1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10326 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3348) - Ethereum (3833) - TRON (91) - Wanchain (5) - Cronos (46) - Solana (295) - Polygon (290) - XDC Network (8) - Avalanche (145) - Fantom (99) - Klaytn (72) - XRP (22) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (7) - Terra Classic (8) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (19) - Bitgert (6) - Cardano (45) - Arbitrum (212) - Cosmos (20) - Waves (8) - Secret (1) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (6) - Stellar (9) - OKT Chain (5) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Boba Network (2) - KuCoin Token (5) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (11) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (10) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (10) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - Optimism (13) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (8) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Aptos (16) - Fusion (1) - MultiversX (21) - Astar (1) - Velas (1) - CANTO (6) - Stacks (2) - SORA (3) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (33) - Hedera (7) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (3) - Dogecoin (7) - Conflux (6) - zkSync (24) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - Core (19) - SX Network (1) - Energi (1) - Radix (1) - Klever (1) - Sui (12) - Kava (4) - WEMIX (2) - NULS (1) - Ordinals (2) - Pulsechain (13) - Bitcoin (4) -

28/05/2023 12:48

Tỷ giá 10326 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
27.181 USD
643.102.441 đ
526.924.734.447 USD
19.385.775 (92%)
Tổng: 21.000.000
9.334.399.052 USD
1.55% 0%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.850 USD
43.769.650 đ
222.466.755.228 USD
120.256.010
3.998.571.207 USD
0.83% 2%
3 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
23.671 đ
83.164.140.775 USD
83.127.088.775 (97%)
Tổng: 86.090.638.895
14.426.126.792 USD
0.02% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
308,82 USD
7.306.608 đ
48.131.344.391 USD
155.857.213
350.246.787 USD
0.47% -1%
5 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
23.663 đ
29.073.080.409 USD
29.068.820.977
1.865.730.982 USD
0.02% 0%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,47 USD
11.178 đ
24.559.572.545 USD
51.983.386.003 (52%)
Tổng: 100.000.000.000
479.652.597 USD
-0.15% 1%
7 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,37 USD
8.822 đ
13.003.641.963 USD
34.874.410.785 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
121.950.375 USD
1.86% 2%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0727850112 USD
1.722 đ
10.155.500.927 USD
139.527.366.384
167.213.136 USD
1.63% -1%
9 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,93 USD
21.938 đ
8.604.129.336 USD
9.279.469.069 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
242.931.534 USD
0.57% 6%
10 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
20,52 USD
485.473 đ
8.132.246.563 USD
396.332.931 (72%)
Tổng: 548.666.240
244.691.191 USD
5.07% 1%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0773748886 USD
1.831 đ
6.985.052.158 USD
90.275.440.562 (100%)
Tổng: 90.275.457.984
168.889.000 USD
2.31% 7%
12 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
89,83 USD
2.125.320 đ
6.558.913.782 USD
73.016.727 (87%)
Tổng: 84.000.000
341.788.533 USD
1.91% -3%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,38 USD
127.240 đ
6.389.997.155 USD
1.188.204.826 (90%)
Tổng: 1.317.683.703
89.484.001 USD
1.72% -0%
14 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Blockchain
BUSD *
1,00 USD
23.664 đ
5.277.113.756 USD
5.276.149.019
1.379.423.846 USD
0.00% 0%
15 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000088272 USD
0,2089 đ
5.202.315.364 USD
589.353.544.428.280 (100%)
Tổng: 589.595.029.859.670
80.822.289 USD
2.80% 1%
16 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
14,72 USD
348.309 đ
4.925.954.441 USD
334.611.585 (46%)
Tổng: 720.000.000
106.255.241 USD
1.82% 1%
17 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
23.652 đ
4.818.092.681 USD
4.819.735.749
97.802.890 USD
-0.03% -0%
18 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
27.183 USD
643.139.178 đ
4.252.669.567 USD
156.449
81.331.720 USD
1.47% 0%
19 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
6,52 USD
154.253 đ
3.371.265.149 USD
517.099.970 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
99.098.968 USD
2.28% 0%
20 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,51 USD
82.956 đ
3.261.711.838 USD
930.273.592 (94%)
Tổng: 985.239.504
615.980 USD
-0.01% -3%
21 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
10,62 USD
251.198 đ
3.040.394.497 USD
286.370.297
53.773.024 USD
0.23% 0%
22 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
5,08 USD
120.123 đ
2.932.005.431 USD
577.501.036 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
32.404.884 USD
1.33% -4%
23 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
47,07 USD
1.113.674 đ
2.824.193.808 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.773.033 USD
0.86% 2%
24 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
151,51 USD
3.584.765 đ
2.770.312.352 USD
18.284.486
34.892.725 USD
0.13% 1%
25 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
18,30 USD
433.048 đ
2.583.706.499 USD
141.163.254 (67%)
Tổng: 210.700.000
56.197.337 USD
1.50% -0%
26 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0884669836 USD
2.093 đ
2.371.248.266 USD
26.803.765.303 (54%)
Tổng: 50.001.806.812
23.987.325 USD
0.30% -1%
27 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
1,93 USD
45.723 đ
2.360.337.933 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
10.397.451 USD
1.21% 3%
28 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
114,43 USD
2.707.377 đ
2.220.331.252 USD
19.403.669 (92%)
Tổng: 21.000.000
59.252.835 USD
0.77% -2%
29 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
4,95 USD
117.233 đ
2.162.159.380 USD
436.366.160 (87%)
Tổng: 498.869.421
15.960.602 USD
0.61% -5%
30 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
23.656 đ
2.054.594.654 USD
2.054.950.299
1.257.184.800 USD
-0.01% -0%
31 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,54 USD
107.416 đ
1.938.041.562 USD
426.881.550 (22%)
Tổng: 1.963.127.647
80.003.814 USD
1.77% 1%
32 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,99 USD
47.159 đ
1.752.637.928 USD
879.319.734 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
35.902.537 USD
0.16% -6%
33 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022 / Aptos Blockchain
APT *
8,32 USD
196.954 đ
1.651.809.013 USD
198.430.910 (19%)
Tổng: 1.036.626.564
49.937.949 USD
1.89% -1%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0523894511 USD
1.240 đ
1.648.139.357 USD
31.459.374.375 (63%)
Tổng: 50.000.000.000
10.495.387 USD
0.02% -1%
35 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,20 USD
28.370 đ
1.528.809.054 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
180.822.375 USD
3.17% 3%
36 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0604493494 USD
1.430 đ
1.527.132.743 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
4.303.542 USD
0.47% -3%
37 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,64 USD
38.755 đ
1.490.470.501 USD
909.934.555 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
37.279.915 USD
2.39% -1%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0204455716 USD
484 đ
1.486.689.862 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
36.013.885 USD
5.51% 6%
39 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
101,94 USD
2.411.878 đ
1.230.683.406 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
9.236.631 USD
0.56% -2%
40 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
3,26 USD
77.028 đ
1.200.006.930 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
34.748.414 USD
0.68% -6%
41 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.574 đ
1.093.932.860 USD
7.241.922.151 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
32.749.184 USD
0.39% -8%
42 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,12 USD
2.849 đ
1.082.711.636 USD
8.992.150.350 (84%)
Tổng: 10.663.884.046
27.690.281 USD
2.01% -0%
43 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
23.563 đ
1.014.877.524 USD
1.019.052.716
23.789.391 USD
0.15% -0%
44 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,53 USD
12.473 đ
977.143.240 USD
1.853.581.926 (62%)
Tổng: 3.000.000.000
65.457.799 USD
1.73% -0%
45 Biểu tượng logo của Render Token Render Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
2,66 USD
62.825 đ
972.875.766 USD
366.385.484 (68%)
Tổng: 536.870.912
134.352.494 USD
-3.31% 11%
46 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,89 USD
20.997 đ
969.334.360 USD
1.092.290.924
59.890.780 USD
0.93% 1%
47 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
66,41 USD
1.571.210 đ
956.207.812 USD
14.399.018 (90%)
Tổng: 16.000.000
33.952.654 USD
2.18% 2%
48 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,52 USD
12.219 đ
952.143.902 USD
1.843.669.853 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
2.316.798 USD
-0.15% 1%
49 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,33 USD
7.868 đ
927.503.743 USD
2.788.964.609 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
53.620.109 USD
0.31% -11%
50 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,32 USD
7.601 đ
926.033.073 USD
2.882.338.305 (55%)
Tổng: 5.278.164.274
131.784.770 USD
4.99% 8%
51 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
36,34 USD
859.879 đ
925.894.976 USD
25.476.453 (81%)
Tổng: 31.415.926
9.088.080 USD
0.63% -2%
52 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
47,72 USD
1.129.101 đ
925.887.689 USD
19.401.717
4.296.658 USD
1.10% -4%
53 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,48 USD
11.290 đ
896.266.140 USD
1.878.271.532 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
38.096.389 USD
2.41% -2%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,86 USD
20.312 đ
858.488.465 USD
1.000.000.000
5.680.542 USD
1.30% -3%
55 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,90 USD
21.390 đ
849.327.291 USD
939.453.624 (98%)
Tổng: 960.649.630
11.587.809 USD
1.68% 0%
56 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,61 USD
14.465 đ
844.895.821 USD
1.381.952.132 (76%)
Tổng: 1.818.000.000
16.769.585 USD
0.92% -8%
57 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,04 USD
166.600 đ
823.538.940 USD
116.956.495 (43%)
Tổng: 270.000.000
29.991.501 USD
2.10% 0%
58 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,75 USD
17.856 đ
782.021.217 USD
1.036.200.000 (72%)
Tổng: 1.433.180.637
9.067.763 USD
0.77% -2%
59 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,90 USD
257.941 đ
769.012.401 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
95.696.954 USD
11.25% 16%
60 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
23.640 đ
739.159.970 USD
739.776.174
36.862.923 USD
0.03% 0%
61 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
7,42 USD
175.449 đ
719.109.375 USD
96.974.735 (57%)
Tổng: 170.118.638
1.046.898 USD
0.41% 0%
62 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,10 USD
2.396 đ
708.930.698 USD
7.000.647.158 (79%)
Tổng: 8.888.888.888
19.284.489 USD
1.06% -6%
63 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,86 USD
20.274 đ
701.354.887 USD
818.472.357 (25%)
Tổng: 3.303.030.299
24.094.888 USD
0.22% 3%
64 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,74 USD
17.517 đ
676.814.501 USD
914.163.546 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
16.251.728 USD
-0.70% -2%
65 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,45 USD
57.976 đ
637.290.289 USD
260.076.900 (84%)
Tổng: 308.069.419
16.564.395 USD
0.18% 3%
66 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
32,80 USD
776.024 đ
631.908.175 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
20.713.577 USD
0.58% -6%
67 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
637,53 USD
15.083.984 đ
623.270.115 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
14.588.920 USD
1.48% 2%
68 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
1,12 USD
26.578 đ
606.582.193 USD
539.979.698
26.138.554 USD
-0.11% 6%
69 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000015133 USD
0,0358 đ
592.903.581 USD
391.790.000.000.000 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
123.037.756 USD
3.48% -12%
70 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.421 đ
578.669.936 USD
3.096.583.272 (54%)
Tổng: 5.755.064.022
13.370.656 USD
-0.29% 4%
71 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
23.595 đ
573.929.343 USD
575.512.736
195.068 USD
0.03% 0%
72 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000005932 USD
0,0140 đ
564.407.855 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
13.436.284 USD
1.54% -1%
73 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0510626159 USD
1.208 đ
563.771.896 USD
11.040.795.421 (94%)
Tổng: 11.744.462.067
4.546.510 USD
0.47% 3%
74 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,20 USD
4.714 đ
553.795.154 USD
2.779.530.283
5.984.472 USD
1.77% 12%
75 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
33,21 USD
785.861 đ
542.339.704 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
13.367.080 USD
1.93% 0%
76 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,61 USD
38.207 đ
541.579.125 USD
335.376.391 (8%)
Tổng: 4.294.967.296
38.471.977 USD
-0.29% -3%
77 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Blockchain
SUI *
1,01 USD
23.805 đ
531.505.794 USD
528.273.718 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
95.152.555 USD
1.03% -11%
78 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
3,27 USD
77.403 đ
530.740.489 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
12.136.743 USD
-0.48% 13%
79 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
6,53 USD
154.538 đ
522.563.991 USD
80.005.555 (80%)
Tổng: 100.000.000
28.576.321 USD
0.86% -8%
80 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,57 USD
13.538 đ
519.357.557 USD
907.641.294 (88%)
Tổng: 1.036.709.453
5.263.136 USD
1.33% -2%
81 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.968 USD
46.551.854 đ
517.608.287 USD
263.075
3.679.982 USD
0.18% -1%
82 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000873646 USD
2,0670 đ
512.643.457 USD
5.867.860.677.487 (86%)
Tổng: 6.850.407.037.865
18.018.904 USD
0.54% -3%
83 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
7,00 USD
165.612 đ
504.556.608 USD
72.083.167 (72%)
Tổng: 99.822.984
6.784.343 USD
1.81% -3%
84 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000252209 USD
0,5967 đ
489.269.252 USD
19.399.329.673.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
2.842.321 USD
0.95% -4%
85 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
55,26 USD
1.307.523 đ
482.923.726 USD
8.738.643 (95%)
Tổng: 9.217.486
8.937.213 USD
1.10% -12%
86 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
42,72 USD
1.010.783 đ
482.677.209 USD
11.298.315 (60%)
Tổng: 18.900.000
47.191.196 USD
1.03% -3%
87 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,78 USD
112.984 đ
466.961.770 USD
97.786.818 (33%)
Tổng: 300.000.000
562.859 USD
1.40% -3%
88 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Blockchain
TWT *
1,10 USD
26.034 đ
458.447.328 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
11.617.294 USD
1.68% 1%
89 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0314952612 USD
745 đ
435.856.592 USD
13.838.799.084 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
1.449.992 USD
0.71% -4%
90 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0256883447 USD
608 đ
424.349.771 USD
16.519.155.869 (16%)
Tổng: 100.559.787.198
8.199.712 USD
0.45% -9%
91 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,32 USD
7.575 đ
390.578.916 USD
1.219.881.811 (61%)
Tổng: 2.000.000.000
102.889.434 USD
2.08% 12%
92 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,29 USD
6.885 đ
387.442.990 USD
1.331.430.935 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
9.350.588 USD
1.25% -2%
93 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Blockchain
RUNE *
1,15 USD
27.101 đ
378.876.442 USD
330.776.180 (66%)
Tổng: 500.000.000
17.774.129 USD
0.01% -1%
94 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,22 USD
5.226 đ
375.037.814 USD
1.698.025.727 (75%)
Tổng: 2.250.658.858
10.902.271 USD
1.70% -3%
95 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,67 USD
15.808 đ
374.162.713 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
2.638.455 USD
-1.74% -3%
96 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,023508779 USD
556 đ
373.030.239 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
13.354.870 USD
2.57% -3%
97 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,53 USD
107.093 đ
350.843.836 USD
77.511.903 (78%)
Tổng: 100.000.000
6.803.427 USD
0.72% -2%
98 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,34 USD
8.012 đ
338.620.882 USD
1.000.000.000
7.844.976 USD
1.72% -2%
99 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
4,18 USD
99.010 đ
335.298.433 USD
80.125.000 (80%)
Tổng: 100.000.000
73.634.788 USD
5.49% -8%
100 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,22 USD
5.236 đ
329.568.461 USD
1.489.138.514 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
9.014.827 USD
0.65% 0%
101 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,40 USD
9.453 đ
326.530.617 USD
817.239.083 (54%)
Tổng: 1.500.000.000
8.625.926 USD
0.90% -1%
102 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
2,06 USD
48.811 đ
322.361.692 USD
156.256.174 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
25.915.550 USD
0.85% -4%
103 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000332966 USD
0,7878 đ
322.257.291 USD
9.678.391.808.213 (48%)
Tổng: 20.000.000.000.000
30.508.706 USD
5.48% 1%
104 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / BNB Blockchain
CAKE *
1,56 USD
37.007 đ
315.595.888 USD
201.772.307 (27%)
Tổng: 750.000.000
16.214.140 USD
0.88% -15%
105 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
10,51 USD
248.722 đ
300.155.553 USD
28.552.736 (29%)
Tổng: 100.000.000
9.842.828 USD
0.25% 1%
106 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
115,05 USD
2.722.145 đ
297.938.883 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
1.267.930 USD
1.27% -1%
107 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,05197757 USD
1.230 đ
297.608.936 USD
5.725.718.533 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
11.271.256 USD
0.51% -2%
108 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,97 USD
70.175 đ
296.596.439 USD
100.000.000 (22%)
Tổng: 450.000.000
1.374.376 USD
0.78% 1%
109 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0319897033 USD
757 đ
287.907.329 USD
8.999.999.999
6.574.707 USD
0.93% -3%
110 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,74 USD
64.887 đ
287.065.153 USD
104.674.169 (97%)
Tổng: 107.822.406
28.978.220 USD
4.80% 4%
111 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,58 USD
13.665 đ
284.501.017 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
6.341.575 USD
-0.83% -6%
112 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0016228318 USD
38 đ
280.979.972 USD
173.141.773.819 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
6.378.237 USD
0.64% -3%
113 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,54 USD
12.736 đ
268.277.962 USD
498.369.748 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
4.749.771 USD
3.43% 1%
114 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0212604845 USD
503 đ
267.425.075 USD
12.578.503.371 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
3.665.944 USD
2.30% -3%
115 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
35,30 USD
835.119 đ
263.623.938 USD
7.468.809 (75%)
Tổng: 10.000.000
11.851.029 USD
1.22% -1%
116 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
5,27 USD
124.666 đ
261.933.554 USD
49.711.773 (52%)
Tổng: 96.150.704
2.685.375 USD
0.64% -2%
117 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
34,59 USD
818.328 đ
257.581.107 USD
7.447.343 (26%)
Tổng: 28.447.343
1.764.295 USD
-0.45% -3%
118 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,25 USD
5.804 đ
256.418.498 USD
1.045.289.093 (89%)
Tổng: 1.174.306.641
5.398.377 USD
1.51% -0%
119 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0256040605 USD
606 đ
256.040.605 USD
10.000.000.000
15.809.295 USD
1.52% -2%
120 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0415066058 USD
982 đ
255.344.819 USD
6.151.907.969
2.025.153 USD
1.11% -5%
121 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,52 USD
12.252 đ
248.355.128 USD
479.593.474 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
36.074.697 USD
-0.90% 8%
122 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
16,52 USD
390.974 đ
247.521.166 USD
14.978.891 (71%)
Tổng: 21.000.000
642.832 USD
-0.45% -4%
123 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,86 USD
20.339 đ
237.215.521 USD
275.948.197 (27%)
Tổng: 1.004.262.701
17.776.817 USD
-0.33% -8%
124 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,24 USD
5.780 đ
234.115.785 USD
958.268.447
2.961.272 USD
1.56% -6%
125 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
23,18 USD
548.343 đ
231.759.533 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
8.696.539 USD
1.51% -2%
126 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / BNB Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.301 đ
230.427.944 USD
865.299.732 (14%)
Tổng: 6.000.000.000
16.606.693 USD
-0.19% -7%
127 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
6,82 USD
161.319 đ
227.692.415 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
3.931.046 USD
1.04% 1%
128 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,40 USD
9.493 đ
227.032.442 USD
565.836.329
9.301.953 USD
1.99% -9%
129 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0259943869 USD
615 đ
226.308.199 USD
8.706.041.039 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
3.950.925 USD
0.98% -7%
130 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0047082487 USD
111 đ
223.971.389 USD
47.569.999.999 (95%)
Tổng: 50.000.000.000
20.314.364 USD
-1.96% -5%
131 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0501886087 USD
1.187 đ
222.515.302 USD
4.433.581.786 (56%)
Tổng: 7.915.282.797
3.217.361 USD
0.96% -6%
132 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,05 USD
48.604 đ
221.488.560 USD
107.818.999
5.843.937 USD
0.84% -2%
133 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
12,54 USD
296.797 đ
219.699.357 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
1.269.723 USD
0.32% -3%
134 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
25,92 USD
613.165 đ
219.508.421 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
5.820.021 USD
2.29% 0%
135 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,35 USD
8.395 đ
217.528.608 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
27.575.093 USD
-2.16% 6%
136 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
6.574 USD
155.550.207 đ
216.825.903 USD
32.980 (90%)
Tổng: 36.666
10.378.852 USD
2.17% -2%
137 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,26 USD
6.204 đ
214.998.675 USD
819.879.388 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
58.542.862 USD
3.02% 3%
138 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0226806249 USD
537 đ
214.265.344 USD
9.447.065.260 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
2.636.390 USD
2.11% -0%
139 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0304149216 USD
720 đ
212.211.157 USD
6.977.205.436 (14%)
Tổng: 50.000.000.000
44.543.743 USD
-0.76% -1%
140 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,21 USD
4.931 đ
208.410.604 USD
1.000.000.000
1.433.881 USD
0.55% -3%
141 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / TRON Blockchain
JST *
0,0233995067 USD
554 đ
208.304.280 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
6.803.174 USD
1.38% -0%
142 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0155886104 USD
369 đ
207.149.868 USD
13.288.539.691 (96%)
Tổng: 13.909.164.691
8.596.719 USD
-0.33% -6%
143 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.543 đ
205.035.882 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
14.651.820 USD
4.88% 7%
144 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,89 USD
21.052 đ
204.582.776 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
7.724.123 USD
12.17% 19%
145 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,95 USD
22.404 đ
203.835.470 USD
215.263.264 (62%)
Tổng: 347.714.007
25.885.271 USD
2.33% 2%
146 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,42 USD
33.501 đ
203.802.657 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
478.619 USD
0.88% -0%
147 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
1,80 USD
42.518 đ
200.438.028 USD
111.537.112
35.706.511 USD
0.71% 8%
148 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,85 USD
20.227 đ
196.965.797 USD
230.391.455 (92%)
Tổng: 250.000.000
10.949.247 USD
1.10% -5%
149 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,22 USD
5.229 đ
187.297.881 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
9.196.770 USD
0.29% -2%
150 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,28 USD
30.353 đ
184.663.830 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
6.911.015 USD
-0.45% -9%
151 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,45 USD
34.394 đ
183.196.444 USD
126.021.274 (93%)
Tổng: 134.821.274
4.918.651 USD
1.62% -4%
152 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0291052362 USD
689 đ
182.587.913 USD
6.273.369.923 (63%)
Tổng: 10.000.000.000
38.845.014 USD
8.42% 12%
153 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0546531271 USD
1.293 đ
180.858.636 USD
3.309.209.299 (83%)
Tổng: 3.988.913.394
948.785 USD
0.84% -5%
154 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,28 USD
6.625 đ
180.462.922 USD
644.488.311 (60%)
Tổng: 1.069.176.119
1.928.206 USD
1.59% -1%
155 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,29 USD
6.801 đ
178.645.203 USD
621.469.972 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
3.476.512 USD
1.19% 2%
156 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0093949184 USD
222 đ
175.768.535 USD
18.708.894.189
5.765.538 USD
1.85% -2%
157 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0032451585 USD
77 đ
175.746.825 USD
54.156.622.991
873.929 USD
3.22% -5%
158 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,76 USD
17.901 đ
175.506.936 USD
231.965.397 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
1.922.436 USD
0.32% -3%
159 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,35 USD
8.339 đ
173.909.017 USD
493.417.697
718.705 USD
1.54% -4%
160 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Blockchain
EDU *
1,19 USD
28.234 đ
173.172.087 USD
145.117.470 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
59.875.277 USD
-1.40% 2%
161 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,30 USD
6.999 đ
161.843.494 USD
547.081.671 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
1.660.776 USD
-0.01% -2%
162 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,49 USD
11.682 đ
159.459.802 USD
322.972.222 (16%)
Tổng: 2.000.000.000
43.873.351 USD
4.23% 2%
163 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,020324916 USD
481 đ
154.933.594 USD
7.622.840.545 (76%)
Tổng: 10.000.000.000
7.033.679 USD
-0.86% -6%
164 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.659 đ
153.663.370 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
902.310 USD
0.63% -7%
165 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Blockchain
SFP *
0,41 USD
9.652 đ
150.803.230 USD
369.666.536 (74%)
Tổng: 500.000.000
4.496.299 USD
-0.80% -2%
166 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0029693559 USD
70 đ
150.249.410 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
2.416.690 USD
0.12% -0%
167 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
48,02 USD
1.136.241 đ
148.608.283 USD
3.094.476 (32%)
Tổng: 9.634.960
4.113.358 USD
0.62% 1%
168 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
0,51 USD
12.099 đ
147.845.216 USD
289.119.100 (14%)
Tổng: 2.100.000.000
2.933.213 USD
0.93% -1%
169 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0321938342 USD
762 đ
145.173.352 USD
4.509.352.671 (64%)
Tổng: 7.000.000.000
4.429.173 USD
1.91% -2%
170 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,49 USD
11.516 đ
144.505.457 USD
296.884.980 (67%)
Tổng: 440.000.000
6.555.857 USD
-0.89% -2%
171 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,02 USD
47.745 đ
143.852.997 USD
71.286.095 (70%)
Tổng: 101.172.570
5.796.942 USD
0.33% -6%
172 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034403459 USD
81 đ
140.645.156 USD
40.881.109.219 (99%)
Tổng: 41.449.201.376
2.592.248 USD
3.07% 2%
173 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
3,51 USD
83.092 đ
140.582.097 USD
40.029.852 (93%)
Tổng: 43.166.685
7.113.291 USD
3.99% 1%
174 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0143226607 USD
339 đ
140.316.488 USD
9.796.817.118 (100%)
Tổng: 9.800.456.373
3.047.694 USD
-0.93% -5%
175 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0982594008 USD
2.325 đ
137.086.785 USD
1.395.151.854 (93%)
Tổng: 1.500.000.000
19.050.333 USD
0.98% -2%
176 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
4,84 USD
114.488 đ
135.466.777 USD
27.995.377
5.048.518 USD
-1.71% -3%
177 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,69 USD
16.315 đ
134.661.794 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
758.642 USD
1.13% -3%
178 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,67 USD
15.805 đ
132.474.645 USD
198.317.694 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
18.643.334 USD
1.84% 8%
179 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
1,26 USD
29.914 đ
127.787.030 USD
101.069.664
11.513.837 USD
3.33% 18%
180 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0078327984 USD
185 đ
127.334.154 USD
16.256.534.077 (77%)
Tổng: 21.000.000.000
1.159.546 USD
0.49% -3%
181 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,17 USD
4.091 đ
125.316.165 USD
724.747.868 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
8.292.171 USD
-0.05% -7%
182 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,45 USD
10.717 đ
123.670.793 USD
273.028.257 (26%)
Tổng: 1.063.333.761
1.134.814 USD
0.09% -3%
183 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche Blockchain
JOE *
0,36 USD
8.625 đ
122.646.931 USD
336.436.965 (67%)
Tổng: 500.000.000
6.225.254 USD
1.52% 1%
184 Biểu tượng logo của Cocos-BCX Cocos-BCX
08/2019 / Ethereum Blockchain
COCOS *
1,71 USD
40.570 đ
121.832.398 USD
71.051.748 (71%)
Tổng: 100.000.000
26.287.418 USD
6.21% -1%
185 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019 / Rootstock Smart Bitcoin Blockchain
RIF *
0,12 USD
2.915 đ
119.114.864 USD
966.700.002 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
1.293.546 USD
1.05% -9%
186 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,30 USD
7.051 đ
118.508.073 USD
397.684.689 (94%)
Tổng: 424.999.998
3.046.878 USD
0.75% -5%
187 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
8,49 USD
200.782 đ
116.532.666 USD
13.732.144 (65%)
Tổng: 21.000.000
1.990.921 USD
0.87% 0%
188 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / BNB Blockchain
BRISE *
0,0000002923 USD
0,0069 đ
115.648.716 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.091.934 USD
-0.04% -9%
189 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,25 USD
29.568 đ
115.321.063 USD
92.279.656 (92%)
Tổng: 100.000.000
13.043.026 USD
-2.16% -4%
190 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000002097 USD
0,0050 đ
115.277.055 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.927.218 USD
2.73% 4%
191 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,59 USD
37.576 đ
114.954.979 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
5.330.660 USD
0.67% -1%
192 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,002595114 USD
61 đ
109.585.701 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
3.375.557 USD
-0.82% -12%
193 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,77 USD
18.234 đ
109.058.706 USD
141.511.957 (57%)
Tổng: 250.000.000
400.917 USD
1.14% -1%
194 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0546366532 USD
1.293 đ
108.922.331 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
29.119.605 USD
-0.11% 22%
195 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,11 USD
2.552 đ
107.866.831 USD
1.000.000.000
7.093.973 USD
-0.08% 18%
196 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,77 USD
18.174 đ
107.727.276 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
8.002.169 USD
1.31% -5%
197 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,62 USD
14.687 đ
106.951.449 USD
172.288.235 (68%)
Tổng: 252.301.550
3.102.296 USD
1.34% 1%
198 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
0,82 USD
19.456 đ
105.998.727 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
426.325 USD
1.78% -4%
199 Biểu tượng logo của Global Currency Reserve Global Currency Reserve
08/2015
GCR
0,99 USD
23.308 đ
105.430.292 USD
107.024.222
2.948.720 USD
7.76% 3.713%
200 Biểu tượng logo của Cannation Cannation
05/2017
CNNC
42,30 USD
1.000.879 đ
104.778.998 USD
2.476.893
21.904.826 USD
-4.54% -2%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.