1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9271 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (24) - Ethereum (3600) - Tron10 (14) - BNB (2688) - BNB Smart Chain (BEP20) (2664) - Wanchain (4) - Cronos (41) - Solana (242) - TRON (78) - Avalanche C-Chain (130) - Polygon (297) - Xinfin Network (10) - Tron20 (64) - Fantom (80) - Klaytn (66) - XRP Ledger (19) - IoTex (4) - Chiliz (45) - Avalanche (133) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (10) - TomoChain (2) - Harmony (15) - Bitgert (5) - Cardano (49) - Arbitrum (186) - Dogechain (6) - Cosmos (24) - Waves (7) - VeChain (5) - Stellar (9) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (18) - Aurora (3) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (15) - KCC (5) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (21) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (29) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (8) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Fusion Network (1) - Elrond (24) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (9) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (19) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (23) - zkSync (29) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (11) - Core (24) - SX Network (1) - Base (25) - Radix (1) - Klever (1) - SUI (15) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (8) - EOS EVM (1) - Mantle (4) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - NEON EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) -

26/09/2023 18:20

Tỷ giá 9271 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
26.244 USD
644.034.389 đ
511.667.791.109 USD
19.496.362 (93%)
Tổng: 21.000.000
10.284.128.499 USD
0.57% -3%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.588 USD
38.973.052 đ
190.946.301.528 USD
120.232.366
3.838.298.958 USD
0.88% -4%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.533 đ
83.183.595.940 USD
83.207.883.381 (96%)
Tổng: 86.426.198.725
17.066.954.204 USD
-0.02% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
212,17 USD
5.206.694 đ
32.642.014.917 USD
153.847.165
598.798.577 USD
1.59% -3%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,50 USD
12.281 đ
26.647.008.429 USD
53.245.240.268 (53%)
Tổng: 100.000.000.000
775.069.271 USD
0.97% -2%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.543 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.542 đ
25.649.621.025 USD
25.647.418.278
2.632.413.701 USD
-0.00% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,25 USD
6.034 đ
8.636.837.988 USD
35.124.040.760 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
116.935.909 USD
0.43% -4%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0607194037 USD
1.490 đ
8.571.382.141 USD
141.163.806.384
97.348.055 USD
-0.03% -3%
10 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
19,33 USD
474.444 đ
7.979.820.901 USD
412.746.042 (74%)
Tổng: 558.281.858
162.543.572 USD
-0.82% -4%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0848866935 USD
2.083 đ
7.564.365.075 USD
89.111.317.267 (100%)
Tổng: 89.111.339.003
144.969.455 USD
0.88% 1%
12 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,14 USD
52.635 đ
7.360.901.361 USD
3.431.892.088 (68%)
Tổng: 5.047.558.528
27.722.765 USD
-2.33% -14%
13 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.535 đ
5.346.824.256 USD
5.347.888.596
99.600.488 USD
0.01% -0%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
4,03 USD
98.937 đ
4.948.574.380 USD
1.227.426.226 (90%)
Tổng: 1.359.685.584
87.867.643 USD
-0.17% -2%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
12.755 đ
4.843.919.493 USD
9.319.469.069 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
198.328.744 USD
1.40% -3%
16 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
64,34 USD
1.579.013 đ
4.741.897.254 USD
73.695.508 (88%)
Tổng: 84.000.000
248.580.631 USD
0.04% -5%
17 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000072659 USD
0,1783 đ
4.282.164.295 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
69.807.877 USD
-0.22% -2%
18 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
26.245 USD
644.058.876 đ
4.277.316.292 USD
162.975
119.832.972 USD
0.58% -3%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
212,99 USD
5.226.699 đ
4.156.426.672 USD
19.514.938 (93%)
Tổng: 21.000.000
159.296.044 USD
3.00% -3%
20 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
7,41 USD
181.873 đ
4.126.979.348 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
245.085.173 USD
2.42% 10%
21 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.496 đ
3.504.589.897 USD
3.510.823.601
204.442.075 USD
-0.03% -0%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,69 USD
90.633 đ
3.431.849.352 USD
929.215.459 (94%)
Tổng: 985.239.504
568.050 USD
-2.09% 0%
23 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
9,00 USD
220.789 đ
3.185.833.616 USD
354.095.236 (49%)
Tổng: 720.000.000
100.762.174 USD
1.56% -3%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.735 đ
3.087.956.239 USD
27.707.608.057 (55%)
Tổng: 50.001.806.812
44.510.807 USD
-0.17% -7%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
143,92 USD
3.531.735 đ
2.638.980.085 USD
18.336.758
40.362.572 USD
0.18% -3%
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
7,05 USD
173.079 đ
2.584.102.877 USD
366.386.200
50.803.556 USD
1.24% -4%
27 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
42,86 USD
1.051.692 đ
2.571.374.287 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.887.081 USD
0.40% -2%
28 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
4,28 USD
105.136 đ
2.474.166.991 USD
577.501.031 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
44.493.318 USD
1.17% -3%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.545 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.545 đ
2.344.485.903 USD
2.343.984.849
688.596.305 USD
0.02% -0%
31 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
15,17 USD
372.233 đ
2.172.118.336 USD
143.199.868 (68%)
Tổng: 210.700.000
56.356.578 USD
-0.02% -4%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0497610026 USD
1.221 đ
1.659.930.248 USD
33.358.054.754 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
103.080.654 USD
-1.31% -2%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
3,20 USD
78.445 đ
1.441.366.246 USD
450.906.192 (23%)
Tổng: 1.961.354.695
44.768.906 USD
-0.05% -5%
34 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,47 USD
36.110 đ
1.309.979.315 USD
890.243.690 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
18.007.562 USD
-0.50% -7%
35 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
2,94 USD
72.125 đ
1.308.521.523 USD
445.217.801 (88%)
Tổng: 506.407.799
12.980.204 USD
-1.25% -3%
36 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.333 USD
32.702.113 đ
1.302.795.461 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
69.649.074 USD
4.39% 5%
37 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
5,45 USD
133.714 đ
1.291.591.377 USD
237.040.061 (22%)
Tổng: 1.057.061.803
200.186.168 USD
-4.56% 4%
38 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0501195892 USD
1.230 đ
1.266.171.867 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
4.163.326 USD
-0.37% -2%
39 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,39 USD
9.601 đ
1.265.367.941 USD
3.234.382.071 (52%)
Tổng: 6.219.316.768
19.750.706 USD
-0.27% -3%
40 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0166286543 USD
408 đ
1.209.144.562 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
26.562.234 USD
0.89% -6%
41 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,82 USD
20.052 đ
1.041.818.354 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
66.332.678 USD
0.36% -3%
42 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
85,87 USD
2.107.334 đ
1.036.727.306 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
17.501.290 USD
-3.43% -7%
43 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,09 USD
26.818 đ
1.029.094.802 USD
941.671.517 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
24.038.283 USD
-0.95% -2%
44 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,27 USD
31.107 đ
1.012.197.401 USD
798.517.235 (19%)
Tổng: 4.294.967.296
63.363.143 USD
0.68% -9%
45 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
61,79 USD
1.516.397 đ
898.945.254 USD
14.547.718 (91%)
Tổng: 16.000.000
59.286.996 USD
-0.72% -2%
46 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,0872220999 USD
2.140 đ
805.063.198 USD
9.230.036.871 (86%)
Tổng: 10.759.622.604
17.156.595 USD
0.69% -2%
47 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,0972172892 USD
2.386 đ
761.177.310 USD
7.829.649.604 (78%)
Tổng: 10.000.000.000
22.053.990 USD
-2.94% -0%
48 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.496 đ
725.248.542 USD
726.539.010
16.642.918 USD
0.05% -0%
49 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,59 USD
14.401 đ
686.550.132 USD
1.169.899.199 (58%)
Tổng: 2.000.000.000
28.596.611 USD
-3.05% 8%
50 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0486787214 USD
1.195 đ
674.972.853 USD
13.865.870.624 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
2.865.748 USD
-3.02% -6%
51 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,46 USD
11.323 đ
649.555.592 USD
1.407.720.763 (77%)
Tổng: 1.818.000.000
9.174.107 USD
-0.06% -6%
52 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
4,56 USD
111.974 đ
644.789.996 USD
141.310.643 (52%)
Tổng: 270.000.000
35.971.333 USD
-0.73% -1%
53 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
24,64 USD
604.681 đ
640.768.017 USD
26.004.514 (83%)
Tổng: 31.415.926
10.030.712 USD
0.34% -6%
54 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,64 USD
15.694 đ
639.544.014 USD
1.000.000.000
8.163.511 USD
0.25% 5%
55 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,45 USD
11.043 đ
629.989.504 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.532.047 USD
0.59% -2%
56 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,65 USD
16.014 đ
622.504.543 USD
953.946.364 (98%)
Tổng: 974.968.718
12.403.124 USD
0.05% -3%
57 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,56 USD
13.799 đ
620.634.351 USD
1.103.731.656
60.526.962 USD
-1.19% -3%
58 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,30 USD
7.332 đ
616.914.223 USD
2.064.931.926 (69%)
Tổng: 3.000.000.000
32.312.237 USD
0.60% -2%
59 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
30,79 USD
755.493 đ
593.128.700 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
12.187.139 USD
0.69% -4%
60 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
7,04 USD
172.681 đ
589.364.080 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
16.750.975 USD
0.48% -5%
61 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
RUNE *
1,71 USD
41.993 đ
575.053.884 USD
336.050.211 (67%)
Tổng: 500.000.000
27.582.764 USD
0.64% -11%
62 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,29 USD
7.220 đ
556.972.026 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
25.186.571 USD
-0.29% -1%
63 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
1,49 USD
36.447 đ
552.357.721 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
24.653.069 USD
-3.40% -7%
64 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,97 USD
48.382 đ
533.028.285 USD
270.360.198 (84%)
Tổng: 323.506.696
15.468.616 USD
-0.44% -9%
65 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,19 USD
4.637 đ
529.760.663 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
32.172.353 USD
0.65% -2%
66 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
7,22 USD
177.056 đ
508.937.725 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
18.584.908 USD
-0.58% -5%
67 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,62 USD
15.212 đ
492.955.504 USD
795.222.855
10.690.375 USD
0.11% -2%
68 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
0,99 USD
24.376 đ
482.812.953 USD
486.062.949
4.374.552 USD
0.27% -1%
69 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.906 USD
46.779.930 đ
472.600.134 USD
247.918
3.357.722 USD
-0.46% -1%
70 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
1.908 USD
46.825.201 đ
470.396.738 USD
246.524
1.562.622 USD
-0.85% -1%
71 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000240014 USD
0,5890 đ
468.239.684 USD
19.508.879.673.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
5.698.328 USD
-0.20% -10%
72 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,45 USD
10.941 đ
461.969.069 USD
1.036.200.000 (71%)
Tổng: 1.456.068.361
21.949.873 USD
-0.47% -1%
73 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,51 USD
12.585 đ
450.413.652 USD
878.251.734 (27%)
Tổng: 3.303.030.299
38.335.026 USD
-0.62% 15%
74 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0576782504 USD
1.415 đ
430.630.422 USD
7.466.079.839 (84%)
Tổng: 8.888.888.888
22.603.491 USD
0.22% -3%
75 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
21,81 USD
535.179 đ
429.503.373 USD
19.694.370
3.343.057 USD
1.87% -3%
76 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,44 USD
108.937 đ
429.413.211 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
652.238 USD
-0.73% 2%
77 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,72 USD
140.431 đ
424.092.255 USD
74.109.366 (74%)
Tổng: 99.681.496
16.118.593 USD
3.28% 6%
78 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
25,88 USD
635.158 đ
422.617.149 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
32.566.392 USD
-1.01% -0%
79 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,15 USD
3.656 đ
414.090.029 USD
2.779.530.283
3.774.857 USD
0.14% 0%
80 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,12 USD
27.492 đ
412.933.132 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
41.368.302 USD
-0.32% -3%
81 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
60.571 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
82 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,13 USD
3.074 đ
409.067.614 USD
3.265.714.085 (62%)
Tổng: 5.278.164.274
10.176.953 USD
-0.87% 0%
83 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,43 USD
59.721 đ
394.817.749 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
16.855.889 USD
-0.96% -1%
84 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
3,87 USD
94.892 đ
371.382.990 USD
96.043.217 (32%)
Tổng: 300.000.000
629.650 USD
0.22% 0%
85 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,000000384 USD
0,0094 đ
365.305.906 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
14.830.436 USD
0.38% -3%
86 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,37 USD
9.156 đ
363.566.372 USD
974.387.617 (90%)
Tổng: 1.077.892.013
5.545.116 USD
-1.95% -3%
87 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0319981812 USD
785 đ
362.998.866 USD
11.344.359.363 (94%)
Tổng: 12.038.180.520
2.899.970 USD
-1.35% -9%
88 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,11 USD
2.779 đ
360.564.875 USD
3.183.514.342 (55%)
Tổng: 5.775.520.421
9.020.772 USD
-0.34% -3%
89 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
1,91 USD
46.909 đ
351.270.402 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
13.914.590 USD
0.52% -3%
90 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000601587 USD
1,4763 đ
349.854.245 USD
5.815.520.303.308 (85%)
Tổng: 6.835.115.850.558
11.569.868 USD
-1.31% 4%
91 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / SUI Blockchain
SUI *
0,44 USD
10.765 đ
347.315.826 USD
791.777.575 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
41.325.906 USD
-0.53% -3%
92 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0133262876 USD
327 đ
325.506.659 USD
24.425.906.850 (49%)
Tổng: 50.000.000.000
25.126.285 USD
-0.72% -8%
93 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
0,76 USD
18.730 đ
318.001.965 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.348.056 USD
0.31% -6%
94 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
34,90 USD
856.516 đ
315.369.472 USD
9.035.632 (96%)
Tổng: 9.437.014
8.480.912 USD
3.02% -2%
95 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,000000317 USD
0,0078 đ
313.892.435 USD
990.105.683.025.580 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
11.704.100 USD
0.70% 2%
96 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
39,25 USD
963.274 đ
309.215.097 USD
7.877.449 (79%)
Tổng: 10.000.000
39.496.839 USD
-3.83% -2%
97 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,55 USD
13.519 đ
308.499.639 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
1.581.327 USD
-0.28% -1%
98 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
26,88 USD
659.749 đ
308.401.853 USD
11.471.301 (61%)
Tổng: 18.900.000
33.125.799 USD
0.70% 2%
99 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.513 đ
303.182.301 USD
303.517.923
128.194 USD
-0.04% -0%
100 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,17 USD
4.057 đ
289.876.989 USD
1.753.271.480 (78%)
Tổng: 2.250.658.858
4.288.008 USD
-0.96% -3%
101 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000007086 USD
0,0174 đ
277.616.866 USD
391.790.000.000.000 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
64.357.312 USD
2.22% 10%
102 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0109954259 USD
270 đ
272.622.693 USD
24.794.191.218 (25%)
Tổng: 100.559.787.198
4.588.405 USD
0.56% -1%
103 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,26 USD
6.443 đ
270.811.925 USD
1.031.425.114 (69%)
Tổng: 1.500.000.000
18.783.411 USD
1.73% 4%
104 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
4,11 USD
100.975 đ
269.324.788 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
2.751.210 USD
-0.17% -6%
105 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,040934622 USD
1.005 đ
267.805.247 USD
6.542.267.493 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
5.160.707 USD
-1.68% -5%
106 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,016787899 USD
412 đ
266.385.336 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
8.773.719 USD
0.25% 2%
107 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0496735479 USD
1.219 đ
262.311.239 USD
5.280.702.703 (67%)
Tổng: 7.915.282.797
4.408.443 USD
-3.07% -3%
108 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
98,13 USD
2.408.208 đ
254.126.554 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
10.744.017 USD
0.19% -4%
109 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,17 USD
4.154 đ
252.242.116 USD
1.489.973.010 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
22.069.085 USD
-0.97% -4%
110 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,16 USD
28.362 đ
250.357.571 USD
216.619.945 (29%)
Tổng: 750.000.000
11.783.458 USD
1.35% -3%
111 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,98 USD
73.168 đ
240.544.510 USD
80.677.071 (81%)
Tổng: 100.000.000
5.842.572 USD
0.67% 12%
112 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,46 USD
11.326 đ
236.206.505 USD
511.790.944 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
24.750.605 USD
-2.35% 0%
113 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,56 USD
13.712 đ
235.138.100 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
2.166.546 USD
-0.76% -1%
114 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,37 USD
8.960 đ
235.019.784 USD
643.715.639 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
6.513.743 USD
0.75% -4%
115 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
27,04 USD
663.640 đ
231.760.471 USD
8.570.015 (29%)
Tổng: 29.570.015
2.269.972 USD
-0.01% -2%
116 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
3,50 USD
85.781 đ
228.503.820 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
21.877.946 USD
5.98% -10%
117 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,17 USD
4.211 đ
228.481.784 USD
1.331.648.783 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
5.772.081 USD
-0.38% -4%
118 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,025090294 USD
616 đ
225.812.646 USD
8.999.999.999
3.202.678 USD
-1.32% -3%
119 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,14 USD
52.523 đ
224.209.833 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
19.903.629 USD
-0.78% -4%
120 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,22 USD
5.432 đ
221.358.307 USD
1.000.000.000
49.939.052 USD
-5.12% -5%
121 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
12,58 USD
308.699 đ
220.314.699 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
2.011.923 USD
-0.42% -1%
122 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,67 USD
40.911 đ
219.101.806 USD
131.424.700 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
136.602.576 USD
-0.64% 20%
123 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
7,35 USD
180.281 đ
218.174.255 USD
29.698.075 (30%)
Tổng: 100.000.000
3.833.868 USD
-0.73% -5%
124 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,18 USD
4.329 đ
217.989.439 USD
1.235.747.261 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
10.898.050 USD
-1.49% -4%
125 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,14 USD
52.524 đ
215.551.704 USD
100.709.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.083.038 USD
0.22% -3%
126 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,60 USD
63.859 đ
213.676.217 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
32.834.463 USD
-0.72% -0%
127 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,47 USD
36.045 đ
211.413.150 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
1.017.114 USD
0.90% 0%
128 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,12 USD
2.876 đ
210.944.871 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
18.768.948 USD
0.04% -6%
129 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
13,44 USD
329.871 đ
208.599.485 USD
15.518.294 (74%)
Tổng: 21.000.000
1.151.541 USD
-0.38% -1%
130 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0331440395 USD
813 đ
208.519.345 USD
6.291.307.502
2.115.728 USD
0.33% -1%
131 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0223974606 USD
550 đ
199.383.986 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
8.510.525 USD
0.47% 1%
132 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,85 USD
20.930 đ
196.104.109 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
5.469.270 USD
7.45% 5%
133 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
4,89 USD
120.103 đ
195.912.380 USD
40.029.852 (93%)
Tổng: 43.166.685
15.846.944 USD
-0.62% 12%
134 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,32 USD
7.773 đ
194.200.592 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
11.222.565 USD
-1.41% -1%
135 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0193252944 USD
474 đ
193.252.944 USD
10.000.000.000
9.489.870 USD
1.21% 2%
136 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0145356821 USD
357 đ
189.141.140 USD
13.012.195.745 (62%)
Tổng: 21.000.000.000
4.504.253 USD
-1.08% -5%
137 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.722 đ
180.775.198 USD
1.191.819.589 (22%)
Tổng: 5.409.986.279
11.820.909 USD
0.37% -3%
138 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
0,81 USD
19.890 đ
177.451.185 USD
218.940.628 (56%)
Tổng: 388.539.008
715.822 USD
0.28% -7%
139 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0010255159 USD
25 đ
176.504.043 USD
172.112.440.394 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
5.811.543 USD
-0.52% -2%
140 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,18 USD
4.302 đ
175.293.389 USD
1.000.000.000
3.696.175 USD
0.34% 1%
141 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0035755368 USD
88 đ
174.986.773 USD
48.939.999.999 (98%)
Tổng: 50.000.000.000
14.272.607 USD
-2.51% 1%
142 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,21 USD
5.256 đ
174.119.496 USD
812.909.125 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
10.864.863 USD
-0.05% -7%
143 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,23 USD
5.683 đ
173.626.785 USD
749.772.171 (69%)
Tổng: 1.085.971.711
103.725.197 USD
5.89% 37%
144 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
5.192 USD
127.415.388 đ
172.294.112 USD
33.184 (91%)
Tổng: 36.666
12.052.492 USD
-0.31% -5%
145 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
1,52 USD
37.281 đ
171.042.754 USD
112.588.282
14.959.026 USD
-0.76% -3%
146 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,17 USD
4.238 đ
167.152.100 USD
967.903.392 (100%)
Tổng: 967.903.567
2.222.394 USD
0.71% 1%
147 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,17 USD
77.670 đ
165.454.129 USD
52.275.517 (54%)
Tổng: 96.150.704
3.485.022 USD
0.65% -5%
148 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0178893249 USD
439 đ
164.165.852 USD
9.176.749.390 (92%)
Tổng: 10.000.000.000
4.608.886 USD
-0.06% -5%
149 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,15 USD
3.588 đ
162.775.926 USD
1.113.298.607 (93%)
Tổng: 1.201.020.974
2.601.150 USD
-1.04% -6%
150 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.192 đ
162.597.448 USD
951.915.714 (32%)
Tổng: 3.000.000.000
7.769.836 USD
0.38% -3%
151 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0029358081 USD
72 đ
162.006.785 USD
55.183.028.480 (100%)
Tổng: 55.206.045.000
2.085.248 USD
2.37% 1%
152 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,28 USD
6.842 đ
161.396.058 USD
578.902.286
17.850.657 USD
0.08% 2%
153 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,42 USD
10.207 đ
160.055.657 USD
384.806.565 (38%)
Tổng: 1.004.262.701
24.755.377 USD
-0.36% 6%
154 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
18,75 USD
460.178 đ
158.832.648 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
5.857.912 USD
0.24% -3%
155 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
5,45 USD
133.718 đ
158.758.660 USD
29.135.483
20.606.396 USD
-0.81% -8%
156 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
15,84 USD
388.630 đ
158.366.098 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
4.503.117 USD
-1.51% -6%
157 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,13 USD
3.186 đ
158.338.670 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
218.686.229 USD
17.46% 184%
158 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,32 USD
7.793 đ
156.422.930 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
2.396.763 USD
-0.17% -6%
159 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,18 USD
4.452 đ
153.758.887 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
17.934.499 USD
-0.40% -1%
160 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,38 USD
9.387 đ
150.877.777 USD
394.415.206 (93%)
Tổng: 424.999.998
109.152.493 USD
14.02% -9%
161 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000157076 USD
0,3855 đ
148.236.854 USD
9.437.242.636.793 (95%)
Tổng: 9.942.172.864.626
5.366.940 USD
-0.32% -2%
162 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
0,34 USD
8.323 đ
146.542.646 USD
432.052.675 (65%)
Tổng: 669.811.161
5.639.121 USD
5.89% -2%
163 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,29 USD
7.163 đ
146.154.264 USD
500.749.243
1.544.389 USD
-0.04% 1%
164 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,17 USD
4.081 đ
145.558.017 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
6.067.334 USD
0.11% -2%
165 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
1,31 USD
32.265 đ
141.759.991 USD
107.818.999
3.231.250 USD
-0.15% -0%
166 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0148206447 USD
364 đ
139.965.926 USD
9.443.983.642 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
1.565.262 USD
-0.86% -2%
167 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,04 USD
25.500 đ
139.588.147 USD
134.335.665 (97%)
Tổng: 138.735.665
2.809.680 USD
-0.82% -3%
168 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
38,77 USD
951.406 đ
139.402.043 USD
3.595.654 (37%)
Tổng: 9.634.960
6.759.624 USD
-1.20% -5%
169 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,33 USD
8.175 đ
137.201.061 USD
411.840.476 (37%)
Tổng: 1.099.068.520
20.299.110 USD
0.34% -4%
170 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,21 USD
5.112 đ
136.987.897 USD
657.617.262 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
4.615.506 USD
2.39% -0%
171 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0405808952 USD
996 đ
136.381.312 USD
3.360.727.044 (83%)
Tổng: 4.053.825.479
1.759.385 USD
0.17% -0%
172 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,59 USD
14.416 đ
135.812.697 USD
231.186.996 (92%)
Tổng: 250.000.000
8.991.684 USD
0.43% -6%
173 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0071029752 USD
174 đ
132.888.811 USD
18.708.894.189
6.109.016 USD
-0.14% -1%
174 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0094459264 USD
232 đ
127.845.098 USD
13.534.416.079 (96%)
Tổng: 14.055.741.079
4.860.203 USD
-0.57% -5%
175 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0125441429 USD
308 đ
122.777.365 USD
9.787.624.859 (100%)
Tổng: 9.793.571.743
3.346.251 USD
-0.27% 0%
176 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
1,25 USD
30.713 đ
121.186.833 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
9.085.234 USD
-0.31% 1%
177 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0620318861 USD
1.522 đ
120.491.994 USD
1.942.420.283
88.057.891 USD
4.18% 27%
178 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,69 USD
16.814 đ
117.051.651 USD
170.834.148 (68%)
Tổng: 252.301.550
47.927.786 USD
7.29% 16%
179 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,47 USD
11.528 đ
116.074.259 USD
247.081.151 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
1.331.364 USD
-0.83% -5%
180 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,33 USD
32.647 đ
115.633.971 USD
86.918.666 (43%)
Tổng: 200.000.000
10.903.866 USD
0.37% 9%
181 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0026836698 USD
66 đ
113.621.681 USD
42.338.175.261 (99%)
Tổng: 42.973.644.805
1.021.137 USD
-0.52% -4%
182 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,47 USD
11.577 đ
111.851.923 USD
237.090.746 (68%)
Tổng: 347.714.007
14.308.549 USD
2.38% -2%
183 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,11 USD
2.714 đ
109.897.068 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.036.667 USD
0.06% -1%
184 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,30 USD
7.307 đ
107.275.508 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
275.513 USD
2.35% 11%
185 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
7,46 USD
183.030 đ
105.639.544 USD
14.163.731 (67%)
Tổng: 21.000.000
4.278.794 USD
-0.89% -2%
186 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0063382847 USD
156 đ
104.745.745 USD
16.525.881.982 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
1.470.808 USD
-0.55% -4%
187 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,73 USD
17.801 đ
104.412.530 USD
143.942.531 (46%)
Tổng: 312.000.000
826.602 USD
-1.71% -3%
188 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0153309647 USD
376 đ
103.928.700 USD
6.779.005.898 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
6.606.211 USD
1.78% -5%
189 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,53 USD
13.014 đ
103.564.455 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
544.454 USD
1.37% -2%
190 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0217638561 USD
534 đ
102.279.663 USD
4.699.519.337 (67%)
Tổng: 7.000.000.000
3.833.442 USD
0.06% -5%
191 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,32 USD
7.856 đ
101.963.120 USD
318.490.995 (72%)
Tổng: 440.000.000
4.618.393 USD
0.59% 1%
192 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
1,36 USD
33.485 đ
100.922.869 USD
73.963.080 (64%)
Tổng: 115.475.288
3.240.303 USD
0.42% -2%
193 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0515148709 USD
1.264 đ
99.405.991 USD
1.929.656.213 (92%)
Tổng: 2.093.051.810
1.826.433 USD
-0.35% -3%
194 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0125438392 USD
308 đ
97.132.267 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
4.904.188 USD
1.22% 7%
195 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,09 USD
26.824 đ
94.466.675 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
3.605.256 USD
-1.34% 0%
196 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,46 USD
11.210 đ
93.346.170 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
7.280.283 USD
-0.85% 0%
197 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
0,72 USD
17.710 đ
93.024.362 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
806.639 USD
-0.26% -2%
198 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,12 USD
3.064 đ
92.702.756 USD
742.552.410 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
1.933.494 USD
-0.69% -4%
199 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0018172553 USD
45 đ
91.953.118 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
1.985.733 USD
-1.18% -3%
200 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,35 USD
8.705 đ
91.696.553 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
3.191.309 USD
1.17% 3%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.