1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3546 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:39

Bảng xếp hạng 3546 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của SASQUATCH SASQUATCH
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUATCH *
0,0000060907 USD
0,1488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.101.010
218 USD
-100.00% -100%
6078
2 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0158811135 USD
388 đ
86.260 USD
5.431.630
13 USD
-98.41% -48%
1971
3 Biểu tượng logo của Undead Finance Undead Finance
11/2021 / Fantom Blockchain
UNDEAD *
0,0012211989 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
29.770 USD
-98.30% -59%
3912
4 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0001140408 USD
2,7860 đ
24.279 USD
212.897.880 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-96.18% -96%
2092
5 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022 / Near Blockchain
BRRR *
0,0037644351 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.819 USD
-95.65% 1.212%
3702
6 Biểu tượng logo của Artemis Vision Artemis Vision
11/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0097014751 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
948 USD
-95.14% -95%
5539
7 Biểu tượng logo của FX1Sports FX1Sports
04/2023 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0001646451 USD
4,0223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.338 USD
-94.31% -97%
5377
8 Biểu tượng logo của WEN Token WEN Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEN *
0,0000002039 USD
0,0050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
1.495 USD
-94.25% -66%
5333
9 Biểu tượng logo của Baby Grok Baby Grok
12/2023 / Ethereum Blockchain
BABYGROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.142.158 USD
-92.02% -92%
2416
10 Biểu tượng logo của ETFETH ETFETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
ETFETH *
0,0002285336 USD
5,5831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
75.469 USD
-90.69% -91%
3355
11 Biểu tượng logo của Global Human Community Coin Global Human Community Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
GHCC *
0,60 USD
14.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
202.611 USD
-89.57% -90%
2885
12 Biểu tượng logo của R R
04/2023 / Ethereum Blockchain
R *
0,0057846832 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.893.270
815 USD
-89.19% -91%
5597
13 Biểu tượng logo của Pippi Finance Pippi Finance
04/2021 / HECO Blockchain
PIPI *
0,0003195536 USD
7,8067 đ
0 USD
N/A
0 USD
-87.71% 0%
7370
14 Biểu tượng logo của Safereum Safereum
10/2023 / Ethereum Blockchain
SAFEREUM *
0,0000002756 USD
0,0067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
47.008 USD
-85.22% -77%
3620
15 Biểu tượng logo của Blui Blui
09/2023 / Ethereum Blockchain
BLUI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29 USD
-82.77% -84%
6763
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000051732 USD
0,1264 đ
38.105 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
2 USD
-81.82% -79%
2064
17 Biểu tượng logo của Hydropia Hydropia
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPIA *
0,0000232197 USD
0,5673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-80.60% -80%
7377
18 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,20 USD
4.779 đ
234.893.910 USD
1.200.806.778 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
15.579 USD
-80.44% 3.356%
233
19 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,0001620336 USD
3,9585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.801 USD
-79.08% -87%
4929
20 Biểu tượng logo của Redluna Redluna
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REDLUNA *
0,0000001035 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
94.166 USD
-76.77% -15%
3232
21 Biểu tượng logo của SPRINT SPRINT
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWP *
0,0000466906 USD
1,1407 đ
9.092 USD
194.732.594 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
40.272 USD
-76.42% -80%
2141
22 Biểu tượng logo của HYBRID TOKEN HYBRID TOKEN
04/2023 / Polygon Blockchain
HBD *
0,003201302 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
-76.28% -78%
8590
23 Biểu tượng logo của MiniBNBTiger MiniBNBTiger
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINIBNBTIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
483 USD
-75.85% 0%
5786
24 Biểu tượng logo của Dev Protocol Dev Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEV *
0,12 USD
2.932 đ
134.181 USD
1.118.005 (9%)
Tổng: 12.729.090
2 USD
-75.49% 5%
1892
25 Biểu tượng logo của Daw Currency Daw Currency
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DAW *
0,0000335275 USD
0,8191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
129.082 USD
-75.36% 10%
3082
26 Biểu tượng logo của CTBNETWORK CTBNETWORK
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTB/WBNB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15
15 USD
-75.21% -81%
6912
27 Biểu tượng logo của Paybswap Paybswap
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PAYB *
0,0000312126 USD
0,7625 đ
4.811 USD
154.142.639 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
32 USD
-74.86% -74%
2160
28 Biểu tượng logo của Era Token (Era7) Era Token (Era7)
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ERA *
0,0001120203 USD
2,7367 đ
5.155 USD
46.021.643 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
3.563 USD
-73.58% -83%
2156
29 Biểu tượng logo của Trump Army Trump Army
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMPARMY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
8 USD
-72.40% -71%
7057
30 Biểu tượng logo của TORG TORG
09/2021 / Ethereum Blockchain
TORG *
0,000000055 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000.000
95 USD
-72.35% 34%
6384
31 Biểu tượng logo của ShytCoin ShytCoin
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHYTCOIN *
0,59 USD
14.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
17.941 USD
-71.67% -50%
4288
32 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,0001610391 USD
3,9342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
0 USD
-70.98% 96%
7830
33 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
0,0208038085 USD
508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-70.93% -62%
7528
34 Biểu tượng logo của GAMERZONE GAMERZONE
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAT *
0,11 USD
2.803 đ
0 USD
N/A
0 USD
-67.40% -75%
7895
35 Biểu tượng logo của GoldenWspp GoldenWspp
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GWSPP *
0,0087332791 USD
213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
-66.75% -68%
8138
36 Biểu tượng logo của CHRISTMAS SHIBA CHRISTMAS SHIBA
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XSHIB *
0,0000004488 USD
0,0110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000.000
53 USD
-66.47% 159%
6567
37 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0297749457 USD
727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
42 USD
-65.61% 57%
6649
38 Biểu tượng logo của CoinWind CoinWind
05/2021 / Ethereum Blockchain
COW *
0,0103585677 USD
253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120 USD
-65.13% -24%
6301
39 Biểu tượng logo của WEAVERS TOKEN WEAVERS TOKEN
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRS *
0,0084320013 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
3.944 USD
-64.79% -33%
4907
40 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
4.677 USD
-62.80% 7%
4839
41 Biểu tượng logo của Factor Dao Factor Dao
02/2023 / Arbitrum Blockchain
FCTR *
0,13 USD
3.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.479 USD
-62.74% -63%
4450
42 Biểu tượng logo của Fairface Fairface
02/2022
FAF
0,0170752955 USD
417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
687 USD
-61.19% -58%
5669
43 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0000035067 USD
0,0857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
39 USD
-61.03% 17%
6671
44 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,0410053744 USD
1.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
-60.98% -61%
7023
45 Biểu tượng logo của zkShib zkShib
04/2023 / zkSync Era Blockchain
ZKSHIB *
0,0001402377 USD
3,4260 đ
0 USD
N/A
88 USD
-58.29% -53%
6410
46 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000068171 USD
0,1665 đ
980.037 USD
143.761.098.438
648 USD
-56.96% -19%
1485
47 Biểu tượng logo của Move Dollar Move Dollar
04/2023 / Aptos Blockchain
MOD *
1,00 USD
24.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-56.74% 0%
8624
48 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RYOSHI *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7 USD
-55.95% -54%
7072
49 Biểu tượng logo của Beautiful Princess Disorder Beautiful Princess Disorder
08/2023 / Ethereum Blockchain
BPD *
0,0000036975 USD
0,0903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.550.000.000
884 USD
-55.49% 128%
5557
50 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,0057374365 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
242 USD
-55.41% -50%
6028
51 Biểu tượng logo của ETF Ethereum ETF Ethereum
11/2023 / Ethereum Blockchain
ETF-ETH *
0,0005874447 USD
14,3513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.000.000
33.431 USD
-55.04% -35%
3820
52 Biểu tượng logo của AISwap AISwap
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIS *
0,0000002877 USD
0,0070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.972 USD
-53.34% -37%
4351
53 Biểu tượng logo của GrabCoinClub GrabCoinClub
06/2023 / Polygon Blockchain
GC *
0,0001944482 USD
4,7504 đ
132.717 USD
682.529.985 (11%)
Tổng: 6.000.000.000
28.990 USD
-53.09% -60%
1898
54 Biểu tượng logo của QuantumXC QuantumXC
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
QXC *
0,0008983165 USD
21,9459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
175 USD
-51.60% 50%
6161
55 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PYE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
134 USD
-50.81% -66%
6255
56 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
3,51 USD
85.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.600.000
0 USD
-49.79% -8%
7701
57 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0012693848 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
-49.58% -58%
7424
58 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0001257496 USD
3,0721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
25 USD
-49.35% -48%
6797
59 Biểu tượng logo của BitGuild PLAT BitGuild PLAT
09/2019 / Tron20 Blockchain
PLAT *
0,0010108216 USD
25 đ
60.212 USD
59.566.902 (1%)
Tổng: 9.096.679.264
5 USD
-49.31% -49%
2008
60 Biểu tượng logo của OXO Network OXO Network
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXO *
0,0008843365 USD
21,6043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.422 USD
-47.77% -76%
5118
61 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FDLS *
0,0000940143 USD
2,2968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
375 USD
-47.47% -20%
5866
62 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,000441202 USD
10,7786 đ
261.549 USD
592.810.145
8 USD
-47.44% 17%
1767
63 Biểu tượng logo của IMPACTXPRIME IMPACTXPRIME
11/2022 / Ethereum Blockchain
IXP *
0,000022703 USD
0,5546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
661 USD
-46.83% -89%
5682
64 Biểu tượng logo của RPS LEAGUE RPS LEAGUE
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPS *
0,0053002143 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
2.291 USD
-46.54% -38%
5141
65 Biểu tượng logo của Fetch Fetch
03/2023 / Ethereum Blockchain
FETCH *
0,0000000096 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-46.42% -56%
8591
66 Biểu tượng logo của Gamepass Network Gamepass Network
07/2023
GPN
0,0008101232 USD
19,7913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
2.945 USD
-45.99% 33%
5031
67 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0102404499 USD
250 đ
11.557.705 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
1.978 USD
-45.01% -21%
861
68 Biểu tượng logo của SibaInu SibaInu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
14 USD
-43.62% 146%
6933
69 Biểu tượng logo của Lucky Roo Lucky Roo
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROO *
0,000000029 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
426 USD
-43.14% -38%
5817
70 Biểu tượng logo của Wednesday Inu Wednesday Inu
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WED *
0,000000221 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.398 USD
-43.08% -65%
3949
71 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Mission Satellite Doge-1 Mission
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOGE-1 *
0,001852036 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
483.491 USD
-42.15% 165%
2589
72 Biểu tượng logo của Bantu Bantu
10/2021
XBN
0,0015162305 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000
572 USD
-41.65% -22%
5727
73 Biểu tượng logo của YoloCash YoloCash
08/2018 / Ethereum Blockchain
YLC *
0,0004818876 USD
11,7725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.888.888
41.560 USD
-40.30% -2%
3684
74 Biểu tượng logo của World Virtual Coin World Virtual Coin
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WVC *
1,20 USD
29.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.100.000
0 USD
-39.87% -40%
8726
75 Biểu tượng logo của FIDO FIDO
11/2023 / Ethereum Blockchain
FIDO *
0,0000196271 USD
0,4795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
38.966 USD
-39.50% -65%
3708
76 Biểu tượng logo của PIZA (BRC) PIZA (BRC)
05/2023
PIZA
0,0969332037 USD
2.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
163.081 USD
-39.28% -9%
2863
77 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
0,0000259736 USD
0,6345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.010.898.833
305.450 USD
-39.19% -13%
2731
78 Biểu tượng logo của McLaren F1 Fan Token McLaren F1 Fan Token
09/2022 / Bitcichain
MCL *
0,0163257609 USD
399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.312 USD
-37.68% 7%
4533
79 Biểu tượng logo của Agricoin Agricoin
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AGX *
0,0000750098 USD
1,8325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1 USD
-37.49% -8%
7280
80 Biểu tượng logo của Pulse Inu Pulse Inu
05/2023 / PulseChain
PINU *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.064.297.130.680
29.068 USD
-37.49% -44%
3932
81 Biểu tượng logo của GROKX GROKX
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROKX *
0,0016259819 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
581.047 USD
-37.07% -37%
2545
82 Biểu tượng logo của Meadow Meadow
06/2023 / Sui Network Blockchain
MED *
0,0050652299 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.232 USD
-36.84% -1%
5409
83 Biểu tượng logo của United Traders Token United Traders Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
UTT *
0,0166151686 USD
406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.403.131
1 USD
-36.54% -1%
7311
84 Biểu tượng logo của Avian Avian
04/2023
AVN
0,0001500328 USD
3,6653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
202 USD
-36.36% -30%
6107
85 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
EARN *
0,0610079961 USD
1.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
24 USD
-35.77% -8%
6810
86 Biểu tượng logo của DogeCEO Ai DogeCEO Ai
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGEAI *
0,0000008149 USD
0,0199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-35.59% -24%
8640
87 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0141625855 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.188.888
1 USD
-35.11% 38%
7325
88 Biểu tượng logo của Coinracer Reloaded Coinracer Reloaded
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRACER *
0,0007387955 USD
18,0488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.925 USD
-34.79% 77%
4822
89 Biểu tượng logo của Jerome Powell Jerome Powell
06/2023 / Ethereum Blockchain
POWELL *
0,0013446084 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.407 USD
-34.57% -35%
3846
90 Biểu tượng logo của Grok X Grok X
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK X *
0,0063930092 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
399.869 USD
-34.26% -51%
2647
91 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
3,57 USD
87.275 đ
3.047.053 USD
852.929 (85%)
Tổng: 1.000.000
2.380 USD
-34.18% -29%
1206
92 Biểu tượng logo của Jesus-Raptor Jesus-Raptor
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAPTOR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.444.444.444.444
0 USD
-34.10% -51%
7383
93 Biểu tượng logo của EDNS Token EDNS Token
07/2023 / Polygon Blockchain
EDNS *
0,0028850833 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-33.97% -59%
8766
94 Biểu tượng logo của Dexagon Dexagon
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DXC *
0,89 USD
21.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000
8.530 USD
-33.50% -72%
4620
95 Biểu tượng logo của POTTER POTTER
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POTTER *
0,0000000321 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
15 USD
-33.46% -54%
6911
96 Biểu tượng logo của TemDAO TemDAO
01/2023 / Ethereum Blockchain
TEM *
0,0000002001 USD
0,0049 đ
5.423 USD
27.105.282.561 (5%)
Tổng: 500.000.000.000
481 USD
-33.30% -0%
2155
97 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0002399861 USD
5,8629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 745.248.183
41 USD
-33.26% -33%
6651
98 Biểu tượng logo của Dhabi Coin Dhabi Coin
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DBC *
0,0000166781 USD
0,4074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
10 USD
-33.10% -4%
7024
99 Biểu tượng logo của TigerMoon TigerMoon
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TIGERMOON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
172 USD
-33.05% -33%
6166
100 Biểu tượng logo của GreenGPT GreenGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGPT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
12 USD
-32.87% -65%
6970
101 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,0020193384 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
33.394 USD
-32.79% -23%
3826
102 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0000735258 USD
1,7962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
-32.69% -80%
7651
103 Biểu tượng logo của URUS URUS
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
URS *
0,0000420158 USD
1,0264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-32.66% -19%
8617
104 Biểu tượng logo của NFTEarthOFT NFTEarthOFT
05/2023 / Ethereum Blockchain
NFTE *
0,0002927143 USD
7,1510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.464 USD
-32.33% 25%
5110
105 Biểu tượng logo của Secret Skellies Society Secret Skellies Society
01/2023 / Solana Blockchain
$CRYPT *
0,0031353736 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.108.606
3.551 USD
-32.14% 228%
4958
106 Biểu tượng logo của BitcoinBR BitcoinBR
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTCBR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000.000
115 USD
-31.71% -63%
6312
107 Biểu tượng logo của Simpsons AI Simpsons AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1 USD
-31.39% -54%
7316
108 Biểu tượng logo của Jot Art Jot Art
11/2022 / Tron20 Blockchain
JOT *
0,0000356058 USD
0,8698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
12 USD
-31.32% -29%
6966
109 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0000450026 USD
1,0994 đ
115.596 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
15 USD
-30.83% -15%
1923
110 Biểu tượng logo của SafeMoo SafeMoo
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOO *
0,0002412674 USD
5,8942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.289 USD
-30.41% -54%
3230
111 Biểu tượng logo của teleBTC teleBTC
04/2023 / Polygon Blockchain
TELEBTC *
619,77 USD
15.140.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
410 USD
-30.35% -79%
5834
112 Biểu tượng logo của Patientory Patientory
06/2017 / Ethereum Blockchain
PTOY *
0,0023898548 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.002.000
18.959 USD
-30.09% -60%
4250
113 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APP *
0,0006230947 USD
15,2222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
-29.90% 106%
7007
114 Biểu tượng logo của Starship Doge Starship Doge
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIPDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.019 USD
-29.71% -30%
5505
115 Biểu tượng logo của skyup skyup
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SU *
0,0111616972 USD
273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.973 USD
-29.70% -71%
5214
116 Biểu tượng logo của Gleec Coin Gleec Coin
02/2020
GLEEC
0,0110530319 USD
270 đ
2.008.944 USD
181.755.046 (87%)
Tổng: 210.000.075
211.224 USD
-29.70% -15%
1312
117 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTN *
0,0010347883 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
84.930 USD
-29.65% 166%
3291
118 Biểu tượng logo của Marble Bet Marble Bet
07/2023 / Ethereum Blockchain
MARBLE *
0,0034204483 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.791 USD
-29.58% -18%
5247
119 Biểu tượng logo của Yawww Yawww
03/2022 / Solana Blockchain
YAW *
0,0000793126 USD
1,9376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
875 USD
-29.48% -28%
5565
120 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,67 USD
16.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.375.402 USD
-29.11% 31%
2242
121 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0691986308 USD
1.691 đ
622.540 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
46.797 USD
-28.88% -27%
1600
122 Biểu tượng logo của EcoSmart EcoSmart
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ECG *
0,035563158 USD
869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-28.87% 1.602%
8416
123 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ARNX *
0,0000012563 USD
0,0307 đ
25 USD
20.000.000
486 USD
-28.77% -26%
2190
124 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
JT *
0,0412394127 USD
1.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-28.75% 7%
7781
125 Biểu tượng logo của Mochi (Old) Mochi (Old)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000145358 USD
0,3551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7 USD
-28.73% -51%
7079
126 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000678346 USD
1,6572 đ
99.455 USD
1.466.146.424 (96%)
Tổng: 1.534.000.000
87.898 USD
-28.68% -28%
1947
127 Biểu tượng logo của IoTexShiba IoTexShiba
11/2021 / IoTex Blockchain
IOSHIB *
0,0000023389 USD
0,0571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.870 USD
-28.56% 19%
5045
128 Biểu tượng logo của ChorusX ChorusX
02/2022 / XRP Ledger Blockchain
CX1 *
0,0000100015 USD
0,2443 đ
0 USD
N/A
10 USD
-28.55% 67%
7009
129 Biểu tượng logo của Digimon Rabbit Digimon Rabbit
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DRB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
46.578 USD
-28.55% 39%
3623
130 Biểu tượng logo của Jasan Wellness Jasan Wellness
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JW *
1,90 USD
46.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-28.53% -31%
8698
131 Biểu tượng logo của Betrock Betrock
09/2023 / Ethereum Blockchain
BETROCK *
0,0010401546 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.675 USD
-28.14% 91%
4775
132 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021 / Solana Blockchain
WEC *
0,0146775364 USD
359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.975
148.790 USD
-27.94% 456%
3010
133 Biểu tượng logo của MetaVerse-M MetaVerse-M
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
M *
0,0053775489 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.184 USD
-27.47% 11%
5434
134 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYBUNNY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
104 USD
-27.47% -27%
6340
135 Biểu tượng logo của Gode Chain Gode Chain
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GODE *
0,0010231556 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
23.224 USD
-27.45% -6%
4105
136 Biểu tượng logo của HONGKONG INU HONGKONG INU
06/2023 / Ethereum Blockchain
HONG *
0,0000030511 USD
0,0745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-27.35% 27%
8735
137 Biểu tượng logo của Bear (Ordinals) Bear (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
Bear *
0,24 USD
5.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
83.386 USD
-27.35% 14%
3303
138 Biểu tượng logo của Ccore Ccore
12/2017 / Ethereum Blockchain
CCO *
0,0081452193 USD
199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
88 USD
-27.20% 30%
6411
139 Biểu tượng logo của NALS NALS
05/2023
NALS
0,14 USD
3.536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
496.566 USD
-26.82% -27%
2492
140 Biểu tượng logo của Modden Modden
07/2022
MDDN
0,001075894 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
821 USD
-26.52% 15%
5594
141 Biểu tượng logo của AIBabyDoge AIBabyDoge
05/2023 / Ethereum Blockchain
AIBABYDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
8.743 USD
-26.13% 187%
4606
142 Biểu tượng logo của Sayve Protocol Sayve Protocol
04/2023 / Terra Blockchain
SAYVE *
0,0084190718 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.719 USD
-25.95% 1%
5068
143 Biểu tượng logo của Test Test
08/2023 / Ethereum Blockchain
TEST *
0,0000480262 USD
1,1733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-25.94% -40%
8808
144 Biểu tượng logo của QUASA QUASA
12/2021 / Ethereum Blockchain
QUA *
0,0012124337 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.018.212.871
15.728 USD
-25.88% -20%
4359
145 Biểu tượng logo của Bitcoin Pro Bitcoin Pro
01/2020 / Ethereum Blockchain
BTCP *
47,99 USD
1.172.370 đ
0 USD
N/A
0 USD
-25.87% 33%
7742
146 Biểu tượng logo của FreeTrump FreeTrump
04/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0,0006257751 USD
15,2877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
349 USD
-25.86% 12%
5904
147 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,0399860478 USD
977 đ
3.534.069 USD
88.382.548 (88%)
Tổng: 100.000.000
5.172.679 USD
-25.84% -35%
1173
148 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0003549673 USD
8,6719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179.996.750
603 USD
-25.71% -4%
5713
149 Biểu tượng logo của Matching Game Matching Game
04/2023 / Ethereum Blockchain
MATCH *
0,0000122024 USD
0,2981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.583 USD
-25.65% 69%
4232
150 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,0004888456 USD
11,9425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
598 USD
-25.57% -3%
5719
151 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,0013954992 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
74.408 USD
-25.49% -12%
3361
152 Biểu tượng logo của Drac(Ordinals) Drac(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
DRAC *
0,0043697126 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.824.000
70.085 USD
-25.43% 45%
3282
153 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,0730757596 USD
1.785 đ
438.590 USD
6.001.857
10 USD
-25.36% -19%
1655
154 Biểu tượng logo của Atlas DEX Atlas DEX
01/2022 / Solana Blockchain
ATS *
0,0216425706 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
533.192 USD
-25.25% 696%
2561
155 Biểu tượng logo của Chimpion Chimpion
02/2019 / Ethereum Blockchain
BNANA *
0,0117953235 USD
288 đ
374.235 USD
31.727.387 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
193.158 USD
-25.10% -26%
1696
156 Biểu tượng logo của Qatar Inu Qatar Inu
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
QATAR *
0,0000011484 USD
0,0281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-25.06% -14%
7388
157 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0000011725 USD
0,0286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
458 USD
-24.71% -22%
5802
158 Biểu tượng logo của Wrapped Telos Wrapped Telos
03/2022 / Telos Blockchain
WTLOS *
3,40 USD
82.988 đ
0 USD
N/A
97 USD
-24.68% 74%
6379
159 Biểu tượng logo của NOOT (BRC-20) NOOT (BRC-20)
05/2023
NOOT
0,0005814924 USD
14,2059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.535 USD
-24.60% 77%
3074
160 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0025134835 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
90.220 USD
-24.47% 86%
3261
161 Biểu tượng logo của Era Name Service Era Name Service
05/2023 / zkSync Era Blockchain
ERA *
0,0000807174 USD
1,9719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.224 USD
-24.40% -35%
5414
162 Biểu tượng logo của stoicDAO stoicDAO
11/2023 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,0056876611 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
762.512 USD
-24.34% 63%
2483
163 Biểu tượng logo của SUIA SUIA
05/2023 / Sui Network Blockchain
SUIA *
0,13 USD
3.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
652.804 USD
-24.28% 85%
2511
164 Biểu tượng logo của Meta Masters Guild Meta Masters Guild
03/2023 / Ethereum Blockchain
MEMAG *
0,0061506764 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.799 USD
-24.27% 47%
2959
165 Biểu tượng logo của MoneyByte MoneyByte
12/2019
MON
0,0521845354 USD
1.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.200.000
183 USD
-24.07% -37%
6143
166 Biểu tượng logo của Pooh Inu Pooh Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 205.000.000.000.000.000
0 USD
-24.07% -25%
7371
167 Biểu tượng logo của MetaFighter MetaFighter
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MF *
0,0003894682 USD
9,5147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
41.175 USD
-24.03% -30%
3687
168 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0009265243 USD
22,6350 đ
38.870 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
5 USD
-23.88% 22%
2061
169 Biểu tượng logo của Drac (BRC) Drac (BRC)
05/2023
DRAC
0,0048784515 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.824.000
81.876 USD
-23.82% 47%
3175
170 Biểu tượng logo của REVOLAND TOKEN REVOLAND TOKEN
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0753750065 USD
1.841 đ
0 USD
N/A
13.381.710 USD
-23.56% -50%
2226
171 Biểu tượng logo của PepeXL PepeXL
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPEXL *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000.000
1.199 USD
-23.54% -44%
5427
172 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,0153354854 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.382 USD
-23.52% 17%
3896
173 Biểu tượng logo của Quartz Quartz
11/2021
QTZ
0,0006730023 USD
16,4414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 227.936.637
1.106 USD
-23.51% 1%
5464
174 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
STONKS *
0,0160100784 USD
391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.288.010 USD
-23.51% -2%
2284
175 Biểu tượng logo của csas(Ordinals) csas(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,00426708 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
192.266 USD
-23.45% -25%
2803
176 Biểu tượng logo của Dinerobet Dinerobet
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINERO *
0,008880472 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
255.235 USD
-23.40% 7%
2797
177 Biểu tượng logo của Walk To Earn Walk To Earn
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
W2E *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
187 USD
-23.39% -14%
6136
178 Biểu tượng logo của SonarWatch SonarWatch
11/2021 / Solana Blockchain
SONAR *
0,0084749476 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
72.087 USD
-23.11% 44%
3382
179 Biểu tượng logo của HayCoin HayCoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
HAY *
508.185 USD
12.414.957.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999
500.504 USD
-23.05% -33%
2577
180 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0036618446 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.725 USD
-23.03% 208%
5270
181 Biểu tượng logo của Egg N Partners Egg N Partners
09/2022
EGGT
0,54 USD
13.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.424 USD
-23.00% -16%
4791
182 Biểu tượng logo của Dotori Dotori
05/2022
DTR
0,0484373256 USD
1.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.730 USD
-22.97% 5%
4771
183 Biểu tượng logo của MOROS NET MOROS NET
12/2023 / Ethereum Blockchain
MOROS *
0,0013983681 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
250.362 USD
-22.93% -29%
2803
184 Biểu tượng logo của VoldemortTrumpRobotnik-10Neko VoldemortTrumpRobotnik-10Neko
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETHEREUM *
0,0004663405 USD
11,3927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.057 USD
-22.88% -15%
4505
185 Biểu tượng logo của bloXmove Token bloXmove Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
BLXM *
0,0387361004 USD
946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
91.517 USD
-22.85% 43%
3250
186 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0027219938 USD
66 đ
335.122 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.378 USD
-22.75% -5%
1720
187 Biểu tượng logo của CrazyRabbit CrazyRabbit
11/2023 / Arbitrum Blockchain
CRAYRABBIT *
1,70 USD
41.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
23.299 USD
-22.73% 23%
4101
188 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Satellite Doge-1
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE-1 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
129.342 USD
-22.72% -58%
3080
189 Biểu tượng logo của GameAI GameAI
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAT *
0,65 USD
15.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-22.64% -17%
7813
190 Biểu tượng logo của LSDoge LSDoge
04/2023 / Arbitrum Blockchain
LSDOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
486 USD
-22.44% -14%
5783
191 Biểu tượng logo của Pepe 3.0 Pepe 3.0
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE3.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
4.957 USD
-22.34% -59%
4818
192 Biểu tượng logo của PEPE 3.0 PEPE 3.0
08/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE 3.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.169 USD
-22.32% -26%
5167
193 Biểu tượng logo của Gemie Gemie
10/2022 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0035615415 USD
87 đ
418.875 USD
117.610.532 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
409.903 USD
-22.19% 75%
1670
194 Biểu tượng logo của Belgian Inu Belgian Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGN *
0,0000025459 USD
0,0622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
348 USD
-22.18% 89%
5905
195 Biểu tượng logo của Diamond Token Diamond Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DNT *
0,0777915691 USD
1.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
108.906 USD
-22.14% -34%
3166
196 Biểu tượng logo của Quadrillion Coin Quadrillion Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
QDC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8 USD
-22.04% -2%
7063
197 Biểu tượng logo của X.COM X.COM
12/2023 / Ethereum Blockchain
XCOM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.538 USD
-21.95% -79%
4851
198 Biểu tượng logo của RUGAME RUGAME
04/2023 / Ethereum Blockchain
RUG *
0,00000025 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
-21.86% -34%
7317
199 Biểu tượng logo của ArbiSmart ArbiSmart
01/2022 / Ethereum Blockchain
RBIS *
0,0204104497 USD
499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
80 USD
-21.73% -1%
6447
200 Biểu tượng logo của BarbieCrashBandicootRFK888Inu BarbieCrashBandicootRFK888Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
SOLANA *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888
191.714 USD
-21.73% 43%
2904
201 Biểu tượng logo của ZkTsunami ZkTsunami
02/2023 / Ethereum Blockchain
:ZKT: *
0,0989603537 USD
2.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
16.422 USD
-21.71% -12%
4338
202 Biểu tượng logo của ProjectDojo ProjectDojo
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOJO *
0,0001165841 USD
2,8481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.397 USD
-21.67% -59%
4526
203 Biểu tượng logo của SPECIEX SPECIEX
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPEX *
0,0048389308 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
3.278 USD
-21.65% -1%
4990
204 Biểu tượng logo của MoonBot MoonBot
08/2023 / Ethereum Blockchain
MBOT *
1,70 USD
41.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
111.807 USD
-21.52% -23%
3152
205 Biểu tượng logo của CRAZY CAT CRAZY CAT
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.977.985.600.020.624
495 USD
-21.52% -65%
5775
206 Biểu tượng logo của Collateral Network Collateral Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
COLT *
0,0028596387 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
64.931 USD
-21.44% 13%
3443
207 Biểu tượng logo của Vera Vera
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERA *
0,0025791448 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
220.590 USD
-21.42% 265%
2848
208 Biểu tượng logo của Odesis Odesis
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$ODS *
0,0003746408 USD
9,1525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.819 USD
-21.38% -9%
4696
209 Biểu tượng logo của Shambala Shambala
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BALA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 236.800.000.000.000
1.498 USD
-21.33% -21%
5332
210 Biểu tượng logo của MakiSwap MakiSwap
06/2021 / HECO Blockchain
MAKI *
0,0003460211 USD
8,4533 đ
23.866 USD
68.971.718 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-21.31% -30%
2093
211 Biểu tượng logo của BitX Exchange BitX Exchange
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
82.984 USD
-21.27% 126%
3305
212 Biểu tượng logo của EGOLD EGOLD
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGOLD *
0,21 USD
5.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.679.093
7.735 USD
-21.20% -18%
4655
213 Biểu tượng logo của PERL.eco PERL.eco
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,0066572071 USD
163 đ
3.268.282 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
6.866.169 USD
-21.13% 2%
1189
214 Biểu tượng logo của DORK DORK
11/2023 / Ethereum Blockchain
DORK *
0,0000145285 USD
0,3549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
56.765 USD
-21.12% 20%
3518
215 Biểu tượng logo của Metaworld Metaworld
03/2023 / Tron20 Blockchain
MWCC *
0,10 USD
2.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
171.658 USD
-21.08% -53%
2950
216 Biểu tượng logo của SpaceAI SpaceAI
07/2023 / Arbitrum Blockchain
SPAI *
0,0017202616 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.309 USD
-21.08% -47%
5138
217 Biểu tượng logo của BABY SHARK INU BABY SHARK INU
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHARK *
0,0216226784 USD
528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.190
1.094 USD
-21.08% 45%
5471
218 Biểu tượng logo của BOLICAI BOLICAI
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOAI *
0,0000701206 USD
1,7130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
205 USD
-21.03% -32%
6097
219 Biểu tượng logo của Coritiba F.C. Fan Token Coritiba F.C. Fan Token
09/2022 / Bitcichain
CRTB *
0,0207967778 USD
508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
21.210 USD
-21.00% -0%
4184
220 Biểu tượng logo của ShibaNFT ShibaNFT
02/2022
SHIBANFT
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
116 USD
-20.99% -9%
6309
221 Biểu tượng logo của WSB Coin WSB Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
WSB *
0,0000022738 USD
0,0556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
0 USD
-20.93% -10%
8649
222 Biểu tượng logo của La Peseta La Peseta
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTAS *
0,0007793426 USD
19,0393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
16 USD
-20.88% 12%
6908
223 Biểu tượng logo của MEZZ Token MEZZ Token
03/2023 / Ethereum Blockchain
MEZZ *
0,29 USD
7.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.148 USD
-20.87% -17%
5005
224 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,16 USD
3.802 đ
23.059.152 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.649.369 USD
-20.82% 203%
682
225 Biểu tượng logo của The Ennead The Ennead
04/2023 / Arbitrum Blockchain
NEADRAM *
0,0218590967 USD
534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.651.427
1.912 USD
-20.80% 15%
5224
226 Biểu tượng logo của $BSV(Ordinals) $BSV(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,0358017489 USD
875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42.146 USD
-20.76% 82%
3569
227 Biểu tượng logo của Collab.Land Collab.Land
02/2023 / Optimism Blockchain
COLLAB *
0,0139394851 USD
341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.956 USD
-20.75% 42%
3859
228 Biểu tượng logo của MT Token MT Token
09/2022 / Polygon Blockchain
MT *
0,002110755 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
144.239 USD
-20.67% 25%
3024
229 Biểu tượng logo của Virtual Trade Token Virtual Trade Token
05/2023
VTT
0,0125386434 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
116 USD
-20.56% -20%
6310
230 Biểu tượng logo của Majority Blockchain Majority Blockchain
10/2021
TMC
0,24 USD
5.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 510.000.000
2.021 USD
-20.56% -20%
5205
231 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0000339456 USD
0,8293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
306 USD
-20.45% -22%
5948
232 Biểu tượng logo của Web2 Inu Web2 Inu
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB2 *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
12 USD
-20.33% 19%
6978
233 Biểu tượng logo của SimpleHub SimpleHub
11/2023 / Ethereum Blockchain
SHUB *
0,0035598021 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.500
23.235 USD
-20.33% -32%
4104
234 Biểu tượng logo của SolAPE Token SolAPE Token
06/2021 / Solana Blockchain
SOLAPE *
0,0027926103 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.516 USD
-20.32% -40%
4783
235 Biểu tượng logo của Medicalchain Medicalchain
02/2018 / Ethereum Blockchain
MTN *
0,0010184162 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
20.479 USD
-20.18% 4%
4205
236 Biểu tượng logo của Scarab Finance Scarab Finance
12/2021 / Fantom Blockchain
SCARAB *
0,0082929947 USD
203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.001
1.386 USD
-20.14% -21%
5360
237 Biểu tượng logo của Catgirl Optimus Catgirl Optimus
04/2023 / Ethereum Blockchain
OPTIG *
0,0001854371 USD
4,5302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.240 USD
-20.06% 3%
4878
238 Biểu tượng logo của Real Smurf Cat (ETH) Real Smurf Cat (ETH)
09/2023 / Ethereum Blockchain
ШАЙЛУШАЙ *
0,0001182423 USD
2,8887 đ
11.031.043 USD
93.291.809.581 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
2.155.865 USD
-20.06% 25%
873
239 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CORGIB *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
96.706 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
5.473 USD
-19.91% -4%
1951
240 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,000134472 USD
3,2852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
-19.90% -11%
7439
241 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
1,26 USD
30.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
81.591 USD
-19.82% 119%
3314
242 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,044098462 USD
1.077 đ
501.117 USD
11.363.595 (30%)
Tổng: 37.500.000
203.785 USD
-19.74% -15%
1630
243 Biểu tượng logo của Hummus Hummus
04/2022 / Metis Andromeda Blockchain
HUM *
0,0089140535 USD
218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
827 USD
-19.74% 26%
5602
244 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000218 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
774 USD
-19.70% -35%
5621
245 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0000860113 USD
2,1013 đ
152.736 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 2.999.427.229
0 USD
-19.61% 63%
1864
246 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0011236023 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.392.620
15.673 USD
-19.61% -12%
4361
247 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
0,43 USD
10.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.835.312 USD
-19.60% -24%
2337
248 Biểu tượng logo của Ducker Ducker
06/2023 / Ethereum Blockchain
DUCKER *
0,0000009878 USD
0,0241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.911.007
7.495 USD
-19.49% -10%
4665
249 Biểu tượng logo của PLEBToken PLEBToken
04/2023 / Ethereum Blockchain
PLEB *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 123.123.123.123.123
16.589 USD
-19.47% 54%
4330
250 Biểu tượng logo của KIZUNA KIZUNA
10/2023 / Ethereum Blockchain
KIZUNA *
0,0000000089 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
247.371 USD
-19.45% -12%
2806
251 Biểu tượng logo của Gorilla Gorilla
11/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0,0083615272 USD
204 đ
5.995.877 USD
717.079.117 (80%)
Tổng: 898.930.378
1.303.484 USD
-19.45% 54%
1034
252 Biểu tượng logo của MaxxChain MaxxChain
09/2023
PWR
0,0030335751 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 247.936.347
2.151 USD
-19.39% 2%
5175
253 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0006264241 USD
15,3035 đ
35.531 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
20.012 USD
-19.35% -20%
2067
254 Biểu tượng logo của Supernova Shards Supernova Shards
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFC *
0,0706253961 USD
1.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.640 USD
-19.30% -22%
4129
255 Biểu tượng logo của FOGNET FOGNET
09/2023 / Ethereum Blockchain
FOG *
0,77 USD
18.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
50.637 USD
-19.29% 14%
3580
256 Biểu tượng logo của Camp Camp
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAMP *
0,0000018402 USD
0,0450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7 USD
-19.28% 84%
7084
257 Biểu tượng logo của Bitlocus Bitlocus
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0005126552 USD
12,5242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
24.858 USD
-19.26% -20%
4057
258 Biểu tượng logo của Solcasino Token Solcasino Token
05/2023 / Solana Blockchain
SCS *
0,0135056969 USD
330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.159.120 USD
-19.22% 9%
2411
259 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNC *
0,0000861655 USD
2,1050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.183.893
68.497 USD
-19.16% 22%
3413
260 Biểu tượng logo của Civilization Civilization
08/2021 / Ethereum Blockchain
CIV *
0,0099913095 USD
244 đ
2.997.393 USD
300.000.000
2 USD
-19.13% -24%
1214
261 Biểu tượng logo của Alien Milady Fumo Alien Milady Fumo
06/2023 / Ethereum Blockchain
FUMO *
11.678 USD
285.297.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300
481.798 USD
-19.13% -25%
2592
262 Biểu tượng logo của The Camel The Camel
12/2023 / Ethereum Blockchain
CAMEL *
0,0000001969 USD
0,0048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
11.571 USD
-19.13% -37%
4489
263 Biểu tượng logo của CashZone CashZone
07/2022 / Klaytn Blockchain
CASHZ *
0,0000480073 USD
1,1728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
526 USD
-18.94% -1%
5757
264 Biểu tượng logo của Stohn Coin Stohn Coin
11/2023
SOH
0,0454252482 USD
1.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
29.608 USD
-18.84% 20%
3918
265 Biểu tượng logo của Cope Cope
04/2023 / Ethereum Blockchain
COPE *
0,0000015302 USD
0,0374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
16.615 USD
-18.82% 23%
4328
266 Biểu tượng logo của DexNet DexNet
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEXNET *
0,0503694948 USD
1.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
207.589 USD
-18.82% 8%
2873
267 Biểu tượng logo của Chumbi Valley Chumbi Valley
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHMB *
0,0002556442 USD
6,2454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
179.932 USD
-18.79% -13%
2930
268 Biểu tượng logo của SHIBU INU SHIBU INU
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.611.790.624.463
346 USD
-18.78% 12%
5908
269 Biểu tượng logo của Trustpad Trustpad
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,000345231 USD
8,4340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.998 USD
-18.70% -74%
5029
270 Biểu tượng logo của Choise.com Choise.com
03/2022 / Ethereum Blockchain
CHO *
0,0156470604 USD
382 đ
1.714.509 USD
109.573.889 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.035.725 USD
-18.67% -6%
1349
271 Biểu tượng logo của CropperFinance CropperFinance
08/2021 / Solana Blockchain
CRP *
0,0053082558 USD
130 đ
149.327 USD
28.131.000 (6%)
Tổng: 500.000.000
56.585 USD
-18.58% 66%
1872
272 Biểu tượng logo của MikeToken MikeToken
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MKT *
0,0000000037 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000.000.000
28.105 USD
-18.57% 45%
3959
273 Biểu tượng logo của UniX Gaming UniX Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0282346121 USD
690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.151 USD
-18.52% 246%
3150
274 Biểu tượng logo của Elyssa AR Elyssa AR
06/2023 / Ethereum Blockchain
$ELY *
0,13 USD
3.196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
49.847 USD
-18.50% -9%
3591
275 Biểu tượng logo của DOGE-1SATELLITE DOGE-1SATELLITE
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE-1SAT *
0,0003218888 USD
7,8637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.524 USD
-18.46% -24%
4710
276 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0001848604 USD
4,5161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.236.834
1 USD
-18.42% -11%
7273
277 Biểu tượng logo của MOON (Ordinals) MOON (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MOON *
0,032207749 USD
787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
462 USD
-18.37% 0%
5800
278 Biểu tượng logo của Phonon DAO Phonon DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
PHONON *
0,0002367218 USD
5,7831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
374 USD
-18.32% -11%
5868
279 Biểu tượng logo của Genesys Genesys
08/2023
GSYS
0,11 USD
2.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
144.455 USD
-18.27% -9%
3023
280 Biểu tượng logo của Sundae The Dog Sundae The Dog
10/2023 / Arbitrum Blockchain
SUNDAE *
1,84 USD
44.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.335.813 USD
-18.26% -29%
2386
281 Biểu tượng logo của PVC Meta PVC Meta
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PVC *
3,06 USD
74.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
99.195 USD
-18.25% -28%
3206
282 Biểu tượng logo của NFTGamingStars NFTGamingStars
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GS1 *
0,0004055697 USD
9,9081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.990 USD
-18.22% -7%
4754
283 Biểu tượng logo của ALL IN PEPE ALL IN PEPE
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPEA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
57 USD
-18.20% 7%
6540
284 Biểu tượng logo của Shibarium Name Service Shibarium Name Service
03/2023 / Ethereum Blockchain
SNS *
0,0000002143 USD
0,0052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
987 USD
-18.13% -47%
5517
285 Biểu tượng logo của Froggies Token Froggies Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FRGST *
0,0000000082 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
23.994 USD
-17.98% -24%
4079
286 Biểu tượng logo của HedgeTrade HedgeTrade
01/2019 / Ethereum Blockchain
HEDG *
0,0140563896 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
46 USD
-17.97% -14%
6614
287 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,0003880778 USD
9,4807 đ
1.033.524 USD
2.663.187.786 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
959.413 USD
-17.97% 99%
1468
288 Biểu tượng logo của Disney Disney
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DIS *
0,26 USD
6.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.523.454 USD
-17.97% -31%
2297
289 Biểu tượng logo của Zetos Zetos
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZES *
0,11 USD
2.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
599 USD
-17.97% -4%
5718
290 Biểu tượng logo của Block Browser Block Browser
09/2023 / Ethereum Blockchain
BLOCK *
1,77 USD
43.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
212.252 USD
-17.97% 13%
2865
291 Biểu tượng logo của SIGN SIGN
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIGN *
0,0097424848 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.293.531 USD
-17.94% 17%
2390
292 Biểu tượng logo của Style Style
11/2022 / Solana Blockchain
STYLE *
0,0333490392 USD
815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.110 USD
-17.81% 2%
4501
293 Biểu tượng logo của PIZA(Ordinals) PIZA(Ordinals)
05/2023
PIZA
0,11 USD
2.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
164.666 USD
-17.76% 3%
2854
294 Biểu tượng logo của Momentum Momentum
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MASS *
0,54 USD
13.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 893.250
6.062 USD
-17.73% -32%
4745
295 Biểu tượng logo của SafeStake SafeStake
03/2021 / Ethereum Blockchain
DVT *
0,0644877665 USD
1.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.136 USD
-17.70% 125%
4803
296 Biểu tượng logo của Age of Tanks Age of Tanks
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
A.O.T *
0,0012041446 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.516 USD
-17.69% 10%
5328
297 Biểu tượng logo của BlockGPT BlockGPT
07/2023 / Ethereum Blockchain
BGPT *
0,0006089262 USD
14,8761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.185 USD
-17.68% -15%
4428
298 Biểu tượng logo của Love Hate Inu Love Hate Inu
05/2023 / Ethereum Blockchain
LHINU *
0,0000152594 USD
0,3728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.441.888 USD
-17.67% -5%
2374
299 Biểu tượng logo của FLOOF FLOOF
11/2021 / Solana Blockchain
FLOOF *
0,0000006402 USD
0,0156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000.000.000
1.679 USD
-17.61% -29%
5287
300 Biểu tượng logo của Wagon Network Wagon Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
WAG *
0,0389776489 USD
952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.743 USD
-17.53% 354%
4702
301 Biểu tượng logo của The BLOX Project The BLOX Project
12/2023 / Ethereum Blockchain
BLOX *
0,0203750914 USD
498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.066 USD
-17.44% -7%
3475
302 Biểu tượng logo của ThreeFold ThreeFold
08/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TFT *
0,0162842031 USD
398 đ
1.321.975 USD
81.181.457 (2%)
Tổng: 4.000.000.000
97.787 USD
-17.35% 147%
1416
303 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,0039764223 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
138.041 USD
-17.34% -86%
3045
304 Biểu tượng logo của NALS(Ordinals) NALS(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
NALS *
0,14 USD
3.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
405.498 USD
-17.31% -26%
2557
305 Biểu tượng logo của xx network xx network
03/2022
XX
0,0801986863 USD
1.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.882.351
65.955 USD
-17.27% -25%
3435
306 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000000814 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
350 USD
-17.26% -42%
5901
307 Biểu tượng logo của SorachanCoin SorachanCoin
06/2020
SORA
0,10 USD
2.530 đ
0 USD
N/A
0 USD
-17.16% 122%
7769
308 Biểu tượng logo của Viddli Viddli
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTY *
0,000379185 USD
9,2635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.433 USD
-17.09% -20%
5115
309 Biểu tượng logo của Satoshis Vision Satoshis Vision
03/2023 / Ethereum Blockchain
SATS *
0,026349334 USD
644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
113.563 USD
-17.06% 16%
3146
310 Biểu tượng logo của Pepeburn Pepeburn
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPEBURN *
0,0066233177 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
30 USD
-17.06% 10%
6756
311 Biểu tượng logo của Little Rabbit (V2) Little Rabbit (V2)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTRBT *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
275.351 USD
334.131.860.594.663 (33%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
95.052 USD
-16.94% -17%
1687
312 Biểu tượng logo của DEVAI DEVAI
12/2023 / Ethereum Blockchain
0XDEV *
0,90 USD
21.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
105.759 USD
-16.90% -17%
3177
313 Biểu tượng logo của Travel Coin Travel Coin
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TCOIN *
0,0010263854 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-16.88% -16%
8182
314 Biểu tượng logo của Agatech Agatech
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AGATA *
0,0365807385 USD
894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
158.161 USD
-16.82% -17%
2983
315 Biểu tượng logo của Matrix Token Matrix Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTIX *
0,0000940353 USD
2,2973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
-16.77% -32%
8246
316 Biểu tượng logo của Heavenland Heavenland
05/2022 / Solana Blockchain
HTO *
0,0021970936 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.960 USD
-16.69% -15%
4816
317 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
1,67 USD
40.766 đ
5.024.340 USD
3.010.935 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
2.476.396 USD
-16.69% -28%
1073
318 Biểu tượng logo của BlackPool BlackPool
06/2021 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,17 USD
4.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.198 USD
-16.67% 4%
4590
319 Biểu tượng logo của AVNRich Token AVNRich Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AVN *
0,0005001824 USD
12,2195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
-16.63% -17%
8095
320 Biểu tượng logo của Fine Fine
09/2023 / Ethereum Blockchain
FINE *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
224.830 USD
-16.60% 40%
2841
321 Biểu tượng logo của Reflex Reflex
10/2020 / Ethereum Blockchain
RFX *
0,0002688439 USD
6,5679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60 USD
-16.50% -30%
6527
322 Biểu tượng logo của FOMOSolana FOMOSolana
12/2023 / Solana Blockchain
FOMO *
0,0555535008 USD
1.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.962
599.223 USD
-16.44% -13%
2535
323 Biểu tượng logo của Pear Swap Pear Swap
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEAR *
0,13 USD
3.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
129.312 USD
-16.41% -14%
3081
324 Biểu tượng logo của Microtuber Microtuber
05/2021 / Ethereum Blockchain
MCT *
0,000534091 USD
13,0478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.894 USD
-16.36% -10%
4916
325 Biểu tượng logo của AimBot AimBot
08/2023 / Ethereum Blockchain
AIMBOT *
12,93 USD
315.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
279.996 USD
-16.34% -12%
2760
326 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHLT *
0,0020376262 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.649 USD
-16.32% -17%
3412
327 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,23 USD
5.530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
498.331 USD
-16.26% 179%
2578
328 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,000431161 USD
10,5333 đ
876.694 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
27.178 USD
-16.23% -43%
1505
329 Biểu tượng logo của Husky.AI Husky.AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HUS *
0,0030658367 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000
66.936 USD
-16.19% -25%
3421
330 Biểu tượng logo của Iclick inu Iclick inu
07/2023 / Ethereum Blockchain
ICLICK *
0,0000009524 USD
0,0233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
670 USD
-16.17% -32%
5676
331 Biểu tượng logo của NitroEX NitroEX
02/2021
NTX
0,0000420064 USD
1,0262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
32.188 USD
-16.15% -22%
3852
332 Biểu tượng logo của Veil Veil
12/2023 / Ethereum Blockchain
VEIL *
0,0026990007 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
142.967 USD
-16.14% -16%
3028
333 Biểu tượng logo của Mission Helios Mission Helios
09/2021 / Ethereum Blockchain
HELIOS *
0,000000013 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
-16.11% -7%
7378
334 Biểu tượng logo của Pomerium Community Meme Token Pomerium Community Meme Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PME *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.112 USD
-16.11% -31%
3993
335 Biểu tượng logo của Gemach Gemach
06/2023 / Ethereum Blockchain
GMAC *
0,0011856471 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.085 USD
-16.09% 62%
4435
336 Biểu tượng logo của LootBot LootBot
07/2023 / Ethereum Blockchain
LOOT *
0,60 USD
14.730 đ
5.294.841 USD
8.781.613 (88%)
Tổng: 10.000.000
562.057 USD
-16.08% 0%
1063
337 Biểu tượng logo của GooseFX GooseFX
10/2021 / Solana Blockchain
GOFX *
0,0505921186 USD
1.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
66.036 USD
-16.05% -31%
3434
338 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0045338319 USD
111 đ
4.459.571 USD
983.620.759
397.067 USD
-16.03% 39%
1109
339 Biểu tượng logo của Snowmantastic Snowmantastic
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SNOWMANTASTIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
603 USD
-15.96% 56%
5714
340 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,27 USD
6.677 đ
12.712.069 USD
46.509.504 (47%)
Tổng: 100.000.000
343.641 USD
-15.89% -6%
837
341 Biểu tượng logo của Meowcoin Meowcoin
10/2022
MEWC
0,0003294297 USD
8,0480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
245 USD
-15.89% -5%
6020
342 Biểu tượng logo của GREENETH GREENETH
06/2023 / Ethereum Blockchain
GRE *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
205 USD
-15.87% -19%
6099
343 Biểu tượng logo của Thunder Brawl Thunder Brawl
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
THB *
0,0242391642 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.440.574 USD
-15.78% -16%
2276
344 Biểu tượng logo của YachtingVerse YachtingVerse
02/2022 / Arbitrum Blockchain
YACHT *
0,20 USD
5.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500.000
76.845 USD
-15.70% 8%
3346
345 Biểu tượng logo của PEPEBRC PEPEBRC
05/2023
PEPEBRC
0,0810671281 USD
1.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000
244.221 USD
-15.62% 28%
2699
346 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0003239812 USD
7,9149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.252.089.771
423 USD
-15.54% 170%
5821
347 Biểu tượng logo của Cramer Coin Cramer Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
CRAMER *
0,0007962747 USD
19,4530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.953 USD
-15.53% -13%
4508
348 Biểu tượng logo của HEdpAY HEdpAY
09/2019 / Ethereum Blockchain
HDP.ф *
0,0198984371 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17 USD
-15.43% -14%
6889
349 Biểu tượng logo của Candylad Candylad
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CANDYLAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
897 USD
-15.37% -34%
5552
350 Biểu tượng logo của Covenant Covenant
01/2022 / Ethereum Blockchain
COVN *
0,18 USD
4.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.844 USD
-15.36% 139%
4382
351 Biểu tượng logo của Space Crypto (SPE) Space Crypto (SPE)
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPE *
0,0000014814 USD
0,0362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
157 USD
-15.35% 19%
6203
352 Biểu tượng logo của Caacon Caacon
10/2023 / Ethereum Blockchain
CC *
0,0142976911 USD
349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
241.424 USD
-15.28% -49%
2818
353 Biểu tượng logo của ETF ETF
11/2023 / Ethereum Blockchain
ETF *
0,10 USD
2.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
24.567 USD
-15.28% 5%
4066
354 Biểu tượng logo của Crypto Cavemen Club Crypto Cavemen Club
11/2021 / Solana Blockchain
CAVE *
0,12 USD
2.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.303 USD
-15.27% 80%
3704
355 Biểu tượng logo của MigMig Swap MigMig Swap
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIGMIG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000.000.000
477 USD
-15.24% -12%
5790
356 Biểu tượng logo của GUISE GUISE
09/2023 / Ethereum Blockchain
GUISE *
0,0544592001 USD
1.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.476 USD
-15.22% -22%
4668
357 Biểu tượng logo của Moebius Moebius
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOBI *
0,0046480931 USD
114 đ
0 USD
N/A
0 USD
-15.20% -14%
8230
358 Biểu tượng logo của Flourishing AI Flourishing AI
06/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0303309703 USD
741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
39.724 USD
-15.13% -21%
3697
359 Biểu tượng logo của BearAI BearAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAI *
0,0000001572 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.398 USD
-15.08% -38%
3625
360 Biểu tượng logo của Galvan Galvan
04/2023 / Ethereum Blockchain
IZE *
0,0003078827 USD
7,5216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
28.396 USD
-15.06% -4%
3950
361 Biểu tượng logo của Erugo World Coin Erugo World Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
EWC *
0,0051396736 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.205 USD
-15.04% 14%
5424
362 Biểu tượng logo của The SkyToken The SkyToken
03/2023 / Ethereum Blockchain
SKY *
0,0245692323 USD
600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
959 USD
-15.04% -7%
5529
363 Biểu tượng logo của EdFi EdFi
05/2023 / Ethereum Blockchain
EDFI *
0,0002480735 USD
6,0604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.354 USD
-14.94% 176%
4672
364 Biểu tượng logo của Baby Pepe Floki Baby Pepe Floki
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BPEPEF *
0,0000026863 USD
0,0656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.019 USD
-14.88% 32%
4893
365 Biểu tượng logo của Universal Basic Income Universal Basic Income
10/2021 / Ethereum Blockchain
UBI *
0,0005645982 USD
13,7931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.025.371
1.059 USD
-14.87% -21%
5488
366 Biểu tượng logo của Sonic Space Cat Sonic Space Cat
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
722 USD
-14.84% -13%
5649
367 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,041467352 USD
1.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.110.317
222 USD
-14.82% 15%
6073
368 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Sora Blockchain
CERES *
29,01 USD
708.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
5.832 USD
-14.81% -3%
4762
369 Biểu tượng logo của Ridotto Ridotto
10/2021 / Ethereum Blockchain
RDT *
0,0274902727 USD
672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
359.024 USD
-14.77% 19%
2675
370 Biểu tượng logo của AICHAIN AICHAIN
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIT *
0,0019377687 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
-14.75% -6%
7588
371 Biểu tượng logo của AGX Coin AGX Coin
11/2022 / Avalanche C-Chain
AGX *
0,68 USD
16.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.730.584
53 USD
-14.75% -11%
6566
372 Biểu tượng logo của Qrolli Qrolli
04/2023 / Ethereum Blockchain
QR *
0,0003463668 USD
8,4617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
21.902 USD
-14.72% -16%
4154
373 Biểu tượng logo của Hebeto Hebeto
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HBT *
0,000853844 USD
20,8594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
274.625 USD
-14.68% -42%
2770
374 Biểu tượng logo của Beer Money Beer Money
05/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEER *
0,0007571898 USD
18,4981 đ
29.530 USD
38.999.999 (10%)
Tổng: 400.000.000
21 USD
-14.65% 19%
2080
375 Biểu tượng logo của Moeta Moeta
02/2023 / Ethereum Blockchain
MOETA *
0,20 USD
4.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.176 USD
-14.64% 27%
4802
376 Biểu tượng logo của Ruby Currency Ruby Currency
12/2021 / Tron20 Blockchain
RBC *
3,11 USD
76.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
267.302 USD
-14.63% -0%
2781
377 Biểu tượng logo của Zeniq Zeniq
12/2022
ZENIQ
0,0230274527 USD
563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000
131.897 USD
-14.61% 2%
3072
378 Biểu tượng logo của Swole Doge Swole Doge
11/2021 / Solana Blockchain
SWOLE *
0,0000027131 USD
0,0663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
479 USD
-14.54% -22%
5789
379 Biểu tượng logo của Deepwaters Deepwaters
03/2023 / Avalanche C-Chain
WTR *
0,0027467253 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
1.154 USD
-14.52% -19%
5445
380 Biểu tượng logo của GROK 2.0 GROK 2.0
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK2 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000.000
18.059 USD
-14.49% 49%
4282
381 Biểu tượng logo của Chain of Legends Chain of Legends
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLEG *
0,0026046189 USD
64 đ
176.170 USD
67.637.701 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
18.907 USD
-14.46% 28%
1836
382 Biểu tượng logo của Magic Shiba Starter Magic Shiba Starter
05/2023 / Ethereum Blockchain
MSHIB *
0,0000073048 USD
0,1785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
2.455 USD
-14.44% 104%
5112
383 Biểu tượng logo của MetaMecha MetaMecha
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MM *
0,0014475178 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
235.654 USD
-14.44% 5%
2826
384 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
07/2023 / Ethereum Blockchain
HOPPY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
17.209 USD
-14.42% 8%
4307
385 Biểu tượng logo của X Protocol X Protocol
09/2021 / Polygon Blockchain
POT *
0,004562632 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
21.640 USD
-14.38% 0%
4169
386 Biểu tượng logo của Niftify Niftify
11/2021 / Ethereum Blockchain
NIFT *
0,0018543633 USD
45 đ
21.327 USD
11.500.769 (6%)
Tổng: 200.000.000
22.000 USD
-14.37% 33%
2103
387 Biểu tượng logo của MESSIER MESSIER
06/2022 / Ethereum Blockchain
M87 *
0,0000012453 USD
0,0304 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
14.955 USD
-14.36% -13%
4378
388 Biểu tượng logo của Ethrix Ethrix
07/2023 / Solana Blockchain
ETX *
0,0002430709 USD
5,9382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.881 USD
-14.34% 40%
4084
389 Biểu tượng logo của FastSwap (BSC) FastSwap (BSC)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAST *
0,0000137674 USD
0,3363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
105 USD
-14.33% -6%
6338
390 Biểu tượng logo của Trustpad (Old) Trustpad (Old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,0000960594 USD
2,3467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
614 USD
-14.24% -59%
5707
391 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,008399863 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.393.150 USD
-14.23% 148%
2380
392 Biểu tượng logo của BANK (BRC) BANK (BRC)
05/2023
BANK
0,0075643695 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
37.697 USD
-14.23% 24%
3659
393 Biểu tượng logo của Puffin Global Puffin Global
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUFFIN *
0,0007367394 USD
17,9985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
42.821 USD
-14.22% 2%
3668
394 Biểu tượng logo của Web3 Game Web3 Game
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB3 *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
3 USD
-14.09% 64%
7203
395 Biểu tượng logo của NFT2STAKE NFT2STAKE
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFT2$ *
0,0097786717 USD
239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-14.07% -3%
8505
396 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0000194332 USD
0,4748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
37.787 USD
-14.05% -12%
3640
397 Biểu tượng logo của Bitstar Bitstar
04/2014
BITS
0,0039702784 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.145.111
5 USD
-14.00% -5%
7119
398 Biểu tượng logo của The Secret Coin The Secret Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
TSC *
0,0000003968 USD
0,0097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.066 USD
-14.00% 137%
3531
399 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0057797467 USD
141 đ
98.076 USD
16.968.855 (92%)
Tổng: 18.400.000
15 USD
-13.94% 32%
1949
400 Biểu tượng logo của FUTURECOIN FUTURECOIN
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FUTURE *
0,0684104021 USD
1.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 119.680.000
888 USD
-13.94% 3%
5555
401 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
05/2023 / zkSync Era Blockchain
Cheems *
0,0000000104 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
44.500 USD
-13.93% -19%
3644
402 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EnergyX *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34 USD
-13.88% -40%
6709
403 Biểu tượng logo của Dogira Dogira
04/2021 / Ethereum Blockchain
DOGIRA *
0,0002042229 USD
4,9892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92 USD
-13.80% -20%
6398
404 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0012081837 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
7.540 USD
-13.75% 37%
4663
405 Biểu tượng logo của HairyPlotterFTX HairyPlotterFTX
10/2023 / Ethereum Blockchain
FTX *
0,0000183529 USD
0,4484 đ
120.216 USD
6.550.238.329 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
5.384 USD
-13.70% 7%
1913
406 Biểu tượng logo của NOOT(Ordinals) NOOT(Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0005399767 USD
13,1916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.110 USD
-13.67% 51%
3434
407 Biểu tượng logo của Zook Protocol Zook Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
ZOOK *
0,0084493361 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.228 USD
-13.66% 139.954.523%
4024
408 Biểu tượng logo của GNY GNY
05/2019 / Ethereum Blockchain
GNY *
0,0186992246 USD
457 đ
3.597.294 USD
192.376.657 (48%)
Tổng: 400.000.000
233 USD
-13.61% 14%
1163
409 Biểu tượng logo của Kiba Inu Kiba Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
KIBA *
0,0000029881 USD
0,0730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
56.762 USD
-13.60% 28%
3517
410 Biểu tượng logo của Luigi Inu Luigi Inu
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUIGI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000.000.000
1.761 USD
-13.59% -25%
5260
411 Biểu tượng logo của MuzzleToken MuzzleToken
05/2023 / Ethereum Blockchain
MUZZ *
0,0000306177 USD
0,7480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.478 USD
-13.57% -25%
5107
412 Biểu tượng logo của Nelore Coin Nelore Coin
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NLC *
0,0094611236 USD
231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
273.583 USD
-13.54% -16%
2772
413 Biểu tượng logo của AutoDCA AutoDCA
03/2023 / Arbitrum Blockchain
DCA *
0,0005461996 USD
13,3437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.512 USD
-13.51% -5%
4854
414 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
UBXS *
0,060961128 USD
1.489 đ
1.441.455 USD
23.645.472 (24%)
Tổng: 100.000.000
435.375 USD
-13.50% -15%
1396
415 Biểu tượng logo của Chain Games Chain Games
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHAIN *
0,0407152338 USD
995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
65.583 USD
-13.49% 88%
3439
416 Biểu tượng logo của FalconsInu FalconsInu
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FALCONS *
0,0036522297 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147.125 USD
-13.45% 15%
3014
417 Biểu tượng logo của MegaWorld MegaWorld
12/2022 / Ethereum Blockchain
MEGA *
0,0496008857 USD
1.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
953 USD
-13.41% -0%
5536
418 Biểu tượng logo của 2024PUMP 2024PUMP
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUMP *
0,002138765 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.024.202.420.242.024
64.391 USD
-13.40% -35%
3445
419 Biểu tượng logo của Hepton Hepton
05/2023 / Arbitrum Blockchain
HTE *
0,0012815766 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
11.828 USD
-13.38% -26%
4476
420 Biểu tượng logo của Baby Lovely Inu Baby Lovely Inu
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOVELY *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
39.008 USD
-13.37% 18%
3707
421 Biểu tượng logo của Formation Fi Formation Fi
06/2021 / Ethereum Blockchain
FORM *
0,0009452693 USD
23,0929 đ
75.388 USD
79.753.015 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
69.750 USD
-13.29% 1%
1992
422 Biểu tượng logo của Nekoin Nekoin
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEKOIN *
0,0000025312 USD
0,0618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
85 USD
-13.29% -2%
6421
423 Biểu tượng logo của GROK GROK
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
90.159 USD
-13.27% 413%
3264
424 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUN *
0,0043779163 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
52 USD
-13.25% -65%
6576
425 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
xGRO *
0,0386325165 USD
944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
324 USD
-13.24% -4%
5930
426 Biểu tượng logo của DogeFather DogeFather
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FATHER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
226 USD
-13.22% -10%
6061
427 Biểu tượng logo của marmaj marmaj
11/2021 / Near Blockchain
MARMAJ *
2,85 USD
69.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.019
14.316 USD
-13.20% 31%
4394
428 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0995584852 USD
2.432 đ
9.102.729 USD
91.430.976 (91%)
Tổng: 100.000.000
164.033 USD
-13.19% -0%
936
429 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002247679 USD
5,4911 đ
1.312.049.177 USD
5.837.352.179.361 (86%)
Tổng: 6.823.164.744.023
611.334.533 USD
-13.19% 92%
52
430 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0011658533 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-13.18% 14%
7423
431 Biểu tượng logo của GROK GROK
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK *
0,0000309344 USD
0,7557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 955.916.131.515
1.083.209 USD
-13.16% 20%
2422
432 Biểu tượng logo của Baanx Baanx
07/2021 / Ethereum Blockchain
BXX *
0,0695472536 USD
1.699 đ
1.376.947 USD
19.798.721 (8%)
Tổng: 250.000.000
255.920 USD
-13.11% 85%
1407
433 Biểu tượng logo của Gplx Gplx
09/2023 / PulseChain
GPLX *
0,0010215609 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 135.000.000
1.969 USD
-13.08% -20%
5217
434 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0029613068 USD
72 đ
2.528.074 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
2.784.707 USD
-13.05% -1%
1254
435 Biểu tượng logo của Maneki Maneki
03/2023 / Conflux Blockchain
NEKO *
0,0018070193 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
360 USD
-13.05% -7%
5890
436 Biểu tượng logo của Knit Finance Knit Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
KFT *
0,0041093775 USD
100 đ
20.136 USD
4.900.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
42.931 USD
-13.04% -14%
2109
437 Biểu tượng logo của ARTi Project ARTi Project
12/2021 / Ethereum Blockchain
ARTI *
0,0056518594 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
106 USD
-13.04% 9%
6336
438 Biểu tượng logo của shares.finance shares.finance
08/2023 / Ethereum Blockchain
SHARES *
0,26 USD
6.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
13 USD
-13.04% -18%
6949
439 Biểu tượng logo của Wombat Web 3 Gaming Platform Wombat Web 3 Gaming Platform
07/2022 / Ethereum Blockchain
WOMBAT *
0,0014874078 USD
36 đ
639.180 USD
429.727.591 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
194.076 USD
-13.02% -10%
1591
440 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0000242884 USD
0,5934 đ
0 USD
N/A
0 USD
-12.98% -21%
7716
441 Biểu tượng logo của Everest Everest
02/2021 / Ethereum Blockchain
ID *
0,0622130369 USD
1.520 đ
7.260.261 USD
116.700.000 (15%)
Tổng: 800.000.000
93.148 USD
-12.98% -4%
987
442 Biểu tượng logo của Lunatics Lunatics
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNAT *
0,000005982 USD
0,1461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.590 USD
-12.97% 145%
5305
443 Biểu tượng logo của Chappyz Chappyz
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHAPZ *
0,0035571108 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
469.930 USD
-12.97% -14%
2598
444 Biểu tượng logo của Interlay Interlay
05/2022 / Polkadot Blockchain
INTR *
0,0297699911 USD
727 đ
1.995.192 USD
67.020.251 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
402.510 USD
-12.90% 10%
1313
445 Biểu tượng logo của Homer Homer
07/2023 / Ethereum Blockchain
SIMPSON 3.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
24.937 USD
-12.90% 10%
4054
446 Biểu tượng logo của League of Ancients League of Ancients
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LOA *
0,0039500847 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.125 USD
-12.88% -14%
3739
447 Biểu tượng logo của WCAPES WCAPES
10/2022
WCA
0,0034412309 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.095 USD
-12.87% -16%
4111
448 Biểu tượng logo của TRUSTxGAMING TRUSTxGAMING
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXG *
0,97 USD
23.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 660.000
3.731 USD
-12.87% -43%
4937
449 Biểu tượng logo của SPX6900 SPX6900
09/2023 / Ethereum Blockchain
SPX *
0,0071828507 USD
175 đ
6.687.184 USD
930.993.090 (93%)
Tổng: 1.000.000.000
663.155 USD
-12.83% -1%
1004
450 Biểu tượng logo của Non-Playable Coin Non-Playable Coin
08/2023 / Ethereum Blockchain
NPC *
0,0006052166 USD
14,7854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.050.126.520
38.270 USD
-12.78% 47%
3719
451 Biểu tượng logo của CakeBot CakeBot
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKEBOT *
0,0000051012 USD
0,1246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.171 USD
-12.77% -44%
4882
452 Biểu tượng logo của GalleryCoin GalleryCoin
03/2023 / Ethereum Blockchain
GLR *
0,15 USD
3.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
326 USD
-12.75% 9%
5928
453 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0000115017 USD
0,2810 đ
101.865 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
60 USD
-12.73% -22%
1941
454 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0024928782 USD
61 đ
0 USD
N/A
1.949.069 USD
-12.70% -34%
2326
455 Biểu tượng logo của Jesus Coin (BSC) Jesus Coin (BSC)
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JESUS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
7.582 USD
-12.70% 72%
4662
456 Biểu tượng logo của Shuggi Shuggi
05/2023 / Ethereum Blockchain
SHUGGI *
0,0007821909 USD
19,1089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.940 USD
-12.67% -17%
5219
457 Biểu tượng logo của Poison Finance Poison Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
POI$ON *
0,14 USD
3.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.610.000
39.473 USD
-12.62% -25%
3699
458 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0007588805 USD
18,5395 đ
1.767.383 USD
2.328.934.832 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
101.104 USD
-12.59% -3%
1341
459 Biểu tượng logo của BSV (BRC) BSV (BRC)
05/2023
BSV
0,0406699031 USD
994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
53.953 USD
-12.58% 120%
3402
460 Biểu tượng logo của Dex on Crypto Dex on Crypto
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOCSWAP *
0,0912095465 USD
2.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.041 USD
-12.54% -51%
4813
461 Biểu tượng logo của SoonVerse SoonVerse
05/2023 / Ethereum Blockchain
SOON *
0,0022943489 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
90.772 USD
-12.52% 116%
3258
462 Biểu tượng logo của KENKA METAVERSE KENKA METAVERSE
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KENKA *
0,0000006042 USD
0,0148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 464.946.494.649.464
4.928 USD
-12.49% 4%
4821
463 Biểu tượng logo của DegenReborn DegenReborn
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEGEN *
0,000000132 USD
0,0032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
203.965 USD
-12.49% 13%
2879
464 Biểu tượng logo của OvalPixel OvalPixel
11/2023 / Polygon Blockchain
OPAIG *
0,0372356618 USD
910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 335.000.000
298 USD
-12.43% -5%
5958
465 Biểu tượng logo của BIBI BIBI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIBI *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.900.000.000.000
526.303 USD
-12.42% -4%
2565
466 Biểu tượng logo của GMFAM GMFAM
05/2023 / Ethereum Blockchain
GMFAM *
0,0000000115 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
17.374 USD
-12.42% -24%
4299
467 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0022057102 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
-12.41% 17%
7201
468 Biểu tượng logo của ImpulseVen ImpulseVen
03/2021 / Ethereum Blockchain
VEN *
0,0258944974 USD
633 đ
0 USD
N/A
196 USD
-12.40% -2%
6116
469 Biểu tượng logo của CluCoin CluCoin
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14 USD
-12.39% -4%
6938
470 Biểu tượng logo của CoW Protocol CoW Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
COW *
0,24 USD
5.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
958.958 USD
-12.39% -21%
2447
471 Biểu tượng logo của Alfprotocol Alfprotocol
05/2022 / Solana Blockchain
ALF *
0,0000086731 USD
0,2119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
70.296 USD
-12.38% 8%
3399
472 Biểu tượng logo của Metropoly Metropoly
05/2023 / Ethereum Blockchain
METRO *
0,0086311313 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21 USD
-12.37% -35%
6833
473 Biểu tượng logo của Sanko GameCorp Sanko GameCorp
05/2023 / Arbitrum Blockchain
DMT *
13,57 USD
331.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
79.361 USD
-12.37% -12%
3333
474 Biểu tượng logo của ZakumiFi ZakumiFi
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZAFI *
0,0053669443 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
7.180 USD
-12.33% -49%
4678
475 Biểu tượng logo của Generaitiv Generaitiv
02/2023 / Ethereum Blockchain
GAI *
0,11 USD
2.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
23.728 USD
-12.30% -15%
4089
476 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,17 USD
4.233 đ
3.020.848 USD
17.434.361 (27%)
Tổng: 65.000.000
657.478 USD
-12.29% 73%
1211
477 Biểu tượng logo của RevolutionGames RevolutionGames
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RVLNG *
0,0014912267 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
62 USD
-12.27% 24%
6515
478 Biểu tượng logo của Bonk Earn Bonk Earn
05/2023 / Solana Blockchain
BERN *
0,0051821734 USD
127 đ
0 USD
N/A
66.802 USD
-12.25% 54%
3423
479 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,49 USD
12.062 đ
1.683.802 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
176.838 USD
-12.24% 25%
1353
480 Biểu tượng logo của ELIS ELIS
01/2022 / Ethereum Blockchain
XLS *
0,0310040636 USD
757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.271 USD
-12.24% -9%
5397
481 Biểu tượng logo của Gera Coin Gera Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
GERA *
0,0002277405 USD
5,5637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.823.244.551
149.925 USD
-12.21% -16%
3006
482 Biểu tượng logo của xAI xAI
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XAI *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
3.213 USD
-12.21% 7%
4995
483 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,20 USD
4.856 đ
120.557.645 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
22.694.207 USD
-12.19% 186%
294
484 Biểu tượng logo của AstridDAO Token AstridDAO Token
08/2022
ATID
0,000900118 USD
21,9899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
643 USD
-12.18% 24%
5689
485 Biểu tượng logo của DigiMetaverse DigiMetaverse
02/2022 / Ethereum Blockchain
DGMV *
0,0035186037 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-11.93% 49%
8258
486 Biểu tượng logo của BNBFROG BNBFROG
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBFROG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
690 USD
-11.93% -12%
5666
487 Biểu tượng logo của Imperium Empires Imperium Empires
12/2021 / Avalanche C-Chain
IME *
0,0004944814 USD
12,0802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
133.087 USD
-11.92% 8%
3068
488 Biểu tượng logo của Endless Board Game Endless Board Game
08/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
ENG *
0,0000528742 USD
1,2917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
0 USD
-11.87% -13%
7412
489 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
413.046 USD
10.090.725.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
-11.85% 188%
7153
490 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0156825108 USD
383 đ
55.787.958 USD
3.557.335.831 (34%)
Tổng: 10.332.612.279
1.988.149 USD
-11.84% -12%
453
491 Biểu tượng logo của StealthPad StealthPad
09/2023 / Ethereum Blockchain
STEALTH *
0,0000395515 USD
0,9662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.359 USD
-11.84% -15%
5369
492 Biểu tượng logo của VitaDAO VitaDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
VITA *
3,46 USD
84.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.298.880
1.368.614 USD
-11.75% 20%
2383
493 Biểu tượng logo của Nerd Bot Nerd Bot
12/2023 / Ethereum Blockchain
NERD *
0,12 USD
3.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
407.251 USD
-11.71% -29%
2640
494 Biểu tượng logo của DumbMoney DumbMoney
11/2023 / Ethereum Blockchain
GME *
0,0002628547 USD
6,4215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.820 USD
-11.71% 111%
5052
495 Biểu tượng logo của Poochain Poochain
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOP *
0,0000908466 USD
2,2194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.544 USD
-11.68% -4%
5319
496 Biểu tượng logo của BlocX BlocX
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLX *
0,0012272074 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.163 USD
-11.68% -9%
4679
497 Biểu tượng logo của Dash Diamond Dash Diamond
12/2021
DASHD
0,0021492315 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.844.093
623 USD
-11.67% -4%
5701
498 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0038569752 USD
94 đ
3.066.084 USD
794.945.184 (95%)
Tổng: 840.000.000
1.001 USD
-11.64% 4%
1200
499 Biểu tượng logo của XGPT XGPT
11/2023 / Ethereum Blockchain
XGPT *
1,90 USD
46.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26.530 USD
-11.64% 63%
4014
500 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0092465999 USD
226 đ
722.346 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
49.302 USD
-11.58% 246%
1560
501 Biểu tượng logo của Aviator Aviator
07/2023 / Ethereum Blockchain
AVI *
0,0000693065 USD
1,6932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.299.999.998
6.459 USD
-11.57% 11%
4716
502 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,0039015311 USD
95 đ
1.593.853 USD
408.519.875 (63%)
Tổng: 647.367.590
447.238 USD
-11.56% 7%
1370
503 Biểu tượng logo của Kasta Kasta
12/2021 / Polygon Blockchain
KASTA *
0,0190309583 USD
465 đ
6.696.334 USD
351.865.327 (23%)
Tổng: 1.499.457.592
550.833 USD
-11.55% 37%
1002
504 Biểu tượng logo của Gays Inu Gays Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LGBTQ *
0,0000010784 USD
0,0263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.825 USD
-11.52% -17%
4512
505 Biểu tượng logo của The Three Kingdoms The Three Kingdoms
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TTK *
0,0003229273 USD
7,8891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.777 USD
-11.51% -1%
4058
506 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
0,42 USD
10.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
135 USD
-11.47% -41%
6254
507 Biểu tượng logo của KubeCoin KubeCoin
10/2021 / Cardano Blockchain
KUBE *
0,0107470515 USD
263 đ
2.040.673 USD
189.882.166 (40%)
Tổng: 480.000.000
258.935 USD
-11.47% 15%
1307
508 Biểu tượng logo của DollarSqueeze DollarSqueeze
05/2023 / Ethereum Blockchain
DSQ *
0,0048436022 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.644.700
7.098 USD
-11.44% -49%
4682
509 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
0,11 USD
2.601 đ
18.867.204 USD
177.227.897 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
673.869 USD
-11.43% -33%
733
510 Biểu tượng logo của Jim Jim
05/2023 / Ethereum Blockchain
JIM *
0,000015655 USD
0,3825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
55.037 USD
-11.41% -11%
3532
511 Biểu tượng logo của UNKJD UNKJD
12/2021 / Solana Blockchain
MBS *
0,0408127419 USD
997 đ
7.453.445 USD
182.625.435 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
229.118 USD
-11.40% -15%
977
512 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,0001642462 USD
4,0125 đ
32.849 USD
199.999.999 (100%)
Tổng: 200.000.000
11 USD
-11.38% -28%
2072
513 Biểu tượng logo của Future AI Future AI
01/2023 / Ethereum Blockchain
FUTURE-AI *
0,002169284 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
839 USD
-11.28% -7%
5585
514 Biểu tượng logo của DZD DZD
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DZD *
2,08 USD
50.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.475
373 USD
-11.26% -13%
5870
515 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHB *
0,0011203468 USD
27 đ
4.854.141 USD
4.332.712.686 (54%)
Tổng: 8.000.000.000
51.355 USD
-11.24% -15%
1086
516 Biểu tượng logo của VMPX VMPX
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
VMPX *
0,0377182166 USD
921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.624.000
1.805.040 USD
-11.23% 2%
2277
517 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,0059819096 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.773 USD
-11.21% -46%
4932
518 Biểu tượng logo của Kitty Solana Kitty Solana
11/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
231 USD
-11.20% 37%
6053
519 Biểu tượng logo của LEMON LEMON
03/2022 / Klaytn Blockchain
LEMN *
0,003160114 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
140.400 USD
-11.20% -1%
3036
520 Biểu tượng logo của DBXen DBXen
04/2023 / Ethereum Blockchain
DXN *
0,89 USD
21.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.010.000
13.511 USD
-11.19% -7%
4412
521 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,0315212462 USD
770 đ
265.669 USD
8.428.244 (14%)
Tổng: 60.000.000
191.963 USD
-11.14% 26%
1764
522 Biểu tượng logo của Miner Arena Miner Arena
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINAR *
0,15 USD
3.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
265.764 USD
-11.12% -17%
2783
523 Biểu tượng logo của ROB ROB
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROB *
0,0000000101 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
404 USD
-11.11% 5%
5840
524 Biểu tượng logo của Scratch Scratch
10/2022 / Cronos Blockchain
SCRATCH *
0,0091614197 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
3 USD
-11.05% -34%
7209
525 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKI *
0,0271233919 USD
663 đ
218.540 USD
8.057.237 (8%)
Tổng: 100.000.000
256.499 USD
-11.04% 487%
1797
526 Biểu tượng logo của Blue Protocol Blue Protocol
10/2017 / Ethereum Blockchain
BLUE *
0,0057348466 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
5 USD
-11.00% -2%
7126
527 Biểu tượng logo của MixToEarn MixToEarn
07/2023 / Ethereum Blockchain
MTE *
0,0029072227 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.171 USD
-11.00% 2%
3401
528 Biểu tượng logo của SORA Synthetics SORA Synthetics
01/2023 / Sora Blockchain
XST *
0,0000005773 USD
0,0141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337
2.930 USD
-10.99% -8%
5038
529 Biểu tượng logo của LynKey LynKey
04/2022 / Ethereum Blockchain
LYNK *
0,0025633898 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
89.754 USD
-10.95% 55%
3265
530 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,0004647367 USD
11,3535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
43.923 USD
-10.94% 35%
3654
531 Biểu tượng logo của Solcial Solcial
01/2022 / Solana Blockchain
SLCL *
0,0040165339 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.406 USD
-10.94% -12%
5353
532 Biểu tượng logo của WEB4 AI WEB4 AI
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB4 *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
884 USD
-10.92% 38%
5558
533 Biểu tượng logo của SILVER SILVER
10/2023 / Ethereum Blockchain
SILVER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
2.501 USD
-10.92% 15%
5103
534 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,002146242 USD
52 đ
1.983.725 USD
924.278.318 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
110.225 USD
-10.90% -18%
1317
535 Biểu tượng logo của Pepe Potato Pepe Potato
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MRPEPE *
0,0000000079 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555.555.555
172 USD
-10.90% -69%
6167
536 Biểu tượng logo của Flooring Lab Credit Flooring Lab Credit
10/2023 / Ethereum Blockchain
FLC *
0,0090683261 USD
222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.999.998
10.251.380 USD
-10.90% 13%
2234
537 Biểu tượng logo của Shockwaves Shockwaves
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEUROS *
0,0356480619 USD
871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
45.046 USD
-10.88% -9%
3639
538 Biểu tượng logo của ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger
01/2019
ADM
0,0131019922 USD
320 đ
1.198.658 USD
91.486.700 (46%)
Tổng: 200.000.000
242.546 USD
-10.86% 27%
1442
539 Biểu tượng logo của Choice Coin Choice Coin
02/2022 / Ethereum Blockchain
CHOICE *
0,0000920538 USD
2,2489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-10.86% 3%
8256
540 Biểu tượng logo của Nahmii Nahmii
11/2019 / Ethereum Blockchain
NII *
0,00026777 USD
6,5416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000.000
19.026 USD
-10.84% 12%
4247
541 Biểu tượng logo của Aussie Digital Aussie Digital
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AUD *
0,0086270858 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
6.126 USD
-10.81% -5%
4737
542 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZCB *
0,18 USD
4.504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
13.402 USD
-10.79% 12%
4421
543 Biểu tượng logo của Ekta Ekta
08/2021 / Ethereum Blockchain
EKTA *
0,0014429404 USD
35 đ
50.171 USD
34.769.778 (8%)
Tổng: 420.000.000
20.232 USD
-10.77% 4%
2032
544 Biểu tượng logo của ScarQuest ScarQuest
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCAR *
0,0031003707 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.950.000.000
6.196 USD
-10.75% -5%
4730
545 Biểu tượng logo của Hermes Protocol Hermes Protocol
08/2022 / Metis Andromeda Blockchain
HERMES *
0,030720892 USD
751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
84.152 USD
-10.73% 37%
3298
546 Biểu tượng logo của MeGods MeGods
09/2023 / Ethereum Blockchain
MEGODS *
0,0000000631 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
342.139 USD
-10.73% 25%
2690
547 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.604 USD
-10.72% 41%
4777
548 Biểu tượng logo của Chaintools Chaintools
08/2023 / Ethereum Blockchain
CTLS *
0,0598353898 USD
1.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16.328 USD
-10.71% -27%
4342
549 Biểu tượng logo của Outter Finance Outter Finance
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OUT *
0,0038790812 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.174.187
37.851 USD
-10.68% -27%
3724
550 Biểu tượng logo của MoonStar MoonStar
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOONSTAR *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
70 USD
-10.66% -11%
6489
551 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
0,34 USD
8.240 đ
4.581.586 USD
13.583.071 (100%)
Tổng: 13.607.529
86.159 USD
-10.64% -15%
1103
552 Biểu tượng logo của Wateenswap Wateenswap
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WTN *
0,000154217 USD
3,7675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
17 USD
-10.64% -17%
6881
553 Biểu tượng logo của Zamio Zamio
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZAM *
0,0022830751 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
109.842 USD
-10.63% 1%
3161
554 Biểu tượng logo của Baby Luffy Baby Luffy
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLF *
0,0210170116 USD
513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.403 USD
-10.62% -19%
5354
555 Biểu tượng logo của SafeBull SafeBull
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEBULL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
120 USD
-10.60% -2%
6300
556 Biểu tượng logo của X Doge X Doge
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
X *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
26 USD
-10.60% -14%
6787
557 Biểu tượng logo của Mad Bears Club Mad Bears Club
05/2023 / Solana Blockchain
MBC *
0,80 USD
19.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
633 USD
-10.58% -36%
5696
558 Biểu tượng logo của Pastel Pastel
03/2021
PSL
0,0002504119 USD
6,1176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
730.113 USD
-10.54% -2%
2492
559 Biểu tượng logo của PEPERA PEPERA
05/2023 / zkSync Era Blockchain
PEPERA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.408 USD
-10.52% -24%
5120
560 Biểu tượng logo của battle esports coin battle esports coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BES *
0,0001700359 USD
4,1540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.999.999.998
77.827 USD
-10.51% 110%
3341
561 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
ANI *
0,0003137478 USD
7,6649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
3.137 USD
-10.46% -9%
5007
562 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0007409832 USD
18,1022 đ
12.743.185 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
1.619.624 USD
-10.42% 77%
833
563 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,13 USD
3.123 đ
135.185.666 USD
1.057.348.746
16.976.981 USD
-10.40% 37%
274
564 Biểu tượng logo của Trans Pepe Trans Pepe
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRANS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
58.168 USD
-10.40% 32%
3502
565 Biểu tượng logo của KINGU KINGU
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KINGU *
0,37 USD
9.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
44.186 USD
-10.40% 2%
3650
566 Biểu tượng logo của Where Did The ETH Go? (Pulsechain) Where Did The ETH Go? (Pulsechain)
09/2023 / PulseChain
WHETH *
0,26 USD
6.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.333 USD
-10.37% -22%
5379
567 Biểu tượng logo của Psyop Psyop
05/2023 / Ethereum Blockchain
PSYOP *
0,000242352 USD
5,9207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000.000
110.020 USD
-10.35% 6%
3160
568 Biểu tượng logo của Swinca Swinca
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWI *
0,000019723 USD
0,4818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
-10.34% -8%
7399
569 Biểu tượng logo của Pepe Coin Pepe Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.283 USD
-10.33% 14%
5144
570 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
01/2022 / Solana Blockchain
SHDW *
0,68 USD
16.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.146.653 USD
-10.33% 6%
2414
571 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0378153366 USD
924 đ
832.539 USD
22.015.899 (10%)
Tổng: 229.926.862
8.098 USD
-10.29% 55%
1525
572 Biểu tượng logo của BarbieCrashBandicootRFK777Inu BarbieCrashBandicootRFK777Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
SOLANA 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000.000.000
1.887 USD
-10.28% 1%
5229
573 Biểu tượng logo của Ratscoin Ratscoin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RATS *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34.482 USD
-10.26% -24%
3791
574 Biểu tượng logo của El Dorado Exchange (Base) El Dorado Exchange (Base)
08/2023 / Base Blockchain
EDE *
0,0438469118 USD
1.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.030.000
803 USD
-10.25% -47%
5604
575 Biểu tượng logo của Daytona Finance Daytona Finance
06/2023 / PulseChain
TONI *
0,0033489368 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.805.321
7.867 USD
-10.24% 14%
4650
576 Biểu tượng logo của Kineko Kineko
10/2022 / Solana Blockchain
KNK *
0,57 USD
13.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
45.160 USD
-10.22% 183%
3635
577 Biểu tượng logo của Payment Swap Utility Board Payment Swap Utility Board
09/2023 / Klaytn Blockchain
PSUB *
0,0448235 USD
1.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
562.096 USD
-10.21% -43%
2553
578 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
1,32 USD
32.370 đ
5.270.874 USD
3.978.047 (40%)
Tổng: 10.000.000
262.400 USD
-10.20% 55%
1064
579 Biểu tượng logo của X AI X AI
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
X *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.350 USD
-10.19% -8%
5131
580 Biểu tượng logo của Lumerin Lumerin
03/2022 / Ethereum Blockchain
LMR *
0,0414669919 USD
1.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
487.899 USD
-10.17% 2%
2584
581 Biểu tượng logo của PAM PAM
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PAM *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
270 USD
-10.14% -7%
5988
582 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0008461519 USD
20,6715 đ
836.352 USD
988.418.168 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
41.709 USD
-10.13% -9%
1523
583 Biểu tượng logo của ParallelChain ParallelChain
11/2022
XPLL
0,17 USD
4.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.277.868
315.446 USD
-10.11% 27%
2717
584 Biểu tượng logo của God Of Wealth God Of Wealth
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOW39 *
0,0000024691 USD
0,0603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.000.000.000
1.695 USD
-10.11% -20%
5274
585 Biểu tượng logo của Jesus Coin Jesus Coin
04/2023 / Ethereum Blockchain
JESUS *
0,0000002975 USD
0,0073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
2.008.517 USD
-10.10% 27%
2323
586 Biểu tượng logo của EthereumMax EthereumMax
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMAX *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000
4.334 USD
-10.06% -19%
4871
587 Biểu tượng logo của Starship AI Starship AI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPAI *
0,0197770741 USD
483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.906 USD
-10.05% -18%
4912
588 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
11,12 USD
271.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
421.402 USD
-10.03% -30%
2622
589 Biểu tượng logo của Trustpad (New) Trustpad (New)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,0255371621 USD
624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.835 USD
-10.03% -44%
3534
590 Biểu tượng logo của Aarma Aarma
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARMA *
0,0082679811 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.202.141
1.161 USD
-10.02% -59%
5443
591 Biểu tượng logo của MOMO v2 MOMO v2
08/2023 / Ethereum Blockchain
MOMO V2 *
0,000000027 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
357 USD
-10.01% -1%
5886
592 Biểu tượng logo của MXGP Fan Token MXGP Fan Token
11/2022 / Bitcichain
MXGP *
0,0043951488 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
10.860 USD
-9.99% 12%
4511
593 Biểu tượng logo của AI Meta Club AI Meta Club
06/2023 / Arbitrum Blockchain
AMC *
0,18 USD
4.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
316.423 USD
-9.99% 39%
2713
594 Biểu tượng logo của Bone Bone
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BONE *
0,0027004106 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.020 USD
-9.98% -7%
4750
595 Biểu tượng logo của LavaSwap LavaSwap
02/2021 / HECO Blockchain
LAVA *
0,0741410722 USD
1.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
735.194 USD
-9.97% 34%
2490
596 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOONION *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
-9.96% -100%
8472
597 Biểu tượng logo của Space Corsair Key Space Corsair Key
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCK *
0,003587688 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.002.500
173 USD
-9.95% -11%
6163
598 Biểu tượng logo của Monopoly Millionaire Control Monopoly Millionaire Control
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMC *
0,0275558565 USD
673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.571 USD
-9.93% -5%
4519
599 Biểu tượng logo của Goerli ETH Goerli ETH
02/2023 / Ethereum Blockchain
GETH *
0,0452762883 USD
1.106 đ
0 USD
N/A
3.923 USD
-9.91% 17%
4910
600 Biểu tượng logo của Altbase Altbase
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALTB *
0,0000680303 USD
1,6620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 935.000.000
18.031 USD
-9.88% 1%
4283
601 Biểu tượng logo của Presearch Presearch
12/2017 / Ethereum Blockchain
PRE *
0,0302336677 USD
739 đ
11.990.021 USD
396.578.435 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
94.350 USD
-9.87% 7%
850
602 Biểu tượng logo của Sorcery Sorcery
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOR *
0,0023003759 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
593 USD
-9.84% -9%
5720
603 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0001016458 USD
2,4832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
30.323 USD
-9.83% -70%
3897
604 Biểu tượng logo của Solarbeam Solarbeam
10/2021 / Moonriver Blockchain
SOLAR *
0,0709481 USD
1.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.000.000
73.867 USD
-9.82% -30%
3367
605 Biểu tượng logo của SPECTRE AI SPECTRE AI
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPECTRE *
0,085492919 USD
2.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
49.258 USD
-9.81% -25%
3595
606 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
EMPIRE *
0,0014181863 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.767 USD
-9.80% -2%
3669
607 Biểu tượng logo của PulseMoonR PulseMoonR
05/2023 / PulseChain
MOONR *
0,0002738282 USD
6,6896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 437.178.144
1.561 USD
-9.79% -42%
5316
608 Biểu tượng logo của 9GAG 9GAG
06/2023 / Ethereum Blockchain
9GAG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
1.440 USD
-9.77% -34%
5345
609 Biểu tượng logo của Neuralink Neuralink
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NLINK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
5.993 USD
-9.77% -49%
4753
610 Biểu tượng logo của Alion Tech Food Alion Tech Food
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$ATF *
0,0294185169 USD
719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
401 USD
-9.75% -20%
5844
611 Biểu tượng logo của RCD Espanyol Fan Token RCD Espanyol Fan Token
06/2022 / Bitcichain
ENFT *
0,0027683948 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.294 USD
-9.72% -17%
5391
612 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0089519208 USD
219 đ
129.517 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
28.565 USD
-9.71% -55%
1905
613 Biểu tượng logo của Leve Invest Leve Invest
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LEVE *
0,0018709539 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.313 USD
-9.71% -21%
5385
614 Biểu tượng logo của Internet of Energy Network Internet of Energy Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
IOEN *
0,0032997921 USD
81 đ
1.046.204 USD
317.051.435 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
38.441 USD
-9.69% -10%
1463
615 Biểu tượng logo của RYI Unity RYI Unity
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RYIU *
0,0333980567 USD
816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
4.226 USD
-9.68% 22%
4880
616 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XAI *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.816 USD
-9.63% -16%
5053
617 Biểu tượng logo của StarLaunch StarLaunch
11/2021 / Solana Blockchain
STARS *
0,24 USD
5.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
118.957 USD
-9.61% 40%
3118
618 Biểu tượng logo của Swapr Swapr
10/2021 / Ethereum Blockchain
SWPR *
0,0129663414 USD
317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
211 USD
-9.61% -7%
6088
619 Biểu tượng logo của Layerium Layerium
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LYUM *
0,0141270977 USD
345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
90.170 USD
-9.61% 29%
3263
620 Biểu tượng logo của KISSAN KISSAN
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KSN *
0,15 USD
3.641 đ
994.346 USD
6.671.863 (11%)
Tổng: 63.000.000
1.311.597 USD
-9.60% -3%
1480
621 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,000987265 USD
24,1189 đ
1.528.607 USD
1.548.325.473 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
98.498 USD
-9.59% -47%
1382
622 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
2,55 USD
62.225 đ
6.657.726 USD
2.613.892
823 USD
-9.58% -7%
1007
623 Biểu tượng logo của Trace Network Labs Trace Network Labs
01/2022 / Ethereum Blockchain
TRACE *
0,0090653323 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
164.959 USD
-9.57% 27%
2967
624 Biểu tượng logo của Harbinger Harbinger
07/2023 / Ethereum Blockchain
CHAOS *
2.608 USD
63.702.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888
484 USD
-9.56% 18%
5785
625 Biểu tượng logo của Hamachi Finance Hamachi Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
HAMI *
0,0000220888 USD
0,5396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
5.803 USD
-9.54% 51%
4765
626 Biểu tượng logo của Zenith Wallet Zenith Wallet
09/2023 / Ethereum Blockchain
ZW *
0,0021183968 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.424 USD
-9.54% -4%
4861
627 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
08/2020
SFL
0,0028472773 USD
70 đ
0 USD
N/A
77.579 USD
-9.54% -20%
3343
628 Biểu tượng logo của SHIKOKU SHIKOKU
12/2022 / Ethereum Blockchain
SHIK *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.295 USD
-9.52% 44%
4457
629 Biểu tượng logo của LunaGens LunaGens
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNG *
0,0002139579 USD
5,2270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
885 USD
-9.51% -3%
5556
630 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
11,79 USD
287.928 đ
0 USD
N/A
171.109 USD
-9.49% 4%
2951
631 Biểu tượng logo của KRYZA Network KRYZA Network
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KRN *
0,000124493 USD
3,0414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
131 USD
-9.49% 1%
6266
632 Biểu tượng logo của SpaceChain SpaceChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
SPC *
0,012863912 USD
314 đ
3.951.572 USD
307.182.730 (79%)
Tổng: 391.259.213
15.849 USD
-9.46% 9%
1137
633 Biểu tượng logo của Pulsechain Pulsechain
05/2023
PLS
0,0000566999 USD
1,3852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 135.085.881.560.694
5.888 USD
-9.45% 2%
4760
634 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
1,61 USD
39.341 đ
46.918.575 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
3.282.588 USD
-9.44% 11%
500
635 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0155154254 USD
379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
387.749 USD
-9.39% -7%
2653
636 Biểu tượng logo của Terra Classic USD (Wormhole) Terra Classic USD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
USTC *
0,0524004541 USD
1.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
2.129.843 USD
-9.39% 155%
2313
637 Biểu tượng logo của Chad Index Chad Index
09/2023 / Ethereum Blockchain
CHAD *
0,0006289936 USD
15,3663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.012 USD
-9.39% 5%
4645
638 Biểu tượng logo của Neuroni AI Neuroni AI
01/2023 / Ethereum Blockchain
NEURONI *
0,26 USD
6.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.499.000
12.085 USD
-9.36% -2%
4467
639 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,0705073805 USD
1.722 đ
31.942.778 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.430.379 USD
-9.35% 38%
600
640 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0521735408 USD
1.275 đ
468.264.465 USD
8.975.132.938 (92%)
Tổng: 9.782.817.453
148.512.960 USD
-9.34% 24%
102
641 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
1MCT *
0,0001075141 USD
2,6266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.810 USD
-9.34% -6%
5056
642 Biểu tượng logo của Froggy Froggy
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FROGGY *
0,000001083 USD
0,0265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
32.188 USD
-9.33% -1%
3853
643 Biểu tượng logo của OXBT(Ordinals) OXBT(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0245202262 USD
599 đ
4.904.045 USD
200.000.000
88.943 USD
-9.33% 18%
1009
644 Biểu tượng logo của Alium Finance Alium Finance
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALM *
0,0029648927 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
13.506 USD
-9.32% 6%
4413
645 Biểu tượng logo của Arora Arora
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AROR *
0,000339161 USD
8,2857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
151 USD
-9.32% -25%
6214
646 Biểu tượng logo của Shezmu Shezmu
09/2023 / Ethereum Blockchain
SHEZMU *
6,06 USD
148.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412.984
10.722 USD
-9.31% 13%
4514
647 Biểu tượng logo của ZELIX ZELIX
11/2021 / Ethereum Blockchain
ZELIX *
0,0006402974 USD
15,6425 đ
150.358 USD
234.825.543 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
34.188 USD
-9.31% 4%
1871
648 Biểu tượng logo của CakeSwap CakeSwap
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKESWAP *
0,0000364783 USD
0,8912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-9.29% -4%
8193
649 Biểu tượng logo của Forestry Forestry
03/2023 / Core Blockchain
FRY *
0,0000001663 USD
0,0041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
316 USD
-9.29% -13%
5938
650 Biểu tượng logo của 0x0.com 0x0.com
11/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,011900351 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.351 USD
-9.24% -96%
4869
651 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0083816988 USD
205 đ
752.250 USD
89.749.081 (92%)
Tổng: 98.000.000
306 USD
-9.22% 17%
1548
652 Biểu tượng logo của Sable Finance Sable Finance
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SABLE *
0,0119643659 USD
292 đ
61.957 USD
5.178.493 (5%)
Tổng: 100.000.000
7.092 USD
-9.20% 21%
2006
653 Biểu tượng logo của MASQ MASQ
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASQ *
0,64 USD
15.525 đ
21.847.895 USD
34.379.475 (92%)
Tổng: 37.500.000
320.688 USD
-9.16% 16%
690
654 Biểu tượng logo của Wrapped SOL Wrapped SOL
07/2022 / Algorand Blockchain
XSOL *
2,87 USD
70.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-9.15% 14%
8401
655 Biểu tượng logo của Level Finance Level Finance
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LVL *
0,37 USD
9.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
189.835 USD
-9.15% -7%
2911
656 Biểu tượng logo của DinoLFG DinoLFG
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINO *
0,030523239 USD
746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
225.058 USD
-9.14% 10%
2840
657 Biểu tượng logo của Centurion Invest Centurion Invest
12/2022 / Ethereum Blockchain
CIX *
0,0037283336 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000
55.566 USD
-9.12% -10%
3526
658 Biểu tượng logo của Pin Token Pin Token
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIN *
12,47 USD
304.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
47.317 USD
-9.09% -11%
3617
659 Biểu tượng logo của OPX Finance OPX Finance
11/2022 / Optimism Blockchain
OPX *
0,40 USD
9.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 833.333
1.217 USD
-9.08% -3%
5418
660 Biểu tượng logo của Nine Chronicles Nine Chronicles
08/2021 / Ethereum Blockchain
WNCG *
0,0903068583 USD
2.206 đ
27.880.721 USD
308.733.151 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
2.326.207 USD
-9.08% 9%
632
661 Biểu tượng logo của Minati Coin Minati Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNTC *
1,32 USD
32.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.150.000
361.375 USD
-9.08% 62%
2674
662 Biểu tượng logo của MetaUFO MetaUFO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAUFO *
0,0000778098 USD
1,9009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
51 USD
-9.07% 12%
6588
663 Biểu tượng logo của Zigcoin Zigcoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,0259844507 USD
635 đ
10.953.335 USD
421.534.212 (21%)
Tổng: 2.000.000.000
9.470.877 USD
-9.07% -17%
876
664 Biểu tượng logo của TRONPAD TRONPAD
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRONPAD *
0,0023645827 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
<