ethereum Blockchain
VIDYA *
0,22 USD
4.918 đ
8.389.736 USD
38.990.028 (78%)
Tổng: 50.000.000
102.065 USD
(3 exchanges)
10.62% 7%
1136
127 Biểu tượng logo của Polker Polker
06/2021 / Ethereum Blockchain
PKR *
0,17 USD
3.853 đ
7.984.591 USD
47.360.134 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
3.036.052 USD
(0 exchanges)
-1.81% 85%
1147
128 Biểu tượng logo của Abyss Abyss
06/2018 / Ethereum Blockchain
ABYSS *
0,0314478575 USD
719 đ
7.191.021 USD
228.664.903 (45%)
Tổng: 508.628.132
273.278 USD
(13 exchanges)
-0.94% 12%
1183
129 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0001307054 USD
2,9873 đ
6.936.188 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
12.911 USD
(5 exchanges)
18.55% 15%
1195
130 Biểu tượng logo của Bunicorn Bunicorn
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNI *
0,24 USD
5.507 đ
6.759.066 USD
28.049.239 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
898.705 USD
(1 exchanges)
1.44% -25%
1199
131 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,0672380182 USD
1.537 đ
6.594.643 USD
98.079.082 (49%)
Tổng: 200.000.000
177.544 USD
(2 exchanges)
0.40% 28%
1209
132 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,16 USD
3.757 đ
6.517.668 USD
39.651.456 (26%)
Tổng: 150.000.000
901.908 USD
(0 exchanges)
3.89% 3%
1210
133 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0621258825 USD
1.420 đ
6.459.778 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
899.526 USD
(2 exchanges)
11.81% -2%
1212
134 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0269256194 USD
615 đ
6.370.608 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
9.755 USD
(7 exchanges)
2.88% 17%
1215
135 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RUNE *
327,08 USD
7.475.463 đ
6.312.663 USD
19.300 (86%)
Tổng: 22.530
169.021 USD
(0 exchanges)
36.57% 52%
1216
136 Biểu tượng logo của Unicly Hashmasks Collection Unicly Hashmasks Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UMASK *
0,0601321569 USD
1.374 đ
6.013.216 USD
100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 18%
1236
137 Biểu tượng logo của Smaugs NFT Smaugs NFT
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMG *
0,16 USD
3.707 đ
5.676.235 USD
35.000.000 (35%)
Tổng: 100.000.000
339.129 USD
(0 exchanges)
-1.08% 4%
1254
138 Biểu tượng logo của NFT NFT
08/2020 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,15 USD
3.506 đ
5.655.621 USD
36.863.404 (41%)
Tổng: 88.888.888
43.947 USD
(1 exchanges)
10.27% 37%
1258
139 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,10 USD
2.307 đ
5.416.091 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
524.943 USD
(3 exchanges)
-3.42% 1%
1263
140 Biểu tượng logo của Unicly Mystic Axies Collection Unicly Mystic Axies Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UAXIE *
0,53 USD
12.223 đ
5.347.857 USD
10.000.000
3.613 USD
(0 exchanges)
11.26% 10%
1271
141 Biểu tượng logo của Lympo Market Token Lympo Market Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LMT *
0,16 USD
3.634 đ
4.878.372 USD
30.677.566 (2%)
Tổng: 1.250.000.000
358.151 USD
(0 exchanges)
12.91% 9%
1300
142 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0006776061 USD
15,4867 đ
4.975.452 USD
7.342.691.560 (5%)
Tổng: 159.158.246.060
4.085.263 USD
(0 exchanges)
-21.77% -16%
1302
143 Biểu tượng logo của Corra.Finance Corra.Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORA *
3,24 USD
74.108 đ
4.863.811 USD
1.500.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
94.649 USD
(0 exchanges)
1.95% -10%
1303
144 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0017375167 USD
40 đ
4.684.324 USD
2.695.987.999 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
100.982 USD
(3 exchanges)
2.97% -8%
1308
145 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
479,38 USD
10.956.190 đ
4.274.657 USD
8.917 (89%)
Tổng: 10.000
31.655 USD
(1 exchanges)
10.70% 12%
1337
146 Biểu tượng logo của Kalmar Kalmar
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALM *
1,33 USD
30.503 đ
4.191.707 USD
3.140.681 (31%)
Tổng: 10.000.000
331.789 USD
(1 exchanges)
-4.75% -8%
1341
147 Biểu tượng logo của Name Change Token Name Change Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0819467686 USD
1.873 đ
4.239.960 USD
51.740.419
109.795 USD
(0 exchanges)
27.81% -28%
1342
148 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0575121766 USD
1.314 đ
3.904.838 USD
67.895.854 (3%)
Tổng: 2.008.574.001
219.438 USD
(0 exchanges)
4.57% 6%
1364
149 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0063960361 USD
146 đ
3.887.535 USD
607.803.742 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
8.503 USD
(3 exchanges)
8.75% 18%
1366
150 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0143696521 USD
328 đ
3.738.070 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
21.597 USD
(2 exchanges)
20.90% 28%
1376
151 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0004119032 USD
9,4140 đ
3.710.636 USD
9.008.514.216 (41%)
Tổng: 22.020.096.000
147.997 USD
(2 exchanges)
7.37% -1%
1378
152 Biểu tượng logo của Portion Portion
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRT *
0,0120575618 USD
276 đ
3.708.428 USD
307.560.371 (21%)
Tổng: 1.500.000.000
12.621 USD
(1 exchanges)
9.94% -15%
1381
153 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
1.654 USD
37.807.285 đ
3.689.200 USD
2.230
5.984 USD
(0 exchanges)
10.69% 13%
1382
154 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0118437072 USD
271 đ
3.631.962 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
277.621 USD
(0 exchanges)
-2.70% -10%
1384
155 Biểu tượng logo của Phantasma Energy Phantasma Energy
10/2020 / Ethereum Blockchain
KCAL *
0,0559716958 USD
1.279 đ
3.562.480 USD
63.647.881
22.195 USD
(1 exchanges)
4.51% 10%
1390
156 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,028273358 USD
646 đ
3.424.339 USD
121.115.389 (79%)
Tổng: 154.118.557
11.255 USD
(1 exchanges)
10.67% 1%
1407
157 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,12 USD
2.678 đ
3.362.520 USD
28.695.751 (6%)
Tổng: 500.000.000
430.423 USD
(3 exchanges)
16.04% 7%
1410
158 Biểu tượng logo của Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,073388954 USD
1.677 đ
3.339.658 USD
45.506.276 (9%)
Tổng: 500.000.000
150.456 USD
(4 exchanges)
-14.39% -1%
1412
159 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,058675263 USD
1.341 đ
3.306.767 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
1.072.880 USD
(0 exchanges)
-0.76% -18%
1413
160 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
37,37 USD
854.078 đ
3.116.181 USD
83.389 (83%)
Tổng: 100.000
11.110 USD
(1 exchanges)
11.61% 9%
1434
161 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
164,47 USD
3.758.945 đ
2.999.212 USD
18.236 (91%)
Tổng: 20.000
300.776 USD
(3 exchanges)
44.25% 54%
1450
162 Biểu tượng logo của TheForce Trade TheForce Trade
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOC *
0,0349355734 USD
798 đ
2.801.833 USD
80.200.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
332.197 USD
(0 exchanges)
8.51% -9%
1475
163 Biểu tượng logo của CHADS VC CHADS VC
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHADS *
0,059687511 USD
1.364 đ
2.792.672 USD
46.788.218 (69%)
Tổng: 67.951.462
129 USD
(1 exchanges)
11.46% 15%
1478
164 Biểu tượng logo của HeroFi HeroFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEROEGG *
0,0321921889 USD
736 đ
2.775.816 USD
86.226.371 (17%)
Tổng: 520.000.000
520.063 USD
(2 exchanges)
3.02% 7%
1481
165 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
3,91 USD
89.440 đ
2.758.042 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 7%
1487
166 Biểu tượng logo của TopBidder TopBidder
04/2021 / Ethereum Blockchain
BID *
0,42 USD
9.535 đ
2.697.447 USD
6.465.474 (6%)
Tổng: 100.000.000
1.156.426 USD
(0 exchanges)
-38.29% -28%
1495
167 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,40 USD
9.178 đ
2.593.565 USD
6.458.210 (7%)
Tổng: 95.000.000
113.755 USD
(0 exchanges)
-1.37% -2%
1505
168 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
109,81 USD
2.509.706 đ
2.481.594 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
83.565 USD
(1 exchanges)
5.35% 1%
1517
169 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,17 USD
3.870 đ
2.473.051 USD
14.603.484 (15%)
Tổng: 100.000.000
964.053 USD
(0 exchanges)
-1.67% 1%
1520
170 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,20 USD
4.637 đ
2.440.756 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
48.468 USD
(0 exchanges)
4.86% -5%
1526
171 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
1,77 USD
40.510 đ
2.442.306 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
734.721 USD
(1 exchanges)
12.40% -2%
1527
172 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
1,87 USD
42.626 đ
2.193.365 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
273.063 USD
(1 exchanges)
12.85% 15%
1544
173 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
44,27 USD
1.011.870 đ
2.213.670 USD
50.000
74.994 USD
(1 exchanges)
-8.83% -5%
1545
174 Biểu tượng logo của Playcent Playcent
03/2021 / Ethereum Blockchain
PCNT *
0,082037248 USD
1.875 đ
2.184.334 USD
26.626.123 (44%)
Tổng: 60.000.000
36.940 USD
(0 exchanges)
10.77% 14%
1553
175 Biểu tượng logo của Kryptomon Kryptomon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KMON *
0,0324903324 USD
743 đ
2.166.888 USD
66.693.305 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
274.349 USD
(1 exchanges)
-7.06% -39%
1554
176 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0027004526 USD
62 đ
2.067.950 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
515 USD
(1 exchanges)
-13.50% -8%
1576
177 Biểu tượng logo của Coin Artist Coin Artist
09/2020 / Ethereum Blockchain
COIN *
1,79 USD
40.975 đ
1.938.194 USD
1.081.093 (31%)
Tổng: 3.470.000
1.278 USD
(1 exchanges)
12.64% 13%
1596
178 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
138,22 USD
3.159.123 đ
1.935.144 USD
14.000
1.112 USD
(2 exchanges)
10.25% -23%
1597
179 Biểu tượng logo của DeFi Social Gaming DeFi Social Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
211,34 USD
4.830.137 đ
1.585.037 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
115.052 USD
(1 exchanges)
2.40% 88%
1614
180 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
236,44 USD
5.403.801 đ
1.773.288 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
17.437 USD
(1 exchanges)
7.13% -14%
1631
181 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,15 USD
3.322 đ
1.755.943 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
214.613 USD
(0 exchanges)
0.54% 12%
1635
182 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
72,71 USD
1.661.820 đ
1.750.659 USD
24.077 (86%)
Tổng: 28.000
5.529 USD
(1 exchanges)
16.00% 12%
1636
183 Biểu tượng logo của Tapmydata Tapmydata
02/2021 / Ethereum Blockchain
TAP *
0,12 USD
2.758 đ
1.712.475 USD
14.189.097 (14%)
Tổng: 100.000.000
27.564 USD
(0 exchanges)
11.27% 36%
1647
184 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0591056195 USD
1.351 đ
1.671.529 USD
28.280.370 (67%)
Tổng: 42.000.000
5.451 USD
(4 exchanges)
2.88% 19%
1653
185 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
7.463 USD
170.560.367 đ
1.622.449 USD
217 (45%)
Tổng: 480
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 32%
1667
186 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0555948211 USD
1.271 đ
1.570.576 USD
28.250.407 (28%)
Tổng: 102.638.297
115.091 USD
(1 exchanges)
15.31% 20%
1678
187 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
37,50 USD
857.100 đ
1.462.564 USD
39.000
7.248 USD
(1 exchanges)
7.16% 2%
1704
188 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTT *
15,49 USD
354.064 đ
1.413.404 USD
91.236 (9%)
Tổng: 1.000.000
118.728 USD
(0 exchanges)
-2.42% -11%
1719
189 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0644461806 USD
1.473 đ
1.289.029 USD
20.001.635 (20%)
Tổng: 100.000.000
44.256 USD
(3 exchanges)
1.37% 6%
1745
190 Biểu tượng logo của $LONDON $LONDON
08/2021 / Ethereum Blockchain
LONDON *
0,0280868836 USD
642 đ
1.279.575 USD
45.557.740
1.593 USD
(0 exchanges)
9.75% -5%
1751
191 Biểu tượng logo của Unicly Aavegotchi Astronauts Collection Unicly Aavegotchi Astronauts Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UGOTCHI *
1,24 USD
28.385 đ
1.241.969 USD
1.000.000
1.097 USD
(0 exchanges)
10.25% -12%
1765
192 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0214813113 USD
491 đ
1.222.754 USD
56.921.773
147 USD
(4 exchanges)
1.97% 21%
1769
193 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCB *
37,27 USD
851.824 đ
1.216.785 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
69.637 USD
(0 exchanges)
14.54% 1%
1770
194 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0897068449 USD
2.050 đ
1.211.042 USD
13.500.000 (7%)
Tổng: 200.000.000
7.202 USD
(0 exchanges)
12.72% 10%
1776
195 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
619,26 USD
14.153.089 đ
1.189.590 USD
1.921
4.391 USD
(1 exchanges)
9.65% 3%
1778
196 Biểu tượng logo của NFTify NFTify
06/2021 / Ethereum Blockchain
N1 *
0,0570886946 USD
1.305 đ
1.162.442 USD
20.362.031 (10%)
Tổng: 200.000.000
14.616 USD
(0 exchanges)
1.58% 55%
1781
197 Biểu tượng logo của SOTA Finance SOTA Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
SOTA *
0,0274987569 USD
628 đ
1.099.808 USD
39.994.844 (40%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
9.60% 10%
1799
198 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
2,20 USD
50.266 đ
1.071.772 USD
487.310 (24%)
Tổng: 2.000.000
7.798 USD
(0 exchanges)
5.69% 20%
1805
199 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,13 USD
3.063 đ
1.056.448 USD
7.882.899 (20%)
Tổng: 40.000.000
11.123 USD
(2 exchanges)
5.84% 11%
1808
200 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0170445029 USD
390 đ
966.763 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
29.879 USD
(0 exchanges)
8.10% -6%
1839
201 Biểu tượng logo của Azuki Azuki
11/2020 / Ethereum Blockchain
AZUKI *
0,0841105687 USD
1.922 đ
949.186 USD
11.284.984 (100%)
Tổng: 11.310.690
29.322 USD
(1 exchanges)
11.68% 3%
1845
202 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,0701308781 USD
1.603 đ
798.318 USD
11.383.253 (11%)
Tổng: 100.000.000
105.589 USD
(0 exchanges)
4.21% 0%
1896
203 Biểu tượng logo của 0xcert 0xcert
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZXC *
0,0022551204 USD
52 đ
774.774 USD
343.562.130
91.550 USD
(3 exchanges)
-0.25% -1%
1907
204 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,15 USD
3.428 đ
734.104 USD
4.893.674
154 USD
(2 exchanges)
-9.14% -6%
1926
205 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
747,71 USD
17.088.809 đ
724.344 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
922 USD
(1 exchanges)
11.22% 9%
1929
206 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,11 USD
2.408 đ
687.711 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
1.546 USD
(2 exchanges)
11.61% 6%
1950
207 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0007537486 USD
17,2269 đ
673.452 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
3 USD
(1 exchanges)
8.26% 21%
1953
208 Biểu tượng logo của MU DANK MU DANK
03/2021 / Ethereum Blockchain
DANK *
0,0301564278 USD
689 đ
659.683 USD
21.875.375 (44%)
Tổng: 50.000.000
4.872 USD
(0 exchanges)
18.19% 83%
1959
209 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
94,61 USD
2.162.411 đ
602.823 USD
6.371 (11%)
Tổng: 60.000
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 9%
1985
210 Biểu tượng logo của Wrapped Basic CryptoKitties Wrapped Basic CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WCK *
9,15 USD
209.198 đ
600.547 USD
65.610
58 USD
(0 exchanges)
11.95% 13%
1987
211 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0009159422 USD
20,9339 đ
541.780 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
1 USD
(4 exchanges)
-6.21% -35%
2012
212 Biểu tượng logo của Gourmet Galaxy Gourmet Galaxy
02/2021 / Ethereum Blockchain
GUM *
0,16 USD
3.649 đ
528.883 USD
3.312.145 (17%)
Tổng: 20.000.000
314.196 USD
(4 exchanges)
0.27% 1%
2019
213 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
48,12 USD
1.099.713 đ
496.615 USD
10.321 (49%)
Tổng: 21.000
14.829 USD
(0 exchanges)
78.83% 90%
2035
214 Biểu tượng logo của Showcase Showcase
08/2020
SHO
0,0192061381 USD
439 đ
485.907 USD
25.299.553 (21%)
Tổng: 120.000.000
78.780 USD
(0 exchanges)
-7.32% 67%
2038
215 Biểu tượng logo của ETHERLAND ETHERLAND
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0228593722 USD
522 đ
431.610 USD
18.881.105 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
931 USD
(3 exchanges)
15.11% 23%
2070
216 Biểu tượng logo của Clash Token Clash Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCT *
0,24 USD
5.381 đ
415.922 USD
1.766.500 (18%)
Tổng: 10.000.000
1.205 USD
(0 exchanges)
6.34% 35%
2082
217 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0176250266 USD
403 đ
400.256 USD
22.709.513 (53%)
Tổng: 42.707.233
66 USD
(2 exchanges)
-22.10% 57%
2093
218 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
13,47 USD
307.924 đ
377.242 USD
28.000
1.430 USD
(1 exchanges)
15.69% 28%
2100
219 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
5,22 USD
119.261 đ
325.325 USD
62.345 (6%)
Tổng: 1.000.000
15.190 USD
(1 exchanges)
-1.80% -1%
2120
220 Biểu tượng logo của Unicly Doki Doki Collection Unicly Doki Doki Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDOKI *
0,0003134136 USD
7,1631 đ
313.414 USD
1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 11%
2153
221 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
13,76 USD
314.474 đ
288.407 USD
20.960 (87%)
Tổng: 24.000
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 18%
2171
222 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
834,45 USD
19.071.331 đ
283.713 USD
340
9.782 USD
(1 exchanges)
15.29% -10%
2174
223 Biểu tượng logo của Unicly Chris McCann Collection Unicly Chris McCann Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UCM *
0,28 USD
6.360 đ
278.264 USD
1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 5%
2178
224 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBONK *
0,0536342725 USD
1.226 đ
160.903 USD
3.000.000
5.318 USD
(1 exchanges)
7.78% -1%
2298
225 Biểu tượng logo của 1MillionNFTs 1MillionNFTs
04/2021 / Ethereum Blockchain
1MIL *
1,24 USD
28.255 đ
148.352 USD
120.000 (1%)
Tổng: 10.000.000
539.466 USD
(0 exchanges)
0.56% -6%
2307
226 Biểu tượng logo của srnArt Gallery srnArt Gallery
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SACT *
0,0327124743 USD
748 đ
130.850 USD
4.000.000 (80%)
Tổng: 5.000.000
4.649 USD
(0 exchanges)
8.50% 10%
2330
227 Biểu tượng logo của Twinci Twinci
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TWIN *
0,65 USD
14.812 đ
129.621 USD
200.000 (4%)
Tổng: 5.000.000
55.658 USD
(0 exchanges)
-0.28% 14%
2333
228 Biểu tượng logo của Cubiex Power Cubiex Power
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBIX-P *
0,77 USD
17.557 đ
129.517 USD
168.605 (0%)
Tổng: 55.000.000
171 USD
(0 exchanges)
-1.45% -6%
2334
229 Biểu tượng logo của Unicly Genesis Collection Unicly Genesis Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UUNICLY *
0,12 USD
2.772 đ
121.282 USD
1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 15%
2349
230 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0005865448 USD
13,4055 đ
73.136 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-49.45% -50%
2430
231 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
650,00 USD
14.855.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
38.705.932 USD
(1 exchanges)
0.42% -13%
2716
232 Biểu tượng logo của GemGuardian GemGuardian
09/2021 / Binance Smart Chain
GEMG *
1,43 USD
32.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.137.124 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2753
233 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,42 USD
9.577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.218.131 USD
(2 exchanges)
6.67% 67%
2801
234 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EMPIRE *
0,0243392931 USD
556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.713.773 USD
(0 exchanges)
31.45% 247%
2834
235 Biểu tượng logo của Heroes & Empires Heroes & Empires
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HE *
0,39 USD
8.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.211.488 USD
(3 exchanges)
-7.99% 27%
2855
236 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
2,79 USD
63.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.555.574 USD
(0 exchanges)
6.36% 71%
2889
237 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BP *
0,57 USD
13.008 đ
0 USD
N/A
2.477.973 USD
(3 exchanges)
-4.70% -16%
2892
238 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,021872005 USD
500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.037.655 USD
(1 exchanges)
-1.00% -5%
2923
239 Biểu tượng logo của Kollect Kollect
09/2021 / Ethereum Blockchain
KOL *
0,15 USD
3.332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.824.149 USD
(2 exchanges)
13.67% -26%
2943
240 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,15 USD
3.344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.620.815 USD
(0 exchanges)
-3.58% 8%
2963
241 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEMG *
1,65 USD
37.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.573.963 USD
(1 exchanges)
3.57% -30%
2974
242 Biểu tượng logo của Battle Pets Battle Pets
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,0971886433 USD
2.221 đ
0 USD
N/A
1.454.702 USD
(0 exchanges)
-16.63% -43%
2989
243 Biểu tượng logo của ZOO Crypto World ZOO Crypto World
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,59 USD
13.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
1.440.469 USD
(1 exchanges)
3.54% 18%
2992
244 Biểu tượng logo của CryptoZoo  (new) CryptoZoo (new)
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0001002055 USD
2,2902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
1.357.775 USD
(1 exchanges)
2.07% -10%
3005
245 Biểu tượng logo của ZOO - Crypto World ZOO - Crypto World
07/2021 / Binance Smart Chain
ZOO *
0,39 USD
8.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
923.380 USD
(1 exchanges)
-5.22% 3%
3015
246 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
2,33 USD
53.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
788.537 USD
(5 exchanges)
-11.87% -15%
3040
247 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0685345684 USD
1.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.165.041 USD
(1 exchanges)
-19.42% -17%
3052
248 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0100721328 USD
230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
1.133.344 USD
(2 exchanges)
-4.59% -50%
3075
249 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0411918487 USD
941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.028.246 USD
(0 exchanges)
-2.86% -6%
3088
250 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLT *
2,67 USD
61.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
988.387 USD
(1 exchanges)
-1.60% 15%
3095
251 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,14 USD
3.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
948.305 USD
(0 exchanges)
-5.16% 13%
3110
252 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,64 USD
14.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
838.080 USD
(0 exchanges)
1.74% -10%
3144
253 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,66 USD
14.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
788.760 USD
(2 exchanges)
2.57% 0%
3160
254 Biểu tượng logo của XP NETWORK XP NETWORK
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XPNET *
0,0422014571 USD
965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
776.176 USD
(1 exchanges)
-3.78% -9%
3168
255 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,0266484317 USD
609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
761.985 USD
(1 exchanges)
-3.14% -10%
3179
256 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,0002961486 USD
6,7685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
693.629 USD
(3 exchanges)
17.57% 22%
3203
257 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XCV *
0,68 USD
15.623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
653.192 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3222
258 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
06/2021 / Ethereum Blockchain
MEM *
0,32 USD
7.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
625.594 USD
(2 exchanges)
30.55% 19%
3234
259 Biểu tượng logo của IOI IOI
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
1,79 USD
40.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
491.644 USD
(5 exchanges)
1.49% -3%
3275
260 Biểu tượng logo của QORPO QORPO
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
1,72 USD
39.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
561.362 USD
(5 exchanges)
3.60% -3%
3278
261 Biểu tượng logo của DinoX DinoX
07/2021 / Ethereum Blockchain
DNXC *
0,36 USD
8.270 đ
0 USD
N/A
540.330 USD
(3 exchanges)
-5.29% -13%
3290
262 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
301,55 USD
6.892.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
537.138 USD
(2 exchanges)
5.18% 4%
3306
263 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEDA *
0,0004110809 USD
9,3953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
472.642 USD
(0 exchanges)
1.66% -15%
3328
264 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,11 USD
2.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
406.737 USD
(0 exchanges)
-4.35% 7%
3375
265 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,85 USD
19.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
406.780 USD
(2 exchanges)
-2.90% 181%
3381
266 Biểu tượng logo của AirNFTs AirNFTs
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AIRT *
0,0300694757 USD
687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
387.634 USD
(1 exchanges)
11.49% -1%
3397
267 Biểu tượng logo của Lelouch Lamperouge Lelouch Lamperouge
10/2021 / Ethereum Blockchain
Lelouch *
0,00675898 USD
154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
335.895 USD
(2 exchanges)
-2.28% -10%
3448
268 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DND *
1,39 USD
31.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
310.324 USD
(0 exchanges)
-1.89% 1%
3476
269 Biểu tượng logo của Step Hero Soul Step Hero Soul
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,12 USD
2.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.188.252
287.384 USD
(0 exchanges)
4.28% -33%
3503
270 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
101,18 USD
2.312.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
288.062 USD
(1 exchanges)
0.47% -2%
3504
271 Biểu tượng logo của Crypto Bay Crypto Bay
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEARL *
0,14 USD
3.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.305.399
250.218 USD
(1 exchanges)
0.67% -33%
3558
272 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
0,81 USD
18.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
234.743 USD
(0 exchanges)
1.83% -6%
3592
273 Biểu tượng logo của GMR Finance GMR Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMR *
0,0000000603 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
207.139 USD
(0 exchanges)
9.26% 5%
3647
274 Biểu tượng logo của Arena Token Arena Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARENA *
1,58 USD
36.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 575.737
159.621 USD
(0 exchanges)
2.58% 7%
3775
275 Biểu tượng logo của NFTMart Token NFTMart Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
NMT *
0,084549099 USD
1.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
135.815 USD
(1 exchanges)
7.81% 48%
3866
276 Biểu tượng logo của NFTPad NFTPad
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTPAD *
0,13 USD
2.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
129.199 USD
(1 exchanges)
0.55% 10%
3885
277 Biểu tượng logo của WIZARD WIZARD
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WIZARD *
0,99 USD
22.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
123.992 USD
(1 exchanges)
1.68% -6%
3919
278 Biểu tượng logo của Binapet Binapet
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BPET *
0,0370319768 USD
846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
119.022 USD
(0 exchanges)
-11.29% -19%
3940
279 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNY *
0,0119262371 USD
273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
116.851 USD
(2 exchanges)
9.05% -6%
3947
280 Biểu tượng logo của xxxNifty xxxNifty
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NSFW *
0,0001879449 USD
4,2955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.969.420
116.360 USD
(0 exchanges)
32.41% 16%
3949
281 Biểu tượng logo của EcoFi EcoFi
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECO *
6,31 USD
144.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
113.788 USD
(2 exchanges)
-15.41% 10%
3958
282 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
0,76 USD
17.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
110.379 USD
(2 exchanges)
-7.55% 5%
3982
283 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
1,99 USD
45.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
93.527 USD
(0 exchanges)
13.03% 16%
4049
284 Biểu tượng logo của Manga Token Manga Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$MANGA *
0,0009878557 USD
22,5774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
91.616 USD
(0 exchanges)
1.26% -21%
4059
285 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
2,60 USD
59.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
358.041 USD
(0 exchanges)
5.89% 8%
4093
286 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNG *
0,0367970413 USD
841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
81.416 USD
(0 exchanges)
3.78% -40%
4118
287 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
1.303 USD
29.770.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
80.689 USD
(0 exchanges)
-3.20% -10%
4128
288 Biểu tượng logo của Buni Universal Reward Buni Universal Reward
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUR *
0,0107122219 USD
245 đ
0 USD
N/A
80.043 USD
(1 exchanges)
-12.14% -44%
4129
289 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,21 USD
4.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
78.139 USD
(0 exchanges)
23.47% 17%
4148
290 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
13,01 USD
297.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
67.186 USD
(2 exchanges)
-0.07% 13%
4213
291 Biểu tượng logo của DeFi of Thrones DeFi of Thrones
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOTX *
0,20 USD
4.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
55.576 USD
(0 exchanges)
24.80% 103%
4299
292 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
4,86 USD
111.098 đ
0 USD
N/A
55.064 USD
(3 exchanges)
6.78% -7%
4308
293 Biểu tượng logo của RisingSun RisingSun
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RSUN *
0,0009363972 USD
21,4014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
45.291 USD
(0 exchanges)
0.58% 5%
4384
294 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
109,40 USD
2.500.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
44.130 USD
(1 exchanges)
8.61% 11%
4401
295 Biểu tượng logo của HODL 2.0 HODL 2.0
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HODL *
0,0000000114 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
44.079 USD
(1 exchanges)
7.18% 15%
4402
296 Biểu tượng logo của FM Gallery FM Gallery
03/2021 / Ethereum Blockchain
FMG *
0,018528496 USD
423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.796 USD
(0 exchanges)
44.57% 41%
4435
297 Biểu tượng logo của UltimoGG UltimoGG
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ULTGG *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
39.689 USD
(0 exchanges)
-1.03% -11%
4442
298 Biểu tượng logo của Unity Protocol Unity Protocol
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNITY *
0,052997581 USD
1.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.447.527
37.172 USD
(1 exchanges)
6.36% 14%
4483
299 Biểu tượng logo của Eloin Eloin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELOIN *
0,0000000197 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
32.731 USD
(1 exchanges)
7.00% 57%
4536
300 Biểu tượng logo của Digible Digible
05/2021 / Ethereum Blockchain
DIGI *
0,0424569665 USD
970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.327 USD
(0 exchanges)
19.52% 33%
4564
301 Biểu tượng logo của BaconDAO BaconDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0721677794 USD
1.649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
28.274 USD
(1 exchanges)
-7.22% 7%
4594
302 Biểu tượng logo của Multigame Multigame
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MULTI *
0,0508948909 USD
1.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.172 USD
(1 exchanges)
-0.94% -5%
4609
303 Biểu tượng logo của SoccerHub SoccerHub
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCH *
0,0321308802 USD
734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.294 USD
(0 exchanges)
-0.63% -3%
4613
304 Biểu tượng logo của NFTD Protocol NFTD Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTD *
1,68 USD
38.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.633 USD
(0 exchanges)
-0.01% -0%
4643
305 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KEY *
191,12 USD
4.368.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
20.061 USD
(0 exchanges)
-0.38% -3%
4750
306 Biểu tượng logo của Direwolf Direwolf
06/2021 / Ethereum Blockchain
DIREWOLF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
19.818 USD
(2 exchanges)
12.14% 18%
4759
307 Biểu tượng logo của ChainCade ChainCade
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHAINCADE *
0,0000000037 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.297 USD
(0 exchanges)
-3.77% 8%
4783
308 Biểu tượng logo của FingerprintsDAO FingerprintsDAO
09/2021 / Ethereum Blockchain
PRINTS *
19,86 USD
453.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
14.271 USD
(1 exchanges)
11.34% 15%
4870
309 Biểu tượng logo của Dragon Slayer Dragon Slayer
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRS *
0,0000011194 USD
0,0256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.270.000.000
11.496 USD
(1 exchanges)
0.34% 35%
4936
310 Biểu tượng logo của My Pet Social My Pet Social
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPS *
0,0001133629 USD
2,5909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11.381 USD
(0 exchanges)
-3.54% -54%
4941
311 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
324.034 USD
7.405.806.620 đ
0 USD
N/A
11.336 USD
(0 exchanges)
42.34% -51%
4948
312 Biểu tượng logo của Pyram Token Pyram Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PYRAM *
0,037149288 USD
849 đ
0 USD
N/A
10.337 USD
(2 exchanges)
-0.64% -5%
4974
313 Biểu tượng logo của Nftfy Nftfy
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTFY *
0,11 USD
2.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.828 USD
(0 exchanges)
-3.09% -1%
4993
314 Biểu tượng logo của Decentralized Nations Decentralized Nations
03/2021 / Ethereum Blockchain
DENA *
4,46 USD
101.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.384 USD
(0 exchanges)
4.45% -0%
5009
315 Biểu tượng logo của RichCity RichCity
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RICH *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.042 USD
(0 exchanges)
0.24% -12%
5093
316 Biểu tượng logo của Non-Fungible TOKE Non-Fungible TOKE
08/2021 / Ethereum Blockchain
TOKE *
0,0024151971 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
4.628 USD
(1 exchanges)
8.33% -2%
5183
317 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,31 USD
6.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.973 USD
(2 exchanges)
14.87% 4%
5271
318 Biểu tượng logo của NFracTion NFracTion
09/2021 / Ethereum Blockchain
NFTA *
0,0485729793 USD
1.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.934 USD
(0 exchanges)
-1.58% -11%
5275
319 Biểu tượng logo của Pepedex Pepedex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PPDEX *
2,84 USD
64.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.679
2.305 USD
(0 exchanges)
6.55% -18%
5324
320 Biểu tượng logo của CyberTime Finance Token CyberTime Finance Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTF *
2,81 USD
64.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.400
1.740 USD
(1 exchanges)
14.65% -6%
5371
321 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours
08/2020
EHRT
0,0000640714 USD
1,4644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.526 USD
(2 exchanges)
15.37% 25%
5391
322 Biểu tượng logo của Lunes Lunes
03/2019
LUNES
0,0145053539 USD
332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.728.538
1.353 USD
(5 exchanges)
19.59% -12%
5421
323 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
0,0151010952 USD
345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
491 USD
(2 exchanges)
5.57% -97%
5566
324 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
0,20 USD
4.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
426 USD
(2 exchanges)
12.88% 67%
5584
325 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0500036265 USD
1.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
201 USD
(2 exchanges)
6.36% 13%
5678
326 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIMOCHI *
0,0004044098 USD
9,2428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
64 USD
(0 exchanges)
5.99% -95%
5783
327 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,19 USD
4.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6 USD
(2 exchanges)
15.69% 20%
5918
328 Biểu tượng logo của Antique Zombie Shards Antique Zombie Shards
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOMB *
4.042 USD
92.380.020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 18%
6211
329 Biểu tượng logo của SERGS SERGS
11/2020 / Ethereum Blockchain
SERGS *
0,29 USD
6.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 16%
6246
330 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
92,46 USD
2.113.287 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 14%
6318
331 Biểu tượng logo của Minty Art Minty Art
03/2021 / Ethereum Blockchain
MINTY *
0,18 USD
4.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 4%
6339
332 Biểu tượng logo của Toshimon Toshimon
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
12,65 USD
289.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 3%
6340
333 Biểu tượng logo của Rare Pepe Rare Pepe
03/2021 / Ethereum Blockchain
RPEPE *
0,0316785133 USD
724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.037.570
0 USD
(0 exchanges)
12.14% 9%
6354
334 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VENTION *
0,002844785 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.02% -23%
6503
335 Biểu tượng logo của SOS Foundation SOS Foundation
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOS *
0,0024395918 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.02% -4%
6516
336 Biểu tượng logo của Art Blocks Curated Fidenza #855 Art Blocks Curated Fidenza #855
08/2021 / Ethereum Blockchain
FDNZA *
51,88 USD
1.185.658 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
12.14% 7%
6534

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.