1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 6899 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3289) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1628) - Neo (17) - Tron20 (71) - EOS (25) - Binance Chain (1) - Chiliz (17) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (18) - Fantom (33) - Celo (2) - Avalanche C-Chain (51) - Polygon (91) - Zilliqa (19) - Solana (65) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (4) - Cosmos (1) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (16) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (9) - Kusama (1) - Moonriver (5) - Algorand (2) - Tezos (3) - Ripple (3) - Harmony (3) -

27/10/2021 09:33

Tỷ giá 6899 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
60.844 USD
1.390.589.620 đ
1.147.247.935.081 USD
18.855.368 (90%)
Tổng: 21.000.000
34.353.686.761 USD
(All exchanges)
-3.4% -6%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
4.183 USD
95.597.208 đ
493.226.966.645 USD
118.090.746
18.835.709.782 USD
(All exchanges)
-1.24% 8%
3 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
482,10 USD
11.018.396 đ
80.735.112.255 USD
166.801.148
1.515.305.030 USD
(78 exchanges)
-1.26% -1%
4 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.855 đ
70.901.507.094 USD
69.759.109.914 (98%)
Tổng: 71.357.845.273
68.842.020.626 USD
(29 exchanges)
-0.02% 0%
5 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
2,15 USD
49.138 đ
68.624.099.940 USD
33.258.167.038 (74%)
Tổng: 45.000.000.000
1.973.248.147 USD
(47 exchanges)
-0.58% 2%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
201,95 USD
4.615.567 đ
60.864.944.048 USD
301.095.786 (59%)
Tổng: 507.571.769
3.003.165.452 USD
(13 exchanges)
-3.46% 29%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,12 USD
25.598 đ
52.717.018.691 USD
47.015.237.181 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
4.589.990.234 USD
(60 exchanges)
0.27% 2%
8 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
44,67 USD
1.020.933 đ
46.684.158.975 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
1.712.721.994 USD
(59 exchanges)
1.06% 8%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,26 USD
5.915 đ
34.120.721.415 USD
131.861.817.248
2.642.538.231 USD
(122 exchanges)
-2.14% 5%
10 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.855 đ
32.679.330.185 USD
32.540.666.073
3.115.834.396 USD
(88 exchanges)
0.41% 0%
11 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00004914 USD
1,1231 đ
24.371.779.483 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.340.984.626 USD
(1 exchanges)
18.13% 75%
12 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
44,13 USD
1.008.591 đ
17.686.322.101 USD
401.091.287 (41%)
Tổng: 970.299.619
1.128.008.985 USD
(16 exchanges)
-0.42% 17%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
33,03 USD
754.901 đ
15.152.633.342 USD
461.009.554 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
1.508.118.157 USD
(164 exchanges)
2.32% 27%
14 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
68,26 USD
1.560.082 đ
15.007.929.662 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
755.078.555 USD
(21 exchanges)
-4.67% 20%
15 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
26,72 USD
610.686 đ
13.888.646.233 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
516.689.315 USD
(88 exchanges)
0.63% 3%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
202,22 USD
4.621.738 đ
13.920.736.535 USD
68.838.470 (82%)
Tổng: 84.000.000
2.166.880.157 USD
(55 exchanges)
2.88% 7%
17 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
60.901 USD
1.391.892.355 đ
13.536.041.485 USD
222.392
408.034.360 USD
(32 exchanges)
-3.56% -5%
18 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
22.855 đ
12.804.350.212 USD
12.775.099.763
5.898.642.222 USD
(34 exchanges)
-0.04% 0%
19 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
2,03 USD
46.396 đ
12.594.875.664 USD
6.176.616.326 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
600.438.729 USD
(58 exchanges)
-2.56% 19%
20 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,79 USD
40.910 đ
12.022.021.885 USD
6.763.681.380 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
1.599.183.388 USD
(0 exchanges)
2.78% 21%
21 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
613,39 USD
14.019.028 đ
11.542.802.266 USD
18.883.156 (90%)
Tổng: 21.000.000
8.092.712.539 USD
(59 exchanges)
-1.02% -1%
22 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
40,96 USD
936.141 đ
11.512.618.405 USD
223.555.150 (79%)
Tổng: 281.339.753
1.949.962.289 USD
(73 exchanges)
13.65% 17%
23 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,14 USD
3.217 đ
9.394.125.714 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
625.940.539 USD
(43 exchanges)
-1.86% 20%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,38 USD
8.597 đ
9.050.765.479 USD
24.151.666.619 (48%)
Tổng: 50.001.806.812
500.386.622 USD
(135 exchanges)
-2.78% 0%
25 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
46,52 USD
1.063.215 đ
8.130.661.266 USD
174.363.085 (37%)
Tổng: 474.132.767
450.849.664 USD
(0 exchanges)
-8.55% 6%
26 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
130,50 USD
2.982.578 đ
7.968.685.128 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
515.139.834 USD
(8 exchanges)
-2.94% 7%
27 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
3,09 USD
70.622 đ
7.876.763.621 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
1.595.359.325 USD
(24 exchanges)
-2.37% 30%
28 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
FTT *
63,07 USD
1.441.465 đ
7.544.589.259 USD
120.148.849 (34%)
Tổng: 352.170.015
387.732.821 USD
(17 exchanges)
-5.44% 10%
29 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
62,76 USD
1.434.380 đ
7.391.781.510 USD
117.781.195
541.676.934 USD
(44 exchanges)
-3.19% -1%
30 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.855 đ
7.345.128.371 USD
6.474.951.714 (100%)
Tổng: 6.474.952.202
728.157.885 USD
(85 exchanges)
-0.03% 1%
31 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
7,29 USD
166.543 đ
7.286.941.504 USD
1.000.000.000
405.857.054 USD
(18 exchanges)
7.08% 24%
31 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.328 đ
7.299.560.148 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
2.308.847.815 USD
(141 exchanges)
-2.68% 1%
33 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
54,69 USD
1.249.940 đ
7.133.643.802 USD
130.482.020 (62%)
Tổng: 210.700.000
1.729.515.887 USD
(123 exchanges)
-2.63% 3%
34 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
BTCB *
60.762 USD
1.388.716.954 đ
6.386.450.755 USD
105.106 (93%)
Tổng: 112.501
28.999.900 USD
(5 exchanges)
-3.37% -5%
35 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
12,07 USD
275.943 đ
6.358.898.466 USD
526.677.201 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
640.700.838 USD
(8 exchanges)
1.35% 44%
36 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
23,87 USD
545.549 đ
6.312.147.437 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
655.688.119 USD
(34 exchanges)
-6.53% 22%
37 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,39 USD
9.007 đ
5.897.074.728 USD
15.018.941.582 (30%)
Tổng: 50.000.000.000
189.347.101 USD
(0 exchanges)
1.95% 5%
38 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
6,79 USD
155.185 đ
5.869.703.269 USD
864.733.052 (97%)
Tổng: 893.801.820
362.988.003 USD
(81 exchanges)
1.36% 0%
40 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
276,08 USD
6.309.808 đ
5.519.265.030 USD
19.645.294 (63%)
Tổng: 31.415.926
137.156.893 USD
(12 exchanges)
-4.97% 20%
41 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
1,09 USD
24.912 đ
5.399.663.896 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
563.197.566 USD
(29 exchanges)
7.23% 39%
42 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,20 USD
4.669 đ
5.144.265.758 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
58.334.413 USD
(37 exchanges)
1.66% 9%
43 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
280,86 USD
6.419.055 đ
5.059.321.660 USD
18.014.104
321.961.993 USD
(87 exchanges)
-2.86% 10%
44 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
4,75 USD
108.561 đ
4.618.350.457 USD
961.706.270 (93%)
Tổng: 1.037.706.682
935.577.695 USD
(149 exchanges)
-2.57% 6%
45 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKE *
19,49 USD
445.444 đ
4.592.935.443 USD
235.719.450
182.158.353 USD
(3 exchanges)
-2.41% -3%
46 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
333,07 USD
7.612.315 đ
4.392.303.313 USD
13.223.198 (83%)
Tổng: 16.000.000
415.442.836 USD
(57 exchanges)
4.47% 10%
47 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
311,32 USD
7.115.219 đ
4.163.648.791 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
68.278.600 USD
(18 exchanges)
0.64% 9%
48 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,66 USD
37.939 đ
4.100.181.706 USD
2.516.433.029 (24%)
Tổng: 10.706.257.418
39.823.267 USD
(15 exchanges)
-0.07% 2%
49 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
13,23 USD
302.372 đ
4.071.742.038 USD
308.132.424 (22%)
Tổng: 1.378.211.739
87.701.718 USD
(1 exchanges)
-1.57% -1%
51 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,38 USD
31.540 đ
3.789.114.737 USD
2.779.530.283
130.404.140 USD
(27 exchanges)
2.88% 11%
52 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,35 USD
7.950 đ
3.720.101.052 USD
10.688.076.007 (81%)
Tổng: 13.222.782.007
621.993.254 USD
(18 exchanges)
2.22% 49%
53 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,38 USD
77.281 đ
3.225.668.364 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.764.773 USD
(15 exchanges)
3.59% 13%
53 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
1.137 USD
25.985.678 đ
3.717.957.843 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
231.476.513 USD
(0 exchanges)
-10.42% 31%
53 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLYMPUS *
1.137 USD
25.985.678 đ
3.717.957.843 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
231.476.513 USD
(0 exchanges)
-10.42% 31%
55 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
RUNE *
12,42 USD
283.859 đ
3.689.480.245 USD
256.710.215 (51%)
Tổng: 500.000.000
107.731.096 USD
(12 exchanges)
-9.16% 66%
56 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00019398 USD
4,4334 đ
3.669.771.126 USD
18.879.967.173.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
67.621.919 USD
(1 exchanges)
-1.39% -0%
57 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
391,10 USD
8.938.591 đ
3.496.273.709 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
129.147.472 USD
(27 exchanges)
-2.75% 3%
58 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
172,67 USD
3.946.373 đ
3.251.802.111 USD
18.880.220 (90%)
Tổng: 21.000.000
172.839.741 USD
(56 exchanges)
-0.33% 1%
60 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
44,80 USD
1.023.904 đ
3.160.142.470 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
229.935.946 USD
(104 exchanges)
0.19% 4%
61 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
153,10 USD
3.499.101 đ
2.889.972.199 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
32.529 USD
(6 exchanges)
-0.32% -10%
62 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
28,93 USD
661.195 đ
2.882.913.883 USD
106.533.820
183.385.772 USD
(60 exchanges)
0.96% 1%
63 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,01 USD
23.084 đ
2.777.829.388 USD
2.761.007.217
84.520.865 USD
(2 exchanges)
-0.03% 0%
64 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
55,14 USD
1.260.225 đ
2.761.320.022 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
61.286.932 USD
(10 exchanges)
3.35% -0%
65 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,00379929 USD
87 đ
2.494.983.095 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
617.767.783 USD
(68 exchanges)
1.01% 5%
66 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
24,75 USD
565.661 đ
2.451.244.903 USD
100.763.319 (45%)
Tổng: 223.000.000
55.344.866 USD
(7 exchanges)
13.27% 12%
67 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
60.681 USD
1.386.864.255 đ
2.421.465.690 USD
39.884
3.247.356 USD
(2 exchanges)
-1.38% -6%
68 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
7,14 USD
163.185 đ
2.329.782.228 USD
326.913.145 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
181.873.633 USD
(11 exchanges)
-0.64% 17%
69 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,17 USD
49.595 đ
2.271.952.002 USD
1.280.803.116 (70%)
Tổng: 1.818.000.000
38.261.333 USD
(0 exchanges)
-0.44% -7%
70 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.485 USD
56.794.675 đ
2.239.929.121 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
134.937.410 USD
(85 exchanges)
-0.72% -1%
70 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,13 USD
2.869 đ
1.543.503.825 USD
12.297.035.939 (33%)
Tổng: 37.697.035.939
7.389.584 USD
(5 exchanges)
2.86% 1%
71 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,04626083 USD
1.057 đ
2.217.110.474 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
27.604.714 USD
(5 exchanges)
-2.04% -2%
73 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
1,01 USD
23.084 đ
2.130.464.506 USD
N/A
Tổng: 1.933.352.207
76.171.336 USD
(0 exchanges)
0.54% 0%
74 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
2,23 USD
50.967 đ
2.113.539.187 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
443.175.623 USD
(53 exchanges)
13.91% 38%
75 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
200,75 USD
4.588.141 đ
2.086.812.201 USD
10.397.497 (55%)
Tổng: 18.900.000
384.363.660 USD
(153 exchanges)
-2.12% 4%
76 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
340,33 USD
7.778.242 đ
2.082.773.919 USD
6.018.895 (60%)
Tổng: 10.000.000
375.381.917 USD
(94 exchanges)
4.13% 11%
78 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,01155582 USD
264 đ
2.051.567.478 USD
172.895.870.443 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
642.547.556 USD
(44 exchanges)
18.03% 25%
79 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
14,25 USD
325.684 đ
1.993.818.667 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
455.088.740 USD
(127 exchanges)
-1.84% 1%
79 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
11,39 USD
260.399 đ
1.449.765.439 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
514.673.587 USD
(55 exchanges)
2.99% 6%
80 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,35 USD
7.955 đ
1.918.761.267 USD
5.301.214.400
62.613.194 USD
(8 exchanges)
12.76% 23%
80 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0166067062 USD
380 đ
1.412.591.102 USD
85.061.485.690
2.896.377 USD
(12 exchanges)
-1.31% -5%
81 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
161,14 USD
3.682.855 đ
1.892.852.447 USD
12.952.075 (62%)
Tổng: 21.000.000
346.798.862 USD
(121 exchanges)
-6.48% 12%
82 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,35 USD
8.056 đ
1.885.957.046 USD
5.941.076.911 (67%)
Tổng: 8.888.888.888
445.766.371 USD
(34 exchanges)
3.03% 11%
84 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEMOON *
0,00000327 USD
0,0747 đ
1.872.854.227 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.564.051 USD
(0 exchanges)
14.93% 67%
85 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
4,58 USD
104.676 đ
1.799.772.636 USD
426.748.438 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
917.436.523 USD
(44 exchanges)
-7.45% 63%
85 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
4,80 USD
109.799 đ
1.324.628.713 USD
275.724.937 (33%)
Tổng: 824.104.972
126.167.705 USD
(0 exchanges)
-7.22% 20%
86 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain (BEP2)
NEXO *
2,95 USD
67.422 đ
1.649.992.998 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
13.123.542 USD
(20 exchanges)
7.08% 63%
87 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
10,04 USD
229.464 đ
1.624.160.670 USD
161.829.295 (32%)
Tổng: 500.000.000
132.471.027 USD
(45 exchanges)
-0.02% 27%
88 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
120,59 USD
2.756.084 đ
1.619.801.257 USD
13.439.722 (64%)
Tổng: 21.000.000
13.840.524 USD
(34 exchanges)
-0.42% -3%
89 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,18 USD
4.011 đ
1.580.549.386 USD
8.999.999.999
53.469.215 USD
(57 exchanges)
0.01% 4%
90 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,02179424 USD
498 đ
1.560.696.911 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
63.199.393 USD
(0 exchanges)
-15.11% 41%
91 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
38.905 USD
889.173.775 đ
1.380.711.155 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
409.764.930 USD
(86 exchanges)
10.04% 12%
91 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
10,65 USD
243.509 đ
1.223.583.459 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
224.224.697 USD
(67 exchanges)
7.37% 13%
92 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
2,05 USD
46.853 đ
1.380.562.438 USD
672.114.453 (84%)
Tổng: 800.460.000
35.337.995 USD
(33 exchanges)
-2.35% -2%
93 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,11 USD
2.496 đ
1.380.484.005 USD
11.918.300.972 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
101.737.012 USD
(54 exchanges)
-1.64% 19%
94 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
13,13 USD
300.086 đ
1.359.446.657 USD
98.811.502 (92%)
Tổng: 107.822.406
210.629.803 USD
(88 exchanges)
-1.31% 5%
95 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
4,92 USD
112.383 đ
1.174.546.811 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
5.873.365 USD
(14 exchanges)
-3.40% -7%
96 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
16,64 USD
380.307 đ
1.289.839.464 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
30.585.079 USD
(3 exchanges)
-7.2% 18%
97 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00588354 USD
134 đ
1.272.767.658 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
9.042.605 USD
(1 exchanges)
-7.11% -16%
98 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
TUSD *
1,00 USD
22.855 đ
1.261.142.238 USD
1.254.591.269
129.446.029 USD
(75 exchanges)
-0.03% 0%
99 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,10 USD
2.323 đ
1.239.106.878 USD
12.304.737.780 (33%)
Tổng: 37.704.737.780
8.126.608 USD
(5 exchanges)
-6.15% -10%
100 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
8,23 USD
188.097 đ
1.217.656.856 USD
149.815.729 (79%)
Tổng: 190.165.060
143.506.663 USD
(3 exchanges)
0.81% 77%
101 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
5,81 USD
132.788 đ
1.198.415.467 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.918.881 USD
(0 exchanges)
18.12% 29%
102 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
4,25 USD
97.128 đ
1.006.690.808 USD
236.881.776
50.297.596 USD
(44 exchanges)
-0.33% 4%
102 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,12 USD
2.738 đ
1.190.050.737 USD
9.952.090.000 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
55.766.498 USD
(45 exchanges)
-2.28% 12%
103 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
67,32 USD
1.538.599 đ
1.180.087.575 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
8.121.081 USD
(48 exchanges)
-1.69% -6%
104 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,050933 USD
1.164 đ
1.163.139.023 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
113.379.983 USD
(44 exchanges)
-0.7% 1%
105 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
7,38 USD
168.670 đ
1.141.189.362 USD
153.962.530 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
30.000.360 USD
(5 exchanges)
9.17% 166%
106 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
22.855 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
(45 exchanges)
-0.21% -0%
106 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,01980981 USD
453 đ
1.140.497.922 USD
54.727.110.195 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
24.182.376 USD
(5 exchanges)
-2.94% 4%
107 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,13 USD
25.826 đ
1.134.808.433 USD
997.664.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
94.279.631 USD
(59 exchanges)
0.59% 15%
108 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,85 USD
19.427 đ
1.127.811.410 USD
1.816.944.091 (83%)
Tổng: 2.194.024.327
114.764.125 USD
(59 exchanges)
3.65% 10%
110 Biểu tượng logo của Klima DAO Klima DAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
3.354 USD
76.655.670 đ
1.096.714.093 USD
N/A
Tổng: 252.587
49.724.060 USD
(0 exchanges)
3.12% 69%
111 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
60.771 USD
1.388.921.205 đ
1.067.948.297 USD
17.347
2.207.358 USD
(11 exchanges)
-3.4% -3%
112 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,71 USD
16.300 đ
1.057.966.480 USD
1.491.829.868 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
116.061.228 USD
(117 exchanges)
1.05% 5%
113 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
18,09 USD
413.447 đ
1.026.490.038 USD
56.337.466 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
227.644.048 USD
(1 exchanges)
-4.64% -6%
114 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
7,61 USD
173.927 đ
1.013.035.856 USD
133.231.781 (1%)
Tổng: 10.161.000.000
139.351.500 USD
(36 exchanges)
-3.11% 7%
116 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
85,29 USD
1.949.303 đ
997.143.920 USD
11.670.663 (56%)
Tổng: 21.000.000
38.840.549 USD
(22 exchanges)
-3.15% 10%
117 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.855 đ
989.478.633 USD
945.642.940
3.411.250 USD
(45 exchanges)
-0.04% 0%
118 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
17,28 USD
394.934 đ
961.207.483 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
60.265.562 USD
(8 exchanges)
2.98% 7%
119 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
2,26 USD
51.652 đ
932.836.832 USD
411.910.943 (39%)
Tổng: 1.055.192.308
22.220.545 USD
(5 exchanges)
-4.07% 16%
120 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,01885183 USD
431 đ
927.857.168 USD
49.162.432.992
47.128.264 USD
(24 exchanges)
-1.28% 2%
120 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
3,97 USD
90.714 đ
715.877.619 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
139.378.407 USD
(29 exchanges)
-4.10% 8%
121 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,34 USD
7.671 đ
709.626.267 USD
2.114.148.528 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
34.473.093 USD
(2 exchanges)
0.65% -1%
121 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
13,64 USD
311.742 đ
909.953.087 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
4.066.221 USD
(0 exchanges)
2.57% 6%
122 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,58 USD
127.531 đ
895.735.679 USD
76.119.699 (25%)
Tổng: 300.000.000
6.257.263 USD
(10 exchanges)
-0.24% 19%
123 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
1,06 USD
24.226 đ
892.213.895 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
139.446.119 USD
(121 exchanges)
4.53% 9%
124 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
148,89 USD
3.402.881 đ
885.080.928 USD
5.975.799 (99%)
Tổng: 6.044.999
6.508.019 USD
(1 exchanges)
1.48% 41%
125 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
26,31 USD
601.315 đ
867.439.672 USD
32.730.934 (33%)
Tổng: 100.000.000
33.819.410 USD
(0 exchanges)
-0.3% 41%
126 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,57 USD
12.920 đ
854.549.030 USD
1.448.436.646 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
7.914.885 USD
(4 exchanges)
-2.54% -9%
127 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,98 USD
22.286 đ
854.510.497 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
97.772.998 USD
(66 exchanges)
-0.4% 6%
128 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
2,15 USD
49.169 đ
599.112.412 USD
278.482.214 (100%)
Tổng: 279.387.971
7.976.142 USD
(6 exchanges)
-3.68% -5%
128 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,15 USD
3.382 đ
832.618.111 USD
6.051.936.993 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
281.627.327 USD
(15 exchanges)
0.26% 8%
129 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
2,03 USD
46.384 đ
588.086.626 USD
289.770.791
51.496.953 USD
(6 exchanges)
-2.47% 2%
129 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
78,82 USD
1.801.431 đ
830.587.481 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
298.781 USD
(1 exchanges)
-4.98% -10%
130 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
377,04 USD
8.617.249 đ
806.631.039 USD
2.137.030 (21%)
Tổng: 10.000.000
33.112.705 USD
(1 exchanges)
-4.89% 41%
132 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche C-Chain
TIME *
7.814 USD
178.578.914 đ
780.291.399 USD
N/A
Tổng: 30.090
95.602.665 USD
(1 exchanges)
-7.07% 32%
133 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,87 USD
19.976 đ
779.422.272 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
109.066.861 USD
(24 exchanges)
3.38% 19%
134 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0432694965 USD
989 đ
569.426.528 USD
13.159.998.943 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
107.690.018 USD
(39 exchanges)
9.97% 30%
134 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
10,38 USD
237.235 đ
771.546.508 USD
74.312.712 (13%)
Tổng: 555.000.000
110.215.347 USD
(2 exchanges)
-3.54% 10%
135 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
4,14 USD
94.620 đ
762.739.450 USD
185.000.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
114.278.716 USD
(0 exchanges)
-6.17% 22%
136 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,051288 USD
1.172 đ
759.303.235 USD
14.788.607.562 (70%)
Tổng: 21.000.000.000
42.997.927 USD
(53 exchanges)
2.96% 6%
137 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain (BEP2)
ANKR *
0,092296 USD
2.109 đ
750.079.611 USD
8.162.899.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
45.249.768 USD
(24 exchanges)
-2% -4%
138 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
11,71 USD
267.632 đ
745.537.564 USD
63.612.527 (63%)
Tổng: 101.172.570
29.230.401 USD
(40 exchanges)
-2.55% -15%
139 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,14 USD
26.055 đ
741.216.238 USD
738.544.561 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
21.871.843 USD
(4 exchanges)
-3.18% -4%
140 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
5,49 USD
125.474 đ
732.410.558 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
31.987.655 USD
(28 exchanges)
-1.91% 5%
141 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPHA *
1,15 USD
26.319 đ
513.986.380 USD
446.330.126 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
43.530.342 USD
(9 exchanges)
8.20% 14%
141 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
3,96 USD
90.506 đ
713.955.381 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
116.545.618 USD
(29 exchanges)
-5.05% 6%
143 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,094502 USD
2.160 đ
703.902.043 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
112.752.801 USD
(3 exchanges)
10.72% 13%
143 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTCST *
42,53 USD
971.971 đ
485.543.263 USD
11.417.100 (76%)
Tổng: 15.000.000
55.687.302 USD
(2 exchanges)
-3.72% -12%
144 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
1,10 USD
25.141 đ
669.179.654 USD
687.500.000 (18%)
Tổng: 3.885.390.082
87.770.440 USD
(9 exchanges)
-1.9% -10%
145 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
1,24 USD
28.340 đ
658.457.602 USD
529.503.372 (18%)
Tổng: 3.000.000.000
31.197.046 USD
(12 exchanges)
7.77% -3%
146 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
5,79 USD
132.330 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
(10 exchanges)
8.31% -3%
146 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,069447 USD
1.587 đ
657.684.881 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
35.706.114 USD
(16 exchanges)
3.34% 3%
147 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
3,92 USD
89.592 đ
647.226.089 USD
N/A
Tổng: 6.807.412
17.928.445 USD
(2 exchanges)
-6.25% 15%
148 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
WRX *
1,43 USD
32.683 đ
641.458.325 USD
317.591.918 (32%)
Tổng: 978.213.335
29.554.204 USD
(10 exchanges)
4.55% 10%
148 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0308578374 USD
705 đ
455.694.723 USD
14.767.552.172 (74%)
Tổng: 20.000.000.000
107.209.653 USD
(4 exchanges)
1.91% -0%
149 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,66 USD
15.165 đ
629.754.098 USD
1.000.000.000
2.165.931 USD
(7 exchanges)
0.64% 11%
150 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
418,47 USD
9.564.132 đ
627.312.655 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
5.807.782 USD
(21 exchanges)
4.96% 24%
151 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
16.858 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
(12 exchanges)
-2.95% -13%
151 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
22.778 đ
617.775.014 USD
719.446.095
49.184.118 USD
(2 exchanges)
-1.19% -0%
152 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,70 USD
15.978 đ
610.776.513 USD
736.628.413 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
18.827.967 USD
(25 exchanges)
-1.75% -5%
153 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00637531 USD
146 đ
607.937.024 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
68.497.333 USD
(22 exchanges)
6.44% 10%
154 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
24,71 USD
564.747 đ
601.423.245 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
21.157.700 USD
(8 exchanges)
-4.38% -19%
155 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,02124313 USD
486 đ
600.347.178 USD
28.350.935.434 (83%)
Tổng: 34.206.137.257
38.303.908 USD
(26 exchanges)
-0.96% 2%
156 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
4,45 USD
101.705 đ
590.403.899 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
3.222.937 USD
(0 exchanges)
-7.97% 63%
157 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,34 USD
7.673 đ
586.368.112 USD
1.784.982.313 (47%)
Tổng: 3.804.289.506
64.507.246 USD
(11 exchanges)
7.31% 13%
158 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0300972764 USD
688 đ
386.594.136 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
29.005.647 USD
(3 exchanges)
-7.68% -8%
159 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,23 USD
5.211 đ
563.891.625 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
6.257.939 USD
(3 exchanges)
-4.01% 24%
160 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,98 USD
22.507 đ
563.362.530 USD
574.125.289 (100%)
Tổng: 574.125.873
14.246.553 USD
(10 exchanges)
0.53% -1%
161 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
1,33 USD
30.397 đ
558.785.001 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
11.074.463 USD
(7 exchanges)
-0.09% 17%
162 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
34,33 USD
784.612 đ
552.595.256 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.051.284 USD
(7 exchanges)
-3.02% 9%
163 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,44 USD
10.042 đ
549.081.498 USD
1.322.122.553 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
42.326.957 USD
(47 exchanges)
1.73% 2%
164 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,54 USD
12.397 đ
544.282.433 USD
1.000.000.000
12.679.626 USD
(51 exchanges)
0.41% 3%
165 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,79 USD
18.124 đ
543.777.666 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
98.238.734 USD
(23 exchanges)
2.95% 11%
165 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,52 USD
11.868 đ
343.041.535 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
1.198.731 USD
(4 exchanges)
-1.23% 10%
166 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
852,37 USD
19.480.916 đ
541.178.027 USD
642.519 (6%)
Tổng: 10.000.000
23.437.238 USD
(0 exchanges)
-1.96% 14%
167 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,89 USD
134.616 đ
539.714.337 USD
91.443.180 (61%)
Tổng: 148.762.141
83.387.811 USD
(10 exchanges)
-0.61% 7%
168 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,14 USD
140.330 đ
536.411.843 USD
67.990.857 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
42.787.644 USD
(0 exchanges)
-4.07% 1%
169 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,081529 USD
1.863 đ
535.510.726 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
190.772.565 USD
(11 exchanges)
3.39% 38%
170 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
3,70 USD
84.564 đ
534.213.141 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
24.674.952 USD
(30 exchanges)
-2.55% 10%
171 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
12,11 USD
276.774 đ
528.968.527 USD
43.655.553 (44%)
Tổng: 100.000.000
35.487.124 USD
(7 exchanges)
0.4% -10%
172 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.855 đ
527.706.267 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
38.164.384 USD
(5 exchanges)
0.26% 0%
173 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.118 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
(6 exchanges)
-3.63% -3%
173 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,01 USD
23.084 đ
526.323.019 USD
521.324.683
73.802.279 USD
(3 exchanges)
-2.37% 1%
174 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020 / Cosmos Blockchain
XPRT *
9,20 USD
210.266 đ
523.227.803 USD
57.075.097 (48%)
Tổng: 118.809.078
4.958.390 USD
(1 exchanges)
11.62% 17%
175 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018
ONG
1,19 USD
27.299 đ
314.614.495 USD
263.397.617 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
9.844.245 USD
(32 exchanges)
-1.44% 4%
175 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,11 USD
2.553 đ
522.419.790 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
49.424.568 USD
(0 exchanges)
21.77% -6%
177 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
4,86 USD
111.075 đ
487.225.947 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
551.133 USD
(4 exchanges)
-0.26% 1%
178 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00063337 USD
14,4757 đ
485.394.599 USD
766.149.999.999 (77%)
Tổng: 999.000.000.000
103.514.816 USD
(1 exchanges)
-2.61% -1%
181 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,54 USD
12.348 đ
466.523.465 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
112.882.640 USD
(11 exchanges)
1.55% 9%
182 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,00249754 USD
57 đ
449.893.356 USD
N/A
Tổng: 442.475.501.083
21.380.417 USD
(0 exchanges)
16.59% 29%
183 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,44 USD
10.046 đ
303.595.554 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
73.721.929 USD
(24 exchanges)
-1.86% -12%
183 Biểu tượng logo của Oxygen Oxygen
12/2020 / Ethereum Blockchain
OXY *
2,21 USD
50.510 đ
446.279.380 USD
62.999.412 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
546.346 USD
(3 exchanges)
-1.92% 3%
184 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,29 USD
52.338 đ
440.691.587 USD
192.168.789 (80%)
Tổng: 239.612.084
122.706.858 USD
(32 exchanges)
-0.15% 0%
185 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,58 USD
13.211 đ
439.652.436 USD
777.009.768 (52%)
Tổng: 1.500.000.000
3.209.419 USD
(6 exchanges)
5.52% -3%
186 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
38,50 USD
879.918 đ
433.390.477 USD
11.255.059 (90%)
Tổng: 12.500.000
4.140.729 USD
(3 exchanges)
3.5% 6%
188 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
12,59 USD
287.792 đ
289.618.167 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
111.582.541 USD
(0 exchanges)
1.38% 9%
188 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
3,24 USD
74.050 đ
428.075.510 USD
132.321.178 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
3.880.289 USD
(0 exchanges)
0.33% 6%
189 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
10,77 USD
246.148 đ
426.614.807 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
6.112.038 USD
(5 exchanges)
3.78% 2%
189 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,12 USD
2.638 đ
285.944.354 USD
2.477.724.900 (24%)
Tổng: 10.434.178.152
25.450.168 USD
(0 exchanges)
1.45% 6%
190 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyDoge *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
425.188.668 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
34.177.342 USD
(0 exchanges)
38.61% 32%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.