1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9158 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3576) - Tron10 (13) - BNB (2549) - BNB Smart Chain (BEP20) (2528) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 23:40

Tỷ giá 9158 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
44.062 USD
1.076.647.965 đ
861.960.835.683 USD
19.562.581 (93%)
Tổng: 21.000.000
42.344.291.615 USD
4.40% 16%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.254 USD
55.079.584 đ
271.006.090.008 USD
120.226.648
16.859.996.129 USD
1.68% 11%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.435 đ
89.935.345.714 USD
89.933.674.709 (97%)
Tổng: 92.609.080.554
69.715.152.283 USD
0.02% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
229,62 USD
5.610.692 đ
34.832.390.709 USD
151.697.784
922.505.894 USD
-0.55% 1%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.204 đ
33.531.578.889 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
2.023.690.765 USD
1.73% 2%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
62,81 USD
1.534.738 đ
26.723.503.649 USD
425.472.539 (75%)
Tổng: 564.189.005
3.092.841.910 USD
3.87% 4%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.434 đ
24.241.093.957 USD
24.241.738.232
7.765.950.856 USD
0.01% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,44 USD
10.729 đ
15.506.775.635 USD
35.317.834.829 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
846.858.204 USD
9.65% 15%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,10 USD
2.487 đ
14.464.104.460 USD
142.122.996.384
2.637.017.284 USD
13.86% 26%
10 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,67 USD
627.182 đ
9.384.906.680 USD
365.635.893 (51%)
Tổng: 720.000.000
1.469.981.084 USD
16.25% 22%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.559 đ
9.269.168.134 USD
88.496.054.122 (100%)
Tổng: 88.496.077.109
385.076.825 USD
1.71% 1%
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,53 USD
379.378 đ
8.645.653.279 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
801.269.391 USD
0.82% 6%
13 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,33 USD
57.018 đ
8.055.481.843 USD
3.452.195.135 (68%)
Tổng: 5.097.078.679
48.407.758 USD
-2.88% -4%
14 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,14 USD
149.999 đ
7.921.151.794 USD
1.290.366.270 (93%)
Tổng: 1.385.346.997
415.542.121 USD
10.47% 17%
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,83 USD
20.361 đ
7.735.008.106 USD
9.282.732.614 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
652.550.173 USD
5.01% 10%
16 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000100011 USD
0,2444 đ
5.894.099.280 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
809.278.314 USD
7.87% 21%
17 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
72,99 USD
1.783.506 đ
5.397.633.637 USD
73.950.495 (88%)
Tổng: 84.000.000
483.812.386 USD
1.27% 5%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.419 đ
5.344.437.020 USD
5.347.888.596
520.552.570 USD
-0.06% 0%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
247,25 USD
6.041.613 đ
4.840.675.382 USD
19.577.869 (93%)
Tổng: 21.000.000
452.483.321 USD
2.53% 11%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,92 USD
242.348 đ
3.748.279.293 USD
377.924.674
248.694.467 USD
3.68% 9%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,00 USD
146.707 đ
3.531.452.498 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
190.583.480 USD
-2.89% -2%
22 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,76 USD
91.929 đ
3.492.448.192 USD
928.299.906 (94%)
Tổng: 985.239.504
708.753 USD
1.19% -4%
23 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
57,29 USD
1.399.835 đ
3.437.286.898 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
17.940.561 USD
-1.00% 2%
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.988 đ
3.433.600.772 USD
28.079.742.061 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
116.759.420 USD
1.45% 3%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
171,94 USD
4.201.274 đ
3.158.038.274 USD
18.367.445
115.531.667 USD
1.32% 3%
26 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.343 đ
2.984.642.111 USD
21.816.795.463 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
54.925.435 USD
-3.17% 5%
27 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
20,19 USD
493.274 đ
2.914.762.622 USD
144.386.802 (69%)
Tổng: 210.700.000
444.033.005 USD
1.56% 8%
28 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.384 đ
2.840.509.581 USD
2.846.496.582
403.722.505 USD
-0.06% -0%
29 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0953453165 USD
2.330 đ
2.408.710.036 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
26.125.363 USD
0.79% 4%
30 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,25 USD
54.961 đ
2.257.493.933 USD
1.003.653.961
278.420.017 USD
3.24% 24%
31 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0668398316 USD
1.633 đ
2.244.270.934 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
134.197.528 USD
3.93% 11%
32 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,71 USD
114.993 đ
2.239.761.501 USD
475.928.102 (24%)
Tổng: 1.961.046.976
226.247.025 USD
2.09% 5%
33 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,59 USD
161.108 đ
2.227.008.090 USD
337.766.798 (70%)
Tổng: 483.777.913
439.771.855 USD
4.42% 5%
34 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
4,84 USD
118.326 đ
2.178.615.481 USD
449.897.936 (88%)
Tổng: 510.283.589
86.513.299 USD
-2.70% 7%
35 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,50 USD
183.181 đ
2.086.842.853 USD
278.368.855 (26%)
Tổng: 1.069.004.726
187.887.503 USD
1.32% 8%
36 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,29 USD
55.964 đ
2.038.520.098 USD
890.054.171 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
103.160.832 USD
-2.02% 1%
37 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,60 USD
14.767 đ
1.891.930.937 USD
3.130.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
154.775.735 USD
6.71% 16%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0253590391 USD
620 đ
1.843.970.274 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
68.658.648 USD
2.57% 17%
39 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,35 USD
33.071 đ
1.739.822.305 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
147.781.938 USD
-6.39% 6%
40 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.435 đ
1.593.717.400 USD
1.593.730.470
467.565.191 USD
0.03% -0%
41 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,74 USD
42.472 đ
1.583.979.832 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
232.303.580 USD
0.14% 4%
42 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.919 đ
1.495.291.873 USD
9.322.619.581 (86%)
Tổng: 10.791.190.707
149.513.821 USD
5.51% 11%
43 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,02 USD
24.984 đ
1.455.702.503 USD
1.423.737.774 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
459.807.800 USD
-11.34% 36%
44 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
17,28 USD
422.132 đ
1.446.937.614 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
137.447.787 USD
8.17% 4%
45 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,35 USD
106.364 đ
1.431.656.043 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
137.772.825 USD
0.21% 8%
46 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
96,74 USD
2.363.893 đ
1.418.716.979 USD
14.664.939 (92%)
Tổng: 16.000.000
155.372.008 USD
0.07% -0%
47 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
9,51 USD
232.255 đ
1.415.620.428 USD
148.933.939 (15%)
Tổng: 1.007.890.411
737.057.848 USD
12.22% 58%
48 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,79 USD
92.583 đ
1.409.141.162 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
160.883.882 USD
6.64% 17%
49 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,07 USD
26.075 đ
1.360.592.840 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
438.212.904 USD
0.10% 6%
50 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
111,00 USD
2.712.195 đ
1.340.029.544 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
58.292.386 USD
10.19% 13%
51 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.433 USD
35.004.543 đ
1.316.062.186 USD
918.680 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.705.032 USD
-1.51% -7%
52 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
48,01 USD
1.173.118 đ
1.262.216.448 USD
26.290.832 (84%)
Tổng: 31.415.926
64.999.959 USD
-2.61% 11%
53 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.769 đ
1.234.878.974 USD
8.006.088.892 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
84.806.663 USD
2.33% 17%
54 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002090725 USD
5,1087 đ
1.221.125.570 USD
5.840.680.678.207 (86%)
Tổng: 6.822.989.933.291
524.739.365 USD
-8.86% 83%
55 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,72 USD
90.868 đ
1.113.583.645 USD
299.450.795 (91%)
Tổng: 327.867.659
129.747.751 USD
4.56% 12%
56 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,76 USD
18.451 đ
1.113.006.758 USD
1.473.964.291
134.897.539 USD
-4.14% 16%
57 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.420 đ
1.067.472.484 USD
1.068.142.384
4.268.851.980 USD
-0.05% -0%
58 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,06 USD
25.899 đ
1.059.923.433 USD
1.000.000.000
57.873.458 USD
-4.40% 11%
59 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
51,45 USD
1.257.139 đ
1.006.920.116 USD
19.571.500 (93%)
Tổng: 21.000.000
92.845.039 USD
1.64% 10%
60 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000010128 USD
0,0247 đ
963.577.090 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
272.983.212 USD
104.42% 119%
61 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
45,69 USD
1.116.387 đ
959.448.231 USD
21.000.000
2.025.765.185 USD
-9.87% 131%
62 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
10.782 đ
927.382.065 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
184.622.338 USD
0.45% 9%
63 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,01 USD
171.322 đ
925.778.211 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
179.669.262 USD
2.07% 8%
64 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,54 USD
233.114 đ
922.849.985 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.998.601 USD
1.02% 18%
65 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,33 USD
8.032 đ
921.594.927 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
115.769.709 USD
3.19% 8%
66 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,48 USD
11.692 đ
905.814.615 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
155.372.454 USD
4.67% 10%
67 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,29 USD
7.083 đ
880.681.203 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
119.078.677 USD
-6.42% 28%
68 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,88 USD
21.482 đ
846.186.117 USD
962.494.051 (98%)
Tổng: 983.477.341
33.947.962 USD
1.23% 7%
69 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
11,78 USD
287.778 đ
830.757.202 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
110.260.909 USD
-0.71% 9%
70 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,74 USD
18.019 đ
818.897.447 USD
1.110.510.950
144.844.205 USD
0.36% 9%
71 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,81 USD
19.894 đ
812.889.018 USD
998.456.316
33.112.086 USD
1.26% 6%
72 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0288297291 USD
704 đ
762.514.934 USD
26.448.910.780 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
190.448.971 USD
-2.19% 14%
73 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,73 USD
17.856 đ
740.579.263 USD
1.013.462.327 (92%)
Tổng: 1.101.960.893
72.078.425 USD
-0.64% 4%
74 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,52 USD
12.782 đ
732.347.161 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
19.869.405 USD
1.62% -4%
75 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.231 đ
719.277.779 USD
725.332.026
45.841.964 USD
-0.37% 0%
76 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0511972573 USD
1.251 đ
710.729.492 USD
13.882.179.044 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.117.464 USD
2.61% 4%
77 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,22 USD
5.275 đ
707.003.187 USD
3.274.811.917 (56%)
Tổng: 5.859.802.212
30.716.034 USD
5.84% 10%
78 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000354273 USD
0,8657 đ
693.355.115 USD
19.571.185.923.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
169.205.381 USD
16.11% 23%
79 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0151118432 USD
369 đ
692.813.501 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
96.609.568 USD
18.25% 68%
80 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,19 USD
4.682 đ
680.147.949 USD
3.549.292.877 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
130.037.257 USD
-8.13% 27%
81 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000015462 USD
0,0378 đ
645.505.595 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
437.591.271 USD
-3.02% 45%
82 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,62 USD
15.089 đ
638.043.553 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
212.461.565 USD
-2.02% 5%
83 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,35 USD
106.210 đ
625.631.564 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
33.811.365 USD
57.55% 50%
84 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,41 USD
58.999 đ
623.896.769 USD
258.391.294 (34%)
Tổng: 750.000.000
189.341.079 USD
0.50% 10%
85 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0813574504 USD
1.988 đ
622.797.261 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
128.630.828 USD
3.51% 11%
86 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,19 USD
200.209 đ
617.529.906 USD
75.367.990 (76%)
Tổng: 99.681.496
48.726.765 USD
-4.03% 15%
87 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,03 USD
25.147 đ
611.702.990 USD
594.390.448 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
245.708.577 USD
-9.70% 34%
88 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,28 USD
6.853 đ
609.961.610 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
316.460.830 USD
-3.32% 6%
89 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
29,85 USD
729.314 đ
594.457.283 USD
19.916.753
8.411.580 USD
-3.19% 9%
90 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,61 USD
39.404 đ
594.389.323 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
107.854.573 USD
0.46% 5%
91 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,62 USD
15.054 đ
572.765.225 USD
929.666.199 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
99.698.952 USD
4.67% 11%
92 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,49 USD
12.079 đ
560.220.009 USD
1.133.244.482 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
244.054.708 USD
-5.75% -1%
93 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0797893461 USD
1.950 đ
535.673.744 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
39.898.337 USD
-1.59% -5%
94 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,87 USD
70.178 đ
527.780.862 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
222.123.029 USD
-5.87% -9%
95 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
7,89 USD
192.732 đ
516.271.157 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
19.160.553 USD
-2.96% -0%
96 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,25 USD
763.597 đ
510.260.643 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
85.733.605 USD
1.15% 8%
97 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0438195593 USD
1.071 đ
506.367.587 USD
11.555.743.481 (95%)
Tổng: 12.209.933.002
40.335.867 USD
-13.22% 35%
98 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
99 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
195,09 USD
4.767.066 đ
505.207.112 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.989.221 USD
-0.37% 2%
100 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.032 USD
49.658.254 đ
501.000.673 USD
246.524
4.732.117 USD
0.48% -1%
101 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,19 USD
28.961 đ
493.816.654 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
28.653.493 USD
-0.96% 6%
102 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,53 USD
184.116 đ
491.984.142 USD
65.293.756
50.518.092 USD
-2.58% -5%
103 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
51,34 USD
1.254.594 đ
475.282.314 USD
9.256.795 (95%)
Tổng: 9.694.448
32.258.764 USD
2.63% 5%
104 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,84 USD
20.565 đ
471.309.037 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
11.952.472 USD
3.28% 13%
105 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.007 USD
49.037.137 đ
459.654.135 USD
229.044
9.922.471 USD
-0.25% -1%
106 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,75 USD
67.303 đ
446.851.833 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
14.287.134 USD
0.93% -3%
107 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.320 đ
439.111.607 USD
441.182.133
6.688.853 USD
0.01% -0%
108 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,62 USD
15.108 đ
434.259.576 USD
702.360.848 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
146.422.590 USD
-2.69% 26%
109 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,52 USD
12.594 đ
424.718.677 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
96.748.253 USD
-1.07% -3%
110 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,26 USD
104.091 đ
422.427.031 USD
99.163.274 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.636.832 USD
0.69% 0%
111 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004187 USD
0,0102 đ
414.543.848 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
35.294.657 USD
26.50% 30%
112 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0454805846 USD
1.111 đ
408.189.275 USD
8.975.022.603 (92%)
Tổng: 9.782.722.458
151.385.178 USD
-14.44% -12%
113 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0141424308 USD
346 đ
406.959.934 USD
28.775.812.310 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
19.657.852 USD
-2.24% 18%
114 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
50,55 USD
1.235.280 đ
405.700.799 USD
8.025.145 (80%)
Tổng: 10.000.000
109.909.905 USD
-0.99% -0%
115 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0232246314 USD
567 đ
403.463.016 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
42.392.374 USD
1.44% 10%
116 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,23 USD
5.537 đ
402.074.339 USD
1.774.328.273 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
16.170.853 USD
-2.34% 5%
117 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,37 USD
9.026 đ
393.139.463 USD
1.064.345.320 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
52.786.727 USD
0.60% 9%
118 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,76 USD
43.018 đ
391.951.878 USD
222.636.639 (57%)
Tổng: 388.539.008
3.399.086 USD
-1.27% 2%
119 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,28 USD
6.861 đ
390.221.098 USD
1.389.831.637 (26%)
Tổng: 5.362.732.435
158.345.950 USD
-3.65% 3%
120 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
103,51 USD
2.529.382 đ
389.978.936 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
47.698.281 USD
-3.20% -6%
121 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0022273442 USD
54 đ
384.127.298 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
129.724.913 USD
29.68% 42%
122 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,30 USD
7.437 đ
378.378.752 USD
1.243.261.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
42.648.359 USD
-0.66% 1%
123 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,070223381 USD
1.716 đ
378.267.045 USD
5.386.625.361 (65%)
Tổng: 8.294.012.149
21.844.752 USD
-1.03% 6%
124 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000391741 USD
0,9572 đ
372.406.214 USD
9.506.445.210.126 (96%)
Tổng: 9.935.679.787.468
108.298.311 USD
-8.06% 24%
125 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,75 USD
18.391 đ
370.742.676 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
14.203.168 USD
3.80% 12%
126 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
32,02 USD
782.483 đ
370.504.380 USD
11.569.925 (61%)
Tổng: 18.900.000
66.986.523 USD
0.40% 8%
127 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,91 USD
95.623 đ
359.777.658 USD
91.935.821 (92%)
Tổng: 100.000.000
13.031.424 USD
3.31% 9%
128 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.831 đ
355.647.853 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
75.278.212 USD
-0.75% 7%
129 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,41 USD
9.953 đ
345.207.272 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
72.941.753 USD
-0.92% 4%
130 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0377584681 USD
923 đ
339.826.213 USD
8.999.999.999
13.545.283 USD
-1.47% 6%
131 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,18 USD
77.716 đ
333.176.382 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
63.882.848 USD
2.57% 5%
132 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0058962597 USD
144 đ
329.511.450 USD
55.884.826.420 (100%)
Tổng: 55.908.015.000
28.195.830 USD
-8.03% 26%
133 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
7.945 đ
325.158.094 USD
1.000.000.000
50.525.774 USD
3.78% 12%
134 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0339868356 USD
830 đ
320.910.049 USD
9.442.186.767 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
285.062.686 USD
-18.21% 38%
135 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0361224625 USD
883 đ
317.787.364 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
732.922.089 USD
-17.42% 35%
136 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.792 đ
315.675.160 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
31.267.855 USD
1.37% 11%
137 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,35 USD
32.952 đ
312.802.625 USD
231.956.367 (93%)
Tổng: 250.000.000
83.425.025 USD
0.70% 13%
138 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,62 USD
15.190 đ
307.245.705 USD
494.235.310 (44%)
Tổng: 1.120.979.884
22.164.871 USD
-3.10% -18%
139 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,15 USD
810.061 đ
306.333.352 USD
9.240.358 (31%)
Tổng: 30.240.358
27.122.899 USD
5.81% 31%
140 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,72 USD
90.935 đ
305.583.226 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
273.742.064 USD
-3.02% 10%
141 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,046951371 USD
1.147 đ
299.160.283 USD
6.371.704.960
17.553.984 USD
-1.24% 7%
142 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,96 USD
72.297 đ
297.743.616 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
4.243.001 USD
2.07% -0%
143 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,56 USD
13.771 đ
293.934.119 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
23.936.989 USD
-2.27% 7%
144 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.627 đ
293.717.977 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
44.739.510 USD
-5.13% 20%
145 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,70 USD
17.050 đ
293.644.840 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
6.696.255 USD
-2.58% 10%
146 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,43 USD
59.414 đ
292.752.012 USD
120.398.252 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
154.963.180 USD
-0.71% -4%
147 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,69 USD
65.714 đ
289.960.472 USD
107.818.999
34.386.833 USD
-8.05% -2%
148 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,54 USD
404.261 đ
289.756.124 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
44.314.796 USD
-1.75% 8%
149 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0325435137 USD
795 đ
289.704.962 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
96.888.941 USD
3.94% 5%
150 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0057557656 USD
141 đ
283.759.244 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
45.260.866 USD
2.43% 19%
151 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.505 USD
207.819.804 đ
282.654.011 USD
33.234 (91%)
Tổng: 36.666
129.575.802 USD
0.83% 3%
152 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0210733307 USD
515 đ
279.574.244 USD
13.266.732.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
47.075.873 USD
-0.48% 14%
153 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,72 USD
17.677 đ
278.768.566 USD
385.350.349 (91%)
Tổng: 424.999.998
143.099.481 USD
-8.48% -1%
154 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0271754748 USD
664 đ
271.754.748 USD
10.000.000.000
54.475.295 USD
-4.57% 12%
155 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
8,94 USD
218.404 đ
271.054.061 USD
30.325.481 (30%)
Tổng: 100.000.000
35.690.412 USD
-0.36% 6%
156 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,58 USD
14.200 đ
262.486.647 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
97.593.206 USD
-14.74% 51%
157 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,72 USD
17.623 đ
259.834.554 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.739.423 USD
2.61% 8%
158 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,26 USD
6.448 đ
257.051.266 USD
974.044.254
10.832.947 USD
0.29% 6%
159 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
25,54 USD
624.191 đ
255.449.686 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
52.463.212 USD
-3.35% 0%
160 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,21 USD
5.251 đ
252.421.274 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
26.779.586 USD
-4.93% 15%
161 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,21 USD
54.034 đ
250.334.928 USD
113.204.602
64.552.464 USD
-0.08% 7%
162 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,73 USD
139.929 đ
247.251.440 USD
43.176.160
25.362.929 USD
1.86% 10%
163 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.011 đ
245.980.792 USD
1.000.000.000
21.528.450 USD
-1.45% 1%
164 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0259083057 USD
633 đ
245.940.924 USD
9.492.744.406 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
49.197.392 USD
-3.45% 11%
165 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,31 USD
7.529 đ
244.156.787 USD
792.450.264 (72%)
Tổng: 1.096.031.304
20.403.904 USD
0.92% 17%
166 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,53 USD
355.149 đ
228.040.359 USD
15.689.663
1.545.059 USD
1.91% 1%
167 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
26,57 USD
649.153 đ
225.021.064 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
25.995.521 USD
3.36% 10%
168 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,88 USD
21.456 đ
224.865.361 USD
256.087.441 (74%)
Tổng: 347.714.007
111.068.085 USD
-7.45% 14%
169 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,14 USD
101.126 đ
222.602.006 USD
53.787.024 (56%)
Tổng: 96.150.704
12.821.982 USD
-1.78% 13%
170 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0648700764 USD
1.585 đ
219.439.448 USD
3.382.753.041 (83%)
Tổng: 4.092.383.237
34.683.922 USD
1.17% 6%
171 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,31 USD
7.488 đ
217.817.298 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
10.340.189 USD
-0.80% 15%
172 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,36 USD
8.871 đ
212.955.860 USD
586.569.772
27.716.558 USD
0.30% 6%
173 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
8,10 USD
197.869 đ
212.741.804 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
4.469.841 USD
14.91% 0%
174 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,52 USD
37.095 đ
207.462.130 USD
136.656.451 (97%)
Tổng: 141.056.451
9.524.588 USD
-1.38% 7%
175 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0400209959 USD
978 đ
201.076.263 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
41.139.075 USD
-6.04% -5%
176 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,59 USD
14.460 đ
200.369.484 USD
338.586.319 (77%)
Tổng: 440.000.000
47.966.906 USD
11.31% 11%
177 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.591 đ
200.267.024 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
12.225.229 USD
-0.32% 4%
178 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0144890837 USD
354 đ
198.275.313 USD
13.684.461.873 (97%)
Tổng: 14.131.311.873
14.468.343 USD
0.55% 8%
179 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,50 USD
12.251 đ
194.010.880 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
36.951.911 USD
0.61% 34%
180 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,36 USD
8.823 đ
193.937.914 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
2.324.271 USD
1.26% 8%
181 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,45 USD
157.488 đ
192.946.398 USD
29.936.474
36.240.292 USD
-1.45% 3%
182 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
6,95 USD
169.928 đ
189.032.811 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
35.455.300 USD
-5.10% 13%
183 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
74,21 USD
1.813.340 đ
186.375.704 USD
2.511.437 (98%)
Tổng: 2.560.228
25.823.199 USD
-3.57% -4%
184 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,36 USD
8.879 đ
181.966.624 USD
500.749.243
7.733.808 USD
-0.62% 0%
185 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,71 USD
17.344 đ
181.142.680 USD
255.194.744 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
11.837.239 USD
-2.00% 18%
186 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,009585457 USD
234 đ
179.333.301 USD
18.708.894.189
16.047.862 USD
-0.66% 6%
187 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,76 USD
18.682 đ
175.792.943 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
11.554.573 USD
4.95% 23%
188 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0454373235 USD
1.110 đ
175.751.886 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
114.741.578 USD
2.77% 11%
189 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,44 USD
10.719 đ
170.358.400 USD
388.354.669 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
39.278.512 USD
-11.80% 183%
190 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
10,59 USD
258.663 đ
165.754.422 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
95.418.345 USD
24.03% 59%
191 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,06 USD
25.803 đ
164.733.171 USD
155.998.979
42.525.938 USD
-7.19% 6%
192 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,37 USD
106.886 đ
159.662.759 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
5.067.762 USD
6.30% 23%
193 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,21 USD
5.059 đ
159.185.829 USD
768.797.504 (86%)
Tổng: 896.543.261
27.405.345 USD
-2.53% 4%
194 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,02 USD
24.942 đ
157.436.043 USD
154.237.775 (56%)
Tổng: 274.542.784
3.896.484 USD
-0.17% 14%
195 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0222590015 USD
544 đ
156.896.273 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
29.962.586 USD
2.08% 11%
196 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
10,84 USD
264.788 đ
156.239.704 USD
14.418.006 (69%)
Tổng: 21.000.000
12.081.140 USD
-2.72% 10%
197 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,20 USD
29.303 đ
154.580.696 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
8.363.178 USD
-0.56% 0%
198 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,30 USD
7.328 đ
153.424.816 USD
511.620.139 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
47.291.529 USD
2.57% 9%
199 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,60 USD
39.165 đ
152.423.644 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
21.081.401 USD
0.32% -1%
200 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.730 đ
151.694.027 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
44.070.160 USD
6.22% 7%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.