1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Coinbase xem xét 19 loại tiền điện tử bổ sung cho danh sách nền tảng giao dịch

Coinbase xem xét 19 loại tiền điện tử bổ sung cho danh sách nền tảng giao dịch

31/07/2020 21:32 PM
Coinbase xem xét 19 loại tiền điện tử bổ sung cho danh sách nền tảng giao dịch

Coinbase đang xem xét việc niêm yết ampleforth, băm hedera, blockstack và 16 tài sản kỹ thuật số khác trong bài đánh giá khám phá mới nhất của nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Vào thứ Sáu, sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco tuyên bố sẽ đánh giá 19 loại tiền điện tử bổ sung dựa trên "Khung tài sản kỹ thuật số" để đưa vào tiềm năng trên nền tảng giao dịch phổ biến của mình. Vòng mới nhất này bao gồm Ampleforth, Band Protocol, Balancer, Blockstack, Curve, Fetch.

Theo Coindesk

Tags: Tin tức, Coinbase, Sàn giao dịch, CoinFlash,