1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Kinh tế & tài chính thế giới
  4. Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ

Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ

22/05/2020 17:01 PM

Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận thương mại với Mỹ

Tags: ,