1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11385 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1137) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

13/07/2024 15:52

Tỷ giá 11385 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
58.050 USD
1.477.951.299 đ
1.144.755.015.697 USD
19.720.178 (94%)
Tổng: 21.000.000
22.658.086.307 USD
1.40% 3%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.138 USD
79.882.512 đ
377.177.813.120 USD
120.213.385
11.497.296.605 USD
1.45% 5%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.466 đ
112.442.840.265 USD
112.417.360.494 (97%)
Tổng: 116.072.162.582
42.258.076.567 USD
0.02% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
534,80 USD
13.616.027 đ
78.927.155.814 USD
147.582.357
1.517.468.875 USD
2.36% 6%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
139,02 USD
3.539.375 đ
64.497.141.313 USD
463.951.205 (80%)
Tổng: 579.985.522
1.634.853.065 USD
1.99% 2%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.458 đ
33.886.600.076 USD
33.888.731.078
4.749.550.780 USD
-0.00% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,51 USD
13.000 đ
28.494.105.171 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.014.093.275 USD
11.70% 18%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,34 USD
186.922 đ
18.404.946.223 USD
2.506.871.572 (49%)
Tổng: 5.108.920.307
185.420.086 USD
-0.38% -2%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,11 USD
2.774 đ
15.809.871.020 USD
145.095.056.384
424.660.976 USD
2.16% 1%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,42 USD
10.705 đ
15.087.215.856 USD
35.881.051.871 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
327.100.152 USD
5.04% 20%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.565 đ
12.199.218.213 USD
87.130.328.334 (100%)
Tổng: 87.130.351.917
355.255.674 USD
3.50% 10%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,71 USD
654.540 đ
10.139.843.557 USD
394.414.934 (55%)
Tổng: 715.748.719
225.675.566 USD
1.17% 0%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000170053 USD
0,4330 đ
10.020.741.691 USD
589.270.746.074.980 (100%)
Tổng: 589.519.214.679.050
207.305.280 USD
5.17% 11%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,26 USD
159.271 đ
8.995.437.568 USD
1.437.953.431
137.567.429 USD
6.05% 7%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
12,96 USD
330.083 đ
7.883.881.830 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
279.616.505 USD
3.87% 4%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
374,95 USD
9.546.211 đ
7.398.582.752 USD
19.732.219 (94%)
Tổng: 21.000.000
255.561.657 USD
7.29% 15%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,19 USD
132.234 đ
5.698.496.701 USD
1.097.177.903 (91%)
Tổng: 1.200.160.329
229.602.842 USD
6.64% 16%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.464 đ
5.348.630.302 USD
5.347.888.596
139.402.916 USD
-0.00% 0%
19 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,77 USD
146.985 đ
5.346.007.970 USD
926.006.859 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.660.785 USD
-0.64% 1%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
70,10 USD
1.784.688 đ
5.239.403.849 USD
74.744.281 (89%)
Tổng: 84.000.000
296.737.713 USD
2.19% 12%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,51 USD
13.096 đ
5.089.286.055 USD
9.894.059.780 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
158.828.208 USD
3.11% 8%
22 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,19 USD
208.598 đ
4.916.175.915 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
108.129.324 USD
4.21% 5%
23 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.268 đ
4.052.871.648 USD
24.176.527.816 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
37.729.931 USD
0.38% 2%
24 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000088454 USD
0,2252 đ
3.721.187.309 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
556.391.631 USD
2.00% -2%
25 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
7,86 USD
200.231 đ
3.666.046.047 USD
466.149.335 (90%)
Tổng: 520.638.674
64.775.214 USD
8.18% 14%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
21,82 USD
555.550 đ
3.227.220.343 USD
147.898.411 (70%)
Tổng: 210.700.000
111.719.571 USD
4.33% 6%
27 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
161,41 USD
4.109.442 đ
2.977.448.274 USD
18.446.744
64.994.817 USD
1.68% 3%
28 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,18 USD
29.951 đ
2.964.519.370 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
99.275.453 USD
3.17% -3%
29 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,24 USD
158.825 đ
2.908.824.338 USD
466.290.954 (42%)
Tổng: 1.105.551.816
66.437.689 USD
3.44% 12%
30 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0995122373 USD
2.534 đ
2.908.632.222 USD
29.228.889.830 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
111.946.522 USD
10.25% 14%
31 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,68 USD
42.745 đ
2.474.755.005 USD
1.474.022.657 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
140.008.790 USD
6.16% 20%
32 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.629 USD
66.921.789 đ
2.444.928.710 USD
930.159 (93%)
Tổng: 1.005.577
134.883.417 USD
9.61% 17%
33 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,22 USD
158.481 đ
2.433.425.443 USD
390.930.671
90.461.830 USD
4.36% 8%
34 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,19 USD
157.563 đ
2.418.897.612 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
140.922.460 USD
5.91% -4%
35 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0674531914 USD
1.717 đ
2.413.552.201 USD
35.781.141.695 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
33.131.486 USD
2.52% 0%
36 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,23 USD
107.641 đ
2.411.382.590 USD
570.357.126 (29%)
Tổng: 1.960.145.205
123.653.787 USD
4.43% 18%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0891475672 USD
2.270 đ
2.368.789.993 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
7.381.455 USD
3.18% 5%
38 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
38,90 USD
990.287 đ
2.333.747.891 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.850.424 USD
5.97% 7%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,70 USD
17.829 đ
2.287.651.908 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
206.839.446 USD
0.68% 9%
40 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,70 USD
17.897 đ
2.271.634.623 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
126.991.581 USD
1.69% 12%
41 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0271778565 USD
692 đ
2.200.999.831 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
29.769.858 USD
3.28% 15%
42 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,34 USD
34.228 đ
2.070.815.075 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
40.233.275 USD
8.85% 7%
43 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.456 đ
1.929.957.971 USD
1.930.257.878
3.008.417.571 USD
-0.02% -0%
44 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,70 USD
43.349 đ
1.909.909.068 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
185.665.281 USD
0.35% 27%
45 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,28 USD
516.297 đ
1.894.033.967 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
72.585.637 USD
2.93% 7%
46 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,75 USD
19.103 đ
1.884.981.364 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
99.964.009 USD
-1.88% 13%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,19 USD
4.728 đ
1.773.302.619 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
40.023.790 USD
1.99% 5%
48 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
243,16 USD
6.190.799 đ
1.718.340.160 USD
7.066.768 (34%)
Tổng: 21.000.000
33.458.203 USD
-0.33% 8%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
24,29 USD
618.503 đ
1.594.903.186 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
105.924.081 USD
7.47% 10%
50 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,59 USD
40.563 đ
1.591.360.063 USD
998.845.737
242.377.914 USD
1.50% -19%
51 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0153492616 USD
391 đ
1.573.161.583 USD
102.491.027.112
219.600.436 USD
-0.08% 49%
52 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000227085 USD
0,5782 đ
1.562.441.748 USD
68.804.228.106.933 (74%)
Tổng: 93.002.216.896.116
224.980.220 USD
-0.84% 2%
53 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,70 USD
43.384 đ
1.521.517.604 USD
892.896.187 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
104.692.048 USD
4.34% 7%
54 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
97,89 USD
2.492.366 đ
1.455.848.489 USD
14.871.774 (93%)
Tổng: 16.000.000
100.663.796 USD
3.97% 22%
55 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,03 USD
26.347 đ
1.448.762.193 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
21.952.263 USD
0.24% 1%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,40 USD
35.525 đ
1.395.324.847 USD
1.000.000.000
15.665.268 USD
2.29% 9%
57 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001428842 USD
3,6378 đ
1.366.991.063 USD
9.567.125.580.982 (99%)
Tổng: 9.689.677.656.563
140.431.735 USD
0.46% 1%
58 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,98 USD
24.999 đ
1.364.619.235 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
101.110.702 USD
3.03% -0%
59 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,48 USD
12.103 đ
1.332.768.271 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
103.306.524 USD
1.80% 11%
60 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,41 USD
163.312 đ
1.263.221.968 USD
196.933.939 (19%)
Tổng: 1.055.890.411
96.153.463 USD
-2.21% 32%
61 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
3,64 USD
92.694 đ
1.225.727.580 USD
336.666.955 (81%)
Tổng: 413.477.715
110.406.646 USD
3.12% 8%
62 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0241290553 USD
614 đ
1.189.562.421 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
74.496.956 USD
3.00% 7%
63 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,14 USD
3.594 đ
1.161.573.637 USD
8.228.339.605 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
26.679.503 USD
2.78% 8%
64 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,37 USD
34.923 đ
1.163.437.347 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
140.220.882 USD
-4.33% -6%
65 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,11 USD
2.904 đ
1.130.192.197 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
22.086.102 USD
3.12% -4%
66 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,30 USD
7.613 đ
1.083.993.858 USD
3.624.988.916 (36%)
Tổng: 9.999.988.916
36.185.909 USD
3.41% 10%
67 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,76 USD
19.297 đ
1.023.194.879 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
71.752.050 USD
3.26% 2%
68 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,12 USD
28.459 đ
1.003.620.916 USD
897.854.552 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
57.400.739 USD
4.02% 23%
69 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,57 USD
905.551 đ
966.602.641 USD
27.176.489 (87%)
Tổng: 31.415.926
22.660.147 USD
-1.76% 7%
70 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.982 đ
956.265.829 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
90.248.769 USD
-3.14% 13%
71 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,05 USD
26.743 đ
872.529.605 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
52.681.964 USD
1.73% 25%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,11 USD
231.969 đ
870.479.837 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
713.459 USD
0.54% 3%
73 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
71,97 USD
1.832.247 đ
868.823.086 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
10.877.834 USD
2.35% -2%
74 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,48 USD
88.609 đ
849.373.789 USD
244.051.397 (63%)
Tổng: 388.539.008
24.130.107 USD
5.73% -1%
75 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,56 USD
14.230 đ
844.958.116 USD
1.511.780.104
23.079.201 USD
2.42% 9%
76 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0196864851 USD
501 đ
843.663.526 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
8.810.699 USD
5.24% -5%
77 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,57 USD
14.476 đ
830.226.628 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
39.014.915 USD
0.84% 11%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,53 USD
140.888 đ
817.843.735 USD
147.793.311 (55%)
Tổng: 270.000.000
27.178.048 USD
3.50% 10%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
80 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,59 USD
651.487 đ
813.719.453 USD
31.799.998 (32%)
Tổng: 100.000.000
109.449.335 USD
-0.11% 10%
81 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,54 USD
13.694 đ
807.556.203 USD
1.501.385.430 (71%)
Tổng: 2.100.000.000
54.781.857 USD
3.00% 10%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,34 USD
34.138 đ
795.821.503 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
11.561.780 USD
2.44% 7%
83 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
39,58 USD
1.007.758 đ
780.876.133 USD
19.728.059
27.229.326 USD
3.90% 12%
84 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008055 USD
0,0205 đ
779.900.344 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
16.306.391 USD
1.23% 6%
85 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,78 USD
19.948 đ
775.105.254 USD
989.262.508 (98%)
Tổng: 1.009.819.383
18.610.422 USD
4.22% 7%
86 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0151521479 USD
386 đ
749.516.211 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
6.474.906 USD
3.42% 6%
87 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.438 đ
736.294.312 USD
736.936.030
5.409.760 USD
0.23% 0%
88 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,13 USD
54.310 đ
716.389.129 USD
335.833.175 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
21.236.096 USD
10.23% 26%
89 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,31 USD
7.990 đ
715.916.106 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
46.831.940 USD
3.98% 10%
90 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,11 USD
257.294 đ
712.853.127 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
26.338.515 USD
3.22% 7%
91 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0216981441 USD
552 đ
708.898.883 USD
32.670.945.434 (94%)
Tổng: 34.695.105.570
51.475.114 USD
1.66% 1%
92 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
33,38 USD
849.889 đ
701.008.293 USD
21.000.000
156.726.613 USD
7.32% 17%
93 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,40 USD
10.189 đ
684.713.712 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
57.066.808 USD
3.42% 7%
94 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
261,33 USD
6.653.401 đ
676.730.887 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
2.489.872 USD
-0.34% 8%
95 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,17 USD
182.449 đ
667.140.400 USD
93.096.921 (31%)
Tổng: 300.000.000
1.954.967 USD
3.79% 5%
96 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,12 USD
28.450 đ
625.764.894 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.594.909 USD
1.96% 6%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.332 đ
624.530.318 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
32.054.057 USD
3.02% 10%
98 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,14 USD
3.681 đ
611.960.499 USD
4.233.020.993 (84%)
Tổng: 5.020.521.008
37.566.248 USD
1.08% 18%
99 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,42 USD
36.130 đ
605.694.588 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
14.110.931 USD
-4.89% 3%
100 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,000030517 USD
0,7770 đ
602.045.942 USD
19.728.189.048.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.673.886 USD
1.86% 3%
101 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
102 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,066923771 USD
1.704 đ
596.897.450 USD
8.919.064.798
36.935.438 USD
2.52% 5%
103 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.411 USD
61.394.476 đ
594.470.224 USD
246.524
10.709.201 USD
0.29% 1%
104 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,16 USD
4.075 đ
588.246.976 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
109.712.792 USD
5.08% 1%
105 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,76 USD
95.664 đ
582.671.012 USD
155.071.749 (60%)
Tổng: 258.446.028
47.447.589 USD
1.38% 4%
106 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,02 USD
255.093 đ
572.136.864 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.527.557 USD
2.18% 12%
107 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000015647 USD
0,0398 đ
563.976.557 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
31.253.567 USD
-6.93% 13%
108 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,49 USD
12.575 đ
558.814.125 USD
1.131.360.407 (96%)
Tổng: 1.173.541.288
13.698.641 USD
2.51% 9%
109 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,70 USD
43.242 đ
556.697.216 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
18.114.152 USD
2.55% 8%
110 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0805460923 USD
2.051 đ
540.754.235 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
18.146.958 USD
2.11% -2%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,14 USD
3.657 đ
531.925.837 USD
3.702.905.208 (62%)
Tổng: 5.979.117.265
10.753.534 USD
0.14% -0%
112 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,16 USD
4.039 đ
530.524.507 USD
3.344.331.631
5.830.228 USD
1.79% 5%
113 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,007531322 USD
192 đ
519.407.619 USD
68.966.327.627
79.531.167 USD
1.97% 3%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,71 USD
18.193 đ
513.402.305 USD
718.469.758 (62%)
Tổng: 1.157.800.768
38.555.257 USD
14.33% 43%
116 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.407 đ
512.606.893 USD
1.254.111.772 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
24.078.622 USD
1.13% 11%
117 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,17 USD
80.613 đ
509.372.374 USD
160.875.442
4.539.117 USD
2.44% -2%
118 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,28 USD
7.169 đ
506.876.588 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
35.390.445 USD
1.94% 9%
119 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,88 USD
47.975 đ
506.536.248 USD
268.815.912 (60%)
Tổng: 450.000.000
19.638.850 USD
0.83% 7%
120 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,23 USD
31.310 đ
501.503.158 USD
407.799.910 (69%)
Tổng: 590.000.000
1.574.305 USD
1.49% 9%
121 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,81 USD
46.174 đ
495.639.311 USD
273.292.667 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
116.637.962 USD
0.13% -0%
122 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.429 đ
494.591.902 USD
495.201.533
44.996.776 USD
0.02% -0%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0692487562 USD
1.763 đ
485.727.727 USD
7.014.244.789 (86%)
Tổng: 8.163.468.219
20.393.854 USD
6.63% 11%
124 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,82 USD
46.252 đ
477.690.047 USD
262.952.030 (47%)
Tổng: 554.999.243
11.837.005 USD
0.14% 12%
125 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0104979961 USD
267 đ
467.623.490 USD
44.544.071.512 (98%)
Tổng: 45.232.660.101
25.333.327 USD
5.78% 11%
126 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,41 USD
10.485 đ
455.912.176 USD
1.107.044.512
2.318.332 USD
1.99% -12%
127 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
13,68 USD
348.288 đ
455.290.237 USD
33.281.891
22.827.351 USD
-0.56% 11%
128 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004467 USD
0,0114 đ
446.655.572 USD
999.990.000.000.000
18.215.041 USD
3.43% 4%
129 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,74 USD
18.757 đ
445.639.443 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
36.442.247 USD
1.09% 2%
130 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0299013772 USD
761 đ
445.825.014 USD
14.909.848.831 (39%)
Tổng: 37.928.075.801
5.898.114 USD
1.15% 8%
131 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0672580117 USD
1.712 đ
444.712.587 USD
6.612.038.867
3.442.724 USD
-0.28% 6%
132 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.390 USD
60.860.009 đ
442.363.678 USD
185.057
4.649.582 USD
0.30% 2%
133 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,34 USD
34.060 đ
439.989.794 USD
328.895.104
34.746.630 USD
0.35% 14%
134 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0043532346 USD
111 đ
435.323.465 USD
100.000.000.000
9.622.339 USD
2.92% -12%
135 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,000205601 USD
5,2346 đ
431.762.007 USD
2.100.000.000.000
126.872.422 USD
-3.05% 68%
136 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,02 USD
25.893 đ
423.733.120 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
9.591.264 USD
0.03% 4%
137 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,39 USD
9.874 đ
419.960.420 USD
1.082.856.129
11.420.158 USD
1.49% 5%
138 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,79 USD
96.472 đ
416.805.852 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
203.583.965 USD
0.64% -6%
139 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
23,69 USD
603.144 đ
414.902.275 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
2.988.173 USD
2.67% 4%
140 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0247685412 USD
631 đ
421.065.201 USD
17.000.000.000 (17%)
Tổng: 100.000.000.000
14.183.636 USD
17.51% 18%
141 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
25,25 USD
642.847 đ
412.277.307 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
57.530.572 USD
6.31% 35%
142 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,49 USD
12.371 đ
411.805.222 USD
847.522.697 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
37.894.536 USD
9.18% 36%
143 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,47 USD
1.208.617 đ
396.842.194 USD
8.359.643 (84%)
Tổng: 10.000.000
25.378.377 USD
1.19% 2%
144 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000721151 USD
1,8361 đ
393.751.552 USD
5.460.040.070.365 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
12.933.619 USD
0.81% 6%
145 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.436 đ
381.613.017 USD
381.972.707
7.286.590 USD
-0.04% -0%
146 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,03 USD
26.158 đ
380.386.682 USD
370.236.528 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
47.150.623 USD
2.97% -11%
147 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,83 USD
97.545 đ
376.879.796 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
16.242.839 USD
2.04% -3%
148 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,19 USD
4.799 đ
361.091.085 USD
1.915.556.969 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
8.818.750 USD
4.25% 5%
149 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,77 USD
19.622 đ
356.446.158 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
5.199.845 USD
-1.79% -10%
150 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
7,91 USD
201.510 đ
341.850.833 USD
43.191.430
5.898.624 USD
1.35% 5%
151 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0360679474 USD
918 đ
340.531.158 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
9.684.484 USD
-1.01% 1%
152 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.815 đ
340.269.909 USD
2.271.081.618 (43%)
Tổng: 5.319.111.842
12.621.432 USD
5.16% 14%
153 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,28 USD
7.150 đ
334.580.483 USD
1.191.344.143 (56%)
Tổng: 2.142.773.538
54.156.675 USD
1.93% 15%
154 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
33,21 USD
845.560 đ
332.113.171 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
15.496.174 USD
2.60% 17%
155 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,34 USD
34.140 đ
329.687.777 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
15.753.053 USD
2.48% 7%
156 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
16,03 USD
408.124 đ
328.969.572 USD
20.522.127
4.903.641 USD
0.98% 6%
157 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
21,41 USD
545.184 đ
325.469.513 USD
15.199.369
12.386.710 USD
2.19% 6%
158 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,48 USD
12.277 đ
323.624.835 USD
671.136.336 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
9.237.343 USD
1.62% 8%
159 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0145993973 USD
372 đ
320.586.551 USD
21.958.889.461 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
33.482.040 USD
4.62% 12%
160 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,31 USD
7.943 đ
311.979.743 USD
1.000.000.000
8.452.751 USD
-0.32% 15%
161 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,38 USD
9.682 đ
301.472.498 USD
792.744.124 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
15.336.172 USD
0.23% 11%
162 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0593471093 USD
1.511 đ
300.304.523 USD
5.060.137.335
91.721.870 USD
3.33% 16%
163 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,39 USD
213.661 đ
300.214.938 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
1.790.912 USD
1.57% 15%
164 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0158215584 USD
403 đ
295.700.383 USD
18.689.712.902 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
11.165.025 USD
1.74% 6%
165 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
24,86 USD
632.934 đ
295.230.959 USD
11.875.770 (63%)
Tổng: 18.900.000
32.816.201 USD
2.66% 10%
166 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0280297281 USD
714 đ
294.175.354 USD
10.495.119.775 (81%)
Tổng: 12.895.116.931
1.067.361 USD
1.00% -2%
167 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0016865516 USD
43 đ
292.739.921 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
9.293.406 USD
4.64% 15%
168 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.275 đ
291.356.447 USD
1.735.145.834 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
34.237.576 USD
2.09% 11%
169 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,86 USD
21.881 đ
291.434.730 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
15.636.403 USD
4.14% 15%
170 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0293865347 USD
748 đ
290.926.693 USD
9.900.000.000
26.366.052 USD
2.87% -1%
171 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0163482261 USD
416 đ
290.315.270 USD
17.758.212.334 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
110.449.461 USD
2.81% 6%
172 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,53 USD
13.424 đ
285.991.327 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
11.072.571 USD
0.70% 10%
173 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,39 USD
35.513 đ
285.386.224 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
40.334.455 USD
4.86% -1%
174 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
63,34 USD
1.612.650 đ
283.393.492 USD
4.474.126 (54%)
Tổng: 8.303.475
9.217.337 USD
-2.23% 13%
175 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031849051 USD
81 đ
283.102.673 USD
88.888.888.888
33.484.573 USD
-0.25% -7%
176 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031849051 USD
81 đ
283.102.673 USD
88.888.888.888
33.484.573 USD
-0.25% -7%
177 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,36 USD
60.127 đ
279.960.395 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
31.544.483 USD
1.93% 25%
178 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,18 USD
4.695 đ
275.672.958 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
27.245.997 USD
2.95% 9%
179 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,38 USD
9.590 đ
275.570.983 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
16.706.937 USD
1.42% 19%
180 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,32 USD
8.229 đ
273.913.977 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
12.805.391 USD
2.87% 9%
181 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0047343185 USD
121 đ
273.361.260 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
11.435.106 USD
-3.11% 18%
182 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,56 USD
14.243 đ
272.876.432 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
4.347.844 USD
4.07% 8%
183 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0272417111 USD
694 đ
272.417.111 USD
10.000.000.000
7.258.027 USD
0.95% 11%
184 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.217 đ
269.447.592 USD
1.626.769.105 (89%)
Tổng: 1.819.757.708
11.800.068 USD
2.77% 2%
185 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,64 USD
16.337 đ
261.105.871 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.719.788 USD
0.36% -1%
186 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,40 USD
10.241 đ
258.939.275 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
8.597.270 USD
3.59% 12%
187 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,021070596 USD
536 đ
256.071.270 USD
12.153.015.033 (95%)
Tổng: 12.749.969.311
3.639.220 USD
-2.03% 4%
188 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,33 USD
33.790 đ
252.670.528 USD
190.380.652 (19%)
Tổng: 1.028.142.174
13.900.384 USD
-1.74% 30%
189 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,33 USD
59.402 đ
251.559.211 USD
107.818.999
4.474.345 USD
3.56% 7%
190 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,03 USD
51.623 đ
250.383.764 USD
123.486.520 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
21.888.687 USD
1.06% 6%
191 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,35 USD
59.856 đ
247.394.048 USD
105.230.499 (98%)
Tổng: 107.822.406
27.922.718 USD
3.83% 8%
192 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0175926491 USD
448 đ
247.221.635 USD
14.052.553.054 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
9.752.391 USD
0.49% 5%
193 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
25,77 USD
656.067 đ
246.699.487 USD
9.573.664
15.004.219 USD
0.93% 3%
194 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,09 USD
53.105 đ
240.288.429 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
75.226.438 USD
0.93% 15%
195 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,48 USD
12.322 đ
239.976.324 USD
495.827.142 (90%)
Tổng: 549.162.190
545.885 USD
2.66% 20%
196 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,51 USD
63.803 đ
238.070.445 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
122.639.419 USD
7.15% 18%
197 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0432062056 USD
1.100 đ
237.373.929 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
21.439.573 USD
1.22% 8%
198 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,30 USD
7.635 đ
236.775.451 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
7.185.212 USD
2.32% 4%
199 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0046210478 USD
118 đ
233.825.019 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
16.043.789 USD
2.51% 9%
200 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
40,28 USD
1.025.624 đ
229.066.783 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
9.658.555 USD
0.75% 10%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.