1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 432 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 19:10

Danh sách 432 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
52,83 USD
1.202.411 đ
3.748.827.175 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
272.259.104 USD
2.81% -30%
36
2 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
3,13 USD
71.239 đ
2.892.972.153 USD
922.239.985 (31%)
Tổng: 3.000.000.000
929.262.015 USD
5.24% -36%
43
3 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,82 USD
64.183 đ
2.811.326.071 USD
1.000.000.000
441.667.511 USD
4.48% -31%
45
4 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
2,11 USD
48.024 đ
2.801.372.799 USD
1.824.509.935 (83%)
Tổng: 2.193.874.927
570.679.080 USD
7.88% -30%
46
5 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
3,08 USD
70.101 đ
2.687.183.659 USD
875.315.198 (97%)
Tổng: 903.555.875
135.087.366 USD
5.39% -28%
49
6 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
5,20 USD
118.352 đ
1.651.478.072 USD
318.082.398 (23%)
Tổng: 1.378.211.739
165.685.068 USD
1.12% -33%
67
7 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,0064861 USD
148 đ
1.562.994.562 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
11.929.037 USD
5.63% -11%
68
8 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,66 USD
37.782 đ
1.549.138.468 USD
850.965.706 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
231.683.812 USD
9.7% -33%
69
9 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,19 USD
4.382 đ
1.454.683.062 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
626.361.608 USD
9.91% -43%
72
10 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,35 USD
8.039 đ
1.220.843.065 USD
3.493.014.306 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
317.592.963 USD
10.14% -38%
83
11 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,19 USD
4.251 đ
997.584.763 USD
5.955.069.766 (67%)
Tổng: 8.888.888.888
148.712.755 USD
4.29% -30%
92
12 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
4,69 USD
106.774 đ
596.940.260 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
298.168.604 USD
7.42% -32%
100
13 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,94 USD
21.308 đ
590.383.587 USD
632.114.515 (71%)
Tổng: 888.000.000
41.404.118 USD
8.88% -24%
131
14 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Harmony Blockchain
JEWEL *
9,32 USD
212.123 đ
578.653.687 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
72.719.000 USD
15.24% -51%
133
15 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,30 USD
6.827 đ
570.413.954 USD
1.913.518.556 (50%)
Tổng: 3.840.756.475
61.561.731 USD
14.89% -28%
136
16 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,00000196 USD
0,0446 đ
543.552.694 USD
277.080.562.500.000 (28%)
Tổng: 999.990.000.000.000
376.818.005 USD
4.67% -29%
137
17 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,50 USD
56.900 đ
469.106.229 USD
188.160.768 (9%)
Tổng: 2.000.000.000
50.236.005 USD
3.3% -31%
155
18 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,33 USD
7.481 đ
244.600.477 USD
744.176.729 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
14.411.190 USD
12.12% -36%
167
19 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
7,15 USD
162.646 đ
218.672.184 USD
30.600.000 (31%)
Tổng: 100.000.000
167.336.620 USD
2.45% -36%
172
20 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
595,63 USD
13.556.539 đ
378.066.682 USD
642.892 (6%)
Tổng: 10.000.000
20.240.695 USD
3.71% -29%
172
21 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,01271028 USD
289 đ
371.659.965 USD
3.221.436.110
61.071.170 USD
13.39% -31%
173
22 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,59 USD
13.461 đ
334.422.136 USD
567.369.439 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
117.128.850 USD
1.3% -31%
183
23 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,02140165 USD
487 đ
322.482.199 USD
15.034.076.374 (72%)
Tổng: 21.000.000.000
27.513.820 USD
9.78% -29%
189
24 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
2,75 USD
62.590 đ
293.402.899 USD
79.853.076 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
24.857.178 USD
8.24% -31%
203
25 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,40 USD
9.017 đ
287.516.314 USD
710.366.871 (4%)
Tổng: 16.800.000.000
6.456.503 USD
5.22% -31%
209
26 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
4,67 USD
106.215 đ
575.100.053 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
180.359.488 USD
20.32% -25%
224
27 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,36 USD
8.192 đ
247.774.996 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
26.526.002 USD
4.31% -28%
227
28 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,92 USD
20.875 đ
247.379.462 USD
282.752.124 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
6.153.172 USD
10.48% -32%
228
29 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
2,74 USD
62.362 đ
241.082.031 USD
82.849.894 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
52.458.335 USD
7.53% -41%
233
30 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0018348318 USD
42 đ
333.665.567 USD
181.850.767.347 (41%)
Tổng: 442.475.501.083
42.374.948 USD
16.44% -24%
239
31 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00000873 USD
0,1987 đ
224.329.160 USD
25.757.575.757.576
6.678.593 USD
8.62% -43%
243
32 Biểu tượng logo của SuperFarm SuperFarm
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
15.305 đ
193.743.212 USD
404.410.904 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
17.268.046 USD
2.25% -40%
261
33 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
8,72 USD
198.540 đ
208.464.492 USD
23.897.700 (48%)
Tổng: 50.000.000
31.369.351 USD
17.24% -44%
264
34 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
13,20 USD
300.505 đ
200.766.992 USD
15.205.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
4.324.143 USD
15.46% -9%
267
35 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,04587157 USD
1.044 đ
189.163.100 USD
3.634.238.363 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
10.038.415 USD
33.1% 66%
268
36 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
1,69 USD
38.464 đ
177.058.975 USD
104.060.056
4.351.357 USD
14.7% -48%
279
37 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000004626 USD
0,0105 đ
173.489.342 USD
375.054.488.365.857 (38%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.486.603 USD
7.15% -32%
284
38 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,67 USD
15.166 đ
164.015.132 USD
292.376.290 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
2.055.707 USD
7.79% -28%
294
39 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00594188 USD
135 đ
157.275.642 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
1.172.202 USD
-4.68% -28%
302
40 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
1,82 USD
41.423 đ
152.528.326 USD
83.683.300 (17%)
Tổng: 500.000.000
4.995.091 USD
12.48% -38%
307
41 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Kusama Blockchain
RMRK *
15,39 USD
350.276 đ
146.120.798 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
6.366.987 USD
4.89% -41%
316
42 Biểu tượng logo của Decentral Games [Old] Decentral Games [Old]
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
377,77 USD
8.598.090 đ
130.971.848 USD
346.695 (35%)
Tổng: 1.000.000
1.276.424 USD
12.81% -23%
323
43 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,56 USD
12.790 đ
142.613.191 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
2.598.295 USD
1.82% 12%
325
44 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,63 USD
14.376 đ
122.239.032 USD
193.529.486 (67%)
Tổng: 289.770.790
30.721.030 USD
3.37% -35%
331
45 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,11 USD
2.518 đ
137.030.733 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
54.718.459 USD
3.36% -40%
336
46 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,34 USD
7.685 đ
136.527.046 USD
388.570.733 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
18.283.795 USD
7.05% -37%
338
47 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
2,06 USD
46.886 đ
130.181.306 USD
63.080.202 (97%)
Tổng: 64.844.365
50.358.762 USD
-1.33% -6%
353
48 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XWG *
0,0945135134 USD
2.151 đ
109.556.914 USD
1.159.166.664 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
2.003.639 USD
6.30% -33%
353
49 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
3.448 USD
78.485.584 đ
123.584.759 USD
N/A
Tổng: 100.000
815.035 USD
3.54% -15%
365
50 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,068822 USD
1.566 đ
122.554.627 USD
1.786.799.806
7.012.734 USD
20.35% -32%
369
51 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,81 USD
18.400 đ
99.600.115 USD
123.200.000 (15%)
Tổng: 800.000.000
20.934.266 USD
11.68% -47%
377
52 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,04990124 USD
1.136 đ
107.823.184 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
14.164.102 USD
0.23% -38%
396
53 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
1,54 USD
35.014 đ
88.379.319 USD
57.449.187 (19%)
Tổng: 300.000.000
24.110.255 USD
24.44% -41%
403
54 Biểu tượng logo của DeFine DeFine
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
1,55 USD
35.342 đ
87.239.789 USD
56.181.518 (11%)
Tổng: 500.000.000
6.585.991 USD
8.04% -5%
406
55 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,51 USD
11.628 đ
86.780.421 USD
169.857.481 (8%)
Tổng: 2.000.000.000
11.860.226 USD
20.08% -37%
407
56 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0636625012 USD
1.449 đ
83.525.250 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
5.313.804 USD
16.91% -34%
415
57 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,21 USD
4.763 đ
95.647.013 USD
459.761.591 (23%)
Tổng: 2.040.000.000
209.368 USD
-0.12% -24%
418
58 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,12 USD
2.744 đ
81.820.099 USD
678.719.879 (57%)
Tổng: 1.200.000.000
10.703.754 USD
6.09% -32%
419
59 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
10,00 USD
227.600 đ
94.998.420 USD
9.600.000 (10%)
Tổng: 100.000.000
1.841.324 USD
-3.38% -22%
419
60 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,02109647 USD
480 đ
94.350.563 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
63.737.485 USD
6.62% -34%
420
61 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,01048063 USD
239 đ
93.930.216 USD
8.964.222.742 (73%)
Tổng: 12.356.424.611
6.513.124 USD
9.66% -30%
424
62 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
37.775 USD
859.759.000 đ
88.740.679 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
3.844.484 USD
0.37% -51%
434
63 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,22 USD
118.833 đ
67.882.632 USD
13.001.557 (43%)
Tổng: 30.000.000
24.840.844 USD
2.81% -36%
453
64 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
1,66 USD
37.705 đ
64.361.077 USD
38.850.000 (32%)
Tổng: 120.000.000
3.637.278 USD
15.26% -38%
465
65 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
2,17 USD
49.389 đ
73.171.850 USD
23.660.714 (5%)
Tổng: 500.000.000
8.234.869 USD
3.13% -34%
473
66 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,21 USD
4.710 đ
61.526.153 USD
297.297.747 (74%)
Tổng: 403.393.276
9.151.623 USD
9.34% -37%
481
67 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,47 USD
10.597 đ
68.512.746 USD
101.756.228 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
8.478.706 USD
6.8% -41%
490
68 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
5,25 USD
119.490 đ
68.370.215 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
1.154.200 USD
21.24% -26%
492
69 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
2,73 USD
62.050 đ
58.887.429 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
6.407.117 USD
0.22% -34%
492
70 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
8,04 USD
182.893 đ
58.686.930 USD
7.303.276 (73%)
Tổng: 10.000.000
1.354.581 USD
-3.85% -32%
493
71 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,87 USD
19.888 đ
57.745.532 USD
66.085.470 (33%)
Tổng: 200.000.000
3.676.119 USD
13.22% -34%
501
72 Biểu tượng logo của StarTerra StarTerra
08/2021 / Terra Blockchain
STT *
1,73 USD
39.377 đ
57.199.640 USD
33.061.472 (33%)
Tổng: 100.000.000
90.211 USD
-0.16% -21%
504
73 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,38 USD
8.707 đ
56.168.908 USD
146.816.580 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
4.042.723 USD
1.94% -45%
513
74 Biểu tượng logo của Cocos-BCX Cocos-BCX
08/2019 / Ethereum Blockchain
COCOS *
1,24 USD
28.334 đ
52.306.223 USD
42.015.868 (42%)
Tổng: 100.000.000
16.598.348 USD
7.16% -25%
529
75 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
9,22 USD
209.925 đ
51.338.793 USD
5.566.138 (22%)
Tổng: 25.000.000
3.374.260 USD
4.13% -30%
534
76 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,31 USD
7.103 đ
49.639.432 USD
159.052.899 (60%)
Tổng: 265.000.000
208.322 USD
2.57% 22%
541
77 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0328955088 USD
749 đ
48.721.281 USD
1.481.092.185 (75%)
Tổng: 1.975.082.183
477.119 USD
10.53% -25%
544
78 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0994911674 USD
2.264 đ
46.741.696 USD
469.807.496 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
2.414.932 USD
6.57% -33%
552
79 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
25,19 USD
573.369 đ
45.629.384 USD
1.811.267 (36%)
Tổng: 5.000.000
2.632.000 USD
-9.72% -31%
557
80 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,12 USD
2.724 đ
43.016.291 USD
359.351.919 (12%)
Tổng: 3.000.000.000
3.070.248 USD
12.85% -20%
576
81 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,15 USD
3.497 đ
36.010.391 USD
234.382.715 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
967.103 USD
6.51% -34%
618
82 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0317145122 USD
722 đ
35.794.030 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
15.771 USD
-1.36% -25%
622
83 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
3,71 USD
84.466 đ
31.943.415 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
12.055.899 USD
9.44% -33%
662
84 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
75,42 USD
1.716.469 đ
30.741.555 USD
407.626 (63%)
Tổng: 650.000
1.140.782 USD
-9.04% -50%
674
85 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0942834571 USD
2.146 đ
30.115.584 USD
319.415.351 (37%)
Tổng: 868.459.136
133.419 USD
7.65% 2%
680
86 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,62 USD
14.024 đ
26.489.925 USD
42.991.004 (49%)
Tổng: 87.984.177
4.976.183 USD
6.65% -28%
712
87 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,068062116 USD
1.549 đ
25.333.461 USD
372.210.897 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
2.421.535 USD
2.79% -16%
727
88 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0895705585 USD
2.039 đ
24.924.857 USD
278.270.642 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
1.375.634 USD
3.60% -28%
731
89 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,49 USD
11.195 đ
24.311.866 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
7.548.981 USD
11.05% -34%
735
90 Biểu tượng logo của Gemma Extending Tech Gemma Extending Tech
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,35 USD
7.951 đ
23.940.734 USD
68.529.186 (14%)
Tổng: 500.000.000
564.304 USD
-7.66% -17%
741
91 Biểu tượng logo của ChainGuardians ChainGuardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
0,54 USD
12.222 đ
23.367.652 USD
43.517.305 (36%)
Tổng: 120.000.000
832.056 USD
-0.53% -26%
746
92 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,11 USD
2.595 đ
20.777.848 USD
182.214.721 (91%)
Tổng: 200.000.000
153.040 USD
5.26% -20%
776
93 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
66.741 USD
1.519.016.005 đ
20.155.661 USD
302 (96%)
Tổng: 315
103.422 USD
10.98% -21%
781
94 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0056396899 USD
128 đ
19.578.489 USD
3.471.554.078 (95%)
Tổng: 3.646.271.241
1.590 USD
3.19% -30%
786
95 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
1,68 USD
38.128 đ
19.078.040 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
177.042 USD
4.27% -20%
789
96 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
2,26 USD
51.495 đ
18.875.177 USD
8.342.497 (98%)
Tổng: 8.500.000
1.201.413 USD
10.24% -1%
793
97 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
1,62 USD
36.807 đ
18.115.886 USD
11.202.090 (56%)
Tổng: 20.000.000
227.153 USD
32.59% -16%
800
98 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / VeChain
VEED *
0,0030278326 USD
69 đ
16.854.050 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
192.733 USD
-6.74% -27%
815
99 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEDA *
0,0002628157 USD
5,9817 đ
16.069.054 USD
61.141.913.035 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
1.243.388 USD
3.25% -29%
825
100 Biểu tượng logo của SHILL Token SHILL Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHILL *
0,18 USD
4.047 đ
15.781.948 USD
88.749.950 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
2.483.460 USD
6.76% -39%
833
101 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,15 USD
3.315 đ
15.474.182 USD
106.243.272 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
620.490 USD
4.07% -37%
839
102 Biểu tượng logo của ArtWallet ArtWallet
10/2021 / Ethereum Blockchain
1ART *
0,17 USD
3.908 đ
15.318.617 USD
89.223.686 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
579.772 USD
14.37% -33%
842
103 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
1,04 USD
23.759 đ
15.115.099 USD
14.479.267 (69%)
Tổng: 21.000.000
246.513 USD
2.31% -37%
846
104 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,31 USD
7.037 đ
14.984.915 USD
48.462.895 (63%)
Tổng: 77.303.932
141.026 USD
23.64% -7%
848
105 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
4,37 USD
99.512 đ
14.910.108 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
972.826 USD
5.99% -26%
850
106 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0002614632 USD
5,9509 đ
14.131.269 USD
54.046.882.510 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
337.312 USD
7.45% -38%
863
107 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,11 USD
2.523 đ
13.707.754 USD
123.651.015 (4%)
Tổng: 3.180.000.000
831.801 USD
2.09% -31%
876
108 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
26,60 USD
605.399 đ
13.527.160 USD
508.554
478.715 USD
9.11% -32%
881
109 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,17 USD
3.863 đ
13.200.373 USD
77.782.144 (16%)
Tổng: 500.000.000
607.029 USD
-1.57% -7%
885
110 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,25 USD
5.581 đ
12.600.643 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
138.165 USD
19.84% -21%
905
111 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / Ethereum Blockchain
XTM *
0,24 USD
5.352 đ
12.311.428 USD
52.360.307 (7%)
Tổng: 800.000.000
1.104.491 USD
6.68% -54%
913
112 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,49 USD
11.205 đ
11.928.186 USD
24.228.751 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
1.362.710 USD
9.63% -17%
927
113 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0085403793 USD
194 đ
11.276.959 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
157.494 USD
9.21% -24%
945
114 Biểu tượng logo của Abyss Abyss
06/2018 / Ethereum Blockchain
ABYSS *
0,0487972069 USD
1.111 đ
11.158.209 USD
228.664.903 (45%)
Tổng: 508.628.132
498.994 USD
11.39% -9%
952
115 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,52 USD
11.845 đ
11.136.880 USD
21.399.769 (21%)
Tổng: 100.000.000
1.116.342 USD
3.21% -34%
953
116 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,44 USD
10.019 đ
10.921.401 USD
24.810.137 (25%)
Tổng: 100.000.000
1.101.938 USD
3.18% -35%
962
117 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0342022301 USD
778 đ
10.488.372 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
696.970 USD
12.44% -38%
973
118 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
0,35 USD
7.929 đ
10.450.571 USD
29.999.306 (30%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
2.67% -10%
975
119 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STARSHIP *
0,55 USD
12.530 đ
10.409.513 USD
18.908.258 (95%)
Tổng: 20.000.000
79.298 USD
7.99% -35%
978
120 Biểu tượng logo của SolChicks Token SolChicks Token
11/2021 / Solana Blockchain
CHICKS *
0,0422079576 USD
961 đ
10.108.816 USD
239.500.250 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
423.590 USD
-0.73% -29%
990
121 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,58 USD
13.196 đ
9.830.956 USD
16.955.870 (6%)
Tổng: 270.000.000
779.931 USD
2.89% -25%
1002
122 Biểu tượng logo của Seascape Crowns Seascape Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
4,31 USD
98.096 đ
9.728.693 USD
2.257.231 (23%)
Tổng: 10.000.000
979.619 USD
3.29% -29%
1007
123 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,24 USD
5.433 đ
9.444.150 USD
39.562.500 (26%)
Tổng: 150.000.000
798.231 USD
5.64% -42%
1017
124 Biểu tượng logo của Vidya Vidya
08/2020 / Ethereum Blockchain
VIDYA *
0,22 USD
5.065 đ
9.046.021 USD
40.647.506 (81%)
Tổng: 50.000.000
153.129 USD
10.54% -20%
1034
125 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0021502439 USD
49 đ
8.696.910 USD
4.044.615.608 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
442.755 USD
7.90% -26%
1052
126 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINA *
1,12 USD
25.556 đ
8.429.192 USD
7.506.900 (8%)
Tổng: 100.000.000
3.527.613 USD
18.92% -31%
1062
127 Biểu tượng logo của Dogs Of Elon Dogs Of Elon
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOE *
0,0432690295 USD
985 đ
8.312.486 USD
192.111.677 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
946.597 USD
1.55% -11%
1068
128 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHI *
0,0687375395 USD
1.564 đ
7.973.375 USD
115.997.382 (15%)
Tổng: 749.491.340
142.194 USD
13.80% -15%
1080
129 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
275,41 USD
6.268.335 đ
7.711.484 USD
28.000
87.905 USD
22.81% 2.874.878%
1087
130 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000244 USD
0,0006 đ
7.601.789 USD
311.708.880.342.310 (31%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.832.847 USD
11.87% -30%
1094
131 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,27 USD
6.048 đ
7.536.467 USD
28.359.109 (6%)
Tổng: 500.000.000
211.295 USD
16.55% -33%
1095
132 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,0035590943 USD
81 đ
7.422.063 USD
2.085.379.594 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
133.914 USD
5.45% -32%
1099
133 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0027114861 USD
62 đ
7.310.134 USD
2.695.987.999 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
359.167 USD
4.76% -22%
1103
134 Biểu tượng logo của Kryptomon Kryptomon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KMON *
0,037428942 USD
852 đ
7.105.641 USD
189.843.488 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
266.230 USD
8.88% -27%
1110
135 Biểu tượng logo của Phantasma Energy Phantasma Energy
10/2020 / Ethereum Blockchain
KCAL *
0,0983025227 USD
2.237 đ
7.043.264 USD
71.648.859
109.472 USD
1.60% -44%
1112
136 Biểu tượng logo của NFT NFT
08/2020 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,19 USD
4.293 đ
6.953.243 USD
36.863.404 (41%)
Tổng: 88.888.888
93.960 USD
7.28% -12%
1114
137 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,0575926809 USD
1.311 đ
6.923.751 USD
120.219.279 (60%)
Tổng: 200.000.000
188.959 USD
-1.04% -40%
1116
138 Biểu tượng logo của DEEPSPACE DEEPSPACE
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPS *
0,13 USD
2.975 đ
6.912.980 USD
52.893.498 (53%)
Tổng: 100.000.000
77.214 USD
16.09% -38%
1117
139 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0084479143 USD
192 đ
6.630.521 USD
784.870.751 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
3.513.022 USD
16.80% -29%
1131
140 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0277167087 USD
631 đ
6.586.044 USD
237.619.987 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
231.179 USD
2.61% -34%
1133
141 Biểu tượng logo của PRIVATEUM INITIATIVE PRIVATEUM INITIATIVE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVM *
1,06 USD
24.147 đ
6.365.615 USD
6.000.000 (8%)
Tổng: 80.000.000
96.230 USD
3.16% 4%
1141
142 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,000006259 USD
0,1425 đ
6.258.971 USD
1.000.000.000.000
54.470 USD
2.21% -45%
1145
143 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BMON *
0,0540807012 USD
1.231 đ
6.243.831 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
2.014.442 USD
8.32% -34%
1146
144 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0015362496 USD
35 đ
6.152.680 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
4.273.797 USD
-7.12% -5%
1151
145 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0582751464 USD
1.326 đ
6.059.383 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
3.125.661 USD
7.94% -28%
1153
146 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,15 USD
3.338 đ
6.022.561 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
981.555 USD
-1.45% -32%
1156
147 Biểu tượng logo của Geeq Geeq
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEEQ *
0,47 USD
10.733 đ
5.716.312 USD
12.122.222 (12%)
Tổng: 100.000.000
326.163 USD
-3.14% -34%
1172
148 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,004540221 USD
103 đ
5.663.996 USD
1.247.515.396 (25%)
Tổng: 5.000.000.000
78.646 USD
4.29% -23%
1174
149 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,0689243192 USD
1.569 đ
5.615.577 USD
81.474.538 (25%)
Tổng: 320.000.000
175.446 USD
-0.57% -29%
1177
150 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SKILL *
6,59 USD
149.968 đ
5.438.062 USD
825.311 (83%)
Tổng: 1.000.000
979.042 USD
7.73% -23%
1189
151 Biểu tượng logo của Kalmar Kalmar
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALM *
1,30 USD
29.624 đ
5.388.807 USD
4.140.234 (41%)
Tổng: 10.000.000
120.761 USD
-7.22% -12%
1191
152 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020 / Ethereum Blockchain
GTH *
0,0527691412 USD
1.201 đ
5.315.151 USD
100.724.607 (25%)
Tổng: 400.000.000
243.674 USD
-2.84% -36%
1197
153 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0510085612 USD
1.161 đ
5.027.898 USD
98.569.692 (64%)
Tổng: 155.157.120
180.632 USD
7.05% -39%
1210
154 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,53 USD
12.121 đ
4.885.059 USD
9.173.040 (51%)
Tổng: 18.000.000
14.797 USD
-4.30% -28%
1220
155 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,0094431414 USD
215 đ
4.721.571 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
1.319.336 USD
18.19% -25%
1228
156 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
0,19 USD
4.221 đ
4.653.559 USD
25.090.721 (63%)
Tổng: 40.000.000
273.385 USD
6.50% -29%
1234
157 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0863427388 USD
1.965 đ
4.481.405 USD
51.902.509 (1%)
Tổng: 5.000.000.000
778.801 USD
1.67% -30%
1240
158 Biểu tượng logo của Polker Polker
06/2021 / Ethereum Blockchain
PKR *
0,0631291334 USD
1.437 đ
4.382.122 USD
69.415.202 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
750.536 USD
10.68% -27%
1248
159 Biểu tượng logo của Fear Fear
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,64 USD
14.608 đ
4.192.492 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
361.774 USD
-0.79% -33%
1256
160 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,73 USD
16.622 đ
4.181.258 USD
5.725.372
1.705 USD
4.29% 2%
1257
161 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
1.857 USD
42.254.728 đ
4.140.388 USD
2.230
19.255 USD
6.19% -30%
1261
162 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0024968208 USD
57 đ
4.070.637 USD
1.630.328.172 (10%)
Tổng: 16.000.000.000
276.598 USD
1.64% -36%
1266
163 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,24 USD
5.494 đ
4.049.267 USD
16.774.531 (18%)
Tổng: 95.000.000
213.526 USD
-0.07% -39%
1272
164 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,20 USD
4.468 đ
3.784.560 USD
19.276.667 (19%)
Tổng: 100.000.000
720.179 USD
0.30% -41%
1292
165 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0403888149 USD
919 đ
3.747.847 USD
92.794.175 (37%)
Tổng: 250.000.000
174.569 USD
6.48% -31%
1299
166 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0143536343 USD
327 đ
3.733.903 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
10.879 USD
-14.03% -42%
1301
167 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000696192 USD
1,5845 đ
3.694.503 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
764 USD
1.68% -14%
1303
168 Biểu tượng logo của Portion Portion
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRT *
0,0089616656 USD
204 đ
3.612.624 USD
403.119.753 (27%)
Tổng: 1.500.000.000
4.993 USD
2.56% -7%
1314
169 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0639336654 USD
1.455 đ
3.603.115 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
2.088.964 USD
15.58% -28%
1317
170 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,14 USD
3.156 đ
3.477.006 USD
25.072.168 (25%)
Tổng: 100.000.000
280.796 USD
6.27% -34%
1323
171 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
362,72 USD
8.255.605 đ
3.405.196 USD
9.388 (94%)
Tổng: 10.000
18.008 USD
2.01% -29%
1329
172 Biểu tượng logo của Unicly Hashmasks Collection Unicly Hashmasks Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UMASK *
0,0339278758 USD
772 đ
3.392.788 USD
100.000.000
0 USD
3.83% -24%
1332
173 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPET *
0,49 USD
11.050 đ
3.339.295 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
2.286.299 USD
30.79% -35%
1337
174 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,19 USD
4.355 đ
3.041.326 USD
15.896.237 (14%)
Tổng: 117.718.487
77.184 USD
14.58% -31%
1362
175 Biểu tượng logo của DeFi Degen Land DeFi Degen Land
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DDL *
0,0000202334 USD
0,4605 đ
3.035.015 USD
150.000.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000.000
1.027.723 USD
7.25% -40%
1363
176 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0433372186 USD
986 đ
2.996.589 USD
69.145.854 (3%)
Tổng: 2.008.574.001
163.993 USD
6.44% -34%
1370
177 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,11 USD
2.460 đ
2.994.129 USD
27.700.089 (28%)
Tổng: 100.000.000
6.058 USD
-3.01% -29%
1371
178 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0585013236 USD
1.331 đ
2.937.305 USD
50.209.206 (33%)
Tổng: 150.000.000
172.028 USD
8.92% -42%
1375
179 Biểu tượng logo của TopBidder TopBidder
04/2021 / Ethereum Blockchain
BID *
0,39 USD
8.974 đ
2.549.168 USD
6.465.474 (6%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
3.83% -24%
1417
180 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
2,08 USD
47.338 đ
2.446.019 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
404.329 USD
17.58% -34%
1428
181 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,16 USD
3.552 đ
2.434.354 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
1.998.658 USD
-16.13% -56%
1429
182 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / Ethereum Blockchain
CRBN *
0,0724961098 USD
1.650 đ
2.355.865 USD
32.496.435 (65%)
Tổng: 50.000.000
88.215 USD
0.41% -34%
1443
183 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0129149427 USD
294 đ
2.337.385 USD
180.982.999 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
505.556 USD
0.85% -8%
1448
184 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
2.304.561 USD
36.112.304.815.959.608
20.784 USD
-1.91% -32%
1457
185 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0027785502 USD
63 đ
2.296.952 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
127.186 USD
-1.93% -41%
1458
186 Biểu tượng logo của Unicly Mystic Axies Collection Unicly Mystic Axies Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UAXIE *
0,22 USD
5.035 đ
2.212.358 USD
10.000.000
0 USD
0.91% -25%
1467
187 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RUNE *
163,21 USD
3.714.752 đ
2.206.162 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
20.969 USD
-6.84% -33%
1470
188 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,0762332259 USD
1.735 đ
2.187.570 USD
28.695.751 (6%)
Tổng: 500.000.000
302.864 USD
-5.27% -32%
1472
189 Biểu tượng logo của Legend of Fantasy War Legend of Fantasy War
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LFW *
0,28 USD
6.310 đ
2.146.464 USD
7.741.641 (4%)
Tổng: 200.000.000
265.872 USD
1.76% -57%
1478
190 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0088260135 USD
201 đ
2.088.237 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
302 USD
1.80% -15%
1491
191 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,83 USD
18.892 đ
2.075.157 USD
2.500.000 (13%)
Tổng: 20.000.000
87.196 USD
14.09% -40%
1493
192 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOON *
0,0025519044 USD
58 đ
1.962.832 USD
769.163.761 (77%)
Tổng: 997.959.688
6.563.216 USD
9.82% -19%
1518
193 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0002140678 USD
4,8722 đ
1.571.834 USD
7.342.691.560 (5%)
Tổng: 159.158.246.060
1.069.992 USD
0.60% -34%
1586
194 Biểu tượng logo của Creaticles Creaticles
12/2021 / Ethereum Blockchain
CRE8 *
0,0197119844 USD
449 đ
1.538.572 USD
78.052.634 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
32.282 USD
-2.90% -8%
1596
195 Biểu tượng logo của CHADS VC CHADS VC
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHADS *
0,0332466358 USD
757 đ
1.537.760 USD
46.253.089 (68%)
Tổng: 67.951.462
587 USD
3.68% -24%
1597
196 Biểu tượng logo của Step Hero Step Hero
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,12 USD
2.665 đ
1.516.234 USD
12.951.109 (13%)
Tổng: 100.000.000
353.808 USD
3.36% -47%
1604
197 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0282198351 USD
642 đ
1.514.062 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
78.634 USD
9.14% -31%
1605
198 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
9,59 USD
218.168 đ
1.499.972 USD
156.482 (16%)
Tổng: 1.000.000
163.077 USD
35.18% 58%
1609
199 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,12 USD
2.811 đ
1.491.967 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
337.729 USD
8.43% 45%
1610
200 Biểu tượng logo của Smaugs NFT Smaugs NFT
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMG *
0,0412457754 USD
939 đ
1.443.602 USD
35.000.000 (35%)
Tổng: 100.000.000
70.609 USD
6.16% -16%
1622
201 Biểu tượng logo của XP NETWORK XP NETWORK
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XPNET *
0,010681489 USD
243 đ
1.408.576 USD
131.870.792 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
82.768 USD
4.17% -35%
1636
202 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0492922598 USD
1.122 đ
1.392.526 USD
28.250.407 (28%)
Tổng: 102.638.297
34.208 USD
1.81% -12%
1639
203 Biểu tượng logo của Elpis Battle Elpis Battle
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EBA *
0,0609998143 USD
1.388 đ
1.352.532 USD
22.172.718 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
47.712 USD
3.86% -38%
1647
204 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
DFSG *
0,11 USD
2.408 đ
1.303.517 USD
12.321.318 (59%)
Tổng: 21.000.000
43.804 USD
4.46% -20%
1664
205 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0101742365 USD
232 đ
1.280.825 USD
125.889.063 (79%)
Tổng: 158.580.452
14.367 USD
4.26% -25%
1673
206 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
25,39 USD
577.789 đ
1.269.306 USD
50.000
48.730 USD
-0.56% -14%
1676
207 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0886655549 USD
2.018 đ
1.248.912 USD
14.085.654 (26%)
Tổng: 54.903.203
12.785 USD
9.46% -44%
1681
208 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,24 USD
5.475 đ
1.247.848 USD
5.187.612 (5%)
Tổng: 100.000.000
595.045 USD
-7.11% -43%
1682
209 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
1,77 USD
40.247 đ
1.246.276 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
3.83% -18%
1683
210 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,19 USD
4.281 đ
1.227.760 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
13.114 USD
-8.35% -54%
1686
211 Biểu tượng logo của Playcent Playcent
03/2021 / Ethereum Blockchain
PCNT *
0,0401599126 USD
914 đ
1.098.022 USD
27.341.255 (46%)
Tổng: 60.000.000
50.447 USD
-3.04% -34%
1719
212 Biểu tượng logo của Tapmydata Tapmydata
02/2021 / Ethereum Blockchain
TAP *
0,0602353532 USD
1.371 đ
1.038.691 USD
17.243.872 (17%)
Tổng: 100.000.000
40 USD
-8.32% -16%
1739
213 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0001111676 USD
2,5302 đ
1.032.819 USD
9.290.646.896 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
51.495 USD
10.13% -26%
1743
214 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,72 USD
16.442 đ
995.378 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
84.828 USD
2.32% -4%
1755
215 Biểu tượng logo của Name Change Token Name Change Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0181391894 USD
413 đ
970.183 USD
53.485.458
68.847 USD
16.52% -44%
1767
216 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,031891762 USD
726 đ
922.450 USD
28.924.403 (69%)
Tổng: 42.000.000
1.089 USD
-0.00% -4%
1784
217 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0313972889 USD
715 đ
914.500 USD
29.126.730 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
14.793 USD
-5.17% -39%
1789
218 Biểu tượng logo của Corra.Finance Corra.Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORA *
0,60 USD
13.626 đ
898.006 USD
1.500.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
22.610 USD
-34.25% -37%
1795
219 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
10,17 USD
231.572 đ
895.264 USD
87.991 (88%)
Tổng: 100.000
1.186 USD
3.81% -26%
1796
220 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0509172595 USD
1.159 đ
878.323 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
1.261 USD
7.09% -29%
1802
221 Biểu tượng logo của Bunicorn Bunicorn
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNI *
0,0300557356 USD
684 đ
843.041 USD
28.049.239 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
103.419 USD
3.90% -33%
1813
222 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
37,17 USD
845.931 đ
839.947 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
29.676 USD
10.88% -21%
1818
223 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0003270145 USD
7,4429 đ
828.941 USD
2.534.874.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
3.510 USD
2.10% -32%
1822
224 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,001065844 USD
24 đ
816.201 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
1.012 USD
-33.16% -29%
1828
225 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,0677672067 USD
1.542 đ
815.306 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
38.828 USD
3.31% -43%
1829
226 Biểu tượng logo của AirNFTs AirNFTs
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AIRT *
0,0072684866 USD
165 đ
814.361 USD
112.040.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
9.257 USD
8.82% -30%
1830
227 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0351266457 USD
799 đ
783.810 USD
22.313.825 (22%)
Tổng: 100.000.000
66.819 USD
-6.00% -41%
1838
228 Biểu tượng logo của NFTify NFTify
06/2021 / Ethereum Blockchain
N1 *
0,0373974691 USD
851 đ
761.488 USD
20.362.031 (10%)
Tổng: 200.000.000
3.415 USD
5.86% -31%
1847
229 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0012709641 USD
29 đ
751.775 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
2 USD
-16.88% -33%
1851
230 Biểu tượng logo của 0xcert 0xcert
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZXC *
0,0020862244 USD
47 đ
702.835 USD
336.893.262
92.731 USD
-0.74% -4%
1872
231 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0119894998 USD
273 đ
682.464 USD
56.921.773
520 USD
20.68% -16%
1882
232 Biểu tượng logo của Coin Artist Coin Artist
09/2020 / Ethereum Blockchain
COIN *
0,57 USD
12.964 đ
615.798 USD
1.081.093 (31%)
Tổng: 3.470.000
6.700 USD
-1.89% -24%
1907
233 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006803893 USD
15,4857 đ
607.908 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
223.47% 223%
1915
234 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
39,57 USD
900.562 đ
553.948 USD
14.000
0 USD
3.83% -36%
1948
235 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
286,80 USD
6.527.616 đ
550.947 USD
1.921
0 USD
3.83% -31%
1949
236 Biểu tượng logo của TheForce Trade TheForce Trade
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOC *
0,0068110945 USD
155 đ
546.250 USD
80.200.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
65.722 USD
7.00% -33%
1951
237 Biểu tượng logo của HeroFi HeroFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEROEGG *
0,0062403266 USD
142 đ
538.081 USD
86.226.371 (17%)
Tổng: 520.000.000
11.907 USD
-1.71% -14%
1959
238 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
26,13 USD
594.765 đ
522.641 USD
20.000
28.755 USD
-31.37% -60%
1972
239 Biểu tượng logo của Gourmet Galaxy Gourmet Galaxy
02/2021 / Ethereum Blockchain
GUM *
0,15 USD
3.344 đ
486.683 USD
3.312.145 (17%)
Tổng: 20.000.000
179.217 USD
11.38% -36%
1988
240 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
12,35 USD
281.071 đ
481.625 USD
39.000
0 USD
3.83% -26%
1995
241 Biểu tượng logo của $LONDON $LONDON
08/2021 / Ethereum Blockchain
LONDON *
0,0100102132 USD
228 đ
456.043 USD
45.557.740
2.092 USD
-5.27% -34%
2016
242 Biểu tượng logo của Azuki Azuki
11/2020 / Ethereum Blockchain
AZUKI *
0,0396731348 USD
903 đ
447.711 USD
11.284.984 (100%)
Tổng: 11.310.690
35.814 USD
12.25% -20%
2021
243 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,007763885 USD
177 đ
440.367 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
8.955 USD
-4.80% -31%
2027
244 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
17,19 USD
391.219 đ
422.448 USD
24.577 (88%)
Tổng: 28.000
0 USD
3.83% -47%
2043
245 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
2.084 USD
47.435.346 đ
415.647 USD
199 (41%)
Tổng: 480
0 USD
3.83% -30%
2050
246 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTT *
3,51 USD
79.802 đ
396.787 USD
113.166 (11%)
Tổng: 1.000.000
92.498 USD
17.19% -32%
2064
247 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
0,73 USD
16.517 đ
353.641 USD
487.310 (24%)
Tổng: 2.000.000
22.405 USD
-0.08% -40%
2102
248 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCB *
10,05 USD
228.784 đ
328.169 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
6.771 USD
3.79% -29%
2121
249 Biểu tượng logo của Wrapped Basic CryptoKitties Wrapped Basic CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WCK *
4,53 USD
103.159 đ
297.375 USD
65.610
0 USD
3.83% -23%
2151
250 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,0259833223 USD
591 đ
295.775 USD
11.383.253 (11%)
Tổng: 100.000.000
262.094 USD
14.23% -35%
2153
251 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0108070002 USD
246 đ
265.028 USD
24.523.754 (58%)
Tổng: 42.507.123
4.857 USD
19.72% -46%
2187
252 Biểu tượng logo của SOTA Finance SOTA Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
SOTA *
0,0063385126 USD
144 đ
253.508 USD
39.994.844 (40%)
Tổng: 100.000.000
614 USD
6.92% -30%
2202
253 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
255,64 USD
5.818.455 đ
247.656 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
0 USD
3.83% -27%
2214
254 Biểu tượng logo của Ronin Gamez Ronin Gamez
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RONINGMZ *
0,0000273561 USD
0,6226 đ
224.320 USD
8.200.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
52.691 USD
4.94% -24%
2238
255 Biểu tượng logo của Unicly Chris McCann Collection Unicly Chris McCann Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UCM *
0,19 USD
4.384 đ
192.614 USD
1.000.000
0 USD
0.77% -20%
2274
256 Biểu tượng logo của Unicly Doki Doki Collection Unicly Doki Doki Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDOKI *
0,0001846466 USD
4,2026 đ
184.647 USD
1.000.000.000
0 USD
0.70% -21%
2293
257 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
18,26 USD
415.559 đ
184.542 USD
10.107 (48%)
Tổng: 21.000
1.136 USD
5.64% 4%
2294
258 Biểu tượng logo của srnArt Gallery srnArt Gallery
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SACT *
0,0451733347 USD
1.028 đ
180.693 USD
4.000.000 (80%)
Tổng: 5.000.000
12.389 USD
34.16% -30%
2298
259 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
23,64 USD
538.068 đ
150.625 USD
6.371 (11%)
Tổng: 60.000
0 USD
3.83% -26%
2333
260 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0010306049 USD
23 đ
128.505 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.317 USD
22.65% 1%
2371
261 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
375,37 USD
8.543.525 đ
127.627 USD
340
0 USD
3.83% -29%
2372
262 Biểu tượng logo của Showcase Showcase
08/2020
SHO
0,004162443 USD
95 đ
105.308 USD
25.299.553 (21%)
Tổng: 120.000.000
74.475 USD
0.02% -18%
2410
263 Biểu tượng logo của 1MillionNFTs 1MillionNFTs
04/2021 / Ethereum Blockchain
1MIL *
0,83 USD
18.782 đ
99.027 USD
120.000 (1%)
Tổng: 10.000.000
248.769 USD
-0.98% -10%
2419
264 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBONK *
0,0294172655 USD
670 đ
88.252 USD
3.000.000
1.973 USD
-32.08% -25%
2433
265 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
3,06 USD
69.563 đ
85.578 USD
28.000
0 USD
3.83% -21%
2442
266 Biểu tượng logo của SwiftCash SwiftCash
05/2019
SWIFT
0,0003941686 USD
8,9713 đ
76.753 USD
194.721.067 (4%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
1.12% -17%
2460
267 Biểu tượng logo của Lympo Market Token Lympo Market Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LMT *
0,0023665921 USD
54 đ
72.601 USD
30.677.566 (2%)
Tổng: 1.250.000.000
10.505 USD
7.88% -65%
2467
268 Biểu tượng logo của Unicly Genesis Collection Unicly Genesis Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UUNICLY *
0,064590886 USD
1.470 đ
64.591 USD
1.000.000
0 USD
3.83% -24%
2492
269 Biểu tượng logo của Twinci Twinci
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TWIN *
0,21 USD
4.855 đ
42.660 USD
200.000 (4%)
Tổng: 5.000.000
44.745 USD
-0.77% -25%
2560
270 Biểu tượng logo của Cubiex Power Cubiex Power
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBIX-P *
0,21 USD
4.857 đ
35.979 USD
168.605 (0%)
Tổng: 55.000.000
4.660 USD
0.76% -22%
2580
271 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,32 USD
7.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
8.061.682 USD
22.04% -30%
2902
272 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
2,67 USD
60.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
6.474.855 USD
3.25% -46%
2924
273 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,53 USD
12.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.070.832 USD
15.29% -45%
2965
274 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0730218535 USD
1.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.329.056 USD
35.88% -36%
2991
275 Biểu tượng logo của Meme Inu Meme Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0024054789 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.080.000.000
3.141.138 USD
7.59% -40%
3000
276 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,23 USD
5.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.697.345 USD
-6.18% -36%
3026
277 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SSS *
7,72 USD
175.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.416.541 USD
8.48% -26%
3041
278 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
1,93 USD
43.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
2.391.034 USD
2.68% -12%
3045
279 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BP *
0,14 USD
3.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.061.225
2.375.091 USD
11.36% -25%
3050
280 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0456479418 USD
1.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.193.279 USD
-32.84% -65%
3058
281 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,95 USD
21.595 đ
0 USD
N/A
2.068.420 USD
26.84% -47%
3068
282 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NTVRK *
1,63 USD
37.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.892.635 USD
13.34% -36%
3089
283 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,25 USD
5.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.845.961 USD
20.13% 14%
3094
284 Biểu tượng logo của DeVolution DeVolution
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEVO *
0,0533568724 USD
1.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.478.662 USD
7.17% -24%
3130
285 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EMPIRE *
0,0125311751 USD
285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.418.755 USD
1.68% -21%
3134
286 Biểu tượng logo của Kollect Kollect
09/2021 / Ethereum Blockchain
KOL *
0,11 USD
2.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.391.370 USD
5.53% -30%
3138
287 Biểu tượng logo của Infinite Launch Infinite Launch
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ILA *
0,0811946573 USD
1.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.370.801 USD
11.19% -49%
3146
288 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
0,50 USD
11.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
1.321.750 USD
0.31% -46%
3154
289 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,12 USD
2.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.168.629 USD
24.60% -14%
3175
290 Biểu tượng logo của Quidd Quidd
09/2021 / Ethereum Blockchain
QUIDD *
0,61 USD
13.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.074.544 USD
-0.09% -45%
3200
291 Biểu tượng logo của Gold Fever Gold Fever
11/2021 / Ethereum Blockchain
NGL *
2,68 USD
61.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
1.007.404 USD
4.70% -24%
3214
292 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATE *
0,0000009657 USD
0,0220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
920.623 USD
29.60% -41%
3238
293 Biểu tượng logo của ROCO FINANCE ROCO FINANCE
10/2021 / Avalanche C-Chain
ROCO *
0,67 USD
15.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
912.742 USD
10.72% -47%
3241
294 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
292,55 USD
6.658.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
906.779 USD
36.25% -25%
3247
295 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0354443391 USD
807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
751.116 USD
0.44% -33%
3303
296 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,39 USD
8.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
678.198 USD
16.01% -35%
3329
297 Biểu tượng logo của DinoX DinoX
07/2021 / Ethereum Blockchain
DNXC *
0,16 USD
3.583 đ
0 USD
N/A
658.620 USD
-9.01% -24%
3344
298 Biểu tượng logo của Dreams Quest Dreams Quest
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DREAMS *
0,0340959287 USD
776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
563.380 USD
1.84% -33%
3395
299 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEMG *
0,21 USD
4.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
561.464 USD
0.22% -10%
3396
300 Biểu tượng logo của LUFFY LUFFY
09/2021 / Ethereum Blockchain
LUFFY *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500.000.000.000.000
546.729 USD
5.99% -33%
3406
301 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,77 USD
17.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
532.504 USD
-11.36% -42%
3412
302 Biểu tượng logo của Battle Pets Battle Pets
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,0528734416 USD
1.203 đ
0 USD
N/A
457.055 USD
6.58% -20%
3474
303 Biểu tượng logo của Titan Hunters Titan Hunters
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TITA *
0,10 USD
2.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
456.975 USD
0.43% -27%
3475
304 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XCV *
0,12 USD
2.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
449.366 USD
2.33% -26%
3480
305 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,36 USD
8.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
416.231 USD
33.98% -31%
3510
306 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
0,56 USD
12.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
406.255 USD
-8.54% -17%
3516
307 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0556327216 USD
1.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
399.885 USD
-2.70% -45%
3525
308 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0034377534 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
390.654 USD
1.55% -26%
3536
309 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,40 USD
9.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
388.925 USD
-0.36% -41%
3539
310 Biểu tượng logo của ZOO Crypto World ZOO Crypto World
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,11 USD
2.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
388.242 USD
2.74% -31%
3540
311 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNG *
0,0695373817 USD
1.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
373.138 USD
14.99% -34%
3555
312 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,24 USD
5.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
369.293 USD
-7.54% -38%
3562
313 Biểu tượng logo của Blockasset Blockasset
12/2021 / Solana Blockchain
BLOCK *
0,30 USD
6.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
350.635 USD
-16.82% -11%
3589
314 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0484508417 USD
1.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
347.892 USD
19.33% -42%
3593
315 Biểu tượng logo của Dope Wars Paper Dope Wars Paper
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
0,0136234263 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
325.732 USD
8.85% -35%
3622
316 Biểu tượng logo của Dragon Verse Dragon Verse
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRV *
0,0491364668 USD
1.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
320.548 USD
3.33% -43%
3633
317 Biểu tượng logo của Heroes & Empires Heroes & Empires
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HE *
0,0354194263 USD
806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
284.354 USD
-8.93% -54%
3689
318 Biểu tượng logo của SPACE SIP SPACE SIP
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIP *
0,0473473451 USD
1.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
281.617 USD
-0.86% -47%
3696
319 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLT *
1,04 USD
23.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
275.835 USD
1.04% -56%
3707
320 Biểu tượng logo của Meme Lordz Meme Lordz
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$LORDZ *
0,0456669795 USD
1.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
264.508 USD
32.05% -32%
3728
321 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CIFI *
38,73 USD
881.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
248.254 USD
-4.41% -26%
3756
322 Biểu tượng logo của UltimoGG UltimoGG
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ULTGG *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
238.389 USD
-0.21% 27%
3774
323 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,27 USD
6.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
235.520 USD
26.23% -36%
3784
324 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
82,40 USD
1.875.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
230.238 USD
-2.02% -17%
3798
325 Biểu tượng logo của Hero Arena Hero Arena
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERA *
0,15 USD
3.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
227.912 USD
3.68% -24%
3802
326 Biểu tượng logo của CryptoZoo  (new) CryptoZoo (new)
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0000308279 USD
0,7016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
210.060 USD
15.97% 12%
3840
327 Biểu tượng logo của MooMonster MooMonster
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOO *
0,27 USD
6.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
208.610 USD
-0.36% 7%
3846
328 Biểu tượng logo của Graviton Zero Graviton Zero
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRAV *
0,0352473526 USD
802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
185.030 USD
-1.65% -50%
3930
329 Biểu tượng logo của NFTMart Token NFTMart Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
NMT *
0,0299783153 USD
682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
172.758 USD
1.12% -24%
3966
330 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,0129559422 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
172.195 USD
11.75% -34%
3968
331 Biểu tượng logo của Monster Galaxy Monster Galaxy
01/2022
GGM
0,15 USD
3.316 đ
0 USD
N/A
168.695 USD
2.87% -63%
3982
332 Biểu tượng logo của xxxNifty xxxNifty
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NSFW *
0,0002422733 USD
5,5141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.969.420
166.000 USD
16.85% -30%
3992
333 Biểu tượng logo của 99Starz 99Starz
12/2021 / Ethereum Blockchain
STZ *
0,36 USD
8.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
148.575 USD
3.37% -25%
4049
334 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0100543332 USD
229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
146.559 USD
3.18% -37%
4060
335 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,0043127704 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
143.551 USD
0.29% -3%
4078
336 Biểu tượng logo của Battle of Guardians Battle of Guardians
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BGS *
0,0278399557 USD
634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
140.076 USD
-4.95% -32%
4090
337 Biểu tượng logo của NFTBooks NFTBooks
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTBS *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
131.651 USD
10.76% -29%
4138
338 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0060524766 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
131.211 USD
0.63% -16%
4141
339 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0726375692 USD
1.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
120.442 USD
-5.60% -41%
4201
340 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
0,47 USD
10.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
118.488 USD
4.89% -4%
4215
341 Biểu tượng logo của WIZARD WIZARD
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WIZARD *
0,56 USD
12.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
113.796 USD
6.22% 2%
4253
342 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,0001084346 USD
2,4680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
93.529 USD
2.47% -31%
4388
343 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0441442051 USD
1.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
88.128 USD
-4.07% -32%
4431
344 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VENTION *
0,0108562119 USD
247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
84.260 USD
-2.11% -8%
4457
345 Biểu tượng logo của Arena Token Arena Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARENA *
0,62 USD
14.028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 575.737
80.201 USD
-1.17% -53%
4500
346 Biểu tượng logo của ALL.ART protocol ALL.ART protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,0179758963 USD
409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
75.351 USD
-1.44% -17%
4545
347 Biểu tượng logo của NFTPad NFTPad
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTPAD *
0,0771575416 USD
1.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
74.638 USD
7.04% -17%
4550
348 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
4,33 USD
98.609 đ
0 USD
N/A
72.280 USD
3.13% -26%
4574
349 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
0,64 USD
14.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
71.230 USD
6.59% -29%
4588
350 Biểu tượng logo của Starbots Starbots
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BOT *
0,10 USD
2.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
68.930 USD
7.04% -32%
4616
351 Biểu tượng logo của SoccerHub SoccerHub
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCH *
0,0043613286 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.274 USD
-3.16% -9%
4632
352 Biểu tượng logo của World of Defish World of Defish
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WOD *
0,0419914886 USD
956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.229 USD
2.02% -32%
4633
353 Biểu tượng logo của OneRare OneRare
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,20 USD
4.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
65.036 USD
-2.11% -40%
4656
354 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0264725372 USD
603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.831 USD
32.09% -35%
4672
355 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
9,61 USD
218.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
57.770 USD
53.38% -0%
4757
356 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000891758 USD
2,0296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000
53.307 USD
17.57% -35%
4832
357 Biểu tượng logo của CryptoXpress CryptoXpress
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XPRESS *
0,66 USD
15.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
52.393 USD
5.92% -29%
4847
358 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
349,85 USD
7.962.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
47.328 USD
4.22% -27%
4910
359 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNY *
0,0034605039 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
42.348 USD
1.59% -21%
4986
360 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
06/2021 / Ethereum Blockchain
MEM *
0,0764917215 USD
1.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
41.502 USD
-2.03% -43%
4998
361 Biểu tượng logo của Inari Inari
07/2021 / Ethereum Blockchain
INARI *
0,0000040622 USD
0,0925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
34.594 USD
-22.78% -51%
5123
362 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DND *
0,13 USD
2.938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
33.341 USD
-0.19% -1%
5146
363 Biểu tượng logo của EcoFi EcoFi
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECO *
1,28 USD
29.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
31.285 USD
6.90% -4%
5195
364 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,32 USD
7.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.999.375
28.005 USD
0.66% -21%
5270
365 Biểu tượng logo của TAPME Token TAPME Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0046405926 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.500.000
27.377 USD
-0.47% -28%
5279
366 Biểu tượng logo của Digible Digible
05/2021 / Ethereum Blockchain
DIGI *
0,0264708298 USD
602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.627 USD
3.49% 1%
5375
367 Biểu tượng logo của UNQclub UNQclub
11/2021 / Solana Blockchain
UNQ *
0,0334694612 USD
762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
23.373 USD
1.38% -28%
5386
368 Biểu tượng logo của DAWG DAWG
11/2021 / Solana Blockchain
DAWG *
0,0452508169 USD
1.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
22.782 USD
3.77% -26%
5404
369 Biểu tượng logo của Zodiacs Zodiacs
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZDC *
0,0054044322 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
22.155 USD
4.87% -30%
5415
370 Biểu tượng logo của Benzene Benzene
01/2022 / Ethereum Blockchain
BZN *
2,65 USD
60.270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.680 USD
7.96% -45%
5425
371 Biểu tượng logo của Lunes Lunes
03/2019
LUNES
0,0167722553 USD
382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.728.538
20.176 USD
0.62% -22%
5469
372 Biểu tượng logo của NFTD Protocol NFTD Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTD *
1,50 USD
34.172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.544 USD
0.00% -6%
5520
373 Biểu tượng logo của LaunchMyNFT LaunchMyNFT
01/2022 / Ethereum Blockchain
MYNFT *
0,048671811 USD
1.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.931 USD
11.74% -53%
5563
374 Biểu tượng logo của SolDoge SolDoge
11/2021 / Solana Blockchain
SDOGE *
0,0000843456 USD
1,9197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16.234 USD
-13.31% -39%
5584
375 Biểu tượng logo của BaconDAO BaconDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0150688442 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
15.881 USD
-11.65% -27%
5596
376 Biểu tượng logo của Eloin Eloin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELOIN *
0,0000000128 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
15.842 USD
18.68% -34%
5600
377 Biểu tượng logo của RichCity RichCity
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RICH *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.897 USD
7.29% -26%
5776
378 Biểu tượng logo của CryptoWar xBlade CryptoWar xBlade
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XBLADE *
0,0347426577 USD
791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.020 USD
-2.29% -12%
5820
379 Biểu tượng logo của DeepSpace Token DeepSpace Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
DXO *
0,0000046199 USD
0,1051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.729 USD
8.61% -51%
5833
380 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KEY *
150,83 USD
3.432.819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
10.708 USD
6.76% -23%
5835
381 Biểu tượng logo của Harambe Protocol Harambe Protocol
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RIPH *
0,0020992856 USD
48 đ
0 USD
N/A
10.167 USD
-4.11% -41%
5859
382 Biểu tượng logo của Dogeon Dogeon
01/2022 / Avalanche C-Chain
DON *
0,0225450957 USD
513 đ
0 USD
N/A
8.517 USD
6.50% -53%
5953
383 Biểu tượng logo của AlgoGems AlgoGems
11/2021 / Algorand Blockchain
GEMS *
0,22 USD
4.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.932 USD
9.60% -32%
5997
384 Biểu tượng logo của Community Doge Coin Community Doge Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CCDOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
7.248 USD
12.70% -44%
6059
385 Biểu tượng logo của CryptoMotorcycle CryptoMotorcycle
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CMC *
0,0129616825 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.977 USD
2.94% -64%
6077
386 Biểu tượng logo của Hyperchain X Hyperchain X
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HYPER *
0,0000029505 USD
0,0672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.347 USD
8.59% -34%
6129
387 Biểu tượng logo của Phantasia Sports Phantasia Sports
11/2021 / Solana Blockchain
$FANT *
0,0995584327 USD
2.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.834 USD
-6.37% -14%
6183
388 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
0,13 USD
2.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
5.811 USD
-9.54% -35%
6187
389 Biểu tượng logo của Direwolf Direwolf
06/2021 / Ethereum Blockchain
DIREWOLF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
5.608 USD
4.12% -8%
6213
390 Biểu tượng logo của Nftfy Nftfy
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTFY *
0,0353021927 USD
803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.069 USD
25.81% -10%
6277
391 Biểu tượng logo của Doge Universe Doge Universe
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPACEXDOGE *
0,0000625771 USD
1,4243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.900.000.000
5.034 USD
8.74% -26%
6280
392 Biểu tượng logo của Kalissa Kalissa
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALI *
0,0442635043 USD
1.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
4.827 USD
10.42% -24%
6305
393 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000715 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
4.099 USD
-11.12% -29%
6400
394 Biểu tượng logo của Decentralized Nations Decentralized Nations
03/2021 / Ethereum Blockchain
DENA *
1,67 USD
37.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.940 USD
1.21% -15%
6428
395 Biểu tượng logo của Pyram Token Pyram Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PYRAM *
0,0229392095 USD
522 đ
0 USD
N/A
3.617 USD
6.32% -38%
6488
396 Biểu tượng logo của impactMarket impactMarket
12/2021 / Celo Blockchain
PACT *
0,0034428202 USD
78 đ
0 USD
N/A
3.451 USD
7.20% -12%
6512
397 Biểu tượng logo của My Pet Social My Pet Social
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPS *
0,0000662602 USD
1,5081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.945 USD
8.06% -34%
6596
398 Biểu tượng logo của Step Hero Soul Step Hero Soul
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,0236278368 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.188.252
2.850 USD
9.36% -32%
6611
399 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEARL *
0,0278114032 USD
633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.305.399
2.296 USD
6.72% -27%
6710
400 Biểu tượng logo của ChainCade ChainCade
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHAINCADE *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.162 USD
7.70% -9%
6743
401 Biểu tượng logo của Binapet Binapet
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BPET *
0,0081979965 USD
187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.136 USD
6.29% -32%
6752
402 Biểu tượng logo của Manga Token Manga Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$MANGA *
0,000434174 USD
9,8818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
2.075 USD
0.41% -11%
6765
403 Biểu tượng logo của Pepedex Pepedex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PPDEX *
0,49 USD
11.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.679
1.485 USD
-7.00% -37%
6923
404 Biểu tượng logo của GMR Finance GMR Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMR *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.406 USD
7.09% -23%
6952
405 Biểu tượng logo của Pet Games Pet Games
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETG *
0,0000592601 USD
1,3488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
1.378 USD
-28.72% -50%
6959
406 Biểu tượng logo của Unity Protocol Unity Protocol
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNITY *
0,0167759924 USD
382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.447.527
691 USD
0.88% -39%
7259
407 Biểu tượng logo của Fractionalized SMB-2367 Fractionalized SMB-2367
01/2022 / Solana Blockchain
DAOJONES *
17,79 USD
404.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
688 USD
12.44% -68%
7260
408 Biểu tượng logo của CyberTime Finance Token CyberTime Finance Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTF *
0,49 USD
11.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.400
537 USD
6.19% -31%
7351
409 Biểu tượng logo của Dragon Slayer Dragon Slayer
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRS *
0,0000013008 USD
0,0296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.270.000.000
386 USD
8.36% -19%
7471
410 Biểu tượng logo của FM Gallery FM Gallery
03/2021 / Ethereum Blockchain
FMG *
0,004038171 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
337 USD
-24.34% -32%
7521
411 Biểu tượng logo của Multigame Multigame
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MULTI *
0,0067136606 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
288 USD
7.33% -25%
7578
412 Biểu tượng logo của Buni Universal Reward Buni Universal Reward
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUR *
0,0006676361 USD
15,1954 đ
0 USD
N/A
286 USD
6.57% -27%
7582
413 Biểu tượng logo của Non-Fungible TOKE Non-Fungible TOKE
08/2021 / Ethereum Blockchain
TOKE *
0,0010067575 USD
23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
217 USD
4.17% -23%
7674
414 Biểu tượng logo của Santa Shiba Santa Shiba
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SANTASHIB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
192 USD
6.87% -25%
7699
415 Biểu tượng logo của DeFi of Thrones DeFi of Thrones
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOTX *
0,0541903919 USD
1.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
191 USD
-0.70% -37%
7700
416 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours
08/2020
EHRT
0,0000121245 USD
0,2760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
180 USD
-23.36% -31%
7714
417 Biểu tượng logo của Deez Nuts Deez Nuts
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEEZNUTS *
0,0000108264 USD
0,2464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
172 USD
6.52% -32%
7726
418 Biểu tượng logo của NftEyez NftEyez
12/2021 / Solana Blockchain
EYE *
0,0003726461 USD
8,4814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60 USD
-0.82% -24%
7968
419 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0144084566 USD
328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26 USD
-10.54% -22%
8123
420 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIMOCHI *
0,0000432074 USD
0,9834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
16 USD
0.01% 10%
8176
421 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,15 USD
3.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1 USD
4.33% -27%
8307
422 Biểu tượng logo của Antique Zombie Shards Antique Zombie Shards
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOMB *
1.227 USD
27.926.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
3.83% -24%
8562
423 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
0,12 USD
2.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
0 USD
0.02% 97%
8591
424 Biểu tượng logo của SERGS SERGS
11/2020 / Ethereum Blockchain
SERGS *
0,14 USD
3.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
0 USD
3.83% -27%
8593
425 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0862440887 USD
1.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-1.21% -14%
8636
426 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
50,54 USD
1.150.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
8.60% -29%
8648
427 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
46,32 USD
1.054.297 đ
0 USD
N/A
0 USD
3.83% -24%
8667
428 Biểu tượng logo của Toshimon Toshimon
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
9,86 USD
224.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
3.83% -26%
8697
429 Biểu tượng logo của Rare Pepe Rare Pepe
03/2021 / Ethereum Blockchain
RPEPE *
0,0180838383 USD
412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.037.570
0 USD
3.83% -24%
8704
430 Biểu tượng logo của FingerprintsDAO FingerprintsDAO
09/2021 / Ethereum Blockchain
PRINTS *
11,64 USD
264.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
3.83% -24%
8850
431 Biểu tượng logo của Lelouch Lamperouge Lelouch Lamperouge
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,0000840055 USD
1,9120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
3.83% -26%
8906
432 Biểu tượng logo của Turtles Token Turtles Token
11/2021 / Solana Blockchain
TRTLS *
0,75 USD
17.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
0 USD
0.03% -8%
9086

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.