1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10051 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3769) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (248) - BNB Smart Chain (BEP20) (2216) - Solana (1084) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (150) - Tron20 (53) - Klaytn (55) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2236) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (10) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (29) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

19/07/2024 07:00

Tỷ giá 10051 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
64.016 USD
1.630.349.590 đ
1.262.866.116.505 USD
19.727.471 (94%)
Tổng: 21.000.000
27.400.853.311 USD
-0.40% 12%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.430 USD
87.352.309 đ
412.350.120.382 USD
120.222.728
15.121.811.561 USD
1.06% 11%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.466 đ
113.622.412.422 USD
113.632.416.636 (97%)
Tổng: 117.072.162.582
53.988.736.168 USD
-0.01% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
571,94 USD
14.566.063 đ
84.407.427.835 USD
147.581.975
1.638.199.000 USD
0.51% 9%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
159,70 USD
4.067.152 đ
74.142.680.867 USD
464.272.274 (80%)
Tổng: 580.441.457
2.045.396.715 USD
2.40% 17%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.470 đ
33.722.333.501 USD
33.719.287.473
6.003.995.692 USD
0.01% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,57 USD
14.505 đ
31.841.815.942 USD
55.909.481.874 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
3.066.101.271 USD
-10.37% 27%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,26 USD
184.932 đ
18.241.258.216 USD
2.512.098.398 (49%)
Tổng: 5.109.173.819
208.684.340 USD
1.91% -0%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
3.045 đ
17.355.818.599 USD
145.171.586.384
713.950.258 USD
-1.92% 12%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.838 đ
15.272.420.268 USD
35.889.925.012 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
343.287.642 USD
-3.16% 8%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.425 đ
11.711.626.426 USD
87.098.633.366 (100%)
Tổng: 87.098.641.572
272.464.450 USD
0.44% -0%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
27,27 USD
694.521 đ
10.763.970.827 USD
394.713.529 (55%)
Tổng: 715.748.719
275.008.082 USD
-0.32% 8%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000173972 USD
0,4431 đ
10.251.648.546 USD
589.270.693.487.470 (100%)
Tổng: 589.519.202.593.070
1.239.782.868 USD
-6.75% 7%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,11 USD
155.621 đ
8.786.565.222 USD
1.437.953.431
185.466.574 USD
-2.61% 3%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,63 USD
347.172 đ
8.289.438.640 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
290.866.014 USD
-1.02% 10%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
383,74 USD
9.773.011 đ
7.572.946.343 USD
19.734.738 (94%)
Tổng: 21.000.000
268.449.915 USD
1.77% 11%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
6,07 USD
154.478 đ
6.690.845.917 USD
1.103.086.274 (92%)
Tổng: 1.201.057.576
262.723.925 USD
-1.11% 24%
18 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,81 USD
148.060 đ
5.383.145.328 USD
925.959.630 (94%)
Tổng: 985.239.504
860.080 USD
2.36% -0%
19 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.467 đ
5.347.752.809 USD
5.347.888.596
140.309.967 USD
-0.00% 0%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
71,46 USD
1.820.024 đ
5.342.930.161 USD
74.764.812 (89%)
Tổng: 84.000.000
252.140.310 USD
-0.25% 6%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
13.161 đ
5.114.692.508 USD
9.897.682.497 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
314.211.789 USD
-4.73% 4%
22 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000116959 USD
0,2979 đ
4.920.335.180 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
996.877.338 USD
-0.35% 32%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,84 USD
199.740 đ
4.705.942.385 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
144.971.533 USD
-1.81% 0%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
9,73 USD
247.720 đ
4.542.564.735 USD
467.018.527 (90%)
Tổng: 521.207.851
94.692.353 USD
-5.56% 32%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.542 đ
4.320.106.084 USD
24.223.278.152 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
38.844.478 USD
0.22% 7%
26 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,40 USD
35.774 đ
3.539.732.825 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
132.220.329 USD
-4.25% 23%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,02 USD
586.266 đ
3.406.282.739 USD
147.972.342 (70%)
Tổng: 210.700.000
144.829.931 USD
0.27% 11%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,98 USD
177.755 đ
3.260.984.742 USD
467.220.563 (42%)
Tổng: 1.106.481.425
102.034.012 USD
-1.78% 15%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.630 đ
3.027.160.430 USD
29.310.993.992 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
115.191.575 USD
-6.90% 16%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
160,85 USD
4.096.650 đ
2.967.247.127 USD
18.446.744
68.942.014 USD
0.43% 1%
31 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,85 USD
21.651 đ
2.777.213.502 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
228.640.973 USD
11.36% 22%
32 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,85 USD
47.105 đ
2.727.868.971 USD
1.474.859.439 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
91.812.109 USD
-2.12% 15%
33 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.828 USD
72.025.720 đ
2.631.257.484 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
100.177.346 USD
-1.41% 19%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0725632739 USD
1.848 đ
2.597.299.413 USD
35.793.580.894 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
47.458.415 USD
-4.08% 11%
35 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
43,04 USD
1.096.061 đ
2.582.208.256 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.508.635 USD
0.22% 18%
36 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,44 USD
163.970 đ
2.526.767.849 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
132.803.679 USD
-7.15% 7%
37 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
26,84 USD
683.474 đ
2.506.534.690 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
118.006.417 USD
4.00% 37%
38 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,38 USD
111.469 đ
2.503.305.020 USD
571.943.650 (29%)
Tổng: 1.960.113.968
130.465.396 USD
-4.72% 7%
39 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,75 USD
19.045 đ
2.497.106.103 USD
3.339.278.542 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
211.633.814 USD
-0.24% 7%
40 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,34 USD
161.528 đ
2.479.434.394 USD
390.930.671
108.469.516 USD
-2.76% 6%
41 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0933105558 USD
2.376 đ
2.479.407.098 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
7.730.656 USD
-0.10% 9%
42 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0305453804 USD
778 đ
2.473.718.888 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
28.475.970 USD
-2.20% 15%
43 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,45 USD
62.324 đ
2.444.327.388 USD
998.845.715
598.723.366 USD
12.07% 59%
44 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
335,52 USD
8.544.965 đ
2.379.053.742 USD
7.090.695 (34%)
Tổng: 21.000.000
56.352.664 USD
4.40% 37%
45 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,53 USD
38.876 đ
2.351.289.221 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
52.012.009 USD
-4.11% 24%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,82 USD
46.239 đ
2.036.566.971 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
179.893.822 USD
-0.07% 9%
47 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,81 USD
20.624 đ
2.034.431.807 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
144.794.743 USD
-4.86% 7%
48 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.451 đ
2.004.650.514 USD
2.005.956.694
3.827.225.935 USD
-0.09% -0%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
29,86 USD
760.355 đ
1.960.075.191 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
58.834.511 USD
-3.16% 24%
50 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,20 USD
5.154 đ
1.932.494.927 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
58.266.150 USD
-4.08% 12%
51 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000268892 USD
0,6848 đ
1.851.510.556 USD
68.857.094.113.206 (74%)
Tổng: 92.914.121.203.049
281.075.222 USD
0.12% 14%
52 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,91 USD
48.744 đ
1.708.956.016 USD
892.898.513 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
143.031.787 USD
-2.37% 20%
53 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001739262 USD
4,4296 đ
1.664.255.241 USD
9.568.746.230.196 (99%)
Tổng: 9.689.611.761.396
258.470.290 USD
-3.79% 22%
54 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0157731558 USD
402 đ
1.616.606.910 USD
102.491.025.415
223.215.058 USD
-0.73% 5%
55 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,13 USD
28.667 đ
1.575.840.937 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
31.346.896 USD
3.29% 9%
56 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,53 USD
115.476 đ
1.527.409.212 USD
336.868.140 (81%)
Tổng: 413.543.207
298.133.799 USD
5.39% 30%
57 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,48 USD
37.746 đ
1.482.104.857 USD
1.000.000.000
19.023.993 USD
-0.69% 11%
58 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,05 USD
26.820 đ
1.463.530.495 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
130.672.888 USD
-0.89% 8%
59 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,09 USD
2.498.222 đ
1.459.168.435 USD
14.875.417 (93%)
Tổng: 16.000.000
96.177.822 USD
-0.21% 5%
60 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0280446274 USD
714 đ
1.382.600.122 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
97.001.515 USD
-3.77% 20%
61 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,48 USD
12.185 đ
1.341.398.563 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
108.301.289 USD
-6.59% 4%
62 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,97 USD
24.655 đ
1.306.910.178 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
165.852.064 USD
7.76% 31%
63 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,44 USD
36.606 đ
1.291.983.136 USD
898.874.512 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
85.757.917 USD
1.84% 31%
64 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.886 đ
1.255.673.699 USD
8.229.240.715 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
32.400.453 USD
-1.90% 11%
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,35 USD
8.793 đ
1.251.556.103 USD
3.624.988.911 (36%)
Tổng: 9.999.988.911
52.028.666 USD
-0.76% 20%
66 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,13 USD
3.197 đ
1.244.025.803 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
36.118.018 USD
-3.40% 13%
67 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,16 USD
156.969 đ
1.221.882.511 USD
198.249.007 (19%)
Tổng: 1.057.205.479
75.719.213 USD
-2.51% -3%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,35 USD
8.904 đ
1.109.988.332 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
84.730.222 USD
-0.70% 13%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,29 USD
32.875 đ
1.072.253.642 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
20.317.632 USD
0.14% 21%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
36,36 USD
926.002 đ
988.999.353 USD
27.200.636 (87%)
Tổng: 31.415.926
30.730.351 USD
-1.80% 1%
71 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
46,94 USD
1.195.409 đ
926.108.861 USD
19.730.597
34.778.446 USD
3.58% 23%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,60 USD
244.481 đ
917.142.896 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.410.641 USD
-0.28% 6%
73 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,61 USD
15.413 đ
914.909.089 USD
1.511.780.104
33.798.958 USD
-2.07% 11%
74 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
75,31 USD
1.918.028 đ
909.213.491 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
13.157.930 USD
-2.39% 10%
75 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0183760466 USD
468 đ
908.989.600 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
20.690.458 USD
4.65% 27%
76 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,10 USD
155.300 đ
902.262.441 USD
147.964.330 (55%)
Tổng: 270.000.000
58.771.411 USD
0.87% 15%
77 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,58 USD
14.852 đ
876.227.814 USD
1.502.569.531 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
85.035.549 USD
-3.40% 12%
78 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0200028364 USD
509 đ
857.220.745 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
5.421.841 USD
-4.56% 5%
79 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,10 USD
664.641 đ
856.913.803 USD
32.835.570 (33%)
Tổng: 100.000.000
118.353.064 USD
-0.44% 1%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008767 USD
0,0223 đ
848.824.301 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
20.783.880 USD
-2.00% 10%
81 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,46 USD
88.186 đ
847.702.380 USD
244.816.200 (63%)
Tổng: 388.539.008
17.396.648 USD
-3.40% 3%
82 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,57 USD
14.624 đ
838.433.505 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
72.133.302 USD
-2.92% 2%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,38 USD
35.023 đ
833.316.926 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
15.717.575 USD
-0.80% 6%
84 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,48 USD
12.202 đ
819.754.456 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
97.850.568 USD
4.40% 21%
85 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,41 USD
290.548 đ
804.732.811 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
38.797.077 USD
-1.20% 17%
86 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,80 USD
20.339 đ
790.765.272 USD
990.154.032 (98%)
Tổng: 1.010.708.158
24.231.119 USD
-1.37% 7%
87 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
37,19 USD
947.222 đ
781.044.948 USD
21.000.000
133.656.197 USD
1.10% 24%
88 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0236904393 USD
603 đ
779.411.016 USD
32.899.812.687 (94%)
Tổng: 34.923.972.823
91.432.051 USD
-7.03% 13%
89 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,31 USD
58.855 đ
777.910.539 USD
336.619.656 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
20.358.894 USD
1.09% 19%
90 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.447 đ
738.836.273 USD
739.454.473
6.110.856 USD
0.02% 0%
91 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,63 USD
66.936 đ
733.179.942 USD
278.960.717 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
384.886.073 USD
-11.94% 47%
92 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.171 đ
731.889.650 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
77.123.979 USD
-4.47% 7%
93 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,63 USD
117.925 đ
722.952.064 USD
156.134.035 (60%)
Tổng: 258.446.028
47.971.822 USD
1.31% 28%
94 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,17 USD
4.330 đ
719.983.238 USD
4.235.011.097 (84%)
Tổng: 5.022.511.110
34.490.618 USD
-1.67% 21%
95 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,67 USD
195.415 đ
715.400.087 USD
93.236.471 (31%)
Tổng: 300.000.000
1.957.259 USD
-0.12% 12%
96 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,26 USD
32.066 đ
705.078.233 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
4.875.194 USD
-0.40% 15%
97 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00003558 USD
0,9062 đ
702.025.934 USD
19.730.898.423.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
12.435.549 USD
-2.87% 18%
98 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000019465 USD
0,0496 đ
701.622.811 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
37.571.745 USD
-4.07% 16%
99 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,20 USD
107.011 đ
675.962.243 USD
160.875.442
9.872.868 USD
-0.18% 37%
100 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
258,38 USD
6.580.535 đ
669.109.253 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
2.644.084 USD
-0.84% -1%
101 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,34 USD
8.631 đ
646.684.825 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
62.024.645 USD
-5.55% 8%
102 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,91 USD
48.693 đ
626.672.008 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
26.054.984 USD
-1.79% 18%
103 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0697698714 USD
1.777 đ
622.282.004 USD
8.919.064.798
54.356.885 USD
-3.64% 7%
104 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0914787954 USD
2.330 đ
614.152.029 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
18.870.743 USD
1.53% 18%
105 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,17 USD
4.234 đ
611.019.681 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
105.554.979 USD
-0.64% 9%
106 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,53 USD
13.620 đ
606.257.778 USD
1.133.653.665 (97%)
Tổng: 1.174.639.333
19.400.979 USD
-3.78% 11%
107 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.446 USD
62.283.596 đ
602.889.948 USD
246.524
26.024.416 USD
-0.53% 1%
108 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,61 USD
41.104 đ
600.825.014 USD
372.273.732 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
40.871.120 USD
0.10% 75%
109 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0086593031 USD
221 đ
597.200.334 USD
68.966.327.627
124.367.520 USD
-0.72% 20%
110 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,15 USD
258.533 đ
579.672.316 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.522.615 USD
-2.37% 5%
111 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,32 USD
8.189 đ
578.775.132 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
41.887.801 USD
-0.84% 17%
112 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.933 đ
572.136.084 USD
3.704.446.383 (62%)
Tổng: 5.982.224.059
12.455.013 USD
-1.85% 5%
113 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002725892 USD
6,9423 đ
572.437.224 USD
2.100.000.000.000
201.782.204 USD
-4.57% 47%
114 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.335 đ
569.197.650 USD
3.344.331.631
8.923.781 USD
-1.95% 11%
115 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0805792958 USD
2.052 đ
565.523.649 USD
7.018.225.251 (86%)
Tổng: 8.167.448.680
36.487.627 USD
-0.20% 24%
116 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,32 USD
33.535 đ
562.001.099 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
12.266.728 USD
-0.87% -12%
117 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,75 USD
19.089 đ
542.339.411 USD
723.576.527 (62%)
Tổng: 1.158.648.138
15.798.912 USD
-3.87% 20%
118 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
16,05 USD
408.865 đ
535.903.646 USD
33.381.215
34.068.808 USD
-5.21% 18%
119 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,47 USD
11.955 đ
520.287.218 USD
1.108.381.604
4.326.511 USD
-0.28% 17%
120 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0115403043 USD
294 đ
514.454.486 USD
44.578.935.822 (98%)
Tổng: 45.271.905.866
19.576.442 USD
-2.70% 18%
121 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.416 đ
512.984.699 USD
1.254.333.269 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
29.629.483 USD
-4.81% 0%
122 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,94 USD
49.463 đ
511.874.923 USD
263.558.660 (47%)
Tổng: 554.999.241
13.628.592 USD
0.81% 8%
123 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
30,58 USD
778.893 đ
499.370.563 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
82.038.510 USD
-3.28% 27%
124 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,22 USD
30.953 đ
495.920.681 USD
408.042.653 (69%)
Tổng: 590.000.000
3.642.853 USD
-1.04% 1%
125 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.455 đ
494.958.401 USD
495.201.533
56.399.308 USD
0.09% 0%
126 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,81 USD
20.538 đ
487.802.060 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
51.339.335 USD
-1.96% 13%
127 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000876649 USD
2,2327 đ
477.021.905 USD
5.441.422.783.503 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
27.188.483 USD
-3.01% 25%
128 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0319476202 USD
814 đ
476.376.325 USD
14.911.167.783 (39%)
Tổng: 37.929.394.753
6.639.492 USD
-1.83% 9%
129 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,56 USD
14.221 đ
473.308.135 USD
847.647.013 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
45.154.522 USD
-3.49% 30%
130 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0707791955 USD
1.803 đ
468.426.146 USD
6.618.133.236
3.612.073 USD
-1.42% 8%
131 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,95 USD
100.588 đ
468.205.284 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
82.883.950 USD
52.64% 60%
132 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
26,39 USD
672.165 đ
462.237.067 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.568.692 USD
-0.89% 14%
133 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,40 USD
35.754 đ
461.724.958 USD
328.895.104
22.118.233 USD
-5.83% 18%
134 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,00 USD
50.955 đ
458.413.815 USD
229.120.425 (51%)
Tổng: 450.000.000
21.990.597 USD
0.13% 7%
135 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.424 USD
61.738.905 đ
448.611.016 USD
185.057
5.469.157 USD
-0.64% 2%
136 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,41 USD
10.478 đ
445.485.220 USD
1.082.855.129
12.329.485 USD
-1.41% 8%
137 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,18 USD
1.328.794 đ
436.170.986 USD
8.359.764 (84%)
Tổng: 10.000.000
34.052.290 USD
2.41% 12%
138 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0460056471 USD
1.172 đ
434.356.747 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
20.237.475 USD
-1.90% 29%
139 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,93 USD
99.974 đ
431.801.554 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
211.600.587 USD
-1.81% 4%
140 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004316 USD
0,0110 đ
431.640.186 USD
999.990.000.000.000
19.192.567 USD
-0.78% 0%
141 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,04 USD
26.373 đ
431.454.805 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
11.130.977 USD
-3.15% 2%
142 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,78 USD
249.023 đ
422.320.391 USD
43.191.430
10.315.649 USD
13.87% 24%
143 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0042111761 USD
107 đ
421.117.608 USD
100.000.000.000
17.674.857 USD
-1.26% 1%
144 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
2,17 USD
55.261 đ
414.947.115 USD
191.237.097 (19%)
Tổng: 1.028.740.992
87.992.308 USD
4.41% 63%
145 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0811265977 USD
2.066 đ
410.511.726 USD
5.060.137.335
173.799.043 USD
-0.93% 40%
146 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
19,02 USD
484.460 đ
390.378.511 USD
20.522.127
19.491.252 USD
-6.13% 22%
147 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,99 USD
101.737 đ
390.279.194 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
20.999.225 USD
0.67% 6%
148 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,20 USD
5.120 đ
385.263.989 USD
1.916.522.309 (86%)
Tổng: 2.229.136.881
10.092.194 USD
-2.67% 12%
149 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,80 USD
20.492 đ
372.131.464 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.496.566 USD
0.77% 4%
150 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.405 đ
367.113.592 USD
368.016.808
6.042.534 USD
-0.24% -0%
151 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,01 USD
25.808 đ
363.700.643 USD
358.905.561 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
42.731.757 USD
-0.11% 23%
152 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,53 USD
13.546 đ
357.454.369 USD
672.049.578 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
9.436.598 USD
-1.33% 12%
153 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0159263489 USD
406 đ
355.871.667 USD
22.344.836.784 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
46.014.582 USD
-4.36% 14%
154 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.922 đ
350.217.383 USD
2.274.332.654 (43%)
Tổng: 5.316.462.945
18.793.524 USD
-1.48% 9%
155 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
34,90 USD
888.739 đ
348.962.882 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
23.446.083 USD
-1.03% 9%
156 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0039245943 USD
100 đ
348.852.823 USD
88.888.888.888
43.481.780 USD
0.90% 18%
157 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0039245943 USD
100 đ
348.852.823 USD
88.888.888.888
43.481.780 USD
0.90% 18%
158 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,43 USD
10.967 đ
343.560.550 USD
797.813.183 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
23.842.498 USD
-3.61% 16%
159 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,34 USD
8.639 đ
339.227.548 USD
1.000.000.000
14.292.424 USD
-1.58% 11%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,07 USD
562.139 đ
336.000.074 USD
15.222.667
17.577.191 USD
-2.89% 6%
161 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,28 USD
7.068 đ
329.472.713 USD
1.187.219.859 (55%)
Tổng: 2.145.555.354
65.218.165 USD
-2.98% 3%
162 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,60 USD
40.725 đ
327.169.946 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
48.804.657 USD
-5.74% 18%
163 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,19 USD
4.760 đ
326.584.142 USD
1.747.468.409 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
37.084.861 USD
-2.27% 16%
164 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
27,48 USD
699.806 đ
326.483.384 USD
11.881.690 (63%)
Tổng: 18.900.000
40.495.282 USD
-0.26% 14%
165 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
72,71 USD
1.851.676 đ
325.457.886 USD
4.476.357 (54%)
Tổng: 8.305.675
19.141.395 USD
6.35% 13%
166 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0171982448 USD
438 đ
321.689.554 USD
18.704.789.775 (96%)
Tổng: 19.393.945.201
14.196.686 USD
-1.70% 11%
167 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.889 đ
317.382.709 USD
1.653.233.131 (91%)
Tổng: 1.821.221.806
17.049.982 USD
-3.20% 18%
168 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,37 USD
34.982 đ
314.670.174 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
19.798.107 USD
-0.88% 6%
169 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,57 USD
14.551 đ
309.900.070 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
19.837.540 USD
-2.31% 10%
170 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0294473113 USD
750 đ
309.191.168 USD
10.499.809.775 (81%)
Tổng: 12.899.812.628
1.679.511 USD
-1.27% 6%
171 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017796522 USD
45 đ
308.970.869 USD
173.613.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
19.592.225 USD
-4.02% 9%
172 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0308229602 USD
785 đ
308.229.602 USD
10.000.000.000
12.593.292 USD
0.52% 15%
173 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0170452818 USD
434 đ
306.174.817 USD
17.962.437.917 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
150.783.848 USD
2.07% 5%
174 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,63 USD
15.975 đ
305.956.116 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
7.164.783 USD
-4.92% 17%
175 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,45 USD
62.371 đ
302.756.235 USD
123.625.409 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
42.053.155 USD
1.13% 23%
176 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,45 USD
215.297 đ
302.419.057 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.906.595 USD
-5.68% 1%
177 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,47 USD
11.859 đ
299.743.106 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
20.734.507 USD
-2.61% 19%
178 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,35 USD
8.930 đ
297.159.212 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
19.613.127 USD
-2.57% 12%
179 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0299331351 USD
762 đ
296.338.038 USD
9.900.000.000
20.369.605 USD
0.27% 5%
180 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,40 USD
10.107 đ
290.408.249 USD
731.757.731 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
17.662.968 USD
-2.35% 5%
181 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0049223694 USD
125 đ
284.219.390 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
5.780.473 USD
-2.24% 6%
182 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,99 USD
76.161 đ
284.095.293 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
130.833.403 USD
10.16% 21%
183 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,62 USD
66.814 đ
282.859.191 USD
107.818.999
11.307.623 USD
-0.20% 17%
184 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.803 đ
281.961.544 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
50.840.987 USD
-4.93% 5%
185 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,67 USD
68.069 đ
281.271.287 USD
105.238.149 (98%)
Tổng: 107.822.406
52.901.945 USD
-0.06% 19%
186 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0055585822 USD
142 đ
281.264.257 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
15.823.505 USD
-1.26% 25%
187 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0198625225 USD
506 đ
279.522.160 USD
14.072.842.988 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
15.777.669 USD
0.38% 15%
188 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0221871241 USD
565 đ
269.942.027 USD
12.166.607.312 (95%)
Tổng: 12.764.229.241
3.824.490 USD
-1.26% 4%
189 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,95 USD
711.739 đ
267.794.106 USD
9.582.423
15.609.567 USD
1.47% 10%
190 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,34 USD
8.545 đ
264.929.789 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
15.651.939 USD
-5.93% 16%
191 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,29 USD
58.321 đ
263.806.560 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
200.634.640 USD
-6.28% 9%
192 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
46,38 USD
1.181.132 đ
263.715.612 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
12.453.504 USD
0.85% 15%
193 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,64 USD
16.403 đ
262.082.465 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.588.979 USD
-2.85% -1%
194 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0476685996 USD
1.214 đ
261.890.222 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
23.853.970 USD
-1.06% 13%
195 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,83 USD
97.537 đ
248.907.316 USD
64.992.331
11.048.243 USD
0.05% 17%
196 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,49 USD
12.501 đ
243.531.945 USD
496.147.774 (90%)
Tổng: 549.419.698
769.996 USD
-4.26% 2%
197 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,72 USD
18.419 đ
238.546.404 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
5.879.126 USD
-1.33% 16%
198 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,37 USD
60.455 đ
237.378.087 USD
100.000.000
31.415.499 USD
-2.45% 12%
199 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,41 USD
61.268 đ
233.554.868 USD
97.084.018 (97%)
Tổng: 99.664.843
11.808.487 USD
-4.16% 10%
200 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,27 USD
6.807 đ
230.109.713 USD
860.912.001 (80%)
Tổng: 1.070.014.163
16.453.198 USD
-2.67% 11%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.