1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11066 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4066) - Tron10 (12) - Polygon (346) - Base (232) - BNB Smart Chain (BEP20) (2717) - Solana (1059) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (131) - XDC Network (12) - Arbitrum (174) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (70) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2738) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (26) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (8) - Near (14) - HECO (19) - Blast (23) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (37) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (134) - ICP (17) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - Terra (5) - zkSync (37) - Mantle (9) - Beam (11) -

24/06/2024 04:13

Tỷ giá 11066 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
64.097 USD
1.632.431.854 đ
1.263.725.506.215 USD
19.715.715 (94%)
Tổng: 21.000.000
9.028.968.536 USD
-0.27% -4%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.476 USD
88.537.840 đ
425.084.387.858 USD
122.275.958
7.758.706.047 USD
-0.40% -3%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.450 đ
112.860.613.035 USD
112.941.691.563 (97%)
Tổng: 116.079.124.154
25.600.400.308 USD
-0.03% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
584,93 USD
14.896.929 đ
86.315.338.425 USD
147.565.925
1.414.980.658 USD
-0.39% -4%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
131,37 USD
3.345.612 đ
60.709.465.049 USD
462.142.307 (80%)
Tổng: 578.775.254
836.622.177 USD
-2.25% -12%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.465 đ
32.738.575.087 USD
32.742.241.032
2.159.580.955 USD
-0.01% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,48 USD
12.273 đ
26.802.857.759 USD
55.618.185.850 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
431.934.161 USD
-1.15% -2%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,71 USD
196.388 đ
18.956.069.569 USD
2.458.257.273 (48%)
Tổng: 5.108.008.555
271.689.961 USD
6.25% -4%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
3.140 đ
17.855.102.600 USD
144.831.466.384
323.965.976 USD
-0.77% -9%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,39 USD
9.827 đ
13.791.448.295 USD
35.743.222.870 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
179.980.966 USD
0.05% -7%
11 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000177413 USD
0,4518 đ
10.454.409.467 USD
589.271.281.985.920 (100%)
Tổng: 589.519.730.143.730
130.312.234 USD
-2.39% -15%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,12 USD
3.044 đ
10.428.008.125 USD
87.239.916.076 (100%)
Tổng: 87.239.920.090
165.492.569 USD
-0.02% 3%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,16 USD
640.696 đ
9.905.362.372 USD
393.743.402 (55%)
Tổng: 715.748.719
314.170.856 USD
-2.50% -16%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,68 USD
144.764 đ
8.173.531.021 USD
1.437.953.431
92.056.715 USD
-1.19% -11%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,39 USD
341.037 đ
8.142.939.980 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
173.347.945 USD
-1.63% -11%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
385,22 USD
9.810.805 đ
7.597.875.800 USD
19.723.428 (94%)
Tổng: 21.000.000
158.797.516 USD
-2.30% -10%
17 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
9,97 USD
253.927 đ
5.981.840.303 USD
599.957.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
82.257.059 USD
0.80% -13%
18 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,21 USD
132.722 đ
5.685.949.884 USD
1.091.077.151 (91%)
Tổng: 1.196.987.344
197.886.372 USD
1.33% -8%
19 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,57 USD
14.434 đ
5.613.522.306 USD
9.904.426.499 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
147.593.716 USD
-0.60% -8%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
74,42 USD
1.895.296 đ
5.557.145.660 USD
74.674.012 (89%)
Tổng: 84.000.000
186.007.251 USD
-0.41% -6%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.467 đ
5.347.735.495 USD
5.347.888.596
232.523.497 USD
-0.01% 0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,38 USD
137.054 đ
4.984.070.908 USD
926.160.005 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.076.119 USD
-6.28% -8%
23 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000111683 USD
0,2844 đ
4.698.396.028 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
399.277.972 USD
-3.15% -9%
24 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,16 USD
3.965 đ
3.737.284.335 USD
24.004.463.142 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
48.157.805 USD
3.36% -1%
25 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
7,97 USD
203.048 đ
3.710.440.023 USD
465.394.434 (89%)
Tổng: 520.018.877
47.351.619 USD
-3.33% -16%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,96 USD
584.773 đ
3.389.988.602 USD
147.640.494 (70%)
Tổng: 210.700.000
82.442.891 USD
-1.94% -10%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,77 USD
172.390 đ
3.058.041.242 USD
451.778.396 (41%)
Tổng: 1.102.349.041
72.360.975 USD
-2.00% -14%
28 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
162,86 USD
4.147.653 đ
3.004.189.532 USD
18.446.744
27.149.144 USD
-2.00% -8%
29 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0776689019 USD
1.978 đ
2.777.524.956 USD
35.761.094.687 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
24.237.373 USD
-0.55% -9%
30 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,09 USD
180.636 đ
2.756.535.898 USD
388.646.672 (73%)
Tổng: 532.073.613
88.228.777 USD
-4.20% -15%
31 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,72 USD
171.171 đ
2.627.459.018 USD
390.930.671
69.568.725 USD
-0.83% -6%
32 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0902043679 USD
2.297 đ
2.626.451.983 USD
29.116.682.976 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
30.116.937 USD
-0.80% -9%
33 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,80 USD
20.313 đ
2.611.668.941 USD
3.274.441.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
87.025.837 USD
-0.95% -11%
34 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,79 USD
20.223 đ
2.566.046.247 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
107.599.507 USD
-1.41% -14%
35 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
41,54 USD
1.057.839 đ
2.492.160.571 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
2.457.674 USD
-0.78% -10%
36 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,34 USD
110.499 đ
2.450.285.992 USD
564.745.304 (29%)
Tổng: 1.960.171.008
86.115.114 USD
-1.18% -17%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0920187453 USD
2.344 đ
2.445.081.676 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
4.276.482 USD
-1.27% -7%
38 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,62 USD
41.211 đ
2.375.952.768 USD
1.468.305.679 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
38.720.125 USD
-1.99% -15%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.459 đ
2.289.997.257 USD
2.290.780.283
1.294.723.229 USD
-0.03% 0%
40 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,50 USD
38.139 đ
2.258.093.390 USD
1.507.875.589 (75%)
Tổng: 2.000.000.000
33.615.611 USD
-3.41% -12%
41 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,90 USD
22.891 đ
2.180.676.818 USD
2.426.143.881 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
128.709.225 USD
0.62% -6%
42 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.332 USD
59.394.346 đ
2.165.758.337 USD
928.666 (92%)
Tổng: 1.005.577
105.605.987 USD
-5.13% -4%
43 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0253599983 USD
646 đ
2.053.780.506 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
26.182.431 USD
-2.59% -14%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.319 đ
1.994.285.415 USD
9.548.510.537 (88%)
Tổng: 10.799.685.748
43.150.787 USD
-3.25% -11%
45 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,75 USD
44.677 đ
1.967.773.712 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
113.673.850 USD
-2.48% -17%
46 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
278,18 USD
7.084.776 đ
1.939.978.406 USD
6.973.738 (33%)
Tổng: 21.000.000
32.660.266 USD
0.03% -11%
47 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,48 USD
521.575 đ
1.912.796.683 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
66.454.091 USD
-3.39% -18%
48 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,10 USD
53.362 đ
1.870.841.755 USD
892.888.201 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
123.335.241 USD
-2.26% -2%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
27,10 USD
690.260 đ
1.779.380.470 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
38.766.995 USD
-2.29% -6%
50 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,65 USD
41.949 đ
1.645.304.946 USD
998.905.879
269.905.392 USD
-7.41% -36%
51 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,57 USD
14.509 đ
1.597.199.693 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
100.920.525 USD
-1.77% -10%
52 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,14 USD
28.929 đ
1.590.254.037 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
41.077.170 USD
-0.58% -1%
53 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001641283 USD
4,1800 đ
1.569.347.925 USD
9.561.717.070.388 (99%)
Tổng: 9.690.089.961.185
145.972.190 USD
-2.97% -21%
54 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,12 USD
28.638 đ
1.562.761.990 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
107.670.062 USD
-3.54% -5%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,52 USD
38.658 đ
1.517.921.078 USD
1.000.000.000
14.270.152 USD
-2.29% -11%
56 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0147504516 USD
376 đ
1.514.886.632 USD
102.701.033.769
301.550.067 USD
-1.74% -27%
57 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0301422541 USD
768 đ
1.486.013.116 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
157.449.548 USD
-0.56% -19%
58 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.674 đ
1.429.593.736 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
26.936.218 USD
1.03% -8%
59 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,15 USD
105.746 đ
1.395.276.093 USD
336.040.626 (81%)
Tổng: 413.320.474
96.761.069 USD
-1.29% -11%
60 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,000020303 USD
0,5171 đ
1.381.772.052 USD
68.057.673.857.006 (73%)
Tổng: 93.017.880.279.648
114.482.445 USD
-2.73% -19%
61 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,36 USD
34.633 đ
1.216.607.071 USD
894.641.153 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
40.032.054 USD
-2.28% -16%
62 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
81,48 USD
2.075.256 đ
1.210.178.744 USD
14.851.583 (93%)
Tổng: 16.000.000
55.005.580 USD
0.59% -5%
63 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,43 USD
36.301 đ
1.208.992.123 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
109.997.709 USD
-4.29% -3%
64 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,16 USD
156.930 đ
1.187.815.541 USD
192.769.555 (18%)
Tổng: 1.051.726.027
42.299.954 USD
-2.60% -23%
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,31 USD
7.911 đ
1.125.989.257 USD
3.624.988.948 (36%)
Tổng: 9.999.988.948
34.310.107 USD
-2.75% -14%
66 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,13 USD
3.402 đ
1.092.700.214 USD
8.179.707.255 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
20.750.100 USD
-1.29% -13%
67 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,35 USD
8.919 đ
1.068.069.822 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
42.513.298 USD
-1.83% -16%
68 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0238590172 USD
608 đ
1.021.431.244 USD
42.811.119.865 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
5.895.736 USD
0.52% -12%
69 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,75 USD
19.088 đ
1.011.813.336 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
64.224.668 USD
-3.95% -18%
70 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,62 USD
15.847 đ
940.651.630 USD
1.511.780.104
18.728.783 USD
-0.34% -14%
71 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,83 USD
250.322 đ
940.064.858 USD
95.642.961 (56%)
Tổng: 170.118.638
384.990 USD
-1.20% -6%
72 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,71 USD
18.031 đ
920.610.404 USD
1.300.311.845 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
45.286.951 USD
-2.04% -24%
73 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
5,91 USD
150.573 đ
916.041.962 USD
154.939.508 (60%)
Tổng: 258.446.028
55.792.624 USD
-2.58% 5%
74 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
45,90 USD
1.169.000 đ
905.130.986 USD
19.719.316
32.154.404 USD
-1.30% -7%
75 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
74,71 USD
1.902.679 đ
901.937.560 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
6.524.282 USD
-0.54% -10%
76 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0275383139 USD
701 đ
874.860.230 USD
31.768.837.921 (94%)
Tổng: 33.797.998.057
56.162.467 USD
-3.49% -17%
77 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,57 USD
14.636 đ
873.716.668 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
47.071.635 USD
-4.49% -25%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
79 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,93 USD
151.102 đ
872.944.293 USD
147.133.081 (54%)
Tổng: 270.000.000
20.629.997 USD
-2.25% -12%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008826 USD
0,0225 đ
854.611.569 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
16.335.078 USD
-0.61% -11%
81 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,57 USD
14.437 đ
848.807.440 USD
1.497.322.065
64.086.315 USD
-1.41% -13%
82 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
40,01 USD
1.018.952 đ
840.191.393 USD
21.000.000
127.421.789 USD
-6.08% -12%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,40 USD
35.778 đ
833.790.218 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
11.410.652 USD
-0.53% -8%
84 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
319,05 USD
8.125.639 đ
826.215.503 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
9.714.158 USD
-0.77% -4%
85 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0165130823 USD
421 đ
816.836.198 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
7.862.583 USD
-2.79% -18%
86 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,07 USD
281.895 đ
780.766.288 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
20.270.925 USD
-2.13% -13%
87 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,60 USD
15.235 đ
770.040.911 USD
1.287.283.744 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
55.287.221 USD
-4.46% -4%
88 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
28,35 USD
722.054 đ
768.321.647 USD
27.099.948 (86%)
Tổng: 31.415.926
11.607.222 USD
-0.84% -14%
89 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,78 USD
19.832 đ
768.164.787 USD
986.457.623 (98%)
Tổng: 1.007.022.033
11.169.323 USD
0.81% -4%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,25 USD
57.261 đ
749.227.048 USD
333.232.819 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
9.211.335 USD
-2.17% -13%
91 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
23,50 USD
598.418 đ
742.369.936 USD
31.594.457 (32%)
Tổng: 100.000.000
99.154.557 USD
-6.90% -2%
92 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.254 đ
739.330.309 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
43.319.742 USD
-2.41% -15%
93 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.375 đ
729.921.084 USD
732.601.209
4.888.280 USD
-0.01% -0%
94 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
2,89 USD
73.559 đ
722.070.930 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
147.147.550 USD
-10.71% -29%
95 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,86 USD
72.858 đ
717.205.637 USD
250.703.697 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
113.395.171 USD
-3.92% -17%
96 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,70 USD
195.997 đ
717.290.848 USD
93.205.315 (31%)
Tổng: 300.000.000
2.116.624 USD
-2.77% -10%
97 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
2,91 USD
74.093 đ
702.599.823 USD
241.505.819 (62%)
Tổng: 388.539.008
6.722.672 USD
-3.83% -14%
98 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,21 USD
30.823 đ
677.754.830 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
3.232.130 USD
-1.15% -10%
99 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0760568807 USD
1.937 đ
676.015.610 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
32.598.161 USD
-2.38% -25%
100 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
101 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,00 USD
51.001 đ
656.372.928 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
12.084.573 USD
1.08% -9%
102 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,17 USD
4.416 đ
637.165.805 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
139.942.108 USD
-6.56% -40%
103 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
11,02 USD
280.672 đ
629.309.269 USD
57.103.198 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.237.562 USD
-0.25% -12%
104 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000317631 USD
0,8089 đ
626.346.408 USD
19.719.332.798.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
12.378.341 USD
-2.70% -14%
105 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.307 đ
622.478.725 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
29.584.028 USD
-1.67% -15%
106 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,34 USD
8.623 đ
609.424.377 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
37.398.750 USD
-2.46% -25%
107 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.748 đ
609.031.819 USD
4.138.736.600 (83%)
Tổng: 5.013.736.586
20.200.201 USD
0.39% -22%
108 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,43 USD
36.321 đ
608.694.804 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
12.894.862 USD
0.65% -10%
109 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0898474256 USD
2.288 đ
603.199.665 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
11.028.138 USD
-2.57% -25%
110 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,22 USD
56.568 đ
599.565.537 USD
269.937.127 (60%)
Tổng: 450.000.000
13.642.657 USD
-0.64% -12%
111 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,53 USD
13.493 đ
595.224.167 USD
1.123.453.127 (96%)
Tổng: 1.169.736.211
15.216.737 USD
-3.94% -20%
112 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0085908677 USD
219 đ
592.480.594 USD
68.966.327.627
63.742.029 USD
-3.55% -17%
113 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.452 đ
577.889.392 USD
3.306.056.194
7.320.936 USD
0.27% -8%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,16 USD
3.979 đ
577.680.594 USD
3.697.692.631 (62%)
Tổng: 5.968.531.318
6.827.577 USD
-2.27% -13%
116 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.324 USD
59.191.359 đ
572.957.848 USD
246.524
6.995.010 USD
0.02% -0%
117 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
16,93 USD
431.060 đ
557.287.763 USD
32.925.860
20.417.844 USD
-3.65% -26%
118 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,92 USD
23.334 đ
554.206.576 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
30.725.470 USD
-1.39% -14%
119 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,67 USD
16.996 đ
550.531.876 USD
824.960.620 (93%)
Tổng: 888.888.888
9.508.291 USD
-3.33% -12%
120 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0055021875 USD
140 đ
550.218.755 USD
100.000.000.000
15.569.700 USD
-5.56% -25%
121 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,37 USD
85.929 đ
542.796.315 USD
160.875.442
3.907.060 USD
-3.69% -2%
122 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,46 USD
11.826 đ
511.994.067 USD
1.102.579.348
3.646.717 USD
-0.78% -24%
123 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0763002713 USD
1.943 đ
502.884.257 USD
6.590.858.046
11.671.467 USD
3.79% -6%
124 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.398 đ
494.341.694 USD
495.701.484
28.645.283 USD
-0.09% 0%
125 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,46 USD
11.616 đ
493.901.130 USD
1.082.856.222 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
6.283.124 USD
-2.20% -19%
126 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,39 USD
10.039 đ
493.414.703 USD
1.251.770.726 (83%)
Tổng: 1.500.000.000
19.466.607 USD
-3.01% -6%
127 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
27,79 USD
707.813 đ
486.751.455 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
18.797.311 USD
6.24% -3%
128 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0323248425 USD
823 đ
481.813.264 USD
14.905.355.363 (39%)
Tổng: 37.923.582.327
4.673.186 USD
0.00% -5%
129 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
23,53 USD
599.274 đ
481.091.176 USD
20.445.460
6.381.043 USD
1.47% -17%
130 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0106588462 USD
271 đ
473.514.463 USD
44.424.551.802 (98%)
Tổng: 45.104.423.530
9.877.897 USD
-4.40% -19%
131 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,40 USD
35.722 đ
461.311.735 USD
328.895.104
12.248.514 USD
-4.59% -11%
132 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004436 USD
0,0113 đ
443.573.008 USD
999.990.000.000.000
15.228.234 USD
0.30% 2%
133 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0855598856 USD
2.179 đ
432.944.771 USD
5.060.137.335
215.041.551 USD
6.73% -22%
134 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.313 USD
58.915.142 đ
429.932.868 USD
185.853
2.255.449 USD
-0.28% -1%
135 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000761411 USD
1,9392 đ
418.453.131 USD
5.495.760.049.022 (81%)
Tổng: 6.794.537.545.225
47.220.640 USD
-2.64% -28%
136 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,99 USD
25.304 đ
413.960.559 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
8.670.150 USD
0.12% -11%
137 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,33 USD
8.361 đ
411.654.306 USD
1.253.977.453 (59%)
Tổng: 2.134.596.358
75.085.649 USD
-2.57% 1%
138 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,24 USD
6.181 đ
410.870.817 USD
1.692.844.051 (56%)
Tổng: 3.000.000.000
19.291.669 USD
-2.17% -22%
139 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,58 USD
14.843 đ
407.134.952 USD
698.559.749 (60%)
Tổng: 1.154.928.356
10.618.637 USD
-6.90% -25%
140 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
48,38 USD
1.232.190 đ
404.404.456 USD
8.358.591 (84%)
Tổng: 10.000.000
24.994.379 USD
-1.03% -10%
141 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.391 đ
403.148.924 USD
404.371.488
2.468.795 USD
0.12% 0%
142 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
5.336 đ
399.492.518 USD
1.906.684.924 (85%)
Tổng: 2.230.431.130
5.464.032 USD
-1.71% -16%
143 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,47 USD
12.058 đ
397.950.265 USD
840.488.869 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
36.601.670 USD
-2.74% -25%
144 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0189645669 USD
483 đ
389.594.006 USD
20.543.258.761 (30%)
Tổng: 69.000.000.000
36.888.381 USD
-0.29% -11%
145 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,06 USD
26.904 đ
388.840.196 USD
368.087.571 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
8.460.269 USD
0.52% -2%
146 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,48 USD
37.647 đ
388.656.297 USD
262.921.535 (47%)
Tổng: 554.999.258
6.431.879 USD
-2.66% -15%
147 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0679002098 USD
1.729 đ
387.195.625 USD
5.702.421.631 (67%)
Tổng: 8.497.283.566
12.876.350 USD
-1.83% -14%
148 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0408958723 USD
1.042 đ
386.113.427 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
7.128.722 USD
-3.66% -18%
149 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0001820331 USD
4,6360 đ
382.269.578 USD
2.100.000.000.000
53.001.980 USD
-7.04% -16%
150 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,79 USD
223.946 đ
379.690.980 USD
43.179.902
3.252.375 USD
-1.00% -4%
151 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,26 USD
83.062 đ
375.717.596 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
50.005.888 USD
-3.61% -20%
152 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
10,39 USD
264.678 đ
371.782.539 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
1.742.674 USD
0.21% 4%
153 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,77 USD
96.018 đ
370.865.856 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
28.398.053 USD
0.02% -1%
154 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
36,99 USD
942.065 đ
369.901.420 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
16.146.257 USD
-3.44% -12%
155 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,02 USD
25.897 đ
369.697.204 USD
363.569.628 (37%)
Tổng: 980.000.000
1.682.901 USD
0.13% -6%
156 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,000001022 USD
0,0260 đ
368.367.474 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
28.952.141 USD
-3.10% 12%
157 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,79 USD
45.688 đ
367.041.077 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
33.074.890 USD
-4.26% -6%
158 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,36 USD
9.289 đ
364.732.239 USD
1.000.000.000
10.719.366 USD
-4.22% -15%
159 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,54 USD
13.666 đ
358.169.981 USD
667.483.369 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
7.703.282 USD
-2.43% -12%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
23,59 USD
600.767 đ
356.688.614 USD
15.120.906
6.921.486 USD
-1.82% -12%
161 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,40 USD
35.770 đ
345.328.255 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
30.763.611 USD
-0.53% -8%
162 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,74 USD
18.893 đ
343.089.914 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
3.574.211 USD
1.75% -7%
163 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,60 USD
15.231 đ
339.925.217 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
39.055.724 USD
-4.21% -5%
164 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.088 đ
339.018.601 USD
2.112.241.625 (40%)
Tổng: 5.328.592.346
9.969.586 USD
-1.78% -17%
165 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0037604824 USD
96 đ
334.265.098 USD
88.888.888.888
60.174.725 USD
-7.70% -12%
166 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0037604824 USD
96 đ
334.265.098 USD
88.888.888.888
60.174.725 USD
-7.70% -12%
167 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
17.100 đ
327.513.625 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
4.748.655 USD
-2.08% -16%
168 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
3,45 USD
87.766 đ
327.381.558 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
110.769.342 USD
-8.31% -37%
169 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
19,69 USD
501.545 đ
321.554.923 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
35.264.846 USD
-1.98% -13%
170 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0171302531 USD
436 đ
318.838.047 USD
18.612.570.681 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
9.019.485 USD
-0.90% -13%
171 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,98 USD
24.927 đ
318.411.415 USD
325.319.791 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
19.911.524 USD
-2.42% -24%
172 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0303049837 USD
772 đ
317.575.499 USD
10.479.315.940 (81%)
Tổng: 12.879.313.087
1.032.903 USD
-1.71% -13%
173 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,28 USD
83.493 đ
316.153.799 USD
96.436.959 (97%)
Tổng: 99.634.568
24.168.200 USD
-3.91% 14%
174 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,41 USD
10.345 đ
314.965.518 USD
775.377.761 (65%)
Tổng: 1.186.707.049
13.876.041 USD
-1.60% -22%
175 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,58 USD
14.789 đ
313.295.885 USD
539.537.130 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.438.904 USD
-0.94% -13%
176 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0018000178 USD
46 đ
312.297.215 USD
173.496.737.599 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
5.397.250 USD
-2.80% -12%
177 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,35 USD
8.949 đ
297.786.051 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
7.977.809 USD
-2.60% -14%
178 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,029759462 USD
758 đ
297.594.620 USD
10.000.000.000
6.452.397 USD
-2.89% -15%
179 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,62 USD
1.671.220 đ
292.634.109 USD
4.459.499 (54%)
Tổng: 8.284.621
7.839.560 USD
-1.96% -18%
180 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,32 USD
58.999 đ
284.781.910 USD
122.930.964 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
21.816.567 USD
-4.48% -20%
181 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0525108905 USD
1.337 đ
282.719.650 USD
5.384.019.337 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
16.820.484 USD
-3.33% -16%
182 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
23,82 USD
606.767 đ
282.224.154 USD
11.845.878 (63%)
Tổng: 18.900.000
24.861.228 USD
-1.48% -7%
183 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.779 đ
280.512.130 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
28.169.054 USD
-1.00% -12%
184 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,33 USD
8.340 đ
280.122.689 USD
855.429.849 (81%)
Tổng: 1.062.574.246
14.283.377 USD
-4.25% -19%
185 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0054677374 USD
139 đ
276.667.512 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
10.910.896 USD
-3.63% -14%
186 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,54 USD
39.268 đ
275.585.734 USD
178.736.481 (17%)
Tổng: 1.025.877.615
11.739.946 USD
-2.67% -24%
187 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,43 USD
10.858 đ
274.692.352 USD
644.292.543 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
13.672.856 USD
-4.38% -24%
188 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0276784394 USD
705 đ
274.016.550 USD
9.900.000.000
15.123.529 USD
-0.41% -3%
189 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.736 đ
273.769.486 USD
1.472.233.996 (81%)
Tổng: 1.815.129.156
13.123.737 USD
-4.07% -15%
190 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
48,13 USD
1.225.705 đ
273.667.621 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
8.912.394 USD
-1.92% -21%
191 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0195255541 USD
497 đ
273.025.557 USD
13.982.986.371 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
5.872.550 USD
-2.57% -17%
192 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,76 USD
70.385 đ
272.371.936 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
1.623.030 USD
-0.83% -17%
193 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
28,26 USD
719.776 đ
269.681.343 USD
9.542.191
17.738.123 USD
0.91% -13%
194 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,37 USD
9.391 đ
269.602.261 USD
731.164.456 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
18.063.974 USD
-1.48% -7%
195 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,55 USD
64.880 đ
268.008.900 USD
105.204.228 (98%)
Tổng: 107.822.406
26.271.864 USD
-0.36% -14%
196 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,28 USD
7.045 đ
267.632.756 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
9.404.119 USD
-3.72% -9%
197 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,37 USD
9.429 đ
267.599.970 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
4.932.448 USD
-1.27% -22%
198 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,66 USD
16.703 đ
266.879.793 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.257.111 USD
-0.22% -15%
199 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
3,32 USD
84.478 đ
265.876.123 USD
80.155.145 (80%)
Tổng: 99.681.496
9.414.181 USD
-1.82% -10%
200 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0045143919 USD
115 đ
259.726.175 USD
57.532.926.225 (100%)
Tổng: 57.560.985.000
1.927.919 USD
-0.41% -13%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.