1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10024 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3756) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (245) - BNB Smart Chain (BEP20) (2214) - Solana (1079) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (149) - Tron20 (53) - Klaytn (54) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2234) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (9) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (30) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

17/07/2024 19:28

Tỷ giá 10024 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
64.730 USD
1.647.820.120 đ
1.276.910.484.825 USD
19.726.856 (94%)
Tổng: 21.000.000
38.028.946.716 USD
1.54% 11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.449 USD
87.807.076 đ
414.670.763.123 USD
120.221.218
19.154.337.340 USD
0.88% 11%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.464 đ
113.256.659.699 USD
113.224.555.139 (97%)
Tổng: 117.072.162.582
70.176.271.750 USD
-0.01% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
575,67 USD
14.654.930 đ
84.959.144.788 USD
147.582.070
1.876.690.440 USD
0.84% 9%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
160,80 USD
4.093.470 đ
74.639.131.596 USD
464.175.527 (80%)
Tổng: 580.287.041
2.654.595.751 USD
2.28% 13%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,61 USD
15.614 đ
34.227.353.376 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
3.709.760.767 USD
12.09% 39%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.458 đ
33.924.207.514 USD
33.922.858.556
7.267.541.288 USD
0.01% 0%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,21 USD
183.639 đ
18.121.013.390 USD
2.512.029.662 (49%)
Tổng: 5.109.102.576
254.016.954 USD
-2.42% -2%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
3.161 đ
18.022.562.841 USD
145.151.856.384
812.898.337 USD
1.53% 13%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,45 USD
11.350 đ
15.999.378.405 USD
35.886.483.199 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
423.127.983 USD
3.19% 17%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.427 đ
11.726.408.506 USD
87.107.723.241 (100%)
Tổng: 87.107.760.425
320.500.606 USD
0.35% 3%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000019281 USD
0,4908 đ
11.361.754.004 USD
589.270.743.113.990 (100%)
Tổng: 589.519.212.467.870
484.661.284 USD
-0.14% 15%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
28,17 USD
717.178 đ
11.119.205.763 USD
394.688.210 (55%)
Tổng: 715.748.719
445.550.809 USD
3.41% 5%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,44 USD
163.921 đ
9.259.174.056 USD
1.437.953.431
203.829.561 USD
2.56% 5%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,33 USD
364.692 đ
8.711.523.424 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
346.612.489 USD
1.68% 11%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
379,52 USD
9.661.430 đ
7.489.438.087 USD
19.733.997 (94%)
Tổng: 21.000.000
364.558.326 USD
-0.32% 11%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
6,13 USD
155.939 đ
6.753.966.457 USD
1.102.584.042 (92%)
Tổng: 1.200.786.097
412.113.470 USD
0.20% 31%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,55 USD
13.975 đ
5.433.401.520 USD
9.897.683.259 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
253.878.281 USD
3.62% 9%
19 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
72,42 USD
1.843.707 đ
5.414.431.964 USD
74.759.831 (89%)
Tổng: 84.000.000
318.955.850 USD
1.01% 10%
20 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,84 USD
148.719 đ
5.409.476.467 USD
925.969.634 (94%)
Tổng: 985.239.504
797.633 USD
-0.37% 0%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.455 đ
5.347.379.185 USD
5.347.888.596
105.328.781 USD
-0.02% -0%
22 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000119794 USD
0,3050 đ
5.039.591.714 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.606.417.437 USD
-0.92% 31%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,11 USD
206.358 đ
4.863.956.929 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
208.214.184 USD
0.31% 0%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
10,01 USD
254.785 đ
4.671.066.168 USD
466.712.465 (90%)
Tổng: 521.201.794
166.889.443 USD
6.30% 38%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.547 đ
4.325.035.481 USD
24.212.160.101 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
55.087.773 USD
-0.17% 5%
26 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,50 USD
38.062 đ
3.767.764.045 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
225.124.591 USD
9.66% 23%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,59 USD
600.490 đ
3.489.970.603 USD
147.952.791 (70%)
Tổng: 210.700.000
171.058.485 USD
1.32% 12%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,12 USD
181.357 đ
3.326.763.093 USD
466.975.361 (42%)
Tổng: 1.106.236.223
120.166.230 USD
4.93% 17%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.828 đ
3.253.089.991 USD
29.288.406.527 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
174.577.080 USD
8.36% 27%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
161,81 USD
4.119.074 đ
2.984.778.368 USD
18.446.744
88.021.200 USD
1.12% 5%
31 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,92 USD
48.983 đ
2.837.482.195 USD
1.474.669.483 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
165.291.458 USD
4.72% 29%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0776208199 USD
1.976 đ
2.778.327.096 USD
35.793.580.891 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
48.706.763 USD
2.44% 14%
33 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.961 USD
75.369.050 đ
2.754.586.402 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
166.585.765 USD
-0.82% 29%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,56 USD
116.182 đ
2.608.208.436 USD
571.491.768 (29%)
Tổng: 1.960.133.465
167.220.074 USD
5.71% 17%
35 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,63 USD
168.747 đ
2.591.366.409 USD
390.930.671
141.318.873 USD
4.35% 11%
36 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,60 USD
167.967 đ
2.589.478.807 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
187.258.239 USD
3.18% -0%
37 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
42,76 USD
1.088.591 đ
2.565.717.704 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.462.515 USD
1.70% 16%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0316726142 USD
806 đ
2.565.007.968 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
36.727.575 USD
0.25% 23%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,77 USD
19.684 đ
2.526.037.842 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
259.165.568 USD
1.54% 14%
40 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0942308101 USD
2.399 đ
2.503.859.689 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
8.010.534 USD
0.49% 9%
41 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,62 USD
41.247 đ
2.495.799.467 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
67.265.977 USD
11.63% 24%
42 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,76 USD
19.406 đ
2.463.411.952 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
248.035.676 USD
3.18% 8%
43 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
25,52 USD
649.596 đ
2.383.321.932 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
170.236.412 USD
9.65% 22%
44 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
308,87 USD
7.862.901 đ
2.188.472.682 USD
7.085.419 (34%)
Tổng: 21.000.000
55.569.670 USD
5.04% 14%
45 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,17 USD
55.315 đ
2.170.356.844 USD
998.845.724
526.643.908 USD
-0.71% 29%
46 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,86 USD
21.968 đ
2.167.935.123 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
158.068.302 USD
3.52% 16%
47 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
31,88 USD
811.446 đ
2.092.682.574 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
153.402.356 USD
14.38% 41%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,84 USD
46.947 đ
2.068.676.430 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
245.383.743 USD
6.09% 15%
49 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,22 USD
5.480 đ
2.055.309.272 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
69.906.252 USD
2.52% 15%
50 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.457 đ
1.962.870.128 USD
1.962.907.795
4.389.056.441 USD
-0.05% 0%
51 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000277296 USD
0,7059 đ
1.907.613.076 USD
68.793.308.671.539 (74%)
Tổng: 92.915.123.262.168
426.217.359 USD
3.63% 5%
52 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001840621 USD
4,6857 đ
1.761.248.043 USD
9.568.770.261.450 (99%)
Tổng: 9.689.635.791.615
349.392.974 USD
-1.17% 19%
53 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0162283315 USD
413 đ
1.663.258.363 USD
102.491.026.915
423.758.010 USD
-0.24% 3%
54 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,85 USD
47.031 đ
1.649.586.469 USD
892.897.914 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
126.644.842 USD
5.57% 19%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,54 USD
39.185 đ
1.539.277.811 USD
1.000.000.000
24.880.837 USD
3.56% 10%
56 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,09 USD
27.864 đ
1.532.399.229 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
25.650.985 USD
2.48% 6%
57 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,09 USD
27.793 đ
1.517.273.454 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
159.294.779 USD
1.94% 13%
58 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
99,12 USD
2.523.262 đ
1.474.391.602 USD
14.875.026 (93%)
Tổng: 16.000.000
144.790.727 USD
-5.84% 12%
59 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0299091296 USD
761 đ
1.474.520.080 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
142.806.353 USD
0.87% 26%
60 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,52 USD
13.231 đ
1.457.190.728 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
104.522.099 USD
2.63% 11%
61 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,24 USD
108.051 đ
1.429.654.798 USD
336.829.326 (81%)
Tổng: 413.538.004
228.051.682 USD
5.46% 16%
62 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.493 đ
1.359.781.167 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
41.804.720 USD
-2.16% 12%
63 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,16 USD
4.045 đ
1.307.700.489 USD
8.229.249.842 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
38.429.128 USD
1.29% 15%
64 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,35 USD
8.967 đ
1.276.870.193 USD
3.624.988.914 (36%)
Tổng: 9.999.988.914
88.283.199 USD
6.91% 17%
65 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,41 USD
163.072 đ
1.267.135.629 USD
197.810.651 (19%)
Tổng: 1.056.767.123
121.903.150 USD
-1.66% -4%
66 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,39 USD
35.495 đ
1.252.999.174 USD
898.657.745 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
134.402.827 USD
9.64% 27%
67 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,93 USD
23.563 đ
1.249.544.610 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
145.634.302 USD
5.65% 17%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,36 USD
9.082 đ
1.132.653.114 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
94.026.719 USD
2.94% 7%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,26 USD
32.097 đ
1.047.331.009 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
54.188.536 USD
-3.76% 30%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
37,03 USD
942.602 đ
1.006.865.690 USD
27.192.579 (87%)
Tổng: 31.415.926
35.977.093 USD
5.27% 1%
71 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
78,37 USD
1.995.068 đ
946.141.765 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
16.848.309 USD
0.65% 11%
72 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,62 USD
15.844 đ
940.877.595 USD
1.511.780.104
36.965.571 USD
3.09% 13%
73 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,70 USD
247.012 đ
927.040.451 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.313.367 USD
1.22% 7%
74 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,62 USD
15.660 đ
924.134.434 USD
1.502.260.444 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
95.748.185 USD
5.76% 18%
75 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0212482616 USD
541 đ
910.593.394 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
9.066.484 USD
4.53% 7%
76 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,62 USD
15.827 đ
907.819.881 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
92.405.601 USD
4.94% 6%
77 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,14 USD
156.190 đ
907.696.485 USD
147.943.529 (55%)
Tổng: 270.000.000
38.180.897 USD
4.83% 15%
78 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
45,98 USD
1.170.469 đ
907.148.055 USD
19.729.928
42.728.925 USD
5.06% 22%
79 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0181702771 USD
463 đ
898.811.004 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
15.941.826 USD
5.02% 21%
80 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,63 USD
92.353 đ
887.425.985 USD
244.617.149 (63%)
Tổng: 388.539.008
23.145.194 USD
3.58% 0%
81 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000009032 USD
0,0230 đ
874.528.625 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.142.990 USD
0.10% 14%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,40 USD
35.646 đ
848.487.949 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
23.746.975 USD
2.04% 8%
83 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0257614495 USD
656 đ
847.093.029 USD
32.882.195.930 (94%)
Tổng: 34.906.356.066
110.950.205 USD
8.17% 18%
84 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
3,05 USD
77.703 đ
845.300.639 USD
276.936.989 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
968.577.219 USD
36.96% 62%
85 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,44 USD
673.194 đ
840.939.823 USD
31.800.344 (32%)
Tổng: 100.000.000
165.236.055 USD
-2.30% -2%
86 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,84 USD
301.440 đ
835.261.495 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
35.811.077 USD
6.26% 21%
87 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,82 USD
20.927 đ
813.703.048 USD
989.820.674 (98%)
Tổng: 1.010.374.799
27.250.727 USD
2.13% 9%
88 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,47 USD
12.006 đ
806.892.392 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
97.232.727 USD
3.70% 13%
89 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
37,41 USD
952.437 đ
785.685.170 USD
21.000.000
180.220.436 USD
1.84% 16%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,30 USD
58.677 đ
775.461.285 USD
336.431.114 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
18.896.633 USD
4.65% 21%
91 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,34 USD
8.654 đ
775.455.205 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
65.419.087 USD
3.22% 14%
92 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000021395 USD
0,0545 đ
771.167.425 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
51.722.464 USD
7.41% 22%
93 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.442 đ
736.733.712 USD
737.160.998
6.003.762 USD
0.12% 0%
94 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,17 USD
4.422 đ
735.509.255 USD
4.234.495.924 (84%)
Tổng: 5.021.995.937
43.393.024 USD
2.96% 25%
95 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000369503 USD
0,9406 đ
729.033.905 USD
19.730.126.548.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
29.998.174 USD
-1.93% 20%
96 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,70 USD
195.952 đ
717.680.018 USD
93.236.942 (31%)
Tổng: 300.000.000
3.525.989 USD
1.32% 11%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,28 USD
32.560 đ
716.251.912 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.193.226 USD
1.78% 18%
98 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,60 USD
117.048 đ
715.651.684 USD
155.648.695 (60%)
Tổng: 258.446.028
62.998.457 USD
2.05% 26%
99 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,37 USD
9.299 đ
697.100.207 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
46.540.789 USD
2.95% 17%
100 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,32 USD
110.012 đ
695.219.533 USD
160.875.442
26.529.599 USD
19.17% 36%
101 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
264,65 USD
6.737.248 đ
685.339.802 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
4.812.247 USD
-3.38% 1%
102 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0739925246 USD
1.884 đ
659.944.121 USD
8.919.064.798
68.432.342 USD
4.76% 11%
103 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,56 USD
14.298 đ
636.417.147 USD
1.133.092.557 (96%)
Tổng: 1.174.387.461
23.592.431 USD
6.72% 13%
104 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,93 USD
49.130 đ
632.563.950 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
28.098.566 USD
2.93% 17%
105 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,17 USD
4.378 đ
631.963.883 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
135.042.536 USD
0.79% 8%
106 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0928997129 USD
2.365 đ
623.691.501 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
28.114.654 USD
3.73% 13%
107 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,008875704 USD
226 đ
612.124.712 USD
68.966.327.627
173.612.767 USD
-0.57% 15%
108 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,64 USD
41.780 đ
609.455.058 USD
371.350.378 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
65.991.935 USD
27.06% 38%
109 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.471 USD
62.902.905 đ
609.147.805 USD
246.524
24.307.308 USD
1.22% 4%
110 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,42 USD
36.157 đ
606.213.306 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
15.115.877 USD
3.87% -2%
111 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,38 USD
264.188 đ
592.607.314 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.627.644 USD
2.29% 6%
112 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,16 USD
4.007 đ
583.068.749 USD
3.704.048.755 (62%)
Tổng: 5.981.423.661
13.379.305 USD
2.26% 6%
113 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002776597 USD
7,0684 đ
583.085.322 USD
2.100.000.000.000
201.151.361 USD
6.25% 50%
114 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,32 USD
8.238 đ
582.494.779 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
57.768.320 USD
2.58% 12%
115 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.415 đ
579.959.106 USD
3.344.331.631
9.580.851 USD
3.83% 12%
116 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,51 USD
13.004 đ
566.021.900 USD
1.108.033.561
5.838.687 USD
5.94% 19%
117 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0801881839 USD
2.041 đ
562.703.880 USD
7.017.291.730 (86%)
Tổng: 8.166.515.159
49.897.925 USD
7.39% 24%
118 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,04 USD
51.836 đ
544.466.934 USD
267.391.773 (59%)
Tổng: 450.000.000
29.558.410 USD
1.06% 9%
119 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0121875315 USD
310 đ
543.198.010 USD
44.569.978.116 (98%)
Tổng: 45.261.157.847
25.347.584 USD
0.75% 20%
120 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,43 USD
10.992 đ
541.595.601 USD
1.254.268.089 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
29.867.977 USD
3.91% 8%
121 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,75 USD
19.012 đ
539.577.894 USD
722.503.119 (62%)
Tổng: 1.158.426.610
26.860.925 USD
9.53% 17%
122 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,62 USD
397.625 đ
521.137.085 USD
33.364.597
35.129.616 USD
7.83% 16%
123 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,97 USD
50.175 đ
519.459.415 USD
263.557.747 (47%)
Tổng: 554.999.241
22.262.925 USD
-2.13% 10%
124 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,23 USD
31.428 đ
503.674.962 USD
407.979.192 (69%)
Tổng: 590.000.000
5.944.768 USD
-0.79% -1%
125 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,83 USD
21.186 đ
503.403.884 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
60.914.768 USD
5.66% 14%
126 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
30,65 USD
780.368 đ
500.532.498 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
100.415.350 USD
4.84% 34%
127 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000915243 USD
2,3299 đ
497.960.457 USD
5.440.742.904.994 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
90.514.928 USD
14.72% 27%
128 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.423 đ
494.537.319 USD
495.201.533
65.221.121 USD
-0.04% -0%
129 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,49 USD
38.024 đ
491.262.467 USD
328.895.104
60.051.423 USD
9.06% 24%
130 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,57 USD
14.437 đ
480.687.340 USD
847.585.282 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
59.964.275 USD
3.19% 28%
131 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0725040865 USD
1.846 đ
479.727.974 USD
6.616.564.625
3.929.624 USD
1.29% 9%
132 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0318966339 USD
812 đ
475.605.221 USD
14.910.827.973 (39%)
Tổng: 37.929.054.943
8.052.394 USD
5.54% 14%
133 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
26,95 USD
685.949 đ
471.919.697 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
8.728.763 USD
-1.09% 15%
134 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,43 USD
10.881 đ
462.829.550 USD
1.082.855.129
11.009.293 USD
4.75% 11%
135 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0045533228 USD
116 đ
455.332.282 USD
100.000.000.000
23.840.156 USD
-7.57% -0%
136 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.454 USD
62.478.673 đ
454.182.530 USD
185.057
9.876.575 USD
1.01% 4%
137 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
4,10 USD
104.351 đ
450.901.212 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
295.066.461 USD
4.26% -6%
138 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,08 USD
27.505 đ
450.174.081 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
12.946.406 USD
3.56% 7%
139 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0473494911 USD
1.205 đ
447.044.487 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
27.624.924 USD
5.48% 28%
140 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004411 USD
0,0112 đ
441.137.559 USD
999.990.000.000.000
24.704.646 USD
0.26% 3%
141 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
51,39 USD
1.308.261 đ
429.616.464 USD
8.359.756 (84%)
Tổng: 10.000.000
34.375.017 USD
0.17% 8%
142 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0788798818 USD
2.008 đ
399.143.035 USD
5.060.137.335
324.526.527 USD
11.03% 35%
143 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
5.260 đ
395.836.980 USD
1.915.683.925 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
15.811.917 USD
2.68% 12%
144 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,98 USD
101.315 đ
388.828.437 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
18.479.999 USD
1.30% 5%
145 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0169010244 USD
430 đ
376.761.228 USD
22.292.212.489 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
56.854.200 USD
1.65% 15%
146 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,81 USD
20.613 đ
374.494.328 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.708.095 USD
2.79% 2%
147 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,65 USD
220.238 đ
373.664.899 USD
43.191.430
6.278.416 USD
1.04% 10%
148 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.450 đ
372.915.852 USD
373.014.182
11.802.088 USD
0.02% 0%
149 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,54 USD
13.766 đ
363.308.162 USD
671.866.930 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
15.356.648 USD
4.93% 9%
150 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
17,44 USD
443.867 đ
357.822.752 USD
20.522.127
3.465.141 USD
2.49% 20%
151 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.002 đ
357.389.449 USD
2.273.187.249 (43%)
Tổng: 5.316.490.243
16.858.212 USD
3.50% 12%
152 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0040179497 USD
102 đ
357.151.086 USD
88.888.888.888
78.346.224 USD
0.25% 14%
153 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0040179497 USD
102 đ
357.151.086 USD
88.888.888.888
78.346.224 USD
0.25% 14%
154 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
23,35 USD
594.361 đ
355.268.924 USD
15.216.466
19.642.641 USD
3.14% 11%
155 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,86 USD
47.318 đ
354.908.760 USD
190.939.863 (19%)
Tổng: 1.028.591.216
66.509.870 USD
26.85% 28%
156 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,45 USD
11.329 đ
354.505.411 USD
796.562.627 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
89.175.909 USD
7.78% 16%
157 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,70 USD
43.378 đ
348.632.831 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
110.863.484 USD
12.44% 18%
158 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
8.874 đ
348.582.873 USD
1.000.000.000
21.634.313 USD
-1.26% 9%
159 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.375 đ
344.249.305 USD
1.188.327.094 (55%)
Tổng: 2.144.911.684
94.369.062 USD
1.52% 3%
160 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
34,24 USD
871.734 đ
342.433.982 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
30.541.890 USD
0.97% 7%
161 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,00 USD
25.395 đ
338.272.955 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
45.141.568 USD
12.50% 15%
162 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,19 USD
4.928 đ
337.689.653 USD
1.744.294.032 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
61.460.562 USD
7.56% 11%
163 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0019420443 USD
49 đ
337.086.581 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
9.728.729 USD
3.56% 20%
164 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0178555832 USD
455 đ
333.984.930 USD
18.704.789.775 (96%)
Tổng: 19.393.945.201
21.209.568 USD
5.61% 14%
165 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
9,34 USD
237.651 đ
333.963.060 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.871.296 USD
1.15% 21%
166 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
27,98 USD
712.296 đ
332.411.520 USD
11.880.181 (63%)
Tổng: 18.900.000
51.145.211 USD
5.01% 19%
167 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,66 USD
16.912 đ
324.044.321 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
13.173.081 USD
5.90% 18%
168 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.944 đ
320.981.599 USD
1.652.745.038 (91%)
Tổng: 1.820.733.642
16.863.287 USD
5.17% 16%
169 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,40 USD
35.615 đ
320.505.952 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
26.807.628 USD
1.91% 8%
170 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,58 USD
14.789 đ
315.099.129 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
19.067.033 USD
3.05% 11%
171 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0298960113 USD
761 đ
313.865.925 USD
10.498.588.665 (81%)
Tổng: 12.898.585.820
1.990.251 USD
2.45% 4%
172 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,53 USD
64.350 đ
312.427.067 USD
123.597.631 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
61.729.396 USD
7.61% 21%
173 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0310979256 USD
792 đ
310.979.256 USD
10.000.000.000
16.118.472 USD
5.06% 14%
174 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,48 USD
12.118 đ
306.425.331 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
21.797.793 USD
10.68% 19%
175 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,36 USD
9.190 đ
305.949.180 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
19.840.366 USD
2.28% 16%
176 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,57 USD
65.366 đ
304.388.414 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
27.198.383 USD
3.59% 10%
177 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0169121609 USD
431 đ
302.881.244 USD
17.909.080.121 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
126.671.311 USD
0.68% 7%
178 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,20 USD
5.122 đ
300.829.902 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
55.901.884 USD
4.35% 13%
179 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
66,92 USD
1.703.698 đ
299.528.173 USD
4.475.610 (54%)
Tổng: 8.304.927
11.005.703 USD
2.67% 13%
180 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0051759754 USD
132 đ
298.862.693 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
20.150.906 USD
-0.33% 17%
181 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0301472403 USD
767 đ
298.457.679 USD
9.900.000.000
24.534.093 USD
1.56% 6%
182 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,40 USD
10.290 đ
295.724.288 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
27.875.546 USD
2.74% 1%
183 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0057148471 USD
145 đ
289.171.265 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
33.747.898 USD
10.53% 25%
184 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,74 USD
69.694 đ
288.108.510 USD
105.236.178 (98%)
Tổng: 107.822.406
44.405.087 USD
8.49% 20%
185 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,66 USD
67.690 đ
286.688.758 USD
107.818.999
12.376.728 USD
5.31% 17%
186 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0231945959 USD
590 đ
282.117.478 USD
12.163.069.340 (95%)
Tổng: 12.760.517.485
4.427.740 USD
3.13% 9%
187 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0199899706 USD
509 đ
281.210.688 USD
14.067.588.893 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
14.897.267 USD
4.26% 14%
188 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,35 USD
9.017 đ
279.677.129 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
16.781.838 USD
8.61% 17%
189 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0496162031 USD
1.263 đ
272.590.312 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
26.442.070 USD
5.95% 15%
190 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,67 USD
17.034 đ
272.287.644 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.745.476 USD
-1.24% 3%
191 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,34 USD
59.556 đ
269.506.970 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
123.384.685 USD
4.43% 6%
192 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
47,31 USD
1.204.280 đ
269.000.163 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
16.679.686 USD
5.15% 18%
193 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,67 USD
704.299 đ
265.008.516 USD
9.578.782
18.846.482 USD
3.14% 7%
194 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,71 USD
68.914 đ
257.173.546 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
137.558.477 USD
8.02% 13%
195 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,52 USD
13.136 đ
255.982.869 USD
496.071.819 (90%)
Tổng: 549.358.452
1.260.533 USD
0.35% 15%
196 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,89 USD
98.908 đ
252.514.189 USD
64.992.331
11.782.155 USD
3.85% 18%
197 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,43 USD
61.958 đ
243.381.437 USD
100.000.000
40.047.608 USD
3.51% 14%
198 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,28 USD
7.146 đ
241.546.732 USD
860.501.286 (80%)
Tổng: 1.069.403.871
25.527.513 USD
-0.53% 18%
199 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,46 USD
62.627 đ
238.528.345 USD
96.958.607 (97%)
Tổng: 99.662.584
13.393.239 USD
5.97% 7%
200 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,72 USD
18.355 đ
237.826.112 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
11.938.164 USD
3.97% 6%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.