1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9297 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (24) - Ethereum (3614) - Tron10 (14) - BNB (2696) - BNB Smart Chain (BEP20) (2672) - Wanchain (4) - Cronos (41) - Solana (242) - TRON (79) - Avalanche C-Chain (130) - Polygon (298) - Xinfin Network (10) - Tron20 (65) - Fantom (80) - Klaytn (66) - XRP Ledger (19) - IoTex (4) - Chiliz (45) - Avalanche (133) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (10) - TomoChain (2) - Harmony (15) - Bitgert (5) - Cardano (49) - Arbitrum (187) - Dogechain (6) - Cosmos (24) - Waves (7) - VeChain (5) - Stellar (9) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (15) - KCC (5) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (21) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (29) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (8) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Fusion Network (1) - Elrond (24) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (9) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (19) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (29) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (11) - Core (24) - SX Network (1) - Base (25) - Radix (1) - Klever (1) - SUI (15) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (9) - EOS EVM (1) - Mantle (4) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - NEON EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) -

02/10/2023 00:50

Tỷ giá 9297 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
27.158 USD
664.273.410 đ
529.599.851.427 USD
19.501.025 (93%)
Tổng: 21.000.000
6.327.054.910 USD
0.62% 2%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.684 USD
41.191.611 đ
202.486.639.524 USD
120.238.637
3.201.263.158 USD
0.15% 6%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.465 đ
83.272.012.361 USD
83.255.047.972 (96%)
Tổng: 86.425.711.834
25.021.836.915 USD
0.01% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
215,60 USD
5.273.661 đ
33.169.855.381 USD
153.846.562
283.378.745 USD
-0.15% 2%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,52 USD
12.702 đ
27.685.257.373 USD
53.312.364.216 (53%)
Tổng: 100.000.000.000
474.732.052 USD
0.45% 2%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.463 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.464 đ
25.124.381.417 USD
25.120.204.581
1.422.773.002 USD
0.01% 0%
8 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
23,11 USD
565.166 đ
9.542.344.129 USD
412.986.210 (74%)
Tổng: 558.809.106
497.596.123 USD
7.71% 18%
9 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,26 USD
6.364 đ
9.141.510.203 USD
35.134.930.690 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
143.352.337 USD
3.01% 6%
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,062533379 USD
1.530 đ
8.831.811.515 USD
141.233.556.384
150.917.052 USD
0.75% 2%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0888603849 USD
2.174 đ
7.914.127.086 USD
89.062.489.383 (100%)
Tổng: 89.062.533.547
128.366.869 USD
0.23% 6%
12 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,07 USD
50.633 đ
7.104.139.368 USD
3.431.892.088 (68%)
Tổng: 5.047.558.528
21.851.095 USD
-2.73% -7%
13 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.460 đ
5.347.851.377 USD
5.347.888.596
85.210.576 USD
-0.02% 0%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,55 USD
13.574 đ
5.160.771.944 USD
9.299.803.031 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
296.863.712 USD
3.65% 6%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
4,19 USD
102.508 đ
5.152.735.262 USD
1.229.523.915 (90%)
Tổng: 1.361.783.272
67.301.465 USD
2.16% 4%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
66,89 USD
1.636.088 đ
4.930.614.714 USD
73.714.152 (88%)
Tổng: 84.000.000
201.103.740 USD
0.94% 3%
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
235,99 USD
5.772.351 đ
4.606.510.321 USD
19.519.819 (93%)
Tổng: 21.000.000
168.785.681 USD
-0.48% 14%
18 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
8,01 USD
195.948 đ
4.460.907.556 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
219.122.501 USD
-2.52% 13%
19 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
27.152 USD
664.144.970 đ
4.422.966.914 USD
162.895
151.131.367 USD
0.41% 2%
20 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000074331 USD
0,1818 đ
4.380.676.710 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
77.038.114 USD
1.15% 1%
21 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.442 đ
3.447.773.012 USD
3.450.310.631
228.186.927 USD
0.05% -0%
22 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
9,60 USD
234.917 đ
3.401.652.714 USD
354.186.156 (49%)
Tổng: 720.000.000
107.321.510 USD
3.80% 7%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,66 USD
89.437 đ
3.397.515.906 USD
929.178.946 (94%)
Tổng: 985.239.504
648.323 USD
0.06% -1%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.765 đ
3.137.677.169 USD
27.752.119.700 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
41.508.925 USD
0.49% -0%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
147,24 USD
3.601.607 đ
2.700.322.893 USD
18.339.009
54.162.908 USD
0.34% 3%
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
7,33 USD
179.303 đ
2.692.077.776 USD
367.244.673
44.223.335 USD
1.25% 3%
27 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
4,56 USD
111.506 đ
2.632.669.861 USD
577.501.031 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
61.224.777 USD
2.19% 7%
28 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
43,47 USD
1.063.184 đ
2.607.973.612 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.446.869 USD
1.07% 2%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.465 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
16,44 USD
402.145 đ
2.355.761.505 USD
143.286.379 (68%)
Tổng: 210.700.000
125.763.413 USD
2.43% 8%
31 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.471 đ
2.260.548.921 USD
2.259.538.504
821.014.393 USD
0.01% 0%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,050515471 USD
1.236 đ
1.689.313.972 USD
33.441.516.807 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
25.482.514 USD
1.11% 0%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
3,38 USD
82.566 đ
1.530.349.914 USD
453.364.274 (23%)
Tổng: 1.961.321.338
58.604.700 USD
1.07% 4%
34 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.538 USD
37.615.542 đ
1.503.439.155 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
81.053.962 USD
1.88% 21%
35 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,67 USD
40.802 đ
1.485.047.349 USD
890.256.959 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
34.966.667 USD
-1.36% 12%
36 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
3,25 USD
79.455 đ
1.446.746.552 USD
445.375.329 (88%)
Tổng: 506.565.327
13.733.899 USD
1.82% 10%
37 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
5,56 USD
135.982 đ
1.322.785.792 USD
237.938.558 (22%)
Tổng: 1.057.960.300
100.074.303 USD
2.09% 5%
38 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0511265508 USD
1.251 đ
1.291.610.754 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
5.146.200 USD
0.87% 1%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,39 USD
9.635 đ
1.274.451.153 USD
3.235.375.850 (52%)
Tổng: 6.219.316.768
25.343.842 USD
-1.07% -1%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0173003153 USD
423 đ
1.257.984.069 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
24.948.382 USD
-0.22% 3%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,95 USD
23.138 đ
1.206.074.755 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
142.658.928 USD
3.01% 15%
42 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,15 USD
28.052 đ
1.118.646.939 USD
975.417.563 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
33.345.711 USD
0.35% 3%
43 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,39 USD
33.883 đ
1.106.147.941 USD
798.517.235 (19%)
Tổng: 4.294.967.296
80.657.992 USD
3.41% 7%
44 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
90,13 USD
2.204.554 đ
1.088.103.086 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
10.108.666 USD
-0.29% 0%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
69,07 USD
1.689.529 đ
1.006.988.821 USD
14.578.587 (91%)
Tổng: 16.000.000
71.588.817 USD
0.95% 11%
46 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,0909700172 USD
2.225 đ
839.924.507 USD
9.232.981.734 (86%)
Tổng: 10.762.567.466
22.238.728 USD
2.88% 4%
47 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,10 USD
2.536 đ
811.942.005 USD
7.832.290.800 (78%)
Tổng: 10.000.000.000
18.517.381 USD
-0.97% 2%
48 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.415 đ
726.891.464 USD
728.225.541
15.415.182 USD
-0.03% -0%
49 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,50 USD
12.260 đ
707.466.028 USD
1.411.490.589 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
30.410.377 USD
5.03% 6%
50 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,60 USD
14.785 đ
705.581.211 USD
1.167.293.573 (58%)
Tổng: 2.000.000.000
18.534.332 USD
2.46% 3%
51 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0505728605 USD
1.237 đ
701.296.588 USD
13.867.054.023 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
7.336.671 USD
2.43% -0%
52 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
25,67 USD
627.848 đ
668.011.974 USD
26.024.729 (83%)
Tổng: 31.415.926
11.025.022 USD
0.71% 3%
53 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,70 USD
17.014 đ
664.013.158 USD
954.587.635 (98%)
Tổng: 975.609.990
9.568.906 USD
1.82% 5%
54 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
4,69 USD
114.802 đ
663.239.423 USD
141.310.958 (52%)
Tổng: 270.000.000
20.888.810 USD
2.51% 4%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,66 USD
16.158 đ
660.601.556 USD
1.000.000.000
7.945.182 USD
2.46% 5%
56 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
7,87 USD
192.537 đ
659.283.521 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
26.556.208 USD
3.03% 13%
57 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
7.758 đ
654.903.998 USD
2.064.931.926 (69%)
Tổng: 3.000.000.000
33.689.276 USD
1.88% 5%
58 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,59 USD
14.462 đ
652.868.080 USD
1.104.228.576
41.111.992 USD
1.72% 2%
59 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
RUNE *
1,94 USD
47.363 đ
650.635.958 USD
336.013.596 (67%)
Tổng: 500.000.000
172.910.427 USD
-0.68% 15%
60 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,45 USD
11.046 đ
632.258.439 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
13.490.977 USD
-0.03% -0%
61 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
31,86 USD
779.234 đ
613.768.973 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
13.688.299 USD
1.16% 2%
62 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,32 USD
7.739 đ
598.996.696 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
27.346.077 USD
1.49% 6%
63 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,61 USD
39.358 đ
598.423.496 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
18.824.826 USD
5.27% 3%
64 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,13 USD
52.176 đ
577.143.380 USD
270.562.328 (84%)
Tổng: 323.506.696
22.413.822 USD
1.94% 8%
65 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,20 USD
5.013 đ
574.635.035 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
34.376.861 USD
2.17% 8%
66 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
7,53 USD
184.200 đ
531.203.618 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
17.412.226 USD
2.56% 2%
67 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,64 USD
15.644 đ
517.090.600 USD
808.470.818
10.842.619 USD
1.34% 3%
68 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000249651 USD
0,6106 đ
487.158.052 USD
19.513.592.173.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
5.241.016 USD
1.41% 3%
69 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.351 đ
483.890.064 USD
486.062.949
1.659.970 USD
0.25% 1%
70 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,46 USD
11.258 đ
476.940.690 USD
1.036.200.000 (71%)
Tổng: 1.456.068.361
14.680.377 USD
1.28% 3%
71 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0633419501 USD
1.549 đ
472.916.057 USD
7.466.079.839 (84%)
Tổng: 8.888.888.888
48.019.773 USD
2.31% 9%
72 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.871 USD
45.775.881 đ
463.969.135 USD
247.918
2.298.722 USD
0.10% -2%
73 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
1.870 USD
45.739.984 đ
460.997.708 USD
246.524
1.406.677 USD
1.38% -3%
74 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,25 USD
30.590 đ
460.969.827 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
41.995.539 USD
0.48% 12%
75 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,52 USD
12.742 đ
455.996.375 USD
875.372.618 (27%)
Tổng: 3.303.030.299
21.221.043 USD
-2.66% -0%
76 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
27,40 USD
670.130 đ
447.345.079 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
34.884.511 USD
1.19% 3%
77 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,62 USD
112.915 đ
446.548.513 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
705.953 USD
0.55% 3%
78 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
22,32 USD
545.947 đ
441.226.795 USD
19.768.220
3.292.874 USD
0.35% 4%
79 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,13 USD
3.241 đ
432.958.685 USD
3.267.205.016 (62%)
Tổng: 5.278.164.274
14.487.867 USD
1.83% 6%
80 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,15 USD
3.780 đ
429.501.691 USD
2.779.530.283
3.558.647 USD
2.15% 3%
81 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
60.374 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
82 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,75 USD
140.579 đ
426.363.195 USD
74.185.142 (74%)
Tổng: 99.681.496
20.959.935 USD
-0.83% 6%
83 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / SUI Blockchain
SUI *
0,48 USD
11.760 đ
413.647.114 USD
860.392.960 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
52.801.580 USD
1.91% 8%
84 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,39 USD
58.491 đ
387.947.978 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
6.840.983 USD
-0.73% -3%
85 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,39 USD
9.544 đ
381.266.218 USD
977.123.768 (91%)
Tổng: 1.079.537.933
5.958.270 USD
2.49% 2%
86 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
42,02 USD
1.027.732 đ
380.592.047 USD
9.058.080 (96%)
Tổng: 9.447.602
17.716.240 USD
5.10% 24%
87 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,12 USD
2.887 đ
375.540.590 USD
3.182.086.694 (55%)
Tổng: 5.775.520.408
5.298.155 USD
1.86% 4%
88 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,26 USD
1.155.882 đ
373.528.435 USD
7.904.357 (79%)
Tổng: 10.000.000
50.130.944 USD
0.59% 18%
89 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000003893 USD
0,0095 đ
370.362.863 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
10.971.932 USD
0.46% 2%
90 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000634592 USD
1,5522 đ
368.548.144 USD
5.807.636.302.001 (85%)
Tổng: 6.833.658.572.286
13.012.250 USD
0.31% 2%
91 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
1,99 USD
48.597 đ
365.103.923 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
21.258.929 USD
0.95% 4%
92 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0321125376 USD
785 đ
364.693.150 USD
11.356.721.629 (94%)
Tổng: 12.050.567.823
2.729.276 USD
1.06% -1%
93 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,014841091 USD
363 đ
363.754.627 USD
24.509.965.360 (49%)
Tổng: 50.000.000.000
40.662.248 USD
3.83% 11%
94 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
3,75 USD
91.649 đ
359.863.214 USD
96.043.450 (32%)
Tổng: 300.000.000
528.081 USD
0.02% -3%
95 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,79 USD
19.298 đ
328.712.289 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
7.195.805 USD
0.98% 2%
96 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003295 USD
0,0081 đ
326.260.479 USD
990.105.683.025.580 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
7.062.472 USD
-0.05% 5%
97 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
27,72 USD
677.926 đ
318.113.630 USD
11.477.743 (61%)
Tổng: 18.900.000
34.410.782 USD
-1.39% 3%
98 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,18 USD
4.424 đ
317.372.914 USD
1.754.755.874 (78%)
Tổng: 2.250.658.858
7.415.393 USD
3.06% 9%
99 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,56 USD
13.727 đ
314.275.279 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
1.147.101 USD
0.73% 1%
100 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000007889 USD
0,0193 đ
309.093.996 USD
391.790.000.000.000 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
71.961.783 USD
1.34% 17%
101 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.464 đ
301.060.651 USD
301.016.215
279.163 USD
0.12% 0%
102 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
4,35 USD
106.503 đ
284.998.494 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
4.087.449 USD
1.71% 5%
103 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0432329149 USD
1.057 đ
282.841.294 USD
6.542.267.493 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
7.543.658 USD
3.61% 3%
104 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0177528612 USD
434 đ
281.697.066 USD
15.867.699.447 (88%)
Tổng: 18.134.364.167
12.116.698 USD
-0.20% 4%
105 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,27 USD
6.660 đ
280.881.380 USD
1.031.553.683 (69%)
Tổng: 1.500.000.000
14.786.952 USD
1.45% 6%
106 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,18 USD
4.455 đ
271.380.830 USD
1.489.973.010 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
97.498.690 USD
1.68% 4%
107 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0110234359 USD
270 đ
266.722.403 USD
24.195.940.750 (24%)
Tổng: 100.559.787.198
3.131.966 USD
0.40% -1%
108 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,17 USD
28.676 đ
266.371.979 USD
227.211.750 (30%)
Tổng: 750.000.000
13.305.740 USD
-0.14% 2%
109 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
102,36 USD
2.503.663 đ
265.063.589 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
7.966.177 USD
0.03% 3%
110 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,049164502 USD
1.203 đ
260.081.545 USD
5.290.027.043 (67%)
Tổng: 7.915.282.797
3.798.400 USD
1.36% -3%
111 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,10 USD
75.832 đ
250.562.572 USD
80.820.157 (81%)
Tổng: 100.000.000
3.339.840 USD
-1.91% 5%
112 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,36 USD
57.733 đ
247.257.490 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
45.288.752 USD
5.66% 7%
113 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,19 USD
4.542 đ
247.256.434 USD
1.331.648.783 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
10.109.558 USD
2.76% 7%
114 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,58 USD
14.308 đ
246.165.164 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
3.235.402 USD
3.93% 3%
115 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
8,26 USD
202.083 đ
245.379.238 USD
29.700.493 (30%)
Tổng: 100.000.000
16.383.786 USD
4.59% 10%
116 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0265464309 USD
649 đ
238.917.878 USD
8.999.999.999
2.789.045 USD
0.74% 2%
117 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,19 USD
4.673 đ
236.088.602 USD
1.235.745.221 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
15.761.803 USD
2.84% 7%
118 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
27,33 USD
668.452 đ
235.499.063 USD
8.617.383 (29%)
Tổng: 29.617.383
2.864.176 USD
1.82% 1%
119 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,36 USD
8.815 đ
235.349.698 USD
653.058.951 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
4.422.310 USD
-0.80% -3%
120 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,46 USD
11.157 đ
234.947.231 USD
515.094.127 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
6.852.620 USD
1.06% -0%
121 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,23 USD
5.597 đ
228.822.671 USD
1.000.000.000
10.357.014 USD
2.11% 1%
122 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,26 USD
55.166 đ
227.134.783 USD
100.709.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.563.697 USD
-1.55% 3%
123 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,71 USD
41.856 đ
225.856.952 USD
131.986.886 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
96.977.186 USD
-2.45% 8%
124 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
12,79 USD
312.728 đ
223.920.526 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
3.001.552 USD
0.78% 1%
125 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,71 USD
66.221 đ
222.303.540 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
34.893.016 USD
1.45% 3%
126 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,12 USD
3.006 đ
221.179.507 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
21.696.398 USD
1.95% 2%
127 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0245168391 USD
600 đ
218.250.863 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
49.866.031 USD
-2.91% 8%
128 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0343493913 USD
840 đ
216.308.730 USD
6.297.308.982
3.281.087 USD
0.42% 2%
129 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,49 USD
36.438 đ
214.419.409 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
925.709 USD
-0.97% 1%
130 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
13,77 USD
336.699 đ
213.800.426 USD
15.531.851 (74%)
Tổng: 21.000.000
873.562 USD
0.34% 4%
131 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
3,14 USD
76.871 đ
205.438.044 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
27.445.547 USD
-0.48% -4%
132 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,13 USD
125.451 đ
205.305.287 USD
40.029.852 (93%)
Tổng: 43.166.685
7.005.211 USD
1.43% 6%
133 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0203167816 USD
497 đ
203.167.816 USD
10.000.000.000
11.704.036 USD
2.05% 2%
134 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0155617069 USD
381 đ
202.780.232 USD
13.030.719.140 (62%)
Tổng: 21.000.000.000
4.504.274 USD
2.98% 4%
135 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,33 USD
8.040 đ
201.516.398 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
9.028.991 USD
1.80% 1%
136 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
3.945 đ
192.641.584 USD
1.194.377.096 (22%)
Tổng: 5.406.543.786
12.403.295 USD
1.68% 5%
137 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,49 USD
11.882 đ
191.597.254 USD
394.415.206 (93%)
Tổng: 424.999.998
134.390.592 USD
15.55% 45%
138 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,55 USD
160.120 đ
191.095.667 USD
29.191.813
82.048.932 USD
18.62% 19%
139 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,49 USD
11.893 đ
189.311.353 USD
389.362.197 (39%)
Tổng: 1.004.262.701
39.990.935 USD
-1.42% 17%
140 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,23 USD
5.638 đ
187.298.833 USD
812.595.922 (70%)
Tổng: 1.152.997.575
20.234.296 USD
4.43% 6%
141 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,81 USD
19.887 đ
186.939.090 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
3.529.523 USD
-1.81% 3%
142 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,18 USD
4.507 đ
184.258.662 USD
1.000.000.000
4.215.214 USD
0.62% 4%
143 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
0,83 USD
20.387 đ
182.691.659 USD
219.195.329 (56%)
Tổng: 388.539.008
923.557 USD
2.47% -6%
144 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0010562367 USD
26 đ
181.791.470 USD
172.112.440.394 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
9.296.468 USD
1.58% 1%
145 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
5.420 USD
132.580.982 đ
179.865.508 USD
33.184 (91%)
Tổng: 36.666
14.464.683 USD
4.03% 5%
146 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
1,59 USD
38.975 đ
179.470.127 USD
112.633.168
22.627.810 USD
2.61% 2%
147 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,18 USD
4.481 đ
176.805.849 USD
965.080.098 (32%)
Tổng: 3.000.000.000
11.907.489 USD
2.96% 4%
148 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,36 USD
82.123 đ
176.110.087 USD
52.453.490 (55%)
Tổng: 96.150.704
4.127.741 USD
-0.28% 7%
149 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000186274 USD
0,4556 đ
176.086.628 USD
9.453.085.904.597 (95%)
Tổng: 9.942.172.791.386
74.608.622 USD
-0.48% 18%
150 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,23 USD
5.669 đ
174.341.461 USD
752.165.601 (69%)
Tổng: 1.086.713.407
13.672.741 USD
0.68% 38%
151 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0035462998 USD
87 đ
173.555.913 USD
48.939.999.999 (98%)
Tổng: 50.000.000.000
21.038.355 USD
-0.65% -4%
152 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,18 USD
4.380 đ
173.362.255 USD
968.225.008
2.833.175 USD
0.72% -0%
153 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0031185457 USD
76 đ
172.160.891 USD
55.205.505.308 (100%)
Tổng: 55.228.065.000
5.363.114 USD
1.70% 5%
154 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0187194903 USD
458 đ
171.784.071 USD
9.176.749.390 (92%)
Tổng: 10.000.000.000
4.612.982 USD
1.56% 3%
155 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,15 USD
3.709 đ
169.848.070 USD
1.119.977.190 (93%)
Tổng: 1.207.699.558
3.210.253 USD
1.06% 2%
156 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,29 USD
7.156 đ
169.514.793 USD
579.459.021
8.544.299 USD
0.75% -1%
157 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
16,80 USD
411.024 đ
168.039.076 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
4.840.947 USD
3.62% 6%
158 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,20 USD
4.797 đ
166.214.977 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
6.826.240 USD
1.97% 5%
159 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
19,38 USD
474.132 đ
164.184.126 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
6.854.514 USD
0.73% 3%
160 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,13 USD
3.278 đ
163.428.858 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
85.472.735 USD
-1.16% 55%
161 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,24 USD
5.884 đ
160.456.059 USD
666.996.892 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
8.911.112 USD
1.55% 18%
162 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,17 USD
28.727 đ
157.965.368 USD
134.503.168 (97%)
Tổng: 138.903.168
5.331.493 USD
0.96% 13%
163 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,31 USD
7.690 đ
154.873.787 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.413.021 USD
0.17% -3%
164 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,17 USD
4.259 đ
152.398.538 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
5.722.532 USD
2.34% 2%
165 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,30 USD
7.415 đ
151.800.417 USD
500.749.243
1.419.451 USD
0.50% 1%
166 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0159163294 USD
389 đ
150.313.256 USD
9.443.964.892 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
1.935.493 USD
3.80% 5%
167 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0442058694 USD
1.081 đ
148.683.642 USD
3.363.436.661 (83%)
Tổng: 4.056.529.096
28.250.262 USD
-1.48% 6%
168 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
40,79 USD
997.771 đ
147.300.431 USD
3.611.017 (37%)
Tổng: 9.634.960
4.116.581 USD
0.85% 4%
169 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
1,36 USD
33.318 đ
146.862.992 USD
107.818.999
4.444.041 USD
1.23% 4%
170 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
0,33 USD
8.131 đ
144.523.666 USD
434.740.959 (65%)
Tổng: 669.811.161
3.344.638 USD
-0.34% -2%
171 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,007533522 USD
184 đ
140.943.867 USD
18.708.894.189
6.462.828 USD
2.59% 4%
172 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,61 USD
14.899 đ
140.829.867 USD
231.202.974 (92%)
Tổng: 250.000.000
10.256.412 USD
0.59% 4%
173 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,34 USD
8.221 đ
140.405.510 USD
417.760.618 (38%)
Tổng: 1.100.729.262
18.094.753 USD
-0.24% -0%
174 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0099750709 USD
244 đ
135.316.707 USD
13.565.488.257 (96%)
Tổng: 14.061.988.257
5.661.172 USD
1.99% 4%
175 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,55 USD
13.572 đ
131.938.482 USD
237.789.842 (68%)
Tổng: 347.714.007
23.886.116 USD
0.96% 19%
176 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
1,31 USD
32.007 đ
126.705.987 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
7.108.084 USD
0.01% 2%
177 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0128605282 USD
315 đ
125.869.446 USD
9.787.268.701 (100%)
Tổng: 9.793.265.391
3.205.327 USD
0.63% 0%
178 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,48 USD
11.832 đ
120.632.978 USD
249.380.843 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
1.531.782 USD
-0.35% 3%
179 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0028235699 USD
69 đ
119.717.751 USD
42.399.429.630 (99%)
Tổng: 43.038.422.651
1.257.249 USD
1.91% 5%
180 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,69 USD
16.906 đ
118.095.383 USD
170.867.859 (68%)
Tổng: 252.301.550
15.601.761 USD
-0.01% 1%
181 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,33 USD
7.988 đ
117.653.410 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
293.161 USD
4.74% 9%
182 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
8,10 USD
198.106 đ
114.864.699 USD
14.182.263 (68%)
Tổng: 21.000.000
4.810.040 USD
4.22% 10%
183 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0587821017 USD
1.438 đ
114.179.547 USD
1.942.420.283
14.115.468 USD
-1.36% 4%
184 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0228960863 USD
560 đ
114.007.688 USD
4.979.352.671 (71%)
Tổng: 7.000.000.000
4.828.898 USD
2.02% 5%
185 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,11 USD
2.782 đ
113.038.844 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.276.590 USD
1.49% 1%
186 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,29 USD
31.572 đ
112.191.882 USD
86.918.666 (43%)
Tổng: 200.000.000
6.937.169 USD
-1.10% -2%
187 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0156436368 USD
383 đ
106.510.531 USD
6.808.553.031 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
6.762.802 USD
2.76% 3%
188 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0064399647 USD
158 đ
106.498.367 USD
16.537.104.136 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
1.912.628 USD
2.42% 0%
189 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,42 USD
34.806 đ
105.561.103 USD
74.182.986 (64%)
Tổng: 115.505.194
4.562.764 USD
0.72% 4%
190 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,33 USD
8.027 đ
104.601.536 USD
318.753.694 (72%)
Tổng: 440.000.000
4.537.692 USD
1.96% 1%
191 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,72 USD
17.696 đ
104.139.399 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
576.540 USD
-0.10% -1%
192 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,51 USD
12.571 đ
100.364.963 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
500.092 USD
-0.02% -3%
193 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,15 USD
28.142 đ
99.432.698 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
5.094.604 USD
1.80% 4%
194 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,48 USD
11.854 đ
99.031.927 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
7.967.627 USD
3.99% 6%
195 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,13 USD
3.253 đ
98.743.144 USD
742.552.410 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
3.596.309 USD
2.73% 5%
196 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0019424689 USD
48 đ
98.288.926 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
3.864.750 USD
3.43% 5%
197 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
0,76 USD
18.635 đ
98.202.449 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
3.895.991 USD
0.60% 2%
198 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0125449809 USD
307 đ
97.141.107 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
2.363.240 USD
1.37% 5%
199 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,04 USD
25.338 đ
96.967.427 USD
93.606.755 (94%)
Tổng: 100.000.000
50.502.718 USD
13.57% 23%
200 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,36 USD
8.909 đ
94.148.114 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
1.705.758 USD
0.50% 3%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.