1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9146 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:02

Tỷ giá 9146 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
44.081 USD
1.076.890.229 đ
862.310.043.284 USD
19.562.100 (93%)
Tổng: 21.000.000
36.312.154.535 USD
5.00% 17%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.294 USD
56.038.552 đ
275.789.264.739 USD
120.230.296
15.383.072.559 USD
2.26% 12%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.435 đ
89.830.728.955 USD
89.814.116.890 (97%)
Tổng: 92.609.951.832
59.500.746.337 USD
0.04% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
231,26 USD
5.649.776 đ
35.082.244.415 USD
151.697.919
852.478.629 USD
-0.86% 1%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.195 đ
33.518.530.340 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.452.525.777 USD
-0.38% 2%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
60,99 USD
1.489.963 đ
25.888.220.586 USD
424.473.185 (75%)
Tổng: 564.189.641
1.693.163.722 USD
-0.86% 5%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.436 đ
24.278.829.924 USD
24.272.519.719
6.856.778.665 USD
0.03% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.399 đ
15.032.284.777 USD
35.315.645.126 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
507.048.407 USD
4.63% 10%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0942468535 USD
2.302 đ
13.393.800.763 USD
142.114.036.384
1.094.480.332 USD
2.51% 16%
10 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.532 đ
9.173.246.968 USD
88.500.498.345 (100%)
Tổng: 88.500.539.851
270.647.540 USD
-0.18% 1%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
24,48 USD
597.930 đ
8.938.951.122 USD
365.224.420 (51%)
Tổng: 720.000.000
816.890.209 USD
8.52% 19%
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,72 USD
384.076 đ
8.754.507.734 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
657.652.289 USD
-0.26% 8%
13 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,43 USD
59.292 đ
8.383.579.862 USD
3.454.283.665 (68%)
Tổng: 5.099.167.191
49.869.240 USD
1.19% -0%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,91 USD
144.421 đ
7.716.381.346 USD
1.305.286.515 (94%)
Tổng: 1.385.291.305
349.131.544 USD
5.08% 12%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,81 USD
19.873 đ
7.545.097.912 USD
9.275.188.724 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
461.708.865 USD
0.47% 9%
16 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000094734 USD
0,2314 đ
5.583.142.843 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
406.138.084 USD
2.87% 14%
17 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
74,29 USD
1.814.934 đ
5.493.709.570 USD
73.948.327 (88%)
Tổng: 84.000.000
409.610.732 USD
2.02% 7%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.441 đ
5.350.335.121 USD
5.347.888.596
603.397.163 USD
-0.01% 0%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
251,54 USD
6.145.081 đ
4.924.493.058 USD
19.577.506 (93%)
Tổng: 21.000.000
312.504.532 USD
0.12% 13%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,90 USD
241.746 đ
3.738.904.615 USD
377.840.697
180.002.488 USD
1.56% 7%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,26 USD
152.944 đ
3.682.337.831 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
169.789.650 USD
2.71% 2%
22 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
58,09 USD
1.419.257 đ
3.485.690.443 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
12.390.765 USD
-1.73% 2%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,72 USD
90.930 đ
3.455.254.723 USD
928.314.586 (94%)
Tổng: 985.239.504
656.306 USD
-0.54% -5%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.991 đ
3.437.287.267 USD
28.079.742.572 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
103.997.976 USD
0.16% 3%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
171,48 USD
4.189.144 đ
3.149.514.551 USD
18.367.153
100.779.761 USD
0.61% 2%
26 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.434 đ
3.065.463.033 USD
21.807.832.828 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
50.845.700 USD
-3.23% 6%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
20,26 USD
494.981 đ
2.925.218.680 USD
144.375.346 (69%)
Tổng: 210.700.000
311.832.176 USD
1.57% 8%
28 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.380 đ
2.843.180.797 USD
2.848.978.967
375.484.585 USD
0.09% -0%
29 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0966847006 USD
2.362 đ
2.442.546.914 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
23.502.375 USD
2.11% 4%
30 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,11 USD
124.855 đ
2.298.967.184 USD
449.831.552 (88%)
Tổng: 510.217.260
66.617.850 USD
-0.36% 11%
31 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,79 USD
116.966 đ
2.278.368.432 USD
475.869.522 (24%)
Tổng: 1.961.047.422
198.594.117 USD
1.31% 6%
32 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,25 USD
55.010 đ
2.259.961.101 USD
1.003.653.961
287.766.796 USD
4.87% 24%
33 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,55 USD
160.095 đ
2.213.322.508 USD
337.746.276 (70%)
Tổng: 483.779.846
331.653.663 USD
-2.16% 9%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0659232436 USD
1.611 đ
2.213.494.796 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
76.655.943 USD
3.28% 8%
35 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,70 USD
188.069 đ
2.142.090.553 USD
278.255.132 (26%)
Tổng: 1.068.891.003
166.265.626 USD
-0.90% 10%
36 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,40 USD
58.754 đ
2.140.571.923 USD
890.053.305 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
82.557.596 USD
0.99% 3%
37 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,59 USD
14.328 đ
1.836.157.142 USD
3.130.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
152.599.218 USD
-1.61% 10%
38 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,42 USD
34.673 đ
1.824.460.568 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
130.916.342 USD
-0.22% 6%
39 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0248104737 USD
606 đ
1.804.081.606 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
59.057.795 USD
3.21% 15%
40 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
41 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,81 USD
44.136 đ
1.646.388.601 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
202.567.001 USD
0.64% 5%
42 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.432 đ
1.622.343.255 USD
1.622.180.536
411.213.679 USD
-0.00% -0%
43 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
10,18 USD
248.676 đ
1.513.783.796 USD
148.714.761 (15%)
Tổng: 1.007.671.233
440.138.089 USD
14.72% 63%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.863 đ
1.474.082.456 USD
9.321.078.684 (86%)
Tổng: 10.789.649.810
90.090.166 USD
5.24% 8%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,71 USD
2.411.500 đ
1.447.561.238 USD
14.664.700 (92%)
Tổng: 16.000.000
144.190.981 USD
-1.16% 2%
46 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,40 USD
107.424 đ
1.446.225.809 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
139.793.046 USD
-5.34% 7%
47 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
17,19 USD
419.986 đ
1.439.876.268 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
117.347.719 USD
2.29% 4%
48 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,09 USD
26.709 đ
1.393.952.768 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
389.524.794 USD
0.31% 7%
49 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,68 USD
89.809 đ
1.367.201.808 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
111.306.590 USD
-1.52% 11%
50 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.486 USD
36.292.323 đ
1.364.757.986 USD
918.680 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.597.712 USD
0.00% -0%
51 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
50,46 USD
1.232.830 đ
1.326.734.938 USD
26.290.832 (84%)
Tổng: 31.415.926
62.608.235 USD
-3.24% 15%
52 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002247679 USD
5,4911 đ
1.312.049.177 USD
5.837.352.179.361 (86%)
Tổng: 6.823.164.744.023
611.334.533 USD
-13.19% 92%
53 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
107,79 USD
2.633.366 đ
1.301.348.432 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
34.843.435 USD
6.36% 8%
54 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
61,25 USD
1.496.315 đ
1.286.230.355 USD
21.000.000
1.147.201.610 USD
16.69% 202%
55 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.756 đ
1.230.922.534 USD
8.006.096.793 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
75.452.548 USD
0.64% 16%
56 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,05 USD
98.820 đ
1.211.284.460 USD
299.449.906 (91%)
Tổng: 327.867.659
117.551.083 USD
8.26% 19%
57 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,81 USD
19.700 đ
1.188.580.293 USD
1.473.964.291
288.205.694 USD
11.48% 21%
58 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.140 đ
1.110.941.480 USD
1.000.000.000
35.458.368 USD
-0.18% 16%
59 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.435 đ
1.069.367.047 USD
1.069.142.972
3.258.958.243 USD
0.04% 0%
60 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,45 USD
1.281.453 đ
1.026.573.149 USD
19.570.894 (93%)
Tổng: 21.000.000
64.513.860 USD
0.23% 14%
61 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.719 đ
959.973.885 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
96.000.995 USD
-4.33% 83%
62 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,82 USD
239.964 đ
950.161.637 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
7.115.654 USD
17.25% 27%
63 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,45 USD
10.984 đ
944.976.342 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
211.498.418 USD
4.19% 9%
64 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,33 USD
8.152 đ
935.557.221 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
101.897.352 USD
2.23% 5%
65 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,04 USD
171.897 đ
929.075.228 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
138.791.797 USD
4.40% 4%
66 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,47 USD
11.480 đ
889.600.185 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
153.993.537 USD
4.02% 6%
67 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,89 USD
21.849 đ
860.609.806 USD
962.270.674 (98%)
Tổng: 983.253.963
33.068.164 USD
1.94% 10%
68 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
12,19 USD
297.693 đ
859.555.371 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
94.854.714 USD
0.98% 12%
69 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,74 USD
18.135 đ
824.300.159 USD
1.110.446.605
158.097.284 USD
3.23% 9%
70 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,82 USD
20.116 đ
820.403.874 USD
996.347.002
27.347.246 USD
1.43% 8%
71 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0304000073 USD
743 đ
803.587.445 USD
26.433.791.185 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
295.940.489 USD
3.60% 16%
72 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,77 USD
18.693 đ
775.199.547 USD
1.013.094.246 (92%)
Tổng: 1.101.733.373
59.245.330 USD
0.51% 3%
73 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,21 USD
5.164 đ
750.235.343 USD
3.549.093.018 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
154.019.226 USD
-4.31% 38%
74 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.220 đ
719.089.594 USD
725.332.026
44.198.617 USD
-0.23% 0%
75 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,51 USD
12.513 đ
717.055.040 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.066.857 USD
-0.56% -6%
76 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0514162526 USD
1.256 đ
713.761.603 USD
13.882.023.028 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.007.029 USD
2.70% 5%
77 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,15 USD
28.159 đ
687.784.198 USD
596.698.147 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
377.125.011 USD
-7.05% 52%
78 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,21 USD
5.114 đ
685.426.943 USD
3.274.631.896 (56%)
Tổng: 5.859.437.959
25.931.612 USD
2.17% 4%
79 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000016146 USD
0,0394 đ
674.048.691 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
513.813.605 USD
16.40% 47%
80 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.551 đ
672.233.156 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
374.197.421 USD
13.02% 9%
81 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,64 USD
15.696 đ
663.843.295 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
266.452.734 USD
2.19% 4%
82 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,55 USD
62.301 đ
657.022.832 USD
257.637.698 (34%)
Tổng: 750.000.000
155.412.468 USD
6.17% 14%
83 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,71 USD
212.692 đ
656.156.975 USD
75.366.662 (76%)
Tổng: 99.681.496
45.519.388 USD
0.14% 24%
84 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0142015607 USD
347 đ
651.080.936 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
44.775.007 USD
9.40% 53%
85 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,70 USD
41.455 đ
625.467.825 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
97.943.986 USD
5.32% 8%
86 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
31,00 USD
757.417 đ
617.490.434 USD
19.916.753
12.174.107 USD
-1.45% 12%
87 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000310595 USD
0,7588 đ
607.849.308 USD
19.570.460.923.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
17.383.366 USD
-0.92% 8%
88 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0793177066 USD
1.938 đ
607.182.872 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
63.649.989 USD
1.01% 9%
89 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.987 đ
601.513.118 USD
1.131.545.851 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
330.701.306 USD
-1.81% 0%
90 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,63 USD
15.456 đ
587.991.084 USD
929.390.005 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
89.347.502 USD
4.44% 13%
91 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,08 USD
75.178 đ
565.501.656 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
199.016.926 USD
-2.37% -4%
92 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821112671 USD
2.006 đ
551.262.193 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.046.717 USD
-1.29% -3%
93 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,38 USD
204.800 đ
548.710.134 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
15.844.679 USD
1.51% 6%
94 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
199,81 USD
4.881.364 đ
517.426.140 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.426.047 USD
-0.88% 1%
95 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,68 USD
773.850 đ
517.217.849 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
83.046.798 USD
0.13% 9%
96 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,82 USD
191.034 đ
510.530.101 USD
65.288.055
40.503.526 USD
-1.71% -5%
97 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0440109305 USD
1.075 đ
508.511.989 USD
11.554.220.365 (95%)
Tổng: 12.208.323.659
56.936.631 USD
18.04% 34%
98 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
99 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,21 USD
29.658 đ
505.812.701 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
28.638.355 USD
-1.55% 7%
100 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.025 USD
49.465.295 đ
499.156.054 USD
246.524
4.344.929 USD
-0.50% -1%
101 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
52,65 USD
1.286.149 đ
487.295.218 USD
9.256.018 (95%)
Tổng: 9.694.408
33.104.711 USD
1.99% 6%
102 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000005045 USD
0,0123 đ
480.024.730 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.241.010 USD
2.00% 10%
103 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0521735408 USD
1.275 đ
468.264.465 USD
8.975.132.938 (92%)
Tổng: 9.782.817.453
148.512.960 USD
-9.34% 24%
104 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,84 USD
20.408 đ
467.795.329 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
10.470.674 USD
0.93% 11%
105 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.013 USD
49.181.900 đ
462.717.580 USD
229.845
8.036.377 USD
-0.55% -0%
106 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.380 đ
445.723.414 USD
446.640.157
4.857.707 USD
-0.12% -0%
107 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,72 USD
66.546 đ
441.917.087 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
15.540.240 USD
-2.85% -4%
108 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,63 USD
15.350 đ
441.298.331 USD
702.360.848 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
252.833.124 USD
11.93% 40%
109 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,53 USD
13.003 đ
438.582.463 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
97.946.871 USD
-1.60% -1%
110 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,01 USD
73.611 đ
433.694.591 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
4.210.706 USD
5.90% 9%
111 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,28 USD
104.646 đ
424.766.707 USD
99.163.102 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.668.136 USD
0.16% 1%
112 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,46 USD
1.281.687 đ
421.024.019 USD
8.025.063 (80%)
Tổng: 10.000.000
142.063.378 USD
2.76% 2%
113 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0145874853 USD
356 đ
419.723.687 USD
28.772.860.921 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
17.136.665 USD
2.25% 23%
114 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,24 USD
5.767 đ
418.855.828 USD
1.774.309.086 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
14.646.640 USD
-0.83% 7%
115 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
110,41 USD
2.697.280 đ
415.950.586 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
39.467.062 USD
-0.41% -5%
116 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.237 đ
411.563.699 USD
1.389.265.066 (26%)
Tổng: 5.363.365.096
215.622.642 USD
8.54% 2%
117 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0233566806 USD
571 đ
405.757.001 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.881.655 USD
3.57% 12%
118 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000422916 USD
1,0332 đ
402.045.739 USD
9.506.511.730.751 (96%)
Tổng: 9.935.746.308.093
206.776.857 USD
13.28% 32%
119 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,38 USD
9.163 đ
399.205.928 USD
1.064.344.686 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
49.758.662 USD
2.40% 9%
120 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,79 USD
43.692 đ
398.110.818 USD
222.599.335 (57%)
Tổng: 388.539.008
3.641.591 USD
0.20% 4%
121 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0728831215 USD
1.781 đ
392.506.041 USD
5.385.417.539 (65%)
Tổng: 8.292.804.277
21.136.178 USD
-0.43% 11%
122 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,32 USD
7.700 đ
391.708.502 USD
1.242.761.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
39.397.656 USD
1.07% 2%
123 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,77 USD
18.746 đ
377.987.841 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
10.475.229 USD
5.00% 19%
124 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
32,57 USD
795.792 đ
376.855.787 USD
11.569.085 (61%)
Tổng: 18.900.000
60.281.207 USD
0.46% 9%
125 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
30.48% 52%
126 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.982 đ
364.953.474 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
103.006.849 USD
-0.62% 16%
127 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,97 USD
96.978 đ
364.945.924 USD
91.934.799 (92%)
Tổng: 100.000.000
12.439.581 USD
1.86% 9%
128 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0385237999 USD
941 đ
363.749.636 USD
9.442.205.517 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
159.037.472 USD
-3.43% 57%
129 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0064010576 USD
156 đ
356.862.609 USD
55.750.569.825 (100%)
Tổng: 55.905.135.000
73.446.741 USD
3.16% 42%
130 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.197 đ
353.741.964 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
73.305.916 USD
0.97% 5%
131 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0385720191 USD
942 đ
347.148.172 USD
8.999.999.999
32.373.806 USD
2.71% 9%
132 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,21 USD
78.361 đ
336.012.277 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
56.430.287 USD
1.79% 5%
133 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.062 đ
330.022.333 USD
1.000.000.000
42.196.949 USD
6.05% 10%
134 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0080 đ
325.914.545 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
22.025.685 USD
-1.08% 3%
135 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,90 USD
95.317 đ
320.372.934 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
328.781.317 USD
-3.01% 14%
136 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.854 đ
319.096.737 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
25.209.825 USD
0.13% 11%
137 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,94 USD
71.753 đ
316.673.585 USD
107.818.999
21.842.944 USD
0.89% -1%
138 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,36 USD
33.304 đ
316.208.125 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
93.095.234 USD
-3.30% 10%
139 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,001789886 USD
44 đ
308.683.346 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
15.721.870 USD
2.31% 13%
140 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,59 USD
14.394 đ
307.298.275 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
22.547.850 USD
1.51% 11%
141 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,80 USD
19.565 đ
306.209.516 USD
382.350.349 (90%)
Tổng: 424.999.998
270.072.989 USD
7.17% 5%
142 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0480170077 USD
1.173 đ
305.915.257 USD
6.370.977.121
11.950.637 USD
-0.60% 11%
143 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,61 USD
15.001 đ
302.852.909 USD
493.222.847 (44%)
Tổng: 1.120.819.302
21.834.869 USD
-8.16% -15%
144 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
16.277 đ
300.952.155 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
117.481.573 USD
-6.23% 63%
145 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,71 USD
17.364 đ
299.108.902 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
7.420.908 USD
-0.70% 11%
146 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.769 đ
297.075.504 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
48.317.157 USD
-3.12% 19%
147 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
32,06 USD
783.188 đ
296.033.640 USD
9.234.178 (31%)
Tổng: 30.234.178
31.609.474 USD
16.55% 26%
148 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,45 USD
59.910 đ
294.561.203 USD
120.115.521 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
122.219.093 USD
-0.26% -3%
149 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0220296971 USD
538 đ
292.208.680 USD
13.264.307.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
60.462.343 USD
6.31% 14%
150 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,61 USD
405.896 đ
290.987.594 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
20.556.283 USD
-4.84% 10%
151 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,89 USD
70.547 đ
290.597.244 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
3.809.164 USD
-0.53% -2%
152 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0058306161 USD
142 đ
287.449.372 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
45.445.635 USD
0.99% 16%
153 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.590 USD
209.858.329 đ
285.434.614 USD
33.228 (91%)
Tổng: 36.666
146.490.304 USD
-1.31% 1%
154 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0284218571 USD
694 đ
284.218.571 USD
10.000.000.000
111.336.010 USD
4.48% 17%
155 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0316894881 USD
774 đ
282.102.358 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
44.747.488 USD
0.20% 1%
156 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,09 USD
222.000 đ
274.654.956 USD
30.224.371 (30%)
Tổng: 100.000.000
31.655.783 USD
-1.34% 6%
157 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
26,69 USD
651.918 đ
266.851.366 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
39.117.236 USD
-4.61% 7%
158 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,27 USD
6.533 đ
260.449.010 USD
973.999.493
11.194.685 USD
0.09% 8%
159 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,22 USD
5.402 đ
259.748.010 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
24.677.249 USD
-5.43% 17%
160 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0270502742 USD
661 đ
255.985.456 USD
9.463.322.025 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
61.841.863 USD
0.23% 17%
161 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,71 USD
17.324 đ
255.476.326 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.749.918 USD
-1.59% 5%
162 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,25 USD
54.913 đ
254.443.814 USD
113.198.824
68.766.844 USD
2.61% 7%
163 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,83 USD
142.434 đ
251.728.998 USD
43.176.160
21.678.209 USD
2.02% 12%
164 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.129 đ
250.870.526 USD
1.000.000.000
28.518.610 USD
2.35% 4%
165 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,32 USD
7.699 đ
249.707.985 USD
792.385.491 (72%)
Tổng: 1.095.959.935
23.669.804 USD
1.38% 19%
166 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,94 USD
22.876 đ
239.792.204 USD
256.084.702 (74%)
Tổng: 347.714.007
173.570.591 USD
12.99% 17%
167 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,30 USD
104.967 đ
231.104.141 USD
53.787.024 (56%)
Tổng: 96.150.704
14.646.378 USD
-0.66% 17%
168 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,41 USD
351.921 đ
225.994.424 USD
15.688.306
1.303.613 USD
0.36% 3%
169 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664170425 USD
1.623 đ
224.648.165 USD
3.382.387.353 (83%)
Tổng: 4.092.017.546
30.410.082 USD
2.74% 8%
170 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
26,38 USD
644.541 đ
223.468.171 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
26.496.737 USD
0.39% 8%
171 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,31 USD
7.617 đ
221.605.404 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
10.971.595 USD
6.54% 17%
172 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0431407355 USD
1.054 đ
216.750.675 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
41.654.776 USD
1.47% -1%
173 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,37 USD
9.025 đ
216.670.791 USD
586.497.991
24.791.449 USD
1.23% 9%
174 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,56 USD
38.058 đ
212.856.125 USD
136.634.639 (97%)
Tổng: 141.034.639
13.527.943 USD
2.96% 11%
175 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,62 USD
15.183 đ
210.406.104 USD
338.552.332 (77%)
Tổng: 440.000.000
40.426.706 USD
19.95% 15%
176 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,79 USD
190.217 đ
204.556.803 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
3.555.268 USD
-0.47% -12%
177 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.685 đ
203.683.852 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
10.955.156 USD
0.75% 6%
178 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,014730563 USD
360 đ
201.570.919 USD
13.683.857.073 (97%)
Tổng: 14.130.707.073
15.605.117 USD
1.43% 10%
179 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,62 USD
161.673 đ
198.113.821 USD
29.936.474
43.084.055 USD
-3.72% 5%
180 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,56 USD
1.919.249 đ
197.288.290 USD
2.511.270 (98%)
Tổng: 2.560.061
21.601.906 USD
-0.62% 1%
181 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,25 USD
177.219 đ
197.183.761 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
31.093.608 USD
-5.15% 21%
182 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,50 USD
12.307 đ
194.936.272 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
27.456.026 USD
5.81% 33%
183 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,75 USD
18.232 đ
190.425.529 USD
255.156.296 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
20.113.093 USD
13.89% 21%
184 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,35 USD
8.657 đ
190.328.225 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
2.785.629 USD
-2.60% 4%
185 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,37 USD
9.036 đ
185.211.700 USD
500.749.243
5.226.024 USD
2.22% 1%
186 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0468566273 USD
1.145 đ
181.241.762 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
16.673.125 USD
6.05% 14%
187 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0096666902 USD
236 đ
180.853.085 USD
18.708.894.189
25.974.737 USD
-1.16% 11%
188 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,13 USD
27.655 đ
176.569.658 USD
155.976.677
72.512.598 USD
3.49% 8%
189 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,73 USD
17.809 đ
167.605.638 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
10.568.646 USD
-2.89% 18%
190 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,22 USD
5.279 đ
165.946.775 USD
767.998.912 (86%)
Tổng: 895.687.276
25.724.973 USD
-2.70% 8%
191 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
11,17 USD
272.855 đ
161.005.835 USD
14.415.638 (69%)
Tổng: 21.000.000
15.241.881 USD
-2.48% 12%
192 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
3.909 đ
160.001.547 USD
1.000.000.000
33.793.197 USD
12.33% 55%
193 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,23 USD
29.946 đ
158.006.100 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
7.776.136 USD
-0.47% -1%
194 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,66 USD
40.499 đ
157.648.630 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
20.711.295 USD
2.57% 2%
195 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0223159438 USD
545 đ
157.297.641 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
31.451.575 USD
-2.18% 10%
196 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030794275 USD
75 đ
155.819.032 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
12.526.044 USD
0.53% 16%
197 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,24 USD
103.595 đ
154.777.706 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
8.488.309 USD
9.65% 25%
198 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,07 USD
50.496 đ
154.048.235 USD
74.529.193 (64%)
Tổng: 116.067.408
10.771.266 USD
2.54% 6%
199 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,30 USD
7.313 đ
153.152.699 USD
511.604.742 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
30.644.677 USD
3.19% 8%
200 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.448 đ
148.854.635 USD
148.745.687
505.158 USD
0.20% -0%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.