1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9201 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3594) - Tron10 (13) - BNB (2562) - BNB Smart Chain (BEP20) (2541) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (241) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (134) - Polygon (313) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (77) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (137) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (3) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (26) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (5) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (26) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (4) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

10/12/2023 15:44

Tỷ giá 9201 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
43.963 USD
1.072.269.430 đ
860.180.779.522 USD
19.565.800 (93%)
Tổng: 21.000.000
15.934.593.464 USD
-0.52% 11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.354 USD
57.405.064 đ
282.945.401.419 USD
120.216.543
9.791.093.695 USD
-1.28% 9%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.390 đ
90.590.979.640 USD
90.589.444.293 (98%)
Tổng: 92.609.080.553
42.297.699.893 USD
-0.03% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
240,41 USD
5.863.545 đ
36.469.100.132 USD
151.696.846
763.580.501 USD
-1.56% 5%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,67 USD
16.238 đ
35.922.542.687 USD
53.957.460.767 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.773.712.625 USD
-3.79% 7%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
72,40 USD
1.765.826 đ
30.848.044.598 USD
426.080.482 (75%)
Tổng: 564.533.234
2.446.190.934 USD
-6.37% 13%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.390 đ
24.550.770.020 USD
24.550.944.690
4.544.075.957 USD
0.00% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,59 USD
14.385 đ
20.832.673.219 USD
35.322.788.360 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
2.139.118.008 USD
-5.10% 49%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,10 USD
2.441 đ
14.227.359.089 USD
142.172.566.384
978.394.031 USD
-3.90% 17%
10 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
32,68 USD
797.006 đ
11.952.034.373 USD
365.756.403 (51%)
Tổng: 720.000.000
1.568.784.576 USD
-0.45% 47%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.630 đ
9.540.644.190 USD
88.467.419.576 (100%)
Tổng: 88.467.423.429
271.206.307 USD
-0.58% 4%
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
16,30 USD
397.642 đ
9.078.589.918 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
751.197.809 USD
-5.36% 1%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,20 USD
175.701 đ
9.036.912.945 USD
1.254.463.829 (90%)
Tổng: 1.386.724.330
475.635.348 USD
-4.46% 30%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,90 USD
22.053 đ
8.393.449.843 USD
9.282.849.646 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
717.930.467 USD
-2.72% 11%
15 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,32 USD
56.640 đ
8.022.558.772 USD
3.454.655.076 (68%)
Tổng: 5.099.375.948
42.147.762 USD
-1.46% -5%
16 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000102434 USD
0,2498 đ
6.036.932.108 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
465.869.188 USD
-1.64% 20%
17 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
78,28 USD
1.909.200 đ
5.789.816.492 USD
73.964.795 (88%)
Tổng: 84.000.000
647.528.372 USD
-1.27% 9%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.387 đ
5.347.220.998 USD
5.347.888.596
268.548.680 USD
-0.07% -0%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
252,14 USD
6.149.800 đ
4.937.412.567 USD
19.581.694 (93%)
Tổng: 21.000.000
223.385.314 USD
-2.07% 10%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
10,45 USD
254.837 đ
3.953.467.726 USD
378.379.587
266.524.845 USD
-4.64% 9%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,72 USD
163.856 đ
3.951.528.373 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
240.652.533 USD
-0.55% 9%
22 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,14 USD
3.312 đ
3.822.455.002 USD
28.151.697.216 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
139.903.876 USD
-0.11% 12%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,80 USD
92.641 đ
3.525.831.524 USD
928.259.416 (94%)
Tổng: 985.239.504
665.343 USD
-0.07% -1%
24 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
58,49 USD
1.426.686 đ
3.509.682.797 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
31.985.893 USD
-0.77% 1%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
177,99 USD
4.341.137 đ
3.269.472.139 USD
18.369.018
88.433.881 USD
0.95% 3%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,12 USD
539.433 đ
3.194.741.159 USD
144.447.474 (69%)
Tổng: 210.700.000
329.066.405 USD
-3.32% 12%
27 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,13 USD
3.133 đ
2.808.555.418 USD
21.863.764.803 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
35.014.189 USD
-2.57% -9%
28 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,11 USD
2.621 đ
2.715.140.146 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
71.291.719 USD
6.65% 16%
29 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.370 đ
2.630.768.863 USD
2.632.977.330
161.599.121 USD
0.06% 0%
30 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0747671212 USD
1.824 đ
2.510.444.264 USD
33.576.848.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
80.846.293 USD
-2.02% 21%
31 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,47 USD
60.251 đ
2.479.705.512 USD
1.003.804.576
297.142.823 USD
-3.55% 24%
32 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,14 USD
125.361 đ
2.454.435.864 USD
477.530.212 (24%)
Tổng: 1.961.043.783
245.183.745 USD
-5.42% 11%
33 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,90 USD
46.438 đ
2.452.700.962 USD
1.288.194.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
350.714.108 USD
7.19% 34%
34 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,43 USD
132.547 đ
2.445.195.138 USD
449.940.474 (88%)
Tổng: 510.326.097
91.673.911 USD
0.10% 15%
35 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
8,24 USD
200.970 đ
2.298.829.400 USD
278.989.090 (26%)
Tổng: 1.069.624.961
175.027.322 USD
-4.74% 12%
36 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,43 USD
156.859 đ
2.170.098.477 USD
337.429.480 (70%)
Tổng: 483.310.923
275.570.399 USD
-3.21% -10%
37 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,39 USD
58.197 đ
2.122.575.205 USD
889.558.936 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
82.677.635 USD
-5.17% -3%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0272388964 USD
664 đ
1.980.663.188 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
57.196.683 USD
-1.69% 19%
39 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,14 USD
52.128 đ
1.947.666.375 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
358.498.458 USD
-0.45% 23%
40 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,62 USD
15.041 đ
1.931.897.823 USD
3.132.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
86.386.297 USD
-3.24% 14%
41 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
5,16 USD
125.816 đ
1.696.611.189 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
191.689.770 USD
12.57% 19%
42 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
64,04 USD
1.561.911 đ
1.684.669.922 USD
26.306.938 (84%)
Tổng: 31.415.926
353.947.727 USD
17.31% 37%
43 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,18 USD
4.269 đ
1.631.766.612 USD
9.322.892.899 (86%)
Tổng: 10.791.464.026
95.446.229 USD
-0.28% 16%
44 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
18,89 USD
460.805 đ
1.582.410.409 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
103.226.032 USD
-1.36% 6%
45 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,20 USD
4.810 đ
1.578.991.235 USD
8.006.621.584 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
295.720.607 USD
-0.28% 30%
46 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.386 đ
1.506.238.076 USD
1.506.460.290
211.493.273 USD
-0.01% 0%
47 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,15 USD
28.013 đ
1.464.389.778 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
510.363.192 USD
-6.06% 4%
48 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
99,05 USD
2.415.901 đ
1.452.689.425 USD
14.665.790 (92%)
Tổng: 16.000.000
173.637.754 USD
-3.75% -4%
49 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,00 USD
24.308 đ
1.422.454.662 USD
1.427.269.915 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
92.801.277 USD
-2.12% 20%
50 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,38 USD
228.866 đ
1.403.705.319 USD
149.591.473 (15%)
Tổng: 1.008.547.945
263.684.944 USD
-4.84% 5%
51 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,76 USD
91.691 đ
1.398.138.801 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
100.376.784 USD
-4.02% 5%
52 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
114,68 USD
2.797.065 đ
1.384.511.610 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
27.938.653 USD
-2.73% 14%
53 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.420 USD
34.623.965 đ
1.304.282.010 USD
918.769 (91%)
Tổng: 1.005.577
69.002.542 USD
-4.06% -7%
54 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,86 USD
21.066 đ
1.274.276.655 USD
1.475.347.865
113.950.775 USD
-0.97% 26%
55 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000013107 USD
0,0320 đ
1.247.073.720 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
166.305.104 USD
28.33% 169%
56 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,58 USD
14.214 đ
1.224.849.482 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
446.804.066 USD
14.57% 37%
57 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,08 USD
99.418 đ
1.224.021.237 USD
300.286.150 (91%)
Tổng: 328.193.104
122.942.013 USD
4.39% 10%
58 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,16 USD
28.238 đ
1.157.788.436 USD
1.000.000.000
31.405.628 USD
-0.99% 8%
59 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,41 USD
9.883 đ
1.136.070.156 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
197.260.015 USD
-1.24% 26%
60 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001848003 USD
4,5073 đ
1.078.131.686 USD
5.834.037.632.455 (86%)
Tổng: 6.822.444.842.327
259.457.105 USD
-9.80% 19%
61 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,57 USD
13.854 đ
1.075.326.423 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
215.837.224 USD
4.94% 26%
62 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.378 đ
1.069.612.322 USD
1.070.141.891
1.597.794.708 USD
-0.00% -0%
63 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,93 USD
193.308 đ
1.046.514.792 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
110.953.819 USD
1.93% 20%
64 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
49,43 USD
1.205.602 đ
1.038.033.349 USD
21.000.000
922.448.505 USD
-9.33% 52%
65 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,05 USD
1.269.590 đ
1.018.937.700 USD
19.574.738 (93%)
Tổng: 21.000.000
56.187.856 USD
-2.77% 5%
66 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,87 USD
240.837 đ
955.181.416 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.162.476 USD
3.96% 21%
67 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,85 USD
20.643 đ
940.196.498 USD
1.110.861.333
226.290.794 USD
1.04% 21%
68 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,97 USD
23.720 đ
936.448.089 USD
962.912.235 (98%)
Tổng: 983.890.025
35.638.859 USD
-1.61% 14%
69 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
13,11 USD
319.717 đ
924.659.119 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
104.728.749 USD
-0.53% 8%
70 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,29 USD
7.102 đ
884.611.533 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
32.631.017 USD
-2.29% -20%
71 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0328144181 USD
800 đ
871.535.544 USD
26.559.530.683 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
388.328.564 USD
-1.64% 22%
72 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,86 USD
20.921 đ
866.430.481 USD
1.010.101.447
24.313.521 USD
-3.64% 7%
73 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,25 USD
6.133 đ
823.712.765 USD
3.275.799.937 (56%)
Tổng: 5.861.803.632
32.544.361 USD
-2.88% 28%
74 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,80 USD
19.578 đ
815.184.727 USD
1.015.551.857 (92%)
Tổng: 1.103.277.773
92.605.956 USD
-0.30% 7%
75 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0169306817 USD
413 đ
786.626.961 USD
46.461.623.547 (74%)
Tổng: 62.955.102.600
110.749.855 USD
6.08% 49%
76 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,70 USD
17.033 đ
721.600.086 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
179.701.410 USD
-1.52% 13%
77 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0518130925 USD
1.264 đ
719.322.935 USD
13.883.034.199 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.474.642 USD
-3.06% 6%
78 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.117 đ
717.225.289 USD
725.332.034
45.192.967 USD
-0.21% 1%
79 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,51 USD
12.368 đ
709.935.728 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
13.287.327 USD
-1.99% -2%
80 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0919760194 USD
2.243 đ
704.083.187 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
107.195.741 USD
-1.65% 21%
81 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
9,30 USD
226.776 đ
701.677.910 USD
75.466.284 (76%)
Tổng: 99.681.496
35.630.564 USD
0.55% 18%
82 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,19 USD
4.695 đ
683.426.230 USD
3.550.391.003 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
155.641.481 USD
-5.29% 16%
83 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,82 USD
44.470 đ
672.057.525 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
115.237.726 USD
0.22% 12%
84 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000110464 USD
0,2694 đ
672.035.602 USD
60.837.624.528.359 (61%)
Tổng: 100.000.000.000.000
237.529.262 USD
-20.61% 132%
85 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000342588 USD
0,8356 đ
670.611.126 USD
19.574.842.173.092 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
23.189.009 USD
-0.99% 12%
86 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,61 USD
112.406 đ
663.352.879 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
12.593.130 USD
-3.44% 58%
87 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,51 USD
61.103 đ
653.029.830 USD
260.663.482 (35%)
Tổng: 750.000.000
87.033.740 USD
-2.71% 6%
88 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,69 USD
16.767 đ
642.732.134 USD
934.972.082 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
86.434.466 USD
-1.66% 15%
89 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000015387 USD
0,0375 đ
642.372.386 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
248.192.148 USD
-2.98% 29%
90 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
239,39 USD
5.838.779 đ
619.927.528 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
10.716.255 USD
-1.94% 16%
91 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.879 đ
603.358.601 USD
1.142.586.947 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
203.946.355 USD
0.08% -7%
92 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,11 USD
734.448 đ
599.746.467 USD
19.916.753
6.786.128 USD
-3.86% 7%
93 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,98 USD
23.809 đ
584.283.213 USD
598.530.791 (60%)
Tổng: 1.004.262.701
110.289.823 USD
-7.31% 19%
94 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,27 USD
6.494 đ
579.128.327 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
145.070.659 USD
-4.17% -6%
95 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0862142635 USD
2.103 đ
578.808.069 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
30.219.843 USD
-1.95% 1%
96 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
33,76 USD
823.328 đ
551.190.129 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
69.630.740 USD
-1.73% 8%
97 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
98 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,99 USD
72.972 đ
549.806.775 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
154.459.369 USD
-6.48% -11%
99 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,22 USD
200.398 đ
537.796.567 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
24.113.622 USD
-7.11% 1%
100 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0183449354 USD
447 đ
528.422.552 USD
28.804.819.525 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
137.493.459 USD
22.57% 28%
101 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,02 USD
195.601 đ
523.944.188 USD
65.331.937
69.368.127 USD
-1.95% -4%
102 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,24 USD
30.272 đ
517.127.312 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
19.880.690 USD
-3.12% 5%
103 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
54,23 USD
1.322.639 đ
502.677.361 USD
9.269.573 (96%)
Tổng: 9.695.554
27.841.329 USD
-2.89% 5%
104 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,042782892 USD
1.043 đ
496.362.867 USD
11.601.900.755 (95%)
Tổng: 12.218.745.112
10.794.159 USD
-2.29% 23%
105 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.013 USD
49.085.675 đ
496.137.635 USD
246.524
3.770.696 USD
0.08% -3%
106 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,87 USD
21.117 đ
484.845.482 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
3.160.810 USD
-1.04% 10%
107 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,68 USD
16.477 đ
474.597.344 USD
702.504.996 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
24.985.697 USD
5.74% 26%
108 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,85 USD
69.529 đ
462.482.524 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
13.168.300 USD
2.01% 1%
109 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,66 USD
113.616 đ
461.861.017 USD
99.147.916 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.832.009 USD
5.28% 9%
110 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.988 USD
48.494.331 đ
453.013.462 USD
227.841
8.578.291 USD
-0.58% -3%
111 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
55,35 USD
1.349.954 đ
445.295.662 USD
8.045.281 (80%)
Tổng: 10.000.000
65.047.108 USD
-2.73% 6%
112 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,25 USD
6.046 đ
439.848.883 USD
1.774.418.724 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
12.512.681 USD
-3.47% 8%
113 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
9.934 đ
433.773.310 USD
1.064.961.537 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
44.646.979 USD
-2.74% 15%
114 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004348 USD
0,0106 đ
430.534.378 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
24.769.173 USD
-0.06% 33%
115 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0247082272 USD
603 đ
429.236.344 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
36.490.062 USD
-2.53% 12%
116 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.345 đ
428.158.818 USD
428.956.784
3.472.111 USD
-0.26% -0%
117 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,31 USD
7.587 đ
425.150.492 USD
1.366.802.005 (26%)
Tổng: 5.260.302.035
118.629.750 USD
1.74% 10%
118 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
112,74 USD
2.749.739 đ
424.735.746 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
57.281.045 USD
3.37% -0%
119 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,51 USD
12.553 đ
424.152.465 USD
824.104.503 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
78.316.769 USD
-6.47% -8%
120 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
35,73 USD
871.374 đ
413.517.478 USD
11.574.463 (61%)
Tổng: 18.900.000
76.221.548 USD
0.50% 13%
121 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,33 USD
7.932 đ
404.318.908 USD
1.243.308.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
41.999.718 USD
-3.69% 3%
122 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0072321345 USD
176 đ
404.272.450 USD
55.899.465.366 (100%)
Tổng: 55.923.315.000
31.011.086 USD
0.02% 25%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0744945725 USD
1.817 đ
401.766.528 USD
5.393.232.213 (65%)
Tổng: 8.300.618.748
19.859.159 USD
-1.45% 8%
124 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0444042696 USD
1.083 đ
398.498.143 USD
8.974.320.412 (92%)
Tổng: 9.782.114.544
79.188.592 USD
-2.33% -29%
125 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,80 USD
19.442 đ
397.356.546 USD
498.477.278 (44%)
Tổng: 1.121.814.333
23.100.076 USD
-0.54% 8%
126 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,42 USD
83.472 đ
393.576.349 USD
115.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.117.825.362 USD
-4.10% 106%
127 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,80 USD
19.419 đ
392.199.659 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
21.956.681 USD
-2.52% 13%
128 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000404822 USD
0,9874 đ
384.821.684 USD
9.505.941.283.450 (96%)
Tổng: 9.935.175.860.791
33.891.868 USD
-4.29% 20%
129 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0021982481 USD
54 đ
379.109.396 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
28.473.812 USD
2.63% 36%
130 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.180 đ
377.635.017 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
34.188.450 USD
-1.18% 4%
131 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,69 USD
41.126 đ
375.755.459 USD
222.842.912 (57%)
Tổng: 388.539.008
4.010.257 USD
-5.70% -8%
132 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,08 USD
99.412 đ
375.266.020 USD
92.069.172 (92%)
Tổng: 100.000.000
9.730.744 USD
-3.14% 6%
133 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,37 USD
9.087 đ
372.588.222 USD
1.000.000.000
30.368.308 USD
0.45% 23%
134 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,44 USD
10.610 đ
368.684.197 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
59.587.605 USD
-2.00% 6%
135 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0406384006 USD
991 đ
365.745.605 USD
8.999.999.999
17.024.345 USD
-1.91% 11%
136 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,49 USD
85.019 đ
365.157.390 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
67.333.718 USD
-0.64% 12%
137 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0401346291 USD
979 đ
353.084.400 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
238.545.406 USD
0.48% 25%
138 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,26 USD
6.411 đ
350.019.285 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
29.836.297 USD
-1.66% 17%
139 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,62 USD
15.198 đ
324.996.645 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
25.248.551 USD
-1.07% 11%
140 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,63 USD
64.172 đ
318.632.732 USD
121.102.623 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
191.204.421 USD
4.44% 5%
141 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,95 USD
71.840 đ
317.579.598 USD
107.818.999
27.190.362 USD
-0.31% -9%
142 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0238217921 USD
581 đ
316.347.491 USD
13.279.752.009 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
18.134.462 USD
-2.32% 25%
143 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,83 USD
93.386 đ
314.396.598 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
149.226.560 USD
-2.49% 9%
144 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0488999801 USD
1.193 đ
311.773.890 USD
6.375.746.774
11.459.853 USD
-1.75% -2%
145 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,34 USD
32.601 đ
310.046.338 USD
231.959.814 (93%)
Tổng: 250.204.042
62.180.977 USD
-2.23% 5%
146 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,08 USD
75.048 đ
309.644.946 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
2.318.693 USD
-1.03% 4%
147 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0326057696 USD
795 đ
307.865.844 USD
9.442.066.455 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
13.743.344 USD
-3.25% 16%
148 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
32,89 USD
802.208 đ
305.033.478 USD
9.274.110 (31%)
Tổng: 30.274.110
19.790.290 USD
-4.31% 26%
149 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
17,26 USD
420.885 đ
302.228.177 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.893.834 USD
-4.06% 8%
150 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0061718347 USD
151 đ
304.271.447 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
34.972.835 USD
-2.43% 15%
151 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0340074153 USD
829 đ
302.736.732 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
50.459.480 USD
-0.34% 7%
152 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
9.100 USD
221.954.744 đ
302.420.575 USD
33.232 (91%)
Tổng: 36.666
63.224.018 USD
-2.68% 5%
153 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,79 USD
238.744 đ
296.851.158 USD
30.326.169 (30%)
Tổng: 100.000.000
51.956.899 USD
-0.16% 9%
154 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0289816296 USD
707 đ
289.816.296 USD
10.000.000.000
28.053.412 USD
-0.55% 11%
155 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,51 USD
12.436 đ
289.806.379 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
33.958.982 USD
-4.62% 2%
156 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,69 USD
16.780 đ
289.524.569 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
6.674.048 USD
-5.12% 0%
157 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,48 USD
60.444 đ
280.626.690 USD
113.236.474
75.611.373 USD
-0.58% 14%
158 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,62 USD
15.139 đ
280.371.808 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
39.707.026 USD
-2.95% 37%
159 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,71 USD
17.430 đ
275.546.215 USD
385.567.933 (91%)
Tổng: 424.999.998
35.754.592 USD
-2.35% -7%
160 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,28 USD
6.819 đ
272.371.047 USD
974.263.625
9.061.711 USD
-1.64% 8%
161 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
31,43 USD
766.464 đ
266.175.729 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
32.764.342 USD
-1.76% 21%
162 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,33 USD
8.161 đ
265.317.163 USD
792.918.696 (72%)
Tổng: 1.096.565.967
17.269.368 USD
-3.35% 22%
163 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,22 USD
5.405 đ
260.289.323 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
10.246.093 USD
-3.86% 14%
164 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0761270994 USD
1.857 đ
257.621.188 USD
3.384.093.050 (83%)
Tổng: 4.094.394.705
44.698.984 USD
5.77% 21%
165 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,96 USD
145.376 đ
257.350.873 USD
43.176.160
12.030.422 USD
-1.69% 9%
166 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,26 USD
6.250 đ
256.240.197 USD
1.000.000.000
9.676.808 USD
-0.01% 5%
167 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
25,47 USD
621.309 đ
254.739.112 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
21.742.509 USD
-2.42% -11%
168 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0266140367 USD
649 đ
252.640.248 USD
9.492.744.406 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
16.988.574 USD
-2.46% 10%
169 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
16,02 USD
390.675 đ
251.444.317 USD
15.697.760
2.871.790 USD
1.91% 11%
170 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,65 USD
15.807 đ
250.795.773 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
67.724.654 USD
2.56% 49%
171 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,40 USD
9.786 đ
235.514.504 USD
586.964.725
31.427.222 USD
-2.91% 13%
172 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
93,28 USD
2.275.048 đ
234.610.514 USD
2.515.178 (98%)
Tổng: 2.560.795
64.977.717 USD
2.25% 14%
173 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,34 USD
105.928 đ
234.065.951 USD
53.893.704 (56%)
Tổng: 96.150.704
8.535.136 USD
-2.59% 10%
174 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,33 USD
7.939 đ
231.363.813 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
9.128.607 USD
-2.12% 18%
175 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0168126458 USD
410 đ
230.127.906 USD
13.687.786.509 (97%)
Tổng: 14.134.636.509
23.751.391 USD
-2.33% 22%
176 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,67 USD
40.624 đ
227.817.506 USD
136.776.724 (97%)
Tổng: 141.176.724
11.302.823 USD
-4.20% 13%
177 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
4,03 USD
98.328 đ
226.916.802 USD
56.286.151 (56%)
Tổng: 100.000.000
23.261.787 USD
-8.89% 76%
178 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0450712021 USD
1.099 đ
226.449.859 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
38.608.650 USD
-1.47% 4%
179 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,88 USD
21.435 đ
225.286.333 USD
256.340.537 (74%)
Tổng: 347.714.007
73.957.345 USD
-4.98% 5%
180 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,62 USD
15.095 đ
222.962.106 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.035.380 USD
-6.64% -16%
181 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,26 USD
30.667 đ
218.817.607 USD
174.026.667 (63%)
Tổng: 274.538.676
5.409.899 USD
-2.63% 40%
182 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,25 USD
6.017 đ
215.933.402 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
14.120.958 USD
0.09% 8%
183 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,63 USD
15.310 đ
212.656.832 USD
338.772.994 (77%)
Tổng: 440.000.000
12.010.610 USD
-2.39% 18%
184 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,86 USD
167.196 đ
205.592.835 USD
29.991.138
35.916.126 USD
-4.27% 4%
185 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,85 USD
20.769 đ
195.786.703 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
9.690.724 USD
-4.97% 21%
186 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,75 USD
18.323 đ
191.871.448 USD
255.405.948 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
6.316.352 USD
2.48% 24%
187 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,38 USD
9.323 đ
191.413.131 USD
500.749.243
5.659.051 USD
-1.14% 6%
188 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0100998845 USD
246 đ
188.957.671 USD
18.708.894.189
13.806.569 USD
-2.56% 6%
189 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,15 USD
174.386 đ
187.839.977 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
3.264.828 USD
-1.54% -9%
190 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
6,80 USD
165.944 đ
184.941.425 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
16.590.237 USD
-5.20% 1%
191 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,35 USD
8.592 đ
180.224.759 USD
511.620.039 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
27.163.119 USD
0.25% 26%
192 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0461057889 USD
1.125 đ
178.345.930 USD
3.868.189.535 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
13.511.166 USD
-2.63% 7%
193 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,13 USD
27.541 đ
176.286.289 USD
156.119.201
22.292.390 USD
-1.87% 5%
194 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,33 USD
7.973 đ
175.572.758 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
967.507 USD
-3.08% 2%
195 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,79 USD
116.844 đ
174.859.225 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
5.829.630 USD
-11.10% 37%
196 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
10,74 USD
261.923 đ
168.153.254 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
42.138.808 USD
-3.32% 47%
197 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,72 USD
17.675 đ
166.521.567 USD
229.791.668 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
20.794.833 USD
-4.30% 13%
198 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,21 USD
5.239 đ
166.642.835 USD
775.755.168 (86%)
Tổng: 903.666.792
16.830.863 USD
-1.01% -2%
199 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,17 USD
4.073 đ
165.946.200 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
9.960.361 USD
-2.50% 15%
200 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,76 USD
18.568 đ
163.739.533 USD
215.082.513 (86%)
Tổng: 250.000.000
1.086.608 USD
9.69% 25%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.