1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10919 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4007) - Tron10 (11) - Polygon (343) - Base (223) - BNB Smart Chain (BEP20) (2699) - Solana (1023) - Cronos (45) - Avalanche C-Chain (131) - XDC Network (11) - Arbitrum (173) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (65) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (71) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2720) - Core (20) - Algorand (7) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (6) - Near (14) - HECO (19) - Blast (22) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (134) - ICP (17) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (9) - Beam (11) -

14/06/2024 09:02

Tỷ giá 10919 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
66.917 USD
1.703.499.337 đ
1.319.053.657.376 USD
19.711.865 (94%)
Tổng: 21.000.000
29.245.036.807 USD
-2.35% -5%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.482 USD
88.638.270 đ
418.357.141.342 USD
120.152.590
14.391.796.668 USD
-2.30% -8%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.445 đ
112.491.114.147 USD
112.544.030.567 (98%)
Tổng: 115.085.305.762
56.379.316.764 USD
-0.03% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
599,99 USD
15.273.889 đ
88.548.750.919 USD
147.584.260
1.877.914.782 USD
-3.26% -15%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
147,93 USD
3.765.969 đ
68.278.033.861 USD
461.542.231 (80%)
Tổng: 578.006.785
2.072.770.777 USD
-4.56% -13%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.454 đ
32.504.977.002 USD
32.508.171.636
5.983.489.038 USD
-0.03% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,48 USD
12.194 đ
26.588.016.315 USD
55.506.158.411 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
1.043.774.834 USD
-2.47% -8%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,14 USD
3.607 đ
20.503.400.184 USD
144.697.246.384
799.536.415 USD
-3.14% -12%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,60 USD
193.551 đ
18.496.883.810 USD
2.432.828.380 (48%)
Tổng: 5.107.551.094
445.845.719 USD
3.36% 3%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,42 USD
10.762 đ
15.103.146.025 USD
35.725.405.297 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
383.542.937 USD
-3.53% -7%
11 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000212839 USD
0,5418 đ
12.542.013.033 USD
589.271.520.756.890 (100%)
Tổng: 589.519.924.636.460
394.547.261 USD
-4.11% -16%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
31,36 USD
798.406 đ
12.334.676.271 USD
393.288.624 (55%)
Tổng: 715.748.719
291.751.102 USD
-5.41% -13%
13 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,12 USD
2.975 đ
10.199.870.810 USD
87.293.975.871 (100%)
Tổng: 87.293.978.069
285.483.193 USD
0.19% 2%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,42 USD
163.455 đ
9.232.840.400 USD
1.437.953.431
178.290.064 USD
-4.92% -10%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,29 USD
389.285 đ
8.977.855.152 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
328.860.584 USD
-4.40% -12%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
433,28 USD
11.030.117 đ
8.543.933.636 USD
19.719.003 (94%)
Tổng: 21.000.000
292.039.207 USD
-4.72% -13%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,93 USD
150.884 đ
6.448.547.240 USD
1.087.989.616 (91%)
Tổng: 1.195.401.236
259.483.129 USD
-6.40% -19%
18 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
10,04 USD
255.695 đ
6.026.082.026 USD
599.957.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
208.940.367 USD
0.62% -5%
19 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,61 USD
15.414 đ
5.992.824.534 USD
9.897.485.426 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
294.609.300 USD
-5.73% -17%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
79,04 USD
2.012.177 đ
5.899.636.152 USD
74.639.075 (89%)
Tổng: 84.000.000
349.559.147 USD
0.61% -6%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.453 đ
5.347.124.566 USD
5.347.888.596
287.664.690 USD
-0.01% 0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,60 USD
142.461 đ
5.183.244.217 USD
926.218.696 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.343.831 USD
-5.51% -7%
23 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000120673 USD
0,3072 đ
5.076.576.917 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
893.391.993 USD
-7.66% -16%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
9,81 USD
249.645 đ
4.559.492.107 USD
464.945.031 (89%)
Tổng: 519.569.584
101.972.853 USD
-7.07% -19%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.260 đ
4.002.481.526 USD
23.915.470.593 (83%)
Tổng: 28.700.000.000
71.026.824 USD
-1.82% -3%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
25,30 USD
644.068 đ
3.731.985.359 USD
147.507.924 (70%)
Tổng: 210.700.000
148.628.339 USD
-3.19% -13%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,89 USD
200.832 đ
3.551.448.546 USD
450.173.888 (41%)
Tổng: 1.100.744.533
142.373.064 USD
-4.47% -13%
28 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,39 USD
213.517 đ
3.259.717.399 USD
388.646.672 (73%)
Tổng: 532.073.613
198.960.490 USD
-8.44% -19%
29 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
173,66 USD
4.420.802 đ
3.203.417.840 USD
18.446.744
89.028.765 USD
-3.45% 5%
30 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0882541194 USD
2.247 đ
3.155.236.836 USD
35.751.723.073 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
59.935.099 USD
-3.93% -13%
31 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,09 USD
53.267 đ
3.069.582.735 USD
1.466.982.967 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
203.428.359 USD
-12.29% -10%
32 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,40 USD
137.448 đ
3.040.833.552 USD
563.197.703 (29%)
Tổng: 1.960.190.310
165.881.946 USD
-3.44% -9%
33 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,89 USD
22.741 đ
2.916.133.533 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
166.149.068 USD
-0.51% -14%
34 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
7,44 USD
189.345 đ
2.907.682.253 USD
390.930.671
119.993.050 USD
-4.54% -13%
35 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0979289399 USD
2.493 đ
2.847.288.933 USD
29.075.051.108 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
48.266.025 USD
-2.36% -7%
36 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
46,33 USD
1.179.463 đ
2.779.895.425 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
8.680.571 USD
0.25% -5%
37 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,95 USD
24.071 đ
2.738.785.086 USD
2.896.440.329 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
262.399.213 USD
-2.64% -13%
38 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.427 đ
2.703.586.509 USD
2.706.823.673
5.872.975.078 USD
-0.04% -0%
39 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
28,92 USD
736.283 đ
2.701.370.380 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
242.781.078 USD
-6.89% 4%
40 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,10 USD
2.552 đ
2.663.891.029 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
8.818.012 USD
-4.29% -11%
41 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,80 USD
45.708 đ
2.661.558.764 USD
1.482.345.419 (74%)
Tổng: 2.000.000.000
66.270.323 USD
-6.37% -19%
42 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,43 USD
61.832 đ
2.426.236.950 USD
998.905.906
349.077.820 USD
-8.89% -25%
43 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,98 USD
24.879 đ
2.371.036.907 USD
2.426.143.881 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
175.033.316 USD
-4.10% -12%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,24 USD
6.221 đ
2.324.115.727 USD
9.509.904.902 (88%)
Tổng: 10.799.105.125
94.142.114 USD
-7.28% -17%
45 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
320,58 USD
8.161.011 đ
2.221.361.225 USD
6.929.190 (33%)
Tổng: 21.000.000
38.008.189 USD
-8.89% -25%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,01 USD
51.274 đ
2.189.134.377 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
223.288.683 USD
-6.21% -19%
47 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0296953891 USD
756 đ
2.159.285.873 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
39.083.670 USD
-5.04% -17%
48 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.255 USD
57.398.356 đ
2.092.148.386 USD
927.898 (92%)
Tổng: 1.005.577
52.964.304 USD
-2.05% -14%
49 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0002055099 USD
5,2317 đ
1.964.735.615 USD
9.560.297.942.091 (99%)
Tổng: 9.690.538.958.186
366.812.988 USD
-6.63% -37%
50 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
29,44 USD
749.434 đ
1.932.757.806 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
165.529.390 USD
-14.94% -30%
51 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,64 USD
16.318 đ
1.797.185.858 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
113.988.681 USD
-4.93% -20%
52 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0172653077 USD
440 đ
1.773.164.950 USD
102.701.033.769
649.526.460 USD
-4.12% -17%
53 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,76 USD
44.863 đ
1.762.313.903 USD
1.000.000.000
25.384.806 USD
-7.73% -20%
54 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000257973 USD
0,6567 đ
1.752.088.898 USD
67.917.585.842.764 (73%)
Tổng: 93.030.384.585.041
283.642.481 USD
-10.44% -20%
55 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0349201212 USD
889 đ
1.721.561.966 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
132.344.159 USD
-5.11% -12%
56 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,24 USD
31.487 đ
1.718.965.514 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
267.890.710 USD
-7.79% -9%
57 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,87 USD
47.485 đ
1.665.719.417 USD
893.004.364 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
119.654.039 USD
-6.73% -15%
58 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,17 USD
29.698 đ
1.633.214.271 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
51.701.512 USD
-0.90% -6%
59 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,77 USD
121.365 đ
1.598.916.357 USD
335.380.723 (81%)
Tổng: 412.963.041
279.194.302 USD
-7.43% -21%
60 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
7,95 USD
202.313 đ
1.514.570.766 USD
190.577.774 (18%)
Tổng: 1.049.534.247
87.747.958 USD
-8.87% -23%
61 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.612 đ
1.406.160.615 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
74.111.894 USD
-12.85% 1%
62 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,55 USD
39.533 đ
1.386.883.693 USD
893.069.160 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
59.883.560 USD
-4.63% -20%
63 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,38 USD
9.622 đ
1.370.080.164 USD
3.624.988.955 (36%)
Tổng: 9.999.988.955
82.546.999 USD
-5.94% -18%
64 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,59 USD
40.383 đ
1.345.520.271 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
121.388.514 USD
-6.70% -22%
65 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,45 USD
11.335 đ
1.302.421.312 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
103.313.304 USD
-7.61% -13%
66 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,00 USD
25.344 đ
1.294.529.619 USD
1.300.311.845 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
78.058.986 USD
-7.14% -23%
67 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,16 USD
4.013 đ
1.289.601.995 USD
8.181.512.808 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
41.116.064 USD
-5.36% -15%
68 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
84,02 USD
2.138.845 đ
1.247.511.946 USD
14.848.159 (93%)
Tổng: 16.000.000
98.390.518 USD
-6.59% -17%
69 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,91 USD
23.167 đ
1.228.575.770 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
94.780.017 USD
-5.93% -18%
70 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0273439182 USD
696 đ
1.166.880.695 USD
42.674.231.577 (42%)
Tổng: 100.559.787.198
6.882.059 USD
-3.39% -9%
71 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,74 USD
18.771 đ
1.114.712.286 USD
1.511.780.104
36.995.311 USD
-5.53% -19%
72 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,034065384 USD
867 đ
1.078.952.340 USD
31.672.983.357 (94%)
Tổng: 33.702.143.493
98.181.012 USD
-5.16% -25%
73 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,70 USD
17.869 đ
1.067.145.882 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
99.612.905 USD
-4.40% -27%
74 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0210440326 USD
536 đ
1.040.964.205 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
17.172.450 USD
-7.09% -18%
75 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,98 USD
177.696 đ
1.017.823.698 USD
145.814.943 (54%)
Tổng: 270.000.000
45.756.728 USD
-2.63% -18%
76 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,11 USD
2.876 đ
1.004.051.530 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
70.857.471 USD
-5.62% -18%
77 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
83,13 USD
2.116.334 đ
1.003.651.274 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
13.339.638 USD
-5.39% -7%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
79 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
50,84 USD
1.294.136 đ
1.002.231.425 USD
19.714.931
37.297.916 USD
-4.12% -19%
80 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,46 USD
266.176 đ
1.000.034.470 USD
95.642.961 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.117.228 USD
-1.83% 1%
81 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
47,46 USD
1.208.103 đ
996.589.134 USD
21.000.000
210.572.713 USD
-8.92% -17%
82 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000010121 USD
0,0258 đ
979.934.871 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
43.602.825 USD
-3.37% -13%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,62 USD
41.350 đ
964.062.444 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
35.842.421 USD
-8.08% -25%
84 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
13,12 USD
333.914 đ
925.242.354 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
35.289.638 USD
-3.07% -12%
85 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,78 USD
70.716 đ
916.238.911 USD
329.837.784 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
15.248.656 USD
-3.10% -10%
86 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
33,18 USD
844.701 đ
897.878.954 USD
27.059.643 (86%)
Tổng: 31.415.926
18.422.412 USD
-5.06% -15%
87 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,39 USD
10.015 đ
897.470.656 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
93.434.088 USD
-4.46% -16%
88 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
3,67 USD
93.396 đ
881.046.562 USD
240.146.384 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
167.532.128 USD
-6.04% -24%
89 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,48 USD
12.343 đ
872.731.338 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
86.105.914 USD
-8.37% -30%
90 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,67 USD
17.001 đ
859.679.151 USD
1.287.276.644 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
66.057.116 USD
-5.27% -23%
91 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,46 USD
88.086 đ
831.629.694 USD
240.341.024 (62%)
Tổng: 388.539.008
24.312.842 USD
-5.43% -23%
92 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
317,63 USD
8.085.836 đ
822.523.573 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
11.939.555 USD
-5.56% -7%
93 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,12 USD
3.063 đ
807.797.106 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
61.636.565 USD
-6.59% 4%
94 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,82 USD
20.829 đ
806.047.403 USD
985.140.999 (98%)
Tổng: 1.005.705.409
20.867.237 USD
-4.01% -13%
95 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,19 USD
4.870 đ
791.168.816 USD
4.135.303.053 (83%)
Tổng: 5.010.303.065
31.080.269 USD
-0.64% -17%
96 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
23,97 USD
610.187 đ
785.503.381 USD
32.771.221
84.679.769 USD
-2.79% 1%
97 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,97 USD
126.550 đ
767.711.769 USD
154.434.006 (60%)
Tổng: 258.446.028
53.698.920 USD
-9.12% -17%
98 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000388442 USD
0,9889 đ
765.812.492 USD
19.714.995.298.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
8.484.587 USD
-4.54% -15%
99 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
8,19 USD
208.619 đ
763.882.301 USD
93.213.870 (31%)
Tổng: 300.000.000
5.122.864 USD
-3.90% -7%
100 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
101 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,36 USD
34.698 đ
763.288.864 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.862.467 USD
-3.02% -8%
102 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,68 USD
17.222 đ
762.781.624 USD
1.127.540.931
121.945.293 USD
-3.45% -14%
103 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,40 USD
10.115 đ
758.224.508 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
67.369.138 USD
-3.82% -17%
104 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,68 USD
17.201 đ
756.344.926 USD
1.119.348.500 (96%)
Tổng: 1.167.721.559
20.846.229 USD
-4.86% -20%
105 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.402 đ
731.924.788 USD
733.506.528
6.112.028 USD
0.18% -0%
106 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0072970989 USD
186 đ
729.709.890 USD
100.000.000.000
74.322.574 USD
-1.38% -16%
107 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,21 USD
56.345 đ
725.460.325 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
25.504.850 USD
-5.58% -19%
108 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0103301823 USD
263 đ
712.434.735 USD
68.966.327.627
232.133.913 USD
2.55% -22%
109 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,18 USD
310.127 đ
695.650.993 USD
57.103.083 (58%)
Tổng: 98.942.301
9.697.213 USD
-4.05% -13%
110 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,86 USD
21.776 đ
679.197.206 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
24.497.958 USD
0.84% -7%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,18 USD
4.653 đ
675.330.982 USD
3.695.019.198 (62%)
Tổng: 5.963.118.365
14.417.782 USD
-4.37% -14%
112 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,61 USD
15.404 đ
665.770.451 USD
1.100.276.697
18.220.311 USD
-6.21% -14%
113 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,48 USD
63.070 đ
661.134.499 USD
266.854.595 (59%)
Tổng: 450.000.000
25.057.124 USD
-3.30% -19%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.424 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,53 USD
39.023 đ
654.261.747 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
19.445.305 USD
-7.82% -19%
116 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,07 USD
27.319 đ
649.132.437 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
38.228.131 USD
-4.20% -19%
117 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,20 USD
4.982 đ
647.044.196 USD
3.306.056.194
12.743.009 USD
-4.95% -15%
118 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
19,88 USD
505.989 đ
626.556.090 USD
31.522.879 (32%)
Tổng: 100.000.000
64.353.643 USD
-4.08% -17%
119 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,57 USD
14.435 đ
614.010.767 USD
1.082.856.227 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
13.341.055 USD
-5.71% -20%
120 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0136690249 USD
348 đ
606.184.481 USD
44.347.309.745 (98%)
Tổng: 45.031.685.174
24.356.057 USD
-4.96% -22%
121 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000989087 USD
2,5179 đ
573.149.393 USD
5.794.729.252.497 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
28.316.220 USD
-5.37% -18%
122 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.306 USD
58.692.994 đ
568.379.292 USD
246.524
3.386.217 USD
-0.86% -3%
123 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,66 USD
16.880 đ
557.229.921 USD
840.378.121 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
48.773.173 USD
-5.45% -33%
124 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,11 USD
2.776 đ
551.845.912 USD
5.060.137.335
270.367.135 USD
3.37% -6%
125 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,42 USD
87.085 đ
550.332.619 USD
160.875.442
8.355.244 USD
-10.03% -13%
126 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,33 USD
8.351 đ
548.234.311 USD
1.671.286.697 (56%)
Tổng: 3.000.000.000
36.812.524 USD
-5.97% -19%
127 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,080570092 USD
2.051 đ
530.150.443 USD
6.579.990.538
4.937.856 USD
-6.94% -17%
128 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
29,80 USD
758.555 đ
521.870.875 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
2.230.971 USD
-4.15% -13%
129 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0349051876 USD
889 đ
520.198.324 USD
14.903.180.856 (39%)
Tổng: 37.921.407.826
5.938.490 USD
-0.59% -7%
130 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.610 đ
512.578.893 USD
1.229.826.050 (82%)
Tổng: 1.500.000.000
40.521.151 USD
-2.00% -13%
131 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,73 USD
18.694 đ
505.668.340 USD
688.595.817 (60%)
Tổng: 1.153.483.223
11.319.079 USD
-5.63% -25%
132 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,26 USD
6.657 đ
495.061.381 USD
1.893.240.573 (85%)
Tổng: 2.230.431.130
10.187.753 USD
-4.40% -21%
133 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.390 đ
494.391.423 USD
495.701.484
49.439.666 USD
-0.08% -0%
134 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002335015 USD
5,9442 đ
490.353.249 USD
2.100.000.000.000
21.355.990 USD
-4.91% -27%
135 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0825155741 USD
2.101 đ
468.763.966 USD
5.680.915.046 (67%)
Tổng: 8.475.776.981
19.204.783 USD
-4.18% -13%
136 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,11 USD
28.238 đ
462.172.930 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
9.736.390 USD
-3.39% -16%
137 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0487946665 USD
1.242 đ
460.688.937 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
19.881.162 USD
-6.16% -22%
138 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
4,83 USD
122.977 đ
458.922.566 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
1.086.488.669 USD
-20.81% 7%
139 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,37 USD
34.929 đ
451.263.649 USD
328.895.104
13.872.773 USD
-4.83% -14%
140 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,38 USD
35.248 đ
450.436.738 USD
325.319.791 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
31.659.225 USD
-4.25% -23%
141 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004344 USD
0,0111 đ
434.432.083 USD
999.990.000.000.000
44.678.504 USD
-0.31% -5%
142 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
51,81 USD
1.319.001 đ
433.068.518 USD
8.358.315 (84%)
Tổng: 10.000.000
32.140.598 USD
-4.13% -13%
143 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,74 USD
95.182 đ
430.723.191 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
107.981.163 USD
-5.26% -23%
144 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.300 USD
58.550.547 đ
427.456.863 USD
185.853
5.530.535 USD
-0.69% -3%
145 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
28,24 USD
718.781 đ
425.787.974 USD
15.080.099
15.213.525 USD
-6.81% -13%
146 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,42 USD
10.805 đ
424.441.412 USD
1.000.000.000
14.862.108 USD
-6.85% -13%
147 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,16 USD
29.539 đ
420.765.686 USD
362.615.299 (37%)
Tổng: 980.000.000
4.990.134 USD
-2.01% -12%
148 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0211929312 USD
540 đ
415.879.707 USD
19.623.510.488 (28%)
Tổng: 69.000.000.000
52.596.100 USD
-7.99% -27%
149 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
2,01 USD
51.077 đ
410.510.769 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
46.741.744 USD
-10.15% -24%
150 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,19 USD
4.954 đ
409.747.094 USD
2.105.403.350 (39%)
Tổng: 5.333.637.568
16.562.645 USD
-2.45% -18%
151 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
11,39 USD
290.054 đ
407.602.310 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
12.289.292 USD
-12.26% -32%
152 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,10 USD
28.098 đ
406.671.572 USD
368.445.594 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
22.395.126 USD
-2.75% -1%
153 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,53 USD
13.407 đ
403.657.168 USD
766.483.700 (65%)
Tổng: 1.186.707.049
36.636.012 USD
-6.01% -19%
154 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,60 USD
15.326 đ
400.741.363 USD
665.656.885 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
15.739.846 USD
-7.31% -28%
155 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,62 USD
41.347 đ
399.337.923 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
24.461.788 USD
-8.00% -25%
156 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.423 đ
399.003.278 USD
399.542.961
29.592.026 USD
0.10% -0%
157 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,81 USD
20.596 đ
394.636.445 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
8.098.217 USD
-7.29% -24%
158 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,46 USD
11.747 đ
393.902.307 USD
853.656.938 (81%)
Tổng: 1.059.799.959
85.191.699 USD
-9.11% 4%
159 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,48 USD
37.796 đ
390.342.514 USD
262.912.410 (47%)
Tổng: 554.999.263
9.020.277 USD
-3.48% -19%
160 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
2,20 USD
55.947 đ
386.239.560 USD
175.746.107 (17%)
Tổng: 1.016.558.337
20.240.240 USD
-4.52% -31%
161 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,68 USD
17.290 đ
386.035.332 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
21.014.159 USD
-4.57% -22%
162 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
18,71 USD
476.344 đ
382.569.454 USD
20.445.460
3.624.638 USD
-3.79% -17%
163 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,89 USD
98.979 đ
382.465.920 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
38.403.464 USD
-0.64% -8%
164 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,20 USD
972.525 đ
382.026.623 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
27.004.576 USD
0.31% -13%
165 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,84 USD
225.036 đ
381.703.382 USD
43.179.902
5.132.300 USD
-1.13% -8%
166 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,53 USD
13.371 đ
379.623.129 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
15.309.403 USD
-2.64% -6%
167 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
23,04 USD
586.502 đ
376.186.114 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
57.314.658 USD
-2.52% -14%
168 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0374106852 USD
952 đ
374.106.852 USD
10.000.000.000
12.713.406 USD
-5.57% -16%
169 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,69 USD
17.636 đ
373.781.276 USD
539.537.130 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
18.557.831 USD
-3.15% -12%
170 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.457 đ
370.173.493 USD
1.263.780.511 (59%)
Tổng: 2.130.038.314
775.014.324 USD
-18.66% -36%
171 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0199977875 USD
509 đ
370.027.055 USD
18.503.399.636 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
16.648.123 USD
-4.96% -16%
172 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,00 USD
76.247 đ
367.361.883 USD
122.653.187 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
58.870.350 USD
-5.34% -16%
173 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0348898018 USD
888 đ
365.336.966 USD
10.471.167.732 (81%)
Tổng: 12.871.164.880
2.638.105 USD
-5.86% -12%
174 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,43 USD
10.907 đ
363.098.035 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
15.703.226 USD
-4.78% -19%
175 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0020845122 USD
53 đ
361.656.069 USD
173.496.737.599 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
9.613.296 USD
-5.29% -22%
176 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0664388134 USD
1.691 đ
357.707.856 USD
5.384.019.337 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
63.465.463 USD
3.42% -11%
177 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000009135 USD
0,0233 đ
356.805.031 USD
390.570.159.911.439 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
31.585.201 USD
-11.62% -34%
178 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
79,93 USD
2.034.713 đ
352.849.891 USD
4.414.627 (54%)
Tổng: 8.240.332
8.748.828 USD
-4.41% -15%
179 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0039614404 USD
101 đ
352.128.036 USD
88.888.888.888
83.107.296 USD
-10.42% -11%
180 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0039614404 USD
101 đ
352.128.036 USD
88.888.888.888
83.107.296 USD
-10.42% -11%
181 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,006933146 USD
176 đ
350.817.186 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
21.916.992 USD
-8.51% -15%
182 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
60,54 USD
1.541.140 đ
344.244.658 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
11.110.701 USD
-0.63% -20%
183 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,46 USD
11.800 đ
338.839.739 USD
731.017.367 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
52.880.451 USD
6.14% -4%
184 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,72 USD
18.349 đ
333.361.110 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
5.735.847 USD
-8.95% -14%
185 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0238236081 USD
606 đ
332.279.490 USD
13.947.488.071 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
18.716.733 USD
-4.36% -17%
186 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,23 USD
5.752 đ
332.135.400 USD
1.469.983.123 (81%)
Tổng: 1.812.454.851
17.174.964 USD
-5.08% -24%
187 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,59 USD
14.962 đ
324.711.834 USD
552.473.098 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
15.883.196 USD
-5.34% -20%
188 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,80 USD
71.167 đ
322.928.460 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
13.155.606 USD
-4.23% -23%
189 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,99 USD
76.157 đ
322.552.241 USD
107.818.999
12.035.011 USD
-6.45% -17%
190 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0056089508 USD
143 đ
322.459.430 USD
57.490.151.593 (100%)
Tổng: 57.518.955.000
3.483.967 USD
-4.50% -14%
191 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,79 USD
20.078 đ
320.947.074 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.229.283 USD
0.95% -10%
192 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,21 USD
5.401 đ
317.182.425 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
9.679.064 USD
-5.13% -13%
193 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
32,95 USD
838.888 đ
314.111.144 USD
9.532.058
16.259.813 USD
-5.16% -24%
194 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,98 USD
75.944 đ
313.809.368 USD
105.190.849 (98%)
Tổng: 107.822.406
33.406.560 USD
-2.95% -16%
195 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,00 USD
661.815 đ
307.671.235 USD
11.834.710 (63%)
Tổng: 18.900.000
31.419.147 USD
-2.68% -14%
196 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
3,74 USD
95.153 đ
298.856.317 USD
79.955.557 (80%)
Tổng: 99.681.496
19.952.272 USD
-6.68% -20%
197 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0244007921 USD
621 đ
294.810.617 USD
12.082.010.110 (95%)
Tổng: 12.677.072.609
8.486.264 USD
-4.46% -13%
198 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
18,08 USD
460.136 đ
291.415.642 USD
16.122.558 (77%)
Tổng: 21.000.000
1.640.283 USD
-2.30% -17%
199 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0293429495 USD
747 đ
290.495.200 USD
9.900.000.000
43.791.470 USD
-0.86% -3%
200 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,30 USD
7.632 đ
290.070.764 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
10.182.110 USD
-6.21% -12%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.