1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 471 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:10

Danh sách 471 đồng tiền điện tử & Token thể loại Collectibles Nfts (NFT sưu tầm), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,11 USD
124.855 đ
2.298.967.184 USD
449.831.552 (88%)
Tổng: 510.217.260
66.617.850 USD
-0.36% 11%
30
2 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,42 USD
34.673 đ
1.824.460.568 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
130.916.342 USD
-0.22% 6%
38
3 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
40
4 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,68 USD
89.809 đ
1.367.201.808 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
111.306.590 USD
-1.52% 11%
49
5 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,81 USD
19.700 đ
1.188.580.293 USD
1.473.964.291
288.205.694 USD
11.48% 21%
57
6 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.140 đ
1.110.941.480 USD
1.000.000.000
35.458.368 USD
-0.18% 16%
58
7 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,45 USD
10.984 đ
944.976.342 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
211.498.418 USD
4.19% 9%
63
8 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,04 USD
171.897 đ
929.075.228 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
138.791.797 USD
4.40% 4%
65
9 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,47 USD
11.480 đ
889.600.185 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
153.993.537 USD
4.02% 6%
66
10 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,89 USD
21.849 đ
860.609.806 USD
962.270.674 (98%)
Tổng: 983.253.963
33.068.164 USD
1.94% 10%
67
11 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0304000073 USD
743 đ
803.587.445 USD
26.433.791.185 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
295.940.489 USD
3.60% 16%
71
12 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,21 USD
5.164 đ
750.235.343 USD
3.549.093.018 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
154.019.226 USD
-4.31% 38%
73
13 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,55 USD
62.301 đ
657.022.832 USD
257.637.698 (34%)
Tổng: 750.000.000
155.412.468 USD
6.17% 14%
82
14 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,70 USD
41.455 đ
625.467.825 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
97.943.986 USD
5.32% 8%
85
15 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0793177066 USD
1.938 đ
607.182.872 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
63.649.989 USD
1.01% 9%
88
16 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.987 đ
601.513.118 USD
1.131.545.851 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
330.701.306 USD
-1.81% 0%
89
17 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821112671 USD
2.006 đ
551.262.193 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.046.717 USD
-1.29% -3%
92
18 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,53 USD
13.003 đ
438.582.463 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
97.946.871 USD
-1.60% -1%
108
19 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
110,41 USD
2.697.280 đ
415.950.586 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
39.467.062 USD
-0.41% -5%
114
20 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.237 đ
411.563.699 USD
1.389.265.066 (26%)
Tổng: 5.363.365.096
215.622.642 USD
8.54% 2%
115
21 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
30.48% 52%
124
22 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.062 đ
330.022.333 USD
1.000.000.000
42.196.949 USD
6.05% 10%
132
23 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0080 đ
325.914.545 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
22.025.685 USD
-1.08% 3%
133
24 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,90 USD
95.317 đ
320.372.934 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
328.781.317 USD
-3.01% 14%
134
25 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,36 USD
33.304 đ
316.208.125 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
93.095.234 USD
-3.30% 10%
137
26 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
16.277 đ
300.952.155 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
117.481.573 USD
-6.23% 63%
143
27 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664170425 USD
1.623 đ
224.648.165 USD
3.382.387.353 (83%)
Tổng: 4.092.017.546
30.410.082 USD
2.74% 8%
168
28 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,79 USD
190.217 đ
204.556.803 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
3.555.268 USD
-0.47% -12%
175
29 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,25 USD
177.219 đ
197.183.761 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
31.093.608 USD
-5.15% 21%
180
30 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,68 USD
65.364 đ
882.036.104 USD
329.665.305 (34%)
Tổng: 979.463.615
21.619.591 USD
-2.03% 29%
212
31 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
8,19 USD
199.964 đ
276.999.883 USD
33.841.594 (75%)
Tổng: 45.420.869
856.437 USD
-0.90% 34%
231
32 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,79 USD
19.236 đ
203.420.134 USD
258.352.250 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
493.502.093 USD
-4.94% 299%
238
33 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
2,01 USD
49.098 đ
161.710.976 USD
80.463.652 (45%)
Tổng: 180.000.000
25.567.728 USD
-1.81% 4%
250
34 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
8,48 USD
207.113 đ
157.687.542 USD
18.600.000 (19%)
Tổng: 100.000.000
226.644 USD
-2.89% 40%
252
35 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034282244 USD
84 đ
147.705.281 USD
43.085.067.625 (98%)
Tổng: 43.756.914.272
4.298.934 USD
0.77% 5%
256
36 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0084881791 USD
207 đ
141.564.261 USD
16.677.812.755 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
4.393.356 USD
3.15% 13%
265
37 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0052408674 USD
128 đ
140.403.170 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
157.599 USD
1.83% 7%
270
38 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,53 USD
13.006 đ
138.629.680 USD
260.397.728 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.796.225 USD
-5.26% 26%
272
39 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,57 USD
13.829 đ
134.218.352 USD
237.098.926 (66%)
Tổng: 360.000.000
1.211.533 USD
-5.53% 17%
276
40 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0029823212 USD
73 đ
123.338.508 USD
41.356.546.857
43.725.744 USD
9.84% 22%
288
41 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,46 USD
11.215 đ
119.295.602 USD
259.861.111 (52%)
Tổng: 500.000.000
4.763.425 USD
12.40% 27%
295
42 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,41 USD
9.906 đ
115.525.601 USD
284.903.702 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
165.079.931 USD
10.65% 8%
301
43 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0618146083 USD
1.510 đ
114.857.168 USD
1.858.091.009 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
1.405.965 USD
5.61% 6%
302
44 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.629 đ
114.005.332 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.826.102 USD
-2.51% 15%
305
45 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,54 USD
37.537 đ
111.218.117 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
20.608.794 USD
1.40% 4%
311
46 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,11 USD
2.652 đ
108.534.365 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.965.905 USD
-0.57% -11%
314
47 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,14 USD
3.526 đ
106.564.177 USD
738.408.671
7.432.148 USD
1.26% 4%
316
48 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0069894079 USD
171 đ
100.802.205 USD
14.422.137.901 (40%)
Tổng: 36.000.000.000
5.779.414 USD
-1.16% 8%
333
49 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,31 USD
7.558 đ
89.643.044 USD
289.770.513
290.343.761 USD
77.47% 68%
358
50 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0087199136 USD
213 đ
89.378.302 USD
10.249.906.818 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
32.429.008 USD
5.49% 17%
360
51 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,15 USD
3.786 đ
85.099.079 USD
549.164.537 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
35.378.798 USD
-8.87% 21%
364
52 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0234867859 USD
574 đ
84.274.432 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
817.240 USD
6.80% 5%
368
53 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,21 USD
29.480 đ
81.952.178 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
20.214.869 USD
1.57% 6%
373
54 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000949636 USD
2,3200 đ
80.856.763 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
31.580.332 USD
-4.79% 5%
375
55 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,22 USD
176.429 đ
79.714.644 USD
11.038.000 (11%)
Tổng: 100.000.000
70.343.508 USD
0.95% 19%
380
56 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,14 USD
3.375 đ
78.836.457 USD
570.742.809 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
22.276.621 USD
3.71% 7%
384
57 Biểu tượng logo của Vanar Vanar
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0520063065 USD
1.271 đ
62.089.224 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
25.587.190 USD
9.01% 48%
385
58 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0532453656 USD
1.301 đ
63.568.511 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
24.312.209 USD
5.52% 49%
386
59 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0657195373 USD
1.606 đ
78.461.159 USD
1.193.878.749 (50%)
Tổng: 2.400.000.000
18.937.085 USD
4.93% 31%
386
60 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0093332864 USD
228 đ
76.977.885 USD
8.247.672.001 (16%)
Tổng: 50.000.000.000
5.254.895 USD
-0.04% -8%
390
61 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,22 USD
5.297 đ
76.395.846 USD
352.325.328 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
2.072.430 USD
6.21% 14%
394
62 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0113408568 USD
277 đ
74.164.253 USD
6.539.563.466 (30%)
Tổng: 21.841.516.506
1.410.978 USD
-0.86% 4%
400
63 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,32 USD
7.839 đ
73.279.904 USD
228.383.614 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
30.328.935 USD
7.89% 21%
404
64 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,18 USD
4.371 đ
71.860.612 USD
401.643.157 (92%)
Tổng: 436.915.239
2.077.746 USD
0.76% 32%
407
65 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0457092833 USD
1.117 đ
66.915.978 USD
1.463.947.209 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
1.319.940 USD
-0.40% -3%
417
66 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0498536463 USD
1.218 đ
59.519.209 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
1.243.438 USD
1.41% -5%
425
67 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001826386 USD
4,4619 đ
63.613.319 USD
348.301.566.604 (70%)
Tổng: 500.000.000.000
10.673.798 USD
2.26% 4%
428
68 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,007744156 USD
189 đ
62.867.024 USD
8.117.995.539 (27%)
Tổng: 29.609.085.841
5.228.004 USD
10.66% -5%
432
69 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0728109199 USD
1.779 đ
62.027.720 USD
851.901.336 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
4.829 USD
2.03% 7%
434
70 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0159657776 USD
390 đ
60.255.739 USD
3.774.056.032 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
12.572.295 USD
3.60% 5%
441
71 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0793447168 USD
1.938 đ
56.500.632 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
159.158 USD
-7.72% 95%
450
72 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000308292 USD
0,7532 đ
55.626.900 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
2.200.846 USD
5.21% 44%
454
73 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,77 USD
18.788 đ
54.643.802 USD
71.051.748
9.444.184 USD
-2.52% 8%
461
74 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,13 USD
3.253 đ
53.122.993 USD
398.953.623 (50%)
Tổng: 800.000.000
21.398.602 USD
0.15% 11%
466
75 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0735056256 USD
1.796 đ
52.906.043 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
1.392.230 USD
-4.38% 39%
468
76 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Zilliqa Blockchain
XCAD *
1,11 USD
27.123 đ
51.624.511 USD
46.498.435 (23%)
Tổng: 199.105.531
7.418.990 USD
-1.48% 22%
476
77 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,12 USD
2.953 đ
50.737.343 USD
419.776.002 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.032.186 USD
-1.89% -18%
481
78 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
0,94 USD
23.018 đ
49.699.393 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.877.387 USD
3.68% 9%
486
79 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,43 USD
10.606 đ
49.476.900 USD
113.970.000 (95%)
Tổng: 120.000.000
721.314 USD
4.63% 13%
487
80 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0911659857 USD
2.227 đ
45.248.538 USD
496.331.363 (71%)
Tổng: 700.000.000
11.124.709 USD
5.59% 6%
510
81 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000017139 USD
0,0419 đ
44.146.943 USD
25.757.575.757.576
983.112 USD
2.66% 3%
515
82 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0508682143 USD
1.243 đ
40.985.425 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.688.937 USD
1.62% 4%
529
83 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
1,98 USD
48.283 đ
39.190.461 USD
19.829.281 (66%)
Tổng: 30.000.000
4.249.632 USD
2.99% 9%
540
84 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
1,69 USD
41.338 đ
39.043.101 USD
23.073.676 (92%)
Tổng: 25.000.000
934.210 USD
-5.94% 18%
542
85 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,74 USD
42.621 đ
36.633.777 USD
20.998.130 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.123.234 USD
2.17% -0%
554
86 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,0325742381 USD
796 đ
36.379.921 USD
1.116.831.054 (37%)
Tổng: 3.000.000.000
1.026.039 USD
7.93% 67%
559
87 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,13 USD
3.254 đ
35.976.575 USD
270.123.444 (64%)
Tổng: 420.000.000
998.730 USD
2.47% 29%
563
88 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,27 USD
6.662 đ
33.373.969 USD
122.386.300
339.794 USD
8.49% 20%
584
89 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
0,56 USD
13.659 đ
32.939.619 USD
58.915.648 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
491.422 USD
-7.09% 2%
587
90 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0671750292 USD
1.641 đ
32.764.132 USD
487.742.728 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.255.296 USD
12.92% -19%
589
91 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,31 USD
7.685 đ
32.211.741 USD
102.397.677 (34%)
Tổng: 300.000.000
836.073 USD
16.37% 96%
597
92 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,29 USD
7.139 đ
32.157.206 USD
110.036.135 (55%)
Tổng: 200.000.000
777.520 USD
4.69% 11%
599
93 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,0749986498 USD
1.832 đ
31.669.306 USD
422.265.018 (84%)
Tổng: 500.000.000
1.336.613 USD
0.76% 8%
603
94 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0236428965 USD
578 đ
29.781.842 USD
1.259.652.846 (50%)
Tổng: 2.500.000.000
594.561 USD
2.78% 5%
618
95 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,001519034 USD
37 đ
29.617.730 USD
19.497.740.005 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
1.643.025 USD
5.48% 7%
619
96 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
2,81 USD
68.702 đ
26.715.884 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
315.892 USD
-5.37% -9%
640
97 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0262608253 USD
642 đ
26.150.227 USD
995.788.461 (50%)
Tổng: 2.000.000.000
550.467 USD
0.08% 6%
651
98 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,22 USD
5.449 đ
26.154.307 USD
117.260.798 (39%)
Tổng: 300.000.000
21.204.898 USD
1.42% 2%
652
99 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0639296239 USD
1.562 đ
25.877.645 USD
404.783.310 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
400.155 USD
6.35% -14%
655
100 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0201653769 USD
493 đ
24.010.807 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
2.085.847 USD
6.00% -18%
675
101 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
1,32 USD
32.366 đ
23.432.876 USD
17.687.361 (18%)
Tổng: 100.000.000
1.344.292 USD
-5.71% -11%
678
102 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Klaytn Blockchain
JEWEL *
0,30 USD
7.326 đ
21.606.740 USD
72.049.372 (59%)
Tổng: 122.122.873
627.422 USD
27.38% 133%
696
103 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0008814947 USD
21,5349 đ
21.444.415 USD
24.327.333.798 (87%)
Tổng: 28.030.198.382
888.828 USD
-1.31% -1%
697
104 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0493423409 USD
1.205 đ
20.443.813 USD
414.325.963 (13%)
Tổng: 3.180.000.000
2.153.142 USD
6.72% -25%
712
105 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,28 USD
6.744 đ
20.393.287 USD
73.874.861 (15%)
Tổng: 500.000.000
14.497.451 USD
5.40% 4%
713
106 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0117061214 USD
286 đ
19.418.609 USD
1.658.842.287 (10%)
Tổng: 16.800.000.000
1.968.798 USD
1.49% 12%
722
107 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0107603714 USD
263 đ
19.205.525 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
254.456 USD
3.60% 9%
725
108 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0249393207 USD
609 đ
19.203.561 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
2.995.350 USD
4.03% 6%
725
109 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0145340471 USD
355 đ
19.068.681 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
532.893 USD
7.81% 12%
730
110 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,24 USD
5.969 đ
18.180.858 USD
74.408.229 (77%)
Tổng: 96.775.229
1.074.787 USD
0.58% 3%
743
111 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0244124695 USD
596 đ
17.391.340 USD
712.395.750 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
1.523.202 USD
2.03% 7%
755
112 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000463 USD
0,0011 đ
17.256.866 USD
372.815.334.041.001 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90.019 USD
-0.81% 1%
756
113 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0072099982 USD
176 đ
16.869.187 USD
2.339.693.654 (51%)
Tổng: 4.600.000.000
21.938.446 USD
-1.70% -1%
760
114 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
27,48 USD
671.303 đ
16.670.521 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
141.723 USD
11.03% 20%
764
115 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,0258927293 USD
633 đ
16.027.262 USD
618.986.969 (30%)
Tổng: 2.040.000.000
68.511 USD
7.79% 30%
775
116 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NTVRK *
0,32 USD
7.717 đ
15.970.415 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
247.920 USD
3.99% -3%
778
117 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002638 USD
0,0064 đ
14.450.056 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
7.124.298 USD
-5.22% -6%
803
118 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
46.623 USD
1.138.998.988 đ
14.080.135 USD
302 (96%)
Tổng: 315
3.378 USD
4.33% 21%
811
119 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0006489701 USD
15,8543 đ
13.499.462 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
436.329 USD
1.93% -2%
822
120 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,27 USD
6.677 đ
12.712.069 USD
46.509.504 (47%)
Tổng: 100.000.000
343.641 USD
-15.89% -6%
837
121 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,94 USD
22.919 đ
11.726.848 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
22.021 USD
0.77% 7%
855
122 Biểu tượng logo của Dust Protocol Dust Protocol
03/2022 / Ethereum Blockchain
DUST *
0,61 USD
14.866 đ
11.649.063 USD
19.143.962 (57%)
Tổng: 33.300.000
261.074 USD
0.79% -20%
859
123 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0102404499 USD
250 đ
11.557.705 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
1.978 USD
-45.01% -21%
861
124 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0022060102 USD
54 đ
11.299.606 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
20911.94% 12.200%
865
125 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0256018506 USD
625 đ
11.141.921 USD
435.199.842 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
324.784 USD
-4.45% -6%
870
126 Biểu tượng logo của ISKRA Token ISKRA Token
09/2022 / Ethereum Blockchain
ISK *
0,17 USD
4.074 đ
10.801.076 USD
64.762.204 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
242.518 USD
-3.56% -11%
882
127 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0051845419 USD
127 đ
10.277.218 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
41.531 USD
-2.59% -2%
893
128 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,86 USD
21.114 đ
9.842.464 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
36.711 USD
2.52% 3%
902
129 Biểu tượng logo của Gari Network Gari Network
10/2021 / Solana Blockchain
GARI *
0,0359530752 USD
878 đ
9.829.486 USD
273.397.650 (27%)
Tổng: 997.400.773
1.578.525 USD
7.22% 9%
903
130 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,0353260502 USD
863 đ
9.654.138 USD
273.286.650 (55%)
Tổng: 500.000.000
1.096.819 USD
-8.90% 33%
911
131 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0995584852 USD
2.432 đ
9.102.729 USD
91.430.976 (91%)
Tổng: 100.000.000
164.033 USD
-13.19% -0%
936
132 Biểu tượng logo của OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0454347616 USD
1.110 đ
9.086.952 USD
200.000.000
185.258 USD
33.05% 148%
937
133 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0326836204 USD
798 đ
7.418.621 USD
226.982.841 (28%)
Tổng: 800.000.000
158.163 USD
12.76% 38%
980
134 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0107221004 USD
262 đ
7.388.560 USD
689.096.290 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
500.692 USD
-4.42% 0%
982
135 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0013357337 USD
33 đ
7.335.587 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
190.063 USD
-8.77% -6%
983
136 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,001314341 USD
32 đ
7.316.114 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
9.458 USD
1.00% -39%
984
137 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0050190283 USD
123 đ
7.228.813 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
730.236 USD
-1.24% 13%
988
138 Biểu tượng logo của OXBT OXBT
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0268379724 USD
656 đ
5.367.594 USD
200.000.000
99.873 USD
-8.05% -1%
989
139 Biểu tượng logo của KALM KALM
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALM *
0,80 USD
19.663 đ
6.767.039 USD
8.407.524 (84%)
Tổng: 10.000.000
40.617 USD
-3.64% -6%
1000
140 Biểu tượng logo của OXBT(Ordinals) OXBT(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0245202262 USD
599 đ
4.904.045 USD
200.000.000
88.943 USD
-9.33% 18%
1009
141 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,13 USD
3.178 đ
6.394.728 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
295.884 USD
30.20% 83%
1018
142 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
0,62 USD
15.160 đ
6.205.425 USD
10.000.000
852.057 USD
5.58% 16%
1024
143 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,30 USD
7.402 đ
6.193.236 USD
20.439.769 (23%)
Tổng: 89.893.756
590.039 USD
1.83% 12%
1025
144 Biểu tượng logo của Gorilla Gorilla
11/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0,0083615272 USD
204 đ
5.995.877 USD
717.079.117 (80%)
Tổng: 898.930.378
1.303.484 USD
-19.45% 54%
1034
145 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLT *
0,0253833496 USD
620 đ
5.972.197 USD
235.280.094 (47%)
Tổng: 500.000.000
64.903 USD
-5.40% 25%
1037
146 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0005252211 USD
12,8312 đ
5.661.392 USD
10.779.065.385 (70%)
Tổng: 15.453.746.771
305.698 USD
1.84% 19%
1044
147 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,0104223204 USD
255 đ
5.592.089 USD
536.549.300 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
124.527 USD
0.18% 0%
1047
148 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0013799887 USD
34 đ
5.526.855 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.404.860 USD
0.19% 9%
1050
149 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,25 USD
6.119 đ
5.514.660 USD
22.015.899 (73%)
Tổng: 30.000.000
350.045 USD
4.76% 40%
1051
150 Biểu tượng logo của ChainGuardians ChainGuardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
0,0854562298 USD
2.088 đ
5.253.696 USD
61.478.209 (51%)
Tổng: 120.000.000
166.460 USD
5.54% 25%
1065
151 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0019830658 USD
48 đ
4.924.117 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
159.390 USD
-1.35% 54%
1080
152 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
0,42 USD
10.323 đ
4.901.497 USD
11.599.665 (58%)
Tổng: 20.000.000
10.369 USD
-2.04% 9%
1082
153 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,0486103557 USD
1.188 đ
4.871.264 USD
100.210.416 (67%)
Tổng: 150.000.000
145.392 USD
-2.50% 4%
1084
154 Biểu tượng logo của DeFine DeFine
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
0,0186717606 USD
456 đ
4.808.519 USD
257.528.934 (52%)
Tổng: 500.000.000
296.685 USD
-4.82% -32%
1090
155 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0031306915 USD
76 đ
4.672.963 USD
1.492.629.682 (44%)
Tổng: 3.374.209.436
8.510.137 USD
-2.58% 12%
1097
156 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
445,86 USD
10.892.342 đ
4.649.477 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
59.422 USD
4.63% 9%
1099
157 Biểu tượng logo của Forj(Bondly) Forj(Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0031422881 USD
77 đ
3.090.820 USD
983.620.759
201.965 USD
3.50% 17%
1105
158 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0014574657 USD
36 đ
4.519.436 USD
3.100.886.652 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
394.348 USD
-4.22% -6%
1107
159 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0045338319 USD
111 đ
4.459.571 USD
983.620.759
397.067 USD
-16.03% 39%
1109
160 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0022258399 USD
54 đ
4.259.966 USD
1.913.869.062 (64%)
Tổng: 3.000.000.000
755.463 USD
0.51% 2%
1116
161 Biểu tượng logo của SHILL Token SHILL Token
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHILL *
0,0115544685 USD
282 đ
4.125.800 USD
357.073.944 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
1.318.642 USD
6.55% 65%
1123
162 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0148736034 USD
363 đ
3.772.474 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
681.923 USD
4.45% 38%
1149
163 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,0150398011 USD
367 đ
3.751.453 USD
249.435.031 (34%)
Tổng: 726.277.000
665.325 USD
-4.20% 22%
1151
164 Biểu tượng logo của Geeq Geeq
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEEQ *
0,0960069302 USD
2.345 đ
3.698.400 USD
38.522.222 (39%)
Tổng: 100.000.000
223.723 USD
-5.32% -9%
1155
165 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
DERI *
0,0174368185 USD
426 đ
3.675.178 USD
210.771.111 (44%)
Tổng: 482.959.717
70.609 USD
3.47% 14%
1157
166 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
7,14 USD
174.498 đ
3.632.493 USD
508.554 (54%)
Tổng: 950.001
243.564 USD
-5.97% -2%
1159
167 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Ethereum Blockchain
XWG *
0,0016734647 USD
41 đ
3.569.800 USD
2.133.178.875 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
400.315 USD
7.11% 15%
1169
168 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0006778127 USD
16,5590 đ
3.553.244 USD
5.242.220.240 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
464.762 USD
-4.11% -6%
1170
169 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0003783975 USD
9,2443 đ
3.503.360 USD
9.258.413.166 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
40.663 USD
-2.70% -11%
1174
170 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0610879775 USD
1.492 đ
3.301.049 USD
54.037.617 (86%)
Tổng: 63.179.744
8.844 USD
2.65% 14%
1187
171 Biểu tượng logo của TopGoal TopGoal
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOAL *
0,0751327192 USD
1.835 đ
3.193.141 USD
42.500.000 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
1.246.449 USD
7.01% 3%
1192
172 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,34 USD
8.408 đ
3.142.776 USD
9.131.933
538.674 USD
-0.03% -0%
1195
173 Biểu tượng logo của Vidya Vidya
08/2020 / Ethereum Blockchain
VIDYA *
0,0771250117 USD
1.884 đ
3.059.100 USD
39.664.169 (79%)
Tổng: 50.000.000
291.644 USD
1.63% 10%
1201
174 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / Ethereum Blockchain
LIME *
0,0065807451 USD
161 đ
3.036.162 USD
461.370.508 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
190.159 USD
9.64% 14%
1209
175 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,17 USD
4.233 đ
3.020.848 USD
17.434.361 (27%)
Tổng: 65.000.000
657.478 USD
-12.29% 73%
1211
176 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
0,16 USD
3.955 đ
2.959.280 USD
18.278.659 (87%)
Tổng: 21.000.000
100.783 USD
8.55% 11%
1218
177 Biểu tượng logo của Rebel Bots Rebel Bots
02/2022 / Polygon Blockchain
RBLS *
0,0235232548 USD
575 đ
2.900.307 USD
123.295.295 (41%)
Tổng: 300.000.000
25.881 USD
-7.41% 7%
1224
178 Biểu tượng logo của SHOPX SHOPX
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,0176289591 USD
431 đ
2.822.196 USD
160.088.646 (32%)
Tổng: 500.000.000
202.977 USD
1.34% 76%
1231
179 Biểu tượng logo của Abyss Abyss
06/2018 / Ethereum Blockchain
ABYSS *
0,0119584159 USD
292 đ
2.734.589 USD
228.674.839 (45%)
Tổng: 508.628.133
0 USD
-0.95% 3%
1237
180 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0020363715 USD
50 đ
2.688.883 USD
1.320.428.309
20.789 USD
-1.65% 13%
1241
181 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0011124974 USD
27 đ
2.547.915 USD
2.290.266.200 (46%)
Tổng: 5.000.000.000
117.335 USD
-1.55% -16%
1252
182 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0029613068 USD
72 đ
2.528.074 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
2.784.707 USD
-13.05% -1%
1254
183 Biểu tượng logo của ROCO FINANCE ROCO FINANCE
10/2021 / Avalanche C-Chain
ROCO *
0,15 USD
3.558 đ
2.519.176 USD
17.298.805 (17%)
Tổng: 99.982.729
1.113.999 USD
-5.96% 12%
1255
184 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0057421817 USD
140 đ
2.486.669 USD
433.053.020 (92%)
Tổng: 470.000.000
32.711 USD
10.87% 27%
1256
185 Biểu tượng logo của Plastiks Plastiks
12/2021 / Celo Blockchain
PLASTIK *
0,0149120595 USD
364 đ
2.273.378 USD
152.452.346 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
71.012 USD
-1.15% -5%
1275
186 Biểu tượng logo của Seascape Crowns Seascape Crowns
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CWS *
0,46 USD
11.348 đ
2.253.909 USD
4.852.052 (49%)
Tổng: 10.000.000
368.749 USD
17.70% -13%
1277
187 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0712427869 USD
1.740 đ
2.210.250 USD
31.024.196 (49%)
Tổng: 63.343.034
1.024.067 USD
37.37% 527%
1282
188 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,0415658407 USD
1.015 đ
2.135.905 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
3.386 USD
-4.40% 3%
1292
189 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
1.404 USD
34.298.450 đ
2.098.787 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
52.054 USD
-0.43% 5%
1299
190 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
2.016.546 USD
871.813.171.367.660 (87%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
154.220 USD
-5.98% 85%
1309
191 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0025477421 USD
62 đ
2.014.348 USD
790.640.622 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
507.193 USD
0.95% 39%
1310
192 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,0181306819 USD
443 đ
1.986.735 USD
109.578.637 (41%)
Tổng: 270.000.000
99.411 USD
0.93% -4%
1315
193 Biểu tượng logo của Dreams Quest Dreams Quest
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DREAMS *
0,0029043628 USD
71 đ
1.986.234 USD
683.879.496 (93%)
Tổng: 732.033.226
712.813 USD
-0.77% 36%
1316
194 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0283848563 USD
693 đ
1.925.057 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
213.191 USD
3.09% 53%
1323
195 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / Ethereum Blockchain
CRBN *
0,0488292085 USD
1.193 đ
1.879.941 USD
38.500.327 (77%)
Tổng: 50.000.000
46.352 USD
21.46% 343%
1328
196 Biểu tượng logo của BendDAO BendDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
BEND *
0,0048852737 USD
119 đ
1.868.416 USD
382.458.902 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
636.362 USD
8.55% 0%
1330
197 Biểu tượng logo của BlueMove BlueMove
02/2023 / Aptos Blockchain
MOVE *
0,021004226 USD
513 đ
1.865.175 USD
88.800.000 (30%)
Tổng: 300.000.000
16.730 USD
-6.44% -15%
1331
198 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DPET *
0,0472270221 USD
1.154 đ
1.780.822 USD
37.707.688 (38%)
Tổng: 100.000.000
807.209 USD
-0.28% 14%
1339
199 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,002408422 USD
59 đ
1.766.322 USD
733.394.054 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
147.310 USD
3.46% -13%
1342
200 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0089878821 USD
220 đ
1.742.059 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
16.856 USD
16.09% 5%
1345
201 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,49 USD
12.062 đ
1.683.802 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
176.838 USD
-12.24% 25%
1353
202 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,0216313706 USD
528 đ
1.616.208 USD
74.715.941 (79%)
Tổng: 95.000.000
23.498 USD
3.42% -12%
1366
203 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,000987265 USD
24,1189 đ
1.528.607 USD
1.548.325.473 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
98.498 USD
-9.59% -47%
1382
204 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,76 USD
18.482 đ
1.493.838 USD
1.974.579 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
7.025.412 USD
25.32% 93%
1387
205 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,0164809201 USD
403 đ
1.460.473 USD
88.615.986 (28%)
Tổng: 320.000.000
99.381 USD
-2.65% -27%
1394
206 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
UBXS *
0,060961128 USD
1.489 đ
1.441.455 USD
23.645.472 (24%)
Tổng: 100.000.000
435.375 USD
-13.50% -15%
1396
207 Biểu tượng logo của Kryptomon Kryptomon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KMON *
0,0073010142 USD
178 đ
1.386.050 USD
189.843.488 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
173.737 USD
2.94% 13%
1406
208 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
0,0516363612 USD
1.261 đ
1.346.353 USD
26.073.741 (65%)
Tổng: 40.000.000
267.211 USD
-8.57% -8%
1413
209 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0055960164 USD
137 đ
1.329.470 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
53.914 USD
21.36% 62%
1415
210 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,0319141829 USD
780 đ
1.287.737 USD
40.350.000 (57%)
Tổng: 71.000.000
27.183 USD
1.42% 5%
1422
211 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0066051657 USD
161 đ
1.279.020 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
67.650 USD
28.99% 102%
1425
212 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CREO *
0,012596451 USD
308 đ
1.263.951 USD
100.341.852 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
984.234 USD
-3.50% 989%
1428
213 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
NSFW *
0,0000490351 USD
1,1979 đ
1.201.351 USD
24.499.828.829 (36%)
Tổng: 69.000.000.000
2.750 USD
-0.06% -8%
1441
214 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0014449726 USD
35 đ
1.194.520 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
59.240 USD
-3.54% 9%
1443
215 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0003905881 USD
9,5421 đ
996.326 USD
2.550.834.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
21.169 USD
0.93% -31%
1476
216 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000009948 USD
0,0243 đ
994.838 USD
1.000.000.000.000
1.563 USD
0.82% 5%
1479
217 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
982.413 USD
32.666.612.227.343.692 (86%)
Tổng: 37.792.811.903.623.072
357 USD
-2.99% -18%
1484
218 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,0199557638 USD
488 đ
958.684 USD
48.040.458 (48%)
Tổng: 100.000.000
53.665 USD
-1.33% 20%
1487
219 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SKILL *
0,85 USD
20.882 đ
805.505 USD
942.363 (94%)
Tổng: 1.000.000
358.466 USD
-0.98% 14%
1533
220 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LABS *
0,000353824 USD
8,6439 đ
784.385 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
229.033 USD
3.38% 12%
1537
221 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0, USD
0,0000 đ
782.126 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.174 USD
8.38% 13%
1539
222 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,000566318 USD
13,8351 đ
762.847 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
21.071 USD
2.71% -37%
1545
223 Biểu tượng logo của OneArt OneArt
10/2021 / Ethereum Blockchain
1ART *
0,0051231743 USD
125 đ
734.745 USD
143.416.035 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
38.012 USD
1.23% 4%
1554
224 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0023408552 USD
57 đ
717.841 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
101.569 USD
4.70% 12%
1561
225 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,11 USD
2.653 đ
708.750 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
3.713 USD
7.96% 23%
1565
226 Biểu tượng logo của ONSTON ONSTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ONSTON *
0,0020756817 USD
51 đ
487.423 USD
234.825.543 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
591.60% 600%
1567
227 Biểu tượng logo của NFT NFT
08/2020 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0183077066 USD
447 đ
674.884 USD
36.863.404 (41%)
Tổng: 88.888.888
0 USD
0.00% 0%
1574
228 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0038949775 USD
95 đ
652.696 USD
167.573.825 (34%)
Tổng: 500.000.000
67.437 USD
10.01% 67%
1584
229 Biểu tượng logo của Salad Salad
07/2023 / Ethereum Blockchain
SALD *
0,0093475249 USD
228 đ
649.750 USD
69.510.357 (4%)
Tổng: 1.680.000.000
551.462 USD
1.60% 30%
1588
230 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,006093329 USD
149 đ
635.152 USD
104.237.279 (89%)
Tổng: 117.718.487
3.413 USD
-1.55% 19%
1595
231 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0031186286 USD
76 đ
622.936 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
57.555 USD
1.16% 11%
1599
232 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0691986308 USD
1.691 đ
622.540 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
46.797 USD
-28.88% -27%
1600
233 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,042312798 USD
1.034 đ
570.299 USD
13.478.159 (75%)
Tổng: 18.000.000
7.294 USD
4.97% 12%
1611
234 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000590286 USD
1,4421 đ
561.688 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
33.597 USD
0.48% 2%
1615
235 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,0008510439 USD
20,7910 đ
548.845 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
12.251 USD
-3.02% -5%
1619
236 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0012199801 USD
30 đ
508.462 USD
416.778.746 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
62.058 USD
-2.34% -2%
1628
237 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,044098462 USD
1.077 đ
501.117 USD
11.363.595 (30%)
Tổng: 37.500.000
203.785 USD
-19.74% -15%
1630
238 Biểu tượng logo của MetaSoccer MetaSoccer
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSU *
0,0041928372 USD
102 đ
487.539 USD
116.279.055 (32%)
Tổng: 366.273.211
34.667 USD
3.45% 40%
1636
239 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,0004728719 USD
11,5523 đ
471.764 USD
997.657.799 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
21.101 USD
0.28% 4%
1644
240 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0005079104 USD
12,4083 đ
430.215 USD
847.029.773 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
39.677 USD
17.37% 16%
1661
241 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000080772 USD
0,1973 đ
428.634 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
256 USD
20.25% -4%
1662
242 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIP *
0,0221121114 USD
540 đ
418.102 USD
18.908.258 (95%)
Tổng: 20.000.000
9.979 USD
-0.71% 1%
1672
243 Biểu tượng logo của Traxx Traxx
06/2022 / Ethereum Blockchain
TRAXX *
0,0091683125 USD
224 đ
411.158 USD
44.845.574 (13%)
Tổng: 350.000.000
142.446 USD
0.91% 5%
1677
244 Biểu tượng logo của XP NETWORK XP NETWORK
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPNET *
0,0027615737 USD
67 đ
364.171 USD
131.870.792 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
185.682 USD
-2.28% 17%
1702
245 Biểu tượng logo của Duckies, the canary network for Yellow Duckies, the canary network for Yellow
05/2023 / Polygon Blockchain
DUCKIES *
0,0068104019 USD
166 đ
354.742 USD
52.088.321 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
2.375 USD
3.41% -3%
1706
246 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOON *
0,0004861024 USD
11,8755 đ
348.594 USD
717.120.739 (72%)
Tổng: 995.870.194
50.298 USD
-1.11% 2%
1710
247 Biểu tượng logo của ritestream ritestream
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RITE *
0,0022235297 USD
54 đ
337.165 USD
151.634.843 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
177.589 USD
-1.11% 1%
1715
248 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0059817029 USD
146 đ
337.111 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
198.906 USD
11.72% 61%
1716
249 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0013675403 USD
33 đ
323.560 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
0 USD
10.08% 81%
1726
250 Biểu tượng logo của DinoX DinoX
07/2021 / Ethereum Blockchain
DNXC *
0,0092993342 USD
227 đ
316.280 USD
34.011.080 (21%)
Tổng: 160.000.000
54.848 USD
-1.88% 5%
1731
251 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000032322 USD
0,0790 đ
302.014 USD
93.439.960.247
159.453 USD
-2.28% 10%
1739
252 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,0035744875 USD
87 đ
296.047 USD
82.822.168 (83%)
Tổng: 100.000.000
41.241 USD
-0.06% 5%
1743
253 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BMON *
0,0025630442 USD
63 đ
295.914 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
32.125 USD
-1.15% -0%
1744
254 Biểu tượng logo của Linked Finance World Linked Finance World
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFW *
0,0089773119 USD
219 đ
287.393 USD
32.013.208 (16%)
Tổng: 200.000.000
100.664 USD
-7.46% 5%
1752
255 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0055413261 USD
135 đ
278.226 USD
50.209.206 (33%)
Tổng: 150.000.000
57.532 USD
-1.89% 21%
1758
256 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,0315212462 USD
770 đ
265.669 USD
8.428.244 (14%)
Tổng: 60.000.000
191.963 USD
-11.14% 26%
1764
257 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,000441142 USD
10,7771 đ
260.936 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
0 USD
5.11% 17%
1768
258 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,00143296 USD
35 đ
249.082 USD
173.823.179 (23%)
Tổng: 749.491.340
31.743 USD
-0.43% -3%
1775
259 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKI *
0,0271233919 USD
663 đ
218.540 USD
8.057.237 (8%)
Tổng: 100.000.000
256.499 USD
-11.04% 487%
1797
260 Biểu tượng logo của OneRare OneRare
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,0238967835 USD
584 đ
214.104 USD
8.959.527 (9%)
Tổng: 100.000.000
40.906 USD
-0.38% -2%
1800
261 Biểu tượng logo của Chain of Legends Chain of Legends
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLEG *
0,0026046189 USD
64 đ
176.170 USD
67.637.701 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
18.907 USD
-14.46% 28%
1836
262 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,0042523682 USD
104 đ
174.602 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
91.454 USD
-0.82% -5%
1839
263 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001420186 USD
3,4695 đ
168.087 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
162.849 USD
25.69% 58%
1846
264 Biểu tượng logo của ZELIX ZELIX
11/2021 / Ethereum Blockchain
ZELIX *
0,0006402974 USD
15,6425 đ
150.358 USD
234.825.543 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
34.188 USD
-9.31% 4%
1871
265 Biểu tượng logo của AirNFTs AirNFTs
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRT *
0,0012381128 USD
30 đ
138.718 USD
112.040.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
5.544 USD
-1.39% -0%
1885
266 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,010409558 USD
254 đ
128.931 USD
12.385.871 (12%)
Tổng: 100.000.000
23.249 USD
1.49% 26%
1906
267 Biểu tượng logo của hiVALHALLA hiVALHALLA
01/2023 / Ethereum Blockchain
HIVALHALLA *
0,0003744569 USD
9,1480 đ
120.565 USD
321.973.000
103.013 USD
-2.93% 12%
1912
268 Biểu tượng logo của Playcent Playcent
03/2021 / Ethereum Blockchain
PCNT *
0,0032688713 USD
80 đ
119.789 USD
36.645.236 (61%)
Tổng: 60.000.000
32.082 USD
-6.21% 4%
1915
269 Biểu tượng logo của SolChicks Token SolChicks Token
11/2021 / Solana Blockchain
CHICKS *
0,0001744384 USD
4,2615 đ
111.485 USD
639.106.688 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
2.161 USD
1.31% -58%
1930
270 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,0801190674 USD
1.957 đ
110.395 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
74.181 USD
14.74% 85%
1931
271 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0027195753 USD
66 đ
106.912 USD
39.311.982 (39%)
Tổng: 100.000.000
19.367 USD
1.74% 13%
1934
272 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0068454396 USD
167 đ
99.422 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
0 USD
0.00% 0%
1948
273 Biểu tượng logo của Creaticles Creaticles
12/2021 / Ethereum Blockchain
CRE8 *
0,0012287868 USD
30 đ
95.910 USD
78.052.634 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
19.535 USD
1.53% -3%
1952
274 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0787317104 USD
1.923 đ
92.591 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
27.828 USD
-1.69% -22%
1954
275 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0336038927 USD
821 đ
92.411 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
31.471 USD
-8.16% 3%
1955
276 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0006233551 USD
15,2286 đ
92.250 USD
147.989.930 (78%)
Tổng: 188.807.479
110 USD
6.66% 18%
1956
277 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUNE *
6,60 USD
161.149 đ
89.163 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
290.405 USD
-1.58% 11%
1963
278 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,0068675448 USD
168 đ
82.623 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
36.287 USD
-2.71% 2%
1978
279 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0006972281 USD
17,0333 đ
81.408 USD
116.759.822 (47%)
Tổng: 250.000.000
26.476 USD
-5.29% 7%
1982
280 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0011077033 USD
27 đ
75.913 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
633 USD
-7.07% 55%
1991
281 Biểu tượng logo của Polinate Polinate
08/2021 / Ethereum Blockchain
POLI *
0,0004845635 USD
11,8379 đ
74.765 USD
154.294.330 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
21.171 USD
-0.04% 1%
1994
282 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
1,10 USD
26.972 đ
55.202 USD
50.000
0 USD
0.00% 0%
2014
283 Biểu tượng logo của Elpis Battle Elpis Battle
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EBA *
0,0024861403 USD
61 đ
55.124 USD
22.172.718 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
228 USD
-0.69% 1%
2015
284 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0010152904 USD
25 đ
54.473 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
359 USD
1.24% 10%
2017
285 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0189667842 USD
463 đ
51.922 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
17 USD
0.05% 75%
2025
286 Biểu tượng logo của TheForce Trade TheForce Trade
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOC *
0,000514483 USD
12,5688 đ
41.262 USD
80.200.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
1.611 USD
2.33% 10%
2052
287 Biểu tượng logo của Bunicorn Bunicorn
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BUNI *
0,0014548906 USD
36 đ
40.809 USD
28.049.239 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
239 USD
-0.76% 1%
2054
288 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTT *
0,15 USD
3.732 đ
39.412 USD
257.996 (26%)
Tổng: 1.000.000
22.938 USD
4.33% 5%
2058
289 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,0014000809 USD
34 đ
38.782 USD
27.700.089 (28%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.02% -57%
2062
290 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0006264241 USD
15,3035 đ
35.531 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
20.012 USD
-19.35% -20%
2067
291 Biểu tượng logo của Zuki Moba Zuki Moba
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,0006000707 USD
14,6597 đ
22.094 USD
36.819.022 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% -0%
2069
292 Biểu tượng logo của Gourmet Galaxy Gourmet Galaxy
02/2021 / Ethereum Blockchain
GUM *
0,0100784765 USD
246 đ
33.381 USD
3.312.145 (17%)
Tổng: 20.000.000
22.183 USD
0.38% 30%
2071
293 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,0026546289 USD
65 đ
30.218 USD
11.383.253 (11%)
Tổng: 100.000.000
32.863 USD
-2.03% -5%
2078
294 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0003408908 USD
8,3280 đ
28.474 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
2.587 USD
13.47% 33%
2083
295 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,001648377 USD
40 đ
28.435 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
5 USD
-0.75% -19%
2084
296 Biểu tượng logo của Azuki Azuki
11/2020 / Ethereum Blockchain
AZUKI *
0,0023659955 USD
58 đ
26.700 USD
11.284.984 (100%)
Tổng: 11.310.690
9 USD
0.57% 12%
2087
297 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0000344258 USD
0,8410 đ
26.363 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
0 USD
0.00% 0%
2088
298 Biểu tượng logo của Tapx Tapx
02/2021 / Ethereum Blockchain
TAP *
0,0010234927 USD
25 đ
26.316 USD
25.712.354 (26%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.01% 0%
2089
299 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,0002192068 USD
5,3552 đ
23.588 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
121 USD
-2.83% -31%
2095
300 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000013694 USD
0,0335 đ
20.775 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
205 USD
5.52% 9%
2106
301 Biểu tượng logo của Step Hero Step Hero
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0015913692 USD
39 đ
20.610 USD
12.951.109 (13%)
Tổng: 100.000.000
28.903 USD
7.45% 14%
2107
302 Biểu tượng logo của 1MillionNFTs 1MillionNFTs
04/2021 / Ethereum Blockchain
1MIL *
0,15 USD
3.737 đ
18.356 USD
120.000 (1%)
Tổng: 10.000.000
28.273 USD
-8.44% 17%
2113
303 Biểu tượng logo của Twinci Twinci
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWIN *
0,0686324358 USD
1.677 đ
13.726 USD
200.000 (4%)
Tổng: 5.000.000
1 USD
0.03% -0%
2126
304 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0003099595 USD
7,5723 đ
3.744 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
216 USD
25.01% 129%
2169
305 Biểu tượng logo của Cubiex Power Cubiex Power
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CBIX-P *
0,003679042 USD
90 đ
620 USD
168.605 (0%)
Tổng: 55.000.000
0 USD
-0.67% 2%
2181
306 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,0000005856 USD
0,0143 đ
9 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
5 USD
12.07% 136%
2191
307 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,38 USD
9.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18.126.845 USD
19.64% 118%
2220
308 Biểu tượng logo của Elumia Crowns Elumia Crowns
12/2021 / Solana Blockchain
ELU *
0,009708381 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.030.774 USD
5.09% 1%
2249
309 Biểu tượng logo của Marinade Marinade
11/2021 / Solana Blockchain
MNDE *
0,23 USD
5.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.208.167 USD
-6.10% -7%
2264
310 Biểu tượng logo của TRAC (Ordinals) TRAC (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
TRAC *
5,90 USD
144.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.837.205 USD
28.95% 95%
2290
311 Biểu tượng logo của TRAC TRAC
05/2023
TRAC
3,26 USD
79.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.317.440 USD
1.87% 87%
2318
312 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,39 USD
9.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.548.714 USD
136.92% 355%
2366
313 Biểu tượng logo của TRAC(Ordinals) TRAC(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
TRAC *
2,85 USD
69.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
809.195 USD
-6.78% 49%
2404
314 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0016628012 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
1.168.036 USD
68.68% 135%
2408
315 Biểu tượng logo của sudoswap sudoswap
09/2022 / Ethereum Blockchain
SUDO *
0,47 USD
11.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
865.612 USD
6.98% 26%
2461
316 Biểu tượng logo của Gold Fever Gold Fever
11/2021 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,26 USD
6.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.889.138
807.428 USD
29.30% 10%
2472
317 Biểu tượng logo của stoicDAO stoicDAO
11/2023 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,0056876611 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
762.512 USD
-24.34% 63%
2483
318 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,0006419762 USD
15,6835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.884.471.276
701.044 USD
3.77% 7%
2498
319 Biểu tượng logo của Meta Merge Meta Merge
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMM *
0,004871232 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
590.106 USD
2.57% 31%
2540
320 Biểu tượng logo của ThetaDrop ThetaDrop
02/2022 / Theta Network Blockchain
TDROP *
0,0014022033 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
552.764 USD
2.32% 1%
2554
321 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,0460897439 USD
1.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
503.627 USD
1.03% 17%
2572
322 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0068829821 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
501.601 USD
-0.66% 2%
2575
323 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,0922598419 USD
2.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
493.772 USD
0.76% 25%
2581
324 Biểu tượng logo của Kyberdyne Kyberdyne
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KBD *
0,0008364406 USD
20,4342 đ
0 USD
N/A
405.431 USD
2.38% 1%
2641
325 Biểu tượng logo của PRIVATEUM GLOBAL PRIVATEUM GLOBAL
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRI *
5,19 USD
126.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
397.510 USD
-0.41% 1%
2648
326 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0155154254 USD
379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
387.749 USD
-9.39% -7%
2653
327 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,000051589 USD
1,2603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
387.022 USD
57.80% 126%
2655
328 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0031565784 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
381.518 USD
-7.04% 2%
2660
329 Biểu tượng logo của Neo Tokyo Neo Tokyo
10/2023 / Ethereum Blockchain
BYTES *
15,03 USD
367.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.881.723
380.916 USD
5.08% -14%
2661
330 Biểu tượng logo của Hello Pets Hello Pets
03/2021 / Ethereum Blockchain
PET *
0,13 USD
3.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
356.750 USD
0.98% 9%
2677
331 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,036989363 USD
904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.007 USD
12.77% -7%
2692
332 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BP *
0,0028747097 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.061.225
300.602 USD
-0.08% -4%
2737
333 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
66,80 USD
1.631.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
279.423 USD
3.13% 10%
2761
334 Biểu tượng logo của Melos Studio Melos Studio
03/2022 / Ethereum Blockchain
MELOS *
0,0040967884 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
275.355 USD
-0.89% -13%
2767
335 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0053878917 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
262.996 USD
23.95% 16%
2787
336 Biểu tượng logo của Space Misfits Space Misfits
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMCW *
0,0137054165 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
235.809 USD
124.11% 146%
2825
337 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0769825327 USD
1.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
229.344 USD
5.82% 11%
2834
338 Biểu tượng logo của PIZA(Ordinals) PIZA(Ordinals)
05/2023
PIZA
0,11 USD
2.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
164.666 USD
-17.76% 3%
2854
339 Biểu tượng logo của PIZA (BRC) PIZA (BRC)
05/2023
PIZA
0,0969332037 USD
2.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
163.081 USD
-39.28% -9%
2863
340 Biểu tượng logo của Animal Concerts Animal Concerts
01/2022 / Ethereum Blockchain
ANML *
0,0002112214 USD
5,1601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000.000
188.992 USD
7.65% 25%
2915
341 Biểu tượng logo của Kingdomverse Kingdomverse
02/2023
KING
0,0013595353 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
149.889 USD
-4.41% -9%
3007
342 Biểu tượng logo của Grumpy Grumpy
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000470037 USD
1,1483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
146.700 USD
53.23% 92%
3015
343 Biểu tượng logo của Moonsama Moonsama
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAMA *
0,0135066385 USD
330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143.330 USD
2.27% -2%
3027
344 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METO *
0,0008797084 USD
21,4913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000.000
138.663 USD
0.48% 8%
3040
345 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
2,24 USD
54.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
138.565 USD
-2.26% 9%
3041
346 Biểu tượng logo của Metastrike Metastrike
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTS *
0,00862443 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 565.000.000
138.413 USD
1.78% -0%
3042
347 Biểu tượng logo của KStarNFT KStarNFT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KNFT *
0,0291948988 USD
713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
133.318 USD
-0.21% 1%
3066
348 Biểu tượng logo của OSHI OSHI
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OSHI *
352,72 USD
8.616.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.337
121.310 USD
16.38% 32%
3110
349 Biểu tượng logo của Super Athletes Token Super Athletes Token
12/2022 / Ethereum Blockchain
SAT *
0,0033385076 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
114.927 USD
2.58% -8%
3140
350 Biểu tượng logo của Yieldification Yieldification
08/2022 / Ethereum Blockchain
YDF *
0,0077704166 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.541.875
113.223 USD
0.47% 37%
3148
351 Biểu tượng logo của Undead Blocks Undead Blocks
05/2022 / Ethereum Blockchain
UNDEAD *
0,0753245422 USD
1.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
104.850 USD
2.14% 10%
3181
352 Biểu tượng logo của Bullieverse Bullieverse
01/2022 / Polygon Blockchain
$BULL *
0,0064193954 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
101.997 USD
-1.32% -1%
3197
353 Biểu tượng logo của Stella Fantasy Stella Fantasy
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFTY *
0,0121081183 USD
296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
93.051 USD
1.31% -0%
3238
354 Biểu tượng logo của BlockchainSpace BlockchainSpace
12/2021 / Ethereum Blockchain
GUILD *
0,0071922122 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.615 USD
-2.47% 41%
3241
355 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0025134835 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
90.220 USD
-24.47% 86%
3261
356 Biểu tượng logo của Lost Worlds Lost Worlds
03/2022 / Avalanche C-Chain
LOST *
0,0564554319 USD
1.379 đ
0 USD
N/A
88.357 USD
13.75% 15%
3269
357 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,0036658688 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
86.806 USD
13.96% 4%
3277
358 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0000003016 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
84.581 USD
-1.82% -0%
3294
359 Biểu tượng logo của Itheum Itheum
04/2022 / Elrond Blockchain
ITHEUM *
0,0267015098 USD
652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
81.137 USD
-2.41% 18%
3321
360 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0401772475 USD
982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.973 USD
4.66% 75%
3352
361 Biểu tượng logo của OHMS (Ordinals) OHMS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OHMS *
0,0291798328 USD
713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.000.000
75.925 USD
205.82% 184%
3353
362 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0185604168 USD
453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
73.334 USD
24.99% 70%
3372
363 Biểu tượng logo của Nunu Spirits Nunu Spirits
01/2022 / Ethereum Blockchain
NNT *
0,0015314156 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
69.677 USD
-6.71% -10%
3407
364 Biểu tượng logo của Hadeswap Hadeswap
02/2023 / Solana Blockchain
HADES *
0,12 USD
2.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.868 USD
-4.22% 16%
3416
365 Biểu tượng logo của Blockasset Blockasset
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOCK *
0,0435343556 USD
1.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
59.375 USD
-4.25% 3%
3483
366 Biểu tượng logo của OHMS(Ordinals) OHMS(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OHMS *
0,0088734701 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.000.000
44.652 USD
-5.94% 23%
3538
367 Biểu tượng logo của Heroes & Empires Heroes & Empires
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HE *
0,0019351026 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.307 USD
3.74% 12%
3541
368 Biểu tượng logo của GAMI World GAMI World
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAMI *
0,23 USD
5.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 131.828.173
52.960 USD
-2.95% -9%
3554
369 Biểu tượng logo của OHMS OHMS
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OHMS *
0,0094432426 USD
231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.000.000
39.308 USD
-1.00% 51%
3596
370 Biểu tượng logo của Ultimate Champions Ultimate Champions
11/2022 / Polygon Blockchain
CHAMP *
0,0299202849 USD
731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
47.262 USD
-2.71% 4%
3618
371 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
EMPIRE *
0,0014181863 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.767 USD
-9.80% -2%
3669
372 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,0000680478 USD
1,6624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42.318 USD
-2.49% 2%
3672
373 Biểu tượng logo của Magic Crystal Magic Crystal
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MC *
0,42 USD
10.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
35.734 USD
-1.63% 9%
3759
374 Biểu tượng logo của Hero Arena Hero Arena
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERA *
0,0026037879 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.307 USD
-6.90% -3%
3772
375 Biểu tượng logo của Unique Venture Clubs Unique Venture Clubs
11/2021 / Solana Blockchain
UNQ *
0,000262694 USD
6,4176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
34.058 USD
-3.83% -27%
3799
376 Biểu tượng logo của Walk Token Walk Token
12/2023 / Klaytn Blockchain
WALK *
0,089469344 USD
2.186 đ
0 USD
N/A
33.385 USD
-1.40% -1%
3824
377 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0026289403 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.584 USD
-1.41% -7%
3841
378 Biểu tượng logo của Banana Banana
03/2022 / Ethereum Blockchain
BANANA *
0,46 USD
11.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.347.932
32.208 USD
2.49% 78%
3851
379 Biểu tượng logo của Kollect Kollect
09/2021 / Ethereum Blockchain
KOL *
0,0002624939 USD
6,4127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28.212 USD
-0.25% 2%
3954
380 Biểu tượng logo của Titan Hunters Titan Hunters
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TITA *
0,0009340205 USD
22,8181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.796 USD
-0.07% -0%
3968
381 Biểu tượng logo của NFTMart Token NFTMart Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
NMT *
0,0024657091 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.348 USD
-0.24% -3%
3984
382 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,0056578603 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.349 USD
3.52% 6%
3987
383 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,0126721432 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.234 USD
8.09% -9%
3989
384 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,000687746 USD
16,8016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.981 USD
22.90% 85%
4052
385 Biểu tượng logo của Monster Galaxy Monster Galaxy
01/2022
GGM
0,0025464582 USD
62 đ
0 USD
N/A
23.580 USD
7.31% 20%
4095
386 Biểu tượng logo của CryptoXpress CryptoXpress
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPRESS *
0,0314592125 USD
769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
23.297 USD
1.55% 10%
4102
387 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,11 USD
2.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.201 USD
20.41% 90%
4106
388 Biểu tượng logo của Moomonster Moomonster
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOO *
0,0005751159 USD
14,0501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
23.062 USD
-4.18% -7%
4113
389 Biểu tượng logo của Aradena Aradena
04/2022 / Ethereum Blockchain
AG *
0,0016323482 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.840 USD
-3.60% 4%
4159
390 Biểu tượng logo của Nomad Exiles Nomad Exiles
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRIDE *
0,0012503652 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.584 USD
1.48% -3%
4171
391 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0001610387 USD
3,9342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.036 USD
0.67% 5%
4214
392 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0009738389 USD
23,7909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
18.789 USD
0.59% 24%
4260
393 Biểu tượng logo của BaconDAO BaconDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0001653651 USD
4,0399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
18.500 USD
-4.07% 4%
4268
394 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,0097228862 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
17.237 USD
-6.96% 127%
4306
395 Biểu tượng logo của Artmeta Artmeta
01/2022 / Polygon Blockchain
MART *
0,0061509353 USD
150 đ
0 USD
N/A
17.115 USD
-4.59% -4%
4310
396 Biểu tượng logo của 99Starz 99Starz
12/2021 / Ethereum Blockchain
STZ *
0,0105019796 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
16.884 USD
5.87% 13%
4316
397 Biểu tượng logo của Battle Saga Battle Saga
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0038668133 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
16.808 USD
23.44% 539%
4317
398 Biểu tượng logo của DogCoin DogCoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
DOGS *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 418.693.784.637.017
15.215 USD
0.82% 3%
4372
399 Biểu tượng logo của Croatian FF Fan Token Croatian FF Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,26 USD
6.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
13.539 USD
1.93% 3%
4411
400 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0601413973 USD
1.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.642 USD
-1.11% -1%
4448
401 Biểu tượng logo của Vulture Peak Vulture Peak
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VPK *
0,0349113341 USD
853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
8.600 USD
3.84% 24%
4618
402 Biểu tượng logo của STREETH STREETH
03/2022 / Ethereum Blockchain
STREETH *
0,001224438 USD
30 đ
0 USD
N/A
8.210 USD
-1.08% -4%
4636
403 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0012081837 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
7.540 USD
-13.75% 37%
4663
404 Biểu tượng logo của Glint Coin Glint Coin
10/2023 / TON Blockchain
GLINT *
0,19 USD
4.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
7.136 USD
-0.88% 23%
4680
405 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMG *
0,0107566847 USD
263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.956 USD
66.87% 70%
4690
406 Biểu tượng logo của ScarQuest ScarQuest
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCAR *
0,0031003707 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.950.000.000
6.196 USD
-10.75% -5%
4730
407 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0017027399 USD
42 đ
0 USD
N/A
6.046 USD
-7.74% -10%
4746
408 Biểu tượng logo của NFTGamingStars NFTGamingStars
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GS1 *
0,0004055697 USD
9,9081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.990 USD
-18.22% -7%
4754
409 Biểu tượng logo của Quidd Quidd
09/2021 / Ethereum Blockchain
QUIDD *
0,0129868053 USD
317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.461 USD
-0.10% 22%
4787
410 Biểu tượng logo của The Ordinals Council The Ordinals Council
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
CNCL *
189,72 USD
4.634.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
5.457 USD
58.59% 79%
4789
411 Biểu tượng logo của ZOO Crypto World ZOO Crypto World
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0003940426 USD
9,6265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3.726 USD
10.02% 12%
4939
412 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0010654659 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.704 USD
3.91% 8%
4942
413 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
3.944 USD
96.349.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.634 USD
0.60% 6%
4952
414 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
0,0854361062 USD
2.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
3.017 USD
5.01% 73%
5019
415 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,0004957947 USD
12,1123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.694 USD
12.08% 104%
5072
416 Biểu tượng logo của DAWG DAWG
11/2021 / Solana Blockchain
DAWG *
0,0083609695 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
2.089 USD
105.37% 131%
5186
417 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,0002505388 USD
6,1207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.691 USD
32.45% 70%
5279
418 Biểu tượng logo của SolDoge SolDoge
11/2021 / Solana Blockchain
SDOGE *
0,0000305429 USD
0,7462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.685 USD
8.86% -25%
5282
419 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0001707131 USD
4,1705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
1.586 USD
-2.63% 2%
5307
420 Biểu tượng logo của Cool Cats MILK Cool Cats MILK
02/2023 / Polygon Blockchain
MILK *
0,0001415654 USD
3,4584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.554.574.315
1.339 USD
0.02% 18%
5376
421 Biểu tượng logo của impactMarket impactMarket
12/2021 / Celo Blockchain
PACT *
0,0001533457 USD
3,7462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.261 USD
-0.49% 30%
5401
422 Biểu tượng logo của Kawakami Kawakami
06/2021 / Ethereum Blockchain
KAWA *
0,0000002314 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1.188 USD
6.63% 4%
5433
423 Biểu tượng logo của Flare Token Flare Token
10/2021 / Polygon Blockchain
1FLR *
0,0001939244 USD
4,7376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
1.045 USD
-3.71% 7%
5495
424 Biểu tượng logo của World of Defish World of Defish
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOD *
0,0002983016 USD
7,2875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
898 USD
-3.51% 98%
5551
425 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000218 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
774 USD
-19.70% -35%
5621
426 Biểu tượng logo của Optimus Inu Optimus Inu
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPINU *
0,0001329588 USD
3,2482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
627 USD
4.05% 13%
5698
427 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,0004888456 USD
11,9425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
598 USD
-25.57% -3%
5719
428 Biểu tượng logo của Laqira Protocol Laqira Protocol
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LQR *
0,0044122612 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
465 USD
-2.09% -0%
5799
429 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0016825718 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
453 USD
0.02% 79%
5806
430 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0030884143 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
412 USD
19.74% 84%
5830
431 Biểu tượng logo của Monsterra (MAG) Monsterra (MAG)
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAG *
0,0024976341 USD
61 đ
0 USD
N/A
276 USD
2.75% 3%
5982
432 Biểu tượng logo của Duckie Land Duckie Land
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMETA *
0,0169220013 USD
413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
235 USD
-1.10% 24%
6041
433 Biểu tượng logo của Infinite Launch Infinite Launch
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ILA *
0,0003042448 USD
7,4327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
234 USD
0.85% 30%
6044
434 Biểu tượng logo của Aavegotchi FOMO Aavegotchi FOMO
04/2022 / Polygon Blockchain
FOMO *
0,0010080762 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
232 USD
3.20% 8%
6048
435 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0010647958 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
195 USD
-6.73% -17%
6119
436 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VENTION *
0,0001552758 USD
3,7934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
195 USD
-0.76% -4%
6120
437 Biểu tượng logo của Bored Coin Bored Coin
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRD *
0,0020898213 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
153 USD
-0.85% 4%
6212
438 Biểu tượng logo của Meme Lordz Meme Lordz
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$LORDZ *
0,0049477089 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
130 USD
-2.09% 7%
6267
439 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
0,0901650365 USD
2.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
109 USD
-0.16% -3%
6329
440 Biểu tượng logo của Time Raiders Time Raiders
03/2022 / Polygon Blockchain
XPND *
0,0003145701 USD
7,6849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
95 USD
-0.12% 20%
6387
441 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KEY *
5,01 USD
122.355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
93 USD
-1.87% -0%
6391
442 Biểu tượng logo của Revomon (OLD) Revomon (OLD)
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0011770602 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
72 USD
2.37% 5%
6478
443 Biểu tượng logo của AlgoGems AlgoGems
11/2021 / Algorand Blockchain
GEMS *
0,0201030567 USD
491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
60 USD
0.03% 28%
6530
444 Biểu tượng logo của CryptoZoo  (new) CryptoZoo (new)
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0000006114 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
54 USD
-0.77% -3%
6560
445 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
06/2021 / Ethereum Blockchain
MEM *
0,0117396123 USD
287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49 USD
2.98% 12%
6597
446 Biểu tượng logo của Manga Token Manga Token
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MANGA *
0,0000237115 USD
0,5793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
40 USD
0.39% -21%
6665
447 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0009006255 USD
22,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.459.136
27 USD
1.51% 7%
6784
448 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
7,97 USD
194.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26 USD
0.10% 10%
6788
449 Biểu tượng logo của NftEyez NftEyez
12/2021 / Solana Blockchain
EYE *
0,0000049479 USD
0,1209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
-1.89% 9%
6815
450 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNY *
0,0000008288 USD
0,0202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
21 USD
-2.60% 17%
6832
451 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,0126428899 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
18 USD
-0.77% 0%
6880
452 Biểu tượng logo của Arena Token Arena Token
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARENA *
0,0060334928 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 575.737
17 USD
-0.21% 16%
6883
453 Biểu tượng logo của IBF Net IBF Net
12/2023 / Polygon Blockchain
IBFN *
0,0026053201 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
22.50% 147%
7027
454 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0168183874 USD
411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8 USD
733.05% 464%
7064
455 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DND *
0,0093019099 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
7 USD
0.17% 3%
7068
456 Biểu tượng logo của ChainCade ChainCade
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHAINCADE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3 USD
-0.86% -0%
7193
457 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0023854514 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.646.271.241
0 USD
4.32% 86%
7572
458 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0013279027 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.921.773
0 USD
5.49% -12%
7596
459 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0023464619 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-0.01% -0%
7755
460 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,0249645702 USD
610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
5.49% 17%
7839
461 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0000254323 USD
0,6213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-0.54% 0%
7911
462 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
5,58 USD
136.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
3.67% 2%
7925
463 Biểu tượng logo của WIZARD WIZARD
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WIZARD *
0,0058781218 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
0.00% 0%
7935
464 Biểu tượng logo của SoccerHub SoccerHub
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCH *
0,0001979324 USD
4,8355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
7955
465 Biểu tượng logo của Dragon Slayer Dragon Slayer
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DRS *
0,0000003334 USD
0,0081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.270.000.000
0 USD
0.00% 0%
7957
466 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0001046625 USD
2,5569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
7963
467 Biểu tượng logo của SPACE SIP SPACE SIP
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIP *
0,0001055049 USD
2,5775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.05% -0%
8014
468 Biểu tượng logo của TAPME Token TAPME Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0005901848 USD
14,4182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.500.000
0 USD
0.00% 0%
8034
469 Biểu tượng logo của Turtles Token Turtles Token
11/2021 / Solana Blockchain
TRTLS *
0,0018858714 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
0.00% 0%
8144
470 Biểu tượng logo của MetaRuffy MetaRuffy
02/2022 / Ethereum Blockchain
MR *
0,0000006199 USD
0,0151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.850.306.087
0 USD
0.08% 3%
8248
471 Biểu tượng logo của Carmin Carmin
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARMIN *
0,0133485326 USD
326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.04% -14%
8561

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.