1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 6711 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (64) - Ethereum (3307) - Tron10 (15) - Stellar (6) - Binance Smart Chain (1573) - Neo (21) - Tron20 (75) - EOS (26) - Chiliz (15) - Tron (0) - Klaytn (8) - TomoChain (3) - Waves (3) - ONT (1) - Fantom (15) - Celo (3) - Avalanche (25) - Solana (36) - Heco (38) - Xdai chain (5) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (5) - Avalanche Contract Chain (5) - Polygon (63) - KCC (2) - ICON (6) - OKExChain (7) - Cardano (1) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (7) - Algorand (1) -

18/09/2021 16:51

Tỷ giá 6711 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
48.639 USD
1.112.373.930 đ
915.316.038.751 USD
18.819.143 (90%)
Tổng: 21.000.000
28.765.236.324 USD
(All exchanges)
1.56% 9%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.515 USD
80.383.705 đ
413.264.117.012 USD
117.571.668
18.677.325.264 USD
(All exchanges)
-0.16% 10%
3 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
2,40 USD
54.888 đ
76.936.770.472 USD
32.038.100.544 (71%)
Tổng: 45.000.000.000
2.062.464.281 USD
(47 exchanges)
-0.07% 1%
4 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
417,55 USD
9.549.309 đ
70.205.178.938 USD
168.137.036
1.558.011.611 USD
(78 exchanges)
-1.00% 2%
4 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.870 đ
69.450.782.567 USD
68.284.106.148 (96%)
Tổng: 71.335.677.475
56.209.610.185 USD
(29 exchanges)
-0.03% 0%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,09 USD
24.851 đ
50.660.854.181 USD
46.622.239.005 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
2.895.880.577 USD
(60 exchanges)
-0.48% 1%
7 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
159,02 USD
3.636.787 đ
47.200.656.269 USD
296.831.064 (59%)
Tổng: 504.300.721
5.430.512.037 USD
(13 exchanges)
13.94% -11%
8 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
34,92 USD
798.522 đ
34.482.016.845 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.333.443.682 USD
(59 exchanges)
-3.58% 20%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,24 USD
5.581 đ
32.052.842.230 USD
131.338.055.514
1.316.906.375 USD
(122 exchanges)
-2.78% 2%
10 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.870 đ
29.401.013.495 USD
29.360.680.631
2.278.094.871 USD
(88 exchanges)
0.09% 0%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
72,84 USD
1.665.932 đ
16.046.460.985 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
2.574.770.331 USD
(21 exchanges)
14.17% 43%
12 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
35,60 USD
814.172 đ
14.307.514.705 USD
401.725.083 (40%)
Tổng: 996.195.248
839.304.635 USD
(16 exchanges)
0.24% -18%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
29,13 USD
666.203 đ
13.211.992.127 USD
453.509.554 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.302.668.204 USD
(164 exchanges)
-1.57% 11%
14 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
24,91 USD
569.692 đ
12.962.063.511 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
402.621.621 USD
(88 exchanges)
-2.32% 12%
15 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain
BUSD *
1,00 USD
22.870 đ
12.819.148.002 USD
12.805.680.607
5.140.104.594 USD
(34 exchanges)
0.03% 0%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
182,86 USD
4.182.008 đ
12.206.692.483 USD
66.752.615 (79%)
Tổng: 84.000.000
2.618.393.847 USD
(55 exchanges)
-1.67% 5%
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
632,80 USD
14.472.136 đ
11.927.688.162 USD
18.848.981 (90%)
Tổng: 21.000.000
7.502.307.808 USD
(59 exchanges)
-1.04% 1%
18 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,97 USD
45.054 đ
10.450.767.279 USD
5.314.563.064 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
688.262.812 USD
(58 exchanges)
-2.7% -2%
19 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
48.661 USD
1.112.877.070 đ
10.054.086.501 USD
206.421
369.177.435 USD
(32 exchanges)
1.62% 9%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
35,43 USD
810.284 đ
9.892.106.202 USD
221.554.437 (79%)
Tổng: 279.339.040
1.326.171.560 USD
(73 exchanges)
1.78% 20%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,39 USD
31.802 đ
9.250.280.253 USD
6.652.300.637 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
1.076.258.701 USD
(0 exchanges)
0.43% 6%
21 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
59,07 USD
1.350.931 đ
9.651.351.336 USD
162.890.217 (35%)
Tổng: 469.213.710
271.925.755 USD
(0 exchanges)
3.36% 4%
23 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
85,21 USD
1.948.753 đ
9.173.244.814 USD
107.573.602
1.050.177.279 USD
(44 exchanges)
2.22% 3%
24 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain
FTT *
65,39 USD
1.495.469 đ
7.911.593.077 USD
120.775.461 (34%)
Tổng: 352.170.015
623.499.166 USD
(17 exchanges)
-0.65% -10%
25 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,33 USD
7.463 đ
7.743.421.012 USD
23.730.654.569 (47%)
Tổng: 50.001.806.812
495.053.896 USD
(135 exchanges)
-0.92% 2%
26 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.451 đ
7.681.970.152 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
2.231.859.612 USD
(141 exchanges)
-6.34% 18%
27 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,11 USD
2.624 đ
7.661.277.719 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
347.837.231 USD
(43 exchanges)
-0.66% 1%
28 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
57,84 USD
1.322.801 đ
7.512.014.254 USD
129.871.220 (62%)
Tổng: 210.700.000
4.209.937.539 USD
(123 exchanges)
-0.3% 3%
29 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.891 đ
6.604.145.052 USD
6.598.110.415 (100%)
Tổng: 6.598.110.904
378.028.020 USD
(85 exchanges)
0.06% 0%
30 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
6,50 USD
148.562 đ
6.495.945.952 USD
1.000.000.000
214.720.860 USD
(18 exchanges)
-1.02% -1%
31 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
70,57 USD
1.613.936 đ
6.237.524.135 USD
N/A
3.741.358 USD
(1 exchanges)
0.03% 10%
32 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
6,26 USD
143.166 đ
5.293.422.548 USD
860.053.614 (97%)
Tổng: 889.387.879
510.430.518 USD
(81 exchanges)
-3.04% 1%
33 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
5,26 USD
120.296 đ
5.088.494.171 USD
958.370.297 (93%)
Tổng: 1.034.454.042
2.312.858.322 USD
(149 exchanges)
0.61% 15%
33 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
22,87 USD
523.120 đ
5.090.949.833 USD
222.568.571
338.063.721 USD
(3 exchanges)
3.00% 17%
34 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,19 USD
4.384 đ
4.843.251.463 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
62.947.405 USD
(37 exchanges)
-2.61% 10%
35 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
18,94 USD
433.158 đ
5.019.974.261 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
211.261.055 USD
(34 exchanges)
1.09% 5%
35 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
252,13 USD
5.766.219 đ
4.906.138.549 USD
19.458.746 (62%)
Tổng: 31.415.926
215.554.517 USD
(12 exchanges)
-2.16% 2%
38 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
267,31 USD
6.113.380 đ
4.810.184.554 USD
17.995.057
198.553.420 USD
(87 exchanges)
0.91% 8%
39 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
363,57 USD
8.314.846 đ
4.800.786.547 USD
13.177.230 (82%)
Tổng: 16.000.000
384.261.207 USD
(57 exchanges)
-2.96% 17%
40 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
351,21 USD
8.032.148 đ
4.240.053.252 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
94.752.528 USD
(18 exchanges)
-3.70% -17%
41 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,68 USD
38.422 đ
4.684.703.530 USD
2.779.530.283
385.751.969 USD
(27 exchanges)
9.03% 11%
42 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain
BTCB *
48.607 USD
1.111.636.772 đ
4.137.948.820 USD
85.131 (92%)
Tổng: 92.501
19.916.788 USD
(5 exchanges)
1.45% 8%
43 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
241,61 USD
5.525.621 đ
4.550.102.958 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
265.982.950 USD
(6 exchanges)
0.69% -3%
44 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
8,80 USD
201.332 đ
4.072.313.732 USD
462.587.909 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
211.550.954 USD
(8 exchanges)
2.30% -3%
45 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,02226524 USD
509 đ
4.482.717.443 USD
N/A
Tổng: 9.803.299.805
55.368.381 USD
(2 exchanges)
0.24% 1%
46 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00023679 USD
5,4154 đ
4.478.203.050 USD
18.846.029.673.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
103.865.587 USD
(1 exchanges)
-0.6% -0%
47 Biểu tượng logo của Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph
09/2019
HBAR
0,43 USD
9.932 đ
4.188.144.045 USD
9.643.811.684 (19%)
Tổng: 50.000.000.000
459.153.837 USD
(19 exchanges)
-5.38% 38%
48 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,84 USD
19.192 đ
4.171.485.699 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
116.058.630 USD
(29 exchanges)
0.09% 4%
50 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,28 USD
29.324 đ
3.212.466.874 USD
2.505.405.950 (23%)
Tổng: 10.674.206.099
98.194.304 USD
(15 exchanges)
-1.97% -4%
50 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00000802 USD
0,1834 đ
4.007.800.322 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
833.089.175 USD
(1 exchanges)
-10.16% 15%
51 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
66,55 USD
1.521.999 đ
3.858.712.251 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
313.222.576 USD
(8 exchanges)
-0.25% 1%
52 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
411,98 USD
9.421.983 đ
3.708.077.249 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
190.837.431 USD
(27 exchanges)
3.26% 7%
52 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,15 USD
72.099 đ
3.007.385.288 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.852.080 USD
(15 exchanges)
5.41% 3%
53 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
1,39 USD
31.789 đ
3.542.943.270 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
436.108.768 USD
(24 exchanges)
3.7% -7%
53 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
159,49 USD
3.647.494 đ
3.005.659.757 USD
18.845.664 (90%)
Tổng: 21.000.000
339.507.461 USD
(56 exchanges)
-3.29% 5%
54 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
49,66 USD
1.135.724 đ
3.502.002.636 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
327.135.948 USD
(104 exchanges)
-1.16% 4%
55 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,0039802096 USD
91 đ
2.626.749.741 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
241.060.268 USD
(68 exchanges)
-1.37% 2%
58 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
29,49 USD
674.436 đ
2.948.727.566 USD
106.198.972
115.599.724 USD
(Large exchanges)
-2.11% 2%
59 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain
RUNE *
10,67 USD
244.023 đ
2.789.162.911 USD
224.410.215 (45%)
Tổng: 500.000.000
88.345.526 USD
(12 exchanges)
7.36% 26%
59 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
409,75 USD
9.370.957 đ
2.256.121.325 USD
5.506.108 (55%)
Tổng: 10.000.000
158.752.941 USD
(94 exchanges)
-0.56% 3%
61 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0487386701 USD
1.115 đ
2.058.122.047 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
26.977.087 USD
(5 exchanges)
-0.68% -5%
61 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.870 đ
2.610.242.213 USD
2.597.284.567
68.466.291 USD
(2 exchanges)
-0.07% -0%
62 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.883 USD
65.933.295 đ
2.598.441.547 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
98.907.407 USD
(85 exchanges)
-0.03% 4%
64 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
14,58 USD
333.445 đ
2.391.566.220 USD
164.081.489 (33%)
Tổng: 500.000.000
90.986.922 USD
(45 exchanges)
1.1% 5%
65 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
51,34 USD
1.174.146 đ
2.366.437.739 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
56.288.434 USD
(10 exchanges)
1.87% -18%
65 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,47 USD
33.723 đ
1.839.577.832 USD
1.247.568.118 (69%)
Tổng: 1.818.000.000
24.012.585 USD
(0 exchanges)
-1.47% 7%
69 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0097084549 USD
222 đ
1.678.551.592 USD
172.895.852.724 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
155.640.241 USD
(44 exchanges)
-1.23% -1%
70 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
203,67 USD
4.657.933 đ
2.105.356.073 USD
10.336.069 (55%)
Tổng: 18.900.000
287.019.606 USD
(153 exchanges)
-0.48% 6%
71 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
149,28 USD
3.414.034 đ
1.990.889.369 USD
13.321.667 (63%)
Tổng: 21.000.000
16.927.815 USD
(34 exchanges)
-0.67% 5%
72 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
48.708 USD
1.113.951.960 đ
1.945.053.383 USD
39.906
12.302.649 USD
(2 exchanges)
1.71% 9%
72 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
12,78 USD
292.378 đ
1.626.735.199 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
1.093.151.256 USD
(55 exchanges)
-9.95% 24%
73 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
19,96 USD
456.485 đ
1.925.366.270 USD
97.976.418 (44%)
Tổng: 223.000.000
13.382.882 USD
(7 exchanges)
0.41% 1%
74 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,17 USD
3.877 đ
1.789.764.335 USD
10.557.436.270 (84%)
Tổng: 12.600.000.000
151.340.150 USD
(18 exchanges)
6.5% 1%
74 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
13,26 USD
303.288 đ
1.522.958.268 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
238.589.456 USD
(67 exchanges)
-5.57% 23%
75 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,33 USD
7.568 đ
1.772.257.957 USD
5.897.640.034 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
190.234.807 USD
(34 exchanges)
-2.39% -0%
76 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,12 USD
2.770 đ
1.489.522.641 USD
12.295.765.361 (33%)
Tổng: 37.695.765.361
6.617.446 USD
(0 exchanges)
-1.83% -2%
77 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,68 USD
38.335 đ
1.398.545.959 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
90.099.918 USD
(53 exchanges)
-0.54% 0%
77 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,19 USD
4.241 đ
1.670.345.140 USD
8.999.999.999
54.492.143 USD
(57 exchanges)
-1.53% 3%
78 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain
TUSD *
1,00 USD
22.877 đ
1.396.288.482 USD
1.395.871.877
100.637.349 USD
(75 exchanges)
0.00% -0%
78 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,31 USD
7.164 đ
1.666.150.131 USD
5.301.214.400
20.947.010 USD
(8 exchanges)
-1.8% 2%
79 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
5,58 USD
127.582 đ
1.332.518.689 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
16.038.493 USD
(14 exchanges)
4.29% -3%
79 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
140,11 USD
3.204.316 đ
1.623.577.906 USD
12.675.263 (60%)
Tổng: 21.000.000
258.579.929 USD
(121 exchanges)
1.41% 10%
80 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,070419 USD
1.610 đ
1.602.485.183 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
302.828.879 USD
(44 exchanges)
-0.52% -6%
82 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
5,39 USD
123.361 đ
1.293.461.293 USD
239.796.110 (29%)
Tổng: 824.104.972
114.840.201 USD
(0 exchanges)
-3.21% 2%
85 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,11 USD
2.518 đ
1.376.495.223 USD
11.748.650.083 (56%)
Tổng: 21.000.000.000
96.833.045 USD
(54 exchanges)
-3.36% 3%
86 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
20,93 USD
478.669 đ
1.324.984.027 USD
57.064.824 (4%)
Tổng: 1.344.157.523
45.166.232 USD
(1 exchanges)
-1.28% 4%
87 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
12,65 USD
289.306 đ
1.312.535.065 USD
98.707.099 (92%)
Tổng: 107.822.406
263.054.748 USD
(88 exchanges)
-2.02% -1%
87 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
8,75 USD
200.127 đ
1.227.238.708 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
386.679.015 USD
(127 exchanges)
2.24% 3%
88 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
1,96 USD
44.825 đ
1.304.663.549 USD
669.991.055 (84%)
Tổng: 800.460.000
122.048.728 USD
(33 exchanges)
0.51% 11%
90 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0195645541 USD
447 đ
1.184.740.336 USD
60.555.448.012
2.349.683 USD
(12 exchanges)
-3.18% -13%
91 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
34.058 USD
778.906.460 đ
1.219.157.065 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
191.559.083 USD
(86 exchanges)
-0.38% 4%
92 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
68,29 USD
1.561.792 đ
1.195.616.917 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
29.636.321 USD
(48 exchanges)
1% 5%
93 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00539929 USD
123 đ
1.175.331.665 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
19.498.115 USD
(1 exchanges)
14.48% 60%
94 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
2,86 USD
65.408 đ
1.160.372.952 USD
426.748.438 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
486.105.446 USD
(44 exchanges)
-4.22% 34%
95 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
97,06 USD
2.219.653 đ
1.119.297.084 USD
11.532.581 (55%)
Tổng: 21.000.000
84.622.926 USD
(22 exchanges)
-1.70% 20%
95 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,77 USD
17.512 đ
1.141.181.633 USD
1.490.348.708 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
93.135.047 USD
(117 exchanges)
-0.23% 1%
97 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,07 USD
24.401 đ
1.064.549.582 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
207.133.444 USD
(59 exchanges)
3.42% 50%
97 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
2,76 USD
63.121 đ
1.125.274.181 USD
406.077.610 (39%)
Tổng: 1.049.358.974
110.571.661 USD
(5 exchanges)
-13.27% 25%
99 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,11 USD
2.625 đ
1.110.562.887 USD
9.675.340.000 (46%)
Tổng: 21.000.000.000
38.563.891 USD
(45 exchanges)
-0.68% -0%
100 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,01931476 USD
442 đ
1.100.736.787 USD
54.302.110.195 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
10.466.416 USD
(5 exchanges)
-0.86% 16%
101 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,83 USD
18.976 đ
1.101.405.469 USD
1.795.357.443 (82%)
Tổng: 2.194.075.427
49.406.946 USD
(59 exchanges)
-0.91% 2%
101 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
11,89 USD
271.913 đ
952.569.690 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
10.040.890 USD
(3 exchanges)
-0.35% 6%
102 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,65 USD
37.736 đ
1.079.646.936 USD
676.888.779 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
26.909.570 USD
(4 exchanges)
1.03% -11%
103 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
22.870 đ
1.048.424.455 USD
945.642.940
26.261.397 USD
(45 exchanges)
0.01% 0%
103 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.870 đ
1.048.424.455 USD
945.642.940
26.261.397 USD
(45 exchanges)
0.01% 0%
104 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
15,16 USD
346.709 đ
1.044.684.095 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
8.423.856 USD
(0 exchanges)
-9.23% 30%
105 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
559,81 USD
12.802.855 đ
1.004.284.470 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
28.863.329 USD
(0 exchanges)
7.03% 38%
106 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
4,15 USD
94.911 đ
964.353.557 USD
232.512.888
67.038.595 USD
(Large exchanges)
-0.26% 7%
107 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain
NEXO *
1,69 USD
38.650 đ
948.561.528 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
7.928.901 USD
(20 exchanges)
2.41% 9%
108 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOON *
0,00000165 USD
0,0377 đ
950.210.886 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.204.283 USD
(0 exchanges)
-0.75% 13%
109 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
1,10 USD
25.157 đ
932.696.892 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
111.910.775 USD
(121 exchanges)
-0.25% 11%
110 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
135,01 USD
3.087.679 đ
932.498.969 USD
6.621.938 (96%)
Tổng: 6.908.999
832 USD
(31 exchanges)
1.31% 10%
111 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,01911955 USD
437 đ
934.824.376 USD
48.863.512.992
46.683.910 USD
(24 exchanges)
1.23% 4%
114 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
13,02 USD
297.767 đ
908.256.808 USD
69.989.798 (13%)
Tổng: 555.000.000
224.467.737 USD
(2 exchanges)
6.14% -9%
115 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
1,01 USD
23.099 đ
888.322.117 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
112.089.929 USD
(66 exchanges)
0.41% 7%
116 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,88 USD
20.075 đ
654.940.548 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
141.203.409 USD
(23 exchanges)
-2.18% 6%
117 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
15,50 USD
354.485 đ
852.241.061 USD
65.550.000 (44%)
Tổng: 150.000.000
26.348.168 USD
(8 exchanges)
-1.84% 0%
118 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,057425 USD
1.313 đ
843.088.712 USD
14.678.663.754 (70%)
Tổng: 21.000.000.000
22.045.366 USD
(53 exchanges)
0.23% 2%
119 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
2,66 USD
60.741 đ
590.402.345 USD
222.295.208 (100%)
Tổng: 222.295.209
3.440.377 USD
(6 exchanges)
6.88% 0%
119 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
16,66 USD
381.014 đ
825.316.273 USD
55.679.060 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
679.937.770 USD
(1 exchanges)
1.46% 61%
120 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,11 USD
2.403 đ
800.784.939 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
810.642.259 USD
(3 exchanges)
-3.09% 394%
121 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
75,60 USD
1.728.972 đ
796.278.940 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
225.191 USD
(0 exchanges)
1.14% -12%
122 Biểu tượng logo của Compound USDT Compound USDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDT *
0,02137088 USD
489 đ
783.129.783 USD
N/A
Tổng: 4.558.972.537
53.976.793 USD
(4 exchanges)
-0.15% 0%
123 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
129,36 USD
2.958.463 đ
773.770.442 USD
N/A
Tổng: 6.044.999
1.121.412 USD
(1 exchanges)
-0.12% -3%
123 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,54 USD
12.355 đ
540.218.366 USD
1.000.000.000
38.254.207 USD
(51 exchanges)
-5.40% 4%
124 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0403971818 USD
924 đ
531.626.871 USD
13.159.999.000 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
48.284.172 USD
(39 exchanges)
-2.04% 11%
124 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
4,22 USD
96.511 đ
771.461.314 USD
185.000.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
104.355.262 USD
(0 exchanges)
12.81% 13%
125 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
17,64 USD
403.427 đ
763.692.794 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
4.285.467 USD
(10 exchanges)
-1.13% 12%
126 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
48.480 USD
1.108.737.600 đ
761.093.884 USD
15.622
2.590.408 USD
(11 exchanges)
1.27% 8%
127 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain
ANKR *
0,097374 USD
2.227 đ
746.169.044 USD
7.662.899.378 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
40.758.901 USD
(24 exchanges)
-1.3% 1%
127 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,99 USD
22.646 đ
527.409.901 USD
532.623.453 (100%)
Tổng: 532.624.036
6.870.139 USD
(10 exchanges)
-0.06% -0%
128 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
5,58 USD
127.615 đ
743.735.568 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
21.578.919 USD
(28 exchanges)
0.34% 4%
129 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
5,20 USD
118.924 đ
732.742.195 USD
306.819.314 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
83.805.027 USD
(11 exchanges)
0.92% 3%
129 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,42 USD
9.593 đ
508.857.125 USD
1.213.100.288 (17%)
Tổng: 7.000.000.000
67.870.463 USD
(2 exchanges)
-4.17% 19%
131 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
11,46 USD
262.090 đ
720.917.905 USD
62.781.803 (62%)
Tổng: 101.172.570
58.180.638 USD
(40 exchanges)
-3.89% 10%
132 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,78 USD
17.817 đ
695.559.185 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
64.918.732 USD
(24 exchanges)
-2.3% 0%
133 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,12 USD
2.740 đ
676.440.476 USD
5.852.080.630 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
320.986.245 USD
(15 exchanges)
5.92% 112%
134 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
6,52 USD
149.112 đ
651.921.909 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
213.516 USD
(4 exchanges)
-3.87% 6%
135 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,69 USD
15.732 đ
654.699.346 USD
1.000.000.000
1.256.678 USD
(7 exchanges)
-2.18% -2%
138 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,064324 USD
1.471 đ
618.169.546 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
28.476.109 USD
(16 exchanges)
-1.32% 4%
138 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain
ALPHA *
1,15 USD
26.231 đ
466.051.472 USD
406.330.126 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
39.373.053 USD
(9 exchanges)
-2.55% 3%
139 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,72 USD
16.490 đ
450.607.765 USD
624.946.939 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
210.116.159 USD
(25 exchanges)
-1.30% 13%
139 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
22.870 đ
608.536.066 USD
719.446.095
3.447.607 USD
(2 exchanges)
0.07% 0%
141 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0351546371 USD
804 đ
451.555.031 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
21.161.685 USD
(3 exchanges)
-4.61% -14%
141 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
3,28 USD
75.014 đ
592.775.785 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
98.793.013 USD
(29 exchanges)
2.87% 14%
142 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,69 USD
153.000 đ
588.493.658 USD
67.907.005 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
46.567.047 USD
(0 exchanges)
0.22% 28%
143 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,70 USD
16.056 đ
581.735.310 USD
282.786.730 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
2.953.049 USD
(7 exchanges)
-5.38% -2%
144 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,46 USD
10.547 đ
574.651.976 USD
1.320.864.624 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
54.364.358 USD
(47 exchanges)
-0.53% 11%
144 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
279,39 USD
6.389.679 đ
420.368.531 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
5.924.148 USD
(21 exchanges)
-0.22% 1%
145 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
6,28 USD
143.624 đ
575.689.214 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 144.898.641
109.880.161 USD
(26 exchanges)
-2.55% -0%
145 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,36 USD
122.651 đ
409.031.183 USD
76.269.837 (25%)
Tổng: 300.000.000
11.809.199 USD
(10 exchanges)
3.29% 10%
146 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain
WRX *
1,20 USD
27.444 đ
543.550.647 USD
317.591.918 (32%)
Tổng: 978.213.335
14.222.175 USD
(10 exchanges)
-0.28% 1%
147 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
32,95 USD
753.567 đ
532.767.718 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.501.350 USD
(7 exchanges)
0.57% 60%
150 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
10,62 USD
242.879 đ
529.856.114 USD
50.000.000 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
596.321.281 USD
(36 exchanges)
8.28% -6%
151 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
16.869 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
(12 exchanges)
-2.95% -13%
153 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
3,64 USD
83.247 đ
526.576.042 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
9.036.475 USD
(30 exchanges)
0.13% 8%
154 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
2,80 USD
64.036 đ
522.609.420 USD
186.875.212 (93%)
Tổng: 200.000.000
1.092.960 USD
(7 exchanges)
0.47% 6%
155 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain
HERO *
0,11 USD
2.495 đ
513.772.552 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12.879.691 USD
(0 exchanges)
10.21% 13%
156 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,69 USD
61.520 đ
501.953.592 USD
187.368.789 (78%)
Tổng: 239.612.084
126.772.043 USD
(32 exchanges)
-0.8% -0%
157 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
1,00 USD
22.870 đ
481.931.686 USD
480.959.849
57.421.962 USD
(7 exchanges)
0.09% 0%
158 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,30 USD
6.788 đ
376.047.397 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
5.397.535 USD
(3 exchanges)
7.60% 16%
158 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
6,11 USD
139.736 đ
479.295.880 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
15.822.578 USD
(4 exchanges)
5.63% -2%
159 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00492834 USD
113 đ
471.419.896 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
27.204.038 USD
(22 exchanges)
1.24% 4%
160 Biểu tượng logo của Unibright Unibright
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBT *
3,12 USD
71.354 đ
468.243.966 USD
149.999.999 (100%)
Tổng: 150.000.000
1.829.311 USD
(16 exchanges)
2.84% 3%
162 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
19,10 USD
436.817 đ
462.070.806 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
21.719.675 USD
(8 exchanges)
2.92% 11%
163 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,61 USD
13.868 đ
461.236.212 USD
777.009.768 (52%)
Tổng: 1.500.000.000
3.823.504 USD
(6 exchanges)
-2.13% 55%
164 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,29 USD
6.688 đ
456.027.325 USD
1.755.775.038 (46%)
Tổng: 3.784.974.493
36.820.250 USD
(11 exchanges)
1.68% 3%
164 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0350422638 USD
801 đ
350.422.638 USD
10.000.000.000
81.177.616 USD
(7 exchanges)
-2.09% 3%
165 Biểu tượng logo của Oxygen Oxygen
12/2020 / Ethereum Blockchain
OXY *
2,22 USD
50.771 đ
450.103.313 USD
57.263.134 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
963.266 USD
(3 exchanges)
2.8% 1%
165 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,51 USD
11.676 đ
337.264.914 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
2.926.007 USD
(4 exchanges)
-1.82% -4%
166 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,02538283 USD
581 đ
454.347.266 USD
17.899.770.460 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
3.173.937 USD
(16 exchanges)
8.95% 97%
167 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
10,89 USD
249.054 đ
444.857.537 USD
40.826.514 (35%)
Tổng: 115.256.028
3.904.639 USD
(1 exchanges)
-0.75% -2%
168 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,96 USD
21.861 đ
440.971.955 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
375.180.828 USD
(47 exchanges)
-3.56% 17%
169 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,01542046 USD
353 đ
429.859.211 USD
27.877.008.727 (83%)
Tổng: 33.704.214.586
20.089.921 USD
(26 exchanges)
1.49% -13%
170 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,0232501155 USD
532 đ
321.258.330 USD
13.817.493.953 (87%)
Tổng: 15.934.019.762
35.793.746 USD
(4 exchanges)
-1.64% -5%
170 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.870 đ
429.524.951 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
31.051.994 USD
(5 exchanges)
0.26% 0%
172 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
3,96 USD
90.536 đ
316.978.127 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
18.493.585 USD
(23 exchanges)
-1.61% -3%
172 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
3,70 USD
84.619 đ
426.867.220 USD
115.219.478 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
7.297.033 USD
(0 exchanges)
-0.89% 10%
173 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / Binance Chain
TWT *
1,23 USD
28.130 đ
426.208.525 USD
346.951.186 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
28.767.651 USD
(6 exchanges)
0.22% 7%
173 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.123 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
(6 exchanges)
-3.63% -3%
173 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
13,65 USD
312.074 đ
313.848.313 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
151.913.965 USD
(0 exchanges)
-6.13% 8%
175 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018
ONG
1,18 USD
26.958 đ
306.813.596 USD
260.287.578 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
36.301.406 USD
(32 exchanges)
-0.66% 9%
175 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
10,72 USD
245.166 đ
424.922.987 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.324.739 USD
(5 exchanges)
-1.66% 2%
177 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,18 USD
118.467 đ
410.282.477 USD
58.946.851 (15%)
Tổng: 388.539.008
3.281.451 USD
(1 exchanges)
-0.25% 5%
177 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,59 USD
13.568 đ
302.501.031 USD
509.888.933 (17%)
Tổng: 3.000.000.000
34.952.637 USD
(12 exchanges)
-2.26% 16%
178 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,76 USD
17.449 đ
300.890.475 USD
394.366.183
34.450.003 USD
(15 exchanges)
-1.10% 4%
179 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,075812 USD
1.734 đ
408.048.466 USD
5.382.401.140 (70%)
Tổng: 7.697.598.449
16.583.674 USD
(4 exchanges)
0.25% -0%
180 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
3.512 USD
80.323.785 đ
407.893.288 USD
N/A
Tổng: 29.935
1.561.004 USD
(5 exchanges)
-0.35% 10%
181 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,14 USD
3.229 đ
404.735.440 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
14.741.090 USD
(12 exchanges)
-2.75% 2%
182 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00051732 USD
11,8311 đ
397.249.129 USD
766.299.999.999 (77%)
Tổng: 999.000.000.000
22.360.706 USD
(1 exchanges)
-1.45% 4%
182 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,27 USD
6.132 đ
268.432.062 USD
1.001.217.977
30.883.837 USD
(6 exchanges)
1.89% 0%
183 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
2,09 USD
47.798 đ
392.782.450 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
4.676.799 USD
(21 exchanges)
-0.62% -2%
183 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,99 USD
22.684 đ
269.786.650 USD
272.000.000 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
53.304.187 USD
(6 exchanges)
-5.24% 19%
184 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,02388262 USD
546 đ
393.546.201 USD
16.478.342.392 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
21.084.465 USD
(27 exchanges)
-1.19% 1%
185 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,37 USD
8.417 đ
254.185.916 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
39.153.215 USD
(24 exchanges)
-2.37% 1%
185 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain
BAKE *
2,02 USD
46.197 đ
390.109.812 USD
193.529.499 (67%)
Tổng: 289.770.803
26.483.974 USD
(6 exchanges)
-0.07% 4%
186 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
1,09 USD
24.928 đ
388.132.606 USD
351.815.555 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
57.700.163 USD
(23 exchanges)
-0.84% 18%
186 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,13 USD
2.892 đ
253.417.468 USD
2.003.796.851 (19%)
Tổng: 10.351.502.312
30.923.549 USD
(0 exchanges)
0.78% 5%
187 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,38 USD
8.778 đ
383.464.492 USD
998.999.495
39.761.036 USD
(19 exchanges)
-1.23% 9%
188 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,43 USD
9.873 đ
375.024.049 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
203.383.320 USD
(11 exchanges)
17.11% 44%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.