1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9703 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (23) - Ethereum (3792) - Tron10 (12) - BNB (2537) - BNB Smart Chain (BEP20) (2424) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (381) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (331) - Xinfin Network (7) - Tron20 (59) - Fantom (73) - Klaytn (64) - XRP Ledger (15) - IoTex (3) - Chiliz (49) - Avalanche (128) - Neo (9) - Terra Classic (4) - EOS (12) - Harmony (13) - Bitgert (2) - Cardano (46) - Arbitrum (166) - Dogechain (6) - Osmosis (39) - Waves (9) - Secret (2) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Binance Smart Chain (BEP20) (67) - KuCoin Token (1) - Fuse (2) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (1) - Kava (5) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (6) - Cosmos (1) - Terra (6) - Polkadot (1) - Near (12) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (18) - Avalanche DFK (3) - ICP (12) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (8) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Klever (3) - Elrond (28) - Astar (4) - Viction (1) - Canto (2) - Stacks (3) - Sora (3) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (11) - Ripple (1) - NEM (1) - MultiversX (2) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - Metis Andromeda (9) - XRP (15) - RSK RBTC (3) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (2) - Dogechain(EVM) (6) - Conflux (6) - Pulsechain (22) - zkSync (31) - Telos (1) - Aptos (22) - Injective (9) - TON (23) - Core (17) - SX Network (1) - Base (28) - Radix (1) - Sui Network (21) - Wemix (3) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (21) - EOS EVM (1) - SUI (21) - Ordinals - BRC20 (43) - Mantle (6) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - Kujira (2) - ZKFair (1) - Manta Pacific (1) - Ronin (1) -

21/02/2024 09:19

Tỷ giá 9703 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
52.103 USD
1.286.936.621 đ
1.022.947.207.739 USD
19.633.287 (93%)
Tổng: 21.000.000
32.411.326.653 USD
0.86% 5%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.999 USD
74.071.645 đ
360.355.488.011 USD
120.164.478
19.652.327.674 USD
2.60% 14%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.701 đ
97.822.087.077 USD
97.818.291.517 (97%)
Tổng: 100.600.078.702
65.025.032.787 USD
0.00% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
353,82 USD
8.739.359 đ
52.911.661.069 USD
149.543.923
1.445.678.577 USD
0.16% 9%
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
107,25 USD
2.649.190 đ
47.282.214.818 USD
440.840.708 (77%)
Tổng: 570.041.689
2.582.080.085 USD
-2.24% -4%
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.703 đ
25.782.893.140 USD
25.780.095.201
2.094.901.273 USD
-0.00% 0%
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,56 USD
13.762 đ
30.398.108.220 USD
54.558.598.490 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
1.748.134.906 USD
-0.28% 7%
8 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.701 đ
28.024.295.691 USD
28.022.900.472
7.357.311.583 USD
0.00% 0%
9 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,61 USD
15.067 đ
21.630.431.667 USD
35.460.765.818 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
784.195.058 USD
-2.60% 13%
10 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
38,19 USD
943.277 đ
14.035.985.848 USD
367.536.438 (51%)
Tổng: 720.000.000
629.391.151 USD
-1.85% -3%
11 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0854773804 USD
2.111 đ
12.236.710.673 USD
143.157.296.384
696.242.891 USD
-3.93% 6%
12 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.430 đ
12.224.068.073 USD
88.035.008.621 (100%)
Tổng: 88.035.025.385
404.244.893 USD
1.77% 10%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
19,07 USD
471.098 đ
11.197.636.957 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
553.759.972 USD
-2.80% -4%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,02 USD
25.145 đ
9.791.488.973 USD
9.618.300.433 (96%)
Tổng: 10.000.000.000
739.897.960 USD
3.67% 20%
15 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,60 USD
187.701 đ
9.736.921.935 USD
1.281.302.107 (91%)
Tổng: 1.413.562.609
365.994.082 USD
-4.19% 4%
16 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,20 USD
54.296 đ
7.621.642.051 USD
3.467.168.777 (68%)
Tổng: 5.102.977.692
44.454.387 USD
-2.45% 2%
17 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
13,55 USD
334.586 đ
6.222.346.872 USD
459.349.911 (89%)
Tổng: 514.766.224
184.094.469 USD
-4.65% 5%
18 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000097055 USD
0,2397 đ
5.719.363.972 USD
589.289.853.540.000 (100%)
Tổng: 589.534.270.386.500
228.970.131 USD
-0.89% 3%
19 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.699 đ
5.347.657.626 USD
5.347.888.596
168.985.204 USD
0.03% -0%
20 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
264,62 USD
6.536.184 đ
5.199.173.956 USD
19.647.488 (94%)
Tổng: 21.000.000
302.549.394 USD
-1.83% -1%
21 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
69,17 USD
1.708.598 đ
5.134.646.052 USD
74.227.956 (88%)
Tổng: 84.000.000
381.247.812 USD
-2.32% 1%
22 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
3,41 USD
84.133 đ
4.616.872.168 USD
1.355.429.364 (68%)
Tổng: 2.000.000.000
196.678.482 USD
5.15% 18%
23 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,49 USD
185.067 đ
4.481.970.296 USD
598.187.016 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
135.864.562 USD
-1.04% 13%
24 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,78 USD
68.653 đ
4.010.763.190 USD
1.442.993.078 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
360.633.185 USD
2.93% 30%
25 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,18 USD
4.349 đ
4.006.731.484 USD
22.756.596.292 (79%)
Tổng: 28.700.000.000
101.743.751 USD
-2.41% 28%
26 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
4,29 USD
105.942 đ
3.977.899.805 USD
927.433.731 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.293.976 USD
3.15% 3%
27 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
10,23 USD
252.737 đ
3.963.910.776 USD
387.393.784
188.465.889 USD
-3.36% 1%
28 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
26,85 USD
663.119 đ
3.910.401.769 USD
145.655.445 (69%)
Tổng: 210.700.000
321.345.833 USD
-1.00% 4%
29 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.705 đ
2.484.062.363 USD
2.483.552.124
549.580.022 USD
-0.03% 0%
30 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
7,47 USD
184.494 đ
3.820.929.666 USD
511.545.110 (26%)
Tổng: 1.960.909.458
1.120.564.416 USD
0.67% 37%
31 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
3,95 USD
97.460 đ
3.777.571.603 USD
957.378.568 (22%)
Tổng: 4.294.967.296
571.219.920 USD
2.30% 7%
32 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,10 USD
2.593 đ
3.535.938.693 USD
33.678.813.527 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
345.889.889 USD
-1.75% 30%
33 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,53 USD
235.360 đ
3.487.298.934 USD
365.977.351 (34%)
Tổng: 1.082.086.043
263.065.813 USD
-4.76% 5%
34 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
3,33 USD
82.152 đ
3.462.122.515 USD
1.040.925.774 (88%)
Tổng: 1.177.976.066
238.120.352 USD
-3.38% 4%
35 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
36,01 USD
889.530 đ
3.363.646.499 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
302.546.519 USD
-2.26% 5%
36 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.889 đ
3.328.223.859 USD
28.457.255.665 (57%)
Tổng: 50.001.806.812
136.139.510 USD
-0.42% 6%
37 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0436644021 USD
1.079 đ
3.175.035.901 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
102.059.307 USD
0.02% 35%
38 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
51,05 USD
1.260.990 đ
3.063.132.449 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
9.077.359 USD
-2.33% 3%
39 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,31 USD
81.752 đ
2.948.787.068 USD
890.929.557 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
118.426.154 USD
1.65% 8%
40 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
17,59 USD
434.363 đ
2.912.019.351 USD
165.591.473 (16%)
Tổng: 1.024.547.945
186.718.924 USD
-3.73% -6%
41 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.662 đ
2.789.192.381 USD
2.793.465.335
7.328.465.988 USD
-0.03% -0%
42 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
4,01 USD
99.047 đ
1.480.236.228 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.909.082 USD
-3.08% -7%
43 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,98 USD
48.906 đ
2.524.493.983 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
653.089.079 USD
-1.63% -2%
44 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,76 USD
18.792 đ
2.455.017.894 USD
3.226.917.893 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
174.666.089 USD
-2.00% 11%
45 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,48 USD
160.106 đ
2.451.148.188 USD
378.146.336 (70%)
Tổng: 536.870.912
243.283.581 USD
4.88% 32%
46 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,91 USD
22.406 đ
2.313.193.336 USD
2.550.000.000 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
445.656.083 USD
1.36% 22%
47 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0910955647 USD
2.250 đ
2.301.348.498 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
12.556.705 USD
0.54% 3%
48 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
124,79 USD
3.082.193 đ
2.296.098.902 USD
18.400.420
60.563.960 USD
9.37% -3%
49 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,24 USD
5.988 đ
2.282.817.206 USD
9.417.210.479 (87%)
Tổng: 10.794.450.321
238.776.107 USD
-2.01% 42%
50 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.121 USD
52.386.881 đ
1.958.211.825 USD
923.281 (92%)
Tổng: 1.005.577
63.829.215 USD
-0.72% 4%
51 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,68 USD
41.456 đ
1.956.866.333 USD
1.165.931.966 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
377.976.040 USD
-2.97% -9%
52 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
5,19 USD
128.305 đ
1.772.527.628 USD
341.228.349 (71%)
Tổng: 483.528.678
281.147.456 USD
-3.73% 0%
53 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0330020358 USD
815 đ
1.708.665.282 USD
51.774.541.740 (82%)
Tổng: 62.955.102.600
57.307.617 USD
0.97% 18%
54 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
2,16 USD
53.439 đ
1.575.038.070 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
1.414.127.477 USD
-7.85% -8%
55 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
58,94 USD
1.455.902 đ
1.567.931.181 USD
26.600.618 (85%)
Tổng: 31.415.926
47.413.740 USD
-1.53% 1%
56 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.765 đ
1.551.936.091 USD
8.044.569.194 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
62.427.266 USD
-2.96% 10%
57 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
9,38 USD
231.686 đ
1.509.011.603 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
14.847.712 USD
0.21% 6%
58 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
76,28 USD
1.884.138 đ
1.498.175.496 USD
19.640.250
74.949.109 USD
-1.26% -4%
59 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,07 USD
26.355 đ
979.897.383 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
34.080.847 USD
-5.33% -27%
60 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
1,32 USD
32.503 đ
1.389.204.805 USD
1.055.699.401 (94%)
Tổng: 1.128.086.093
111.934.201 USD
-3.13% -8%
61 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
66,13 USD
1.633.449 đ
1.388.762.427 USD
21.000.000
207.517.999 USD
-3.59% -3%
62 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
93,19 USD
2.301.731 đ
1.373.392.966 USD
14.737.951 (92%)
Tổng: 16.000.000
139.326.309 USD
-2.01% 4%
63 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,97 USD
24.045 đ
1.362.892.841 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
30.778.185 USD
-4.76% 43%
64 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,91 USD
22.600 đ
1.362.625.869 USD
1.489.255.165
73.234.991 USD
-2.49% 7%
65 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
107,79 USD
2.662.498 đ
1.301.361.836 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
26.253.128 USD
-1.24% 5%
66 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
0,98 USD
24.121 đ
1.258.264.493 USD
1.288.456.472
114.408.550 USD
-0.13% -1%
67 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.732 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
68 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0353591518 USD
873 đ
1.221.978.343 USD
34.559.040.088 (34%)
Tổng: 100.559.787.198
13.942.895 USD
3.70% 12%
69 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,20 USD
29.681 đ
1.201.659.234 USD
1.000.000.000
43.829.596 USD
-1.73% 13%
70 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,42 USD
10.278 đ
1.166.658.591 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
100.018.003 USD
-1.67% 6%
71 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,51 USD
12.547 đ
1.136.738.381 USD
2.237.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
157.181.241 USD
-1.58% 9%
72 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,13 USD
3.108 đ
1.118.381.909 USD
8.888.290.622 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
161.396.725 USD
5.96% 27%
73 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,67 USD
90.665 đ
1.118.155.270 USD
304.619.871 (93%)
Tổng: 328.193.104
42.388.985 USD
-1.92% 2%
74 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
8,04 USD
198.516 đ
1.104.454.391 USD
137.419.448 (51%)
Tổng: 270.000.000
97.925.907 USD
-2.27% 7%
75 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,81 USD
44.646 đ
1.093.369.996 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
153.378.459 USD
6.17% 19%
76 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,10 USD
27.050 đ
1.064.045.870 USD
971.616.026 (98%)
Tổng: 992.489.688
45.804.214 USD
0.59% 6%
77 Biểu tượng logo của AscendEX (BitMax) Token AscendEX (BitMax) Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.880 đ
1.328.423.185 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
40.035.458 USD
-26.14% 16%
78 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000010839 USD
0,0268 đ
1.049.451.332 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
49.995.292 USD
-1.48% 13%
79 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0164 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
80 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
7,16 USD
176.852 đ
1.045.357.756 USD
146.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
91.151.177 USD
-3.62% 1%
81 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,73 USD
18.042 đ
1.039.862.557 USD
1.423.590.718 (47%)
Tổng: 3.000.000.000
169.580.343 USD
-3.53% 7%
82 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,000483085 USD
11,9322 đ
1.014.478.589 USD
2.100.000.000.000
59.934.738 USD
-6.17% 7%
83 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,40 USD
83.993 đ
1.014.104.331 USD
298.219.611 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
92.822.175 USD
1.09% 30%
84 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,38 USD
256.493 đ
1.002.056.403 USD
96.496.827 (57%)
Tổng: 170.118.638
1.883.443 USD
-1.54% -1%
85 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,49 USD
12.217 đ
936.330.109 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
97.445.405 USD
-1.90% 6%
86 Biểu tượng logo của HTX Token HTX Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,47 USD
60.966 đ
400.437.098 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
18.216.824 USD
1.29% 4%
87 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
14,21 USD
350.957 đ
930.023.495 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
110.013.312 USD
-3.35% 52%
88 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,14 USD
77.445 đ
926.879.555 USD
295.616.430 (55%)
Tổng: 536.043.997
78.394.117 USD
0.95% 2%
89 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,16 USD
4.075 đ
918.164.711 USD
5.565.286.623 (66%)
Tổng: 8.391.382.916
29.348.204 USD
-2.71% -7%
90 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,29 USD
7.147 đ
912.307.483 USD
3.152.954.445
51.508.214 USD
3.84% 12%
91 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.696 đ
783.405.877 USD
1.809.030.893 (81%)
Tổng: 2.230.434.667
43.803.357 USD
10.54% -1%
92 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,24 USD
5.976 đ
906.680.430 USD
3.747.476.910 (75%)
Tổng: 4.972.476.923
114.171.464 USD
-2.06% 9%
93 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,96 USD
97.842 đ
904.677.131 USD
228.384.849 (59%)
Tổng: 388.539.008
7.703.392 USD
1.30% 13%
94 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
6,74 USD
166.501 đ
889.520.733 USD
131.957.886 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
957.535.680 USD
-8.57% 149%
95 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
12,60 USD
311.248 đ
888.869.431 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
39.250.196 USD
-0.99% 6%
96 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,79 USD
19.425 đ
879.095.671 USD
1.117.825.530
173.431.150 USD
0.47% 7%
97 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,05 USD
25.874 đ
871.648.070 USD
832.098.958 (72%)
Tổng: 1.152.997.575
398.149.216 USD
3.06% 57%
98 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,56 USD
13.920 đ
851.152.561 USD
1.510.359.218 (15%)
Tổng: 9.999.989.218
97.517.238 USD
-3.06% -9%
99 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0150109218 USD
371 đ
847.762.625 USD
56.476.386.597 (100%)
Tổng: 56.501.145.000
229.721.216 USD
17.61% 60%
100 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,78 USD
19.218 đ
842.529.583 USD
1.082.861.683
26.410.750 USD
-0.66% 8%
101 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
313,97 USD
7.754.964 đ
813.042.987 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
13.583.892 USD
3.77% 11%
102 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,23 USD
5.684 đ
803.618.741 USD
3.492.132.595 (59%)
Tổng: 5.901.135.813
25.964.303 USD
-2.63% 1%
103 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,12 USD
2.935 đ
797.731.431 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
135.674.057 USD
-5.37% -5%
104 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
615.509 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
105 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,43 USD
10.677 đ
789.781.989 USD
1.827.085.906 (82%)
Tổng: 2.230.434.667
31.523.918 USD
-3.36% 6%
106 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
1,59 USD
39.348 đ
784.711.198 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
48.189.031 USD
-1.95% -2%
107 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,14 USD
52.873 đ
775.610.724 USD
362.335.506 (37%)
Tổng: 980.000.000
2.493.688 USD
-1.84% -3%
108 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0113 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
109 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0277818135 USD
686 đ
772.330.558 USD
27.799.861.148 (93%)
Tổng: 29.829.021.284
98.662.660 USD
0.59% 12%
110 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0417426 USD
1.031 đ
425.007.987 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
989.406 USD
-1.45% -5%
111 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,51 USD
12.475 đ
423.357.751 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
20.808.770 USD
-2.11% -9%
112 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000120519 USD
0,2977 đ
763.288.350 USD
63.333.513.043.628 (68%)
Tổng: 93.526.170.019.115
105.267.090 USD
-4.74% -3%
113 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
3,03 USD
74.850 đ
760.623.316 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
301.287.229 USD
0.22% 11%
114 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.681 đ
738.378.589 USD
738.949.576
14.517.510 USD
-0.00% 0%
115 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,29 USD
31.747 đ
737.469.001 USD
573.767.418 (51%)
Tổng: 1.134.917.245
10.480.726 USD
1.30% 14%
116 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,000122594 USD
3,0281 đ
708.249.187 USD
5.777.190.676.512 (85%)
Tổng: 6.808.361.527.857
55.782.002 USD
-4.14% 9%
117 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,56 USD
13.909 đ
707.576.528 USD
1.256.569.944 (63%)
Tổng: 2.000.000.000
192.748.433 USD
9.36% 84%
118 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
22,80 USD
563.075 đ
702.026.288 USD
30.795.296 (31%)
Tổng: 100.000.000
104.314.558 USD
-1.59% 2%
119 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
24.700 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
120 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,88 USD
219.358 đ
682.730.767 USD
76.876.497 (77%)
Tổng: 99.681.496
31.350.340 USD
-2.52% 1%
121 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
22,19 USD
548.093 đ
397.129.079 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.531.313 USD
-0.43% -9%
122 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,50 USD
12.299 đ
672.223.933 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
226.857.427 USD
-3.69% 5%
123 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000334133 USD
0,8253 đ
656.253.827 USD
19.640.517.173.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
16.553.260 USD
-1.68% 2%
124 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,16 USD
28.592 đ
648.236.394 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.093.897 USD
1.20% 15%
125 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
2,68 USD
66.263 đ
638.985.110 USD
238.185.588 (92%)
Tổng: 258.446.029
56.533.976 USD
-3.02% -16%
126 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,72 USD
67.248 đ
638.759.214 USD
234.615.195 (52%)
Tổng: 450.000.000
98.815.723 USD
-2.15% 8%
127 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,55 USD
13.638 đ
616.817.677 USD
1.117.095.117 (34%)
Tổng: 3.303.030.299
61.997.947 USD
-0.64% 8%
128 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
29,45 USD
727.400 đ
593.158.966 USD
20.141.647
6.419.252 USD
-1.31% 0%
129 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0415700112 USD
1.027 đ
577.788.800 USD
13.899.173.555 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
31.966.764 USD
-3.01% -5%
130 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,73 USD
42.747 đ
569.195.359 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
18.448.568 USD
-3.65% -2%
131 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0114157371 USD
282 đ
562.795.835 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
879.419.280 USD
43.11% 93%
132 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,65 USD
15.951 đ
559.752.809 USD
866.788.335 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
24.039.617 USD
-14.42% 24%
133 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,51 USD
12.551 đ
558.968.855 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
363.444.270 USD
9.96% 48%
134 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
772.616 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
135 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
2,32 USD
57.420 đ
549.713.448 USD
236.468.750 (11%)
Tổng: 2.100.000.000
103.569.190 USD
3.13% 1%
136 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0581714163 USD
1.437 đ
549.218.385 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
34.709.343 USD
-2.85% 30%
137 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,32 USD
32.526 đ
548.658.079 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
52.702.364 USD
-1.96% 10%
138 Biểu tượng logo của Immutable X Immutable X
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,57 USD
14.056 đ
323.359.334 USD
235.284.001 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
19.468.061 USD
4.51% -8%
139 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,09 USD
27.001 đ
533.210.141 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
48.235.578 USD
-7.09% 4%
140 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0495015902 USD
1.223 đ
513.758.992 USD
10.378.636.113 (81%)
Tổng: 12.778.636.114
6.333.181 USD
-1.12% 19%
141 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,44 USD
10.908 đ
504.150.682 USD
1.141.633.836 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
38.504.193 USD
-3.47% 2%
142 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.024 USD
49.986.479 đ
498.901.492 USD
246.524
3.445.127 USD
0.40% 2%
143 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000011764 USD
0,0291 đ
494.917.254 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
126.311.741 USD
-2.17% 10%
144 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,27 USD
6.730 đ
372.704.490 USD
1.367.824.719 (26%)
Tổng: 5.258.924.749
91.230.384 USD
-0.05% -7%
145 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,28 USD
6.899 đ
489.300.036 USD
1.751.708.831 (32%)
Tổng: 5.413.050.383
68.615.380 USD
-1.06% 6%
146 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
59,29 USD
1.464.552 đ
479.223.198 USD
8.082.206 (81%)
Tổng: 10.000.000
37.834.150 USD
-2.84% 5%
147 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.880 đ
272.926.054 USD
743.798.994
1.262.972 USD
0.08% 0%
148 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,67 USD
16.507 đ
477.962.015 USD
715.211.843 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
49.046.466 USD
5.69% 13%
149 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Solana Blockchain
ENJ *
0,34 USD
8.381 đ
468.187.055 USD
1.379.841.766 (78%)
Tổng: 1.770.435.152
30.227.069 USD
-3.15% 10%
150 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,34 USD
8.295 đ
465.308.589 USD
1.385.582.103 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
161.463.589 USD
-0.41% 35%
151 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,29 USD
31.863 đ
312.835.394 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
26.827.925 USD
-2.31% -12%
152 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,77 USD
117.923 đ
460.663.690 USD
96.490.280 (32%)
Tổng: 300.000.000
1.546.775 USD
0.41% 3%
153 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,46 USD
2.135.610 đ
395.448.778 USD
4.573.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
22.016.954 USD
-2.13% -27%
154 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
16,4206 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
155 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.633 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
156 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0884000544 USD
2.183 đ
455.851.323 USD
5.156.686.004 (74%)
Tổng: 7.000.000.000
21.064.817 USD
-3.49% 10%
157 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.880 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
-7.29% -17%
158 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.626 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
159 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
86,83 USD
2.144.601 đ
455.883.682 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
28.116.400 USD
-0.59% -2%
160 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,68 USD
16.838 đ
452.972.653 USD
664.490.303 (66%)
Tổng: 1.004.262.701
56.624.741 USD
-3.30% 4%
161 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
1,62 USD
40.042 đ
451.983.600 USD
278.806.160 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
22.567.532 USD
-7.23% 16%
162 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0380988657 USD
941 đ
449.890.257 USD
11.808.494.784 (95%)
Tổng: 12.395.202.426
9.007.222 USD
-0.80% 16%
163 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
14,52 USD
358.553 đ
449.340.285 USD
30.954.135
124.376.674 USD
-12.44% 89%
164 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
47,50 USD
1.173.245 đ
448.990.154 USD
9.452.464
44.847.493 USD
-1.97% 14%
165 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0102782218 USD
254 đ
447.906.046 USD
43.578.164.961 (98%)
Tổng: 44.269.637.337
62.999.630 USD
-10.21% 12%
166 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004512 USD
0,0111 đ
446.751.751 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
38.384.022 USD
0.81% 2%
167 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
25,45 USD
628.557 đ
445.688.290 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
9.783.259 USD
0.48% 2%
168 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,28 USD
253.916 đ
285.715.123 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
330.741 USD
-0.23% -2%
169 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
6,34 USD
156.701 đ
423.580.065 USD
66.766.858
30.862.787 USD
-1.60% 7%
170 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,74 USD
18.377 đ
422.885.206 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
128.319.299 USD
2.48% 50%
171 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,023898632 USD
590 đ
415.171.890 USD
17.372.203.179
45.828.085 USD
-0.07% 13%
172 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,30 USD
7.361 đ
252.583.842 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
20.196.483 USD
0.25% 4%
173 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
143.013 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
174 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.002 USD
49.452.119 đ
407.907.175 USD
203.739
8.104.780 USD
0.54% 1%
175 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,35 USD
107.394 đ
407.657.776 USD
93.759.258 (94%)
Tổng: 100.000.000
11.011.259 USD
3.23% 29%
176 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0023518192 USD
58 đ
406.703.202 USD
172.931.322.183 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
36.883.809 USD
-1.80% 18%
177 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
4,23 USD
104.571 đ
406.537.155 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
229.970.845 USD
6.16% 19%
178 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,58 USD
952.926 đ
273.974.226 USD
10.000.000
35.526.382 USD
3.22% -2%
179 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,52 USD
12.905 đ
402.832.925 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
545.615.313 USD
-11.17% 3%
180 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
24,67 USD
609.236 đ
402.743.536 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
87.761.451 USD
-6.93% 19%
181 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
18.219 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
-2.95% -13%
182 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,75 USD
18.590 đ
397.298.997 USD
527.877.912 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
34.103.381 USD
-1.36% 2%
183 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
46,64 USD
1.152.090 đ
395.073.598 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
28.925.494 USD
-0.76% 7%
184 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
398.411 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
185 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,39 USD
9.634 đ
390.029.039 USD
1.000.000.000
638.641.492 USD
48.53% 82%
186 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
1,37 USD
33.896 đ
380.290.909 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
233.793.808 USD
9.21% 34%
187 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
0,38 USD
9.405 đ
380.375.675 USD
998.920.173
49.894.890 USD
6.51% 2%
188 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,80 USD
19.860 đ
371.880.971 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
7.321.629 USD
5.03% 11%
189 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.155 đ
371.418.433 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
36.258.162 USD
-4.72% 8%
190 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
98,56 USD
2.434.314 đ
371.294.639 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
21.143.420 USD
-3.47% 3%
191 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,44 USD
10.990 đ
371.260.933 USD
834.427.034 (75%)
Tổng: 1.106.750.875
13.834.287 USD
-3.75% 13%
192 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0049276681 USD
122 đ
359.305.896 USD
72.916.010.226
23.662.873 USD
-6.29% 82%
193 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
79,04 USD
1.952.233 đ
228.684.015 USD
2.893.351 (14%)
Tổng: 21.000.000
98.919.771 USD
-28.60% -54%
194 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,26 USD
6.401 đ
354.139.803 USD
1.366.646.304 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
27.539.685 USD
-1.77% 9%
195 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
875 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
196 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
39,83 USD
983.883 đ
353.900.408 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
2.654.991 USD
0.93% -4%
197 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,36 USD
83.113 đ
352.493.592 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
57.729.287 USD
2.03% 12%
198 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
1,34 USD
33.134 đ
348.042.000 USD
259.448.316 (75%)
Tổng: 347.714.007
88.151.212 USD
-4.57% 5%
199 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
29,72 USD
734.167 đ
346.992.991 USD
11.674.087 (62%)
Tổng: 18.900.000
56.623.580 USD
-0.43% 8%
200 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0382955311 USD
946 đ
344.659.780 USD
8.999.999.999
10.575.017 USD
-0.36% 7%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.