1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 8985 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (2915) - Ethereum (3208) - TRON (88) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (45) - Solana (352) - Polygon (253) - XDC Network (9) - Avalanche (157) - Fantom (94) - Klaytn (67) - XRP (22) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (12) - TomoChain (2) - Harmony (23) - Bitgert (3) - Cardano (36) - Arbitrum (50) - Cosmos (18) - Waves (8) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (4) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (12) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (6) - Polkadot (1) - Huobi Token (23) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (10) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (11) - Fusion (1) - MultiversX (21) - Astar (1) - NEAR Protocol (8) - Velas (1) - Stacks (2) - SORA (3) - Bitcicoin (23) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (3) - EthereumPoW (2) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (7) - Conflux (2) - CANTO (3) - Ethereum Classic (3) - Toncoin (4) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (1) -

29/01/2023 00:27

Tỷ giá 8985 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
23.061 USD
544.931.430 đ
444.663.400.783 USD
19.275.187 (92%)
Tổng: 21.000.000
26.421.663.179 USD
-0.35% 2%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.581 USD
37.359.975 đ
190.624.619.942 USD
122.373.866
7.540.114.404 USD
-0.57% -5%
3 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
23.654 đ
67.620.007.474 USD
67.504.444.776 (92%)
Tổng: 73.141.766.321
36.292.953.491 USD
-0.12% 0%
4 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
23.654 đ
43.169.246.073 USD
43.086.521.641
2.890.573.416 USD
0.06% -0%
5 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
307,56 USD
7.267.643 đ
41.500.868.232 USD
157.902.285 (79%)
Tổng: 200.000.000
680.158.724 USD
0.43% 1%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,41 USD
9.733 đ
20.935.985.643 USD
50.803.611.248 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
684.827.097 USD
0.47% -0%
7 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Blockchain
BUSD *
1,00 USD
23.654 đ
15.831.716.100 USD
15.811.284.985
8.232.190.551 USD
-0.04% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,39 USD
9.142 đ
13.552.628.342 USD
34.585.646.881 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
452.805.811 USD
1.25% 6%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,088971 USD
2.102 đ
12.254.406.222 USD
132.670.764.300
950.873.364 USD
2.64% 3%
10 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,15 USD
27.175 đ
10.366.172.319 USD
8.734.317.475 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
818.139.558 USD
-0.77% 12%
11 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
39,13 USD
924.642 đ
9.617.001.565 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
34.876.422 USD
8.35% 15%
12 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
24,20 USD
571.846 đ
8.984.348.631 USD
371.526.233 (69%)
Tổng: 539.312.705
653.788.047 USD
0.21% -5%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,46 USD
152.650 đ
7.724.554.614 USD
1.151.301.842 (90%)
Tổng: 1.277.525.512
259.517.702 USD
-0.09% 3%
14 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00001191 USD
0,2814 đ
7.017.514.857 USD
549.063.278.876.300 (93%)
Tổng: 589.735.030.408.320
386.566.798 USD
2.22% -3%
15 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
20,91 USD
494.103 đ
6.543.859.778 USD
314.791.839 (44%)
Tổng: 720.000.000
907.522.927 USD
14.48% 19%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
88,27 USD
2.085.820 đ
6.373.647.230 USD
72.155.666 (86%)
Tổng: 84.000.000
459.439.416 USD
0.21% -3%
17 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,062625 USD
1.480 đ
5.755.939.522 USD
91.825.430.253 (100%)
Tổng: 91.825.471.297
305.331.991 USD
-0.49% -1%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
23.628 đ
5.139.724.900 USD
5.839.980.792
143.985.386 USD
-0.1% -0%
19 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
13,33 USD
314.940 đ
3.816.740.207 USD
286.370.297
220.376.789 USD
1.67% 2%
20 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,67 USD
157.612 đ
5.025.586.283 USD
762.209.327 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
101.460.759 USD
-1.03% -0%
21 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
23.043 USD
544.506.090 đ
4.070.335.775 USD
176.648
111.762.544 USD
-0.02% 2%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,75 USD
88.514 đ
3.573.364.127 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.490.581 USD
-2.22% 9%
23 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,53 USD
59.784 đ
3.763.062.112 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
43.131.019 USD
2.22% 10%
24 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
7,26 USD
171.554 đ
3.564.385.309 USD
507.999.970 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
338.121.761 USD
-0.28% 4%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
182,73 USD
4.317.910 đ
3.317.261.407 USD
18.232.903
139.933.614 USD
3.87% 5%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
21,86 USD
516.552 đ
3.042.799.296 USD
139.030.430 (66%)
Tổng: 210.700.000
140.386.772 USD
0.21% -3%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022 / Aptos Blockchain
APT *
18,38 USD
434.319 đ
2.943.410.332 USD
160.289.078 (16%)
Tổng: 1.015.668.377
1.125.361.835 USD
2.85% 68%
28 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
133,05 USD
3.143.972 đ
2.569.566.960 USD
19.296.269 (92%)
Tổng: 21.000.000
177.911.057 USD
-1.75% 4%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,092975 USD
2.197 đ
2.441.307.565 USD
26.273.103.541 (53%)
Tổng: 50.001.806.812
54.067.956 USD
0.68% 5%
30 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
6,13 USD
144.852 đ
2.253.815.704 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
234.830.530 USD
-1.36% 18%
31 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
148,91 USD
3.518.743 đ
2.163.428.469 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
26.719.788 USD
-2.22% 2%
32 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,48 USD
58.602 đ
2.109.823.191 USD
850.744.439 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
256.952.898 USD
-0.88% 4%
33 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,081179 USD
1.918 đ
2.046.892.085 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
19.728.266 USD
0.26% 3%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,29 USD
125.003 đ
1.975.766.002 USD
373.321.594
195.425.074 USD
-1.11% 11%
35 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,28 USD
53.876 đ
1.906.381.781 USD
823.970.809 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
111.812.105 USD
-4.47% -3%
36 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,26 USD
6.065 đ
1.848.992.619 USD
7.199.415.957 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
114.608.057 USD
1.47% 7%
37 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,02407515 USD
569 đ
1.746.056.846 USD
72.511.146.418 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
70.169.257 USD
-1.75% 7%
38 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,067935 USD
1.605 đ
1.725.281.380 USD
25.321.887.307 (51%)
Tổng: 50.000.000.000
34.130.090 USD
-2.24% -6%
39 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,96 USD
140.835 đ
1.695.955.772 USD
284.607.945 (58%)
Tổng: 494.443.273
52.635.024 USD
-1.1% 7%
40 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
11,46 USD
270.800 đ
1.316.562.368 USD
100.707.271 (37%)
Tổng: 270.000.000
192.113.437 USD
0.12% 26%
41 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,71 USD
16.666 đ
1.280.155.913 USD
1.855.084.192 (85%)
Tổng: 2.193.539.027
206.843.647 USD
3.72% -4%
42 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
85,27 USD
2.014.930 đ
1.214.947.162 USD
14.093.193 (88%)
Tổng: 16.000.000
107.747.244 USD
-3.44% -3%
43 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
1,09 USD
25.709 đ
1.189.364.672 USD
1.081.102.636
91.276.734 USD
-2.43% 4%
44 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,74 USD
17.483 đ
1.172.585.341 USD
1.499.470.108 (50%)
Tổng: 3.000.000.000
173.744.781 USD
-0.47% -4%
45 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,45 USD
10.648 đ
1.144.002.500 USD
2.772.854.153 (87%)
Tổng: 3.175.000.000
350.331.622 USD
-5.43% 30%
46 Biểu tượng logo của MultiversX (Elrond) MultiversX (Elrond)
09/2020
EGLD
40,49 USD
956.781 đ
978.409.406 USD
24.164.163 (77%)
Tổng: 31.415.926
29.941.038 USD
3.72% 15%
47 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
44,55 USD
1.052.717 đ
1.102.394.614 USD
24.184.559 (77%)
Tổng: 31.415.926
31.893.267 USD
0.67% 4%
48 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
44,55 USD
1.052.717 đ
1.102.394.614 USD
24.749.955 (79%)
Tổng: 31.415.926
31.893.267 USD
0.67% 4%
49 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,07 USD
25.166 đ
1.101.520.933 USD
1.036.200.000 (73%)
Tổng: 1.410.062.299
67.935.365 USD
-1.85% -3%
50 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,09 USD
25.709 đ
1.089.296.992 USD
1.000.000.000
32.664.612 USD
-3.39% 8%
51 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001758631 USD
4,1556 đ
1.049.062.826 USD
5.965.223.876.182 (87%)
Tổng: 6.871.014.487.380
107.427.602 USD
2.91% -4%
52 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
23.630 đ
1.018.468.028 USD
1.018.393.133
17.642.465 USD
-0.05% 0%
53 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,11 USD
26.229 đ
1.014.939.654 USD
924.966.558 (98%)
Tổng: 946.384.206
29.976.444 USD
-0.88% 3%
54 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
23.654 đ
946.505.700 USD
944.469.089
45.111.172 USD
0.05% 0%
55 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
23.561 đ
920.098.222 USD
878.084.065
2.196.305 USD
-0.18% -0%
56 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
11,39 USD
269.146 đ
843.571.231 USD
73.288.632 (73%)
Tổng: 99.822.984
54.366.743 USD
7.76% 5%
57 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
43,53 USD
1.028.614 đ
838.636.788 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
23.286.977 USD
-1.46% -3%
58 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
5,09 USD
120.326 đ
826.110.141 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
8.657.770 USD
0.85% -0%
59 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,094133 USD
2.224 đ
832.355.902 USD
8.770.702.914 (83%)
Tổng: 10.571.566.866
47.410.378 USD
-1.23% 12%
60 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
7,94 USD
187.657 đ
781.281.606 USD
98.379.861 (58%)
Tổng: 170.118.638
1.076.758 USD
2.32% -2%
61 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
1,06 USD
25.133 đ
747.873.795 USD
703.145.240 (21%)
Tổng: 3.303.030.299
128.839.977 USD
3.95% 6%
62 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
38,76 USD
915.899 đ
741.421.539 USD
10.279.742 (54%)
Tổng: 18.970.871
9.098.131 USD
-0.87% 3%
63 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,14 USD
3.268 đ
739.298.456 USD
6.661.610.577 (75%)
Tổng: 8.888.888.888
126.658.113 USD
1.42% 1%
64 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Blockchain
TWT *
1,71 USD
40.406 đ
712.455.555 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
186.852.088 USD
7.73% 12%
65 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00003794 USD
0,8965 đ
732.968.004 USD
19.292.710.923.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
28.192.789 USD
-5.64% 23%
66 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000007267 USD
0,0172 đ
691.361.945 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
9.393.737 USD
-0.22% -4%
67 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
23.363 đ
717.990.075 USD
725.332.036
26.495.072 USD
-0.18% 2%
68 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / TRON Blockchain
BTTOLD *
0,0000007294 USD
0,0172 đ
696.631.937 USD
990.000.000.000
10.109.580 USD
0.01% -5%
69 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / BNB Blockchain
CAKE *
4,00 USD
94.520 đ
682.688.501 USD
170.620.258 (23%)
Tổng: 750.000.000
44.883.369 USD
0.23% 5%
70 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,58 USD
13.646 đ
674.593.661 USD
2.090.946.169 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
12.046.231 USD
-0.8% 14%
71 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,22 USD
5.089 đ
665.135.516 USD
3.087.894.058 (28%)
Tổng: 11.009.610.656
28.708.021 USD
-0.81% 8%
72 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,45 USD
58.003 đ
612.891.830 USD
249.687.477 (81%)
Tổng: 308.069.419
27.496.985 USD
-2.12% -5%
73 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,24 USD
5.597 đ
658.359.047 USD
2.779.530.283
17.886.400 USD
-2.31% 8%
74 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
660,50 USD
15.607.615 đ
595.001.493 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
17.611.872 USD
0.08% -8%
75 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
45,46 USD
1.074.220 đ
591.475.422 USD
16.237.100 (77%)
Tổng: 21.000.000
47.511.477 USD
-1.9% -5%
76 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,65 USD
15.283 đ
530.705.355 USD
820.535.071 (100%)
Tổng: 824.104.972
27.392.589 USD
-1.48% 14%
77 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
8,22 USD
194.239 đ
580.230.261 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
22.679.295 USD
-0.54% 4%
78 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
23.654 đ
573.071.285 USD
607.049.883 (99%)
Tổng: 611.139.703
461.457 USD
0.1% 0%
79 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
50,60 USD
1.195.678 đ
562.883.954 USD
11.118.456 (59%)
Tổng: 18.900.000
77.616.526 USD
-0.91% -2%
80 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Blockchain
RUNE *
1,85 USD
43.716 đ
556.337.532 USD
327.056.566 (65%)
Tổng: 500.000.000
108.881.490 USD
-1.38% 3%
81 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,68 USD
16.020 đ
535.312.825 USD
793.750.611 (40%)
Tổng: 2.000.000.000
21.030.679 USD
0.34% 6%
82 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,16 USD
98.287 đ
450.320.689 USD
108.265.077 (36%)
Tổng: 300.000.000
673.411 USD
0.77% 4%
83 Biểu tượng logo của Tokenize Xchange Tokenize Xchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKX *
6,63 USD
156.667 đ
529.365.367 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.143.735 USD
0.15% -6%
84 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.923 USD
45.440.490 đ
517.240.497 USD
271.264
6.425.982 USD
-0.14% 1%
85 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,98 USD
23.065 đ
509.327.822 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
19.963.883 USD
1.16% 14%
86 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
10,04 USD
237.245 đ
502.586.254 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
30.289.163 USD
-1.54% 6%
87 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,99 USD
23.430 đ
421.404.449 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
974.008 USD
-0.68% -1%
88 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,53 USD
12.419 đ
419.044.596 USD
797.317.461 (53%)
Tổng: 1.500.000.000
35.514.734 USD
0.61% 4%
89 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,04819713 USD
1.139 đ
486.525.710 USD
10.089.649.103 (42%)
Tổng: 24.000.000.000
563.216 USD
14.62% 16%
90 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,02972723 USD
702 đ
477.522.161 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
152.823.791 USD
2.92% 7%
91 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,04252045 USD
1.005 đ
474.719.771 USD
N/A
Tổng: 100.559.787.198
25.790.387 USD
14.36% 5%
92 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,84 USD
19.863 đ
469.748.634 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.713.552 USD
0.09% 3%
93 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,18 USD
51.513 đ
468.128.564 USD
234.748.364 (5%)
Tổng: 4.294.967.296
289.239.982 USD
-6.47% 2%
94 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.886 USD
44.573.742 đ
465.871.919 USD
246.524
883.829 USD
-0.26% -1%
95 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
54,65 USD
1.291.380 đ
459.838.025 USD
8.421.779 (95%)
Tổng: 8.869.307
34.964.634 USD
2.84% 8%
96 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0463406563 USD
1.095 đ
393.197.495 USD
8.484.935.837 (85%)
Tổng: 10.000.000.000
94.360.411 USD
-3.09% 92%
97 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,46 USD
10.796 đ
456.979.923 USD
1.000.000.000
202.719.935 USD
8.93% 4%
98 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,26 USD
6.117 đ
385.717.777 USD
1.490.121.294 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
30.032.955 USD
-0.45% 4%
99 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
2,15 USD
50.805 đ
442.738.506 USD
205.699.534 (20%)
Tổng: 1.004.262.701
68.833.552 USD
1.59% 3%
100 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
5,89 USD
139.181 đ
435.548.419 USD
73.947.521 (74%)
Tổng: 100.000.000
14.944.909 USD
12.21% 12%
101 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,056329 USD
1.331 đ
425.921.515 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
1.025.963.005 USD
10.69% 15%
102 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,034987125 USD
827 đ
374.232.875 USD
10.696.302.579 (93%)
Tổng: 11.460.605.192
16.974.273 USD
1.31% -6%
103 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
16,26 USD
384.224 đ
419.321.013 USD
20.244.862 (20%)
Tổng: 100.000.000
43.706.391 USD
-2.5% 7%
104 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,85 USD
90.976 đ
414.652.287 USD
107.818.999
11.522.314 USD
-1.53% -5%
105 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,02932079 USD
693 đ
405.928.128 USD
12.305.012.699 (33%)
Tổng: 37.705.012.699
3.523.910 USD
1.73% 3%
106 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,29 USD
6.907 đ
396.956.643 USD
1.358.103.351 (75%)
Tổng: 1.818.000.000
10.884.818 USD
-0.07% 6%
107 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,32 USD
7.518 đ
396.688.469 USD
1.330.133.546 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
57.760.050 USD
1% 12%
108 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
2,89 USD
68.291 đ
395.958.139 USD
137.171.048 (62%)
Tổng: 223.000.000
2.968.853 USD
-1.23% -8%
109 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
1,01 USD
23.748 đ
394.852.469 USD
392.325.201
29.628.167 USD
-1.29% -6%
110 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00220947 USD
52 đ
393.287.712 USD
173.342.974.127 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
35.090.213 USD
-1.43% 6%
111 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
56,87 USD
1.343.838 đ
390.754.428 USD
7.267.152 (73%)
Tổng: 10.000.000
60.967.779 USD
-0.93% 11%
112 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,77 USD
18.260 đ
373.800.349 USD
483.246.415 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
20.025.454 USD
-3.21% 13%
113 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / BNB Blockchain
GMT *
0,60 USD
14.126 đ
360.033.778 USD
600.000.000 (10%)
Tổng: 6.000.000.000
209.375.707 USD
-1.35% 17%
114 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,03008886 USD
711 đ
358.236.466 USD
12.150.865.525 (58%)
Tổng: 21.000.000.000
15.314.507 USD
-0.44% 0%
115 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,55 USD
12.955 đ
356.850.008 USD
510.738.161 (43%)
Tổng: 1.200.000.000
3.666.972 USD
1.37% 1%
116 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
24,03 USD
567.829 đ
352.576.772 USD
14.692.456 (70%)
Tổng: 21.000.000
1.335.966 USD
2.19% 1%
117 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,03878455 USD
916 đ
349.347.063 USD
8.999.999.999
9.375.834 USD
-2.67% 5%
118 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,057958 USD
1.370 đ
347.864.506 USD
6.010.624.593
165.623.104 USD
-0.64% 27%
119 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,31 USD
30.845 đ
290.116.684 USD
222.257.372 (89%)
Tổng: 250.000.000
48.446.263 USD
0.11% -1%
120 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
2,27 USD
53.640 đ
333.742.558 USD
156.256.174 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
237.593.409 USD
3.08% 35%
121 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
36,56 USD
863.913 đ
328.596.053 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
25.017.144 USD
1.76% 1%
122 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
1,50 USD
35.445 đ
313.554.795 USD
207.708.953 (60%)
Tổng: 347.714.007
223.378.661 USD
-4.34% 58%
123 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
1.687 USD
39.859.084 đ
313.306.288 USD
N/A
Tổng: 161.698
3.143.969 USD
-0.68% -6%
124 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,19 USD
4.478 đ
310.854.138 USD
1.639.287.563 (73%)
Tổng: 2.250.658.858
12.895.116 USD
-3.21% -7%
125 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
1,34 USD
31.664 đ
309.299.345 USD
164.483.867 (72%)
Tổng: 230.000.000
4.245.395 USD
0.12% -13%
126 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
17,16 USD
405.491 đ
300.268.312 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
1.254.831 USD
-1% 3%
127 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,29 USD
6.770 đ
299.898.678 USD
818.912.300 (24%)
Tổng: 3.409.064.989
108.362.943 USD
0.97% 0%
128 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0274796875 USD
649 đ
265.533.455 USD
9.662.899.378 (97%)
Tổng: 10.000.000.000
45.864.021 USD
-0.02% 11%
129 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,058878 USD
1.391 đ
294.621.180 USD
5.725.718.533 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
69.044.182 USD
6.85% 20%
130 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0467314188 USD
1.104 đ
260.876.276 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
779.845 USD
0.07% 6%
131 Biểu tượng logo của Render Token Render Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,01 USD
23.849 đ
256.147.945 USD
253.798.860 (47%)
Tổng: 536.870.912
126.852.717 USD
15.78% 42%
132 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
46,34 USD
1.095.014 đ
294.056.365 USD
6.340.894 (23%)
Tổng: 27.340.894
6.198.727 USD
-0.93% 3%
133 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
1,35 USD
31.901 đ
292.685.696 USD
216.887.058 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
29.493.080 USD
7.27% 17%
134 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,21 USD
4.929 đ
292.363.443 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
3.672.086 USD
1.27% 0%
135 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,98 USD
23.266 đ
287.832.596 USD
288.342.079 (66%)
Tổng: 440.000.000
113.118.913 USD
33.09% 45%
136 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0052560933 USD
124 đ
243.882.730 USD
46.399.999.999 (93%)
Tổng: 50.000.000.000
36.217.839 USD
0.07% 3%
137 Biểu tượng logo của Flux Flux
12/2021 / Aurora Blockchain
FLX *
0,98 USD
23.266 đ
287.832.596 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
113.118.913 USD
33.09% 45%
138 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,02994145 USD
708 đ
282.124.551 USD
9.420.318.389 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
16.606.487 USD
-5.83% 9%
139 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,82 USD
66.637 đ
282.036.898 USD
110.502.748
438.561.474 USD
0.11% 22%
140 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,30 USD
7.061 đ
280.466.943 USD
935.984.399 (82%)
Tổng: 1.147.592.308
48.132.137 USD
-1.78% 56%
141 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,64 USD
62.383 đ
276.007.110 USD
104.512.732 (97%)
Tổng: 107.822.406
15.508.363 USD
-2.28% 5%
142 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / BNB Blockchain
OLYMPUS *
9,85 USD
232.756 đ
273.714.077 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
617.792 USD
-0.52% -2%
143 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,33 USD
7.909 đ
227.688.456 USD
680.266.294 (100%)
Tổng: 680.266.899
306.326 USD
6.35% 34%
144 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,00485242 USD
115 đ
271.952.638 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
4.079.165 USD
-1.67% -2%
145 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
6,95 USD
164.229 đ
271.367.915 USD
46.798.315 (49%)
Tổng: 96.150.704
16.288.276 USD
1.42% -1%
146 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
104,56 USD
2.470.753 đ
270.908.140 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
3.341.242 USD
0.03% -4%
147 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
39,64 USD
936.693 đ
269.728.762 USD
6.734.458
1.169.501 USD
-5.97% -20%
148 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
0,92 USD
21.841 đ
267.047.226 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
2.482.133 USD
0.13% -1%
149 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,47 USD
11.037 đ
259.873.975 USD
556.337.496 (53%)
Tổng: 1.046.109.654
11.202.375 USD
-3.32% 12%
150 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,02065216 USD
488 đ
253.993.997 USD
13.044.756.352 (95%)
Tổng: 13.764.681.352
35.607.619 USD
2.7% 18%
151 Biểu tượng logo của Chain Chain
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,01180375 USD
279 đ
253.674.027 USD
21.472.783.889 (40%)
Tổng: 53.474.611.831
7.581.255 USD
2.89% -2%
152 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.657 USD
180.937.746 đ
250.687.863 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
22.329.289 USD
0.14% 6%
153 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
5.857 đ
247.836.053 USD
1.000.000.000
20.507.562 USD
0.98% 6%
154 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
2,02 USD
47.733 đ
247.060.556 USD
52.800.606 (41%)
Tổng: 129.302.157
26.270.109 USD
-3.97% 5%
155 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
1,17 USD
27.647 đ
246.473.241 USD
N/A
Tổng: 308.452.235
1.233.756 USD
2.66% 19%
156 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,00090267 USD
21,3301 đ
244.474.516 USD
N/A
Tổng: 310.884.471.276
647.642 USD
-0.23% -5%
157 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / TRON Blockchain
JST *
0,02739301 USD
647 đ
243.950.002 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
52.416.588 USD
-3.57% 11%
158 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,18 USD
4.248 đ
233.447.375 USD
703.000.000 (51%)
Tổng: 1.380.688.920
20.557.258 USD
0.72% 29%
159 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,01 USD
23.772 đ
227.763.183 USD
225.950.180
8.435.355 USD
-0.42% -1%
160 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,19 USD
4.463 đ
227.015.365 USD
1.199.121.857 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
60.572.610 USD
8.14% -17%
161 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022
HOOK
3,47 USD
81.923 đ
173.344.390 USD
50.000.000 (10%)
Tổng: 500.000.000
230.310.993 USD
-0.70% 48%
162 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,056938 USD
1.345 đ
226.074.333 USD
3.998.481.674 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
8.644.738 USD
0.99% 29%
163 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
85,29 USD
2.015.403 đ
225.091.800 USD
2.877.020 (14%)
Tổng: 21.000.000
3.249.475 USD
0.21% 5%
164 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
6.273 USD
148.226.028 đ
224.916.170 USD
N/A
Tổng: 100.000
35.958 USD
6.76% 44%
165 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
16,72 USD
395.122 đ
167.211.903 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
8.552.855 USD
-3.95% -10%
166 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,23 USD
5.531 đ
222.935.028 USD
1.000.000.000
393.937 USD
1.31% -2%
167 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,39 USD
9.274 đ
162.064.701 USD
412.937.122 (97%)
Tổng: 424.999.998
41.558.205 USD
-0.82% 10%
168 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,02213394 USD
523 đ
217.763.676 USD
9.801.914.501 (100%)
Tổng: 9.803.235.519
11.080.128 USD
1.41% -5%
169 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / BNB Blockchain
BabyDoge *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
217.613.735 USD
115.113.333.036.839.008 (27%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.561.418 USD
1.99% 18%
170 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,62 USD
14.712 đ
148.719.879 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
2.222.676 USD
1.79% -0%
171 Biểu tượng logo của Edgecoin Edgecoin
04/2021 / Stellar Blockchain
EDGT *
1,00 USD
23.677 đ
215.743.957 USD
210.000.000
32.389.435 USD
0.04% 0%
172 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,13 USD
73.962 đ
213.513.820 USD
68.200.000 (68%)
Tổng: 100.000.000
80.060.638 USD
1.3% 3%
173 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
1,49 USD
35.209 đ
208.521.740 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
16.347.829 USD
0.11% 12%
174 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
23.092 USD
545.663.960 đ
206.842.955 USD
38.969
113.422 USD
-0.69% 2%
175 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
1,08 USD
25.439 đ
142.279.842 USD
132.161.897 (53%)
Tổng: 250.000.000
881.252 USD
-0.34% 8%
176 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
7,44 USD
175.807 đ
202.094.733 USD
27.149.893
7.326.929 USD
-2.33% 17%
177 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
2,58 USD
60.965 đ
201.668.884 USD
73.005.554 (73%)
Tổng: 100.000.000
49.877.063 USD
-2.37% 57%
178 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,23 USD
5.482 đ
196.670.717 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
13.441.815 USD
-3.61% 6%
179 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
31,23 USD
738.075 đ
138.348.461 USD
4.429.328 (44%)
Tổng: 10.000.000
9.267.512 USD
3.05% 40%
180 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,22 USD
5.152 đ
196.388.849 USD
945.534.648 (99%)
Tổng: 952.265.643
8.956.753 USD
-1.33% 8%
181 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
6,32 USD
149.342 đ
192.156.456 USD
N/A
Tổng: 30.291.000
4.342.464 USD
-0.14% 44%
182 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,01019799 USD
241 đ
190.094.595 USD
18.588.745.668 (21%)
Tổng: 90.000.000.000
8.089.429 USD
-3.51% 5%
183 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,80 USD
18.877 đ
131.725.924 USD
164.893.760 (73%)
Tổng: 226.000.000
23.391.217 USD
-1.84% -6%
184 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,00449222 USD
106 đ
190.063.745 USD
42.302.323.974 (42%)
Tổng: 100.000.000.000
9.368.382 USD
-0.64% 10%
185 Biểu tượng logo của Evmos Evmos
05/2022
EVMOS
0,46 USD
10.861 đ
188.416.521 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.199.483 USD
-3.11% -2%
186 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,21 USD
5.070 đ
188.016.866 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
11.633.963 USD
-2.22% 4%
187 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
0,74 USD
17.547 đ
186.351.260 USD
250.754.586 (26%)
Tổng: 963.142.980
5.797.581 USD
-4.03% 50%
188 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,20 USD
4.708 đ
184.709.370 USD
927.500.000 (77%)
Tổng: 1.205.750.000
26.697.608 USD
2.34% 10%
189 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
26,35 USD
622.651 đ
183.340.087 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
1.754.388 USD
0.3% -5%
190 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000003331 USD
0,0079 đ
182.681.727 USD
549.214.628.571.400 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.872.091 USD
2.11% 5%
191 Biểu tượng logo của Multichain Multichain
01/2022 / Ethereum Blockchain
MULTI *
9,11 USD
215.269 đ
176.323.349 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.456.108 USD
1.23% 8%
192 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,38 USD
9.086 đ
175.699.533 USD
456.984.219 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
3.396.834 USD
-2.73% 13%
193 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0176950282 USD
418 đ
125.377.917 USD
7.085.488.367 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
8.843.183 USD
4.31% 23%
194 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,19 USD
4.572 đ
173.696.353 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
723.876 USD
0.11% 5%
195 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,40 USD
9.345 đ
172.092.577 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
42.673.170 USD
3.33% 39%
196 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,01075113 USD
254 đ
171.903.159 USD
15.978.352.734 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
2.877.434 USD
-2.76% 12%
197 Biểu tượng logo của Alchemix USD Alchemix USD
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALUSD *
0,98 USD
23.268 đ
171.370.998 USD
N/A
Tổng: 3.291.070
11.411 USD
-0.17% -0%
198 Biểu tượng logo của Bitkub Coin Bitkub Coin
12/2021
KUB
1,92 USD
45.370 đ
170.753.893 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
919.741 USD
-0.44% 0%
199 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,20 USD
51.883 đ
119.152.142 USD
54.267.333 (27%)
Tổng: 200.000.000
31.168.782 USD
1.46% 16%
200 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,072719 USD
1.718 đ
170.206.561 USD
2.339.622.618 (59%)
Tổng: 3.960.913.516
36.973.582 USD
3.26% 4%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.