1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9887 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (23) - Ethereum (3868) - Tron10 (12) - BNB (2585) - BNB Smart Chain (BEP20) (2472) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (399) - TRON (73) - Avalanche C-Chain (124) - Polygon (341) - Xinfin XDC (12) - Tron20 (58) - Fantom (73) - Klaytn (65) - XRP Ledger (15) - IoTex (3) - Chiliz (49) - Avalanche (129) - Neo (9) - Terra Classic (4) - EOS (12) - Harmony (13) - Bitgert (2) - Cardano (46) - Arbitrum (169) - Dogechain (6) - Osmosis (39) - Waves (9) - Secret (2) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Binance Smart Chain (BEP20) (67) - KuCoin Token (1) - Fuse (2) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (1) - Kava (5) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (6) - Cosmos (1) - Terra (6) - Polkadot (1) - Near (12) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (18) - Avalanche DFK (3) - ICP (12) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Klever (3) - Elrond (28) - Astar (5) - Viction (1) - Canto (2) - Stacks (3) - Sora (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (11) - Ripple (1) - NEM (1) - MultiversX (2) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - Metis Andromeda (9) - XRP (15) - RSK RBTC (3) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (2) - Dogechain(EVM) (6) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (31) - Telos (1) - Aptos (22) - Injective (10) - TON (23) - Core (19) - SX Network (1) - Base (28) - Radix (1) - Sui Network (21) - Wemix (3) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (21) - EOS EVM (1) - SUI (21) - Ordinals - BRC20 (44) - Xinfin Network (2) - Mantle (6) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (2) - Shibarium (2) - Kujira (2) - ZKFair (1) - Manta Pacific (1) - Ronin (1) - Blast (8) -

02/03/2024 10:46

Tỷ giá 9887 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
62.185 USD
1.542.817.603 đ
1.221.461.382.004 USD
19.642.281 (94%)
Tổng: 21.000.000
39.304.360.031 USD
1.96% 22%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.442 USD
85.385.235 đ
413.465.782.838 USD
120.138.874
16.494.653.427 USD
2.22% 18%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.828 đ
99.252.246.238 USD
99.179.337.471 (98%)
Tổng: 101.600.078.702
78.113.578.455 USD
0.08% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
409,85 USD
10.168.413 đ
61.290.041.341 USD
149.542.107
1.543.184.683 USD
1.08% 9%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
130,00 USD
3.225.370 đ
57.568.506.024 USD
442.825.111 (78%)
Tổng: 570.877.431
4.375.650.925 USD
-3.17% 31%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.813 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,63 USD
15.663 đ
34.510.913.050 USD
54.664.031.281 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
2.195.244.043 USD
6.69% 18%
8 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.808 đ
29.022.852.897 USD
29.025.495.830
7.371.886.878 USD
-0.01% 0%
9 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,76 USD
18.841 đ
26.944.366.383 USD
35.479.790.353 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
1.193.901.830 USD
12.70% 32%
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,14 USD
3.474 đ
20.064.661.967 USD
143.294.406.384
4.346.571.814 USD
15.50% 66%
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
43,31 USD
1.074.584 đ
16.339.268.106 USD
377.241.240 (52%)
Tổng: 720.000.000
709.319.848 USD
1.97% 22%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.489 đ
12.371.083.602 USD
87.967.250.070 (100%)
Tổng: 87.967.255.614
335.322.187 USD
-0.37% 2%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
20,48 USD
508.167 đ
12.025.175.631 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
522.789.393 USD
4.53% 14%
14 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000019414 USD
0,4817 đ
11.440.495.723 USD
589.289.556.161.287 (100%)
Tổng: 589.534.118.136.249
3.738.613.367 USD
52.16% 106%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
8,80 USD
218.326 đ
11.350.865.598 USD
1.289.880.551 (91%)
Tổng: 1.417.041.031
363.435.285 USD
5.62% 16%
16 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,05 USD
26.059 đ
10.397.371.521 USD
9.899.153.490 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
542.215.720 USD
3.32% 6%
17 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,74 USD
68.033 đ
9.509.925.062 USD
3.468.037.041 (68%)
Tổng: 5.103.545.339
186.522.258 USD
11.51% 32%
18 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
381,65 USD
9.468.756 đ
7.501.971.095 USD
19.656.638 (94%)
Tổng: 21.000.000
855.970.415 USD
21.18% 44%
19 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,40 USD
282.919 đ
6.827.654.002 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
413.526.606 USD
3.17% -4%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
88,05 USD
2.184.642 đ
6.539.337.123 USD
74.264.325 (88%)
Tổng: 84.000.000
702.352.814 USD
4.43% 27%
21 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
13,49 USD
334.599 đ
6.197.952.136 USD
459.568.451 (89%)
Tổng: 514.986.671
161.564.025 USD
6.28% 10%
22 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.818 đ
5.349.556.765 USD
5.347.888.596
223.129.886 USD
0.03% 0%
23 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
31,85 USD
790.137 đ
4.644.053.316 USD
145.821.433 (69%)
Tổng: 210.700.000
419.513.213 USD
8.25% 26%
24 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
11,83 USD
293.616 đ
4.599.424.122 USD
388.642.820
215.202.438 USD
4.92% 19%
25 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
4,80 USD
118.964 đ
4.446.136.553 USD
927.244.213 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.979.242 USD
0.18% 16%
26 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
3,18 USD
78.985 đ
4.422.724.373 USD
1.389.224.659 (69%)
Tổng: 2.000.000.000
94.862.866 USD
-1.13% 6%
27 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
8,48 USD
210.468 đ
4.398.699.800 USD
518.518.951 (26%)
Tổng: 1.960.863.451
434.115.502 USD
2.45% 8%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
11,74 USD
291.293 đ
4.316.572.499 USD
367.651.606 (34%)
Tổng: 1.083.760.298
284.009.089 USD
-0.57% 28%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.815 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
667,75 USD
16.566.921 đ
4.236.537.004 USD
6.344.479 (30%)
Tổng: 21.000.000
56.486.924 USD
5.05% 16%
31 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,92 USD
72.507 đ
4.220.782.612 USD
1.444.246.054 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
195.992.817 USD
0.70% 22%
32 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
4,02 USD
99.804 đ
4.198.784.029 USD
1.043.761.976 (89%)
Tổng: 1.178.266.083
298.099.552 USD
0.34% 21%
33 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
44,05 USD
1.092.765 đ
4.113.836.427 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
317.308.662 USD
6.82% 33%
34 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,12 USD
2.892 đ
3.927.144.380 USD
33.685.311.909 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
106.597.188 USD
-0.26% 9%
35 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.258 đ
3.925.650.327 USD
22.871.503.025 (80%)
Tổng: 28.700.000.000
65.834.352 USD
-0.59% 7%
36 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
3,82 USD
94.678 đ
3.839.573.171 USD
1.006.141.600 (23%)
Tổng: 4.294.967.296
221.381.385 USD
1.62% 10%
37 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,13 USD
3.266 đ
3.756.202.045 USD
28.538.021.007 (57%)
Tổng: 50.001.806.812
162.878.376 USD
6.64% 15%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0493949507 USD
1.225 đ
3.591.729.973 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
100.544.680 USD
2.99% 16%
39 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.774 đ
3.247.776.968 USD
3.252.537.340
9.845.640.735 USD
0.21% -0%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
52,23 USD
1.295.742 đ
3.133.597.048 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
9.242.393 USD
0.72% 4%
41 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.031 đ
3.085.892.636 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
56.849.762 USD
11.13% 34%
42 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
4,01 USD
99.488 đ
1.480.236.228 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.909.082 USD
-3.08% -7%
43 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,93 USD
23.149 đ
3.015.267.938 USD
3.231.662.126 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
173.617.460 USD
3.35% 22%
44 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,37 USD
83.528 đ
3.002.024.275 USD
891.677.799 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
105.926.776 USD
-1.88% 10%
45 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,31 USD
7.800 đ
2.960.658.805 USD
9.417.628.482 (87%)
Tổng: 10.794.868.323
458.474.536 USD
9.84% 22%
46 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
7,71 USD
191.194 đ
2.914.978.924 USD
378.257.447 (70%)
Tổng: 536.870.912
338.195.711 USD
2.33% 9%
47 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
16,72 USD
414.876 đ
2.805.695.918 USD
167.783.254 (16%)
Tổng: 1.026.739.726
135.228.714 USD
0.58% 3%
48 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
142,65 USD
3.539.075 đ
2.625.387.222 USD
18.404.768
68.446.053 USD
4.22% 16%
49 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,97 USD
48.987 đ
2.517.444.748 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
503.440.802 USD
-0.62% 11%
50 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,85 USD
21.043 đ
2.162.788.626 USD
2.550.000.000 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
306.704.431 USD
0.99% 9%
51 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,67 USD
41.360 đ
2.052.030.305 USD
1.230.916.718 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
329.021.340 USD
-0.19% 6%
52 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,78 USD
143.476 đ
1.970.690.207 USD
340.773.522 (71%)
Tổng: 482.837.933
266.018.867 USD
1.38% 10%
53 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.120 USD
52.588.740 đ
1.957.055.942 USD
923.288 (92%)
Tổng: 1.005.577
55.877.137 USD
-0.04% 6%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,94 USD
48.193 đ
1.942.472.814 USD
1.000.000.000
107.786.922 USD
3.62% 62%
55 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0365452516 USD
907 đ
1.908.001.421 USD
52.209.284.066 (83%)
Tổng: 62.955.102.600
59.615.863 USD
6.82% 17%
56 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,23 USD
5.756 đ
1.868.158.696 USD
8.052.736.408 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
103.835.796 USD
8.24% 26%
57 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
93,69 USD
2.324.462 đ
1.840.947.215 USD
19.649.231
141.481.416 USD
13.85% 28%
58 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,07 USD
26.472 đ
979.897.383 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
34.080.847 USD
-5.33% -27%
59 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
64,99 USD
1.612.504 đ
1.731.499.166 USD
26.640.857 (85%)
Tổng: 31.415.926
45.528.463 USD
5.88% 17%
60 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
26,15 USD
648.748 đ
1.711.537.250 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
162.604.453 USD
-3.24% 103%
61 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,14 USD
28.350 đ
1.704.949.506 USD
1.492.052.308
113.483.389 USD
6.40% 15%
62 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000004034 USD
0,1001 đ
1.697.079.905 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.883.683.555 USD
47.19% 246%
63 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
79,65 USD
1.976.233 đ
1.672.748.425 USD
21.000.000
312.166.733 USD
11.48% 35%
64 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
112,38 USD
2.788.163 đ
1.657.795.683 USD
14.751.616 (92%)
Tổng: 16.000.000
135.717.896 USD
3.34% 17%
65 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0462460367 USD
1.147 đ
1.609.988.215 USD
34.813.539.262 (35%)
Tổng: 100.559.787.198
36.791.450 USD
-0.94% 18%
66 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000239764 USD
0,5949 đ
1.563.055.828 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
741.822.127 USD
7.55% 116%
67 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
125,20 USD
3.106.178 đ
1.511.490.431 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
57.192.569 USD
10.12% 23%
68 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.740 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
69 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,67 USD
16.669 đ
1.506.099.056 USD
2.241.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
373.406.497 USD
10.39% 35%
70 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
9,09 USD
225.576 đ
1.462.700.041 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
21.175.650 USD
-1.75% 11%
71 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,51 USD
12.611 đ
1.425.077.218 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
133.423.200 USD
9.06% 29%
72 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
1,34 USD
33.290 đ
1.424.069.901 USD
1.061.310.916 (94%)
Tổng: 1.131.571.613
75.811.023 USD
3.29% 8%
73 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,16 USD
3.922 đ
1.405.190.020 USD
8.888.290.622 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
217.225.533 USD
5.10% 28%
74 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,52 USD
112.133 đ
1.378.146.264 USD
304.921.033 (93%)
Tổng: 328.193.104
87.722.104 USD
6.21% 20%
75 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
10,00 USD
248.121 đ
1.377.373.416 USD
137.725.576 (51%)
Tổng: 270.000.000
136.449.649 USD
5.58% 28%
76 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,64 USD
40.650 đ
1.362.939.835 USD
831.840.077 (72%)
Tổng: 1.152.997.575
553.872.303 USD
3.40% 61%
77 Biểu tượng logo của AscendEX (BitMax) Token AscendEX (BitMax) Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
1.328.423.185 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
40.035.458 USD
-26.14% 16%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000013886 USD
0,0345 đ
1.344.521.430 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
124.154.953 USD
9.71% 29%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0165 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
80 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,81 USD
44.903 đ
1.317.600.490 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
224.907.334 USD
2.45% -5%
81 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0006269343 USD
15,5542 đ
1.316.561.992 USD
2.100.000.000.000
119.662.600 USD
19.33% 41%
82 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
2,13 USD
52.947 đ
1.290.916.387 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
141.156.192 USD
10.63% 27%
83 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.822 đ
1.289.085.551 USD
1.288.455.467
107.672.926 USD
0.12% 3%
84 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,91 USD
22.573 đ
1.273.795.494 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
24.723.747 USD
-4.24% -9%
85 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,66 USD
16.464 đ
1.266.401.826 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
250.412.447 USD
4.12% 38%
86 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
61.238 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
87 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,28 USD
31.845 đ
1.248.802.373 USD
972.939.332 (98%)
Tổng: 993.721.600
47.948.397 USD
3.84% 20%
88 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,22 USD
30.338 đ
1.221.499.933 USD
998.920.173
370.727.622 USD
37.16% 315%
89 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
12,53 USD
310.958 đ
1.206.822.292 USD
96.287.258 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.743.116 USD
9.35% 20%
90 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0407738762 USD
1.012 đ
1.133.508.097 USD
27.799.861.148 (93%)
Tổng: 29.829.021.284
181.329.265 USD
-0.58% 40%
91 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.744 đ
783.405.877 USD
1.809.030.893 (81%)
Tổng: 2.230.434.667
43.803.357 USD
10.54% -1%
92 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
16,07 USD
398.614 đ
1.133.325.143 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
170.742.031 USD
12.75% 29%
93 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,88 USD
21.747 đ
1.118.966.557 USD
1.276.586.404 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
562.012.417 USD
15.63% 22%
94 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,91 USD
47.406 đ
1.116.288.146 USD
584.210.413 (51%)
Tổng: 1.136.841.442
310.313.144 USD
26.33% 35%
95 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
7,77 USD
192.753 đ
1.106.379.461 USD
142.406.463 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
776.454.456 USD
0.58% -1%
96 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,98 USD
24.418 đ
1.101.122.934 USD
1.118.794.387
208.816.747 USD
12.85% 24%
97 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
4,80 USD
119.069 đ
1.100.446.895 USD
229.295.793 (59%)
Tổng: 388.539.008
7.670.165 USD
-1.90% 26%
98 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,66 USD
16.467 đ
1.083.584.241 USD
1.632.569.218 (16%)
Tổng: 9.999.989.218
103.234.623 USD
0.76% 25%
99 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,16 USD
3.973 đ
1.075.139.412 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
116.634.888 USD
4.87% 35%
100 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,57 USD
88.672 đ
1.056.546.524 USD
295.616.430 (55%)
Tổng: 536.043.997
115.730.319 USD
6.70% 8%
101 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,72 USD
17.867 đ
1.040.871.736 USD
1.445.345.855 (48%)
Tổng: 3.000.000.000
121.160.959 USD
-0.15% 10%
102 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
400,85 USD
9.945.091 đ
1.038.036.562 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
14.784.316 USD
2.64% 29%
103 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,27 USD
6.789 đ
1.026.418.161 USD
3.750.725.952 (75%)
Tổng: 4.975.725.965
41.140.571 USD
4.66% 18%
104 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
618.250 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
105 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0206345984 USD
512 đ
1.017.285.694 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
438.713.398 USD
0.44% 66%
106 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.883 đ
1.001.859.286 USD
3.152.954.445
43.466.088 USD
8.20% 20%
107 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,91 USD
22.611 đ
986.861.593 USD
1.082.860.683
41.093.386 USD
6.62% 16%
108 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0114 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
109 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0417426 USD
1.036 đ
425.007.987 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
989.406 USD
-1.45% -5%
110 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,53 USD
13.164 đ
973.442.125 USD
1.834.677.116 (82%)
Tổng: 2.230.434.667
35.578.173 USD
2.11% 20%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,28 USD
6.897 đ
971.470.822 USD
3.494.791.277 (59%)
Tổng: 5.906.581.423
39.596.370 USD
11.56% 25%
112 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.530 đ
423.357.751 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
20.808.770 USD
-2.11% -9%
113 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
5,12 USD
127.148 đ
856.542.289 USD
167.134.615 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
586.738 USD
-0.50% -1%
114 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001623821 USD
4,0287 đ
938.419.293 USD
5.779.080.594.349 (85%)
Tổng: 6.805.288.458.487
164.085.057 USD
15.21% 35%
115 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,16 USD
3.987 đ
897.881.490 USD
5.587.103.771 (67%)
Tổng: 8.394.829.948
27.499.362 USD
2.43% 2%
116 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000913964 USD
2,2675 đ
874.732.806 USD
9.570.756.909.846 (96%)
Tổng: 9.923.621.754.829
698.468.282 USD
65.78% 171%
117 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
1,60 USD
39.725 đ
855.288.916 USD
534.166.331 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
57.884.354 USD
1.20% 5%
118 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000431953 USD
1,0717 đ
848.766.334 USD
19.649.498.423.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
85.404.520 USD
16.40% 33%
119 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,82 USD
70.039 đ
847.958.134 USD
300.375.376 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
40.012.401 USD
2.58% -3%
120 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
24.810 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
121 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,32 USD
57.622 đ
845.264.014 USD
363.938.172 (37%)
Tổng: 980.000.000
4.347.649 USD
4.49% 14%
122 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
22,19 USD
550.534 đ
397.129.079 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.531.313 USD
-0.43% -9%
123 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
5,78 USD
143.480 đ
844.339.735 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
38.115.979 USD
-0.65% -4%
124 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,61 USD
15.053 đ
819.068.207 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
460.625.119 USD
0.63% 26%
125 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,43 USD
85.119 đ
817.177.381 USD
238.185.588 (92%)
Tổng: 258.446.029
78.995.024 USD
8.56% 30%
126 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,42 USD
35.192 đ
794.339.989 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.865.039 USD
0.82% 25%
127 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,22 USD
79.833 đ
777.419.289 USD
241.602.877 (54%)
Tổng: 450.000.000
120.071.393 USD
2.95% 2%
128 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
93,00 USD
2.307.431 đ
751.914.908 USD
8.084.752 (81%)
Tổng: 10.000.000
90.867.386 USD
-0.39% 40%
129 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,65 USD
16.228 đ
743.384.579 USD
1.136.522.818 (34%)
Tổng: 3.303.030.299
92.675.972 USD
6.92% 9%
130 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.803 đ
735.094.521 USD
735.308.635
17.894.996 USD
0.15% 0%
131 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
9,26 USD
229.790 đ
713.391.976 USD
77.023.692 (77%)
Tổng: 99.681.496
29.201.025 USD
2.69% 13%
132 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,44 USD
35.766 đ
703.178.641 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
64.113.971 USD
15.05% 53%
133 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
2,78 USD
68.948 đ
697.540.599 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
201.009.493 USD
2.21% -2%
134 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,50 USD
12.368 đ
691.848.955 USD
1.387.803.333 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
242.781.716 USD
7.49% 23%
135 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
21,92 USD
543.862 đ
675.113.365 USD
30.797.453 (31%)
Tổng: 100.000.000
63.505.847 USD
2.88% 5%
136 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
776.057 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
137 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0154148954 USD
382 đ
672.796.368 USD
43.645.860.042 (98%)
Tổng: 44.336.424.551
52.865.772 USD
0.54% 52%
138 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,96 USD
48.563 đ
643.772.183 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
36.173.215 USD
6.90% 14%
139 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,46 USD
11.443 đ
636.424.331 USD
1.379.841.766 (78%)
Tổng: 1.770.435.152
56.097.013 USD
5.09% 37%
140 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
14.118 đ
323.359.334 USD
235.284.001 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
19.468.061 USD
4.51% -8%
141 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,55 USD
13.694 đ
631.282.710 USD
1.143.745.015 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
61.484.128 USD
6.23% 16%
142 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,71 USD
17.662 đ
618.289.013 USD
868.499.176 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
18.077.358 USD
7.26% 8%
143 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,50 USD
756.804 đ
614.400.544 USD
20.141.647
8.097.382 USD
-2.43% 11%
144 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
1,13 USD
28.125 đ
601.906.602 USD
530.956.100 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
98.090.805 USD
-1.82% 46%
145 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.760 đ
372.704.490 USD
1.367.824.719 (26%)
Tổng: 5.258.924.749
91.230.384 USD
-0.05% -7%
146 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
114,23 USD
2.833.923 đ
599.743.892 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
34.855.622 USD
-2.31% 26%
147 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,43 USD
35.431 đ
595.014.887 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
22.568.034 USD
2.76% 11%
148 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
272.926.054 USD
743.798.994
1.262.972 USD
0.08% 0%
149 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
1,04 USD
25.865 đ
592.547.683 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
228.312.343 USD
20.64% 48%
150 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,34 USD
8.341 đ
591.046.037 USD
1.758.140.584 (33%)
Tổng: 5.407.540.065
101.885.875 USD
8.02% 30%
151 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0417824634 USD
1.037 đ
580.815.306 USD
13.900.934.953 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
27.460.891 USD
1.09% 2%
152 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,29 USD
32.005 đ
312.835.394 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
26.827.925 USD
-2.31% -12%
153 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0606390368 USD
1.504 đ
572.516.126 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
19.664.650 USD
0.37% 9%
154 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,46 USD
2.145.121 đ
395.448.778 USD
4.573.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
22.016.954 USD
-2.13% -27%
155 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
16,4937 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
156 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
31,78 USD
788.354 đ
556.516.532 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
55.550.334 USD
10.00% 32%
157 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.641 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
158 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.924 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
-7.29% -17%
159 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.633 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
160 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,11 USD
2.670 đ
557.356.772 USD
5.179.144.337 (74%)
Tổng: 7.000.000.000
49.992.038 USD
8.82% 28%
161 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0098200125 USD
244 đ
555.012.949 USD
56.518.558.036 (100%)
Tổng: 56.543.475.000
101.674.259 USD
3.07% -56%
162 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
2,30 USD
57.118 đ
544.398.217 USD
236.468.750 (11%)
Tổng: 2.100.000.000
73.863.597 USD
2.56% 6%
163 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
56,05 USD
1.390.644 đ
531.397.663 USD
9.480.483
95.071.018 USD
9.51% 21%
164 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0030597499 USD
76 đ
529.417.658 USD
173.026.448.036 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
46.269.090 USD
8.07% 32%
165 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,48 USD
11.850 đ
525.388.646 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
95.762.495 USD
-1.15% -1%
166 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0298801776 USD
741 đ
519.084.516 USD
17.372.203.179 (93%)
Tổng: 18.777.306.316
52.562.381 USD
6.01% 31%
167 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,77 USD
19.069 đ
517.547.824 USD
673.352.833 (67%)
Tổng: 1.004.262.701
59.187.499 USD
7.59% 19%
168 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.080 USD
51.606.001 đ
512.781.849 USD
246.524
3.825.668 USD
1.82% 2%
169 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,28 USD
255.047 đ
285.715.123 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
330.741 USD
-0.23% -2%
170 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000005117 USD
0,0127 đ
506.610.986 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
50.176.216 USD
2.36% 17%
171 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
1,26 USD
31.195 đ
505.872.708 USD
402.324.425 (80%)
Tổng: 500.000.000
7.170.502 USD
22.93% 25%
172 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,22 USD
129.388 đ
503.198.149 USD
96.488.036 (32%)
Tổng: 300.000.000
2.505.121 USD
1.57% 11%
173 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,30 USD
7.394 đ
252.583.842 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
20.196.483 USD
0.25% 4%
174 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
143.650 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
175 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0423380773 USD
1.050 đ
500.961.118 USD
11.832.401.237 (95%)
Tổng: 12.420.025.070
11.522.813 USD
4.85% 13%
176 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,33 USD
8.207 đ
493.032.866 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
166.600.020 USD
16.50% 33%
177 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
30,18 USD
748.844 đ
492.838.791 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
86.021.657 USD
5.47% 10%
178 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,33 USD
181.800 đ
489.959.863 USD
66.864.007
99.879.646 USD
11.84% 19%
179 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,58 USD
957.170 đ
273.974.226 USD
10.000.000
35.526.382 USD
3.22% -2%
180 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
5,13 USD
127.153 đ
481.237.554 USD
93.898.996 (94%)
Tổng: 100.000.000
8.927.040 USD
1.57% 8%
181 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,67 USD
16.579 đ
478.116.283 USD
715.506.620 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
13.361.596 USD
2.11% 7%
182 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
18.300 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
-2.95% -13%
183 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0454086948 USD
1.127 đ
471.654.938 USD
10.386.886.042 (81%)
Tổng: 12.786.886.043
4.094.362 USD
1.98% 1%
184 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0726413221 USD
1.802 đ
469.725.825 USD
6.466.372.192
63.862.215 USD
-3.50% 54%
185 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
400.185 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
186 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
4,82 USD
119.489 đ
462.470.600 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
137.987.886 USD
5.97% 9%
187 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
121,67 USD
3.018.709 đ
458.388.353 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
30.114.166 USD
6.22% 29%
188 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
14,42 USD
357.705 đ
448.331.943 USD
31.095.769
76.791.864 USD
4.40% 7%
189 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
51,83 USD
1.285.911 đ
439.008.083 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
34.544.543 USD
3.90% 15%
190 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
4,10 USD
101.779 đ
429.744.434 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
75.289.524 USD
10.23% 28%
191 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,79 USD
19.633 đ
425.012.596 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.124.356 USD
8.53% 70%
192 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0397967191 USD
987 đ
420.423.465 USD
10.564.274.513 (15%)
Tổng: 69.000.000.000
358.319.261 USD
22.73% 55%
193 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,31 USD
7.615 đ
419.489.658 USD
1.366.646.304 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
34.889.067 USD
5.24% 19%
194 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
79,04 USD
1.960.927 đ
228.684.015 USD
2.893.351 (14%)
Tổng: 21.000.000
98.919.771 USD
-28.60% -54%
195 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
15,95 USD
395.738 đ
419.053.329 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
7.127.335 USD
5.99% 30%
196 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,046170818 USD
1.145 đ
415.537.362 USD
8.999.999.999
111.520.251 USD
3.43% 22%
197 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
879 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
198 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
1,48 USD
36.838 đ
413.978.035 USD
278.809.617 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
48.880.779 USD
4.67% -1%
199 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
34,97 USD
867.651 đ
408.958.567 USD
11.693.939 (62%)
Tổng: 18.900.000
73.995.516 USD
7.80% 19%
200 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,48 USD
12.011 đ
405.442.096 USD
837.499.967 (76%)
Tổng: 1.108.158.142
16.317.102 USD
3.72% 16%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.