1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 100 coin & token có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Danh sách 100 coin & token có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn

#
Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng lưu thông Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào coin? MarketCap Rank
1 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin JDC *
0,2237661414 USD
≈ 5.213 đ
9.544.027 USD
42.651.793
273.281 USD
21.62% N/A
530
2 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance HAKKA *
0,0691808125 USD
≈ 1.612 đ
9.482.027 USD
137.061.515
1.098.998 USD
6.34% N/A
531
3 Biểu tượng logo của Cardano Cardano ADA
0,1615056915 USD
≈ 3.762 đ
5.024.843.346 USD
31.112.484.646
1.909.328.255 USD
3.70%
7
4 Biểu tượng logo của Ergo Ergo ERG
0,6992680006 USD
≈ 16.289 đ
17.166.612 USD
24.549.403
3.257.455 USD
79.69%
396
5 Biểu tượng logo của XRP XRP XRP
0,6089896990 USD
≈ 14.186 đ
27.616.599.568 USD
45.348.221.180
18.127.896.162 USD
8.34% N/A
3
6 Biểu tượng logo của DNotes DNotes NOTE
0,0000221092 USD
≈ 1 đ
2.986 USD
135.043.262
11.684 USD
6.87%
2296
7 Biểu tượng logo của CVCoin CVCoin CVN
0,1413662479 USD
≈ 3.293 đ
1.750.240 USD
12.380.890
138.007 USD
145.49% N/A
1045
8 Biểu tượng logo của CoinUs CoinUs CNUS *
0,0013711745 USD
≈ 32 đ
466.199 USD
340.000.000
196 USD
4.53% N/A
1433
9 Biểu tượng logo của Particl Particl PART
0,7007977887 USD
≈ 16.325 đ
6.792.099 USD
9.691.953
22.567 USD
11.11% N/A
628
10 Biểu tượng logo của Bloom Bloom BLT *
0,0200282901 USD
≈ 467 đ
1.134.456 USD
56.642.697
730 USD
2.04% N/A
1174
11 Biểu tượng logo của Dune Network Dune Network DUN
0,0212238706 USD
≈ 494 đ
7.673.552 USD
361.552.903
133.541 USD
1.82% N/A
593
12 Biểu tượng logo của KUN KUN KUN
7,03 USD
≈ 163.666 đ
14.052 USD
2.000
72 USD
-0.05% N/A
2169
13 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance KIMCHI *
0,0007887888 USD
≈ 18 đ
455.581 USD
577.569.975
10.560 USD
13.98% N/A
1443
14 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation XPAT *
0,0000051531 USD
≈ 0 đ
158.056 USD
30.671.995.338
46 USD
100.64% N/A
1726
15 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi EASY *
7,07 USD
≈ 164.747 đ
3.759.770 USD
531.625
3.584.194 USD
-0.35% N/A
804
16 Biểu tượng logo của Blocknet Blocknet BLOCK
1,56 USD
≈ 36.440 đ
11.465.196 USD
7.329.307
20.615 USD
3.88% N/A
484
17 Biểu tượng logo của Nexo Nexo NEXO *
0,2799113468 USD
≈ 6.521 đ
156.750.357 USD
560.000.011
15.152.346 USD
11.27% N/A
80
18 Biểu tượng logo của GeoCoin GeoCoin GEO
0,2227365177 USD
≈ 5.189 đ
708.425 USD
3.180.551
811 USD
6.94% N/A
1319
19 Biểu tượng logo của DEX DEX DEX *
0,0273321254 USD
≈ 637 đ
5.235.258 USD
191.542.291
89.428 USD
44.87% N/A
711
20 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa onLEXpa *
0,0000353288 USD
≈ 1 đ
19.407 USD
549.319.043
74.357 USD
84.80% N/A
2132
21 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token UNI *
0,0001812339 USD
≈ 4 đ
19.376 USD
106.912.509
23 USD
16.99% N/A
2135
22 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance CREAM *
60,81 USD
≈ 1.416.493 đ
9.116.611 USD
149.928
1.080.098 USD
2.44% N/A
542
23 Biểu tượng logo của Status Status SNT *
0,0416552190 USD
≈ 970 đ
144.563.762 USD
3.470.483.788
20.807.297 USD
5.20% N/A
86
24 Biểu tượng logo của Horizen Horizen ZEN
14,79 USD
≈ 344.557 đ
154.999.147 USD
10.479.275
22.697.268 USD
21.05%
82
25 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol ORN *
2,86 USD
≈ 66.725 đ
36.198.609 USD
12.637.600
13.779.671 USD
22.86% N/A
280
26 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool CVP *
2,80 USD
≈ 65.117 đ
16.408.422 USD
5.870.000
6.020.653 USD
6.95% N/A
406
27 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform QARK *
0,2160167529 USD
≈ 5.032 đ
4.116.839 USD
19.057.960
1.185 USD
30.75% N/A
771
28 Biểu tượng logo của Kusama Kusama KSM
49,51 USD
≈ 1.153.390 đ
419.374.543 USD
8.470.098
40.070.382 USD
11.60% N/A
47
29 Biểu tượng logo của Aeron Aeron ARNX *
0,0232115434 USD
≈ 541 đ
464.231 USD
20.000.000
696.869 USD
-1.05% N/A
1435
30 Biểu tượng logo của Verge Verge XVG
0,0070043706 USD
≈ 163 đ
114.842.819 USD
16.395.879.943
6.632.324 USD
5.12%
94
31 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap SWAP *
0,5059042315 USD
≈ 11.785 đ
35.115.476 USD
69.411.312
1.347.725 USD
8.98% N/A
183
32 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX TRIX *
23,35 USD
≈ 543.857 đ
0 USD
N/A
1.430.401 USD
8.33% N/A
2414
33 Biểu tượng logo của BUX Platform Token BUX Platform Token BPT *
0,0583573301 USD
≈ 1.359 đ
3.379.168 USD
57.904.773
3.096 USD
5.29% N/A
841
34 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance PICKLE *
13,61 USD
≈ 316.954 đ
0 USD
N/A
2.830.210 USD
11.70% N/A
2384
35 Biểu tượng logo của GreenPower GreenPower GRN
0,0287203353 USD
≈ 669 đ
92.815.489 USD
3.231.699.360
2.219 USD
7.93% N/A
236
36 Biểu tượng logo của Bidao Bidao BID *
0,0133863398 USD
≈ 312 đ
0 USD
N/A
1.252.615 USD
16.89% N/A
2423
37 Biểu tượng logo của BitCash BitCash BITC
0,0081645502 USD
≈ 190 đ
181.238 USD
22.198.153
747.535 USD
11.17%
1676
38 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO DHT *
1,19 USD
≈ 27.663 đ
0 USD
N/A
992.089 USD
8.51% N/A
2472
39 Biểu tượng logo của PIVX PIVX PIVX
0,3888172121 USD
≈ 9.057 đ
25.188.638 USD
64.782.724
391.636 USD
-0.08% N/A
328
40 Biểu tượng logo của RAMP RAMP RAMP *
0,0471935524 USD
≈ 1.099 đ
5.295.458 USD
112.207.231
1.898.366 USD
24.91% N/A
706
41 Biểu tượng logo của Flexacoin Flexacoin FXC *
0,0053517858 USD
≈ 125 đ
38.927.359 USD
7.273.713.838
22.580 USD
35.91% N/A
275
42 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO UNFI *
4,74 USD
≈ 110.414 đ
11.012.592 USD
2.323.417
25.691.640 USD
4.25% N/A
493
43 Biểu tượng logo của Mooncoin Mooncoin MOON
0,0000089609 USD
≈ 0 đ
2.036.381 USD
227.252.858.684
57 USD
4.08%
995
44 Biểu tượng logo của Po.et Po.et POE *
0,0002392877 USD
≈ 6 đ
751.745 USD
3.141.592.653
978 USD
2.99% N/A
1293
45 Biểu tượng logo của Dash Dash DASH
106,50 USD
≈ 2.480.965 đ
1.048.174.031 USD
9.841.821
1.723.685.781 USD
8.58%
25
46 Biểu tượng logo của YFIII YFIII YFIII *
81,08 USD
≈ 1.888.826 đ
0 USD
N/A
1.871.909 USD
0.21% N/A
2398
47 Biểu tượng logo của xDai xDai STAKE *
10,93 USD
≈ 254.580 đ
36.862.298 USD
3.373.030
1.558.352 USD
7.92% N/A
175
48 Biểu tượng logo của Zap Zap ZAP *
0,1232048153 USD
≈ 2.870 đ
29.094.135 USD
236.144.465
1.713.170 USD
96.62% N/A
200
49 Biểu tượng logo của YAM v1 YAM v1 YAM *
0,8069855028 USD
≈ 18.799 đ
23.095.416 USD
28.619.369
207 USD
25.83% N/A
348
50 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token NSBT
17,70 USD
≈ 412.362 đ
2.655.525 USD
150.015
428.812 USD
32.10% N/A
922
51 Biểu tượng logo của Aurora Aurora AOA *
0,0021280418 USD
≈ 50 đ
13.922.352 USD
6.542.330.148
1.119.504 USD
0.09% N/A
432
52 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack TFB *
0,0009276130 USD
≈ 22 đ
2.187.010 USD
2.357.675.089
207.138 USD
8.52% N/A
968
53 Biểu tượng logo của Bithao Bithao BHAO *
2,32 USD
≈ 54.072 đ
101.953.282 USD
43.922.587
4.668.741 USD
0.79% N/A
233
54 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network LGCY *
0,0006651613 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
1.551.594 USD
53.28% N/A
2404
55 Biểu tượng logo của StableXSwap StableXSwap STAX
0,0376972258 USD
≈ 878 đ
464.112 USD
12.311.582
0 USD
-0.54% N/A
1436
56 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum ETN
0,0050902740 USD
≈ 119 đ
51.987.183 USD
10.213.042.073
1.706.908 USD
5.26%
145
57 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token A *
0,0086087508 USD
≈ 201 đ
247.345 USD
28.731.759
0 USD
5.96% N/A
1612
58 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa ZIL
0,0289897446 USD
≈ 675 đ
309.975.376 USD
10.692.587.323
76.425.460 USD
14.63%
54
59 Biểu tượng logo của Friendz Friendz FDZ *
0,0006207759 USD
≈ 14 đ
340.011 USD
547.718.656
28.240 USD
-1.66% N/A
1522
60 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP ADAUP
7,14 USD
≈ 166.292 đ
0 USD
N/A
4.111.826 USD
15.19% N/A
2364
61 Biểu tượng logo của Amp Amp AMP *
0,0062309405 USD
≈ 145 đ
61.984.091 USD
9.947.790.509
185.803 USD
7.53% N/A
251
62 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST ISDT *
0,0321258246 USD
≈ 748 đ
0 USD
N/A
2.063.041 USD
2.51% N/A
2394
63 Biểu tượng logo của Fundamenta Fundamenta FMTA *
0,0775658770 USD
≈ 1.807 đ
67.919 USD
875.635
322.288 USD
-1.17% N/A
1937
64 Biểu tượng logo của YFPRO Finance YFPRO Finance YFPRO *
1,15 USD
≈ 26.816 đ
0 USD
N/A
948.960 USD
86.94% N/A
2496
65 Biểu tượng logo của Tendies Tendies TEND *
0,0703889464 USD
≈ 1.640 đ
535.768 USD
7.611.540
6.831.741 USD
2.96% N/A
1398
66 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network CKB
0,0041194459 USD
≈ 96 đ
88.863.367 USD
21.571.679.744
8.079.378 USD
3.77% N/A
109
67 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer LAYER *
0,1735276830 USD
≈ 4.042 đ
3.081.824 USD
17.759.843
819.082 USD
24.39% N/A
874
68 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin SYS
0,0952771595 USD
≈ 2.219 đ
57.248.369 USD
600.861.414
4.188.072 USD
0.13%
140
69 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin COMP
0,0000001746 USD
≈ 0 đ
9.381 USD
53.731.717.830
0 USD
4.38%
2214
70 Biểu tượng logo của HalalChain HalalChain HLC *
0,0072477145 USD
≈ 169 đ
2.819.433 USD
389.009.995
177.919 USD
11.21% N/A
902
71 Biểu tượng logo của Unibright Unibright UBT *
0,4098014806 USD
≈ 9.546 đ
60.978.460 USD
148.799.999
2.070.081 USD
13.83% N/A
136
72 Biểu tượng logo của BarterTrade BarterTrade BART *
0,0426701298 USD
≈ 994 đ
2.908.926 USD
68.172.420
269.681 USD
7.10% N/A
896
73 Biểu tượng logo của noob.finance noob.finance $NOOB *
9,16 USD
≈ 213.427 đ
200.427 USD
21.876
40.038 USD
10.11% N/A
1665
74 Biểu tượng logo của Peet DeFi Peet DeFi PTE *
11,18 USD
≈ 260.436 đ
292.936 USD
26.202
4.348 USD
3.68% N/A
1561
75 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN PCH *
0,0003488593 USD
≈ 8 đ
311.461 USD
892.799.357
0 USD
0.00% N/A
1544
76 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi GRO *
19,09 USD
≈ 444.802 đ
2.713.501 USD
142.111
12.970 USD
2.98% N/A
917
77 Biểu tượng logo của DOGEFI DOGEFI DOGEFI *
0,0320263985 USD
≈ 746 đ
32.026 USD
1.000.000
10 USD
44.19% N/A
2065
78 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin LBTC
1,49 USD
≈ 34.598 đ
5.734.108 USD
3.860.808
758.190 USD
5.37%
688
79 Biểu tượng logo của SwiftCash SwiftCash SWIFT
0,0007245934 USD
≈ 17 đ
119.426 USD
164.817.400
0 USD
40.35%
1806
80 Biểu tượng logo của AXPR AXPR AXPR *
0,0054509490 USD
≈ 127 đ
1.524.489 USD
279.674.001
927 USD
-0.22% N/A
1083
81 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network CELR *
0,0058383068 USD
≈ 136 đ
23.449.385 USD
4.016.470.117
4.179.102 USD
9.51% N/A
343
82 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number HTN *
0,0003057294 USD
≈ 7 đ
676.457 USD
2.212.599.690
160.551 USD
-0.08% N/A
1333
83 Biểu tượng logo của Kleros Kleros PNK *
0,1042022414 USD
≈ 2.427 đ
59.551.661 USD
571.500.769
11.198.373 USD
5.90% N/A
137
84 Biểu tượng logo của Lamden Lamden TAU *
0,0388927912 USD
≈ 906 đ
5.531.167 USD
142.215.728
31.041 USD
12.56% N/A
695
85 Biểu tượng logo của Banca Banca BANCA *
0,0000376542 USD
≈ 1 đ
675.007 USD
17.926.481.684
33.856 USD
42.81% N/A
1365
86 Biểu tượng logo của LCX LCX LCX *
0,0104849154 USD
≈ 244 đ
5.752.202 USD
548.616.917
510.707 USD
18.50% N/A
680
87 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network KEEP *
0,3229307433 USD
≈ 7.523 đ
70.049.736 USD
216.918.759
358.826 USD
5.45% N/A
245
88 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO FXC *
17,06 USD
≈ 397.299 đ
0 USD
N/A
1.397.400 USD
31.84% N/A
2408
89 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin MINT
0,0001449872 USD
≈ 3 đ
3.617.032 USD
24.947.260.808
14 USD
40.38% N/A
814
90 Biểu tượng logo của Cryptopay Cryptopay CPAY *
0,0653846185 USD
≈ 1.523 đ
4.470.501 USD
68.372.364
1.942 USD
26.41% N/A
745
91 Biểu tượng logo của Kabberry Coin Kabberry Coin KKC
0,0003624679 USD
≈ 8 đ
7.195 USD
19.850.906
27 USD
5.29%
2244
92 Biểu tượng logo của Gstcoin Gstcoin GST
0,3618086885 USD
≈ 8.428 đ
0 USD
N/A
2.483.444 USD
1.05% N/A
2388
93 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain DRGN *
0,0504952193 USD
≈ 1.176 đ
18.618.458 USD
368.717.240
84.615 USD
-0.17% N/A
378
94 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin SKY
0,5065879997 USD
≈ 11.801 đ
9.625.172 USD
19.000.000
391.087 USD
5.54% N/A
526
95 Biểu tượng logo của I/O Coin I/O Coin IOC
0,0770244264 USD
≈ 1.794 đ
1.428.197 USD
18.542.133
3.677 USD
-1.87% N/A
1099
96 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas ONG
0,2972094748 USD
≈ 6.923 đ
0 USD
N/A
140.675.573 USD
40.06% N/A
2338
97 Biểu tượng logo của WPP TOKEN WPP TOKEN WPP *
0,0029754526 USD
≈ 69 đ
4.144.521 USD
1.392.904.509
6.594 USD
3.10% N/A
768
98 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin 0xBTC *
0,1441616902 USD
≈ 3.358 đ
826.991 USD
5.736.550
721.636 USD
7.59%
1262
99 Biểu tượng logo của Californium Californium CF
0,0059807202 USD
≈ 139 đ
14.635 USD
2.446.961
0 USD
5.29%
2163
100 Biểu tượng logo của Counos X Counos X CCXX
85,19 USD
≈ 1.984.506 đ
1.510.771.981 USD
17.734.101
526.721 USD
1.63%
203

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.