1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2427 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 19:37

Bảng xếp hạng 2427 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
234.765 USD
-100.00% -100%
3785
2 Biểu tượng logo của Staked Olympus Staked Olympus
10/2021 / Ethereum Blockchain
SOHM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.105.429
6.283 USD
-100.00% -100%
6137
3 Biểu tượng logo của RougeCoin RougeCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
XRGE *
0,0000032278 USD
0,0735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
60.098 USD
-99.49% -100%
4719
4 Biểu tượng logo của Domain Coin Domain Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DMN *
0,000226753 USD
5,1609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
890 USD
-97.03% -98%
7159
5 Biểu tượng logo của NinjaFloki NinjaFloki
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NJF *
0,0000032019 USD
0,0729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
258.134 USD
-93.11% -6%
3740
6 Biểu tượng logo của Covid Slice Covid Slice
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
COVID19 *
0,0000435797 USD
0,9919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.007.208 USD
-92.73% -100%
3215
7 Biểu tượng logo của CarsAutoFinance CarsAutoFinance
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAF *
0,0000500294 USD
1,1387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
232 USD
-89.21% -90%
7646
8 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000143334 USD
0,3262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
1 USD
-89.15% 11%
8327
9 Biểu tượng logo của Candylad Candylad
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CANDYLAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
132.613 USD
-88.81% -92%
4132
10 Biểu tượng logo của BDCash Protocol BDCash Protocol
10/2020
BDCASH
0,0046583567 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
31 USD
-87.22% -46%
8094
11 Biểu tượng logo của Pondering Orb Pondering Orb
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORB *
0,0005105568 USD
11,6203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.101.051
468 USD
-85.84% -86%
7406
12 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0010472647 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-82.59% -86%
8348
13 Biểu tượng logo của Balkari Balkari
10/2021 / Ethereum Blockchain
BKR *
0,24 USD
5.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.657 USD
-76.27% -77%
6643
14 Biểu tượng logo của KING SAMO KING SAMO
11/2021 / Solana Blockchain
KSAMO *
0,0000125033 USD
0,2846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
660 USD
-75.99% -77%
7273
15 Biểu tượng logo của HaloDAO HaloDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
RNBW *
0,0237818195 USD
541 đ
133.247 USD
5.602.877 (6%)
Tổng: 100.000.000
3.006 USD
-71.72% -54%
2361
16 Biểu tượng logo của Age Of Knights Age Of Knights
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEM *
0,0594761123 USD
1.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
3.915.664 USD
-70.76% -95%
2970
17 Biểu tượng logo của Chicken Zilla Chicken Zilla
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHKN *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.905 USD
-68.28% -11%
6083
18 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0001137845 USD
2,5897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.681 USD
-67.89% -74%
6871
19 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0211417729 USD
481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
16 USD
-67.66% -76%
8177
20 Biểu tượng logo của The Hash Speed The Hash Speed
08/2020 / Tron20 Blockchain
THS *
0,0465835675 USD
1.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.427 USD
-64.64% -30%
5661
21 Biểu tượng logo của FlavorsBSC FlavorsBSC
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLVR *
0,0001893378 USD
4,3093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 327.294.368
23.942 USD
-63.63% -88%
5363
22 Biểu tượng logo của 0xDAO 0xDAO
01/2022 / Fantom Blockchain
OXD *
0,0792386852 USD
1.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.499.808
12.558.512 USD
-62.10% -73%
2868
23 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000082417 USD
0,1876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.634.402.765
2 USD
-61.92% -26%
8303
24 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNFI *
0,12 USD
2.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
434.228 USD
-59.27% -74%
3493
25 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001500881 USD
3,4160 đ
1.910.975 USD
12.732.356.945 (95%)
Tổng: 13.450.477.905
0 USD
-57.44% -65%
1526
26 Biểu tượng logo của Revolution Revolution
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
REV *
1,74 USD
39.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 549.292
255.499 USD
-55.66% -99%
3744
27 Biểu tượng logo của Dickcoin Dickcoin
11/2021 / Solana Blockchain
DICK *
0,0000001835 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.446.744.073
5 USD
-55.45% -66%
8258
28 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0006390201 USD
14,5441 đ
119.139 USD
186.439.870 (82%)
Tổng: 228.469.283
1.311 USD
-54.92% -28%
2387
29 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron10 Blockchain
PHT *
0,000023801 USD
0,5417 đ
116.086 USD
4.877.345.237 (98%)
Tổng: 5.000.000.000
5.069 USD
-54.51% -54%
2392
30 Biểu tượng logo của SafeEarth SafeEarth
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAFEEARTH *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.294.413.228.759
488 USD
-54.39% -26%
7389
31 Biểu tượng logo của Bestay Bestay
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSY *
0,0052230655 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50 USD
-53.34% -56%
8008
32 Biểu tượng logo của Cronofi Finance Cronofi Finance
01/2022 / Cronos Blockchain
CRONO *
45,57 USD
1.037.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
-50.64% 7%
9217
33 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0103917189 USD
237 đ
285.582 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
6 USD
-50.59% 299%
2162
34 Biểu tượng logo của GoldenPyrex GoldenPyrex
10/2018 / Ethereum Blockchain
GPYX *
0,0301165282 USD
685 đ
301.165 USD
9.999.999 (100%)
Tổng: 10.000.000
65 USD
-50.09% -41%
2147
35 Biểu tượng logo của Ballswapper Accelerator Reflection Token Ballswapper Accelerator Reflection Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0000000306 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
9.033 USD
-49.99% -50%
5917
36 Biểu tượng logo của Arbis Finance Arbis Finance
10/2021 / Arbitrum Blockchain
ARBIS *
0,0000213498 USD
0,4859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
15.723 USD
-49.49% -73%
5610
37 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,0001075005 USD
2,4467 đ
11.493 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
400 USD
-49.44% -58%
2726
38 Biểu tượng logo của Datacoin Datacoin
12/2013
DTC
0,0003583351 USD
8,1557 đ
14.231 USD
39.712.849
0 USD
-49.44% -17%
2702
39 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
60.897 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
101 USD
-49.44% -17%
2506
40 Biểu tượng logo của DKEY BANK DKEY BANK
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DKEY *
1,27 USD
28.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.674 USD
-49.16% -68%
5940
41 Biểu tượng logo của GranX Chain GranX Chain
09/2021 / Ethereum Blockchain
GRANX *
0,12 USD
2.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
10.075 USD
-49.03% -55%
5866
42 Biểu tượng logo của Tranquil Finance Tranquil Finance
11/2021 / Harmony Blockchain
TRANQ *
0,20 USD
4.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
69 USD
-48.96% -63%
7943
43 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,0112065773 USD
255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
20 USD
-48.85% -36%
8156
44 Biểu tượng logo của Traverse Traverse
12/2021 / Avalanche C-Chain
VERSE *
0,0134634331 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
1.743 USD
-47.51% -91%
6856
45 Biểu tượng logo của Yoi Shiba Inu Yoi Shiba Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YOSI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000.000.000
0 USD
-47.37% -78%
9165
46 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
1,70 USD
38.715 đ
7.142 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
15 USD
-47.03% -29%
2756
47 Biểu tượng logo của Hithotx Hithotx
01/2021 / Tron20 Blockchain
HITX *
0,0006135601 USD
13,9646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.447 USD
-47.01% -53%
6934
48 Biểu tượng logo của BNB Fan Token BNB Fan Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNBFAN *
0,0000010676 USD
0,0243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
16.452 USD
-46.49% -83%
5579
49 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0032250162 USD
73 đ
58.647 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
0 USD
-46.47% 26%
2511
50 Biểu tượng logo của Sucrecoin Sucrecoin
08/2019
XSR
0,0008958378 USD
20,3893 đ
0 USD
N/A
42 USD
-45.94% -49%
8042
51 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0022298369 USD
51 đ
2.229.837 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
939.796 USD
-45.39% -67%
1466
52 Biểu tượng logo của GIVLY Coin GIVLY Coin
08/2020 / Binance Chain (BEP2)
GIV *
0,0009128822 USD
20,7772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
427 USD
-45.38% -50%
7434
53 Biểu tượng logo của ParadiseHotel NFT ParadiseHotel NFT
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PHT *
0,32 USD
7.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.139.189 USD
-45.13% -83%
3185
54 Biểu tượng logo của ANON ANON
09/2018
ANON
0,0111083892 USD
253 đ
84.355 USD
7.593.802 (38%)
Tổng: 20.228.644
28 USD
-45.00% -49%
2445
55 Biểu tượng logo của Sola Ninja Sola Ninja
11/2021 / Solana Blockchain
SNJ *
0,69 USD
15.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
718 USD
-44.96% -49%
7246
56 Biểu tượng logo của MetaFinance MetaFinance
12/2021 / Ethereum Blockchain
MF1 *
44,58 USD
1.014.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
117.784 USD
-43.64% -12%
4221
57 Biểu tượng logo của Transcodium Transcodium
05/2018 / Ethereum Blockchain
TNS *
0,0018430054 USD
42 đ
158.208 USD
85.842.616 (100%)
Tổng: 85.900.000
3.811 USD
-43.41% 21%
2319
58 Biểu tượng logo của SpongeBob Square SpongeBob Square
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPONGS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.997
152.999 USD
-43.28% -89%
4029
59 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0076887684 USD
175 đ
2.379.820 USD
309.519.040 (37%)
Tổng: 842.530.342
172 USD
-43.25% -73%
1438
60 Biểu tượng logo của Gennix Gennix
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GNNX *
0,0273818039 USD
623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
223.127 USD
-42.83% -71%
3809
61 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
0,93 USD
21.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.057.098 USD
-42.51% -38%
3005
62 Biểu tượng logo của CrazyMiner CrazyMiner
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PWR *
0,31 USD
6.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
5.348.126 USD
-42.46% -57%
2936
63 Biểu tượng logo của MGC Token MGC Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
MGC *
0,0003086731 USD
7,0254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
1.015 USD
-42.45% -63%
7089
64 Biểu tượng logo của MMACOIN MMACOIN
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMA *
0,0002201492 USD
5,0106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12 USD
-42.09% -42%
8201
65 Biểu tượng logo của Diligence Diligence
06/2020 / Ethereum Blockchain
IRA *
0,0000489362 USD
1,1138 đ
1.028 USD
21.000.000
3 USD
-41.44% -71%
2816
66 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBEAR *
0,0000000173 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.190.383
4.662 USD
-40.49% -42%
6321
67 Biểu tượng logo của Cryptowolf Finance Cryptowolf Finance
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$CWOLF *
0,57 USD
12.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.753.963 USD
-40.36% -77%
3102
68 Biểu tượng logo của Square Token Square Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SQUA *
5,55 USD
126.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
716.857 USD
-40.20% -67%
3313
69 Biểu tượng logo của CryptoEnergy CryptoEnergy
03/2020 / Ethereum Blockchain
CNRG *
0,85 USD
19.357 đ
23.559 USD
27.700 (1%)
Tổng: 3.675.000
6 USD
-40.13% -38%
2637
70 Biểu tượng logo của Autobusd Autobusd
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ABS *
0,46 USD
10.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
4.244 USD
-40.12% -45%
6382
71 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000100059 USD
0,2277 đ
237.239 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
212 USD
-39.74% -28%
2225
72 Biểu tượng logo của Mindcell Mindcell
01/2022 / Ethereum Blockchain
MDC *
0,0044756546 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.869 USD
-39.39% 44%
5925
73 Biểu tượng logo của POLARNODES POLARNODES
01/2022 / Avalanche C-Chain
POLAR *
3,07 USD
69.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
705.556 USD
-39.14% 126%
3319
74 Biểu tượng logo của Nil DAO Nil DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
NIL *
2,75 USD
62.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.861 USD
-39.07% -70%
5079
75 Biểu tượng logo của SIMBA INU SIMBA INU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMBAINU *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
57.338 USD
-38.52% -59%
4764
76 Biểu tượng logo của SparksPay SparksPay
01/2018
SPK
0,0014940526 USD
34 đ
16.064 USD
10.751.914 (51%)
Tổng: 21.000.000
2 USD
-38.23% -31%
2688
77 Biểu tượng logo của Meta Rewards Token Meta Rewards Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
97.104 USD
-38.15% -21%
4365
78 Biểu tượng logo của Puff Santa Puff Santa
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PUFFSANTA *
0,000013028 USD
0,2965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
29 USD
-37.63% -20%
8109
79 Biểu tượng logo của Pizza Pug Coin Pizza Pug Coin
10/2021 / Solana Blockchain
PPUG *
0,0000034737 USD
0,0791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
172 USD
-37.51% -33%
7728
80 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020
ZIK
0,0004902878 USD
11,1589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
149 USD
-37.16% -40%
7772
81 Biểu tượng logo của BitcoinBR BitcoinBR
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTCBR *
0,31 USD
7.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1.404 USD
-37.16% -61%
6953
82 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
9,54 USD
217.145 đ
10.424 USD
1.093 (55%)
Tổng: 2.000
914 USD
-36.88% -48%
2738
83 Biểu tượng logo của Fanaticos Cash Fanaticos Cash
06/2020
FCH
0,0017916757 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2 USD
-36.80% -48%
8297
84 Biểu tượng logo của Blue Protocol Blue Protocol
10/2017 / Ethereum Blockchain
BLUE *
0,0057333622 USD
130 đ
210.101 USD
36.645.278 (87%)
Tổng: 42.000.000
14 USD
-36.64% -51%
2255
85 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOMO *
0,0030126522 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
14.295 USD
-36.44% -27%
5667
86 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
1,57 USD
35.757 đ
94.033 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
4.503 USD
-36.16% -28%
2428
87 Biểu tượng logo của Tcoin Tcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
TCO *
0,000005103 USD
0,1161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21 USD
-35.35% -43%
8149
88 Biểu tượng logo của Gogeta Inu Gogeta Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOGETA *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.550 USD
-35.11% -51%
6903
89 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
0,0008661203 USD
19,7129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
132 USD
-34.62% 43%
7801
90 Biểu tượng logo của Gold Poker Gold Poker
08/2018
GPKR
0,001565737 USD
36 đ
8.237 USD
5.260.826 (16%)
Tổng: 33.333.333
0 USD
-34.54% -39%
2746
91 Biểu tượng logo của SafeSwap SafeSwap
11/2021 / Polygon Blockchain
SSGTX *
0,0031139983 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 840.000.000
7.519 USD
-34.43% -42%
6033
92 Biểu tượng logo của Piratera Piratera
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIRA *
0,0155601527 USD
354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.994 USD
-34.28% -44%
5030
93 Biểu tượng logo của Corra.Finance Corra.Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORA *
0,60 USD
13.626 đ
898.006 USD
1.500.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
22.610 USD
-34.25% -37%
1795
94 Biểu tượng logo của Waterfall Finance BSC Waterfall Finance BSC
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WATERFALL *
74,46 USD
1.694.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
11.311 USD
-34.22% -98%
5807
95 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0132725757 USD
302 đ
0 USD
N/A
1.537 USD
-33.99% -50%
6907
96 Biểu tượng logo của ETHSNIPER ETHSNIPER
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETS *
0,0000454294 USD
1,0340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.740 USD
-33.97% -31%
6095
97 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NERIAN *
0,0860505046 USD
1.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
2.642 USD
-33.78% 46%
6644
98 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0004133269 USD
9,4073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
543 USD
-33.70% -25%
7347
99 Biểu tượng logo của Truth Technology Truth Technology
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRUTH *
0,0000809034 USD
1,8414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.008 USD
-33.48% -59%
7097
100 Biểu tượng logo của ETHPlus ETHPlus
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHP *
0,0020011745 USD
46 đ
2.619 USD
1.308.522 (7%)
Tổng: 20.000.000
192 USD
-33.32% -33%
2799
101 Biểu tượng logo của Ninja Doge Ninja Doge
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$NINJADOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-33.32% 33%
8823
102 Biểu tượng logo của Bitcoin Banana Bitcoin Banana
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
341 USD
-33.32% 0%
7517
103 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
304 USD
-33.27% -31%
7558
104 Biểu tượng logo của New Origin New Origin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NOC *
0,0071518827 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 760.000.000
2.988 USD
-33.25% -38%
6588
105 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,001065844 USD
24 đ
816.201 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
1.012 USD
-33.16% -29%
1828
106 Biểu tượng logo của Abell Coin Abell Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ABC *
0,0085927854 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.900.000.000
400.494 USD
-33.00% -39%
3523
107 Biểu tượng logo của CryptoFantasy CryptoFantasy
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CFC *
0,0055127693 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.703 USD
-32.96% -42%
5784
108 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0456479418 USD
1.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.193.279 USD
-32.84% -65%
3058
109 Biểu tượng logo của BrowniesSwap BrowniesSwap
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BROWN *
0,0001997469 USD
4,5462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.891 USD
-32.77% -44%
5595
110 Biểu tượng logo của UNIFI DeFi UNIFI DeFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNIFI *
0,000126074 USD
2,8694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.081.919
2.405 USD
-32.60% -36%
6682
111 Biểu tượng logo của ProxyNode ProxyNode
01/2019
PRX
0,0001791676 USD
4,0779 đ
34.107 USD
190.364.710 (69%)
Tổng: 275.000.000
0 USD
-32.59% -58%
2590
112 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0002173151 USD
4,9461 đ
84.021 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
99 USD
-32.43% -44%
2446
113 Biểu tượng logo của Swanlana Swanlana
10/2021 / Solana Blockchain
SWAN *
0,0103132858 USD
235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
809 USD
-32.22% -46%
7199
114 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBONK *
0,0294172655 USD
670 đ
88.252 USD
3.000.000
1.973 USD
-32.08% -25%
2433
115 Biểu tượng logo của ProperSix ProperSix
02/2021
PSIX
0,0002102434 USD
4,7851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
463 USD
-31.87% 14%
7409
116 Biểu tượng logo của UltrAlpha UltrAlpha
12/2019 / Ethereum Blockchain
UAT *
0,0211824324 USD
482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
89 USD
-31.71% -48%
7885
117 Biểu tượng logo của ACDX Exchange Governance Token ACDX Exchange Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACXT *
0,0315184988 USD
717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.976
27 USD
-31.50% -32%
8121
118 Biểu tượng logo của BankerDoge BankerDoge
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BANKER *
0,0015904465 USD
36 đ
1.112.661 USD
699.590.313 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
64 USD
-31.46% -32%
1715
119 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
26,13 USD
594.765 đ
522.641 USD
20.000
28.755 USD
-31.37% -60%
1972
120 Biểu tượng logo của Ruyi Ruyi
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
RYB *
0,0031736736 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
259.335 USD
-31.23% -43%
3736
121 Biểu tượng logo của Baby Samo Coin Baby Samo Coin
11/2021 / Solana Blockchain
BABY *
0,000057153 USD
1,3008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.449 USD
-31.20% -45%
6234
122 Biểu tượng logo của Cherry Token Cherry Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YT *
0,26 USD
5.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
-31.04% -27%
8284
123 Biểu tượng logo của NDN Link NDN Link
05/2020 / Ethereum Blockchain
NDN *
0,0026477467 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
449.827 USD
-30.60% -68%
3479
124 Biểu tượng logo của EOSDT EOSDT
06/2019 / EOS Blockchain
EOSDT *
0,54 USD
12.246 đ
1.421.778 USD
2.642.505 (2%)
Tổng: 170.000.000
70 USD
-30.52% -44%
1628
125 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,19 USD
4.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
321 USD
-30.48% -20%
7534
126 Biểu tượng logo của Official Crypto Cowboy Token Official Crypto Cowboy Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
OCCT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
25.503 USD
-30.46% -32%
5320
127 Biểu tượng logo của Rex Inu Rex Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
REX *
0,0000145331 USD
0,3308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.799 USD
-30.42% -88%
5831
128 Biểu tượng logo của Meta Floki Inu Meta Floki Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAFLOKINU *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000.000.000
5.977 USD
-30.36% -41%
6167
129 Biểu tượng logo của Tiger Token Tiger Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TGNB *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
119.454 USD
-30.20% -31%
4211
130 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0260152688 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
4.182 USD
-30.09% -20%
6390
131 Biểu tượng logo của EarnBet EarnBet
04/2020 / EOS Blockchain
BET *
0,0400235406 USD
911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
826 USD
-29.91% 3%
7187
132 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0012183395 USD
28 đ
96.150 USD
78.918.545 (10%)
Tổng: 777.000.000
45 USD
-29.83% 42%
2423
133 Biểu tượng logo của LunaChow LunaChow
10/2021 / Ethereum Blockchain
LUCHOW *
0,0000008329 USD
0,0190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
889.588 USD
-29.66% -61%
3254
134 Biểu tượng logo của Influencer Finance Influencer Finance
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
INFLUENCE *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
300.160 USD
-29.46% 388%
3665
135 Biểu tượng logo của Ginza Eternity Ginza Eternity
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GER *
0,0001306665 USD
2,9740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
203.999 USD
-29.21% -48%
3859
136 Biểu tượng logo của Litecoin Plus Litecoin Plus
05/2014
LCP
0,018633427 USD
424 đ
51.286 USD
2.752.341 (69%)
Tổng: 4.000.000
305 USD
-28.94% -41%
2531
137 Biểu tượng logo của Blizzard Network Blizzard Network
09/2021 / Avalanche C-Chain
BLIZZ *
0,0827478048 USD
1.883 đ
44.684 USD
540.000 (90%)
Tổng: 600.000
27.736 USD
-28.93% -82%
2553
138 Biểu tượng logo của BULLETH BULLETH
01/2022 / Ethereum Blockchain
BULLETH *
0,0001746262 USD
3,9745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.043 USD
-28.77% -61%
5589
139 Biểu tượng logo của Pet Games Pet Games
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETG *
0,0000592601 USD
1,3488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
1.378 USD
-28.72% -50%
6959
140 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0053107456 USD
121 đ
0 USD
N/A
17.636.408 USD
-28.69% 14%
2860
141 Biểu tượng logo của Saint Inu Saint Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SAINT *
0,000001941 USD
0,0442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
74.128 USD
-28.43% -55%
4557
142 Biểu tượng logo của Somax Somax
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMX *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
603 USD
-28.42% -55%
7308
143 Biểu tượng logo của WATCHMEN WATCHMEN
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WTM *
0,000000048 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
8.637 USD
-28.34% -98%
5941
144 Biểu tượng logo của TerraFloki TerraFloki
10/2021 / Terra Blockchain
TFLOKI *
0,0131199908 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
108 USD
-28.10% 249%
7851
145 Biểu tượng logo của HAYFEVER HAYFEVER
12/2021 / Ethereum Blockchain
HAY *
0,0000005001 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13.215 USD
-27.96% -64%
5717
146 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0015675352 USD
36 đ
120.097 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-27.73% -19%
2386
147 Biểu tượng logo của LaunchZone (LZP) LaunchZone (LZP)
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LZP *
0,0006993102 USD
15,9163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.179 USD
-27.68% -51%
5674
148 Biểu tượng logo của Crypto Cavemen Club Crypto Cavemen Club
11/2021 / Solana Blockchain
CAVE *
0,75 USD
16.979 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
182.328 USD
-27.53% -43%
3936
149 Biểu tượng logo của eaglecoin eaglecoin
11/2021 / Tron20 Blockchain
ELC *
1,39 USD
31.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.000.000
1.397.452 USD
-27.38% -15%
3136
150 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0415320505 USD
945 đ
155.426 USD
3.742.316
0 USD
-27.20% 28%
2323
151 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000315884 USD
0,7190 đ
16.392 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
35 USD
-27.18% -36%
2684
152 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0035219964 USD
80 đ
241.038 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
101 USD
-26.98% -38%
2222
153 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000357944 USD
0,8147 đ
19.657 USD
549.160.032 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-26.66% -41%
2661
154 Biểu tượng logo của HotDoge HotDoge
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HOTDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.283 USD
-26.60% -29%
6375
155 Biểu tượng logo của DesireNFT DesireNFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DESIRE *
0,0005803406 USD
13,2086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.877 USD
-26.28% -20%
4805
156 Biểu tượng logo của RxSeed Coin RxSeed Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSOW *
0,0517759866 USD
1.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
100.793 USD
-26.28% -37%
4338
157 Biểu tượng logo của StrongNode Edge StrongNode Edge
10/2021 / Polygon Blockchain
SNE *
0,0025756746 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
40.732 USD
-26.17% -33%
5016
158 Biểu tượng logo của Crypto Bank Crypto Bank
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBT *
0,0082654043 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 770.000.000.000
376 USD
-26.16% -46%
7483
159 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,004230995 USD
96 đ
9.927.431 USD
2.346.358.398 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
115.267 USD
-26.11% -65%
998
160 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,0039416865 USD
90 đ
0 USD
N/A
10 USD
-25.84% -17%
8219
161 Biểu tượng logo của Crypto Price Index Crypto Price Index
08/2020 / Ethereum Blockchain
CPI *
0,0429252036 USD
977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8 USD
-25.37% -41%
8230
162 Biểu tượng logo của Solid Protocol Solid Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
SOLID *
0,0064773894 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
1.002 USD
-25.27% -65%
7099
163 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
APP *
0,0050272445 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
186.224 USD
-25.23% -53%
3928
164 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,0783393169 USD
1.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
13 USD
-25.20% -35%
8199
165 Biểu tượng logo của Microtick Microtick
01/2022 / Cosmos Blockchain
TICK *
4,86 USD
110.724 đ
0 USD
N/A
500 USD
-24.89% -34%
7380
166 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000045038 USD
0,1025 đ
31.945 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
787 USD
-24.88% -10%
2603
167 Biểu tượng logo của Ticket Finance Ticket Finance
01/2022 / Solana Blockchain
TICKET *
0,0017450172 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
1.692 USD
-24.73% -35%
6867
168 Biểu tượng logo của Shikage Shikage
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHKG *
0,0055182145 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
284.126 USD
-24.72% -40%
3691
169 Biểu tượng logo của Fit&Beat Fit&Beat
10/2021 / Ethereum Blockchain
FTB *
0,0945154729 USD
2.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
750.985 USD
-24.70% -31%
3304
170 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0004602701 USD
10,4757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
433 USD
-24.57% -29%
7429
171 Biểu tượng logo của Guzzler Guzzler
11/2021 / Ethereum Blockchain
GZLR *
0,0000682637 USD
1,5537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
580.055 USD
-24.42% -46%
3385
172 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
0,13 USD
2.852 đ
79.587 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
870 USD
-24.36% -14%
2452
173 Biểu tượng logo của FM Gallery FM Gallery
03/2021 / Ethereum Blockchain
FMG *
0,004038171 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
337 USD
-24.34% -32%
7521
174 Biểu tượng logo của NearPad NearPad
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAD *
0,63 USD
14.396 đ
2.785.151 USD
4.403.309 (3%)
Tổng: 150.000.000
266.224 USD
-24.28% -58%
1394
175 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0010942805 USD
25 đ
2.425.601 USD
2.216.617.181 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
760.204 USD
-24.27% 3%
1431
176 Biểu tượng logo của Grape Finance Grape Finance
01/2022 / Avalanche C-Chain
GRAPE *
12,05 USD
274.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.576
285.935 USD
-24.26% -70%
3685
177 Biểu tượng logo của InvestDigital InvestDigital
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDT *
0,0003020765 USD
6,8753 đ
37.454 USD
123.989.133 (16%)
Tổng: 789.447.922
72.160 USD
-24.18% -32%
2574
178 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0001075005 USD
2,4467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
11 USD
-24.16% -38%
8212
179 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0043000216 USD
98 đ
294.959 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
0 USD
-24.16% -9%
2155
180 Biểu tượng logo của Ultragate Ultragate
04/2020
ULG
0,0010750054 USD
24 đ
14.005 USD
13.027.882
0 USD
-24.16% -17%
2707
181 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0010750054 USD
24 đ
0 USD
N/A
0 USD
-24.16% 25%
8481
182 Biểu tượng logo của KNIGHTMONSTER KNIGHTMONSTER
11/2021 / Polygon Blockchain
KMONS *
0,001379158 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4 USD
-24.05% -50%
8269
183 Biểu tượng logo của Mango Finance Mango Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MANGO *
0,0030427859 USD
69 đ
0 USD
N/A
1.087 USD
-23.86% -28%
7062
184 Biểu tượng logo của WHITEX WHITEX
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHX *
0,000472248 USD
10,7484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
701 USD
-23.85% -60%
7255
185 Biểu tượng logo của Webfour Webfour
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WEBFOUR *
0,0000015468 USD
0,0352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
71.795 USD
-23.65% -68%
4578
186 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0000726326 USD
1,6531 đ
42.961 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
20.735 USD
-23.64% -46%
2558
187 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
1,60 USD
36.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-23.64% 0%
8345
188 Biểu tượng logo của Warrior Token Warrior Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WAR *
0,004585199 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.290 USD
-23.62% -35%
6985
189 Biểu tượng logo của XTblock XTblock
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XTT-B20 *
0,10 USD
2.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
69.782 USD
-23.57% -48%
4605
190 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000270978 USD
0,6167 đ
541.956 USD
20.000.000.000
0 USD
-23.53% -22%
1956
191 Biểu tượng logo của Krill Krill
04/2021 / Polygon Blockchain
KRILL *
0,0147294435 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
5.501 USD
-23.49% -32%
6226
192 Biểu tượng logo của Woof Token Woof Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
WOOF *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.274 USD
-23.49% -55%
5527
193 Biểu tượng logo của Monkey Token Monkey Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.126 USD
-23.37% -36%
7046
194 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours
08/2020
EHRT
0,0000121245 USD
0,2760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
180 USD
-23.36% -31%
7714
195 Biểu tượng logo của 1SAFU 1SAFU
01/2022 / Solana Blockchain
SAFU *
0,0000032984 USD
0,0751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888.888.888
329 USD
-23.35% -22%
7531
196 Biểu tượng logo của Solit Solit
11/2021 / Solana Blockchain
SLT *
0,0000033429 USD
0,0761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
23 USD
-23.15% -26%
8144
197 Biểu tượng logo của CryptoGuards CryptoGuards
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CGAR *
0,38 USD
8.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.363.205 USD
-23.04% -80%
3148
198 Biểu tượng logo của Kaco Finance Kaco Finance
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
KAC *
0,0458469084 USD
1.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.243 USD
-23.01% -95%
6540
199 Biểu tượng logo của ApeXit Finance ApeXit Finance
08/2021 / Solana Blockchain
APEX *
0,17 USD
3.910 đ
0 USD
N/A
6.760 USD
-22.85% 1%
6092
200 Biểu tượng logo của Inari Inari
07/2021 / Ethereum Blockchain
INARI *
0,0000040622 USD
0,0925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
34.594 USD
-22.78% -51%
5123
201 Biểu tượng logo của Orakler Orakler
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORKL *
4,13 USD
93.947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
6.003.402 USD
-22.53% -21%
2929
202 Biểu tượng logo của Tcake Tcake
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCAKE *
0,0016699297 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
30 USD
-22.46% -27%
8099
203 Biểu tượng logo của HunnyDAO HunnyDAO
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOVE *
2,12 USD
48.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.467
340.987 USD
-22.42% -67%
3606
204 Biểu tượng logo của Bulldogswap Bulldogswap
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUDG *
0,004212695 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.031 USD
-22.39% -33%
4803
205 Biểu tượng logo của Zeropay Finance Zeropay Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZEROPAY *
0,0023914036 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
72 USD
-22.38% -11%
7936
206 Biểu tượng logo của KogeCoin.io KogeCoin.io
06/2021 / Polygon Blockchain
KOGECOIN *
0,028050872 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
71.098 USD
-22.25% -57%
4590
207 Biểu tượng logo của E-leven E-leven
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELV *
0,70 USD
15.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
222 USD
-22.20% -41%
7666
208 Biểu tượng logo của ENNO Cash ENNO Cash
11/2021 / Waves Blockchain
ENNO *
1,43 USD
32.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
380.972 USD
-22.10% -33%
3547
209 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0000019058 USD
0,0434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
4.282 USD
-21.96% 101%
6377
210 Biểu tượng logo của Solfire Protocol Solfire Protocol
01/2022 / Solana Blockchain
FIRE *
0,0757670149 USD
1.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.416 USD
-21.96% 6%
5662
211 Biểu tượng logo của MiniSwap MiniSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
MINI *
0,0348107475 USD
792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
134.446 USD
-21.95% -16%
4124
212 Biểu tượng logo của Siren Siren
03/2021 / Ethereum Blockchain
SI *
0,31 USD
7.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
403.288 USD
-21.77% -36%
3517
213 Biểu tượng logo của Paypolitan Token Paypolitan Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
EPAN *
0,0510271386 USD
1.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.697.000
2.116.626 USD
-21.72% -38%
3065
214 Biểu tượng logo của Metaverse Future Metaverse Future
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAF *
0,010252413 USD
233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
64.019 USD
-21.72% -38%
4670
215 Biểu tượng logo của Xuez Xuez
03/2019
XUEZ
0,0086000432 USD
196 đ
36.548 USD
4.249.793 (20%)
Tổng: 21.000.000
13.848 USD
-21.71% -29%
2577
216 Biểu tượng logo của ASYAGRO ASYAGRO
05/2020 / Ethereum Blockchain
ASY *
0,0014470675 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.499.999.000
1.068 USD
-21.67% -0%
7068
217 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021
WEC
0,17 USD
3.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
708.193 USD
-21.67% 16%
3318
218 Biểu tượng logo của BlueArk BlueArk
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRK *
0,0025486171 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000.000
28.699 USD
-21.67% -15%
5252
219 Biểu tượng logo của Jungle Jungle
01/2022 / Solana Blockchain
JUNGLE *
0,16 USD
3.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.924 USD
-21.56% 38%
6808
220 Biểu tượng logo của Asgard Dao Asgard Dao
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ASGARD *
2,81 USD
64.024 đ
0 USD
N/A
60.775 USD
-21.44% -68%
4706
221 Biểu tượng logo của Phuture Phuture
06/2021 / Ethereum Blockchain
PHTR *
0,14 USD
3.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
81.982 USD
-21.34% -33%
4483
222 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000116136 USD
0,2643 đ
14.047 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
43 USD
-21.32% -45%
2704
223 Biểu tượng logo của Nora Token Nora Token
11/2021 / Solana Blockchain
NRA *
0,0000392898 USD
0,8942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-21.32% -54%
8321
224 Biểu tượng logo của Barter Barter
08/2020 / Ethereum Blockchain
BRTR *
0,0119529558 USD
272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.233 USD
-21.28% -40%
7005
225 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000048014 USD
0,1093 đ
16.356 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
22 USD
-21.19% -48%
2685
226 Biểu tượng logo của Secure Secure
01/2022 / Fantom Blockchain
SCR *
13,04 USD
296.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.655
16.037 USD
-21.12% -73%
5590
227 Biểu tượng logo của SorachanCoin SorachanCoin
06/2020
SORA
0,0369085188 USD
840 đ
0 USD
N/A
34 USD
-21.10% -40%
8076
228 Biểu tượng logo của Pulse Predictions Market Pulse Predictions Market
10/2021 / Ethereum Blockchain
PULSE *
0,0967685557 USD
2.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.052 USD
-21.07% -43%
5723
229 Biểu tượng logo của Windfall Token Windfall Token
11/2021 / Tron10 Blockchain
WFT *
0,0801437995 USD
1.824 đ
0 USD
N/A
8 USD
-21.04% -78%
8233
230 Biểu tượng logo của 2030 Floki 2030 Floki
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
2030FLOKI *
10,93 USD
248.664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
300 USD
-21.03% -26%
7564
231 Biểu tượng logo của MysticBets MysticBets
01/2022 / Ethereum Blockchain
MBT *
0,0009617814 USD
21,8901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.927 USD
-21.02% -53%
5289
232 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0027926434 USD
64 đ
256.996 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
225 USD
-21.00% 30%
2197
233 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,0179167567 USD
408 đ
63.993 USD
3.571.683 (24%)
Tổng: 15.000.000
88 USD
-21.00% -81%
2495
234 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0001516245 USD
3,4510 đ
391.641 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
72.118 USD
-20.99% -38%
2068
235 Biểu tượng logo của Kitty Solana Kitty Solana
11/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000247782 USD
0,5640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
657 USD
-20.88% -36%
7276
236 Biểu tượng logo của Intergalactic Cockroach Intergalactic Cockroach
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ICC *
0,0000092582 USD
0,2107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000.000
3.094 USD
-20.66% -43%
6563
237 Biểu tượng logo của Baby Clifford Inu Baby Clifford Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BBCLIFF *
0,0000000306 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-20.61% -38%
9178
238 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000298195 USD
0,6787 đ
154.585 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
1.854 USD
-20.54% -43%
2324
239 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,0486143361 USD
1.106 đ
462.078 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-20.33% -7%
2008
240 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,00005103 USD
1,1614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
4 USD
-20.29% 6%
8271
241 Biểu tượng logo của RPS LEAGUE RPS LEAGUE
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RPS *
0,0241528804 USD
550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
251.924 USD
-20.29% -93%
3749
242 Biểu tượng logo của OFFLINE OFFLINE
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OFF *
0,0005501555 USD
12,5215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
-20.29% -14%
8692
243 Biểu tượng logo của Filecash Filecash
02/2021
FIC
0,0147958591 USD
337 đ
380.525 USD
25.718.348 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
212.568 USD
-20.28% -25%
2075
244 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0012635374 USD
29 đ
38.813 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
23.018 USD
-20.23% -15%
2565
245 Biểu tượng logo của MoonBear.finance MoonBear.finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBF *
0,000000735 USD
0,0167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
120.155 USD
-20.21% -31%
4208
246 Biểu tượng logo của New Order New Order
12/2021 / Ethereum Blockchain
NEWO *
0,19 USD
4.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
2.390.317 USD
-20.17% -62%
3046
247 Biểu tượng logo của Crypto Excellence Crypto Excellence
04/2021 / Ethereum Blockchain
CE *
2,73 USD
62.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
23.227 USD
-20.12% -30%
5393
248 Biểu tượng logo của Phant Phant
12/2021 / Solana Blockchain
PNT *
0,0751920462 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
919 USD
-20.09% 32%
7148
249 Biểu tượng logo của NoLimitCoin NoLimitCoin
09/2016
NLC2
0,0021509626 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 637.425.474
1.869 USD
-20.03% -36%
6826
250 Biểu tượng logo của PLUSPAD PLUSPAD
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLUS *
0,0000688351 USD
1,5667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
174 USD
-20.00% 3%
7722
251 Biểu tượng logo của SILVER (SVS) SILVER (SVS)
05/2021
SVS
0,0680399339 USD
1.549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99
7.035 USD
-19.98% -9%
6072
252 Biểu tượng logo của DAO.vc DAO.vc
09/2021 / Ethereum Blockchain
DAOVC *
0,0394247595 USD
897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
227.515 USD
-19.92% -22%
3803
253 Biểu tượng logo của Weley Metaverse Weley Metaverse
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WE *
0,0060580613 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.791 USD
-19.76% -74%
6840
254 Biểu tượng logo của FTMlaunch FTMlaunch
12/2021 / Fantom Blockchain
FTML *
0,0086289065 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.960 USD
-19.75% -55%
4724
255 Biểu tượng logo của MocktailSwap MocktailSwap
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOK *
0,0018474745 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.385 USD
-19.48% -44%
6688
256 Biểu tượng logo của Digifit Digifit
01/2022 / Ethereum Blockchain
DGI *
0,0008766129 USD
19,9517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
18.920 USD
-19.47% -39%
5515
257 Biểu tượng logo của XX Platform XX Platform
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XXP *
0,26 USD
6.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
153 USD
-19.45% -33%
7758
258 Biểu tượng logo của Zombie Inu Zombie Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZINU *
0,000000047 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.908.235 USD
-19.37% -51%
3084
259 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0004516714 USD
10,2800 đ
85.200 USD
188.632.973
200 USD
-19.36% -31%
2443
260 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0119592962 USD
272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
126 USD
-19.32% -8%
7818
261 Biểu tượng logo của Bholdus Bholdus
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BHO *
0,0029664133 USD
68 đ
1.346.752 USD
454.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
600.443 USD
-19.19% -37%
1649
262 Biểu tượng logo của Paybswap Paybswap
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAYB *
0,0034897801 USD
79 đ
537.924 USD
154.142.639 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
190.601 USD
-19.16% -24%
1960
263 Biểu tượng logo của Meteorite.network Meteorite.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
METEOR *
6,17 USD
140.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
6.130 USD
-19.14% -42%
6150
264 Biểu tượng logo của BUGG Finance BUGG Finance
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUGG *
0,0059034649 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18 USD
-19.12% -35%
8167
265 Biểu tượng logo của Bubble Bubble
05/2015
BUB
0,0057333622 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 768.753
4 USD
-19.10% -33%
8273
266 Biểu tượng logo của MetaPool MetaPool
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPOOL *
0,0415779723 USD
946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
51 USD
-19.09% -22%
8006
267 Biểu tượng logo của Tsuki Inu Tsuki Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKINU *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
733 USD
-19.00% -38%
7240
268 Biểu tượng logo của New Era New Era
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NEC *
0,0657385832 USD
1.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
7.502 USD
-18.97% -26%
6035
269 Biểu tượng logo của Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain
08/2020
CTC
0,0019416996 USD
44 đ
0 USD
N/A
39.272 USD
-18.93% -20%
5041
270 Biểu tượng logo của NFTY DeFi Protocol NFTY DeFi Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
NFTY *
0,49 USD
11.220 đ
0 USD
N/A
1.428.365 USD
-18.80% -6%
3132
271 Biểu tượng logo của FEG Token FEG Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
87.161.713 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
274.345 USD
-18.78% -5%
436
272 Biểu tượng logo của Rudolph Coin Rudolph Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RUDOLPH *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90 USD
-18.73% -24%
7883
273 Biểu tượng logo của NovaXSolar NovaXSolar
11/2021 / Avalanche C-Chain
XSLR *
0,0000605539 USD
1,3782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.583.145
34 USD
-18.66% 65%
8073
274 Biểu tượng logo của MOVE Network MOVE Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
MOVD *
0,0304783458 USD
694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
486.902 USD
-18.65% -54%
3445
275 Biểu tượng logo của TinyBits TinyBits
12/2021 / Solana Blockchain
TINY *
0,56 USD
12.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
48.207 USD
-18.64% -47%
4900
276 Biểu tượng logo của Kineko Kineko
05/2021 / Ethereum Blockchain
KKO *
0,24 USD
5.469 đ
2.243.047 USD
9.334.291 (9%)
Tổng: 100.000.000
25.617 USD
-18.63% -28%
1463
277 Biểu tượng logo của Degen Dex Degen Dex
11/2021 / Solana Blockchain
DEGN *
0,0000191182 USD
0,4351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.946.743.973
796 USD
-18.59% -54%
7206
278 Biểu tượng logo của SumSwap SumSwap
08/2021 / Ethereum Blockchain
SUM *
0,0644447894 USD
1.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
301.472 USD
-18.55% -34%
3663
279 Biểu tượng logo của StarLaunch StarLaunch
11/2021
STARS
2,49 USD
56.744 đ
0 USD
N/A
596.495 USD
-18.47% -57%
3379
280 Biểu tượng logo của YTizer YTizer
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YTZ *
0,000240104 USD
5,4648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
970 USD
-18.39% -31%
7118
281 Biểu tượng logo của BITCOIN INTERNATIONAL BITCOIN INTERNATIONAL
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTCI *
0,0823416548 USD
1.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.421.978
63 USD
-18.33% -41%
7956
282 Biểu tượng logo của POC Blockchain POC Blockchain
01/2021
POC
0,33 USD
7.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.367 USD
-18.32% -11%
6963
283 Biểu tượng logo của Infinity Rocket Token Infinity Rocket Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IRT *
0,0085299603 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
207.036 USD
-18.24% -16%
3849
284 Biểu tượng logo của Promotion Coin Promotion Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
PC *
0,0000031892 USD
0,0726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
645 USD
-18.18% -5%
7283
285 Biểu tượng logo của Geckolands Geckolands
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEC *
0,20 USD
4.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
58.393 USD
-18.17% -34%
4751
286 Biểu tượng logo của Ejection Moon Ejection Moon
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETJ *
0,0000025628 USD
0,0583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
79 USD
-18.15% 167%
7912
287 Biểu tượng logo của Women Empowerment Token Women Empowerment Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
WEMP *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.567 USD
-18.11% -45%
5655
288 Biểu tượng logo của Mu Continent Mu Continent
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MU *
0,000003723 USD
0,0847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
3.536 USD
-18.03% -37%
6501
289 Biểu tượng logo của tudaBirds tudaBirds
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BURD *
0,0091121489 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
158.232 USD
-17.89% 91%
4013
290 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0046583567 USD
106 đ
121.242 USD
26.026.738 (87%)
Tổng: 30.000.000
6 USD
-17.84% -32%
2383
291 Biểu tượng logo của Solana CUM Solana CUM
11/2021 / Solana Blockchain
SCUM *
0,0000065624 USD
0,1494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000.000
299 USD
-17.83% -34%
7567
292 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
363,39 USD
8.270.831 đ
2.834.997 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
44.383 USD
-17.80% -19%
1385
293 Biểu tượng logo của Persia Persia
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PERSIA *
8,90 USD
202.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000
20.946 USD
-17.77% -56%
5449
294 Biểu tượng logo của SOLA Token SOLA Token
10/2021 / Solana Blockchain
SOLA *
0,0088821915 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.153.077
1.849 USD
-17.76% -53%
6830
295 Biểu tượng logo của Hyper Deflate Hyper Deflate
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HDFL *
0,0000000184 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.518 USD
-17.74% -33%
6913
296 Biểu tượng logo của Wine Shares Wine Shares
01/2022 / Avalanche C-Chain
WINE *
639,78 USD
14.561.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.032
338.502 USD
-17.73% -94%
3611
297 Biểu tượng logo của Coinstox Coinstox
01/2021 / Ethereum Blockchain
CSX *
0,0065058511 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
150.513 USD
-17.71% -48%
4040
298 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,00000028 USD
0,0064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
314 USD
-17.65% 75%
7542
299 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0000381687 USD
0,8687 đ
223.769 USD
5.862.641.980 (95%)
Tổng: 6.167.111.116
0 USD
-17.62% -60%
2239
300 Biểu tượng logo của Auric Network Auric Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
AUSCM *
0,0074995694 USD
171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
32.245 USD
-17.60% -21%
5173
301 Biểu tượng logo của CryptoShips CryptoShips
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CSHIP *
0,0577163251 USD
1.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
186.894 USD
-17.60% -66%
3925
302 Biểu tượng logo của Aidi Finance Aidi Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
AIDI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
98.689 USD
-17.56% -13%
4351
303 Biểu tượng logo của Navigator Navigator
10/2021 / Polygon Blockchain
NTTC *
0,0006371511 USD
14,5016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 377.000.000
2.000 USD
-17.48% -44%
6783
304 Biểu tượng logo của Artery Network Artery Network
07/2021
ARTR
0,0452525596 USD
1.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
45.080 USD
-17.45% -33%
4942
305 Biểu tượng logo của Moon Sack Moon Sack
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SACK *
0,0000000478 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
43 USD
-17.44% -17%
8038
306 Biểu tượng logo của Jejudoge Jejudoge
06/2021 / Ethereum Blockchain
JEJUDOGE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
23.338 USD
-17.35% -44%
5389
307 Biểu tượng logo của Monkey Claus Game Monkey Claus Game
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MCG *
0,000005343 USD
0,1216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
-17.28% 15%
8047
308 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0016680778 USD
38 đ
276.891 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
69.154 USD
-17.25% 29%
2173
309 Biểu tượng logo của SolCondoms SolCondoms
12/2021 / Solana Blockchain
CONDOMS *
0,000090799 USD
2,0666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.500
132 USD
-17.23% -30%
7804
310 Biểu tượng logo của BitTube BitTube
03/2018
TUBE
0,0025240889 USD
57 đ
841.769 USD
333.494.389 (56%)
Tổng: 600.000.000
788 USD
-17.21% -21%
1815
311 Biểu tượng logo của DICE INU DICE INU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DICE *
0,0000002508 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.000.000.000
138 USD
-17.15% -22%
7790
312 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,000015803 USD
0,3597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
2.942 USD
-17.06% 59%
6598
313 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0001988413 USD
4,5256 đ
239.264 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
15.151 USD
-17.03% -25%
2223
314 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000030274 USD
0,0689 đ
1.448.106 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
523 USD
-16.99% -24%
1621
315 Biểu tượng logo của Recovery Right Token Recovery Right Token
01/2022
RRT
0,076 USD
1.730 đ
0 USD
N/A
17.415 USD
-16.96% -40%
5548
316 Biểu tượng logo của Schrodinger Schrodinger
11/2021 / Ethereum Blockchain
KITTY DINGER *
0,0000021934 USD
0,0499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
56.479 USD
-16.94% -37%
4777
317 Biểu tượng logo của Shiny Shiny
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHINY *
1,55 USD
35.358 đ
0 USD
N/A
6.845 USD
-16.93% -28%
6087
318 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0012709641 USD
29 đ
751.775 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
2 USD
-16.88% -33%
1851
319 Biểu tượng logo của MetaBullRun MetaBullRun
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBR *
0,0000315453 USD
0,7180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61 USD
-16.87% -25%
7964
320 Biểu tượng logo của Vulkania Vulkania
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VLK *
0,16 USD
3.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
150.601 USD
-16.84% -50%
4039
321 Biểu tượng logo của Blockasset Blockasset
12/2021 / Solana Blockchain
BLOCK *
0,30 USD
6.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
350.635 USD
-16.82% -11%
3589
322 Biểu tượng logo của MoonTrustBSC MoonTrustBSC
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNTTBSC *
0,0000011932 USD
0,0272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 694.200.000.000
354.775 USD
-16.80% -21%
3583
323 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
0,0195128836 USD
444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
2.414 USD
-16.75% -48%
6679
324 Biểu tượng logo của Hey Bitcoin Hey Bitcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
HYBN *
0,0120438405 USD
274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
44 USD
-16.72% -41%
8028
325 Biểu tượng logo của Captain Inu Captain Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
CPTINU *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
126.944 USD
-16.69% -72%
4154
326 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,23 USD
5.124 đ
9.807.717 USD
43.564.271 (44%)
Tổng: 100.000.000
433 USD
-16.65% -18%
1004
327 Biểu tượng logo của PHILLIPS PAY COIN PHILLIPS PAY COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
PPC *
0,0005002936 USD
11,3867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
2 USD
-16.65% -17%
8304
328 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0000001501 USD
0,0034 đ
14 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
197 USD
-16.65% -46%
2825
329 Biểu tượng logo của Playermon Playermon
11/2021 / Polygon Blockchain
PYM *
0,0200762149 USD
457 đ
537.176 USD
26.756.815 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
29.645.959 USD
-16.63% -48%
1962
330 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
XRPBEAR *
0,0000002509 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
44.316 USD
-16.53% 67%
4953
331 Biểu tượng logo của Game of Laughs Game of Laughs
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOL *
0,0000175695 USD
0,3999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
351 USD
-16.50% -26%
7507
332 Biểu tượng logo của Jolofcoin Jolofcoin
12/2021
JOL
0,0002504275 USD
5,6997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.340.598.147
52 USD
-16.48% 10%
8002
333 Biểu tượng logo của Spectrum Token Spectrum Token
08/2021 / Terra Blockchain
SPEC *
1,62 USD
36.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
1.268.429 USD
-16.45% -36%
3160
334 Biểu tượng logo của Raven X Raven X
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RX *
0,0002410436 USD
5,4862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14 USD
-16.40% -22%
8188
335 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0154084108 USD
351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
484.275 USD
-16.38% -22%
3451
336 Biểu tượng logo của Dexfolio Dexfolio
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEXF *
0,0050353954 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
523 USD
-16.36% -18%
7360
337 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,42 USD
9.496 đ
11.133.680 USD
26.685.600 (28%)
Tổng: 94.771.875
135.218 USD
-16.27% 26%
954
338 Biểu tượng logo của Internet of Energy Network Internet of Energy Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
IOEN *
0,0365652298 USD
832 đ
731.305 USD
20.000.000 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
259.199 USD
-16.25% -9%
1859
339 Biểu tượng logo của Traders Business Global Traders Business Global
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TGB *
0,0015145346 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 965.881.231
64.256 USD
-16.25% -36%
4668
340 Biểu tượng logo của BabyFrog BabyFrog
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYFROG *
0,0000009079 USD
0,0207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
38 USD
-16.25% -23%
8057
341 Biểu tượng logo của Widi Soul Widi Soul
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSO *
0,0306979797 USD
699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
749.191 USD
-16.17% 3%
3306
342 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,16 USD
3.552 đ
2.434.354 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
1.998.658 USD
-16.13% -56%
1429
343 Biểu tượng logo của Blurt Blurt
11/2020
BLURT
0,0193500973 USD
440 đ
0 USD
N/A
1.384 USD
-15.99% -22%
6956
344 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,0495000465 USD
1.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
3.502 USD
-15.97% -24%
6505
345 Biểu tượng logo của Solar Bear Solar Bear
11/2021 / Solana Blockchain
SOLBEAR *
0,0000100477 USD
0,2287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.181 USD
-15.96% -23%
7029
346 Biểu tượng logo của Almond Almond
10/2021
ALM
0,0001562146 USD
3,5554 đ
0 USD
N/A
229 USD
-15.94% 34%
7657
347 Biểu tượng logo của SAFEGAME CASH SAFEGAME CASH
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SGC *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000
12.583 USD
-15.94% -96%
5743
348 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRFI *
0,0693179118 USD
1.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
206.661 USD
-15.90% -54%
3852
349 Biểu tượng logo của Mello Token Mello Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MELLO *
0,0061548124 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.321 USD
-15.89% -56%
6703
350 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0085049917 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
-15.84% 1%
8347
351 Biểu tượng logo của Genebank Token Genebank Token
06/2021
GNBT
0,0260152688 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15 USD
-15.84% -25%
8184
352 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / Ethereum Blockchain
METADOGE *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
78.887 USD
-15.82% -38%
4512
353 Biểu tượng logo của Terkehh Terkehh
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TERK *
0,0235294168 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
89.295 USD
-15.77% 18%
4425
354 Biểu tượng logo của MiniFlokiADA MiniFlokiADA
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MFLOKIADA *
0,0000004281 USD
0,0097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13.185 USD
-15.74% -24%
5718
355 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
0,0017916757 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-15.73% -17%
8332
356 Biểu tượng logo của Agrello Agrello
09/2017 / Ethereum Blockchain
DLT *
0,0017916757 USD
41 đ
231.253 USD
129.071.019 (99%)
Tổng: 130.271.020
7.886 USD
-15.73% -17%
2233
357 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0001791676 USD
4,0779 đ
460.564 USD
2.570.576.865 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
72 USD
-15.73% -41%
2010
358 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0017916757 USD
41 đ
24.708 USD
13.790.433 (66%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
-15.73% -17%
2632
359 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0012129959 USD
28 đ
106.966 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
23.568 USD
-15.63% -20%
2406
360 Biểu tượng logo của NFTSocial NFTSocial
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NSC *
0,0031558566 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
17.356 USD
-15.60% -44%
5550
361 Biểu tượng logo của Shiba Floki Shiba Floki
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKI *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
903 USD
-15.57% -37%
7155
362 Biểu tượng logo của Everlens Everlens
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELEN *
0,0180994316 USD
412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
66.208 USD
-15.56% -31%
4642
363 Biểu tượng logo của Black Whale Black Whale
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLK *
1,19 USD
26.987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
578.208 USD
-15.56% -34%
3387
364 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
2,10 USD
47.733 đ
0 USD
N/A
1.602.573 USD
-15.53% 64%
3119
365 Biểu tượng logo của Coinsale Coinsale
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CSF *
0,46 USD
10.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
8.618 USD
-15.50% 8%
5944
366 Biểu tượng logo của Node Cubed Node Cubed
01/2022 / Fantom Blockchain
N3 *
0,0160930103 USD
366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
12.484 USD
-15.44% -71%
5748
367 Biểu tượng logo của Financio Financio
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIN *
0,0085313887 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.660 USD
-15.40% -35%
6877
368 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,0404918702 USD
922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
477 USD
-15.36% -32%
7397
369 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OGC *
0,001100646 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
64 USD
-15.36% -86%
7953
370 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBEAR *
0,00000014 USD
0,0032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
74.097 USD
-15.20% 75%
4558
371 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,0172000865 USD
391 đ
164.687 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
1 USD
-15.19% -36%
2312
372 Biểu tượng logo của SureRemit SureRemit
02/2018
RMT
0,0011876971 USD
27 đ
593.849 USD
500.000.000 (67%)
Tổng: 746.896.520
71 USD
-15.19% -51%
1925
373 Biểu tượng logo của Odin Platform Odin Platform
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ODN *
0,001452613 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.125.000.000
60.438 USD
-15.17% -23%
4715
374 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / Tron10 Blockchain
GZX *
0,0012793428 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.471.034 USD
-15.14% -25%
3040
375 Biểu tượng logo của MAPS MAPS
02/2021 / Ethereum Blockchain
MAPS *
0,12 USD
2.818 đ
5.335.777 USD
43.090.348 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
612.905 USD
-15.13% -45%
1195
376 Biểu tượng logo của Castle Castle
09/2018
CSTL
0,0007525038 USD
17,1270 đ
16.828 USD
22.362.176 (45%)
Tổng: 50.000.000
2 USD
-15.06% -54%
2680
377 Biểu tượng logo của GuitarSwap GuitarSwap
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GUT *
0,0061404275 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.672 USD
-15.06% -39%
5121
378 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
32.674 USD
743.660.240 đ
88.768.971 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
3.305.840 USD
-15.05% -57%
430
379 Biểu tượng logo của Travel Care Travel Care
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRAVEL *
0,0000012257 USD
0,0279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
19.524 USD
-15.03% -26%
5493
380 Biểu tượng logo của PayNet Coin PayNet Coin
12/2021 / Tron20 Blockchain
PAYN *
0,0932387437 USD
2.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
103.011 USD
-14.98% -16%
4326
381 Biểu tượng logo của CroNodes CroNodes
01/2022 / Cronos Blockchain
CRN *
6,56 USD
149.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.456.743
0 USD
-14.91% -7%
9210
382 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0004025627 USD
9,1623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.100 USD
-14.90% -42%
6273
383 Biểu tượng logo của Kiwi Finance Kiwi Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIWI *
0,0924542631 USD
2.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
7.801 USD
-14.82% -17%
6008
384 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0009027516 USD
20,5466 đ
121.473 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
76 USD
-14.80% -30%
2382
385 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,0267665828 USD
609 đ
42.575.355 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
13.859 USD
-14.75% 18%
578
386 Biểu tượng logo của Tenet Tenet
01/2021 / Ethereum Blockchain
TEN *
0,29 USD
6.524 đ
0 USD
N/A
4.002 USD
-14.75% -39%
6416
387 Biểu tượng logo của Solcats Solcats
11/2021 / Solana Blockchain
MEOW *
0,0002758899 USD
6,2793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 749.200.244
74 USD
-14.73% -28%
7930
388 Biểu tượng logo của Answerly Answerly
09/2021 / Stellar Blockchain
ANSR *
0,0217110665 USD
494 đ
0 USD
N/A
34.648 USD
-14.62% -25%
5122
389 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0004292388 USD
9,7695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
4.341 USD
-14.61% 86%
6367
390 Biểu tượng logo của ownix ownix
10/2021 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,36 USD
8.265 đ
1.198.327 USD
3.300.000 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
-14.61% -59%
1694
391 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,0182750919 USD
416 đ
9.435 USD
516.268 (2%)
Tổng: 21.000.000
1 USD
-14.56% -18%
2741
392 Biểu tượng logo của Baby Symbiote Baby Symbiote
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSMB *
0,0002777739 USD
6,3221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.942 USD
-14.54% -79%
5513
393 Biểu tượng logo của Footie Plus Footie Plus
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOOTIE *
0,0024004088 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
114.856 USD
-14.51% 3%
4245
394 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000080083 USD
0,1823 đ
15.965 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
573 USD
-14.49% -15%
2691
395 Biểu tượng logo của ReFork ReFork
08/2020 / Ethereum Blockchain
EFK *
0,0118069297 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
9.339 USD
-14.47% -19%
5907
396 Biểu tượng logo của DogeWhisky DogeWhisky
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEWHISKY *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
306.841 USD
-14.47% -19%
3655
397 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0003941686 USD
8,9713 đ
359.017 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
1.796 USD
-14.44% -24%
2095
398 Biểu tượng logo của keyTango keyTango
03/2021 / Ethereum Blockchain
TANGO *
0,0556491389 USD
1.267 đ
510.523 USD
9.173.968 (18%)
Tổng: 50.000.000
19.046 USD
-14.42% -24%
1980
399 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,000102724 USD
2,3380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
11.764 USD
-14.41% -10%
5781
400 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,0119330037 USD
272 đ
0 USD
N/A
12.181.618 USD
-14.39% 161%
2872
401 Biểu tượng logo của OpenLive NFT OpenLive NFT
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OPV *
0,0733431243 USD
1.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
100.393 USD
-14.34% -26%
4341
402 Biểu tượng logo của Minimals Minimals
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMS *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
25 USD
-14.26% -39%
8138
403 Biểu tượng logo của Artwork NFT Artwork NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANFT *
0,00000006 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
41 USD
-14.26% -40%
8043
404 Biểu tượng logo của UXD Protocol UXD Protocol
11/2021 / Solana Blockchain
UXP *
0,0697511113 USD
1.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
193.817 USD
-14.26% -27%
3899
405 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000004803 USD
0,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
40.148 USD
-14.25% 50%
5028
406 Biểu tượng logo của Kulupu Kulupu
08/2020
KLP
0,0113797854 USD
259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.378.000
130.320 USD
-14.20% -50%
4146
407 Biểu tượng logo của Porta Porta
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIAN *
0,11 USD
2.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
258.749 USD
-14.16% 10%
3738
408 Biểu tượng logo của High Voltage High Voltage
06/2016
HVCO
0,0028555945 USD
65 đ
4.267 USD
1.494.171 (88%)
Tổng: 1.694.171
1 USD
-14.14% -24%
2787
409 Biểu tượng logo của HAKURAI HAKURAI
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAI *
0,0000000221 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.475 USD
-14.14% -66%
6927
410 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,0222167783 USD
506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
55 USD
-14.12% 10%
7989
411 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
EARN *
10,58 USD
240.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
145.339 USD
-14.10% -13%
4065
412 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
4,20 USD
95.694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.522.481.902 USD
-14.07% -25%
2827
413 Biểu tượng logo của Gomics Gomics
09/2019 / Ethereum Blockchain
GOM *
0,0009176523 USD
20,8858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
3.153 USD
-14.06% -58%
6553
414 Biểu tượng logo của Medican Coin Medican Coin
02/2021 / Ethereum Blockchain
MCAN *
0,0714898099 USD
1.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
7.326 USD
-14.06% -9%
6051
415 Biểu tượng logo của Greed Greed
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GREED *
0,0049143727 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
89.377 USD
-14.06% -49%
4422
416 Biểu tượng logo của SeanceCircle SeanceCircle
01/2022 / Fantom Blockchain
SEANCE *
0,0709206329 USD
1.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.234.784
2 USD
-14.05% -29%
8291
417 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0143536343 USD
327 đ
3.733.903 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
10.879 USD
-14.03% -42%
1301
418 Biểu tượng logo của PeaceTokenFinance PeaceTokenFinance
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,0000062286 USD
0,1418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.500.000.000
23.539 USD
-14.03% -14%
5380
419 Biểu tượng logo của SolanaSail SolanaSail
06/2021 / Solana Blockchain
SAIL *
0,0349261558 USD
795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.439 USD
-14.01% -41%
6677
420 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,0324375898 USD
738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.817 USD
-13.99% -20%
5098
421 Biểu tượng logo của JEDSTAR JEDSTAR
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
JED *
0,27 USD
6.043 đ
0 USD
N/A
131.444 USD
-13.99% -48%
4139
422 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
0,13 USD
2.889 đ
0 USD
N/A
4.568.479 USD
-13.97% 59%
2955
423 Biểu tượng logo của Ice DAO Ice DAO
12/2021 / Avalanche C-Chain
ICE *
0,35 USD
8.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 136.658
349 USD
-13.93% 9%
7508
424 Biểu tượng logo của Hydro Hydro
05/2018 / Ethereum Blockchain
HYDRO *
0,0084396859 USD
192 đ
694.969 USD
82.345.413 (74%)
Tổng: 111.111.111
45.932 USD
-13.89% -30%
1876
425 Biểu tượng logo của Ghost Block Ghost Block
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ECTO *
0,0179232939 USD
408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
15.027 USD
-13.88% -57%
5633
426 Biểu tượng logo của Continuum World Continuum World
09/2021 / Ethereum Blockchain
UM *
0,0540428599 USD
1.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
717.887 USD
-13.85% -17%
3312
427 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0035737508 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
9.891 USD
-13.83% -38%
5882
428 Biểu tượng logo của T.OS T.OS
01/2019 / Ethereum Blockchain
TOSC *
0,0433585513 USD
987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.130.000.000
195.155 USD
-13.83% 3%
3895
429 Biểu tượng logo của 0x_nodes 0x_nodes
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIOS *
2,75 USD
62.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
101.519 USD
-13.82% -46%
4332
430 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
7.027 USD
159.940.438 đ
78.764.994 USD
10.000
147.164 USD
-13.81% -5%
452
431 Biểu tượng logo của SocialX SocialX
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOSX *
0,0010490809 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.170 USD
-13.78% -24%
6742
432 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0001552911 USD
3,5344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.028 USD
-13.76% -29%
7082
433 Biểu tượng logo của MTVX MTVX
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTVX *
0,0000674482 USD
1,5351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-13.76% -24%
9063
434 Biểu tượng logo của GARD Governance Token GARD Governance Token
11/2020
GGT
0,000040914 USD
0,9312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.730 USD
-13.69% -1%
5488
435 Biểu tượng logo của Pocoland Pocoland
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POCO *
0,0371092672 USD
845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
132.307 USD
-13.68% -56%
4135
436 Biểu tượng logo của Viva Classic Viva Classic
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VIVA *
0,0000000105 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
175.613 USD
-13.67% -10%
3957
437 Biểu tượng logo của FJB Coin FJB Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FJB *
0,0015548874 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
294.858 USD
-13.67% -13%
3673
438 Biểu tượng logo của DeHero DeHero
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEROES *
0,56 USD
12.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
83.966 USD
-13.66% -23%
4462
439 Biểu tượng logo của DP Token DP Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPT *
0,15 USD
3.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
23.281 USD
-13.64% -67%
5391
440 Biểu tượng logo của Meta Cloth Meta Cloth
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
META CLOTH *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
63.386 USD
-13.59% -53%
4676
441 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,001728705 USD
39 đ
0 USD
N/A
4.116.854 USD
-13.57% 65%
2962
442 Biểu tượng logo của SMART SHIBA SMART SHIBA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMARTSHIB *
0,000355415 USD
8,0892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.922 USD
-13.56% -22%
5514
443 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0003670776 USD
8,3547 đ
339.376 USD
924.535.322
13.581 USD
-13.55% -39%
2112
444 Biểu tượng logo của CashHand CashHand
04/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHND *
0,0259463984 USD
591 đ
40.717 USD
1.569.270 (3%)
Tổng: 50.000.000
46 USD
-13.51% 4%
2563
445 Biểu tượng logo của Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOP *
0,16 USD
3.700 đ
1.631.971 USD
10.039.116 (11%)
Tổng: 88.888.888
324.708 USD
-13.51% -39%
1573
446 Biểu tượng logo của Quid Ika Quid Ika
10/2021 / Ethereum Blockchain
QUID *
0,017677698 USD
402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
96.643 USD
-13.49% -42%
4368
447 Biểu tượng logo của Genesis Mana Genesis Mana
10/2021 / Ethereum Blockchain
MANA *
363,75 USD
8.278.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412
7.007 USD
-13.49% -28%
6073
448 Biểu tượng logo của Datamine FLUX Datamine FLUX
07/2020 / Ethereum Blockchain
FLUX *
0,40 USD
9.073 đ
435.053 USD
1.091.360
3.286 USD
-13.45% -27%
2031
449 Biểu tượng logo của Membrana Membrana
08/2019 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,0002774271 USD
6,3142 đ
104.795 USD
377.739.561 (64%)
Tổng: 588.316.308
255 USD
-13.44% -38%
2412
450 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock Bittrex Amazon tokenized stock Bittrex
12/2020
AMZN
2.599 USD
59.151.252 đ
0 USD
N/A
0 USD
-13.37% -21%
8618
451 Biểu tượng logo của Solex Finance Solex Finance
10/2021 / Solana Blockchain
SLX *
0,0506918285 USD
1.154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.410 USD
-13.37% -37%
6949
452 Biểu tượng logo của SuperBid SuperBid
03/2021 / Ethereum Blockchain
SUPERBID *
0,39 USD
8.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.344.286
152.676 USD
-13.36% -46%
4033
453 Biểu tượng logo của Engine Engine
12/2021 / Ethereum Blockchain
ENGN *
0,0000036533 USD
0,0831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
51.954 USD
-13.36% -55%
4852
454 Biểu tượng logo của CROAT CROAT
08/2018
CROAT
0,0021500108 USD
49 đ
195.699 USD
91.022.288 (91%)
Tổng: 100.467.441
22 USD
-13.32% -17%
2273
455 Biểu tượng logo của Bitcloud Bitcloud
09/2016
BTDX
0,0021500108 USD
49 đ
82.481 USD
38.362.944 (88%)
Tổng: 43.800.000
7 USD
-13.32% -17%
2448
456 Biểu tượng logo của SolDoge SolDoge
11/2021 / Solana Blockchain
SDOGE *
0,0000843456 USD
1,9197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16.234 USD
-13.31% -39%
5584
457 Biểu tượng logo của PlayAndLike PlayAndLike
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAL *
0,38 USD
8.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
364.631 USD
-13.29% -78%
3571
458 Biểu tượng logo của CoinMooner CoinMooner
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONER *
0,0086306606 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.881.294
14.755 USD
-13.29% -24%
5648
459 Biểu tượng logo của Chainsquare Chainsquare
04/2021 / Ethereum Blockchain
CHS *
0,12 USD
2.824 đ
0 USD
N/A
18.095 USD
-13.27% -10%
5534
460 Biểu tượng logo của Pube finance Pube finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PUBE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
136 USD
-13.26% -41%
7794
461 Biểu tượng logo của Phoenix Token Phoenix Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
PHX *
0,0094464969 USD
215 đ
311.353 USD
32.959.585 (19%)
Tổng: 176.406.168
169.383 USD
-13.24% -16%
2140
462 Biểu tượng logo của PirateDAO PirateDAO
12/2021 / Avalanche C-Chain
JOLLY *
2,07 USD
47.054 đ
0 USD
N/A
2.697 USD
-13.19% -42%
6637
463 Biểu tượng logo của Christmas Elf Christmas Elf
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CELF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
0 USD
-13.12% -33%
9012
464 Biểu tượng logo của CamelToken CamelToken
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CMLT *
0,0019477988 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.012.962
1.001 USD
-13.12% -78%
7101
465 Biểu tượng logo của URG University URG University
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
URG-U *
0,0003996621 USD
9,0963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-13.05% -26%
8909
466 Biểu tượng logo của Ovato Ovato
09/2021
OVO
5,00 USD
113.867 đ
0 USD
N/A
3.704 USD
-13.02% 2%
6472
467 Biểu tượng logo của ArbiSmart ArbiSmart
01/2022 / Ethereum Blockchain
RBIS *
1,09 USD
24.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
124.461 USD
-13.00% -99%
4180
468 Biểu tượng logo của The Starship Finance The Starship Finance
12/2021 / Solana Blockchain
BIP *
0,0144260243 USD
328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-12.96% -46%
9143
469 Biểu tượng logo của Wolfgirl Wolfgirl
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WLFGRL *
0,0001186292 USD
2,7000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31 USD
-12.94% -23%
8096
470 Biểu tượng logo của DOGEFOOD DOGEFOOD
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEFOOD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
2.063 USD
-12.94% -99%
6769
471 Biểu tượng logo của Plenty DeFi Plenty DeFi
10/2021 / Tezos Blockchain
PLENTY *
0,16 USD
3.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
338 USD
-12.93% -22%
7520
472 Biểu tượng logo của Florin Florin
10/2020
XFL
46,60 USD
1.060.689 đ
6.262.259 USD
134.374
21.964 USD
-12.91% -32%
1144
473 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0040072144 USD
91 đ
7.425 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
21 USD
-12.82% -22%
2752
474 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
4,81 USD
109.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
75.757 USD
-12.80% 35%
4538
475 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0465429626 USD
1.059 đ
2.672.223 USD
57.414.124
329.015 USD
-12.77% -26%
1408
476 Biểu tượng logo của ESPLASH ESPLASH
12/2021 / Ethereum Blockchain
ESPL *
0,0000002765 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 416.945.940.016
91.010 USD
-12.76% 93%
4409
477 Biểu tượng logo của Totally A Rug Pull Totally A Rug Pull
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TARP *
0,0000209352 USD
0,4765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
343.269 USD
-12.76% -16%
3601
478 Biểu tượng logo của Waterfall Finance Waterfall Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
WATERFALL *
8,65 USD
196.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
11.114 USD
-12.72% -96%
5814
479 Biểu tượng logo của Brokoli Network Brokoli Network
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRKL *
0,18 USD
4.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
602.644 USD
-12.71% -53%
3376
480 Biểu tượng logo của Emocoin Emocoin
01/2022 / Tron20 Blockchain
EMO *
0,0055032299 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
15.672 USD
-12.68% -8%
5611
481 Biểu tượng logo của CryptoJukebox CryptoJukebox
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
JUKE *
0,0004624114 USD
10,5245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
2.371 USD
-12.67% -77%
6692
482 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,13 USD
2.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.973.098
771 USD
-12.66% -27%
7217
483 Biểu tượng logo của Rhinos Finance Rhinos Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHO *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
32 USD
-12.65% -22%
8087
484 Biểu tượng logo của Demole Demole
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DMLG *
0,0384855949 USD
876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
152.946 USD
-12.63% -47%
4030
485 Biểu tượng logo của Budbo Token Budbo Token
04/2018 / Ethereum Blockchain
BUBO *
0,0649821392 USD
1.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
28.886 USD
-12.61% -18%
5246
486 Biểu tượng logo của En-Tan-Mo En-Tan-Mo
09/2019 / Ethereum Blockchain
ETM *
0,0045461711 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.030.980 USD
-12.59% -88%
3212
487 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
4,59 USD
104.468 đ
215.612.128 USD
36.907.810 (35%)
Tổng: 104.238.461
121.191.982 USD
-12.57% -10%
248
488 Biểu tượng logo của VIP Token VIP Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VIP *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
222 USD
-12.55% -23%
7667
489 Biểu tượng logo của Bitsol Finance Bitsol Finance
10/2021 / Solana Blockchain
BTSL *
0,0009985861 USD
22,7278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
2.708 USD
-12.51% -40%
6636
490 Biểu tượng logo của Swipe (BEP2) Swipe (BEP2)
11/2021 / Binance Chain (BEP2)
SXP *
1,16 USD
26.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 285.368.788
4.727 USD
-12.51% -32%
6315
491 Biểu tượng logo của CATCOIN CATCOIN
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.672 USD
-12.49% -37%
6101
492 Biểu tượng logo của Battle Saga Battle Saga
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0542690334 USD
1.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
236.871 USD
-12.47% -23%
3780
493 Biểu tượng logo của Chimp Fight Chimp Fight
01/2022 / Solana Blockchain
NANA *
0,0069783681 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.676 USD
-12.47% -30%
6478
494 Biểu tượng logo của ExclusiveCoin ExclusiveCoin
09/2014
EXCL
0,0462252323 USD
1.052 đ
270.493 USD
5.851.627
804 USD
-12.45% -1%
2181
495 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow Today Money of Tomorrow Today
12/2020
MTTCOIN
0,21 USD
4.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
424 USD
-12.45% -36%
7437
496 Biểu tượng logo của SouloCoin SouloCoin
12/2021 / Solana Blockchain
SOULO *
0,0100994755 USD
230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.856 USD
-12.42% -7%
5777
497 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0009646811 USD
21,9561 đ
447.526 USD
463.910.527 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
23.928 USD
-12.41% -18%
2022
498 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0052621277 USD
120 đ
5.051.643 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
5.219.909 USD
-12.39% -49%
1208
499 Biểu tượng logo của BIG ETH BIG ETH
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIGETH *
0,0000012494 USD
0,0284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
13.122 USD
-12.34% 160%
5721
500 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
391,42 USD
8.908.766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
352.826 USD
-12.33% -19%
3586
501 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
13,90 USD
316.436 đ
0 USD
N/A
946.792 USD
-12.32% 36%
3230
502 Biểu tượng logo của NerveNetwork NerveNetwork
07/2020
NVT
0,0291300413 USD
663 đ
8.068.546 USD
276.983.684 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
180.084 USD
-12.30% -23%
1074
503 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0009268808 USD
21,0958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
20.444 USD
-12.29% 96%
5461
504 Biểu tượng logo của PicArtNFT PicArtNFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PANFT *
0,0002242227 USD
5,1033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.671 USD
-12.24% -14%
6202
505 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
399.956 USD
-12.18% -47%
3524
506 Biểu tượng logo của OXO.Farm OXO.Farm
05/2021 / Ethereum Blockchain
OXO *
0,0097999772 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
4.337 USD
-12.14% -49%
6369
507 Biểu tượng logo của Mickey Mickey
12/2021 / Solana Blockchain
MCK *
0,0000066208 USD
0,1507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
84 USD
-12.06% -37%
7894
508 Biểu tượng logo của SOLACE SOLACE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOLACE *
0,0865003445 USD
1.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
114.890 USD
-12.02% -5%
4244
509 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
183,85 USD
4.184.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
137.169 USD
-11.92% -37%
4108
510 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0118408535 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
2.608 USD
-11.92% -20%
6653
511 Biểu tượng logo của NIFDO Protocol NIFDO Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFD *
0,0006003223 USD
13,6633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
615 USD
-11.92% -5%
7300
512 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0040449417 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
4.283 USD
-11.91% -37%
6376
513 Biểu tượng logo của 2key.network 2key.network
05/2020 / Ethereum Blockchain
2KEY *
0,0076685008 USD
175 đ
600.058 USD
78.249.697 (13%)
Tổng: 600.000.000
3.150 USD
-11.90% -32%
1921
514 Biểu tượng logo của Dexfin Dexfin
12/2020 / Ethereum Blockchain
DXF *
0,023826315 USD
542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.168.000.000
39.286 USD
-11.90% -14%
5040
515 Biểu tượng logo của ORE Token ORE Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.100.000.000.000.000
83.063 USD
-11.89% -30%
4472
516 Biểu tượng logo của Elementeum Elementeum
05/2019 / Ethereum Blockchain
ELET *
0,0147760788 USD
336 đ
77.177 USD
5.223.113 (10%)
Tổng: 50.000.000
88 USD
-11.86% -6%
2458
517 Biểu tượng logo của Cope Cope
03/2021 / Solana Blockchain
COPE *
0,43 USD
9.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
768.255 USD
-11.86% -44%
3294
518 Biểu tượng logo của SnowCrash Token SnowCrash Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NORA *
0,0621927311 USD
1.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.400.000
1.694.665 USD
-11.86% -25%
3113
519 Biểu tượng logo của Infinity Economics Infinity Economics
10/2017
XIN
0,0018787076 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
340 USD
-11.84% -22%
7518
520 Biểu tượng logo của Bullish AF Bullish AF
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BULLAF *
0,000000049 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
5 USD
-11.78% -30%
8257
521 Biểu tượng logo của Cybertronchain Cybertronchain
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTC *
2,50 USD
56.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
61 USD
-11.77% -28%
7960
522 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
957,95 USD
21.802.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
105.023 USD
-11.72% -56%
4309
523 Biểu tượng logo của CitaDAO CitaDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
KNIGHT *
0,0140833 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
62.391 USD
-11.70% -12%
4689
524 Biểu tượng logo của ZOD RUNE - Rune.Game ZOD RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOD *
4,52 USD
102.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
2.413 USD
-11.68% -5%
6680
525 Biểu tượng logo của The Killbox The Killbox
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KBOX *
0,0255353656 USD
581 đ
0 USD
N/A
845.190 USD
-11.68% -4%
3268
526 Biểu tượng logo của BaconDAO BaconDAO
06/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0150688442 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
15.881 USD
-11.65% -27%
5596
527 Biểu tượng logo của Grape Network Grape Network
10/2021 / Solana Blockchain
GRAPE *
0,0410824408 USD
935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
22.226 USD
-11.65% -46%
5413
528 Biểu tượng logo của iCrypto World iCrypto World
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ICW *
0,0308965416 USD
703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.501 USD
-11.65% 37%
6227
529 Biểu tượng logo của Orbitcoin Orbitcoin
12/2013
ORB
0,15 USD
3.393 đ
480.089 USD
3.220.616 (85%)
Tổng: 3.770.000
5.879 USD
-11.63% -30%
1997
530 Biểu tượng logo của Puff Puff
01/2022 / Solana Blockchain
PUFF *
0,17 USD
3.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
12.320 USD
-11.62% -37%
5757
531 Biểu tượng logo của Falcon Swaps Falcon Swaps
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FALCONS *
0,17 USD
3.885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
564.106 USD
-11.55% -32%
3394
532 Biểu tượng logo của Butterfly Protocol Butterfly Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BFLY *
0,0575287715 USD
1.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.388 USD
-11.54% -22%
6240
533 Biểu tượng logo của Baby Shiba Coin Baby Shiba Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BABYSHIBA *
0,0096479356 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
190.922 USD
-11.54% -5%
3905
534 Biểu tượng logo của VeriCoin VeriCoin
05/2014
VRC
0,0175584216 USD
400 đ
607.928 USD
34.623.186
863 USD
-11.52% -34%
1914
535 Biểu tượng logo của Karma DAO Karma DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
KARMA *
0,0201138479 USD
458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
65.936 USD
-11.41% -53%
4645
536 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,77 USD
17.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
532.504 USD
-11.36% -42%
3412
537 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AMA *
0,0121471178 USD
276 đ
397.818 USD
32.750.000 (33%)
Tổng: 100.000.000
1.253.269 USD
-11.32% -22%
2062
538 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0013407869 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
1.183 USD
-11.30% -22%
7025
539 Biểu tượng logo của Only Hype Token Only Hype Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OHT *
1,84 USD
41.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
81 USD
-11.30% -23%
7905
540 Biểu tượng logo của CoPuppy CoPuppy
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CP *
0,0282346676 USD
643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
270.589 USD
-11.27% -38%
3717
541 Biểu tượng logo của YUMMY YUMMY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YUMMY *
0,0000072375 USD
0,1647 đ
2.658.343 USD
367.302.685.640 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000
24.138 USD
-11.26% -22%
1410
542 Biểu tượng logo của Baddest Alpha Ape Bundle Baddest Alpha Ape Bundle
10/2021 / Ethereum Blockchain
APED *
5,91 USD
134.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000
28.282 USD
-11.26% -14%
5265
543 Biểu tượng logo của Solbank Token Solbank Token
09/2021 / Solana Blockchain
SBNK *
0,0096586911 USD
220 đ
0 USD
N/A
5.041 USD
-11.24% -42%
6279
544 Biểu tượng logo của TradeStars TradeStars
05/2021 / Ethereum Blockchain
TSX *
0,15 USD
3.334 đ
1.984.813 USD
13.548.646 (14%)
Tổng: 100.000.000
293.355 USD
-11.23% -32%
1506
545 Biểu tượng logo của Levolution Levolution
07/2019 / Ethereum Blockchain
LEVL *
0,0343869961 USD
783 đ
4.459.267 USD
129.678.864 (42%)
Tổng: 311.000.000
33.501 USD
-11.22% -70%
1243
546 Biểu tượng logo của Shib Taro Shib Taro
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHIBTARO *
0,0000430253 USD
0,9793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
13.264 USD
-11.21% -54%
5714
547 Biểu tượng logo của Himalayan Cat Coin Himalayan Cat Coin
11/2021 / Solana Blockchain
HIMA *
0,0000805318 USD
1,8329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.032 USD
-11.17% -43%
7081
548 Biểu tượng logo của Game X Change Potion Game X Change Potion
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GXP *
0,0006492087 USD
14,7760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
8.233 USD
-11.17% -56%
5977
549 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,000067367 USD
1,5333 đ
124.471 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
63 USD
-11.16% -51%
2379
550 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
2,26 USD
51.534 đ
0 USD
N/A
1.306.489 USD
-11.16% 72%
3157
551 Biểu tượng logo của XRE Global XRE Global
05/2021 / Tron10 Blockchain
XRE *
0,0000043826 USD
0,0997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000.000
475 USD
-11.13% 22%
7401
552 Biểu tượng logo của Unvest Unvest
09/2021 / Ethereum Blockchain
UNV *
0,0063135858 USD
144 đ
168.016 USD
26.611.807 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-11.13% -28%
2309
553 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000715 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
4.099 USD
-11.12% -29%
6400
554 Biểu tượng logo của Whalemap Whalemap
12/2021 / Solana Blockchain
WMP *
0,0659920771 USD
1.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
13.851 USD
-11.12% -25%
5689
555 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
JULD *
0,01640078 USD
373 đ
9.711.886 USD
592.160.035 (74%)
Tổng: 800.000.000
946.867 USD
-11.10% -26%
1009
556 Biểu tượng logo của CRB Coin CRB Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRB *
0,0009844865 USD
22,4069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.227 USD
-11.09% 60%
6257
557 Biểu tượng logo của ZUNA ZUNA
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZUNA *
0,0000000184 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
187.807 USD
-11.08% -37%
3920
558 Biểu tượng logo của Solana INU Solana INU
11/2021 / Solana Blockchain
INU *
0,0020819251 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 931.000.000
466 USD
-11.07% -45%
7407
559 Biểu tượng logo của Synex Coin Synex Coin
12/2021 / Solana Blockchain
MINECRAFT *
0,0242145404 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001.000
1.499 USD
-11.02% -53%
6918
560 Biểu tượng logo của Zeptacoin Zeptacoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZPTC *
0,44 USD
9.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
481.779 USD
-10.99% -8%
3454
561 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,21 USD
4.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
913 USD
-10.98% -20%
7150
562 Biểu tượng logo của Muslim Coins Muslim Coins
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MUSC *
0,0246882466 USD
562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.799 USD
-10.98% -24%
6837
563 Biểu tượng logo của Devil Finance Devil Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
DEVIL *
0,0750332958 USD
1.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 851.216
16.165 USD
-10.97% -90%
5586
564 Biểu tượng logo của Miss Ape Yacht Club Miss Ape Yacht Club
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
APE *
0,0000000207 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
10.691 USD
-10.94% -47%
5837
565 Biểu tượng logo của MoonEdge MoonEdge
06/2021 / Polygon Blockchain
MOONED *
0,0462139032 USD
1.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
55.545 USD
-10.93% -21%
4795
566 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0143161422 USD
326 đ
152.647 USD
10.662.577 (36%)
Tổng: 30.000.000
38 USD
-10.92% -24%
2329
567 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0004824151 USD
10,9798 đ
145.415 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
149 USD
-10.91% -30%
2347
568 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,000018756 USD
0,4269 đ
2.696.380 USD
143.761.098.438
7.652 USD
-10.90% -28%
1404
569 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0002242943 USD
5,1049 đ
73.640 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
290 USD
-10.88% -20%
2465
570 Biểu tượng logo của TokenPay TokenPay
04/2018
TPAY
0,0383971693 USD
874 đ
847.666 USD
22.076.271 (88%)
Tổng: 25.000.000
114.450 USD
-10.85% -23%
1812
571 Biểu tượng logo của Kuai Token Kuai Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
KT *
0,0360948637 USD
822 đ
413.910 USD
11.467.289 (38%)
Tổng: 30.000.000
918.211 USD
-10.84% -76%
2051
572 Biểu tượng logo của Capybara Capybara
12/2021 / Solana Blockchain
CAPY *
0,0014424181 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
289 USD
-10.84% -23%
7577
573 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
EOSBEAR *
0,0000285736 USD
0,6503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
33.081 USD
-10.80% 92%
5151
574 Biểu tượng logo của QuizDrop QuizDrop
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
QDROP *
0,10 USD
2.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
5.791 USD
-10.80% -11%
6190
575 Biểu tượng logo của Firulais Firulais
12/2021 / Ethereum Blockchain
FIRU *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
8 USD
-10.79% -12%
8234
576 Biểu tượng logo của ArcadeNetwork ArcadeNetwork
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARC *
0,0894495216 USD
2.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 229.000.000
201.213 USD
-10.79% 136%
3868
577 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
1,58 USD
35.955 đ
1.119.403 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
493.490 USD
-10.78% -29%
1713
578 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
20,06 USD
456.491 đ
8.597.072 USD
428.638 (96%)
Tổng: 448.361
440.195 USD
-10.71% -38%
1055
579 Biểu tượng logo của Kevacoin Kevacoin
08/2020
KVA
0,0013189393 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
36.627 USD
-10.71% -27%
5084
580 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
1,24 USD
28.213 đ
0 USD
N/A
9.582.365 USD
-10.71% 68%
2891
581 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
2,23 USD
50.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.579.041
152.021 USD
-10.70% -23%
4035
582 Biểu tượng logo của Floki Pup Floki Pup
10/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKIPUP *
0,0000005277 USD
0,0120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8.832 USD
-10.70% -43%
5926
583 Biểu tượng logo của Ethereum Wrapped Filecoin Ethereum Wrapped Filecoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
EFIL *
19,20 USD
436.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.427
45.659 USD
-10.66% -36%
4931
584 Biểu tượng logo của Totem Totem
12/2021 / Ethereum Blockchain
CTZN *
0,0702789448 USD
1.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
154.769 USD
-10.65% -50%
4024
585 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0002015481 USD
4,5872 đ
5.038.702 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
504.869 USD
-10.63% 7%
1209
586 Biểu tượng logo của Gera Coin Gera Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
GERA *
0,52 USD
11.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
1.959.155 USD
-10.59% -78%
3077
587 Biểu tượng logo của Hippie Inu Hippie Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HIPPIE *
0,0000000435 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-10.58% -26%
9057
588 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000090353 USD
0,2056 đ
750.454 USD
83.057.996.159 (67%)
Tổng: 124.724.662.825
249 USD
-10.57% -10%
1852
589 Biểu tượng logo của Falcon 9 Falcon 9
09/2021 / Ethereum Blockchain
F9 *
0,0075070932 USD
171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
2.505.595 USD
-10.57% -50%
3036
590 Biểu tượng logo của Material Material
12/2021 / Ethereum Blockchain
MTRL *
0,0465338783 USD
1.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.900 USD
-10.56% 12%
5824
591 Biểu tượng logo của Intexcoin Intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0007039878 USD
16,0228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
131 USD
-10.55% -46%
7808
592 Biểu tượng logo của HIKOBABA HIKOBABA
10/2021 / Tron20 Blockchain
HIKO *
0,0000198657 USD
0,4521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
14.826 USD
-10.55% -46%
5644
593 Biểu tượng logo của YetiCoin YetiCoin
11/2021 / Ethereum Blockchain
YETIC *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
70.888 USD
-10.55% -40%
4595
594 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0144084566 USD
328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26 USD
-10.54% -22%
8123
595 Biểu tượng logo của Evoverse Power Evoverse Power
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EPW *
0,15 USD
3.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
41.983 USD
-10.54% -29%
4993
596 Biểu tượng logo của GokuMarket Credit GokuMarket Credit
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMC *
0,0903565554 USD
2.057 đ
285.075 USD
3.155.000 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
85.851 USD
-10.53% -50%
2164
597 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0224055055 USD
510 đ
286.074 USD
12.768.025 (16%)
Tổng: 80.000.000
56.581 USD
-10.52% -41%
2160
598 Biểu tượng logo của ONE PIECE ONE PIECE
10/2021 / Ethereum Blockchain
ONEPIECE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
20.184 USD
-10.52% -8%
5468
599 Biểu tượng logo của EchoLink EchoLink
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKO *
0,0001940615 USD
4,4168 đ
97.031 USD
500.000.000
2.499 USD
-10.50% -36%
2422
600 Biểu tượng logo của Zero Exchange Zero Exchange
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,0017009983 USD
39 đ
0 USD
N/A
1 USD
-10.50% -39%
8326
601 Biểu tượng logo của Shiba Metaverse Shiba Metaverse
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBMETA *
0,0004779218 USD
10,8775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.612 USD
-10.46% -24%
5187
602 Biểu tượng logo của Populous Populous
07/2017 / Ethereum Blockchain
PPT *
0,26 USD
5.976 đ
13.982.444 USD
53.252.246
657.246 USD
-10.41% -39%
868
603 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,015482409 USD
352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
966.304 USD
-10.38% -9%
3225
604 Biểu tượng logo của MyMetaX MyMetaX
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMX *
0,0000021598 USD
0,0492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
64 USD
-10.37% 9%
7952
605 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,0004639093 USD
10,5586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
166.455 USD
-10.36% -7%
3987
606 Biểu tượng logo của Dopple Finance Dopple Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOP *
0,0339827065 USD
773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.743 USD
-10.36% -14%
5736
607 Biểu tượng logo của NFT Gallery NFT Gallery
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFG *
0,0000058729 USD
0,1337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
16.804 USD
-10.35% -16%
5569
608 Biểu tượng logo của Bolt Dollar Bolt Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTD *
0,0611372273 USD
1.391 đ
0 USD
N/A
10.888 USD
-10.33% -29%
5826
609 Biểu tượng logo của Catena X Catena X
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CEX *
0,0011544993 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
8.456 USD
-10.31% -58%
5960
610 Biểu tượng logo của XIDO FINANCE XIDO FINANCE
11/2021 / Ethereum Blockchain
XIDO *
6,93 USD
157.727 đ
195.071.739 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.744.852 USD
-10.31% -1%
260
611 Biểu tượng logo của Goldario Goldario
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLD *
0,13 USD
2.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
27.688 USD
-10.28% -34%
5274
612 Biểu tượng logo của Rogue West Rogue West
10/2021 / Ethereum Blockchain
ROGUE *
0,12 USD
2.719 đ
452.618 USD
3.788.897 (38%)
Tổng: 10.000.000
6.235 USD
-10.26% -49%
2017
613 Biểu tượng logo của basis.markets basis.markets
12/2021 / Solana Blockchain
BASIS *
0,0427572286 USD
973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.183 USD
-10.25% -51%
5112
614 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GENS *
0,0533592265 USD
1.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
145.101 USD
-10.24% -32%
4068
615 Biểu tượng logo của PolyShield Finance PolyShield Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
SHI3LD *
0,0021966176 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.336 USD
-10.23% -52%
6532
616 Biểu tượng logo của Roboots Roboots
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBO *
0,0029965251 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.043 USD
-10.22% -38%
6159
617 Biểu tượng logo của Mintea Mintea
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000000414 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.951 USD
-10.18% -36%
6592
618 Biểu tượng logo của BHPCoin BHPCoin
08/2018
BHP
0,23 USD
5.198 đ
4.608.383 USD
20.177.578 (20%)
Tổng: 100.000.000
50.241 USD
-10.16% -25%
1237
619 Biểu tượng logo của Heron Asia Heron Asia
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERON *
0,0119842358 USD
273 đ
209.029 USD
17.441.980
8.794 USD
-10.16% -16%
2257
620 Biểu tượng logo của Kurobi Kurobi
09/2021 / Solana Blockchain
KURO *
0,0256267861 USD
583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
19.384 USD
-10.15% -24%
5499
621 Biểu tượng logo của Cirus Foundation Cirus Foundation
09/2021 / Ethereum Blockchain
CIRUS *
0,25 USD
5.750 đ
8.552.397 USD
33.854.213 (14%)
Tổng: 250.000.000
2.792.510 USD
-10.13% -23%
1057
622 Biểu tượng logo của Stealth Stealth
07/2014
XST
0,0258001297 USD
587 đ
1.022.460 USD
39.630.019
1.211 USD
-10.11% -27%
1747
623 Biểu tượng logo của CryptoVerificationCoin CryptoVerificationCoin
07/2019
CVCC
0,0028666811 USD
65 đ
1.670 USD
582.595 (2%)
Tổng: 36.000.000
6 USD
-10.11% -58%
2810
624 Biểu tượng logo của CREA CREA
05/2017
CREA
0,0114667243 USD
261 đ
221.626 USD
19.327.713 (17%)
Tổng: 115.000.000
7 USD
-10.11% -26%
2241
625 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0057333622 USD
130 đ
313.758 USD
54.724.957 (78%)
Tổng: 70.356.938
1.217 USD
-10.11% -22%
2137
626 Biểu tượng logo của Storm Token Storm Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
STORM *
0,0161531007 USD
368 đ
0 USD
N/A
1.701 USD
-10.11% -34%
6866
627 Biểu tượng logo của Metavice Metavice
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SERVE *
0,0076846955 USD
175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.682 USD
-10.05% -16%
5315
628 Biểu tượng logo của DAOSquare DAOSquare
10/2021 / Ethereum Blockchain
RICE *
0,90 USD
20.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.260 USD
-10.03% -27%
4913
629 Biểu tượng logo của MetaPlay MetaPlay
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPLAY *
1,03 USD
23.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
62.992 USD
-10.02% -8%
4683
630 Biểu tượng logo của Dopple Finance Dopple Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOPX *
0,0000001363 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
641 USD
-10.01% -52%
7286
631 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0000450264 USD
1,0248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.744 USD
-9.98% -10%
5518
632 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / Tron20 Blockchain
SHDC *
0,0001006405 USD
2,2906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
760 USD
-9.95% -25%
7222
633 Biểu tượng logo của Bezos Coin Bezos Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BZSC *
0,0098162108 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
267 USD
-9.90% -25%
7607
634 Biểu tượng logo của Space Monkey Token Space Monkey Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONKE *
0,0000011551 USD
0,0263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.655 USD
-9.88% -27%
5838
635 Biểu tượng logo của NFTBomb NFTBomb
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NBP *
0,0165487371 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.765 USD
-9.87% -47%
4808
636 Biểu tượng logo của Buff Samo Buff Samo
11/2021 / Solana Blockchain
BSAMO *
0,0000015345 USD
0,0349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
14 USD
-9.86% -26%
8187
637 Biểu tượng logo của Moonshot Moonshot
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONSHOT *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.668 USD
-9.84% -30%
5787
638 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,27 USD
6.108 đ
31.557.032 USD
117.593.254 (100%)
Tổng: 117.975.076
62.733 USD
-9.82% -12%
666
639 Biểu tượng logo của Wanaka Farm WAIRERE Token Wanaka Farm WAIRERE Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WAI *
0,0007437676 USD
16,9282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.018.095
15.855 USD
-9.82% -10%
5598
640 Biểu tượng logo của DigiCol DigiCol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGCL *
0,015926723 USD
362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 165.000.000
22.906 USD
-9.80% -53%
5400
641 Biểu tượng logo của Mouse Haunt Token Mouse Haunt Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MHT *
1,03 USD
23.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
221.665 USD
-9.77% -41%
3814
642 Biểu tượng logo của DEFFECT DEFFECT
09/2021 / Tron20 Blockchain
DEF *
0,0038136694 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
167 USD
-9.76% -49%
7737
643 Biểu tượng logo của Cogecoin Cogecoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
COGE *
0,0000000542 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
32.858 USD
-9.73% -54%
5159
644 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,0122864004 USD
280 đ
33.173 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.598.604
2.714 USD
-9.72% 3%
2595
645 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
25,19 USD
573.369 đ
45.629.384 USD
1.811.267 (36%)
Tổng: 5.000.000
2.632.000 USD
-9.72% -31%
557
646 Biểu tượng logo của battle esports coin battle esports coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BES *
0,0019011158 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.999.999.998
34.779 USD
-9.72% 1%
5119
647 Biểu tượng logo của Rank Token Rank Token
12/2020 / Tron20 Blockchain
RANK *
0,0005039058 USD
11,4689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
622 USD
-9.69% -17%
7295
648 Biểu tượng logo của Berry Berry
08/2020
BERRY
0,0052731653 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
232.489 USD
-9.64% -12%
3791
649 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche C-Chain
TIME *
846,19 USD
19.259.284 đ
869.394.755 USD
N/A
Tổng: 1.155.830
3.181.162 USD
-9.64% -61%
103
650 Biểu tượng logo của EarnX EarnX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EARNX *
0,0000001681 USD
0,0038 đ
1.161.002 USD
6.907.585.469.992 (33%)
Tổng: 21.000.000.000.000
3.463 USD
-9.63% -30%
1706
651 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000343574 USD
0,7820 đ
57.756.833 USD
1.681.058.790.285 (17%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.948.823 USD
-9.62% -39%
500
652 Biểu tượng logo của Tatcoin Tatcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAT *
0,0052931066 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
634 USD
-9.55% -0%
7288
653 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
0,13 USD
2.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
5.811 USD
-9.54% -35%
6187
654 Biểu tượng logo của BitcoiNote BitcoiNote
08/2018
BTCN
0,0060916973 USD
139 đ
81.048 USD
13.304.630 (63%)
Tổng: 21.000.000
14 USD
-9.52% -17%
2451
655 Biểu tượng logo của Draken Draken
06/2021
DRK
0,006203641 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.479.000.000
4.106.568 USD
-9.52% -21%
2963
656 Biểu tượng logo của UFO UFO
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
UFO *
0,0116642718 USD
265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
19.750 USD
-9.52% -71%
5487
657 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0014185307 USD
32 đ
941.503 USD
663.717.042
283.924 USD
-9.48% -19%
1778
658 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0098728165 USD
225 đ
8.358.029 USD
846.569.887 (42%)
Tổng: 2.000.000.000
298.299 USD
-9.48% -12%
1066
659 Biểu tượng logo của HUPAYX HUPAYX
08/2020
HPX
0,14 USD
3.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31.162 USD
-9.45% -13%
5197
660 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,00000018 USD
0,0041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
37.356 USD
-9.45% -32%
5065
661 Biểu tượng logo của Shakita Inu Shakita Inu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHAK *
0,0003320682 USD
7,5579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
13.772 USD
-9.44%