1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11386 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

14/07/2024 14:09

Tỷ giá 11386 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
59.909 USD
1.525.277.343 đ
1.181.417.464.859 USD
19.720.275 (94%)
Tổng: 21.000.000
19.450.391.392 USD
3.63% 4%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.192 USD
81.263.769 đ
383.707.108.223 USD
120.215.726
9.431.313.721 USD
2.42% 5%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.468 đ
112.501.387.735 USD
112.466.925.459 (97%)
Tổng: 116.072.162.582
37.705.718.550 USD
-0.01% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
537,10 USD
13.674.663 đ
79.267.016.435 USD
147.582.303
1.509.314.400 USD
0.85% 5%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
144,96 USD
3.690.563 đ
67.268.640.889 USD
464.064.642 (80%)
Tổng: 580.143.862
1.490.374.518 USD
4.84% 4%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.460 đ
33.951.549.390 USD
33.951.114.721
3.655.287.226 USD
-0.02% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,52 USD
13.184 đ
28.898.097.890 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.859.424.398 USD
3.95% 18%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,30 USD
185.751 đ
18.289.952.989 USD
2.506.909.750 (49%)
Tổng: 5.108.959.158
170.803.324 USD
-0.79% -3%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,11 USD
2.886 đ
16.451.156.812 USD
145.107.346.384
585.860.532 USD
5.33% 3%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.945 đ
15.424.554.383 USD
35.881.027.593 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
403.394.256 USD
4.12% 17%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.539 đ
12.112.085.594 USD
87.127.445.688 (100%)
Tổng: 87.127.446.185
333.996.475 USD
-0.48% 7%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000017429 USD
0,4437 đ
10.270.385.384 USD
589.270.745.427.560 (100%)
Tổng: 589.519.214.031.630
271.294.189 USD
4.62% 6%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,97 USD
661.316 đ
10.246.610.042 USD
394.484.458 (55%)
Tổng: 715.748.719
279.108.178 USD
1.21% -2%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,20 USD
157.792 đ
8.911.933.031 USD
1.437.953.431
123.324.095 USD
0.96% 0%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,08 USD
332.981 đ
7.953.081.652 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
222.295.523 USD
2.21% 1%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
381,37 USD
9.709.606 đ
7.525.366.471 USD
19.732.606 (94%)
Tổng: 21.000.000
257.014.259 USD
1.74% 14%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,41 USD
137.860 đ
5.966.048.008 USD
1.101.812.375 (92%)
Tổng: 1.200.248.599
189.702.710 USD
5.42% 15%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.465 đ
5.348.885.172 USD
5.347.888.596
89.818.724 USD
0.01% 0%
19 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,76 USD
146.529 đ
5.329.376.089 USD
925.998.931 (94%)
Tổng: 985.239.504
321.418 USD
-0.30% -1%
20 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,53 USD
13.482 đ
5.239.021.287 USD
9.893.920.522 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
189.806.111 USD
4.32% 6%
21 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
70,04 USD
1.783.270 đ
5.235.481.703 USD
74.747.737 (89%)
Tổng: 84.000.000
245.951.872 USD
0.80% 9%
22 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,25 USD
210.106 đ
4.951.711.487 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
107.795.174 USD
1.78% 3%
23 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
8,95 USD
227.837 đ
4.171.588.663 USD
466.160.290 (90%)
Tổng: 520.649.629
147.659.474 USD
17.51% 21%
24 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.388 đ
4.168.356.045 USD
24.184.269.646 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
31.364.304 USD
3.26% 3%
25 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000090693 USD
0,2309 đ
3.815.357.571 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
479.109.572 USD
3.12% -2%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,47 USD
572.061 đ
3.323.517.365 USD
147.915.675 (70%)
Tổng: 210.700.000
156.627.318 USD
4.41% 8%
27 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,21 USD
30.724 đ
3.041.010.938 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
70.517.221 USD
3.10% -1%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,47 USD
164.689 đ
3.017.191.034 USD
466.441.529 (42%)
Tổng: 1.105.702.391
71.327.888 USD
4.75% 11%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.560 đ
2.938.638.427 USD
29.228.888.501 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
194.802.843 USD
5.72% 12%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
156,50 USD
3.984.501 đ
2.886.923.136 USD
18.446.744
55.737.167 USD
-2.62% 0%
31 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.770 USD
70.528.834 đ
2.576.708.907 USD
930.159 (93%)
Tổng: 1.005.577
112.894.983 USD
7.97% 20%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0713147298 USD
1.816 đ
2.551.722.451 USD
35.781.141.695 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
46.942.711 USD
6.47% 4%
33 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,69 USD
42.925 đ
2.485.433.809 USD
1.474.170.646 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
90.109.257 USD
2.95% 19%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,28 USD
109.011 đ
2.444.280.391 USD
570.874.857 (29%)
Tổng: 1.960.144.382
115.769.259 USD
3.19% 11%
35 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,091841027 USD
2.338 đ
2.440.359.422 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
6.425.268 USD
4.04% 7%
36 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,20 USD
157.754 đ
2.422.261.603 USD
390.930.671
75.984.174 USD
0.80% 3%
37 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,15 USD
156.533 đ
2.403.075.692 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
92.321.666 USD
0.37% -9%
38 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,73 USD
18.516 đ
2.375.827.558 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
181.484.605 USD
4.54% 11%
39 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
39,50 USD
1.005.635 đ
2.369.917.403 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.533.883 USD
2.08% 5%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0288783047 USD
735 đ
2.338.710.698 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
37.319.145 USD
6.95% 21%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,70 USD
17.904 đ
2.272.488.114 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
145.868.965 USD
1.08% 3%
42 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,35 USD
34.357 đ
2.078.613.296 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
49.208.482 USD
3.04% 6%
43 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,78 USD
19.826 đ
1.956.288.110 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
80.254.708 USD
4.47% 15%
44 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.456 đ
1.929.944.443 USD
1.930.257.878
2.034.655.731 USD
0.02% -0%
45 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,58 USD
524.043 đ
1.922.451.029 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
66.760.773 USD
3.35% 6%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,71 USD
43.527 đ
1.917.713.557 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
154.682.143 USD
1.82% 18%
47 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
262,04 USD
6.671.601 đ
1.853.012.358 USD
7.071.420 (34%)
Tổng: 21.000.000
36.475.038 USD
8.81% 17%
48 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,19 USD
4.927 đ
1.847.768.165 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
39.573.536 USD
5.08% 6%
49 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,66 USD
42.346 đ
1.661.313.471 USD
998.845.736
218.074.971 USD
4.52% -9%
50 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
24,71 USD
629.160 đ
1.622.385.024 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
53.302.838 USD
2.39% 7%
51 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000235115 USD
0,5986 đ
1.617.858.941 USD
68.811.425.236.086 (74%)
Tổng: 93.001.685.447.660
185.175.994 USD
4.19% 5%
52 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,015442724 USD
393 đ
1.582.740.646 USD
102.491.027.112
213.525.694 USD
1.83% 8%
53 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
101,68 USD
2.588.725 đ
1.512.264.920 USD
14.873.059 (93%)
Tổng: 16.000.000
104.443.821 USD
4.86% 25%
54 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,68 USD
42.729 đ
1.498.516.233 USD
892.896.563 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
89.687.758 USD
-1.11% 6%
55 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,04 USD
26.415 đ
1.452.532.225 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
24.153.647 USD
0.01% -1%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,43 USD
36.455 đ
1.431.844.143 USD
1.000.000.000
14.350.322 USD
3.24% 9%
57 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001467337 USD
3,7358 đ
1.403.819.542 USD
9.567.121.851.975 (99%)
Tổng: 9.689.673.927.556
134.992.828 USD
3.75% 2%
58 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,50 USD
12.702 đ
1.398.682.796 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
85.507.006 USD
7.53% 13%
59 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,00 USD
25.534 đ
1.393.795.010 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
77.999.962 USD
2.79% 2%
60 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
3,74 USD
95.341 đ
1.260.866.997 USD
336.703.069 (81%)
Tổng: 413.491.216
102.579.327 USD
3.60% 8%
61 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,23 USD
158.548 đ
1.227.739.366 USD
197.153.117 (19%)
Tổng: 1.056.109.589
90.747.920 USD
-1.86% 15%
62 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.735 đ
1.207.167.162 USD
8.228.335.353 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
28.811.138 USD
5.87% 9%
63 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0243702673 USD
620 đ
1.201.454.171 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
70.766.431 USD
0.07% 2%
64 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,37 USD
34.923 đ
1.163.437.347 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
140.220.882 USD
-4.33% -6%
65 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,12 USD
3.012 đ
1.172.463.520 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
25.413.548 USD
5.47% -5%
66 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,31 USD
7.792 đ
1.109.449.574 USD
3.624.988.915 (36%)
Tổng: 9.999.988.915
36.638.539 USD
4.05% 8%
67 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,79 USD
20.164 đ
1.069.171.567 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
75.867.965 USD
4.75% 4%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,33 USD
8.312 đ
995.727.085 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
86.507.177 USD
5.23% 17%
69 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,11 USD
28.194 đ
994.465.040 USD
898.029.826 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
51.663.451 USD
1.80% 6%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,75 USD
910.272 đ
971.786.028 USD
27.180.522 (87%)
Tổng: 31.415.926
21.146.746 USD
1.23% 5%
71 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,07 USD
27.366 đ
892.846.475 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
21.934.053 USD
-0.61% 20%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,20 USD
234.281 đ
879.157.887 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
713.401 USD
1.19% 1%
73 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,58 USD
14.726 đ
874.424.067 USD
1.511.780.104
24.273.336 USD
4.04% 9%
74 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
71,52 USD
1.820.897 đ
863.441.062 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
8.709.781 USD
0.54% -2%
75 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0199866258 USD
509 đ
856.526.044 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
8.369.153 USD
3.45% -6%
76 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,46 USD
88.141 đ
845.350.458 USD
244.184.909 (63%)
Tổng: 388.539.008
14.457.645 USD
0.20% -5%
77 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,57 USD
14.520 đ
832.723.201 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
40.603.407 USD
1.62% 4%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,63 USD
143.404 đ
832.581.628 USD
147.816.745 (55%)
Tổng: 270.000.000
22.992.660 USD
2.43% 7%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
80 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,55 USD
13.996 đ
825.457.580 USD
1.501.574.726 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
59.436.163 USD
3.97% 7%
81 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,69 USD
654.069 đ
816.944.257 USD
31.799.998 (32%)
Tổng: 100.000.000
106.017.820 USD
0.81% 4%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,34 USD
33.993 đ
809.054.799 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
11.318.645 USD
0.43% 2%
83 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
40,76 USD
1.037.746 đ
804.127.567 USD
19.728.428
28.710.793 USD
3.82% 12%
84 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008215 USD
0,0209 đ
795.393.218 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
13.993.545 USD
2.41% 6%
85 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,79 USD
20.057 đ
779.381.921 USD
989.336.793 (98%)
Tổng: 1.009.893.668
15.141.697 USD
1.59% 8%
86 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0155724374 USD
396 đ
770.306.256 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
7.601.746 USD
3.54% 7%
87 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,82 USD
275.386 đ
762.977.660 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
34.079.533 USD
8.11% 11%
88 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.407 đ
737.723.428 USD
739.248.157
6.119.723 USD
-0.07% -0%
89 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.051 đ
721.350.341 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
44.039.427 USD
1.91% 6%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,13 USD
54.322 đ
716.791.929 USD
335.951.444 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
9.680.570 USD
0.47% 22%
91 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0218309456 USD
556 đ
715.805.004 USD
32.788.547.812 (94%)
Tổng: 34.812.707.948
50.104.763 USD
1.75% -1%
92 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
33,27 USD
846.997 đ
698.623.069 USD
21.000.000
104.518.169 USD
-0.73% 12%
93 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
265,37 USD
6.756.246 đ
687.191.370 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
1.885.796 USD
1.65% 7%
94 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000018997 USD
0,0484 đ
684.737.601 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
34.416.823 USD
22.79% 31%
95 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,40 USD
10.163 đ
682.992.419 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
51.706.744 USD
0.25% -1%
96 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,18 USD
182.834 đ
668.551.663 USD
93.096.921 (31%)
Tổng: 300.000.000
1.634.604 USD
0.85% 2%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,15 USD
29.332 đ
645.168.036 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.343.168 USD
4.00% 9%
98 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.500 đ
637.098.161 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
30.962.768 USD
2.93% 8%
99 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.737 đ
621.290.964 USD
4.233.343.659 (84%)
Tổng: 5.020.843.672
23.441.648 USD
3.32% 12%
100 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000314647 USD
0,8011 đ
620.754.951 USD
19.728.614.048.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.840.151 USD
3.18% 6%
101 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
102 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0685297398 USD
1.745 đ
611.221.190 USD
8.919.064.798
35.797.385 USD
3.63% 2%
103 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.412 USD
61.417.898 đ
594.697.007 USD
246.524
2.936.783 USD
-0.01% 1%
104 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,82 USD
97.297 đ
592.647.699 USD
155.080.626 (60%)
Tổng: 258.446.028
36.220.337 USD
1.60% -2%
105 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,39 USD
35.326 đ
592.207.247 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
14.684.799 USD
-2.37% 1%
106 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,16 USD
4.049 đ
584.414.257 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
103.511.994 USD
1.27% 0%
107 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,51 USD
13.060 đ
580.517.747 USD
1.131.713.490 (96%)
Tổng: 1.173.701.099
15.964.315 USD
5.45% 8%
108 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,12 USD
257.777 đ
578.157.305 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.322.200 USD
1.20% 11%
109 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,71 USD
43.429 đ
559.100.672 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
14.978.384 USD
1.77% 6%
110 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.807 đ
553.707.420 USD
3.703.154.843 (62%)
Tổng: 5.979.620.439
11.319.580 USD
4.65% -1%
111 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821475159 USD
2.091 đ
551.505.553 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.399.434 USD
2.71% -1%
112 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0769231026 USD
1.958 đ
539.621.145 USD
7.015.072.538 (86%)
Tổng: 8.164.295.968
62.335.795 USD
13.88% 21%
113 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,16 USD
4.093 đ
537.592.713 USD
3.344.331.631
6.215.883 USD
2.65% 4%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0077360855 USD
197 đ
533.529.408 USD
68.966.327.627
78.230.037 USD
3.77% 5%
116 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.529 đ
518.626.425 USD
1.254.111.772 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
22.502.864 USD
1.84% 6%
117 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,21 USD
81.680 đ
516.113.873 USD
160.875.442
3.479.432 USD
1.02% -1%
118 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,91 USD
48.747 đ
514.779.455 USD
268.864.275 (60%)
Tổng: 450.000.000
16.390.678 USD
2.54% 6%
119 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,71 USD
18.202 đ
514.355.369 USD
719.458.201 (62%)
Tổng: 1.157.937.331
33.257.210 USD
4.90% 9%
120 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,25 USD
31.950 đ
511.807.513 USD
407.842.015 (69%)
Tổng: 590.000.000
1.679.897 USD
2.17% 1%
121 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,28 USD
7.180 đ
507.614.401 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
34.576.000 USD
1.79% 1%
122 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,84 USD
46.746 đ
502.384.246 USD
273.621.444 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
101.078.320 USD
2.36% -4%
123 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,90 USD
48.326 đ
499.109.968 USD
262.952.942 (47%)
Tổng: 554.999.242
11.981.931 USD
4.69% 12%
124 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0111378172 USD
284 đ
496.185.398 USD
44.549.608.616 (98%)
Tổng: 45.238.433.264
15.475.800 USD
6.17% 13%
125 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.448 đ
494.963.475 USD
495.201.533
43.718.154 USD
0.09% 0%
126 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,43 USD
10.943 đ
475.900.321 USD
1.107.277.108
3.058.268 USD
5.60% -8%
127 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0704725619 USD
1.794 đ
466.036.249 USD
6.613.016.993
6.921.387 USD
5.18% 7%
128 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0046084589 USD
117 đ
460.845.886 USD
100.000.000.000
11.162.173 USD
7.39% -5%
129 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
13,82 USD
351.922 đ
460.268.136 USD
33.298.383
21.158.121 USD
1.97% 6%
130 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0308354317 USD
785 đ
459.758.715 USD
14.910.078.746 (39%)
Tổng: 37.928.305.716
6.784.970 USD
3.40% 8%
131 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,74 USD
18.863 đ
448.165.130 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
36.528.377 USD
1.31% -1%
132 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004462 USD
0,0114 đ
446.197.650 USD
999.990.000.000.000
15.978.167 USD
0.05% 4%
133 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.399 USD
61.079.918 đ
443.962.100 USD
185.057
3.725.427 USD
0.48% 2%
134 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,34 USD
34.124 đ
440.811.312 USD
328.895.104
23.681.500 USD
-2.56% 13%
135 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,19 USD
30.341 đ
440.663.328 USD
369.767.872 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
63.538.170 USD
17.77% 2%
136 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
26,98 USD
686.995 đ
440.590.684 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
68.244.878 USD
9.72% 37%
137 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,00 USD
636.386 đ
437.769.370 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
13.509.480 USD
6.03% 5%
138 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,40 USD
10.188 đ
433.328.581 USD
1.082.856.129
14.040.258 USD
3.73% 4%
139 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,02 USD
25.971 đ
425.009.464 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
12.233.845 USD
0.34% -2%
140 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0247685412 USD
631 đ
421.065.201 USD
17.000.000.000 (17%)
Tổng: 100.000.000.000
14.183.636 USD
17.51% 18%
141 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002017091 USD
5,1355 đ
423.589.098 USD
2.100.000.000.000
104.846.912 USD
-2.11% 57%
142 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000750078 USD
1,9097 đ
409.345.902 USD
5.457.375.909.476 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
21.984.900 USD
4.93% 6%
143 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,68 USD
93.662 đ
404.668.664 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
173.014.463 USD
-1.42% -5%
144 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,47 USD
11.965 đ
398.285.604 USD
847.524.868 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
31.211.257 USD
-1.74% 8%
145 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,59 USD
1.211.549 đ
397.805.742 USD
8.359.654 (84%)
Tổng: 10.000.000
19.986.820 USD
0.54% 2%
146 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.455 đ
381.898.145 USD
381.972.707
11.295.079 USD
0.22% 0%
147 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,79 USD
96.490 đ
372.805.088 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
15.729.604 USD
-0.53% -7%
148 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,19 USD
4.915 đ
369.807.965 USD
1.915.556.969 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
7.705.167 USD
4.19% 7%
149 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0386551126 USD
984 đ
364.957.565 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
9.012.170 USD
7.48% 3%
150 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,77 USD
19.582 đ
355.716.058 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
5.636.289 USD
0.08% -7%
151 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0690900635 USD
1.759 đ
349.605.210 USD
5.060.137.335
193.211.493 USD
16.30% 26%
152 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,06 USD
205.102 đ
347.943.533 USD
43.191.430
4.125.485 USD
2.46% 5%
153 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.292 đ
342.069.975 USD
1.194.336.648 (56%)
Tổng: 2.143.131.248
51.328.236 USD
2.44% 9%
154 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.773 đ
336.570.161 USD
2.271.167.372 (43%)
Tổng: 5.318.016.195
11.907.813 USD
-0.21% 9%
155 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
16,36 USD
416.459 đ
335.688.498 USD
20.522.127
2.907.258 USD
2.73% 7%
156 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,02 USD
560.705 đ
334.799.312 USD
15.202.269
12.379.673 USD
3.51% 4%
157 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
33,43 USD
851.030 đ
334.261.607 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
12.519.261 USD
1.99% 11%
158 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,49 USD
12.394 đ
326.791.946 USD
671.318.985 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
7.982.614 USD
2.16% 2%
159 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,014783481 USD
376 đ
325.037.309 USD
21.986.520.511 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
29.038.275 USD
2.02% 8%
160 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,32 USD
8.099 đ
318.112.405 USD
1.000.000.000
7.668.694 USD
2.40% 4%
161 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,39 USD
9.915 đ
309.031.245 USD
793.559.058 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
18.617.566 USD
3.46% 8%
162 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,64 USD
219.911 đ
308.997.227 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.331.897 USD
3.34% 12%
163 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
25,92 USD
659.806 đ
307.790.725 USD
11.876.743 (63%)
Tổng: 18.900.000
41.223.916 USD
4.26% 11%
164 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0163817083 USD
417 đ
306.226.843 USD
18.693.217.939 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
12.366.645 USD
4.59% 7%
165 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,34 USD
33.990 đ
305.841.848 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
14.700.481 USD
0.43% 2%
166 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017356578 USD
44 đ
301.263.441 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
7.060.938 USD
3.10% 12%
167 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.375 đ
298.481.520 USD
1.737.138.517 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
22.209.603 USD
3.84% 9%
168 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0166474081 USD
424 đ
296.214.169 USD
17.793.410.626 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
96.284.172 USD
3.09% 8%
169 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0298631851 USD
760 đ
295.645.533 USD
9.900.000.000
21.471.094 USD
1.99% 2%
170 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,86 USD
1.676.767 đ
294.672.907 USD
4.474.309 (54%)
Tổng: 8.303.658
8.738.773 USD
5.95% 15%
171 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0280624156 USD
714 đ
294.541.264 USD
10.495.934.058 (81%)
Tổng: 12.895.936.911
1.512.614 USD
0.22% -4%
172 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,54 USD
13.814 đ
294.295.992 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
10.520.907 USD
4.01% 9%
173 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0032860761 USD
84 đ
292.095.650 USD
88.888.888.888
30.689.109 USD
3.89% -10%
174 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0032860761 USD
84 đ
292.095.650 USD
88.888.888.888
30.689.109 USD
3.89% -10%
175 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,86 USD
21.789 đ
290.212.508 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
15.390.757 USD
0.08% 6%
176 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,028586757 USD
728 đ
285.867.570 USD
10.000.000.000
7.487.898 USD
5.37% 11%
177 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,38 USD
35.254 đ
283.305.061 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
31.160.243 USD
1.41% -4%
178 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,39 USD
60.831 đ
283.237.230 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
18.848.361 USD
0.79% 16%
179 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.347 đ
282.060.217 USD
1.652.013.040 (91%)
Tổng: 1.820.001.642
12.052.795 USD
4.77% 2%
180 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,58 USD
14.645 đ
280.572.041 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
5.822.395 USD
3.69% 5%
181 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.752 đ
279.032.636 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
19.331.089 USD
2.45% 7%
182 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,38 USD
9.708 đ
278.957.927 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
16.849.583 USD
1.30% 8%
183 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0047840137 USD
122 đ
276.230.681 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
7.296.908 USD
1.35% 18%
184 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,68 USD
17.248 đ
275.668.921 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.573.448 USD
6.77% -1%
185 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,33 USD
8.281 đ
275.662.006 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
11.441.368 USD
2.37% 6%
186 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0217933426 USD
555 đ
264.906.433 USD
12.155.383.340 (95%)
Tổng: 12.752.453.949
5.133.019 USD
3.63% 5%
187 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,41 USD
10.455 đ
264.343.678 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
7.494.961 USD
2.86% 9%
188 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,09 USD
53.111 đ
257.659.009 USD
123.514.298 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
21.408.121 USD
3.76% 7%
189 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0180487639 USD
460 đ
253.690.306 USD
14.055.827.204 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
7.951.820 USD
3.16% 3%
190 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,41 USD
61.338 đ
253.522.652 USD
105.231.736 (98%)
Tổng: 107.822.406
30.089.440 USD
4.02% 8%
191 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,33 USD
33.838 đ
253.188.558 USD
190.501.873 (19%)
Tổng: 1.028.242.112
13.801.027 USD
1.40% 24%
192 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,33 USD
59.334 đ
251.268.600 USD
107.818.999
6.618.272 USD
0.38% 4%
193 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
26,13 USD
665.285 đ
250.182.629 USD
9.574.321
10.982.800 USD
1.88% 1%
194 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,50 USD
12.675 đ
246.857.896 USD
495.876.864 (90%)
Tổng: 549.211.403
710.168 USD
2.38% 14%
195 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0438678383 USD
1.117 đ
241.008.924 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
20.202.497 USD
3.41% 9%
196 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,09 USD
53.085 đ
240.196.445 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
61.540.420 USD
0.99% 10%
197 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,30 USD
7.650 đ
237.250.102 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
7.170.674 USD
0.59% 2%
198 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,65 USD
92.888 đ
237.117.558 USD
64.992.331
20.823.231 USD
9.19% 14%
199 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,004678089 USD
119 đ
236.711.303 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
10.434.266 USD
2.52% 4%
200 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,42 USD
61.699 đ
230.220.748 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
98.782.908 USD
0.95% 6%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.