1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2624 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3329) - Tron (81) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (1225) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (30) - Fantom (1) - Celo (1) - Avalanche (4) - Solana (11) - Xdai chain (4) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (4) - Polygon (31) - Waves (1) - KCC (2) - Cardano (2) - TomoChain (1) -

Bảng xếp hạng 2624 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của wDogecoin wDogecoin
05/2021 / Binance Smart Chain
WDOGE *
0,0000000365 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
895.634 USD
(0 exchanges)
-100.00% 0%
2823
2 Biểu tượng logo của Kaleido Kaleido
08/2020
KAL
0,0000020352 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-99.98% -100%
4997
3 Biểu tượng logo của Xeonbit Xeonbit
09/2019
XNB
0,0000006640 USD
≈ 0 đ
199 USD
300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-99.98% -100%
2566
4 Biểu tượng logo của Popit.Farm Popit.Farm
06/2021 / Binance Smart Chain
POPIT *
0,0243929922 USD
≈ 564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000
884.485 USD
(1 exchanges)
-99.36% 0%
2740
5 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu (old) Green Shiba Inu (old)
05/2021 / Binance Smart Chain
GINU *
0,0002778358 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
732 USD
(1 exchanges)
-99.34% -100%
4520
6 Biểu tượng logo của Voltz Voltz
09/2019 / Ethereum Blockchain
VOLTZ *
0,0002100609 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
18 USD
(1 exchanges)
-99.30% -99%
4929
7 Biểu tượng logo của Barkis Network Barkis Network
06/2020
BKS
0,0084446255 USD
≈ 195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-98.49% -98%
4171
8 Biểu tượng logo của Veros Veros
11/2016 / Ethereum Blockchain
VRS *
0,0027927346 USD
≈ 65 đ
3.429 USD
1.227.693 (12%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-98.49% -98%
2544
9 Biểu tượng logo của Fridn Fridn
10/2020 / Ethereum Blockchain
EFAR *
0,0032636047 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-98.49% -98%
4493
10 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000031716 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
30 USD
(3 exchanges)
-96.86% 78%
4926
11 Biểu tượng logo của Fairmoon Fairmoon
04/2021 / Binance Smart Chain
FAIR *
0,0001479525 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
82.731 USD
(0 exchanges)
-96.66% -97%
3413
12 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,0474959957 USD
≈ 1.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
51 USD
(3 exchanges)
-95.97% -13%
4796
13 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0011110266 USD
≈ 26 đ
15.248 USD
13.723.917 (55%)
Tổng: 25.000.000
18 USD
(2 exchanges)
-94.77% -41%
2437
14 Biểu tượng logo của Xenon Pay II Xenon Pay II
05/2021 / Binance Smart Chain
X2P *
0,0000001814 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000.000.000
2.996.468 USD
(1 exchanges)
-93.93% 586%
2599
15 Biểu tượng logo của YUKI YUKI
08/2018 / Ethereum Blockchain
YUKI *
0,0000202448 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
35 USD
(1 exchanges)
-93.65% -88%
4876
16 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0004486652 USD
≈ 10 đ
410.810 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
48 USD
(4 exchanges)
-91.51% 9%
1841
17 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000030023 USD
≈ 0 đ
5.938 USD
1.977.738.958
15 USD
(5 exchanges)
-89.99% -91%
2494
18 Biểu tượng logo của CelCoin CelCoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
CELC *
0,0000034130 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.680.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-89.18% -36%
5000
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
0,1313542624 USD
≈ 3.036 đ
628.630 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
0 USD
(4 exchanges)
-87.17% -86%
1705
20 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000163327 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
225 USD
(2 exchanges)
-86.31% -14%
4710
21 Biểu tượng logo của Aurora Finance Aurora Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
AURO *
0,0000334094 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.466 USD
(0 exchanges)
-85.29% -84%
4264
22 Biểu tượng logo của TecraCoin TecraCoin
11/2020 / Ethereum Blockchain
TCR *
0,2718932864 USD
≈ 6.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
6.734 USD
(1 exchanges)
-82.78% -79%
4145
23 Biểu tượng logo của Building Cities Beyond Blockchain Building Cities Beyond Blockchain
12/2019
BCB
0,0621595452 USD
≈ 1.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-82.62% -83%
4962
24 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000205780 USD
≈ 0 đ
121.933 USD
5.925.401.909 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
14 USD
(2 exchanges)
-82.59% 62%
2132
25 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0421383153 USD
≈ 974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
74.209 USD
(5 exchanges)
-82.13% -82%
3355
26 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken
12/2019 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0000800707 USD
≈ 2 đ
5.252 USD
65.590.200 (1%)
Tổng: 8.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-80.39% -96%
2508
27 Biểu tượng logo của MTI Finance MTI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTI *
0,0001000750 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
395 USD
(2 exchanges)
-79.98% -75%
4650
28 Biểu tượng logo của Robotina Robotina
09/2018 / Ethereum Blockchain
ROX *
0,0014095921 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 331.614.077
366 USD
(4 exchanges)
-79.66% -29%
4657
29 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
5,09 USD
≈ 117.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
47 USD
(3 exchanges)
-78.78% -84%
4896
30 Biểu tượng logo của Kelpie Inu Kelpie Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
KELPIE *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
131.366 USD
(1 exchanges)
-77.16% -87%
3181
31 Biểu tượng logo của Sierracoin Sierracoin
04/2020
SIERRA
0,0006623621 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.455.217
12 USD
(1 exchanges)
-75.41% -77%
4890
32 Biểu tượng logo của Bill Hwang Finance Bill Hwang Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
BILL *
0,0006009311 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.735 USD
(0 exchanges)
-74.52% -88%
3766
33 Biểu tượng logo của iCherry Finance iCherry Finance
09/2020
ICH
0,0519865810 USD
≈ 1.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.596
10 USD
(1 exchanges)
-74.00% -74%
4918
34 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000326773 USD
≈ 1 đ
315.809 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
(2 exchanges)
-73.79% -90%
1909
35 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.551.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-72.76% -73%
3999
36 Biểu tượng logo của Epstein Token Epstein Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
EPSTEIN *
0,0000000035 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
13.287 USD
(0 exchanges)
-72.64% -98%
3857
37 Biểu tượng logo của Agrolot Agrolot
10/2018 / Ethereum Blockchain
AGLT *
0,0000000800 USD
≈ 0 đ
7 USD
88.751.539 (89%)
Tổng: 100.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-72.41% -80%
2545
38 Biểu tượng logo của The Witcher Fans The Witcher Fans
06/2021 / Binance Smart Chain
WICKED *
0,0121845544 USD
≈ 282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666
2.272 USD
(0 exchanges)
-71.79% -90%
4296
39 Biểu tượng logo của Jiviz Jiviz
10/2020
JVZ
0,0096549118 USD
≈ 223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
6 USD
(1 exchanges)
-67.84% 17%
4881
40 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0061754923 USD
≈ 143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
99.851 USD
(3 exchanges)
-67.76% -65%
3261
41 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron Blockchain
JSB *
0,6378271747 USD
≈ 14.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
629.833 USD
(3 exchanges)
-66.97% 96%
2786
42 Biểu tượng logo của Swaprol Swaprol
02/2021 / Binance Smart Chain
SWPRL *
0,0002001500 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
8 USD
(0 exchanges)
-66.64% -50%
4969
43 Biểu tượng logo của Polystarter.net Polystarter.net
06/2021 / Polygon Blockchain
POLR *
0,1771300739 USD
≈ 4.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
140.039 USD
(1 exchanges)
-66.64% -76%
3160
44 Biểu tượng logo của YFET YFET
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFET *
1,00 USD
≈ 23.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
33 USD
(1 exchanges)
-66.53% -80%
4893
45 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
1,01 USD
≈ 23.372 đ
0 USD
N/A
35.978 USD
(0 exchanges)
-66.36% -69%
3586
46 Biểu tượng logo của SUN SUN
09/2020
SUN
0,0268251153 USD
≈ 620 đ
153.998 USD
5.740.800 (29%)
Tổng: 19.900.730
26.777.476 USD
(27 exchanges)
-66.24% -100%
2101
47 Biểu tượng logo của Diligence Diligence
06/2020 / Ethereum Blockchain
IRA *
0,0003263297 USD
≈ 8 đ
6.853 USD
21.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-66.17% 41%
2487
48 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0003267725 USD
≈ 8 đ
259.457 USD
794.000.000 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
2.241 USD
(3 exchanges)
-66.15% -49%
1962
49 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000032677 USD
≈ 0 đ
55.533 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
14 USD
(3 exchanges)
-66.15% -49%
2262
50 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,1306618198 USD
≈ 3.020 đ
129.441 USD
990.654 (99%)
Tổng: 995.699
0 USD
(4 exchanges)
-64.76% -66%
2124
51 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0003174588 USD
≈ 7 đ
58.433.633 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
120.996 USD
(8 exchanges)
-64.32% -73%
255
52 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0057511966 USD
≈ 133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
180 USD
(2 exchanges)
-64.26% 270%
4739
53 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain
AINU *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
63.483 USD
(0 exchanges)
-64.04% -84%
3401
54 Biểu tượng logo của Thorstarter Thorstarter
06/2021 / Ethereum Blockchain
XRUNE *
0,0739425199 USD
≈ 1.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.997.592 USD
(0 exchanges)
-63.18% -72%
2594
55 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
1,74 USD
≈ 40.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.360.576
0 USD
(1 exchanges)
-62.81% -67%
5002
56 Biểu tượng logo của SafeCap Token SafeCap Token
07/2021 / Binance Smart Chain
SFC *
0,0146937173 USD
≈ 340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
464.974 USD
(1 exchanges)
-61.23% 0%
2840
57 Biểu tượng logo của Thisoption Thisoption
09/2020 / Tron Blockchain
TONS *
0,0564423039 USD
≈ 1.304 đ
311.255 USD
5.514.569 (3%)
Tổng: 180.000.000
311.683 USD
(3 exchanges)
-60.59% -82%
1912
58 Biểu tượng logo của Bitcoin Networks Bitcoin Networks
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCN *
0,3723135458 USD
≈ 8.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
846.436 USD
(2 exchanges)
-59.55% -90%
2740
59 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0001664322 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
3 USD
(2 exchanges)
-59.39% -60%
4936
60 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,0103095712 USD
≈ 238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.006 USD
(0 exchanges)
-58.96% -55%
4522
61 Biểu tượng logo của Custody Token Custody Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
CUST *
0,0010094151 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15 USD
(3 exchanges)
-57.78% 12%
4967
62 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
25,84 USD
≈ 597.264 đ
0 USD
N/A
2.657 USD
(2 exchanges)
-57.69% -41%
4367
63 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0029957927 USD
≈ 69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
107.458 USD
(1 exchanges)
-57.48% 3%
3246
64 Biểu tượng logo của Kindcow Finance Kindcow Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
KIND *
0,0050297972 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
9.549 USD
(3 exchanges)
-57.43% -70%
4032
65 Biểu tượng logo của Starship Inu Starship Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
STARINU *
0,0000000576 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.701.000.000.000
255.328 USD
(1 exchanges)
-57.21% 0%
2984
66 Biểu tượng logo của Bingo Share Bingo Share
05/2021 / Binance Smart Chain
SBGO *
0,2372513785 USD
≈ 5.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
77 USD
(0 exchanges)
-56.83% -71%
4825
67 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0156529697 USD
≈ 362 đ
316.190 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
36 USD
(2 exchanges)
-56.77% 59%
1908
68 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0001000776 USD
≈ 2 đ
103.335 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
210 USD
(3 exchanges)
-56.32% -57%
2161
69 Biểu tượng logo của SafeBTC SafeBTC
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBTC *
0,0000000038 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
105.408 USD
(0 exchanges)
-55.40% -9%
3248
70 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,2020803368 USD
≈ 4.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
30 USD
(2 exchanges)
-55.26% -52%
4868
71 Biểu tượng logo của SatisFinance Token SatisFinance Token
04/2021 / Binance Smart Chain
xSAT *
0,1559037636 USD
≈ 3.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
40.314 USD
(0 exchanges)
-54.80% -60%
3542
72 Biểu tượng logo của FSBT API Token FSBT API Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
FSBT *
0,0460521536 USD
≈ 1.064 đ
161.622 USD
3.509.535 (95%)
Tổng: 3.699.483
15.260 USD
(1 exchanges)
-54.42% 135%
2066
73 Biểu tượng logo của InterValue InterValue
11/2018 / Ethereum Blockchain
INVE *
0,0017713276 USD
≈ 41 đ
226.540 USD
127.892.710 (3%)
Tổng: 4.000.000.000
15 USD
(1 exchanges)
-54.34% -32%
1998
74 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,0010126291 USD
≈ 23 đ
44.582 USD
44.025.550 (52%)
Tổng: 84.000.000
7 USD
(3 exchanges)
-53.70% 33%
2294
75 Biểu tượng logo của Crusaders of Crypto Crusaders of Crypto
07/2021 / Binance Smart Chain
CRUSADER *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.559.697 USD
(0 exchanges)
-53.18% 0%
2643
76 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0019597409 USD
≈ 45 đ
1.077.404 USD
549.768.649 (85%)
Tổng: 650.000.000
388 USD
(3 exchanges)
-53.09% 38%
1540
77 Biểu tượng logo của Projekt Diamond Projekt Diamond
07/2021 / Ethereum Blockchain
DIAMND *
0,0000000144 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
469.605 USD
(1 exchanges)
-52.62% 0%
2833
78 Biểu tượng logo của Lady Luck Lady Luck
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUCK *
0,0000003910 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
4.011 USD
(0 exchanges)
-52.37% -100%
3979
79 Biểu tượng logo của UnderDog UnderDog
03/2021 / Binance Smart Chain
DOG *
0,0000653336 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
854 USD
(0 exchanges)
-52.16% -45%
4550
80 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0202195916 USD
≈ 467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
1.186 USD
(4 exchanges)
-51.75% -6%
4495
81 Biểu tượng logo của Crossing the Yellow Blocks Crossing the Yellow Blocks
07/2021 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,0712493576 USD
≈ 1.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
38.275 USD
(0 exchanges)
-51.35% -55%
3597
82 Biểu tượng logo của Aludra Network Aludra Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALD *
0,0007259327 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115.000.000
37 USD
(2 exchanges)
-51.00% -20%
4920
83 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000065355 USD
≈ 0 đ
6.540 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
21 USD
(1 exchanges)
-49.23% -31%
2490
84 Biểu tượng logo của Shibaken Finance Shibaken Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBAKEN *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
69.316 USD
(0 exchanges)
-49.06% 8%
3372
85 Biểu tượng logo của My Crypto Play My Crypto Play
01/2021 / Ethereum Blockchain
MCP *
0,0118134086 USD
≈ 273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.560.000
17.721 USD
(1 exchanges)
-48.82% -81%
3719
86 Biểu tượng logo của Brosispay Brosispay
03/2021 / Binance Smart Chain
BSPAY *
0,0000425568 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
280 USD
(1 exchanges)
-48.81% -45%
4687
87 Biểu tượng logo của Digital Gold Digital Gold
11/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0005226154 USD
≈ 12 đ
7 USD
13.529 (71%)
Tổng: 19.174
0 USD
(1 exchanges)
-48.18% -51%
2571
88 Biểu tượng logo của PAXEX PAXEX
09/2018
PAXEX
0,0003267725 USD
≈ 8 đ
5.742 USD
17.571.745 (68%)
Tổng: 25.817.955
0 USD
(2 exchanges)
-47.93% 3%
2496
89 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000637791 USD
≈ 1 đ
63.779 USD
1.000.000.000
7 USD
(3 exchanges)
-47.82% -55%
2240
90 Biểu tượng logo của Netzcoin Netzcoin
07/2021 / Tron Blockchain
NETZ *
0,0746559551 USD
≈ 1.725 đ
0 USD
N/A
104.083 USD
(0 exchanges)
-47.79% 0%
3251
91 Biểu tượng logo của QUSD QUSD
02/2019 / Ethereum Blockchain
QUSD *
0,0050540978 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.01% -47%
4998
92 Biểu tượng logo của BeeEx BeeEx
05/2020 / Ethereum Blockchain
BEE *
0,0022369727 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-46.79% -44%
4153
93 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000205965 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
34 USD
(4 exchanges)
-46.67% 8%
4890
94 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019
SHX
0,0048370278 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
17.433 USD
(2 exchanges)
-45.98% -20%
3840
95 Biểu tượng logo của Coffee Token Coffee Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CFT *
0,0658347403 USD
≈ 1.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
9.315 USD
(1 exchanges)
-45.75% -50%
3830
96 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0163386266 USD
≈ 378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
7 USD
(3 exchanges)
-45.31% -19%
4984
97 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0033114769 USD
≈ 77 đ
2.606.671 USD
787.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-45.07% -55%
1243
98 Biểu tượng logo của SHIBA RISE SHIBA RISE
07/2021 / Binance Smart Chain
SHIBARISE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.646 USD
(0 exchanges)
-44.82% -73%
3709
99 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MOMO *
0,0026039633 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
9.252 USD
(0 exchanges)
-44.24% -55%
4044
100 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
8,70 USD
≈ 200.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
25.626 USD
(4 exchanges)
-43.87% -26%
3724
101 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
41,55 USD
≈ 960.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
77.133 USD
(1 exchanges)
-43.46% -24%
3343
102 Biểu tượng logo của mStable BTC mStable BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MBTC *
37.629 USD
≈ 869.594.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.209 USD
(1 exchanges)
-43.38% -57%
4047
103 Biểu tượng logo của DEX DEX
10/2018 / Ethereum Blockchain
DEX *
0,0004841626 USD
≈ 11 đ
92.738 USD
191.542.291 (10%)
Tổng: 1.892.996.914
3.557 USD
(4 exchanges)
-42.80% -55%
2183
104 Biểu tượng logo của EtherBack EtherBack
07/2021 / Binance Smart Chain
ETHBACK *
0,0000062680 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.995.394.481
693.062 USD
(0 exchanges)
-42.80% 0%
2769
105 Biểu tượng logo của SoMee.Social SoMee.Social
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONG *
0,0223269227 USD
≈ 516 đ
1.885.000 USD
84.427.223 (100%)
Tổng: 84.442.411
783 USD
(9 exchanges)
-42.44% -16%
1335
106 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0153145134 USD
≈ 354 đ
1.352.821 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
47 USD
(2 exchanges)
-42.23% -23%
1469
107 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0047040032 USD
≈ 109 đ
1.702.167 USD
361.854.970 (80%)
Tổng: 449.848.164
256 USD
(2 exchanges)
-41.98% -36%
1366
108 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0037718608 USD
≈ 87 đ
685.936 USD
181.856.083
67 USD
(4 exchanges)
-41.60% -15%
1677
109 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / Binance Smart Chain
NST *
0,0000294814 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.744.455 USD
(0 exchanges)
-41.35% 502%
2624
110 Biểu tượng logo của Kianite Finance Kianite Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
KIAN *
0,0150018189 USD
≈ 347 đ
0 USD
N/A
8.372 USD
(0 exchanges)
-40.94% -44%
4060
111 Biểu tượng logo của Bingus Token Bingus Token
04/2021 / Binance Smart Chain
BINGUS *
0,0000003904 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 928.421.490.958
5.494 USD
(0 exchanges)
-40.34% -51%
4204
112 Biểu tượng logo của BabyDoge ETH BabyDoge ETH
07/2021 / Ethereum Blockchain
BABYDOGE *
0,0000000049 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
415.151 USD
(1 exchanges)
-39.79% 0%
2864
113 Biểu tượng logo của Zen Protocol Zen Protocol
08/2018
ZP
0,0265329514 USD
≈ 613 đ
600.612 USD
22.636.450 (85%)
Tổng: 26.631.450
628 USD
(1 exchanges)
-39.68% -45%
1715
114 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
0,2142325947 USD
≈ 4.951 đ
0 USD
N/A
25 USD
(3 exchanges)
-39.58% -17%
4912
115 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,2585429356 USD
≈ 5.975 đ
1.465.719 USD
5.669.153
23.329 USD
(10 exchanges)
-39.38% -39%
1445
116 Biểu tượng logo của Zer-Dex Zer-Dex
07/2019
ZDX
0,0026008769 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
152 USD
(2 exchanges)
-39.37% -40%
4705
117 Biểu tượng logo của Baby Cuban Baby Cuban
07/2021 / Ethereum Blockchain
BABYCUBAN *
0,0008541463 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
108.531 USD
(1 exchanges)
-39.15% 0%
3244
118 Biểu tượng logo của CryptoVerificationCoin CryptoVerificationCoin
07/2019
CVCC
0,4901587984 USD
≈ 11.328 đ
285.564 USD
582.595 (2%)
Tổng: 36.000.000
7 USD
(1 exchanges)
-39.08% -47%
1936
119 Biểu tượng logo của BITCOINHEDGE BITCOINHEDGE
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTCHG *
3,00 USD
≈ 69.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
11 USD
(1 exchanges)
-38.78% -40%
4888
120 Biểu tượng logo của DrunkDoge DrunkDoge
07/2021 / Binance Smart Chain
DRUNK *
0,0019040674 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
518.905 USD
(1 exchanges)
-38.23% 0%
2815
121 Biểu tượng logo của HYPER ALLOY HYPER ALLOY
03/2021 / Binance Smart Chain
ALLOY *
1,27 USD
≈ 29.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.627.505
4.533 USD
(2 exchanges)
-37.91% 0%
3651
122 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
0,3738364313 USD
≈ 8.639 đ
6.488.467 USD
17.356.434 (83%)
Tổng: 21.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-37.85% -36%
926
123 Biểu tượng logo của Sociall Sociall
09/2017 / Ethereum Blockchain
SCL *
0,0130709013 USD
≈ 302 đ
218.467 USD
16.714.020
8 USD
(2 exchanges)
-37.72% -19%
2004
124 Biểu tượng logo của Wallet Plus X Wallet Plus X
02/2020 / Ethereum Blockchain
WPX *
0,0001256942 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
59 USD
(2 exchanges)
-37.16% -20%
4850
125 Biểu tượng logo của Kombai Inu Kombai Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAI *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
24.243 USD
(0 exchanges)
-37.12% -48%
3738
126 Biểu tượng logo của Moola Moola
03/2021 / Binance Smart Chain
MLA *
0,0024999907 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 740.000
9 USD
(0 exchanges)
-37.09% -65%
4958
127 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
2,68 USD
≈ 62.006 đ
52.882 USD
19.710 (39%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
-36.87% -32%
2270
128 Biểu tượng logo của Coalculus Coalculus
08/2020
COAL
0,0088347056 USD
≈ 204 đ
0 USD
N/A
14.556 USD
(0 exchanges)
-36.86% -30%
3892
129 Biểu tượng logo của Hybrid Bank Cash Hybrid Bank Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBC *
0,0027020252 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
5 USD
(2 exchanges)
-36.72% -39%
4995
130 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0163516880 USD
≈ 378 đ
3.500.056 USD
214.048.583 (74%)
Tổng: 290.000.000
156.366 USD
(3 exchanges)
-36.67% 15%
1124
131 Biểu tượng logo của NEXT NEXT
03/2019 / Ethereum Blockchain
NET *
0,0046956914 USD
≈ 109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.503.818
36 USD
(2 exchanges)
-36.43% 73%
4886
132 Biểu tượng logo của Fee Active Collateral Token Fee Active Collateral Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
FACT *
0,0211799982 USD
≈ 489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.402.000
0 USD
(2 exchanges)
-35.92% 3%
4816
133 Biểu tượng logo của ODUWA ODUWA
02/2019
OWC
0,2150487806 USD
≈ 4.970 đ
900.814 USD
4.188.884 (28%)
Tổng: 14.895.858
2.092 USD
(4 exchanges)
-35.81% -13%
1598
134 Biểu tượng logo của B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT
03/2020 / Ethereum Blockchain
B1P *
0,0016574284 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42 USD
(3 exchanges)
-35.10% -41%
4865
135 Biểu tượng logo của Global Adversity Project Global Adversity Project
06/2021 / Binance Smart Chain
GAP *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.494 USD
(0 exchanges)
-35.04% -64%
4158
136 Biểu tượng logo của AC Index AC Index
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,6813079956 USD
≈ 15.745 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-34.68% -44%
5002
137 Biểu tượng logo của Ouroboros Ouroboros
12/2019
OURO
0,0015100000 USD
≈ 35 đ
47.258 USD
31.296.749 (40%)
Tổng: 77.343.806
1.674 USD
(1 exchanges)
-34.43% -40%
2285
138 Biểu tượng logo của Shield Token Shield Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SID *
0,0007502708 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 771.500.000
2.129 USD
(1 exchanges)
-34.34% -97%
4279
139 Biểu tượng logo của Ulgen Hash Power Ulgen Hash Power
07/2020 / Ethereum Blockchain
UHP *
0,0107043891 USD
≈ 247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
11 USD
(3 exchanges)
-34.25% -45%
4968
140 Biểu tượng logo của InflationCoin InflationCoin
01/2017
IFLT
0,0000046284 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.790.092.020
0 USD
(1 exchanges)
-34.08% -20%
5001
141 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron Blockchain
CPAY *
0,0555361233 USD
≈ 1.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
144 USD
(3 exchanges)
-34.06% 88%
4762
142 Biểu tượng logo của MAMADOGE MAMADOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
MAMADOGE *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29.706 USD
(0 exchanges)
-33.80% -49%
3668
143 Biểu tượng logo của Queen of Shiba Queen of Shiba
07/2021 / Binance Smart Chain
QUEENSHIBA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.308.806 USD
(1 exchanges)
-33.70% 0%
2692
144 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019 / EOS Blockchain
NEWS *
0,0078298685 USD
≈ 181 đ
1.561.177 USD
199.387.431 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-33.67% -29%
1408
145 Biểu tượng logo của Animal Adoption Advocacy Animal Adoption Advocacy
05/2021 / Binance Smart Chain
PAWS *
0,0000000033 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
22.295 USD
(0 exchanges)
-33.59% -47%
3758
146 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,0186229347 USD
≈ 430 đ
916.965 USD
49.238.464
44.950 USD
(2 exchanges)
-33.45% -31%
1593
147 Biểu tượng logo của Baby Moon Wolf Baby Moon Wolf
07/2021 / Binance Smart Chain
BABYWOLF *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
426.724 USD
(0 exchanges)
-33.39% -28%
2859
148 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain
08/2020
HL
0,0000600530 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-33.38% -37%
4296
149 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0004611976 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
4 USD
(1 exchanges)
-33.38% -12%
4976
150 Biểu tượng logo của MCOBIT MCOBIT
02/2021 / Tron Blockchain
MCT *
0,0040030003 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
22 USD
(1 exchanges)
-33.29% -56%
4919
151 Biểu tượng logo của LittleDoge LittleDoge
07/2021 / Binance Smart Chain
LITTLEDOGE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
31.763 USD
(1 exchanges)
-33.09% 0%
3645
152 Biểu tượng logo của Enzo Enzo
01/2020 / Ethereum Blockchain
NZO *
0,1430640002 USD
≈ 3.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-33.06% -42%
4850
153 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain
ETNA *
0,1901819295 USD
≈ 4.395 đ
2.297.311 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
7.215.818 USD
(0 exchanges)
-32.82% 30%
1283
154 Biểu tượng logo của Mobilian Coin Mobilian Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,1029229140 USD
≈ 2.379 đ
14.563.006 USD
141.494.300 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
30.767 USD
(3 exchanges)
-32.76% -64%
698
155 Biểu tượng logo của GRAP GRAP
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRAP *
0,1340361819 USD
≈ 3.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.430.813
1.446.838 USD
(1 exchanges)
-32.72% 63%
2683
156 Biểu tượng logo của MEMEX MEMEX
06/2021 / Binance Smart Chain
MEMEX *
0,0143618043 USD
≈ 332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.624 USD
(0 exchanges)
-32.67% -56%
4304
157 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,2971226953 USD
≈ 6.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
479 USD
(2 exchanges)
-32.48% 85%
4636
158 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
1,98 USD
≈ 45.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
63.232 USD
(0 exchanges)
-32.47% -34%
3396
159 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000065355 USD
≈ 0 đ
854.326 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
0 USD
(3 exchanges)
-32.31% 3%
1616
160 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000006534 USD
≈ 0 đ
66.368 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
24 USD
(2 exchanges)
-32.31% 106%
2232
161 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0000653309 USD
≈ 2 đ
90.537 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-32.30% 3%
2185
162 Biểu tượng logo của EcoDollar EcoDollar
07/2020
ECOS
0,0006535451 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.002.530.027
22 USD
(2 exchanges)
-32.27% 3%
4920
163 Biểu tượng logo của wave edu coin wave edu coin
10/2019
WEC
0,0006535451 USD
≈ 15 đ
93.117 USD
142.479.441 (64%)
Tổng: 223.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-32.27% -27%
2182
164 Biểu tượng logo của PresidentDoge PresidentDoge
07/2021 / Binance Smart Chain
PRESIDENTDOGE *
0,0000000059 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
54.175 USD
(1 exchanges)
-32.08% 0%
3456
165 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0006384268 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
52 USD
(2 exchanges)
-32.06% -51%
4880
166 Biểu tượng logo của Digex Digex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIGEX *
0,0004671160 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
44 USD
(8 exchanges)
-31.95% 1%
4874
167 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0006575361 USD
≈ 15 đ
810.026 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
279.458 USD
(7 exchanges)
-31.83% -31%
1628
168 Biểu tượng logo của Supermoon Supermoon
05/2021 / Binance Smart Chain
OSM *
0,0000000031 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.539 USD
(0 exchanges)
-31.65% -41%
3694
169 Biểu tượng logo của OptionRoom OptionRoom
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROOM *
0,0035337857 USD
≈ 82 đ
43.104 USD
12.197.822 (12%)
Tổng: 100.000.000
42.605 USD
(2 exchanges)
-31.52% -68%
2298
170 Biểu tượng logo của GSENetwork GSENetwork
08/2018 / Ethereum Blockchain
GSE *
0,0000245253 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
13.521 USD
(1 exchanges)
-31.38% -2%
3932
171 Biểu tượng logo của Tiki Token Tiki Token
06/2021 / Binance Smart Chain
TIKI *
0,0049296335 USD
≈ 114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.025.673 USD
(1 exchanges)
-31.09% -48%
2719
172 Biểu tượng logo của CryptoDogs CryptoDogs
07/2021 / Binance Smart Chain
CRD *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
189.268 USD
(0 exchanges)
-30.97% 0%
3070
173 Biểu tượng logo của GODL GODL
07/2021 / Ethereum Blockchain
GODL *
0,0004321377 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.984 USD
(0 exchanges)
-30.84% 0%
3525
174 Biểu tượng logo của Antimony coin Antimony coin
06/2021
ATMN
0,0019018331 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 167.000.000
2.645 USD
(1 exchanges)
-30.50% 0%
4266
175 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0080060005 USD
≈ 185 đ
1.601.197 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
41 USD
(1 exchanges)
-30.39% -1%
1397
176 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
9,08 USD
≈ 209.946 đ
150.794 USD
16.599 (66%)
Tổng: 25.208
41.977 USD
(2 exchanges)
-30.36% -30%
2062
177 Biểu tượng logo của Doraemoon Doraemoon
06/2021 / Binance Smart Chain
DORA *
0,0003268415 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.084 USD
(1 exchanges)
-30.32% -61%
4145
178 Biểu tượng logo của Merlin Merlin
05/2021 / Binance Smart Chain
MERL *
0,0741274875 USD
≈ 1.713 đ
0 USD
N/A
17.673 USD
(0 exchanges)
-30.28% -57%
3836
179 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000010898 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
46.893 USD
(2 exchanges)
-30.21% 7%
3489
180 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
1,73 USD
≈ 39.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.614.860
4.138 USD
(1 exchanges)
-30.16% -31%
4280
181 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
4,05 USD
≈ 93.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
208.900 USD
(9 exchanges)
-29.98% 105%
3037
182 Biểu tượng logo của CITEX Token CITEX Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTT *
0,0048445083 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-29.87% -37%
5000
183 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,0807898660 USD
≈ 1.867 đ
2.974.735 USD
36.820.647 (96%)
Tổng: 38.300.785
1.620 USD
(4 exchanges)
-29.77% -1%
1195
184 Biểu tượng logo của PROUD Money PROUD Money
09/2016
PROUD
0,0006276207 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.711.511.682
6 USD
(1 exchanges)
-29.46% -52%
4984
185 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000416376 USD
≈ 1 đ
746.416 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
15.169 USD
(3 exchanges)
-29.34% 1%
1653
186 Biểu tượng logo của CoinMerge CoinMerge
07/2021 / Ethereum Blockchain
CMERGE *
0,0003850117 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
252.299 USD
(1 exchanges)
-29.34% 0%
2988
187 Biểu tượng logo của World Stream Finance World Stream Finance
07/2021 / Binance Smart Chain
$TREAM *
0,0000000014 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
226.918 USD
(1 exchanges)
-29.29% 0%
3004
188 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000078196 USD
≈ 0 đ
128.404 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
76 USD
(3 exchanges)
-29.26% 146%
2125
189 Biểu tượng logo của The Last McAfee Token The Last McAfee Token
06/2021 / Binance Smart Chain
MCAFEE *
0,5349627645 USD
≈ 12.363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
5.992 USD
(1 exchanges)
-28.97% -25%
4181
190 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0008901788 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
407 USD
(2 exchanges)
-28.78% -33%
4651
191 Biểu tượng logo của Shiba Floki Shiba Floki
07/2021 / Binance Smart Chain
FLOKI *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
54.676 USD
(0 exchanges)
-28.78% -67%
3452
192 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000203 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
68.517 USD
(1 exchanges)
-28.70% -35%
3366
193 Biểu tượng logo của Tulips City Tulips City
06/2021 / Binance Smart Chain
TULIP₿ *
0,0012832812 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.300 USD
(0 exchanges)
-28.59% 0%
4455
194 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000230249 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.619.858.081
18 USD
(7 exchanges)
-28.45% -4%
4934
195 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0055451603 USD
≈ 128 đ
30.224.076 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
275 USD
(4 exchanges)
-28.36% -37%
505
196 Biểu tượng logo của EXMR FDN EXMR FDN
08/2018 / Ethereum Blockchain
EXMR *
0,0113193714 USD
≈ 262 đ
71.434 USD
6.310.751 (8%)
Tổng: 75.000.000
9.346 USD
(3 exchanges)
-28.28% -14%
2234
197 Biểu tượng logo của Lucky Meow Token Lucky Meow Token
06/2021 / Binance Smart Chain
LMAO *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888.832
2.840 USD
(1 exchanges)
-28.26% -39%
4288
198 Biểu tượng logo của TEAL TEAL
11/2020 / Ethereum Blockchain
TEAT *
0,0431784373 USD
≈ 998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.421.019
86.131 USD
(2 exchanges)
-27.97% -25%
3308
199 Biểu tượng logo của MCS Token MCS Token
07/2021
MCS
0,0002059834 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
5.629 USD
(2 exchanges)
-27.94% -46%
4145
200 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
9,25 USD
≈ 213.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
63.548 USD
(3 exchanges)
-27.76% -65%
3386
201 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,1171640770 USD
≈ 2.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.028 USD
(1 exchanges)
-27.74% -30%
3199
202 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0130145022 USD
≈ 301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
119 USD
(1 exchanges)
-27.71% -35%
4780
203 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
37,02 USD
≈ 855.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16 USD
(1 exchanges)
-27.66% -25%
4876
204 Biểu tượng logo của SCRIV NETWORK SCRIV NETWORK
10/2018
SCRIV
0,0011437039 USD
≈ 26 đ
28.300 USD
24.744.362 (59%)
Tổng: 42.007.077
18 USD
(2 exchanges)
-27.62% -4%
2363
205 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BXA *
0,0007196370 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
34.025 USD
(5 exchanges)
-27.40% 1%
3610
206 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain
VDX *
0,0008666533 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.697.703.183
3.243 USD
(4 exchanges)
-27.35% -16%
4329
207 Biểu tượng logo của Lottery Token Lottery Token
04/2021 / Binance Smart Chain
LOT *
0,3257417731 USD
≈ 7.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000
13.368 USD
(0 exchanges)
-27.23% -40%
3936
208 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
9,35 USD
≈ 215.989 đ
0 USD
N/A
551.334 USD
(0 exchanges)
-27.09% -29%
2805
209 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000030852 USD
≈ 0 đ
13.233 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
2 USD
(3 exchanges)
-26.89% -46%
2445
210 Biểu tượng logo của Playgroundz Playgroundz
09/2018 / Ethereum Blockchain
IOG *
0,0041260372 USD
≈ 95 đ
117.778 USD
28.545.120 (1%)
Tổng: 2.200.000.000
62 USD
(1 exchanges)
-26.88% -33%
2141
211 Biểu tượng logo của Micro Gaming Protocol Micro Gaming Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
MGP *
0,0000000025 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.440 USD
(0 exchanges)
-26.88% -29%
3963
212 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,0130567240 USD
≈ 302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
394 USD
(1 exchanges)
-26.85% -29%
4651
213 Biểu tượng logo của Tokyo AU Tokyo AU
07/2021 / Binance Smart Chain
TOKAU *
0,0000000275 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
518.133 USD
(4 exchanges)
-26.64% 0%
2812
214 Biểu tượng logo của BoomCoin BoomCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BOOMC *
0,0001985222 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.520 USD
(0 exchanges)
-26.53% -91%
4318
215 Biểu tượng logo của Redpanda Redpanda
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 441.717.087.252.048.128
324.315 USD
(1 exchanges)
-26.07% -52%
2950
216 Biểu tượng logo của SpaceGrime SpaceGrime
05/2021 / Binance Smart Chain
GRIMEX *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969.697.024
191.621 USD
(0 exchanges)
-26.05% 30%
3065
217 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0004244666 USD
≈ 10 đ
1.023.919 USD
2.412.248.413 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
373.075 USD
(6 exchanges)
-26.04% -44%
1558
218 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,0004012631 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
810.523 USD
(2 exchanges)
-25.83% -42%
2748
219 Biểu tượng logo của Fedora Gold Fedora Gold
09/2019
FED
0,0000029622 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
213 USD
(0 exchanges)
-25.77% -44%
4719
220 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0131960871 USD
≈ 305 đ
6.708.953 USD
508.404.746 (51%)
Tổng: 999.942.647
581.393 USD
(17 exchanges)
-25.60% -45%
914
221 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0010548090 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.038 USD
(4 exchanges)
-25.57% -46%
4224
222 Biểu tượng logo của PAYCENT PAYCENT
09/2018 / Binance Chain
PYN *
0,0009315940 USD
≈ 22 đ
79.475 USD
85.310.628 (85%)
Tổng: 100.000.000
300 USD
(1 exchanges)
-25.46% -12%
2204
223 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0037905614 USD
≈ 88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
24 USD
(1 exchanges)
-25.45% 46%
4915
224 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.633.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-25.43% -38%
3225
225 Biểu tượng logo của DOGEY STYLE DOGEY STYLE
07/2021 / Binance Smart Chain
DOGEY *
0,0000001322 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.420.420
4.936 USD
(0 exchanges)
-25.38% 0%
4232
226 Biểu tượng logo của Tenshi Tenshi
07/2021 / Ethereum Blockchain
TENSHI *
0,0000012031 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
251.448 USD
(1 exchanges)
-25.24% 0%
2990
227 Biểu tượng logo của EIFI FINANCE EIFI FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain
EIFI *
218,93 USD
≈ 5.059.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.047.467 USD
(0 exchanges)
-25.01% 20.591.295%
2593
228 Biểu tượng logo của VELO Token VELO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VLO *
0,0014904617 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-24.98% -38%
5001
229 Biểu tượng logo của Matador Token Matador Token
05/2021 / Binance Smart Chain
MTDR *
0,0000000060 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
557 USD
(0 exchanges)
-24.94% 25%
4618
230 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron Blockchain
DJV *
280,57 USD
≈ 6.484.013 đ
739.306 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
16.138 USD
(1 exchanges)
-24.82% -28%
1657
231 Biểu tượng logo của Baby Cake Baby Cake
07/2021 / Binance Smart Chain
BABYCAKE *
0,0005676394 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
35.267.023 USD
(1 exchanges)
-24.77% 0%
2555
232 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain
CATGIRL *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
43.036 USD
(0 exchanges)
-24.66% -46%
3520
233 Biểu tượng logo của Doogee.io Doogee.io
07/2021 / Binance Smart Chain
DOOGEE *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
92.368 USD
(0 exchanges)
-24.35% -67%
3285
234 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain
BMON *
0,1713086117 USD
≈ 3.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
36.913.657 USD
(0 exchanges)
-24.32% -26%
2554
235 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000026765 USD
≈ 0 đ
1.280.263 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
234 USD
(6 exchanges)
-24.20% 8%
1486
236 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
0,0942448133 USD
≈ 2.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000.000
165.759 USD
(2 exchanges)
-24.06% 3.193.988%
3110
237 Biểu tượng logo của Commercial Data Storage Commercial Data Storage
08/2020
CDS
0,0048699214 USD
≈ 113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-24.04% -3%
5000
238 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFFI *
1,87 USD
≈ 43.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
32.764 USD
(7 exchanges)
-23.92% -27%
3571
239 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLARV3 *
0,0055696395 USD
≈ 129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
5.555 USD
(1 exchanges)
-23.89% -40%
4203
240 Biểu tượng logo của Bitblocks Bitblocks
08/2018
BBK
0,0009803176 USD
≈ 23 đ
258.692 USD
263.886.015 (45%)
Tổng: 584.000.000
1.580 USD
(3 exchanges)
-23.84% -18%
1964
241 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0019599273 USD
≈ 45 đ
1.161.865 USD
592.810.145
40 USD
(2 exchanges)
-23.83% 3%
1520
242 Biểu tượng logo của Hope token Hope token
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0010879314 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
746.861 USD
(1 exchanges)
-23.82% -51%
2863
243 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0019610764 USD
≈ 45 đ
3.698.539 USD
1.885.974.016
5.110 USD
(2 exchanges)
-23.79% -52%
1106
244 Biểu tượng logo của Million Million
07/2021 / Ethereum Blockchain
MM *
49,85 USD
≈ 1.152.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
15.954.419 USD
(1 exchanges)
-23.79% -61%
2570
245 Biểu tượng logo của Mommy Doge Coin Mommy Doge Coin
07/2021 / Binance Smart Chain
MOMMYDOGE *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
151.637 USD
(0 exchanges)
-23.73% -66%
3133
246 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
543.792 USD
(0 exchanges)
-23.63% 25%
2808
247 Biểu tượng logo của Shikokuaido Shikokuaido
05/2021 / Ethereum Blockchain
SHOKK *
0,0000000814 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
2.810 USD
(1 exchanges)
-23.59% -36%
4328
248 Biểu tượng logo của Insights Network Insights Network
03/2018
INSTAR
0,0178463135 USD
≈ 412 đ
3.511.325 USD
196.753.508 (66%)
Tổng: 300.000.000
731 USD
(3 exchanges)
-23.43% -21%
1120
249 Biểu tượng logo của Daily Daily
03/2021 / Binance Smart Chain
DAILY *
0,0294551919 USD
≈ 681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.348 USD
(0 exchanges)
-23.42% -93%
4082
250 Biểu tượng logo của BigBang Core BigBang Core
05/2020
BBC
0,0754486059 USD
≈ 1.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.004.616.000
201 USD
(3 exchanges)
-23.38% -29%
4702
251 Biểu tượng logo của The Cosby Token The Cosby Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
COSBY *
0,0000534484 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.000.000
2.526 USD
(0 exchanges)
-23.37% -77%
4323
252 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0025745576 USD
≈ 59 đ
267.700 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
250.352 USD
(2 exchanges)
-23.28% -4%
1957
253 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000032968 USD
≈ 0 đ
17.913 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
2 USD
(2 exchanges)
-23.21% -30%
2420
254 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
3,62 USD
≈ 83.637 đ
0 USD
N/A
13.395.245 USD
(1 exchanges)
-23.15% -28%
2573
255 Biểu tượng logo của KCCPAD KCCPAD
07/2021 / Binance Smart Chain
KCCPAD *
0,0528833675 USD
≈ 1.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
482.954 USD
(0 exchanges)
-23.08% 34%
2832
256 Biểu tượng logo của ElonDoge DAO ElonDoge DAO
06/2021 / Binance Smart Chain
EDAO *
20,18 USD
≈ 466.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
33.299 USD
(0 exchanges)
-23.02% -59%
3621
257 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0002480012 USD
≈ 6 đ
216.994 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
141.495 USD
(2 exchanges)
-23.00% -21%
2006
258 Biểu tượng logo của Bounce Token (OLD) Bounce Token (OLD)
08/2020 / Ethereum Blockchain
BOT *
2.721 USD
≈ 62.877.842 đ
33.348.231 USD
12.257 (12%)
Tổng: 100.000
0 USD
(9 exchanges)
-22.99% -23%
685
259 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / Binance Smart Chain
CHESS *
0,5000174763 USD
≈ 11.555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.116.520 USD
(1 exchanges)
-22.87% 0%
2657
260 Biểu tượng logo của Force DAO Force DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORCE *
0,1677858899 USD
≈ 3.878 đ
0 USD
N/A
41.038 USD
(0 exchanges)
-22.77% -65%
3595
261 Biểu tượng logo của SafeWin SafeWin
06/2021 / Binance Smart Chain
SAFEWIN *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.360 USD
(1 exchanges)
-22.70% -34%
4235
262 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0024838260 USD
≈ 57 đ
171.084 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
1.113 USD
(4 exchanges)
-22.65% -32%
2065
263 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
0,0707781482 USD
≈ 1.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
204.569 USD
(0 exchanges)
-22.53% -36%
3035
264 Biểu tượng logo của SafeCity SafeCity
06/2021 / Binance Smart Chain
SAFECITY *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.873 USD
(1 exchanges)
-22.50% -35%
4290
265 Biểu tượng logo của Wenlambo Wenlambo
05/2021 / Binance Smart Chain
WENLAMBO *
0,0000000124 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
157.177 USD
(0 exchanges)
-22.47% 5%
3124
266 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0027343692 USD
≈ 63 đ
2.401.866 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
97 USD
(6 exchanges)
-22.43% 28%
1271
267 Biểu tượng logo của Quish Coin Quish Coin
06/2020
QTV
0,0097666330 USD
≈ 226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-22.41% 1.328%
4980
268 Biểu tượng logo của Tacoswap Tacoswap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TACO *
0,0030556366 USD
≈ 71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 237.721.964
5.020 USD
(0 exchanges)
-22.37% -10%
4183
269 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain
MNG *
0,0088888940 USD
≈ 205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
1.044.518 USD
(0 exchanges)
-22.26% 481%
2713
270 Biểu tượng logo của The Boogie Nights The Boogie Nights
07/2021 / Binance Smart Chain
DIRKDIGGLER *
0,0004285811 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
2.452 USD
(0 exchanges)
-22.19% 0%
4310
271 Biểu tượng logo của Interfinex Interfinex
12/2020 / Ethereum Blockchain
IFEX *
0,0001321490 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
32.166 USD
(1 exchanges)
-22.18% 54%
3637
272 Biểu tượng logo của Ripple Alpha Ripple Alpha
08/2020
XLA
0,0014011502 USD
≈ 32 đ
0 USD
N/A
16 USD
(3 exchanges)
-22.16% 0%
4938
273 Biểu tượng logo của RiseUp RiseUp
06/2021 / Binance Smart Chain
RISEUP *
0,0000000029 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90.538 USD
(0 exchanges)
-22.15% 88%
3293
274 Biểu tượng logo của Corgi inu Corgi inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORGI *
0,0000000446 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
18.148 USD
(0 exchanges)
-22.03% -81%
3831
275 Biểu tượng logo của Degen Token Finance Degen Token Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
ADGNZ *
0,7638030098 USD
≈ 17.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.161 USD
(0 exchanges)
-22.03% -54%
4381
276 Biểu tượng logo của Wiki Token Wiki Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
WIKI *
0,6951215643 USD
≈ 16.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
9 USD
(1 exchanges)
-21.97% -10%
4954
277 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0212687478 USD
≈ 492 đ
2.122.127 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-21.93% -19%
1301
278 Biểu tượng logo của OBIC OBIC
09/2020 / Ethereum Blockchain
OBIC *
0,3572509897 USD
≈ 8.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-21.82% 44%
4963
279 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
35,96 USD
≈ 830.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
212.497 USD
(1 exchanges)
-21.69% -52%
3030
280 Biểu tượng logo của NaPoleonX NaPoleonX
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPX *
0,1566644695 USD
≈ 3.621 đ
3.968.311 USD
25.330.000 (85%)
Tổng: 29.800.000
0 USD
(2 exchanges)
-21.67% -9%
1078
281 Biểu tượng logo của Gorilla Diamond Gorilla Diamond
05/2021 / Binance Smart Chain
GDT *
0,0000000168 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
385.089 USD
(0 exchanges)
-21.65% -26%
2875
282 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
0,0131129437 USD
≈ 303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
9.693 USD
(7 exchanges)
-21.60% -62%
4026
283 Biểu tượng logo của Daddy Doge Daddy Doge
07/2021 / Binance Smart Chain
DADDYDOGE *
0,0000000154 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.386.712 USD
(0 exchanges)
-21.55% -57%
2688
284 Biểu tượng logo của Avatar Moon Avatar Moon
06/2021 / Binance Smart Chain
$AVATAR *
0,0000367517 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-21.42% -32%
3912
285 Biểu tượng logo của Bitpayer Token Bitpayer Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,0163327275 USD
≈ 377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
5 USD
(2 exchanges)
-21.41% 1%
5000
286 Biểu tượng logo của KickToken [old] KickToken [old]
10/2017 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0183555178 USD
≈ 424 đ
2.306.897.507 USD
125.678.694.205 (10%)
Tổng: 1.251.233.467.898
859 USD
(7 exchanges)
-21.36% 8.677%
204
287 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
1,60 USD
≈ 36.863 đ
1.080.661 USD
677.492 (7%)
Tổng: 10.000.000
96.431 USD
(2 exchanges)
-21.30% -9%
1538
288 Biểu tượng logo của Va Na Su Va Na Su
09/2020 / Ethereum Blockchain
VNS *
0,0148911319 USD
≈ 344 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-21.27% 113%
4436
289 Biểu tượng logo của Agora Agora
10/2019
VOTE
0,0041571404 USD
≈ 96 đ
156.171 USD
37.567.045 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
177 USD
(1 exchanges)
-21.24% 15%
2081
290 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0100125814 USD
≈ 231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
11.277 USD
(2 exchanges)
-21.21% -6%
3985
291 Biểu tượng logo của Aeryus Aeryus
06/2020 / Ethereum Blockchain
AER *
0,0018832272 USD
≈ 44 đ
23.150 USD
12.292.955 (25%)
Tổng: 50.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-21.20% -5%
2392
292 Biểu tượng logo của Polkatrain Polkatrain
04/2021
POLT
0,0846623207 USD
≈ 1.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
382 USD
(0 exchanges)
-21.10% -6%
4655
293 Biểu tượng logo của SafeGalaxy SafeGalaxy
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEGALAXY *
0,0000000048 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
66.210 USD
(0 exchanges)
-21.09% -37%
3384
294 Biểu tượng logo của Arion Arion
08/2018
ARION
0,0022874077 USD
≈ 53 đ
32.745 USD
14.315.458 (68%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-21.02% 3%
2342
295 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0022874077 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
674 USD
(1 exchanges)
-21.02% -20%
4592
296 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000146104 USD
≈ 0 đ
7.582 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-20.98% -17%
2483
297 Biểu tượng logo của Collateral Pay Collateral Pay
04/2021 / Ethereum Blockchain
COLL *
0,2657238744 USD
≈ 6.141 đ
1.787.120 USD
6.725.477 (13%)
Tổng: 50.000.000
316.049 USD
(0 exchanges)
-20.90% -29%
1350
298 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0009709686 USD
≈ 22 đ
58.745 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
157 USD
(2 exchanges)
-20.60% -22%
2253
299 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000207857 USD
≈ 0 đ
1.885.445 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
21 USD
(1 exchanges)
-20.48% 9%
1336
300 Biểu tượng logo của Azzure Azzure
10/2020
AZZR
0,0012887785 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
632 USD
(1 exchanges)
-20.46% 34%
4592
301 Biểu tượng logo của JINDO INU JINDO INU
05/2021 / Binance Smart Chain
JIND *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
376.424 USD
(0 exchanges)
-20.44% 3%
2878
302 Biểu tượng logo của 7up Finance 7up Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
7UP *
1,61 USD
≈ 37.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-20.41% -61%
5002
303 Biểu tượng logo của sADA sADA
08/2020 / Ethereum Blockchain
SADA *
1,17 USD
≈ 27.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.751
0 USD
(1 exchanges)
-20.21% -24%
4197
304 Biểu tượng logo của SmartX SmartX
06/2021
SAT
0,0030212645 USD
≈ 70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
123.937 USD
(1 exchanges)
-20.18% -23%
3201
305 Biểu tượng logo của Alpaca City Alpaca City
11/2020 / Ethereum Blockchain
ALPA *
0,2264974931 USD
≈ 5.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
94.817 USD
(1 exchanges)
-20.02% -27%
3273
306 Biểu tượng logo của Zero Collateral Dai Zero Collateral Dai
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZAI *
0,0012287485 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.460.563
3.591 USD
(1 exchanges)
-20.02% -12%
4092
307 Biểu tượng logo của LIQ Protocol LIQ Protocol
07/2021 / Solana Blockchain
LIQ *
0,0800454360 USD
≈ 1.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
4.765 USD
(0 exchanges)
-19.95% 0%
4243
308 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
0,0016812752 USD
≈ 39 đ
0 USD
N/A
645.065 USD
(1 exchanges)
-19.94% -28%
2780
309 Biểu tượng logo của Nobility Nobility
07/2021 / Binance Smart Chain
NBL *
0,0000000124 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
332.532 USD
(1 exchanges)
-19.91% 0%
2916
310 Biểu tượng logo của Aerdrop Aerdrop
06/2021 / Binance Smart Chain
AER *
0,0016214089 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
160.146 USD
(1 exchanges)
-19.84% -56%
3120
311 Biểu tượng logo của HelloGold HelloGold
10/2017 / Ethereum Blockchain
HGT *
0,0007343194 USD
≈ 17 đ
193.151 USD
263.034.654 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-19.78% 22%
2035
312 Biểu tượng logo của 2GoShi 2GoShi
05/2021 / Binance Smart Chain
2GOSHI *
0,0000230786 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-19.74% -23%
4046
313 Biểu tượng logo của StakeWise StakeWise
06/2021 / Ethereum Blockchain
SWISE *
0,0416280083 USD
≈ 962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.738.814 USD
(0 exchanges)
-19.61% 0%
2620
314 Biểu tượng logo của ButterSwap ButterSwap
06/2021 / Heco Blockchain
BUTTER *
0,0340127702 USD
≈ 786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
60.540 USD
(1 exchanges)
-19.59% 102%
3408
315 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0004216512 USD
≈ 10 đ
6.926.253 USD
16.426.497.813 (55%)
Tổng: 30.000.000.000
39.719 USD
(3 exchanges)
-19.57% -27%
905
316 Biểu tượng logo của Method Fi Method Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MTHD *
0,1473164413 USD
≈ 3.404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.194.118 USD
(3 exchanges)
-19.57% 0%
2615
317 Biểu tượng logo của Bafe io Bafe io
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFE *
0,0000000019 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
12.432 USD
(0 exchanges)
-19.55% -27%
3945
318 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain
PWAR *
0,1852771412 USD
≈ 4.282 đ
1.204.301 USD
6.500.000 (7%)
Tổng: 100.000.000
2.080.253 USD
(0 exchanges)
-19.54% 51%
1488
319 Biểu tượng logo của Doni Coin Doni Coin
07/2021 / Binance Smart Chain
DONI *
0,0000000016 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.980 USD
(0 exchanges)
-19.54% 0%
3762
320 Biểu tượng logo của WIN A TESLA WIN A TESLA
07/2021 / Binance Smart Chain
WINATESLA *
0,0000008494 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000
5.126 USD
(0 exchanges)
-19.54% -92%
4223
321 Biểu tượng logo của NEOBITCOIN NEOBITCOIN
07/2020
NBTC
0,2804917708 USD
≈ 6.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
227 USD
(1 exchanges)
-19.50% -19%
4661
322 Biểu tượng logo của SafeBank YES SafeBank YES
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBANK *
0,0000000776 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.995 USD
(0 exchanges)
-19.50% 65%
3806
323 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVA *
0,0000000045 USD
≈ 0 đ
0 USD
95.700.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(7 exchanges)
-19.48% -44%
2538
324 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000346321 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
637 USD
(3 exchanges)
-19.47% -56%
4604
325 Biểu tượng logo của ChainCade ChainCade
07/2021 / Binance Smart Chain
CHAINCADE *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90.630 USD
(0 exchanges)
-19.39% -7%
3294
326 Biểu tượng logo của NFTTONE NFTTONE
05/2021 / Binance Smart Chain
TONE *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.747 USD
(1 exchanges)
-19.31% -16%
4001
327 Biểu tượng logo của Yetucoin Yetucoin
04/2021 / Binance Smart Chain
YETU *
0,0263204609 USD
≈ 608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
68.152 USD
(1 exchanges)
-19.27% -25%
3376
328 Biểu tượng logo của Karma DAO Karma DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
KARMA *
0,0184585268 USD
≈ 427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
64.566 USD
(2 exchanges)
-19.21% -8%
3377
329 Biểu tượng logo của PRYZ PRYZ
05/2021 / Binance Smart Chain
PRYZ *
0,0000073614 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
32.946 USD
(0 exchanges)
-19.21% -31%
3627
330 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0107796001 USD
≈ 249 đ
7.793 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
730 USD
(3 exchanges)
-19.15% 19%
2482
331 Biểu tượng logo của Smaugs NFT Smaugs NFT
04/2021 / Binance Smart Chain
SMG *
0,0266090940 USD
≈ 615 đ
931.318 USD
35.000.000 (35%)
Tổng: 100.000.000
97.568 USD
(0 exchanges)
-19.11% -28%
1585
332 Biểu tượng logo của BUMO BUMO
09/2018
BU
0,0001236720 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
2.019 USD
(4 exchanges)
-19.08% -62%
4407
333 Biểu tượng logo của MContent MContent
07/2021 / Binance Smart Chain
MCONTENT *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.123.562 USD
(2 exchanges)
-18.98% 0%
2705
334 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.367 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-18.97% -33%
201
335 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCX *
0,0286472486 USD
≈ 662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
38.373 USD
(1 exchanges)
-18.93% 13%
3555
336 Biểu tượng logo của Blaze DeFi Blaze DeFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BNFI *
0,4497532172 USD
≈ 10.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-18.76% -36%
5000
337 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0039195862 USD
≈ 91 đ
268.248 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
121 USD
(7 exchanges)
-18.75% 83%
1951
338 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0259980015 USD
≈ 601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
5 USD
(1 exchanges)
-18.59% -58%
4999
339 Biểu tượng logo của Effect.AI Effect.AI
04/2018 / EOS Blockchain
EFX *
0,0222364032 USD
≈ 514 đ
5.607.321 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
689.217 USD
(5 exchanges)
-18.53% 34%
976
340 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,1633862661 USD
≈ 3.776 đ
1.552.983 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
177 USD
(1 exchanges)
-18.50% -32%
1409
341 Biểu tượng logo của Niobio Cash Niobio Cash
07/2018
NBR
1,46 USD
≈ 33.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
1.177 USD
(3 exchanges)
-18.41% -25%
3820
342 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
93,14 USD
≈ 2.152.531 đ
0 USD
N/A
33.217 USD
(1 exchanges)
-18.35% -15%
3622
343 Biểu tượng logo của MiniDOGE MiniDOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
MINIDOGE *
0,0000000417 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.951.946 USD
(3 exchanges)
-18.33% -31%
2638
344 Biểu tượng logo của Uncle Doge Uncle Doge
07/2021 / Binance Smart Chain
UDOGE *
0,0000000021 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
837.234 USD
(0 exchanges)
-18.23% -61%
2744
345 Biểu tượng logo của LaikaCoin LaikaCoin
04/2021 / Binance Smart Chain
LAIKA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.373 USD
(0 exchanges)
-18.22% -10%
4290
346 Biểu tượng logo của Gift-Coin Gift-Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
GIFT *
0,0077856626 USD
≈ 180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.949 USD
(0 exchanges)
-18.18% -38%
3777
347 Biểu tượng logo của Sportemon-Go Sportemon-Go
07/2021 / Binance Smart Chain
SGO *
0,0000000200 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
275.189 USD
(0 exchanges)
-18.17% -23%
2963
348 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0003374270 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
761.291 USD
(1 exchanges)
-18.12% -26%
2759
349 Biểu tượng logo của trees.finance trees.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
GANJA *
25,27 USD
≈ 584.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
2.944 USD
(1 exchanges)
-18.12% -22%
4346
350 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,0021038970 USD
≈ 49 đ
76.425 USD
36.325.371 (60%)
Tổng: 60.342.895
77.270 USD
(1 exchanges)
-18.09% -6%
2214
351 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0365922100 USD
≈ 846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.148 USD
(2 exchanges)
-17.96% -55%
4501
352 Biểu tượng logo của Wealthlocks Wealthlocks
03/2021 / Binance Smart Chain
WLT *
0,0006920494 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
13.793 USD
(1 exchanges)
-17.94% -43%
3918
353 Biểu tượng logo của pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021
10/2020 / Ethereum Blockchain
PXUSD_MAR2021 *
0,2094941259 USD
≈ 4.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.060
0 USD
(1 exchanges)
-17.90% -53%
4985
354 Biểu tượng logo của ElonTech ElonTech
05/2021 / Binance Smart Chain
ETCH *
0,0000012786 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.979.803.438.049
3.294 USD
(0 exchanges)
-17.90% -36%
4321
355 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Binance Smart Chain
BLAST *
0,0000000032 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
85.857 USD
(0 exchanges)
-17.83% -35%
3310
356 Biểu tượng logo của TravelNote TravelNote
12/2018 / Ethereum Blockchain
TVNT *
0,0129599208 USD
≈ 300 đ
27.907 USD
2.153.333 (92%)
Tổng: 2.333.333
0 USD
(2 exchanges)
-17.77% 17%
2365
357 Biểu tượng logo của Hope Hope
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0005123840 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
269.606 USD
(1 exchanges)
-17.76% -19%
2970
358 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / Binance Smart Chain
HAM *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
153.005 USD
(0 exchanges)
-17.68% -16%
3131
359 Biểu tượng logo của Peculium Peculium
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0032958222 USD
≈ 76 đ
6.889.341 USD
2.090.325.377 (95%)
Tổng: 2.206.029.269
485.228 USD
(3 exchanges)
-17.51% -20%
907
360 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000003300 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
18.947 USD
(1 exchanges)
-17.50% -61%
3809
361 Biểu tượng logo của Basis Gold Basis Gold
01/2021 / Heco Blockchain
BAG *
0,0494974140 USD
≈ 1.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.190.862
434.609 USD
(1 exchanges)
-17.46% -22%
2850
362 Biểu tượng logo của MoonRise MoonRise
06/2021 / Binance Smart Chain
MOONRISE *
0,0000000090 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
598.993 USD
(0 exchanges)
-17.45% 1%
2790
363 Biểu tượng logo của DefiBox DefiBox
09/2020 / EOS Blockchain
BOX *
10,00 USD
≈ 231.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
10.220.976 USD
(5 exchanges)
-17.43% 6%
2579
364 Biểu tượng logo của Wolfystreetbets Wolfystreetbets
07/2021 / Ethereum Blockchain
WOLFY *
0,0031829505 USD
≈ 74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.350 USD
(1 exchanges)
-17.39% 0%
3713
365 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0019206886 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(2 exchanges)
-17.37% 72%
4951
366 Biểu tượng logo của eBoost eBoost
06/2017
EBST
0,0324466118 USD
≈ 750 đ
3.244.337 USD
99.990.002
60 USD
(1 exchanges)
-17.37% -23%
1163
367 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain
PBOM *
0,0074663505 USD
≈ 173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
32.408 USD
(0 exchanges)
-17.35% -15%
3635
368 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
02/2018 / Ethereum Blockchain
SWM *
0,0513156193 USD
≈ 1.186 đ
4.012.351 USD
78.189.670 (79%)
Tổng: 99.535.052
33.245 USD
(7 exchanges)
-17.33% -16%
1075
369 Biểu tượng logo của Aitheon Aitheon
09/2019 / Ethereum Blockchain
ACU *
0,0044369048 USD
≈ 103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.094.865
6 USD
(2 exchanges)
-17.28% 3%
4990
370 Biểu tượng logo của Rasta Finance Rasta Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
RASTA *
1,16 USD
≈ 26.707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
2.788 USD
(0 exchanges)
-17.22% -21%
3992
371 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0025490841 USD
≈ 59 đ
24.591 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
61 USD
(2 exchanges)
-17.17% -30%
2384
372 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0101299485 USD
≈ 234 đ
56.277 USD
5.555.529
2 USD
(1 exchanges)
-17.16% 3%
2258
373 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,0014260803 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
51.708 USD
(3 exchanges)
-17.02% -12%
3466
374 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0295521597 USD
≈ 683 đ
76.711.110 USD
2.595.786.940
1.093 USD
(9 exchanges)
-16.99% -44%
463
375 Biểu tượng logo của AnonymousBSC AnonymousBSC
05/2021 / Binance Smart Chain
ANON *
0,0000376175 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
116.891 USD
(0 exchanges)
-16.88% 131%
3212
376 Biểu tượng logo của Ditto Ditto
12/2020 / Binance Smart Chain
DITTO *
0,7562589088 USD
≈ 17.477 đ
1.943.693 USD
2.570.142
3.365 USD
(1 exchanges)
-16.87% -18%
1327
377 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu Green Shiba Inu
05/2021 / Binance Smart Chain
GINU *
0,0004958307 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.244 USD
(1 exchanges)
-16.86% -99%
4004
378 Biểu tượng logo của Alaskan Malamute Token Alaskan Malamute Token
06/2021 / Binance Smart Chain
LASM *
0,6219416379 USD
≈ 14.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.639 USD
(0 exchanges)
-16.86% -44%
4432
379 Biểu tượng logo của iBNB iBNB
07/2021 / Binance Smart Chain
IBNB *
0,0000000010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
40.678 USD
(0 exchanges)
-16.78% -35%
3538
380 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
50,21 USD
≈ 1.160.360 đ
0 USD
N/A
35.984 USD
(2 exchanges)
-16.72% -9%
3586
381 Biểu tượng logo của Spacebabyfloki Spacebabyfloki
07/2021 / Binance Smart Chain
BSF *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.194 USD
(1 exchanges)
-16.71% 0%
4082
382 Biểu tượng logo của BabyCZ BabyCZ
07/2021 / Binance Smart Chain
BCZ *
0,0006904803 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.080 USD
(0 exchanges)
-16.65% 0%
3929
383 Biểu tượng logo của Shrew Shrew
07/2021
SHREW
0,0014834135 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.238.146.736
792.546 USD
(2 exchanges)
-16.65% 0%
2754
384 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,0687400830 USD
≈ 1.589 đ
515.602 USD
7.500.749 (86%)
Tổng: 8.681.986
58.917 USD
(4 exchanges)
-16.61% -30%
1765
385 Biểu tượng logo của PETBloc PETBloc
05/2021 / Binance Smart Chain
PETB *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.099 USD
(0 exchanges)
-16.61% -45%
4507
386 Biểu tượng logo của RisingSun RisingSun
07/2021 / Binance Smart Chain
RSUN *
0,0000904115 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
217.065 USD
(0 exchanges)
-16.61% 0%
3022
387 Biểu tượng logo của MoonKat MoonKat
06/2021 / Binance Smart Chain
MKAT *
0,0002165179 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.818 USD
(1 exchanges)
-16.50% -29%
4104
388 Biểu tượng logo của Neurotoken Neurotoken
02/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0583392103 USD
≈ 1.348 đ
4.603.350 USD
78.906.618 (79%)
Tổng: 99.987.500
50.514 USD
(3 exchanges)
-16.44% -18%
1029
389 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0015939443 USD
≈ 37 đ
390.766 USD
245.156.700 (61%)
Tổng: 400.000.000
805 USD
(4 exchanges)
-16.42% -23%
1857
390 Biểu tượng logo của CashDog CashDog
06/2021 / Binance Smart Chain
CASHDOG *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.517 USD
(0 exchanges)
-16.42% -26%
4370
391 Biểu tượng logo của Beer Money Beer Money
05/2020
BEER
0,0154441732 USD
≈ 357 đ
506.569 USD
32.800.000 (8%)
Tổng: 400.000.000
30.421 USD
(6 exchanges)
-16.37% -12%
1772
392 Biểu tượng logo của ProxyNode ProxyNode
01/2019
PRX
0,0005383520 USD
≈ 12 đ
99.729 USD
185.248.551 (67%)
Tổng: 275.000.000
262 USD
(2 exchanges)
-16.36% -15%
2168
393 Biểu tượng logo của Froge Finance Froge Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000032740 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.001 USD
(0 exchanges)
-16.25% -29%
3478
394 Biểu tượng logo của Ether-1 Ether-1
10/2018
ETHO
0,1574274582 USD
≈ 3.638 đ
8.798.198 USD
55.887.318
290.382 USD
(4 exchanges)
-16.21% 28%
1061
395 Biểu tượng logo của Peet DeFi [new] Peet DeFi [new]
06/2021 / Binance Smart Chain
PTE *
0,4438808137 USD
≈ 10.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 973.255
5.406 USD
(0 exchanges)
-16.21% -20%
4210
396 Biểu tượng logo của ACENT ACENT
05/2021 / Ethereum Blockchain
ACE *
0,0547067457 USD
≈ 1.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
45.823 USD
(2 exchanges)
-16.13% -21%
3527
397 Biểu tượng logo của Fire Token Fire Token
05/2021 / Binance Smart Chain
FIRE *
0,0024691306 USD
≈ 57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.395 USD
(0 exchanges)
-16.13% -17%
3406
398 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,0212050161 USD
≈ 490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
17.692 USD
(2 exchanges)
-16.07% -7%
3834
399 Biểu tượng logo của Xpose Protocol Xpose Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
XPOSE *
0,0000034151 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
62.691 USD
(1 exchanges)
-16.05% -48%
3400
400 Biểu tượng logo của Hungarian Vizsla Inu Hungarian Vizsla Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
HVI *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
102.253 USD
(0 exchanges)
-16.03% 12%
3259
401 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0156850813 USD
≈ 362 đ
0 USD
N/A
9.246 USD
(1 exchanges)
-15.96% 41%
4023
402 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000060266 USD
≈ 0 đ
7.289 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
29 USD
(1 exchanges)
-15.90% -3%
2484
403 Biểu tượng logo của Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token
07/2021 / Binance Smart Chain
ORT *
0,0340350093 USD
≈ 787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85.476 USD
(0 exchanges)
-15.83% -7%
3311
404 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0029523036 USD
≈ 68 đ
2.100.106 USD
711.344.960 (59%)
Tổng: 1.209.963.685
7.896 USD
(4 exchanges)
-15.74% -4%
1305
405 Biểu tượng logo của Labra Finance Labra Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000567 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
706.821 USD
(0 exchanges)
-15.56% -60%
2840
406 Biểu tượng logo của UChain UChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
UCN *
0,0000883208 USD
≈ 2 đ
26.968 USD
305.346.957 (37%)
Tổng: 823.600.647
2.549 USD
(1 exchanges)
-15.49% -28%
2373
407 Biểu tượng logo của Movement DAO Movement DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
MVT *
0,1783268727 USD
≈ 4.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-15.49% 3%
5000
408 Biểu tượng logo của Shilling Token Shilling Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SHILLING *
0,0000001559 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
1.781 USD
(0 exchanges)
-15.49% -17%
4450
409 Biểu tượng logo của XSL Labs XSL Labs
04/2021 / Binance Smart Chain
SYL *
0,0024712881 USD
≈ 57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
107.847 USD
(1 exchanges)
-15.48% -19%
3390
410 Biểu tượng logo của Shibance Shibance
07/2021 / Binance Smart Chain
WOOF *
0,0283615063 USD
≈ 655 đ
0 USD
N/A
59.741 USD
(0 exchanges)
-15.48% -38%
3417
411 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0016912676 USD
≈ 39 đ
1.267.690 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
144 USD
(3 exchanges)
-15.44% -41%
1490
412 Biểu tượng logo của Binance Smart Chain Girl Binance Smart Chain Girl
06/2021 / Binance Smart Chain
BSCGIRL *
0,0256242442 USD
≈ 592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
195.771 USD
(1 exchanges)
-15.43% -36%
3059
413 Biểu tượng logo của GOAT Zuckerberg GOAT Zuckerberg
05/2021 / Binance Smart Chain
ZGOAT *
0,0001555579 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74 USD
(1 exchanges)
-15.40% -31%
4757
414 Biểu tượng logo của BerrySwap BerrySwap
04/2021 / Binance Smart Chain
BERRY *
0,0016332644 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
148.110 USD
(0 exchanges)
-15.37% 3%
3141
415 Biểu tượng logo của CLIT TOKEN PROTOCOL CLIT TOKEN PROTOCOL
06/2021 / Binance Smart Chain
CLIT$ *
0,0000000420 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777
2.403 USD
(0 exchanges)
-15.33% -17%
4315
416 Biểu tượng logo của GIVE Token GIVE Token
07/2021 / Heco Blockchain
GIVE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
151 USD
(0 exchanges)
-15.32% -32%
4760
417 Biểu tượng logo của HUP.LIFE HUP.LIFE
06/2021 / Binance Smart Chain
HUP *
0,0000000017 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 418.645.133.923.193
6.835 USD
(0 exchanges)
-15.24% -41%
4136
418 Biểu tượng logo của Sogur Sogur
01/2020 / Ethereum Blockchain
SGR *
1,21 USD
≈ 28.070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.481.962.895
0 USD
(3 exchanges)
-15.23% -20%
4958
419 Biểu tượng logo của Boltt Coin Boltt Coin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BOLTT *
0,0050037503 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
93 USD
(3 exchanges)
-15.20% 0%
4808
420 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0006543090 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-15.19% 86%
5000
421 Biểu tượng logo của Niubi Swap Niubi Swap
03/2021 / Binance Smart Chain
NIU *
0,0076516453 USD
≈ 177 đ
0 USD
N/A
267.166 USD
(0 exchanges)
-15.19% -27%
2973
422 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0007264681 USD
≈ 17 đ
44.426 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
859 USD
(1 exchanges)
-15.15% -14%
2296
423 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
BabyDoge *
0,0000000022 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
29.168.022 USD
(0 exchanges)
-15.15% 2%
2558
424 Biểu tượng logo của 0xMonero 0xMonero
06/2020 / Ethereum Blockchain
0xMR *
0,0563397011 USD
≈ 1.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.840.000
0 USD
(0 exchanges)
-15.13% -52%
4169
425 Biểu tượng logo của DealDough Token DealDough Token
06/2021 / Binance Smart Chain
DEALDOUGH *
0,0004569467 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
1.183 USD
(1 exchanges)
-15.12% -43%
4506
426 Biểu tượng logo của Erotica Erotica
06/2021 / Ethereum Blockchain
EROTICA *
0,0000000039 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
39.834 USD
(1 exchanges)
-15.04% -4%
3554
427 Biểu tượng logo của Name Changing Token Name Changing Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0813226546 USD
≈ 1.879 đ
3.207.556 USD
39.442.343
125.380 USD
(4 exchanges)
-15.02% 16%
1409
428 Biểu tượng logo của BabySpaceFloki BabySpaceFloki
07/2021 / Binance Smart Chain
BSF *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.145 USD
(1 exchanges)
-14.98% -44%
3771
429 Biểu tượng logo của Modern Investment Coin Modern Investment Coin
09/2020
MODIC
0,0484095665 USD
≈ 1.119 đ
307.703 USD
6.356.243 (9%)
Tổng: 70.000.000
164.910 USD
(3 exchanges)
-14.94% 35%
1916
430 Biểu tượng logo của Neoteric Neoteric
03/2021 / Binance Smart Chain
NTRC *
8,82 USD
≈ 203.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(0 exchanges)
-14.94% -15%
5002
431 Biểu tượng logo của CHAD CHAD
05/2021 / Binance Smart Chain
CHAD *
0,0000004309 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.816 USD
(0 exchanges)
-14.94% -11%
4307
432 Biểu tượng logo của Supersonic Finance Supersonic Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
SSN *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.800.000.000.000
385.249 USD
(0 exchanges)
-14.94% -27%
2874
433 Biểu tượng logo của CryptoFrog.Finance CryptoFrog.Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
FROG *
0,0012748820 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
195 USD
(1 exchanges)
-14.87% -14%
4529
434 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
0,7912369964 USD
≈ 18.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
57.875 USD
(0 exchanges)
-14.86% -2%
3434
435 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,0222661148 USD
≈ 515 đ
186.145 USD
8.360.006 (21%)
Tổng: 40.000.000
35.251 USD
(2 exchanges)
-14.84% -2%
2044
436 Biểu tượng logo của DiarrheaCoin DiarrheaCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
DIAH *
0,0000564312 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 409.006.476
9.286 USD
(0 exchanges)
-14.80% -99%
4043
437 Biểu tượng logo của Volt Volt
07/2018 / Ethereum Blockchain
ACDC *
0,0001501560 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
72 USD
(3 exchanges)
-14.75% 5%
4832
438 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0286201238 USD
≈ 661 đ
2.413.354 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
19.737 USD
(4 exchanges)
-14.71% -26%
1268
439 Biểu tượng logo của Astra Coin Astra Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
ASTRA *
0,0000403316 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.447 USD
(0 exchanges)
-14.70% -18%
4458
440 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / Binance Smart Chain
WSPP *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.739.318.535.112.400
961.968 USD
(0 exchanges)
-14.70% 51%
2725
441 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,3660915480 USD
≈ 8.460 đ
1.668.836 USD
4.558.520 (22%)
Tổng: 21.000.000
1.983 USD
(5 exchanges)
-14.68% -25%
1381
442 Biểu tượng logo của AMMYI Coin AMMYI Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
AMI *
0,1326819012 USD
≈ 3.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.579 USD
(0 exchanges)
-14.68% -23%
4369
443 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020
SWINGBY
0,0621413204 USD
≈ 1.436 đ
13.781.339 USD
221.774.161 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
406.892 USD
(7 exchanges)
-14.64% -21%
719
444 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain
STRIKE *
0,0060854144 USD
≈ 141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143.112 USD
(0 exchanges)
-14.54% -28%
3153
445 Biểu tượng logo của YFLink Synthetic YFLink Synthetic
02/2021 / Ethereum Blockchain
sYFL *
0,1386489352 USD
≈ 3.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-14.52% -24%
4998
446 Biểu tượng logo của MonkeyCoin MonkeyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
MKMOON *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.960 USD
(0 exchanges)
-14.49% 0%
4389
447 Biểu tượng logo của IRON Titanium Token IRON Titanium Token
06/2021 / Polygon Blockchain
TITAN *
0,0000009163 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
645.916 USD
(1 exchanges)
-14.48% -12%
2779
448 Biểu tượng logo của Defla Defla
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFLA *
1,04 USD
≈ 24.086 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-14.46% -21%
5000
449 Biểu tượng logo của BNbitcoin BNbitcoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BNBTC *
0,1156227506 USD
≈ 2.672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
46.183 USD
(0 exchanges)
-14.34% -14%
3496
450 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0088228584 USD
≈ 204 đ
96.780 USD
10.969.269
481 USD
(1 exchanges)
-14.32% 63%
2172
451 Biểu tượng logo của UNII Finance UNII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNII *
0,0002682010 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 314.589.903
980 USD
(3 exchanges)
-14.32% -7%
4525
452 Biểu tượng logo của FetaToken FetaToken
04/2021 / Binance Smart Chain
FETA *
0,0025986792 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
5 USD
(0 exchanges)
-14.32% -15%
4838
453 Biểu tượng logo của ITEN ITEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
ITEN *
0,0001043889 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
52 USD
(3 exchanges)
-14.28% -57%
4860
454 Biểu tượng logo của Clover Clover
02/2021
CLV
2,92 USD
≈ 67.494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222
50.238 USD
(1 exchanges)
-14.28% 15%
3484
455 Biểu tượng logo của Influencer Doge Influencer Doge
06/2021 / Binance Smart Chain
IDOGE *
0,0000027930 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.252 USD
(0 exchanges)
-14.27% -72%
4481
456 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0010030818 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
2.526 USD
(2 exchanges)
-14.26% 22%
4371
457 Biểu tượng logo của Strains Finance Strains Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
SFN *
0,0108582249 USD
≈ 251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 406.549.541
1 USD
(1 exchanges)
-14.23% -11%
4868
458 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
56,29 USD
≈ 1.300.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
149 USD
(0 exchanges)
-14.13% 597%
4617
459 Biểu tượng logo của Genius Coin Genius Coin
07/2021 / Binance Smart Chain
GENIUS *
0,0002270656 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.500.000.000
38.390 USD
(0 exchanges)
-14.12% 0%
3556
460 Biểu tượng logo của AK12 AK12
05/2020 / Neo Blockchain
AK12 *
0,0414503477 USD
≈ 958 đ
0 USD
N/A
2.727 USD
(3 exchanges)
-14.11% -25%
4360
461 Biểu tượng logo của DECENT DECENT
12/2016
DCT
0,0055531273 USD
≈ 128 đ
284.909 USD
51.306.089 (70%)
Tổng: 73.197.775
225 USD
(2 exchanges)
-14.11% -25%
1937
462 Biểu tượng logo của Moon Stop Moon Stop
04/2021 / Binance Smart Chain
MNSTP *
0,0001641228 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
12.079 USD
(0 exchanges)
-14.08% -32%
3971
463 Biểu tượng logo của ROPE Token ROPE Token
04/2021 / Solana Blockchain
ROPE *
0,2203961700 USD
≈ 5.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.705 USD
(1 exchanges)
-14.01% 10%
4064
464 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0001934000 USD
≈ 4 đ
1.453.278 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
143.728 USD
(3 exchanges)
-13.99% 30%
1429
465 Biểu tượng logo của GoldenFarm GoldenFarm
06/2021 / Binance Smart Chain
GOLD *
4,07 USD
≈ 93.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
50.294 USD
(1 exchanges)
-13.99% 0%
3466
466 Biểu tượng logo của Perlin Perlin
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,0703727771 USD
≈ 1.626 đ
34.548.734 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
16.145.489 USD
(8 exchanges)
-13.94% 0%
471
467 Biểu tượng logo của Lisk Machine Learning Lisk Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0154445806 USD
≈ 357 đ
1.853.350 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
31.187 USD
(1 exchanges)
-13.84% -30%
1343
468 Biểu tượng logo của Sephiroth Inu Sephiroth Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
SEPHI *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-13.81% -43%
4431
469 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0036429302 USD
≈ 84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
1.024 USD
(1 exchanges)
-13.74% -31%
4520
470 Biểu tượng logo của Center Prime Center Prime
05/2021 / Binance Smart Chain
CPX *
7,94 USD
≈ 183.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.366 USD
(1 exchanges)
-13.73% -18%
4024
471 Biểu tượng logo của GogolCoin GogolCoin
05/2021
GOL
0,4221631139 USD
≈ 9.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 295.000.000
36.855 USD
(1 exchanges)
-13.68% 2%
3572
472 Biểu tượng logo của CompliFi CompliFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
COMFI *
1,57 USD
≈ 36.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
31.811 USD
(0 exchanges)
-13.67% 20%
3644
473 Biểu tượng logo của CarbonDEFI Finance CarbonDEFI Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
CARBO *
0,0268055321 USD
≈ 619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.182
18 USD
(0 exchanges)
-13.65% -55%
4659
474 Biểu tượng logo của 420x 420x
05/2021 / Binance Smart Chain
420X *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
-13.62% -13%
4718
475 Biểu tượng logo của Chubby Inu Chubby Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CHINU *
0,0000000058 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-13.61% -59%
4073
476 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0227684330 USD
≈ 526 đ
459.168 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
1.164 USD
(2 exchanges)
-13.57% 1%
1803
477 Biểu tượng logo của Lemond Lemond
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEMD *
0,0089092850 USD
≈ 206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 53.750.642
1.092.944 USD
(0 exchanges)
-13.56% -29%
2709
478 Biểu tượng logo của B Non-Fungible Yearn B Non-Fungible Yearn
03/2021 / Binance Smart Chain
BNFY *
3,69 USD
≈ 85.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
62 USD
(1 exchanges)
-13.45% -9%
4581
479 Biểu tượng logo của CryptalDash CryptalDash
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0066075837 USD
≈ 153 đ
6.607.584 USD
1.000.000.000
401 USD
(1 exchanges)
-13.43% -3%
1054
480 Biểu tượng logo của RocketMoon RocketMoon
04/2021 / Binance Smart Chain
RMOON *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
702 USD
(0 exchanges)
-13.40% -16%
4582
481 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,4059632558 USD
≈ 9.382 đ
7.354.648 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
839.833 USD
(5 exchanges)
-13.39% 27%
888
482 Biểu tượng logo của Weiner Finance Weiner Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
WENR *
0,0000024146 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.428 USD
(0 exchanges)
-13.38% -38%
4174
483 Biểu tượng logo của LifeLine LifeLine
04/2021 / Binance Smart Chain
LLT *
0,0041425607 USD
≈ 96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
44 USD
(0 exchanges)
-13.35% -8%
4722
484 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0016375881 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
37.500 USD
(1 exchanges)
-13.31% 33%
3592
485 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0030522468 USD
≈ 71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
4.550 USD
(1 exchanges)
-13.30% -7%
4259
486 Biểu tượng logo của MissDoge MissDoge
07/2021 / Binance Smart Chain
MDOGE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
127.744 USD
(1 exchanges)
-13.30% -67%
3193
487 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / Binance Smart Chain
DND *
3,73 USD
≈ 86.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
366.062 USD
(0 exchanges)
-13.27% 1.500%
2891
488 Biểu tượng logo của yBEARSwap yBEARSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
SBEAR *
0,0065049338 USD
≈ 150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.329.351
509 USD
(0 exchanges)
-13.27% -20%
4628
489 Biểu tượng logo của DekBox DekBox
05/2021
DEK
0,0130097509 USD
≈ 301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
16.824 USD
(0 exchanges)
-13.27% -23%
3852
490 Biểu tượng logo của Zippie Zippie
05/2018 / Ethereum Blockchain
ZIPT *
0,0019998483 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44 USD
(2 exchanges)
-13.21% 2%
4875
491 Biểu tượng logo của NOW Token NOW Token
04/2019 / Binance Chain
NOW *
0,0257295513 USD
≈ 595 đ
2.146.230 USD
83.414.980 (42%)
Tổng: 199.763.510
1.798 USD
(2 exchanges)
-13.10% 6%
1389
492 Biểu tượng logo của Ludos Protocol Ludos Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
LUD *
0,0000681131 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.889 USD
(2 exchanges)
-13.10% 8%
3992
493 Biểu tượng logo của TheToken.Network TheToken.Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
TTN *
4.791 USD
≈ 110.719.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
3.845 USD
(0 exchanges)
-13.06% -11%
4118
494 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
0,0181663696 USD
≈ 420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
761 USD
(0 exchanges)
-13.06% 25%
4571
495 Biểu tượng logo của EXRT Network EXRT Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
EXRT *
0,0037093459 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.047 USD
(1 exchanges)
-13.02% -5%
4225
496 Biểu tượng logo của Zel Zel
08/2018
ZEL
0,1456850315 USD
≈ 3.367 đ
18.076.566 USD
124.079.775 (59%)
Tổng: 210.000.000
180.070 USD
(9 exchanges)
-12.98% 4%
813
497 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
95,05 USD
≈ 2.196.490 đ
0 USD
N/A
211.571 USD
(1 exchanges)
-12.97% -13%
3032
498 Biểu tượng logo của Bafi Finanace Bafi Finanace
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
11,61 USD
≈ 268.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
36.845 USD
(0 exchanges)
-12.88% -7%
3454
499 Biểu tượng logo của Sesameseed Sesameseed
08/2020 / Tron Blockchain
SEED *
0,0785506324 USD
≈ 1.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-12.84% -16%
4991
500 Biểu tượng logo của Buccaneer V2 Buccaneer V2
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUCC *
7,57 USD
≈ 174.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
1.091 USD
(1 exchanges)
-12.83% -5%
4350
501 Biểu tượng logo của Leonicorn Swap Leonicorn Swap
07/2021 / Binance Smart Chain
LEOS *
0,1616940408 USD
≈ 3.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 209.777.956
300.318 USD
(0 exchanges)
-12.76% -19%
2944
502 Biểu tượng logo của Boxer Inu Boxer Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
BOXER *
0,0000000026 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
118.762 USD
(0 exchanges)
-12.74% 0%
3209
503 Biểu tượng logo của Floki Shiba Floki Shiba
07/2021 / Binance Smart Chain
FSHIB *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
435.635 USD
(0 exchanges)
-12.69% -48%
2855
504 Biểu tượng logo của Ultrasafe Ultrasafe
06/2021 / Binance Smart Chain
ULTRA *
0,0000000048 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
362.115 USD
(0 exchanges)
-12.66% -9%
2898
505 Biểu tượng logo của Jejudoge Jejudoge
06/2021 / Ethereum Blockchain
JEJUDOGE *
0,0000000060 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
61.089 USD
(0 exchanges)
-12.65% -11%
3411
506 Biểu tượng logo của Sage Finance Sage Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFT *
0,0176231673 USD
≈ 407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
48 USD
(0 exchanges)
-12.64% -9%
4703
507 Biểu tượng logo của HyperQuant HyperQuant
11/2018 / Ethereum Blockchain
HQT *
0,0002230654 USD
≈ 5 đ
22.307 USD
100.000.000
1.664 USD
(2 exchanges)
-12.61% -10%
2394
508 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
193,08 USD
≈ 4.462.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
1.715 USD
(3 exchanges)
-12.56% 45%
4433
509 Biểu tượng logo của CPUchain CPUchain
07/2019
CPU
0,0010126291 USD
≈ 23 đ
53.691 USD
53.021.325 (50%)
Tổng: 105.000.000
149 USD
(2 exchanges)
-12.55% -20%
2266
510 Biểu tượng logo của Unbox.Art Unbox.Art
04/2021 / Ethereum Blockchain
UBA *
0,0193230128 USD
≈ 447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.988 USD
(1 exchanges)
-12.54% -22%
3576
511 Biểu tượng logo của Breezecoin Breezecoin
10/2018 / Ethereum Blockchain
BRZE *
0,0244499804 USD
≈ 565 đ
4.400.996 USD
180.000.000 (90%)
Tổng: 200.000.000
24.915 USD
(4 exchanges)
-12.52% 6%
1046
512 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
HZN *
0,1181172584 USD
≈ 2.730 đ
4.724.690 USD
40.000.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
275.555 USD
(0 exchanges)
-12.52% 21%
1025
513 Biểu tượng logo của Fyooz Fyooz
08/2020 / Ethereum Blockchain
FYZ *
0,1612295697 USD
≈ 3.726 đ
1.043.453 USD
6.471.843 (13%)
Tổng: 50.000.000
80.733 USD
(2 exchanges)
-12.51% -40%
1552
514 Biểu tượng logo của CENTERCOIN CENTERCOIN
01/2019 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0000676107 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
16 USD
(5 exchanges)
-12.49% -36%
4941
515 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0045143659 USD
≈ 104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
12.701 USD
(3 exchanges)
-12.45% -20%
3949
516 Biểu tượng logo của LNAsolution Coin LNAsolution Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
LAS *
0,0030908136 USD
≈ 71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7 USD
(1 exchanges)
-12.45% -8%
4973
517 Biểu tượng logo của Safe Protocol Safe Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEP *
0,0000070073 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
987 USD
(0 exchanges)
-12.44% 0%
4524
518 Biểu tượng logo của ReChain.Finance ReChain.Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
RECH *
0,0000009462 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
455 USD
(0 exchanges)
-12.42% 3%
4445
519 Biểu tượng logo của Arro Social Arro Social
03/2021 / Ethereum Blockchain
ARRO *
0,0009617208 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
1.037 USD
(0 exchanges)
-12.41% -19%
4518
520 Biểu tượng logo của Cross Finance Cross Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
CRP *
0,0074612731 USD
≈ 172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-12.37% -49%
4970
521 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,0555312734 USD
≈ 1.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
689 USD
(1 exchanges)
-12.36% -16%
4587
522 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
0,1837174737 USD
≈ 4.246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
27.041 USD
(2 exchanges)
-12.31% 47%
3704
523 Biểu tượng logo của BFis.Finance BFis.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
1.262 USD
≈ 29.170.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
-12.29% -49%
4963
524 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0046573869 USD
≈ 108 đ
4.169.809 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
13.429 USD
(5 exchanges)
-12.27% -29%
1059
525 Biểu tượng logo của Fair Safe Fair Safe
04/2021 / Binance Smart Chain
FSAFE *
0,0000000045 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
76 USD
(0 exchanges)
-12.23% -7%
4614
526 Biểu tượng logo của Monkey Token Monkey Token
06/2021 / Binance Smart Chain
MBY *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
14.554 USD
(0 exchanges)
-12.23% -37%
3893
527 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0001159535 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
2.020 USD
(0 exchanges)
-12.22% -35%
4408
528 Biểu tượng logo của Tardigrades Finance Tardigrades Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TRDG *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
42.662 USD
(0 exchanges)
-12.20% -38%
3472
529 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
0,9098245186 USD
≈ 21.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
403.311 USD
(0 exchanges)
-12.20% 19%
2869
530 Biểu tượng logo của Elevate Elevate
02/2021 / Ethereum Blockchain
ELE *
0,1534950468 USD
≈ 3.547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(0 exchanges)
-12.12% -17%
4998
531 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000001332 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.505.118.973.679
287.374 USD
(1 exchanges)
-12.10% -23%
2952
532 Biểu tượng logo của DUMP DOGE DUMP DOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
DUMPDOGE *
0,0000000481 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.697 USD
(1 exchanges)
-12.04% 0%
4361
533 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
39,30 USD
≈ 908.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
9.195 USD
(3 exchanges)
-12.02% -15%
4040
534 Biểu tượng logo của SkyHub Coin SkyHub Coin
11/2018
SHB
0,0339843434 USD
≈ 785 đ
21.866 USD
643.413 (13%)
Tổng: 5.000.000
77 USD
(2 exchanges)
-12.00% -13%
2398
535 Biểu tượng logo của Davion Davion
12/2019 / Ethereum Blockchain
DAVP *
0,0077248898 USD
≈ 179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
440 USD
(2 exchanges)
-11.98% -18%
4642
536 Biểu tượng logo của SovranoCoin SovranoCoin
09/2019
SVR
0,0351153641 USD
≈ 812 đ
53.679 USD
1.528.651 (25%)
Tổng: 6.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-11.96% 15%
2267
537 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / Binance Smart Chain
NAFT *
0,0241160232 USD
≈ 557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.026.555 USD
(1 exchanges)
-11.96% -13%
2718
538 Biểu tượng logo của Showcase Showcase
08/2020
SHO
0,0200180525 USD
≈ 463 đ
430.732 USD
21.517.162 (18%)
Tổng: 120.000.000
132.465 USD
(0 exchanges)
-11.93% -4%
1823
539 Biểu tượng logo của Polkacover Polkacover
01/2021 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,0810989835 USD
≈ 1.874 đ
3.270.518 USD
40.327.488 (29%)
Tổng: 137.865.569
184.528 USD
(1 exchanges)
-11.85% -20%
1152
540 Biểu tượng logo của Rise Of Nebula Rise Of Nebula
07/2021 / Binance Smart Chain
RON *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.885 USD
(0 exchanges)
-11.73% -51%
4101
541 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0026949046 USD
≈ 62 đ
1.904.070 USD
706.544.460 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
263.076 USD
(7 exchanges)
-11.72% -9%
1330
542 Biểu tượng logo của FEB Token FEB Token
03/2021
FEB
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-11.71% -15%
5002
543 Biểu tượng logo của Vibraniums Vibraniums
05/2021 / Binance Smart Chain
VIBRA *
0,0000001950 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.137 USD
(0 exchanges)
-11.69% -10%
4176
544 Biểu tượng logo của Rafflection Rafflection
05/2021 / Binance Smart Chain
RAFF *
0,0000001559 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.944 USD
(0 exchanges)
-11.66% -72%
4227
545 Biểu tượng logo của cryingJORDAN Token cryingJORDAN Token
07/2021 / Binance Smart Chain
JORDAN *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.554 USD
(0 exchanges)
-11.65% -52%
4033
546 Biểu tượng logo của Tierion Tierion
08/2017 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,1237562721 USD
≈ 2.860 đ
53.027.245 USD
428.481.269 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
49.308 USD
(7 exchanges)
-11.64% -13%
559
547 Biểu tượng logo của Kanva Kanva
11/2020 / Ethereum Blockchain
KNV *
2,25 USD
≈ 51.977 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-11.64% -42%
5002
548 Biểu tượng logo của Volts.Finance Volts.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
VOLTS *
13,47 USD
≈ 311.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.318
0 USD
(1 exchanges)
-11.64% -42%
5001
549 Biểu tượng logo của Tixl Tixl
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,1297238269 USD
≈ 2.998 đ
7.014.880 USD
54.075.497 (6%)
Tổng: 899.994.670
57.990 USD
(3 exchanges)
-11.62% -13%
903
550 Biểu tượng logo của Evodefi Evodefi
07/2021 / Binance Smart Chain
GENX *
0,3613589110 USD
≈ 8.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
122.957 USD
(0 exchanges)
-11.62% 0%
3202
551 Biểu tượng logo của French Digital Reserve French Digital Reserve
09/2020
FDR
0,5027213516 USD
≈ 11.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000.000
987 USD
(1 exchanges)
-11.60% -16%
4523
552 Biểu tượng logo của PBS Chain PBS Chain
11/2020 / Binance Smart Chain
PBS *
0,0000127963 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
0 USD
(1 exchanges)
-11.59% -24%
5001
553 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,0140264456 USD
≈ 324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
640 USD
(1 exchanges)
-11.57% -8%
4602
554 Biểu tượng logo của Khipu Token Khipu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
KIP *
0,0002231106 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
36 USD
(2 exchanges)
-11.55% -14%
4826
555 Biểu tượng logo của Chihua Token Chihua Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
CHIHUA *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000.000.000
7.314 USD
(0 exchanges)
-11.55% -31%
4121
556 Biểu tượng logo của Mammon Mammon
06/2021 / Binance Smart Chain
MMON *
0,0143458486 USD
≈ 332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.006.006
37.030 USD
(0 exchanges)
-11.52% -28%
3569
557 Biểu tượng logo của Bintex Futures Bintex Futures
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNTX *
0,8760145785 USD
≈ 20.245 đ
88.262 USD
100.754 (1%)
Tổng: 20.000.000
851.043 USD
(2 exchanges)
-11.51% -11%
2195
558 Biểu tượng logo của xxxNifty xxxNifty
05/2021 / Binance Smart Chain
NSFW *
0,0000498821 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.969.420
57.439 USD
(0 exchanges)
-11.50% -32%
3436
559 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,0765377463 USD
≈ 1.769 đ
2.755.359 USD
36.000.000 (17%)
Tổng: 210.000.000
4.403 USD
(1 exchanges)
-11.46% -30%
1222
560 Biểu tượng logo của Fitmin Finance Fitmin Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
FTM *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
1.490 USD
(0 exchanges)
-11.44% -2%
4444
561 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0117960562 USD
≈ 273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.130.189.656
34.051 USD
(0 exchanges)
-11.36% -22%
3611
562 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000199606 USD
≈ 0 đ
179.032 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
2.463 USD
(1 exchanges)
-11.33% 35%
2058
563 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0050472586 USD
≈ 117 đ
115.579 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
6 USD
(3 exchanges)
-11.31% -31%
2146
564 Biểu tượng logo của BTA Protocol BTA Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
BTAP *
0,0037522323 USD
≈ 87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.679 USD
(0 exchanges)
-11.30% -15%
4109
565 Biểu tượng logo của Collateral Pay Governance Collateral Pay Governance
07/2021 / Ethereum Blockchain
COLLG *
2.364 USD
≈ 54.635.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
17.754 USD
(0 exchanges)
-11.30% 39%
3833
566 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000026739 USD
≈ 0 đ
32.090 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
23 USD
(2 exchanges)
-11.29% -6%
2346
567 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0002675138 USD
≈ 6 đ
690.979 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
71.786 USD
(2 exchanges)
-11.26% 101%
1675
568 Biểu tượng logo của Babybnb Babybnb
06/2021 / Binance Smart Chain
BABYBNB *
0,0000000038 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
153.985 USD
(0 exchanges)
-11.26% -46%
3130
569 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTMXBULL *
1,73 USD
≈ 40.086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.106
0 USD
(1 exchanges)
-11.25% -11%
4950
570 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain
ALU *
0,0048088098 USD
≈ 111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
645.893 USD
(0 exchanges)
-11.24% 56%
2782
571 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONI *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
524 USD
(0 exchanges)
-11.22% 11%
4623
572 Biểu tượng logo của Intelligent Trading Foundation Intelligent Trading Foundation
10/2017 / Ethereum Blockchain
ITT *
0,0022874077 USD
≈ 53 đ
22.451 USD
9.814.899 (85%)
Tổng: 11.500.000
31.275 USD
(1 exchanges)
-11.15% 37%
2395
573 Biểu tượng logo của The global index chain The global index chain
05/2020
TGIC
0,0159869823 USD
≈ 369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
286 USD
(2 exchanges)
-11.14% -20%
4683
574 Biểu tượng logo của JBOX JBOX
08/2020 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0022865818 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
62.961 USD
(2 exchanges)
-11.14% 3%
3398
575 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
9,50 USD
≈ 219.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
32.753 USD
(2 exchanges)
-11.13% 0%
3623
576 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0008005999 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
(4 exchanges)
-11.06% -38%
4897
577 Biểu tượng logo của HEDGE4.Ai HEDGE4.Ai
05/2021 / Binance Smart Chain
HEJJ *
0,0000962790 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.980.441
1.897 USD
(0 exchanges)
-11.06% -34%
4416
578 Biểu tượng logo của Arigato Arigato
05/2021 / Binance Smart Chain
ARIGATO *
0,0102712861 USD
≈ 237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.723 USD
(0 exchanges)
-11.06% 24%
4318
579 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0008006001 USD
≈ 19 đ
23.730 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
(2 exchanges)
-11.04% -20%
2388
580 Biểu tượng logo của Mochi.Market Mochi.Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,3991999269 USD
≈ 9.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
934.602 USD
(3 exchanges)
-11.04% -22%
2822
581 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain
START *
9,54 USD
≈ 220.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.015.947 USD
(1 exchanges)
-11.03% 8%
2698
582 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0119113840 USD
≈ 275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
242 USD
(3 exchanges)
-11.00% 5%
4700
583 Biểu tượng logo của EpiK Protocol EpiK Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPK *
0,3896920767 USD
≈ 9.006 đ
15.531.686 USD
39.856.304 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
199.702 USD
(0 exchanges)
-11.00% 15%
653
584 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
11,97 USD
≈ 276.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
821 USD
(3 exchanges)
-10.94% -6%
4559
585 Biểu tượng logo của SOLBIT SOLBIT
02/2020
SBT
0,0003299355 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-10.84% -41%
5002
586 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0122695656 USD
≈ 284 đ
272.362 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
1.043 USD
(6 exchanges)
-10.81% 22%
1946
587 Biểu tượng logo của SoPay SoPay
07/2018 / Ethereum Blockchain
SOP *
0,0000431150 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
64 USD
(2 exchanges)
-10.78% 4%
4844
588 Biểu tượng logo của DeCash DeCash
07/2020 / Ethereum Blockchain
DESH *
0,0005263993 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
9 USD
(3 exchanges)
-10.78% 5%
4963
589 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,9215579593 USD
≈ 21.297 đ
23.038.949 USD
25.000.000
1.005.816 USD
(11 exchanges)
-10.76% 21%
575
590 Biểu tượng logo của Moonlana Moonlana
06/2021 / Solana Blockchain
MOLA *
0,0000660501 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.819.000.000
7.472 USD
(0 exchanges)
-10.74% -61%
4115
591 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0403819482 USD
≈ 933 đ
3.198.865 USD
79.215.213 (35%)
Tổng: 225.000.000
305 USD
(1 exchanges)
-10.66% 4%
1165
592 Biểu tượng logo của Petrachor Petrachor
02/2021
PTA
0,0025009227 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
159 USD
(1 exchanges)
-10.66% -26%
4754
593 Biểu tượng logo của WAY-F coin WAY-F coin
11/2020
WAYF
0,5003750343 USD
≈ 11.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
4.213 USD
(0 exchanges)
-10.65% -17%
4282
594 Biểu tượng logo của PhoenixDefi.Finance PhoenixDefi.Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
PNIX *
0,0045183866 USD
≈ 104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.661.181
34.220 USD
(2 exchanges)
-10.64% -21%
3605
595 Biểu tượng logo của UPDOG UPDOG
05/2021 / Binance Smart Chain
UPDOG *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.317 USD
(0 exchanges)
-10.62% -23%
4120
596 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0003009356 USD
≈ 7 đ
177.998 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
26.756 USD
(3 exchanges)
-10.56% -17%
2053
597 Biểu tượng logo của Dink Doink Dink Doink
06/2021 / Binance Smart Chain
DINK *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
84.319 USD
(0 exchanges)
-10.54% -45%
3317
598 Biểu tượng logo của Acute Angle Cloud Acute Angle Cloud
01/2018 / Ethereum Blockchain
AAC *
0,0057664762 USD
≈ 133 đ
1.441.619 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
2.317.130 USD
(6 exchanges)
-10.50% 19%
1437
599 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0002880356 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
342 USD
(2 exchanges)
-10.50% -4%
4664
600 Biểu tượng logo của Anti Lockdown Anti Lockdown
05/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0142469873 USD
≈ 329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
127.171 USD
(2 exchanges)
-10.49% -54%
3255
601 Biểu tượng logo của Peppa Network Peppa Network
06/2021 / Binance Smart Chain
PEPPA *
0,0000000051 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
301.593 USD
(0 exchanges)
-10.47% -43%
2933
602 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
396,25 USD
≈ 9.157.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000
44.897 USD
(0 exchanges)
-10.46% -10%
3652
603 Biểu tượng logo của Groovy Finance Groovy Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GVY *
1,34 USD
≈ 30.926 đ
0 USD
N/A
1.398 USD
(1 exchanges)
-10.44% -14%
4403
604 Biểu tượng logo của AladiEx AladiEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALA *
0,0281210769 USD
≈ 650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750.000.000
71 USD
(1 exchanges)
-10.44% -93%
4834
605 Biểu tượng logo của Misbloc Misbloc
11/2020 / Ethereum Blockchain
MSB *
0,9712503985 USD
≈ 22.446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
48.260.621 USD
(1 exchanges)
-10.44% -4%
2553
606 Biểu tượng logo của Privapp Network Privapp Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
bPRIVA *
0,3417382414 USD
≈ 7.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.093 USD
(0 exchanges)
-10.44% -14%
4179
607 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
4,58 USD
≈ 105.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
76.512 USD
(1 exchanges)
-10.41% -16%
3346
608 Biểu tượng logo của SONO SONO
11/2017
SONO
0,0049015880 USD
≈ 113 đ
10.219 USD
2.084.823
7 USD
(1 exchanges)
-10.40% -9%
2470
609 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0004901588 USD
≈ 11 đ
582.677 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
176 USD
(1 exchanges)
-10.40% 19%
1724
610 Biểu tượng logo của Rank Token Rank Token
12/2020 / Tron Blockchain
RANK *
0,0012304823 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.332 USD
(1 exchanges)
-10.39% 113%
4163
611 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
13,89 USD
≈ 320.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
48.089.475 USD
(1 exchanges)
-10.37% 50%
2552
612 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0010282963 USD
≈ 24 đ
818.305 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
1.551 USD
(1 exchanges)
-10.36% 17%
1625
613 Biểu tượng logo của VOYR VOYR
06/2021 / Binance Smart Chain
VOYRME *
0,0000088234 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.750 USD
(0 exchanges)
-10.35% -32%
4140
614 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBEAR *
0,0000019166 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
380.571 USD
(8 exchanges)
-10.34% -28%
2883
615 Biểu tượng logo của Kabosu Kabosu
05/2021 / Binance Smart Chain
KABOSU *
0,0000000046 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
6.185.340 USD
(0 exchanges)
-10.29% -27%
2597
616 Biểu tượng logo của BabyShibby Inu BabyShibby Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
BABYSHIB *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.236 USD
(0 exchanges)
-10.28% -72%
3986
617 Biểu tượng logo của DMScript DMScript
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMST *
0,0157203859 USD
≈ 363 đ
943.223 USD
60.000.000 (60%)
Tổng: 100.000.000
147.191 USD
(5 exchanges)
-10.27% -19%
1581
618 Biểu tượng logo của Name Change Token Name Change Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0178517571 USD
≈ 413 đ
771.007 USD
43.189.436
75.188 USD
(0 exchanges)
-10.27% -20%
1644
619 Biểu tượng logo của Paypolitan Token Paypolitan Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
EPAN *
0,0703577554 USD
≈ 1.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.697.000
1.897.010 USD
(2 exchanges)
-10.21% -4%
2665
620 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
CATE *
0,0000001085 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.465.054.342.665
137.901 USD
(1 exchanges)
-10.21% -15%
3169
621 Biểu tượng logo của Baby Shiba Baby Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
BHIBA *
0,0000026150 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
14.229 USD
(0 exchanges)
-10.20% -7%
3905
622 Biểu tượng logo của CenterPrime CenterPrime
05/2021 / Binance Smart Chain
CPX *
5,42 USD
≈ 125.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.527 USD
(1 exchanges)
-10.20% 2%
4438
623 Biểu tượng logo của Azuki Azuki
11/2020 / Ethereum Blockchain
AZUKI *
0,0934161462 USD
≈ 2.159 đ
1.054.200 USD
11.284.984 (100%)
Tổng: 11.310.690
29.893 USD
(1 exchanges)
-10.19% -9%
1561
624 Biểu tượng logo của 4-Stock 4-Stock
06/2021 / Binance Smart Chain
4STC *
0,0016653927 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 375.000.000
6.107 USD
(1 exchanges)
-10.17% -38%
4178
625 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain
BABY *
0,0609291970 USD
≈ 1.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.422 USD
(1 exchanges)
-10.17% -25%
3408
626 Biểu tượng logo của The LoveChain The LoveChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LOV *
0,0301228471 USD
≈ 696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 535.000.000
236 USD
(2 exchanges)
-10.08% -11%
4707
627 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000006585 USD
≈ 0 đ
11.217 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
16 USD
(2 exchanges)
-10.06% -1%
2460
628 Biểu tượng logo của GALAXY NETWORK GALAXY NETWORK
10/2020
GNC
0,0130704233 USD
≈ 302 đ
0 USD
N/A
25.497 USD
(1 exchanges)
-10.05% 8%
3726
629 Biểu tượng logo của Berry Data Berry Data
02/2021 / Binance Smart Chain
BRY *
0,4592903900 USD
≈ 10.614 đ
918.581 USD
2.000.000 (27%)
Tổng: 7.500.000
54.339 USD
(1 exchanges)
-10.03% -35%
1589
630 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0989302612 USD
≈ 2.286 đ
1.658.189 USD
16.761.195 (17%)
Tổng: 100.000.000
339.653 USD
(3 exchanges)
-10.03% -7%
1379
631 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0017653669 USD
≈ 41 đ
1.607.932 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
522 USD
(3 exchanges)
-10.02% -8%
1394
632 Biểu tượng logo của Copiosa Coin Copiosa Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
COP *
0,0128272464 USD
≈ 296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
27.759 USD
(1 exchanges)
-10.02% -8%
3691
633 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0056855019 USD
≈ 131 đ
28.834.031 USD
5.071.501.457 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
409.409 USD
(2 exchanges)
-9.98% -18%
515
634 Biểu tượng logo của Apple Finance Apple Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
APLP *
0,0540175754 USD
≈ 1.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.137 USD
(1 exchanges)
-9.98% -10%
4479
635 Biểu tượng logo của RichieRich Coin RichieRich Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
$RICH *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.930 USD
(0 exchanges)
-9.97% -94%
4391
636 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / Binance Smart Chain
YOOSHI *
0,0000000699 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.531.625 USD
(3 exchanges)
-9.93% 10%
2677
637 Biểu tượng logo của Shroom.Finance Shroom.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3891506849 USD
≈ 8.993 đ
19.996.920 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
815.027 USD
(4 exchanges)
-9.90% -38%
787
638 Biểu tượng logo của Ethbox Ethbox
03/2021 / Ethereum Blockchain
EBOX *
0,0476020636 USD
≈ 1.100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000
179.144 USD
(5 exchanges)
-9.90% -2%
3078
639 Biểu tượng logo của Rover Inu Token Rover Inu Token
05/2021 / Binance Smart Chain
ROVER *
0,0000011004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-9.90% -13%
4263
640 Biểu tượng logo của Dark Matter Dark Matter
04/2021
DMT
34,78 USD
≈ 803.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
173.177 USD
(0 exchanges)
-9.86% 0%
3111
641 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0029771204 USD
≈ 69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.375 USD
(3 exchanges)
-9.84% -19%
4117
642 Biểu tượng logo của Sora Validator Token Sora Validator Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VAL *
0,6239453640 USD
≈ 14.419 đ
215.554 USD
345.469
49.970 USD
(1 exchanges)
-9.79% -33%
2009
643 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,1949483866 USD
≈ 4.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
347 USD
(0 exchanges)
-9.78% -12%
4661
644 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
74,00 USD
≈ 1.710.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
303 USD
(1 exchanges)
-9.76% -21%
4677
645 Biểu tượng logo của Sarcophagus Sarcophagus
06/2021 / Ethereum Blockchain
SARCO *
0,5393970291 USD
≈ 12.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.480 USD
(0 exchanges)
-9.75% -18%
3785
646 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0090343433 USD
≈ 209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
483.911 USD
(0 exchanges)
-9.73% -29%
2831
647 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,2848048556 USD
≈ 6.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
20 USD
(0 exchanges)
-9.73% -54%
4925
648 Biểu tượng logo của Rocket Bunny Rocket Bunny
03/2021 / Ethereum Blockchain
BUNNY *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-9.73% 5%
5002
649 Biểu tượng logo của Web Coin Pay Web Coin Pay
08/2020
WEC
0,2085391181 USD
≈ 4.819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.401 USD
(3 exchanges)
-9.72% -35%
4208
650 Biểu tượng logo của Australian Safe Shepherd Australian Safe Shepherd
04/2021 / Binance Smart Chain
ASS *
0,0000000015 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
220.245 USD
(0 exchanges)
-9.72% -11%
2993
651 Biểu tượng logo của PORNROCKET PORNROCKET
05/2021 / Binance Smart Chain
PORNROCKET *
0,0000000770 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
689.687 USD
(0 exchanges)
-9.70% -20%
2768
652 Biểu tượng logo của Bat Finance Bat Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
BAT *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1 USD
(0 exchanges)
-9.69% -48%
4917
653 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000066958 USD
≈ 0 đ
609.928 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
75.401 USD
(1 exchanges)
-9.67% -55%
1712
654 Biểu tượng logo của Crypto Accept Crypto Accept
03/2021 / Ethereum Blockchain
ACPT *
0,0000761009 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
85 USD
(1 exchanges)
-9.65% -55%
4816
655 Biểu tượng logo của B21 Invest B21 Invest
12/2020 / Binance Smart Chain
B21 *
0,1081963349 USD
≈ 2.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.382 USD
(1 exchanges)
-9.61% -13%
4468
656 Biểu tượng logo của Nano Doge Token Nano Doge Token
07/2021 / Binance Smart Chain
NANODOGE *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.952 USD
(0 exchanges)
-9.61% -95%
3528
657 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,0378671334 USD
≈ 875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.932 USD
(2 exchanges)
-9.57% 19%
3752
658 Biểu tượng logo của IMO IMO
04/2021 / Binance Smart Chain
IMO *
0,0722445788 USD
≈ 1.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.996
0 USD
(1 exchanges)
-9.57% -3%
4997
659 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0003266424 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
3 USD
(0 exchanges)
-9.56% -13%
5001
660 Biểu tượng logo của PIGX PIGX
12/2020 / Ethereum Blockchain
PIGX *
0,0355982528 USD
≈ 823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
143.656 USD
(0 exchanges)
-9.56% -27%
3154
661 Biểu tượng logo của Bitcoffeen Bitcoffeen
02/2020 / Ethereum Blockchain
BFF *
1,15 USD
≈ 26.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
136 USD
(2 exchanges)
-9.53% -22%
4767
662 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
0,0896433306 USD
≈ 2.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
55.179 USD
(0 exchanges)
-9.53% -29%
3448
663 Biểu tượng logo của Parsiq Boost Parsiq Boost
02/2021 / Ethereum Blockchain
PRQBOOST *
0,0060189739 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
617 USD
(1 exchanges)
-9.53% -13%
4561
664 Biểu tượng logo của Hey Bitcoin Hey Bitcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
HYBN *
0,0576529350 USD
≈ 1.332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.311.000.000
43.725 USD
(1 exchanges)
-9.51% -10%
3512
665 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0012552572 USD
≈ 29 đ
69.591 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
(5 exchanges)
-9.48% 44%
2229
666 Biểu tượng logo của IDOHunt app IDOHunt app
04/2021 / Binance Smart Chain
IDO *
0,0015310812 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.752 USD
(0 exchanges)
-9.47% -5%
4307
667 Biểu tượng logo của Ourglass Ourglass
05/2021 / Binance Smart Chain
GLASS *
0,0000000069 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
92.728 USD
(0 exchanges)
-9.47% -17%
3281
668 Biểu tượng logo của Healing Potion Healing Potion
06/2021 / Binance Smart Chain
HPPOT *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25.020 USD
(1 exchanges)
-9.44% -29%
3730
669 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
12,04 USD
≈ 278.263 đ
0 USD
N/A
16.099 USD
(1 exchanges)
-9.43% -7%
3866
670 Biểu tượng logo của Chihuahua Chihuahua
05/2021 / Binance Smart Chain
HUA *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.047 USD
(0 exchanges)
-9.43% -23%
4387
671 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0025423264 USD
≈ 59 đ
2.366.997 USD
931.035.715 (59%)
Tổng: 1.590.000.000
1.140.443 USD
(0 exchanges)
-9.41% -14%
1275
672 Biểu tượng logo của JejuDogeBSC JejuDogeBSC
07/2021 / Binance Smart Chain
JEJUDOGE *
0,0000582438 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
18.169 USD
(0 exchanges)
-9.40% 6%
3831
673 Biểu tượng logo của RushMoon RushMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
RUSH *
0,0000018770 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.132 USD
(0 exchanges)
-9.39% -19%
4373
674 Biểu tượng logo của X8X Token X8X Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
X8X *
0,0107139018 USD
≈ 248 đ
884.136 USD
82.522.341 (97%)
Tổng: 85.240.628
1.695 USD
(1 exchanges)
-9.38% 16%
1604
675 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,0000005800 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
1.746 USD
(1 exchanges)
-9.38% -23%
4428
676 Biểu tượng logo của CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE
04/2021 / Binance Smart Chain
CLIMB *
3,17 USD
≈ 73.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
46.376 USD
(1 exchanges)
-9.36% -28%
3495
677 Biểu tượng logo của Realfinance Network Realfinance Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REFI *
0,0032751536 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.319 USD
(0 exchanges)
-9.35% -8%
3485
678 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021
CHNG
0,0473369030 USD
≈ 1.094 đ
2.480.184 USD
52.394.312 (6%)
Tổng: 814.670.050
204.334 USD
(0 exchanges)
-9.33% -4%
1261
679 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0006725518 USD
≈ 16 đ
665.195 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
29.258 USD
(4 exchanges)
-9.32% -1%
1686
680 Biểu tượng logo của Nyan Finance Nyan Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN *
2,09 USD
≈ 48.340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
83.218 USD
(3 exchanges)
-9.32% -4%
3321
681 Biểu tượng logo của Binacaps Binacaps
04/2021 / Binance Smart Chain
BCAPS *
0,0014543433 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-9.31% -22%
4908
682 Biểu tượng logo của Football Stars Football Stars
05/2021 / Binance Smart Chain
FootballStars *
0,0000060131 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
917.297 USD
(0 exchanges)
-9.30% -3%
2729
683 Biểu tượng logo của Hoodrat Finance Hoodrat Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
HOODRAT *
0,0025683132 USD
≈ 59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.152 USD
(0 exchanges)
-9.29% -21%
4125
684 Biểu tượng logo của Aerotyne Aerotyne
05/2021 / Binance Smart Chain
ATYNE *
0,0000006594 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
1.430 USD
(0 exchanges)
-9.27% 4%
4453
685 Biểu tượng logo của RougeCoin RougeCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
XRGE *
0,0000437623 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
552 USD
(0 exchanges)
-9.26% -15%
4595
686 Biểu tượng logo của Snowball Snowball
05/2021 / Binance Smart Chain
SBT *
0,0565456444 USD
≈ 1.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.064 USD
(1 exchanges)
-9.24% -29%
4091
687 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / Binance Smart Chain
BNU *
0,1854237177 USD
≈ 4.285 đ
648.983 USD
3.500.000 (2%)
Tổng: 200.000.000
115.121 USD
(0 exchanges)
-9.21% -28%
1696
688 Biểu tượng logo của Tutti Frutti Tutti Frutti
03/2021 / Binance Smart Chain
TFF *
0,0011858539 USD
≈ 27 đ
92.370 USD
77.892.928 (8%)
Tổng: 950.000.000
11.093 USD
(2 exchanges)
-9.20% -17%
2180
689 Biểu tượng logo của VITALICK NEUTERIN VITALICK NEUTERIN
07/2021 / Binance Smart Chain
LICK *
0,0019878850 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.052.021
3.232 USD
(1 exchanges)
-9.20% -29%
4327
690 Biểu tượng logo của Siamese Neko Siamese Neko
06/2021 / Binance Smart Chain
SIAM *
0,0000003245 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.032 USD
(0 exchanges)
-9.20% -28%
4226
691 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0554246357 USD
≈ 1.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
495.822 USD
(0 exchanges)
-9.19% 9%
2825
692 Biểu tượng logo của Papel Token Papel Token
04/2021 / Binance Smart Chain
PAPEL *
0,0000000324 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
254.998 USD
(0 exchanges)
-9.17% -10%
2980
693 Biểu tượng logo của Narwhalswap Narwhalswap
12/2020 / Binance Smart Chain
NAR *
0,0954561342 USD
≈ 2.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
657 USD
(1 exchanges)
-9.16% -6%
4596
694 Biểu tượng logo của Bogecoin Bogecoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BOGE *
0,3707760738 USD
≈ 8.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
6.608 USD
(0 exchanges)
-9.16% -19%
4148
695 Biểu tượng logo của CLOUT CLOUT
05/2021 / Binance Smart Chain
CLOUT *
0,0001225662 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.902 USD
(0 exchanges)
-9.15% -6%
4369
696 Biểu tượng logo của MGC Token MGC Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
MGC *
0,0019549087 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
32.608 USD
(1 exchanges)
-9.08% -3%
3630
697 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0007311522 USD
≈ 17 đ
98.383 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
102 USD
(4 exchanges)
-9.07% 14%
2169
698 Biểu tượng logo của Kong Defi Kong Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
KONG *
0,0000002097 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
453 USD
(0 exchanges)
-9.06% -33%
4523
699 Biểu tượng logo của Mozart Finance Mozart Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
MELODY *
0,0227070281 USD
≈ 525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
9.946 USD
(0 exchanges)
-9.05% -32%
4016
700 Biểu tượng logo của Definix Definix
06/2021 / Binance Smart Chain
FINIX *
0,7832528258 USD
≈ 18.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
1.158 USD
(0 exchanges)
-9.05% -29%
4489
701 Biểu tượng logo của Mini Hollywood Doge Mini Hollywood Doge
07/2021 / Binance Smart Chain
MOLLYDOGE ⭐ *
0,0000002843 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
15.423 USD
(0 exchanges)
-9.05% 0%
3872
702 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0126415309 USD
≈ 292 đ
241.670 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
2 USD
(1 exchanges)
-9.03% -31%
1983
703 Biểu tượng logo của Bali Coin Bali Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
BALI *
0,0140461456 USD
≈ 325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
9.153 USD
(1 exchanges)
-9.02% -2%
4048
704 Biểu tượng logo của Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
868.311 USD
(1 exchanges)
-9.00% -1%
2737
705 Biểu tượng logo của MOTIV Protocol MOTIV Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MOV *
0,0336870944 USD
≈ 779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.97% -17%
4232
706 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0001330930 USD
≈ 3 đ
7.062.892 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
6.867 USD
(5 exchanges)
-8.97% -10%
902
707 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020
ZIK
0,0016053395 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.320 USD
(1 exchanges)
-8.91% -7%
4164
708 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,2697440976 USD
≈ 6.234 đ
4.025.356 USD
14.922.868 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
536.516 USD
(0 exchanges)
-8.90% -33%
1065
709 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / Binance Smart Chain
TABOO *
0,0003446370 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.805.524.558
121.965 USD
(1 exchanges)
-8.90% -41%
3205
710 Biểu tượng logo của Scaleswap Scaleswap
04/2021 / Ethereum Blockchain
SCA *
0,5625504376 USD
≈ 13.001 đ
0 USD
N/A
50.787 USD
(3 exchanges)
-8.89% 0%
3472
711 Biểu tượng logo của Moonshield Moonshield
05/2021 / Binance Smart Chain
MSHLD *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.631 USD
(0 exchanges)
-8.87% -12%
4195
712 Biểu tượng logo của Doge Back Doge Back
07/2021 / Binance Smart Chain
DOGEBACK *
0,0000253677 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
564.129 USD
(0 exchanges)
-8.85% -30%
2803
713 Biểu tượng logo của Daiquilibrium Daiquilibrium
01/2021 / Ethereum Blockchain
DAIQ *
0,0955933123 USD
≈ 2.209 đ
0 USD
N/A
1.596 USD
(2 exchanges)
-8.84% -18%
4405
714 Biểu tượng logo của ASSY Index ASSY Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
ASSY *
1,87 USD
≈ 43.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.064.648
1.752 USD
(0 exchanges)
-8.83% -8%
4178
715 Biểu tượng logo của Lunyr Lunyr
05/2017 / Ethereum Blockchain
LUN *
0,1393832794 USD
≈ 3.221 đ
320.282 USD
2.297.853 (85%)
Tổng: 2.703.356
2.295 USD
(7 exchanges)
-8.82% -23%
1904
716 Biểu tượng logo của Krill Krill
04/2021 / Polygon Blockchain
KRILL *
0,1111218430 USD
≈ 2.568 đ
0 USD
N/A
27.519 USD
(0 exchanges)
-8.82% -44%
3695
717 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0020387661 USD
≈ 47 đ
5.125.590 USD
2.514.064.776 (47%)
Tổng: 5.400.000.000
978.954 USD
(10 exchanges)
-8.80% -17%
1010
718 Biểu tượng logo của Rocket Boys Rocket Boys
07/2021 / Binance Smart Chain
RBOYS *
0,0000000028 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
387.202 USD
(0 exchanges)
-8.79% 0%
2877
719 Biểu tượng logo của Friction Finance Friction Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TAO *
0,0401830034 USD
≈ 929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-8.77% -8%
4531
720 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0034675778 USD
≈ 80 đ
92.896.629 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
35.052 USD
(4 exchanges)
-8.74% 19%
278
721 Biểu tượng logo của Shikoku Inu Shikoku Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
SHIKO *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
20.943 USD
(0 exchanges)
-8.72% -21%
3778
722 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.066 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
-8.68% 22%
634
723 Biểu tượng logo của DAOstack DAOstack
05/2018 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,0678913196 USD
≈ 1.569 đ
3.293.268 USD
48.507.939 (81%)
Tổng: 60.000.000
169.018 USD
(7 exchanges)
-8.65% -15%
1150
724 Biểu tượng logo của DashSports DashSports
07/2021 / Binance Smart Chain
DASS *
0,0000000050 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.765 USD
(0 exchanges)
-8.64% -10%
4024
725 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,0062046504 USD
≈ 143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
105 USD
(1 exchanges)
-8.63% 14%
4793
726 Biểu tượng logo của CoffeeSwap CoffeeSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
COFE *
0,6304725432 USD
≈ 14.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
45 USD
(0 exchanges)
-8.63% -6%
4872
727 Biểu tượng logo của TruBadger TruBadger
07/2021 / Binance Smart Chain
TRUBGR *
0,0000000249 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
99.319 USD
(0 exchanges)
-8.63% -11%
3262
728 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,0008822858 USD
≈ 20 đ
41.522 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
2 USD
(1 exchanges)
-8.61% 7%
2311
729 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,0029409528 USD
≈ 68 đ
1.639.809 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
4.691 USD
(4 exchanges)
-8.61% 32%
1382
730 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0029409528 USD
≈ 68 đ
39.789 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
13 USD
(6 exchanges)
-8.61% 35%
2318
731 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0029398909 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
8 USD
(1 exchanges)
-8.60% -7%
4968
732 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
05/2021 / Binance Smart Chain
STARSHIP *
0,0106663092 USD
≈ 246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.574 USD
(0 exchanges)
-8.60% -15%
4363
733 Biểu tượng logo của Corgidoge real estate payment Corgidoge real estate payment
05/2021 / Binance Smart Chain
CORGI *
0,0000004228 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
138.157 USD
(0 exchanges)
-8.60% 3%
3166
734 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0509765150 USD
≈ 1.178 đ
65.712 USD
1.289.070 (92%)
Tổng: 1.394.742
7 USD
(3 exchanges)
-8.59% 42%
2235
735 Biểu tượng logo của Aurix Aurix
03/2021 / Ethereum Blockchain
AUR *
0,2962964045 USD
≈ 6.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
73.816 USD
(0 exchanges)
-8.58% -3%
3382
736 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
34.332 USD
≈ 793.416.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120
2.584 USD
(0 exchanges)
-8.57% -32%
4121
737 Biểu tượng logo của Hue Hue
03/2021 / Ethereum Blockchain
HUE *
0,0478399774 USD
≈ 1.106 đ
0 USD
N/A
24 USD
(1 exchanges)
-8.56% 9%
4869
738 Biểu tượng logo của PolkaDomain PolkaDomain
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAME *
0,1029072720 USD
≈ 2.378 đ
304.989 USD
2.963.724 (30%)
Tổng: 10.000.000
241.927 USD
(0 exchanges)
-8.55% -3%
1917
739 Biểu tượng logo của Vidulum Vidulum
05/2020
VDL
0,0194546379 USD
≈ 450 đ
139.327 USD
7.161.625 (7%)
Tổng: 100.000.000
291 USD
(3 exchanges)
-8.54% 0%
2102
740 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
5,14 USD
≈ 118.858 đ
26.234.726 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
102.011 USD
(1 exchanges)
-8.53% 18%
551
741 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / Binance Smart Chain
POODL *
0,0000000178 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
427.096 USD
(0 exchanges)
-8.53% -12%
2858
742 Biểu tượng logo của Ponzu Inu Ponzu Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
PONZU *
0,0000265767 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.041 USD
(0 exchanges)
-8.53% -39%
4179
743 Biểu tượng logo của GOAT COIN GOAT COIN
05/2021
GOAT
0,0016042024 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
706 USD
(1 exchanges)
-8.50% -9%
4580
744 Biểu tượng logo của PinkPanda PinkPanda
06/2021 / Binance Smart Chain
PINKPANDA *
0,0000000093 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87.369 USD
(0 exchanges)
-8.50% 17%
3305
745 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCPAD *
0,4174753535 USD
≈ 9.648 đ
13.583.093 USD
32.536.276 (19%)
Tổng: 175.600.000
97.045 USD
(1 exchanges)
-8.48% -28%
718
746 Biểu tượng logo của LavaCake Finance LavaCake Finance
07/2021 / Binance Smart Chain
LAVA *
1,14 USD
≈ 26.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
40.589 USD
(0 exchanges)
-8.48% -58%
3539
747 Biểu tượng logo của Dota Finance Dota Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
DOTA *
6,80 USD
≈ 157.068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
4.754 USD
(0 exchanges)
-8.44% -65%
4245
748 Biểu tượng logo của SafeYield SafeYield
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEYIELD *
0,0009474452 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
237 USD
(0 exchanges)
-8.42% -15%
4705
749 Biểu tượng logo của AlgoPainter AlgoPainter
05/2021 / Binance Smart Chain
ALGOP *
0,0179439321 USD
≈ 415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
3.275 USD
(1 exchanges)
-8.42% -13%
4191
750 Biểu tượng logo của KichiCoin KichiCoin
07/2021 / Binance Smart Chain
KICH *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
8.320 USD
(1 exchanges)
-8.42% -22%
4084
751 Biểu tượng logo của Zeedex Zeedex
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZDEX *
0,3116649180 USD
≈ 7.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
46.490 USD
(3 exchanges)
-8.40% -14%
3494
752 Biểu tượng logo của Ternio-ERC20 Ternio-ERC20
09/2020 / Ethereum Blockchain
TERN *
5,52 USD
≈ 127.670 đ
0 USD
N/A
54 USD
(2 exchanges)
-8.38% -17%
4802
753 Biểu tượng logo của DISCIPLINA DISCIPLINA
02/2019 / Ethereum Blockchain
DSCPL *
0,0049218441 USD
≈ 114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.460.000.000
103.598 USD
(1 exchanges)
-8.38% -30%
3254
754 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020
MDU
0,0258388707 USD
≈ 597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
31.862 USD
(3 exchanges)
-8.32% -0%
3642
755 Biểu tượng logo của UNILAYERX UNILAYERX
05/2021 / Ethereum Blockchain
LAYERX *
18,77 USD
≈ 433.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
8.431 USD
(0 exchanges)
-8.32% -19%
4075
756 Biểu tượng logo của UnoRe UnoRe
03/2021
UNO
0,5235193418 USD
≈ 12.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
4.475.700 USD
(1 exchanges)
-8.29% -55%
2645
757 Biểu tượng logo của Previse Previse
02/2021 / Ethereum Blockchain
PRVS *
0,0884857097 USD
≈ 2.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
507.630 USD
(2 exchanges)
-8.28% 8%
2800
758 Biểu tượng logo của Social Send Social Send
12/2017
SEND
0,0070256094 USD
≈ 162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.317.039
30 USD
(1 exchanges)
-8.27% -12%
4902
759 Biểu tượng logo của A2DAO A2DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
ATD *
0,9108875414 USD
≈ 21.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
44.234 USD
(0 exchanges)
-8.27% -32%
3509
760 Biểu tượng logo của RooCoin RooCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
ROO *
0,0064535654 USD
≈ 149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
76.718 USD
(1 exchanges)
-8.26% 43%
3347
761 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,0075119904 USD
≈ 174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
20.267 USD
(2 exchanges)
-8.24% -18%
3790
762 Biểu tượng logo của Nothing Nothing
06/2021 / Binance Smart Chain
NADA *
0,0000004853 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-8.24% -21%
4221
763 Biểu tượng logo của The Hash Speed The Hash Speed
08/2020 / Ethereum Blockchain
THS *
0,1535830902 USD
≈ 3.549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.074 USD
(1 exchanges)
-8.22% -6%
3459
764 Biểu tượng logo của Tower token Tower token
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0257328322 USD
≈ 595 đ
5.735.760 USD
222.896.550 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
397.623 USD
(2 exchanges)
-8.22% -21%
1107
765 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000404488 USD
≈ 1 đ
1.976.749 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
85 USD
(2 exchanges)
-8.21% -15%
1320
766 Biểu tượng logo của NiiFi NiiFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
NIIFI *
0,0481279617 USD
≈ 1.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
115.209 USD
(0 exchanges)
-8.20% -3%
3230
767 Biểu tượng logo của CAKECRYPT CAKECRYPT
05/2021 / Binance Smart Chain
CAKECRYPT *
0,0541006963 USD
≈ 1.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
14.010 USD
(1 exchanges)
-8.16% -51%
3908
768 Biểu tượng logo của ZoidPay ZoidPay
07/2021 / TomoChain
ZPAY *
0,0704534363 USD
≈ 1.628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
4.664 USD
(1 exchanges)
-8.14% -12%
4254
769 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
30,12 USD
≈ 695.993 đ
680.604 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
79.925 USD
(1 exchanges)
-8.13% 12%
1681
770 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
5,15 USD
≈ 118.946 đ
22.858.060 USD
4.441.096 (44%)
Tổng: 10.000.000
532.759 USD
(2 exchanges)
-8.13% -13%
576
771 Biểu tượng logo của LunaDoge LunaDoge
05/2021 / Binance Smart Chain
LOGE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.533 USD
(0 exchanges)
-8.08% -20%
4353
772 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
2,94 USD
≈ 67.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
32 USD
(2 exchanges)
-8.06% -35%
4894
773 Biểu tượng logo của YaySwap YaySwap
05/2021 / Cardano Blockchain
YAY *
0,0489958068 USD
≈ 1.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.093 USD
(0 exchanges)
-8.06% 15%
3991
774 Biểu tượng logo của CBD Coin CBD Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
CBD *
0,0004371045 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
16.451 USD
(0 exchanges)
-8.05% -25%
3859
775 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
1,28 USD
≈ 29.485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
184.389 USD
(0 exchanges)
-8.02% 2%
3058
776 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0016409094 USD
≈ 38 đ
1.640.909 USD
1.000.000.000
229.518 USD
(1 exchanges)
-8.01% -9%
1380
777 Biểu tượng logo của STATERA STATERA
07/2020 / Ethereum Blockchain
STA *
0,0181103128 USD
≈ 419 đ
1.463.081 USD
80.787.158 (80%)
Tổng: 101.000.000
150.534 USD
(8 exchanges)
-8.00% -6%
1427
778 Biểu tượng logo của SAFETREES SAFETREES
06/2021 / Binance Smart Chain
TREES *
0,0000000128 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.124 USD
(0 exchanges)