1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10088 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3786) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (249) - BNB Smart Chain (BEP20) (2216) - Solana (1102) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (150) - Tron20 (53) - Klaytn (55) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2236) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (10) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (29) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

23/07/2024 09:12

Tỷ giá 10088 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
67.684 USD
1.724.171.689 đ
1.335.363.933.752 USD
19.729.509 (94%)
Tổng: 21.000.000
42.309.248.258 USD
-0.50% 5%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.450 USD
87.896.012 đ
414.838.241.525 USD
120.228.315
18.580.493.508 USD
-2.35% -1%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.487 đ
114.144.783.447 USD
114.084.704.813 (97%)
Tổng: 117.072.162.581
52.461.385.161 USD
0.03% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
591,88 USD
15.077.472 đ
86.377.322.273 USD
145.937.985
1.979.584.776 USD
-1.48% 2%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
178,72 USD
4.552.759 đ
83.017.184.888 USD
464.505.060 (80%)
Tổng: 580.747.316
2.861.589.832 USD
-2.83% 13%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,61 USD
15.515 đ
34.051.773.315 USD
55.909.481.874 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.009.545.611 USD
1.90% 14%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.477 đ
33.996.656.758 USD
33.992.784.556
5.734.022.501 USD
0.02% 0%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,14 USD
3.530 đ
20.121.930.882 USD
145.225.856.384
1.481.026.908 USD
-1.65% 12%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,98 USD
177.743 đ
17.547.466.214 USD
2.514.893.936 (49%)
Tổng: 5.109.383.871
229.030.310 USD
-2.42% -8%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.899 đ
15.358.904.644 USD
35.898.885.219 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
555.620.456 USD
-3.60% -3%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
32,03 USD
815.916 đ
12.645.087.338 USD
394.796.673 (55%)
Tổng: 715.748.719
498.519.914 USD
-2.11% 16%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.396 đ
11.607.203.261 USD
87.080.175.193 (100%)
Tổng: 87.080.178.379
395.604.200 USD
-0.76% -3%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000176268 USD
0,4490 đ
10.386.958.932 USD
589.270.669.158.460 (100%)
Tổng: 589.519.188.623.050
324.756.901 USD
-3.28% -7%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,14 USD
156.392 đ
8.828.023.310 USD
1.437.953.431
364.225.734 USD
-4.14% -5%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,00 USD
356.558 đ
8.511.541.561 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
302.093.822 USD
-6.41% -3%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
389,35 USD
9.918.378 đ
7.684.471.202 USD
19.736.516 (94%)
Tổng: 21.000.000
371.902.389 USD
-2.49% -2%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
6,06 USD
154.281 đ
6.688.326.579 USD
1.104.336.466 (92%)
Tổng: 1.201.682.582
265.392.943 USD
-3.68% 3%
18 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,81 USD
147.984 đ
5.378.895.986 USD
925.924.881 (94%)
Tổng: 985.239.504
217.886.416 USD
2.42% -0%
19 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.471 đ
5.347.269.520 USD
5.347.888.596
112.594.729 USD
-0.00% -0%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
71,42 USD
1.819.264 đ
5.340.495.288 USD
74.779.550 (89%)
Tổng: 84.000.000
475.479.552 USD
-3.26% -1%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,53 USD
13.557 đ
5.267.466.989 USD
9.897.680.346 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
220.827.866 USD
-2.54% -3%
22 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000119158 USD
0,3035 đ
5.012.839.750 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
646.310.000 USD
-4.80% 8%
23 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
10,23 USD
260.635 đ
4.778.829.614 USD
467.074.227 (90%)
Tổng: 521.263.551
94.774.967 USD
-4.82% 8%
24 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,83 USD
199.533 đ
4.699.945.334 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
135.231.279 USD
-3.59% -8%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.461 đ
4.247.732.341 USD
24.257.184.879 (85%)
Tổng: 28.700.000.000
49.872.226 USD
-2.42% -4%
26 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,38 USD
35.186 đ
3.480.791.717 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
122.352.259 USD
-5.56% -2%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,37 USD
595.259 đ
3.458.988.652 USD
148.026.775 (70%)
Tổng: 210.700.000
375.374.761 USD
-3.38% -2%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,24 USD
184.374 đ
3.386.348.017 USD
467.874.300 (42%)
Tổng: 1.107.135.162
285.841.007 USD
-3.13% 4%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.635 đ
3.031.481.878 USD
29.311.865.167 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
296.126.402 USD
-1.93% -1%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
160,60 USD
4.091.103 đ
2.962.531.307 USD
18.446.744
150.484.440 USD
-2.13% 1%
31 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,88 USD
22.496 đ
2.884.928.764 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
154.952.657 USD
-0.01% 13%
32 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,86 USD
47.464 đ
2.749.204.824 USD
1.475.491.359 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
81.538.627 USD
-5.10% -1%
33 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,74 USD
69.746 đ
2.734.781.467 USD
998.845.705
416.720.508 USD
-2.11% 30%
34 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,75 USD
171.849 đ
2.647.547.833 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
67.306.255 USD
-6.06% 0%
35 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,58 USD
116.670 đ
2.620.954.666 USD
572.266.847 (29%)
Tổng: 1.960.104.076
323.703.233 USD
-4.17% 3%
36 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0712798313 USD
1.816 đ
2.556.437.153 USD
35.864.803.625 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
38.840.718 USD
-4.01% -10%
37 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,77 USD
19.496 đ
2.555.644.852 USD
3.339.278.542 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
192.049.466 USD
-4.59% -1%
38 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.699 USD
68.763.050 đ
2.511.473.309 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
128.183.440 USD
-6.62% -7%
39 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0930339019 USD
2.370 đ
2.472.055.971 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
9.014.265 USD
-2.39% -2%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
41,19 USD
1.049.382 đ
2.471.654.225 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.494.170 USD
-3.25% -2%
41 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,30 USD
160.403 đ
2.461.589.183 USD
390.930.671
236.916.602 USD
-3.35% -2%
42 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
25,97 USD
661.446 đ
2.425.181.872 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
117.788.478 USD
-6.19% 14%
43 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,55 USD
39.584 đ
2.393.568.649 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
53.886.838 USD
-7.54% 3%
44 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,029512993 USD
752 đ
2.390.110.955 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
37.651.825 USD
-3.82% -9%
45 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
323,35 USD
8.237.021 đ
2.299.124.672 USD
7.110.326 (34%)
Tổng: 21.000.000
38.787.479 USD
-8.67% 8%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,89 USD
48.029 đ
2.114.925.963 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
178.464.652 USD
-3.74% 2%
47 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,84 USD
21.329 đ
2.103.433.346 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
161.162.738 USD
-1.83% -1%
48 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
31,55 USD
803.720 đ
2.071.375.717 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
59.776.712 USD
-6.50% 15%
49 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000300006 USD
0,7642 đ
2.067.534.877 USD
68.916.556.344.584 (74%)
Tổng: 92.911.475.599.495
285.151.371 USD
-8.15% 14%
50 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.478 đ
1.989.288.812 USD
1.988.956.599
3.688.132.693 USD
-0.02% -0%
51 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.264 đ
1.973.052.221 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
64.167.678 USD
-5.85% -6%
52 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001947873 USD
4,9620 đ
1.863.855.247 USD
9.568.670.594.899 (99%)
Tổng: 9.689.536.126.100
475.895.409 USD
-5.49% 7%
53 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,17 USD
29.860 đ
1.641.070.333 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
26.660.236 USD
2.04% 8%
54 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,79 USD
45.609 đ
1.599.863.195 USD
893.574.053 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
132.124.488 USD
-7.95% -0%
55 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,65 USD
118.424 đ
1.566.503.832 USD
336.969.080 (81%)
Tổng: 413.549.157
182.603.509 USD
-4.61% 12%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,55 USD
39.410 đ
1.547.060.117 USD
1.000.000.000
25.703.469 USD
-6.15% 1%
57 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0147598237 USD
376 đ
1.512.749.465 USD
102.491.025.358
207.661.069 USD
-7.68% -13%
58 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
7,24 USD
184.388 đ
1.441.329.373 USD
199.125.720 (19%)
Tổng: 1.058.082.192
214.056.928 USD
8.15% 6%
59 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,51 USD
13.051 đ
1.436.384.549 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
98.288.196 USD
-4.67% -3%
60 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,03 USD
26.328 đ
1.436.363.860 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
104.839.238 USD
-5.02% -7%
61 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,59 USD
40.445 đ
1.428.190.084 USD
899.542.914 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
93.805.628 USD
-2.46% 30%
62 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0287980591 USD
734 đ
1.419.744.305 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
86.771.892 USD
-5.20% -8%
63 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
94,39 USD
2.404.365 đ
1.404.075.658 USD
14.876.034 (93%)
Tổng: 16.000.000
97.838.765 USD
-5.33% -10%
64 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,01 USD
25.779 đ
1.366.144.157 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
117.390.151 USD
-6.28% 14%
65 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.490 đ
1.357.846.547 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
33.929.091 USD
-5.45% -2%
66 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,35 USD
8.976 đ
1.277.248.027 USD
3.624.988.902 (36%)
Tổng: 9.999.988.902
64.149.651 USD
-3.44% 4%
67 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,40 USD
10.125 đ
1.261.918.529 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
134.351.210 USD
1.61% 12%
68 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.880 đ
1.252.942.841 USD
8.226.825.238 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
30.106.880 USD
-4.42% -3%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,29 USD
32.953 đ
1.074.534.483 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
28.054.420 USD
-7.72% 4%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
36,03 USD
917.847 đ
980.638.863 USD
27.216.726 (87%)
Tổng: 31.415.926
47.044.703 USD
-2.23% -2%
71 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,019773498 USD
504 đ
978.115.934 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
18.097.671 USD
1.36% 12%
72 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,63 USD
16.018 đ
950.587.975 USD
1.511.780.104
28.263.423 USD
-3.83% 1%
73 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,79 USD
249.414 đ
935.431.089 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
916.180 USD
-2.19% 2%
74 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,13 USD
156.077 đ
907.083.071 USD
148.048.840 (55%)
Tổng: 270.000.000
42.356.691 USD
-4.29% 3%
75 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
45,50 USD
1.159.174 đ
897.908.100 USD
19.732.416
194.486.758 USD
-4.62% 2%
76 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
73,48 USD
1.871.941 đ
887.157.838 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
22.517.912 USD
-3.53% -5%
77 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,58 USD
14.899 đ
879.269.507 USD
1.503.407.100 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
291.512.663 USD
-4.08% -1%
78 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,56 USD
90.804 đ
874.567.836 USD
245.350.403 (63%)
Tổng: 388.539.008
40.370.707 USD
-0.17% -2%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008902 USD
0,0227 đ
861.980.170 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
34.010.207 USD
-1.75% 0%
80 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,41 USD
35.858 đ
852.961.802 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
26.280.564 USD
-2.93% -2%
81 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0198769467 USD
506 đ
851.825.748 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
6.254.602 USD
-1.85% -5%
82 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,87 USD
658.893 đ
849.302.782 USD
32.835.570 (33%)
Tổng: 100.000.000
137.658.507 USD
-4.98% -9%
83 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,58 USD
14.717 đ
843.533.882 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
55.221.424 USD
-5.11% -5%
84 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
39,69 USD
1.011.119 đ
833.535.764 USD
21.000.000
360.226.439 USD
-4.25% 6%
85 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0248756786 USD
634 đ
819.412.082 USD
32.940.290.633 (94%)
Tổng: 34.964.450.769
76.606.499 USD
-5.84% 2%
86 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,54 USD
293.924 đ
813.891.591 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
239.095.553 USD
-3.94% 1%
87 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
5,05 USD
128.531 đ
811.709.091 USD
160.875.442
25.782.559 USD
4.33% 30%
88 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,77 USD
19.741 đ
767.736.635 USD
990.693.841 (98%)
Tổng: 1.011.247.966
202.835.990 USD
-3.90% -5%
89 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,26 USD
57.515 đ
761.264.222 USD
337.171.770 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
7.943.576 USD
-4.30% 0%
90 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,33 USD
8.456 đ
758.262.829 USD
2.284.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
68.455.582 USD
-4.53% -2%
91 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000020751 USD
0,0529 đ
747.947.812 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
33.282.080 USD
-12.33% -7%
92 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,44 USD
11.094 đ
745.119.913 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
77.715.584 USD
-10.90% -7%
93 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.470 đ
738.929.204 USD
739.030.770
5.229.696 USD
0.08% 0%
94 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,76 USD
197.611 đ
723.224.354 USD
93.230.736 (31%)
Tổng: 300.000.000
215.633.491 USD
-1.16% 1%
95 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,17 USD
4.294 đ
714.131.646 USD
4.236.413.271 (84%)
Tổng: 5.023.913.286
45.541.703 USD
-2.51% -1%
96 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000352664 USD
0,8984 đ
695.895.855 USD
19.732.523.423.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.579.332 USD
-3.91% -2%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,22 USD
31.170 đ
685.213.321 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
17.712.071 USD
-3.78% -4%
98 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0076974216 USD
196 đ
684.215.257 USD
88.888.888.888
323.945.330 USD
4.06% 90%
99 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0076974216 USD
196 đ
684.215.257 USD
88.888.888.888
323.945.330 USD
4.06% 90%
100 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,18 USD
4.602 đ
663.919.437 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
145.915.161 USD
-8.52% 3%
101 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,35 USD
8.789 đ
658.390.258 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
51.101.993 USD
-4.79% -4%
102 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,30 USD
58.668 đ
654.920.967 USD
284.371.486 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
208.622.248 USD
-9.21% -1%
103 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
249,49 USD
6.355.502 đ
646.075.711 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
15.769.368 USD
-5.67% -11%
104 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0722035236 USD
1.839 đ
643.987.905 USD
8.919.064.798
60.337.692 USD
-4.35% -0%
105 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,57 USD
14.411 đ
642.237.384 USD
1.135.287.245 (97%)
Tổng: 1.175.428.665
246.759.483 USD
-2.24% 5%
106 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,09 USD
104.257 đ
639.897.609 USD
156.351.846 (60%)
Tổng: 258.446.028
73.249.973 USD
-8.30% -12%
107 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
2,38 USD
60.574 đ
626.714.428 USD
263.562.311 (47%)
Tổng: 554.999.240
69.662.415 USD
-12.11% 17%
108 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,68 USD
42.714 đ
624.773.613 USD
372.602.722 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
30.268.430 USD
7.22% 39%
109 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0090296489 USD
230 đ
622.700.588 USD
68.961.772.256
130.694.608 USD
-5.51% 0%
110 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0921394931 USD
2.347 đ
618.587.689 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
26.690.340 USD
-5.25% 1%
111 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,83 USD
46.599 đ
599.584.263 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
24.448.482 USD
-4.04% -4%
112 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,53 USD
13.626 đ
593.348.357 USD
1.109.310.450
31.978.307 USD
9.55% 8%
113 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.396 USD
61.042.718 đ
590.739.379 USD
246.524
12.557.094 USD
-0.66% -1%
114 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,33 USD
8.356 đ
590.450.954 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
47.707.939 USD
-4.81% 3%
115 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.424 đ
580.748.916 USD
3.344.331.631
94.240.252 USD
-3.61% 1%
116 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
5,16 USD
131.411 đ
567.451.395 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
542.811.288 USD
0.12% 25%
117 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
9,89 USD
252.009 đ
564.909.947 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
20.557.460 USD
-5.62% -6%
118 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002644953 USD
6,7378 đ
555.440.201 USD
2.100.000.000.000
102.742.313 USD
-10.99% 1%
119 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,28 USD
32.691 đ
547.737.674 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
12.271.717 USD
-3.39% -9%
120 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0121341887 USD
309 đ
541.230.703 USD
44.603.781.606 (98%)
Tổng: 45.298.597.886
228.942.371 USD
-3.49% -4%
121 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0766140526 USD
1.952 đ
540.586.292 USD
7.055.967.848 (86%)
Tổng: 8.170.191.268
147.829.997 USD
-5.70% -0%
122 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,95 USD
406.262 đ
533.953.329 USD
33.480.660
37.204.471 USD
-7.50% 5%
123 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,14 USD
3.653 đ
531.441.782 USD
3.705.534.581 (62%)
Tổng: 5.984.416.930
24.199.652 USD
-8.95% -9%
124 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.679 đ
525.842.528 USD
1.254.374.187 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
33.853.718 USD
-2.44% -3%
125 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,78 USD
809.546 đ
518.901.224 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
288.372.707 USD
-1.27% 12%
126 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,71 USD
17.985 đ
513.679.347 USD
727.582.476 (63%)
Tổng: 1.159.246.567
13.570.244 USD
-6.95% -1%
127 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.500 đ
495.699.318 USD
495.201.533
46.993.450 USD
0.01% 0%
128 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,82 USD
20.817 đ
494.314.262 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
46.501.805 USD
-5.13% 2%
129 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,58 USD
14.741 đ
490.499.391 USD
847.648.856 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
67.271.126 USD
6.58% 3%
130 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000885935 USD
2,2568 đ
482.178.171 USD
5.442.590.416.303 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
18.347.491 USD
-2.53% 10%
131 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,071291126 USD
1.816 đ
472.123.093 USD
6.622.466.487
15.055.139 USD
-4.71% -2%
132 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,04 USD
52.090 đ
470.231.844 USD
229.962.241 (51%)
Tổng: 450.000.000
33.913.058 USD
-1.98% -0%
133 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0492708129 USD
1.255 đ
465.184.414 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
24.099.606 USD
-3.69% 15%
134 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,41 USD
35.995 đ
464.731.058 USD
328.895.104
16.085.364 USD
-1.47% 2%
135 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,14 USD
28.956 đ
464.009.620 USD
408.211.655 (69%)
Tổng: 590.000.000
14.498.239 USD
-6.26% -18%
136 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0304951507 USD
777 đ
454.745.887 USD
14.912.072.128 (39%)
Tổng: 37.930.299.098
16.733.598 USD
1.12% 1%
137 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,69 USD
654.419 đ
449.926.861 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
198.672.808 USD
-3.52% -6%
138 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,41 USD
10.529 đ
447.563.120 USD
1.082.855.129
10.242.057 USD
-4.23% -0%
139 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.394 USD
60.973.345 đ
446.802.639 USD
186.669
6.563.835 USD
-0.65% -0%
140 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,004328769 USD
110 đ
432.876.896 USD
100.000.000.000
18.886.339 USD
-9.00% -16%
141 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,03 USD
26.246 đ
429.270.166 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
20.917.852 USD
-2.98% -3%
142 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004271 USD
0,0109 đ
427.073.820 USD
999.990.000.000.000
25.239.642 USD
-1.06% -5%
143 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
50,98 USD
1.298.656 đ
426.194.031 USD
8.360.080 (84%)
Tổng: 10.000.000
25.643.201 USD
-2.98% -1%
144 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,49 USD
88.952 đ
413.945.559 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
12.024.167 USD
-10.55% 36%
145 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0802587462 USD
2.045 đ
406.120.278 USD
5.060.137.335
138.177.343 USD
-7.10% 7%
146 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
5.301 đ
398.805.026 USD
1.916.561.804 (86%)
Tổng: 2.229.136.881
23.932.856 USD
-4.53% 2%
147 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,01 USD
102.225 đ
392.058.134 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
19.219.497 USD
-0.11% 2%
148 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0172374026 USD
439 đ
387.582.912 USD
22.484.995.034 (33%)
Tổng: 69.000.000.000
64.656.193 USD
1.39% 2%
149 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,82 USD
20.848 đ
378.505.573 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
16.309.726 USD
-0.82% 3%
150 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024 / Manta Pacific Blockchain
MANTA *
1,01 USD
25.840 đ
378.308.214 USD
372.949.612 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
37.891.111 USD
-2.22% 10%
151 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,71 USD
221.856 đ
376.159.044 USD
43.191.430
14.422.375 USD
-4.75% -1%
152 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.446 đ
364.610.226 USD
365.017.599
6.196.349 USD
0.02% -0%
153 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
17,68 USD
450.406 đ
362.851.503 USD
20.522.127
3.292.216 USD
-5.73% 1%
154 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,21 USD
5.240 đ
361.243.642 USD
1.756.160.802 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
40.010.629 USD
-3.93% 11%
155 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,84 USD
46.799 đ
352.345.390 USD
191.790.605 (19%)
Tổng: 1.029.144.944
24.792.884 USD
-5.04% 26%
156 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.929 đ
351.043.287 USD
2.276.271.298 (43%)
Tổng: 5.313.634.085
14.090.467 USD
-3.64% -1%
157 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,52 USD
13.272 đ
350.619.935 USD
672.962.820 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
13.232.314 USD
-3.32% 1%
158 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,43 USD
11.056 đ
347.834.048 USD
801.452.448 (68%)
Tổng: 1.186.707.049
35.682.314 USD
-3.83% 4%
159 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
8.797 đ
345.327.683 USD
1.000.000.000
21.566.789 USD
-3.90% 3%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,24 USD
566.507 đ
338.903.608 USD
15.239.401
16.445.187 USD
-5.83% -5%
161 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,65 USD
67.466 đ
327.812.858 USD
123.776.520 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
48.494.802 USD
-8.91% 9%
162 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0174526181 USD
445 đ
326.447.552 USD
18.704.789.775 (96%)
Tổng: 19.393.945.201
23.875.011 USD
-3.44% 1%
163 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
32,57 USD
829.578 đ
325.656.584 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
230.020.804 USD
-6.01% -9%
164 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
16.958 đ
324.715.678 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
21.577.098 USD
-5.51% 2%
165 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,20 USD
4.989 đ
323.945.530 USD
1.654.117.414 (91%)
Tổng: 1.822.198.526
28.175.779 USD
-3.68% 6%
166 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,27 USD
6.911 đ
322.850.901 USD
1.190.113.283 (55%)
Tổng: 2.147.202.698
212.932.997 USD
-6.47% -11%
167 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,41 USD
35.837 đ
322.282.799 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
18.959.605 USD
-2.93% -2%
168 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0177316388 USD
452 đ
321.031.155 USD
18.104.990.703 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
141.183.909 USD
-3.31% -0%
169 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
33,39 USD
850.546 đ
320.088.561 USD
9.586.708
20.567.554 USD
-0.44% 19%
170 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
71,35 USD
1.817.681 đ
319.813.979 USD
4.482.052 (54%)
Tổng: 8.309.297
22.777.251 USD
-5.42% 5%
171 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,86 USD
684.251 đ
319.264.014 USD
11.885.894 (63%)
Tổng: 18.900.000
183.239.037 USD
-6.05% -1%
172 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0318241496 USD
811 đ
318.241.496 USD
10.000.000.000
19.939.432 USD
-1.58% 6%
173 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,59 USD
14.912 đ
317.508.732 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
15.610.337 USD
-3.62% 3%
174 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,37 USD
9.543 đ
317.499.692 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
239.341.326 USD
-4.23% 4%
175 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0018223546 USD
46 đ
316.384.558 USD
173.613.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
26.685.040 USD
-4.68% -3%
176 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,76 USD
19.331 đ
308.793.748 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
6.079.078 USD
1.97% 8%
177 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,50 USD
38.323 đ
307.800.872 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
36.899.166 USD
-8.40% -8%
178 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,46 USD
11.807 đ
306.932.666 USD
662.219.805 (33%)
Tổng: 2.000.000.000
11.309.684 USD
-4.88% 6%
179 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0051648886 USD
132 đ
298.222.535 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
25.518.795 USD
-3.05% 6%
180 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0282021692 USD
718 đ
296.209.491 USD
10.503.074.715 (81%)
Tổng: 12.903.074.715
8.183.773 USD
-2.02% -5%
181 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,20 USD
4.982 đ
292.412.411 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
211.109.056 USD
-4.85% 0%
182 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,40 USD
10.165 đ
292.000.149 USD
731.757.731 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
27.518.101 USD
-3.18% -1%
183 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0291737675 USD
743 đ
288.820.298 USD
9.900.000.000
26.787.854 USD
-2.47% -3%
184 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,03 USD
204.532 đ
287.229.856 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.191.292 USD
-4.58% -12%
185 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,005606091 USD
143 đ
286.244.174 USD
51.059.494.603 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
18.871.459 USD
-5.41% 6%
186 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,48 USD
63.107 đ
285.386.057 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
146.527.763 USD
0.56% 5%
187 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,64 USD
67.201 đ
284.428.856 USD
107.818.999
19.592.479 USD
-4.98% 4%
188 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,69 USD
68.621 đ
283.499.605 USD
105.243.550 (98%)
Tổng: 107.822.406
313.519.894 USD
-3.57% 5%
189 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0196699954 USD
501 đ
277.093.677 USD
14.087.124.653 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
9.079.490 USD
-3.30% 1%
190 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
48,46 USD
1.234.577 đ
275.583.694 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
22.755.063 USD
-2.56% 6%
191 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0495843916 USD
1.263 đ
272.415.540 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
24.342.560 USD
-5.66% 3%
192 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,76 USD
70.237 đ
261.933.497 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
87.603.645 USD
-10.97% 4%
193 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0214289418 USD
546 đ
260.940.860 USD
12.177.029.691 (95%)
Tổng: 12.774.158.444
10.316.833 USD
-5.30% -6%
194 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,33 USD
8.386 đ
259.934.551 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
20.901.997 USD
-7.31% -1%
195 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,85 USD
98.154 đ
250.423.041 USD
64.992.331
233.239.477 USD
-3.58% -1%
196 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,49 USD
12.587 đ
245.268.398 USD
496.376.746 (90%)
Tổng: 549.603.913
217.648.780 USD
-4.18% -7%
197 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,70 USD
17.731 đ
243.787.669 USD
350.245.740 (80%)
Tổng: 440.000.000
20.830.250 USD
-3.16% 5%
198 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,41 USD
61.324 đ
240.730.707 USD
100.000.000
38.603.951 USD
-3.86% 1%
199 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,28 USD
7.073 đ
239.266.578 USD
861.731.827 (80%)
Tổng: 1.071.235.729
14.385.285 USD
-4.47% 3%
200 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,71 USD
18.037 đ
233.541.395 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
5.151.684 USD
-4.75% 5%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.