1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9900 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3729) - Tron10 (11) - Base (120) - BNB Smart Chain (BEP20) (2532) - Solana (721) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (124) - Polygon (320) - XDC Network (11) - Tron20 (56) - Klaytn (60) - Arbitrum (163) - Chiliz (49) - TON (44) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (68) - Tron (67) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2553) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (24) - Harmony (13) - Cardano (42) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (18) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (127) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Ordinals - BRC20 (43) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - Elrond (28) - Astar (5) - Sui Network (22) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

24/04/2024 04:45

Tỷ giá 9900 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
66.270 USD
1.688.880.339 đ
1.304.798.996.430 USD
19.689.259 (94%)
Tổng: 21.000.000
25.386.310.098 USD
-0.36% 5%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.205 USD
81.670.923 đ
391.110.578.308 USD
122.044.085
11.312.641.343 USD
0.50% 4%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.489 đ
110.422.501.077 USD
110.404.070.764 (98%)
Tổng: 112.936.550.462
50.111.900.892 USD
-0.01% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
607,64 USD
15.485.732 đ
90.862.325.115 USD
149.532.901
1.377.525.197 USD
1.82% 13%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
155,99 USD
3.975.480 đ
69.736.624.584 USD
447.049.933 (78%)
Tổng: 574.604.637
2.801.925.183 USD
0.90% 16%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.485 đ
33.736.607.352 USD
33.736.198.686
5.803.710.182 USD
0.01% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,55 USD
14.099 đ
30.498.085.224 USD
55.129.144.019 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
1.415.283.828 USD
-2.18% 12%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,16 USD
4.092 đ
23.119.799.967 USD
144.007.606.384
1.077.250.118 USD
-0.44% 4%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
5,67 USD
144.385 đ
19.666.639.667 USD
3.471.307.789 (68%)
Tổng: 5.105.629.553
324.913.175 USD
-3.94% -7%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,50 USD
12.842 đ
17.955.252.576 USD
35.631.418.252 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
414.965.816 USD
-3.01% 11%
11 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000269883 USD
0,6878 đ
15.903.938.866 USD
589.289.410.812.691 (100%)
Tổng: 589.534.086.491.240
709.075.831 USD
0.50% 20%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
38,48 USD
980.536 đ
14.544.300.435 USD
378.019.170 (53%)
Tổng: 715.748.719
362.787.753 USD
-2.09% 12%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,34 USD
186.972 đ
10.540.835.761 USD
1.436.757.234
201.927.405 USD
-2.26% 10%
14 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
508,14 USD
12.949.873 đ
10.008.151.330 USD
19.695.772 (94%)
Tổng: 21.000.000
344.254.466 USD
-2.02% 5%
15 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.894 đ
9.943.853.153 USD
87.581.362.326 (100%)
Tổng: 87.581.390.672
275.897.567 USD
1.31% 2%
16 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,31 USD
390.268 đ
8.990.628.148 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
294.623.040 USD
-0.89% 15%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,00 USD
178.398 đ
7.456.284.191 USD
1.065.164.766 (90%)
Tổng: 1.187.348.659
477.580.496 USD
-1.57% 31%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,73 USD
18.706 đ
7.265.790.247 USD
9.899.052.814 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
225.062.584 USD
-0.76% 6%
19 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
14,62 USD
372.692 đ
6.772.004.903 USD
463.075.244 (89%)
Tổng: 517.946.934
138.346.813 USD
-2.27% 21%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
85,18 USD
2.170.903 đ
6.342.348.922 USD
74.455.075 (89%)
Tổng: 84.000.000
328.958.032 USD
-1.33% 7%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.485 đ
5.347.978.381 USD
5.347.888.596
443.722.333 USD
-0.00% 0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,75 USD
146.644 đ
5.331.521.254 USD
926.557.737 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.328.113 USD
0.12% -2%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,02 USD
204.325 đ
4.800.340.667 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
142.899.038 USD
-1.17% 13%
24 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,13 USD
3.227 đ
4.525.827.068 USD
35.742.801.273 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
638.126.400 USD
40.04% 59%
25 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,94 USD
74.803 đ
4.267.655.338 USD
1.453.967.536 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
186.134.587 USD
0.24% 24%
26 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,81 USD
250.111 đ
4.180.948.245 USD
426.017.434 (39%)
Tổng: 1.092.441.340
183.282.921 USD
-3.46% 8%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
28,25 USD
719.972 đ
4.144.413.944 USD
146.700.618 (70%)
Tổng: 210.700.000
138.577.760 USD
-0.50% 9%
28 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.550 đ
3.891.762.433 USD
3.881.808.871
8.831.849.910 USD
0.18% 0%
29 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,17 USD
29.843 đ
3.822.685.456 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
78.875.140 USD
-4.98% 6%
30 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
6,49 USD
165.311 đ
3.519.675.392 USD
542.605.825 (28%)
Tổng: 1.960.568.600
159.487.557 USD
-0.77% 8%
31 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,13 USD
3.343 đ
3.485.602.195 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
12.365.836 USD
-0.79% 4%
32 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
9,05 USD
230.654 đ
3.479.697.218 USD
384.472.335 (72%)
Tổng: 536.870.912
214.689.523 USD
-2.54% 11%
33 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,36 USD
60.067 đ
3.433.651.605 USD
1.456.815.249 (73%)
Tổng: 2.000.000.000
69.340.465 USD
0.39% 25%
34 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,73 USD
222.556 đ
3.413.934.797 USD
390.930.671
244.177.714 USD
-2.25% 8%
35 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.977 đ
3.378.519.371 USD
28.918.600.105 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
72.079.093 USD
-1.36% 7%
36 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
501,34 USD
12.776.706 đ
3.329.313.904 USD
6.640.801 (32%)
Tổng: 21.000.000
40.878.030 USD
-1.74% 3%
37 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
55,45 USD
1.413.139 đ
3.326.989.015 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
7.856.064 USD
0.90% -3%
38 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000077351 USD
0,1971 đ
3.254.086.106 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.417.481.801 USD
15.33% 44%
39 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,18 USD
30.031 đ
3.127.312.913 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
209.726.600 USD
-2.28% 3%
40 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,13 USD
3.342 đ
3.071.974.411 USD
23.426.787.674 (82%)
Tổng: 28.700.000.000
52.259.794 USD
3.32% 13%
41 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0421380347 USD
1.074 đ
3.064.046.836 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
63.537.273 USD
-1.42% 7%
42 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
3,05 USD
77.682 đ
3.044.798.378 USD
998.906.155
433.925.442 USD
5.34% 17%
43 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,30 USD
7.566 đ
2.815.020.954 USD
9.482.594.119 (88%)
Tổng: 10.796.801.645
98.066.980 USD
-1.94% 18%
44 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.900 USD
73.903.199 đ
2.681.560.288 USD
924.717 (92%)
Tổng: 1.005.577
89.777.978 USD
-0.26% -8%
45 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
28,33 USD
721.983 đ
2.645.995.696 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
89.575.412 USD
-1.43% 16%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,51 USD
64.084 đ
2.628.694.124 USD
1.045.379.867 (24%)
Tổng: 4.294.967.296
202.748.023 USD
-0.92% 13%
47 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,40 USD
61.261 đ
2.403.787.264 USD
1.000.000.000
81.272.285 USD
1.76% 19%
48 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
122,95 USD
3.133.347 đ
2.265.636.539 USD
18.427.499
45.784.542 USD
0.22% 1%
49 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,52 USD
64.305 đ
2.227.970.115 USD
882.976.718 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
190.716.397 USD
-6.01% 9%
50 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
33,89 USD
863.761 đ
2.218.434.115 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
97.415.267 USD
-4.66% 40%
51 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
11,61 USD
295.858 đ
2.082.670.452 USD
179.399.692 (17%)
Tổng: 1.038.356.164
143.301.863 USD
1.14% 7%
52 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,74 USD
18.902 đ
2.079.482.489 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
148.620.481 USD
-2.59% 9%
53 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,44 USD
62.084 đ
2.066.949.023 USD
848.470.110 (74%)
Tổng: 1.152.997.575
224.889.885 USD
-0.80% 21%
54 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,66 USD
144.279 đ
1.898.033.463 USD
335.263.689 (81%)
Tổng: 414.173.486
255.409.132 USD
-0.54% 13%
55 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,11 USD
53.849 đ
1.884.200.413 USD
891.734.881 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
45.655.895 USD
-1.52% 6%
56 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001946166 USD
4,9598 đ
1.862.416.962 USD
9.569.673.922.672 (99%)
Tổng: 9.708.847.891.307
401.009.620 USD
11.46% 37%
57 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,65 USD
16.561 đ
1.819.548.611 USD
2.800.000.000 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
275.617.304 USD
-1.06% 34%
58 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,25 USD
31.921 đ
1.753.567.182 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
41.218.090 USD
-2.19% 7%
59 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,33 USD
33.836 đ
1.720.559.444 USD
1.295.901.469 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
190.713.909 USD
-4.53% 11%
60 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0301026208 USD
767 đ
1.595.167.622 USD
52.990.988.145 (84%)
Tổng: 62.955.102.600
33.700.132 USD
-6.30% 14%
61 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,18 USD
29.946 đ
1.586.325.580 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
173.531.147 USD
0.32% 24%
62 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.943 đ
1.577.616.809 USD
8.133.113.332 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
51.423.132 USD
-0.77% 13%
63 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,56 USD
167.066 đ
1.567.969.607 USD
239.185.588 (93%)
Tổng: 258.446.029
105.029.146 USD
1.02% 11%
64 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0515859954 USD
1.315 đ
1.565.559.515 USD
30.348.537.501 (94%)
Tổng: 32.377.697.638
168.031.215 USD
3.09% 26%
65 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000231104 USD
0,5890 đ
1.506.598.025 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
284.311.678 USD
15.92% 59%
66 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,95 USD
24.256 đ
1.429.459.177 USD
1.501.883.814
41.847.071 USD
-0.30% 9%
67 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
72,02 USD
1.835.543 đ
1.418.302.118 USD
19.691.956
38.852.710 USD
-0.97% 8%
68 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
95,03 USD
2.421.822 đ
1.407.142.644 USD
14.807.460 (93%)
Tổng: 16.000.000
75.614.454 USD
-1.59% 11%
69 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,96 USD
24.565 đ
1.373.550.883 USD
1.425.000.000 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
413.577.743 USD
-9.12% 0%
70 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
19,21 USD
489.572 đ
1.355.065.243 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
175.293.399 USD
-2.55% -0%
71 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
108,10 USD
2.754.852 đ
1.305.026.956 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
13.705.926 USD
-0.17% 6%
72 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
1,00 USD
25.413 đ
1.278.456.400 USD
1.282.094.972 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
113.652.204 USD
0.18% 20%
73 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000013204 USD
0,0336 đ
1.278.442.902 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.886.171 USD
-1.00% 4%
74 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0322957578 USD
823 đ
1.247.689.272 USD
38.633.224.828 (38%)
Tổng: 100.559.787.198
10.070.381 USD
-1.63% 2%
75 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,14 USD
130.979 đ
1.205.024.731 USD
234.465.962 (60%)
Tổng: 388.539.008
165.399.500 USD
27.55% 37%
76 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
44,29 USD
1.128.630 đ
1.189.254.568 USD
26.853.943 (85%)
Tổng: 31.415.926
20.532.519 USD
-1.58% 11%
77 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,81 USD
20.632 đ
1.125.103.394 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
278.735.573 USD
1.49% 2%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,74 USD
197.371 đ
1.112.328.141 USD
143.626.369 (53%)
Tổng: 270.000.000
40.719.485 USD
0.01% 11%
79 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,49 USD
12.554 đ
1.109.197.419 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
86.757.538 USD
-0.07% 14%
80 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,38 USD
60.716 đ
1.107.054.078 USD
464.677.529 (64%)
Tổng: 722.022.077
7.118.197 USD
-1.05% 13%
81 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,60 USD
15.388 đ
1.086.842.887 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
134.633.442 USD
-5.19% 1%
82 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000551385 USD
1,4052 đ
1.085.787.663 USD
19.692.020.298.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
25.072.581 USD
-1.81% 6%
83 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,38 USD
86.084 đ
1.066.414.986 USD
315.709.129 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
10.815.509 USD
-0.44% 6%
84 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
5,50 USD
140.203 đ
1.063.463.814 USD
193.307.989 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
343.257.775 USD
-1.78% 12%
85 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,12 USD
3.000 đ
1.046.273.481 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
51.744.573 USD
-0.18% 11%
86 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,05 USD
26.871 đ
1.032.487.589 USD
979.244.499 (98%)
Tổng: 999.811.134
25.748.820 USD
-0.44% 6%
87 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
48,38 USD
1.232.909 đ
1.015.934.269 USD
21.000.000
137.661.510 USD
-0.97% 13%
88 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
392,10 USD
9.992.711 đ
1.015.381.789 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
21.158.585 USD
-0.39% 18%
89 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0205579919 USD
524 đ
1.013.508.996 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
62.510.556 USD
-1.78% 16%
90 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,26 USD
6.539 đ
1.011.752.588 USD
3.943.015.801 (79%)
Tổng: 4.993.015.814
46.968.601 USD
1.52% 9%
91 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,67 USD
17.155 đ
1.009.697.608 USD
1.499.989.003 (15%)
Tổng: 9.999.989.003
60.226.362 USD
-2.86% 18%
92 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,91 USD
23.304 đ
998.073.896 USD
1.091.498.869 (95%)
Tổng: 1.150.647.293
30.637.808 USD
2.26% 19%
93 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,01 USD
76.797 đ
987.701.659 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
35.015.869 USD
-4.48% 5%
94 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,33 USD
33.843 đ
966.764.082 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
81.958.655 USD
-0.48% 4%
95 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,88 USD
251.910 đ
950.236.186 USD
96.132.689 (57%)
Tổng: 170.118.638
1.712.556 USD
0.10% 19%
96 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,84 USD
21.480 đ
947.267.601 USD
1.123.871.538
99.623.869 USD
-1.36% 13%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,48 USD
12.318 đ
922.389.009 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
47.547.700 USD
0.24% 13%
98 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0188554032 USD
481 đ
829.960.204 USD
44.017.101.844 (98%)
Tổng: 44.700.226.940
61.348.512 USD
-5.54% -13%
99 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,76 USD
19.369 đ
823.011.925 USD
1.082.860.622 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
17.264.263 USD
2.36% 18%
100 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,75 USD
19.195 đ
819.963.234 USD
1.088.636.886
5.896.396 USD
0.22% 17%
101 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,27 USD
32.400 đ
810.672.033 USD
637.661.492 (56%)
Tổng: 1.145.994.769
15.998.586 USD
1.37% 18%
102 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,25 USD
6.369 đ
807.085.637 USD
3.229.505.319
17.841.112 USD
2.04% 14%
103 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,32 USD
33.625 đ
798.105.592 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
38.988.193 USD
-2.17% 10%
104 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,21 USD
5.424 đ
771.522.250 USD
3.625.216.679 (61%)
Tổng: 5.935.408.652
17.001.838 USD
3.34% 19%
105 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,00 USD
76.457 đ
754.356.002 USD
251.445.600 (56%)
Tổng: 450.000.000
33.455.219 USD
-0.29% 11%
106 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,57 USD
192.998 đ
730.573.089 USD
96.470.925 (32%)
Tổng: 300.000.000
8.106.905 USD
2.98% 11%
107 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003433447 USD
8,7501 đ
721.023.975 USD
2.100.000.000.000
41.694.716 USD
-1.51% 25%
108 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
25.107 đ
714.563.637 USD
725.332.034
6.082.144 USD
-0.02% 1%
109 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,11 USD
2.779 đ
711.297.979 USD
6.523.830.017
154.960.581 USD
0.59% 28%
110 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,27 USD
32.329 đ
710.388.151 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
4.782.038 USD
0.14% 1%
111 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,10 USD
2.644 đ
696.447.760 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.102.147 USD
-0.82% 13%
112 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
18,99 USD
483.930 đ
679.302.872 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
5.879.078 USD
2.40% -1%
113 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,43 USD
10.943 đ
669.442.786 USD
1.559.066.463 (52%)
Tổng: 3.000.000.000
39.883.504 USD
-1.61% 10%
114 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
1,01 USD
25.800 đ
664.497.612 USD
656.378.693 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
71.272.528 USD
3.17% 10%
115 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,39 USD
60.812 đ
663.237.383 USD
277.949.551 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
33.985.722 USD
-0.88% 14%
116 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001120705 USD
2,8561 đ
652.591.738 USD
5.823.044.812.990 (86%)
Tổng: 6.796.492.316.619
58.447.839 USD
1.11% 11%
117 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,83 USD
46.609 đ
651.093.261 USD
356.003.327 (36%)
Tổng: 980.000.000
8.740.872 USD
-0.73% 26%
118 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
37,18 USD
947.452 đ
651.112.782 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.276.220 USD
1.22% 1%
119 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,11 USD
2.902 đ
641.580.993 USD
5.633.926.685 (67%)
Tổng: 8.428.788.620
20.893.363 USD
-1.06% 18%
120 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
1,18 USD
30.120 đ
634.784.602 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.600.755 USD
-2.51% 5%
121 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,92 USD
99.925 đ
630.781.145 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
11.773.355 USD
-1.55% -7%
122 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0110727577 USD
282 đ
611.213.210 USD
55.199.727.655 (80%)
Tổng: 68.999.649.476
308.496.322 USD
3.54% 33%
123 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0644235268 USD
1.642 đ
608.246.930 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
23.753.274 USD
2.45% 21%
124 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,33 USD
8.285 đ
603.512.276 USD
1.856.326.190 (83%)
Tổng: 2.230.434.593
11.689.481 USD
0.81% 17%
125 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0065732643 USD
168 đ
584.290.157 USD
88.888.888.888
191.296.188 USD
32.16% -0%
126 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0065732643 USD
168 đ
584.290.157 USD
88.888.888.888
191.296.188 USD
32.16% -0%
127 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
1,02 USD
25.990 đ
579.635.000 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
31.226.478 USD
0.34% 19%
128 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,97 USD
101.138 đ
579.406.272 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
14.139.500 USD
-3.66% 8%
129 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.323 USD
59.193.145 đ
572.592.932 USD
246.524
4.309.841 USD
-0.21% -3%
130 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0542076671 USD
1.381 đ
565.379.499 USD
10.429.880.663 (81%)
Tổng: 12.829.880.663
1.954.088 USD
-1.20% 1%
131 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,47 USD
11.871 đ
555.283.674 USD
1.192.063.254 (36%)
Tổng: 3.303.030.299
41.315.614 USD
-0.57% 9%
132 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,10 USD
2.609 đ
546.528.302 USD
5.339.102.671 (76%)
Tổng: 7.000.000.000
33.012.651 USD
2.04% 8%
133 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0539097473 USD
1.374 đ
539.097.473 USD
10.000.000.000
82.471.236 USD
2.95% 28%
134 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0385852202 USD
983 đ
536.740.701 USD
13.910.525.802 (37%)
Tổng: 37.910.525.802
5.487.849 USD
-1.61% 4%
135 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,67 USD
17.198 đ
535.794.308 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
23.369.120 USD
-4.78% -13%
136 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,06 USD
27.121 đ
519.098.092 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
8.069.545 USD
-1.03% 9%
137 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.558 đ
511.165.676 USD
509.701.467
49.160.300 USD
0.09% 0%
138 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,26 USD
6.738 đ
510.519.883 USD
1.930.863.048 (36%)
Tổng: 5.368.971.426
52.394.257 USD
3.22% 16%
139 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,44 USD
11.234 đ
510.126.089 USD
1.157.267.877 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
23.213.522 USD
-0.12% 12%
140 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
13,82 USD
352.169 đ
504.382.866 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
3.382.231 USD
1.39% 13%
141 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,52 USD
38.798 đ
500.708.305 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
18.262.989 USD
-0.97% 19%
142 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,51 USD
395.338 đ
494.899.524 USD
31.903.144
32.711.942 USD
0.33% 29%
143 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,95 USD
49.772 đ
490.197.622 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
40.035.798 USD
-3.58% -0%
144 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
4,65 USD
118.534 đ
489.788.206 USD
105.305.665 (53%)
Tổng: 200.000.000
22.810.762 USD
1.39% 15%
145 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
23,98 USD
611.011 đ
486.530.710 USD
20.292.985
4.349.110 USD
2.46% 17%
146 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,92 USD
125.454 đ
484.235.938 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
35.642.422 USD
-1.20% -9%
147 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,35 USD
8.941 đ
484.095.212 USD
1.379.841.766 (77%)
Tổng: 1.800.107.186
17.561.803 USD
0.26% 11%
148 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
59,58 USD
1.518.276 đ
483.247.759 USD
8.111.550 (81%)
Tổng: 10.000.000
26.477.898 USD
-0.13% 13%
149 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,67 USD
17.077 đ
482.699.557 USD
720.359.579 (72%)
Tổng: 1.004.262.701
43.605.420 USD
0.59% 11%
150 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
15,48 USD
394.413 đ
482.536.698 USD
31.179.102 (31%)
Tổng: 100.000.000
33.989.782 USD
-2.84% 16%
151 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,56 USD
14.359 đ
477.493.655 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
28.072.005 USD
-0.79% 16%
152 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,14 USD
28.994 đ
474.023.958 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
15.251.508 USD
-3.38% 15%
153 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004757 USD
0,0121 đ
471.039.294 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
20.274.160 USD
-0.33% 3%
154 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,026964923 USD
687 đ
468.440.121 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
20.327.982 USD
1.24% 12%
155 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0026958384 USD
69 đ
467.024.456 USD
173.239.038.783 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
20.284.061 USD
1.40% 21%
156 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,42 USD
10.729 đ
463.092.225 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
43.497.552 USD
-3.71% 10%
157 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,75 USD
44.647 đ
460.302.224 USD
262.746.719 (47%)
Tổng: 555.000.000
17.498.426 USD
-1.36% 19%
158 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0333382394 USD
850 đ
458.891.660 USD
13.764.723.877 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
55.607.945 USD
-1.98% 14%
159 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
2,24 USD
57.012 đ
457.710.238 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
113.775.295 USD
-0.16% 44%
160 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,86 USD
21.813 đ
456.903.788 USD
533.817.831 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
24.150.312 USD
-2.48% 11%
161 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
4,29 USD
109.258 đ
449.104.224 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
57.767.318 USD
-1.37% 9%
162 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0078520898 USD
200 đ
447.631.623 USD
57.007.960.136 (100%)
Tổng: 57.034.905.000
11.018.872 USD
-3.01% 10%
163 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,86 USD
98.473 đ
445.127.354 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
137.570.384 USD
-5.47% 1%
164 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,82 USD
20.908 đ
438.080.755 USD
533.986.987 (27%)
Tổng: 2.000.000.000
43.162.019 USD
-2.97% 18%
165 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,60 USD
15.325 đ
436.889.521 USD
726.537.296 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
10.940.406 USD
2.89% 7%
166 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
43,63 USD
1.111.906 đ
436.298.151 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
24.744.364 USD
-1.17% 15%
167 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
4,01 USD
102.129 đ
432.073.580 USD
107.818.999
18.860.765 USD
-1.74% 9%
168 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.307 USD
58.784.534 đ
425.001.023 USD
184.252
12.394.658 USD
-0.71% -4%
169 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,42 USD
10.622 đ
416.778.905 USD
1.000.000.000
10.991.374 USD
-2.03% 16%
170 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,42 USD
87.041 đ
412.688.245 USD
120.832.798 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
110.790.100 USD
-6.16% 32%
171 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,48 USD
12.277 đ
406.525.742 USD
843.897.698 (81%)
Tổng: 1.045.092.263
58.096.753 USD
-1.65% 5%
172 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,27 USD
6.932 đ
405.420.256 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
16.029.913 USD
1.86% 13%
173 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,55 USD
14.086 đ
399.488.089 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
12.054.818 USD
-0.34% 11%
174 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
24,17 USD
616.050 đ
394.703.929 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
50.900.077 USD
0.03% 14%
175 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
104,62 USD
2.666.174 đ
394.133.146 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
11.517.392 USD
-0.55% 12%
176 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,96 USD
24.539 đ
390.312.384 USD
405.357.079 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.275.684 USD
-2.09% 5%
177 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,84 USD
21.307 đ
386.682.960 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
6.246.524 USD
3.92% 16%
178 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
68,58 USD
1.747.699 đ
386.388.772 USD
5.634.334 (56%)
Tổng: 10.000.000
21.771.324 USD
0.01% 19%
179 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,69 USD
144.982 đ
384.695.905 USD
67.622.159
20.341.665 USD
-1.77% 10%
180 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,44 USD
11.190 đ
384.320.396 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
341.959.446 USD
-5.87% 42%
181 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0321116256 USD
818 đ
384.024.025 USD
11.959.034.097 (95%)
Tổng: 12.550.526.775
6.860.134 USD
-2.33% 6%
182 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,82 USD
122.923 đ
381.291.996 USD
79.051.231 (79%)
Tổng: 99.681.496
16.285.346 USD
-4.76% -1%
183 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,77 USD
19.727 đ
380.507.950 USD
491.559.884 (90%)
Tổng: 545.522.071
3.292.571 USD
4.28% 9%
184 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,28 USD
7.072 đ
379.306.562 USD
1.366.804.998 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
13.912.710 USD
0.28% 9%
185 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,49 USD
12.365 đ
374.087.569 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
39.726.035 USD
0.58% 20%
186 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
23,36 USD
595.224 đ
373.936.059 USD
16.010.372 (76%)
Tổng: 21.000.000
3.624.830 USD
2.35% 17%
187 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0414569093 USD
1.057 đ
373.112.183 USD
8.999.999.999
7.431.178 USD
2.04% 17%
188 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
31,55 USD
804.137 đ
371.115.147 USD
11.761.511 (62%)
Tổng: 18.900.000
41.614.070 USD
-0.76% 13%
189 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
4,11 USD
104.621 đ
369.466.210 USD
90.000.000 (9%)
Tổng: 1.003.089.598
122.050.490 USD
-1.61% 5%
190 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0380747587 USD
970 đ
367.336.292 USD
9.647.764.144 (87%)
Tổng: 11.035.000.000
16.575.995 USD
-1.86% 15%
191 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,01 USD
25.766 đ
365.871.216 USD
361.883.297 (17%)
Tổng: 2.100.000.000
82.281.978 USD
17.34% 37%
192 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0303296312 USD
773 đ
363.382.254 USD
11.981.097.013 (17%)
Tổng: 69.000.000.000
65.186.069 USD
4.02% 16%
193 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,28 USD
211.013 đ
357.523.536 USD
43.179.657
4.513.955 USD
-0.86% -0%
194 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,65 USD
92.925 đ
350.133.044 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
37.965.661 USD
0.52% 11%
195 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,95 USD
24.177 đ
343.223.419 USD
361.789.254 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
63.158.862 USD
-0.53% 12%
196 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,98 USD
24.959 đ
338.531.449 USD
345.665.790 (79%)
Tổng: 440.000.000
8.494.297 USD
-0.81% 8%
197 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0066749652 USD
170 đ
337.753.238 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
13.845.371 USD
-0.65% 17%
198 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0079044234 USD
201 đ
333.785.638 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
18.257.787 USD
-2.26% 2%
199 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,29 USD
32.967 đ
330.908.095 USD
255.806.250 (12%)
Tổng: 2.100.000.000
21.444.050 USD
-3.41% 5%
200 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
30,74 USD
783.526 đ
316.252.173 USD
10.286.435 (33%)
Tổng: 31.286.435
5.069.613 USD
-1.91% 3%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.