1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Elrond khởi chạy lên mainnet, loại bỏ 99% nguồn cung cấp Token

Elrond khởi chạy lên mainnet, loại bỏ 99% nguồn cung cấp Token

31/07/2020 17:20 PM
Elrond khởi chạy lên mainnet, loại bỏ 99% nguồn cung cấp Token

Blockchain có thể mở rộng Elrond đã thực hiện bước nhảy vọt lên mạng chính của mình và giảm đáng kể nguồn cung cấp Token trong quy trình.

Là một phần của quá trình chuyển đổi, Elrond cho biết tổng nguồn cung Token đã giảm đáng kể từ 20 tỷ xuống chỉ còn 20 triệu. Thu thập hơn so với việc đốt Token, Elrond đang sử dụng một trao đổi nền tảng giao dịch trong đó 1.000 Token ERD dịch chuyển thành một Token trên mạng chính - được gọi là Elrond Tại giới hạn thị trường hiện tại, việc chuyển sang mainnet đã loại bỏ vĩnh viễn hơn 473 triệu đô la Token. Bắt đầu từ năm 2018, Elrond mô tả chính nó là một mạng blockchain có thể tương tác, sử dụng shending để mở rộng quy mô lên tới 250.000 giao dịch mỗi giây. Nó đã huy động được 3,2 triệu đô la bằng cách bán 25% nguồn cung cấp Token trong một nền tảng giao dịch cung cấp trên Binance Launchpad vào năm 2019.

Theo Coindesk

Tags: Tin tức, Mainnet, Elrond, CoinFlash,