1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tỷ giá 9201 đồng tiền điện tử (Top 200)
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3594) - Tron10 (13) - BNB (2562) - BNB Smart Chain (BEP20) (2541) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (241) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (134) - Polygon (313) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (77) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (137) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (3) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (26) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (5) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (26) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (4) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

11/12/2023 05:29

Tỷ giá 9201 đồng tiền điện tử (Top 200)

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
43.959 USD
1.072.165.605 đ
860.117.536.144 USD
19.566.256 (93%)
Tổng: 21.000.000
13.003.528.757 USD
-0.09% 11%
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.376 USD
57.955.770 đ
285.659.790.244 USD
120.216.543
7.443.088.875 USD
0.93% 10%
3 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.390 đ
90.588.609.851 USD
90.589.444.293 (98%)
Tổng: 92.609.080.553
33.011.226.386 USD
-0.04% -0%
4 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
240,81 USD
5.873.389 đ
36.530.297.550 USD
151.696.741
649.884.637 USD
0.68% 6%
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,67 USD
16.315 đ
36.094.151.167 USD
53.957.460.767 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.258.430.039 USD
-0.43% 8%
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
74,29 USD
1.811.932 đ
31.653.449.149 USD
426.079.913 (75%)
Tổng: 564.532.665
1.921.548.050 USD
0.78% 18%
7 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.392 đ
24.550.521.705 USD
24.548.680.806
3.565.750.554 USD
-0.01% 0%
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,61 USD
14.948 đ
21.649.665.568 USD
35.324.995.240 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
1.164.831.481 USD
3.63% 57%
9 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,10 USD
2.501 đ
14.576.666.698 USD
142.180.366.384
708.613.977 USD
2.59% 21%
10 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
37,41 USD
912.491 đ
13.683.853.940 USD
365.756.317 (51%)
Tổng: 720.000.000
1.479.685.469 USD
15.65% 72%
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.637 đ
9.565.365.182 USD
88.462.847.118 (100%)
Tổng: 88.462.865.057
238.891.321 USD
0.65% 4%
12 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,31 USD
178.181 đ
9.231.782.178 USD
1.263.680.000 (91%)
Tổng: 1.387.040.501
318.663.034 USD
0.93% 33%
13 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
16,42 USD
400.429 đ
9.142.216.019 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
476.818.023 USD
-0.58% 3%
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,93 USD
22.594 đ
8.599.358.823 USD
9.282.869.338 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
457.580.823 USD
3.36% 14%
15 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,38 USD
58.149 đ
8.236.447.049 USD
3.454.703.923 (68%)
Tổng: 5.099.414.036
43.643.376 USD
2.81% -1%
16 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000103254 USD
0,2518 đ
6.085.236.756 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
270.151.423 USD
2.03% 12%
17 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
78,18 USD
1.906.804 đ
5.782.722.669 USD
73.967.027 (88%)
Tổng: 84.000.000
406.926.627 USD
1.69% 9%
18 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.400 đ
5.350.009.008 USD
5.347.888.596
227.323.396 USD
0.07% 0%
19 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
252,47 USD
6.157.706 đ
4.943.870.461 USD
19.582.131 (93%)
Tổng: 21.000.000
164.803.027 USD
-1.25% 11%
20 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
10,57 USD
257.916 đ
4.001.999.127 USD
378.452.094
155.952.559 USD
-0.98% 11%
21 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,61 USD
161.196 đ
3.887.395.359 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
191.590.903 USD
-2.10% 10%
22 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,13 USD
3.272 đ
3.776.835.298 USD
28.151.696.941 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
105.784.411 USD
-0.58% 10%
23 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
60,53 USD
1.476.242 đ
3.631.590.959 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
45.313.556 USD
4.43% 4%
24 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,80 USD
92.627 đ
3.525.276.380 USD
928.258.477 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.091.649 USD
0.18% 4%
25 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
176,89 USD
4.314.327 đ
3.249.327.237 USD
18.369.281
84.034.027 USD
0.62% 3%
26 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,16 USD
540.565 đ
3.201.665.105 USD
144.457.302 (69%)
Tổng: 210.700.000
241.467.837 USD
-0.29% 13%
27 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,13 USD
3.180 đ
2.851.603.206 USD
21.871.162.512 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
30.168.910 USD
0.54% -6%
28 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,11 USD
2.601 đ
2.693.679.534 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
38.672.575 USD
-2.10% 16%
29 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.369 đ
2.630.738.380 USD
2.632.977.330
120.007.497 USD
-0.05% 0%
30 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,58 USD
62.969 đ
2.592.307.455 USD
1.004.082.457
198.639.229 USD
2.96% 31%
31 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0754079963 USD
1.839 đ
2.531.962.831 USD
33.576.848.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
70.597.027 USD
-0.87% 22%
32 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,45 USD
132.885 đ
2.451.783.061 USD
450.005.553 (88%)
Tổng: 510.391.177
72.399.478 USD
-0.45% 16%
33 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,12 USD
124.821 đ
2.444.212.848 USD
477.600.321 (24%)
Tổng: 1.961.042.379
166.779.977 USD
-2.01% 13%
34 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,85 USD
45.190 đ
2.386.770.286 USD
1.288.194.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
227.139.759 USD
-3.49% 29%
35 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
8,41 USD
205.223 đ
2.348.300.522 USD
279.087.544 (26%)
Tổng: 1.069.723.415
176.205.775 USD
-0.45% 16%
36 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,66 USD
162.552 đ
2.248.491.973 USD
337.373.522 (70%)
Tổng: 483.233.677
263.063.352 USD
5.92% -4%
37 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,43 USD
59.244 đ
2.160.765.143 USD
889.559.694 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
67.010.425 USD
3.35% 1%
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0279931003 USD
683 đ
2.035.504.761 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
46.752.271 USD
2.00% 23%
39 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,18 USD
53.249 đ
1.989.552.847 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
303.465.919 USD
6.52% 28%
40 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,61 USD
14.925 đ
1.916.952.846 USD
3.132.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
38.201.581 USD
-1.69% 13%
41 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
5,46 USD
133.166 đ
1.795.727.196 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
345.829.673 USD
15.44% 11%
42 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
20,84 USD
508.283 đ
1.745.450.591 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
117.015.291 USD
10.16% 18%
43 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
63,80 USD
1.556.061 đ
1.678.615.531 USD
26.310.949 (84%)
Tổng: 31.415.926
400.460.009 USD
12.44% 32%
44 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,20 USD
4.941 đ
1.621.891.472 USD
8.006.620.730 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
125.355.101 USD
-0.97% 35%
45 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,17 USD
4.208 đ
1.608.570.132 USD
9.322.893.198 (86%)
Tổng: 10.791.464.325
80.802.211 USD
1.05% 16%
46 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.387 đ
1.506.268.202 USD
1.506.460.290
206.347.116 USD
0.02% -0%
47 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,16 USD
28.306 đ
1.479.728.691 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
309.705.396 USD
-0.56% 6%
48 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,75 USD
237.725 đ
1.460.175.939 USD
149.810.651 (15%)
Tổng: 1.008.767.123
149.486.314 USD
2.00% 13%
49 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,48 USD
2.401.909 đ
1.444.286.254 USD
14.665.891 (92%)
Tổng: 16.000.000
124.254.076 USD
-1.00% -4%
50 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,00 USD
24.387 đ
1.427.163.211 USD
1.427.341.801 (79%)
Tổng: 1.818.000.000
67.976.434 USD
0.49% 23%
51 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,83 USD
93.497 đ
1.425.675.769 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
81.053.939 USD
2.18% 0%
52 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
115,72 USD
2.822.299 đ
1.397.001.878 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
18.991.889 USD
-0.46% 16%
53 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,42 USD
107.874 đ
1.328.192.800 USD
300.301.215 (92%)
Tổng: 328.193.104
183.196.215 USD
16.29% 13%
54 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.425 USD
34.749.849 đ
1.309.024.028 USD
918.769 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.411.032 USD
-0.67% -6%
55 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000013442 USD
0,0328 đ
1.278.935.053 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
355.301.278 USD
39.01% 178%
56 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,84 USD
20.538 đ
1.242.330.852 USD
1.475.347.865
83.904.147 USD
-2.45% 26%
57 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002021003 USD
4,9292 đ
1.179.035.712 USD
5.833.913.697.491 (86%)
Tổng: 6.822.379.351.613
469.939.170 USD
7.56% 3%
58 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,56 USD
13.543 đ
1.166.990.730 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
542.332.298 USD
5.81% 30%
59 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,41 USD
10.106 đ
1.161.641.372 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
123.488.937 USD
1.19% 33%
60 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,15 USD
28.041 đ
1.149.699.823 USD
1.000.000.000
28.075.750 USD
-1.86% 7%
61 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
52,78 USD
1.287.390 đ
1.108.453.858 USD
21.000.000
398.022.837 USD
-0.70% 60%
62 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.381 đ
1.069.754.688 USD
1.070.141.891
1.270.618.017 USD
0.03% 0%
63 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,91 USD
192.844 đ
1.044.000.855 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
124.623.086 USD
3.15% 16%
64 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,64 USD
1.283.820 đ
1.030.387.820 USD
19.575.294 (93%)
Tổng: 21.000.000
58.919.632 USD
0.80% 7%
65 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,53 USD
13.035 đ
1.011.732.336 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
241.127.142 USD
0.98% 19%
66 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,15 USD
247.475 đ
981.507.477 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
3.858.776 USD
4.88% 25%
67 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,97 USD
23.694 đ
935.442.767 USD
962.912.235 (98%)
Tổng: 983.890.025
26.757.626 USD
-1.31% 14%
68 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,84 USD
20.472 đ
932.439.303 USD
1.110.908.178
174.812.614 USD
-1.13% 20%
69 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
13,06 USD
318.618 đ
921.482.895 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
91.828.148 USD
0.77% 9%
70 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0344000796 USD
839 đ
913.946.855 USD
26.568.161.029 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
144.631.717 USD
4.31% 29%
71 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,29 USD
7.100 đ
884.431.703 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
27.376.175 USD
-0.50% -12%
72 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,86 USD
20.860 đ
865.525.931 USD
1.011.986.658
21.383.903 USD
-2.47% 7%
73 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,85 USD
20.668 đ
860.846.179 USD
1.015.876.168 (92%)
Tổng: 1.103.478.653
149.057.727 USD
9.96% 15%
74 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0183069439 USD
447 đ
851.005.987 USD
46.485.420.693 (74%)
Tổng: 62.955.102.600
66.056.754 USD
-1.76% 48%
75 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,25 USD
6.115 đ
821.352.955 USD
3.275.957.172 (56%)
Tổng: 5.862.121.895
26.364.046 USD
1.79% 29%
76 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000124053 USD
0,3026 đ
754.710.675 USD
60.837.624.528.359 (61%)
Tổng: 100.000.000.000.000
187.128.568 USD
6.43% 151%
77 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0524634507 USD
1.280 đ
728.358.999 USD
13.883.169.874 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.047.768 USD
-1.90% 5%
78 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,69 USD
16.944 đ
717.801.272 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
148.582.052 USD
0.75% 13%
79 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.132 đ
717.673.608 USD
725.332.034
44.642.191 USD
-0.04% 0%
80 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000364743 USD
0,8896 đ
714.005.426 USD
19.575.567.173.092 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
95.317.740 USD
7.00% 18%
81 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,94 USD
120.408 đ
710.576.530 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
9.974.133 USD
12.31% 74%
82 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,50 USD
12.260 đ
703.713.821 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
13.224.053 USD
-2.17% -3%
83 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0901962283 USD
2.200 đ
690.458.755 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
100.565.084 USD
-1.35% 17%
84 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
9,14 USD
222.856 đ
689.562.771 USD
75.467.891 (76%)
Tổng: 99.681.496
27.376.859 USD
1.54% 14%
85 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,19 USD
4.712 đ
685.890.124 USD
3.550.550.247 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
47.163.526 USD
-1.08% 17%
86 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,82 USD
44.510 đ
672.649.932 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
79.717.391 USD
0.88% 15%
87 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000016055 USD
0,0392 đ
670.248.880 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
152.276.096 USD
-1.34% 34%
88 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,11 USD
27.065 đ
666.951.951 USD
601.030.360 (60%)
Tổng: 1.004.262.701
324.523.151 USD
13.47% 30%
89 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,71 USD
17.288 đ
662.878.928 USD
935.185.930 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
78.261.840 USD
4.99% 20%
90 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,50 USD
61.039 đ
652.826.202 USD
260.856.666 (35%)
Tổng: 750.000.000
71.357.701 USD
0.58% 7%
91 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
245,61 USD
5.990.362 đ
636.021.695 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
8.535.159 USD
0.98% 20%
92 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,77 USD
750.492 đ
612.847.983 USD
19.916.753
4.487.376 USD
0.46% 5%
93 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.933 đ
606.640.490 USD
1.144.073.278 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
233.383.797 USD
3.50% -1%
94 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0867768652 USD
2.116 đ
582.585.151 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
25.702.320 USD
1.34% 3%
95 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,27 USD
6.515 đ
580.974.253 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
148.505.197 USD
-2.57% 0%
96 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,08 USD
75.058 đ
565.518.327 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
106.133.491 USD
3.10% -10%
97 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
33,66 USD
820.948 đ
549.596.381 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
68.266.198 USD
-0.69% 9%
98 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
99 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,31 USD
202.772 đ
544.167.965 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
20.930.193 USD
-0.75% 4%
100 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,01 USD
195.247 đ
523.042.047 USD
65.337.688
52.706.440 USD
-0.17% -1%
101 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0180969038 USD
441 đ
521.365.317 USD
28.809.641.912 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
83.014.184 USD
-8.47% 30%
102 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,24 USD
30.360 đ
518.627.973 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
15.602.288 USD
0.57% 3%
103 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0446332959 USD
1.089 đ
517.890.550 USD
11.603.233.396 (95%)
Tổng: 12.220.148.606
11.320.950 USD
5.64% 28%
104 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
54,71 USD
1.334.260 đ
507.132.579 USD
9.270.279 (96%)
Tổng: 9.695.609
20.621.858 USD
1.34% 6%
105 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,72 USD
17.567 đ
505.988.100 USD
702.504.996 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
44.876.616 USD
10.50% 29%
106 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.012 USD
49.070.449 đ
495.983.740 USD
246.524
3.377.522 USD
-0.01% -3%
107 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,87 USD
21.325 đ
489.623.447 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
2.680.873 USD
0.03% 11%
108 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,88 USD
70.279 đ
467.473.707 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
13.805.409 USD
2.28% 3%
109 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,26 USD
6.397 đ
465.648.641 USD
1.775.429.706 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
13.772.730 USD
6.63% 16%
110 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,69 USD
114.278 đ
464.553.822 USD
99.148.435 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.931.476 USD
3.42% 10%
111 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
56,59 USD
1.380.291 đ
455.306.246 USD
8.045.348 (80%)
Tổng: 10.000.000
51.571.799 USD
1.32% 11%
112 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
9.897 đ
454.482.975 USD
1.120.067.635 (75%)
Tổng: 1.500.000.000
36.350.564 USD
-0.99% 15%
113 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004586 USD
0,0112 đ
454.046.172 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
28.514.499 USD
7.30% 39%
114 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.987 USD
48.474.026 đ
452.823.781 USD
227.841
5.272.508 USD
0.09% -3%
115 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0481987576 USD
1.176 đ
432.545.733 USD
8.974.209.191 (92%)
Tổng: 9.782.017.905
212.321.542 USD
12.88% -18%
116 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,52 USD
12.791 đ
432.188.490 USD
824.101.453 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
59.380.056 USD
0.18% -8%
117 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0077124025 USD
188 đ
431.141.365 USD
55.902.342.622 (100%)
Tổng: 55.926.195.000
27.910.730 USD
5.73% 32%
118 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.400 đ
429.138.693 USD
428.956.784
1.143.604 USD
0.37% 0%
119 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0246661268 USD
602 đ
428.504.966 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
27.026.901 USD
-0.94% 9%
120 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.353 đ
411.866.407 USD
1.366.187.500 (26%)
Tổng: 5.259.687.530
114.869.624 USD
0.89% 8%
121 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
109,16 USD
2.662.516 đ
411.262.962 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
48.598.084 USD
0.28% -1%
122 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0758837507 USD
1.851 đ
409.338.350 USD
5.394.282.000 (65%)
Tổng: 8.301.668.787
13.741.673 USD
0.73% 7%
123 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
35,31 USD
861.324 đ
408.774.251 USD
11.575.201 (61%)
Tổng: 18.900.000
68.206.488 USD
0.94% 13%
124 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,33 USD
7.993 đ
407.473.743 USD
1.243.308.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
29.989.645 USD
-0.99% 4%
125 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,82 USD
19.998 đ
403.878.955 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
17.271.448 USD
2.45% 14%
126 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,80 USD
19.412 đ
396.830.970 USD
498.602.382 (44%)
Tổng: 1.121.939.438
22.149.445 USD
-0.09% 15%
127 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,42 USD
83.364 đ
393.063.890 USD
115.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
594.094.191 USD
-10.48% 105%
128 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000408786 USD
0,9970 đ
388.587.273 USD
9.505.889.765.440 (96%)
Tổng: 9.935.124.342.782
23.418.908 USD
-0.83% 22%
129 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,72 USD
41.937 đ
383.219.500 USD
222.875.909 (57%)
Tổng: 388.539.008
3.281.997 USD
-1.30% -7%
130 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,14 USD
100.855 đ
380.733.497 USD
92.073.486 (92%)
Tổng: 100.000.000
8.523.761 USD
0.88% 8%
131 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.195 đ
378.552.275 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
29.766.910 USD
-1.10% 9%
132 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0021743511 USD
53 đ
374.988.120 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
42.132.059 USD
3.97% 32%
133 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0406237008 USD
991 đ
365.613.307 USD
8.999.999.999
16.991.560 USD
-0.98% 8%
134 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,36 USD
8.833 đ
362.148.523 USD
1.000.000.000
28.338.419 USD
-1.07% 23%
135 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,45 USD
84.030 đ
360.910.370 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
60.087.099 USD
-1.61% 11%
136 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.297 đ
357.802.438 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
53.181.743 USD
-2.48% 5%
137 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,27 USD
6.511 đ
355.487.130 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
20.560.756 USD
1.99% 20%
138 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0386909374 USD
944 đ
340.383.522 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
188.973.957 USD
-5.46% 29%
139 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,67 USD
65.124 đ
323.524.923 USD
121.165.776 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
126.097.037 USD
6.91% 10%
140 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,62 USD
15.004 đ
320.839.458 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
20.688.396 USD
-0.52% 13%
141 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0240722273 USD
587 đ
319.723.999 USD
13.281.861.909 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
12.903.761 USD
0.05% 29%
142 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,95 USD
72.069 đ
318.590.725 USD
107.818.999
25.002.518 USD
2.39% -2%
143 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,85 USD
93.940 đ
316.261.542 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
137.550.464 USD
1.30% 11%
144 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,12 USD
76.211 đ
314.441.417 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.779.110 USD
2.50% 4%
145 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,35 USD
32.898 đ
312.875.438 USD
231.960.214 (93%)
Tổng: 250.204.042
56.607.970 USD
2.19% 6%
146 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0489609961 USD
1.194 đ
312.194.811 USD
6.376.398.277
10.704.411 USD
-1.64% 0%
147 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0063205728 USD
154 đ
311.604.236 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
30.834.270 USD
2.05% 20%
148 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0328837837 USD
802 đ
310.490.871 USD
9.442.066.455 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
11.295.023 USD
0.39% 23%
149 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
9.281 USD
226.356.200 đ
308.417.702 USD
33.232 (91%)
Tổng: 36.666
50.291.101 USD
0.80% 8%
150 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
17,46 USD
425.967 đ
305.877.552 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
8.127.279 USD
1.46% 11%
151 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0342249463 USD
835 đ
304.673.210 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
52.592.372 USD
1.12% 8%
152 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
32,83 USD
800.827 đ
304.684.869 USD
9.279.488 (31%)
Tổng: 30.279.488
21.608.480 USD
-2.71% 20%
153 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,71 USD
17.195 đ
296.689.460 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
5.892.126 USD
-0.23% 5%
154 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,76 USD
238.000 đ
295.925.761 USD
30.326.169 (30%)
Tổng: 100.000.000
33.005.174 USD
-1.26% 12%
155 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.626 đ
294.245.074 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
26.995.017 USD
1.67% 3%
156 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0285152173 USD
695 đ
285.152.173 USD
10.000.000.000
23.893.810 USD
-1.01% 11%
157 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,63 USD
15.299 đ
283.331.921 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
33.529.192 USD
-1.27% 30%
158 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,46 USD
60.088 đ
278.983.440 USD
113.241.436
65.158.066 USD
-0.66% 14%
159 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,72 USD
17.564 đ
278.660.154 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
41.114.092 USD
8.77% 68%
160 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,72 USD
17.543 đ
277.327.216 USD
385.567.933 (91%)
Tổng: 424.999.998
29.461.164 USD
-0.17% -4%
161 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,28 USD
6.823 đ
272.545.665 USD
974.285.372
8.090.902 USD
-0.10% 9%
162 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,34 USD
8.358 đ
271.730.092 USD
792.977.323 (72%)
Tổng: 1.096.637.809
15.816.132 USD
-1.81% 27%
163 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
31,82 USD
776.207 đ
269.559.100 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
24.294.136 USD
1.11% 25%
164 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,22 USD
5.455 đ
262.690.791 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
7.223.151 USD
0.59% 18%
165 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
6,01 USD
146.703 đ
259.699.382 USD
43.176.160
9.928.564 USD
0.74% 10%
166 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,26 USD
6.294 đ
258.041.125 USD
1.000.000.000
10.627.371 USD
0.79% 7%
167 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0267636572 USD
653 đ
254.060.557 USD
9.492.744.406 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
14.665.270 USD
-0.29% 13%
168 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
16,12 USD
393.189 đ
253.082.313 USD
15.699.011
2.676.478 USD
3.53% 11%
169 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0746403282 USD
1.820 đ
252.596.582 USD
3.384.183.703 (83%)
Tổng: 4.094.715.198
42.899.520 USD
3.87% 20%
170 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
25,04 USD
610.792 đ
250.427.117 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
17.127.107 USD
-1.94% -11%
171 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
4,25 USD
103.701 đ
239.317.196 USD
56.286.151 (56%)
Tổng: 100.000.000
14.866.328 USD
14.87% 89%
172 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,34 USD
8.182 đ
238.432.460 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
4.690.719 USD
0.46% 23%
173 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0173598586 USD
423 đ
237.627.228 USD
13.688.315.908 (97%)
Tổng: 14.135.165.908
13.260.298 USD
1.73% 27%
174 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,40 USD
107.275 đ
237.064.511 USD
53.898.703 (56%)
Tổng: 96.150.704
7.610.737 USD
1.06% 10%
175 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,40 USD
9.813 đ
236.191.426 USD
587.027.609
24.718.460 USD
-1.84% 15%
176 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
93,02 USD
2.268.747 đ
233.968.980 USD
2.515.266 (98%)
Tổng: 2.560.883
43.134.376 USD
-3.06% 15%
177 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,69 USD
41.337 đ
231.843.905 USD
136.795.869 (97%)
Tổng: 141.195.869
7.482.552 USD
0.86% 13%
178 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,90 USD
21.902 đ
230.208.324 USD
256.361.083 (74%)
Tổng: 347.714.007
51.123.851 USD
2.80% 9%
179 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0443990825 USD
1.083 đ
223.072.949 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
35.404.961 USD
-2.67% 3%
180 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,25 USD
6.179 đ
221.736.255 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
15.784.457 USD
2.65% 12%
181 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,61 USD
14.858 đ
219.461.440 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.197.527 USD
-5.26% -18%
182 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,25 USD
30.395 đ
216.874.503 USD
174.026.509 (63%)
Tổng: 274.538.519
5.754.631 USD
1.42% 40%
183 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,63 USD
15.462 đ
214.783.877 USD
338.802.705 (77%)
Tổng: 440.000.000
8.207.860 USD
-1.17% 23%
184 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,90 USD
168.286 đ
206.932.489 USD
29.991.138
32.956.009 USD
0.70% 7%
185 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,78 USD
189.807 đ
204.450.822 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
3.739.573 USD
10.60% 1%
186 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,39 USD
9.555 đ
200.427.899 USD
511.609.767 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
36.190.551 USD
6.90% 38%
187 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,26 USD
177.180 đ
197.464.222 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
19.380.780 USD
5.23% 2%
188 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,86 USD
20.854 đ
196.592.745 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
6.845.473 USD
3.26% 17%
189 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,38 USD
9.266 đ
190.243.701 USD
500.749.243
6.450.633 USD
-1.93% 6%
190 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0101547046 USD
248 đ
189.983.295 USD
18.708.894.189
12.171.536 USD
-1.03% 7%
191 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,73 USD
17.777 đ
186.177.645 USD
255.439.515 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
5.647.700 USD
0.31% 21%
192 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,91 USD
119.740 đ
179.192.581 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
3.957.495 USD
0.70% 38%
193 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0462117593 USD
1.127 đ
178.755.844 USD
3.868.189.535 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
11.308.992 USD
-0.95% 8%
194 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,13 USD
27.648 đ
176.998.249 USD
156.141.467
30.623.958 USD
-0.52% 5%
195 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
0,71 USD
17.430 đ
175.153.929 USD
245.101.385 (44%)
Tổng: 555.000.000
43.102.362 USD
6.24% 60%
196 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,33 USD
7.931 đ
174.640.345 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
918.014 USD
-1.37% -4%
197 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,78 USD
19.003 đ
167.581.509 USD
215.082.513 (86%)
Tổng: 250.000.000
985.753 USD
6.65% 29%
198 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
11,51 USD
280.786 đ
166.160.516 USD
14.433.244 (69%)
Tổng: 21.000.000
10.029.134 USD
0.20% 12%
199 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,21 USD
5.219 đ
166.070.291 USD
776.062.270 (86%)
Tổng: 904.029.298
14.844.944 USD
0.16% -4%
200 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,17 USD
4.068 đ
165.752.119 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
9.501.599 USD
-1.64% 17%

Trang: 1.....

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.