1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9043 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3523) - Tron10 (13) - BNB (2515) - BNB Smart Chain (BEP20) (2494) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (238) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (307) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (77) - Klaytn (66) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (10) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (174) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (3) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (29) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (9) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (9) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (29) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (23) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (2) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

29/11/2023 09:29

Tỷ giá 9043 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
37.959 USD
926.211.358 đ
742.323.974.381 USD
19.555.693 (93%)
Tổng: 21.000.000
22.168.165.518 USD
2.03% 5%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.052 USD
50.069.853 đ
246.745.506.210 USD
120.243.819
10.006.311.398 USD
1.24% 4%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.412 đ
89.123.499.008 USD
89.079.709.234 (96%)
Tổng: 92.609.951.832
38.202.184.453 USD
0.02% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
230,17 USD
5.616.072 đ
34.916.101.732 USD
151.699.066
673.025.469 USD
1.32% 0%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,61 USD
14.926 đ
32.920.816.245 USD
53.816.975.568 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.084.821.278 USD
1.19% 4%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
58,54 USD
1.428.459 đ
24.794.199.321 USD
423.518.205 (75%)
Tổng: 563.673.980
1.451.849.698 USD
6.18% 10%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.398 đ
24.523.154.810 USD
24.525.367.005
5.056.935.278 USD
-0.04% -0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,39 USD
9.422 đ
13.629.745.815 USD
35.298.442.959 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
277.179.041 USD
1.80% 6%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0809355088 USD
1.975 đ
11.494.577.211 USD
142.021.436.384
622.790.633 USD
3.14% 10%
10 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.520 đ
9.144.646.389 USD
88.554.219.546 (100%)
Tổng: 88.554.267.734
307.338.806 USD
2.49% 6%
11 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,43 USD
59.303 đ
8.341.067.335 USD
3.431.892.088 (68%)
Tổng: 5.047.558.528
48.375.258 USD
-0.55% 5%
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,59 USD
356.086 đ
8.126.487.311 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
604.803.179 USD
2.17% 7%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
20,86 USD
509.038 đ
7.617.037.293 USD
365.111.324 (51%)
Tổng: 720.000.000
435.280.524 USD
2.66% 6%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,75 USD
18.369 đ
6.982.853.211 USD
9.275.284.920 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
424.979.356 USD
1.31% 1%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,30 USD
129.240 đ
6.623.052.580 USD
1.250.407.173 (90%)
Tổng: 1.382.667.675
188.747.412 USD
2.31% 7%
16 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.396 đ
5.346.933.551 USD
5.347.888.596
307.611.399 USD
0.01% -0%
17 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
69,95 USD
1.706.897 đ
5.171.365.995 USD
73.924.383 (88%)
Tổng: 84.000.000
345.033.792 USD
1.25% 4%
18 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000083419 USD
0,2035 đ
4.916.286.262 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
133.154.857 USD
2.04% 5%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
223,81 USD
5.460.843 đ
4.380.247.895 USD
19.571.713 (93%)
Tổng: 21.000.000
160.508.759 USD
0.54% 2%
20 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,28 USD
153.306 đ
3.695.598.766 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
218.542.346 USD
-0.97% 26%
21 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,92 USD
95.689 đ
3.640.883.299 USD
928.394.934 (94%)
Tổng: 985.239.504
856.164 USD
-1.53% -1%
22 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,29 USD
226.570 đ
3.500.577.565 USD
376.987.353
189.759.069 USD
0.20% 10%
23 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
57,26 USD
1.397.078 đ
3.435.437.964 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.335.272 USD
0.78% -1%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.893 đ
3.318.960.343 USD
27.991.636.656 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
77.663.247 USD
1.25% 3%
25 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.362 đ
3.081.134.777 USD
3.085.886.183
211.207.636 USD
0.12% 0%
26 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
167,16 USD
4.078.795 đ
3.069.827.593 USD
18.364.195
77.982.051 USD
0.24% 5%
27 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,13 USD
3.262 đ
2.902.949.149 USD
21.714.779.881 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
52.611.822 USD
4.05% 10%
28 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
18,87 USD
460.472 đ
2.722.451.985 USD
144.260.274 (68%)
Tổng: 210.700.000
160.470.132 USD
1.89% 3%
29 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0922085651 USD
2.250 đ
2.329.466.244 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
11.268.782 USD
1.00% 6%
30 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,53 USD
110.641 đ
2.144.046.985 USD
472.832.140 (24%)
Tổng: 1.961.056.451
103.908.419 USD
-0.17% 6%
31 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,33 USD
56.948 đ
2.077.314.917 USD
890.044.316 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
78.598.053 USD
-1.25% 3%
32 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
4,60 USD
112.242 đ
2.068.788.664 USD
449.729.341 (88%)
Tổng: 510.110.829
49.541.861 USD
2.55% 10%
33 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0611961604 USD
1.493 đ
2.053.964.873 USD
33.563.623.257 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
47.749.119 USD
-0.37% 3%
34 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,04 USD
147.321 đ
2.038.590.704 USD
337.640.671 (70%)
Tổng: 483.868.747
419.073.312 USD
8.33% 17%
35 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,04 USD
171.800 đ
1.950.663.313 USD
277.044.583 (26%)
Tổng: 1.067.680.454
90.719.100 USD
1.36% 2%
36 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,83 USD
44.571 đ
1.831.850.172 USD
1.002.821.297
96.576.705 USD
2.48% -0%
37 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.412 đ
1.691.843.870 USD
1.690.986.198
381.969.059 USD
0.04% 0%
38 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,33 USD
32.413 đ
1.662.897.111 USD
1.251.798.947 (63%)
Tổng: 2.000.000.000
65.416.484 USD
0.22% 2%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,53 USD
12.911 đ
1.654.391.453 USD
3.126.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
73.038.248 USD
4.62% 12%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0216387543 USD
528 đ
1.573.451.561 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
41.366.530 USD
1.18% 10%
41 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,72 USD
41.927 đ
1.513.693.846 USD
880.917.403 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
118.875.350 USD
-0.63% 6%
42 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
97,19 USD
2.371.404 đ
1.423.322.493 USD
14.644.940 (92%)
Tổng: 16.000.000
118.014.222 USD
1.62% 12%
43 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Cosmos Blockchain
INJ *
16,56 USD
404.163 đ
1.387.331.418 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
82.844.981 USD
-0.59% 14%
44 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,15 USD
3.602 đ
1.375.285.369 USD
9.316.052.356 (86%)
Tổng: 10.787.581.815
73.125.611 USD
-0.81% 14%
45 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.486 USD
36.248.310 đ
1.364.467.708 USD
918.471 (91%)
Tổng: 1.005.577
73.807.092 USD
0.58% 5%
46 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,11 USD
100.396 đ
1.353.264.456 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
213.547.012 USD
15.03% 16%
47 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,02 USD
24.890 đ
1.300.578.766 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
194.503.355 USD
0.64% 5%
48 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,31 USD
80.655 đ
1.229.362.289 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
96.045.167 USD
4.72% 4%
49 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
99,66 USD
2.431.700 đ
1.203.167.265 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
20.652.914 USD
0.89% 2%
50 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
43,76 USD
1.067.768 đ
1.149.278.844 USD
26.262.645 (84%)
Tổng: 31.415.926
21.734.218 USD
0.77% 8%
51 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,13 USD
3.241 đ
1.063.451.722 USD
8.006.103.810 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
81.998.471 USD
1.03% 5%
52 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,73 USD
17.770 đ
1.036.139.985 USD
1.422.739.619 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
97.114.756 USD
12.19% 22%
53 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,41 USD
83.206 đ
994.593.403 USD
291.664.156 (89%)
Tổng: 327.542.214
62.450.443 USD
2.80% 2%
54 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,67 USD
16.227 đ
979.326.808 USD
1.472.582.010
45.752.985 USD
1.65% 10%
55 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,96 USD
23.530 đ
964.325.995 USD
1.000.000.000
13.211.616 USD
1.59% 10%
56 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
6,37 USD
155.473 đ
937.811.242 USD
147.180.514 (15%)
Tổng: 1.006.136.986
223.708.698 USD
10.62% 15%
57 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
46,85 USD
1.143.253 đ
916.696.814 USD
19.564.694 (93%)
Tổng: 21.000.000
50.399.363 USD
2.81% 4%
58 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,32 USD
7.784 đ
894.355.652 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
66.421.110 USD
8.13% 11%
59 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,75 USD
164.629 đ
890.889.019 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
174.379.645 USD
-0.53% 21%
60 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,41 USD
10.104 đ
867.557.648 USD
2.095.031.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
93.870.028 USD
3.08% 11%
61 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,44 USD
10.775 đ
835.969.811 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
87.532.120 USD
1.33% 15%
62 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,82 USD
19.946 đ
786.060.312 USD
961.575.148 (98%)
Tổng: 982.562.437
27.432.962 USD
1.57% 5%
63 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.397 đ
775.498.248 USD
775.602.972
2.191.891.072 USD
0.12% 0%
64 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,92 USD
266.561 đ
770.612.092 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
37.521.310 USD
1.02% 6%
65 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,55 USD
13.387 đ
768.132.111 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
25.459.918 USD
2.89% 3%
66 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
7,93 USD
193.382 đ
766.655.074 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
1.571.599 USD
3.71% 11%
67 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,68 USD
16.563 đ
753.337.548 USD
1.109.783.387
165.173.069 USD
0.66% 3%
68 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,74 USD
18.157 đ
751.110.165 USD
1.009.367.919 (92%)
Tổng: 1.099.465.373
67.167.989 USD
7.98% 26%
69 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,76 USD
18.652 đ
745.073.393 USD
974.692.052
14.367.220 USD
1.06% 8%
70 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.312 đ
722.713.795 USD
725.332.026
40.741.897 USD
1.12% 0%
71 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0263511263 USD
643 đ
691.280.131 USD
26.233.418.718 (52%)
Tổng: 50.000.000.000
155.013.074 USD
-2.63% 15%
72 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001189015 USD
2,9012 đ
690.538.408 USD
5.807.650.786.779 (85%)
Tổng: 6.828.606.744.631
297.606.111 USD
16.72% 68%
73 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,049148574 USD
1.199 đ
682.208.125 USD
13.880.527.353 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
15.635.781 USD
0.70% -2%
74 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,20 USD
4.913 đ
659.030.617 USD
3.272.763.540 (56%)
Tổng: 5.855.661.866
25.632.995 USD
-0.05% 10%
75 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,56 USD
13.568 đ
619.418.696 USD
1.113.922.564 (37%)
Tổng: 3.000.000.000
425.209.922 USD
10.02% 48%
76 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,28 USD
6.797 đ
605.873.203 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
573.173.880 USD
25.10% 83%
77 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,23 USD
78.865 đ
593.961.800 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
91.932.727 USD
1.49% 2%
78 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,61 USD
14.945 đ
591.412.687 USD
965.577.711 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
133.691.776 USD
4.11% 19%
79 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,59 USD
38.719 đ
584.907.521 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
80.230.408 USD
-4.92% 17%
80 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0865643788 USD
2.112 đ
581.158.602 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
47.577.607 USD
5.23% 34%
81 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000289259 USD
0,7058 đ
565.930.866 USD
19.564.823.423.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.555.541 USD
0.82% 5%
82 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0729989247 USD
1.781 đ
558.812.133 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
55.106.479 USD
0.40% 6%
83 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
27,70 USD
675.791 đ
547.507.458 USD
19.768.220
3.941.987 USD
2.21% 6%
84 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.759 đ
533.009.358 USD
3.459.519.380 (66%)
Tổng: 5.278.164.274
27.213.417 USD
-0.98% 5%
85 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
7,07 USD
172.449 đ
532.554.973 USD
75.351.967 (76%)
Tổng: 99.681.496
24.004.529 USD
-2.86% 6%
86 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,15 USD
198.832 đ
531.158.510 USD
65.182.070
41.527.194 USD
0.47% 8%
87 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.229 đ
526.517.952 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
7.303.020 USD
1.25% 2%
88 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,24 USD
54.769 đ
522.425.455 USD
232.742.428 (31%)
Tổng: 750.000.000
65.685.161 USD
2.86% -2%
89 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,56 USD
13.778 đ
522.392.982 USD
925.130.443 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
60.105.718 USD
0.16% 7%
90 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
7,90 USD
192.781 đ
517.145.679 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
14.869.685 USD
6.46% 3%
91 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
195,89 USD
4.779.679 đ
507.270.519 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
15.966.627 USD
1.02% 4%
92 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.049 USD
49.990.058 đ
505.071.680 USD
246.524
3.498.105 USD
1.31% 3%
93 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
29,02 USD
708.028 đ
473.805.910 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
69.552.668 USD
1.07% 6%
94 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.028 USD
49.471.910 đ
470.823.224 USD
232.214
8.474.370 USD
1.47% 2%
95 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,13 USD
27.572 đ
470.820.148 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
28.384.897 USD
-0.96% 6%
96 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,85 USD
69.465 đ
461.865.413 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
41.597.212 USD
3.58% -5%
97 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
49,75 USD
1.213.918 đ
459.805.915 USD
9.242.195 (97%)
Tổng: 9.543.809
16.537.067 USD
1.12% 2%
98 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
99 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000001098 USD
0,0268 đ
458.375.624 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
55.086.913 USD
1.29% 3%
100 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,76 USD
18.633 đ
451.010.027 USD
590.612.420 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
189.791.000 USD
4.86% 31%
101 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.368 đ
447.628.726 USD
448.212.766
1.472.978 USD
0.30% 1%
102 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,55 USD
13.376 đ
446.209.895 USD
813.951.730 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
102.525.657 USD
5.96% 11%
103 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004607 USD
0,0112 đ
438.319.834 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
24.099.574 USD
1.49% 0%
104 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
115,39 USD
2.815.519 đ
434.718.186 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
66.355.862 USD
1.61% 25%
105 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,75 USD
18.296 đ
419.914.848 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
17.149.947 USD
0.33% 3%
106 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,23 USD
103.146 đ
419.189.373 USD
99.162.509 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.315.345 USD
0.18% -1%
107 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
19,89 USD
485.340 đ
417.710.234 USD
21.000.000
132.578.790 USD
-0.05% -1%
108 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
51,44 USD
1.255.216 đ
412.757.513 USD
8.023.547 (80%)
Tổng: 10.000.000
71.321.396 USD
0.81% 7%
109 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
2,82 USD
68.728 đ
405.425.853 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
3.423.711 USD
10.44% 39%
110 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,29 USD
7.084 đ
402.557.719 USD
1.386.494.965 (26%)
Tổng: 5.367.794.995
145.975.945 USD
1.00% 13%
111 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,22 USD
5.395 đ
392.069.260 USD
1.773.283.307 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
10.992.918 USD
2.89% 5%
112 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0093273259 USD
228 đ
391.212.501 USD
41.942.621.467 (67%)
Tổng: 62.955.102.600
18.578.564 USD
5.72% 16%
113 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,31 USD
7.589 đ
386.512.630 USD
1.242.747.261 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
54.287.024 USD
-0.03% 13%
114 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0429578599 USD
1.048 đ
385.613.514 USD
8.976.553.169 (92%)
Tổng: 9.784.018.008
452.907.092 USD
1.08% 241%
115 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,74 USD
42.351 đ
385.695.648 USD
222.215.658 (57%)
Tổng: 388.539.008
4.196.570 USD
2.99% 11%
116 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,032628965 USD
796 đ
375.765.664 USD
11.516.321.902 (94%)
Tổng: 12.191.735.549
4.548.128 USD
1.00% 2%
117 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0208368195 USD
508 đ
361.981.462 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
15.672.277 USD
1.11% 5%
118 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,34 USD
8.384 đ
357.783.105 USD
1.041.206.509 (69%)
Tổng: 1.500.000.000
21.923.908 USD
-0.32% 4%
119 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0657420879 USD
1.604 đ
353.452.556 USD
5.376.351.240 (65%)
Tổng: 8.280.315.238
11.441.011 USD
0.18% 9%
120 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,72 USD
17.540 đ
349.598.249 USD
486.320.935 (43%)
Tổng: 1.119.028.668
19.957.732 USD
4.16% 16%
121 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
30,12 USD
734.941 đ
348.202.924 USD
11.560.310 (61%)
Tổng: 18.900.000
45.866.520 USD
1.22% 6%
122 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0119034591 USD
290 đ
342.030.726 USD
28.733.725.396 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
10.812.887 USD
1.86% 11%
123 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,40 USD
9.667 đ
335.769.896 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
39.684.607 USD
1.83% 6%
124 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,62 USD
88.335 đ
332.304.188 USD
91.789.888 (92%)
Tổng: 100.000.000
5.265.004 USD
-0.04% 5%
125 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0357725321 USD
873 đ
321.952.789 USD
8.999.999.999
4.798.281 USD
2.57% 7%
126 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,06 USD
74.693 đ
320.679.238 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
40.922.939 USD
0.61% 5%
127 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,65 USD
15.851 đ
319.997.039 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
6.502.154 USD
1.08% 8%
128 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,95 USD
71.927 đ
317.833.438 USD
107.818.999
75.718.945 USD
-10.10% 91%
129 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,45 USD
11.044 đ
317.826.515 USD
702.215.556 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
20.630.140 USD
5.63% 2%
130 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003189 USD
0,0078 đ
315.762.074 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
21.062.480 USD
0.71% 5%
131 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,21 USD
5.164 đ
315.435.678 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
35.780.682 USD
1.33% 6%
132 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000320578 USD
0,7822 đ
304.702.645 USD
9.504.789.811.398 (96%)
Tổng: 9.936.703.572.553
35.218.454 USD
2.12% 8%
133 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,59 USD
63.093 đ
303.703.706 USD
117.452.261 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
130.370.076 USD
2.55% 11%
134 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,97 USD
72.380 đ
298.513.300 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
2.079.543 USD
1.51% 4%
135 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,30 USD
7.274 đ
298.135.218 USD
1.000.000.000
21.897.207 USD
-0.13% 15%
136 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,77 USD
18.762 đ
293.872.657 USD
382.172.463 (90%)
Tổng: 424.999.998
57.496.810 USD
3.23% 11%
137 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,25 USD
30.492 đ
289.784.589 USD
231.887.316 (93%)
Tổng: 250.000.000
88.385.896 USD
2.85% 29%
138 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,22 USD
5.279 đ
288.131.748 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
14.982.036 USD
1.56% 9%
139 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.480 USD
206.918.202 đ
281.797.342 USD
33.230 (91%)
Tổng: 36.666
83.622.779 USD
0.48% 9%
140 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,41 USD
83.136 đ
279.775.397 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
103.341.922 USD
2.18% 5%
141 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0311835693 USD
761 đ
277.598.629 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
42.834.813 USD
0.10% 6%
142 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,53 USD
12.854 đ
273.068.657 USD
518.357.311 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
13.101.837 USD
2.10% 7%
143 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0428668542 USD
1.046 đ
272.774.147 USD
6.363.288.181
3.972.827 USD
1.38% 5%
144 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0015744823 USD
38 đ
271.534.886 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
7.179.100 USD
0.96% 11%
145 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,64 USD
15.627 đ
269.522.906 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
7.094.846 USD
0.22% 3%
146 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
15,34 USD
374.295 đ
268.663.207 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
3.136.650 USD
2.02% 1%
147 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
8,59 USD
209.661 đ
259.004.014 USD
30.142.447 (30%)
Tổng: 100.000.000
22.062.439 USD
2.11% 8%
148 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
25,86 USD
630.958 đ
258.589.225 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
62.173.118 USD
0.29% 60%
149 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0045181149 USD
110 đ
251.748.347 USD
55.719.774.844 (100%)
Tổng: 55.743.645.000
19.037.068 USD
6.02% 5%
150 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,44 USD
10.761 đ
250.664.250 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
27.005.737 USD
1.66% -0%
151 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0284722047 USD
695 đ
250.484.220 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
133.897.132 USD
2.69% 16%
152 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0188992107 USD
461 đ
250.217.034 USD
13.239.549.429 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
25.323.846 USD
3.64% 16%
153 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0050094668 USD
122 đ
246.966.710 USD
49.299.999.876 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
20.354.129 USD
-0.14% 4%
154 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0243194146 USD
593 đ
243.194.146 USD
10.000.000.000
15.634.292 USD
1.63% 5%
155 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,67 USD
16.461 đ
243.045.024 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
2.262.653 USD
7.87% 50%
156 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,25 USD
6.041 đ
240.902.828 USD
973.062.021 (100%)
Tổng: 973.062.286
8.858.665 USD
1.07% 6%
157 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,24 USD
5.875 đ
240.796.538 USD
1.000.000.000
16.880.514 USD
3.61% 7%
158 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,10 USD
51.274 đ
237.748.293 USD
113.138.848
40.347.115 USD
0.41% 8%
159 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
25,29 USD
617.112 đ
231.918.786 USD
9.169.834 (30%)
Tổng: 30.169.834
20.229.311 USD
-0.47% -3%
160 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0245053445 USD
598 đ
231.389.094 USD
9.442.393.017 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
7.736.409 USD
2.09% 12%
161 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,23 USD
127.604 đ
225.797.204 USD
43.176.145
17.878.512 USD
1.26% 5%
162 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,57 USD
209.100 đ
225.140.028 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
5.705.185 USD
9.63% 27%
163 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,19 USD
4.627 đ
221.466.996 USD
1.167.950.954 (96%)
Tổng: 1.214.378.141
5.279.874 USD
2.39% 9%
164 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,08 USD
343.553 đ
220.657.777 USD
15.671.666
1.484.305 USD
1.81% -2%
165 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0437258868 USD
1.067 đ
218.708.622 USD
5.001.811.004 (71%)
Tổng: 7.000.000.000
39.591.214 USD
-1.35% -16%
166 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0230452639 USD
562 đ
216.356.358 USD
9.388.322.025 (89%)
Tổng: 10.515.000.000
9.077.740 USD
1.21% 6%
167 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,27 USD
6.504 đ
210.862.724 USD
791.110.204 (72%)
Tổng: 1.094.986.502
11.228.993 USD
1.07% 15%
168 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
24,54 USD
598.709 đ
207.833.107 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
19.304.040 USD
0.66% 9%
169 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0609398106 USD
1.487 đ
205.966.164 USD
3.379.829.405 (83%)
Tổng: 4.088.225.721
6.552.374 USD
1.32% 4%
170 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,34 USD
8.247 đ
197.990.818 USD
585.753.038
13.864.074 USD
1.05% 5%
171 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,69 USD
89.986 đ
197.915.694 USD
53.665.455 (56%)
Tổng: 96.150.704
10.019.677 USD
2.41% 5%
172 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,24 USD
1.909.052 đ
196.010.772 USD
2.505.255 (98%)
Tổng: 2.559.047
23.580.382 USD
0.78% -8%
173 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,22 USD
5.378 đ
192.923.198 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
16.208.513 USD
-1.03% 8%
174 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,41 USD
34.402 đ
192.321.198 USD
136.406.901 (97%)
Tổng: 140.806.901
6.925.565 USD
0.63% 3%
175 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,79 USD
19.334 đ
191.994.224 USD
242.300.559 (70%)
Tổng: 347.714.007
84.511.409 USD
-4.86% 25%
176 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,31 USD
154.059 đ
188.468.106 USD
29.849.823
28.515.648 USD
1.36% 0%
177 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,27 USD
6.507 đ
187.056.309 USD
701.391.763 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
8.116.934 USD
1.65% 9%
178 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,35 USD
8.430 đ
185.569.930 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
4.807.887 USD
22.77% 76%
179 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0134046389 USD
327 đ
183.010.321 USD
13.652.760.276 (97%)
Tổng: 14.124.435.276
7.932.540 USD
3.58% 9%
180 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,36 USD
8.878 đ
182.208.199 USD
500.749.243
8.701.141 USD
-0.65% 11%
181 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,53 USD
12.994 đ
180.099.960 USD
338.200.785 (77%)
Tổng: 440.000.000
34.906.947 USD
-5.06% 35%
182 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,40 USD
9.640 đ
178.453.962 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
104.285.671 USD
9.10% 122%
183 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
2,69 USD
65.614 đ
175.785.598 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
28.104.119 USD
-4.16% 27%
184 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,45 USD
11.055 đ
164.086.696 USD
362.158.459 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
245.221.392 USD
-9.02% 43%
185 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,008735249 USD
213 đ
163.426.850 USD
18.708.894.189
7.879.002 USD
1.05% 3%
186 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
6,00 USD
146.437 đ
163.134.475 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
14.650.849 USD
-0.01% 3%
187 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,03 USD
25.138 đ
160.449.447 USD
155.741.939
35.893.585 USD
4.24% 15%
188 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0410472671 USD
1.002 đ
158.771.117 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
5.312.746 USD
2.42% 7%
189 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,23 USD
29.990 đ
158.432.208 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
29.864.592 USD
1.63% 25%
190 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,67 USD
40.645 đ
158.413.259 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
71.951.090 USD
22.50% 34%
191 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,62 USD
15.020 đ
156.827.734 USD
254.759.433 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
3.816.636 USD
1.49% 9%
192 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,20 USD
4.867 đ
151.944.732 USD
761.683.381 (86%)
Tổng: 889.302.988
29.611.920 USD
5.66% 6%
193 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.316 đ
150.151.302 USD
150.672.869
631.806 USD
-0.44% -0%
194 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,93 USD
47.137 đ
143.887.174 USD
74.482.423 (64%)
Tổng: 116.020.637
32.867.908 USD
6.59% 17%
195 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
9,97 USD
243.362 đ
143.533.107 USD
14.390.925 (69%)
Tổng: 21.000.000
6.065.841 USD
0.78% 4%
196 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,38 USD
9.297 đ
142.798.408 USD
374.767.342 (75%)
Tổng: 500.000.000
5.904.916 USD
2.54% 12%
197 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,14 USD
3.501 đ
142.586.365 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
3.740.987 USD
0.27% 9%
198 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,68 USD
16.612 đ
142.011.748 USD
208.593.754 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
54.350.669 USD
12.69% 20%
199 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,020185303 USD
493 đ
141.775.999 USD
7.023.724.103 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
11.352.766 USD
1.62% 11%
200 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,28 USD
6.742 đ
141.725.234 USD
512.933.450 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
47.945.191 USD
5.19% 3%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.