1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. 39 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Binance Smart Chain
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2707) - Tron (61) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (39) - Binance Coin (6) - Solana (1) -

39 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Binance Smart Chain

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain
ALPHA *
1,41 USD
≈ 32.884 đ
245.817.467 USD
174.136.442 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
219.331.986 USD
(16 pairs/9 exchanges)
37.05% 140%
89
2 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
1,20 USD
≈ 27.969 đ
121.627.508 USD
101.302.430 (63%)
Tổng: 159.601.183
8.673.060 USD
(8 pairs/3 exchanges)
5.62% 65%
119
3 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
8,58 USD
≈ 199.779 đ
69.407.703 USD
8.093.214 (27%)
Tổng: 30.000.000
71.912.978 USD
(8 pairs/4 exchanges)
-20.29% 91%
157
4 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain
vBTC *
635,28 USD
≈ 14.798.960 đ
108.376.413 USD
170.595
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-1.78% -10%
239
5 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain
vBNB *
0,8304207867 USD
≈ 19.345 đ
102.273.530 USD
123.158.682
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-1.73% -3%
242
6 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain
WBNB *
41,29 USD
≈ 961.828 đ
95.892.685 USD
2.322.473
63.090.083 USD
(43 pairs/4 exchanges)
-0.80% -2%
244
7 Biểu tượng logo của CertiK CertiK
10/2019 / Binance Smart Chain
CTK *
0,9053362168 USD
≈ 21.090 đ
30.330.960 USD
33.502.426 (33%)
Tổng: 100.948.399
4.044.003 USD
(6 pairs/2 exchanges)
-3.35% -17%
361
8 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
10,23 USD
≈ 238.338 đ
27.691.800 USD
2.706.577 (27%)
Tổng: 10.000.000
30.397.920 USD
(11 pairs/6 exchanges)
11.24% 38%
379
9 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
379,40 USD
≈ 8.838.155 đ
27.316.899 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
681.175 USD
(1 pairs/1 exchanges)
18.07% 146%
382
10 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDT *
0,0202257978 USD
≈ 471 đ
22.153.305 USD
1.095.299.454
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
0.12% 0%
421
11 Biểu tượng logo của Spartan Protocol Spartan Protocol
09/2020 / Binance Smart Chain
SPARTA *
0,2289347297 USD
≈ 5.333 đ
14.289.655 USD
62.418.029 (21%)
Tổng: 300.000.000
3.163.627 USD
(4 pairs/3 exchanges)
-0.75% -8%
504
12 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain
BURGER *
0,6972883219 USD
≈ 16.243 đ
8.233.831 USD
11.808.359 (56%)
Tổng: 21.000.000
29.429.480 USD
(15 pairs/5 exchanges)
1.69% 19%
650
13 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / Binance Smart Chain
vSXP *
0,0219275045 USD
≈ 511 đ
8.168.354 USD
372.516.369
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
7.38% 6%
654
14 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain
BAKE *
0,0249759692 USD
≈ 582 đ
2.984.955 USD
119.513.067 (24%)
Tổng: 496.090.643
210.028 USD
(12 pairs/6 exchanges)
-3.80% 44%
958
15 Biểu tượng logo của BUX Token BUX Token
12/2020 / Binance Smart Chain
BUX *
0,0500473640 USD
≈ 1.166 đ
2.897.981 USD
57.904.773 (76%)
Tổng: 76.384.000
61.561 USD
(2 pairs/2 exchanges)
2.40% -10%
971
16 Biểu tượng logo của Streamity Streamity
04/2020 / Binance Smart Chain
STM *
0,0318033463 USD
≈ 741 đ
1.144.531 USD
35.987.749 (47%)
Tổng: 76.000.000
0 USD
(5 pairs/4 exchanges)
-0.50% -2%
1251
17 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
1,09 USD
≈ 25.488 đ
877.730 USD
802.221 (93%)
Tổng: 862.876
1.807 USD
(2 pairs/2 exchanges)
-0.94% -11%
1334
18 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
6,71 USD
≈ 156.235 đ
183.277 USD
27.327
2.910 USD
(8 pairs/2 exchanges)
-4.83% 87%
1725
19 Biểu tượng logo của Pokeball Pokeball
01/2021 / Binance Smart Chain
POKE *
267,45 USD
≈ 6.230.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.731.710 USD
(2 pairs/1 exchanges)
-15.29% 0%
2295
20 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
01/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
61,47 USD
≈ 1.432.058 đ
0 USD
N/A
5.380.633 USD
(4 pairs/2 exchanges)
-2.32% -4%
2328
21 Biểu tượng logo của bDollar bDollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BDO *
1,19 USD
≈ 27.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.074
1.698.323 USD
(2 pairs/1 exchanges)
6.51% 16%
2395
22 Biểu tượng logo của Helmet.insure Helmet.insure
01/2021 / Binance Smart Chain
HELMET *
0,2629924231 USD
≈ 6.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.387.155 USD
(1 pairs/1 exchanges)
22.53% 89%
2416
23 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,0193940187 USD
≈ 452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
788.928 USD
(1 pairs/1 exchanges)
176.47% 806%
2458
24 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
1,92 USD
≈ 44.838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
597.182 USD
(2 pairs/1 exchanges)
-5.29% -0%
2483
25 Biểu tượng logo của 7up Finance 7up Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
7UP *
1,18 USD
≈ 27.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
379.039 USD
(2 pairs/1 exchanges)
-14.91% -50%
2535
26 Biểu tượng logo của SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel
12/2020 / Binance Smart Chain
SFUEL *
0,1333818472 USD
≈ 3.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
115.533 USD
(1 pairs/1 exchanges)
55.17% 55%
2698
27 Biểu tượng logo của Cross Finance Cross Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
CRP *
0,0001140026 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
89.569 USD
(2 pairs/1 exchanges)
1.67% -9%
2753
28 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
0,8855621739 USD
≈ 20.629 đ
0 USD
N/A
86.995 USD
(3 pairs/2 exchanges)
-13.51% -12%
2756
29 Biểu tượng logo của CheeseSwap CheeseSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
CHS *
0,0965732925 USD
≈ 2.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.492.194
71.410 USD
(1 pairs/1 exchanges)
52.56% 403%
2780
30 Biểu tượng logo của StaysBASE StaysBASE
01/2021 / Binance Smart Chain
SBS *
0,1075503930 USD
≈ 2.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.535.916
55.705 USD
(2 pairs/1 exchanges)
22.83% -29%
2824
31 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain
BSC *
1,02 USD
≈ 23.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
22.195 USD
(3 pairs/2 exchanges)
-0.86% -4%
2958
32 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
4,91 USD
≈ 114.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.636 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-7.75% 15%
3047
33 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
2,51 USD
≈ 58.540 đ
0 USD
N/A
9.285 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-4.09% 48%
3076
34 Biểu tượng logo của Ditto Ditto
12/2020 / Binance Smart Chain
DITTO *
0,9868125109 USD
≈ 22.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
6.086 USD
(1 pairs/1 exchanges)
2.91% 5%
3140
35 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,0238891844 USD
≈ 556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
605 USD
(2 pairs/1 exchanges)
-12.39% 130%
3367
36 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
0,0311775919 USD
≈ 726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
203 USD
(1 pairs/1 exchanges)
24.91% 182%
3441
37 Biểu tượng logo của Jointer Jointer
10/2020 / Binance Smart Chain
JNTR *
0,0368158314 USD
≈ 858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.927.277.883
93 USD
(1 pairs/1 exchanges)
45.73% 19%
3486
38 Biểu tượng logo của PBS Chain PBS Chain
11/2020 / Binance Smart Chain
PBS *
0,0003375796 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
16 USD
(1 pairs/1 exchanges)
5.54% -81%
3580
39 Biểu tượng logo của CryptoFrog.Finance CryptoFrog.Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
FROG *
0,0000092699 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
0 USD
(1 pairs/1 exchanges)
-0.77% -2%
3997

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.