1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 7954 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3481) - Tron10 (22) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (2273) - Neo (16) - Tron20 (70) - EOS (23) - Chiliz (29) - Tron (92) - Klaytn (10) - TomoChain (3) - Waves (4) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (2) - Polygon (121) - Fantom (56) - Celo (5) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (97) - Zilliqa (19) - Solana (139) - HECO (40) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (11) - Harmony (16) - Avalanche (97) - KCC (2) - ICON (4) - OKExChain (15) - Xinfin Network (XDC) (3) - Cardano (3) - VeChain (1) - Arbitrum (14) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (6) - XRP Ledger (7) - Cronos (4) - KardiaChain (3) - Vite (1) -

04/12/2021 22:58

Tỷ giá 7954 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
48.461 USD
1.111.695.340 đ
917.192.512.541 USD
18.891.056 (90%)
Tổng: 21.000.000
63.258.492.420 USD
(7726 thị trường)
-13.4% -10%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
4.055 USD
93.014.359 đ
481.721.439.716 USD
118.603.084
47.554.138.275 USD
(4340 thị trường)
-9.6% 0%
3 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
562,94 USD
12.913.844 đ
94.927.968.949 USD
166.801.148
4.644.875.143 USD
(472 thị trường)
-7.39% -4%
4 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.940 đ
75.361.687.830 USD
74.157.654.134 (97%)
Tổng: 76.351.995.261
126.516.572.227 USD
(16136 thị trường)
0.33% 0%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
205,28 USD
4.709.123 đ
62.791.203.075 USD
305.641.183 (60%)
Tổng: 510.407.906
6.516.797.066 USD
(134 thị trường)
-8.3% 7%
6 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,40 USD
32.116 đ
45.150.634.913 USD
33.313.246.915 (74%)
Tổng: 45.000.000.000
3.873.478.640 USD
(232 thị trường)
-13.17% -9%
7 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.918 đ
39.776.494.871 USD
39.673.682.293
8.817.962.735 USD
(1042 thị trường)
0.01% -0%
8 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,80 USD
18.269 đ
37.745.391.869 USD
47.247.295.769 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
5.920.305.188 USD
(519 thị trường)
-17.2% -15%
9 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
28,97 USD
664.572 đ
30.863.794.309 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.693.104.533 USD
(187 thị trường)
-18.03% -16%
10 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
61,79 USD
1.417.463 đ
23.852.889.569 USD
388.469.797 (45%)
Tổng: 861.751.111
4.133.382.784 USD
(80 thị trường)
-10.3% 51%
11 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,18 USD
4.058 đ
23.345.020.063 USD
132.386.146.537
3.836.031.254 USD
(332 thị trường)
-13.75% -13%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
94,29 USD
2.163.013 đ
23.011.981.460 USD
242.689.829 (61%)
Tổng: 394.828.703
2.139.686.336 USD
(88 thị trường)
-12.08% -10%
13 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00003814 USD
0,8749 đ
21.089.434.976 USD
549.014.568.753.880 (93%)
Tổng: 589.736.567.680.490
3.987.250.561 USD
(133 thị trường)
-8.9% -1%
14 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,59 USD
13.464 đ
14.824.283.885 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
854.659.802 USD
(106 thị trường)
-12.23% -15%
15 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
22.929 đ
13.750.158.348 USD
13.733.408.689
11.701.703.481 USD
(829 thị trường)
0.22% 0%
16 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,96 USD
44.962 đ
13.510.155.632 USD
7.021.682.963 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
4.636.296.473 USD
(185 thị trường)
-14.63% 20%
17 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
48.347 USD
1.109.080.180 đ
12.301.741.417 USD
254.291
933.178.459 USD
(118 thị trường)
-13.6% -10%
18 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
159,58 USD
3.660.765 đ
11.081.149.178 USD
69.114.645 (82%)
Tổng: 84.000.000
3.449.725.405 USD
(553 thị trường)
-19.86% -18%
19 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,63 USD
37.392 đ
10.257.186.499 USD
6.289.587.380 (63%)
Tổng: 10.000.000.000
731.890.908 USD
(126 thị trường)
-11.96% 2%
20 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
20,21 USD
463.617 đ
9.469.262.902 USD
467.009.554 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
2.296.220.455 USD
(352 thị trường)
-19.22% -15%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.892 đ
8.899.917.474 USD
6.474.951.714 (100%)
Tổng: 6.474.952.202
1.770.455.921 USD
(288 thị trường)
-0.22% -0%
22 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
468,60 USD
10.749.684 đ
8.883.314.181 USD
18.918.231 (90%)
Tổng: 21.000.000
3.521.254.020 USD
(421 thị trường)
-15.7% -16%
23 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.940 đ
7.950.670.016 USD
7.934.676.205
382.007.812 USD
(103 thị trường)
-0.12% -0%
24 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
17,19 USD
394.339 đ
7.811.899.354 USD
627.914.921 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
711.679.495 USD
(204 thị trường)
-19.22% -11%
25 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
115,66 USD
2.653.240 đ
7.619.907.459 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
804.209.662 USD
(103 thị trường)
-15.82% -8%
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
26,25 USD
602.175 đ
7.484.229.306 USD
225.649.391 (80%)
Tổng: 283.433.994
2.070.463.980 USD
(154 thị trường)
-18.33% -3%
27 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,29 USD
6.691 đ
7.174.851.642 USD
24.646.930.846 (49%)
Tổng: 50.001.806.812
1.488.048.717 USD
(271 thị trường)
-15.95% -12%
28 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
24,48 USD
561.571 đ
6.579.106.107 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
910.358.433 USD
(37 thị trường)
-10.67% 3%
29 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
318,65 USD
7.309.831 đ
6.454.906.692 USD
19.822.737 (63%)
Tổng: 31.415.926
604.116.557 USD
(50 thị trường)
-3.28% -20%
30 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,095917 USD
2.200 đ
6.417.293.532 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
1.047.668.119 USD
(131 thị trường)
-17.28% -16%
31 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,085928 USD
1.971 đ
6.164.646.864 USD
101.901.095.231 (100%)
Tổng: 101.901.105.804
2.726.621.425 USD
(382 thị trường)
-13.44% -7%
32 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
FTT *
43,87 USD
1.006.378 đ
6.128.986.826 USD
139.460.202 (40%)
Tổng: 352.170.015
390.122.589 USD
(70 thị trường)
-9.28% -8%
33 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
31,47 USD
721.922 đ
5.773.710.007 USD
183.582.650 (39%)
Tổng: 475.084.587
692.069.604 USD
(67 thị trường)
-21.13% -20%
34 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
BTCB *
47.778 USD
1.096.032.083 đ
5.022.192.105 USD
105.115 (93%)
Tổng: 112.501
130.562.517 USD
(21 thị trường)
-15.33% -13%
35 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
40,52 USD
929.529 đ
5.358.736.087 USD
131.599.090
2.381.544.296 USD
(110 thị trường)
-20.97% -23%
36 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
5,82 USD
133.511 đ
5.315.181.361 USD
913.364.619 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
2.598.780.952 USD
(98 thị trường)
-6.05% -15%
37 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
4,89 USD
112.280 đ
4.894.492.204 USD
1.000.000.000
724.779.617 USD
(69 thị trường)
-23.59% -27%
38 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
3,95 USD
90.613 đ
5.251.882.189 USD
1.824.604.035 (83%)
Tổng: 2.193.969.027
2.878.741.346 USD
(153 thị trường)
-4.55% -15%
39 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
38,63 USD
886.172 đ
5.094.181.058 USD
131.409.452 (62%)
Tổng: 210.700.000
2.110.472.025 USD
(205 thị trường)
-16.54% -17%
40 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,83 USD
179.511 đ
4.456.096.131 USD
569.451.096 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
686.960.342 USD
(56 thị trường)
-11.59% -6%
41 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,28 USD
6.361 đ
5.062.171.854 USD
18.092.792.421 (36%)
Tổng: 50.000.000.000
176.305.337 USD
(50 thị trường)
-17.03% -14%
42 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
1,65 USD
37.851 đ
4.211.876.827 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
1.105.544.209 USD
(79 thị trường)
-20.85% -22%
43 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
1,00 USD
22.940 đ
3.680.395.837 USD
N/A
Tổng: 1.933.352.207
600.950.699 USD
(23 thị trường)
0.27% 0%
44 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
4,20 USD
96.348 đ
3.664.731.643 USD
869.340.375 (97%)
Tổng: 897.999.295
340.762.124 USD
(142 thị trường)
-19.14% -10%
45 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
200,76 USD
4.605.434 đ
3.630.906.800 USD
18.040.487
285.224.282 USD
(120 thị trường)
-14.09% -11%
46 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,26 USD
74.809 đ
3.110.929.637 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
4.938.461 USD
(15 thị trường)
-8.16% 5%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,73 USD
16.696 đ
3.613.519.053 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
333.120.598 USD
(116 thị trường)
-18.35% -15%
48 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,47 USD
10.811 đ
3.555.134.296 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
1.574.260.415 USD
(49 thị trường)
-9.75% -34%
49 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,35 USD
8.068 đ
3.421.587.933 USD
N/A
Tổng: 24.000.000.000
3.217.923 USD
(2 thị trường)
-18.58% -14%
50 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,20 USD
27.528 đ
3.331.844.364 USD
2.779.530.283
178.206.792 USD
(51 thị trường)
-18.79% -13%
51 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,27 USD
29.134 đ
3.252.393.768 USD
2.550.620.176 (24%)
Tổng: 10.737.543.539
53.544.505 USD
(36 thị trường)
-19.94% -11%
52 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
31,81 USD
729.721 đ
3.174.895.852 USD
103.399.763 (46%)
Tổng: 223.000.000
55.534.935 USD
(25 thị trường)
-14.78% -22%
53 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
9,81 USD
225.041 đ
3.082.470.593 USD
314.343.134 (23%)
Tổng: 1.378.211.739
151.833.309 USD
(42 thị trường)
-17.68% -16%
54 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
3,11 USD
71.343 đ
3.040.393.204 USD
972.963.275 (93%)
Tổng: 1.040.963.687
1.688.209.949 USD
(312 thị trường)
-22.03% -19%
55 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
552,28 USD
12.669.303 đ
2.980.494.676 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
178.200.306 USD
(13 thị trường)
-16.76% -25%
56 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLYMPUS *
552,28 USD
12.669.303 đ
2.980.494.676 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
178.200.306 USD
(3 thị trường)
-16.76% -25%
57 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKE *
11,58 USD
265.645 đ
2.858.648.807 USD
246.752.625
276.470.906 USD
(81 thị trường)
-10.76% -10%
58 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
2,18 USD
50.009 đ
2.723.777.606 USD
1.328.333.700 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
773.703.219 USD
(109 thị trường)
-11.63% -22%
59 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
2,90 USD
66.526 đ
2.708.704.311 USD
838.603.684 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
592.945.721 USD
(146 thị trường)
-10.92% -24%
60 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
298,06 USD
6.837.496 đ
2.682.799.017 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
213.646.314 USD
(86 thị trường)
-17.21% -5%
61 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
196,44 USD
4.506.334 đ
2.630.943.280 USD
13.399.458 (84%)
Tổng: 16.000.000
448.460.399 USD
(197 thị trường)
-17.41% -15%
62 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
RUNE *
8,59 USD
197.055 đ
2.536.131.925 USD
258.210.215 (52%)
Tổng: 500.000.000
205.104.968 USD
(42 thị trường)
-15.68% -22%
63 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,051397 USD
1.179 đ
2.466.310.989 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
63.190.493 USD
(34 thị trường)
-10.23% -10%
64 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
48,81 USD
1.119.701 đ
2.448.041.828 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
122.118.180 USD
(29 thị trường)
-11.72% -10%
65 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00012548 USD
2,8785 đ
2.364.811.343 USD
18.914.254.673.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
159.884.100 USD
(29 thị trường)
-15.64% -16%
66 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
122,94 USD
2.820.244 đ
2.332.428.346 USD
18.914.633 (90%)
Tổng: 21.000.000
585.640.810 USD
(111 thị trường)
-15.28% -15%
67 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,20 USD
4.614 đ
2.332.082.402 USD
11.454.439.611 (86%)
Tổng: 13.267.131.611
254.715.335 USD
(40 thị trường)
-18.36% -24%
68 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.567 USD
58.888.127 đ
2.324.101.781 USD
988.985 (98%)
Tổng: 1.005.577
171.487.762 USD
(142 thị trường)
-10.81% -17%
69 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
171,77 USD
3.940.404 đ
2.291.218.971 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
84.704.107 USD
(44 thị trường)
-12.09% -16%
70 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,15 USD
49.321 đ
2.263.895.405 USD
1.287.028.201 (71%)
Tổng: 1.818.000.000
73.901.323 USD
(28 thị trường)
-15.42% 17%
71 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
113,81 USD
2.610.801 đ
2.138.997.111 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
333.230 USD
(4 thị trường)
-10.11% 0%
72 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
178,72 USD
4.099.837 đ
2.123.011.181 USD
13.228.344 (63%)
Tổng: 21.000.000
654.831.811 USD
(177 thị trường)
-20.82% -28%
73 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
12,98 USD
297.761 đ
2.088.323.634 USD
160.800.563 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
94.565.857 USD
(13 thị trường)
-15.93% -26%
74 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
28,98 USD
664.801 đ
2.048.523.263 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
377.963.787 USD
(193 thị trường)
-21.91% -22%
75 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
48.248 USD
1.106.809.120 đ
1.925.623.921 USD
39.884
8.874.896 USD
(1 thị trường)
-13.79% -10%
76 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,27 USD
6.094 đ
1.886.178.774 USD
5.301.214.400
117.438.195 USD
(22 thị trường)
-17.82% -13%
77 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0101385 USD
233 đ
1.781.222.803 USD
173.037.114.406 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
433.643.362 USD
(78 thị trường)
-12.3% -15%
78 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,33 USD
7.613 đ
1.775.875.085 USD
5.952.921.248 (67%)
Tổng: 8.888.888.888
523.325.477 USD
(169 thị trường)
-20.55% -25%
79 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
22,85 USD
524.179 đ
1.772.060.259 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
19.756.924 USD
(32 thị trường)
-9.93% -1%
80 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
17,65 USD
404.891 đ
1.766.997.323 USD
106.867.570
184.798.404 USD
(138 thị trường)
-15.5% -10%
81 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,00257153 USD
59 đ
1.696.135.788 USD
990.000.000.000
948.319.351 USD
(122 thị trường)
-17.01% -18%
82 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
1,10 USD
25.234 đ
1.652.744.983 USD
1.492.976.103 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
531.997.479 USD
(199 thị trường)
-18.81% -18%
83 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
3,81 USD
87.418 đ
1.186.905.969 USD
311.464.103 (38%)
Tổng: 824.104.972
98.254.671 USD
(29 thị trường)
-12.86% -23%
84 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
3,75 USD
86.025 đ
1.471.559.543 USD
435.196.889 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
722.594.644 USD
(136 thị trường)
-16.05% -24%
85 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
4,19 USD
96.205 đ
1.167.891.450 USD
278.482.214 (100%)
Tổng: 279.387.971
33.443.096 USD
(13 thị trường)
-6.38% 7%
86 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
140,17 USD
3.215.500 đ
1.466.805.200 USD
10.463.692 (55%)
Tổng: 18.900.000
500.000.325 USD
(239 thị trường)
-20.6% -23%
87 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
3,98 USD
91.301 đ
1.465.377.516 USD
367.204.495 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
114.197.215 USD
(37 thị trường)
-18.68% -15%
88 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche C-Chain
TIME *
6.241 USD
143.171.752 đ
1.429.369.766 USD
N/A
Tổng: 184.350
210.831.422 USD
(3 thị trường)
-7.92% -10%
89 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
8,80 USD
201.872 đ
1.404.197.790 USD
159.308.566 (32%)
Tổng: 500.000.000
189.687.235 USD
(77 thị trường)
-8.92% -6%
90 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
2,59 USD
59.364 đ
1.035.850.684 USD
400.284.409 (27%)
Tổng: 1.500.000.000
402.527.664 USD
(108 thị trường)
-24.32% -31%
91 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,35 USD
8.118 đ
1.403.630.926 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
13.891.729 USD
(11 thị trường)
-17.78% -13%
92 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
231,16 USD
5.302.810 đ
1.401.664.984 USD
5.975.799 (99%)
Tổng: 6.044.999
20.885.825 USD
(3 thị trường)
-16.5% -3%
93 Biểu tượng logo của MARINADE STAKED SOL MARINADE STAKED SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
207,54 USD
4.760.968 đ
1.396.416.841 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
337.948.564 USD
(6 thị trường)
-10.85% 5%
94 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
224,28 USD
5.144.983 đ
1.393.540.892 USD
6.195.782 (62%)
Tổng: 10.000.000
168.455.613 USD
(164 thị trường)
-16.13% -14%
95 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain (BEP2)
NEXO *
2,32 USD
53.221 đ
1.306.279.511 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
18.154.162 USD
(43 thị trường)
-15.8% -5%
96 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
22.892 đ
1.258.291.936 USD
1.259.074.682
34.461.977 USD
(24 thị trường)
0.07% 1%
97 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
TUSD *
1,00 USD
22.907 đ
1.247.510.715 USD
1.248.520.961
251.399.511 USD
(132 thị trường)
0.43% 0%
98 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
3,81 USD
87.320 đ
909.227.159 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
13.313.949 USD
(38 thị trường)
-2.04% -4%
99 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00522185 USD
120 đ
1.245.454.712 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
16.320.424 USD
(5 thị trường)
-19.72% -9%
100 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
89,77 USD
2.059.324 đ
1.218.688.156 USD
13.556.491 (65%)
Tổng: 21.000.000
13.155.749 USD
(46 thị trường)
-16.75% -5%
101 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,13 USD
3.073 đ
1.204.457.422 USD
8.999.999.999
88.724.299 USD
(90 thị trường)
-20.66% -19%
102 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,12 USD
2.848 đ
1.179.286.273 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
112.010.770 USD
(45 thị trường)
-17.02% -23%
103 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
11,17 USD
256.240 đ
1.163.015.672 USD
98.911.935 (92%)
Tổng: 107.822.406
469.926.569 USD
(155 thị trường)
-22.28% -22%
104 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0101631241 USD
233 đ
864.490.432 USD
85.061.485.690
2.230.484 USD
(15 thị trường)
-8.26% -15%
105 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
4,85 USD
111.259 đ
1.149.911.122 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.274.425 USD
(6 thị trường)
-17.77% -8%
106 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
0,99 USD
22.762 đ
1.118.548.377 USD
945.642.940
15.879.188 USD
(18 thị trường)
0.4% -1%
107 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,21 USD
4.777 đ
1.090.416.654 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
77.423.139 USD
(9 thị trường)
-12.99% 58%
108 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
3,41 USD
78.252 đ
802.705.963 USD
235.317.323
107.526.724 USD
(224 thị trường)
-15.10% -13%
109 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,91 USD
20.981 đ
787.710.314 USD
861.250.000 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
373.566.821 USD
(4 thị trường)
-17.94% -28%
110 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
48,88 USD
1.121.307 đ
1.049.760.129 USD
20.244.862 (20%)
Tổng: 100.000.000
322.759.124 USD
(41 thị trường)
-14.94% -16%
111 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
5,50 USD
126.170 đ
1.036.379.574 USD
188.160.768 (9%)
Tổng: 2.000.000.000
99.251.429 USD
(23 thị trường)
-18.07% -30%
112 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
41,60 USD
954.304 đ
1.019.030.823 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
86.407.781 USD
(37 thị trường)
-18.99% -24%
113 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
6,42 USD
147.275 đ
1.011.412.843 USD
77.808.094 (26%)
Tổng: 300.000.000
14.401.951 USD
(17 thị trường)
-6.59% 4%
114 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
5,80 USD
133.162 đ
738.630.412 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
579.684.966 USD
(160 thị trường)
-20.32% -20%
115 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
96,02 USD
2.202.699 đ
1.010.832.444 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
794.077 USD
(4 thị trường)
-8.98% 6%
116 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,29 USD
6.551 đ
998.210.972 USD
3.493.014.306 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
195.515.645 USD
(24 thị trường)
-12.07% -11%
117 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
1,90 USD
43.586 đ
962.944.244 USD
509.912.301 (48%)
Tổng: 1.066.858.974
55.350.691 USD
(45 thị trường)
-15.18% -13%
118 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,44 USD
10.154 đ
940.804.434 USD
2.098.055.906 (14%)
Tổng: 15.000.000.000
13.476.379 USD
(34 thị trường)
-12.34% -9%
119 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,076307 USD
1.750 đ
933.890.294 USD
12.305.012.699 (33%)
Tổng: 37.705.012.699
9.927.561 USD
(38 thị trường)
-13.63% -22%
120 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain (BEP2)
ANKR *
0,11 USD
2.616 đ
933.625.458 USD
8.162.899.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
293.327.631 USD
(70 thị trường)
-18.08% -37%
121 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEMOON *
0,00000163 USD
0,0374 đ
928.387.242 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29.883.980 USD
(14 thị trường)
-30.09% -47%
122 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,090388 USD
2.074 đ
925.592.807 USD
10.228.060.000 (49%)
Tổng: 21.000.000.000
138.461.850 USD
(61 thị trường)
-17.66% -12%
123 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
5,98 USD
137.102 đ
686.354.091 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
180.983.951 USD
(128 thị trường)
-20.32% -23%
124 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
78,09 USD
1.791.385 đ
923.588.709 USD
11.808.413 (56%)
Tổng: 21.000.000
130.340.537 USD
(63 thị trường)
-20.72% -25%
125 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,071553 USD
1.641 đ
919.924.370 USD
12.086.557.363 (58%)
Tổng: 21.000.000.000
174.711.966 USD
(102 thị trường)
-17.12% -13%
126 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,49 USD
11.216 đ
911.985.261 USD
1.856.642.329 (49%)
Tổng: 3.815.973.150
123.558.707 USD
(30 thị trường)
-18.68% -31%
127 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
6,45 USD
147.963 đ
906.878.775 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
921.507.171 USD
(195 thị trường)
-19.34% -19%
128 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
22.927 đ
902.041.136 USD
719.446.095
65.705.962 USD
(10 thị trường)
0.11% -0%
129 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
1,32 USD
30.281 đ
892.465.964 USD
677.313.873 (85%)
Tổng: 800.460.000
128.559.386 USD
(59 thị trường)
-22.29% -22%
130 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,25 USD
5.698 đ
656.003.945 USD
2.641.203.115 (38%)
Tổng: 7.000.000.000
126.952.681 USD
(42 thị trường)
-23.40% -32%
131 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,01773619 USD
407 đ
881.128.839 USD
49.460.842.992
179.346.640 USD
(48 thị trường)
-22.67% -33%
132 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
24.428 USD
560.378.320 đ
874.676.520 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
279.239.288 USD
(157 thị trường)
-14.94% -15%
133 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
1.346 USD
30.874.717 đ
854.786.667 USD
642.819 (6%)
Tổng: 10.000.000
124.682.695 USD
(26 thị trường)
-15.35% -7%
134 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
20,88 USD
478.987 đ
826.252.209 USD
39.539.791 (40%)
Tổng: 100.000.000
22.837.719 USD
(10 thị trường)
-15.24% -12%
135 Biểu tượng logo của Render Token Render Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
5,38 USD
123.417 đ
808.058.182 USD
183.095.934 (34%)
Tổng: 536.870.912
85.034.736 USD
(31 thị trường)
-3.73% -12%
136 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
50.135 USD
1.150.096.900 đ
773.665.628 USD
15.404
3.978.497 USD
(10 thị trường)
-10.35% -7%
137 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,89 USD
20.368 đ
754.968.986 USD
845.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
127.686.582 USD
(172 thị trường)
-19.08% -19%
138 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
43,01 USD
986.649 đ
754.435.182 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
13.824.593 USD
(50 thị trường)
-19.6% -19%
139 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
4,88 USD
111.947 đ
752.352.990 USD
149.815.729 (79%)
Tổng: 190.165.060
14.408.168 USD
(13 thị trường)
-16.58% -20%
140 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,03196336 USD
733 đ
733.257.392 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
205.754.932 USD
(67 thị trường)
-19.65% -15%
141 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,042412048 USD
973 đ
544.775.176 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
29.793.424 USD
(25 thị trường)
-14.15% -19%
142 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,73 USD
16.758 đ
732.490.747 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
103.178.000 USD
(102 thị trường)
-18.53% -17%
143 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,02514427 USD
577 đ
730.965.144 USD
28.874.820.132 (83%)
Tổng: 34.695.147.681
49.285.679 USD
(43 thị trường)
-18.29% -8%
144 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
8,12 USD
186.273 đ
729.532.548 USD
79.853.076 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
308.914.394 USD
(27 thị trường)
-9.57% 27%
145 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
44,91 USD
1.030.235 đ
728.079.490 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.819.726 USD
(6 thị trường)
-8.74% 2%
146 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,00000132 USD
0,0303 đ
727.055.394 USD
554.257.485.917.240 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
48.415.870 USD
(17 thị trường)
-11.98% 2%
147 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00002805 USD
0,6435 đ
723.086.121 USD
25.757.575.757.576
28.614.760 USD
(12 thị trường)
-21.35% -39%
148 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
9,30 USD
213.342 đ
719.641.408 USD
77.182.466 (14%)
Tổng: 555.000.000
164.072.090 USD
(34 thị trường)
-14.33% -2%
149 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,01191741 USD
273 đ
716.661.615 USD
57.502.110.195 (58%)
Tổng: 100.000.000.000
20.698.088 USD
(23 thị trường)
-11.72% -18%
150 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,18 USD
4.090 đ
492.350.088 USD
2.761.493.052 (26%)
Tổng: 10.514.879.738
116.111.894 USD
(19 thị trường)
-12.00% -5%
151 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.880 đ
705.589.362 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
271.337.159 USD
(19 thị trường)
0.51% -0%
152 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,77 USD
17.756 đ
678.462.672 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
244.207.903 USD
(109 thị trường)
-26.39% -20%
153 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
1,84 USD
42.210 đ
677.209.943 USD
378.639.495
65.925.028 USD
(26 thị trường)
-13.2% -10%
154 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
10,56 USD
242.246 đ
672.985.477 USD
64.513.947 (64%)
Tổng: 101.172.570
46.859.652 USD
(76 thị trường)
-16.51% -18%
155 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,65 USD
14.872 đ
479.524.332 USD
739.647.760 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
50.441.823 USD
(14 thị trường)
-22.06% -26%
156 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0363438536 USD
834 đ
478.285.029 USD
13.159.997.677 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
202.818.767 USD
(70 thị trường)
-24.23% 3%
157 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,00874679 USD
201 đ
662.531.851 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
111.575.952 USD
(22 thị trường)
-25.9% -30%
158 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,30 USD
6.803 đ
659.878.785 USD
2.124.380.663
5.760.534 USD
(25 thị trường)
-9.09% -24%
159 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
14,91 USD
342.063 đ
456.283.477 USD
30.600.000 (31%)
Tổng: 100.000.000
457.836.108 USD
(50 thị trường)
-26.26% -25%
160 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,14 USD
3.124 đ
644.856.245 USD
4.754.930.780 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
85.043.815 USD
(23 thị trường)
-18.52% -21%
161 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,68 USD
15.523 đ
643.698.901 USD
1.000.000.000
4.916.751 USD
(11 thị trường)
-9.89% -1%
162 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
11,36 USD
260.598 đ
639.800.788 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
31.477.699 USD
(41 thị trường)
-12.32% -9%
163 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
3,52 USD
80.749 đ
634.266.382 USD
180.108.849 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
46.725.478 USD
(15 thị trường)
-14.51% 14%
164 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
9,59 USD
219.995 đ
634.054.360 USD
65.569.295 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
473.600.403 USD
(59 thị trường)
-25.5% -25%
165 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
407,86 USD
9.356.308 đ
613.945.915 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
3.605.639 USD
(32 thị trường)
-10.82% 2%
166 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
247,90 USD
5.686.826 đ
612.726.841 USD
2.472.021 (25%)
Tổng: 10.000.000
77.303.331 USD
(19 thị trường)
-14.45% -20%
167 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,03961717 USD
909 đ
592.809.748 USD
14.896.768.321 (71%)
Tổng: 21.000.000.000
54.837.969 USD
(86 thị trường)
-19.01% -12%
168 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
XNO
4,27 USD
97.954 đ
572.765.144 USD
133.248.297
35.185.025 USD
(46 thị trường)
-16.19% -12%
169 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
4,29 USD
98.413 đ
572.217.903 USD
133.231.781 (1%)
Tổng: 10.161.000.000
166.619.688 USD
(68 thị trường)
-19.73% -16%
170 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
3,97 USD
91.072 đ
567.373.063 USD
142.813.311 (93%)
Tổng: 152.750.811
73.727.749 USD
(48 thị trường)
-20.86% -19%
171 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
15,75 USD
361.305 đ
562.259.943 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
4.190.291 USD
(20 thị trường)
-8.51% -10%
172 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPHA *
0,79 USD
18.128 đ
352.704.043 USD
446.330.126 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
85.095.377 USD
(44 thị trường)
-19.03% -16%
173 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00058315 USD
13,3775 đ
560.217.804 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
164.360.022 USD
(42 thị trường)
-13.82% -15%
174 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,35 USD
145.669 đ
559.700.319 USD
69.075.036 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
137.846.674 USD
(39 thị trường)
-17.51% -12%
175 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
WRX *
1,22 USD
27.987 đ
554.770.671 USD
325.056.864 (33%)
Tổng: 972.280.002
53.456.160 USD
(49 thị trường)
-13.37% 7%
176 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,99 USD
22.695 đ
554.417.587 USD
560.550.831 (100%)
Tổng: 560.551.418
42.503.170 USD
(31 thị trường)
1.15% 0%
177 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
3,68 USD
84.419 đ
532.512.708 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
1.167.483 USD
(2 thị trường)
-13.09% -22%
178 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,58 USD
13.384 đ
525.798.001 USD
898.550.830 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
41.089.825 USD
(28 thị trường)
-18.65% -25%
179 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Kusama Blockchain
RMRK *
53,52 USD
1.227.749 đ
517.885.965 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
56.191.306 USD
(2 thị trường)
-9.82% 77%
180 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
1,39 USD
31.887 đ
514.633.632 USD
363.853.921 (73%)
Tổng: 500.000.000
12.767.750 USD
(16 thị trường)
-17.53% -9%
181 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,52 USD
11.824 đ
513.393.340 USD
1.000.000.000
40.804.467 USD
(49 thị trường)
-17.02% -27%
182 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0189505006 USD
435 đ
305.340.930 USD
16.112.552.172
88.750.965 USD
(47 thị trường)
-21.38% -22%
183 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,78 USD
17.938 đ
506.820.199 USD
695.250.000 (18%)
Tổng: 3.885.390.082
126.872.877 USD
(41 thị trường)
-10.51% -1%
184 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
12,20 USD
279.868 đ
487.689.416 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
16.952.928 USD
(17 thị trường)
-11.73% 29%
185 Biểu tượng logo của Klima DAO Klima DAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
628,57 USD
14.419.396 đ
486.217.154 USD
N/A
Tổng: 446.726
20.005.635 USD
(6 thị trường)
-2.19% -52%
186 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,41 USD
9.307 đ
280.232.923 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
68.133.880 USD
(56 thị trường)
-19.39% -22%
187 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,83 USD
19.146 đ
479.582.824 USD
573.021.932 (19%)
Tổng: 3.000.000.000
40.826.708 USD
(36 thị trường)
-14.33% -6%
188 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,68 USD
15.673 đ
471.489.398 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
110.063.370 USD
(47 thị trường)
-9.05% -6%
189 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTCST *
24,24 USD
556.168 đ
276.896.133 USD
11.421.013 (76%)
Tổng: 15.000.000
25.632.556 USD
(11 thị trường)
-22.06% -24%
190 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
10,59 USD
242.935 đ
463.542.154 USD
43.655.553 (44%)
Tổng: 100.000.000
29.444.454 USD
(47 thị trường)
-16.21% -17%
191 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,081793 USD
1.876 đ
462.120.090 USD
6.076.711.958 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
193.103.672 USD
(47 thị trường)
-23.08% -26%
192 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
61,67 USD
1.414.710 đ
459.607.720 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15.264.539 USD
(8 thị trường)
-9.84% -6%
193 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
11,30 USD
259.222 đ
458.711.474 USD
29.130.723 (29%)
Tổng: 100.000.000
131.540.020 USD
(44 thị trường)
-20% -41%
194 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,60 USD
13.660 đ
455.501.009 USD
874.608.082 (58%)
Tổng: 1.500.000.000
4.417.562 USD
(8 thị trường)
-8.65% -14%
195 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0252335797 USD
579 đ
265.328.770 USD
10.514.908.025 (53%)
Tổng: 19.900.730.000
173.193.203 USD
(26 thị trường)
-18.14% -15%
196 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
1,00 USD
22.835 đ
453.144.005 USD
453.448.622 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
40.996.656 USD
(24 thị trường)
-11.37% 1%
197 Biểu tượng logo của TRIBE TRIBE
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRIBEX *
1,00 USD
22.835 đ
453.144.005 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
40.996.656 USD
(1 thị trường)
-11.37% 1%
198 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,061724 USD
1.416 đ
451.021.504 USD
7.300.425.000 (74%)
Tổng: 9.900.000.000
306.846.103 USD
(50 thị trường)
-17.25% -14%
199 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
1,33 USD
30.417 đ
256.608.063 USD
193.529.487 (67%)
Tổng: 289.770.791
108.167.236 USD
(31 thị trường)
-24.88% -25%
200 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
1,86 USD
42.668 đ
447.256.294 USD
241.594.277 (35%)
Tổng: 700.000.000
34.712.137 USD
(16 thị trường)
-17.15% -22%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.