1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10575 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3896) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (187) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (921) - Cronos (42) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 21:49

Tỷ giá 10575 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
68.586 USD
1.747.371.233 đ
1.351.438.598.524 USD
19.704.228 (94%)
Tổng: 21.000.000
19.330.920.335 USD
-0.56% 2%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.912 USD
99.661.820 đ
469.955.212.676 USD
120.136.768
17.887.510.682 USD
2.84% 27%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.460 đ
111.863.137.867 USD
111.939.160.452 (97%)
Tổng: 115.086.550.431
53.549.817.484 USD
-0.04% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
601,47 USD
15.323.652 đ
88.749.679.686 USD
147.554.612
1.478.261.526 USD
0.18% 5%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
166,87 USD
4.251.369 đ
74.991.679.550 USD
449.399.486 (78%)
Tổng: 576.788.575
2.543.543.707 USD
2.14% -6%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.477 đ
32.638.649.940 USD
32.639.238.989
4.689.083.359 USD
0.00% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,53 USD
13.475 đ
29.317.412.897 USD
55.430.475.754 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
821.796.579 USD
-0.96% 3%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,17 USD
4.308 đ
24.427.187.030 USD
144.461.346.384
1.141.628.885 USD
-0.14% 12%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,46 USD
164.520 đ
22.438.251.993 USD
3.474.715.220 (68%)
Tổng: 5.107.009.733
132.114.573 USD
2.46% 1%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,46 USD
11.761 đ
16.475.609.052 USD
35.690.875.991 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
244.514.442 USD
0.41% -1%
11 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000256331 USD
0,6531 đ
15.104.855.711 USD
589.271.846.515.730 (100%)
Tổng: 589.519.978.063.520
596.250.846 USD
4.46% 7%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
37,35 USD
951.473 đ
14.673.651.946 USD
392.907.398 (55%)
Tổng: 715.748.719
278.790.362 USD
0.58% 4%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,47 USD
190.201 đ
10.735.158.130 USD
1.437.953.431
189.263.385 USD
-0.01% 7%
14 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
17,36 USD
442.304 đ
10.192.591.386 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
346.072.834 USD
0.83% 5%
15 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.839 đ
9.739.910.603 USD
87.404.349.664 (100%)
Tổng: 87.404.425.850
286.769.144 USD
-2.21% -9%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
491,16 USD
12.513.357 đ
9.681.465.550 USD
19.711.313 (94%)
Tổng: 21.000.000
267.155.729 USD
1.18% 1%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,70 USD
196.233 đ
8.316.389.773 USD
1.079.720.748 (91%)
Tổng: 1.192.647.769
391.209.584 USD
-4.09% -2%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,73 USD
18.534 đ
7.207.371.750 USD
9.907.389.444 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
221.635.451 USD
1.06% 7%
19 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000165702 USD
0,4222 đ
6.970.916.096 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
2.660.915.248 USD
3.34% 77%
20 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,06 USD
281.839 đ
6.625.648.662 USD
598.930.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
364.696.788 USD
-4.14% 44%
21 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
84,71 USD
2.158.033 đ
6.316.961.825 USD
74.575.900 (89%)
Tổng: 84.000.000
289.936.207 USD
0.07% 2%
22 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,04 USD
306.835 đ
5.592.268.005 USD
464.335.228 (89%)
Tổng: 518.956.204
58.549.284 USD
-1.37% -4%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,95 USD
151.608 đ
5.512.349.541 USD
926.322.553 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.427.166 USD
-0.43% 1%
24 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.472 đ
5.346.804.404 USD
5.347.888.596
204.637.939 USD
-0.00% -0%
25 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
31,85 USD
811.411 đ
4.690.036.922 USD
147.259.615 (70%)
Tổng: 210.700.000
353.995.169 USD
0.48% 14%
26 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,35 USD
238.313 đ
4.078.274.980 USD
435.990.194 (40%)
Tổng: 1.097.870.622
121.507.444 USD
3.73% 13%
27 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
10,15 USD
258.538 đ
3.943.905.955 USD
388.643.224 (72%)
Tổng: 536.870.912
157.368.855 USD
1.26% 0%
28 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,11 USD
2.717 đ
3.813.110.420 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
33.215.718 USD
-0.22% -4%
29 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,36 USD
60.109 đ
3.497.366.763 USD
1.482.345.419 (74%)
Tổng: 2.000.000.000
49.112.160 USD
-0.98% 3%
30 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,03 USD
26.316 đ
3.372.004.308 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
39.357.338 USD
0.87% 10%
31 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,57 USD
218.253 đ
3.348.977.627 USD
390.930.671
91.496.612 USD
2.41% 5%
32 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.569 đ
3.327.319.638 USD
23.753.943.569 (83%)
Tổng: 28.700.000.000
30.206.278 USD
-0.15% 14%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,94 USD
151.327 đ
3.305.678.276 USD
556.534.270 (28%)
Tổng: 1.960.468.347
133.285.668 USD
1.10% 7%
34 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,23 USD
31.402 đ
3.271.173.750 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
818.747.992 USD
3.19% 27%
35 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
3,23 USD
82.174 đ
3.221.896.086 USD
998.905.951
602.395.686 USD
6.81% 19%
36 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.043 đ
3.173.521.679 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
11.004.007 USD
-0.21% -2%
37 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.773 đ
3.153.887.943 USD
28.976.034.949 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
52.882.712 USD
-0.52% 3%
38 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.442 đ
3.116.421.630 USD
3.120.768.358
4.953.197.078 USD
-0.06% -0%
39 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,32 USD
8.052 đ
3.005.503.875 USD
9.509.149.014 (88%)
Tổng: 10.798.349.237
81.792.082 USD
-0.73% 2%
40 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
429,70 USD
10.947.392 đ
2.937.583.186 USD
6.836.405 (33%)
Tổng: 21.000.000
31.726.473 USD
0.05% 17%
41 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,98 USD
50.525 đ
2.898.556.885 USD
1.461.591.330 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
39.964.634 USD
0.12% -1%
42 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
48,02 USD
1.223.309 đ
2.880.972.984 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
4.492.397 USD
-1.24% -2%
43 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,57 USD
65.524 đ
2.795.363.450 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
389.988.090 USD
0.06% 2%
44 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
142,76 USD
3.637.115 đ
2.632.801.172 USD
18.442.055
43.911.749 USD
0.73% 5%
45 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0002733458 USD
6,9640 đ
2.612.785.822 USD
9.558.536.278.221 (99%)
Tổng: 9.692.020.397.094
831.727.518 USD
20.41% 39%
46 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.809 USD
71.554.120 đ
2.605.338.130 USD
927.636 (92%)
Tổng: 1.005.577
72.898.859 USD
-0.61% 1%
47 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
39,29 USD
1.000.932 đ
2.571.543.668 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
59.288.992 USD
-0.01% -17%
48 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0353346386 USD
900 đ
2.569.341.172 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
51.037.195 USD
0.35% 3%
49 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000372048 USD
0,9479 đ
2.501.034.531 USD
67.223.385.599.593 (72%)
Tổng: 93.053.508.069.481
679.163.105 USD
4.66% 48%
50 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,05 USD
26.826 đ
2.463.070.253 USD
2.339.196.966 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
116.616.686 USD
2.15% -3%
51 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
25,29 USD
644.286 đ
2.361.984.243 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
56.902.649 USD
0.64% -0%
52 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,60 USD
66.340 đ
2.323.550.575 USD
892.324.004 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
233.745.284 USD
-1.87% 51%
53 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,93 USD
176.498 đ
2.318.081.461 USD
334.609.077 (81%)
Tổng: 412.753.976
214.796.643 USD
4.20% 2%
54 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,82 USD
20.841 đ
2.293.457.896 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
129.835.936 USD
1.62% -7%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,29 USD
58.392 đ
2.291.959.609 USD
1.000.000.000
20.985.599 USD
0.17% 0%
56 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,23 USD
56.798 đ
1.890.961.871 USD
848.193.896 (25%)
Tổng: 3.458.992.725
129.326.829 USD
-0.86% -0%
57 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,04 USD
51.856 đ
1.811.565.035 USD
890.020.308 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
120.157.856 USD
-9.13% 15%
58 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,23 USD
31.328 đ
1.708.909.220 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
240.612.584 USD
-2.85% 34%
59 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,15 USD
233.104 đ
1.707.608.517 USD
186.632.569 (18%)
Tổng: 1.045.589.041
66.984.743 USD
0.18% 6%
60 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,18 USD
30.045 đ
1.650.997.875 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
38.744.382 USD
5.09% 7%
61 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
109,16 USD
2.781.185 đ
1.617.737.243 USD
14.819.258 (93%)
Tổng: 16.000.000
167.427.779 USD
1.21% 27%
62 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,44 USD
11.183 đ
1.591.128.583 USD
3.624.988.973 (36%)
Tổng: 9.999.988.973
79.696.776 USD
0.49% -2%
63 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.939 đ
1.583.381.311 USD
8.168.429.383 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
38.971.191 USD
2.27% 11%
64 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,54 USD
13.645 đ
1.566.575.820 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
77.100.191 USD
1.33% 2%
65 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,14 USD
29.023 đ
1.537.906.475 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
94.424.623 USD
1.56% -6%
66 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,30 USD
33.154 đ
1.484.152.723 USD
1.140.483.200 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
145.041.023 USD
4.77% 20%
67 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0294461456 USD
750 đ
1.456.583.163 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
17.527.833 USD
1.79% 15%
68 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,93 USD
23.807 đ
1.410.037.345 USD
1.508.945.933
33.570.381 USD
0.83% 7%
69 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,91 USD
23.187 đ
1.383.685.938 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
330.728.428 USD
-0.56% 27%
70 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0440432665 USD
1.122 đ
1.378.566.783 USD
31.300.284.732 (94%)
Tổng: 33.329.444.868
134.694.870 USD
1.33% 1%
71 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0256853773 USD
654 đ
1.266.289.095 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
487.663.547 USD
12.43% 31%
72 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
63,38 USD
1.614.666 đ
1.248.983.036 USD
19.707.075
40.647.767 USD
0.36% -3%
73 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,12 USD
130.440 đ
1.219.716.434 USD
238.229.744 (61%)
Tổng: 388.539.008
13.849.082 USD
-3.00% -7%
74 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,93 USD
23.752 đ
1.196.618.869 USD
1.283.505.199 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
63.705.999 USD
-0.87% -1%
75 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,13 USD
3.392 đ
1.183.340.145 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
169.515.042 USD
0.20% 14%
76 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011879 USD
0,0303 đ
1.150.142.844 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
20.483.225 USD
-0.42% 0%
77 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0280127336 USD
714 đ
1.142.648.058 USD
40.790.308.897 (41%)
Tổng: 100.559.787.198
6.776.348 USD
2.19% 4%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,82 USD
199.241 đ
1.135.467.581 USD
145.192.432 (54%)
Tổng: 270.000.000
36.219.116 USD
0.25% 9%
79 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,01 USD
51.131 đ
1.120.833.819 USD
558.480.505 (74%)
Tổng: 754.030.660
37.901.505 USD
-2.57% 4%
80 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
92,26 USD
2.350.543 đ
1.113.847.271 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
14.562.708 USD
-0.69% -3%
81 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
15,30 USD
389.863 đ
1.079.424.891 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
30.462.633 USD
0.01% 3%
82 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,98 USD
177.726 đ
1.073.767.536 USD
153.924.158 (60%)
Tổng: 258.446.028
128.116.232 USD
0.32% 31%
83 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
39,03 USD
994.345 đ
1.053.287.700 USD
26.987.231 (86%)
Tổng: 31.415.926
20.385.484 USD
0.23% 3%
84 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,58 USD
14.832 đ
1.047.893.763 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
79.687.887 USD
4.00% 9%
85 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,18 USD
81.050 đ
1.033.696.627 USD
324.930.284 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
11.799.471 USD
-1.22% 17%
86 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,61 USD
117.411 đ
1.030.833.767 USD
223.681.312 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
180.584.669 USD
0.23% -4%
87 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,11 USD
79.133 đ
1.018.065.264 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
63.315.675 USD
6.42% 21%
88 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
11.291 đ
1.004.143.276 USD
2.265.731.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
59.611.721 USD
-1.01% 3%
89 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,40 USD
264.900 đ
996.307.946 USD
95.820.962 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.101.887 USD
1.93% 8%
90 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,87 USD
22.290 đ
972.106.513 USD
1.111.097.761 (96%)
Tổng: 1.163.154.413
25.877.448 USD
2.67% 13%
91 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000487134 USD
1,2411 đ
960.018.627 USD
19.707.470.298.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
12.652.406 USD
0.21% -0%
92 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,96 USD
24.433 đ
942.842.324 USD
983.144.554 (98%)
Tổng: 1.003.710.313
30.970.865 USD
-1.19% 6%
93 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,83 USD
21.201 đ
937.930.418 USD
1.127.120.365
81.588.831 USD
-0.45% 5%
94 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
357,75 USD
9.114.492 đ
926.434.779 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
13.965.480 USD
-3.76% 15%
95 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0134015328 USD
341 đ
924.254.501 USD
68.966.327.627
385.924.292 USD
2.75% 17%
96 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.599 đ
888.188.077 USD
4.041.827.132 (81%)
Tổng: 5.004.327.147
33.753.353 USD
0.69% -0%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,45 USD
11.476 đ
859.598.004 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
38.047.471 USD
-0.08% 5%
98 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,78 USD
19.914 đ
856.922.804 USD
1.096.310.409
7.887.570 USD
-4.29% -5%
99 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
39,86 USD
1.015.510 đ
837.057.418 USD
21.000.000
271.137.515 USD
3.32% 1%
100 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,47 USD
37.348 đ
820.933.877 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.317.859 USD
1.41% 12%
101 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,97 USD
661.741 đ
817.584.810 USD
31.476.963 (31%)
Tổng: 100.000.000
360.611.919 USD
4.29% 79%
102 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,94 USD
74.936 đ
801.743.445 USD
272.580.989 (61%)
Tổng: 450.000.000
27.400.601 USD
-0.75% 14%
103 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,29 USD
32.897 đ
781.076.936 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
36.868.577 USD
0.33% 8%
104 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,89 USD
22.715 đ
757.837.158 USD
850.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
69.765.649 USD
3.31% 8%
105 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.829 đ
747.594.388 USD
3.267.780.757
11.522.319 USD
1.44% 6%
106 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,69 USD
17.587 đ
747.514.414 USD
1.082.856.249 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
12.271.135 USD
2.04% 5%
107 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,99 USD
203.677 đ
745.294.640 USD
93.225.596 (31%)
Tổng: 300.000.000
2.835.158 USD
0.84% 1%
108 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0071883567 USD
183 đ
738.382.406 USD
102.719.221.714
466.900.413 USD
45.07% 31%
109 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
25.329 đ
727.536.348 USD
731.774.958
5.444.786 USD
-0.60% -0%
110 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,44 USD
11.225 đ
718.911.752 USD
1.631.630.858 (54%)
Tổng: 3.000.000.000
64.816.029 USD
-3.31% 25%
111 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0161820476 USD
412 đ
715.844.657 USD
44.236.964.024 (98%)
Tổng: 44.926.872.503
19.302.255 USD
-0.21% 1%
112 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.426 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
113 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.845 đ
701.866.684 USD
3.690.352.520 (62%)
Tổng: 5.953.625.016
7.747.649 USD
1.93% 8%
114 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,25 USD
312.057 đ
699.431.356 USD
57.103.081 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.452.589 USD
1.20% -2%
115 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
19,52 USD
497.217 đ
698.173.208 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
11.157.143 USD
1.90% 10%
116 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
21,13 USD
538.352 đ
685.934.497 USD
32.461.175
65.669.204 USD
-7.77% 5%
117 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,14 USD
105.507 đ
666.228.870 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
6.692.964 USD
-0.26% -8%
118 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.586 đ
665.917.928 USD
6.560.877.913
9.700.450 USD
-2.88% -3%
119 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,35 USD
9.034 đ
663.053.951 USD
1.869.995.332 (84%)
Tổng: 2.230.434.328
15.994.092 USD
6.40% 19%
120 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001140156 USD
2,9048 đ
661.295.152 USD
5.800.041.223.268 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
22.505.108 USD
2.18% 10%
121 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,94 USD
24.064 đ
634.282.354 USD
671.539.514 (58%)
Tổng: 1.150.908.877
16.451.200 USD
4.32% -6%
122 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003012458 USD
7,6748 đ
632.616.273 USD
2.100.000.000.000
44.211.703 USD
4.28% 8%
123 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
35,57 USD
906.173 đ
622.940.250 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.131.933 USD
-1.27% -1%
124 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0885023988 USD
2.255 đ
594.169.694 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
9.697.993 USD
1.09% 1%
125 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
5,11 USD
130.062 đ
588.104.758 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
502.005.593 USD
-0.22% 55%
126 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,48 USD
12.202 đ
584.379.937 USD
1.220.173.787 (37%)
Tổng: 3.303.030.299
36.556.668 USD
-1.80% 14%
127 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.348 USD
59.817.903 đ
578.818.095 USD
246.524
3.429.055 USD
0.51% -3%
128 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,84 USD
21.285 đ
553.533.184 USD
662.551.862 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
11.193.695 USD
1.02% -1%
129 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,69 USD
17.588 đ
548.136.166 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
14.780.414 USD
4.79% -2%
130 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0285055904 USD
726 đ
535.917.534 USD
18.800.436.205 (27%)
Tổng: 69.000.000.000
70.347.793 USD
4.40% 18%
131 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,93 USD
23.784 đ
530.612.307 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
21.099.595 USD
-1.12% -1%
132 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,60 USD
40.832 đ
527.125.736 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
11.944.197 USD
0.62% -3%
133 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
63,16 USD
1.609.193 đ
525.754.255 USD
8.323.827 (83%)
Tổng: 10.000.000
30.457.725 USD
-0.48% 15%
134 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,52 USD
13.300 đ
522.049.697 USD
1.000.000.000
17.298.335 USD
1.00% -1%
135 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0347746528 USD
886 đ
518.122.800 USD
14.899.438.491 (39%)
Tổng: 37.917.665.461
5.266.905 USD
-2.48% -4%
136 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,090794113 USD
2.313 đ
513.712.833 USD
5.657.997.160 (67%)
Tổng: 8.452.859.095
14.917.144 USD
0.22% 2%
137 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,04 USD
26.401 đ
505.471.435 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
8.256.943 USD
4.42% 2%
138 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.446 đ
505.149.724 USD
505.761.015
52.167.440 USD
-0.02% -0%
139 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,34 USD
8.764 đ
501.362.080 USD
1.457.465.093 (81%)
Tổng: 1.808.329.582
15.388.058 USD
-0.56% 10%
140 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,39 USD
35.303 đ
499.636.067 USD
360.566.782 (37%)
Tổng: 980.000.000
2.620.208 USD
-1.82% -4%
141 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0525070853 USD
1.338 đ
495.739.290 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
17.437.533 USD
1.40% 8%
142 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,01 USD
51.127 đ
493.401.597 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
16.115.839 USD
-2.53% 4%
143 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
23,88 USD
608.437 đ
486.450.608 USD
20.369.080
4.678.259 USD
2.90% 28%
144 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.601 đ
482.102.530 USD
1.158.634.616 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
21.751.777 USD
-1.52% 9%
145 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,89 USD
22.753 đ
479.671.555 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.981.560 USD
3.28% 8%
146 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,82 USD
46.482 đ
479.535.254 USD
262.837.578 (47%)
Tổng: 555.000.000
16.281.654 USD
2.34% -7%
147 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.014 đ
476.918.164 USD
2.020.205.618 (38%)
Tổng: 5.343.196.253
26.883.491 USD
0.83% 12%
148 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,89 USD
22.577 đ
475.588.402 USD
536.677.480 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
21.874.485 USD
-1.24% 7%
149 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,55 USD
14.085 đ
468.540.005 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
22.061.787 USD
-0.32% 3%
150 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,27 USD
32.350 đ
467.179.243 USD
367.928.994 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
13.021.846 USD
-2.54% 14%
151 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0867996319 USD
2.211 đ
465.381.522 USD
5.361.561.004 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
26.321.239 USD
-3.11% 20%
152 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
46,41 USD
1.182.445 đ
464.122.702 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
65.209.919 USD
-5.88% 6%
153 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,11 USD
28.209 đ
461.336.108 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
7.752.018 USD
-0.50% 2%
154 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,61 USD
15.415 đ
454.020.598 USD
750.385.122 (75%)
Tổng: 1.004.262.701
26.782.282 USD
1.02% 6%
155 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
2,22 USD
56.490 đ
453.661.653 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
89.412.351 USD
-0.79% -8%
156 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004536 USD
0,0116 đ
453.597.131 USD
999.990.000.000.000
16.013.330 USD
-1.77% -4%
157 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
79,72 USD
2.031.041 đ
453.317.725 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
45.943.296 USD
0.27% 35%
158 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0452540786 USD
1.153 đ
452.540.786 USD
10.000.000.000
13.167.587 USD
-1.33% 4%
159 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0244817363 USD
624 đ
451.130.339 USD
18.427.219.951 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
22.458.998 USD
1.74% 8%
160 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,78 USD
45.233 đ
445.633.018 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
45.315.521 USD
4.94% 22%
161 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,05 USD
77.645 đ
444.958.649 USD
146.000.000 (14%)
Tổng: 1.016.558.337
41.370.344 USD
6.82% 17%
162 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,83 USD
97.500 đ
442.068.779 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
24.252.034 USD
6.26% 10%
163 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
27,00 USD
687.927 đ
440.894.173 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
36.735.749 USD
2.39% 15%
164 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,59 USD
91.398 đ
437.525.663 USD
121.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
88.511.096 USD
-0.24% -19%
165 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,42 USD
112.546 đ
434.551.222 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
29.543.579 USD
-2.47% -3%
166 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.355 USD
60.009.610 đ
433.020.851 USD
183.838
6.584.001 USD
0.47% -2%
167 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0410377208 USD
1.046 đ
429.132.411 USD
10.457.023.489 (81%)
Tổng: 12.857.026.293
2.364.017 USD
-0.42% -6%
168 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,92 USD
252.737 đ
428.351.454 USD
43.179.657
6.045.042 USD
3.42% 27%
169 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0024280385 USD
62 đ
421.042.877 USD
173.408.652.507 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
12.449.717 USD
3.19% 12%
170 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,58 USD
14.839 đ
420.978.147 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
10.980.549 USD
1.20% 12%
171 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0082748562 USD
211 đ
418.707.722 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
31.180.299 USD
-0.82% -4%
172 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0299098323 USD
762 đ
415.297.861 USD
13.884.994.636 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
7.498.735 USD
0.05% 4%
173 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,82 USD
97.434 đ
412.343.407 USD
107.818.999
12.257.132 USD
3.29% 17%
174 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,74 USD
18.907 đ
410.002.316 USD
552.473.098 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
18.733.345 USD
-0.39% -0%
175 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
4,15 USD
105.691 đ
408.852.070 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
4.953.170 USD
-2.86% -3%
176 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0040830671 USD
104 đ
408.306.711 USD
100.000.000.000
12.272.592 USD
0.56% 41%
177 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0071168839 USD
181 đ
407.697.522 USD
57.285.959.128 (100%)
Tổng: 57.311.955.000
6.008.727 USD
-2.06% 1%
178 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0801053106 USD
2.041 đ
405.343.873 USD
5.060.137.335
477.386.810 USD
1.17% 84%
179 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,36 USD
9.266 đ
400.068.466 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
65.594.557 USD
1.82% 26%
180 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.419 đ
398.193.997 USD
399.102.730
6.846.252 USD
-0.13% -0%
181 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
91,50 USD
2.331.207 đ
396.460.424 USD
4.332.786 (53%)
Tổng: 8.232.360
10.375.748 USD
0.14% 11%
182 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,70 USD
94.307 đ
389.292.784 USD
105.167.256 (98%)
Tổng: 107.822.406
43.739.753 USD
-0.20% 3%
183 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,46 USD
37.298 đ
388.654.417 USD
265.475.000 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
31.315.218 USD
-2.85% -7%
184 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,83 USD
21.180 đ
384.502.512 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.163.764 USD
3.73% 5%
185 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,45 USD
11.392 đ
380.390.534 USD
850.667.719 (81%)
Tổng: 1.055.014.089
51.798.155 USD
-3.30% 2%
186 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,93 USD
23.798 đ
378.903.281 USD
405.636.040 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.055.284 USD
-4.41% 12%
187 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,52 USD
13.267 đ
378.713.932 USD
727.275.775 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
4.245.630 USD
0.10% 0%
188 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,70 USD
119.656 đ
374.879.801 USD
79.819.225 (80%)
Tổng: 99.681.496
15.193.863 USD
0.04% 12%
189 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,27 USD
6.971 đ
374.011.068 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
14.769.683 USD
1.39% 9%
190 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.281 đ
368.485.509 USD
1.494.561.163 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
9.364.984 USD
0.32% 4%
191 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,99 USD
25.325 đ
363.272.032 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
63.894.357 USD
-3.68% 17%
192 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0374322511 USD
954 đ
362.104.471 USD
9.673.595.902 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
8.034.502 USD
-1.38% 2%
193 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
30,27 USD
771.183 đ
357.638.398 USD
11.815.032 (63%)
Tổng: 18.900.000
36.703.494 USD
0.86% 4%
194 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0290912874 USD
741 đ
350.258.582 USD
12.039.982.162 (95%)
Tổng: 12.634.565.524
6.625.615 USD
1.34% 3%
195 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,16 USD
844.943 đ
347.057.744 USD
10.464.603 (33%)
Tổng: 31.464.603
6.861.075 USD
6.28% 10%
196 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,69 USD
17.643 đ
342.368.876 USD
494.381.890 (90%)
Tổng: 547.043.062
1.482.086 USD
-0.12% -6%
197 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,18 USD
131.992 đ
336.713.219 USD
64.992.331
8.210.845 USD
0.42% 3%
198 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0373664654 USD
952 đ
336.298.189 USD
8.999.999.999
3.594.450 USD
0.63% 1%
199 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
20,91 USD
532.668 đ
336.291.510 USD
16.084.494 (77%)
Tổng: 21.000.000
2.340.796 USD
0.76% 9%
200 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,46 USD
88.198 đ
332.424.998 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
27.341.818 USD
0.42% 6%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.