1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 10065 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3778) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (249) - BNB Smart Chain (BEP20) (2216) - Solana (1087) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (150) - Tron20 (53) - Klaytn (55) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2236) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (10) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (29) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

20/07/2024 04:25

Tỷ giá 10065 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
67.215 USD
1.710.615.804 đ
1.326.004.912.527 USD
19.727.881 (94%)
Tổng: 21.000.000
35.872.708.305 USD
5.80% 17%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.522 USD
89.635.976 đ
423.434.657.785 USD
120.224.184
17.094.329.308 USD
3.36% 13%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.471 đ
113.789.483.309 USD
113.696.229.621 (97%)
Tổng: 117.072.162.582
62.337.953.330 USD
0.09% 0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
595,76 USD
15.162.113 đ
86.798.128.657 USD
145.692.908
2.032.367.069 USD
4.87% 12%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
170,44 USD
4.337.752 đ
79.130.978.367 USD
464.268.862 (80%)
Tổng: 580.436.804
3.589.357.069 USD
8.49% 23%
6 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.456 đ
33.755.780.770 USD
33.747.326.697
7.131.318.089 USD
0.02% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,58 USD
14.745 đ
32.392.037.618 USD
55.909.481.874 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.301.266.489 USD
1.78% 23%
8 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,28 USD
185.188 đ
18.298.575.491 USD
2.514.739.852 (49%)
Tổng: 5.109.217.591
194.661.644 USD
0.57% -1%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,13 USD
3.190 đ
18.199.557.905 USD
145.183.436.384
692.933.160 USD
6.02% 17%
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,44 USD
11.197 đ
15.790.126.633 USD
35.889.911.864 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
333.405.411 USD
4.19% 6%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,13 USD
3.429 đ
11.735.214.961 USD
87.092.934.628 (100%)
Tổng: 87.092.941.138
298.999.993 USD
0.24% -1%
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
28,33 USD
720.904 đ
11.181.132.944 USD
394.726.574 (55%)
Tổng: 715.748.719
322.336.045 USD
5.33% 11%
13 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000180942 USD
0,4605 đ
10.662.399.471 USD
589.270.684.032.320 (100%)
Tổng: 589.519.193.137.910
596.846.519 USD
6.14% 10%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,31 USD
160.650 đ
9.076.899.742 USD
1.437.953.431
168.711.282 USD
3.65% 5%
15 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,12 USD
359.340 đ
8.586.030.207 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
304.740.922 USD
4.05% 11%
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
399,98 USD
10.179.488 đ
7.893.640.265 USD
19.735.094 (94%)
Tổng: 21.000.000
292.113.974 USD
3.92% 11%
17 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
6,41 USD
163.182 đ
7.074.991.809 USD
1.103.421.173 (92%)
Tổng: 1.201.235.184
312.600.531 USD
5.97% 25%
18 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
73,86 USD
1.879.777 đ
5.522.497.770 USD
74.768.212 (89%)
Tổng: 84.000.000
305.620.987 USD
3.95% 7%
19 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000129386 USD
0,3293 đ
5.443.127.850 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.051.923.056 USD
14.30% 48%
20 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,82 USD
148.190 đ
5.391.600.593 USD
925.950.134 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.083.558 USD
0.47% 3%
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.457 đ
5.349.377.633 USD
5.347.888.596
173.167.290 USD
0.03% 0%
22 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,53 USD
13.543 đ
5.267.054.621 USD
9.897.682.403 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
244.044.213 USD
3.55% 5%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,92 USD
201.667 đ
4.754.694.870 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
130.265.761 USD
2.21% -2%
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
10,07 USD
256.298 đ
4.703.214.339 USD
467.021.097 (90%)
Tổng: 521.210.421
93.135.647 USD
4.14% 38%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.649 đ
4.426.969.438 USD
24.231.946.297 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
43.641.630 USD
2.61% 10%
26 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,48 USD
37.736 đ
3.736.508.712 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
144.444.127 USD
6.99% 30%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
23,64 USD
601.539 đ
3.497.752.831 USD
147.983.396 (70%)
Tổng: 210.700.000
142.839.980 USD
3.32% 11%
28 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,42 USD
188.768 đ
3.466.578.334 USD
467.370.280 (42%)
Tổng: 1.106.631.142
115.262.746 USD
6.96% 22%
29 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.684 đ
3.091.612.937 USD
29.311.834.908 (59%)
Tổng: 50.001.806.812
74.745.647 USD
2.72% 16%
30 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
162,35 USD
4.131.833 đ
2.994.847.718 USD
18.446.744
69.158.762 USD
0.97% 2%
31 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,91 USD
23.135 đ
2.969.726.602 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
220.481.194 USD
8.14% 30%
32 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,95 USD
49.605 đ
2.874.923.098 USD
1.474.978.413 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
98.812.030 USD
7.41% 18%
33 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0751367969 USD
1.912 đ
2.689.415.016 USD
35.793.580.893 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
48.607.300 USD
4.08% 12%
34 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,68 USD
119.204 đ
2.679.231.331 USD
572.013.358 (29%)
Tổng: 1.960.109.283
142.499.177 USD
7.96% 17%
35 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,73 USD
171.214 đ
2.640.262.338 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
83.531.178 USD
5.64% 11%
36 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.830 USD
72.031.209 đ
2.633.319.142 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
105.375.625 USD
0.88% 14%
37 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
43,63 USD
1.110.391 đ
2.617.817.250 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.982.455 USD
1.51% 16%
38 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,77 USD
19.613 đ
2.573.442.663 USD
3.339.278.542 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
188.477.445 USD
3.75% 11%
39 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,57 USD
65.317 đ
2.563.538.444 USD
998.845.715
572.668.295 USD
9.87% 63%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,031638809 USD
805 đ
2.562.270.247 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
29.491.513 USD
4.43% 18%
41 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,52 USD
165.854 đ
2.547.636.668 USD
390.930.671
116.843.139 USD
3.83% 7%
42 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0943789218 USD
2.402 đ
2.507.795.250 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
8.176.391 USD
1.11% 7%
43 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
353,40 USD
8.994.126 đ
2.507.344.686 USD
7.094.844 (34%)
Tổng: 21.000.000
61.589.209 USD
7.97% 47%
44 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
26,84 USD
683.039 đ
2.506.711.714 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
150.154.308 USD
4.57% 36%
45 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,59 USD
40.460 đ
2.448.825.525 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
53.157.086 USD
5.39% 25%
46 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
33,42 USD
850.641 đ
2.194.369.119 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
85.879.008 USD
10.93% 41%
47 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000316945 USD
0,8066 đ
2.182.716.674 USD
68.867.446.559.823 (74%)
Tổng: 92.913.653.595.264
500.249.517 USD
21.82% 42%
48 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,93 USD
49.226 đ
2.169.680.363 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
215.247.901 USD
8.99% 13%
49 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,85 USD
21.700 đ
2.142.030.787 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
127.622.415 USD
6.76% 15%
50 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,21 USD
5.461 đ
2.048.844.370 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
57.222.881 USD
7.51% 16%
51 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.470 đ
1.990.521.845 USD
1.988.956.599
4.385.691.628 USD
0.15% 0%
52 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001941958 USD
4,9423 đ
1.858.205.958 USD
9.568.722.783.410 (99%)
Tổng: 9.689.588.314.610
292.889.174 USD
14.00% 39%
53 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,95 USD
49.635 đ
1.741.399.488 USD
892.898.872 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
119.285.065 USD
1.89% 16%
54 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0163631764 USD
416 đ
1.677.078.730 USD
102.491.025.358
249.541.303 USD
5.50% 9%
55 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,15 USD
29.243 đ
1.608.631.210 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
26.856.589 USD
2.73% 11%
56 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,59 USD
40.535 đ
1.592.734.191 USD
1.000.000.000
24.556.261 USD
8.98% 15%
57 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
4,69 USD
119.484 đ
1.581.643.028 USD
336.888.512 (81%)
Tổng: 413.543.207
254.700.426 USD
4.41% 31%
58 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,09 USD
27.860 đ
1.521.347.816 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
123.259.296 USD
6.55% 11%
59 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
100,98 USD
2.569.988 đ
1.502.152.576 USD
14.875.473 (93%)
Tổng: 16.000.000
85.404.065 USD
3.11% 4%
60 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0302549122 USD
770 đ
1.491.567.164 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
109.450.118 USD
9.52% 25%
61 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,52 USD
13.251 đ
1.459.791.636 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
116.462.796 USD
10.12% 11%
62 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,03 USD
26.138 đ
1.386.480.471 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
161.176.252 USD
9.55% 36%
63 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.560 đ
1.386.230.408 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
41.708.124 USD
15.30% 26%
64 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,36 USD
9.187 đ
1.308.486.589 USD
3.624.988.909 (36%)
Tổng: 9.999.988.909
58.338.086 USD
6.35% 25%
65 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,16 USD
4.032 đ
1.303.792.366 USD
8.229.235.198 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
36.175.274 USD
5.40% 16%
66 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,43 USD
36.375 đ
1.284.970.297 USD
899.030.576 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
76.382.761 USD
1.66% 31%
67 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,43 USD
163.739 đ
1.276.893.796 USD
198.468.185 (19%)
Tổng: 1.057.424.658
67.387.125 USD
6.61% 3%
68 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,38 USD
9.764 đ
1.218.159.903 USD
3.175.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
87.377.664 USD
12.31% 23%
69 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,25 USD
31.725 đ
1.035.461.002 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
21.079.250 USD
-2.73% 18%
70 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
36,25 USD
922.503 đ
986.104.327 USD
27.204.641 (87%)
Tổng: 31.415.926
26.750.375 USD
-0.72% 2%
71 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,64 USD
16.278 đ
966.969.677 USD
1.511.780.104
33.301.231 USD
6.41% 16%
72 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,87 USD
251.289 đ
943.350.702 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.232.310 USD
3.02% 9%
73 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0189925329 USD
483 đ
939.484.713 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
14.388.623 USD
6.35% 26%
74 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
47,43 USD
1.207.165 đ
935.895.931 USD
19.730.988
34.830.720 USD
2.37% 22%
75 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,29 USD
160.083 đ
930.857.030 USD
147.987.687 (55%)
Tổng: 270.000.000
42.343.055 USD
4.92% 16%
76 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
76,93 USD
1.957.810 đ
928.727.790 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
16.474.810 USD
2.98% 9%
77 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,61 USD
15.510 đ
915.838.215 USD
1.502.752.225 (72%)
Tổng: 2.100.000.000
86.661.562 USD
5.34% 17%
78 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0207979305 USD
529 đ
891.294.474 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
6.590.040 USD
4.27% 9%
79 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,46 USD
673.324 đ
868.721.802 USD
32.835.570 (33%)
Tổng: 100.000.000
105.021.024 USD
2.28% 2%
80 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,000000895 USD
0,0228 đ
866.563.472 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
19.549.403 USD
3.12% 12%
81 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,43 USD
36.373 đ
866.043.232 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
15.872.034 USD
4.84% 9%
82 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,59 USD
14.991 đ
860.094.991 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
68.086.206 USD
3.87% 7%
83 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,46 USD
87.935 đ
846.293.736 USD
244.932.441 (63%)
Tổng: 388.539.008
12.106.611 USD
2.19% 3%
84 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,49 USD
12.553 đ
843.930.644 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
92.451.164 USD
6.69% 24%
85 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0253335172 USD
645 đ
833.615.956 USD
32.905.654.154 (94%)
Tổng: 34.929.814.290
85.717.046 USD
7.75% 19%
86 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,75 USD
299.030 đ
828.810.111 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
29.163.281 USD
4.36% 18%
87 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000022814 USD
0,0581 đ
822.310.524 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
41.988.913 USD
21.18% 41%
88 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
38,67 USD
984.188 đ
812.100.503 USD
21.000.000
123.795.918 USD
6.41% 15%
89 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,81 USD
20.728 đ
806.485.971 USD
990.224.317 (98%)
Tổng: 1.010.778.443
28.438.307 USD
2.80% 7%
90 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,36 USD
60.064 đ
794.683.794 USD
336.720.877 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
12.588.151 USD
3.36% 15%
91 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,79 USD
70.996 đ
781.437.703 USD
280.121.347 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
385.782.636 USD
5.06% 56%
92 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,34 USD
8.688 đ
778.721.045 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
68.488.316 USD
6.78% 11%
93 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.456 đ
739.834.556 USD
739.663.255
7.812.461 USD
0.06% 0%
94 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,92 USD
201.447 đ
738.003.516 USD
93.236.471 (31%)
Tổng: 300.000.000
2.629.016 USD
3.28% 14%
95 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,68 USD
119.023 đ
730.291.783 USD
156.153.503 (60%)
Tổng: 258.446.028
54.740.659 USD
2.96% 23%
96 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,17 USD
4.368 đ
726.865.081 USD
4.235.315.139 (84%)
Tổng: 5.022.815.154
34.195.359 USD
2.22% 21%
97 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000366977 USD
0,9340 đ
724.088.628 USD
19.731.185.923.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
9.568.275 USD
4.77% 22%
98 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,28 USD
32.682 đ
719.130.821 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.197.842 USD
1.85% 16%
99 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,44 USD
113.113 đ
715.015.707 USD
160.875.442
7.879.702 USD
8.36% 40%
100 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,36 USD
9.183 đ
688.562.181 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
44.910.274 USD
7.37% 12%
101 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
265,54 USD
6.758.074 đ
687.647.393 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
2.548.366 USD
3.27% 1%
102 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,073951072 USD
1.882 đ
659.574.403 USD
8.919.064.798
59.059.293 USD
7.40% 12%
103 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0095440815 USD
243 đ
658.176.773 USD
68.961.772.341
182.077.216 USD
13.09% 29%
104 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,18 USD
4.550 đ
657.017.118 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
124.623.635 USD
9.43% 14%
105 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,97 USD
50.184 đ
646.313.498 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
20.480.286 USD
3.52% 18%
106 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,56 USD
14.247 đ
634.844.285 USD
1.134.044.629 (97%)
Tổng: 1.174.845.810
18.558.370 USD
6.50% 14%
107 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0943662278 USD
2.402 đ
633.537.095 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
21.007.777 USD
6.59% 21%
108 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,34 USD
8.634 đ
610.682.271 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
42.226.395 USD
7.64% 23%
109 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,66 USD
271.358 đ
608.858.178 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
13.908.282 USD
6.04% 7%
110 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.400 USD
61.092.120 đ
591.775.003 USD
246.524
38.115.762 USD
-1.78% -1%
111 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,16 USD
4.064 đ
591.610.679 USD
3.704.684.667 (62%)
Tổng: 5.982.704.180
13.092.436 USD
3.96% 13%
112 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,18 USD
4.475 đ
588.027.605 USD
3.344.331.631
6.922.469 USD
4.74% 12%
113 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002789575 USD
7,0995 đ
585.810.704 USD
2.100.000.000.000
160.404.391 USD
6.49% 29%
114 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
2,19 USD
55.773 đ
577.583.347 USD
263.559.573 (47%)
Tổng: 554.999.241
32.635.649 USD
14.38% 20%
115 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,35 USD
34.316 đ
575.500.640 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
12.690.719 USD
2.25% -5%
116 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,54 USD
39.249 đ
574.168.068 USD
372.304.169 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
48.155.433 USD
-4.04% 57%
117 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0811888554 USD
2.066 đ
569.856.723 USD
7.018.903.276 (86%)
Tổng: 8.168.126.695
28.600.961 USD
2.14% 20%
118 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
16,73 USD
425.882 đ
558.882.102 USD
33.397.859
28.201.136 USD
5.63% 22%
119 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0119572671 USD
304 đ
533.105.804 USD
44.584.251.631 (98%)
Tổng: 45.277.406.169
18.696.291 USD
4.23% 12%
120 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.782 đ
531.441.638 USD
1.254.368.984 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
26.457.080 USD
4.47% 5%
121 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,48 USD
12.114 đ
527.691.638 USD
1.108.582.397
5.221.206 USD
2.77% 17%
122 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,71 USD
18.196 đ
518.045.456 USD
724.556.412 (63%)
Tổng: 1.158.776.143
21.948.258 USD
-4.07% 6%
123 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,83 USD
21.197 đ
503.812.875 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
43.692.065 USD
5.48% 15%
124 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,23 USD
31.363 đ
502.896.020 USD
408.079.568 (69%)
Tổng: 590.000.000
2.738.334 USD
0.67% 2%
125 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.489 đ
495.955.271 USD
495.201.533
54.714.965 USD
0.18% 0%
126 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000908749 USD
2,3128 đ
494.457.617 USD
5.441.080.844.852 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
26.379.859 USD
5.79% 29%
127 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0743846912 USD
1.893 đ
492.358.047 USD
6.619.077.654
10.136.577 USD
5.61% 13%
128 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,07 USD
52.756 đ
487.144.122 USD
235.001.265 (52%)
Tổng: 450.000.000
26.579.470 USD
4.84% 11%
129 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
29,79 USD
758.053 đ
486.353.117 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
77.449.674 USD
-2.65% 27%
130 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0317922062 USD
809 đ
474.065.105 USD
14.911.362.289 (39%)
Tổng: 37.929.589.259
5.815.609 USD
-0.54% 6%
131 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,44 USD
36.662 đ
473.793.408 USD
328.895.104
15.296.599 USD
3.46% 11%
132 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
26,80 USD
682.042 đ
469.360.436 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
4.943.863 USD
3.32% 15%
133 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,049147907 USD
1.251 đ
464.024.014 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
18.199.775 USD
7.01% 38%
134 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,55 USD
13.921 đ
463.666.880 USD
847.647.013 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
42.238.602 USD
0.46% 20%
135 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,42 USD
10.764 đ
457.998.634 USD
1.082.855.129
11.868.488 USD
3.65% 9%
136 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,75 USD
95.523 đ
444.940.786 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
35.385.945 USD
3.22% 61%
137 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.400 USD
61.086.797 đ
444.186.567 USD
185.057
18.973.974 USD
-1.00% 0%
138 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,77 USD
1.342.900 đ
441.114.080 USD
8.359.785 (84%)
Tổng: 10.000.000
30.204.058 USD
2.58% 12%
139 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0043453176 USD
111 đ
434.531.760 USD
100.000.000.000
32.052.151 USD
5.56% 2%
140 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,05 USD
26.775 đ
438.345.462 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
11.977.101 USD
1.15% 4%
141 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004323 USD
0,0110 đ
432.263.081 USD
999.990.000.000.000
21.465.725 USD
0.61% -2%
142 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,92 USD
99.674 đ
430.813.056 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
165.851.420 USD
0.58% 4%
143 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0850088655 USD
2.163 đ
430.156.534 USD
5.060.137.335
221.364.557 USD
6.06% 45%
144 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,60 USD
244.360 đ
414.706.223 USD
43.191.430
10.844.316 USD
-5.62% 22%
145 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
5.430 đ
408.943.910 USD
1.916.522.309 (86%)
Tổng: 2.229.136.881
12.545.864 USD
7.27% 16%
146 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
2,06 USD
52.497 đ
394.704.553 USD
191.350.036 (19%)
Tổng: 1.028.829.323
71.141.263 USD
-1.02% 57%
147 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
19,06 USD
485.165 đ
391.222.930 USD
20.522.127
5.905.938 USD
-0.27% 17%
148 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,00 USD
101.852 đ
390.997.000 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
18.172.291 USD
1.54% 6%
149 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0169459481 USD
431 đ
379.299.223 USD
22.382.885.924 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
47.144.731 USD
7.51% 19%
150 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,81 USD
20.670 đ
375.634.259 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.779.532 USD
0.46% 7%
151 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0042176896 USD
107 đ
374.905.742 USD
88.888.888.888
56.517.023 USD
11.62% 33%
152 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0042176896 USD
107 đ
374.905.742 USD
88.888.888.888
56.517.023 USD
11.62% 33%
153 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,04 USD
26.360 đ
372.563.747 USD
359.705.561 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
31.881.901 USD
4.45% 22%
154 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.456 đ
368.100.291 USD
368.016.808
7.047.243 USD
0.17% 0%
155 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,54 USD
13.832 đ
365.248.497 USD
672.049.578 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
9.479.779 USD
3.16% 14%
156 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.072 đ
364.113.161 USD
2.275.511.848 (43%)
Tổng: 5.316.452.542
16.999.907 USD
5.36% 11%
157 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,45 USD
11.408 đ
357.983.470 USD
798.627.451 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
59.509.461 USD
5.10% 20%
158 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
8.983 đ
352.976.308 USD
1.000.000.000
11.540.942 USD
5.51% 13%
159 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
35,18 USD
895.450 đ
351.846.870 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
23.453.295 USD
2.26% 6%
160 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,20 USD
5.079 đ
349.119.656 USD
1.749.370.082 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
33.797.751 USD
9.49% 21%
161 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,77 USD
70.502 đ
342.544.658 USD
123.653.187 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
91.125.465 USD
16.44% 37%
162 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
22,49 USD
572.275 đ
342.387.160 USD
15.226.521
20.989.140 USD
2.44% 6%
163 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.326 đ
341.571.614 USD
1.186.556.338 (55%)
Tổng: 2.145.777.206
71.692.496 USD
4.54% 5%
164 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0180587313 USD
460 đ
337.784.773 USD
18.704.789.775 (96%)
Tổng: 19.393.945.201
16.108.442 USD
6.04% 16%
165 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,65 USD
41.909 đ
336.917.365 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
47.937.586 USD
4.66% 24%
166 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,20 USD
5.148 đ
334.403.591 USD
1.653.233.202 (91%)
Tổng: 1.821.221.806
18.709.551 USD
6.53% 23%
167 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0331465191 USD
844 đ
331.465.191 USD
10.000.000.000
20.440.725 USD
9.37% 23%
168 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
27,85 USD
708.812 đ
330.944.698 USD
11.882.613 (63%)
Tổng: 18.900.000
39.064.137 USD
1.67% 16%
169 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,43 USD
36.341 đ
327.122.592 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
19.543.424 USD
4.83% 9%
170 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
72,28 USD
1.839.592 đ
323.565.761 USD
4.476.400 (54%)
Tổng: 8.305.718
12.528.418 USD
2.28% 14%
171 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,59 USD
15.128 đ
322.403.232 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
19.006.644 USD
4.56% 13%
172 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,66 USD
16.818 đ
322.339.533 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
7.562.666 USD
6.14% 18%
173 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0018432473 USD
47 đ
320.011.807 USD
173.613.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
10.714.061 USD
4.55% 13%
174 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,38 USD
9.579 đ
318.987.886 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
41.168.974 USD
8.97% 19%
175 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,49 USD
12.493 đ
316.010.288 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
13.962.737 USD
7.68% 24%
176 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0175289921 USD
446 đ
315.410.877 USD
17.993.668.747 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
111.874.465 USD
4.65% 9%
177 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,46 USD
215.354 đ
302.712.675 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
3.278.619 USD
0.03% 2%
178 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0287804762 USD
732 đ
302.210.097 USD
10.500.524.547 (81%)
Tổng: 12.900.527.379
2.990.954 USD
-1.63% 4%
179 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0059386638 USD
151 đ
300.496.386 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
15.911.265 USD
8.58% 31%
180 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,20 USD
5.110 đ
300.199.014 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
50.652.099 USD
7.50% 11%
181 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0302504409 USD
770 đ
299.479.365 USD
9.900.000.000
23.190.928 USD
1.50% 5%
182 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0051212288 USD
130 đ
295.701.603 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
6.265.104 USD
3.83% 6%
183 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,40 USD
10.263 đ
295.082.902 USD
731.757.731 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
16.388.673 USD
2.02% 7%
184 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,74 USD
69.614 đ
294.921.253 USD
107.818.999
13.408.178 USD
6.25% 18%
185 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,74 USD
69.656 đ
288.035.313 USD
105.239.331 (98%)
Tổng: 107.822.406
36.735.152 USD
3.14% 18%
186 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0204421257 USD
520 đ
287.742.499 USD
14.075.957.783 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
11.157.270 USD
4.13% 16%
187 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,35 USD
9.032 đ
280.223.560 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
15.894.027 USD
6.49% 20%
188 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0507748526 USD
1.292 đ
278.955.906 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
27.406.366 USD
5.92% 19%
189 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,68 USD
17.392 đ
278.087.511 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.722.126 USD
6.88% 5%
190 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
28,98 USD
737.649 đ
277.759.987 USD
9.583.135
14.976.282 USD
5.24% 12%
191 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,41 USD
61.259 đ
277.288.957 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
113.018.854 USD
7.42% 16%
192 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
48,31 USD
1.229.423 đ
274.692.041 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
15.866.403 USD
5.10% 21%
193 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,89 USD
73.430 đ
274.100.455 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
100.185.384 USD
-1.55% 12%
194 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0223842344 USD
570 đ
272.405.602 USD
12.169.529.553 (95%)
Tổng: 12.766.290.519
3.975.379 USD
1.88% 4%
195 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,52 USD
13.164 đ
256.661.278 USD
496.196.043 (90%)
Tổng: 549.456.539
845.756 USD
5.42% 8%
196 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,91 USD
99.497 đ
254.087.060 USD
64.992.331
8.355.457 USD
2.51% 18%
197 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,59 USD
65.856 đ
251.223.895 USD
97.084.756 (97%)
Tổng: 99.665.580
12.594.131 USD
8.49% 18%
198 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,49 USD
63.487 đ
249.459.440 USD
100.000.000
33.992.754 USD
5.98% 16%
199 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,28 USD
7.091 đ
239.927.237 USD
861.117.417 (80%)
Tổng: 1.070.319.466
13.564.710 USD
5.16% 11%
200 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,68 USD
17.405 đ
239.424.792 USD
350.086.710 (80%)
Tổng: 440.000.000
10.138.602 USD
7.14% 17%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.