1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9294 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (24) - Ethereum (3613) - Tron10 (14) - BNB (2695) - BNB Smart Chain (BEP20) (2671) - Wanchain (4) - Cronos (41) - Solana (242) - TRON (78) - Avalanche C-Chain (130) - Polygon (298) - Xinfin Network (10) - Tron20 (64) - Fantom (80) - Klaytn (66) - XRP Ledger (19) - IoTex (4) - Chiliz (45) - Avalanche (133) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (10) - TomoChain (2) - Harmony (15) - Bitgert (5) - Cardano (49) - Arbitrum (187) - Dogechain (6) - Cosmos (24) - Waves (7) - VeChain (5) - Stellar (9) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (15) - KCC (5) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (21) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (29) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (8) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Fusion Network (1) - Elrond (24) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (9) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (19) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (29) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (11) - Core (24) - SX Network (1) - Base (25) - Radix (1) - Klever (1) - SUI (15) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (9) - EOS EVM (1) - Mantle (4) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - NEON EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) -

29/09/2023 19:31

Tỷ giá 9294 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
26.972 USD
659.743.375 đ
525.936.467.841 USD
19.499.106 (93%)
Tổng: 21.000.000
14.002.753.419 USD
1.98% 1%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.668 USD
40.809.150 đ
200.602.215.596 USD
120.236.031
6.834.725.935 USD
2.85% 4%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.458 đ
83.269.652.560 USD
83.276.573.705 (96%)
Tổng: 86.425.711.834
25.096.422.594 USD
0.07% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
215,84 USD
5.279.421 đ
33.206.135.647 USD
153.846.798
367.863.933 USD
1.15% 2%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,51 USD
12.511 đ
27.268.463.046 USD
53.312.364.216 (53%)
Tổng: 100.000.000.000
753.424.024 USD
2.07% 0%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.463 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.461 đ
25.532.330.575 USD
25.531.340.776
3.129.986.251 USD
-0.01% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,25 USD
6.153 đ
8.836.226.907 USD
35.128.450.238 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
139.063.886 USD
2.09% 3%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0616711104 USD
1.508 đ
8.708.228.225 USD
141.204.336.384
137.522.460 USD
1.26% 0%
10 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
20,08 USD
491.276 đ
8.291.921.576 USD
412.843.784 (74%)
Tổng: 558.633.904
254.299.057 USD
4.86% 2%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0891987667 USD
2.182 đ
7.945.840.869 USD
89.080.165.191 (100%)
Tổng: 89.080.175.827
203.834.016 USD
4.60% 7%
12 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,23 USD
54.476 đ
7.643.362.923 USD
3.431.892.088 (68%)
Tổng: 5.047.558.528
35.222.735 USD
1.19% -3%
13 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.438 đ
5.343.118.531 USD
5.347.888.596
109.977.476 USD
-0.04% -0%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
4,08 USD
99.813 đ
5.014.405.882 USD
1.228.819.154 (90%)
Tổng: 1.361.078.511
79.589.396 USD
1.05% 1%
15 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
65,71 USD
1.607.166 đ
4.842.931.912 USD
73.706.227 (88%)
Tổng: 84.000.000
238.181.661 USD
2.73% 1%
16 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
12.713 đ
4.833.608.722 USD
9.299.803.031 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
260.467.701 USD
1.71% -0%
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
234,23 USD
5.729.204 đ
4.571.615.063 USD
19.517.844 (93%)
Tổng: 21.000.000
323.904.023 USD
-0.01% 12%
18 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
27.023 USD
660.988.084 đ
4.401.943.193 USD
162.895
140.761.174 USD
2.11% 1%
19 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000073506 USD
0,1798 đ
4.332.046.159 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
80.151.400 USD
1.36% 1%
20 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
7,71 USD
188.681 đ
4.295.459.005 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
271.645.194 USD
-0.62% 14%
21 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.432 đ
3.448.345.519 USD
3.452.310.631
324.242.948 USD
0.09% 0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,64 USD
89.039 đ
3.382.441.863 USD
929.190.366 (94%)
Tổng: 985.239.504
535.494 USD
0.01% -6%
23 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
9,23 USD
225.719 đ
3.268.186.625 USD
354.155.709 (49%)
Tổng: 720.000.000
115.102.742 USD
1.22% 4%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.792 đ
3.163.364.683 USD
27.717.605.992 (55%)
Tổng: 50.001.806.812
41.983.836 USD
0.89% -1%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
145,47 USD
3.558.105 đ
2.667.569.986 USD
18.338.064
43.508.750 USD
-0.89% -1%
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
7,15 USD
174.879 đ
2.623.071.855 USD
366.885.066
58.845.264 USD
1.38% -0%
27 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
43,09 USD
1.053.915 đ
2.585.236.856 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.814.126 USD
0.75% 1%
28 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
4,45 USD
108.874 đ
2.570.518.965 USD
577.501.031 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
78.392.463 USD
3.44% 4%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.465 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
15,83 USD
387.084 đ
2.266.963.395 USD
143.250.472 (68%)
Tổng: 210.700.000
81.678.893 USD
1.59% 4%
31 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.462 đ
2.265.800.161 USD
2.265.570.944
889.145.349 USD
-0.01% 0%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0497640142 USD
1.217 đ
1.660.030.711 USD
33.358.054.754 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
45.643.214 USD
0.26% -1%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
3,32 USD
81.154 đ
1.498.477.915 USD
451.643.013 (23%)
Tổng: 1.961.335.451
48.780.931 USD
2.00% 2%
34 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,60 USD
39.163 đ
1.425.376.194 USD
890.251.394 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
48.471.020 USD
5.47% 8%
35 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.449 USD
35.435.962 đ
1.416.324.458 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
132.672.305 USD
-4.68% 12%
36 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
3,14 USD
76.860 đ
1.399.080.519 USD
445.244.130 (88%)
Tổng: 506.434.128
24.778.597 USD
5.48% 8%
37 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
5,51 USD
134.889 đ
1.310.124.681 USD
237.570.081 (22%)
Tổng: 1.057.591.823
172.854.452 USD
4.10% 7%
38 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0507303944 USD
1.241 đ
1.281.602.649 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
6.178.117 USD
1.32% 1%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,40 USD
9.669 đ
1.278.891.402 USD
3.235.375.850 (52%)
Tổng: 6.219.316.768
43.895.450 USD
1.84% -0%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0168846372 USD
413 đ
1.227.758.238 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
23.506.106 USD
1.55% -1%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,89 USD
21.816 đ
1.137.182.425 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
195.575.909 USD
7.11% 6%
42 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
90,44 USD
2.212.241 đ
1.091.897.417 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
10.590.006 USD
0.84% 1%
43 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,33 USD
32.473 đ
1.060.095.753 USD
798.517.235 (19%)
Tổng: 4.294.967.296
89.859.044 USD
2.40% 2%
44 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,11 USD
27.186 đ
1.049.187.621 USD
943.982.128 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
38.037.126 USD
2.45% -0%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
65,62 USD
1.605.148 đ
954.829.293 USD
14.550.138 (91%)
Tổng: 16.000.000
117.749.085 USD
4.61% 3%
46 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,0879060528 USD
2.150 đ
811.581.145 USD
9.232.369.325 (86%)
Tổng: 10.761.955.058
20.801.316 USD
1.98% 0%
47 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,10 USD
2.453 đ
785.356.394 USD
7.832.295.327 (78%)
Tổng: 10.000.000.000
23.578.502 USD
4.29% 0%
48 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.420 đ
726.130.734 USD
727.323.900
22.125.842 USD
0.09% 0%
49 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0492800081 USD
1.205 đ
683.344.144 USD
13.866.559.080 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
3.010.842 USD
-0.58% -5%
50 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,48 USD
11.658 đ
672.580.183 USD
1.411.193.876 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
31.785.956 USD
1.51% 0%
51 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
13.953 đ
665.891.214 USD
1.167.293.573 (58%)
Tổng: 2.000.000.000
19.477.849 USD
0.85% -14%
52 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
RUNE *
1,96 USD
47.870 đ
657.522.685 USD
335.969.596 (67%)
Tổng: 500.000.000
71.290.977 USD
5.20% 11%
53 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
25,03 USD
612.283 đ
651.249.157 USD
26.016.648 (83%)
Tổng: 31.415.926
13.341.837 USD
3.60% -2%
54 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,67 USD
16.482 đ
643.054.336 USD
954.298.117 (98%)
Tổng: 975.320.471
18.160.376 USD
2.94% 2%
55 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
4,55 USD
111.182 đ
642.325.243 USD
141.310.958 (52%)
Tổng: 270.000.000
18.600.667 USD
2.03% 3%
56 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,46 USD
11.191 đ
640.539.245 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
19.770.303 USD
1.29% 1%
57 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,64 USD
15.591 đ
637.402.025 USD
1.000.000.000
7.316.443 USD
0.38% 7%
58 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,31 USD
7.538 đ
636.330.191 USD
2.064.931.926 (69%)
Tổng: 3.000.000.000
34.497.737 USD
2.27% 4%
59 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,57 USD
14.044 đ
633.909.606 USD
1.104.022.567
50.076.175 USD
1.45% -1%
60 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
7,48 USD
182.889 đ
626.246.977 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
29.851.941 USD
5.17% 4%
61 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
31,64 USD
774.032 đ
609.671.420 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
17.200.775 USD
-0.57% 1%
62 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,30 USD
7.375 đ
570.774.515 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
32.110.229 USD
2.13% 3%
63 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,53 USD
37.389 đ
568.485.741 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
15.981.156 USD
1.35% -6%
64 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,06 USD
50.471 đ
558.282.965 USD
270.561.904 (84%)
Tổng: 323.506.696
36.468.254 USD
2.34% -2%
65 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,19 USD
4.701 đ
538.796.023 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
25.391.112 USD
2.60% 2%
66 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
7,31 USD
178.835 đ
515.732.976 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
16.327.175 USD
1.02% -2%
67 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,63 USD
15.442 đ
506.884.572 USD
802.885.229
12.706.345 USD
2.41% 1%
68 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,000024861 USD
0,6081 đ
485.078.140 USD
19.511.623.423.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
9.118.476 USD
0.49% 3%
69 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
0,99 USD
24.316 đ
483.200.133 USD
486.062.949
3.229.787 USD
-0.29% -0%
70 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.878 USD
45.948.034 đ
465.714.015 USD
247.918
5.423.789 USD
-0.08% -2%
71 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,45 USD
10.986 đ
465.413.086 USD
1.036.200.000 (71%)
Tổng: 1.456.068.361
22.451.911 USD
1.52% 2%
72 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
1.877 USD
45.914.134 đ
462.752.905 USD
246.524
1.786.840 USD
0.05% -2%
73 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,52 USD
12.756 đ
456.148.605 USD
874.664.975 (26%)
Tổng: 3.303.030.299
24.796.786 USD
0.53% 13%
74 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,23 USD
30.030 đ
452.525.982 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
94.523.780 USD
6.81% 9%
75 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
6,07 USD
148.406 đ
449.652.088 USD
74.110.865 (74%)
Tổng: 99.681.496
12.958.706 USD
3.60% 13%
76 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,58 USD
112.034 đ
443.064.447 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
979.303 USD
0.63% 2%
77 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0590113881 USD
1.443 đ
440.583.735 USD
7.466.079.839 (84%)
Tổng: 8.888.888.888
30.265.508 USD
2.36% 0%
78 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
26,64 USD
651.688 đ
435.034.338 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
34.661.204 USD
2.56% 1%
79 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
21,88 USD
535.231 đ
432.566.236 USD
19.768.220
3.643.333 USD
0.13% 5%
80 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,15 USD
3.719 đ
422.603.537 USD
2.779.530.283
3.161.557 USD
0.44% 2%
81 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
60.374 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
82 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,13 USD
3.126 đ
417.474.576 USD
3.266.569.818 (62%)
Tổng: 5.278.164.274
13.569.100 USD
3.98% 1%
83 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,41 USD
58.952 đ
391.008.673 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
3.389.035 USD
-0.62% -1%
84 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / SUI Blockchain
SUI *
0,48 USD
11.860 đ
383.909.503 USD
791.777.575 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
116.825.942 USD
10.77% 9%
85 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,65 USD
1.165.448 đ
375.381.765 USD
7.878.377 (79%)
Tổng: 10.000.000
173.180.437 USD
9.20% 22%
86 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000003869 USD
0,0095 đ
368.143.100 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
16.275.360 USD
1.66% 1%
87 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000631667 USD
1,5451 đ
366.997.817 USD
5.809.989.857.278 (85%)
Tổng: 6.834.762.795.900
19.634.865 USD
-2.12% 2%
88 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,38 USD
9.182 đ
366.336.006 USD
975.869.183 (90%)
Tổng: 1.078.740.173
6.469.644 USD
0.20% -1%
89 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,11 USD
2.782 đ
361.999.685 USD
3.182.685.523 (55%)
Tổng: 5.775.520.418
4.910.200 USD
1.21% 3%
90 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
3,74 USD
91.374 đ
358.784.320 USD
96.043.235 (32%)
Tổng: 300.000.000
1.854.996 USD
-1.86% -3%
91 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
1,95 USD
47.623 đ
357.786.350 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
19.847.379 USD
1.93% 1%
92 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0312430859 USD
764 đ
354.645.059 USD
11.351.153.348 (94%)
Tổng: 12.045.390.025
2.730.072 USD
1.18% -5%
93 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0143890779 USD
352 đ
352.326.271 USD
24.485.673.930 (49%)
Tổng: 50.000.000.000
57.408.377 USD
7.85% 9%
94 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
38,03 USD
930.127 đ
344.234.693 USD
9.052.504 (96%)
Tổng: 9.447.233
8.751.341 USD
3.97% 10%
95 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0081 đ
325.981.671 USD
990.105.683.025.580 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
12.426.681 USD
4.54% 5%
96 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,78 USD
19.055 đ
324.587.212 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.903.098 USD
2.54% -1%
97 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000008017 USD
0,0196 đ
314.102.155 USD
391.790.000.000.000 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
110.849.659 USD
12.09% 30%
98 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,56 USD
13.659 đ
312.718.844 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
1.957.079 USD
2.47% -1%
99 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,88 USD
657.448 đ
308.433.760 USD
11.475.114 (61%)
Tổng: 18.900.000
30.865.979 USD
0.84% 2%
100 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.465 đ
302.163.788 USD
302.106.382
362.424 USD
-0.28% 0%
101 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,17 USD
4.110 đ
294.700.235 USD
1.753.698.947 (78%)
Tổng: 2.250.658.858
6.249.357 USD
2.33% 1%
102 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
4,25 USD
104.066 đ
278.477.711 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
3.878.657 USD
2.23% 3%
103 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,27 USD
6.502 đ
274.174.724 USD
1.031.481.652 (69%)
Tổng: 1.500.000.000
17.853.823 USD
1.28% 1%
104 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0172217999 USD
421 đ
273.270.344 USD
15.867.699.447 (88%)
Tổng: 18.124.363.169
13.750.414 USD
2.21% -4%
105 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0416433432 USD
1.019 đ
272.441.891 USD
6.542.267.493 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
7.115.802 USD
0.57% -4%
106 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,18 USD
28.781 đ
264.825.677 USD
225.064.646 (30%)
Tổng: 750.000.000
10.879.885 USD
1.59% 2%
107 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0109462942 USD
268 đ
264.705.364 USD
24.182.189.893 (24%)
Tổng: 100.559.787.198
3.594.678 USD
0.99% -1%
108 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
101,82 USD
2.490.406 đ
263.660.127 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.394.565 USD
2.63% 3%
109 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,17 USD
4.270 đ
260.113.645 USD
1.489.973.010 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
32.115.019 USD
2.29% -1%
110 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0488270533 USD
1.194 đ
258.105.141 USD
5.286.109.299 (67%)
Tổng: 7.915.282.797
6.958.214 USD
2.11% -6%
111 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0287344707 USD
703 đ
255.796.557 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
175.156.823 USD
29.41% 28%
112 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,09 USD
75.693 đ
250.079.731 USD
80.812.640 (81%)
Tổng: 100.000.000
4.784.365 USD
0.30% 13%
113 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,37 USD
9.027 đ
241.009.407 USD
653.058.951 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
7.710.722 USD
1.41% -1%
114 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,80 USD
44.065 đ
237.608.994 USD
131.893.601 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
125.007.192 USD
-3.36% 15%
115 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,56 USD
13.764 đ
236.804.852 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
3.164.289 USD
-0.60% -4%
116 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0261684905 USD
640 đ
235.516.415 USD
8.999.999.999
2.799.872 USD
2.87% 3%
117 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,23 USD
54.580 đ
233.753.736 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
25.572.298 USD
1.67% 2%
118 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,17 USD
4.271 đ
232.543.600 USD
1.331.648.783 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
8.030.010 USD
0.24% 0%
119 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
26,76 USD
654.609 đ
230.096.211 USD
8.597.732 (29%)
Tổng: 29.597.732
3.191.338 USD
0.90% -1%
120 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,28 USD
55.845 đ
229.931.074 USD
100.709.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
2.396.456 USD
3.18% 4%
121 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,45 USD
10.978 đ
229.696.106 USD
511.790.944 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
9.181.116 USD
0.97% 0%
122 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,18 USD
4.487 đ
226.698.812 USD
1.235.747.261 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
16.909.050 USD
3.10% 1%
123 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
7,63 USD
186.609 đ
226.589.111 USD
29.700.493 (30%)
Tổng: 100.000.000
8.310.470 USD
1.31% 2%
124 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
12,84 USD
313.963 đ
224.804.448 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
4.501.110 USD
0.82% 2%
125 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,22 USD
5.475 đ
223.834.846 USD
1.000.000.000
10.512.633 USD
1.61% -2%
126 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,12 USD
2.991 đ
220.124.664 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
37.916.661 USD
4.02% -1%
127 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,64 USD
64.466 đ
216.411.825 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
52.900.433 USD
1.78% -4%
128 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0336701267 USD
824 đ
211.946.325 USD
6.294.788.445
3.229.149 USD
2.20% 1%
129 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
13,53 USD
331.021 đ
210.116.601 USD
15.526.049 (74%)
Tổng: 21.000.000
800.534 USD
-0.15% 3%
130 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
3,20 USD
78.305 đ
209.271.537 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
30.644.365 USD
-2.29% -1%
131 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,44 USD
35.122 đ
206.677.122 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
1.127.994 USD
0.83% -1%
132 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,12 USD
125.187 đ
204.873.370 USD
40.029.852 (93%)
Tổng: 43.166.685
12.495.061 USD
1.51% 18%
133 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,015241698 USD
373 đ
198.491.443 USD
13.022.921.930 (62%)
Tổng: 21.000.000.000
5.491.599 USD
3.24% 1%
134 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,019685585 USD
482 đ
196.855.850 USD
10.000.000.000
12.262.317 USD
3.01% 3%
135 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,32 USD
7.756 đ
194.397.098 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
10.778.168 USD
0.37% -3%
136 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,50 USD
12.257 đ
194.171.973 USD
387.479.486 (39%)
Tổng: 1.004.262.701
95.241.608 USD
-3.02% 27%
137 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,84 USD
20.535 đ
193.029.943 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
6.764.759 USD
-3.14% 7%
138 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
3.819 đ
186.346.186 USD
1.193.362.201 (22%)
Tổng: 5.407.928.891
14.466.149 USD
2.83% 4%
139 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,24 USD
5.921 đ
182.004.953 USD
751.889.818 (69%)
Tổng: 1.086.392.207
35.201.419 USD
1.83% 48%
140 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
0,83 USD
20.302 đ
181.845.221 USD
219.086.870 (56%)
Tổng: 388.539.008
909.308 USD
2.68% -4%
141 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,18 USD
4.391 đ
179.508.007 USD
1.000.000.000
3.804.325 USD
2.63% 0%
142 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,001037829 USD
25 đ
178.623.286 USD
172.112.440.394 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
7.137.784 USD
1.04% -2%
143 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,22 USD
5.311 đ
176.509.530 USD
812.913.233 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
16.720.865 USD
0.46% -3%
144 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,36 USD
82.078 đ
175.951.756 USD
52.435.190 (55%)
Tổng: 96.150.704
4.185.422 USD
2.55% 6%
145 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,003554469 USD
87 đ
173.955.713 USD
48.939.999.999 (98%)
Tổng: 50.000.000.000
16.053.182 USD
0.40% -2%
146 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
1,54 USD
37.719 đ
173.658.543 USD
112.614.370
18.243.925 USD
1.17% -1%
147 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
5.216 USD
127.580.553 đ
173.081.695 USD
33.184 (91%)
Tổng: 36.666
13.912.904 USD
0.83% 2%
148 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,18 USD
4.367 đ
171.312.462 USD
959.559.580 (32%)
Tổng: 3.000.000.000
15.064.552 USD
4.68% -0%
149 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,18 USD
4.309 đ
170.530.610 USD
968.005.316
3.115.394 USD
2.40% -1%
150 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,003079727 USD
75 đ
169.987.734 USD
55.195.715.702 (100%)
Tổng: 55.218.675.000
5.990.646 USD
2.87% 4%
151 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,20 USD
4.861 đ
168.440.973 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
18.069.965 USD
6.07% 7%
152 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,29 USD
7.107 đ
168.292.662 USD
579.225.554
10.953.424 USD
-0.59% 2%
153 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0182609301 USD
447 đ
167.575.979 USD
9.176.749.390 (92%)
Tổng: 10.000.000.000
5.448.540 USD
2.41% 1%
154 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,42 USD
10.305 đ
166.160.249 USD
394.415.206 (93%)
Tổng: 424.999.998
43.858.898 USD
5.44% 19%
155 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,25 USD
6.176 đ
166.047.011 USD
657.617.262 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
49.995.700 USD
-4.74% 24%
156 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,15 USD
3.626 đ
165.043.289 USD
1.113.298.607 (93%)
Tổng: 1.201.020.974
2.712.314 USD
1.57% -2%
157 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,13 USD
3.270 đ
163.021.187 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
388.500.344 USD
-16.36% 61%
158 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
5,52 USD
134.940 đ
160.936.453 USD
29.172.237
23.625.941 USD
0.50% -3%
159 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
16,01 USD
391.487 đ
160.052.067 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
6.243.161 USD
-0.41% 0%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
18,84 USD
460.760 đ
159.553.487 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
7.670.774 USD
0.58% -3%
161 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000165608 USD
0,4051 đ
156.288.666 USD
9.437.242.564.640 (95%)
Tổng: 9.942.172.792.473
15.336.347 USD
4.96% 6%
162 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,31 USD
7.664 đ
154.344.122 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.097.638 USD
1.25% -3%
163 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,12 USD
27.331 đ
150.212.777 USD
134.432.848 (97%)
Tổng: 138.832.848
17.601.782 USD
1.88% 5%
164 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,30 USD
7.322 đ
149.895.283 USD
500.749.243
1.606.807 USD
2.77% 2%
165 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
0,34 USD
8.313 đ
147.048.631 USD
432.657.656 (65%)
Tổng: 669.811.161
5.396.163 USD
-4.02% -8%
166 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,17 USD
4.094 đ
146.504.468 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
6.207.432 USD
1.94% -6%
167 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
40,66 USD
994.426 đ
146.309.075 USD
3.598.779 (37%)
Tổng: 9.634.960
5.282.533 USD
3.69% 2%
168 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0077874827 USD
190 đ
145.695.190 USD
18.708.894.189
58.799.279 USD
10.27% 10%
169 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
1,34 USD
32.801 đ
144.583.934 USD
107.818.999
4.638.966 USD
1.58% 1%
170 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0152621699 USD
373 đ
144.135.683 USD
9.443.983.642 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
2.683.812 USD
2.07% 3%
171 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,34 USD
8.248 đ
140.070.535 USD
415.368.724 (38%)
Tổng: 1.100.041.127
23.703.792 USD
0.01% -0%
172 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0416200696 USD
1.018 đ
139.937.453 USD
3.362.258.978 (83%)
Tổng: 4.055.351.413
2.451.451 USD
1.47% 2%
173 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,60 USD
14.565 đ
137.666.057 USD
231.191.471 (92%)
Tổng: 250.000.000
11.173.213 USD
2.28% -3%
174 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0097044164 USD
237 đ
131.378.809 USD
13.538.043.339 (96%)
Tổng: 14.059.368.339
5.541.457 USD
1.68% -1%
175 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,55 USD
13.530 đ
131.272.991 USD
237.311.293 (68%)
Tổng: 347.714.007
95.253.093 USD
7.81% 18%
176 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
1,31 USD
32.092 đ
127.044.148 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
12.000.775 USD
2.20% 1%
177 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0128622715 USD
315 đ
125.889.315 USD
9.787.486.999 (100%)
Tổng: 9.793.455.277
6.838.166 USD
-1.39% 3%
178 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,062696519 USD
1.534 đ
121.782.990 USD
1.942.420.283
46.954.004 USD
-6.28% 10%
179 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,70 USD
17.202 đ
120.153.724 USD
170.854.681 (68%)
Tổng: 252.301.550
33.871.822 USD
-1.49% 15%
180 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,47 USD
11.587 đ
117.131.349 USD
247.255.375 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
1.618.306 USD
0.75% -1%
181 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0027174655 USD
66 đ
115.149.306 USD
42.373.787.311 (99%)
Tổng: 43.011.240.929
1.121.286 USD
0.64% -0%
182 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,32 USD
7.789 đ
114.722.401 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
286.440 USD
0.45% 6%
183 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,31 USD
32.029 đ
113.814.228 USD
86.918.666 (43%)
Tổng: 200.000.000
8.898.271 USD
-2.14% -4%
184 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,11 USD
2.741 đ
111.377.185 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.191.626 USD
1.80% 1%
185 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
7,77 USD
190.073 đ
110.146.691 USD
14.174.488 (67%)
Tổng: 21.000.000
6.316.034 USD
-0.75% 4%
186 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,42 USD
34.807 đ
105.272.811 USD
73.979.625 (64%)
Tổng: 115.491.833
7.163.136 USD
1.85% 2%
187 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0063373858 USD
155 đ
104.775.698 USD
16.532.952.442 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
1.551.954 USD
0.70% -1%
188 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,73 USD
17.749 đ
104.448.716 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
940.538 USD
-1.24% -3%
189 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0152825817 USD
374 đ
103.786.743 USD
6.791.178.661 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
5.961.242 USD
1.16% -9%
190 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0219551893 USD
537 đ
103.178.837 USD
4.699.519.337 (67%)
Tổng: 7.000.000.000
5.041.149 USD
0.58% -2%
191 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,32 USD
7.896 đ
102.861.578 USD
318.643.969 (72%)
Tổng: 440.000.000
3.522.423 USD
1.23% -1%
192 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,51 USD
12.486 đ
99.685.672 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
591.023 USD
0.24% -5%
193 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
0,76 USD
18.477 đ
97.370.436 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
2.512.249 USD
3.68% 2%
194 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,13 USD
27.558 đ
97.367.480 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
4.678.031 USD
-2.03% 1%
195 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0019096138 USD
47 đ
96.626.461 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
5.323.402 USD
3.73% 4%
196 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,47 USD
11.411 đ
95.330.205 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
9.122.318 USD
2.87% 0%
197 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0122677811 USD
300 đ
94.994.632 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
2.948.816 USD
-1.07% 6%
198 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,13 USD
3.127 đ
94.942.513 USD
742.552.410 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
2.004.619 USD
0.88% 0%
199 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,36 USD
8.843 đ
93.451.073 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
3.018.093 USD
1.01% 4%
200 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0239001031 USD
585 đ
92.317.355 USD
3.862.634.181 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
5.243.706 USD
3.70% 6%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.