1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10601 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3904) - Tron10 (11) - Polygon (337) - Base (190) - BNB Smart Chain (BEP20) (2661) - Solana (926) - Cronos (44) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (169) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2682) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

29/05/2024 12:21

Tỷ giá 10601 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
68.771 USD
1.751.462.777 đ
1.355.133.736.507 USD
19.704.984 (94%)
Tổng: 21.000.000
29.505.599.446 USD
1.50% -1%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.868 USD
98.512.895 đ
464.707.919.490 USD
120.138.397
18.656.673.724 USD
0.95% 3%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.439 đ
111.835.975.938 USD
111.962.821.346 (97%)
Tổng: 115.086.550.411
69.312.912.190 USD
-0.04% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
601,83 USD
15.327.427 đ
88.821.520.943 USD
147.585.535
1.726.294.853 USD
1.01% -2%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
172,01 USD
4.380.723 đ
79.039.381.284 USD
459.507.471 (80%)
Tổng: 576.943.271
3.071.346.544 USD
4.11% -3%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.470 đ
32.326.436.981 USD
32.324.191.227
6.705.285.126 USD
0.01% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,53 USD
13.484 đ
29.348.073.964 USD
55.430.475.754 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
1.028.109.661 USD
1.19% -0%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,17 USD
4.320 đ
24.508.609.616 USD
144.485.096.384
1.433.737.653 USD
3.41% 1%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,51 USD
165.740 đ
22.613.554.925 USD
3.474.855.963 (68%)
Tổng: 5.107.064.231
160.545.326 USD
4.34% 4%
10 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000286599 USD
0,7299 đ
16.888.496.240 USD
589.271.843.439.850 (100%)
Tổng: 589.519.975.346.650
1.930.564.922 USD
16.42% 12%
11 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,46 USD
11.780 đ
16.512.090.477 USD
35.698.310.633 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
342.655.816 USD
1.65% -5%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
37,28 USD
949.562 đ
14.649.717.974 USD
392.916.927 (55%)
Tổng: 715.748.719
421.079.591 USD
1.67% -8%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
18,44 USD
469.639 đ
10.826.326.242 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
564.997.727 USD
1.16% 11%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,41 USD
188.715 đ
10.655.073.679 USD
1.437.953.431
230.351.067 USD
0.28% -2%
15 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.845 đ
9.761.023.891 USD
87.394.533.037
303.216.045 USD
0.64% -9%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
473,77 USD
12.066.015 đ
9.339.020.125 USD
19.712.072 (94%)
Tổng: 21.000.000
379.327.140 USD
1.86% -6%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,80 USD
198.591 đ
8.423.836.091 USD
1.080.301.094 (91%)
Tổng: 1.192.934.653
500.601.499 USD
1.92% 0%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,73 USD
18.623 đ
7.244.702.163 USD
9.907.389.187 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
326.907.612 USD
0.99% 2%
19 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000163579 USD
0,4166 đ
6.881.596.594 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.980.766.058 USD
3.11% 20%
20 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,12 USD
283.143 đ
6.658.674.320 USD
598.930.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
309.494.558 USD
4.61% 17%
21 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
83,83 USD
2.135.021 đ
6.252.337.870 USD
74.582.187 (89%)
Tổng: 84.000.000
351.652.124 USD
1.11% -3%
22 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,21 USD
310.925 đ
5.669.068.596 USD
464.355.396 (89%)
Tổng: 518.976.262
62.663.292 USD
1.11% -7%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,98 USD
152.355 đ
5.541.381.110 USD
926.307.642 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.803.136 USD
0.25% -0%
24 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.467 đ
5.347.700.106 USD
5.347.888.596
236.185.409 USD
-0.00% 0%
25 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
31,42 USD
800.103 đ
4.627.229.375 USD
147.288.854 (70%)
Tổng: 210.700.000
253.961.769 USD
2.23% 2%
26 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,41 USD
239.669 đ
4.105.550.106 USD
436.269.433 (40%)
Tổng: 1.098.149.861
146.226.241 USD
1.94% 3%
27 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
10,45 USD
266.089 đ
4.060.539.259 USD
388.643.961 (72%)
Tổng: 536.870.912
266.972.546 USD
5.35% -6%
28 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
4,00 USD
101.875 đ
3.995.732.889 USD
998.905.947
1.484.862.904 USD
25.20% 45%
29 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,11 USD
2.682 đ
3.764.250.750 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
52.605.740 USD
1.17% -7%
30 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,20 USD
30.481 đ
3.466.561.001 USD
2.896.440.329 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
465.432.702 USD
2.07% 2%
31 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,31 USD
58.881 đ
3.427.117.731 USD
1.482.345.419 (74%)
Tổng: 2.000.000.000
54.551.834 USD
1.37% -7%
32 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,73 USD
222.266 đ
3.411.752.541 USD
390.930.671
145.868.369 USD
2.78% 1%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,99 USD
152.520 đ
3.336.804.939 USD
557.183.216 (28%)
Tổng: 1.960.464.883
164.635.376 USD
2.29% -2%
34 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,02 USD
26.014 đ
3.334.400.304 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
65.713.785 USD
1.52% -4%
35 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.564 đ
3.326.498.941 USD
23.770.585.043 (83%)
Tổng: 28.700.000.000
28.260.051 USD
0.68% 7%
36 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.775 đ
3.157.759.669 USD
28.976.468.537 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
65.418.925 USD
1.22% -2%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.011 đ
3.141.375.621 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
10.206.089 USD
-0.68% -6%
38 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,32 USD
8.157 đ
3.045.699.911 USD
9.509.178.822 (88%)
Tổng: 10.798.379.045
108.350.242 USD
3.30% -4%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.443 đ
2.990.766.354 USD
2.993.757.269
6.683.889.277 USD
-0.03% -0%
40 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0003081648 USD
7,8483 đ
2.945.664.988 USD
9.558.731.962.273 (99%)
Tổng: 9.691.350.161.525
1.196.239.744 USD
17.51% 32%
41 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,00 USD
51.062 đ
2.930.892.414 USD
1.461.816.237 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
76.716.077 USD
2.02% -5%
42 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000429231 USD
1,0932 đ
2.891.692.560 USD
67.369.112.973.514 (72%)
Tổng: 93.051.819.815.501
1.070.837.989 USD
14.43% 33%
43 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
419,73 USD
10.689.560 đ
2.873.632.593 USD
6.846.463 (33%)
Tổng: 21.000.000
28.568.315 USD
-0.60% -0%
44 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,56 USD
65.292 đ
2.786.428.176 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
287.382.988 USD
3.04% -7%
45 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
46,36 USD
1.180.715 đ
2.781.642.756 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
6.583.049 USD
-1.64% -8%
46 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
142,50 USD
3.629.274 đ
2.628.165.073 USD
18.442.839
54.943.159 USD
-0.33% 2%
47 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0358893942 USD
914 đ
2.609.679.961 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
49.456.346 USD
1.62% -0%
48 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.738 USD
69.720.016 đ
2.539.505.862 USD
927.655 (92%)
Tổng: 1.005.577
57.092.051 USD
1.54% -9%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
38,33 USD
976.199 đ
2.508.887.062 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
108.855.317 USD
-1.42% -15%
50 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
26,46 USD
673.836 đ
2.471.188.992 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
93.342.848 USD
6.97% -3%
51 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,04 USD
26.526 đ
2.436.379.590 USD
2.339.196.966 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
133.799.324 USD
2.24% -7%
52 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,84 USD
21.358 đ
2.351.158.657 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
216.923.689 USD
5.89% -2%
53 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,30 USD
58.599 đ
2.300.876.913 USD
1.000.000.000
25.299.150 USD
2.27% -7%
54 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,74 USD
171.598 đ
2.255.409.014 USD
334.740.131 (81%)
Tổng: 412.844.331
264.694.332 USD
2.88% 1%
55 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
11,39 USD
289.985 đ
2.130.038.294 USD
187.070.925 (18%)
Tổng: 1.046.027.397
386.382.985 USD
18.00% 20%
56 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,32 USD
59.062 đ
2.069.335.011 USD
892.318.224 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
161.330.532 USD
-3.98% 5%
57 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,27 USD
57.826 đ
1.925.859.285 USD
848.193.896 (25%)
Tổng: 3.458.992.725
172.963.600 USD
3.83% -9%
58 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,08 USD
52.878 đ
1.848.560.580 USD
890.330.473 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
97.634.536 USD
0.40% 16%
59 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,27 USD
32.224 đ
1.758.439.294 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
215.609.957 USD
5.91% 37%
60 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,24 USD
31.498 đ
1.731.452.724 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
110.985.545 USD
4.57% 10%
61 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,19 USD
30.265 đ
1.604.252.475 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
141.235.341 USD
5.83% -1%
62 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,54 USD
13.819 đ
1.587.076.316 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
89.730.173 USD
0.64% -2%
63 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,44 USD
11.138 đ
1.585.280.207 USD
3.624.988.972 (36%)
Tổng: 9.999.988.972
123.899.942 USD
1.01% -5%
64 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.926 đ
1.579.803.564 USD
8.168.415.842 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
47.410.554 USD
1.62% 4%
65 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
106,33 USD
2.708.095 đ
1.575.876.291 USD
14.820.165 (93%)
Tổng: 16.000.000
108.195.739 USD
0.52% 11%
66 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,26 USD
31.970 đ
1.431.636.382 USD
1.140.483.200 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
123.464.975 USD
1.05% 2%
67 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0454691905 USD
1.158 đ
1.424.290.655 USD
31.324.301.988 (94%)
Tổng: 33.353.462.124
222.432.468 USD
4.85% 3%
68 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,94 USD
23.999 đ
1.421.926.842 USD
1.508.945.933
42.034.258 USD
1.64% -1%
69 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0285492079 USD
727 đ
1.412.215.237 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
19.127.434 USD
0.10% 2%
70 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,90 USD
22.909 đ
1.367.566.022 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
243.425.732 USD
2.63% 7%
71 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,15 USD
3.865 đ
1.348.932.594 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
331.433.203 USD
11.30% 22%
72 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0259359006 USD
661 đ
1.278.639.891 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
146.942.489 USD
-0.43% 27%
73 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
63,24 USD
1.610.577 đ
1.246.310.633 USD
19.707.869
43.560.656 USD
3.70% -6%
74 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,16 USD
131.294 đ
1.229.206.412 USD
238.437.111 (61%)
Tổng: 388.539.008
12.178.098 USD
-0.75% -9%
75 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,95 USD
24.171 đ
1.218.150.777 USD
1.283.505.199 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
88.746.514 USD
3.68% -10%
76 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012214 USD
0,0311 đ
1.182.606.139 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
31.171.145 USD
2.96% -2%
77 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,10 USD
53.408 đ
1.171.158.373 USD
558.480.505 (74%)
Tổng: 754.030.660
43.820.235 USD
5.02% 0%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,88 USD
200.727 đ
1.144.852.775 USD
145.257.308 (54%)
Tổng: 270.000.000
46.115.574 USD
4.13% 2%
79 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0276093272 USD
703 đ
1.126.912.779 USD
40.816.379.642 (41%)
Tổng: 100.559.787.198
5.799.255 USD
1.81% -3%
80 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
91,56 USD
2.331.725 đ
1.105.320.710 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
19.138.863 USD
1.38% -7%
81 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,61 USD
15.600 đ
1.102.541.249 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
92.348.564 USD
6.87% 10%
82 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,38 USD
1.028.406 đ
1.090.079.314 USD
26.995.309 (86%)
Tổng: 31.415.926
26.358.291 USD
4.11% 0%
83 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0157827707 USD
402 đ
1.088.479.738 USD
68.966.327.627
731.228.052 USD
17.43% 25%
84 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
15,42 USD
392.700 đ
1.087.663.030 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
38.634.983 USD
1.42% -2%
85 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,81 USD
122.435 đ
1.085.757.010 USD
225.851.078 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
255.622.837 USD
5.39% -4%
86 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,20 USD
81.457 đ
1.039.995.659 USD
325.159.073 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
13.793.373 USD
2.35% 1%
87 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,46 USD
11.598 đ
1.031.836.423 USD
2.265.731.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
78.565.409 USD
3.08% -1%
88 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,45 USD
164.262 đ
992.966.100 USD
153.954.258 (60%)
Tổng: 258.446.028
150.089.070 USD
-4.31% 3%
89 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,00 USD
76.498 đ
984.512.798 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
34.247.213 USD
0.59% 4%
90 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,27 USD
261.606 đ
984.268.244 USD
95.820.962 (56%)
Tổng: 170.118.638
936.829 USD
-1.10% 1%
91 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000493236 USD
1,2562 đ
972.085.206 USD
19.708.301.548.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
17.716.329 USD
4.10% -3%
92 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,009427983 USD
240 đ
968.435.071 USD
102.719.221.714
1.218.234.428 USD
22.53% 72%
93 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,98 USD
24.839 đ
959.128.710 USD
983.433.339 (98%)
Tổng: 1.003.999.097
42.537.896 USD
0.90% -1%
94 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,85 USD
21.539 đ
940.498.192 USD
1.112.048.496 (96%)
Tổng: 1.163.736.173
24.293.712 USD
1.33% 3%
95 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,82 USD
20.830 đ
921.980.525 USD
1.127.271.263
135.170.925 USD
1.82% -4%
96 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
349,01 USD
8.888.473 đ
903.780.542 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.586.658 USD
-0.50% 5%
97 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.651 đ
896.894.006 USD
4.042.427.471 (81%)
Tổng: 5.004.927.486
35.186.787 USD
0.94% -7%
98 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,46 USD
11.795 đ
883.782.066 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
56.430.239 USD
2.95% -0%
99 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
41,44 USD
1.055.468 đ
870.300.779 USD
21.000.000
129.385.027 USD
4.19% -3%
100 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,77 USD
19.578 đ
843.024.622 USD
1.096.653.363
8.713.369 USD
-1.80% -10%
101 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,46 USD
37.258 đ
819.246.103 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.155.331 USD
2.41% 3%
102 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,97 USD
661.474 đ
817.543.613 USD
31.476.963 (31%)
Tổng: 100.000.000
379.066.370 USD
7.77% 22%
103 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,33 USD
33.762 đ
801.878.475 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
45.999.012 USD
3.56% 3%
104 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,93 USD
23.616 đ
788.178.663 USD
850.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
89.326.770 USD
5.02% 5%
105 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,94 USD
74.923 đ
778.375.781 USD
264.585.823 (59%)
Tổng: 450.000.000
35.874.062 USD
1.13% 2%
106 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.884 đ
759.434.615 USD
3.286.918.475
13.729.232 USD
3.59% 1%
107 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0169617654 USD
432 đ
750.561.293 USD
44.250.187.007 (98%)
Tổng: 44.937.853.864
27.890.980 USD
-1.05% 3%
108 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
8,03 USD
204.536 đ
748.703.222 USD
93.225.415 (31%)
Tổng: 300.000.000
4.335.286 USD
0.42% -2%
109 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,69 USD
17.555 đ
746.389.968 USD
1.082.856.249 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
13.929.966 USD
1.83% -0%
110 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
25.338 đ
728.783.093 USD
732.530.364
4.963.238 USD
-0.11% -0%
111 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
22,24 USD
566.498 đ
722.749.731 USD
32.492.602
73.567.601 USD
8.34% 3%
112 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
113 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,64 USD
321.952 đ
721.863.736 USD
57.103.081 (58%)
Tổng: 98.942.301
3.378.527 USD
3.63% 5%
114 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.933 đ
714.953.777 USD
3.690.823.990 (62%)
Tổng: 5.954.582.156
11.959.753 USD
3.63% 3%
115 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,05 USD
26.763 đ
707.737.796 USD
673.499.821 (59%)
Tổng: 1.151.165.424
25.957.755 USD
14.92% 7%
116 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,43 USD
11.021 đ
707.684.305 USD
1.635.398.926 (55%)
Tổng: 3.000.000.000
53.259.389 USD
1.66% 6%
117 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001186648 USD
3,0222 đ
687.815.413 USD
5.796.290.361.439 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
30.123.315 USD
5.88% 8%
118 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,17 USD
106.265 đ
671.253.412 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
9.152.438 USD
1.06% -11%
119 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003195094 USD
8,1373 đ
670.969.801 USD
2.100.000.000.000
46.135.027 USD
5.39% 3%
120 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.557 đ
658.795.278 USD
6.562.788.954
11.401.127 USD
-1.19% -7%
121 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,35 USD
8.885 đ
652.411.313 USD
1.870.009.150 (84%)
Tổng: 2.230.434.328
13.301.602 USD
0.15% 3%
122 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
18,00 USD
458.526 đ
644.071.923 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
7.551.110 USD
-4.05% -8%
123 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0931079662 USD
2.371 đ
625.089.630 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.834.323 USD
4.40% 1%
124 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0329869286 USD
840 đ
621.785.458 USD
18.849.449.896 (27%)
Tổng: 69.000.000.000
204.755.527 USD
15.17% 18%
125 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
35,18 USD
895.856 đ
616.065.162 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
6.011.031 USD
0.44% -5%
126 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,49 USD
12.492 đ
599.356.301 USD
1.221.888.011 (37%)
Tổng: 3.303.030.299
54.194.452 USD
3.43% 3%
127 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,89 USD
22.665 đ
589.961.004 USD
662.917.159 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
19.987.778 USD
4.92% 2%
128 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0058759933 USD
150 đ
587.599.326 USD
100.000.000.000
53.091.066 USD
41.82% 69%
129 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.359 USD
60.068.727 đ
581.450.559 USD
246.524
3.045.257 USD
0.29% -2%
130 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
4,80 USD
122.298 đ
553.191.598 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
275.953.022 USD
1.90% 23%
131 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,47 USD
11.861 đ
543.085.795 USD
1.166.150.668 (78%)
Tổng: 1.500.000.000
142.777.873 USD
12.68% 11%
132 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,95 USD
24.211 đ
540.317.210 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
22.561.920 USD
3.58% -10%
133 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,37 USD
9.346 đ
538.130.589 USD
1.466.376.388 (81%)
Tổng: 1.808.571.985
27.753.069 USD
-0.52% 3%
134 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,67 USD
17.185 đ
535.746.891 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
14.709.730 USD
3.55% -6%
135 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,61 USD
41.059 đ
530.234.797 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
9.649.233 USD
0.87% -1%
136 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,53 USD
13.428 đ
527.237.175 USD
1.000.000.000
19.783.376 USD
4.31% -3%
137 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
62,65 USD
1.595.658 đ
521.517.107 USD
8.323.837 (83%)
Tổng: 10.000.000
33.889.846 USD
2.30% 2%
138 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0551326957 USD
1.404 đ
520.528.673 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
25.027.985 USD
1.21% 6%
139 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,034638704 USD
882 đ
516.110.698 USD
14.899.827.030 (39%)
Tổng: 37.918.054.000
6.029.799 USD
-1.61% -4%
140 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,10 USD
53.402 đ
515.541.937 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
20.628.510 USD
5.06% 0%
141 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0896524885 USD
2.283 đ
507.401.666 USD
5.659.649.547 (67%)
Tổng: 8.454.511.482
17.067.381 USD
1.23% -4%
142 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.428 đ
502.975.765 USD
503.761.018
56.399.244 USD
-0.06% -0%
143 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,93 USD
23.564 đ
496.944.824 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
4.059.480 USD
4.68% 5%
144 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,88 USD
47.770 đ
493.001.402 USD
262.838.490 (47%)
Tổng: 555.000.000
20.948.825 USD
3.24% -0%
145 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0055329946 USD
141 đ
491.821.746 USD
88.888.888.888
149.195.486 USD
43.90% 79%
146 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0055329946 USD
141 đ
491.821.746 USD
88.888.888.888
149.195.486 USD
43.90% 79%
147 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,36 USD
34.715 đ
491.751.389 USD
360.761.546 (37%)
Tổng: 980.000.000
2.908.494 USD
-0.71% -6%
148 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,00 USD
25.526 đ
488.887.757 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
9.684.776 USD
0.71% -10%
149 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,16 USD
29.548 đ
483.405.522 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
16.536.225 USD
5.36% 6%
150 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.072 đ
481.973.270 USD
2.021.419.376 (38%)
Tổng: 5.342.032.293
43.208.692 USD
3.69% 5%
151 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,24 USD
82.544 đ
473.199.740 USD
146.000.000 (14%)
Tổng: 1.016.558.337
37.872.758 USD
5.96% 18%
152 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
2,31 USD
58.784 đ
472.250.803 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
121.494.046 USD
4.87% -9%
153 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
23,12 USD
588.918 đ
471.011.520 USD
20.369.080
4.549.751 USD
0.29% 2%
154 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,87 USD
22.256 đ
468.996.301 USD
536.677.480 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
25.289.183 USD
2.11% -1%
155 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
4,05 USD
103.112 đ
467.679.730 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
31.143.192 USD
4.26% 14%
156 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,55 USD
14.021 đ
466.560.593 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
24.296.515 USD
3.84% -4%
157 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,82 USD
97.245 đ
465.891.772 USD
122.014.298 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
130.776.177 USD
12.02% -7%
158 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,62 USD
15.749 đ
465.034.440 USD
751.999.293 (75%)
Tổng: 1.004.262.701
26.778.183 USD
4.09% 3%
159 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0250471905 USD
638 đ
461.741.629 USD
18.434.867.147 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
26.707.350 USD
3.81% 3%
160 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,82 USD
46.465 đ
457.934.578 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
58.604.577 USD
6.45% 12%
161 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0852588566 USD
2.171 đ
457.120.561 USD
5.361.561.004 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
32.901.997 USD
0.41% -9%
162 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,000000456 USD
0,0116 đ
456.037.562 USD
999.990.000.000.000
21.588.833 USD
1.60% -6%
163 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0452286903 USD
1.152 đ
452.286.903 USD
10.000.000.000
15.661.382 USD
0.84% -1%
164 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
45,00 USD
1.146.059 đ
449.999.781 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
42.263.151 USD
3.63% 2%
165 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,22 USD
31.016 đ
448.118.089 USD
367.961.385 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
9.043.801 USD
-0.57% 6%
166 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0025365775 USD
65 đ
439.864.490 USD
173.408.652.507 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
17.439.054 USD
5.50% 6%
167 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
26,84 USD
683.642 đ
438.302.738 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
46.775.648 USD
1.16% 10%
168 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,44 USD
113.080 đ
436.766.503 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
90.286.369 USD
4.80% -3%
169 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0862920731 USD
2.198 đ
436.649.741 USD
5.060.137.335
597.864.687 USD
13.76% 47%
170 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.352 USD
59.898.714 đ
432.373.385 USD
183.838
9.762.808 USD
-0.11% -2%
171 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
75,48 USD
1.922.232 đ
429.183.848 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
16.740.585 USD
-0.98% -2%
172 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,88 USD
251.564 đ
426.513.892 USD
43.179.657
5.293.376 USD
2.31% 4%
173 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0402218588 USD
1.024 đ
420.658.130 USD
10.458.445.786 (81%)
Tổng: 12.858.448.636
2.653.029 USD
0.32% -10%
174 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,00827427 USD
211 đ
418.678.061 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
24.425.189 USD
3.52% -3%
175 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,58 USD
14.684 đ
416.722.978 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
8.609.679 USD
0.25% 11%
176 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0072265793 USD
184 đ
414.021.832 USD
57.291.536.672 (100%)
Tổng: 57.319.275.000
4.658.225 USD
1.66% -2%
177 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0297121158 USD
757 đ
412.740.052 USD
13.891.304.631 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
11.294.890 USD
1.43% -4%
178 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,74 USD
18.878 đ
409.515.511 USD
552.473.098 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
24.067.082 USD
0.43% -3%
179 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.406 đ
398.130.772 USD
399.102.730
11.373.197 USD
-0.02% -0%
180 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,69 USD
94.011 đ
397.996.542 USD
107.818.999
10.612.563 USD
0.73% 0%
181 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
4,03 USD
102.544 đ
396.817.875 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
4.930.815 USD
-2.24% -12%
182 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,76 USD
95.804 đ
395.622.286 USD
105.169.618 (98%)
Tổng: 107.822.406
45.025.572 USD
1.96% -2%
183 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,29 USD
7.325 đ
393.103.215 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
23.133.521 USD
6.25% -0%
184 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
90,60 USD
2.307.502 đ
392.741.856 USD
4.334.708 (53%)
Tổng: 8.233.206
15.069.840 USD
3.81% -3%
185 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,53 USD
13.389 đ
384.080.577 USD
730.575.775 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
4.805.893 USD
1.51% -2%
186 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,35 USD
8.874 đ
383.302.525 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
56.548.999 USD
0.75% 6%
187 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,44 USD
36.760 đ
383.186.416 USD
265.475.000 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
31.644.438 USD
1.46% -9%
188 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,82 USD
20.960 đ
380.635.419 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
3.149.428 USD
1.05% 3%
189 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,45 USD
11.358 đ
379.516.309 USD
850.993.846 (81%)
Tổng: 1.055.543.061
21.696.345 USD
1.40% 4%
190 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.309 đ
370.251.390 USD
1.494.561.163 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
13.015.818 USD
2.00% -2%
191 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,91 USD
23.110 đ
368.092.448 USD
405.654.040 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.403.936 USD
-2.62% -2%
192 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
1,01 USD
25.619 đ
367.631.132 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
57.534.582 USD
5.97% 9%
193 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0304083263 USD
774 đ
366.238.657 USD
12.044.025.491 (95%)
Tổng: 12.638.808.529
11.421.289 USD
5.71% 5%
194 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
30,27 USD
770.909 đ
357.697.159 USD
11.817.001 (63%)
Tổng: 18.900.000
41.434.029 USD
1.02% -1%
195 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,47 USD
113.934 đ
357.096.341 USD
79.822.942 (80%)
Tổng: 99.681.496
22.742.782 USD
1.99% -3%
196 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,036811705 USD
938 đ
356.101.559 USD
9.673.595.902 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
7.869.581 USD
1.44% -5%
197 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,71 USD
18.174 đ
352.875.334 USD
494.503.702 (90%)
Tổng: 547.115.714
1.900.245 USD
3.02% 1%
198 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
1,01 USD
25.784 đ
351.771.614 USD
347.461.717 (79%)
Tổng: 440.000.000
12.519.554 USD
9.07% 14%
199 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0385958106 USD
983 đ
347.362.296 USD
8.999.999.999
4.057.212 USD
3.31% -2%
200 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,58 USD
91.097 đ
343.472.494 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
37.784.444 USD
4.94% 3%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.