logo

Kết quả bỏ phiếu thăm dò ý kiến về JETOKEN (JETS) JETOKEN JETS

Tổng số người bỏ phiếu: 4

4 người cho rằng JETOKEN là lừa đảo, ponzi, rug pull
100% Scam

Lần bỏ phiếu gần nhất lúc 06/04/2022 05:22

« Tỷ giá JETOKEN

Lưu ý: Kết quả bỏ phiếu thăm dò ý kiến về JETOKEN là tập hợp ý kiến của cộng đồng tiền điện tử với mục đích cung cấp số liệu nghiên cứu cho cộng đồng. Nó không phản ánh quan điểm của Webgiacoin. Mỗi địa chỉ IP chỉ có thể bỏ một phiếu duy nhất và có thể thay đổi nếu bỏ phiếu lại. Bỏ phiếu được áp dụng tự động với các đồng tiền điện tử có thứ hạng vốn hóa thị trường không nằm trong top 200.
Khi đạt 1000 phiếu trở nên, kết quả này sẽ được hiển thị tự động cùng với bảng giá JETOKEN.