1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10096 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3789) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (251) - BNB Smart Chain (BEP20) (2217) - Solana (1103) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (150) - Tron20 (53) - Klaytn (55) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2237) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (10) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (41) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (29) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

23/07/2024 15:21

Tỷ giá 10096 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
66.436 USD
1.692.393.040 đ
1.310.763.524.946 USD
19.729.690 (94%)
Tổng: 21.000.000
42.864.141.310 USD
-1.80% 4%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.439 USD
87.616.829 đ
413.520.599.477 USD
120.228.315
19.549.254.646 USD
-1.70% 1%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.480 đ
114.268.156.949 USD
114.240.216.367 (98%)
Tổng: 117.072.162.580
53.482.746.768 USD
0.01% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
580,61 USD
14.790.378 đ
84.732.575.473 USD
145.937.966
1.978.514.994 USD
-2.91% 2%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
174,28 USD
4.439.665 đ
80.956.077.566 USD
464.511.429 (80%)
Tổng: 580.745.532
2.802.440.465 USD
-2.89% 12%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.474 đ
34.084.281.399 USD
34.084.188.754
5.993.922.086 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,60 USD
15.257 đ
33.484.535.875 USD
55.909.481.874 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.110.779.379 USD
1.25% 10%
8 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,13 USD
3.404 đ
19.405.889.216 USD
145.229.796.384
1.377.188.793 USD
-3.92% 9%
9 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,88 USD
175.263 đ
17.302.779.471 USD
2.514.910.449 (49%)
Tổng: 5.109.400.514
230.731.140 USD
-3.52% -8%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,42 USD
10.682 đ
15.053.539.984 USD
35.898.881.483 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
527.753.191 USD
-3.14% -4%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
30,87 USD
786.445 đ
12.188.372.139 USD
394.797.619 (55%)
Tổng: 715.748.719
473.731.882 USD
-4.07% 14%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.343 đ
11.427.576.705 USD
87.080.003.568 (100%)
Tổng: 87.080.006.442
345.174.587 USD
-3.52% -2%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00001713 USD
0,4364 đ
10.094.211.502 USD
589.270.608.987.720 (100%)
Tổng: 589.519.128.452.310
316.646.042 USD
-3.75% -10%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,01 USD
153.001 đ
8.636.573.414 USD
1.437.953.431
356.690.513 USD
-4.65% -5%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,79 USD
351.389 đ
8.388.156.007 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
279.409.711 USD
-4.18% -3%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
373,80 USD
9.522.288 đ
7.377.630.665 USD
19.736.619 (94%)
Tổng: 21.000.000
391.887.165 USD
-5.21% -3%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,86 USD
149.200 đ
6.469.113.271 USD
1.104.519.848 (92%)
Tổng: 1.201.773.256
232.462.077 USD
-5.11% -2%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.471 đ
5.347.318.664 USD
5.347.888.596
148.002.845 USD
-0.00% 0%
19 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,76 USD
146.793 đ
5.335.568.170 USD
925.919.306 (94%)
Tổng: 985.239.504
213.027.912 USD
0.33% -1%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
70,72 USD
1.801.400 đ
5.288.118.326 USD
74.780.450 (89%)
Tổng: 84.000.000
474.240.629 USD
-3.38% -2%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
13.371 đ
5.195.056.358 USD
9.897.680.346 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
220.432.700 USD
-2.42% -2%
22 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000117732 USD
0,2999 đ
4.952.866.993 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
673.793.999 USD
-3.12% 0%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,73 USD
196.917 đ
4.638.345.082 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
136.083.099 USD
-2.35% -6%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
9,80 USD
249.625 đ
4.576.959.392 USD
467.074.664 (90%)
Tổng: 521.263.988
85.916.356 USD
-6.53% 3%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.384 đ
4.175.092.800 USD
24.260.881.689 (85%)
Tổng: 28.700.000.000
48.334.911 USD
-2.77% -2%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,78 USD
605.842 đ
3.520.576.082 USD
148.030.689 (70%)
Tổng: 210.700.000
479.765.458 USD
0.47% 2%
27 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,34 USD
34.090 đ
3.372.297.095 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
118.432.775 USD
-6.84% -0%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,06 USD
179.842 đ
3.303.494.154 USD
467.928.852 (42%)
Tổng: 1.107.189.713
272.354.305 USD
-4.64% 2%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.610 đ
3.002.846.882 USD
29.311.864.926 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
295.440.872 USD
-0.61% -1%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
160,13 USD
4.079.030 đ
2.953.789.293 USD
18.446.744
143.063.299 USD
-2.41% -0%
31 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,87 USD
22.272 đ
2.856.216.286 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
169.975.539 USD
-0.06% 15%
32 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENDER *
6,80 USD
173.287 đ
2.669.711.919 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
56.243.957 USD
-2.28% 6%
33 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,79 USD
45.633 đ
2.643.243.129 USD
1.475.547.354 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
86.885.108 USD
-5.68% -2%
34 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,62 USD
66.689 đ
2.614.909.444 USD
998.845.705
390.028.283 USD
-4.73% 22%
35 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,76 USD
19.440 đ
2.548.321.645 USD
3.339.278.542 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
256.965.016 USD
-2.62% 2%
36 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,42 USD
112.614 đ
2.529.993.120 USD
572.299.853 (29%)
Tổng: 1.960.103.693
323.569.691 USD
-5.20% 1%
37 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.680 USD
68.261.273 đ
2.493.146.612 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
104.870.346 USD
-6.03% -7%
38 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,069096182 USD
1.760 đ
2.478.120.997 USD
35.864.803.625 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
45.085.355 USD
-5.14% -11%
39 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0920835011 USD
2.346 đ
2.446.802.339 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
9.131.883 USD
-2.56% -2%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
40,28 USD
1.026.155 đ
2.416.946.009 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.672.547 USD
-4.32% -3%
41 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,15 USD
156.766 đ
2.405.769.034 USD
390.930.671
224.400.450 USD
-3.43% -4%
42 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
25,25 USD
643.289 đ
2.358.608.949 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
115.279.515 USD
-5.37% 8%
43 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0287736473 USD
733 đ
2.330.235.015 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
39.698.967 USD
-4.58% -9%
44 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,51 USD
38.522 đ
2.329.336.476 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
53.699.170 USD
-5.91% 4%
45 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
318,76 USD
8.120.075 đ
2.266.972.820 USD
7.111.864 (34%)
Tổng: 21.000.000
38.493.085 USD
-5.64% 10%
46 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,88 USD
47.792 đ
2.104.483.396 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
194.336.128 USD
-3.61% 6%
47 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,82 USD
20.842 đ
2.055.410.091 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
114.913.939 USD
-4.04% -3%
48 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
31,02 USD
790.239 đ
2.036.630.030 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
53.911.799 USD
-4.08% 12%
49 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.468 đ
1.988.524.141 USD
1.988.956.599
4.004.709.765 USD
-0.05% 0%
50 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000281696 USD
0,7176 đ
1.941.382.050 USD
68.917.567.899.818 (74%)
Tổng: 92.911.228.226.500
290.889.226 USD
-9.42% 7%
51 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,20 USD
5.119 đ
1.918.713.618 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
60.274.139 USD
-5.97% -5%
52 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001830739 USD
4,6636 đ
1.751.773.680 USD
9.568.670.594.899 (99%)
Tổng: 9.689.536.126.100
456.235.351 USD
-8.53% -1%
53 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,20 USD
30.651 đ
1.684.540.851 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
33.091.772 USD
2.41% 11%
54 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,80 USD
45.818 đ
1.607.213.935 USD
893.574.173 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
137.833.621 USD
-4.81% 1%
55 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,52 USD
115.098 đ
1.522.546.490 USD
336.976.144 (81%)
Tổng: 413.549.157
185.405.068 USD
-5.95% 12%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,47 USD
37.480 đ
1.471.302.989 USD
1.000.000.000
28.670.030 USD
-7.75% -3%
57 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0142682799 USD
363 đ
1.462.370.636 USD
102.491.025.358
211.975.729 USD
-8.15% -12%
58 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,57 USD
40.103 đ
1.416.281.771 USD
899.642.314 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
83.701.029 USD
-1.35% 22%
59 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,01 USD
25.639 đ
1.398.764.115 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
104.246.384 USD
-5.08% -5%
60 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,99 USD
178.120 đ
1.392.329.732 USD
199.125.720 (19%)
Tổng: 1.058.082.192
153.718.914 USD
-3.02% 8%
61 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,50 USD
12.623 đ
1.389.298.463 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
93.341.672 USD
-5.34% -3%
62 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
93,04 USD
2.370.143 đ
1.384.096.622 USD
14.876.100 (93%)
Tổng: 16.000.000
88.202.783 USD
-2.23% -9%
63 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,028045083 USD
714 đ
1.382.622.585 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
82.051.427 USD
-4.49% -5%
64 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,13 USD
3.342 đ
1.300.137.545 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
31.576.044 USD
-7.62% -5%
65 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,96 USD
24.497 đ
1.298.245.441 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
111.954.899 USD
-7.68% 11%
66 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,34 USD
8.622 đ
1.226.976.738 USD
3.624.988.902 (36%)
Tổng: 9.999.988.902
52.537.739 USD
-6.03% 4%
67 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.739 đ
1.207.417.735 USD
8.226.823.694 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
30.085.221 USD
-5.55% -6%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,38 USD
9.650 đ
1.202.696.350 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
103.536.794 USD
-4.85% 10%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,28 USD
32.688 đ
1.065.887.608 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
24.955.873 USD
-2.51% 1%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,13 USD
894.937 đ
956.161.251 USD
27.216.726 (87%)
Tổng: 31.415.926
46.353.446 USD
-4.26% -1%
71 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,72 USD
247.505 đ
928.269.393 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
919.520 USD
-2.32% 2%
72 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0187008033 USD
476 đ
925.054.015 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
17.747.942 USD
-4.36% 10%
73 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,61 USD
15.500 đ
919.865.621 USD
1.511.780.104
29.433.048 USD
-4.64% 0%
74 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,03 USD
153.679 đ
893.185.729 USD
148.055.718 (55%)
Tổng: 270.000.000
43.941.922 USD
-3.36% 2%
75 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
27,07 USD
689.644 đ
888.939.514 USD
32.835.570 (33%)
Tổng: 100.000.000
228.245.487 USD
3.54% 1%
76 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
44,79 USD
1.140.909 đ
883.763.499 USD
19.732.506
190.582.656 USD
-3.31% 3%
77 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
72,60 USD
1.849.381 đ
876.465.929 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
22.512.859 USD
-2.72% -7%
78 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,57 USD
14.644 đ
864.254.707 USD
1.503.463.812 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
286.670.679 USD
-3.40% -2%
79 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,59 USD
14.985 đ
858.900.976 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
60.312.418 USD
-2.78% -1%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008735 USD
0,0223 đ
845.802.346 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
31.866.381 USD
-3.27% -3%
81 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,019633233 USD
500 đ
841.381.410 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
6.494.292 USD
-2.30% -7%
82 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,42 USD
87.174 đ
839.723.934 USD
245.383.483 (63%)
Tổng: 388.539.008
34.323.473 USD
-6.01% -2%
83 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,37 USD
34.863 đ
829.306.642 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
27.298.580 USD
-3.91% -1%
84 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
38,22 USD
973.729 đ
802.712.634 USD
21.000.000
342.245.905 USD
-6.14% 4%
85 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,97 USD
126.667 đ
799.936.624 USD
160.875.442
20.372.343 USD
-0.06% 36%
86 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,32 USD
288.291 đ
798.291.687 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
235.200.905 USD
-3.35% 1%
87 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0241224229 USD
614 đ
794.685.661 USD
32.943.857.487 (94%)
Tổng: 34.968.017.623
62.233.320 USD
-5.83% 1%
88 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,76 USD
19.296 đ
750.434.415 USD
990.717.494 (98%)
Tổng: 1.011.271.620
202.731.818 USD
-4.06% -6%
89 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,22 USD
56.596 đ
749.183.518 USD
337.210.854 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
8.223.419 USD
-3.68% 0%
90 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.252 đ
739.954.217 USD
2.284.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
67.396.044 USD
-4.03% -3%
91 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,43 USD
11.007 đ
739.249.243 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
78.621.412 USD
-8.73% -6%
92 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.448 đ
738.265.021 USD
739.030.770
5.383.539 USD
-0.17% 0%
93 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,55 USD
192.208 đ
703.390.522 USD
93.222.598 (31%)
Tổng: 300.000.000
211.854.723 USD
-4.10% -1%
94 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,16 USD
4.197 đ
697.980.633 USD
4.236.518.410 (84%)
Tổng: 5.024.018.422
47.816.255 USD
-4.05% -3%
95 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,000001921 USD
0,0489 đ
692.432.004 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
34.591.438 USD
-13.97% -7%
96 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000343499 USD
0,8750 đ
677.814.850 USD
19.732.657.798.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.257.936 USD
-3.73% -5%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,21 USD
30.706 đ
675.023.999 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
17.312.407 USD
-5.17% -3%
98 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,18 USD
4.660 đ
672.216.776 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
137.860.014 USD
-2.58% 9%
99 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,28 USD
58.206 đ
651.254.348 USD
285.021.692 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
203.316.608 USD
-7.77% 4%
100 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0073137549 USD
186 đ
650.111.547 USD
88.888.888.888
306.803.834 USD
-1.03% 90%
101 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0073137549 USD
186 đ
650.111.547 USD
88.888.888.888
306.803.834 USD
-1.03% 90%
102 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,34 USD
8.610 đ
644.962.299 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
50.409.655 USD
-3.59% -6%
103 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,09 USD
104.126 đ
639.125.390 USD
156.359.464 (60%)
Tổng: 258.446.028
72.959.294 USD
-4.43% -9%
104 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0702368083 USD
1.789 đ
626.446.644 USD
8.919.064.798
63.426.153 USD
-4.00% -0%
105 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
241,76 USD
6.158.653 đ
626.064.766 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
16.384.283 USD
-8.46% -12%
106 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,55 USD
13.963 đ
622.319.241 USD
1.135.395.360 (97%)
Tổng: 1.175.476.163
241.812.256 USD
-3.94% 4%
107 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0909906452 USD
2.318 đ
610.874.784 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
25.873.814 USD
-3.59% 2%
108 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
2,29 USD
58.425 đ
604.484.835 USD
263.563.224 (47%)
Tổng: 554.999.240
58.763.930 USD
-5.87% 15%
109 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0085885356 USD
219 đ
592.280.633 USD
68.961.772.256
127.140.843 USD
-7.01% -3%
110 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,59 USD
40.491 đ
592.260.138 USD
372.602.523 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
35.973.442 USD
-3.37% 35%
111 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.396 USD
61.033.161 đ
590.646.895 USD
246.524
13.174.034 USD
-0.48% -1%
112 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,52 USD
13.319 đ
580.038.711 USD
1.109.368.666
22.976.951 USD
-4.05% 11%
113 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,77 USD
45.034 đ
579.439.333 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
27.530.058 USD
-5.36% -6%
114 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,32 USD
8.081 đ
571.011.560 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
44.568.975 USD
-6.76% 2%
115 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
5,18 USD
131.830 đ
569.260.997 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
445.294.215 USD
2.39% 32%
116 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,17 USD
4.275 đ
561.254.098 USD
3.344.331.631
91.878.903 USD
-3.70% 0%
117 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
9,80 USD
249.760 đ
559.867.852 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
18.478.716 USD
-4.85% -6%
118 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002585046 USD
6,5851 đ
542.859.559 USD
2.100.000.000.000
102.156.777 USD
-10.62% 3%
119 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,25 USD
31.775 đ
532.395.341 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
13.182.861 USD
-4.44% -10%
120 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0118786683 USD
303 đ
529.854.304 USD
44.605.530.588 (98%)
Tổng: 45.298.872.708
226.680.975 USD
-2.32% -3%
121 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,14 USD
3.612 đ
525.410.151 USD
3.705.614.908 (62%)
Tổng: 5.984.578.847
27.686.937 USD
-8.69% -8%
122 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0743300033 USD
1.893 đ
524.481.072 USD
7.056.115.282 (86%)
Tổng: 8.170.338.701
147.921.268 USD
-4.98% 0%
123 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,46 USD
393.708 đ
517.453.161 USD
33.480.660
35.443.079 USD
-6.32% 6%
124 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.409 đ
512.577.011 USD
1.254.374.187 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
34.170.031 USD
-3.10% -2%
125 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,70 USD
17.899 đ
511.853.927 USD
728.472.968 (63%)
Tổng: 1.159.285.180
15.231.418 USD
-4.60% 2%
126 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.484 đ
495.390.688 USD
495.201.533
48.013.306 USD
-0.06% 0%
127 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
30,26 USD
770.736 đ
494.024.655 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
282.105.177 USD
-4.68% 8%
128 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,57 USD
14.501 đ
489.208.452 USD
859.410.343 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
76.910.855 USD
7.57% 5%
129 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,80 USD
20.379 đ
483.904.884 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
47.896.211 USD
-4.68% 0%
130 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0702782272 USD
1.790 đ
465.436.926 USD
6.622.775.560
14.727.357 USD
-3.02% -2%
131 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000846984 USD
2,1576 đ
460.922.393 USD
5.441.928.838.545 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
20.834.508 USD
-5.18% 6%
132 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,00 USD
50.850 đ
459.144.271 USD
230.013.756 (51%)
Tổng: 450.000.000
34.053.256 USD
-3.54% -0%
133 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,37 USD
34.933 đ
451.019.692 USD
328.895.104
16.333.717 USD
-2.79% 2%
134 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0299943167 USD
764 đ
447.279.107 USD
14.912.128.544 (39%)
Tổng: 37.930.355.508
16.560.899 USD
-1.25% -0%
135 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.390 USD
60.892.342 đ
446.209.063 USD
186.669
6.935.850 USD
-0.56% -1%
136 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,35 USD
645.679 đ
443.918.274 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
195.219.255 USD
-3.67% -4%
137 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,08 USD
27.615 đ
442.531.814 USD
408.222.555 (69%)
Tổng: 590.000.000
14.121.790 USD
-7.96% -14%
138 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,40 USD
10.257 đ
435.989.567 USD
1.082.855.129
10.137.858 USD
-4.23% -2%
139 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0457878378 USD
1.166 đ
432.300.327 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
25.013.231 USD
-9.60% 2%
140 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004274 USD
0,0109 đ
427.348.036 USD
999.990.000.000.000
22.726.098 USD
-1.45% -3%
141 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,01 USD
25.700 đ
420.346.988 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
21.704.398 USD
-3.52% -3%
142 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
50,15 USD
1.277.621 đ
419.290.766 USD
8.360.081 (84%)
Tổng: 10.000.000
26.314.303 USD
-2.68% -1%
143 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0041470634 USD
106 đ
414.706.343 USD
100.000.000.000
14.073.333 USD
-11.17% -17%
144 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0792365606 USD
2.018 đ
400.947.879 USD
5.060.137.335
133.236.589 USD
-5.12% 12%
145 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,20 USD
5.187 đ
390.229.678 USD
1.916.561.804 (86%)
Tổng: 2.229.136.881
23.999.815 USD
-4.26% 0%
146 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,98 USD
101.407 đ
388.922.939 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
22.905.065 USD
-0.43% 2%
147 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,81 USD
20.741 đ
376.563.671 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
16.338.139 USD
-1.31% 4%
148 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,60 USD
219.170 đ
371.604.621 USD
43.191.430
16.188.188 USD
-5.80% -0%
149 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,12 USD
79.422 đ
369.596.308 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
7.737.860 USD
-19.01% 23%
150 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024 / Manta Pacific Blockchain
MANTA *
0,99 USD
25.167 đ
368.460.164 USD
372.949.612 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
30.992.452 USD
-6.80% 10%
151 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0163351074 USD
416 đ
367.397.746 USD
22.491.296.673 (33%)
Tổng: 69.000.000.000
70.798.736 USD
-2.53% -1%
152 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.429 đ
364.372.473 USD
365.017.599
6.538.223 USD
-0.17% -0%
153 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
17,47 USD
444.906 đ
358.420.780 USD
20.522.127
3.490.400 USD
-3.23% 2%
154 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,20 USD
5.062 đ
349.118.799 USD
1.756.794.877 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
36.534.618 USD
-5.50% 8%
155 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,79 USD
45.679 đ
343.978.418 USD
191.829.230 (19%)
Tổng: 1.029.174.058
23.519.862 USD
-6.23% 25%
156 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,51 USD
13.001 đ
343.460.289 USD
672.962.820 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
12.508.939 USD
-4.64% -1%
157 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.816 đ
341.155.621 USD
2.277.471.298 (43%)
Tổng: 5.313.634.085
13.238.710 USD
-4.25% -2%
158 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,42 USD
10.720 đ
337.359.973 USD
801.705.218 (68%)
Tổng: 1.186.707.049
37.200.641 USD
-4.48% 3%
159 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,33 USD
8.502 đ
333.750.867 USD
1.000.000.000
19.391.650 USD
-4.14% -3%
160 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
21,50 USD
547.692 đ
327.667.641 USD
15.240.321
18.058.015 USD
-6.52% -6%
161 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
32,42 USD
825.789 đ
324.169.311 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
229.981.758 USD
-4.33% -6%
162 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,27 USD
6.936 đ
324.065.089 USD
1.190.123.167 (55%)
Tổng: 2.147.308.007
215.164.019 USD
-3.83% -7%
163 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,66 USD
16.752 đ
320.763.749 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
20.032.255 USD
-7.25% 2%
164 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,59 USD
65.936 đ
320.452.848 USD
123.804.298 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
45.812.355 USD
-6.87% 10%
165 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0171009404 USD
436 đ
319.869.495 USD
18.704.789.775 (96%)
Tổng: 19.393.945.201
24.118.609 USD
-3.36% 1%
166 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
70,42 USD
1.793.881 đ
315.627.079 USD
4.482.062 (54%)
Tổng: 8.309.307
18.997.793 USD
-3.31% 8%
167 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,50 USD
674.978 đ
314.945.097 USD
11.886.182 (63%)
Tổng: 18.900.000
179.934.407 USD
-3.89% -1%
168 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,19 USD
4.847 đ
314.730.564 USD
1.654.117.414 (91%)
Tổng: 1.822.198.526
28.950.685 USD
-5.02% 2%
169 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,37 USD
34.834 đ
313.260.705 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
20.317.403 USD
-3.91% -1%
170 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0172254316 USD
439 đ
312.018.627 USD
18.113.835.068 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
129.373.300 USD
-7.78% 2%
171 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,57 USD
14.609 đ
311.050.767 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
16.843.678 USD
-3.25% 1%
172 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,36 USD
9.261 đ
308.089.851 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
236.184.154 USD
-3.90% 3%
173 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,030720262 USD
783 đ
307.202.620 USD
10.000.000.000
19.262.264 USD
-2.60% 4%
174 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
31,99 USD
814.885 đ
306.674.318 USD
9.586.906
21.511.459 USD
-2.70% 18%
175 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017591218 USD
45 đ
305.406.529 USD
173.613.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
27.023.223 USD
-5.64% -6%
176 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,46 USD
11.681 đ
303.653.278 USD
662.219.805 (33%)
Tổng: 2.000.000.000
20.766.965 USD
-2.99% 7%
177 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,48 USD
37.724 đ
302.990.757 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
36.862.171 USD
-6.60% -4%
178 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,74 USD
18.879 đ
301.579.460 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
4.680.485 USD
-3.48% 7%
179 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0050670888 USD
129 đ
292.575.539 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
29.236.796 USD
-2.56% 4%
180 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0277721027 USD
707 đ
291.698.150 USD
10.503.279.252 (81%)
Tổng: 12.903.279.252
8.000.030 USD
-3.00% -5%
181 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.915 đ
288.449.761 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
207.798.672 USD
-3.22% 0%
182 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,49 USD
63.434 đ
286.865.633 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
171.451.629 USD
1.75% 9%
183 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,39 USD
9.984 đ
286.798.836 USD
731.757.731 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
26.432.006 USD
-2.07% -1%
184 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,63 USD
66.899 đ
283.152.536 USD
107.818.999
20.571.785 USD
-2.98% 4%
185 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,91 USD
201.545 đ
283.034.979 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.256.830 USD
-5.83% -15%
186 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0285358872 USD
727 đ
282.505.283 USD
9.900.000.000
26.978.945 USD
-4.02% -4%
187 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,64 USD
67.249 đ
277.834.700 USD
105.243.940 (98%)
Tổng: 107.822.406
308.690.339 USD
-2.87% 4%
188 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0054351883 USD
138 đ
277.517.966 USD
51.059.494.603 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
18.483.130 USD
-3.76% 4%
189 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
48,32 USD
1.230.872 đ
274.756.543 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
22.141.703 USD
-3.05% 8%
190 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,019245041 USD
490 đ
271.127.014 USD
14.088.149.463 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
9.749.972 USD
-3.86% 0%
191 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0485814886 USD
1.238 đ
266.905.614 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
24.800.954 USD
-4.47% 3%
192 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0212792945 USD
542 đ
259.131.076 USD
12.177.615.987 (95%)
Tổng: 12.774.773.490
10.056.628 USD
-3.65% -5%
193 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,72 USD
69.251 đ
258.256.083 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
83.855.191 USD
-6.92% 8%
194 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,32 USD
8.105 đ
251.225.650 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
22.512.089 USD
-7.02% -2%
195 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,77 USD
95.930 đ
244.748.531 USD
64.992.331
224.039.860 USD
-3.70% 0%
196 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,49 USD
12.551 đ
244.568.444 USD
496.385.413 (90%)
Tổng: 549.616.124
213.554.816 USD
-3.41% -7%
197 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,48 USD
63.157 đ
240.708.234 USD
97.088.737 (97%)
Tổng: 99.669.561
25.930.999 USD
1.26% 6%
198 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,68 USD
17.388 đ
239.081.562 USD
350.260.560 (80%)
Tổng: 440.000.000
19.321.158 USD
-3.91% 5%
199 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,33 USD
59.246 đ
232.572.710 USD
100.000.000
42.607.594 USD
-5.55% -2%
200 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,70 USD
17.916 đ
231.975.342 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
5.284.611 USD
-1.76% 5%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.