1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 558 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

14/07/2024 14:47

Danh sách 558 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
8,95 USD
227.837 đ
4.171.588.663 USD
466.160.290 (90%)
Tổng: 520.649.629
147.659.474 USD
17.51% 21%
23
2 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,21 USD
30.724 đ
3.041.010.938 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
70.517.221 USD
3.10% -1%
27
3 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,69 USD
42.925 đ
2.485.433.809 USD
1.474.170.646 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
90.109.257 USD
2.95% 19%
33
4 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,15 USD
156.533 đ
2.403.075.692 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
92.321.666 USD
0.37% -9%
37
5 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,35 USD
34.357 đ
2.078.613.296 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
49.208.482 USD
3.04% 6%
42
6 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,43 USD
36.455 đ
1.431.844.143 USD
1.000.000.000
14.350.322 USD
3.24% 9%
56
7 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,37 USD
34.923 đ
1.163.437.347 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
140.220.882 USD
-4.33% -6%
64
8 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,58 USD
14.726 đ
874.424.067 USD
1.511.780.104
24.273.336 USD
4.04% 9%
72
9 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,63 USD
143.404 đ
832.581.628 USD
147.816.745 (55%)
Tổng: 270.000.000
22.992.660 USD
2.43% 7%
77
10 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,79 USD
20.057 đ
779.381.921 USD
989.336.793 (98%)
Tổng: 1.009.893.668
15.141.697 USD
1.59% 8%
83
11 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.051 đ
721.350.341 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
44.039.427 USD
1.91% 6%
87
12 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0218309456 USD
556 đ
715.805.004 USD
32.788.547.812 (94%)
Tổng: 34.812.707.948
50.104.763 USD
1.75% -1%
89
13 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.500 đ
637.098.161 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
30.962.768 USD
2.93% 8%
96
14 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.737 đ
621.290.964 USD
4.233.343.659 (84%)
Tổng: 5.020.843.672
23.441.648 USD
3.32% 12%
97
15 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0685297398 USD
1.745 đ
611.221.190 USD
8.919.064.798
35.797.385 USD
3.63% 2%
99
16 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821475159 USD
2.091 đ
551.505.553 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.399.434 USD
2.71% -1%
108
17 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
111
18 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,91 USD
48.747 đ
514.779.455 USD
268.864.275 (60%)
Tổng: 450.000.000
16.390.678 USD
2.54% 6%
114
19 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,25 USD
31.950 đ
511.807.513 USD
407.842.015 (69%)
Tổng: 590.000.000
1.679.897 USD
2.17% 1%
116
20 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,28 USD
7.180 đ
507.614.401 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
34.576.000 USD
1.79% 1%
117
21 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0111378172 USD
284 đ
496.185.398 USD
44.549.608.616 (98%)
Tổng: 45.238.433.264
15.475.800 USD
6.17% 13%
120
22 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,74 USD
18.863 đ
448.165.130 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
36.528.377 USD
1.31% -1%
127
23 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004462 USD
0,0114 đ
446.197.650 USD
999.990.000.000.000
15.978.167 USD
0.05% 4%
128
24 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.773 đ
336.570.161 USD
2.271.167.372 (43%)
Tổng: 5.318.016.195
11.907.813 USD
-0.21% 9%
149
25 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,014783481 USD
376 đ
325.037.309 USD
21.986.520.511 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
29.038.275 USD
2.02% 8%
154
26 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,64 USD
219.911 đ
308.997.227 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.331.897 USD
3.34% 12%
157
27 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.375 đ
298.481.520 USD
1.737.138.517 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
22.209.603 USD
3.84% 9%
162
28 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,86 USD
1.676.767 đ
294.672.907 USD
4.474.309 (54%)
Tổng: 8.303.658
8.738.773 USD
5.95% 15%
165
29 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.347 đ
282.060.217 USD
1.652.013.040 (91%)
Tổng: 1.820.001.642
12.052.795 USD
4.77% 2%
173
30 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,58 USD
14.645 đ
280.572.041 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
5.822.395 USD
3.69% 5%
174
31 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,24 USD
56.996 đ
223.865.053 USD
100.000.000
28.209.045 USD
3.92% 7%
196
32 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,24 USD
6.169 đ
201.703.126 USD
832.433.368 (85%)
Tổng: 978.064.789
10.095.406 USD
4.66% -7%
227
33 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,70 USD
17.725 đ
181.823.854 USD
261.172.158 (94%)
Tổng: 277.733.522
13.570.564 USD
0.21% 3%
238
34 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,12 USD
3.040 đ
174.419.444 USD
1.460.924.569 (61%)
Tổng: 2.400.000.000
9.529.320 USD
7.02% 13%
244
35 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,46 USD
11.650 đ
167.232.177 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
37.042.075 USD
2.03% -0%
249
36 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,56 USD
14.350 đ
158.812.158 USD
281.771.548 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
8.577.430 USD
8.27% 14%
258
37 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,19 USD
4.831 đ
146.295.055 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
23.789.265 USD
1.11% 2%
267
38 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0051106395 USD
130 đ
136.914.355 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
330.222 USD
2.39% 4%
272
39 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,84 USD
46.890 đ
133.307.756 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
4.085.506 USD
3.19% 6%
280
40 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0379560811 USD
966 đ
130.947.230 USD
3.449.967.069 (82%)
Tổng: 4.188.364.218
4.242.701 USD
5.16% 13%
283
41 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0072185447 USD
184 đ
123.639.380 USD
17.128.020.330 (82%)
Tổng: 21.000.000.000
5.390.007 USD
1.57% 0%
299
42 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
Gomining *
0,30 USD
7.640 đ
120.523.797 USD
401.643.157 (93%)
Tổng: 432.919.966
9.432.779 USD
0.75% 6%
303
43 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0027614142 USD
70 đ
114.171.198 USD
41.345.191.518
6.961.471 USD
2.25% 13%
314
44 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,71 USD
196.386 đ
164.677.525 USD
21.349.244 (21%)
Tổng: 100.000.000
14.796.203 USD
-2.83% -10%
316
45 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,20 USD
30.502 đ
108.377.127 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
53.934.483 USD
1.51% 7%
326
46 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,10 USD
2.605 đ
101.046.733 USD
987.561.136 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
7.441.461 USD
3.56% 13%
344
47 Biểu tượng logo của Cyber Cyber
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
4,28 USD
109.003 đ
99.537.499 USD
23.249.167 (23%)
Tổng: 100.000.000
12.077.406 USD
2.30% 3%
346
48 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0422696485 USD
1.076 đ
94.067.814 USD
2.225.422.188 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
2.229.915 USD
0.15% -2%
359
49 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
3,15 USD
80.170 đ
88.482.740 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
3.198.506 USD
1.82% 1%
370
50 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,34 USD
8.612 đ
88.166.295 USD
260.638.492 (52%)
Tổng: 500.000.000
368.228 USD
1.91% 6%
373
51 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,11 USD
2.819 đ
87.550.035 USD
790.738.743
807.002 USD
3.36% 8%
376
52 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
1,03 USD
26.110 đ
85.090.448 USD
82.971.950 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
1.496.558 USD
-3.91% -10%
389
53 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,29 USD
7.280 đ
82.852.906 USD
289.770.512
17.687.191 USD
1.73% 12%
396
54 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,19 USD
4.790 đ
81.169.616 USD
431.392.748 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
3.012.113 USD
4.02% 6%
399
55 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,21 USD
5.473 đ
80.734.425 USD
375.573.675 (89%)
Tổng: 420.000.000
11.912.723 USD
-1.46% 11%
401
56 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.279 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
57 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0115731881 USD
295 đ
71.531.441 USD
6.180.789.671 (63%)
Tổng: 9.872.433.565
1.042.815 USD
1.13% -9%
427
58 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,12 USD
3.044 đ
71.017.303 USD
593.972.191 (74%)
Tổng: 800.000.000
4.206.946 USD
3.50% 7%
429
59 Biểu tượng logo của Pirate Nation Pirate Nation
06/2024 / Ethereum Blockchain
PIRATE *
0,30 USD
7.577 đ
70.772.419 USD
237.813.528 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
6.917.893 USD
-6.32% 16%
432
60 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
1,79 USD
45.501 đ
68.658.202 USD
38.417.485 (15%)
Tổng: 250.000.000
12.568.875 USD
-5.07% 28%
443
61 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
0,97 USD
24.780 đ
66.100.646 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
8.903.610 USD
3.11% 1%
452
62 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,13 USD
3.245 đ
65.502.748 USD
513.958.330 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
4.051.884 USD
-0.04% -5%
455
63 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
2,14 USD
54.510 đ
65.377.637 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
87.014 USD
-0.55% -3%
456
64 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,21 USD
5.236 đ
64.797.772 USD
315.095.579 (57%)
Tổng: 550.322.467
3.762.929 USD
2.19% -0%
459
65 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0030931996 USD
79 đ
63.713.666 USD
20.597.980.815 (41%)
Tổng: 50.000.000.000
896.701 USD
5.89% 1%
461
66 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,090186473 USD
2.296 đ
63.269.446 USD
701.540.312 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
1.208.230 USD
1.89% 7%
465
67 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001648802 USD
4,1978 đ
60.671.152 USD
367.971.221.780 (74%)
Tổng: 500.000.000.000
3.642.318 USD
4.60% 7%
476
68 Biểu tượng logo của Tensor Tensor
04/2024 / Solana Blockchain
TNSR *
0,45 USD
11.577 đ
56.838.422 USD
125.000.000 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
30.644.210 USD
-0.13% 13%
495
69 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,05 USD
26.659 đ
55.232.433 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.003.255 USD
2.90% -3%
502
70 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,09220564 USD
2.348 đ
54.304.278 USD
588.947.466 (42%)
Tổng: 1.409.664.846
4.159.625 USD
3.80% 9%
506
71 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,12 USD
3.033 đ
51.199.862 USD
429.813.350 (86%)
Tổng: 500.000.000
1.535.635 USD
3.49% 11%
518
72 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,048839447 USD
1.243 đ
48.836.598 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
2.101.111 USD
1.46% 8%
527
73 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0107956598 USD
275 đ
47.243.514 USD
4.376.158.091 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
3.060.284 USD
3.10% 6%
541
74 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,15 USD
3.922 đ
46.925.127 USD
304.583.334 (61%)
Tổng: 500.000.000
505.724 USD
1.94% 2%
542
75 Biểu tượng logo của RARI RARI
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
1,95 USD
49.736 đ
46.560.919 USD
23.834.553 (95%)
Tổng: 25.000.000
539.226 USD
1.32% 10%
545
76 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
2,15 USD
54.801 đ
44.291.953 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
2.017.668 USD
3.61% -5%
560
77 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,33 USD
8.279 đ
42.505.057 USD
130.712.847 (65%)
Tổng: 200.000.000
561.746 USD
0.13% -4%
565
78 Biểu tượng logo của Matr1x Fire Matr1x Fire
02/2024 / Polygon Blockchain
FIRE *
1,19 USD
30.312 đ
41.610.646 USD
34.950.000 (20%)
Tổng: 175.000.000
16.773.287 USD
3.75% 9%
571
79 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0075210174 USD
191 đ
40.134.009 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
515.967 USD
3.71% -6%
581
80 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0059094804 USD
150 đ
40.034.900 USD
6.774.690.371 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
6.054.682 USD
-0.57% -2%
582
81 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,10 USD
2.639 đ
39.501.697 USD
381.084.929 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.003.927 USD
-1.22% 17%
586
82 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,52 USD
13.139 đ
36.666.014 USD
71.051.748
1.847.965 USD
3.42% 3%
610
83 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0036934457 USD
94 đ
34.559.087 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.024.798
399.172 USD
1.68% -1%
624
84 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,63 USD
41.622 đ
34.326.221 USD
20.997.213 (100%)
Tổng: 21.000.000
1.210.640 USD
4.43% 6%
626
85 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,13 USD
3.323 đ
33.921.916 USD
259.934.508 (72%)
Tổng: 360.000.000
348.743 USD
1.90% -9%
628
86 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0033873058 USD
86 đ
33.637.690 USD
9.930.514.635 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
4.334.232 USD
3.03% 6%
631
87 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0020301984 USD
52 đ
33.284.997 USD
16.394.947.861 (46%)
Tổng: 36.000.000.000
1.400.857 USD
0.64% -9%
634
88 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0386612117 USD
984 đ
32.810.617 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
212.627 USD
4.44% 8%
638
89 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0012968543 USD
33 đ
32.205.965 USD
24.833.910.788 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
1.058.319 USD
-4.68% -10%
643
90 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0133796258 USD
341 đ
31.881.410 USD
2.382.832.695 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
1.960.280 USD
-1.05% -3%
647
91 Biểu tượng logo của trac (Ordinals) trac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TRAC *
1,46 USD
37.058 đ
30.566.468 USD
21.000.000
704.996 USD
5.99% -27%
657
92 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0616026147 USD
1.568 đ
30.240.019 USD
490.888.569 (70%)
Tổng: 700.000.000
1.072.147 USD
2.07% 10%
661
93 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0279114863 USD
711 đ
29.857.780 USD
1.069.730.929 (34%)
Tổng: 3.180.000.000
1.286.676 USD
-9.50% -22%
664
94 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,17 USD
4.379 đ
29.828.826 USD
173.409.417 (35%)
Tổng: 500.000.000
2.153.127 USD
2.50% 11%
665
95 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,62 USD
15.757 đ
29.050.993 USD
46.940.436 (47%)
Tổng: 100.000.000
62.948 USD
0.92% 0%
673
96 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0350520389 USD
892 đ
28.242.051 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
816.421 USD
-12.51% 1%
681
97 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,15 USD
3.756 đ
25.899.931 USD
175.540.671 (59%)
Tổng: 300.000.000
1.800.158 USD
4.69% 10%
700
98 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0009193181 USD
23,4058 đ
24.011.402 USD
26.118.708.004 (89%)
Tổng: 29.194.344.563
5.024.031 USD
10.80% 24%
723
99 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0479913724 USD
1.222 đ
22.653.793 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
5.077.903 USD
-0.04% -6%
743
100 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
XCAD *
0,44 USD
11.212 đ
21.018.606 USD
47.726.796 (24%)
Tổng: 198.813.158
2.482.084 USD
-1.56% 1%
763
101 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0271748779 USD
692 đ
19.559.255 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
15.739.108 USD
0.26% 0%
783
102 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
0,33 USD
8.434 đ
19.524.203 USD
58.940.361 (59%)
Tổng: 100.000.000
144.189 USD
0.86% 1%
784
103 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0244774141 USD
623 đ
19.153.979 USD
782.516.453 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
1.699.091 USD
2.37% 9%
789
104 Biểu tượng logo của zkRace zkRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
ZERC *
0,15 USD
3.934 đ
18.544.078 USD
120.000.000
101.926 USD
5.68% 23%
800
105 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,20 USD
5.173 đ
24.381.447 USD
120.000.000
859.320 USD
-3.66% -13%
803
106 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0216743299 USD
552 đ
17.937.054 USD
827.571.315 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
591.505 USD
2.81% 9%
810
107 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0042279535 USD
108 đ
16.932.954 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.073.949 USD
-0.11% -6%
832
108 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002855 USD
0,0073 đ
15.634.016 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
9.612.116 USD
0.53% -1%
857
109 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0213120186 USD
543 đ
15.176.089 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
27.988 USD
-0.01% -6%
865
110 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000005852 USD
0,0149 đ
15.073.572 USD
25.757.575.757.576
617.681 USD
2.80% 5%
869
111 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
24,14 USD
614.556 đ
14.643.901 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
23.513 USD
0.83% 1%
879
112 Biểu tượng logo của QORPO WORLD QORPO WORLD
02/2022 / Ethereum Blockchain
QORPO *
0,22 USD
5.533 đ
14.626.048 USD
67.306.000 (9%)
Tổng: 749.690.000
756.494 USD
-1.20% 3%
880
113 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
14.361.563 USD
35.386.785.715.250.800 (35%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
20.413 USD
-0.62% 2%
888
114 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,0564019799 USD
1.436 đ
13.587.279 USD
240.900.741 (8%)
Tổng: 3.000.000.000
2.170.513 USD
4.34% -4%
901
115 Biểu tượng logo của SuperWalk SuperWalk
09/2022 / Klaytn Blockchain
GRND *
0,13 USD
3.193 đ
13.263.437 USD
105.758.542 (11%)
Tổng: 990.991.828
5.258.301 USD
-6.64% 17%
910
116 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Klaytn Blockchain
JEWEL *
0,11 USD
2.920 đ
13.113.484 USD
114.332.394 (94%)
Tổng: 121.120.224
28.641 USD
0.81% -3%
914
117 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0072184725 USD
184 đ
12.883.808 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
119.388 USD
0.82% -3%
922
118 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0019321173 USD
49 đ
12.817.916 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
416.988 USD
5.45% 7%
924
119 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0019321173 USD
49 đ
12.817.916 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
416.988 USD
5.45% 7%
924
120 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0164270522 USD
418 đ
12.556.778 USD
764.396.290 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
4.021.925 USD
11.29% 31%
930
121 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,0376464115 USD
958 đ
12.466.983 USD
331.159.918 (66%)
Tổng: 500.000.000
701.127 USD
7.63% -18%
932
122 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000067789 USD
0,1726 đ
12.231.465 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
1.532.960 USD
3.15% -4%
939
123 Biểu tượng logo của GameGPT GameGPT
12/2023 / Ethereum Blockchain
DUEL *
0,0040297147 USD
103 đ
11.906.860 USD
2.954.764.892 (30%)
Tổng: 10.000.000.000
1.574.484 USD
1.41% -11%
951
124 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0091384137 USD
233 đ
11.761.415 USD
1.287.030.207 (51%)
Tổng: 2.500.000.000
501.425 USD
0.99% 0%
954
125 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000316 USD
0,0008 đ
11.743.529 USD
371.425.810.241.536 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
53.292 USD
-0.92% 1%
955
126 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
1,02 USD
25.879 đ
11.575.803 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
1.386 USD
0.31% -10%
959
127 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0258272726 USD
658 đ
11.541.821 USD
446.885.005 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
351.321 USD
-2.43% -17%
960
128 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0908736584 USD
2.314 đ
11.280.074 USD
124.129.198
186.040 USD
-2.27% 17%
964
129 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,22 USD
5.596 đ
11.207.866 USD
50.994.674 (57%)
Tổng: 89.893.757
267.816 USD
0.17% -1%
968
130 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0043984215 USD
112 đ
11.128.006 USD
2.530.000.000 (55%)
Tổng: 4.600.000.000
2.510.179 USD
3.51% 12%
970
131 Biểu tượng logo của Blockasset Blockasset
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOCK *
0,0794122862 USD
2.022 đ
10.306.482 USD
129.784.481 (41%)
Tổng: 320.000.000
395.062 USD
3.59% -12%
999
132 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0000002201 USD
0,0056 đ
9.707.194 USD
44.104.656.629.774 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000
150.320 USD
0.42% 2%
1026
133 Biểu tượng logo của bitsCrunch bitsCrunch
02/2024 / Ethereum Blockchain
BCUT *
0,047676609 USD
1.214 đ
9.332.411 USD
195.744.018 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
77.258 USD
-1.15% -8%
1034
134 Biểu tượng logo của Asterix Labs Asterix Labs
02/2024 / Ethereum Blockchain
ASTX *
862,35 USD
21.955.467 đ
8.623.514 USD
10.000
418.554 USD
1.89% -2%
1062
135 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0959341197 USD
2.442 đ
8.338.127 USD
86.915.139 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.52% 1%
1074
136 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,0062471314 USD
159 đ
8.295.817 USD
1.327.940.171 (44%)
Tổng: 3.000.000.000
49.654 USD
0.13% 2%
1075
137 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0069207457 USD
176 đ
8.240.495 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
1.010.794 USD
9.42% 2%
1081
138 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / Ethereum Blockchain
CREO *
0,0282594975 USD
719 đ
8.203.636 USD
290.296.616 (37%)
Tổng: 788.886.709
1.290.588 USD
8.46% 20%
1086
139 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,64 USD
16.361 đ
8.032.698 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
7.512 USD
1.65% 4%
1095
140 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,0124841188 USD
318 đ
7.818.173 USD
626.249.496 (31%)
Tổng: 2.040.000.000
32.479 USD
0.76% 4%
1103
141 Biểu tượng logo của ISKRA Token ISKRA Token
09/2022 / Ethereum Blockchain
ISK *
0,0562485932 USD
1.432 đ
7.817.664 USD
138.984.161 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
108.402 USD
0.74% -0%
1104
142 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
0,86 USD
21.775 đ
7.775.123 USD
9.090.949 (91%)
Tổng: 10.000.000
24.300 USD
2.42% -1%
1106
143 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0178063552 USD
453 đ
7.756.233 USD
435.587.921 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
703.838 USD
2.40% -8%
1110
144 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
UBXS *
0,13 USD
3.314 đ
7.440.145 USD
57.155.070 (67%)
Tổng: 84.999.999
376.222 USD
-3.03% -11%
1121
145 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0066637277 USD
170 đ
7.398.275 USD
1.110.230.769 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
352.968 USD
4.28% -2%
1123
146 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0043796138 USD
112 đ
7.309.397 USD
1.668.959.211 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
87.666 USD
2.55% -18%
1129
147 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000083153 USD
0,2117 đ
7.080.073 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
4.415.514 USD
8.93% -12%
1140
148 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0347647378 USD
885 đ
6.747.708 USD
194.096.317 (24%)
Tổng: 800.000.000
215.158 USD
-0.18% -3%
1155
149 Biểu tượng logo của TOPGOAL TOPGOAL
08/2021 / Chiliz Blockchain
GOAL *
0,0229695248 USD
585 đ
6.603.738 USD
287.500.000 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
677.836 USD
1.92% -14%
1160
150 Biểu tượng logo của Catboy Catboy
12/2023 / Ethereum Blockchain
CATBOY *
0,0322850642 USD
822 đ
6.200.596 USD
192.057.727 (96%)
Tổng: 199.999.716
715.154 USD
18.73% 22%
1184
151 Biểu tượng logo của LABEL AI LABEL AI
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0032335054 USD
82 đ
6.188.506 USD
1.913.869.062 (64%)
Tổng: 3.000.000.000
1.037.254 USD
11.20% 2%
1186
152 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0043662378 USD
111 đ
5.728.507 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
983 USD
0.46% 31%
1204
153 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
0,45 USD
11.508 đ
5.414.644 USD
11.979.665 (60%)
Tổng: 20.000.000
329 USD
1.67% -12%
1217
154 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
0,54 USD
13.640 đ
5.357.394 USD
10.000.000
105.613 USD
1.37% 3%
1221
155 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
10,38 USD
264.270 đ
5.278.687 USD
508.554 (54%)
Tổng: 950.001
1.055.856 USD
4.04% 11%
1225
156 Biểu tượng logo của Gari Network Gari Network
10/2021 / Solana Blockchain
GARI *
0,0123247437 USD
314 đ
5.127.029 USD
415.994.800 (42%)
Tổng: 983.895.290
1.837.758 USD
5.40% 11%
1229
157 Biểu tượng logo của Love Power Coin Love Power Coin
04/2024 / Ethereum Blockchain
LPM *
42,72 USD
1.087.769 đ
5.888.379 USD
137.822 (14%)
Tổng: 1.000.000
1.667.603 USD
-0.33% 10%
1233
158 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0011344859 USD
29 đ
4.951.189 USD
4.364.257.893 (61%)
Tổng: 7.199.999.993
262.914 USD
-1.89% -3%
1237
159 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,0446841633 USD
1.138 đ
4.907.159 USD
109.818.741 (57%)
Tổng: 191.841.140
25.920 USD
1.29% -5%
1244
160 Biểu tượng logo của ritestream ritestream
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RITE *
0,0167600303 USD
427 đ
4.896.309 USD
292.141.996 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
36.480 USD
-2.19% -10%
1246
161 Biểu tượng logo của Eesee Eesee
02/2024 / Ethereum Blockchain
ESE *
0,0266720768 USD
679 đ
4.855.398 USD
182.040.507 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
1.995.065 USD
-3.47% -14%
1254
162 Biểu tượng logo của Love Power Market Love Power Market
04/2024 / Ethereum Blockchain
LPM *
34,73 USD
884.232 đ
4.786.475 USD
137.819 (14%)
Tổng: 1.000.000
680.332 USD
3.83% 5%
1259
163 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0036188338 USD
92 đ
4.778.411 USD
1.320.428.309
317.455 USD
-6.59% -7%
1260
164 Biểu tượng logo của Love Power Movement Love Power Movement
04/2024 / Ethereum Blockchain
LPM *
32,45 USD
826.257 đ
4.472.678 USD
137.820 (14%)
Tổng: 1.000.000
297.113 USD
-6.42% -24%
1260
165 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0002231216 USD
5,6807 đ
4.641.232 USD
20.801.360.198 (43%)
Tổng: 48.717.871.483
161.112 USD
0.33% -8%
1273
166 Biểu tượng logo của SHOPX SHOPX
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,0096237505 USD
245 đ
4.609.335 USD
478.954.078 (96%)
Tổng: 500.000.000
294.161 USD
-0.09% -22%
1280
167 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0031355901 USD
80 đ
6.001.109 USD
1.913.869.062 (64%)
Tổng: 3.000.000.000
2.019.118 USD
-7.96% -25%
1301
168 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0008416761 USD
21,4291 đ
4.412.252 USD
5.242.220.240 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
231.814 USD
1.74% 4%
1303
169 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,41 USD
10.450 đ
4.178.667 USD
10.181.197
807.476 USD
-2.04% -2%
1312
170 Biểu tượng logo của holoride holoride
01/2022 / Ethereum Blockchain
RIDE *
0,004529233 USD
115 đ
3.882.041 USD
857.107.877 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
33.616 USD
0.59% 8%
1335
171 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
22.244 USD
566.334.768 đ
6.717.718 USD
302 (96%)
Tổng: 315
0 USD
0.00% 0%
1337
172 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NETVR *
0,0754080531 USD
1.920 đ
3.812.479 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
29.426 USD
-1.17% -13%
1337
173 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOGA *
0,0072090805 USD
184 đ
3.606.268 USD
500.239.694 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
12.212 USD
-0.67% 27%
1357
174 Biểu tượng logo của Dust Protocol Dust Protocol
03/2022 / Ethereum Blockchain
DUST *
0,17 USD
4.425 đ
3.327.522 USD
19.143.962 (57%)
Tổng: 33.297.819
47.737 USD
1.89% 15%
1380
175 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0012711379 USD
32 đ
3.242.463 USD
2.550.834.901 (92%)
Tổng: 2.775.346.214
184.697 USD
2.66% -4%
1389
176 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,058470947 USD
1.489 đ
3.227.553 USD
55.199.252 (86%)
Tổng: 64.341.379
5.869 USD
-3.05% -4%
1390
177 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,002192137 USD
56 đ
3.157.294 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
1.736.588 USD
5.34% -6%
1398
178 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Arbitrum Blockchain
DERI *
0,0248892962 USD
634 đ
3.103.591 USD
124.695.829 (26%)
Tổng: 483.012.979
66.478 USD
20.09% 9%
1404
179 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0336513134 USD
857 đ
3.075.619 USD
91.396.691 (91%)
Tổng: 100.000.000
57.280 USD
0.19% 3%
1410
180 Biểu tượng logo của Dypius [New] Dypius [New]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,031010464 USD
790 đ
3.073.072 USD
99.097.908 (43%)
Tổng: 229.926.862
333.537 USD
-9.24% 2%
1411
181 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0005986832 USD
15,2425 đ
3.066.570 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
3.56% 4%
1414
182 Biểu tượng logo của Geeq Geeq
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEEQ *
0,0760886773 USD
1.937 đ
2.931.105 USD
38.522.222 (39%)
Tổng: 100.000.000
217.800 USD
5.83% 8%
1429
183 Biểu tượng logo của BlueMove BlueMove
02/2023 / Aptos Blockchain
MOVE *
0,0192118909 USD
489 đ
2.862.572 USD
149.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000
2.233 USD
-4.34% -11%
1432
184 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0028539469 USD
73 đ
2.807.201 USD
983.620.759
24.535 USD
0.22% -1%
1438
185 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,0044046317 USD
112 đ
2.734.818 USD
620.895.960 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
47.056 USD
0.12% -3%
1444
186 Biểu tượng logo của UTYABSWAP UTYABSWAP
05/2024 / TON Blockchain
UTYAB *
0,0027286925 USD
69 đ
2.728.692 USD
1.000.000.000
34.186 USD
11.55% 9%
1446
187 Biểu tượng logo của Bubble Bubble
05/2024 / Ethereum Blockchain
BUBBLE *
0,0031996808 USD
81 đ
2.660.009 USD
831.335.892 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
7.042.752 USD
0.19% -14%
1453
188 Biểu tượng logo của Gorilla Gorilla
11/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0,002912922 USD
74 đ
2.477.005 USD
850.350.569 (95%)
Tổng: 898.930.378
241.684 USD
-0.82% -12%
1470
189 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0638396256 USD
1.625 đ
2.469.124 USD
38.676.985 (94%)
Tổng: 41.024.063
197.355 USD
4.36% 19%
1471
190 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0101766713 USD
259 đ
2.407.803 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
1.543 USD
3.55% 18%
1475
191 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,040252682 USD
1.025 đ
2.406.280 USD
59.779.364 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
30.020 USD
15.33% -4%
1476
192 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0049270491 USD
125 đ
2.307.654 USD
468.364.292 (97%)
Tổng: 483.429.337
1.562 USD
-0.88% 65%
1490
193 Biểu tượng logo của Vidya Vidya
08/2020 / Ethereum Blockchain
VIDYA *
0,0597159013 USD
1.520 đ
2.263.956 USD
37.912.106 (76%)
Tổng: 50.000.000
308.558 USD
4.55% 6%
1494
194 Biểu tượng logo của Morra Morra
11/2023 / Ethereum Blockchain
MORRA *
0,0057521267 USD
146 đ
2.178.254 USD
378.686.697 (76%)
Tổng: 500.000.000
77.958 USD
4.10% 6%
1501
195 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,0083136937 USD
212 đ
2.161.560 USD
260.000.000 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
43.574 USD
-2.08% 4%
1502
196 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Ethereum Blockchain
XWG *
0,0006313457 USD
16,0741 đ
2.158.191 USD
3.418.397.436 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
158.476 USD
25.24% 25%
1504
197 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0008509038 USD
21,6640 đ
2.112.865 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
242.926 USD
3.92% 32%
1514
198 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0026135692 USD
67 đ
2.100.118 USD
803.544.191 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
128.606 USD
5.06% -10%
1518
199 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0013897363 USD
35 đ
2.074.362 USD
1.492.629.682 (49%)
Tổng: 3.041.407.379
540.346 USD
-1.58% -10%
1520
200 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0010303246 USD
26 đ
2.042.393 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
67.902 USD
0.68% -1%
1525
201 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,0135533829 USD
345 đ
2.033.007 USD
150.000.000
45.824 USD
-1.24% 7%
1526
202 Biểu tượng logo của Galaxis Galaxis
05/2024 / Ethereum Blockchain
GALAXIS *
0,0060119018 USD
153 đ
1.945.559 USD
323.617.938 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.586.205 USD
7.12% -21%
1535
203 Biểu tượng logo của Laqira Protocol Laqira Protocol
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LQR *
0,0236086912 USD
601 đ
1.927.028 USD
81.623.663 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
4.637 USD
0.76% 3%
1541
204 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0003431612 USD
8,7369 đ
1.884.574 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
95.542 USD
-10.09% 8%
1551
205 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DPET *
0,0445920011 USD
1.135 đ
1.857.610 USD
41.657.919 (42%)
Tổng: 100.000.000
172.399 USD
0.90% 4%
1555
206 Biểu tượng logo của ApeBond ApeBond
01/2024 / Ethereum Blockchain
ABOND *
0,0127162413 USD
324 đ
1.834.735 USD
144.282.792 (22%)
Tổng: 650.000.000
62.940 USD
4.08% 39%
1559
207 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0095156447 USD
242 đ
1.808.219 USD
190.025.935 (44%)
Tổng: 432.525.935
1.819.416 USD
2.30% 2%
1563
208 Biểu tượng logo của WAM WAM
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAM *
0,0037420282 USD
95 đ
1.739.221 USD
464.780.364 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
123.547 USD
0.21% -6%
1572
209 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLT *
0,0068412307 USD
174 đ
1.609.605 USD
235.280.094 (66%)
Tổng: 358.124.942
14.463 USD
-0.71% 2%
1587
210 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,0103562231 USD
264 đ
1.574.898 USD
152.072.651 (56%)
Tổng: 270.000.000
234.027 USD
-2.54% -1%
1596
211 Biểu tượng logo của Rebel Bots Rebel Bots
02/2022 / Polygon Blockchain
RBLS *
0,0126888511 USD
323 đ
1.564.476 USD
123.295.295 (41%)
Tổng: 300.000.000
42.804 USD
4.62% -3%
1599
212 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
0,0825020832 USD
2.101 đ
1.516.278 USD
18.378.659 (88%)
Tổng: 21.000.000
51.051 USD
0.57% 6%
1607
213 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,0293528749 USD
747 đ
1.508.329 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
0 USD
1.06% -5%
1611
214 Biểu tượng logo của OneRare OneRare
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,0292340103 USD
744 đ
1.477.888 USD
50.553.711 (51%)
Tổng: 100.000.000
114.851 USD
0.84% 4%
1625
215 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0001316198 USD
3,3510 đ
1.418.739 USD
10.779.065.385 (70%)
Tổng: 15.453.746.771
153.717 USD
0.75% 1%
1626
216 Biểu tượng logo của Foodverse (Formerly OneRare) Foodverse (Formerly OneRare)
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,0274102446 USD
698 đ
1.385.690 USD
50.553.711 (51%)
Tổng: 100.000.000
99.052 USD
1.71% -6%
1631
217 Biểu tượng logo của ChainGuardians ChainGuardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
0,0223992099 USD
570 đ
1.377.063 USD
61.478.209 (51%)
Tổng: 120.000.000
206 USD
-0.47% 2%
1632
218 Biểu tượng logo của Seascape Crowns Seascape Crowns
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CWS *
0,28 USD
7.213 đ
1.374.569 USD
4.852.052 (63%)
Tổng: 7.645.850
401.417 USD
4.35% 10%
1636
219 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
0,0469034342 USD
1.194 đ
1.278.998 USD
27.268.741 (68%)
Tổng: 40.000.000
158.778 USD
5.28% 6%
1650
220 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0376259981 USD
958 đ
1.239.837 USD
32.951.612 (72%)
Tổng: 46.000.000
97.222 USD
3.93% 1%
1658
221 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,0251832483 USD
641 đ
1.237.855 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
240.564 USD
-0.18% -2%
1659
222 Biểu tượng logo của Utya Black Utya Black
05/2024 / TON Blockchain
UTYAB *
0,0013016668 USD
33 đ
1.301.667 USD
1.000.000.000
26.686 USD
-16.77% 38%
1660
223 Biểu tượng logo của ROCO FINANCE ROCO FINANCE
10/2021 / Avalanche C-Chain
ROCO *
0,0701902081 USD
1.787 đ
1.214.207 USD
17.298.805 (17%)
Tổng: 99.982.729
153.879 USD
0.97% 3%
1665
224 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0047567927 USD
121 đ
1.206.492 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
195.302 USD
-1.79% -9%
1669
225 Biểu tượng logo của Abyss Abyss
06/2018 / Ethereum Blockchain
ABYSS *
0,0051937122 USD
132 đ
1.187.671 USD
228.674.839 (45%)
Tổng: 508.628.133
0 USD
2.77% 5%
1675
226 Biểu tượng logo của SHILL Token SHILL Token
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHILL *
0,0031852153 USD
81 đ
1.137.357 USD
357.073.944 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
576.905 USD
6.15% 11%
1685
227 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,0634002541 USD
1.614 đ
1.123.162 USD
17.715.413 (42%)
Tổng: 41.739.202
522.436 USD
-0.20% -7%
1690
228 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0004827803 USD
12,2916 đ
1.086.543 USD
2.250.595.564 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
40.706 USD
-0.85% 4%
1701
229 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0013363613 USD
34 đ
1.056.582 USD
790.640.622 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
125.212 USD
-1.13% -1%
1707
230 Biểu tượng logo của Wall Street Games (old) Wall Street Games (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
1.018.614 USD
889.847.590.574.560 (89%)
Tổng: 999.785.033.525.475
15.156 USD
1.47% 24%
1722
231 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,0039465414 USD
100 đ
984.406 USD
249.435.031 (34%)
Tổng: 735.377.000
394.519 USD
-4.98% -10%
1729
232 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
92,21 USD
2.347.587 đ
961.545 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
1.471 USD
1.31% -0%
1736
233 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0011615823 USD
30 đ
960.249 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
38.038 USD
0.29% 3%
1737
234 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000009166 USD
0,0233 đ
916.579 USD
1.000.000.000.000
122 USD
2.97% 5%
1747
235 Biểu tượng logo của OneRare Foodverse OneRare Foodverse
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,0174194241 USD
443 đ
880.617 USD
50.553.711 (51%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.00% -1%
1758
236 Biểu tượng logo của OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0043530425 USD
111 đ
870.608 USD
200.000.000
0 USD
1.42% 15%
1762
237 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
574,09 USD
14.616.357 đ
858.219 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
21.432 USD
5.35% 0%
1768
238 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,0003583666 USD
9,1240 đ
856.323 USD
2.389.518.379 (48%)
Tổng: 4.999.968.085
100.905 USD
6.39% -16%
1770
239 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LABS *
0,0003584335 USD
9,1257 đ
794.604 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
81.223 USD
11.82% 30%
1789
240 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,24 USD
6.002 đ
803.975 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
63.718 USD
-6.68% -18%
1789
241 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0033448264 USD
85 đ
794.645 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
14.203 USD
0.14% -8%
1790
242 Biểu tượng logo của Dreams Quest Dreams Quest
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DREAMS *
0,0004845373 USD
12,3363 đ
757.865 USD
1.564.101.228 (39%)
Tổng: 4.000.000.000
75.459 USD
2.16% 5%
1796
243 Biểu tượng logo của Plastiks Plastiks
12/2021 / Celo Blockchain
PLASTIK *
0,0049553497 USD
126 đ
755.455 USD
152.452.346 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
15.432 USD
16.58% -1%
1797
244 Biểu tượng logo của OneArt OneArt
10/2021 / Ethereum Blockchain
1ART *
0,005223881 USD
133 đ
749.188 USD
143.416.035 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
22.917 USD
3.16% 5%
1800
245 Biểu tượng logo của OpenWorld OpenWorld
10/2021 / Arbitrum Blockchain
OPEN *
0,0144438598 USD
368 đ
745.563 USD
51.617.956 (52%)
Tổng: 99.200.000
0 USD
0.31% 6%
1804
246 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0819797598 USD
2.087 đ
737.524 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
1.031 USD
13.71% 45%
1806
247 Biểu tượng logo của Protocol Monsters Protocol Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,21 USD
5.470 đ
732.618 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
20.480 USD
0.58% -6%
1807
248 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,0094785077 USD
241 đ
731.363 USD
77.160.136 (81%)
Tổng: 95.000.000
582 USD
-0.91% 4%
1809
249 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0080850944 USD
206 đ
721.361 USD
89.221.069 (87%)
Tổng: 102.960.000
35.856 USD
0.37% 15%
1812
250 Biểu tượng logo của Exverse Exverse
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EXVG *
0,0217397783 USD
553 đ
699.151 USD
32.160.000 (8%)
Tổng: 400.000.000
397.754 USD
-4.64% -9%
1818
251 Biểu tượng logo của Eldarune Eldarune
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELDA *
0,0040944336 USD
104 đ
678.328 USD
165.670.707 (28%)
Tổng: 600.000.000
307.680 USD
1.77% 1%
1831
252 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
664.863 USD
31.602.233.739.761.340
170 USD
-5.72% -1%
1837
253 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,000993267 USD
25,2886 đ
640.566 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
130 USD
0.46% -1%
1842
254 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0007445461 USD
18,9561 đ
635.621 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
3.998.286 USD
-9.72% -51%
1845
255 Biểu tượng logo của Cleo Tech Cleo Tech
12/2023 / Polygon Blockchain
CLEO *
0,0054743424 USD
139 đ
622.840 USD
113.774.330 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
725 USD
0.86% 4%
1848
256 Biểu tượng logo của Kingdomverse Kingdomverse
02/2023 / Ethereum Blockchain
KING *
0,0008506471 USD
21,6575 đ
620.114 USD
728.990.667 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
340.351 USD
14.45% 25%
1850
257 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOON *
0,0008686997 USD
22,1171 đ
618.047 USD
711.461.640 (71%)
Tổng: 995.870.194
50.924 USD
-0.88% 1%
1852
258 Biểu tượng logo của MetaSoccer MetaSoccer
11/2021 / Polygon Blockchain
MSU *
0,0053142135 USD
135 đ
617.932 USD
116.279.055 (36%)
Tổng: 324.850.930
16.281 USD
-11.96% 72%
1853
259 Biểu tượng logo của Monsterra (MSTR) Monsterra (MSTR)
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSTR *
0,0490930321 USD
1.250 đ
616.104 USD
12.549.722 (13%)
Tổng: 98.700.000
280.770 USD
-0.41% -1%
1854
260 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0045558523 USD
116 đ
608.766 USD
133.622.792 (89%)
Tổng: 150.000.000
15.814 USD
1.70% -22%
1858
261 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,0067196757 USD
171 đ
595.471 USD
88.615.986 (28%)
Tổng: 320.000.000
50.084 USD
0.56% -5%
1866
262 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
NSFW *
0,0000233152 USD
0,5936 đ
571.218 USD
24.499.828.829 (40%)
Tổng: 60.782.160.510
203 USD
3.39% 13%
1877
263 Biểu tượng logo của The Unfettered Ecosystem The Unfettered Ecosystem
05/2023 / Polygon Blockchain
SOULS *
0,0020228646 USD
52 đ
557.974 USD
275.833.817 (12%)
Tổng: 2.250.000.000
66.057 USD
-0.41% 4%
1883
264 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000563478 USD
1,4346 đ
536.178 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
26.675 USD
-0.76% 9%
1894
265 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0, USD
0,0000 đ
512.325 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
148 USD
3.64% 1%
1904
266 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BMON *
0,0044131602 USD
112 đ
509.517 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
24.074 USD
0.55% 2%
1906
267 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0025638528 USD
65 đ
496.934 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
4.508 USD
-4.76% 4%
1908
268 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0024863296 USD
63 đ
496.636 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
0 USD
1.11% 2%
1909
269 Biểu tượng logo của KALM KALM
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALM *
0,0548556279 USD
1.397 đ
469.016 USD
8.550.000 (86%)
Tổng: 10.000.000
11.184 USD
6.10% -6%
1929
270 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIP *
0,0247789561 USD
631 đ
468.527 USD
18.908.258 (95%)
Tổng: 20.000.000
527 USD
-1.69% -0%
1930
271 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0015214601 USD
39 đ
466.567 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
0 USD
0.00% -5%
1932
272 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,0004647441 USD
11,8324 đ
463.656 USD
997.657.799 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
9.791 USD
-1.05% 5%
1933
273 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0028413093 USD
72 đ
457.296 USD
160.945.617 (82%)
Tổng: 196.473.939
0 USD
18.61% 19%
1936
274 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,0000794587 USD
2,0230 đ
442.297 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -2%
1945
275 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0003273531 USD
8,3344 đ
440.954 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
27 USD
31.69% 24%
1949
276 Biểu tượng logo của Virtual Versions Virtual Versions
09/2023 / Ethereum Blockchain
VV *
0,0011720707 USD
30 đ
434.636 USD
370.827.638 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
422.413 USD
4.61% 6%
1951
277 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0004446353 USD
11,3204 đ
405.126 USD
911.142.676 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
14.265 USD
-0.47% -0%
1968
278 Biểu tượng logo của Alphabet Alphabet
02/2024 / Ethereum Blockchain
ALPHABET *
40,15 USD
1.022.306 đ
401.534 USD
10.000
40 USD
0.24% 3%
1970
279 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0000412928 USD
1,0513 đ
382.306 USD
9.258.413.166 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
37.463 USD
8.77% 5%
1982
280 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,0079295091 USD
202 đ
380.937 USD
48.040.458 (48%)
Tổng: 100.000.000
111.602 USD
1.72% 2%
1983
281 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,0182269845 USD
464 đ
374.674 USD
20.556.014 (20%)
Tổng: 101.717.494
453 USD
0.26% -1%
1990
282 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0005986277 USD
15,2411 đ
354.088 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
0 USD
3.55% 4%
2003
283 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SKILL *
0,38 USD
9.718 đ
345.894 USD
906.237 (91%)
Tổng: 1.000.000
355.077 USD
1.01% -5%
2010
284 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,0009432972 USD
24,0163 đ
336.924 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
5.608.500 USD
-6.17% -14%
2016
285 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,0511188911 USD
1.301 đ
333.684 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
153 USD
1.04% 6%
2017
286 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0019075878 USD
49 đ
331.583 USD
173.823.179 (23%)
Tổng: 749.491.340
17.840 USD
0.03% 3%
2019
287 Biểu tượng logo của Chain of Legends Chain of Legends
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLEG *
0,0025380394 USD
65 đ
323.998 USD
127.656.987 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
4.544 USD
-1.47% -2%
2029
288 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,0139944091 USD
356 đ
320.873 USD
22.928.676 (23%)
Tổng: 99.930.069
26.267 USD
-0.15% -2%
2033
289 Biểu tượng logo của 404Aliens 404Aliens
02/2024 / Ethereum Blockchain
404A *
31,77 USD
808.856 đ
317.697 USD
10.000
99 USD
10.29% -3%
2035
290 Biểu tượng logo của BendDAO BendDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
BEND *
0,0007687872 USD
19,5733 đ
294.030 USD
382.458.902 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
326.699 USD
8.35% 3%
2050
291 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,0023079572 USD
59 đ
292.903 USD
126.909.977 (42%)
Tổng: 300.000.000
47.968 USD
-2.94% -2%
2051
292 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,0026569183 USD
68 đ
293.005 USD
110.280.162 (94%)
Tổng: 117.718.487
3.630 USD
0.02% -22%
2052
293 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,0193826336 USD
493 đ
279.703 USD
14.430.573 (80%)
Tổng: 18.000.000
335 USD
1.50% 0%
2060
294 Biểu tượng logo của Kryptomon Kryptomon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KMON *
0,0013433309 USD
34 đ
255.023 USD
189.843.488 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
269.115 USD
1.59% -6%
2073
295 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0042899149 USD
109 đ
241.767 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
21.406 USD
-0.43% -0%
2084
296 Biểu tượng logo của XP NETWORK XP NETWORK
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPNET *
0,0017534495 USD
45 đ
231.229 USD
131.870.792 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
82.111 USD
0.18% -3%
2095
297 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTT *
0,30 USD
7.673 đ
231.158 USD
766.968 (77%)
Tổng: 1.000.000
53.976 USD
-41.21% 8%
2096
298 Biểu tượng logo của Linked Finance World Linked Finance World
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFW *
0,0069157463 USD
176 đ
221.395 USD
32.013.208 (16%)
Tổng: 200.000.000
23.945 USD
0.64% -35%
2104
299 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARBON *
0,0061060412 USD
155 đ
214.864 USD
35.188.718 (70%)
Tổng: 50.000.000
3.554 USD
-1.44% -1%
2110
300 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0005144124 USD
13,0969 đ
214.396 USD
416.778.746 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
23.876 USD
-0.26% -4%
2111
301 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0010984852 USD
28 đ
212.710 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
1.060 USD
-0.06% 11%
2113
302 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,0180020226 USD
458 đ
204.568 USD
11.363.595 (30%)
Tổng: 37.500.000
25.942 USD
5.95% 15%
2118
303 Biểu tượng logo của Duckies, the canary network for Yellow Duckies, the canary network for Yellow
05/2023 / Ethereum Blockchain
DUCKIES *
0,0038694205 USD
99 đ
201.552 USD
52.088.321 (35%)
Tổng: 150.000.000
22 USD
-0.23% -1%
2122
304 Biểu tượng logo của Salad Salad
07/2023 / Ethereum Blockchain
SALD *
0,0026553354 USD
68 đ
200.772 USD
75.610.749 (5%)
Tổng: 1.680.000.000
480.132 USD
3.37% 8%
2124
305 Biểu tượng logo của DeFine DeFine
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
0,0006942968 USD
17,6768 đ
178.802 USD
257.528.934 (52%)
Tổng: 500.000.000
14.364 USD
-1.44% -11%
2153
306 Biểu tượng logo của Traxx Traxx
06/2022 / Ethereum Blockchain
TRAXX *
0,003879722 USD
99 đ
173.988 USD
44.845.574 (13%)
Tổng: 350.000.000
163.461 USD
3.45% 4%
2155
307 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001430434 USD
3,6419 đ
169.300 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
78.195 USD
9.14% 14%
2162
308 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000029954 USD
0,0763 đ
158.957 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
0 USD
-7.83% 4%
2176
309 Biểu tượng logo của MetaQ MetaQ
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAQ *
0,0611753671 USD
1.558 đ
157.697 USD
2.577.783 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
4.632 USD
1.21% 6%
2178
310 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000015875 USD
0,0404 đ
157.476 USD
99.199.055.800
162.650 USD
-6.78% -1%
2179
311 Biểu tượng logo của Playcent Playcent
03/2021 / Ethereum Blockchain
PCNT *
0,0040182777 USD
102 đ
147.251 USD
36.645.236 (61%)
Tổng: 60.000.000
18.380 USD
0.11% 0%
2193
312 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKI *
0,0169274128 USD
431 đ
136.388 USD
8.057.237 (8%)
Tổng: 100.000.000
30.777 USD
5.49% -4%
2210
313 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0018675581 USD
48 đ
126.658 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
26.348 USD
-0.54% 6%
2220
314 Biểu tượng logo của IQ Protocol IQ Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
IQT *
0,0106113009 USD
270 đ
117.382 USD
11.061.937 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
327.164 USD
5.91% 5%
2238
315 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,0095569016 USD
243 đ
114.979 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
864 USD
4.08% 15%
2242
316 Biểu tượng logo của Polinate Polinate
08/2021 / Ethereum Blockchain
POLI *
0,0007360235 USD
18,7392 đ
113.564 USD
154.294.330 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
3.055 USD
0.64% 3%
2244
317 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,0027430182 USD
70 đ
112.628 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
16.213 USD
1.05% 5%
2247
318 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0027116763 USD
69 đ
106.601 USD
39.311.982 (39%)
Tổng: 100.000.000
20.596 USD
2.36% 8%
2260
319 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,0012726059 USD
32 đ
105.400 USD
82.822.168 (83%)
Tổng: 100.000.000
28.508 USD
3.76% -2%
2262
320 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0005456888 USD
13,8932 đ
103.664 USD
189.969.797 (38%)
Tổng: 500.000.000
15.400 USD
3.94% -9%
2268
321 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0349945109 USD
891 đ
95.798 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
285 USD
0.00% 0%
2285
322 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,011319214 USD
288 đ
95.401 USD
8.428.244 (14%)
Tổng: 60.000.000
128.646 USD
5.06% 11%
2286
323 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0008058849 USD
20,5178 đ
94.113 USD
116.782.511 (47%)
Tổng: 250.000.000
21.748 USD
2.10% 1%
2289
324 Biểu tượng logo của Elpis Battle Elpis Battle
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EBA *
0,004105768 USD
105 đ
91.036 USD
22.172.718 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-0.60% 2%
2293
325 Biểu tượng logo của Creaticles Creaticles
12/2021 / Ethereum Blockchain
CRE8 *
0,0010041049 USD
26 đ
78.373 USD
78.052.634 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
13.856 USD
0.16% -2%
2305
326 Biểu tượng logo của Bunicorn Bunicorn
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BUNI *
0,0023296571 USD
59 đ
65.345 USD
28.049.239 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
646 USD
-1.62% 1%
2328
327 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0003898787 USD
9,9263 đ
64.083 USD
164.365.752 (80%)
Tổng: 205.183.301
291 USD
1037.06% 635%
2331
328 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,0398139459 USD
1.014 đ
54.859 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
18.231 USD
-0.15% -1%
2349
329 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUNE *
3,73 USD
95.059 đ
50.468 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
17.636 USD
3.22% 8%
2352
330 Biểu tượng logo của TheForce Trade TheForce Trade
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOC *
0,0006077778 USD
15,4740 đ
48.744 USD
80.200.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
44 USD
1.46% 4%
2358
331 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0156266437 USD
398 đ
42.973 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
15.011 USD
2.70% 5%
2371
332 Biểu tượng logo của DinoX DinoX
07/2021 / Ethereum Blockchain
DNXC *
0,0012594618 USD
32 đ
42.836 USD
34.011.080 (21%)
Tổng: 160.000.000
2.193 USD
-1.15% -9%
2372
333 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,000751087 USD
19,1227 đ
40.298 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
0 USD
1.26% 2%
2379
334 Biểu tượng logo của Tapx Tapx
02/2021 / Ethereum Blockchain
TAP *
0,0015387542 USD
39 đ
39.565 USD
25.712.354 (26%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
2379
335 Biểu tượng logo của Gourmet Galaxy Gourmet Galaxy
02/2021 / Ethereum Blockchain
GUM *
0,0081420453 USD
207 đ
26.968 USD
3.312.145 (17%)
Tổng: 20.000.000
14.051 USD
-4.33% -12%
2410
336 Biểu tượng logo của AirNFTs AirNFTs
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRT *
0,0002385323 USD
6,0730 đ
26.725 USD
112.040.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
22 USD
-0.02% 1%
2411
337 Biểu tượng logo của Step Hero Step Hero
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0020587486 USD
52 đ
26.663 USD
12.951.109 (13%)
Tổng: 100.000.000
26.844 USD
2.60% -5%
2413
338 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0003750934 USD
9,5499 đ
25.706 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
0 USD
-10.57% 1%
2415
339 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,0002221417 USD
5,6557 đ
23.904 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
139 USD
6.00% -14%
2422
340 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,0020931806 USD
53 đ
23.827 USD
11.383.253 (11%)
Tổng: 100.000.000
31.602 USD
3.29% 3%
2424
341 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0190067315 USD
484 đ
22.353 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
407 USD
-4.56% -6%
2431
342 Biểu tượng logo của Zuki Zuki
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,0005696051 USD
14,5021 đ
20.972 USD
36.819.022 (37%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-3.34% -14%
2437
343 Biểu tượng logo của Azuki Azuki
11/2020 / Ethereum Blockchain
AZUKI *
0,0017621912 USD
45 đ
19.886 USD
11.284.984 (100%)
Tổng: 11.310.690
2 USD
3.63% 4%
2439
344 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000011913 USD
0,0303 đ
18.073 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
2445
345 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0003107944 USD
7,9128 đ
17.628 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
13.821 USD
-1.60% -7%
2446
346 Biểu tượng logo của 1MillionNFTs 1MillionNFTs
04/2021 / Ethereum Blockchain
1MIL *
0,12 USD
3.109 đ
14.651 USD
120.000 (1%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
2447
347 Biểu tượng logo của Twinci Twinci
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWIN *
0,0782196439 USD
1.991 đ
15.644 USD
200.000 (4%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
-0.01% 0%
2450
348 Biểu tượng logo của Zuki Moba Zuki Moba
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,001632742 USD
42 đ
60.116 USD
36.819.022 (37%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-53.93% -56%
2461
349 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0006470496 USD
16,4739 đ
11.162 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
0.00% -9%
2472
350 Biểu tượng logo của Lympo Market Token Lympo Market Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LMT *
0,0002350137 USD
5,9834 đ
7.210 USD
30.677.566 (2%)
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
0.00% 0%
2483
351 Biểu tượng logo của SolChicks Token SolChicks Token
11/2021 / Solana Blockchain
CHICKS *
0,0000765595 USD
1,9492 đ
48.930 USD
639.106.688 (6%)
Tổng: 9.999.997.585
107 USD
-0.77% -8%
2486
352 Biểu tượng logo của hiVALHALLA hiVALHALLA
01/2023 / Ethereum Blockchain
HIVALHALLA *
0,0001503017 USD
3,8267 đ
48.393 USD
321.973.000
0 USD
0.00% -6%
2492
353 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0000875556 USD
2,2292 đ
7.313 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
45 USD
15.77% 1%
2494
354 Biểu tượng logo của Cubiex Power Cubiex Power
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CBIX-P *
0,005136106 USD
131 đ
866 USD
168.605 (0%)
Tổng: 55.000.000
8 USD
-0.77% 5%
2533
355 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,000033919 USD
0,8636 đ
410 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
40 USD
26.42% 55%
2536
356 Biểu tượng logo của Moca Coin Moca Coin
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,11 USD
2.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
37.091.328 USD
-1.02% 22%
2548
357 Biểu tượng logo của Mocaverse Mocaverse
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
45.546.746 USD
26.36% 26%
2550
358 Biểu tượng logo của Elumia Crowns Elumia Crowns
12/2021 / Solana Blockchain
ELU *
0,0072257363 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.851.773 USD
-3.02% -11%
2579
359 Biểu tượng logo của Bitcoin Cats Bitcoin Cats
12/2023 / Ethereum Blockchain
1CAT *
0,0023988985 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.358.922 USD
4.16% 5%
2583
360 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,0110905888 USD
282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
5.360.465 USD
-14.81% -24%
2594
361 Biểu tượng logo của Soul Society Soul Society
01/2024 / Ethereum Blockchain
HON *
0,0033710699 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.268.438 USD
114.36% 254%
2617
362 Biểu tượng logo của Mythos Mythos
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYTH *
0,33 USD
8.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.034.505 USD
-6.52% 24%
2635
363 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,000000903 USD
0,0230 đ
14 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
78 USD
21.60% 25%
2648
364 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
0 USD
-0.02% -75%
2651
365 Biểu tượng logo của MawCAT MawCAT
07/2021 / Base Blockchain
MAW *
0,0000440339 USD
1,1211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.399.842 USD
2.68% 4%
2725
366 Biểu tượng logo của sudoswap sudoswap
09/2022 / Ethereum Blockchain
SUDO *
0,16 USD
4.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
949.197 USD
51.47% 12%
2799
367 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0046221478 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
752.422 USD
3.06% -1%
2851
368 Biểu tượng logo của Dypius [Old] Dypius [Old]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,28 USD
7.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
740.563 USD
2.56% 25%
2854
369 Biểu tượng logo của Ozone Metaverse Ozone Metaverse
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OZONE *
0,0014181813 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
634.741 USD
64.28% 57%
2885
370 Biểu tượng logo của Marinade Marinade
11/2021 / Solana Blockchain
MNDE *
0,12 USD
3.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
620.575 USD
1.12% 17%
2891
371 Biểu tượng logo của KStarNFT KStarNFT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KNFT *
0,0010709804 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
581.399 USD
-6.81% 10%
2912
372 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,14 USD
3.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
409.779 USD
-3.31% -5%
2992
373 Biểu tượng logo của Metahorse Unity Metahorse Unity
02/2024 / Ethereum Blockchain
MUNITY *
0,0050435847 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
406.748 USD
6.21% -31%
2993
374 Biểu tượng logo của GrapeCoin GrapeCoin
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GRAPE *
0,0044585741 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
406.436 USD
-5.31% -4%
2995
375 Biểu tượng logo của Rebase GG Rebase GG
07/2022 / Ethereum Blockchain
IRL *
0,0293170327 USD
746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
404.152 USD
7.50% -2%
2998
376 Biểu tượng logo của Kyberdyne Kyberdyne
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KBD *
0,0003874503 USD
9,8645 đ
0 USD
N/A
397.151 USD
2.04% -9%
3003
377 Biểu tượng logo của ThetaDrop ThetaDrop
02/2022 / Theta Network Blockchain
TDROP *
0,0022525371 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
385.995 USD
1.29% 11%
3014
378 Biểu tượng logo của Hello Pets Hello Pets
03/2021 / Ethereum Blockchain
PET *
0,0536456095 USD
1.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
352.828 USD
15.60% 14%
3050
379 Biểu tượng logo của Melos Studio Melos Studio
03/2022 / Ethereum Blockchain
MELOS *
0,001434035 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
290.996 USD
-5.15% 36%
3129
380 Biểu tượng logo của Meta Merge Meta Merge
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMM *
0,0003335562 USD
8,4923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
274.054 USD
-6.55% 5%
3151
381 Biểu tượng logo của LittleMami LittleMami
05/2024 / Ethereum Blockchain
LMC *
0,0103743018 USD
264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
267.115 USD
-10.29% -15%
3163
382 Biểu tượng logo của PRIVATEUM GLOBAL PRIVATEUM GLOBAL
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRI *
6,04 USD
153.687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
233.113 USD
-0.37% 1%
3212
383 Biểu tượng logo của GAMI World GAMI World
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAMI *
0,0852545316 USD
2.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
228.253 USD
0.14% 0%
3226
384 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,001350204 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
225.895 USD
-7.10% -15%
3229
385 Biểu tượng logo của Bullieverse Bullieverse
01/2022 / Polygon Blockchain
$BULL *
0,0034016671 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
221.468 USD
7.72% -16%
3239
386 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,0004871823 USD
12,4037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 312.325.162.269
217.267 USD
-0.97% -2%
3245
387 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,0165776807 USD
422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
200.417 USD
5.98% 13%
3275
388 Biểu tượng logo của Gold Fever Gold Fever
11/2021 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,0620078238 USD
1.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.889.138
166.593 USD
-5.74% -14%
3357
389 Biểu tượng logo của STYLE Protocol STYLE Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
STYLE *
0,0034730009 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 920.000.000
163.982 USD
0.09% 4%
3369
390 Biểu tượng logo của MixMob MixMob
01/2024 / Solana Blockchain
MXM *
0,0162378348 USD
413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
148.146 USD
-1.15% -5%
3420
391 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,0035449752 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137.771 USD
-3.93% -1%
3463
392 Biểu tượng logo của Capverse Capverse
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAP *
0,0497656792 USD
1.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
113.700 USD
-3.55% -31%
3581
393 Biểu tượng logo của Animal Concerts Animal Concerts
01/2022 / Ethereum Blockchain
ANML *
0,0001629353 USD
4,1483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000.000
113.702 USD
-0.88% 2%
3582
394 Biểu tượng logo của NFT Workx NFT Workx
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WRKX *
0,0161480876 USD
411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
103.744 USD
1.20% 18%
3643
395 Biểu tượng logo của Tanpin Tanpin
03/2024 / Polygon Blockchain
TANPIN *
0,74 USD
18.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
90.458 USD
2.79% 6%
3707
396 Biểu tượng logo của GGDApp GGDApp
01/2021 / Ethereum Blockchain
GGTK *
0,0280910645 USD
715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.802.479
89.797 USD
1.78% 5%
3711
397 Biểu tượng logo của Titanium22 Titanium22
01/2024 / Ethereum Blockchain
TI *
0,0000000131 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222.222.222.222
88.280 USD
-10.53% -13%
3720
398 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0255729687 USD
651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
86.055 USD
4.07% 0%
3734
399 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0021427653 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
80.975 USD
-0.08% -19%
3768
400 Biểu tượng logo của Space Misfits Space Misfits
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMCW *
0,0012307268 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
80.123 USD
-3.88% -24%
3778
401 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METO *
0,0003362493 USD
8,5609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800.000.000
72.702 USD
-1.52% -7%
3816
402 Biểu tượng logo của Itheum Itheum
04/2022 / MultiversX Blockchain
ITHEUM *
0,0057289761 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
71.329 USD
-1.02% -1%
3821
403 Biểu tượng logo của ScarQuest ScarQuest
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCAR *
0,001068943 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.950.000.000
62.984 USD
-5.98% -13%
3880
404 Biểu tượng logo của MOMOJI MOMOJI
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EMOJI *
0,0000007251 USD
0,0185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 360.000.000.000
54.600 USD
95.55% -22%
3963
405 Biểu tượng logo của BlockchainSpace BlockchainSpace
12/2021 / Ethereum Blockchain
GUILD *
0,0026883531 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
46.376 USD
-0.01% 2%
4041
406 Biểu tượng logo của Sharky Sharky
04/2024 / Solana Blockchain
SHARK *
0,0334102088 USD
851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
44.247 USD
0.03% -2%
4071
407 Biểu tượng logo của StarHeroes StarHeroes
03/2024 / Ethereum Blockchain
STAR *
0,0933933404 USD
2.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
41.412 USD
5.39% -11%
4096
408 Biểu tượng logo của Metastrike Metastrike
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTS *
0,0037223936 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 565.000.000
40.985 USD
9.58% -2%
4102
409 Biểu tượng logo của Raini Studios Token Raini Studios Token
04/2021 / Beam Blockchain
RST *
0,0178512918 USD
454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.017 USD
2.01% -13%
4196
410 Biểu tượng logo của STAMP STAMP
03/2024
STAMP
0,0261079266 USD
665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.954 USD
1.89% -10%
4197
411 Biểu tượng logo của Fungify Fungify
03/2024 / Ethereum Blockchain
FUNG *
0,0134615523 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28.986 USD
-3.43% 4%
4260
412 Biểu tượng logo của Fungify Fungify
03/2024 / Ethereum Blockchain
FUNG *
0,0134615523 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28.986 USD
-3.43% 4%
4260
413 Biểu tượng logo của Croatian FF Fan Token Croatian FF Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,31 USD
7.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
63.314 USD
-3.62% -24%
4263
414 Biểu tượng logo của CryptoXpress CryptoXpress
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPRESS *
0,0643944579 USD
1.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
28.099 USD
5.74% 2%
4279
415 Biểu tượng logo của DOLZ DOLZ
10/2022 / Ethereum Blockchain
DOLZ *
0,0107389314 USD
273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 264.412.232
27.034 USD
-0.23% 2%
4305
416 Biểu tượng logo của Ninja Squad Token Ninja Squad Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
NST *
1,95 USD
49.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
25.755 USD
5.38% 3%
4353
417 Biểu tượng logo của Lost Worlds Lost Worlds
03/2022 / Avalanche C-Chain
LOST *
0,0025908257 USD
66 đ
0 USD
N/A
25.191 USD
-0.39% -17%
4367
418 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
4,09 USD
104.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.018 USD
-1.12% 4%
4396
419 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0018054249 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
23.050 USD
1.38% 3%
4422
420 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0126021383 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.646.271.241
22.539 USD
6.65% 17%
4438
421 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0015426118 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.616 USD
0.81% 40%
4521
422 Biểu tượng logo của NFTMart Token NFTMart Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
NMT *
0,0044037623 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.363 USD
-9.34% -6%
4530
423 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
0,0023110569 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
18.632 USD
0.01% 1%
4551
424 Biểu tượng logo của Magic Crystal Magic Crystal
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MC *
0,20 USD
5.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
17.885 USD
-0.50% -7%
4575
425 Biểu tượng logo của Meta Masters Guild Games Meta Masters Guild Games
04/2024 / Ethereum Blockchain
MEMAGX *
0,0020983611 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.641 USD
-3.39% -15%
4585
426 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,0342260678 USD
871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.585 USD
-0.24% -5%
4587
427 Biểu tượng logo của Puff The Dragon Puff The Dragon
03/2024 / Mantle Blockchain
PUFF *
0,0904605716 USD
2.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
16.502 USD
2.40% -11%
4617
428 Biểu tượng logo của Neo Tokyo Neo Tokyo
05/2024 / Ethereum Blockchain
BYTES *
5,61 USD
142.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.881.723
15.660 USD
0.00% 0%
4649
429 Biểu tượng logo của Artmeta Artmeta
01/2022 / Polygon Blockchain
MART *
0,0043283141 USD
110 đ
0 USD
N/A
14.275 USD
-0.09% -19%
4693
430 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
EMPIRE *
0,0002544802 USD
6,4791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.071 USD
5.96% 2%
4709
431 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0001401325 USD
3,5678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.993 USD
-3.98% 6%
4712
432 Biểu tượng logo của BaconDAO BaconDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0003621352 USD
9,2200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
13.880 USD
0.34% -9%
4721
433 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BP *
0,0018137695 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 136.126.303
13.586 USD
2.30% 6%
4741
434 Biểu tượng logo của Unique Venture Clubs Unique Venture Clubs
11/2021 / Solana Blockchain
UNQ *
0,0001947591 USD
4,9586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.547 USD
1.71% -2%
4743
435 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0012463347 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
13.540 USD
-9.13% 4%
4746
436 Biểu tượng logo của Hero Arena Hero Arena
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERA *
0,0012393756 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.522 USD
-0.42% 4%
4749
437 Biểu tượng logo của 99Starz 99Starz
12/2021 / Ethereum Blockchain
STZ *
0,009428424 USD
240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
12.629 USD
-16.79% -19%
4793
438 Biểu tượng logo của Monster Galaxy Monster Galaxy
01/2022
GGM
0,0015316229 USD
39 đ
0 USD
N/A
12.583 USD
33.37% 16%
4795
439 Biểu tượng logo của Nomad Exiles Nomad Exiles
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRIDE *
0,0011831417 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.598 USD
2.38% -4%
4854
440 Biểu tượng logo của Nekoverse: City of Greed Anima Spirit Gem Nekoverse: City of Greed Anima Spirit Gem
02/2024 / Ethereum Blockchain
ASG *
0,0300924066 USD
766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.774 USD
6.58% -24%
4870
441 Biểu tượng logo của Heroes & Empires Heroes & Empires
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HE *
0,000747624 USD
19,0345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 313.989.006
10.915 USD
-2.45% -1%
4888
442 Biểu tượng logo của Titan Hunters Titan Hunters
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TITA *
0,0033661633 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.809 USD
-1.90% -7%
4892
443 Biểu tượng logo của PunkCity PunkCity
03/2024 / TON Blockchain
PUNK *
1,50 USD
38.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.990
10.296 USD
-0.90% 12%
4918
444 Biểu tượng logo của Trinity Of The Fabled Trinity Of The Fabled
02/2022 / Polygon Blockchain
ABYS *
0,0058307564 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
10.260 USD
4.18% 45%
4922
445 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,0050165231 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
10.140 USD
0.79% 4%
4926
446 Biểu tượng logo của bozoHYBRID bozoHYBRID
02/2024 / Solana Blockchain
BOZO *
0,0061266261 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
9.926 USD
4.87% -11%
4941
447 Biểu tượng logo của Stella Fantasy Stella Fantasy
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFTY *
0,000985589 USD
25,0931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.732 USD
24.86% 64%
4948
448 Biểu tượng logo của KeyOfLife Multichain Store Of Value KeyOfLife Multichain Store Of Value
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
KOL *
0,78 USD
19.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
8.882 USD
0.82% -1%
4986
449 Biểu tượng logo của STREETH STREETH
03/2022 / Ethereum Blockchain
STREETH *
0,0007563136 USD
19,2557 đ
0 USD
N/A
8.051 USD
0.01% -0%
5032
450 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,000697052 USD
17,7469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.640 USD
-5.47% 40%
5065
451 Biểu tượng logo của Quants Quants
04/2024 / Injective Blockchain
QUNT *
0,0036817322 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777
7.062 USD
-0.22% -2%
5105
452 Biểu tượng logo của Hadeswap Hadeswap
02/2023 / Solana Blockchain
HADES *
0,0264279874 USD
673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.978 USD
5.11% -5%
5110
453 Biểu tượng logo của LUKSO [Old] LUKSO [Old]
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
2,31 USD
58.892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.666 USD
-1.16% 6%
5137
454 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0087833177 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.236 USD
1.16% -3%
5170
455 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0031479558 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.412 USD
1.14% 11%
5338
456 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,0025347696 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.152 USD
1.59% 10%
5364
457 Biểu tượng logo của Sipher Sipher
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIPHER *
0,16 USD
4.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.025 USD
-3.38% -11%
5374
458 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,0001277939 USD
3,2536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.823 USD
2.42% 5%
5394
459 Biểu tượng logo của PanoVerse PanoVerse
03/2024 / Ethereum Blockchain
PANO *
0,0612783175 USD
1.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
3.560 USD
2.89% -3%
5428
460 Biểu tượng logo của Super Athletes Token Super Athletes Token
12/2022 / Ethereum Blockchain
SAT *
0,0022006934 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.312 USD
9.99% 9%
5453
461 Biểu tượng logo của Frogonsol Frogonsol
03/2024 / Solana Blockchain
FROG *
0,0000158944 USD
0,4047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
3.129 USD
4.27% 3%
5480
462 Biểu tượng logo của Arcade Arcade
04/2024 / Ethereum Blockchain
ARC *
0,0492581246 USD
1.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
2.874 USD
2.73% -2%
5520
463 Biểu tượng logo của Walk Token Walk Token
12/2023 / Klaytn Blockchain
WALK *
0,0334165266 USD
851 đ
0 USD
N/A
2.466 USD
-6.14% 3%
5592
464 Biểu tượng logo của Glint Coin Glint Coin
10/2023 / TON Blockchain
GLINT *
0,18 USD
4.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
2.206 USD
-2.32% -11%
5633
465 Biểu tượng logo của Daily Finance Daily Finance
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DLY *
0,0309887462 USD
789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.162 USD
-3.34% -12%
5641
466 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,0000629725 USD
1,6033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.153 USD
2.63% -0%
5643
467 Biểu tượng logo của Yieldification Yieldification
08/2022 / Ethereum Blockchain
YDF *
0,0010490444 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.541.875
2.130 USD
2.24% 2%
5649
468 Biểu tượng logo của Magical Blocks Magical Blocks
11/2023 / Ethereum Blockchain
MBLK *
0,0044590134 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.954 USD
-4.33% -31%
5684
469 Biểu tượng logo của 2DAI.io 2DAI.io
05/2023 / Ethereum Blockchain
2DAI *
0,0027545097 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.759 USD
0.99% 0%
5731
470 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0191490824 USD
488 đ
0 USD
N/A
1.617 USD
106.74% 80%
5762
471 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0009728024 USD
24,7675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.405 USD
-0.80% -7%
5815
472 Biểu tượng logo của Paradox Paradox
02/2024 / Ethereum Blockchain
PDX *
7,45 USD
189.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.290 USD
-9.08% -25%
5853
473 Biểu tượng logo của Moonsama Moonsama
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAMA *
0,0096814118 USD
246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.111 USD
2.63% 1%
5929
474 Biểu tượng logo của Banana Banana
03/2022 / Ethereum Blockchain
BANANA *
0,58 USD
14.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.347.932
1.076 USD
-3.08% 6%
5940
475 Biểu tượng logo của SEKAI GLORY SEKAI GLORY
03/2024 / Blast Blockchain
GLORY *
0,0020152867 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
960 USD
2.36% 1%
5981
476 Biểu tượng logo của SEKAI GLORY SEKAI GLORY
03/2024 / Blast Blockchain
GLORY *
0,0020152867 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
960 USD
2.36% 1%
5981
477 Biểu tượng logo của SolDoge SolDoge
11/2021 / Solana Blockchain
SDOGE *
0,0000238434 USD
0,6071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
937 USD
4.23% -7%
5992
478 Biểu tượng logo của Anima Spirit Gem Anima Spirit Gem
02/2024 / Ethereum Blockchain
ASG *
0,0052428979 USD
133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
713 USD
2.46% 14%
6107
479 Biểu tượng logo của Meme Lordz Meme Lordz
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$LORDZ *
0,0079503913 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
599 USD
-0.94% -4%
6159
480 Biểu tượng logo của b0rder1ess b0rder1ess
04/2024 / Polygon Blockchain
B01 *
0,49 USD
12.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
507 USD
-0.59% -1%
6226
481 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000423 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
491 USD
-9.20% -30%
6239
482 Biểu tượng logo của Aavegotchi FOMO Aavegotchi FOMO
04/2022 / Polygon Blockchain
FOMO *
0,000650395 USD
16,5591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
456 USD
4.77% -3%
6280
483 Biểu tượng logo của Monsterra (MAG) Monsterra (MAG)
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAG *
0,0012215631 USD
31 đ
0 USD
N/A
391 USD
-0.41% 10%
6337
484 Biểu tượng logo của Metarun Metarun
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRUN *
0,0006255251 USD
15,9259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
344 USD
-0.20% 2%
6379
485 Biểu tượng logo của Quidd Quidd
09/2021 / Ethereum Blockchain
QUIDD *
0,0122313479 USD
311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
325 USD
-3.77% -2%
6400
486 Biểu tượng logo của Undead Blocks Undead Blocks
05/2022 / Ethereum Blockchain
UNDEAD *
0,0997174154 USD
2.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
295 USD
-2.20% 10%
6440
487 Biểu tượng logo của Flare Token Flare Token
10/2021 / Polygon Blockchain
1FLR *
0,0000593569 USD
1,5112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
289 USD
-0.95% -8%
6453
488 Biểu tượng logo của Grumpy (Ordinals) Grumpy (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000082126 USD
0,2091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
230 USD
76.17% 132%
6550
489 Biểu tượng logo của ZOO Crypto World ZOO Crypto World
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0004080339 USD
10,3885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
190 USD
2.76% 15%
6607
490 Biểu tượng logo của Talis Protocol Talis Protocol
12/2023 / Injective Blockchain
TALIS *
0,0028610353 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
167 USD
2.14% -14%
6649
491 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
3.513 USD
89.447.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
157 USD
1.94% 2%
6673
492 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0001738585 USD
4,4264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
116 USD
6.54% 9%
6797
493 Biểu tượng logo của Carmin Carmin
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARMIN *
0,0024008155 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
75 USD
4.30% -57%
6983
494 Biểu tượng logo của Croatia Football Association Fan Token Croatia Football Association Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,059923535 USD
1.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
56 USD
-15.39% -17%
7098
495 Biểu tượng logo của SwiftCash SwiftCash
05/2019
SWIFT
0,0004269385 USD
10,8699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
56 USD
2.42% 6%
7099
496 Biểu tượng logo của AlgoGems AlgoGems
11/2021 / Algorand Blockchain
GEMS *
0,0148046832 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
49 USD
-0.01% 35%
7165
497 Biểu tượng logo của Animalia Animalia
02/2024 / Ethereum Blockchain
ANIM *
0,0058997451 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.700.000
39 USD
9.62% -0%
7239
498 Biểu tượng logo của Bitcoin801010101018101010101018101010108 Bitcoin801010101018101010101018101010108
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITCOIN *
0,0000098459 USD
0,2507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.210.008
34 USD
-4.28% -3%
7296
499 Biểu tượng logo của DAWG DAWG
11/2021 / Solana Blockchain
DAWG *
0,0024565339 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000
32 USD
3.38% -1%
7320
500 Biểu tượng logo của impactMarket impactMarket
12/2021 / Celo Blockchain
PACT *
0,0000436762 USD
1,1120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
27 USD
2.37% 6%
7389
501 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0004736335 USD
12,0587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.459.136
17 USD
1.57% 2%
7516
502 Biểu tượng logo của Arena Token Arena Token
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARENA *
0,007365752 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 575.737
16 USD
0.16% -8%
7528
503 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,000111335 USD
2,8346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
11 USD
-1.54% 0%
7646
504 Biểu tượng logo của Duckie Land Duckie Land
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMETA *
0,010024239 USD
255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9 USD
-1.05% 2%
7686
505 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,0076578884 USD
195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
7 USD
3.11% 5%
7751
506 Biểu tượng logo của Arcas Arcas
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCAS *
0,0828102404 USD
2.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6 USD
-0.13% -2%
7806
507 Biểu tượng logo của Manga Token Manga Token
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MANGA *
0,0000243838 USD
0,6208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
5 USD
0.84% -7%
7825
508 Biểu tượng logo của TYBENG TYBENG
06/2024 / Ethereum Blockchain
TYBENG *
0,0003537202 USD
9,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.060.000.000
5 USD
0.95% -6%
7829
509 Biểu tượng logo của ChainCade ChainCade
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHAINCADE *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4 USD
1.16% 1%
7895
510 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,0000932529 USD
2,3742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-2.05% -1%
8095
511 Biểu tượng logo của Time Raiders Time Raiders
03/2022 / Polygon Blockchain
XPND *
0,0000773057 USD
1,9682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
0.03% 0%
8096
512 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KEY *
10,63 USD
270.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
1 USD
2.29% 1%
8102
513 Biểu tượng logo của Moomonster Moomonster
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOO *
0,0003974794 USD
10,1198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
1 USD
0.04% -2%
8110
514 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0001522583 USD
3,8765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1 USD
0.36% 13%
8112
515 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0572945201 USD
1.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-0.38% 0%
8114
516 Biểu tượng logo của Battle Saga Battle Saga
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0008600368 USD
21,8965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
3.05% -14%
8152
517 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VENTION *
0,0001063741 USD
2,7083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.04% -0%
8198
518 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0005986193 USD
15,2408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
3.54% -65%
8264
519 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0290460445 USD
740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.999.999.994
0 USD
2.31% -37%
8392
520 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0005986277 USD
15,2411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.921.773
0 USD
3.55% 4%
8421
521 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0014282046 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
2.38% -18%
8636
522 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
35,13 USD
894.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
0 USD
0.00% 4%
8637
523 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
4,20 USD
107.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
0.00% 2%
8644
524 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
06/2021 / Ethereum Blockchain
MEM *
0,0124728862 USD
318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% -1%
8714
525 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
2,45 USD
62.272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
0.55% 3%
8720
526 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNY *
0,0000026908 USD
0,0685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-0.02% 43%
8736
527 Biểu tượng logo của CryptoZoo  (new) CryptoZoo (new)
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0000004464 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
8740
528 Biểu tượng logo của Dope Wars Paper Dope Wars Paper
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
0,0040317008 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.412.625.000
0 USD
-0.33% 6%
8743
529 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMG *
0,004262072 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 3%
8756
530 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0024834689 USD
63 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 2%
8769
531 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,002348886 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
0.00% 0%
8850
532 Biểu tượng logo của Infinite Launch Infinite Launch
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ILA *
0,0001397425 USD
3,5578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% -1%
8850
533 Biểu tượng logo của World of Defish World of Defish
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOD *
0,0000108084 USD
0,2752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.03% 3%
8880
534 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
0,71 USD
18.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
0.00% 3%
8908
535 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0000382008 USD
0,9726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
0.00% 0%
8917
536 Biểu tượng logo của Vulture Peak Vulture Peak
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VPK *
0,0514929954 USD
1.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
0.00% -3%
8939
537 Biểu tượng logo của NFTGamingStars NFTGamingStars
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GS1 *
0,000339052 USD
8,6323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
0.00% 0%
8943
538 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0001011126 USD
2,5743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
8963
539 Biểu tượng logo của YoungParrot YoungParrot
08/2022 / Core Blockchain
YPC *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
0.91% 10%
9095
540 Biểu tượng logo của NftEyez NftEyez
12/2021 / Solana Blockchain
EYE *
0,0000069201 USD
0,1762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
9097
541 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0014394422 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
0 USD
0.00% 0%
9114
542 Biểu tượng logo của Cool Cats MILK Cool Cats MILK
02/2023 / Polygon Blockchain
MILK *
0,0001126556 USD
2,8682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.554.574.315
0 USD
0.00% 2%
9201
543 Biểu tượng logo của Nunu Spirits Nunu Spirits
01/2022 / Ethereum Blockchain
NNT *
0,0003540629 USD
9,0144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
0.00% 0%
9208
544 Biểu tượng logo của Optimus Inu Optimus Inu
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPINU *
0,0001120133 USD
2,8519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
9210
545 Biểu tượng logo của Cyberlete Cyberlete
06/2024 / Ethereum Blockchain
LEET *
0,0000227951 USD
0,5804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
4.94% 3%
9281
546 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0003398345 USD
8,6522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
0.00% 54%
9433
547 Biểu tượng logo của stoicDAO stoicDAO
11/2023 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,00017108 USD
4,3557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
9479
548 Biểu tượng logo của The Ordinals Council The Ordinals Council
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
CNCL *
45,42 USD
1.156.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% -15%
9539
549 Biểu tượng logo của YoungParrot V2 YoungParrot V2
08/2022 / Core Blockchain
YPC *
0,0000808864 USD
2,0594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
4.88% 17%
9553
550 Biểu tượng logo của Dynasty Wars Dynasty Wars
02/2024 / Solana Blockchain
DWARS *
0,0397004764 USD
1.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-1.10% -10%
9554
551 Biểu tượng logo của PlumpyDragons PlumpyDragons
02/2024 / Ethereum Blockchain
LOONG *
0,0001466592 USD
3,7339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
0 USD
0.00% 0%
9567
552 Biểu tượng logo của OSHI OSHI
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
OSHI *
42,27 USD
1.076.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.337
0 USD
0.00% 0%
9597
553 Biểu tượng logo của Xtremeverse Xtremeverse
03/2024 / Ethereum Blockchain
XTREME *
324,80 USD
8.269.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
0.00% -5%
9601
554 Biểu tượng logo của BNB Pets BNB Pets
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PETS *
0,14 USD
3.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 0%
9620
555 Biểu tượng logo của Bored Coin Bored Coin
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRD *
0,0026927368 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9626
556 Biểu tượng logo của MINER (NEW) MINER (NEW)
02/2024 / Ethereum Blockchain
MINER *
21,32 USD
542.889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% 0%
9659
557 Biểu tượng logo của Davinci Davinci
05/2024 / Ethereum Blockchain
WTF *
40,24 USD
1.024.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
0.00% -15%
9760
558 Biểu tượng logo của Monarch Monarch
02/2024 / Ethereum Blockchain
MNRCH *
5,44 USD
138.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
0.00% 0%
9971

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.