1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9868 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (23) - Ethereum (3861) - Tron10 (12) - BNB (2580) - BNB Smart Chain (BEP20) (2467) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (398) - TRON (73) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (339) - Xinfin XDC (12) - Tron20 (58) - Fantom (73) - Klaytn (65) - XRP Ledger (15) - IoTex (3) - Chiliz (49) - Avalanche (128) - Neo (9) - Terra Classic (4) - EOS (12) - Harmony (13) - Bitgert (2) - Cardano (46) - Arbitrum (169) - Dogechain (6) - Osmosis (39) - Waves (9) - Secret (2) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Binance Smart Chain (BEP20) (67) - KuCoin Token (1) - Fuse (2) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (1) - Kava (5) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (6) - Cosmos (1) - Terra (6) - Polkadot (1) - Near (12) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (18) - Avalanche DFK (3) - ICP (12) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Klever (3) - Elrond (28) - Astar (5) - Viction (1) - Canto (2) - Stacks (3) - Sora (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (11) - Ripple (1) - NEM (1) - MultiversX (2) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - Metis Andromeda (9) - XRP (15) - RSK RBTC (3) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (2) - Dogechain(EVM) (6) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (31) - Telos (1) - Aptos (22) - Injective (10) - TON (23) - Core (18) - SX Network (1) - Base (28) - Radix (1) - Sui Network (21) - Wemix (3) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (21) - EOS EVM (1) - SUI (21) - Ordinals - BRC20 (44) - Xinfin Network (2) - Mantle (6) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (2) - Shibarium (2) - Kujira (2) - ZKFair (1) - Manta Pacific (1) - Ronin (1) - Blast (7) -

01/03/2024 15:39

Tỷ giá 9868 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
61.471 USD
1.525.092.557 đ
1.207.382.951.547 USD
19.641.543 (94%)
Tổng: 21.000.000
55.438.501.014 USD
-1.93% 21%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.369 USD
83.577.914 đ
404.724.899.298 USD
120.142.084
24.451.277.904 USD
-2.86% 15%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.819 đ
98.834.831.836 USD
98.798.027.729 (97%)
Tổng: 101.600.078.702
97.684.301.361 USD
0.01% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
403,25 USD
10.004.518 đ
60.302.234.338 USD
149.542.287
1.927.792.152 USD
-2.86% 7%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
131,91 USD
3.272.722 đ
58.397.703.693 USD
442.704.019 (78%)
Tổng: 570.708.619
6.736.508.950 USD
5.18% 29%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.813 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,58 USD
14.504 đ
31.916.052.187 USD
54.594.247.369 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
3.041.127.809 USD
-1.54% 9%
8 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.809 đ
28.754.509.090 USD
28.755.596.103
9.517.424.590 USD
0.00% -0%
9 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,67 USD
16.504 đ
23.601.694.999 USD
35.479.814.883 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
1.295.775.095 USD
-2.59% 14%
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
2.941 đ
16.985.277.830 USD
143.283.106.384
3.377.239.103 USD
-7.85% 42%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
41,93 USD
1.040.364 đ
15.818.423.978 USD
377.228.552 (52%)
Tổng: 720.000.000
1.000.385.281 USD
0.82% 15%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.497 đ
12.398.484.230 USD
87.975.384.799 (100%)
Tổng: 87.975.403.786
407.852.880 USD
-1.75% 2%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
19,72 USD
489.259 đ
11.577.757.421 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
705.503.278 USD
-1.69% 10%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
8,36 USD
207.338 đ
10.733.745.019 USD
1.284.396.732 (91%)
Tổng: 1.416.657.234
461.653.775 USD
-3.23% 14%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,01 USD
25.055 đ
9.997.025.982 USD
9.899.153.817 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
707.703.996 USD
-2.68% 4%
16 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,73 USD
67.612 đ
9.450.873.092 USD
3.467.990.014 (68%)
Tổng: 5.103.497.384
163.978.115 USD
2.85% 31%
17 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000126867 USD
0,3148 đ
7.476.117.328 USD
589.289.556.450.290 (100%)
Tổng: 589.534.118.225.250
1.457.186.673 USD
-9.30% 34%
18 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
10,87 USD
269.686 đ
6.508.297.490 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
553.436.465 USD
0.02% 53%
19 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
84,20 USD
2.089.126 đ
6.253.172.938 USD
74.261.319 (88%)
Tổng: 84.000.000
923.594.571 USD
2.20% 23%
20 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
312,91 USD
7.763.200 đ
6.150.392.421 USD
19.655.713 (94%)
Tổng: 21.000.000
575.112.021 USD
-1.30% 20%
21 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,62 USD
313.160 đ
5.800.654.523 USD
459.554.867 (89%)
Tổng: 514.973.092
206.161.511 USD
-3.71% 1%
22 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.810 đ
5.347.838.742 USD
5.347.888.596
271.766.996 USD
0.01% 0%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
4,78 USD
118.672 đ
4.435.274.557 USD
927.253.184 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.851.372 USD
10.22% 17%
24 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
3,18 USD
78.860 đ
4.415.709.134 USD
1.389.224.659 (69%)
Tổng: 2.000.000.000
116.597.671 USD
-5.33% -0%
25 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
11,28 USD
279.963 đ
4.384.269.654 USD
388.528.437
302.372.069 USD
-2.86% 16%
26 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
684,52 USD
16.982.853 đ
4.339.339.920 USD
6.339.278 (30%)
Tổng: 21.000.000
39.124.932 USD
12.47% 17%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
29,32 USD
727.517 đ
4.275.895.967 USD
145.817.824 (69%)
Tổng: 210.700.000
479.786.073 USD
-5.32% 15%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
11,63 USD
288.594 đ
4.274.966.304 USD
367.512.785 (34%)
Tổng: 1.083.621.477
459.961.212 USD
-4.07% 27%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.815 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
8,18 USD
202.850 đ
4.230.467.958 USD
517.417.181 (26%)
Tổng: 1.960.866.627
753.098.280 USD
2.67% 0%
31 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,92 USD
72.462 đ
4.217.855.334 USD
1.444.143.319 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
286.653.646 USD
-4.18% 14%
32 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
3,95 USD
98.044 đ
4.124.748.954 USD
1.043.761.976 (89%)
Tổng: 1.178.266.083
365.338.003 USD
0.54% 23%
33 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.252 đ
3.918.002.393 USD
22.861.905.945 (80%)
Tổng: 28.700.000.000
78.956.180 USD
-3.30% 2%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,12 USD
2.862 đ
3.885.478.596 USD
33.685.311.911 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
168.801.673 USD
-2.44% 3%
35 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
41,42 USD
1.027.735 đ
3.869.024.154 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
378.461.532 USD
-2.69% 22%
36 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
3,76 USD
93.210 đ
3.780.046.479 USD
1.006.141.600 (23%)
Tổng: 4.294.967.296
274.572.655 USD
-4.19% 4%
37 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
3.062 đ
3.519.421.553 USD
28.518.028.493 (57%)
Tổng: 50.001.806.812
193.358.543 USD
-1.43% 8%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0477122949 USD
1.184 đ
3.469.376.472 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
129.420.172 USD
-4.90% 6%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.758 đ
3.274.405.898 USD
3.281.336.762
13.802.612.128 USD
0.15% -0%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
51,71 USD
1.282.906 đ
3.102.553.575 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
10.483.202 USD
-1.12% 3%
41 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,40 USD
84.237 đ
3.027.499.989 USD
891.676.716 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
144.716.634 USD
-3.69% 15%
42 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
4,01 USD
99.488 đ
1.480.236.228 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.909.082 USD
-3.08% -7%
43 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,91 USD
22.665 đ
2.952.240.405 USD
3.231.662.126 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
342.735.330 USD
-8.56% 16%
44 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,66 USD
189.958 đ
2.896.126.168 USD
378.257.447 (70%)
Tổng: 536.870.912
315.287.789 USD
-2.54% 1%
45 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,11 USD
2.777 đ
2.827.352.128 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
30.367.548 USD
4.10% 23%
46 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
16,58 USD
411.293 đ
2.777.830.969 USD
167.564.076 (16%)
Tổng: 1.026.520.548
216.592.857 USD
-2.53% 0%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,29 USD
7.197 đ
2.731.950.930 USD
9.417.616.456 (87%)
Tổng: 10.794.856.297
251.054.511 USD
0.83% 7%
48 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
138,65 USD
3.439.793 đ
2.551.684.463 USD
18.404.391
66.097.498 USD
1.70% 13%
49 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,97 USD
48.930 đ
2.514.553.431 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
849.227.234 USD
-1.99% 11%
50 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,85 USD
21.026 đ
2.161.047.907 USD
2.550.000.000 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
505.375.431 USD
-2.11% 3%
51 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,70 USD
42.068 đ
2.087.166.962 USD
1.230.916.718 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
512.425.817 USD
6.30% 0%
52 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.116 USD
52.492.308 đ
1.953.453.066 USD
923.281 (92%)
Tổng: 1.005.577
78.711.754 USD
-4.18% 6%
53 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,71 USD
141.752 đ
1.946.749.848 USD
340.728.162 (71%)
Tổng: 482.816.710
393.404.992 USD
-5.91% 14%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,86 USD
46.242 đ
1.863.832.922 USD
1.000.000.000
137.059.776 USD
0.18% 52%
55 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
28,15 USD
698.341 đ
1.842.375.787 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
256.153.447 USD
-6.15% 107%
56 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0344754925 USD
855 đ
1.789.305.782 USD
51.900.804.015 (82%)
Tổng: 62.955.102.600
62.850.372 USD
2.14% 1%
57 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,22 USD
5.390 đ
1.749.362.962 USD
8.052.747.836 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
124.472.890 USD
-3.91% 17%
58 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
83,42 USD
2.069.588 đ
1.639.021.203 USD
19.648.413
116.728.430 USD
-3.25% 12%
59 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,07 USD
26.472 đ
979.897.383 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
34.080.847 USD
-5.33% -27%
60 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
61,01 USD
1.513.751 đ
1.625.212.779 USD
26.636.837 (85%)
Tổng: 31.415.926
65.860.694 USD
-1.88% 8%
61 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0465947026 USD
1.156 đ
1.616.772.254 USD
34.698.628.065 (35%)
Tổng: 100.559.787.198
41.273.033 USD
-2.62% 19%
62 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
108,59 USD
2.694.094 đ
1.601.829.981 USD
14.751.306 (92%)
Tổng: 16.000.000
214.754.668 USD
-1.27% 19%
63 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,07 USD
26.517 đ
1.594.738.196 USD
1.492.052.308
162.038.960 USD
0.84% 14%
64 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
72,64 USD
1.802.204 đ
1.525.444.358 USD
21.000.000
371.166.660 USD
-4.75% 17%
65 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
9,17 USD
227.471 đ
1.474.987.370 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
21.973.038 USD
-2.07% 7%
66 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,000021361 USD
0,5300 đ
1.392.551.285 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
829.195.981 USD
-1.41% 87%
67 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.740 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
68 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
1,30 USD
32.242 đ
1.378.585.662 USD
1.060.819.695 (94%)
Tổng: 1.131.256.973
86.701.025 USD
-2.54% 3%
69 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,16 USD
3.847 đ
1.378.362.089 USD
8.888.290.622 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
208.377.527 USD
8.69% 23%
70 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
113,82 USD
2.823.776 đ
1.374.071.336 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
44.290.759 USD
0.62% 11%
71 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,61 USD
15.148 đ
1.368.704.533 USD
2.241.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
351.118.439 USD
5.41% 24%
72 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,43 USD
109.839 đ
1.349.528.713 USD
304.825.607 (93%)
Tổng: 328.193.104
102.659.216 USD
7.63% 29%
73 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,61 USD
39.971 đ
1.340.161.381 USD
831.829.444 (72%)
Tổng: 1.152.997.575
519.127.690 USD
22.32% 49%
74 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,47 USD
11.783 đ
1.331.562.113 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
137.521.081 USD
-0.41% 20%
75 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,95 USD
23.604 đ
1.331.941.051 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
26.252.315 USD
-0.81% -6%
76 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.804 đ
1.288.154.945 USD
1.288.455.467
223.980.414 USD
0.53% 2%
77 Biểu tượng logo của AscendEX (BitMax) Token AscendEX (BitMax) Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
1.328.423.185 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
40.035.458 USD
-26.14% 16%
78 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,77 USD
43.861 đ
1.287.027.550 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
297.806.659 USD
-5.19% -13%
79 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
9,28 USD
230.261 đ
1.277.970.464 USD
137.697.850 (51%)
Tổng: 270.000.000
151.613.162 USD
-0.90% 20%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0165 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
81 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012824 USD
0,0318 đ
1.241.668.998 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
152.412.670 USD
-3.10% 18%
82 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,64 USD
15.899 đ
1.222.931.125 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
310.802.933 USD
8.26% 33%
83 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000029041 USD
0,0721 đ
1.221.741.195 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
689.088.194 USD
-2.77% 143%
84 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,24 USD
30.744 đ
1.205.362.399 USD
972.723.979 (98%)
Tổng: 993.506.378
68.107.019 USD
-1.57% 13%
85 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,93 USD
47.862 đ
1.166.919.962 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
124.149.963 USD
-1.35% 17%
86 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
61.238 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
87 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0005295425 USD
13,1379 đ
1.112.039.220 USD
2.100.000.000.000
105.312.697 USD
-9.75% 14%
88 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,90 USD
47.132 đ
1.107.905.567 USD
583.196.589 (51%)
Tổng: 1.136.679.498
52.348.588 USD
21.66% 30%
89 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
11,39 USD
282.652 đ
1.096.969.355 USD
96.287.258 (57%)
Tổng: 170.118.638
2.978.743 USD
1.20% 5%
90 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
4,76 USD
118.014 đ
1.090.335.112 USD
229.219.745 (59%)
Tổng: 388.539.008
9.063.641 USD
-0.02% 20%
91 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.744 đ
783.405.877 USD
1.809.030.893 (81%)
Tổng: 2.230.434.667
43.803.357 USD
10.54% -1%
92 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
7,70 USD
191.117 đ
1.087.853.953 USD
141.220.833 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
654.944.055 USD
-1.69% -4%
93 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0390335648 USD
968 đ
1.085.127.681 USD
27.799.861.148 (93%)
Tổng: 29.829.021.284
264.830.236 USD
2.02% 36%
94 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,66 USD
16.467 đ
1.083.566.962 USD
1.632.569.218 (16%)
Tổng: 9.999.989.218
160.530.452 USD
0.56% 21%
95 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,84 USD
20.840 đ
1.055.521.757 USD
1.256.595.783 (63%)
Tổng: 2.000.000.000
383.961.079 USD
17.78% 21%
96 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,72 USD
17.979 đ
1.046.107.008 USD
1.443.547.885 (48%)
Tổng: 3.000.000.000
146.253.469 USD
-4.90% 7%
97 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
14,61 USD
362.362 đ
1.030.254.466 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
131.475.576 USD
4.41% 18%
98 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
394,26 USD
9.781.497 đ
1.020.961.206 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
14.928.862 USD
-0.51% 27%
99 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,27 USD
6.678 đ
1.009.536.690 USD
3.750.448.488 (75%)
Tổng: 4.975.448.495
73.835.803 USD
-1.17% 14%
100 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,15 USD
3.710 đ
1.003.998.480 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
134.134.897 USD
0.70% 24%
101 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0202194147 USD
502 đ
996.817.139 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
447.965.778 USD
-4.62% 34%
102 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,35 USD
83.077 đ
989.876.522 USD
295.616.430 (55%)
Tổng: 536.043.997
147.306.823 USD
-5.49% 17%
103 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,87 USD
21.527 đ
970.683.475 USD
1.118.713.759
219.867.017 USD
-1.58% 13%
104 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
618.250 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
105 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,52 USD
12.809 đ
947.372.219 USD
1.835.027.116 (82%)
Tổng: 2.230.434.667
58.945.280 USD
-2.56% 8%
106 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,30 USD
7.381 đ
937.989.285 USD
3.152.954.445
58.037.760 USD
-0.28% 13%
107 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,85 USD
21.176 đ
924.229.667 USD
1.082.860.683
54.671.136 USD
-0.88% 12%
108 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0114 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
109 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0417426 USD
1.036 đ
425.007.987 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
989.406 USD
-1.45% -5%
110 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,16 USD
3.915 đ
881.531.087 USD
5.586.685.206 (67%)
Tổng: 8.394.411.383
39.294.608 USD
0.48% -1%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,25 USD
6.212 đ
875.004.273 USD
3.494.564.428 (59%)
Tổng: 5.906.124.190
44.035.864 USD
0.24% 16%
112 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.530 đ
423.357.751 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
20.808.770 USD
-2.11% -9%
113 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
5,12 USD
127.148 đ
856.542.289 USD
167.134.615 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
586.738 USD
-0.50% -1%
114 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
0,87 USD
21.489 đ
865.221.290 USD
998.920.173
222.840.654 USD
7.98% 196%
115 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
5,79 USD
143.636 đ
845.258.948 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
54.808.873 USD
-3.77% -18%
116 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
1,58 USD
39.272 đ
845.245.455 USD
533.983.683 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
65.830.241 USD
-1.97% 3%
117 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,71 USD
67.290 đ
814.260.469 USD
300.217.865 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
50.634.650 USD
-4.87% -9%
118 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001405425 USD
3,4869 đ
811.922.586 USD
5.777.060.547.775 (85%)
Tổng: 6.805.367.479.027
139.954.689 USD
-7.66% 15%
119 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,22 USD
55.010 đ
806.801.677 USD
363.875.133 (37%)
Tổng: 980.000.000
4.506.567 USD
-1.19% 8%
120 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
24.810 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
121 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
22,19 USD
550.534 đ
397.129.079 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.531.313 USD
-0.43% -9%
122 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,60 USD
14.800 đ
805.321.726 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
580.793.944 USD
8.27% 26%
123 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,38 USD
34.152 đ
770.853.043 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
12.492.495 USD
2.40% 21%
124 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,12 USD
77.362 đ
742.707.355 USD
238.185.588 (92%)
Tổng: 258.446.029
66.567.469 USD
0.32% 13%
125 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
90,89 USD
2.254.987 đ
734.809.522 USD
8.084.582 (81%)
Tổng: 10.000.000
131.334.446 USD
-11.38% 55%
126 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.759 đ
734.644.992 USD
736.162.458
17.924.718 USD
-0.05% -0%
127 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000371542 USD
0,9218 đ
730.028.274 USD
19.648.598.423.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
43.786.701 USD
-5.03% 15%
128 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,09 USD
76.686 đ
728.920.356 USD
235.826.366 (52%)
Tổng: 450.000.000
116.426.899 USD
-3.00% 8%
129 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
9,03 USD
224.022 đ
695.478.678 USD
77.023.016 (77%)
Tổng: 99.681.496
44.685.918 USD
-2.59% 12%
130 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,60 USD
14.989 đ
686.438.084 USD
1.136.207.447 (34%)
Tổng: 3.303.030.299
113.274.771 USD
-4.86% 9%
131 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
2,73 USD
67.735 đ
685.266.788 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
258.769.520 USD
-3.50% -13%
132 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,48 USD
12.026 đ
672.559.109 USD
1.387.523.265 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
251.587.644 USD
21.13% 15%
133 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0151097879 USD
375 đ
659.401.089 USD
43.640.658.251 (98%)
Tổng: 44.330.675.986
48.022.126 USD
-5.70% 46%
134 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
21,20 USD
525.994 đ
652.933.197 USD
30.797.453 (31%)
Tổng: 100.000.000
97.610.168 USD
-4.11% 0%
135 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,95 USD
767.941 đ
623.442.169 USD
20.141.647
7.195.508 USD
-3.22% 12%
136 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
776.057 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
137 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,28 USD
31.656 đ
622.370.582 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
40.398.678 USD
-1.59% 32%
138 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,53 USD
13.174 đ
607.245.325 USD
1.143.640.190 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
67.631.676 USD
0.69% 21%
139 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
1,12 USD
27.872 đ
596.476.796 USD
530.956.100 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
186.487.713 USD
15.15% 39%
140 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
14.118 đ
323.359.334 USD
235.284.001 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
19.468.061 USD
4.51% -8%
141 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,43 USD
10.705 đ
595.395.812 USD
1.379.841.766 (78%)
Tổng: 1.770.435.152
59.705.566 USD
0.70% 31%
142 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
112,09 USD
2.781.072 đ
588.559.006 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
54.298.215 USD
-3.26% 24%
143 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,78 USD
44.281 đ
587.018.429 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
60.542.215 USD
-1.76% 3%
144 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,67 USD
16.539 đ
578.860.624 USD
868.340.846 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
14.773.846 USD
-0.97% 9%
145 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.760 đ
372.704.490 USD
1.367.824.719 (26%)
Tổng: 5.258.924.749
91.230.384 USD
-0.05% -7%
146 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0413774446 USD
1.027 đ
575.179.259 USD
13.900.792.190 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
42.015.123 USD
1.30% 2%
147 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,37 USD
34.006 đ
571.084.361 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
34.572.434 USD
-3.65% 10%
148 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
272.926.054 USD
743.798.994
1.262.972 USD
0.08% 0%
149 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0593862351 USD
1.473 đ
560.687.951 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
29.535.185 USD
-4.67% 5%
150 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,31 USD
7.638 đ
541.031.681 USD
1.757.490.639 (32%)
Tổng: 5.408.085.407
147.279.743 USD
2.45% 18%
151 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
2,27 USD
56.400 đ
537.556.065 USD
236.468.750 (11%)
Tổng: 2.100.000.000
81.675.556 USD
-3.53% -4%
152 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0095089089 USD
236 đ
537.397.685 USD
56.515.178.312 (100%)
Tổng: 56.540.085.000
127.101.051 USD
2.79% -50%
153 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,29 USD
32.005 đ
312.835.394 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
26.827.925 USD
-2.31% -12%
154 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,46 USD
2.145.121 đ
395.448.778 USD
4.573.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
22.016.954 USD
-2.13% -27%
155 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
16,4937 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
156 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.641 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
157 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,00005514 USD
1,3680 đ
527.806.196 USD
9.572.118.570.639 (96%)
Tổng: 9.924.983.415.622
120.142.552 USD
-4.37% 66%
158 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,93 USD
23.008 đ
527.099.100 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
129.906.515 USD
8.69% 24%
159 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
-7.29% -17%
160 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.633 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
161 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,47 USD
11.723 đ
519.753.630 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
138.193.222 USD
-2.08% -15%
162 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0995131685 USD
2.469 đ
515.393.063 USD
5.179.144.337 (74%)
Tổng: 7.000.000.000
36.106.532 USD
-4.11% 19%
163 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
28,77 USD
713.797 đ
503.884.738 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
41.210.497 USD
-3.79% 18%
164 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.044 USD
50.712.088 đ
503.899.507 USD
246.524
4.528.262 USD
0.47% 1%
165 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,17 USD
128.271 đ
498.857.468 USD
96.488.293 (32%)
Tổng: 300.000.000
3.534.095 USD
2.44% 9%
166 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
52,44 USD
1.301.066 đ
497.068.520 USD
9.478.587
74.506.811 USD
2.25% 15%
167 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0028519784 USD
71 đ
493.467.690 USD
173.026.448.036 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
38.771.448 USD
-3.19% 25%
168 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,28 USD
255.047 đ
285.715.123 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
330.741 USD
-0.23% -2%
169 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004974 USD
0,0123 đ
492.501.288 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
57.691.370 USD
0.22% 12%
170 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0281826783 USD
699 đ
489.595.213 USD
17.372.203.179 (93%)
Tổng: 18.777.306.316
57.165.740 USD
0.01% 23%
171 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0752589487 USD
1.867 đ
486.584.943 USD
6.465.476.213
207.383.710 USD
2.52% 53%
172 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,72 USD
17.839 đ
483.681.483 USD
672.685.370 (67%)
Tổng: 1.004.262.701
69.208.973 USD
-7.12% 9%
173 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,30 USD
7.394 đ
252.583.842 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
20.196.483 USD
0.25% 4%
174 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
143.650 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
175 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0406161428 USD
1.008 đ
480.507.148 USD
11.830.447.574 (95%)
Tổng: 12.417.974.384
11.564.672 USD
-0.07% 3%
176 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,66 USD
16.270 đ
469.226.813 USD
715.506.620 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
18.775.999 USD
2.03% 4%
177 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
28,69 USD
711.840 đ
468.485.152 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
108.183.937 USD
-3.77% 9%
178 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,96 USD
123.001 đ
465.520.881 USD
93.898.267 (94%)
Tổng: 100.000.000
13.477.409 USD
-1.22% 9%
179 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,58 USD
957.170 đ
273.974.226 USD
10.000.000
35.526.382 USD
3.22% -2%
180 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0443449063 USD
1.100 đ
460.575.325 USD
10.386.205.836 (81%)
Tổng: 12.786.205.835
6.043.894 USD
-2.72% -2%
181 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
6,64 USD
164.752 đ
443.949.174 USD
66.854.170
61.145.565 USD
1.81% 6%
182 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
18.300 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
-2.95% -13%
183 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
14,20 USD
352.339 đ
441.606.574 USD
31.095.769
83.670.070 USD
2.67% -5%
184 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
4,59 USD
113.934 đ
440.973.586 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
196.822.180 USD
-4.23% 1%
185 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
400.185 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
186 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
115,18 USD
2.857.652 đ
433.931.994 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
30.159.442 USD
-5.60% 23%
187 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
1,06 USD
26.270 đ
426.001.175 USD
402.324.425 (80%)
Tổng: 500.000.000
3.898.184 USD
1.09% 13%
188 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
16,01 USD
397.324 đ
420.732.692 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
11.919.504 USD
13.48% 34%
189 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,28 USD
6.990 đ
419.903.245 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
37.497.131 USD
-0.12% 15%
190 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
49,24 USD
1.221.551 đ
417.035.675 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
43.869.160 USD
-5.84% 9%
191 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
1,48 USD
36.747 đ
412.951.042 USD
278.809.889 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
63.650.767 USD
-11.88% -6%
192 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
2,46 USD
60.919 đ
410.388.288 USD
167.134.615 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
730.553.108 USD
-44.38% -44%
193 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,29 USD
7.258 đ
399.812.405 USD
1.366.646.304 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
40.128.500 USD
-0.58% 16%
194 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
79,04 USD
1.960.927 đ
228.684.015 USD
2.893.351 (14%)
Tổng: 21.000.000
98.919.771 USD
-28.60% -54%
195 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,74 USD
18.475 đ
399.958.405 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
6.886.322 USD
-1.90% 58%
196 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.999 USD
49.606.639 đ
398.697.430 USD
199.402
19.180.093 USD
-0.83% 0%
197 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
879 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
198 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0441956321 USD
1.096 đ
397.760.688 USD
8.999.999.999
51.849.006 USD
6.46% 18%
199 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,51 USD
12.662 đ
393.498.813 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
155.650.841 USD
-1.22% -6%
200 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,47 USD
11.546 đ
389.716.350 USD
837.424.818 (76%)
Tổng: 1.108.049.544
20.643.361 USD
-1.16% 8%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.