1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9125 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3557) - Tron10 (13) - BNB (2541) - BNB Smart Chain (BEP20) (2520) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (239) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (66) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (178) - Dogechain (5) - Cosmos (28) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (23) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

05/12/2023 01:40

Tỷ giá 9125 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
41.606 USD
1.015.392.344 đ
813.854.334.176 USD
19.561.025 (93%)
Tổng: 21.000.000
37.042.137.560 USD
5.25% 13%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.219 USD
54.147.380 đ
266.761.052.185 USD
120.233.028
16.091.071.761 USD
2.99% 10%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.399 đ
89.623.765.729 USD
89.647.599.294 (97%)
Tổng: 92.609.951.832
71.156.476.876 USD
-0.06% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
230,40 USD
5.622.939 đ
34.951.417.693 USD
151.698.133
2.138.219.641 USD
1.70% 2%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.092 đ
33.323.497.989 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.882.367.358 USD
-0.08% 3%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
60,82 USD
1.484.367 đ
25.808.846.825 USD
424.332.319 (75%)
Tổng: 564.016.707
2.157.152.375 USD
-2.77% 12%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.397 đ
24.419.090.305 USD
24.427.156.133
7.073.680.493 USD
-0.02% -0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,40 USD
9.750 đ
14.107.541.973 USD
35.310.888.734 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
540.723.519 USD
2.68% 6%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0886578796 USD
2.164 đ
12.598.067.163 USD
142.097.546.384
1.280.344.877 USD
5.54% 13%
10 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.515 đ
9.120.390.141 USD
88.511.143.231 (100%)
Tổng: 88.511.197.441
341.195.646 USD
0.13% -1%
11 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,64 USD
381.628 đ
8.707.619.715 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
1.003.790.853 USD
-0.94% 10%
12 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,39 USD
58.387 đ
8.264.044.171 USD
3.454.269.186 (68%)
Tổng: 5.099.151.417
42.970.596 USD
-1.25% -2%
13 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
21,69 USD
529.278 đ
7.920.478.831 USD
365.213.190 (51%)
Tổng: 720.000.000
651.899.165 USD
0.07% 7%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,80 USD
19.435 đ
7.386.169.941 USD
9.275.188.970 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
734.382.850 USD
-0.83% 8%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,53 USD
135.005 đ
7.066.643.751 USD
1.277.444.374 (92%)
Tổng: 1.384.829.143
277.533.309 USD
1.29% 8%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
72,81 USD
1.776.976 đ
5.384.007.719 USD
73.944.014 (88%)
Tổng: 84.000.000
535.384.958 USD
1.76% 6%
17 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.396 đ
5.345.827.428 USD
5.347.888.596
405.094.303 USD
0.03% 0%
18 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000089287 USD
0,2179 đ
5.262.078.750 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
680.405.936 USD
5.13% 9%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
248,76 USD
6.071.105 đ
4.869.992.199 USD
19.576.694 (93%)
Tổng: 21.000.000
603.032.072 USD
9.69% 12%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,47 USD
231.036 đ
3.575.458.051 USD
377.686.663
305.032.088 USD
0.87% 4%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,04 USD
147.469 đ
3.554.166.199 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
368.030.032 USD
0.04% -1%
22 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
58,97 USD
1.439.206 đ
3.538.305.717 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
19.637.149 USD
0.83% 5%
23 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,75 USD
91.409 đ
3.477.066.441 USD
928.334.636 (94%)
Tổng: 985.239.504
944.153 USD
3.12% -6%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.964 đ
3.405.650.816 USD
28.039.888.078 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
125.968.707 USD
0.41% 5%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
168,01 USD
4.100.172 đ
3.085.691.405 USD
18.366.621
102.118.259 USD
-1.90% 2%
26 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.432 đ
3.064.788.839 USD
21.791.000.858 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
163.265.666 USD
1.80% 12%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
19,71 USD
481.092 đ
2.845.652.609 USD
144.355.231 (69%)
Tổng: 210.700.000
326.024.157 USD
1.17% 7%
28 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.344 đ
2.844.868.600 USD
2.851.978.967
334.246.136 USD
-0.15% -0%
29 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0966420028 USD
2.359 đ
2.441.468.240 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
36.043.314 USD
5.28% 5%
30 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,59 USD
160.714 đ
2.224.120.571 USD
337.739.752 (70%)
Tổng: 483.812.536
452.550.150 USD
-5.37% 22%
31 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
4,93 USD
120.315 đ
2.217.626.183 USD
449.828.638 (88%)
Tổng: 510.214.347
159.273.697 USD
4.81% 12%
32 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,61 USD
112.533 đ
2.190.206.018 USD
474.990.201 (24%)
Tổng: 1.961.048.571
254.655.823 USD
0.87% 2%
33 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,36 USD
57.488 đ
2.096.603.105 USD
890.051.680 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
110.300.147 USD
-1.05% 1%
34 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,08 USD
50.865 đ
2.091.814.196 USD
1.003.653.961
356.655.581 USD
6.05% 18%
35 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,062031554 USD
1.514 đ
2.082.056.347 USD
33.564.471.855 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
97.112.116 USD
0.78% 1%
36 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,45 USD
181.744 đ
2.070.586.010 USD
278.042.737 (26%)
Tổng: 1.068.678.608
186.792.595 USD
2.55% 7%
37 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,59 USD
14.287 đ
1.830.386.568 USD
3.126.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
150.639.995 USD
7.72% 16%
38 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,40 USD
34.181 đ
1.800.448.775 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
159.972.140 USD
-1.29% 4%
39 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0236171838 USD
576 đ
1.717.312.108 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
66.362.134 USD
4.36% 10%
40 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.396 đ
1.640.549.259 USD
1.641.171.225
628.647.093 USD
-0.02% -0%
41 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,78 USD
43.436 đ
1.621.919.864 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
310.649.983 USD
4.42% 4%
42 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,86 USD
118.539 đ
1.597.490.995 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
256.992.662 USD
-1.26% 38%
43 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,04 USD
25.331 đ
1.477.516.152 USD
1.423.510.137 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
619.282.610 USD
27.88% 59%
44 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002497325 USD
6,0947 đ
1.456.087.113 USD
5.830.587.205.000 (85%)
Tổng: 6.823.465.477.516
1.321.053.183 USD
33.26% 144%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,45 USD
2.402.754 đ
1.443.749.870 USD
14.664.302 (92%)
Tổng: 16.000.000
162.178.148 USD
-3.95% 4%
46 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Cosmos Blockchain
INJ *
16,49 USD
402.460 đ
1.381.203.442 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
209.802.607 USD
-6.47% -0%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,15 USD
3.590 đ
1.371.259.484 USD
9.321.048.038 (86%)
Tổng: 10.789.619.164
84.825.927 USD
-0.58% -0%
48 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,07 USD
26.206 đ
1.369.096.797 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
525.087.714 USD
-1.40% 7%
49 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,68 USD
89.763 đ
1.367.902.888 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
226.126.062 USD
-3.14% 18%
50 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
51,34 USD
1.252.945 đ
1.349.349.441 USD
26.282.782 (84%)
Tổng: 31.415.926
222.720.263 USD
5.41% 17%
51 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.466 USD
35.769.163 đ
1.346.170.746 USD
918.481 (91%)
Tổng: 1.005.577
94.819.850 USD
-3.24% -1%
52 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
8,67 USD
211.510 đ
1.286.958.707 USD
148.495.583 (15%)
Tổng: 1.007.452.055
486.153.334 USD
1.01% 53%
53 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
99,90 USD
2.438.179 đ
1.206.125.776 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
28.793.333 USD
0.11% 1%
54 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.672 đ
1.204.693.100 USD
8.006.098.121 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
175.734.545 USD
0.35% 15%
55 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,70 USD
90.333 đ
1.108.387.200 USD
299.449.797 (91%)
Tổng: 327.867.659
103.098.024 USD
-4.21% 13%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,08 USD
26.352 đ
1.079.780.148 USD
1.000.000.000
34.743.558 USD
0.73% 13%
57 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,71 USD
17.290 đ
1.044.275.017 USD
1.473.964.291
104.246.508 USD
5.62% 9%
58 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
51,32 USD
1.252.409 đ
1.004.279.706 USD
19.569.838 (93%)
Tổng: 21.000.000
150.505.315 USD
5.05% 13%
59 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,33 USD
8.010 đ
997.203.511 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
255.337.372 USD
1.08% 93%
60 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.385 đ
965.867.953 USD
966.652.972
3.084.172.644 USD
-0.03% 0%
61 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,42 USD
10.254 đ
883.104.141 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
168.801.666 USD
-0.68% 5%
62 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,68 USD
163.137 đ
882.634.872 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
104.789.018 USD
-0.19% -1%
63 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
41,43 USD
1.011.100 đ
870.030.768 USD
21.000.000
995.635.059 USD
27.83% 118%
64 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,31 USD
7.500 đ
861.613.540 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
115.872.373 USD
-2.19% 4%
65 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,45 USD
10.879 đ
843.902.143 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
123.967.097 USD
-0.47% 2%
66 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,95 USD
291.738 đ
843.222.668 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
108.636.923 USD
-1.35% 12%
67 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,86 USD
21.063 đ
830.461.579 USD
962.208.403 (98%)
Tổng: 983.191.693
30.558.188 USD
1.38% 7%
68 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,27 USD
201.846 đ
800.049.450 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
2.196.851 USD
2.37% 8%
69 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,80 USD
19.610 đ
797.414.809 USD
992.407.401
27.382.062 USD
1.36% 6%
70 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,71 USD
17.427 đ
792.864.498 USD
1.110.327.320
195.945.794 USD
3.21% 6%
71 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,73 USD
17.932 đ
743.899.827 USD
1.012.441.734 (92%)
Tổng: 1.101.345.293
68.941.240 USD
0.52% 6%
72 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,52 USD
12.702 đ
728.629.336 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.933.001 USD
0.76% -3%
73 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0275569149 USD
673 đ
726.011.315 USD
26.345.885.124 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
175.581.654 USD
3.60% 2%
74 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.183 đ
718.742.292 USD
725.332.026
95.371.892 USD
0.45% 0%
75 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0505856281 USD
1.235 đ
702.217.811 USD
13.881.765.197 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
15.919.268 USD
1.50% 2%
76 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,17 USD
28.532 đ
696.311.736 USD
595.601.457 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
782.333.894 USD
38.86% 56%
77 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,19 USD
4.599 đ
668.776.010 USD
3.548.715.695 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
181.747.249 USD
15.72% 21%
78 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,20 USD
4.901 đ
657.571.962 USD
3.274.296.699 (56%)
Tổng: 5.858.760.852
30.140.118 USD
3.11% -1%
79 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,63 USD
210.505 đ
650.020.228 USD
75.360.561 (76%)
Tổng: 99.681.496
84.009.156 USD
9.89% 19%
80 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,62 USD
15.062 đ
637.714.256 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
273.355.394 USD
1.92% 5%
81 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
31,19 USD
761.118 đ
621.142.871 USD
19.916.753
13.296.689 USD
6.38% 17%
82 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,38 USD
58.172 đ
613.096.104 USD
257.211.652 (34%)
Tổng: 750.000.000
98.176.731 USD
1.34% 8%
83 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000307298 USD
0,7500 đ
601.371.824 USD
19.569.673.423.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
34.798.188 USD
0.42% 8%
84 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.963 đ
599.360.634 USD
1.128.360.949 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
359.224.284 USD
1.05% 3%
85 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0773321369 USD
1.887 đ
591.983.191 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
72.620.588 USD
1.50% 5%
86 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,27 USD
6.631 đ
590.941.268 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
415.600.969 USD
3.27% 27%
87 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,59 USD
38.734 đ
585.003.338 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
146.864.235 USD
-0.04% -3%
88 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,17 USD
77.270 đ
581.832.951 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
273.768.305 USD
-8.54% -0%
89 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821734492 USD
2.005 đ
551.679.658 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
39.906.326 USD
-2.63% 5%
90 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,59 USD
14.390 đ
547.739.489 USD
928.951.821 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
106.546.323 USD
-0.14% 6%
91 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000013021 USD
0,0318 đ
543.615.189 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
400.838.779 USD
9.23% 22%
92 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,00 USD
195.153 đ
523.400.474 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
19.149.507 USD
0.87% 8%
93 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
202,08 USD
4.931.884 đ
523.316.836 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
10.294.639 USD
-1.07% 6%
94 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,88 USD
192.317 đ
514.397.118 USD
65.276.753
74.635.402 USD
-2.98% -2%
95 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,012230239 USD
298 đ
512.968.285 USD
41.942.621.467 (67%)
Tổng: 62.955.102.600
50.982.971 USD
-1.57% 41%
96 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,25 USD
762.777 đ
510.339.520 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
78.336.938 USD
1.48% 9%
97 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0561854717 USD
1.371 đ
504.279.571 USD
8.975.266.315 (92%)
Tổng: 9.782.928.802
444.142.864 USD
-3.46% 14%
98 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
99 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,21 USD
29.536 đ
504.250.769 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
37.492.717 USD
0.74% 7%
100 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.033 USD
49.622.589 đ
501.256.267 USD
246.524
5.821.150 USD
-1.59% 1%
101 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
52,23 USD
1.274.697 đ
483.370.271 USD
9.254.475 (95%)
Tổng: 9.694.225
26.269.383 USD
2.19% 7%
102 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004919 USD
0,0120 đ
468.048.052 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
65.267.356 USD
1.92% 8%
103 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.023 USD
49.380.365 đ
467.479.403 USD
231.040
17.576.781 USD
-0.92% 1%
104 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,81 USD
68.683 đ
456.575.627 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
10.192.976 USD
0.25% 2%
105 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,81 USD
19.860 đ
455.719.588 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
16.894.760 USD
3.38% 10%
106 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.326 đ
445.186.661 USD
446.640.157
2.654.379 USD
0.04% 0%
107 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,52 USD
12.754 đ
430.626.417 USD
824.028.633 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
184.993.496 USD
-7.53% 3%
108 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,28 USD
104.483 đ
424.539.657 USD
99.163.102 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.724.987 USD
0.41% 2%
109 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0358286401 USD
874 đ
413.869.985 USD
11.551.372.991 (95%)
Tổng: 12.205.315.091
79.484.845 USD
2.31% 11%
110 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0142786894 USD
348 đ
410.644.721 USD
28.759.272.506 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
81.434.561 USD
0.48% 23%
111 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,23 USD
5.598 đ
406.928.104 USD
1.774.154.959 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
26.167.476 USD
1.68% 8%
112 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
107,96 USD
2.634.775 đ
406.727.749 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
46.323.627 USD
-2.54% -6%
113 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
50,45 USD
1.231.296 đ
404.881.387 USD
8.024.985 (80%)
Tổng: 10.000.000
91.059.294 USD
-0.96% -1%
114 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,81 USD
44.102 đ
402.132.383 USD
222.529.348 (57%)
Tổng: 388.539.008
4.922.779 USD
-4.28% 8%
115 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
2,77 USD
67.605 đ
398.717.680 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
3.432.614 USD
-2.41% 11%
116 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,37 USD
8.969 đ
391.132.319 USD
1.064.343.661 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
45.256.042 USD
4.71% 7%
117 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,55 USD
13.485 đ
388.090.829 USD
702.360.848 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
26.152.820 USD
-2.52% 29%
118 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0222528138 USD
543 đ
386.580.403 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
39.014.971 USD
0.55% 9%
119 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,070892087 USD
1.730 đ
381.623.616 USD
5.383.162.381 (65%)
Tổng: 8.290.549.118
76.832.481 USD
2.00% 11%
120 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,31 USD
7.450 đ
379.360.671 USD
1.242.761.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
75.343.719 USD
-2.55% 1%
121 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
31,91 USD
778.665 đ
369.068.475 USD
11.567.384 (61%)
Tổng: 18.900.000
67.344.168 USD
2.17% 8%
122 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.484 đ
369.005.871 USD
1.388.788.703 (26%)
Tổng: 5.364.088.733
118.229.756 USD
-3.52% -8%
123 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.979 đ
365.128.035 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
135.435.307 USD
5.51% 17%
124 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,73 USD
17.933 đ
361.957.732 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
14.009.770 USD
3.27% 15%
125 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0373614382 USD
912 đ
352.775.779 USD
9.442.243.017 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
90.330.399 USD
38.94% 57%
126 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,82 USD
93.108 đ
350.720.407 USD
91.928.947 (92%)
Tổng: 100.000.000
8.461.757 USD
0.22% 6%
127 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0062171448 USD
152 đ
346.576.442 USD
55.745.274.652 (100%)
Tổng: 55.768.425.000
131.233.127 USD
5.59% 48%
128 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,40 USD
9.850 đ
342.070.358 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
54.321.881 USD
1.12% 4%
129 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000355796 USD
0,8683 đ
338.145.870 USD
9.503.913.657.864 (96%)
Tổng: 9.935.827.419.019
131.746.293 USD
6.94% 15%
130 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0370009872 USD
903 đ
333.008.885 USD
8.999.999.999
12.023.429 USD
0.65% 7%
131 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,67 USD
16.358 đ
329.786.072 USD
492.025.874 (44%)
Tổng: 1.120.474.208
47.420.509 USD
-3.65% -8%
132 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0080 đ
325.951.193 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
60.026.644 USD
-0.59% 4%
133 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,10 USD
75.620 đ
324.590.620 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
55.125.983 USD
0.31% 2%
134 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,38 USD
33.792 đ
321.176.423 USD
231.954.347 (93%)
Tổng: 250.000.000
221.975.861 USD
8.81% 17%
135 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,91 USD
70.958 đ
313.484.010 USD
107.818.999
92.189.734 USD
-7.81% -7%
136 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,73 USD
91.064 đ
306.390.603 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
268.589.390 USD
8.44% 12%
137 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,30 USD
7.420 đ
304.042.866 USD
1.000.000.000
28.796.245 USD
2.58% 3%
138 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0476811999 USD
1.164 đ
303.710.162 USD
6.369.599.819
21.807.348 USD
-0.96% 14%
139 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,23 USD
5.553 đ
303.025.210 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
27.094.230 USD
2.42% 7%
140 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,53 USD
12.890 đ
300.191.085 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
108.096.480 USD
6.78% 21%
141 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,71 USD
17.313 đ
298.541.676 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
9.564.651 USD
5.44% 12%
142 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017100241 USD
42 đ
294.910.382 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
45.201.816 USD
6.76% 10%
143 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,56 USD
13.758 đ
294.027.892 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
24.765.308 USD
3.75% 10%
144 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,91 USD
70.927 đ
292.458.367 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
3.323.954 USD
-2.55% 0%
145 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,58 USD
404.612 đ
290.364.184 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
72.814.891 USD
3.91% 10%
146 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,64 USD
15.598 đ
288.688.885 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
321.064.947 USD
39.43% 94%
147 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,41 USD
58.729 đ
286.060.805 USD
118.874.171 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
144.416.166 USD
-1.05% -3%
148 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.549 USD
208.634.883 đ
284.061.257 USD
33.228 (91%)
Tổng: 36.666
159.558.463 USD
-0.35% 3%
149 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0314430313 USD
767 đ
279.908.380 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
45.133.869 USD
-0.15% 0%
150 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,73 USD
17.863 đ
279.761.420 USD
382.220.212 (90%)
Tổng: 424.999.998
48.205.760 USD
-2.30% -3%
151 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0314758 USD
768 đ
276.908.351 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
340.259.008 USD
4.65% 16%
152 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0056079921 USD
137 đ
276.474.008 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
54.074.602 USD
5.98% 12%
153 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
27,42 USD
669.132 đ
274.178.081 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
70.144.623 USD
-1.35% 10%
154 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,03 USD
220.302 đ
272.387.769 USD
30.175.057 (30%)
Tổng: 100.000.000
48.661.872 USD
3.16% 9%
155 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,23 USD
5.568 đ
267.993.559 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
80.446.376 USD
19.89% 24%
156 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0267544025 USD
653 đ
267.544.025 USD
10.000.000.000
54.049.331 USD
3.94% 12%
157 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0195830098 USD
478 đ
259.667.482 USD
13.259.835.149 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
37.375.890 USD
5.55% 6%
158 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,26 USD
6.357 đ
253.700.322 USD
973.926.970
13.682.303 USD
1.93% 7%
159 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
27,33 USD
666.989 đ
252.055.652 USD
9.222.675 (31%)
Tổng: 30.222.675
21.625.557 USD
0.76% 9%
160 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,68 USD
16.686 đ
246.314.283 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.842.274 USD
-7.22% 18%
161 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,65 USD
137.861 đ
243.896.464 USD
43.176.160
19.359.761 USD
3.43% 10%
162 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,15 USD
52.452 đ
243.269.354 USD
113.188.132
63.264.964 USD
0.03% 4%
163 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0256079006 USD
625 đ
242.335.810 USD
9.463.322.025 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
50.415.005 USD
8.26% 13%
164 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,24 USD
5.905 đ
241.947.550 USD
1.000.000.000
8.195.680 USD
0.36% 3%
165 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,28 USD
6.941 đ
225.157.795 USD
791.721.388 (72%)
Tổng: 1.095.780.608
14.249.356 USD
4.45% 7%
166 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,23 USD
347.264 đ
223.184.821 USD
15.684.964
1.921.846 USD
-0.99% 3%
167 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,11 USD
100.257 đ
220.907.703 USD
53.774.441 (56%)
Tổng: 96.150.704
11.786.028 USD
5.09% 14%
168 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
25,89 USD
631.858 đ
219.295.072 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
24.456.678 USD
2.24% 7%
169 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0433051859 USD
1.057 đ
217.576.918 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
50.027.130 USD
1.40% -2%
170 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,063164492 USD
1.542 đ
213.614.258 USD
3.381.872.495 (83%)
Tổng: 4.091.331.791
12.318.493 USD
2.17% 6%
171 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,36 USD
8.722 đ
209.562.643 USD
586.363.522
25.090.044 USD
2.32% 8%
172 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,29 USD
7.076 đ
206.084.699 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
8.073.590 USD
5.95% 12%
173 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,80 USD
19.610 đ
205.695.139 USD
255.995.085 (74%)
Tổng: 347.714.007
84.584.903 USD
-1.16% -3%
174 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,48 USD
36.085 đ
201.968.384 USD
136.593.546 (97%)
Tổng: 140.993.546
10.840.050 USD
0.59% 6%
175 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
80,17 USD
1.956.622 đ
201.323.125 USD
2.511.109 (98%)
Tổng: 2.559.901
25.015.806 USD
-1.05% 3%
176 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,42 USD
180.985 đ
201.580.606 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
104.873.017 USD
13.32% 25%
177 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.560 đ
199.396.870 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
11.892.420 USD
1.11% 7%
178 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,53 USD
159.344 đ
195.317.339 USD
29.914.615
31.346.739 USD
1.44% 6%
179 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,36 USD
8.882 đ
195.480.397 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
7.949.874 USD
10.58% 43%
180 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,40 USD
180.548 đ
194.357.423 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
4.716.123 USD
-4.14% -8%
181 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0138278983 USD
337 đ
189.203.319 USD
13.682.724.249 (97%)
Tổng: 14.129.574.249
17.091.857 USD
2.16% 8%
182 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,47 USD
11.490 đ
182.187.886 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
18.886.730 USD
9.98% 28%
183 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0096973219 USD
237 đ
181.426.169 USD
18.708.894.189
14.953.337 USD
4.37% 12%
184 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,36 USD
8.773 đ
180.007.560 USD
500.749.243
5.972.496 USD
0.66% -3%
185 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,51 USD
12.418 đ
172.229.067 USD
338.488.492 (77%)
Tổng: 440.000.000
32.650.003 USD
2.43% -11%
186 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,75 USD
18.232 đ
171.768.780 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
12.071.868 USD
6.52% 23%
187 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0439552423 USD
1.073 đ
170.019.185 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
27.643.044 USD
3.50% 10%
188 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,07 USD
26.175 đ
167.237.895 USD
155.929.121
38.649.967 USD
0.49% 10%
189 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,64 USD
15.662 đ
163.699.295 USD
255.084.341 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
6.691.957 USD
6.67% 7%
190 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,21 USD
5.211 đ
163.667.247 USD
766.526.500 (86%)
Tổng: 894.475.537
85.198.355 USD
-4.63% 13%
191 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
10,94 USD
266.977 đ
157.649.864 USD
14.411.169 (69%)
Tổng: 21.000.000
14.474.343 USD
6.13% 12%
192 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,21 USD
29.509 đ
155.855.840 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
9.409.900 USD
1.75% 5%
193 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030024854 USD
73 đ
151.925.759 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
18.816.172 USD
5.23% 20%
194 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0215501552 USD
526 đ
151.899.852 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
25.552.708 USD
4.65% 9%
195 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,59 USD
38.730 đ
150.917.005 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
27.769.768 USD
4.91% 18%
196 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.348 đ
149.727.764 USD
150.075.431
1.555.730 USD
-0.15% -0%
197 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,99 USD
48.681 đ
148.595.910 USD
74.494.968 (64%)
Tổng: 116.033.183
10.936.210 USD
3.38% 12%
198 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,56 USD
38.087 đ
147.459.775 USD
94.488.246 (94%)
Tổng: 100.000.000
204.753.241 USD
-0.39% 15%
199 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,29 USD
6.997 đ
146.682.218 USD
511.597.611 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
21.672.777 USD
2.40% 10%
200 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0033658362 USD
82 đ
144.991.536 USD
43.077.419.595 (98%)
Tổng: 43.748.738.195
5.702.900 USD
2.19% 7%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.