1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3118 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3673) - Tron10 (11) - Base (103) - BNB Smart Chain (BEP20) (2491) - Solana (666) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (317) - XDC Network (11) - Tron20 (55) - Klaytn (60) - Arbitrum (162) - Chiliz (49) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (66) - Tron (66) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - TON (36) - BNB (2512) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Harmony (13) - Ordinals - BRC20 (44) - Cardano (41) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (126) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - Elrond (27) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Aptos (23) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - Core (18) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

16/04/2024 02:08

Bảng xếp hạng 3118 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Myriad Social Myriad Social
03/2022 / Near Blockchain
MYRIA *
0,0002232461 USD
5,6213 đ
0 USD
N/A
105 USD
-100.00% -100%
7222
2 Biểu tượng logo của Grand Base Grand Base
03/2024 / Base Blockchain
GB *
0,0087348794 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
15.125.416 USD
-99.69% -100%
2469
3 Biểu tượng logo của FOMOSolana FOMOSolana
12/2023 / Solana Blockchain
FOMO *
0,0002057151 USD
5,1799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.962
456.320 USD
-99.52% -99%
3049
4 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
0,0000021927 USD
0,0552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
159 USD
-93.30% 21%
7039
5 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0000311806 USD
0,7851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.399.000
2 USD
-90.69% -92%
8168
6 Biểu tượng logo của CatCoin Inu CatCoin Inu
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000.000
57.331 USD
-85.44% -84%
4132
7 Biểu tượng logo của Felix Felix
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLX *
0,000000634 USD
0,0160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
232.193 USD
-84.71% -50%
3338
8 Biểu tượng logo của LADA LADA
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LADA *
0,0000140466 USD
0,3537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.299 USD
-83.53% -93%
4974
9 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0000755775 USD
1,9030 đ
12.042 USD
159.338.596 (80%)
Tổng: 200.156.145
622 USD
-83.33% -92%
2368
10 Biểu tượng logo của Heroes 3 Foundation Heroes 3 Foundation
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GORGONZOLA *
0,0006774312 USD
17,0577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.000.000
19.039 USD
-82.92% -28%
4779
11 Biểu tượng logo của FUBAO FUBAO
04/2024 / Solana Blockchain
FUBAO *
0,0000192053 USD
0,4836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
95.945 USD
-80.38% -80%
3821
12 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTTOLD *
0,000112654 USD
2,8366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000.000
3.040 USD
-79.89% -93%
5780
13 Biểu tượng logo của Cat of Meme Cat of Meme
04/2024 / Solana Blockchain
COME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.982.898.597.616
7.543 USD
-79.11% -64%
5356
14 Biểu tượng logo của Johm lemmon Johm lemmon
04/2024 / Solana Blockchain
JOHM *
0,0000681784 USD
1,7167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.819.269
16.800 USD
-76.60% -96%
4855
15 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,0229862153 USD
579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
2 USD
-75.93% -79%
8180
16 Biểu tượng logo của Molly Molly
01/2024 / Ethereum Blockchain
MOLLY *
0,0000078869 USD
0,1986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-74.20% -40%
9593
17 Biểu tượng logo của RatCoin RatCoin
01/2022
RAT
0,0000695986 USD
1,7525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
-73.48% 18%
8313
18 Biểu tượng logo của Bharat Smart Chain Project Bharat Smart Chain Project
01/2024 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,48 USD
12.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.706 USD
-72.78% -68%
4050
19 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0000579181 USD
1,4584 đ
167.812 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-69.91% -95%
2121
20 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
40 USD
-69.82% -95%
7546
21 Biểu tượng logo của Baby Floki (BSC) Baby Floki (BSC)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYFLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
33.382 USD
-69.63% -97%
4433
22 Biểu tượng logo của Degen Degen
12/2023 / Solana Blockchain
DEGEN *
0,0000206574 USD
0,5202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.999.465.788
7.113 USD
-68.72% -53%
5386
23 Biểu tượng logo của Flourishing AI Flourishing AI
06/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0097104547 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 53.402.950
3.072 USD
-67.28% 5%
5776
24 Biểu tượng logo của MOON CAT MOON CAT
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.987.442.633.600.112
15.820 USD
-66.69% -67%
4903
25 Biểu tượng logo của Crypto ARC Crypto ARC
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARC *
0,0021005516 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
32 USD
-65.00% -64%
7613
26 Biểu tượng logo của LeetSwap LeetSwap
07/2023 / Base Blockchain
LEET *
1,64 USD
41.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337.000
43 USD
-64.29% -66%
7533
27 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0000160801 USD
0,4049 đ
41.304 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
52 USD
-64.04% -68%
2294
28 Biểu tượng logo của Dramatic Chipmunk Dramatic Chipmunk
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MUNK *
0,0012042577 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
150.861 USD
-63.62% -79%
3569
29 Biểu tượng logo của SafeSwap SafeSwap
11/2021 / Polygon Blockchain
SSGTX *
0,0000444214 USD
1,1185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 840.000.000
0 USD
-63.50% -66%
8941
30 Biểu tượng logo của D-SHOP D-SHOP
05/2023 / Klaytn Blockchain
DP *
0,019398184 USD
488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.501 USD
-62.80% -64%
5592
31 Biểu tượng logo của SoPay SoPay
07/2018 / Ethereum Blockchain
SOP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
4.483 USD
-62.62% -100%
5594
32 Biểu tượng logo của MigMig Swap MigMig Swap
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIGMIG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000.000.000
2 USD
-61.89% -25%
8166
33 Biểu tượng logo của YURI YURI
05/2023 / Arbitrum Blockchain
YURI *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
1.281 USD
-59.51% -60%
6150
34 Biểu tượng logo của SimpleHub SimpleHub
11/2023 / Ethereum Blockchain
SHUB *
0,0000100042 USD
0,2519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.500
0 USD
-58.34% -97%
9554
35 Biểu tượng logo của Online Cold Wallet Online Cold Wallet
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OCW *
0,0150039401 USD
378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
60 USD
-56.91% -74%
7427
36 Biểu tượng logo của TON Bridged USDC TON Bridged USDC
10/2023 / TON Blockchain
JUSDC *
0,0321897777 USD
811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 137.886
1.494 USD
-56.51% -60%
6076
37 Biểu tượng logo của KENKA METAVERSE KENKA METAVERSE
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KENKA *
0,0000001229 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 464.946.494.649.464
19.533 USD
-55.57% -59%
4848
38 Biểu tượng logo của BUNNY MEV BOT BUNNY MEV BOT
04/2024 / Solana Blockchain
BUNNY *
0,0180514227 USD
455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.544.513
6.243.265 USD
-55.41% 124%
2521
39 Biểu tượng logo của Bonkinu Bonkinu
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BONKINU *
0,0000000726 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-55.09% -28%
9585
40 Biểu tượng logo của Btour Chain Btour Chain
03/2024 / Ethereum Blockchain
MSOT *
0,0764935143 USD
1.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
15.298 USD
-55.02% -69%
4922
41 Biểu tượng logo của DegenReborn DegenReborn
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEGEN *
0,000000559 USD
0,0141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
76.274 USD
-54.93% -19%
3945
42 Biểu tượng logo của Junkie Cats Junkie Cats
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
JUNKIE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
34.395 USD
-53.85% -71%
4415
43 Biểu tượng logo của Swype Swype
06/2023 / Ethereum Blockchain
SWP *
0,0004183673 USD
10,5345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.791 USD
-53.85% -17%
4571
44 Biểu tượng logo của WAR OF MEME WAR OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
WOME *
0,0000055956 USD
0,1409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
17.804 USD
-53.67% 27%
4812
45 Biểu tượng logo của Baby Cat Coin Baby Cat Coin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYCAT *
0,0001831093 USD
4,6107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.759 USD
-53.38% -73%
4676
46 Biểu tượng logo của Euro Shiba Inu Euro Shiba Inu
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EShib *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
150.898 USD
-53.07% -14%
3568
47 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
13.148 USD
-51.99% -95%
5051
48 Biểu tượng logo của Element Element
11/2023 / Ethereum Blockchain
ELMT *
0,0007136302 USD
17,9692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-50.79% -56%
9536
49 Biểu tượng logo của Green Green
12/2023 / Ethereum Blockchain
GREEN *
0,0002309833 USD
5,8162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
1.765 USD
-50.63% -53%
6008
50 Biểu tượng logo của zkTAO zkTAO
04/2024 / Ethereum Blockchain
$ZAO *
0,0036850751 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
189.305 USD
-50.38% -78%
3444
51 Biểu tượng logo của Hayya Qatar Hayya Qatar
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HQR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-49.99% -50%
9210
52 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0000620805 USD
1,5632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-49.97% -51%
9127
53 Biểu tượng logo của Space Crypto (SPE) Space Crypto (SPE)
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPE *
0,0000016874 USD
0,0425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
-49.82% -23%
7943
54 Biểu tượng logo của Vegasino Vegasino
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEGAS *
0,0000191903 USD
0,4832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
13.107 USD
-49.70% -57%
5053
55 Biểu tượng logo của Matrix Gpt Ai Matrix Gpt Ai
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.153 USD
-49.21% -100%
5629
56 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000002389 USD
0,0060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
107 USD
-48.98% -52%
7207
57 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0056251761 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-48.65% -52%
8765
58 Biểu tượng logo của Fandomdao Fandomdao
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAND *
0,0319817657 USD
805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
413.323 USD
-48.23% -66%
3089
59 Biểu tượng logo của Fandomdao Fandomdao
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAND *
0,0319817657 USD
805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
413.323 USD
-48.23% -66%
3089
60 Biểu tượng logo của Solana Beach Solana Beach
03/2024 / Solana Blockchain
SOLANA *
0,0001818047 USD
4,5778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
124.987 USD
-47.46% -58%
3668
61 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0025559848 USD
64 đ
683.644 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
30 USD
-47.34% -45%
1813
62 Biểu tượng logo của Martik Martik
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTK *
0,76 USD
19.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
-46.51% -77%
9283
63 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
114 USD
-46.15% -95%
7175
64 Biểu tượng logo của Angry Bulls Club Angry Bulls Club
03/2023 / Polygon Blockchain
ABC *
0,0046851087 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
15 USD
-46.00% -47%
7807
65 Biểu tượng logo của CRAZY FROG CRAZY FROG
04/2024 / Base Blockchain
FROG *
0,0003100957 USD
7,8082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
188.471 USD
-45.34% -68%
3447
66 Biểu tượng logo của B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT
03/2020 / Ethereum Blockchain
B1P *
0,0006908505 USD
17,3956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-45.14% -1%
8698
67 Biểu tượng logo của SEC SEC
06/2023 / Ethereum Blockchain
SEC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.969.696.969.696
6.851 USD
-45.08% -96%
5209
68 Biểu tượng logo của Tiamonds Tiamonds
02/2022 / Ethereum Blockchain
TIA *
0,0114724119 USD
289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000.000
6.295 USD
-45.06% -20%
5451
69 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0008325046 USD
20,9625 đ
7.492.541 USD
9.000.000.000 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
14.937 USD
-44.56% 24%
1183
70 Biểu tượng logo của elonwifcoin elonwifcoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EWIF *
0,000021074 USD
0,5306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.239 USD
-44.48% -81%
5518
71 Biểu tượng logo của FirstHare FirstHare
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FirstHare *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
-42.82% -43%
9015
72 Biểu tượng logo của FINK FINK
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINK *
0,0017243921 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
54.384 USD
-42.52% -72%
4162
73 Biểu tượng logo của White Tiger Pixel White Tiger Pixel
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WHTGRPXL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
4 USD
-42.20% -42%
8076
74 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0000244064 USD
0,6146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
106 USD
-41.63% -8%
7213
75 Biểu tượng logo của Buxcoin Buxcoin
01/2020
BUX
0,0000550396 USD
1,3859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.038.817
4 USD
-41.46% 14%
8060
76 Biểu tượng logo của SAFEMOON SOLANA SAFEMOON SOLANA
03/2024 / Solana Blockchain
SAFEMOON *
0,0000480309 USD
1,2094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.988.559
37.773 USD
-41.36% -82%
4373
77 Biểu tượng logo của Crypto-AI-Robo.com Crypto-AI-Robo.com
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAIR *
0,0001575492 USD
3,9671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
31.329 USD
-41.11% -78%
4476
78 Biểu tượng logo của Honey Honey
04/2022 / Polygon Blockchain
HNY *
0,008697987 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-40.57% -71%
9084
79 Biểu tượng logo của Ethereum 2.0 Ethereum 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETH2.0 *
0,0000000309 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1 USD
-39.84% -58%
8246
80 Biểu tượng logo của Indian Call Center Indian Call Center
04/2024 / Solana Blockchain
ICC *
0,0004565944 USD
11,4970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.967.950
299.637 USD
-39.83% -23%
3218
81 Biểu tượng logo của Meow Meme Meow Meme
03/2024 / Ethereum Blockchain
MEOW *
0,0000591155 USD
1,4885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 986.180.776
8.981 USD
-39.57% -65%
5265
82 Biểu tượng logo của Corn Dog Corn Dog
04/2024 / Solana Blockchain
CDOG *
0,0000338316 USD
0,8519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.499 USD
-39.10% -75%
4963
83 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0007959101 USD
20,0410 đ
898.290 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
23.923 USD
-38.51% -99%
1752
84 Biểu tượng logo của BrianArmstrongCoinbaseUSDC2012 BrianArmstrongCoinbaseUSDC2012
03/2024 / Base Blockchain
BASE *
0,0000068922 USD
0,1735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
92.384 USD
-38.47% -40%
3849
85 Biểu tượng logo của Spoofify Spoofify
04/2024 / Solana Blockchain
SPOOF *
0,0001494119 USD
3,7622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.848 USD
-38.40% -61%
4074
86 Biểu tượng logo của Lacostoken Lacostoken
01/2024 / Ethereum Blockchain
LCSN *
0,0000000429 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.463.000.000.000
19 USD
-37.54% -44%
7754
87 Biểu tượng logo của AlgoGems AlgoGems
11/2021 / Algorand Blockchain
GEMS *
0,020205306 USD
509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
80 USD
-37.46% -76%
7331
88 Biểu tượng logo của OneRing OneRing
02/2022 / Fantom Blockchain
RING *
0,0043479574 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.532.839.229
307.655 USD
-37.25% -50%
3211
89 Biểu tượng logo của FantOHM FantOHM
11/2021 / Fantom Blockchain
FHM *
0,15 USD
3.864 đ
0 USD
N/A
106 USD
-36.63% -60%
7211
90 Biểu tượng logo của ETF ETF
11/2023 / Ethereum Blockchain
ETF *
0,009929575 USD
250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
378 USD
-36.13% 82%
6690
91 Biểu tượng logo của Galaxy Finance Galaxy Finance
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,0068968302 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
1.061 USD
-35.56% 35%
6235
92 Biểu tượng logo của LondonCoinGold LondonCoinGold
01/2022 / Ethereum Blockchain
LDXG *
0,064561029 USD
1.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-35.38% -35%
9003
93 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,0002911977 USD
7,3324 đ
66.230 USD
227.440.990 (73%)
Tổng: 313.699.803
16.562 USD
-35.16% -63%
2257
94 Biểu tượng logo của Snakes Game Snakes Game
11/2021 / Solana Blockchain
SNAKES *
0,0000045666 USD
0,1150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.008 USD
-35.16% -47%
5467
95 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTN *
0,0321525166 USD
810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
4.037 USD
-34.80% 607%
5639
96 Biểu tượng logo của Ligma Node Ligma Node
04/2024 / Solana Blockchain
LIGMA *
0,0050316278 USD
127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.509.906 USD
-34.15% -63%
2712
97 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0003118057 USD
7,8513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
81 USD
-33.96% -40%
7325
98 Biểu tượng logo của MEOW COIN MEOW COIN
04/2024 / Ethereum Blockchain
MEOW *
0,000000102 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666.666
449.007 USD
-33.89% -67%
3054
99 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche C-Chain
WMEMO *
650,22 USD
16.372.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.215
643 USD
-33.77% 20%
6468
100 Biểu tượng logo của CEILING CAT CEILING CAT
04/2024 / Solana Blockchain
CEICAT *
0,0010814191 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.883.623
236.949 USD
-33.62% -34%
3321
101 Biểu tượng logo của SmartLOX SmartLOX
11/2021 / XRP Ledger Blockchain
SMARTLOX *
0,000019205 USD
0,4836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-33.57% 23%
8142
102 Biểu tượng logo của Healium Healium
12/2022 / Tron20 Blockchain
HLM *
0,0025559848 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
-33.30% -41%
7950
103 Biểu tượng logo của Jerry Jerry
04/2024 / Solana Blockchain
JERRY *
0,000082973 USD
2,0893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 967.098.444
9.660 USD
-33.27% -85%
5227
104 Biểu tượng logo của CRAZY TIGER CRAZY TIGER
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYTIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 922.337.203.685.477.632
173 USD
-33.27% -33%
7010
105 Biểu tượng logo của OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0281276414 USD
708 đ
5.625.528 USD
200.000.000
128.596 USD
-32.58% 0%
1260
106 Biểu tượng logo của FLOKI INU FLOKI INU
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLINU *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.091 USD
-32.49% -100%
6221
107 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0010789618 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.166.000
8.959 USD
-32.25% 200%
5239
108 Biểu tượng logo của Eternal AI Eternal AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,006683299 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
19.365 USD
-32.23% -91%
4769
109 Biểu tượng logo của Ghosty Cash Ghosty Cash
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GHSY *
0,24 USD
5.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.333.333
7.683 USD
-32.12% -23%
5347
110 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE2.0 *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
8 USD
-31.76% -49%
7968
111 Biểu tượng logo của Ÿ Ÿ
04/2024 / Ethereum Blockchain
YAI *
0,22 USD
5.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.194.088 USD
-31.72% -59%
2748
112 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,0034317391 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
107.267 USD
-31.55% -36%
3754
113 Biểu tượng logo của lmeow lmeow
03/2024 / Ethereum Blockchain
LMEOW *
0,0170550859 USD
429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.549.777 USD
-31.52% -45%
2706
114 Biểu tượng logo của Web3Met Web3Met
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
W3M *
0,0000044561 USD
0,1122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
611 USD
-31.45% -38%
6490
115 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
0,0019793091 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.527.328
18 USD
-31.13% -54%
7771
116 Biểu tượng logo của Alan the Alien Alan the Alien
04/2024 / Solana Blockchain
ALAN *
0,00001629 USD
0,4102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 43.349.998.826
84.621 USD
-30.89% -56%
3892
117 Biểu tượng logo của Wrapped Pepe Wrapped Pepe
07/2023 / Ethereum Blockchain
WPEPE *
0,0001401213 USD
3,5283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
112 USD
-30.71% -53%
7186
118 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
07/2023 / Ethereum Blockchain
HOPPY *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
45.568 USD
-30.69% 53%
4250
119 Biểu tượng logo của Keyboard Cat Keyboard Cat
04/2024 / Base Blockchain
KEYCAT *
0,0038660468 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.363.716 USD
-30.61% -31%
2627
120 Biểu tượng logo của Modefi Modefi
02/2021 / Ethereum Blockchain
MOD *
0,0846901362 USD
2.132 đ
1.361.543 USD
16.076.764 (73%)
Tổng: 22.000.000
637 USD
-30.59% -22%
1651
121 Biểu tượng logo của You Looked You Looked
02/2024 / Solana Blockchain
CIRCLE *
0,0012083721 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
131.181 USD
-30.46% -59%
3644
122 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
2,26 USD
56.941 đ
519.829 USD
229.873 (23%)
Tổng: 1.000.000
1.191 USD
-30.36% -26%
1875
123 Biểu tượng logo của Tom On Base Tom On Base
03/2024 / Base Blockchain
TOB *
0,0000025899 USD
0,0652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.420 USD
-30.03% -89%
5867
124 Biểu tượng logo của OSHI OSHI
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
OSHI *
70,52 USD
1.775.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.337
279 USD
-29.86% -20%
6794
125 Biểu tượng logo của Wally The Whale Wally The Whale
04/2024 / Solana Blockchain
WALLY *
0,0000013495 USD
0,0340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.025.465 USD
-29.55% 93%
2783
126 Biểu tượng logo của Win Win
01/2024 / Ethereum Blockchain
WIN *
0,0011772447 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
558 USD
-29.48% -38%
6527
127 Biểu tượng logo của DogPad Finance DogPad Finance
01/2023 / Ethereum Blockchain
DOGPAD *
0,0000001608 USD
0,0041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.151 USD
-29.38% -23%
5631
128 Biểu tượng logo của INOVAI INOVAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
INOVAI *
0,0510781155 USD
1.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
83.432 USD
-29.30% -29%
3899
129 Biểu tượng logo của π π
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
π *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.141.592.653.589.793
98 USD
-28.61% -56%
7263
130 Biểu tượng logo của HILO HILO
01/2023 / Ethereum Blockchain
HILO *
0,0366631725 USD
923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
63.136 USD
-28.50% -45%
4060
131 Biểu tượng logo của XGOLD COIN XGOLD COIN
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
XGOLD *
0,0014103704 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
395 USD
-28.43% -23%
6675
132 Biểu tượng logo của GrokKing GrokKing
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROKKING *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
68 USD
-28.11% -4%
7384
133 Biểu tượng logo của LOL coin LOL coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LOL *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.142 USD
-28.06% -30%
5929
134 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0066733773 USD
168 đ
1.382.348 USD
207.143.695 (22%)
Tổng: 920.952.070
0 USD
-28.01% 201%
1640
135 Biểu tượng logo của Substratum Substratum
09/2017 / Ethereum Blockchain
SUB *
0,0001728053 USD
4,3512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 472.000.000
0 USD
-27.76% 16%
8488
136 Biểu tượng logo của The Kingdom Coin The Kingdom Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKC *
0,0020382959 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
6.961 USD
-27.67% -32%
5393
137 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,0556005543 USD
1.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.932.642
129 USD
-27.45% -12%
7126
138 Biểu tượng logo của Toreus Finance Toreus Finance
04/2023 / Kava Blockchain
TORE *
0,0000676747 USD
1,7040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-27.42% -34%
9324
139 Biểu tượng logo của Kulupu Kulupu
08/2020
KLP
0,0038625629 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.857.458
0 USD
-27.31% 14%
8725
140 Biểu tượng logo của SOLAV TOKEN SOLAV TOKEN
01/2024 / Ethereum Blockchain
SOLAV *
0,0016641042 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
87.321 USD
-27.29% -55%
3848
141 Biểu tượng logo của WCAPES WCAPES
10/2022
WCA
0,0200599769 USD
505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.984 USD
-27.08% -23%
4489
142 Biểu tượng logo của LOAN Protocol LOAN Protocol
10/2022
LOAN
0,0000894109 USD
2,2514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.776.304.179
3 USD
-27.05% -4%
8131
143 Biểu tượng logo của Metahorse Unity Metahorse Unity
02/2024 / Ethereum Blockchain
MUNITY *
0,0736288306 USD
1.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
170.762 USD
-27.03% -17%
3503
144 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche C-Chain
NCash *
0,0000037128 USD
0,0935 đ
27.197 USD
7.325.209.699 (40%)
Tổng: 18.467.541.792
98 USD
-26.93% 43%
2328
145 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,0012881557 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
258 USD
-26.81% 3%
6828
146 Biểu tượng logo của Anita Max Wynn Anita Max Wynn
01/2024 / Solana Blockchain
WYNN *
0,0034691138 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.934.223
3.241.031 USD
-26.61% -54%
2584
147 Biểu tượng logo của Page Page
10/2021 / Ethereum Blockchain
PAGE *
0,0046049036 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.639 USD
-26.22% -54%
5405
148 Biểu tượng logo của Solbank Solbank
04/2024 / Solana Blockchain
SB *
586,46 USD
14.766.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.590.806 USD
-26.17% -13%
2704
149 Biểu tượng logo của LANDWOLF LANDWOLF
04/2024 / Ethereum Blockchain
LANDWOLF *
0,000000002 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
312.274 USD
-26.10% -62%
3205
150 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0033608826 USD
85 đ
9.201 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
64 USD
-26.00% -17%
2380
151 Biểu tượng logo của G999 G999
02/2021
G999
0,0009056109 USD
22,8033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.832.913.757
5 USD
-25.67% -20%
8057
152 Biểu tượng logo của BOBO BOBO
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOBO *
0,0006607178 USD
16,6369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.953 USD
-25.64% -80%
4521
153 Biểu tượng logo của Taxa Token Taxa Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
TXT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
43.819 USD
-25.64% -56%
4272
154 Biểu tượng logo của CloudChat CloudChat
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CC *
0,0003068652 USD
7,7269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11 USD
-25.54% 1%
7877
155 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Ethereum Blockchain
UFARM *
0,0001149094 USD
2,8934 đ
4.410 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
326 USD
-25.36% -77%
2401
156 Biểu tượng logo của infraX infraX
04/2024 / Ethereum Blockchain
INFRA *
13,96 USD
351.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.058.016 USD
-25.35% -58%
2776
157 Biểu tượng logo của Albino Albino
05/2023 / Polygon Blockchain
ABO *
0,11 USD
2.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
0 USD
-25.10% -25%
8273
158 Biểu tượng logo của CamelCoin CamelCoin
01/2023 / Cardano Blockchain
CML *
0,0090037601 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
146 USD
-25.01% -62%
7072
159 Biểu tượng logo của HOPE HOPE
10/2017 / Ethereum Blockchain
HOPE *
0,0002170447 USD
5,4652 đ
207.529 USD
956.157.114 (99%)
Tổng: 963.761.390
2.784 USD
-24.94% 29%
2073
160 Biểu tượng logo của GlobalBoost GlobalBoost
10/2014
BSTY
0,0176787173 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.730.659
285 USD
-24.77% -34%
6790
161 Biểu tượng logo của Rabbit Finance Rabbit Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RABBIT *
0,0007961677 USD
20,0475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
10.434 USD
-24.69% -33%
5183
162 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
BEST *
0,38 USD
9.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 794.756.875
4 USD
-24.54% -30%
8083
163 Biểu tượng logo của BuildAI BuildAI
02/2024 / Ethereum Blockchain
BUILD *
0,27 USD
6.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
138.177 USD
-24.49% -37%
3623
164 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0000088337 USD
0,2224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.706.170.021
0 USD
-24.46% -13%
8342
165 Biểu tượng logo của HAMI HAMI
04/2024 / Solana Blockchain
HAMI *
0,0029120119 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
360.208 USD
-24.36% -35%
3138
166 Biểu tượng logo của canwifhat canwifhat
03/2024 / Solana Blockchain
CAN *
0,0034666567 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.222 USD
-24.34% -49%
4342
167 Biểu tượng logo của Chaintools Chaintools
08/2023 / Ethereum Blockchain
CTLS *
0,0049682881 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
1.991 USD
-24.22% -52%
5960
168 Biểu tượng logo của RunesBridge RunesBridge
04/2024 / Ethereum Blockchain
RB *
0,15 USD
3.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.388.020 USD
-24.18% -24%
2726
169 Biểu tượng logo của CatElonMars CatElonMars
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATELON *
0,0000991274 USD
2,4960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
144.808 USD
-24.17% -24%
3591
170 Biểu tượng logo của Siu Siu
04/2024 / Solana Blockchain
SIU *
0,0000008727 USD
0,0220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.996.459.955
47.863 USD
-24.11% -45%
4226
171 Biểu tượng logo của Mobility Coin Mobility Coin
09/2020
MOBIC
0,0006658678 USD
16,7666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 886.773.412
29 USD
-24.03% -53%
7635
172 Biểu tượng logo của BabyRWA BabyRWA
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYRWA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000.000.000.000
151.606 USD
-24.01% -42%
3566
173 Biểu tượng logo của Book of Whales Book of Whales
03/2024 / Solana Blockchain
BOWE *
0,0033747163 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.998.860
25.503 USD
-23.98% -77%
4607
174 Biểu tượng logo của Golden Doge Golden Doge
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.236 USD
-23.75% -37%
5621
175 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0001214007 USD
3,0569 đ
159.556 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
25.802 USD
-23.64% -33%
2134
176 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0012103097 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
97 USD
-23.59% -37%
7269
177 Biểu tượng logo của Wolf Of Solana Wolf Of Solana
04/2024 / Solana Blockchain
WOS *
0,0022788758 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.016.253 USD
-23.50% -24%
2785
178 Biểu tượng logo của Baby Slerf Baby Slerf
04/2024 / Solana Blockchain
BABYSLERF *
0,0003695824 USD
9,3061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181.451 USD
-23.45% -77%
3469
179 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,0027134913 USD
68 đ
969.196 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
116.017 USD
-23.44% -27%
1733
180 Biểu tượng logo của CoinWind CoinWind
05/2021 / Ethereum Blockchain
COW *
0,0116733094 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
430 USD
-23.28% 24%
6647
181 Biểu tượng logo của Koinon Koinon
07/2020
KOIN
0,0178128118 USD
449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
9.804 USD
-23.26% -27%
5215
182 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHLT *
0,0011642356 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.110 USD
-23.18% -33%
4516
183 Biểu tượng logo của ParagonsDAO ParagonsDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
PDT *
0,28 USD
7.034 đ
44.534.857 USD
159.425.995 (98%)
Tổng: 162.500.000
352.582 USD
-23.11% 59%
643
184 Biểu tượng logo của SolanaPrime SolanaPrime
04/2022 / Solana Blockchain
PRIME *
0,0253359494 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-23.09% -27%
9086
185 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
-23.05% -36%
8104
186 Biểu tượng logo của OwlDAO OwlDAO
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
OWL *
0,0030730774 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
146.642 USD
-23.02% -27%
3588
187 Biểu tượng logo của GTAVI GTAVI
12/2023 / Ethereum Blockchain
GTAVI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
278 USD
-22.99% -39%
6795
188 Biểu tượng logo của catwifbag catwifbag
03/2024 / Solana Blockchain
BAG *
0,009457091 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.769.131 USD
-22.94% -57%
2608
189 Biểu tượng logo của Modden Modden
07/2022
MDDN
0,0002441178 USD
6,1469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-22.89% -22%
8328
190 Biểu tượng logo của Next Gem AI Next Gem AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
GEMAI *
0,0194778315 USD
490 đ
0 USD
N/A
943.441 USD
-22.78% -23%
2817
191 Biểu tượng logo của MOE MOE
05/2023 / Ethereum Blockchain
MOE *
0,0000000868 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.126 USD
-22.78% -25%
6207
192 Biểu tượng logo của Changer Changer
12/2021 / Ethereum Blockchain
CNG *
0,0238777647 USD
601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
832 USD
-22.74% -30%
6345
193 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RYOSHI *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
54 USD
-22.70% -0%
7459
194 Biểu tượng logo của FxBox FxBox
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FXB *
0,0000183407 USD
0,4618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.600.000.000
83.311 USD
-22.61% -31%
3903
195 Biểu tượng logo của Gays Inu Gays Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LGBTQ *
0,0000000451 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.549 USD
-22.48% -19%
5696
196 Biểu tượng logo của OvalPixel OvalPixel
11/2023 / Polygon Blockchain
OPAIG *
0,0004342882 USD
10,9354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 335.000.000
40 USD
-22.47% -71%
7551
197 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0015464038 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.000 USD
-22.43% -30%
5391
198 Biểu tượng logo của BigShortBets BigShortBets
09/2021 / Ethereum Blockchain
BIGSB *
0,69 USD
17.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.996.834
289.349 USD
-22.42% 7%
3233
199 Biểu tượng logo của Brett Brett
04/2024 / Ethereum Blockchain
BRETT *
0,0521673865 USD
1.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
854.653 USD
-22.31% -22%
2842
200 Biểu tượng logo của FOGNET FOGNET
09/2023 / Ethereum Blockchain
FOG *
0,28 USD
7.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.662 USD
-22.30% -22%
5835
201 Biểu tượng logo của DUG DUG
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DUG *
0,0000003134 USD
0,0079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
182 USD
-22.25% -86%
6990
202 Biểu tượng logo của Finance Token Finance Token
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FT TOKEN *
0,0797955544 USD
2.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
0 USD
-22.21% -21%
9405
203 Biểu tượng logo của Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORT *
0,000000098 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
121 USD
-22.16% 60%
7166
204 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0000506159 USD
1,2745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-22.15% -14%
8995
205 Biểu tượng logo của MINER (NEW) MINER (NEW)
02/2024 / Ethereum Blockchain
MINER *
192,38 USD
4.844.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
47.603 USD
-22.13% -47%
4232
206 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,00001962 USD
0,4940 đ
45.290 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
-22.10% -7%
2288
207 Biểu tượng logo của BeNFT Solutions BeNFT Solutions
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BeAI *
0,0494205877 USD
1.244 đ
66.707 USD
1.349.790 (19%)
Tổng: 7.000.000
90.213 USD
-22.06% -73%
2256
208 Biểu tượng logo của SquadSwap SquadSwap
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUAD *
0,13 USD
3.262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.034 USD
-22.03% -35%
6249
209 Biểu tượng logo của 2024PUMP 2024PUMP
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUMP *
0,0000022965 USD
0,0578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.024.202.420.242.024
4.845.217 USD
-21.95% -63%
2546
210 Biểu tượng logo của Bitcoin Cat Bitcoin Cat
04/2024 / Solana Blockchain
BTCAT *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
10.879 USD
-21.90% -40%
5162
211 Biểu tượng logo của SorachanCoin SorachanCoin
06/2020
SORA
0,0332046738 USD
836 đ
0 USD
N/A
0 USD
-21.88% -41%
8715
212 Biểu tượng logo của Digital Asset Rights Token Digital Asset Rights Token
04/2024 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,005251877 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
991.693 USD
-21.84% 30%
2794
213 Biểu tượng logo của PEPE (Ordinals) PEPE (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PEPEBRC *
0,66 USD
16.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000
6.745.472 USD
-21.56% 173%
2516
214 Biểu tượng logo của Criminal Flamingo Criminal Flamingo
03/2024 / Ethereum Blockchain
CRIMINGO *
0,0013982542 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.398 USD
-21.55% -34%
6113
215 Biểu tượng logo của Jelly eSports Jelly eSports
12/2022 / Solana Blockchain
JELLY *
0,0025012072 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1 USD
-21.50% -66%
8202
216 Biểu tượng logo của MEGAHERO MEGAHERO
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEGAHERO *
0,046330742 USD
1.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.681 USD
-21.49% -49%
6024
217 Biểu tượng logo của SORA Validator Token SORA Validator Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VAL *
0,39 USD
9.737 đ
157.770 USD
408.003 (0%)
Tổng: 100.000.000
12.718 USD
-21.45% -33%
2135
218 Biểu tượng logo của BREPE BREPE
08/2023 / Ethereum Blockchain
BREPE *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
57.246 USD
-21.37% 178%
4135
219 Biểu tượng logo của Sats Hunters Sats Hunters
01/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
SHNT *
0,21 USD
5.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
16.877 USD
-21.35% 123%
4853
220 Biểu tượng logo của BFICGOLD BFICGOLD
03/2024
BFICGOLD
1,68 USD
42.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
129.404 USD
-21.31% -33%
3650
221 Biểu tượng logo của Paras Paras
12/2021 / Near Blockchain
PARAS *
0,0221294895 USD
557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
38.014 USD
-21.18% -7%
4372
222 Biểu tượng logo của BaseTools BaseTools
08/2023 / Base Blockchain
BASE *
0,0061458825 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16 USD
-21.01% -31%
7798
223 Biểu tượng logo của Sowa AI Sowa AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
SOWA *
0,0088613468 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
111.434 USD
-21.01% -61%
3734
224 Biểu tượng logo của SolAPE Token SolAPE Token
06/2021 / Solana Blockchain
SOLAPE *
0,0011080504 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.986 USD
-20.97% -19%
5789
225 Biểu tượng logo của Outrace Outrace
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0001395302 USD
3,5134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
-20.85% -27%
7565
226 Biểu tượng logo của Mini Bitcoin Mini Bitcoin
04/2024 / Solana Blockchain
MBTC *
29,26 USD
736.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
211.481 USD
-20.78% 6%
3379
227 Biểu tượng logo của GuccioneCoin GuccioneCoin
08/2015
GCC
0,0016010624 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.775.537
12 USD
-20.68% -55%
7856
228 Biểu tượng logo của Jonny Five Jonny Five
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
JFIVE *
0,0053097441 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.736 USD
-20.63% -33%
5343
229 Biểu tượng logo của Fottie Fottie
03/2024 / Ethereum Blockchain
FOTTIE *
0,0000050079 USD
0,1261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
84.385 USD
-20.61% -43%
3895
230 Biểu tượng logo của FX Stock Token FX Stock Token
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FXST *
1,28 USD
32.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.647 USD
-20.59% -45%
4605
231 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,0003374745 USD
8,4976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
5.587.922 USD
-20.50% 2%
2531
232 Biểu tượng logo của CRDT CRDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CRDT *
0,0002182767 USD
5,4962 đ
1.916 USD
8.779.314 (3%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
-20.49% -1%
2413
233 Biểu tượng logo của Flovi inu Flovi inu
04/2024 / Ethereum Blockchain
FLOVI *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
42.882 USD
-20.44% -74%
4286
234 Biểu tượng logo của Gmining Gmining
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMNT *
0,0007902349 USD
19,8981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
476 USD
-20.42% -72%
6593
235 Biểu tượng logo của BarbieCrashBandicootRFK777Inu BarbieCrashBandicootRFK777Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
SOLANA 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000.000.000
2.912 USD
-20.32% 6%
5805
236 Biểu tượng logo của Fishkoin Fishkoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
KOIN *
0,0000002565 USD
0,0065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
74.889 USD
-20.16% -43%
3957
237 Biểu tượng logo của Black Phoenix Black Phoenix
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BPX *
0,0000161943 USD
0,4078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
27.100 USD
-20.13% -3%
4565
238 Biểu tượng logo của ScarQuest ScarQuest
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCAR *
0,0022665517 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.950.000.000
158.272 USD
-20.01% -36%
3539
239 Biểu tượng logo của CleanCarbon CleanCarbon
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARBO *
0,001692166 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
229 USD
-19.87% -12%
6890
240 Biểu tượng logo của EnviDa EnviDa
11/2021 / Polygon Blockchain
EDAT *
0,0677777986 USD
1.707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
142.070 USD
-19.79% 13%
3580
241 Biểu tượng logo của JOOPS JOOPS
05/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
JOOPS *
0,0000085201 USD
0,2145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31.772 USD
-19.76% -44%
4467
242 Biểu tượng logo của Jared From Subway Jared From Subway
07/2023 / Ethereum Blockchain
JARED *
0,0000003508 USD
0,0088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10 USD
-19.72% -16%
7907
243 Biểu tượng logo của Nois Network Nois Network
12/2023
NOIS
0,0259858962 USD
654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.693.388
2.292 USD
-19.69% -26%
5895
244 Biểu tượng logo của beoble beoble
02/2024 / Ethereum Blockchain
BBL *
0,0730307328 USD
1.839 đ
8.464.957 USD
115.909.511 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
7.838.990 USD
-19.67% -52%
1139
245 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
0,0000737887 USD
1,8580 đ
558.303 USD
7.566.238.697
163.875 USD
-19.57% -44%
1855
246 Biểu tượng logo của Hyve Hyve
10/2020 / Ethereum Blockchain
HYVE *
0,0419390545 USD
1.056 đ
1.075.572 USD
25.646.075 (26%)
Tổng: 100.000.000
332.903 USD
-19.52% 16%
1708
247 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0402096725 USD
1.012 đ
616.634 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
1.707 USD
-19.51% 13%
1826
248 Biểu tượng logo của MAXX Finance MAXX Finance
09/2022 / Polygon Blockchain
MAXX *
0,0000021542 USD
0,0542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2 USD
-19.41% -2%
8188
249 Biểu tượng logo của JK Coin JK Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JK *
0,0946229899 USD
2.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.606 USD
-19.31% -23%
5693
250 Biểu tượng logo của Purrcoin Purrcoin
04/2024 / Base Blockchain
PURR *
0,0001652754 USD
4,1616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.177 USD
-19.23% -19%
4663
251 Biểu tượng logo của Mettalex Mettalex
09/2020 / Ethereum Blockchain
MTLX *
3,39 USD
85.323 đ
3.805.308 USD
1.123.003 (3%)
Tổng: 40.000.000
77.152 USD
-19.23% -14%
1363
252 Biểu tượng logo của Cat of Elon Cat of Elon
04/2024 / Solana Blockchain
ELONCAT *
0,0008987153 USD
22,6297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.952
98.168 USD
-19.19% -38%
3806
253 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,001981005 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.261 USD
-19.18% -2%
6154
254 Biểu tượng logo của daCat daCat
01/2024 / Ethereum Blockchain
DACAT *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
44.170 USD
-19.13% -41%
4267
255 Biểu tượng logo của Janus Network Janus Network
08/2022 / Avalanche C-Chain
JNS *
0,0237099016 USD
597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.470 USD
-19.12% -36%
5597
256 Biểu tượng logo của AITK AITK
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITK *
0,0000000162 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
2.037 USD
-19.08% -98%
5951
257 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0024598562 USD
62 đ
491.348 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
0 USD
-19.04% -36%
1892
258 Biểu tượng logo của Smart Block Chain City Smart Block Chain City
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SBCC *
0,00024116 USD
6,0724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
35.511 USD
-19.04% 35%
4401
259 Biểu tượng logo của AutoShark DEX AutoShark DEX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINS *
0,0000850803 USD
2,1423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.474 USD
-18.99% -4%
5858
260 Biểu tượng logo của zkSync Labs zkSync Labs
06/2023 / Ethereum Blockchain
ZKLAB *
0,0036895911 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
116 USD
-18.92% 1%
7163
261 Biểu tượng logo của Grok Inu Grok Inu
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROKINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.690.000.000.000
920 USD
-18.79% -27%
6302
262 Biểu tượng logo của Solordi Solordi
01/2024 / Solana Blockchain
SOLO *
0,0018560522 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
206.258 USD
-18.73% -31%
3394
263 Biểu tượng logo của Moomonster Moomonster
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOO *
0,000474742 USD
11,9540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
3 USD
-18.72% -19%
8118
264 Biểu tượng logo của KStarNFT KStarNFT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KNFT *
0,0524508571 USD
1.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
238.753 USD
-18.70% -27%
3316
265 Biểu tượng logo của LuckyToad LuckyToad
11/2023 / Ethereum Blockchain
TOAD *
0,0013733373 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.861 USD
-18.60% -35%
4073
266 Biểu tượng logo của AVAX HAS NO CHILL AVAX HAS NO CHILL
03/2024 / Avalanche C-Chain
NOCHILL *
0,0091039117 USD
229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.550.000.000
503.721 USD
-18.58% -50%
3008
267 Biểu tượng logo của Giga Cat on Base Giga Cat on Base
04/2024 / Base Blockchain
GCAT *
0,0006646626 USD
16,7362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.781 USD
-18.57% -19%
4334
268 Biểu tượng logo của MOBLAND MOBLAND
12/2021 / Ethereum Blockchain
SYNR *
0,0006571392 USD
16,5468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
140.320 USD
-18.55% 37%
3611
269 Biểu tượng logo của SORA Synthetic USD SORA Synthetic USD
12/2021 / Ethereum Blockchain
XSTUSD *
0,42 USD
10.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 559.363
104 USD
-18.54% -24%
7227
270 Biểu tượng logo của WASD Studios WASD Studios
04/2024 / Ethereum Blockchain
WASD *
0,0009136228 USD
23,0050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.566 USD
-18.51% -43%
4445
271 Biểu tượng logo của MINESHIELD MINESHIELD
04/2024 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,0009293065 USD
23,3999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.106 USD
-18.49% -84%
5257
272 Biểu tượng logo của PenisGrow PenisGrow
03/2024 / Solana Blockchain
PENIS *
0,0005448944 USD
13,7204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.373.586
1.827 USD
-18.48% -40%
5999
273 Biểu tượng logo của Capverse Capverse
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAP *
0,0266176617 USD
670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
8 USD
-18.47% -34%
7974
274 Biểu tượng logo của AIDOGE Stellar AIDOGE Stellar
05/2023 / Stellar Blockchain
AIDOGEXLM *
0,0000110103 USD
0,2772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.999.915.861
240 USD
-18.46% -34%
6862
275 Biểu tượng logo của ETH Trust Fund ETH Trust Fund
03/2024 / Base Blockchain
ETF *
0,0019787486 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.280 USD
-18.42% -39%
4636
276 Biểu tượng logo của Kalichain Kalichain
12/2021
KALIS
0,11 USD
2.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
221.602 USD
-18.37% -31%
3358
277 Biểu tượng logo của ArbInu ArbInu
01/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBINU *
0,0000353133 USD
0,8892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
104 USD
-18.31% 28%
7223
278 Biểu tượng logo của Rage Rage
05/2023 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.690.690.690.690
27 USD
-18.25% -44%
7657
279 Biểu tượng logo của CashBackPro CashBackPro
06/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CBP *
8,06 USD
203.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
801.618 USD
-18.21% -32%
2853
280 Biểu tượng logo của dog in cats world dog in cats world
04/2024 / Ethereum Blockchain
BARK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
2.184 USD
-18.20% -34%
5917
281 Biểu tượng logo của KTK project KTK project
04/2023
KTK
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.665.000.000
2.158 USD
-18.15% -99%
5926
282 Biểu tượng logo của ZED Token ZED Token
07/2022 / Ethereum Blockchain
ZED *
0,0365766364 USD
921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
470.881 USD
-18.10% 11%
3038
283 Biểu tượng logo của Tracer Tracer
11/2022 / Polygon Blockchain
TRC *
0,11 USD
2.773 đ
0 USD
N/A
12.047 USD
-18.08% -18%
5097
284 Biểu tượng logo của Meta Apes Meta Apes
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHELL *
0,0007944208 USD
20,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
530 USD
-17.84% 10%
6545
285 Biểu tượng logo của Mind Mind
12/2023 / Ethereum Blockchain
MND *
0,0884595849 USD
2.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
171.228 USD
-17.83% -41%
3502
286 Biểu tượng logo của Young Peezy AKA Pepe Young Peezy AKA Pepe
04/2024 / Base Blockchain
PEEZY *
0,0022019685 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
139.011 USD
-17.81% -18%
3621
287 Biểu tượng logo của SMARTSET TOKEN SMARTSET TOKEN
12/2023 / Ethereum Blockchain
SST *
0,0001494893 USD
3,7641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.339 USD
-17.80% -33%
5040
288 Biểu tượng logo của RebelSatoshi RebelSatoshi
04/2024 / Ethereum Blockchain
RBLZ *
0,0057580355 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
17.330 USD
-17.78% -18%
4833
289 Biểu tượng logo của Green Bitcoin Green Bitcoin
04/2024 / Ethereum Blockchain
GBTC *
0,49 USD
12.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.814.999
416.362 USD
-17.78% -67%
3085
290 Biểu tượng logo của Leandro Lopes Leandro Lopes
03/2023 / Polygon Blockchain
LOPES *
0,0781717518 USD
1.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
22.487 USD
-17.73% -34%
4700
291 Biểu tượng logo của FarLaunch FarLaunch
02/2024 / Base Blockchain
FAR *
0,0002461934 USD
6,1991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.873 USD
-17.64% -63%
5655
292 Biểu tượng logo của Pear Swap Pear Swap
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEAR *
0,0170995683 USD
431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
28.876 USD
-17.57% -48%
4522
293 Biểu tượng logo của ChainMiner ChainMiner
04/2024 / Ethereum Blockchain
CMINER *
0,0761618654 USD
1.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
579.615 USD
-17.53% -4%
2955
294 Biểu tượng logo của Got Guaranteed Got Guaranteed
06/2022 / Ethereum Blockchain
GOTG *
0,0197811254 USD
498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
10.277 USD
-17.52% -19%
5194
295 Biểu tượng logo của BALI TOKEN BALI TOKEN
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLI *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
1.060 USD
-17.39% -31%
6237
296 Biểu tượng logo của FOTA - Fight Of The Ages FOTA - Fight Of The Ages
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOTA *
0,0003718926 USD
9,3643 đ
2.436 USD
6.550.298 (1%)
Tổng: 700.000.000
35.684 USD
-17.37% -26%
2412
297 Biểu tượng logo của Digital Swiss Franc Digital Swiss Franc
09/2021 / Polygon Blockchain
DSFR *
0,0027526605 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
116.141 USD
-17.36% -17%
3707
298 Biểu tượng logo của BOOK OF KILLER BOOK OF KILLER
04/2024 / Solana Blockchain
BOKI *
0,0000190799 USD
0,4804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.585 USD
-17.34% -85%
5840
299 Biểu tượng logo của XSpace XSpace
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XSP *
0,0001268752 USD
3,1947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.858 USD
-17.27% -36%
5992
300 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYBUNNY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
7 USD
-17.20% -17%
7995
301 Biểu tượng logo của Metafury Metafury
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FURYX *
0,0002577133 USD
6,4892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 820.000.000.000
18 USD
-17.17% -39%
7760
302 Biểu tượng logo của SHEBOSHIS SHEBOSHIS
02/2024 / Ethereum Blockchain
SHEB *
0,000002769 USD
0,0697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
57.952 USD
-17.01% -33%
4121
303 Biểu tượng logo của Defi For You Defi For You
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFY *
0,0002760229 USD
6,9503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.616.468
10.115 USD
-16.87% -27%
5199
304 Biểu tượng logo của Ozonechain Ozonechain
02/2023
OZONE
45,01 USD
1.133.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
593.644 USD
-16.86% -33%
2949
305 Biểu tượng logo của SWIM - Spread Wisdom SWIM - Spread Wisdom
07/2023 / Ethereum Blockchain
SWIM *
0,0000023487 USD
0,0591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
108 USD
-16.86% -29%
7204
306 Biểu tượng logo của 0xVPN.org 0xVPN.org
04/2024 / Ethereum Blockchain
VPN *
0,0129012829 USD
325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.409 USD
-16.80% 18%
4414
307 Biểu tượng logo của CODAI CODAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CODAI *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.474 USD
-16.76% -37%
5030
308 Biểu tượng logo của Icel Idman Yurdu Token Icel Idman Yurdu Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
MIY *
0,0468910031 USD
1.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
852 USD
-16.62% -24%
6321
309 Biểu tượng logo của Davis Cup Fan Token Davis Cup Fan Token
11/2021 / Chiliz Blockchain
DAVIS *
0,27 USD
6.874 đ
149.095 USD
546.124 (5%)
Tổng: 10.000.000
577 USD
-16.61% -48%
2143
310 Biểu tượng logo của BitBrawl BitBrawl
04/2024 / Solana Blockchain
BRAWL *
0,0018396719 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
823.726 USD
-16.59% -57%
2847
311 Biểu tượng logo của TON Bridged USDT TON Bridged USDT
10/2023 / TON Blockchain
JUSDT *
0,44 USD
10.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.076.218
1.546.893 USD
-16.58% -56%
2708
312 Biểu tượng logo của LadderCaster LadderCaster
04/2022 / Solana Blockchain
LADA *
0,0004189513 USD
10,5492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
157 USD
-16.46% -36%
7042
313 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0006201629 USD
15,6157 đ
534 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
-16.34% -8%
2421
314 Biểu tượng logo của NPICK BLOCK NPICK BLOCK
04/2022 / Ethereum Blockchain
NPICK *
0,0000724681 USD
1,8247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.645 USD
-16.24% -5%
4576
315 Biểu tượng logo của CATpay CATpay
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATPAY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.512 USD
-16.17% -99%
6066
316 Biểu tượng logo của APWine Finance APWine Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
APW *
1,51 USD
38.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
311.999 USD
-16.14% -30%
3206
317 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
STONKS *
0,0149854779 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
136.670 USD
-16.14% -33%
3625
318 Biểu tượng logo của Shark Cat Shark Cat
04/2024 / Solana Blockchain
SC *
0,0521495264 USD
1.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.007.945 USD
-16.09% -65%
2460
319 Biểu tượng logo của zbit zbit
01/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ZBIT *
1,98 USD
49.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
121.153 USD
-16.06% 2%
3685
320 Biểu tượng logo của VKENAF VKENAF
02/2021 / Ethereum Blockchain
VKNF *
0,001998224 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14 USD
-16.05% -70%
7816
321 Biểu tượng logo của STRAY STRAY
04/2024 / Solana Blockchain
STRAY *
0,0000351167 USD
0,8842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.782
59.749 USD
-16.04% -85%
4101
322 Biểu tượng logo của Vibing Cat Vibing Cat
03/2024 / Solana Blockchain
VCAT *
1,68 USD
42.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.227.198
176.865 USD
-16.01% -63%
3485
323 Biểu tượng logo của Fisco Coin Fisco Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSCC *
0,33 USD
8.192 đ
0 USD
N/A
3.984 USD
-16.01% -17%
5642
324 Biểu tượng logo của Renewable Energy Renewable Energy
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RET *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
2.959.499 USD
20.117.705.009.195.100 (40%)
Tổng: 50.000.000.000.000.000
679.382 USD
-16.00% -22%
1437
325 Biểu tượng logo của BaseAI BaseAI
04/2024 / Base Blockchain
BASEAI *
0,0085212776 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.905 USD
-15.97% -62%
4441
326 Biểu tượng logo của Modclub Modclub
01/2024 / ICP Blockchain
MOD *
0,0172012124 USD
433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34 USD
-15.92% -44%
7587
327 Biểu tượng logo của SwirlToken SwirlToken
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWIRLX *
0,0000124405 USD
0,3133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 870.000.000
0 USD
-15.74% 24%
9270
328 Biểu tượng logo của Hololoot Hololoot
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOL *
0,0013874759 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
942 USD
-15.73% -32%
6293
329 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0006226645 USD
15,6787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
456 USD
-15.73% -1%
6618
330 Biểu tượng logo của CelebrityCoinV2 CelebrityCoinV2
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCV2 *
0,13 USD
3.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
49.766 USD
-15.73% 51%
4215
331 Biểu tượng logo của Kermit Kermit
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRICKETS *
0,0000187044 USD
0,4710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
16.062 USD
-15.65% 16%
4888
332 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0000270071 USD
0,6800 đ
188.934 USD
6.995.725.741 (99%)
Tổng: 7.042.360.878
2.933 USD
-15.63% -48%
2093
333 Biểu tượng logo của Expert Infra Expert Infra
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EIM *
0,0027019434 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
86 USD
-15.61% -18%
7296
334 Biểu tượng logo của Real Realm Real Realm
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REAL *
0,0001559616 USD
3,9271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.715 USD
-15.58% -12%
5344
335 Biểu tượng logo của Biop Biop
06/2023
BIOP
0,13 USD
3.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
29.552 USD
-15.49% -2%
4511
336 Biểu tượng logo của BNB DOG INU BNB DOG INU
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBDOG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.960.000.000.000.000.000
125.576 USD
-15.46% -36%
3664
337 Biểu tượng logo của XRUN XRUN
04/2022 / Ethereum Blockchain
XRUN *
0,22 USD
5.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
27.438 USD
-15.44% -31%
4554
338 Biểu tượng logo của CHONKY CHONKY
02/2024 / Solana Blockchain
CHONKY *
0,0000310694 USD
0,7823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
1.041.008 USD
-15.41% -39%
2781
339 Biểu tượng logo của PUNCHWORD PUNCHWORD
02/2023 / Fantom Blockchain
PUNCH *
0,000200194 USD
5,0409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
432 USD
-15.33% -42%
6645
340 Biểu tượng logo của WallstreetBets Classic WallstreetBets Classic
01/2024 / Ethereum Blockchain
WSBC *
0,0000081498 USD
0,2052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
298 USD
-15.31% -27%
6774
341 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / Tron10 Blockchain
GZX *
0,0002237739 USD
5,6346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.275 USD
-15.26% 11%
5896
342 Biểu tượng logo của Solareum Solareum
12/2023 / Ethereum Blockchain
SOLAR *
0,0375533347 USD
946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3 USD
-15.24% -9%
8132
343 Biểu tượng logo của Metaworld Metaworld
03/2023 / Tron20 Blockchain
MWCC *
0,0025189029 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
67.690 USD
-15.20% -36%
4024
344 Biểu tượng logo của OIN Finance OIN Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
OIN *
0,0426728908 USD
1.075 đ
1.406.104 USD
32.950.759 (33%)
Tổng: 100.000.000
472.244 USD
-15.15% 41%
1637
345 Biểu tượng logo của burek obema burek obema
03/2024 / Solana Blockchain
OBEMA *
0,000706088 USD
17,7793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
805.976 USD
-15.09% -42%
2851
346 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0004193453 USD
10,5591 đ
171.121.941 USD
408.069.300.000 (97%)
Tổng: 420.690.000.000
3.685.755 USD
-15.04% -42%
300
347 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0006061592 USD
15,2631 đ
4.350.101 USD
7.176.499.999
3.511 USD
-15.01% -22%
1332
348 Biểu tượng logo của Volley token Volley token
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VOY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
184 USD
-14.96% -53%
6985
349 Biểu tượng logo của Nobiko Coin Nobiko Coin
04/2024 / Solana Blockchain
LONG *
0,0005739286 USD
14,4515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.434.272
65.570 USD
-14.94% -69%
4044
350 Biểu tượng logo của RankerDAO RankerDAO
02/2022
RANKER
0,001779803 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
620.983 USD
-14.93% -31%
2931
351 Biểu tượng logo của PIVN PIVN
03/2023 / Polygon Blockchain
PIVN *
0,0034302761 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
17.636 USD
-14.90% -30%
4820
352 Biểu tượng logo của ABCMETA ABCMETA
08/2022 / Polygon Blockchain
META *
0,0000039021 USD
0,0983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
215 USD
-14.88% -16%
6920
353 Biểu tượng logo của Perezoso Perezoso
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRZS *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
72.109 USD
-14.85% -14%
3977
354 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,001395214 USD
35 đ
1.536.896 USD
1.101.548.379 (92%)
Tổng: 1.200.000.000
87.122 USD
-14.84% -38%
1614
355 Biểu tượng logo của Doland Tremp Doland Tremp
03/2024 / Solana Blockchain
TREMP *
0,40 USD
10.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.169.915 USD
-14.75% -43%
2558
356 Biểu tượng logo của MindVerse MindVerse
04/2024 / Ethereum Blockchain
MVERSE *
0,19 USD
4.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
87.594 USD
-14.68% -49%
3873
357 Biểu tượng logo của SoliDefi SoliDefi
04/2024 / Solana Blockchain
SOLFI *
0,0008985433 USD
22,6253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.417 USD
-14.65% -52%
5123
358 Biểu tượng logo của SNKRZ SNKRZ
11/2023 / Ethereum Blockchain
FRC *
0,0161206966 USD
406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.165 USD
-14.64% -34%
4038
359 Biểu tượng logo của Alva Alva
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AA *
540,19 USD
13.601.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
0 USD
-14.64% -53%
9512
360 Biểu tượng logo của StarShip StarShip
01/2024 / Ethereum Blockchain
SSHIP *
0,0011496131 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.728 USD
-14.60% -5%
6017
361 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
23,65 USD
595.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15.248 USD
-14.59% -29%
4925
362 Biểu tượng logo của Success Kid Success Kid
03/2024 / Solana Blockchain
SKID *
0,0495714621 USD
1.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.885.208
419.151 USD
-14.58% -32%
3083
363 Biểu tượng logo của Model Labs Model Labs
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MODEL *
0,0000261473 USD
0,6584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
243 USD
-14.57% -14%
6855
364 Biểu tượng logo của Golden Ball Golden Ball
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GLB *
0,0000020255 USD
0,0510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
150 USD
-14.50% -34%
7060
365 Biểu tượng logo của Shibaqua Shibaqua
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIB *
0,0000010555 USD
0,0266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 346.914.631.300
24.476 USD
-14.38% -28%
4631
366 Biểu tượng logo của LFG LFG
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
LFG *
0,0857018616 USD
2.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.069
496.480 USD
-14.33% -20%
3014
367 Biểu tượng logo của Majo Majo
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
MAJO *
0,0586791843 USD
1.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
188.644 USD
-14.30% 41%
3446
368 Biểu tượng logo của PowBlocks PowBlocks
11/2023 / Ethereum Blockchain
XPB *
0,0692075911 USD
1.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
44.594 USD
-14.30% -29%
4259
369 Biểu tượng logo của Mind Matrix Mind Matrix
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIMX *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
229.613 USD
-14.18% -40%
3344
370 Biểu tượng logo của PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals)
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PUPS *
59,32 USD
1.493.699 đ
460.923.136 USD
7.770.000
8.479.874 USD
-14.12% 69%
219
371 Biểu tượng logo của Belgian Inu Belgian Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGN *
0,0000029465 USD
0,0742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
124 USD
-14.11% -14%
7139
372 Biểu tượng logo của Tongue Cat Tongue Cat
04/2024 / Solana Blockchain
LUIS *
0,0033818032 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.509.017 USD
-14.10% -61%
2713
373 Biểu tượng logo của iNAE iNAE
02/2024
INAE
0,0004483225 USD
11,2888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60.324 USD
-14.09% 16%
4094
374 Biểu tượng logo của Effect Network Effect Network
04/2018 / EOS Blockchain
EFX *
0,0240727255 USD
606 đ
6.070.384 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
186.388 USD
-14.05% -48%
1244
375 Biểu tượng logo của AME Chain AME Chain
01/2021
AME
0,0017378111 USD
44 đ
868.906 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
70.776 USD
-14.04% -30%
1763
376 Biểu tượng logo của Exohood Exohood
05/2021 / Ethereum Blockchain
EXO *
0,0008874476 USD
22,3459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
11 USD
-13.99% -57%
7888
377 Biểu tượng logo của Majority Blockchain Majority Blockchain
10/2021
TMC
0,0001721038 USD
4,3336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 510.000.000
7 USD
-13.97% -78%
7987
378 Biểu tượng logo của Magaiba Magaiba
03/2024 / Solana Blockchain
MAGAIBA *
0,0004069443 USD
10,2469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.893 USD
-13.95% -43%
4852
379 Biểu tượng logo của DINO(ASC20) DINO(ASC20)
01/2024
DINO
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
154.123 USD
-13.93% -32%
3556
380 Biểu tượng logo của RBX RBX
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,0031528844 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.143 USD
-13.90% 1%
5928
381 Biểu tượng logo của USD mars USD mars
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
USDm *
0,99 USD
24.943 đ
0 USD
N/A
6 USD
-13.88% -36%
8000
382 Biểu tượng logo của Ordibank Ordibank
03/2024 / Ethereum Blockchain
ORBK *
0,0328552214 USD
827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.040.186 USD
-13.86% -50%
2779
383 Biểu tượng logo của ETF ETF
01/2024 / Solana Blockchain
ETF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
46 USD
-13.85% -50%
7507
384 Biểu tượng logo của Nordek Nordek
04/2023
NRK
0,0025811092 USD
65 đ
1.643.555 USD
636.762.888 (30%)
Tổng: 2.100.000.000
403.550 USD
-13.79% -27%
1597
385 Biểu tượng logo của Crypto Delivery Crypto Delivery
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DCOIN *
0,0477096872 USD
1.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9.663 USD
-13.77% -48%
5226
386 Biểu tượng logo của Gamepass Network Gamepass Network
07/2023
GPN
0,0002851354 USD
7,1797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
404 USD
-13.72% -33%
6667
387 Biểu tượng logo của BUBCAT BUBCAT
04/2024 / Base Blockchain
BUB *
0,0003360097 USD
8,4607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
206.782 USD
-13.68% -71%
3392
388 Biểu tượng logo của Shen Shen
02/2023 / Cardano Blockchain
SHEN *
0,52 USD
13.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13.299 USD
-13.65% -26%
5045
389 Biểu tượng logo của Tulip Protocol Tulip Protocol
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
0,98 USD
24.719 đ
800.293 USD
815.206 (8%)
Tổng: 10.000.000
21.832 USD
-13.63% -21%
1781
390 Biểu tượng logo của Bitpaid Token Bitpaid Token
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTP *
0,23 USD
5.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000
291 USD
-13.56% 4%
6782
391 Biểu tượng logo của JIZZUS CHRIST JIZZUS CHRIST
04/2024 / Solana Blockchain
JIZZUS *
0,0000008265 USD
0,0208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.952.124.021
100.135 USD
-13.55% 42%
3789
392 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0058855368 USD
148 đ
1.289.648 USD
219.121.484
28 USD
-13.54% 556%
1663
393 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Sora Blockchain
CERES *
20,65 USD
520.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
598 USD
-13.53% -19%
6499
394 Biểu tượng logo của HyperVerse HyperVerse
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HVT *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
44 USD
-13.52% -53%
7522
395 Biểu tượng logo của Janex Janex
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JNX *
0,000900247 USD
22,6682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
97.868 USD
-13.43% -16%
3810
396 Biểu tượng logo của Super Best Friends Super Best Friends
04/2024 / Ethereum Blockchain
SUBF *
0,000000013 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
51.293 USD
-13.39% -49%
4199
397 Biểu tượng logo của Spectra Chain Spectra Chain
04/2024 / Ethereum Blockchain
SPCT *
0,0242950665 USD
612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.364.298 USD
-13.39% -49%
2626
398 Biểu tượng logo của 888tron 888tron
08/2020 / Tron20 Blockchain
888 *
0,0102260529 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.007 USD
-13.33% -15%
5786
399 Biểu tượng logo của Zuki Moba Zuki Moba
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,0029245328 USD
74 đ
107.678 USD
36.819.022 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
11.686 USD
-13.26% -13%
2194
400 Biểu tượng logo của SOUNI SOUNI
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SON *
0,0005779042 USD
14,5516 đ
1.462.774 USD
2.531.170.048 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
458.513 USD
-13.23% 17%
1631
401 Biểu tượng logo của Andy Andy
04/2024 / Base Blockchain
ANDY *
0,0133679379 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
666.208 USD
-13.22% 12%
2908
402 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0067199497 USD
169 đ
578.439 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
1.331 USD
-13.21% -11%
1843
403 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POODL *
0,0000000082 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
7.244 USD
-13.21% -24%
5381
404 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0033661109 USD
85 đ
3.222.807 USD
957.427.533 (96%)
Tổng: 999.000.000
465.944 USD
-13.19% -10%
1411
405 Biểu tượng logo của ArtCoin ArtCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
AC *
0,14 USD
3.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
379 USD
-13.15% -23%
6686
406 Biểu tượng logo của Wisdom Bank Network Wisdom Bank Network
01/2024 / Ethereum Blockchain
WBN *
0,0115120213 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
1.499 USD
-13.15% -31%
6072
407 Biểu tượng logo của Baby Floki Billionaire Baby Floki Billionaire
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BabyFB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-13.14% -29%
8874
408 Biểu tượng logo của Stats Stats
03/2024 / Ethereum Blockchain
STATS *
0,32 USD
7.976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
24.254 USD
-13.09% -34%
4638
409 Biểu tượng logo của InspireAI InspireAI
02/2024 / Ethereum Blockchain
INSP *
0,0835630343 USD
2.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
12.975 USD
-13.01% -63%
5061
410 Biểu tượng logo của AQTIS AQTIS
04/2023 / Ethereum Blockchain
AQTIS *
0,008516954 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
116.309 USD
-13.00% -31%
3706
411 Biểu tượng logo của babydogwifhat babydogwifhat
03/2024 / Solana Blockchain
BABYWIF *
0,0004637982 USD
11,6784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.995.966
156.476 USD
-12.99% -41%
3547
412 Biểu tượng logo của csas (Ordinals) csas (Ordinals)
11/2023 / Ethereum Blockchain
CSAS *
0,0065419224 USD
165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
959.798 USD
-12.99% -40%
2811
413 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0490204631 USD
1.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
0 USD
-12.96% 37%
8696
414 Biểu tượng logo của WIFLAMA WIFLAMA
04/2024 / Solana Blockchain
WIFLAMA *
0,0042209396 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.919.900
412.778 USD
-12.95% 369%
3090
415 Biểu tượng logo của Bolide Bolide
06/2022 / Ethereum Blockchain
BLID *
0,0026951612 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.889.820.984
11 USD
-12.92% 9%
7880
416 Biểu tượng logo của SafeMoon V2 SafeMoon V2
03/2021 / Ethereum Blockchain
SFM *
0,000060606 USD
1,5261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
160.021 USD
-12.89% -48%
3533
417 Biểu tượng logo của Talis Protocol Talis Protocol
12/2023 / Injective Blockchain
TALIS *
0,0167269854 USD
421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.470 USD
-12.88% -20%
4795
418 Biểu tượng logo của Canary Canary
06/2021 / Avalanche C-Chain
CNR *
0,0011650783 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 570.000.000
1.175 USD
-12.85% -38%
6190
419 Biểu tượng logo của Jeo Boden Jeo Boden
03/2024 / Solana Blockchain
BODEN *
0,59 USD
14.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.325.516
33.951.741 USD
-12.82% -29%
2452
420 Biểu tượng logo của NEKO NEKO
04/2024 / Solana Blockchain
NEKO *
0,0001879369 USD
4,7323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 612.098.829
4.095 USD
-12.81% -51%
5634
421 Biểu tượng logo của TAI TAI
09/2020 / Tron20 Blockchain
TAI *
0,0271820986 USD
684 đ
0 USD
N/A
6.730 USD
-12.80% -25%
5411
422 Biểu tượng logo của SafeMoo SafeMoo
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOO *
0,0000307633 USD
0,7746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
220 USD
-12.80% 3%
6913
423 Biểu tượng logo của Lanify Lanify
04/2024 / Ethereum Blockchain
LAN *
0,0600294656 USD
1.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
141.971 USD
-12.77% -7%
3600
424 Biểu tượng logo của Briun Armstrung Briun Armstrung
03/2024 / Base Blockchain
BRIUN *
0,0082192438 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
447.794 USD
-12.76% -53%
3056
425 Biểu tượng logo của Doge Of Grok AI Doge Of Grok AI
01/2024 / Solana Blockchain
DOGEGROKAI *
0,0000015601 USD
0,0393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
359 USD
-12.76% -42%
6705
426 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,39 USD
9.839 đ
314.039.645 USD
803.662.790 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
8.217.833 USD
-12.75% -39%
224
427 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,00167258 USD
42 đ
156.386 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
25.898 USD
-12.72% -29%
2136
428 Biểu tượng logo của Aldrin Aldrin
07/2021 / Solana Blockchain
RIN *
0,18 USD
4.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
15.039 USD
-12.65% -37%
4933
429 Biểu tượng logo của milestoneBased milestoneBased
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MILE *
0,0755567325 USD
1.903 đ
4.273.170 USD
56.555.784 (57%)
Tổng: 100.000.000
39.113 USD
-12.63% -51%
1337
430 Biểu tượng logo của CoinClaim CoinClaim
07/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLM *
0,0000084346 USD
0,2124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.705 USD
-12.63% -8%
6020
431 Biểu tượng logo của PUG AI PUG AI
05/2023 / Solana Blockchain
PUGAI *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
9.019 USD
-12.63% -2%
5263
432 Biểu tượng logo của SnackboxAI SnackboxAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
SNACK *
0,0152333202 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
115.534 USD
-12.62% 78%
3711
433 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
2,34 USD
58.980 đ
102.690.688 USD
43.841.454 (70%)
Tổng: 62.739.955
28.493.289 USD
-12.61% -29%
417
434 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0001140299 USD
2,8713 đ
370.016 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
20 USD
-12.60% -5%
1948
435 Biểu tượng logo của Whales Market Whales Market
02/2024 / Solana Blockchain
WHALES *
1,03 USD
25.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.065.198 USD
-12.60% -23%
2511
436 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,0001671109 USD
4,2079 đ
339.792 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
34.257 USD
-12.57% 33%
1965
437 Biểu tượng logo của Firebird Aggregator Firebird Aggregator
06/2022 / Fantom Blockchain
FBA *
0,0212988596 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
6 USD
-12.57% -60%
8014
438 Biểu tượng logo của RGAMES RGAMES
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
RGAME *
0,0159593177 USD
402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
463.504 USD
-12.57% -36%
3043
439 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron20 Blockchain
JFI *
6,17 USD
155.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
6.197 USD
-12.53% -19%
5457
440 Biểu tượng logo của APass APass
01/2023 / Aptos Blockchain
APC *
0,0094895901 USD
239 đ
0 USD
N/A
24 USD
-12.51% -29%
7694
441 Biểu tượng logo của MetaContinental MetaContinental
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CON *
0,0004407536 USD
11,0982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 801.308.000
287 USD
-12.49% -32%
6785
442 Biểu tượng logo của Quicksilver Quicksilver
07/2023 / Osmosis Blockchain
QCK *
0,0351213196 USD
884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
11.206 USD
-12.49% -25%
5133
443 Biểu tượng logo của Hyper Hyper
01/2024 / Ethereum Blockchain
EON *
0,0008626369 USD
21,7212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
682 USD
-12.48% -21%
6439
444 Biểu tượng logo của Capybara Capybara
12/2021 / Solana Blockchain
CAPY *
0,0040826818 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
778 USD
-12.47% 18%
6375
445 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,0059955912 USD
151 đ
49.301.264 USD
8.222.919.591 (9%)
Tổng: 92.075.616.000
95.113 USD
-12.46% 44%
613
446 Biểu tượng logo của FX1 Sports FX1 Sports
12/2023 / Ethereum Blockchain
FXI *
0,027411362 USD
690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
81.033 USD
-12.46% -35%
3910
447 Biểu tượng logo của doginwotah doginwotah
02/2024 / Solana Blockchain
WATER *
0,0000337471 USD
0,8498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.913.264
199 USD
-12.41% -24%
6958
448 Biểu tượng logo của AVALOX AVALOX
04/2024 / Avalanche C-Chain
AVALOX *
1,33 USD
33.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
767.565 USD
-12.40% -35%
2866
449 Biểu tượng logo của Deepcave Deepcave
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAVE *
0,0003157015 USD
7,9494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.000.000
0 USD
-12.40% -9%
9558
450 Biểu tượng logo của Shiny Ore Shiny Ore
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SO *
0,0000007473 USD
0,0188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
114 USD
-12.29% -30%
7173
451 Biểu tượng logo của TenX TenX
06/2017 / Ethereum Blockchain
PAY *
0,0082290383 USD
207 đ
1.688.749 USD
205.218.256
8.168 USD
-12.28% -20%
1586
452 Biểu tượng logo của Kabosu Kabosu
12/2023 / Solana Blockchain
$KABOSU *
0,0000307449 USD
0,7742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.175 USD
-12.28% -30%
5254
453 Biểu tượng logo của Powsche Powsche
04/2024 / Solana Blockchain
POWSCHE *
0,12 USD
2.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
441.639 USD
-12.22% -12%
3061
454 Biểu tượng logo của Monetha Monetha
09/2017 / Ethereum Blockchain
MTH *
0,0021817273 USD
55 đ
768.158 USD
352.086.984 (87%)
Tổng: 402.400.000
212.833 USD
-12.19% -15%
1793
455 Biểu tượng logo của Byat Byat
03/2024 / Solana Blockchain
BYAT *
0,0001304998 USD
3,2860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.333
97.639 USD
-12.17% -34%
3812
456 Biểu tượng logo của NexusAI NexusAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
NEXUSAI *
0,0210061358 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.839 USD
-12.16% -44%
4021
457 Biểu tượng logo của Coloniume Network Coloniume Network
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLNX *
0,0955772579 USD
2.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
156.411 USD
-12.16% -15%
3549
458 Biểu tượng logo của Angola Angola
10/2022 / Ethereum Blockchain
AGLA *
0,0229139569 USD
577 đ
10.894.441 USD
475.450.000 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
529.470 USD
-12.15% -6%
1059
459 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
01/2024 / Klaytn Blockchain
CYCON *
0,0085546763 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
479.435 USD
-12.05% -16%
3029
460 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
3.856 USD
97.105.335 đ
59.154.040 USD
15.339 (15%)
Tổng: 100.000
2.688.810 USD
-12.01% -19%
562
461 Biểu tượng logo của Crypto Carbon Energy Crypto Carbon Energy
08/2021 / Ethereum Blockchain
CYCE *
0,35 USD
8.869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
-11.98% 10%
8848
462 Biểu tượng logo của DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMEX (Decentralized Mining Exchange)
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DMC *
0,0058372818 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
223 USD
-11.98% 24%
6903
463 Biểu tượng logo của Zeniq Zeniq
12/2022
ZENIQ
0,0329615739 USD
830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000
123.340 USD
-11.94% -18%
3674
464 Biểu tượng logo của Popcoin Popcoin
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
POP *
0,000000224 USD
0,0056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.149 USD
-11.92% -45%
5927
465 Biểu tượng logo của ELIS ELIS
01/2022 / Ethereum Blockchain
XLS *
0,0624814586 USD
1.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
117.403 USD
-11.91% 14%
3700
466 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
JT *
0,0162307697 USD
409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-11.90% -10%
8721
467 Biểu tượng logo của SEX Odyssey SEX Odyssey
12/2023 / Arbitrum Blockchain
SEX *
4.139.228 USD
104.225.759.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
69.714 USD
-11.82% -34%
4000
468 Biểu tượng logo của Token IN Token IN
08/2023 / Aptos Blockchain
TIN *
0,0742852908 USD
1.871 đ
662.907 USD
8.923.801 (9%)
Tổng: 99.893.748
597.332 USD
-11.81% -27%
1818
469 Biểu tượng logo của SBF In Jail SBF In Jail
03/2024 / Solana Blockchain
SBF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222.222.222.222
7.866 USD
-11.79% -35%
5333
470 Biểu tượng logo của Search Search
03/2024 / Ethereum Blockchain
0XSEARCH *
0,0989269678 USD
2.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.809 USD
-11.74% -45%
6001
471 Biểu tượng logo của GrabCoinClub GrabCoinClub
06/2023 / Polygon Blockchain
GC *
0,0000301299 USD
0,7587 đ
39.556 USD
1.312.845.772 (22%)
Tổng: 6.000.000.000
11.312 USD
-11.74% -99%
2297
472 Biểu tượng logo của catwifhat catwifhat
04/2024 / Solana Blockchain
CATHAT *
0,001202876 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141.384 USD
-11.73% -12%
3604
473 Biểu tượng logo của Crustieno Renaldo Crustieno Renaldo
03/2024 / Solana Blockchain
SIUUU *
0,000177056 USD
4,4583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.019 USD
-11.70% -60%
4892
474 Biểu tượng logo của BBS Network BBS Network
02/2022 / Ethereum Blockchain
BBS *
0,0188406677 USD
474 đ
5.033.121 USD
267.141.328 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
149.713 USD
-11.70% 18%
1299
475 Biểu tượng logo của Sonic The Goat Sonic The Goat
04/2024 / Solana Blockchain
GOAT *
0,0000187021 USD
0,4709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.600.349.781
264.690 USD
-11.69% -12%
3279
476 Biểu tượng logo của Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street
12/2023 / Ethereum Blockchain
$WOLF *
0,0133516133 USD
336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-11.66% -11%
9575
477 Biểu tượng logo của Da Pinchi Da Pinchi
01/2024 / Ethereum Blockchain
$PINCHI *
0,0003684304 USD
9,2771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
1.098 USD
-11.66% -20%
6217
478 Biểu tượng logo của Solar Swap Solar Swap
03/2024 / Solana Blockchain
SOLAR *
0,00153915 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
515.873 USD
-11.65% -32%
3001
479 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,11 USD
2.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 601.358.759
91.523 USD
-11.65% -21%
3854
480 Biểu tượng logo của The Moon Metaverse The Moon Metaverse
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
2MOON *
0,0001117709 USD
2,8144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
104.607 USD
-11.63% -12%
3764
481 Biểu tượng logo của Lil Floki Lil Floki
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LILFLOKI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.320 USD
-11.63% -18%
6138
482 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000150413 USD
0,3787 đ
1.621.121 USD
107.777.748.750
20.851 USD
-11.62% -13%
1600
483 Biểu tượng logo của Basenji Basenji
03/2024 / Base Blockchain
BENJI *
0,0304137869 USD
766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.415.784 USD
-11.62% -46%
2724
484 Biểu tượng logo của The Dare The Dare
04/2024 / Ethereum Blockchain
DARE *
0,0090971658 USD
229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
41.064 USD
-11.60% -44%
4314
485 Biểu tượng logo của HUND HUND
03/2024 / Solana Blockchain
HUND *
0,0166065395 USD
418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
785.609 USD
-11.60% -29%
2858
486 Biểu tượng logo của NeonAI NeonAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
NEONAI *
0,0086403376 USD
218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.371 USD
-11.59% -42%
4610
487 Biểu tượng logo của TideBit Token TideBit Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TBT *
0,0090159824 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
583 USD
-11.55% -50%
6538
488 Biểu tượng logo của Unicly CryptoPunks Collection Unicly CryptoPunks Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UPUNK *
0,0496266783 USD
1.250 đ
12.406.670 USD
250.000.000
0 USD
-11.55% -15%
1024
489 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
0,43 USD
10.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-11.55% -15%
8853
490 Biểu tượng logo của Chad Coin Chad Coin
04/2023 / Ethereum Blockchain
CHAD *
0,0000048947 USD
0,1232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 235.000.000.000
31.992 USD
-11.55% -26%
4459
491 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
0,77 USD
19.344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
7 USD
-11.53% -15%
7994
492 Biểu tượng logo của Cydotori Cydotori
11/2022 / Ethereum Blockchain
DOTR *
0,0001761267 USD
4,4349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.070 USD
-11.52% -12%
5329
493 Biểu tượng logo của Hub - Human Trust Protocol Hub - Human Trust Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
HUB *
0,0002213605 USD
5,5739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
0 USD
-11.50% -12%
8760
494 Biểu tượng logo của ApeXit Finance ApeXit Finance
08/2021 / Solana Blockchain
APEX *
0,0058741191 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
747 USD
-11.47% -30%
6394
495 Biểu tượng logo của OpenAI ERC OpenAI ERC
12/2022 / Ethereum Blockchain
OPENAI ERC *
0,0054825784 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.620 USD
-11.47% -22%
5515
496 Biểu tượng logo của RawBlock RawBlock
04/2024 / Ethereum Blockchain
RWB *
0,0002411298 USD
6,0716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.320 USD
-11.47% -93%
6137
497 Biểu tượng logo của Poncho Poncho
04/2024 / Base Blockchain
PONCHO *
0,23 USD
5.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
67.301 USD
-11.46% -59%
4026
498 Biểu tượng logo của Protocon Protocon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEN *
0,0501676589 USD
1.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
73.134 USD
-11.42% -26%
3967
499 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
03/2024 / Solana Blockchain
CRAZYBUNNY *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
10.645 USD
-11.40% -40%
5174
500 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0000148631 USD
0,3743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.042.956.829
0 USD
-11.38% -96%
8587
501 Biểu tượng logo của CareCoin CareCoin
11/2022 / Ethereum Blockchain
CARE *
0,000002285 USD
0,0575 đ
4.420 USD
1.934.505.749 (1%)
Tổng: 300.000.000.000
888 USD
-11.37% -21%
2400
502 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,0037124109 USD
93 đ
1.672.006 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
6 USD
-11.31% -14%
1591
503 Biểu tượng logo của Gemach Gemach
06/2023 / Ethereum Blockchain
GMAC *
0,00243066 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9.498 USD
-11.31% -40%
5236
504 Biểu tượng logo của Myra Myra
01/2024 / Solana Blockchain
MYRA *
0,0018956095 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.943.988
69.274 USD
-11.30% -39%
4006
505 Biểu tượng logo của BLACKHOLE PROTOCOL BLACKHOLE PROTOCOL
04/2021 / Ethereum Blockchain
BLACK *
0,0000037953 USD
0,0956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
185.634 USD
-11.29% -49%
3453
506 Biểu tượng logo của GROK 2.0 GROK 2.0
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK2.0 *
0,0000374265 USD
0,9424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
6.354 USD
-11.28% -18%
5447
507 Biểu tượng logo của simbawifhat simbawifhat
03/2024 / Solana Blockchain
SWH *
0,0000130903 USD
0,3296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
41.336 USD
-11.25% 43%
4306
508 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCP *
0,0059490309 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
804 USD
-11.21% -22%
6357
509 Biểu tượng logo của Odesis Odesis
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$ODS *
0,0003167165 USD
7,9749 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.872 USD
-11.19% -8%
5989
510 Biểu tượng logo của AVM (Atomicals) AVM (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
AVM *
0,21 USD
5.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-11.19% -50%
9665
511 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0011124537 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
68 USD
-11.16% -20%
7386
512 Biểu tượng logo của Bretta Bretta
03/2024 / Base Blockchain
BRETTA *
0,26 USD
6.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
31.344 USD
-11.15% 86%
4475
513 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0025539473 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-11.14% -21%
8227
514 Biểu tượng logo của larrywifhat larrywifhat
04/2024 / Solana Blockchain
LIF *
0,0000494388 USD
1,2449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.191 USD
-11.11% -84%
5913
515 Biểu tượng logo của 2024 2024
01/2024 / Solana Blockchain
2024 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
0 USD
-11.08% 4%
9590
516 Biểu tượng logo của Fulcrom Finance Fulcrom Finance
04/2023 / Cronos Blockchain
FUL *
0,0124216171 USD
313 đ
21.616.322 USD
1.740.218.023 (9%)
Tổng: 20.000.000.000
704.732 USD
-11.07% -5%
847
517 Biểu tượng logo của Nirvana Chain Nirvana Chain
10/2022
NAC
0,64 USD
16.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
1.580 USD
-11.05% -15%
6047
518 Biểu tượng logo của FXDX FXDX
06/2022 / Ethereum Blockchain
FXDX *
0,0070847009 USD
178 đ
271.989 USD
38.391.087 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
22.974 USD
-11.02% -38%
2005
519 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,0038495004 USD
97 đ
231.012 USD
60.010.875 (68%)
Tổng: 88.888.888
2.586 USD
-11.01% -33%
2041
520 Biểu tượng logo của LIZARD LIZARD
01/2024 / Avalanche C-Chain
LIZARD *
0,0004967633 USD
12,5085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
18.335 USD
-10.99% -58%
4800
521 Biểu tượng logo của Swole Doge Swole Doge
11/2021 / Solana Blockchain
SWOLE *
0,0000098553 USD
0,2482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
2.620 USD
-10.98% -75%
5838
522 Biểu tượng logo của Husky.AI Husky.AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HUS *
0,0006643622 USD
16,7286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000
2.438 USD
-10.98% -16%
5865
523 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
17,22 USD
433.604 đ
309.965 USD
18.000
9.514 USD
-10.97% -24%
1980
524 Biểu tượng logo của Ozone Metaverse Ozone Metaverse
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OZONE *
0,0059204616 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
587.852 USD
-10.97% -40%
2950
525 Biểu tượng logo của BitShiba BitShiba
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBA *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
66.624 USD
-10.95% -43%
4032
526 Biểu tượng logo của Black Stallion Black Stallion
02/2023 / Polygon Blockchain
BS *
0,0303339328 USD
764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
5.507 USD
-10.82% -40%
5495
527 Biểu tượng logo của Scotty The Ai Scotty The Ai
03/2024 / Ethereum Blockchain
SCOTTY *
0,0072030424 USD
181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.734.567.890
691.043 USD
-10.79% -47%
2899
528 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,19 USD
4.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.000.000
494.232 USD
-10.74% -19%
3015
529 Biểu tượng logo của Winners Coin Winners Coin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TW *
0,0041599853 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.030 USD
-10.73% -40%
4062
530 Biểu tượng logo của CREW INU CREW INU
03/2024 / Solana Blockchain
CREW *
0,0000098026 USD
0,2468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.035 USD
-10.71% -47%
5536
531 Biểu tượng logo của Chickencoin Chickencoin
03/2024 / Ethereum Blockchain
CHKN *
0,0000002785 USD
0,0070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
967.494 USD
-10.70% -48%
2807
532 Biểu tượng logo của WorkQuest Token WorkQuest Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0003545298 USD
8,9271 đ
37.673 USD
106.262.145 (21%)
Tổng: 500.000.000
66.031 USD
-10.69% -30%
2300
533 Biểu tượng logo của Aree Shards Aree Shards
05/2022 / Polygon Blockchain
AES *
0,0014323525 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.474.361
21.550 USD
-10.66% -15%
4718
534 Biểu tượng logo của LiquidLayer LiquidLayer
11/2023 / Ethereum Blockchain
LILA *
0,50 USD
12.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
78.168 USD
-10.66% -25%
3931
535 Biểu tượng logo của Harambe on Solana Harambe on Solana
01/2024 / Solana Blockchain
HARAMBE *
0,0101887099 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.983.530
1.708.045 USD
-10.66% -40%
2690
536 Biểu tượng logo của Blockster Blockster
11/2021 / Ethereum Blockchain
BXR *
0,000436528 USD
10,9918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
898 USD
-10.64% -1%
6313
537 Biểu tượng logo của Sol X Sol X
04/2024 / Solana Blockchain
SOLX *
0,0005744844 USD
14,4655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.781
68.344 USD
-10.63% -5%
4017
538 Biểu tượng logo của The Bend The Bend
04/2022 / Avalanche C-Chain
BEND *
0,42 USD
10.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
6.012 USD
-10.62% -26%
5466
539 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
0,070018387 USD
1.763 đ
25.348.843 USD
362.031.240 (14%)
Tổng: 2.500.000.000
365.739 USD
-10.62% -30%
801
540 Biểu tượng logo của Xover Xover
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVR *
0,000000044 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-10.62% -15%
9618
541 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,0057323939 USD
144 đ
4.381.410 USD
764.324.623 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
115.544 USD
-10.61% -48%
1329
542 Biểu tượng logo của BillionAir BillionAir
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRB *
0,012278147 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
43.708 USD
-10.60% -18%
4273
543 Biểu tượng logo của NiHao NiHao
05/2023 / Ethereum Blockchain
NIHAO *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000.000.000
11.135 USD
-10.59% -24%
5138
544 Biểu tượng logo của Lucretius Lucretius
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUC *
0,000058162 USD
1,4645 đ
14.245 USD
244.923.666 (42%)
Tổng: 584.326.440
15.175 USD
-10.57% -29%
2361
545 Biểu tượng logo của Fanadise Fanadise
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAN *
0,0001087935 USD
2,7394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.066 USD
-10.57% -20%
4887
546 Biểu tượng logo của DAOSquare DAOSquare
10/2021 / Ethereum Blockchain
RICE *
0,12 USD
2.998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.080 USD
-10.55% -10%
5143
547 Biểu tượng logo của X7 Coin X7 Coin
11/2022 / Tron20 Blockchain
X7C *
0,0031931187 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
64 USD
-10.53% -2%
7411
548 Biểu tượng logo của TurboDEX TurboDEX
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TURBO *
0,22 USD
5.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
1.582 USD
-10.53% -12%
6045
549 Biểu tượng logo của Loopy Loopy
03/2024 / Solana Blockchain
LOOPY *
0,0000388592 USD
0,9785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.284.265 USD
-10.51% -47%
2632
550 Biểu tượng logo của LIQ Protocol LIQ Protocol
07/2021 / Solana Blockchain
LIQ *
0,0019481904 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
36.355 USD
-10.44% -27%
4391
551 Biểu tượng logo của MAGIC SHOES MAGIC SHOES
07/2023 / Polygon Blockchain
MCT *
0,000330119 USD
8,3124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
7.479 USD
-10.44% -39%
5358
552 Biểu tượng logo của MTG Token MTG Token
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTG *
0,0003001336 USD
7,5574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28 USD
-10.42% -36%
7646
553 Biểu tượng logo của ScamFari token ScamFari token
08/2023 / Ethereum Blockchain
SCM *
0,0001078796 USD
2,7164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
144.443 USD
-10.42% -28%
3593
554 Biểu tượng logo của MAGA Coin MAGA Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
MAGA *
0,0002432817 USD
6,1258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
283 USD
-10.41% -12%
6792
555 Biểu tượng logo của Diamond Coin Diamond Coin
03/2024 / Ethereum Blockchain
DIAMOND *
0,0000000688 USD
0,0017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
51 USD
-10.39% -16%
7479
556 Biểu tượng logo của Fomo Base Fomo Base
03/2024 / Base Blockchain
FOMO *
0,0002524769 USD
6,3574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
301.709 USD
-10.33% -48%
3216
557 Biểu tượng logo của Ishi Ishi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ISHI *
0,0000014292 USD
0,0360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
29.719 USD
-10.33% -10%
4501
558 Biểu tượng logo của Christmas Pump Christmas Pump
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHRISPUMP *
0,0000075369 USD
0,1898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.512.251.225.122.512
58.234 USD
-10.31% -35%
4118
559 Biểu tượng logo của Realm (Atomicals) Realm (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
REALM *
0,11 USD
2.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.979.000
0 USD
-10.23% -31%
9666
560 Biểu tượng logo của FloorDAO FloorDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
FLOOR *
2,28 USD
57.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 570.914
953 USD
-10.21% -12%
6285
561 Biểu tượng logo của SOAI SOAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
SOAI *
1,22 USD
30.629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.237 USD
-10.19% -47%
5129
562 Biểu tượng logo của The GameHub The GameHub
04/2024 / Ethereum Blockchain
GHUB *
0,0326139302 USD
821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.847 USD
-10.18% -35%
4271
563 Biểu tượng logo của Multi AI Multi AI
02/2024 / Solana Blockchain
MAI *
0,0138994941 USD
350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
419.463 USD
-10.14% -15%
3082
564 Biểu tượng logo của Transactra Finance Transactra Finance
03/2024 / Ethereum Blockchain
TRSCT *
0,0003873975 USD
9,7547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
114 USD
-10.14% -34%
7177
565 Biểu tượng logo của MyMetaTrader MyMetaTrader
02/2023 / Arbitrum Blockchain
MMT *
0,0060793264 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
101.063 USD
-10.13% -39%
3786
566 Biểu tượng logo của GNY GNY
05/2019 / Ethereum Blockchain
GNY *
0,0227068616 USD
572 đ
4.368.270 USD
192.376.657 (51%)
Tổng: 375.000.000
94.245 USD
-10.12% -27%
1330
567 Biểu tượng logo của Funassyi Funassyi
03/2024 / Solana Blockchain
FUNASSYI *
0,0000000146 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.716.713.850
476 USD
-10.12% -25%
6594
568 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0010146733 USD
26 đ
94.725 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
0 USD
-10.11% -2%
2211
569 Biểu tượng logo của Catman Catman
01/2024 / Solana Blockchain
CATMAN *
0,0007201152 USD
18,1325 đ
684.392 USD
950.392.964 (95%)
Tổng: 999.774.597
781.832 USD
-10.08% -41%
1812
570 Biểu tượng logo của Smart Game Finance Smart Game Finance
02/2023 / Ethereum Blockchain
SMART *
0,0029923744 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 622.080.000
90.724 USD
-10.07% -6%
3859
571 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
27.836 USD
700.914.642 đ
8.406.522 USD
302 (96%)
Tổng: 315
16.248 USD
-10.06% -21%
1141
572 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
750,18 USD
18.889.561 đ
1.121.459 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
17.848 USD
-10.05% -18%
1697
573 Biểu tượng logo của VINU Network VINU Network
02/2023 / Ethereum Blockchain
VNN *
0,0450298789 USD
1.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
9 USD
-10.05% -2%
7952
574 Biểu tượng logo của Bitcoin City Coin Bitcoin City Coin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCITY *
0,0006793998 USD
17,1073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
2.013 USD
-10.03% -5%
5955
575 Biểu tượng logo của Taτsu Taτsu
03/2024 / Ethereum Blockchain
TATSU *
31,85 USD
802.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
491.885 USD
-10.00% -16%
3018
576 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
12/2013
DMD
1,97 USD
49.537 đ
7.491.886 USD
3.808.211 (87%)
Tổng: 4.380.000
35.566 USD
-9.96% -2%
1184
577 Biểu tượng logo của Swarm Markets Swarm Markets
09/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,82 USD
20.578 đ
26.780.671 USD
32.769.650 (13%)
Tổng: 250.000.000
1.296.181 USD
-9.93% -27%
781
578 Biểu tượng logo của Erzurumspor Token Erzurumspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ERZ *
0,13 USD
3.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
97 USD
-9.93% -21%
7268
579 Biểu tượng logo của Mondo Community Coin Mondo Community Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
MNDCC *
0,0110859112 USD
279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
14 USD
-9.90% -2%
7813
580 Biểu tượng logo của Snoopy Snoopy
03/2024 / Solana Blockchain
SNOOPY *
0,0010502698 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.864 USD
-9.89% -45%
5334
581 Biểu tượng logo của Doggensnout Skeptic Doggensnout Skeptic
03/2024 / Ethereum Blockchain
DOGS *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
44.561 USD
-9.86% -21%
4260
582 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LABS *
0,0006642557 USD
16,7260 đ
1.472.575 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
241.978 USD
-9.81% -29%
1626
583 Biểu tượng logo của Galaxy Coin Galaxy Coin
12/2021 / XRP Ledger Blockchain
GALAXY *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
269.267 USD
-9.81% -6%
3271
584 Biểu tượng logo của Bonkcon Bonkcon
03/2024 / Polygon Blockchain
BONKCON *
0,0000009037 USD
0,0228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000.000
714 USD
-9.79% -88%
6414
585 Biểu tượng logo của iVipCoin iVipCoin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
IVIP *
0,0000393869 USD
0,9918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.999.999.999
2.113 USD
-9.78% -17%
5936
586 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,07710105 USD
1.941 đ
110.509.609 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
6.162.853 USD
-9.78% -25%
399
587 Biểu tượng logo của Baby Troll Baby Troll
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYTROLL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
12.831 USD
-9.76% 54%
5068
588 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,0651615919 USD
1.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.060 USD
-9.75% -5%
6238
589 Biểu tượng logo của Treat Treat
08/2023 / Ethereum Blockchain
TREAT *
0,001057368 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.333
4.334 USD
-9.74% -3%
5611
590 Biểu tượng logo của Wolf Game Wool Wolf Game Wool
11/2021 / Ethereum Blockchain
WOOL *
0,0016815189 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
11.482 USD
-9.73% -25%
5119
591 Biểu tượng logo của Mongoose Mongoose
12/2021 / Ethereum Blockchain
MONGOOSE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
69 USD
-9.71% -13%
7376
592 Biểu tượng logo của Stader Stader
10/2021 / Ethereum Blockchain
SD *
0,81 USD
20.336 đ
22.789.389 USD
28.217.104 (19%)
Tổng: 150.000.000
1.613.733 USD
-9.70% -17%
830
593 Biểu tượng logo của Liquid Finance Liquid Finance
08/2022 / Arbitrum Blockchain
LIQD *
3.117 USD
78.495.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 816
35.597 USD
-9.66% -12%
4399
594 Biểu tượng logo của Fideum Fideum
01/2024 / Ethereum Blockchain
FI *
0,0097539717 USD
246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
1.399.690 USD
-9.66% -36%
2725
595 Biểu tượng logo của Bonk of America Bonk of America
04/2024 / Solana Blockchain
BONKFA *
0,0011248776 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.896 USD
-9.64% -14%
4011
596 Biểu tượng logo của Virtual Protocol Virtual Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,17 USD
4.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.440.191 USD
-9.64% -4%
2621
597 Biểu tượng logo của New Cat New Cat
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NCT *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
466 USD
-9.61% -0%
6606
598 Biểu tượng logo của SportsIcon SportsIcon
11/2021 / Ethereum Blockchain
ICONS *
0,018387636 USD
463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
11.859 USD
-9.59% -28%
5105
599 Biểu tượng logo của KalyChain KalyChain
06/2022
KLC
0,0010856514 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
6.711 USD
-9.55% -9%
5413
600 Biểu tượng logo của Jackal Protocol Jackal Protocol
11/2023 / Osmosis Blockchain
JKL *
0,34 USD
8.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
139.430 USD
-9.54% -36%
3617
601 Biểu tượng logo của Vector Space Biosciences, Inc. Vector Space Biosciences, Inc.
03/2024 / Ethereum Blockchain
SBIO *
0,23 USD
5.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
471 USD
-9.51% -9%
6603
602 Biểu tượng logo của Lunatics Lunatics
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNAT *
0,0000032851 USD
0,0827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.032 USD
-9.51% -11%
6252
603 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,34 USD
8.482 đ
144.198.930 USD
428.076.891 (86%)
Tổng: 500.000.000
33.774.312 USD
-9.50% -22%
333
604 Biểu tượng logo của EventChain EventChain
11/2017 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0012160423 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
6.203 USD
-9.48% -21%
5456
605 Biểu tượng logo của Lendr Network Lendr Network
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LNDRR *
0,0517098369 USD
1.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
91.446 USD
-9.48% -24%
3855
606 Biểu tượng logo của SLERF 2.0 SLERF 2.0
03/2024 / Solana Blockchain
SLERF2 *
0,0002088261 USD
5,2582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
71 USD
-9.48% -17%
7365
607 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
0,19 USD
4.889 đ
0 USD
N/A
1.185 USD
-9.42% -15%
6186
608 Biểu tượng logo của MOON DOGE MOON DOGE
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.976.731.748.945.808
622 USD
-9.41% -68%
6479
609 Biểu tượng logo của Domi Online Domi Online
12/2021 / Ethereum Blockchain
DOMI *
0,0361118223 USD
909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
345.289 USD
-9.37% -30%
3154
610 Biểu tượng logo của NeuralAI NeuralAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
NEURAL *
0,91 USD
22.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
331.010 USD
-9.36% -8%
3175
611 Biểu tượng logo của Knit Finance Knit Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
KFT *
0,0041002274 USD
103 đ
20.091 USD
4.900.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
15.095 USD
-9.36% -17%
2346
612 Biểu tượng logo của Pepe v2 Pepe v2
04/2024 / Solana Blockchain
PE *
0,000292927 USD
7,3759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.190 USD
-9.35% -41%
5914
613 Biểu tượng logo của Bork Bork
12/2023 / Solana Blockchain
BORK *
0,0002911541 USD
7,3313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.811.499 USD
-9.34% -36%
2602
614 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,21 USD
5.257 đ
143.367.222 USD
686.658.970 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.574.388 USD
-9.28% -25%
336
615 Biểu tượng logo của UpOnly UpOnly
12/2021 / Polygon Blockchain
UPO *
0,0926793463 USD
2.334 đ
10.546.195 USD
113.792.290 (71%)
Tổng: 160.000.000
1.340.783 USD
-9.27% -32%
1069
616 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
3,96 USD
99.747 đ
0 USD
N/A
15.780 USD
-9.26% 7%
4905
617 Biểu tượng logo của BeamSwap BeamSwap
01/2022 / Moonbeam Blockchain
GLINT *
0,0006834523 USD
17,2093 đ
627.375 USD
917.949.791 (31%)
Tổng: 3.000.000.000
80.214 USD
-9.25% -28%
1824
618 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0028220707 USD
71 đ
2.608.379 USD
924.278.318 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
131.860 USD
-9.23% 67%
1474
619 Biểu tượng logo của XRP Healthcare XRP Healthcare
01/2023 / XRP Ledger Blockchain
XRPH *
0,0564403115 USD
1.421 đ
3.168.700 USD
56.142.504 (56%)
Tổng: 99.979.996
273.788 USD
-9.23% -20%
1414
620 Biểu tượng logo của bloo foster coin bloo foster coin
03/2024 / Base Blockchain
BLOO *
2,55 USD
64.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
167.420 USD
-9.23% -67%
3512
621 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0002070922 USD
5,2146 đ
245.106 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
1.128.601 USD
-9.21% -19%
2026
622 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0028634915 USD
72 đ
28.634.915 USD
10.000.000.000
10.296.056 USD
-9.21% -53%
763
623 Biểu tượng logo của Montage Token Montage Token
04/2024 / Ethereum Blockchain
MTGX *
0,0001630795 USD
4,1063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
98.592 USD
-9.20% 45%
3800
624 Biểu tượng logo của Forta Forta
06/2022
FORT
0,20 USD
5.027 đ
77.546.181 USD
388.388.554 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
5.018.468 USD
-9.20% -3%
487
625 Biểu tượng logo của Statter Network Statter Network
06/2023
STT
0,96 USD
24.222 đ
48.428.578 USD
50.344.589 (50%)
Tổng: 100.000.000
10.837.377 USD
-9.20% -20%
621
626 Biểu tượng logo của ViCA Token ViCA Token
03/2022
VICA
0,0443932374 USD
1.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
106.592 USD
-9.19% -19%
3751
627 Biểu tượng logo của Meme Lordz Meme Lordz
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$LORDZ *
0,0123488871 USD
311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.190 USD
-9.19% -22%
5526
628 Biểu tượng logo của Shibaverse Shibaverse
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERSE *
0,0001571817 USD
3,9578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63 USD
-9.19% -14%
7414
629 Biểu tượng logo của Cyber Truck Cyber Truck
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CYBERTRUCK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
59 USD
-9.19% -55%
7434
630 Biểu tượng logo của SPACE DRAGON SPACE DRAGON
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DRAGON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.986.431.228.126.256
849 USD
-9.18% 142%
6337
631 Biểu tượng logo của CZodiac Farming Token CZodiac Farming Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CZF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 448.521.921.667
74 USD
-9.17% -21%
7352
632 Biểu tượng logo của Getaverse Getaverse
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GETA *
0,0005762565 USD
14,5101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
5.072 USD
-9.14% -29%
5533
633 Biểu tượng logo của SafeMars SafeMars
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMARS *
0,0000000061 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
266 USD
-9.12% -11%
6870
634 Biểu tượng logo của Athenas AI Athenas AI
03/2024 / Ethereum Blockchain
ATH *
0,0007907838 USD
19,9119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.032 USD
-9.12% -19%
5783
635 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0004578009 USD
11,5274 đ
7.761 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
-9.11% -18%
2388
636 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0000457801 USD
1,1527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 554.925.923
0 USD
-9.11% -7%
8407
637 Biểu tượng logo của Bright Union Bright Union
08/2021 / Ethereum Blockchain
BRIGHT *
0,0134408763 USD
338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
1.732 USD
-9.10% -8%
6015
638 Biểu tượng logo của Apes Go Bananas Apes Go Bananas
05/2023 / Ethereum Blockchain
AGB *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 819.200.000.000.000
732.409 USD
-9.10% -37%
2877
639 Biểu tượng logo của TamaKitty TamaKitty
07/2023 / Tron10 Blockchain
TITTY *
0,00000001 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-9.08% -17%
8339
640 Biểu tượng logo của Bantu Bantu
10/2021
XBN
0,0005003599 USD
12,5991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000
761 USD
-9.06% 25%
6383
641 Biểu tượng logo của Hobbes Hobbes
03/2023 / Ethereum Blockchain
HOBBES *
0,0000000789 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000
4.930 USD
-9.05% -31%
5548
642 Biểu tượng logo của Class Coin Class Coin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLASS *
0,0002884562 USD
7,2633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.648.257
52.057 USD
-9.04% -18%
4186
643 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
1,43 USD
35.914 đ
51.172.113 USD
35.878.168 (77%)
Tổng: 46.484.089
293.376 USD
-9.04% -23%
605
644 Biểu tượng logo của AVINOC AVINOC
08/2018 / Ethereum Blockchain
AVINOC *
0,0914579123 USD
2.303 đ
35.599.487 USD
389.244.472 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
85.410 USD
-9.04% -14%
703
645 Biểu tượng logo của BANK (Ordinals) BANK (Ordinals)
05/2023
BANK
0,0335919516 USD
846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
399.349 USD
-9.03% 99%
3104
646 Biểu tượng logo của TAIKULA COIN TAIKULA COIN
05/2023 / Arbitrum Blockchain
TAIKULA *
0,00000058 USD
0,0146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3 USD
-9.02% -7%
8106
647 Biểu tượng logo của MansaTrade MansaTrade
12/2021 / Solana Blockchain
MNS *
0,0012917141 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
150 USD
-9.02% -59%
7064
648 Biểu tượng logo của $REFLECT $REFLECT
04/2024 / Base Blockchain
$REFLECT *
0,0010125224 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
233.450 USD
-9.00% -9%
3335
649 Biểu tượng logo của Minu Minu
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINU *
0,0000003681 USD
0,0093 đ
2.189.522 USD
5.948.276.786.364 (6%)
Tổng: 100.000.000.000.000
3.941.613 USD
-8.98% -26%
1520
650 Biểu tượng logo của TensorScan AI TensorScan AI
03/2024 / Ethereum Blockchain
TSA *
0,98 USD
24.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.043 USD
-8.97% -39%
5147
651 Biểu tượng logo của KIZUNA KIZUNA
10/2023 / Ethereum Blockchain
KIZUNA *
0,0000000134 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
105.685 USD
-8.92% -31%
3755
652 Biểu tượng logo của ATOM (Atomicals) ATOM (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
ATOM *
4,61 USD
116.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.065.167 USD
-8.91% -41%
2772
653 Biểu tượng logo của Bonsai3 Bonsai3
11/2023 / Ethereum Blockchain
SEED *
0,0086276721 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.915 USD
-8.91% -40%
4647
654 Biểu tượng logo của Nvidia Inu Nvidia Inu
03/2024 / Ethereum Blockchain
NINU *
0,0001806096 USD
4,5477 đ
1.294.934 USD
7.169.798.421 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
31.360 USD
-8.91% -42%
1662
655 Biểu tượng logo của Zero1 Labs Zero1 Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
DEAI *
0,61 USD
15.242 đ
55.218.276 USD
91.221.244 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
3.069.270 USD
-8.88% -31%
584
656 Biểu tượng logo của AutoAir AI AutoAir AI
03/2024 / zkSync Era Blockchain
AAI *
0,14 USD
3.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
469.266 USD
-8.88% -36%
3039
657 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,62 USD
65.979 đ
2.617.446.666 USD
998.920.173
870.294.555 USD
-8.86% -38%
42
658 Biểu tượng logo của SatoshiSync SatoshiSync
03/2024 / Ethereum Blockchain
SSNC *
0,12 USD
2.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
345.723 USD
-8.81% -28%
3152
659 Biểu tượng logo của Venom Venom
05/2023 / Cardano Blockchain
VNM *
0,0073464911 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
909 USD
-8.80% -48%
6650
660 Biểu tượng logo của Paycoin Paycoin
03/2020
PCI
0,22 USD
5.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
3.030.477 USD
-8.79% -4%
2595
661 Biểu tượng logo của KAIF Platform KAIF Platform
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KAF *
0,0023055298 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 809.710.000
30.291 USD
-8.79% -21%
4496
662 Biểu tượng logo của BVM BVM
03/2024 / Ethereum Blockchain
BVM *
4,76 USD
119.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.177.438 USD
-8.78% -17%
2500
663 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,53 USD
13.469 đ
22.413.477 USD
41.903.029 (43%)
Tổng: 97.770.938
278.541 USD
-8.76% 151%
836
664 Biểu tượng logo của TurboPepe TurboPepe
05/2023 / Ethereum Blockchain
VROOM *
0,0000002697 USD
0,0068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.069.000
26.627 USD
-8.76% -22%
4578
665 Biểu tượng logo của Atem Network Atem Network
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ATEM *
0,0675607711 USD
1.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
25.682 USD
-8.75% -21%
4604
666 Biểu tượng logo của BabyJesusCoin BabyJesusCoin
05/2023
BABYJESUS
0,0000004469 USD
0,0113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777
0 USD
-8.73% -17%
9374
667 Biểu tượng logo của Arcade Arcade
04/2024 / Ethereum Blockchain
ARC *
0,15 USD
3.726 đ
0 USD