1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 11386 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

13/07/2024 22:18

Tỷ giá 11386 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
58.614 USD
1.492.311.371 đ
1.155.877.861.068 USD
19.720.181 (94%)
Tổng: 21.000.000
19.827.369.650 USD
1.17% 3%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.154 USD
80.290.038 đ
379.102.014.152 USD
120.213.385
10.159.601.775 USD
0.96% 5%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.466 đ
112.441.851.360 USD
112.417.360.494 (97%)
Tổng: 116.072.162.582
37.522.295.814 USD
-0.03% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
531,47 USD
13.531.173 đ
78.435.276.137 USD
147.582.334
1.463.131.749 USD
0.05% 3%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
140,20 USD
3.569.528 đ
65.046.506.428 USD
463.950.404 (80%)
Tổng: 579.984.705
1.254.040.403 USD
0.73% 0%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.462 đ
33.929.216.025 USD
33.926.165.449
3.992.276.763 USD
-0.02% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,52 USD
13.196 đ
28.924.883.252 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
1.822.621.848 USD
11.11% 19%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,35 USD
187.129 đ
18.425.407.211 USD
2.506.883.097 (49%)
Tổng: 5.108.932.086
165.967.381 USD
0.99% -2%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,11 USD
2.801 đ
15.964.647.442 USD
145.099.016.384
403.794.397 USD
2.55% 2%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,42 USD
10.751 đ
15.150.821.004 USD
35.881.047.721 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
305.415.580 USD
3.00% 18%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.555 đ
12.167.206.573 USD
87.128.591.512 (100%)
Tổng: 87.128.596.948
350.807.028 USD
2.06% 7%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,87 USD
658.765 đ
10.205.294.275 USD
394.415.169 (55%)
Tổng: 715.748.719
252.984.389 USD
1.22% -1%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000171266 USD
0,4360 đ
10.092.227.607 USD
589.270.746.074.980 (100%)
Tổng: 589.519.214.679.050
213.951.356 USD
5.10% 9%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,20 USD
157.837 đ
8.914.439.269 USD
1.437.953.431
125.716.222 USD
4.10% 4%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
12,98 USD
330.474 đ
7.893.211.346 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
229.270.892 USD
2.78% 3%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
372,28 USD
9.478.255 đ
7.345.950.083 USD
19.732.313 (94%)
Tổng: 21.000.000
271.714.678 USD
5.98% 14%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,21 USD
132.538 đ
5.712.485.142 USD
1.097.345.471 (91%)
Tổng: 1.200.159.397
192.933.537 USD
4.91% 13%
18 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,82 USD
148.262 đ
5.392.429.800 USD
926.005.940 (94%)
Tổng: 985.239.504
3.184.320 USD
2.36% 3%
19 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.457 đ
5.347.239.841 USD
5.347.888.596
64.707.222 USD
-0.03% -0%
20 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
69,66 USD
1.773.647 đ
5.207.065.269 USD
74.745.344 (89%)
Tổng: 84.000.000
250.248.558 USD
0.79% 10%
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
13.126 đ
5.100.938.021 USD
9.894.059.780 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
153.376.227 USD
2.21% 5%
22 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,15 USD
207.404 đ
4.888.031.157 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
107.673.566 USD
1.89% 3%
23 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.244 đ
4.030.903.549 USD
24.178.990.558 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
30.245.706 USD
-0.27% -3%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
7,99 USD
203.411 đ
3.724.352.821 USD
466.158.707 (90%)
Tổng: 520.648.046
94.202.665 USD
10.88% 13%
25 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000008656 USD
0,2204 đ
3.641.473.394 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
442.009.195 USD
-1.30% -6%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
21,96 USD
559.183 đ
3.248.406.692 USD
147.902.305 (70%)
Tổng: 210.700.000
120.063.971 USD
3.30% 7%
27 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.622 đ
3.009.814.747 USD
29.228.889.273 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
154.347.746 USD
12.74% 18%
28 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
159,74 USD
4.066.992 đ
2.946.691.204 USD
18.446.744
63.484.159 USD
0.42% 2%
29 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,16 USD
29.660 đ
2.935.721.626 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
84.307.896 USD
1.53% -6%
30 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,24 USD
158.915 đ
2.910.736.929 USD
466.332.047 (42%)
Tổng: 1.105.592.909
62.061.881 USD
3.00% 9%
31 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.664 USD
67.834.272 đ
2.478.265.482 USD
930.159 (93%)
Tổng: 1.005.577
139.799.742 USD
10.51% 16%
32 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,68 USD
42.687 đ
2.471.476.857 USD
1.474.065.657 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
120.754.086 USD
-1.30% 18%
33 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0685033261 USD
1.744 đ
2.451.127.217 USD
35.781.141.695 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
32.937.960 USD
2.41% 1%
34 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,19 USD
157.636 đ
2.420.453.323 USD
390.930.671
81.779.577 USD
2.43% 5%
35 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,13 USD
156.117 đ
2.396.686.049 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
106.777.087 USD
1.58% -9%
36 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,20 USD
106.818 đ
2.394.769.669 USD
570.794.138 (29%)
Tổng: 1.960.144.915
117.446.518 USD
3.53% 14%
37 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0895440148 USD
2.280 đ
2.379.324.224 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
6.550.656 USD
2.29% 5%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,028769158 USD
732 đ
2.329.871.443 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
28.250.614 USD
8.41% 20%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,71 USD
18.072 đ
2.318.916.307 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
184.179.668 USD
1.82% 9%
40 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
38,51 USD
980.498 đ
2.310.679.456 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
4.290.956 USD
4.19% 4%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,70 USD
17.771 đ
2.255.700.529 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
128.698.357 USD
-0.70% 9%
42 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,37 USD
34.789 đ
2.104.789.952 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
49.242.126 USD
8.58% 6%
43 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.445 đ
1.929.105.174 USD
1.930.257.878
2.351.932.752 USD
-0.10% -0%
44 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,76 USD
19.335 đ
1.907.816.938 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
82.900.863 USD
1.35% 13%
45 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,69 USD
43.054 đ
1.896.898.900 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
173.805.448 USD
-2.29% 23%
46 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,15 USD
513.064 đ
1.882.174.386 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
65.586.256 USD
1.63% 3%
47 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,19 USD
4.774 đ
1.790.437.542 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
38.735.129 USD
1.46% 4%
48 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
251,35 USD
6.399.245 đ
1.776.505.394 USD
7.067.994 (34%)
Tổng: 21.000.000
37.545.911 USD
3.46% 10%
49 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
24,53 USD
624.490 đ
1.610.342.921 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
75.405.551 USD
9.78% 8%
50 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,60 USD
40.676 đ
1.595.810.433 USD
998.845.737
217.451.153 USD
0.43% -18%
51 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000226235 USD
0,5760 đ
1.556.722.982 USD
68.810.110.250.289 (74%)
Tổng: 93.002.099.039.472
184.246.240 USD
-2.48% -1%
52 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0148881755 USD
379 đ
1.525.904.402 USD
102.491.027.112
196.616.288 USD
-2.71% 44%
53 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,70 USD
43.311 đ
1.518.944.782 USD
892.896.308 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
96.891.763 USD
1.58% 8%
54 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,03 USD
26.326 đ
1.447.618.280 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
22.639.828 USD
-0.01% 1%
55 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
95,97 USD
2.443.352 đ
1.427.241.776 USD
14.872.021 (93%)
Tổng: 16.000.000
91.210.060 USD
0.17% 19%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,39 USD
35.498 đ
1.394.253.584 USD
1.000.000.000
14.022.471 USD
1.51% 8%
57 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,98 USD
24.970 đ
1.362.987.410 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
86.929.381 USD
1.98% -3%
58 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,48 USD
12.222 đ
1.345.888.640 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
96.068.677 USD
1.45% 10%
59 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001403846 USD
3,5742 đ
1.343.077.486 USD
9.567.125.580.982 (99%)
Tổng: 9.689.677.656.563
120.460.546 USD
-1.27% -2%
60 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
3,66 USD
93.213 đ
1.232.636.557 USD
336.681.284 (81%)
Tổng: 413.484.778
104.490.205 USD
2.29% 8%
61 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,14 USD
156.345 đ
1.209.331.853 USD
196.933.939 (19%)
Tổng: 1.055.890.411
94.587.965 USD
-6.70% 12%
62 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0238847962 USD
608 đ
1.177.520.443 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
73.933.051 USD
-0.09% -1%
63 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,14 USD
3.609 đ
1.166.384.389 USD
8.228.338.087 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
26.021.207 USD
3.35% 7%
64 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,37 USD
34.923 đ
1.163.437.347 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
140.220.882 USD
-4.33% -6%
65 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,11 USD
2.921 đ
1.136.858.108 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
23.771.301 USD
1.35% -7%
66 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,30 USD
7.701 đ
1.096.418.241 USD
3.624.988.916 (36%)
Tổng: 9.999.988.916
34.437.447 USD
3.34% 8%
67 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,76 USD
19.441 đ
1.030.840.660 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
64.663.464 USD
1.49% 0%
68 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,09 USD
27.810 đ
980.762.568 USD
897.900.390 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
54.450.101 USD
1.19% 2%
69 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,42 USD
901.777 đ
962.573.801 USD
27.176.489 (87%)
Tổng: 31.415.926
21.641.599 USD
-1.32% 5%
70 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.958 đ
953.279.358 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
79.290.511 USD
-1.20% 12%
71 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,08 USD
27.459 đ
895.894.938 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
28.570.426 USD
0.91% 25%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,16 USD
233.230 đ
875.213.712 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
697.586 USD
1.11% 2%
73 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
71,67 USD
1.824.735 đ
865.260.909 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
10.103.863 USD
0.23% -3%
74 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,56 USD
14.324 đ
850.529.009 USD
1.511.780.104
21.647.332 USD
2.26% 8%
75 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0197515198 USD
503 đ
846.450.583 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
8.486.389 USD
4.84% -7%
76 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,47 USD
88.276 đ
846.355.030 USD
244.101.178 (63%)
Tổng: 388.539.008
23.263.402 USD
4.65% -5%
77 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,57 USD
14.451 đ
828.757.353 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
36.888.248 USD
1.62% 5%
78 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,55 USD
141.305 đ
820.328.424 USD
147.804.575 (55%)
Tổng: 270.000.000
24.966.539 USD
3.19% 8%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
80 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,54 USD
13.718 đ
808.997.599 USD
1.501.442.816 (71%)
Tổng: 2.100.000.000
52.774.503 USD
2.50% 8%
81 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,20 USD
641.531 đ
801.283.544 USD
31.799.998 (32%)
Tổng: 100.000.000
103.170.548 USD
-2.71% 5%
82 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,32 USD
33.708 đ
785.792.998 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
10.844.904 USD
0.92% 3%
83 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,000000811 USD
0,0206 đ
785.276.352 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
15.257.819 USD
2.15% 6%
84 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
39,70 USD
1.010.767 đ
783.213.600 USD
19.728.197
27.286.353 USD
2.26% 10%
85 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,78 USD
19.955 đ
775.380.116 USD
989.286.221 (98%)
Tổng: 1.009.843.096
15.909.442 USD
3.29% 8%
86 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0153856407 USD
392 đ
761.066.169 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
7.836.314 USD
5.29% 4%
87 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.395 đ
737.333.472 USD
739.213.040
5.502.643 USD
-0.23% -0%
88 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,22 USD
260.090 đ
720.597.887 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
25.404.326 USD
2.83% 7%
89 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,31 USD
7.977 đ
714.700.095 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
43.489.086 USD
2.62% 7%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,13 USD
54.175 đ
714.683.776 USD
335.869.782 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
16.536.516 USD
5.82% 23%
91 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,021642534 USD
551 đ
707.437.179 USD
32.687.354.356 (94%)
Tổng: 34.711.514.492
45.345.728 USD
0.89% -3%
92 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
33,07 USD
841.998 đ
694.499.649 USD
21.000.000
155.137.415 USD
4.62% 17%
93 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
263,79 USD
6.716.119 đ
683.109.973 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
2.399.281 USD
-0.15% 8%
94 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,39 USD
10.045 đ
675.003.033 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
49.734.824 USD
0.04% 4%
95 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,14 USD
181.874 đ
665.038.727 USD
93.096.921 (31%)
Tổng: 300.000.000
1.822.707 USD
3.24% 4%
96 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,13 USD
28.679 đ
630.807.888 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.412.494 USD
1.74% 7%
97 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.351 đ
625.914.765 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
30.138.728 USD
2.14% 7%
98 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,14 USD
3.672 đ
610.571.201 USD
4.233.122.250 (84%)
Tổng: 5.020.622.265
30.927.145 USD
0.47% 16%
99 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000306634 USD
0,7807 đ
604.936.145 USD
19.728.267.173.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.631.476 USD
0.96% 3%
100 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,41 USD
35.866 đ
601.256.199 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
14.891.581 USD
-4.69% 2%
101 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
102 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0671742117 USD
1.710 đ
599.131.147 USD
8.919.064.798
32.221.122 USD
2.03% 3%
103 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.412 USD
61.411.974 đ
594.639.650 USD
246.524
6.808.146 USD
0.34% 1%
104 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,73 USD
95.083 đ
579.152.520 USD
155.077.818 (60%)
Tổng: 258.446.028
37.154.323 USD
-3.25% -3%
105 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000015978 USD
0,0407 đ
575.933.760 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
28.595.339 USD
-5.36% 10%
106 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,01 USD
254.927 đ
571.765.586 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.358.080 USD
1.21% 11%
107 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,15 USD
3.902 đ
563.232.361 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
102.825.907 USD
-1.17% -6%
108 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,70 USD
43.328 đ
557.804.476 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
16.162.391 USD
2.44% 6%
109 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,49 USD
12.504 đ
555.728.674 USD
1.131.539.808 (96%)
Tổng: 1.173.660.072
13.660.055 USD
1.31% 5%
110 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.712 đ
539.953.367 USD
3.702.984.723 (62%)
Tổng: 5.979.277.500
8.862.109 USD
2.39% -2%
111 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0800164013 USD
2.037 đ
537.198.102 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
24.408.062 USD
1.89% -3%
112 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,16 USD
4.042 đ
530.878.710 USD
3.344.331.631
5.401.436 USD
0.71% 3%
113 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.608 đ
522.524.842 USD
1.254.111.772 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
22.888.459 USD
2.43% 12%
114 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
115 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0075442684 USD
192 đ
520.300.487 USD
68.966.327.627
74.499.138 USD
1.20% 4%
116 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,72 USD
18.311 đ
516.761.846 USD
718.513.411 (62%)
Tổng: 1.157.844.421
42.836.697 USD
7.45% 31%
117 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,17 USD
80.740 đ
510.178.010 USD
160.875.442
4.572.889 USD
2.15% -4%
118 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,25 USD
31.739 đ
508.394.832 USD
407.815.505 (69%)
Tổng: 590.000.000
1.683.789 USD
3.45% 1%
119 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,88 USD
47.890 đ
505.658.820 USD
268.827.843 (60%)
Tổng: 450.000.000
16.148.606 USD
0.31% 3%
120 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,28 USD
7.065 đ
499.460.764 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
33.747.021 USD
-1.01% 4%
121 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.433 đ
494.667.271 USD
495.201.533
41.694.849 USD
0.01% 0%
122 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,81 USD
46.057 đ
494.453.104 USD
273.330.047 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
95.996.337 USD
0.66% -5%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0704752328 USD
1.794 đ
494.340.860 USD
7.014.391.296 (86%)
Tổng: 8.163.614.726
22.925.790 USD
7.25% 12%
124 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,85 USD
47.064 đ
486.077.241 USD
262.952.030 (47%)
Tổng: 554.999.243
9.486.812 USD
0.39% 11%
125 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0106578991 USD
271 đ
474.765.037 USD
44.545.837.315 (98%)
Tổng: 45.235.392.264
27.096.493 USD
6.97% 12%
126 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,42 USD
10.809 đ
470.027.703 USD
1.107.130.581
2.608.516 USD
3.88% -13%
127 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
13,64 USD
347.318 đ
454.022.355 USD
33.281.891
21.466.118 USD
0.99% 11%
128 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004463 USD
0,0114 đ
446.247.411 USD
999.990.000.000.000
18.493.324 USD
3.10% 4%
129 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0673434479 USD
1.715 đ
445.298.308 USD
6.612.347.926
2.778.548 USD
0.22% 4%
130 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,35 USD
34.310 đ
443.214.237 USD
328.895.104
30.313.745 USD
3.84% 16%
131 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.392 USD
60.889.437 đ
442.577.583 USD
185.057
3.772.169 USD
0.38% 2%
132 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0296742428 USD
756 đ
442.441.072 USD
14.909.936.377 (39%)
Tổng: 37.928.163.347
5.767.822 USD
0.15% 6%
133 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,73 USD
18.495 đ
439.406.534 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
34.104.514 USD
-0.89% -1%
134 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0043770246 USD
111 đ
437.702.458 USD
100.000.000.000
9.137.797 USD
0.81% -15%
135 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,39 USD
9.968 đ
423.957.924 USD
1.082.856.129
10.655.410 USD
0.86% 4%
136 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002000042 USD
5,0921 đ
420.008.752 USD
2.100.000.000.000
90.168.147 USD
-8.67% 64%
137 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
25,72 USD
654.861 đ
419.981.948 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
65.725.266 USD
8.49% 35%
138 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,00 USD
25.490 đ
417.147.775 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
10.744.691 USD
-1.13% -2%
139 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
23,64 USD
601.875 đ
414.029.556 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
3.349.380 USD
1.14% 3%
140 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0247685412 USD
631 đ
421.065.201 USD
17.000.000.000 (17%)
Tổng: 100.000.000.000
14.183.636 USD
17.51% 18%
141 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,73 USD
94.865 đ
409.863.129 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
169.403.173 USD
-1.76% -11%
142 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,48 USD
12.224 đ
406.931.849 USD
847.524.868 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
36.501.392 USD
6.29% 30%
143 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,08 USD
27.394 đ
397.582.051 USD
369.518.442 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
39.652.010 USD
6.88% -5%
144 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,28 USD
1.203.844 đ
395.275.427 USD
8.359.651 (84%)
Tổng: 10.000.000
21.314.606 USD
0.30% 3%
145 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000719242 USD
1,8312 đ
392.557.132 USD
5.457.925.980.559 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
12.195.765 USD
0.71% 4%
146 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.435 đ
381.599.969 USD
381.972.707
11.504.277 USD
-0.06% 0%
147 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,80 USD
96.866 đ
374.259.235 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
15.461.424 USD
1.75% -7%
148 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,19 USD
4.824 đ
362.975.635 USD
1.915.556.969 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
8.961.823 USD
3.69% 5%
149 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,77 USD
19.654 đ
357.031.292 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
5.176.650 USD
-0.48% -7%
150 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0365940029 USD
932 đ
345.497.848 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
8.339.116 USD
0.28% 1%
151 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
7,94 USD
202.166 đ
342.963.330 USD
43.191.430
5.344.652 USD
0.61% 4%
152 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,28 USD
7.184 đ
336.137.771 USD
1.191.318.297 (56%)
Tổng: 2.142.897.986
47.100.186 USD
1.77% 12%
153 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.768 đ
335.956.792 USD
2.269.996.451 (43%)
Tổng: 5.318.030.735
11.725.377 USD
2.21% 10%
154 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
33,08 USD
842.115 đ
330.759.849 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
13.762.082 USD
0.65% 15%
155 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
21,51 USD
547.526 đ
326.888.497 USD
15.200.340
12.350.201 USD
1.74% 4%
156 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,32 USD
33.712 đ
325.556.915 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
14.236.133 USD
0.98% 3%
157 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
15,85 USD
403.566 đ
325.295.859 USD
20.522.127
4.020.773 USD
-2.50% 1%
158 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,48 USD
12.261 đ
323.198.464 USD
671.136.336 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
8.949.653 USD
0.94% 4%
159 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,01434281 USD
365 đ
315.218.798 USD
21.977.478.427 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
28.702.287 USD
1.89% 8%
160 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,31 USD
7.987 đ
313.726.221 USD
1.000.000.000
7.470.920 USD
0.60% 14%
161 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
25,53 USD
650.093 đ
303.242.781 USD
11.876.083 (63%)
Tổng: 18.900.000
34.266.888 USD
4.90% 11%
162 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,44 USD
214.827 đ
301.854.008 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
1.487.962 USD
2.29% 13%
163 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,38 USD
9.663 đ
300.967.379 USD
792.994.905 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
12.736.406 USD
1.12% 8%
164 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0159795719 USD
407 đ
298.676.249 USD
18.691.129.549 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
10.555.179 USD
2.08% 6%
165 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0167493626 USD
426 đ
297.653.510 USD
17.771.035.082 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
109.071.725 USD
4.79% 5%
166 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0298572299 USD
760 đ
295.586.576 USD
9.900.000.000
25.257.834 USD
3.39% -1%
167 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,60 USD
1.670.202 đ
293.507.433 USD
4.474.129 (54%)
Tổng: 8.303.478
9.268.372 USD
1.97% 15%
168 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0016883575 USD
43 đ
293.053.387 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
7.231.136 USD
3.53% 9%
169 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,027795179 USD
708 đ
291.722.395 USD
10.495.431.421 (81%)
Tổng: 12.895.428.568
1.477.947 USD
0.02% -5%
170 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.257 đ
290.200.657 USD
1.735.779.532 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
23.914.036 USD
0.30% 8%
171 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,53 USD
13.542 đ
288.498.092 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.648.097 USD
0.93% 10%
172 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0569355491 USD
1.450 đ
288.101.698 USD
5.060.137.335
93.096.868 USD
-4.57% 16%
173 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,85 USD
21.604 đ
287.736.669 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
15.512.360 USD
2.12% 9%
174 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031946229 USD
81 đ
283.966.481 USD
88.888.888.888
30.004.502 USD
0.42% -9%
175 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031946229 USD
81 đ
283.966.481 USD
88.888.888.888
30.004.502 USD
0.42% -9%
176 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,38 USD
60.678 đ
282.526.678 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
25.179.357 USD
-0.60% 28%
177 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,37 USD
34.962 đ
280.955.479 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
34.535.961 USD
3.03% -5%
178 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,38 USD
9.635 đ
276.853.618 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
20.569.295 USD
0.83% 19%
179 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,19 USD
4.712 đ
276.684.979 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
23.824.950 USD
2.86% 9%
180 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.259 đ
276.288.039 USD
1.651.769.105 (91%)
Tổng: 1.819.757.708
10.693.132 USD
2.78% 2%
181 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,32 USD
8.265 đ
275.134.281 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
11.807.809 USD
1.63% 8%
182 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0274222875 USD
698 đ
274.222.875 USD
10.000.000.000
6.782.395 USD
0.50% 10%
183 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0047328565 USD
120 đ
273.276.847 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
7.936.908 USD
-1.90% 17%
184 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,56 USD
14.235 đ
272.722.880 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
4.993.529 USD
2.41% 5%
185 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,64 USD
16.409 đ
262.266.069 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
1.939.894 USD
-0.51% -2%
186 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0214253297 USD
545 đ
260.399.253 USD
12.153.803.759 (95%)
Tổng: 12.750.796.780
3.362.576 USD
0.86% 6%
187 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,40 USD
10.214 đ
258.251.614 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
7.738.440 USD
1.06% 9%
188 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,01 USD
51.288 đ
248.757.158 USD
123.486.520 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
19.091.411 USD
-0.74% 4%
189 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0176723191 USD
450 đ
248.359.404 USD
14.053.583.054 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
8.545.981 USD
0.32% 2%
190 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,30 USD
58.512 đ
247.788.630 USD
107.818.999
4.200.601 USD
0.81% 4%
191 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
25,87 USD
658.733 đ
247.707.854 USD
9.573.903
13.708.434 USD
0.22% 1%
192 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,35 USD
59.902 đ
247.584.841 USD
105.230.891 (98%)
Tổng: 107.822.406
27.058.350 USD
2.08% 8%
193 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,30 USD
32.997 đ
246.790.532 USD
190.417.515 (19%)
Tổng: 1.028.173.673
12.567.915 USD
-2.68% 25%
194 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,49 USD
12.498 đ
243.411.220 USD
495.856.510 (90%)
Tổng: 549.174.454
610.359 USD
3.78% 17%
195 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0429374624 USD
1.093 đ
235.897.460 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
19.977.076 USD
0.24% 7%
196 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,04 USD
52.040 đ
235.469.513 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
66.813.385 USD
-1.81% 12%
197 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,30 USD
7.541 đ
233.861.418 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
5.896.002 USD
0.22% 2%
198 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,004567909 USD
116 đ
231.136.195 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
14.284.013 USD
2.60% 4%
199 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
40,23 USD
1.024.374 đ
228.787.573 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
9.560.279 USD
0.44% 5%
200 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,38 USD
60.516 đ
225.805.960 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
128.362.755 USD
0.41% 17%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.