1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11079 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4070) - Tron10 (12) - Polygon (346) - Base (234) - BNB Smart Chain (BEP20) (2719) - Solana (1062) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (131) - XDC Network (12) - Arbitrum (174) - Tron20 (61) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (70) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (73) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2740) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (26) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (8) - Near (14) - HECO (19) - Blast (23) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (37) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (134) - ICP (17) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - Terra (5) - zkSync (37) - Mantle (9) - Beam (11) -

24/06/2024 18:11

Tỷ giá 11079 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
61.193 USD
1.558.451.186 đ
1.206.471.791.259 USD
19.716.000 (94%)
Tổng: 21.000.000
24.334.747.543 USD
-4.80% -7%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.319 USD
84.538.131 đ
405.880.264.670 USD
122.275.693
16.582.122.362 USD
-4.96% -6%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.454 đ
112.877.545.573 USD
112.941.691.563 (97%)
Tổng: 116.079.124.154
50.915.722.813 USD
0.00% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
570,77 USD
14.536.323 đ
84.236.001.059 USD
147.583.576
1.740.672.190 USD
-2.99% -4%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
127,08 USD
3.236.396 đ
58.727.194.402 USD
462.138.823 (80%)
Tổng: 578.772.598
2.187.795.347 USD
-5.08% -11%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.466 đ
32.691.360.820 USD
32.693.634.583
4.995.227.885 USD
-0.00% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,48 USD
12.157 đ
26.549.701.698 USD
55.618.185.850 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
1.044.560.975 USD
-2.08% -4%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,19 USD
183.227 đ
17.685.857.842 USD
2.458.285.255 (48%)
Tổng: 5.108.036.676
393.186.393 USD
-5.29% -6%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
2.999 đ
17.056.370.843 USD
144.839.816.384
781.185.233 USD
-5.38% -12%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,37 USD
9.531 đ
13.376.472.069 USD
35.743.198.009 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
284.059.776 USD
-4.08% -8%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,12 USD
3.021 đ
10.348.775.623 USD
87.237.623.854 (100%)
Tổng: 87.237.678.363
246.562.770 USD
-1.37% 2%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000016786 USD
0,4275 đ
9.891.491.661 USD
589.271.281.823.550 (100%)
Tổng: 589.519.729.981.370
255.858.763 USD
-6.79% -16%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
24,72 USD
629.500 đ
9.732.421.551 USD
393.749.666 (55%)
Tổng: 715.748.719
511.365.466 USD
-2.69% -14%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,61 USD
142.810 đ
8.063.196.921 USD
1.437.953.431
166.244.442 USD
-2.89% -9%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,19 USD
335.962 đ
8.021.777.728 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
276.777.375 USD
-2.43% -8%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
352,47 USD
8.976.788 đ
6.952.070.331 USD
19.723.684 (94%)
Tổng: 21.000.000
257.727.687 USD
-9.21% -15%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,44 USD
138.597 đ
5.938.586.760 USD
1.091.247.560 (91%)
Tổng: 1.197.172.557
429.310.174 USD
2.14% 4%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,55 USD
14.122 đ
5.491.871.628 USD
9.904.426.499 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
239.567.784 USD
-4.49% -7%
19 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
9,08 USD
231.294 đ
5.448.668.065 USD
599.957.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
153.396.388 USD
-9.28% -17%
20 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,79 USD
147.508 đ
5.364.194.101 USD
926.154.544 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.803.577 USD
3.08% 1%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.473 đ
5.348.904.517 USD
5.347.888.596
345.076.581 USD
0.01% 0%
22 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
70,11 USD
1.785.629 đ
5.235.755.336 USD
74.676.319 (89%)
Tổng: 84.000.000
376.167.730 USD
-5.45% -9%
23 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000107465 USD
0,2737 đ
4.520.944.068 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
693.227.271 USD
-6.71% -7%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
7,90 USD
201.320 đ
3.678.877.570 USD
465.396.854 (89%)
Tổng: 520.021.297
64.968.441 USD
-3.27% -12%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,15 USD
3.769 đ
3.553.624.615 USD
24.010.060.017 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
67.647.199 USD
-4.54% -4%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,34 USD
568.881 đ
3.298.025.679 USD
147.648.071 (70%)
Tổng: 210.700.000
156.801.347 USD
-4.22% -8%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,73 USD
171.477 đ
3.042.570.580 USD
451.885.895 (41%)
Tổng: 1.102.456.540
125.794.593 USD
-2.73% -10%
28 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
163,14 USD
4.154.739 đ
3.009.321.831 USD
18.446.744
48.893.683 USD
-1.46% -7%
29 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,15 USD
182.134 đ
2.779.394.239 USD
388.646.672 (73%)
Tổng: 532.073.613
162.420.577 USD
-3.05% -8%
30 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0755153217 USD
1.923 đ
2.700.510.570 USD
35.761.094.687 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
47.402.242 USD
-4.00% -8%
31 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,62 USD
168.720 đ
2.589.838.692 USD
390.930.671
121.172.521 USD
-2.64% -6%
32 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0874747725 USD
2.228 đ
2.546.975.115 USD
29.116.681.793 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
65.340.120 USD
-4.50% -10%
33 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,77 USD
19.641 đ
2.492.251.872 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
216.591.490 USD
-4.52% -12%
34 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
40,95 USD
1.042.850 đ
2.456.846.811 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
4.462.639 USD
-2.50% -10%
35 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,75 USD
19.033 đ
2.441.345.210 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
166.029.875 USD
-7.48% -13%
36 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,25 USD
108.114 đ
2.397.813.581 USD
564.846.234 (29%)
Tổng: 1.960.170.160
149.772.155 USD
-4.04% -16%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0890041712 USD
2.267 đ
2.364.979.737 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
10.689.287 USD
-4.77% -7%
38 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,55 USD
39.373 đ
2.270.113.971 USD
1.468.404.665 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
81.872.134 USD
-6.19% -14%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.472 đ
2.262.582.802 USD
2.262.255.282
3.930.163.589 USD
0.04% 0%
40 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,49 USD
37.868 đ
2.242.041.739 USD
1.507.875.589 (75%)
Tổng: 2.000.000.000
49.879.470 USD
-3.51% -6%
41 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,85 USD
21.701 đ
2.067.322.267 USD
2.426.143.881 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
181.490.212 USD
-7.27% -5%
42 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.199 USD
55.994.727 đ
2.041.794.466 USD
928.666 (92%)
Tổng: 1.005.577
78.158.437 USD
-8.37% -6%
43 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0246657707 USD
628 đ
1.997.558.457 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
35.933.672 USD
-4.64% -11%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.288 đ
1.982.537.721 USD
9.548.510.472 (88%)
Tổng: 10.799.685.683
68.385.975 USD
-3.32% -4%
45 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,19 USD
55.798 đ
1.956.228.752 USD
892.888.459 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
166.640.531 USD
-1.28% 7%
46 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,72 USD
527.709 đ
1.935.293.834 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
109.946.849 USD
-1.86% -10%
47 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
272,44 USD
6.938.376 đ
1.900.628.589 USD
6.976.446 (33%)
Tổng: 21.000.000
47.139.305 USD
-4.20% -6%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,69 USD
43.068 đ
1.896.917.174 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
186.137.207 USD
-5.89% -15%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
26,99 USD
687.389 đ
1.771.978.629 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
82.154.917 USD
-0.77% -0%
50 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,57 USD
14.587 đ
1.605.829.403 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
217.628.994 USD
-1.37% -4%
51 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,60 USD
40.793 đ
1.599.999.025 USD
998.905.878
412.549.004 USD
-7.83% -34%
52 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,12 USD
28.468 đ
1.553.493.168 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
193.012.429 USD
-5.32% 3%
53 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,09 USD
27.644 đ
1.519.620.684 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
44.306.677 USD
-4.87% -4%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,49 USD
37.902 đ
1.488.235.041 USD
1.000.000.000
20.925.124 USD
-4.67% -4%
55 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001551524 USD
3,9514 đ
1.483.522.550 USD
9.561.711.239.884 (99%)
Tổng: 9.690.084.130.681
194.548.547 USD
-8.16% -17%
56 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,029035993 USD
739 đ
1.431.474.447 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
119.212.354 USD
-9.34% -19%
57 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0136652412 USD
348 đ
1.403.434.397 USD
102.701.033.769
359.802.334 USD
-10.06% -24%
58 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,05 USD
103.202 đ
1.361.770.809 USD
336.054.797 (81%)
Tổng: 413.320.474
191.169.390 USD
-4.56% -8%
59 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000192728 USD
0,4908 đ
1.312.172.098 USD
68.084.152.414.868 (73%)
Tổng: 93.017.329.048.424
171.004.199 USD
-8.07% -18%
60 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,13 USD
3.343 đ
1.300.651.280 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
39.966.127 USD
-10.22% -10%
61 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,47 USD
37.357 đ
1.244.138.054 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
156.174.242 USD
-2.64% 15%
62 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,25 USD
159.235 đ
1.205.261.459 USD
192.769.555 (18%)
Tổng: 1.051.726.027
67.738.130 USD
-2.90% -15%
63 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
80,06 USD
2.038.907 đ
1.189.029.505 USD
14.852.178 (93%)
Tổng: 16.000.000
76.232.081 USD
-2.56% -4%
64 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,33 USD
33.793 đ
1.187.232.358 USD
894.765.289 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
81.694.763 USD
-3.50% -17%
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,31 USD
7.782 đ
1.107.681.833 USD
3.624.988.948 (36%)
Tổng: 9.999.988.948
61.528.953 USD
-4.89% -9%
66 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,13 USD
3.368 đ
1.081.688.098 USD
8.179.700.293 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
38.697.526 USD
-2.36% -10%
67 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,35 USD
8.882 đ
1.063.689.388 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
70.694.614 USD
-2.29% -9%
68 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,72 USD
18.360 đ
973.195.819 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
93.733.558 USD
-6.63% -16%
69 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0222045483 USD
566 đ
950.667.970 USD
42.814.109.926 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
10.116.169 USD
-8.65% -16%
70 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,62 USD
15.712 đ
932.678.452 USD
1.511.780.104
31.620.964 USD
-2.96% -8%
71 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,70 USD
246.920 đ
927.287.983 USD
95.642.961 (56%)
Tổng: 170.118.638
806.789 USD
-2.05% -5%
72 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
74,52 USD
1.897.927 đ
899.684.705 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
11.175.218 USD
-2.76% -6%
73 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,68 USD
17.284 đ
882.487.932 USD
1.300.311.845 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
68.137.079 USD
-6.91% -20%
74 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
43,76 USD
1.114.545 đ
862.983.585 USD
19.719.669
35.391.887 USD
-5.96% -8%
75 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,82 USD
148.240 đ
856.555.725 USD
147.158.057 (55%)
Tổng: 270.000.000
35.367.605 USD
-3.47% -9%
76 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
5,50 USD
140.028 đ
851.949.906 USD
154.951.227 (60%)
Tổng: 258.446.028
82.881.196 USD
-9.84% 4%
77 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0266717137 USD
679 đ
847.453.756 USD
31.773.502.269 (94%)
Tổng: 33.802.662.405
85.366.639 USD
-6.48% -12%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
79 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,55 USD
13.929 đ
831.489.734 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
89.332.015 USD
-8.39% -22%
80 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,55 USD
14.088 đ
828.340.730 USD
1.497.441.981 (71%)
Tổng: 2.100.000.000
114.413.087 USD
-3.67% -12%
81 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008356 USD
0,0213 đ
809.025.091 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
21.923.540 USD
-7.18% -8%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,36 USD
34.713 đ
808.968.925 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
22.911.822 USD
-4.67% -5%
83 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0158809463 USD
404 đ
785.566.955 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
16.469.984 USD
-6.96% -15%
84 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,61 USD
15.471 đ
782.096.213 USD
1.287.504.780 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
84.011.210 USD
-2.84% 13%
85 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,89 USD
277.237 đ
767.863.680 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
30.975.386 USD
-4.04% -7%
86 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
295,09 USD
7.515.330 đ
764.159.264 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
11.407.212 USD
-8.04% -9%
87 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
28,05 USD
714.437 đ
760.216.974 USD
27.099.948 (86%)
Tổng: 31.415.926
22.005.485 USD
-3.07% -11%
88 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,77 USD
19.484 đ
754.712.058 USD
986.495.694 (98%)
Tổng: 1.007.060.104
22.130.793 USD
-1.91% -1%
89 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
35,47 USD
903.346 đ
744.866.648 USD
21.000.000
216.642.485 USD
-13.05% -16%
90 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.367 đ
730.610.465 USD
733.522.289
7.592.301 USD
-0.18% -0%
91 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.118 đ
727.121.754 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
68.228.813 USD
-3.90% -10%
92 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,17 USD
55.232 đ
722.860.126 USD
333.315.791 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
14.272.271 USD
-5.47% -11%
93 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,66 USD
195.083 đ
713.923.291 USD
93.202.445 (31%)
Tổng: 300.000.000
6.950.507 USD
-3.21% -8%
94 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
22,46 USD
571.977 đ
709.572.847 USD
31.594.618 (32%)
Tổng: 100.000.000
132.886.675 USD
-8.63% -0%
95 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,79 USD
71.130 đ
703.009.689 USD
251.712.238 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
163.744.439 USD
-6.34% -13%
96 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
2,76 USD
70.374 đ
667.561.672 USD
241.586.432 (62%)
Tổng: 388.539.008
11.569.467 USD
-7.41% -9%
97 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
2,66 USD
67.774 đ
665.290.445 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
155.392.400 USD
-9.81% -35%
98 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0737356824 USD
1.878 đ
655.384.126 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
61.832.817 USD
-5.12% -21%
99 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,17 USD
29.683 đ
652.675.674 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.774.949 USD
-4.34% -12%
100 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
101 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,93 USD
49.104 đ
631.958.329 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
27.681.192 USD
-5.05% -6%
102 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,83 USD
275.796 đ
618.378.071 USD
57.103.198 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.796.221 USD
-3.39% -8%
103 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,32 USD
8.171 đ
612.228.052 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
45.296.312 USD
-3.56% -11%
104 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,34 USD
8.565 đ
605.364.503 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
54.596.787 USD
-3.15% -18%
105 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.710 đ
602.979.107 USD
4.138.957.293 (83%)
Tổng: 5.013.957.306
41.577.192 USD
-2.22% -20%
106 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000303136 USD
0,7720 đ
597.772.088 USD
19.719.617.173.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
9.392.606 USD
-6.77% -9%
107 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,087700845 USD
2.234 đ
588.788.382 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.769.113 USD
-3.92% -19%
108 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,16 USD
4.079 đ
588.554.493 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
221.407.237 USD
-10.45% -32%
109 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,37 USD
34.948 đ
585.687.194 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
15.196.619 USD
-6.02% -5%
110 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,52 USD
13.170 đ
581.090.988 USD
1.123.697.901 (96%)
Tổng: 1.169.849.208
28.186.985 USD
-6.36% -15%
111 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.328 USD
59.297.101 đ
573.981.413 USD
246.524
3.243.051 USD
0.18% 0%
112 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0082124567 USD
209 đ
566.382.978 USD
68.966.327.627
100.339.060 USD
-8.44% -14%
113 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,11 USD
53.854 đ
561.663.935 USD
265.615.527 (59%)
Tổng: 450.000.000
26.325.445 USD
-6.27% -13%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.850 đ
559.005.298 USD
3.697.861.816 (62%)
Tổng: 5.968.873.207
12.972.930 USD
-5.53% -10%
116 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.291 đ
557.085.141 USD
3.306.056.194
13.456.081 USD
-4.57% -5%
117 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,67 USD
17.132 đ
554.940.599 USD
824.960.620 (93%)
Tổng: 888.888.888
10.825.880 USD
0.80% -7%
118 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,91 USD
23.220 đ
551.505.591 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
51.345.161 USD
-3.26% -11%
119 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
16,01 USD
407.638 đ
527.263.049 USD
32.941.850
34.134.597 USD
-8.79% -23%
120 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,24 USD
82.391 đ
520.444.766 USD
160.875.442
4.267.907 USD
-6.88% -1%
121 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0051629523 USD
131 đ
516.295.230 USD
100.000.000.000
23.663.489 USD
-10.24% -26%
122 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.412 đ
494.621.180 USD
495.701.484
38.158.740 USD
0.01% 0%
123 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,39 USD
9.880 đ
485.590.257 USD
1.251.770.726 (83%)
Tổng: 1.500.000.000
25.088.748 USD
-3.89% -2%
124 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,45 USD
11.402 đ
484.795.788 USD
1.082.856.222 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
10.557.003 USD
-3.90% -17%
125 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,44 USD
36.782 đ
475.004.959 USD
328.895.104
17.277.532 USD
-0.01% -11%
126 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,031742132 USD
808 đ
473.132.388 USD
14.905.501.244 (39%)
Tổng: 37.923.728.214
5.205.890 USD
-1.01% -6%
127 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0716090417 USD
1.824 đ
472.014.828 USD
6.591.553.477
13.336.500 USD
-7.31% -5%
128 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,42 USD
10.812 đ
468.138.695 USD
1.102.720.871
3.561.226 USD
-12.43% -25%
129 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0103723437 USD
264 đ
460.827.246 USD
44.428.458.960 (98%)
Tổng: 45.107.531.708
15.725.863 USD
-6.28% -14%
130 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
22,32 USD
568.439 đ
456.337.279 USD
20.445.460
8.990.798 USD
-3.65% -16%
131 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,35 USD
645.601 đ
443.969.420 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
15.597.707 USD
-8.25% -0%
132 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004369 USD
0,0111 đ
436.913.889 USD
999.990.000.000.000
19.503.137 USD
-2.22% -0%
133 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.308 USD
58.769.371 đ
428.869.106 USD
185.853
6.105.823 USD
-0.34% -0%
134 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0821354471 USD
2.092 đ
415.616.643 USD
5.060.137.335
224.642.869 USD
-6.60% -14%
135 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000747511 USD
1,9038 đ
410.787.077 USD
5.495.396.183.133 (81%)
Tổng: 6.794.537.545.225
44.740.855 USD
-0.77% -23%
136 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,33 USD
8.328 đ
409.939.850 USD
1.253.710.823 (59%)
Tổng: 2.134.707.626
120.955.924 USD
-2.24% -1%
137 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,98 USD
24.841 đ
406.399.586 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
11.651.010 USD
-3.68% -9%
138 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,24 USD
6.105 đ
406.139.159 USD
1.694.202.054 (56%)
Tổng: 3.000.000.000
31.299.082 USD
-4.40% -16%
139 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.415 đ
403.530.187 USD
404.371.488
7.326.751 USD
0.18% 0%
140 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,48 USD
12.154 đ
401.126.350 USD
840.508.135 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
60.336.050 USD
-3.19% -17%
141 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,56 USD
14.342 đ
393.911.968 USD
699.505.016 (61%)
Tổng: 1.155.021.743
20.385.590 USD
-9.02% -20%
142 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,04 USD
1.197.917 đ
393.158.026 USD
8.358.631 (84%)
Tổng: 10.000.000
33.869.635 USD
-4.44% -9%
143 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0190983896 USD
486 đ
392.715.000 USD
20.562.728.520 (30%)
Tổng: 69.000.000.000
51.873.260 USD
-3.31% -5%
144 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,20 USD
5.193 đ
388.769.182 USD
1.906.688.680 (85%)
Tổng: 2.230.431.130
9.421.325 USD
-5.42% -12%
145 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000010592 USD
0,0270 đ
381.803.740 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
31.609.222 USD
-9.51% 34%
146 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0397225145 USD
1.012 đ
375.035.311 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
12.157.363 USD
-5.68% -18%
147 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0655983404 USD
1.671 đ
374.080.960 USD
5.702.597.937 (67%)
Tổng: 8.497.459.872
25.119.120 USD
-5.47% -11%
148 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
37,08 USD
944.278 đ
370.770.370 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
24.191.981 USD
-2.07% -4%
149 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,41 USD
35.886 đ
370.471.681 USD
262.922.448 (47%)
Tổng: 554.999.258
9.897.328 USD
-6.39% -14%
150 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,80 USD
45.769 đ
367.687.464 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
51.548.720 USD
-3.67% 3%
151 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,00 USD
25.385 đ
366.853.029 USD
368.050.535 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
10.580.380 USD
-7.53% 1%
152 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,72 USD
94.755 đ
365.984.379 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
30.324.972 USD
-1.19% -2%
153 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,44 USD
214.970 đ
364.473.041 USD
43.179.902
3.851.301 USD
-4.98% -8%
154 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,15 USD
80.323 đ
363.324.648 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
90.330.922 USD
-6.30% -12%
155 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0001701531 USD
4,3335 đ
357.321.431 USD
2.100.000.000.000
42.888.072 USD
-11.97% -16%
156 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
0,98 USD
24.965 đ
356.439.183 USD
363.623.014 (37%)
Tổng: 980.000.000
1.723.293 USD
-3.50% 0%
157 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
9.022 đ
354.250.519 USD
1.000.000.000
15.019.380 USD
-5.22% -10%
158 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,53 USD
13.386 đ
350.932.724 USD
667.666.018 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
12.132.797 USD
-4.95% -8%
159 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,61 USD
15.487 đ
345.624.359 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
47.585.710 USD
-2.77% 10%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,81 USD
580.971 đ
344.987.227 USD
15.123.178
13.104.584 USD
-4.92% -11%
161 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,73 USD
18.620 đ
338.133.591 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
6.555.377 USD
-0.78% -8%
162 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,36 USD
34.715 đ
335.136.276 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
39.823.185 USD
-4.64% -5%
163 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.010 đ
332.762.189 USD
2.113.429.368 (40%)
Tổng: 5.328.586.217
20.950.230 USD
-3.51% -12%
164 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
9,12 USD
232.177 đ
326.130.073 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
5.013.389 USD
-14.03% -2%
165 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0036027198 USD
92 đ
320.241.758 USD
88.888.888.888
61.122.457 USD
-8.53% -13%
166 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0036027198 USD
92 đ
320.241.758 USD
88.888.888.888
61.122.457 USD
-8.53% -13%
167 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
19,60 USD
499.105 đ
319.990.307 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
40.916.781 USD
-2.95% -11%
168 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0168317131 USD
429 đ
313.326.420 USD
18.615.242.473 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
13.224.166 USD
-3.32% -8%
169 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,96 USD
24.498 đ
312.934.396 USD
325.319.791 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
39.315.026 USD
-4.99% -19%
170 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,40 USD
10.246 đ
312.182.208 USD
775.941.316 (65%)
Tổng: 1.186.707.049
22.893.878 USD
-2.35% -18%
171 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,64 USD
16.200 đ
310.262.750 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
11.213.330 USD
-9.50% -16%
172 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
3,25 USD
82.727 đ
308.586.882 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
128.162.890 USD
-10.05% -30%
173 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,57 USD
14.494 đ
307.058.586 USD
539.537.130 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
18.868.354 USD
-2.85% -9%
174 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0288212324 USD
734 đ
302.041.586 USD
10.479.828.979 (81%)
Tổng: 12.879.831.829
1.348.547 USD
-4.86% -13%
175 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017394061 USD
44 đ
301.781.290 USD
173.496.737.599 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
8.529.585 USD
-6.53% -11%
176 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0298408838 USD
760 đ
298.408.838 USD
10.000.000.000
10.030.827 USD
-2.29% -8%
177 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,35 USD
8.871 đ
295.188.512 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
14.247.906 USD
-3.79% -9%
178 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,02 USD
76.854 đ
291.015.876 USD
96.437.804 (97%)
Tổng: 99.635.414
27.225.650 USD
-6.61% -20%
179 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,55 USD
39.533 đ
277.576.105 USD
178.819.284 (17%)
Tổng: 1.025.955.210
17.794.481 USD
-2.68% -18%
180 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
62,26 USD
1.585.597 đ
277.653.879 USD
4.459.701 (54%)
Tổng: 8.284.822
9.608.920 USD
-8.07% -19%
181 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.797 đ
277.329.471 USD
1.472.233.996 (81%)
Tổng: 1.815.129.156
20.659.168 USD
-1.76% -9%
182 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,25 USD
57.423 đ
277.236.237 USD
122.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
41.778.545 USD
-6.88% -15%
183 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,18 USD
4.708 đ
276.332.127 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
37.162.094 USD
-3.37% -9%
184 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,42 USD
10.802 đ
273.267.949 USD
644.292.543 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
20.779.888 USD
-3.68% -15%
185 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0053675241 USD
137 đ
271.596.717 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
13.791.421 USD
-4.85% -8%
186 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0499519616 USD
1.272 đ
268.942.327 USD
5.384.019.337 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
21.699.520 USD
-6.89% -15%
187 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
22,66 USD
577.132 đ
268.455.608 USD
11.846.568 (63%)
Tổng: 18.900.000
31.180.860 USD
-7.03% -9%
188 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0270117426 USD
688 đ
267.416.252 USD
9.900.000.000
20.064.212 USD
-2.65% -3%
189 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,69 USD
68.550 đ
265.268.321 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
2.180.567 USD
-3.67% -8%
190 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0189254223 USD
482 đ
264.675.652 USD
13.985.191.366 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
14.907.308 USD
-4.99% -14%
191 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,55 USD
701.674 đ
262.916.295 USD
9.542.819
26.799.437 USD
-4.58% -11%
192 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
46,07 USD
1.173.201 đ
261.945.005 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
14.357.231 USD
-7.01% -21%
193 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,36 USD
9.204 đ
261.195.050 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
7.669.462 USD
-6.23% -18%
194 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,26 USD
57.484 đ
260.724.820 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
16.064.647 USD
0.31% -12%
195 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,46 USD
62.768 đ
259.285.663 USD
105.205.079 (98%)
Tổng: 107.822.406
30.034.492 USD
-4.55% -12%
196 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
3,22 USD
81.966 đ
258.224.154 USD
80.234.357 (80%)
Tổng: 99.681.496
13.602.922 USD
-4.93% -17%
197 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,30 USD
7.686 đ
258.168.761 USD
855.429.848 (81%)
Tổng: 1.062.574.246
36.961.011 USD
-11.45% -18%
198 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,35 USD
8.945 đ
256.816.306 USD
731.164.456 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
18.891.418 USD
-5.90% -0%
199 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,63 USD
15.929 đ
254.503.894 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.618.755 USD
-6.59% -11%
200 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,26 USD
6.606 đ
250.965.106 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
7.985.648 USD
-6.36% -8%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.