1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3794 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3348) - Ethereum (3833) - TRON (91) - Wanchain (5) - Cronos (46) - Solana (295) - Polygon (290) - XDC Network (8) - Avalanche (145) - Fantom (99) - Klaytn (72) - XRP (22) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (7) - Terra Classic (8) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (19) - Bitgert (6) - Cardano (45) - Arbitrum (212) - Cosmos (20) - Waves (8) - Secret (1) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (6) - Stellar (9) - OKT Chain (5) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Boba Network (2) - KuCoin Token (5) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (11) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (10) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (10) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - Optimism (13) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (8) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Aptos (16) - Fusion (1) - MultiversX (21) - Astar (1) - Velas (1) - CANTO (6) - Stacks (2) - SORA (3) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (33) - Hedera (7) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (3) - Dogecoin (7) - Conflux (6) - zkSync (24) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - Core (19) - SX Network (1) - Energi (1) - Radix (1) - Klever (1) - Sui (12) - Kava (4) - WEMIX (2) - NULS (1) - Ordinals (2) - Pulsechain (13) - Bitcoin (4) -

28/05/2023 13:53

Bảng xếp hạng 3794 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shibtoro Shibtoro
02/2022 / Ethereum Blockchain
SHIBTORO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
39.148 USD
-100.00% -100%
4234
2 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
0,18 USD
4.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
123 USD
-99.94% -100%
7108
3 Biểu tượng logo của Xoloitzcuintli Xoloitzcuintli
12/2022 / Ethereum Blockchain
XOLO *
0,0000010004 USD
0,0237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000
65.438 USD
-99.08% -99%
3868
4 Biểu tượng logo của OrjinVR OrjinVR
05/2023 / BNB Blockchain
ORJVR *
0,0000538421 USD
1,2739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
929 USD
-98.17% -100%
6216
5 Biểu tượng logo của RecoveryDAO RecoveryDAO
03/2023 / BNB Blockchain
REC *
0,0027022544 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
607.479 USD
-97.65% -98%
2926
6 Biểu tượng logo của BedlingtonTerrierToken BedlingtonTerrierToken
04/2023 / Ethereum Blockchain
BETT *
0,0080028203 USD
189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
679.239 USD
-90.00% -20%
2899
7 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Blockchain
vUSDT *
0,0027672441 USD
65 đ
4.112.549 USD
1.486.153.169
42.733.919 USD
-87.59% -88%
1020
8 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0000185095 USD
0,4379 đ
2.951 USD
159.429.300 (29%)
Tổng: 545.399.000
12 USD
-87.06% -87%
2599
9 Biểu tượng logo của Polinate Polinate
08/2021 / Ethereum Blockchain
POLI *
0,0001028429 USD
2,4333 đ
15.868 USD
154.294.330 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
35.837 USD
-86.17% -86%
2463
10 Biểu tượng logo của Cryptogodz Cryptogodz
11/2021 / BNB Blockchain
GODZ *
0,0000610215 USD
1,4438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.000.000
24 USD
-79.53% -21%
7695
11 Biểu tượng logo của BitTube BitTube
03/2018
TUBE
0,0002717843 USD
6,4304 đ
101.738 USD
374.333.425 (62%)
Tổng: 600.000.000
85 USD
-78.31% -78%
2158
12 Biểu tượng logo của ZK Cross Chain Bridge ZK Cross Chain Bridge
02/2023 / BNB Blockchain
ZKB *
0,0000004486 USD
0,0106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.208 USD
-78.08% -72%
6102
13 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche Blockchain
AVXT *
0,0001389498 USD
3,2876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
-77.56% -78%
7993
14 Biểu tượng logo của Fren Nation Fren Nation
05/2023 / Ethereum Blockchain
FREN *
0,0002735804 USD
6,4729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.010.234 USD
-76.78% -92%
2818
15 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,0277642757 USD
657 đ
54.587 USD
1.966.078 (98%)
Tổng: 2.000.000
2 USD
-76.40% -13%
2282
16 Biểu tượng logo của Forever Burn Forever Burn
11/2022 / BNB Blockchain
FBURN *
0,0094445085 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.698 USD
-73.17% -87%
5956
17 Biểu tượng logo của Ribbit Token Ribbit Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
RIBBIT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
5.857 USD
-71.83% -93%
5350
18 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0038965107 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-71.68% -30%
8600
19 Biểu tượng logo của Neatio Neatio
05/2023 / BNB Blockchain
NEAT *
0,0037794255 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
818 USD
-70.46% -83%
6270
20 Biểu tượng logo của CTBNETWORK CTBNETWORK
05/2023 / BNB Blockchain
CTB/WBNB *
0,0027433787 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15
1.242 USD
-69.67% 652%
6090
21 Biểu tượng logo của PEPEDEFIAI PEPEDEFIAI
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEDEFIAI *
0,0000002064 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
25.059 USD
-69.49% -69%
4479
22 Biểu tượng logo của Ultron Vault Ultron Vault
04/2023 / BNB Blockchain
ULTRON *
0,0393455649 USD
931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
29.407 USD
-69.27% -71%
4405
23 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,0030010576 USD
71 đ
22.722 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
1 USD
-68.49% 111%
2427
24 Biểu tượng logo của BabyPepe BabyPepe
05/2023 / BNB Blockchain
BPEPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.500.000.000.000
40 USD
-65.95% -52%
7611
25 Biểu tượng logo của Hummingbird Egg Hummingbird Egg
09/2021 / BNB Blockchain
HEGG *
0,001176586 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.620.000
989 USD
-65.85% -7%
6192
26 Biểu tượng logo của Family Guy Family Guy
05/2023 / Ethereum Blockchain
GUY *
0,0000001003 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
145.095 USD
-64.86% -93%
3421
27 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
0,097298781 USD
2.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.328.075
1 USD
-64.38% -65%
8221
28 Biểu tượng logo của Bao Finance (old) Bao Finance (old)
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0000333913 USD
0,7900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.270.974.250
241 USD
-64.02% -4%
6822
29 Biểu tượng logo của Peter Pan Peter Pan
05/2023 / Ethereum Blockchain
PAN *
0,0010315175 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 469.000.000
437.517 USD
-63.47% 157%
3026
30 Biểu tượng logo của Zynergy Zynergy
04/2023 / zkSync Blockchain
ZYN *
0,000016831 USD
0,3982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
10 USD
-63.26% -64%
7932
31 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0000610827 USD
1,4452 đ
623.178 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
1.282 USD
-62.92% -15%
1616
32 Biểu tượng logo của Etica Etica
04/2023
ETI
0,0500176367 USD
1.183 đ
0 USD
N/A
6 USD
-62.75% -4%
8017
33 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0000050018 USD
0,1183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
19 USD
-61.54% -82%
7763
34 Biểu tượng logo của Libra Incentix Libra Incentix
04/2023 / BNB Blockchain
LIXX *
0,0016215438 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
447.302 USD
-59.92% -68%
3016
35 Biểu tượng logo của OxDead OxDead
05/2023 / Ethereum Blockchain
OXD *
0,0021725117 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
122.277 USD
-57.72% 58%
3502
36 Biểu tượng logo của BORRAT BORRAT
05/2023 / Ethereum Blockchain
BORRAT *
0,0000001525 USD
0,0036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.696.696
658 USD
-57.49% 63%
6455
37 Biểu tượng logo của Ccore Ccore
12/2017 / Ethereum Blockchain
CCO *
0,0034427702 USD
81 đ
5.853 USD
1.699.999 (17%)
Tổng: 10.000.000
66 USD
-56.47% -66%
2569
38 Biểu tượng logo của SmartLOX SmartLOX
11/2021 / XRP Blockchain
SMARTLOX *
0,0000717356 USD
1,6973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
-55.35% -5%
7543
39 Biểu tượng logo của Crest Protocol Crest Protocol
03/2023 / Core Blockchain
CPT *
0,0000601514 USD
1,4232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
6.153 USD
-54.52% -99%
5329
40 Biểu tượng logo của SOL Flowers SOL Flowers
01/2023 / Solana Blockchain
FLWR *
0,0004866855 USD
11,5150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
565 USD
-54.22% 61%
6454
41 Biểu tượng logo của MongBNB MongBNB
05/2023 / BNB Blockchain
MONGBNB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
275.489 USD
-54.20% -84%
3159
42 Biểu tượng logo của Levolution Levolution
07/2019 / Ethereum Blockchain
LEVL *
0,0124205427 USD
294 đ
1.610.682 USD
129.678.864 (42%)
Tổng: 311.000.000
634 USD
-54.16% 8%
1297
43 Biểu tượng logo của RektPepe RektPepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
REKTPEPE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 131.313.131.313.131
106 USD
-52.93% -77%
7175
44 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,0873300991 USD
2.066 đ
149.334 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
121 USD
-52.04% -72%
2068
45 Biểu tượng logo của CryptoBlast CryptoBlast
11/2021 / BNB Blockchain
CBT *
0,0000005048 USD
0,0119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-50.58% -50%
9041
46 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0000200071 USD
0,4734 đ
8.813 USD
440.516.789 (65%)
Tổng: 681.277.830
0 USD
-50.00% -33%
2531
47 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,0000001 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
85 USD
-50.00% -0%
7254
48 Biểu tượng logo của Bitratoken Bitratoken
11/2022 / BNB Blockchain
BITRA *
0,0000140049 USD
0,3314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
71 USD
-49.99% -50%
7314
49 Biểu tượng logo của Bob AI Bob AI
05/2023 / BNB Blockchain
BOBAI *
0,0000000982 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
145.161 USD
-49.79% -50%
3420
50 Biểu tượng logo của PRiVCY PRiVCY
07/2018
PRIV
0,0002693053 USD
6,3718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
-49.70% -0%
8352
51 Biểu tượng logo của USDH USDH
04/2022
USDH
1,00 USD
23.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.496.273
2.974.958 USD
-49.54% 0%
2715
52 Biểu tượng logo của MUNT MUNT
04/2014
MUNT
0,0002717843 USD
6,4304 đ
153.187 USD
563.635.131 (81%)
Tổng: 700.000.000
113 USD
-49.25% -49%
2058
53 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0000230081 USD
0,5444 đ
34.512 USD
1.500.000.000
138 USD
-48.89% -45%
2367
54 Biểu tượng logo của Brise Paradise Brise Paradise
04/2022 / Bitgert Blockchain
PRDS *
0,000159777 USD
3,7803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12 USD
-48.64% -12%
7883
55 Biểu tượng logo của Numitor Numitor
05/2022 / BNB Blockchain
NUMI *
0,0444719401 USD
1.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
15 USD
-48.42% -13%
7812
56 Biểu tượng logo của The Nomad The Nomad
05/2023 / Ethereum Blockchain
NOMAD *
0,0000011818 USD
0,0280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.535.509 USD
-48.33% -23%
2760
57 Biểu tượng logo của BRAV BRAV
05/2023 / Ethereum Blockchain
BRAV *
0,0645634307 USD
1.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
10.979 USD
-48.28% -17%
4943
58 Biểu tượng logo của Smart Market Coin Smart Market Coin
05/2023 / BNB Blockchain
SMA *
0,0675404445 USD
1.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
14.392 USD
-47.74% 1.233%
4759
59 Biểu tượng logo của NGMI Coin NGMI Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
NGMI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
25.962 USD
-47.71% -92%
4452
60 Biểu tượng logo của Xenlon Mars Xenlon Mars
04/2023 / Ethereum Blockchain
XLON *
0,0000000722 USD
0,0017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 501.000.000.000.000
2.813 USD
-47.63% -48%
5697
61 Biểu tượng logo của Titania Token Titania Token
11/2021 / BNB Blockchain
TITANIA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.513.812.900.017.696
0 USD
-47.27% -26%
9052
62 Biểu tượng logo của UTB.ai UTB.ai
05/2023 / BNB Blockchain
UTBAI *
0,44 USD
10.390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 710.000.000
1 USD
-47.01% 9%
8569
63 Biểu tượng logo của Repepe Repepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
REPEPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.706 USD
-46.75% -91%
5951
64 Biểu tượng logo của MilkAI MilkAI
02/2023 / Ethereum Blockchain
MILKAI *
0,0000387626 USD
0,9171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
-46.71% -6%
8006
65 Biểu tượng logo của Novawchi Novawchi
05/2023 / Ethereum Blockchain
VACHI *
0,0080028203 USD
189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.666.666
209 USD
-46.66% -56%
6877
66 Biểu tượng logo của Pepeburn Pepeburn
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEBURN *
3,39 USD
80.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
229.164 USD
-46.65% -12%
3234
67 Biểu tượng logo của LindaYacc Ceo LindaYacc Ceo
05/2023 / BNB Blockchain
LINDACEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000.000
1.154.753 USD
-46.64% -77%
2800
68 Biểu tượng logo của kekya kekya
05/2023 / Ethereum Blockchain
KEKYA *
0,0000169901 USD
0,4020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
189.006 USD
-46.60% -91%
3303
69 Biểu tượng logo của Arab Hyperloop Arab Hyperloop
05/2023 / BNB Blockchain
AHL *
0,000095386 USD
2,2568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94 USD
-46.59% -77%
7207
70 Biểu tượng logo của Solabrador Solabrador
12/2021 / Solana Blockchain
SOLAB *
0,0000020007 USD
0,0473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
-46.58% -24%
9153
71 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000891749 USD
2,1099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
1.119 USD
-46.20% -19%
6132
72 Biểu tượng logo của colR Coin colR Coin
08/2022 / Ethereum Blockchain
$colR *
0,0064736225 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-45.94% -37%
9615
73 Biểu tượng logo của Kishka Kishka
05/2023 / Pulsechain
KISHKA *
0,0000000285 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000.000
38.044 USD
-45.65% 341%
4255
74 Biểu tượng logo của STAR QUACK STAR QUACK
05/2023 / BNB Blockchain
QUACKS *
0,0000001976 USD
0,0047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.506 USD
-45.46% -96%
4980
75 Biểu tượng logo của BlockGPT BlockGPT
05/2023 / BNB Blockchain
BGPT *
0,0000025346 USD
0,0600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
272 USD
-44.37% 31.360%
6769
76 Biểu tượng logo của PeaceTokenFinance PeaceTokenFinance
12/2021 / BNB Blockchain
PET *
0,0000003901 USD
0,0092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
724 USD
-44.28% -50%
6327
77 Biểu tượng logo của Internet Money Internet Money
02/2023 / Ethereum Blockchain
IM *
0,0000000132 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.846.560.365.627
10.329 USD
-44.18% -55%
4994
78 Biểu tượng logo của Boop Boop
10/2022 / Ethereum Blockchain
BOOP *
0,20 USD
4.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.896.465
37.613 USD
-44.11% -45%
4260
79 Biểu tượng logo của Gleec Coin Gleec Coin
02/2020
GLEEC
0,0249218035 USD
590 đ
519.869 USD
20.859.999 (10%)
Tổng: 210.000.034
592.347 USD
-43.93% -48%
1663
80 Biểu tượng logo của Valhalla Valhalla
05/2023 / Ethereum Blockchain
VAL *
0,0001473304 USD
3,4858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.505 USD
-43.87% -15%
4491
81 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0000244606 USD
0,5787 đ
3.291 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
45 USD
-43.82% 0%
2595
82 Biểu tượng logo của KeK AI Token KeK AI Token
05/2023 / BNB Blockchain
KEKAI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
101.122 USD
-43.49% -77%
3612
83 Biểu tượng logo của Planet Pepe Planet Pepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
PP *
0,0001060466 USD
2,5091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
172.078 USD
-43.37% -61%
3343
84 Biểu tượng logo của TIGGER TIGGER
05/2023 / Ethereum Blockchain
TIGGER *
0,0009565922 USD
22,6330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.837 USD
-43.16% 71%
4897
85 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,0250988451 USD
594 đ
2.888.711 USD
115.093.401 (100%)
Tổng: 115.465.568
1.492 USD
-42.97% -57%
1111
86 Biểu tượng logo của Civitas Civitas
10/2018
CIV
0,0010871372 USD
26 đ
9.475 USD
8.715.357
34 USD
-42.00% -20%
2521
87 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0000357428 USD
0,8457 đ
3.574 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
8 USD
-41.97% -48%
2587
88 Biểu tượng logo của Seek Tiger Seek Tiger
03/2022 / BNB Blockchain
STI *
0,0010413743 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.717 USD
-41.74% -45%
3837
89 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Blockchain
MELO *
0,000000037 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10 USD
-41.11% -41%
7930
90 Biểu tượng logo của bePAY Finance bePAY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
BECOIN *
0,0023012229 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-41.02% -13%
8269
91 Biểu tượng logo của GreenPepperToken GreenPepperToken
05/2023 / BNB Blockchain
GRPTK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.718.280.828.459.045
323 USD
-40.86% 6.832.833%
6699
92 Biểu tượng logo của Etermon Etermon
12/2021 / BNB Blockchain
ETM *
0,000167349 USD
3,9595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-40.48% -3%
9215
93 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,000001485 USD
0,0351 đ
873.350 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
364 USD
-40.47% -43%
1499
94 Biểu tượng logo của HOLD HOLD
05/2023 / Ethereum Blockchain
HOLD *
0,0000578559 USD
1,3689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.931.890 USD
-40.27% -77%
2740
95 Biểu tượng logo của Mini Tiger Mini Tiger
01/2022 / BNB Blockchain
MINITIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
10 USD
-40.19% 39%
7923
96 Biểu tượng logo của The Pump The Pump
05/2023 / Ethereum Blockchain
PUMP *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.651 USD
-40.18% -88%
5283
97 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0021220069 USD
50 đ
4.244.014 USD
2.000.000.005
38.789 USD
-40.05% 141%
1013
98 Biểu tượng logo của BRUH BRUH
05/2023 / Arbitrum Blockchain
BRUH *
0,0000000076 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
495.053 USD
-39.90% -51%
2990
99 Biểu tượng logo của Daily FOMO Daily FOMO
05/2023 / BNB Blockchain
$FOMO *
0,0000522052 USD
1,2352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.966 USD
-39.80% -62%
4451
100 Biểu tượng logo của BABY GRUMPY CAT BABY GRUMPY CAT
05/2023 / BNB Blockchain
BGRUMPY *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.401 USD
-39.16% -74%
6036
101 Biểu tượng logo của Pomerium Utility Token Pomerium Utility Token
11/2022 / BNB Blockchain
PMR *
0,0006336461 USD
14,9921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
145.779 USD
-39.15% -46%
3418
102 Biểu tượng logo của TROLL BNB TROLL BNB
05/2023 / BNB Blockchain
TROLLBNB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.145 USD
-38.99% 54%
4724
103 Biểu tượng logo của Dymmax Dymmax
12/2020 / Ethereum Blockchain
DMX *
0,0036070011 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21 USD
-38.98% -39%
7728
104 Biểu tượng logo của Neo Token Bsc Neo Token Bsc
05/2023 / BNB Blockchain
$NEO *
0,0000002678 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
61 USD
-38.87% -84%
7369
105 Biểu tượng logo của Taco Taco
05/2023 / Solana Blockchain
TACO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.555.555.555.556
48 USD
-38.67% 36%
7460
106 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,0293527049 USD
694 đ
876.878 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
261 USD
-38.61% -32%
1496
107 Biểu tượng logo của Missdoge Missdoge
05/2023 / BNB Blockchain
MISSDOGE *
0,0005157153 USD
12,2018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
2.011 USD
-38.49% -83%
5865
108 Biểu tượng logo của Wagmi coin Wagmi coin "WAGMI"
05/2023 / BNB Blockchain
WAGMI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
43.545 USD
-38.40% -80%
4162
109 Biểu tượng logo của BlueSparrow Token (Old) BlueSparrow Token (Old)
11/2021 / Ethereum Blockchain
BLUESPARROW *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
6 USD
-38.28% -30%
8023
110 Biểu tượng logo của Fief Fief
03/2022 / Ethereum Blockchain
FIEF *
0,10 USD
2.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
419 USD
-38.24% -50%
6585
111 Biểu tượng logo của POTTER POTTER
05/2023 / BNB Blockchain
POTTER *
0,0000394727 USD
0,9339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420
699 USD
-38.21% -31%
6345
112 Biểu tượng logo của DEGEN Index DEGEN Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEGEN *
0,0000020693 USD
0,0490 đ
0 USD
N/A
37 USD
-37.62% -13%
7555
113 Biểu tượng logo của Crypviser Crypviser
03/2022 / Ethereum Blockchain
CVNX *
0,002919809 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-37.33% 52%
9412
114 Biểu tượng logo của greg greg
05/2023 / Ethereum Blockchain
GREG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
120.520 USD
-37.00% -16%
3510
115 Biểu tượng logo của Haddies Bay Club Haddies Bay Club
05/2023 / BNB Blockchain
HBAY *
0,0004110901 USD
9,7264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.111 USD
-36.80% -66%
5225
116 Biểu tượng logo của Cosmic Odyssey Cosmic Odyssey
05/2023 / Ethereum Blockchain
COSMIC *
0,0008285618 USD
19,6038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.786 USD
-36.80% -72%
4486
117 Biểu tượng logo của Minato Minato
05/2022 / Ethereum Blockchain
MNTO *
1,84 USD
43.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.531 USD
-36.29% -43%
4857
118 Biểu tượng logo của DAYSTARTER DAYSTARTER
10/2022 / Ethereum Blockchain
DST *
0,0182864443 USD
433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.181 USD
-36.28% -35%
5327
119 Biểu tượng logo của 2crazyNFT 2crazyNFT
06/2021 / Ethereum Blockchain
2CRZ *
0,0014397802 USD
34 đ
220.964 USD
153.470.569 (31%)
Tổng: 500.000.000
42.766 USD
-35.82% 2%
1949
120 Biểu tượng logo của cybertrashanimal cybertrashanimal
05/2023 / Ethereum Blockchain
CTA *
0,0001924423 USD
4,5532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.357 USD
-35.55% -44%
6222
121 Biểu tượng logo của cubigator cubigator
05/2023 / BNB Blockchain
CUB *
0,0000000173 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.288.288.128
69 USD
-35.48% -65%
7321
122 Biểu tượng logo của BOBO BOBO
05/2023 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000000143 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
115.938 USD
-35.35% -9%
3531
123 Biểu tượng logo của STFX STFX
01/2023 / Ethereum Blockchain
STFX *
0,0098811591 USD
234 đ
1.716.262 USD
173.690.368 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
278.908 USD
-35.24% -56%
1280
124 Biểu tượng logo của Era Name Service Era Name Service
05/2023 / zkSync Blockchain
ERA *
0,0010216856 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
239.348 USD
-35.07% -68%
3213
125 Biểu tượng logo của UMI UMI
05/2021
UMI
0,0035359138 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 586.141.472
472 USD
-34.88% -44%
6539
126 Biểu tượng logo của Big Finance Big Finance
03/2023 / BNB Blockchain
BIGFI *
0,0015005288 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
111.846 USD
-34.78% -70%
3552
127 Biểu tượng logo của PepeNetwork PepeNetwork
05/2023 / BNB Blockchain
PN *
0,0001016829 USD
2,4058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
43.402 USD
-34.16% -61%
4165
128 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,0032614117 USD
77 đ
1.684 USD
516.268 (2%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
-34.11% -34%
2622
129 Biểu tượng logo của BAPE Social Club BAPE Social Club
01/2022 / Solana Blockchain
BAPE *
0,000315288 USD
7,4597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.210.553
5 USD
-34.05% -35%
8057
130 Biểu tượng logo của AICoin AICoin
05/2023 / BNB Blockchain
AI *
0,0000519677 USD
1,2296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
46.644 USD
-33.90% -70%
4118
131 Biểu tượng logo của Only Fun Only Fun
05/2023 / BNB Blockchain
OF *
0,0000253566 USD
0,5999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.676 USD
-33.68% -13%
4524
132 Biểu tượng logo của Normie Normie
05/2023 / Ethereum Blockchain
NORMIE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
100.124 USD
-33.67% -73%
3617
133 Biểu tượng logo của Floki Box Floki Box
05/2023 / BNB Blockchain
FLOKIBOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 245.000.000.000.000.000
3.783 USD
-33.66% -60%
5540
134 Biểu tượng logo của Memeverse Memeverse
03/2022 / BNB Blockchain
MEME *
0,0024298563 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
138.892 USD
-33.63% 3%
3441
135 Biểu tượng logo của PRESALE PRESALE
05/2023 / Ethereum Blockchain
PSALE *
0,0000128117 USD
0,3031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
1.672.565 USD
-33.60% -75%
2750
136 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0008153529 USD
19,2912 đ
18.099 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
63 USD
-33.57% 0%
2451
137 Biểu tượng logo của Smart Marketing Token Smart Marketing Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,11 USD
2.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.131 USD
-33.57% -34%
6127
138 Biểu tượng logo của Pepe Mev Pepe Mev
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEMEV *
0,0000233184 USD
0,5517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.394 USD
-33.57% 133%
3848
139 Biểu tượng logo của Apple Fan Metaverse Apple Fan Metaverse
05/2023 / BNB Blockchain
AFM *
0,0001753253 USD
4,1482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 165.000.000
2.178 USD
-33.37% -32%
5825
140 Biểu tượng logo của Bitcointry Token Bitcointry Token
02/2023 / Ethereum Blockchain
BTTY *
0,00016077 USD
3,8038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 497.421.185
9.008 USD
-33.24% -23%
5087
141 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
1,14 USD
26.878 đ
639.678 USD
563.097 (91%)
Tổng: 619.413
20 USD
-33.18% -24%
1603
142 Biểu tượng logo của Baby Saitama Inu Baby Saitama Inu
08/2021 / Ethereum Blockchain
BABYSAITAMA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-32.93% -15%
8779
143 Biểu tượng logo của Football Decentralized Football Decentralized
10/2022 / BNB Blockchain
FBD *
0,0000522073 USD
1,2352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
167 USD
-32.81% -50%
6981
144 Biểu tượng logo của uShark uShark
03/2023 / TRON Blockchain
USHA *
0,0022220647 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
54.737 USD
-32.55% 123%
4001
145 Biểu tượng logo của BananaCoin BananaCoin
05/2023 / Arbitrum Blockchain
Banana *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
26.180 USD
-32.39% -62%
4448
146 Biểu tượng logo của PolyAlpha Finance PolyAlpha Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
ALPHA *
0,47 USD
11.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300
542.806 USD
-32.36% 359%
2961
147 Biểu tượng logo của Cyanide Coin Cyanide Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
CHX *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.080.085.069.420
861 USD
-32.35% -87%
6247
148 Biểu tượng logo của Zkcult Zkcult
04/2023 / zkSync Blockchain
ZCULT *
0,0002612959 USD
6,1823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
173 USD
-32.23% 3%
6966
149 Biểu tượng logo của SPIDERPIG SPIDERPIG
05/2023 / Ethereum Blockchain
SPIDERPIG *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
5.341 USD
-31.94% -76%
5388
150 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
05/2023 / Pulsechain
HYBRN *
0,0000139009 USD
0,3289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.333.001.307
1.072 USD
-31.91% -38%
6158
151 Biểu tượng logo của PPAP Token PPAP Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
$PPAP *
0,0000005999 USD
0,0142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000
5.429 USD
-31.83% -22%
5379
152 Biểu tượng logo của LANDWOLF LANDWOLF
05/2023 / Ethereum Blockchain
LANDWOLF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.466 USD
-31.43% -38%
5460
153 Biểu tượng logo của Avatar Avatar
05/2023 / BNB Blockchain
AVATAR *
0,0000001019 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000.000
605 USD
-31.26% -33%
6416
154 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0113744611 USD
269 đ
265.157 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
142.022 USD
-31.25% -17%
1893
155 Biểu tượng logo của Tweety Coin Tweety Coin
05/2023 / BNB Blockchain
#TWEETY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
5.897 USD
-31.12% -23%
5346
156 Biểu tượng logo của VENOM VENOM
05/2023 / BNB Blockchain
VNM *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
4.004 USD
-30.76% 25%
5517
157 Biểu tượng logo của Gold Nugget Gold Nugget
12/2021 / BNB Blockchain
NGT *
0,0024558995 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
11 USD
-30.64% -44%
7898
158 Biểu tượng logo của APU Coin APU Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
APU *
0,0000009082 USD
0,0215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.696.969.696
802.408 USD
-30.49% -63%
2859
159 Biểu tượng logo của MetaDoge V2 MetaDoge V2
11/2021 / BNB Blockchain
METADOGEV2 *
0,0000003339 USD
0,0079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
17 USD
-30.46% -44%
7786
160 Biểu tượng logo của The Simpsons Inu The Simpsons Inu
05/2023 / BNB Blockchain
SIMPSONSINU *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
5.071.583 USD
-30.42% 25%
2686
161 Biểu tượng logo của CEO CEO
02/2023 / BNB Blockchain
CEO *
0,0393932684 USD
932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.678.951 USD
-30.15% 7%
2688
162 Biểu tượng logo của EQ9 EQ9
11/2022 / Polygon Blockchain
EQ9 *
0,0004191477 USD
9,9170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
41 USD
-29.88% -30%
7520
163 Biểu tượng logo của VSolidus VSolidus
02/2022
VSOL
0,0000080028 USD
0,1893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.000.000.000
36 USD
-29.82% -36%
7560
164 Biểu tượng logo của Papa Papa
04/2023 / Ethereum Blockchain
PAPA *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.873 USD
-29.79% -27%
4734
165 Biểu tượng logo của Rebate Coin Rebate Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
RBE *
0,0000047244 USD
0,1118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.089.631 USD
-29.78% -65%
2666
166 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0015362899 USD
36 đ
318.233 USD
207.143.695 (22%)
Tổng: 920.952.070
2.273 USD
-29.74% -23%
1829
167 Biểu tượng logo của PepeMiner PepeMiner
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPEMINER *
0,0002207518 USD
5,2230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
677 USD
-29.50% -85%
6383
168 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0000098913 USD
0,2340 đ
73.683 USD
7.449.287.997 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
61.241 USD
-29.37% 13%
2228
169 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,00000275 USD
0,0651 đ
87.999 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
1 USD
-29.33% -1%
2202
170 Biểu tượng logo của Canto Inu Canto Inu
08/2022 / CANTO Blockchain
CINU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
8.677 USD
-29.20% -37%
5109
171 Biểu tượng logo của LUNCARMY LUNCARMY
05/2023 / BNB Blockchain
LUNCARMY *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.842 USD
-28.91% 13%
5922
172 Biểu tượng logo của CryptoHealth CryptoHealth
05/2023 / BNB Blockchain
CHT *
0,000082136 USD
1,9433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.612 USD
-28.79% 109%
5452
173 Biểu tượng logo của Xanny Bars Xanny Bars
05/2023 / Ethereum Blockchain
XANS *
0,0000275046 USD
0,6508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.817 USD
-28.71% -82%
5164
174 Biểu tượng logo của Bread Bread
01/2023 / Solana Blockchain
BREAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
-28.48% -26%
9804
175 Biểu tượng logo của Modular Wallet Modular Wallet
03/2023 / Arbitrum Blockchain
MOD *
0,12 USD
2.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.000.000
31.987 USD
-28.47% 68%
4349
176 Biểu tượng logo của TOM TOM
05/2023 / Ethereum Blockchain
TOM *
0,0008536395 USD
20,1971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
139.281 USD
-28.47% 75%
3438
177 Biểu tượng logo của MMSC PLATFORM MMSC PLATFORM
10/2022 / BNB Blockchain
MMSC *
0,0768156948 USD
1.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
103 USD
-28.46% 49%
7186
178 Biểu tượng logo của Square Token Square Token
01/2022 / BNB Blockchain
SQUA *
1,76 USD
41.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
968.140 USD
-28.33% -12%
2825
179 Biểu tượng logo của Web3 Game Web3 Game
04/2022 / BNB Blockchain
WEB3 *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
70 USD
-28.32% -3%
7319
180 Biểu tượng logo của Happiness Happiness
09/2021 / TRON Blockchain
HPNS *
0,0000032712 USD
0,0774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 515.100.000
4 USD
-28.29% -1%
8099
181 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0011409746 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.973 USD
-28.06% -43%
5093
182 Biểu tượng logo của Juicebox Juicebox
12/2021 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0010928562 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.174.274.298
3.095 USD
-28.06% -47%
5643
183 Biểu tượng logo của Kylacoin Kylacoin
05/2023
KCN
20,46 USD
484.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
41.373 USD
-28.06% -61%
4199
184 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / BNB Blockchain
MBD *
0,000014185 USD
0,3356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
3.999 USD
-28.02% -23%
5518
185 Biểu tượng logo của Gyoshi Gyoshi
04/2023 / Ethereum Blockchain
GYOSHI *
0,0000004469 USD
0,0106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
52.449 USD
-28.00% -39%
4039
186 Biểu tượng logo của Pulse Inu Pulse Inu
05/2023 / Pulsechain
PINU *
0,0000000609 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9.628 USD
-27.99% -84%
5038
187 Biểu tượng logo của CSR CSR
06/2022 / Ethereum Blockchain
CSR *
0,0050017627 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
909 USD
-27.54% -32%
6224
188 Biểu tượng logo của Happy Pepe BNB Happy Pepe BNB
05/2023 / BNB Blockchain
HPYPEPE *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
274 USD
-27.54% -7%
6760
189 Biểu tượng logo của Fexanium Fexanium
05/2023 / BNB Blockchain
FXM *
0,0003115149 USD
7,3704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.283 USD
-27.47% -38%
4391
190 Biểu tượng logo của SHUMI SHUMI
11/2022 / BNB Blockchain
SHUMI *
0,0000029431 USD
0,0696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
184 USD
-27.41% 527%
6933
191 Biểu tượng logo của Gro DAO Token Gro DAO Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
GRO *
0,0564499658 USD
1.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
6.844 USD
-27.31% 7%
5263
192 Biểu tượng logo của Viva Classic (new) Viva Classic (new)
11/2021 / BNB Blockchain
VIVA *
0,0000007878 USD
0,0186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.587 USD
-27.27% -9%
5287
193 Biểu tượng logo của Pokmon Pokmon
05/2023 / Ethereum Blockchain
POKMON *
0,0000001383 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8.259 USD
-27.26% -71%
5135
194 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0006564038 USD
15,5305 đ
23.568 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
22 USD
-27.01% -27%
2421
195 Biểu tượng logo của Baby Pepe Floki Baby Pepe Floki
05/2023 / BNB Blockchain
BPEPEF *
0,0000071537 USD
0,1693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
15.168 USD
-26.82% -29%
4723
196 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0001781538 USD
4,2151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
18 USD
-26.74% -13%
7766
197 Biểu tượng logo của ShinobiVerse ShinobiVerse
05/2022 / BNB Blockchain
SHINO *
0,0000065723 USD
0,1555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.999.999.999
16.939 USD
-26.70% -33%
4678
198 Biểu tượng logo của ART Coin ART Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0000011379 USD
0,0269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
6.147 USD
-26.67% -33%
5315
199 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,0131746429 USD
312 đ
364.939 USD
27.700.089 (28%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-26.65% -28%
1772
200 Biểu tượng logo của Slurp The Dip Slurp The Dip
05/2023 / Ethereum Blockchain
SLURP *
0,0000273934 USD
0,6481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.312 USD
-26.62% -89%
5476
201 Biểu tượng logo của SnailMoon SnailMoon
05/2023 / Ethereum Blockchain
SNM *
0,000019673 USD
0,4655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16.696 USD
-26.58% -43%
4684
202 Biểu tượng logo của Aitrolls Aitrolls
05/2023 / Ethereum Blockchain
AITROLLS *
0,0000001188 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
14.069 USD
-26.54% -33%
4773
203 Biểu tượng logo của AppleSwap AppleSwap
02/2022 / BNB Blockchain
APPLE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27 USD
-26.45% -5%
7665
204 Biểu tượng logo của Oi! Network Oi! Network
04/2023 / Polygon Blockchain
MOM *
0,0466850121 USD
1.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
974.775 USD
-26.42% -35%
2824
205 Biểu tượng logo của Gnome Mines Gnome Mines
05/2022 / BNB Blockchain
GMINES *
0,0000484568 USD
1,1465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
660 USD
-26.39% -26%
6372
206 Biểu tượng logo của BlockRemit BlockRemit
05/2023 / Ethereum Blockchain
REMIT *
0,0297901443 USD
705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
278.310 USD
-26.26% 64%
3156
207 Biểu tượng logo của I LOVE SNOOPY I LOVE SNOOPY
05/2023 / Ethereum Blockchain
LOVESNOOPY *
0,0000000282 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.980.000.000.000.000
1.271.176 USD
-25.78% -56%
2780
208 Biểu tượng logo của Sylvester BSC Sylvester BSC
05/2023 / BNB Blockchain
CAT *
0,0000442217 USD
1,0463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.386 USD
-25.63% -27%
5779
209 Biểu tượng logo của Bart ERC Bart ERC
05/2023 / Ethereum Blockchain
$BART *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
18.489 USD
-25.57% -39%
4633
210 Biểu tượng logo của Modex Modex
11/2019 / Ethereum Blockchain
MODEX *
0,0163663073 USD
387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 266.399.993
86.997 USD
-25.52% -16%
3701
211 Biểu tượng logo của Pulse Inu Pulse Inu
05/2023 / Pulsechain
PINU *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.064.297.130.680
1.380 USD
-25.48% -52%
6044
212 Biểu tượng logo của Mechaverse Mechaverse
09/2022 / BNB Blockchain
MC *
0,22 USD
5.218 đ
0 USD
N/A
349.333 USD
-25.46% -63%
3092
213 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0000448211 USD
1,0605 đ
23.134 USD
516.152.388 (46%)
Tổng: 1.129.842.156
0 USD
-25.36% 14%
2425
214 Biểu tượng logo của Mayfair Mayfair
05/2023 / Arbitrum Blockchain
MAY *
1,31 USD
31.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
319.371 USD
-25.35% 39%
3121
215 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0079564056 USD
188 đ
971.851 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
0 USD
-25.34% -17%
1463
216 Biểu tượng logo của $CROOGE $CROOGE
05/2023 / BNB Blockchain
$CROOGE *
0,0005075659 USD
12,0090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.571 USD
-25.25% 103%
4506
217 Biểu tượng logo của Galatic Kitty Fighters Galatic Kitty Fighters
02/2022 / BNB Blockchain
GKF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
14 USD
-25.24% -38%
7838
218 Biểu tượng logo của Crypto Classic Crypto Classic
11/2021 / BNB Blockchain
CRC *
0,0009003173 USD
21,3015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
775 USD
-25.00% 29%
6297
219 Biểu tượng logo của EarnX V2 EarnX V2
04/2021 / BNB Blockchain
EARNX *
0,0016895954 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.100.000
2.843 USD
-24.90% -30%
5688
220 Biểu tượng logo của PEPEBSC PEPEBSC
05/2023 / BNB Blockchain
PEPE *
0,0001211306 USD
2,8659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
517 USD
-24.84% -50%
6494
221 Biểu tượng logo của ADToken ADToken
11/2021 / BNB Blockchain
AD *
0,0000000396 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 983.176.765.000
1.001 USD
-24.61% -4%
6187
222 Biểu tượng logo của Mumu Mumu
04/2023 / Ethereum Blockchain
MUMU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.257 USD
-24.58% 75%
5136
223 Biểu tượng logo của TigerMoon TigerMoon
05/2023 / BNB Blockchain
TIGERMOON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
19.974 USD
-24.53% 13%
4589
224 Biểu tượng logo của MemeDrop MemeDrop
05/2023 / Ethereum Blockchain
MEMEDROP *
0,0003736055 USD
8,8395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.044 USD
-24.34% -51%
4671
225 Biểu tượng logo của PulseBitcoin PulseBitcoin
01/2023 / Ethereum Blockchain
PLSB *
0,0565314104 USD
1.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.200 USD
-24.30% -53%
5398
226 Biểu tượng logo của MeowCat MeowCat
05/2023 / Ethereum Blockchain
MEOW *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 479.999.999.999.997
2.583 USD
-24.21% -36%
5740
227 Biểu tượng logo của HeHe Coin BSC HeHe Coin BSC
05/2023 / BNB Blockchain
HEHE *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 820.000.000.000.000
120.128 USD
-24.17% -22%
3511
228 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0049075791 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
86.222 USD
-24.04% 94%
3706
229 Biểu tượng logo của Redacted Redacted
05/2023 / Ethereum Blockchain
REDACTED *
0,0001406717 USD
3,3283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.886 USD
-23.83% -60%
4781
230 Biểu tượng logo của Shanghai Inu Shanghai Inu
04/2023 / Ethereum Blockchain
SHANG *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.735.761 USD
-23.78% 766%
2678
231 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
0,0382850015 USD
906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.528 USD
-23.75% -32%
4630
232 Biểu tượng logo của FreedomCoin FreedomCoin
03/2016
FREED
0,0298192304 USD
706 đ
196.938 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
1.532 USD
-23.74% 37%
1979
233 Biểu tượng logo của Public Mint Public Mint
02/2021 / Ethereum Blockchain
MINT *
0,007502644 USD
178 đ
790.124 USD
105.312.676 (42%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
-23.65% -23%
1528
234 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,0015021398 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
316.114 USD
-23.64% -14%
3123
235 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0002046102 USD
4,8411 đ
162.826 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
0 USD
-23.59% 2%
2039
236 Biểu tượng logo của Universe Coin Universe Coin
01/2020 / Ethereum Blockchain
UNIS *
0,0003213232 USD
7,6025 đ
0 USD
N/A
0 USD
-23.52% -43%
8447
237 Biểu tượng logo của Rock Me Rock Me
05/2023 / Ethereum Blockchain
ROCK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.085 USD
-23.45% -93%
6144
238 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0077867837 USD
184 đ
9.344.140 USD
1.200.000.000
1.142.107 USD
-23.44% -34%
796
239 Biểu tượng logo của Homer Homer
05/2023 / Ethereum Blockchain
SIMPSON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.002.557 USD
-23.39% -67%
2713
240 Biểu tượng logo của Pear Swap Pear Swap
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEAR *
0,004135305 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.908 USD
-23.39% -8%
4618
241 Biểu tượng logo của Holonus Holonus
07/2022
HLN
0,000405743 USD
9,5999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.805.000.000
39.409 USD
-23.33% -17%
4228
242 Biểu tượng logo của POOH POOH
05/2023 / Ethereum Blockchain
POOH *
0,0000000134 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.362.480 USD
-23.26% -37%
2770
243 Biểu tượng logo của Aves Aves
04/2023
AVS
0,0100035253 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.598.382
87 USD
-23.07% -9%
7241
244 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0818627587 USD
1.937 đ
101.746.313 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
474.676.118 USD
-22.98% 50%
249
245 Biểu tượng logo của Love Hate Inu Love Hate Inu
05/2023 / Ethereum Blockchain
LHINU *
0,0000836989 USD
1,9803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.642.431 USD
-22.98% -45%
2719
246 Biểu tượng logo của CASINO CASINO
05/2023 / Pulsechain
CASINO *
0,0000120801 USD
0,2858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.861 USD
-22.96% -56%
5428
247 Biểu tượng logo của AOL Coin AOL Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
AOL *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.571.045 USD
-22.90% -39%
2757
248 Biểu tượng logo của Spod Moon Spod Moon
05/2023 / BNB Blockchain
SPOD *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
195 USD
-22.87% -100%
6917
249 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0020655607 USD
49 đ
61.491 USD
29.769.745
0 USD
-22.86% -58%
2269
250 Biểu tượng logo của PepeCola PepeCola
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPECOLA *
0,0023092434 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85.003 USD
-22.82% -57%
3715
251 Biểu tượng logo của CRAZY TIGER CRAZY TIGER
04/2023 / BNB Blockchain
CRAZYTIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 922.337.203.685.477.632
9.233 USD
-22.80% 0%
5063
252 Biểu tượng logo của Chat AI Chat AI
03/2023 / BNB Blockchain
AI *
0,0021524584 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
109.381 USD
-22.77% -46%
3571
253 Biểu tượng logo của ChitCAT ChitCAT
05/2023 / BNB Blockchain
CHITCAT *
0,23 USD
5.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
535.858 USD
-22.77% -54%
2966
254 Biểu tượng logo của DsunDAO DsunDAO
04/2023 / BNB Blockchain
DSUN *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 934.252.110.000.000
10.836 USD
-22.72% -26%
4955
255 Biểu tượng logo của Auragi Auragi
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AGI *
0,0002430857 USD
5,7514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 395.613.952
38.713 USD
-22.69% 17%
4239
256 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
0,21 USD
5.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
9.162 USD
-22.58% -55%
5071
257 Biểu tượng logo của 1COIN 1COIN
05/2023 / BNB Blockchain
1COIN *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.282 USD
-22.54% -52%
5207
258 Biểu tượng logo của 2DAI.io 2DAI.io
05/2023 / Ethereum Blockchain
2DAI *
0,0013936556 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56.240 USD
-22.39% 58%
3984
259 Biểu tượng logo của Okaleido Okaleido
08/2022 / BNB Blockchain
OKA *
0,0045065882 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.197 USD
-22.32% -30%
6108
260 Biểu tượng logo của A.I.Earn A.I.Earn
05/2023 / BNB Blockchain
AIE *
0,0024088489 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
666.115 USD
-22.29% -2%
2901
261 Biểu tượng logo của Metabit Metabit
05/2023 / BNB Blockchain
MBIT *
0,00422446 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
775 USD
-22.20% -40%
6296
262 Biểu tượng logo của MicroPepe MicroPepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
MPEPE *
0,0000490155 USD
1,1597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12.505 USD
-22.16% -21%
4858
263 Biểu tượng logo của ARB Protocol ARB Protocol
07/2022 / Solana Blockchain
ARB *
0,0000932245 USD
2,2057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000
4.234 USD
-22.10% -26%
5485
264 Biểu tượng logo của XFL XFL
05/2023 / Ethereum Blockchain
XFL *
0,0026425545 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12.529 USD
-22.09% -7%
5004
265 Biểu tượng logo của Beer Money Beer Money
05/2020 / BNB Blockchain
BEER *
0,0027827883 USD
66 đ
111.312 USD
39.999.999 (10%)
Tổng: 400.000.000
297 USD
-21.80% 4%
2139
266 Biểu tượng logo của The MVP Society The MVP Society
03/2023 / Solana Blockchain
DGEN *
0,000651485 USD
15,4141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 444.444.444
196 USD
-21.80% -1%
6913
267 Biểu tượng logo của Gnasher Gnasher
05/2023 / BNB Blockchain
GNASHER *
0,0252673681 USD
598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
113 USD
-21.80% 67%
7142
268 Biểu tượng logo của PEPE RUNNER PEPE RUNNER
05/2023 / Ethereum Blockchain
$PEPERUNNER *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.777.777.777.777
957 USD
-21.79% -71%
6204
269 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,021103145 USD
499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
623 USD
-21.75% -23%
6398
270 Biểu tượng logo của FIX00 FIX00
09/2022 / TRON Blockchain
FIX00 *
0,0003314083 USD
7,8411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.730.800.000
11.174 USD
-21.75% -35%
4928
271 Biểu tượng logo của ALLPAYCOIN ALLPAYCOIN
08/2022 / Ethereum Blockchain
APCG *
0,0140949672 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.139 USD
-21.68% 81%
5331
272 Biểu tượng logo của World Of Rewards World Of Rewards
05/2023 / BNB Blockchain
WOR *
0,016148192 USD
382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.885 USD
-21.64% 40%
5527
273 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0060764872 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.951 USD
-21.62% -2%
5876
274 Biểu tượng logo của United Traders Token United Traders Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
UTT *
0,009032183 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.403.131
0 USD
-21.56% -32%
8350
275 Biểu tượng logo của Pepe Grow Pepe Grow
05/2023 / BNB Blockchain
$PG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
602 USD
-21.47% -66%
6419
276 Biểu tượng logo của PSYOP.BET PSYOP.BET
05/2023 / BNB Blockchain
PSY *
0,000017691 USD
0,4186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
12.789 USD
-21.39% -80%
4838
277 Biểu tượng logo của FANTA FANTA
05/2023 / Ethereum Blockchain
FANTA *
0,000283764 USD
6,7139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.911 USD
-21.37% -90%
3876
278 Biểu tượng logo của Cut It Off Cut It Off
05/2023 / Ethereum Blockchain
CUT *
0,0000007386 USD
0,0175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
33.103 USD
-21.22% -44%
4331
279 Biểu tượng logo của MoonPot Finance MoonPot Finance
05/2023 / BNB Blockchain
MOONPOT *
0,0012261371 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.726 USD
-21.12% 10%
5714
280 Biểu tượng logo của Safuu Safuu
03/2022 / BNB Blockchain
SAFUU *
0,67 USD
15.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
1.052.656 USD
-21.03% -63%
2813
281 Biểu tượng logo của CryptoPunk #9998 CryptoPunk #9998
05/2023 / Ethereum Blockchain
9998 *
0,0477557553 USD
1.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 124.457
1.202 USD
-21.02% -96%
6106
282 Biểu tượng logo của MuzzleToken MuzzleToken
05/2023 / Ethereum Blockchain
MUZZ *
0,000042777 USD
1,0121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3.638 USD
-21.02% -32%
5566
283 Biểu tượng logo của ASH COIN ASH COIN
05/2023 / Ethereum Blockchain
ASH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000
516 USD
-20.80% -100%
6496
284 Biểu tượng logo của NFTDeli NFTDeli
03/2023 / Bitcicoin Blockchain
DELI *
0,0117409089 USD
278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
290.353 USD
-20.72% 18%
3148
285 Biểu tượng logo của BabyFlokiZilla BabyFlokiZilla
11/2021 / BNB Blockchain
BABYFLOKIZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.719.925.474.099
11 USD
-20.51% 34%
7900
286 Biểu tượng logo của WEWE WEWE
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEWE *
0,0000014025 USD
0,0332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.174.883 USD
-20.51% -81%
2794
287 Biểu tượng logo của FoodChain Global FoodChain Global
02/2022 / Polygon Blockchain
FOOD *
0,13 USD
3.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
58.037 USD
-20.39% -22%
3954
288 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0001099187 USD
2,6007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
15.062 USD
-20.38% 89%
4728
289 Biểu tượng logo của TED BNB TED BNB
05/2023 / BNB Blockchain
TED *
0,0000003069 USD
0,0073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
58.995 USD
-20.37% -57%
3946
290 Biểu tượng logo của Ai Hey Ai Hey
05/2023 / Arbitrum Blockchain
AHE *
0,0000037617 USD
0,0890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
194 USD
-20.23% -20%
6920
291 Biểu tượng logo của Leonicorn Swap Leonicorn Swap
03/2023 / BNB Blockchain
LEONS *
0,000807509 USD
19,1057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.144.161
2.189 USD
-20.22% -27%
5821
292 Biểu tượng logo của Probably Nothing Probably Nothing
11/2021 / Ethereum Blockchain
PRBLY *
0,0016537867 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.936 USD
-20.19% -21%
5877
293 Biểu tượng logo của T-mac DAO T-mac DAO
11/2022 / BNB Blockchain
TMG *
6,90 USD
163.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.263 USD
-20.08% -26%
4921
294 Biểu tượng logo của Karbo Karbo
08/2016
KRB
0,0361473125 USD
855 đ
349.238 USD
9.661.512
123 USD
-20.07% -19%
1792
295 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000001466 USD
0,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
36.698.044 USD
-19.98% 105%
2656
296 Biểu tượng logo của Artichoke Protocol Artichoke Protocol
05/2023 / Arbitrum Blockchain
CHOKE *
0,0469246089 USD
1.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000
150.830 USD
-19.90% 6%
3401
297 Biểu tượng logo của YUKKY YUKKY
05/2023 / Ethereum Blockchain
YUKKY *
0,37 USD
8.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
363.355 USD
-19.88% -10%
3078
298 Biểu tượng logo của CRUX CRUX
05/2023 / BNB Blockchain
CRUX *
0,0000986638 USD
2,3344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
802 USD
-19.78% -57%
6283
299 Biểu tượng logo của OGzClub OGzClub
05/2023 / Ethereum Blockchain
OGZ *
0,0000142074 USD
0,3361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
90.486 USD
-19.63% -61%
3685
300 Biểu tượng logo của VENO VENO
10/2022 / BNB Blockchain
VENO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
31 USD
-19.55% 160%
7620
301 Biểu tượng logo của Buff Samo Buff Samo
11/2021 / Solana Blockchain
BSAMO *
0,0000002388 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
14 USD
-19.39% 7%
7842
302 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST
09/2020 / Ethereum Blockchain
ISDT *
0,0001205957 USD
2,8533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.050 USD
-19.35% -38%
5650
303 Biểu tượng logo của BankSocial BankSocial
05/2021 / Ethereum Blockchain
BSL *
0,0001918794 USD
4,5399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
491 USD
-19.32% 36%
6516
304 Biểu tượng logo của BlueSale Finance BlueSale Finance
04/2023 / Arbitrum Blockchain
BLS *
0,21 USD
5.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.113 USD
-19.27% -40%
5844
305 Biểu tượng logo của HeartX Utility Token HeartX Utility Token
05/2023 / zkSync Blockchain
HNX *
0,0008492575 USD
20,0934 đ
0 USD
N/A
2.592 USD
-19.22% -22%
5738
306 Biểu tượng logo của Oggy Grow Oggy Grow
05/2023 / BNB Blockchain
$OG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.432 USD
-19.19% 38%
5467
307 Biểu tượng logo của INRx INRx
05/2023 / BNB Blockchain
INRX *
0,0135468733 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.077.186
14.009 USD
-19.13% 7%
4801
308 Biểu tượng logo của MLOKY MLOKY
03/2022 / BNB Blockchain
MLOKY *
0,0001393791 USD
3,2977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.336 USD
-19.10% 0%
6058
309 Biểu tượng logo của PEPEMOON PEPEMOON
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEMOON *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 311.745.000.000.000
55.160 USD
-19.08% -63%
3994
310 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0008502897 USD
20,1179 đ
11.760 USD
13.831.050 (69%)
Tổng: 20.000.000
0 USD
-19.04% -47%
2494
311 Biểu tượng logo của Dancing Coffin Dancing Coffin
05/2023 / Ethereum Blockchain
COFFIN *
0,0000081235 USD
0,1922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
94.187 USD
-19.02% -29%
3660
312 Biểu tượng logo của Ethereum Message Service Ethereum Message Service
04/2023 / Ethereum Blockchain
EMS *
0,0733259911 USD
1.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
77 USD
-18.96% -38%
7283
313 Biểu tượng logo của Optimism PEPE Optimism PEPE
04/2023 / BNB Blockchain
OPEPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
22.975 USD
-18.82% -42%
4515
314 Biểu tượng logo của Learning Block Learning Block
04/2023 / BNB Blockchain
LBLOK *
0,0000060162 USD
0,1423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 475.000.000
21 USD
-18.74% 111%
7742
315 Biểu tượng logo của SHAUN INU SHAUN INU
05/2023 / BNB Blockchain
SHAUN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
62.366 USD
-18.74% 97%
3911
316 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,016009642 USD
379 đ
110.495 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
4 USD
-18.68% -19%
2141
317 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0399864266 USD
946 đ
3.927.181 USD
98.212.860
729.605 USD
-18.63% -9%
1030
318 Biểu tượng logo của Purple Shib Purple Shib
05/2023 / Pulsechain
PSHIB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
267 USD
-18.62% -83%
6775
319 Biểu tượng logo của Birake Birake
09/2018
BIR
0,0049737483 USD
118 đ
901.057 USD
181.162.661 (100%)
Tổng: 181.301.100
549 USD
-18.52% -41%
1489
320 Biểu tượng logo của Pepe Burn Pepe Burn
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEB *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.420.690.000.001
8.978 USD
-18.46% -51%
5092
321 Biểu tượng logo của Bantu Bantu
10/2021
XBN
0,0008012824 USD
18,9583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000
2 USD
-18.35% 0%
8170
322 Biểu tượng logo của Lucky Block (V1) Lucky Block (V1)
01/2022 / BNB Blockchain
LBLOCK *
0,0000092786 USD
0,2195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
121.302 USD
-18.22% -36%
3506
323 Biểu tượng logo của MASYA MASYA
05/2023 / Ethereum Blockchain
MASYA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
2.840 USD
-18.21% -60%
5690
324 Biểu tượng logo của WEALTH WEALTH
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEALTH *
0,0000452919 USD
1,0716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.900.000
19.729 USD
-18.21% -32%
4596
325 Biểu tượng logo của SafeEarth SafeEarth
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAFEEARTH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.294.413.228.759
4 USD
-18.18% -31%
8083
326 Biểu tượng logo của MicroMoney MicroMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
AMM *
0,0014938795 USD
35 đ
23.569 USD
15.777.256 (90%)
Tổng: 17.532.943
120.365 USD
-18.17% -32%
2420
327 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
697 USD
-18.09% -14%
6347
328 Biểu tượng logo của Larva Blue Larva Blue
05/2023 / BNB Blockchain
LVB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000.000.000
61 USD
-18.04% -98%
7364
329 Biểu tượng logo của 3d3d 3d3d
05/2023 / Ethereum Blockchain
3D3D *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
31.566 USD
-18.01% -58%
4358
330 Biểu tượng logo của GEKE GEKE
05/2023 / Ethereum Blockchain
GEKE *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.969.696.969
40.953 USD
-17.99% -49%
4211
331 Biểu tượng logo của OLOID OLOID
06/2022 / BNB Blockchain
OLOID *
0,0003305665 USD
7,8212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.666.666
0 USD
-17.96% -18%
9539
332 Biểu tượng logo của Hurrian Network Hurrian Network
04/2022 / XRP Blockchain
MLD *
0,0000096034 USD
0,2272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
54 USD
-17.95% -0%
7417
333 Biểu tượng logo của Deesse Deesse
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOVE *
0,0008657207 USD
20,4830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
3.408.677 USD
-17.95% -19%
2707
334 Biểu tượng logo của Billy Token Billy Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
BILLY *
0,0000018936 USD
0,0448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
3.036 USD
-17.82% -34%
5654
335 Biểu tượng logo của FourCoin FourCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0000038493 USD
0,0911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 444.000.000.000
985.938 USD
-17.82% -28%
2820
336 Biểu tượng logo của DEXO DEXO
12/2022 / BNB Blockchain
DEXO *
0,0024173219 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.977 USD
-17.81% -25%
4221
337 Biểu tượng logo của BOB Coin BOB Coin
05/2023 / BNB Blockchain
BOB *
0,0000002421 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
560.638 USD
-17.77% -77%
2951
338 Biểu tượng logo của Shibarium Pad Shibarium Pad
03/2023 / Ethereum Blockchain
$SHIBP *
0,0480682537 USD
1.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.707 USD
-17.74% -21%
5548
339 Biểu tượng logo của Paralink Network Paralink Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PARA *
0,0007835761 USD
18,5394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.756 USD
-17.67% 3%
4840
340 Biểu tượng logo của Floki GPT Floki GPT
03/2023 / BNB Blockchain
FGPT *
0,0001144233 USD
2,7073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
598 USD
-17.59% -44%
6421
341 Biểu tượng logo của Derp Coin Derp Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000009885 USD
0,0234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
103.621 USD
-17.57% -22%
3600
342 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin
06/2018 / Ethereum Blockchain
0xBTC *
0,0931775524 USD
2.205 đ
904.451 USD
9.706.750 (46%)
Tổng: 20.999.810
127.387 USD
-17.56% -14%
1487
343 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0400969935 USD
949 đ
40.096.993 USD
1.000.000.000
11.669.114 USD
-17.50% -30%
431
344 Biểu tượng logo của Marvellex Classic Marvellex Classic
03/2023
MLXC
0,10 USD
2.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.094.001.113
567.590 USD
-17.50% -36%
2948
345 Biểu tượng logo của i Money Crypto i Money Crypto
11/2021 / Ethereum Blockchain
IMC *
0,0017186057 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
95.985 USD
-17.48% 36%
3647
346 Biểu tượng logo của BYTZ BYTZ
12/2021
BYTZ
0,0003450297 USD
8,1634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.843.636.317
110 USD
-17.47% 20%
7153
347 Biểu tượng logo của Kappe Kappe
05/2023 / BNB Blockchain
KAPPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.242 USD
-17.47% -91%
5617
348 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0589161001 USD
1.394 đ
36.673.621 USD
622.471.978 (31%)
Tổng: 2.000.000.000
10.559.660 USD
-17.42% 15%
458
349 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / BNB Blockchain
APP *
0,0001990702 USD
4,7100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
-17.42% -60%
7893
350 Biểu tượng logo của ARBSHIB ARBSHIB
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AISHIB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
51.010 USD
-17.41% 12%
4054
351 Biểu tượng logo của PLOUTΩS PLOUTΩS
05/2023 / Ethereum Blockchain
PLOUTΩS *
0,0000074678 USD
0,1767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
176.189 USD
-17.40% -95%
3336
352 Biểu tượng logo của Charlie Finance Charlie Finance
02/2022 / BNB Blockchain
CHT *
0,0000032835 USD
0,0777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.362.732.212
9 USD
-17.39% -19%
7964
353 Biểu tượng logo của POPO POPO
04/2023 / Ethereum Blockchain
POPO *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
3.767 USD
-17.36% 21%
5541
354 Biểu tượng logo của Galaxy Essential Galaxy Essential
05/2022 / Solana Blockchain
GXE *
0,0000010438 USD
0,0247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001.000
2 USD
-17.28% 339%
8197
355 Biểu tượng logo của Doge CEO Doge CEO
03/2023 / BNB Blockchain
DOGECEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
126.172 USD
-17.14% -60%
3488
356 Biểu tượng logo của HajiIni HajiIni
05/2023 / BNB Blockchain
HINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
12.914 USD
-17.12% -88%
4826
357 Biểu tượng logo của Birb Birb
07/2021 / BNB Blockchain
BIRB *
0,0077329681 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.400.000
155.573 USD
-17.09% 77%
3381
358 Biểu tượng logo của Ideaology Ideaology
02/2021 / Ethereum Blockchain
IDEA *
0,0042487538 USD
101 đ
69.196 USD
16.286.241 (3%)
Tổng: 500.000.000
237.228 USD
-17.08% -17%
2243
359 Biểu tượng logo của Vince chain Vince chain
03/2022 / BNB Blockchain
VCE *
0,0000197544 USD
0,4674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147 USD
-17.04% 31%
7040
360 Biểu tượng logo của CHRISTMAS SHIBA CHRISTMAS SHIBA
12/2022 / BNB Blockchain
XSHIB *
0,0000004129 USD
0,0098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000.000
44 USD
-17.02% -32%
7493
361 Biểu tượng logo của Rope Coin Rope Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
ROPE *
0,0000222356 USD
0,5261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
7.415 USD
-16.93% -91%
5194
362 Biểu tượng logo của Pepeki Pepeki
05/2023 / BNB Blockchain
PEPEKI *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
22.072 USD
-16.92% -62%
4536
363 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,009565583 USD
226 đ
17.073.021 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
966.696 USD
-16.88% 1%
663
364 Biểu tượng logo của EXATECH PoAI Blockchain EXATECH PoAI Blockchain
05/2023 / BNB Blockchain
EXT *
0,000151217 USD
3,5778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.092 USD
-16.87% -8%
5334
365 Biểu tượng logo của CRAZY PEPE CRAZY PEPE
05/2023 / BNB Blockchain
CRAZYPEPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
694 USD
-16.82% -48%
6350
366 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,000332117 USD
7,8579 đ
393.080 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
601.058 USD
-16.79% 157%
1752
367 Biểu tượng logo của Planet NFT Planet NFT
04/2022 / BNB Blockchain
PNFT *
0,0001824643 USD
4,3171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
110.964 USD
-16.78% -5%
3560
368 Biểu tượng logo của DAN DAN
05/2023 / Ethereum Blockchain
$DAN *
0,000003775 USD
0,0893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.998
213.060 USD
-16.73% -24%
3258
369 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Blockchain
CPAN *
0,0000004099 USD
0,0097 đ
6 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
39 USD
-16.72% 12%
2649
370 Biểu tượng logo của Gucci Gucci
05/2023 / Ethereum Blockchain
GUCCI *
0,0000000166 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
836 USD
-16.69% -29%
6260
371 Biểu tượng logo của REFUND REFUND
05/2023 / BNB Blockchain
RFD *
0,0001764145 USD
4,1740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.700 USD
-16.67% 12%
5550
372 Biểu tượng logo của Musk Doge Musk Doge
01/2022 / Solana Blockchain
MKD *
0,0000000513 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-16.66% 71%
9240
373 Biểu tượng logo của FlokiPepe FlokiPepe
05/2023 / BNB Blockchain
FLOKIPEPE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.651 USD
-16.63% -57%
5963
374 Biểu tượng logo của Universal Basic Income Universal Basic Income
10/2021 / Ethereum Blockchain
UBI *
0,0004919559 USD
11,6397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.025.371
684 USD
-16.61% -44%
6357
375 Biểu tượng logo của BLUEART TOKEN BLUEART TOKEN
10/2022 / BNB Blockchain
BLA *
0,0100552877 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
3.127 USD
-16.60% -22%
5641
376 Biểu tượng logo của Catvills Coin Catvills Coin
12/2022 / BNB Blockchain
CATVILLS *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.797 USD
-16.57% -27%
5033
377 Biểu tượng logo của JPGold Coin JPGold Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
JPGC *
0,0025046707 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
43 USD
-16.54% 32%
7506
378 Biểu tượng logo của Cardiocoin Cardiocoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CRDC *
0,001424502 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
41.333 USD
-16.48% -11%
4203
379 Biểu tượng logo của StartupersCoin StartupersCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
STAR *
1,62 USD
38.223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
338.340 USD
-16.45% -55%
3104
380 Biểu tượng logo của Bali Coin Bali Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
BALI *
0,0038049803 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
10.060 USD
-16.41% 17%
5016
381 Biểu tượng logo của DRIVEZ DRIVEZ
06/2022 / BNB Blockchain
DRIV *
0,000320666 USD
7,5870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
-16.29% -1%
7965
382 Biểu tượng logo của Medal of Honour Medal of Honour
01/2023 / Ethereum Blockchain
MOH *
0,0443206187 USD
1.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.855 USD
-16.24% -27%
5684
383 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000001327 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
276 USD
-16.22% -33%
6756
384 Biểu tượng logo của The Unfettered The Unfettered
05/2023
SOULS
0,006055254 USD
143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
62.180 USD
-16.18% -57%
3912
385 Biểu tượng logo của KERMIT KERMIT
05/2023 / BNB Blockchain
KERMIT *
0,0000000577 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
370 USD
-16.17% -65%
6641
386 Biểu tượng logo của XR Shiba Inu XR Shiba Inu
03/2022 / XRP Blockchain
XRSHIB *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
156 USD
-16.14% -18%
7011
387 Biểu tượng logo của Millimeter Millimeter
09/2020 / Klaytn Blockchain
MM *
0,0002600917 USD
6,1538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
34 USD
-16.13% -28%
7581
388 Biểu tượng logo của All Your Base All Your Base
05/2023 / Ethereum Blockchain
YOBASE *
0,0000168981 USD
0,3998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
30.113 USD
-16.01% -15%
4394
389 Biểu tượng logo của Phaeton Phaeton
12/2021
PHAE
0,0100035253 USD
237 đ
0 USD
N/A
46 USD
-15.96% 43%
7473
390 Biểu tượng logo của Deathcoin Deathcoin
05/2023 / Arbitrum Blockchain
DEATH *
0,0000000279 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
121 USD
-15.94% -89%
7117
391 Biểu tượng logo của MoonwayV2 MoonwayV2
10/2022 / BNB Blockchain
MW2 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.589 USD
-15.85% -23%
5986
392 Biểu tượng logo của Copium Copium
05/2023 / Ethereum Blockchain
COPIUM *
0,0032657738 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
820.734 USD
-15.84% -3%
2855
393 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0003404327 USD
8,0546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
9.647.528 USD
-15.81% -43%
2667
394 Biểu tượng logo của Denarius Denarius
07/2017
D
0,0447900534 USD
1.060 đ
382.668 USD
8.543.589 (85%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-15.77% -6%
1754
395 Biểu tượng logo của Chirpley Chirpley
09/2022 / BNB Blockchain
CHRP *
0,0025591549 USD
61 đ
73.767 USD
28.824.558 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
472.270 USD
-15.65% -32%
2227
396 Biểu tượng logo của Shadow Wolves Shadow Wolves
05/2023 / Ethereum Blockchain
WOLVES *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000.000.000
18 USD
-15.65% -97%
7776
397 Biểu tượng logo của NXD Next NXD Next
10/2022 / BNB Blockchain
NXDT *
0,0027892531 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
41.530 USD
-15.59% -18%
4195
398 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
04/2023 / BNB Blockchain
CRAZYBUNNY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
27.735 USD
-15.55% 41%
4427
399 Biểu tượng logo của DegensTogether DegensTogether
05/2023 / Ethereum Blockchain
DEGEN *
0,0000060055 USD
0,1421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.508.162.286
71.955 USD
-15.54% -43%
3811
400 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0107403465 USD
254 đ
12.121.904 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
696 USD
-15.50% 2%
738
401 Biểu tượng logo của NEFTiPEDiA NEFTiPEDiA
07/2021 / BNB Blockchain
NFT *
0,0000982307 USD
2,3241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
21 USD
-15.48% 1%
7730
402 Biểu tượng logo của Wazowski Inu Wazowski Inu
05/2023 / BNB Blockchain
$WAZO *
0,0170439416 USD
403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.049 USD
-15.48% -44%
5857
403 Biểu tượng logo của Bmail Bmail
06/2022 / BNB Blockchain
BML *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
6 USD
-15.42% -20%
8028
404 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0040767646 USD
96 đ
227.702 USD
55.853.549 (79%)
Tổng: 70.659.240
2.559 USD
-15.41% -17%
1940
405 Biểu tượng logo của Tonpound Tonpound
05/2023 / Ethereum Blockchain
TPI *
0,0057022615 USD
135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.905 USD
-15.32% -29%
5892
406 Biểu tượng logo của Parex Parex
02/2022
PRX
0,45 USD
10.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.000
1.938.923 USD
-15.30% -37%
2739
407 Biểu tượng logo của Infomatix Infomatix
11/2021 / BNB Blockchain
INFO *
0,0000316449 USD
0,7487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 720.000.000
313 USD
-15.26% 45%
6712
408 Biểu tượng logo của Pikachueth Pikachueth
05/2023 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
94.270 USD
-15.20% -8%
3659
409 Biểu tượng logo của Pengu Pengu
05/2023 / Ethereum Blockchain
PENGU *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.696.969.696.969
2.335 USD
-15.15% -26%
5792
410 Biểu tượng logo của SALT SALT
09/2017 / Ethereum Blockchain
SALT *
0,0279308381 USD
661 đ
3.351.700 USD
119.999.995 (100%)
Tổng: 120.000.000
12.073 USD
-15.12% -7%
1077
411 Biểu tượng logo của SpaceXCoin SpaceXCoin
12/2022 / BNB Blockchain
SPXC *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
62.401 USD
-15.12% -24%
3910
412 Biểu tượng logo của Bored PEPE Bored PEPE
05/2023 / Ethereum Blockchain
BPEPE *
0,0000005588 USD
0,0132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
13.838 USD
-15.08% -32%
4782
413 Biểu tượng logo của WAGMI Coin WAGMI Coin
05/2023 / Pulsechain
WAGMI *
0,0000000055 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
310 USD
-15.05% -93%
6715
414 Biểu tượng logo của BOB BOB
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOB *
0,0000335598 USD
0,7940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
10.107.727 USD
-15.03% -51%
2665
415 Biểu tượng logo của FlokiTer FlokiTer
03/2023 / BNB Blockchain
FAI *
0,0000628922 USD
1,4880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.209 USD
-14.98% 12%
3492
416 Biểu tượng logo của Luzion Protocol Luzion Protocol
04/2022 / BNB Blockchain
LZN *
0,0000284874 USD
0,6740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.249.999.999
412 USD
-14.97% -37%
6593
417 Biểu tượng logo của OSK DAO OSK DAO
07/2022 / BNB Blockchain
OSK-DAO *
11,29 USD
267.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.880.829
2.518.274 USD
-14.89% -16%
2722
418 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,20 USD
4.790 đ
7.129.169 USD
35.210.708 (35%)
Tổng: 100.000.000
1.848.389 USD
-14.89% -12%
883
419 Biểu tượng logo của Unbanked Unbanked
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNBNK *
0,0000990653 USD
2,3439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 997.931.087
1.018 USD
-14.84% -94%
6181
420 Biểu tượng logo của Matrix Token Matrix Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
MATRIX *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
3.642 USD
-14.79% -57%
5564
421 Biểu tượng logo của Metaverse VR Metaverse VR
02/2022 / BNB Blockchain
MEVR *
0,0094400361 USD
223 đ
293.360 USD
31.076.161 (62%)
Tổng: 50.000.000
62.090 USD
-14.75% -25%
1863
422 Biểu tượng logo của Tesla Cars Tesla Cars
05/2023 / BNB Blockchain
TECAR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 922.337.203.685.477.632
20.557 USD
-14.70% -83%
4574
423 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,0041132963 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
0 USD
-14.66% -3%
8451
424 Biểu tượng logo của TUMB TUMB
05/2023 / Ethereum Blockchain
TUMB *
0,0000002365 USD
0,0056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
11.840 USD
-14.65% -73%
4896
425 Biểu tượng logo của EverGreen EverGreen
05/2023 / Ethereum Blockchain
EVERGREEN *
0,0000001051 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
474 USD
-14.65% -77%
6536
426 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,0036393117 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176 USD
-14.64% -8%
6955
427 Biểu tượng logo của Echelon Echelon
05/2022
ECH
0,0004137473 USD
9,7893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.724 USD
-14.59% -12%
4016
428 Biểu tượng logo của PulseX PulseX
05/2023 / Pulsechain
PLSX *
0,0000656432 USD
1,5531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.094.505.254.530
16.048.203 USD
-14.58% -12%
2660
429 Biểu tượng logo của Bridge Network Bridge Network
04/2022 / BNB Blockchain
BRDG *
0,0004988272 USD
11,8023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
69.293 USD
-14.57% 4%
3831
430 Biểu tượng logo của Coin Edelweis Coin Edelweis
09/2022
EDEL
0,0001830447 USD
4,3308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.855.550
27 USD
-14.55% -2%
7664
431 Biểu tượng logo của ShibaNFT ShibaNFT
02/2022
SHIBANFT
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
145 USD
-14.53% -18%
7046
432 Biểu tượng logo của Wen Moon Wen Lambo Wen Moon Wen Lambo
05/2023 / BNB Blockchain
WENMOONWENLAMBO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
716 USD
-14.52% 3.418%
6331
433 Biểu tượng logo của WATTTON WATTTON
07/2022 / Ethereum Blockchain
WATT *
0,0031809972 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
57.924 USD
-14.51% -46%
3957
434 Biểu tượng logo của XDEFI Wallet XDEFI Wallet
11/2021 / Ethereum Blockchain
XDEFI *
0,11 USD
2.617 đ
9.489.924 USD
85.792.574 (36%)
Tổng: 240.000.000
720.479 USD
-14.51% 39%
791
435 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,12 USD
2.867 đ
7.663.583 USD
63.253.576
459.155 USD
-14.46% -18%
864
436 Biểu tượng logo của Tokenplace Tokenplace
10/2021 / Ethereum Blockchain
TOK *
0,0013244668 USD
31 đ
170.784 USD
128.945.627 (52%)
Tổng: 250.000.000
586 USD
-14.46% -3%
2026
437 Biểu tượng logo của Sluts Sluts
05/2023 / Ethereum Blockchain
$SLUTS *
0,0204072412 USD
483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
31.973 USD
-14.45% -19%
4351
438 Biểu tượng logo của ShibAnon ShibAnon
05/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBANON *
0,0001135875 USD
2,6875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.790 USD
-14.44% -51%
5934
439 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0000690143 USD
1,6329 đ
292.313 USD
4.235.541.666 (71%)
Tổng: 6.000.000.000
363 USD
-14.43% -9%
1865
440 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000029099 USD
0,0688 đ
47.789 USD
16.422.580.992
0 USD
-14.43% 1%
2317
441 Biểu tượng logo của Tales of Xtalnia Tales of Xtalnia
07/2022 / BNB Blockchain
XTAL *
0,0051766339 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
99 USD
-14.42% -23%
7195
442 Biểu tượng logo của Soon Coin Soon Coin
05/2023 / Polygon Blockchain
SOON *
1.764 USD
41.744.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 477
25.627 USD
-14.40% -10%
4464
443 Biểu tượng logo của Jacy Jacy
11/2021 / Ethereum Blockchain
JACY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.411 USD
-14.37% -26%
5381
444 Biểu tượng logo của Dogecoin 2.0 Dogecoin 2.0
08/2021 / BNB Blockchain
DOGE2 *
0,0007383553 USD
17,4695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14 USD
-14.35% -16%
7856
445 Biểu tượng logo của Grumpy Cat Grumpy Cat
05/2023 / BNB Blockchain
GRUMPYCAT *
0,0113077253 USD
268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
72.034 USD
-14.33% 158%
3810
446 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Blockchain
MMIT *
0,0000000517 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
1.375.841 USD
-14.31% -86%
2769
447 Biểu tượng logo của Two Buttons Coin Two Buttons Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
2BTTNS *
0,0000002333 USD
0,0055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222.222.222
913 USD
-14.29% 10%
6222
448 Biểu tượng logo của PEPMAN PEPMAN
05/2023
PMAN
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000.000.000
2.524 USD
-14.28% 0%
5753
449 Biểu tượng logo của Mother of Memes Mother of Memes
12/2021 / BNB Blockchain
MOM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999.512.992
9 USD
-14.27% 1%
7946
450 Biểu tượng logo của Garfield Garfield
05/2023 / BNB Blockchain
GARFIELD *
0,0000982198 USD
2,3239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
13.140 USD
-14.19% -67%
4820
451 Biểu tượng logo của LionDEX LionDEX
04/2023 / Arbitrum Blockchain
LION *
0,0211913176 USD
501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
178.681 USD
-14.18% -17%
3327
452 Biểu tượng logo của OIN Finance OIN Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
OIN *
0,0057640313 USD
136 đ
189.929 USD
32.950.759 (33%)
Tổng: 100.000.000
7.117 USD
-14.16% -6%
1991
453 Biểu tượng logo của Bolt Coin Bolt Coin
04/2023 / zkSync Blockchain
$BOLT *
0,0000001017 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.909 USD
-14.08% -54%
5889
454 Biểu tượng logo của Bank Bank
05/2023 / Ethereum Blockchain
$BANK *
0,000088137 USD
2,0853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
652.147 USD
-14.07% -53%
2907
455 Biểu tượng logo của Jerry Inu Jerry Inu
04/2023 / BNB Blockchain
JERRY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
33.319 USD
-14.06% -50%
4329
456 Biểu tượng logo của AtPay AtPay
09/2022 / Solana Blockchain
ATPAY *
0,27 USD
6.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
31.508 USD
-13.97% -10%
4359
457 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,19 USD
4.576 đ
3.124.757 USD
16.157.930 (77%)
Tổng: 21.000.000
36.053 USD
-13.89% -24%
1089
458 Biểu tượng logo của AllianceBlock AllianceBlock
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALBT *
0,0042660641 USD
101 đ
993.804 USD
232.955.783 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
33.051 USD
-13.81% 271%
1456
459 Biểu tượng logo của INFAM INFAM
12/2021 / BNB Blockchain
INF *
0,0954149112 USD
2.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
35.206 USD
-13.81% -27%
4294
460 Biểu tượng logo của Fetch Fetch
03/2023 / Ethereum Blockchain
FETCH *
0,0000000151 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
351 USD
-13.78% -10%
6662
461 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,12 USD
2.784 đ
14.084.385 USD
119.701.149
163.762 USD
-13.73% -16%
709
462 Biểu tượng logo của NOWAI NOWAI
03/2023 / Ethereum Blockchain
$NOWAI *
0,0000532119 USD
1,2590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.199 USD
-13.73% -1%
5322
463 Biểu tượng logo của XAI Corp XAI Corp
05/2023 / Ethereum Blockchain
XAI *
0,0002299067 USD
5,4396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.775 USD
-13.73% 6%
5104
464 Biểu tượng logo của CWallet CWallet
08/2021 / Ethereum Blockchain
CW *
0,0013861 USD
33 đ
0 USD
N/A
10 USD
-13.72% -15%
7915
465 Biểu tượng logo của Not Financial Advice Not Financial Advice
01/2023 / Ethereum Blockchain
NFAI *
0,0789321432 USD
1.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
141.222 USD
-13.72% -32%
3427
466 Biểu tượng logo của Blockzero Labs Blockzero Labs
05/2020 / Ethereum Blockchain
XIO *
0,0120841521 USD
286 đ
442.188 USD
36.592.410 (37%)
Tổng: 100.000.000
7.829 USD
-13.71% -22%
1724
467 Biểu tượng logo của Upfront Protocol Upfront Protocol
05/2023 / BNB Blockchain
UP *
0,0001406722 USD
3,3283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.425 USD
-13.63% -28%
5773
468 Biểu tượng logo của Tadpoles Tadpoles
05/2023 / Ethereum Blockchain
TAD *
0,0002187223 USD
5,1750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.003 USD
-13.60% -41%
4537
469 Biểu tượng logo của SafeSwap SafeSwap
11/2021 / Polygon Blockchain
SSGTX *
0,0007977061 USD
18,8737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 840.000.000
2.114 USD
-13.59% -39%
5843
470 Biểu tượng logo của Baby Richard Heart Baby Richard Heart
05/2023 / Pulsechain
$BRICH *
0,0000186181 USD
0,4405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.000.000
20.261 USD
-13.56% -61%
4581
471 Biểu tượng logo của SolSloth SolSloth
05/2023 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0000001602 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
46 USD
-13.52% -74%
7481
472 Biểu tượng logo của Shiny Ore Shiny Ore
06/2022 / BNB Blockchain
SO *
0,0000068578 USD
0,1623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 176.000.000
603 USD
-13.47% -12%
6417
473 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0024313214 USD
58 đ
3.601.011 USD
1.481.092.185 (75%)
Tổng: 1.975.082.183
8.505 USD
-13.44% -8%
1057
474 Biểu tượng logo của Optimus Optimus
01/2022 / BNB Blockchain
OPTCM *
0,0042309116 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
2.183 USD
-13.38% -20%
5823
475 Biểu tượng logo của Loop X Network Loop X Network
07/2022 / BNB Blockchain
LOOP *
0,000009636 USD
0,2280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 475.000.000
0 USD
-13.36% -21%
9589
476 Biểu tượng logo của Burn Coin Burn Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
BURN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.243 USD
-13.36% -92%
6089
477 Biểu tượng logo của 4-CHAN 4-CHAN
05/2023 / Ethereum Blockchain
4CHAN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.223.372.036.854.775.808
65.678 USD
-13.32% -18%
3865
478 Biểu tượng logo của HNC COIN HNC COIN
07/2015
HNC
0,0076828595 USD
182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.337 USD
-13.31% -16%
4492
479 Biểu tượng logo của Landbox Landbox
04/2021 / Ethereum Blockchain
LAND *
0,0001311975 USD
3,1041 đ
10.022 USD
76.385.230 (0%)
Tổng: 20.000.000.000
235 USD
-13.30% -14%
2511
480 Biểu tượng logo của Phoenix chain Phoenix chain
03/2023 / Ethereum Blockchain
PHX *
0,0000298725 USD
0,7068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
900 USD
-13.21% -19%
6228
481 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Blockchain
PLACE *
0,00027875 USD
6,5952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.436 USD
-13.20% 55%
5045
482 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,0043027016 USD
102 đ
228.043 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
39.279 USD
-13.15% -20%
1939
483 Biểu tượng logo của Automated Income Machine Automated Income Machine
05/2023 / BNB Blockchain
AIM *
0,003507871 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.687 USD
-13.15% 73%
5443
484 Biểu tượng logo của BSCBRUH BSCBRUH
05/2023 / BNB Blockchain
BSCBRUH *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
322 USD
-13.10% -73%
6701
485 Biểu tượng logo của MEME MEME
05/2023 / BNB Blockchain
MEME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
51.010 USD
-13.06% -98%
4055
486 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0010003525 USD
24 đ
3.401.199 USD
3.400.000.000 (68%)
Tổng: 5.000.000.000
1 USD
-13.04% -13%
1069
487 Biểu tượng logo của Vendit Vendit
09/2021 / Ethereum Blockchain
VNDT *
0,002000705 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1 USD
-13.04% -13%
8263
488 Biểu tượng logo của Kang3n Kang3n
04/2023 / BNB Blockchain
KANG3N *
0,0078454747 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-13.01% -14%
8326
489 Biểu tượng logo của Sensei Token Sensei Token
05/2023 / BNB Blockchain
SENSEI *
0,0000336772 USD
0,7968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
483 USD
-12.99% -33%
6524
490 Biểu tượng logo của KISSAN KISSAN
07/2022 / BNB Blockchain
KSN *
0,22 USD
5.170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
719.810 USD
-12.98% -1%
2885
491 Biểu tượng logo của Galaxy Toad Token Galaxy Toad Token
05/2023 / BNB Blockchain
GTOAD *
0,0000004878 USD
0,0115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
90 USD
-12.96% -97%
7228
492 Biểu tượng logo của WAIFU WAIFU
05/2023 / zkSync Blockchain
WAIFU *
0,0000494209 USD
1,1693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
919 USD
-12.94% -8%
6220
493 Biểu tượng logo của Gridex Gridex
03/2023 / Arbitrum Blockchain
GDX *
0,0597173423 USD
1.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
45.493 USD
-12.93% -25%
4133
494 Biểu tượng logo của MaziMatic MaziMatic
02/2023 / Ethereum Blockchain
MAZI *
0,0063448722 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
800.556 USD
-12.91% -15%
2861
495 Biểu tượng logo của Boomer Coin Boomer Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
BOOMER *
0,0016498417 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.400.000
24.844 USD
-12.91% 15%
4485
496 Biểu tượng logo của Zap Zap
01/2018 / Ethereum Blockchain
ZAP *
0,0019167819 USD
45 đ
452.637 USD
236.144.465 (45%)
Tổng: 520.000.000
1.387 USD
-12.90% -18%
1715
497 Biểu tượng logo của Neural AI Neural AI
02/2023 / BNB Blockchain
NEURALAI *
0,0001158104 USD
2,7401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
146 USD
-12.89% -15%
7044
498 Biểu tượng logo của FreeRossDAO FreeRossDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000766876 USD
1,8144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.287.305.927
91.225 USD
-12.88% -17%
3676
499 Biểu tượng logo của MEOW MEOW MEOW MEOW
05/2023 / BNB Blockchain
$MEOW *
0,000000097 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
17.311 USD
-12.86% -81%
4662
500 Biểu tượng logo của Le Monke Le Monke
05/2023 / BNB Blockchain
LMONKE *
0,0001068142 USD
2,5272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
367 USD
-12.86% -13%
6645
501 Biểu tượng logo của Simpson AI Simpson AI
05/2023 / BNB Blockchain
SAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.225 USD
-12.82% -40%
6283
502 Biểu tượng logo của Community Business Token Community Business Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBT *
0,0000013142 USD
0,0311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
12.364 USD
-12.78% -22%
4868
503 Biểu tượng logo của AdaSwap AdaSwap
12/2021 / Cardano Blockchain
ASW *
0,0000326115 USD
0,7716 đ
23.486 USD
720.170.360 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
5.330 USD
-12.76% -2%
2423
504 Biểu tượng logo của CRYPTOKKI CRYPTOKKI
08/2022 / Klaytn Blockchain
TOKKI *
0,0113693641 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
38.324 USD
-12.70% -13%
4249
505 Biểu tượng logo của Magic Shiba Starter Magic Shiba Starter
05/2023 / Ethereum Blockchain
MSHIB *
0,0000572979 USD
1,3557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
6.673 USD
-12.70% -58%
5280
506 Biểu tượng logo của Betterment Digital Betterment Digital
08/2022 / BNB Blockchain
BEMD *
0,0000400141 USD
0,9467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-12.67% -27%
8345
507 Biểu tượng logo của Cogecoin Cogecoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
COGE *
0,0000000101 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
912 USD
-12.63% -21%
6223
508 Biểu tượng logo của Polker Polker
06/2021 / Ethereum Blockchain
PKR *
0,0018729908 USD
44 đ
362.685 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
194.725 USD
-12.60% -12%
1775
509 Biểu tượng logo của Happiness Token Happiness Token
02/2021 / BNB Blockchain
HPS *
0,16 USD
3.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.454 USD
-12.60% -30%
6016
510 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
0,12 USD
2.876 đ
0 USD
N/A
121 USD
-12.51% -38%
7116
511 Biểu tượng logo của Vase Token Vase Token
03/2022 / BNB Blockchain
VASE *
0,0000000074 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
11 USD
-12.44% -26%
7899
512 Biểu tượng logo của Swinca Swinca
05/2022 / BNB Blockchain
SWI *
0,0000236283 USD
0,5590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
38 USD
-12.42% 6%
7538
513 Biểu tượng logo của New Paradigm Assets Solution New Paradigm Assets Solution
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPAS *
0,0121043755 USD
286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.331 USD
-12.42% -28%
5474
514 Biểu tượng logo của Shakita Inu Shakita Inu
10/2021 / BNB Blockchain
SHAK *
0,0000660233 USD
1,5621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
-12.37% -16%
8902
515 Biểu tượng logo của Forge Forge
04/2023 / Arbitrum Blockchain
FORGE *
0,0225231234 USD
533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000
77 USD
-12.36% -47%
7284
516 Biểu tượng logo của Vitteey Vitteey
04/2022 / BNB Blockchain
VITY *
0,0000000929 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.328 USD
-12.35% 0%
5793
517 Biểu tượng logo của VaporFi VaporFi
03/2023 / Avalanche Blockchain
VAPE *
0,20 USD
4.655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.891 USD
-12.34% -38%
5902
518 Biểu tượng logo của Alterna Network Alterna Network
05/2023 / BNB Blockchain
ALTN *
0,0003118519 USD
7,3784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.286 USD
-12.34% -50%
4664
519 Biểu tượng logo của Maximus Token Maximus Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
MAXI *
0,0123999612 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 67.243.726
22.605 USD
-12.33% -67%
4527
520 Biểu tượng logo của Hebeto Hebeto
05/2023 / BNB Blockchain
HBT *
0,10 USD
2.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
734.002 USD
-12.33% -12%
2878
521 Biểu tượng logo của PepeFlokiAi PepeFlokiAi
05/2023 / BNB Blockchain
PFA *
0,0011214735 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
263 USD
-12.32% -88%
6781
522 Biểu tượng logo của VentiSwap Token VentiSwap Token
05/2022 / Ethereum Blockchain
VST *
0,0070520597 USD
167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
455 USD
-12.28% 5%
6554
523 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
5,99 USD
141.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.600.000
0 USD
-12.24% -20%
8410
524 Biểu tượng logo của RC Celta de Vigo Fan Token RC Celta de Vigo Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
CFT *
0,0043934929 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
15.634 USD
-12.24% -20%
4706
525 Biểu tượng logo của Chapter Exchange Chapter Exchange
04/2023 / BNB Blockchain
CHEX *
0,0027786882 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
0 USD
-12.24% -13%
9982
526 Biểu tượng logo của Lydian Lion Gold Lydian Lion Gold
05/2023 / BNB Blockchain
LGOLD *
0,0000005397 USD
0,0128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000
103.923 USD
-12.19% -12%
3598
527 Biểu tượng logo của Metamorphosis AI Metamorphosis AI
04/2023 / BNB Blockchain
MAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
15 USD
-12.18% -8%
7835
528 Biểu tượng logo của Hero Blaze: Three Kingdoms Hero Blaze: Three Kingdoms
07/2022 / BNB Blockchain
MUDOL2 *
0,0256292353 USD
606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
151.683 USD
-12.07% -27%
3397
529 Biểu tượng logo của Zeniq Zeniq
12/2022 / Ethereum Blockchain
ZENIQ *
0,0407955307 USD
965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000
134.565 USD
-12.03% -2%
3454
530 Biểu tượng logo của Pulse Heart Pulse Heart
05/2023 / Pulsechain
HEART *
0,0000025599 USD
0,0606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
117 USD
-12.02% -61%
7125
531 Biểu tượng logo của Mad Hatter Society Mad Hatter Society
09/2022 / Ethereum Blockchain
MADHAT *
0,83 USD
19.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
83 USD
-12.01% -15%
7261
532 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,028698032 USD
679 đ
20.435.601 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
569.426 USD
-12.00% -13%
614
533 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Blockchain
CTN *
0,0062691225 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
200.201 USD
-11.98% -46%
3279
534 Biểu tượng logo của Image Generation AI Image Generation AI
02/2023 / Ethereum Blockchain
IMGNAI *
0,026672934 USD
631 đ
20.720.424 USD
776.833.333 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
425.806 USD
-11.97% 69%
609
535 Biểu tượng logo của Mocossi Planet Mocossi Planet
07/2022 / Cardano Blockchain
MCOS *
0,0061359542 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
939 USD
-11.91% -15%
6212
536 Biểu tượng logo của RMDEngine RMDEngine
05/2023 / BNB Blockchain
RMD *
0,0242767738 USD
574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.732 USD
-11.86% -7%
5712
537 Biểu tượng logo của Sweeptoken Sweeptoken
10/2022 / BNB Blockchain
SWEEP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
113.468 USD
-11.85% -18%
3544
538 Biểu tượng logo của The Kingdom Coin The Kingdom Coin
05/2023 / BNB Blockchain
TKC *
0,0669936764 USD
1.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
23.041 USD
-11.82% -42%
4514
539 Biểu tượng logo của Cartel Coin Cartel Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
$CARTEL *
0,0000032673 USD
0,0773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888.888
2.983 USD
-11.82% 62%
5661
540 Biểu tượng logo của MongCoin MongCoin
04/2023 / Ethereum Blockchain
$MONG *
0,0000000507 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
11.659.459 USD
-11.80% -58%
2663
541 Biểu tượng logo của Charactbit Charactbit
04/2022 / Solana Blockchain
CHB *
0,0002901165 USD
6,8642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
85 USD
-11.71% 1%
7253
542 Biểu tượng logo của Morphex Morphex
02/2023 / Fantom Blockchain
MPX *
0,16 USD
3.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
25.301 USD
-11.71% -31%
4471
543 Biểu tượng logo của NitroFloki NitroFloki
11/2022 / Arbitrum Blockchain
NIFLOKI *
0,0000763306 USD
1,8060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.505 USD
-11.69% -16%
6002
544 Biểu tượng logo của hiFRIENDS hiFRIENDS
02/2023 / Ethereum Blockchain
HIFRIENDS *
0,0051088004 USD
121 đ
97.067 USD
19.000.000
163.211 USD
-11.67% -57%
2170
545 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0354020133 USD
838 đ
635.487 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
504 USD
-11.66% -29%
1606
546 Biểu tượng logo của Shibaken Finance Shibaken Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBAKEN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
766 USD
-11.65% -27%
6302
547 Biểu tượng logo của Thunder Brawl Thunder Brawl
08/2022 / BNB Blockchain
THB *
0,0024496981 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
63.716 USD
-11.65% -6%
3887
548 Biểu tượng logo của Golden Goal Golden Goal
07/2022 / Ethereum Blockchain
GDG *
0,0001578556 USD
3,7349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.368 USD
-11.64% -46%
6047
549 Biểu tượng logo của ElonPepe ElonPepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
ELONPEPE *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
11.735 USD
-11.64% 188%
4899
550 Biểu tượng logo của The Chad Pepe token The Chad Pepe token
05/2023 / Ethereum Blockchain
CHADP *
0,0000004234 USD
0,0100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
51 USD
-11.53% -63%
7515
551 Biểu tượng logo của MonkeyLeague MonkeyLeague
12/2021 / Solana Blockchain
MBS *
0,0465567679 USD
1.102 đ
8.502.450 USD
182.625.435 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
481.743 USD
-11.47% -13%
827
552 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
10/2021 / Ethereum Blockchain
MYCE *
0,0000828907 USD
1,9612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.908 USD
-11.46% -11%
5890
553 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0003006776 USD
7,1140 đ
1.540.128 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
24.359 USD
-11.41% 46%
1309
554 Biểu tượng logo của FONE FONE
02/2022 / Solana Blockchain
FONE *
0,0000017106 USD
0,0405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
410 USD
-11.40% -28%
6596
555 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Blockchain
GFAL *
0,0153752984 USD
364 đ
7.084.301 USD
460.758.624 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
1.407.816 USD
-11.39% 18%
886
556 Biểu tượng logo của PixPepe PixPepe
05/2023 / BNB Blockchain
PPEPE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
1.631 USD
-11.39% -47%
5972
557 Biểu tượng logo của The Little GUYZ The Little GUYZ
05/2023 / Ethereum Blockchain
GUYZ *
0,0000011962 USD
0,0283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.999.999.996
456 USD
-11.36% -94%
6551
558 Biểu tượng logo của Pepe Coin Pepe Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
42.744 USD
-11.32% -32%
4175
559 Biểu tượng logo của bagelbank bagelbank
05/2023 / Ethereum Blockchain
$BAGEL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000.000
985 USD
-11.32% -88%
6195
560 Biểu tượng logo của P!NK Panther P!NK Panther
05/2023 / Ethereum Blockchain
P!NK *
0,0000000081 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.222.333.444.555
91 USD
-11.26% -13%
7222
561 Biểu tượng logo của OXY META TOKEN OXY META TOKEN
03/2023 / BNB Blockchain
OMT *
0,19 USD
4.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-11.25% -5%
9919
562 Biểu tượng logo của American Dad American Dad
05/2023 / Ethereum Blockchain
DAD *
0,0000003922 USD
0,0093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000.000
822 USD
-11.25% -10%
6269
563 Biểu tượng logo của TouchGrass TouchGrass
05/2023 / Ethereum Blockchain
GRASS *
0,00000008 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.166 USD
-11.18% -23%
5635
564 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / BNB Blockchain
UTED *
0,001138489 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
182.645 USD
-11.17% 46%
3316
565 Biểu tượng logo của Bogdanoff Bogdanoff
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOG *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
21.237 USD
-11.13% -16%
4559
566 Biểu tượng logo của The Dons The Dons
05/2023 / BNB Blockchain
DONS *
0,0007110444 USD
16,8233 đ
5.795.012 USD
8.150.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
3.220.861 USD
-11.06% -13%
940
567 Biểu tượng logo của Pulsechain Pulsechain
05/2023
PLS
0,0001639452 USD
3,8789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000.000
794.139 USD
-11.06% -39%
2862
568 Biểu tượng logo của LarryCoin LarryCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LARRY *
0,0000182951 USD
0,4329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.000.000.000
290.934 USD
-11.03% -79%
3144
569 Biểu tượng logo của Proxy Proxy
08/2021 / Polygon Blockchain
PRXY *
0,12 USD
2.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
159.690 USD
-11.00% -14%
3372
570 Biểu tượng logo của Incredible McHenry Incredible McHenry
05/2023 / Ethereum Blockchain
MCHNRY *
0,0000006155 USD
0,0146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000.000
2.894 USD
-10.96% -18%
5681
571 Biểu tượng logo của CEO DOGE CEO DOGE
04/2023 / BNB Blockchain
CEODOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
17.957 USD
-10.95% 244%
4645
572 Biểu tượng logo của Pie Netwrok Pie Netwrok
05/2023 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,000027185 USD
0,6432 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
81 USD
-10.93% -41%
7480
573 Biểu tượng logo của Pepe Dubai Pepe Dubai
05/2023 / BNB Blockchain
$PEPEDUBAI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
16.166 USD
-10.93% -75%
4698
574 Biểu tượng logo của XENO Governance XENO Governance
02/2023 / Ethereum Blockchain
GXE *
0,0932761147 USD
2.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
7.155.380 USD
-10.89% -3%
2674
575 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Blockchain
1MCT *
0,0000160792 USD
0,3804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
-10.88% -28%
8037
576 Biểu tượng logo của Cope Cope
04/2023 / Ethereum Blockchain
COPE *
0,000003615 USD
0,0855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
3.332 USD
-10.86% -11%
5603
577 Biểu tượng logo của Arix Arix
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARIX *
0,16 USD
3.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.500.000
1.198.278 USD
-10.84% -29%
2791
578 Biểu tượng logo của MoonStar MoonStar
04/2021 / BNB Blockchain
MOONSTAR *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.449 USD
-10.82% -1%
6021
579 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN (old) DINGO TOKEN (old)
05/2021 / BNB Blockchain
DINGO *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59 USD
-10.81% 19%
7378
580 Biểu tượng logo của Qitmeer Network Qitmeer Network
12/2021
MEER
0,10 USD
2.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.240.000
28.870 USD
-10.79% -18%
4413
581 Biểu tượng logo của India Coin India Coin
11/2021 / BNB Blockchain
XINDIA *
0,000000078 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
2.124 USD
-10.77% -13%
5840
582 Biểu tượng logo của Wrapped Pulse Wrapped Pulse
04/2023 / Pulsechain
WPLS *
0,0001597363 USD
3,7794 đ
0 USD
N/A
38.854.823 USD
-10.71% -19%
2654
583 Biểu tượng logo của JERRY JERRY
05/2023 / Ethereum Blockchain
JERRY *
0,0000023642 USD
0,0559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
693 USD
-10.71% -77%
6351
584 Biểu tượng logo của Golden Token Golden Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0073622039 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 979.582
68.530 USD
-10.70% -17%
3839
585 Biểu tượng logo của The Standard Token The Standard Token
10/2022 / Ethereum Blockchain
TST *
0,0148802088 USD
352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92 USD
-10.69% -27%
7221
586 Biểu tượng logo của Kermit Kermit
04/2023 / Ethereum Blockchain
KERMIT *
0,0003622821 USD
8,5716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.740 USD
-10.65% -31%
3937
587 Biểu tượng logo của Cpos Cloud Payment Cpos Cloud Payment
10/2021 / BNB Blockchain
CPOS *
0,0000007168 USD
0,0170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.100.001.015
43.519 USD
-10.63% -26%
4163
588 Biểu tượng logo của DfiStarter DfiStarter
10/2021 / BNB Blockchain
DFI *
0,0022236729 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
161.821 USD
-10.61% -29%
3368
589 Biểu tượng logo của Crypto Mafia Crypto Mafia
05/2023 / Ethereum Blockchain
MAFIA *
0,0000006235 USD
0,0148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187.000.000.000
1.074 USD
-10.59% -59%
6156
590 Biểu tượng logo của DarkShield Games Studio DarkShield Games Studio
12/2021 / BNB Blockchain
DKS *
0,0007128803 USD
16,8667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.960.503.000
201.758 USD
-10.56% -27%
3277
591 Biểu tượng logo của Meowcoin Meowcoin
10/2022
MEWC
0,00026323 USD
6,2280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1.746 USD
-10.55% -22%
5943
592 Biểu tượng logo của Encryption AI Encryption AI
04/2023 / Ethereum Blockchain
0XENCRYPT *
7,80 USD
184.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
396.000 USD
-10.50% -39%
3058
593 Biểu tượng logo của GamyFi Platform GamyFi Platform
03/2021 / Ethereum Blockchain
GFX *
0,0402841966 USD
953 đ
33.234 USD
825.000 (8%)
Tổng: 10.000.000
17.490 USD
-10.45% 1%
2377
594 Biểu tượng logo của 3 Kingdoms Multiverse 3 Kingdoms Multiverse
03/2023 / Klaytn Blockchain
3KM *
0,0318665837 USD
754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
622.345 USD
-10.45% 8%
2918
595 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,0049738409 USD
118 đ
3.561.951 USD
716.136.925 (28%)
Tổng: 2.520.000.000
47.379 USD
-10.43% -26%
1056
596 Biểu tượng logo của VyFinance VyFinance
01/2022 / Cardano Blockchain
VYFI *
0,40 USD
9.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
54.264 USD
-10.42% -0%
4008
597 Biểu tượng logo của Energy8 Energy8
11/2021 / Polygon Blockchain
E8 *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
460 USD
-10.40% -12%
6546
598 Biểu tượng logo của NPICK BLOCK NPICK BLOCK
04/2022 / Ethereum Blockchain
NPICK *
0,0002880015 USD
6,8141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.145 USD
-10.39% 44%
5836
599 Biểu tượng logo của Shadows Shadows
03/2021 / Ethereum Blockchain
DOWS *
0,0052147569 USD
123 đ
138.191 USD
26.500.000 (67%)
Tổng: 39.500.000
11.126 USD
-10.36% -13%
2090
600 Biểu tượng logo của Stonks DAO Stonks DAO
04/2023 / Ethereum Blockchain
STONKS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.420.420.420
3.535 USD
-10.31% -58%
5585
601 Biểu tượng logo của Enigma Gaming Enigma Gaming
04/2023 / BNB Blockchain
ENG *
0,0024103524 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.408 USD
-10.29% -10%
4605
602 Biểu tượng logo của Superpower Squad Superpower Squad
06/2022 / BNB Blockchain
SQUAD *
0,0042660673 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.915.689 USD
-10.27% -45%
2682
603 Biểu tượng logo của ZOGI ZOGI
12/2022 / Ethereum Blockchain
ZOGI *
0,30 USD
7.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 435.000
24.971 USD
-10.24% 68%
4483
604 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0024907772 USD
59 đ
306.655 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-10.23% -8%
1842
605 Biểu tượng logo của Fronk Fronk
01/2023 / Solana Blockchain
FRONK *
0,0000000044 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.995.748.873.948
18.530 USD
-10.22% 15%
4629
606 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,018753117 USD
444 đ
1.334.960 USD
71.186.050
14.787 USD
-10.21% -7%
1360
607 Biểu tượng logo của Rabbit Finance Rabbit Finance
05/2021 / BNB Blockchain
RABBIT *
0,0011615173 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
1.781 USD
-10.20% -15%
5936
608 Biểu tượng logo của Lucky Roo Lucky Roo
10/2022 / BNB Blockchain
ROO *
0,0000000567 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
207.229 USD
-10.15% -2%
3269
609 Biểu tượng logo của CyberTruck CyberTruck
05/2023 / Ethereum Blockchain
TRUCK *
0,0000193082 USD
0,4568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
756 USD
-10.07% -46%
6479
610 Biểu tượng logo của SuperCluster SuperCluster
05/2023 / BNB Blockchain
SUPER *
0,0006395931 USD
15,1328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.725 USD
-10.05% -77%
5546
611 Biểu tượng logo của CORE TIGER CORE TIGER
05/2023 / Core Blockchain
TCORE *
0,0001258776 USD
2,9783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.457 USD
-10.04% -83%
6015
612 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0140993179 USD
334 đ
2.444.977.867 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
5.777.247 USD
-10.02% -61%
203
613 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,19 USD
4.488 đ
6.205.281 USD
32.713.186 (34%)
Tổng: 96.017.250
27.269 USD
-9.99% -5%
920
614 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0010871372 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 325.467.795
29 USD
-9.98% -22%
7645
615 Biểu tượng logo của Side.xyz Side.xyz
02/2023 / Ethereum Blockchain
SIDE *
0,0007591926 USD
17,9625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.800.000.000
2.246 USD
-9.98% -5%
5809
616 Biểu tượng logo của DucatusX DucatusX
10/2021
DUCX
0,0184064866 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.874.205
86.090 USD
-9.98% 55%
3707
617 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0001138643 USD
2,6940 đ
149.174 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
11.213 USD
-9.86% 1%
2069
618 Biểu tượng logo của Creator Platform Creator Platform
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTR *
0,0011979222 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
6.911 USD
-9.86% -27%
5255
619 Biểu tượng logo của MoonBoy MoonBoy
05/2023 / Ethereum Blockchain
MOONB *
0,0000000265 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
2.991 USD
-9.85% -50%
5659
620 Biểu tượng logo của Victory Gem Victory Gem
03/2022 / BNB Blockchain
VTG *
0,0005513084 USD
13,0440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.257 USD
-9.82% -13%
5318
621 Biểu tượng logo của Capone Capone
05/2023 / BNB Blockchain
CAPONE *
0,0000059566 USD
0,1409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.847 USD
-9.82% -71%
5430
622 Biểu tượng logo của SquidGrow SquidGrow
07/2022 / BNB Blockchain
SQUIDGROW *
0,0000000192 USD
0,0005 đ
17.224.921 USD
898.386.749.675.710 (90%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.046.556 USD
-9.81% -27%
661
623 Biểu tượng logo của minionseth minionseth
05/2023 / Ethereum Blockchain
MINIONS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.917 USD
-9.79% -30%
5888
624 Biểu tượng logo của ETHforestAI ETHforestAI
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ETHFAI *
0,000005686 USD
0,1345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.449 USD
-9.76% 69%
5297
625 Biểu tượng logo của Crazy pepe Crazy pepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
CRAZYPEPE *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
41.494 USD
-9.72% -61%
4196
626 Biểu tượng logo của Savanna Savanna
02/2022 / Cronos Blockchain
SVN *
0,0030330467 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.846.406
20.774 USD
-9.68% -11%
4568
627 Biểu tượng logo của Yieldification Yieldification
08/2022 / Ethereum Blockchain
YDF *
0,0067504869 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.541.875
83.507 USD
-9.68% 31%
3732
628 Biểu tượng logo của AstridDAO Token AstridDAO Token
08/2022
ATID
0,0021507579 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.217 USD
-9.66% -10%
6098
629 Biểu tượng logo của DollarSqueeze DollarSqueeze
05/2023 / BNB Blockchain
DSQ *
0,0160369152 USD
379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.575.229 USD
-9.66% -35%
2756
630 Biểu tượng logo của Homie Wars Homie Wars
12/2022 / BNB Blockchain
HOMIECOIN *
0,0000044883 USD
0,1062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.869 USD
-9.65% -17%
5424
631 Biểu tượng logo của Archer Swap Archer Swap
03/2023 / Core Blockchain
BOW *
0,48 USD
11.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.921.600
806 USD
-9.65% -24%
6278
632 Biểu tượng logo của HongKongDAO HongKongDAO
04/2023 / BNB Blockchain
HKD *
0,0037726436 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.112 USD
-9.65% 12%
4167
633 Biểu tượng logo của Dinerobet Dinerobet
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINERO *
0,0001594169 USD
3,7718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.846 USD
-9.64% -10%
5920
634 Biểu tượng logo của Cookies Protocol Cookies Protocol
12/2022 / Polygon Blockchain
CP *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.079 USD
-9.58% -15%
5507
635 Biểu tượng logo của Pepe Rich Club Pepe Rich Club
05/2023 / BNB Blockchain
PRC *
0,0000000707 USD
0,0017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
5.898 USD
-9.58% 41%
5345
636 Biểu tượng logo của Lion king Lion king
05/2023 / BNB Blockchain
LKING *
0,0024175727 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 856.231
45 USD
-9.56% -82%
7492
637 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0051301882 USD
121 đ
432.596 USD
84.323.675 (43%)
Tổng: 196.336.721
9 USD
-9.55% -12%
1730
638 Biểu tượng logo của TAIKULA COIN TAIKULA COIN
05/2023 / Arbitrum Blockchain
TAIKULA *
0,0000008321 USD
0,0197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.555 USD
-9.55% -54%
4977
639 Biểu tượng logo của midwit midwit
05/2023 / Ethereum Blockchain
MIDWIT *
0,0000012935 USD
0,0306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
170.794 USD
-9.55% -21%
3347
640 Biểu tượng logo của Forever Elone Forever Elone
05/2023 / Ethereum Blockchain
$4ELONE *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000.000.000
335 USD
-9.55% -55%
6969
641 Biểu tượng logo của XActRewards XActRewards
05/2023 / Polygon Blockchain
XACT *
0,30 USD
7.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
858.343 USD
-9.49% -1%
2849
642 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
95.188 USD
498.189.654.056.300
1.122 USD
-9.47% -47%
2178
643 Biểu tượng logo của zkApes zkApes
05/2023 / zkSync Blockchain
ZAT *
0,0000001927 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 68.808.896.238.081
496.918 USD
-9.42% -24%
2989
644 Biểu tượng logo của UGOLD Inc. UGOLD Inc.
05/2023 / Ethereum Blockchain
UGOLD *
2.022 USD
47.829.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.215.075
20.907 USD
-9.40% -3%
4699
645 Biểu tượng logo của FarmerDoge FarmerDoge
11/2021 / BNB Blockchain
CROP *
0,0000225796 USD
0,5342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
512 USD
-9.36% -51%
6502
646 Biểu tượng logo của Outrace Outrace
11/2021 / BNB Blockchain
ORE *
0,0000565763 USD
1,3386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
576 USD
-9.36% 2%
6440
647 Biểu tượng logo của Ligma Ligma
05/2023 / Ethereum Blockchain
LIGMA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.420.420.420
1.047 USD
-9.36% -58%
6169
648 Biểu tượng logo của Morty Morty
05/2023 / Ethereum Blockchain
MORTY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
25.490 USD
-9.35% 65%
4467
649 Biểu tượng logo của H3RO3S H3RO3S
11/2021 / Polygon Blockchain
H3RO3S *
0,0006422263 USD
15,1951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.237 USD
-9.32% -7%
5217
650 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Blockchain
CGPT *
0,14 USD
3.273 đ
11.766.022 USD
85.061.251 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
3.552.017 USD
-9.31% -9%
751
651 Biểu tượng logo của SWEETS SWEETS
05/2023 / Solana Blockchain
SWTS *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.381.473.777
39.821 USD
-9.30% -41%
4226
652 Biểu tượng logo của Solit Solit
11/2021 / Solana Blockchain
SLT *
0,0000012357 USD
0,0292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3 USD
-9.28% 637%
8160
653 Biểu tượng logo của bittensor bittensor
03/2023
TAO
60,10 USD
1.422.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.093.765 USD
-9.27% 12%
2809
654 Biểu tượng logo của PackagePortal PackagePortal
07/2021 / Ethereum Blockchain
PORT *
0,0557888317 USD
1.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.529 USD
-9.26% -22%
5996
655 Biểu tượng logo của 3QT 3QT
08/2022 / BNB Blockchain
3QT *
0,0000183965 USD
0,4353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
8.023 USD
-9.23% -12%
5157
656 Biểu tượng logo của 4D Twin Maps 4D Twin Maps
04/2023 / Bitgert Blockchain
MAP *
0,0000000407 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5
14 USD
-9.22% -18%
7850
657 Biểu tượng logo của Doubloon Doubloon
04/2022 / Arbitrum Blockchain
DBL *
0,0044428471 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
41.962 USD
-9.20% -26%
4184
658 Biểu tượng logo của MoneyByte MoneyByte
12/2019
MON
0,10 USD
2.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.200.000
57 USD
-9.19% 14%
7394
659 Biểu tượng logo của Sapphire Sapphire
03/2020
SAPP
0,0139012425 USD
329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.351.924.433
1.069 USD
-9.13% -12%
6160
660 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
20,06 USD
474.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
153.953 USD
-9.12% -11%
3389
661 Biểu tượng logo của Wrapped TAO Wrapped TAO
02/2023 / Ethereum Blockchain
WTAO *
63,46 USD
1.501.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
171.544 USD
-9.10% 26%
3345
662 Biểu tượng logo của Shuggi Shuggi
05/2023 / Ethereum Blockchain
SHUGGI *
0,0016134563 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.373 USD
-9.10% -41%
5385
663 Biểu tượng logo của CryptoNeur Network foundation CryptoNeur Network foundation
12/2021 / TRON Blockchain
CNF *
0,00121117 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8
5 USD
-9.09% 11%
8064
664 Biểu tượng logo của Dogggo Dogggo
11/2021 / BNB Blockchain
DOGGGO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
312 USD
-9.06% -99%
6708
665 Biểu tượng logo của Capybara Capybara
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAPY *
0,0000064929 USD
0,1536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
588.195 USD
-9.06% -41%
2937
666 Biểu tượng logo của PEPE COIN BSC