1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9727 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3677) - Tron10 (11) - Base (108) - BNB Smart Chain (BEP20) (2500) - Solana (679) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (317) - XDC Network (11) - Tron20 (56) - Klaytn (60) - Arbitrum (162) - Chiliz (49) - TON (37) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (67) - Tron (67) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2521) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Harmony (13) - Cardano (41) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (126) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Ordinals - BRC20 (43) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - Elrond (27) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Aptos (23) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - Core (18) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

16/04/2024 20:17

Tỷ giá 9727 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
63.158 USD
1.597.895.051 đ
1.243.211.297.272 USD
19.684.175 (94%)
Tổng: 21.000.000
45.853.861.023 USD
-4.25% -11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.097 USD
78.348.259 đ
371.830.334.064 USD
120.070.408
22.686.846.910 USD
-4.27% -15%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.308 đ
107.762.690.519 USD
107.728.051.607 (97%)
Tổng: 110.941.048.614
88.542.753.134 USD
-0.07% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
543,79 USD
13.757.926 đ
81.315.261.653 USD
149.533.882
1.486.817.890 USD
-6.20% -7%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
136,32 USD
3.448.867 đ
60.880.713.898 USD
446.605.230 (78%)
Tổng: 573.962.637
5.686.004.758 USD
-9.87% -23%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.302 đ
32.542.888.812 USD
32.540.824.775
10.068.471.236 USD
0.01% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,49 USD
12.464 đ
27.155.589.233 USD
55.119.895.152 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
2.385.028.449 USD
-3.92% -21%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,16 USD
3.954 đ
22.493.347.326 USD
143.907.896.384
3.450.887.248 USD
-3.85% -21%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,27 USD
158.566 đ
21.754.233.975 USD
3.471.002.467 (68%)
Tổng: 5.105.310.302
531.730.688 USD
-11.43% -9%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,47 USD
11.785 đ
16.589.405.807 USD
35.615.430.309 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
664.240.745 USD
-4.28% -24%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
35,20 USD
890.470 đ
13.301.418.049 USD
377.919.227 (53%)
Tổng: 715.748.719
888.594.872 USD
-6.30% -28%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000224142 USD
0,5671 đ
13.208.474.953 USD
589.289.410.812.691 (100%)
Tổng: 589.534.086.491.240
1.033.411.774 USD
-3.76% -21%
13 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.810 đ
9.731.258.787 USD
87.630.891.180 (100%)
Tổng: 87.631.010.030
464.038.510 USD
-2.77% -9%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,71 USD
169.826 đ
9.627.706.669 USD
1.434.293.482
330.201.001 USD
-5.34% -25%
15 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
487,35 USD
12.329.908 đ
9.596.923.435 USD
19.692.131 (94%)
Tổng: 21.000.000
893.803.763 USD
-10.47% -28%
16 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,52 USD
342.041 đ
7.937.232.197 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
548.921.364 USD
-6.62% -24%
17 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,71 USD
18.006 đ
7.042.037.529 USD
9.894.742.134 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
432.326.387 USD
-4.17% -25%
18 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
79,18 USD
2.003.376 đ
5.893.599.531 USD
74.428.394 (89%)
Tổng: 84.000.000
635.177.859 USD
-2.05% -21%
19 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,21 USD
308.857 đ
5.648.446.163 USD
462.692.109 (89%)
Tổng: 517.714.066
201.172.240 USD
-8.97% -29%
20 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,25 USD
132.754 đ
5.595.900.197 USD
1.066.455.263 (90%)
Tổng: 1.186.283.943
739.755.175 USD
-6.67% -31%
21 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,88 USD
148.851 đ
5.451.696.121 USD
926.617.757 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.031.786 USD
-0.70% 1%
22 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.303 đ
5.348.553.859 USD
5.347.888.596
533.157.265 USD
0.01% 0%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,31 USD
184.835 đ
4.374.196.169 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
240.854.990 USD
-7.06% -36%
24 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.276 đ
3.974.815.650 USD
3.978.552.958
9.813.493.027 USD
-0.23% -0%
25 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,16 USD
231.715 đ
3.890.807.674 USD
424.820.265 (39%)
Tổng: 1.091.244.171
250.535.733 USD
-6.71% -34%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
26,28 USD
664.903 đ
3.852.199.605 USD
146.578.759 (70%)
Tổng: 210.700.000
340.894.288 USD
-4.82% -24%
27 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,11 USD
28.017 đ
3.615.069.039 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
89.208.376 USD
-6.00% -20%
28 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,46 USD
62.254 đ
3.575.198.839 USD
1.452.969.948 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
159.042.010 USD
-10.04% -25%
29 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
59,04 USD
1.493.759 đ
3.542.510.685 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
53.546.158 USD
7.00% 1%
30 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,13 USD
3.180 đ
3.339.533.716 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
22.106.607 USD
-7.45% -18%
31 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
6,08 USD
153.719 đ
3.274.706.702 USD
538.969.442 (27%)
Tổng: 1.960.590.352
382.026.930 USD
-3.92% -34%
32 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,14 USD
205.991 đ
3.182.934.192 USD
390.930.671
395.284.484 USD
-4.88% -27%
33 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,32 USD
210.574 đ
3.178.266.372 USD
381.861.234 (71%)
Tổng: 536.870.912
395.896.251 USD
-10.25% -15%
34 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
481,09 USD
12.171.577 đ
3.176.966.354 USD
6.603.684 (31%)
Tổng: 21.000.000
75.134.125 USD
-15.76% -17%
35 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.739 đ
3.126.629.549 USD
28.877.676.003 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
141.018.575 USD
-3.49% -20%
36 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,14 USD
28.952 đ
3.037.053.513 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
568.086.151 USD
-9.14% -27%
37 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
3.156 USD
79.835.268 đ
2.917.962.354 USD
924.710 (92%)
Tổng: 1.005.577
153.601.716 USD
-1.14% -11%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0397301144 USD
1.005 đ
2.888.956.069 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
149.006.957 USD
-12.21% -12%
39 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,080382213 USD
2.034 đ
2.872.333.647 USD
35.733.448.208 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
79.956.248 USD
-6.26% -25%
40 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,94 USD
49.202 đ
2.767.390.477 USD
1.423.019.954 (71%)
Tổng: 2.000.000.000
105.414.935 USD
-13.29% -30%
41 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,12 USD
2.970 đ
2.741.287.334 USD
23.352.422.238 (81%)
Tổng: 28.700.000.000
71.128.794 USD
-9.29% -16%
42 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,61 USD
66.088 đ
2.609.342.877 USD
998.920.173
842.819.454 USD
-11.26% -34%
43 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,26 USD
6.491 đ
2.426.306.425 USD
9.457.135.573 (88%)
Tổng: 10.796.350.403
164.440.297 USD
-8.87% -26%
44 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
25,05 USD
633.704 đ
2.339.444.826 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
217.565.870 USD
-4.94% -27%
45 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,22 USD
56.208 đ
2.322.470.282 USD
1.045.379.867 (24%)
Tổng: 4.294.967.296
379.908.568 USD
-6.95% -32%
46 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
119,25 USD
3.017.079 đ
2.197.110.402 USD
18.424.079
49.908.780 USD
-5.65% -13%
47 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000051702 USD
0,1308 đ
2.175.049.854 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
843.395.548 USD
-6.79% -29%
48 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,04 USD
51.555 đ
2.037.758.578 USD
1.000.000.000
61.757.297 USD
-7.33% -32%
49 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,23 USD
56.396 đ
1.963.576.588 USD
880.884.532 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
674.642.442 USD
17.41% -7%
50 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,68 USD
17.292 đ
1.916.240.720 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
302.952.870 USD
-5.05% -30%
51 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
10,46 USD
264.703 đ
1.858.638.914 USD
177.646.267 (17%)
Tổng: 1.036.602.740
254.718.273 USD
3.52% -13%
52 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,00 USD
50.659 đ
1.785.558.945 USD
891.731.856 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
105.792.626 USD
-3.20% -31%
53 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,08 USD
52.617 đ
1.764.594.850 USD
848.468.689 (74%)
Tổng: 1.152.997.575
378.837.731 USD
-9.35% -23%
54 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,17 USD
130.715 đ
1.725.931.832 USD
334.055.956 (81%)
Tổng: 414.107.802
382.134.162 USD
-6.14% -32%
55 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
25,65 USD
648.999 đ
1.679.040.358 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
100.904.770 USD
-8.82% -23%
56 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,18 USD
29.939 đ
1.656.713.408 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
87.195.730 USD
-3.49% -11%
57 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,20 USD
30.387 đ
1.556.466.161 USD
1.295.901.469 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
376.209.340 USD
-5.64% -27%
58 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0275815569 USD
698 đ
1.457.956.388 USD
52.859.829.275 (84%)
Tổng: 62.955.102.600
50.283.574 USD
-6.13% -14%
59 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,09 USD
154.004 đ
1.455.953.976 USD
239.185.588 (93%)
Tổng: 258.446.029
211.886.575 USD
-10.36% -2%
60 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
1,02 USD
25.831 đ
1.454.927.495 USD
1.425.000.000 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
910.118.129 USD
-11.11% -21%
61 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,18 USD
4.475 đ
1.437.135.566 USD
8.125.756.290 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
96.383.951 USD
-3.95% -27%
62 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,49 USD
12.486 đ
1.381.878.171 USD
2.800.000.000 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
164.878.639 USD
-10.73% -31%
63 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
19,33 USD
489.011 đ
1.363.410.856 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
562.256.224 USD
-14.09% -3%
64 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001414865 USD
3,5796 đ
1.353.531.473 USD
9.566.509.173.498 (99%)
Tổng: 9.709.105.504.623
211.306.303 USD
-8.17% -32%
65 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,89 USD
22.415 đ
1.329.375.399 USD
1.500.475.342
83.102.661 USD
-5.99% -32%
66 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,98 USD
24.683 đ
1.317.081.473 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
273.783.682 USD
-10.08% -29%
67 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
66,48 USD
1.682.034 đ
1.308.971.595 USD
19.688.653
78.821.689 USD
-7.38% -31%
68 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0419912629 USD
1.062 đ
1.287.863.888 USD
30.669.806.009 (94%)
Tổng: 32.698.966.145
225.340.758 USD
-6.89% -38%
69 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
85,68 USD
2.167.665 đ
1.268.248.164 USD
14.802.414 (93%)
Tổng: 16.000.000
117.508.216 USD
-3.92% -35%
70 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
104,03 USD
2.632.023 đ
1.255.957.262 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
45.946.993 USD
-2.85% -12%
71 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0322154524 USD
815 đ
1.242.337.156 USD
38.563.393.133 (38%)
Tổng: 100.559.787.198
22.366.464 USD
-6.11% -20%
72 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012577 USD
0,0318 đ
1.217.785.019 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
44.456.701 USD
-6.43% -18%
73 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,86 USD
21.863 đ
1.200.986.801 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
590.834.573 USD
-8.11% 8%
74 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Solana Blockchain
W *
0,61 USD
15.391 đ
1.094.983.132 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
194.185.748 USD
-7.98% -32%
75 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,84 USD
21.308 đ
1.079.804.368 USD
1.282.094.972 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
173.316.451 USD
-6.82% -24%
76 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,02 USD
1.012.427 đ
1.073.319.582 USD
26.821.672 (85%)
Tổng: 31.415.926
34.114.502 USD
-6.27% -29%
77 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000524595 USD
1,3272 đ
1.032.841.562 USD
19.688.364.048.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
43.687.295 USD
-8.08% -29%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,02 USD
177.551 đ
1.005.290.402 USD
143.247.781 (53%)
Tổng: 270.000.000
69.171.065 USD
-4.94% -32%
79 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,20 USD
80.890 đ
1.001.985.911 USD
313.390.391 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
31.782.320 USD
-6.80% -18%
80 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,15 USD
54.396 đ
999.078.686 USD
464.677.529 (64%)
Tổng: 722.022.077
16.609.074 USD
-3.69% -31%
81 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,02 USD
25.749 đ
995.649.316 USD
978.269.674 (98%)
Tổng: 998.879.022
50.818.878 USD
-5.78% -23%
82 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0225215534 USD
570 đ
990.264.565 USD
43.969.638.670 (98%)
Tổng: 44.646.431.164
115.114.204 USD
-14.83% -32%
83 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
11.012 đ
980.121.101 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
150.329.837 USD
-5.50% -33%
84 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,25 USD
6.213 đ
967.694.346 USD
3.940.565.173 (79%)
Tổng: 4.990.565.187
97.275.657 USD
-7.14% -32%
85 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,95 USD
74.629 đ
966.844.719 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
59.677.642 USD
-7.58% -29%
86 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,31 USD
33.223 đ
955.983.493 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
212.721.532 USD
-9.84% -33%
87 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
5,07 USD
128.197 đ
951.521.493 USD
187.785.803 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
366.997.677 USD
0.39% -28%
88 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000144826 USD
0,3664 đ
944.142.096 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
153.056.260 USD
-12.10% -38%
89 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,11 USD
2.668 đ
937.348.196 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
88.236.403 USD
-4.11% -32%
90 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
42,84 USD
1.083.896 đ
899.676.368 USD
21.000.000
347.552.958 USD
-11.46% -40%
91 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0175836293 USD
445 đ
866.872.918 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
142.128.509 USD
-10.18% -19%
92 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,58 USD
14.607 đ
866.020.080 USD
1.499.989.189 (15%)
Tổng: 9.999.989.189
82.069.560 USD
-7.51% -30%
93 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
333,79 USD
8.444.929 đ
864.382.897 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
15.565.906 USD
-2.96% -11%
94 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,78 USD
19.805 đ
850.953.958 USD
1.087.070.703 (95%)
Tổng: 1.147.772.333
42.665.419 USD
-4.25% -29%
95 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,75 USD
19.015 đ
844.158.462 USD
1.123.158.822
194.814.688 USD
-5.52% -33%
96 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,55 USD
89.904 đ
830.447.098 USD
233.696.486 (60%)
Tổng: 388.539.008
9.096.320 USD
-11.24% -16%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,43 USD
10.988 đ
828.800.951 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
85.998.798 USD
-4.65% -32%
98 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,38 USD
212.124 đ
806.010.414 USD
96.132.689 (57%)
Tổng: 170.118.638
2.554.423 USD
-4.34% -20%
99 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,22 USD
5.671 đ
719.659.804 USD
3.210.367.601
25.797.003 USD
-6.20% -30%
100 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,19 USD
30.054 đ
718.568.077 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
75.561.584 USD
-4.78% -33%
101 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.971 đ
715.886.862 USD
725.332.035
8.869.049 USD
-0.04% -1%
102 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,26 USD
31.966 đ
707.554.561 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
7.848.295 USD
-4.02% -10%
103 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,65 USD
16.454 đ
706.888.287 USD
1.086.941.011
13.900.233 USD
-14.66% -23%
104 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
19,72 USD
498.876 đ
705.403.532 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
14.602.138 USD
-12.62% -16%
105 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,65 USD
16.383 đ
701.196.859 USD
1.082.860.629 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
26.592.522 USD
-5.62% -35%
106 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,09 USD
27.700 đ
690.438.543 USD
630.628.440 (55%)
Tổng: 1.144.924.876
30.380.438 USD
-4.35% -29%
107 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,74 USD
69.328 đ
680.172.469 USD
248.216.777 (55%)
Tổng: 450.000.000
61.077.437 USD
-7.69% -30%
108 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,11 USD
103.935 đ
660.889.832 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
29.819.047 USD
-19.01% -29%
109 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,83 USD
20.933 đ
656.939.878 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
130.701.009 USD
-1.42% 4%
110 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
6,80 USD
172.018 đ
655.914.955 USD
96.470.510 (32%)
Tổng: 300.000.000
8.519.920 USD
-6.05% -16%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,18 USD
4.548 đ
651.324.896 USD
3.623.213.888 (61%)
Tổng: 5.931.368.897
24.475.429 USD
-6.90% -28%
112 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
36,42 USD
921.481 đ
637.895.186 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
19.316.019 USD
-4.15% -24%
113 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0948112048 USD
2.399 đ
636.524.493 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
49.980.239 USD
-4.15% -29%
114 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
1,16 USD
29.334 đ
622.738.417 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.163.591 USD
-12.22% -33%
115 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,40 USD
10.014 đ
610.818.247 USD
1.543.163.888 (51%)
Tổng: 3.000.000.000
70.832.411 USD
-4.73% -31%
116 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,92 USD
23.311 đ
603.596.686 USD
655.101.754 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
35.985.457 USD
-4.86% -30%
117 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,15 USD
54.333 đ
596.908.281 USD
277.949.551 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
67.280.459 USD
-3.87% -31%
118 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001008732 USD
2,5521 đ
587.863.799 USD
5.827.750.362.412 (86%)
Tổng: 6.796.826.938.167
52.241.980 USD
-5.10% -27%
119 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002789469 USD
7,0574 đ
585.788.572 USD
2.100.000.000.000
36.717.018 USD
-7.88% -43%
120 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.374 USD
60.063.347 đ
585.259.151 USD
246.524
8.705.531 USD
0.62% 1%
121 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0545735097 USD
1.381 đ
568.867.070 USD
10.423.868.147 (81%)
Tổng: 12.823.868.147
4.817.143 USD
-6.50% -27%
122 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0844992323 USD
2.138 đ
550.571.915 USD
6.515.703.160
30.838.940 USD
-7.34% -28%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0977605955 USD
2.473 đ
550.323.969 USD
5.629.302.541 (67%)
Tổng: 8.424.164.476
42.191.250 USD
-8.86% -31%
124 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0061771937 USD
156 đ
549.083.880 USD
88.888.888.888
258.449.144 USD
16.31% 54%
125 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0061771937 USD
156 đ
549.083.880 USD
88.888.888.888
258.449.144 USD
16.31% 54%
126 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,29 USD
7.287 đ
534.100.440 USD
1.854.423.857 (83%)
Tổng: 2.230.434.593
21.125.618 USD
-6.81% -34%
127 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,64 USD
92.210 đ
532.123.193 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
24.081.471 USD
-6.20% -31%
128 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0375373095 USD
950 đ
522.110.478 USD
13.909.107.638 (37%)
Tổng: 37.909.107.638
7.235.119 USD
-2.53% -18%
129 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
5,38 USD
136.034 đ
520.511.187 USD
96.806.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
51.525.631 USD
-0.73% 7%
130 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,097304357 USD
2.462 đ
519.517.952 USD
5.339.102.671 (76%)
Tổng: 7.000.000.000
57.577.672 USD
-5.97% -16%
131 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0549158542 USD
1.389 đ
518.481.390 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
27.330.923 USD
-2.94% -30%
132 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,45 USD
36.741 đ
517.001.970 USD
356.010.997 (36%)
Tổng: 980.000.000
5.926.036 USD
-3.63% -30%
133 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,44 USD
11.022 đ
516.592.464 USD
1.185.812.882 (36%)
Tổng: 3.303.030.299
73.133.915 USD
-4.85% -32%
134 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.281 đ
509.310.197 USD
509.701.467
64.189.772 USD
-0.06% -0%
135 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,97 USD
49.895 đ
495.005.617 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
75.194.315 USD
-7.74% -31%
136 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,87 USD
21.965 đ
493.459.011 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
66.179.111 USD
-6.14% -25%
137 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,40 USD
10.225 đ
467.657.648 USD
1.157.136.144 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
41.254.015 USD
-6.52% -33%
138 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0084579275 USD
214 đ
466.875.296 USD
55.199.727.655 (80%)
Tổng: 68.999.649.476
301.481.849 USD
-6.73% -36%
139 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004609 USD
0,0117 đ
456.378.373 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
29.300.550 USD
-4.70% -15%
140 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,23 USD
5.901 đ
453.340.742 USD
1.943.775.466 (36%)
Tổng: 5.390.213.313
116.837.948 USD
-9.86% -29%
141 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,92 USD
23.394 đ
451.025.576 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
22.916.053 USD
-16.28% -23%
142 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,90 USD
98.640 đ
449.142.042 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
184.165.775 USD
-5.38% -36%
143 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,41 USD
10.311 đ
448.286.070 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
76.937.326 USD
-8.25% -36%
144 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,32 USD
8.199 đ
447.185.694 USD
1.379.841.766 (77%)
Tổng: 1.798.418.988
26.868.442 USD
-6.27% -32%
145 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.419 USD
61.212.801 đ
441.909.322 USD
182.647
44.273.624 USD
2.17% 4%
146 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,01 USD
303.802 đ
438.291.625 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
2.690.068 USD
-6.84% -24%
147 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,61 USD
15.367 đ
433.234.411 USD
713.277.154 (71%)
Tổng: 1.004.262.701
50.225.661 USD
-5.40% -34%
148 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
53,41 USD
1.351.184 đ
433.158.251 USD
8.110.593 (81%)
Tổng: 10.000.000
62.356.355 USD
-3.65% -29%
149 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0428831144 USD
1.085 đ
428.831.144 USD
10.000.000.000
44.233.179 USD
-6.44% -30%
150 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0246419461 USD
623 đ
428.084.894 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
38.878.144 USD
-4.82% -29%
151 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
4,06 USD
102.830 đ
428.007.702 USD
105.305.665 (53%)
Tổng: 200.000.000
35.047.548 USD
-1.98% -12%
152 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
13,61 USD
344.303 đ
424.310.986 USD
31.179.102 (31%)
Tổng: 100.000.000
41.303.818 USD
-5.75% -36%
153 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,27 USD
32.125 đ
417.621.692 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
14.899.938 USD
-4.29% -25%
154 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
20,58 USD
520.774 đ
417.709.802 USD
20.292.985
6.467.646 USD
-5.30% -31%
155 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,96 USD
100.202 đ
414.890.944 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
97.098.738 USD
-11.79% -18%
156 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0301910312 USD
764 đ
414.773.650 USD
13.738.306.827 (65%)
Tổng: 21.000.000.000
64.647.612 USD
-5.36% -29%
157 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,78 USD
19.653 đ
414.676.226 USD
533.817.831 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
36.267.320 USD
-5.28% -31%
158 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,49 USD
12.377 đ
414.610.135 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
39.306.816 USD
-5.14% -30%
159 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,99 USD
25.154 đ
414.243.055 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
21.218.335 USD
-6.63% -22%
160 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0071084448 USD
180 đ
405.025.049 USD
56.978.011.334 (100%)
Tổng: 57.003.315.000
23.102.937 USD
-6.13% -26%
161 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,72 USD
94.218 đ
401.519.628 USD
107.818.999
32.897.195 USD
-3.84% -32%
162 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,55 USD
13.984 đ
401.495.865 USD
726.390.239 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
8.003.053 USD
-5.32% -14%
163 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
12,62 USD
319.339 đ
401.220.712 USD
31.787.215
36.960.971 USD
-3.81% -26%
164 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0022659644 USD
57 đ
392.451.531 USD
173.194.038.783 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
18.234.072 USD
-5.86% -30%
165 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,94 USD
124.936 đ
389.852.272 USD
78.946.687 (79%)
Tổng: 99.681.496
28.823.597 USD
-5.56% -31%
166 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,48 USD
37.472 đ
389.087.650 USD
262.697.804 (47%)
Tổng: 555.000.000
40.201.005 USD
-9.52% -27%
167 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,70 USD
979.210 đ
387.039.410 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
37.902.707 USD
-3.12% -25%
168 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,46 USD
11.568 đ
385.109.535 USD
842.286.046 (81%)
Tổng: 1.042.684.176
133.468.858 USD
-7.97% -18%
169 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,59 USD
217.323 đ
370.905.774 USD
43.179.657
16.916.286 USD
-7.92% -7%
170 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,37 USD
9.364 đ
370.104.136 USD
1.000.000.000
16.227.514 USD
-5.21% -35%
171 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,51 USD
12.929 đ
368.702.667 USD
721.482.298 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
17.388.821 USD
-7.24% -38%
172 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.236 đ
367.343.104 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
37.747.728 USD
-8.27% -23%
173 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,79 USD
20.009 đ
365.768.666 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
14.319.050 USD
-7.41% -10%
174 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,92 USD
23.271 đ
366.864.522 USD
398.856.579 (80%)
Tổng: 500.000.000
3.306.400 USD
-9.99% -21%
175 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
4,06 USD
102.675 đ
365.247.809 USD
90.000.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
216.786.057 USD
-2.89% -43%
176 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,70 USD
17.803 đ
362.738.784 USD
515.500.876 (26%)
Tổng: 2.000.000.000
91.180.215 USD
-4.49% -26%
177 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0303607168 USD
768 đ
362.552.229 USD
11.941.491.092 (95%)
Tổng: 12.532.116.095
12.928.122 USD
-10.28% -19%
178 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
95,43 USD
2.414.318 đ
359.511.780 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
20.827.645 USD
-8.62% -29%
179 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,25 USD
132.810 đ
354.586.788 USD
67.547.953
35.234.166 USD
-7.79% -22%
180 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
21,47 USD
543.181 đ
350.561.797 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
53.658.380 USD
-3.84% -25%
181 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,26 USD
6.455 đ
348.738.214 USD
1.366.804.998 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
22.628.240 USD
-6.46% -29%
182 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,71 USD
17.873 đ
346.907.230 USD
491.070.777 (90%)
Tổng: 545.195.112
1.952.829 USD
-11.87% -20%
183 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,33 USD
33.764 đ
341.383.071 USD
255.806.250 (12%)
Tổng: 2.100.000.000
55.466.542 USD
4.90% -30%
184 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
28,44 USD
719.578 đ
334.282.472 USD
11.753.207 (62%)
Tổng: 18.900.000
59.038.155 USD
-6.58% -27%
185 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0363364792 USD
919 đ
327.028.313 USD
8.999.999.999
9.781.153 USD
-7.30% -28%
186 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,59 USD
40.263 đ
325.605.559 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
86.486.513 USD
-2.85% -24%
187 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,42 USD
10.627 đ
323.856.347 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
103.167.265 USD
-7.06% -38%
188 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0333642668 USD
844 đ
321.890.577 USD
9.647.764.144 (87%)
Tổng: 11.035.000.000
21.869.976 USD
-6.55% -33%
189 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
19,98 USD
505.571 đ
319.611.927 USD
15.994.142 (76%)
Tổng: 21.000.000
2.307.816 USD
-4.69% -22%
190 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,31 USD
83.858 đ
318.278.507 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
76.366.072 USD
-6.61% -34%
191 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0265337571 USD
671 đ
313.441.579 USD
11.812.936.179 (17%)
Tổng: 69.000.000.000
67.328.003 USD
-5.80% -32%
192 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,90 USD
22.803 đ
311.211.814 USD
345.291.086 (78%)
Tổng: 440.000.000
12.444.273 USD
-4.55% -21%
193 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
30,05 USD
760.223 đ
308.765.160 USD
10.275.609 (33%)
Tổng: 31.275.609
8.370.387 USD
-5.66% -20%
194 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,60 USD
65.760 đ
304.621.758 USD
117.197.247 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
89.555.647 USD
-12.99% -33%
195 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
57,91 USD
1.465.027 đ
304.039.177 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
29.301.292 USD
-7.16% -39%
196 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0058233781 USD
147 đ
294.662.934 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
28.396.401 USD
-7.27% -43%
197 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0069552372 USD
176 đ
293.703.684 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
22.782.532 USD
-8.74% -26%
198 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0329888814 USD
835 đ
293.669.661 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
52.702.657 USD
-8.01% -16%
199 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,89 USD
22.426 đ
282.201.124 USD
318.360.175 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
154.432.522 USD
-0.41% -36%
200 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,32 USD
8.129 đ
281.235.647 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
155.991.237 USD
-9.79% -8%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.