1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 8998 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (2922) - Ethereum (3214) - TRON (87) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (45) - Solana (352) - Polygon (253) - XDC Network (9) - Avalanche (157) - Fantom (94) - Klaytn (67) - XRP (22) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (12) - TomoChain (2) - Harmony (23) - Bitgert (3) - Cardano (36) - Arbitrum (50) - Cosmos (18) - Waves (8) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (4) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (12) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (6) - Polkadot (1) - Huobi Token (23) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (10) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (11) - Fusion (1) - MultiversX (21) - Astar (1) - NEAR Protocol (8) - Velas (1) - Stacks (2) - SORA (3) - Bitcicoin (23) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (3) - EthereumPoW (2) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (7) - Conflux (2) - CANTO (3) - Ethereum Classic (3) - Toncoin (4) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (1) -

31/01/2023 06:42

Tỷ giá 8998 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
22.713 USD
536.481.060 đ
437.689.379.253 USD
19.277.331 (92%)
Tổng: 21.000.000
38.119.843.577 USD
-4.53% -0%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.562 USD
36.895.857 đ
188.227.289.605 USD
122.373.866
10.993.642.237 USD
-5.07% -4%
3 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
23.612 đ
67.734.844.437 USD
67.776.034.768 (93%)
Tổng: 73.141.766.321
49.201.251.447 USD
-0.06% -0%
4 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
23.615 đ
42.744.716.141 USD
42.769.572.657
3.345.495.349 USD
0.07% -0%
5 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
305,83 USD
7.223.705 đ
41.169.849.536 USD
157.901.811 (79%)
Tổng: 200.000.000
920.304.859 USD
-3.93% 1%
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,39 USD
9.301 đ
19.991.311.521 USD
50.803.611.248 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
1.419.614.793 USD
-4.95% -2%
7 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Blockchain
BUSD *
1,00 USD
23.615 đ
15.722.150.619 USD
15.376.003.522
11.618.794.634 USD
0.06% -0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,37 USD
8.774 đ
13.002.550.835 USD
34.593.679.000 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
408.549.638 USD
-6.52% -2%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,08709 USD
2.057 đ
11.989.335.460 USD
132.670.764.300
1.061.448.896 USD
-3.61% -2%
10 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,08 USD
25.415 đ
9.686.161.851 USD
8.734.317.475 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
661.061.994 USD
-8.28% 8%
11 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
36,86 USD
870.633 đ
9.090.378.181 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
31.501.167 USD
-7.35% 0%
12 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
23,74 USD
560.739 đ
8.821.116.448 USD
371.657.331 (69%)
Tổng: 539.312.705
1.114.707.219 USD
-10% -2%
13 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,17 USD
145.735 đ
7.389.655.258 USD
1.152.117.439 (90%)
Tổng: 1.278.541.109
274.807.583 USD
-6.69% -1%
14 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00001144 USD
0,2702 đ
6.742.248.968 USD
549.063.278.876.300 (93%)
Tổng: 589.735.030.408.320
377.109.968 USD
-5.25% -5%
15 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
90,38 USD
2.134.776 đ
6.517.728.428 USD
72.171.891 (86%)
Tổng: 84.000.000
880.880.934 USD
-5.69% 3%
16 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
19,57 USD
462.243 đ
6.160.690.777 USD
314.814.657 (44%)
Tổng: 720.000.000
700.932.488 USD
-6.53% 13%
17 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,062153 USD
1.468 đ
5.703.801.865 USD
91.814.325.724 (100%)
Tổng: 91.814.328.115
420.019.372 USD
-2.76% 0%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
23.620 đ
5.120.689.562 USD
5.824.614.824
213.131.053 USD
0.03% -0%
19 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
13,08 USD
308.980 đ
3.746.091.062 USD
286.370.297
206.162.165 USD
-5.64% -1%
20 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,44 USD
152.113 đ
4.849.982.162 USD
762.209.327 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
132.145.389 USD
-7.06% -7%
21 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
22.675 USD
535.583.500 đ
4.001.176.681 USD
176.648
171.580.445 USD
-4.72% -0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,59 USD
84.878 đ
3.427.996.264 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.377.198 USD
-1.86% 4%
23 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
6,87 USD
162.269 đ
3.372.933.172 USD
507.999.970 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
336.762.448 USD
-6.95% -2%
24 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,25 USD
53.145 đ
3.319.231.324 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
39.369.558 USD
-8.68% -1%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
175,92 USD
4.155.230 đ
3.187.630.832 USD
18.233.888
100.722.023 USD
-5.49% -1%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
21,23 USD
501.453 đ
2.949.479.371 USD
139.194.723 (66%)
Tổng: 210.700.000
270.719.563 USD
-6.29% -6%
27 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022 / Aptos Blockchain
APT *
17,10 USD
403.902 đ
2.758.531.887 USD
160.289.078 (16%)
Tổng: 1.015.668.377
860.481.432 USD
-5.66% 28%
28 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
129,59 USD
3.060.916 đ
2.499.567.090 USD
19.298.350 (92%)
Tổng: 21.000.000
535.429.211 USD
-5.31% 1%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,089702 USD
2.119 đ
2.354.927.406 USD
26.273.098.129 (53%)
Tổng: 50.001.806.812
72.043.880 USD
-4.95% -2%
30 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
5,77 USD
136.287 đ
2.125.035.482 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
221.843.820 USD
-6.94% 4%
31 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
140,04 USD
3.307.745 đ
2.031.862.144 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
41.953.346 USD
-7.89% -1%
32 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0774 USD
1.828 đ
1.954.265.603 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
24.885.171 USD
-6.09% -1%
33 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,28 USD
53.854 đ
1.941.744.074 USD
851.545.428 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
207.095.458 USD
-11.48% -5%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,06 USD
119.517 đ
1.895.071.080 USD
374.317.656
191.249.637 USD
-7.89% -7%
35 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,24 USD
5.643 đ
1.718.763.499 USD
7.199.413.239 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
97.749.319 USD
-8.61% -3%
36 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,05 USD
48.421 đ
1.714.388.053 USD
837.582.306 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
135.632.430 USD
-10.87% -8%
37 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,02291746 USD
541 đ
1.662.956.240 USD
72.511.146.418 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
82.665.899 USD
-6.68% 3%
38 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,72 USD
135.106 đ
1.632.333.780 USD
284.614.327 (58%)
Tổng: 494.449.656
51.471.807 USD
-8.22% 3%
39 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,063472 USD
1.499 đ
1.605.827.801 USD
25.321.887.308 (51%)
Tổng: 50.000.000.000
43.420.770 USD
-8.67% -8%
40 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,74 USD
17.423 đ
1.340.815.361 USD
1.855.084.192 (85%)
Tổng: 2.193.539.027
288.256.104 USD
-7.51% 2%
41 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
10,71 USD
252.970 đ
1.232.256.499 USD
101.043.121 (37%)
Tổng: 270.000.000
163.525.540 USD
-11.85% -14%
42 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,47 USD
11.078 đ
1.193.692.439 USD
2.772.904.938 (87%)
Tổng: 3.175.000.000
425.675.385 USD
-4.92% 23%
43 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
80,70 USD
1.906.134 đ
1.149.619.004 USD
14.093.193 (88%)
Tổng: 16.000.000
105.741.393 USD
-8.2% -6%
44 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
1,04 USD
24.612 đ
1.138.519.676 USD
1.081.263.745 (100%)
Tổng: 1.081.316.958
146.281.770 USD
-6.38% -4%
45 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,72 USD
16.952 đ
1.138.094.286 USD
1.499.470.108 (50%)
Tổng: 3.000.000.000
194.102.225 USD
-9.51% -11%
46 Biểu tượng logo của MultiversX (Elrond) MultiversX (Elrond)
09/2020
EGLD
40,49 USD
956.376 đ
978.409.406 USD
24.164.163 (77%)
Tổng: 31.415.926
29.941.038 USD
3.72% 15%
47 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
41,84 USD
988.261 đ
1.042.812.618 USD
24.184.559 (77%)
Tổng: 31.415.926
30.733.287 USD
-7.41% -4%
48 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
41,84 USD
988.261 đ
1.042.812.618 USD
24.928.943 (79%)
Tổng: 31.415.926
30.733.287 USD
-7.41% -4%
49 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
23.608 đ
1.023.634.823 USD
1.023.393.133
14.795.011 USD
-0.18% -0%
50 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,98 USD
23.069 đ
1.012.425.585 USD
1.036.200.000 (73%)
Tổng: 1.410.062.299
58.253.720 USD
-12.11% -16%
51 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,01 USD
23.833 đ
1.009.687.946 USD
1.000.000.000
35.459.922 USD
-8.8% -6%
52 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001632667 USD
3,8564 đ
974.279.738 USD
5.967.410.903.370 (87%)
Tổng: 6.870.940.493.469
97.239.471 USD
-6.99% -9%
53 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,05 USD
24.801 đ
962.817.970 USD
925.256.714 (98%)
Tổng: 946.674.361
42.905.718 USD
-9.91% -6%
54 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
23.518 đ
961.942.719 USD
878.084.065
2.673.887 USD
0.29% -0%
55 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
23.605 đ
945.072.052 USD
944.254.839
57.607.716 USD
-0.01% -0%
56 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
5,08 USD
119.957 đ
823.921.216 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
9.580.380 USD
-1.21% 0%
57 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
42,41 USD
1.001.724 đ
815.479.900 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
24.817.479 USD
-4.22% -4%
58 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,18 USD
193.312 đ
805.167.374 USD
98.379.861 (58%)
Tổng: 170.118.638
1.394.555 USD
-2.16% 2%
59 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,086353 USD
2.040 đ
763.292.132 USD
8.771.649.817 (83%)
Tổng: 10.572.513.769
57.440.903 USD
-10.69% 4%
60 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
10,11 USD
238.798 đ
741.312.038 USD
73.315.510 (73%)
Tổng: 99.822.984
22.630.507 USD
-10.23% 0%
61 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
23.403 đ
719.004.183 USD
725.332.036
24.570.777 USD
-0.14% 1%
62 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
37,47 USD
885.041 đ
716.632.219 USD
10.279.742 (54%)
Tổng: 18.970.871
9.023.594 USD
-6.18% 9%
63 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,99 USD
23.290 đ
694.096.337 USD
703.945.198 (21%)
Tổng: 3.303.030.299
78.250.647 USD
-9.83% -9%
64 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000007184 USD
0,0170 đ
683.473.846 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
15.193.204 USD
-3.75% -3%
65 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Blockchain
TWT *
1,64 USD
38.708 đ
682.794.965 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
112.467.085 USD
-8.28% 7%
66 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,13 USD
3.103 đ
700.924.530 USD
6.661.610.577 (75%)
Tổng: 8.888.888.888
196.796.605 USD
-7.42% -4%
67 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / TRON Blockchain
BTTOLD *
0,0000007192 USD
0,0170 đ
675.175.426 USD
990.000.000.000
17.141.583 USD
-3.46% -4%
68 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000349 USD
0,8243 đ
673.276.466 USD
19.294.635.923.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
17.917.754 USD
-8.77% 13%
69 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / BNB Blockchain
CAKE *
3,96 USD
93.535 đ
654.823.706 USD
165.390.667 (22%)
Tổng: 750.000.000
49.004.671 USD
-3.96% 4%
70 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,76 USD
17.922 đ
624.516.892 USD
823.068.989 (100%)
Tổng: 824.104.972
231.011.855 USD
-1.87% 28%
71 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
58,22 USD
1.375.156 đ
649.039.980 USD
11.120.725 (59%)
Tổng: 18.900.000
211.051.959 USD
1.32% 13%
72 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,20 USD
4.771 đ
623.036.775 USD
3.089.126.761 (28%)
Tổng: 11.011.468.798
34.840.465 USD
-6.87% -2%
73 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,22 USD
5.242 đ
617.866.229 USD
2.779.530.283
16.942.833 USD
-7.97% -1%
74 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,51 USD
12.048 đ
596.943.296 USD
2.090.946.169 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
24.296.711 USD
-11.56% -5%
75 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
2,21 USD
52.248 đ
552.333.099 USD
249.696.511 (81%)
Tổng: 308.069.419
35.874.446 USD
-10.34% -14%
76 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
44,37 USD
1.048.019 đ
574.248.875 USD
16.253.256 (77%)
Tổng: 21.000.000
73.668.468 USD
-6.09% -7%
77 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
23.620 đ
572.172.407 USD
607.049.883 (99%)
Tổng: 611.139.703
594.960 USD
0.2% 0%
78 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
630,02 USD
14.881.072 đ
566.829.202 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
21.075.087 USD
-6.54% -11%
79 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
8,01 USD
189.196 đ
564.279.739 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
50.487.750 USD
-4.53% -0%
80 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,37 USD
103.268 đ
473.341.326 USD
108.265.077 (36%)
Tổng: 300.000.000
1.197.527 USD
2.35% 6%
81 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,052926 USD
1.250 đ
533.798.911 USD
10.091.353.206 (42%)
Tổng: 24.000.000.000
1.380.496 USD
-9.56% 26%
82 Biểu tượng logo của Tokenize Xchange Tokenize Xchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKX *
6,59 USD
155.656 đ
528.054.695 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.309.299 USD
-3.28% -5%
83 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Blockchain
RUNE *
1,74 USD
41.099 đ
523.864.816 USD
327.056.566 (65%)
Tổng: 500.000.000
103.954.799 USD
-9.1% -1%
84 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.901 USD
44.909.887 đ
510.853.575 USD
271.264
11.404.222 USD
-0.77% -1%
85 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
23.584 đ
424.349.646 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
833.993 USD
1.81% 1%
86 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,64 USD
15.168 đ
510.410.802 USD
793.750.611 (40%)
Tổng: 2.000.000.000
39.854.022 USD
-5.16% -4%
87 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,96 USD
22.657 đ
501.862.437 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
33.888.613 USD
-8.52% 0%
88 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
9,92 USD
234.310 đ
497.279.797 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
52.811.229 USD
-9.39% 2%
89 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,50 USD
11.916 đ
402.240.187 USD
797.318.899 (53%)
Tổng: 1.500.000.000
42.542.651 USD
-6.62% -6%
90 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
58,03 USD
1.370.669 đ
488.924.433 USD
8.427.975 (95%)
Tổng: 8.870.099
52.084.976 USD
-6.89% 15%
91 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,04329019 USD
1.023 đ
475.295.063 USD
N/A
Tổng: 100.559.787.198
33.149.715 USD
-5.3% 8%
92 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.913 USD
45.188.367 đ
472.535.660 USD
246.524
953.591 USD
0.1% 1%
93 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,82 USD
19.263 đ
455.812.997 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
8.235.942 USD
-3.69% -3%
94 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,035166843 USD
831 đ
376.828.901 USD
10.715.460.044 (93%)
Tổng: 11.465.775.226
10.894.687 USD
-3.92% -1%
95 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,11 USD
49.838 đ
453.620.896 USD
234.748.364 (5%)
Tổng: 4.294.967.296
340.286.131 USD
-11.4% -4%
96 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
6,01 USD
141.956 đ
443.872.488 USD
74.103.738 (74%)
Tổng: 100.000.000
8.939.396 USD
-4.33% 14%
97 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,44 USD
10.288 đ
434.151.880 USD
1.000.000.000
50.606.332 USD
-8.16% 1%
98 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,02657276 USD
628 đ
427.550.288 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
68.262.675 USD
-10.09% -2%
99 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.778 đ
364.533.279 USD
1.490.121.294 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
38.491.305 USD
-10.48% -5%
100 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
15,66 USD
369.889 đ
404.309.284 USD
20.244.862 (20%)
Tổng: 100.000.000
66.587.510 USD
-2.45% 8%
101 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,95 USD
46.059 đ
402.921.544 USD
207.056.827 (21%)
Tổng: 1.004.262.701
64.981.524 USD
-10.78% -15%
102 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,053382 USD
1.261 đ
402.684.995 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
394.195.248 USD
-10.76% 10%
103 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0415153637 USD
981 đ
352.256.972 USD
8.484.978.589 (85%)
Tổng: 10.000.000.000
46.793.660 USD
-9.31% 28%
104 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,02817206 USD
665 đ
389.356.179 USD
12.305.012.699 (33%)
Tổng: 37.705.012.699
3.730.940 USD
-4.44% -0%
105 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,59 USD
84.796 đ
387.811.836 USD
107.818.999
16.417.836 USD
-8.18% -12%
106 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,59 USD
14.004 đ
387.453.014 USD
510.738.161 (43%)
Tổng: 1.200.000.000
5.045.128 USD
-3.73% 11%
107 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,31 USD
7.261 đ
382.100.537 USD
1.330.133.546 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
188.763.165 USD
-5.07% 10%
108 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
2,54 USD
59.995 đ
374.286.422 USD
156.256.174 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
395.203.110 USD
6.79% 52%
109 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,94 USD
22.291 đ
372.683.347 USD
394.652.609
33.688.231 USD
-8.96% -6%
110 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,27 USD
6.374 đ
367.089.125 USD
1.358.441.533 (75%)
Tổng: 1.818.000.000
13.677.800 USD
-8.95% -4%
111 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
2,65 USD
62.593 đ
364.153.291 USD
137.299.150 (62%)
Tổng: 223.000.000
3.751.419 USD
-10.07% -10%
112 Biểu tượng logo của Render Token Render Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,18 USD
27.924 đ
300.047.839 USD
253.798.860 (47%)
Tổng: 536.870.912
123.682.110 USD
-9.95% 47%
113 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00205093 USD
48 đ
363.994.782 USD
173.342.974.127 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
23.059.155 USD
-7.28% 1%
114 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
51,32 USD
1.212.178 đ
351.882.913 USD
7.267.152 (73%)
Tổng: 10.000.000
27.231.047 USD
-8.08% -0%
115 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,70 USD
16.614 đ
341.493.831 USD
483.246.415 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
24.635.293 USD
-10.09% 2%
116 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,02786528 USD
658 đ
331.459.869 USD
12.156.804.605 (58%)
Tổng: 21.000.000.000
19.781.509 USD
-8.83% -1%
117 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,03662452 USD
865 đ
329.363.297 USD
8.999.999.999
19.194.924 USD
-8.17% -1%
118 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
22,26 USD
525.781 đ
327.866.532 USD
14.698.186 (70%)
Tổng: 21.000.000
1.638.757 USD
-6.68% -3%
119 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / BNB Blockchain
GMT *
0,54 USD
12.823 đ
325.492.723 USD
600.000.000 (10%)
Tổng: 6.000.000.000
201.517.124 USD
-11.71% 7%
120 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,23 USD
29.146 đ
274.255.774 USD
222.257.372 (89%)
Tổng: 250.000.000
59.420.158 USD
-8.68% -9%
121 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,22 USD
5.283 đ
312.941.917 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
4.083.419 USD
3.04% 9%
122 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,051855 USD
1.225 đ
312.150.880 USD
6.013.255.147
19.943.535 USD
-9.35% 10%
123 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
1.666 USD
39.350.448 đ
311.031.248 USD
N/A
Tổng: 161.698
3.025.632 USD
-5.29% -4%
124 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
33,99 USD
802.844 đ
304.319.101 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
25.784.612 USD
-8.58% -2%
125 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
1,30 USD
30.706 đ
297.939.861 USD
164.537.247 (72%)
Tổng: 230.000.000
10.673.424 USD
-5.63% -6%
126 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,36 USD
386.423 đ
287.015.536 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
9.273.779 USD
-6.79% -3%
127 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0462400208 USD
1.092 đ
258.133.067 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
1.373.251 USD
-3.45% -0%
128 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,76 USD
65.191 đ
286.616.768 USD
104.515.770 (97%)
Tổng: 107.822.406
57.964.210 USD
1.33% 8%
129 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,17 USD
4.090 đ
282.734.864 USD
1.639.352.209 (73%)
Tổng: 2.250.658.858
20.465.028 USD
-9.36% -13%
130 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
44,35 USD
1.047.547 đ
282.147.829 USD
6.361.445 (23%)
Tổng: 27.361.445
8.908.072 USD
-6.33% -2%
131 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
108,91 USD
2.572.454 đ
281.989.639 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
7.046.011 USD
-3.58% 1%
132 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0249173398 USD
589 đ
240.773.747 USD
9.662.899.378 (97%)
Tổng: 10.000.000.000
32.150.551 USD
-9.59% -4%
133 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / BNB Blockchain
OLYMPUS *
10,09 USD
238.326 đ
280.040.493 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
2.163.493 USD
1.45% 2%
134 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,26 USD
6.225 đ
274.705.015 USD
818.912.300 (24%)
Tổng: 3.409.064.989
52.114.222 USD
-8.25% -1%
135 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0050404025 USD
119 đ
233.874.676 USD
46.399.999.999 (93%)
Tổng: 50.000.000.000
45.487.747 USD
-8.24% -10%
136 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
39,92 USD
942.910 đ
268.391.694 USD
6.734.458
1.056.135 USD
-7.44% -14%
137 Biểu tượng logo của Chain Chain
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0108892933 USD
257 đ
233.823.443 USD
21.472.783.889 (40%)
Tổng: 53.474.611.831
7.058.409 USD
-7.23% -7%
138 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,02165507 USD
511 đ
267.886.212 USD
13.047.477.658 (95%)
Tổng: 13.767.402.658
69.850.541 USD
-7.07% 22%
139 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0280534 USD
663 đ
263.468.684 USD
9.420.262.139 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
11.984.713 USD
-8% -2%
140 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,052259 USD
1.234 đ
263.097.153 USD
5.725.718.533 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
53.968.717 USD
-10.35% -3%
141 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
1,20 USD
28.344 đ
260.762.563 USD
217.066.029 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
16.416.253 USD
-10.62% -5%
142 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,33 USD
7.689 đ
221.458.594 USD
680.266.294 (100%)
Tổng: 680.266.899
409.062 USD
-2.81% 32%
143 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
1,25 USD
29.525 đ
259.227.514 USD
207.742.473 (60%)
Tổng: 347.714.007
107.784.393 USD
-18.02% 11%
144 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
6,62 USD
156.364 đ
258.591.893 USD
46.824.689 (49%)
Tổng: 96.150.704
14.047.492 USD
-6.97% -3%
145 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,00458336 USD
108 đ
257.284.624 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
4.476.943 USD
-5.96% -5%
146 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
2,09 USD
49.366 đ
256.752.945 USD
52.800.606 (41%)
Tổng: 129.302.157
49.440.992 USD
0.77% 8%
147 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
0,88 USD
20.720 đ
253.172.847 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
917.818 USD
-8.73% -6%
148 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
1,20 USD
28.344 đ
252.925.642 USD
N/A
Tổng: 308.452.235
2.393.080 USD
-7.6% 13%
149 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,27 USD
6.315 đ
250.606.378 USD
935.984.399 (82%)
Tổng: 1.147.592.308
28.232.265 USD
-11.06% 39%
150 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,85 USD
20.190 đ
245.410.898 USD
288.546.717 (66%)
Tổng: 440.000.000
39.828.882 USD
-7.25% 32%
151 Biểu tượng logo của Flux Flux
12/2021 / Aurora Blockchain
FLX *
0,85 USD
20.190 đ
245.410.898 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.828.882 USD
-7.25% 32%
152 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,44 USD
57.633 đ
243.932.649 USD
110.517.154 (100%)
Tổng: 110.522.188
130.383.927 USD
-10.71% 7%
153 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,00089386 USD
21,1130 đ
241.894.604 USD
N/A
Tổng: 310.884.471.276
724.815 USD
-0.98% -3%
154 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,43 USD
10.245 đ
241.221.712 USD
556.779.194 (53%)
Tổng: 1.046.109.654
16.978.077 USD
-10.2% -4%
155 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / BNB Blockchain
BabyDoge *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
234.316.706 USD
115.113.333.036.839.008 (27%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.343.551 USD
-3.12% 23%
156 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,14 USD
3.191 đ
234.280.080 USD
1.734.532.780 (85%)
Tổng: 2.049.945.261
17.960.768 USD
62.14% 162%
157 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,65 USD
15.298 đ
180.363.699 USD
278.482.214 (100%)
Tổng: 279.387.971
168.070.239 USD
60.28% 58%
158 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.143 USD
168.713.172 đ
233.998.383 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
36.295.240 USD
-7.86% -1%
159 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,23 USD
5.439 đ
232.454.959 USD
1.000.000.000
4.763.130 USD
-6.94% -0%
160 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
18,02 USD
425.656 đ
180.210.024 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
16.779.560 USD
4.39% -5%
161 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,20 USD
4.819 đ
175.608.061 USD
860.762.270 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
5.094.464 USD
-8.75% 31%
162 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,01 USD
23.762 đ
227.370.734 USD
226.259.517
2.379.139 USD
0.11% -1%
163 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,00002456 USD
0,5801 đ
227.367.101 USD
8.917.452.316.422 (45%)
Tổng: 20.000.000.000.000
25.621.160 USD
8.25% 109%
164 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / TRON Blockchain
JST *
0,02532085 USD
598 đ
225.354.444 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
16.884.341 USD
-7.13% 2%
165 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,28 USD
77.474 đ
223.044.866 USD
68.200.000 (68%)
Tổng: 100.000.000
199.177.079 USD
4.61% -1%
166 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
2,84 USD
67.081 đ
221.753.610 USD
73.005.554 (73%)
Tổng: 100.000.000
121.700.372 USD
10.89% 46%
167 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,23 USD
5.474 đ
220.983.949 USD
1.000.000.000
651.479 USD
-1.46% 1%
168 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
82,21 USD
1.941.800 đ
216.853.046 USD
2.878.091 (14%)
Tổng: 21.000.000
5.047.625 USD
-5.6% 5%
169 Biểu tượng logo của Edgecoin Edgecoin
04/2021 / Stellar Blockchain
EDGT *
1,00 USD
23.609 đ
215.254.746 USD
210.000.000
31.818.142 USD
0.05% -0%
170 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,053545 USD
1.265 đ
215.218.046 USD
4.022.067.056 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
8.334.658 USD
-7.11% 5%
171 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,16 USD
3.829 đ
211.557.943 USD
703.000.000 (51%)
Tổng: 1.380.688.920
9.129.224 USD
-9.62% 16%
172 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,35 USD
8.362 đ
146.189.734 USD
412.937.122 (97%)
Tổng: 424.999.998
24.672.049 USD
-9.56% -3%
173 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,02118864 USD
500 đ
207.500.233 USD
9.801.790.779 (100%)
Tổng: 9.803.150.036
10.787.888 USD
-5.66% -8%
174 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
22.881 USD
540.449.220 đ
204.613.301 USD
38.969
44.980 USD
-3.31% 2%
175 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,61 USD
14.392 đ
145.540.673 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
1.843.020 USD
-6.50% -4%
176 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
32,13 USD
758.966 đ
142.324.625 USD
4.429.328 (44%)
Tổng: 10.000.000
10.867.541 USD
-9.83% 23%
177 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,17 USD
3.929 đ
198.293.137 USD
1.199.121.857 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
25.195.026 USD
-10.48% -5%
178 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
0,78 USD
18.409 đ
195.425.421 USD
250.948.989 (26%)
Tổng: 963.142.980
3.727.075 USD
-3% 39%
179 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
1,06 USD
25.025 đ
140.025.895 USD
132.161.897 (53%)
Tổng: 250.000.000
936.731 USD
-2.92% 2%
180 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
5.393 USD
127.381.951 đ
193.069.840 USD
N/A
Tổng: 100.000
71.073 USD
-9.84% 25%
181 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022
HOOK
2,78 USD
65.775 đ
139.236.874 USD
50.000.000 (10%)
Tổng: 500.000.000
168.017.523 USD
-16.02% 2%
182 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
1,38 USD
32.596 đ
192.828.629 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
22.154.483 USD
-10% -1%
183 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
7,04 USD
166.285 đ
191.339.305 USD
27.166.453
8.835.720 USD
-5.7% 7%
184 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0188233407 USD
445 đ
133.372.562 USD
7.085.488.367 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
19.020.868 USD
1.03% 10%
185 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,41 USD
9.584 đ
185.328.464 USD
456.984.219 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
17.193.379 USD
1.82% 14%
186 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,000000333 USD
0,0079 đ
183.549.502 USD
549.529.702.377.090 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.071.529 USD
-6.97% -0%
187 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,20 USD
4.792 đ
182.937.829 USD
945.736.670 (99%)
Tổng: 952.265.643
13.764.784 USD
-8.51% 3%
188 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,21 USD
5.060 đ
181.494.792 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
15.238.076 USD
-9.29% -7%
189 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,21 USD
4.893 đ
180.930.403 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
20.195.263 USD
-5.72% 3%
190 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
25,77 USD
608.687 đ
179.170.263 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
2.561.103 USD
-9.72% -2%
191 Biểu tượng logo của Evmos Evmos
05/2022
EVMOS
0,43 USD
10.193 đ
178.293.321 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.111.261 USD
-9.51% -12%
192 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,00936147 USD
221 đ
173.797.638 USD
18.588.745.668 (21%)
Tổng: 90.000.000.000
17.611.337 USD
-10.02% -4%
193 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,00411233 USD
97 đ
173.696.498 USD
42.302.323.974 (42%)
Tổng: 100.000.000.000
15.598.753 USD
-10.5% -3%
194 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
5,65 USD
133.453 đ
172.214.808 USD
N/A
Tổng: 30.291.000
6.546.357 USD
-14.71% 31%
195 Biểu tượng logo của Alchemix USD Alchemix USD
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALUSD *
0,99 USD
23.349 đ
171.963.692 USD
N/A
Tổng: 3.291.070
3.359.952 USD
-1.05% 1%
196 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,18 USD
4.350 đ
171.436.213 USD
927.500.000 (77%)
Tổng: 1.205.750.000
11.198.143 USD
-9.73% 2%
197 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,73 USD
17.336 đ
121.024.881 USD
164.893.760 (73%)
Tổng: 226.000.000
35.022.373 USD
-11.40% -10%
198 Biểu tượng logo của Multichain Multichain
01/2022 / Ethereum Blockchain
MULTI *
8,62 USD
203.604 đ
166.811.266 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.217.321 USD
-10.24% -4%
199 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,12 USD
26.454 đ
166.415.573 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
21.141.170 USD
9.75% 30%
200 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Blockchain
SFP *
0,51 USD
12.152 đ
165.864.472 USD
324.402.079 (65%)
Tổng: 500.000.000
25.917.679 USD
4.21% 14%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.