1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11086 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4072) - Tron10 (12) - Polygon (346) - Base (235) - BNB Smart Chain (BEP20) (2720) - Solana (1064) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (132) - XDC Network (12) - Arbitrum (174) - Tron20 (61) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (70) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (73) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2741) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (26) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (8) - Near (14) - HECO (19) - Blast (23) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (37) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (135) - ICP (17) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - Terra (5) - zkSync (37) - Mantle (9) - Beam (11) -

25/06/2024 00:37

Tỷ giá 11086 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
60.771 USD
1.547.726.837 đ
1.198.176.182.361 USD
19.716.109 (94%)
Tổng: 21.000.000
29.727.475.357 USD
-5.13% -7%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.272 USD
83.326.223 đ
400.061.711.104 USD
122.275.693
18.681.441.016 USD
-5.75% -6%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.453 đ
112.883.940.419 USD
112.951.263.992 (97%)
Tổng: 116.079.124.154
58.689.492.259 USD
0.00% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
562,38 USD
14.322.606 đ
82.997.532.170 USD
147.583.558
1.833.528.467 USD
-3.82% -6%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
126,18 USD
3.213.489 đ
58.311.410.093 USD
462.137.838 (80%)
Tổng: 578.771.615
2.643.648.372 USD
-4.04% -11%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.464 đ
32.692.904.240 USD
32.697.533.266
6.103.629.600 USD
-0.00% -0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,47 USD
12.043 đ
26.300.843.200 USD
55.618.185.850 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
1.150.868.603 USD
-1.94% -7%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,26 USD
184.967 đ
17.853.928.851 USD
2.458.296.167 (48%)
Tổng: 5.108.047.652
399.823.606 USD
-4.94% -7%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,12 USD
2.971 đ
16.897.812.018 USD
144.842.576.384
860.106.228 USD
-4.84% -10%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,37 USD
9.457 đ
13.272.866.110 USD
35.743.185.887 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
316.719.116 USD
-3.77% -7%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,12 USD
3.031 đ
10.381.991.299 USD
87.234.819.502 (100%)
Tổng: 87.234.937.937
280.450.961 USD
-0.53% 2%
12 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000165471 USD
0,4214 đ
9.750.730.707 USD
589.271.280.638.020 (100%)
Tổng: 589.519.729.981.370
297.116.161 USD
-6.50% -14%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
23,86 USD
607.673 đ
9.395.077.451 USD
393.754.033 (55%)
Tổng: 715.748.719
496.459.260 USD
-1.84% -15%
14 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,14 USD
334.626 đ
7.989.865.141 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
354.599.798 USD
-2.33% -8%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,53 USD
140.938 đ
7.957.540.092 USD
1.437.953.431
184.476.502 USD
-3.02% -9%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
349,01 USD
8.888.664 đ
6.883.852.634 USD
19.723.769 (94%)
Tổng: 21.000.000
293.826.094 USD
-9.14% -16%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,18 USD
131.859 đ
5.650.735.145 USD
1.091.415.612 (91%)
Tổng: 1.197.171.664
488.036.111 USD
-0.06% -1%
18 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,55 USD
13.942 đ
5.405.612.399 USD
9.874.426.385 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
263.615.723 USD
-4.64% -7%
19 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.467 đ
5.347.738.451 USD
5.347.888.596
410.848.907 USD
0.01% 0%
20 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,76 USD
146.721 đ
5.335.573.035 USD
926.151.947 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.008.368 USD
2.15% 2%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,82 USD
224.669 đ
5.292.587.798 USD
599.957.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
179.369.557 USD
-11.43% -18%
22 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
68,81 USD
1.752.403 đ
5.138.391.131 USD
74.677.206 (89%)
Tổng: 84.000.000
454.686.361 USD
-7.99% -10%
23 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000105735 USD
0,2693 đ
4.448.162.392 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
736.421.434 USD
-5.75% -6%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
7,70 USD
196.121 đ
3.583.873.007 USD
465.397.168 (89%)
Tổng: 520.021.611
65.792.349 USD
-2.87% -12%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,15 USD
3.744 đ
3.530.285.278 USD
24.011.978.414 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
73.206.472 USD
-3.20% -3%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,38 USD
569.906 đ
3.304.035.307 USD
147.651.074 (70%)
Tổng: 210.700.000
168.869.912 USD
-2.33% -7%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,71 USD
170.990 đ
3.034.096.130 USD
451.912.731 (41%)
Tổng: 1.102.483.376
147.504.107 USD
-0.74% -10%
28 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
160,65 USD
4.091.363 đ
2.963.418.216 USD
18.446.744
55.787.732 USD
-0.82% -8%
29 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,01 USD
178.465 đ
2.723.418.394 USD
388.646.672 (73%)
Tổng: 532.073.613
182.435.573 USD
-2.07% -8%
30 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,074471247 USD
1.897 đ
2.663.173.316 USD
35.761.094.687 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
52.985.199 USD
-3.84% -7%
31 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,62 USD
168.511 đ
2.586.623.062 USD
390.930.671
130.711.043 USD
-1.29% -5%
32 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0872627411 USD
2.222 đ
2.540.801.433 USD
29.116.681.411 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
72.655.958 USD
-3.37% -11%
33 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,77 USD
19.542 đ
2.479.664.474 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
242.912.628 USD
-3.14% -11%
34 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
40,85 USD
1.040.387 đ
2.451.044.805 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
4.742.902 USD
-1.29% -9%
35 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,29 USD
109.339 đ
2.425.236.060 USD
564.900.713 (29%)
Tổng: 1.960.170.050
181.333.617 USD
-0.21% -12%
36 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,73 USD
18.669 đ
2.394.747.514 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
202.541.332 USD
-8.16% -14%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0878735853 USD
2.238 đ
2.334.938.305 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
12.050.230 USD
-4.61% -7%
38 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,53 USD
39.067 đ
2.252.509.676 USD
1.468.437.659 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
91.856.319 USD
-5.38% -12%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.494 đ
2.234.398.416 USD
2.232.148.282
5.004.115.284 USD
0.11% 0%
40 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,45 USD
37.044 đ
2.193.260.621 USD
1.507.875.589 (75%)
Tổng: 2.000.000.000
56.067.906 USD
-3.69% -7%
41 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,84 USD
21.442 đ
2.042.640.433 USD
2.426.143.881 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
177.757.850 USD
-7.58% -6%
42 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0245960384 USD
626 đ
1.991.911.185 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
37.722.377 USD
-2.75% -10%
43 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.136 USD
54.397.779 đ
1.983.563.280 USD
928.666 (92%)
Tổng: 1.005.577
77.371.168 USD
-9.34% -8%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.247 đ
1.967.033.058 USD
9.548.510.472 (88%)
Tổng: 10.799.685.683
77.186.212 USD
-2.41% -4%
45 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,84 USD
530.652 đ
1.946.086.728 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
128.020.330 USD
2.01% -5%
46 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,16 USD
54.901 đ
1.924.794.121 USD
892.888.543 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
192.782.462 USD
0.01% 3%
47 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
274,21 USD
6.983.457 đ
1.913.234.979 USD
6.977.385 (33%)
Tổng: 21.000.000
49.609.892 USD
-2.17% -7%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,68 USD
42.752 đ
1.882.998.934 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
199.049.647 USD
-5.11% -14%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
25,98 USD
661.785 đ
1.705.977.558 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
90.481.785 USD
-1.08% -1%
50 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,65 USD
42.068 đ
1.649.995.670 USD
998.905.876
468.036.478 USD
-0.41% -28%
51 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,58 USD
14.895 đ
1.639.696.215 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
269.426.060 USD
2.75% -1%
52 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,12 USD
28.400 đ
1.549.754.147 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
216.618.983 USD
-1.50% 3%
53 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,09 USD
27.683 đ
1.521.783.067 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
56.162.541 USD
-4.51% -3%
54 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001580985 USD
4,0265 đ
1.511.692.089 USD
9.561.710.138.116 (99%)
Tổng: 9.690.083.028.913
223.859.048 USD
-4.22% -12%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,49 USD
37.889 đ
1.487.723.366 USD
1.000.000.000
22.907.122 USD
-1.79% -3%
56 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0285964514 USD
728 đ
1.409.805.045 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
123.100.793 USD
-6.29% -20%
57 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0133111084 USD
339 đ
1.367.064.594 USD
102.701.033.669
346.279.714 USD
-9.89% -24%
58 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000198102 USD
0,5045 đ
1.349.243.561 USD
68.108.403.621.362 (73%)
Tổng: 93.017.181.337.729
200.448.513 USD
-2.56% -12%
59 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
3,97 USD
101.135 đ
1.334.522.158 USD
336.060.652 (81%)
Tổng: 413.321.859
218.687.897 USD
-4.20% -8%
60 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,13 USD
3.388 đ
1.318.191.367 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
41.545.939 USD
-8.40% -5%
61 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,32 USD
160.844 đ
1.218.828.387 USD
192.988.733 (18%)
Tổng: 1.051.945.205
81.398.257 USD
1.28% -13%
62 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,43 USD
36.299 đ
1.208.925.573 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
170.423.860 USD
-0.86% 6%
63 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
80,71 USD
2.055.613 đ
1.198.773.671 USD
14.852.194 (93%)
Tổng: 16.000.000
84.355.978 USD
-0.59% -3%
64 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,32 USD
33.588 đ
1.180.076.076 USD
894.781.185 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
93.563.020 USD
-2.34% -17%
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,31 USD
7.836 đ
1.115.268.706 USD
3.624.988.948 (36%)
Tổng: 9.999.988.948
67.816.786 USD
-1.12% -7%
66 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,13 USD
3.342 đ
1.073.374.127 USD
8.179.697.293 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
43.161.497 USD
-1.34% -10%
67 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,34 USD
8.726 đ
1.044.965.728 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
77.913.086 USD
-1.99% -10%
68 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,72 USD
18.420 đ
976.388.976 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
100.797.464 USD
-4.48% -14%
69 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0221710255 USD
565 đ
949.232.723 USD
42.814.109.926 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
10.641.566 USD
-7.09% -13%
70 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,61 USD
15.576 đ
924.589.340 USD
1.511.780.104
35.322.217 USD
-1.81% -7%
71 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
73,96 USD
1.883.666 đ
892.924.919 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
11.983.900 USD
-2.70% -6%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,32 USD
237.366 đ
891.407.381 USD
95.642.961 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.321.499 USD
-5.96% -8%
73 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,68 USD
17.441 đ
890.482.049 USD
1.300.311.845 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
77.110.955 USD
-3.64% -16%
74 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
5,50 USD
140.066 đ
852.204.204 USD
154.955.082 (60%)
Tổng: 258.446.028
88.157.918 USD
-7.44% 6%
75 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,79 USD
147.453 đ
852.043.478 USD
147.164.953 (55%)
Tổng: 270.000.000
38.979.148 USD
-2.57% -7%
76 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0267915325 USD
682 đ
851.314.231 USD
31.775.495.852 (94%)
Tổng: 33.804.655.988
90.469.238 USD
-2.66% -10%
77 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
42,97 USD
1.094.316 đ
847.323.442 USD
19.719.747
33.969.570 USD
-6.95% -10%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
79 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,55 USD
13.990 đ
822.568.030 USD
1.497.476.355 (71%)
Tổng: 2.100.000.000
125.761.165 USD
-2.41% -11%
80 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,54 USD
13.773 đ
822.199.138 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
100.802.220 USD
-7.45% -21%
81 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008395 USD
0,0214 đ
812.890.027 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.315.447 USD
-5.20% -7%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,34 USD
34.148 đ
795.803.890 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
24.162.225 USD
-4.70% -5%
83 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,60 USD
15.329 đ
774.955.557 USD
1.287.504.780 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
91.248.989 USD
0.32% 7%
84 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,82 USD
275.649 đ
763.465.063 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
33.821.628 USD
-2.88% -7%
85 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0154103966 USD
392 đ
762.290.743 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
19.853.274 USD
-7.27% -18%
86 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
27,97 USD
712.368 đ
758.015.404 USD
27.099.948 (86%)
Tổng: 31.415.926
25.133.455 USD
-0.78% -10%
87 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,77 USD
19.525 đ
756.321.384 USD
986.508.218 (98%)
Tổng: 1.007.072.627
26.713.656 USD
-0.47% 1%
88 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
285,99 USD
7.283.512 đ
740.587.977 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.137.309 USD
-10.40% -11%
89 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.379 đ
729.733.817 USD
732.279.196
7.909.835 USD
0.08% -0%
90 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
34,52 USD
879.088 đ
724.864.846 USD
21.000.000
246.677.952 USD
-14.15% -16%
91 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.085 đ
724.213.037 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
75.897.729 USD
-2.56% -8%
92 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,16 USD
54.969 đ
719.475.459 USD
333.343.341 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
19.874.067 USD
-5.17% -11%
93 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,62 USD
194.050 đ
710.164.987 USD
93.205.345 (31%)
Tổng: 300.000.000
7.604.494 USD
-3.07% -7%
94 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,78 USD
70.843 đ
700.886.264 USD
251.969.397 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
171.349.545 USD
-4.14% -11%
95 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
21,89 USD
557.493 đ
691.603.852 USD
31.594.618 (32%)
Tổng: 100.000.000
130.372.072 USD
-7.94% -5%
96 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
2,80 USD
71.349 đ
676.846.897 USD
241.601.683 (62%)
Tổng: 388.539.008
12.690.120 USD
-3.62% -7%
97 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
2,69 USD
68.443 đ
671.857.671 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
169.796.003 USD
-7.01% -34%
98 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0735860645 USD
1.874 đ
654.054.278 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
64.449.388 USD
-4.49% -20%
99 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,16 USD
29.658 đ
652.121.348 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.356.917 USD
-3.34% -12%
100 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
101 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,92 USD
48.858 đ
628.791.690 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
29.758.561 USD
-4.03% -5%
102 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,79 USD
274.881 đ
616.325.721 USD
57.103.198 (58%)
Tổng: 98.942.301
3.059.813 USD
-1.49% -6%
103 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,32 USD
8.188 đ
613.501.836 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
51.163.871 USD
-1.50% -10%
104 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.707 đ
602.456.015 USD
4.139.026.514 (83%)
Tổng: 5.014.026.522
45.453.444 USD
-0.34% -19%
105 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,33 USD
8.501 đ
600.790.987 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
59.301.704 USD
-2.43% -18%
106 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,088825349 USD
2.262 đ
596.337.852 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
19.628.479 USD
0.57% -16%
107 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,000030212 USD
0,7694 đ
595.771.715 USD
19.719.710.923.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
9.531.180 USD
-5.13% -8%
108 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,16 USD
4.069 đ
587.185.245 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
244.305.351 USD
-9.05% -28%
109 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.330 USD
59.350.743 đ
574.500.648 USD
246.524
3.001.587 USD
0.22% 1%
110 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,51 USD
13.018 đ
574.411.664 USD
1.123.793.646 (96%)
Tổng: 1.169.901.028
30.634.309 USD
-4.72% -15%
111 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,34 USD
34.206 đ
573.259.359 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
16.173.216 USD
-6.53% -7%
112 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,008193705 USD
209 đ
565.089.745 USD
68.966.327.627
106.819.640 USD
-5.66% -12%
113 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.844 đ
558.100.338 USD
3.697.918.996 (62%)
Tổng: 5.968.988.745
14.503.608 USD
-4.88% -9%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.277 đ
555.242.323 USD
3.306.056.194
15.925.080 USD
-3.07% -5%
116 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,09 USD
53.137 đ
554.240.979 USD
265.640.402 (59%)
Tổng: 450.000.000
28.727.822 USD
-6.34% -14%
117 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,67 USD
16.945 đ
548.896.564 USD
824.960.620 (93%)
Tổng: 888.888.888
12.165.209 USD
-0.63% -6%
118 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,90 USD
22.960 đ
545.337.157 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
56.484.408 USD
-3.48% -12%
119 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,94 USD
405.935 đ
525.060.358 USD
32.941.850
35.552.862 USD
-5.95% -21%
120 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0051991626 USD
132 đ
519.916.255 USD
100.000.000.000
26.261.068 USD
-7.18% -24%
121 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,20 USD
81.464 đ
514.588.199 USD
160.875.442
4.299.713 USD
-6.32% 2%
122 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.410 đ
494.579.651 USD
495.701.484
41.519.861 USD
0.03% 0%
123 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,39 USD
9.823 đ
482.806.824 USD
1.251.771.510 (83%)
Tổng: 1.500.000.000
26.106.705 USD
-2.25% 0%
124 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,44 USD
11.316 đ
481.136.221 USD
1.082.856.222 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
11.625.188 USD
-3.13% -15%
125 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,43 USD
10.919 đ
472.782.460 USD
1.102.752.213
4.417.073 USD
-8.48% -21%
126 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0316403206 USD
806 đ
471.615.775 USD
14.905.530.854 (39%)
Tổng: 37.923.757.824
5.552.118 USD
-2.46% -7%
127 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,41 USD
35.817 đ
462.539.739 USD
328.895.104
17.295.954 USD
0.32% -6%
128 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0702911988 USD
1.790 đ
463.343.283 USD
6.591.768.123
10.291.815 USD
-7.15% -5%
129 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0102819177 USD
262 đ
456.823.304 USD
44.429.776.231 (98%)
Tổng: 45.109.556.709
18.364.189 USD
-3.79% -13%
130 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
21,94 USD
558.835 đ
448.627.362 USD
20.445.460
8.443.979 USD
-6.64% -17%
131 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000809597 USD
2,0619 đ
444.889.463 USD
5.495.194.825.723 (81%)
Tổng: 6.794.537.545.225
79.839.571 USD
8.83% -13%
132 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004419 USD
0,0113 đ
441.902.361 USD
999.990.000.000.000
24.214.744 USD
-0.67% 2%
133 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,03 USD
637.420 đ
438.343.125 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
12.561.349 USD
-9.88% -0%
134 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000012148 USD
0,0309 đ
437.857.136 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
44.367.211 USD
10.28% 51%
135 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.308 USD
58.768.017 đ
428.859.220 USD
185.853
7.214.902 USD
-0.23% 0%
136 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0839957057 USD
2.139 đ
425.029.806 USD
5.060.137.335
207.514.344 USD
-3.94% -8%
137 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,34 USD
8.564 đ
421.604.463 USD
1.253.796.668 (59%)
Tổng: 2.134.783.420
138.050.591 USD
2.55% 8%
138 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,98 USD
24.837 đ
406.324.152 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
12.135.036 USD
-1.99% -8%
139 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,24 USD
6.083 đ
404.772.735 USD
1.694.657.154 (56%)
Tổng: 3.000.000.000
34.473.470 USD
-2.83% -15%
140 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.402 đ
403.326.363 USD
404.371.488
8.300.015 USD
0.25% 0%
141 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,48 USD
12.208 đ
402.885.446 USD
840.512.865 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
67.442.097 USD
0.81% -16%
142 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,25 USD
1.203.444 đ
394.972.144 USD
8.358.633 (84%)
Tổng: 10.000.000
40.603.808 USD
-2.21% -7%
143 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,56 USD
14.170 đ
389.207.908 USD
699.536.100 (61%)
Tổng: 1.155.052.827
21.197.630 USD
-6.70% -19%
144 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0188938161 USD
481 đ
388.605.784 USD
20.567.882.236 (30%)
Tổng: 69.000.000.000
53.176.080 USD
-1.99% -5%
145 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,20 USD
5.158 đ
386.182.158 USD
1.906.717.075 (85%)
Tổng: 2.230.431.130
10.975.914 USD
-3.23% -10%
146 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0392145585 USD
999 đ
370.239.506 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
15.209.432 USD
-4.13% -18%
147 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0648946272 USD
1.653 đ
370.071.172 USD
5.702.647.320 (67%)
Tổng: 8.497.509.255
27.741.490 USD
-5.87% -10%
148 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,40 USD
35.775 đ
369.327.974 USD
262.922.448 (47%)
Tổng: 554.999.258
10.445.938 USD
-4.73% -11%
149 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,74 USD
95.331 đ
368.209.723 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
37.765.990 USD
-0.43% 0%
150 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,00 USD
25.388 đ
366.976.265 USD
368.126.618 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
12.294.495 USD
-5.89% 4%
151 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,01 USD
25.676 đ
366.607.247 USD
363.633.342 (37%)
Tổng: 980.000.000
1.871.659 USD
-0.38% 2%
152 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,78 USD
45.404 đ
364.761.650 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
57.009.196 USD
-0.86% 5%
153 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,13 USD
79.593 đ
360.024.403 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
97.362.759 USD
-5.02% -11%
154 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
35,95 USD
915.619 đ
359.517.536 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
28.985.733 USD
-4.00% -7%
155 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,29 USD
211.031 đ
357.794.171 USD
43.179.902
4.527.647 USD
-5.63% -6%
156 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,53 USD
13.441 đ
352.359.294 USD
667.666.018 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
13.397.520 USD
-2.50% -7%
157 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
8.798 đ
345.448.462 USD
1.000.000.000
14.911.243 USD
-5.14% -9%
158 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,74 USD
18.899 đ
343.213.122 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
7.141.880 USD
0.52% -6%
159 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,60 USD
15.292 đ
341.286.576 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
50.499.024 USD
0.09% 5%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,41 USD
570.862 đ
339.005.163 USD
15.124.122
14.564.713 USD
-5.76% -10%
161 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0001610938 USD
4,1027 đ
338.297.028 USD
2.100.000.000.000
52.169.713 USD
-13.10% -20%
162 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.028 đ
334.271.262 USD
2.113.417.083 (40%)
Tổng: 5.328.580.075
22.987.003 USD
-1.48% -11%
163 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,34 USD
34.165 đ
329.826.610 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
41.020.419 USD
-4.61% -5%
164 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,42 USD
10.764 đ
328.020.674 USD
776.129.304 (65%)
Tổng: 1.186.707.049
48.416.933 USD
4.73% -11%
165 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
9,01 USD
229.362 đ
322.175.746 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
5.418.394 USD
-15.06% -3%
166 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
19,19 USD
488.668 đ
313.299.203 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
42.990.830 USD
-2.80% -12%
167 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0167633049 USD
427 đ
312.067.772 USD
18.616.124.523 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
14.015.993 USD
-2.23% -8%
168 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0035021242 USD
89 đ
311.299.928 USD
88.888.888.888
61.768.512 USD
-8.00% -26%
169 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0035021242 USD
89 đ
311.299.928 USD
88.888.888.888
61.768.512 USD
-8.00% -26%
170 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,95 USD
24.228 đ
309.485.290 USD
325.319.791 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
42.054.626 USD
-4.39% -19%
171 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,63 USD
16.146 đ
309.227.878 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
12.217.613 USD
-5.72% -14%
172 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,57 USD
14.551 đ
308.265.325 USD
539.537.130 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
21.435.840 USD
-1.34% -7%
173 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
3,22 USD
81.928 đ
305.606.972 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
122.364.602 USD
-6.96% -27%
174 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0286063513 USD
729 đ
299.792.346 USD
10.479.922.549 (81%)
Tổng: 12.879.925.354
1.508.190 USD
-6.25% -12%
175 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017227255 USD
44 đ
298.887.253 USD
173.496.737.599 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
9.448.944 USD
-5.16% -11%
176 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0295507553 USD
753 đ
295.507.553 USD
10.000.000.000
11.460.898 USD
-1.04% -6%
177 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,06 USD
78.019 đ
295.430.453 USD
96.438.277 (97%)
Tổng: 99.635.886
25.923.603 USD
-6.82% -22%
178 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,34 USD
8.786 đ
292.373.634 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
15.543.205 USD
-2.47% -9%
179 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.916 đ
284.161.460 USD
1.472.234.006 (81%)
Tổng: 1.815.129.156
23.636.424 USD
2.43% -6%
180 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,43 USD
10.967 đ
277.452.692 USD
644.292.543 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
26.004.514 USD
-0.51% -13%
181 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.722 đ
277.169.168 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
39.940.929 USD
-1.49% -7%
182 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
62,00 USD
1.579.123 đ
276.526.102 USD
4.459.795 (54%)
Tổng: 8.284.917
10.237.049 USD
-5.82% -17%
183 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,24 USD
57.038 đ
275.376.600 USD
122.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
46.833.927 USD
-3.97% -14%
184 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,52 USD
38.775 đ
272.330.952 USD
178.869.575 (17%)
Tổng: 1.025.980.607
19.754.437 USD
-2.36% -18%
185 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0053686884 USD
137 đ
271.655.631 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
14.307.180 USD
-2.37% -7%
186 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0270053662 USD
688 đ
267.353.125 USD
9.900.000.000
23.798.791 USD
-2.43% -3%
187 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
22,46 USD
571.993 đ
266.070.822 USD
11.846.800 (63%)
Tổng: 18.900.000
32.718.479 USD
-6.73% -9%
188 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0493363368 USD
1.256 đ
265.627.792 USD
5.384.019.337 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
23.957.288 USD
-6.50% -16%
189 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,36 USD
9.263 đ
262.886.309 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
7.631.767 USD
-1.96% -15%
190 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0187060458 USD
476 đ
261.621.286 USD
13.985.921.366 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
17.755.581 USD
-4.48% -13%
191 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,64 USD
67.319 đ
260.504.912 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
2.105.208 USD
-5.83% -10%
192 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,12 USD
690.729 đ
258.819.813 USD
9.543.000
29.402.398 USD
-5.68% -11%
193 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,45 USD
62.315 đ
257.416.488 USD
105.205.354 (98%)
Tổng: 107.822.406
29.903.910 USD
-4.04% -11%
194 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,30 USD
7.631 đ
256.388.714 USD
855.668.538 (81%)
Tổng: 1.062.861.596
45.104.005 USD
-9.60% -16%
195 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
45,08 USD
1.148.061 đ
256.331.811 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
15.645.779 USD
-6.91% -21%
196 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,63 USD
16.021 đ
255.988.399 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.617.409 USD
-6.16% -8%
197 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,21 USD
56.349 đ
255.579.559 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
20.976.216 USD
0.43% -12%
198 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,35 USD
8.886 đ
255.106.694 USD
731.164.456 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
19.140.691 USD
-4.77% 0%
199 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
3,18 USD
80.934 đ
254.974.116 USD
80.234.472 (80%)
Tổng: 99.681.496
14.666.342 USD
-5.03% -19%
200 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,26 USD
6.626 đ
251.726.465 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
8.046.975 USD
-6.79% -5%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.