1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4286 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3480) - Ethereum (3738) - TRON (111) - OKC Token (19) - Wanchain (8) - Solana (317) - Polygon (206) - XDC Network (7) - Avalanche (267) - Fantom (169) - Cronos (66) - XRP (22) - Klaytn (44) - IoTeX (7) - Chiliz (30) - Neo (11) - Terra Classic (45) - EOS (16) - TomoChain (2) - Cardano (28) - Arbitrum (24) - Cosmos (16) - Waves (8) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (8) - Stellar (12) - Ontology (1) - Algorand (13) - Aurora (4) - Harmony (34) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (4) - MetisDAO (12) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (45) - Polkadot (1) - Huobi Token (27) - STAKE (9) - IOST (1) - Moonbeam (6) - Moonriver (12) - Bitcoin Cash (4) - Tezos (4) - Fusion (1) - Elrond (12) - NEAR Protocol (5) - Velas (2) - Stacks (2) - Hoo Smart Chain (1) - SORA (2) - Meter Governance (1) - Bitgert (2) - Bitcicoin (14) - Everscale (4) - KardiaChain (4) - Karura (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Conflux (1) -

05/07/2022 20:10

Bảng xếp hạng 4286 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Blockchain
FOX *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
21.989 USD
-99.69% -100%
4674
2 Biểu tượng logo của ElonDoge ElonDoge
05/2021 / BNB Blockchain
EDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
855 USD
-99.52% -100%
6289
3 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000184141 USD
0,4325 đ
45.962 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
0 USD
-97.34% 22%
2366
4 Biểu tượng logo của Bee Financial Bee Financial
07/2022 / BNB Blockchain
BEE *
0,0000474425 USD
1,1144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
460.806 USD
-95.57% -100%
3196
5 Biểu tượng logo của Lobis Lobis
11/2021 / Ethereum Blockchain
LOBI *
14,34 USD
336.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.682
153 USD
-94.13% -24%
7090
6 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,0122820758 USD
289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-91.91% -92%
8273
7 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
5,40 USD
126.747 đ
0 USD
N/A
938 USD
-90.26% -5%
6237
8 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / BNB Blockchain
GTF *
0,0000111554 USD
0,2620 đ
0 USD
N/A
8 USD
-89.13% -90%
8038
9 Biểu tượng logo của Electrum Dark Electrum Dark
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELD *
0,0001450371 USD
3,4069 đ
566 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
8 USD
-85.43% 48%
2748
10 Biểu tượng logo của Relbit Relbit
03/2022 / TRON Blockchain
RLB *
0,0000202807 USD
0,4764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
323 USD
-85.40% -85%
6769
11 Biểu tượng logo của Roar Soltigers Token Roar Soltigers Token
11/2021 / Solana Blockchain
ROAR *
0,0000105997 USD
0,2490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-81.92% -81%
8189
12 Biểu tượng logo của Dogger Token Dogger Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
DOGGER *
0,0002019922 USD
4,7448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
202 USD
-80.73% -81%
6982
13 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,0082295469 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
79 USD
-80.08% -81%
7358
14 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0003098758 USD
7,2790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
-79.53% -81%
8450
15 Biểu tượng logo của Gari Network Gari Network
10/2021 / Solana Blockchain
GARI *
0,17 USD
4.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
223.027.797 USD
-76.38% -78%
2770
16 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0003712214 USD
8,7200 đ
31.303 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
38 USD
-75.16% -82%
2438
17 Biểu tượng logo của StarkMeta StarkMeta
06/2022 / Ethereum Blockchain
SMETA *
0,40 USD
9.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
87.669 USD
-73.39% -75%
3892
18 Biểu tượng logo của PDDOLLAR PDDOLLAR
04/2022 / Polygon Blockchain
PDD *
0,0000785647 USD
1,8455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.874 USD
-72.77% -88%
5656
19 Biểu tượng logo của Ethica Ethica
06/2022 / Polygon Blockchain
ETHICA *
0,0225029416 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-72.59% -91%
9969
20 Biểu tượng logo của KONJUNGATE KONJUNGATE
01/2021
KONJ
0,0000334661 USD
0,7861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.934.568
0 USD
-70.96% -73%
8393
21 Biểu tượng logo của BDCashProtocol Ecosystem BDCashProtocol Ecosystem
10/2020
BDECO
0,0011740151 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-68.73% -63%
8565
22 Biểu tượng logo của TiraVerse TiraVerse
03/2022 / BNB Blockchain
TVRS *
0,001827137 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-65.44% -68%
9828
23 Biểu tượng logo của HNC COIN HNC COIN
07/2015
HNC
0,0056765272 USD
133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.381 USD
-65.27% -68%
4775
24 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0015650949 USD
37 đ
356.249 USD
227.621.241 (54%)
Tổng: 420.000.000
106 USD
-63.99% -55%
1767
25 Biểu tượng logo của LuxFi LuxFi
11/2021 / Ethereum Blockchain
LXF *
0,0113894878 USD
268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
48.936 USD
-63.95% -75%
4243
26 Biểu tượng logo của Cards of BSC Cards of BSC
07/2022 / BNB Blockchain
COB *
0,0057271294 USD
135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.472.893 USD
-63.81% -73%
2809
27 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
0,0747410609 USD
1.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1 USD
-61.84% -90%
8188
28 Biểu tượng logo của Portal Portal
08/2020 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
0,0001313136 USD
3,0846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
154 USD
-61.54% -71%
7084
29 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,12 USD
2.730 đ
115.708 USD
995.699
57 USD
-61.14% -54%
2130
30 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
0,84 USD
19.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.899 USD
-61.00% -35%
4973
31 Biểu tượng logo của Cexland Cexland
08/2019 / BNB Blockchain
CEXY *
0,0006164096 USD
14,4795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000.000
32 USD
-60.51% -60%
7667
32 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0097841433 USD
230 đ
117.045 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
102 USD
-59.06% 57%
2123
33 Biểu tượng logo của SCV.finance Token SCV.finance Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0000345817 USD
0,8123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-58.87% -62%
8711
34 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000097871 USD
0,2299 đ
5.375 USD
549.160.032 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-58.51% 16%
2668
35 Biểu tượng logo của PAPPAY PAPPAY
10/2021 / BNB Blockchain
PAPPAY *
0,0000008592 USD
0,0202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13 USD
-57.00% -83%
7918
36 Biểu tượng logo của Ulgen Hash Power Ulgen Hash Power
07/2020 / Ethereum Blockchain
UHP *
0,003396775 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
187 USD
-56.69% -57%
7009
37 Biểu tượng logo của Saint Inu Saint Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SAINT *
0,0000001213 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
208 USD
-55.02% -4%
6969
38 Biểu tượng logo của NIL Coin NIL Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
NIL *
0,0000017483 USD
0,0411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.504 USD
-54.15% -60%
5255
39 Biểu tượng logo của Unicap.finance Unicap.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
UCAP *
0,26 USD
6.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.725 USD
-54.11% 114%
4302
40 Biểu tượng logo của Fasst Fasst
06/2022 / TRON Blockchain
FAS *
5,30 USD
124.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-54.07% -38%
9952
41 Biểu tượng logo của Ecoin official Ecoin official
08/2020 / XDC Network Blockchain
ECOIN *
0,0001198862 USD
2,8161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
248 USD
-53.85% -67%
6902
42 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0122980114 USD
289 đ
104.977 USD
8.536.073
0 USD
-53.74% -65%
2167
43 Biểu tượng logo của DarkCrypto DarkCrypto
01/2022 / Cronos Blockchain
DARK *
0,0274923246 USD
646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
354.089 USD
-53.05% -62%
3300
44 Biểu tượng logo của 5STAR Protocol 5STAR Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
5STAR *
0,0000445577 USD
1,0467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
666 USD
-51.45% 104%
6410
45 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0003912737 USD
9,1910 đ
505 USD
1.290.022 (92%)
Tổng: 1.395.528
0 USD
-50.49% -89%
2751
46 Biểu tượng logo của Koi Network Koi Network
07/2022 / Ethereum Blockchain
KOI *
0,0181277887 USD
426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.139.934 USD
-50.22% -63%
2985
47 Biểu tượng logo của Woozoo Music Woozoo Music
12/2021 / Ethereum Blockchain
WZM *
1,16 USD
27.290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
471.852 USD
-50.07% -33%
3191
48 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0090392916 USD
212 đ
2.666.275 USD
294.965.004
1.189 USD
-50.02% -1%
1085
49 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-50.00% -50%
2767
50 Biểu tượng logo của Bull Force Token Bull Force Token
07/2022 / BNB Blockchain
BFT *
0,0000008944 USD
0,0210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
98.382 USD
-49.37% -49%
3839
51 Biểu tượng logo của Shiftal Shiftal
02/2022 / TRON Blockchain
SFL *
0,0330353548 USD
776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
4.057 USD
-48.35% -75%
5496
52 Biểu tượng logo của KonPay KonPay
06/2022 / Ethereum Blockchain
KON *
0,33 USD
7.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
1.110.256 USD
-48.04% -74%
2990
53 Biểu tượng logo của Engine Engine
06/2018 / Ethereum Blockchain
EGCC *
0,0001563397 USD
3,6724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.621 USD
-47.26% -26%
5931
54 Biểu tượng logo của Milktea.finance Milktea.finance
04/2021 / BNB Blockchain
MTF *
0,0000419602 USD
0,9856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.111.866
0 USD
-46.84% -50%
8789
55 Biểu tượng logo của Prostarter Prostarter
05/2021 / Ethereum Blockchain
PROT *
0,0067159084 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
26 USD
-46.22% -8%
7738
56 Biểu tượng logo của Neumark Neumark
12/2017 / Ethereum Blockchain
NEU *
0,0155150742 USD
364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
148 USD
-46.06% -47%
7103
57 Biểu tượng logo của Bloom Bloom
01/2018 / Ethereum Blockchain
BLT *
0,0090585994 USD
213 đ
513.103 USD
56.642.697 (38%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
-44.69% -9%
1644
58 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,001168533 USD
27 đ
20.083 USD
17.186.897 (29%)
Tổng: 60.000.000
0 USD
-44.55% -7%
2504
59 Biểu tượng logo của InfinityCake InfinityCake
09/2021 / BNB Blockchain
INCAKE *
0,0000000402 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.469 USD
-44.19% -37%
5453
60 Biểu tượng logo của The Fire Token The Fire Token
05/2022 / BNB Blockchain
XFR *
0,0000000198 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
26 USD
-43.41% -62%
7734
61 Biểu tượng logo của Worthwhile Worthwhile
10/2021 / BNB Blockchain
WHE *
0,0031997721 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
11.031 USD
-43.39% -37%
5011
62 Biểu tượng logo của TFL.io TFL.io
08/2017 / Ethereum Blockchain
TFL *
0,23 USD
5.398 đ
1.435.546 USD
6.247.267 (70%)
Tổng: 8.924.667
0 USD
-42.50% -13%
1288
63 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000130482 USD
0,3065 đ
233.908 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-42.08% -29%
1905
64 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / BNB Blockchain
SDFI *
0,0449573138 USD
1.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
776 USD
-41.66% 50%
6335
65 Biểu tượng logo của Skillchain Skillchain
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKI *
0,0098798761 USD
232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 190.800.000
175 USD
-41.55% -45%
7037
66 Biểu tượng logo của Uzyth Uzyth
10/2019
ZYTH
0,0366865402 USD
862 đ
0 USD
N/A
8.782 USD
-41.46% -52%
5108
67 Biểu tượng logo của HyperVerse HyperVerse
01/2022 / BNB Blockchain
HVT *
0,0049575709 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
298.269 USD
-41.26% -79%
3356
68 Biểu tượng logo của Community Token Community Token
01/2022 / BNB Blockchain
COMT *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.030 USD
-41.08% -35%
4865
69 Biểu tượng logo của OryxFi OryxFi
06/2022 / BNB Blockchain
ORYX *
0,0352510355 USD
828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
842.641 USD
-41.00% -85%
3033
70 Biểu tượng logo của DKEY BANK DKEY BANK
11/2021 / BNB Blockchain
DKEY *
0,11 USD
2.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.881 USD
-40.86% -54%
5406
71 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
0,64 USD
15.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.572.411 USD
-40.74% -46%
2943
72 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / BNB Blockchain
OGC *
0,0015984823 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
0 USD
-40.74% 33%
8778
73 Biểu tượng logo của MEX MEX
09/2018 / Ethereum Blockchain
MEX *
0,0000240633 USD
0,5652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.939.999.970
542 USD
-40.58% -83%
6525
74 Biểu tượng logo của Ruby Currency Ruby Currency
12/2021 / TRON Blockchain
RBC *
1,75 USD
40.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
29.509 USD
-40.26% -42%
4503
75 Biểu tượng logo của CHHIPSCOIN CHHIPSCOIN
04/2022 / TRON Blockchain
CHH *
0,0011519663 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999.999.999
2.062 USD
-39.33% -55%
5814
76 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0001698432 USD
3,9896 đ
209.232 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
23 USD
-39.28% -39%
1938
77 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0004804923 USD
11,2868 đ
89.583 USD
186.439.870 (82%)
Tổng: 228.469.283
0 USD
-39.20% 56%
2204
78 Biểu tượng logo của AOK AOK
11/2021
AOK
0,0006562293 USD
15,4148 đ
131.246 USD
200.000.000 (10%)
Tổng: 2.099.999.998
25.258 USD
-39.14% -74%
2092
79 Biểu tượng logo của Crinet Crinet
04/2022 / BNB Blockchain
CNT *
0,0000308707 USD
0,7252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.309 USD
-38.73% 1.739%
6064
80 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0004890922 USD
11,4888 đ
15.756 USD
32.214.559
0 USD
-38.11% -42%
2533
81 Biểu tượng logo của Alias Alias
01/2017
ALIAS
0,0250432744 USD
588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.174.522
1.003 USD
-37.70% -16%
6207
82 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0004995257 USD
11,7339 đ
2.941.905 USD
5.889.396.982 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
165 USD
-37.22% -19%
1059
83 Biểu tượng logo của Super Rare Ball Shares Super Rare Ball Shares
06/2022
SRBS
0,34 USD
8.097 đ
0 USD
N/A
776.190 USD
-36.93% -71%
3057
84 Biểu tượng logo của Shisha Shisha
04/2022 / BNB Blockchain
SHISH *
0,0000001042 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
260 USD
-36.92% 49%
6878
85 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,0213799725 USD
502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
129 USD
-36.89% -34%
7160
86 Biểu tượng logo của ShibaPup ShibaPup
05/2021 / BNB Blockchain
SHIBAPUP *
0,12 USD
2.816 đ
0 USD
N/A
16.159 USD
-36.84% -37%
4832
87 Biểu tượng logo của MongolNFT Coin MongolNFT Coin
01/2022
MNFT
0,000009491 USD
0,2229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000
54 USD
-36.75% -50%
7503
88 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,0072424658 USD
170 đ
515.563 USD
71.186.096
16.695 USD
-36.59% -31%
1642
89 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0012316294 USD
29 đ
2.322.821 USD
1.885.974.016
24 USD
-36.51% -22%
1138
90 Biểu tượng logo của eosDAC eosDAC
04/2018 / Ethereum Blockchain
EOSDAC *
0,0004029222 USD
9,4646 đ
266.233 USD
660.755.177 (55%)
Tổng: 1.200.000.000
4.716 USD
-36.35% -36%
1857
91 Biểu tượng logo của SuperStep SuperStep
07/2022 / BNB Blockchain
SGMT *
0,0046720064 USD
110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
273.356 USD
-36.29% -6%
3392
92 Biểu tượng logo của MarsX MarsX
11/2021 / Ethereum Blockchain
MX *
0,0002628219 USD
6,1737 đ
59.907 USD
227.936.637
124 USD
-36.23% -4%
2301
93 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
1,54 USD
36.074 đ
285.269 USD
185.758 (19%)
Tổng: 1.000.000
466 USD
-36.16% -50%
1840
94 Biểu tượng logo của Good Bridging Good Bridging
09/2021 / Avalanche Blockchain
GB *
0,0035629446 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.327.880
4 USD
-35.86% -19%
8100
95 Biểu tượng logo của Charactbit Charactbit
04/2022 / Solana Blockchain
CHB *
0,0008553675 USD
20,0926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
13.299 USD
-35.66% -65%
4923
96 Biểu tượng logo của Kermit Inu Kermit Inu
07/2022 / BNB Blockchain
KTI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
96.277 USD
-35.33% -53%
3849
97 Biểu tượng logo của BURNZ BURNZ
06/2022 / BNB Blockchain
BURNZ *
0,15 USD
3.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.435.353
423.388 USD
-35.20% -37%
3228
98 Biểu tượng logo của NFTSocial NFTSocial
10/2021 / BNB Blockchain
NSC *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
11 USD
-35.12% 126%
7982
99 Biểu tượng logo của Actinium Actinium
10/2018
ACM
0,0057814587 USD
136 đ
244.727 USD
42.329.650 (50%)
Tổng: 84.000.000
27.880 USD
-34.86% -57%
1888
100 Biểu tượng logo của GogolCoin GogolCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GOL *
0,46 USD
10.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 295.000.000
856.068 USD
-34.54% -25%
3030
101 Biểu tượng logo của LunaGens LunaGens
06/2022 / BNB Blockchain
LUNG *
0,0006669261 USD
15,6661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
83.067 USD
-34.47% 88%
3918
102 Biểu tượng logo của Monopolon Monopolon
05/2022 / BNB Blockchain
MGM *
0,0989417047 USD
2.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46.368 USD
-34.14% -84%
4269
103 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / BNB Blockchain
MOMO *
0,0015128483 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
2.024 USD
-33.88% -27%
5819
104 Biểu tượng logo của BullDog Coin BullDog Coin
01/2022 / BNB Blockchain
BULLDOG *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.900
0 USD
-33.40% -58%
9532
105 Biểu tượng logo của Takemichi Inu Takemichi Inu
05/2022 / Ethereum Blockchain
TAKE *
0,0000001138 USD
0,0027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
7.281 USD
-33.29% -46%
5200
106 Biểu tượng logo của Deku Inu Deku Inu
09/2021 / Ethereum Blockchain
DEKU *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
764 USD
-33.27% -67%
6343
107 Biểu tượng logo của Travel Coin Travel Coin
12/2021 / BNB Blockchain
TCOIN *
0,0018755598 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.616 USD
-33.26% -21%
4989
108 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0003973703 USD
9,3342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-33.21% -36%
8664
109 Biểu tượng logo của GOMA Finance [OLD] GOMA Finance [OLD]
07/2021 / BNB Blockchain
GOMA *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
165 USD
-33.05% 93%
7058
110 Biểu tượng logo của NDN Link NDN Link
05/2020 / Ethereum Blockchain
NDN *
0,0016085154 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
608.287 USD
-32.92% -38%
3115
111 Biểu tượng logo của Succor Coin Succor Coin
11/2021 / BNB Blockchain
SUCCOR *
0,000000081 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-32.92% -26%
9205
112 Biểu tượng logo của WELL WELL
12/2020 / Ethereum Blockchain
WELL *
0,0109200461 USD
257 đ
1.496.920 USD
137.080.000 (7%)
Tổng: 2.100.000.000
633.404 USD
-32.68% -45%
1273
113 Biểu tượng logo của Advanced Internet Blocks Advanced Internet Blocks
04/2015
AIB
0,0003458168 USD
8,1232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.413.254.180
0 USD
-31.46% -9%
8258
114 Biểu tượng logo của Sishi Finance Sishi Finance
05/2021 / BNB Blockchain
SISHI *
0,0077045213 USD
181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.417 USD
-31.04% -24%
6021
115 Biểu tượng logo của Ki Ki
05/2021
XKI
0,0635542992 USD
1.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 861.548.513
40.578 USD
-30.83% -41%
4341
116 Biểu tượng logo của ZENFI AI ZENFI AI
01/2022 / BNB Blockchain
ZENFI *
0,0003847929 USD
9,0388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
25.498 USD
-30.71% -97%
4578
117 Biểu tượng logo của Whalmart Whalmart
06/2022 / BNB Blockchain
WMART *
0,0000001355 USD
0,0032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
19.026 USD
-30.63% -30%
4757
118 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,0515626945 USD
1.211 đ
1.210.846 USD
23.482.989 (77%)
Tổng: 30.651.125
872 USD
-30.49% -77%
1351
119 Biểu tượng logo của NoVa NoVa
04/2022 / Ethereum Blockchain
NVA *
0,0011978626 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31 USD
-30.49% -47%
7683
120 Biểu tượng logo của Encrypter Encrypter
12/2021 / BNB Blockchain
ERPT *
0,0007992412 USD
18,7742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-30.43% -6%
9381
121 Biểu tượng logo của Web2 Inu Web2 Inu
05/2022 / BNB Blockchain
WEB2 *
0,0000000021 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
3.779 USD
-30.42% -40%
5526
122 Biểu tượng logo của Bird Bro Bird Bro
05/2022 / BNB Blockchain
BIRDBRO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000.000
13.029 USD
-30.03% -92%
4932
123 Biểu tượng logo của Moonseer Moonseer
03/2022 / BNB Blockchain
MOON *
0,0000000902 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888.888
7.681 USD
-29.77% 28%
5181
124 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,000000862 USD
0,0202 đ
6.114 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
0 USD
-29.45% -36%
2650
125 Biểu tượng logo của Denarius Denarius
07/2017
D
0,0747735655 USD
1.756 đ
587.472 USD
7.856.674 (79%)
Tổng: 10.000.000
10 USD
-29.29% -14%
1595
126 Biểu tượng logo của OKCash OKCash
12/2014
OK
0,002934553 USD
69 đ
250.514 USD
85.367.144 (81%)
Tổng: 105.000.000
2 USD
-29.27% -13%
1881
127 Biểu tượng logo của Rare Ball Shares Rare Ball Shares
06/2022
RBS
0,0297725207 USD
699 đ
0 USD
N/A
696.935 USD
-29.22% -64%
3084
128 Biểu tượng logo của Cougar Cougar
10/2021 / BNB Blockchain
CGS *
0,0002791288 USD
6,5567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
591 USD
-29.10% -37%
6481
129 Biểu tượng logo của Dymmax Dymmax
12/2020 / Ethereum Blockchain
DMX *
0,0039882309 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
476 USD
-29.07% 31%
6582
130 Biểu tượng logo của xDollar Stablecoin xDollar Stablecoin
10/2021 / Polygon Blockchain
XUSD *
0,75 USD
17.688 đ
0 USD
N/A
4 USD
-28.81% -29%
8093
131 Biểu tượng logo của CeloLaunch CeloLaunch
11/2021 / Celo Blockchain
cLA *
0,0070932653 USD
167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
433 USD
-28.75% -17%
6626
132 Biểu tượng logo của Black Whale Black Whale
01/2022 / BNB Blockchain
BLK *
0,47 USD
11.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
759.577 USD
-28.27% -17%
3063
133 Biểu tượng logo của DACC DACC
07/2018 / Ethereum Blockchain
DACC *
0,0000100804 USD
0,2368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
-28.19% 14%
8313
134 Biểu tượng logo của Art Rino Art Rino
03/2022 / BNB Blockchain
ARTRINO *
0,0014170303 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
130.679 USD
-28.12% -49%
3707
135 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / BNB Blockchain
onLEXpa *
0,0000011636 USD
0,0273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
80 USD
-28.01% -52%
7346
136 Biểu tượng logo của Oogear Oogear
02/2022 / Ethereum Blockchain
OG *
0,0001694212 USD
3,9797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.440 USD
-27.95% -2%
6003
137 Biểu tượng logo của Metaficial World Metaficial World
01/2022 / BNB Blockchain
MW *
0,37 USD
8.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.809 USD
-27.94% 66%
5520
138 Biểu tượng logo của Thaicoin Thaicoin
11/2021 / BNB Blockchain
TAC *
0,000001182 USD
0,0278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
320 USD
-27.76% 38%
6775
139 Biểu tượng logo của Rotharium Rotharium
09/2018 / Ethereum Blockchain
RTH *
0,52 USD
12.199 đ
1.893.048 USD
3.645.272 (70%)
Tổng: 5.207.470
139.343 USD
-27.60% -27%
1204
140 Biểu tượng logo của WAGMI on Solana WAGMI on Solana
12/2021 / Solana Blockchain
WAGMI *
0,0000001649 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.173.444.444
0 USD
-27.49% -42%
9382
141 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / BNB Blockchain
TIGER *
0,0006924791 USD
16,2663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
227 USD
-27.29% -50%
6935
142 Biểu tượng logo của ZeLoop Eco Reward ZeLoop Eco Reward
11/2021 / BNB Blockchain
ERW *
0,0000019581 USD
0,0460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000
177 USD
-27.14% 1%
7029
143 Biểu tượng logo của B-cube.ai B-cube.ai
05/2021 / Ethereum Blockchain
BCUBE *
0,0297618876 USD
699 đ
282.888 USD
9.505.034 (19%)
Tổng: 50.000.000
3.075 USD
-27.01% -40%
1843
144 Biểu tượng logo của FuruKuru FuruKuru
10/2021 / Avalanche Blockchain
FUKU *
0,0000085788 USD
0,2015 đ
0 USD
N/A
53.054 USD
-26.98% 65%
4189
145 Biểu tượng logo của BlueSparrow Token BlueSparrow Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
BLUESPARROW *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
198.749 USD
-26.90% 2%
3516
146 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000010091 USD
0,0237 đ
131.907 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
0 USD
-26.81% -36%
2091
147 Biểu tượng logo của SafeEarth SafeEarth
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAFEEARTH *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.294.413.228.759
84 USD
-26.70% -7%
7325
148 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0219074697 USD
515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
8.395 USD
-26.67% -2%
5130
149 Biểu tượng logo của Lucky Metaverse Lucky Metaverse
07/2022 / BNB Blockchain
LMETA *
0,0000915064 USD
2,1495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.030 USD
-26.66% -27%
4323
150 Biểu tượng logo của Piggy Share Piggy Share
03/2022 / Avalanche Blockchain
PSHARE *
2,20 USD
51.791 đ
0 USD
N/A
3.578 USD
-26.65% -38%
5550
151 Biểu tượng logo của SmartCoin (SMRT) SmartCoin (SMRT)
10/2021 / Avalanche Blockchain
SMRT *
0,0000758801 USD
1,7824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.489.684
10 USD
-26.56% -12%
7987
152 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,013117218 USD
308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
115.713 USD
-26.32% -34%
3758
153 Biểu tượng logo của Ninebot Ninebot
11/2021 / BNB Blockchain
NBG *
0,11 USD
2.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
88 USD
-26.13% -27%
7411
154 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,0000169839 USD
0,3990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
6.752 USD
-26.09% -83%
5237
155 Biểu tượng logo của WhaleGirl WhaleGirl
12/2021 / BNB Blockchain
WGIRL *
0,000135871 USD
3,1916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.050 USD
-26.09% -52%
5392
156 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Blockchain
PLT *
4,00 USD
93.960 đ
42.607.661 USD
N/A
Tổng: 19.200.000
116.706 USD
-26.08% -34%
419
157 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,0015055705 USD
35 đ
19.267 USD
12.797.319 (61%)
Tổng: 21.000.000
1.262 USD
-25.99% 55%
2511
158 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,089031851 USD
2.091 đ
7.436.767 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
151.248 USD
-25.60% -25%
816
159 Biểu tượng logo của Teddy Doge Teddy Doge
02/2022 / Ethereum Blockchain
TEDDY *
0,0002540907 USD
5,9686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
3.743.684 USD
-25.60% -41%
2841
160 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0000111694 USD
0,2624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-25.57% -79%
8413
161 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0011279256 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.392.620
47.802 USD
-25.48% -26%
4605
162 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0017616809 USD
41 đ
97.288 USD
55.224.646 (78%)
Tổng: 70.430.892
25 USD
-25.44% -36%
2189
163 Biểu tượng logo của Kragger Inu Kragger Inu
04/2022 / Cronos Blockchain
KINU *
0,0000178801 USD
0,4200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.234 USD
-25.39% -16%
5788
164 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0024560826 USD
58 đ
3.684.124 USD
1.500.000.000
2.708.474 USD
-25.35% 27%
995
165 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0001957423 USD
4,5980 đ
178.286 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
10 USD
-25.21% -39%
1996
166 Biểu tượng logo của Overlord Overlord
09/2021 / BNB Blockchain
LORD *
0,0006319298 USD
14,8440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51 USD
-25.10% 18%
7521
167 Biểu tượng logo của Wisteria Swap Wisteria Swap
12/2021 / BNB Blockchain
WST *
0,49 USD
11.436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.221
4.044 USD
-25.07% -39%
5498
168 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,0414805596 USD
974 đ
1.433.550 USD
34.559.551 (88%)
Tổng: 39.406.760
0 USD
-25.06% -32%
1290
169 Biểu tượng logo của CatCoin CatCoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CATCOIN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
781.102 USD
-24.93% -31%
3054
170 Biểu tượng logo của Hippo Inu Hippo Inu
06/2022 / BNB Blockchain
HIPPO *
0,0000056477 USD
0,1327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.527 USD
-24.84% -76%
5444
171 Biểu tượng logo của Qawalla Qawalla
03/2022 / Ethereum Blockchain
QWLA *
0,43 USD
9.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-24.81% -17%
8227
172 Biểu tượng logo của ShibaMoon ShibaMoon
05/2021 / BNB Blockchain
SHIBM *
0,0000039962 USD
0,0939 đ
0 USD
N/A
87 USD
-24.67% 4%
7315
173 Biểu tượng logo của Recast1 Coin Recast1 Coin
12/2021 / TRON Blockchain
R1 *
0,0007516763 USD
17,6569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
60 USD
-24.51% -37%
7459
174 Biểu tượng logo của LaEeb LaEeb
06/2022 / BNB Blockchain
LAEEB *
0,0000000115 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
75.867 USD
-24.46% -48%
3969
175 Biểu tượng logo của Maximizer Maximizer
11/2021 / Avalanche Blockchain
MAXI *
10,17 USD
238.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.194
554 USD
-24.31% 24%
6512
176 Biểu tượng logo của Zeropay Finance Zeropay Finance
10/2021 / BNB Blockchain
ZEROPAY *
0,0004395826 USD
10,3258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
0 USD
-24.14% -2%
9023
177 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0261370224 USD
614 đ
1.113.675 USD
42.609.099
3.298 USD
-24.03% -17%
1353
178 Biểu tượng logo của Meta Spatial Meta Spatial
11/2021 / BNB Blockchain
SPAT *
0,0060364285 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
40.267 USD
-24.01% -40%
4348
179 Biểu tượng logo của GambleFi GambleFi
02/2022 / Cronos Blockchain
BETIFY *
0,23 USD
5.289 đ
0 USD
N/A
2.477 USD
-23.93% 3%
5734
180 Biểu tượng logo của Punk Shiba Punk Shiba
11/2021 / BNB Blockchain
PUNKS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
0 USD
-23.87% -45%
9340
181 Biểu tượng logo của JOCK JOCK
07/2022 / BNB Blockchain
JOCK *
0,0210576117 USD
495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.668.854 USD
-23.53% -42%
2802
182 Biểu tượng logo của Keep4r Keep4r
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP4R *
1,51 USD
35.371 đ
130.113 USD
86.408 (86%)
Tổng: 100.000
122 USD
-23.49% -55%
2096
183 Biểu tượng logo của The Xenobots Project The Xenobots Project
03/2022 / Solana Blockchain
XENO *
0,0005744014 USD
13,4927 đ
0 USD
N/A
0 USD
-23.40% -26%
9753
184 Biểu tượng logo của SW DAO SW DAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
SWD *
3,63 USD
85.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 985.358
3 USD
-23.40% -48%
8135
185 Biểu tượng logo của BeeKan BeeKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
BKBT *
0,0006016381 USD
14,1325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
20 USD
-23.31% 154%
7825
186 Biểu tượng logo của Swanlana Swanlana
10/2021 / Solana Blockchain
SWAN *
0,0000764547 USD
1,7959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
167 USD
-23.25% -33%
7052
187 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0071474868 USD
168 đ
20.273.343 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
20.907 USD
-22.83% -2%
568
188 Biểu tượng logo của Heal The World Heal The World
03/2022 / Ethereum Blockchain
HEAL *
0,0000001824 USD
0,0043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
107.420 USD
-22.69% -30%
3792
189 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0184355873 USD
433 đ
214.088 USD
11.612.763 (68%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
-22.68% 19%
1932
190 Biểu tượng logo của CASHTHAI CASHTHAI
06/2022 / TRON Blockchain
CTHAI *
0,0000004096 USD
0,0096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
1.291 USD
-22.64% -15%
6071
191 Biểu tượng logo của Verify DeFi Verify DeFi
02/2022 / BNB Blockchain
VERIFY *
0,0000078874 USD
0,1853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
224 USD
-22.53% -5%
6949
192 Biểu tượng logo của I will poop it NFT I will poop it NFT
06/2022 / Ethereum Blockchain
SHIT *
0,0000004037 USD
0,0095 đ
0 USD
N/A
4.803.150 USD
-22.29% 32%
2827
193 Biểu tượng logo của WadzPay Token WadzPay Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
WTK *
0,0158865252 USD
373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
323.303 USD
-22.04% -46%
3330
194 Biểu tượng logo của BIG ETH BIG ETH
11/2021 / BNB Blockchain
BIGETH *
0,0000002231 USD
0,0052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
981 USD
-21.95% -11%
6217
195 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,0044958504 USD
106 đ
584.863 USD
130.089.490 (64%)
Tổng: 204.047.845
35.765 USD
-21.88% -25%
1598
196 Biểu tượng logo của UNIFI DeFi UNIFI DeFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNIFI *
0,0000999051 USD
2,3468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.081.919
0 USD
-21.88% -28%
8550
197 Biểu tượng logo của MiniDOGE MiniDOGE
07/2021 / BNB Blockchain
MINIDOGE *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
33.275 USD
-21.85% -42%
4442
198 Biểu tượng logo của NFT Global NFT Global
10/2021 / BNB Blockchain
NFTG *
0,000299318 USD
7,0310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.250 USD
-21.57% -30%
4856
199 Biểu tượng logo của OpenBlox OpenBlox
06/2022 / Avalanche Blockchain
OBX *
0,0126343887 USD
297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.656.367 USD
-21.51% -51%
2939
200 Biểu tượng logo của Plug Chain Plug Chain
10/2021
PLUGCN
0,0141956093 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.764.049 USD
-21.50% -28%
2926
201 Biểu tượng logo của Nody Nody
07/2022 / BNB Blockchain
NODY *
0,0000397202 USD
0,9330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.124 USD
-21.34% -96%
3581
202 Biểu tượng logo của DoKEN DoKEN
11/2021 / BNB Blockchain
DOKEN *
0,0000007183 USD
0,0169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
26.511 USD
-21.31% -49%
4557
203 Biểu tượng logo của Beamswap Beamswap
01/2022 / Moonbeam Blockchain
GLINT *
0,000779267 USD
18,3050 đ
211.251 USD
271.089.931 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
140.933 USD
-21.21% 50%
1934
204 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0001760063 USD
4,1344 đ
65.062 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
4 USD
-21.19% -11%
2282
205 Biểu tượng logo của WealthSecrets WealthSecrets
11/2021 / BNB Blockchain
WSC *
0,0000415127 USD
0,9751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000.000
2.338 USD
-21.05% -21%
5768
206 Biểu tượng logo của 01coin 01coin
09/2020
ZOC
0,0001565353 USD
3,6770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.177.117
0 USD
-20.79% -17%
8214
207 Biểu tượng logo của MetaUFO MetaUFO
03/2022 / BNB Blockchain
METAUFO *
0,0133172828 USD
313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.100 USD
-20.73% -95%
5619
208 Biểu tượng logo của CROAT CROAT
08/2018
CROAT
0,0007829693 USD
18,3919 đ
72.745 USD
92.909.224 (92%)
Tổng: 100.467.441
37 USD
-20.47% 24%
2253
209 Biểu tượng logo của BlockAura BlockAura
06/2022 / BNB Blockchain
TBAC *
18,36 USD
431.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
11.749.453 USD
-20.31% -20%
2796
210 Biểu tượng logo của Mars Inu Mars Inu
11/2021 / BNB Blockchain
MARSINU *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.171 USD
-20.29% -23%
4275
211 Biểu tượng logo của Cia Protocol Cia Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
CIA *
0,0000050775 USD
0,1193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11.621 USD
-20.09% 70%
4988
212 Biểu tượng logo của Mofi Finance Mofi Finance
04/2021 / BNB Blockchain
MOFI *
0,0007992411 USD
18,7742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-20.00% -47%
8777
213 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Blockchain
BYG *
0,0000409381 USD
0,9616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
353 USD
-19.94% -9%
6734
214 Biểu tượng logo của Shinjiru Inu Shinjiru Inu
06/2022 / BNB Blockchain
SHINJI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.900 USD
-19.88% -57%
4972
215 Biểu tượng logo của BabyKitty BabyKitty
12/2021 / BNB Blockchain
BABYKITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
136 USD
-19.86% -20%
7136
216 Biểu tượng logo của Vmates Vmates
12/2021 / Huobi Token Blockchain
MATE *
0,0459828297 USD
1.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
8.984 USD
-19.84% -18%
5099
217 Biểu tượng logo của LondonCoinGold LondonCoinGold
01/2022 / Ethereum Blockchain
LDXG *
0,0189818778 USD
446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
25.862 USD
-19.83% -58%
4572
218 Biểu tượng logo của Dragon Slayer Dragon Slayer
08/2021 / BNB Blockchain
DRS *
0,0000003994 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.270.000.000
0 USD
-19.78% 0%
8940
219 Biểu tượng logo của Linker Coin Linker Coin
04/2018 / Ethereum Blockchain
LNC *
0,0254327925 USD
597 đ
2.868.212 USD
112.776.150 (23%)
Tổng: 500.000.000
407 USD
-19.54% -29%
1066
220 Biểu tượng logo của PYE PYE
05/2021 / BNB Blockchain
PYE *
0,0001216433 USD
2,8574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16 USD
-19.54% 9%
7880
221 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,0008042767 USD
18,8925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
266 USD
-19.50% -43%
6870
222 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,29 USD
6.754 đ
146.878.985 USD
388.570.733 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
142.844.586 USD
-19.34% 6%
191
223 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0166486972 USD
391 đ
499.996 USD
30.032.131 (72%)
Tổng: 42.000.000
282 USD
-19.31% -4%
1608
224 Biểu tượng logo của CumInu CumInu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CUMINU *
0,000014575 USD
0,3424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.626 USD
-19.22% -25%
5334
225 Biểu tượng logo của ShibaWallet ShibaWallet
10/2021 / BNB Blockchain
SHWA *
0,0000759279 USD
1,7835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
15.238 USD
-19.15% -32%
4858
226 Biểu tượng logo của DragonVein DragonVein
07/2020 / Ethereum Blockchain
DVC *
0,0008891793 USD
20,8868 đ
537.977 USD
605.026.614 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
209 USD
-19.09% -13%
1627
227 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0042424295 USD
100 đ
3.950.368 USD
931.157.114 (97%)
Tổng: 963.761.390
23.167 USD
-19.09% -33%
977
228 Biểu tượng logo của Fistiana Fistiana
06/2022 / BNB Blockchain
FCT *
0,43 USD
10.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
85.377 USD
-18.99% -57%
3901
229 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,00076929 USD
18,0706 đ
1.538.580 USD
2.000.000.005
150 USD
-18.94% 36%
1264
230 Biểu tượng logo của Uzumaki Inu Uzumaki Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
UZUMAKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-18.92% 1%
9026
231 Biểu tượng logo của Connect Connect
04/2022 / BNB Blockchain
CNT *
0,0908253963 USD
2.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.005 USD
-18.90% -17%
4223
232 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
0,98 USD
23.069 đ
472.065 USD
480.680
6.999 USD
-18.88% 34%
1679
233 Biểu tượng logo của Asian Fintech Asian Fintech
05/2019 / Ethereum Blockchain
AFIN *
0,0159848233 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
267 USD
-18.86% 63%
6868
234 Biểu tượng logo của Phant Phant
12/2021 / Solana Blockchain
PNT *
0,0044300798 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
30 USD
-18.84% -49%
7687
235 Biểu tượng logo của Musk Melon Musk Melon
04/2022 / BNB Blockchain
MELON *
0,13 USD
3.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
275.297 USD
-18.81% -41%
3390
236 Biểu tượng logo của BrowniesSwap BrowniesSwap
11/2021 / BNB Blockchain
BROWN *
0,0000819222 USD
1,9244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.691 USD
-18.81% -21%
5912
237 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,0001298767 USD
3,0508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
950 USD
-18.75% 0%
6156
238 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0117398692 USD
276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.346 USD
-18.62% -1%
5583
239 Biểu tượng logo của Adalend Adalend
03/2022 / Cardano Blockchain
ADAL *
0,0453252564 USD
1.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
3.029 USD
-18.56% -27%
5630
240 Biểu tượng logo của LOT.TRADE LOT.TRADE
11/2021 / BNB Blockchain
LOTT *
0,0463979157 USD
1.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.189 USD
-18.53% -34%
4585
241 Biểu tượng logo của Cashera Cashera
04/2022 / BNB Blockchain
CSR *
0,0008226593 USD
19,3243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
500 USD
-18.46% -81%
6561
242 Biểu tượng logo của BlackCoin BlackCoin
02/2014
BLK
0,0109615698 USD
257 đ
673.763 USD
61.465.928
209 USD
-18.40% -21%
1548
243 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,18 USD
4.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
432.490 USD
-18.37% -10%
3223
244 Biểu tượng logo của GreenTrust GreenTrust
05/2021 / BNB Blockchain
GNT *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.105.420.000.000
41 USD
-18.33% -4%
7604
245 Biểu tượng logo của WidiLand WidiLand
11/2021 / BNB Blockchain
WIDI *
0,0074827456 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
60.241 USD
-18.30% -51%
4115
246 Biểu tượng logo của MADworld MADworld
11/2021 / Ethereum Blockchain
UMAD *
0,010960656 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
72.348 USD
-18.27% -45%
3999
247 Biểu tượng logo của Loomi Loomi
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOMI *
0,0001082273 USD
2,5423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.374.649
134 USD
-18.16% -22%
7146
248 Biểu tượng logo của MoveMoon MoveMoon
06/2022 / BNB Blockchain
MVM *
0,000480464 USD
11,2861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
230.469 USD
-18.07% -18%
3467
249 Biểu tượng logo của Portify Portify
09/2021 / BNB Blockchain
PFY *
0,0043184683 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
30.173 USD
-18.06% 21%
4496
250 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
2,09 USD
49.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
0 USD
-18.04% -20%
8602
251 Biểu tượng logo của ParkinGo ParkinGo
09/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,020601 USD
484 đ
415.495 USD
20.168.694 (21%)
Tổng: 94.808.613
122 USD
-18.02% -33%
1717
252 Biểu tượng logo của MyWorld MyWorld
06/2022 / Polygon Blockchain
MWT *
0,92 USD
21.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
362.978 USD
-18.01% -4%
3292
253 Biểu tượng logo của BALI TOKEN BALI TOKEN
12/2021 / BNB Blockchain
BLI *
0,0000000091 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
14.324 USD
-17.91% 262%
4895
254 Biểu tượng logo của MetaMerce MetaMerce
05/2022 / BNB Blockchain
MERCE *
0,0002956147 USD
6,9440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
1.017.924 USD
-17.83% -13%
3003
255 Biểu tượng logo của Stelia Stelia
06/2022 / BNB Blockchain
STELIA *
0,0024159188 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
19.614 USD
-17.69% -68%
4737
256 Biểu tượng logo của Angle Angle
11/2021 / Ethereum Blockchain
ANGLE *
0,0345209836 USD
811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
239.299 USD
-17.57% -42%
3452
257 Biểu tượng logo của Bitpaid Token Bitpaid Token
04/2022 / BNB Blockchain
BTP *
0,69 USD
16.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000
84.202 USD
-17.42% -30%
3914
258 Biểu tượng logo của Shkreli Inu Shkreli Inu
05/2022 / Ethereum Blockchain
SHKI *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.661 USD
-17.39% 13%
5116
259 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0266308808 USD
626 đ
39.941 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
14 USD
-17.38% 132%
2393
260 Biểu tượng logo của DOOR DOOR
07/2021 / Ethereum Blockchain
DOOR *
0,0383526357 USD
901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
19.869 USD
-17.37% 20%
4731
261 Biểu tượng logo của MoonRaise MoonRaise
02/2022 / BNB Blockchain
MRT *
0,0000872121 USD
2,0486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.228 USD
-17.29% -21%
5790
262 Biểu tượng logo của BNBTiger BNBTiger
01/2022 / BNB Blockchain
BNBTIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
23 USD
-17.29% -17%
7773
263 Biểu tượng logo của DarkShield Games Studio DarkShield Games Studio
12/2021 / BNB Blockchain
DKS *
0,0121558307 USD
286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.224.823 USD
-17.23% -67%
2976
264 Biểu tượng logo của Cheesecoin Cheesecoin
10/2018
CHEESE
0,0000978712 USD
2,2990 đ
40.017 USD
408.869.908 (12%)
Tổng: 3.500.000.000
6 USD
-17.16% 16%
2392
265 Biểu tượng logo của Zenith Token Zenith Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZENX *
0,003396775 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000.000
1 USD
-17.07% 89%
8205
266 Biểu tượng logo của Three Kingdoms Three Kingdoms
06/2022 / Ethereum Blockchain
RTK *
0,0061333325 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
261.638 USD
-17.02% -30%
3417
267 Biểu tượng logo của Koreadoge Koreadoge
11/2021 / BNB Blockchain
KDOGE *
0,0000779281 USD
1,8305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.456 USD
-17.02% 7%
4823
268 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
0,31 USD
7.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
3.143.028 USD
-16.96% -53%
2853
269 Biểu tượng logo của MetaverseMGL MetaverseMGL
12/2021 / BNB Blockchain
MGLC *
0,007747644 USD
182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.088 USD
-16.95% 12%
5216
270 Biểu tượng logo của DAOLaunch DAOLaunch
11/2021 / BNB Blockchain
DAL *
0,30 USD
7.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
45.997 USD
-16.85% 13%
4274
271 Biểu tượng logo của Space Pig Coin Space Pig Coin
06/2022 / BNB Blockchain
SPACEPIG *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
288 USD
-16.83% -18%
6824
272 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
0,66 USD
15.441 đ
3.145.872 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
20 USD
-16.82% -22%
1044
273 Biểu tượng logo của PopDoge PopDoge
12/2021 / BNB Blockchain
POPDOGE *
0,000001039 USD
0,0244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
89 USD
-16.80% -31%
7313
274 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / BNB Blockchain
MEDA *
0,0000158853 USD
0,3731 đ
1.293.917 USD
81.453.552.972 (81%)
Tổng: 100.000.000.000
703 USD
-16.75% -41%
1320
275 Biểu tượng logo của LEMON LEMON
03/2022 / Klaytn Blockchain
LEMN *
0,20 USD
4.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.134 USD
-16.73% -75%
6142
276 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
18,28 USD
429.473 đ
85.456 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
52.548 USD
-16.72% -12%
2215
277 Biểu tượng logo của Tiger shares Tiger shares
04/2022 / Cronos Blockchain
Tiger *
39,22 USD
921.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.100
1.428 USD
-16.70% 76%
6009
278 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,31 USD
7.321 đ
5.349.554 USD
17.163.363 (52%)
Tổng: 33.000.000
4.612.455 USD
-16.67% -10%
880
279 Biểu tượng logo của CoffeeSwap CoffeeSwap
03/2021 / BNB Blockchain
COFFEE *
0,0499525709 USD
1.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-16.67% -17%
8747
280 Biểu tượng logo của EXMO Coin EXMO Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
EXM *
0,0198106981 USD
465 đ
2.127.183 USD
107.375.446 (9%)
Tổng: 1.223.754.723
400.460 USD
-16.62% 1%
1164
281 Biểu tượng logo của Ramestta Ramestta
06/2022
RAMA
1,00 USD
23.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-16.60% -52%
9968
282 Biểu tượng logo của Yearn Cash Yearn Cash
11/2021 / Ethereum Blockchain
YFIC *
7,99 USD
187.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
-16.57% -14%
9273
283 Biểu tượng logo của AAG Ventures AAG Ventures
12/2021 / Ethereum Blockchain
AAG *
0,0067435973 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.123 USD
-16.54% -15%
5007
284 Biểu tượng logo của Empty Set Crypto Empty Set Crypto
05/2022 / Cronos Blockchain
ESC *
0,0019319569 USD
45 đ
0 USD
N/A
322 USD
-16.49% -33%
6771
285 Biểu tượng logo của OSK OSK
07/2022 / BNB Blockchain
OSK *
21,16 USD
497.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
22.987.072 USD
-16.45% -16%
2781
286 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZCB *
53,06 USD
1.246.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
324.244 USD
-16.43% -53%
3329
287 Biểu tượng logo của Husky Avax Husky Avax
08/2021 / BNB Blockchain
HUSKY *
0,0000000078 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
693 USD
-16.43% -8%
6388
288 Biểu tượng logo của IXO IXO
01/2022 / Cosmos Blockchain
IXO *
0,0287852155 USD
676 đ
0 USD
N/A
7.874 USD
-16.41% -42%
5166
289 Biểu tượng logo của WiBX WiBX
04/2020 / Ethereum Blockchain
WBX *
0,0059778485 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
150.444 USD
-16.23% 29%
3649
290 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,0104505383 USD
245 đ
4.029 USD
385.551 (43%)
Tổng: 900.000
24.786 USD
-16.23% -14%
2686
291 Biểu tượng logo của MoonLift Capital MoonLift Capital
06/2021 / BNB Blockchain
MLTPX *
0,0000108992 USD
0,2560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.500.000.000
7.217 USD
-16.19% -59%
5208
292 Biểu tượng logo của Whive Protocol Whive Protocol
11/2021
WHIVE
0,0037434458 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
901 USD
-16.12% -21%
6258
293 Biểu tượng logo của Huny Huny
04/2022 / Zilliqa Blockchain
HUNY *
0,0163314877 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.609.335
12.131 USD
-16.08% -47%
4963
294 Biểu tượng logo của Tenshi Tenshi
08/2021 / Ethereum Blockchain
TENSHI *
0,0013957118 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.369 USD
-16.04% 58%
4716
295 Biểu tượng logo của Solana Nut Solana Nut
12/2021 / Solana Blockchain
SOLNUT *
0,0000127707 USD
0,3000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6 USD
-16.00% -51%
8066
296 Biểu tượng logo của NBG Finance NBG Finance
11/2021 / BNB Blockchain
NBG *
0,13 USD
3.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
1.824 USD
-15.99% -13%
5869
297 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0056765272 USD
133 đ
4.104 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
738 USD
-15.95% -47%
2685
298 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,12 USD
2.829 đ
119.687.968 USD
999.037.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
46.346.954 USD
-15.93% 2%
206
299 Biểu tượng logo của Twoge Inu Twoge Inu
06/2022 / BNB Blockchain
TWOGE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.641 USD
-15.90% -1%
4551
300 Biểu tượng logo của Alien Inu Alien Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
ALIEN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
113 USD
-15.89% -7%
7215
301 Biểu tượng logo của EarnX V2 EarnX V2
04/2021 / BNB Blockchain
EARNX *
0,0029517591 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.100.000
1.030 USD
-15.84% -22%
6185
302 Biểu tượng logo của Goku Goku
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOKU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
11 USD
-15.72% -26%
7958
303 Biểu tượng logo của Fistbump Fistbump
04/2022 / BNB Blockchain
FIST *
1,28 USD
30.005 đ
0 USD
N/A
105.812.138 USD
-15.70% -20%
2773
304 Biểu tượng logo của SIBCoin SIBCoin
09/2015
SIB
0,0996328399 USD
2.340 đ
1.971.810 USD
19.790.761 (68%)
Tổng: 29.000.000
3 USD
-15.67% -37%
1197
305 Biểu tượng logo của GamyFi Platform GamyFi Platform
03/2021 / Ethereum Blockchain
GFX *
0,0472437135 USD
1.110 đ
38.976 USD
825.000 (8%)
Tổng: 10.000.000
104.843 USD
-15.61% -27%
2391
306 Biểu tượng logo của PDSHARE PDSHARE
04/2022 / Polygon Blockchain
PDSHARE *
0,22 USD
5.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.288
1.624 USD
-15.60% -51%
5930
307 Biểu tượng logo của fantomGO fantomGO
11/2021 / Ethereum Blockchain
FTG *
0,0256563198 USD
603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
600.068 USD
-15.58% -8%
3122
308 Biểu tượng logo của Good Luck Token Good Luck Token
06/2022 / BNB Blockchain
GLT *
0,0000000111 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777
879 USD
-15.58% -99%
6276
309 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,000002111 USD
0,0496 đ
1.009.764 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
-15.49% -61%
1420
310 Biểu tượng logo của Playermon Playermon
11/2021 / Polygon Blockchain
PYM *
0,0016846069 USD
40 đ
45.075 USD
26.756.815 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
13.783 USD
-15.48% -7%
2368
311 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0202103681 USD
475 đ
1.473.154 USD
72.891.000 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
349.563 USD
-15.40% -7%
1276
312 Biểu tượng logo của Qitcoin Qitcoin
01/2022
QTC
1,22 USD
28.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
19.361 USD
-15.32% -13%
4746
313 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,18 USD
4.156 đ
7.641.475 USD
43.194.218 (93%)
Tổng: 46.313.031
28.500 USD
-15.31% -27%
809
314 Biểu tượng logo của xNFT Protocol xNFT Protocol
07/2021 / Huobi Token Blockchain
XNFT *
0,0020079695 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.253 USD
-15.28% 2%
4615
315 Biểu tượng logo của Leonidas Token Leonidas Token
11/2021 / Solana Blockchain
LEONIDAS *
0,0000173128 USD
0,4067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29 USD
-15.27% -35%
7705
316 Biểu tượng logo của Arcane Token Arcane Token
11/2021 / BNB Blockchain
ARCANE *
0,001074129 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.153 USD
-15.24% -23%
6129
317 Biểu tượng logo của Koda Cryptocurrency Koda Cryptocurrency
11/2021 / BNB Blockchain
KODA *
0,00009781 USD
2,2976 đ
50.208.210 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
21.438 USD
-15.17% -30%
382
318 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
1,36 USD
31.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-15.15% 0%
8630
319 Biểu tượng logo của Brayzin Heist Brayzin Heist
07/2022 / BNB Blockchain
BRZH *
0,0175902867 USD
413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
21.846 USD
-15.15% -59%
4679
320 Biểu tượng logo của EQO EQO
05/2021 / Ethereum Blockchain
EQO *
0,0700190792 USD
1.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.241 USD
-15.14% -30%
5478
321 Biểu tượng logo của Sucrecoin Sucrecoin
08/2019
XSR
0,0001174015 USD
2,7578 đ
0 USD
N/A
0 USD
-15.13% -75%
8244
322 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / BNB Blockchain
LIT *
0,0021597448 USD
51 đ
76.762 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
356 USD
-15.12% -14%
2240
323 Biểu tượng logo của Miyazaki Inu Miyazaki Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
MIYAZAKI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
-15.11% -25%
9170
324 Biểu tượng logo của RXCGames RXCGames
11/2021 / BNB Blockchain
RXCG *
0,0011852651 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
695 USD
-15.11% -45%
6386
325 Biểu tượng logo của VANCI FINANCE VANCI FINANCE
03/2021 / BNB Blockchain
VANCII *
0,31 USD
7.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
-15.07% 0%
8733
326 Biểu tượng logo của Genesis Vision Genesis Vision
11/2017 / Ethereum Blockchain
GVT *
0,17 USD
4.021 đ
757.756 USD
4.426.883 (100%)
Tổng: 4.436.644
701 USD
-15.06% -10%
1501
327 Biểu tượng logo của Pet Alliance Pet Alliance
05/2022 / BNB Blockchain
PAL *
0,0004880465 USD
11,4642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.548 USD
-15.06% -72%
5965
328 Biểu tượng logo của HollyGold HollyGold
01/2021 / Ethereum Blockchain
HGOLD *
0,29 USD
6.748 đ
1.248.797 USD
4.347.039 (4%)
Tổng: 100.000.000
60.714 USD
-15.02% -15%
1335
329 Biểu tượng logo của Pylon Protocol Pylon Protocol
07/2021 / Terra Classic Blockchain
MINE *
0,0007793201 USD
18,3062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
48.125 USD
-15.00% 61%
4253
330 Biểu tượng logo của CryptoSandwiches CryptoSandwiches
06/2022 / BNB Blockchain
CHI *
0,0052032942 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.856.292.500
41.546 USD
-14.94% -25%
4376
331 Biểu tượng logo của Kangaroo Token Kangaroo Token
01/2022 / BNB Blockchain
GAR *
0,0000000122 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
17 USD
-14.93% -27%
7871
332 Biểu tượng logo của Homerun Token Homerun Token
03/2022 / BNB Blockchain
HMRN *
0,0045250863 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
23.674 USD
-14.86% -11%
4634
333 Biểu tượng logo của ViCA Token ViCA Token
03/2022
VICA
0,42 USD
9.802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
99.489 USD
-14.75% -34%
3832
334 Biểu tượng logo của Olympus v1 Olympus v1
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
44,93 USD
1.055.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
45.495 USD
-14.73% -17%
4279
335 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0028972492 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-14.71% 32%
8785
336 Biểu tượng logo của ACryptoSI ACryptoSI
07/2021 / BNB Blockchain
ACSI *
0,43 USD
10.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
122 USD
-14.71% -23%
7186
337 Biểu tượng logo của Wiggly Finance Wiggly Finance
10/2021 / TRON Blockchain
WGL *
0,0011156094 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
3 USD
-14.71% -29%
8122
338 Biểu tượng logo của DinoEGG DinoEGG
01/2022 / Solana Blockchain
DINOEGG *
4,64 USD
108.903 đ
0 USD
N/A
43 USD
-14.71% -14%
7583
339 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
1,67 USD
39.319 đ
83.693 USD
50.000
0 USD
-14.68% -15%
2223
340 Biểu tượng logo của Nausicaa-Inu Nausicaa-Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
NAUSICAA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
44 USD
-14.68% 19%
7576
341 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFFI *
0,94 USD
22.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
-14.66% 0%
8477
342 Biểu tượng logo của Dexlab Dexlab
08/2021 / Solana Blockchain
DXL *
0,0658227738 USD
1.546 đ
3.457.459 USD
52.526.786 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
340.007 USD
-14.65% 29%
1008
343 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,000096208 USD
2,2599 đ
1.390.605 USD
14.454.156.371 (34%)
Tổng: 42.000.000.000
33.422 USD
-14.64% -11%
1299
344 Biểu tượng logo của Gods and Legends Gods and Legends
09/2021 / BNB Blockchain
GNLR *
0,0050743165 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
11.547 USD
-14.61% -14%
4991
345 Biểu tượng logo của ZionLabs Token ZionLabs Token
05/2021 / BNB Blockchain
RASTA *
0,0181230347 USD
426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
2.307 USD
-14.60% 2%
5777
346 Biểu tượng logo của StepG StepG
05/2022 / BNB Blockchain
STEPG *
0,0029280553 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000.000
141.862 USD
-14.55% -49%
3673
347 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,000000558 USD
0,0131 đ
6.697 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-14.53% -35%
2637
348 Biểu tượng logo của AAptitude AAptitude
02/2022 / BNB Blockchain
AAPT *
0,0000065056 USD
0,1528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
362.136 USD
-14.53% -16%
3282
349 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000423309 USD
0,9944 đ
612.497 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
326 USD
-14.49% 6%
1577
350 Biểu tượng logo của Solana CUM Solana CUM
11/2021 / Solana Blockchain
SCUM *
0,0000003055 USD
0,0072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000.000
2 USD
-14.48% -41%
8143
351 Biểu tượng logo của Metaverse Future Metaverse Future
01/2022 / BNB Blockchain
METAF *
0,0000021545 USD
0,0506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
127 USD
-14.44% -31%
7167
352 Biểu tượng logo của Pet Games Pet Games
08/2021 / BNB Blockchain
PETG *
0,0000324858 USD
0,7631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
269 USD
-14.43% -14%
6864
353 Biểu tượng logo của MatrixETF MatrixETF
09/2021 / Ethereum Blockchain
MDF *
0,0015290741 USD
36 đ
0 USD
N/A
2.380 USD
-14.43% -19%
5759
354 Biểu tượng logo của Balkari Balkari
10/2021 / Ethereum Blockchain
BKR *
0,0800240216 USD
1.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
100.232 USD
-14.42% -20%
3826
355 Biểu tượng logo của CHICoin CHICoin
06/2022 / BNB Blockchain
CHI *
0,0050875414 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.856.292.500
45.201 USD
-14.42% -26%
4331
356 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0007587733 USD
17,8236 đ
522.650 USD
688.808.616 (92%)
Tổng: 745.248.183
2.157 USD
-14.38% -40%
1639
357 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,001651801 USD
39 đ
48.356 USD
29.274.567
5.950 USD
-14.37% 181%
2355
358 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0009613917 USD
22,5831 đ
22.015 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
9 USD
-14.35% 14%
2491
359 Biểu tượng logo của WalkN WalkN
06/2022 / BNB Blockchain
WALKN *
0,0094215549 USD
221 đ
0 USD
N/A
10.387 USD
-14.33% -30%
5035
360 Biểu tượng logo của TradeStars TradeStars
05/2021 / Ethereum Blockchain
TSX *
0,0133323342 USD
313 đ
180.635 USD
13.548.646 (14%)
Tổng: 100.000.000
20.644 USD
-14.29% -16%
1989
361 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
1,48 USD
34.765 đ
147.411.966 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
527.230 USD
-14.27% -69%
190
362 Biểu tượng logo của forbitspace forbitspace
03/2022 / Ethereum Blockchain
FBS *
0,0108828466 USD
256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
71.565 USD
-14.20% -20%
4008
363 Biểu tượng logo của The APIS The APIS
06/2022 / Ethereum Blockchain
API *
0,0085219089 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
631 USD
-14.18% -27%
6440
364 Biểu tượng logo của BabyEthereum BabyEthereum
11/2021 / BNB Blockchain
BBETH *
0,000000118 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.399 USD
-14.09% -13%
5574
365 Biểu tượng logo của MCS Token MCS Token
07/2021
MCS
0,0000989461 USD
2,3242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
0 USD
-14.05% -19%
8889
366 Biểu tượng logo của EURONIN EURONIN
03/2022 / Solana Blockchain
EURONIN *
0,0000919127 USD
2,1590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.995
833 USD
-14.02% -14%
6303
367 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,057053 USD
1.340 đ
584.730.942 USD
10.254.325.495
178.594.539 USD
-13.95% 183%
76
368 Biểu tượng logo của UpDeFi UpDeFi
03/2022 / BNB Blockchain
UP *
0,0002729049 USD
6,4105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204 USD
-13.86% -17%
6979
369 Biểu tượng logo của SNAPN Go Out Now SNAPN Go Out Now
06/2022 / BNB Blockchain
GON *
0,0008058085 USD
18,9284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.162 USD
-13.85% -31%
5282
370 Biểu tượng logo của BQT BQT
05/2019 / Ethereum Blockchain
BQTX *
0,0012151276 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
73 USD
-13.82% -14%
7382
371 Biểu tượng logo của Wiki Cat Wiki Cat
06/2022 / BNB Blockchain
WKC *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
64.108 USD
-13.80% -7%
4085
372 Biểu tượng logo của Interlay Interlay
05/2022 / Polkadot Blockchain
INTR *
0,0641634609 USD
1.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
111.618 USD
-13.71% -50%
3776
373 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,0460137907 USD
1.081 đ
580.674 USD
12.619.566 (60%)
Tổng: 21.000.000
95 USD
-13.70% -30%
1601
374 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Blockchain
RUN *
0,0053869014 USD
127 đ
373.210 USD
69.281.081 (28%)
Tổng: 250.000.000
41.927 USD
-13.65% -46%
1747
375 Biểu tượng logo của Drachma Drachma
11/2021 / BNB Blockchain
DRA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
318 USD
-13.64% -47%
6778
376 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0011906675 USD
28 đ
2.206 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
78 USD
-13.62% -11%
2716
377 Biểu tượng logo của Lotus Capital Lotus Capital
11/2021 / BNB Blockchain
LC *
0,0000058639 USD
0,1377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
49 USD
-13.62% -18%
7537
378 Biểu tượng logo của BaconCoin BaconCoin
12/2021 / Ethereum Blockchain
BACON *
0,0071784829 USD
169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.643 USD
-13.61% -13%
5332
379 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,0114683017 USD
269 đ
0 USD
N/A
15.390 USD
-13.60% 5%
4851
380 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / TRON Blockchain
CORN *
11,77 USD
276.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
37.230 USD
-13.59% -7%
4395
381 Biểu tượng logo của Fame MMA Fame MMA
05/2022 / BNB Blockchain
FAME *
0,0244061945 USD
573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.909.194.789
1.869.338 USD
-13.57% 18%
2921
382 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0152856805 USD
359 đ
1.287.991 USD
84.261.289 (37%)
Tổng: 225.000.000
36 USD
-13.56% -31%
1321
383 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / BNB Blockchain
PYE *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25 USD
-13.49% -40%
7754
384 Biểu tượng logo của Defigram Defigram
04/2022 / BNB Blockchain
DFG *
1,38 USD
32.513 đ
13.841.311 USD
10.000.000 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
3.968.913 USD
-13.47% 11%
656
385 Biểu tượng logo của Exohood Exohood
05/2021 / BNB Blockchain
EXO *
0,0000983526 USD
2,3103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
531 USD
-13.46% -5%
6534
386 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0003597566 USD
8,4507 đ
10.935.619 USD
30.397.274.955
8.385 USD
-13.44% -8%
720
387 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,0324600402 USD
762 đ
245.765 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
22 USD
-13.36% -15%
1887
388 Biểu tượng logo của VRES VRES
06/2022 / Klaytn Blockchain
VRS *
0,20 USD
4.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
57.599 USD
-13.36% -13%
4139
389 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0013694581 USD
32 đ
84.147 USD
61.445.805 (61%)
Tổng: 100.000.000
174 USD
-13.35% -35%
2221
390 Biểu tượng logo của Luna Inu Luna Inu
06/2022 / Ethereum Blockchain
LINU *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
301.611 USD
-13.30% -26%
3353
391 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0062420843 USD
147 đ
6.225.123 USD
997.282.758 (11%)
Tổng: 9.100.000.000
22.394 USD
-13.29% -28%
858
392 Biểu tượng logo của Qubit Qubit
08/2021 / BNB Blockchain
QBT *
0,0001475287 USD
3,4655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.259 USD
-13.27% 22%
4926
393 Biểu tượng logo của Decentralized Machine Learning Decentralized Machine Learning
04/2018 / Ethereum Blockchain
DML *
0,0001156495 USD
2,7166 đ
31.565 USD
272.937.007
0 USD
-13.25% -18%
2434
394 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0001905977 USD
4,4771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
62.203 USD
-13.22% 14%
4099
395 Biểu tượng logo của ARTE ARTE
02/2022 / Solana Blockchain
ARTE *
0,0040408141 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
1.430 USD
-13.20% -21%
6007
396 Biểu tượng logo của ACU Platform ACU Platform
11/2021 / Ethereum Blockchain
ACU *
2,94 USD
69.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
22.571 USD
-13.15% -9%
4657
397 Biểu tượng logo của Galatic Kitty Fighters Galatic Kitty Fighters
02/2022 / BNB Blockchain
GKF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
334 USD
-13.14% -16%
6749
398 Biểu tượng logo của SUPE SUPE
12/2021 / BNB Blockchain
SUPE *
0,30 USD
6.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
110.406 USD
-13.13% -53%
3782
399 Biểu tượng logo của srnArtGallery Tokenized Arts srnArtGallery Tokenized Arts
11/2021 / BNB Blockchain
SISTA *
0,0004167366 USD
9,7891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
928 USD
-13.11% -8%
6243
400 Biểu tượng logo của Kevacoin Kevacoin
08/2020
KVA
0,0002083222 USD
4,8935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
0 USD
-13.05% -20%
8493
401 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / TRON Blockchain
MOF *
0,0001800291 USD
4,2289 đ
9.001.454 USD
50.000.000.000
1.895.785 USD
-13.03% -19%
758
402 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,0367858054 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.279.074
0 USD
-13.02% -21%
8287
403 Biểu tượng logo của Gami Studio Gami Studio
03/2022 / BNB Blockchain
GAMI *
0,0030832697 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
2.688 USD
-12.98% 9%
5685
404 Biểu tượng logo của YTizer YTizer
11/2021 / BNB Blockchain
YTZ *
0,0000381599 USD
0,8964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
707 USD
-12.98% 2%
6375
405 Biểu tượng logo của KittyShiba KittyShiba
11/2021 / BNB Blockchain
KSHIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000.000.000
0 USD
-12.96% 168%
9217
406 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
0,0800770001 USD
1.881 đ
5.792.116 USD
72.331.834 (24%)
Tổng: 300.000.000
21.898 USD
-12.95% -22%
871
407 Biểu tượng logo của Smart Marketing Token Smart Marketing Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,21 USD
4.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.406 USD
-12.92% -14%
6028
408 Biểu tượng logo của Terra Classic USD (Wormhole) Terra Classic USD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
USTC *
0,05693875 USD
1.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
12.619.990 USD
-12.91% 120%
2793
409 Biểu tượng logo của Zeitgeist Zeitgeist
11/2021
ZTG
0,26 USD
6.071 đ
0 USD
N/A
243.993 USD
-12.89% 10%
3443
410 Biểu tượng logo của Space Corsair Key Space Corsair Key
03/2022 / BNB Blockchain
SCK *
0,0181506899 USD
426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.002.500
40.639 USD
-12.86% -70%
4339
411 Biểu tượng logo của Firulais Firulais
12/2021 / Ethereum Blockchain
FIRU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-12.82% 10%
9344
412 Biểu tượng logo của FoodChain Global FoodChain Global
02/2022 / Polygon Blockchain
FOOD *
0,0694340762 USD
1.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
547 USD
-12.80% -0%
6518
413 Biểu tượng logo của Baby Saitama Inu Baby Saitama Inu
08/2021 / Ethereum Blockchain
BABYSAITAMA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.309 USD
-12.80% -46%
5591
414 Biểu tượng logo của MotoGP Fan Token MotoGP Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
MGPT *
0,0580291001 USD
1.363 đ
0 USD
N/A
5.855 USD
-12.80% -60%
5317
415 Biểu tượng logo của Dipper Network Dipper Network
08/2020
DIP
0,0014985771 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
984 USD
-12.79% 15%
6215
416 Biểu tượng logo của Walk To Earn Walk To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
W2E *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
329 USD
-12.79% -25%
6756
417 Biểu tượng logo của MOAC MOAC
01/2018
MOAC
0,0011936259 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 151.205.864
0 USD
-12.74% -14%
8310
418 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBULL *
0,0000002 USD
0,0047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.304.255
2.846 USD
-12.71% -35%
5663
419 Biểu tượng logo của Peace DAO Peace DAO
03/2022 / BNB Blockchain
PEACE *
3,42 USD
80.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.975.783
249.562 USD
-12.71% -27%
3437
420 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
0,065304749 USD
1.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
1.185 USD
-12.70% -37%
6114
421 Biểu tượng logo của GoldenWspp GoldenWspp
11/2021 / BNB Blockchain
GWSPP *
0,0053778867 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
400 USD
-12.65% 7%
6676
422 Biểu tượng logo của Global X Change Token Global X Change Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0029350377 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
-12.64% -0%
8375
423 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / BNB Blockchain
PINK *
0,0079231571 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.550.677
100.299 USD
-12.64% 38%
3824
424 Biểu tượng logo của Calvex Calvex
03/2022 / BNB Blockchain
CLVX *
0,0020012698 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
376 USD
-12.64% -20%
6707
425 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0390259321 USD
917 đ
362.435 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
14 USD
-12.61% -2%
1758
426 Biểu tượng logo của RunBlox RunBlox
06/2022 / Avalanche Blockchain
RUX *
2,20 USD
51.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.010
32.627 USD
-12.55% 98%
4438
427 Biểu tượng logo của Bomb Money Bomb Money
12/2021 / BNB Blockchain
BSHARE *
15,96 USD
374.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.001
143.530 USD
-12.51% 2%
3664
428 Biểu tượng logo của Baby Doug Baby Doug
08/2021
BABYDOUG
0,0000000699 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.898 USD
-12.50% -30%
5652
429 Biểu tượng logo của Sanin Inu Sanin Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SANI *
0,0000013374 USD
0,0314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 883.242.130.297
22.996 USD
-12.49% -27%
4646
430 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / BNB Blockchain
YFFII *
0,0002026439 USD
4,7601 đ
6 USD
30.000 (0%)
Tổng: 100.000.000
1.991 USD
-12.48% -26%
2766
431 Biểu tượng logo của Metaverse ALL BEST ICO Metaverse ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
METAALLBI *
0,0000098666 USD
0,2318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
1.178 USD
-12.48% -29%
6116
432 Biểu tượng logo của Shade Cash Shade Cash
08/2021 / Fantom Blockchain
SHADE *
0,0174280611 USD
409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.109.112
2 USD
-12.47% -19%
8169
433 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0003906012 USD
9,1752 đ
34.445 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
8.810 USD
-12.45% -11%
2415
434 Biểu tượng logo của NitroEX NitroEX
02/2021
NTX
0,0002038065 USD
4,7874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
161.447 USD
-12.45% -11%
3615
435 Biểu tượng logo của Cpos Cloud Payment Cpos Cloud Payment
10/2021 / BNB Blockchain
CPOS *
0,0003013139 USD
7,0779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
38.716 USD
-12.45% -9%
4374
436 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0001718618 USD
4,0370 đ
1.131.647 USD
6.584.636.612 (82%)
Tổng: 8.000.000.000
2 USD
-12.43% -11%
1373
437 Biểu tượng logo của Stretch To Earn Stretch To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
STE *
1,29 USD
30.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.218 USD
-12.42% 34%
4563
438 Biểu tượng logo của Binamars Binamars
07/2021 / BNB Blockchain
BMARS *
0,0028550018 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10 USD
-12.37% 6%
7990
439 Biểu tượng logo của Starly Starly
11/2021 / BNB Blockchain
$STARLY *
0,14 USD
3.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
264.915 USD
-12.33% -40%
3408
440 Biểu tượng logo của Travel Care Travel Care
07/2021 / BNB Blockchain
TRAVEL *
0,0009456259 USD
22,2128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
4.462 USD
-12.29% -25%
5455
441 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000021345 USD
0,0501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
53 USD
-12.27% -16%
7506
442 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,29 USD
6.895 đ
1.554.344 USD
5.295.305 (5%)
Tổng: 100.000.000
233.980 USD
-12.22% -18%
1258
443 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000171663 USD
0,4032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
29.296 USD
-12.21% 23%
4509
444 Biểu tượng logo của IOU IOU
06/2019 / Ethereum Blockchain
IOUX *
0,34 USD
8.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
886 USD
-12.20% -9%
6270
445 Biểu tượng logo của UXD Protocol UXD Protocol
11/2021 / Solana Blockchain
UXP *
0,0306745079 USD
721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
371.252 USD
-12.14% -13%
3275
446 Biểu tượng logo của ERON ERON
12/2021 / BNB Blockchain
ERON *
0,0000081023 USD
0,1903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
63.176 USD
-12.11% -18%
4092
447 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
0,12 USD
2.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
5.139 USD
-12.07% 11%
5381
448 Biểu tượng logo của Sandwich Network Sandwich Network
12/2021 / BNB Blockchain
SANDWICH *
0,0012274201 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.802 USD
-12.00% -25%
4877
449 Biểu tượng logo của JBOX JBOX
08/2020 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0001565353 USD
3,6770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-11.99% -17%
8519
450 Biểu tượng logo của Bitcoin Asia Bitcoin Asia
08/2021 / Ethereum Blockchain
BTCA *
0,0008071376 USD
18,9597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
58.834 USD
-11.95% -35%
4127
451 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
4,44 USD
104.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74.084 USD
-11.95% -40%
3986
452 Biểu tượng logo của World of Masters World of Masters
04/2022 / BNB Blockchain
WOFM *
0,003269829 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.545 USD
-11.93% -63%
4608
453 Biểu tượng logo của Talkado Talkado
11/2021 / BNB Blockchain
TALK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
729 USD
-11.91% -16%
6362
454 Biểu tượng logo của Promotion Coin Promotion Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
PC *
0,0000041091 USD
0,0965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
197 USD
-11.90% -58%
6991
455 Biểu tượng logo của Nebulas Nebulas
08/2017
NAS
0,0530763289 USD
1.247 đ
3.305.344 USD
62.275.303 (80%)
Tổng: 77.787.105
2.080.295 USD
-11.88% -32%
1025
456 Biểu tượng logo của PLC Ultima PLC Ultima
02/2022
PLCU
11.195 USD
262.968.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
1.927.856 USD
-11.88% -43%
2915
457 Biểu tượng logo của CWallet CWallet
08/2021 / Ethereum Blockchain
CW *
0,004392163 USD
103 đ
0 USD
N/A
5.539 USD
-11.85% -7%
5344
458 Biểu tượng logo của Shar Pei Shar Pei
01/2022 / BNB Blockchain
PUPPY *
0,0002298276 USD
5,3986 đ
110.661 USD
481.495.946 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
3.489 USD
-11.85% -80%
2151
459 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
0,93 USD
21.849 đ
69.971 USD
75.226 (70%)
Tổng: 106.860
37.120 USD
-11.84% -21%
2265
460 Biểu tượng logo của CatzCoin CatzCoin
05/2021 / BNB Blockchain
CATZ *
0,0000031815 USD
0,0747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.718 USD
-11.76% -12%
5060
461 Biểu tượng logo của Piggy Finance Piggy Finance
10/2021 / BNB Blockchain
PIGGY *
0,0007792601 USD
18,3048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46.639 USD
-11.76% -14%
4261
462 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,0016968466 USD
40 đ
546.766 USD
322.224.746 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
144.001 USD
-11.71% -13%
1620
463 Biểu tượng logo của BRN Metaverse BRN Metaverse
04/2022 / BNB Blockchain
BRN *
0,35 USD
8.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
335.957 USD
-11.71% -22%
3311
464 Biểu tượng logo của Metapay Metapay
11/2021 / BNB Blockchain
MPAY *
0,0036199259 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
941 USD
-11.70% -19%
6241
465 Biểu tượng logo của India Coin India Coin
11/2021 / BNB Blockchain
INDIA *
0,0000001643 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
55.600 USD
-11.65% -4%
4158
466 Biểu tượng logo của MiniSwap MiniSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
MINI *
0,014481397 USD
340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.388 USD
-11.64% 1%
5357
467 Biểu tượng logo của EdenLoop EdenLoop
03/2022 / Ethereum Blockchain
ELT *
0,15 USD
3.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
482.650 USD
-11.63% -12%
3184
468 Biểu tượng logo của Toobcoin Toobcoin
04/2022 / TRON Blockchain
TOOB *
0,13 USD
3.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
22.371 USD
-11.61% -29%
4662
469 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / BNB Blockchain
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
448 USD
-11.59% 54%
6609
470 Biểu tượng logo của DAOventures DAOventures
02/2021 / Ethereum Blockchain
DVD *
0,0130150033 USD
306 đ
119.739 USD
9.200.046 (61%)
Tổng: 15.070.000
7.446 USD
-11.55% -20%
2116
471 Biểu tượng logo của USDP Stablecoin USDP Stablecoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
USDP *
0,88 USD
20.640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.388.842
0 USD
-11.54% 1%
8748
472 Biểu tượng logo của Raider Token Raider Token
03/2022 / BNB Blockchain
RAID *
0,0004408707 USD
10,3561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.044 USD
-11.54% 15%
5628
473 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,001097458 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
11 USD
-11.53% -16%
7981
474 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0042036088 USD
99 đ
22.374.748 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
269.403 USD
-11.49% -6%
546
475 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0315868523 USD
742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
13.892 USD
-11.48% 28%
4905
476 Biểu tượng logo của Graphene Graphene
10/2021 / BNB Blockchain
GFN *
0,0066191636 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
13.721 USD
-11.48% -39%
4909
477 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.319 USD
-11.48% -23%
5364
478 Biểu tượng logo của LCG LCG
10/2020 / Ethereum Blockchain
LCG *
0,0053950205 USD
127 đ
0 USD
N/A
12.140 USD
-11.47% 13%
4962
479 Biểu tượng logo của 4ART Coin 4ART Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
4ART *
0,0124511483 USD
292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.508.500.000
430 USD
-11.39% -15%
6631
480 Biểu tượng logo của Puzzle And Dragons X Puzzle And Dragons X
04/2022 / BNB Blockchain
PADX *
0,0009031937 USD
21,2160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.075 USD
-11.39% -27%
5813
481 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
1,20 USD
28.209 đ
1.624.103 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
2.253 USD
-11.37% -5%
1249
482 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0145562704 USD
342 đ
25.419.717 USD
1.746.307.032 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
2.350.452 USD
-11.32% 7%
520
483 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,60 USD
60.973 đ
298.095.962 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
135.543.727 USD
-11.32% 6%
95
484 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
2,60 USD
60.973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
-11.32% 6%
8430
485 Biểu tượng logo của Aluna.Social Aluna.Social
05/2020 / Ethereum Blockchain
ALN *
0,0063196479 USD
148 đ
238.357 USD
37.716.866 (38%)
Tổng: 100.000.000
58.495 USD
-11.32% -23%
1899
486 Biểu tượng logo của BeforeCoinMarketCap BeforeCoinMarketCap
04/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC1 *
0,0019759476 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
786 USD
-11.30% -16%
6328
487 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,02962892 USD
696 đ
116.688.155 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
42.725.414 USD
-11.21% -4%
210
488 Biểu tượng logo của SIF Token SIF Token
12/2021 / BNB Blockchain
SIF *
0,0036508837 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
74 USD
-11.18% 2%
7374
489 Biểu tượng logo của Movey Token Movey Token
04/2022 / BNB Blockchain
MOVEY *
0,0420722656 USD
988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.364 USD
-11.18% -24%
4559
490 Biểu tượng logo của Spark Finance Spark Finance
02/2022 / BNB Blockchain
SPARK *
0,0000195471 USD
0,4592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.300 USD
-11.17% -25%
5778
491 Biểu tượng logo của Lumenswap Lumenswap
09/2021 / Stellar Blockchain
LSP *
0,0124724715 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
542.261 USD
-11.15% -24%
3146
492 Biểu tượng logo của EMOGI Network EMOGI Network
08/2019
LOL
0,0000321195 USD
0,7545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
117.240 USD
-11.14% 13%
3752
493 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
29,30 USD
688.333 đ
18.098.747 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
560.477 USD
-11.11% 36%
609
494 Biểu tượng logo của Uberstate RIT 2.0 Uberstate RIT 2.0
02/2021 / Ethereum Blockchain
RIT20 *
0,0015984823 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5.373 USD
-11.11% -79%
5361
495 Biểu tượng logo của MCFinance MCFinance
09/2021 / Ethereum Blockchain
MCF *
0,0079924116 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.000.000
2.789 USD
-11.11% -11%
5668
496 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0566988202 USD
1.332 đ
11.669.687 USD
205.818.864 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
650.528 USD
-11.10% 154%
702
497 Biểu tượng logo của Treat DAO [new] Treat DAO [new]
03/2021 / BNB Blockchain
TREAT *
0,0057379415 USD
135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.229 USD
-11.10% -18%
6097
498 Biểu tượng logo của Mad Viking Games Mad Viking Games
12/2021 / VeChain
MVG *
0,000799247 USD
18,7743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000.000
475.611 USD
-11.10% -4%
3188
499 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0001494538 USD
3,5107 đ
118.933 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
30 USD
-11.09% -39%
2120
500 Biểu tượng logo của EagonSwap Token EagonSwap Token
11/2021 / BNB Blockchain
EAGON *
0,000303451 USD
7,1281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 260.000.000
466 USD
-11.03% -4%
6595
501 Biểu tượng logo của Kintaman Kintaman
10/2021 / BNB Blockchain
KINTA *
0,0000161036 USD
0,3783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62 USD
-11.00% 12%
7445
502 Biểu tượng logo của Bursaspor Fan Token Bursaspor Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
TMSH *
0,0059198693 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
4.916 USD
-10.97% -24%
5401
503 Biểu tượng logo của Tweet To Earn Tweet To Earn
06/2022 / BNB Blockchain
TTE *
0,0000000901 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.951 USD
-10.96% -99%
5831
504 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
MOONEY *
0,0041377874 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.609.583.580
545.614 USD
-10.94% -24%
3145
505 Biểu tượng logo của Shido Inu Shido Inu
03/2022 / BNB Blockchain
SHIDO *
0,0000037255 USD
0,0875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
5.288 USD
-10.92% -8%
5411
506 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0018028463 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
319 USD
-10.86% -12%
6777
507 Biểu tượng logo của Shiro Inu Shiro Inu
01/2022 / BNB Blockchain
SHIR *
0,0000035246 USD
0,0828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000
328 USD
-10.86% -21%
6758
508 Biểu tượng logo của Myōbu Myōbu
06/2021 / Ethereum Blockchain
MYOBU *
0,0000004228 USD
0,0099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.194 USD
-10.85% -4%
6111
509 Biểu tượng logo của LOL LOL
11/2021 / Ethereum Blockchain
LOL *
0,00000025 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
68.749 USD
-10.83% -25%
4037
510 Biểu tượng logo của MLAND Token MLAND Token
06/2022 / BNB Blockchain
MLAND *
0,22 USD
5.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
248.786 USD
-10.78% -45%
3440
511 Biểu tượng logo của FANC FANC
01/2022 / Ethereum Blockchain
FANC *
1,93 USD
45.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
4.923 USD
-10.75% 176%
5402
512 Biểu tượng logo của Burn To Earn Burn To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
BTE *
0,0000000853 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.090 USD
-10.75% 25%
5809
513 Biểu tượng logo của KaraStar KaraStar
12/2021 / BNB Blockchain
KARA *
0,0432581887 USD
1.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
613.212 USD
-10.75% -57%
3111
514 Biểu tượng logo của ONSTON ONSTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ONSTON *
0,0133801024 USD
314 đ
1.303.334 USD
97.408.363 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
590.243 USD
-10.74% -42%
1315
515 Biểu tượng logo của META Gaming META Gaming
03/2022 / BNB Blockchain
RMG *
0,0000000166 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
630 USD
-10.72% -20%
6444
516 Biểu tượng logo của Calo Calo
12/2021 / BNB Blockchain
CALO *
0,0873089536 USD
2.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
525.733 USD
-10.71% -38%
3157
517 Biểu tượng logo của KOLnet KOLnet
07/2022 / Polygon Blockchain
KOLNET *
0,0053449253 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
190.572 USD
-10.68% 2%
3556
518 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0113810863 USD
267 đ
572.826 USD
50.331.385 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
5.919.805 USD
-10.68% 10%
1607
519 Biểu tượng logo của Dragon Pool Dragon Pool
11/2021 / BNB Blockchain
DP *
0,0000025646 USD
0,0602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.794 USD
-10.68% -31%
5416
520 Biểu tượng logo của Solyard Finance Solyard Finance
09/2021 / Solana Blockchain
YARD *
0,0004202553 USD
9,8718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56.519 USD
-10.67% -52%
4144
521 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0000839049 USD
1,9709 đ
711.393 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
7.130 USD
-10.66% -0%
1529
522 Biểu tượng logo của Mother of Memes Mother of Memes
12/2021 / BNB Blockchain
MOM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999.512.992
722 USD
-10.66% -13%
6365
523 Biểu tượng logo của Farmers Only Farmers Only
10/2021 / Harmony Blockchain
FOX *
0,34 USD
7.988 đ
0 USD
N/A
1.273 USD
-10.65% -18%
6080
524 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / BNB Blockchain
UNFI *
0,0273570873 USD
643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
19 USD
-10.64% -25%
7832
525 Biểu tượng logo của HunnyDAO HunnyDAO
11/2021 / BNB Blockchain
LOVE *
0,0486143332 USD
1.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.467
17.393 USD
-10.62% -20%
4797
526 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Blockchain
PWAR *
0,0140690238 USD
330 đ
535.638 USD
38.072.168 (38%)
Tổng: 100.000.000
213.238 USD
-10.61% -63%
1629
527 Biểu tượng logo của Kronos Dao Kronos Dao
05/2022 / BNB Blockchain
KRONOS *
0,0012641933 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.100.000
6.671 USD
-10.59% -27%
5242
528 Biểu tượng logo của iTrust.Finance iTrust.Finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
ITG *
0,0042571328 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
61.187 USD
-10.58% -11%
4108
529 Biểu tượng logo của Project X Finance Project X Finance
01/2022 / Avalanche Blockchain
PXT *
0,28 USD
6.549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000
12.340 USD
-10.57% -25%
4951
530 Biểu tượng logo của Sentre Protocol Sentre Protocol
10/2021 / Solana Blockchain
SNTR *
0,0042080624 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.091 USD
-10.56% 19%
4022
531 Biểu tượng logo của DDDX Protocol DDDX Protocol
04/2022 / BNB Blockchain
DDDX *
0,00209107 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.778 USD
-10.55% -28%
4360
532 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0005353844 USD
12,5762 đ
6.969 USD
13.017.308 (19%)
Tổng: 70.000.000
23 USD
-10.54% 12%
2634
533 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0017616809 USD
41 đ
294.905 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
4 USD
-10.53% 20%
1826
534 Biểu tượng logo của StrongHands Finance StrongHands Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
ISHND *
0,0200065413 USD
470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.346.969
720.050 USD
-10.51% -28%
3075
535 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
86,37 USD
2.028.909 đ
0 USD
N/A
62.489 USD
-10.47% -3%
4098
536 Biểu tượng logo của Zambesigold Zambesigold
06/2022 / BNB Blockchain
ZGD *
0,45 USD
10.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.000.000
184.531 USD
-10.44% -19%
3565
537 Biểu tượng logo của Tom Coin Tom Coin
04/2022 / BNB Blockchain
TMC *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.301 USD
-10.42% 46%
4321
538 Biểu tượng logo của DefiCliq DefiCliq
11/2020 / Ethereum Blockchain
CLIQ *
0,0017941041 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
510 USD
-10.40% -11%
6552
539 Biểu tượng logo của MyKingdom MyKingdom
03/2022 / BNB Blockchain
MYK *
0,0327688865 USD
770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
4.705 USD
-10.38% -13%
5425
540 Biểu tượng logo của DYAKON DYAKON
02/2022 / BNB Blockchain
DYN *
0,0001182713 USD
2,7782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
22.796 USD
-10.33% -33%
4651
541 Biểu tượng logo của MarsColony MarsColony
01/2022 / Harmony Blockchain
CLNY *
0,0223540429 USD
525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.800.000
3.634 USD
-10.30% -18%
5546
542 Biểu tượng logo của Grinbit Grinbit
05/2022 / Klaytn Blockchain
GRBT *
0,014740472 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
29.505 USD
-10.28% -36%
4504
543 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin
01/2018
LBTC
0,25 USD
5.903 đ
970.201 USD
3.860.808 (52%)
Tổng: 7.465.926
110.852 USD
-10.24% -21%
1434
544 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
206,97 USD
4.861.783 đ
0 USD
N/A
43.868 USD
-10.24% -14%
4300
545 Biểu tượng logo của Microverse Microverse
11/2021 / BNB Blockchain
MVP *
0,0002018084 USD
4,7405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-10.22% -28%
9291
546 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / BNB Blockchain
NEW *
0,0003273222 USD
7,6888 đ
6.733.669 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
103.452 USD
-10.18% -9%
839
547 Biểu tượng logo của IX Swap IX Swap
09/2021 / Ethereum Blockchain
IXS *
0,0271409645 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
61.969 USD
-10.17% -19%
4104
548 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
0,000095572 USD
2,2450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
21.193 USD
-10.16% -34%
4700
549 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,006217944 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
124.177 USD
-10.15% -12%
3729
550 Biểu tượng logo của ChargeDefi ChargeDefi
12/2021 / BNB Blockchain
CHARGE *
3,02 USD
70.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
26.600 USD
-10.14% -16%
4554
551 Biểu tượng logo của BLACKHOLE PROTOCOL BLACKHOLE PROTOCOL
04/2021 / Ethereum Blockchain
BLACK *
0,0034625798 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
52.627 USD
-10.13% -12%
4193
552 Biểu tượng logo của Swinca Swinca
05/2022 / BNB Blockchain
SWI *
0,0004409713 USD
10,3584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.300 USD
-10.13% 21%
6068
553 Biểu tượng logo của SolDoge SolDoge
11/2021 / Solana Blockchain
SDOGE *
0,0000402078 USD
0,9445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
35.639 USD
-10.13% -2%
4414
554 Biểu tượng logo của AmazingDoge AmazingDoge
03/2022 / BNB Blockchain
ADOGE *
0,0000047779 USD
0,1122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
139.977 USD
-10.12% -44%
3685
555 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Blockchain
EQ *
0,06950067 USD
1.633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
108.139 USD
-10.12% -17%
3789
556 Biểu tượng logo của ARC ARC
10/2021 / Ethereum Blockchain
ARC *
0,0051200138 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.100.000
18.864 USD
-10.12% -23%
4763
557 Biểu tượng logo của Kaizen Inu Kaizen Inu
02/2022 / BNB Blockchain
KZN *
0,0001616952 USD
3,7982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-10.08% -38%
9721
558 Biểu tượng logo của Harmony Play Harmony Play
01/2022 / Harmony Blockchain
HPLAY *
0,005408127 USD
127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
42 USD
-10.08% -26%
7590
559 Biểu tượng logo của Algomint Algomint
04/2022 / Algorand Blockchain
GOMINT *
0,0388369031 USD
912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.487 USD
-10.08% -19%
5561
560 Biểu tượng logo của BitcoMine Token BitcoMine Token
09/2021 / BNB Blockchain
BME *
0,0000000905 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
131 USD
-10.07% 13%
7149
561 Biểu tượng logo của SONM (BEP-20) SONM (BEP-20)
05/2021 / BNB Blockchain
SNM *
0,0517138353 USD
1.215 đ
2.296.094 USD
44.400.000
60.145 USD
-10.01% -7%
1143
562 Biểu tượng logo của INTERSTELLAR DOMAIN ORDER INTERSTELLAR DOMAIN ORDER
11/2021 / BNB Blockchain
IDO *
0,0004030747 USD
9,4682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
218.441 USD
-10.01% -40%
3488
563 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
12/2017
BCX
0,0002862482 USD
6,7240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
158 USD
-10.00% -9%
7077
564 Biểu tượng logo của Muu Inu Muu Inu
05/2022 / BNB Blockchain
MINU *
0,0000005312 USD
0,0125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
80.770 USD
-10.00% 35%
3938
565 Biểu tượng logo của Xave Coin Xave Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XVC *
0,0001798293 USD
4,2242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
34 USD
-10.00% -25%
7649
566 Biểu tượng logo của Burp Burp
06/2021 / Ethereum Blockchain
BURP *
0,0071712265 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
45.198 USD
-10.00% -36%
4286
567 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0004801855 USD
11,2796 đ
678.915 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
122.892 USD
-9.97% -14%
1546
568 Biểu tượng logo của SPRINK SPRINK
03/2021 / Ethereum Blockchain
SPRINK *
0,0080938371 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
13 USD
-9.95% -9%
7935
569 Biểu tượng logo của MEV Repellent MEV Repellent
05/2022 / Ethereum Blockchain
MEVREPEL *
0,0002098888 USD
4,9303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.601 USD
-9.95% -42%
4770
570 Biểu tượng logo của ANIVERSE ANIVERSE
11/2020 / Ethereum Blockchain
ANV *
0,98 USD
22.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
14.586.340 USD
-9.92% 50%
2792
571 Biểu tượng logo của Strip Finance Strip Finance
11/2021 / BNB Blockchain
STRIP *
0,0164890753 USD
387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
240.884 USD
-9.92% -15%
3447
572 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,66 USD
15.494 đ
46.434.109 USD
78.475.000 (52%)
Tổng: 150.000.000
16.270.700 USD
-9.91% -6%
399
573 Biểu tượng logo của BITONE BITONE
03/2022 / TRON Blockchain
BIO *
0,82 USD
19.244 đ
0 USD
N/A
74.463 USD
-9.89% -38%
3967
574 Biểu tượng logo của Jax.Network Jax.Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
WJXN *
0,81 USD
19.028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
2.421 USD
-9.88% -2%
5750
575 Biểu tượng logo của POKELON POKELON
03/2022 / BNB Blockchain
POKELON *
0,0009124714 USD
21,4340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
47.764 USD
-9.86% 26%
4257
576 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
12,98 USD
305.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
5.971 USD
-9.85% 14%
5304
577 Biểu tượng logo của Metars Metars
04/2022 / BNB Blockchain
MTSC *
0,0017513594 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
24.795 USD
-9.85% -40%
4598
578 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0012044993 USD
28 đ
1.431.849 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
4.483 USD
-9.84% 10%
1291
579 Biểu tượng logo của CoinField Coin CoinField Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
CFC *
0,34 USD
7.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-9.83% 204%
9423
580 Biểu tượng logo của DeepSpace Token DeepSpace Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
DXO *
0,0000004347 USD
0,0102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.798 USD
-9.81% -23%
5522
581 Biểu tượng logo của Walken Walken
03/2022 / Solana Blockchain
WLKN *
0,0620651901 USD
1.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.966.941 USD
-9.80% -59%
2909
582 Biểu tượng logo của concertVR-Token concertVR-Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0131791172 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 113.049.000
20.118 USD
-9.77% -34%
4720
583 Biểu tượng logo của Atlas Cloud Atlas Cloud
01/2022 / Fantom Blockchain
ATLAS *
0,31 USD
7.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.022.840
60 USD
-9.77% -19%
7458
584 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Polygon Blockchain
NSFW *
0,0000523889 USD
1,2306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
68.105 USD
-9.75% -27%
4045
585 Biểu tượng logo của DogeFather DogeFather
02/2022 / BNB Blockchain
FATHER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.824 USD
-9.74% -20%
5518
586 Biểu tượng logo của Marble Heroes Marble Heroes
04/2022 / BNB Blockchain
MBH *
0,46 USD
10.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
333.073 USD
-9.68% 74%
3316
587 Biểu tượng logo của ChargeDeFi Static ChargeDeFi Static
12/2021 / BNB Blockchain
STATIC *
0,35 USD
8.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.214.699
7.435 USD
-9.68% -25%
5192
588 Biểu tượng logo của Dead Knight Metaverse Dead Knight Metaverse
03/2022 / Solana Blockchain
DKM *
0,0014112455 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
471 USD
-9.66% -6%
6589
589 Biểu tượng logo của 8X8 PROTOCOL 8X8 PROTOCOL
05/2020 / Ethereum Blockchain
EXE *
0,0004577875 USD
10,7534 đ
141.914 USD
310.000.000 (35%)
Tổng: 880.000.000
9.840 USD
-9.65% 10%
2068
590 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
99,08 USD
2.327.469 đ
0 USD
N/A
9.482 USD
-9.65% -10%
5070
591 Biểu tượng logo của Darwinia Crab Network Darwinia Crab Network
04/2021
CRAB
0,0009001453 USD
21,1444 đ
0 USD
N/A
59 USD
-9.63% -10%
7464
592 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000075386 USD
0,1771 đ
193.063 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
1.004 USD
-9.60% -9%
1961
593 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Aurum Dragon Crypto Aurum
11/2021 / Avalanche Blockchain
DCAU *
8,99 USD
211.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
23.079 USD
-9.58% -21%
4641
594 Biểu tượng logo của Plato Farm (PLATO) Plato Farm (PLATO)
04/2022 / BNB Blockchain
PLATO *
0,003063907 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
643.607 USD
-9.58% -33%
3096
595 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,18 USD
27.718 đ
40.562.285 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
6.721.892 USD
-9.57% -11%
430
596 Biểu tượng logo của Bulldog Billionaires Bulldog Billionaires
03/2022 / Solana Blockchain
BONE *
0,032723274 USD
769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
411 USD
-9.56% -42%
6657
597 Biểu tượng logo của Luzion Protocol Luzion Protocol
04/2022 / BNB Blockchain
LZN *
0,27 USD
6.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.249.999.999
5.126 USD
-9.54% -44%
5385
598 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0680979733 USD
1.600 đ
6.688.097 USD
98.212.860
56.156 USD
-9.52% -2%
842
599 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0407512307 USD
957 đ
345.540 USD
8.479.255 (12%)
Tổng: 70.000.000
36.934 USD
-9.48% -22%
1772
600 Biểu tượng logo của Anonverse Anonverse
03/2022 / BNB Blockchain
ANON *
0,0003192193 USD
7,4985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
5.219.597 USD
-9.47% 2%
2823
601 Biểu tượng logo của BrandPad Finance BrandPad Finance
10/2021 / BNB Blockchain
BRAND *
0,0114622767 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 188.100.000
1.579 USD
-9.47% -19%
5952
602 Biểu tượng logo của BankSocial BankSocial
05/2021 / Ethereum Blockchain
BSL *
0,0001920898 USD
4,5122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
1.203 USD
-9.43% -15%
6108
603 Biểu tượng logo của Agora Defi Agora Defi
04/2022 / MetisDAO Blockchain
AGORA *
0,0020506108 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
-9.42% -5%
8115
604 Biểu tượng logo của Diamond Platform Token Diamond Platform Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DPT *
0,33 USD
7.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
94 USD
-9.40% 76%
7289
605 Biểu tượng logo của DOEX DOEX
12/2021 / Cardano Blockchain
DOEX *
0,0015302575 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
25.290 USD
-9.38% -39%
4581
606 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,0635094119 USD
1.492 đ
538.179 USD
8.474.011 (14%)
Tổng: 60.000.000
720.225 USD
-9.37% -34%
1626
607 Biểu tượng logo của iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain
03/2022
DEEM
28,97 USD
680.424 đ
0 USD
N/A
2.190 USD
-9.36% -10%
5795
608 Biểu tượng logo của Senspark Senspark
04/2022 / BNB Blockchain
SEN *
0,0104039953 USD
244 đ
0 USD
N/A
210.968 USD
-9.34% -45%
3510
609 Biểu tượng logo của Farmers World Wood Farmers World Wood
03/2022
FWW
0,0000115999 USD
0,2725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
11.065 USD
-9.32% -39%
5010
610 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0020904567 USD
49 đ
38.015 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
0 USD
-9.30% -7%
2401
611 Biểu tượng logo của Joys Digital Joys Digital
03/2020
JOYS
0,000451356 USD
10,6024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
27 USD
-9.29% 4%
7726
612 Biểu tượng logo của Ferrum Network Ferrum Network
08/2019 / Ethereum Blockchain
FRM *
0,0212945673 USD
500 đ
1.401.190 USD
65.800.342 (20%)
Tổng: 331.718.750
278.194 USD
-9.29% -10%
1296
613 Biểu tượng logo của Qbao Qbao
12/2017
QBT
0,0022204625 USD
52 đ
145.110 USD
65.351.403 (65%)
Tổng: 100.000.000
94 USD
-9.28% -9%
2059
614 Biểu tượng logo của MiraQle MiraQle
08/2020 / Ethereum Blockchain
MQL *
0,016798184 USD
395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
101.332 USD
-9.25% -21%
3823
615 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000100571 USD
0,2362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.533.544.376
22.907 USD
-9.25% -11%
4648
616 Biểu tượng logo của PDBC Defichain PDBC Defichain
03/2022
DPDBC
12,72 USD
298.728 đ
0 USD
N/A
6.140 USD
-9.24% -14%
5283
617 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
76,65 USD
1.800.467 đ
0 USD
N/A
2.604 USD
-9.24% -10%
5701
618 Biểu tượng logo của Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVOO
257,12 USD
6.039.728 đ
0 USD
N/A
1.951 USD
-9.24% -11%
5829
619 Biểu tượng logo của ZCore ZCore
08/2018
ZCR
0,0058687707 USD
138 đ
73.394 USD
12.505.925 (69%)
Tổng: 18.000.000
229 USD
-9.20% -7%
2250
620 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Blockchain
BURGER *
0,94 USD
22.172 đ
19.468.004 USD
20.624.916 (98%)
Tổng: 21.000.000
16.607.884 USD
-9.20% 52%
580
621 Biểu tượng logo của OREN Game OREN Game
12/2021 / BNB Blockchain
OREN *
0,0000245641 USD
0,5770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
571 USD
-9.20% -88%
6495
622 Biểu tượng logo của GINZA NETWORK GINZA NETWORK
11/2021 / BNB Blockchain
GINZA *
0,0701265398 USD
1.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 660.000.000
67.763 USD
-9.15% -31%
4051
623 Biểu tượng logo của Lean Management Token Lean Management Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
LEAN *
2,13 USD
50.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.882
49.266 USD
-9.13% 1%
4238
624 Biểu tượng logo của SingMon Token SingMon Token
07/2022 / BNB Blockchain
SM *
0,0098675549 USD
232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
51.868 USD
-9.13% -38%
4201
625 Biểu tượng logo của Synchrony Synchrony
10/2021
SCY
0,0016585724 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
79.200 USD
-9.09% -26%
3948
626 Biểu tượng logo của 5table Finance 5table Finance
03/2022 / Fantom Blockchain
5TABLE *
0,0289110136 USD
679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 574.813
0 USD
-9.07% -25%
9767
627 Biểu tượng logo của Frontrow Frontrow
12/2021 / Ethereum Blockchain
FRR *
0,0028690328 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
323.097 USD
-9.06% -40%
3331
628 Biểu tượng logo của Last Survivor Last Survivor
12/2021 / BNB Blockchain
LSC *
0,0011139306 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
7.530 USD
-9.04% -5%
5187
629 Biểu tượng logo của Moonwell Artemis Moonwell Artemis
06/2022 / Moonbeam Blockchain
WELL *
0,0147217839 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
969.776 USD
-9.02% -52%
3011
630 Biểu tượng logo của Avax Nodes Avax Nodes
05/2022 / Avalanche Blockchain
ANODE *
0,75 USD
17.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
370 USD
-9.01% -39%
6718
631 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,0080183362 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
160 USD
-8.99% -5%
7071
632 Biểu tượng logo của Cry Cat Coin Cry Cat Coin
03/2022 / Solana Blockchain
CRYY *
0,000006804 USD
0,1598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
89 USD
-8.99% 25%
7312
633 Biểu tượng logo của AEN Smart Token AEN Smart Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
AENS *
0,0208910011 USD
491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
128.611 USD
-8.97% 6%
3719
634 Biểu tượng logo của Musk Gold Musk Gold
02/2022 / Ethereum Blockchain
MUSK *
0,0221987916 USD
521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000
465.996 USD
-8.96% -9%
3194
635 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0054560726 USD
128 đ
0 USD
N/A
2.322 USD
-8.95% 17%
5773
636 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0275989647 USD
648 đ
159.083 USD
5.764.086 (7%)
Tổng: 79.637.827
186.327 USD
-8.94% -20%
2029
637 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Blockchain
XDOGE *
0,0000058607 USD
0,1377 đ
88.913 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
32.060 USD
-8.92% -67%
2206
638 Biểu tượng logo của bitcci Cash bitcci Cash
06/2022 / Ethereum Blockchain
BITCCA *
0,000181989 USD
4,2749 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
112.040 USD
-8.92% -51%
3774
639 Biểu tượng logo của Pegaxy Pegaxy
10/2021 / Polygon Blockchain
PGX *
0,0182641001 USD
429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.715 USD
-8.91% -11%
4289
640 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,002249824 USD
53 đ
599.577 USD
266.499.523 (89%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
-8.90% 34%
1584
641 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0021531655 USD
51 đ
56.040 USD
26.026.738 (87%)
Tổng: 30.000.000
0 USD
-8.88% 2%
2317
642 Biểu tượng logo của Kabosu Kabosu
05/2021 / BNB Blockchain
KABOSU *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
947 USD
-8.88% 3%
6233
643 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
1,65 USD
38.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
29.364 USD
-8.87% -16%
4508
644 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
77,41 USD
1.818.405 đ
0 USD
N/A
28.433 USD
-8.87% -13%
4522
645 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,063214 USD
1.485 đ
47.874.362 USD
548.956.194 (38%)
Tổng: 1.450.000.000
2.961.128 USD
-8.86% -9%
391
646 Biểu tượng logo của SOMDEJ SOMDEJ
03/2022 / BNB Blockchain
SDC *
0,14 USD
3.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.186.727
53 USD
-8.86% 17%
7508
647 Biểu tượng logo của Future1coin Future1coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
F1C *
0,0000892803 USD
2,0972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
11.354 USD
-8.84% 22%
4998
648 Biểu tượng logo của Streamer Inu Streamer Inu
03/2022 / Ethereum Blockchain
STREAMERINU *
0,0029523059 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.700 USD
-8.83% -44%
5114
649 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,0155862488 USD
366 đ
3.765.262 USD
241.575.869 (100%)
Tổng: 241.580.870
586.223 USD
-8.82% -3%
989
650 Biểu tượng logo của IceCream Shares IceCream Shares
02/2022 / Avalanche Blockchain
CSHARE *
0,28 USD
6.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.169
183 USD
-8.80% -23%
7018
651 Biểu tượng logo của Llamaverse Llamaverse
04/2022 / Polygon Blockchain
SPIT *
0,085021746 USD
1.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.265 USD
-8.79% -28%
4367
652 Biểu tượng logo của MVP Coin MVP Coin
10/2021 / BNB Blockchain
MVP *
0,0127778681 USD
300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
92.459 USD
-8.77% -20%
3869
653 Biểu tượng logo của Dragoma Dragoma
06/2022 / Polygon Blockchain
DMA *
0,0760264216 USD
1.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
53.941 USD
-8.76% 45%
4181
654 Biểu tượng logo của XStorage XStorage
02/2022 / XRP Blockchain
XSTX *
0,0000729308 USD
1,7131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
361 USD
-8.75% -35%
6726
655 Biểu tượng logo của Cube Network Cube Network
06/2022 / Ethereum Blockchain
CUBE *
1,01 USD
23.701 đ
48.526.705 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.535.300 USD
-8.74% -45%
389
656 Biểu tượng logo của MICROCOSM MICROCOSM
04/2022 / BNB Blockchain
MIC *
58,31 USD
1.369.816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
252.985 USD
-8.74% -54%
3432
657 Biểu tượng logo của MESSIER MESSIER
06/2022 / Ethereum Blockchain
M87 *
0,0000043158 USD
0,1014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
198.385 USD
-8.72% 172%
3536
658 Biểu tượng logo của SmartX SmartX
06/2021
SAT
0,0003876319 USD
9,1055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.890 USD
-8.71% 405%
5404
659 Biểu tượng logo của Trinity Network Credit Trinity Network Credit
01/2018 / Neo Blockchain
TNC *
0,000306708 USD
7,2046 đ
102.236 USD
333.333.333 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
987 USD
-8.70% -19%
2173
660 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / BNB Blockchain