1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2714 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (63) - Ethereum (3328) - Tron10 (15) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (1636) - Neo (21) - Tron20 (76) - EOS (26) - Chiliz (15) - Tron (0) - Klaytn (8) - TomoChain (3) - Waves (3) - ONT (1) - Fantom (16) - Celo (3) - Avalanche (26) - Solana (40) - Heco (38) - Xdai chain (6) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (5) - Polygon (66) - Avalanche Contract Chain (6) - Moonriver (2) - KCC (2) - ICON (6) - OKExChain (8) - Cardano (1) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (7) - Algorand (1) -

23/09/2021 12:02

Bảng xếp hạng 2714 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
3.789.253 USD
405.701.592.347.357.120 (41%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
86.978 USD
(1 exchanges)
9.22% -15%
1292
2 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
5.460.892 USD
39.380.485.642.774.512 (39%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
30.800 USD
(2 exchanges)
2.69% -12%
1172
3 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / Binance Smart Chain
WSPP *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
1.419.142 USD
16.244.755.773.299.976 (100%)
Tổng: 16.244.757.440.246.978
108.176 USD
(0 exchanges)
7.08% 3%
1626
4 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOON *
0,00000148 USD
0,0338 đ
852.849.674 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.376.261 USD
(0 exchanges)
7.18% -17%
109
5 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,000000058 USD
0,0013 đ
28.252.164 USD
486.867.033.865.492 (49%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.503.969 USD
(0 exchanges)
6.92% -23%
661
6 Biểu tượng logo của HakunaMatata HakunaMatata
05/2021 / Binance Smart Chain
TATA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
101.929 USD
452.053.190.123.682 (45%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-12.63% -12%
2296
7 Biểu tượng logo của HakunaMatata (old) HakunaMatata (old)
05/2021 / Binance Smart Chain
TATA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
109.564 USD
452.053.190.123.682 (45%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.21% -11%
2307
8 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00000723 USD
0,1653 đ
3.602.624.987 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
245.780.910 USD
(1 exchanges)
3.74% 7%
51
9 Biểu tượng logo của Island Coin Island Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISLE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
57.472 USD
264.908.941.496.740 (49%)
Tổng: 537.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
7.92% -13%
2405
10 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Binance Smart Chain
BLAST *
0,0000000021 USD
0,0000 đ
398.086 USD
186.367.962.973.910 (19%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
122.297 USD
(0 exchanges)
5.56% -38%
2017
11 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain
WSG *
0,0000000405 USD
0,0009 đ
5.453.590 USD
134.571.336.590.472 (13%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.015.210 USD
(0 exchanges)
9.14% -26%
1174
12 Biểu tượng logo của Grumpy.finance Grumpy.finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000178 USD
0,0004 đ
1.439.270 USD
80.903.923.604.469 (81%)
Tổng: 100.000.000.000.000
32.731 USD
(1 exchanges)
13.88% -19%
1620
13 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / Binance Smart Chain
CORGIB *
0,0000000122 USD
0,0003 đ
353.967 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
2.112 USD
(0 exchanges)
5.83% -16%
2054
14 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,00000366 USD
0,0837 đ
72.930.376 USD
19.999.800.000.000 (2%)
Tổng: 999.990.000.000.000
359.671.015 USD
(0 exchanges)
9.73% -17%
475
15 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00023167 USD
5,2960 đ
4.373.324.845 USD
18.850.592.173.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
124.846.856 USD
(1 exchanges)
10.1% -11%
39
16 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000011416 USD
0,0261 đ
11.346.300 USD
9.938.989.997.635 (90%)
Tổng: 10.998.999.997.635
209.995 USD
(13 exchanges)
1.84% -17%
928
17 Biểu tượng logo của EarnX EarnX
04/2021 / Binance Smart Chain
EARNX *
0,0000003049 USD
0,0070 đ
2.148.294 USD
7.046.122.230.090 (34%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.581 USD
(0 exchanges)
-6.95% 0%
1485
18 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,00008101 USD
1,8519 đ
125.747.756 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
2.970.053 USD
(14 exchanges)
7.5% -24%
353
19 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000010432 USD
0,0238 đ
1.043.173 USD
1.000.000.000.000
27.509 USD
(0 exchanges)
-13.74% -15%
1732
20 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,00000007 USD
0,0016 đ
69.963 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
3 USD
(1 exchanges)
16.66% 17%
2370
21 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / Binance Smart Chain
MINT *
0,0000026762 USD
0,0612 đ
2.463.057 USD
920.363.840.000 (80%)
Tổng: 1.149.363.840.000
12.560 USD
(0 exchanges)
6.98% -1%
1443
22 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00045276 USD
10,3501 đ
346.520.686 USD
766.299.999.999 (77%)
Tổng: 999.000.000.000
18.118.327 USD
(1 exchanges)
11.04% -16%
190
23 Biểu tượng logo của MoonTrust MoonTrust
05/2021 / Binance Smart Chain
MNTT *
0,0000017 USD
0,0389 đ
1.189.172 USD
699.500.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000.000
18.499 USD
(0 exchanges)
-6.18% -24%
1691
24 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,003540902 USD
81 đ
2.336.827.562 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
397.627.320 USD
(68 exchanges)
9.87% -14%
56
25 Biểu tượng logo của YUMMY YUMMY
05/2021 / Binance Smart Chain
YUMMY *
0,000011747 USD
0,2685 đ
7.505.225 USD
638.907.267.049 (64%)
Tổng: 1.000.000.000.000
12.720 USD
(0 exchanges)
1247.97% 30%
1069
26 Biểu tượng logo của Tiger King Tiger King
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000098951 USD
0,2262 đ
5.791.098 USD
585.250.000.000 (82%)
Tổng: 711.000.000.000
110.816 USD
(0 exchanges)
23.10% -38%
1150
27 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,00002161 USD
0,4940 đ
15.403.977 USD
548.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
288.111 USD
(10 exchanges)
-2.74% -18%
917
28 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000030178 USD
0,0690 đ
1.443.501 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
276 USD
(6 exchanges)
-4.05% -30%
1618
29 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,00009644 USD
2,2046 đ
40.104.122 USD
405.103.780.040 (41%)
Tổng: 1.000.000.000.000
209.658 USD
(1 exchanges)
13.15% -12%
631
30 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,00000001 USD
0,0002 đ
3.476 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
1 USD
(1 exchanges)
-0.00% -0%
2660
31 Biểu tượng logo của Bobo Cash Bobo Cash
09/2021 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000014706 USD
0,0336 đ
507.352 USD
344.989.738.893 (34%)
Tổng: 1.000.000.000.000
140 USD
(1 exchanges)
7.79% -16%
1949
32 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000007778 USD
0,0178 đ
254.711 USD
327.490.000.000
81 USD
(5 exchanges)
-7.00% -15%
2129
33 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / Binance Chain
BIDR *
0,0000696557 USD
1,5923 đ
15.722.359 USD
225.715.436.474 (71%)
Tổng: 315.700.000.000
21.626.641 USD
(3 exchanges)
0.29% -0%
822
34 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000120168 USD
0,2747 đ
2.550.803 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
8.564 USD
(1 exchanges)
1.00% -18%
1431
35 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,000284641 USD
6,5069 đ
52.392.961 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
40.681 USD
(8 exchanges)
-1.64% -10%
521
36 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,44 USD
10.074 đ
76.422.096.276 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
50.243.157 USD
(18 exchanges)
9.26% 11%
201
37 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0088897005 USD
203 đ
1.536.992.346 USD
172.895.852.724 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
166.995.477 USD
(44 exchanges)
13.80% -12%
70
38 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000006389 USD
0,0146 đ
109.934 USD
172.076.810.000
110 USD
(1 exchanges)
33.98% -22%
2306
39 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00563713 USD
129 đ
1.228.284.519 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
9.883.909 USD
(1 exchanges)
4.16% 31%
88
40 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,23 USD
5.146 đ
29.527.738.082 USD
131.391.226.921
1.640.582.395 USD
(122 exchanges)
10.32% -9%
10
41 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000044065 USD
0,1007 đ
576.028 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
58 USD
(3 exchanges)
4.66% -8%
1918
42 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000861121 USD
1,9685 đ
9.580.431 USD
111.255.318.283 (11%)
Tổng: 1.000.000.000.000
234.788 USD
(9 exchanges)
4.72% -23%
983
43 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000004403 USD
0,0101 đ
44.727 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.52% -63%
2453
44 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,000009386 USD
0,2146 đ
938.598 USD
100.000.000.000
20.239 USD
(1 exchanges)
-0.01% 35%
1773
45 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00430606 USD
98 đ
412.438.741 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
25.500.447 USD
(22 exchanges)
15.13% -16%
164
46 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,00000011 USD
0,0025 đ
10.314 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
270 USD
(1 exchanges)
83.24% 37%
2614
47 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000249339 USD
0,5700 đ
2.306.383 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
80.911 USD
(2 exchanges)
12.21% -13%
1466
48 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Binance Chain
IDRT *
0,0000697428 USD
1,5943 đ
6.365.717 USD
91.274.146.176 (70%)
Tổng: 130.112.000.000
2.343.675 USD
(7 exchanges)
0.40% -0%
1122
49 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000159512 USD
0,3646 đ
1.453.006 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
1.602 USD
(1 exchanges)
-3.36% -29%
1616
50 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000376056 USD
0,8597 đ
3.411.153 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.80% -22%
1332
51 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,00017212 USD
3,9347 đ
15.593.590 USD
90.595.753.019
34 USD
(2 exchanges)
7.89% -15%
912
52 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0193453155 USD
442 đ
1.645.541.275 USD
85.061.485.690
2.613.889 USD
(12 exchanges)
5.24% -9%
67
53 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000089309 USD
0,2042 đ
741.783 USD
83.057.996.159 (67%)
Tổng: 124.724.662.825
40 USD
(3 exchanges)
-0.00% -21%
1850
54 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,099796 USD
2.281 đ
7.150.915.803 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
1.370.451.421 USD
(141 exchanges)
11.37% -17%
24
55 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000008813 USD
0,0201 đ
61.691 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
19 USD
(1 exchanges)
109.32% 85%
2389
56 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.842 đ
69.460.451.940 USD
68.669.605.856 (96%)
Tổng: 71.335.677.475
67.192.467.982 USD
(29 exchanges)
-0.16% -0%
4
57 Biểu tượng logo của Egoras Egoras
12/2019 / Ethereum Blockchain
EGR *
0,0175938048 USD
402 đ
1.146.418.589 USD
65.160.356.358 (66%)
Tổng: 99.097.732.541
965.735 USD
(3 exchanges)
5.91% -16%
208
58 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,10 USD
2.332 đ
6.821.208.656 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
500.303.035 USD
(43 exchanges)
13.88% -16%
27
59 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0001532727 USD
3,5038 đ
9.582.394 USD
62.518.611.831 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
109.858 USD
(4 exchanges)
0.65% -12%
982
60 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000009322 USD
0,0213 đ
57.713 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
51 USD
(3 exchanges)
8.10% -34%
2401
61 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0000968662 USD
2,2144 đ
5.951.458 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
42.349 USD
(3 exchanges)
3.76% -13%
1142
62 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
LOWB *
0,0000707777 USD
1,6180 đ
4.267.674 USD
60.296.840.158
125.022 USD
(2 exchanges)
2.00% -17%
1252
63 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000213913 USD
0,4890 đ
1.240.219 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
53.303 USD
(6 exchanges)
-2.08% -14%
1673
64 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,01730363 USD
396 đ
973.977.965 USD
54.302.110.195 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
16.217.067 USD
(5 exchanges)
16.59% -18%
103
65 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000001417 USD
0,0032 đ
7.615 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
13 USD
(2 exchanges)
10.86% -22%
2634
66 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0001242788 USD
2,8410 đ
6.595.147 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
9.889 USD
(5 exchanges)
16.92% -16%
1111
67 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Binance Smart Chain
ARV *
0,0001439763 USD
3,2913 đ
7.347.595 USD
51.033.349.029 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
6.008.367 USD
(1 exchanges)
-28.45% 364%
1083
68 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000212059 USD
0,4848 đ
1.060.517 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
5.756 USD
(2 exchanges)
14.81% 44%
1728
69 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0008260771 USD
18,8841 đ
41.303.857 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
45.699 USD
(5 exchanges)
8.23% -15%
573
70 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0005606 USD
12,8153 đ
18.504.177 USD
49.837.500.000 (100%)
Tổng: 50.000.000.000
381.003 USD
(4 exchanges)
6.06% -17%
854
71 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,01648634 USD
377 đ
807.294.005 USD
48.885.352.992
41.322.828 USD
(24 exchanges)
11.61% -15%
115
72 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000343692 USD
0,7857 đ
1.679.637 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
19 USD
(2 exchanges)
3.48% 1%
1592
73 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000095612 USD
0,2186 đ
458.540 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
254 USD
(1 exchanges)
0.52% -10%
1977
74 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,01 USD
22.993 đ
46.989.882.895 USD
46.717.640.571 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
4.597.768.931 USD
(60 exchanges)
10.18% -10%
6
75 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0004119381 USD
9,4169 đ
18.767.138 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.872.046 USD
(2 exchanges)
6.02% -22%
764
76 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,00087071 USD
19,9044 đ
37.330.864 USD
42.873.490.019 (100%)
Tổng: 42.874.219.127
23.345 USD
(3 exchanges)
2.03% -0%
644
77 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,047506278 USD
1.086 đ
2.006.080.959 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
25.798.644 USD
(5 exchanges)
9.37% -7%
59
78 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000032234 USD
0,0737 đ
134.064 USD
41.590.554.062 (46%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.07% 72%
2265
79 Biểu tượng logo của BabyUSDT BabyUSDT
08/2021 / Binance Smart Chain
BABYUSDT *
0,0000073689 USD
0,1685 đ
298.897 USD
40.562.206.160 (46%)
Tổng: 88.776.000.001
4.331 USD
(1 exchanges)
3.07% -19%
2100
80 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,00882264 USD
202 đ
357.396.101 USD
40.271.522.366
37.073.383 USD
(15 exchanges)
3.18% -14%
183
81 Biểu tượng logo của Content Neutrality Network Content Neutrality Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
CNN *
0,0000444431 USD
1,0160 đ
1.734.846 USD
39.035.223.816 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
19.001 USD
(7 exchanges)
8.90% -12%
1554
82 Biểu tượng logo của Ondori Ondori
10/2018
RSTR
0,0004404737 USD
10,0692 đ
16.635.302 USD
37.766.847.790 (86%)
Tổng: 43.903.795.597
0 USD
(1 exchanges)
4.92% -9%
803
83 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,00037297 USD
8,5261 đ
27.493.181 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
678.727 USD
(1 exchanges)
8.5% -13%
738
84 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
2,27 USD
51.892 đ
73.010.767.831 USD
32.025.787.327 (71%)
Tổng: 45.000.000.000
4.178.938.798 USD
(47 exchanges)
11.79% -9%
3
85 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,000182352 USD
4,1686 đ
5.652.262 USD
30.996.432.231 (40%)
Tổng: 78.042.956.829
714.122 USD
(11 exchanges)
4.97% -12%
1163
86 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000021751 USD
0,0497 đ
67.315 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
(3 exchanges)
-5.43% -12%
2378
87 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0023607861 USD
54 đ
72.072.682 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
815.216 USD
(2 exchanges)
455.41% -19%
451
88 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000020049 USD
0,0458 đ
61.037 USD
30.444.373.640 (72%)
Tổng: 42.000.000.000
162 USD
(2 exchanges)
0.30% 0%
2393
89 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0022638735 USD
52 đ
68.815.585 USD
30.397.274.955
161.257 USD
(11 exchanges)
3.47% -22%
442
90 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.810 đ
30.051.580.258 USD
30.115.635.977
3.098.587.694 USD
(88 exchanges)
-0.25% -0%
9
91 Biểu tượng logo của Posscoin Posscoin
11/2018 / Ethereum Blockchain
POSS *
0,0000311382 USD
0,7118 đ
935.993 USD
30.059.347.897 (94%)
Tổng: 31.999.303.031
0 USD
(1 exchanges)
8.33% -12%
1775
92 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0143597 USD
328 đ
401.801.233 USD
27.936.236.568 (83%)
Tổng: 33.766.778.276
44.906.192 USD
(26 exchanges)
12.89% -14%
167
93 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00233604 USD
53 đ
85.680.948 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
16.988 USD
(4 exchanges)
7.84% -10%
427
94 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000600777 USD
1,3734 đ
1.538.597 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
572 USD
(3 exchanges)
26.14% -11%
1601
95 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,17 USD
3.867 đ
4.273.079.759 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
52.162.742 USD
(37 exchanges)
8.66% -12%
36
96 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0002516157 USD
5,7519 đ
6.290.392 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
569.295 USD
(3 exchanges)
4.31% -11%
1126
97 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000044065 USD
0,1007 đ
110.163 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
2304
98 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0009742529 USD
22,2714 đ
24.238.351 USD
24.878.912.108 (100%)
Tổng: 25.000.000.000
1.413 USD
(3 exchanges)
1.00% -6%
703
99 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,30 USD
6.786 đ
7.052.733.820 USD
23.749.679.241 (47%)
Tổng: 50.001.806.812
494.348.578 USD
(135 exchanges)
9.06% -13%
25
100 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000167114 USD
0,3820 đ
396.227 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
978 USD
(3 exchanges)
12.59% -20%
2023
101 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000539546 USD
1,2334 đ
1.267.925 USD
23.499.840.241 (47%)
Tổng: 50.000.000.000
3.527 USD
(3 exchanges)
-6.17% -25%
1667
102 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / Binance Smart Chain
VRT *
0,0012031008 USD
28 đ
26.468.194 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
530.210 USD
(0 exchanges)
10.60% -24%
676
103 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0022530763 USD
52 đ
47.686.577 USD
21.165.096.531
5.104.988 USD
(5 exchanges)
2.62% -16%
543
104 Biểu tượng logo của Penta Penta
04/2018 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0000812965 USD
1,8584 đ
1.708.390 USD
21.014.319.521 (21%)
Tổng: 100.000.000.000
16.775 USD
(5 exchanges)
5.44% -8%
1559
105 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / Binance Chain
NEW *
0,0005348128 USD
12,2258 đ
11.002.167 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
2.258.966 USD
(6 exchanges)
-0.25% -10%
934
106 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,000638341 USD
14,5925 đ
12.858.522 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
143.088 USD
(10 exchanges)
14.13% -1%
884
107 Biểu tượng logo của Cyber Movie Chain Cyber Movie Chain
10/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0000096528 USD
0,2207 đ
193.057 USD
20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.33% -12%
2199
108 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000440316 USD
1,0066 đ
880.631 USD
20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.52% 40%
1788
109 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,000004048 USD
0,0925 đ
80.630 USD
19.918.713.667
706 USD
(2 exchanges)
17.34% -12%
2344
110 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000311382 USD
0,7118 đ
602.893 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
111 USD
(2 exchanges)
-86.99% -56%
1904
111 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0022842638 USD
52 đ
43.692.658 USD
19.127.675.560 (97%)
Tổng: 19.679.012.762
478.370 USD
(3 exchanges)
6.67% 3%
559
112 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0000771869 USD
1,7645 đ
1.457.792 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
814 USD
(7 exchanges)
7.29% -10%
1615
113 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain
NPXSXEM *
0,0001645176 USD
3,7609 đ
3.028.327 USD
18.407.317.460 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
4.770 USD
(3 exchanges)
13.70% -12%
1373
114 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,00145224 USD
33 đ
17.295.970 USD
18.204.190.000 (61%)
Tổng: 30.000.000.000
366.799 USD
(4 exchanges)
8.15% -8%
871
115 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,066595 USD
1.522 đ
1.518.998.147 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
603.658.503 USD
(44 exchanges)
21.55% -17%
78
116 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000039234 USD
0,0897 đ
70.621 USD
17.999.887.606 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
1 USD
(4 exchanges)
7.46% -15%
2368
117 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000437186 USD
0,9994 đ
783.721 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
26.150 USD
(3 exchanges)
10.72% 3%
1822
118 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0221985 USD
507 đ
399.831.915 USD
17.901.163.766 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
1.660.722 USD
(16 exchanges)
11.67% -11%
168
119 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0006110561 USD
13,9687 đ
10.933.746 USD
17.893.194.408 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
30.853 USD
(1 exchanges)
0.16% -9%
941
120 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0003772524 USD
8,6240 đ
6.698.001 USD
17.754.693.829 (71%)
Tổng: 25.000.000.000
144 USD
(3 exchanges)
10086.21% 7.842%
1104
121 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000351531 USD
0,8036 đ
609.175 USD
17.329.186.804 (60%)
Tổng: 29.000.000.000
224 USD
(5 exchanges)
7.90% 22%
1898
122 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000009341 USD
0,0214 đ
15.912 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
37 USD
(2 exchanges)
71.04% 10%
2585
123 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000044065 USD
0,1007 đ
74.887 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
171 USD
(3 exchanges)
-47.67% -54%
2361
124 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,02174818 USD
497 đ
357.494.353 USD
16.478.916.442 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
28.271.191 USD
(27 exchanges)
12.14% -12%
184
125 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,000008813 USD
0,2015 đ
144.716 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
2 USD
(3 exchanges)
273.57% -8%
2248
126 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0008492285 USD
19,4134 đ
13.930.797 USD
16.404.063.235 (55%)
Tổng: 30.000.000.000
2.213 USD
(3 exchanges)
4.53% -16%
862
127 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000467397 USD
1,0685 đ
738.777 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
167 USD
(3 exchanges)
-3.88% -4%
1851
128 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000041417 USD
0,0947 đ
64.196 USD
15.500.000.000
1.179 USD
(3 exchanges)
25.32% 33%
2382
129 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0112183559 USD
256 đ
173.296.627 USD
15.447.595.729 (31%)
Tổng: 50.000.000.000
618.912 USD
(0 exchanges)
4.62% 0%
282
130 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002454803 USD
5,6117 đ
3.778.439 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
386.20% 398%
1295
131 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000310726 USD
0,7103 đ
467.667 USD
15.050.794.349 (65%)
Tổng: 23.200.000.000
0 USD
(3 exchanges)
8.08% -12%
1971
132 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,050217 USD
1.148 đ
738.874.342 USD
14.692.538.481 (70%)
Tổng: 21.000.000.000
23.715.843 USD
(53 exchanges)
8.35% -15%
121
133 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,000009901 USD
0,2263 đ
141.733 USD
14.314.984.493 (53%)
Tổng: 27.000.000.000
687 USD
(2 exchanges)
-31.68% -18%
2254
134 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000265346 USD
0,6066 đ
377.795 USD
14.237.858.835 (20%)
Tổng: 71.317.594.107
8 USD
(3 exchanges)
7.24% -10%
2035
135 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,020291083 USD
464 đ
280.371.917 USD
13.817.493.953 (87%)
Tổng: 15.934.019.762
41.662.391 USD
(4 exchanges)
13.44% -17%
172
136 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0004460305 USD
10,1963 đ
6.076.815 USD
13.624.213.871 (32%)
Tổng: 42.000.000.000
175.524 USD
(3 exchanges)
21.17% -18%
1137
137 Biểu tượng logo của Cryptaur Cryptaur
06/2018 / Ethereum Blockchain
CPT *
0,0002205216 USD
5,0411 đ
2.973.882 USD
13.485.673.471 (49%)
Tổng: 27.662.180.148
6.236 USD
(2 exchanges)
14.57% -9%
1378
138 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000455213 USD
1,0406 đ
605.206 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
8.08% -12%
1900
139 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0139978272 USD
320 đ
185.433.833 USD
13.247.329.806 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
8.021.426 USD
(7 exchanges)
11.17% -14%
273
140 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0312212233 USD
714 đ
410.871.267 USD
13.159.999.000 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
46.231.132 USD
(39 exchanges)
8.19% -24%
138
141 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020
ASK
0,00321644 USD
74 đ
42.190.823 USD
13.111.788.864 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
588.625 USD
(2 exchanges)
-4.32% -3%
619
142 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain
BUSD *
1,00 USD
22.801 đ
12.956.530.591 USD
12.974.704.902
5.289.240.659 USD
(34 exchanges)
-0.27% -0%
13
143 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0004473 USD
10,2253 đ
12.062.818 USD
12.912.345.656 (43%)
Tổng: 30.000.000.000
725.365 USD
(5 exchanges)
7.87% -8%
995
144 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000280128 USD
0,6404 đ
360.355 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
4.468 USD
(2 exchanges)
0.44% -10%
2046
145 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0322111981 USD
736 đ
413.747.083 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
14.445.075 USD
(3 exchanges)
11.49% -23%
137
146 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0004404707 USD
10,0692 đ
5.608.230 USD
12.732.356.945 (97%)
Tổng: 13.171.318.431
30 USD
(6 exchanges)
192.41% 187%
1160
147 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,01454973 USD
333 đ
179.984.089 USD
12.713.925.827 (61%)
Tổng: 21.000.000.000
1.635.667 USD
(2 exchanges)
13.67% -15%
279
148 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,12 USD
2.798 đ
1.505.041.763 USD
12.296.899.537 (33%)
Tổng: 37.696.899.537
7.541.457 USD
(0 exchanges)
5.76% -4%
71
149 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000018683 USD
0,0427 đ
22.422 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
30 USD
(2 exchanges)
8.33% -12%
2546
150 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000013362 USD
0,0305 đ
15.795 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
1 USD
(3 exchanges)
1.15% -17%
2587
151 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,093199 USD
2.131 đ
1.169.976.534 USD
11.769.946.310 (56%)
Tổng: 21.000.000.000
72.175.685 USD
(54 exchanges)
12.52% -16%
90
152 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,000502288 USD
11,4823 đ
5.776.311 USD
11.500.000.000
153.422 USD
(8 exchanges)
5.76% -17%
1152
153 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000021797 USD
0,0498 đ
24.946 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
234 USD
(1 exchanges)
-15.75% -39%
2531
154 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0000622763 USD
1,4236 đ
708.046 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
5.627 USD
(3 exchanges)
8.33% -87%
1867
155 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0193929585 USD
443 đ
211.380.797 USD
10.899.873.621 (99%)
Tổng: 10.999.873.621
23.232.564 USD
(0 exchanges)
8.38% -13%
190
156 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0002358087 USD
5,3906 đ
2.567.957 USD
10.890.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.25% -9%
1426
157 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0004404707 USD
10,0692 đ
4.668.989 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
13 USD
(3 exchanges)
65.11% 201%
1219
158 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,14 USD
3.156 đ
1.458.197.713 USD
10.563.272.100 (80%)
Tổng: 13.182.037.100
157.005.030 USD
(18 exchanges)
13.95% -20%
80
159 Biểu tượng logo của Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph
09/2019
HBAR
0,38 USD
8.758 đ
3.962.962.409 USD
10.288.894.140 (21%)
Tổng: 50.000.000.000
445.313.021 USD
(19 exchanges)
16.27% -25%
46
160 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0002704794 USD
6,1832 đ
2.759.485 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
4.565 USD
(1 exchanges)
6.10% -26%
1402
161 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0000467072 USD
1,0677 đ
476.449 USD
10.200.762.791 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.33% 3%
1968
162 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,01433959 USD
328 đ
144.369.569 USD
10.021.369.969 (48%)
Tổng: 21.000.000.000
8.820.165 USD
(12 exchanges)
11.64% -16%
332
163 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0001419366 USD
3,2447 đ
1.419.366 USD
10.000.000.000
93.336 USD
(6 exchanges)
3.21% -17%
1628
164 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0284110525 USD
649 đ
284.110.525 USD
10.000.000.000
23.447.464 USD
(7 exchanges)
12.99% -18%
171
165 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,01154377 USD
264 đ
108.327.690 USD
10.000.000.000
13.990.952 USD
(12 exchanges)
8.33% -12%
380
166 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0005640749 USD
12,8948 đ
5.637.703 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
475.234 USD
(5 exchanges)
8.35% -15%
1158
167 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0014460619 USD
33 đ
14.424.555 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
215.973 USD
(9 exchanges)
2.03% -5%
859
168 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0017465941 USD
40 đ
17.271.832 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
548.147 USD
(10 exchanges)
6.04% -7%
789
169 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0004677636 USD
10,6931 đ
4.591.187 USD
9.815.185.558 (20%)
Tổng: 50.000.000.000
397.679 USD
(1 exchanges)
9.27% -2%
1225
170 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,11 USD
2.433 đ
1.036.203.958 USD
9.709.990.000 (46%)
Tổng: 21.000.000.000
55.773.895 USD
(45 exchanges)
13.08% -11%
99
171 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0001719516 USD
3,9308 đ
1.661.827 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
(2 exchanges)
4.87% -8%
1570
172 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,055465 USD
1.268 đ
618.169.546 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
21.282.560 USD
(16 exchanges)
8.82% -16%
135
173 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0005545949 USD
12,6780 đ
5.270.120 USD
9.502.646.866 (45%)
Tổng: 21.000.000.000
9.107 USD
(4 exchanges)
-9.30% -29%
1185
174 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000043589 USD
0,0996 đ
41.410 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
74 USD
(3 exchanges)
8.33% -17%
2466
175 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0002358087 USD
5,3906 đ
2.239.710 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
(3 exchanges)
5.25% -9%
1472
176 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0020327849 USD
46 đ
19.207.949 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
3.061 USD
(1 exchanges)
14.69% 1%
758
177 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000210347 USD
0,4809 đ
197.306 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
73.144 USD
(7 exchanges)
1.86% -13%
2192
178 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,00449668 USD
103 đ
41.898.833 USD
9.206.678.425 (46%)
Tổng: 20.000.000.000
323.494 USD
(1 exchanges)
5.07% -4%
620
179 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0002621765 USD
5,9934 đ
2.377.522 USD
9.068.405.000 (43%)
Tổng: 21.000.000.000
8.887 USD
(4 exchanges)
-0.73% 1%
1454
180 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,16 USD
3.740 đ
1.473.014.742 USD
8.999.999.999
68.695.406 USD
(57 exchanges)
11.37% -14%
81
181 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0036620338 USD
84 đ
32.947.767 USD
8.997.122.662 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
767.145 USD
(9 exchanges)
5.15% -15%
618
182 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000227309 USD
0,5196 đ
203.879 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
1.906 USD
(1 exchanges)
9.83% -12%
2186
183 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0004121488 USD
9,4217 đ
3.696.003 USD
8.967.642.372 (41%)
Tổng: 22.020.096.000
255.681 USD
(2 exchanges)
8.16% -21%
1298
184 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / Binance Chain
TROY *
0,01210125 USD
277 đ
23.036.059 USD
8.905.660.523 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
25.700.770 USD
(7 exchanges)
6.81% 42%
795
185 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0021522145 USD
49 đ
19.071.530 USD
8.861.351.829 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
524.677 USD
(6 exchanges)
7.76% -4%
760
186 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0005874364 USD
13,4288 đ
5.202.655 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
20.629 USD
(4 exchanges)
10.46% -19%
1191
187 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,00989511 USD
226 đ
86.760.375 USD
8.651.193.249 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
10.156.092 USD
(7 exchanges)
10.85% -14%
422
188 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0017408369 USD
40 đ
14.759.792 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
2.205.150 USD
(2 exchanges)
-1.18% -23%
846
189 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,003823514 USD
87 đ
31.780.936 USD
8.311.970.648 (40%)
Tổng: 21.000.000.000
764.018 USD
(5 exchanges)
8.90% -10%
629
190 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000032684 USD
0,0747 đ
26.801 USD
8.200.000.000
1.138 USD
(2 exchanges)
-0.12% 14%
2523
191 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,00422656 USD
97 đ
34.949.149 USD
8.194.058.472 (60%)
Tổng: 13.738.498.193
346.091 USD
(8 exchanges)
10.44% -11%
657
192 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron20 Blockchain
BRG *
0,000936246 USD
21,4026 đ
7.491.997 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
44.491 USD
(4 exchanges)
12.64% 186%
1072
193 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0008913622 USD
20,3765 đ
7.130.898 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
510.790 USD
(10 exchanges)
7.56% -6%
1092
194 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0008774699 USD
20,0590 đ
6.947.190 USD
7.917.296.793 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
221 USD
(3 exchanges)
4.77% -9%
1098
195 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,01135769 USD
260 đ
87.428.303 USD
7.704.569.443 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
17.130.464 USD
(6 exchanges)
15.88% -11%
417
196 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain
ANKR *
0,087684 USD
2.004 đ
671.167.948 USD
7.662.899.378 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
41.092.523 USD
(24 exchanges)
11.06% -14%
128
197 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0005943299 USD
13,5864 đ
4.532.050 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
50.280 USD
(2 exchanges)
4.71% -7%
1229
198 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0008119069 USD
18,5602 đ
6.137.690 USD
7.559.598.141 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
2.141 USD
(5 exchanges)
33.16% -4%
1133
199 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0002358949 USD
5,3926 đ
1.773.649 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
0 USD
(1 exchanges)
4.89% -8%
1548
200 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0001600865 USD
3,6596 đ
1.202.949 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
14.993 USD
(3 exchanges)
14.57% -20%
1688
201 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0001448225 USD
3,3106 đ
1.066.749 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
14.920 USD
(1 exchanges)
3.54% 10%
1726
202 Biểu tượng logo của Nucleus Vision Nucleus Vision
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0022486725 USD
51 đ
16.204.381 USD
7.206.198.610 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
172.326 USD
(11 exchanges)
12.46% -19%
811
203 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,000005612 USD
0,1283 đ
39.804 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
1.130 USD
(2 exchanges)
0.92% -18%
2472
204 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,12 USD
2.713 đ
900.445.981 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
373.989.524 USD
(3 exchanges)
15.91% 125%
106
205 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,00818128 USD
187 đ
56.473.413 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
1.811.142 USD
(5 exchanges)
19.07% -19%
536
206 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,16 USD
3.615 đ
1.059.084.466 USD
6.696.709.142 (61%)
Tổng: 11.000.000.000
217.877 USD
(4 exchanges)
3.70% -19%
210
207 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,23 USD
28.153 đ
8.192.437.497 USD
6.652.300.637 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
972.328.231 USD
(0 exchanges)
14.41% -16%
21
208 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000311382 USD
0,7118 đ
205.512 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
311 USD
(2 exchanges)
52.84% -12%
2183
209 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0206423724 USD
472 đ
132.109.253 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
19.397.431 USD
(19 exchanges)
15.36% -14%
329
210 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0017635196 USD
40 đ
11.149.310 USD
6.322.192.527 (79%)
Tổng: 8.000.000.000
35.705 USD
(2 exchanges)
-16.05% -27%
932
211 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.870 đ
6.302.070.124 USD
6.299.404.018 (100%)
Tổng: 6.299.404.507
453.622.228 USD
(85 exchanges)
0.01% -0%
29
212 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0052387608 USD
120 đ
32.899.776 USD
6.280.068.346 (68%)
Tổng: 9.278.385.982
1.029.189 USD
(5 exchanges)
4.70% -12%
620
213 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0008298808 USD
18,9711 đ
5.154.214 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
167.776 USD
(3 exchanges)
3.70% -18%
1195
214 Biểu tượng logo của BNBPay BNBPay
09/2021 / Binance Smart Chain
BPAY *
0,0016376125 USD
37 đ
10.005.848 USD
6.110.021.585 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
501.343 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
966
215 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0012124007 USD
28 đ
7.392.561 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
143.319 USD
(4 exchanges)
4.22% 8%
1074
216 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0002356941 USD
5,3880 đ
1.396.582 USD
5.925.401.909 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.80% 564%
1633
217 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,12 USD
2.654 đ
646.101.419 USD
5.912.336.993 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
307.828.286 USD
(15 exchanges)
37.57% 23%
132
218 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,29 USD
6.742 đ
1.576.816.117 USD
5.911.077.904 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
268.289.295 USD
(34 exchanges)
13.91% -15%
76
219 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0001319329 USD
3,0160 đ
773.282 USD
5.861.177.947 (95%)
Tổng: 6.165.647.188
9 USD
(1 exchanges)
56.59% 90%
1832
220 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0039184568 USD
90 đ
22.927.608 USD
5.851.183.164 (1%)
Tổng: 1.000.000.000.000
3.199.785 USD
(18 exchanges)
1.29% -18%
716
221 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,00896919 USD
205 đ
57.889.382 USD
5.808.642.481 (90%)
Tổng: 6.436.874.583
1.016.329 USD
(3 exchanges)
7.37% -18%
529
222 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0165120938 USD
377 đ
93.680.985 USD
5.673.477.055 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
22.025.597 USD
(2 exchanges)
24.72% 72%
387
223 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,85 USD
42.291 đ
10.367.621.387 USD
5.667.523.414 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
725.762.801 USD
(58 exchanges)
14.03% -8%
18
224 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / VeChain
VEED *
0,009321028 USD
213 đ
51.884.332 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
424.936 USD
(2 exchanges)
5.43% -20%
525
225 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0023592413 USD
54 đ
13.005.117 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
192.266 USD
(6 exchanges)
2.45% -16%
879
226 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,12 USD
2.855 đ
686.997.314 USD
5.500.000.261 (61%)
Tổng: 8.999.999.999
3.444.055 USD
(0 exchanges)
13.00% -8%
220
227 Biểu tượng logo của Lith Token Lith Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0012124583 USD
28 đ
6.668.521 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
12.680 USD
(0 exchanges)
10.42% -24%
1107
228 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0002358949 USD
5,3926 đ
1.290.594 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.89% 565%
1659
229 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0059865458 USD
137 đ
32.726.767 USD
5.466.719.606 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
982.461 USD
(9 exchanges)
3.65% -15%
622
230 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,008959251 USD
205 đ
48.832.688 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
310 USD
(4 exchanges)
4.36% 161%
539
231 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000062903 USD
0,1438 đ
34.177 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
0 USD
(2 exchanges)
-19.23% -34%
2495
232 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,065373 USD
1.494 đ
351.999.502 USD
5.382.401.140 (70%)
Tổng: 7.697.598.449
14.636.336 USD
(4 exchanges)
14.02% -16%
187
233 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0063518846 USD
145 đ
33.809.478 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
1.489.379 USD
(1 exchanges)
-0.25% -11%
610
234 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,29 USD
6.586 đ
1.560.846.905 USD
5.301.214.400
26.024.021 USD
(8 exchanges)
8.36% -13%
77
235 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,00763083 USD
174 đ
61.295.856 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
4.083.133 USD
(8 exchanges)
12.76% -3%
518
236 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,000159409 USD
3,6441 đ
835.050 USD
5.238.410.649 (18%)
Tổng: 29.037.301.331
78.438 USD
(0 exchanges)
3.92% -10%
1802
237 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000358089 USD
0,8186 đ
185.634 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
2.323 USD
(2 exchanges)
17.51% -14%
2208
238 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / Binance Chain
PVT *
0,0004231376 USD
9,6729 đ
2.172.896 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
4.154.797 USD
(5 exchanges)
9.77% -7%
1481
239 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,00239966 USD
55 đ
12.324.796 USD
5.000.000.000 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
632.231 USD
(2 exchanges)
1.24% 10%
983
240 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0034821825 USD
80 đ
17.410.912 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
294.249 USD
(1 exchanges)
6.87% -16%
782
241 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain
CBM *
0,000137323 USD
3,1392 đ
686.615 USD
4.999.998.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
3.525 USD
(4 exchanges)
13.18% -5%
1872
242 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,01357479 USD
310 đ
66.566.174 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
13.444.834 USD
(9 exchanges)
10.79% -9%
501
243 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0319638 USD
731 đ
159.492.841 USD
4.972.136.000 (25%)
Tổng: 19.900.730.000
139.878.191 USD
(0 exchanges)
10.99% -14%
306
244 Biểu tượng logo của Lendefi Lendefi
04/2021 / Binance Smart Chain
LDFI *
0,0003395893 USD
7,7630 đ
1.659.838 USD
4.887.779.997 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
2.678 USD
(3 exchanges)
5.54% -2%
1568
245 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0065912237 USD
151 đ
31.641.169 USD
4.800.500.000 (48%)
Tổng: 10.000.000.000
16.883.035 USD
(5 exchanges)
4.46% -16%
631
246 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDC *
0,0208348854 USD
476 đ
99.403.554 USD
4.771.015.133
0 USD
(1 exchanges)
-0.04% 0%
373
247 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,04337628 USD
992 đ
205.942.447 USD
4.760.807.539 (38%)
Tổng: 12.415.500.039
2.110.996 USD
(6 exchanges)
21.47% 4%
262
248 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,00869244 USD
199 đ
24.172.301 USD
4.719.969.446 (79%)
Tổng: 5.999.999.954
8.185.957 USD
(13 exchanges)
13.31% -4%
782
249 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,74 USD
16.935 đ
3.674.655.573 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
124.572.570 USD
(29 exchanges)
10.05% -18%
49
250 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0003025552 USD
6,9164 đ
1.404.056 USD
4.640.661.096 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
101.396 USD
(8 exchanges)
7.29% -12%
1632
251 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0001460035 USD
3,3376 đ
677.444 USD
4.639.918.911 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
13.357 USD
(3 exchanges)
5.80% -3%
1877
252 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0034063311 USD
78 đ
15.564.036 USD
4.569.149.409 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
9.534 USD
(5 exchanges)
-0.05% -12%
830
253 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron10 Blockchain
PHT *
0,0001027084 USD
2,3479 đ
463.556 USD
4.513.325.596 (90%)
Tổng: 5.000.000.000
65.386 USD
(1 exchanges)
-6.70% -17%
1974
254 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain
RAVEN *
0,0010695633 USD
24 đ
4.794.106 USD
4.482.302.193 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
10.373 USD
(4 exchanges)
22.94% 16%
1211
255 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,03208718 USD
734 đ
209.020.794 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
44.454.534 USD
(11 exchanges)
12.02% -17%
258
256 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0004406516 USD
10,0733 đ
1.954.115 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
1522
257 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,00482755 USD
110 đ
24.765.941 USD
4.415.156.872 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
4.378.881 USD
(6 exchanges)
7.32% 32%
774
258 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0004172889 USD
9,5392 đ
1.819.600 USD
4.360.528.000 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
122 USD
(1 exchanges)
10.86% 9%
1543
259 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0007951059 USD
18,1761 đ
3.447.733 USD
4.336.193.316 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
139.214 USD
(2 exchanges)
13.81% -14%
1329
260 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000049821 USD
0,1139 đ
21.368 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
3 USD
(3 exchanges)
44.42% 0%
2553
261 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0030120039 USD
69 đ
12.895.059 USD
4.281.222.651 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
286.667 USD
(2 exchanges)
-1.29% -4%
882
262 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0024178954 USD
55 đ
10.200.379 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
1.885.322 USD
(14 exchanges)
10.47% -8%
961
263 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,00872803 USD
200 đ
30.774.317 USD
4.200.423.360 (14%)
Tổng: 30.000.000.000
14.931.339 USD
(12 exchanges)
12.14% -13%
700
264 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000310726 USD
0,7103 đ
129.413 USD
4.164.872.741 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
8.08% -12%
2271
265 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0030165616 USD
69 đ
12.290.761 USD
4.074.427.418 (92%)
Tổng: 4.415.707.418
200.734 USD
(10 exchanges)
7.79% -12%
900
266 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGGY *
0,0038169775 USD
87 đ
15.460.827 USD
4.050.541.848 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
1.548.305 USD
(2 exchanges)
8.66% -6%
832
267 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0001140264 USD
2,6066 đ
458.566 USD
4.021.576.087 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
676 USD
(2 exchanges)
6.49% -15%
1976
268 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,00855861 USD
196 đ
17.026.882 USD
4.014.125.908 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
961.703 USD
(2 exchanges)
2.57% -9%
879
269 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,00203686 USD
47 đ
13.278.697 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
6.724.602 USD
(11 exchanges)
7.92% -12%
959
270 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,03979798 USD
910 đ
117.936.626 USD
4.003.665.123 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
15.972.972 USD
(6 exchanges)
14.97% -21%
368
271 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain
CNS *
0,0001364385 USD
3,1190 đ
542.706 USD
3.977.658.038
179.497 USD
(0 exchanges)
-1.95% -20%
1939
272 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0006489508 USD
14,8350 đ
2.564.187 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
49.027 USD
(3 exchanges)
8.25% -18%
1427
273 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0011745965 USD
27 đ
4.634.901 USD
3.945.951.381
0 USD
(3 exchanges)
4.92% 22%
1223
274 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,00427762 USD
98 đ
15.677.350 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
57.191 USD
(6 exchanges)
5.95% -27%
909
275 Biểu tượng logo của Tripio Tripio
04/2018 / Ethereum Blockchain
TRIO *
0,0008206176 USD
18,7593 đ
3.077.316 USD
3.750.000.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
471.518 USD
(5 exchanges)
4.55% -15%
1367
276 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0001603771 USD
3,6662 đ
597.739 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.96% -8%
1906
277 Biểu tượng logo của FujiCoin FujiCoin
06/2015
FJC
0,0004403156 USD
10,0656 đ
1.635.514 USD
3.714.413.261 (37%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.52% -8%
1577
278 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0001553628 USD
3,5516 đ
569.681 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
39 USD
(2 exchanges)
170.21% 9%
1923
279 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
0,0080505756 USD
184 đ
29.509.434 USD
3.665.506.155
563.411 USD
(6 exchanges)
5.28% -22%
648
280 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0208888 USD
478 đ
73.701.629 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
9.716.131 USD
(5 exchanges)
10.24% 5%
470
281 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,00620164 USD
142 đ
15.763.566 USD
3.583.525.479 (85%)
Tổng: 4.200.000.000
285.281 USD
(6 exchanges)
7.72% -21%
907
282 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000000727 USD
0,0017 đ
260 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
330 USD
(3 exchanges)
-11.99% -14%
2686
283 Biểu tượng logo của CWV Chain CWV Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
CWV *
0,0023213375 USD
53 đ
8.219.652 USD
3.540.912.311 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
7.957 USD
(1 exchanges)
2.23% 25%
1043
284 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain
COS *
0,02052748 USD
469 đ
70.328.971 USD
3.495.030.688 (35%)
Tổng: 9.975.686.572
10.622.288 USD
(10 exchanges)
14.17% -13%
487
285 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,084565 USD
1.933 đ
326.083.176 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
15.032.480 USD
(61 exchanges)
12.81% -12%
197
286 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0352630213 USD
806 đ
122.237.761 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
996.366 USD
(3 exchanges)
4.81% -16%
340
287 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,00708108 USD
162 đ
29.470.081 USD
3.465.688.103 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
8.655.251 USD
(4 exchanges)
7.3% -16%
713
288 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,01058057 USD
242 đ
34.903.535 USD
3.410.782.890 (94%)
Tổng: 3.646.271.241
3.835 USD
(6 exchanges)
6.22% -5%
660
289 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000116687 USD
0,2667 đ
39.748 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
5 USD
(3 exchanges)
26.86% -0%
2474
290 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron20 Blockchain
KLV *
0,03824586 USD
874 đ
208.159.826 USD
3.397.615.776 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
1.278.969 USD
(5 exchanges)
7.54% -4%
259
291 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0003114384 USD
7,1195 đ
1.032.160 USD
3.314.170.196 (84%)
Tổng: 3.931.788.949
547.425 USD
(7 exchanges)
7.95% -3%
1737
292 Biểu tượng logo của SpectrumCash SpectrumCash
01/2019
XSM
0,0004406516 USD
10,0733 đ
1.430.900 USD
3.247.236.428 (92%)
Tổng: 3.533.585.706
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
1624
293 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0027199805 USD
62 đ
8.826.060 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
1.584.399 USD
(2 exchanges)
7.90% 127%
1012
294 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,02485653 USD
568 đ
67.477.971 USD
3.244.483.103 (81%)
Tổng: 4.000.000.000
9.043.784 USD
(27 exchanges)
13.19% -19%
498
295 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017 / Neo Blockchain
DBC *
0,0058957 USD
135 đ
18.910.795 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
282.747 USD
(6 exchanges)
4.97% -7%
848
296 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,074341 USD
1.699 đ
242.903.513 USD
3.157.787.878 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
24.520.494 USD
(9 exchanges)
5.83% -3%
235
297 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0001541105 USD
3,5230 đ
484.152 USD
3.141.592.653
66 USD
(2 exchanges)
7.33% -17%
1963
298 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,000428304 USD
9,7910 đ
1.332.641 USD
3.111.436.298 (44%)
Tổng: 7.000.000.000
18.058 USD
(1 exchanges)
6.83% 8%
1649
299 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,00752995 USD
172 đ
19.324.638 USD
3.019.260.915 (44%)
Tổng: 6.889.477.072
1.613.554 USD
(3 exchanges)
4.56% 15%
842
300 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,00394107 USD
90 đ
22.060.344 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
8.457.988 USD
(4 exchanges)
13.46% -14%
805
301 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0115398896 USD
264 đ
34.580.756 USD
2.996.627.974 (29%)
Tổng: 10.500.000.000
5.670.616 USD
(0 exchanges)
7.54% -14%
601
302 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0000316819 USD
0,7242 đ
94.892 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
16 USD
(2 exchanges)
-44.96% -48%
2318
303 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,04459807 USD
1.020 đ
120.869.522 USD
2.994.490.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
11.319.039 USD
(31 exchanges)
13.45% -15%
362
304 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,00613408 USD
140 đ
18.244.194 USD
2.974.234.734 (50%)
Tổng: 6.000.000.000
865.896 USD
(2 exchanges)
4.56% -6%
770
305 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0021815908 USD
50 đ
6.320.954 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
153.442 USD
(2 exchanges)
2.89% -13%
1124
306 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0041916771 USD
96 đ
11.999.780 USD
2.862.763.465 (48%)
Tổng: 6.000.000.000
46.971 USD
(9 exchanges)
-9.74% -19%
912
307 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0004011218 USD
9,1696 đ
1.143.197 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
305.891 USD
(6 exchanges)
7.55% -6%
1703
308 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,01618981 USD
370 đ
31.549.090 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
110.453 USD
(5 exchanges)
-6.95% 6%
691
309 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,04648939 USD
1.063 đ
129.069.769 USD
2.824.500.000 (56%)
Tổng: 5.000.000.000
957.158 USD
(12 exchanges)
8.68% -19%
350
310 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,01341851 USD
307 đ
39.184.662 USD
2.802.519.190 (30%)
Tổng: 9.200.000.000
1.152.702 USD
(5 exchanges)
2.39% 22%
637
311 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0001637958 USD
3,7444 đ
457.060 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
8.356 USD
(3 exchanges)
11.68% 5%
1981
312 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,40 USD
32.004 đ
3.896.834.869 USD
2.779.530.283
189.452.061 USD
(27 exchanges)
13.3% -13%
47
313 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0034997552 USD
80 đ
9.550.645 USD
2.728.946.647 (26%)
Tổng: 10.308.697.429
139.032 USD
(0 exchanges)
15.75% -22%
984
314 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0003479198 USD
7,9534 đ
947.577 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
16.082 USD
(3 exchanges)
5.32% -7%
1767
315 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0008332928 USD
19,0491 đ
2.264.567 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
429.185 USD
(3 exchanges)
9.56% -18%
1470
316 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0017847057 USD
41 đ
4.811.545 USD
2.695.987.999 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
91.585 USD
(3 exchanges)
3.49% -12%
1210
317 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / Binance Smart Chain
vBUSD *
0,0209187974 USD
478 đ
56.371.357 USD
2.694.770.470
0 USD
(1 exchanges)
-0.05% 0%
506
318 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0001785179 USD
4,0809 đ
477.818 USD
2.676.582.136 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
37.290 USD
(5 exchanges)
1.07% -12%
1965
319 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,03085667 USD
705 đ
75.178.798 USD
2.642.132.373
6.062.477 USD
(10 exchanges)
4.58% -6%
466
320 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.860 đ
2.639.351.754 USD
2.638.575.203
102.923.198 USD
(2 exchanges)
0.13% -0%
58
321 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0001745158 USD
3,9894 đ
458.850 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
1.733 USD
(2 exchanges)
4.12% -2%
1978
322 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0008414213 USD
19,2349 đ
2.173.362 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
74.662 USD
(2 exchanges)
22.88% -23%
1482
323 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / Binance Smart Chain
2LC *
0,0004738071 USD
10,8312 đ
1.222.605 USD
2.580.385.296 (18%)
Tổng: 14.400.000.000
193.997 USD
(0 exchanges)
7.43% 46%
1680
324 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / Binance Chain
ATP *
0,0016024357 USD
37 đ
4.127.981 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
232.091 USD
(4 exchanges)
5.55% -5%
1265
325 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0078391514 USD
179 đ
20.186.674 USD
2.575.109.612 (40%)
Tổng: 6.500.000.000
106.297 USD
(5 exchanges)
2.27% 7%
744
326 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0001556171 USD
3,5574 đ
397.288 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
112.207 USD
(2 exchanges)
74.25% 10%
2021
327 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
1,25 USD
28.575 đ
3.177.621.027 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
583.512.600 USD
(24 exchanges)
23.41% -13%
52
328 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0037692568 USD
86 đ
9.517.618 USD
2.525.064.776 (47%)
Tổng: 5.400.000.000
868.973 USD
(10 exchanges)
0.46% -4%
989
329 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,03420864 USD
782 đ
85.891.078 USD
2.517.495.640
225.804 USD
(7 exchanges)
0.5% -13%
425
330 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,15 USD
26.316 đ
2.885.776.398 USD
2.506.759.265 (23%)
Tổng: 10.678.215.030
91.088.653 USD
(15 exchanges)
8.60% -15%
49
331 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0002572256 USD
5,8802 đ
642.038 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
20.438 USD
(5 exchanges)
9.84% -11%
1890
332 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0008064252 USD
18,4349 đ
1.964.276 USD
2.435.782.357 (81%)
Tổng: 3.000.000.000
70 USD
(4 exchanges)
-9.16% 13%
1518
333 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,00464753 USD
106 đ
14.986.972 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
809.558 USD
(3 exchanges)
1.17% -18%
927
334 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0001250126 USD
2,8578 đ
302.261 USD
2.417.841.382 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
-0.00% -1%
2098
335 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0000478014 USD
1,0927 đ
115.223 USD
2.410.449.913 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
228 USD
(6 exchanges)
-33.62% -34%
2296
336 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0004406516 USD
10,0733 đ
1.048.861 USD
2.380.249.820 (32%)
Tổng: 7.506.000.000
0 USD
(3 exchanges)
4.66% -8%
1730
337 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,01773933 USD
406 đ
42.230.993 USD
2.377.237.575 (55%)
Tổng: 4.300.846.039
1.761.252 USD
(24 exchanges)
3.11% -9%
618
338 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0002480707 USD
5,6709 đ
589.161 USD
2.374.973.475
95.857 USD
(8 exchanges)
9.44% -31%
1910
339 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0099444 USD
227 đ
29.786.165 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
216.240 USD
(2 exchanges)
10.15% -31%
707
340 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,003410458 USD
78 đ
8.040.411 USD
2.357.575.088 (47%)
Tổng: 5.000.000.000
29.961 USD
(4 exchanges)
5.57% -16%
1048
341 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0001305047 USD
2,9833 đ
305.066 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
305 USD
(1 exchanges)
8.08% -12%
2095
342 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain
SHR *
0,0267015662 USD
610 đ
62.271.638 USD
2.332.134.287 (36%)
Tổng: 6.434.460.140
2.574.646 USD
(9 exchanges)
18.35% -8%
482
343 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0041710601 USD
95 đ
9.593.438 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
5.113 USD
(2 exchanges)
1.94% -10%
981
344 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019
OBSR
0,0073090891 USD
167 đ
16.788.373 USD
2.296.917.316 (15%)
Tổng: 15.000.000.000
1.583.927 USD
(2 exchanges)
3.31% -1%
813
345 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,075114 USD
1.717 đ
107.484.527 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
123.363.882 USD
(45 exchanges)
11.09% -20%
383
346 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,00912622 USD
209 đ
20.363.516 USD
2.231.321.096
759.306 USD
(0 exchanges)
0.33% -0%
827
347 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0002770078 USD
6,3324 đ
617.853 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
167.142 USD
(4 exchanges)
147.34% -29%
1896
348 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,12 USD
2.737 đ
349.755.298 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
3.038.921 USD
(12 exchanges)
15.89% -17%
189
349 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0000898915 USD
2,0549 đ
200.274 USD
2.227.955.499
121 USD
(7 exchanges)
5.84% -9%
2187
350 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0006646868 USD
15,1947 đ
1.472.897 USD
2.215.926.951 (31%)
Tổng: 7.163.265.272
56.074 USD
(2 exchanges)
-0.83% 0%
1612
351 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0187126749 USD
428 đ
41.221.691 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
162.923 USD
(2 exchanges)
4.03% -9%
574
352 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,003785431 USD
87 đ
8.279.518 USD
2.187.206.123 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
87.928 USD
(6 exchanges)
2.75% -17%
1036
353 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,087514 USD
2.001 đ
188.936.804 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
25.262.188 USD
(1 exchanges)
4.56% -33%
277
354 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,082717 USD
1.891 đ
182.592.897 USD
2.145.135.756
298.585.760 USD
(0 exchanges)
41.48% -13%
278
355 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0003599507 USD
8,2285 đ
770.449 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
10.423 USD
(2 exchanges)
3.22% -16%
1836
356 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,00907041 USD
207 đ
19.350.874 USD
2.130.801.392
35.908 USD
(0 exchanges)
11.69% -13%
840
357 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,18 USD
4.133 đ
397.288.783 USD
2.124.380.663
8.522.655 USD
(8 exchanges)
12.08% 24%
169
358 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0014934972 USD
34 đ
3.138.619 USD
2.101.523.424 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
297.466 USD
(2 exchanges)
-1.61% -7%
1359
359 Biểu tượng logo của Peculium Peculium
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0034129773 USD
78 đ
7.132.226 USD
2.089.737.306 (95%)
Tổng: 2.205.441.198
624.291 USD
(3 exchanges)
0.87% -25%
1093
360 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,00925242 USD
212 đ
19.636.381 USD
2.082.776.594 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
396.087 USD
(0 exchanges)
12.36% -23%
836
361 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0013849058 USD
32 đ
2.833.490 USD
2.045.980.448 (38%)
Tổng: 5.323.709.072
15.232 USD
(21 exchanges)
0.60% -8%
1393
362 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,11 USD
2.519 đ
224.613.575 USD
2.038.772.891 (20%)
Tổng: 10.361.902.091
29.269.117 USD
(0 exchanges)
14.92% -17%
187
363 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0166263269 USD
380 đ
33.343.671 USD
2.005.474.261 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
4.996.836 USD
(28 exchanges)
8.99% -14%
616
364 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,01505936 USD
344 đ
29.779.044 USD
2.000.000.005
196.408 USD
(6 exchanges)
8.48% -13%
708
365 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0021191365 USD
48 đ
4.238.273 USD
2.000.000.000
1.119.450 USD
(2 exchanges)
7.26% -18%
1255
366 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0180439145 USD
412 đ
36.087.829 USD
2.000.000.000
2.777 USD
(1 exchanges)
-0.82% 20%
594
367 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000180496 USD
0,4126 đ
35.983 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
892 USD
(2 exchanges)
0.02% 65%
2489
368 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0001269821 USD
2,9028 đ
251.137 USD
1.977.738.958
0 USD
(5 exchanges)
5.75% -8%
2132
369 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0019835239 USD
45 đ
3.878.450 USD
1.955.333.333 (33%)
Tổng: 6.000.000.000
439.565 USD
(2 exchanges)
6.39% -24%
1287
370 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain
MEETONE *
0,0002782259 USD
6,3602 đ
532.322 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
153.152 USD
(7 exchanges)
0.14% -49%
1943
371 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0042685935 USD
98 đ
8.050.456 USD
1.885.974.016
46 USD
(2 exchanges)
45.26% 26%
1047
372 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0001618047 USD
3,6989 đ
298.960 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
5.051 USD
(3 exchanges)
8.07% -1%
2102
373 Biểu tượng logo của KWHCoin KWHCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWH *
0,0000311382 USD
0,7118 đ
56.280 USD
1.807.438.681 (82%)
Tổng: 2.193.100.000
0 USD
(1 exchanges)
8.33% -12%
2409
374 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,020259221 USD
463 đ
36.460.760 USD
1.799.711.862 (60%)
Tổng: 3.000.000.000
141.840 USD
(3 exchanges)
-1.33% -12%
590
375 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0031115145 USD
71 đ
5.597.697 USD
1.799.026.500 (90%)
Tổng: 2.000.000.000
6.729 USD
(3 exchanges)
-4.72% 7%
1162
376 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,74 USD
16.804 đ
979.457.693 USD
1.795.350.943 (82%)
Tổng: 2.194.068.927
61.954.775 USD
(59 exchanges)
15.26% -14%
102
377 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019
OCE
0,0024890333 USD
57 đ
4.450.486 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
49.715 USD
(2 exchanges)
12.98% -10%
1236
378 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,24 USD
5.456 đ
421.561.969 USD
1.759.742.942 (46%)
Tổng: 3.787.635.027
32.230.358 USD
(11 exchanges)
12.97% -19%
161
379 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0234451003 USD
536 đ
41.111.616 USD
1.753.526.984 (88%)
Tổng: 2.000.000.000
4.302.293 USD
(4 exchanges)
12.64% -19%
571
380 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0044730727 USD
102 đ
7.787.085 USD
1.740.880.474 (58%)
Tổng: 2.994.901.340
467.931 USD
(4 exchanges)
6.84% 6%
1057
381 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0004359341 USD
9,9655 đ
751.912 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
0 USD
(2 exchanges)
8.33% -12%
1846
382 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,02989707 USD
683 đ
52.782.645 USD
1.724.187.309 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
482.700 USD
(6 exchanges)
6.88% 11%
549
383 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0013706215 USD
31 đ
2.357.395 USD
1.719.946.327 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
841.490 USD
(3 exchanges)
6.84% -14%
1460
384 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0121822694 USD
278 đ
20.734.670 USD
1.702.036.716 (14%)
Tổng: 12.000.000.000
1.021.704 USD
(4 exchanges)
5.53% -2%
740
385 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,001361112 USD
31 đ
2.297.457 USD
1.687.926.539 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
184.684 USD
(1 exchanges)
9.33% -20%
1468
386 Biểu tượng logo của Trias (old) Trias (old)
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRY *
0,0069581808 USD
159 đ
11.373.165 USD
1.634.502.615 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.42% -1%
925
387 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0002216668 USD
5,0673 đ
360.464 USD
1.626.153.564 (99%)
Tổng: 1.638.305.395
262 USD
(1 exchanges)
-1.86% 16%
2051
388 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0004930917 USD
11,2721 đ
801.195 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
89 USD
(1 exchanges)
36.27% -8%
1816
389 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0002358949 USD
5,3926 đ
382.348 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.89% -8%
2030
390 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,062109 USD
1.420 đ
105.641.892 USD
1.603.746.556 (76%)
Tổng: 2.100.000.000
13.353.908 USD
(31 exchanges)
5.23% -9%
385
391 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0041976963 USD
96 đ
6.698.278 USD
1.595.703.419 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
1.767.785 USD
(4 exchanges)
12.79% -9%
1105
392 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,0208241433 USD
476 đ
33.114.933 USD
1.590.218.237 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
51.659 USD
(1 exchanges)
13.67% 64%
619
393 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Neo Blockchain
SWTH *
0,01465233 USD
335 đ
24.264.691 USD
1.587.151.839 (96%)
Tổng: 1.652.914.261
492.655 USD
(5 exchanges)
5.85% -16%
780
394 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0221272826 USD
506 đ
34.788.115 USD
1.572.181.989 (89%)
Tổng: 1.775.272.790
475.730 USD
(8 exchanges)
5.14% 1%
599
395 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0057282748 USD
131 đ
8.858.531 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
78.453 USD
(2 exchanges)
13.59% -4%
1011
396 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,01101539 USD
252 đ
12.907.988 USD
1.500.000.000
808.260 USD
(7 exchanges)
6.28% -19%
966
397 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,20 USD
4.517 đ
296.862.098 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
42.518.335 USD
(2 exchanges)
20% -22%
209
398 Biểu tượng logo của KickToken KickToken
06/2021 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0085935081 USD
196 đ
12.823.658 USD
1.492.249.513 (100%)
Tổng: 1.493.000.000
1.411.213 USD
(4 exchanges)
7.27% -21%
886
399 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,69 USD
15.883 đ
1.036.850.792 USD
1.490.348.708 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
105.545.027 USD
(117 exchanges)
11.85% -12%
98
400 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDT *
0,0210630683 USD
482 đ
31.302.946 USD
1.486.153.169
0 USD
(1 exchanges)
-0.00% 0%
634
401 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0022022884 USD
50 đ
3.234.947 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
76.439 USD
(9 exchanges)
4.92% -35%
1354
402 Biểu tượng logo của Datum Datum
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAT *
0,0009278383 USD
21,2104 đ
1.352.757 USD
1.457.966.673 (55%)
Tổng: 2.653.841.598
16.597 USD
(2 exchanges)
8.66% -6%
1643
403 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0048421529 USD
111 đ
7.042.912 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
845.783 USD
(5 exchanges)
5.94% 6%
1096
404 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,006517787 USD
149 đ
9.477.605 USD
1.454.113.918 (51%)
Tổng: 2.839.985.525
753.455 USD
(4 exchanges)
9.22% -17%
985
405 Biểu tượng logo của iDealCash iDealCash
10/2018
DEAL
0,0004406516 USD
10,0733 đ
637.450 USD
1.446.608.662 (100%)
Tổng: 1.446.609.103
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
1891
406 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Binance Chain
LAMB *
0,01404258 USD
321 đ
26.118.187 USD
1.420.714.074 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
2.487.581 USD
(30 exchanges)
7.73% -14%
757
407 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0020437008 USD
47 đ
2.900.457 USD
1.419.218.032 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
400.207 USD
(3 exchanges)
5.00% -15%
1387
408 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain
TUSD *
1,00 USD
22.850 đ
1.417.774.443 USD
1.418.374.915
136.889.341 USD
(75 exchanges)
-0.06% -0%
75
409 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,00583984 USD
133 đ
16.046.153 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
273.444 USD
(4 exchanges)
5.29% -10%
900
410 Biểu tượng logo của DATx DATx
03/2018 / Ethereum Blockchain
DATX *
0,0005468387 USD
12,5007 đ
760.818 USD
1.391.302.551 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
197.488 USD
(6 exchanges)
2.36% -17%
1838
411 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0000440652 USD
1,0073 đ
61.066 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.66% -54%
2391
412 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0017527371 USD
40 đ
2.392.869 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
119.975 USD
(4 exchanges)
6.10% 10%
1453
413 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0007053259 USD
16,1237 đ
958.834 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
6.00% 4%
1761
414 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0033628985 USD
77 đ
4.508.031 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
47.595 USD
(4 exchanges)
7.02% -11%
1233
415 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0008861129 USD
20,2565 đ
1.179.653 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
146.191 USD
(9 exchanges)
4.73% -6%
1694
416 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0095561 USD
218 đ
12.697.048 USD
1.327.063.996 (69%)
Tổng: 1.919.441.241
192.321 USD
(6 exchanges)
6.36% -11%
973
417 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,41 USD
9.408 đ
513.339.512 USD
1.320.882.714 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
38.855.627 USD
(47 exchanges)
7.95% -17%
144
418 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,02428547 USD
555 đ
32.273.211 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
285.053 USD
(0 exchanges)
0.38% -12%
685
419 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0444869493 USD
1.017 đ
58.366.911 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
1.225.316 USD
(2 exchanges)
16.53% -33%
498
420 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0062989801 USD
144 đ
8.252.292 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
103.360 USD
(3 exchanges)
6.24% -10%
1040
421 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0013209468 USD
30 đ
1.674.277 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.58% 39%
1566
422 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,28 USD
6.341 đ
351.414.697 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
6.826.305 USD
(3 exchanges)
2.21% -6%
154
423 Biểu tượng logo của Limitless VIP Limitless VIP
11/2014
VIP
0,0004403156 USD
10,0656 đ
554.717 USD
1.259.816.434
0 USD
(1 exchanges)
4.52% -8%
1933
424 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0001864353 USD
4,2619 đ
234.583 USD
1.258.254.657 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
(4 exchanges)
8.08% -12%
2159
425 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,41 USD
32.186 đ
1.757.432.500 USD
1.248.205.782 (69%)
Tổng: 1.818.000.000
82.000.687 USD
(0 exchanges)
14.49% -8%
64
426 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,10 USD
2.288 đ
163.771.471 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
23.806.182 USD
(6 exchanges)
12.51% -13%
296
427 Biểu tượng logo của Sharpay Sharpay
10/2018 / Ethereum Blockchain
S *
0,0004670723 USD
10,6773 đ
579.311 USD
1.240.302.597 (31%)
Tổng: 4.000.000.000
1.570 USD
(1 exchanges)
8.33% -12%
1917
428 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0210188214 USD
480 đ
26.053.460 USD
1.239.530.000 (41%)
Tổng: 3.000.000.000
4.666.430 USD
(1 exchanges)
6.13% -9%
680
429 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0008960967 USD
20,4848 đ
1.103.911 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
374.353 USD
(7 exchanges)
6.35% -8%
1714
430 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0509541054 USD
1.165 đ
62.213.768 USD
1.220.976.555 (63%)
Tổng: 1.942.420.283
5.858.586 USD
(13 exchanges)
12.50% -16%
486
431 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,35 USD
7.971 đ
423.001.330 USD
1.213.100.288 (17%)
Tổng: 7.000.000.000
34.842.329 USD
(2 exchanges)
9.90% -29%
133
432 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000527676 USD
1,2063 đ
63.824 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
196 USD
(1 exchanges)
4.63% -31%
2383
433 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0004725143 USD
10,8017 đ
568.573 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
2.979 USD
(2 exchanges)
9.75% -6%
1924
434 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0447018366 USD
1.022 đ
53.678.277 USD
1.200.806.964 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
121.416 USD
(4 exchanges)
10.55% -14%
516
435 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,085715 USD
1.959 đ
103.038.536 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
810.879 USD
(0 exchanges)
18.15% 3%
388
436 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,0756155991 USD
1.729 đ
90.738.719 USD
1.200.000.000
1.669.654 USD
(5 exchanges)
5.50% 6%
392
437 Biểu tượng logo của Spectrum Spectrum
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPT *
0,0000288975 USD
0,6606 đ
34.677 USD
1.199.987.500 (100%)
Tổng: 1.200.000.000
5.402 USD
(1 exchanges)
9.26% -11%
2492
438 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0004406516 USD
10,0733 đ
523.825 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
67 USD
(1 exchanges)
-4.86% 3%
1944
439 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,01092611 USD
250 đ
12.839.755 USD
1.171.589.650 (23%)
Tổng: 5.000.000.000
82.043 USD
(0 exchanges)
6.97% -32%
970
440 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0003366264 USD
7,6953 đ
393.707 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
186 USD
(2 exchanges)
8.46% -11%
2024
441 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0008400844 USD
19,2043 đ
980.421 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
434 USD
(2 exchanges)
7.68% -20%
1753
442 Biểu tượng logo của Okschain Okschain
03/2020 / Ethereum Blockchain
OKS *
0,0000186019 USD
0,4252 đ
21.119 USD
1.135.330.000 (7%)
Tổng: 17.360.000.000
3.713 USD
(3 exchanges)
-0.00% -0%
2554
443 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,070482 USD
1.611 đ
69.270.704 USD
1.134.168.018 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
25.434.947 USD
(28 exchanges)
14.03% -16%
493
444 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,01967565 USD
450 đ
22.018.035 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
1.974 USD
(1 exchanges)
16.04% 19%
806
445 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0239991328 USD
549 đ
26.824.196 USD
1.117.715.219 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
517.473 USD
(1 exchanges)
6.92% 1%
673
446 Biểu tượng logo của FLETA FLETA
07/2019 / Ethereum Blockchain
FLETA *
0,0114595436 USD
262 đ
12.767.688 USD
1.114.153.260 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
632.038 USD
(7 exchanges)
6.95% 0%
887
447 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0002175079 USD
4,9722 đ
240.225 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
8.08% -12%
2149
448 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,13 USD
3.068 đ
147.569.513 USD
1.099.646.117 (54%)
Tổng: 2.039.055.947
20.033.461 USD
(15 exchanges)
19.70% -0%
310
449 Biểu tượng logo của WeShow Token WeShow Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
WET *
0,0000084751 USD
0,1937 đ
9.308 USD
1.098.250.000 (88%)
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.31% -1%
2622
450 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,03144518 USD
719 đ
34.573.587 USD
1.098.231.011 (96%)
Tổng: 1.148.105.996
776.341 USD
(8 exchanges)
10.83% -8%
664
451 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000803681 USD
1,8372 đ
87.801 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
1.128 USD
(2 exchanges)
-17.13% -27%
2329
452 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000159116 USD
0,3637 đ
17.107 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
5.451 USD
(4 exchanges)
-0.00% -24%
2575
453 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0584900538 USD
1.337 đ
62.677.540 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
2.048.677 USD
(6 exchanges)
-1.20% 29%
484
454 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,01135599 USD
260 đ
12.095.076 USD
1.065.408.547 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
384.195 USD
(0 exchanges)
11.37% 0%
994
455 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0035183374 USD
80 đ
3.735.104 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
58.822 USD
(2 exchanges)
7.57% -19%
1301
456 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0112961368 USD
258 đ
11.978.474 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
186.690 USD
(8 exchanges)
3.66% -4%
911
457 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018
LIKE
0,02399553 USD
549 đ
25.238.790 USD
1.055.786.159 (53%)
Tổng: 2.000.000.000
96.600 USD
(3 exchanges)
1.27% -5%
766
458 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0002392875 USD
5,4701 đ
247.076 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
0 USD
(3 exchanges)
1.35% -2%
2139
459 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,03216061 USD
735 đ
34.959.709 USD
1.021.887.178 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
3.280.179 USD
(0 exchanges)
22.99% 10%
656
460 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0022545467 USD
52 đ
2.303.428 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
255.570 USD
(11 exchanges)
9.59% -16%
1467
461 Biểu tượng logo của BitCapitalVendor BitCapitalVendor
08/2018 / Ethereum Blockchain
BCV *
0,001676608 USD
38 đ
1.712.152 USD
1.021.199.995 (85%)
Tổng: 1.200.000.000
93.702 USD
(4 exchanges)
1.11% -12%
1557
462 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,13 USD
3.069 đ
136.632.619 USD
1.017.709.366 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
10.529.161 USD
(6 exchanges)
6.72% -15%
323
463 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000440652 USD
1,0073 đ
44.367 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
(3 exchanges)
4.66% -8%
2455
464 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,41 USD
9.484 đ
416.105.790 USD
1.002.985.571
91.093.287 USD
(6 exchanges)
4.70% 52%
136
465 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0004406516 USD
10,0733 đ
441.010 USD
1.000.812.836
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
1993
466 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000132095 USD
0,3020 đ
13.218 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
19 USD
(1 exchanges)
4.52% -8%
2601
467 Biểu tượng logo của Beowulf Beowulf
09/2020 / Binance Smart Chain
BWF *
0,005285648 USD
121 đ
5.285.649 USD
1.000.000.099 (33%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.97% -9%
1184
468 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
5,62 USD
128.420 đ
5.617.664.047 USD
1.000.000.000
284.339.982 USD
(18 exchanges)
8.57% -17%
30
469 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0002356941 USD
5,3880 đ
235.694 USD
1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.75% -8%
2157
470 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,67 USD
15.408 đ
642.215.217 USD
1.000.000.000
1.851.026 USD
(7 exchanges)
6.33% -5%
133
471 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,49 USD
11.284 đ
493.625.382 USD
1.000.000.000
22.200.161 USD
(51 exchanges)
13.17% -6%
123
472 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,10 USD
2.370 đ
86.553.150 USD
1.000.000.000
3.543.890 USD
(39 exchanges)
10.61% -2%
424
473 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,37 USD
8.369 đ
359.057.605 USD
1.000.000.000
12.377.624 USD
(10 exchanges)
30.55% -21%
182
474 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / Binance Chain
MITH *
0,04822059 USD
1.102 đ
29.910.721 USD
1.000.000.000
13.921.458 USD
(14 exchanges)
13.23% -9%
706
475 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,077464 USD
1.771 đ
53.970.242 USD
1.000.000.000
2.395.158 USD
(7 exchanges)
19.26% 44%
545
476 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0017994575 USD
41 đ
1.799.458 USD
1.000.000.000
85.195 USD
(7 exchanges)
7.41% -15%
1547
477 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,000745875 USD
17,0507 đ
745.875 USD
1.000.000.000
639 USD
(3 exchanges)
9.00% -11%
1847
478 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,01882398 USD
430 đ
33.694.490 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
92.404 USD
(2 exchanges)
6.52% 4%
672
479 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0016858426 USD
39 đ
1.685.843 USD
1.000.000.000
2.033.612 USD
(1 exchanges)
11.48% -9%
1564
480 Biểu tượng logo của Unicly Doki Doki Collection Unicly Doki Doki Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDOKI *
0,0002635299 USD
6,0243 đ
263.530 USD
1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
7.93% -12%
2125
481 Biểu tượng logo của CRD Network CRD Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0058383359 USD
133 đ
5.838.336 USD
1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
9.43% -15%
1148
482 Biểu tượng logo của Mango Markets Mango Markets
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,29 USD
6.646 đ
292.842.282 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
4.243.010 USD
(1 exchanges)
16.48% -20%
214
483 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0103277846 USD
236 đ
10.327.785 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
1.595.016 USD
(13 exchanges)
3.90% -11%
954
484 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,19 USD
4.384 đ
191.758.457 USD
999.881.816 (100%)
Tổng: 999.983.984
15.707.636 USD
(18 exchanges)
8.89% -13%
197
485 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0003670111 USD
8,3899 đ
366.965 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
3.168 USD
(2 exchanges)
4.25% -6%
2043
486 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,01561421 USD
357 đ
15.598.593 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
326.593 USD
(11 exchanges)
1.92% -16%
911
487 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,32 USD
7.226 đ
309.319.991 USD
998.999.495
19.165.434 USD
(19 exchanges)
11.98% -12%
202
488 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,82 USD
18.763 đ
818.923.581 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
286.080.784 USD
(59 exchanges)
11.55% -28%
103
489 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0047465105 USD
109 đ
4.733.613 USD
997.282.758 (11%)
Tổng: 9.100.000.000
24.439 USD
(1 exchanges)
11.08% -7%
1215
490 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0002358949 USD
5,3926 đ
234.259 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.89% -8%
2160
491 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0053485791 USD
122 đ
5.301.956 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
85.450 USD
(6 exchanges)
-2.27% -13%
1183
492 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0028721794 USD
66 đ
2.844.636 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
964.285 USD
(20 exchanges)
7.33% -12%
1391
493 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0006790445 USD
15,5230 đ
671.617 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
13.122 USD
(4 exchanges)
4.51% -8%
1879
494 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0006139935 USD
14,0359 đ
607.129 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
20 USD
(3 exchanges)
-9.66% -66%
1899
495 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
32,26 USD
737.352 đ
31.854.470.239 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.722.899.830 USD
(59 exchanges)
18.64% -11%
8
496 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0008813032 USD
20,1466 đ
864.323 USD
980.733.271
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -38%
1792
497 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0056671114 USD
130 đ
5.556.603 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
699.486 USD
(7 exchanges)
7.36% -11%
1167
498 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0095832264 USD
219 đ
9.265.680 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
607.923 USD
(6 exchanges)
0.53% -1%
993
499 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0221845714 USD
507 đ
21.387.483 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
136.541 USD
(4 exchanges)
-10.70% -7%
733
500 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0004655639 USD
10,6428 đ
447.493 USD
961.184.497 (9%)
Tổng: 11.000.000.000
162.105 USD
(3 exchanges)
0.07% -12%
1985
501 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0029224818 USD
67 đ
2.805.583 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
754.090 USD
(3 exchanges)
3.99% -12%
1396
502 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
4,35 USD
99.441 đ
4.222.043.198 USD
958.858.517 (93%)
Tổng: 1.034.858.929
1.176.740.993 USD
(149 exchanges)
8.9% -15%
41
503 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,01 USD
68.900 đ
2.875.200.248 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.601.096 USD
(15 exchanges)
0.32% -5%
50
504 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
22.848 đ
1.146.552.166 USD
945.642.940
37.186.000 USD
(45 exchanges)
-0.55% -0%
93
505 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.848 đ
1.146.552.166 USD
945.642.940
37.186.000 USD
(45 exchanges)
-0.55% -0%
93
506 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0027065585 USD
62 đ
2.519.903 USD
931.035.715 (59%)
Tổng: 1.590.000.000
275.535 USD
(0 exchanges)
10.58% -11%
1434
507 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0004397703 USD
10,0531 đ
402.666 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
31 USD
(4 exchanges)
4.66% -3%
2012
508 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,19 USD
4.276 đ
232.670.888 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
71.164.063 USD
(1 exchanges)
18.33% -17%
239
509 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0021678106 USD
50 đ
1.974.486 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
321 USD
(3 exchanges)
-18.38% 41%
1512
510 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0002457769 USD
5,6185 đ
222.182 USD
904.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
0.31% -1%
2171
511 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0037176887 USD
85 đ
3.328.487 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
283 USD
(5 exchanges)
-25.96% -30%
1344
512 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0005763466 USD
13,1753 đ
514.949 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1.73% -6%
1946
513 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN
07/2018 / Ethereum Blockchain
PCH *
0,0000843462 USD
1,9282 đ
75.304 USD
892.799.357 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.34% -1%
2359
514 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,73 USD
16.640 đ
652.487.371 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
106.317.289 USD
(24 exchanges)
15.88% -10%
131
515 Biểu tượng logo của Rate3 Rate3
06/2018 / Ethereum Blockchain
RTE *
0,0009036197 USD
20,6567 đ
803.663 USD
889.382.388 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
86.696 USD
(4 exchanges)
3.88% -16%
1813
516 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0010899686 USD
25 đ
967.476 USD
887.618.355 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
904 USD
(1 exchanges)
12.35% 1%
1756
517 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0642555475 USD
1.469 đ
56.992.097 USD
886.959.940 (11%)
Tổng: 7.771.000.000
1.450.871 USD
(7 exchanges)
19.91% -3%
504
518 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0045240419 USD
103 đ
4.000.805 USD
884.343.072 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
8.867 USD
(3 exchanges)
7.26% -22%
1273
519 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0012556153 USD
29 đ
1.102.931 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
148 USD
(6 exchanges)
6.69% -23%
1715
520 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0019311476 USD
44 đ
1.692.314 USD
876.325.674 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
4.318 USD
(1 exchanges)
18.85% -4%
1563
521 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,88 USD
20.162 đ
773.361.270 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
122.749.224 USD
(66 exchanges)
10.93% -15%
119
522 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0004845744 USD
11,0774 đ
423.989 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
89.492 USD
(2 exchanges)
29.68% -4%
2003
523 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0062293455 USD
142 đ
5.437.353 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
9.17% -15%
1177
524 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.120 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
(6 exchanges)
-3.63% -3%
173
525 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,39 USD
9.026 đ
344.702.399 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
218.716.632 USD
(11 exchanges)
31.35% 21%
191
526 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0053849184 USD
123 đ
4.664.377 USD
866.192.740 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
699.329 USD
(7 exchanges)
2.33% -15%
1207
527 Biểu tượng logo của BOScoin BOScoin
10/2017
BOS
0,0042155589 USD
96 đ
3.650.010 USD
865.842.501 (69%)
Tổng: 1.248.426.475
0 USD
(3 exchanges)
4.08% -7%
1310
528 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,004370214 USD
100 đ
3.781.224 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
88.160 USD
(0 exchanges)
14.91% -13%
1294
529 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0045855198 USD
105 đ
3.965.798 USD
864.852.511 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
488.184 USD
(4 exchanges)
6.54% -17%
1276
530 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0101382632 USD
232 đ
8.757.422 USD
863.799.037 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
92.169 USD
(7 exchanges)
23.29% 12%
1016
531 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
5,70 USD
130.302 đ
4.862.233.382 USD
860.638.869 (97%)
Tổng: 889.956.402
500.669.802 USD
(81 exchanges)
19.51% -18%
32
532 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0074890835 USD
171 đ
6.440.604 USD
859.999.000 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
158.179 USD
(6 exchanges)
3.38% -13%
1116
533 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019
BORA
0,18 USD
4.054 đ
151.325.123 USD
853.244.247 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
14.997.710 USD
(7 exchanges)
15.92% -8%
309
534 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,009238773 USD
211 đ
7.881.246 USD
853.061.998 (81%)
Tổng: 1.057.786.429
1.003.739 USD
(3 exchanges)
5.91% 16%
1053
535 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,97 USD
22.140 đ
820.358.742 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
115.829.375 USD
(121 exchanges)
14.02% -10%
114
536 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0051180139 USD
117 đ
4.323.243 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
98.809 USD
(5 exchanges)
-9.40% -13%
1248
537 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,29 USD
6.539 đ
263.148.838 USD
844.434.685 (21%)
Tổng: 3.968.584.074
10.691.740 USD
(1 exchanges)
4.24% -8%
227
538 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,01814795 USD
415 đ
14.326.075 USD
842.562.756 (42%)
Tổng: 2.000.000.000
193.000 USD
(0 exchanges)
0.26% -19%
941
539 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,12 USD
2.789 đ
102.586.093 USD
840.912.278 (56%)
Tổng: 1.500.000.000
26.342.164 USD
(24 exchanges)
7.07% -11%
365
540 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000132195 USD
0,3022 đ
11.098 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
1.659 USD
(2 exchanges)
-37.20% -8%
2607
541 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0002096163 USD
4,7918 đ
175.336 USD
836.462.964 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
(2 exchanges)
5.21% 19%
2220
542 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,45 USD
33.174 đ
1.210.768.604 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
95.617.944 USD
(53 exchanges)
15.71% -17%
81
543 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0031392954 USD
72 đ
2.618.896 USD
834.230.514 (12%)
Tổng: 7.176.499.999
0 USD
(3 exchanges)
0.41% -1%
1418
544 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0016436726 USD
38 đ
1.361.542 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
668 USD
(3 exchanges)
5.24% -3%
1637
545 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0100567486 USD
230 đ
8.313.642 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
358.790 USD
(5 exchanges)
-0.61% -15%
1033
546 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / Binance Smart Chain
ZOON *
0,02075651 USD
474 đ
16.880.741 USD
825.415.563 (83%)
Tổng: 997.959.688
4.637.422 USD
(1 exchanges)
7.04% 0%
884
547 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / Binance Smart Chain
BIN *
0,0153306194 USD
350 đ
12.647.761 USD
825.000.000 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
1.911.532 USD
(1 exchanges)
8.51% -31%
889
548 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,02998206 USD
685 đ
17.330.435 USD
817.902.279 (82%)
Tổng: 995.239.500
6.547.482 USD
(7 exchanges)
22.13% -20%
870
549 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / Binance Chain
CAS *
0,0197283 USD
451 đ
14.240.643 USD
813.989.875 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
706.158 USD
(3 exchanges)
6.84% -11%
942
550 Biểu tượng logo của Basid Coin Basid Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
BASID *
0,0114196332 USD
261 đ
9.287.990 USD
813.335.186 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
1.623.509 USD
(4 exchanges)
5.20% -47%
997
551 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0002823029 USD
6,4534 đ
228.134 USD
808.116.378 (99%)
Tổng: 813.129.490
0 USD
(2 exchanges)
5.29% 298%
2167
552 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0016162641 USD
37 đ
1.302.826 USD
806.072.339 (99%)
Tổng: 812.184.341
47.331 USD
(3 exchanges)
3.91% -25%
1655
553 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0109428863 USD
250 đ
8.754.309 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
939.530 USD
(16 exchanges)
4.31% -16%
1017
554 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0008750037 USD
20,0026 đ
696.317 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
1.115 USD
(1 exchanges)
11.98% 2%
1869
555 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,12 USD
2.758 đ
95.424.024 USD
790.906.186 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
2.724.993 USD
(0 exchanges)
2.26% -7%
380
556 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0111776414 USD
256 đ
8.798.623 USD
787.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
5.040 USD
(2 exchanges)
67.05% 19%
1013
557 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000792285 USD
1,8112 đ
62.053 USD
783.210.551 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(3 exchanges)
4.49% -2%
2388
558 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0045589484 USD
104 đ
3.558.840 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
97.326 USD
(5 exchanges)
-7.37% -22%
1296
559 Biểu tượng logo của BOOM BOOM
07/2019 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,0060112217 USD
137 đ
4.680.483 USD
778.624.175 (80%)
Tổng: 967.654.908
77.380 USD
(3 exchanges)
0.51% -2%
1218
560 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0017879982 USD
41 đ
1.390.665 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
23.719 USD
(6 exchanges)
1.31% -5%
1635
561 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,56 USD
12.797 đ
427.207.991 USD
777.009.768 (52%)
Tổng: 1.500.000.000
2.467.750 USD
(6 exchanges)
12.48% -2%
159
562 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019
RIF
0,22 USD
4.961 đ
168.233.223 USD
775.166.675 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
1.642.641 USD
(8 exchanges)
4.36% -9%
287
563 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0048452105 USD
111 đ
3.748.159 USD
773.580.228 (99%)
Tổng: 783.285.021
0 USD
(5 exchanges)
15.47% -28%
1299
564 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0032572874 USD
74 đ
2.513.779 USD
771.739.987 (31%)
Tổng: 2.500.000.000
13.892 USD
(18 exchanges)
-12.68% -21%
1435
565 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / Binance Chain
GTO *
0,03713797 USD
849 đ
24.573.483 USD
770.236.879 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
5.811.579 USD
(14 exchanges)
13.28% -19%
776
566 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,12 USD
2.795 đ
93.789.261 USD
767.121.867 (89%)
Tổng: 861.800.042
27.198.154 USD
(17 exchanges)
13.11% -3%
388
567 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0036725577 USD
84 đ
2.812.368 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
2.156 USD
(1 exchanges)
7.27% -14%
1397
568 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0014306432 USD
33 đ
1.093.782 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
4.386 USD
(2 exchanges)
-10.54% -16%
1719
569 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0083647316 USD
191 đ
6.377.849 USD
762.469.095 (95%)
Tổng: 800.000.000
46.205 USD
(10 exchanges)
6.42% -10%
1121
570 Biểu tượng logo của Game.com Game.com
01/2018 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,0047109591 USD
108 đ
3.587.132 USD
761.444.190 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
61.182 USD
(3 exchanges)
1.42% -5%
1315
571 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,02406265 USD
550 đ
18.320.766 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
404.557 USD
(11 exchanges)
2.71% -10%
858
572 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0008806312 USD
20,1312 đ
664.849 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.52% -8%
1884
573 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0003700372 USD
8,4591 đ
277.361 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-0.00% -14%
2117
574 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,75 USD
17.077 đ
557.380.010 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
77.109.758 USD
(23 exchanges)
20.72% -20%
117
575 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,98 USD
22.457 đ
728.894.460 USD
741.990.439 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
28.731.868 USD
(8 exchanges)
7.59% -3%
217
576 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0121688414 USD
278 đ
9.013.644 USD
740.715.075 (88%)
Tổng: 840.000.000
8.363 USD
(5 exchanges)
4.80% 1%
1004
577 Biểu tượng logo của JET8 JET8
03/2018 / Ethereum Blockchain
J8T *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
740.485.259 (50%)
Tổng: 1.468.857.775
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
5611
578 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,092687 USD
2.119 đ
74.802.111 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
127.470.380 USD
(2 exchanges)
20.09% -15%
467
579 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,13 USD
2.926 đ
94.043.641 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
3.017.925 USD
(3 exchanges)
-4.07% 21%
371
580 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,12 USD
2.763 đ
88.813.915 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
3.998.815 USD
(3 exchanges)
1.74% 25%
397
581 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,006891169 USD
158 đ
5.055.653 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
198.561 USD
(7 exchanges)
8.60% -8%
1200
582 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0099914306 USD
228 đ
7.319.177 USD
732.545.460 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
148.054 USD
(7 exchanges)
1.00% -38%
1081
583 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,0181527269 USD
415 đ
13.250.685 USD
729.955.635 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
21.010 USD
(7 exchanges)
4.70% -11%
874
584 Biểu tượng logo của QunQun QunQun
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUN *
0,0090823381 USD
208 đ
6.628.088 USD
729.777.775 (47%)
Tổng: 1.557.000.000
0 USD
(5 exchanges)
3.25% -6%
1110
585 Biểu tượng logo của EDUCare EDUCare
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKT *
0,0062684022 USD
143 đ
4.540.191 USD
724.297.908
1.269.701 USD
(4 exchanges)
3.34% -8%
1234
586 Biểu tượng logo của Alt.Estate token Alt.Estate token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,0005067493 USD
11,5843 đ
366.978 USD
724.180.756 (68%)
Tổng: 1.069.639.374
0 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
2045
587 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,087751 USD
2.006 đ
70.448.413 USD
722.562.060 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
11.169.692 USD
(14 exchanges)
14.09% -16%
486
588 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
22.860 đ
584.070.831 USD
719.446.095
6.633.928 USD
(2 exchanges)
0.31% -0%
137
589 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,28 USD
6.400 đ
200.217.282 USD
715.174.043 (72%)
Tổng: 992.993.992
1.674.371 USD
(6 exchanges)
2.69% -30%
268
590 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0031215409 USD
71 đ
2.229.857 USD
714.344.960 (59%)
Tổng: 1.209.963.685
17.047 USD
(4 exchanges)
-4.71% -7%
1474
591 Biểu tượng logo của Quantstamp Quantstamp
11/2017 / Ethereum Blockchain
QSP *
0,04508176 USD
1.031 đ
32.645.334 USD
713.801.947 (73%)
Tổng: 976.442.388
1.027.293 USD
(6 exchanges)
11.06% -15%
679
592 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0205573408 USD
470 đ
14.653.530 USD
712.812.517 (74%)
Tổng: 963.761.390
2.303.595 USD
(1 exchanges)
20.27% -50%
848
593 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0409913597 USD
937 đ
29.110.209 USD
710.154.746 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
7.642.787 USD
(1 exchanges)
-4.03% 59%
652
594 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / Ethereum Blockchain
DAPP *
0,0157640363 USD
360 đ
11.190.926 USD
709.902.294 (67%)
Tổng: 1.056.939.327
1.542 USD
(5 exchanges)
9.29% -15%
931
595 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0560692003 USD
1.282 đ
39.732.518 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
1.194.558 USD
(3 exchanges)
4.72% -17%
581
596 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
08/2014
XCN
0,0004406516 USD
10,0733 đ
312.205 USD
708.506.520
7.822 USD
(1 exchanges)
4.66% -8%
2088
597 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0134068898 USD
306 đ
9.411.637 USD
702.000.000 (45%)
Tổng: 1.560.000.000
274.194 USD
(3 exchanges)
3.30% -6%
992
598 Biểu tượng logo của Pepe Cash Pepe Cash
09/2016
PEPECASH
0,0594635398 USD
1.359 đ
41.736.508 USD
701.884.009
17.944 USD
(2 exchanges)
1.23% 16%
568
599 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,33 USD
7.622 đ
218.207.669 USD
700.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
10.899.967 USD
(12 exchanges)
9.35% -17%
250
600 Biểu tượng logo của Seele-N Seele-N
05/2018 / Ethereum Blockchain
SEELE *
0,0061297897 USD
140 đ
4.288.352 USD
699.592.066 (2%)
Tổng: 30.000.000.000
2.607.739 USD
(2 exchanges)
-0.29% 6%
1250
601 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,15 USD
3.488 đ
84.814.615 USD
698.631.284 (74%)
Tổng: 950.000.000
1.764.669 USD
(10 exchanges)
18.81% 49%
431
602 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,35 USD
30.861 đ
877.239.569 USD
694.326.522 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
18.540.311 USD
(4 exchanges)
6.47% -21%
107
603 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0028889817 USD
66 đ
2.005.387 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
7.457 USD
(3 exchanges)
21.09% 20%
1500
604 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0018994272 USD
43 đ
1.317.539 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
1.635.033 USD
(3 exchanges)
8.33% -25%
1653
605 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,35 USD
7.995 đ
241.558.799 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
51.599.771 USD
(24 exchanges)
7.74% -9%
184
606 Biểu tượng logo của ChatCoin ChatCoin
01/2018
CHAT
0,0025428228 USD
58 đ
1.754.549 USD
690.000.640 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
35.868 USD
(8 exchanges)
8.38% -11%
1551
607 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0089383062 USD
204 đ
6.156.604 USD
688.788.616 (92%)
Tổng: 745.248.183
26.689 USD
(7 exchanges)
8.44% -3%
1130
608 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0381935848 USD
873 đ
25.974.684 USD
680.079.761 (50%)
Tổng: 1.350.000.000
7.070.244 USD
(1 exchanges)
5.02% -16%
681
609 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,31 USD
7.038 đ
172.570.524 USD
679.750.000 (17%)
Tổng: 3.885.390.082
49.316.367 USD
(9 exchanges)
16.59% -10%
286
610 Biểu tượng logo của Sport and Leisure Sport and Leisure
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNL *
0,16 USD
3.555 đ
38.056.379 USD
678.662.953 (70%)
Tổng: 963.252.000
984.972 USD
(4 exchanges)
8.71% -13%
641
611 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,03594797 USD
822 đ
21.819.485 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
5.716.252 USD
(10 exchanges)
11.36% -10%
808
612 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0002918958 USD
6,6727 đ
195.798 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
52 USD
(4 exchanges)
-25.16% -57%
2195
613 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,45 USD
10.185 đ
292.359.193 USD
670.000.000 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
58.766.958 USD
(30 exchanges)
13.01% -17%
215
614 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0028902905 USD
66 đ
1.923.527 USD
665.513.314 (67%)
Tổng: 995.224.287
740 USD
(3 exchanges)
-0.00% -0%
1527
615 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0030261184 USD
69 đ
2.008.486 USD
663.717.042
181.295 USD
(8 exchanges)
3.82% -7%
1501
616 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0031093592 USD
71 đ
2.062.348 USD
663.271.025
232.659 USD
(1 exchanges)
13.52% -3%
1495
617 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
1,68 USD
38.405 đ
1.116.251.823 USD
662.549.465 (83%)
Tổng: 800.460.000
74.727.691 USD
(33 exchanges)
11.97% -22%
95
618 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0010039267 USD
23 đ
663.832 USD
661.235.990 (28%)
Tổng: 2.361.157.448
3 USD
(2 exchanges)
6.62% -20%
1885
619 Biểu tượng logo của eosDAC eosDAC
04/2018 / Ethereum Blockchain
EOSDAC *
0,0018441504 USD
42 đ
1.218.532 USD
660.755.177 (55%)
Tổng: 1.200.000.000
8.142 USD
(7 exchanges)
5.89% -11%
1679
620 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,43 USD
9.865 đ
285.086.282 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
3.546.422 USD
(4 exchanges)
2.62% -15%
170
621 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0019996406 USD
46 đ
1.283.787 USD
642.008.999 (64%)
Tổng: 999.999.999
1.540.888 USD
(12 exchanges)
-9.09% 5%