Kết quả tìm kiếm "xtz"

Có phải bạn muốn tìm đồng tiền Tezos (XTZ) ?

Logo Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào?
Biểu tượng, ký hiệu của Tezos Tezos XTZ
2,89315279294 USD
≈ 65.675 đ
2.129.904.232 USD
736.187.953
248.760.731 USD
7.53% Không

Có thể bàn quan tâm đến các đồng tiền sau:

Logo Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào?
Biểu tượng, ký hiệu của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token XTZBULL
1.201 USD
≈ 27.271.643 đ
USD
0
409.325 USD
22.16% Không
Biểu tượng, ký hiệu của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token XTZBEAR
2,52603815787 USD
≈ 57.341 đ
USD
0
133.073 USD
-20.70% Không

Tin tức liên quan đến "xtz"

Trang: 1