1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. 32 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Eos
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2707) - Tron (61) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (39) - Binance Coin (6) - Solana (1) -

32 token tiền điện tử phát hành trên nền tảng Eos

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,0038091708 USD
≈ 89 đ
37.902.266 USD
9.950.266.699 (99%)
Tổng: 10.016.447.022
2.122.902 USD
(12 sàn/16 tùy chọn)
-3.02% -12%
321
2 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019 / EOS Blockchain
TLOS *
0,0430206588 USD
≈ 1.002 đ
11.620.889 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
99.038 USD
(4 sàn/4 tùy chọn)
0.66% 36%
557
3 Biểu tượng logo của Effect.AI Effect.AI
04/2018 / EOS Blockchain
EFX *
0,0322993419 USD
≈ 752 đ
8.144.877 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
131.083 USD
(5 sàn/5 tùy chọn)
37.35% 48%
654
4 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / EOS Blockchain
DAPP *
0,0092960017 USD
≈ 217 đ
6.550.483 USD
704.656.009 (4%)
Tổng: 20.000.000.000
8.047 USD
(5 sàn/7 tùy chọn)
-4.29% 6%
713
5 Biểu tượng logo của Sense Sense
01/2018 / EOS Blockchain
SENSE *
0,0037025366 USD
≈ 86 đ
2.980.101 USD
804.881.012 (45%)
Tổng: 1.800.000.000
382 USD
(2 sàn/2 tùy chọn)
-21.29% -5%
963
6 Biểu tượng logo của EOSDT EOSDT
06/2019 / EOS Blockchain
EOSDT *
0,9886814559 USD
≈ 23.031 đ
2.612.596 USD
2.642.505 (2%)
Tổng: 170.000.000
6.391 USD
(5 sàn/12 tùy chọn)
-0.68% -1%
1016
7 Biểu tượng logo của Defis Network Defis Network
08/2020 / EOS Blockchain
DFS *
2,45 USD
≈ 57.161 đ
909.977 USD
370.848 (4%)
Tổng: 10.000.000
49.101 USD
(3 sàn/5 tùy chọn)
1.62% -6%
1328
8 Biểu tượng logo của Atmos Atmos
04/2017 / EOS Blockchain
ATMOS *
0,0136638510 USD
≈ 318 đ
856.964 USD
62.717.622 (63%)
Tổng: 100.000.000
5.911 USD
(1 sàn)
7.01% 1%
1345
9 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0001490468 USD
≈ 3 đ
812.384 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
13 USD
(4 sàn/5 tùy chọn)
-10.17% -69%
1361
10 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0006134580 USD
≈ 14 đ
500.725 USD
816.233.013 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
2.802 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
5.06% -2%
1500
11 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0004581352 USD
≈ 11 đ
379.498 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
5.021 USD
(3 sàn/3 tùy chọn)
-23.16% -51%
1534
12 Biểu tượng logo của Pizza Pizza
07/2020 / EOS Blockchain
PIZZA *
0,0111825831 USD
≈ 260 đ
346.393 USD
30.976.128 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
246 USD
(2 sàn/2 tùy chọn)
-8.95% -30%
1592
13 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019 / EOS Blockchain
NEWS *
0,0017323924 USD
≈ 40 đ
345.417 USD
199.387.431 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
30.953 USD
(3 sàn/3 tùy chọn)
-0.57% -17%
1594
14 Biểu tượng logo của PUBLYTO Token PUBLYTO Token
03/2019 / EOS Blockchain
PUB *
0,0001735602 USD
≈ 4 đ
259.952 USD
1.497.764.594 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 sàn/2 tùy chọn)
-1.42% -11%
1647
15 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0001995441 USD
≈ 5 đ
174.174 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
39 USD
(2 sàn/2 tùy chọn)
-8.73% -15%
1742
16 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0003644731 USD
≈ 8 đ
60.513 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
1.766 USD
(3 sàn/6 tùy chọn)
0.72% -5%
1952
17 Biểu tượng logo của Dragon Option Dragon Option
10/2019 / EOS Blockchain
DRAGON *
0,0000091627 USD
≈ 0 đ
1.149 USD
125.379.539 (63%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
-2.09% -7%
2274
18 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
25,13 USD
≈ 585.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
5.112.738 USD
(3 sàn/3 tùy chọn)
-1.92% -18%
2338
19 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0001503231 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
149.455 USD
(5 sàn/5 tùy chọn)
-20.91% 38%
2665
20 Biểu tượng logo của YAS YAS
08/2020 / EOS Blockchain
YAS *
0,0069319975 USD
≈ 161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
100.335 USD
(4 sàn/5 tùy chọn)
-7.82% -5%
2726
21 Biểu tượng logo của ModiHost ModiHost
07/2020 / EOS Blockchain
AIM *
0,0971117869 USD
≈ 2.262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
85.482 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
-1.30% -11%
2761
22 Biểu tượng logo của DefiBox DefiBox
09/2020 / EOS Blockchain
BOX *
3,32 USD
≈ 77.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
36.348 USD
(5 sàn/6 tùy chọn)
-5.80% -14%
2904
23 Biểu tượng logo của Dice Dice
08/2020 / EOS Blockchain
DICE *
0,0001290254 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
9.438 USD
(3 sàn/5 tùy chọn)
-30.84% -48%
3094
24 Biểu tượng logo của Emanate Emanate
06/2019 / EOS Blockchain
EMT *
0,0080131979 USD
≈ 187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 208.000.000
8.111 USD
(3 sàn/5 tùy chọn)
32.29% 49%
3118
25 Biểu tượng logo của eosBLACK eosBLACK
09/2018 / EOS Blockchain
BLACK *
0,0004681152 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
7.337 USD
(3 sàn/5 tùy chọn)
5.22% -10%
3133
26 Biểu tượng logo của Asian-African Capital Chain Asian-African Capital Chain
01/2020 / EOS Blockchain
ACC *
0,0558658920 USD
≈ 1.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.573 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
0.99% -14%
3149
27 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0050159161 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
3.458 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
-23.28% -8%
3213
28 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
22,63 USD
≈ 527.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
551 USD
(4 sàn/5 tùy chọn)
-2.12% -3%
3375
29 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0014304512 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
1 USD
(2 sàn/2 tùy chọn)
-10.40% -6%
3627
30 Biểu tượng logo của EarnBet EarnBet
04/2020 / EOS Blockchain
BET *
0,0658839349 USD
≈ 1.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
0 USD
(2 sàn/3 tùy chọn)
-3.50% -70%
3759
31 Biểu tượng logo của ACE ACE
06/2020 / EOS Blockchain
ACE *
0,0055065859 USD
≈ 128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(3 sàn/3 tùy chọn)
0.09% -6%
3773
32 Biểu tượng logo của BigGame BigGame
08/2020 / EOS Blockchain
BG *
0,0006526149 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 501.000.000
0 USD
(1 sàn/1 tùy chọn)
-2.09% -7%
3830

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.