1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 559 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3897) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (188) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (922) - Cronos (43) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 23:49

Danh sách 559 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
38,39 USD
978.111 đ
15.084.478.920 USD
392.907.799 (55%)
Tổng: 715.748.719
304.389.007 USD
4.13% 5%
12
2 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
17,98 USD
458.029 đ
10.554.966.386 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
396.102.126 USD
4.93% 9%
14
3 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,12 USD
283.207 đ
6.657.825.601 USD
598.930.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
308.793.088 USD
-3.45% 44%
20
4 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,49 USD
318.241 đ
5.800.152.864 USD
464.335.717 (89%)
Tổng: 518.956.693
71.455.183 USD
2.67% -2%
22
5 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.470 đ
5.346.472.015 USD
5.347.888.596
209.228.405 USD
-0.02% -0%
24
6 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,33 USD
8.350 đ
3.116.654.516 USD
9.509.148.599 (88%)
Tổng: 10.798.348.821
91.225.539 USD
2.90% 2%
39
7 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,08 USD
53.053 đ
3.043.607.962 USD
1.461.608.330 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
54.057.447 USD
5.26% 3%
40
8 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.813 USD
71.655.912 đ
2.609.044.475 USD
927.636 (92%)
Tổng: 1.005.577
79.359.722 USD
-1.27% 1%
49
9 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
26,19 USD
667.139 đ
2.445.766.841 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
63.830.173 USD
5.35% -2%
51
10 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,85 USD
21.556 đ
2.372.166.187 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
147.315.214 USD
3.91% -12%
52
11 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,37 USD
60.456 đ
2.372.977.629 USD
1.000.000.000
23.717.463 USD
4.03% 0%
53
12 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
7,05 USD
179.677 đ
2.359.819.923 USD
334.606.953 (81%)
Tổng: 412.749.218
228.091.761 USD
6.00% 2%
54
13 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,57 USD
65.423 đ
2.291.431.045 USD
892.324.054 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
224.554.778 USD
-3.11% 47%
55
14 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
109,11 USD
2.779.760 đ
1.616.909.810 USD
14.819.269 (93%)
Tổng: 16.000.000
165.530.131 USD
-0.19% 25%
63
15 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,17 USD
29.828 đ
1.580.563.061 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
106.100.146 USD
4.36% -4%
65
16 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,92 USD
23.315 đ
1.391.295.890 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
321.046.279 USD
-4.18% 26%
70
17 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,97 USD
203.016 đ
1.157.001.020 USD
145.195.221 (54%)
Tổng: 270.000.000
39.101.101 USD
2.29% 10%
77
18 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,61 USD
15.589 đ
1.101.392.040 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
136.109.265 USD
6.96% 12%
82
19 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,13 USD
1.022.470 đ
1.083.080.670 USD
26.987.231 (86%)
Tổng: 31.415.926
21.239.998 USD
3.43% 4%
83
20 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,14 USD
80.031 đ
1.029.628.183 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
65.670.794 USD
7.18% 20%
88
21 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,00 USD
25.365 đ
978.826.349 USD
983.144.554 (98%)
Tổng: 1.003.710.313
32.843.513 USD
3.44% 8%
92
22 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
362,87 USD
9.244.879 đ
939.687.909 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
13.313.965 USD
-1.80% 15%
95
23 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.714 đ
906.537.869 USD
4.041.871.143 (81%)
Tổng: 5.004.371.157
33.825.739 USD
3.05% 1%
96
24 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0180299544 USD
459 đ
797.604.175 USD
44.237.725.594 (98%)
Tổng: 44.928.053.176
30.127.455 USD
12.17% 10%
103
25 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,02 USD
76.839 đ
795.467.695 USD
263.747.614 (59%)
Tổng: 450.000.000
34.370.744 USD
1.50% 15%
104
26 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,70 USD
17.806 đ
756.795.558 USD
1.082.856.249 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
15.656.185 USD
3.56% 5%
107
27 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.426 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
111
28 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,43 USD
316.784 đ
710.025.740 USD
57.103.081 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.504.157 USD
2.05% 2%
114
29 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,37 USD
9.366 đ
687.446.532 USD
1.869.995.332 (84%)
Tổng: 2.230.434.328
19.559.938 USD
9.52% 21%
116
30 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.659 đ
684.637.257 USD
6.561.015.359
9.219.594 USD
1.13% -3%
117
31 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001160983 USD
2,9578 đ
673.374.772 USD
5.800.041.223.268 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
26.563.060 USD
3.87% 10%
119
32 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0917391384 USD
2.337 đ
615.899.868 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
12.900.508 USD
5.04% 3%
123
33 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,49 USD
12.486 đ
597.988.552 USD
1.220.165.923 (37%)
Tổng: 3.303.030.299
40.251.060 USD
0.25% 16%
124
34 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
5,04 USD
128.390 đ
580.546.214 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
497.147.286 USD
-3.14% 49%
125
35 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,97 USD
24.630 đ
549.495.732 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
20.166.074 USD
2.45% -0%
129
36 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,69 USD
17.546 đ
546.821.565 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
16.300.806 USD
4.33% -4%
130
37 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
64,02 USD
1.630.971 đ
532.869.824 USD
8.323.827 (83%)
Tổng: 10.000.000
32.010.167 USD
0.29% 15%
132
38 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,07 USD
52.751 đ
509.076.322 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
16.603.527 USD
-0.53% 6%
138
39 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,88 USD
47.839 đ
493.542.175 USD
262.837.578 (47%)
Tổng: 555.000.000
18.159.775 USD
5.97% -5%
142
40 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.827 đ
492.389.649 USD
1.158.634.616 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
23.537.720 USD
0.69% 9%
143
41 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
24,02 USD
611.916 đ
489.231.944 USD
20.369.080
4.737.574 USD
4.02% 27%
144
42 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,57 USD
14.396 đ
478.890.528 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
22.929.349 USD
2.34% 4%
149
43 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,046258042 USD
1.179 đ
462.580.420 USD
10.000.000.000
14.531.202 USD
0.99% 4%
154
44 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,63 USD
92.512 đ
442.858.056 USD
121.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
97.935.225 USD
1.47% -16%
163
45 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0085297184 USD
217 đ
431.603.752 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
34.209.228 USD
3.53% -7%
167
46 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,28 USD
7.211 đ
386.880.695 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
16.735.448 USD
4.42% 11%
184
47 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,75 USD
120.995 đ
379.074.894 USD
79.819.225 (80%)
Tổng: 99.681.496
15.690.154 USD
-0.23% 12%
187
48 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.424 đ
376.852.659 USD
1.494.561.163 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
9.969.134 USD
2.82% 5%
189
49 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
70.189 USD
1.788.200.393 đ
10.910.609.793 USD
155.447
308.306.627 USD
1.67% 4%
204
50 Biểu tượng logo của Wrapped eETH Wrapped eETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
weETH *
4.111 USD
104.728.811 đ
4.988.859.360 USD
1.213.622
32.458.986 USD
3.77% 28%
207
51 Biểu tượng logo của Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether
01/2024 / Ethereum Blockchain
METH *
4.059 USD
103.418.047 đ
1.863.078.674 USD
458.969 (99%)
Tổng: 461.430
8.919.861 USD
2.86% 26%
214
52 Biểu tượng logo của Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH
01/2024 / Ethereum Blockchain
RSETH *
3.979 USD
101.379.047 đ
992.684.847 USD
249.466
878.785 USD
2.70% 28%
220
53 Biểu tượng logo của Frax Staked Ether Frax Staked Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
SFRXETH *
4.284 USD
109.130.889 đ
655.825.948 USD
153.105 (100%)
Tổng: 153.837
5.042.886 USD
3.98% 29%
226
54 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
25.421 đ
648.002.335 USD
649.434.271 (62%)
Tổng: 1.044.853.133
12.102.374 USD
-0.00% 0%
227
55 Biểu tượng logo của Aerodrome Finance Aerodrome Finance
02/2024 / Base Blockchain
AERO *
1,24 USD
31.692 đ
580.641.044 USD
466.778.503 (44%)
Tổng: 1.060.464.527
32.573.133 USD
5.29% 24%
230
56 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,27 USD
32.439 đ
332.088.630 USD
260.816.257 (94%)
Tổng: 277.330.262
36.478.342 USD
-0.51% 20%
247
57 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0313776765 USD
799 đ
310.638.997 USD
9.900.000.000
18.751.875 USD
0.64% -2%
251
58 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
115,60 USD
2.945.022 đ
297.850.773 USD
2.576.668 (98%)
Tổng: 2.629.256
93.844.211 USD
8.26% 1%
254
59 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
3,62 USD
92.290 đ
292.500.873 USD
80.746.182 (68%)
Tổng: 119.261.467
21.706.580 USD
5.01% 3%
258
60 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,26 USD
6.539 đ
289.657.815 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
23.707 USD
2.89% 54%
260
61 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,36 USD
9.082 đ
289.612.156 USD
812.434.439 (83%)
Tổng: 978.064.789
8.189.698 USD
0.07% 4%
261
62 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,52 USD
13.318 đ
281.015.239 USD
537.580.445 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
424.559 USD
0.35% 27%
267
63 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,92 USD
74.328 đ
279.794.465 USD
95.903.275 (96%)
Tổng: 100.000.000
5.637.937 USD
1.30% 23%
268
64 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,67 USD
17.142 đ
275.533.659 USD
409.500.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
581.158.576 USD
5.91% 98%
271
65 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
3,15 USD
80.191 đ
272.020.396 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
42.333.967 USD
16.06% 30%
273
66 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,79 USD
45.655 đ
255.440.430 USD
142.545.694 (97%)
Tổng: 146.945.694
6.557.694 USD
4.54% 17%
278
67 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.359 USD
187.491.863 đ
246.035.293 USD
33.432 (91%)
Tổng: 36.666
13.150.292 USD
1.66% 7%
283
68 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,13 USD
105.143 đ
235.347.242 USD
57.026.332 (59%)
Tổng: 96.150.704
8.446.295 USD
0.80% 21%
288
69 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,85 USD
21.770 đ
235.056.117 USD
275.079.487 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
6.199.809 USD
3.77% 6%
289
70 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
3,15 USD
80.305 đ
228.155.298 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
4.767.139 USD
1.14% 1%
292
71 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,36 USD
9.095 đ
216.031.175 USD
605.172.048
9.456.520 USD
0.36% 8%
300
72 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.559 đ
215.760.744 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
2.129.844 USD
-1.83% -19%
301
73 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.559 đ
215.760.744 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
2.129.844 USD
-1.83% -19%
301
74 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,14 USD
3.468 đ
214.057.783 USD
1.572.639.906 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
6.716.367 USD
3.37% 4%
304
75 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
29,88 USD
761.308 đ
204.333.334 USD
6.837.965 (62%)
Tổng: 11.000.000
5.150.360 USD
4.82% 11%
316
76 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0248899583 USD
634 đ
201.294.451 USD
8.087.375.977
5.059.291 USD
2.57% 10%
318
77 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,72 USD
18.330 đ
201.100.128 USD
279.513.171 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
6.399.416 USD
3.75% 9%
319
78 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,17 USD
4.426 đ
198.392.002 USD
1.141.865.498 (79%)
Tổng: 1.450.000.000
81.047.862 USD
8.92% 30%
322
79 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
14,58 USD
371.338 đ
185.196.485 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.246.440 USD
0.50% -6%
333
80 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,49 USD
12.589 đ
177.736.829 USD
359.694.222 (72%)
Tổng: 500.000.000
11.073.753 USD
7.28% -1%
339
81 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,26 USD
6.591 đ
177.635.510 USD
686.658.970 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.090.474 USD
-1.63% 24%
340
82 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000038847 USD
0,0990 đ
176.708.751 USD
45.488.070.606.886 (45%)
Tổng: 100.000.000.000.000
780.098 USD
1.11% 0%
341
83 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,18 USD
4.617 đ
172.407.185 USD
951.288.443 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
13.462 USD
0.87% 3%
352
84 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0202100766 USD
515 đ
168.805.129 USD
8.352.522.958 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
1.081.047 USD
3.28% 29%
354
85 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
10,24 USD
260.777 đ
162.699.254 USD
15.895.166 (53%)
Tổng: 30.000.000
11.681.992 USD
3.33% 10%
359
86 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,16 USD
4.015 đ
157.579.947 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
34.957.190 USD
12.84% 49%
364
87 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0057027138 USD
145 đ
152.776.063 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
561.733 USD
1.64% 2%
370
88 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
79,18 USD
2.017.329 đ
146.935.479 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
6.710.530 USD
-2.05% 6%
380
89 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,15 USD
3.700 đ
145.192.239 USD
999.653.403 (100%)
Tổng: 999.653.404
2.469.372 USD
1.45% 12%
384
90 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
1,71 USD
43.506 đ
135.669.638 USD
79.447.527 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
1.504.897 USD
-5.00% -11%
394
91 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,71 USD
18.214 đ
134.671.779 USD
188.374.951 (75%)
Tổng: 252.301.550
137.558.921 USD
8.93% 24%
399
92 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,31 USD
7.935 đ
125.686.965 USD
403.547.163 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
10.391.527 USD
4.76% 8%
420
93 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0038175674 USD
97 đ
122.813.233 USD
32.170.547.799 (92%)
Tổng: 35.000.000.000
8.997.599 USD
3.85% 8%
424
94 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
18,40 USD
468.828 đ
119.613.828 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
17.800.788 USD
2.15% 30%
428
95 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,77 USD
19.556 đ
115.136.509 USD
149.996.691 (64%)
Tổng: 234.968.161
8.350.790 USD
3.57% -1%
432
96 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,19 USD
4.765 đ
114.955.935 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
6.017.736 USD
1.23% 6%
433
97 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,99 USD
25.326 đ
114.858.684 USD
115.544.901 (58%)
Tổng: 200.000.000
665.426 USD
0.25% 8%
434
98 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,42 USD
10.713 đ
114.106.275 USD
271.355.295 (92%)
Tổng: 295.517.139
2.802.078 USD
3.97% 13%
436
99 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,89 USD
22.724 đ
113.176.327 USD
126.890.351 (90%)
Tổng: 140.596.765
26.421.723 USD
5.35% 14%
439
100 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,30 USD
7.667 đ
113.018.016 USD
375.573.675 (89%)
Tổng: 420.000.000
8.970.517 USD
-0.42% 1%
441
101 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
1,25 USD
31.874 đ
112.596.507 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
15.746.661 USD
2.55% -4%
445
102 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,01 USD
25.674 đ
112.419.369 USD
111.558.360 (72%)
Tổng: 154.154.355
221.397 USD
0.47% 1%
447
103 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,17 USD
29.795 đ
112.310.199 USD
96.032.190 (96%)
Tổng: 100.000.000
14.320.703 USD
2.72% 16%
449
104 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,24 USD
6.088 đ
112.004.706 USD
468.714.303 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
8.990.768 USD
-0.02% 3%
452
105 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,83 USD
21.242 đ
111.452.288 USD
133.672.460 (83%)
Tổng: 161.196.921
4.823.810 USD
3.37% 13%
455
106 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,12 USD
3.184 đ
108.735.884 USD
870.000.000 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
5.239.600 USD
4.43% 11%
459
107 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0557239103 USD
1.420 đ
108.239.254 USD
1.942.420.283
3.311.858 USD
0.22% -5%
461
108 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,35 USD
8.796 đ
108.214.938 USD
313.425.548 (57%)
Tổng: 550.322.467
9.085.877 USD
0.40% 3%
462
109 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0009921227 USD
25,2763 đ
106.559.566 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
48.204.019 USD
12.77% 22%
466
110 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,19 USD
4.952 đ
103.394.170 USD
531.906.121 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
18.759.964 USD
0.29% 13%
476
111 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,10 USD
2.649 đ
100.081.430 USD
962.499.997 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
3.658.328 USD
2.83% 1%
484
112 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,33 USD
8.321 đ
94.645.191 USD
289.770.512
22.482.765 USD
0.31% 21%
496
113 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,21 USD
5.309 đ
94.411.631 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
3.025.495 USD
-6.76% 31%
497
114 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,16 USD
4.133 đ
94.104.533 USD
580.093.026 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
17.367.127 USD
0.40% 22%
498
115 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
4,65 USD
118.397 đ
89.440.997 USD
19.246.120 (92%)
Tổng: 21.000.000
5.775.508 USD
1.44% 11%
513
116 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0187252719 USD
477 đ
86.998.354 USD
4.646.039.545 (65%)
Tổng: 7.200.000.000
3.926.027 USD
2.18% 2%
517
117 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
1,27 USD
32.325 đ
83.744.200 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
12.221.995 USD
9.32% 26%
529
118 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
7,84 USD
199.828 đ
78.434.707 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
805.517 USD
2.24% 8%
544
119 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0736011797 USD
1.875 đ
73.536.963 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
29.069.561 USD
3.63% 21%
550
120 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,73 USD
18.562 đ
72.290.879 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
2.675.032 USD
3.42% 3%
553
121 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,15 USD
3.696 đ
69.328.155 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
2.758 USD
1.77% 9%
564
122 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
122,12 USD
3.111.211 đ
68.262.167 USD
558.983
343.294 USD
-4.49% 26%
568
123 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
14,79 USD
376.802 đ
65.341.483 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
690.783 USD
2.68% 16%
576
124 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
0,83 USD
21.042 đ
63.064.441 USD
76.357.307 (91%)
Tổng: 83.540.184
1.471 USD
0.07% 0%
587
125 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,11 USD
2.681 đ
62.101.736 USD
590.226.471 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
3.203.577 USD
6.17% 18%
592
126 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
1,11 USD
28.355 đ
62.026.754 USD
55.730.862 (56%)
Tổng: 100.000.000
3.943.120 USD
3.89% 9%
593
127 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,55 USD
13.929 đ
60.479.372 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
6.187.754 USD
3.35% 20%
602
128 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
26,47 USD
674.427 đ
59.548.273 USD
2.249.481 (92%)
Tổng: 2.434.481
1.896.370 USD
1.49% 13%
608
129 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
21,82 USD
555.906 đ
58.159.811 USD
2.665.445 (100%)
Tổng: 2.669.203
10.513.023 USD
2.17% 7%
614
130 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,89 USD
22.743 đ
58.024.435 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
4.091.572 USD
4.35% 4%
615
131 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,071512993 USD
1.822 đ
57.102.041 USD
798.484.848 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.517.247 USD
2.63% 9%
618
132 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
11,41 USD
290.649 đ
56.708.820 USD
4.970.836 (76%)
Tổng: 6.540.888
12.333.288 USD
2.81% 12%
619
133 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0051491258 USD
131 đ
56.448.880 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
1.501.072 USD
1.39% 3%
621
134 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,89 USD
48.258 đ
54.648.744 USD
28.850.667
0 USD
1.77% 16%
628
135 Biểu tượng logo của Entangle Entangle
03/2024 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,49 USD
12.567 đ
54.184.834 USD
109.849.537 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.192.756 USD
3.76% 9%
632
136 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,0631879059 USD
1.610 đ
51.703.685 USD
818.252.863 (68%)
Tổng: 1.200.000.000
3.271.904 USD
-1.13% 3%
638
137 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,26 USD
6.639 đ
51.599.987 USD
198.000.137 (94%)
Tổng: 210.000.000
2.777.087 USD
2.55% 11%
639
138 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0541125845 USD
1.379 đ
51.420.318 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
3.246.549 USD
4.40% -7%
640
139 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0082235413 USD
210 đ
51.237.808 USD
6.230.625.686 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
6.818.175 USD
1.29% 6%
642
140 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,49 USD
12.398 đ
50.900.076 USD
104.598.941 (74%)
Tổng: 141.730.570
3.459.769 USD
0.60% -2%
646
141 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,47 USD
37.424 đ
50.158.508 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
5.991.067 USD
3.11% 5%
654
142 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
49.648.030 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
1.031.483 USD
1.06% -6%
656
143 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
72,12 USD
1.837.353 đ
49.401.096 USD
685.003 (97%)
Tổng: 705.227
3.518.910 USD
1.26% -3%
657
144 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
2,35 USD
59.864 đ
49.337.637 USD
20.997.213 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.162.036 USD
0.38% 5%
658
145 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
5.518 USD
140.579.538 đ
49.043.095 USD
8.888
0 USD
-13.93% 17%
662
146 Biểu tượng logo của Persistence One Persistence One
10/2020 / Osmosis Blockchain
XPRT *
0,26 USD
6.500 đ
48.069.243 USD
188.404.890 (97%)
Tổng: 193.504.890
364.935 USD
1.20% 7%
666
147 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,05902065 USD
1.504 đ
47.658.525 USD
807.488.993 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
3.314.014 USD
2.95% 3%
667
148 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,42 USD
10.640 đ
45.917.278 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
410.979 USD
11.03% 43%
680
149 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0524808778 USD
1.337 đ
45.193.485 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
725.563 USD
0.58% -0%
686
150 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
5,22 USD
132.916 đ
45.018.630 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
9.374.265 USD
3.40% 0%
689
151 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,54 USD
13.783 đ
44.757.313 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
810.806 USD
0.13% -5%
691
152 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
1,22 USD
31.053 đ
44.529.574 USD
36.533.256 (37%)
Tổng: 100.000.000
1.310.100 USD
0.37% 3%
693
153 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
61,45 USD
1.565.624 đ
43.578.617 USD
709.144 (71%)
Tổng: 1.000.000
12.241 USD
0.41% 7%
698
154 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0897986245 USD
2.288 đ
43.358.636 USD
482.842.990 (69%)
Tổng: 700.000.000
3.315.802 USD
0.93% 13%
700
155 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
25.444 đ
41.715.839 USD
41.770.598 (29%)
Tổng: 142.399.574
2.106.578 USD
0.06% 1%
708
156 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0232796595 USD
593 đ
41.550.432 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
316.467 USD
1.38% 1%
709
157 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0871027382 USD
2.219 đ
41.115.877 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
6.446.031 USD
2.29% 9%
713
158 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
1,18 USD
30.140 đ
39.245.665 USD
33.174.157 (76%)
Tổng: 43.845.069
227.038 USD
-5.57% -6%
726
159 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,30 USD
7.587 đ
37.994.402 USD
127.587.931 (13%)
Tổng: 990.912.488
8.052.299 USD
-4.70% 7%
732
160 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
0,48 USD
12.342 đ
37.907.666 USD
78.250.222 (78%)
Tổng: 100.000.000
2.978.933 USD
4.71% 11%
734
161 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,33 USD
33.933 đ
37.659.547 USD
28.274.494 (7%)
Tổng: 395.345.189
1.145.372 USD
3.10% 4%
737
162 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
25.470 đ
35.837.483 USD
35.847.712 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.448.783 USD
0.02% -0%
754
163 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0515906441 USD
1.314 đ
35.081.638 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
18.625 USD
-2.71% -9%
759
164 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
78,28 USD
1.994.292 đ
33.282.142 USD
425.178
3.171.730 USD
3.66% 4%
771
165 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000005925 USD
0,0151 đ
32.450.233 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
8.948.087 USD
12.11% 45%
774
166 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0012384644 USD
32 đ
31.919.669 USD
25.773.587.057 (89%)
Tổng: 29.063.839.500
1.757.337 USD
6.02% 9%
776
167 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0071662671 USD
183 đ
31.791.063 USD
4.436.209.630 (89%)
Tổng: 5.000.000.000
8.337.072 USD
0.86% 5%
778
168 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
391,05 USD
9.962.738 đ
31.283.866 USD
80.000
3.240.595 USD
2.53% 15%
785
169 Biểu tượng logo của Cetus Protocol Cetus Protocol
05/2023 / Sui Network Blockchain
CETUS *
0,11 USD
2.819 đ
30.978.554 USD
280.000.000 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
5.373.300 USD
4.12% 7%
787
170 Biểu tượng logo của Decubate Decubate
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DCB *
0,0807276459 USD
2.057 đ
30.903.660 USD
382.813.836 (40%)
Tổng: 949.835.747
1.579.313 USD
-2.47% -8%
788
171 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0818605856 USD
2.086 đ
30.874.061 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
425.223 USD
1.04% -3%
789
172 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
3,85 USD
98.011 đ
30.766.017 USD
7.997.365 (90%)
Tổng: 8.841.095
2.530.852 USD
-14.53% 83%
791
173 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,19 USD
4.821 đ
30.149.487 USD
159.313.312 (53%)
Tổng: 300.000.000
1.379.215 USD
2.05% 0%
797
174 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0300637404 USD
766 đ
30.063.740 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
185.014 USD
-0.66% -12%
798
175 Biểu tượng logo của Minswap Minswap
10/2021 / Cardano Blockchain
MIN *
0,0275955175 USD
703 đ
29.868.484 USD
1.082.367.249 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
154.470 USD
3.56% 3%
799
176 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
0,48 USD
12.187 đ
29.392.473 USD
61.443.445 (95%)
Tổng: 64.999.723
382.209 USD
-4.63% 3%
803
177 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0097058841 USD
247 đ
29.352.234 USD
3.024.168.994 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
2.206.936 USD
6.14% 9%
805
178 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,11 USD
2.857 đ
29.187.976 USD
260.256.872 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.786.609 USD
0.30% 2%
807
179 Biểu tượng logo của Haedal Staked SUI Haedal Staked SUI
02/2024 / Sui Network Blockchain
HASUI *
1,10 USD
27.946 đ
28.681.254 USD
26.147.364
2.945.224 USD
3.32% -4%
813
180 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,16 USD
4.128 đ
28.270.984 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
2.483.214 USD
1.92% 11%
816
181 Biểu tượng logo của RabbitX RabbitX
04/2023 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,0681150011 USD
1.735 đ
28.013.752 USD
411.271.408 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
1.681.715 USD
2.49% -2%
819
182 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,18 USD
4.704 đ
27.587.570 USD
149.410.829 (79%)
Tổng: 188.000.000
4.202.607 USD
2.36% 12%
822
183 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
6,36 USD
162.127 đ
27.379.648 USD
4.302.488 (43%)
Tổng: 10.000.000
2.138.322 USD
0.09% 8%
828
184 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,20 USD
5.116 đ
27.065.907 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
2.023.829 USD
2.59% 9%
835
185 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCLP *
0,41 USD
10.564 đ
26.779.308 USD
64.582.951 (65%)
Tổng: 100.000.000
875.229 USD
7.33% -3%
839
186 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
3,38 USD
86.181 đ
26.758.033 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
9.072.835 USD
6.93% 11%
840
187 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,47 USD
11.926 đ
24.973.659 USD
53.350.193 (85%)
Tổng: 63.000.000
3.271.309 USD
1.74% 4%
859
188 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
2,00 USD
50.905 đ
24.443.201 USD
12.233.307 (86%)
Tổng: 14.262.807
63.438 USD
-1.76% 1%
862
189 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
43,68 USD
1.112.959 đ
23.561.550 USD
539.353 (97%)
Tổng: 555.000
410.875 USD
2.16% 5%
873
190 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0092867252 USD
237 đ
23.495.415 USD
2.530.000.000 (55%)
Tổng: 4.600.000.000
14.653.296 USD
-1.03% 32%
877
191 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
32,23 USD
821.218 đ
22.889.557 USD
710.113
558.379 USD
-0.66% 0%
884
192 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
5,98 USD
152.406 đ
22.860.760 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
56.734 USD
-0.28% -7%
886
193 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
69.211 USD
1.763.293.670 đ
22.834.212 USD
330 (2%)
Tổng: 13.698
14.168 USD
-0.53% 4%
887
194 Biểu tượng logo của Solend Solend
10/2021 / Solana Blockchain
SLND *
0,58 USD
14.881 đ
22.608.533 USD
38.707.530 (39%)
Tổng: 100.000.000
36.556 USD
-2.99% 12%
893
195 Biểu tượng logo của Suku Suku
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUKU *
0,12 USD
3.114 đ
21.805.328 USD
178.403.407 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
721.112 USD
0.85% -3%
906
196 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0288568592 USD
735 đ
21.497.694 USD
744.976.909 (37%)
Tổng: 2.000.000.000
251.824 USD
0.49% 16%
912
197 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,0292093916 USD
744 đ
21.138.883 USD
723.701.572 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
844 USD
1.26% 6%
917
198 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
537,97 USD
13.705.986 đ
20.763.679 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
2.901.917 USD
2.50% 14%
924
199 Biểu tượng logo của Hatom Hatom
07/2023 / MultiversX Blockchain
HTM *
1,22 USD
31.203 đ
20.413.301 USD
16.667.457 (17%)
Tổng: 100.000.000
155.292 USD
2.48% -8%
931
200 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,0461436104 USD
1.176 đ
19.935.532 USD
432.032.332 (43%)
Tổng: 999.926.175
2.717.397 USD
1.60% 6%
940
201 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
0,19 USD
4.805 đ
18.857.506 USD
99.995.164
1.700.638 USD
15.45% 20%
954
202 Biểu tượng logo của zkSwap Finance zkSwap Finance
09/2023 / zkSync Era Blockchain
ZF *
0,0527538478 USD
1.344 đ
18.684.932 USD
354.190.887 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
10.088.605 USD
-6.07% 5%
960
203 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0263448174 USD
671 đ
18.539.569 USD
703.727.349 (23%)
Tổng: 3.012.009.888
191.402 USD
-3.21% 11%
966
204 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0045649187 USD
116 đ
18.282.499 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.834.238 USD
-0.49% -2%
973
205 Biểu tượng logo của Orange Orange
02/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORNJ *
0,28 USD
7.016 đ
18.064.698 USD
65.600.000 (66%)
Tổng: 100.000.000
7.881.227 USD
1.32% -13%
977
206 Biểu tượng logo của Tarot Tarot
08/2021 / Ethereum Blockchain
TAROT *
0,28 USD
7.206 đ
17.587.986 USD
62.185.125 (62%)
Tổng: 100.000.000
69.369 USD
3.20% 22%
984
207 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
03/2024 / Sui Network Blockchain
SCA *
0,56 USD
14.357 đ
17.020.978 USD
30.205.206 (12%)
Tổng: 250.000.000
8.201.189 USD
1.58% -1%
996
208 Biểu tượng logo của UNCX Network UNCX Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
358,27 USD
9.127.539 đ
16.667.037 USD
46.521 (93%)
Tổng: 50.000
16.716 USD
2.32% 22%
1005
209 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,43 USD
11.001 đ
16.494.877 USD
38.200.179 (48%)
Tổng: 80.000.000
84.096 USD
-2.83% 2%
1010
210 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,97 USD
24.823 đ
15.743.514 USD
16.158.550 (98%)
Tổng: 16.417.217
75.672 USD
-2.10% 0%
1022
211 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0000003557 USD
0,0091 đ
15.689.327 USD
44.104.656.629.774 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000
212.371 USD
1.12% 8%
1024
212 Biểu tượng logo của Xend Finance Xend Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
RWA *
0,14 USD
3.689 đ
15.496.549 USD
107.033.500 (91%)
Tổng: 117.755.179
751.465 USD
-1.38% -3%
1030
213 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0194536417 USD
496 đ
15.465.645 USD
795.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
8.820.704 USD
-4.45% 3%
1034
214 Biểu tượng logo của Ferrum Network Ferrum Network
08/2019 / Ethereum Blockchain
FRM *
0,0577644518 USD
1.472 đ
15.308.371 USD
265.013.695 (44%)
Tổng: 597.097.764
682.153 USD
-0.81% 6%
1036
215 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0002023388 USD
5,1550 đ
14.813.471 USD
73.211.231.326 (55%)
Tổng: 132.000.000.000
3.361.782 USD
2.93% 14%
1048
216 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0571730696 USD
1.457 đ
14.444.772 USD
252.649.936 (27%)
Tổng: 928.594.936
405.422 USD
0.04% -3%
1060
217 Biểu tượng logo của Push Protocol Push Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
0,23 USD
5.733 đ
13.583.438 USD
60.365.125 (60%)
Tổng: 100.000.000
863.999 USD
2.93% 4%
1086
218 Biểu tượng logo của rhino.fi rhino.fi
07/2021 / Ethereum Blockchain
DVF *
0,55 USD
14.002 đ
13.271.521 USD
24.147.148 (24%)
Tổng: 100.000.000
6.486 USD
-0.06% 3%
1092
219 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,17 USD
4.418 đ
13.264.499 USD
76.496.581
72.040 USD
4.05% -7%
1094
220 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021 / Klaytn Blockchain
KSP *
0,19 USD
4.905 đ
12.825.779 USD
66.614.973 (53%)
Tổng: 126.144.000
58.015 USD
2.46% 1%
1099
221 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,0107230703 USD
273 đ
12.769.586 USD
1.190.851.658 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
5.237 USD
-10.74% -19%
1101
222 Biểu tượng logo của Choise.com Choise.com
03/2022 / Ethereum Blockchain
CHO *
0,0852718912 USD
2.172 đ
9.343.573 USD
109.573.889 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
2.442.870 USD
3.94% 2%
1102
223 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
0,76 USD
19.388 đ
12.415.640 USD
16.314.929 (16%)
Tổng: 100.000.000
227.607 USD
-1.81% 11%
1111
224 Biểu tượng logo của Soil Soil
10/2023 / Polygon Blockchain
SOIL *
1,63 USD
41.414 đ
12.274.745 USD
7.551.147 (8%)
Tổng: 100.000.000
165.241 USD
-2.91% -7%
1114
225 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
1,10 USD
28.099 đ
12.132.248 USD
11.000.000
825.707 USD
-4.49% 1%
1119
226 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
0,39 USD
9.884 đ
12.033.678 USD
31.016.993 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.543.015 USD
1.73% -1%
1121
227 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
19,81 USD
504.686 đ
12.017.864 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
24.363 USD
1.66% 33%
1122
228 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
0,0409632292 USD
1.044 đ
10.783.352 USD
263.244.669 (3%)
Tổng: 10.161.000.000
1.348.887 USD
2.36% -1%
1161
229 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,15 USD
3.939 đ
10.522.510 USD
68.064.151
8.694 USD
3.29% -14%
1174
230 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
3,80 USD
96.900 đ
10.273.272 USD
2.701.063 (36%)
Tổng: 7.414.891
643 USD
23.63% 142%
1182
231 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0013631806 USD
35 đ
9.729.434 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
32.520 USD
0.40% -22%
1198
232 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000042696 USD
0,1088 đ
9.612.159 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
745.513 USD
0.95% 2%
1202
233 Biểu tượng logo của Izumi Finance Izumi Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
IZI *
0,0121182719 USD
309 đ
9.541.927 USD
787.400.000 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
102.115 USD
0.17% 5%
1204
234 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0031329825 USD
80 đ
9.384.511 USD
2.995.392.136 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
112.679 USD
-2.00% 3%
1211
235 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,005371945 USD
137 đ
8.517.273 USD
1.585.510.090 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
23.536 USD
0.81% 2%
1243
236 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0003990579 USD
10,1668 đ
8.300.948 USD
20.801.360.198 (44%)
Tổng: 47.430.640.222
294.596 USD
-1.91% -16%
1249
237 Biểu tượng logo của Origin Dollar Origin Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
OUSD *
1,00 USD
25.416 đ
8.080.883 USD
8.100.131
127.791 USD
0.01% -0%
1261
238 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
0,16 USD
4.012 đ
8.065.357 USD
51.222.154 (51%)
Tổng: 100.000.000
659.841 USD
9.87% 9%
1265
239 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0412017708 USD
1.050 đ
7.997.112 USD
194.096.317 (24%)
Tổng: 800.000.000
225.771 USD
1.22% -4%
1271
240 Biểu tượng logo của Cogito Finance Cogito Finance
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGV *
0,079993945 USD
2.038 đ
7.742.449 USD
96.787.938 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
149.711 USD
-4.06% -3%
1285
241 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,002581542 USD
66 đ
7.516.789 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
8.440.956 USD
6.47% 1%
1297
242 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DHT *
0,15 USD
3.710 đ
7.443.263 USD
51.111.074 (51%)
Tổng: 100.000.000
7.703 USD
1.08% 14%
1302
243 Biểu tượng logo của Choise.ai Choise.ai
03/2022 / Ethereum Blockchain
CHO *
0,0677227545 USD
1.725 đ
7.420.646 USD
109.573.889 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
3.939.256 USD
-0.93% -5%
1304
244 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
22.244 USD
566.712.918 đ
6.717.718 USD
302 (96%)
Tổng: 315
0 USD
0.00% 0%
1338
245 Biểu tượng logo của OpenOcean OpenOcean
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
OOE *
0,0132454092 USD
337 đ
6.681.327 USD
504.425.832 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
379.521 USD
2.80% 3%
1342
246 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
0,24 USD
6.073 đ
6.480.020 USD
27.183.479 (85%)
Tổng: 32.000.000
634 USD
3.65% 17%
1349
247 Biểu tượng logo của Bepro Bepro
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0006432346 USD
16,3877 đ
6.432.346 USD
10.000.000.000
499.188 USD
2.45% -15%
1351
248 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRG *
0,0007760506 USD
19,7714 đ
6.210.087 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
404.450 USD
-0.04% -1%
1359
249 Biểu tượng logo của Staked WEMIX Staked WEMIX
12/2023 / Wemix Blockchain
stWEMIX *
1,64 USD
41.864 đ
5.988.786 USD
3.644.546
16 USD
-38.54% -39%
1362
250 Biểu tượng logo của Thena Thena
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
THE *
0,37 USD
9.438 đ
5.665.067 USD
15.291.550 (5%)
Tổng: 315.000.000
74.164 USD
0.53% 11%
1373
251 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,0374448801 USD
954 đ
5.644.949 USD
150.753.560 (57%)
Tổng: 262.800.000
175.852 USD
5.51% -23%
1375
252 Biểu tượng logo của Nash Nash
04/2019 / Neo Blockchain
NEX *
0,13 USD
3.253 đ
5.400.076 USD
42.293.007 (85%)
Tổng: 50.000.000
1.639 USD
-3.28% 5%
1392
253 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,12 USD
3.118 đ
5.374.021 USD
43.907.365
10.674 USD
11.31% 25%
1395
254 Biểu tượng logo của Vai Vai
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VAI *
1,00 USD
25.500 đ
5.359.402 USD
5.354.621 (63%)
Tổng: 8.484.461
39.910 USD
0.25% 0%
1399
255 Biểu tượng logo của Dypius [New] Dypius [New]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0539586307 USD
1.375 đ
5.212.790 USD
96.607.167 (42%)
Tổng: 229.926.862
11.997.862 USD
-8.26% -7%
1406
256 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,0174177787 USD
444 đ
5.102.758 USD
292.962.636 (88%)
Tổng: 332.401.437
217.739 USD
-3.90% -10%
1411
257 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
0,55 USD
14.079 đ
5.015.175 USD
9.075.531 (91%)
Tổng: 10.000.000
32.486 USD
-1.65% 20%
1415
258 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0005762159 USD
14,6803 đ
4.994.638 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
557.158 USD
-3.17% 0%
1417
259 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,0646926453 USD
1.648 đ
4.855.574 USD
75.056.047 (75%)
Tổng: 100.000.000
877.093 USD
2.26% 22%
1426
260 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
0,39 USD
9.818 đ
4.806.361 USD
12.472.026 (100%)
Tổng: 12.485.048
1.474 USD
3.38% -4%
1427
261 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
2,83 USD
72.079 đ
4.774.828 USD
1.687.705
105.199 USD
0.22% 1%
1429
262 Biểu tượng logo của STFX STFX
01/2023 / Ethereum Blockchain
STFX *
0,0272215183 USD
694 đ
4.728.116 USD
173.690.368 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
122.619 USD
10.55% -2%
1432
263 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOGA *
0,0089463815 USD
228 đ
4.475.335 USD
500.239.694 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
50.702 USD
1.64% -2%
1449
264 Biểu tượng logo của WeFi WeFi
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEFI *
0,099832899 USD
2.543 đ
4.181.334 USD
41.883.332 (42%)
Tổng: 100.000.000
207.823 USD
0.62% -0%
1464
265 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,0064939429 USD
165 đ
4.032.063 USD
620.895.960 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
208.972 USD
0.36% -0%
1482
266 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0012633423 USD
32 đ
4.005.351 USD
3.170.440.201 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
194.357 USD
-0.91% 25%
1485
267 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HZN *
0,0331531602 USD
845 đ
4.001.822 USD
120.707.110 (53%)
Tổng: 229.573.463
45.904 USD
1.24% 5%
1486
268 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0040409492 USD
103 đ
3.974.761 USD
983.620.759
50.437 USD
-0.55% -1%
1489
269 Biểu tượng logo của Rubic Rubic
09/2020 / Ethereum Blockchain
RBC *
0,0238701563 USD
608 đ
3.945.345 USD
165.283.584 (98%)
Tổng: 169.118.001
164.154 USD
0.80% 6%
1491
270 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
4,10 USD
104.506 đ
3.822.607 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
3.23% 27%
1499
271 Biểu tượng logo của BeFi Labs BeFi Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
BEFI *
0,079677303 USD
2.030 đ
3.789.788 USD
47.564.207 (23%)
Tổng: 210.000.000
920.339 USD
-3.70% 0%
1502
272 Biểu tượng logo của BeFi Labs BeFi Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
BEFI *
0,079677303 USD
2.030 đ
3.789.788 USD
47.564.207 (23%)
Tổng: 210.000.000
920.339 USD
-3.70% 0%
1502
273 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,0414926271 USD
1.057 đ
3.246.472 USD
78.242.153 (20%)
Tổng: 384.649.206
391.509 USD
-0.90% 1%
1537
274 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,003310379 USD
84 đ
3.190.176 USD
963.688.964 (43%)
Tổng: 2.250.000.000
347.743 USD
5.10% 15%
1540
275 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
33,95 USD
864.857 đ
3.103.514 USD
91.423 (91%)
Tổng: 100.000
16.696 USD
0.65% 8%
1547
276 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
1,54 USD
39.112 đ
2.929.203 USD
1.908.030 (100%)
Tổng: 1.912.383
12.290 USD
2.82% 19%
1564
277 Biểu tượng logo của Lattice Token Lattice Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
LTX *
0,10 USD
2.604 đ
2.928.249 USD
28.653.896 (29%)
Tổng: 100.000.000
329 USD
1.64% 23%
1565
278 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
0,0363790928 USD
927 đ
2.828.208 USD
77.742.680 (21%)
Tổng: 370.575.000
353.087 USD
3.03% -19%
1573
279 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Arbitrum Blockchain
DERI *
0,0226372387 USD
577 đ
2.822.769 USD
124.695.829 (26%)
Tổng: 483.012.979
51.855 USD
-4.64% 26%
1574
280 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0003409315 USD
8,6859 đ
2.797.008 USD
8.204.018.258 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
1.190 USD
-1.64% 0%
1579
281 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,0538906103 USD
1.373 đ
2.769.226 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
0 USD
0.00% 17%
1584
282 Biểu tượng logo của EOSDT EOSDT
06/2019 / EOS Blockchain
EOSDT *
1,04 USD
26.401 đ
2.738.311 USD
2.642.505 (2%)
Tổng: 170.000.000
0 USD
2.43% 5%
1589
283 Biểu tượng logo của Polkamarkets Polkamarkets
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLK *
0,0286426917 USD
730 đ
2.701.277 USD
94.309.451 (94%)
Tổng: 100.000.000
173.314 USD
0.73% 0%
1593
284 Biểu tượng logo của Standard Standard
04/2021 / Ethereum Blockchain
STND *
0,0296332157 USD
755 đ
2.535.861 USD
85.574.950 (90%)
Tổng: 94.600.000
321.062 USD
1.10% 2%
1611
285 Biểu tượng logo của ApeBond ApeBond
01/2024 / Ethereum Blockchain
ABOND *
0,0162288691 USD
413 đ
2.341.547 USD
144.282.792 (22%)
Tổng: 650.000.000
115.155 USD
-4.13% -3%
1630
286 Biểu tượng logo của Neutrino Index Neutrino Index
01/2020 / Ethereum Blockchain
XTN *
0,0449275759 USD
1.145 đ
2.335.368 USD
51.980.734 (8%)
Tổng: 623.814.463
2.276 USD
3.68% -0%
1632
287 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
0,0819886011 USD
2.089 đ
2.235.726 USD
27.268.741 (68%)
Tổng: 40.000.000
386.053 USD
0.10% 15%
1641
288 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
0,0319893564 USD
815 đ
2.042.580 USD
63.851.860 (64%)
Tổng: 100.000.000
15.940 USD
-0.13% 3%
1666
289 Biểu tượng logo của BiFi BiFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
0,0039168574 USD
100 đ
2.008.024 USD
512.661.941 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
184.553 USD
3.26% 24%
1673
290 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0023144844 USD
59 đ
1.829.925 USD
790.640.622 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
198.343 USD
-0.02% 2%
1695
291 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0010393808 USD
26 đ
1.723.023 USD
1.657.740.019 (75%)
Tổng: 2.206.221.152
1.300 USD
-1.07% -8%
1713
292 Biểu tượng logo của Integral Integral
06/2021 / Ethereum Blockchain
ITGR *
0,0079312763 USD
202 đ
1.699.639 USD
214.295.821 (71%)
Tổng: 300.017.157
40.706 USD
0.01% 16%
1721
293 Biểu tượng logo của DeFi DeFi
01/2024 / Ethereum Blockchain
DEFI *
0,0550382816 USD
1.402 đ
1.654.436 USD
30.059.736 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
467.137 USD
-0.49% -4%
1733
294 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0064387997 USD
164 đ
1.633.108 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
195.203 USD
0.68% -35%
1736
295 Biểu tượng logo của STAKE STAKE
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
0,19 USD
4.737 đ
1.573.072 USD
8.460.044 (99%)
Tổng: 8.537.500
288 USD
23.22% 28%
1747
296 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,003161213 USD
81 đ
1.558.952 USD
493.150.039 (91%)
Tổng: 539.030.373
0 USD
-0.01% 5%
1752
297 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
0,17 USD
4.457 đ
1.544.916 USD
8.830.056 (68%)
Tổng: 13.000.000
129 USD
1.28% -14%
1754
298 Biểu tượng logo của Hawksight Hawksight
04/2022 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0014855566 USD
38 đ
1.532.940 USD
1.031.895.935 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
51.385 USD
-6.81% -15%
1756
299 Biểu tượng logo của ZeroSwap ZeroSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEE *
0,023967624 USD
611 đ
1.520.245 USD
63.429.102 (63%)
Tổng: 100.000.000
702.903 USD
1.08% 11%
1757
300 Biểu tượng logo của Interlay Interlay
05/2022 / Polkadot Blockchain
INTR *
0,022213525 USD
566 đ
1.488.756 USD
67.020.251 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
64.855 USD
-1.64% -18%
1763
301 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,0057089879 USD
145 đ
1.480.616 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
242 USD
2.69% 19%
1764
302 Biểu tượng logo của Oddz Oddz
03/2021 / Ethereum Blockchain
ODDZ *
0,0148489022 USD
378 đ
1.470.041 USD
98.999.988 (99%)
Tổng: 100.000.000
157.436 USD
-1.74% 7%
1767
303 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0003746054 USD
9,5438 đ
1.444.119 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
16.530 USD
0.86% 1%
1771
304 Biểu tượng logo của Wombat Exchange Wombat Exchange
04/2022 / Ethereum Blockchain
WOM *
0,0244995522 USD
624 đ
1.433.939 USD
58.529.174 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
68.404 USD
2.52% 19%
1774
305 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DDX *
0,0544134148 USD
1.386 đ
1.419.900 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
40 USD
2.47% 2%
1776
306 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,0047380457 USD
121 đ
1.047.755 USD
221.136.505 (79%)
Tổng: 280.000.000
0 USD
0.00% -2%
1781
307 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
0,030114293 USD
767 đ
1.351.889 USD
44.891.926 (45%)
Tổng: 100.000.000
63.455 USD
5.63% 22%
1784
308 Biểu tượng logo của Bitune Bitune
02/2021 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,0415010189 USD
1.057 đ
1.299.042 USD
31.301.449 (31%)
Tổng: 100.000.000
129.345 USD
-5.06% 1%
1796
309 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AUTO *
16,02 USD
408.241 đ
1.228.255 USD
76.651 (95%)
Tổng: 80.638
50.430 USD
2.06% 11%
1817
310 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,13 USD
3.437 đ
1.213.587 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
23.609 USD
14.53% 8%
1820
311 Biểu tượng logo của Fringe Finance Fringe Finance
01/2022 / Ethereum Blockchain
FRIN *
0,001791467 USD
46 đ
1.172.665 USD
654.583.449 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
139.447 USD
2.16% 22%
1831
312 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,0113665377 USD
290 đ
1.136.654 USD
100.000.000
25.528 USD
-4.66% -16%
1841
313 Biểu tượng logo của Utya Black Utya Black
05/2024 / TON Blockchain
UTYAB *
0,0011225062 USD
29 đ
1.122.506 USD
1.000.000.000
35.067 USD
-4.46% -25%
1845
314 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0126611378 USD
323 đ
1.115.704 USD
88.120.342 (87%)
Tổng: 101.760.000
50.044 USD
-3.49% 12%
1846
315 Biểu tượng logo của MIDAS MIDAS
04/2023 / Solana Blockchain
MDS *
0,99 USD
25.337 đ
1.093.974 USD
1.100.000
1.679 USD
-0.01% -0%
1852
316 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,0119935601 USD
306 đ
1.062.821 USD
88.615.986 (28%)
Tổng: 320.000.000
48.952 USD
-0.98% 11%
1856
317 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
5,37 USD
136.917 đ
1.041.491 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
50.446 USD
4.14% 28%
1862
318 Biểu tượng logo của KALM KALM
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALM *
0,12 USD
3.068 đ
1.029.486 USD
8.550.000 (86%)
Tổng: 10.000.000
12.891 USD
2.82% 2%
1867
319 Biểu tượng logo của Zap Zap
01/2018 / Ethereum Blockchain
ZAP *
0,0042882056 USD
109 đ
1.012.636 USD
236.144.465 (45%)
Tổng: 520.000.000
282 USD
-7.70% -7%
1872
320 Biểu tượng logo của Residual Token Residual Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,0022172917 USD
56 đ
976.220 USD
440.275.682 (97%)
Tổng: 454.278.600
288 USD
1.61% 13%
1882
321 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
69.457 USD
1.769.559.706 đ
972.400 USD
14
1.523 USD
3.82% 7%
1884
322 Biểu tượng logo của Tranche Finance Tranche Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
SLICE *
0,0450732104 USD
1.148 đ
901.464 USD
20.000.000
22.308 USD
2.21% 20%
1900
323 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,000301844 USD
7,6901 đ
898.125 USD
2.975.460.597 (60%)
Tổng: 5.000.000.000
794.256 USD
-0.33% -16%
1902
324 Biểu tượng logo của Belt Finance Belt Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BELT *
0,0940395925 USD
2.396 đ
898.090 USD
9.550.122
5 USD
0.34% 5%
1903
325 Biểu tượng logo của PERI Finance PERI Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PERI *
0,10 USD
2.608 đ
874.297 USD
8.540.090 (43%)
Tổng: 20.000.000
14.324 USD
0.24% -1%
1909
326 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,005673409 USD
145 đ
863.221 USD
152.152.080 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
16.802 USD
6.85% 2%
1913
327 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0037577404 USD
96 đ
823.581 USD
219.169.105
461 USD
4.90% 20%
1928
328 Biểu tượng logo của Rook Rook
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
1,27 USD
32.324 đ
783.635 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
28.694 USD
-8.18% -6%
1942
329 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,0011665092 USD
30 đ
752.291 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
2.802 USD
-4.83% 1%
1950
330 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0045033045 USD
115 đ
708.466 USD
157.321.422 (82%)
Tổng: 192.849.744
0 USD
2.16% 29%
1968
331 Biểu tượng logo của BendDAO BendDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
BEND *
0,0016996062 USD
43 đ
650.030 USD
382.458.902 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
288.760 USD
7.91% 21%
1987
332 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
4,52 USD
115.116 đ
624.759 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
178.700 USD
-2.95% 13%
1997
333 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
0,25 USD
6.327 đ
596.046 USD
2.400.000
19.015 USD
2.43% 25%
2013
334 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
0,14 USD
3.646 đ
595.459 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
49.638 USD
2.08% 20%
2015
335 Biểu tượng logo của Earn Network Earn Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
EARN *
0,0009368971 USD
23,8693 đ
588.970 USD
628.638.996 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
218.500 USD
1.54% -0%
2020
336 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000009052 USD
0,0231 đ
584.789 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
11.672 USD
-7.99% 34%
2022
337 Biểu tượng logo của Decentr Decentr
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEC *
0,0052469648 USD
134 đ
570.700 USD
108.767.633 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
143.693 USD
-6.10% -12%
2031
338 Biểu tượng logo của Odin Protocol Odin Protocol
05/2021
ODIN
0,0319471906 USD
814 đ
558.083 USD
17.468.925 (13%)
Tổng: 138.200.000
7.141 USD
-12.87% 3%
2041
339 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,0120069088 USD
306 đ
487.119 USD
40.569.925 (41%)
Tổng: 100.000.000
6.373 USD
-4.53% -1%
2069
340 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
677,56 USD
17.262.287 đ
388.872 USD
574 (9%)
Tổng: 6.613
41 USD
-2.39% -14%
2115
341 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
0,45 USD
11.522 đ
360.869 USD
797.953 (100%)
Tổng: 800.000
0 USD
1.65% 12%
2135
342 Biểu tượng logo của Linked Finance World Linked Finance World
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFW *
0,0105851966 USD
270 đ
338.866 USD
32.013.208 (16%)
Tổng: 200.000.000
51.566 USD
-1.83% -3%
2146
343 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,0173226067 USD
441 đ
317.701 USD
18.340.278 (56%)
Tổng: 33.000.000
14.664 USD
-6.55% -2%
2164
344 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
OKS *
0,0007682853 USD
19,5736 đ
194.046 USD
252.570.450 (98%)
Tổng: 256.422.796
0 USD
0.00% 0%
2173
345 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
0,0059882513 USD
153 đ
299.413 USD
50.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.01% 6%
2175
346 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
0,62 USD
15.890 đ
290.192 USD
465.279 (96%)
Tổng: 485.536
3.516 USD
0.65% 22%
2180
347 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0116232762 USD
296 đ
270.957 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
139.760 USD
0.68% 12%
2193
348 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000026144 USD
0,0666 đ
259.350 USD
99.199.055.800
207.625 USD
-8.67% -14%
2208
349 Biểu tượng logo của Raze Network Raze Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAZE *
0,0021780817 USD
55 đ
258.518 USD
118.690.910 (99%)
Tổng: 120.000.000
19.021 USD
-0.28% 6%
2211
350 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0002964896 USD
7,5537 đ
257.946 USD
870.000.000 (94%)
Tổng: 925.000.000
6 USD
-5.92% -6%
2212
351 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTT *
0,33 USD
8.524 đ
257.274 USD
768.919 (77%)
Tổng: 1.000.000
13.272 USD
2.80% -3%
2213
352 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0005442338 USD
13,8654 đ
242.735 USD
446.012.145
0 USD
0.83% 4%
2220
353 Biểu tượng logo của Cook Finance Cook Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0002705436 USD
6,8926 đ
236.355 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
62.695 USD
1.45% 6%
2227
354 Biểu tượng logo của Jarvis Network Jarvis Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
JRT *
0,0075108408 USD
191 đ
217.859 USD
29.005.880 (13%)
Tổng: 225.861.521
78 USD
2.47% 19%
2242
355 Biểu tượng logo của ApeSwap ApeSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANANA *
0,0010048579 USD
26 đ
204.933 USD
203.941.928
689 USD
2.83% 2%
2258
356 Biểu tượng logo của SakeToken SakeToken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAKE *
0,0018791725 USD
48 đ
191.417 USD
101.862.352 (75%)
Tổng: 136.278.606
53.520 USD
5.31% 22%
2272
357 Biểu tượng logo của DeHive DeHive
03/2021 / Ethereum Blockchain
DHV *
0,0452575173 USD
1.153 đ
181.907 USD
4.019.375 (40%)
Tổng: 10.000.000
25.294 USD
-0.46% 22%
2283
358 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
0,24 USD
6.227 đ
173.199 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
9.892 USD
2.26% 11%
2290
359 Biểu tượng logo của Nerve Finance Nerve Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NRV *
0,0035790734 USD
91 đ
165.488 USD
46.237.771 (34%)
Tổng: 136.183.990
25.992 USD
1.93% -0%
2297
360 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
40,18 USD
1.023.648 đ
160.155 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
24.857 USD
0.44% 1%
2307
361 Biểu tượng logo của DinoSwap DinoSwap
07/2021 / Polygon Blockchain
DINO *
0,0010169246 USD
26 đ
158.102 USD
155.470.817 (97%)
Tổng: 160.454.123
53 USD
1.14% 10%
2312
362 Biểu tượng logo của Hedget Hedget
09/2020 / Ethereum Blockchain
HGET *
0,0876172927 USD
2.232 đ
153.457 USD
1.751.448 (18%)
Tổng: 10.000.000
22.906 USD
-15.90% 1%
2318
363 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
EZ *
0,0238524689 USD
608 đ
152.026 USD
6.373.615 (64%)
Tổng: 10.000.000
27.896 USD
3.43% 5%
2320
364 Biểu tượng logo của Basis Cash Basis Cash
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAC *
0,0027379761 USD
70 đ
149.425 USD
54.575.145 (100%)
Tổng: 54.575.250
19.384 USD
0.66% -5%
2323
365 Biểu tượng logo của APYSwap APYSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
APYS *
0,0079780582 USD
203 đ
145.129 USD
18.191.036 (18%)
Tổng: 100.000.000
21.349 USD
-1.10% 0%
2330
366 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
0,0021410225 USD
55 đ
142.314 USD
66.469.950 (66%)
Tổng: 100.000.000
474 USD
-0.69% 15%
2337
367 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,0008064493 USD
20,5459 đ
135.483 USD
168.000.000
94.154 USD
0.15% 12%
2344
368 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0033865978 USD
86 đ
133.134 USD
39.311.982 (39%)
Tổng: 100.000.000
54 USD
0.23% 11%
2347
369 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,0108639799 USD
277 đ
130.704 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
1.949 USD
4.28% 28%
2351
370 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,0152519563 USD
389 đ
128.547 USD
8.428.244 (14%)
Tổng: 60.000.000
352.369 USD
-1.09% -7%
2355
371 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0009556738 USD
24,3477 đ
117.659 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
106 USD
-14.57% 37%
2370
372 Biểu tượng logo của Impossible Finance Impossible Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
IF *
0,0194109488 USD
495 đ
116.479 USD
6.000.661 (29%)
Tổng: 21.000.000
350 USD
3.24% -53%
2373
373 Biểu tượng logo của Shadows Shadows
03/2021 / Ethereum Blockchain
DOWS *
0,0042405635 USD
108 đ
112.375 USD
26.500.000 (67%)
Tổng: 39.500.000
0 USD
2.18% 17%
2376
374 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018 / Ethereum Blockchain
SHARD *
0,0042186879 USD
107 đ
72.140 USD
17.100.000 (22%)
Tổng: 77.160.177
0 USD
2.20% 4%
2434
375 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,0076482248 USD
195 đ
71.583 USD
9.359.425 (31%)
Tổng: 30.000.000
46.832 USD
-6.41% -1%
2437
376 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
0,13 USD
3.237 đ
64.838 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
28.117 USD
0.52% 12%
2446
377 Biểu tượng logo của Yield Protocol Yield Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
YIELD *
0,0018952713 USD
48 đ
64.458 USD
34.009.745 (24%)
Tổng: 140.682.541
52.508 USD
1.79% 10%
2448
378 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0232334024 USD
592 đ
63.892 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
15.691 USD
4.89% 26%
2449
379 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0426204753 USD
1.086 đ
50.123 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
23.017 USD
4.58% 13%
2471
380 Biểu tượng logo của COGI COGI
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
COGI *
0,0007627129 USD
19,4316 đ
46.973 USD
61.587.047 (9%)
Tổng: 680.000.000
21 USD
1.04% 5%
2477
381 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
3.284 USD
83.654.992 đ
46.709 USD
14
293 USD
1.77% 10%
2479
382 Biểu tượng logo của Synthetify Synthetify
04/2021 / Solana Blockchain
SNY *
0,0071339479 USD
182 đ
40.128 USD
5.625.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
163.643 USD
9.16% 11%
2489
383 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0005187955 USD
13,2174 đ
35.554 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
0 USD
-23.79% -15%
2498
384 Biểu tượng logo của Nsure.Network Nsure.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
NSURE *
0,0051680926 USD
132 đ
29.298 USD
5.668.964 (13%)
Tổng: 45.000.000
393.790 USD
-0.51% 10%
2517
385 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGG *
0,0163772563 USD
417 đ
28.744 USD
1.755.130 (94%)
Tổng: 1.867.617
10.606 USD
-0.30% -4%
2520
386 Biểu tượng logo của Archimedes Finance Archimedes Finance
02/2023 / Ethereum Blockchain
ARCH *
0,19 USD
4.891 đ
18.625 USD
97.024 (0%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% -12%
2542
387 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0001788424 USD
4,5564 đ
14.939 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
240 USD
9.96% -6%
2555
388 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0008598416 USD
21,9062 đ
14.832 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
100 USD
-3.90% -1%
2556
389 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
0,0165306969 USD
421 đ
14.130 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
99 USD
2.47% 35%
2560
390 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Ethereum Blockchain
UFARM *
0,0001525098 USD
3,8855 đ
5.853 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
26 USD
-1.05% -16%
2599
391 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
0,0005277373 USD
13,4452 đ
699 USD
1.325.244 (66%)
Tổng: 2.000.000
26 USD
-1.97% 9%
2623
392 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0000244285 USD
0,6224 đ
295 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
26 USD
15.53% 43%
2631
393 Biểu tượng logo của LuaSwap LuaSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
217.012.830 (43%)
Tổng: 500.000.000
273 USD
-0.08% -50%
2637
394 Biểu tượng logo của ZeroLend ZeroLend
05/2024 / Linea Blockchain
ZERO *
0,0004869468 USD
12,4059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.057.132 USD
-14.45% -4%
2685
395 Biểu tượng logo của Frax Finance - Frax Ether Frax Finance - Frax Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
FRXETH *
3.931 USD
100.138.633 đ
0 USD
N/A
7.201.441 USD
2.84% 27%
2698
396 Biểu tượng logo của Retik Finance Retik Finance
01/2024 / Ethereum Blockchain
RETIK *
1,22 USD
31.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.473.405 USD
-21.73% -35%
2717
397 Biểu tượng logo của Prisma Finance Prisma Finance
11/2023 / Ethereum Blockchain
PRISMA *
0,0892474348 USD
2.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
3.925.989 USD
-7.84% -21%
2740
398 Biểu tượng logo của Whales Market Whales Market
02/2024 / Solana Blockchain
WHALES *
0,69 USD
17.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.676.222 USD
-5.79% -15%
2741
399 Biểu tượng logo của SaucerSwap SaucerSwap
09/2022 / Hedera Hashgraph Blockchain
SAUCE *
0,10 USD
2.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 743.421.870
2.537.717 USD
-2.06% -10%
2772
400 Biểu tượng logo của pufETH pufETH
02/2024 / Ethereum Blockchain
PUFETH *
3.877 USD
98.777.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 223.352
1.569.269 USD
2.45% 25%
2843
401 Biểu tượng logo của Kamino Finance Kamino Finance
04/2024 / Solana Blockchain
KMNO *
0,0578612747 USD
1.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.462.938 USD
2.49% -2%
2852
402 Biểu tượng logo của XDAO XDAO
09/2022 / Ethereum Blockchain
XDAO *
0,68 USD
17.404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
926.757 USD
-0.04% -2%
2946
403 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
5,41 USD
137.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
683.645 USD
8.26% 25%
3028
404 Biểu tượng logo của Fathom Dollar Fathom Dollar
07/2023 / XDC Network Blockchain
FXD *
1,01 USD
25.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.068.013
672.244 USD
0.76% 1%
3033
405 Biểu tượng logo của TENET TENET
05/2023
TENET
0,0357674458 USD
911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
646.783 USD
1.32% 3%
3040
406 Biểu tượng logo của lisUSD lisUSD
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
lisUSD *
1,00 USD
25.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 68.180.760
639.863 USD
0.10% -0%
3043
407 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
0,44 USD
11.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
636.571 USD
-3.14% 18%
3045
408 Biểu tượng logo của Hubble Protocol Hubble Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
HBB *
0,13 USD
3.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
634.946 USD
-3.02% -8%
3047
409 Biểu tượng logo của Pullix Pullix
03/2024 / Ethereum Blockchain
PLX *
0,0692657139 USD
1.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
632.317 USD
-3.56% -3%
3048
410 Biểu tượng logo của Seamless Seamless
12/2023 / Base Blockchain
SEAM *
6,04 USD
153.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
540.339 USD
3.54% 2%
3104
411 Biểu tượng logo của K9 Finance K9 Finance
03/2024 / Ethereum Blockchain
KNINE *
0,0000266295 USD
0,6784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
518.096 USD
6.81% -5%
3118
412 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / Ethereum Blockchain
MBD *
0,0001993407 USD
5,0786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
359.049 USD
7.57% -12%
3255
413 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
4,12 USD
104.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
356.698 USD
-5.94% -16%
3258
414 Biểu tượng logo của lisUSD lisUSD
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
lisUSD *
0,98 USD
25.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 68.180.760
222.853 USD
-0.03% 1%
3315
415 Biểu tượng logo của Vector Vector
01/2024 / Ethereum Blockchain
VEC *
5,05 USD
128.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
298.937 USD
1.81% 20%
3316
416 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,0017229033 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 315.000.000
276.224 USD
5.04% 19%
3346
417 Biểu tượng logo của Lends Lends
02/2024 / Ethereum Blockchain
LENDS *
0,0368112133 USD
938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000.000
272.357 USD
1.15% 11%
3349
418 Biểu tượng logo của Rabi Rabi
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
RABI *
0,26 USD
6.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
245.469 USD
0.00% 41%
3406
419 Biểu tượng logo của Dypius [Old] Dypius [Old]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,41 USD
10.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
239.837 USD
-5.13% -8%
3419
420 Biểu tượng logo của FluidTokens FluidTokens
04/2024 / Cardano Blockchain
FLDT *
0,17 USD
4.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
230.148 USD
-6.51% -2%
3439
421 Biểu tượng logo của BilliCat BilliCat
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCAT *
0,0046349171 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
210.069 USD
-0.03% 5%
3485
422 Biểu tượng logo của Voltage Finance Voltage Finance
02/2022 / Fuse Blockchain
VOLT *
0,0001070338 USD
2,7269 đ
0 USD
N/A
172.580 USD
2.18% 5%
3599
423 Biểu tượng logo của zkLend zkLend
03/2022 / Ethereum Blockchain
ZEND *
0,46 USD
11.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
150.478 USD
-5.52% 1%
3672
424 Biểu tượng logo của EQIFI EQIFI
06/2021 / Ethereum Blockchain
EQX *
0,006927889 USD
177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
133.159 USD
0.28% 0%
3758
425 Biểu tượng logo của Jet Protocol Jet Protocol
10/2021 / Solana Blockchain
JET *
0,0011693236 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000.000
128.594 USD
1.72% -1%
3773
426 Biểu tượng logo của Decentralized ETF Decentralized ETF
12/2023 / Ethereum Blockchain
DETF *
0,0590879731 USD
1.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
126.685 USD
-15.19% -5%
3776
427 Biểu tượng logo của Netswap Netswap
12/2021 / Metis Andromeda Blockchain
NETT *
0,36 USD
9.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
121.152 USD
-2.26% 35%
3805
428 Biểu tượng logo của Bumper Bumper
07/2021 / Ethereum Blockchain
BUMP *
0,0269799728 USD
687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
103.690 USD
2.26% -14%
3885
429 Biểu tượng logo của Merchant Moe Merchant Moe
12/2023 / Mantle Blockchain
MOE *
0,18 USD
4.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
87.776 USD
-5.74% 7%
3965
430 Biểu tượng logo của SEOR Network SEOR Network
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEOR *
0,0024888722 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
87.153 USD
-3.43% -21%
3968
431 Biểu tượng logo của Liquid Crypto Liquid Crypto
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LQDX *
0,0509279651 USD
1.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
86.132 USD
-2.42% -5%
3972
432 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
0,0049077452 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.157.859
80.955 USD
1.90% 1%
4005
433 Biểu tượng logo của Equilibria Finance Equilibria Finance
06/2023 / Arbitrum Blockchain
EQB *
0,55 USD
13.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.444 USD
-9.47% 30%
4050
434 Biểu tượng logo của Thales Thales
09/2021 / Ethereum Blockchain
THALES *
0,31 USD
7.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
73.976 USD
0.29% 8%
4063
435 Biểu tượng logo của THORSwap THORSwap
10/2021 / Ethereum Blockchain
THOR *
0,26 USD
6.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 415.363.608
70.387 USD
4.72% 2%
4093
436 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,0024002082 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
69.342 USD
-0.93% -2%
4103
437 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
2,48 USD
63.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.250 USD
-1.35% 23%
4127
438 Biểu tượng logo của Soul Society Soul Society
01/2024 / Ethereum Blockchain
HON *
0,0031903808 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.035 USD
-2.49% -7%
4152
439 Biểu tượng logo của ULTRA Prisma Finance ULTRA Prisma Finance
02/2024 / Ethereum Blockchain
ULTRA *
1,01 USD
25.659 đ
0 USD
N/A
59.391 USD
-0.07% 1%
4201
440 Biểu tượng logo của HMX HMX
01/2024 / Arbitrum Blockchain
HMX *
6,37 USD
162.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
53.587 USD
-2.22% 11%
4234
441 Biểu tượng logo của Olympus v2 Olympus v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
12,36 USD
314.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
55.209 USD
0.01% 1%
4235
442 Biểu tượng logo của TrustFi Network TrustFi Network
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TFI *
0,017390713 USD
443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
54.818 USD
5.76% 8%
4241
443 Biểu tượng logo của Finceptor Finceptor
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINC *
0,14 USD
3.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
51.190 USD
3.45% -4%
4275
444 Biểu tượng logo của Minto Minto
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTCMT *
0,57 USD
14.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.400.000
50.948 USD
-1.85% 2%
4278
445 Biểu tượng logo của DeGate DeGate
03/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,12 USD
3.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48.431 USD
0.72% 6%
4312
446 Biểu tượng logo của XSwap Protocol XSwap Protocol
11/2021 / XDC Network Blockchain
XSP *
0,0007339452 USD
18,6987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000.000
48.295 USD
-5.14% -13%
4314
447 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0141049906 USD
359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
46.323 USD
-0.41% 3%
4338
448 Biểu tượng logo của ZetaEarn ZetaEarn
02/2024 / Zeta Blockchain
STZETA *
1,37 USD
35.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
44.401 USD
-2.99% -6%
4358
449 Biểu tượng logo của Premia Premia
02/2021 / Ethereum Blockchain
PREMIA *
0,30 USD
7.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.791 USD
-5.68% 5%
4367
450 Biểu tượng logo của VaultCraft VaultCraft
12/2023 / Ethereum Blockchain
VCX *
0,10 USD
2.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 838.610.454
39.403 USD
1.55% -4%
4425
451 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GENS *
0,0003468742 USD
8,8373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
39.352 USD
30.94% 35%
4426
452 Biểu tượng logo của DAO Invest DAO Invest
10/2021 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0070274648 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
38.361 USD
3.50% 26%
4437
453 Biểu tượng logo của Montage Token Montage Token
04/2024 / Ethereum Blockchain
MTGX *
0,0001568222 USD
3,9954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
37.216 USD
6.40% 16%
4450
454 Biểu tượng logo của Jones DAO Jones DAO
01/2022 / Arbitrum Blockchain
JONES *
0,73 USD
18.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
35.715 USD
1.84% 25%
4478
455 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
0,0062693961 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.099 USD
-15.80% -22%
4485
456 Biểu tượng logo của FRGX Finance FRGX Finance
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FRGX *
0,11 USD
2.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
34.475 USD
-2.92% -8%
4494
457 Biểu tượng logo của Helion Helion
04/2024 / Flare Network Blockchain
HLN *
0,15 USD
3.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
32.773 USD
-0.30% 4%
4526
458 Biểu tượng logo của Domani Protocol Domani Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEXTF *
0,24 USD
6.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.997 USD
-5.31% -4%
4559
459 Biểu tượng logo của zkHive zkHive
03/2024 / Ethereum Blockchain
ZKHIVE *
0,0478300604 USD
1.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.438 USD
-2.90% -11%
4564
460 Biểu tượng logo của HotKeySwap HotKeySwap
03/2024 / Ethereum Blockchain
HOTKEY *
0,15 USD
3.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.382 USD
-9.48% 49%
4565
461 Biểu tượng logo của Spintop Spintop
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPIN *
0,0073768925 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.149 USD
0.47% 1%
4593
462 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
0,75 USD
19.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
28.516 USD
-1.41% -4%
4610
463 Biểu tượng logo của Orbit Protocol Orbit Protocol
03/2024 / Blast Blockchain
ORBIT *
0,16 USD
4.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.259 USD
0.04% -26%
4699
464 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI *
0,0053614623 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.303.603
24.360 USD
-0.19% 4%
4726
465 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,0171601083 USD
437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
24.235 USD
-0.99% 14%
4729
466 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,0008193687 USD
20,8751 đ
0 USD
N/A
23.215 USD
-2.36% -6%
4763
467 Biểu tượng logo của Cykura Cykura
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
0,0066073315 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.877 USD
0.10% 3%
4774
468 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,0285303927 USD
727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.199 USD
-0.72% -2%
4800
469 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0318266723 USD
811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.932 USD
4.53% 84%
4807
470 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
0,32 USD
8.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
19.888 USD
3.76% 5%
4886
471 Biểu tượng logo của Octopus Protocol Octopus Protocol
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPS *
0,0009395575 USD
23,9371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
19.422 USD
-0.35% 10%
4900
472 Biểu tượng logo của Akropolis Delphi Akropolis Delphi
09/2020 / Ethereum Blockchain
ADEL *
0,0048819085 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
17.996 USD
1.76% -0%
4962
473 Biểu tượng logo của Notional Finance Notional Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
NOTE *
0,17 USD
4.293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.244 USD
2.83% 43%
4992
474 Biểu tượng logo của GoWrap GoWrap
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GWGW *
0,0005490813 USD
13,9889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
15.690 USD
-1.49% -21%
5066
475 Biểu tượng logo của Banx.gg Banx.gg
03/2024 / Solana Blockchain
BANX *
0,0002894538 USD
7,3744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
15.579 USD
8.94% -9%
5070
476 Biểu tượng logo của Banx.gg Banx.gg
03/2024 / Solana Blockchain
BANX *
0,0002894538 USD
7,3744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
15.579 USD
8.94% -9%
5070
477 Biểu tượng logo của Lumi Finance Lumi Finance
04/2024 / Solana Blockchain
LUA *
5,25 USD
133.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.295.199
14.790 USD
1.56% 3%
5099
478 Biểu tượng logo của Ardana Ardana
10/2021 / Cardano Blockchain
DANA *
0,0019798813 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
14.589 USD
5.75% 2%
5110
479 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
0,0307816093 USD
784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
14.205 USD
-0.11% 12%
5137
480 Biểu tượng logo của OtterHome OtterHome
06/2023 / Arbitrum Blockchain
HOME *
0,0000090835 USD
0,2314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.090 USD
1.34% 25%
5144
481 Biểu tượng logo của Phuture Phuture
06/2021 / Ethereum Blockchain
PHTR *
0,0109085764 USD
278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.956 USD
-0.06% 2%
5155
482 Biểu tượng logo của Overnight USDC+ Overnight USDC+
03/2024 / Base Blockchain
USDC+ *
1,00 USD
25.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.772.403
13.797 USD
0.09% -0%
5167
483 Biểu tượng logo của CryptoXpress CryptoXpress
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPRESS *
0,0506763297 USD
1.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
12.517 USD
3.00% 0%
5238
484 Biểu tượng logo của Metronome Metronome
06/2018 / Ethereum Blockchain
MET *
0,77 USD
19.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.377.915
11.134 USD
2.05% -0%
5310
485 Biểu tượng logo của DAOLaunch DAOLaunch
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DAL *
0,018284123 USD
466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
9.520 USD
-2.48% 7%
5408
486 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0128318392 USD
327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
8.946 USD
4.15% -5%
5443
487 Biểu tượng logo của Whirl Whirl
03/2024 / Ethereum Blockchain
WHIRL *
0,69 USD
17.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.878 USD
-0.94% 1%
5501
488 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0752365732 USD
1.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.129 USD
-0.47% 2%
5551
489 Biểu tượng logo của Abel finance Abel finance
01/2023 / Aptos Blockchain
ABEL *
0,0079084879 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.346 USD
4.10% 2%
5616
490 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
1,74 USD
44.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
6.282 USD
-3.17% 19%
5618
491 Biểu tượng logo của Yieldification Yieldification
08/2022 / Ethereum Blockchain
YDF *
0,0015858112 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.541.875
6.208 USD
5.39% 23%
5623
492 Biểu tượng logo của Lendle Lendle
01/2024 / Mantle Blockchain
LEND *
0,0929608319 USD
2.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.130 USD
2.90% 20%
5630
493 Biểu tượng logo của Meta Pool Meta Pool
03/2022 / Near Blockchain
META *
0,0001109087 USD
2,8256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.073 USD
-5.41% 17%
5635
494 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
0,0311932969 USD
795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.026 USD
7.27% 19%
5644
495 Biểu tượng logo của TaoPad TaoPad
01/2024 / Ethereum Blockchain
TPAD *
2,00 USD
51.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.846 USD
6.64% -22%
5657
496 Biểu tượng logo của YAM V1 YAM V1
08/2020
YAM
0,0967858835 USD
2.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
5.600 USD
-2.78% 17%
5681
497 Biểu tượng logo của Nemesis PRO Nemesis PRO
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NMSP *
1,77 USD
44.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 454.938
4.710 USD
2.16% -3%
5781
498 Biểu tượng logo của ViteX Coin ViteX Coin
02/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VX *
0,0185054013 USD
471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.328.808
4.185 USD
-3.72% -21%
5828
499 Biểu tượng logo của Aldrin Aldrin
07/2021 / Solana Blockchain
RIN *
0,12 USD
3.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.812 USD
-2.78% -6%
5860
500 Biểu tượng logo của Bitlocus Bitlocus
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0014375693 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.807 USD
-4.66% 18%
5861
501 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YFO *
5,89 USD
150.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
3.794 USD
-0.64% -19%
5865
502 Biểu tượng logo của Fuzion Fuzion
12/2023 / Kujira Blockchain
FUZN *
0,0295885288 USD
754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 175.000.000
3.490 USD
4.60% 10%
5899
503 Biểu tượng logo của Seneca Seneca
01/2024 / Arbitrum Blockchain
SEN *
0,0048673568 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.926 USD
1.98% 19%
5990
504 Biểu tượng logo của Vulture Peak Vulture Peak
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VPK *
0,0753388803 USD
1.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
2.384 USD
-1.44% -9%
6090
505 Biểu tượng logo của RadioShack RadioShack
03/2022 / Ethereum Blockchain
RADIO *
0,0005137684 USD
13,0893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.014.500.000
2.019 USD
2.28% 5%
6165
506 Biểu tượng logo của Lyve Finance Lyve Finance
02/2024 / Ethereum Blockchain
LYVE *
0,23 USD
5.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.638 USD
1.92% 39%
6251
507 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
7.234 USD
184.308.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.345 USD
4.17% 21%
6338
508 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
0,15 USD
3.919 đ
0 USD
N/A
663 USD
2.65% -14%
6625
509 Biểu tượng logo của Ratio Finance Ratio Finance
02/2022 / Solana Blockchain
RATIO *
0,0039534005 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
570 USD
1.47% -6%
6686
510 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
42,30 USD
1.077.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
565 USD
3.00% 13%
6694
511 Biểu tượng logo của Bancor Governance Token Bancor Governance Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
VBNT *
0,58 USD
14.746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.505.930
530 USD
-5.30% 23%
6720
512 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0019647306 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.942.647
528 USD
2.47% 14%
6722
513 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
0,58 USD
14.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
443 USD
3.69% 16%
6785
514 Biểu tượng logo của SmarterCoin (SMRTr) SmarterCoin (SMRTr)
10/2021 / Avalanche C-Chain
SMRTR *
0,0000001446 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.099.547.428
397 USD
4.39% 6%
6836
515 Biểu tượng logo của Tigris Tigris
06/2023 / Arbitrum Blockchain
TIG *
0,31 USD
7.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
383 USD
6.31% -19%
6844
516 Biểu tượng logo của TEN TEN
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TENFI *
0,0018746471 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 256.000.000
363 USD
1.02% 2%
6862
517 Biểu tượng logo của SolidLizard SolidLizard
02/2023 / Arbitrum Blockchain
SLIZ *
0,0017631217 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.470.753
316 USD
1.40% 20%
6925
518 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
207,71 USD
5.291.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.977
265 USD
2.47% -33%
6992
519 Biểu tượng logo của dForce USD dForce USD
10/2021 / Ethereum Blockchain
USX *
0,98 USD
25.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 286.466.058
233 USD
0.48% 0%
7039
520 Biểu tượng logo của AgoDefi AgoDefi
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AGO *
0,14 USD
3.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
212 USD
1.03% 14%
7088
521 Biểu tượng logo của Tonka Finance Tonka Finance
01/2024 / Ethereum Blockchain
TOKA *
0,000582157 USD
14,8316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
210 USD
10.83% -22%
7091
522 Biểu tượng logo của FarLaunch FarLaunch
02/2024 / Base Blockchain
FAR *
0,0002182689 USD
5,5608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
208 USD
-5.13% 15%
7093
523 Biểu tượng logo của PhoenixCo Token PhoenixCo Token
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPHX *
0,0131618776 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
330 USD
-0.09% 16%
7129
524 Biểu tượng logo của STACKS PAY STACKS PAY
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STACKS *
0,0000001467 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.246.942.256
193 USD
0.73% 7%
7134
525 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
12,56 USD
319.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
190 USD
1.92% 24%
7142
526 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Kava Blockchain
ACS *
0,43 USD
11.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 734.125
188 USD
-0.87% 3%
7145
527 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0008288485 USD
21,1166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.829.631
146 USD
2.47% 12%
7240
528 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
0,55 USD
14.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
96 USD
2.47% 12%
7415
529 Biểu tượng logo của Hector Network Hector Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
HEC *
0,16 USD
4.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.529.454
70 USD
3.20% -7%
7506
530 Biểu tượng logo của Kalata Kalata
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALA *
0,0000878567 USD
2,2383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
67 USD
-2.33% -1%
7524
531 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANY *
5,45 USD
138.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
52 USD
1.01% -7%
7603
532 Biểu tượng logo của ATLAZ ATLAZ
04/2024 / Solana Blockchain
AAZ *
644,74 USD
16.426.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
41 USD
-12.16% -38%
7750
533 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0005348666 USD
13,6268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.459.136
21 USD
2.47% 12%
7864
534 Biểu tượng logo của Zeedex Zeedex
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZDEX *
0,0126783979 USD
323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
19 USD
0.88% 2%
7897
535 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0005884334 USD
14,9915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
10 USD
6.97% 17%
8061
536 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0002193357 USD
5,5880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
5 USD
0.47% -6%
8174
537 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
3.882 USD
98.902.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
0 USD
4.03% 27%
8431
538 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GYRO *
1,20 USD
30.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
0 USD
-0.02% 0%
8478
539 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,0911728992 USD
2.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.406.760
0 USD
2.47% 12%
8642
540 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal Legacy Kyber Network Crystal Legacy
09/2017 / Ethereum Blockchain
KNCL *
0,54 USD
13.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 226.000.000
0 USD
0.00% 0%
8667
541 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0016756829 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.560.000.000
0 USD
2.47% 12%
8703
542 Biểu tượng logo của DMM: Governance DMM: Governance
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMG *
0,0001380145 USD
3,5162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
0.00% 0%
8788
543 Biểu tượng logo của Compound Dai Compound Dai
03/2020 / Ethereum Blockchain
CDAI *
0,0230184797 USD
586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.025.596.474
0 USD
0.00% 0%
8863
544 Biểu tượng logo của bZx Protocol bZx Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
BZRX *
0,0499782116 USD
1.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.030.000.000
0 USD
0.00% 0%
8889
545 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0011310686 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
0 USD
-0.04% -0%
8893
546 Biểu tượng logo của DefiDollar DAO DefiDollar DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
DFD *
0,0072939939 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.04% -0%
8920
547 Biểu tượng logo của EnreachDAO EnreachDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
NRCH *
1,24 USD
31.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 7%
8975
548 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,0007072647 USD
18,0190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.26% 3%
8995
549 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,002929491 USD
75 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 6%
9065
550 Biểu tượng logo của Rome Rome
12/2021 / Moonriver Blockchain
ROME *
111,26 USD
2.834.660 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -9%
9146
551 Biểu tượng logo của Frax Price Index Frax Price Index
04/2022 / Ethereum Blockchain
FPI *
1,11 USD
28.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.283.507
0 USD
0.00% 0%
9312
552 Biểu tượng logo của Monte Monte
04/2023 / Ethereum Blockchain
MONTE *
0,11 USD
2.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 2%
9393
553 Biểu tượng logo của xSAUCE xSAUCE
05/2023 / Hedera Hashgraph Blockchain
XSAUCE *
0,12 USD
3.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.339.954
0 USD
3.55% -7%
9487
554 Biểu tượng logo của Venom Venom
05/2023 / Ethereum Blockchain
VNM *
0,0000014151 USD
0,0361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.767.049.923
0 USD
0.00% 0%
9622
555 Biểu tượng logo của Lemon Terminal Lemon Terminal
12/2023 / Ethereum Blockchain
LEMON *
0,0350471737 USD
893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 20%
9868
556 Biểu tượng logo của Libra Protocol Libra Protocol
02/2024 / Solana Blockchain
LIBRA *
0,0000203077 USD
0,5174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 841.992.197
0 USD
-0.95% -8%
9944
557 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2024 / Ethereum Blockchain
CVG *
0,24 USD
6.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
0.00% 15%
9951
558 Biểu tượng logo của Fungify Fungify
03/2024 / Ethereum Blockchain
FUNG *
0,0144825364 USD
369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
9991
559 Biểu tượng logo của Fungify Fungify
03/2024 / Ethereum Blockchain
FUNG *
0,0144825364 USD
369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
9991

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.