1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. 6 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Binance Coin
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2707) - Tron (61) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (39) - Binance Coin (6) - Solana (1) -

6 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Binance Coin

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
? / Binance Coin Blockchain
vETH *
11,69 USD
≈ 272.266 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-1.28% 0%
4000
2 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
? / Binance Coin Blockchain
vUSDC *
0,0200498859 USD
≈ 467 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-0.00% 0%
4000
3 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
? / Binance Coin Blockchain
vBUSD *
0,0200399258 USD
≈ 467 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
0.01% 0%
4001
4 Biểu tượng logo của Venus XRP Venus XRP
? / Binance Coin Blockchain
vXRP *
0,0098962319 USD
≈ 231 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-4.94% 0%
4002
5 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
? / Binance Coin Blockchain
vXVS *
0,0691255629 USD
≈ 1.610 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-5.10% 0%
4002
6 Biểu tượng logo của Venus LINK Venus LINK
? / Binance Coin Blockchain
vLINK *
0,2510743558 USD
≈ 5.849 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
0.00% 0%
4002

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.