1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2059 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2866) - Tron (64) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (95) - Solana (2) - Xdai chain (1) -

Bảng xếp hạng 2059 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000050526 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
5 USD
(3 exchanges)
-98.02% -3%
3743
2 Biểu tượng logo của FerrariSwap FerrariSwap
? / Ethereum Blockchain
FERRARI *
0,0873881432 USD
≈ 2.020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.728.000
12.862 USD
(1 exchanges)
-94.77% 0%
3105
3 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
2,65 USD
≈ 61.355 đ
0 USD
N/A
2 USD
(1 exchanges)
-92.08% -93%
3762
4 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron Blockchain
CPAY *
0,3572165911 USD
≈ 8.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
8 USD
(3 exchanges)
-91.99% -73%
3735
5 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000331932 USD
≈ 1 đ
137.658 USD
4.147.194.193 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
2 USD
(1 exchanges)
-90.98% -89%
1957
6 Biểu tượng logo của Paypex Paypex
11/2017 / Ethereum Blockchain
PAYX *
0,0000824516 USD
≈ 2 đ
12.368 USD
149.998.018 (100%)
Tổng: 150.000.000
70 USD
(1 exchanges)
-83.65% -71%
2266
7 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000323826 USD
≈ 1 đ
242.869 USD
7.500.000.000
40 USD
(2 exchanges)
-81.59% 70%
1849
8 Biểu tượng logo của Gire Token Gire Token
09/2020
GET
0,0548323072 USD
≈ 1.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
27 USD
(1 exchanges)
-81.51% -85%
3653
9 Biểu tượng logo của ETG Finance ETG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ETGF *
1,62 USD
≈ 37.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
70.773 USD
(1 exchanges)
-80.18% 20%
2949
10 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000383704 USD
≈ 1 đ
406.726 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
1.082 USD
(3 exchanges)
-79.26% 6%
1726
11 Biểu tượng logo của Fiii Fiii
01/2019
FIII
0,0000770634 USD
≈ 2 đ
37.176 USD
482.404.699 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
354 USD
(1 exchanges)
-78.77% -87%
1924
12 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019
CDEX
0,0000126916 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
9 USD
(1 exchanges)
-78.06% -76%
3730
13 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019
HBX
0,0005053964 USD
≈ 12 đ
318.036 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-74.94% -52%
1777
14 Biểu tượng logo của Fiola Fiola
11/2020 / Ethereum Blockchain
FLA *
0,0001608567 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
(1 exchanges)
-74.82% 12%
3694
15 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0018805200 USD
≈ 43 đ
1.115 USD
592.894
0 USD
(1 exchanges)
-72.35% -73%
2337
16 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
32,39 USD
≈ 748.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
125.605 USD
(1 exchanges)
-71.69% -54%
2848
17 Biểu tượng logo của Medican Coin Medican Coin
02/2021 / Ethereum Blockchain
MCAN *
0,2266860506 USD
≈ 5.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
51.454 USD
(2 exchanges)
-71.69% 0%
3001
18 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000093399 USD
≈ 0 đ
467.092 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
2.492 USD
(2 exchanges)
-68.76% -50%
1706
19 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0008641614 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
20.507 USD
(1 exchanges)
-67.23% -77%
3155
20 Biểu tượng logo của Yearn Shark Finance Yearn Shark Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
YSKF *
2,04 USD
≈ 47.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
975 USD
(2 exchanges)
-66.95% -77%
3493
21 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0005123270 USD
≈ 12 đ
12.886 USD
25.152.032
552 USD
(2 exchanges)
-66.12% -67%
2263
22 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0001630937 USD
≈ 4 đ
1.776.090 USD
10.890.000.000
527 USD
(1 exchanges)
-65.70% 177%
1335
23 Biểu tượng logo của GermanCoin GermanCoin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GCX *
0,0000176877 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4 USD
(3 exchanges)
-63.93% -63%
3752
24 Biểu tượng logo của BTS Coin BTS Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTSC *
0,0005053575 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-62.88% 8%
3792
25 Biểu tượng logo của DeFi100 DeFi100
02/2021 / Binance Smart Chain
D100 *
1,14 USD
≈ 26.297 đ
0 USD
N/A
232.490 USD
(0 exchanges)
-62.86% 0%
2736
26 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0005052568 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-61.39% -68%
3773
27 Biểu tượng logo của Empow Empow
08/2020
EM
0,0035030304 USD
≈ 81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.092 USD
(1 exchanges)
-59.26% -21%
3481
28 Biểu tượng logo của Aspire Aspire
10/2020
ASP
0,1035650144 USD
≈ 2.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.281 USD
(2 exchanges)
-59.00% -43%
3165
29 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
1,57 USD
≈ 36.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
37.270 USD
(2 exchanges)
-58.98% -84%
3019
30 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0001942953 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
13 USD
(2 exchanges)
-57.54% -66%
3726
31 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0050020428 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
222 USD
(2 exchanges)
-56.29% -68%
3601
32 Biểu tượng logo của XGOX XGOX
10/2017
XGOX
0,0000170362 USD
≈ 0 đ
40.538 USD
2.379.530.425 (90%)
Tổng: 2.632.945.770
58 USD
(2 exchanges)
-56.29% 23%
2106
33 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0013876998 USD
≈ 32 đ
1.372.185 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
15 USD
(3 exchanges)
-55.85% -23%
1409
34 Biểu tượng logo của ebirah ebirah
02/2021 / Binance Smart Chain
EBRH *
6,47 USD
≈ 149.536 đ
2.750.010 USD
425.000 (85%)
Tổng: 500.000
3.091.817 USD
(0 exchanges)
-55.40% 0%
1190
35 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0001906579 USD
≈ 4 đ
1.842.614 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
(2 exchanges)
-53.55% 236%
1330
36 Biểu tượng logo của SafePost SafePost
07/2020 / Ethereum Blockchain
STAMP *
0,0000061748 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-52.62% -57%
3780
37 Biểu tượng logo của DigiDinar Stable Token DigiDinar Stable Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DDRST *
3,36 USD
≈ 77.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-52.43% -0%
3722
38 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000032922 USD
≈ 0 đ
98.806 USD
30.011.995.338 (71%)
Tổng: 42.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-52.36% -33%
2007
39 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
8,64 USD
≈ 199.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
22.275 USD
(1 exchanges)
-51.39% -42%
3143
40 Biểu tượng logo của Blur Blur
09/2019
BLUR
0,0111156506 USD
≈ 257 đ
72.261 USD
6.500.836 (95%)
Tổng: 6.860.836
0 USD
(3 exchanges)
-51.01% 18%
2064
41 Biểu tượng logo của Duck DAO (DLP Duck Token Duck DAO (DLP Duck Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,4538977296 USD
≈ 10.490 đ
14.215.711 USD
31.319.195 (33%)
Tổng: 95.986.126
4.049.005 USD
(2 exchanges)
-50.96% 19%
598
42 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
3,46 USD
≈ 80.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
107 USD
(2 exchanges)
-50.56% -53%
3643
43 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000161940 USD
≈ 0 đ
242.113 USD
14.950.794.349 (64%)
Tổng: 23.200.000.000
475 USD
(3 exchanges)
-50.44% -57%
1850
44 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
3,00 USD
≈ 69.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
3 USD
(1 exchanges)
-49.98% -50%
3756
45 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,0000000100 USD
≈ 0 đ
10.002 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
389 USD
(1 exchanges)
-49.96% 0%
2284
46 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0005052568 USD
≈ 12 đ
1.014.609 USD
2.008.106.193 (27%)
Tổng: 7.506.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-49.90% -35%
1503
47 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0005052568 USD
≈ 12 đ
6.836 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
23 USD
(6 exchanges)
-49.89% -23%
2303
48 Biểu tượng logo của 502 Bad Gateway Token 502 Bad Gateway Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
Z502 *
0,0000090005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.200.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-49.89% -50%
3769
49 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000101051 USD
≈ 0 đ
10.102 USD
999.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
92 USD
(1 exchanges)
-49.88% 94%
2281
50 Biểu tượng logo của WXCOINS WXCOINS
10/2018 / Ethereum Blockchain
WXC *
0,0000252628 USD
≈ 1 đ
783 USD
31.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-49.88% -52%
2338
51 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000005054 USD
≈ 0 đ
35.375 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-49.87% -3%
2163
52 Biểu tượng logo của Vivid Coin Vivid Coin
08/2018
VIVID
0,0023753629 USD
≈ 55 đ
18.284 USD
7.697.539 (97%)
Tổng: 7.910.746
0 USD
(1 exchanges)
-48.23% -9%
2229
53 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000025909 USD
≈ 0 đ
14.077 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
50 USD
(2 exchanges)
-48.16% -53%
2253
54 Biểu tượng logo của VINchain VINchain
08/2018
VIN
0,0018654306 USD
≈ 43 đ
1.100.807 USD
590.108.901 (70%)
Tổng: 840.108.901
190.567 USD
(2 exchanges)
-47.67% -43%
1497
55 Biểu tượng logo của Tokenbox Tokenbox
01/2018 / Ethereum Blockchain
TBX *
0,0128895090 USD
≈ 298 đ
144.819 USD
11.235.451 (70%)
Tổng: 16.051.590
2.073 USD
(4 exchanges)
-47.52% -67%
1949
56 Biểu tượng logo của SCRIV NETWORK SCRIV NETWORK
10/2018
SCRIV
0,0005339809 USD
≈ 12 đ
13.213 USD
24.744.362 (59%)
Tổng: 42.007.077
14 USD
(2 exchanges)
-47.05% -49%
2259
57 Biểu tượng logo của Krios Krios
06/2019 / Ethereum Blockchain
GIG *
0,0026070489 USD
≈ 60 đ
1.303.509 USD
499.994.072 (100%)
Tổng: 500.000.000
51 USD
(3 exchanges)
-46.83% -25%
1426
58 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0034614905 USD
≈ 80 đ
106.328 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
9.680 USD
(3 exchanges)
-46.80% -47%
1998
59 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0000316300 USD
≈ 1 đ
486.850 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
-46.74% 2%
1694
60 Biểu tượng logo của Timers Timers
09/2020 / Ethereum Blockchain
IPM *
0,0223183517 USD
≈ 516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.347.380
933 USD
(2 exchanges)
-46.35% -51%
3497
61 Biểu tượng logo của Hashshare Hashshare
12/2019 / Ethereum Blockchain
HSS *
0,0012026080 USD
≈ 28 đ
163.043 USD
135.574.625 (68%)
Tổng: 200.000.000
1.995 USD
(2 exchanges)
-45.39% -9%
1930
62 Biểu tượng logo của BitMoney BitMoney
10/2018
BIT
0,0002778913 USD
≈ 6 đ
22.925 USD
82.497.698 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.89% 433%
2206
63 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0124722743 USD
≈ 288 đ
130.049 USD
10.427.077 (50%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-44.73% -66%
1964
64 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0107312117 USD
≈ 248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
62 USD
(3 exchanges)
-44.30% -50%
3673
65 Biểu tượng logo của Harcomia Harcomia
12/2019
HCA
0,0267839487 USD
≈ 619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
109 USD
(1 exchanges)
-44.08% -49%
3642
66 Biểu tượng logo của Token CashPay Token CashPay
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCP *
0,0299540691 USD
≈ 692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-43.54% -51%
3995
67 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0002609210 USD
≈ 6 đ
1.422.158 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
10 USD
(4 exchanges)
-41.64% -5%
1399
68 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019 / EOS Blockchain
NEWS *
0,0076935897 USD
≈ 178 đ
1.534.005 USD
199.387.431 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-41.34% -36%
1377
69 Biểu tượng logo của ZKSwap ZKSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
5,08 USD
≈ 117.486 đ
406.703.121 USD
80.000.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
228.752.196 USD
(3 exchanges)
-41.13% 37%
213
70 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
9,49 USD
≈ 219.350 đ
7.614.325 USD
802.221 (93%)
Tổng: 862.876
72.356 USD
(2 exchanges)
-40.86% -23%
881
71 Biểu tượng logo của MTI Finance MTI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTI *
0,0045037033 USD
≈ 104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
81 USD
(2 exchanges)
-40.74% -25%
3660
72 Biểu tượng logo của BELIEVER BELIEVER
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLVR *
0,3525956562 USD
≈ 8.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.500.000
76.747 USD
(2 exchanges)
-40.68% -63%
2932
73 Biểu tượng logo của Acute Angle Cloud Acute Angle Cloud
01/2018 / Ethereum Blockchain
AAC *
0,0092529205 USD
≈ 214 đ
2.313.230 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(6 exchanges)
-40.64% -60%
1246
74 Biểu tượng logo của Counos Coin Counos Coin
12/2019
CCA
1,54 USD
≈ 35.512 đ
22.816.557 USD
14.848.324 (71%)
Tổng: 21.000.000
15.759 USD
(1 exchanges)
-40.20% -1%
597
75 Biểu tượng logo của Veros Veros
11/2016 / Ethereum Blockchain
VRS *
0,3786655151 USD
≈ 8.751 đ
464.885 USD
1.227.693 (12%)
Tổng: 10.000.000
2.330 USD
(3 exchanges)
-40.16% 80%
1704
76 Biểu tượng logo của MorCrypto Coin MorCrypto Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
MOR *
0,0060630822 USD
≈ 140 đ
128.093 USD
21.126.669 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
3.493 USD
(1 exchanges)
-39.87% -27%
1967
77 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0039974228 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
649 USD
(2 exchanges)
-39.06% -75%
3524
78 Biểu tượng logo của Mythic Finance Mythic Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MYTHIC *
37,91 USD
≈ 876.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
34.503 USD
(2 exchanges)
-39.02% -26%
3063
79 Biểu tượng logo của Uberstate RIT 2.0 Uberstate RIT 2.0
02/2021 / Ethereum Blockchain
RIT20 *
0,9715251101 USD
≈ 22.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
77.192 USD
(1 exchanges)
-38.57% -93%
2927
80 Biểu tượng logo của UNII Finance UNII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNII *
0,0007191911 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 314.589.903
0 USD
(3 exchanges)
-38.13% -39%
4002
81 Biểu tượng logo của Hiz Finance Hiz Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
HIZ *
0,5335512308 USD
≈ 12.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.594
85 USD
(1 exchanges)
-37.76% -43%
3655
82 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0016395777 USD
≈ 38 đ
1.084.148 USD
661.235.980 (28%)
Tổng: 2.360.975.686
109 USD
(2 exchanges)
-37.38% -21%
1485
83 Biểu tượng logo của OptiToken OptiToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
OPTI *
0,0088546362 USD
≈ 205 đ
262.979 USD
29.699.545 (31%)
Tổng: 97.037.472
0 USD
(2 exchanges)
-37.26% 6%
1826
84 Biểu tượng logo của Satopay Network Satopay Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
STOP *
0,0040114818 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
780.455 USD
(3 exchanges)
-36.66% 174%
2588
85 Biểu tượng logo của The Universal Settlement Coin The Universal Settlement Coin
01/2020
TUSC
0,0000270999 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
379 USD
(5 exchanges)
-36.41% -80%
3563
86 Biểu tượng logo của Aditus Aditus
04/2018 / Binance Chain
ADI *
0,0004781706 USD
≈ 11 đ
111.945 USD
234.110.888 (31%)
Tổng: 750.000.000
64.993 USD
(2 exchanges)
-36.40% 28%
1989
87 Biểu tượng logo của Load Network Load Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
LOAD *
0,0234335483 USD
≈ 542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.815 USD
(1 exchanges)
-36.40% -54%
3397
88 Biểu tượng logo của 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBEAR *
0,0000001400 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.854
11.001 USD
(1 exchanges)
-36.36% -85%
3256
89 Biểu tượng logo của Bulleon Bulleon
01/2019 / Ethereum Blockchain
BUL *
0,0035367979 USD
≈ 82 đ
3.878 USD
1.096.353 (95%)
Tổng: 1.160.000
1 USD
(1 exchanges)
-36.23% -44%
2318
90 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0014661302 USD
≈ 34 đ
1.650.717 USD
1.125.900.975
0 USD
(8 exchanges)
-36.09% -89%
1360
91 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron Blockchain
EOX *
0,0194924475 USD
≈ 450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
970 USD
(1 exchanges)
-36.08% 43%
3494
92 Biểu tượng logo của DeepCloud AI DeepCloud AI
08/2019 / Ethereum Blockchain
DEEP *
0,0039675214 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
808 USD
(1 exchanges)
-35.94% -34%
3514
93 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0002961205 USD
≈ 7 đ
2.622.604 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
39.234 USD
(4 exchanges)
-35.94% 14%
1202
94 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0138438103 USD
≈ 320 đ
118.172 USD
8.536.073
2.158 USD
(3 exchanges)
-35.87% 22%
1974
95 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0161682191 USD
≈ 374 đ
1.248.691 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
0 USD
(1 exchanges)
-35.86% -0%
1440
96 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0242523287 USD
≈ 560 đ
124.657 USD
5.140.017
70 USD
(1 exchanges)
-35.86% 26%
1972
97 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0037252062 USD
≈ 86 đ
71.215 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-35.17% -44%
2070
98 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
6,21 USD
≈ 143.490 đ
1.954.089 USD
314.719
1.036 USD
(2 exchanges)
-35.14% 788%
1310
99 Biểu tượng logo của PegsShares PegsShares
01/2021 / Ethereum Blockchain
PEGS *
0,0400218403 USD
≈ 925 đ
0 USD
N/A
37.089 USD
(2 exchanges)
-35.01% -48%
2980
100 Biểu tượng logo của PAXEX PAXEX
09/2018
PAXEX
0,0003284824 USD
≈ 8 đ
5.772 USD
17.571.745 (68%)
Tổng: 25.817.955
0 USD
(2 exchanges)
-34.83% -3%
2309
101 Biểu tượng logo của Fromm Car Fromm Car
11/2020 / Ethereum Blockchain
FCR *
0,0128428468 USD
≈ 297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
758.102 USD
(0 exchanges)
-34.67% -58%
2586
102 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0025274869 USD
≈ 58 đ
9.973.340 USD
3.945.951.381
2.124 USD
(3 exchanges)
-34.41% -3%
813
103 Biểu tượng logo của IOEX IOEX
08/2019
IOEX
0,0106034276 USD
≈ 245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
198 USD
(3 exchanges)
-34.38% -75%
3611
104 Biểu tượng logo của Bitcoin CZ Bitcoin CZ
06/2019
BCZ
0,0205673050 USD
≈ 475 đ
68.044 USD
3.308.348 (83%)
Tổng: 3.999.999
31 USD
(3 exchanges)
-34.21% -18%
2075
105 Biểu tượng logo của DarkPay DarkPay
?
D4RK
0,0495079267 USD
≈ 1.144 đ
0 USD
N/A
26.048 USD
(1 exchanges)
-34.07% -56%
3000
106 Biểu tượng logo của 3X Short Dogecoin Token 3X Short Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBEAR *
0,0000047900 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 633
110.538 USD
(1 exchanges)
-34.02% -50%
2862
107 Biểu tượng logo của BSYS BSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
BSYS *
0,0033027157 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
213.349 USD
(2 exchanges)
-33.94% 0%
2759
108 Biểu tượng logo của YieldNyan YieldNyan
02/2021 / Binance Smart Chain
NYAN *
1,95 USD
≈ 45.136 đ
0 USD
N/A
509.735 USD
(1 exchanges)
-33.62% -53%
2643
109 Biểu tượng logo của Cyber Network Token Cyber Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,0003520080 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
8.861 USD
(1 exchanges)
-33.61% 30%
3277
110 Biểu tượng logo của Arianee Protocol Arianee Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
0,6746860549 USD
≈ 15.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.087 USD
(2 exchanges)
-33.37% 0%
3355
111 Biểu tượng logo của Versess Coin Versess Coin
10/2019
VERS
21,51 USD
≈ 497.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 176.460
0 USD
(1 exchanges)
-33.35% -38%
3785
112 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0060053300 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
169 USD
(2 exchanges)
-33.27% -65%
3616
113 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
0,0020210274 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
93 USD
(1 exchanges)
-33.19% -65%
3652
114 Biểu tượng logo của One DEX One DEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
ODEX *
0,0000010107 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-33.19% -3%
3770
115 Biểu tượng logo của Ratecoin Ratecoin
06/2015
XRA
0,0005053964 USD
≈ 12 đ
61.885 USD
122.449.162
47 USD
(2 exchanges)
-33.18% -52%
2086
116 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0010107927 USD
≈ 23 đ
599.208 USD
592.810.145
1 USD
(2 exchanges)
-33.18% -1%
1645
117 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0001010514 USD
≈ 2 đ
2.520.955 USD
24.947.260.808
35 USD
(1 exchanges)
-33.17% -35%
1214
118 Biểu tượng logo của XFUEL XFUEL
08/2020
XFUEL
0,0010107150 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
2.167 USD
(1 exchanges)
-33.16% -3%
3418
119 Biểu tượng logo của Pylon Network Pylon Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
PYLNT *
0,6755284050 USD
≈ 15.611 đ
406.675 USD
602.010 (95%)
Tổng: 633.858
2.690 USD
(1 exchanges)
-32.91% 11%
1727
120 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0070634965 USD
≈ 163 đ
486.527 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
281 USD
(4 exchanges)
-32.85% -20%
1695
121 Biểu tượng logo của Dynamic Set Dollar Dynamic Set Dollar
12/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
0,0987326807 USD
≈ 2.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.331.663
1.677.324 USD
(1 exchanges)
-32.35% -39%
2496
122 Biểu tượng logo của Parkgene Parkgene
05/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0016295869 USD
≈ 38 đ
480.338 USD
294.760.863 (32%)
Tổng: 928.840.384
0 USD
(2 exchanges)
-32.10% -73%
1698
123 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0001781040 USD
≈ 4 đ
159.131 USD
893.470.233 (30%)
Tổng: 3.013.984.637
0 USD
(1 exchanges)
-31.88% -53%
1933
124 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0247575855 USD
≈ 572 đ
125.543 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
52 USD
(1 exchanges)
-31.80% -45%
1970
125 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,1219760382 USD
≈ 2.819 đ
2.317.937 USD
19.003.217 (70%)
Tổng: 27.126.601
17.744 USD
(5 exchanges)
-30.98% 1%
1245
126 Biểu tượng logo của YfDFI Finance YfDFI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
157,38 USD
≈ 3.636.998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
1.198.726 USD
(1 exchanges)
-30.60% 63%
2516
127 Biểu tượng logo của Baer Chain Baer Chain
12/2018
BRC
0,0865267967 USD
≈ 2.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-30.57% -51%
3836
128 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0002188714 USD
≈ 5 đ
173.784 USD
794.000.000 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
916 USD
(3 exchanges)
-30.49% -75%
1919
129 Biểu tượng logo của SXPDOWN SXPDOWN
10/2020
SXPDOWN
0,0000072064 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
2.171.550 USD
(1 exchanges)
-30.37% -85%
2474
130 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
70,84 USD
≈ 1.637.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
1.960 USD
(3 exchanges)
-30.06% 5%
3431
131 Biểu tượng logo của GorillaYield GorillaYield
02/2021 / Binance Smart Chain
YAPE *
0,0140398061 USD
≈ 324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
134.053 USD
(0 exchanges)
-29.89% 0%
2826
132 Biểu tượng logo của Mazzuma Mazzuma
08/2020
MAZ
0,4649289201 USD
≈ 10.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.076 USD
(1 exchanges)
-29.55% -6%
3302
133 Biểu tượng logo của KUN KUN
11/2020 / Ethereum Blockchain
KUN *
0,9766850079 USD
≈ 22.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
134 USD
(2 exchanges)
-29.28% 9%
3587
134 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0010830413 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
243.057 USD
(1 exchanges)
-29.25% 3.153%
2733
135 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000000025 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.066 USD
(1 exchanges)
-29.06% -47%
3362
136 Biểu tượng logo của Tradebitpay Tradebitpay
11/2020 / Ethereum Blockchain
TBP *
0,0111156506 USD
≈ 257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
509 USD
(1 exchanges)
-28.88% -42%
3547
137 Biểu tượng logo của Space Dollar Space Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPAD *
0,0036455396 USD
≈ 84 đ
0 USD
N/A
161 USD
(1 exchanges)
-28.53% -15%
3623
138 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0025267876 USD
≈ 58 đ
1.907.645 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-28.41% -31%
1315
139 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0389862932 USD
≈ 901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141.406 USD
(1 exchanges)
-28.37% -35%
2823
140 Biểu tượng logo của BLAST BLAST
10/2018
BLAST
0,0007239532 USD
≈ 17 đ
34.464 USD
47.604.694
12 USD
(2 exchanges)
-28.21% -31%
2165
141 Biểu tượng logo của SpokLottery SpokLottery
09/2020 / Tron Blockchain
SPKL *
0,0001304884 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
1 USD
(2 exchanges)
-28.14% 88%
3763
142 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
APE *
0,2462105751 USD
≈ 5.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
16.054 USD
(1 exchanges)
-28.01% 20%
3204
143 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0093897790 USD
≈ 217 đ
791.781 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
0 USD
(4 exchanges)
-27.62% 43%
1573
144 Biểu tượng logo của TEAM (TokenStars) TEAM (TokenStars)
05/2018 / Ethereum Blockchain
TEAM *
0,0167434000 USD
≈ 387 đ
205.078 USD
12.248.313 (69%)
Tổng: 17.818.682
6.216 USD
(2 exchanges)
-27.57% -39%
1887
145 Biểu tượng logo của Wrapped Shift Wrapped Shift
02/2021 / Ethereum Blockchain
WSHIFT *
0,0296730178 USD
≈ 686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145.610.870
5.670 USD
(1 exchanges)
-27.23% 0%
3330
146 Biểu tượng logo của EYES Protocol EYES Protocol
06/2020 / Ethereum Blockchain
EYES *
0,0040431709 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.261 USD
(1 exchanges)
-27.11% -52%
3286
147 Biểu tượng logo của UCROWDME UCROWDME
08/2020
UCM
0,0014647796 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
107 USD
(2 exchanges)
-26.83% -24%
3644
148 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0005622526 USD
≈ 13 đ
442.022 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
644 USD
(2 exchanges)
-26.80% 56%
1714
149 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0055986323 USD
≈ 129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
90.863 USD
(4 exchanges)
-26.69% 8%
2899
150 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus
08/2020 / Ethereum Blockchain
ROZ *
0,0080726379 USD
≈ 187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
53.136 USD
(1 exchanges)
-26.69% 95%
2991
151 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0016827980 USD
≈ 39 đ
1.080.356 USD
641.999.999 (64%)
Tổng: 999.999.999
496.649 USD
(12 exchanges)
-26.62% 8%
1486
152 Biểu tượng logo của Semitoken Semitoken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SEMI *
0,0033029315 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.293 USD
(1 exchanges)
-26.60% 18%
3467
153 Biểu tượng logo của Payou Finance Payou Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYOU *
1,10 USD
≈ 25.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
1.431 USD
(1 exchanges)
-26.60% 14%
3427
154 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
71,03 USD
≈ 1.641.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
83.758 USD
(1 exchanges)
-26.49% -9%
2913
155 Biểu tượng logo của ACoconut ACoconut
10/2020 / Ethereum Blockchain
AC *
3,64 USD
≈ 84.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000
704.109 USD
(1 exchanges)
-26.26% 152%
2605
156 Biểu tượng logo của Birdchain Birdchain
08/2019 / Ethereum Blockchain
BIRD *
0,0009774501 USD
≈ 23 đ
272.899 USD
279.194.754 (97%)
Tổng: 287.504.829
645 USD
(4 exchanges)
-26.14% -9%
1818
157 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0045180144 USD
≈ 104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
698 USD
(2 exchanges)
-26.03% -65%
3523
158 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,5284744132 USD
≈ 12.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
18 USD
(2 exchanges)
-25.89% -40%
3687
159 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0010217541 USD
≈ 24 đ
307.989 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
585 USD
(1 exchanges)
-25.71% 40%
1791
160 Biểu tượng logo của Kora Network Token Kora Network Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000971571 USD
≈ 2 đ
32.608 USD
335.625.000 (47%)
Tổng: 712.500.000
17 USD
(2 exchanges)
-25.68% -15%
2169
161 Biểu tượng logo của BT.Finance BT.Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
BT *
33,72 USD
≈ 779.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.027
1.518.427 USD
(3 exchanges)
-25.32% 0%
2507
162 Biểu tượng logo của Spartan Spartan
? / Ethereum Blockchain
300 *
397,00 USD
≈ 9.174.589 đ
0 USD
N/A
2.849 USD
(1 exchanges)
-25.05% 1%
3281
163 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,0498759276 USD
≈ 1.153 đ
325.570 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
346.023 USD
(2 exchanges)
-24.90% 4%
1771
164 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,0001515771 USD
≈ 4 đ
16.205 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
103 USD
(1 exchanges)
-24.84% -27%
2240
165 Biểu tượng logo của Medicalveda Medicalveda
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVEDA *
0,0616184691 USD
≈ 1.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
7.356 USD
(3 exchanges)
-24.83% -33%
3299
166 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0015161891 USD
≈ 35 đ
1.921.744 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
1.064 USD
(1 exchanges)
-24.82% -42%
1314
167 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0015160726 USD
≈ 35 đ
26.719 USD
17.623.616 (35%)
Tổng: 50.000.000
286 USD
(1 exchanges)
-24.80% -3%
2185
168 Biểu tượng logo của Castweet Castweet
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTT *
0,1198372554 USD
≈ 2.769 đ
214.982 USD
1.793.952 (2%)
Tổng: 99.000.000
35.083 USD
(3 exchanges)
-24.60% -29%
1842
169 Biểu tượng logo của Fox Trading Fox Trading
07/2018 / Ethereum Blockchain
FOXT *
0,0068495757 USD
≈ 158 đ
59.341 USD
8.663.499 (99%)
Tổng: 8.793.499
66.504 USD
(2 exchanges)
-24.12% -19%
2097
170 Biểu tượng logo của Rich Maker Rich Maker
02/2021 / Binance Smart Chain
RICH *
3,85 USD
≈ 88.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
20.897 USD
(1 exchanges)
-24.08% 0%
3150
171 Biểu tượng logo của Paparazzi Paparazzi
05/2020 / Ethereum Blockchain
PAZZI *
0,0003068011 USD
≈ 7 đ
13.111 USD
42.734.738 (2%)
Tổng: 2.000.000.000
1.387 USD
(6 exchanges)
-23.90% -27%
2260
172 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0028172732 USD
≈ 65 đ
287.926 USD
102.200.364 (41%)
Tổng: 250.000.000
21.186 USD
(2 exchanges)
-23.73% -20%
1823
173 Biểu tượng logo của Wrapped Basic CryptoKitties Wrapped Basic CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WCK *
3,67 USD
≈ 84.764 đ
240.647 USD
65.610
7.770 USD
(0 exchanges)
-23.67% -66%
1852
174 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
12,54 USD
≈ 289.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
4.100.824 USD
(0 exchanges)
-23.58% 0%
2435
175 Biểu tượng logo của HOMT HOMT
06/2020 / Ethereum Blockchain
HOMT *
0,0059788335 USD
≈ 138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
283 USD
(1 exchanges)
-23.50% 71%
3588
176 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,4343832611 USD
≈ 10.039 đ
13.618.989 USD
31.352.473 (31%)
Tổng: 100.000.000
102.485 USD
(3 exchanges)
-23.46% 25%
719
177 Biểu tượng logo của Akropolis Delphi Akropolis Delphi
09/2020 / Ethereum Blockchain
ADEL *
0,1740977659 USD
≈ 4.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
95.541 USD
(8 exchanges)
-23.46% -40%
2887
178 Biểu tượng logo của VNX Exchange VNX Exchange
12/2019 / Ethereum Blockchain
VNXLU *
0,2280959453 USD
≈ 5.271 đ
6.410.568 USD
28.104.700 (35%)
Tổng: 80.000.000
31.244 USD
(2 exchanges)
-23.43% -2%
930
179 Biểu tượng logo của Liquidity Network Liquidity Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
LQD *
0,0213873626 USD
≈ 494 đ
1.140.687 USD
53.334.645 (53%)
Tổng: 100.000.000
38.485 USD
(2 exchanges)
-23.22% -32%
1471
180 Biểu tượng logo của Sancoj Sancoj
11/2020 / Ethereum Blockchain
SANC *
0,0000299181 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-23.21% -0%
4002
181 Biểu tượng logo của Ditto Ditto
12/2020 / Binance Smart Chain
DITTO *
0,9091348548 USD
≈ 21.010 đ
2.336.606 USD
2.570.142
2.251.687 USD
(1 exchanges)
-23.05% -25%
1242
182 Biểu tượng logo của Decentralized Bank Decentralized Bank
? / Ethereum Blockchain
DEBA *
0,0222551119 USD
≈ 514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.828 USD
(1 exchanges)
-23.03% 0%
3204
183 Biểu tượng logo của Evedo Evedo
05/2019 / Ethereum Blockchain
EVED *
0,1808110203 USD
≈ 4.179 đ
2.562.398 USD
14.171.690 (80%)
Tổng: 17.756.589
4.405.325 USD
(5 exchanges)
-22.96% -12%
1217
184 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000014474 USD
≈ 0 đ
249.070 USD
172.076.810.000
19 USD
(1 exchanges)
-22.87% -34%
1841
185 Biểu tượng logo của intexcoin intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0007887466 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
1.231 USD
(5 exchanges)
-22.86% 28%
3470
186 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
141,61 USD
≈ 3.272.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
20.617 USD
(0 exchanges)
-22.71% 0%
3154
187 Biểu tượng logo của Elynet Elynet
12/2020 / Ethereum Blockchain
ELYX *
0,0256822070 USD
≈ 594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.863 USD
(1 exchanges)
-22.68% -40%
3449
188 Biểu tượng logo của Spaceswap Spaceswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
MILK2 *
0,8847576163 USD
≈ 20.447 đ
3.473.801 USD
3.926.274 (99%)
Tổng: 3.967.422
1.068.859 USD
(3 exchanges)
-22.58% -3%
1117
189 Biểu tượng logo của Moon YFI Moon YFI
09/2020 / Ethereum Blockchain
MYFI *
5,87 USD
≈ 135.555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.516
0 USD
(2 exchanges)
-22.44% -21%
4001
190 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
6,11 USD
≈ 141.126 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-22.44% -37%
4002
191 Biểu tượng logo của Davies Davies
05/2019
DVS
0,0242523287 USD
≈ 560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.404 USD
(1 exchanges)
-22.39% 60%
3409
192 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0141471917 USD
≈ 327 đ
97.641 USD
6.901.771 (28%)
Tổng: 25.000.000
146 USD
(1 exchanges)
-22.06% -6%
2011
193 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,1393373288 USD
≈ 3.220 đ
942.383 USD
6.763.320 (32%)
Tổng: 21.000.001
14.189 USD
(4 exchanges)
-21.96% 2%
1526
194 Biểu tượng logo của CVCoin CVCoin
07/2017
CVN
0,1151318752 USD
≈ 2.661 đ
1.425.435 USD
12.380.890 (83%)
Tổng: 15.000.000
21.005 USD
(4 exchanges)
-21.87% -7%
1397
195 Biểu tượng logo của SPACE-iZ SPACE-iZ
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPIZ *
0,0035611696 USD
≈ 82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
14.172 USD
(4 exchanges)
-21.82% -53%
3221
196 Biểu tượng logo của Bintex Futures Bintex Futures
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNTX *
1,04 USD
≈ 24.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.201.418 USD
(2 exchanges)
-21.72% -12%
2460
197 Biểu tượng logo của Dapp Token Dapp Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
DAPPT *
0,0012284737 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
74.806 USD
(3 exchanges)
-21.64% -22%
2936
198 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,2307973882 USD
≈ 5.334 đ
775.497 USD
3.360.076
54 USD
(2 exchanges)
-21.63% -7%
1560
199 Biểu tượng logo của Elxis Elxis
11/2020 / Tron Blockchain
LEX *
13,46 USD
≈ 310.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
345.789 USD
(1 exchanges)
-21.58% 79%
2693
200 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CHIK *
0,5981935180 USD
≈ 13.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
392.474 USD
(0 exchanges)
-21.46% 0%
2667
201 Biểu tượng logo của Relayer Network Relayer Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLR *
3,07 USD
≈ 71.054 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-21.43% 3%
4002
202 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,1379351193 USD
≈ 3.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.245.535
5.731 USD
(1 exchanges)
-21.38% -31%
3328
203 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
0,3832829716 USD
≈ 8.858 đ
2.299.698 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
123.638 USD
(3 exchanges)
-21.27% -45%
1248
204 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,1281502323 USD
≈ 2.962 đ
2.874.581 USD
22.431.340 (90%)
Tổng: 25.000.000
176 USD
(8 exchanges)
-21.23% -25%
1177
205 Biểu tượng logo của TronEuropeRewardCoin TronEuropeRewardCoin
08/2020 / Tron Blockchain
TERC *
0,0181290681 USD
≈ 419 đ
4.420.884 USD
243.856.129 (6%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-21.14% -22%
1044
206 Biểu tượng logo của Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,1808719973 USD
≈ 4.180 đ
7.744.264 USD
42.816.267 (9%)
Tổng: 500.000.000
315.385 USD
(4 exchanges)
-21.13% -42%
882
207 Biểu tượng logo của DeFi Nation Signals DAO DeFi Nation Signals DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
2,77 USD
≈ 63.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
285 USD
(2 exchanges)
-20.91% 60%
3586
208 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0001083528 USD
≈ 3 đ
164.491.895 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
1.874.383 USD
(14 exchanges)
-20.69% 59%
156
209 Biểu tượng logo của hodlearn hodlearn
02/2021 / Binance Smart Chain
HODL *
0,0062906873 USD
≈ 145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
166.879 USD
(0 exchanges)
-20.54% 0%
2798
210 Biểu tượng logo của LocalCoinSwap LocalCoinSwap
07/2018 / Ethereum Blockchain
LCS *
0,0232482327 USD
≈ 537 đ
1.202.792 USD
51.736.937 (73%)
Tổng: 70.949.714
2.417 USD
(1 exchanges)
-20.50% -9%
1454
211 Biểu tượng logo của Anchor Anchor
11/2019 / Ethereum Blockchain
ANCT *
0,6362351162 USD
≈ 14.703 đ
8.161.296 USD
12.827.484 (2%)
Tổng: 759.493.671
5.413 USD
(1 exchanges)
-20.42% -21%
867
212 Biểu tượng logo của yplutus yplutus
12/2020 / Ethereum Blockchain
YPLT *
0,0040231961 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.988.242
5.191 USD
(1 exchanges)
-20.39% -15%
3341
213 Biểu tượng logo của stakedXZC stakedXZC
? / Ethereum Blockchain
STAKEDXZC *
3,69 USD
≈ 85.247 đ
0 USD
N/A
2.687 USD
(1 exchanges)
-20.37% 13%
3179
214 Biểu tượng logo của Yap Stone Yap Stone
11/2019
YAP
0,0019151157 USD
≈ 44 đ
287.267 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
10.051 USD
(6 exchanges)
-20.34% -21%
1806
215 Biểu tượng logo của Love Coin Love Coin
08/2020
LOVE
0,0005990772 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.996
1.306 USD
(1 exchanges)
-20.30% -60%
3465
216 Biểu tượng logo của Cofinex Coin Cofinex Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CNX *
0,0217303734 USD
≈ 502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6.528 USD
(2 exchanges)
-20.20% -67%
3311
217 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
58,30 USD
≈ 1.347.255 đ
49.054.362 USD
841.449 (4%)
Tổng: 23.037.721
4.174.007 USD
(1 exchanges)
-20.13% -11%
414
218 Biểu tượng logo của Crow Finance Crow Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CROW *
964,63 USD
≈ 22.292.672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.962
238.049 USD
(1 exchanges)
-20.03% 0%
2739
219 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,0197840611 USD
≈ 457 đ
5.130.961 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
99.088 USD
(6 exchanges)
-20.01% -37%
1007
220 Biểu tượng logo của Equilibria Equilibria
08/2019
XEQ
0,0407304736 USD
≈ 941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.560.000
4.721 USD
(2 exchanges)
-20.01% -24%
3351
221 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020
ZIK
0,0008264986 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
48.258 USD
(1 exchanges)
-19.88% 9%
3015
222 Biểu tượng logo của SuperCoin SuperCoin
05/2014
SUPER
0,0101051369 USD
≈ 234 đ
536.614 USD
53.103.074
243 USD
(2 exchanges)
-19.83% 287%
1666
223 Biểu tượng logo của SnodeCoin SnodeCoin
10/2018
SND
0,0020210274 USD
≈ 47 đ
87.005 USD
43.049.969 (72%)
Tổng: 60.000.000
87 USD
(1 exchanges)
-19.83% -89%
2031
224 Biểu tượng logo của CROAT CROAT
08/2018
CROAT
0,0020210274 USD
≈ 47 đ
172.969 USD
85.584.528 (85%)
Tổng: 100.467.441
63 USD
(1 exchanges)
-19.83% -23%
1921
225 Biểu tượng logo của YieldPanda Finance YieldPanda Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
yPANDA *
0,0285614551 USD
≈ 660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
241.531 USD
(1 exchanges)
-19.77% 379%
2735
226 Biểu tượng logo của DEONEX COIN DEONEX COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
DON *
0,9908147177 USD
≈ 22.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.312 USD
(1 exchanges)
-19.55% 24%
3464
227 Biểu tượng logo của ZrCoin ZrCoin
06/2017
ZRC
0,3333263681 USD
≈ 7.703 đ
1.662.930 USD
4.988.893
96.463 USD
(2 exchanges)
-19.49% -18%
1356
228 Biểu tượng logo của Trendering Trendering
07/2020 / Ethereum Blockchain
TRND *
4,74 USD
≈ 109.558 đ
0 USD
N/A
6.426 USD
(2 exchanges)
-19.42% -33%
3312
229 Biểu tượng logo của MESEFA MESEFA
04/2020 / Ethereum Blockchain
SEFA *
0,2031670583 USD
≈ 4.695 đ
87.495 USD
430.655 (0%)
Tổng: 963.000.000
22.337 USD
(2 exchanges)
-19.37% -27%
2027
230 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,1546815797 USD
≈ 3.575 đ
61.872.647 USD
400.000.100 (5%)
Tổng: 7.771.000.000
61.904 USD
(7 exchanges)
-19.26% -9%
371
231 Biểu tượng logo của Ape Tools Ape Tools
02/2021 / Binance Smart Chain
NANA *
0,0304232141 USD
≈ 703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.167.814 USD
(1 exchanges)
-19.26% 0%
2536
232 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
22,81 USD
≈ 527.246 đ
3.504.942 USD
153.627 (15%)
Tổng: 1.000.000
158.246 USD
(2 exchanges)
-19.16% -31%
1115
233 Biểu tượng logo của OptionRoom OptionRoom
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROOM *
2,75 USD
≈ 63.471 đ
33.501.033 USD
12.197.822 (12%)
Tổng: 100.000.000
2.548.626 USD
(2 exchanges)
-19.16% -1%
489
234 Biểu tượng logo của Sociall Sociall
09/2017 / Ethereum Blockchain
SCL *
0,0253607896 USD
≈ 586 đ
423.881 USD
16.714.020
91 USD
(2 exchanges)
-19.14% 28%
1718
235 Biểu tượng logo của Hanacoin Hanacoin
01/2020
HANA
0,0004820547 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000
25 USD
(1 exchanges)
-19.07% -34%
3706
236 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0151618909 USD
≈ 350 đ
192.743 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 32.000.000
3.406 USD
(3 exchanges)
-18.72% 21%
1906
237 Biểu tượng logo của Raise Raise
05/2018 / Ethereum Blockchain
RAISE *
0,0040431709 USD
≈ 93 đ
59.699 USD
14.765.425
4 USD
(1 exchanges)
-18.71% 10%
2095
238 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0253898530 USD
≈ 587 đ
318.718 USD
12.552.981 (68%)
Tổng: 18.400.000
982 USD
(3 exchanges)
-18.68% -23%
1776
239 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
84,50 USD
≈ 1.952.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.145.072 USD
(4 exchanges)
-18.68% -46%
2538
240 Biểu tượng logo của 4THPILLAR TECHNOLOGIES 4THPILLAR TECHNOLOGIES
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0122510461 USD
≈ 283 đ
1.554.674 USD
126.901.359 (32%)
Tổng: 400.000.000
737.467 USD
(6 exchanges)
-18.67% -31%
1374
241 Biểu tượng logo của Bit Financial Bit Financial
10/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0153428247 USD
≈ 355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
59.693 USD
(1 exchanges)
-18.67% -23%
2980
242 Biểu tượng logo của Insolar Insolar
01/2018
XNS
0,0007329915 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.035 USD
(4 exchanges)
-18.56% -57%
3363
243 Biểu tượng logo của PetroDollar PetroDollar
04/2014
XPD
0,0197089434 USD
≈ 455 đ
1.261.240 USD
63.993.275
0 USD
(1 exchanges)
-18.54% -34%
1436
244 Biểu tượng logo của CoFiX CoFiX
10/2020 / Ethereum Blockchain
COFI *
0,9023574465 USD
≈ 20.853 đ
0 USD
N/A
367.385 USD
(3 exchanges)
-18.51% 38%
2687
245 Biểu tượng logo của PIRANHAS PIRANHAS
12/2020 / Ethereum Blockchain
$PIR *
2,23 USD
≈ 51.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
2.416 USD
(1 exchanges)
-18.50% -20%
3388
246 Biểu tượng logo của 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBEAR *
0,0000231313 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.767
92.914 USD
(3 exchanges)
-18.47% -89%
2893
247 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
1,31 USD
≈ 30.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
805.621 USD
(1 exchanges)
-18.47% 10%
2583
248 Biểu tượng logo của Omnitude Omnitude
08/2018 / Ethereum Blockchain
ECOM *
0,0262736040 USD
≈ 607 đ
1.702.879 USD
64.813.301 (87%)
Tổng: 74.413.301
3.134.656 USD
(1 exchanges)
-18.44% 116%
1348
249 Biểu tượng logo của BeeSwap BeeSwap
02/2021
BEE
15,34 USD
≈ 354.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.405.864 USD
(0 exchanges)
-18.42% 0%
2509
250 Biểu tượng logo của SWYFT SWYFT
02/2020 / Ethereum Blockchain
SWYFTT *
0,0345008704 USD
≈ 797 đ
24.390 USD
706.940 (94%)
Tổng: 750.000
3.799 USD
(2 exchanges)
-18.35% -24%
2197
251 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0000167197 USD
≈ 0 đ
299.991 USD
17.942.419.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
273 USD
(2 exchanges)
-18.34% -72%
1798
252 Biểu tượng logo của Halving Token Halving Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HALV *
0,0267786129 USD
≈ 619 đ
52.933 USD
1.976.701 (56%)
Tổng: 3.500.000
38 USD
(1 exchanges)
-18.29% -39%
2113
253 Biểu tượng logo của UnityDAO UnityDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
UTY *
8,95 USD
≈ 206.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
510 USD
(1 exchanges)
-18.25% -19%
3526
254 Biểu tượng logo của Casino Betting Coin Casino Betting Coin
06/2018 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,0688300168 USD
≈ 1.591 đ
10.728.170 USD
155.864.701 (39%)
Tổng: 401.647.958
29.826 USD
(1 exchanges)
-18.22% 3%
727
255 Biểu tượng logo của Nexxo Nexxo
09/2019 / Ethereum Blockchain
NEXXO *
0,0031414130 USD
≈ 73 đ
674.320 USD
214.654.884 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
164 USD
(2 exchanges)
-18.21% -29%
1621
256 Biểu tượng logo của Primecoin Primecoin
07/2013
XPM
0,0530337331 USD
≈ 1.226 đ
1.869.246 USD
35.246.366
11.224 USD
(3 exchanges)
-18.13% -16%
1326
257 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0643120075 USD
≈ 1.486 đ
1.773.084 USD
27.570.024 (31%)
Tổng: 88.888.888
67.379 USD
(5 exchanges)
-18.11% -6%
1334
258 Biểu tượng logo của Golden Token Golden Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0213319033 USD
≈ 493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 979.582
62.806 USD
(2 exchanges)
-18.09% -8%
2969
259 Biểu tượng logo của TravelNote TravelNote
12/2018 / Ethereum Blockchain
TVNT *
0,0045482177 USD
≈ 105 đ
9.794 USD
2.153.333 (92%)
Tổng: 2.333.333
509 USD
(2 exchanges)
-17.99% 9%
2285
260 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,0198759510 USD
≈ 459 đ
1.414.893 USD
71.186.187
46.901 USD
(3 exchanges)
-17.98% -42%
1400
261 Biểu tượng logo của XSwap XSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
XSP *
0,0000842441 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 67.611.421
2.183 USD
(1 exchanges)
-17.95% -17%
3416
262 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVA *
0,0276884654 USD
≈ 640 đ
2.607.253 USD
94.163.874 (94%)
Tổng: 100.000.000
255.536 USD
(7 exchanges)
-17.89% -39%
1203
263 Biểu tượng logo của Rotten Rotten
09/2020 / Ethereum Blockchain
ROT *
0,0138089256 USD
≈ 319 đ
815.388 USD
59.047.922
26.319 USD
(1 exchanges)
-17.83% -74%
1561
264 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000034466 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.697 USD
(1 exchanges)
-17.76% 0%
3269
265 Biểu tượng logo của Uptrennd Uptrennd
08/2019 / Ethereum Blockchain
1UP *
0,0026620919 USD
≈ 62 đ
1.026.989 USD
385.782.791 (39%)
Tổng: 995.554.318
24.472 USD
(6 exchanges)
-17.61% -39%
1501
266 Biểu tượng logo của REPO REPO
05/2018
REPO
0,2424795947 USD
≈ 5.604 đ
5.461.684 USD
22.524.303 (6%)
Tổng: 356.999.900
346.489 USD
(1 exchanges)
-17.58% 5%
991
267 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
32,65 USD
≈ 754.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
187.998 USD
(1 exchanges)
-17.57% -75%
2778
268 Biểu tượng logo của Relevant Relevant
08/2020 / Ethereum Blockchain
REL *
1,02 USD
≈ 23.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.777.045
10.070 USD
(4 exchanges)
-17.57% -46%
3259
269 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,3416455218 USD
≈ 7.895 đ
3.527.490 USD
10.325.000 (7%)
Tổng: 150.000.000
841.932 USD
(3 exchanges)
-17.48% 68%
1111
270 Biểu tượng logo của Bloody Token Bloody Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
BLOODY *
0,0013180714 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 879.336
731 USD
(1 exchanges)
-17.47% -4%
3507
271 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020
FLEX
0,3502670557 USD
≈ 8.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
471 USD
(3 exchanges)
-17.39% 98%
3552
272 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,0992067825 USD
≈ 2.293 đ
942.959 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-17.32% 9%
1525
273 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
27,59 USD
≈ 637.548 đ
0 USD
N/A
2.846.751 USD
(2 exchanges)
-17.27% 33%
2464
274 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0002962384 USD
≈ 7 đ
921.119 USD
3.109.383.414 (44%)
Tổng: 7.000.000.000
34.635 USD
(1 exchanges)
-17.22% -24%
1532
275 Biểu tượng logo của STVKE.NETWORK STVKE.NETWORK
? / Ethereum Blockchain
STV *
0,0185950269 USD
≈ 430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
15.500 USD
(1 exchanges)
-17.16% 0%
2966
276 Biểu tượng logo của RED RED
05/2018 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0049643963 USD
≈ 115 đ
645.372 USD
130.000.009 (65%)
Tổng: 200.000.000
28.478 USD
(2 exchanges)
-17.07% -18%
1629
277 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0989849153 USD
≈ 2.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
807.098 USD
(1 exchanges)
-17.03% -57%
2582
278 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,0000406874 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-17.02% -29%
3885
279 Biểu tượng logo của Atlantis Token Atlantis Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
ATIS *
0,0384219429 USD
≈ 888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 910.310
0 USD
(1 exchanges)
-16.87% -16%
3997
280 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,1430312929 USD
≈ 3.305 đ
6.990.800 USD
48.876.017
85.691 USD
(2 exchanges)
-16.83% -43%
907
281 Biểu tượng logo của ZAC Finance ZAC Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZAC *
0,2882713643 USD
≈ 6.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57.000
588 USD
(1 exchanges)
-16.83% -11%
3517
282 Biểu tượng logo của GYSR GYSR
11/2020 / Ethereum Blockchain
GYSR *
0,9231591863 USD
≈ 21.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
486.804 USD
(1 exchanges)
-16.82% -17%
2647
283 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
0,6096130282 USD
≈ 14.088 đ
805.049 USD
1.320.589 (19%)
Tổng: 7.008.053
624 USD
(5 exchanges)
-16.77% -87%
1566
284 Biểu tượng logo của LONG COIN LONG COIN
11/2020
LONG
0,0000300592 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
93.966 USD
(1 exchanges)
-16.75% 19%
2890
285 Biểu tượng logo của MetaWhale BTC MetaWhale BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWBTC *
0,3592104431 USD
≈ 8.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.445.292
14.190 USD
(1 exchanges)
-16.71% -60%
3222
286 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
0,0210175464 USD
≈ 486 đ
11.006 USD
523.676 (7%)
Tổng: 7.400.000
3.751 USD
(2 exchanges)
-16.64% -36%
2272
287 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,3107329611 USD
≈ 7.181 đ
257.101 USD
827.402 (83%)
Tổng: 995.699
30.637 USD
(4 exchanges)
-16.62% 49%
1835
288 Biểu tượng logo của MONNOS MONNOS
06/2020 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,0008241027 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.942.056.786
290 USD
(3 exchanges)
-16.60% 36%
3584
289 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,2392526953 USD
≈ 5.529 đ
30.850.340 USD
128.944.589 (46%)
Tổng: 279.999.999
3.850.984 USD
(1 exchanges)
-16.51% 13%
507
290 Biểu tượng logo của dXIOT dXIOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
DXIOT *
0,5005435073 USD
≈ 11.568 đ
0 USD
N/A
2.136 USD
(2 exchanges)
-16.51% -20%
3410
291 Biểu tượng logo của BigdataCash BigdataCash
10/2020
BDCASH
0,0176839897 USD
≈ 409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
39 USD
(3 exchanges)
-16.50% 9%
3687
292 Biểu tượng logo của Ultragate Ultragate
04/2020
ULG
0,0025267876 USD
≈ 58 đ
27.008 USD
10.688.851
70 USD
(3 exchanges)
-16.49% -75%
2183
293 Biểu tượng logo của Chalice Finance Chalice Finance
? / Ethereum Blockchain
CHAL *
16,25 USD
≈ 375.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.945
12.668 USD
(1 exchanges)
-16.49% -2%
3097
294 Biểu tượng logo của Bitcoin Interest Bitcoin Interest
05/2018
BCI
0,0050539636 USD
≈ 117 đ
92.623 USD
18.326.892 (82%)
Tổng: 22.300.000
9 USD
(1 exchanges)
-16.48% -25%
2019
295 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0075815465 USD
≈ 175 đ
20.014 USD
2.639.814
0 USD
(2 exchanges)
-16.46% -19%
2220
296 Biểu tượng logo của Axial Entertainment Digital Asset Axial Entertainment Digital Asset
12/2019 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,0048333410 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
166.763 USD
(2 exchanges)
-16.43% -11%
2799
297 Biểu tượng logo của Birthday Cake Birthday Cake
02/2021 / Binance Smart Chain
BDAY *
0,9866644048 USD
≈ 22.802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
272.086 USD
(0 exchanges)
-16.16% -59%
2731
298 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0025269818 USD
≈ 58 đ
24.378 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
6 USD
(2 exchanges)
-16.11% -3%
2198
299 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,1046170474 USD
≈ 2.418 đ
1.484.830 USD
14.193.005
44.403 USD
(2 exchanges)
-16.01% -4%
1386
300 Biểu tượng logo của Fundamenta Fundamenta
10/2020 / Ethereum Blockchain
FMTA *
0,7252453963 USD
≈ 16.760 đ
635.050 USD
875.635 (5%)
Tổng: 18.546.334
3.128.955 USD
(1 exchanges)
-16.01% -46%
1636
301 Biểu tượng logo của Hubii Network Hubii Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
HBT *
0,1866873720 USD
≈ 4.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.801.784
21 USD
(1 exchanges)
-15.87% -46%
3713
302 Biểu tượng logo của ROAD ROAD
01/2020
ROAD
0,0017940280 USD
≈ 41 đ
142.267 USD
79.300.570 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
278.168 USD
(3 exchanges)
-15.85% -3%
1950
303 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0002665166 USD
≈ 6 đ
2.181.090 USD
8.183.695.000 (39%)
Tổng: 21.000.000.000
48.907 USD
(4 exchanges)
-15.83% -12%
1272
304 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,3944201797 USD
≈ 9.115 đ
75.179.494 USD
190.607.625 (24%)
Tổng: 800.000.000
9.304.290 USD
(1 exchanges)
-15.83% 147%
326
305 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,2137871904 USD
≈ 4.941 đ
0 USD
N/A
2.029.427 USD
(3 exchanges)
-15.80% -40%
2482
306 Biểu tượng logo của Everyonescrypto Everyonescrypto
12/2020 / Ethereum Blockchain
EOC *
0,0132456565 USD
≈ 306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.499.999
9.987 USD
(1 exchanges)
-15.80% -54%
3258
307 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
9,89 USD
≈ 228.616 đ
10.693.149 USD
1.080.935
4.482.825 USD
(1 exchanges)
-15.79% -34%
791
308 Biểu tượng logo của Monero Classic Monero Classic
04/2018
XMC
0,4392533375 USD
≈ 10.151 đ
8.423.314 USD
19.176.436
27.347 USD
(3 exchanges)
-15.78% -8%
857
309 Biểu tượng logo của Naviaddress Naviaddress
05/2018 / Ethereum Blockchain
NAVI *
0,0001602432 USD
≈ 4 đ
38.867 USD
242.550.845 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
15.238 USD
(1 exchanges)
-15.77% 3%
1980
310 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0658490237 USD
≈ 1.522 đ
346.430 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
37.352 USD
(6 exchanges)
-15.75% 29%
1758
311 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0009231093 USD
≈ 21 đ
1.041.794 USD
1.128.570.972 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
46.882 USD
(1 exchanges)
-15.68% -48%
1493
312 Biểu tượng logo của Mining Core Coin Mining Core Coin
11/2020 / Ethereum Blockchain
MCC *
0,0009418359 USD
≈ 22 đ
32.454 USD
34.458.624 (7%)
Tổng: 500.000.000
10.788 USD
(1 exchanges)
-15.52% -43%
2170
313 Biểu tượng logo của Hyve Hyve
10/2020 / Ethereum Blockchain
HYVE *
0,0545231642 USD
≈ 1.260 đ
1.051.553 USD
19.286.352 (19%)
Tổng: 100.000.000
626.144 USD
(2 exchanges)
-15.51% -14%
1491
314 Biểu tượng logo của Yearn4 Finance Yearn4 Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YF4 *
1,89 USD
≈ 43.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
286 USD
(1 exchanges)
-15.48% -18%
3559
315 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
1,32 USD
≈ 30.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
731.521 USD
(2 exchanges)
-15.46% -6%
2600
316 Biểu tượng logo của YFPRO Finance YFPRO Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFPRO *
2,43 USD
≈ 56.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
210 USD
(4 exchanges)
-15.41% -19%
3584
317 Biểu tượng logo của DeFiat DeFiat
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFT *
10,68 USD
≈ 246.787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.963
368.116 USD
(1 exchanges)
-15.39% -55%
2689
318 Biểu tượng logo của Bidao Bidao
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0196689539 USD
≈ 455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
1.712.127 USD
(4 exchanges)
-15.36% -22%
2495
319 Biểu tượng logo của BitGuild PLAT BitGuild PLAT
09/2019 / Tron Blockchain
PLAT *
0,0011509353 USD
≈ 27 đ
68.558 USD
59.566.902 (1%)
Tổng: 9.096.679.264
43.526 USD
(2 exchanges)
-15.30% 41%
2074
320 Biểu tượng logo của McBase Finance McBase Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MCBASE *
3,65 USD
≈ 84.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 602.144
122.789 USD
(1 exchanges)
-15.28% 0%
2838
321 Biểu tượng logo của ProperSix ProperSix
02/2021
PSIX
0,0483411686 USD
≈ 1.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
50.231 USD
(0 exchanges)
-15.26% 0%
3007
322 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0016044157 USD
≈ 37 đ
925.447 USD
576.812.517 (60%)
Tổng: 963.761.390
4.211 USD
(1 exchanges)
-15.24% -36%
1531
323 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
49,35 USD
≈ 1.140.416 đ
70.619.191 USD
1.431.065 (14%)
Tổng: 10.000.000
3.506.593 USD
(6 exchanges)
-15.17% -25%
338
324 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI *
0,1290093767 USD
≈ 2.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.303.603
255.567 USD
(7 exchanges)
-15.15% 19%
2729
325 Biểu tượng logo của Flowchain Flowchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
FLC *
0,0139083057 USD
≈ 321 đ
12.265 USD
881.836 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
51.346 USD
(3 exchanges)
-15.07% -12%
2267
326 Biểu tượng logo của Neuromorphic.io Neuromorphic.io
06/2020 / Ethereum Blockchain
NMP *
0,0208187120 USD
≈ 481 đ
81.609 USD
3.920.000 (39%)
Tổng: 10.000.000
103 USD
(6 exchanges)
-15.02% -37%
2042
327 Biểu tượng logo của Tribute Tribute
09/2020 / Ethereum Blockchain
TRBT *
0,3129555543 USD
≈ 7.232 đ
0 USD
N/A
5.768 USD
(1 exchanges)
-15.01% -29%
3326
328 Biểu tượng logo của Yield Farming Known as Ash Yield Farming Known as Ash
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFKA *
12,80 USD
≈ 295.730 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-14.98% -16%
4001
329 Biểu tượng logo của Starname Starname
10/2020 / Ethereum Blockchain
IOV *
0,0380760105 USD
≈ 880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.124.992
368.831 USD
(1 exchanges)
-14.97% -22%
2686
330 Biểu tượng logo của 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABEAR *
0,0000089620 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.418
335.742 USD
(3 exchanges)
-14.89% -43%
2697
331 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0085783884 USD
≈ 198 đ
257.815 USD
30.053.975
113 USD
(3 exchanges)
-14.86% 50%
1832
332 Biểu tượng logo của MACH Project MACH Project
11/2019 / Ethereum Blockchain
MACH *
0,0173571352 USD
≈ 401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
137 USD
(1 exchanges)
-14.81% -24%
3632
333 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000744733 USD
≈ 2 đ
1.177.139 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
21 USD
(3 exchanges)
-14.81% -29%
1459
334 Biểu tượng logo của Blockmason Credit Protocol Blockmason Credit Protocol
10/2017 / Binance Chain
BCPT *
0,0029575236 USD
≈ 68 đ
343.542 USD
116.158.667
1.912 USD
(3 exchanges)
-14.78% -14%
1759
335 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
49,04 USD
≈ 1.133.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
184.090 USD
(1 exchanges)
-14.74% -73%
2782
336 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
28,20 USD
≈ 651.714 đ
282.005 USD
10.000
3.700 USD
(1 exchanges)
-14.73% 44%
1810
337 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000607013 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
966 USD
(1 exchanges)
-14.68% -33%
3495
338 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0082655639 USD
≈ 191 đ
31.221.349 USD
3.777.280.000 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
4.075.943 USD
(6 exchanges)
-14.66% 9%
503
339 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
9,47 USD
≈ 218.915 đ
39.417.972 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
1.047.152 USD
(0 exchanges)
-14.66% -29%
460
340 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,0001118781 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
71.271 USD
(1 exchanges)
-14.61% 3%
2948
341 Biểu tượng logo của YUI Token YUI Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
YUI *
8,35 USD
≈ 193.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.823
30.588 USD
(1 exchanges)
-14.52% -56%
3087
342 Biểu tượng logo của Vybe Vybe
09/2020 / Ethereum Blockchain
VYBE *
0,0864030103 USD
≈ 1.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.005.821
191 USD
(1 exchanges)
-14.46% -16%
3591
343 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
88,87 USD
≈ 2.053.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
1.757.543 USD
(1 exchanges)
-14.44% 224%
2493
344 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBULL *
0,2446000000 USD
≈ 5.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.532
396.394 USD
(1 exchanges)
-14.42% -53%
2676
345 Biểu tượng logo của ChainZ Arena ChainZ Arena
07/2020 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0193325173 USD
≈ 447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
-14.36% 2%
3914
346 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
121,08 USD
≈ 2.798.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
781.126 USD
(2 exchanges)
-14.29% -17%
2590
347 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0002104974 USD
≈ 5 đ
253.290 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
1.580 USD
(2 exchanges)
-14.28% -35%
1838
348 Biểu tượng logo của CorionX CorionX
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORX *
0,0070190195 USD
≈ 162 đ
528.234 USD
75.257.585 (19%)
Tổng: 400.000.000
462.225 USD
(1 exchanges)
-14.23% -54%
1672
349 Biểu tượng logo của Peanut Peanut
02/2021 / Ethereum Blockchain
NUX *
8,22 USD
≈ 189.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.035.550 USD
(0 exchanges)
-14.23% -57%
2559
350 Biểu tượng logo của BDCC Bitica COIN BDCC Bitica COIN
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDCC *
1,02 USD
≈ 23.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.018.949 USD
(4 exchanges)
-14.20% -20%
2555
351 Biểu tượng logo của Bitpumps Token Bitpumps Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,0012010660 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
146 USD
(1 exchanges)
-14.20% -29%
3627
352 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
6,81 USD
≈ 157.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
225.658 USD
(2 exchanges)
-14.16% 128%
2749
353 Biểu tượng logo của Starbase Starbase
12/2017 / Ethereum Blockchain
STAR *
0,0007735325 USD
≈ 18 đ
145.037 USD
187.500.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
-14.16% -23%
1795
354 Biểu tượng logo của DeFi Firefly DeFi Firefly
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFF *
0,2173631076 USD
≈ 5.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
134 USD
(2 exchanges)
-14.14% -43%
3597
355 Biểu tượng logo của Obee Network Obee Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
OBEE *
0,0010007782 USD
≈ 23 đ
61.134 USD
61.086.084 (1%)
Tổng: 11.988.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-14.11% 21%
2090
356 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
148,55 USD
≈ 3.432.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
3.400.627 USD
(1 exchanges)
-14.08% -45%
2453
357 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Ethereum Blockchain
CLB *
0,0052627536 USD
≈ 122 đ
3.022.027 USD
574.229.164 (58%)
Tổng: 989.556.846
26.217 USD
(3 exchanges)
-14.07% 4%
1161
358 Biểu tượng logo của FastSwap FastSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
FAST *
11,18 USD
≈ 258.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.500.635 USD
(1 exchanges)
-14.00% -22%
2508
359 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,3121040360 USD
≈ 7.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
46.639 USD
(2 exchanges)
-13.95% -56%
3022
360 Biểu tượng logo của rbase.finance rbase.finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
RBASE *
0,3015182189 USD
≈ 6.968 đ
0 USD
N/A
82 USD
(1 exchanges)
-13.89% 1%
3527
361 Biểu tượng logo của XTZUP XTZUP
09/2020
XTZUP
0,5304708183 USD
≈ 12.259 đ
0 USD
N/A
16.553.929 USD
(1 exchanges)
-13.88% -56%
2373
362 Biểu tượng logo của 01coin 01coin
09/2020
ZOC
0,0033856420 USD
≈ 78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.177.117
13.645 USD
(2 exchanges)
-13.88% -10%
3225
363 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0029967387 USD
≈ 69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
21.440 USD
(3 exchanges)
-13.84% 560%
3147
364 Biểu tượng logo của Alpaca City Alpaca City
11/2020 / Ethereum Blockchain
ALPA *
0,2829258790 USD
≈ 6.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
283.415 USD
(1 exchanges)
-13.84% 109%
2717
365 Biểu tượng logo của Resoper Resoper
09/2020
RSP
0,0023958798 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-13.83% -3%
4002
366 Biểu tượng logo của ELTCOIN ELTCOIN
11/2017 / Ethereum Blockchain
ELTCOIN *
0,0008744139 USD
≈ 20 đ
78.697 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
7.393 USD
(1 exchanges)
-13.81% -28%
2051
367 Biểu tượng logo của FirstBlood FirstBlood
09/2016 / Ethereum Blockchain
1ST *
0,2293582644 USD
≈ 5.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.468.691
10.133 USD
(2 exchanges)
-13.81% 37%
3257
368 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
? / Ethereum Blockchain
WABI *
0,0675252788 USD
≈ 1.561 đ
6.158.305 USD
91.199.999
671.032 USD
(7 exchanges)
-13.75% -19%
690
369 Biểu tượng logo của Prophet Prophet
11/2020 / Ethereum Blockchain
PROPHET *
0,1848496655 USD
≈ 4.272 đ
0 USD
N/A
1.464 USD
(1 exchanges)
-13.65% -16%
3459
370 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0010709193 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
5.956.922 USD
(1 exchanges)
-13.63% -52%
2415
371 Biểu tượng logo của NIX Bridge Token NIX Bridge Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NBT *
157,84 USD
≈ 3.647.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
200.548 USD
(1 exchanges)
-13.54% -29%
2772
372 Biểu tượng logo của Insula Insula
07/2020 / Ethereum Blockchain
ISLA *
0,3663282494 USD
≈ 8.466 đ
278.794 USD
761.051 (73%)
Tổng: 1.049.676
2.879 USD
(3 exchanges)
-13.53% -36%
1813
373 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,1641850045 USD
≈ 3.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.816 USD
(2 exchanges)
-13.52% 3%
3397
374 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0001696291 USD
≈ 4 đ
187.345 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
117 USD
(3 exchanges)
-13.51% 115%
1904
375 Biểu tượng logo của EcoDollar EcoDollar
07/2020
ECOS
0,0096025309 USD
≈ 222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.002.530.027
1 USD
(2 exchanges)
-13.44% -16%
3771
376 Biểu tượng logo của Fuse Network Fuse Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
FUSE *
0,1252103363 USD
≈ 2.894 đ
6.892.268 USD
55.045.523 (14%)
Tổng: 400.000.000
1.778.216 USD
(3 exchanges)
-13.40% -24%
912
377 Biểu tượng logo của SKINCHAIN SKINCHAIN
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKC *
0,0000245505 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
185 USD
(2 exchanges)
-13.39% 30%
3614
378 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
5,59 USD
≈ 129.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
757 USD
(1 exchanges)
-13.39% 55%
3492
379 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0000971206 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
4.425 USD
(2 exchanges)
-13.38% 28%
3357
380 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
138,83 USD
≈ 3.208.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
23.868 USD
(1 exchanges)
-13.34% -9%
3130
381 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0705900031 USD
≈ 1.631 đ
1.270.620 USD
18.000.000
19 USD
(2 exchanges)
-13.28% -17%
1434
382 Biểu tượng logo của Wrapped Conceal Wrapped Conceal
11/2020 / Ethereum Blockchain
WCCX *
0,1094500892 USD
≈ 2.529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 281.547
171 USD
(1 exchanges)
-13.28% -22%
3581
383 Biểu tượng logo của Aludra Network Aludra Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALD *
0,0007076115 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115.000.000
3.241 USD
(2 exchanges)
-13.26% -32%
3379
384 Biểu tượng logo của BitherCash BitherCash
08/2020 / Ethereum Blockchain
BICAS *
0,8526036662 USD
≈ 19.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
15.500 USD
(2 exchanges)
-13.25% -8%
3208
385 Biểu tượng logo của Quasarcoin Quasarcoin
10/2018
QAC
0,0156455679 USD
≈ 362 đ
2.635.491 USD
168.449.705 (46%)
Tổng: 368.100.000
4.309 USD
(1 exchanges)
-13.22% -73%
1198
386 Biểu tượng logo của Astosch Astosch
12/2020 / Ethereum Blockchain
ATC *
0,0388145702 USD
≈ 897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.254 USD
(2 exchanges)
-13.20% -29%
3220
387 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
2,52 USD
≈ 58.242 đ
35.495.395 USD
14.084.300 (14%)
Tổng: 100.000.000
13.893.911 USD
(6 exchanges)
-13.13% 95%
482
388 Biểu tượng logo của Everest Everest
02/2021 / Ethereum Blockchain
ID *
0,5496713909 USD
≈ 12.703 đ
64.146.651 USD
116.700.000 (15%)
Tổng: 800.000.000
4.584.253 USD
(0 exchanges)
-13.09% -42%
363
389 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0466223177 USD
≈ 1.077 đ
763.402.024 USD
16.374.175.762 (73%)
Tổng: 22.306.434.689
1.030.354.380 USD
(44 exchanges)
-13.08% 17%
79
390 Biểu tượng logo của Level01 Level01
06/2020 / Ethereum Blockchain
LVX *
0,0227750759 USD
≈ 526 đ
3.681.397 USD
161.641.461 (13%)
Tổng: 1.200.000.000
10.815 USD
(4 exchanges)
-13.06% -13%
1099
391 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0027130177 USD
≈ 63 đ
6.002.822 USD
2.212.599.690 (31%)
Tổng: 7.163.265.272
73.145 USD
(2 exchanges)
-13.04% 149%
964
392 Biểu tượng logo của Esportbits Esportbits
04/2019 / Ethereum Blockchain
HLT *
0,1791537864 USD
≈ 4.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 303.843.732
17.870 USD
(1 exchanges)
-13.03% -16%
3190
393 Biểu tượng logo của ARTH ARTH
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTH *
0,4988018616 USD
≈ 11.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.002
183.458 USD
(2 exchanges)
-12.93% -16%
2783
394 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
164,11 USD
≈ 3.792.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.192
142.242 USD
(2 exchanges)
-12.91% -35%
2818
395 Biểu tượng logo của PlayAndLike PlayAndLike
01/2021 / Tron Blockchain
PAL *
0,0000712223 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000.000.000.000
30.679 USD
(1 exchanges)
-12.84% -34%
3092
396 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0106492478 USD
≈ 246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
303.864 USD
(1 exchanges)
-12.82% -7%
2709
397 Biểu tượng logo của BITTO BITTO
04/2020 / Ethereum Blockchain
BITTO *
0,1878821208 USD
≈ 4.342 đ
570.572 USD
3.036.861 (17%)
Tổng: 17.709.627
140.201 USD
(3 exchanges)
-12.75% -11%
1651
398 Biểu tượng logo của Falconswap Falconswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSW *
0,3108535247 USD
≈ 7.184 đ
11.635.183 USD
37.429.794 (37%)
Tổng: 100.000.000
1.950.672 USD
(4 exchanges)
-12.75% -27%
763
399 Biểu tượng logo của World Token World Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
WORLD *
0,0770713147 USD
≈ 1.781 đ
0 USD
N/A
125.552 USD
(1 exchanges)
-12.70% -35%
2835
400 Biểu tượng logo của DeCash DeCash
07/2020 / Ethereum Blockchain
DESH *
0,0439472232 USD
≈ 1.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
25.056 USD
(3 exchanges)
-12.68% -55%
3125
401 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
2,18 USD
≈ 50.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.901.042
115.001 USD
(1 exchanges)
-12.68% 19%
2853
402 Biểu tượng logo của LibreFreelencer LibreFreelencer
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIBREF *
0,0000431540 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-12.63% 24%
3783
403 Biểu tượng logo của DigiCol DigiCol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGCL *
0,1601656662 USD
≈ 3.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 165.000.000
1.356.258 USD
(3 exchanges)
-12.61% -40%
2518
404 Biểu tượng logo của XTRM COIN XTRM COIN
06/2020
XTRM
0,0015016014 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
349 USD
(3 exchanges)
-12.59% -11%
3573
405 Biểu tượng logo của BlitzPredict BlitzPredict
03/2018 / Ethereum Blockchain
XBP *
0,0007364546 USD
≈ 17 đ
280.734 USD
381.197.269 (40%)
Tổng: 950.873.123
0 USD
(2 exchanges)
-12.59% -16%
1811
406 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,7330269394 USD
≈ 16.940 đ
132.556.103 USD
180.833.876 (21%)
Tổng: 870.634.880
3.426.528 USD
(2 exchanges)
-12.59% 4%
259
407 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
1,33 USD
≈ 30.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.500.000
390.129 USD
(1 exchanges)
-12.54% -25%
2680
408 Biểu tượng logo của Lunes Lunes
03/2019
LUNES
0,0089645859 USD
≈ 207 đ
1.351.219 USD
150.728.538
7.112 USD
(5 exchanges)
-12.53% -9%
1416
409 Biểu tượng logo của CloudCoin CloudCoin
11/2020
CCE
0,0067239358 USD
≈ 155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.428.160.000
2.115 USD
(1 exchanges)
-12.53% 4%
3420
410 Biểu tượng logo của Axioms Axioms
09/2020 / Ethereum Blockchain
AXI *
0,0404876671 USD
≈ 936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
139.389 USD
(1 exchanges)
-12.52% 19%
2819
411 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0070736305 USD
≈ 163 đ
12.517.465 USD
1.769.595.500 (88%)
Tổng: 2.000.000.000
170.514 USD
(3 exchanges)
-12.47% -20%
723
412 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0034504540 USD
≈ 80 đ
14.556.436 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
20.847.600 USD
(14 exchanges)
-12.42% -39%
699
413 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,0703594183 USD
≈ 1.626 đ
10.006.216 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
56.910 USD
(4 exchanges)
-12.41% 33%
812
414 Biểu tượng logo của Squorum Squorum
10/2018
SQR
0,0035367979 USD
≈ 82 đ
48.148 USD
13.613.403 (98%)
Tổng: 13.961.783
6 USD
(1 exchanges)
-12.33% 13%
2128
415 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain
PIZZA *
14,16 USD
≈ 327.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
70.088 USD
(0 exchanges)
-12.33% -5%
2953
416 Biểu tượng logo của ITEN ITEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
ITEN *
0,0004803151 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
853 USD
(3 exchanges)
-12.21% 47%
3505
417 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,1250411412 USD
≈ 2.890 đ
6.474.927 USD
51.782.371 (17%)
Tổng: 300.000.000
381.941 USD
(5 exchanges)
-12.13% -33%
935
418 Biểu tượng logo của DAOventures DAOventures
02/2021 / Ethereum Blockchain
DVG *
3,04 USD
≈ 70.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
4.030.612 USD
(2 exchanges)
-12.09% -26%
2440
419 Biểu tượng logo của Safari Safari
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFR *
0,0004470620 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20 USD
(1 exchanges)
-12.05% 0%
3714
420 Biểu tượng logo của Xstable.Protocol Xstable.Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
XST *
0,9027462311 USD
≈ 20.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.570.480
11.408 USD
(2 exchanges)
-12.00% -60%
3247
421 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021 / Ethereum Blockchain
XFUND *
709,18 USD
≈ 16.389.244 đ
0 USD
N/A
304.732 USD
(2 exchanges)
-12.00% -46%
2711
422 Biểu tượng logo của Mirai Mirai
09/2018
MRI
0,0026615685 USD
≈ 62 đ
9.135 USD
3.432.003 (21%)
Tổng: 16.000.000
52 USD
(2 exchanges)
-11.99% -10%
2290
423 Biểu tượng logo của TEAL TEAL
11/2020 / Ethereum Blockchain
TEAT *
0,3012863736 USD
≈ 6.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.421.019
47.315 USD
(2 exchanges)
-11.96% -70%
3020
424 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0075318855 USD
≈ 174 đ
207.726 USD
27.579.596 (31%)
Tổng: 88.188.888
306 USD
(2 exchanges)
-11.95% -31%
1881
425 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0036168102 USD
≈ 84 đ
1.591.603 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
55.465 USD
(3 exchanges)
-11.89% -24%
1368
426 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000166766 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.761.098.438
4.210 USD
(7 exchanges)
-11.86% -38%
3359
427 Biểu tượng logo của Coinwaycoin Coinwaycoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAN *
0,6222367132 USD
≈ 14.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
7.561 USD
(1 exchanges)
-11.86% -39%
3319
428 Biểu tượng logo của Wiki Token Wiki Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
WIKI *
2,22 USD
≈ 51.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
130 USD
(1 exchanges)
-11.83% 24%
3633
429 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
731,50 USD
≈ 16.904.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
4.692 USD
(1 exchanges)
-11.76% -51%
3352
430 Biểu tượng logo của Our Pay Our Pay
02/2021 / Ethereum Blockchain
OUR *
0,6227226252 USD
≈ 14.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
290 USD
(1 exchanges)
-11.75% 0%
3585
431 Biểu tượng logo của iETH iETH
08/2020 / Ethereum Blockchain
IETH *
1.482 USD
≈ 34.256.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.990
0 USD
(1 exchanges)
-11.73% 23%
3962
432 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,3369395444 USD
≈ 7.787 đ
2.696.246.572 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
34.053.440 USD
(4 exchanges)
-11.71% 514%
201
433 Biểu tượng logo của Launchpool Launchpool
02/2021 / Ethereum Blockchain
LPOOL *
43,81 USD
≈ 1.012.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
234.444 USD
(4 exchanges)
-11.61% 0%
2743
434 Biểu tượng logo của Plus-Coin Plus-Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
NPLC *
0,0001919987 USD
≈ 4 đ
90.229 USD
469.946.471 (52%)
Tổng: 900.000.000
50 USD
(1 exchanges)
-11.53% 23%
2023
435 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
266,62 USD
≈ 6.161.699 đ
130.865.088 USD
490.821 (71%)
Tổng: 690.420
3.076.387 USD
(9 exchanges)
-11.52% -22%
260
436 Biểu tượng logo của SportX SportX
02/2021 / Ethereum Blockchain
SX *
0,5231409299 USD
≈ 12.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
217.383 USD
(1 exchanges)
-11.50% 2%
2757
437 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0158904374 USD
≈ 367 đ
23.346.422 USD
1.469.212.017
627.121 USD
(9 exchanges)
-11.49% -7%
593
438 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / Ethereum Blockchain
BIZZ *
0,7954527639 USD
≈ 18.383 đ
6.316.615 USD
7.940.905 (2%)
Tổng: 320.000.000
325.995 USD
(5 exchanges)
-11.47% -14%
946
439 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST
09/2020 / Ethereum Blockchain
ISDT *
0,0012891617 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.580.298 USD
(1 exchanges)
-11.44% 44%
2389
440 Biểu tượng logo của Fridn Fridn
10/2020 / Ethereum Blockchain
EFAR *
0,2156951298 USD
≈ 4.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
15.373 USD
(1 exchanges)
-11.40% 3%
3211
441 Biểu tượng logo của Yeld Finance Yeld Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YELD *
45,09 USD
≈ 1.041.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
63.221 USD
(1 exchanges)
-11.37% -20%
2968
442 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0232418150 USD
≈ 537 đ
2.138.855 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
119.217 USD
(1 exchanges)
-11.35% -14%
1283
443 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
11,65 USD
≈ 269.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
74.314 USD
(4 exchanges)
-11.34% -39%
2937
444 Biểu tượng logo của Greenheart Punt Greenheart Punt
12/2020 / Ethereum Blockchain
PUNT *
0,1177510780 USD
≈ 2.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
80.315 USD
(1 exchanges)
-11.26% -12%
2923
445 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000176129 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
17.215 USD
(2 exchanges)
-11.26% 89%
3187
446 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0002339666 USD
≈ 5 đ
637.220 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
65.264 USD
(3 exchanges)
-11.25% -43%
1634
447 Biểu tượng logo của Nyan Finance Nyan Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN *
2,22 USD
≈ 51.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
82.016 USD
(3 exchanges)
-11.25% -11%
2922
448 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0002594905 USD
≈ 6 đ
555.421 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
28.475 USD
(2 exchanges)
-11.24% -22%
1657
449 Biểu tượng logo của Elysian Elysian
07/2018 / Ethereum Blockchain
ELY *
0,0011656922 USD
≈ 27 đ
114.198 USD
97.966.210 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
72.830 USD
(4 exchanges)
-11.19% -12%
1987
450 Biểu tượng logo của ASKO ASKO
07/2020 / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0469939282 USD
≈ 1.086 đ
5.330.236 USD
113.423.927 (82%)
Tổng: 138.509.844
781.576 USD
(6 exchanges)
-11.17% -9%
995
451 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0069509115 USD
≈ 161 đ
24.387.854 USD
3.508.583.663 (84%)
Tổng: 4.200.000.000
365.882 USD
(6 exchanges)
-11.17% -16%
574
452 Biểu tượng logo của BambooDeFi BambooDeFi
02/2021 / Ethereum Blockchain
BAMBOO *
0,8446945674 USD
≈ 19.521 đ
0 USD
N/A
794.102 USD
(0 exchanges)
-11.17% -32%
2584
453 Biểu tượng logo của ENTONE ENTONE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ENTONE *
0,0142126144 USD
≈ 328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.047 USD
(1 exchanges)
-11.16% -49%
3480
454 Biểu tượng logo của OFIN Token OFIN Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
ON *
0,0042845062 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777.777
0 USD
(1 exchanges)
-11.15% -18%
4002
455 Biểu tượng logo của DECENT DECENT
12/2016
DCT
0,0189976575 USD
≈ 439 đ
974.696 USD
51.306.089 (70%)
Tổng: 73.197.775
1.066 USD
(2 exchanges)
-11.13% -29%
1516
456 Biểu tượng logo của r3fi.finance r3fi.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
R3FI *
0,1785846975 USD
≈ 4.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
119.792 USD
(1 exchanges)
-11.10% 709%
2844
457 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / Binance Chain
CBIX *
0,0579657407 USD
≈ 1.340 đ
4.164.987 USD
71.852.557
271.850 USD
(1 exchanges)
-11.09% 71%
1059
458 Biểu tượng logo của PegsUSD PegsUSD
01/2021 / Ethereum Blockchain
PUSD *
0,2613349213 USD
≈ 6.039 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-11.08% 29%
4001
459 Biểu tượng logo của HedgeTrade HedgeTrade
01/2019 / Ethereum Blockchain
HEDG *
1,14 USD
≈ 26.393 đ
398.276.482 USD
348.731.468 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
65.339 USD
(14 exchanges)
-11.07% -23%
104
460 Biểu tượng logo của Tixl Tixl
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,3177624090 USD
≈ 7.343 đ
17.183.160 USD
54.075.497 (6%)
Tổng: 899.994.670
1.502.115 USD
(3 exchanges)
-11.06% -33%
659
461 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,4205521755 USD
≈ 9.719 đ
0 USD
N/A
301.284.170 USD
(0 exchanges)
-11.05% 156%
2345
462 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
0,6543002972 USD
≈ 15.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
171.457 USD
(2 exchanges)
-11.03% -14%
2794
463 Biểu tượng logo của Globalvillage Ecosystem Globalvillage Ecosystem
07/2018 / Ethereum Blockchain
GVE *
0,0000787913 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
150.943 USD
(1 exchanges)
-10.97% -19%
2814
464 Biểu tượng logo của Quantbook Quantbook
08/2020 / Ethereum Blockchain
QTBK *
0,0051533841 USD
≈ 119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
261.695 USD
(1 exchanges)
-10.97% 8%
2730
465 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
62,19 USD
≈ 1.437.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
26.184 USD
(1 exchanges)
-10.92% 38%
3121
466 Biểu tượng logo của ThreeFold ThreeFold
08/2020
TFT
0,0185434929 USD
≈ 429 đ
1.505.388 USD
81.181.457 (2%)
Tổng: 4.000.000.000
26.113 USD
(2 exchanges)
-10.92% -32%
1383
467 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,9488106479 USD
≈ 21.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
296 USD
(5 exchanges)
-10.87% -9%
3583
468 Biểu tượng logo của Fission Cash Fission Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
FCX *
2,39 USD
≈ 55.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000
208 USD
(1 exchanges)
-10.86% -8%
3580
469 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0014432223 USD
≈ 33 đ
764.545 USD
529.748.913 (65%)
Tổng: 812.184.341
13.122 USD
(3 exchanges)
-10.82% -39%
1585
470 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,1043592186 USD
≈ 2.412 đ
838.546 USD
8.035.193
92.980 USD
(1 exchanges)
-10.80% 2%
1557
471 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,1710106122 USD
≈ 3.952 đ
13.632.600 USD
79.717.859 (80%)
Tổng: 100.000.000
1.069.901 USD
(9 exchanges)
-10.73% -28%
718
472 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
12/2020 / Tron Blockchain
DJV *
2.532 USD
≈ 58.523.633 đ
4.449.417 USD
1.757 (6%)
Tổng: 30.000
218.187 USD
(1 exchanges)
-10.73% -45%
1042
473 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0022900181 USD
≈ 53 đ
26.252.598 USD
11.463.925.838 (11%)
Tổng: 100.000.000.000
462.776 USD
(2 exchanges)
-10.73% -23%
552
474 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
109,18 USD
≈ 2.523.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
221.958 USD
(1 exchanges)
-10.71% -38%
2752
475 Biểu tượng logo của Holyheld Holyheld
10/2020 / Ethereum Blockchain
HH *
0,7191072959 USD
≈ 16.619 đ
4.007.222 USD
5.572.495 (6%)
Tổng: 100.000.000
3.201 USD
(1 exchanges)
-10.70% -33%
1073
476 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0142956997 USD
≈ 330 đ
50.246.944 USD
3.514.829.321 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
448.727 USD
(5 exchanges)
-10.58% 117%
408
477 Biểu tượng logo của RI Token RI Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
RI *
0,1345368032 USD
≈ 3.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.702
139 USD
(1 exchanges)
-10.58% -14%
3598
478 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,3241773417 USD
≈ 7.492 đ
4.499.247 USD
13.878.968 (97%)
Tổng: 14.351.272
365.261 USD
(1 exchanges)
-10.58% -1%
1041
479 Biểu tượng logo của Filda Filda
02/2021
FILDA
1,41 USD
≈ 32.652 đ
0 USD
N/A
2.959.470 USD
(2 exchanges)
-10.57% -2%
2459
480 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
113,41 USD
≈ 2.620.805 đ
0 USD
N/A
3.557.299 USD
(1 exchanges)
-10.56% -40%
2448
481 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
1.132 USD
≈ 26.152.941 đ
81.480.386 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
4.354.410 USD
(1 exchanges)
-10.52% -32%
312
482 Biểu tượng logo của BitCherry BitCherry
07/2020 / Ethereum Blockchain
BCHC *
0,0148939233 USD
≈ 344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.110 USD
(4 exchanges)
-10.50% -22%
3162
483 Biểu tượng logo của Free Tool Box Coin Free Tool Box Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FTB *
0,0020757939 USD
≈ 48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
4.723 USD
(1 exchanges)
-10.49% -63%
3350
484 Biểu tượng logo của Daikicoin Daikicoin
09/2019
DIC
0,0342809922 USD
≈ 792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
52.828 USD
(1 exchanges)
-10.48% -1%
2987
485 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
1,78 USD
≈ 41.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
12.637 USD
(0 exchanges)
-10.47% -18%
3232
486 Biểu tượng logo của Lock3r Network Lock3r Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
LK3R *
2,82 USD
≈ 65.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
59 USD
(1 exchanges)
-10.45% -3%
3634
487 Biểu tượng logo của Linker Coin Linker Coin
04/2018 / Ethereum Blockchain
LNC *
0,0404317091 USD
≈ 934 đ
4.559.732 USD
112.776.150 (23%)
Tổng: 500.000.000
8.335 USD
(0 exchanges)
-10.45% 0%
1036
488 Biểu tượng logo của MDtoken MDtoken
01/2020
MDTK
0,0022574397 USD
≈ 52 đ
9.272 USD
4.107.112 (0%)
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-10.43% 117%
2287
489 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
2,53 USD
≈ 58.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
225.411 USD
(2 exchanges)
-10.43% 33%
2751
490 Biểu tượng logo của wormhole.finance wormhole.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
WHOLE *
1,12 USD
≈ 25.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.877
7 USD
(1 exchanges)
-10.43% -3%
3704
491 Biểu tượng logo của EvenCoin EvenCoin
09/2018 / Ethereum Blockchain
EVN *
0,0027901453 USD
≈ 64 đ
87.185 USD
31.247.621 (31%)
Tổng: 100.000.000
90.315 USD
(4 exchanges)
-10.41% -42%
2029
492 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,0008262910 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.894
229.904 USD
(1 exchanges)
-10.38% -74%
2741
493 Biểu tượng logo của QLC Chain QLC Chain
12/2017 / Neo Blockchain
QLC *
0,0646419287 USD
≈ 1.494 đ
15.514.063 USD
240.000.000 (40%)
Tổng: 600.000.000
2.129.129 USD
(4 exchanges)
-10.36% 8%
684
494 Biểu tượng logo của Viking Swap Viking Swap
02/2021 / Binance Smart Chain
VIKING *
50,29 USD
≈ 1.162.234 đ
0 USD
N/A
10.964.056 USD
(1 exchanges)
-10.35% 0%
2382
495 Biểu tượng logo của imbrex imbrex
09/2017 / Ethereum Blockchain
REX *
0,0163056491 USD
≈ 377 đ
141.219 USD
8.660.756 (36%)
Tổng: 24.015.497
240 USD
(1 exchanges)
-10.34% -26%
1952
496 Biểu tượng logo của PiSwap Token PiSwap Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
PIS *
0,2233540660 USD
≈ 5.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.353 USD
(1 exchanges)
-10.32% -45%
3406
497 Biểu tượng logo của BlackCoin BlackCoin
02/2014
BLK
0,0702538940 USD
≈ 1.624 đ
4.250.762 USD
60.505.713
58.916 USD
(4 exchanges)
-10.30% 37%
1009
498 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000242530 USD
≈ 1 đ
311.989 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
52.992 USD
(2 exchanges)
-10.29% -29%
1788
499 Biểu tượng logo của EthicHub EthicHub
02/2021 / Ethereum Blockchain
ETHIX *
0,7796300113 USD
≈ 18.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
719.719 USD
(0 exchanges)
-10.29% -15%
2604
500 Biểu tượng logo của Kulupu Kulupu
08/2020
KLP
0,2237625273 USD
≈ 5.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.378.000
182.428 USD
(3 exchanges)
-10.27% -20%
2785
501 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
2,24 USD
≈ 51.824 đ
11.214.805 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 605.445.373
406.136 USD
(7 exchanges)
-10.22% -10%
775
502 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0052594740 USD
≈ 122 đ
1.368.181 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
16.965 USD
(2 exchanges)
-10.22% -54%
1412
503 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
83,48 USD
≈ 1.929.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
33.540 USD
(1 exchanges)
-10.22% -69%
3068
504 Biểu tượng logo của ICE ROCK MINING ICE ROCK MINING
08/2018 / Ethereum Blockchain
ROCK2 *
0,0240949614 USD
≈ 557 đ
378.876 USD
15.724.272
18.860 USD
(2 exchanges)
-10.21% -11%
1739
505 Biểu tượng logo của Yearn Land Yearn Land
09/2020 / Ethereum Blockchain
YLAND *
17,63 USD
≈ 407.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.758
729 USD
(1 exchanges)
-10.21% -4%
3512
506 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
15,57 USD
≈ 359.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
49.919 USD
(3 exchanges)
-10.20% -23%
3008
507 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
670,03 USD
≈ 15.484.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
256.323 USD
(0 exchanges)
-10.17% 9%
2728
508 Biểu tượng logo của GrafSound GrafSound
09/2020 / Ethereum Blockchain
GSMT *
0,3439706936 USD
≈ 7.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
15.291 USD
(1 exchanges)
-10.16% -24%
3213
509 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
12,51 USD
≈ 289.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
208 USD
(1 exchanges)
-10.12% 46%
3607
510 Biểu tượng logo của SafeInsure SafeInsure
10/2018
SINS
0,0117499948 USD
≈ 272 đ
239.030 USD
20.342.961 (97%)
Tổng: 21.000.000
9.048 USD
(7 exchanges)
-10.11% -22%
1855
511 Biểu tượng logo của Honest Honest
06/2019 / Binance Chain
HNST *
0,0236651212 USD
≈ 547 đ
2.225.979 USD
94.061.602 (24%)
Tổng: 400.000.000
154.489 USD
(3 exchanges)
-10.10% -17%
1255
512 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,2941996396 USD
≈ 6.799 đ
3.506.757 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
258.454 USD
(3 exchanges)
-10.07% -16%
1112
513 Biểu tượng logo của Farm House Finance Farm House Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FHSE *
7,73 USD
≈ 178.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
-10.02% -10%
4000
514 Biểu tượng logo của SherLOCK Security SherLOCK Security
09/2020 / Ethereum Blockchain
LOCK *
0,3409667593 USD
≈ 7.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.969.463
0 USD
(1 exchanges)
-10.02% -11%
4002
515 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain
AUTO *
6.114 USD
≈ 141.296.283 đ
89.268.130 USD
14.600 (18%)
Tổng: 80.000
8.403.155 USD
(1 exchanges)
-10.02% -23%
291
516 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
2,89 USD
≈ 66.769 đ
55.809.396 USD
19.316.670 (3%)
Tổng: 594.717.455
28.558.029 USD
(1 exchanges)
-9.99% -35%
389
517 Biểu tượng logo của Mainframe Mainframe
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0169582850 USD
≈ 392 đ
169.582.850 USD
10.000.000.000
26.266.349 USD
(12 exchanges)
-9.98% 6%
151
518 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,0666818114 USD
≈ 1.541 đ
25.346.054 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
209.384 USD
(2 exchanges)
-9.98% 73%
563
519 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0002189683 USD
≈ 5 đ
71.892 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
202 USD
(1 exchanges)
-9.96% 99%
2068
520 Biểu tượng logo của Leverj Leverj
01/2018 / Ethereum Blockchain
LEV *
0,1230067729 USD
≈ 2.843 đ
14.525.933 USD
118.090.511
0 USD
(2 exchanges)
-9.94% -1%
493
521 Biểu tượng logo của 2key.network 2key.network
05/2020 / Ethereum Blockchain
2KEY *
0,0553495318 USD
≈ 1.279 đ
2.398.439 USD
43.332.599 (7%)
Tổng: 600.000.000
304.242 USD
(7 exchanges)
-9.94% -41%
1225
522 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0006263409 USD
≈ 14 đ
4.144.684 USD
6.617.297.215 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
607.629 USD
(10 exchanges)
-9.92% -20%
1064
523 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
6,64 USD
≈ 153.550 đ
7.352.741 USD
1.106.625 (4%)
Tổng: 25.000.000
2.728.290 USD
(1 exchanges)
-9.89% -22%
888
524 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
28,89 USD
≈ 667.687 đ
0 USD
N/A
4.943 USD
(1 exchanges)
-9.89% -21%
3346
525 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,2551217317 USD
≈ 5.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
1.305 USD
(2 exchanges)
-9.84% -34%
3447
526 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
56,36 USD
≈ 1.302.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
2.724 USD
(0 exchanges)
-9.83% 4%
3362
527 Biểu tượng logo của General Attention Currency General Attention Currency
08/2019 / Ethereum Blockchain
XAC *
1,22 USD
≈ 28.184 đ
12.195.797 USD
10.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-9.81% 1%
538
528 Biểu tượng logo của ZCore ZCore
08/2018 / Ethereum Blockchain
ZCR *
0,0946076801 USD
≈ 2.186 đ
845.961 USD
8.941.776 (50%)
Tổng: 18.000.000
6.024 USD
(4 exchanges)
-9.81% -14%
1553
529 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
75,11 USD
≈ 1.735.689 đ
0 USD
N/A
158.136 USD
(1 exchanges)
-9.81% 8%
2804
530 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0022742836 USD
≈ 53 đ
41.994 USD
18.464.751 (96%)
Tổng: 19.139.831
0 USD
(2 exchanges)
-9.80% 45%
2138
531 Biểu tượng logo của BitcoiNote BitcoiNote
08/2018
BTCN
0,0045482177 USD
≈ 105 đ
56.386 USD
12.397.467 (59%)
Tổng: 21.000.000
62 USD
(1 exchanges)
-9.79% -13%
2102
532 Biểu tượng logo của Essek Tov Essek Tov
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETO *
0,0045482177 USD
≈ 105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-9.79% -65%
3945
533 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0003484284 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.402 USD
(2 exchanges)
-9.77% -3%
3412
534 Biểu tượng logo của ZINC ZINC
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZINC *
0,0423192872 USD
≈ 978 đ
236.293 USD
5.583.588 (24%)
Tổng: 22.879.999
258 USD
(1 exchanges)
-9.76% 7%
1856
535 Biểu tượng logo của Polkacover Polkacover
01/2021 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,9607506942 USD
≈ 22.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 137.865.569
4.053.541 USD
(1 exchanges)
-9.76% -52%
2438
536 Biểu tượng logo của Leading Coin 4 Entrepreneurs Leading Coin 4 Entrepreneurs
08/2015 / Ethereum Blockchain
LC4 *
0,0823796073 USD
≈ 1.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
6.879 USD
(2 exchanges)
-9.74% -1%
3305
537 Biểu tượng logo của Cashhand Cashhand
04/2020
CHND
0,0011638638 USD
≈ 27 đ
181.046 USD
155.556.333 (78%)
Tổng: 200.000.000
1.477 USD
(2 exchanges)
-9.72% -22%
1910
538 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,1015287762 USD
≈ 2.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
5.015 USD
(1 exchanges)
-9.71% 38%
3343
539 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0090258292 USD
≈ 209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
191.855 USD
(0 exchanges)
-9.70% 0%
2775
540 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
3,11 USD
≈ 71.889 đ
0 USD
N/A
1.725 USD
(3 exchanges)
-9.69% -18%
3437
541 Biểu tượng logo của DerivaDEX DerivaDEX
09/2020
DDX
9,05 USD
≈ 209.077 đ
0 USD
N/A
276.810 USD
(1 exchanges)
-9.69% 59%
2583
542 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000050193 USD
≈ 0 đ
17.098 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
22 USD
(3 exchanges)
-9.66% -27%
2233
543 Biểu tượng logo của Davion Davion
12/2019 / Ethereum Blockchain
DAVP *
0,0720262585 USD
≈ 1.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
8.422 USD
(2 exchanges)
-9.64% -8%
3282
544 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,1582511439 USD
≈ 3.657 đ
2.213.737 USD
13.988.756 (35%)
Tổng: 40.000.000
24.116 USD
(2 exchanges)
-9.64% -39%
1267
545 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
0,6358366072 USD
≈ 14.694 đ
5.338.570 USD
8.396.135 (42%)
Tổng: 20.000.000
333.637 USD
(2 exchanges)
-9.64% -36%
996
546 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019
WXT
0,0109427345 USD
≈ 253 đ
37.210.769 USD
3.400.500.000 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
2.404.441 USD
(5 exchanges)
-9.63% -21%
472
547 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
1,34 USD
≈ 31.010 đ
3.136.160 USD
2.337.176 (58%)
Tổng: 4.008.092
302.195 USD
(2 exchanges)
-9.62% -5%
1149
548 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,0038703757 USD
≈ 89 đ
680.218 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
114.816 USD
(2 exchanges)
-9.58% -12%
1619
549 Biểu tượng logo của LunchMoney LunchMoney
06/2020 / Ethereum Blockchain
LMY *
0,0049873979 USD
≈ 115 đ
400.083 USD
80.218.847 (42%)
Tổng: 189.000.000
331 USD
(6 exchanges)
-9.56% -13%
1730
550 Biểu tượng logo của CryptoKek CryptoKek
12/2020 / Ethereum Blockchain
KEK *
0,0242014519 USD
≈ 559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.848 USD
(1 exchanges)
-9.55% -17%
3067
551 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
0,0119992116 USD
≈ 277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
15.143 USD
(2 exchanges)
-9.51% -5%
3215
552 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0083573009 USD
≈ 193 đ
4.862.689 USD
581.849.230 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
284.881 USD
(3 exchanges)
-9.50% -22%
1019
553 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
JT *
0,1982185215 USD
≈ 4.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
75.025 USD
(4 exchanges)
-9.47% 53%
2933
554 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
10,16 USD
≈ 234.774 đ
7.159.766 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
66.991 USD
(1 exchanges)
-9.47% -23%
898
555 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBULL *
0,5428882297 USD
≈ 12.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
1.515.912 USD
(6 exchanges)
-9.46% -62%
2506
556 Biểu tượng logo của Rupaya Rupaya
08/2017
RUPX
0,0011947172 USD
≈ 28 đ
19.274 USD
16.132.310 (16%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-9.45% 56%
2097
557 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0440036854 USD
≈ 1.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.900.000.000
1.619.401 USD
(3 exchanges)
-9.43% 385%
2501
558 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0018025569 USD
≈ 42 đ
1.196.388 USD
663.717.042
89.342 USD
(8 exchanges)
-9.43% -28%
1455
559 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
830,79 USD
≈ 19.199.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
132.096 USD
(1 exchanges)
-9.42% 34%
2829
560 Biểu tượng logo của Coupon Chain Coupon Chain
08/2020 / Ethereum Blockchain
CCT *
2,91 USD
≈ 67.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
103.046 USD
(1 exchanges)
-9.41% -13%
2879
561 Biểu tượng logo của Basix Basix
02/2021 / Ethereum Blockchain
BASX *
0,2207900631 USD
≈ 5.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
9.496 USD
(2 exchanges)
-9.39% 0%
3270
562 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
1.410 USD
≈ 32.583.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
508.657 USD
(2 exchanges)
-9.38% -39%
2644
563 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
0,4459857735 USD
≈ 10.307 đ
27.162.514 USD
60.904.441 (73%)
Tổng: 83.540.184
19.085 USD
(4 exchanges)
-9.36% -20%
545
564 Biểu tượng logo của Wallet Plus X Wallet Plus X
02/2020 / Ethereum Blockchain
WPX *
0,0001507123 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
119 USD
(2 exchanges)
-9.36% -12%
3637
565 Biểu tượng logo của Dfinance Dfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
0,0742293137 USD
≈ 1.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
117.390 USD
(1 exchanges)
-9.36% -40%
2851
566 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
10,62 USD
≈ 245.414 đ
9.077.465 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
1.680.684 USD
(2 exchanges)
-9.34% -32%
831
567 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
2,77 USD
≈ 64.097 đ
55.783 USD
20.112 (40%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
-9.33% -19%
2103
568 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,2481959387 USD
≈ 5.736 đ
65.763.761 USD
264.967.110 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
345.938 USD
(3 exchanges)
-9.33% -17%
354
569 Biểu tượng logo của WHEN Token WHEN Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
WHEN *
0,0006721772 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 875.000.000
612 USD
(1 exchanges)
-9.32% -16%
3529
570 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021
MDX
7,62 USD
≈ 176.052 đ
0 USD
N/A
454.383.572 USD
(4 exchanges)
-9.30% 123%
2346
571 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
15,90 USD
≈ 367.375 đ
0 USD
N/A
132.204 USD
(1 exchanges)
-9.28% -23%
2828
572 Biểu tượng logo của Monster Slayer Finance Monster Slayer Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MSC *
1,34 USD
≈ 30.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57
794.259 USD
(1 exchanges)
-9.24% -67%
2583
573 Biểu tượng logo của CREA CREA
05/2017
CREA
0,0576474341 USD
≈ 1.332 đ
1.114.193 USD
19.327.713 (17%)
Tổng: 115.000.000
6.895 USD
(2 exchanges)
-9.20% -7%
1479
574 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
24,65 USD
≈ 569.703 đ
24.315.823 USD
986.372 (40%)
Tổng: 2.486.372
5.016.796 USD
(4 exchanges)
-9.19% -20%
581
575 Biểu tượng logo của Deflect Deflect
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEFLCT *
2,84 USD
≈ 65.649 đ
0 USD
N/A
60.030 USD
(2 exchanges)
-9.18% 40%
2979
576 Biểu tượng logo của Helper Search Token Helper Search Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
HSN *
0,0198402965 USD
≈ 459 đ
168.244.672 USD
8.479.947.437
0 USD
(2 exchanges)
-9.16% -17%
217
577 Biểu tượng logo của Bridge Mutual Bridge Mutual
01/2021 / Ethereum Blockchain
BMI *
3,70 USD
≈ 85.504 đ
27.615.627 USD
7.463.923 (5%)
Tổng: 160.000.000
2.489.565 USD
(0 exchanges)
-9.15% -2%
542
578 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,6001445262 USD
≈ 13.869 đ
62.402.341 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
7.124.798 USD
(2 exchanges)
-9.13% -12%
369
579 Biểu tượng logo của Joule Joule
11/2019
JUL
0,0907454516 USD
≈ 2.097 đ
91.698.279 USD
1.010.499.999
0 USD
(1 exchanges)
-9.10% -26%
245
580 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0026081078 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
48.623 USD
(6 exchanges)
-9.09% -10%
3012
581 Biểu tượng logo của Digital Asset Guarantee Token Digital Asset Guarantee Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
DAGT *
0,1217098187 USD
≈ 2.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.100.000
0 USD
(1 exchanges)
-9.09% -13%
3829
582 Biểu tượng logo của Psychic Psychic
01/2021 / Binance Smart Chain
PSY *
0,3659512658 USD
≈ 8.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.149.376
15.408 USD
(0 exchanges)
-9.09% -16%
3209
583 Biểu tượng logo của Golos Blockchain Golos Blockchain
10/2019
GLS
0,0019531645 USD
≈ 45 đ
487.513 USD
249.601.424
56 USD
(2 exchanges)
-9.08% -8%
1692
584 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
0,0021819366 USD
≈ 50 đ
0 USD
N/A
10.787.690 USD
(1 exchanges)
-9.08% -81%
2383
585 Biểu tượng logo của zzz.finance v2 zzz.finance v2
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZZZV2 *
6,38 USD
≈ 147.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999
7.446 USD
(2 exchanges)
-9.07% -53%
3301
586 Biểu tượng logo của NOIZ NOIZ
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIZ *
0,0334670503 USD
≈ 773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-9.05% -67%
3757
587 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,3892406796 USD
≈ 8.995 đ
355.019 USD
912.080 (100%)
Tổng: 912.868
196.770 USD
(3 exchanges)
-9.04% -16%
1733
588 Biểu tượng logo của Momentum Momentum
09/2020 / Ethereum Blockchain
XMM *
0,0021081090 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.916.383
0 USD
(1 exchanges)
-8.97% -13%
4002
589 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
202,29 USD
≈ 4.674.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
1.986.520 USD
(0 exchanges)
-8.91% 32%
2485
590 Biểu tượng logo của LinkArt LinkArt
02/2020 / Ethereum Blockchain
LAR *
0,0029224324 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
338.298 USD
(2 exchanges)
-8.90% -46%
2694
591 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BXA *
0,0022305232 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
73.977 USD
(5 exchanges)
-8.87% 6%
2940
592 Biểu tượng logo của Mushroom Mushroom
02/2021 / Ethereum Blockchain
MUSH *
92,22 USD
≈ 2.131.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.248.888
669.359 USD
(2 exchanges)
-8.86% 0%
2611
593 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018
LIKE
0,0098597111 USD
≈ 228 đ
9.358.735 USD
949.189.527 (47%)
Tổng: 2.000.000.000
17.312 USD
(3 exchanges)
-8.84% -20%
826
594 Biểu tượng logo của Strudel Finance Strudel Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
$TRDL *
5,36 USD
≈ 123.817 đ
0 USD
N/A
456.061 USD
(0 exchanges)
-8.84% -30%
2660
595 Biểu tượng logo của KOK KOK
01/2020 / Ethereum Blockchain
KOK *
0,7087380087 USD
≈ 16.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
5.128.344 USD
(2 exchanges)
-8.79% 34%
2423
596 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
46,37 USD
≈ 1.071.584 đ
77.758.895 USD
1.676.964
15.237.050 USD
(28 exchanges)
-8.78% -35%
318
597 Biểu tượng logo của Gomics Gomics
09/2019 / Ethereum Blockchain
GOM *
0,0034791263 USD
≈ 80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
159 USD
(2 exchanges)
-8.76% -3%
3624
598 Biểu tượng logo của SoMee.Social SoMee.Social
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONG *
0,0156412485 USD
≈ 361 đ
2.137.860 USD
136.680.895 (91%)
Tổng: 150.000.000
75.606 USD
(9 exchanges)
-8.74% 28%
1285
599 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain
BAKE *
1,52 USD
≈ 35.058 đ
200.682.998 USD
132.289.144 (24%)
Tổng: 553.017.631
51.341.097 USD
(6 exchanges)
-8.74% 138%
235
600 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
2,42 USD
≈ 55.989 đ
48.454.235 USD
20.000.000 (20%)
Tổng: 100.000.000
13.818.502 USD
(5 exchanges)
-8.73% -5%
417
601 Biểu tượng logo của Lynx Lynx
08/2018
LYNX
0,0003217635 USD
≈ 7 đ
24.766.236 USD
76.970.317.808 (84%)
Tổng: 92.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
-8.73% 425%
386
602 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0156457238 USD
≈ 362 đ
14.007.785 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
2.409.196 USD
(5 exchanges)
-8.72% -17%
712
603 Biểu tượng logo của BitGreen BitGreen
03/2018
BITG
0,4159107334 USD
≈ 9.612 đ
4.966.422 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
3.006 USD
(6 exchanges)
-8.72% -8%
1016
604 Biểu tượng logo của FLO FLO
11/2013
FLO
0,0428177365 USD
≈ 990 đ
6.523.325 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
102.003 USD
(2 exchanges)
-8.68% -3%
941
605 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
4,20 USD
≈ 96.996 đ
0 USD
N/A
1.619.952 USD
(1 exchanges)
-8.66% -51%
2499
606 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0014507179 USD
≈ 34 đ
774.823 USD
534.096.082 (47%)
Tổng: 1.129.842.156
81.839 USD
(4 exchanges)
-8.65% -17%
1582
607 Biểu tượng logo của Archer DAO Governance Token Archer DAO Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
ARCH *
1,76 USD
≈ 40.769 đ
13.821.168 USD
7.834.571 (8%)
Tổng: 100.000.000
1.871.479 USD
(3 exchanges)
-8.63% -18%
716
608 Biểu tượng logo của Darma Cash Darma Cash
05/2020
DMCH
0,2506480964 USD
≈ 5.792 đ
53.219.287 USD
212.326.714 (46%)
Tổng: 460.000.000
3.700 USD
(7 exchanges)
-8.63% -3%
401
609 Biểu tượng logo của Aladdin Aladdin
06/2019 / Ethereum Blockchain
ADN *
0,0003219954 USD
≈ 7 đ
14.105.719 USD
43.807.200.918
0 USD
(1 exchanges)
-8.62% -19%
504
610 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000173247 USD
≈ 0 đ
3.677.504 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
24.012 USD
(1 exchanges)
-8.62% -44%
1100
611 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
20,90 USD
≈ 482.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
172.811 USD
(3 exchanges)
-8.58% -29%
2789
612 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
338,08 USD
≈ 7.813.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
3.916.274 USD
(1 exchanges)
-8.56% -23%
2443
613 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021
SBDO
3.453 USD
≈ 79.809.835 đ
0 USD
N/A
3.032.558 USD
(1 exchanges)
-8.54% -14%
2457
614 Biểu tượng logo của Grain Grain
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRAIN *
0,1107192141 USD
≈ 2.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.438.463
5.003 USD
(1 exchanges)
-8.50% -31%
3344
615 Biểu tượng logo của Ink Protocol Ink Protocol
02/2018 / Ethereum Blockchain
XNK *
0,0018458054 USD
≈ 43 đ
788.368 USD
427.113.382 (85%)
Tổng: 500.000.000
7.651 USD
(5 exchanges)
-8.49% 30%
1575
616 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000151134 USD
≈ 0 đ
1.975.655 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
284 USD
(3 exchanges)
-8.47% -6%
1307
617 Biểu tượng logo của UNIUP UNIUP
10/2020
UNIUP
22,52 USD
≈ 520.403 đ
0 USD
N/A
12.179.886 USD
(1 exchanges)
-8.46% -9%
2379
618 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,1026635090 USD
≈ 2.373 đ
15.878.365 USD
154.664.160 (24%)
Tổng: 635.982.513
490.291 USD
(10 exchanges)
-8.38% -27%
676
619 Biểu tượng logo của DAOstack DAOstack
05/2018 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,1675954395 USD
≈ 3.873 đ
8.075.241 USD
48.182.939 (80%)
Tổng: 60.000.000
79.188 USD
(7 exchanges)
-8.34% 7%
866
620 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
1,03 USD
≈ 23.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.061.046 USD
(1 exchanges)
-8.33% -22%
2455
621 Biểu tượng logo của ARCS ARCS
02/2020 / Ethereum Blockchain
ARX *
0,4366157172 USD
≈ 10.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
116.617 USD
(2 exchanges)
-8.32% 49%
2852
622 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
3,23 USD
≈ 74.723 đ
55.757.649 USD
17.244.540 (61%)
Tổng: 28.220.000
6.173.671 USD
(12 exchanges)
-8.32% -29%
387
623 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0105917954 USD
≈ 245 đ
5.140.644 USD
485.342.063 (30%)
Tổng: 1.600.000.000
34.822 USD
(4 exchanges)
-8.32% -11%
1008
624 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
14,42 USD
≈ 333.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
173.445 USD
(1 exchanges)
-8.32% 0%
2788
625 Biểu tượng logo của LYFE LYFE
06/2020 / Binance Chain
LYFE *
0,0437364877 USD
≈ 1.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 231.250.000
60.686 USD
(1 exchanges)
-8.28% -20%
2974
626 Biểu tượng logo của Origin Sport Origin Sport
06/2018 / Ethereum Blockchain
ORS *
0,0028185264 USD
≈ 65 đ
845.558 USD
299.999.850 (100%)
Tổng: 300.000.000
2.273.624 USD
(2 exchanges)
-8.27% -44%
1552
627 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / Binance Chain
PVT *
0,0003245554 USD
≈ 8 đ
1.666.657 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
519.693 USD
(5 exchanges)
-8.24% -22%
1357
628 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0052276879 USD
≈ 121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
1.377 USD
(3 exchanges)
-8.21% 1%
3460
629 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
530,97 USD
≈ 12.270.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.747.251 USD
(4 exchanges)
-8.20% -65%
2466
630 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000835461 USD
≈ 2 đ
783.663 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
77.192 USD
(7 exchanges)
-8.18% -95%
1579
631 Biểu tượng logo của Pyrk Pyrk
05/2020
PYRK
0,0157014870 USD
≈ 363 đ
247.801 USD
15.781.994 (16%)
Tổng: 100.000.000
2.877 USD
(4 exchanges)
-8.13% 46%
1844
632 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0005559360 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
223 USD
(2 exchanges)
-8.13% 7%
3599
633 Biểu tượng logo của CRYPTOBUCKS CRYPTOBUCKS
01/2020 / Ethereum Blockchain
CBUCKS *
0,0317328126 USD
≈ 733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(5 exchanges)
-8.12% -7%
3888
634 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
3,18 USD
≈ 73.492 đ
3.966.182 USD
1.247.195 (59%)
Tổng: 2.100.000
1.330 USD
(4 exchanges)
-8.12% 0%
1076
635 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UBX *
0,0000237498 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
122.978 USD
(2 exchanges)
-8.10% -43%
2841
636 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0434523072 USD
≈ 1.004 đ
800.345 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
504 USD
(1 exchanges)
-8.08% -20%
1568
637 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
14,32 USD
≈ 331.007 đ
0 USD
N/A
144 USD
(2 exchanges)
-8.08% -0%
3601
638 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
14,62 USD
≈ 337.795 đ
6.235.367 USD
426.588 (21%)
Tổng: 2.000.000
578.460 USD
(1 exchanges)
-8.07% -31%
951
639 Biểu tượng logo của Portion Portion
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRT *
0,0674569610 USD
≈ 1.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
309.967 USD
(1 exchanges)
-8.07% -51%
2725
640 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
62,47 USD
≈ 1.443.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.277.880 USD
(1 exchanges)
-8.05% -51%
2473
641 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
7,45 USD
≈ 172.267 đ
51.382.170 USD
6.893.018 (7%)
Tổng: 99.993.147
8.423.082 USD
(3 exchanges)
-8.03% -11%
404
642 Biểu tượng logo của Flits Flits
09/2019
FLS
1,31 USD
≈ 30.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.506.413
12.196 USD
(3 exchanges)
-8.02% -9%
3240
643 Biểu tượng logo của YFISCURITY YFISCURITY
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFIS *
0,7045253000 USD
≈ 16.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
840 USD
(2 exchanges)
-8.02% 1%
3509
644 Biểu tượng logo của YFValue YFValue
? / Ethereum Blockchain
YFV *
1,62 USD
≈ 37.435 đ
7.506.235 USD
4.633.852 (79%)
Tổng: 5.854.898
1.530 USD
(26 exchanges)
-8.00% -29%
600
645 Biểu tượng logo của Asian-African Capital Chain Asian-African Capital Chain
01/2020 / EOS Blockchain
ACC *
0,0637547273 USD
≈ 1.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.904 USD
(1 exchanges)
-7.99% -30%
3306
646 Biểu tượng logo của Universe Universe
04/2017
UNI
0,0006216375 USD
≈ 14 đ
54.710 USD
88.009.910 (89%)
Tổng: 99.209.910
0 USD
(2 exchanges)
-7.99% -40%
2108
647 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,0128980336 USD
≈ 298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
6.971 USD
(1 exchanges)
-7.99% 52%
3288
648 Biểu tượng logo của Mars Mars
01/2021 / Ethereum Blockchain
Mars *
0,1044764647 USD
≈ 2.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
545.219 USD
(2 exchanges)
-7.98% -42%
2636
649 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
6,92 USD
≈ 160.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
30 USD
(2 exchanges)
-7.96% -18%
3698
650 Biểu tượng logo của BlockCDN BlockCDN
12/2017 / Ethereum Blockchain
BCDN *
0,0016011755 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.158 USD
(1 exchanges)
-7.95% -7%
3475
651 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,1739194053 USD
≈ 4.019 đ
46.954.515 USD
269.978.587 (54%)
Tổng: 500.000.000
36.185.412 USD
(15 exchanges)
-7.93% -28%
426
652 Biểu tượng logo của PointPay PointPay
05/2020 / Ethereum Blockchain
PXP *
0,0248831680 USD
≈ 575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.92% -19%
3779
653 Biểu tượng logo của TokenBacon TokenBacon
08/2020 / Ethereum Blockchain
BAK *
0,8927888493 USD
≈ 20.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
20 USD
(1 exchanges)
-7.92% -14%
3714
654 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0013755363 USD
≈ 32 đ
1.151.900 USD
837.418.993 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
35.348 USD
(3 exchanges)
-7.88% -35%
1468
655 Biểu tượng logo của MiniSwap MiniSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
MINI *
0,0444395489 USD
≈ 1.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.708 USD
(5 exchanges)
-7.87% -27%
3085
656 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000488955 USD
≈ 1 đ
1.051.245 USD
21.499.840.241 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
1.915 USD
(3 exchanges)
-7.82% -28%
1492
657 Biểu tượng logo của BIKI BIKI
03/2020 / Ethereum Blockchain
BIKI *
0,0460965718 USD
≈ 1.065 đ
14.515.744 USD
314.898.567 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
1.272.513 USD
(4 exchanges)
-7.81% 15%
702
658 Biểu tượng logo của UTU Protocol UTU Protocol
11/2020
UTU
0,1228649189 USD
≈ 2.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
160.099 USD
(2 exchanges)
-7.81% -39%
2797
659 Biểu tượng logo của 2Based Finance 2Based Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
2BASED *
1,19 USD
≈ 27.487 đ
0 USD
N/A
934 USD
(1 exchanges)
-7.81% 4%
3349
660 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
3.939 USD
≈ 91.039.972 đ
2.466.076 USD
626 (6%)
Tổng: 10.000
533.185 USD
(3 exchanges)
-7.80% 3%
1219
661 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0471746734 USD
≈ 1.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.334.479 USD
(2 exchanges)
-7.80% -7%
2471
662 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow, Today Money of Tomorrow, Today
12/2020
MTTCOIN
80,39 USD
≈ 1.857.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
9.955 USD
(1 exchanges)
-7.79% -11%
3263
663 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,0034620025 USD
≈ 80 đ
10.406.279 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
2.210.412 USD
(4 exchanges)
-7.78% -31%
798
664 Biểu tượng logo của Super Running Coin Super Running Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
SRC *
0,0005524448 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.77% 55%
3985
665 Biểu tượng logo của Narwhalswap Narwhalswap
12/2020 / Binance Smart Chain
NAR *
0,5311007831 USD
≈ 12.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
49.097 USD
(1 exchanges)
-7.76% 0%
3009
666 Biểu tượng logo của PEPS Coin PEPS Coin
05/2020
PEPS
0,0028046349 USD
≈ 65 đ
122.761 USD
43.770.846 (59%)
Tổng: 74.000.000
328 USD
(2 exchanges)
-7.75% -23%
1973
667 Biểu tượng logo của 808TA 808TA
01/2020 / Ethereum Blockchain
808TA *
0,0000002264 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.080.808.080.808
0 USD
(2 exchanges)
-7.70% 346%
3781
668 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0003133809 USD
≈ 7 đ
323.581 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
121 USD
(3 exchanges)
-7.70% -30%
1773
669 Biểu tượng logo của Insight Protocol Insight Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
INX *
0,0119313836 USD
≈ 276 đ
2.186.852 USD
183.285.663
48.685 USD
(4 exchanges)
-7.67% 3%
1250
670 Biểu tượng logo của Advanced Internet Blocks Advanced Internet Blocks
04/2015
AIB
0,0176634625 USD
≈ 408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.413.254.180
15.264 USD
(3 exchanges)
-7.65% -15%
3212
671 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000001486 USD
≈ 0 đ
531 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
714 USD
(3 exchanges)
-7.65% -17%
2341
672 Biểu tượng logo của Truegame Truegame
07/2018 / Ethereum Blockchain
TGAME *
0,0008906068 USD
≈ 21 đ
73.542 USD
82.575.464 (81%)
Tổng: 101.945.017
1.105 USD
(2 exchanges)
-7.64% -21%
2061
673 Biểu tượng logo của Small Love Potion Small Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0515428534 USD
≈ 1.191 đ
2.357.344 USD
45.735.622
1.446.211 USD
(3 exchanges)
-7.61% 20%
1232
674 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,0274575444 USD
≈ 635 đ
982.399 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
387 USD
(3 exchanges)
-7.60% -9%
1513
675 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0004589618 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
365.935 USD
(5 exchanges)
-7.60% 62%
2690
676 Biểu tượng logo của Trinity Protocol Trinity Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
TRI *
0,0240534183 USD
≈ 556 đ
0 USD
N/A
3.628 USD
(1 exchanges)
-7.60% -44%
3373
677 Biểu tượng logo của Blockzero Labs Blockzero Labs
05/2020 / Binance Chain
XIO *
0,1856483283 USD
≈ 4.290 đ
6.130.150 USD
33.020.230
42.353 USD
(7 exchanges)
-7.57% -26%
695
678 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0297976691 USD
≈ 689 đ
64.524.375 USD
2.165.416.847
254.029 USD
(7 exchanges)
-7.56% -10%
360
679 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
13,33 USD
≈ 307.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
9.962 USD
(3 exchanges)
-7.56% -23%
3262
680 Biểu tượng logo của YAM v1 YAM v1
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
3,96 USD
≈ 91.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
5.421 USD
(6 exchanges)
-7.55% -28%
3334
681 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
PLT *
0,0839123173 USD
≈ 1.939 đ
1.768.283 USD
21.072.987 (18%)
Tổng: 120.000.000
1.022.579 USD
(9 exchanges)
-7.55% -21%
1353
682 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
0,0000045336 USD
≈ 0 đ
232.118 USD
51.200.000.000 (50%)
Tổng: 102.000.000.000
6 USD
(2 exchanges)
-7.54% -15%
1862
683 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
1.498 USD
≈ 34.618.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
9.155 USD
(1 exchanges)
-7.53% -16%
3273
684 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,0172205803 USD
≈ 398 đ
11.616.645 USD
674.579.184 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
740.204 USD
(7 exchanges)
-7.51% -24%
764
685 Biểu tượng logo của QuadrantProtocol QuadrantProtocol
12/2018 / Ethereum Blockchain
EQUAD *
0,0155007101 USD
≈ 358 đ
6.138.623 USD
396.022.031 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
75.565 USD
(3 exchanges)
-7.51% -28%
955
686 Biểu tượng logo của Libartysharetoken Libartysharetoken
11/2020 / Ethereum Blockchain
LST *
0,1200154052 USD
≈ 2.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
687.127 USD
(2 exchanges)
-7.50% -20%
2606
687 Biểu tượng logo của EMOGI Network EMOGI Network
08/2019
LOL
0,0003071645 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
718.153 USD
(2 exchanges)
-7.47% -31%
2614
688 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
14,05 USD
≈ 324.779 đ
86.008.049 USD
6.120.000 (32%)
Tổng: 19.250.000
2.429.844 USD
(6 exchanges)
-7.47% -45%
297
689 Biểu tượng logo của Zilla Zilla
02/2018 / Ethereum Blockchain
ZLA *
0,0029860680 USD
≈ 69 đ
179.164 USD
60.000.000
18.283 USD
(2 exchanges)
-7.46% -30%
1908
690 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / Binance Smart Chain
TIGER *
0,4361877346 USD
≈ 10.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.517 USD
(1 exchanges)
-7.46% -39%
3081
691 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,2044951384 USD
≈ 4.726 đ
6.758.591 USD
33.050.133 (83%)
Tổng: 39.733.744
4.983 USD
(3 exchanges)
-7.45% 7%
921
692 Biểu tượng logo của AXPR AXPR
01/2018 / Ethereum Blockchain
AXPR *
0,0087539179 USD
≈ 202 đ
2.448.243 USD
279.674.001 (81%)
Tổng: 344.674.001
30.727 USD
(3 exchanges)
-7.43% -42%
1220
693 Biểu tượng logo của NaPoleonX NaPoleonX
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPX *
0,1966273015 USD
≈ 4.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.800.000
2 USD
(2 exchanges)
-7.42% -19%
3756
694 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
44,51 USD
≈ 1.028.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
416.741 USD
(4 exchanges)
-7.40% -33%
2671
695 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,4128750470 USD
≈ 9.542 đ
860.597 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
113.846 USD
(2 exchanges)
-7.38% -42%
1546
696 Biểu tượng logo của Narwhale.finance Narwhale.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NAWA *
0,0242086693 USD
≈ 559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
1.254 USD
(1 exchanges)
-7.38% -63%
3471
697 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain
12/2017 / Ethereum Blockchain
DRGN *
0,1375192741 USD
≈ 3.178 đ
50.914.162 USD
370.232.919 (85%)
Tổng: 433.494.437
629.808 USD
(11 exchanges)
-7.34% 10%
405
698 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
142,85 USD
≈ 3.301.201 đ
0 USD
N/A
9.090.710 USD
(1 exchanges)
-7.31% 6%
2392
699 Biểu tượng logo của Pub Finance Pub Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PINT *
0,4544384453 USD
≈ 10.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
14.095 USD
(0 exchanges)
-7.31% 0%
3223
700 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron Blockchain
LIVE *
0,0431146330 USD
≈ 996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-7.30% 10%
3999
701 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000248488 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.606.747.618
3.681 USD
(7 exchanges)
-7.29% -11%
3371
702 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,1733217941 USD
≈ 4.005 đ
49.050.834 USD
283.004.421 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
11.889.582 USD
(10 exchanges)
-7.29% -27%
416
703 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
307,19 USD
≈ 7.099.182 đ
92.655.208 USD
301.621 (3%)
Tổng: 10.000.000
2.847.767 USD
(0 exchanges)
-7.29% 5%
285
704 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0015161891 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(9 exchanges)
-7.28% -67%
3795
705 Biểu tượng logo của Aeon Aeon
08/2015
AEON
0,4403578575 USD
≈ 10.177 đ
6.971.508 USD
15.831.459
16.708 USD
(3 exchanges)
-7.28% -36%
908
706 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
609,60 USD
≈ 14.087.893 đ
3.330.254 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
863.769 USD
(1 exchanges)
-7.28% -10%
1127
707 Biểu tượng logo của BotOcean BotOcean
02/2021 / Ethereum Blockchain
BOTS *
0,3544585191 USD
≈ 8.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.241.469 USD
(3 exchanges)
-7.28% -38%
2530
708 Biểu tượng logo của I/O Coin I/O Coin
08/2014
IOC
0,1253036982 USD
≈ 2.896 đ
2.344.871 USD
18.713.502
31.782 USD
(3 exchanges)
-7.27% -31%
1236
709 Biểu tượng logo của YFE Money YFE Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFE *
5,40 USD
≈ 124.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
181 USD
(1 exchanges)
-7.27% 12%
3586
710 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,5247137830 USD
≈ 12.126 đ
956.840 USD
1.823.547 (91%)
Tổng: 2.000.000
43.901 USD
(5 exchanges)
-7.24% -41%
1522
711 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,0206546165 USD
≈ 477 đ
225.824 USD
10.933.328 (52%)
Tổng: 21.000.000
84.337 USD
(5 exchanges)
-7.24% -14%
1851
712 Biểu tượng logo của Bankroll Vault Bankroll Vault
07/2020 / Ethereum Blockchain
VLT *
0,1748294696 USD
≈ 4.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000
6.409 USD
(2 exchanges)
-7.21% -22%
3313
713 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0032012060 USD
≈ 74 đ
17.381.000 USD
5.429.516.134 (27%)
Tổng: 20.000.000.000
1.106.929 USD
(6 exchanges)
-7.21% -23%
660
714 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,1336388883 USD
≈ 3.088 đ
21.443.637 USD
160.459.559 (80%)
Tổng: 200.459.554
275.075 USD
(8 exchanges)
-7.21% 112%
606
715 Biểu tượng logo của Neeva Defi Neeva Defi
10/2020 / Ethereum Blockchain
NVA *
83,11 USD
≈ 1.920.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
4.523 USD
(1 exchanges)
-7.21% -16%
3355
716 Biểu tượng logo của Blockmason Link Blockmason Link
07/2019 / Binance Chain
BLINK *
0,0004386978 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.089 USD
(2 exchanges)
-7.20% -4%
3384
717 Biểu tượng logo của Goldblock Goldblock
11/2020 / Ethereum Blockchain
GBK *
0,0008066633 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
70.108 USD
(1 exchanges)
-7.17% -5%
2951
718 Biểu tượng logo của CoinFi CoinFi
01/2018 / Ethereum Blockchain
COFI *
0,0022492434 USD
≈ 52 đ
482.245 USD
214.403.034 (71%)
Tổng: 300.000.000
69.485 USD
(2 exchanges)
-7.15% -14%
1699
719 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare
08/2020 / Ethereum Blockchain
TMED *
0,0001994567 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
21.736 USD
(1 exchanges)
-7.15% 48%
3243
720 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,0318399709 USD
≈ 736 đ
482.588 USD
15.156.680 (82%)
Tổng: 18.500.000
228 USD
(4 exchanges)
-7.14% 13%
1697
721 Biểu tượng logo của 3X Short TomoChain Token 3X Short TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBEAR *
0,0000001300 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.455.491
9.577 USD
(1 exchanges)
-7.14% -46%
3276
722 Biểu tượng logo của DotBased DotBased
10/2020 / Ethereum Blockchain
xDOT *
9,07 USD
≈ 209.596 đ
0 USD
N/A
3.706 USD
(1 exchanges)
-7.13% -3%
3359
723 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0108280485 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
26.870 USD
(3 exchanges)
-7.12% -29%
3115
724 Biểu tượng logo của DefiCliq DefiCliq
11/2020 / Ethereum Blockchain
CLIQ *
0,0937199950 USD
≈ 2.166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.246.153
248.900 USD
(1 exchanges)
-7.11% -29%
2732
725 Biểu tượng logo của IYF.finance IYF.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
IYF *
110,45 USD
≈ 2.552.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
373.867 USD
(1 exchanges)
-7.11% -43%
2683
726 Biểu tượng logo của QUSD QUSD
11/2020 / Ethereum Blockchain
QUSD *
0,9788284334 USD
≈ 22.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.910.000
1.030 USD
(2 exchanges)
-7.11% -1%
3488
727 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,3198653395 USD
≈ 7.392 đ
44.975.781 USD
140.608.485 (10%)
Tổng: 1.450.000.000
6.100.862 USD
(5 exchanges)
-7.10% -33%
434
728 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
5,68 USD
≈ 131.272 đ
1.022.470.395 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
1.955.258 USD
(3 exchanges)
-7.09% -30%
206
729 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0004902510 USD
≈ 11 đ
796.579 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
33 USD
(1 exchanges)
-7.09% -38%
1572
730 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0008518683 USD
≈ 20 đ
329.359 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
1.167 USD
(4 exchanges)
-7.08% 0%
1769
731 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000323826 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
478 USD
(4 exchanges)
-7.08% -22%
3551
732 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0013628019 USD
≈ 31 đ
226.266 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
984 USD
(3 exchanges)
-7.08% -20%
1866
733 Biểu tượng logo của Bitalgo Bitalgo
08/2020
ALG
0,1301069831 USD
≈ 3.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.651.212
1.732 USD
(1 exchanges)
-7.06% -7%
3443
734 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0006183294 USD
≈ 14 đ
290.937 USD
470.520.275 (50%)
Tổng: 938.538.326
3.688 USD
(1 exchanges)
-7.05% -18%
1803
735 Biểu tượng logo của Firo Firo
?
XZC
4,16 USD
≈ 96.040 đ
46.829.113 USD
11.268.393 (53%)
Tổng: 21.400.000
6.137.349 USD
(34 exchanges)
-7.05% 12%
159
736 Biểu tượng logo của WandX WandX
12/2017 / Ethereum Blockchain
WAND *
0,0225145506 USD
≈ 520 đ
275.671 USD
12.244.135 (76%)
Tổng: 16.013.284
374 USD
(1 exchanges)
-7.03% 5%
1815
737 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
353,84 USD
≈ 8.177.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
424.087 USD
(1 exchanges)
-7.00% -17%
2669
738 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
15,78 USD
≈ 364.713 đ
31.565.665 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
192.442.702 USD
(0 exchanges)
-7.00% 0%
501
739 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000210147 USD
≈ 0 đ
41.457 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
29 USD
(5 exchanges)
-6.99% 77%
2141
740 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron Blockchain
JFI *
96,80 USD
≈ 2.236.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
585.303 USD
(10 exchanges)
-6.98% 7%
2627
741 Biểu tượng logo của Berry Data Berry Data
02/2021 / Binance Smart Chain
BRY *
14,49 USD
≈ 334.949 đ
28.987.323 USD
2.000.000 (27%)
Tổng: 7.500.000
9.097.527 USD
(1 exchanges)
-6.93% -4%
520
742 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0005771858 USD
≈ 13 đ
577.186 USD
1.000.000.000
70.049 USD
(3 exchanges)
-6.92% -13%
1650
743 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
26,38 USD
≈ 609.746 đ
17.956.920 USD
680.586 (7%)
Tổng: 10.000.000
8.764.464 USD
(2 exchanges)
-6.92% -16%
647
744 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
2,75 USD
≈ 63.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
5.327 USD
(7 exchanges)
-6.88% -13%
3336
745 Biểu tượng logo của CoinDeFi CoinDeFi
? / Ethereum Blockchain
COIN *
0,3776620002 USD
≈ 8.728 đ
0 USD
N/A
2.923.669 USD
(1 exchanges)
-6.87% 0%
2375
746 Biểu tượng logo của Farmland Protocol Farmland Protocol
11/2020
FAR
0,2598874186 USD
≈ 6.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
186.545 USD
(2 exchanges)
-6.87% 1%
2781
747 Biểu tượng logo của Coreto Coreto
10/2020 / Ethereum Blockchain
COR *
0,0062085237 USD
≈ 143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 462.274.355
194.700 USD
(0 exchanges)
-6.86% -20%
2766
748 Biểu tượng logo của Social Rocket Social Rocket
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKS *
0,4258048150 USD
≈ 9.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
36.841 USD
(1 exchanges)
-6.85% -9%
3053
749 Biểu tượng logo của Wrapped UST Token Wrapped UST Token
? / Ethereum Blockchain
UST *
0,8738867307 USD
≈ 20.196 đ
0 USD
N/A
386.944 USD
(1 exchanges)
-6.81% -13%
2619
750 Biểu tượng logo của X8X Token X8X Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
X8X *
0,0077742572 USD
≈ 180 đ
641.550 USD
82.522.341 (97%)
Tổng: 85.240.628
1.183 USD
(1 exchanges)
-6.80% 27%
1631
751 Biểu tượng logo của Hub - Human Trust Protocol Hub - Human Trust Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
HUB *
0,0123107991 USD
≈ 285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
8 USD
(1 exchanges)
-6.80% -12%
3737
752 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0294121763 USD
≈ 680 đ
13.977.945 USD
475.243.490 (47%)
Tổng: 1.007.814.601
2.399.834 USD
(7 exchanges)
-6.76% -44%
713
753 Biểu tượng logo của Boolberry Boolberry
06/2014
BBR
0,1603165121 USD
≈ 3.705 đ
2.117.373 USD
13.207.454 (72%)
Tổng: 18.450.000
883 USD
(2 exchanges)
-6.75% -12%
1287
754 Biểu tượng logo của XOVBank XOVBank
08/2018 / Ethereum Blockchain
XOV *
0,0002590604 USD
≈ 6 đ
36.226 USD
139.838.002 (93%)
Tổng: 150.000.000
289.426 USD
(1 exchanges)
-6.74% 91%
2158
755 Biểu tượng logo của Force For Fast Force For Fast
08/2020 / Ethereum Blockchain
FFF *
0,0022734859 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
44.216 USD
(2 exchanges)
-6.74% -37%
3028
756 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
14,17 USD
≈ 327.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
103.113 USD
(1 exchanges)
-6.73% -16%
2873
757 Biểu tượng logo của Loon Network Loon Network
01/2021
LOON
0,0641453424 USD
≈ 1.482 đ
0 USD
N/A
130.803 USD
(7 exchanges)
-6.73% -21%
2830
758 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
35,43 USD
≈ 818.826 đ
26.704.157 USD
753.681 (75%)
Tổng: 1.000.000
130.922 USD
(5 exchanges)
-6.71% -9%
548
759 Biểu tượng logo của CoinZoom CoinZoom
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZOOM *
0,0683120226 USD
≈ 1.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -27%
3934
760 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0003676662 USD
≈ 8 đ
1.025.946 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
98.156 USD
(3 exchanges)
-6.65% -44%
1490
761 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
3.900 USD
≈ 90.129.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
17.688 USD
(1 exchanges)
-6.65% 49%
3182
762 Biểu tượng logo của 3x Long EOS Token 3x Long EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBULL *
0,2625531386 USD
≈ 6.068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.057.301
447.875 USD
(6 exchanges)
-6.64% -74%
2591
763 Biểu tượng logo của Cocos-BCX Cocos-BCX
08/2019 / Ethereum Blockchain
COCOS *
0,7805132950 USD
≈ 18.038 đ
32.793.944 USD
42.015.868 (42%)
Tổng: 100.000.000
3.212.063 USD
(9 exchanges)
-6.64% -28%
493
764 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0174715277 USD
≈ 404 đ
37.386 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.61% -29%
2156
765 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,2575196531 USD
≈ 5.951 đ
8.387.856 USD
32.571.710 (49%)
Tổng: 65.829.631
20.637 USD
(11 exchanges)
-6.59% -29%
861
766 Biểu tượng logo của sBNB sBNB
08/2020 / Ethereum Blockchain
SBNB *
266,69 USD
≈ 6.163.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.717
0 USD
(1 exchanges)
-6.59% 98%
3967
767 Biểu tượng logo của KnoxFS (new) KnoxFS (new)
01/2021
KFX
1,42 USD
≈ 32.703 đ
526.392 USD
371.979
19 USD
(1 exchanges)
-6.57% -18%
1673
768 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
21,47 USD
≈ 496.123 đ
502.699 USD
23.416 (98%)
Tổng: 24.000
7.167 USD
(1 exchanges)
-6.56% -23%
1686
769 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolekt Terra Virtua Kolekt
? / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0455857219 USD
≈ 1.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
561.334 USD
(1 exchanges)
-6.55% 0%
2582
770 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin
08/2020
HAPY
0,0098480964 USD
≈ 228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
1.073.309 USD
(1 exchanges)
-6.54% -64%
2552
771 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0004625417 USD
≈ 11 đ
62.239 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
47 USD
(4 exchanges)
-6.53% -54%
2084
772 Biểu tượng logo của ZeuxCoin ZeuxCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
ZUC *
0,0012132603 USD
≈ 28 đ
230.519 USD
189.999.899 (25%)
Tổng: 750.000.000
7.013 USD
(2 exchanges)
-6.53% 1%
1863
773 Biểu tượng logo của BKEX Token BKEX Token
02/2020 / Ethereum Blockchain
BKK *
0,3276152205 USD
≈ 7.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.995.575
1.009.387 USD
(2 exchanges)
-6.52% 176%
2564
774 Biểu tượng logo của Entherfound Entherfound
04/2020 / Ethereum Blockchain
ETF *
0,0419363183 USD
≈ 969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
17.011 USD
(1 exchanges)
-6.52% 30%
3192
775 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019
OCE
0,0024729345 USD
≈ 57 đ
4.421.701 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
139.037 USD
(2 exchanges)
-6.50% 50%
1045
776 Biểu tượng logo của AI Network AI Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
AIN *
0,0629055814 USD