1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9296 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (24) - Ethereum (3613) - Tron10 (14) - BNB (2696) - BNB Smart Chain (BEP20) (2672) - Wanchain (4) - Cronos (41) - Solana (242) - TRON (79) - Avalanche C-Chain (130) - Polygon (298) - Xinfin Network (10) - Tron20 (65) - Fantom (80) - Klaytn (66) - XRP Ledger (19) - IoTex (4) - Chiliz (45) - Avalanche (133) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (10) - TomoChain (2) - Harmony (15) - Bitgert (5) - Cardano (49) - Arbitrum (187) - Dogechain (6) - Cosmos (24) - Waves (7) - VeChain (5) - Stellar (9) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (15) - KCC (5) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (21) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (29) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (8) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Fusion Network (1) - Elrond (24) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (9) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (19) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (29) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (11) - Core (24) - SX Network (1) - Base (25) - Radix (1) - Klever (1) - SUI (15) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (9) - EOS EVM (1) - Mantle (4) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - NEON EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) -

30/09/2023 13:07

Tỷ giá 9296 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
26.930 USD
658.714.419 đ
525.134.029.313 USD
19.499.768 (93%)
Tổng: 21.000.000
9.404.626.983 USD
-0.14% 1%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.670 USD
40.856.998 đ
200.839.536.407 USD
120.237.299
5.137.424.873 USD
1.01% 5%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.460 đ
83.243.826.189 USD
83.244.047.972 (96%)
Tổng: 86.425.711.834
36.201.619.241 USD
0.00% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
214,81 USD
5.254.297 đ
33.048.091.389 USD
153.846.717
336.897.591 USD
-0.05% 2%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,52 USD
12.665 đ
27.603.277.621 USD
53.312.364.216 (53%)
Tổng: 100.000.000.000
1.737.643.185 USD
1.55% 1%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.463 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.462 đ
25.052.571.433 USD
25.050.308.424
2.273.595.227 USD
-0.00% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,25 USD
6.134 đ
8.809.621.567 USD
35.129.446.987 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
165.993.923 USD
0.16% 2%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,061877647 USD
1.514 đ
8.738.018.278 USD
141.214.456.384
139.776.817 USD
0.57% 0%
10 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
20,17 USD
493.362 đ
8.327.101.961 USD
412.843.078 (74%)
Tổng: 558.633.197
186.135.819 USD
-0.23% 4%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0889459934 USD
2.176 đ
7.922.813.882 USD
89.074.432.454 (100%)
Tổng: 89.074.450.771
212.852.925 USD
1.40% 7%
12 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,18 USD
53.434 đ
7.497.193.110 USD
3.431.892.088 (68%)
Tổng: 5.047.558.528
28.134.387 USD
-1.87% -4%
13 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.459 đ
5.347.653.383 USD
5.347.888.596
78.600.432 USD
-0.03% 0%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
4,08 USD
99.788 đ
5.014.307.346 USD
1.229.109.892 (90%)
Tổng: 1.361.369.250
70.907.827 USD
0.01% 2%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,53 USD
12.856 đ
4.888.020.535 USD
9.299.803.031 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
240.699.559 USD
0.96% 1%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
65,51 USD
1.602.362 đ
4.828.617.754 USD
73.708.702 (88%)
Tổng: 84.000.000
209.252.205 USD
0.42% 1%
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
233,86 USD
5.720.324 đ
4.564.678.166 USD
19.518.481 (93%)
Tổng: 21.000.000
221.530.909 USD
-0.90% 13%
18 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
8,02 USD
196.236 đ
4.467.462.325 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
239.930.737 USD
3.41% 15%
19 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
26.933 USD
658.783.574 đ
4.387.261.947 USD
162.895
95.201.233 USD
-0.11% 1%
20 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000073177 USD
0,1790 đ
4.312.676.982 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
83.959.265 USD
-0.12% -1%
21 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.430 đ
3.446.140.921 USD
3.450.310.631
202.195.314 USD
-0.02% 0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,65 USD
89.331 đ
3.393.528.881 USD
929.188.958 (94%)
Tổng: 985.239.504
546.310 USD
0.32% -6%
23 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
9,16 USD
224.048 đ
3.244.003.554 USD
354.158.143 (49%)
Tổng: 720.000.000
108.064.421 USD
-1.57% 3%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.743 đ
3.112.742.984 USD
27.752.120.603 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
121.770.734 USD
-1.30% -2%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
145,86 USD
3.567.787 đ
2.674.875.274 USD
18.338.385
37.650.868 USD
0.54% 1%
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
7,12 USD
174.173 đ
2.613.369.671 USD
367.009.490
47.833.002 USD
0.09% 1%
27 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
42,77 USD
1.046.210 đ
2.566.336.003 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.517.251 USD
-1.37% -0%
28 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
4,43 USD
108.243 đ
2.555.611.064 USD
577.501.031 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
80.590.061 USD
0.16% 4%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.465 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
15,94 USD
389.809 đ
2.283.118.279 USD
143.262.513 (68%)
Tổng: 210.700.000
66.086.065 USD
0.84% 5%
31 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.470 đ
2.260.418.795 USD
2.259.538.504
726.616.334 USD
0.01% 0%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0497286967 USD
1.216 đ
1.658.852.586 USD
33.358.054.754 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
29.759.227 USD
0.13% -2%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
3,32 USD
81.266 đ
1.501.499.175 USD
451.930.482 (23%)
Tổng: 1.961.322.423
54.677.110 USD
0.39% 4%
34 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,65 USD
40.433 đ
1.471.597.745 USD
890.253.320 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
28.362.558 USD
1.61% 12%
35 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.460 USD
35.717.666 đ
1.427.583.780 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
106.954.117 USD
-5.64% 15%
36 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
3,14 USD
76.799 đ
1.398.308.051 USD
445.353.402 (88%)
Tổng: 506.543.400
21.719.772 USD
1.80% 7%
37 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,40 USD
9.720 đ
1.285.725.409 USD
3.235.375.850 (52%)
Tổng: 6.219.316.768
41.781.007 USD
0.81% 1%
38 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0507120662 USD
1.240 đ
1.281.139.624 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
4.235.121 USD
0.51% 1%
39 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
5,35 USD
130.849 đ
1.271.561.142 USD
237.697.607 (22%)
Tổng: 1.057.719.349
153.450.755 USD
-1.42% 3%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0170381676 USD
417 đ
1.238.922.125 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
22.858.704 USD
0.91% 0%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,90 USD
21.995 đ
1.146.494.584 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
154.187.900 USD
0.00% 8%
42 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
90,67 USD
2.217.881 đ
1.094.681.024 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
8.853.257 USD
0.96% 1%
43 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,13 USD
27.715 đ
1.092.591.103 USD
964.277.444 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
38.850.619 USD
2.73% 2%
44 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,32 USD
32.390 đ
1.057.390.209 USD
798.517.235 (19%)
Tổng: 4.294.967.296
68.010.291 USD
-0.59% 2%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
66,48 USD
1.626.212 đ
967.366.685 USD
14.550.249 (91%)
Tổng: 16.000.000
84.843.668 USD
0.27% 4%
46 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,0868463911 USD
2.124 đ
801.817.616 USD
9.232.595.687 (86%)
Tổng: 10.762.181.420
19.333.571 USD
-0.06% -1%
47 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,10 USD
2.477 đ
793.274.880 USD
7.832.294.874 (78%)
Tổng: 10.000.000.000
21.902.907 USD
2.55% -0%
48 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.410 đ
725.996.320 USD
727.474.219
20.529.093 USD
-0.05% 0%
49 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0493532341 USD
1.207 đ
684.368.024 USD
13.866.731.063 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
3.424.946 USD
0.65% -4%
50 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,58 USD
14.165 đ
675.967.365 USD
1.167.293.573 (58%)
Tổng: 2.000.000.000
20.670.470 USD
-0.50% -5%
51 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,48 USD
11.684 đ
674.137.398 USD
1.411.284.823 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
13.873.189 USD
-0.24% 1%
52 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
RUNE *
1,97 USD
48.294 đ
663.366.432 USD
335.981.500 (67%)
Tổng: 500.000.000
64.635.298 USD
2.59% 13%
53 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
25,26 USD
617.935 đ
657.363.127 USD
26.020.690 (83%)
Tổng: 31.415.926
11.242.493 USD
1.05% 1%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,65 USD
15.891 đ
649.674.912 USD
1.000.000.000
6.388.420 USD
1.31% 0%
55 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,68 USD
16.626 đ
648.681.220 USD
954.361.279 (98%)
Tổng: 975.383.633
16.176.001 USD
1.59% 2%
56 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,31 USD
7.636 đ
644.640.827 USD
2.064.931.926 (69%)
Tổng: 3.000.000.000
49.398.961 USD
2.58% 4%
57 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
4,56 USD
111.436 đ
643.791.985 USD
141.310.958 (52%)
Tổng: 270.000.000
21.546.132 USD
0.46% 2%
58 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,58 USD
14.124 đ
637.528.476 USD
1.104.093.829
50.219.360 USD
1.09% 0%
59 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,45 USD
11.058 đ
632.897.777 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
17.295.771 USD
-1.06% -0%
60 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
7,52 USD
183.955 đ
629.896.960 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
24.117.043 USD
1.65% 5%
61 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
31,55 USD
771.729 đ
607.857.659 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
15.270.220 USD
-0.52% 2%
62 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,31 USD
7.562 đ
585.286.744 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
57.301.834 USD
3.35% 5%
63 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,53 USD
37.470 đ
569.716.381 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
13.256.144 USD
0.60% -4%
64 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,04 USD
50.012 đ
553.205.386 USD
270.561.904 (84%)
Tổng: 323.506.696
26.289.362 USD
-1.80% -4%
65 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,20 USD
4.822 đ
552.709.839 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
25.926.135 USD
4.06% 5%
66 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
7,32 USD
179.118 đ
516.549.841 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
15.848.689 USD
0.05% -2%
67 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,63 USD
15.374 đ
505.870.137 USD
804.815.242
10.412.726 USD
-0.42% 0%
68 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
0,99 USD
24.320 đ
483.272.981 USD
486.062.949
1.705.408 USD
-0.09% -0%
69 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000244997 USD
0,5993 đ
478.045.490 USD
19.512.260.923.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
6.476.998 USD
-1.94% 1%
70 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,45 USD
11.127 đ
471.361.795 USD
1.036.200.000 (71%)
Tổng: 1.456.068.361
20.250.548 USD
1.87% 3%
71 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.868 USD
45.686.322 đ
463.061.390 USD
247.918
4.585.374 USD
-0.25% -2%
72 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,24 USD
30.421 đ
458.421.729 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
61.539.307 USD
-0.60% 10%
73 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
1.856 USD
45.389.437 đ
457.464.658 USD
246.524
1.869.217 USD
-0.59% -4%
74 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,52 USD
12.737 đ
455.569.077 USD
874.883.511 (26%)
Tổng: 3.303.030.299
19.284.841 USD
0.48% 7%
75 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0596432031 USD
1.459 đ
445.300.916 USD
7.466.079.839 (84%)
Tổng: 8.888.888.888
25.055.614 USD
1.47% 2%
76 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,56 USD
111.459 đ
440.792.978 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
926.412 USD
-1.55% 1%
77 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
26,65 USD
651.745 đ
435.072.010 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
35.632.473 USD
0.28% -0%
78 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
21,84 USD
534.277 đ
431.795.075 USD
19.768.220
2.426.752 USD
-0.56% 3%
79 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,79 USD
141.597 đ
429.031.482 USD
74.112.383 (74%)
Tổng: 99.681.496
17.154.708 USD
-3.38% 6%
80 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,13 USD
3.168 đ
423.094.735 USD
3.266.789.931 (62%)
Tổng: 5.278.164.274
22.610.579 USD
2.17% 2%
81 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
60.374 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
82 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,15 USD
3.714 đ
422.002.126 USD
2.779.530.283
2.643.891 USD
-0.20% 3%
83 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,42 USD
59.130 đ
392.187.903 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
3.263.089 USD
-0.11% -1%
84 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,28 USD
1.156.379 đ
373.655.157 USD
7.903.638 (79%)
Tổng: 10.000.000
76.884.002 USD
-3.42% 20%
85 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / SUI Blockchain
SUI *
0,47 USD
11.508 đ
372.516.754 USD
791.777.575 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
169.700.424 USD
4.19% 6%
86 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,000000388 USD
0,0095 đ
369.167.646 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
16.483.676 USD
1.19% 1%
87 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,38 USD
9.231 đ
368.457.427 USD
976.331.155 (90%)
Tổng: 1.079.044.013
5.416.324 USD
0.31% -1%
88 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,12 USD
2.819 đ
366.833.063 USD
3.182.478.221 (55%)
Tổng: 5.775.520.408
6.268.908 USD
0.84% 3%
89 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000621881 USD
1,5211 đ
361.238.464 USD
5.808.801.992.074 (85%)
Tổng: 6.834.721.955.994
16.284.038 USD
-1.68% 3%
90 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0317474729 USD
777 đ
360.445.543 USD
11.353.519.188 (94%)
Tổng: 12.047.169.727
3.095.419 USD
1.25% -3%
91 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
1,96 USD
47.972 đ
360.408.709 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
14.866.117 USD
1.17% 2%
92 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
3,74 USD
91.582 đ
359.601.561 USD
96.043.450 (32%)
Tổng: 300.000.000
741.963 USD
0.38% -3%
93 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0144354083 USD
353 đ
353.575.355 USD
24.493.616.468 (49%)
Tổng: 50.000.000.000
93.809.783 USD
6.23% 8%
94 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
38,74 USD
947.629 đ
350.798.042 USD
9.054.723 (96%)
Tổng: 9.447.308
8.101.781 USD
2.33% 12%
95 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003306 USD
0,0081 đ
327.368.518 USD
990.105.683.025.580 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
13.089.479 USD
2.17% 5%
96 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,78 USD
19.064 đ
324.735.620 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
5.262.750 USD
0.55% -0%
97 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
27,34 USD
668.821 đ
313.791.891 USD
11.475.948 (61%)
Tổng: 18.900.000
35.429.125 USD
1.13% 2%
98 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,55 USD
13.540 đ
309.993.271 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
1.823.820 USD
-0.97% -2%
99 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000007851 USD
0,0192 đ
307.582.984 USD
391.790.000.000.000 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
118.721.366 USD
4.13% 15%
100 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,17 USD
4.221 đ
302.643.916 USD
1.753.859.477 (78%)
Tổng: 2.250.658.858
7.438.457 USD
3.99% 4%
101 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.436 đ
300.531.261 USD
300.832.301
854.507 USD
-0.07% 0%
102 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0176043953 USD
431 đ
279.341.253 USD
15.867.699.447 (88%)
Tổng: 18.127.873.192
15.556.122 USD
2.85% -0%
103 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
4,23 USD
103.348 đ
276.556.723 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
3.139.496 USD
-0.01% 2%
104 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0422662823 USD
1.034 đ
276.517.325 USD
6.542.267.493 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
6.475.020 USD
1.43% 0%
105 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,27 USD
6.525 đ
275.171.467 USD
1.031.481.652 (69%)
Tổng: 1.500.000.000
16.557.460 USD
0.01% 2%
106 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,17 USD
28.631 đ
265.709.662 USD
227.004.260 (30%)
Tổng: 750.000.000
9.927.819 USD
-0.03% 2%
107 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0109176335 USD
267 đ
264.134.773 USD
24.193.409.009 (24%)
Tổng: 100.559.787.198
2.750.056 USD
-0.24% -2%
108 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
101,52 USD
2.483.150 đ
262.891.930 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
8.912.849 USD
0.33% 3%
109 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,18 USD
4.312 đ
262.688.712 USD
1.489.973.010 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
21.303.132 USD
1.05% 1%
110 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0490736471 USD
1.200 đ
259.475.037 USD
5.287.461.845 (67%)
Tổng: 7.915.282.797
6.147.930 USD
-0.39% -4%
111 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,13 USD
76.517 đ
252.814.006 USD
80.816.020 (81%)
Tổng: 100.000.000
3.851.806 USD
2.70% 9%
112 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,36 USD
8.912 đ
237.951.683 USD
653.058.951 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
6.615.242 USD
-0.88% -1%
113 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,56 USD
13.722 đ
236.087.309 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
2.850.871 USD
-0.33% -6%
114 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0265073114 USD
648 đ
235.970.207 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
230.476.920 USD
4.92% 16%
115 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0261866822 USD
641 đ
235.680.139 USD
8.999.999.999
2.433.785 USD
1.01% 1%
116 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,18 USD
4.311 đ
234.693.332 USD
1.331.648.783 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
7.895.292 USD
0.68% 1%
117 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,22 USD
54.352 đ
232.773.398 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
21.451.799 USD
0.04% 0%
118 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,76 USD
43.080 đ
232.365.070 USD
131.933.965 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
109.601.628 USD
-3.24% 12%
119 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,45 USD
11.076 đ
231.746.645 USD
511.790.944 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
9.416.038 USD
0.85% 1%
120 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,29 USD
56.079 đ
230.896.058 USD
100.709.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
2.117.171 USD
2.53% 4%
121 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
26,81 USD
655.677 đ
230.652.892 USD
8.604.499 (29%)
Tổng: 29.604.499
2.439.587 USD
0.37% -1%
122 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,18 USD
4.523 đ
228.510.699 USD
1.235.747.261 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
13.670.325 USD
1.99% 3%
123 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
7,66 USD
187.440 đ
227.598.664 USD
29.700.493 (30%)
Tổng: 100.000.000
6.796.158 USD
0.35% 3%
124 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
12,75 USD
311.784 đ
223.244.811 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
2.320.722 USD
-1.45% 2%
125 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,22 USD
5.443 đ
222.537.521 USD
1.000.000.000
8.944.208 USD
0.08% -3%
126 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,64 USD
64.548 đ
216.688.423 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
49.916.882 USD
-0.79% -3%
127 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,12 USD
2.922 đ
215.027.060 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
38.844.629 USD
0.32% -2%
128 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0340401655 USD
833 đ
214.305.405 USD
6.295.662.849
7.513.675 USD
1.23% -2%
129 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
13,67 USD
334.488 đ
212.345.240 USD
15.528.126 (74%)
Tổng: 21.000.000
635.980 USD
0.68% 4%
130 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,47 USD
36.068 đ
212.242.376 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
1.662.348 USD
2.47% 1%
131 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
3,12 USD
76.392 đ
204.158.319 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
31.420.122 USD
-2.37% -6%
132 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,02 USD
122.745 đ
200.877.268 USD
40.029.852 (93%)
Tổng: 43.166.685
10.629.642 USD
-1.78% 10%
133 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0151671262 USD
371 đ
197.560.756 USD
13.025.589.195 (62%)
Tổng: 21.000.000.000
5.487.784 USD
0.10% 0%
134 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0197050178 USD
482 đ
197.050.178 USD
10.000.000.000
11.035.046 USD
1.56% 1%
135 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,32 USD
7.815 đ
195.878.236 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
10.103.055 USD
0.48% -3%
136 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,83 USD
20.320 đ
191.006.091 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
4.637.049 USD
0.04% 6%
137 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
3.848 đ
187.918.561 USD
1.194.562.101 (22%)
Tổng: 5.407.928.791
15.970.362 USD
1.09% 4%
138 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,48 USD
11.788 đ
187.029.861 USD
388.087.237 (39%)
Tổng: 1.004.262.701
63.059.896 USD
-6.04% 21%
139 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,18 USD
4.397 đ
179.768.214 USD
1.000.000.000
3.273.535 USD
1.05% -0%
140 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,22 USD
5.405 đ
179.637.146 USD
812.867.774 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
14.934.210 USD
1.10% -0%
141 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0010379901 USD
25 đ
178.651.005 USD
172.112.440.394 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
7.237.588 USD
0.20% -1%
142 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
0,81 USD
19.917 đ
178.429.142 USD
219.124.408 (56%)
Tổng: 388.539.008
614.342 USD
-2.08% -7%
143 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,35 USD
81.826 đ
175.427.121 USD
52.439.631 (55%)
Tổng: 96.150.704
3.809.303 USD
0.10% 5%
144 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
1,55 USD
37.963 đ
174.790.943 USD
112.620.868
18.079.131 USD
0.78% -1%
145 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0035510363 USD
87 đ
173.787.719 USD
48.939.999.999 (98%)
Tổng: 50.000.000.000
15.246.465 USD
-0.10% -2%
146 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,23 USD
5.652 đ
173.771.039 USD
751.980.598 (69%)
Tổng: 1.086.498.465
22.897.046 USD
-8.62% 42%
147 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
5.225 USD
127.802.763 đ
173.383.155 USD
33.184 (91%)
Tổng: 36.666
12.005.075 USD
0.08% 2%
148 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,18 USD
4.378 đ
172.100.061 USD
961.470.509 (32%)
Tổng: 3.000.000.000
14.271.851 USD
3.59% -0%
149 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,43 USD
10.595 đ
170.848.251 USD
394.415.206 (93%)
Tổng: 424.999.998
102.461.866 USD
8.23% 23%
150 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0030832405 USD
75 đ
170.193.239 USD
55.199.468.743 (100%)
Tổng: 55.222.035.000
5.846.394 USD
-0.08% -1%
151 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,18 USD
4.293 đ
169.910.189 USD
968.044.571
2.460.132 USD
0.57% -2%
152 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,14 USD
3.375 đ
168.270.652 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
194.173.137 USD
-0.02% 26%
153 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,01827593 USD
447 đ
167.713.630 USD
9.176.749.390 (92%)
Tổng: 10.000.000.000
4.898.077 USD
0.86% -1%
154 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,29 USD
7.078 đ
167.641.701 USD
579.306.388
11.005.010 USD
-1.22% 2%
155 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,15 USD
3.658 đ
167.476.209 USD
1.119.977.190 (93%)
Tổng: 1.207.699.558
2.643.441 USD
1.10% -0%
156 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
16,16 USD
395.183 đ
161.562.921 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
4.672.702 USD
-1.21% 1%
157 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,19 USD
4.662 đ
161.518.477 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
14.679.385 USD
-2.18% 1%
158 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
5,53 USD
135.299 đ
161.368.310 USD
29.172.979
24.686.413 USD
-0.41% -3%
159 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0479558032 USD
1.173 đ
161.259.379 USD
3.362.666.635 (83%)
Tổng: 4.055.759.069
60.948.185 USD
15.89% 12%
160 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,24 USD
5.955 đ
160.093.184 USD
657.617.262 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
13.525.403 USD
-2.58% 20%
161 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
18,74 USD
458.390 đ
158.732.858 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
5.745.309 USD
-0.63% -2%
162 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000165453 USD
0,4047 đ
156.403.685 USD
9.453.085.905.684 (95%)
Tổng: 9.942.172.792.473
16.959.069 USD
2.90% 3%
163 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,15 USD
28.178 đ
154.896.831 USD
134.457.192 (97%)
Tổng: 138.857.191
8.606.698 USD
-0.53% 8%
164 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,31 USD
7.623 đ
153.524.581 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
4.287.911 USD
-0.11% -3%
165 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,30 USD
7.299 đ
149.431.487 USD
500.749.243
1.510.706 USD
-0.06% 0%
166 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,17 USD
4.152 đ
148.578.780 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
6.453.143 USD
1.87% -5%
167 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
0,34 USD
8.226 đ
146.193.390 USD
434.731.625 (65%)
Tổng: 669.811.161
3.834.189 USD
-2.68% -11%
168 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
40,32 USD
986.303 đ
145.134.430 USD
3.599.289 (37%)
Tổng: 9.634.960
4.024.115 USD
0.75% 2%
169 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0153589159 USD
376 đ
145.049.350 USD
9.443.983.642 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
2.040.402 USD
0.70% 3%
170 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
1,34 USD
32.698 đ
144.133.893 USD
107.818.999
4.452.502 USD
-0.02% 1%
171 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,34 USD
8.243 đ
140.350.885 USD
416.455.068 (38%)
Tổng: 1.100.275.592
25.844.801 USD
0.44% 0%
172 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0073620384 USD
180 đ
137.735.597 USD
18.708.894.189
39.811.717 USD
-5.05% 1%
173 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,59 USD
14.525 đ
137.296.044 USD
231.201.242 (92%)
Tổng: 250.000.000
9.571.116 USD
0.24% -4%
174 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0097103877 USD
238 đ
131.709.519 USD
13.563.775.504 (96%)
Tổng: 14.060.275.504
4.906.659 USD
-0.12% 1%
175 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,54 USD
13.262 đ
128.665.986 USD
237.312.712 (68%)
Tổng: 347.714.007
46.539.166 USD
3.01% 17%
176 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
1,29 USD
31.611 đ
125.140.669 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
10.695.933 USD
-0.89% -1%
177 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0127464789 USD
312 đ
124.753.678 USD
9.787.305.095 (100%)
Tổng: 9.793.295.101
4.781.834 USD
-1.50% 3%
178 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0616895242 USD
1.509 đ
119.826.983 USD
1.942.420.283
34.192.277 USD
-4.39% -14%
179 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,69 USD
16.971 đ
118.545.381 USD
170.854.741 (68%)
Tổng: 252.301.550
25.471.936 USD
-3.01% 7%
180 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,47 USD
11.546 đ
116.738.299 USD
247.298.814 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
1.454.156 USD
0.06% -1%
181 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0027310228 USD
67 đ
115.748.039 USD
42.382.670.385 (99%)
Tổng: 43.019.966.338
1.159.108 USD
0.24% 0%
182 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,31 USD
7.684 đ
113.181.847 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
165.609 USD
-1.02% 9%
183 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,30 USD
31.815 đ
113.055.101 USD
86.918.666 (43%)
Tổng: 200.000.000
7.644.096 USD
-2.49% -3%
184 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,11 USD
2.728 đ
110.849.927 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.436.053 USD
0.33% 0%
185 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
7,70 USD
188.289 đ
109.133.643 USD
14.177.175 (68%)
Tổng: 21.000.000
5.583.059 USD
-0.37% 4%
186 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,43 USD
35.055 đ
106.042.707 USD
73.992.368 (64%)
Tổng: 115.504.575
5.292.113 USD
0.77% 2%
187 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0222488456 USD
544 đ
104.558.880 USD
4.699.519.337 (67%)
Tổng: 7.000.000.000
4.792.567 USD
1.57% -0%
188 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0063098365 USD
154 đ
104.329.343 USD
16.534.397.179 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
3.409.234 USD
-0.34% -2%
189 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,72 USD
17.715 đ
104.251.732 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
826.609 USD
-0.70% -2%
190 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0151147579 USD
370 đ
102.802.495 USD
6.801.464.912 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
5.056.456 USD
-0.88% -9%
191 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,32 USD
7.888 đ
102.768.088 USD
318.682.230 (72%)
Tổng: 440.000.000
3.489.858 USD
-0.13% -1%
192 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,52 USD
12.667 đ
101.129.452 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
566.117 USD
1.68% -3%
193 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
0,76 USD
18.556 đ
97.788.874 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
1.723.931 USD
-1.08% 1%
194 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,12 USD
27.464 đ
97.034.919 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
5.040.583 USD
-1.98% 0%
195 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0124736819 USD
305 đ
96.589.009 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
2.432.036 USD
1.09% 6%
196 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0019016421 USD
47 đ
96.223.092 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
3.714.756 USD
-0.70% 3%
197 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,47 USD
11.425 đ
95.444.302 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
7.226.640 USD
0.27% -0%
198 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,13 USD
3.136 đ
95.193.546 USD
742.552.410 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
1.752.773 USD
0.44% 1%
199 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,36 USD
8.709 đ
92.033.032 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
2.490.501 USD
-1.71% 0%
200 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0237844161 USD
582 đ
91.870.498 USD
3.862.634.181 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
4.100.514 USD
0.76% 4%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.