1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9693 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3673) - Tron10 (11) - Base (103) - BNB Smart Chain (BEP20) (2491) - Solana (666) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (317) - XDC Network (11) - Tron20 (55) - Klaytn (60) - Arbitrum (162) - Chiliz (49) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (66) - Tron (66) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - TON (36) - BNB (2512) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Harmony (13) - Ordinals - BRC20 (44) - Cardano (41) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (126) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - Elrond (27) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Aptos (23) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - Core (18) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

16/04/2024 00:45

Tỷ giá 9693 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
64.195 USD
1.616.426.648 đ
1.263.579.134.460 USD
19.683.493 (94%)
Tổng: 21.000.000
44.764.971.518 USD
-0.35% -11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.140 USD
79.064.982 đ
377.017.116.765 USD
120.069.476
22.403.218.713 USD
1.83% -14%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.196 đ
107.797.193.918 USD
107.728.051.607 (97%)
Tổng: 110.941.048.614
89.715.168.071 USD
-0.00% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
562,78 USD
14.170.845 đ
84.154.993.400 USD
149.533.967
1.555.552.246 USD
1.46% -5%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
140,75 USD
3.544.138 đ
62.859.944.597 USD
446.600.382 (78%)
Tổng: 573.967.080
6.223.468.086 USD
0.93% -22%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.180 đ
32.284.887.160 USD
32.284.677.074
10.276.185.787 USD
-0.03% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,49 USD
12.454 đ
27.263.274.447 USD
55.119.895.152 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
2.414.518.574 USD
0.43% -20%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,75 USD
169.843 đ
23.411.317.651 USD
3.470.839.569 (68%)
Tổng: 5.105.282.304
639.469.032 USD
2.44% 10%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,15 USD
3.872 đ
22.126.363.686 USD
143.897.656.384
3.356.208.865 USD
0.28% -24%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,46 USD
11.655 đ
16.484.804.240 USD
35.615.426.917 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
790.732.731 USD
0.89% -24%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
36,17 USD
910.798 đ
13.669.711.978 USD
377.913.960 (53%)
Tổng: 715.748.719
983.765.030 USD
1.10% -28%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000219961 USD
0,5539 đ
12.962.071.166 USD
589.289.410.812.691 (100%)
Tổng: 589.534.086.491.240
1.069.403.660 USD
0.24% -23%
13 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
512,29 USD
12.899.581 đ
10.088.039.008 USD
19.691.866 (94%)
Tổng: 21.000.000
984.916.592 USD
4.21% -25%
14 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.821 đ
9.819.142.568 USD
87.634.883.190 (100%)
Tổng: 87.634.967.030
488.368.262 USD
0.43% -9%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,78 USD
170.743 đ
9.724.908.926 USD
1.434.163.773
372.919.825 USD
2.00% -25%
16 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,94 USD
350.884 đ
8.181.242.839 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
619.533.202 USD
1.83% -24%
17 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,71 USD
17.950 đ
7.048.213.404 USD
9.887.060.873 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
473.592.931 USD
3.38% -24%
18 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
78,93 USD
1.987.572 đ
5.874.756.753 USD
74.425.669 (89%)
Tổng: 84.000.000
746.165.196 USD
0.42% -24%
19 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,69 USD
319.541 đ
5.871.622.151 USD
462.686.302 (89%)
Tổng: 517.708.259
201.373.951 USD
2.04% -29%
20 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,31 USD
133.686 đ
5.661.196.590 USD
1.066.295.977 (90%)
Tổng: 1.186.089.697
774.357.754 USD
-2.36% -29%
21 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,92 USD
149.174 đ
5.489.606.212 USD
926.627.008 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.557.771 USD
0.40% 1%
22 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.180 đ
5.347.877.796 USD
5.347.888.596
485.989.532 USD
-0.00% 0%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,38 USD
185.931 đ
4.421.106.450 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
263.883.505 USD
1.73% -37%
24 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.205 đ
3.982.355.477 USD
3.978.351.798
9.538.858.184 USD
-0.06% 0%
25 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,34 USD
235.225 đ
3.967.298.068 USD
424.684.931 (39%)
Tổng: 1.091.108.837
268.467.452 USD
0.00% -34%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
26,59 USD
669.434 đ
3.896.602.787 USD
146.566.245 (70%)
Tổng: 210.700.000
439.013.381 USD
2.08% -25%
27 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,59 USD
65.168 đ
3.760.154.263 USD
1.452.873.999 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
179.917.383 USD
-1.20% -26%
28 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,13 USD
28.415 đ
3.683.783.499 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
96.306.756 USD
-0.90% -22%
29 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
556,21 USD
14.005.422 đ
3.670.846.019 USD
6.599.723 (31%)
Tổng: 21.000.000
101.015.775 USD
-3.07% -4%
30 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,13 USD
3.240 đ
3.419.548.264 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
27.831.133 USD
1.05% -15%
31 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,61 USD
216.912 đ
3.289.534.111 USD
381.861.234 (71%)
Tổng: 536.870.912
479.709.585 USD
7.34% -16%
32 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
6,04 USD
152.094 đ
3.254.402.375 USD
538.783.732 (27%)
Tổng: 1.960.592.747
431.627.511 USD
0.42% -35%
33 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
54,03 USD
1.360.435 đ
3.241.704.678 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
10.314.012 USD
2.43% -9%
34 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,23 USD
207.235 đ
3.217.416.933 USD
390.930.671
394.098.716 USD
-0.69% -28%
35 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,19 USD
29.851 đ
3.146.213.390 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
685.211.088 USD
2.49% -24%
36 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.719 đ
3.118.138.195 USD
28.877.676.882 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
152.707.883 USD
-0.24% -19%
37 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0424215979 USD
1.068 đ
3.084.665.998 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
215.536.376 USD
4.59% -9%
38 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,10 USD
52.825 đ
2.985.346.592 USD
1.423.019.954 (71%)
Tổng: 2.000.000.000
85.095.632 USD
0.58% -26%
39 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0814500546 USD
2.051 đ
2.910.491.310 USD
35.733.448.221 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
89.704.720 USD
2.48% -26%
40 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
3.147 USD
79.232.944 đ
2.909.748.737 USD
924.710 (92%)
Tổng: 1.005.577
141.393.058 USD
6.25% -16%
41 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,12 USD
3.050 đ
2.827.420.137 USD
23.344.836.784 (81%)
Tổng: 28.700.000.000
73.481.056 USD
1.37% -16%
42 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,69 USD
67.764 đ
2.688.282.822 USD
998.920.173
944.357.700 USD
-8.39% -36%
43 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,26 USD
6.594 đ
2.476.590.224 USD
9.457.134.915 (88%)
Tổng: 10.796.349.744
157.536.457 USD
7.43% -25%
44 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,33 USD
58.632 đ
2.434.203.041 USD
1.045.379.867 (24%)
Tổng: 4.294.967.296
412.067.110 USD
2.64% -29%
45 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
24,87 USD
626.299 đ
2.323.126.303 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
243.581.069 USD
-1.85% -30%
46 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
121,96 USD
3.071.001 đ
2.247.024.079 USD
18.423.983
54.200.318 USD
1.16% -8%
47 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000005116 USD
0,1288 đ
2.152.244.466 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
972.867.173 USD
-4.17% -33%
48 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,07 USD
52.172 đ
2.071.964.868 USD
1.000.000.000
81.240.786 USD
0.35% -27%
49 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,15 USD
54.068 đ
1.891.002.607 USD
880.660.401 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
492.320.750 USD
50.98% -18%
50 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,66 USD
16.737 đ
1.863.613.184 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
313.626.315 USD
-1.47% -28%
51 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,16 USD
54.425 đ
1.828.497.640 USD
845.961.748 (73%)
Tổng: 1.152.997.575
436.875.906 USD
1.95% -23%
52 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,01 USD
50.564 đ
1.790.697.889 USD
891.731.547 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
104.308.151 USD
0.48% -33%
53 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,25 USD
132.315 đ
1.755.141.540 USD
334.008.433 (81%)
Tổng: 414.092.623
444.149.327 USD
1.17% -32%
54 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
26,78 USD
674.259 đ
1.752.704.618 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
120.024.368 USD
2.46% -22%
55 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,67 USD
243.525 đ
1.718.082.636 USD
177.646.267 (17%)
Tổng: 1.036.602.740
247.824.921 USD
-6.99% -22%
56 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,19 USD
29.981 đ
1.666.955.680 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
105.030.094 USD
2.59% -11%
57 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,86 USD
172.739 đ
1.640.857.003 USD
239.185.588 (93%)
Tổng: 258.446.029
209.293.771 USD
11.23% 5%
58 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
1,14 USD
28.621 đ
1.619.756.031 USD
1.425.000.000 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
947.393.130 USD
-1.66% -10%
59 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,21 USD
30.459 đ
1.567.567.209 USD
1.295.901.469 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
390.067.005 USD
3.71% -28%
60 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0283448329 USD
714 đ
1.498.286.808 USD
52.859.257.069 (84%)
Tổng: 62.955.102.600
53.072.653 USD
11.90% -16%
61 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,52 USD
13.001 đ
1.445.716.210 USD
2.800.000.000 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
155.342.139 USD
-1.42% -31%
62 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,17 USD
4.396 đ
1.418.738.959 USD
8.125.762.701 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
112.181.678 USD
0.47% -29%
63 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,04 USD
26.122 đ
1.400.482.826 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
354.701.679 USD
2.66% -28%
64 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
19,84 USD
499.597 đ
1.399.562.315 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
747.565.310 USD
13.43% -3%
65 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001442095 USD
3,6312 đ
1.379.582.474 USD
9.566.515.787.844 (99%)
Tổng: 9.709.112.118.970
250.237.432 USD
-0.60% -33%
66 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,89 USD
22.498 đ
1.340.662.981 USD
1.500.475.342
89.740.826 USD
-2.33% -32%
67 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
67,58 USD
1.701.607 đ
1.330.489.082 USD
19.688.275
80.597.228 USD
-0.08% -32%
68 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
108,60 USD
2.734.437 đ
1.311.046.277 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
50.915.183 USD
9.12% -12%
69 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0420167171 USD
1.058 đ
1.288.437.784 USD
30.664.884.640 (94%)
Tổng: 32.694.044.776
272.038.963 USD
-0.31% -36%
70 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
85,39 USD
2.150.066 đ
1.263.937.859 USD
14.802.318 (93%)
Tổng: 16.000.000
138.886.714 USD
1.57% -33%
71 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0326806611 USD
823 đ
1.262.248.542 USD
38.623.715.086 (38%)
Tổng: 100.559.787.198
23.071.516 USD
0.64% -20%
72 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,90 USD
22.787 đ
1.257.684.009 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
645.535.943 USD
9.51% 9%
73 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012889 USD
0,0325 đ
1.247.955.437 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
40.294.325 USD
0.86% -17%
74 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Solana Blockchain
W *
0,63 USD
15.962 đ
1.141.059.452 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
268.810.236 USD
-0.12% -37%
75 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,86 USD
21.686 đ
1.104.177.300 USD
1.282.094.972 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
218.024.595 USD
3.13% -24%
76 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,82 USD
1.027.966 đ
1.094.822.591 USD
26.817.644 (85%)
Tổng: 31.415.926
44.984.020 USD
4.13% -28%
77 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,024460409 USD
616 đ
1.075.306.020 USD
43.961.080.988 (98%)
Tổng: 44.642.401.133
134.687.455 USD
-1.90% -15%
78 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000537335 USD
1,3530 đ
1.057.910.804 USD
19.688.098.423.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
69.964.221 USD
-1.30% -29%
79 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,31 USD
83.448 đ
1.038.302.086 USD
313.302.853 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
40.624.057 USD
4.27% -17%
80 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,06 USD
177.664 đ
1.010.631.031 USD
143.234.585 (53%)
Tổng: 270.000.000
70.966.710 USD
-1.05% -33%
81 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,01 USD
25.557 đ
992.834.015 USD
978.203.159 (98%)
Tổng: 998.815.554
46.647.753 USD
-0.89% -24%
82 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,25 USD
6.341 đ
992.297.449 USD
3.940.316.680 (79%)
Tổng: 4.990.316.728
165.331.661 USD
6.27% -32%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,13 USD
53.672 đ
990.482.973 USD
464.677.529 (64%)
Tổng: 722.022.077
20.551.647 USD
3.02% -34%
84 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
11.066 đ
989.583.238 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
167.794.599 USD
1.64% -32%
85 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,02 USD
75.941 đ
988.530.184 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
76.520.619 USD
4.74% -30%
86 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000151398 USD
0,3812 đ
986.983.760 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
127.926.860 USD
-4.15% -37%
87 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,35 USD
34.101 đ
985.936.382 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
192.401.103 USD
-5.14% -34%
88 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
45,06 USD
1.134.652 đ
946.294.254 USD
21.000.000
430.970.230 USD
-2.98% -40%
89 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,11 USD
2.661 đ
939.416.604 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
103.551.874 USD
2.79% -33%
90 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0187230481 USD
471 đ
923.046.265 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
182.631.793 USD
0.36% -11%
91 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,82 USD
96.202 đ
892.556.192 USD
233.619.320 (60%)
Tổng: 388.539.008
11.768.915 USD
4.82% -14%
92 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,74 USD
119.282 đ
885.496.865 USD
186.925.804 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
400.766.772 USD
-1.66% -35%
93 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,59 USD
14.806 đ
882.024.114 USD
1.499.989.190 (15%)
Tổng: 9.999.989.190
98.132.827 USD
-0.88% -31%
94 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
337,89 USD
8.508.117 đ
875.000.700 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
20.100.706 USD
3.04% -10%
95 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,78 USD
19.733 đ
851.570.293 USD
1.086.654.092 (95%)
Tổng: 1.147.513.853
54.914.242 USD
1.69% -31%
96 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,76 USD
19.041 đ
849.263.927 USD
1.123.075.569
223.272.536 USD
1.30% -32%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,44 USD
10.972 đ
831.524.925 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
92.433.604 USD
0.28% -31%
98 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,45 USD
212.887 đ
812.763.003 USD
96.132.689 (57%)
Tổng: 170.118.638
2.984.216 USD
-2.96% -19%
99 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
21,91 USD
551.782 đ
783.930.332 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
15.856.893 USD
3.32% -17%
100 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,70 USD
17.635 đ
761.138.666 USD
1.086.767.350
17.252.671 USD
11.00% -19%
101 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,20 USD
30.251 đ
726.709.088 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
74.677.075 USD
1.77% -32%
102 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,51 USD
113.486 đ
725.064.456 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
27.779.076 USD
0.16% -25%
103 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.674 đ
723.453.602 USD
3.210.367.601
27.113.974 USD
-2.74% -31%
104 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.883 đ
716.780.231 USD
725.332.034
8.577.998 USD
-0.53% -1%
105 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,27 USD
32.077 đ
713.380.848 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
4.661.572 USD
-0.97% -11%
106 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,12 USD
28.237 đ
706.099.467 USD
629.662.434 (55%)
Tổng: 1.144.810.750
34.590.798 USD
4.82% -32%
107 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,65 USD
16.350 đ
703.141.743 USD
1.082.860.629 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
29.026.004 USD
-0.95% -35%
108 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,82 USD
71.069 đ
700.404.306 USD
248.155.442 (55%)
Tổng: 450.000.000
71.481.318 USD
3.35% -30%
109 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,03 USD
177.120 đ
678.607.659 USD
96.473.369 (32%)
Tổng: 300.000.000
10.144.250 USD
0.76% -13%
110 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,85 USD
21.315 đ
672.120.548 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
105.038.541 USD
24.19% 7%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,18 USD
4.641 đ
667.738.588 USD
3.623.010.291 (61%)
Tổng: 5.930.958.207
26.760.990 USD
0.92% -28%
112 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
37,03 USD
932.432 đ
648.552.399 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
12.174.199 USD
2.64% -25%
113 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0953078665 USD
2.400 đ
639.858.881 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
42.761.409 USD
3.79% -29%
114 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
1,17 USD
29.440 đ
627.963.636 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.967.510 USD
-0.95% -31%
115 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,93 USD
23.515 đ
611.613.379 USD
654.919.105 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
41.094.560 USD
-2.37% -31%
116 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,39 USD
9.921 đ
607.343.716 USD
1.541.543.015 (51%)
Tổng: 3.000.000.000
86.224.232 USD
-3.90% -30%
117 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001030951 USD
2,5959 đ
600.533.393 USD
5.825.043.324.461 (86%)
Tổng: 6.796.896.132.913
62.286.384 USD
3.81% -26%
118 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002843446 USD
7,1598 đ
597.123.755 USD
2.100.000.000.000
45.570.839 USD
-5.27% -44%
119 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,12 USD
53.380 đ
589.233.801 USD
277.949.551 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
69.320.924 USD
2.40% -34%
120 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0564392764 USD
1.421 đ
588.280.974 USD
10.423.255.081 (81%)
Tổng: 12.823.255.081
4.884.237 USD
-2.09% -26%
121 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.361 USD
59.437.444 đ
581.920.433 USD
246.524
9.067.594 USD
-1.36% 1%
122 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,088480611 USD
2.228 đ
576.441.260 USD
6.514.887.879
41.815.304 USD
5.17% -5%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,10 USD
2.547 đ
569.298.281 USD
5.628.350.237 (67%)
Tổng: 8.423.212.172
42.242.968 USD
-0.08% -28%
124 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,75 USD
94.428 đ
547.518.365 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
29.462.338 USD
2.55% -32%
125 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,29 USD
7.317 đ
537.265.438 USD
1.848.908.530 (83%)
Tổng: 2.230.434.593
27.180.154 USD
0.89% -35%
126 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0380165989 USD
957 đ
528.771.823 USD
13.908.972.363 (37%)
Tổng: 37.908.972.363
8.158.287 USD
4.40% -17%
127 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
5,38 USD
135.483 đ
520.874.968 USD
96.806.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
71.165.152 USD
2.97% 10%
128 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,45 USD
36.608 đ
517.509.628 USD
355.953.315 (36%)
Tổng: 980.000.000
6.928.802 USD
4.83% -32%
129 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,43 USD
10.939 đ
514.716.559 USD
1.184.819.718 (36%)
Tổng: 3.303.030.299
88.132.042 USD
-1.56% -34%
130 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.163 đ
509.359.266 USD
509.701.467
58.893.102 USD
0.09% -0%
131 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0953352897 USD
2.401 đ
509.004.900 USD
5.339.102.671 (76%)
Tổng: 7.000.000.000
55.176.019 USD
6.21% -21%
132 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0533933209 USD
1.344 đ
504.106.576 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
36.326.436 USD
3.02% -33%
133 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,02 USD
25.715 đ
498.132.761 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
40.545.291 USD
14.98% -19%
134 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,88 USD
22.073 đ
498.239.028 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
90.780.247 USD
2.01% -27%
135 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,97 USD
49.603 đ
494.456.469 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
74.573.853 USD
-3.43% -35%
136 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0053622856 USD
135 đ
476.647.609 USD
88.888.888.888
280.160.646 USD
73.37% 18%
137 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0053622856 USD
135 đ
476.647.609 USD
88.888.888.888
280.160.646 USD
73.37% 18%
138 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0086208346 USD
217 đ
475.867.723 USD
55.199.727.655 (80%)
Tổng: 68.999.649.476
368.294.643 USD
-5.27% -39%
139 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.344 đ
475.320.531 USD
1.157.108.366 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
44.317.611 USD
0.14% -33%
140 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.105 đ
471.000.610 USD
1.942.581.343 (36%)
Tổng: 5.390.213.613
177.829.551 USD
-1.81% -28%
141 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004716 USD
0,0119 đ
466.943.900 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
25.452.792 USD
0.64% -14%
142 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,42 USD
10.485 đ
458.052.877 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
94.522.596 USD
0.22% -35%
143 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,33 USD
8.268 đ
453.072.341 USD
1.379.841.766 (77%)
Tổng: 1.798.177.946
30.525.048 USD
1.77% -31%
144 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,89 USD
97.867 đ
447.748.585 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
217.391.893 USD
0.49% -33%
145 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,23 USD
307.879 đ
446.291.095 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
2.468.610 USD
-0.41% -23%
146 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0443572637 USD
1.117 đ
443.572.637 USD
10.000.000.000
51.331.447 USD
6.20% -29%
147 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
4,21 USD
106.045 đ
441.176.546 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
146.253.492 USD
10.88% -16%
148 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,61 USD
15.388 đ
435.797.122 USD
713.117.337 (71%)
Tổng: 1.004.262.701
62.366.481 USD
0.29% -34%
149 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.364 USD
59.524.393 đ
431.768.230 USD
182.647
36.218.058 USD
-1.91% 2%
150 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
53,22 USD
1.340.122 đ
431.658.872 USD
8.110.582 (81%)
Tổng: 10.000.000
73.067.405 USD
-0.52% -30%
151 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0247915973 USD
624 đ
430.684.665 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.443.820 USD
1.91% -29%
152 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
13,80 USD
347.513 đ
430.307.044 USD
31.179.102 (31%)
Tổng: 100.000.000
58.706.029 USD
3.52% -38%
153 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
4,07 USD
102.363 đ
428.092.817 USD
105.305.665 (53%)
Tổng: 200.000.000
37.119.775 USD
9.65% -11%
154 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
20,95 USD
527.502 đ
425.122.956 USD
20.292.985
6.290.367 USD
0.22% -32%
155 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,02 USD
25.650 đ
424.423.023 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
26.485.661 USD
-2.09% -22%
156 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,49 USD
12.444 đ
418.843.496 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
47.562.843 USD
0.19% -33%
157 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,78 USD
19.725 đ
418.170.468 USD
533.817.831 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
45.099.015 USD
-0.28% -33%
158 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,27 USD
31.917 đ
416.888.872 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
17.749.185 USD
0.92% -26%
159 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0072893199 USD
184 đ
415.307.409 USD
56.974.781.170 (100%)
Tổng: 57.000.045.000
16.662.502 USD
1.29% -25%
160 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,57 USD
14.306 đ
412.688.069 USD
726.390.239 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
9.409.307 USD
2.93% -12%
161 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0299751018 USD
755 đ
411.727.112 USD
13.735.636.827 (65%)
Tổng: 21.000.000.000
86.251.188 USD
-2.00% -30%
162 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,44 USD
237.631 đ
407.499.002 USD
43.179.657
16.228.386 USD
20.73% 1%
163 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,77 USD
95.049 đ
406.994.991 USD
107.818.999
41.590.410 USD
5.10% -24%
164 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,54 USD
38.817 đ
404.819.142 USD
262.596.891 (47%)
Tổng: 555.000.000
67.325.227 USD
7.73% -28%
165 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,10 USD
128.480 đ
402.812.510 USD
78.945.023 (79%)
Tổng: 99.681.496
27.454.579 USD
4.96% -30%
166 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,47 USD
11.930 đ
399.075.918 USD
842.286.046 (81%)
Tổng: 1.042.684.176
245.654.327 USD
5.24% -18%
167 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,97 USD
24.383 đ
393.982.820 USD
406.856.579 (81%)
Tổng: 500.000.000
3.286.637 USD
0.31% -16%
168 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0022626257 USD
57 đ
391.873.291 USD
173.194.038.783 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
20.816.557 USD
-0.99% -30%
169 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
12,21 USD
307.525 đ
388.067.993 USD
31.774.799
37.963.936 USD
6.48% -31%
170 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,66 USD
973.490 đ
386.612.268 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
48.879.746 USD
2.96% -31%
171 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,83 USD
21.008 đ
385.875.172 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
17.100.703 USD
6.03% -4%
172 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,26 USD
6.470 đ
382.970.648 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
46.722.101 USD
2.09% -19%
173 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,74 USD
18.575 đ
380.276.121 USD
515.500.876 (26%)
Tổng: 2.000.000.000
91.496.910 USD
5.41% -23%
174 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
100,47 USD
2.529.714 đ
378.490.281 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
23.807.452 USD
4.99% -24%
175 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0315819815 USD
795 đ
377.080.185 USD
11.939.725.332 (95%)
Tổng: 12.530.263.001
16.308.668 USD
3.86% -15%
176 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,52 USD
13.025 đ
373.041.091 USD
721.157.292 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
23.226.945 USD
-4.62% -37%
177 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,37 USD
9.366 đ
371.949.865 USD
1.000.000.000
21.351.418 USD
-1.06% -35%
178 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,32 USD
133.858 đ
359.052.662 USD
67.541.477
60.804.754 USD
4.93% -23%
179 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,73 USD
18.365 đ
358.136.427 USD
491.034.276 (90%)
Tổng: 545.159.414
2.802.981 USD
0.56% -18%
180 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
3,95 USD
99.409 đ
355.312.780 USD
90.000.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
210.464.890 USD
-4.70% -32%
181 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,26 USD
6.486 đ
352.083.310 USD
1.366.804.998 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
30.637.013 USD
-0.70% -29%
182 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
21,45 USD
540.016 đ
350.179.971 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
54.194.046 USD
1.30% -25%
183 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
28,65 USD
721.341 đ
336.674.396 USD
11.752.368 (62%)
Tổng: 18.900.000
68.463.314 USD
-3.30% -27%
184 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0371120224 USD
934 đ
334.008.202 USD
8.999.999.999
11.398.698 USD
-2.05% -29%
185 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0338921329 USD
853 đ
326.983.305 USD
9.647.764.144 (87%)
Tổng: 11.035.000.000
31.270.938 USD
-0.64% -29%
186 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,79 USD
70.205 đ
326.761.356 USD
117.197.247 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
117.436.598 USD
-3.39% -29%
187 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,59 USD
39.955 đ
324.651.862 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
96.733.031 USD
5.70% -33%
188 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,42 USD
10.599 đ
324.561.438 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
128.239.776 USD
-0.42% -38%
189 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,36 USD
84.687 đ
322.956.276 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
85.821.633 USD
-0.13% -36%
190 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
19,97 USD
502.855 đ
319.372.089 USD
15.992.273 (76%)
Tổng: 21.000.000
2.657.623 USD
0.32% -23%
191 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0268601565 USD
676 đ
317.199.677 USD
11.809.301.179 (17%)
Tổng: 69.000.000.000
78.978.304 USD
0.50% -30%
192 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
30,61 USD
770.819 đ
314.451.839 USD
10.272.060 (33%)
Tổng: 31.272.060
8.274.358 USD
-1.02% -22%
193 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,90 USD
22.724 đ
311.577.793 USD
345.252.112 (78%)
Tổng: 440.000.000
14.901.669 USD
0.59% -22%
194 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,03479666 USD
876 đ
309.762.651 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
65.298.149 USD
4.53% -13%
195 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
58,89 USD
1.482.867 đ
309.208.294 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
38.456.981 USD
-0.79% -38%
196 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,20 USD
30.231 đ
307.114.887 USD
255.806.250 (12%)
Tổng: 2.100.000.000
39.674.621 USD
-0.87% -35%
197 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0071529177 USD
180 đ
302.051.279 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
23.670.797 USD
5.60% -25%
198 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0059106739 USD
149 đ
299.080.101 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
36.933.645 USD
-2.92% -41%
199 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0204036555 USD
514 đ
283.654.050 USD
13.902.119.175 (98%)
Tổng: 14.249.669.175
17.494.357 USD
-0.90% -31%
200 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,32 USD
8.106 đ
281.779.432 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
185.932.557 USD
15.62% -11%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.