1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10747 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (23) - Ethereum (4121) - Tron10 (12) - Base (101) - BNB Smart Chain (BEP20) (2635) - Solana (698) - Cronos (39) - Avalanche C-Chain (132) - Polygon (347) - XDC Network (13) - Tron20 (59) - Klaytn (63) - Arbitrum (176) - Chiliz (49) - Neo (7) - EOS (11) - Fantom (72) - Tron (74) - Osmosis (42) - Waves (9) - Stellar (11) - TON (38) - BNB (2748) - Algorand (8) - XRP Ledger (16) - Harmony (13) - Binance Smart Chain (BEP20) (66) - Ordinals - BRC20 (46) - Cardano (46) - Celo (14) - Injective (11) - Zilliqa (7) - Near (13) - HECO (20) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (34) - Theta Network (6) - Moonbeam (11) - Optimism (20) - Avalanche (137) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - Elrond (28) - Astar (5) - Sui Network (23) - Bitcichain (33) - Moonriver (6) - Aptos (23) - Metis Andromeda (9) - Conflux (6) - PulseChain (23) - Core (19) - zkSync (35) - Ordinals-BRC20 (18) - Mantle (7) - Beam (12) -

15/04/2024 05:38

Tỷ giá 10747 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
63.778 USD
1.605.939.520 đ
1.255.329.056.584 USD
19.682.675 (94%)
Tổng: 21.000.000
51.718.448.625 USD
1.25% -8%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.066 USD
77.193.715 đ
368.090.795.484 USD
120.068.406
27.208.253.668 USD
3.96% -10%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.194 đ
107.737.484.816 USD
107.677.151.607 (97%)
Tổng: 110.941.048.614
105.846.674.565 USD
-0.03% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
550,62 USD
13.864.551 đ
82.336.085.504 USD
149.534.062
1.904.281.793 USD
2.33% -5%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
141,10 USD
3.552.851 đ
63.010.416.636 USD
446.571.551 (78%)
Tổng: 573.970.907
7.758.071.696 USD
6.76% -21%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.183 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.176 đ
32.334.113.765 USD
32.339.052.333
11.920.338.120 USD
-0.03% -0%
8 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,49 USD
12.289 đ
26.900.350.486 USD
55.119.895.152 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
3.089.812.185 USD
5.98% -17%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,48 USD
163.227 đ
22.499.198.772 USD
3.470.812.091 (68%)
Tổng: 5.105.251.576
712.835.204 USD
11.26% 21%
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,15 USD
3.790 đ
21.657.378.702 USD
143.885.876.384
3.986.184.687 USD
6.30% -24%
11 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,45 USD
11.212 đ
15.858.982.346 USD
35.615.471.391 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
1.025.042.271 USD
3.86% -24%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
35,36 USD
890.465 đ
13.364.439.281 USD
377.911.187 (53%)
Tổng: 715.748.719
1.306.644.906 USD
11.13% -27%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000021285 USD
0,5360 đ
12.543.047.433 USD
589.289.410.812.691 (100%)
Tổng: 589.534.086.491.240
1.374.620.959 USD
6.17% -24%
14 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.791 đ
9.713.904.367 USD
87.641.323.186 (100%)
Tổng: 87.641.336.595
469.347.242 USD
2.49% -8%
15 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
487,51 USD
12.275.493 đ
9.599.753.860 USD
19.691.413 (94%)
Tổng: 21.000.000
964.407.261 USD
3.94% -28%
16 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,54 USD
164.562 đ
9.370.688.613 USD
1.433.825.795
552.424.398 USD
6.03% -24%
17 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,41 USD
337.669 đ
7.873.140.796 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
772.818.004 USD
5.57% -24%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,67 USD
16.991 đ
6.671.614.220 USD
9.887.060.873 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
684.763.572 USD
7.39% -26%
19 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
76,91 USD
1.936.673 đ
5.724.077.444 USD
74.422.612 (89%)
Tổng: 84.000.000
892.530.757 USD
2.56% -24%
20 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,24 USD
308.213 đ
5.663.433.613 USD
462.684.333 (89%)
Tổng: 517.706.290
241.439.278 USD
3.45% -28%
21 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,29 USD
133.238 đ
5.640.451.333 USD
1.065.959.023 (90%)
Tổng: 1.185.995.793
1.092.437.774 USD
12.27% -23%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,97 USD
150.429 đ
5.535.842.063 USD
926.635.216 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.563.120 USD
2.83% 3%
23 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.175 đ
5.346.738.013 USD
5.347.888.596
627.329.406 USD
-0.03% -0%
24 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,13 USD
179.621 đ
4.271.061.141 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
396.386.077 USD
11.49% -37%
25 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.179 đ
3.956.349.770 USD
3.956.563.917
10.785.083.494 USD
-0.01% -0%
26 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,18 USD
231.100 đ
3.896.349.653 USD
424.535.451 (39%)
Tổng: 1.090.959.357
356.534.682 USD
9.89% -32%
27 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
576,11 USD
14.506.355 đ
3.799.730.047 USD
6.595.537 (31%)
Tổng: 21.000.000
149.472.980 USD
22.47% 4%
28 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,58 USD
65.023 đ
3.751.486.265 USD
1.452.759.038 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
303.307.636 USD
7.97% -21%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
25.185 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
25,58 USD
644.217 đ
3.749.440.629 USD
146.551.460 (70%)
Tổng: 210.700.000
512.139.226 USD
5.34% -23%
31 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,11 USD
27.975 đ
3.626.754.755 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
131.769.663 USD
7.10% -20%
32 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,13 USD
3.158 đ
3.332.816.701 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
32.061.884 USD
6.03% -14%
33 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,06 USD
202.844 đ
3.149.243.786 USD
390.930.671
529.209.453 USD
4.47% -27%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,81 USD
146.407 đ
3.131.372.982 USD
538.553.860 (27%)
Tổng: 1.960.594.546
524.429.485 USD
7.59% -33%
35 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
51,97 USD
1.308.618 đ
3.118.231.130 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
13.727.374 USD
3.37% -10%
36 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,10 USD
203.846 đ
3.091.377.913 USD
381.861.234 (71%)
Tổng: 536.870.912
436.420.412 USD
16.40% -16%
37 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.675 đ
3.067.692.581 USD
28.877.678.086 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
272.027.875 USD
5.74% -17%
38 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,13 USD
28.461 đ
2.999.782.725 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
888.691.935 USD
17.92% -25%
39 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0403520655 USD
1.016 đ
2.934.180.949 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
154.519.741 USD
4.91% -5%
40 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,05 USD
51.529 đ
2.912.122.466 USD
1.423.019.954 (71%)
Tổng: 2.000.000.000
110.069.580 USD
10.74% -24%
41 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0783170262 USD
1.972 đ
2.798.537.398 USD
35.733.448.211 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
119.600.623 USD
6.17% -25%
42 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
4,01 USD
100.972 đ
1.480.236.228 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.909.082 USD
-3.08% -7%
43 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,78 USD
70.018 đ
2.777.711.000 USD
998.920.173
1.216.566.478 USD
26.83% -25%
44 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
3.000 USD
75.538.815 đ
2.774.085.640 USD
924.710 (92%)
Tổng: 1.005.577
167.427.972 USD
15.33% -17%
45 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,12 USD
2.931 đ
2.715.976.604 USD
23.336.028.646 (81%)
Tổng: 28.700.000.000
90.144.945 USD
3.73% -17%
46 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
24,43 USD
615.141 đ
2.281.739.940 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
313.621.032 USD
13.98% -30%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,24 USD
6.043 đ
2.269.472.514 USD
9.457.123.843 (88%)
Tổng: 10.796.338.672
165.607.190 USD
9.17% -28%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,23 USD
56.100 đ
2.241.644.111 USD
1.006.141.600 (23%)
Tổng: 4.294.967.296
515.949.896 USD
10.78% -28%
49 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
117,57 USD
2.960.352 đ
2.166.020.825 USD
18.423.618
52.355.868 USD
4.55% -10%
50 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000051121 USD
0,1287 đ
2.150.598.459 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.176.466.461 USD
11.04% -31%
51 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,04 USD
51.250 đ
2.035.344.345 USD
1.000.000.000
91.771.283 USD
8.95% -23%
52 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,65 USD
16.481 đ
1.835.037.819 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
366.282.763 USD
5.66% -24%
53 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,01 USD
50.608 đ
1.792.249.189 USD
891.731.189 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
141.520.053 USD
15.34% -24%
54 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,94 USD
250.187 đ
1.762.902.569 USD
177.427.089 (17%)
Tổng: 1.036.383.562
560.341.365 USD
15.55% -18%
55 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
26,53 USD
667.915 đ
1.736.213.659 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
192.578.612 USD
7.48% -21%
56 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,04 USD
51.392 đ
1.726.593.988 USD
845.961.438 (73%)
Tổng: 1.152.997.575
520.579.892 USD
14.51% -23%
57 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,08 USD
127.929 đ
1.696.527.292 USD
333.923.437 (81%)
Tổng: 414.087.034
533.035.654 USD
7.98% -31%
58 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,18 USD
29.699 đ
1.651.264.550 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
66.704.769 USD
1.96% -11%
59 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,07 USD
26.867 đ
979.897.383 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
34.080.847 USD
-5.33% -27%
60 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
1,11 USD
27.881 đ
1.577.855.880 USD
1.425.000.000 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
1.075.107.029 USD
9.84% -6%
61 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,14 USD
154.499 đ
1.467.586.937 USD
239.185.588 (93%)
Tổng: 258.446.029
215.309.610 USD
14.38% -6%
62 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,13 USD
28.461 đ
1.464.776.600 USD
1.295.901.469 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
444.383.823 USD
14.90% -31%
63 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,52 USD
13.017 đ
1.382.904.705 USD
2.675.000.000 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
207.447.607 USD
12.44% -29%
64 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,17 USD
4.253 đ
1.372.560.766 USD
8.125.772.037 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
166.762.144 USD
6.89% -28%
65 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,00 USD
25.264 đ
1.354.493.605 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
439.611.890 USD
15.27% -27%
66 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,000140885 USD
3,5475 đ
1.347.779.003 USD
9.566.519.549.142 (99%)
Tổng: 9.709.115.880.268
328.888.305 USD
13.54% -31%
67 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.766 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
68 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,89 USD
22.505 đ
1.341.056.968 USD
1.500.475.342
122.260.320 USD
8.03% -28%
69 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0251909716 USD
634 đ
1.331.515.192 USD
52.856.841.496 (84%)
Tổng: 62.955.102.600
44.541.084 USD
14.75% -21%
70 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
66,40 USD
1.671.925 đ
1.307.257.330 USD
19.687.928
87.248.733 USD
4.85% -32%
71 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
18,17 USD
457.572 đ
1.281.834.842 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
354.153.204 USD
12.22% 19%
72 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0410749107 USD
1.034 đ
1.258.796.797 USD
30.646.367.201 (94%)
Tổng: 32.675.527.337
304.479.393 USD
10.61% -33%
73 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0325513339 USD
820 đ
1.257.030.487 USD
38.616.865.602 (38%)
Tổng: 100.559.787.198
45.154.733 USD
7.24% -21%
74 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
83,60 USD
2.105.076 đ
1.237.476.404 USD
14.802.150 (93%)
Tổng: 16.000.000
186.756.027 USD
9.79% -31%
75 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,00000127 USD
0,0320 đ
1.229.692.285 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
57.828.004 USD
4.50% -14%
76 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,39 USD
34.967 đ
1.222.628.681 USD
880.424.705 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
103.061.803 USD
5.00% -48%
77 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
99,27 USD
2.499.577 đ
1.198.440.908 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
47.213.536 USD
7.88% -17%
78 Biểu tượng logo của AscendEX (BitMax) Token AscendEX (BitMax) Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
10.072 đ
1.328.423.185 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
40.035.458 USD
-26.14% 16%
79 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Solana Blockchain
W *
0,64 USD
15.993 đ
1.143.251.241 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
307.279.767 USD
26.37% -36%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0167 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
81 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,80 USD
20.070 đ
1.107.736.031 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
718.845.218 USD
10.60% 1%
82 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
39,56 USD
996.148 đ
1.060.776.546 USD
26.813.629 (85%)
Tổng: 31.415.926
52.063.072 USD
10.42% -26%
83 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,82 USD
20.676 đ
1.052.689.520 USD
1.282.016.182 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
244.205.515 USD
21.09% -25%
84 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,000053309 USD
1,3423 đ
1.049.544.034 USD
19.687.951.548.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
92.897.010 USD
6.33% -31%
85 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
62.151 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
86 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,42 USD
35.757 đ
1.033.792.187 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
240.010.643 USD
1.67% -26%
87 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0232685768 USD
586 đ
1.022.784.723 USD
43.955.620.175 (98%)
Tổng: 44.637.073.063
153.566.453 USD
6.80% -12%
88 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,97 USD
175.493 đ
998.143.083 USD
143.214.738 (53%)
Tổng: 270.000.000
105.183.132 USD
4.96% -28%
89 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000151964 USD
0,3826 đ
990.676.735 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
164.322.186 USD
7.88% -35%
90 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,00 USD
25.212 đ
979.226.836 USD
977.975.967 (98%)
Tổng: 998.588.362
49.682.778 USD
7.46% -21%
91 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.904 đ
783.405.877 USD
1.809.030.893 (81%)
Tổng: 2.230.434.667
43.803.357 USD
10.54% -1%
92 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,12 USD
78.624 đ
974.781.350 USD
312.180.221 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
61.626.122 USD
12.14% -17%
93 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,43 USD
10.707 đ
957.506.321 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
246.376.304 USD
6.96% -30%
94 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,05 USD
51.581 đ
951.896.855 USD
464.677.529 (64%)
Tổng: 722.022.077
28.870.887 USD
9.19% -33%
95 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
44,49 USD
1.120.246 đ
934.280.173 USD
21.000.000
546.660.584 USD
0.95% -41%
96 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,24 USD
5.923 đ
926.874.459 USD
3.940.026.572 (79%)
Tổng: 4.990.026.586
145.877.110 USD
13.61% -34%
97 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,81 USD
70.873 đ
922.555.323 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
76.786.345 USD
8.27% -29%
98 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0183809386 USD
463 đ
906.180.266 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
251.314.488 USD
-0.24% -7%
99 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,10 USD
2.539 đ
896.213.932 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
116.137.714 USD
8.21% -31%
100 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,77 USD
120.046 đ
886.726.030 USD
185.993.809 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
446.009.357 USD
14.01% -33%
101 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,58 USD
14.590 đ
869.141.632 USD
1.499.989.190 (15%)
Tổng: 9.999.989.190
137.618.308 USD
10.64% -31%
102 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,70 USD
93.080 đ
863.263.985 USD
233.528.999 (60%)
Tổng: 388.539.008
14.151.422 USD
21.31% -16%
103 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
327,20 USD
8.238.812 đ
847.304.535 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
28.833.870 USD
3.88% -6%
104 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,64 USD
217.634 đ
830.886.114 USD
96.132.689 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.548.738 USD
0.45% -16%
105 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
627.470 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
106 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,73 USD
18.425 đ
821.746.356 USD
1.123.002.675
287.287.425 USD
3.65% -28%
107 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,75 USD
18.956 đ
817.796.544 USD
1.086.315.244 (95%)
Tổng: 1.147.359.053
75.558.893 USD
11.15% -31%
108 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0116 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
109 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,42 USD
10.672 đ
808.789.829 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
136.353.952 USD
5.44% -28%
110 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0417426 USD
1.051 đ
425.007.987 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
989.406 USD
-1.45% -5%
111 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.717 đ
423.357.751 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
20.808.770 USD
-2.11% -9%
112 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
21,05 USD
530.098 đ
753.123.479 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
23.986.800 USD
15.78% -15%
113 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.693 đ
725.876.202 USD
3.210.367.601
31.108.494 USD
9.16% -26%
114 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
25.050 đ
721.592.301 USD
725.332.034
9.900.837 USD
0.23% -0%
115 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,17 USD
29.504 đ
708.777.560 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
100.776.935 USD
6.07% -31%
116 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,26 USD
31.838 đ
708.071.150 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.000.406 USD
3.90% -7%
117 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,33 USD
108.904 đ
695.791.077 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
29.518.577 USD
3.92% -27%
118 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,64 USD
16.116 đ
693.051.897 USD
1.082.860.629 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
36.584.330 USD
4.90% -32%
119 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
25.180 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
120 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,63 USD
15.785 đ
681.180.629 USD
1.086.595.237
14.122.814 USD
9.46% -25%
121 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
22,19 USD
558.744 đ
397.129.079 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.531.313 USD
-0.43% -9%
122 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,69 USD
67.685 đ
680.606.124 USD
253.197.129 (56%)
Tổng: 450.000.000
86.939.585 USD
6.69% -31%
123 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,08 USD
27.116 đ
677.029.535 USD
628.680.391 (55%)
Tổng: 1.144.680.587
38.867.037 USD
13.03% -30%
124 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
6,91 USD
173.998 đ
666.627.112 USD
96.470.468 (32%)
Tổng: 300.000.000
12.997.495 USD
3.14% -11%
125 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,18 USD
4.510 đ
648.913.526 USD
3.622.773.275 (61%)
Tổng: 5.930.480.471
37.451.785 USD
10.51% -28%
126 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
1,21 USD
30.363 đ
647.649.740 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
7.739.004 USD
3.13% -28%
127 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
36,37 USD
915.724 đ
636.931.165 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
18.430.034 USD
1.72% -26%
128 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,40 USD
10.028 đ
613.166.847 USD
1.539.656.596 (51%)
Tổng: 3.000.000.000
158.198.724 USD
17.89% -26%
129 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002912048 USD
7,3325 đ
611.530.039 USD
2.100.000.000.000
73.774.046 USD
7.16% -42%
130 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,93 USD
23.385 đ
608.059.335 USD
654.736.457 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
55.681.993 USD
5.12% -29%
131 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0892521711 USD
2.247 đ
599.203.365 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
55.006.228 USD
8.62% -30%
132 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0572345911 USD
1.441 đ
596.529.490 USD
10.422.534.326 (81%)
Tổng: 12.822.534.327
4.745.614 USD
6.01% -23%
133 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.407 USD
60.596.925 đ
593.272.296 USD
246.524
9.186.215 USD
2.22% 3%
134 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
787.630 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
135 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,05 USD
51.556 đ
569.099.847 USD
277.949.551 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
106.635.446 USD
9.92% -33%
136 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000973754 USD
2,4519 đ
567.220.176 USD
5.825.088.052.359 (86%)
Tổng: 6.796.929.899.198
86.257.128 USD
16.81% -27%
137 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0990204456 USD
2.493 đ
557.226.474 USD
5.627.388.065 (67%)
Tổng: 8.422.250.000
60.869.576 USD
6.53% -23%
138 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,69 USD
17.287 đ
545.108.510 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
61.079.307 USD
-1.24% -1%
139 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
14.329 đ
323.359.334 USD
235.284.001 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
19.468.061 USD
4.51% -8%
140 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0827036864 USD
2.082 đ
538.726.452 USD
6.513.935.173
33.876.132 USD
9.55% -9%
141 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,58 USD
90.240 đ
523.236.436 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
52.185.021 USD
15.75% -33%
142 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,28 USD
7.056 đ
518.069.514 USD
1.848.738.610 (83%)
Tổng: 2.230.434.593
31.824.343 USD
8.76% -35%
143 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,44 USD
36.357 đ
513.872.527 USD
355.892.620 (36%)
Tổng: 980.000.000
10.001.428 USD
0.47% -33%
144 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,43 USD
10.896 đ
512.552.566 USD
1.184.523.977 (36%)
Tổng: 3.303.030.299
123.829.080 USD
10.20% -31%
145 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.861 đ
372.704.490 USD
1.367.824.719 (26%)
Tổng: 5.258.924.749
91.230.384 USD
-0.05% -7%
146 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
10.072 đ
272.926.054 USD
743.798.994
1.262.972 USD
0.08% 0%
147 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0368657528 USD
928 đ
512.758.993 USD
13.908.816.541 (37%)
Tổng: 37.908.816.541
9.877.735 USD
2.27% -18%
148 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.144 đ
508.981.703 USD
509.701.467
61.956.345 USD
-0.11% -0%
149 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
5,22 USD
131.369 đ
505.058.238 USD
96.806.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
46.116.989 USD
3.35% 14%
150 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,99 USD
50.214 đ
500.544.070 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
124.916.015 USD
15.05% -32%
151 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,29 USD
32.482 đ
312.835.394 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
26.827.925 USD
-2.31% -12%
152 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0087697838 USD
221 đ
484.089.680 USD
55.199.727.655 (80%)
Tổng: 68.999.649.476
477.057.032 USD
12.54% -37%
153 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,46 USD
2.177.112 đ
395.448.778 USD
4.573.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
22.016.954 USD
-2.13% -27%
154 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
16,7397 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
155 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0505382411 USD
1.273 đ
477.150.686 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
42.095.356 USD
2.84% -37%
156 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.665 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
157 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
10.072 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
-7.29% -17%
158 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.657 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
159 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,25 USD
6.186 đ
476.977.429 USD
1.941.512.607 (36%)
Tổng: 5.390.337.476
235.108.767 USD
8.54% -22%
160 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0885172753 USD
2.229 đ
472.602.821 USD
5.339.102.671 (76%)
Tổng: 7.000.000.000
63.505.993 USD
9.01% -24%
161 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,83 USD
20.776 đ
468.959.955 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
112.656.761 USD
15.79% -28%
162 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,40 USD
10.037 đ
461.244.895 USD
1.157.108.366 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
51.205.360 USD
8.59% -30%
163 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004651 USD
0,0117 đ
460.452.614 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
40.264.478 USD
-4.81% -14%
164 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,33 USD
310.408 đ
449.956.867 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
3.221.215 USD
9.52% -20%
165 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,41 USD
10.219 đ
446.413.578 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
128.650.742 USD
6.34% -34%
166 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,87 USD
97.362 đ
445.437.591 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
249.667.928 USD
3.13% -31%
167 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.435 USD
61.301.730 đ
444.660.383 USD
182.647
82.981.948 USD
-2.13% 6%
168 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,28 USD
258.850 đ
285.715.123 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
330.741 USD
-0.23% -2%
169 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,91 USD
22.812 đ
441.900.213 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
31.810.569 USD
11.15% -22%
170 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,32 USD
7.977 đ
437.137.678 USD
1.379.841.766 (77%)
Tổng: 1.797.936.936
39.338.819 USD
9.63% -29%
171 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,04 USD
26.282 đ
434.890.187 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
39.476.838 USD
14.74% -15%
172 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,30 USD
7.505 đ
252.583.842 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
20.196.483 USD
0.25% 4%
173 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
145.792 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
174 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,82 USD
1.330.018 đ
428.398.177 USD
8.110.466 (81%)
Tổng: 10.000.000
99.220.647 USD
7.30% -28%
175 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
20,93 USD
527.018 đ
424.732.847 USD
20.292.985
6.976.925 USD
11.40% -26%
176 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,59 USD
14.969 đ
423.485.593 USD
712.375.683 (71%)
Tổng: 1.004.262.701
89.009.588 USD
10.05% -34%
177 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,27 USD
31.940 đ
417.197.086 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
24.947.703 USD
12.22% -26%
178 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,58 USD
971.444 đ
273.974.226 USD
10.000.000
35.526.382 USD
3.22% -2%
179 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
13,23 USD
333.244 đ
412.639.477 USD
31.179.102 (31%)
Tổng: 100.000.000
87.270.774 USD
13.55% -33%
180 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0237198112 USD
597 đ
412.065.379 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
58.715.816 USD
6.89% -29%
181 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
18.573 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
-2.95% -13%
182 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0299130441 USD
753 đ
410.780.858 USD
13.732.499.327 (65%)
Tổng: 21.000.000.000
139.361.491 USD
8.40% -25%
183 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,041021011 USD
1.033 đ
410.210.110 USD
10.000.000.000
58.408.876 USD
10.16% -36%
184 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
406.153 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
185 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,77 USD
19.349 đ
410.195.749 USD
533.817.831 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
52.347.145 USD
9.41% -30%
186 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,48 USD
12.053 đ
405.658.916 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
60.032.246 USD
7.13% -30%
187 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0070483544 USD
177 đ
401.549.611 USD
56.970.689.538 (100%)
Tổng: 56.995.905.000
26.209.438 USD
7.63% -26%
188 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,83 USD
96.367 đ
400.913.936 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
115.405.418 USD
5.39% -12%
189 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,55 USD
13.888 đ
400.648.368 USD
726.390.239 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
12.544.561 USD
7.98% -12%
190 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,87 USD
122.601 đ
384.029.333 USD
78.872.691 (79%)
Tổng: 99.681.496
35.635.920 USD
12.86% -30%
191 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,78 USD
19.580 đ
381.799.226 USD
491.002.226 (90%)
Tổng: 545.111.876
3.023.516 USD
25.19% -17%
192 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,002198436 USD
55 đ
380.756.013 USD
173.194.038.783 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
20.244.371 USD
9.97% -29%
193 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
79,04 USD
1.990.171 đ
228.684.015 USD
2.893.351 (14%)
Tổng: 21.000.000
98.919.771 USD
-28.60% -54%
194 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,95 USD
23.804 đ
380.339.805 USD
402.324.425 (80%)
Tổng: 500.000.000
3.701.177 USD
11.49% -13%
195 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
892 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
196 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,53 USD
88.919 đ
380.743.659 USD
107.818.999
48.379.928 USD
4.09% -23%
197 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
4,22 USD
106.195 đ
379.567.948 USD
90.000.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
288.398.025 USD
17.60% -28%
198 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,45 USD
11.342 đ
379.313.651 USD
842.084.683 (81%)
Tổng: 1.042.383.434
236.474.253 USD
24.13% -20%
199 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,45 USD
36.627 đ
381.971.623 USD
262.595.983 (47%)
Tổng: 555.000.000
59.151.970 USD
11.10% -30%
200 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,57 USD
89.842 đ
375.728.886 USD
105.305.665 (53%)
Tổng: 200.000.000
45.829.236 USD
2.73% -18%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.