1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2805 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3036) - Ethereum (3574) - TRON (91) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (49) - Solana (329) - Polygon (272) - XDC Network (9) - Avalanche (158) - Fantom (106) - BNB Smart Chain (BEP20) (31) - Klaytn (74) - XRP (24) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (10) - Terra Classic (7) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (20) - Bitgert (6) - Cardano (40) - Arbitrum (98) - Cosmos (21) - Waves (9) - Secret (3) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (9) - Ontology (1) - Algorand (19) - Aurora (5) - Binance Smart Chain (BEP20) (102) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (2) - MetisDAO (12) - Celo (15) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Terra (8) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (9) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - HECO (1) - Optimism (11) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (10) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (15) - Fusion (1) - MultiversX (23) - Astar (1) - Avalanche C-Chain (5) - Velas (1) - CANTO (8) - Stacks (3) - SORA (3) - BNB Chain (BEP20) (1) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (15) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - Ripple (1) - NEM (1) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - XRP Ledger (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Tron20 (1) - Dogecoin (6) - Conflux (5) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - SX Network (1) - Energi (1) - Core (5) - Radix (1) -

21/03/2023 04:44
<

Bảng xếp hạng 2805 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shiryo-Inu Shiryo-Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO-INU *
0, USD
0,0000 đ
22.006.541 USD
981.846.969.103.729.024 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
546.295 USD
-2.26% -17%
743
2 Biểu tượng logo của Shiryo Shiryo
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO *
0, USD
0,0000 đ
7.671.540 USD
981.846.777.310.948.352 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
10.200 USD
-4.02% 10%
879
3 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
356.649.754 USD
115.113.333.036.839.008 (27%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
6.344.515 USD
-3.13% 2%
121
4 Biểu tượng logo của MetaPets MetaPets
11/2021 / BNB Blockchain
METAPETS *
0, USD
0,0000 đ
1.291.810 USD
51.587.381.174.314.000 (52%)
Tổng: 98.696.588.852.226.816
5 USD
-0.13% 14%
1410
5 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Blockchain
QUACK *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
60.429.480 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
453.381 USD
-0.00% 3%
364
6 Biểu tượng logo của Football World Community Football World Community
03/2022 / BNB Blockchain
FWC *
0, USD
0,0000 đ
1.570.039 USD
42.259.695.518.342.000 (21%)
Tổng: 200.000.000.000.000.000
567.839 USD
-1.41% -7%
1337
7 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Blockchain
PIT *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
23.125.205 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
422.431 USD
-1.48% 10%
600
8 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Blockchain
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
694.382 USD
33.323.843.485.713.968
2.812 USD
-14.31% -11%
1603
9 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Blockchain
NFTART *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
2.460.381 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
147.117 USD
0.92% -8%
1199
10 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / BNB Blockchain
WSPP *
0, USD
0,0000 đ
180.804 USD
13.503.301.024.289.604
174 USD
-2.20% 4%
2009
11 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / BNB Blockchain
HAM *
0,000000004 USD
0,0001 đ
9.421.715 USD
2.384.230.000.000.000 (24%)
Tổng: 10.000.000.000.000.000
3.728.049 USD
-6.18% -9%
819
12 Biểu tượng logo của Silva Token Silva Token
11/2021 / BNB Blockchain
SILVA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
193.745 USD
1.669.960.531.442.310 (83%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
5 USD
-1.16% 14%
1983
13 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006644 USD
0,0158 đ
632.152.287 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
11.238.777 USD
-1.79% 9%
73
14 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,0000006484 USD
0,0154 đ
616.917.319 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
13.381.232 USD
-3.79% -2%
74
15 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000018377 USD
0,0436 đ
1.697.609.396 USD
923.767.696.429.000 (93%)
Tổng: 990.000.000.000.000
86.411.858 USD
4.49% -1%
56
16 Biểu tượng logo của YetiCoin YetiCoin
11/2021 / Ethereum Blockchain
YETIC *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
216.243 USD
882.267.270.742.350 (88%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
854 USD
-2.04% 18%
1944
17 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Blockchain
RAINBOW *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
441.816 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
418 USD
10.73% 47%
1734
18 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / BNB Blockchain
WSG *
0,0000000021 USD
0,0000 đ
1.777.337 USD
850.792.052.994.230 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
77.282 USD
0.54% -4%
1298
19 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,0000000132 USD
0,0003 đ
10.321.149 USD
779.133.179.255.390 (78%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.910.209 USD
-6.56% -4%
796
20 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000754 USD
0,0018 đ
45.237.721 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.170.309 USD
-10.92% 6%
433
21 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00001059 USD
0,2515 đ
6.244.455.081 USD
589.544.553.904.720 (100%)
Tổng: 589.609.793.417.210
360.000.271 USD
-4.53% -2%
14
22 Biểu tượng logo của DogeBonk DogeBonk
10/2021 / BNB Blockchain
DOBO *
0,0000000086 USD
0,0002 đ
4.999.471 USD
582.959.739.166.037 (58%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.011 USD
-1.31% 9%
985
23 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / BNB Blockchain
SAFEMOON *
0,00023874 USD
5,6701 đ
133.219.744 USD
561.987.726.079.620 (56%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
959.091 USD
1.9% 16%
239
24 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000003536 USD
0,0084 đ
194.123.914 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.594.354 USD
-5.07% -1%
193
25 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / BNB Blockchain
DYNA *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
221.093 USD
524.489.541.789.700 (52%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4 USD
-1.11% 8%
1938
26 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
65.919 USD
498.189.654.056.300
5.294 USD
8.05% -30%
2231
27 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / BNB Blockchain
BRISE *
0,0000004652 USD
0,0110 đ
183.043.892 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.681.284 USD
-4.21% 2%
200
28 Biểu tượng logo của PornRocket PornRocket
05/2021 / BNB Blockchain
PORNROCKET *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
1.816.019 USD
384.744.256.278.960 (38%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
783 USD
-1.13% 9%
1290
29 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Blockchain
YOOSHI *
0,00000009 USD
0,0021 đ
33.611.333 USD
373.374.948.002.640 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
180.605 USD
-4.23% 5%
498
30 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
1.337.858 USD
282.958.887.289.420 (28%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.835 USD
8.32% 19%
1396
31 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004123 USD
0,0098 đ
114.238.451 USD
277.080.562.500.000 (28%)
Tổng: 999.990.000.000.000
7.073.573 USD
-1.95% -6%
244
32 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
319.299 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
196.988 USD
-39.56% -36%
1826
33 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN DINGO TOKEN
05/2021 / BNB Blockchain
DINGO *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
385.313 USD
150.580.643.095.592 (15%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
247 USD
6.41% -15%
1723
34 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,0000001833 USD
0,0044 đ
18.328.422 USD
100.000.000.000.000
9.370.714 USD
-5.45% 32%
656
35 Biểu tượng logo của TiFi Token TiFi Token
04/2022 / BNB Blockchain
TIFI *
0,0000000495 USD
0,0012 đ
3.883.920 USD
78.437.208.676.359 (8%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
58.508 USD
-5.55% -16%
1055
36 Biểu tượng logo của Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0000000758 USD
0,0018 đ
5.286.714 USD
69.746.675.281.042 (93%)
Tổng: 75.000.000.000.000
1.700.678 USD
-1.28% -3%
966
37 Biểu tượng logo của Revolt 2 Earn Revolt 2 Earn
05/2022 / Polygon Blockchain
RVLT *
0,0000000483 USD
0,0011 đ
2.888.348 USD
59.815.774.993.144 (66%)
Tổng: 91.131.825.151.985
317.385 USD
-9.57% -16%
1153
38 Biểu tượng logo của Volt Inu V2 Volt Inu V2
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000016423 USD
0,0390 đ
89.941.275 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
17.505.284 USD
-5.19% -2%
289
39 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,00000372 USD
0,0884 đ
125.388.172 USD
33.647.536.927.121 (34%)
Tổng: 100.000.000.000.000
854.527 USD
0.1% 6%
249
40 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / BNB Blockchain
CORGIB *
0,000000009 USD
0,0002 đ
261.897 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.459 USD
-5.21% 13%
1889
41 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000016353 USD
0,0388 đ
42.121.233 USD
25.757.575.757.576
3.351.309 USD
-5.49% 3%
446
42 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00003214 USD
0,7633 đ
621.074.194 USD
19.338.110.923.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
10.305.267 USD
-0.68% 11%
78
43 Biểu tượng logo của MandoX V2 MandoX V2
12/2021 / Ethereum Blockchain
MANDOX *
0,0000001462 USD
0,0035 đ
2.183.545 USD
14.936.850.402.641 (30%)
Tổng: 50.000.000.000.000
50.513 USD
-7.31% 2%
1238
44 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000024638 USD
0,0585 đ
24.586.931 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
1.527.244 USD
-7.87% -9%
582
45 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000013752 USD
0,0327 đ
13.668.284 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
498.022 USD
1.54% -9%
986
46 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000001788 USD
0,0042 đ
1.776.709 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
382.306 USD
-0.87% 2%
1299
47 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,00003911 USD
0,9289 đ
383.408.611 USD
8.917.452.316.422 (45%)
Tổng: 20.000.000.000.000
46.368.520 USD
-0.42% 9%
113
48 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
1,42 USD
33.725 đ
335.728.346 USD
6.536.396.903.498 (95%)
Tổng: 6.907.072.875.695
41.967.869 USD
-4.59% 3%
127
49 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001271624 USD
3,0201 đ
751.178.349 USD
5.907.237.537.417 (86%)
Tổng: 6.859.438.777.612
87.726.486 USD
-6.26% -4%
63
50 Biểu tượng logo của MicroPets MicroPets
10/2021 / BNB Blockchain
PETS *
0,0000000611 USD
0,0015 đ
305.992 USD
5.007.120.231.351 (50%)
Tổng: 10.000.000.000.000
824 USD
-1.29% 4%
1837
51 Biểu tượng logo của Cult DAO Cult DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
CULT *
0,0000070825 USD
0,1682 đ
30.586.924 USD
4.318.690.730.920 (65%)
Tổng: 6.666.666.666.666
1.875.227 USD
-10.35% -16%
527
52 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000112721 USD
0,2677 đ
25.376.701 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
605.495 USD
3.87% 6%
573
53 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000043499 USD
0,1033 đ
9.601.175 USD
2.207.205.857.150 (22%)
Tổng: 10.000.000.000.000
291.004 USD
3.11% 1%
812
54 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000000096 USD
0,0002 đ
11.806 USD
1.229.840.000.000
54 USD
-4.29% -1%
2471
55 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / BNB Blockchain
MINT *
0,0000035475 USD
0,0843 đ
3.694.030 USD
1.041.314.412.631 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
14.496 USD
-0.77% 10%
1077
56 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000017434 USD
0,0414 đ
1.743.376 USD
1.000.000.000.000
22.644 USD
-3.81% 4%
1303
57 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / TRON Blockchain
BTTOLD *
0,000000649 USD
0,0154 đ
623.501.333 USD
990.000.000.000
16.125.593 USD
-3.64% 1%
77
58 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / TRON Blockchain
WIN *
0,0000875532 USD
2,0794 đ
84.203.214 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
9.377.177 USD
-4.02% -0%
300
59 Biểu tượng logo của Silver Stonks Silver Stonks
09/2021 / BNB Blockchain
SSTX *
0,0000001894 USD
0,0045 đ
141.605 USD
747.566.991.914 (33%)
Tổng: 2.300.000.000.000
38 USD
0.85% 19%
2072
60 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000014931 USD
0,0355 đ
964.544 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
3.520 USD
-2.66% 11%
1505
61 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000021527 USD
0,0511 đ
1.266.004 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
1 USD
-17.08% 3%
1417
62 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000175519 USD
0,4169 đ
8.395.670 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
-3.92% 4%
851
63 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000259869 USD
0,6172 đ
10.453.929 USD
402.276.464.812 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000
17.575 USD
-3.65% -16%
791
64 Biểu tượng logo của VEKTOR VEKTOR
03/2022 / BNB Blockchain
VEKTOR *
0,0000000712 USD
0,0017 đ
27.848 USD
391.306.102.445 (78%)
Tổng: 500.000.000.000
224 USD
6.56% 12%
2382
65 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001930623 USD
4,5852 đ
63.912.729 USD
331.047.171.075 (66%)
Tổng: 500.000.000.000
4.414.245 USD
-4.25% 0%
351
66 Biểu tượng logo của RadioCaca RadioCaca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002088184 USD
4,9594 đ
68.821.056 USD
329.573.771.075 (66%)
Tổng: 500.000.000.000
7.489.904 USD
1.53% -22%
266
67 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0006648 USD
15,7890 đ
509.397.808 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
42.541.043 USD
-1.79% -5%
133
68 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,00019921 USD
4,7312 đ
66.049.404 USD
306.887.160.390 (61%)
Tổng: 500.000.000.000
4.594.815 USD
0.61% 6%
385
69 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,48 USD
11.491 đ
126.678.289 USD
236.744.908.115 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
13.452.546 USD
-0.16% 15%
246
70 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Blockchain
BIDR *
0,0000650255 USD
1,5444 đ
14.677.270 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
20.405.097 USD
-0.06% -0%
712
71 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000029713 USD
0,0706 đ
630.727 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
34.074 USD
-0.04% 5%
1628
72 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Ethereum Blockchain
NABOX *
0,0000076854 USD
0,1825 đ
1.595.600 USD
207.614.091.935 (21%)
Tổng: 1.000.000.000.000
3.684 USD
-2.98% 2%
1332
73 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000287408 USD
0,6826 đ
5.290.225 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
13.079 USD
-1.30% -9%
965
74 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0846011182 USD
2.009 đ
14.670.770.809 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
12.767.098 USD
-2.57% 3%
201
75 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00181423 USD
43 đ
321.686.326 USD
173.342.974.127 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
22.395.857 USD
-5.21% 6%
131
76 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000002075 USD
0,0049 đ
35.700 USD
172.076.810.000
23 USD
13.52% 21%
2332
77 Biểu tượng logo của DeFi Degen Land DeFi Degen Land
11/2021 / BNB Blockchain
DDL *
0,000000172 USD
0,0041 đ
25.797 USD
150.000.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000.000
174 USD
-2.20% 14%
2387
78 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000081029 USD
0,1924 đ
1.164.883 USD
143.761.098.438
760 USD
-7.73% -17%
1441
79 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,072393 USD
1.719 đ
10.032.339.591 USD
132.670.764.300
572.749.791 USD
-4.96% 2%
10
80 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
IDRT *
0,0000649186 USD
1,5418 đ
7.858.325 USD
121.048.927.413 (93%)
Tổng: 130.112.000.000
162.249 USD
-0.69% -1%
868
81 Biểu tượng logo của Inflation Hedging Coin Inflation Hedging Coin
11/2021 / BNB Blockchain
IHC *
0,0000469417 USD
1,1149 đ
5.616.243 USD
119.642.987.723 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
83.854 USD
-3.09% -8%
945
82 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0006992269 USD
16,6066 đ
75.100.908 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
9.062.090 USD
-7.67% -3%
325
83 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,0647750147 USD
1.538 đ
6.586.069.739 USD
101.676.082.428
1.136.201 USD
-2.30% -3%
203
84 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000007981 USD
0,0190 đ
81.074 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
0 USD
-6.87% -2%
2185
85 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000150366 USD
0,3571 đ
1.512.296 USD
100.574.578.752
11.784 USD
-7.73% -4%
1354
86 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000029192 USD
0,0693 đ
291.915 USD
100.000.000.000
109 USD
-3.08% 2%
1858
87 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Blockchain
QRT *
0,0000020521 USD
0,0487 đ
205.144 USD
99.966.493.120 (100%)
Tổng: 100.000.000.000
210.271 USD
-19.42% -9%
1962
88 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0010987295 USD
26 đ
108.782.783 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
7.254.481 USD
-7.47% 5%
248
89 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,00000002 USD
0,0005 đ
1.872 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
30 USD
-33.48% -33%
2568
90 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
1.623.553 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1324
91 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,066124 USD
1.570 đ
6.032.358.350 USD
91.176.080.847 (100%)
Tổng: 91.176.188.129
393.352.355 USD
-1.68% 3%
15
92 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000012127 USD
0,0288 đ
110.465 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
0.57% -3%
2123
93 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000125852 USD
0,2989 đ
1.085.560 USD
86.256.637.424 (65%)
Tổng: 132.995.789.787
20 USD
575.18% 412%
1462
94 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0005320122 USD
12,6353 đ
45.253.751 USD
85.061.485.690
256.409 USD
-1.02% -3%
432
95 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,01 USD
23.940 đ
76.796.793.699 USD
76.109.949.431 (96%)
Tổng: 79.091.735.572
130.922.231.455 USD
0.77% 0%
3
96 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0000835146 USD
1,9835 đ
6.059.250 USD
72.553.169.190 (73%)
Tổng: 100.000.000.000
1.642.057 USD
0.14% 5%
927
97 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,02358838 USD
560 đ
1.706.834.343 USD
72.511.146.418 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
129.047.106 USD
-3.57% 7%
38
98 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Blockchain
AZ *
0,0000072788 USD
0,1729 đ
507.697 USD
69.750.302.117
658 USD
-1.05% 3%
1684
99 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,00220472 USD
52 đ
150.853.124 USD
66.209.200.558 (66%)
Tổng: 100.000.000.000
1.580.458 USD
-7.05% -7%
227
100 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Blockchain
EPX *
0,0003205156 USD
7,6122 đ
20.840.015 USD
65.020.282.168 (49%)
Tổng: 132.000.000.000
2.305.141 USD
-5.88% -0%
626
101 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0001827459 USD
4,3402 đ
11.673.650 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
22.594 USD
6.62% 12%
765
102 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000047231 USD
0,1122 đ
296.706 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
202 USD
2.98% -2%
1850
103 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
1.086.682 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1460
104 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0000067217 USD
0,1596 đ
412.982 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
14.543 USD
4.27% 4%
1753
105 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,001405696 USD
33 đ
84.934.130 USD
60.421.408.672
1.403.694 USD
-5.05% -1%
297
106 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOWB *
0,0000237774 USD
0,5647 đ
1.433.705 USD
60.296.840.158 (60%)
Tổng: 100.000.000.000
31.066 USD
-2.99% 6%
1374
107 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000086325 USD
0,2050 đ
500.493 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
17 USD
-1.62% 15%
1688
108 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,00419434 USD
100 đ
216.149.049 USD
53.598.382.991
8.476.171 USD
-2.75% 15%
181
109 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000130978 USD
0,3111 đ
695.066 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
129 USD
6.45% 27%
1602
110 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,38 USD
9.035 đ
19.411.101.054 USD
50.950.912.949 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
1.352.210.577 USD
-3.54% 2%
6
111 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0004043339 USD
9,6029 đ
20.216.694 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
15.535 USD
2.03% 17%
634
112 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / TRON Blockchain
MOF *
0,0001273234 USD
3,0239 đ
6.366.168 USD
50.000.000.000
470.544 USD
-3.48% 10%
920
113 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0005971187 USD
14,1816 đ
29.768.578 USD
49.853.700.000 (79%)
Tổng: 63.000.000.000
3.442.553 USD
16.88% 64%
531
114 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0002722146 USD
6,4651 đ
13.420.091 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
665.993 USD
-4.55% -29%
737
115 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000065608 USD
0,1558 đ
314.645 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
393 USD
13.96% 64%
1830
116 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,00485416 USD
115 đ
231.006.387 USD
47.569.999.999 (95%)
Tổng: 50.000.000.000
76.609.376 USD
-5.22% -8%
173
117 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,00396519 USD
94 đ
180.819.193 USD
45.611.899.305 (46%)
Tổng: 100.000.000.000
20.394.765 USD
-5.21% -0%
202
118 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000619607 USD
1,4716 đ
2.822.816 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
609.800 USD
-0.61% 30%
1162
119 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / BNB Blockchain
NPXSXEM *
0,0000289607 USD
0,6878 đ
1.294.149 USD
44.686.428.753 (42%)
Tổng: 106.784.637.943
0 USD
-3.92% 16%
1409
120 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0027632635 USD
66 đ
117.104.320 USD
42.378.991.563
16.923.957 USD
-6.11% -2%
239
121 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,00405649 USD
96 đ
227.682.616 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
7.025.426 USD
-3.92% -7%
176
122 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,00532487 USD
126 đ
176.346.854 USD
40.067.759.211 (99%)
Tổng: 40.597.663.092
67.877.670 USD
14.69% 39%
205
123 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0021275837 USD
51 đ
82.136.970 USD
38.605.752.722 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
1.219.911 USD
-3.05% 6%
307
124 Biểu tượng logo của SaitamaV2 SaitamaV2
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0018636405 USD
44 đ
71.947.243 USD
38.605.752.722 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
11.877.790 USD
-0.62% 8%
316
125 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0006078891 USD
14,4374 đ
23.309.840 USD
38.345.548.644 (100%)
Tổng: 38.346.277.753
0 USD
-3.96% 7%
599
126 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,01 USD
23.869 đ
35.560.029.547 USD
36.054.762.600
6.642.519.158 USD
0.2% 1%
5
127 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,34 USD
8.015 đ
11.822.573.978 USD
34.716.078.540 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
374.218.789 USD
-3.73% 2%
7
128 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000036585 USD
0,0869 đ
117.071 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
760 USD
-6.23% -1%
2106
129 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0000178293 USD
0,4234 đ
565.768 USD
31.732.432.231 (41%)
Tổng: 78.042.956.829
10 USD
-0.13% 18%
1653
130 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
543.203 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
-3.92% 4%
1665
131 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0012952732 USD
31 đ
39.543.529 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
38.601 USD
-21.68% -28%
459
132 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0002336236 USD
5,5486 đ
7.101.521 USD
30.397.274.955
5.063 USD
0.11% 7%
901
133 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,062288 USD
1.479 đ
1.874.076.900 USD
30.051.790.818 (60%)
Tổng: 50.000.000.000
60.490.143 USD
-5.66% 0%
35
134 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0000141603 USD
0,3363 đ
407.716 USD
28.792.881.608 (96%)
Tổng: 30.000.000.000
43.726 USD
12.57% -1%
1759
135 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,003688155 USD
88 đ
98.805.905 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
1.971.458 USD
2.11% 20%
269
136 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,087931 USD
2.088 đ
2.330.101.459 USD
26.504.404.538 (53%)
Tổng: 50.001.806.812
87.255.482 USD
-0.3% 6%
30
137 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000023924 USD
0,0568 đ
61.279 USD
25.614.208.832 (37%)
Tổng: 68.604.208.832
127 USD
-5.17% 1%
2248
138 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000055694 USD
0,1323 đ
142.632 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
27 USD
-1.62% 27%
2071
139 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,072573 USD
1.724 đ
1.834.681.936 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
50.740.817 USD
0.17% 6%
36
140 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0000262523 USD
0,6235 đ
656.308 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
132.281 USD
3.20% -11%
1619
141 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Polygon Blockchain
NSFW *
0,0001158241 USD
2,7508 đ
2.837.670 USD
24.499.828.829 (36%)
Tổng: 69.000.000.000
15.906 USD
-4.53% 3%
1159
142 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000015025 USD
0,0357 đ
35.624 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
117 USD
-6.37% 7%
2333
143 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0043005309 USD
102 đ
100.989.224 USD
23.482.966.566 (44%)
Tổng: 53.474.611.831
10.403.011 USD
-10.15% -33%
265
144 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0042252197 USD
100 đ
95.924.989 USD
22.702.958.863 (76%)
Tổng: 30.000.000.000
8.246.360 USD
-0.48% 7%
273
145 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0027197535 USD
65 đ
60.676.401 USD
22.309.522.132
11.422.123 USD
-5.34% -3%
362
146 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,000008504 USD
0,2020 đ
188.592 USD
22.176.888.617 (89%)
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
-0.13% -0%
1998
147 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / BNB Blockchain
VRT *
0,0004323401 USD
10,2681 đ
9.511.475 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
61.001 USD
2.67% -4%
815
148 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0006031121 USD
14,3239 đ
12.983.055 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
715.653 USD
-11.11% -4%
743
149 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0004185393 USD
9,9403 đ
8.858.425 USD
21.165.096.531
572.850 USD
-2.56% -6%
836
150 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0007403728 USD
17,5839 đ
15.599.930 USD
21.070.371.743 (100%)
Tổng: 21.142.732.733
1.159.422 USD
0.68% -1%
695
151 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0002512502 USD
5,9672 đ
5.293.049 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
270.325 USD
-0.10% 8%
963
152 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,001360225 USD
32 đ
28.294.531 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
2.954.122 USD
-9.97% -17%
545
153 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / BNB Blockchain
NEW *
0,0001255606 USD
2,9821 đ
2.583.031 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
100.702 USD
-1.10% -12%
1188
154 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0001298135 USD
3,0831 đ
2.614.920 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
98.778 USD
-5.66% -10%
1184
155 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000100307 USD
0,2382 đ
200.615 USD
20.000.000.000
0 USD
-4.23% 3%
1970
156 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
349.612 USD
19.918.713.667
0 USD
-3.92% 4%
1802
157 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
339.838 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1810
158 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Blockchain
DOME *
0,0013821115 USD
33 đ
26.258.517 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 97.952.999.849
3.683.230 USD
-2.77% -19%
561
159 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0000108113 USD
0,2568 đ
204.188 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
268 USD
-2.88% 26%
1967
160 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,01084451 USD
258 đ
203.267.387 USD
18.708.894.189 (21%)
Tổng: 90.000.000.000
26.128.534 USD
-4.88% 10%
190
161 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000055992 USD
0,1330 đ
102.392 USD
18.286.778.728 (63%)
Tổng: 29.000.000.000
9 USD
-84.84% -2%
2142
162 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000465014 USD
1,1044 đ
843.208 USD
18.132.961.921 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
751 USD
-5.41% 4%
1552
163 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0024371547 USD
58 đ
43.727.136 USD
17.941.879.747 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
76.415 USD
0.68% 10%
440
164 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000084975 USD
0,2018 đ
152.329 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
2052
165 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0000456997 USD
1,0854 đ
818.161 USD
17.902.999.424
9.012 USD
0.16% 14%
1562
166 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0004296163 USD
10,2034 đ
7.590.724 USD
17.668.610.370 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
46.024 USD
-2.93% 7%
885
167 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Blockchain
BLOK *
0,0026412611 USD
63 đ
46.318.847 USD
17.536.640.676 (9%)
Tổng: 199.868.396.351
1.248.028 USD
-1.63% -1%
422
168 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000646475 USD
1,5354 đ
1.127.621 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
43.344 USD
-3.44% -1%
1447
169 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,01683819 USD
400 đ
295.854.483 USD
17.398.534.362 (61%)
Tổng: 28.704.026.601
4.656.251 USD
1.88% 39%
142
170 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000023639 USD
0,0561 đ
40.266 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
4 USD
-28.14% -16%
2319
171 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
298.287 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
0 USD
-3.92% 4%
1847
172 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0011657434 USD
28 đ
19.667.486 USD
16.871.196.906 (8%)
Tổng: 200.000.000.000
1.668.440 USD
-6.45% -13%
643
173 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0028957268 USD
69 đ
47.827.236 USD
16.516.487.725 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
1.132.871 USD
-3.65% 1%
416
174 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000192482 USD
0,4571 đ
316.105 USD
16.422.580.992
0 USD
-6.38% -2%
1829
175 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020 / Polygon Blockchain
ASK *
0,0002943502 USD
6,9908 đ
4.758.648 USD
16.166.619.298 (16%)
Tổng: 100.000.000.000
15.250 USD
-11.44% 1%
1004
176 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,00984434 USD
234 đ
158.448.897 USD
15.982.303.652 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
4.067.774 USD
-2.08% 2%
222
177 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,02819736 USD
670 đ
457.465.978 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
56.142.511 USD
-4.79% 15%
92
178 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000383107 USD
0,9099 đ
605.546 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
8 USD
-6.87% 57%
1638
179 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / Ontology Blockchain
MBL *
0,0033710978 USD
80 đ
53.034.243 USD
15.732.039.555 (52%)
Tổng: 30.000.000.000
6.575.467 USD
-3.17% 2%
393
180 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
272.055 USD
15.500.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1879
181 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002784678 USD
6,6136 đ
4.286.183 USD
15.392.022.544
0 USD
-1.62% 15%
1035
182 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0020265779 USD
48 đ
31.080.109 USD
15.336.251.776 (44%)
Tổng: 35.000.000.000
8.991.173 USD
-4.59% -2%
521
183 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,000086759 USD
2,0605 đ
1.319.226 USD
15.205.647.371 (36%)
Tổng: 42.000.000.000
267.104 USD
-0.70% -10%
1402
184 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Blockchain
XDOGE *
0,0000030491 USD
0,0724 đ
46.257 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
0 USD
0.00% 9%
2301
185 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020
XPR
0,0015168752 USD
36 đ
22.635.382 USD
14.922.376.055 (53%)
Tổng: 28.030.198.382
1.361.413 USD
-3.09% -1%
607
186 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000071117 USD
0,1689 đ
102.901 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
-0.13% 82%
2139
187 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Blockchain
PTS *
0,0011977704 USD
28 đ
16.918.481 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
13.728 USD
-1.34% 4%
676
188 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,03854141 USD
915 đ
532.612.631 USD
13.823.082.056 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
6.194.576 USD
8.67% 31%
85
189 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
233.353 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1922
190 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,02050267 USD
487 đ
251.976.772 USD
13.156.264.246 (95%)
Tổng: 13.826.539.246
36.203.851 USD
-8.45% 14%
163
191 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / BNB Blockchain
2LC *
0,0000040646 USD
0,0965 đ
53.134 USD
13.072.452.091 (91%)
Tổng: 14.400.000.000
446 USD
-9.16% -34%
2271
192 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000086597 USD
0,2057 đ
111.398 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
13.182 USD
-2.27% -12%
2118
193 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0049755916 USD
118 đ
63.910.585 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
992.531 USD
-3.28% -6%
352
194 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0002784678 USD
6,6136 đ
3.545.552 USD
12.732.356.945 (89%)
Tổng: 14.368.542.717
0 USD
-1.62% 15%
1089
195 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,000270978 USD
6,4357 đ
3.445.194 USD
12.713.925.827 (61%)
Tổng: 21.000.000.000
20.075 USD
-4.33% -7%
1097
196 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,006435179 USD
153 đ
80.574.974 USD
12.521.015.157 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
5.283.747 USD
-3.25% 3%
310
197 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Cosmos Blockchain
DVPN *
0,0004515229 USD
10,7237 đ
5.593.446 USD
12.387.957.016 (55%)
Tổng: 22.469.296.897
110.455 USD
3.07% -11%
949
198 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000271196 USD
0,6441 đ
334.490 USD
12.333.889.236 (59%)
Tổng: 21.000.000.000
8.023 USD
-1.83% 0%
1815
199 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,13 USD
2.981 đ
1.543.503.825 USD
12.297.035.939 (33%)
Tổng: 37.697.035.939
7.389.584 USD
2.86% 1%
70
200 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,02693772 USD
640 đ
320.609.024 USD
12.156.804.605 (58%)
Tổng: 21.000.000.000
19.320.626 USD
-4.1% 11%
132
201 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001136533 USD
2,6993 đ
1.371.990 USD
12.071.708.179 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
43.037 USD
-1.06% -6%
1386
202 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
210.647 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1952
203 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,03029597 USD
720 đ
360.122.104 USD
11.999.991.148 (12%)
Tổng: 100.559.787.198
8.863.631 USD
-4.34% -8%
119
204 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
207.475 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1957
205 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0000311613 USD
0,7401 đ
358.355 USD
11.499.999.989 (100%)
Tổng: 11.500.000.000
210.635 USD
-5.60% 5%
1795
206 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0001567858 USD
3,7237 đ
1.782.565 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
-1.88% 13%
1296
207 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0701405401 USD
1.666 đ
791.111.747 USD
11.278.951.456
131.274.387 USD
-19.92% -20%
63
208 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0069156613 USD
164 đ
75.815.071 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
2.720.121 USD
-2.63% 4%
322
209 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
191.140 USD
10.890.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1990
210 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,036162081 USD
859 đ
391.926.283 USD
10.838.045.604 (94%)
Tổng: 11.580.831.384
9.143.252 USD
-5.41% -2%
97
211 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000351038 USD
0,8337 đ
372.101 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
0 USD
-3.92% 4%
1785
212 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0012787315 USD
30 đ
13.360.221 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
152.246 USD
1.61% -5%
738
213 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,000210623 USD
5,0023 đ
2.190.198 USD
10.398.664.245 (21%)
Tổng: 50.000.000.000
33.976 USD
4.82% 25%
1236
214 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0068429032 USD
163 đ
70.776.793 USD
10.343.094.362 (9%)
Tổng: 110.305.680.354
21.049.786 USD
-6.31% -2%
337
215 Biểu tượng logo của Rhythm Rhythm
08/2021 / BNB Blockchain
RHYTHM *
0,0001470214 USD
3,4918 đ
1.514.081 USD
10.298.365.868 (51%)
Tổng: 20.000.000.000
13 USD
-1.11% 6%
1353
216 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0000311274 USD
0,7393 đ
317.568 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
401 USD
-9.19% -7%
1827
217 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0047396753 USD
113 đ
48.169.523 USD
10.163.042.838
2.004.654 USD
-0.74% 6%
412
218 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,04200678 USD
998 đ
425.871.909 USD
10.128.698.676 (42%)
Tổng: 24.000.000.000
986.307 USD
-3.49% 9%
101
219 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0005038544 USD
11,9665 đ
5.082.100 USD
10.086.444.804 (50%)
Tổng: 20.000.000.000
252.977 USD
1.36% -0%
978
220 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,003855577 USD
92 đ
38.555.770 USD
10.000.000.000
127.272 USD
-0.59% -5%
464
221 Biểu tượng logo của Mainframe Mainframe
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,016958285 USD
403 đ
169.582.850 USD
10.000.000.000
26.266.349 USD
-9.98% 6%
151
222 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000195545 USD
0,4644 đ
195.545 USD
10.000.000.000
15.409 USD
-2.15% -2%
1979
223 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0000110181 USD
0,2617 đ
110.181 USD
10.000.000.000
267 USD
-0.13% -0%
2126
224 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0059988117 USD
142 đ
59.988.117 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
6.241.407 USD
-4.82% -1%
366
225 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0029652376 USD
70 đ
29.652.376 USD
10.000.000.000
51.634 USD
0.30% 11%
534
226 Biểu tượng logo của MetagamZ MetagamZ
02/2022 / Avalanche Blockchain
METAG *
0,0003374514 USD
8,0145 đ
3.374.514 USD
10.000.000.000
114.491 USD
51.99% 194%
1104
227 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0015013979 USD
36 đ
15.013.979 USD
10.000.000.000
757.485 USD
-8.07% 6%
705
228 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,45 USD
10.701 đ
43.958.949 USD
10.000.000.000
1.827.638 USD
4.08% 13%
496
229 Biểu tượng logo của Hifi Finance (Old) Hifi Finance (Old)
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0055325702 USD
131 đ
55.325.702 USD
10.000.000.000
648.157 USD
-0.66% 3%
386
230 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000257123 USD
0,6107 đ
256.984 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
208.565 USD
4.72% -1%
1895
231 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0002449196 USD
5,8168 đ
2.443.088 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
76.794 USD
2.72% 16%
1203
232 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0000666695 USD
1,5834 đ
659.286 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
49.680 USD
-1.38% -14%
1616
233 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0002338572 USD
5,5541 đ
2.306.905 USD
9.864.586.781 (10%)
Tổng: 100.000.000.000
30 USD
5.65% -7%
1213
234 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0033680976 USD
80 đ
33.018.662 USD
9.803.356.511 (27%)
Tổng: 36.000.000.000
1.559.648 USD
-5.91% 7%
503
235 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,02265184 USD
538 đ
222.000.700 USD
9.797.395.506 (100%)
Tổng: 9.799.587.429
13.822.996 USD
-4.44% -1%
180
236 Biểu tượng logo của SHIBAVAX SHIBAVAX
09/2021 / Avalanche Blockchain
SHIBX *
0,000069106 USD
1,6413 đ
676.407 USD
9.787.969.900 (98%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.97% 3%
1612
237 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Blockchain
TABOO *
0,0017092072 USD
41 đ
16.720.624 USD
9.782.678.080
410.180 USD
-1.19% 13%
679
238 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000175519 USD
0,4169 đ
169.631 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
-3.92% 4%
2021
239 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0339785731 USD
807 đ
328.331.533 USD
9.662.899.378 (97%)
Tổng: 10.000.000.000
60.935.212 USD
-7.51% -0%
112
240 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0011892828 USD
28 đ
11.354.110 USD
9.547.023.075 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
74.540 USD
-0.56% 1%
775
241 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000012286 USD
0,0292 đ
11.672 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
5 USD
-3.92% 4%
2473
242 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
166.708 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2025
243 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0006586941 USD
15,6440 đ
6.224.054 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
0 USD
-1.92% 8%
923
244 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,02548969 USD
605 đ
240.612.878 USD
9.448.885.577 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
14.243.183 USD
-4.14% 6%
168
245 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000102503 USD
0,2434 đ
96.148 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
2.456 USD
-3.32% -28%
2153
246 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0005006482 USD
11,8904 đ
4.635.208 USD
9.258.413.166 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
212.957 USD
0.37% -2%
1011
247 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / TRON Blockchain
SUN *
0,0066702874 USD
158 đ
61.490.915 USD
9.218.630.472 (46%)
Tổng: 19.900.730.000
21.944.115 USD
0.59% 4%
358
248 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,03925693 USD
932 đ
353.120.395 USD
8.999.999.999
14.935.184 USD
-5.68% 7%
123
249 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000095998 USD
0,2280 đ
86.103 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-3.83% 6%
2175
250 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0001013319 USD
2,4066 đ
903.062 USD
8.911.927.239 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
232.574 USD
16.79% 26%
1531
251 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / TRON Blockchain
JST *
0,02709965 USD
644 đ
241.193.837 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
29.641.256 USD
-2.39% 10%
167
252 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0056301213 USD
134 đ
49.999.871 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.119.404 USD
-5.51% 13%
407
253 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,15 USD
3.577 đ
1.335.628.713 USD
8.880.299.525 (84%)
Tổng: 10.610.089.495
172.403.706 USD
-6.46% 14%
43
254 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0001014228 USD
2,4088 đ
898.255 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
2.169 USD
6.91% 4%
1534
255 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,000222414 USD
5,2823 đ
1.969.192 USD
8.853.724.090 (66%)
Tổng: 13.344.612.245
104.836 USD
-1.62% -8%
1261
256 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0050032025 USD
119 đ
43.982.207 USD
8.790.810.727 (88%)
Tổng: 10.000.000.000
4.470.364 USD
-2.90% 10%
437
257 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,13 USD
26.838 đ
10.225.020.890 USD
8.734.317.475 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
817.445.920 USD
-6.35% -2%
9
258 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0408967167 USD
971 đ
356.773.058 USD
8.723.757.953 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
31.888.128 USD
-7.17% 13%
104
259 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0002944532 USD
6,9933 đ
2.552.320 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
1.092.710 USD
-3.48% -6%
1191
260 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Blockchain
TROY *
0,0037010671 USD
88 đ
31.921.704 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
2.220.753 USD
-6.46% -3%
514
261 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
143.926 USD
8.200.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2067
262 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Blockchain
BUSD *
1,01 USD
23.940 đ
8.221.369.362 USD
8.152.923.985
9.220.442.451 USD
1.26% 0%
12
263 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0101935104 USD
242 đ
82.438.751 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
6.799.058 USD
-4.11% 3%
305
264 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0000614244 USD
1,4588 đ
492.000 USD
8.009.840.398 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
419 USD
6.57% -8%
1698
265 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Blockchain
BRG *
0,001044956 USD
25 đ
8.361.912 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
2.171.173 USD
0.03% -0%
852
266 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0000484344 USD
1,1503 đ
387.476 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
25.888 USD
-14.97% -12%
1770
267 Biểu tượng logo của Neighbourhoods Neighbourhoods
12/2021 / Ethereum Blockchain
NHT *
0,000318791 USD
7,5713 đ
2.541.661 USD
7.972.813.374 (27%)
Tổng: 30.000.000.000
88.100 USD
0.30% 3%
1193
268 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0065573117 USD
156 đ
50.549.190 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
730.107 USD
-2.98% -9%
403
269 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0002001121 USD
4,7527 đ
1.525.950 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
28.262 USD
-1.89% 10%
1351
270 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
131.970 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
0 USD
-3.92% 4%
2084
271 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0000033964 USD
0,0807 đ
25.522 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
1 USD
-4.13% 232%
2390
272 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0015643353 USD
37 đ
11.653.185 USD
7.449.287.997 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
189.221 USD
-3.14% 0%
766
273 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000128023 USD
0,3041 đ
94.300 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
-3.79% 26%
2160
274 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Blockchain
CNS *
0,0000041747 USD
0,0991 đ
30.654 USD
7.342.691.560
251.775 USD
-1.54% -3%
2359
275 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche Blockchain
NCash *
0,0000417388 USD
0,9913 đ
305.745 USD
7.325.209.699 (51%)
Tổng: 14.350.197.884
205.686 USD
-6.01% 6%
1839
276 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0036269742 USD
86 đ
26.227.519 USD
7.231.239.464 (24%)
Tổng: 30.000.000.000
5.444.185 USD
-3.70% -6%
562
277 Biểu tượng logo của Nucleus Vision Nucleus Vision
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0020256743 USD
48 đ
14.603.730 USD
7.209.317.639 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
980.531 USD
-12.43% -25%
946
278 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,21 USD
5.045 đ
1.513.976.963 USD
7.128.879.003 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
99.792.399 USD
-5.2% 5%
42
279 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
124.491 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
0 USD
-3.92% 4%
2098
280 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0210857909 USD
501 đ
149.403.126 USD
7.085.488.367 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
12.267.676 USD
-7.77% 14%
186
281 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,04410049 USD
1.047 đ
331.804.829 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
357.150.418 USD
-7.9% 27%
129
282 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0004300737 USD
10,2142 đ
2.998.755 USD
6.972.653.525 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
1.163 USD
5.61% -11%
1135
283 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0175111604 USD
416 đ
120.978.347 USD
6.908.642.520 (82%)
Tổng: 8.433.374.831
1.819.266 USD
-1.36% 2%
235
284 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0099048805 USD
235 đ
67.715.783 USD
6.836.607.809 (59%)
Tổng: 11.568.824.325
782.760 USD
-0.98% -5%
343
285 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000891097 USD
2,1164 đ
607.938 USD
6.822.356.413 (85%)
Tổng: 8.000.000.000
15 USD
-0.06% 17%
1636
286 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0025422847 USD
60 đ
17.207.223 USD
6.768.409.044 (32%)
Tổng: 21.000.000.000
352.721 USD
-2.16% -1%
670
287 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,12 USD
2.848 đ
640.651.405 USD
6.718.673.350 (76%)
Tổng: 8.888.888.888
98.139.674 USD
-2.4% 4%
75
288 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0025720166 USD
61 đ
17.235.345 USD
6.701.101.875 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
54.936 USD
-3.56% -8%
669
289 Biểu tượng logo của RED TOKEN RED TOKEN
09/2022 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0008978182 USD
21,3232 đ
5.836.567 USD
6.500.834.106 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
710.868 USD
-9.44% -14%
936
290 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0006571239 USD
15,6067 đ
4.205.593 USD
6.400.000.000 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
149.442 USD
-0.78% -3%
1042
291 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0112341159 USD
267 đ
71.897.291 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
4.800.921 USD
-2.13% 8%
335
292 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0007909941 USD
18,7861 đ
5.022.945 USD
6.350.167.832 (91%)
Tổng: 6.979.170.652
148.445 USD
-8.55% 13%
984
293 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0014016556 USD
33 đ
8.874.651 USD
6.331.548.893 (53%)
Tổng: 12.000.000.000
357.270 USD
-0.61% 7%
834
294 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0009151681 USD
21,7352 đ
5.580.198 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
41.372 USD
-1.80% 2%
950
295 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,055254 USD
1.312 đ
335.063.776 USD
6.071.064.653
11.879.836 USD
-3.33% 10%
128
296 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000221305 USD
0,5256 đ
131.235 USD
5.930.048.943 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
433 USD
-12.56% -0%
2085
297 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,002045754 USD
49 đ
11.981.943 USD
5.856.981.221 (20%)
Tổng: 30.000.000.000
1.765.874 USD
1.52% -10%
761
298 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,11 USD
2.680 đ
660.342.050 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
66.033 USD
-0.20% 8%
210
299 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0006248018 USD
14,8390 đ
3.620.042 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
59.746 USD
-4.84% -3%
1082
300 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,060614 USD
1.440 đ
304.174.602 USD
5.725.718.533 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
58.067.444 USD
-5.37% 12%
138
301 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0014921587 USD
35 đ
8.515.870 USD
5.707.080.871 (41%)
Tổng: 14.000.000.000
766.515 USD
-2.05% 5%
845
302 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
23.821 đ
5.414.781.706 USD
5.598.470.788
214.114.780 USD
0.29% 1%
18
303 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0354930073 USD
843 đ
198.138.294 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
1.036.508 USD
-3.99% -3%
160
304 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Blockchain
VEED *
0,0026109239 USD
62 đ
14.533.380 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
156.916 USD
-2.80% 18%
716
305 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0004267019 USD
10,1342 đ
2.352.158 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
59.131 USD
2.76% -9%
1212
306 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0018291388 USD
43 đ
10.045.270 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
500.135 USD
7.00% 25%
803
307 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
96.028 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2156
308 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0008771737 USD
20,8329 đ
4.781.064 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
4 USD
-1.62% 14%
1002
309 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
95.365 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
0 USD
-3.92% 4%
2158
310 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0003004944 USD
7,1367 đ
1.628.530 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
607 USD
-14.52% -12%
1322
311 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0000833815 USD
1,9803 đ
444.307 USD
5.328.601.919 (62%)
Tổng: 8.537.173.495
13 USD
-0.30% 0%
1731
312 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0028557075 USD
68 đ
15.200.210 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
108.131 USD
-6.00% -12%
700
313 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0101527066 USD
241 đ
53.859.798 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
23.991.696 USD
-11.27% -2%
390
314 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,0000292631 USD
0,6950 đ
153.292 USD
5.238.410.649 (37%)
Tổng: 14.000.000.000
433 USD
-7.52% 18%
2049
315 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0000156746 USD
0,3723 đ
81.214 USD
5.181.276.525
0 USD
-2.35% 20%
2184
316 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000184761 USD
0,4388 đ
95.531 USD
5.170.553.000 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
93 USD
-31.05% 15%
2157
317 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / BNB Blockchain
PVT *
0,0000061511 USD
0,1461 đ
31.587 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
5.876 USD
-1.05% 2%
2354
318 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,000571635 USD
13,5763 đ
2.928.024 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
76.905 USD
9.52% 74%
1146
319 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Blockchain
HERO *
0,0049506297 USD
118 đ
25.226.643 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
703.740 USD
-2.80% 4%
575
320 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,03822584 USD
908 đ
188.882.925 USD
5.082.155.932 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
97.067.176 USD
-9.61% 33%
196
321 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0212945272 USD
506 đ
107.753.232 USD
5.060.137.335
24.122.484 USD
-8.67% 1%
254
322 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0003477538 USD
8,2592 đ
1.738.769 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
637.955 USD
7.87% 38%
1305
323 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0065934744 USD
157 đ
32.961.966 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
1.650.565 USD
-4.09% 4%
504
324 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / BNB Blockchain
CBM *
0,0000059204 USD
0,1406 đ
29.597 USD
4.999.088.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
68 USD
0.08% 5%
2369
325 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Blockchain
VELO *
0,0081034487 USD
192 đ
40.388.837 USD
4.984.154.058 (17%)
Tổng: 30.000.000.000
11.212.150 USD
-14.57% -1%
457
326 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0172737674 USD
410 đ
84.906.035 USD
4.915.316.558 (33%)
Tổng: 15.000.000.000
16.381.257 USD
10.16% -7%
298
327 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0131652171 USD
313 đ
64.027.063 USD
4.863.350.303 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
229.764.098 USD
9.67% 63%
350
328 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Blockchain
vUSDC *
0,0219231898 USD
521 đ
104.595.870 USD
4.771.015.133
21.360.910 USD
-0.18% -0%
259
329 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0058949726 USD
140 đ
27.853.745 USD
4.725.000.000 (95%)
Tổng: 5.000.000.000
1.084.966 USD
-4.77% -2%
551
330 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0030596709 USD
73 đ
14.380.279 USD
4.699.943.108 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
643.772 USD
2.51% 3%
719
331 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0000518854 USD
1,2323 đ
240.816 USD
4.641.311.279 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
11.206 USD
-0.13% -0%
1916
332 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / BNB Blockchain
RAVEN *
0,000959831 USD
22,7960 đ
4.313.741 USD
4.494.272.006 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
6.050 USD
2.72% -21%
1032
333 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0017513371 USD
42 đ
7.828.414 USD
4.469.964.250 (51%)
Tổng: 8.800.000.000
112.816 USD
-0.82% -1%
870
334 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0039422837 USD
94 đ
17.539.830 USD
4.449.154.668 (42%)
Tổng: 10.500.000.000
2.281.453 USD
-6.01% -1%
665
335 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0002784678 USD
6,6136 đ
1.234.894 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
-1.62% 15%
1425
336 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0000206168 USD
0,4896 đ
90.468 USD
4.388.065.443 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
3.571 USD
-2.69% 10%
2169
337 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0005250948 USD
12,4710 đ
2.297.290 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
39.900 USD
14.67% 29%
1214
338 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,066686 USD
1.584 đ
290.147.427 USD
4.357.860.666 (62%)
Tổng: 7.000.000.000
11.692.323 USD
-6.64% 10%
144
339 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0008901023 USD
21,1399 đ
3.865.055 USD
4.342.259.458 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
298.221 USD
-5.54% -2%
1059
340 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0013313043 USD
32 đ
5.710.062 USD
4.289.073.705 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
525.655 USD
-2.11% 1%
943
341 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
75.281 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
0 USD
-3.92% 4%
2206
342 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0046632532 USD
111 đ
19.790.197 USD
4.243.860.698 (85%)
Tổng: 5.000.000.000
11.071.425 USD
-4.98% -2%
637
343 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0003405998 USD
8,0892 đ
1.436.889 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
44.283 USD
-1.05% -4%
1373
344 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,04001444 USD
950 đ
168.026.809 USD
4.203.852.671 (60%)
Tổng: 7.000.000.000
28.772.204 USD
-10.9% 1%
213
345 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Blockchain
COS *
0,0067941439 USD
161 đ
28.269.786 USD
4.160.904.880 (42%)
Tổng: 9.918.149.551
5.845.775 USD
-4.28% 6%
548
346 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0009173842 USD
21,7879 đ
3.763.168 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
693.987 USD
-18.50% -11%
1070
347 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0089168518 USD
212 đ
36.543.015 USD
4.098.196.998 (18%)
Tổng: 22.362.727.129
8.234.181 USD
-8.24% -2%
477
348 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0003658109 USD
8,6880 đ
1.489.790 USD
4.072.568.444 (92%)
Tổng: 4.413.848.444
107.065 USD
-3.81% -6%
1364
349 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0000070484 USD
0,1674 đ
28.550 USD
4.050.576.097 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-2.88% 26%
2373
350 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Blockchain
DOGGY *
0,0004756346 USD
11,2963 đ
1.917.390 USD
4.031.224.909 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
53.522 USD
-0.71% 6%
1267
351 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,054451 USD
1.293 đ
282.940.242 USD
4.019.252.314 (41%)
Tổng: 9.900.000.000
2.292.397 USD
-0.88% 38%
150
352 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0001398059 USD
3,3204 đ
561.484 USD
4.016.166.666 (67%)
Tổng: 6.000.000.000
188 USD
-6.78% 10%
1655
353 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0011892606 USD
28 đ
4.762.989 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
1.419.734 USD
0.97% -4%
1003
354 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0354222992 USD
841 đ
141.264.814 USD
3.988.019.337 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
11.552.406 USD
4.45% 4%
163
355 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0022115704 USD
53 đ
8.787.136 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
111.050 USD
-2.92% 17%
837
356 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0269098712 USD
639 đ
106.859.213 USD
3.971.004.245 (58%)
Tổng: 6.804.974.035
4.142.670 USD
-5.25% 3%
255
357 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0005569357 USD
13,2272 đ
2.197.641 USD
3.945.951.381
0 USD
-1.62% -24%
1234
358 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0005582288 USD
13,2579 đ
2.151.994 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
28.649 USD
6.02% 11%
1241
359 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0006746746 USD
16,0235 đ
2.591.940 USD
3.841.762.738 (42%)
Tổng: 9.200.000.000
35.936 USD
-1.00% -13%
1185
360 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
65.417 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2235
361 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
1,18 USD
28.025 đ
47.184.940 USD
3.711.738.526
9.962.963 USD
0.05% 17%
478
362 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0170371292 USD
405 đ
62.574.695 USD
3.672.842.643 (36%)
Tổng: 10.250.000.000
2.446.366 USD
-4.16% -9%
356
363 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0002873047 USD
6,8235 đ
1.051.946 USD
3.661.430.200 (79%)
Tổng: 4.663.481.447
47.114 USD
8.39% -10%
1471
364 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0037001681 USD
88 đ
13.532.012 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
1.729.598 USD
-5.65% -7%
731
365 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,04056779 USD
963 đ
145.566.092 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
3.442.437 USD
-7.45% -18%
229
366 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,001176923 USD
28 đ
4.222.058 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
213.771 USD
-0.59% 2%
1041
367 Biểu tượng logo của inSure inSure
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0092970041 USD
221 đ
33.337.041 USD
3.585.783.160 (4%)
Tổng: 88.000.000.000
131.058 USD
47.90% 140%
338
368 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0008796967 USD
20,8928 đ
3.154.175 USD
3.585.526.279 (85%)
Tổng: 4.200.000.000
42.951 USD
-3.56% -6%
1124
369 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0091267386 USD
217 đ
32.403.227 USD
3.550.362.121 (34%)
Tổng: 10.500.000.000
2.715.433 USD
-5.18% 0%
510
370 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0030631462 USD
73 đ
10.820.029 USD
3.532.325.265 (97%)
Tổng: 3.646.271.241
262 USD
8.22% 15%
787
371 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche Blockchain
QI *
0,009347639 USD
222 đ
32.685.598 USD
3.496.668.849 (49%)
Tổng: 7.200.000.000
4.503.053 USD
-6.70% 5%
509
372 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0197465976 USD
469 đ
68.535.936 USD
3.470.771.917 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
55.563.747 USD
-1.48% 8%
340
373 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Blockchain
TPT *
0,0088533076 USD
210 đ
30.689.614 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
92.233 USD
1.11% 0%
526
374 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0025293722 USD
60 đ
8.723.909 USD
3.449.041.267 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
3.747.454 USD
-7.28% 1%
840
375 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
59.789 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
0 USD
-3.92% 4%
2253
376 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0049281069 USD
117 đ
16.755.563 USD
3.400.000.000 (68%)
Tổng: 5.000.000.000
10.374 USD
0.27% 3%
678
377 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,01566685 USD
372 đ
75.723.858 USD
3.356.728.855 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
175.481.236 USD
55.21% 108%
359
378 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0002611124 USD
6,2014 đ
875.285 USD
3.352.137.888 (48%)
Tổng: 7.000.000.000
64.238 USD
-2.04% 8%
1544
379 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0016723511 USD
40 đ
5.598.935 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
79.284 USD
2.65% -7%
948
380 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0059935515 USD
142 đ
19.914.947 USD
3.322.728.946
122.657 USD
-5.65% -16%
636
381 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0000534414 USD
1,2692 đ
176.691 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
116 USD
-2.06% 28%
2014
382 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0029453651 USD
70 đ
9.598.158 USD
3.258.732.717 (54%)
Tổng: 6.000.000.000
33.983 USD
6.05% 20%
813
383 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0001184949 USD
2,8143 đ
384.504 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
3.189 USD
0.27% 3%
1773
384 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0005569357 USD
13,2272 đ
1.805.204 USD
3.241.314.599 (43%)
Tổng: 7.506.000.000
131 USD
-1.62% 15%
1291
385 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0028033259 USD
67 đ
9.057.921 USD
3.231.133.910 (47%)
Tổng: 6.803.300.704
168.465 USD
-0.17% 6%
829
386 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0056146784 USD
133 đ
17.966.971 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
872.590 USD
-16.07% -28%
661
387 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / TRON Blockchain
PHT *
0,0000142234 USD
0,3378 đ
45.126 USD
3.172.625.393 (63%)
Tổng: 5.000.000.000
212 USD
-0.13% -0%
2306
388 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / BNB Blockchain
WSPP *
0,0000088218 USD
0,2095 đ
27.895 USD
3.162.041.599 (99%)
Tổng: 3.200.000.000
41.781 USD
-29.99% 2%
2380
389 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0000222774 USD
0,5291 đ
69.987 USD
3.141.592.653
0 USD
-1.62% -8%
2222
390 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0024207833 USD
57 đ
7.515.983 USD
3.104.773.221 (48%)
Tổng: 6.500.000.000
25.942 USD
-6.14% -2%
890
391 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,23 USD
5.479 đ
710.134.984 USD
3.078.736.702 (28%)
Tổng: 11.014.676.775
52.197.751 USD
-4.67% -2%
68
392 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0015138105 USD
36 đ
4.627.147 USD
3.056.622.217 (15%)
Tổng: 20.000.000.000
1.901.356 USD
-6.44% -21%
1012
393 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019 / VeChain
SHA *
0,0008146603 USD
19,3482 đ
2.448.751 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
543.714 USD
0.44% 3%
1202
394 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0116378797 USD
276 đ
34.853.173 USD
2.994.804.385 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
1.979.483 USD
-2.71% 8%
484
395 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0013108005 USD
31 đ
3.863.436 USD
2.947.386.383 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
269.191 USD
-6.71% 10%
1060
396 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,0220894951 USD
525 đ
64.360.639 USD
2.913.631.052 (3%)
Tổng: 92.075.616.000
337.394 USD
-3.32% 8%
349
397 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,019269813 USD
458 đ
56.108.761 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
1.073.374 USD
-0.68% -2%
378
398 Biểu tượng logo của HI HI
08/2021 / Ethereum Blockchain
HI *
0,0117720217 USD
280 đ
34.123.538 USD
2.898.698.243 (22%)
Tổng: 13.192.916.300
509.777 USD
2.86% 3%
494
399 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0101695479 USD
242 đ
29.465.308 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
274.548 USD
-1.56% 1%
535
400 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0326591476 USD
776 đ
93.952.759 USD
2.876.767.039 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
2.326.384 USD
-2.08% 4%
280
401 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0029817016 USD
71 đ
8.514.603 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
170.958 USD
4.46% 52%
846
402 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0000378753 USD
0,8995 đ
107.945 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
139.270 USD
-0.70% -4%
2132
403 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0086602464 USD
206 đ
24.564.178 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
22.789 USD
-18.80% 7%
583
404 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,002060276 USD
49 đ
5.760.539 USD
2.796.003.438 (59%)
Tổng: 4.734.611.902
493.528 USD
-11.73% -10%
940
405 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,47 USD
11.077 đ
1.297.036.711 USD
2.782.737.683 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
527.887.531 USD
-8.79% 18%
45
406 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,22 USD
5.159 đ
602.358.351 USD
2.779.530.283
15.602.409 USD
-3.7% 7%
80
407 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0011469039 USD
27 đ
3.161.356 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
529.750 USD
-3.87% -5%
1123
408 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0197186629 USD
468 đ
54.252.682 USD
2.751.336.782 (55%)
Tổng: 5.000.000.000
1.966.037 USD
-0.45% 8%
388
409 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,0075411704 USD
179 đ
20.617.273 USD
2.733.961.999 (51%)
Tổng: 5.396.921.683
524.770 USD
0.09% 0%
630
410 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / BNB Blockchain
GMAT *
0,000137976 USD
3,2769 đ
375.785 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
11.758 USD
-2.12% -9%
1777
411 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / BNB Blockchain
PING *
0,0007078555 USD
16,8116 đ
1.913.663 USD
2.703.464.935 (68%)
Tổng: 4.000.000.000
13.712 USD
-1.54% -0%
1268
412 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Blockchain
vBUSD *
0,0219543491 USD
521 đ
59.161.932 USD
2.694.770.470
42.260.876 USD
-0.06% -0%
367
413 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0001755888 USD
4,1702 đ
469.978 USD
2.676.582.136 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
223.578 USD
4.64% 26%
1709
414 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0067854798 USD
161 đ
18.157.133 USD
2.675.880.474 (89%)
Tổng: 2.994.901.340
142.739 USD
-1.55% 3%
657
415 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,0000949098 USD
2,2541 đ
252.763 USD
2.663.187.786 (14%)
Tổng: 19.000.000.000
77.708 USD
-0.56% -4%
1901
416 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,41 USD
9.790 đ
862.318.395 USD
2.655.913.892 (50%)
Tổng: 5.278.164.274
1.070.393.901 USD
-7.63% 126%
59
417 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000093955 USD
0,2231 đ
24.939 USD
2.654.360.436 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
3 USD
-0.13% -0%
2395
418 Biểu tượng logo của MetaXConnect MetaXConnect
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0658176592 USD
1.563 đ
173.898.968 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.093.435 USD
1.00% -21%
134
419 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.571 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
133
420 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0200045984 USD
475 đ
52.854.797 USD
2.642.132.371 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
1.042.282 USD
-1.82% -8%
394
421 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0033275846 USD
79 đ
8.771.613 USD
2.636.029.999 (88%)
Tổng: 3.000.000.000
43.678 USD
-2.03% 1%
838
422 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0003650257 USD
8,6694 đ
960.454 USD
2.631.194.572 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
485.982 USD
-15.01% -36%
1507
423 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000199535 USD
0,4739 đ
52.463 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
118 USD
-18.53% -34%
2274
424 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0004916696 USD
11,6772 đ
1.282.112 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
171.435 USD
-4.12% 4%
1412
425 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0001655618 USD
3,9321 đ
427.640 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
-1.99% 13%
1740
426 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / BNB Blockchain
ATP *
0,0000952643 USD
2,2625 đ
245.407 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
13.646 USD
1.59% 10%
1908
427 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / TRON Blockchain
BTZC *
0,0000167081 USD
0,3968 đ
42.917 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
2 USD
-1.62% 15%
2311
428 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0000946791 USD
2,2486 đ
241.714 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
51 USD
-9.60% 0%
1913
429 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0001054297 USD
2,5040 đ
268.934 USD
2.550.834.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
6.489 USD
-11.19% -10%
1884
430 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0010659457 USD
25 đ
2.691.682 USD
2.525.158.778 (26%)
Tổng: 9.774.000.000
76.655 USD
-1.46% 3%
1176
431 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,000358885 USD
8,5235 đ
900.553 USD
2.509.307.307 (84%)
Tổng: 2.995.058.318
2.339 USD
-10.07% 26%
1533
432 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0001451814 USD
3,4481 đ
364.123 USD
2.508.058.540 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
56.302 USD
-2.33% -5%
1792
433 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000142171 USD
0,3377 đ
35.486 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
0 USD
-0.22% -15%
2335
434 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0379812245 USD
902 đ
94.794.806 USD
2.495.833.333 (50%)
Tổng: 5.000.000.000
2.631.066 USD
-0.21% 4%
278
435 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0019311553 USD
46 đ
4.695.831 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
722.883 USD
-2.18% -3%
1009
436 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000919894 USD
2,1847 đ
223.114 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
1.525 USD
-6.70% -3%
1932
437 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,075091 USD
1.783 đ
182.024.039 USD
2.421.993.360 (61%)
Tổng: 3.960.913.516
22.219.194 USD
3.58% 16%
201
438 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0000070115 USD
0,1665 đ
16.901 USD
2.410.449.913 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
0 USD
-0.13% -51%
2437
439 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0215800651 USD
513 đ
51.946.613 USD
2.407.157.401 (99%)
Tổng: 2.427.868.192
973.682 USD
-1.96% 1%
397
440 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / BNB Blockchain
SHR *
0,0024266585 USD
58 đ
5.751.843 USD
2.370.272.782 (37%)
Tổng: 6.434.460.140
63.368 USD
-8.51% -2%
941
441 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0015912938 USD
38 đ
3.752.244 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
8.904 USD
-4.29% -2%
1072
442 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0000115934 USD
0,2753 đ
27.101 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
0 USD
0.00% -2%
2384
443 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / Ethereum Blockchain
MCRT *
0,0038237454 USD
91 đ
8.866.164 USD
2.318.712.022 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
696.811 USD
-8.51% 12%
835
444 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0001392339 USD
3,3068 đ
321.404 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
-18.02% 43%
1821
445 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0010519305 USD
25 đ
2.419.440 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
11.568 USD
-3.65% 13%
1207
446 Biểu tượng logo của Wrapped Velas Wrapped Velas
10/2019
WVLX
0,0215315366 USD
511 đ
49.074.155 USD
2.279.175.680
5.546 USD
-2.23% 0%
409
447 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Blockchain
ECO *
0,0000125248 USD
0,2975 đ
27.936 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
650 USD
12.96% 14%
2379
448 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0008385683 USD
19,9160 đ
1.868.293 USD
2.227.955.499
76 USD
-3.79% 5%
1278
449 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,000876238 USD
20,8107 đ
1.944.051 USD
2.218.632.871 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
3.089.101 USD
15.61% 81%
1265
450 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Blockchain
LABS *
0,0009489615 USD
22,5378 đ
2.103.733 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
194.280 USD
-7.36% -14%
1246
451 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0116876619 USD
278 đ
25.773.441 USD
2.205.183.690 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
427.630 USD
-1.14% 12%
568
452 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0053161383 USD
126 đ
11.621.402 USD
2.186.060.823 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
80.948 USD
1.07% 3%
767
453 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,000196824 USD
4,6746 đ
421.288 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
16.496 USD
3.77% 5%
1745
454 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0029564929 USD
70 đ
6.299.699 USD
2.130.801.392
3.019 USD
2.90% 11%
921
455 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0032631426 USD
77 đ
6.852.599 USD
2.099.999.990 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
459.037 USD
-0.06% 1%
907
456 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,54 USD
12.863 đ
777.305.133 USD
2.090.946.169 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
7.456.338 USD
-2.23% 9%
62
457 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0465496632 USD
1.106 đ
96.872.772 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
586.982 USD
0.21% -5%
272
458 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,0073822085 USD
175 đ
15.238.384 USD
2.064.203.923 (72%)
Tổng: 2.851.982.500
147.569 USD
6.22% -1%
699
459 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,01 USD
23.940 đ
2.047.862.371 USD
2.030.929.346
65.281.467 USD
0.37% 0%
32
460 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0012128056 USD
29 đ
2.425.611 USD
2.000.000.005
2.891 USD
-6.42% 40%
1206
461 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0001953213 USD
4,6389 đ
390.643 USD
2.000.000.000
27.027 USD
1.96% 1%
1768
462 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
34.991 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
-3.92% 4%
2338
463 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0090614653 USD
215 đ
17.980.342 USD
1.984.264.333 (22%)
Tổng: 9.100.000.000
397.463 USD
-1.20% 5%
660
464 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
34.713 USD
1.977.738.958
0 USD
-3.92% 4%
2340
465 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0017903918 USD
43 đ
3.383.840 USD
1.890.000.000 (95%)
Tổng: 2.000.000.000
1.670.419 USD
-2.97% -50%
1102
466 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0010937637 USD
26 đ
2.062.810 USD
1.885.974.016
0 USD
-1.45% -23%
1249
467 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,009394118 USD
223 đ
17.693.506 USD
1.883.466.416 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
297.824 USD
2.90% 2%
663
468 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,61 USD
14.432 đ
1.108.598.255 USD
1.855.084.192 (85%)
Tổng: 2.193.539.027
130.488.574 USD
-6.86% 6%
48
469 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000470442 USD
1,1173 đ
86.922 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-3.01% 70%
2173
470 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0481802084 USD
1.144 đ
88.868.568 USD
1.844.503.611 (95%)
Tổng: 1.942.420.283
7.813.439 USD
-2.59% 5%
292
471 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0001151895 USD
2,7358 đ
211.901 USD
1.839.583.250 (92%)
Tổng: 2.000.000.000
7 USD
1.63% 1%
1950
472 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0024927449 USD
59 đ
4.459.521 USD
1.789.000.000 (36%)
Tổng: 5.000.000.000
1.515.678 USD
-0.99% 9%
1024
473 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0224778512 USD
534 đ
40.201.164 USD
1.788.478.969 (85%)
Tổng: 2.100.000.000
1.124.802 USD
1.78% 4%
458
474 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0004844968 USD
11,5068 đ
866.299 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
16.221 USD
4.14% 34%
1545
475 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0164014926 USD
390 đ
29.274.015 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
158.059 USD
-6.77% -6%
537
476 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,00480872 USD
114 đ
8.571.224 USD
1.782.433.624 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
146.038 USD
6.46% -1%
844
477 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000835404 USD
1,9841 đ
148.523 USD
1.777.856.852 (99%)
Tổng: 1.790.420.402
9 USD
178.78% 159%
2056
478 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0006286514 USD
14,9305 đ
1.116.336 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 2.999.427.229
9.000 USD
-12.35% -11%
1453
479 Biểu tượng logo của Zebec Protocol Zebec Protocol
03/2022 / BNB Blockchain
ZBC *
0,0139542444 USD
331 đ
24.608.121 USD
1.763.486.436 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
12.094.373 USD
-2.50% -1%
581
480 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,089062 USD
2.115 đ
155.201.652 USD
1.738.470.783 (85%)
Tổng: 2.049.945.261
9.094.797 USD
-1.23% -5%
224
481 Biểu tượng logo của Wrapped Everscale Wrapped Everscale
10/2020 / Everscale Blockchain
WEVER *
0,0890214582 USD
2.114 đ
154.761.204 USD
1.738.470.783 (84%)
Tổng: 2.078.310.326
109.403 USD
-3.55% -8%
228
482 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0002325367 USD
5,5227 đ
399.951 USD
1.719.946.327 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
107.144 USD
-7.04% 8%
1764
483 Biểu tượng logo của Adappter Token Adappter Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ADP *
0,0082784162 USD
197 đ
14.186.881 USD
1.713.719.253 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
1.763.273 USD
-3.62% 3%
722
484 Biểu tượng logo của GensoKishi Metaverse GensoKishi Metaverse
01/2022 / Ethereum Blockchain
MV *
0,10 USD
2.379 đ
171.235.814 USD
1.709.312.901 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
1.299.922 USD
8.37% -28%
227
485 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,031503057 USD
748 đ
53.157.301 USD
1.687.369.624 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
1.991.390 USD
17.83% -2%
392
486 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0104352984 USD
248 đ
17.600.644 USD
1.686.645.035 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
196.275 USD
1.18% 0%
664
487 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
4.880 đ
344.056.316 USD
1.674.789.630 (74%)
Tổng: 2.250.658.858
31.427.406 USD
-10.01% 15%
125
488 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0007641237 USD
18,1479 đ
1.271.391 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
367.161 USD
2.46% 15%
1415
489 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0028727745 USD
68 đ
4.743.506 USD
1.651.193.154 (75%)
Tổng: 2.206.221.152
96.398 USD
-3.04% -10%
1005
490 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0131695765 USD
313 đ
21.744.801 USD
1.651.138.975 (76%)
Tổng: 2.160.000.000
92.597 USD
-6.65% -14%
790
491 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,041649032 USD
989 đ
68.665.521 USD
1.648.670.278 (85%)
Tổng: 1.942.420.283
4.657.934 USD
-5.96% -13%
301
492 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Ethereum Blockchain
LAMB *
0,0017377288 USD
41 đ
2.861.021 USD
1.646.414.198 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
350.744 USD
-7.87% -0%
1155
493 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0058847001 USD
140 đ
9.627.015 USD
1.635.939.812 (33%)
Tổng: 5.000.000.000
1.683.538 USD
-9.08% 18%
810
494 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,0092332749 USD
219 đ
15.094.167 USD
1.634.757.721 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
1.493.897 USD
-0.20% -13%
704
495 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / BNB Blockchain
FEVR *
0,0006762664 USD
16,0613 đ
1.102.536 USD
1.630.328.172 (11%)
Tổng: 15.453.746.771
149.053 USD
-0.61% 11%
1456
496 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0003105108 USD
7,3746 đ
504.530 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
1 USD
1.52% 6%
1687
497 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
28.449 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2374
498 Biểu tượng logo của Alethea Artificial Liquid Intelligence Token Alethea Artificial Liquid Intelligence Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0110151098 USD
262 đ
17.695.896 USD
1.606.511.091 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
207.462 USD
16.07% 13%
583
499 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0018725169 USD
44 đ
2.989.401 USD
1.596.461.462 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
152.740 USD
-7.89% -5%
1136
500 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0059147078 USD
140 đ
9.416.457 USD
1.592.040.876 (74%)
Tổng: 2.160.000.000
33.090 USD
0.52% -15%
794
501 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / TRON Blockchain
ZASH *
0,0023698986 USD
56 đ
3.769.599 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
941 USD
-0.18% -2%
1068
502 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0087788215 USD
208 đ
13.920.540 USD
1.585.695.764 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
18.657 USD
-0.67% 5%
726
503 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0063575679 USD
151 đ
10.080.188 USD
1.585.541.574 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
1.261.013 USD
-10.50% -7%
801
504 Biểu tượng logo của RUSH COIN RUSH COIN
05/2021 / Ethereum Blockchain
RUSH *
0,0029033108 USD
69 đ
4.599.570 USD
1.584.249.827 (53%)
Tổng: 3.000.000.000
1.656.172 USD
-4.94% -3%
1014
505 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0105442476 USD
250 đ
16.306.227 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
601.870 USD
-4.72% 0%
681
506 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0001141878 USD
2,7120 đ
175.848 USD
1.539.985.525 (54%)
Tổng: 2.839.985.525
866 USD
-1.85% -7%
2015
507 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0140169215 USD
333 đ
21.322.327 USD
1.521.184.758 (23%)
Tổng: 6.500.000.000
8.778.502 USD
-13.89% -17%
619
508 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0013469402 USD
32 đ
2.020.410 USD
1.500.000.000
180.898 USD
1.60% -1%
1254
509 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,66 USD
15.738 đ
1.199.478.718 USD
1.499.470.108 (50%)
Tổng: 3.000.000.000
210.602.922 USD
-5.32% 13%
46
510 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0050936284 USD
121 đ
7.623.042 USD
1.496.583.765 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
100.726 USD
-4.92% -5%
882
511 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Blockchain
vUSDT *
0,0221725246 USD
527 đ
32.951.768 USD
1.486.153.169
80.980.203 USD
-0.13% -0%
506
512 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
5.857 đ
366.203.080 USD
1.484.960.320 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
33.972.734 USD
-4.59% 4%
101
513 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,003255674 USD
77 đ
4.821.953 USD
1.481.092.185 (75%)
Tổng: 1.975.082.183
2.289 USD
-3.84% -1%
999
514 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0055081542 USD
131 đ
8.113.159 USD
1.472.936.048 (77%)
Tổng: 1.918.869.235
21.964 USD
-3.74% 10%
862
515 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / BNB Blockchain
XWG *
0,0011118637 USD
26 đ
1.623.177 USD
1.459.870.498 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
431.118 USD
-5.67% -13%
1325
516 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,000791071 USD
18,7879 đ
1.150.613 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
278.016 USD
-3.17% 6%
1445
517 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0486321451 USD
1.155 đ
70.281.078 USD
1.445.156.854 (68%)
Tổng: 2.112.575.035
30.817.064 USD
19.12% 53%
338
518 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0005632754 USD
13,3778 đ
804.734 USD
1.428.668.414 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
17.130 USD
-2.84% -13%
1564
519 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0005577369 USD
13,2463 đ
788.561 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
235 USD
-10.18% 16%
1570
520 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0128846937 USD
306 đ
18.145.959 USD
1.408.334.519 (36%)
Tổng: 3.863.992.286
8.094.071 USD
-0.84% 10%
658
521 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,38 USD
9.117 đ
535.997.996 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
6.804.995 USD
-2.56% 7%
83
522 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche Blockchain
FITFI *
0,0142132941 USD
338 đ
19.774.518 USD
1.391.269.147 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
3.782.757 USD
-10.74% -11%
640
523 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,18 USD
28.025 đ
1.622.501.897 USD
1.367.146.014 (75%)
Tổng: 1.818.000.000
468.471.690 USD
-1.78% 59%
39
524 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0001482439 USD
3,5208 đ
202.385 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
51.440 USD
-6.75% 18%
1969
525 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / BNB Blockchain
MSWAP *
0,0003484119 USD
8,2748 đ
469.754 USD
1.348.271.983 (90%)
Tổng: 1.500.000.000
339.519 USD
-1.65% 4%
1710
526 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0007824958 USD
18,5843 đ
1.054.045 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
12.068 USD
-4.37% -6%
1470
527 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,001073903 USD
26 đ
1.439.588 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
70.426 USD
-4.10% -9%
1372
528 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0000641055 USD
1,5225 đ
85.341 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
83 USD
57.81% -66%
2177
529 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,35 USD
8.347 đ
437.271.145 USD
1.330.133.546 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
114.903.651 USD
-3.57% 11%
95
530 Biểu tượng logo của IMPT IMPT
12/2022 / Ethereum Blockchain
IMPT *
0,0086941393 USD
206 đ
11.492.757 USD
1.321.897.017 (44%)
Tổng: 3.000.000.000
449.275 USD
2.04% 4%
770
531 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0011433955 USD
27 đ
1.510.766 USD
1.321.297.563 (26%)
Tổng: 5.000.000.000
13.235 USD
0.94% -10%
1298
532 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Blockchain
CUMMIES *
0,0025506198 USD
61 đ
3.367.911 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
20.887 USD
0.97% -4%
1106
533 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0001447181 USD
3,4371 đ
190.202 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
1.455 USD
1.46% -7%
1992
534 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,04558611 USD
1.083 đ
72.889.601 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
1.470.551 USD
-4.47% -5%
491
535 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0150735954 USD
358 đ
19.776.569 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
1.033.235 USD
-15.31% -2%
638
536 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0001860571 USD
4,4189 đ
243.753 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
15.612 USD
2.04% 1%
1910
537 Biểu tượng logo của Kommunitas Kommunitas
08/2021 / Polygon Blockchain
KOM *
0,0017177955 USD
41 đ
2.230.608 USD
1.298.529.523 (65%)
Tổng: 2.000.000.000
810.138 USD
-1.71% -11%
1228
538 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0444715426 USD
1.056 đ
56.341.528 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
372.414 USD
-6.79% -4%
377
539 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Blockchain
DOM *
0,0000423325 USD
1,0054 đ
53.438 USD
1.262.334.976 (63%)
Tổng: 2.000.000.000
4 USD
-0.98% 1%
2270
540 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,03517709 USD
835 đ
34.551.995 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
18.446.792 USD
-3.6% 7%
500
541 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0458948213 USD
1.090 đ
57.042.163 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
39.587.135 USD
-8.29% 28%
375
542 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Blockchain
TRAVA *
0,0007155827 USD
16,9951 đ
884.426 USD
1.235.952.163 (25%)
Tổng: 5.000.000.000
156.424 USD
-4.00% -12%
1541
543 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,01284355 USD
305 đ
15.830.759 USD
1.232.584.338 (31%)
Tổng: 3.999.999.998
1.091.030 USD
-0.63% -3%
687
544 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0083207217 USD
198 đ
10.250.389 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
616.649 USD
-2.41% -14%
797
545 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018 / Cosmos Blockchain
LIKE *
0,0018219428 USD
43 đ
2.243.274 USD
1.231.253.532 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
182 USD
-7.02% -6%
1223
546 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,37 USD
56.288 đ
3.496.365.995 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
26.052.792 USD
-1.46% -0%
22
547 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0074997665 USD
178 đ
9.104.063 USD
1.213.912.811
70.003 USD
-4.31% 2%
828
548 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0130135851 USD
309 đ
15.723.075 USD
1.208.204.761 (81%)
Tổng: 1.500.000.000
389.428 USD
-2.25% 1%
691
549 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,47 USD
11.124 đ
565.062.543 USD
1.205.321.857 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
223.644.945 USD
-9.96% 24%
82
550 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0000916116 USD
2,1758 đ
110.236 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
17.344 USD
5.19% 0%
2125
551 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0087408562 USD
208 đ
10.496.081 USD
1.200.806.964 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
2.800 USD
-3.92% -8%
790
552 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,12 USD
2.782 đ
140.542.836 USD
1.200.000.000
1.824.705 USD
2.66% -6%
352
553 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0162593699 USD
386 đ
19.511.244 USD
1.200.000.000
94.713 USD
-8.29% -2%
645
554 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0000161265 USD
0,3830 đ
19.191 USD
1.190.020.231 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
346 USD
-0.13% 2%
2420
555 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0009995619 USD
23,7396 đ
1.188.230 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
1.594 USD
0.68% 3%
1436
556 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0697515563 USD
1.657 đ
82.420.930 USD
1.181.635.713 (79%)
Tổng: 1.500.000.000
12.227.520 USD
-3.53% 5%
306
557 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0722112801 USD
1.715 đ
84.940.052 USD
1.176.271.233 (59%)
Tổng: 2.000.000.000
8.774.727 USD
-8.16% -4%
296
558 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0005185514 USD
12,3156 đ
607.739 USD
1.171.992.824 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
73.120 USD
-1.53% 7%
1637
559 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,000080213 USD
1,9051 đ
93.814 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
12.786 USD
-0.73% -2%
2163
560 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,23 USD
147.963 đ
7.557.001.685 USD
1.167.951.673 (90%)
Tổng: 1.294.375.343
274.670.495 USD
-5% 5%
13
561 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,004419199 USD
105 đ
5.043.937 USD
1.141.369.062 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
468.613 USD
-1.38% -1%
983
562 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,009777181 USD
232 đ
11.107.050 USD
1.136.017.654 (7%)
Tổng: 16.800.000.000
587.861 USD
-15.75% 2%
779
563 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0675154104 USD
1.603 đ
76.456.186 USD
1.132.425.698 (87%)
Tổng: 1.300.000.000
25.354.668 USD
-5.51% -22%
321
564 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0102392544 USD
243 đ
11.556.355 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
312 USD
-2.36% -2%
769
565 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
? / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0481495635 USD
1.144 đ
53.465.459 USD
1.110.403.812 (28%)
Tổng: 4.000.000.000
785.189 USD
11.30% -31%
337
566 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000351038 USD
0,8337 đ
38.350 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2325
567 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0675213509 USD
1.604 đ
73.494.792 USD
1.088.467.441 (46%)
Tổng: 2.368.584.074
550.680 USD
4.20% 3%
330
568 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
1,19 USD
28.263 đ
1.307.696.660 USD
1.081.263.745 (100%)
Tổng: 1.084.371.464
309.919.945 USD
2.27% 13%
44
569 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / BNB Blockchain
IBS *
0,0011403975 USD
27 đ
1.229.727 USD
1.078.331.516 (72%)
Tổng: 1.500.000.000
101.202 USD
-2.07% -5%
1426
570 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0010437169 USD
25 đ
1.118.440 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
428 USD
1.33% -0%
1450
571 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0147518755 USD
350 đ
15.716.774 USD
1.065.408.547 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
158.989 USD
-2.12% 4%
692
572 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,000515026 USD
12,2319 đ
546.757 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
18.357 USD
4.78% -2%
1664
573 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0016253778 USD
39 đ
1.723.558 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
575.166 USD
15.10% 28%
1307
574 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,000213793 USD
5,0776 đ
226.406 USD
1.058.998.069
123 USD
-0.78% 111%
1929
575 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Blockchain
SPO *
0,0009413444 USD
22,3569 đ
996.227 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
83.248 USD
1.64% 17%
1490
576 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
23.845 đ
1.049.408.848 USD
1.044.853.133
12.878.383 USD
0.37% 1%
53
577 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,02 USD
24.296 đ
1.059.001.355 USD
1.036.200.000 (73%)
Tổng: 1.417.972.341
35.170.633 USD
-7.22% 10%
52
578 Biểu tượng logo của Tamadoge Tamadoge
09/2022 / Ethereum Blockchain
TAMA *
0,0122816293 USD
292 đ
12.593.340 USD
1.025.380.201 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
1.928.036 USD
-2.17% -11%
750
579 Biểu tượng logo của Vabble Vabble
08/2021 / Ethereum Blockchain
VAB *
0,001298317 USD
31 đ
1.330.775 USD
1.025.000.000 (70%)
Tổng: 1.456.250.000
58.867 USD
-10.13% -11%
1398
580 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0003656589 USD
8,6844 đ
373.587 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
11.973 USD
-22.45% -8%
1783
581 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000004734 USD
0,0112 đ
477 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
-1.62% 15%
2592
582 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0002784678 USD
6,6136 đ
278.694 USD
1.000.812.836
0 USD
-1.62% 15%
1872
583 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0034986444 USD
83 đ
3.498.644 USD
1.000.000.000
354.575 USD
-3.27% -21%
1093
584 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
17.552 USD
1.000.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2434
585 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,18 USD
4.331 đ
173.397.448 USD
1.000.000.000
748.256 USD
-5.15% -9%
206
586 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.005 đ
252.882.719 USD
1.000.000.000
9.364.421 USD
-0.64% 12%
161
587 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,11 USD
2.595 đ
109.270.368 USD
1.000.000.000
24.049.583 USD
-2.46% 7%
247
588 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / BNB Blockchain
MITH *
0,0031911553 USD
76 đ
3.191.155 USD
1.000.000.000
207.875 USD
-3.76% -1%
1120
589 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0010458787 USD
25 đ
1.045.879 USD
1.000.000.000
470.280 USD
0.61% 5%
1476
590 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0001162623 USD
2,7612 đ
116.262 USD
1.000.000.000
26.521 USD
-1.15% -5%
2109
591 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0804800727 USD
1.911 đ
80.480.073 USD
1.000.000.000
1.744.654 USD
-8.25% 8%
312
592 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0003133178 USD
7,4413 đ
313.318 USD
1.000.000.000
32.867 USD
9.05% 18%
1831
593 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,41 USD
9.690 đ
407.299.154 USD
1.000.000.000
53.219.908 USD
-5.18% 6%
107
594 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0003113038 USD
7,3935 đ
311.304 USD
1.000.000.000
14 USD
8.44% -0%
1833
595 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0003384876 USD
8,0391 đ
338.488 USD
1.000.000.000
604 USD
-2.91% 11%
1811
596 Biểu tượng logo của Mango Markets Mango Markets
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,19 USD
4.450 đ
190.046.078 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
386.498 USD
-1.92% -16%
315
597 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,018810076 USD
447 đ
18.810.076 USD
1.000.000.000 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
52.703 USD
-2.50% -6%
649
598 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,03 USD
24.534 đ
1.031.598.916 USD
1.000.000.000
29.305.563 USD
-4.2% 5%
54
599 Biểu tượng logo của T-mac DAO T-mac DAO
11/2022 / BNB Blockchain
TMG *
2,75 USD
65.257 đ
2.747.647.053 USD
1.000.000.000
13.454 USD
-23.51% 61%
204
600 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0013882308 USD
33 đ
1.388.231 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
136.742 USD
1.67% 8%
1381
601 Biểu tượng logo của Infinity PAD Infinity PAD
09/2021 / BNB Blockchain
IPAD *
0,0049012399 USD
116 đ
4.901.240 USD
999.999.990
10.768 USD
-3.97% -17%
993
602 Biểu tượng logo của BEMIL Coin BEMIL Coin
11/2021 / BNB Blockchain
BEM *
0,0001895109 USD
4,5009 đ
189.507 USD
999.981.241 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
15.438 USD
-10.41% 59%
1995
603 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0001953213 USD
4,6389 đ
195.297 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
140 USD
-0.13% -0%
1981
604 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,10 USD
2.429 đ
102.237.814 USD
999.830.316 (100%)
Tổng: 999.877.117
4.840.093 USD
-1.17% 4%
262
605 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Blockchain
GFT *
0,0462166505 USD
1.098 đ
46.182.983 USD
999.271.532 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
10.806.655 USD
-10.16% -8%
423
606 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,12 USD
2.844 đ
119.641.713 USD
999.037.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
261.810.304 USD
-4.79% 29%
237
607 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0040868008 USD
97 đ
4.082.714 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
932 USD
2.70% 2%
1045
608 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,0930238613 USD
2.209 đ
92.930.790 USD
998.999.495
3.395.332 USD
-2.60% 4%
283
609 Biểu tượng logo của Blockchain Brawlers Blockchain Brawlers
03/2022 / Ethereum Blockchain
BRWL *
0,0028081051 USD
67 đ
2.802.076 USD
997.852.887 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
624.932 USD
-6.03% -7%
1167
610 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / BNB Blockchain
NAFT *
0,0007967106 USD
18,9219 đ
794.845 USD
997.657.799 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
12.171 USD
-2.87% 1%
1567
611 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0000175519 USD
0,4169 đ
17.430 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
-3.92% 4%
2435
612 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0015182517 USD
36 đ
1.506.773 USD
992.439.499 (100%)
Tổng: 995.239.500
120.104 USD
-4.63% -5%
1357
613 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0051798872 USD
123 đ
5.134.735 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
508.934 USD
9.43% 7%
976
614 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,29 USD
6.820 đ
284.148.385 USD
990.636.746 (85%)
Tổng: 1.160.949.474
26.745.370 USD
-7.46% 17%
148
615 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0015663848 USD
37 đ
1.551.364 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
53.553 USD
-6.01% 12%
1340
616 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0049146711 USD
117 đ
4.866.508 USD
990.200.071 (47%)
Tổng: 2.100.000.000
16.395 USD
3.61% -0%
997
617 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0001623831 USD
3,8566 đ
160.607 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
14.454 USD
5.31% 2%
2040
618 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0001113871 USD
2,6454 đ
110.142 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.62% 15%
2127
619 Biểu tượng logo của Step® Step®
01/2022 / BNB Blockchain
STEP *
0,0004291206 USD
10,1916 đ
421.184 USD
981.505.923 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
56.655 USD
-4.94% -1%
1746
620 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0002784678 USD
6,6136 đ
273.103 USD
980.733.271
0 USD
-1.62% 15%
1876
621 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,081367299 USD
1.932 đ
79.799.234 USD
980.728.559 (68%)
Tổng: 1.450.000.000
33.173.059 USD
-12.16% -32%
315
622 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0002766412 USD
6,5702 đ
271.247 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
96.561 USD
-3.99% 1%
1881
623 Biểu tượng logo của Catheon Gaming Catheon Gaming
11/2022 / Polygon Blockchain
CATHEON *
0,0012664925 USD
30 đ
1.226.641 USD
968.534.281 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
44.643 USD
-0.56% 1%
1427
624 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0421297816 USD
1.001 đ
40.802.738 USD
968.501.045 (81%)
Tổng: 1.200.000.000
11.060.348 USD
-3.36% 5%
454
625 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0040260218 USD
96 đ
3.892.617 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
468.694 USD
-1.00% 1%
1054
626 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0420933436 USD
1.000 đ
40.694.839 USD
966.776.122 (9%)
Tổng: 10.700.000.000
1.710.179 USD
-3.42% -0%
455
627 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0233416132 USD
554 đ
22.551.908 USD
966.167.492 (91%)
Tổng: 1.062.484.481
1.917.673 USD
-7.48% 1%
608
628 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0039314674 USD
93 đ
3.790.210 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
147.334 USD
-3.00% -13%
1064
629 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0014667421 USD
35 đ
1.408.072 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
218.079 USD
-3.62% 0%
1378
630 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0073351148 USD
174 đ
7.013.522 USD
956.157.114 (99%)
Tổng: 963.761.390
8.435 USD
-5.02% 6%
903
631 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0057958931 USD
138 đ
5.530.372 USD
954.187.996 (90%)
Tổng: 1.057.786.429
111.560 USD
-3.10% 2%
953
632 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,35 USD
79.670 đ
3.200.070.085 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
1.093.209 USD
-0.97% -1%
22
633 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019 / Rootstock Smart Bitcoin Blockchain
RIF *
0,17 USD
4.010 đ
160.493.431 USD
953.380.002 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
21.648.133 USD
-7.12% 45%
219
634 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,22 USD
5.280 đ
210.703.401 USD
950.506.946 (100%)
Tổng: 952.265.643
16.009.855 USD
-4.22% 11%
185
635 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Huobi Token Blockchain
MDX *
0,0822113862 USD
1.953 đ
78.111.015 USD
950.124.048 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
6.676.980 USD
-5.03% 5%
318
636 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0315576366 USD
749 đ
29.979.755 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
3.390.329 USD
-6.45% 6%
529
637 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Blockchain
SPS *
0,0298937063 USD
710 đ
28.387.092 USD
949.600.965 (32%)
Tổng: 3.000.000.000
537.738 USD
-0.27% 13%
544
638 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0016864283 USD
40 đ
1.595.314 USD
945.972.125 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
25.051 USD
7.94% 3%
1333
639 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
23.750 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
-0.21% -0%
106
640 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,0311101948 USD
739 đ
29.262.139 USD
940.596.459 (94%)
Tổng: 1.003.595.859
202.751 USD
-3.67% -7%
538
641 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,19 USD
28.263 đ
1.098.972.777 USD
931.247.633 (98%)
Tổng: 952.527.835
41.902.144 USD
-5.21% 13%
51
642 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0000260511 USD
0,6187 đ
24.254 USD
931.035.715 (40%)
Tổng: 2.300.000.000
104.206 USD
4.47% 23%
2399
643 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,19 USD
4.595 đ
179.463.747 USD
927.500.000 (77%)
Tổng: 1.205.750.000
8.552.382 USD
-1.01% 15%
203
644 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,18 USD
4.323 đ
163.709.929 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
292.480 USD
-1.5% 4%
215
645 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0018189247 USD
43 đ
1.681.193 USD
924.278.318 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
36.254 USD
-0.74% -8%
1313
646 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0001755492 USD
4,1693 đ
162.164 USD
923.752.414 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
125.11% 26%
2036
647 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / BNB Blockchain
DRF *
0,0008940036 USD
21,2326 đ
825.192 USD
923.029.615 (28%)
Tổng: 3.250.000.000
4.320 USD
-5.84% -14%
1558
648 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,10 USD
2.450 đ
94.217.605 USD
913.409.274 (84%)
Tổng: 1.084.734.273
3.395.694 USD
-0.22% 1%
279
649 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0000877596 USD
2,0843 đ
79.933 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
2 USD
-3.92% 4%
2189
650 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,0142304669 USD
338 đ
12.951.275 USD
910.108.952 (40%)
Tổng: 2.250.000.000
668.431 USD
-0.69% -10%
744
651 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,003183463 USD
76 đ
2.890.263 USD
907.899.103 (36%)
Tổng: 2.500.000.000
5.779 USD
-1.63% 20%
1152
652 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,000109848 USD
2,6089 đ
99.650 USD
907.164.573 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
14.469 USD
-1.00% 8%
2147
653 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0003084149 USD
7,3249 đ
276.127 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
6.004 USD
-45.52% -36%
1874
654 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0001201977 USD
2,8547 đ
107.589 USD
895.102.533 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
19 USD
-7.81% -8%
2133
655 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0099399553 USD
236 đ
8.885.193 USD
893.886.640 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
468.531 USD
-12.82% 6%
1002
656 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0004036942 USD
9,5877 đ
354.687 USD
878.603.675 (88%)
Tổng: 999.628.334
77.307 USD
20.29% 26%
1801
657 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,01 USD
23.893 đ
762.731.644 USD
878.084.065
26.280.051 USD
0.36% 1%
64
658 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,24 USD
5.597 đ
208.223.114 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
26.835.029 USD
-5.29% 14%
186
659 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0002255439 USD
5,3567 đ
197.345 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
5.735 USD
5.20% 53%
1974
660 Biểu tượng logo của Cook Protocol Cook Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0038796459 USD
92 đ
3.389.378 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
285.620 USD
-6.09% -13%
1337
661 Biểu tượng logo của Cook Finance Cook Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,000308608 USD
7,3294 đ
269.609 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
61.793 USD
-6.76% -5%
1882
662 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.397 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
-3.63% -3%
173
663 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,80 USD
18.929 đ
693.954.949 USD
870.686.639 (86%)
Tổng: 1.014.179.933
63.997.752 USD
-10.01% 8%
68
664 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0043958021 USD
104 đ
3.824.348 USD
870.000.000 (94%)
Tổng: 925.000.000
72.140 USD
-3.92% 24%
1062