1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Kinh tế & tài chính thế giới
  4. [Update tác động kinh tế] Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD, chuyển tới Hạ viện

[Update tác động kinh tế] Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD, chuyển tới Hạ viện

26/03/2020 11:00 AM

[Update tác động kinh tế] Thượng viện Mỹ thông qua gói kích thích 2.000 tỷ USD, chuyển tới Hạ viện

Tags: ,