1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 1478 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (70) - Ethereum (3043) - Tron (68) - Neo (21) - Binance Smart Chain (516) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (21) - Avalanche (1) - Solana (6) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Stellar (1) - Avalanche Contract Chain (1) - Polygon (5) -

<

Bảng xếp hạng 1478 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của KVANT KVANT
07/2020
KVNT
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-100.00% -100%
4613
2 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000048017 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
667 USD
(2 exchanges)
-97.12% -57%
4174
3 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000185647 USD
≈ 0 đ
310.750 USD
16.738.734.124 (67%)
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-96.13% -97%
2054
4 Biểu tượng logo của CryptoCarbon CryptoCarbon
01/2017
CCRB
0,0050491334 USD
≈ 117 đ
124.667 USD
24.690.718 (35%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-86.93% -89%
2222
5 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000395001 USD
≈ 1 đ
1.975.416 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
3.438 USD
(2 exchanges)
-86.90% -80%
1582
6 Biểu tượng logo của Vera Cruz Coin Vera Cruz Coin
10/2020
VCCO
0,3996495241 USD
≈ 9.252 đ
0 USD
N/A
4 USD
(1 exchanges)
-84.83% -85%
4421
7 Biểu tượng logo của AVCCOIN AVCCOIN
08/2020
AVC
0,0201965336 USD
≈ 468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
54 USD
(1 exchanges)
-76.92% -93%
4348
8 Biểu tượng logo của Co2B Co2B
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
418,95 USD
≈ 9.698.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
11.106 USD
(1 exchanges)
-76.86% -87%
3773
9 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.555.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-72.76% -73%
3999
10 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0010098267 USD
≈ 23 đ
105.854 USD
104.824.015 (21%)
Tổng: 500.000.000
1.669 USD
(3 exchanges)
-72.14% -10%
2246
11 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0000789989 USD
≈ 2 đ
432.207 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
13 USD
(1 exchanges)
-71.94% 14%
1982
12 Biểu tượng logo của nYFI nYFI
11/2020 / Ethereum Blockchain
N0031 *
0,1550192098 USD
≈ 3.589 đ
414.152 USD
2.671.616
12 USD
(1 exchanges)
-71.82% 31%
1996
13 Biểu tượng logo của SBank SBank
12/2019 / Ethereum Blockchain
STS *
0,0181775475 USD
≈ 421 đ
133.946 USD
7.368.774 (15%)
Tổng: 50.000.000
400 USD
(4 exchanges)
-71.40% -70%
2211
14 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000790053 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
760 USD
(2 exchanges)
-71.01% 368%
4162
15 Biểu tượng logo của Niobium Coin Niobium Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NBC *
0,0035343995 USD
≈ 82 đ
221.351 USD
62.627.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
910 USD
(2 exchanges)
-70.70% 5%
2121
16 Biểu tượng logo của IOV BlockChain IOV BlockChain
07/2018 / Ethereum Blockchain
IOV *
0,0002330459 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
268 USD
(1 exchanges)
-70.65% 35%
4249
17 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000108960 USD
≈ 0 đ
77.282 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
0 USD
(2 exchanges)
-70.58% 0%
2303
18 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0040794420 USD
≈ 94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
478 USD
(2 exchanges)
-70.58% -10%
4204
19 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000398852 USD
≈ 1 đ
478.677 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
285 USD
(2 exchanges)
-70.19% 311%
1950
20 Biểu tượng logo của HyperGraph HyperGraph
05/2021 / Binance Smart Chain
HGT *
0,8227553737 USD
≈ 19.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.756.930 USD
(0 exchanges)
-69.53% 0%
2723
21 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0200203112 USD
≈ 463 đ
5.388.441 USD
269.148.702
1.084 USD
(3 exchanges)
-65.00% 196%
1275
22 Biểu tượng logo của Tradebitpay Tradebitpay
11/2020 / Ethereum Blockchain
TBP *
0,0050493187 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.429 USD
(1 exchanges)
-64.39% -55%
3957
23 Biểu tượng logo của Va Na Su Va Na Su
09/2020 / Ethereum Blockchain
VNS *
0,0051730550 USD
≈ 120 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-63.05% -87%
4771
24 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0055035554 USD
≈ 127 đ
50.136 USD
9.109.782
1 USD
(2 exchanges)
-63.03% -57%
2360
25 Biểu tượng logo của Uberstate RIT 2.0 Uberstate RIT 2.0
02/2021 / Ethereum Blockchain
RIT20 *
4,73 USD
≈ 109.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
238.602 USD
(1 exchanges)
-62.99% -11%
3121
26 Biểu tượng logo của XOVBank XOVBank
08/2018 / Ethereum Blockchain
XOV *
0,0001184983 USD
≈ 3 đ
16.571 USD
139.838.002 (93%)
Tổng: 150.000.000
18 USD
(1 exchanges)
-60.50% -64%
2441
27 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000300935 USD
≈ 1 đ
59.367 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
148 USD
(5 exchanges)
-59.88% -61%
2337
28 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000210099 USD
≈ 0 đ
188.443 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
215 USD
(1 exchanges)
-59.24% -4%
2156
29 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000055052 USD
≈ 0 đ
2.633.312 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
7.533 USD
(6 exchanges)
-57.56% -42%
1488
30 Biểu tượng logo của Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANG *
0,0010101252 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000.000
33 USD
(1 exchanges)
-57.56% -17%
4367
31 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0005529920 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
36 USD
(2 exchanges)
-57.34% -75%
4361
32 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0025245667 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
321 USD
(5 exchanges)
-56.97% -63%
4239
33 Biểu tượng logo của Liquidity Network Liquidity Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
LQD *
0,0118498285 USD
≈ 274 đ
632.006 USD
53.334.645 (53%)
Tổng: 100.000.000
9.101 USD
(2 exchanges)
-56.82% -4%
1887
34 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000043449 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
16 USD
(3 exchanges)
-55.57% -98%
4391
35 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0003011390 USD
≈ 7 đ
5.403.163 USD
17.942.419.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
848 USD
(2 exchanges)
-55.22% -57%
1274
36 Biểu tượng logo của Dexchain Dexchain
06/2020
DXC
0,0016502145 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
436 USD
(1 exchanges)
-54.80% -37%
4214
37 Biểu tượng logo của ETF Dao ETF Dao
09/2020
TFD
0,0216990037 USD
≈ 502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
193 USD
(2 exchanges)
-54.79% -32%
4275
38 Biểu tượng logo của Community Business Token Community Business Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBT *
0,0000033939 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
39.223 USD
(0 exchanges)
-54.77% -23%
3529
39 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
14,46 USD
≈ 334.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
234.035 USD
(4 exchanges)
-54.54% -72%
3127
40 Biểu tượng logo của DNotes DNotes
03/2014
NOTE
0,0001579977 USD
≈ 4 đ
21.337 USD
135.043.262 (87%)
Tổng: 155.043.262
17 USD
(1 exchanges)
-53.12% -59%
2424
41 Biểu tượng logo của WAY-F coin WAY-F coin
11/2020
WAYF
0,0900155921 USD
≈ 2.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
777 USD
(0 exchanges)
-51.84% 85%
4158
42 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,0000012100 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
34.426 USD
(1 exchanges)
-51.41% -1%
3558
43 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,0025245667 USD
≈ 58 đ
5.808 USD
2.300.683 (13%)
Tổng: 18.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-51.29% -55%
2485
44 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
0,1500185901 USD
≈ 3.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
10.564 USD
(0 exchanges)
-50.00% 0%
3780
45 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network
01/2020 / Ethereum Blockchain
BITN *
0,0002457073 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-49.85% -5%
4543
46 Biểu tượng logo của Cyber Network Token Cyber Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,0000088582 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
255 USD
(1 exchanges)
-49.83% -75%
4253
47 Biểu tượng logo của SpokLottery SpokLottery
09/2020 / Tron Blockchain
SPKL *
0,0001328825 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(2 exchanges)
-48.79% -67%
4791
48 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MOMO *
0,0757324020 USD
≈ 1.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
695.168 USD
(0 exchanges)
-48.51% -72%
2874
49 Biểu tượng logo của FantasyGold FantasyGold
06/2018
FGC
0,0005049319 USD
≈ 12 đ
70.519 USD
139.659.829 (67%)
Tổng: 210.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-48.47% -55%
2311
50 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000050491 USD
≈ 0 đ
126.228 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
6 USD
(1 exchanges)
-48.37% -10%
2218
51 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
17,80 USD
≈ 412.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
18.417 USD
(0 exchanges)
-47.91% -56%
3679
52 Biểu tượng logo của AlgOil AlgOil
04/2021
AGOLP
0,0000015702 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.503 USD
(0 exchanges)
-47.84% -94%
3817
53 Biểu tượng logo của Pyrk Pyrk
05/2020
PYRK
0,0106334034 USD
≈ 246 đ
167.816 USD
15.781.994 (16%)
Tổng: 100.000.000
3.800 USD
(4 exchanges)
-46.40% -3%
2169
54 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
20,97 USD
≈ 485.502 đ
495.353 USD
23.620 (98%)
Tổng: 24.000
44.966 USD
(1 exchanges)
-45.73% -46%
1943
55 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,0191113020 USD
≈ 442 đ
103.692 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
7.638 USD
(1 exchanges)
-45.61% -50%
2152
56 Biểu tượng logo của Strudel Finance Strudel Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
$TRDL *
1,46 USD
≈ 33.789 đ
0 USD
N/A
3.276 USD
(0 exchanges)
-44.94% -50%
3969
57 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0098859469 USD
≈ 229 đ
53.883.674 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
167 USD
(4 exchanges)
-44.87% 80%
562
58 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0011473637 USD
≈ 27 đ
3.615.290 USD
3.150.954.179 (45%)
Tổng: 7.000.000.000
3.093.550 USD
(1 exchanges)
-44.75% 126%
1396
59 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0007573978 USD
≈ 18 đ
34.165 USD
45.108.749 (45%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.68% -10%
2390
60 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,2001511278 USD
≈ 4.633 đ
383.289 USD
1.914.997 (19%)
Tổng: 10.000.000
9 USD
(5 exchanges)
-44.40% -51%
2022
61 Biểu tượng logo của Koloop Basic Koloop Basic
02/2021 / Binance Smart Chain
KPC *
0,0022953118 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.021 USD
(0 exchanges)
-44.20% -81%
4120
62 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
2,88 USD
≈ 66.612 đ
3.891.357 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
15 USD
(1 exchanges)
-42.47% -44%
1372
63 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000051349 USD
≈ 0 đ
158.917 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
16 USD
(3 exchanges)
-42.41% -7%
2179
64 Biểu tượng logo của SYB Coin SYB Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
SYBC *
0,0000183462 USD
≈ 0 đ
221 USD
12.044.377 (2%)
Tổng: 500.000.000
60.037 USD
(1 exchanges)
-41.79% -85%
2499
65 Biểu tượng logo của Shikokuaido Shikokuaido
05/2021 / Ethereum Blockchain
SHOKK *
0,0000018089 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
476.848 USD
(1 exchanges)
-41.39% 0%
2958
66 Biểu tượng logo của upBNB upBNB
05/2021 / Binance Smart Chain
UPBNB *
1,21 USD
≈ 28.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.658 USD
(0 exchanges)
-41.19% 0%
3896
67 Biểu tượng logo của Peerplays Peerplays
06/2017
PPY
0,1134390450 USD
≈ 2.626 đ
510.651 USD
4.501.541 (81%)
Tổng: 5.589.336
0 USD
(3 exchanges)
-40.51% -39%
1934
68 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
275,00 USD
≈ 6.366.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
56 USD
(3 exchanges)
-40.16% -36%
4345
69 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
0,0007599651 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
1.051.043 USD
(1 exchanges)
-39.82% -46%
2800
70 Biểu tượng logo của Mogu Mogu
12/2019 / Ethereum Blockchain
MOGX *
0,0233432568 USD
≈ 540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
418.792 USD
(1 exchanges)
-39.80% 77%
2984
71 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,1004777548 USD
≈ 2.326 đ
298.088 USD
2.966.706 (20%)
Tổng: 15.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-39.74% -58%
2068
72 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,2549905967 USD
≈ 5.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
183 USD
(2 exchanges)
-38.76% -46%
4280
73 Biểu tượng logo của HYPER ALLOY HYPER ALLOY
03/2021 / Binance Smart Chain
ALLOY *
1,27 USD
≈ 29.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.627.505
4.533 USD
(2 exchanges)
-37.91% 0%
3651
74 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0004801515 USD
≈ 11 đ
780.169 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
1.440 USD
(1 exchanges)
-37.70% -45%
1845
75 Biểu tượng logo của VENA VENA
09/2019 / Tron Blockchain
VENA *
0,0027743281 USD
≈ 64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-37.29% -44%
4525
76 Biểu tượng logo của Kush Finance Kush Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KSEED *
1,21 USD
≈ 28.124 đ
352.433 USD
290.100 (69%)
Tổng: 420.000
6.995 USD
(3 exchanges)
-36.02% 6%
2033
77 Biểu tượng logo của Hey Bitcoin Hey Bitcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
HYBN *
0,1199556073 USD
≈ 2.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.311.000.000
54.641 USD
(1 exchanges)
-35.75% 0%
3462
78 Biểu tượng logo của Qitmeer Qitmeer
08/2020
PMEER
0,0110013633 USD
≈ 255 đ
2.068.608 USD
188.031.970 (94%)
Tổng: 200.287.810
95 USD
(4 exchanges)
-35.22% -22%
1566
79 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0550731194 USD
≈ 1.275 đ
380.102 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
366 USD
(1 exchanges)
-35.15% -34%
2024
80 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0001164387 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
473 USD
(3 exchanges)
-34.90% -5%
4206
81 Biểu tượng logo của sADA sADA
08/2020 / Ethereum Blockchain
SADA *
0,8023406140 USD
≈ 18.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.751
0 USD
(1 exchanges)
-34.84% -15%
4601
82 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,6027734721 USD
≈ 13.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
694 USD
(0 exchanges)
-34.44% -40%
4173
83 Biểu tượng logo của Indorse Token Indorse Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
IND *
0,0325971276 USD
≈ 755 đ
1.221.754 USD
37.480.419 (22%)
Tổng: 170.622.047
5.217 USD
(4 exchanges)
-34.40% -0%
1721
84 Biểu tượng logo của Coalculus Coalculus
08/2020
COAL
0,0169236124 USD
≈ 392 đ
0 USD
N/A
567.522 USD
(0 exchanges)
-34.40% -83%
2919
85 Biểu tượng logo của Based Money Based Money
08/2020 / Ethereum Blockchain
$BASED *
0,4741352218 USD
≈ 10.976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
472 USD
(4 exchanges)
-34.17% 0%
4207
86 Biểu tượng logo của GOAT Zuckerberg GOAT Zuckerberg
05/2021 / Binance Smart Chain
ZGOAT *
0,0040224388 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
824.622 USD
(1 exchanges)
-34.11% 0%
2845
87 Biểu tượng logo của O3Swap O3Swap
05/2021 / Ethereum Blockchain
O3 *
6,67 USD
≈ 154.411 đ
0 USD
N/A
8.511.867 USD
(1 exchanges)
-33.99% 0%
2598
88 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019
FUND
0,1488743354 USD
≈ 3.446 đ
5.128.334 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
98.191 USD
(6 exchanges)
-33.78% 136%
1293
89 Biểu tượng logo của STEM CELL COIN STEM CELL COIN
03/2019 / Neo Blockchain
SCC *
0,0340816505 USD
≈ 789 đ
10.928.558 USD
320.658.118 (6%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-33.61% -10%
1041
90 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0038573237 USD
≈ 89 đ
66.190 USD
17.159.510 (29%)
Tổng: 60.000.000
21 USD
(2 exchanges)
-33.58% 4%
2318
91 Biểu tượng logo của RedFox Finance RedFox Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
RFF *
0,0931334042 USD
≈ 2.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
41.759 USD
(0 exchanges)
-33.51% 0%
3511
92 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,5371753360 USD
≈ 12.436 đ
0 USD
N/A
8.793.790 USD
(1 exchanges)
-33.47% -37%
2592
93 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0114966989 USD
≈ 266 đ
8.852.458 USD
770.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-33.23% -21%
1100
94 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0121179622 USD
≈ 281 đ
32.093 USD
2.648.352
15 USD
(2 exchanges)
-33.02% -6%
2396
95 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain
08/2020
HL
0,0002650328 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-32.91% -17%
4676
96 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0006162264 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.194 USD
(2 exchanges)
-32.42% -36%
4025
97 Biểu tượng logo của JaguarSwap JaguarSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
JAGUAR *
6,84 USD
≈ 158.245 đ
0 USD
N/A
11.838 USD
(0 exchanges)
-32.22% 0%
3757
98 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,1010153177 USD
≈ 2.339 đ
107.117.097 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
25.968.715 USD
(8 exchanges)
-32.02% -51%
385
99 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken
12/2019 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0010098637 USD
≈ 23 đ
66.237 USD
65.590.200 (1%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-31.93% -97%
2317
100 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
0,4409418041 USD
≈ 10.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
149.957 USD
(0 exchanges)
-31.77% -53%
3237
101 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0020137291 USD
≈ 47 đ
19.427 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
266 USD
(2 exchanges)
-31.50% 19%
2428
102 Biểu tượng logo của Universal Currency Universal Currency
05/2015
UNIT
0,0060591825 USD
≈ 140 đ
96.639 USD
15.949.110 (8%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-31.29% 54%
2259
103 Biểu tượng logo của One DEX One DEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
ODEX *
0,0000010099 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-31.29% -40%
4431
104 Biểu tượng logo của P2P P2P
09/2020 / Ethereum Blockchain
P2P *
0,0010099265 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
71 USD
(4 exchanges)
-31.29% -55%
4332
105 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0010115136 USD
≈ 23 đ
1.246.095 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
481.420 USD
(7 exchanges)
-31.22% -55%
1603
106 Biểu tượng logo của Nyerium Nyerium
08/2018
NYEX
0,0010098267 USD
≈ 23 đ
32.626 USD
32.308.487 (87%)
Tổng: 37.193.115
3 USD
(1 exchanges)
-31.15% -40%
2394
107 Biểu tượng logo của Golden Duck Golden Duck
04/2021 / Binance Smart Chain
GOLDUCK *
0,0000001272 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
187.910 USD
(0 exchanges)
-31.11% 189%
3187
108 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0132618490 USD
≈ 307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
52 USD
(1 exchanges)
-31.01% -38%
4351
109 Biểu tượng logo của Decentralized Data Assets Management Decentralized Data Assets Management
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDAM *
0,0006910856 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-30.90% -38%
4416
110 Biểu tượng logo của MoonToken MoonToken
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONTOKEN *
0,0000000398 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.111.529 USD
(1 exchanges)
-30.89% 0%
2785
111 Biểu tượng logo của MoonStar MoonStar
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONSTAR *
0,0000000169 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
593.838 USD
(1 exchanges)
-30.80% 42%
2911
112 Biểu tượng logo của Infinity Protocol Infinity Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
INFINITY *
0,0118981960 USD
≈ 275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.135 USD
(1 exchanges)
-30.78% 0%
3912
113 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0166621402 USD
≈ 386 đ
90.503 USD
5.431.630
0 USD
(3 exchanges)
-30.45% -87%
2270
114 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000178338 USD
≈ 0 đ
169.421 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
658 USD
(3 exchanges)
-30.43% 40%
2168
115 Biểu tượng logo của BTU Protocol BTU Protocol
02/2019 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,6869079951 USD
≈ 15.902 đ
62.175.021 USD
90.514.336 (91%)
Tổng: 100.000.000
5.011 USD
(5 exchanges)
-30.32% -29%
524
116 Biểu tượng logo của IntelliShare IntelliShare
03/2019 / Ethereum Blockchain
INE *
0,0022538965 USD
≈ 52 đ
715.872 USD
317.615.200 (32%)
Tổng: 986.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-30.32% -33%
1843
117 Biểu tượng logo của SteepCoin SteepCoin
10/2018
STEEP
0,0004688707 USD
≈ 11 đ
85.102 USD
181.505.253 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
113 USD
(3 exchanges)
-30.17% -17%
2281
118 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARR *
0,1003975129 USD
≈ 2.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 530.000.000
8.183.517 USD
(2 exchanges)
-29.79% 75%
2600
119 Biểu tượng logo của BitGreen BitGreen
03/2018
BITG
0,8595410293 USD
≈ 19.898 đ
10.263.846 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
1.022.526 USD
(6 exchanges)
-29.68% 313%
1060
120 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
12,62 USD
≈ 292.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
536.887 USD
(2 exchanges)
-29.27% 18%
2935
121 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,6230713921 USD
≈ 14.424 đ
0 USD
N/A
2.665.630 USD
(1 exchanges)
-28.94% -34%
2682
122 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,0011097973 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
7.771.320 USD
(1 exchanges)
-28.85% -45%
2603
123 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0329384888 USD
≈ 763 đ
359.478 USD
10.913.626 (52%)
Tổng: 21.000.000
20.109 USD
(2 exchanges)
-28.79% -13%
2031
124 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000791383 USD
≈ 2 đ
329.042 USD
4.157.805.750 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-28.77% 14%
2042
125 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000203 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
68.517 USD
(1 exchanges)
-28.70% -35%
3366
126 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0014038693 USD
≈ 32 đ
2.846.128 USD
2.027.345.452 (38%)
Tổng: 5.305.074.076
28.039 USD
(21 exchanges)
-28.66% -28%
1468
127 Biểu tượng logo của Cryptobuyer Cryptobuyer
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,0055540467 USD
≈ 129 đ
318.151 USD
57.282.664 (37%)
Tổng: 155.254.440
892 USD
(2 exchanges)
-28.63% -34%
2047
128 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000340561 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.613.717.560
1.529 USD
(7 exchanges)
-28.62% -32%
4062
129 Biểu tượng logo của Gold Poker Gold Poker
08/2018
GPKR
0,0045442201 USD
≈ 105 đ
23.906 USD
5.260.826 (16%)
Tổng: 33.333.333
1.346 USD
(2 exchanges)
-28.51% 3%
2417
130 Biểu tượng logo của BLAST BLAST
10/2018
BLAST
0,0009088440 USD
≈ 21 đ
43.431 USD
47.787.479
149 USD
(2 exchanges)
-28.51% -10%
2373
131 Biểu tượng logo của Stably USD Stably USD
02/2019 / Ethereum Blockchain
USDS *
0,9728009009 USD
≈ 22.520 đ
600.739 USD
617.535 (0%)
Tổng: 90.000.585.167
24.557 USD
(4 exchanges)
-28.10% -2%
1899
132 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,1200148721 USD
≈ 2.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
(2 exchanges)
-28.02% -30%
4401
133 Biểu tượng logo của Brickchain Finance Brickchain Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BRICK *
0,0104843612 USD
≈ 243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
615.246 USD
(0 exchanges)
-27.81% -63%
2899
134 Biểu tượng logo của Ethereum Vault Ethereum Vault
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,0268240749 USD
≈ 621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
-27.48% 51%
4713
135 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
1.091 USD
≈ 25.249.957 đ
1.630.523 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
152.147 USD
(1 exchanges)
-27.42% -1%
1644
136 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000290192 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.076 USD
(1 exchanges)
-27.34% 39%
4033
137 Biểu tượng logo của Alchemist DeFi Mist Alchemist DeFi Mist
04/2021 / Binance Smart Chain
MIST *
0,7115670789 USD
≈ 16.473 đ
0 USD
N/A
36.188 USD
(0 exchanges)
-27.16% 0%
3543
138 Biểu tượng logo của Thore Cash Thore Cash
08/2018 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0014614750 USD
≈ 34 đ
80.463 USD
55.056.178 (50%)
Tổng: 111.111.111
214.750 USD
(2 exchanges)
-27.15% 56%
2295
139 Biểu tượng logo của ETHERLAND ETHERLAND
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0758379346 USD
≈ 1.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.449 USD
(3 exchanges)
-27.12% -27%
3956
140 Biểu tượng logo của MYX Network MYX Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
MYX *
0,0013061156 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-26.88% -21%
4707
141 Biểu tượng logo của MNPCoin MNPCoin
09/2018
MNP
0,0011108093 USD
≈ 26 đ
2.435 USD
2.191.996 (52%)
Tổng: 4.237.567
32 USD
(1 exchanges)
-26.71% -21%
2499
142 Biểu tượng logo của NOIZ NOIZ
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIZ *
0,0451953777 USD
≈ 1.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
264 USD
(2 exchanges)
-26.68% -3%
4251
143 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0100986375 USD
≈ 234 đ
256.589 USD
25.408.281 (85%)
Tổng: 30.000.000
13 USD
(1 exchanges)
-26.39% 20%
2094
144 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0025246594 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
54 USD
(2 exchanges)
-26.39% 50%
4349
145 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,0762447131 USD
≈ 1.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.060 USD
(1 exchanges)
-26.25% -11%
4116
146 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0002524567 USD
≈ 6 đ
349.860 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
106 USD
(2 exchanges)
-26.24% -55%
2034
147 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,0410416661 USD
≈ 950 đ
83.987.043 USD
2.046.384.832 (19%)
Tổng: 11.000.000.000
1.754 USD
(4 exchanges)
-26.20% -18%
441
148 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBEAR *
0,0001017502 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
1.743.225 USD
(6 exchanges)
-26.11% -58%
2720
149 Biểu tượng logo của 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABEAR *
0,0000014683 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.418
123.520 USD
(3 exchanges)
-26.02% -10%
3265
150 Biểu tượng logo của Hope Hope
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0007651169 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
385.402 USD
(1 exchanges)
-26.02% -52%
3009
151 Biểu tượng logo của Mofi Finance Mofi Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MOFI *
0,4412890123 USD
≈ 10.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
144.685 USD
(0 exchanges)
-25.97% -66%
3246
152 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
1,90 USD
≈ 44.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211.450
1.020 USD
(2 exchanges)
-25.96% -17%
4121
153 Biểu tượng logo của EarnX EarnX
04/2021 / Binance Smart Chain
EARNX *
0,0000010306 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
132.541 USD
(0 exchanges)
-25.80% 7%
3253
154 Biểu tượng logo của Spockchain Network Spockchain Network
03/2020
SPOK
0,0091032281 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000
916.581 USD
(2 exchanges)
-25.61% 51%
2820
155 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / Binance Smart Chain
OKS *
0,0119244624 USD
≈ 276 đ
1.773.944 USD
148.765.094 (88%)
Tổng: 168.445.932
85.429 USD
(5 exchanges)
-25.52% -31%
1623
156 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.639.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-25.43% -38%
3225
157 Biểu tượng logo của Aludra Network Aludra Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALD *
0,0014281728 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115.000.000
68 USD
(2 exchanges)
-25.42% 10%
4338
158 Biểu tượng logo của Doge Father Token Doge Father Token
05/2021
DOGETF
0,0048165050 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
224.187 USD
(1 exchanges)
-25.40% 0%
3138
159 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,1189147358 USD
≈ 2.753 đ
0 USD
N/A
8.238.445 USD
(1 exchanges)
-25.36% -71%
2599
160 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3S *
0,0115371658 USD
≈ 267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
58.657.454 USD
(5 exchanges)
-25.28% -83%
2531
161 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0239999249 USD
≈ 556 đ
209.181 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
44 USD
(1 exchanges)
-25.24% -44%
2136
162 Biểu tượng logo của AfroDex AfroDex
05/2020 / Ethereum Blockchain
AfroX *
0,0000000300 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
12 USD
(2 exchanges)
-25.00% -67%
4400
163 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0034947226 USD
≈ 81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
636 USD
(3 exchanges)
-24.96% -38%
4180
164 Biểu tượng logo của Sense Sense
01/2018 / EOS Blockchain
SENSE *
0,0067691977 USD
≈ 157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
184 USD
(2 exchanges)
-24.95% -44%
4279
165 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBEAR *
0,0000050876 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
323.958 USD
(6 exchanges)
-24.90% 9%
3046
166 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
0,3719829207 USD
≈ 8.611 đ
7.750.450 USD
20.835.499 (70%)
Tổng: 29.600.000
0 USD
(2 exchanges)
-24.83% -15%
1153
167 Biểu tượng logo của ENTONE ENTONE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ENTONE *
0,0738066112 USD
≈ 1.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.322 USD
(1 exchanges)
-24.74% -26%
3966
168 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
464,55 USD
≈ 10.754.392 đ
0 USD
N/A
2.885.797 USD
(0 exchanges)
-24.66% -43%
2674
169 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,0386162270 USD
≈ 894 đ
0 USD
N/A
12.709.906 USD
(1 exchanges)
-24.63% 3%
2575
170 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain
ANI *
0,0689416550 USD
≈ 1.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
49.151 USD
(0 exchanges)
-24.52% 16%
3474
171 Biểu tượng logo của Token Echo Token Echo
05/2021 / Binance Smart Chain
ECHO *
0,9796811533 USD
≈ 22.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.776 USD
(0 exchanges)
-24.39% 0%
3999
172 Biểu tượng logo của PolypuX PolypuX
08/2020 / Ethereum Blockchain
PUX *
0,0054579587 USD
≈ 126 đ
218.318 USD
40.000.000 (50%)
Tổng: 80.000.000
24.470 USD
(3 exchanges)
-24.36% -74%
2129
173 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / Binance Smart Chain
KGO *
0,0357333628 USD
≈ 827 đ
1.516.459 USD
42.438.196 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
167.445 USD
(0 exchanges)
-24.31% -24%
1673
174 Biểu tượng logo của indaHash indaHash
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDH *
0,0068373518 USD
≈ 158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
12.119 USD
(2 exchanges)
-24.30% -13%
3763
175 Biểu tượng logo của Alchemist DeFi Aurum Alchemist DeFi Aurum
04/2021 / Binance Smart Chain
AURUM *
136,66 USD
≈ 3.163.673 đ
0 USD
N/A
16.627 USD
(0 exchanges)
-24.07% 0%
3705
176 Biểu tượng logo của Blocktyme Blocktyme
05/2021 / Binance Smart Chain
BTYM *
0,0866707021 USD
≈ 2.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
4.086 USD
(0 exchanges)
-23.87% 0%
3949
177 Biểu tượng logo của Hope token Hope token
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0010879314 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
746.861 USD
(1 exchanges)
-23.82% -51%
2863
178 Biểu tượng logo của StellarPayGlobal StellarPayGlobal
04/2020
XLPG
3,95 USD
≈ 91.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000
22 USD
(1 exchanges)
-23.81% -5%
4386
179 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,0005049133 USD
≈ 12 đ
16.399 USD
32.479.221
1 USD
(3 exchanges)
-23.73% -25%
2444
180 Biểu tượng logo của YFIDOWN YFIDOWN
10/2020
YFIDOWN
0,0001350167 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
6.186.135 USD
(1 exchanges)
-23.73% -77%
2623
181 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0015521923 USD
≈ 36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
6.726 USD
(1 exchanges)
-23.72% -28%
3864
182 Biểu tượng logo của Beer Token Beer Token
05/2021 / Binance Smart Chain
BEER *
0,0000009977 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
21.782 USD
(1 exchanges)
-23.68% 0%
3644
183 Biểu tượng logo của Digex Digex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIGEX *
0,0017730611 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
12.812 USD
(8 exchanges)
-23.64% -21%
3753
184 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0015218198 USD
≈ 35 đ
402.759 USD
264.656.245
279.766 USD
(5 exchanges)
-23.62% -7%
2007
185 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0003806418 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
224.561 USD
(4 exchanges)
-23.56% -31%
3140
186 Biểu tượng logo của YFIA YFIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFIA *
2,18 USD
≈ 50.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.057 USD
(1 exchanges)
-23.46% -22%
4117
187 Biểu tượng logo của Foresight Foresight
09/2020 / Ethereum Blockchain
FORS *
0,0225992695 USD
≈ 523 đ
0 USD
N/A
29 USD
(3 exchanges)
-23.41% -0%
4376
188 Biểu tượng logo của hodlearn hodlearn
02/2021 / Binance Smart Chain
HODL *
0,0028093598 USD
≈ 65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.396 USD
(0 exchanges)
-23.08% -16%
3918
189 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0024986927 USD
≈ 58 đ
1.249.346 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
833.050 USD
(1 exchanges)
-23.04% 52%
1710
190 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBEAR *
0,0000003473 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.190.383
207.971 USD
(2 exchanges)
-22.91% -25%
3158
191 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
10,22 USD
≈ 236.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
123 USD
(1 exchanges)
-22.85% -37%
4305
192 Biểu tượng logo của disBalancer disBalancer
04/2021 / Ethereum Blockchain
DDOS *
1,53 USD
≈ 35.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.101.513 USD
(0 exchanges)
-22.77% -3%
2787
193 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000849961 USD
≈ 2 đ
448.523 USD
5.276.984.493 (20%)
Tổng: 27.000.000.000
667 USD
(2 exchanges)
-22.72% -48%
1973
194 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
12,04 USD
≈ 278.722 đ
1.604.285.817 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
1.541.564.162 USD
(28 exchanges)
-22.70% 16%
81
195 Biểu tượng logo của Coupon Chain Coupon Chain
08/2020 / Ethereum Blockchain
CCT *
1,36 USD
≈ 31.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.052 USD
(1 exchanges)
-22.62% -49%
3639
196 Biểu tượng logo của Bankcoin Reserve Bankcoin Reserve
05/2020
BCR
18.424 USD
≈ 426.526.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
65.590 USD
(2 exchanges)
-22.56% -17%
3418
197 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0001514740 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
890 USD
(1 exchanges)
-22.55% -46%
4142
198 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000024400 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
7.773 USD
(1 exchanges)
-22.54% -42%
3838
199 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
33,59 USD
≈ 777.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
99.046 USD
(1 exchanges)
-22.51% -23%
3319
200 Biểu tượng logo của Safari Safari
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFR *
0,0229096684 USD
≈ 530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(1 exchanges)
-22.48% 2.657%
4396
201 Biểu tượng logo của StakerDAO StakerDAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
STKR *
0,1622221995 USD
≈ 3.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
4.057 USD
(0 exchanges)
-22.45% -13%
3937
202 Biểu tượng logo của Bonfire Bonfire
05/2021 / Binance Smart Chain
BONFIRE *
0,0000002904 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.167.049 USD
(0 exchanges)
-22.44% 0%
2608
203 Biểu tượng logo của Insight Protocol Insight Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
INX *
0,0017647329 USD
≈ 41 đ
323.450 USD
183.285.663 (9%)
Tổng: 2.000.000.000
320.767 USD
(4 exchanges)
-22.38% -31%
2046
204 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0004707449 USD
≈ 11 đ
8.018.664 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
60.587 USD
(2 exchanges)
-22.09% 161%
1144
205 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
16,86 USD
≈ 390.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.759 USD
(1 exchanges)
-22.05% 10%
4048
206 Biểu tượng logo của NFTSwaps NFTSwaps
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAPS *
0,5138391356 USD
≈ 11.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000
118.458 USD
(1 exchanges)
-22.00% -74%
3280
207 Biểu tượng logo của Upfire Upfire
05/2021 / Ethereum Blockchain
UPR *
0,0124232740 USD
≈ 288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.554 USD
(0 exchanges)
-21.97% 0%
3495
208 Biểu tượng logo của LegalBlock LegalBlock
03/2020 / Ethereum Blockchain
LBK *
0,0007107160 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
59 USD
(2 exchanges)
-21.83% -7%
4343
209 Biểu tượng logo của BitDegree BitDegree
01/2018 / Ethereum Blockchain
BDG *
0,0023688499 USD
≈ 55 đ
910.967 USD
384.560.931 (75%)
Tổng: 514.800.000
368 USD
(1 exchanges)
-21.80% -7%
1803
210 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0074265534 USD
≈ 172 đ
14.006.287 USD
1.885.974.016
12.218 USD
(2 exchanges)
-21.75% 34%
955
211 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0003773141 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
78.158 USD
(1 exchanges)
-21.64% 8%
3377
212 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0141067825 USD
≈ 327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
4.841 USD
(0 exchanges)
-21.56% -14%
3902
213 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0087474991 USD
≈ 203 đ
113.747 USD
13.003.335 (19%)
Tổng: 70.000.000
691 USD
(3 exchanges)
-21.51% 169%
2237
214 Biểu tượng logo của SAFESUN SAFESUN
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFESUN *
0,0000264563 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.100.154.756
852.288 USD
(2 exchanges)
-21.51% -40%
2837
215 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000088275 USD
≈ 0 đ
2.243.761 USD
254.179.999.999 (100%)
Tổng: 254.180.000.000
53.173 USD
(5 exchanges)
-21.47% 48%
1539
216 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,6280778307 USD
≈ 14.540 đ
0 USD
N/A
1.059.274 USD
(1 exchanges)
-21.42% -27%
2795
217 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0257505804 USD
≈ 596 đ
137.982 USD
5.358.418
22 USD
(1 exchanges)
-21.39% 20%
2205
218 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,1226939417 USD
≈ 2.840 đ
1.168.838 USD
9.526.449
0 USD
(1 exchanges)
-21.12% 74%
1730
219 Biểu tượng logo của UCX FOUNDATION UCX FOUNDATION
08/2020 / Ethereum Blockchain
UCX *
0,5372984860 USD
≈ 12.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
169 USD
(1 exchanges)
-21.06% -87%
4287
220 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0040340226 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
366 USD
(2 exchanges)
-21.05% -36%
4231
221 Biểu tượng logo của YFII Gold YFII Gold
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIIG *
2,32 USD
≈ 53.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
971 USD
(2 exchanges)
-21.05% 24%
4128
222 Biểu tượng logo của Hyper Finance Hyper Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
HYFI *
0,2224397524 USD
≈ 5.149 đ
7.042.150 USD
31.658.686 (16%)
Tổng: 200.371.432
43.924 USD
(0 exchanges)
-20.95% 208%
1189
223 Biểu tượng logo của Thisoption Thisoption
09/2020 / Tron Blockchain
TONS *
0,3329847113 USD
≈ 7.709 đ
1.836.267 USD
5.514.569 (3%)
Tổng: 180.000.000
582 USD
(3 exchanges)
-20.90% -45%
1609
224 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / Binance Smart Chain
MIST *
0,1532116205 USD
≈ 3.547 đ
8.634.561 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
872.855 USD
(0 exchanges)
-20.89% 15%
1112
225 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000975471 USD
≈ 2 đ
1.541.848 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
2.061 USD
(3 exchanges)
-20.86% -35%
1661
226 Biểu tượng logo của Rimbit Rimbit
10/2014
RBT
0,0006849617 USD
≈ 16 đ
135.335 USD
197.581.050 (49%)
Tổng: 401.578.118
0 USD
(1 exchanges)
-20.81% -59%
2208
227 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Short Amun Bitcoin 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3S *
0,0571578132 USD
≈ 1.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
41.834.545 USD
(4 exchanges)
-20.79% 13%
2539
228 Biểu tượng logo của Swirl Cash Swirl Cash
03/2021 / Binance Smart Chain
SWIRL *
2,15 USD
≈ 49.706 đ
0 USD
N/A
488.727 USD
(0 exchanges)
-20.77% 57%
2952
229 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain
PIZZA *
1,67 USD
≈ 38.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.577 USD
(0 exchanges)
-20.67% -36%
4000
230 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0015530983 USD
≈ 36 đ
9.630.627 USD
6.200.912.730 (78%)
Tổng: 8.000.000.000
4.769 USD
(2 exchanges)
-20.63% -31%
1086
231 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing USDT Matic Aave Interest Bearing USDT
03/2021 / Polygon Blockchain
MAUSDT *
0,9872478301 USD
≈ 22.855 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-20.60% 5%
5001
232 Biểu tượng logo của ThoreNext ThoreNext
05/2019 / Ethereum Blockchain
THX *
0,0757370011 USD
≈ 1.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.207 USD
(1 exchanges)
-20.56% -22%
4023
233 Biểu tượng logo của THENODE THENODE
12/2019 / Ethereum Blockchain
THE *
0,0105202573 USD
≈ 244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78 USD
(1 exchanges)
-20.55% 15%
4324
234 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000402083 USD
≈ 1 đ
23.562 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
7 USD
(3 exchanges)
-20.54% -42%
2418
235 Biểu tượng logo của Castweet Castweet
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTT *
0,1071379309 USD
≈ 2.480 đ
192.200 USD
1.793.952 (2%)
Tổng: 99.000.000
108.236 USD
(3 exchanges)
-20.52% -8%
2151
236 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000037776 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
54.389 USD
(3 exchanges)
-20.50% 65%
3463
237 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0879994567 USD
≈ 2.037 đ
84.837.647 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
9.627.995 USD
(4 exchanges)
-20.47% 440%
439
238 Biểu tượng logo của Khipu Token Khipu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
KIP *
0,0006570814 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
13.098 USD
(2 exchanges)
-20.46% 0%
3752
239 Biểu tượng logo của Darma Cash Darma Cash
05/2020
DMCH
0,0825202258 USD
≈ 1.910 đ
17.620.151 USD
213.525.239 (46%)
Tổng: 460.000.000
585 USD
(7 exchanges)
-20.44% -35%
881
240 Biểu tượng logo của AlphaLink AlphaLink
08/2020 / Tron Blockchain
ANK *
0,0083489779 USD
≈ 193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
112 USD
(2 exchanges)
-20.41% -52%
4310
241 Biểu tượng logo của FoxDcoin FoxDcoin
04/2021
FOXD
0,0000648580 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
5.503 USD
(0 exchanges)
-20.39% -39%
3890
242 Biểu tượng logo của EveriToken EveriToken
08/2019
EVT
0,0066468333 USD
≈ 154 đ
150.316 USD
22.614.716 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
305 USD
(2 exchanges)
-20.37% -30%
2188
243 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFII *
4,84 USD
≈ 111.996 đ
177.385 USD
36.666
63.879 USD
(5 exchanges)
-20.36% -18%
2162
244 Biểu tượng logo của SynLev SynLev
10/2020 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,0101192012 USD
≈ 234 đ
123.930 USD
12.247.020 (12%)
Tổng: 100.000.000
132.105 USD
(1 exchanges)
-20.30% -34%
2223
245 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,0026863321 USD
≈ 62 đ
472.122 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
237.775 USD
(2 exchanges)
-20.29% -61%
1953
246 Biểu tượng logo của Profile Utility Token Profile Utility Token
01/2018
PUT
0,0051684601 USD
≈ 120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27 USD
(1 exchanges)
-20.21% 130%
4379
247 Biểu tượng logo của Endorsit Endorsit
08/2018 / Neo Blockchain
EDS *
0,0000109495 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
538 USD
(1 exchanges)
-20.15% -23%
4197
248 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBEAR *
0,0000020536 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
380.797 USD
(8 exchanges)
-20.13% -50%
3008
249 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
2,64 USD
≈ 61.141 đ
1.374.594 USD
520.464 (26%)
Tổng: 2.000.000
298.331 USD
(1 exchanges)
-20.05% -9%
1681
250 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,0000000400 USD
≈ 0 đ
13.905 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
10.052 USD
(1 exchanges)
-20.00% -56%
2454
251 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,0040004957 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
1.202 USD
(2 exchanges)
-20.00% -13%
4099
252 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0048570929 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
227 USD
(2 exchanges)
-19.98% -26%
4258
253 Biểu tượng logo của Golden Token Golden Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0408993605 USD
≈ 947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 979.582
139.987 USD
(2 exchanges)
-19.97% -21%
3249
254 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0001188279 USD
≈ 3 đ
2.300.732 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
23.637 USD
(2 exchanges)
-19.91% 71%
1530
255 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
1,52 USD
≈ 35.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
349.569 USD
(2 exchanges)
-19.90% -13%
3029
256 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
27,07 USD
≈ 626.640 đ
7.011.229 USD
259.016 (26%)
Tổng: 1.000.000
1.713 USD
(0 exchanges)
-19.87% -40%
1177
257 Biểu tượng logo của TranslateMe Network Token TranslateMe Network Token
07/2019 / Neo Blockchain
TMN *
0,0037591304 USD
≈ 87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
120 USD
(2 exchanges)
-19.82% -33%
4307
258 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
4,21 USD
≈ 97.370 đ
5.255.965 USD
1.249.615 (60%)
Tổng: 2.100.000
2.602 USD
(4 exchanges)
-19.79% -17%
1286
259 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0070687868 USD
≈ 164 đ
35.328 USD
4.997.693 (43%)
Tổng: 11.600.000
97 USD
(1 exchanges)
-19.68% -53%
2387
260 Biểu tượng logo của Whirl Finance Whirl Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
WHIRL *
0,0027353394 USD
≈ 63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.417 USD
(0 exchanges)
-19.68% -31%
3427
261 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0534198314 USD
≈ 1.237 đ
615.459 USD
11.521.178 (60%)
Tổng: 19.340.594
574 USD
(1 exchanges)
-19.66% -5%
1894
262 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,7615895988 USD
≈ 17.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.677 USD
(1 exchanges)
-19.60% -45%
3677
263 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0402461442 USD
≈ 932 đ
3.555.180 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
163 USD
(2 exchanges)
-19.59% -27%
1403
264 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0023562623 USD
≈ 55 đ
31.879 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
(6 exchanges)
-19.57% -30%
2397
265 Biểu tượng logo của Method Fi Method Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MTHD *
0,1473164413 USD
≈ 3.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.194.118 USD
(3 exchanges)
-19.57% 0%
2615
266 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
17,86 USD
≈ 413.438 đ
38.390.692 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
31.758 USD
(3 exchanges)
-19.50% -10%
640
267 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONI *
0,0000000081 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
194.557 USD
(0 exchanges)
-19.41% -37%
3177
268 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0428682729 USD
≈ 992 đ
3.690.010 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
89.920 USD
(6 exchanges)
-19.23% -40%
1384
269 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0005559613 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
8.007 USD
(1 exchanges)
-19.20% -38%
3831
270 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,1699167343 USD
≈ 3.934 đ
3.901.555 USD
22.961.569 (23%)
Tổng: 100.800.000
104.788 USD
(3 exchanges)
-19.06% -57%
1371
271 Biểu tượng logo của RUSH RUSH
10/2020 / Ethereum Blockchain
RUC *
0,2450596898 USD
≈ 5.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
132 USD
(1 exchanges)
-19.03% 14%
4300
272 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.446 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-18.97% -33%
201
273 Biểu tượng logo của BSYS BSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
BSYS *
0,0255533327 USD
≈ 592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
972.780 USD
(2 exchanges)
-18.86% 40%
2816
274 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0038992877 USD
≈ 90 đ
486.199 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
4.558 USD
(2 exchanges)
-18.76% -25%
1948
275 Biểu tượng logo của Agora Agora
10/2019
VOTE
0,0068094369 USD
≈ 158 đ
255.810 USD
37.567.045 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
1.079 USD
(1 exchanges)
-18.58% -8%
2095
276 Biểu tượng logo của KILIMANJARO KILIMANJARO
04/2021 / Binance Smart Chain
KILI *
1,34 USD
≈ 31.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
41.629 USD
(0 exchanges)
-18.57% -30%
3512
277 Biểu tượng logo của Niobio Cash Niobio Cash
07/2018
NBR
1,46 USD
≈ 33.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
1.177 USD
(3 exchanges)
-18.41% -25%
3820
278 Biểu tượng logo của Blue Whale EXchange Blue Whale EXchange
07/2018 / Ethereum Blockchain
BWX *
0,0573118800 USD
≈ 1.327 đ
2.199.813 USD
38.383.186 (60%)
Tổng: 64.320.000
371.526 USD
(3 exchanges)
-18.35% 20%
1499
279 Biểu tượng logo của King DAG King DAG
05/2020 / Ethereum Blockchain
KDAG *
0,4941950042 USD
≈ 11.441 đ
26.810.843 USD
54.251.545 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
30.791 USD
(5 exchanges)
-18.18% -16%
748
280 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBEAR *
0,0000511876 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316
16.926 USD
(1 exchanges)
-18.15% -35%
3703
281 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,0006800843 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.554 USD
(1 exchanges)
-18.08% -63%
3805
282 Biểu tượng logo của Nadeshiko Nadeshiko
05/2021 / Binance Smart Chain
NDSK *
0,0083139127 USD
≈ 192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
30.002 USD
(0 exchanges)
-18.07% 0%
3592
283 Biểu tượng logo của Sage Finance Sage Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFT *
0,0261646183 USD
≈ 606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
34.408 USD
(0 exchanges)
-18.05% -41%
3556
284 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing USDC Matic Aave Interest Bearing USDC
03/2021 / Polygon Blockchain
MAUSDC *
1,07 USD
≈ 24.864 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-17.98% 16%
5002
285 Biểu tượng logo của BLink BLink
11/2020 / Binance Smart Chain
BLINK *
0,0746498688 USD
≈ 1.728 đ
13.761.422 USD
184.346.235 (18%)
Tổng: 999.999.999
45.666 USD
(1 exchanges)
-17.97% -32%
924
286 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0036993242 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
889 USD
(4 exchanges)
-17.79% 48%
4143
287 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0060589601 USD
≈ 140 đ
29.653.428 USD
4.894.144.851 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
621.149 USD
(3 exchanges)
-17.69% -10%
714
288 Biểu tượng logo của Suretly Suretly
08/2017 / Ethereum Blockchain
SUR *
0,2795424357 USD
≈ 6.471 đ
65.774 USD
235.290
3.016 USD
(2 exchanges)
-17.68% -23%
2331
289 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0020196534 USD
≈ 47 đ
374.828 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
92 USD
(1 exchanges)
-17.68% -28%
2028
290 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
8,25 USD
≈ 190.979 đ
0 USD
N/A
14.117.216 USD
(1 exchanges)
-17.66% -10%
2571
291 Biểu tượng logo của Ara Blocks Ara Blocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0239474076 USD
≈ 554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.156 USD
(2 exchanges)
-17.59% -45%
3401
292 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,5080673651 USD
≈ 11.762 đ
11.248.042 USD
22.138.879 (24%)
Tổng: 92.556.125
141.486 USD
(2 exchanges)
-17.55% -39%
1030
293 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0020197275 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(9 exchanges)
-17.55% -10%
4456
294 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0004039455 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
44 USD
(2 exchanges)
-17.55% -28%
4355
295 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,1578778291 USD
≈ 3.655 đ
4.378.751 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
174 USD
(2 exchanges)
-17.54% 9%
1335
296 Biểu tượng logo của Vortex Defi Vortex Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
VTX *
0,0878879321 USD
≈ 2.035 đ
219.720 USD
2.500.000 (3%)
Tổng: 100.000.000
184.133 USD
(2 exchanges)
-17.50% -41%
2126
297 Biểu tượng logo của Fesschain Fesschain
07/2020 / Ethereum Blockchain
FESS *
0,0025651897 USD
≈ 59 đ
302.931 USD
118.093.196 (1%)
Tổng: 9.637.574.155
141.444 USD
(4 exchanges)
-17.49% -7%
2062
298 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0044457617 USD
≈ 103 đ
186.509 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
1.887 USD
(2 exchanges)
-17.39% -15%
2159
299 Biểu tượng logo của Dcoin Token Dcoin Token
08/2020
DT
0,0090542620 USD
≈ 210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
81.608 USD
(1 exchanges)
-17.39% -24%
3370
300 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0020197275 USD
≈ 47 đ
37.743 USD
18.687.260 (97%)
Tổng: 19.362.340
156.206 USD
(2 exchanges)
-17.38% -28%
2385
301 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
0,0067787617 USD
≈ 157 đ
0 USD
N/A
695.657 USD
(1 exchanges)
-17.32% 5%
2871
302 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
742,96 USD
≈ 17.199.525 đ
1.656.927 USD
2.230
56.914 USD
(0 exchanges)
-17.32% 5%
1640
303 Biểu tượng logo của Silverway Silverway
07/2019 / Binance Chain
SLV *
0,0003315138 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.201 USD
(2 exchanges)
-17.24% 21%
3829
304 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,1550037479 USD
≈ 3.588 đ
1.163.524 USD
7.506.422 (86%)
Tổng: 8.681.986
3.867 USD
(4 exchanges)
-17.24% -17%
1732
305 Biểu tượng logo của Rasta Finance Rasta Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
RASTA *
1,16 USD
≈ 26.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
2.788 USD
(0 exchanges)
-17.22% -21%
3992
306 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,1546164741 USD
≈ 3.579 đ
174.505.180 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
204.309 USD
(1 exchanges)
-17.11% 114%
298
307 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0295521597 USD
≈ 684 đ
76.711.110 USD
2.595.786.940
1.093 USD
(9 exchanges)
-16.99% -44%
463
308 Biểu tượng logo của Binacaps Binacaps
04/2021 / Binance Smart Chain
BCAPS *
0,0069878968 USD
≈ 162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
925 USD
(0 exchanges)
-16.84% -30%
4135
309 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
3,50 USD
≈ 81.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
254.230 USD
(2 exchanges)
-16.83% -38%
3099
310 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0021628772 USD
≈ 50 đ
10.037.180 USD
4.640.661.096 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
6.026.378 USD
(8 exchanges)
-16.82% -36%
1068
311 Biểu tượng logo của Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain
08/2020
CTC
0,0095268426 USD
≈ 221 đ
0 USD
N/A
208.728 USD
(1 exchanges)
-16.82% -26%
3156
312 Biểu tượng logo của Terracoin Terracoin
04/2013
TRC
0,0221675676 USD
≈ 513 đ
508.422 USD
22.935.396 (55%)
Tổng: 42.000.000
794 USD
(1 exchanges)
-16.81% -42%
1937
313 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
36,23 USD
≈ 838.712 đ
0 USD
N/A
2.139 USD
(0 exchanges)
-16.81% 8%
4029
314 Biểu tượng logo của EXRT Network EXRT Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
EXRT *
0,0054383968 USD
≈ 126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.409 USD
(1 exchanges)
-16.72% -20%
3757
315 Biểu tượng logo của GlitzKoin GlitzKoin
05/2019
GTN
0,1306214722 USD
≈ 3.024 đ
32.328.740 USD
247.499.428 (25%)
Tổng: 998.999.328
349.390 USD
(0 exchanges)
-16.72% -19%
676
316 Biểu tượng logo của AAX Token AAX Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
AAB *
2,50 USD
≈ 57.914 đ
18.762.705 USD
7.500.005 (30%)
Tổng: 25.000.000
1.181.615 USD
(2 exchanges)
-16.63% 288%
859
317 Biểu tượng logo của 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBEAR *
0,0000003600 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.568
35.986 USD
(1 exchanges)
-16.28% 20%
3545
318 Biểu tượng logo của Ether-1 Ether-1
10/2018
ETHO
0,1574274582 USD
≈ 3.644 đ
8.798.198 USD
55.887.318
290.382 USD
(4 exchanges)
-16.21% 28%
1061
319 Biểu tượng logo của Lokum Finance Lokum Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
LKM *
0,1029939186 USD
≈ 2.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.937 USD
(0 exchanges)
-16.21% 0%
3951
320 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0014375511 USD
≈ 33 đ
407.001 USD
283.121.123 (98%)
Tổng: 289.214.484
47 USD
(2 exchanges)
-16.19% -6%
2005
321 Biểu tượng logo của Blue Protocol Blue Protocol
10/2017 / Ethereum Blockchain
BLUE *
0,0082026586 USD
≈ 190 đ
300.589 USD
36.645.278 (87%)
Tổng: 42.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-16.12% 12%
2065
322 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,1324624305 USD
≈ 3.067 đ
1.043.539 USD
7.877.999 (38%)
Tổng: 21.000.001
1.490 USD
(4 exchanges)
-16.12% -25%
1764
323 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain
HBX *
0,0012876021 USD
≈ 30 đ
810.263 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
131 USD
(3 exchanges)
-16.11% -10%
1833
324 Biểu tượng logo của Raven X Raven X
04/2021 / Binance Smart Chain
RX *
0,0109025753 USD
≈ 252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
146.949 USD
(0 exchanges)
-16.02% -34%
3241
325 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0182010995 USD
≈ 421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
296.369 USD
(4 exchanges)
-15.99% 39%
3066
326 Biểu tượng logo của LinkCoin Token LinkCoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LKN *
0,0008621068 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.398 USD
(1 exchanges)
-15.99% -5%
4006
327 Biểu tượng logo của LEVELG LEVELG
05/2020
LEVELG
0,1366971393 USD
≈ 3.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.289 USD
(1 exchanges)
-15.94% -17%
3930
328 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
0,0012641567 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
859.818 USD
(1 exchanges)
-15.91% 40%
2836
329 Biểu tượng logo của Quam Network Quam Network
03/2021 / Binance Smart Chain
QUAM *
0,0827255104 USD
≈ 1.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
231.270 USD
(0 exchanges)
-15.88% -53%
3113
330 Biểu tượng logo của FLIP FLIP
05/2018 / Ethereum Blockchain
FLP *
0,0078498276 USD
≈ 182 đ
439.237 USD
55.955.000 (56%)
Tổng: 100.000.000
182 USD
(2 exchanges)
-15.82% -22%
1976
331 Biểu tượng logo của TOZEX TOZEX
02/2021 / Ethereum Blockchain
TOZ *
0,6379157661 USD
≈ 14.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
145.120 USD
(0 exchanges)
-15.76% 96%
3244
332 Biểu tượng logo của Hashshare Hashshare
12/2019
HSS
0,0008857241 USD
≈ 21 đ
128.939 USD
145.574.625 (73%)
Tổng: 200.000.000
27 USD
(2 exchanges)
-15.71% 7%
2214
333 Biểu tượng logo của Krypton Galaxy Coin Krypton Galaxy Coin
08/2019 / Ethereum Blockchain
KGC *
0,0006991866 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
752.396 USD
(1 exchanges)
-15.65% 65%
2856
334 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000394993 USD
≈ 1 đ
3.582.933 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-15.55% 14%
1401
335 Biểu tượng logo của Staker Staker
08/2018 / Ethereum Blockchain
STR *
0,0045442201 USD
≈ 105 đ
7.715 USD
1.697.796 (22%)
Tổng: 7.785.000
1 USD
(1 exchanges)
-15.51% -38%
2477
336 Biểu tượng logo của Swaprol Swaprol
02/2021 / Binance Smart Chain
SWPRL *
0,0010061504 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
384 USD
(0 exchanges)
-15.50% -33%
4230
337 Biểu tượng logo của Movement DAO Movement DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
MVT *
0,1783268727 USD
≈ 4.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-15.49% 3%
5000
338 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / Tron Blockchain
SHDC *
0,0050474163 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
414.021 USD
(0 exchanges)
-15.45% -23%
2988
339 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
263,13 USD
≈ 6.091.498 đ
0 USD
N/A
911.104 USD
(2 exchanges)
-15.41% 76%
2825
340 Biểu tượng logo của SXPDOWN SXPDOWN
10/2020
SXPDOWN
6,11 USD
≈ 141.464 đ
0 USD
N/A
1.839.069 USD
(1 exchanges)
-15.38% -12%
2714
341 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0007203768 USD
≈ 17 đ
1.606.767 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
14.218 USD
(4 exchanges)
-15.31% -17%
1648
342 Biểu tượng logo của Upfiring Upfiring
11/2017 / Ethereum Blockchain
UFR *
0,1387313016 USD
≈ 3.212 đ
3.329.551 USD
24.000.000
6.425 USD
(6 exchanges)
-15.10% 4%
1428
343 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
0,0004909775 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
29.706.283 USD
(2 exchanges)
-15.05% -33%
2549
344 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
9,55 USD
≈ 221.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
335.537 USD
(0 exchanges)
-15.05% 15%
3037
345 Biểu tượng logo của FILDOWN FILDOWN
12/2020
FILDOWN
0,0035398375 USD
≈ 82 đ
0 USD
N/A
562.003 USD
(1 exchanges)
-15.02% 11%
2917
346 Biểu tượng logo của Name Changing Token Name Changing Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0813226546 USD
≈ 1.883 đ
3.207.556 USD
39.442.343
125.380 USD
(4 exchanges)
-15.02% 16%
1409
347 Biểu tượng logo của Resistance Resistance
01/2020
RES
0,0034004214 USD
≈ 79 đ
0 USD
N/A
165 USD
(2 exchanges)
-14.98% 0%
4289
348 Biểu tượng logo của EBCoin EBCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
EBC *
0,0003002605 USD
≈ 7 đ
1.376.805 USD
4.585.368.086 (45%)
Tổng: 10.295.055.166
8 USD
(3 exchanges)
-14.97% -16%
1688
349 Biểu tượng logo của Neoteric Neoteric
03/2021 / Binance Smart Chain
NTRC *
8,82 USD
≈ 204.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(0 exchanges)
-14.94% -15%
5002
350 Biểu tượng logo của Vira-lata Finance Vira-lata Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
REAU *
0,0000000287 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.000.000.000.000
226.714 USD
(0 exchanges)
-14.85% -17%
3142
351 Biểu tượng logo của eBoost eBoost
06/2017
EBST
0,1461958339 USD
≈ 3.384 đ
14.618.122 USD
99.990.002
11.746 USD
(1 exchanges)
-14.83% -38%
938
352 Biểu tượng logo của Wault [New] Wault [New]
04/2021 / Binance Smart Chain
WAULTX *
0,1010072354 USD
≈ 2.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.304 USD
(0 exchanges)
-14.73% 33%
3450
353 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0017563183 USD
≈ 41 đ
5.699.074 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
176.503 USD
(2 exchanges)
-14.68% 17%
1259
354 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0001579972 USD
≈ 4 đ
369.332 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
100 USD
(1 exchanges)
-14.67% -9%
2029
355 Biểu tượng logo của CUMROCKET CRYPTO CUMROCKET CRYPTO
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,1168910610 USD
≈ 2.706 đ
164.893.472 USD
1.410.659.380
4.344.961 USD
(0 exchanges)
-14.65% -36%
307
356 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0095986610 USD
≈ 222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
254.823 USD
(1 exchanges)
-14.63% -40%
3098
357 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,1274832042 USD
≈ 2.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.948.645 USD
(1 exchanges)
-14.61% -27%
2668
358 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,1107630604 USD
≈ 2.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.880 USD
(2 exchanges)
-14.60% -57%
4041
359 Biểu tượng logo của 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBEAR *
0,0000002161 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.767
22.787 USD
(3 exchanges)
-14.54% -13%
3632
360 Biểu tượng logo của Airbloc Airbloc
08/2018 / Ethereum Blockchain
ABL *
0,0389309717 USD
≈ 901 đ
9.825.259 USD
252.376.419 (68%)
Tổng: 373.217.500
238.769 USD
(3 exchanges)
-14.48% -21%
1078
361 Biểu tượng logo của FetaToken FetaToken
04/2021 / Binance Smart Chain
FETA *
0,0066700242 USD
≈ 154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
13.212 USD
(0 exchanges)
-14.44% -41%
3747
362 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,2186274834 USD
≈ 5.061 đ
4.026.885 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
353 USD
(1 exchanges)
-14.32% -25%
1360
363 Biểu tượng logo của LibreFreelencer LibreFreelencer
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIBREF *
0,0000395102 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-14.31% 14%
4445
364 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
36,22 USD
≈ 838.505 đ
28.886.043 USD
797.505 (100%)
Tổng: 800.000
1.760.058 USD
(3 exchanges)
-14.24% -47%
724
365 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
18,26 USD
≈ 422.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
22.904 USD
(1 exchanges)
-14.24% -21%
3630
366 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0100529246 USD
≈ 233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
101.298 USD
(3 exchanges)
-14.23% -1%
3312
367 Biểu tượng logo của PayRue (Propel) PayRue (Propel)
06/2019 / Binance Smart Chain
PROPEL *
0,0024039138 USD
≈ 56 đ
0 USD
N/A
26.748 USD
(2 exchanges)
-14.14% 34%
3603
368 Biểu tượng logo của 2GoShi 2GoShi
05/2021 / Binance Smart Chain
2GOSHI *
0,0003566807 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
5.135 USD
(0 exchanges)
-14.13% -36%
3923
369 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0025246594 USD
≈ 58 đ
45.911 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
19.162 USD
(2 exchanges)
-14.12% -63%
2365
370 Biểu tượng logo của SAFE Community Token SAFE Community Token
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFECOM *
0,0000057095 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666.666
7.410 USD
(0 exchanges)
-14.12% -28%
3848
371 Biểu tượng logo của NTON NTON
08/2020 / Ethereum Blockchain
NTON *
0,0053143446 USD
≈ 123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
936 USD
(2 exchanges)
-14.02% -15%
4134
372 Biểu tượng logo của The Lab Finance The Lab Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
LABO *
0,3488214697 USD
≈ 8.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.810 USD
(2 exchanges)
-13.96% 0%
3522
373 Biểu tượng logo của iBank iBank
01/2017
IBANK
0,0025245667 USD
≈ 58 đ
11.427 USD
4.526.324
0 USD
(1 exchanges)
-13.94% -25%
2460
374 Biểu tượng logo của Ixinium Ixinium
04/2020
XXA
0,2224919290 USD
≈ 5.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 540.000.000
14.928 USD
(4 exchanges)
-13.91% 70%
3726
375 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / Binance Smart Chain
SDFI *
3,65 USD
≈ 84.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
154.508 USD
(1 exchanges)
-13.89% -38%
3230
376 Biểu tượng logo của IFToken IFToken
03/2021 / Ethereum Blockchain
IFT *
0,0095181686 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
104.893 USD
(2 exchanges)
-13.86% 1%
3298
377 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0004494008 USD
≈ 10 đ
710.015 USD
1.579.914.738 (99%)
Tổng: 1.591.975.586
809 USD
(1 exchanges)
-13.71% -11%
1866
378 Biểu tượng logo của STATERA STATERA
07/2020 / Ethereum Blockchain
STA *
0,0519143605 USD
≈ 1.202 đ
4.217.341 USD
81.236.507 (80%)
Tổng: 101.000.000
72.156 USD
(8 exchanges)
-13.70% -24%
1349
379 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,2022842493 USD
≈ 4.683 đ
147.659.410 USD
729.959.998 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
12.800.455 USD
(7 exchanges)
-13.70% 163%
326
380 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0239822805 USD
≈ 555 đ
2.039.968.411 USD
85.061.485.690
6.859.878 USD
(12 exchanges)
-13.70% 85%
69
381 Biểu tượng logo của CarrotCake CarrotCake
04/2021 / Ethereum Blockchain
CCAKE *
0,2187378826 USD
≈ 5.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
3.559 USD
(0 exchanges)
-13.68% -50%
3951
382 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0098814983 USD
≈ 229 đ
680.629 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
4.889 USD
(4 exchanges)
-13.64% -41%
1871
383 Biểu tượng logo của Social Send Social Send
12/2017
SEND
0,0121684115 USD
≈ 282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.317.039
415 USD
(1 exchanges)
-13.58% -10%
4216
384 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0422370730 USD
≈ 978 đ
63.346 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
95 USD
(3 exchanges)
-13.48% -15%
2325
385 Biểu tượng logo của PooCoin PooCoin
03/2021 / Binance Smart Chain
POOCOIN *
10,01 USD
≈ 231.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
174.171 USD
(2 exchanges)
-13.43% 108%
3201
386 Biểu tượng logo của FairLunar FairLunar
05/2021 / Binance Smart Chain
FLUNAR *
0,0000000044 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.119 USD
(0 exchanges)
-13.39% 24%
3488
387 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,1167237878 USD
≈ 2.702 đ
10.710.446 USD
91.758.896 (46%)
Tổng: 200.000.000
262.569 USD
(2 exchanges)
-13.26% -14%
1042
388 Biểu tượng logo của ACoconut ACoconut
10/2020 / Ethereum Blockchain
AC *
1,86 USD
≈ 43.101 đ
4.955.509 USD
2.661.650 (13%)
Tổng: 21.000.000
345.514 USD
(1 exchanges)
-13.24% -29%
1302
389 Biểu tượng logo của 4THPILLAR TECHNOLOGIES 4THPILLAR TECHNOLOGIES
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0258086622 USD
≈ 597 đ
3.275.154 USD
126.901.359 (32%)
Tổng: 400.000.000
681.468 USD
(6 exchanges)
-13.20% -15%
1436
390 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
1,05 USD
≈ 24.387 đ
5.944.328 USD
5.642.731
4.920 USD
(10 exchanges)
-13.16% -8%
1247
391 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
147,43 USD
≈ 3.413.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
39.036 USD
(1 exchanges)
-13.14% -18%
3526
392 Biểu tượng logo của YottaChain YottaChain
08/2019 / Ethereum Blockchain
YTA *
0,0224089711 USD
≈ 519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-13.12% -25%
4510
393 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0009752836 USD
≈ 23 đ
2.209.800 USD
2.265.801.963 (32%)
Tổng: 7.163.265.272
4.641 USD
(2 exchanges)
-13.08% -13%
1547
394 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0069572948 USD
≈ 161 đ
1.154.871 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
240.938 USD
(2 exchanges)
-13.07% -15%
1740
395 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
22,01 USD
≈ 509.612 đ
30.475.806 USD
1.384.416
20.485.551 USD
(8 exchanges)
-12.99% 13%
709
396 Biểu tượng logo của Zel Zel
08/2018
ZEL
0,1456850315 USD
≈ 3.373 đ
18.076.566 USD
124.079.775 (59%)
Tổng: 210.000.000
180.070 USD
(9 exchanges)
-12.98% 4%
813
397 Biểu tượng logo của UnderDog UnderDog
03/2021 / Binance Smart Chain
DOG *
0,0002273006 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-12.96% -16%
5000
398 Biểu tượng logo của NFT POOL NFT POOL
03/2021 / Binance Smart Chain
NFTP *
0,0005428272 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
0 USD
(0 exchanges)
-12.96% -16%
5002
399 Biểu tượng logo của AICON AICON
07/2020 / Ethereum Blockchain
AICO *
0,0407475442 USD
≈ 943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.973 USD
(1 exchanges)
-12.89% -17%
3727
400 Biểu tượng logo của Bafi Finanace Bafi Finanace
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
11,61 USD
≈ 268.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
36.845 USD
(0 exchanges)
-12.88% -7%
3454
401 Biểu tượng logo của CryptoTask CryptoTask
02/2021 / Ethereum Blockchain
CTASK *
0,9183823952 USD
≈ 21.261 đ
1.311.558 USD
1.428.117 (9%)
Tổng: 15.400.000
295.478 USD
(2 exchanges)
-12.79% -9%
1701
402 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,0000847774 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
27.697 USD
(3 exchanges)
-12.73% 1%
3596
403 Biểu tượng logo của Lux Bio Cell Lux Bio Cell
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBXC *
0,0010298852 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.674.560.934
301.941 USD
(3 exchanges)
-12.68% -21%
3060
404 Biểu tượng logo của Kineko Kineko
05/2021 / Ethereum Blockchain
KKO *
1,86 USD
≈ 43.014 đ
4.344.342 USD
2.338.112 (2%)
Tổng: 100.000.000
888.050 USD
(0 exchanges)
-12.67% 0%
1336
405 Biểu tượng logo của Moola Moola
03/2021 / Binance Smart Chain
MLA *
0,0209020618 USD
≈ 484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 740.000
183 USD
(0 exchanges)
-12.54% 85%
4281
406 Biểu tượng logo của Unbox.Art Unbox.Art
04/2021 / Ethereum Blockchain
UBA *
0,0193230128 USD
≈ 447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.988 USD
(1 exchanges)
-12.54% -22%
3576
407 Biểu tượng logo của Minereum Minereum
05/2017 / Ethereum Blockchain
MNE *
0,2883449599 USD
≈ 6.675 đ
3.510.745 USD
12.175.502
31.546 USD
(2 exchanges)
-12.51% -38%
1408
408 Biểu tượng logo của ESR Coin ESR Coin
08/2020
ESRC
0,2033610210 USD
≈ 4.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.855.875
5.851 USD
(2 exchanges)
-12.49% -43%
3884
409 Biểu tượng logo của KickPad KickPad
03/2021 / Binance Smart Chain
KPAD *
0,4421512428 USD
≈ 10.236 đ
0 USD
N/A
884.553 USD
(0 exchanges)
-12.47% 1%
2827
410 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / Binance Smart Chain
POODL *
0,0000002767 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-12.46% 189%
5001
411 Biểu tượng logo của New Ventures New Ventures
04/2021 / Binance Smart Chain
NEWW *
0,0379155561 USD
≈ 878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.245.487
15.025 USD
(1 exchanges)
-12.45% -52%
3722
412 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
0,0011279482 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
1.002.809 USD
(1 exchanges)
-12.44% 16%
2805
413 Biểu tượng logo của Dopple Finance Dopple Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
DOP *
3,11 USD
≈ 71.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.166 USD
(0 exchanges)
-12.32% 143%
3750
414 Biểu tượng logo của LNAsolution Coin LNAsolution Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
LAS *
0,0020805615 USD
≈ 48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
250.534 USD
(1 exchanges)
-12.23% -19%
3136
415 Biểu tượng logo của Milktea.finance Milktea.finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MTF *
0,0129070127 USD
≈ 299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.111.866
15.606 USD
(0 exchanges)
-12.23% -28%
3721
416 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0018831307 USD
≈ 44 đ
1.724.246 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
1.142 USD
(4 exchanges)
-12.17% 62%
1632
417 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
83,19 USD
≈ 1.925.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
831.121 USD
(3 exchanges)
-12.15% -22%
2844
418 Biểu tượng logo của Cybereits Cybereits
05/2018 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0011849793 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.039 USD
(2 exchanges)
-12.11% -12%
3563
419 Biểu tượng logo của Farming Bad Farming Bad
03/2021 / Ethereum Blockchain
METH *
0,0123434286 USD
≈ 286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.411.736
43.855 USD
(0 exchanges)
-12.08% -27%
3503
420 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,2548882970 USD
≈ 5.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
32 USD
(1 exchanges)
-12.01% 187%
4369
421 Biểu tượng logo của Portal Portal
08/2020 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
0,0018984742 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
327.669 USD
(2 exchanges)
-11.95% -9%
3041
422 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Ethereum Blockchain
CPR *
0,0019504010 USD
≈ 45 đ
146.326 USD
75.023.402 (2%)
Tổng: 4.320.000.000
74.806 USD
(3 exchanges)
-11.94% -1%
2195
423 Biểu tượng logo của RYI Unity RYI Unity
03/2021 / Binance Smart Chain
RYIU *
0,0110008049 USD
≈ 255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.032 USD
(1 exchanges)
-11.87% -47%
4035
424 Biểu tượng logo của Polkatrain Polkatrain
04/2021
POLT
0,7339909553 USD
≈ 16.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
53.113 USD
(0 exchanges)
-11.85% -25%
3465
425 Biểu tượng logo của Bitsonic Bitsonic
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSC *
0,0085738093 USD
≈ 198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
327 USD
(1 exchanges)
-11.82% -41%
4237
426 Biểu tượng logo của Brosispay Brosispay
03/2021 / Binance Smart Chain
BSPAY *
0,0008012937 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
843 USD
(1 exchanges)
-11.78% -69%
4147
427 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,4498371074 USD
≈ 10.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
636.014 USD
(0 exchanges)
-11.72% 0%
2890
428 Biểu tượng logo của FEB Token FEB Token
03/2021
FEB
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-11.71% -15%
5002
429 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,4532790435 USD
≈ 10.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
248.194 USD
(5 exchanges)
-11.70% -21%
3109
430 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0030295912 USD
≈ 70 đ
127.359 USD
42.038.227 (14%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-11.66% 35%
2216
431 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0030295912 USD
≈ 70 đ
466.840 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
326 USD
(1 exchanges)
-11.66% -28%
1956
432 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
11/2020
LYR
0,0003029591 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3 USD
(2 exchanges)
-11.66% -33%
4425
433 Biểu tượng logo của Tierion Tierion
08/2017 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,1237562721 USD
≈ 2.865 đ
53.027.245 USD
428.481.269 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
49.308 USD
(7 exchanges)
-11.64% -13%
559
434 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,9603531430 USD
≈ 22.232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
1.719.433 USD
(2 exchanges)
-11.64% -28%
2721
435 Biểu tượng logo của Pastel Pastel
03/2021
PSL
0,0052954562 USD
≈ 123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
85.853 USD
(0 exchanges)
-11.64% -1%
3353
436 Biểu tượng logo của Wrapped Statera Wrapped Statera
05/2021 / Ethereum Blockchain
WSTA *
0,0489870490 USD
≈ 1.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.372.371
31.923 USD
(0 exchanges)
-11.58% -31%
3567
437 Biểu tượng logo của Unicly Mystic Axies Collection Unicly Mystic Axies Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UAXIE *
0,3633881442 USD
≈ 8.412 đ
3.633.881 USD
10.000.000
54.058 USD
(0 exchanges)
-11.52% -8%
1394
438 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000030295 USD
≈ 0 đ
307.730 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
55 USD
(2 exchanges)
-11.48% 8%
2059
439 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing YFI Matic Aave Interest Bearing YFI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAYFI *
75.724 USD
≈ 1.753.009.705 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-11.48% 87%
5002
440 Biểu tượng logo của BNB Diamond BNB Diamond
05/2021 / Binance Smart Chain
BNBD *
0,0000001168 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.302.891 USD
(0 exchanges)
-11.47% 0%
2768
441 Biểu tượng logo của EthereumX EthereumX
03/2019
ETX
0,0030817962 USD
≈ 71 đ
268.811 USD
87.225.579 (87%)
Tổng: 100.000.000
3.219 USD
(2 exchanges)
-11.46% -5%
2083
442 Biểu tượng logo của Wild Beast Block Wild Beast Block
02/2015
WBB
0,0313046271 USD
≈ 725 đ
5.695 USD
181.919
0 USD
(1 exchanges)
-11.40% -22%
2486
443 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000656387 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
1 USD
(4 exchanges)
-11.38% -6%
4436
444 Biểu tượng logo của EtherInc EtherInc
11/2018
ETI
0,0005049133 USD
≈ 12 đ
160.801 USD
318.472.252 (32%)
Tổng: 997.528.142
5 USD
(2 exchanges)
-11.36% -10%
2176
445 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLAR *
3,43 USD
≈ 79.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.953 USD
(1 exchanges)
-11.33% -28%
3984
446 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020
DDX
4,67 USD
≈ 108.078 đ
121.825.925 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
142.274 USD
(2 exchanges)
-11.27% -22%
364
447 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,1139084496 USD
≈ 2.637 đ
161.211 USD
1.415.269 (28%)
Tổng: 5.000.000
95 USD
(1 exchanges)
-11.25% 44%
2175
448 Biểu tượng logo của LUCY LUCY
03/2020
LUCY
0,0097896446 USD
≈ 227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
355 USD
(2 exchanges)
-11.23% -33%
4233
449 Biểu tượng logo của Ormeus Cash Ormeus Cash
07/2020 / Ethereum Blockchain
OMC *
0,0079896220 USD
≈ 185 đ
1.521.213 USD
190.398.627 (63%)
Tổng: 300.500.150
641 USD
(3 exchanges)
-11.22% 13%
1666
450 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin
08/2020
HAPY
0,0021341476 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
616.163 USD
(1 exchanges)
-11.19% 54%
2898
451 Biểu tượng logo của Parkgene Parkgene
05/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0008583842 USD
≈ 20 đ
253.018 USD
294.760.863 (32%)
Tổng: 928.840.384
0 USD
(2 exchanges)
-11.18% -17%
2096
452 Biểu tượng logo của CroxSwap CroxSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
CROX *
0,7378631405 USD
≈ 17.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.705 USD
(0 exchanges)
-11.17% -43%
3832
453 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0202253018 USD
≈ 468 đ
726.189 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
2.101 USD
(6 exchanges)
-11.13% -15%
1862
454 Biểu tượng logo của Stox Stox
08/2017 / Ethereum Blockchain
STX *
0,0169305310 USD
≈ 392 đ
852.638 USD
50.360.992 (94%)
Tổng: 53.755.384
26 USD
(2 exchanges)
-11.13% 5%
1821
455 Biểu tượng logo của Payfair Payfair
12/2017 / Ethereum Blockchain
PFR *
0,0005924914 USD
≈ 14 đ
23.313 USD
39.347.537 (97%)
Tổng: 40.487.138
179 USD
(1 exchanges)
-11.12% -5%
2420
456 Biểu tượng logo của IDCM Token IDCM Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
IT *
0,0007899886 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508.027.170
0 USD
(1 exchanges)
-11.12% -48%
4689
457 Biểu tượng logo của Plus-Coin Plus-Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
NPLC *
0,0001681414 USD
≈ 4 đ
79.017 USD
469.946.471 (52%)
Tổng: 900.000.000
95 USD
(1 exchanges)
-11.10% -18%
2300
458 Biểu tượng logo của xMARK xMARK
03/2021 / Ethereum Blockchain
XMARK *
4,76 USD
≈ 110.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
24.618 USD
(0 exchanges)
-11.07% -32%
3618
459 Biểu tượng logo của BlowFish BlowFish
04/2021 / Binance Smart Chain
BLOWF *
0,0093359649 USD
≈ 216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.369.324
66.584 USD
(0 exchanges)
-11.06% 4%
3407
460 Biểu tượng logo của Mochi.Market Mochi.Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,3991999269 USD
≈ 9.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
934.602 USD
(3 exchanges)
-11.04% -22%
2822
461 Biểu tượng logo của DOGEFI DOGEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEFI *
4,01 USD
≈ 92.944 đ
4.014.870 USD
1.000.000
228.765 USD
(2 exchanges)
-11.03% -12%
1361
462 Biểu tượng logo của Wrapped Conceal Wrapped Conceal
11/2020 / Ethereum Blockchain
WCCX *
0,4962453448 USD
≈ 11.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.204 USD
(1 exchanges)
-10.94% -4%
3896
463 Biểu tượng logo của Evolution Evolution
04/2021 / Binance Smart Chain
GEN *
4,72 USD
≈ 109.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 319.945
596.611 USD
(0 exchanges)
-10.93% -38%
2907
464 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000653360 USD
≈ 2 đ
1.117.187 USD
17.099.098.150 (59%)
Tổng: 29.000.000.000
1.070 USD
(5 exchanges)
-10.91% -18%
1741
465 Biểu tượng logo của BitBlocks Finance BitBlocks Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
BBKFI *
0,1576303970 USD
≈ 3.649 đ
0 USD
N/A
4.503 USD
(0 exchanges)
-10.90% 0%
3934
466 Biểu tượng logo của Zeppelin DAO Zeppelin DAO
04/2021 / Binance Smart Chain
ZEP *
0,0000000400 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
848.537 USD
(0 exchanges)
-10.88% 76%
2829
467 Biểu tượng logo của Renewable Electronic Energy Coin Renewable Electronic Energy Coin
05/2019
REEC
0,0019627422 USD
≈ 45 đ
846.151 USD
431.106.511 (42%)
Tổng: 1.017.304.000
275.131 USD
(3 exchanges)
-10.81% -31%
1824
468 Biểu tượng logo của WPP TOKEN WPP TOKEN
04/2019 / Ethereum Blockchain
WPP *
0,0044187971 USD
≈ 102 đ
6.154.962 USD
1.392.904.509 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
8.510 USD
(1 exchanges)
-10.71% -15%
1234
469 Biểu tượng logo của IOEX IOEX
08/2019
IOEX
0,0459978880 USD
≈ 1.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
9.134 USD
(3 exchanges)
-10.70% -19%
3802
470 Biểu tượng logo của CommunityToken CommunityToken
03/2021 / Binance Smart Chain
CT *
0,0002611459 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
460 USD
(0 exchanges)
-10.70% -26%
4209
471 Biểu tượng logo của Trodl Trodl
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRO *
0,0243069039 USD
≈ 563 đ
2.408.293 USD
99.078.577 (17%)
Tổng: 600.000.000
256.874 USD
(0 exchanges)
-10.70% 20%
1517
472 Biểu tượng logo của DisCas Vision DisCas Vision
05/2021 / Binance Smart Chain
DISC *
10,45 USD
≈ 241.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.173 USD
(0 exchanges)
-10.69% -38%
3712
473 Biểu tượng logo của Norse Finance Norse Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
NFI *
3,39 USD
≈ 78.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000
811.116 USD
(0 exchanges)
-10.64% -29%
2847
474 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0002488656 USD
≈ 6 đ
15.373.457 USD
61.774.140.852 (62%)
Tổng: 100.000.000.000
836 USD
(4 exchanges)
-10.62% -21%
925
475 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0126045662 USD
≈ 292 đ
8.360.244 USD
663.271.025
236.279 USD
(1 exchanges)
-10.58% -2%
1129
476 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,2372423511 USD
≈ 5.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
370.726 USD
(1 exchanges)
-10.54% -32%
3016
477 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0065638734 USD
≈ 152 đ
109.261 USD
16.645.825 (45%)
Tổng: 37.000.000
151 USD
(3 exchanges)
-10.50% -31%
2238
478 Biểu tượng logo của Eclipse Eclipse
04/2021 / Binance Smart Chain
ECP *
0,0000000633 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
743.929 USD
(0 exchanges)
-10.48% -1%
2858
479 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0004379121 USD
≈ 10 đ
4.129.659 USD
9.430.337.527 (49%)
Tổng: 19.155.705.310
61.092 USD
(3 exchanges)
-10.44% 153%
1354
480 Biểu tượng logo của LUXCoin LUXCoin
10/2017
LUX
0,1704868504 USD
≈ 3.947 đ
1.924.428 USD
11.287.839 (19%)
Tổng: 60.000.000
3.478 USD
(3 exchanges)
-10.41% -36%
1589
481 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,0680584337 USD
≈ 1.576 đ
515.292 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
1.656 USD
(2 exchanges)
-10.41% -15%
1931
482 Biểu tượng logo của DWS DWS
07/2018 / Ethereum Blockchain
DWS *
0,0023629215 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
351.195 USD
(1 exchanges)
-10.40% 14%
3027
483 Biểu tượng logo của HOQU HOQU
03/2018 / Ethereum Blockchain
HQX *
0,0039499428 USD
≈ 91 đ
668.109 USD
169.144.018 (61%)
Tổng: 275.854.380
4.830.227 USD
(2 exchanges)
-10.37% -2%
1876
484 Biểu tượng logo của GoSwapp GoSwapp
03/2021 / Binance Smart Chain
GOFI *
6,70 USD
≈ 155.100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
349.905 USD
(1 exchanges)
-10.36% -9%
3026
485 Biểu tượng logo của Midas Dollar Midas Dollar
02/2021 / Binance Smart Chain
MDO *
0,2138875447 USD
≈ 4.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.119
219.731 USD
(1 exchanges)
-10.30% -24%
3145
486 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain
VDX *
0,0014941273 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.697.703.183
1.876 USD
(4 exchanges)
-10.29% -38%
4040
487 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
502,83 USD
≈ 11.640.506 đ
628.537 USD
1.250
901 USD
(1 exchanges)
-10.27% -3%
1889
488 Biểu tượng logo của SafeYield SafeYield
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEYIELD *
0,0049355078 USD
≈ 114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.191 USD
(0 exchanges)
-10.27% -44%
4100
489 Biểu tượng logo của Mirrored ProShares VIX Mirrored ProShares VIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
mVIXY *
8,90 USD
≈ 205.920 đ
33.334.394 USD
3.747.525
1.451.094 USD
(1 exchanges)
-10.19% 9%
686
490 Biểu tượng logo của Fractal Fractal
02/2021 / Ethereum Blockchain
FCL *
0,7052506967 USD
≈ 16.327 đ
11.703.826 USD
16.595.271 (4%)
Tổng: 465.000.000
743.443 USD
(0 exchanges)
-10.15% 8%
1012
491 Biểu tượng logo của Moonshot Moonshot
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONSHOT *
0,0000000791 USD
≈ 0 đ
15.129 USD
191.163.049.869 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.482.602 USD
(1 exchanges)
-10.13% 59%
2452
492 Biểu tượng logo của Clover Clover
02/2021
CLV
13,64 USD
≈ 315.745 đ
0 USD
N/A
189.454 USD
(0 exchanges)
-10.13% -16%
3186
493 Biểu tượng logo của 10x.gg 10x.gg
03/2021 / Ethereum Blockchain
XGG *
0,0039876717 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
274.421 USD
(0 exchanges)
-10.12% -20%
3083
494 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0033991093 USD
≈ 79 đ
156.162 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
40.275 USD
(3 exchanges)
-10.11% -57%
2181
495 Biểu tượng logo của ASKO ASKO
07/2020 / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0590917111 USD
≈ 1.368 đ
7.516.109 USD
127.193.961 (92%)
Tổng: 138.509.844
2.112.603 USD
(6 exchanges)
-10.03% 8%
1166
496 Biểu tượng logo của ECOC Financial Growth ECOC Financial Growth
12/2020
EFG
45,00 USD
≈ 1.041.702 đ
0 USD
N/A
7.210 USD
(1 exchanges)
-10.01% 7%
3845
497 Biểu tượng logo của Blockchain Certified Data Token Blockchain Certified Data Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCDT *
0,2003190277 USD
≈ 4.637 đ
7.615.137 USD
38.015.044 (93%)
Tổng: 40.835.044
347.695 USD
(2 exchanges)
-9.98% -5%
1163
498 Biểu tượng logo của Anti Lockdown Anti Lockdown
05/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0151681121 USD
≈ 351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
549.207 USD
(2 exchanges)
-9.98% -66%
2929
499 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0079183660 USD
≈ 183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
452.278 USD
(3 exchanges)
-9.97% 8%
2972
500 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
6,28 USD
≈ 145.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.983.396
1.105.551 USD
(1 exchanges)
-9.95% -36%
2786
501 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,3195983937 USD
≈ 7.399 đ
7.049.572 USD
22.057.596 (13%)
Tổng: 168.000.000
177.984 USD
(2 exchanges)
-9.93% -24%
1191
502 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0007794316 USD
≈ 18 đ
143.467.508 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
6.672.156 USD
(8 exchanges)
-9.92% -24%
335
503 Biểu tượng logo của DexKit DexKit
11/2020 / Ethereum Blockchain
KIT *
5,73 USD
≈ 132.691 đ
4.579.120 USD
798.898 (8%)
Tổng: 10.000.000
2.120.892 USD
(3 exchanges)
-9.90% -3%
1323
504 Biểu tượng logo của Shroom.Finance Shroom.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3891506849 USD
≈ 9.009 đ
19.996.920 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
815.027 USD
(4 exchanges)
-9.90% -38%
787
505 Biểu tượng logo của BSC TOOLS BSC TOOLS
03/2021 / Binance Smart Chain
TOOLS *
0,2518330533 USD
≈ 5.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
238.663 USD
(3 exchanges)
-9.89% -25%
3119
506 Biểu tượng logo của Wisdom Chain Wisdom Chain
02/2020
WDC
0,0475978146 USD
≈ 1.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 590.000.000
4.452 USD
(1 exchanges)
-9.87% -13%
3915
507 Biểu tượng logo của NuBits NuBits
09/2014
USNBT
0,3155985712 USD
≈ 7.306 đ
3.465.799 USD
10.981.667 (16%)
Tổng: 70.510.851
3.606 USD
(1 exchanges)
-9.82% -19%
1414
508 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
2,34 USD
≈ 54.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
31.318 USD
(2 exchanges)
-9.76% -42%
3572
509 Biểu tượng logo của CSP DAO CSP DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
NEBO *
18,65 USD
≈ 431.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
191.848 USD
(1 exchanges)
-9.73% -2%
3184
510 Biểu tượng logo của Rocket Bunny Rocket Bunny
03/2021 / Ethereum Blockchain
BUNNY *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-9.73% 5%
5002
511 Biểu tượng logo của Tesra Tesra
10/2019 / Ethereum Blockchain
TSR *
0,0204390616 USD
≈ 473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
266.801 USD
(2 exchanges)
-9.71% -48%
3086
512 Biểu tượng logo của Incent Incent
12/2016
INCNT
0,0958102828 USD
≈ 2.218 đ
4.408.840 USD
46.016.354
398.893 USD
(2 exchanges)
-9.68% -5%
1333
513 Biểu tượng logo của Everus Everus
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVR *
0,0070674424 USD
≈ 164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
(3 exchanges)
-9.66% -16%
4359
514 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,1603743392 USD
≈ 3.713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.279.074
149.392 USD
(1 exchanges)
-9.63% -8%
3243
515 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
8,65 USD
≈ 200.142 đ
10.659.879 USD
1.233.005 (12%)
Tổng: 10.000.000
11.496.132 USD
(1 exchanges)
-9.61% -6%
1048
516 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BEAR *
0,0009266948 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
1.690.756 USD
(5 exchanges)
-9.60% 13%
2722
517 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,6345493651 USD
≈ 14.690 đ
3.592.553 USD
5.661.581 (55%)
Tổng: 10.366.071
1.811 USD
(9 exchanges)
-9.47% 64%
1400
518 Biểu tượng logo của Ludena Protocol Ludena Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDN *
0,9609939055 USD
≈ 22.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
25.627 USD
(1 exchanges)
-9.45% -32%
3611
519 Biểu tượng logo của HubDao HubDao
10/2020 / Ethereum Blockchain
HD *
3,09 USD
≈ 71.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.200.000
0 USD
(2 exchanges)
-9.45% -27%
4845
520 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
43.385 USD
≈ 1.004.352.762 đ
36.976.832 USD
852 (13%)
Tổng: 6.613
737.029 USD
(3 exchanges)
-9.43% -18%
651
521 Biểu tượng logo của JUST NETWORK JUST NETWORK
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUS *
0,0102466709 USD
≈ 237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
658.806 USD
(1 exchanges)
-9.36% 4%
2887
522 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
50,95 USD
≈ 1.179.551 đ
91.949.124 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
1.357.952 USD
(1 exchanges)
-9.31% -19%
424
523 Biểu tượng logo của TEAM (TokenStars) TEAM (TokenStars)
05/2018 / Ethereum Blockchain
TEAM *
0,0072247689 USD
≈ 167 đ
88.491 USD
12.248.313 (69%)
Tổng: 17.818.682
2.839 USD
(2 exchanges)
-9.28% -24%
2274
524 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
30,30 USD
≈ 701.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
232.054 USD
(5 exchanges)
-9.19% -9%
3130
525 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
27,32 USD
≈ 632.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
90.313 USD
(3 exchanges)
-9.16% -21%
3340
526 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / Binance Chain
LIT *
0,0146143156 USD
≈ 338 đ
519.422 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
2.989 USD
(9 exchanges)
-9.16% -59%
1926
527 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,0038306170 USD
≈ 89 đ
139.149 USD
36.325.371 (60%)
Tổng: 60.342.895
131.482 USD
(1 exchanges)
-9.12% -45%
2203
528 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0005045102 USD
≈ 12 đ
12.612.754 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
1.122.841 USD
(3 exchanges)
-9.12% 7%
984
529 Biểu tượng logo của ShipChain ShipChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SHIP *
0,0045947114 USD
≈ 106 đ
2.199.021 USD
478.598.260 (96%)
Tổng: 500.000.000
15 USD
(4 exchanges)
-9.12% 36%
1550
530 Biểu tượng logo của Balloon-X Balloon-X
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0068200756 USD
≈ 158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
89.183 USD
(1 exchanges)
-9.11% -31%
3346
531 Biểu tượng logo của Save Planet Earth Save Planet Earth
04/2021 / Binance Smart Chain
SPE *
0,0000000998 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.514.103 USD
(0 exchanges)
-9.11% 69%
2740
532 Biểu tượng logo của Sad Cat Token Sad Cat Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
SCAT *
0,0001141659 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.524.091.709
226.835 USD
(0 exchanges)
-9.08% 211%
3135
533 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
2,28 USD
≈ 52.798 đ
22.318.865 USD
9.785.973 (100%)
Tổng: 9.807.823
17.491 USD
(7 exchanges)
-9.07% -36%
803
534 Biểu tượng logo của Impermax Impermax
05/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,7150712305 USD
≈ 16.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.542.618 USD
(0 exchanges)
-9.07% 49%
2741
535 Biểu tượng logo của Decentrahub Coin Decentrahub Coin
08/2020
DCNTR
0,7209267639 USD
≈ 16.689 đ
1.258.467 USD
1.745.625 (3%)
Tổng: 50.000.000
45 USD
(3 exchanges)
-9.04% -21%
1708
536 Biểu tượng logo của BSCView BSCView
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCV *
0,1225136907 USD
≈ 2.836 đ
1.445.833 USD
11.801.399 (9%)
Tổng: 125.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-8.97% -36%
1675
537 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0147502379 USD
≈ 341 đ
0 USD
N/A
901.275 USD
(4 exchanges)
-8.91% -31%
2826
538 Biểu tượng logo của SunContract SunContract
07/2017 / Ethereum Blockchain
SNC *
0,0482568821 USD
≈ 1.117 đ
5.921.481 USD
122.707.503
622.927 USD
(6 exchanges)
-8.90% -8%
1245
539 Biểu tượng logo của Enecuum Enecuum
08/2019
ENQ
0,1122144600 USD
≈ 2.598 đ
19.441.693 USD
173.254.795 (50%)
Tổng: 350.000.000
596.070 USD
(3 exchanges)
-8.89% -20%
849
540 Biểu tượng logo của Swirge Swirge
10/2020 / Ethereum Blockchain
SWG *
0,3679831576 USD
≈ 8.519 đ
4.408.644 USD
11.980.559 (15%)
Tổng: 79.709.911
405.601 USD
(3 exchanges)
-8.85% -19%
1334
541 Biểu tượng logo của UNIDOWN UNIDOWN
10/2020
UNIDOWN
0,0006840848 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
835.406 USD
(1 exchanges)
-8.80% -12%
2839
542 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
295,87 USD
≈ 6.849.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.77% -26%
4879
543 Biểu tượng logo của PalletOne PalletOne
11/2018 / Ethereum Blockchain
PTN *
0,0009292613 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.234 USD
(3 exchanges)
-8.76% -83%
4096
544 Biểu tượng logo của Kryptobellion Kryptobellion
04/2021 / Binance Smart Chain
KRYPTO *
0,0139093647 USD
≈ 322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.056 USD
(0 exchanges)
-8.76% -35%
3946
545 Biểu tượng logo của JPYC JPYC
03/2021 / Ethereum Blockchain
JPYC *
0,0094171756 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
2.288 USD
(2 exchanges)
-8.74% 8%
3999
546 Biểu tượng logo của Safe Protocol Safe Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEP *
0,0032081190 USD
≈ 74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
99.269 USD
(0 exchanges)
-8.72% -44%
3318
547 Biểu tượng logo của XBN Community Token XBN Community Token
05/2021 / Binance Smart Chain
XBC *
0,0000000042 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.204 USD
(0 exchanges)
-8.71% -38%
3446
548 Biểu tượng logo của Stakenet Stakenet
04/2018
XSN
0,3177827131 USD
≈ 7.357 đ
37.078.375 USD
116.678.390 (97%)
Tổng: 120.217.427
219.081 USD
(3 exchanges)
-8.70% -5%
649
549 Biểu tượng logo của Bankroll Network Bankroll Network
08/2020 / Tron Blockchain
BNKR *
0,2362214828 USD
≈ 5.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.018.257
0 USD
(2 exchanges)
-8.70% -4%
4545
550 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.068 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
-8.68% 22%
634
551 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0117278164 USD
≈ 271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
406 USD
(4 exchanges)
-8.67% 73%
4220
552 Biểu tượng logo của The Smokehouse The Smokehouse
02/2021 / Binance Smart Chain
SMOKE *
0,0110757285 USD
≈ 256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.907 USD
(1 exchanges)
-8.65% -8%
3986
553 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
949,12 USD
≈ 21.972.180 đ
26.575.423 USD
28.000
5.598.811 USD
(12 exchanges)
-8.62% -23%
754
554 Biểu tượng logo của SOLBIT SOLBIT
02/2020
SBT
0,0006399706 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-8.57% -9%
4542
555 Biểu tượng logo của Playkey Playkey
12/2017 / Ethereum Blockchain
PKT *
0,0662574668 USD
≈ 1.534 đ
1.087.591 USD
16.414.614 (83%)
Tổng: 19.893.268
110.633 USD
(2 exchanges)
-8.57% -15%
1747
556 Biểu tượng logo của Dash Cash Dash Cash
10/2019
DSC
0,4393542355 USD
≈ 10.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-8.52% -98%
4539
557 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
21,93 USD
≈ 507.572 đ
219.253.539 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
9.351.369 USD
(13 exchanges)
-8.50% -27%
195
558 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,1654295554 USD
≈ 3.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
20.954 USD
(6 exchanges)
-8.50% 19%
3650
559 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0076148968 USD
≈ 176 đ
930.137 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
9 USD
(3 exchanges)
-8.48% -27%
1795
560 Biểu tượng logo của Pkoin Pkoin
07/2020
PKOIN
4,54 USD
≈ 105.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.375.000
3.073.635 USD
(1 exchanges)
-8.47% 4%
2664
561 Biểu tượng logo của Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0
04/2020 / Tron Blockchain
KDG *
0,0496061471 USD
≈ 1.148 đ
1.541.783 USD
31.080.481 (31%)
Tổng: 98.812.568
15.625 USD
(1 exchanges)
-8.42% -10%
1660
562 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0111860893 USD
≈ 259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
29.702 USD
(2 exchanges)
-8.40% -13%
3570
563 Biểu tượng logo của ProperSix ProperSix
02/2021
PSIX
0,0023594628 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.223 USD
(0 exchanges)
-8.39% -20%
4097
564 Biểu tượng logo của Lever Token Lever Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
LEV *
0,6788294557 USD
≈ 15.715 đ
0 USD
N/A
20.879 USD
(0 exchanges)
-8.32% 0%
3653
565 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
1,42 USD
≈ 32.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
36.734 USD
(2 exchanges)
-8.30% -21%
3539
566 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,1238153431 USD
≈ 2.866 đ
1.347.652 USD
10.884.370 (27%)
Tổng: 40.000.000
26.628 USD
(2 exchanges)
-8.28% -29%
1694
567 Biểu tượng logo của SCRIV NETWORK SCRIV NETWORK
10/2018
SCRIV
0,0015802897 USD
≈ 37 đ
39.103 USD
24.744.362 (59%)
Tổng: 42.007.077
39 USD
(2 exchanges)
-8.27% -51%
2384
568 Biểu tượng logo của DopeCoin DopeCoin
02/2014
DOPE
0,0040393067 USD
≈ 94 đ
471.974 USD
116.845.228
34.587 USD
(1 exchanges)
-8.21% -28%
1955
569 Biểu tượng logo của CPUcoin CPUcoin
01/2021 / Ethereum Blockchain
CPU *
0,0560069403 USD
≈ 1.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
45.572 USD
(1 exchanges)
-8.20% -2%
3496
570 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
6,06 USD
≈ 140.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
2.672 USD
(2 exchanges)
-8.17% -98%
3995
571 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,0200090813 USD
≈ 463 đ
40.017.562 USD
1.999.969.999 (100%)
Tổng: 1.999.970.000
1.315.884 USD
(6 exchanges)
-8.16% -17%
627
572 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
29,97 USD
≈ 693.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
159.698 USD
(1 exchanges)
-8.14% 4%
3221
573 Biểu tượng logo của Connect Financial Connect Financial
01/2021 / Ethereum Blockchain
CNFI *
0,9593911928 USD
≈ 22.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.500.000
395.012 USD
(1 exchanges)
-8.14% -40%
3001
574 Biểu tượng logo của BenePit Protocol BenePit Protocol
11/2019 / Ethereum Blockchain
BNP *
0,0000340042 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
7.423 USD
(2 exchanges)
-8.11% -6%
3847
575 Biểu tượng logo của PhoenixDefi.Finance PhoenixDefi.Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
PNIX *
0,0285287087 USD
≈ 660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.661.181
26.403 USD
(2 exchanges)
-8.05% 5%
3604
576 Biểu tượng logo của MY IDENTITY COIN MY IDENTITY COIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
MYID *
0,0028364715 USD
≈ 66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
139.174 USD
(0 exchanges)
-8.05% -19%
3245
577 Biểu tượng logo của Crypterium Crypterium
01/2018 / Ethereum Blockchain
CRPT *
0,3286388315 USD
≈ 7.608 đ
27.540.709 USD
83.802.359 (85%)
Tổng: 98.799.910
1.053.610 USD
(5 exchanges)
-8.04% -1%
735
578 Biểu tượng logo của Vulkania Vulkania
05/2021 / Binance Smart Chain
VLK *
0,1837916239 USD
≈ 4.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
10.567 USD
(1 exchanges)
-8.04% 80%
3786
579 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,6131000076 USD
≈ 14.193 đ
9.149.210 USD
14.922.868 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
276.527 USD
(0 exchanges)
-8.03% 130%
1134
580 Biểu tượng logo của DoDreamChain DoDreamChain
07/2020 / Ethereum Blockchain
DRM *
0,0742222611 USD
≈ 1.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.000.000
299.025 USD
(1 exchanges)
-8.00% -46%
3061
581 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN
07/2018 / Ethereum Blockchain
PCH *
0,0004889197 USD
≈ 11 đ
436.507 USD
892.799.357 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
222 USD
(1 exchanges)
-8.00% -16%
1977
582 Biểu tượng logo của Satopay Network Satopay Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
STOP *
0,0042844654 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
134.823 USD
(3 exchanges)
-7.98% -7%
3250
583 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0910333710 USD
≈ 2.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
22.381 USD
(4 exchanges)
-7.95% -43%
3635
584 Biểu tượng logo của SafeBTC SafeBTC
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBTC *
0,0000001092 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
994.218 USD
(0 exchanges)
-7.94% 15%
2808
585 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
11,72 USD
≈ 271.367 đ
23.446.087 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
42.926.726 USD
(0 exchanges)
-7.93% 13%
794
586 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
3.329 USD
≈ 77.066.350 đ
0 USD
N/A
647 USD
(1 exchanges)
-7.91% 0%
4176
587 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,0002062187 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
11.661 USD
(0 exchanges)
-7.90% -8%
3767
588 Biểu tượng logo của Unicly CryptoPunks Collection Unicly CryptoPunks Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UPUNK *
0,0948590305 USD
≈ 2.196 đ
23.714.758 USD
250.000.000
66.903 USD
(0 exchanges)
-7.87% 3%
788
589 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
48,37 USD
≈ 1.119.858 đ
376.564.735 USD
7.784.449 (6%)
Tổng: 126.141.000
55.296.436 USD
(2 exchanges)
-7.86% -17%
237
590 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
03/2021 / Binance Smart Chain
MNDAO *
0,0000000181 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
332.981 USD
(0 exchanges)
-7.82% 75%
3036
591 Biểu tượng logo của Hamtaro Hamtaro
05/2021 / Binance Smart Chain
HAMTARO *
0,0000000086 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
219.038 USD
(0 exchanges)
-7.80% 183%
3147
592 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0131277469 USD
≈ 304 đ
244.800 USD
18.647.563 (37%)
Tổng: 50.000.000
1.579 USD
(1 exchanges)
-7.75% -48%
2103
593 Biểu tượng logo của Actinium Actinium
10/2018
ACM
0,0389797656 USD
≈ 902 đ
1.210.053 USD
31.043.100 (37%)
Tổng: 84.000.000
34.499 USD
(5 exchanges)
-7.73% -11%
1722
594 Biểu tượng logo của Crypto Rewards Studio Crypto Rewards Studio
02/2021 / Ethereum Blockchain
CRS *
0,0051521584 USD
≈ 119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.131 USD
(2 exchanges)
-7.73% -28%
3881
595 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,1416420069 USD
≈ 3.279 đ
64.985.983 USD
458.804.451 (92%)
Tổng: 500.000.000
34 USD
(5 exchanges)
-7.72% 6%
511
596 Biểu tượng logo của Hyve Hyve
10/2020 / Ethereum Blockchain
HYVE *
0,2702624427 USD
≈ 6.257 đ
6.893.368 USD
25.506.201 (26%)
Tổng: 100.000.000
1.266.480 USD
(2 exchanges)
-7.71% 18%
1199
597 Biểu tượng logo của Globalvillage Ecosystem Globalvillage Ecosystem
07/2018 / Ethereum Blockchain
GVE *
0,0001874812 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.527 USD
(1 exchanges)
-7.70% -25%
3746
598 Biểu tượng logo của BOSAGORA BOSAGORA
08/2019 / Ethereum Blockchain
BOA *
0,2613991017 USD
≈ 6.051 đ
79.359.468 USD
303.595.031 (67%)
Tổng: 450.000.000
1.648.242 USD
(6 exchanges)
-7.70% -21%
461
599 Biểu tượng logo của B21 Invest B21 Invest
12/2020 / Binance Smart Chain
B21 *
0,3577458877 USD
≈ 8.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
46.493 USD
(1 exchanges)
-7.66% 25%
3489
600 Biểu tượng logo của SpankChain SpankChain
11/2017 / Ethereum Blockchain
SPANK *
0,0372677737 USD
≈ 863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.285 USD
(3 exchanges)
-7.63% -13%
3800
601 Biểu tượng logo của APWars APWars
04/2021 / Binance Smart Chain
WGOLD *
0,0101611157 USD
≈ 235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.000.000
75.607 USD
(0 exchanges)
-7.62% -47%
3387
602 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0045243066 USD
≈ 105 đ
80.945 USD
17.891.126 (64%)
Tổng: 27.891.126
5.669 USD
(2 exchanges)
-7.61% 0%
2292
603 Biểu tượng logo của DeltaHub Community DeltaHub Community
10/2020 / Ethereum Blockchain
DHC *
1,99 USD
≈ 46.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
972.729 USD
(2 exchanges)
-7.61% -13%
2811
604 Biểu tượng logo của AMLT AMLT
03/2018 / Ethereum Blockchain
AMLT *
0,0588320073 USD
≈ 1.362 đ
17.185.481 USD
292.111.082 (73%)
Tổng: 400.000.000
46.170 USD
(2 exchanges)
-7.56% -20%
889
605 Biểu tượng logo của Labra Finance Labra Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000567 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.910.869 USD
(0 exchanges)
-7.56% 485%
2712
606 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0248881347 USD
≈ 576 đ
307.179 USD
12.342.380 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
745.890 USD
(3 exchanges)
-7.54% -28%
2055
607 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,7386771117 USD
≈ 17.100 đ
8.804.774 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
322.405 USD
(3 exchanges)
-7.52% -17%
1105
608 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0475644703 USD
≈ 1.101 đ
36.682.479 USD
771.215.964 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
1.761.001 USD
(6 exchanges)
-7.51% -1%
656
609 Biểu tượng logo của GamyFi Platform GamyFi Platform
03/2021 / Ethereum Blockchain
GFX *
1,92 USD
≈ 44.345 đ
1.533.452 USD
800.521 (8%)
Tổng: 10.000.000
127.074 USD
(2 exchanges)
-7.48% -26%
1665
610 Biểu tượng logo của UNII Finance UNII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNII *
0,0006820845 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 314.589.903
2.135 USD
(3 exchanges)
-7.47% -16%
4030
611 Biểu tượng logo của Elena Protocol Elena Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELENA *
269,04 USD
≈ 6.228.270 đ
0 USD
N/A
2.026.547 USD
(0 exchanges)
-7.47% -21%
2708
612 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,1731181679 USD
≈ 4.008 đ
21.313.668 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
869.040 USD
(2 exchanges)
-7.44% -20%
822
613 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron Blockchain
EOX *
0,0062007684 USD
≈ 144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.668 USD
(1 exchanges)
-7.44% -2%
3434
614 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
1,16 USD
≈ 26.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
27.096 USD
(2 exchanges)
-7.43% 15%
3598
615 Biểu tượng logo của Trabzonspor Fan Token Trabzonspor Fan Token
11/2020
TRA
3,55 USD
≈ 82.259 đ
0 USD
N/A
4.214.868 USD
(1 exchanges)
-7.43% -2%
2645
616 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
64,76 USD
≈ 1.499.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
563.344 USD
(1 exchanges)
-7.41% 40%
2898
617 Biểu tượng logo của Atmos Atmos
04/2017 / EOS Blockchain
ATMOS *
0,0136754397 USD
≈ 317 đ
857.691 USD
62.717.622 (63%)
Tổng: 100.000.000
398 USD
(1 exchanges)
-7.40% 2%
1819
618 Biểu tượng logo của CompliFi CompliFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
COMFI *
19,75 USD
≈ 457.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
821.263 USD
(0 exchanges)
-7.40% -54%
2846
619 Biểu tượng logo của Davies Davies
05/2019
DVS
0,0045442201 USD
≈ 105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
401 USD
(1 exchanges)
-7.39% -27%
4222
620 Biểu tượng logo của Trade.win Trade.win
11/2020 / Ethereum Blockchain
TWI *
0,1849229154 USD
≈ 4.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
14.417 USD
(3 exchanges)
-7.37% -10%
3734
621 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0276454277 USD
≈ 640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.993 USD
(1 exchanges)
-7.37% -23%
3599
622 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
A *
0,0090887737 USD
≈ 210 đ
315.669 USD
34.731.759 (12%)
Tổng: 278.273.649
5 USD
(4 exchanges)
-7.35% -80%
2051
623 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0170228874 USD
≈ 394 đ
10.761.809 USD
632.196.474 (63%)
Tổng: 999.628.334
228.166 USD
(4 exchanges)
-7.34% 18%
1047
624 Biểu tượng logo của MoonMoon MoonMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
MOONMOON *
0,0000000590 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
379.002 USD
(0 exchanges)
-7.34% 144%
3012
625 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0161464563 USD
≈ 374 đ
22.828.817 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
1.562.693 USD
(4 exchanges)
-7.33% -13%
799
626 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0672334479 USD
≈ 1.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-7.33% -36%
4877
627 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
1,85 USD
≈ 42.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
3.484.700 USD
(1 exchanges)
-7.32% -11%
2656
628 Biểu tượng logo của Safetesla Safetesla
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFETESLA *
0,0000000136 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
72.821 USD
(0 exchanges)
-7.32% 56%
3391
629 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
4,35 USD
≈ 100.718 đ
5.862.338 USD
1.347.457 (5%)
Tổng: 25.000.000
1.089.468 USD
(1 exchanges)
-7.31% -19%
1250
630 Biểu tượng logo của Blue Baikal Blue Baikal
05/2020 / Ethereum Blockchain
BBC *
0,0003418644 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
60.663 USD
(1 exchanges)
-7.29% -28%
3442
631 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0259553004 USD
≈ 601 đ
5.870.234 USD
226.167.069 (54%)
Tổng: 420.000.000
25.136 USD
(2 exchanges)
-7.29% -27%
1251
632 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,0537916225 USD
≈ 1.245 đ
13.181.496 USD
245.047.376 (11%)
Tổng: 2.250.000.000
1.010.136 USD
(3 exchanges)
-7.28% -18%
976
633 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,0639970616 USD
≈ 1.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
130 USD
(2 exchanges)
-7.27% -60%
4302
634 Biểu tượng logo của Derivex Derivex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DVX *
0,0159430339 USD
≈ 369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.26% -48%
4646
635 Biểu tượng logo của Bestay Bestay
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSY *
0,0222627588 USD
≈ 515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
91.508 USD
(2 exchanges)
-7.25% -44%
3337
636 Biểu tượng logo của Lendhub Lendhub
02/2021 / Heco Blockchain
LHB *
0,3131246205 USD
≈ 7.249 đ
0 USD
N/A
6.299.371 USD
(2 exchanges)
-7.20% -40%
2620
637 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / Binance Smart Chain
ORK *
3,03 USD
≈ 70.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.475.762
857.897 USD
(0 exchanges)
-7.20% 27%
2741
638 Biểu tượng logo của TenX TenX
06/2017 / Ethereum Blockchain
PAY *
0,1362295044 USD
≈ 3.154 đ
27.956.781 USD
205.218.256
20.271.514 USD
(16 exchanges)
-7.19% 8%
730
639 Biểu tượng logo của Arise Finance Arise Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
ARI *
0,1977354478 USD
≈ 4.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
95 USD
(0 exchanges)
-7.16% -8%
4305
640 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,4155326004 USD
≈ 9.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
192.301 USD
(1 exchanges)
-7.15% 19%
3133
641 Biểu tượng logo của r/CryptoCurrency Moons r/CryptoCurrency Moons
10/2020 / Xdai chain
xMOON *
0,1033913799 USD
≈ 2.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.962.504
0 USD
(0 exchanges)
-7.13% -27%
4819
642 Biểu tượng logo của GYA GYA
04/2021 / Binance Smart Chain
GYA *
0,8975268697 USD
≈ 20.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.142
1.404 USD
(0 exchanges)
-7.11% -52%
4080
643 Biểu tượng logo của UCROWDME UCROWDME
08/2020
UCM
0,0072260786 USD
≈ 167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.675 USD
(2 exchanges)
-7.07% -24%
3867
644 Biểu tượng logo của Ellaism Ellaism
10/2017
ELLA
0,0045442201 USD
≈ 105 đ
203.486 USD
44.779.072 (16%)
Tổng: 280.000.000
470 USD
(1 exchanges)
-7.06% -10%
2144
645 Biểu tượng logo của Bird Finance Bird Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
BIRD *
0,0046648717 USD
≈ 108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
60.032 USD
(0 exchanges)
-7.03% 0%
3443
646 Biểu tượng logo của XANALIA XANALIA
04/2021 / Binance Smart Chain
ALIA *
1,37 USD
≈ 31.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
385.894 USD
(1 exchanges)
-7.02% -12%
2901
647 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,1751105871 USD
≈ 4.054 đ
6.321.568 USD
36.100.436 (36%)
Tổng: 100.000.000
111.952 USD
(3 exchanges)
-6.96% -14%
1228
648 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
15,80 USD
≈ 365.793 đ
20.793.057 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
17.569.197 USD
(2 exchanges)
-6.95% -10%
833
649 Biểu tượng logo của Iridium Iridium
10/2018
IRD
0,0095854641 USD
≈ 222 đ
220.753 USD
23.029.950 (92%)
Tổng: 25.000.000
357 USD
(2 exchanges)
-6.93% -20%
2124
650 Biểu tượng logo của Phantasma Energy Phantasma Energy
10/2020 / Ethereum Blockchain
KCAL *
0,0429858079 USD
≈ 995 đ
2.000.014 USD
46.527.302
12.283 USD
(1 exchanges)
-6.93% -20%
1574
651 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,7105427478 USD
≈ 16.449 đ
4.315.037 USD
6.072.874 (20%)
Tổng: 30.000.000
1.413.268 USD
(1 exchanges)
-6.92% -43%
1340
652 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0131126249 USD
≈ 304 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
76 USD
(3 exchanges)
-6.89% -20%
4326
653 Biểu tượng logo của GXChain GXChain
06/2017
GXC
1,15 USD
≈ 26.705 đ
80.750.586 USD
70.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000
36.027.448 USD
(14 exchanges)
-6.85% -11%
453
654 Biểu tượng logo của Modern Investment Coin Modern Investment Coin
09/2020
MODIC
0,5811628909 USD
≈ 13.454 đ
2.757.097 USD
4.744.104 (7%)
Tổng: 70.000.000
291.749 USD
(3 exchanges)
-6.85% -6%
1476
655 Biểu tượng logo của Helex Helex
12/2019 / Ethereum Blockchain
HLX *
0,4099811760 USD
≈ 9.491 đ
28.764 USD
70.160 (1%)
Tổng: 5.000.000
3.822 USD
(1 exchanges)
-6.81% -15%
2404
656 Biểu tượng logo của Tweebaa Tweebaa
03/2020 / Ethereum Blockchain
TWEE *
3,58 USD
≈ 82.975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
93.093 USD
(1 exchanges)
-6.81% -15%
3331
657 Biểu tượng logo của Hiveterminal Token Hiveterminal Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
HVN *
0,0508843388 USD
≈ 1.178 đ
25.442.169 USD
500.000.000
1.155.082 USD
(4 exchanges)
-6.77% 5%
766
658 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,0552528759 USD
≈ 1.279 đ
1.976.884 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
7.297 USD
(3 exchanges)
-6.76% -48%
1583
659 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,3712748063 USD
≈ 8.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.435.987 USD
(0 exchanges)
-6.76% 62%
2750
660 Biểu tượng logo của PIXL PIXL
05/2021 / Binance Smart Chain
PXL *
0,0000000117 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
198.553 USD
(0 exchanges)
-6.74% 0%
3169
661 Biểu tượng logo của Etherisc DIP Token Etherisc DIP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIP *
0,2245161331 USD
≈ 5.198 đ
41.520.103 USD
184.931.489 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
491.267 USD
(2 exchanges)
-6.70% -6%
628
662 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
6,42 USD
≈ 148.679 đ
4.526.341 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
70.260 USD
(1 exchanges)
-6.69% -6%
1327
663 Biểu tượng logo của Datawallet Datawallet
02/2018 / Ethereum Blockchain
DXT *
0,0005529920 USD
≈ 13 đ
215.790 USD
390.222.225 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
9.361 USD
(1 exchanges)
-6.67% -20%
2115
664 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
18,12 USD
≈ 419.566 đ
435.977.926 USD
24.055.555 (24%)
Tổng: 100.000.000
129.845.223 USD
(7 exchanges)
-6.64% 3%
137
665 Biểu tượng logo của BitCherry BitCherry
07/2020 / Ethereum Blockchain
BCHC *
0,0082996189 USD
≈ 192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.271 USD
(4 exchanges)
-6.60% -27%
3970
666 Biểu tượng logo của Beaxy Beaxy
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXY *
0,0069588343 USD
≈ 161 đ
1.971.406 USD
283.295.490 (57%)
Tổng: 500.000.000
2.706 USD
(1 exchanges)
-6.60% -6%
1584
667 Biểu tượng logo của OXO.Farm OXO.Farm
05/2021 / Ethereum Blockchain
OXO *
4,63 USD
≈ 107.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
2.109.668 USD
(0 exchanges)
-6.58% -36%
2705
668 Biểu tượng logo của Cashhand Cashhand
04/2020
CHND
1,89 USD
≈ 43.743 đ
1.041.711 USD
551.306 (1%)
Tổng: 42.372.000
64.898 USD
(2 exchanges)
-6.52% -6%
1783
669 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,4441207335 USD
≈ 10.281 đ
18.923.584 USD
42.609.099
90.327 USD
(2 exchanges)
-6.52% -14%
858
670 Biểu tượng logo của YFIKING,FINANCE YFIKING,FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIKING *
0,8300768942 USD
≈ 19.216 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-6.51% 9%
4750
671 Biểu tượng logo của Klondike Finance Klondike Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
KLON *
369,91 USD
≈ 8.563.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-6.51% 18%
5000
672 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
144,07 USD
≈ 3.335.219 đ
80.271.563 USD
557.171 (81%)
Tổng: 690.420
1.686.421 USD
(9 exchanges)
-6.47% -12%
455
673 Biểu tượng logo của Tixl Tixl
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,2987302307 USD
≈ 6.916 đ
16.153.986 USD
54.075.497 (6%)
Tổng: 899.994.670
454.265 USD
(3 exchanges)
-6.46% -20%
908
674 Biểu tượng logo của PieDAO DOUGH v2 PieDAO DOUGH v2
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOUGH *
1,62 USD
≈ 37.393 đ
24.353.047 USD
15.077.132 (19%)
Tổng: 78.669.317
1.076.502 USD
(1 exchanges)
-6.41% 1%
781
675 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000004679 USD
≈ 0 đ
1.671 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
1.295 USD
(3 exchanges)
-6.40% 6%
2505
676 Biểu tượng logo của Marko Finance Marko Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARKO *
0,0000004201 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
11.607 USD
(1 exchanges)
-6.40% -14%
3634
677 Biểu tượng logo của CarbonDEFI Finance CarbonDEFI Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
CARBO *
0,0610580108 USD
≈ 1.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.182
71.675 USD
(0 exchanges)
-6.39% 0%
3397
678 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKS *
3,34 USD
≈ 77.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.139.823 USD
(1 exchanges)
-6.35% -12%
2584
679 Biểu tượng logo của r3fi.finance r3fi.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
R3FI *
0,1272142316 USD
≈ 2.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
17.288 USD
(1 exchanges)
-6.31% -2%
3598
680 Biểu tượng logo của VouchForMe VouchForMe
01/2018 / Ethereum Blockchain
IPL *
0,0018520135 USD
≈ 43 đ
454.968 USD
245.661.176 (82%)
Tổng: 300.000.000
963 USD
(2 exchanges)
-6.30% -47%
1968
681 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0054981118 USD
≈ 127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
808 USD
(2 exchanges)
-6.29% -19%
4151
682 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0005553894 USD
≈ 13 đ
4.173.398 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
379.173 USD
(3 exchanges)
-6.29% 31%
1370
683 Biểu tượng logo của DefiDrops Launchpad DefiDrops Launchpad
04/2021 / Binance Smart Chain
DROPS *
0,2557654251 USD
≈ 5.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.571 USD
(1 exchanges)
-6.28% -9%
3528
684 Biểu tượng logo của Groovy Finance Groovy Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GVY *
3,56 USD
≈ 82.455 đ
0 USD
N/A
4.485 USD
(1 exchanges)
-6.27% 0%
3913
685 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,3425469564 USD
≈ 7.930 đ
16.818.118 USD
49.097.264
101.432 USD
(2 exchanges)
-6.26% -15%
894
686 Biểu tượng logo của NEXT NEXT
03/2019 / Ethereum Blockchain
NET *
0,1266585467 USD
≈ 2.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.503.818
4.349.249 USD
(2 exchanges)
-6.25% -15%
2644
687 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / Binance Smart Chain
OGC *
2,85 USD
≈ 66.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
47.944 USD
(0 exchanges)
-6.25% -1%
3483
688 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus
08/2020 / Ethereum Blockchain
ROZ *
0,0023292886 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
100.869 USD
(1 exchanges)
-6.24% -47%
3314
689 Biểu tượng logo của Katalyo Katalyo
12/2020 / Ethereum Blockchain
KTLYO *
0,3565589305 USD
≈ 8.254 đ
3.813.613 USD
10.695.604 (13%)
Tổng: 85.000.000
2.741.764 USD
(1 exchanges)
-6.22% -8%
1367
690 Biểu tượng logo của Prostarter Prostarter
05/2021 / Ethereum Blockchain
PROT *
0,7596318634 USD
≈ 17.585 đ
0 USD
N/A
467.539 USD
(0 exchanges)
-6.22% 0%
2963
691 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,6280538858 USD
≈ 14.539 đ
14.640.932 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
180.901 USD
(1 exchanges)
-6.21% -27%
931
692 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,1922588245 USD
≈ 4.451 đ
22.932.717 USD
119.280.441 (100%)
Tổng: 119.662.263
4.214 USD
(3 exchanges)
-6.20% -11%
798
693 Biểu tượng logo của Okschain Okschain
03/2020 / Ethereum Blockchain
OKS *
0,0000620077 USD
≈ 1 đ
70.399 USD
1.135.330.000 (7%)
Tổng: 17.360.000.000
33 USD
(3 exchanges)
-6.20% -30%
2312
694 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0553568598 USD
≈ 1.282 đ
0 USD
N/A
48.767.683 USD
(2 exchanges)
-6.19% 24%
2534
695 Biểu tượng logo của FunFair FunFair
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0471186157 USD
≈ 1.091 đ
485.268.931 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
47.168.066 USD
(13 exchanges)
-6.17% 12%
139
696 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / Binance Smart Chain
BREW *
5,10 USD
≈ 118.077 đ
10.393.750 USD
2.037.776 (99%)
Tổng: 2.048.368
123.480 USD
(1 exchanges)
-6.16% -21%
1061
697 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0003823061 USD
≈ 9 đ
422.234 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
341 USD
(3 exchanges)
-6.15% -35%
1991
698 Biểu tượng logo của eosBLACK eosBLACK
09/2018 / EOS Blockchain
BLACK *
0,0019419829 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
12.306 USD
(3 exchanges)
-6.14% 334%
3759
699 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0302176126 USD
≈ 700 đ
66.565.636 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
326.260 USD
(2 exchanges)
-6.12% -7%
505
700 Biểu tượng logo của SHIELD SHIELD
11/2017
XSH
0,0004590426 USD
≈ 11 đ
235.477 USD
512.973.375 (68%)
Tổng: 752.520.000
197 USD
(2 exchanges)
-6.11% -28%
2113
701 Biểu tượng logo của Cryptopay Cryptopay
12/2017 / Ethereum Blockchain
CPAY *
0,0868987421 USD
≈ 2.012 đ
5.942.168 USD
68.380.369 (76%)
Tổng: 90.414.745
450 USD
(1 exchanges)
-6.09% 14%
1246
702 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
3,75 USD
≈ 86.803 đ
41.768.115 USD
11.139.341 (11%)
Tổng: 100.000.000
3.886.306 USD
(3 exchanges)
-6.07% -27%
624
703 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
117,25 USD
≈ 2.714.442 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-6.05% -7%
4826
704 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0146552567 USD
≈ 339 đ
12.379.458 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
9.116 USD
(5 exchanges)
-6.04% -9%
997
705 Biểu tượng logo của Fortress Lending Fortress Lending
05/2021 / Binance Smart Chain
FTS *
7,00 USD
≈ 162.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.918 USD
(0 exchanges)
-6.04% 0%
3825
706 Biểu tượng logo của Rivex Rivex
05/2020
RVX
0,0690485564 USD
≈ 1.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
37.823 USD
(1 exchanges)
-5.98% -24%
3534
707 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
31,61 USD
≈ 731.835 đ
0 USD
N/A
4.336 USD
(2 exchanges)
-5.93% 11%
3923
708 Biểu tượng logo của United Bitcoin United Bitcoin
12/2017
UBTC
2,27 USD
≈ 52.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
293.194 USD
(4 exchanges)
-5.91% 76%
3068
709 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
105,95 USD
≈ 2.452.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
431.047 USD
(1 exchanges)
-5.90% -11%
2979
710 Biểu tượng logo của Charizard Token Charizard Token
03/2021 / Binance Smart Chain
CHZ006 *
0,0452544615 USD
≈ 1.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.000.000
8.302 USD
(0 exchanges)
-5.90% -42%
3821
711 Biểu tượng logo của Munch Token Munch Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
MUNCH *
0,0000005202 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.089.428 USD
(0 exchanges)
-5.88% 154%
2791
712 Biểu tượng logo của Delta Exchange Token Delta Exchange Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
DETO *
0,3413423992 USD
≈ 7.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
3.632 USD
(0 exchanges)
-5.87% 0%
3949
713 Biểu tượng logo của Grid+ Grid+
11/2017 / Ethereum Blockchain
GRID *
0,2853851657 USD
≈ 6.607 đ
11.197.512 USD
39.236.491 (13%)
Tổng: 300.000.000
173.230 USD
(5 exchanges)
-5.86% 4%
1029
714 Biểu tượng logo của Mercurity Swap Protocol Mercurity Swap Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MEE *
46,14 USD
≈ 1.068.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-5.86% 13%
4823
715 Biểu tượng logo của Hyperion Hyperion
01/2019
HYN
0,0113014005 USD
≈ 262 đ
2.303.034 USD
203.783.085 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
28.434 USD
(6 exchanges)
-5.84% -19%
1524
716 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,1158016403 USD
≈ 2.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-5.84% 9%
4449
717 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0841426685 USD
≈ 1.948 đ
193.328.556 USD
2.297.628.053 (100%)
Tổng: 2.297.628.966
207.776 USD
(7 exchanges)
-5.83% -0%
279
718 Biểu tượng logo của Pumpy farm Pumpy farm
04/2021 / Binance Smart Chain
PMP *
57,75 USD
≈ 1.336.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.655
45.734 USD
(0 exchanges)
-5.81% 106%
3494
719 Biểu tượng logo của Channels Channels
02/2021 / Heco Blockchain
CAN *
22,12 USD
≈ 512.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
240.328 USD
(0 exchanges)
-5.80% -12%
3118
720 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0004073123 USD
≈ 9 đ
3.000.222 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
6.345 USD
(1 exchanges)
-5.77% -8%
1455
721 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0065552537 USD
≈ 152 đ
2.870.236 USD
437.852.797 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
26.277 USD
(3 exchanges)
-5.77% -3%
1465
722 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0115237947 USD
≈ 267 đ
45.119.775 USD
3.915.357.413 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
157.063 USD
(5 exchanges)
-5.75% -20%
608
723 Biểu tượng logo của BuildUp BuildUp
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUP *
0,4428252541 USD
≈ 10.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
219.431 USD
(1 exchanges)
-5.75% -20%
3148
724 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,1298823989 USD
≈ 3.007 đ
275.919.657 USD
2.124.380.663
2.393.316 USD
(8 exchanges)
-5.74% 3%
174
725 Biểu tượng logo của HecoFi HecoFi
02/2021 / Heco Blockchain
HFI *
0,0346084674 USD
≈ 801 đ
0 USD
N/A
690.485 USD
(0 exchanges)
-5.72% -18%
2876
726 Biểu tượng logo của GenesisX GenesisX
10/2018
XGS
0,0106031802 USD
≈ 245 đ
121.472 USD
11.456.176 (60%)
Tổng: 19.000.000
422 USD
(1 exchanges)
-5.71% 5%
2225
727 Biểu tượng logo của BNS Token BNS Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNS *
0,1520203908 USD
≈ 3.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
150.480 USD
(4 exchanges)
-5.71% 4%
3236
728 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
18,02 USD
≈ 417.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
780 USD
(4 exchanges)
-5.71% -20%
4156
729 Biểu tượng logo của Semitoken Semitoken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SEMI *
0,0032998485 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
515.116 USD
(1 exchanges)
-5.71% -23%
2941
730 Biểu tượng logo của BerrySwap BerrySwap
04/2021 / Binance Smart Chain
BERRY *
0,0217109561 USD
≈ 503 đ
0 USD
N/A
198.534 USD
(0 exchanges)
-5.71% -1%
3174
731 Biểu tượng logo của WOM Protocol WOM Protocol
03/2020 / Ethereum Blockchain
WOM *
0,2047470950 USD
≈ 4.740 đ
21.131.426 USD
103.207.450 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
3.248.634 USD
(4 exchanges)
-5.70% -9%
825
732 Biểu tượng logo của PEPS Coin PEPS Coin
05/2020
PEPS
0,0065695994 USD
≈ 152 đ
293.393 USD
44.659.196 (60%)
Tổng: 74.000.000
77 USD
(2 exchanges)
-5.68% -42%
2071
733 Biểu tượng logo của EcoG9coin EcoG9coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
EGC *
0,0027814628 USD
≈ 64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
830 USD
(1 exchanges)
-5.67% -20%
4149
734 Biểu tượng logo của Razor Network Razor Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAZOR *
0,2467878392 USD
≈ 5.713 đ
18.367.213 USD
74.425.112 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
541.802 USD
(0 exchanges)
-5.61% -9%
865
735 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020
MDU
0,0702845859 USD
≈ 1.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
88.810 USD
(3 exchanges)
-5.59% -23%
3344
736 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020
SWINGBY
0,2561448277 USD
≈ 5.930 đ
42.128.828 USD
164.472.687 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
1.430.953 USD
(7 exchanges)
-5.57% -13%
621
737 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
3,52 USD
≈ 81.479 đ
1.243.546.457 USD
353.318.687 (11%)
Tổng: 3.303.030.299
629.159.957 USD
(44 exchanges)
-5.56% 1%
91
738 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,2876277071 USD
≈ 6.659 đ
43.145.359 USD
150.004.183 (34%)
Tổng: 440.000.000
1.695.076 USD
(9 exchanges)
-5.55% 86%
620
739 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
16,06 USD
≈ 371.700 đ
482.683.005 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
35.617.163 USD
(5 exchanges)
-5.54% 14%
133
740 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,4604389187 USD
≈ 10.659 đ
81.133.471 USD
176.208.978 (27%)
Tổng: 647.588.836
273.661 USD
(6 exchanges)
-5.51% -13%
452
741 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
210,79 USD
≈ 4.879.700 đ
33.843.268 USD
160.557
579.902 USD
(1 exchanges)
-5.51% -9%
682
742 Biểu tượng logo của Gourmet Galaxy Gourmet Galaxy
02/2021 / Ethereum Blockchain
GUM *
1,93 USD
≈ 44.789 đ
6.408.089 USD
3.312.145 (17%)
Tổng: 20.000.000
1.261.934 USD
(4 exchanges)
-5.51% -16%
1222
743 Biểu tượng logo của Valuto Valuto
10/2018
VLU
0,0075847791 USD
≈ 176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.000.007
400 USD
(1 exchanges)
-5.49% 23%
4223
744 Biểu tượng logo của ARMOR ARMOR
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARMOR *
0,8965104091 USD
≈ 20.754 đ
55.291.726 USD
61.674.383 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
3.312.606 USD
(1 exchanges)
-5.49% -14%
548
745 Biểu tượng logo của Usechain Token Usechain Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
USE *
0,0002873929 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
125 USD
(1 exchanges)
-5.47% -23%
4304
746 Biểu tượng logo của Magic Balancer Magic Balancer
04/2021 / Binance Smart Chain
MGB *
3,37 USD
≈ 78.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
22.028 USD
(0 exchanges)
-5.47% 0%
3443
747 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0058862485 USD
≈ 136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.018 USD
(1 exchanges)
-5.44% -27%
3616
748 Biểu tượng logo của BTSunicorn BTSunicorn
04/2021
BTSUCN
0,0026370774 USD
≈ 61 đ
0 USD
N/A
133.516 USD
(0 exchanges)
-5.44% -18%
3252
749 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,1080514549 USD
≈ 2.501 đ
302.438 USD
2.799.022 (20%)
Tổng: 14.000.000
298 USD
(1 exchanges)
-5.43% -37%
2063
750 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0006586019 USD
≈ 15 đ
396.728 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
4.257 USD
(2 exchanges)
-5.42% 4%
2012
751 Biểu tượng logo của NNB Token NNB Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
NNB *
0,0018079839 USD
≈ 42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
134.500 USD
(2 exchanges)
-5.41% -4%
3251
752 Biểu tượng logo của Consensus Cell Network Consensus Cell Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
ECELL *
0,0463838950 USD
≈ 1.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.665.037.403
2.236.268 USD
(2 exchanges)
-5.41% -7%
2695
753 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0005155973 USD
≈ 12 đ
18.046 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
384 USD
(3 exchanges)
-5.39% -8%
2426
754 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
19.249 USD
≈ 445.608.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
-5.39% -1%
4611
755 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,2972767149 USD
≈ 6.882 đ
7.158.987 USD
24.081.895
8.075 USD
(3 exchanges)
-5.38% -30%
1184
756 Biểu tượng logo của sXAU sXAU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXAU *
2.429 USD
≈ 56.229.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225
0 USD
(1 exchanges)
-5.38% -1%
4667
757 Biểu tượng logo của Ares Protocol Ares Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
ARES *
0,2374461898 USD
≈ 5.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.146.130 USD
(0 exchanges)
-5.38% 6%
2585
758 Biểu tượng logo của DoYourTip DoYourTip
07/2020 / Ethereum Blockchain
DYT *
0,6236790908 USD
≈ 14.438 đ
904.628 USD
1.450.470 (73%)
Tổng: 2.000.000
121.213 USD
(3 exchanges)
-5.37% -13%
1804
759 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
118,53 USD
≈ 2.743.973 đ
90.440 USD
763
79.840 USD
(1 exchanges)
-5.36% -14%
2271
760 Biểu tượng logo của EXOR EXOR
05/2020
EXOR
0,0055540467 USD
≈ 129 đ
0 USD
N/A
148 USD
(1 exchanges)
-5.34% -18%
4296
761 Biểu tượng logo của PolkaDomain PolkaDomain
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAME *
1,18 USD
≈ 27.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
441.219 USD
(0 exchanges)
-5.33% -15%
2975
762 Biểu tượng logo của Sphere Sphere
05/2015
SPHR
0,3251761273 USD
≈ 7.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.484.344
7.911 USD
(1 exchanges)
-5.32% -27%
3835
763 Biểu tượng logo của Ripple Alpha Ripple Alpha
08/2020
XLA
0,0017802206 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
65.382 USD
(3 exchanges)
-5.32% -33%
3419
764 Biểu tượng logo của Smoothy Smoothy
04/2021 / Binance Smart Chain
SMTY *
0,7531524493 USD
≈ 17.435 đ
3.833.375 USD
5.089.773 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.594.096 USD
(0 exchanges)
-5.30% -34%
1375
765 Biểu tượng logo của VinDax Coin VinDax Coin
07/2019
VD
0,0318416725 USD
≈ 737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
115.063 USD
(1 exchanges)
-5.29% 49%
3283
766 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0004170224 USD
≈ 10 đ
501.800 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
4.240 USD
(2 exchanges)
-5.28% -11%
1942
767 Biểu tượng logo của CoFiX CoFiX
10/2020 / Ethereum Blockchain
COFI *
1,43 USD
≈ 33.072 đ
0 USD
N/A
579.041 USD
(3 exchanges)
-5.28% 64%
2912
768 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,6390076114 USD
≈ 14.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
23.899 USD
(5 exchanges)
-5.26% 18%
3624
769 Biểu tượng logo của Spaceswap Spaceswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
MILK2 *
0,2663075730 USD
≈ 6.165 đ
1.564.898 USD
5.876.281 (100%)
Tổng: 5.897.744
54.464 USD
(3 exchanges)
-5.26% -9%
1587
770 Biểu tượng logo của Signata Signata
04/2021 / Ethereum Blockchain
SATA *
0,4324819026 USD
≈ 10.012 đ
7.951.482 USD
18.385.700 (18%)
Tổng: 100.000.000
1.620.316 USD
(0 exchanges)
-5.26% 149%
1147
771 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
4,04 USD
≈ 93.576 đ
0 USD
N/A
433.211 USD
(3 exchanges)
-5.24% -15%
2978
772 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
99,51 USD
≈ 2.303.679 đ
757.975 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
27.001 USD
(0 exchanges)
-5.23% -28%
1851
773 Biểu tượng logo của Secure Pad Secure Pad
04/2021 / Ethereum Blockchain
SEPA *
39,18 USD
≈ 907.014 đ
7.224.967 USD
184.405 (53%)
Tổng: 350.000
296.566 USD
(0 exchanges)
-5.21% 13%
1182
774 Biểu tượng logo của Solaris Solaris
04/2017
XLR
0,4455749418 USD
≈ 10.315 đ
645.389 USD
1.448.441 (67%)
Tổng: 2.174.480
191.340 USD
(1 exchanges)
-5.17% 12%
1881
775 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0920114019 USD
≈ 2.130 đ
0 USD
N/A
14.939 USD
(4 exchanges)
-5.16% -30%
3728
776 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000317639 USD
≈ 1 đ
34.151 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000