1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2204 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1579) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 19:00

Bảng xếp hạng 2204 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Only 1 Token Only 1 Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
O1T *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
0 USD
(0 exchanges)
-100.00% -100%
6498
2 Biểu tượng logo của Doge Universe Doge Universe
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPACEXDOGE *
0,0000000395 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-99.92% -100%
6584
3 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0039416428 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
15 USD
(2 exchanges)
-96.78% -97%
5875
4 Biểu tượng logo của Qitmeer Qitmeer
08/2020
PMEER
0,0238102468 USD
544 đ
4.775.188 USD
200.551.810
234 USD
(4 exchanges)
-95.35% 1%
1306
5 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0096210725 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
30 USD
(1 exchanges)
-92.32% -94%
5844
6 Biểu tượng logo của Ms Moona Rewards Ms Moona Rewards
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONA *
0,0000084309 USD
0,1927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000.000
275.680 USD
(0 exchanges)
-91.46% -89%
3524
7 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,0012505368 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
174 USD
(0 exchanges)
-89.19% -74%
5694
8 Biểu tượng logo của Shrew Shrew
07/2021
SHREW
0,0001339488 USD
3,0614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000.000
360.174 USD
(2 exchanges)
-88.13% -90%
3425
9 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,0012020872 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
0 USD
(1 exchanges)
-87.98% -92%
6266
10 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,000043122 USD
0,9856 đ
409.572 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-87.26% -86%
2086
11 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,000043122 USD
0,9856 đ
43.122 USD
1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-87.26% -86%
2515
12 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,000043122 USD
0,9856 đ
42.823 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-87.26% -86%
2516
13 Biểu tượng logo của TRONCLASSIC TRONCLASSIC
09/2018 / Ethereum Blockchain
TRXC *
0,000043122 USD
0,9856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-87.26% -86%
5955
14 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,000043122 USD
0,9856 đ
416.752 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
662 USD
(2 exchanges)
-87.26% -81%
2081
15 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,000043122 USD
0,9856 đ
469.598 USD
10.890.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-87.26% -86%
2047
16 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000863022 USD
1,9724 đ
170.683 USD
1.977.738.958
0 USD
(5 exchanges)
-86.48% -21%
2284
17 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
5,19 USD
118.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
12.976 USD
(4 exchanges)
-85.99% -14%
4896
18 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,000043122 USD
0,9856 đ
610.747 USD
14.163.258.778 (20%)
Tổng: 71.242.994.050
4 USD
(3 exchanges)
-81.72% 44%
1980
19 Biểu tượng logo của Sugarland Sugarland
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SUGAR *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000.000
100.405 USD
(1 exchanges)
-76.73% -79%
4021
20 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
139.788 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-74.52% -72%
2317
21 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
1.669.845 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-74.52% -72%
1656
22 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-72.51% 199%
5954
23 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0033332417 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5 USD
(2 exchanges)
-72.30% -71%
5924
24 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron20 Blockchain
DJV *
45,89 USD
1.048.738 đ
120.911 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
142 USD
(1 exchanges)
-68.17% -63%
2348
25 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron20 Blockchain
EOX *
0,0001000073 USD
2,2857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
327 USD
(1 exchanges)
-66.68% -73%
5615
26 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0002627501 USD
6,0052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
13 USD
(0 exchanges)
-66.26% -64%
5882
27 Biểu tượng logo của Lightcoin Lightcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
LHC *
0,12 USD
2.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.147.483.647
214.203 USD
(0 exchanges)
-65.65% -83%
3638
28 Biểu tượng logo của SaylorCake SaylorCake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCAKE *
0,0000004723 USD
0,0108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
23.651 USD
(0 exchanges)
-65.00% -79%
4679
29 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
5.640.400 USD
403.462.116.467.401.216 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
138.574 USD
(1 exchanges)
-63.44% 91%
1252
30 Biểu tượng logo của DeFi11 DeFi11
08/2021 / Ethereum Blockchain
D11 *
0,22 USD
5.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
657.785 USD
(1 exchanges)
-63.44% -65%
3220
31 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron20 Blockchain
JSB *
0,0066728403 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000
1.942 USD
(3 exchanges)
-63.00% -1%
5362
32 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0000433224 USD
0,9901 đ
129.757 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
172 USD
(2 exchanges)
-62.59% -41%
2336
33 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
92.724 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-62.48% 137%
2387
34 Biểu tượng logo của Bingo Share Bingo Share
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBGO *
0,36 USD
8.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
47 USD
(0 exchanges)
-61.82% -31%
5814
35 Biểu tượng logo của Indorse Token Indorse Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
IND *
0,0129496426 USD
296 đ
485.358 USD
37.480.419 (22%)
Tổng: 170.622.047
5 USD
(4 exchanges)
-59.48% -57%
2039
36 Biểu tượng logo của Spooky Inu Spooky Inu
10/2021 / Fantom Blockchain
SPOOK *
0,000174429 USD
3,9866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
507.879 USD
(0 exchanges)
-59.22% 0%
3307
37 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,008753939 USD
200 đ
176.829 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
28 USD
(2 exchanges)
-57.57% -63%
2272
38 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0019701995 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-55.91% -18%
5981
39 Biểu tượng logo của Lil Floki Lil Floki
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LILFLOKI *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
719.939 USD
(0 exchanges)
-55.88% 0%
3189
40 Biểu tượng logo của EtherSmart EtherSmart
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETM *
2,79 USD
63.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.999.999
451.185 USD
(1 exchanges)
-53.82% -37%
3338
41 Biểu tượng logo của Binanomics Binanomics
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNM *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
155.700 USD
(1 exchanges)
-50.59% 0%
3784
42 Biểu tượng logo của GoldFarm GoldFarm
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOLD *
1,03 USD
23.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
11.713 USD
(0 exchanges)
-50.21% -30%
4927
43 Biểu tượng logo của Crypto Bank Coin Crypto Bank Coin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
16.724 USD
(1 exchanges)
-50.01% -94%
4838
44 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0005865448 USD
13,4055 đ
73.136 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-49.45% -50%
2430
45 Biểu tượng logo của CrypterToken CrypterToken
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRYPT *
0,0000000146 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.872.581 USD
(1 exchanges)
-48.80% 0%
2831
46 Biểu tượng logo của SaylorMoon SaylorMoon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMOON *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
286.683 USD
(0 exchanges)
-48.74% -55%
3507
47 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0171243907 USD
391 đ
508.029 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
3.109 USD
(4 exchanges)
-48.58% -20%
2024
48 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000065673 USD
0,1501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-48.56% 14%
5960
49 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0013134664 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
498 USD
(1 exchanges)
-48.56% -43%
5561
50 Biểu tượng logo của MetaMorph MetaMorph
08/2018 / Ethereum Blockchain
METM *
0,0006567332 USD
15,0096 đ
237.311 USD
361.349.997 (100%)
Tổng: 362.949.997
7 USD
(3 exchanges)
-48.56% 14%
2211
51 Biểu tượng logo của SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin
01/2020
XSPC
0,000065694 USD
1,5014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 196.077.675
42 USD
(2 exchanges)
-48.55% -43%
5825
52 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0065694046 USD
150 đ
541.976 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-48.55% -43%
2011
53 Biểu tượng logo của The Sun Rises The Sun Rises
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SUNRISE *
0,0094337832 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
193.413 USD
(0 exchanges)
-47.66% 0%
3679
54 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
0,79 USD
18.153 đ
504.465 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
317 USD
(4 exchanges)
-47.64% -12%
2028
55 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0190547858 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
211 USD
(1 exchanges)
-47.09% -42%
5671
56 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020
MDU
0,0126415681 USD
289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
252.122 USD
(3 exchanges)
-46.02% -46%
3556
57 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0300257092 USD
686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
3.329 USD
(4 exchanges)
-45.59% 51%
5248
58 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,0002151786 USD
4,9179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
78 USD
(1 exchanges)
-44.80% -41%
5766
59 Biểu tượng logo của YoRocket YoRocket
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$YO *
0,0000000525 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
49.427 USD
(1 exchanges)
-44.64% 0%
4345
60 Biểu tượng logo của Polysage Polysage
10/2021 / Polygon Blockchain
SAGE *
74,97 USD
1.713.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800
338.491 USD
(0 exchanges)
-44.57% -81%
3446
61 Biểu tượng logo của Infinity Economics Infinity Economics
10/2017
XIN
0,0025520531 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
6.813 USD
(2 exchanges)
-44.22% 0%
5106
62 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin
11/2019 / Ethereum Blockchain
CBC *
2,36 USD
53.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.278
0 USD
(3 exchanges)
-44.11% 325%
5973
63 Biểu tượng logo của EDC Blockchain EDC Blockchain
06/2020
EDC
0,004050317 USD
93 đ
186.419 USD
46.025.709 (46%)
Tổng: 100.000.000
766 USD
(5 exchanges)
-43.89% -52%
2262
64 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0917435235 USD
2.097 đ
1.651.383 USD
18.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-43.11% -3%
1663
65 Biểu tượng logo của SCV.finance Token SCV.finance Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0004380884 USD
10,0125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
197 USD
(1 exchanges)
-42.90% -4%
5681
66 Biểu tượng logo của Bitcoin True Bitcoin True
07/2020 / Ethereum Blockchain
BTCT *
0,0000656733 USD
1,5010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-42.84% -46%
5982
67 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,036120325 USD
826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
6 USD
(1 exchanges)
-42.84% -37%
5919
68 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MERO *
0,0000120213 USD
0,2747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112 USD
(1 exchanges)
-42.79% -27%
5741
69 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,0992236234 USD
2.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
9 USD
(3 exchanges)
-42.63% 23%
5903
70 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
6,11 USD
139.694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
3.112 USD
(2 exchanges)
-42.13% -6%
5261
71 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0019833342 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.941 USD
(3 exchanges)
-42.03% -43%
5273
72 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
13,89 USD
317.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
4.508 USD
(3 exchanges)
-42.03% 30%
5186
73 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0000895324 USD
2,0463 đ
228.575 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
68.477 USD
(2 exchanges)
-41.98% -51%
2063
74 Biểu tượng logo của Baguette Token Baguette Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
BGTT *
0,0069614827 USD
159 đ
80.823 USD
11.609.998 (23%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-41.93% 13%
2418
75 Biểu tượng logo của Cryptobuyer Cryptobuyer
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,0006583147 USD
15,0458 đ
37.710 USD
57.282.664 (37%)
Tổng: 155.254.440
1.657 USD
(2 exchanges)
-41.87% -39%
2534
76 Biểu tượng logo của Dether Dether
02/2018 / Ethereum Blockchain
DTH *
0,0087265197 USD
199 đ
872.652 USD
100.000.000
48.202 USD
(3 exchanges)
-41.74% 155%
1874
77 Biểu tượng logo của PolyBeta Finance PolyBeta Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
BETA *
23,14 USD
528.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.600
143.719 USD
(0 exchanges)
-41.19% -54%
3832
78 Biểu tượng logo của GoHelpFund GoHelpFund
10/2018
HELP
0,0006567332 USD
15,0096 đ
7.977 USD
12.147.167 (53%)
Tổng: 23.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-41.04% -46%
2654
79 Biểu tượng logo của Color Platform Color Platform
10/2019 / Ethereum Blockchain
CLR *
0,0014376229 USD
33 đ
197.285 USD
137.230.262 (39%)
Tổng: 350.000.000
325 USD
(2 exchanges)
-40.87% -17%
2249
80 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
9,19 USD
210.138 đ
682.391.372 USD
74.218.324 (30%)
Tổng: 250.000.000
1.539.959 USD
(1 exchanges)
-40.64% -6%
221
81 Biểu tượng logo của Bitrise Token Bitrise Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRISE *
0,0000000663 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.041.709 USD
(1 exchanges)
-39.50% 1.156%
2922
82 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000005185 USD
0,0118 đ
89.214 USD
172.076.810.000
28 USD
(1 exchanges)
-39.12% -55%
2395
83 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0102197412 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
15 USD
(3 exchanges)
-38.74% -23%
5876
84 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019 / Binance Smart Chain (BEP20)
BDCC *
0,27 USD
6.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
364.443 USD
(4 exchanges)
-38.68% -38%
3423
85 Biểu tượng logo của Plant Vs Undead Plant Vs Undead
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVU *
0,76 USD
17.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.081.141 USD
(1 exchanges)
-38.49% -70%
2770
86 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,38 USD
8.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204.299 USD
(1 exchanges)
-38.35% 42%
3654
87 Biểu tượng logo của TopBidder TopBidder
04/2021 / Ethereum Blockchain
BID *
0,42 USD
9.535 đ
2.697.447 USD
6.465.474 (6%)
Tổng: 100.000.000
1.156.426 USD
(0 exchanges)
-38.29% -28%
1495
88 Biểu tượng logo của Shibaken Finance Shibaken Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBAKEN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
179.114 USD
(0 exchanges)
-38.18% 25%
3715
89 Biểu tượng logo của Universal Basic Income Universal Basic Income
10/2021 / Ethereum Blockchain
UBI *
0,28 USD
6.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.025.371
8.453.912 USD
(0 exchanges)
-37.71% 0%
2765
90 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,005070444 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
1.173.111 USD
(1 exchanges)
-37.61% -58%
3050
91 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000240611 USD
0,5499 đ
158.803 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-37.59% -34%
2299
92 Biểu tượng logo của GoldBlocks GoldBlocks
06/2016
GB
0,007224065 USD
165 đ
112.434 USD
15.563.873
0 USD
(1 exchanges)
-37.13% -30%
2359
93 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0003239842 USD
7,4047 đ
20.322.536 USD
62.726.929.487 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
13.491.398 USD
(1 exchanges)
-36.87% 804%
832
94 Biểu tượng logo của MilliMeter MilliMeter
09/2020 / Ethereum Blockchain
MM *
0,43 USD
9.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.131.727 USD
(1 exchanges)
-36.76% -10%
3060
95 Biểu tượng logo của ECOChain ECOChain
04/2020
ECOC
0,0090006528 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
53 USD
(2 exchanges)
-35.91% -35%
5805
96 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0184028141 USD
421 đ
1.584.075 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
579 USD
(6 exchanges)
-35.73% 8%
1673
97 Biểu tượng logo của Genaro Network Genaro Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,0277204604 USD
634 đ
7.600.148 USD
274.171.061 (42%)
Tổng: 650.000.000
21.232.366 USD
(9 exchanges)
-35.43% 117%
1161
98 Biểu tượng logo của Flourish Coin Flourish Coin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLRS *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
453 USD
(0 exchanges)
-35.41% -15%
5572
99 Biểu tượng logo của TRONbetDice TRONbetDice
08/2020 / Tron20 Blockchain
DICE *
0,0268447914 USD
614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-35.19% 25%
6157
100 Biểu tượng logo của BSYS BSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
BSYS *
0,0000642047 USD
1,4674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-35.17% 5%
5959
101 Biểu tượng logo của Energycoin Energycoin
05/2014
ENRG
0,0007880798 USD
18,0116 đ
96.402 USD
122.325.446
0 USD
(1 exchanges)
-35.02% 24%
2380
102 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0007002396 USD
16,0040 đ
5.410.820 USD
7.727.098.141 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
170.100 USD
(5 exchanges)
-34.75% -1%
1265
103 Biểu tượng logo của Doge Superbowl Doge Superbowl
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DSBOWL *
0,0177871763 USD
407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
177.223 USD
(1 exchanges)
-34.47% -7%
3724
104 Biểu tượng logo của 1INCHDOWN 1INCHDOWN
09/2020
1INCHDOWN
0,0116708464 USD
267 đ
0 USD
N/A
4.701.076 USD
(0 exchanges)
-34.42% -59%
2809
105 Biểu tượng logo của Pikachu Inu Pikachu Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
PIKACHU *
0,0000000101 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
441.396 USD
(1 exchanges)
-34.41% 0%
3332
106 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
GC *
0,0033002518 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.001
12.288 USD
(2 exchanges)
-33.99% -33%
4916
107 Biểu tượng logo của PolyAlpha Finance PolyAlpha Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
ALPHA *
7,36 USD
168.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300
16.528 USD
(0 exchanges)
-33.54% 0%
4795
108 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0020000911 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
2 USD
(2 exchanges)
-33.35% -33%
5945
109 Biểu tượng logo của Digital Insurance Token Digital Insurance Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
DIT *
0,0033226633 USD
76 đ
746.418 USD
224.644.536 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
3.357 USD
(1 exchanges)
-33.21% -26%
1920
110 Biểu tượng logo của DigiMax DGMT DigiMax DGMT
08/2020 / Ethereum Blockchain
DGMT *
0,0000431511 USD
0,9862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-32.87% -32%
5957
111 Biểu tượng logo của ATTN ATTN
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATTN *
0,0015200121 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.856 USD
(1 exchanges)
-32.84% -42%
3917
112 Biểu tượng logo của One Cash One Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONC *
0,24 USD
5.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.407
71.366 USD
(5 exchanges)
-32.82% -3%
4185
113 Biểu tượng logo của Wheelers Wheelers
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHEEL *
0,0043971487 USD
100 đ
0 USD
N/A
155.022 USD
(1 exchanges)
-32.62% -44%
3786
114 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0198470046 USD
454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
(3 exchanges)
-32.51% 38%
5972
115 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,14 USD
3.302 đ
86.710 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
140 USD
(7 exchanges)
-32.44% -27%
2401
116 Biểu tượng logo của Catge coin Catge coin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATGE *
0,0000000065 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 763.709.606.848.925
609.335 USD
(0 exchanges)
-32.20% 84%
3241
117 Biểu tượng logo của Theoscoin Theoscoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THS *
0,0094461916 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
101.175 USD
(1 exchanges)
-32.17% -82%
4019
118 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0000410019 USD
0,9371 đ
98.833 USD
2.410.449.913 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
11 USD
(6 exchanges)
-32.14% -23%
2378
119 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0006872108 USD
15,7062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
46.140 USD
(3 exchanges)
-31.87% -42%
4378
120 Biểu tượng logo của Atheios Atheios
10/2018
ATH
0,0013134664 USD
30 đ
58.259 USD
44.355.392 (91%)
Tổng: 48.563.762
1.458 USD
(1 exchanges)
-31.41% 14%
2470
121 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0157615964 USD
360 đ
85.611 USD
5.431.630
0 USD
(3 exchanges)
-31.41% 19%
2406
122 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000131347 USD
0,3002 đ
11.027 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
367 USD
(2 exchanges)
-31.41% 14%
2639
123 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0013134664 USD
30 đ
129.393 USD
98.512.872 (20%)
Tổng: 500.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-31.41% -24%
2335
124 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,0003940399 USD
9,0058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.040.071
13 USD
(2 exchanges)
-31.41% -24%
5961
125 Biểu tượng logo của Marshal Lion Group Coin Marshal Lion Group Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
MLGC *
0,0013138809 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
1 USD
(3 exchanges)
-31.40% -24%
5950
126 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
14,41 USD
329.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
87.273 USD
(2 exchanges)
-31.28% 148%
4084
127 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0012805446 USD
29 đ
1.266.227 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
13 USD
(3 exchanges)
-31.02% 16%
1609
128 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,28 USD
6.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.023 USD
(1 exchanges)
-30.96% 7%
5347
129 Biểu tượng logo của SoMee.Social SoMee.Social
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONG *
0,0627462393 USD
1.434 đ
4.633.467 USD
73.844.536 (100%)
Tổng: 73.859.724
1.055 USD
(9 exchanges)
-30.38% 25%
1205
130 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0006472664 USD
14,7933 đ
35.884 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
(5 exchanges)
-30.06% -37%
2537
131 Biểu tượng logo của Kalata Kalata
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALA *
0,50 USD
11.386 đ
17.437.090 USD
35.000.000 (18%)
Tổng: 200.000.000
3.398.941 USD
(0 exchanges)
-29.75% -7%
875
132 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,002753409 USD
63 đ
7.977.743 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
2.594.083 USD
(2 exchanges)
-29.48% -12%
1149
133 Biểu tượng logo của Kalata USD Kalata USD
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KUSD *
0,54 USD
12.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.522.402 USD
(0 exchanges)
-29.27% 0%
2977
134 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
1,32 USD
30.217 đ
0 USD
N/A
1.479.920 USD
(1 exchanges)
-29.17% -37%
2985
135 Biểu tượng logo của Cake Monster Cake Monster
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONSTA *
0,0212183 USD
485 đ
122.390.220 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.738.935 USD
(0 exchanges)
-29.14% 206%
406
136 Biểu tượng logo của BabyHarmony BabyHarmony
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYHARMONY *
0,0000057873 USD
0,1323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
226.656 USD
(1 exchanges)
-29.12% 0%
3607
137 Biểu tượng logo của Chopper Inu Chopper Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHOPPER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
257.115 USD
(0 exchanges)
-28.87% -51%
3547
138 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0003112749 USD
7,1142 đ
184.113 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
33.013 USD
(3 exchanges)
-28.83% -43%
2264
139 Biểu tượng logo của Nydronia Nydronia
01/2021 / Ethereum Blockchain
NIA *
0,0000360126 USD
0,8231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
409 USD
(1 exchanges)
-28.73% 48%
5587
140 Biểu tượng logo của MarvinInu MarvinInu
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000073317 USD
0,1676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
63.869 USD
(0 exchanges)
-28.65% -56%
4232
141 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,13 USD
3.047 đ
1.267.174 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.60% -10%
1755
142 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0131775654 USD
301 đ
0 USD
N/A
1.527 USD
(1 exchanges)
-28.58% 20%
5390
143 Biểu tượng logo của Hoopoe Hoopoe
09/2021 / Avalanche C-Chain
HOOP *
300,57 USD
6.869.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
329.237 USD
(0 exchanges)
-28.44% -36%
3454
144 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,0049762178 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
1.898 USD
(2 exchanges)
-28.35% -3%
5338
145 Biểu tượng logo của GameFi Shiba GameFi Shiba
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAMEFI *
0,12 USD
2.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82.523 USD
(0 exchanges)
-28.28% -55%
4116
146 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
4,27 USD
97.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
0 USD
(1 exchanges)
-28.25% -16%
5974
147 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
1,77 USD
40.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
80 USD
(4 exchanges)
-28.13% 157%
5763
148 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,0384948512 USD
880 đ
288.582 USD
7.496.632 (86%)
Tổng: 8.681.986
72.722 USD
(4 exchanges)
-28.02% -31%
2168
149 Biểu tượng logo của Honey Token Honey Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
SWEET *
0,0009527864 USD
21,7759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
24.572 USD
(1 exchanges)
-27.90% 2%
4668
150 Biểu tượng logo của Wallet Plus X Wallet Plus X
02/2020 / Ethereum Blockchain
WPX *
0,0001756127 USD
4,0136 đ
0 USD
N/A
120 USD
(2 exchanges)
-27.81% -28%
5735
151 Biểu tượng logo của Olecoin Olecoin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLE *
0,0032895438 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
120.743 USD
(0 exchanges)
-27.76% 34%
3934
152 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain (BEP2)
ARNX *
0,000349906 USD
7,9971 đ
6.998 USD
20.000.000
33.273 USD
(7 exchanges)
-27.73% 243%
2657
153 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,63 USD
14.491 đ
0 USD
N/A
9.860.887 USD
(0 exchanges)
-27.72% -37%
2758
154 Biểu tượng logo của DesireNFT DesireNFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DESIRE *
0,0037105513 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
972.309 USD
(1 exchanges)
-27.54% 0%
3101
155 Biểu tượng logo của Kelpie Inu Kelpie Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
KELPIE *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
58.690 USD
(1 exchanges)
-27.48% 36%
4278
156 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0010828692 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
53 USD
(2 exchanges)
-27.47% -59%
5804
157 Biểu tượng logo của NoleCoin NoleCoin
03/2021 / Tron20 Blockchain
NOLE *
0,84 USD
19.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-27.47% -11%
6103
158 Biểu tượng logo của BEAGLE CAKE BEAGLE CAKE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BEAGLECAKE *
0,0000048378 USD
0,1106 đ
0 USD
N/A
1.268.008 USD
(0 exchanges)
-27.44% 0%
3020
159 Biểu tượng logo của Super Bitcoin Super Bitcoin
12/2017
SBTC
0,52 USD
11.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.210.000
49.610 USD
(7 exchanges)
-27.31% 6%
4344
160 Biểu tượng logo của RobiniaSwap Token RobiniaSwap Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBS *
0,23 USD
5.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
31.891 USD
(1 exchanges)
-27.24% 6%
4546
161 Biểu tượng logo của DogeHouse Capital DogeHouse Capital
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEX *
0,003631303 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
47.218 USD
(0 exchanges)
-27.23% -8%
4368
162 Biểu tượng logo của CZFarm CZFarm
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CZF *
0,0002200961 USD
5,0303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
139.465 USD
(1 exchanges)
-27.20% -49%
3849
163 Biểu tượng logo của PremiumBlock PremiumBlock
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PRB *
0,0046761812 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
14.701 USD
(0 exchanges)
-27.18% -36%
4861
164 Biểu tượng logo của Crypto Price Index Crypto Price Index
08/2020 / Ethereum Blockchain
CPI *
0,0802036536 USD
1.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
199 USD
(4 exchanges)
-27.11% -1%
5679
165 Biểu tượng logo của Metric Exchange Metric Exchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
METRIC *
6,00 USD
137.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
79.089 USD
(0 exchanges)
-27.00% 207%
4139
166 Biểu tượng logo của Teslafan Teslafan
05/2021 / Ethereum Blockchain
TESLF *
0,0509733733 USD
1.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
5.518 USD
(0 exchanges)
-26.95% -22%
5147
167 Biểu tượng logo của FOMO BABY FOMO BABY
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOMOBABY *
0,0010098957 USD
23 đ
0 USD
N/A
86.801 USD
(1 exchanges)
-26.87% -3%
4086
168 Biểu tượng logo của Moonbird Moonbird
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBIRD *
0,61 USD
13.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.978.460
418.773 USD
(1 exchanges)
-26.87% -63%
3363
169 Biểu tượng logo của EnterDAO EnterDAO
09/2021 / Ethereum Blockchain
ENTR *
1,33 USD
30.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
560.418 USD
(0 exchanges)
-26.68% -53%
3279
170 Biểu tượng logo của Baby Floki Coin Baby Floki Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYFLOKICOIN *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
138.021 USD
(0 exchanges)
-26.68% -26%
3857
171 Biểu tượng logo của BabyETH V2 BabyETH V2
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyETHV2 *
0,0000109324 USD
0,2499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26.106 USD
(1 exchanges)
-26.51% -42%
4631
172 Biểu tượng logo của Clam Island Clam Island
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEM *
0,75 USD
17.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 920.678
1.103.800 USD
(1 exchanges)
-26.24% 0%
3065
173 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,17 USD
3.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
1.268 USD
(2 exchanges)
-26.09% -30%
5436
174 Biểu tượng logo của Stox Stox
08/2017 / Ethereum Blockchain
STX *
0,0087838224 USD
201 đ
442.743 USD
50.404.354 (94%)
Tổng: 53.798.746
681 USD
(2 exchanges)
-25.97% -11%
2062
175 Biểu tượng logo của OMM Finance OMM Finance
09/2021 / ICON Blockchain
OMM *
1,66 USD
37.998 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-25.86% 0%
6417
176 Biểu tượng logo của PowerADA PowerADA
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POW *
0,0000067403 USD
0,1541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
125.304 USD
(1 exchanges)
-25.80% 0%
3903
177 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
101,58 USD
2.321.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
1.480 USD
(2 exchanges)
-25.76% -26%
5401
178 Biểu tượng logo của arbee.info arbee.info
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
ARBYS *
5,66 USD
129.257 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-25.73% 0%
6663
179 Biểu tượng logo của PANCAKE HUNNY PANCAKE HUNNY
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUNNY *
0,12 USD
2.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.511.727
8.002.922 USD
(0 exchanges)
-25.65% -65%
2771
180 Biểu tượng logo của Ixcoin Ixcoin
05/2013
IXC
0,11 USD
2.499 đ
2.320.147 USD
21.218.384
0 USD
(2 exchanges)
-25.52% 4%
1536
181 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0368008195 USD
841 đ
314.134 USD
8.536.073
0 USD
(3 exchanges)
-25.42% 0%
2149
182 Biểu tượng logo của Valkyrie Network Valkyrie Network
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VAL *
0,20 USD
4.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.180.000
0 USD
(0 exchanges)
-25.41% -44%
6394
183 Biểu tượng logo của Crypto Accept Crypto Accept
03/2021 / Ethereum Blockchain
ACPT *
0,0002301801 USD
5,2608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.38% 6%
6198
184 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,0191708733 USD
438 đ
0 USD
N/A
753.619 USD
(1 exchanges)
-25.25% -16%
3182
185 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
2,86 USD
65.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-25.11% -17%
6068
186 Biểu tượng logo của Answerly Answerly
09/2021 / Stellar Blockchain
ANSR *
0,0581625259 USD
1.329 đ
0 USD
N/A
128.679 USD
(5 exchanges)
-25.09% -45%
3920
187 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
137,09 USD
3.133.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.07% -23%
6283
188 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0052538655 USD
120 đ
189.299 USD
36.030.418 (7%)
Tổng: 500.000.000
118 USD
(4 exchanges)
-24.99% 44%
2258
189 Biểu tượng logo của PinkPanda PinkPanda
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINKPANDA *
0,0000000092 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
238.266 USD
(0 exchanges)
-24.90% -24%
3577
190 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0030209726 USD
69 đ
49.551 USD
16.402.276 (100%)
Tổng: 16.435.152
0 USD
(2 exchanges)
-24.88% 5%
2491
191 Biểu tượng logo của Lotus Lotus
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
Lotus *
0,0000100853 USD
0,2305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
114.500 USD
(0 exchanges)
-24.87% 0%
3953
192 Biểu tượng logo của Papp Mobile Papp Mobile
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAPP *
0,0000000453 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.801 USD
(0 exchanges)
-24.86% -94%
5177
193 Biểu tượng logo của Game1Network Game1Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAME1 *
0,0378840318 USD
866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.314 USD
(1 exchanges)
-24.82% -52%
5321
194 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBEAR *
0,0000000878 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
162.987 USD
(8 exchanges)
-24.78% -33%
3765
195 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0000533436 USD
1,2192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
1.144 USD
(0 exchanges)
-24.63% -38%
5453
196 Biểu tượng logo của ThoreNext ThoreNext
05/2019 / Ethereum Blockchain
THX *
0,0164235116 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-24.34% -23%
5978
197 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0001125081 USD
2,5714 đ
18.680 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
4 USD
(3 exchanges)
-24.31% -47%
2607
198 Biểu tượng logo của Vulkania Vulkania
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VLK *
0,32 USD
7.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
282.691 USD
(1 exchanges)
-24.21% 1%
3517
199 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0023017163 USD
53 đ
11.508.581 USD
5.000.000.000 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
245.608 USD
(2 exchanges)
-24.05% -24%
1012
200 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
EOSBEAR *
0,0000120143 USD
0,2746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
91.135 USD
(6 exchanges)
-24.04% -19%
4062
201 Biểu tượng logo của FXPay FXPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXP *
0,0009090109 USD
20,7754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9 USD
(2 exchanges)
-23.92% -20%
5902
202 Biểu tượng logo của DistX DistX
09/2020 / Ethereum Blockchain
DISTX *
0,0004046155 USD
9,2475 đ
13.008 USD
32.148.833 (64%)
Tổng: 50.000.000
22.418 USD
(4 exchanges)
-23.88% -13%
2628
203 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,000043122 USD
0,9856 đ
573.306 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-23.66% -19%
1998
204 Biểu tượng logo của DxSale Network DxSale Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
SALE *
1,49 USD
34.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 89.683.486
364.216 USD
(2 exchanges)
-23.65% -5%
3420
205 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRF *
0,0111251895 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
247.807 USD
(2 exchanges)
-23.65% 54%
3564
206 Biểu tượng logo của BurnX 2.0 [old] BurnX 2.0 [old]
05/2021 / Ethereum Blockchain
BURNX20 *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.191 USD
(1 exchanges)
-23.45% -54%
4290
207 Biểu tượng logo của Phantomx Phantomx
11/2017
PNX
0,0010712356 USD
24 đ
51.950 USD
48.495.525
1 USD
(1 exchanges)
-23.39% 55%
2487
208 Biểu tượng logo của Flokinomics Flokinomics
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKIN *
0,0000838498 USD
1,9164 đ
0 USD
N/A
312.085 USD
(0 exchanges)
-23.34% -44%
3473
209 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,0213445974 USD
488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
331 USD
(5 exchanges)
-23.03% 19%
5613
210 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0034152396 USD
78 đ
57.897 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
5.510 USD
(3 exchanges)
-23.02% -12%
2469
211 Biểu tượng logo của ShibX ShibX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$ShibX *
0,0000395002 USD
0,9028 đ
0 USD
N/A
1.703.308 USD
(1 exchanges)
-23.01% 3.905%
2958
212 Biểu tượng logo của Inferno Pay Inferno Pay
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IFO *
0,0029356304 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
211.268 USD
(0 exchanges)
-22.92% -53%
3642
213 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,0061374451 USD
140 đ
0 USD
N/A
975.077 USD
(1 exchanges)
-22.87% -26%
3099
214 Biểu tượng logo của Playgroundz Playgroundz
09/2018 / Ethereum Blockchain
IOG *
0,0073693357 USD
168 đ
210.359 USD
28.545.120 (1%)
Tổng: 2.200.000.000
1.517 USD
(1 exchanges)
-22.79% -34%
2236
215 Biểu tượng logo của Bankroll Network Bankroll Network
08/2020 / Tron20 Blockchain
BNKR *
0,0543275681 USD
1.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.018.257
0 USD
(2 exchanges)
-22.70% -26%
6061
216 Biểu tượng logo của NFTSwaps NFTSwaps
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWAPS *
0,0697834452 USD
1.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000
772 USD
(1 exchanges)
-22.62% -13%
5506
217 Biểu tượng logo của SovranoCoin SovranoCoin
09/2019
SVR
0,018035841 USD
412 đ
28.306 USD
1.569.436 (26%)
Tổng: 6.000.000
11 USD
(2 exchanges)
-22.59% -31%
2561
218 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0001313466 USD
3,0019 đ
770.038 USD
5.862.641.980 (95%)
Tổng: 6.167.111.116
4 USD
(1 exchanges)
-22.59% 43%
1910
219 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000310478 USD
0,7096 đ
160.952 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
3.960 USD
(2 exchanges)
-22.57% 12%
2297
220 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000070605 USD
0,1614 đ
101.072 USD
14.314.984.493 (53%)
Tổng: 27.000.000.000
363 USD
(2 exchanges)
-22.43% 1%
2373
221 Biểu tượng logo của Open Rights Exchange Open Rights Exchange
10/2021 / Ethereum Blockchain
ORE *
0,20 USD
4.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.060.000.000
330.271 USD
(0 exchanges)
-22.28% 0%
3453
222 Biểu tượng logo của BSB Token BSB Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BSBT *
0,19 USD
4.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.511 USD
(2 exchanges)
-22.25% -29%
4908
223 Biểu tượng logo của ShibaCash ShibaCash
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBACASH *
0,0000000061 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
22.111 USD
(0 exchanges)
-22.24% -22%
4707
224 Biểu tượng logo của CFL 365 Finance CFL 365 Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
CFL365 *
0,0021001523 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
25 USD
(4 exchanges)
-22.24% -3%
5856
225 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,00000007 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
179 USD
(1 exchanges)
-22.22% -22%
5693
226 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0176250266 USD
403 đ
400.256 USD
22.709.513 (53%)
Tổng: 42.707.233
66 USD
(2 exchanges)
-22.10% 57%
2093
227 Biểu tượng logo của Graphene Graphene
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GFN *
0,12 USD
2.634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
291.057 USD
(0 exchanges)
-22.08% 0%
3498
228 Biểu tượng logo của Easticoin Easticoin
08/2020
ESTI
0,0027609063 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
56 USD
(1 exchanges)
-22.00% -34%
5796
229 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,0070005077 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
251 USD
(2 exchanges)
-21.98% -36%
5653
230 Biểu tượng logo của SynLev SynLev
10/2020 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,009637699 USD
220 đ
118.033 USD
12.247.020 (12%)
Tổng: 100.000.000
475.388 USD
(1 exchanges)
-21.97% -4%
2358
231 Biểu tượng logo của Hyper Finance Hyper Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HYFI *
0,002176577 USD
50 đ
68.908 USD
31.658.686 (16%)
Tổng: 200.371.432
10.290 USD
(0 exchanges)
-21.90% -11%
2442
232 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0006776061 USD
15,4867 đ
4.975.452 USD
7.342.691.560 (5%)
Tổng: 159.158.246.060
4.085.263 USD
(0 exchanges)
-21.77% -16%
1302
233 Biểu tượng logo của Rezerve Rezerve
09/2021 / Ethereum Blockchain
RZRV *
0,16 USD
3.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
19.720 USD
(2 exchanges)
-21.65% 42%
4761
234 Biểu tượng logo của Dogebonk Dogebonk
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOBO *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
496.277 USD
(0 exchanges)
-21.55% 0%
3312
235 Biểu tượng logo của Trade.win Trade.win
11/2020 / Ethereum Blockchain
TWI *
0,12 USD
2.800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
7.958 USD
(3 exchanges)
-21.44% -20%
5055
236 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
0,37 USD
8.447 đ
2.373.060 USD
6.420.786 (2%)
Tổng: 360.000.000
245 USD
(3 exchanges)
-21.42% -15%
1531
237 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,13 USD
2.922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
488.820 USD
(1 exchanges)
-21.28% -45%
3318
238 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0099977258 USD
228 đ
20.417.770 USD
2.042.241.424 (68%)
Tổng: 3.000.000.000
1.372.205 USD
(0 exchanges)
-21.26% -41%
826
239 Biểu tượng logo của Dark Matter DeFi Dark Matter DeFi
10/2021 / Fantom Blockchain
DMD *
0,33 USD
7.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.021.413
70.500 USD
(1 exchanges)
-20.97% -33%
4199
240 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000357597 USD
0,8173 đ
840.346 USD
23.499.840.241 (47%)
Tổng: 50.000.000.000
7.170 USD
(3 exchanges)
-20.94% -16%
1880
241 Biểu tượng logo của Super CoinView Token Super CoinView Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0005247249 USD
11,9926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
100.123 USD
(1 exchanges)
-20.92% -26%
3623
242 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0422685747 USD
966 đ
19.208.666 USD
454.443.188 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.838.822 USD
(4 exchanges)
-20.86% 94%
847
243 Biểu tượng logo của ZelaaPayAE ZelaaPayAE
06/2020 / Tron20 Blockchain
ZPAE *
0,0011673165 USD
27 đ
198.470 USD
170.022.159 (7%)
Tổng: 2.410.000.000
105.290 USD
(7 exchanges)
-20.79% -43%
2247
244 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,0341983249 USD
782 đ
327.441 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
4.629 USD
(3 exchanges)
-20.77% -35%
2139
245 Biểu tượng logo của Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.229.596 USD
(1 exchanges)
-20.67% 62%
2854
246 Biểu tượng logo của Sense Sense
01/2018 / EOS Blockchain
SENSE *
0,0034388332 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-20.55% 12%
5962
247 Biểu tượng logo của PocMon PocMon
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0071150727 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
71.000 USD
(0 exchanges)
-20.55% 0%
4186
248 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRIKE *
0,0002668593 USD
6,0991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.377 USD
(2 exchanges)
-20.52% -100%
3615
249 Biểu tượng logo của ARTH Shares ARTH Shares
07/2021 / Polygon Blockchain
ARTHX *
0,0002371595 USD
5,4203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999.991
3.658 USD
(0 exchanges)
-20.42% -14%
5233
250 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0003127291 USD
7,1474 đ
891.278 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
3.416.014 USD
(6 exchanges)
-20.06% 29%
1865
251 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0437949697 USD
1.001 đ
57.828.118 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
1.882.372 USD
(0 exchanges)
-20.06% 47%
552
252 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,0003215146 USD
7,3482 đ
0 USD
N/A
1.079.844 USD
(1 exchanges)
-20.05% -16%
3076
253 Biểu tượng logo của Moonbase Moonbase
10/2020 / Ethereum Blockchain
MBBASED *
0,0773837521 USD
1.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.192.400
8.444 USD
(1 exchanges)
-19.97% -16%
5043
254 Biểu tượng logo của Hyperchain X Hyperchain X
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HYPER *
0,0000055209 USD
0,1262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
297.323 USD
(0 exchanges)
-19.92% 11%
3488
255 Biểu tượng logo của Storage Area Network Anywhere Storage Area Network Anywhere
08/2021 / Ethereum Blockchain
SANA *
0,0133996429 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
151.761 USD
(1 exchanges)
-19.91% -33%
3805
256 Biểu tượng logo của BitDegree BitDegree
01/2018 / Ethereum Blockchain
BDG *
0,0029555237 USD
68 đ
1.136.579 USD
384.560.931 (75%)
Tổng: 514.800.000
657 USD
(1 exchanges)
-19.75% -13%
1789
257 Biểu tượng logo của Husky Husky
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUSKY *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
223.094 USD
(0 exchanges)
-19.69% -62%
3620
258 Biểu tượng logo của Blockcloud Blockcloud
04/2019 / Ethereum Blockchain
BLOC *
0,0006124164 USD
13,9968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
168.309 USD
(8 exchanges)
-19.60% -29%
3757
259 Biểu tượng logo của Pitch Finance Pitch Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PFT *
0,0000017124 USD
0,0391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
188.728 USD
(0 exchanges)
-19.46% 0%
3693
260 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0685345684 USD
1.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.165.041 USD
(1 exchanges)
-19.42% -17%
3052
261 Biểu tượng logo của Evodefi Evodefi
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GENX *
0,16 USD
3.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
50.353 USD
(0 exchanges)
-19.36% -23%
4338
262 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
689,87 USD
15.767.070 đ
62.989.355 USD
91.306 (91%)
Tổng: 100.000
3.168.439 USD
(7 exchanges)
-19.34% 27%
533
263 Biểu tượng logo của Uptrennd Uptrennd
08/2019 / Ethereum Blockchain
1UP *
0,0003349339 USD
7,6549 đ
134.463 USD
401.460.369 (40%)
Tổng: 995.554.318
0 USD
(6 exchanges)
-19.28% 57%
2322
264 Biểu tượng logo của Omnitude Omnitude
08/2018 / Ethereum Blockchain
ECOM *
0,017824812 USD
407 đ
1.155.285 USD
64.813.301 (87%)
Tổng: 74.413.301
875.083 USD
(1 exchanges)
-19.17% -14%
1784
265 Biểu tượng logo của PREDIQT PREDIQT
03/2021
PQT
0,0000235117 USD
0,5374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
219 USD
(1 exchanges)
-19.14% -6%
5666
266 Biểu tượng logo của MobilinkToken MobilinkToken
09/2018 / Ethereum Blockchain
MOLK *
0,0005778014 USD
13,2057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-19.12% 297%
5983
267 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0620623043 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
60.305.422 USD
(1 exchanges)
-19.06% 45%
2695
268 Biểu tượng logo của Collective Collective
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2 *
0,68 USD
15.589 đ
178.645 USD
261.918 (52%)
Tổng: 505.213
101 USD
(0 exchanges)
-19.04% -15%
2271
269 Biểu tượng logo của Intersola Intersola
08/2021 / Solana Blockchain
ISOLA *
0,32 USD
7.252 đ
0 USD
N/A
190.925 USD
(0 exchanges)
-19.03% -13%
3681
270 Biểu tượng logo của Fruit Fighters Fruit Fighters
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOOFIGHT *
0,0000000774 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
22.737 USD
(0 exchanges)
-18.98% 0%
4693
271 Biểu tượng logo của Puppies Network Puppies Network
08/2021 / Ethereum Blockchain
PPN *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
9.744 USD
(0 exchanges)
-18.95% -14%
4998
272 Biểu tượng logo của PlantVsUndead PlantVsUndead
08/2021 / Binance Smart Chain
PVU *
2,49 USD
56.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
20.925.592 USD
(1 exchanges)
-18.84% -77%
2715
273 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0098525427 USD
225 đ
8.524.678 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
3.224.931 USD
(0 exchanges)
-18.81% 82%
1125
274 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
692.962 USD
(0 exchanges)
-18.80% -37%
3204
275 Biểu tượng logo của YearnAgnostic Finance YearnAgnostic Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFIAG *
1,21 USD
27.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.000
88.771 USD
(2 exchanges)
-18.79% -40%
3938
276 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,55 USD
12.631 đ
3.158.399 USD
5.715.110
12.635 USD
(10 exchanges)
-18.73% -24%
1431
277 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000004931 USD
0,0113 đ
265.197.562 USD
548.817.810.510.780 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
108.574.100 USD
(0 exchanges)
-18.7% 122%
258
278 Biểu tượng logo của YFISCURITY YFISCURITY
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFIS *
0,57 USD
13.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
1.318 USD
(2 exchanges)
-18.69% 3%
5430
279 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,84 USD
19.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.999.375
163.052 USD
(0 exchanges)
-18.68% 67%
3764
280 Biểu tượng logo của CoviCoin CoviCoin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CVC *
0,0005383663 USD
12,3044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
33.063 USD
(1 exchanges)
-18.68% -74%
4530
281 Biểu tượng logo của Beyond Protocol Beyond Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
BP *
39,91 USD
912.235 đ
296.472.440 USD
7.427.778 (1%)
Tổng: 500.000.000
159.899 USD
(0 exchanges)
-18.62% -0%
255
282 Biểu tượng logo của NFT Gallery NFT Gallery
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFG *
0,0000660048 USD
1,5085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
21.663 USD
(2 exchanges)
-18.54% 10%
4717
283 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0001076782 USD
2,4610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
7.606 USD
(4 exchanges)
-18.49% -23%
5069
284 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0387212245 USD
885 đ
10.757.064 USD
277.807.957 (5%)
Tổng: 5.158.308.000
99.421 USD
(1 exchanges)
-18.49% -27%
1035
285 Biểu tượng logo của Buffer Finance Buffer Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IBFR *
0,0258353138 USD
590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50.308 USD
(0 exchanges)
-18.46% -48%
4337
286 Biểu tượng logo của HOGT HOGT
06/2021 / Heco Blockchain
HOGT *
0,0107749239 USD
246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.556 USD
(0 exchanges)
-18.41% -14%
5237
287 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0027151237 USD
62 đ
0 USD
N/A
991.342 USD
(1 exchanges)
-18.24% -12%
3096
288 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PBOM *
0,0001228255 USD
2,8072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
304 USD
(0 exchanges)
-18.17% 234%
5622
289 Biểu tượng logo của FODL Finance FODL Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
FODL *
0,85 USD
19.485 đ
173.208.729 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.589.071 USD
(1 exchanges)
-18.15% 79%
326
290 Biểu tượng logo của Crypto Sports Crypto Sports
05/2019
CSPN
0,17 USD
3.993 đ
478.221 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
40 USD
(2 exchanges)
-18.09% 29%
2045
291 Biểu tượng logo của SIMP Token SIMP Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMP *
0,000022513 USD
0,5145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
749.047 USD
(1 exchanges)
-18.04% -40%
3184
292 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MND *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
73.310 USD
(1 exchanges)
-18.04% 0%
4182
293 Biểu tượng logo của Virgo Virgo
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VGO *
0,64 USD
14.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.032.000
2.498.948 USD
(0 exchanges)
-17.99% 0%
2890
294 Biểu tượng logo của Fat Doge Fat Doge
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOGE *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
166.604 USD
(1 exchanges)
-17.97% 18%
3760
295 Biểu tượng logo của Release Project Release Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
REL *
0,0000094354 USD
0,2156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
43.575 USD
(2 exchanges)
-17.95% -10%
4393
296 Biểu tượng logo của Moonbet Moonbet
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBET *
0,000108865 USD
2,4881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
81.176 USD
(1 exchanges)
-17.89% 104%
4126
297 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
21,04 USD
480.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
112.553 USD
(3 exchanges)
-17.88% -21%
3966
298 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
111,10 USD
2.539.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
308.424 USD
(1 exchanges)
-17.80% -27%
3386
299 Biểu tượng logo của Landbox Landbox
04/2021 / Ethereum Blockchain
LAND *
0,0017475393 USD
40 đ
133.486 USD
76.385.230 (0%)
Tổng: 20.000.000.000
1.170 USD
(0 exchanges)
-17.78% -21%
2325
300 Biểu tượng logo của IjasCoin IjasCoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
IJC *
0,0005493201 USD
12,5547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
43.559 USD
(0 exchanges)
-17.74% 222%
4412
301 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,23 USD
5.182 đ
1.094.946 USD
4.829.245 (23%)
Tổng: 21.000.000
1.458 USD
(5 exchanges)
-17.72% -5%
1800
302 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,002626477 USD
60 đ
3.858.038 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
59.614 USD
(9 exchanges)
-17.70% 14%
1368
303 Biểu tượng logo của Megacoin Megacoin
07/2013
MEC
0,0078807982 USD
180 đ
312.885 USD
39.702.178 (95%)
Tổng: 42.000.000
6 USD
(1 exchanges)
-17.70% 5%
2151
304 Biểu tượng logo của HeartBout HeartBout
08/2018 / Ethereum Blockchain
HB *
0,0026269327 USD
60 đ
140.528 USD
53.495.267 (84%)
Tổng: 63.695.267
184 USD
(3 exchanges)
-17.70% -9%
2315
305 Biểu tượng logo của BitCanna BitCanna
08/2019
BCNA
0,0971965109 USD
2.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 392.302.736
451 USD
(1 exchanges)
-17.70% -2%
5573
306 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,015066852 USD
344 đ
7.533.426 USD
500.000.000
255.928 USD
(2 exchanges)
-17.49% -44%
1176
307 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
3,55 USD
81.162 đ
0 USD
N/A
517.129 USD
(1 exchanges)
-17.49% -24%
3303
308 Biểu tượng logo của Carrot Carrot
09/2020 / Tron20 Blockchain
CRT *
0,13 USD
2.944 đ
0 USD
N/A
35.585 USD
(4 exchanges)
-17.47% -4%
4504
309 Biểu tượng logo của Coco Swap Coco Swap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
COCO *
0,0004967187 USD
11,3525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.966.767.046
1.070.628 USD
(0 exchanges)
-17.43% -31%
3081
310 Biểu tượng logo của MoonRabbit MoonRabbit
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONRABBIT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000.000
48.512 USD
(0 exchanges)
-17.41% 228%
4355
311 Biểu tượng logo của ShoeFy ShoeFy
10/2021 / Ethereum Blockchain
SHOE *
0,42 USD
9.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.357.918 USD
(1 exchanges)
-17.36% 0%
3008
312 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0001888799 USD
4,3168 đ
1.712.839 USD
9.068.405.000 (43%)
Tổng: 21.000.000.000
12.847 USD
(4 exchanges)
-17.35% 1%
1644
313 Biểu tượng logo của EarnBet EarnBet
04/2020 / EOS Blockchain
BET *
0,0429987985 USD
983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
1.790 USD
(2 exchanges)
-17.33% -5%
5366
314 Biểu tượng logo của Kodi Kodi
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KODI *
0,0000579002 USD
1,3233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
190.497 USD
(0 exchanges)
-17.33% 4%
3690
315 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
17,14 USD
391.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
36.166 USD
(1 exchanges)
-17.30% 23%
4494
316 Biểu tượng logo của Vanywhere Vanywhere
05/2020 / Ethereum Blockchain
VANY *
0,0004800348 USD
10,9712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
52 USD
(1 exchanges)
-17.26% -2%
5807
317 Biểu tượng logo của Equal Equal
01/2018 / Binance Chain (BEP2)
EQL *
0,000772662 USD
17,6592 đ
313.579 USD
405.842.550 (60%)
Tổng: 675.259.060
14.282 USD
(1 exchanges)
-17.15% -28%
2148
318 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KGO *
0,019560064 USD
447 đ
830.094 USD
42.438.196 (85%)
Tổng: 49.899.890
99.079 USD
(0 exchanges)
-17.05% 1%
1892
319 Biểu tượng logo của UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN. UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN.
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UEDC *
0,0601876047 USD
1.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
490.184 USD
(0 exchanges)
-17.01% -47%
3316
320 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0710216344 USD
1.623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
232.012 USD
(1 exchanges)
-16.95% 0%
3599
321 Biểu tượng logo của Arix Arix
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARIX *
0,94 USD
21.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
28.270 USD
(1 exchanges)
-16.94% -48%
4580
322 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0001035047 USD
2,3656 đ
0 USD
N/A
6.235.367 USD
(1 exchanges)
-16.89% -24%
2790
323 Biểu tượng logo của Block Creatures Block Creatures
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOOLAH *
0,38 USD
8.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-16.88% -28%
6531
324 Biểu tượng logo của Kawakami Inu Kawakami Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KAWA *
0,0000061753 USD
0,1411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
75.711 USD
(0 exchanges)
-16.84% -15%
4161
325 Biểu tượng logo của Buffaloswap RED Buffaloswap RED
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REDBUFF *
2,18 USD
49.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
67.198 USD
(1 exchanges)
-16.65% -72%
4216
326 Biểu tượng logo của Battle Pets Battle Pets
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,0971886433 USD
2.221 đ
0 USD
N/A
1.454.702 USD
(0 exchanges)
-16.63% -43%
2989
327 Biểu tượng logo của Fractal Fractal
02/2021 / Ethereum Blockchain
FCL *
0,43 USD
9.910 đ
7.195.479 USD
16.595.271 (4%)
Tổng: 465.000.000
2.543.556 USD
(0 exchanges)
-16.62% -4%
1180
328 Biểu tượng logo của OpenAlexa Protocol OpenAlexa Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
OAP *
1,17 USD
26.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
118.104 USD
(2 exchanges)
-16.58% 30%
3943
329 Biểu tượng logo của ThunderSwap ThunderSwap
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TNDR *
0,0057599987 USD
132 đ
0 USD
N/A
673 USD
(1 exchanges)
-16.56% -3%
5518
330 Biểu tượng logo của SXPDOWN SXPDOWN
10/2020
SXPDOWN
0,13 USD
2.967 đ
0 USD
N/A
1.112.779 USD
(1 exchanges)
-16.55% 8%
3069
331 Biểu tượng logo của Nibble Nibble
08/2019
NBXC
0,0028239527 USD
65 đ
761 USD
269.549 (1%)
Tổng: 21.000.000
13 USD
(1 exchanges)
-16.53% -11%
2690
332 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLAST *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
406.559 USD
184.562.095.554.630 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
176.597 USD
(0 exchanges)
-16.30% -23%
2087
333 Biểu tượng logo của Shibaverse Shibaverse
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERSE *
0,0074453858 USD
170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
201.519 USD
(1 exchanges)
-16.17% -5%
3661
334 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0002587341 USD
5,9134 đ
71.594 USD
276.709.240
6.382 USD
(5 exchanges)
-16.12% -21%
2431
335 Biểu tượng logo của REWARD HUNTERS TOKEN REWARD HUNTERS TOKEN
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHT *
0,0010150872 USD
23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.180 USD
(1 exchanges)
-16.11% -29%
4611
336 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000025881 USD
0,0592 đ
80.098 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
38 USD
(3 exchanges)
-16.09% -98%
2420
337 Biểu tượng logo của Prepayway Prepayway
08/2020 / Ethereum Blockchain
InBit *
0,0011446569 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 846.442.656
4.821 USD
(1 exchanges)
-16.06% 1%
5174
338 Biểu tượng logo của Kind Ads Token Kind Ads Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
KIND *
0,0042819003 USD
98 đ
180.896 USD
42.246.693 (69%)
Tổng: 61.000.000
12 USD
(2 exchanges)
-16.05% -11%
2268
339 Biểu tượng logo của Nobility Nobility
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NBL *
0,0006581682 USD
15,0424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.229.567 USD
(1 exchanges)
-15.99% 99%
3027
340 Biểu tượng logo của MR PICKLE NFT MR PICKLE NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PICKLE *
0,0000002159 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
15.819 USD
(1 exchanges)
-15.98% 0%
4835
341 Biểu tượng logo của Bullish AF Bullish AF
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BULLAF *
0,0000039685 USD
0,0907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
373 USD
(0 exchanges)
-15.96% 1%
5598
342 Biểu tượng logo của Nico Robin Inu Nico Robin Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
ROBIN *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
20.196 USD
(1 exchanges)
-15.90% -78%
4748
343 Biểu tượng logo của EIFI FINANCE EIFI FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EIFI *
0,30 USD
6.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
355.811 USD
(0 exchanges)
-15.89% -47%
3429
344 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOWB *
0,0000543412 USD
1,2420 đ
3.276.602 USD
60.296.840.158
880.122 USD
(2 exchanges)
-15.81% -3%
1418
345 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,00000127 USD
0,0290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
5.740 USD
(1 exchanges)
-15.78% 5%
5138
346 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,0020901516 USD
48 đ
323.028 USD
154.547.713 (26%)
Tổng: 600.000.000
28 USD
(2 exchanges)
-15.74% -10%
2143
347 Biểu tượng logo của Warena Warena
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RENA *
1,66 USD
38.031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.489.400 USD
(0 exchanges)
-15.73% -25%
2815
348 Biểu tượng logo của PocMon PocMon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PMON *
0,0000000253 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.642 USD
(1 exchanges)
-15.67% 344%
5278
349 Biểu tượng logo của Global Utility Smart Digital Token Global Utility Smart Digital Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
GUSDT *
0,0690808719 USD
1.579 đ
0 USD
N/A
362.263 USD
(3 exchanges)
-15.66% -9%
3426
350 Biểu tượng logo của Story Story
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STORY *
0,0004068671 USD
9,2989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.286 USD
(1 exchanges)
-15.62% -21%
4848
351 Biểu tượng logo của Dragon Warrior Dragon Warrior
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GON+ *
0,0214582998 USD
490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.760 USD
(0 exchanges)
-15.62% -57%
4711
352 Biểu tượng logo của Advanced Technology Coin Advanced Technology Coin
10/2016
ARC
0,24 USD
5.494 đ
7.171.405 USD
29.835.562
0 USD
(2 exchanges)
-15.57% -9%
1179
353 Biểu tượng logo của Piggy Finance Piggy Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIGGY *
0,0358515477 USD
819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
97.025 USD
(2 exchanges)
-15.56% 40%
4036
354 Biểu tượng logo của Daily COP Daily COP
09/2021 / Polygon Blockchain
DLYCOP *
0,0002362349 USD
5,3991 đ
0 USD
N/A
363.079 USD
(1 exchanges)
-15.52% -8%
3422
355 Biểu tượng logo của Kurobi Kurobi
09/2021 / Solana Blockchain
KURO *
0,13 USD
2.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
206.582 USD
(1 exchanges)
-15.51% -7%
3650
356 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0353229446 USD
807 đ
175.630.485 USD
4.972.136.000 (25%)
Tổng: 19.900.730.000
210.435.416 USD
(0 exchanges)
-15.50% 23%
315
357 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,03815404 USD
872 đ
316.973.546 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
38.473.113 USD
(8 exchanges)
-15.48% 38%
232
358 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021 / Ethereum Blockchain
ETL *
0,0121940008 USD
279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
171.443 USD
(0 exchanges)
-15.47% 15%
3743
359 Biểu tượng logo của BNB Cash BNB Cash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNBCH *
0,0386940269 USD
884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
133.289 USD
(0 exchanges)
-15.42% -29%
3878
360 Biểu tượng logo của EcoFi EcoFi
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECO *
6,31 USD
144.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
113.788 USD
(2 exchanges)
-15.41% 10%
3958
361 Biểu tượng logo của SOLAPE Finance SOLAPE Finance
06/2021
SOLAPE
0,0033797254 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-15.35% -13%
5779
362 Biểu tượng logo của Light Defi Light Defi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LIGHT *
0,0003810147 USD
8,7081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
95.395 USD
(1 exchanges)
-15.35% -53%
4037
363 Biểu tượng logo của Galaxy Adventure Galaxy Adventure
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLA *
0,0019139928 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.775 USD
(0 exchanges)
-15.35% -48%
4556
364 Biểu tượng logo của World Token World Token
02/2021
WORLD
0,0280924356 USD
642 đ
2.800.740 USD
99.697.309 (100%)
Tổng: 100.000.000
130.083 USD
(1 exchanges)
-15.32% -8%
1477
365 Biểu tượng logo của Baby Floki Billionaire Baby Floki Billionaire
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyFB *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.541.031 USD
(1 exchanges)
-15.23% 253%
2976
366 Biểu tượng logo của Breezecoin Breezecoin
10/2018 / Ethereum Blockchain
BRZE *
0,0399581714 USD
913 đ
7.192.471 USD
180.000.000 (90%)
Tổng: 200.000.000
6.079 USD
(4 exchanges)
-15.20% 2%
1185
367 Biểu tượng logo của AirCoin AirCoin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AIR *
0,0000001866 USD
0,0043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.639.056.093.744.460
674.915 USD
(1 exchanges)
-15.19% -18%
3214
368 Biểu tượng logo của BitANT BitANT
10/2021 / Ethereum Blockchain
BITANT *
0,0002361295 USD
5,3967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
64.366 USD
(0 exchanges)
-15.19% 0%
4231
369 Biểu tượng logo của Pokmonsters Pokmonsters
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POK *
0,0351759168 USD
804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
932.029 USD
(1 exchanges)
-15.14% 34%
3118
370 Biểu tượng logo của Swapz Swapz
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWAPZ *
0,0256337063 USD
586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
187.884 USD
(0 exchanges)
-15.09% -37%
3696
371 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0001444625 USD
3,3017 đ
403.112 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
57.130 USD
(3 exchanges)
-15.05% -17%
2092
372 Biểu tượng logo của Kingdom Coin Kingdom Coin
09/2021
KDC
0,0074709758 USD
171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
11.471 USD
(0 exchanges)
-15.02% -17%
4940
373 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0798119497 USD
1.824 đ
2.015.090 USD
25.247.978
2.717 USD
(3 exchanges)
-15.01% -12%
1585
374 Biểu tượng logo của IRON Titanium Token IRON Titanium Token
06/2021 / Polygon Blockchain
TITAN *
0,0000005973 USD
0,0137 đ
0 USD
N/A
887.025 USD
(1 exchanges)
-14.93% -29%
3129
375 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
7,97 USD
182.232 đ
610.749.603 USD
76.598.519 (31%)
Tổng: 250.000.000
51.305.197 USD
(1 exchanges)
-14.92% -14%
226
376 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0206614985 USD
472 đ
4.132.291 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
646 USD
(1 exchanges)
-14.89% 9%
1349
377 Biểu tượng logo của Ramifi Protocol Ramifi Protocol
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAM *
0,0549039819 USD
1.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.213.000
9.404 USD
(0 exchanges)
-14.89% 11%
5005
378 Biểu tượng logo của Baby Alpaca Baby Alpaca
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BALPAC *
0,0000335796 USD
0,7675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
824 USD
(1 exchanges)
-14.82% -22%
5495
379 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFII *
0,29 USD
6.653 đ
10.674 USD
36.666
39.475 USD
(5 exchanges)
-14.79% -21%
2642
380 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0020452483 USD
47 đ
93.963 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
28.961 USD
(3 exchanges)
-14.78% 157%
2383
381 Biểu tượng logo của Mofi Finance Mofi Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOFI *
0,0109998064 USD
251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.663 USD
(0 exchanges)
-14.74% 4%
4728
382 Biểu tượng logo của Timers Timers
09/2020 / Ethereum Blockchain
IPM *
0,0232016827 USD
530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.347.380
1.217 USD
(2 exchanges)
-14.72% -23%
5445
383 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0446578564 USD
1.021 đ
759.975 USD
17.017.723
837 USD
(1 exchanges)
-14.69% -4%
1916
384 Biểu tượng logo của RedShiba RedShiba
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REDSHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
85.546 USD
(1 exchanges)
-14.63% -4%
4101
385 Biểu tượng logo của blocsport.one blocsport.one
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLS *
0,0054853461 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
382.980 USD
(0 exchanges)
-14.63% -20%
3402
386 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
324.635 USD
(0 exchanges)
-14.60% -34%
3460
387 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0032773076 USD
75 đ
2.108.690 USD
643.421.448 (64%)
Tổng: 999.999.999
2.211.784 USD
(12 exchanges)
-14.57% -38%
1563
388 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,25 USD
5.706 đ
2.975.967 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
102.287 USD
(3 exchanges)
-14.56% -30%
1452
389 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0383651198 USD
877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
69.954 USD
(0 exchanges)
-14.52% -15%
4198
390 Biểu tượng logo của Project Inverse Project Inverse
03/2021 / Ethereum Blockchain
XIV *
0,0145611675 USD
333 đ
539.145 USD
37.026.241 (41%)
Tổng: 90.000.000
105.856 USD
(0 exchanges)
-14.51% -1%
2016
391 Biểu tượng logo của Dope Wars Paper Dope Wars Paper
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
0,020839524 USD
476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
773.302 USD
(0 exchanges)
-14.44% -29%
3171
392 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,55 USD
12.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
3.594.154 USD
(1 exchanges)
-14.42% 99%
2838
393 Biểu tượng logo của Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,073388954 USD
1.677 đ
3.339.658 USD
45.506.276 (9%)
Tổng: 500.000.000
150.456 USD
(4 exchanges)
-14.39% -1%
1412
394 Biểu tượng logo của HASH Token HASH Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
HASH *
0,19 USD
4.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.148 USD
(0 exchanges)
-14.39% 27%
4612
395 Biểu tượng logo của DeepSpace Token DeepSpace Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
DXO *
0,0000110529 USD
0,2526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
416.221 USD
(0 exchanges)
-14.37% -7%
3359
396 Biểu tượng logo của Crowny Crowny
04/2021 / Ethereum Blockchain
CRWNY *
0,0219917017 USD
503 đ
6.545.769 USD
297.647.247 (33%)
Tổng: 900.000.000
330.516 USD
(1 exchanges)
-14.36% 43%
1214
397 Biểu tượng logo của Dino Dino
10/2021 / Solana Blockchain
DINO *
0,0032711499 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.128 USD
(1 exchanges)
-14.36% -34%
4919
398 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,00000006 USD
0,0014 đ
59.967 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
28 USD
(1 exchanges)
-14.30% -0%
2465
399 Biểu tượng logo của SOLBERRY SOLBERRY
10/2021 / Solana Blockchain
SOLBERRY *
0,0113655635 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.971 USD
(0 exchanges)
-14.28% -25%
4985
400 Biểu tượng logo của Civitas Civitas
10/2018
CIV
0,0098509977 USD
225 đ
81.788 USD
8.302.487
136 USD
(1 exchanges)
-14.27% -5%
2417
401 Biểu tượng logo của TFL.io TFL.io
08/2017 / Ethereum Blockchain
TFL *
0,45 USD
10.226 đ
2.795.241 USD
6.247.267 (70%)
Tổng: 8.924.667
94.388 USD
(1 exchanges)
-14.25% -22%
1467
402 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
9,00 USD
205.710 đ
0 USD
N/A
24.965 USD
(0 exchanges)
-14.22% 14%
4651
403 Biểu tượng logo của Futura Finance Futura Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FFT *
0,0000023225 USD
0,0531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
403.865 USD
(1 exchanges)
-14.22% 0%
3382
404 Biểu tượng logo của Naka Bodhi Token Naka Bodhi Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
NBOT *
0,0127983294 USD
293 đ
895.883 USD
70.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000
15.651 USD
(2 exchanges)
-14.19% -17%
1864
405 Biểu tượng logo của GoSwapp GoSwapp
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOFI *
0,61 USD
14.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.843 USD
(1 exchanges)
-14.19% -28%
5025
406 Biểu tượng logo của Boring Protocol Boring Protocol
08/2021 / Solana Blockchain
BOP *
0,0621822097 USD
1.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
123.084 USD
(1 exchanges)
-14.19% -11%
3927
407 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
XRPBEAR *
0,0000001263 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
15.688 USD
(6 exchanges)
-14.09% -4%
4839
408 Biểu tượng logo của BNBPay BNBPay
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BPAY *
0,0099218229 USD
227 đ
60.622.552 USD
6.110.021.585 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
423.522 USD
(0 exchanges)
-14.03% -20%
540
409 Biểu tượng logo của Syfin Syfin
09/2021 / Fantom Blockchain
SYF *
0,0000073356 USD
0,1677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
22.262 USD
(0 exchanges)
-13.98% -15%
4703
410 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0031564848 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
14.732 USD
(3 exchanges)
-13.93% 22%
4860
411 Biểu tượng logo của Matador Token Matador Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTDR *
0,0000000087 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
193 USD
(0 exchanges)
-13.88% -2%
5685
412 Biểu tượng logo của Lucky Lion Lucky Lion
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUCKY *
0,0346465957 USD
792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
276.416 USD
(0 exchanges)
-13.87% -28%
3525
413 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,02889626 USD
660 đ
264.267 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
121 USD
(6 exchanges)
-13.85% 5%
2189
414 Biểu tượng logo của LinkArt LinkArt
02/2020 / Ethereum Blockchain
LAR *
0,0028651815 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
166.084 USD
(2 exchanges)
-13.81% -38%
3748
415 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,009672825 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
236.185 USD
(3 exchanges)
-13.80% -25%
3589
416 Biểu tượng logo của NASDEX NASDEX
10/2021 / Polygon Blockchain
NSDX *
0,56 USD
12.876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
229.204 USD
(0 exchanges)
-13.79% -19%
3604
417 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,0772070487 USD
1.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
156.566 USD
(1 exchanges)
-13.75% -34%
3782
418 Biểu tượng logo của NEXTYPE NEXTYPE
07/2021 / Heco Blockchain
NT *
0,15 USD
3.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
157.872 USD
(0 exchanges)
-13.71% 10%
3780
419 Biểu tượng logo của Hiz Finance Hiz Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
HIZ *
0,0755243159 USD
1.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.594
0 USD
(1 exchanges)
-13.64% 11%
5971
420 Biểu tượng logo của LavaSwap LavaSwap
02/2021 / Heco Blockchain
LAVA *
0,034565529 USD
790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
472.124 USD
(1 exchanges)
-13.62% 42%
3329
421 Biểu tượng logo của Yap Stone Yap Stone
11/2019
YAP
0,0015465986 USD
35 đ
231.990 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
4.375 USD
(6 exchanges)
-13.59% -23%
2218
422 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0000510037 USD
1,1657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
13.894 USD
(1 exchanges)
-13.58% 24%
4882
423 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
5.517 USD
126.080.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
186.356.586 USD
(0 exchanges)
-13.58% 10%
2697
424 Biểu tượng logo của Fanadise Fanadise
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FAN *
0,0413082638 USD
944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
905.000 USD
(0 exchanges)
-13.58% 13%
3127
425 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
1,84 USD
42.148 đ
0 USD
N/A
451.881 USD
(1 exchanges)
-13.56% 3%
3345
426 Biểu tượng logo của LITTLE RABBIT LITTLE RABBIT
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LTRBT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
178.657 USD
(0 exchanges)
-13.56% 35%
3719
427 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0004944271 USD
11,3001 đ
237.324 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
372 USD
(5 exchanges)
-13.52% -8%
2213
428 Biểu tượng logo của FOMO Chronicles Manga FOMO Chronicles Manga
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OTAKU *
0,0730071378 USD
1.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
293.561 USD
(1 exchanges)
-13.52% 0%
3495
429 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0027004526 USD
62 đ
2.067.950 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
515 USD
(1 exchanges)
-13.50% -8%
1576
430 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
22,58 USD
516.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
159 USD
(2 exchanges)
-13.47% -31%
5704
431 Biểu tượng logo của AutoCrypto AutoCrypto
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AU *
0,0308784281 USD
706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
229.297 USD
(0 exchanges)
-13.45% 0%
3601
432 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin
12/2019
SCH
0,0020842967 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
494 USD
(1 exchanges)
-13.40% -22%
5552
433 Biểu tượng logo của Mercor Finance Mercor Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRCR *
0,017330705 USD
396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
106.020 USD
(0 exchanges)
-13.38% -15%
3999
434 Biểu tượng logo của Wolfystreetbets Wolfystreetbets
07/2021 / Ethereum Blockchain
WOLFY *
0,0031220698 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
49.509 USD
(1 exchanges)
-13.34% -8%
4347
435 Biểu tượng logo của Bitcashpay Bitcashpay
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0006075343 USD
13,8852 đ
120.690 USD
198.655.033 (23%)
Tổng: 850.000.000
125.952 USD
(1 exchanges)
-13.33% -83%
2293
436 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0073560224 USD
168 đ
95.862 USD
13.031.736 (62%)
Tổng: 21.000.000
72 USD
(4 exchanges)
-13.32% -9%
2381
437 Biểu tượng logo của Divergence Divergence
06/2021 / Ethereum Blockchain
DIVER *
0,31 USD
7.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.071.628 USD
(1 exchanges)
-13.32% 46%
2920
438 Biểu tượng logo của ETG Finance ETG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ETGF *
0,56 USD
12.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
85.764 USD
(1 exchanges)
-13.31% 40%
4100
439 Biểu tượng logo của NFTTONE NFTTONE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TONE *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
103.363 USD
(1 exchanges)
-13.31% -17%
4010
440 Biểu tượng logo của Tipinu Tipinu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIPINU *
0,0066485938 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
74.273 USD
(0 exchanges)
-13.31% 0%
4170
441 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0542453419 USD
1.240 đ
0 USD
N/A
2.096 USD
(0 exchanges)
-13.28% -5%
5343
442 Biểu tượng logo của Mini Avalanche Mini Avalanche
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MAVAX *
0,0005692811 USD
13,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
8.518 USD
(1 exchanges)
-13.24% -59%
5037
443 Biểu tượng logo của AGE OF CRYPTOLOGY AGE OF CRYPTOLOGY
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AUR *
0,0600315205 USD
1.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
141.771 USD
(1 exchanges)
-13.21% 0%
3665
444 Biểu tượng logo của SnowCrash Token SnowCrash Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NORA *
0,0306615018 USD
701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.400.000
202.574 USD
(0 exchanges)
-13.19% -17%
3657
445 Biểu tượng logo của UNIDOWN UNIDOWN
10/2020
UNIDOWN
1,84 USD
42.056 đ
0 USD
N/A
467.408 USD
(1 exchanges)
-13.14% -20%
3334
446 Biểu tượng logo của Pacoca Pacoca
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PACOCA *
0,32 USD
7.389 đ
21.777.895 USD
67.362.979 (67%)
Tổng: 100.000.000
2.590.795 USD
(0 exchanges)
-13.12% -27%
813
447 Biểu tượng logo của Wojak Finance Wojak Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WOJ *
0,0497260991 USD
1.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
491.888 USD
(0 exchanges)
-13.11% -21%
3320
448 Biểu tượng logo của Metacoin Metacoin
08/2020
MTC
0,0868475595 USD
1.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
15.455 USD
(1 exchanges)
-13.10% -6%
4844
449 Biểu tượng logo của SANS Token SANS Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SANS *
0,33 USD
7.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.757 USD
(0 exchanges)
-13.01% 0%
4961
450 Biểu tượng logo của Derived Derived
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DVDX *
0,0433466145 USD
991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.078 USD
(1 exchanges)
-12.95% 0%
4262
451 Biểu tượng logo của Kauri Kauri
10/2020 / Ethereum Blockchain
KAU *
0,43 USD
9.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
41.965 USD
(1 exchanges)
-12.94% -6%
4422
452 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
849,82 USD
19.422.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
5.853.945 USD
(2 exchanges)
-12.94% 40%
2794
453 Biểu tượng logo của Axia Protocol Axia Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
AXIA *
2,04 USD
46.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
227.827 USD
(1 exchanges)
-12.85% -2%
3608
454 Biểu tượng logo của Edgecoin Edgecoin
04/2021 / Stellar Blockchain
EDGT *
0,87 USD
19.878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
720.745 USD
(0 exchanges)
-12.78% -13%
3191
455 Biểu tượng logo của Kombai Inu Kombai Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAI *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.716 USD
(0 exchanges)
-12.78% 253%
4905
456 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,01038315 USD
237 đ
100.267.550 USD
9.782.678.080
563.450 USD
(1 exchanges)
-12.76% -14%
458
457 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,0011580528 USD
26 đ
0 USD
N/A
2.037.703 USD
(1 exchanges)
-12.75% -7%
2924
458 Biểu tượng logo của iBG Finance iBG Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IBG *
0,33 USD
7.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
34.271 USD
(1 exchanges)
-12.75% -23%
4520
459 Biểu tượng logo của GameX GameX
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMX *
0,0005500399 USD
12,5712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
425 USD
(0 exchanges)
-12.72% -16%
5583
460 Biểu tượng logo của XRoad Initiative XRoad Initiative
09/2021
XRI
0,90 USD
20.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-12.64% -8%
6551
461 Biểu tượng logo của qiibee qiibee
07/2019 / Ethereum Blockchain
QBX *
0,0111644641 USD
255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.380.392.157
3.691 USD
(1 exchanges)
-12.55% -3%
5231
462 Biểu tượng logo của Pollux Coin Pollux Coin
08/2020 / Tron20 Blockchain
POX *
0,11 USD
2.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
166 USD
(1 exchanges)
-12.55% -19%
5698
463 Biểu tượng logo của Smile Coin Smile Coin
10/2021 / Algorand Blockchain
SMILE *
0,0173312569 USD
396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
266.571 USD
(0 exchanges)
-12.54% 59%
3534
464 Biểu tượng logo của BarbecueSwap Finance BarbecueSwap Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BBQ *
0,0837403425 USD
1.914 đ
0 USD
N/A
55.030 USD
(0 exchanges)
-12.53% -15%
4304
465 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0029430933 USD
67 đ
1.332.544 USD
452.769.783 (69%)
Tổng: 657.440.000
7.643 USD
(3 exchanges)
-12.52% -29%
1736
466 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSW *
1,00 USD
22.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
773.098 USD
(0 exchanges)
-12.52% 125%
3165
467 Biểu tượng logo của Gooreo Gooreo
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOOREO *
0,097149813 USD
2.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.979 USD
(1 exchanges)
-12.52% 77%
4727
468 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,16 USD
3.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.000.000
2.108 USD
(1 exchanges)
-12.51% -17%
5342
469 Biểu tượng logo của Wrapped Curio Ferrari F12tdf Wrapped Curio Ferrari F12tdf
10/2021 / Ethereum Blockchain
WCT1 *
1,12 USD
25.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
0 USD
(0 exchanges)
-12.51% -25%
6667
470 Biểu tượng logo của HalfPizza HalfPizza
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIZA *
0,0000984622 USD
2,2504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
1.887.218 USD
(0 exchanges)
-12.49% -62%
2937
471 Biểu tượng logo của TAL RUNE - Rune.Game TAL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TAL *
0,64 USD
14.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 103.479
1.020 USD
(1 exchanges)
-12.49% -16%
5466
472 Biểu tượng logo của Mini Kishu Mini Kishu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINIKISHU *
0,0000099626 USD
0,2277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
305.833 USD
(1 exchanges)
-12.49% -5%
3478
473 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0004423418 USD
10,1097 đ
1.918.080 USD
4.336.194.316 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
181.509 USD
(2 exchanges)
-12.48% -10%
1602
474 Biểu tượng logo của BullishApes BullishApes
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BULLISH *
0,0000078013 USD
0,1783 đ
0 USD
N/A
173.704 USD
(1 exchanges)
-12.42% 0%
3734
475 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,67 USD
15.340 đ
27.559.359 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
7.338.809 USD
(2 exchanges)
-12.33% 193%
735
476 Biểu tượng logo của YFIEXCHANGE.FINANCE YFIEXCHANGE.FINANCE
08/2020
YFIE
1,06 USD
24.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
1.327 USD
(4 exchanges)
-12.31% -19%
5428
477 Biểu tượng logo của CoinBurp CoinBurp
06/2021 / Ethereum Blockchain
BURP *
0,11 USD
2.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
451.201 USD
(4 exchanges)
-12.31% -34%
2988
478 Biểu tượng logo của LabraCoin LabraCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000077 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
39.507 USD
(0 exchanges)
-12.28% 22%
4445
479 Biểu tượng logo của InfinityCake InfinityCake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
INCAKE *
0,0000001917 USD
0,0044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
42.118 USD
(0 exchanges)
-12.25% -26%
4419
480 Biểu tượng logo của Diamonds Alaska Malamuted Diamonds Alaska Malamuted
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DAM *
0,0000031602 USD
0,0722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
429 USD
(2 exchanges)
-12.24% -31%
5581
481 Biểu tượng logo của Solanax Solanax
08/2021 / Solana Blockchain
SOLD *
0,26 USD
5.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
918.708 USD
(1 exchanges)
-12.23% 16%
3122
482 Biểu tượng logo của Buni Universal Reward Buni Universal Reward
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUR *
0,0107122219 USD
245 đ
0 USD
N/A
80.043 USD
(1 exchanges)
-12.14% -44%
4129
483 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0039079966 USD
89 đ
2.193.270 USD
561.226.148 (86%)
Tổng: 650.000.000
11.430 USD
(3 exchanges)
-12.10% -2%
1552
484 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,034152116 USD
781 đ
17.076.058 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
2.783.386 USD
(1 exchanges)
-12.07% -23%
880
485 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEED *
283,44 USD
6.478.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.993.769 USD
(0 exchanges)
-12.04% -40%
2928
486 Biểu tượng logo của ENV Finance ENV Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ENV *
0,0510165511 USD
1.166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 123.000.000
6.755 USD
(3 exchanges)
-11.91% -15%
5105
487 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,0197024766 USD
450 đ
312.461 USD
15.858.977 (8%)
Tổng: 210.000.000
3.088 USD
(2 exchanges)
-11.90% -11%
2152
488 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
69,66 USD
1.592.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
82.033 USD
(1 exchanges)
-11.88% 0%
4107
489 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
2,33 USD
53.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.500.000
788.537 USD
(5 exchanges)
-11.87% -15%
3040
490 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0039403822 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
8 USD
(4 exchanges)
-11.82% -50%
5906
491 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0039403991 USD
90 đ
53.311 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
17 USD
(6 exchanges)
-11.82% -32%
2459
492 Biểu tượng logo của Calcifer Calcifer
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CALCIFER *
0,19 USD
4.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
141.381 USD
(1 exchanges)
-11.76% -47%
3845
493 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
11,01 USD
251.698 đ
731.505 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
101.908 USD
(3 exchanges)
-11.75% -17%
1899
494 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0003876236 USD
8,8591 đ
354.919 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
0 USD
(4 exchanges)
-11.74% -5%
2115
495 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,55 USD
12.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
1.011.200 USD
(2 exchanges)
-11.73% -23%
3091
496 Biểu tượng logo của DeFi100 DeFi100
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
D100 *
0,0102707245 USD
235 đ
0 USD
N/A
8 USD
(0 exchanges)
-11.73% -19%
5909
497 Biểu tượng logo của YFIDOWN YFIDOWN
10/2020
YFIDOWN
0,71 USD
16.247 đ
0 USD
N/A
217.419 USD
(1 exchanges)
-11.71% -6%
3629
498 Biểu tượng logo của PokerFI.Finance PokerFI.Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POKERFI *
0,0015100048 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
354.463 USD
(1 exchanges)
-11.71% -21%
3430
499 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain (BEP2)
NPXSXEM *
0,000265921 USD
6,0776 đ
4.893.265 USD
18.401.197.238 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
6.842 USD
(3 exchanges)
-11.70% -23%
1298
500 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,16 USD
3.622 đ
59.931.263 USD
378.153.580 (83%)
Tổng: 454.278.600
4.791.358 USD
(1 exchanges)
-11.68% 2%
546
501 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
60.583 USD
(0 exchanges)
-11.68% -27%
4265
502 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONI *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.925 USD
(0 exchanges)
-11.66% 3%
5170
503 Biểu tượng logo của Bit Financial Bit Financial
10/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0005449013 USD
12,4537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-11.64% -42%
6229
504 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,0140367092 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-11.62% -6%
6250
505 Biểu tượng logo của Daisy Launch Pad Daisy Launch Pad
06/2021 / Ethereum Blockchain
DAISY *
1,68 USD
38.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
309.719 USD
(0 exchanges)
-11.60% -11%
3477
506 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,000009958 USD
0,2276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
5.057 USD
(3 exchanges)
-11.55% -6%
5164
507 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
1,47 USD
33.697 đ
7.055.963 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
11.873 USD
(4 exchanges)
-11.51% 10%
1189
508 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0709674312 USD
1.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
16 USD
(7 exchanges)
-11.50% -5%
5873
509 Biểu tượng logo của WaultSwap WaultSwap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WEX *
0,0014766883 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.032.344.789
119.968 USD
(0 exchanges)
-11.50% -5%
3935
510 Biểu tượng logo của Big Bang Game Coin Big Bang Game Coin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BBGC *
0,0000466934 USD
1,0672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.739 USD
(1 exchanges)
-11.49% 1%
5290
511 Biểu tượng logo của UNION Protocol Governance Token UNION Protocol Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNN *
0,0099507438 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
804.999 USD
(1 exchanges)
-11.40% -19%
3159
512 Biểu tượng logo của Idexo Token Idexo Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
IDO *
0,46 USD
10.520 đ
0 USD
N/A
51.686 USD
(1 exchanges)
-11.40% 8%
4346
513 Biểu tượng logo của Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORT *
0,047403056 USD
1.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.333 USD
(0 exchanges)
-11.39% 42%
4518
514 Biểu tượng logo của UniFi Protocol UniFi Protocol
09/2020
UP
0,84 USD
19.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.272.342
167.990 USD
(3 exchanges)
-11.37% 9%
3753
515 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0392644096 USD
897 đ
58.888 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
76 USD
(3 exchanges)
-11.35% -22%
2466
516 Biểu tượng logo của InterValue InterValue
11/2018 / Ethereum Blockchain
INVE *
0,0017583697 USD
40 đ
224.883 USD
127.892.710 (3%)
Tổng: 4.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
-11.35% 45%
2224
517 Biểu tượng logo của PolkaParty PolkaParty
08/2021 / Ethereum Blockchain
POLP *
0,0483683346 USD
1.105 đ
0 USD
N/A
28.380 USD
(1 exchanges)
-11.32% -8%
4589
518 Biểu tượng logo của Tune.FM Tune.FM
08/2021
JAM
0,0230076944 USD
526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.056 USD
(1 exchanges)
-11.31% -25%
4956
519 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0049558408 USD
113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
15 USD
(0 exchanges)
-11.29% -37%
5879
520 Biểu tượng logo của Binapet Binapet
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BPET *
0,0370319768 USD
846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
119.022 USD
(0 exchanges)
-11.29% -19%
3940
521 Biểu tượng logo của XMINE XMINE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XMN *
0,0000240521 USD
0,5497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
28.307 USD
(0 exchanges)
-11.29% -34%
4588
522 Biểu tượng logo của MContent MContent
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MCONTENT *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.246.023 USD
(2 exchanges)
-11.21% 10%
3026
523 Biểu tượng logo của Tokoin Tokoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
TOKO *
0,0284056222 USD
649 đ
5.075.062 USD
178.664.008 (9%)
Tổng: 1.992.959.226
1.339.399 USD
(3 exchanges)
-11.20% 63%
1290
524 Biểu tượng logo của Halving Token Halving Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HALV *
0,0120258722 USD
275 đ
29.171 USD
2.425.673 (69%)
Tổng: 3.500.000
1.030 USD
(1 exchanges)
-11.19% 8%
2559
525 Biểu tượng logo của Crypto Cars World Crypto Cars World
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CARS *
1,16 USD
26.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 325.000.000
1.033.378 USD
(0 exchanges)
-11.16% -28%
3090
526 Biểu tượng logo của Apple Finance Apple Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
APLP *
0,0400029012 USD
914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
2.306 USD
(1 exchanges)
-11.13% 8%
5323
527 Biểu tượng logo của Markaccy Markaccy
09/2020
MKCY
0,0000800061 USD
1,8285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
84 USD
(2 exchanges)
-11.12% -30%
5757
528 Biểu tượng logo của Ouroboros Ouroboros
12/2019
OURO
0,000008 USD
0,1828 đ
250 USD
31.296.749 (40%)
Tổng: 77.343.806
203 USD
(1 exchanges)
-11.11% -47%
2692
529 Biểu tượng logo của FILDOWN FILDOWN
12/2020
FILDOWN
0,0004879372 USD
11,1518 đ
0 USD
N/A
1.219.043 USD
(1 exchanges)
-11.11% 9%
3030
530 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000062757 USD
0,1434 đ
3.001.889 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
2.060 USD
(6 exchanges)
-11.09% -11%
1449
531 Biểu tượng logo của CHFRY Finance CHFRY Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHEESE *
5,08 USD
116.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.313.200
28.488 USD
(1 exchanges)
-11.07% 0%
4342
532 Biểu tượng logo của MahaDAO MahaDAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
MAHA *
4,86 USD
111.007 đ
11.956.502 USD
2.461.704 (25%)
Tổng: 10.000.000
2.287.043 USD
(1 exchanges)
-11.06% 32%
998
533 Biểu tượng logo của Bytus Bytus
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTS *
0,62 USD
14.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
106.974 USD
(2 exchanges)
-11.03% -13%
3991
534 Biểu tượng logo của Prelax Prelax
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEA *
0,0003984695 USD
9,1070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 601.018.625
17.299 USD
(0 exchanges)
-11.03% -65%
4803
535 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,29 USD
6.639 đ
6.431.239 USD
22.138.879 (24%)
Tổng: 92.556.125
148.350 USD
(2 exchanges)
-10.96% -7%
1217
536 Biểu tượng logo của KlayGames KlayGames
10/2021 / Ethereum Blockchain
KLAYG *
290,32 USD
6.635.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-10.94% 0%
6675
537 Biểu tượng logo của Zombie Rising NFT Zombie Rising NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOMB *
0,0006040516 USD
13,8056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.759 USD
(1 exchanges)
-10.94% -26%
4856
538 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
12,79 USD
292.315 đ
813.763.712 USD
63.493.832 (63%)
Tổng: 101.172.570
95.197.952 USD
(40 exchanges)
-10.85% 28%
123
539 Biểu tượng logo của CoinPoker CoinPoker
03/2018 / Ethereum Blockchain
CHP *
0,0389328882 USD
890 đ
10.695.667 USD
274.720.612 (99%)
Tổng: 278.237.314
12.341 USD
(2 exchanges)
-10.79% -6%
1037
540 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0811962105 USD
1.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-10.72% 234%
6282
541 Biểu tượng logo của Kintaman Kintaman
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KINTA *
3,32 USD
75.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
426.286 USD
(0 exchanges)
-10.68% 0%
3401
542 Biểu tượng logo của Rare Rare
10/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,30 USD
6.783 đ
0 USD
N/A
11.145 USD
(1 exchanges)
-10.60% -27%
4976
543 Biểu tượng logo của Nexus Crypto Services Nexus Crypto Services
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$NEXUS *
0,16 USD
3.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
171.325 USD
(0 exchanges)
-10.57% 0%
3742
544 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,34 USD
7.853 đ
36.506.371 USD
106.243.272 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
13.380.042 USD
(0 exchanges)
-10.56% -4%
663
545 Biểu tượng logo của Kaiken Inu Kaiken Inu
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KAIECO *
0,0000000476 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
221.612 USD
(1 exchanges)
-10.52% 121%
3621
546 Biểu tượng logo của MoonEdge MoonEdge
06/2021 / Polygon Blockchain
MOONED *
0,12 USD
2.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
333.789 USD
(0 exchanges)
-10.51% 2%
3450
547 Biểu tượng logo của Kuai Token Kuai Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
KT *
0,16 USD
3.635 đ
1.819.299 USD
11.439.103 (38%)
Tổng: 30.000.000
520.419 USD
(2 exchanges)
-10.49% -8%
1622
548 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
3,04 USD
69.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
717.433 USD
(5 exchanges)
-10.48% -24%
3193
549 Biểu tượng logo của TakoDefi TakoDefi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TAKO *
0,0971387686 USD
2.220 đ
0 USD
N/A
138.734 USD
(0 exchanges)
-10.41% -23%
3851
550 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,0001646549 USD
3,7632 đ
862.530 USD
5.238.410.649 (18%)
Tổng: 29.037.301.331
75.876 USD
(0 exchanges)
-10.40% 4%
1875
551 Biểu tượng logo của Lunyr Lunyr
05/2017 / Ethereum Blockchain
LUN *
0,13 USD
2.942 đ
295.779 USD
2.297.853 (85%)
Tổng: 2.703.356
1 USD
(7 exchanges)
-10.38% 42%
2163
552 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain (BEP2)
PIZZA *
0,13 USD
2.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
36.871 USD
(0 exchanges)
-10.35% -11%
4491
553 Biểu tượng logo của DogeCola DogeCola
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGECOLA *
0,0000000079 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
161.767 USD
(0 exchanges)
-10.30% -15%
3768
554 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0012440458 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
216.552 USD
(1 exchanges)
-10.26% -34%
3628
555 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0000701221 USD
1,6026 đ
6.514 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
11.758 USD
(1 exchanges)
-10.23% -26%
2663
556 Biểu tượng logo của Big Digital Shares Big Digital Shares
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BDS *
0,12 USD
2.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
174.618 USD
(1 exchanges)
-10.23% 132%
3732
557 Biểu tượng logo của PRIVATEUM INITIATIVE PRIVATEUM INITIATIVE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVM *
2,00 USD
45.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
344.594 USD
(0 exchanges)
-10.15% -12%
3441
558 Biểu tượng logo của Space Hamster Space Hamster
10/2021 / Solana Blockchain
HAMS *
0,0018027922 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 525.000.000
350 USD
(0 exchanges)
-10.14% -8%
5608
559 Biểu tượng logo của Trustworks Trustworks
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRUST *
0,46 USD
10.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.804 USD
(1 exchanges)
-10.12% -55%
4906
560 Biểu tượng logo của Warrior Token Warrior Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WAR *
0,0109486098 USD
250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.782 USD
(1 exchanges)
-10.12% -18%
5367
561 Biểu tượng logo của EverestCoin EverestCoin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVCOIN *
0,0000045382 USD
0,1037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
117.240 USD
(0 exchanges)
-10.10% -18%
3944
562 Biểu tượng logo của Savix Savix
04/2021 / Ethereum Blockchain
SVX *
4,46 USD
101.863 đ
275.756 USD
61.871 (75%)
Tổng: 81.955
7.295 USD
(3 exchanges)
-10.09% -11%
2182
563 Biểu tượng logo của Baby Cake Baby Cake
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYCAKE *
0,0001101672 USD
2,5179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
285.479 USD
(1 exchanges)
-10.08% -12%
3508
564 Biểu tượng logo của xYSL xYSL
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XYSL *
37,71 USD
861.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
24.548 USD
(1 exchanges)
-10.08% -13%
4659
565 Biểu tượng logo của The Three Kingdoms The Three Kingdoms
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TTK *
0,19 USD
4.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
719.728 USD
(3 exchanges)
-10.05% -17%
3192
566 Biểu tượng logo của FXT Token FXT Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0000900065 USD
2,0571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
708.847 USD
(2 exchanges)
-10.02% -10%
3200
567 Biểu tượng logo của FarmHero FarmHero
06/2021 / Polygon Blockchain
HONOR *
0,0023061837 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5.501 USD
(1 exchanges)
-10.02% -22%
5149
568 Biểu tượng logo của PureFi Protocol PureFi Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UFI *
0,058996701 USD
1.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
80.715 USD
(0 exchanges)
-10.01% -20%
4133
569 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
1,80 USD
41.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
1.343 USD
(1 exchanges)
-10.00% -32%
5412
570 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0047032078 USD
107 đ
6.840.816 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
5.865.660 USD
(5 exchanges)
-9.99% 3%
1197
571 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0068956984 USD
158 đ
131.536 USD
19.075.144 (100%)
Tổng: 19.112.639
0 USD
(2 exchanges)
-9.98% 71%
2327
572 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0034982537 USD
80 đ
654.125 USD
186.986.203
344 USD
(4 exchanges)
-9.91% 13%
1964
573 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFUND *
4,38 USD
100.062 đ
77.753.811 USD
17.759.669 (18%)
Tổng: 100.000.000
11.013.160 USD
(0 exchanges)
-9.88% -4%
484
574 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,0707142324 USD
1.616 đ
8.703.123 USD
123.074.561 (60%)
Tổng: 204.047.845
972.499 USD
(5 exchanges)
-9.87% 18%
1117
575 Biểu tượng logo của Magic beasties Magic beasties
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSTS *
0,0000014887 USD
0,0340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
39.012 USD
(0 exchanges)
-9.84% 53%
4453
576 Biểu tượng logo của Citadel.one Citadel.one
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XCT *
0,19 USD
4.280 đ
1.684.665 USD
8.996.449 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
221.397 USD
(1 exchanges)
-9.83% -26%
1650
577 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SKILL *
12,21 USD
279.121 đ
10.584.191 USD
866.657 (87%)
Tổng: 1.000.000
2.178.545 USD
(0 exchanges)
-9.81% -12%
1038
578 Biểu tượng logo của Fesschain Fesschain
07/2020 / Ethereum Blockchain
FESS *
0,000361231 USD
8,2559 đ
42.659 USD
118.093.196 (1%)
Tổng: 9.637.574.155
1.258 USD
(4 exchanges)
-9.80% -67%
2518
579 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,33 USD
7.597 đ
17.301.854 USD
52.049.447 (28%)
Tổng: 184.467.440
92.757 USD
(2 exchanges)
-9.76% -25%
877
580 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0093637869 USD
214 đ
983.198 USD
105.000.000 (42%)
Tổng: 250.000.000
63.139 USD
(2 exchanges)
-9.72% -22%
1831
581 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000058114 USD
0,1328 đ
31.575 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
155 USD
(2 exchanges)
-9.68% 1%
2552
582 Biểu tượng logo của MoonTrust MoonTrust
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNTT *
0,0000021541 USD
0,0492 đ
1.506.782 USD
699.500.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000.000
141.355 USD
(0 exchanges)
-9.62% 10%
1691
583 Biểu tượng logo của YAY Games YAY Games
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YAY *
0,0302407915 USD
691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 262.095.309
619.291 USD
(0 exchanges)
-9.60% -17%
3237
584 Biểu tượng logo của HIKOBABA HIKOBABA
10/2021 / Tron20 Blockchain
HIKO *
0,0002455908 USD
5,6130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
23.682 USD
(0 exchanges)
-9.59% -53%
4680
585 Biểu tượng logo của Spain National Fan Token Spain National Fan Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
SNFT *
0,0084160392 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
495.570 USD
(1 exchanges)
-9.59% -98%
3314
586 Biểu tượng logo của Baby Floki (BSC) Baby Floki (BSC)
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYFLOKI *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
334.178 USD
(1 exchanges)
-9.56% 37%
3449
587 Biểu tượng logo của Caash Caash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CASH *
0,30 USD
6.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
102.400 USD
(1 exchanges)
-9.56% -8%
4013
588 Biểu tượng logo của Baby Doug Baby Doug
08/2021
BABYDOUG
0,00000038 USD
0,0087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
64.208 USD
(0 exchanges)
-9.54% 19%
4233
589 Biểu tượng logo của Project X Project X
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XIL *
0,0715724582 USD
1.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
88.669 USD
(2 exchanges)
-9.52% 0%
4072
590 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000004051 USD
0,0093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
7.367 USD
(1 exchanges)
-9.48% -56%
5083
591 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONI *
3,46 USD
79.169 đ
54.186.317 USD
15.642.779 (6%)
Tổng: 270.000.000
15.879.948 USD
(4 exchanges)
-9.48% 22%
565
592 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,01444813 USD
330 đ
373.235 USD
25.832.775 (86%)
Tổng: 30.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-9.47% 39%
2157
593 Biểu tượng logo của StockChain StockChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0002699173 USD
6,1690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-9.46% 10%
5952
594 Biểu tượng logo của Bullswap Exchange Bullswap Exchange
11/2020 / Ethereum Blockchain
BVL *
0,0007330733 USD
16,7544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.192 USD
(1 exchanges)
-9.46% 1%
5122
595 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,0117880084 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.822.382 USD
(0 exchanges)
-9.45% -68%
2944
596 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CORGIB *
0,0000000116 USD
0,0003 đ
336.982 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
21.907 USD
(0 exchanges)
-9.42% -4%
2130
597 Biểu tượng logo của ToyDOGE ToyDOGE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TDG *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.174 USD
(1 exchanges)
-9.38% -33%
4593
598 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
15,06 USD
344.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
205.751 USD
(5 exchanges)
-9.36% 25%
3649
599 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,29 USD
6.643 đ
50.400.496.046 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
40.396.106 USD
(18 exchanges)
-9.34% -22%
201
600 Biểu tượng logo của TOMI TOMI
09/2021 / Polygon Blockchain
TOMI *
0,0457835841 USD
1.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 749.999.000
136.936 USD
(2 exchanges)
-9.34% -18%
3863
601 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,02085462 USD
477 đ
594.467.778 USD
28.282.254.945 (83%)
Tổng: 34.134.813.372
62.571.980 USD
(26 exchanges)
-9.33% 41%
151
602 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0070115085 USD
160 đ
0 USD
N/A
9.289.115 USD
(2 exchanges)
-9.32% -33%
2761
603 Biểu tượng logo của Helex Helex
12/2019 / Ethereum Blockchain
HLX *
0,0649222286 USD
1.484 đ
4.555 USD
70.160 (1%)
Tổng: 5.000.000
3.772 USD
(1 exchanges)
-9.31% -5%
2669
604 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
1,95 USD
44.616 đ
48.802.865 USD
25.000.000
518.154 USD
(11 exchanges)
-9.30% -18%
588
605 Biểu tượng logo của Xpose Protocol Xpose Protocol
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XP *
0,0001557313 USD
3,5592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.867 USD
(2 exchanges)
-9.30% -18%
4831
606 Biểu tượng logo của Billion Billion
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BILL *
0,0009737344 USD
22,2547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
272.782 USD
(0 exchanges)
-9.28% -31%
3528
607 Biểu tượng logo của Dev Protocol Dev Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEV *
2,37 USD
54.066 đ
2.644.777 USD
1.118.005 (9%)
Tổng: 12.729.090
441.037 USD
(1 exchanges)
-9.26% -8%
1498
608 Biểu tượng logo của Tiger Cub Tiger Cub
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCUB *
0,000005204 USD
0,1189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
68.140 USD
(0 exchanges)
-9.26% -35%
4212
609 Biểu tượng logo của Pledge Coin Pledge Coin
08/2019 / Binance Chain (BEP2)
PLG *
0,0012254341 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
37.261 USD
(5 exchanges)
-9.24% 5%
4427
610 Biểu tượng logo của Zafira Zafira
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZFAI *
0,0047100081 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
21.088 USD
(0 exchanges)
-9.23% 9%
4801
611 Biểu tượng logo của ChessCoin ChessCoin
07/2016
CHESS
0,0197019955 USD
450 đ
1.064.553 USD
54.032.769
0 USD
(1 exchanges)
-9.22% 3%
1806
612 Biểu tượng logo của Whirl Finance Whirl Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHIRL *
0,0004476709 USD
10,2315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.702 USD
(0 exchanges)
-9.22% -6%
5291
613 Biểu tượng logo của Goldex Token Goldex Token
08/2021
GLDX
0,35 USD
7.904 đ
0 USD
N/A
186 USD
(1 exchanges)
-9.21% -11%
5690
614 Biểu tượng logo của Foliowatch Foliowatch
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FWATCH *
0,0004865322 USD
11,1197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
36.595 USD
(0 exchanges)
-9.19% -8%
4490
615 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
0,42 USD
9.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
268.773 USD
(0 exchanges)
-9.18% 50%
3533
616 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0020911457 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
5.533 USD
(1 exchanges)
-9.17% -18%
5146
617 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0008760635 USD
20,0224 đ
1.022.410 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
2.768 USD
(2 exchanges)
-9.17% 7%
1818
618 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,15 USD
3.428 đ
734.104 USD
4.893.674
154 USD
(2 exchanges)
-9.14% -6%
1926
619 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000056059 USD
0,1281 đ
92.052 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
40 USD
(3 exchanges)
-9.13% 10%
2392
620 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINKSALE *
80,99 USD
1.851.071 đ
0 USD
N/A
21.089 USD
(0 exchanges)
-9.09% -23%
4721
621 Biểu tượng logo của BoozeDoge BoozeDoge
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BODO *
0,0000015193 USD
0,0347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-9.07% -30%
6648
622 Biểu tượng logo của Chronologic Chronologic
09/2017 / Ethereum Blockchain
DAY *
0,14 USD
3.276 đ
175.258 USD
1.222.539 (87%)
Tổng: 1.400.419
22 USD
(2 exchanges)
-9.04% 1%
2276
623 Biểu tượng logo của SatoExchange Token SatoExchange Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
SATX *
0,0021206338 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
853 USD
(1 exchanges)
-9.01% -11%
5491
624 Biểu tượng logo của Darwinia Crab Network Darwinia Crab Network
04/2021
CRAB
0,0041591895 USD
95 đ
0 USD
N/A
37.246 USD
(0 exchanges)
-8.96% -2%
4481
625 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,14 USD
3.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.682.576
290.026 USD
(0 exchanges)
-8.96% -32%
3511
626 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,17 USD
3.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
61.554 USD
(6 exchanges)
-8.93% -18%
4254
627 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,000287032 USD
6,5601 đ
3.825.373 USD
13.327.337.981 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
2.013.532 USD
(5 exchanges)
-8.92% 12%
1372
628 Biểu tượng logo của Digital Bank of Africa Digital Bank of Africa
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBA *
22,75 USD
520.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.340
124.400 USD
(1 exchanges)
-8.92% 0%
3910
629 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
782.102 USD
(0 exchanges)
-8.91% 144%
3164
630 Biểu tượng logo của Safe Trip Finance Safe Trip Finance
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STF *
0,0587311278 USD
1.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.91% -9%
6603
631 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0203587286 USD
465 đ
1.724.247 USD
84.693.262 (86%)
Tổng: 98.000.000
41 USD
(1 exchanges)
-8.88% 14%
1641
632 Biểu tượng logo của Link Machine Learning Link Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0228224693 USD
522 đ
2.738.696 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
27.106 USD
(0 exchanges)
-8.88% -10%
1489
633 Biểu tượng logo của LoserChick EGG LoserChick EGG
07/2021 / Polygon Blockchain
EGG *
0,33 USD
7.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
30.815 USD
(1 exchanges)
-8.87% -9%
4557
634 Biểu tượng logo của Multiplier Multiplier
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BMXX *
0,35 USD
8.018 đ
355.194 USD
1.012.442 (8%)
Tổng: 13.000.000
33.833 USD
(1 exchanges)
-8.86% -17%
2113
635 Biểu tượng logo của Richie Richie
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RICH *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.215 USD
(0 exchanges)
-8.86% 30%
4628
636 Biểu tượng logo của SuperFuel SuperFuel
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFUEL *
0,0000003168 USD
0,0072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9.301 USD
(0 exchanges)
-8.86% -17%
5010
637 Biểu tượng logo của EtherGem EtherGem
08/2018
EGEM
0,024618319 USD
563 đ
479.642 USD
19.483.114 (51%)
Tổng: 38.192.180
1.361 USD
(2 exchanges)
-8.83% -1%
2042
638 Biểu tượng logo của DMScript DMScript
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMST *
0,0025139666 USD
57 đ
251.397 USD
100.000.000
3.290 USD
(5 exchanges)
-8.83% -22%
2196
639 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
44,27 USD
1.011.870 đ
2.213.670 USD
50.000
74.994 USD
(1 exchanges)
-8.83% -5%
1545
640 Biểu tượng logo của Beaxy Beaxy
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXY *
0,0022350805 USD
51 đ
651.690 USD
291.573.267 (58%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.82% -24%
1965
641 Biểu tượng logo của DBX Digital Ecosystem DBX Digital Ecosystem
10/2021 / Ethereum Blockchain
DBX *
0,0595815351 USD
1.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.600.001.071
530.544 USD
(0 exchanges)
-8.81% -31%
3295
642 Biểu tượng logo của SpiritSwap SpiritSwap
06/2021 / Fantom Blockchain
SPIRIT *
0,38 USD
8.603 đ
84.855.480 USD
111.762.638 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
9.051.793 USD
(0 exchanges)
-8.8% 2%
499
643 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0074194672 USD
170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
3.059 USD
(4 exchanges)
-8.78% -39%
5266
644 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0008972559 USD
20,5068 đ
5.572.667 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
384.018 USD
(3 exchanges)
-8.78% 12%
1260
645 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0011475218 USD
26 đ
8.750.402 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
216.822 USD
(2 exchanges)
-8.77% 9%
1115
646 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,061736629 USD
1.411 đ
79.617 USD
1.289.620 (92%)
Tổng: 1.395.126
87 USD
(3 exchanges)
-8.76% 26%
2423
647 Biểu tượng logo của Ekta Ekta
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EKTA *
0,0813660321 USD
1.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
34.701 USD
(1 exchanges)
-8.76% -49%
4514
648 Biểu tượng logo của Brazil National Football Team Fan Token Brazil National Football Team Fan Token
09/2021
BFT
0,42 USD
9.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
439.135 USD
(2 exchanges)
-8.74% -15%
3241
649 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.999.750.000.000
805.363 USD
(0 exchanges)
-8.73% 101%
3158
650 Biểu tượng logo của Drip Network Drip Network
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRIP *
14,51 USD
331.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
22.623 USD
(0 exchanges)
-8.73% -11%
4695
651 Biểu tượng logo của TKBToken TKBToken
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TKB *
0,0065167026 USD
149 đ
0 USD
N/A
13.106 USD
(1 exchanges)
-8.73% -37%
4935
652 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,47 USD
10.806 đ
180.917 USD
382.628 (43%)
Tổng: 900.000
196.666 USD
(5 exchanges)
-8.72% -4%
2267
653 Biểu tượng logo của MeroeChain MeroeChain
02/2021
MRC
0,0000124781 USD
0,2852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166 USD
(1 exchanges)
-8.70% -28%
5696
654 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RYOSHI *