1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 484 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 09:05

Danh sách 484 đồng tiền điện tử & Token thể loại Defi (Tài chính phi tập trung), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
26,36 USD
644.016 đ
9.627.929.028 USD
365.224.604 (51%)
Tổng: 720.000.000
1.103.408.811 USD
14.28% 26%
10
2 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,97 USD
390.140 đ
8.892.735.973 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
703.661.463 USD
0.80% 9%
12
3 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.432 đ
5.348.312.822 USD
5.347.888.596
604.229.438 USD
0.07% 0%
18
4 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,24 USD
152.423 đ
3.669.794.112 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
166.988.749 USD
1.26% -1%
21
5 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,14 USD
125.614 đ
2.312.943.794 USD
449.832.227 (88%)
Tổng: 510.217.935
66.023.178 USD
1.35% 12%
31
6 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,60 USD
161.303 đ
2.230.016.093 USD
337.745.061 (70%)
Tổng: 483.775.120
351.264.970 USD
-1.15% 9%
34
7 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,40 USD
58.692 đ
2.138.319.118 USD
890.053.413 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
83.404.727 USD
-0.43% 3%
36
8 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,16 USD
28.297 đ
1.649.041.136 USD
1.423.666.991 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
663.162.682 USD
-0.47% 59%
41
9 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.851 đ
1.469.404.714 USD
9.321.078.684 (86%)
Tổng: 10.789.649.810
88.464.871 USD
4.83% 7%
45
10 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
99,09 USD
2.420.841 đ
1.453.168.217 USD
14.664.700 (92%)
Tổng: 16.000.000
146.367.457 USD
-0.15% 2%
46
11 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
17,35 USD
423.790 đ
1.452.916.333 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
116.858.163 USD
3.39% 5%
47
12 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.492 USD
36.460.324 đ
1.371.075.613 USD
918.680 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.058.487 USD
1.26% 0%
50
13 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002235733 USD
5,4619 đ
1.305.068.686 USD
5.837.319.855.149 (86%)
Tổng: 6.823.159.038.408
565.577.618 USD
-2.93% 88%
53
14 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,94 USD
96.162 đ
1.178.707.223 USD
299.449.906 (91%)
Tổng: 327.867.659
121.449.717 USD
6.12% 15%
56
15 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.139 đ
1.110.890.023 USD
1.000.000.000
28.739.148 USD
-3.66% 15%
58
16 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,27 USD
177.710 đ
960.495.646 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
179.155.395 USD
3.21% 8%
63
17 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,34 USD
8.299 đ
952.445.752 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
98.751.397 USD
2.54% 7%
64
18 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,90 USD
21.920 đ
863.597.845 USD
962.494.051 (98%)
Tổng: 983.477.341
32.066.224 USD
2.50% 10%
68
19 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,82 USD
20.120 đ
820.801.279 USD
996.610.093
26.093.087 USD
1.89% 8%
70
20 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.278 đ
766.791.433 USD
3.549.115.777 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
142.148.994 USD
4.32% 40%
73
21 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,64 USD
64.498 đ
680.277.766 USD
257.671.391 (34%)
Tổng: 750.000.000
166.099.627 USD
10.57% 18%
78
22 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,81 USD
215.144 đ
663.725.777 USD
75.367.198 (76%)
Tổng: 99.681.496
44.467.371 USD
1.33% 25%
82
23 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,90 USD
754.920 đ
615.454.506 USD
19.916.753
12.375.107 USD
-2.07% 12%
86
24 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,62 USD
15.237 đ
579.696.269 USD
929.461.062 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
93.540.865 USD
3.15% 10%
90
25 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,07 USD
75.070 đ
564.685.827 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
192.156.638 USD
-2.70% -5%
91
26 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0819592637 USD
2.002 đ
550.241.703 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.400.763 USD
-1.04% -5%
93
27 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
199,82 USD
4.881.534 đ
517.444.182 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.715.385 USD
-0.88% 2%
95
28 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,87 USD
1.291.582 đ
424.274.647 USD
8.025.063 (80%)
Tổng: 10.000.000
139.173.613 USD
3.52% 3%
111
29 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,38 USD
9.233 đ
402.268.934 USD
1.064.344.686 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
52.258.447 USD
2.72% 10%
119
30 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.968 đ
364.089.540 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
99.599.050 USD
-0.34% 15%
125
31 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,94 USD
96.308 đ
362.423.734 USD
91.934.799 (92%)
Tổng: 100.000.000
12.680.047 USD
1.03% 9%
127
32 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.151 đ
352.135.779 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
68.613.270 USD
-0.35% 5%
128
33 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,39 USD
33.980 đ
322.625.605 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
84.939.943 USD
-3.43% 11%
135
34 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.839 đ
318.274.438 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
23.906.128 USD
0.04% 10%
136
35 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0476508899 USD
1.164 đ
303.586.813 USD
6.371.062.814
11.082.572 USD
-1.04% 11%
143
36 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.801 đ
297.824.025 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
48.444.990 USD
-2.42% 19%
146
37 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.615 USD
210.472.469 đ
286.268.775 USD
33.228 (91%)
Tổng: 36.666
149.833.358 USD
-0.89% 2%
152
38 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0284265589 USD
694 đ
284.265.589 USD
10.000.000.000
111.252.633 USD
2.81% 17%
153
39 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0315350479 USD
770 đ
280.727.519 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
44.860.207 USD
-0.55% 1%
154
40 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,29 USD
104.723 đ
230.567.039 USD
53.787.024 (56%)
Tổng: 96.150.704
14.214.898 USD
0.38% 16%
166
41 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,37 USD
9.025 đ
216.672.237 USD
586.506.959
23.169.435 USD
1.18% 9%
171
42 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,57 USD
38.329 đ
214.375.322 USD
136.637.374 (97%)
Tổng: 141.037.374
11.395.730 USD
2.47% 11%
173
43 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,53 USD
12.875 đ
203.941.769 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
33.150.973 USD
10.95% 38%
176
44 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,95 USD
1.928.696 đ
198.265.946 USD
2.511.353 (98%)
Tổng: 2.560.145
22.186.055 USD
0.55% 1%
181
45 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030654051 USD
75 đ
155.109.497 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
11.998.604 USD
1.75% 14%
195
46 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,06 USD
50.314 đ
153.493.857 USD
74.529.193 (64%)
Tổng: 116.067.408
10.781.920 USD
2.39% 7%
196
47 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,20 USD
102.505 đ
153.149.264 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
8.246.315 USD
6.70% 23%
197
48 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034563888 USD
84 đ
148.920.602 USD
43.085.605.126 (98%)
Tổng: 43.755.003.067
4.341.865 USD
1.61% 6%
200
49 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
43.864 USD
1.071.598.636 đ
7.035.190.148 USD
160.386
279.105.615 USD
5.09% 16%
203
50 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
24.428 đ
669.598.601 USD
669.655.736 (64%)
Tổng: 1.044.853.133
19.826.460 USD
0.00% 0%
213
51 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,25 USD
6.053 đ
207.050.684 USD
835.645.652 (70%)
Tổng: 1.200.000.000
13.239.216 USD
-1.05% 0%
237
52 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
24.326 đ
191.502.522 USD
192.320.579
2.263.049 USD
-0.06% 0%
243
53 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,33 USD
8.088 đ
176.007.311 USD
531.644.019 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
604.027 USD
0.13% 11%
248
54 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,72 USD
17.547 đ
161.950.160 USD
225.471.840 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
52.339.369 USD
-0.57% 50%
253
55 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
9,43 USD
230.285 đ
147.599.233 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
44.331.008 USD
16.44% 41%
257
56 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,54 USD
37.564 đ
145.322.826 USD
94.510.910 (95%)
Tổng: 100.000.000
53.775.212 USD
-1.58% 4%
258
57 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000035829 USD
0,0875 đ
145.103.403 USD
40.499.385.022.351 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.142.386 USD
0.72% 4%
259
58 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,01 USD
24.556 đ
144.683.042 USD
143.942.531 (52%)
Tổng: 274.810.687
4.855.401 USD
-2.48% 14%
260
59 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,23 USD
5.611 đ
143.565.726 USD
625.051.477 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1.870.734 USD
9.90% 14%
263
60 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,88 USD
45.952 đ
140.892.100 USD
74.903.363 (90%)
Tổng: 83.540.184
29.596 USD
21.04% 13%
269
61 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0052421713 USD
128 đ
140.438.101 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
157.641 USD
1.96% 7%
270
62 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,54 USD
37.660 đ
133.224.449 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
10.512.506 USD
-0.27% 4%
277
63 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0671221769 USD
1.640 đ
130.379.478 USD
1.942.420.283
10.575.650 USD
1.53% 5%
279
64 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
19,97 USD
487.921 đ
129.819.902 USD
6.500.025 (65%)
Tổng: 10.000.000
81.373.173 USD
6.99% 78%
280
65 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,13 USD
3.113 đ
121.048.997 USD
949.843.692 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
812.456 USD
0.43% 13%
298
66 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.653 đ
114.747.584 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.245.211 USD
-1.23% 15%
304
67 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,74 USD
18.180 đ
113.922.158 USD
153.090.759 (61%)
Tổng: 252.301.550
30.252.541 USD
-0.04% 5%
307
68 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,54 USD
37.626 đ
111.480.212 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
20.609.277 USD
1.76% 3%
310
69 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,81 USD
19.713 đ
108.534.167 USD
134.503.657 (83%)
Tổng: 161.196.921
10.525.277 USD
1.66% 8%
315
70 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
0,44 USD
10.829 đ
108.275.533 USD
244.256.694 (44%)
Tổng: 555.000.000
10.024.334 USD
4.57% 15%
316
71 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0130184987 USD
318 đ
105.285.493 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
5.287.441 USD
6.29% 17%
322
72 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,27 USD
6.637 đ
104.257.609 USD
383.785.367 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
33.337.111 USD
-0.68% 13%
323
73 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,17 USD
4.135 đ
104.040.409 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
79.093.904 USD
28.87% 33%
326
74 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,35 USD
8.430 đ
99.985.086 USD
289.770.513
343.824.956 USD
99.90% 92%
338
75 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
16,29 USD
398.048 đ
99.825.193 USD
6.126.725 (56%)
Tổng: 11.000.000
9.189.012 USD
3.56% 4%
340
76 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,37 USD
9.091 đ
99.514.813 USD
267.426.742 (94%)
Tổng: 283.358.656
2.130.597 USD
1.75% -3%
342
77 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
5,30 USD
129.401 đ
97.760.625 USD
18.456.578 (88%)
Tổng: 21.000.000
61.094.658 USD
13.60% 49%
347
78 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0133006472 USD
325 đ
91.704.542 USD
6.894.742.856 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
1.757.637 USD
1.14% -5%
357
79 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,36 USD
8.854 đ
89.884.700 USD
248.014.958 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
45.752.197 USD
8.82% 16%
359
80 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0884938542 USD
2.162 đ
88.467.521 USD
999.702.433 (100%)
Tổng: 999.877.117
2.994.238 USD
1.19% 7%
361
81 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,10 USD
2.469 đ
85.497.663 USD
846.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
7.647.417 USD
2.17% 6%
364
82 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,34 USD
203.705 đ
83.383.134 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
311.985 USD
-1.35% -30%
369
83 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
18,07 USD
441.401 đ
79.824.169 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
932.093 USD
-2.01% -4%
384
84 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,14 USD
3.343 đ
78.108.446 USD
570.742.809 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
20.747.279 USD
0.66% 6%
387
85 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0588049668 USD
1.437 đ
75.119.526 USD
1.277.435.048 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
6.999.720 USD
1.51% 4%
396
86 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
1,25 USD
30.660 đ
74.607.373 USD
59.448.118 (91%)
Tổng: 64.999.723
1.036.033 USD
-0.69% 7%
399
87 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,31 USD
7.667 đ
71.685.179 USD
228.419.103 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
29.818.207 USD
6.41% 19%
407
88 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0679619584 USD
1.660 đ
67.902.662 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
36.680.901 USD
3.37% 16%
414
89 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,000625653 USD
15,2847 đ
67.198.655 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
19.296.958 USD
3.06% 7%
418
90 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0110699326 USD
270 đ
65.058.791 USD
5.877.072.004 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
17.355.208 USD
4.40% 5%
424
91 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
5,08 USD
124.003 đ
64.494.402 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.291.054 USD
0.26% 28%
425
92 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
10,16 USD
248.090 đ
63.660.340 USD
6.268.784 (63%)
Tổng: 10.000.000
29.482.042 USD
-0.26% -20%
429
93 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,61 USD
14.806 đ
62.258.573 USD
102.724.238 (51%)
Tổng: 200.000.000
726.676 USD
0.34% -2%
433
94 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,0579186551 USD
1.415 đ
62.168.682 USD
1.073.379.247 (74%)
Tổng: 1.450.000.000
4.855.040 USD
-1.11% 1%
434
95 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
14,21 USD
347.271 đ
56.967.325 USD
4.007.563 (61%)
Tổng: 6.540.888
9.720.176 USD
0.49% 3%
450
96 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,0682870115 USD
1.668 đ
56.580.341 USD
828.566.666 (52%)
Tổng: 1.600.000.000
10.333.234 USD
4.25% 8%
451
97 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0578006757 USD
1.412 đ
54.924.915 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
5.312.959 USD
-3.76% -0%
455
98 Biểu tượng logo của Solend Solend
10/2021 / Solana Blockchain
SLND *
1,47 USD
35.976 đ
53.204.119 USD
36.128.902 (36%)
Tổng: 100.000.000
124.622 USD
6.79% 35%
464
99 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.375 USD
33.591.727 đ
53.070.254 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
21.731.320 USD
19.76% 31%
467
100 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
24.323 đ
52.917.478 USD
53.149.805 (37%)
Tổng: 142.399.574
4.936.508 USD
0.07% 0%
468
101 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
93,62 USD
2.287.130 đ
52.331.883 USD
558.983
221.689 USD
1.90% 3%
473
102 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0512240845 USD
1.251 đ
51.225.098 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
48.592.610 USD
28.06% 87%
481
103 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,12 USD
2.952 đ
50.708.065 USD
419.653.723 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.052.285 USD
-2.12% -18%
483
104 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,093239974 USD
2.278 đ
50.289.009 USD
539.350.312 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
5.915.892 USD
2.81% 10%
485
105 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,50 USD
12.241 đ
49.717.640 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
3.043.771 USD
5.69% 22%
488
106 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020 / Cosmos Blockchain
XPRT *
0,26 USD
6.293 đ
48.531.470 USD
188.404.890 (47%)
Tổng: 403.308.352
291.310 USD
1.93% 1%
492
107 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0636830019 USD
1.556 đ
46.990.336 USD
737.878.788 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
2.308.736 USD
1.05% 3%
500
108 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,71 USD
17.268 đ
46.651.644 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
8.591.111 USD
1.31% 8%
501
109 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0925838142 USD
2.262 đ
45.955.159 USD
496.362.774 (71%)
Tổng: 700.000.000
11.755.554 USD
7.61% 8%
503
110 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,55 USD
13.557 đ
45.912.722 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
1.072.120 USD
0.20% -9%
504
111 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
2,07 USD
50.555 đ
45.547.068 USD
22.009.804 (48%)
Tổng: 45.656.339
425.053 USD
1.06% 3%
507
112 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,70 USD
17.060 đ
45.391.863 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
13.061.011 USD
1.90% 5%
508
113 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,22 USD
5.354 đ
43.257.091 USD
197.388.126 (94%)
Tổng: 210.000.000
1.312.039 USD
1.69% 4%
517
114 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0629889561 USD
1.539 đ
42.445.651 USD
673.858.614 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
6.588.499 USD
1.63% 10%
521
115 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,48 USD
36.242 đ
41.944.982 USD
28.274.494 (7%)
Tổng: 395.345.189
1.732.722 USD
-0.08% 27%
524
116 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
10,81 USD
264.105 đ
41.313.198 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
127.016 USD
-1.34% -2%
528
117 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,38 USD
33.760 đ
39.869.326 USD
28.850.667
0 USD
32.55% 1.651%
538
118 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,36 USD
8.762 đ
39.433.206 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
264.614 USD
-3.94% -0%
541
119 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
19,24 USD
470.035 đ
39.059.805 USD
2.030.127 (88%)
Tổng: 2.306.669
3.211.801 USD
-2.67% 23%
543
120 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,99 USD
24.084 đ
39.057.504 USD
39.619.383 (40%)
Tổng: 100.000.000
14.204.245 USD
8.08% 10%
544
121 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0090783017 USD
222 đ
38.295.722 USD
4.218.379.530 (59%)
Tổng: 7.200.000.000
4.538.315 USD
6.92% 13%
546
122 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
16,13 USD
394.082 đ
38.158.302 USD
2.365.518 (100%)
Tổng: 2.369.709
2.532.321 USD
0.77% 7%
547
123 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021 / Klaytn Blockchain
KSP *
0,55 USD
13.539 đ
36.918.036 USD
66.614.973 (53%)
Tổng: 126.144.000
290.494 USD
1.01% -0%
555
124 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,75 USD
42.791 đ
36.779.565 USD
20.998.130 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.071.059 USD
2.79% -0%
556
125 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,13 USD
3.248 đ
35.913.702 USD
270.123.444 (64%)
Tổng: 420.000.000
974.672 USD
2.10% 30%
563
126 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,32 USD
7.931 đ
35.911.471 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
5.896.303 USD
5.98% 9%
564
127 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
24.324 đ
35.835.892 USD
35.991.755 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
136.533 USD
-0.21% -0%
565
128 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
3.920 USD
95.757.622 đ
34.838.058 USD
8.888
123.450 USD
2.52% 665%
571
129 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,98 USD
23.995 đ
34.281.749 USD
34.903.925
258.248 USD
-1.02% -0%
575
130 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
2,86 USD
69.797 đ
34.239.273 USD
11.984.286 (86%)
Tổng: 14.013.786
46.679 USD
-7.85% 4%
576
131 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,37 USD
8.932 đ
32.904.516 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
18.975.748 USD
4.11% 8%
588
132 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
17,71 USD
432.649 đ
32.863.215 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
2.046.998 USD
-1.33% -2%
589
133 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
76,39 USD
1.866.255 đ
32.480.167 USD
425.178
6.268.531 USD
2.89% 7%
591
134 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
0,55 USD
13.394 đ
32.301.122 USD
58.915.648 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
500.407 USD
-8.87% 4%
592
135 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,0707433717 USD
1.728 đ
32.049.691 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.408.250 USD
-9.43% 36%
597
136 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
396,02 USD
9.674.761 đ
31.681.575 USD
80.000
654.450 USD
0.87% 3%
601
137 Biểu tượng logo của RabbitX RabbitX
04/2023 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,12 USD
2.913 đ
31.592.761 USD
264.986.022 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1.113.117 USD
-1.08% -1%
603
138 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
30.955.268 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.278.125 USD
0.74% 10%
607
139 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
3,85 USD
94.156 đ
30.486.977 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
10.758.950 USD
5.22% 1%
613
140 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000130796 USD
0,3195 đ
29.445.955 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
1.801.026 USD
-4.86% -18%
621
141 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,19 USD
4.660 đ
28.657.125 USD
150.240.044 (80%)
Tổng: 188.000.000
4.451.815 USD
2.91% 7%
625
142 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0328265426 USD
802 đ
28.268.313 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
72.129 USD
9.15% 53%
627
143 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0038823956 USD
95 đ
27.709.836 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
954.523 USD
45.12% 89%
630
144 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
7,17 USD
175.102 đ
27.613.923 USD
3.852.664 (77%)
Tổng: 5.000.000
4.516.896 USD
5.07% 9%
633
145 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
0,79 USD
19.347 đ
27.041.530 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
18.164.614 USD
3.25% 20%
638
146 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,19 USD
4.693 đ
26.795.562 USD
139.475.769 (46%)
Tổng: 300.000.000
4.520.799 USD
3.61% 7%
641
147 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0357707175 USD
874 đ
26.648.359 USD
744.976.909 (37%)
Tổng: 2.000.000.000
193.915 USD
4.98% 14%
643
148 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,84 USD
20.560 đ
26.138.856 USD
31.058.800 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.875.037 USD
9.49% 72%
649
149 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
50,49 USD
1.233.530 đ
25.952.958 USD
513.997 (51%)
Tổng: 1.000.000
116.963 USD
0.42% -1%
651
150 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0084080084 USD
205 đ
25.839.769 USD
3.073.232.941 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
3.592.111 USD
2.24% 6%
653
151 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0058187023 USD
142 đ
25.698.793 USD
4.416.584.973 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
6.174.578 USD
0.29% -1%
655
152 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,23 USD
5.525 đ
25.285.776 USD
111.799.662 (11%)
Tổng: 992.361.091
5.164.420 USD
1.21% 5%
660
153 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
36,91 USD
901.776 đ
25.280.345 USD
684.869 (97%)
Tổng: 705.061
2.219.596 USD
4.84% 13%
661
154 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,54 USD
13.281 đ
25.196.815 USD
46.350.161 (74%)
Tổng: 63.000.000
31.552.302 USD
27.04% 25%
663
155 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,17 USD
4.136 đ
25.084.907 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.677.400 USD
-8.88% 227%
666
156 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,0515989978 USD
1.261 đ
24.656.000 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
2.703 USD
1.12% 3%
668
157 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,03457913 USD
845 đ
24.334.280 USD
703.727.349 (23%)
Tổng: 3.012.009.888
1.822.492 USD
10.97% 68%
671
158 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,12 USD
2.912 đ
22.082.182 USD
185.256.872 (37%)
Tổng: 500.000.000
3.494.124 USD
7.07% 58%
685
159 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,16 USD
3.974 đ
21.927.421 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
1.169.358 USD
1.27% 5%
692
160 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,000899029 USD
21,9633 đ
21.873.480 USD
24.330.115.840 (87%)
Tổng: 28.030.198.382
929.389 USD
0.14% 0%
693
161 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,35 USD
8.573 đ
21.214.217 USD
60.452.000 (45%)
Tổng: 133.154.175
2.964.540 USD
3.05% 7%
705
162 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,12 USD
2.930 đ
20.927.572 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
4.319.649 USD
-5.70% 21%
708
163 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
45,32 USD
1.107.136 đ
19.781.735 USD
436.503 (91%)
Tổng: 480.000
1.061.990 USD
13.64% 14%
716
164 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,019467785 USD
476 đ
19.467.785 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
154.504 USD
-1.66% -11%
719
165 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,024757286 USD
605 đ
19.368.778 USD
782.346.564 (88%)
Tổng: 888.888.888
2.689.238 USD
2.09% 6%
722
166 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0107605203 USD
263 đ
19.205.791 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
235.109 USD
3.74% 8%
727
167 Biểu tượng logo của Ferrum Network Ferrum Network
08/2019 / Ethereum Blockchain
FRM *
0,0744646464 USD
1.819 đ
18.998.879 USD
255.139.588 (43%)
Tổng: 597.112.852
478.780 USD
-4.96% 2%
731
168 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0277143389 USD
677 đ
18.845.750 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
153.221 USD
8.68% 89%
732
169 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0499170258 USD
1.219 đ
18.826.414 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
1.445.753 USD
3.73% 57%
733
170 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0061844139 USD
151 đ
18.522.691 USD
2.995.060.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
1.824.011 USD
-0.46% -3%
736
171 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,24 USD
5.940 đ
18.091.139 USD
74.408.229 (77%)
Tổng: 96.775.229
1.090.085 USD
0.38% 3%
744
172 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,23 USD
5.545 đ
16.875.884 USD
74.354.913 (91%)
Tổng: 81.920.000
175.454 USD
1.37% -4%
762
173 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0071762374 USD
175 đ
16.800.090 USD
2.341.072.210 (51%)
Tổng: 4.600.000.000
22.031.262 USD
-1.40% 0%
763
174 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,0387032551 USD
946 đ
16.721.058 USD
432.032.332 (43%)
Tổng: 999.934.977
917.957 USD
2.64% 7%
764
175 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
27,48 USD
671.298 đ
16.670.405 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
141.823 USD
13.95% 23%
765
176 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
1,02 USD
24.820 đ
16.575.246 USD
16.314.929 (16%)
Tổng: 100.000.000
392.759 USD
-1.43% 17%
766
177 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0203634108 USD
497 đ
16.188.912 USD
795.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.122.616 USD
0.42% 4%
775
178 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
21,92 USD
535.597 đ
15.568.334 USD
710.113
562.567 USD
1.03% 3%
785
179 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,061571577 USD
1.504 đ
15.333.900 USD
249.041.856 (27%)
Tổng: 924.986.856
484.982 USD
5.22% 14%
789
180 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0002151752 USD
5,2567 đ
15.073.257 USD
70.051.076.106 (53%)
Tổng: 132.000.000.000
2.123.814 USD
4.38% 1%
795
181 Biểu tượng logo của Origin Dollar Origin Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
OUSD *
1,00 USD
24.373 đ
14.713.104 USD
14.747.415
10.002.512 USD
0.17% -0%
801
182 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,0199004843 USD
486 đ
14.402.012 USD
723.701.572 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
497 USD
0.46% 2%
805
183 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
46.604 USD
1.138.533.745 đ
14.074.384 USD
302 (96%)
Tổng: 315
0 USD
2.48% 21%
811
184 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
0,0516629612 USD
1.262 đ
13.599.999 USD
263.244.669 (3%)
Tổng: 10.161.000.000
1.395.313 USD
3.98% 3%
821
185 Biểu tượng logo của rhino.fi rhino.fi
07/2021 / Ethereum Blockchain
DVF *
0,56 USD
13.718 đ
13.559.265 USD
24.147.148 (24%)
Tổng: 100.000.000
11.015 USD
-0.15% 1%
822
186 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0006480022 USD
15,8307 đ
13.479.327 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
427.900 USD
2.05% -3%
823
187 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
43.578 USD
1.064.602.524 đ
13.269.363 USD
304 (2%)
Tổng: 13.698
11.105 USD
4.81% 19%
825
188 Biểu tượng logo của Izumi Finance Izumi Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
IZI *
0,0167104317 USD
408 đ
13.157.794 USD
787.400.000 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
438.674 USD
-1.87% 12%
826
189 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,26 USD
6.407 đ
12.782.639 USD
48.737.500 (49%)
Tổng: 100.000.000
1.169.382 USD
1.18% 2%
834
190 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
0,13 USD
3.113 đ
12.742.701 USD
99.995.164 (100%)
Tổng: 100.000.000
869.008 USD
1.28% 2%
836
191 Biểu tượng logo của UNCX Network UNCX Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
266,78 USD
6.517.367 đ
12.398.150 USD
46.474 (93%)
Tổng: 50.000
102.046 USD
0.31% 5%
839
192 Biểu tượng logo của STFX STFX
01/2023 / Ethereum Blockchain
STFX *
0,0710911383 USD
1.737 đ
12.347.846 USD
173.690.368 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
57.410 USD
-2.53% -9%
840
193 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCLP *
0,19 USD
4.655 đ
12.304.856 USD
64.582.951 (65%)
Tổng: 100.000.000
1.535.010 USD
-3.33% 10%
841
194 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0107310278 USD
262 đ
12.111.387 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
2.085 USD
-38.44% 17%
847
195 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0038386129 USD
94 đ
11.177.058 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
62.712.225 USD
2.08% 2%
872
196 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0008805596 USD
21,5121 đ
8.805.596 USD
10.000.000.000
345.228 USD
-2.76% 7%
876
197 Biểu tượng logo của Xend Finance Xend Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
XEND *
0,0838446574 USD
2.048 đ
10.813.984 USD
128.976.418 (64%)
Tổng: 200.000.000
363.030 USD
-1.13% 2%
880
198 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
0,35 USD
8.607 đ
10.742.043 USD
30.490.413 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.678.295 USD
0.79% 7%
882
199 Biểu tượng logo của Bepro Bepro
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0010651735 USD
26 đ
10.651.735 USD
10.000.000.000
345.594 USD
3.80% 29%
884
200 Biểu tượng logo của Push Protocol Push Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
0,24 USD
5.802 đ
9.847.597 USD
41.463.198 (41%)
Tổng: 100.000.000
429.859 USD
3.09% 6%
901
201 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,30 USD
7.340 đ
9.740.667 USD
32.419.470
33.412 USD
12.25% 23%
903
202 Biểu tượng logo của Suku Suku
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUKU *
0,0523307902 USD
1.278 đ
9.335.991 USD
178.403.407 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
790.886 USD
0.41% 16%
922
203 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
0,42 USD
10.292 đ
9.329.121 USD
22.143.479 (69%)
Tổng: 32.000.000
584.894 USD
34.10% 39%
923
204 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
0,30 USD
7.324 đ
9.309.046 USD
31.052.564 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.068.794 USD
-0.20% 5%
924
205 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
0,79 USD
19.303 đ
8.691.640 USD
11.000.000
2.497.825 USD
10.69% 21%
944
206 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,13 USD
3.201 đ
8.620.213 USD
65.783.204
21.782 USD
10.98% 6%
949
207 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0054291587 USD
133 đ
8.607.986 USD
1.585.510.090 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
20.182 USD
-0.77% 14%
950
208 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
0,65 USD
15.867 đ
8.100.188 USD
12.472.026 (100%)
Tổng: 12.485.048
6.774 USD
-8.04% -17%
960
209 Biểu tượng logo của Nash Nash
04/2019 / Neo Blockchain
NEX *
0,19 USD
4.715 đ
7.983.872 USD
41.365.355 (83%)
Tổng: 50.000.000
5.064 USD
13.35% -11%
967
210 Biểu tượng logo của OpenOcean OpenOcean
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
OOE *
0,0157571454 USD
385 đ
7.948.311 USD
504.425.832 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
356.456 USD
-1.64% 36%
968
211 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0330059131 USD
806 đ
7.491.776 USD
226.982.841 (28%)
Tổng: 800.000.000
160.678 USD
13.90% 39%
980
212 Biểu tượng logo của Decubate Decubate
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DCB *
0,0299502989 USD
732 đ
7.432.366 USD
248.156.646 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
269.344 USD
10.93% 22%
983
213 Biểu tượng logo của KALM KALM
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALM *
0,81 USD
19.810 đ
6.817.493 USD
8.407.524 (84%)
Tổng: 10.000.000
40.784 USD
-2.61% -5%
1001
214 Biểu tượng logo của AntiMatter Token AntiMatter Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,22 USD
5.273 đ
6.756.571 USD
31.301.449 (31%)
Tổng: 100.000.000
4.093.941 USD
59.38% 420%
1002
215 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,30 USD
7.245 đ
6.044.874 USD
20.382.189 (25%)
Tổng: 80.000.000
316.188 USD
0.76% 5%
1033
216 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0006939129 USD
16,9523 đ
6.014.835 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
2.292.200 USD
-2.21% -0%
1035
217 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,27 USD
6.511 đ
5.867.811 USD
22.015.899 (73%)
Tổng: 30.000.000
512.880 USD
11.12% 51%
1038
218 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,0103165906 USD
252 đ
5.839.279 USD
566.008.580 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
126.323 USD
-1.11% -0%
1040
219 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0013861443 USD
34 đ
5.551.508 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.409.306 USD
1.50% 9%
1053
220 Biểu tượng logo của ApeSwap ApeSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANANA *
0,0264987689 USD
647 đ
5.404.210 USD
203.941.928
479.203 USD
5.28% 20%
1059
221 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,0171849318 USD
420 đ
5.034.543 USD
292.962.636 (88%)
Tổng: 332.401.437
136.763 USD
-1.82% 27%
1073
222 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
2,81 USD
68.588 đ
4.970.800 USD
1.770.523
153.745 USD
-0.56% 2%
1077
223 Biểu tượng logo của Neutrino Index Neutrino Index
01/2020 / Ethereum Blockchain
XTN *
0,0898551163 USD
2.195 đ
4.670.735 USD
51.980.734 (8%)
Tổng: 623.814.463
26.017 USD
-1.61% -0%
1097
224 Biểu tượng logo của Hawksight Hawksight
04/2022 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0044651879 USD
109 đ
4.607.609 USD
1.031.895.935 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
325.674 USD
17.39% 230%
1101
225 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0047070993 USD
115 đ
4.630.001 USD
983.620.759
385.028 USD
-11.56% 46%
1102
226 Biểu tượng logo của Forj(Bondly) Forj(Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0031422881 USD
77 đ
3.090.820 USD
983.620.759
201.965 USD
3.50% 17%
1105
227 Biểu tượng logo của Polkamarkets Polkamarkets
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLK *
0,0433410865 USD
1.059 đ
4.219.164 USD
97.347.908 (97%)
Tổng: 100.000.000
126.251 USD
4.97% 19%
1124
228 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
0,46 USD
11.228 đ
4.122.257 USD
8.968.932 (90%)
Tổng: 10.000.000
57.456 USD
4.19% 3%
1129
229 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DHT *
0,0948905538 USD
2.318 đ
4.056.436 USD
42.748.580 (43%)
Tổng: 100.000.000
13.973 USD
2.65% 10%
1135
230 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,0528544192 USD
1.291 đ
3.973.424 USD
75.176.769 (75%)
Tổng: 100.000.000
1.201.411 USD
6.51% 19%
1139
231 Biểu tượng logo của Vai Vai
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VAI *
1,00 USD
24.466 đ
3.949.829 USD
3.943.990
57.415 USD
0.25% 0%
1140
232 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,0041734512 USD
102 đ
3.923.578 USD
940.127.854 (42%)
Tổng: 2.250.000.000
236.568 USD
6.07% -5%
1143
233 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
DERI *
0,0184886478 USD
452 đ
3.896.873 USD
210.771.111 (44%)
Tổng: 482.959.717
70.959 USD
9.80% 17%
1146
234 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0148065906 USD
362 đ
3.755.477 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
666.350 USD
2.38% 45%
1151
235 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0004534562 USD
11,0779 đ
3.597.478 USD
7.933.462.035 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
88 USD
-0.75% -11%
1165
236 Biểu tượng logo của THENA THENA
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
THE *
0,14 USD
3.408 đ
3.510.138 USD
25.159.160 (8%)
Tổng: 315.000.000
250.581 USD
0.81% 1%
1174
237 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
0,0737445759 USD
1.802 đ
3.310.536 USD
44.891.926 (45%)
Tổng: 100.000.000
657.882 USD
9.75% 22%
1185
238 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,04140118 USD
1.011 đ
3.239.317 USD
78.242.153 (20%)
Tổng: 384.649.206
393.202 USD
6.89% 5%
1190
239 Biểu tượng logo của Lattice Token Lattice Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
LTX *
0,11 USD
2.604 đ
3.054.150 USD
28.653.896 (29%)
Tổng: 100.000.000
36.720 USD
2.90% 10%
1206
240 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / Ethereum Blockchain
LIME *
0,0066063729 USD
161 đ
3.047.986 USD
461.370.508 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
185.393 USD
8.76% 14%
1207
241 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRG *
0,0003721528 USD
9,0917 đ
2.978.029 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
287.206 USD
-3.03% -7%
1214
242 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HZN *
0,0276554594 USD
676 đ
2.940.138 USD
106.313.119 (46%)
Tổng: 229.573.463
71.694 USD
-0.61% -5%
1220
243 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DDX *
0,0981581005 USD
2.398 đ
2.561.403 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
130 USD
1.64% 6%
1254
244 Biểu tượng logo của Fringe Finance Fringe Finance
01/2022 / Ethereum Blockchain
FRIN *
0,0036360461 USD
89 đ
2.380.096 USD
654.583.449 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
181.673 USD
9.76% -10%
1266
245 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0005834581 USD
14,2539 đ
2.249.254 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
46.708 USD
-1.49% 34%
1280
246 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
2,38 USD
58.090 đ
2.215.883 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
2.50% 12%
1285
247 Biểu tượng logo của Integral Integral
06/2021 / Ethereum Blockchain
ITGR *
0,0108945779 USD
266 đ
2.178.828 USD
199.991.930 (67%)
Tổng: 300.000.000
60.454 USD
0.43% 27%
1290
248 Biểu tượng logo của Tarot Tarot
08/2021 / Ethereum Blockchain
TAROT *
0,037157954 USD
908 đ
2.164.762 USD
58.258.384 (58%)
Tổng: 100.000.000
13.068 USD
0.31% 5%
1292
249 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
23,53 USD
574.937 đ
2.151.567 USD
91.423 (91%)
Tổng: 100.000
34.449 USD
2.55% -1%
1294
250 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,041565549 USD
1.015 đ
2.135.890 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
3.386 USD
-4.44% 3%
1297
251 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
0,26 USD
6.231 đ
2.132.402 USD
8.360.105 (64%)
Tổng: 13.000.000
758 USD
1.05% 10%
1298
252 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
0,0351114046 USD
858 đ
2.077.307 USD
59.163.304 (59%)
Tổng: 100.000.000
383.090 USD
3.94% 16%
1304
253 Biểu tượng logo của Interlay Interlay
05/2022 / Polkadot Blockchain
INTR *
0,0302314563 USD
739 đ
2.026.120 USD
67.020.251 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
389.506 USD
-12.21% 12%
1311
254 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0025532525 USD
62 đ
2.018.705 USD
790.640.622 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
505.562 USD
1.03% 39%
1312
255 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
0,0253980977 USD
620 đ
1.974.516 USD
77.742.680 (21%)
Tổng: 370.575.000
352.769 USD
1.12% 13%
1318
256 Biểu tượng logo của Wombat Exchange Wombat Exchange
04/2022 / Ethereum Blockchain
WOM *
0,0328643033 USD
803 đ
1.923.521 USD
58.529.174 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
250.148 USD
0.47% 1%
1326
257 Biểu tượng logo của BendDAO BendDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
BEND *
0,004883451 USD
119 đ
1.867.719 USD
382.458.902 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
630.011 USD
7.58% 1%
1329
258 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0007786399 USD
19,0222 đ
1.813.402 USD
2.328.934.832 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
102.732 USD
-6.04% 0%
1332
259 Biểu tượng logo của Choise.com Choise.com
03/2022 / Ethereum Blockchain
CHO *
0,0160753795 USD
393 đ
1.761.442 USD
109.573.889 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.044.224 USD
-13.94% -4%
1343
260 Biểu tượng logo của BiFi BiFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
0,0043414055 USD
106 đ
1.695.950 USD
390.645.468 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
124.119 USD
0.44% 9%
1352
261 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
8,70 USD
212.537 đ
1.686.001 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
87.649 USD
-5.69% 2%
1354
262 Biểu tượng logo của Decentr Decentr
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEC *
0,0148152583 USD
362 đ
1.611.421 USD
108.767.633 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
89.370 USD
-3.68% -5%
1368
263 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,0009972245 USD
24,3622 đ
1.558.305 USD
1.562.642.259 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
100.470 USD
3.58% 66%
1381
264 Biểu tượng logo của ZeroSwap ZeroSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEE *
0,0241240732 USD
589 đ
1.530.168 USD
63.429.102 (63%)
Tổng: 100.000.000
685.573 USD
6.83% 32%
1384
265 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0009026119 USD
22,0508 đ
1.496.296 USD
1.657.740.019 (75%)
Tổng: 2.206.221.152
12.728 USD
-3.30% -4%
1387
266 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AUTO *
19,27 USD
470.771 đ
1.475.334 USD
76.560 (95%)
Tổng: 80.638
69.698 USD
-2.07% 1%
1390
267 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,016475831 USD
403 đ
1.460.022 USD
88.615.986 (28%)
Tổng: 320.000.000
96.780 USD
0.15% -22%
1393
268 Biểu tượng logo của Oddz Oddz
03/2021 / Ethereum Blockchain
ODDZ *
0,0140322709 USD
343 đ
1.389.195 USD
98.999.988 (99%)
Tổng: 100.000.000
168.207 USD
-3.06% 25%
1404
269 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
0,0510250851 USD
1.247 đ
1.330.415 USD
26.073.741 (65%)
Tổng: 40.000.000
289.443 USD
-10.49% -8%
1417
270 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,0048912226 USD
119 đ
1.268.530 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
203 USD
107.71% 5%
1426
271 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
0,18 USD
4.349 đ
1.263.303 USD
7.096.098 (7%)
Tổng: 100.000.000
1.630.047 USD
53.22% 55%
1427
272 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
0,0235027383 USD
574 đ
1.175.137 USD
50.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000
379 USD
-1.11% 82%
1446
273 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
0,59 USD
14.495 đ
1.132.119 USD
1.908.030 (100%)
Tổng: 1.912.383
227.027 USD
4.27% 16%
1456
274 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
0,39 USD
9.485 đ
1.048.671 USD
2.701.063 (36%)
Tổng: 7.414.891
0 USD
2.53% 10%
1465
275 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,0045049213 USD
110 đ
988.663 USD
219.462.901 (78%)
Tổng: 280.000.000
24.339 USD
4.23% 23%
1477
276 Biểu tượng logo của EOSDT EOSDT
06/2019 / EOS Blockchain
EOSDT *
0,36 USD
8.768 đ
948.393 USD
2.642.505 (2%)
Tổng: 170.000.000
1 USD
4.97% 5%
1490
277 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,0061864111 USD
151 đ
922.719 USD
149.152.515 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
31.384 USD
3.66% 39%
1498
278 Biểu tượng logo của STAKE STAKE
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
0,10 USD
2.500 đ
865.688 USD
8.460.044 (99%)
Tổng: 8.537.500
34 USD
0.06% -97%
1512
279 Biểu tượng logo của Raze Network Raze Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAZE *
0,0068408655 USD
167 đ
811.949 USD
118.690.910 (99%)
Tổng: 120.000.000
56.427 USD
-1.89% 26%
1530
280 Biểu tượng logo của Tranche Finance Tranche Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
SLICE *
0,036523995 USD
892 đ
730.480 USD
20.000.000
30.062 USD
0.56% 10%
1558
281 Biểu tượng logo của Belt Finance Belt Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BELT *
0,0760877463 USD
1.859 đ
726.647 USD
9.550.122
13 USD
-0.90% -2%
1559
282 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0032301471 USD
79 đ
707.698 USD
219.091.484
20 USD
0.09% 24%
1565
283 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,0172573533 USD
422 đ
700.130 USD
40.569.925 (41%)
Tổng: 100.000.000
20.189 USD
-8.59% 19%
1569
284 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,0013945721 USD
34 đ
696.601 USD
499.509.084 (87%)
Tổng: 573.379.370
10 USD
0.57% 2%
1572
285 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
4,95 USD
120.812 đ
683.769 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
69.201 USD
4.12% 15%
1574
286 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,0014516913 USD
35 đ
639.144 USD
440.275.682 (97%)
Tổng: 454.278.600
2.596 USD
-1.66% -13%
1591
287 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
1.098 USD
26.824.142 đ
630.171 USD
574 (9%)
Tổng: 6.613
37.401 USD
-10.46% 29%
1595
288 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0702642799 USD
1.717 đ
632.127 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
47.496 USD
-27.48% -26%
1596
289 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000009133 USD
0,0223 đ
589.964 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
2.170 USD
2.83% 13%
1605
290 Biểu tượng logo của ODIN PROTOCOL ODIN PROTOCOL
05/2021
ODIN
0,0323668486 USD
791 đ
565.414 USD
17.468.925 (17%)
Tổng: 100.000.000
3.258 USD
3.23% 7%
1610
291 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,0008546374 USD
20,8788 đ
551.163 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
12.238 USD
-2.40% -5%
1618
292 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0005803091 USD
14,1770 đ
504.869 USD
870.000.000 (94%)
Tổng: 925.000.000
2.260 USD
7.91% -13%
1628
293 Biểu tượng logo của PERI Finance PERI Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PERI *
0,0561211128 USD
1.371 đ
479.279 USD
8.540.090 (43%)
Tổng: 20.000.000
18.404 USD
-4.28% -13%
1640
294 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
119,76 USD
2.925.727 đ
477.362 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
256.374 USD
7.67% 7%
1641
295 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0200784184 USD
491 đ
468.060 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
67.082 USD
-4.57% 5%
1645
296 Biểu tượng logo của Zap Zap
01/2018 / Ethereum Blockchain
ZAP *
0,0019676365 USD
48 đ
464.646 USD
236.144.465 (45%)
Tổng: 520.000.000
3.875 USD
4.09% 11%
1647
297 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
0,52 USD
12.662 đ
413.575 USD
797.953 (100%)
Tổng: 800.000
389.913 USD
0.12% 7%
1671
298 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
0,16 USD
4.022 đ
395.076 USD
2.400.000
393.958 USD
14.45% 18%
1689
299 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
0,0909180855 USD
2.221 đ
378.329 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
346.707 USD
8.41% 17%
1692
300 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
3,05 USD
74.520 đ
241.525 USD
79.179 (97%)
Tổng: 82.000
0 USD
0.00% -55%
1709
301 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,0184822602 USD
452 đ
338.001 USD
18.287.834 (55%)
Tổng: 33.000.000
350.713 USD
-1.95% 10%
1718
302 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0027215219 USD
66 đ
335.064 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.379 USD
-22.63% -5%
1719
303 Biểu tượng logo của Hedget Hedget
09/2020 / Ethereum Blockchain
HGET *
0,18 USD
4.390 đ
314.735 USD
1.751.448 (18%)
Tổng: 10.000.000
117.469 USD
0.21% 6%
1733
304 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000032763 USD
0,0800 đ
306.277 USD
93.482.136.450
158.619 USD
-2.25% 9%
1738
305 Biểu tượng logo của Rook Rook
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
0,47 USD
11.442 đ
289.269 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
10.886 USD
-4.31% 5%
1752
306 Biểu tượng logo của Linked Finance World Linked Finance World
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFW *
0,0087671414 USD
214 đ
280.664 USD
32.013.208 (16%)
Tổng: 200.000.000
97.759 USD
-9.37% 2%
1756
307 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
0,38 USD
9.255 đ
268.449 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
10.104 USD
4.33% -2%
1761
308 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
0,0311109797 USD
760 đ
262.211 USD
8.428.244 (14%)
Tổng: 60.000.000
193.848 USD
-12.25% 14%
1766
309 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
0,56 USD
13.717 đ
261.240 USD
465.279 (96%)
Tổng: 485.536
19.374 USD
2.85% 18%
1767
310 Biểu tượng logo của Archimedes Finance Archimedes Finance
02/2023 / Ethereum Blockchain
ARCH *
2,51 USD
61.315 đ
243.515 USD
97.024 (0%)
Tổng: 100.000.000
82.202 USD
0.73% -12%
1780
311 Biểu tượng logo của Standard Standard
04/2021 / Ethereum Blockchain
STND *
0,017603758 USD
430 đ
236.371 USD
13.427.324 (13%)
Tổng: 100.000.000
503.211 USD
2.06% 20%
1784
312 Biểu tượng logo của Jarvis Network Jarvis Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
JRT *
0,0080910256 USD
198 đ
234.687 USD
29.005.880 (13%)
Tổng: 225.861.521
7.412 USD
4.09% 7%
1786
313 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
EZ *
0,0340690944 USD
832 đ
217.143 USD
6.373.615 (64%)
Tổng: 10.000.000
36.060 USD
6.35% 2%
1798
314 Biểu tượng logo của DeHive DeHive
03/2021 / Ethereum Blockchain
DHV *
0,0503246412 USD
1.229 đ
202.274 USD
4.019.375 (40%)
Tổng: 10.000.000
28.001 USD
-9.19% -10%
1812
315 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
OKS *
0,0007681827 USD
18,7667 đ
190.890 USD
248.495.239 (99%)
Tổng: 251.570.234
0 USD
0.00% 0%
1825
316 Biểu tượng logo của Nerve Finance Nerve Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NRV *
0,0036450514 USD
89 đ
168.539 USD
46.237.771 (34%)
Tổng: 136.183.990
38.715 USD
2.78% 4%
1844
317 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0003721998 USD
9,0928 đ
166.006 USD
446.012.145
21 USD
1.64% 6%
1845
318 Biểu tượng logo của Basis Cash Basis Cash
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAC *
0,0028666986 USD
70 đ
156.450 USD
54.575.145 (100%)
Tổng: 54.575.250
33.693 USD
-8.22% -3%
1858
319 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,0009709111 USD
23,7194 đ
155.792 USD
160.459.559 (13%)
Tổng: 1.200.000.000
107.382 USD
1.66% -2%
1860
320 Biểu tượng logo của COGI COGI
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
COGI *
0,0022625982 USD
55 đ
139.347 USD
61.587.047 (9%)
Tổng: 680.000.000
523 USD
1.87% 4%
1883
321 Biểu tượng logo của DinoSwap DinoSwap
07/2021 / Polygon Blockchain
DINO *
0,0008890512 USD
21,7195 đ
138.209 USD
155.456.392 (97%)
Tổng: 160.454.123
665 USD
8.39% 19%
1887
322 Biểu tượng logo của APYSwap APYSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
APYS *
0,0068075002 USD
166 đ
123.835 USD
18.191.036 (18%)
Tổng: 100.000.000
29.610 USD
4.36% 9%
1908
323 Biểu tượng logo của SakeToken SakeToken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAKE *
0,001208367 USD
30 đ
123.087 USD
101.862.352 (75%)
Tổng: 136.278.606
59.082 USD
-1.07% 8%
1909
324 Biểu tượng logo của Cook Finance Cook Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0001300497 USD
3,1771 đ
113.615 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
56.770 USD
7.65% 26%
1928
325 Biểu tượng logo của Impossible Finance Impossible Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
IF *
0,017963434 USD
439 đ
107.792 USD
6.000.661 (29%)
Tổng: 21.000.000
1.500 USD
17.04% 19%
1933
326 Biểu tượng logo của Mochi Market Mochi Market
04/2021 / Ethereum Blockchain
MOMA *
0,0027300167 USD
67 đ
107.322 USD
39.311.982 (39%)
Tổng: 100.000.000
20.972 USD
1.98% 13%
1935
327 Biểu tượng logo của LuaSwap LuaSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0,0004778206 USD
11,6732 đ
102.215 USD
213.919.011 (43%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
0.88% -2%
1940
328 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,034056507 USD
832 đ
93.655 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
31.604 USD
-6.83% 4%
1954
329 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
0,001361454 USD
33 đ
90.496 USD
66.469.950 (66%)
Tổng: 100.000.000
61 USD
3.74% 27%
1962
330 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0720890981 USD
1.761 đ
84.779 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
29.713 USD
-9.85% -29%
1973
331 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,0068621986 USD
168 đ
82.559 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
36.694 USD
-1.40% 1%
1977
332 Biểu tượng logo của Shadows Shadows
03/2021 / Ethereum Blockchain
DOWS *
0,0030203978 USD
74 đ
80.041 USD
26.500.000 (67%)
Tổng: 39.500.000
0 USD
1.43% 6%
1985
333 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0011231794 USD
27 đ
76.974 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
657 USD
-5.73% 57%
1987
334 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,0081323912 USD
199 đ
76.115 USD
9.359.425 (31%)
Tổng: 30.000.000
91.355 USD
3.34% -0%
1990
335 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
0,15 USD
3.558 đ
74.314 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
315.226 USD
1.84% 10%
1995
336 Biểu tượng logo của Yield Protocol Yield Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
YIELD *
0,0018703649 USD
46 đ
63.611 USD
34.009.745 (24%)
Tổng: 140.682.541
58.347 USD
14.62% 17%
2003
337 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,0003699928 USD
9,0389 đ
62.159 USD
168.000.000
19.989 USD
-0.56% 16%
2006
338 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BREW *
0,0017292956 USD
42 đ
48.983 USD
28.325.694 (93%)
Tổng: 30.303.930
0 USD
0.00% 0%
2035
339 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
0,0368184665 USD
899 đ
48.793 USD
1.325.244 (66%)
Tổng: 2.000.000
0 USD
-1.01% 1%
2037
340 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018 / Ethereum Blockchain
SHARD *
0,0026328723 USD
64 đ
45.022 USD
17.100.000 (22%)
Tổng: 77.160.177
0 USD
5.01% 16%
2044
341 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTT *
0,15 USD
3.739 đ
39.486 USD
257.996 (26%)
Tổng: 1.000.000
22.315 USD
2.24% 5%
2059
342 Biểu tượng logo của Hydro Hydro
05/2018 / Ethereum Blockchain
HYDRO *
0,0002770321 USD
6,7679 đ
30.781 USD
111.111.111
0 USD
0.00% 0%
2071
343 Biểu tượng logo của Synthetify Synthetify
04/2021 / Solana Blockchain
SNY *
0,0055995842 USD
137 đ
31.498 USD
5.625.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
104.493 USD
6.62% 56%
2077
344 Biểu tượng logo của HyperBitcoinAlloy HyperBitcoinAlloy
03/2021 / Avalanche C-Chain
ALLOY *
0,0048735539 USD
119 đ
16.830 USD
3.453.286
0 USD
4.81% 7%
2080
345 Biểu tượng logo của Nsure.Network Nsure.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
NSURE *
0,0051939371 USD
127 đ
29.444 USD
5.668.964 (13%)
Tổng: 45.000.000
529.311 USD
-6.75% -2%
2081
346 Biểu tượng logo của HyperAlloy HyperAlloy
03/2021 / Avalanche C-Chain
ALLOY *
0,0046554652 USD
114 đ
16.077 USD
3.453.286
0 USD
1.08% 77%
2081
347 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0016486716 USD
40 đ
28.440 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
-0.46% -19%
2083
348 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,000340316 USD
8,3139 đ
28.426 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
2.473 USD
13.75% 42%
2084
349 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Ethereum Blockchain
UFARM *
0,000584547 USD
14,2805 đ
22.433 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
72 USD
-0.06% 1%
2098
350 Biểu tượng logo của BitcoinAlloy BitcoinAlloy
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -3%
2099
351 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGG *
0,0124758182 USD
305 đ
21.897 USD
1.755.130 (94%)
Tổng: 1.867.617
21.111 USD
0.62% -2%
2102
352 Biểu tượng logo của Alloy ShahramBank Alloy ShahramBank
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -0%
2103
353 Biểu tượng logo của ShahramBank Coin ShahramBank Coin
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% 1%
2107
354 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
0,0095821172 USD
234 đ
8.191 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
327 USD
1.64% 7%
2147
355 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0003319766 USD
8,1102 đ
4.010 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
236 USD
33.72% 145%
2169
356 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
0,0122263186 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.250.017 USD
-1.00% 2%
2215
357 Biểu tượng logo của Cetus Protocol Cetus Protocol
05/2023 / Sui Network Blockchain
CETUS *
0,060356338 USD
1.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.956.113 USD
10.99% 33%
2238
358 Biểu tượng logo của TENET TENET
05/2023
TENET
0,12 USD
3.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
3.640.321 USD
-3.30% 39%
2271
359 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
28,27 USD
690.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
2.338.403 USD
-3.60% -2%
2310
360 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
0,60 USD
14.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
1.687.275 USD
4.01% 11%
2351
361 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,0086523925 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.405.622 USD
-9.73% 150%
2378
362 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
1,81 USD
44.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
872.117 USD
11.63% 24%
2461
363 Biểu tượng logo của HAY HAY
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HAY *
1,00 USD
24.426 đ
0 USD
N/A
639.375 USD
0.06% -0%
2517
364 Biểu tượng logo của THORSwap THORSwap
10/2021 / Ethereum Blockchain
THOR *
0,38 USD
9.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 444.098.788
559.961 USD
-6.23% 1%
2551
365 Biểu tượng logo của Hatom Hatom
07/2023 / Elrond Blockchain
HTM *
2,59 USD
63.316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
527.820 USD
-1.53% -0%
2563
366 Biểu tượng logo của Hubble Protocol Hubble Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
HBB *
0,11 USD
2.790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
488.372 USD
9.91% 63%
2579
367 Biểu tượng logo của Thales Thales
09/2021 / Ethereum Blockchain
THALES *
0,39 USD
9.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
440.315 USD
8.51% 20%
2615
368 Biểu tượng logo của Monte Monte
04/2023 / Ethereum Blockchain
MONTE *
2,05 USD
50.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
376.510 USD
-1.07% -2%
2662
369 Biểu tượng logo của Olympus v2 Olympus v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
11,86 USD
289.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
276.017 USD
-0.68% 4%
2772
370 Biểu tượng logo của Rubic Rubic
09/2020 / Ethereum Blockchain
RBC *
0,027416055 USD
670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212.196 USD
-2.20% 7%
2864
371 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
1,83 USD
44.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
173.978 USD
-2.89% 10%
2949
372 Biểu tượng logo của Spintop Spintop
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPIN *
0,0090279885 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.868.993
161.494 USD
24.61% 152%
2977
373 Biểu tượng logo của EQIFI EQIFI
06/2021 / Ethereum Blockchain
EQX *
0,006506993 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
157.679 USD
7.43% 10%
2992
374 Biểu tượng logo của Soil Soil
10/2023 / Polygon Blockchain
SOIL *
0,46 USD
11.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
144.462 USD
8.55% -4%
3035
375 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
1,30 USD
31.843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.047.010
124.413 USD
3.98% 63%
3103
376 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0040242436 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
113.553 USD
0.19% 0%
3147
377 Biểu tượng logo của Voltage Finance Voltage Finance
02/2022 / Fuse Blockchain
VOLT *
0,000157656 USD
3,8515 đ
0 USD
N/A
110.692 USD
-0.04% 22%
3161
378 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
1,19 USD
29.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.157.859
109.573 USD
-1.65% 43%
3164
379 Biểu tượng logo của SaucerSwap SaucerSwap
09/2022 / Hedera Hashgraph Blockchain
SAUCE *
0,027170922 USD
664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
105.336 USD
6.54% 14%
3184
380 Biểu tượng logo của Jet Protocol Jet Protocol
10/2021 / Solana Blockchain
JET *
0,0048591184 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000.000
97.567 USD
2.22% 47%
3214
381 Biểu tượng logo của Jones DAO Jones DAO
01/2022 / Arbitrum Blockchain
JONES *
1,34 USD
32.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
97.164 USD
-1.66% -2%
3217
382 Biểu tượng logo của Yieldification Yieldification
08/2022 / Ethereum Blockchain
YDF *
0,0077528941 USD
189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.541.875
91.984 USD
-0.91% 35%
3247
383 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0000003022 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
87.385 USD
-1.53% -0%
3267
384 Biểu tượng logo của Minto Minto
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTCMT *
0,72 USD
17.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.300.000
83.130 USD
-3.93% -2%
3300
385 Biểu tượng logo của TrustFi Network TrustFi Network
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TFI *
0,0239494325 USD
585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
81.312 USD
-2.03% -9%
3316
386 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0381275381 USD
931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
78.612 USD
-1.45% 66%
3335
387 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0200002466 USD
489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
69.007 USD
28.34% 82%
3414
388 Biểu tượng logo của SEOR Network SEOR Network
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEOR *
0,0020621776 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.953 USD
-5.58% -47%
3531
389 Biểu tượng logo của XDAO XDAO
09/2022 / Ethereum Blockchain
XDAO *
0,86 USD
21.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.308 USD
5.88% 15%
3544
390 Biểu tượng logo của Domani Protocol Domani Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEXTF *
0,28 USD
6.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
51.204 USD
-2.05% 2%
3573
391 Biểu tượng logo của Netswap Netswap
12/2021 / Metis Andromeda Blockchain
NETT *
0,13 USD
3.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.066 USD
12.52% 106%
3594
392 Biểu tượng logo của DAO Invest DAO Invest
10/2021 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0044658578 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.998
47.697 USD
2.52% 11%
3608
393 Biểu tượng logo của DefiDollar DefiDollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUSD *
0,61 USD
14.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.836.252
44.528 USD
-4.71% -4%
3641
394 Biểu tượng logo của Ratio Finance Ratio Finance
02/2022 / Solana Blockchain
RATIO *
0,0060871472 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
44.111 USD
-6.47% 5%
3645
395 Biểu tượng logo của Premia Premia
02/2021 / Ethereum Blockchain
PREMIA *
0,58 USD
14.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.651 USD
1.65% 13%
3700
396 Biểu tượng logo của Octopus Protocol Octopus Protocol
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPS *
0,000637166 USD
15,5660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
37.807 USD
1.66% 4%
3723
397 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,0100080651 USD
244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36.169 USD
4.99% 14%
3750
398 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,0038531936 USD
94 đ
0 USD
N/A
33.707 USD
7.77% 3%
3808
399 Biểu tượng logo của DAOLaunch DAOLaunch
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DAL *
0,0182195808 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
33.600 USD
14.62% 1%
3811
400 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,0166419983 USD
407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.588 USD
15.06% -1%
3812
401 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
0,0240888662 USD
588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.295 USD
5.00% 5%
3820
402 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
0,59 USD
14.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
32.637 USD
4.84% 52%
3836
403 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
1,88 USD
46.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
30.967 USD
-4.27% 12%
3885
404 Biểu tượng logo của Akropolis Delphi Akropolis Delphi
09/2020 / Ethereum Blockchain
ADEL *
0,0045995037 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
30.718 USD
1.29% 31%
3893
405 Biểu tượng logo của Phuture Phuture
06/2021 / Ethereum Blockchain
PHTR *
0,0229523891 USD
561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.993 USD
-6.80% 21%
3908
406 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
0,31 USD
7.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
29.491 USD
-1.27% 3%
3919
407 Biểu tượng logo của Cykura Cykura
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
0,0074847156 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.267 USD
11.33% 44%
3927
408 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI *
0,0048695831 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.303.603
28.890 USD
10.31% 14%
3940
409 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0014594579 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.942.647
27.111 USD
1.64% 2%
4004
410 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
0,10 USD
2.447 đ
0 USD
N/A
26.201 USD
-0.72% 4%
4026
411 Biểu tượng logo của Bitlocus Bitlocus
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,000522706 USD
12,7697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
24.312 USD
-16.15% -18%
4068
412 Biểu tượng logo của Bumper Bumper
07/2021 / Ethereum Blockchain
BUMP *
0,0576100727 USD
1.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
23.940 USD
-1.87% 8%
4079
413 Biểu tượng logo của CryptoXpress CryptoXpress
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPRESS *
0,0315304289 USD
770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
22.990 USD
1.80% 10%
4111
414 Biểu tượng logo của Aldrin Aldrin
07/2021 / Solana Blockchain
RIN *
0,0511286659 USD
1.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
22.035 USD
-1.13% 6%
4151
415 Biểu tượng logo của Ardana Ardana
10/2021 / Cardano Blockchain
DANA *
0,0019643222 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
21.848 USD
-5.01% 13%
4159
416 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,0012801816 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
21.354 USD
0.57% 3%
4182
417 Biểu tượng logo của Meta Pool Meta Pool
03/2022 / Near Blockchain
META *
0,000029111 USD
0,7112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.702 USD
-1.27% -6%
4205
418 Biểu tượng logo của OtterHome OtterHome
06/2023 / Arbitrum Blockchain
HOME *
0,0000040625 USD
0,0992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.316 USD
6.04% 14%
4240
419 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GENS *
0,0001001977 USD
2,4478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
18.965 USD
-0.99% 1%
4256
420 Biểu tượng logo của Tigris Tigris
06/2023 / Arbitrum Blockchain
TIG *
1,57 USD
38.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
17.490 USD
9.45% -0%
4294
421 Biểu tượng logo của Nemesis PRO Nemesis PRO
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NMSP *
2,63 USD
64.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 454.938
16.357 USD
0.74% -2%
4337
422 Biểu tượng logo của Notional Finance Notional Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
NOTE *
0,15 USD
3.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.997
14.590 USD
0.43% 21%
4347
423 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
0,0237267546 USD
580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
14.566 USD
4.74% 4%
4389
424 Biểu tượng logo của YAM V1 YAM V1
08/2020
YAM
0,11 USD
2.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
13.559 USD
0.19% 47%
4414
425 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0603220846 USD
1.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.738 USD
-0.60% -0%
4448
426 Biểu tượng logo của Rome Rome
12/2021 / Moonriver Blockchain
ROME *
93,76 USD
2.290.495 đ
0 USD
N/A
11.420 USD
-2.72% -7%
4493
427 Biểu tượng logo của Metronome Metronome
06/2018 / Ethereum Blockchain
MET *
0,94 USD
23.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.377.915
11.300 USD
4.64% 6%
4496
428 Biểu tượng logo của SmarterCoin (SMRTr) SmarterCoin (SMRTr)
10/2021 / Avalanche C-Chain
SMRTR *
0,0000003395 USD
0,0083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.099.547.428
11.030 USD
15.61% -27%
4501
429 Biểu tượng logo của Equilibria Finance Equilibria Finance
06/2023 / Arbitrum Blockchain
EQB *
0,14 USD
3.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.846 USD
1.16% -2%
4509
430 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
42.842 USD
1.046.635.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296
8.865 USD
1.89% 13%
4598
431 Biểu tượng logo của Vulture Peak Vulture Peak
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VPK *
0,0351358062 USD
858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
8.608 USD
4.45% 24%
4613
432 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
133,67 USD
3.265.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
8.120 USD
3.59% 14%
4639
433 Biểu tượng logo của RadioShack RadioShack
03/2022 / Ethereum Blockchain
RADIO *
0,0003865189 USD
9,4427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.014.500.000
7.081 USD
-3.21% -4%
4683
434 Biểu tượng logo của mStable USD mStable USD
06/2020 / Ethereum Blockchain
MUSD *
1,00 USD
24.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.085.970
6.085 USD
0.04% 0%
4752
435 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0017093212 USD
42 đ
0 USD
N/A
6.049 USD
-7.19% -10%
4753
436 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
24,86 USD
607.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
5.921 USD
-0.94% 13%
4762
437 Biểu tượng logo của ViteX Coin ViteX Coin
02/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VX *
0,0270378028 USD
661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.328.808
5.238 USD
2.51% 0%
4807
438 Biểu tượng logo của Abel finance Abel finance
01/2023 / Aptos Blockchain
ABEL *
0,0690529778 USD
1.687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.919 USD
-7.90% 17%
4825
439 Biểu tượng logo của STACKS STACKS
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STACKS *
0,0000004826 USD
0,0118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.246.942.255
3.695 USD
-5.89% -34%
4936
440 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
2.290 USD
55.951.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
3.471 USD
2.66% 12%
4965
441 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
8.478 USD
207.110.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.802 USD
1.94% -44%
5238
442 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0035840304 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.599 USD
-23.27% 202%
5290
443 Biểu tượng logo của TEN TEN
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TENFI *
0,0026308406 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 256.000.000
813 USD
-0.82% -3%
5566
444 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0001736131 USD
4,2414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
750 USD
2.85% 4%
5594
445 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GYRO *
1,50 USD
36.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
493 USD
-0.01% -1%
5733
446 Biểu tượng logo của MarketMove MarketMove
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOVE *
0,0000026571 USD
0,0649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
347 USD
0.26% 3%
5850
447 Biểu tượng logo của Zeedex Zeedex
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZDEX *
0,0423569478 USD
1.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
302 USD
3.35% 10%
5899
448 Biểu tượng logo của EnreachDAO EnreachDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
NRCH *
1,60 USD
39.172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
234 USD
-1.59% -6%
5984
449 Biểu tượng logo của Hector Network Hector Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
HEC *
0,19 USD
4.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.529.454
200 USD
0.47% -2%
6045
450 Biểu tượng logo của SolidLizard SolidLizard
02/2023 / Arbitrum Blockchain
SLIZ *
0,0007021668 USD
17,1539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.470.753
189 USD
1.55% 4%
6066
451 Biểu tượng logo của xSAUCE xSAUCE
05/2023 / Hedera Hashgraph Blockchain
XSAUCE *
0,030605957 USD
748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.339.954
168 USD
7.34% 14%
6113
452 Biểu tượng logo của DeGate DeGate
03/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,040734671 USD
995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
113 USD
-65.00% 23%
6236
453 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0126367509 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.560.000.000
112 USD
1.64% 2.622%
6241
454 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
0,48 USD
11.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
110 USD
1.64% 6%
6243
455 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANY *
2,80 USD
68.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
94 USD
2.65% 6%
6302
456 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
861,72 USD
21.051.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.977
88 USD
1.64% 6%
6320
457 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0008894346 USD
21,7289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.829.631
85 USD
34.77% 41%
6331
458 Biểu tượng logo của Bancor Governance Token Bancor Governance Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
VBNT *
0,66 USD
16.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.505.930
42 USD
1.64% 6%
6526
459 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0009003278 USD
21,9950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.459.136
27 USD
1.64% 6%
6638
460 Biểu tượng logo của Kalata Kalata
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KALA *
0,0000800107 USD
1,9547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
22 USD
-4.04% -7%
6669
461 Biểu tượng logo của Phoenix Global [old] Phoenix Global [old]
10/2017 / Neo Blockchain
PHX *
0,0098995048 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.711.738.526
14 USD
5.88% -2%
6780
462 Biểu tượng logo của UPFI Network UPFI Network
11/2021 / Solana Blockchain
UPS *
0,0001660589 USD
4,0568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5 USD
-0.51% -1%
6939
463 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,0003305442 USD
8,0752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5 USD
-0.09% 1%
6950
464 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,0044397424 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
23.46% 12%
7135
465 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,12 USD
2.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.406.760
0 USD
1.64% 6%
7164
466 Biểu tượng logo của bitCNY bitCNY
09/2014
BITCNY
0,14 USD
3.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.245.600
0 USD
0.33% -0%
7239
467 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal Legacy Kyber Network Crystal Legacy
09/2017 / Ethereum Blockchain
KNCL *
0,74 USD
18.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 226.000.000
0 USD
-0.09% 18%
7354
468 Biểu tượng logo của Compound Dai Compound Dai
03/2020 / Ethereum Blockchain
CDAI *
0,0225578036 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.025.596.474
0 USD
0.21% 0%
7540
469 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,0228889867 USD
559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.605.059.821
0 USD
0.00% 0%
7541
470 Biểu tượng logo của DMM: Governance DMM: Governance
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMG *
0,0001530543 USD
3,7391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
4.17% 25%
7568
471 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
28.847 USD
704.735.751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
0 USD
0.00% 0%
7569
472 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,001132426 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
0 USD
0.09% -0%
7578
473 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
6.026 USD
147.204.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
2.41% 9%
7602
474 Biểu tượng logo của DefiDollar DAO DefiDollar DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
DFD *
0,0043015267 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.09% -0%
7615
475 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACS *
0,60 USD
14.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
0 USD
0.00% 0%
7629
476 Biểu tượng logo của WanSwap WanSwap
12/2020
WASP
0,0010414462 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
0.00% 0%
7640
477 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
0,90 USD
21.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
48.00% 10%
7650
478 Biểu tượng logo của dForce USD dForce USD
10/2021 / Ethereum Blockchain
USX *
1,00 USD
24.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 286.466.058
0 USD
0.57% -2%
7873
479 Biểu tượng logo của xDollar xDollar
10/2021 / Polygon Blockchain
XDO *
0,0000515043 USD
1,2582 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -19%
7890
480 Biểu tượng logo của Diviner Protocol Diviner Protocol
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DPT *
0,0000451989 USD
1,1042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
7909
481 Biểu tượng logo của Metavault DAO Metavault DAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
MVD *
5,09 USD
124.397 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -0%
8153
482 Biểu tượng logo của XDOG XDOG
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOG *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000
0 USD
0.00% -6%
8410
483 Biểu tượng logo của Venom Venom
05/2023 / Ethereum Blockchain
VNM *
0,0000025747 USD
0,0629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.767.049.923
0 USD
0.00% -8%
8615
484 Biểu tượng logo của Axelar Wrapped wstETH Axelar Wrapped wstETH
11/2023 / Polygon Blockchain
AXL-WSTETH *
1.595.659.480 USD
38.981.961.106.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.000
0 USD
0.00% 68.408.921%
8852

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.