1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 428 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1580) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 19:32

Danh sách 428 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
40,99 USD
936.826 đ
16.370.739.482 USD
401.623.151 (41%)
Tổng: 970.993.823
1.673.655.863 USD
(16 exchanges)
5.01% 12%
11
2 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
65.180 USD
1.489.688.900 đ
14.172.268.221 USD
218.494
766.475.959 USD
(32 exchanges)
1.45% 13%
12
3 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
26,81 USD
612.743 đ
13.882.732.690 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
393.993.693 USD
(88 exchanges)
2.71% 9%
15
4 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
61,85 USD
1.413.582 đ
13.549.022.640 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
849.910.611 USD
(21 exchanges)
6.22% 12%
16
5 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
28,06 USD
641.311 đ
12.792.409.028 USD
459.509.554 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
1.248.598.494 USD
(164 exchanges)
6.4% 10%
18
6 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
127,34 USD
2.910.356 đ
7.740.852.887 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
757.970.614 USD
(8 exchanges)
2.31% 4%
27
7 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.855 đ
7.165.875.656 USD
6.474.951.714 (100%)
Tổng: 6.474.952.202
825.467.492 USD
(85 exchanges)
0.13% -0%
31
8 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
2,35 USD
53.709 đ
5.964.399.786 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
604.307.779 USD
(24 exchanges)
0.58% 17%
35
9 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
6,90 USD
157.700 đ
5.941.372.566 USD
864.009.945 (97%)
Tổng: 893.120.610
344.409.600 USD
(81 exchanges)
2.55% -6%
36
10 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKE *
20,20 USD
461.671 đ
4.719.177.150 USD
233.823.442
257.012.699 USD
(3 exchanges)
1.14% -0%
43
11 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,88 USD
20.187 đ
4.331.454.664 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
336.566.969 USD
(29 exchanges)
6.27% 25%
46
12 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
326,74 USD
7.467.643 đ
4.303.608.503 USD
13.218.448 (83%)
Tổng: 16.000.000
310.401.642 USD
(57 exchanges)
7.44% 10%
47
13 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.630 USD
60.111.393 đ
2.363.868.422 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
104.982.087 USD
(85 exchanges)
3.71% 5%
68
14 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
RUNE *
8,51 USD
194.496 đ
2.231.436.616 USD
224.410.215 (45%)
Tổng: 500.000.000
97.003.690 USD
(12 exchanges)
12.55% 16%
69
15 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
324,93 USD
7.426.275 đ
1.976.534.785 USD
6.018.895 (60%)
Tổng: 10.000.000
194.365.570 USD
(94 exchanges)
1.74% 7%
76
16 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
11,24 USD
256.958 đ
1.430.604.933 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
335.258.653 USD
(55 exchanges)
4.06% 7%
78
17 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
9,80 USD
223.994 đ
1.125.520.357 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
104.598.721 USD
(67 exchanges)
2.47% -1%
95
18 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
35.539 USD
812.243.845 đ
1.262.762.391 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
243.356.445 USD
(86 exchanges)
2.6% 3%
96
19 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
2,96 USD
67.651 đ
1.154.704.027 USD
426.748.438 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
190.422.447 USD
(44 exchanges)
3.5% -0%
101
20 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
4,26 USD
97.428 đ
963.361.432 USD
225.988.210
64.549.991 USD
(Large exchanges)
4.38% 6%
102
21 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
64.805 USD
1.481.118.275 đ
1.129.055.652 USD
17.488
541.389 USD
(11 exchanges)
1.32% 13%
103
22 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
19,91 USD
455.043 đ
1.126.323.239 USD
56.337.466 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
316.729.185 USD
(1 exchanges)
1.59% -11%
104
23 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,10 USD
25.141 đ
1.089.650.610 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
114.473.021 USD
(59 exchanges)
9.86% 10%
107
24 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,71 USD
16.191 đ
1.054.073.252 USD
1.491.569.645 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
102.545.217 USD
(117 exchanges)
2.49% 1%
109
25 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
7,60 USD
173.698 đ
1.002.161.980 USD
133.231.781 (1%)
Tổng: 10.161.000.000
243.775.428 USD
(36 exchanges)
3.66% 0%
110
26 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,21 USD
96.233 đ
759.428.696 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
680.454.280 USD
(29 exchanges)
12.77% 26%
115
27 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
16,32 USD
372.994 đ
904.231.384 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
32.989.632 USD
(8 exchanges)
3.21% -8%
117
28 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
13,47 USD
307.857 đ
899.487.236 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
2.048.266 USD
(0 exchanges)
4.71% 12%
118
29 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
1,03 USD
23.541 đ
854.622.875 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
114.901.115 USD
(121 exchanges)
6.18% 0%
120
30 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
12,68 USD
289.801 đ
805.112.746 USD
63.493.832 (63%)
Tổng: 101.172.570
78.352.500 USD
(40 exchanges)
-7.19% 26%
123
31 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain (BEP2)
ANKR *
0,097986 USD
2.239 đ
796.418.460 USD
8.162.899.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
78.990.410 USD
(24 exchanges)
-1.01% 11%
124
32 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
5,27 USD
120.446 đ
786.231.305 USD
149.815.729 (79%)
Tổng: 190.165.060
25.173.381 USD
(3 exchanges)
14.22% -4%
125
33 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,20 USD
27.426 đ
783.007.114 USD
720.237.999 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
40.095.179 USD
(4 exchanges)
-1.71% -15%
127
34 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,25 USD
97.134 đ
763.764.101 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
330.144.500 USD
(29 exchanges)
12.67% 43%
128
35 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
10,44 USD
238.606 đ
750.062.537 USD
72.099.612 (13%)
Tổng: 555.000.000
202.971.515 USD
(2 exchanges)
7.48% 4%
131
36 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
21,58 USD
493.211 đ
689.600.729 USD
30.566.186 (31%)
Tổng: 100.000.000
26.069.846 USD
(0 exchanges)
9.08% 25%
136
37 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0366881887 USD
839 đ
482.816.525 USD
13.159.998.943 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
63.433.624 USD
(39 exchanges)
8.80% 3%
140
38 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPHA *
1,06 USD
24.252 đ
473.602.249 USD
446.330.126 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
29.459.717 USD
(9 exchanges)
3.40% 1%
142
39 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0311344519 USD
712 đ
459.779.642 USD
14.767.552.172 (93%)
Tổng: 15.934.019.762
91.491.451 USD
(4 exchanges)
0.36% 24%
143
40 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
5,79 USD
132.330 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
(10 exchanges)
8.31% -3%
146
41 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
0,99 USD
22.652 đ
600.784.754 USD
719.446.095
30.131.652 USD
(2 exchanges)
-1.02% -1%
149
42 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
376,84 USD
8.612.678 đ
566.244.586 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
4.804.324 USD
(21 exchanges)
9.02% 22%
152
43 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,99 USD
22.543 đ
565.388.325 USD
574.193.759 (100%)
Tổng: 574.194.343
19.820.048 USD
(10 exchanges)
0.46% -0%
153
44 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
33,99 USD
776.841 đ
549.411.443 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.461.222 USD
(7 exchanges)
7.55% 11%
155
45 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,43 USD
9.826 đ
534.304.177 USD
1.321.996.325 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
39.401.996 USD
(47 exchanges)
-0.33% 13%
158
46 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
2,10 USD
48.038 đ
406.769.460 USD
193.529.489 (67%)
Tổng: 289.770.792
89.398.101 USD
(6 exchanges)
2.68% -6%
158
47 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,69 USD
130.045 đ
519.643.066 USD
91.443.180 (62%)
Tổng: 148.188.993
84.901.412 USD
(10 exchanges)
0.33% -5%
161
48 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.855 đ
492.342.324 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
116.736.191 USD
(5 exchanges)
0.09% -0%
168
49 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,01 USD
23.084 đ
477.974.276 USD
349.686.350
21.955.511 USD
(3 exchanges)
0.49% 1%
172
50 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,36 USD
53.938 đ
454.283.024 USD
192.168.789 (80%)
Tổng: 239.612.084
136.119.545 USD
(32 exchanges)
2.93% -2%
175
51 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,52 USD
11.818 đ
448.135.077 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
77.906.257 USD
(11 exchanges)
5.55% 3%
177
52 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
13,29 USD
303.743 đ
433.438.789 USD
32.655.553 (33%)
Tổng: 100.000.000
24.520.579 USD
(7 exchanges)
-3.95% 14%
179
53 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
37,27 USD
851.806 đ
421.376.285 USD
11.255.059 (90%)
Tổng: 12.500.000
3.933.820 USD
(3 exchanges)
6.79% -5%
181
54 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,76 USD
17.281 đ
414.969.604 USD
577.034.460 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
61.225.026 USD
(11 exchanges)
-3.58% 81%
186
55 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,91 USD
20.711 đ
392.451.169 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
63.984.964 USD
(21 exchanges)
7.75% 17%
196
56 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
4.230 USD
96.666.822 đ
389.625.185 USD
N/A
Tổng: 29.935
44.898.395 USD
(5 exchanges)
8.79% 17%
197
57 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
30,69 USD
701.420 đ
387.532.506 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
20.514.860 USD
(0 exchanges)
16.14% 81%
198
58 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,85 USD
19.370 đ
384.974.239 USD
453.448.622 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
20.251.451 USD
(0 exchanges)
5.22% -6%
200
59 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
7,61 USD
173.927 đ
373.108.107 USD
44.899.753 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
18.045.206 USD
(3 exchanges)
13.65% 22%
202
60 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
XVS *
33,09 USD
756.272 đ
372.153.356 USD
11.346.947 (38%)
Tổng: 29.960.733
50.178.903 USD
(4 exchanges)
7.61% 15%
203
61 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
2,97 USD
67.879 đ
371.638.781 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
9.801.490 USD
(0 exchanges)
6.27% -0%
204
62 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
8,80 USD
201.124 đ
364.099.100 USD
35.191.821 (35%)
Tổng: 100.000.000
42.833.748 USD
(52 exchanges)
1.66% 14%
205
63 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
1,56 USD
35.654 đ
353.135.857 USD
110.551.965 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
86.595.620 USD
(7 exchanges)
1% 11%
210
64 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
160,39 USD
3.665.744 đ
1.061.536.294 USD
6.618.414 (96%)
Tổng: 6.903.375
162 USD
(31 exchanges)
8.48% 12%
212
65 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
2,59 USD
59.197 đ
778.358.460 USD
300.511.840 (25%)
Tổng: 1.200.000.000
8.468.140 USD
(5 exchanges)
1.27% 4%
216
66 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
2,12 USD
48.453 đ
336.369.350 USD
160.000.000 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
38.516.927 USD
(0 exchanges)
-4.92% -11%
219
67 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
413,85 USD
9.458.542 đ
321.458.502 USD
765.901
11.091.933 USD
(0 exchanges)
13.95% 1%
225
68 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,03864991 USD
883 đ
313.032.125 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
44.168.448 USD
(8 exchanges)
-14.96% 39%
231
69 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,87 USD
19.852 đ
309.856.781 USD
351.815.555 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
52.501.814 USD
(23 exchanges)
1.6% 6%
234
70 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
4,35 USD
99.419 đ
309.370.086 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
25.374.056 USD
(23 exchanges)
-1.61% -2%
235
71 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
65.150 USD
1.489.003.250 đ
301.760.424 USD
N/A
Tổng: 513
16.513.555 USD
(4 exchanges)
1.3% 13%
238
72 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
3,02 USD
69.022 đ
296.609.311 USD
77.742.680 (21%)
Tổng: 370.575.000
34.471.638 USD
(1 exchanges)
1.84% 7%
240
73 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,61 USD
13.974 đ
296.396.814 USD
548.956.194 (38%)
Tổng: 1.450.000.000
8.165.104 USD
(5 exchanges)
4.41% 41%
241
74 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,29 USD
6.615 đ
294.855.138 USD
1.016.467.221 (74%)
Tổng: 1.381.154.036
299.021 USD
(6 exchanges)
-8.85% 12%
242
75 Biểu tượng logo của Mango Markets Mango Markets
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,28 USD
6.349 đ
278.980.856 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
10.253.345 USD
(1 exchanges)
13.91% 2%
248
76 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
1,66 USD
38.040 đ
295.892.981 USD
177.777.515
28.776.131 USD
(8 exchanges)
2.57% -6%
253
77 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
26,91 USD
615.028 đ
264.525.888 USD
10.285.849 (49%)
Tổng: 21.000.000
25.045.786 USD
(2 exchanges)
-1.78% -28%
256
78 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
44,16 USD
1.009.277 đ
257.358.586 USD
10.197.842 (93%)
Tổng: 11.000.000
9.397.614 USD
(32 exchanges)
2.22% -2%
260
79 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,60 USD
13.661 đ
254.853.150 USD
426.777.905 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
24.893.732 USD
(0 exchanges)
2.35% 11%
261
80 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
8,19 USD
187.182 đ
251.784.095 USD
30.995.000 (31%)
Tổng: 100.000.000
12.576.447 USD
(13 exchanges)
4.16% 5%
262
81 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
23,01 USD
525.894 đ
247.234.453 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
35.076.796 USD
(61 exchanges)
4.9% 8%
265
82 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
1,00 USD
22.804 đ
242.061.238 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
3.621.045 USD
(4 exchanges)
14.6% 5%
268
83 Biểu tượng logo của FEG Token FEG Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000058 USD
0,0001 đ
240.184.806 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
2.584.066 USD
(2 exchanges)
-5.59% 10%
269
84 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
2,84 USD
64.908 đ
230.178.842 USD
81.301.332 (81%)
Tổng: 100.000.000
33.378.818 USD
(2 exchanges)
4.5% 16%
273
85 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
6,39 USD
146.043 đ
228.011.896 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
24.763.630 USD
(3 exchanges)
15.14% -7%
275
86 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
147,29 USD
3.366.313 đ
213.243.967 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
39.196.558 USD
(18 exchanges)
3.31% 12%
288
87 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,37 USD
8.345 đ
206.185.214 USD
429.822.500 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
27.117.818 USD
(17 exchanges)
4.61% 8%
296
88 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,16 USD
3.553 đ
189.837.243 USD
1.220.976.555 (63%)
Tổng: 1.942.420.283
140.413.048 USD
(13 exchanges)
1.49% -20%
299
89 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
5,08 USD
116.103 đ
193.775.622 USD
36.907.810 (35%)
Tổng: 104.238.461
10.457.883 USD
(1 exchanges)
3.29% 7%
308
90 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
19,30 USD
441.102 đ
193.204.240 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
5.290.534 USD
(13 exchanges)
5.3% 39%
309
91 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,31 USD
7.006 đ
180.921.353 USD
591.877.593 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
22.730.975 USD
(10 exchanges)
0.86% -0%
316
92 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,92 USD
21.105 đ
178.627.089 USD
193.808.127 (92%)
Tổng: 210.000.000
5.172.777 USD
(12 exchanges)
2.65% 2%
318
93 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
256,11 USD
5.853.394 đ
174.573.675 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
6.384.815 USD
(1 exchanges)
-7.56% 71%
323
94 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,23 USD
5.149 đ
174.149.452 USD
999.881.816 (100%)
Tổng: 999.983.984
11.254.876 USD
(18 exchanges)
-0.92% 3%
324
95 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,056145 USD
1.283 đ
170.107.719 USD
4.003.665.123 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
25.492.462 USD
(6 exchanges)
-0.96% 12%
329
96 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
65.600 USD
1.499.288.000 đ
169.937.678 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
96.816 USD
(3 exchanges)
1.14% 14%
330
97 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,43 USD
32.683 đ
166.790.617 USD
91.586.734 (23%)
Tổng: 395.345.189
5.665.254 USD
(22 exchanges)
19.27% 37%
337
98 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
23,99 USD
548.291 đ
164.531.039 USD
11.000.000
26.696.454 USD
(50 exchanges)
4.28% -4%
339
99 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
54,54 USD
1.246.512 đ
163.530.779 USD
2.999.608 (46%)
Tổng: 6.540.888
7.304.032 USD
(0 exchanges)
4.41% -4%
340
100 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Fantom Blockchain
ANY *
9,45 USD
215.980 đ
161.820.465 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
7.453.227 USD
(3 exchanges)
-5.63% -23%
343
101 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
4.040 USD
92.339.685 đ
159.791.634 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
25.459.546 USD
(47 exchanges)
1.15% 3%
350
102 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DDX *
6,09 USD
139.187 đ
159.241.195 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
2.001.568 USD
(2 exchanges)
-2.23% 2%
353
103 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal Legacy Kyber Network Crystal Legacy
09/2017 / Ethereum Blockchain
KNCL *
1,67 USD
38.168 đ
153.878.522 USD
N/A
Tổng: 226.000.000
24.988.666 USD
(0 exchanges)
2.26% -4%
355
104 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
22.855 đ
152.310.579 USD
153.085.552
31.448.074 USD
(13 exchanges)
-0.33% -0%
361
105 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
421,33 USD
9.629.497 đ
151.617.303 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
16.374.142 USD
(0 exchanges)
2.54% 4%
362
106 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
4,35 USD
99.419 đ
150.460.588 USD
67.894.437 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
43.182.980 USD
(0 exchanges)
-1.47% -3%
363
107 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
1,19 USD
27.197 đ
148.735.767 USD
49.665.076 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
8.038.349 USD
(0 exchanges)
1.28% -5%
364
108 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
2,82 USD
64.451 đ
145.377.163 USD
36.839.436 (12%)
Tổng: 312.000.000
4.573.940 USD
(0 exchanges)
1.85% 0%
369
109 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BANANA *
2,11 USD
48.224 đ
143.109.468 USD
67.817.000 (100%)
Tổng: 68.047.836
6.026.150 USD
(1 exchanges)
-1.53% -10%
374
110 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,90 USD
20.683 đ
139.885.436 USD
141.603.872 (75%)
Tổng: 188.000.000
9.909.925 USD
(0 exchanges)
-0.3% -3%
377
111 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,051061 USD
1.167 đ
138.358.152 USD
2.994.530.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
11.708.442 USD
(31 exchanges)
-0.97% 12%
380
112 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
29,14 USD
665.995 đ
136.785.508 USD
4.699.020 (47%)
Tổng: 10.000.000
13.532.829 USD
(6 exchanges)
-2.82% 24%
383
113 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
7,88 USD
180.193 đ
116.156.354 USD
14.732.800
2.534.260 USD
(4 exchanges)
4.39% 24%
387
114 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
56,90 USD
1.300.450 đ
133.744.788 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
3.161.044 USD
(10 exchanges)
4.66% 9%
390
115 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
799,99 USD
18.283.771 đ
133.202.575 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
15.604.480 USD
(5 exchanges)
9.32% 13%
391
116 Biểu tượng logo của Vai Vai
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
VAI *
0,91 USD
20.902 đ
124.014.415 USD
134.914.732
1.566.017 USD
(1 exchanges)
-2.42% -9%
399
117 Biểu tượng logo của MCDEX Token MCDEX Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
56,89 USD
1.300.238 đ
105.485.542 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
4.218.230 USD
(10 exchanges)
3.49% -0%
409
118 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,082657 USD
1.889 đ
117.834.324 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
289.153.343 USD
(45 exchanges)
0.44% 4%
413
119 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
57,06 USD
1.304.106 đ
114.955.934 USD
1.997.537 (96%)
Tổng: 2.078.937
32.852.340 USD
(35 exchanges)
0.41% 24%
420
120 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,30 USD
6.923 đ
113.072.616 USD
388.209.501 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
9.537.253 USD
(5 exchanges)
-0.6% 11%
426
121 Biểu tượng logo của DeversiFi DeversiFi
07/2021 / Ethereum Blockchain
DVF *
4,19 USD
95.669 đ
101.077.973 USD
24.147.148 (24%)
Tổng: 100.000.000
257.170 USD
(0 exchanges)
0.58% -4%
426
122 Biểu tượng logo của Pylon Protocol Pylon Protocol
07/2021 / Terra Blockchain
MINE *
0,17 USD
3.804 đ
112.409.816 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.944.807 USD
(0 exchanges)
-4.22% -11%
429
123 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
2,34 USD
53.481 đ
112.064.014 USD
48.000.000 (48%)
Tổng: 100.000.000
11.375.042 USD
(12 exchanges)
-0.76% 7%
430
124 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
179,97 USD
4.113.214 đ
111.009.321 USD
630.932 (91%)
Tổng: 690.420
10.309.069 USD
(9 exchanges)
2% 8%
432
125 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
152,37 USD
3.482.432 đ
93.917.948 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
7.279.864 USD
(19 exchanges)
-0.20% 9%
439
126 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
10.635 USD
243.068.867 đ
106.352.644 USD
10.000
17.717 USD
(3 exchanges)
8.35% 4%
441
127 Biểu tượng logo của bZx Protocol bZx Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
BZRX *
0,33 USD
7.499 đ
105.707.553 USD
322.967.114 (31%)
Tổng: 1.030.000.000
7.609.818 USD
(30 exchanges)
1.73% 14%
442
128 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
43,94 USD
1.004.274 đ
91.571.326 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
155.956.131 USD
(7 exchanges)
33.94% 40%
444
129 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,01 USD
23.084 đ
103.881.874 USD
102.966.797 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.324.124 USD
(2 exchanges)
-0.44% 0%
447
130 Biểu tượng logo của Beefy Finance Beefy Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
1.243 USD
28.418.956 đ
89.528.104 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.809.958 USD
(1 exchanges)
3.03% 2%
450
131 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,65 USD
83.312 đ
89.451.661 USD
24.539.273 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
144.886.683 USD
(1 exchanges)
9.76% -12%
451
132 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
1,30 USD
29.712 đ
102.250.422 USD
89.684.496 (90%)
Tổng: 100.000.000
962.063 USD
(15 exchanges)
12.61% 19%
454
133 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
2,15 USD
49.142 đ
87.010.475 USD
40.467.203 (20%)
Tổng: 200.000.000
9.714.210 USD
(11 exchanges)
5.04% -1%
457
134 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
1.251 USD
28.600.290 đ
97.385.853 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
2.961.362 USD
(1 exchanges)
3.03% 8%
460
135 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020
HARD
1,05 USD
23.998 đ
95.834.906 USD
91.666.667 (46%)
Tổng: 200.000.000
18.050.866 USD
(10 exchanges)
-0.02% 11%
462
136 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,16 USD
3.681 đ
94.613.443 USD
590.435.614 (20%)
Tổng: 3.012.009.888
6.186.387 USD
(10 exchanges)
0.49% 1%
465
137 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
1,26 USD
28.753 đ
84.147.823 USD
66.887.500 (74%)
Tổng: 90.000.000
12.846.158 USD
(21 exchanges)
1.41% 0%
465
138 Biểu tượng logo của HARD Protocol HARD Protocol
11/2020
HARD
0,94 USD
21.413 đ
72.921.288 USD
78.125.000 (39%)
Tổng: 200.000.000
22.917.432 USD
(10 exchanges)
6.82% -7%
470
139 Biểu tượng logo của MANTRA DAO MANTRA DAO
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,24 USD
5.542 đ
89.887.521 USD
355.327.969 (40%)
Tổng: 888.888.888
10.115.139 USD
(17 exchanges)
-0.92% 10%
474
140 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
166,70 USD
3.809.966 đ
79.073.281 USD
474.340 (73%)
Tổng: 650.000
269.389 USD
(2 exchanges)
1.00% -2%
476
141 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,71 USD
16.147 đ
89.095.769 USD
125.943.493 (25%)
Tổng: 500.000.000
980.857 USD
(7 exchanges)
-1.03% 37%
477
142 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,52 USD
11.864 đ
77.861.756 USD
150.000.000
27.370.838 USD
(10 exchanges)
5.24% 6%
478
143 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
1,85 USD
42.282 đ
88.939.512 USD
55.481.823 (28%)
Tổng: 200.000.000
35.223.093 USD
(32 exchanges)
5.74% 7%
479
144 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0116204564 USD
266 đ
78.612.284 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
2.705.169 USD
(5 exchanges)
8.13% -3%
479
145 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
4,95 USD
113.132 đ
88.921.885 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
214.988 USD
(0 exchanges)
9.37% 15%
480
146 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,03253902 USD
744 đ
87.980.410 USD
3.364.292.849 (84%)
Tổng: 4.000.000.000
8.149.014 USD
(27 exchanges)
0.11% 16%
482
147 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
13,81 USD
315.628 đ
87.008.873 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
781.634 USD
(2 exchanges)
-3.34% -32%
484
148 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
6,64 USD
151.806 đ
76.805.614 USD
11.563.391 (12%)
Tổng: 100.000.000
1.369.961 USD
(0 exchanges)
33.28% 10%
486
149 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
327,76 USD
7.490.955 đ
86.525.597 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
4.559.677 USD
(8 exchanges)
3.67% 1%
487
150 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
10,84 USD
247.681 đ
76.591.609 USD
7.067.555 (83%)
Tổng: 8.537.500
2.595.516 USD
(15 exchanges)
6.51% 5%
489
151 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00289283 USD
66 đ
85.680.948 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
52.783 USD
(4 exchanges)
1.12% 19%
490
152 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
3,01 USD
68.880 đ
75.239.302 USD
24.965.037
5.925.177 USD
(0 exchanges)
-0.58% -1%
492
153 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
26,90 USD
614.688 đ
74.951.077 USD
2.786.790 (28%)
Tổng: 10.000.000
2.092.862 USD
(2 exchanges)
5.58% -28%
494
154 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,84 USD
19.309 đ
84.074.633 USD
99.388.640 (38%)
Tổng: 262.800.000
9.166.459 USD
(26 exchanges)
-2.67% 14%
497
155 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
8,41 USD
192.229 đ
72.395.180 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
24.307.110 USD
(6 exchanges)
1.54% 1%
501
156 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BURGER *
4,20 USD
95.981 đ
71.748.519 USD
17.084.743 (81%)
Tổng: 21.000.000
16.290.944 USD
(5 exchanges)
1.08% -6%
502
157 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,08 USD
24.712 đ
70.154.835 USD
64.883.125 (78%)
Tổng: 83.540.184
50.230 USD
(4 exchanges)
-0.01% -6%
508
158 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AUTO *
1.275 USD
29.137.262 đ
67.571.592 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
18.203.392 USD
(1 exchanges)
2.94% 2%
514
159 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
1,87 USD
42.759 đ
66.301.300 USD
35.438.590 (35%)
Tổng: 100.000.000
7.689.800 USD
(24 exchanges)
0.27% -7%
523
160 Biểu tượng logo của Metronome Metronome
06/2018 / Ethereum Blockchain
MET *
5,34 USD
121.949 đ
65.151.968 USD
12.210.417 (90%)
Tổng: 13.496.791
148.576 USD
(8 exchanges)
1.20% 12%
527
161 Biểu tượng logo của SUKU SUKU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUKU *
0,53 USD
12.210 đ
63.655.934 USD
119.149.903 (8%)
Tổng: 1.500.000.000
3.353.270 USD
(5 exchanges)
2.96% 6%
531
162 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
681,76 USD
15.581.705 đ
62.248.823 USD
91.306 (91%)
Tổng: 100.000
3.156.055 USD
(7 exchanges)
-19.87% 23%
533
163 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,16 USD
3.596 đ
59.505.591 USD
378.153.580 (83%)
Tổng: 454.278.600
4.689.266 USD
(1 exchanges)
-12.64% -0%
543
164 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
489.169 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
(4 exchanges)
-5.15% -6%
545
165 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
465,79 USD
10.645.666 đ
58.986.175 USD
126.636 (13%)
Tổng: 1.000.000
1.394.172 USD
(4 exchanges)
7.39% 53%
547
166 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0915642795 USD
2.093 đ
58.557.188 USD
639.520.000 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
34.220.551 USD
(14 exchanges)
0.32% 13%
548
167 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNFI *
11,19 USD
255.851 đ
52.716.153 USD
4.709.091 (47%)
Tổng: 10.000.000
12.855.637 USD
(6 exchanges)
0.69% 1%
567
168 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
2,29 USD
52.443 đ
52.285.429 USD
22.786.479 (23%)
Tổng: 100.000.000
7.771.587 USD
(0 exchanges)
6.64% 11%
570
169 Biểu tượng logo của Belt Finance Belt Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BELT *
6,83 USD
156.205 đ
51.576.158 USD
7.546.314
2.030.095 USD
(1 exchanges)
1.16% -9%
573
170 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
0,93 USD
21.169 đ
47.928.382 USD
51.744.762 (52%)
Tổng: 100.000.000
843.108 USD
(6 exchanges)
2.70% 39%
590
171 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,50 USD
11.375 đ
46.681.297 USD
93.790.380 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
21.250.813 USD
(1 exchanges)
-0.32% -18%
598
172 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,94 USD
295.718 đ
44.795.403 USD
3.462.081 (3%)
Tổng: 98.942.301
14.501.665 USD
(1 exchanges)
-1.94% 1%
607
173 Biểu tượng logo của Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
1,00 USD
22.880 đ
45.049.081 USD
45.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
1.391.489 USD
(2 exchanges)
-4.18% 1%
608
174 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,64 USD
14.552 đ
44.517.880 USD
69.919.016 (85%)
Tổng: 81.920.000
2.103.128 USD
(16 exchanges)
5.43% -17%
609
175 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020
WING
21,56 USD
492.688 đ
43.854.620 USD
2.034.344 (41%)
Tổng: 5.000.000
11.484.174 USD
(4 exchanges)
0.45% -2%
610
176 Biểu tượng logo của Rubic Rubic
09/2020 / Ethereum Blockchain
RBC *
0,40 USD
9.111 đ
43.453.345 USD
109.000.000 (88%)
Tổng: 124.000.000
891.644 USD
(1 exchanges)
7.21% -6%
617
177 Biểu tượng logo của mStable USD mStable USD
06/2020 / Ethereum Blockchain
MUSD *
1,02 USD
23.204 đ
41.713.021 USD
41.085.970
113.827 USD
(3 exchanges)
-0.06% -0%
628
178 Biểu tượng logo của Ferrum Network Ferrum Network
08/2019 / Ethereum Blockchain
FRM *
0,26 USD
5.971 đ
40.166.420 USD
153.745.018 (46%)
Tổng: 331.718.750
1.389.301 USD
(7 exchanges)
11.28% -3%
639
179 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
103,13 USD
2.357.020 đ
38.968.456 USD
377.860 (96%)
Tổng: 395.466
3.165.196 USD
(1 exchanges)
-11.59% 42%
640
180 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
7,24 USD
165.492 đ
38.166.327 USD
5.270.894 (53%)
Tổng: 10.000.000
458.068 USD
(2 exchanges)
10.51% -1%
643
181 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
1,10 USD
25.045 đ
38.031.194 USD
34.705.981 (39%)
Tổng: 87.984.177
12.003.758 USD
(8 exchanges)
4.19% 7%
644
182 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
0,0100185196 USD
229 đ
37.011.752 USD
3.694.333.445
533.108 USD
(6 exchanges)
3.83% 7%
645
183 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,67 USD
15.327 đ
37.355.968 USD
55.705.124
87.298 USD
(5 exchanges)
4.41% -0%
647
184 Biểu tượng logo của Lattice Token Lattice Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
LTX *
1,31 USD
29.889 đ
37.473.041 USD
28.653.896 (29%)
Tổng: 100.000.000
1.309.256 USD
(3 exchanges)
11.25% -4%
648
185 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,24 USD
5.536 đ
36.335.128 USD
150.000.000 (30%)
Tổng: 500.000.000
1.605.848 USD
(12 exchanges)
3.02% -0%
655
186 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,49 USD
11.094 đ
35.949.001 USD
74.060.182 (15%)
Tổng: 500.000.000
3.354.575 USD
(0 exchanges)
1.51% -10%
659
187 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
50,08 USD
1.144.557 đ
35.561.731 USD
710.112
359.028 USD
(4 exchanges)
-4.67% 11%
661
188 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
1,50 USD
34.181 đ
35.216.558 USD
23.547.192 (59%)
Tổng: 40.000.000
11.984.016 USD
(9 exchanges)
6.46% 72%
666
189 Biểu tượng logo của Polkamarkets Polkamarkets
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLK *
0,76 USD
17.424 đ
33.972.108 USD
44.561.517 (45%)
Tổng: 100.000.000
9.895.878 USD
(0 exchanges)
32.60% 45%
675
190 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
1,06 USD
24.251 đ
32.949.825 USD
31.052.564 (31%)
Tổng: 100.000.000
4.860.630 USD
(6 exchanges)
2.40% -0%
686
191 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
63.886 USD
1.460.110.934 đ
32.189.268 USD
504 (8%)
Tổng: 6.613
52.937 USD
(3 exchanges)
-9.89% 11%
688
192 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,65 USD
14.958 đ
31.353.105 USD
47.907.345 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
806.235 USD
(0 exchanges)
-0.51% -16%
697
193 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
15,26 USD
348.716 đ
30.748.274 USD
2.015.255 (3%)
Tổng: 64.999.723
7.431.041 USD
(0 exchanges)
14.32% -9%
702
194 Biểu tượng logo của ZeroSwap ZeroSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEE *
0,51 USD
11.561 đ
30.517.000 USD
60.331.748 (60%)
Tổng: 100.000.000
1.885.514 USD
(3 exchanges)
8.09% 11%
704
195 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
612,22 USD
13.992.385 đ
30.194.899 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
195.175 USD
(14 exchanges)
0.48% 5%
706
196 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
99.648 USD
2.277.449.365 đ
30.093.621 USD
302 (96%)
Tổng: 315
45.992 USD
(2 exchanges)
8.36% -9%
708
197 Biểu tượng logo của AntiMatter AntiMatter
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,95 USD
21.796 đ
29.670.331 USD
31.112.445 (31%)
Tổng: 100.000.000
1.590.858 USD
(1 exchanges)
0.57% 11%
713
198 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,69 USD
15.884 đ
27.729.504 USD
39.900.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
12.266.325 USD
(0 exchanges)
7.12% 4%
733
199 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0136417995 USD
312 đ
27.358.278 USD
2.005.474.261 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
2.759.960 USD
(28 exchanges)
4.07% 20%
738
200 Biểu tượng logo của Synthetify Synthetify
04/2021 / Solana Blockchain
SNY *
4,74 USD
108.313 đ
26.657.737 USD
5.625.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
337.269 USD
(0 exchanges)
-2.10% 5%
746
201 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
3,16 USD
72.256 đ
25.550.231 USD
8.081.636 (95%)
Tổng: 8.500.000
1.602.467 USD
(1 exchanges)
3.21% -8%
762
202 Biểu tượng logo của Decentr Decentr
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEC *
0,27 USD
6.105 đ
24.914.994 USD
93.268.580 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
947.422 USD
(9 exchanges)
-2.24% 1%
766
203 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0151074222 USD
345 đ
24.382.657 USD
1.613.952.191 (75%)
Tổng: 2.160.000.000
514.590 USD
(5 exchanges)
11.32% 8%
770
204 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,21 USD
4.856 đ
24.387.537 USD
114.772.957 (11%)
Tổng: 999.951.290
6.701.429 USD
(14 exchanges)
1.05% 3%
773
205 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0062811956 USD
144 đ
24.214.260 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
610.024 USD
(6 exchanges)
8.83% 27%
782
206 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
441,49 USD
10.090.229 đ
22.737.889 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
624.121 USD
(9 exchanges)
-4.11% 30%
795
207 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,63 USD
14.353 đ
22.573.814 USD
35.946.546 (42%)
Tổng: 84.946.546
1.480.381 USD
(1 exchanges)
-1.73% 16%
797
208 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
2,40 USD
54.772 đ
22.337.660 USD
9.320.984 (29%)
Tổng: 32.000.000
399.241 USD
(1 exchanges)
9.08% 0%
800
209 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0194142139 USD
444 đ
21.911.513 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
12.199 USD
(1 exchanges)
-0.09% -14%
805
210 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DHT *
1,10 USD
25.222 đ
21.400.205 USD
19.391.738 (19%)
Tổng: 100.000.000
900.813 USD
(6 exchanges)
2.13% 14%
817
211 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
11,84 USD
270.647 đ
20.676.904 USD
1.746.078
4.487.797 USD
(8 exchanges)
3.47% 33%
824
212 Biểu tượng logo của Stafi Stafi
07/2020
FIS
1,84 USD
42.137 đ
20.681.459 USD
11.217.512 (11%)
Tổng: 102.245.900
42.458.661 USD
(1 exchanges)
3.66% 10%
825
213 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
DERI *
0,42 USD
9.499 đ
19.799.539 USD
47.638.409 (12%)
Tổng: 400.000.000
3.550.541 USD
(0 exchanges)
0.63% -6%
833
214 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0614355233 USD
1.404 đ
19.057.984 USD
310.211.151 (36%)
Tổng: 868.459.136
34.854 USD
(4 exchanges)
5.72% 13%
844
215 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
170,76 USD
3.902.791 đ
18.916.633 USD
110.777 (55%)
Tổng: 200.000
6.135 USD
(1 exchanges)
47.65% 30%
848
216 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
1,68 USD
38.397 đ
18.927.984 USD
11.266.626 (11%)
Tổng: 100.000.000
3.006.534 USD
(3 exchanges)
2.21% 3%
849
217 Biểu tượng logo của Nash Nash
04/2019 / Neo Blockchain
NEX *
0,63 USD
14.367 đ
18.334.853 USD
29.166.201 (58%)
Tổng: 50.000.000
253.227 USD
(3 exchanges)
-4.95% -3%
855
218 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0652613993 USD
1.492 đ
17.438.622 USD
267.211.885 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
970.842 USD
(7 exchanges)
7.85% 3%
870
219 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
0,98 USD
22.364 đ
16.964.015 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
9.529.903 USD
(25 exchanges)
6.25% 40%
876
220 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,016588805 USD
379 đ
16.588.805 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
33.410 USD
(2 exchanges)
3.36% -11%
889
221 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
7,94 USD
181.448 đ
16.230.845 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
755.643 USD
(1 exchanges)
7.95% -0%
896
222 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
8,84 USD
202.079 đ
15.877.849 USD
1.795.774 (75%)
Tổng: 2.400.000
160.745 USD
(1 exchanges)
9.12% 5%
908
223 Biểu tượng logo của ARMOR ARMOR
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARMOR *
0,13 USD
2.859 đ
15.755.649 USD
125.954.745 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
1.504.849 USD
(1 exchanges)
10.51% 8%
912
224 Biểu tượng logo của Kalata Kalata
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALA *
0,45 USD
10.386 đ
15.904.629 USD
35.000.000 (18%)
Tổng: 200.000.000
3.414.333 USD
(0 exchanges)
-35.22% -15%
913
225 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0349373771 USD
798 đ
15.582.495 USD
446.012.145
65.526 USD
(1 exchanges)
-0.27% 6%
916
226 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,12 USD
2.775 đ
14.949.779 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
667.554 USD
(2 exchanges)
1.27% 2%
926
227 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,29 USD
6.560 đ
14.750.116 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
209.436 USD
(4 exchanges)
2.72% 4%
930
228 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,0422728888 USD
966 đ
14.757.150 USD
349.092.548 (16%)
Tổng: 2.250.000.000
398.909 USD
(3 exchanges)
-0.94% -5%
931
229 Biểu tượng logo của DinoSwap DinoSwap
07/2021 / Polygon Blockchain
DINO *
0,30 USD
6.832 đ
14.547.597 USD
48.663.301 (48%)
Tổng: 100.909.479
1.250.211 USD
(0 exchanges)
-4.44% -4%
938
230 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0029237703 USD
67 đ
13.756.509 USD
4.705.058.115 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
14.813 USD
(5 exchanges)
-1.41% -3%
952
231 Biểu tượng logo của Tranche Finance Tranche Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
SLICE *
0,66 USD
15.080 đ
13.196.207 USD
20.000.000
129.245 USD
(0 exchanges)
14.16% 8%
960
232 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0259243973 USD
593 đ
13.180.087 USD
508.404.746 (51%)
Tổng: 999.942.647
46.141 USD
(17 exchanges)
-0.22% 2%
963
233 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
EZ *
5,20 USD
118.769 đ
13.120.605 USD
2.524.834 (25%)
Tổng: 10.000.000
884.427 USD
(3 exchanges)
4.11% 2%
965
234 Biểu tượng logo của PieDAO DOUGH v2 PieDAO DOUGH v2
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOUGH *
0,82 USD
18.843 đ
12.949.471 USD
15.706.703 (18%)
Tổng: 85.347.346
202.315 USD
(1 exchanges)
0.61% 18%
968
235 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
4,51 USD
103.017 đ
12.295.454 USD
2.727.832 (21%)
Tổng: 13.000.000
265.127 USD
(2 exchanges)
6.27% 14%
983
236 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,13 USD
2.951 đ
12.192.690 USD
94.440.196 (31%)
Tổng: 300.000.000
313.915 USD
(5 exchanges)
-4.20% 53%
990
237 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
2,75 USD
62.746 đ
11.424.172 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
137.106.231 USD
(0 exchanges)
6.06% 13%
1013
238 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,18 USD
4.063 đ
11.146.153 USD
62.695.687 (20%)
Tổng: 320.000.000
2.861.305 USD
(2 exchanges)
12.89% 27%
1018
239 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0368258398 USD
842 đ
10.959.332 USD
297.598.961 (35%)
Tổng: 840.610.263
932 USD
(2 exchanges)
8.49% 143%
1019
240 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
4,52 USD
103.285 đ
10.476.930 USD
2.318.338 (6%)
Tổng: 40.000.000
292.560 USD
(4 exchanges)
7.71% -8%
1043
241 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,67 USD
15.228 đ
10.350.490 USD
15.534.161 (47%)
Tổng: 33.000.000
8.884.555 USD
(27 exchanges)
9.65% 11%
1045
242 Biểu tượng logo của Alpha Impact Alpha Impact
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMPACT *
0,0318616265 USD
728 đ
10.334.235 USD
324.347.373 (76%)
Tổng: 424.128.123
20.567 USD
(0 exchanges)
15.37% 9%
1046
243 Biểu tượng logo của Standard Protocol Standard Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
STND *
0,75 USD
17.070 đ
10.028.403 USD
13.427.324 (13%)
Tổng: 100.000.000
2.791.547 USD
(0 exchanges)
-5.45% 30%
1056
244 Biểu tượng logo của Zap Zap
01/2018 / Ethereum Blockchain
ZAP *
0,0404254257 USD
924 đ
9.546.241 USD
236.144.465 (45%)
Tổng: 520.000.000
78.957 USD
(6 exchanges)
-4.07% -10%
1074
245 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
1,33 USD
30.508 đ
9.472.115 USD
7.096.098 (7%)
Tổng: 100.000.000
3.440.118 USD
(0 exchanges)
21.24% 19%
1079
246 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,28 USD
6.464 đ
9.391.876 USD
33.209.551 (84%)
Tổng: 39.406.760
10.631 USD
(9 exchanges)
8.91% 10%
1084
247 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,0348919365 USD
797 đ
9.049.161 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
274.615 USD
(6 exchanges)
4.79% -10%
1086
248 Biểu tượng logo của Origin Dollar Origin Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
OUSD *
1,00 USD
22.934 đ
9.034.164 USD
9.002.927 (48%)
Tổng: 18.887.835
1.923.327 USD
(1 exchanges)
0.13% -1%
1103
249 Biểu tượng logo của LuaSwap LuaSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0,0744273003 USD
1.701 đ
8.858.934 USD
119.028.021 (24%)
Tổng: 500.000.000
290.251 USD
(4 exchanges)
12.39% -2%
1106
250 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,21 USD
4.873 đ
8.818.906 USD
41.364.486 (25%)
Tổng: 168.000.000
316.477 USD
(2 exchanges)
2.14% -2%
1110
251 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,012269843 USD
280 đ
8.613.430 USD
702.000.000 (45%)
Tổng: 1.560.000.000
532.471 USD
(3 exchanges)
4.72% -0%
1117
252 Biểu tượng logo của Impossible Finance Impossible Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
IF *
1,34 USD
30.610 đ
8.036.768 USD
6.000.661 (29%)
Tổng: 21.000.000
320.446 USD
(0 exchanges)
13.55% 16%
1147
253 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
9,91 USD
226.475 đ
7.907.095 USD
797.953 (100%)
Tổng: 800.000
1.722.831 USD
(3 exchanges)
44.25% 50%
1154
254 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,0236427851 USD
540 đ
7.412.087 USD
313.503.126 (49%)
Tổng: 635.982.513
259.082 USD
(10 exchanges)
8.32% 28%
1165
255 Biểu tượng logo của Shadows Shadows
03/2021 / Ethereum Blockchain
DOWS *
0,29 USD
6.633 đ
7.123.175 USD
24.543.750 (64%)
Tổng: 38.400.000
305.119 USD
(3 exchanges)
13.26% -6%
1183
256 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,065191745 USD
1.490 đ
6.778.563 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
999.920 USD
(2 exchanges)
14.25% 3%
1197
257 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0016743148 USD
38 đ
6.705.631 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
3.408.777 USD
(11 exchanges)
-1.88% 14%
1201
258 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HZN *
0,16 USD
3.770 đ
6.598.087 USD
40.000.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
573.270 USD
(0 exchanges)
7.39% -10%
1204
259 Biểu tượng logo của APYSwap APYSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
APYS *
0,36 USD
8.119 đ
6.462.072 USD
18.191.036 (18%)
Tổng: 100.000.000
527.756 USD
(0 exchanges)
10.00% -22%
1214
260 Biểu tượng logo của Hedget Hedget
09/2020 / Ethereum Blockchain
HGET *
3,61 USD
82.508 đ
6.322.870 USD
1.751.448 (18%)
Tổng: 10.000.000
244.070 USD
(11 exchanges)
10.58% -2%
1217
261 Biểu tượng logo của Xend Finance Xend Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
XEND *
0,32 USD
7.228 đ
6.268.753 USD
19.822.691 (10%)
Tổng: 200.000.000
1.713.808 USD
(0 exchanges)
10.24% 24%
1219
262 Biểu tượng logo của DeFi Yield Protocol DeFi Yield Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,41 USD
9.365 đ
6.198.352 USD
15.127.056 (59%)
Tổng: 25.651.531
1.036.553 USD
(1 exchanges)
3.37% 6%
1221
263 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
4,59 USD
104.900 đ
6.197.358 USD
1.350.243 (5%)
Tổng: 25.000.000
696.661 USD
(1 exchanges)
55.34% 128%
1222
264 Biểu tượng logo của SakeToken SakeToken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAKE *
0,0600076719 USD
1.371 đ
6.111.084 USD
101.838.384 (75%)
Tổng: 136.260.324
64.927 USD
(1 exchanges)
-3.39% 9%
1224
265 Biểu tượng logo của Vanilla Network Vanilla Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
VNLA *
8,90 USD
203.365 đ
5.861.119 USD
658.698 (66%)
Tổng: 1.000.000
56.993 USD
(1 exchanges)
4.42% -20%
1238
266 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
651,20 USD
14.883.180 đ
5.787.867 USD
8.888
16.331 USD
(5 exchanges)
9.51% 12%
1243
267 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,22 USD
5.027 đ
5.127.851 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
1.048.657 USD
(1 exchanges)
3.09% 4%
1281
268 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0937084295 USD
2.142 đ
5.085.502 USD
54.269.415 (82%)
Tổng: 65.829.631
26.255 USD
(11 exchanges)
-1.43% 18%
1284
269 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0006746998 USD
15,4203 đ
4.954.113 USD
7.342.691.560 (5%)
Tổng: 159.158.246.060
4.094.549 USD
(0 exchanges)
-21.45% -21%
1297
270 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,0251154081 USD
574 đ
4.844.939 USD
192.907.050 (69%)
Tổng: 279.999.999
32.074 USD
(1 exchanges)
7.32% 5%
1306
271 Biểu tượng logo của Nerve Finance Nerve Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NRV *
0,10 USD
2.333 đ
4.719.087 USD
46.237.771 (46%)
Tổng: 100.000.000
446.435 USD
(0 exchanges)
-0.42% -15%
1308
272 Biểu tượng logo của bitCNY bitCNY
09/2014
BITCNY
0,16 USD
3.700 đ
4.572.113 USD
28.245.600
854.466 USD
(2 exchanges)
-0.76% -0%
1317
273 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
4,69 USD
107.108 đ
4.367.256 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
283.719 USD
(1 exchanges)
12.04% 25%
1324
274 Biểu tượng logo của Benchmark Protocol Benchmark Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARK *
1,52 USD
34.829 đ
4.144.163 USD
2.719.455 (56%)
Tổng: 4.863.898
59.929 USD
(1 exchanges)
3.27% 5%
1340
275 Biểu tượng logo của Cook Protocol Cook Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0090622116 USD
207 đ
4.120.573 USD
454.698.378 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
543.120 USD
(0 exchanges)
4.43% 26%
1341
276 Biểu tượng logo của Kalmar Kalmar
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KALM *
1,32 USD
30.156 đ
4.143.912 USD
3.140.681 (31%)
Tổng: 10.000.000
329.799 USD
(1 exchanges)
-5.22% -10%
1342
277 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
515,98 USD
11.792.671 đ
4.025.378 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
74.886 USD
(6 exchanges)
3.14% -14%
1356
278 Biểu tượng logo của Unitrade Unitrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,14 USD
3.255 đ
4.052.834 USD
28.456.631 (57%)
Tổng: 50.000.000
718.192 USD
(6 exchanges)
16.06% 12%
1357
279 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BREW *
0,51 USD
11.673 đ
3.811.696 USD
7.463.057 (100%)
Tổng: 7.477.883
82.117 USD
(1 exchanges)
0.28% -12%
1371
280 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0278798092 USD
637 đ
3.376.674 USD
121.115.389 (79%)
Tổng: 154.118.557
11.098 USD
(1 exchanges)
7.96% -3%
1403
281 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
772,73 USD
17.660.780 đ
3.080.108 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
690.891 USD
(1 exchanges)
4.18% 6%
1435
282 Biểu tượng logo của Integral Integral
06/2021 / Ethereum Blockchain
ITGR *
0,40 USD
9.043 đ
2.937.153 USD
7.423.517 (2%)
Tổng: 300.000.000
757.501 USD
(3 exchanges)
0.36% -12%
1452
283 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
12,48 USD
285.214 đ
2.874.932 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
35.529 USD
(1 exchanges)
9.25% 9%
1464
284 Biểu tượng logo của EOSDT EOSDT
06/2019 / EOS Blockchain
EOSDT *
0,98 USD
22.428 đ
2.593.129 USD
2.642.505 (2%)
Tổng: 170.000.000
2.465 USD
(5 exchanges)
-2.09% -0%
1497
285 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
2,99 USD
68.230 đ
2.551.868 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
16.008 USD
(2 exchanges)
3.70% -16%
1504
286 Biểu tượng logo của DMM: Governance DMM: Governance
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMG *
0,0487870293 USD
1.115 đ
2.447.727 USD
50.171.667 (20%)
Tổng: 250.000.000
786.057 USD
(19 exchanges)
4.49% 10%
1518
287 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,20 USD
4.621 đ
2.432.296 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
47.761 USD
(0 exchanges)
4.71% -6%
1519
288 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
1,85 USD
42.208 đ
2.171.879 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
271.475 USD
(1 exchanges)
11.49% 9%
1550
289 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
3,03 USD
69.258 đ
2.147.312 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
753.505 USD
(2 exchanges)
-6.69% -17%
1557
290 Biểu tượng logo của Basis Cash Basis Cash
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAC *
0,0369059959 USD
843 đ
2.014.668 USD
54.589.186 (100%)
Tổng: 54.589.290
53.777 USD
(1 exchanges)
3.55% 6%
1578
291 Biểu tượng logo của BiShares BiShares
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BISON *
5,42 USD
123.900 đ
1.953.415 USD
360.334 (36%)
Tổng: 1.000.000
177.039 USD
(1 exchanges)
-3.48% 4%
1590
292 Biểu tượng logo của Jarvis Network Jarvis Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
JRT *
0,0655701649 USD
1.499 đ
1.901.920 USD
29.005.880 (13%)
Tổng: 225.861.521
702.193 USD
(12 exchanges)
1.93% 7%
1599
293 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
3,68 USD
84.210 đ
1.879.969 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
2.181.030 USD
(1 exchanges)
-6.64% -32%
1603
294 Biểu tượng logo của DAOventures DAOventures
02/2021 / Ethereum Blockchain
DVD *
0,20 USD
4.626 đ
1.862.254 USD
9.200.046 (61%)
Tổng: 15.070.000
36.244 USD
(2 exchanges)
5.54% 3%
1608
295 Biểu tượng logo của DeFi Social Gaming DeFi Social Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
211,34 USD
4.830.137 đ
1.585.037 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
115.052 USD
(1 exchanges)
2.40% 88%
1614
296 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,10 USD
2.373 đ
1.775.661 USD
17.100.000 (8%)
Tổng: 210.000.000
8.791 USD
(1 exchanges)
6.38% -16%
1625
297 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Polygon Blockchain
UFARM *
0,0458079668 USD
1.047 đ
1.757.923 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
14.242 USD
(0 exchanges)
41.90% 90%
1629
298 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
232,36 USD
5.310.514 đ
1.742.676 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
17.712 USD
(1 exchanges)
5.39% -16%
1632
299 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,14 USD
3.279 đ
1.733.258 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
215.413 USD
(0 exchanges)
-2.30% 12%
1634
300 Biểu tượng logo của BondAppétit Governance Token BondAppétit Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
BAG *
0,16 USD
3.612 đ
1.711.696 USD
10.829.882 (11%)
Tổng: 100.000.000
35.452 USD
(2 exchanges)
-6.75% -19%
1640
301 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,28 USD
6.351 đ
1.698.205 USD
6.111.581 (59%)
Tổng: 10.366.071
113.889 USD
(9 exchanges)
66.57% 90%
1641
302 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
343,35 USD
7.847.168 đ
1.604.798 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
667.083 USD
(0 exchanges)
23.63% 59%
1665
303 Biểu tượng logo của PERI Finance PERI Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PERI *
1,26 USD
28.902 đ
1.610.195 USD
1.273.292 (6%)
Tổng: 20.000.000
195.156 USD
(0 exchanges)
1.42% -6%
1666
304 Biểu tượng logo của Hydro Hydro
05/2018 / Ethereum Blockchain
HYDRO *
0,0214904011 USD
491 đ
1.585.658 USD
73.784.494 (66%)
Tổng: 111.111.111
40.413 USD
(6 exchanges)
6.80% 11%
1672
305 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI++ PieDAO DEFI++
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI++ *
4,62 USD
105.620 đ
1.548.827 USD
335.150
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 11%
1679
306 Biểu tượng logo của Yield Protocol Yield Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
YIELD *
0,0445896538 USD
1.019 đ
1.516.483 USD
34.009.745 (24%)
Tổng: 140.682.540
49.312 USD
(0 exchanges)
10.01% 22%
1689
307 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,31 USD
7.145 đ
1.419.933 USD
4.542.188 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.261.299 USD
(6 exchanges)
0.25% -4%
1711
308 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTT *
15,47 USD
353.506 đ
1.411.174 USD
91.236 (9%)
Tổng: 1.000.000
119.434 USD
(0 exchanges)
-1.88% -11%
1713
309 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,14 USD
3.213 đ
1.315.863 USD
9.359.425 (31%)
Tổng: 30.000.000
1.337.396 USD
(1 exchanges)
10.83% -5%
1734
310 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0640484831 USD
1.464 đ
1.281.074 USD
20.001.635 (20%)
Tổng: 100.000.000
44.344 USD
(3 exchanges)
1.94% 5%
1743
311 Biểu tượng logo của Nsure.Network Nsure.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
NSURE *
0,22 USD
5.142 đ
1.275.455 USD
5.668.964 (13%)
Tổng: 45.000.000
1.077.922 USD
(7 exchanges)
6.16% 17%
1744
312 Biểu tượng logo của StakerDAO StakerDAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
STKR *
0,0628893076 USD
1.437 đ
1.142.753 USD
18.170.860 (6%)
Tổng: 300.000.000
1.358 USD
(0 exchanges)
10.26% -2%
1784
313 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
OKS *
0,0061884011 USD
141 đ
1.137.874 USD
183.872.093 (95%)
Tổng: 194.006.803
4.902 USD
(5 exchanges)
6.65% 4%
1786
314 Biểu tượng logo của DeHive DeHive
03/2021 / Ethereum Blockchain
DHV *
1,31 USD
29.870 đ
1.104.163 USD
844.859 (8%)
Tổng: 10.000.000
707.218 USD
(0 exchanges)
-9.24% 20%
1793
315 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
2,17 USD
49.567 đ
1.056.854 USD
487.310 (24%)
Tổng: 2.000.000
7.689 USD
(0 exchanges)
3.38% 16%
1803
316 Biểu tượng logo của Open Governance Token Open Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,22 USD
4.994 đ
793.430 USD
3.630.939 (4%)
Tổng: 100.000.000
60.122 USD
(3 exchanges)
4.43% -6%
1894
317 Biểu tượng logo của Ethereum Stake Ethereum Stake
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETHYS *
3,83 USD
87.604 đ
766.603 USD
200.000 (40%)
Tổng: 500.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
1906
318 Biểu tượng logo của Power Index Pool Token Power Index Pool Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PIPT *
3,58 USD
81.854 đ
715.874 USD
199.884
17.829 USD
(1 exchanges)
7.82% 3%
1932
319 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EGG *
0,40 USD
9.037 đ
693.989 USD
1.755.130 (94%)
Tổng: 1.867.617
76.549 USD
(1 exchanges)
-0.83% -10%
1942
320 Biểu tượng logo của Ethereum Yield Ethereum Yield
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETHY *
6,38 USD
145.701 đ
637.502 USD
100.000 (20%)
Tổng: 500.000
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 14%
1967
321 Biểu tượng logo của Keep4r Keep4r
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP4R *
4,18 USD
95.521 đ
361.137 USD
86.408 (86%)
Tổng: 100.000
1.425 USD
(2 exchanges)
0.18% 2%
2105
322 Biểu tượng logo của Datamine Datamine
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAM *
0,0962339011 USD
2.199 đ
360.428 USD
3.745.336 (22%)
Tổng: 16.876.779
16.108 USD
(9 exchanges)
-1.50% -7%
2106
323 Biểu tượng logo của Multiplier Multiplier
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BMXX *
0,35 USD
8.097 đ
358.695 USD
1.012.442 (8%)
Tổng: 13.000.000
34.344 USD
(1 exchanges)
-7.79% -17%
2110
324 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
0,27 USD
6.127 đ
329.294 USD
1.228.237 (61%)
Tổng: 2.000.000
77.737 USD
(1 exchanges)
-1.15% -6%
2131
325 Biểu tượng logo của Rotten Rotten
09/2020 / Ethereum Blockchain
ROT *
0,0022919486 USD
52 đ
267.347 USD
116.646.284
0 USD
(1 exchanges)
10.45% -19%
2185
326 Biểu tượng logo của AceD AceD
07/2018 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACED *
0,0007988406 USD
18,2575 đ
199.700 USD
249.987.000
11.372 USD
(3 exchanges)
1.39% -8%
2246
327 Biểu tượng logo của HyperAlloy HyperAlloy
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALLOY *
0,022052855 USD
504 đ
76.155 USD
3.453.286
0 USD
(2 exchanges)
0.50% 6%
2424
328 Biểu tượng logo của Vortex Defi Vortex Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
VTX *
0,0287759473 USD
658 đ
71.940 USD
2.500.000 (3%)
Tổng: 100.000.000
432.095 USD
(2 exchanges)
58.28% 79%
2433
329 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0000700875 USD
1,6018 đ
6.511 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
11.846 USD
(1 exchanges)
-8.04% -30%
2662
330 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
1,73 USD
39.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
90.251.275 USD
(0 exchanges)
63.60% 76%
2703
331 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,022267309 USD
509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.803.299.805
69.390.402 USD
(2 exchanges)
-0.03% 0%
2706
332 Biểu tượng logo của Compound Dai Compound Dai
03/2020 / Ethereum Blockchain
CDAI *
0,0216501223 USD
495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.025.596.474
69.178.989 USD
(2 exchanges)
-0.22% -0%
2707
333 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
19,34 USD
441.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.144.000
18.610.680 USD
(2 exchanges)
-0.43% -5%
2737
334 Biểu tượng logo của Compound USDT Compound USDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDT *
0,0214587552 USD
490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.558.972.537
13.618.380 USD
(4 exchanges)
-0.04% 0%
2751
335 Biểu tượng logo của Cyclos Cyclos
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
2,78 USD
63.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.882.892 USD
(2 exchanges)
13.51% 2%
2795
336 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
850,07 USD
19.428.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
5.725.275 USD
(2 exchanges)
-10.95% 34%
2797
337 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
357,62 USD
8.173.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.534
2.869.920 USD
(2 exchanges)
7.64% 6%
2879
338 Biểu tượng logo của Premia Premia
02/2021 / Ethereum Blockchain
PREMIA *
3,67 USD
83.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.293.830 USD
(2 exchanges)
11.48% 49%
2907
339 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
1,78 USD
40.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
2.145.490 USD
(0 exchanges)
-2.92% -24%
2917
340 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
66.044 USD
1.509.425.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.510.143 USD
(2 exchanges)
3.58% 11%
2989
341 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
14,71 USD
336.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.354.590 USD
(2 exchanges)
6.37% -4%
3009
342 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0042550434 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1.271.654 USD
(3 exchanges)
3.56% 23%
3027
343 Biểu tượng logo của Jet Protocol Jet Protocol
10/2021
JET
0,72 USD
16.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000.000
1.070.489 USD
(0 exchanges)
11.08% 0%
3086
344 Biểu tượng logo của kCoin kCoin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
kCoin *
220,78 USD
5.045.816 đ
0 USD
N/A
1.046.404 USD
(0 exchanges)
-6.16% -15%
3091
345 Biểu tượng logo của WanSwap WanSwap
12/2020
WASP
0,0661211917 USD
1.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.041.815 USD
(0 exchanges)
7.50% 6%
3094
346 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
143,53 USD
3.280.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
817.523 USD
(0 exchanges)
2.86% 6%
3157
347 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XCV *
0,69 USD
15.677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
663.193 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3226
348 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / Ethereum Blockchain
LIME *
0,0098950779 USD
226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
568.088 USD
(0 exchanges)
3.49% 9%
3275
349 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,77 USD
17.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
566.388 USD
(2 exchanges)
0.81% 45%
3278
350 Biểu tượng logo của DefiDollar DAO DefiDollar DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
DFD *
0,12 USD
2.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
470.446 USD
(1 exchanges)
30.47% 13%
3324
351 Biểu tượng logo của ViteX Coin ViteX Coin
02/2020
VX
0,27 USD
6.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.328.808
412.363 USD
(1 exchanges)
-4.32% 2%
3373
352 Biểu tượng logo của Compound 0x Compound 0x
07/2020 / Ethereum Blockchain
CZRX *
0,0207117796 USD
473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.873.626.139
409.310 USD
(1 exchanges)
4.67% -3%
3376
353 Biểu tượng logo của Octopus Protocol Octopus Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OPS *
0,18 USD
4.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
402.280 USD
(0 exchanges)
-2.32% 20%
3386
354 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
31,95 USD
730.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
374.945 USD
(3 exchanges)
10.58% -11%
3416
355 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,14 USD
3.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.682.576
362.459 USD
(0 exchanges)
-9.45% -32%
3428
356 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
65.835 USD
1.504.656.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
343.035 USD
(1 exchanges)
1.47% 14%
3443
357 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
363,60 USD
8.310.054 đ
0 USD
N/A
342.699 USD
(0 exchanges)
12.90% 6%
3448
358 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GENS *
0,0910084181 USD
2.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
297.593 USD
(0 exchanges)
2.45% 7%
3502
359 Biểu tượng logo của Value Network Value Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
VNTW *
1,26 USD
28.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
260.416 USD
(0 exchanges)
17.88% 1%
3544
360 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RISE *
0,0000000269 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
258.766 USD
(3 exchanges)
4.52% 6%
3547
361 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
3,25 USD
74.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
254.043 USD
(9 exchanges)
0.69% 1%
3555
362 Biểu tượng logo của Aldrin Aldrin
07/2021 / Solana Blockchain
RIN *
2,78 USD
63.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
256.701 USD
(0 exchanges)
-2.99% -15%
3556
363 Biểu tượng logo của DefiDollar DefiDollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUSD *
1,00 USD
22.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.836.252
215.335 USD
(1 exchanges)
-1.03% -1%
3632
364 Biểu tượng logo của Compound Basic Attention Token Compound Basic Attention Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CBAT *
0,0145573608 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.518.020.631
210.343 USD
(1 exchanges)
3.03% -2%
3645
365 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI *
0,0304846637 USD
697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.303.603
177.744 USD
(7 exchanges)
-0.11% 9%
3728
366 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,11 USD
2.517 đ
0 USD
N/A
167.328 USD
(3 exchanges)
4.94% -15%
3750
367 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHEAT *
4,04 USD
92.338 đ
0 USD
N/A
143.763 USD
(1 exchanges)
7.97% 30%
3837
368 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACS *
8,95 USD
204.510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
132.661 USD
(1 exchanges)
-3.59% -10%
3873
369 Biểu tượng logo của Bagels Finance Bagels Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAGEL *
0,46 USD
10.612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
123.880 USD
(0 exchanges)
30.59% 22%
3921
370 Biểu tượng logo của Dina Dina
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DINA *
0,0000619333 USD
1,4155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
110.381 USD
(1 exchanges)
-1.01% -21%
3983
371 Biểu tượng logo của Mercor Finance Mercor Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRCR *
0,0171782552 USD
393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
108.438 USD
(0 exchanges)
-13.73% -16%
3991
372 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
338,13 USD
7.728.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
104.182 USD
(1 exchanges)
14.80% 33%
4014
373 Biểu tượng logo của TEN TEN
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TENFI *
0,15 USD
3.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 256.000.000
100.372 USD
(0 exchanges)
-0.15% -26%
4034
374 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSCX *
3,24 USD
73.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.983.396
85.133 USD
(1 exchanges)
-5.26% -27%
4114
375 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,12 USD
2.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
81.602 USD
(2 exchanges)
14.84% 45%
4132
376 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
14,08 USD
321.755 đ
0 USD
N/A
80.937 USD
(1 exchanges)
5.40% -13%
4173
377 Biểu tượng logo của Akropolis Delphi Akropolis Delphi
09/2020 / Ethereum Blockchain
ADEL *
0,038670763 USD
884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
73.375 USD
(8 exchanges)
-3.54% 7%
4186
378 Biểu tượng logo của xToken xToken
02/2021 / Ethereum Blockchain
XTK *
0,0606643527 USD
1.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.081 USD
(0 exchanges)
8.11% 7%
4234
379 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
3,35 USD
76.635 đ
0 USD
N/A
62.963 USD
(1 exchanges)
1.64% 2%
4249
380 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0140475263 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
59.706 USD
(3 exchanges)
0.87% -26%
4271
381 Biểu tượng logo của DAO Invest DAO Invest
10/2021 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0532584476 USD
1.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.998
52.946 USD
(3 exchanges)
21.02% -30%
4319
382 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,00 USD
22.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.030.518
50.344 USD
(4 exchanges)
0.03% -1%
4348
383 Biểu tượng logo của Radar Radar
02/2021 / Ethereum Blockchain
RADAR *
0,28 USD
6.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.239 USD
(0 exchanges)
10.78% 24%
4358
384 Biểu tượng logo của RisingSun RisingSun
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RSUN *
0,000925077 USD
21,1426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
45.989 USD
(0 exchanges)
-0.46% 3%
4383
385 Biểu tượng logo của Whale Fall Whale Fall
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
Whale *
0,0000000256 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.978 USD
(0 exchanges)
-0.81% -5%
4419
386 Biểu tượng logo của DEGEN Index DEGEN Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEGEN *
6,96 USD
159.042 đ
0 USD
N/A
42.212 USD
(2 exchanges)
9.68% 6%
4424
387 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
13,72 USD
313.485 đ
0 USD
N/A
37.845 USD
(2 exchanges)
25.06% 11%
4481
388 Biểu tượng logo của Defi Shopping Stake Defi Shopping Stake
09/2020 / Ethereum Blockchain
DSS *
0,0158804541 USD
363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.666.666
36.852 USD
(3 exchanges)
60.32% 80%
4497
389 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,0576012238 USD
1.316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.437 USD
(1 exchanges)
0.12% -13%
4508
390 Biểu tượng logo của Storm Token Storm Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
STORM *
0,44 USD
10.091 đ
0 USD
N/A
32.427 USD
(1 exchanges)
-2.40% -36%
4548
391 Biểu tượng logo của Phuture Phuture
06/2021 / Ethereum Blockchain
PHTR *
0,44 USD
9.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.881 USD
(0 exchanges)
0.51% 10%
4578
392 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
63,43 USD
1.449.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
27.588 USD
(4 exchanges)
8.88% 10%
4611
393 Biểu tượng logo của Bancor Governance Token Bancor Governance Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
VBNT *
1,35 USD
30.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.505.930
22.680 USD
(0 exchanges)
5.98% -1%
4703
394 Biểu tượng logo của Gooreo Gooreo
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOOREO *
0,0965036651 USD
2.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.043 USD
(1 exchanges)
-13.38% 85%
4740
395 Biểu tượng logo của Nectar Nectar
02/2018 / Ethereum Blockchain
NEC *
0,0999891733 USD
2.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 618.133.330
20.852 USD
(4 exchanges)
51.16% 24%
4747
396 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
3,79 USD
86.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.728 USD
(0 exchanges)
7.66% -96%
4827
397 Biểu tượng logo của Tiki Token Tiki Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIKI *
0,0024386975 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.687 USD
(1 exchanges)
-0.41% -0%
4830
398 Biểu tượng logo của Octree Finance Octree Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OAK *
3,12 USD
71.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
9.461 USD
(1 exchanges)
-1.07% -5%
5022
399 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
4.533 USD
103.611.300 đ
0 USD
N/A
9.142 USD
(1 exchanges)
11.04% 13%
5030
400 Biểu tượng logo của Credmark Credmark
06/2021 / Ethereum Blockchain
CMK *
0,37 USD
8.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.465 USD
(0 exchanges)
1.51% -1%
5050
401 Biểu tượng logo của YAM V1 YAM V1
08/2020
YAM
0,68 USD
15.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
7.201 USD
(6 exchanges)
21.56% 35%
5092
402 Biểu tượng logo của Oracle Top 5 Tokens Index Oracle Top 5 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
ORCL5 *
11,64 USD
265.973 đ
0 USD
N/A
3.249 USD
(1 exchanges)
5.54% 7%
5256
403 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
1,80 USD
41.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
1.343 USD
(1 exchanges)
-10.00% -32%
5412
404 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
1.307 USD
29.865.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
842 USD
(1 exchanges)
1.27% 12%
5488
405 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Large Cap PieDAO DEFI Large Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+L *
4,12 USD
94.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 142.110
664 USD
(1 exchanges)
6.78% 4%
5519
406 Biểu tượng logo của AvaNyan AvaNyan
10/2021 / Avalanche C-Chain
ANYAN *
0,19 USD
4.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
71 USD
(1 exchanges)
16.57% -54%
5767
407 Biểu tượng logo của Zeedex Zeedex
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZDEX *
0,27 USD
6.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
67 USD
(3 exchanges)
0.39% -13%
5772
408 Biểu tượng logo của Compound Augur Compound Augur
07/2020 / Ethereum Blockchain
CREP *
0,48 USD
10.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.195.547
26 USD
(1 exchanges)
4.21% -7%
5849
409 Biểu tượng logo của CFL 365 Finance CFL 365 Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
CFL365 *
0,0020997144 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
25 USD
(4 exchanges)
-22.27% -5%
5852
410 Biểu tượng logo của ThoreNext ThoreNext
05/2019 / Ethereum Blockchain
THX *
0,0161204698 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.68% -24%
5973
411 Biểu tượng logo của Compound SAI Compound SAI
07/2020 / Ethereum Blockchain
CSAI *
0,0275768518 USD
630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.342.084
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
6065
412 Biểu tượng logo của Aave TUSD Aave TUSD
06/2020 / Ethereum Blockchain
ATUSD *
1,00 USD
22.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.461.995
0 USD
(0 exchanges)
-0.09% -0%
6087
413 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
27,80 USD
635.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
(1 exchanges)
6.75% 1%
6088
414 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
9,79 USD
223.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
2.45% -1%
6089
415 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
2.604 USD
59.516.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
(0 exchanges)
4.90% 2%
6090
416 Biểu tượng logo của Aave BAT Aave BAT
06/2020 / Ethereum Blockchain
ABAT *
0,71 USD
16.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.435.591
0 USD
(0 exchanges)
3.02% -2%
6091
417 Biểu tượng logo của Aave BUSD Aave BUSD
06/2020
ABUSD
1,00 USD
22.849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 284.509
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% -0%
6092
418 Biểu tượng logo của Aave DAI Aave DAI
06/2020 / Ethereum Blockchain
ADAI *
1,00 USD
22.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.440.464
0 USD
(0 exchanges)
-0.23% -0%
6093
419 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
15.137 USD
345.950.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
-0.59% 3%
6100
420 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Small Cap PieDAO DEFI Small Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+S *
3,80 USD
86.855 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -4%
6214
421 Biểu tượng logo của Delphi Chain Link Delphi Chain Link
01/2021
DCL
0,0106468222 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1.02% 11%
6288
422 Biểu tượng logo của PieDAO Yearn Ecosystem Pie PieDAO Yearn Ecosystem Pie
01/2021 / Ethereum Blockchain
YPIE *
2,20 USD
50.239 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -6%
6299
423 Biểu tượng logo của Aave Enjin Aave Enjin
02/2021 / Ethereum Blockchain
aENJ *
1,79 USD
40.968 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
11.12% 10%
6322
424 Biểu tượng logo của Aave Ethereum Aave Ethereum
02/2021 / Ethereum Blockchain
aETH *
4.192 USD
95.814.216 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
8.54% 12%
6323
425 Biểu tượng logo của Cryptocurrency Top 10 Tokens Index Cryptocurrency Top 10 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
CC10 *
0,41 USD
9.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.746
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -99%
6344
426 Biểu tượng logo của Future Of Finance Fund Future Of Finance Fund
06/2021 / Ethereum Blockchain
FFF *
30,23 USD
691.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.489
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -76%
6434
427 Biểu tượng logo của Concern Poverty Chain Concern Poverty Chain
07/2021 / Ethereum Blockchain
CHY *
0,0000008087 USD
0,0185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.06% -0%
6468
428 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
1,13 USD
25.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.58% 17%
6571

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.