1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9831 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (23) - Ethereum (3849) - Tron10 (12) - BNB (2571) - BNB Smart Chain (BEP20) (2458) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (396) - TRON (73) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (338) - Xinfin XDC (12) - Tron20 (58) - Fantom (73) - Klaytn (65) - XRP Ledger (15) - IoTex (3) - Chiliz (49) - Avalanche (128) - Neo (9) - Terra Classic (4) - EOS (12) - Harmony (13) - Bitgert (2) - Cardano (46) - Arbitrum (168) - Dogechain (6) - Osmosis (39) - Waves (9) - Secret (2) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Binance Smart Chain (BEP20) (67) - KuCoin Token (1) - Fuse (2) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (1) - Kava (5) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (6) - Cosmos (1) - Terra (6) - Polkadot (1) - Near (12) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (18) - Avalanche DFK (3) - ICP (12) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Klever (3) - Elrond (28) - Astar (4) - Viction (1) - Canto (2) - Stacks (3) - Sora (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (11) - Ripple (1) - NEM (1) - MultiversX (2) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - Metis Andromeda (9) - XRP (15) - RSK RBTC (3) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (2) - Dogechain(EVM) (6) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (31) - Telos (1) - Aptos (22) - Injective (10) - TON (23) - Core (17) - SX Network (1) - Base (28) - Radix (1) - Sui Network (21) - Wemix (3) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (21) - EOS EVM (1) - SUI (21) - Ordinals - BRC20 (44) - Xinfin Network (2) - Mantle (6) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (2) - Shibarium (2) - Kujira (2) - ZKFair (1) - Manta Pacific (1) - Ronin (1) -

29/02/2024 02:04

Tỷ giá 9831 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
62.513 USD
1.549.709.344 đ
1.227.774.262.505 USD
19.640.150 (94%)
Tổng: 21.000.000
55.958.704.996 USD
9.59% 22%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.427 USD
84.943.640 đ
411.700.809.466 USD
120.150.997
22.367.654.541 USD
5.93% 17%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.811 đ
98.475.236.882 USD
98.390.937.374 (97%)
Tổng: 101.600.078.702
90.458.041.652 USD
0.04% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
420,03 USD
10.412.625 đ
62.812.872.255 USD
149.542.609
1.880.345.429 USD
6.63% 13%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
116,04 USD
2.876.755 đ
51.361.589.034 USD
442.600.727 (78%)
Tổng: 570.711.048
3.272.795.653 USD
8.80% 12%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.793 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,60 USD
14.961 đ
32.948.047.276 USD
54.594.247.369 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
2.716.158.522 USD
7.02% 11%
8 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.793 đ
28.621.086.095 USD
28.617.215.686
8.644.972.871 USD
0.02% 0%
9 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,65 USD
16.144 đ
23.103.068.247 USD
35.476.752.165 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
868.353.540 USD
5.76% 11%
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
2.938 đ
16.979.509.214 USD
143.261.456.384
2.228.016.528 USD
21.76% 42%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
40,82 USD
1.011.969 đ
15.398.237.889 USD
377.207.634 (52%)
Tổng: 720.000.000
646.865.454 USD
5.12% 11%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.566 đ
12.656.771.134 USD
87.987.600.031 (100%)
Tổng: 87.987.633.229
461.769.877 USD
1.46% 3%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
20,16 USD
499.717 đ
11.834.754.637 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
866.431.522 USD
6.70% 9%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
8,64 USD
214.191 đ
11.096.747.891 USD
1.284.314.621 (91%)
Tổng: 1.416.575.123
443.210.018 USD
6.44% 17%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,06 USD
26.274 đ
10.202.156.556 USD
9.625.905.311 (96%)
Tổng: 10.000.000.000
590.608.477 USD
2.94% 12%
16 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,55 USD
63.256 đ
8.848.992.282 USD
3.467.905.682 (68%)
Tổng: 5.103.405.792
227.591.414 USD
19.43% 20%
17 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000122324 USD
0,3032 đ
7.208.437.274 USD
589.289.560.209.330 (100%)
Tổng: 589.534.121.787.500
1.043.316.734 USD
16.22% 29%
18 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
10,99 USD
272.464 đ
6.580.640.286 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
369.216.144 USD
-0.24% 52%
19 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
13,27 USD
328.976 đ
6.098.486.756 USD
459.551.591 (89%)
Tổng: 514.969.816
194.471.339 USD
2.76% 2%
20 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
308,00 USD
7.635.413 đ
6.053.609.707 USD
19.654.338 (94%)
Tổng: 21.000.000
554.248.373 USD
3.31% 18%
21 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
76,96 USD
1.907.920 đ
5.714.965.875 USD
74.255.744 (88%)
Tổng: 84.000.000
529.268.373 USD
4.22% 13%
22 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.793 đ
5.348.593.639 USD
5.347.888.596
296.186.998 USD
0.04% 0%
23 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
3,44 USD
85.240 đ
4.776.822.377 USD
1.389.224.659 (69%)
Tổng: 2.000.000.000
103.303.680 USD
3.38% 6%
24 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
11,62 USD
288.059 đ
4.512.538.683 USD
388.343.423
273.780.241 USD
6.29% 17%
25 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
3,13 USD
77.469 đ
4.512.377.327 USD
1.443.954.448 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
752.985.472 USD
2.21% 17%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
29,81 USD
739.074 đ
4.346.259.267 USD
145.782.087 (69%)
Tổng: 210.700.000
406.566.099 USD
7.21% 16%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
11,71 USD
290.255 đ
4.299.968.714 USD
367.250.349 (34%)
Tổng: 1.083.359.041
678.506.872 USD
19.04% 28%
28 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
4,05 USD
100.491 đ
4.230.135.434 USD
1.043.529.231 (89%)
Tổng: 1.178.266.083
340.453.886 USD
2.67% 27%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.795 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
4,49 USD
111.263 đ
4.161.939.044 USD
927.303.054 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.381.597 USD
2.62% 3%
31 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
7,97 USD
197.625 đ
4.112.557.790 USD
515.876.466 (26%)
Tổng: 1.960.868.127
519.991.742 USD
3.35% 14%
32 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.443 đ
4.094.046.448 USD
22.843.773.462 (80%)
Tổng: 28.700.000.000
84.056.824 USD
6.55% 3%
33 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
624,30 USD
15.476.493 đ
3.951.979.101 USD
6.330.217 (30%)
Tổng: 21.000.000
23.323.301 USD
0.25% 7%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,12 USD
2.886 đ
3.921.187.560 USD
33.680.377.930 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
181.934.056 USD
7.47% 12%
35 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
40,02 USD
992.108 đ
3.737.915.359 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
443.057.905 USD
7.30% 15%
36 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,051360126 USD
1.273 đ
3.734.626.744 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
267.436.607 USD
6.42% 21%
37 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
3,90 USD
96.661 đ
3.733.016.431 USD
957.378.568 (22%)
Tổng: 4.294.967.296
268.118.719 USD
5.28% 6%
38 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
3.093 đ
3.553.937.872 USD
28.484.084.124 (57%)
Tổng: 50.001.806.812
165.539.202 USD
4.73% 10%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.783 đ
3.304.605.968 USD
3.305.539.237
12.450.266.105 USD
0.07% -0%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
52,88 USD
1.311.011 đ
3.173.079.898 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
12.401.364 USD
2.41% 4%
41 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,48 USD
86.218 đ
3.101.190.200 USD
891.674.658 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
139.772.050 USD
-0.87% 14%
42 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
4,01 USD
99.408 đ
1.480.236.228 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.909.082 USD
-3.08% -7%
43 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,93 USD
23.058 đ
3.001.497.251 USD
3.226.917.893 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
283.847.079 USD
3.10% 31%
44 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,67 USD
190.115 đ
2.900.860.447 USD
378.257.447 (70%)
Tổng: 536.870.912
332.582.843 USD
6.12% 23%
45 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
17,17 USD
425.691 đ
2.873.627.265 USD
167.344.898 (16%)
Tổng: 1.026.301.370
187.177.562 USD
1.84% 0%
46 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,29 USD
7.288 đ
2.768.694.335 USD
9.417.616.460 (87%)
Tổng: 10.794.856.301
257.917.172 USD
4.72% 19%
47 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,11 USD
2.624 đ
2.674.565.422 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
26.489.430 USD
4.25% 18%
48 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
139,22 USD
3.451.140 đ
2.562.072.991 USD
18.403.712
57.517.387 USD
7.21% 16%
49 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,96 USD
48.710 đ
2.505.247.502 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
535.548.545 USD
3.89% 6%
50 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,91 USD
22.444 đ
2.308.658.774 USD
2.550.000.000 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
464.488.948 USD
3.35% 5%
51 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,26 USD
155.284 đ
2.134.097.092 USD
340.694.515 (71%)
Tổng: 482.813.433
417.816.511 USD
6.33% 23%
52 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.180 USD
54.047.904 đ
2.012.965.884 USD
923.281 (92%)
Tổng: 1.005.577
66.938.052 USD
1.58% 7%
53 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,99 USD
49.428 đ
1.993.850.748 USD
1.000.000.000
439.006.113 USD
-1.50% 73%
54 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,69 USD
41.898 đ
1.970.562.024 USD
1.165.931.966 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
409.358.900 USD
5.85% -0%
55 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0353160529 USD
875 đ
1.831.988.923 USD
51.874.113.061 (82%)
Tổng: 62.955.102.600
51.885.813 USD
-0.71% 13%
56 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,22 USD
5.514 đ
1.789.896.672 USD
8.047.768.986 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
105.035.296 USD
8.38% 20%
57 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0499824287 USD
1.239 đ
1.733.170.476 USD
34.675.595.425 (34%)
Tổng: 100.559.787.198
61.370.059 USD
4.17% 54%
58 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
85,25 USD
2.113.311 đ
1.674.887.894 USD
19.647.119
140.575.463 USD
5.31% 15%
59 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,07 USD
26.451 đ
979.897.383 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
34.080.847 USD
-5.33% -27%
60 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
62,47 USD
1.548.568 đ
1.663.432.717 USD
26.628.789 (85%)
Tổng: 31.415.926
50.104.244 USD
5.53% 9%
61 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,10 USD
27.321 đ
1.642.861.111 USD
1.490.653.079
136.382.123 USD
5.44% 25%
62 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
78,08 USD
1.935.596 đ
1.639.673.953 USD
21.000.000
718.487.738 USD
17.62% 19%
63 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
107,45 USD
2.663.768 đ
1.584.216.213 USD
14.743.294 (92%)
Tổng: 16.000.000
151.858.144 USD
4.66% 19%
64 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
9,81 USD
243.277 đ
1.578.752.805 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
16.984.907 USD
10.59% 10%
65 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
23,46 USD
581.620 đ
1.535.678.049 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
504.381.940 USD
45.98% 64%
66 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
1,35 USD
33.456 đ
1.430.614.129 USD
1.060.048.346 (94%)
Tổng: 1.130.822.093
73.013.233 USD
3.79% 5%
67 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.739 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
68 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,95 USD
48.280 đ
1.417.813.870 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
342.653.702 USD
1.82% 2%
69 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,00 USD
24.798 đ
1.400.459.569 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
46.658.111 USD
-3.16% 6%
70 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
114,63 USD
2.841.675 đ
1.383.896.547 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
32.730.861 USD
5.25% 10%
71 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,49 USD
12.218 đ
1.381.758.801 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
152.473.406 USD
11.79% 23%
72 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000003191 USD
0,0791 đ
1.342.438.402 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
2.214.392.803 USD
40.86% 179%
73 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,58 USD
14.330 đ
1.293.540.741 USD
2.237.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
255.724.461 USD
6.95% 19%
74 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
9,33 USD
231.383 đ
1.284.827.325 USD
137.654.562 (51%)
Tổng: 270.000.000
124.927.688 USD
8.21% 22%
75 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,14 USD
3.570 đ
1.280.016.126 USD
8.888.290.622 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
133.908.953 USD
1.75% 22%
76 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
0,97 USD
24.062 đ
1.250.615.923 USD
1.288.455.467
278.915.118 USD
-0.03% -1%
77 Biểu tượng logo của AscendEX (BitMax) Token AscendEX (BitMax) Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.916 đ
1.328.423.185 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
40.035.458 USD
-26.14% 16%
78 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,04 USD
100.077 đ
1.230.099.968 USD
304.706.356 (93%)
Tổng: 328.193.104
56.999.695 USD
1.74% 16%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0165 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
80 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,98 USD
49.139 đ
1.199.026.936 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
110.614.051 USD
2.96% 17%
81 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0005670366 USD
14,0568 đ
1.190.776.763 USD
2.100.000.000.000
165.930.572 USD
13.92% 21%
82 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,21 USD
30.023 đ
1.177.808.486 USD
972.517.337 (98%)
Tổng: 993.387.999
52.127.726 USD
6.85% 13%
83 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
8,31 USD
205.974 đ
1.154.578.828 USD
138.959.017 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
954.956.739 USD
12.30% 31%
84 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,59 USD
14.639 đ
1.126.937.333 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
200.226.215 USD
8.14% 25%
85 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,77 USD
19.188 đ
1.114.717.165 USD
1.440.131.789 (48%)
Tổng: 3.000.000.000
178.913.318 USD
6.50% 11%
86 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
61.188 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
87 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,000001146 USD
0,0284 đ
1.109.636.914 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
66.953.750 USD
3.30% 8%
88 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
4,73 USD
117.338 đ
1.084.274.315 USD
229.075.553 (59%)
Tổng: 388.539.008
10.962.217 USD
11.74% 26%
89 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0389321543 USD
965 đ
1.082.308.485 USD
27.799.861.148 (93%)
Tổng: 29.829.021.284
553.702.714 USD
16.13% 43%
90 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
11,16 USD
276.586 đ
1.076.629.024 USD
96.496.827 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.148.942 USD
2.29% 10%
91 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.735 đ
783.405.877 USD
1.809.030.893 (81%)
Tổng: 2.230.434.667
43.803.357 USD
10.54% -1%
92 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,29 USD
32.057 đ
1.075.634.978 USD
831.804.024 (72%)
Tổng: 1.152.997.575
333.958.613 USD
19.33% 29%
93 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,62 USD
89.733 đ
1.070.049.915 USD
295.616.430 (55%)
Tổng: 536.043.997
149.139.552 USD
5.44% 22%
94 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000163449 USD
0,4052 đ
1.065.548.707 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
525.661.213 USD
15.85% 40%
95 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,69 USD
17.185 đ
1.059.510.590 USD
1.528.402.551 (15%)
Tổng: 9.999.989.218
181.102.201 USD
-1.12% 27%
96 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,27 USD
6.708 đ
1.014.685.609 USD
3.749.929.538 (75%)
Tổng: 4.974.929.551
132.320.462 USD
10.69% 16%
97 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
389,65 USD
9.659.425 đ
1.009.033.153 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
16.857.655 USD
8.82% 26%
98 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
14,03 USD
347.799 đ
989.645.187 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
66.622.041 USD
7.19% 16%
99 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0196792577 USD
488 đ
970.187.397 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
852.585.557 USD
28.54% 38%
100 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,53 USD
13.172 đ
972.630.805 USD
1.830.533.938 (82%)
Tổng: 2.230.434.667
45.346.226 USD
3.58% 30%
101 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,86 USD
21.433 đ
967.108.503 USD
1.118.560.578
169.520.993 USD
4.90% 14%
102 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,14 USD
3.533 đ
956.798.546 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
97.196.985 USD
5.90% 24%
103 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,30 USD
7.436 đ
945.815.903 USD
3.152.954.445
39.244.947 USD
5.73% 10%
104 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
617.751 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
105 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,10 USD
76.753 đ
928.352.938 USD
299.844.743 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
38.700.953 USD
4.47% 0%
106 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,73 USD
18.174 đ
921.258.062 USD
1.256.596.783 (63%)
Tổng: 2.000.000.000
270.974.325 USD
8.29% 40%
107 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0114 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
108 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
6,28 USD
155.753 đ
917.303.873 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
54.244.432 USD
0.40% -16%
109 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0417426 USD
1.035 đ
425.007.987 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
989.406 USD
-1.45% -5%
110 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,84 USD
20.940 đ
914.704.233 USD
1.082.860.683
34.666.898 USD
4.11% 11%
111 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.520 đ
423.357.751 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
20.808.770 USD
-2.11% -9%
112 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,16 USD
4.072 đ
914.519.368 USD
5.567.617.850 (66%)
Tổng: 8.393.714.124
35.964.233 USD
2.25% 1%
113 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
5,12 USD
127.045 đ
856.542.289 USD
167.134.615 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
586.738 USD
-0.50% -1%
114 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,53 USD
37.910 đ
888.768.042 USD
581.173.903 (51%)
Tổng: 1.136.360.571
12.848.997 USD
4.20% 21%
115 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,25 USD
6.284 đ
885.756.729 USD
3.494.134.826 (59%)
Tổng: 5.905.256.892
42.428.452 USD
11.23% 16%
116 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
1,63 USD
40.511 đ
872.222.883 USD
533.738.438 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
59.052.728 USD
1.53% 5%
117 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,31 USD
57.288 đ
840.466.344 USD
363.689.441 (37%)
Tổng: 980.000.000
6.039.344 USD
11.58% 11%
118 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,000135594 USD
3,3614 đ
782.820.496 USD
5.773.269.602.260 (85%)
Tổng: 6.807.869.401.911
81.617.167 USD
5.07% 13%
119 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,25 USD
80.445 đ
766.293.616 USD
236.142.796 (52%)
Tổng: 450.000.000
120.573.873 USD
3.47% 20%
120 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
24.790 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
121 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
22,19 USD
550.090 đ
397.129.079 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.531.313 USD
-0.43% -9%
122 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
0,74 USD
18.417 đ
742.114.931 USD
998.920.173
199.999.431 USD
22.86% 117%
123 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.790 đ
738.169.134 USD
738.162.404
17.712.615 USD
0.05% 0%
124 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
2,92 USD
72.496 đ
734.024.338 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
211.862.541 USD
1.58% -8%
125 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,07 USD
76.086 đ
731.048.748 USD
238.185.588 (92%)
Tổng: 258.446.029
63.490.970 USD
8.58% 22%
126 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000368088 USD
0,9125 đ
723.190.093 USD
19.647.192.173.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
29.601.742 USD
4.86% 14%
127 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,29 USD
32.007 đ
723.033.551 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.969.596 USD
5.78% 17%
128 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
89,37 USD
2.215.559 đ
722.534.283 USD
8.084.471 (81%)
Tổng: 10.000.000
164.153.460 USD
10.64% 58%
129 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
9,37 USD
232.164 đ
721.267.931 USD
77.015.520 (77%)
Tổng: 99.681.496
36.094.200 USD
0.20% 10%
130 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
23,27 USD
576.849 đ
716.605.242 USD
30.795.984 (31%)
Tổng: 100.000.000
93.105.688 USD
6.46% 5%
131 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,016251901 USD
403 đ
709.067.622 USD
43.629.826.450 (98%)
Tổng: 44.322.648.211
131.372.150 USD
-3.07% 64%
132 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,62 USD
15.454 đ
703.586.529 USD
1.128.597.562 (34%)
Tổng: 3.303.030.299
75.652.024 USD
7.24% 19%
133 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,52 USD
12.915 đ
703.318.193 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
289.690.209 USD
3.72% 11%
134 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
32,22 USD
798.790 đ
649.009.524 USD
20.141.647
8.177.397 USD
3.84% 16%
135 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
775.431 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
136 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,32 USD
32.637 đ
642.179.885 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
136.606.117 USD
26.93% 26%
137 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
2,56 USD
63.568 đ
606.371.940 USD
236.468.750 (11%)
Tổng: 2.100.000.000
91.824.033 USD
-1.29% 17%
138 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,69 USD
17.116 đ
599.324.192 USD
868.038.680 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
14.421.863 USD
7.78% 12%
139 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,42 USD
35.323 đ
593.674.615 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
31.110.743 USD
6.50% 12%
140 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
14.107 đ
323.359.334 USD
235.284.001 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
19.468.061 USD
4.51% -8%
141 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.731 đ
587.261.535 USD
1.143.565.580 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
52.460.899 USD
6.29% 20%
142 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,43 USD
10.542 đ
586.758.471 USD
1.379.841.766 (78%)
Tổng: 1.770.435.152
85.464.281 USD
6.32% 32%
143 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,42 USD
10.417 đ
583.005.046 USD
1.387.401.828 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
135.063.263 USD
-5.94% 28%
144 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,53 USD
13.109 đ
581.680.951 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
135.166.442 USD
1.75% -2%
145 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.755 đ
372.704.490 USD
1.367.824.719 (26%)
Tổng: 5.258.924.749
91.230.384 USD
-0.05% -7%
146 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0416992401 USD
1.034 đ
579.641.131 USD
13.900.520.251 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
36.864.802 USD
4.37% 2%
147 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,76 USD
43.541 đ
577.668.448 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
22.874.966 USD
0.35% 2%
148 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.916 đ
272.926.054 USD
743.798.994
1.262.972 USD
0.08% 0%
149 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
108,62 USD
2.692.732 đ
570.323.387 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
43.502.040 USD
1.66% 28%
150 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0593777799 USD
1.472 đ
560.608.122 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
22.646.876 USD
1.30% 7%
151 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000578239 USD
1,4335 đ
553.502.168 USD
9.572.202.170.901 (96%)
Tổng: 9.925.067.015.884
402.271.437 USD
20.05% 78%
152 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0096955334 USD
240 đ
547.888.717 USD
56.509.393.850 (100%)
Tổng: 56.533.665.000
110.021.336 USD
2.50% -40%
153 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,29 USD
31.979 đ
312.835.394 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
26.827.925 USD
-2.31% -12%
154 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,46 USD
2.143.392 đ
395.448.778 USD
4.573.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
22.016.954 USD
-2.13% -27%
155 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
16,4804 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
156 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
1,00 USD
24.739 đ
526.788.657 USD
527.877.912 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
68.294.576 USD
5.58% 38%
157 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.639 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
158 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.916 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
-7.29% -17%
159 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.632 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
160 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.405 đ
524.414.151 USD
1.755.686.891 (32%)
Tổng: 5.408.675.089
124.449.761 USD
7.71% 13%
161 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.031 USD
50.352.408 đ
500.729.208 USD
246.524
3.272.931 USD
-0.02% 0%
162 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
28,54 USD
707.499 đ
499.841.846 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
67.284.864 USD
5.33% 15%
163 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
52,73 USD
1.307.272 đ
499.649.286 USD
9.474.926
40.827.320 USD
1.83% 16%
164 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0962966996 USD
2.387 đ
496.571.843 USD
5.156.686.004 (74%)
Tổng: 7.000.000.000
25.065.969 USD
3.54% 15%
165 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0284565183 USD
705 đ
494.352.419 USD
17.372.203.179 (93%)
Tổng: 18.777.306.316
105.267.381 USD
8.31% 26%
166 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
1,77 USD
43.934 đ
494.118.537 USD
278.810.499 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
21.186.739 USD
1.53% 13%
167 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
5,24 USD
129.847 đ
491.811.270 USD
93.894.933 (94%)
Tổng: 100.000.000
15.371.118 USD
-2.13% 22%
168 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0028289314 USD
70 đ
489.478.933 USD
173.026.087.155 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
37.989.541 USD
3.35% 29%
169 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,28 USD
254.841 đ
285.715.123 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
330.741 USD
-0.23% -2%
170 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,73 USD
18.041 đ
488.567.076 USD
671.328.375 (67%)
Tổng: 1.004.262.701
43.736.353 USD
5.43% 10%
171 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0408864475 USD
1.014 đ
483.542.699 USD
11.826.478.656 (95%)
Tổng: 12.414.079.831
11.664.385 USD
0.95% 3%
172 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,00 USD
123.934 đ
482.380.196 USD
96.488.225 (32%)
Tổng: 300.000.000
2.574.958 USD
0.83% 6%
173 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,30 USD
7.388 đ
252.583.842 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
20.196.483 USD
0.25% 4%
174 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
143.534 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
175 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004827 USD
0,0120 đ
477.941.111 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
47.402.182 USD
7.01% 7%
176 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
4,96 USD
123.001 đ
476.449.827 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
259.376.486 USD
15.27% 22%
177 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0458175422 USD
1.136 đ
475.811.296 USD
10.384.915.316 (81%)
Tổng: 12.784.915.316
5.255.232 USD
-2.47% -3%
178 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
28,92 USD
717.006 đ
472.265.725 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
98.637.172 USD
0.98% 20%
179 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,58 USD
956.398 đ
273.974.226 USD
10.000.000
35.526.382 USD
3.22% -2%
180 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,66 USD
16.240 đ
468.634.880 USD
715.360.021 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
10.616.009 USD
1.51% 4%
181 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0724197395 USD
1.795 đ
468.103.134 USD
6.463.750.588
443.366.644 USD
22.99% 51%
182 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
18.285 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
-2.95% -13%
183 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
123,81 USD
3.069.293 đ
466.445.592 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
56.716.413 USD
4.40% 28%
184 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,82 USD
20.308 đ
465.624.681 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
123.192.840 USD
14.05% 18%
185 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
399.863 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
186 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
14,86 USD
368.283 đ
461.384.363 USD
31.056.834
89.856.825 USD
4.98% 2%
187 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
1,10 USD
27.284 đ
442.794.780 USD
402.324.425 (80%)
Tổng: 500.000.000
3.850.491 USD
6.10% 37%
188 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
6,58 USD
163.211 đ
440.012.711 USD
66.833.060
34.703.329 USD
4.05% 7%
189 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
51,82 USD
1.284.679 đ
438.941.297 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
38.133.992 USD
6.10% 17%
190 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,29 USD
7.069 đ
424.974.649 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
35.401.409 USD
7.90% 15%
191 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,79 USD
19.584 đ
424.311.036 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.400.793 USD
13.86% 60%
192 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,54 USD
13.408 đ
417.023.934 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
193.248.078 USD
-1.23% 8%
193 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
79,04 USD
1.959.346 đ
228.684.015 USD
2.893.351 (14%)
Tổng: 21.000.000
98.919.771 USD
-28.60% -54%
194 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
40,88 USD
1.013.510 đ
409.594.199 USD
10.018.490 (32%)
Tổng: 31.018.490
24.571.483 USD
4.62% 26%
195 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,40 USD
9.994 đ
403.148.716 USD
1.000.000.000
39.066.466 USD
4.54% 19%
196 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.013 USD
49.889.892 đ
402.813.245 USD
200.156
12.829.593 USD
0.31% 0%
197 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
878 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
198 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,29 USD
7.261 đ
400.313.803 USD
1.366.646.304 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
33.949.169 USD
3.86% 19%
199 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,47 USD
11.601 đ
391.774.653 USD
837.178.866 (76%)
Tổng: 1.107.835.916
17.052.599 USD
4.85% 10%
200 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
1,41 USD
35.047 đ
391.778.777 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
148.537.359 USD
-0.91% 2%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.