1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9979 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3740) - Tron10 (12) - Polygon (309) - Base (243) - BNB Smart Chain (BEP20) (2207) - Solana (1066) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (102) - XDC Network (13) - Arbitrum (149) - Tron20 (52) - Klaytn (54) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (64) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2227) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (8) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (105) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (30) - Astar (5) - Sui Network (20) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

16/07/2024 19:04

Tỷ giá 9979 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
63.596 USD
1.618.957.394 đ
1.254.505.517.361 USD
19.726.243 (94%)
Tổng: 21.000.000
36.209.921.008 USD
1.29% 11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.416 USD
86.960.586 đ
410.667.607.025 USD
120.219.581
17.944.574.999 USD
2.36% 11%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.476 đ
112.945.956.253 USD
112.862.180.225 (96%)
Tổng: 117.072.162.582
67.154.310.357 USD
0.01% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
568,89 USD
14.482.127 đ
83.957.407.036 USD
147.582.167
1.991.566.147 USD
2.43% 11%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
155,08 USD
3.947.769 đ
71.984.061.694 USD
464.185.730 (80%)
Tổng: 580.294.278
2.623.875.147 USD
2.06% 10%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.455 đ
33.934.946.845 USD
33.937.212.786
7.371.097.785 USD
-0.01% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,54 USD
13.804 đ
30.259.715.635 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.292.828.784 USD
2.63% 25%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,45 USD
189.586 đ
18.704.204.940 USD
2.511.543.921 (49%)
Tổng: 5.109.048.352
276.170.451 USD
-0.57% 3%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
3.113 đ
17.748.901.469 USD
145.134.966.384
950.746.579 USD
3.60% 13%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,44 USD
11.121 đ
15.675.915.466 USD
35.882.041.889 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
506.833.176 USD
-0.17% 18%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.422 đ
11.709.639.039 USD
87.116.331.315 (100%)
Tổng: 87.116.338.771
395.809.852 USD
-2.82% 5%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000018943 USD
0,4822 đ
11.162.564.303 USD
589.270.744.013.930 (100%)
Tổng: 589.519.212.618.000
576.330.266 USD
4.80% 15%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
27,02 USD
687.766 đ
10.658.391.248 USD
394.510.200 (55%)
Tổng: 715.748.719
378.458.584 USD
0.84% 6%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,30 USD
160.444 đ
9.062.784.957 USD
1.437.953.431
227.753.457 USD
-2.68% 5%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,17 USD
360.598 đ
8.613.737.221 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
363.324.020 USD
3.26% 9%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
385,43 USD
9.811.767 đ
7.605.783.081 USD
19.733.491 (94%)
Tổng: 21.000.000
311.543.994 USD
-0.74% 14%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,96 USD
151.633 đ
6.566.011.075 USD
1.102.340.023 (92%)
Tổng: 1.200.607.258
409.512.120 USD
7.10% 31%
18 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,84 USD
148.729 đ
5.409.904.272 USD
925.981.096 (94%)
Tổng: 985.239.504
591.211 USD
-0.46% 0%
19 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
71,95 USD
1.831.688 đ
5.378.796.379 USD
74.755.112 (89%)
Tổng: 84.000.000
383.407.251 USD
1.86% 10%
20 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.453 đ
5.346.976.824 USD
5.347.888.596
160.188.743 USD
-0.04% -0%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,54 USD
13.648 đ
5.304.023.537 USD
9.893.249.032 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
262.962.476 USD
-0.29% 7%
22 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000117529 USD
0,2992 đ
4.944.306.169 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.673.337.991 USD
22.70% 26%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,21 USD
208.892 đ
4.923.697.305 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
188.806.907 USD
-2.79% 1%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
9,48 USD
241.265 đ
4.421.778.336 USD
466.563.403 (90%)
Tổng: 521.052.742
159.544.520 USD
7.78% 33%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.482 đ
4.261.251.491 USD
24.201.580.880 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
68.227.406 USD
-2.65% 2%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,33 USD
593.919 đ
3.451.404.821 USD
147.936.809 (70%)
Tổng: 210.700.000
175.048.338 USD
1.55% 12%
27 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,34 USD
34.100 đ
3.375.614.845 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
208.231.200 USD
3.92% 14%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,90 USD
175.767 đ
3.222.799.811 USD
466.770.011 (42%)
Tổng: 1.106.030.873
116.222.715 USD
3.53% 17%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.621 đ
3.015.595.131 USD
29.287.885.776 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
129.543.528 USD
-0.49% 19%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
160,49 USD
4.085.589 đ
2.960.514.556 USD
18.446.744
77.999.809 USD
-0.19% 4%
31 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0773282754 USD
1.969 đ
2.767.100.675 USD
35.783.814.657 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
63.842.290 USD
5.20% 14%
32 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,82 USD
46.442 đ
2.689.949.946 USD
1.474.480.537 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
157.127.883 USD
-3.14% 32%
33 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.883 USD
73.381.679 đ
2.681.273.226 USD
930.166 (93%)
Tổng: 1.005.577
202.592.763 USD
1.99% 28%
34 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0316116112 USD
805 đ
2.560.067.635 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
63.417.941 USD
2.05% 26%
35 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,44 USD
164.019 đ
2.518.760.401 USD
390.930.671
122.087.137 USD
2.70% 10%
36 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,42 USD
163.437 đ
2.519.638.786 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
296.092.245 USD
-0.25% -0%
37 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,37 USD
111.193 đ
2.495.436.303 USD
571.315.793 (29%)
Tổng: 1.960.140.344
150.742.527 USD
1.22% 13%
38 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0936485359 USD
2.384 đ
2.488.387.755 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
9.640.160 USD
0.00% 10%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,76 USD
19.336 đ
2.481.384.798 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
238.439.234 USD
1.62% 14%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
41,33 USD
1.052.169 đ
2.479.873.865 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.193.197 USD
1.53% 12%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,75 USD
19.075 đ
2.421.494.456 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
256.751.549 USD
2.74% 11%
42 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,45 USD
36.923 đ
2.234.163.274 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
58.616.503 USD
-2.00% 17%
43 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
23,33 USD
593.787 đ
2.178.565.902 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
136.035.900 USD
6.54% 16%
44 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,15 USD
54.740 đ
2.147.805.643 USD
998.845.728
648.432.317 USD
20.93% 25%
45 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,84 USD
21.404 đ
2.112.269.350 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
163.597.088 USD
5.00% 23%
46 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
289,53 USD
7.370.521 đ
2.049.962.615 USD
7.080.354 (34%)
Tổng: 21.000.000
58.645.532 USD
2.32% 23%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.377 đ
2.016.828.412 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
76.149.522 USD
4.89% 17%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,77 USD
44.933 đ
1.979.922.925 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
229.046.308 USD
-2.29% 16%
49 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.450 đ
1.963.880.805 USD
1.964.407.795
3.760.157.762 USD
-0.06% -0%
50 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
27,68 USD
704.753 đ
1.817.526.922 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
99.309.835 USD
8.39% 24%
51 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000264187 USD
0,6725 đ
1.817.066.455 USD
68.779.631.523.274 (74%)
Tổng: 92.915.892.509.444
433.743.361 USD
8.40% 1%
52 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001846391 USD
4,7004 đ
1.766.460.683 USD
9.567.099.372.844 (99%)
Tổng: 9.689.651.448.425
460.099.213 USD
20.43% 26%
53 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0161408946 USD
411 đ
1.654.296.861 USD
102.491.027.112
633.708.058 USD
4.91% 2%
54 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,78 USD
45.282 đ
1.588.256.360 USD
892.897.401 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
135.740.850 USD
0.08% 13%
55 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
102,42 USD
2.607.277 đ
1.523.434.104 USD
14.874.545 (93%)
Tổng: 16.000.000
141.899.600 USD
-1.14% 24%
56 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,08 USD
27.592 đ
1.517.415.419 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
27.037.353 USD
1.35% 5%
57 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,51 USD
38.523 đ
1.513.242.277 USD
1.000.000.000
24.470.411 USD
3.02% 17%
58 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,06 USD
27.078 đ
1.478.263.974 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
161.359.588 USD
2.62% 12%
59 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,029496314 USD
751 đ
1.454.168.273 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
198.014.623 USD
9.88% 26%
60 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,51 USD
13.064 đ
1.438.785.708 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
147.927.364 USD
4.29% 15%
61 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.530 đ
1.374.200.025 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
57.009.562 USD
12.45% 13%
62 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,03 USD
102.620 đ
1.357.668.222 USD
336.795.998 (81%)
Tổng: 413.534.126
192.078.796 USD
2.75% 12%
63 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,16 USD
3.982 đ
1.287.153.933 USD
8.229.257.183 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
48.165.629 USD
-0.53% 16%
64 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,49 USD
165.248 đ
1.282.616.412 USD
197.591.473 (19%)
Tổng: 1.056.547.945
150.729.456 USD
3.10% 6%
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,33 USD
8.314 đ
1.183.880.495 USD
3.624.988.914 (36%)
Tổng: 9.999.988.914
65.259.082 USD
2.42% 12%
66 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,87 USD
22.028 đ
1.168.173.182 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
145.048.060 USD
2.53% 14%
67 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,29 USD
32.746 đ
1.155.656.318 USD
898.419.784 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
99.598.076 USD
7.66% 20%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,34 USD
8.776 đ
1.094.591.270 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
133.582.685 USD
1.52% 12%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,27 USD
32.432 đ
1.058.258.003 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
79.174.899 USD
17.68% 43%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,50 USD
903.644 đ
965.110.089 USD
27.188.586 (87%)
Tổng: 31.415.926
31.171.329 USD
-0.32% 1%
71 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
77,68 USD
1.977.418 đ
937.771.563 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
18.190.922 USD
3.46% 8%
72 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,61 USD
15.446 đ
917.284.218 USD
1.511.780.104
37.978.306 USD
2.47% 14%
73 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,56 USD
243.316 đ
913.167.486 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.403.345 USD
2.09% 5%
74 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0210080283 USD
535 đ
900.298.207 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
8.201.168 USD
1.94% 3%
75 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,59 USD
14.998 đ
884.888.481 USD
1.502.004.999 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
93.109.854 USD
1.91% 14%
76 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,89 USD
149.920 đ
871.071.410 USD
147.911.402 (55%)
Tổng: 270.000.000
38.238.846 USD
2.37% 12%
77 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008975 USD
0,0228 đ
868.981.918 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
31.122.247 USD
5.67% 15%
78 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,59 USD
15.132 đ
867.928.018 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
82.860.560 USD
-3.61% -1%
79 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
43,45 USD
1.106.154 đ
857.277.097 USD
19.729.350
45.601.642 USD
0.62% 17%
80 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,50 USD
89.014 đ
854.757.780 USD
244.451.028 (63%)
Tổng: 388.539.008
20.314.603 USD
-0.68% -4%
81 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,87 USD
684.141 đ
854.614.726 USD
31.800.344 (32%)
Tổng: 100.000.000
190.155.902 USD
-0.69% 4%
82 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0169404769 USD
431 đ
837.977.700 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
16.036.602 USD
2.72% 15%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,38 USD
35.191 đ
837.668.068 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
19.939.844 USD
-1.13% 8%
84 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,80 USD
20.485 đ
796.411.140 USD
989.716.517 (98%)
Tổng: 1.010.273.393
27.850.871 USD
1.15% 10%
85 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,16 USD
284.108 đ
787.234.383 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
36.525.202 USD
3.17% 16%
86 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0239452059 USD
610 đ
787.093.859 USD
32.870.623.905 (94%)
Tổng: 34.894.784.041
100.216.673 USD
6.37% 10%
87 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,46 USD
11.667 đ
784.100.209 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
142.670.509 USD
8.44% 11%
88 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
36,72 USD
934.734 đ
771.080.855 USD
21.000.000
199.192.089 USD
5.58% 22%
89 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,33 USD
8.514 đ
762.965.478 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
67.260.639 USD
2.32% 13%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,22 USD
56.488 đ
746.108.115 USD
336.243.849 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
12.283.478 USD
0.68% 20%
91 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,000002069 USD
0,0527 đ
745.755.659 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
64.819.538 USD
-0.69% 40%
92 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.397 đ
735.256.083 USD
736.999.118
6.917.721 USD
-0.02% -0%
93 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,17 USD
4.307 đ
716.376.889 USD
4.234.060.069 (84%)
Tổng: 5.021.560.084
43.769.795 USD
6.52% 25%
94 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
276,08 USD
7.028.128 đ
714.929.291 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
3.929.559 USD
0.81% 8%
95 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000359795 USD
0,9159 đ
709.858.102 USD
19.729.539.048.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
83.309.132 USD
7.75% 20%
96 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,59 USD
193.331 đ
708.079.255 USD
93.236.940 (31%)
Tổng: 300.000.000
3.897.510 USD
3.04% 10%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,25 USD
31.724 đ
697.865.919 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
7.413.679 USD
2.22% 16%
98 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,47 USD
113.744 đ
694.717.228 USD
155.483.948 (60%)
Tổng: 258.446.028
80.326.639 USD
1.85% 31%
99 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,36 USD
9.147 đ
685.709.948 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
46.371.035 USD
4.78% 18%
100 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0705601802 USD
1.796 đ
629.330.820 USD
8.919.064.798
63.989.974 USD
1.60% 7%
101 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,88 USD
47.861 đ
616.229.772 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
32.851.518 USD
-1.99% 16%
102 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,17 USD
4.259 đ
614.819.427 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
139.729.802 USD
-0.25% 12%
103 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0088133255 USD
224 đ
607.822.696 USD
68.966.327.627
194.993.818 USD
8.44% 10%
104 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,20 USD
55.893 đ
604.565.757 USD
275.355.729 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
312.151.407 USD
16.08% 16%
105 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.432 USD
61.899.024 đ
599.426.287 USD
246.524
16.115.147 USD
0.90% 3%
106 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,53 USD
13.457 đ
598.696.321 USD
1.132.576.255 (96%)
Tổng: 1.174.132.955
22.304.383 USD
1.33% 11%
107 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0890014415 USD
2.266 đ
597.520.067 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
21.491.239 USD
3.55% 10%
108 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,39 USD
35.461 đ
594.536.702 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
15.174.832 USD
-1.17% -1%
109 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,38 USD
264.296 đ
592.847.954 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
3.349.975 USD
-0.19% 9%
110 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,64 USD
92.765 đ
586.229.801 USD
160.875.442
14.942.575 USD
5.43% 14%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.943 đ
573.659.531 USD
3.703.708.369 (62%)
Tổng: 5.980.737.825
12.853.786 USD
2.71% 5%
112 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,31 USD
7.936 đ
561.166.647 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
51.843.568 USD
5.84% 8%
113 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.271 đ
561.078.470 USD
3.344.331.631
9.629.116 USD
2.02% 9%
114 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,012248496 USD
312 đ
545.819.461 USD
44.562.161.798 (98%)
Tổng: 45.252.165.054
28.630.679 USD
5.45% 26%
115 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,00 USD
50.940 đ
534.703.996 USD
267.214.027 (59%)
Tổng: 450.000.000
32.042.468 USD
1.08% 11%
116 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,99 USD
50.779 đ
524.592.558 USD
262.993.736 (47%)
Tổng: 554.999.242
28.555.849 USD
5.72% 18%
117 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.639 đ
524.166.561 USD
1.254.243.165 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
31.316.985 USD
-0.99% 4%
118 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002497458 USD
6,3578 đ
524.466.208 USD
2.100.000.000.000
252.417.014 USD
17.94% 63%
119 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0743013446 USD
1.891 đ
521.329.621 USD
7.016.422.433 (86%)
Tổng: 8.165.645.863
37.653.055 USD
-1.18% 16%
120 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,47 USD
11.946 đ
519.835.371 USD
1.107.740.836
8.675.354 USD
-0.06% 11%
121 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,25 USD
31.941 đ
511.829.522 USD
407.926.448 (69%)
Tổng: 590.000.000
8.520.875 USD
-5.08% 2%
122 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0050118964 USD
128 đ
501.189.642 USD
100.000.000.000
24.629.628 USD
5.05% 8%
123 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,69 USD
17.527 đ
496.712.348 USD
721.466.143 (62%)
Tổng: 1.158.241.514
29.490.742 USD
-2.76% 7%
124 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.435 đ
494.783.017 USD
495.201.533
67.015.532 USD
-0.00% 0%
125 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
14,63 USD
372.562 đ
488.046.577 USD
33.347.994
24.920.777 USD
0.19% 10%
126 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,80 USD
20.313 đ
482.672.301 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
62.372.875 USD
4.51% 10%
127 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0719122027 USD
1.831 đ
475.715.270 USD
6.615.223.178
6.042.687 USD
0.45% 10%
128 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
26,52 USD
675.121 đ
464.470.418 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
32.648.187 USD
-0.80% 16%
129 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,54 USD
13.796 đ
459.302.652 USD
847.545.043 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
88.557.245 USD
5.83% 21%
130 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
28,11 USD
715.687 đ
459.045.939 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
76.583.462 USD
-4.85% 35%
131 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,030062446 USD
765 đ
448.247.269 USD
14.910.538.868 (39%)
Tổng: 37.928.765.838
8.664.119 USD
-3.55% 4%
132 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.414 USD
61.458.813 đ
446.768.757 USD
185.057
11.001.120 USD
0.85% 3%
133 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,35 USD
34.335 đ
443.590.192 USD
328.895.104
16.840.791 USD
-0.05% 14%
134 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,41 USD
10.421 đ
443.267.175 USD
1.082.856.129
11.034.576 USD
1.20% 8%
135 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004423 USD
0,0113 đ
442.245.661 USD
999.990.000.000.000
24.328.297 USD
-0.16% 4%
136 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,17 USD
29.886 đ
434.414.595 USD
370.035.182 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
25.677.588 USD
-5.86% -3%
137 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000796083 USD
2,0266 đ
434.367.029 USD
5.456.302.768.802 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
30.318.034 USD
3.90% 13%
138 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,04 USD
26.448 đ
432.867.477 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
13.330.855 USD
0.10% 3%
139 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,92 USD
99.737 đ
430.966.869 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
260.444.195 USD
-1.04% -1%
140 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0449294664 USD
1.144 đ
424.196.117 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
25.726.015 USD
11.34% 22%
141 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
50,63 USD
1.288.765 đ
423.211.458 USD
8.359.702 (84%)
Tổng: 10.000.000
31.179.457 USD
-1.65% 6%
142 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,20 USD
5.167 đ
388.803.236 USD
1.915.583.937 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
12.819.562 USD
2.80% 13%
143 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.445 đ
381.795.337 USD
381.972.707
25.020.129 USD
-0.01% -0%
144 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,92 USD
99.794 đ
376.867.385 USD
96.136.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
19.343.058 USD
0.96% 4%
145 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,62 USD
219.526 đ
372.456.374 USD
43.191.430
8.520.458 USD
2.59% 12%
146 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0165669093 USD
422 đ
365.194.967 USD
22.043.638.939 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
62.505.927 USD
9.54% 15%
147 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,78 USD
19.927 đ
362.029.400 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
5.120.250 USD
-0.63% -6%
148 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0706430785 USD
1.798 đ
357.463.679 USD
5.060.137.335
306.857.735 USD
3.09% 22%
149 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
17,18 USD
437.280 đ
352.513.100 USD
20.522.127
3.654.313 USD
0.91% 19%
150 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,94 USD
584.068 đ
348.978.350 USD
15.210.458
19.551.726 USD
-1.66% 10%
151 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.443 đ
348.278.314 USD
1.191.128.846 (56%)
Tổng: 2.144.134.459
79.744.411 USD
0.51% 4%
152 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,52 USD
13.171 đ
347.511.042 USD
671.684.281 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
13.627.216 USD
4.57% 8%
153 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.888 đ
347.211.553 USD
2.273.498.768 (43%)
Tổng: 5.317.981.893
18.964.864 USD
2.61% 12%
154 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
34,52 USD
878.711 đ
345.174.468 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
25.990.131 USD
-0.65% 11%
155 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,34 USD
8.748 đ
343.650.422 USD
1.000.000.000
30.305.532 USD
6.75% 10%
156 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0038489655 USD
98 đ
342.130.263 USD
88.888.888.888
66.618.053 USD
12.94% 8%
157 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0038489655 USD
98 đ
342.130.263 USD
88.888.888.888
66.618.053 USD
12.94% 8%
158 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
9,27 USD
236.003 đ
331.646.602 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
3.745.197 USD
3.76% 27%
159 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0018751634 USD
48 đ
325.477.853 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
10.196.849 USD
4.40% 18%
160 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,41 USD
10.412 đ
325.325.225 USD
795.437.067 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
38.478.344 USD
3.68% 10%
161 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,18 USD
4.685 đ
320.498.513 USD
1.741.576.792 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
47.459.446 USD
4.43% 10%
162 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,77 USD
681.554 đ
318.030.040 USD
11.878.871 (63%)
Tổng: 18.900.000
40.884.617 USD
-3.02% 16%
163 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0169596652 USD
432 đ
317.161.583 USD
18.700.934.211 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
21.991.592 USD
2.22% 13%
164 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,38 USD
35.167 đ
316.474.358 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
23.440.406 USD
-1.21% 8%
165 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,65 USD
16.490 đ
315.969.611 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
13.843.329 USD
0.04% 21%
166 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,54 USD
39.219 đ
315.207.316 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
74.156.201 USD
7.15% 8%
167 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.752 đ
308.453.431 USD
1.652.501.007 (91%)
Tổng: 1.820.489.610
17.721.874 USD
3.88% 13%
168 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,57 USD
14.469 đ
308.285.937 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
20.450.391 USD
2.33% 12%
169 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0292290411 USD
744 đ
306.833.770 USD
10.497.565.373 (81%)
Tổng: 12.897.568.226
1.647.475 USD
0.99% 4%
170 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,90 USD
22.813 đ
303.882.389 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
24.761.142 USD
2.21% 6%
171 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0168958366 USD
430 đ
301.837.706 USD
17.864.620.305 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
138.269.432 USD
0.13% 11%
172 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,35 USD
9.009 đ
299.918.865 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
23.127.615 USD
6.07% 15%
173 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,53 USD
64.348 đ
299.649.625 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
14.090.753 USD
-0.68% 13%
174 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0294269598 USD
749 đ
294.269.598 USD
10.000.000.000
11.665.599 USD
2.78% 12%
175 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0296962622 USD
756 đ
293.992.996 USD
9.900.000.000
36.812.602 USD
-0.25% 5%
176 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,50 USD
1.667.393 đ
293.100.177 USD
4.474.921 (54%)
Tổng: 8.304.238
8.836.506 USD
-2.02% 13%
177 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,36 USD
60.031 đ
291.395.059 USD
123.569.853 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
56.720.558 USD
7.34% 13%
178 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,39 USD
10.042 đ
288.585.261 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
23.706.364 USD
-0.73% -1%
179 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.912 đ
288.455.921 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
59.087.862 USD
1.59% 12%
180 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0048917448 USD
125 đ
282.451.112 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
11.854.776 USD
3.40% 19%
181 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,69 USD
17.570 đ
280.853.444 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.971.927 USD
0.45% 4%
182 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,43 USD
10.874 đ
274.969.395 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
12.335.767 USD
1.81% 10%
183 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,44 USD
36.599 đ
274.254.358 USD
190.762.417 (19%)
Tổng: 1.028.459.222
24.309.621 USD
4.66% 12%
184 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0224667659 USD
572 đ
273.198.811 USD
12.160.130.750 (95%)
Tổng: 12.757.434.551
5.558.430 USD
2.33% 9%
185 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,52 USD
64.029 đ
271.185.897 USD
107.818.999
12.394.105 USD
2.69% 11%
186 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0192341577 USD
490 đ
270.492.300 USD
14.063.121.698 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
13.092.187 USD
1.10% 11%
187 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,53 USD
64.526 đ
266.737.816 USD
105.234.493 (98%)
Tổng: 107.822.406
34.213.558 USD
3.10% 15%
188 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0052118513 USD
133 đ
263.719.676 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
16.767.718 USD
4.85% 17%
189 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,53 USD
13.527 đ
263.574.380 USD
496.021.979 (90%)
Tổng: 549.297.254
1.697.960 USD
3.11% 25%
190 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,28 USD
57.931 đ
262.156.053 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
131.107.930 USD
2.23% 5%
191 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,15 USD
691.232 đ
260.038.932 USD
9.576.832
18.793.808 USD
2.14% 7%
192 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0471446496 USD
1.200 đ
259.011.652 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
26.115.188 USD
2.83% 11%
193 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,32 USD
8.264 đ
256.312.376 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
12.489.153 USD
3.05% 9%
194 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
44,86 USD
1.141.924 đ
255.071.861 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
19.042.801 USD
6.68% 14%
195 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,75 USD
95.569 đ
243.990.726 USD
64.992.331
22.629.609 USD
-1.86% 18%
196 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,52 USD
64.174 đ
239.485.152 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
116.625.718 USD
-0.94% 11%
197 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,28 USD
7.002 đ
236.610.081 USD
860.296.714 (80%)
Tổng: 1.069.098.751
35.665.581 USD
6.32% 18%
198 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,37 USD
60.243 đ
236.646.003 USD
100.000.000
41.454.841 USD
3.05% 14%
199 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,39 USD
60.914 đ
235.823.677 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
5.776.663 USD
15.50% 12%
200 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,65 USD
16.629 đ
228.563.509 USD
349.904.524 (80%)
Tổng: 440.000.000
14.522.254 USD
1.87% 21%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.