1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2412 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (69) - Ethereum (2662) - Tron (55) - Neo (21) - Binance Smart Chain (268) - EOS (29) - Chiliz (5) - Heco (16) - Avalanche (1) - Solana (3) - Xdai chain (3) - Wanchain (0) - IOST (1) -

Bảng xếp hạng 2412 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000114925 USD
≈ 0 đ
113.901.709 USD
9.910.989.997.635 (90%)
Tổng: 10.998.999.997.635
4.093.795 USD
(13 exchanges)
95.43% 290%
400
2 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0003091486 USD
≈ 7 đ
469.322.856 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.485.247 USD
(14 exchanges)
-6.36% -20%
136
3 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,0000003001 USD
≈ 0 đ
299.960 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
1.391 USD
(1 exchanges)
-21.12% -27%
1952
4 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron Blockchain
BTT *
0,0083288278 USD
≈ 193 đ
5.496.631.738 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
1.788.723.159 USD
(Large exchanges)
3.21% -13%
27
5 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0001545504 USD
≈ 4 đ
84.709.894 USD
548.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
927.341 USD
(10 exchanges)
1.70% -7%
460
6 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000204418 USD
≈ 0 đ
9.777.992 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
5.789 USD
(6 exchanges)
36.08% 105%
1072
7 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,0000002801 USD
≈ 0 đ
97.369 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
5.277 USD
(1 exchanges)
-30.06% -59%
2158
8 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0015504427 USD
≈ 36 đ
486.230.554 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
668.478.147 USD
(1 exchanges)
1.52% -24%
134
9 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000167191 USD
≈ 0 đ
4.249.660 USD
254.179.999.999 (100%)
Tổng: 254.180.000.000
87.001 USD
(5 exchanges)
36.81% -18%
1287
10 Biểu tượng logo của Pundi X[old] Pundi X[old]
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0046606565 USD
≈ 108 đ
1.103.419.585 USD
236.751.963.902 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
1.769.959 USD
(36 exchanges)
-3.38% -33%
91
11 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0075260742 USD
≈ 174 đ
1.781.759.741 USD
236.744.908.115 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
860.338.112 USD
(36 exchanges)
14.01% -5%
62
12 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000403781 USD
≈ 1 đ
8.571.048 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
474.120 USD
(1 exchanges)
-2.90% -28%
1104
13 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0009224930 USD
≈ 21 đ
169.800.364 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
453.349 USD
(8 exchanges)
-5.42% -8%
312
14 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0189043151 USD
≈ 438 đ
3.278.217.598 USD
173.411.074.413 (99%)
Tổng: 175.453.179.545
10.446.071 USD
(18 exchanges)
-4.03% -5%
202
15 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000018400 USD
≈ 0 đ
316.626 USD
172.076.810.000
29 USD
(1 exchanges)
17.30% -5%
1941
16 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0190984200 USD
≈ 442 đ
3.230.768.930 USD
169.164.199.065 (95%)
Tổng: 177.619.433.541
533.558.879 USD
(44 exchanges)
0.22% -19%
44
17 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,0080182267 USD
≈ 186 đ
1.333.317.412 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
22.133.026 USD
(1 exchanges)
-2.32% 0%
210
18 Biểu tượng logo của Nexty Nexty
05/2018
NTY
0,0000131688 USD
≈ 0 đ
2.069.841 USD
157.177.714.004 (87%)
Tổng: 180.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
7.29% 9%
1494
19 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000126475 USD
≈ 0 đ
1.653.311 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
158 USD
(3 exchanges)
5.09% 8%
1555
20 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0909014564 USD
≈ 2.105 đ
11.741.630.919 USD
129.168.787.593
6.720.964.729 USD
(Large exchanges)
28.88% 47%
14
21 Biểu tượng logo của Noah Coin Noah Coin
03/2018
NOAHP
0,0000553114 USD
≈ 1 đ
6.306.171 USD
114.012.092.115 (46%)
Tổng: 246.000.000.000
439 USD
(1 exchanges)
22.69% 0%
1183
22 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000063200 USD
≈ 0 đ
641.978 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
1 USD
(2 exchanges)
5.02% 8%
1800
23 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0005450599 USD
≈ 13 đ
53.882.320 USD
98.855.771.135 (10%)
Tổng: 1.000.000.000.000
5.345.547 USD
(9 exchanges)
-3.82% -36%
579
24 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0119969687 USD
≈ 278 đ
1.128.122.086 USD
94.033.927.361 (94%)
Tổng: 100.000.000.000
199.812.778 USD
(22 exchanges)
-7.82% -27%
89
25 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,0000000600 USD
≈ 0 đ
5.631 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
127 USD
(1 exchanges)
-40.09% -68%
2377
26 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0001574502 USD
≈ 4 đ
14.564.147 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
332.541 USD
(2 exchanges)
19.68% 91%
949
27 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000546850 USD
≈ 1 đ
4.981.301 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
260.292 USD
(1 exchanges)
-16.99% -49%
1247
28 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000230405 USD
≈ 1 đ
2.089.972 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-61.73% -61%
1492
29 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0000308520 USD
≈ 1 đ
2.795.064 USD
90.595.753.019
4.671 USD
(2 exchanges)
-54.17% -45%
1406
30 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / Binance Chain
BIDR *
0,0000673147 USD
≈ 2 đ
6.058.322 USD
90.000.000.000
35.679.917 USD
(3 exchanges)
0.87% -1%
1192
31 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0129337192 USD
≈ 300 đ
1.100.161.374 USD
85.061.485.690
5.520.514 USD
(12 exchanges)
-2.99% 3%
92
32 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000679937 USD
≈ 2 đ
5.647.701 USD
83.062.133.626 (67%)
Tổng: 124.728.800.292
24.987 USD
(3 exchanges)
-4.07% -5%
1211
33 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,1493424664 USD
≈ 3.459 đ
10.701.829.973 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
8.160.798.251 USD
(Large exchanges)
11.39% 23%
17
34 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000012640 USD
≈ 0 đ
88.480 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
118 USD
(1 exchanges)
-30.03% -28%
2169
35 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0008890980 USD
≈ 21 đ
58.721.850 USD
66.046.544.605 (100%)
Tổng: 66.047.273.714
135.923 USD
(3 exchanges)
0.69% 1%
562
36 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,1565110686 USD
≈ 3.625 đ
10.066.099.680 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
1.872.893.167 USD
(Large exchanges)
17.44% 42%
18
37 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000052951 USD
≈ 0 đ
327.835 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
6.117 USD
(3 exchanges)
7.29% 47%
1933
38 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0001956859 USD
≈ 5 đ
12.050.149 USD
61.579.039.611 (62%)
Tổng: 100.000.000.000
65.339 USD
(4 exchanges)
-14.41% -33%
998
39 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0005026419 USD
≈ 12 đ
30.882.317 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
3.201.650 USD
(3 exchanges)
-2.91% -13%
720
40 Biểu tượng logo của KickToken KickToken
10/2017 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0004224678 USD
≈ 10 đ
24.781.377 USD
58.658.619.203 (5%)
Tổng: 1.247.037.842.332
5.392.167 USD
(7 exchanges)
-20.43% -6%
796
41 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000550376 USD
≈ 1 đ
3.190.959 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
86.972 USD
(6 exchanges)
-0.18% -46%
1360
42 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Binance Chain
IDRT *
0,0000675603 USD
≈ 2 đ
3.801.898 USD
56.274.146.176 (43%)
Tổng: 130.112.000.000
1.834.693 USD
(7 exchanges)
0.53% -1%
1309
43 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000010689 USD
≈ 0 đ
57.436 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
425 USD
(2 exchanges)
0.34% 1%
2233
44 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0003372682 USD
≈ 8 đ
17.897.921 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
41.971 USD
(5 exchanges)
-0.23% 14%
870
45 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0073255028 USD
≈ 170 đ
375.579.338 USD
51.270.110.195 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
10.351.959 USD
(5 exchanges)
-7.96% 2%
157
46 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000093456 USD
≈ 0 đ
467.378 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
4.522 USD
(2 exchanges)
32.76% -2%
1860
47 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0022255743 USD
≈ 52 đ
111.278.713 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
328.809 USD
(5 exchanges)
-7.72% -12%
409
48 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000561975 USD
≈ 1 đ
2.746.394 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
66 USD
(2 exchanges)
-7.45% 27%
1409
49 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000259741 USD
≈ 1 đ
1.245.677 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
698 USD
(1 exchanges)
-39.88% -40%
1636
50 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0276528596 USD
≈ 640 đ
1.314.256.159 USD
47.526.952.992
191.109.112 USD
(24 exchanges)
2.94% -8%
81
51 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0012667751 USD
≈ 29 đ
59.174.231 USD
46.712.500.000 (93%)
Tổng: 50.000.000.000
2.998.495 USD
(4 exchanges)
-12.93% 40%
559
52 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,77 USD
≈ 41.006 đ
80.390.906.420 USD
45.404.028.640 (45%)
Tổng: 100.000.000.000
30.489.648.804 USD
(Large exchanges)
27.86% 68%
4
53 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
≈ 23.171 đ
45.410.668.460 USD
45.388.521.921 (97%)
Tổng: 46.846.290.994
135.221.138.434 USD
(Large exchanges)
-0.05% -0%
5
54 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,0031210094 USD
≈ 72 đ
124.838.927 USD
39.999.535.016 (100%)
Tổng: 39.999.535.036
1.373.927 USD
(3 exchanges)
-6.68% 77%
377
55 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000133240 USD
≈ 0 đ
521.142 USD
39.113.187.588 (43%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
9.30% 108%
1840
56 Biểu tượng logo của Content Neutrality Network Content Neutrality Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
CNN *
0,0002950336 USD
≈ 7 đ
11.516.704 USD
39.035.223.816 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
606.604 USD
(7 exchanges)
-5.89% -27%
1011
57 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,0162988956 USD
≈ 377 đ
558.246.614 USD
34.250.579.182
68.548.384 USD
(15 exchanges)
6.21% 2%
127
58 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0013496454 USD
≈ 31 đ
45.977.658 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
4.755.009 USD
(1 exchanges)
15.08% 36%
615
59 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,40 USD
≈ 32.524 đ
44.865.429.398 USD
31.948.309.441 (71%)
Tổng: 45.000.000.000
5.868.943.021 USD
(Large exchanges)
7.22% 13%
6
60 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0004393353 USD
≈ 10 đ
13.299.309 USD
30.271.432.231 (39%)
Tổng: 78.042.956.829
1.219.801 USD
(11 exchanges)
-21.50% -30%
967
61 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000136810 USD
≈ 0 đ
413.143 USD
30.198.335.553 (92%)
Tổng: 32.948.335.553
162 USD
(3 exchanges)
37.91% 328%
1881
62 Biểu tượng logo của Posscoin Posscoin
11/2018 / Ethereum Blockchain
POSS *
0,0000230224 USD
≈ 1 đ
692.037 USD
30.059.347.897 (94%)
Tổng: 31.999.303.031
0 USD
(1 exchanges)
7.24% 9%
1784
63 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000020076 USD
≈ 0 đ
60.252 USD
30.011.995.338 (71%)
Tổng: 42.000.000.000
29 USD
(2 exchanges)
0.01% 0%
2225
64 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0008361432 USD
≈ 19 đ
24.690.571 USD
29.529.119.148 (59%)
Tổng: 50.000.000.000
2.562.146 USD
(2 exchanges)
8.30% 18%
786
65 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0063790653 USD
≈ 148 đ
183.772.662 USD
28.808.713.174
1.450.880 USD
(11 exchanges)
-11.19% -11%
296
66 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0002706998 USD
≈ 6 đ
6.932.650 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
153.503 USD
(3 exchanges)
3.95% 103%
1169
67 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,2227522346 USD
≈ 5.159 đ
5.627.392.752 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
159.263.784 USD
(Large exchanges)
7.30% -3%
26
68 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0003351827 USD
≈ 8 đ
8.379.567 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
494.404 USD
(3 exchanges)
-10.95% -17%
1120
69 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000063200 USD
≈ 0 đ
158.000 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
17 USD
(1 exchanges)
5.02% -46%
2071
70 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0293556529 USD
≈ 680 đ
724.058.557 USD
24.665.046.988 (78%)
Tổng: 31.673.567.314
39.802.043 USD
(26 exchanges)
-1.05% -12%
114
71 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0025381251 USD
≈ 59 đ
62.485.879 USD
24.618.912.108 (98%)
Tổng: 25.000.000.000
6.007 USD
(3 exchanges)
11.56% 26%
540
72 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0001831436 USD
≈ 4 đ
4.342.325 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
1.055 USD
(3 exchanges)
26.90% -8%
1278
73 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,6511538389 USD
≈ 15.081 đ
14.878.131.482 USD
22.848.873.175 (46%)
Tổng: 50.001.806.812
4.309.827.797 USD
(Large exchanges)
13.49% 20%
10
74 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0001501548 USD
≈ 3 đ
3.228.304 USD
21.499.840.241 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
8.458 USD
(3 exchanges)
-3.97% -16%
1357
75 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0085716406 USD
≈ 199 đ
181.419.600 USD
21.165.096.531
938.821 USD
(5 exchanges)
8.38% 10%
300
76 Biểu tượng logo của Penta Penta
04/2018 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0013699588 USD
≈ 32 đ
28.788.752 USD
21.014.319.521 (21%)
Tổng: 100.000.000.000
760.483 USD
(5 exchanges)
32.40% -60%
745
77 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / Binance Chain
NEW *
0,0016322181 USD
≈ 38 đ
33.577.982 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
4.264.866 USD
(6 exchanges)
-5.50% 18%
693
78 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0014160738 USD
≈ 33 đ
28.524.905 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
390.240 USD
(10 exchanges)
1.74% 17%
748
79 Biểu tượng logo của Cyber Movie Chain Cyber Movie Chain
10/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0000071369 USD
≈ 0 đ
142.739 USD
20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.24% 9%
2088
80 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000632377 USD
≈ 1 đ
1.264.755 USD
20.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
5.02% 8%
1633
81 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000117414 USD
≈ 0 đ
233.874 USD
19.918.713.667
3.531 USD
(2 exchanges)
33.39% -1%
2006
82 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000489604 USD
≈ 1 đ
947.965 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
1.625 USD
(2 exchanges)
6.19% -73%
1698
83 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0084672168 USD
≈ 196 đ
160.778.447 USD
18.988.346.610 (96%)
Tổng: 19.679.012.762
0 USD
(3 exchanges)
-7.57% -29%
320
84 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0007039612 USD
≈ 16 đ
13.295.378 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
981.228 USD
(7 exchanges)
-5.68% 108%
972
85 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain
NPXSXEM *
0,0011555100 USD
≈ 27 đ
21.278.910 USD
18.415.166.845 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
60.204 USD
(3 exchanges)
-4.84% -26%
828
86 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000115047 USD
≈ 0 đ
207.076 USD
17.999.261.364 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
2.328 USD
(4 exchanges)
7.10% 12%
2029
87 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0000939522 USD
≈ 2 đ
1.685.730 USD
17.942.419.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
9.563 USD
(2 exchanges)
-97.44% 2%
1550
88 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0002360765 USD
≈ 5 đ
4.232.022 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
86.038 USD
(3 exchanges)
-6.69% -21%
1288
89 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0247182376 USD
≈ 572 đ
441.331.817 USD
17.854.501.792 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
2.109.807 USD
(16 exchanges)
-9.14% -16%
229
90 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,0101110133 USD
≈ 234 đ
175.407.779 USD
17.348.190.000 (58%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-12.10% -27%
309
91 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000889896 USD
≈ 2 đ
1.517.054 USD
17.047.545.229 (59%)
Tổng: 29.000.000.000
831 USD
(5 exchanges)
-3.26% -16%
1583
92 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000920894 USD
≈ 2 đ
1.568.650 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
10.008 USD
(2 exchanges)
114.54% -13%
1575
93 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000126475 USD
≈ 0 đ
214.939 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
1.331 USD
(3 exchanges)
5.02% 117%
2021
94 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0420856580 USD
≈ 975 đ
692.083.144 USD
16.444.631.649 (99%)
Tổng: 16.555.000.000
51.901.984 USD
(27 exchanges)
4.13% -20%
117
95 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000101298 USD
≈ 0 đ
166.520 USD
16.438.602.024 (66%)
Tổng: 25.000.000.000
19.070 USD
(3 exchanges)
7.24% -23%
2069
96 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000127781 USD
≈ 0 đ
209.826 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
76 USD
(3 exchanges)
-25.44% -59%
2025
97 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0650921055 USD
≈ 1.508 đ
1.065.829.576 USD
16.374.175.762 (73%)
Tổng: 22.306.434.689
584.821.807 USD
(44 exchanges)
10.46% 15%
94
98 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0001680484 USD
≈ 4 đ
2.656.206 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
5.880 USD
(3 exchanges)
12.93% -21%
1419
99 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000189600 USD
≈ 0 đ
293.881 USD
15.500.000.000
171 USD
(3 exchanges)
12.45% 25%
1958
100 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0087379252 USD
≈ 202 đ
135.431.277 USD
15.499.248.766 (18%)
Tổng: 88.000.000.000
680.737 USD
(4 exchanges)
5.66% -1%
358
101 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0000410000 USD
≈ 1 đ
631.073 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
0.26% 3%
1804
102 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0002184489 USD
≈ 5 đ
3.299.704 USD
15.105.155.812 (19%)
Tổng: 81.203.857.414
0 USD
(3 exchanges)
917.53% 74%
1355
103 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000230224 USD
≈ 1 đ
344.203 USD
14.950.794.349 (64%)
Tổng: 23.200.000.000
753 USD
(3 exchanges)
7.24% 9%
1926
104 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0841845294 USD
≈ 1.950 đ
1.196.648.756 USD
14.214.592.220 (68%)
Tổng: 21.000.000.000
62.314.452 USD
(53 exchanges)
-0.37% -5%
86
105 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0001896004 USD
≈ 4 đ
2.642.570 USD
13.937.571.364 (46%)
Tổng: 30.000.000.000
8.872 USD
(6 exchanges)
31.40% 28%
1423
106 Biểu tượng logo của Cryptaur Cryptaur
06/2018 / Ethereum Blockchain
CPT *
0,0002289445 USD
≈ 5 đ
3.081.747 USD
13.460.673.471 (49%)
Tổng: 27.662.180.148
319.826 USD
(2 exchanges)
3.95% 27%
1374
107 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0120118193 USD
≈ 278 đ
160.338.572 USD
13.348.400.265 (27%)
Tổng: 50.000.000.000
350.577 USD
(0 exchanges)
3.49% 9%
323
108 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000337278 USD
≈ 1 đ
448.411 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
57.10% 59%
1870
109 Biểu tượng logo của PAC Global PAC Global
11/2015
PAC
0,0128769011 USD
≈ 298 đ
171.146.913 USD
13.291.001.628 (27%)
Tổng: 50.000.000.000
369.938 USD
(5 exchanges)
-1.03% -14%
290
110 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0008613315 USD
≈ 20 đ
11.384.072 USD
13.216.830.678 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
4.463.825 USD
(5 exchanges)
4.22% 8%
1014
111 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0858016342 USD
≈ 1.987 đ
1.129.149.420 USD
13.159.999.000 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
91.991.974 USD
(39 exchanges)
3.11% 3%
88
112 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0002325143 USD
≈ 5 đ
3.053.042 USD
13.130.554.871 (31%)
Tổng: 42.000.000.000
411 USD
(3 exchanges)
1.62% -19%
1377
113 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0001080617 USD
≈ 3 đ
1.390.096 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
223.277 USD
(2 exchanges)
-13.14% -43%
1607
114 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0064570906 USD
≈ 150 đ
82.940.174 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
1.547.515 USD
(3 exchanges)
14.76% 5%
478
115 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0349362769 USD
≈ 809 đ
444.753.512 USD
12.730.420.963 (42%)
Tổng: 30.000.000.000
2.737 USD
(7 exchanges)
18.66% -25%
228
116 Biểu tượng logo của XinFin Network XinFin Network
04/2018
XDC
0,0797430214 USD
≈ 1.847 đ
977.536.105 USD
12.258.578.729 (33%)
Tổng: 37.658.578.724
12.018.281 USD
(12 exchanges)
18.13% 46%
216
117 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000131227 USD
≈ 0 đ
157.491 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
11.327 USD
(2 exchanges)
17.61% 11%
2068
118 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0025652864 USD
≈ 59 đ
30.455.744 USD
11.872.259.168 (12%)
Tổng: 100.000.000.000
324.805 USD
(2 exchanges)
17.29% 17%
733
119 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000138753 USD
≈ 0 đ
164.015 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
706 USD
(3 exchanges)
-16.16% 30%
2067
120 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0030777484 USD
≈ 71 đ
35.394.086 USD
11.499.993.344 (100%)
Tổng: 11.500.000.000
39.148.185 USD
(8 exchanges)
-14.00% 108%
675
121 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000202597 USD
≈ 0 đ
231.872 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
12.112 USD
(1 exchanges)
9.73% 15%
2011
122 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,0384399599 USD
≈ 890 đ
433.176.000 USD
11.268.898.338 (56%)
Tổng: 20.000.000.000
72.996.430 USD
(4 exchanges)
0.47% 0%
146
123 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,2041028163 USD
≈ 4.727 đ
2.279.099.276 USD
11.166.427.380 (53%)
Tổng: 21.000.000.000
186.287.478 USD
(Large exchanges)
2.85% -1%
57
124 Biểu tượng logo của Storiqa Storiqa
03/2018 / Ethereum Blockchain
STQ *
0,0000230224 USD
≈ 1 đ
251.424 USD
10.920.877.605 (97%)
Tổng: 11.287.544.272
0 USD
(1 exchanges)
7.24% 9%
1992
125 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000234398 USD
≈ 1 đ
255.260 USD
10.890.000.000
215 USD
(1 exchanges)
-8.52% 10%
1986
126 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
≈ 23.169 đ
10.833.949.769 USD
10.829.725.077 (98%)
Tổng: 11.096.670.867
1.918.091.470 USD
(Large exchanges)
-0.12% -0%
16
127 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000479562 USD
≈ 1 đ
508.335 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
39 USD
(3 exchanges)
-54.71% -51%
1845
128 Biểu tượng logo của FunFair FunFair
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0471186157 USD
≈ 1.091 đ
485.268.931 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
47.168.066 USD
(13 exchanges)
-6.17% 12%
139
129 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0404775934 USD
≈ 937 đ
416.873.844 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
14.041.066 USD
(0 exchanges)
-3.60% -15%
147
130 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0006906709 USD
≈ 16 đ
7.076.753 USD
10.246.200.519 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
787 USD
(1 exchanges)
-5.93% 478%
1161
131 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0299748946 USD
≈ 694 đ
300.962.357 USD
10.040.480.895 (11%)
Tổng: 92.547.638.199
2.618.354 USD
(5 exchanges)
0.94% 2%
245
132 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0006634151 USD
≈ 15 đ
6.634.151 USD
10.000.000.000
438.819 USD
(6 exchanges)
-7.79% -32%
1179
133 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0226852506 USD
≈ 525 đ
226.852.506 USD
10.000.000.000
21.928.922 USD
(12 exchanges)
5.86% -10%
270
134 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019
DOGET
0,0000138774 USD
≈ 0 đ
138.774 USD
9.999.990.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
38.33% -15%
2092
135 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,0239458950 USD
≈ 555 đ
239.384.773 USD
9.996.902.331 (100%)
Tổng: 10.018.284.640
5.632.438 USD
(12 exchanges)
-0.44% -21%
198
136 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0015506242 USD
≈ 36 đ
15.497.868 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
1.137.772 USD
(5 exchanges)
-1.77% -7%
915
137 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0064683783 USD
≈ 150 đ
64.489.741 USD
9.970.001.542 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
4.834.700 USD
(9 exchanges)
-6.86% -24%
534
138 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0005998467 USD
≈ 14 đ
5.967.122 USD
9.947.744.116 (72%)
Tổng: 13.747.744.116
30.159 USD
(1 exchanges)
9.84% 16%
1197
139 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0054955120 USD
≈ 127 đ
54.344.372 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
6.966.793 USD
(10 exchanges)
-0.55% -18%
581
140 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000632001 USD
≈ 1 đ
610.798 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
1 USD
(2 exchanges)
-73.12% 39%
1813
141 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0469866638 USD
≈ 1.088 đ
453.153.690 USD
9.644.304.442 (96%)
Tổng: 10.000.000.000
43.371.264 USD
(16 exchanges)
-3.91% -10%
143
142 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000345335 USD
≈ 1 đ
328.069 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
549 USD
(3 exchanges)
1.49% 136%
1922
143 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000139105 USD
≈ 0 đ
132.122 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
6.062 USD
(3 exchanges)
8.21% 49%
2098
144 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0047083720 USD
≈ 109 đ
44.489.789 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
167.372 USD
(1 exchanges)
3.70% -6%
623
145 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0003620455 USD
≈ 8 đ
3.414.211 USD
9.430.337.527 (49%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
(3 exchanges)
321.60% 242%
1340
146 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0011741519 USD
≈ 27 đ
11.052.700 USD
9.413.347.722 (19%)
Tổng: 50.000.000.000
338.675 USD
(1 exchanges)
82.34% 9%
1020
147 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / Binance Chain
TROY *
0,0247000864 USD
≈ 572 đ
232.320.627 USD
9.405.660.523 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
29.692.946 USD
(7 exchanges)
-1.70% -14%
265
148 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,1473575947 USD
≈ 3.413 đ
1.385.419.747 USD
9.401.753.263 (75%)
Tổng: 12.600.000.000
251.853.221 USD
(18 exchanges)
2.34% 5%
78
149 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000979911 USD
≈ 2 đ
919.157 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
96.299 USD
(7 exchanges)
7.38% 19%
1704
150 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0003400617 USD
≈ 8 đ
3.124.945 USD
9.189.347.056 (44%)
Tổng: 21.000.000.000
14.967 USD
(4 exchanges)
-7.56% 6%
1370
151 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,4228860556 USD
≈ 9.794 đ
3.805.974.500 USD
8.999.999.999
220.861.999 USD
(57 exchanges)
1.02% -7%
37
152 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0001165050 USD
≈ 3 đ
1.044.964 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
5.616 USD
(1 exchanges)
11.15% 14%
1675
153 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0068559436 USD
≈ 159 đ
61.111.460 USD
8.913.646.851 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
3.963.608 USD
(9 exchanges)
1.40% -4%
549
154 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0028005764 USD
≈ 65 đ
24.803.422 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
591.571 USD
(4 exchanges)
-17.18% -1%
784
155 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,1918582364 USD
≈ 4.443 đ
1.640.173.999 USD
8.548.885.000 (41%)
Tổng: 21.000.000.000
142.802.525 USD
(45 exchanges)
2.97% 3%
74
156 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0011304998 USD
≈ 26 đ
9.637.081 USD
8.524.620.000 (41%)
Tổng: 21.000.000.000
193.038 USD
(4 exchanges)
-11.63% -33%
1056
157 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0700622144 USD
≈ 1.623 đ
589.386.682 USD
8.412.333.047 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
48.724.946 USD
(7 exchanges)
2.53% -10%
123
158 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0014383713 USD
≈ 33 đ
11.940.086 USD
8.301.115.366 (38%)
Tổng: 22.020.096.000
1.349.329 USD
(2 exchanges)
-16.32% -21%
1002
159 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,2591729134 USD
≈ 6.002 đ
2.073.944.988 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
15.509.571 USD
(4 exchanges)
-1.13% 4%
204
160 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0020926331 USD
≈ 48 đ
16.741.065 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
28.402.775 USD
(10 exchanges)
-6.65% 28%
900
161 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0086631442 USD
≈ 201 đ
69.297.877 USD
7.999.160.066 (87%)
Tổng: 9.161.139.666
511.733 USD
(6 exchanges)
-5.29% -19%
517
162 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0141076530 USD
≈ 327 đ
112.842.822 USD
7.998.695.640 (58%)
Tổng: 13.838.891.241
5.319.130 USD
(8 exchanges)
-8.62% -6%
402
163 Biểu tượng logo của Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph
09/2019
HBAR
0,3601250022 USD
≈ 8.340 đ
2.851.059.962 USD
7.916.862.045 (16%)
Tổng: 50.000.000.000
267.498.994 USD
(19 exchanges)
5.54% 10%
48
164 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0250556989 USD
≈ 580 đ
198.352.421 USD
7.916.459.332 (85%)
Tổng: 9.347.746.557
3.149.799 USD
(7 exchanges)
-4.47% -7%
290
165 Biểu tượng logo của PENG PENG
09/2018
PENG
0,0000632001 USD
≈ 1 đ
496.924 USD
7.862.708.470 (49%)
Tổng: 16.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
4.95% 8%
1851
166 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0130119445 USD
≈ 301 đ
99.242.496 USD
7.627.030.350 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
3.435.532 USD
(5 exchanges)
-8.34% 9%
436
167 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0027149524 USD
≈ 63 đ
20.702.810 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
713.126 USD
(2 exchanges)
-17.83% -6%
837
168 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0000230224 USD
≈ 1 đ
173.101 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
24 USD
(1 exchanges)
7.24% 9%
2056
169 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0007501309 USD
≈ 17 đ
5.636.757 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
149.048 USD
(3 exchanges)
-7.80% -35%
1210
170 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000363605 USD
≈ 1 đ
272.704 USD
7.500.000.000
1.709 USD
(2 exchanges)
7.73% -82%
1879
171 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0002221016 USD
≈ 5 đ
1.663.599 USD
7.490.259.564 (91%)
Tổng: 8.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
5.07% 8%
1553
172 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0007406357 USD
≈ 17 đ
5.455.449 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
16.573 USD
(1 exchanges)
-2.28% -13%
1224
173 Biểu tượng logo của Nucleus Vision Nucleus Vision
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0068908458 USD
≈ 160 đ
49.096.354 USD
7.124.866.222 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
3.499.658 USD
(11 exchanges)
-3.68% -21%
597
174 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000234092 USD
≈ 1 đ
166.036 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
3.231 USD
(2 exchanges)
-7.34% -43%
2064
175 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain
ANKR *
0,1608854179 USD
≈ 3.726 đ
1.125.591.824 USD
6.996.232.711 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
171.675.379 USD
(24 exchanges)
-1.76% 9%
90
176 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0254498819 USD
≈ 589 đ
177.569.054 USD
6.977.205.436 (25%)
Tổng: 27.908.821.747
514.874 USD
(3 exchanges)
-0.96% -4%
303
177 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0017680087 USD
≈ 41 đ
12.189.639 USD
6.894.558.293 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
429.360 USD
(5 exchanges)
0.26% -7%
991
178 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,0267026457 USD
≈ 618 đ
181.437.484 USD
6.794.738.093 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
35.853.983 USD
(6 exchanges)
18.82% -5%
298
179 Biểu tượng logo của Cube Cube
03/2018 / Ethereum Blockchain
AUTO *
0,0012577726 USD
≈ 29 đ
8.521.334 USD
6.774.940.000 (94%)
Tổng: 7.200.000.000
1.639 USD
(4 exchanges)
5.08% -32%
1109
180 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000195164 USD
≈ 0 đ
128.808 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-28.40% -54%
2102
181 Biểu tượng logo của YGGDRASH YGGDRASH
10/2018 / Ethereum Blockchain
YEED *
0,0012475859 USD
≈ 29 đ
8.185.429 USD
6.561.014.608 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
109.917 USD
(5 exchanges)
6.95% 2%
1121
182 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0172742835 USD
≈ 400 đ
111.470.233 USD
6.452.958.412 (92%)
Tổng: 7.000.000.000
3.205.373 USD
(9 exchanges)
-6.89% -13%
406
183 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0384447492 USD
≈ 890 đ
246.042.800 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
7.382.930 USD
(19 exchanges)
-3.33% -14%
197
184 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0029664892 USD
≈ 69 đ
18.424.239 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
428.870 USD
(3 exchanges)
-9.19% -18%
862
185 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / Binance Chain
MBL *
0,0216793046 USD
≈ 502 đ
134.342.671 USD
6.196.816.435 (21%)
Tổng: 30.000.000.000
16.788.057 USD
(12 exchanges)
-0.44% -11%
360
186 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0056494023 USD
≈ 131 đ
34.873.008 USD
6.172.866.940 (77%)
Tổng: 8.000.000.000
135.957 USD
(2 exchanges)
17.74% 90%
719
187 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0028820355 USD
≈ 67 đ
17.573.086 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
362.624 USD
(4 exchanges)
5.93% -0%
882
188 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0159640658 USD
≈ 370 đ
97.032.758 USD
6.078.198.303 (64%)
Tổng: 9.546.274.311
9.349.027 USD
(5 exchanges)
-6.34% 0%
441
189 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000297941 USD
≈ 1 đ
176.491 USD
5.923.698.545 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
8.916 USD
(2 exchanges)
-44.96% 41%
2053
190 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,5188529901 USD
≈ 12.017 đ
2.898.497.192 USD
5.586.355.378 (63%)
Tổng: 8.888.888.888
1.791.010.393 USD
(34 exchanges)
-0.02% 18%
47
191 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0064201688 USD
≈ 149 đ
35.390.634 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
11.910.744 USD
(6 exchanges)
-13.27% 17%
673
192 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0003792009 USD
≈ 9 đ
2.087.955 USD
5.506.197.054 (94%)
Tổng: 5.856.479.172
82 USD
(1 exchanges)
-27.71% -58%
1491
193 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0607288307 USD
≈ 1.406 đ
334.288.511 USD
5.504.609.697 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
53.969.113 USD
(15 exchanges)
-0.73% -12%
170
194 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0176541502 USD
≈ 409 đ
97.097.826 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
6.86% -17%
440
195 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0333695360 USD
≈ 773 đ
183.124.767 USD
5.487.782.836 (90%)
Tổng: 6.114.110.649
2.397.772 USD
(3 exchanges)
-10.84% -27%
299
196 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0000691214 USD
≈ 2 đ
378.167 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
12 USD
(1 exchanges)
4.75% 9%
1903
197 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0005773127 USD
≈ 13 đ
3.146.662 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
491 USD
(4 exchanges)
-8.13% 118%
1364
198 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0001514476 USD
≈ 4 đ
822.864 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
1.352 USD
(2 exchanges)
105.21% 1.620%
1731
199 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,3561761473 USD
≈ 8.249 đ
1.877.258.583 USD
5.270.590.400
48.432.594 USD
(8 exchanges)
1.57% 1%
66
200 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0002421953 USD
≈ 6 đ
1.255.545 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
5.883 USD
(2 exchanges)
-15.83% 41%
1635
201 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain
BUSD *
1,00 USD
≈ 23.171 đ
5.170.145.612 USD
5.167.790.771
7.769.429.606 USD
(Large exchanges)
-0.15% -0%
29
202 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / Binance Chain
PVT *
0,0010748587 USD
≈ 25 đ
5.519.614 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
1.986.469 USD
(5 exchanges)
4.83% 10%
1218
203 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0001781158 USD
≈ 4 đ
910.881 USD
5.113.984.493 (19%)
Tổng: 27.000.000.000
1.114 USD
(2 exchanges)
-8.32% -20%
1708
204 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019 / Ethereum Blockchain
MATIC *
0,3951669867 USD
≈ 9.152 đ
1.991.004.655 USD
5.038.388.130 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
529.510.721 USD
(0 exchanges)
11.65% 5%
64
205 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0067749584 USD
≈ 157 đ
33.874.792 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
2.416.689 USD
(1 exchanges)
1.92% 270%
692
206 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain
CBM *
0,0013916036 USD
≈ 32 đ
6.958.016 USD
4.999.998.301 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
313.507 USD
(4 exchanges)
4.52% 74%
1178
207 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0247857863 USD
≈ 574 đ
123.908.610 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
89.575 USD
(9 exchanges)
-2.63% -25%
374
208 Biểu tượng logo của 12Ships 12Ships
08/2019 / Ethereum Blockchain
TSHP *
0,0261568072 USD
≈ 606 đ
130.288.029 USD
4.981.037.176
163.420 USD
(3 exchanges)
-60.17% -29%
367
209 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0123526177 USD
≈ 286 đ
61.425.345 USD
4.972.658.099 (57%)
Tổng: 8.800.000.000
4.538.168 USD
(2 exchanges)
-1.19% 7%
547
210 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0086482540 USD
≈ 200 đ
42.939.888 USD
4.965.151.055 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
35.752 USD
(2 exchanges)
-9.45% -22%
630
211 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0044236917 USD
≈ 102 đ
21.618.582 USD
4.887.000.180 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
296.703 USD
(3 exchanges)
5.01% -5%
826
212 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDC *
0,0203834531 USD
≈ 472 đ
97.249.763 USD
4.771.015.133
0 USD
(1 exchanges)
-0.12% 0%
439
213 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,0174614554 USD
≈ 404 đ
81.768.228 USD
4.682.784.214 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
571.871 USD
(8 exchanges)
0.30% -2%
483
214 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0034815926 USD
≈ 81 đ
16.156.892 USD
4.640.661.096 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
213.105 USD
(8 exchanges)
-4.63% -8%
905
215 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0005002278 USD
≈ 12 đ
2.321.017 USD
4.639.918.911 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
430.000 USD
(3 exchanges)
-11.59% -31%
1463
216 Biểu tượng logo của EBCoin EBCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
EBC *
0,0003566459 USD
≈ 8 đ
1.635.353 USD
4.585.368.086 (45%)
Tổng: 10.295.055.166
0 USD
(3 exchanges)
0.40% 60%
1559
217 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0218125652 USD
≈ 505 đ
99.644.060 USD
4.568.195.381 (76%)
Tổng: 5.999.999.954
11.384.557 USD
(13 exchanges)
-1.13% -12%
435
218 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
2.802.675 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1404
219 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain
RAVEN *
0,0019745287 USD
≈ 46 đ
8.698.395 USD
4.405.302.193 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
25.024 USD
(4 exchanges)
-8.00% -33%
1101
220 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0021693649 USD
≈ 50 đ
9.375.053 USD
4.321.565.447 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
418.036 USD
(2 exchanges)
-12.97% -34%
1076
221 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000393682 USD
≈ 1 đ
168.851 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
196 USD
(3 exchanges)
103.75% 6%
2062
222 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0084133299 USD
≈ 195 đ
35.890.750 USD
4.265.938.775 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
1.126.390 USD
(2 exchanges)
2.18% 66%
671
223 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0055247144 USD
≈ 128 đ
23.307.121 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
12.305.208 USD
(14 exchanges)
-10.04% 7%
807
224 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000920904 USD
≈ 2 đ
382.756 USD
4.156.304.866 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
4 USD
(1 exchanges)
43.05% 117%
1901
225 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
2.602.148 USD
4.114.866.000 (8%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1426
226 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020
ASK
0,0042527581 USD
≈ 98 đ
17.479.165 USD
4.110.077.464 (4%)
Tổng: 100.000.000.000
1.084.599 USD
(2 exchanges)
-6.56% -12%
877
227 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0061398121 USD
≈ 142 đ
24.589.947 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
34.257.078 USD
(11 exchanges)
-16.37% 30%
787
228 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0020658224 USD
≈ 48 đ
8.162.644 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
112.910 USD
(3 exchanges)
4.31% -20%
1126
229 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0019035858 USD
≈ 44 đ
7.511.457 USD
3.945.951.381
59.134 USD
(3 exchanges)
-20.56% 9%
1150
230 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019
VRA
0,0452577950 USD
≈ 1.048 đ
175.640.463 USD
3.880.888.659 (37%)
Tổng: 10.356.466.695
54.995.221 USD
(11 exchanges)
-9.07% 21%
310
231 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0155468443 USD
≈ 360 đ
59.933.706 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
3.223.325 USD
(6 exchanges)
-2.08% 20%
557
232 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0106533037 USD
≈ 247 đ
41.013.087 USD
3.849.799.833 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
574.195 USD
(6 exchanges)
-5.82% -22%
638
233 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019
WXT
0,0128932922 USD
≈ 299 đ
49.000.957 USD
3.800.500.000 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
2.735.872 USD
(5 exchanges)
-5.28% 7%
600
234 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0169549883 USD
≈ 393 đ
63.752.181 USD
3.760.084.057 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
1.047.953 USD
(5 exchanges)
-15.62% 8%
523
235 Biểu tượng logo của Tripio Tripio
04/2018 / Ethereum Blockchain
TRIO *
0,0021817824 USD
≈ 51 đ
8.181.684 USD
3.750.000.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
1.912.043 USD
(5 exchanges)
2.92% 18%
1122
236 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0000230405 USD
≈ 1 đ
85.874 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-89.02% -89%
2174
237 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0001151118 USD
≈ 3 đ
421.575 USD
3.662.307.217 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
3 USD
(2 exchanges)
-28.47% -28%
1877
238 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0044041724 USD
≈ 102 đ
16.007.966 USD
3.634.727.418 (82%)
Tổng: 4.415.707.418
3.162.410 USD
(10 exchanges)
8.64% 24%
909
239 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0165038725 USD
≈ 382 đ
59.205.488 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
31.230.149 USD
(5 exchanges)
54.27% 169%
560
240 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000010177 USD
≈ 0 đ
3.634 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
3.830 USD
(3 exchanges)
26.99% 29%
2384
241 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,1350880167 USD
≈ 3.129 đ
478.818.617 USD
3.544.493.646 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
51.366.004 USD
(6 exchanges)
-4.33% 6%
225
242 Biểu tượng logo của CWV Chain CWV Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
CWV *
0,0029873094 USD
≈ 69 đ
10.577.800 USD
3.540.912.311 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
20.999 USD
(1 exchanges)
11.43% -1%
1036
243 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0243510744 USD
≈ 564 đ
86.199.901 USD
3.539.880.818 (84%)
Tổng: 4.200.000.000
1.675.897 USD
(6 exchanges)
0.86% 0%
465
244 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0001806488 USD
≈ 4 đ
636.166 USD
3.521.564.890 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
594 USD
(2 exchanges)
3.43% -6%
1803
245 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
0,0334217926 USD
≈ 774 đ
117.556.261 USD
3.517.353.547
8.457.331 USD
(6 exchanges)
-4.07% -8%
389
246 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,1951521201 USD
≈ 4.520 đ
677.272.269 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
47.921.200 USD
(61 exchanges)
5.76% -6%
119
247 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.465 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-18.97% -33%
201
248 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000239425 USD
≈ 1 đ
81.558 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
6.668 USD
(3 exchanges)
-47.13% 44%
2180
249 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron Blockchain
KLV *
0,0933456440 USD
≈ 2.162 đ
316.903.248 USD
3.394.944.151 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
7.001.800 USD
(5 exchanges)
-2.94% -5%
244
250 Biểu tượng logo của FujiCoin FujiCoin
06/2015
FJC
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
2.142.958 USD
3.388.733.171 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.09% 8%
1485
251 Biểu tượng logo của Flit Token Flit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FLT *
0,0000002462 USD
≈ 0 đ
825 USD
3.350.000.000 (22%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.46% 0%
2395
252 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0014059773 USD
≈ 33 đ
4.701.512 USD
3.343.945.628 (84%)
Tổng: 3.961.564.380
2.658.756 USD
(7 exchanges)
-6.45% -18%
1264
253 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
≈ 23.174 đ
3.295.575.717 USD
3.293.599.728 (100%)
Tổng: 3.293.599.754
345.790.242 USD
(Large exchanges)
-0.16% -0%
43
254 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0059356366 USD
≈ 137 đ
19.415.522 USD
3.271.009.159 (90%)
Tổng: 3.646.271.241
619.047 USD
(6 exchanges)
-12.49% -7%
849
255 Biểu tượng logo của SpectrumCash SpectrumCash
01/2019
XSM
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
2.052.258 USD
3.247.236.428 (92%)
Tổng: 3.533.585.706
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1498
256 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0019406613 USD
≈ 45 đ
6.297.248 USD
3.244.898.171 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
38.288 USD
(2 exchanges)
4.87% 2%
1190
257 Biểu tượng logo của Centric Cash Centric Cash
07/2020 / Tron Blockchain
CNS *
0,0026200877 USD
≈ 61 đ
8.501.019 USD
3.244.555.204
4.332.354 USD
(9 exchanges)
14.01% -12%
1112
258 Biểu tượng logo của GreenPower GreenPower
05/2018
GRN
0,0396464358 USD
≈ 918 đ
128.125.361 USD
3.231.699.360 (98%)
Tổng: 3.294.166.501
34.301 USD
(3 exchanges)
0.91% 7%
370
259 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017 / Neo Blockchain
DBC *
0,0127423843 USD
≈ 295 đ
40.775.630 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
1.858.577 USD
(6 exchanges)
-14.36% -1%
643
260 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0010838872 USD
≈ 25 đ
3.405.132 USD
3.141.592.653
10.473 USD
(2 exchanges)
2.09% 32%
1341
261 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Ethereum Blockchain
TEMCO *
0,0147130480 USD
≈ 341 đ
45.918.967 USD
3.120.969.019 (52%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-13.62% -34%
616
262 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0009371402 USD
≈ 22 đ
2.913.928 USD
3.109.383.414 (44%)
Tổng: 7.000.000.000
105.047 USD
(1 exchanges)
17.00% 1%
1387
263 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,0138983378 USD
≈ 322 đ
41.776.394 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
10.534.249 USD
(4 exchanges)
0.64% -3%
635
264 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
1.894.065 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
1 USD
(2 exchanges)
34.46% 232%
1516
265 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,1224995687 USD
≈ 2.837 đ
366.871.508 USD
2.994.880.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
74.345.321 USD
(31 exchanges)
1.05% -2%
158
266 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain
COS *
0,0382132042 USD
≈ 885 đ
114.368.706 USD
2.992.910.654 (30%)
Tổng: 9.990.144.695
13.659.708 USD
(10 exchanges)
-4.35% -7%
398
267 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0088564095 USD
≈ 205 đ
25.660.613 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-10.17% -24%
775
268 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0007705364 USD
≈ 18 đ
2.196.029 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
1.285.674 USD
(6 exchanges)
-2.38% -12%
1478
269 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0020703640 USD
≈ 48 đ
5.777.202 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
393.338 USD
(3 exchanges)
-16.08% -26%
1205
270 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0676472566 USD
≈ 1.567 đ
188.352.149 USD
2.784.327.981 (70%)
Tổng: 4.000.000.000
42.897.052 USD
(27 exchanges)
-3.72% -5%
294
271 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
2,15 USD
≈ 49.860 đ
5.983.899.556 USD
2.779.530.283
236.595.011 USD
(27 exchanges)
8.34% 22%
24
272 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0257693190 USD
≈ 597 đ
71.587.301 USD
2.778.005.140 (40%)
Tổng: 7.000.000.000
984.104 USD
(3 exchanges)
-15.57% -22%
512
273 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,51 USD
≈ 34.976 đ
4.149.045.185 USD
2.747.343.647 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
401.702.107 USD
(Large exchanges)
1.74% 8%
36
274 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,1660493176 USD
≈ 3.846 đ
454.664.866 USD
2.738.131.491 (33%)
Tổng: 8.388.959.432
547.918 USD
(4 exchanges)
-0.81% -26%
144
275 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0008899102 USD
≈ 21 đ
2.423.715 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
127.323 USD
(3 exchanges)
2.72% -19%
1449
276 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0032773361 USD
≈ 76 đ
8.906.532 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
134.713 USD
(3 exchanges)
26.38% 42%
1093
277 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / Binance Smart Chain
vBUSD *
0,0204699886 USD
≈ 474 đ
55.161.921 USD
2.694.770.470
0 USD
(1 exchanges)
-0.14% 0%
573
278 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0087491918 USD
≈ 203 đ
23.494.775 USD
2.685.365.136 (45%)
Tổng: 6.000.000.000
931.528 USD
(9 exchanges)
3.27% 35%
801
279 Biểu tượng logo của Bitsdaq Bitsdaq
06/2019 / Ethereum Blockchain
BQQQ *
0,0001510982 USD
≈ 3 đ
405.601 USD
2.684.354.113 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
117 USD
(3 exchanges)
-0.08% -15%
1886
280 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0014471510 USD
≈ 34 đ
3.865.456 USD
2.671.079.573 (53%)
Tổng: 5.000.000.000
2.008.169 USD
(5 exchanges)
-4.36% 19%
1307
281 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0007125578 USD
≈ 17 đ
1.873.512 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
6.687 USD
(2 exchanges)
-4.07% 72%
1518
282 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0552008818 USD
≈ 1.278 đ
143.289.728 USD
2.595.786.940
968.590 USD
(9 exchanges)
15.72% 49%
349
283 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0005295144 USD
≈ 12 đ
1.367.717 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
70.767 USD
(2 exchanges)
2.83% 78%
1620
284 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / Binance Chain
ATP *
0,0040035194 USD
≈ 93 đ
10.313.333 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
3.277.490 USD
(4 exchanges)
-11.64% -17%
1039
285 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0184140573 USD
≈ 426 đ
47.418.216 USD
2.575.109.612 (40%)
Tổng: 6.500.000.000
387.825 USD
(5 exchanges)
-6.33% 92%
611
286 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0511374839 USD
≈ 1.184 đ
131.333.234 USD
2.568.238.083 (97%)
Tổng: 2.642.132.373
27.609.989 USD
(10 exchanges)
2.63% 0%
366
287 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0004640985 USD
≈ 11 đ
1.184.838 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
109.247 USD
(2 exchanges)
66.62% 47%
1653
288 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,4211964994 USD
≈ 9.755 đ
1.071.947.733 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
73.659.367 USD
(24 exchanges)
-2.79% -9%
93
289 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0009555511 USD
≈ 22 đ
2.385.066 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
148.396 USD
(5 exchanges)
-0.34% 20%
1456
290 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0437822078 USD
≈ 1.014 đ
108.890.294 USD
2.487.090.075 (27%)
Tổng: 9.200.000.000
1.893.508 USD
(5 exchanges)
10.59% 57%
414
291 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0125035041 USD
≈ 290 đ
30.785.849 USD
2.462.177.732 (46%)
Tổng: 5.400.000.000
3.532.890 USD
(10 exchanges)
14.82% 52%
728
292 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
2,84 USD
≈ 65.761 đ
6.951.068.968 USD
2.448.059.130 (23%)
Tổng: 10.527.368.819
102.000.571 USD
(15 exchanges)
-4.53% -18%
21
293 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0072991079 USD
≈ 169 đ
17.748.639 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
1.209.418 USD
(3 exchanges)
-5.51% -9%
872
294 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0087866563 USD
≈ 203 đ
21.195.598 USD
2.412.248.413 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
17.771 USD
(6 exchanges)
-2.65% -12%
829
295 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0128381584 USD
≈ 297 đ
30.846.175 USD
2.402.694.687 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
2.157.104 USD
(2 exchanges)
24.37% -6%
727
296 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0004203682 USD
≈ 10 đ
1.009.006 USD
2.400.291.322 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.62% 0%
1685
297 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0163067927 USD
≈ 378 đ
38.562.765 USD
2.364.828.294 (53%)
Tổng: 4.500.000.000
130.714 USD
(5 exchanges)
14.71% 13%
653
298 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0095230010 USD
≈ 221 đ
22.455.074 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
355.659 USD
(2 exchanges)
-3.53% -12%
818
299 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFB *
0,0059549264 USD
≈ 138 đ
14.039.186 USD
2.357.575.089 (37%)
Tổng: 6.357.575.089
276.135 USD
(4 exchanges)
11.56% 1%
954
300 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0001152023 USD
≈ 3 đ
269.295 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
29 USD
(1 exchanges)
7.39% 9%
1974
301 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
TNC *
0,0079908213 USD
≈ 185 đ
18.462.191 USD
2.310.424.689 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000
4.807.923 USD
(18 exchanges)
1.08% -26%
865
302 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0020887578 USD
≈ 48 đ
4.804.143 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
18.571 USD
(2 exchanges)
4.93% 2%
1254
303 Biểu tượng logo của Trias (old) Trias (old)
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRY *
0,0035664591 USD
≈ 83 đ
8.202.856 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
5 USD
(2 exchanges)
1238.70% 1.230%
1123
304 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019
OBSR
0,0349282750 USD
≈ 809 đ
80.227.360 USD
2.296.917.316 (15%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-2.15% -14%
489
305 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0010419344 USD
≈ 24 đ
2.360.817 USD
2.265.801.963 (32%)
Tổng: 7.163.265.272
158.007 USD
(2 exchanges)
-21.23% -28%
1462
306 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron Blockchain
JST *
0,1514758885 USD
≈ 3.508 đ
342.384.996 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
356.479.329 USD
(45 exchanges)
3.58% -0%
166
307 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0505036903 USD
≈ 1.170 đ
113.714.909 USD
2.251.615.849 (54%)
Tổng: 4.175.224.313
5.702.847 USD
(24 exchanges)
1.16% -0%
399
308 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0523815735 USD
≈ 1.213 đ
117.607.904 USD
2.245.215.184
221.225 USD
(7 exchanges)
-2.31% -14%
388
309 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain
SHR *
0,0674367552 USD
≈ 1.562 đ
150.999.364 USD
2.239.125.589 (35%)
Tổng: 6.434.460.140
3.298.820 USD
(9 exchanges)
-4.93% -9%
334
310 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron Blockchain
BTZC *
0,0018432374 USD
≈ 43 đ
4.121.079 USD
2.235.783.178 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
2 USD
(4 exchanges)
-37.96% -29%
1297
311 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0005782855 USD
≈ 13 đ
1.289.839 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
234.342 USD
(4 exchanges)
13.18% 22%
1629
312 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,1807813746 USD
≈ 4.187 đ
403.133.520 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
842.025 USD
(12 exchanges)
-1.74% -19%
150
313 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0004725068 USD
≈ 11 đ
1.052.724 USD
2.227.955.499
9.326 USD
(7 exchanges)
0.24% 6%
1673
314 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0366890174 USD
≈ 850 đ
80.821.334 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
499.853 USD
(2 exchanges)
3.52% 25%
486
315 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0115762028 USD
≈ 268 đ
25.319.542 USD
2.187.206.123 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
744.247 USD
(6 exchanges)
-3.89% -11%
783
316 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0005567104 USD
≈ 13 đ
1.191.600 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
69.177 USD
(2 exchanges)
-7.04% -31%
1647
317 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,1957725784 USD
≈ 4.534 đ
415.895.480 USD
2.124.380.663
8.453.949 USD
(8 exchanges)
1.84% 18%
148
318 Biểu tượng logo của Burst Burst
08/2014
BURST
0,0113754903 USD
≈ 263 đ
24.102.118 USD
2.118.776.210 (98%)
Tổng: 2.158.812.800
109.284 USD
(4 exchanges)
-5.17% -2%
795
319 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
1.332.431 USD
2.108.271.726 (28%)
Tổng: 7.506.000.000
0 USD
(3 exchanges)
4.95% 8%
1614
320 Biểu tượng logo của Peculium Peculium
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0085531717 USD
≈ 198 đ
17.878.912 USD
2.090.325.377 (95%)
Tổng: 2.206.029.269
788.961 USD
(3 exchanges)
-4.85% 16%
871
321 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020
ACH
0,0126282503 USD
≈ 292 đ
26.096.750 USD
2.066.537.283 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
4.051.935 USD
(9 exchanges)
-0.06% -15%
772
322 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020 / Ethereum Blockchain
KAI *
0,1407349123 USD
≈ 3.259 đ
288.478.423 USD
2.049.800.000 (41%)
Tổng: 5.000.000.000
6.804.978 USD
(12 exchanges)
3.72% 36%
248
323 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,7872069733 USD
≈ 18.232 đ
1.607.026.689 USD
2.041.428.422
66.706.772 USD
(5 exchanges)
1.26% -4%
207
324 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0024324295 USD
≈ 56 đ
4.913.459 USD
2.019.979.854 (38%)
Tổng: 5.297.708.478
39.612 USD
(21 exchanges)
-1.72% -17%
1248
325 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0506138735 USD
≈ 1.172 đ
101.484.721 USD
2.005.077.155 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
21.392.338 USD
(28 exchanges)
-2.17% -7%
433
326 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0436415245 USD
≈ 1.011 đ
87.283.049 USD
2.000.000.005
24.894.039 USD
(6 exchanges)
-2.30% -20%
458
327 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,1893155636 USD
≈ 4.385 đ
378.631.127 USD
2.000.000.000
1.421.638 USD
(1 exchanges)
-3.51% -25%
232
328 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,0251979962 USD
≈ 584 đ
50.395.236 USD
1.999.969.999 (100%)
Tổng: 1.999.970.000
567.190 USD
(6 exchanges)
5.77% 7%
595
329 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000690671 USD
≈ 2 đ
137.691 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
(2 exchanges)
7.24% 9%
2093
330 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000500325 USD
≈ 1 đ
98.701 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
163 USD
(5 exchanges)
34.18% -27%
2157
331 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain
MEETONE *
0,0141915521 USD
≈ 329 đ
27.152.297 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
20.262 USD
(7 exchanges)
82.39% 1.185%
768
332 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0036649826 USD
≈ 85 đ
6.974.606 USD
1.903.039.425 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
1.628.939 USD
(2 exchanges)
-2.64% -4%
1167
333 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0143703401 USD
≈ 333 đ
27.102.088 USD
1.885.974.016
10.936 USD
(2 exchanges)
9.57% 76%
767
334 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0168769988 USD
≈ 391 đ
30.800.523 USD
1.825.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
4.797.185 USD
(5 exchanges)
-4.98% -12%
726
335 Biểu tượng logo của KWHCoin KWHCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWH *
0,0000230405 USD
≈ 1 đ
41.644 USD
1.807.438.681 (82%)
Tổng: 2.193.100.000
0 USD
(1 exchanges)
7.32% 9%
2261
336 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,0261552400 USD
≈ 606 đ
47.084.613 USD
1.800.198.101 (16%)
Tổng: 11.000.000.000
7.551 USD
(4 exchanges)
-29.51% -42%
614
337 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019
OCE
0,0057692772 USD
≈ 134 đ
10.315.687 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
467.820 USD
(2 exchanges)
-5.71% -3%
1042
338 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0050559468 USD
≈ 117 đ
8.980.792 USD
1.776.283.000 (89%)
Tổng: 2.000.000.000
51.196 USD
(3 exchanges)
4.95% 8%
1089
339 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
≈ 23.180 đ
1.768.894.583 USD
1.767.379.308
50.342.766 USD
(2 exchanges)
0.01% -0%
68
340 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0013503781 USD
≈ 31 đ
2.366.756 USD
1.752.661.820 (35%)
Tổng: 5.000.000.000
8.239 USD
(3 exchanges)
-16.28% -12%
1460
341 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0019014972 USD
≈ 44 đ
3.279.760 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
2.275 USD
(2 exchanges)
9.65% 23%
1352
342 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0046986454 USD
≈ 109 đ
8.075.949 USD
1.718.782.470 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
2.411.583 USD
(3 exchanges)
10.77% 12%
1128
343 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron Blockchain
PHT *
0,0005563617 USD
≈ 13 đ
937.941 USD
1.685.847.448 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-12.40% -53%
1699
344 Biểu tượng logo của botXcoin botXcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOTX *
0,0931230000 USD
≈ 2.157 đ
151.986.263 USD
1.632.102.305 (33%)
Tổng: 5.000.000.000
152.547 USD
(3 exchanges)
1.11% 35%
332
345 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0017079441 USD
≈ 40 đ
2.775.135 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
5.574 USD
(1 exchanges)
-23.15% -66%
1407
346 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
1.024.374 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
13 USD
(1 exchanges)
2501.65% 1.391%
1680
347 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0001611565 USD
≈ 4 đ
255.118 USD
1.583.041.697 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
10.644 USD
(1 exchanges)
7.24% 0%
1987
348 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
1,09 USD
≈ 25.293 đ
1.723.423.448 USD
1.578.092.613 (72%)
Tổng: 2.194.463.227
262.827.274 USD
(Large exchanges)
-0.21% 14%
69
349 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0005794607 USD
≈ 13 đ
908.324 USD
1.567.532.658 (99%)
Tổng: 1.579.582.462
758 USD
(1 exchanges)
6.99% 42%
1709
350 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,2578549059 USD
≈ 5.972 đ
400.650.384 USD
1.553.782.282 (41%)
Tổng: 3.770.303.327
19.382.055 USD
(11 exchanges)
-0.29% -6%
151
351 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0149039903 USD
≈ 345 đ
23.048.382 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
85.163 USD
(2 exchanges)
-8.23% 19%
810
352 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0536612180 USD
≈ 1.243 đ
82.567.030 USD
1.538.672.302 (88%)
Tổng: 1.741.763.103
7.807.485 USD
(8 exchanges)
18.17% 16%
475
353 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0113639911 USD
≈ 263 đ
17.074.747 USD
1.502.530.850 (50%)
Tổng: 2.994.901.340
161.490 USD
(4 exchanges)
-5.32% -19%
887
354 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,1875119883 USD
≈ 4.343 đ
281.267.982 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
17.572.793 USD
(2 exchanges)
4.10% -1%
183
355 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0325595159 USD
≈ 754 đ
48.834.907 USD
1.499.865.882 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
6.967.266 USD
(7 exchanges)
-9.41% 22%
602
356 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0049959460 USD
≈ 116 đ
7.492.920 USD
1.499.799.987 (75%)
Tổng: 2.000.000.000
1.579.757 USD
(2 exchanges)
-0.08% 6%
1152
357 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
1,49 USD
≈ 34.483 đ
2.222.675.864 USD
1.492.816.441 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
515.544.479 USD
(Large exchanges)
4.36% 16%
60
358 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDT *
0,0204692561 USD
≈ 474 đ
30.420.450 USD
1.486.153.169
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% 0%
732
359 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Binance Chain
LAMB *
0,1057412536 USD
≈ 2.449 đ
156.544.812 USD
1.480.451.638 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
32.366.325 USD
(30 exchanges)
5.07% -9%
326
360 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0535623136 USD
≈ 1.241 đ
78.685.465 USD
1.469.045.298
1.107.931 USD
(9 exchanges)
-31.41% -45%
491
361 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0111215985 USD
≈ 258 đ
16.176.366 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
9.550.125 USD
(5 exchanges)
8.48% -9%
903
362 Biểu tượng logo của iDealCash iDealCash
10/2018
DEAL
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
914.259 USD
1.446.608.662 (100%)
Tổng: 1.446.609.103
1 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1705
363 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,1059756978 USD
≈ 2.454 đ
151.424.073 USD
1.428.856.575
790.746 USD
(8 exchanges)
9.74% 3%
333
364 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,1842782322 USD
≈ 4.268 đ
262.132.412 USD
1.422.481.694 (68%)
Tổng: 2.100.000.000
77.881.205 USD
(31 exchanges)
8.16% -5%
188
365 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0103911449 USD
≈ 241 đ
14.747.300 USD
1.419.218.032 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
712.344 USD
(3 exchanges)
-9.11% -29%
929
366 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0182404579 USD
≈ 422 đ
25.789.441 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
2.828.518 USD
(4 exchanges)
-1.87% 15%
776
367 Biểu tượng logo của Datum Datum
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAT *
0,0062354613 USD
≈ 144 đ
8.716.967 USD
1.397.966.673 (53%)
Tổng: 2.653.841.598
841.846 USD
(2 exchanges)
6.00% 66%
1100
368 Biểu tượng logo của WPP TOKEN WPP TOKEN
04/2019 / Ethereum Blockchain
WPP *
0,0060664811 USD
≈ 140 đ
8.450.029 USD
1.392.904.509 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
57.309 USD
(1 exchanges)
-15.48% -20%
1113
369 Biểu tượng logo của DATx DATx
03/2018 / Ethereum Blockchain
DATX *
0,0021978309 USD
≈ 51 đ
3.057.848 USD
1.391.302.551 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
1.171.930 USD
(6 exchanges)
-12.23% -1%
1375
370 Biểu tượng logo của OSA Token OSA Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
OSA *
0,0001453603 USD
≈ 3 đ
202.021 USD
1.389.796.615 (62%)
Tổng: 2.256.642.170
6.222 USD
(1 exchanges)
14.95% 8%
2017
371 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
875.842 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
1 USD
(2 exchanges)
5.02% 8%
1718
372 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0039009085 USD
≈ 90 đ
5.325.591 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
1.603.038 USD
(4 exchanges)
-2.18% 9%
1228
373 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0014105536 USD
≈ 33 đ
1.917.535 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
5.86% 59%
1514
374 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Neo Blockchain
SWTH *
0,0770621143 USD
≈ 1.785 đ
103.651.501 USD
1.345.038.372 (95%)
Tổng: 1.410.800.794
1.140.089 USD
(5 exchanges)
-0.37% 3%
427
375 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0112784563 USD
≈ 261 đ
15.118.989 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
1.108.010 USD
(4 exchanges)
-1.49% 1%
923
376 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0149451090 USD
≈ 346 đ
19.920.012 USD
1.332.878.350 (47%)
Tổng: 2.839.985.525
4.397.602 USD
(4 exchanges)
-13.27% 24%
845
377 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0018262064 USD
≈ 42 đ
2.431.168 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
386.218 USD
(9 exchanges)
4.31% 3%
1446
378 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,3137662357 USD
≈ 7.267 đ
411.661.540 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
3.619.299 USD
(2 exchanges)
5.94% -2%
230
379 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0553698346 USD
≈ 1.282 đ
70.857.434 USD
1.279.711.862 (43%)
Tổng: 3.000.000.000
26.998 USD
(3 exchanges)
10.33% 36%
509
380 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0018960044 USD
≈ 44 đ
2.403.153 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1452
381 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0652226224 USD
≈ 1.511 đ
82.631.318 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.711.998.690
2.553.971 USD
(3 exchanges)
-9.65% -10%
476
382 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0031235962 USD
≈ 72 đ
3.935.640 USD
1.259.970.702 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
956 USD
(4 exchanges)
198.57% 29%
1304
383 Biểu tượng logo của Limitless VIP Limitless VIP
11/2014
VIP
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
796.206 USD
1.259.816.434
1 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1741
384 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
1,94 USD
≈ 44.835 đ
2.411.463.387 USD
1.245.666.867 (12%)
Tổng: 10.057.044.431
420.576.634 USD
(29 exchanges)
-8.67% 8%
56
385 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,2089898211 USD
≈ 4.840 đ
260.282.256 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
272.745 USD
(6 exchanges)
28.01% -34%
191
386 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0072794878 USD
≈ 169 đ
8.967.681 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
559.673 USD
(7 exchanges)
-2.46% -21%
1064
387 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,6050784244 USD
≈ 14.014 đ
740.158.160 USD
1.223.243.353 (89%)
Tổng: 1.374.513.896
96.765.904 USD
(47 exchanges)
-1.19% 5%
112
388 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0120461724 USD
≈ 279 đ
14.597.972 USD
1.211.834.908 (63%)
Tổng: 1.919.446.352
86.677 USD
(6 exchanges)
2.83% -6%
936
389 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000598202 USD
≈ 1 đ
72.354 USD
1.209.529.900 (53%)
Tổng: 2.274.139.410
305 USD
(1 exchanges)
0.19% 10%
2201
390 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0006266565 USD
≈ 15 đ
754.051 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
14.924 USD
(2 exchanges)
11.78% -3%
1760
391 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,1015738546 USD
≈ 2.352 đ
121.888.626 USD
1.200.000.000
1.572.974 USD
(5 exchanges)
7.59% 6%
384
392 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0227298080 USD
≈ 526 đ
27.275.761 USD
1.199.999.624 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
3.996.635 USD
(3 exchanges)
-2.84% -8%
766
393 Biểu tượng logo của Spectrum Spectrum
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPT *
0,0000467354 USD
≈ 1 đ
56.082 USD
1.199.987.500 (100%)
Tổng: 1.200.000.000
6.348 USD
(1 exchanges)
1.77% 8%
2237
394 Biểu tượng logo của Sharpay Sharpay
10/2018 / Ethereum Blockchain
S *
0,0003453355 USD
≈ 8 đ
411.399 USD
1.191.302.597 (30%)
Tổng: 4.000.000.000
2.883 USD
(1 exchanges)
-26.88% -29%
1882
395 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0002528006 USD
≈ 6 đ
300.517 USD
1.188.750.832 (59%)
Tổng: 2.000.000.000
281 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1951
396 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0009185068 USD
≈ 21 đ
1.074.255 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
5.398 USD
(2 exchanges)
-3.61% 8%
1669
397 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0058215400 USD
≈ 135 đ
6.740.292 USD
1.157.819.459 (67%)
Tổng: 1.722.919.230
1.764.893 USD
(2 exchanges)
-8.55% -33%
1175
398 Biểu tượng logo của INDINODE INDINODE
10/2018
XIND
0,0000632001 USD
≈ 1 đ
73.007 USD
1.155.173.414 (99%)
Tổng: 1.161.514.766
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
2200
399 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0394779175 USD
≈ 914 đ
45.043.647 USD
1.140.983.359 (23%)
Tổng: 5.000.000.000
159.486 USD
(0 exchanges)
-3.53% -18%
619
400 Biểu tượng logo của FLETA FLETA
07/2019 / Ethereum Blockchain
FLETA *
0,0284843019 USD
≈ 660 đ
32.468.840 USD
1.139.885.412 (57%)
Tổng: 2.000.000.000
2.020.940 USD
(7 exchanges)
2.61% 6%
717
401 Biểu tượng logo của Okschain Okschain
03/2020 / Ethereum Blockchain
OKS *
0,0001070527 USD
≈ 2 đ
121.540 USD
1.135.330.000 (7%)
Tổng: 17.360.000.000
963 USD
(3 exchanges)
-5.48% 78%
2118
402 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0023406781 USD
≈ 54 đ
2.641.765 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
80.396 USD
(1 exchanges)
-38.82% -16%
1425
403 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron Blockchain
ZASH *
0,0052887016 USD
≈ 122 đ
5.962.471 USD
1.127.397.874 (25%)
Tổng: 4.500.000.000
33.727 USD
(1 exchanges)
-0.11% -6%
1198
404 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0125604483 USD
≈ 291 đ
14.070.319 USD
1.120.208.333 (19%)
Tổng: 6.000.000.000
1.605.384 USD
(2 exchanges)
-3.64% -33%
947
405 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0004405213 USD
≈ 10 đ
492.371 USD
1.117.700.232 (17%)
Tổng: 6.500.000.000
46.164 USD
(2 exchanges)
10.70% 17%
1853
406 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0004374249 USD
≈ 10 đ
483.110 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
326 USD
(3 exchanges)
7.29% -62%
1854
407 Biểu tượng logo của WeShow Token WeShow Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
WET *
0,0051526940 USD
≈ 119 đ
5.655.855 USD
1.097.650.000 (88%)
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-2.99% -4%
1212
408 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,30 USD
≈ 53.263 đ
2.500.806.822 USD
1.087.403.006 (60%)
Tổng: 1.818.000.000
94.616.582 USD
(0 exchanges)
8.26% 21%
53
409 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0003870579 USD
≈ 9 đ
416.141 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
3.458 USD
(4 exchanges)
-9.89% 265%
1880
410 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0579698215 USD
≈ 1.343 đ
62.306.764 USD
1.074.813.793 (95%)
Tổng: 1.128.563.787
4.250.529 USD
(8 exchanges)
-5.40% -16%
543
411 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0105810725 USD
≈ 245 đ
11.330.574 USD
1.070.834.216 (100%)
Tổng: 1.075.012.849
237.448 USD
(6 exchanges)
3.88% 3%
1016
412 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0119821589 USD
≈ 278 đ
12.720.385 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
2.109.994 USD
(2 exchanges)
12.11% 1%
985
413 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,3328823933 USD
≈ 7.710 đ
352.989.986 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
8.067.024 USD
(8 exchanges)
-0.51% 24%
163
414 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,1140216462 USD
≈ 2.641 đ
119.430.086 USD
1.047.433.449 (70%)
Tổng: 1.500.000.000
28.764.202 USD
(28 exchanges)
-2.90% -2%
387
415 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0002001001 USD
≈ 5 đ
206.613 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
196 USD
(3 exchanges)
-50.04% -65%
2030
416 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0815187459 USD
≈ 1.888 đ
83.568.390 USD
1.025.143.223 (53%)
Tổng: 1.942.420.283
4.283.907 USD
(13 exchanges)
-3.41% -10%
471
417 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0074363771 USD
≈ 172 đ
7.597.605 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
1.107.926 USD
(11 exchanges)
5.99% 2%
1149
418 Biểu tượng logo của BitCapitalVendor BitCapitalVendor
08/2018 / Ethereum Blockchain
BCV *
0,0045001274 USD
≈ 104 đ
4.595.530 USD
1.021.199.995 (85%)
Tổng: 1.200.000.000
666.204 USD
(4 exchanges)
6.92% 29%
1267
419 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000632001 USD
≈ 1 đ
63.633 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
65 USD
(3 exchanges)
4.95% 8%
2215
420 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0005346638 USD
≈ 12 đ
536.360 USD
1.003.172.980 (63%)
Tổng: 1.600.000.000
4.174 USD
(4 exchanges)
3.23% -3%
1833
421 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
632.515 USD
1.000.812.836
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1802
422 Biểu tượng logo của Beowulf Beowulf
09/2020 / Ethereum Blockchain
BWF *
0,0137261380 USD
≈ 318 đ
13.726.139 USD
1.000.000.099 (33%)
Tổng: 3.000.000.000
304 USD
(1 exchanges)
4.53% 9%
955
423 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
12,44 USD
≈ 288.124 đ
12.440.593.884 USD
1.000.000.000
366.568.777 USD
(18 exchanges)
2.95% 6%
13
424 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
1,02 USD
≈ 23.590 đ
1.018.587.704 USD
1.000.000.000
10.135.810 USD
(7 exchanges)
-0.58% -14%
96
425 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,5736938193 USD
≈ 13.287 đ
573.693.819 USD
1.000.000.000
8.772.320 USD
(51 exchanges)
2.38% -2%
125
426 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,1922144175 USD
≈ 4.452 đ
192.214.417 USD
1.000.000.000
15.041.641 USD
(39 exchanges)
-0.87% -11%
292
427 Biểu tượng logo của CryptalDash CryptalDash
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0133039631 USD
≈ 308 đ
13.303.963 USD
1.000.000.000
20.471 USD
(1 exchanges)
3.54% -8%
971
428 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / Binance Chain
MITH *
0,1265576225 USD
≈ 2.931 đ
126.557.622 USD
1.000.000.000
59.752.177 USD
(14 exchanges)
-7.43% 4%
373
429 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0058092889 USD
≈ 135 đ
5.809.289 USD
1.000.000.000
421.017 USD
(7 exchanges)
1.13% -12%
1204
430 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0016573810 USD
≈ 38 đ
1.657.381 USD
1.000.000.000
135.610 USD
(3 exchanges)
12.77% 1%
1551
431 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0001246261 USD
≈ 3 đ
124.626 USD
1.000.000.000
9 USD
(3 exchanges)
-26.86% -71%
2112
432 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0200870115 USD
≈ 465 đ
20.087.011 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
127.477 USD
(2 exchanges)
21.54% -7%
841
433 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0126397302 USD
≈ 293 đ
12.639.730 USD
1.000.000.000
1.188.230 USD
(1 exchanges)
-9.91% -15%
986
434 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,1478511496 USD
≈ 3.424 đ
147.836.188 USD
999.898.806 (100%)
Tổng: 999.983.984
2.320.793 USD
(18 exchanges)
-3.26% -5%
338
435 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0014257013 USD
≈ 33 đ
1.425.523 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
181.135 USD
(2 exchanges)
-14.75% -45%
1603
436 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000695202 USD
≈ 2 đ
69.497 USD
999.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
1.557 USD
(1 exchanges)
-11.14% 19%
2203
437 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
2,13 USD
≈ 49.425 đ
2.133.013.822 USD
999.498.893
2.824.578 USD
(15 exchanges)
0.60% 4%
61
438 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0840783184 USD
≈ 1.947 đ
83.994.235 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
2.226.231 USD
(11 exchanges)
-3.49% 26%
470
439 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,4962257354 USD
≈ 11.493 đ
495.729.259 USD
998.999.495
29.058.304 USD
(19 exchanges)
3.57% 38%
133
440 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,03 USD
≈ 23.877 đ
1.028.020.644 USD
997.163.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
100.347.543 USD
(Large exchanges)
0.73% -6%
95
441 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0003275119 USD
≈ 8 đ
325.241 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1426.28% 8%
1937
442 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0167870347 USD
≈ 389 đ
16.640.704 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
586.123 USD
(6 exchanges)
-8.97% -13%
891
443 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0025529573 USD
≈ 59 đ
2.525.031 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
62.728 USD
(4 exchanges)
-4.97% -8%
1433
444 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0018753235 USD
≈ 43 đ
1.854.356 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
45 USD
(3 exchanges)
42.12% 41%
1523
445 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0254083767 USD
≈ 588 đ
25.103.476 USD
987.999.998 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
5.146.700 USD
(13 exchanges)
-3.86% 2%
782
446 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0025295098 USD
≈ 59 đ
2.480.774 USD
980.733.271
0 USD
(1 exchanges)
40.02% -13%
1439
447 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0488432152 USD
≈ 1.131 đ
47.890.772 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
24.994.379 USD
(7 exchanges)
12.34% 174%
608
448 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0789524903 USD
≈ 1.829 đ
77.391.015 USD
980.222.595 (70%)
Tổng: 1.400.222.610
7.289 USD
(3 exchanges)
15.13% 20%
492
449 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0006653863 USD
≈ 15 đ
650.906 USD
978.237.801 (41%)
Tổng: 2.361.021.245
26 USD
(2 exchanges)
1.20% -5%
1792
450 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,2440388790 USD
≈ 5.652 đ
237.946.148 USD
975.033.768 (48%)
Tổng: 2.012.609.627
48.326.160 USD
(15 exchanges)
-3.78% 9%
199
451 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018
LIKE
0,0133283383 USD
≈ 309 đ
12.888.392 USD
966.991.685 (48%)
Tổng: 2.000.000.000
28.191 USD
(3 exchanges)
2.64% 6%
981
452 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0124758102 USD
≈ 289 đ
12.062.417 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
83.545 USD
(6 exchanges)
-9.95% -11%
996
453 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0199131998 USD
≈ 461 đ
19.197.721 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
134.888 USD
(4 exchanges)
6.88% 13%
852
454 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0013790877 USD
≈ 32 đ
1.325.558 USD
961.184.497 (9%)
Tổng: 11.000.000.000
513.648 USD
(3 exchanges)
9.95% 18%
1615
455 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
7,29 USD
≈ 168.930 đ
6.947.637.071 USD
952.507.327 (93%)
Tổng: 1.028.674.405
3.607.394.179 USD
(Large exchanges)
11.99% 11%
22
456 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
≈ 23.165 đ
936.339.502 USD
936.124.520
109.568.458 USD
(Large exchanges)
-0.17% -0%
99
457 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0200665402 USD
≈ 465 đ
18.682.666 USD
931.035.715 (59%)
Tổng: 1.590.000.000
2.397.734 USD
(0 exchanges)
-15.44% -10%
860
458 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
42,47 USD
≈ 983.625 đ
39.465.366.369 USD
929.234.524 (87%)
Tổng: 1.065.258.637
2.457.778.583 USD
(59 exchanges)
4.33% -2%
7
459 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0016838911 USD
≈ 39 đ
1.541.816 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
1.946 USD
(4 exchanges)
-12.96% 33%
1580
460 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0031615497 USD
≈ 73 đ
2.879.603 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
49.264 USD
(3 exchanges)
31.34% 35%
1395
461 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0003275119 USD
≈ 8 đ
294.761 USD
900.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1425.55% 1.446%
1957
462 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0184731703 USD
≈ 428 đ
16.539.228 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
2.008.076 USD
(5 exchanges)
-5.18% -21%
894
463 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006297898 USD
≈ 15 đ
562.698 USD
893.470.233 (30%)
Tổng: 3.013.984.637
0 USD
(1 exchanges)
5.59% 7%
1828
464 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN
07/2018 / Ethereum Blockchain
PCH *
0,0008862651 USD
≈ 21 đ
791.257 USD
892.799.357 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
5.761 USD
(1 exchanges)
11.63% -51%
1745
465 Biểu tượng logo của Rate3 Rate3
06/2018 / Ethereum Blockchain
RTE *
0,0019779244 USD
≈ 46 đ
1.759.131 USD
889.382.388 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
447.594 USD
(4 exchanges)
-9.69% 21%
1540
466 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0052311292 USD
≈ 121 đ
4.643.123 USD
887.594.740 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
71.205 USD
(3 exchanges)
-6.08% -4%
1266
467 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0096887148 USD
≈ 224 đ
8.552.917 USD
882.771.017 (3%)
Tổng: 30.000.000.000
1.348.026 USD
(4 exchanges)
-2.33% -10%
1108
468 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0021735319 USD
≈ 50 đ
1.909.228 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
15.578 USD
(6 exchanges)
-15.37% 12%
1517
469 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0003082158 USD
≈ 7 đ
269.030 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
2.99% -7%
1975
470 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0039183293 USD
≈ 91 đ
3.409.987 USD
870.265.488 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
3.055 USD
(1 exchanges)
13.80% 9%
1339
471 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,1970809266 USD
≈ 4.564 đ
171.312.729 USD
869.250.679 (88%)
Tổng: 987.154.514
11.754.210 USD
(17 exchanges)
-4.46% -28%
311
472 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,5494989246 USD
≈ 12.726 đ
477.489.201 USD
868.953.841 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
14.560.995 USD
(10 exchanges)
-0.87% 22%
135
473 Biểu tượng logo của BOScoin BOScoin
10/2017
BOS
0,0042815772 USD
≈ 99 đ
3.707.172 USD
865.842.501 (69%)
Tổng: 1.248.426.475
331 USD
(3 exchanges)
-0.19% 26%
1317
474 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0233038250 USD
≈ 540 đ
20.163.081 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
814.291 USD
(0 exchanges)
-3.90% -14%
843
475 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0154764053 USD
≈ 358 đ
13.298.423 USD
859.270.789 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
858.535 USD
(1 exchanges)
-4.49% 37%
980
476 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019
BORA
0,2736050508 USD
≈ 6.337 đ
233.451.935 USD
853.244.247 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
18.597 USD
(7 exchanges)
-2.26% -21%
264
477 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0246930975 USD
≈ 572 đ
20.858.534 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
255.513 USD
(5 exchanges)
-1.09% 64%
833
478 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0119965159 USD
≈ 278 đ
10.081.994 USD
840.410.205 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
1.491.374 USD
(20 exchanges)
-6.62% -35%
1047
479 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0001011783 USD
≈ 2 đ
84.940 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-51.99% -51%
2176
480 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,1380690172 USD
≈ 3.198 đ
115.646.147 USD
837.596.655 (56%)
Tổng: 1.500.000.000
40.860.772 USD
(24 exchanges)
-2.53% -7%
392
481 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
3,10 USD
≈ 71.709 đ
2.583.241.920 USD
834.313.757 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
457.928.323 USD
(Large exchanges)
2.08% 32%
49
482 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0157408574 USD
≈ 365 đ
13.064.896 USD
829.999.000 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
2.363.848 USD
(6 exchanges)
1.54% 10%
977
483 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0016555632 USD
≈ 38 đ
1.371.392 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
492 USD
(3 exchanges)
116.59% -36%
1609
484 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0507749533 USD
≈ 1.176 đ
41.974.282 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
695.851 USD
(5 exchanges)
-3.21% 1%
637
485 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
1,12 USD
≈ 25.881 đ
917.955.436 USD
821.457.141
22.170.779 USD
(6 exchanges)
-7.89% -1%
100
486 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0505531162 USD
≈ 1.171 đ
41.356.536 USD
818.080.850 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
529.741 USD
(7 exchanges)
-10.78% 12%
634
487 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.068 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
-8.68% 22%
634
488 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
1,93 USD
≈ 44.645 đ
1.561.033.641 USD
809.807.991 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
453.651.191 USD
(Large exchanges)
3.61% 3%
75
489 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0000920895 USD
≈ 2 đ
74.561 USD
809.657.262 (99%)
Tổng: 814.670.375
1 USD
(2 exchanges)
-53.08% 45%
2197
490 Biểu tượng logo của MARK.SPACE MARK.SPACE
04/2018 / Ethereum Blockchain
MRK *
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
1.017.520 USD
804.998.349 (27%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1681
491 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,2625396402 USD
≈ 6.080 đ
210.188.851 USD
800.598.533 (16%)
Tổng: 5.000.000.000
1.469.349 USD
(6 exchanges)
-1.04% -18%
281
492 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0404333893 USD
≈ 936 đ
32.346.711 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
8.003.922 USD
(16 exchanges)
-0.77% 9%
702
493 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
1.005.877 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
3.522 USD
(1 exchanges)
110.04% 116%
1687
494 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0012643972 USD
≈ 29 đ
1.003.931 USD
794.000.000 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
7.961 USD
(3 exchanges)
-29.93% -25%
1688
495 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0025643659 USD
≈ 59 đ
2.016.009 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
396 USD
(2 exchanges)
159.67% 48%
1504
496 Biểu tượng logo của Leadcoin Leadcoin
03/2018 / Ethereum Blockchain
LDC *
0,0002951173 USD
≈ 7 đ
231.490 USD
784.399.592 (30%)
Tổng: 2.627.412.706
1.329 USD
(1 exchanges)
-1.73% -20%
2010
497 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
2,34 USD
≈ 54.138 đ
1.826.921.899 USD
781.547.659 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
390.162.959 USD
(Large exchanges)
7.49% 24%
67
498 Biểu tượng logo của BOOM BOOM
07/2019 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,0029801536 USD
≈ 69 đ
2.328.671 USD
781.392.862 (81%)
Tổng: 970.423.595
578.596 USD
(3 exchanges)
-5.68% 14%
1466
499 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0020507346 USD
≈ 47 đ
1.601.724 USD
781.048.804 (10%)
Tổng: 7.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-46.31% 39%
1376
500 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0144285488 USD
≈ 334 đ
11.263.322 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
110.047 USD
(5 exchanges)
28.69% -8%
1015
501 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0036966516 USD
≈ 86 đ
2.875.173 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
219.350 USD
(6 exchanges)
-14.15% 4%
1393
502 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0001551031 USD
≈ 4 đ
120.252 USD
775.305.950 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
3.006 USD
(2 exchanges)
-31.45% 14%
2120
503 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0861000027 USD
≈ 1.994 đ
66.517.363 USD
772.559.355 (52%)
Tổng: 1.500.000.000
1.907.270 USD
(6 exchanges)
7.06% -0%
528
504 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / Binance Chain
GTO *
0,1064594420 USD
≈ 2.466 đ
81.998.988 USD
770.236.879 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
41.787.076 USD
(14 exchanges)
-6.72% 5%
481
505 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
6,53 USD
≈ 151.155 đ
5.001.353.233 USD
766.309.707
549.154.227 USD
(Large exchanges)
3.95% 3%
33
506 Biểu tượng logo của SignatureChain SignatureChain
04/2019
SIGN
0,0069831469 USD
≈ 162 đ
5.347.549 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.423
56.458 USD
(1 exchanges)
0.55% -19%
1196
507 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0043283774 USD
≈ 100 đ
3.314.582 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
13.891 USD
(1 exchanges)
-5.75% -33%
1348
508 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0178525476 USD
≈ 413 đ
13.668.736 USD
765.646.219 (98%)
Tổng: 783.285.021
611.533 USD
(5 exchanges)
13.98% 22%
942
509 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0034622506 USD
≈ 80 đ
2.647.023 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
7.056 USD
(2 exchanges)
-3.15% -2%
1421
510 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0429589005 USD
≈ 995 đ
32.806.220 USD
763.665.269 (95%)
Tổng: 800.000.000
3.624.971 USD
(10 exchanges)
-8.62% -13%
698
511 Biểu tượng logo của Game.com Game.com
01/2018 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,0129310507 USD
≈ 299 đ
9.846.273 USD
761.444.190 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
789.672 USD
(3 exchanges)
1.31% 16%
1050
512 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,1606928755 USD
≈ 3.722 đ
122.310.410 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
931.095 USD
(11 exchanges)
1.63% -23%
380
513 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,0458087319 USD
≈ 1.061 đ
34.675.683 USD
756.966.670 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
2.927.241 USD
(0 exchanges)
-3.92% -33%
679
514 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0018971324 USD
≈ 44 đ
1.432.275 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
137 USD
(1 exchanges)
-36.95% -35%
1594
515 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0076386886 USD
≈ 177 đ
5.733.897 USD
750.638.866 (92%)
Tổng: 812.184.341
22.335 USD
(3 exchanges)
-6.55% -12%
1220
516 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0374043147 USD
≈ 866 đ
28.036.404 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
15 USD
(3 exchanges)
48.27% -47%
757
517 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
1,30 USD
≈ 30.046 đ
972.111.076 USD
749.317.256
5.521.075 USD
(4 exchanges)
-7.16% 7%
97
518 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,6253905632 USD
≈ 14.484 đ
466.612.455 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
47.302.676 USD
(23 exchanges)
-0.95% -6%
138
519 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
1,00 USD
≈ 23.175 đ
745.911.957 USD
745.425.399
401.529.202 USD
(7 exchanges)
-0.11% -0%
111
520 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0299368656 USD
≈ 693 đ
22.204.806 USD
741.721.125 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
7.696.779 USD
(7 exchanges)
-2.12% -3%
819
521 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,2099950209 USD
≈ 4.863 đ
154.747.100 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
22.722.534 USD
(2 exchanges)
0.05% -21%
328
522 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,1420035968 USD
≈ 3.289 đ
104.349.161 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
2.069.927 USD
(2 exchanges)
0.55% -0%
424
523 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0095577194 USD
≈ 221 đ
7.011.947 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
234.357 USD
(7 exchanges)
-4.18% -5%
1163
524 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0650981227 USD
≈ 1.508 đ
47.723.582 USD
733.102.279 (74%)
Tổng: 995.239.500
15.380.730 USD
(7 exchanges)
1.12% 1%
610
525 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,0820314543 USD
≈ 1.900 đ
59.879.680 USD
729.959.998 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
288.229 USD
(7 exchanges)
-8.35% 31%
555
526 Biểu tượng logo của QunQun QunQun
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUN *
0,0083504603 USD
≈ 193 đ
6.093.980 USD
729.777.775 (47%)
Tổng: 1.557.000.000
2.034.184 USD
(5 exchanges)
-20.81% 28%
1191
527 Biểu tượng logo của EDUCare EDUCare
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKT *
0,0111547559 USD
≈ 258 đ
8.079.366 USD
724.297.908
1.836.792 USD
(4 exchanges)
5.36% 0%
1130
528 Biểu tượng logo của Alt.Estate token Alt.Estate token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,0007268017 USD
≈ 17 đ
526.336 USD
724.180.756 (68%)
Tổng: 1.069.639.374
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1837
529 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019
RIF
0,3976000051 USD
≈ 9.208 đ
286.682.861 USD
721.033.343 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
20.143.270 USD
(8 exchanges)
-6.71% 8%
179
530 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0102176920 USD
≈ 237 đ
7.347.541 USD
719.099.825 (86%)
Tổng: 840.000.000
5.144 USD
(5 exchanges)
-2.56% 11%
1155
531 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
1,56 USD
≈ 36.046 đ
1.118.822.810 USD
718.856.999 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
666.441 USD
(8 exchanges)
0.26% 1%
212
532 Biểu tượng logo của Quantstamp Quantstamp
11/2017 / Ethereum Blockchain
QSP *
0,1040581316 USD
≈ 2.410 đ
74.276.897 USD
713.801.947 (73%)
Tổng: 976.442.388
4.237.347 USD
(6 exchanges)
-6.00% -18%
501
533 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / EOS Blockchain
DAPP *
0,0322606546 USD
≈ 747 đ
22.901.913 USD
709.902.294 (4%)
Tổng: 20.000.000.000
42.717 USD
(5 exchanges)
10.75% 4%
809
534 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0744845522 USD
≈ 1.725 đ
52.782.255 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
24.612.599 USD
(3 exchanges)
17.19% 201%
584
535 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
08/2014
XCN
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
447.777 USD
708.506.520
1 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1871
536 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0382097991 USD
≈ 885 đ
27.007.164 USD
706.812.517 (73%)
Tổng: 963.761.390
54.611 USD
(1 exchanges)
14.98% -0%
769
537 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0088406708 USD
≈ 205 đ
6.235.723 USD
705.344.960 (58%)
Tổng: 1.209.963.685
15.382 USD
(4 exchanges)
-9.48% -7%
1187
538 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0295662771 USD
≈ 685 đ
20.755.527 USD
702.000.000 (45%)
Tổng: 1.560.000.000
3.032.363 USD
(3 exchanges)
5.40% 7%
835
539 Biểu tượng logo của Seele-N Seele-N
05/2018 / Ethereum Blockchain
SEELE *
0,0120399854 USD
≈ 279 đ
8.423.078 USD
699.592.066 (2%)
Tổng: 30.000.000.000
6.394.266 USD
(2 exchanges)
-0.97% -1%
1114
540 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0075858568 USD
≈ 176 đ
5.265.723 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
1.756.930 USD
(3 exchanges)
-5.12% -9%
1233
541 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0030838577 USD
≈ 71 đ
2.139.120 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
1.503.750 USD
(3 exchanges)
61.60% 71%
1486
542 Biểu tượng logo của ChatCoin ChatCoin
01/2018
CHAT
0,0093172791 USD
≈ 216 đ
6.428.929 USD
690.000.640 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
455.403 USD
(8 exchanges)
-4.38% 12%
1180
543 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,1015149726 USD
≈ 2.351 đ
70.004.832 USD
689.601.053 (6%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-1.45% -12%
516
544 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / Binance Chain
CAS *
0,0637741643 USD
≈ 1.477 đ
43.955.257 USD
689.232.968 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.077.839 USD
(3 exchanges)
-13.83% -24%
628
545 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0568905302 USD
≈ 1.318 đ
39.182.847 USD
688.741.116 (92%)
Tổng: 745.248.183
1.563.133 USD
(7 exchanges)
-7.38% -10%
651
546 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,6681716323 USD
≈ 15.475 đ
458.914.809 USD
686.821.749 (23%)
Tổng: 3.000.000.000
91.241.664 USD
(24 exchanges)
-3.27% 4%
140
547 Biểu tượng logo của Sport and Leisure Sport and Leisure
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNL *
0,1264465279 USD
≈ 2.929 đ
85.814.574 USD
678.662.953 (70%)
Tổng: 963.252.000
801.442 USD
(4 exchanges)
7.06% 10%
461
548 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,0456483789 USD
≈ 1.057 đ
30.793.446 USD
674.579.184 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
2.115.048 USD
(7 exchanges)
-0.98% -19%
729
549 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0088657104 USD
≈ 205 đ
5.966.224 USD
672.954.987 (27%)
Tổng: 2.500.000.000
80.503 USD
(18 exchanges)
-6.35% -1%
1199
550 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0036342014 USD
≈ 84 đ
2.437.753 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
17.440 USD
(4 exchanges)
6.62% 5%
1444
551 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,6786185912 USD
≈ 15.717 đ
454.674.456 USD
670.000.000 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
92.714.068 USD
(30 exchanges)
7.75% 12%
139
552 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,3460465133 USD
≈ 8.014 đ
231.761.274 USD
669.740.238 (33%)
Tổng: 2.000.000.000
49.386.394 USD
(11 exchanges)
-3.37% -17%
266
553 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0892815043 USD
≈ 2.068 đ
59.549.901 USD
666.990.346 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
32.796.520 USD
(10 exchanges)
-8.05% 1%
558
554 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0096135531 USD
≈ 223 đ
6.407.861 USD
666.544.460 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
469.211 USD
(7 exchanges)
-3.88% -29%
1181
555 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0045416259 USD
≈ 105 đ
3.014.355 USD
663.717.042
304.591 USD
(8 exchanges)
-2.48% -22%
1382
556 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0244594675 USD
≈ 566 đ
16.223.256 USD
663.271.025
967.154 USD
(1 exchanges)
-12.42% 19%
902
557 Biểu tượng logo của eosDAC eosDAC
04/2018 / Ethereum Blockchain
EOSDAC *
0,0053082639 USD
≈ 123 đ
3.507.463 USD
660.755.177 (55%)
Tổng: 1.200.000.000
567.479 USD
(7 exchanges)
0.62% -15%
1335
558 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,6902817418 USD
≈ 15.987 đ
455.873.567 USD
660.416.667 (9%)
Tổng: 7.000.000.000
70.904.023 USD
(2 exchanges)
1.21% -1%
141
559 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018 / Ethereum Blockchain
DOCK *
0,1124959750 USD
≈ 2.605 đ
73.988.328 USD
657.697.556 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
16.707.404 USD
(14 exchanges)
-3.67% -18%
502
560 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0612001487 USD
≈ 1.417 đ
40.057.252 USD
654.528.665 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
1.860.677 USD
(6 exchanges)
-5.08% -13%
646
561 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0037741972 USD
≈ 87 đ
2.423.069 USD
642.008.999 (64%)
Tổng: 999.999.999
1.207.535 USD
(12 exchanges)
-11.49% -50%
1447
562 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0272936024 USD
≈ 632 đ
17.470.438 USD
640.092.800 (67%)
Tổng: 960.460.651
63.520 USD
(3 exchanges)
5164.37% 3.290%
875
563 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain
HBX *
0,0016030281 USD
≈ 37 đ
1.008.755 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
50 USD
(3 exchanges)
-10.43% -2%
1686
564 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0155499181 USD
≈ 360 đ
9.624.181 USD
618.921.636 (80%)
Tổng: 770.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-1.37% -41%
1060
565 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0284422920 USD
≈ 659 đ
17.477.485 USD
614.489.348 (61%)
Tổng: 999.628.334
367.994 USD
(4 exchanges)
5.87% 6%
880
566 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0686953268 USD
≈ 1.591 đ
42.146.260 USD
613.524.408 (65%)
Tổng: 950.000.000
3.772.646 USD
(10 exchanges)
-18.25% -23%
603
567 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,4933291363 USD
≈ 11.426 đ
301.094.330 USD
610.331.538 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.430.771 USD
(25 exchanges)
-2.11% -12%
175
568 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,4392551680 USD
≈ 10.173 đ
268.087.024 USD
610.321.843 (69%)
Tổng: 888.000.000
15.269.020 USD
(8 exchanges)
-4.23% 18%
187
569 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Ethereum Blockchain
CLBK *
0,0386857711 USD
≈ 896 đ
23.586.092 USD
609.683.917 (62%)
Tổng: 989.556.846
0 USD
(3 exchanges)
-16.55% -47%
799
570 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,1355510077 USD
≈ 3.139 đ
82.431.521 USD
608.121.784 (80%)
Tổng: 764.626.704
5.774.879 USD
(20 exchanges)
18.77% 29%
477
571 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0013050429 USD
≈ 30 đ
786.130 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
23.198 USD
(2 exchanges)
6.72% 97%
1749
572 Biểu tượng logo của SingularDTV SingularDTV
10/2016 / Ethereum Blockchain
SNGLS *
0,0353915994 USD
≈ 820 đ
21.234.960 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
3.127.284 USD
(5 exchanges)
-9.58% -13%
827
573 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,3070907166 USD
≈ 7.112 đ
184.254.430 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
16.797.463 USD
(11 exchanges)
-1.86% -2%
295
574 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
0,0091003070 USD
≈ 211 đ
5.460.184 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
280.847 USD
(4 exchanges)
-2.25% -6%
1225
575 Biểu tượng logo của Themis Themis
08/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,0078074965 USD
≈ 181 đ
4.684.497 USD
599.999.910 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
125.053 USD
(2 exchanges)
-1.10% 12%
1265
576 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
2,59 USD
≈ 60.015 đ
1.547.740.436 USD
597.281.561 (75%)
Tổng: 800.460.000
123.256.036 USD
(33 exchanges)
-3.57% 5%
76
577 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
749.314 USD
592.810.145
10 USD
(2 exchanges)
4.95% -13%
1763
578 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0072766389 USD
≈ 169 đ
4.304.132 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
7.898 USD
(4 exchanges)
-5.66% -45%
1283
579 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
373.817 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
1.660 USD
(3 exchanges)
4.95% 8%
1908
580 Biểu tượng logo của VINchain VINchain
08/2018
VIN
0,0079959027 USD
≈ 185 đ
4.718.453 USD
590.108.901 (70%)
Tổng: 840.108.901
381.003 USD
(2 exchanges)
9.70% 17%
1252
581 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000672119 USD
≈ 2 đ
39.386 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
108.675 USD
(3 exchanges)
213.05% 15%
2267
582 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,8527844410 USD
≈ 19.750 đ
497.741.852 USD
583.666.666 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
170.968.655 USD
(12 exchanges)
-2.49% 45%
132
583 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0115912161 USD
≈ 268 đ
6.744.340 USD
581.849.230 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
190.347 USD
(3 exchanges)
0.33% -2%
1174
584 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,1643954852 USD
≈ 3.807 đ
95.025.279 USD
578.028.517 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
5.832.081 USD
(10 exchanges)
-3.17% 7%
444
585 Biểu tượng logo của Basid Coin Basid Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
BASID *
0,1108616383 USD
≈ 2.568 đ
63.837.759 USD
575.832.726 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
1.467.996 USD
(4 exchanges)
3.78% 3%
536
586 Biểu tượng logo của Multi Channel Influencer Creater Cloud Funding Platform Multi Channel Influencer Creater Cloud Funding Platform
09/2020 / Ethereum Blockchain
MCI *
0,0548526928 USD
≈ 1.270 đ
31.524.756 USD
574.716.648 (17%)
Tổng: 3.300.000.003
0 USD
(1 exchanges)
-25.94% 49%
691
587 Biểu tượng logo của BlueCoin BlueCoin
04/2014
BLU
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
363.201 USD
574.683.675
0 USD
(1 exchanges)
-47.49% -46%
1914
588 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,0685370637 USD
≈ 1.587 đ
38.927.249 USD
567.973.686 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
711.034 USD
(2 exchanges)
22.12% -3%
652
589 Biểu tượng logo của Master Contract Token Master Contract Token
07/2018 / Neo Blockchain
MCT *
0,0014954186 USD
≈ 35 đ
848.650 USD
567.499.990 (98%)
Tổng: 580.000.000
149.722 USD
(2 exchanges)
-3.67% -49%
1726
590 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
6,39 USD
≈ 148.046 đ
3.611.476.561 USD
564.970.555 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
14.411.948 USD
(3 exchanges)
2.16% 10%
201
591 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain
NEXO *
3,41 USD
≈ 79.011 đ
1.910.448.919 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
22.397.631 USD
(20 exchanges)
8.11% 19%
65
592 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,1321668873 USD
≈ 3.061 đ
73.693.283 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
2.719 USD
(4 exchanges)
33.02% -15%
504
593 Biểu tượng logo của YOU COIN YOU COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
YOU *
0,0137076914 USD
≈ 317 đ
7.623.124 USD
556.120.198 (19%)
Tổng: 2.856.000.000
864.781 USD
(3 exchanges)
-0.07% -11%
1146
594 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0047240215 USD
≈ 109 đ
2.579.316 USD
546.000.153 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
184.773 USD
(3 exchanges)
-4.28% 6%
1417
595 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,5088046499 USD
≈ 11.784 đ
277.034.058 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
77.106.945 USD
(47 exchanges)
4.13% 11%
184
596 Biểu tượng logo của Gulden Gulden
04/2014
NLG
0,0170636119 USD
≈ 395 đ
9.231.008 USD
540.976.210 (32%)
Tổng: 1.680.000.000
115.582 USD
(4 exchanges)
9.06% 12%
1081
597 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,1716755570 USD
≈ 3.976 đ
92.159.236 USD
536.822.115 (14%)
Tổng: 3.968.584.074
3.067.539 USD
(1 exchanges)
31.37% 31%
451
598 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0041519324 USD
≈ 96 đ
2.228.196 USD
536.664.794 (83%)
Tổng: 650.000.000
360 USD
(3 exchanges)
6.44% -4%
1474
599 Biểu tượng logo của AICHAIN AICHAIN
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIT *
0,0050950923 USD
≈ 118 đ
2.726.216 USD
535.067.071 (25%)
Tổng: 2.100.000.000
190.543 USD
(5 exchanges)
6.34% 8%
1411
600 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0027170370 USD
≈ 63 đ
1.452.187 USD
534.474.590 (47%)
Tổng: 1.129.842.156
71.128 USD
(4 exchanges)
14.73% 64%
1590
601 Biểu tượng logo của Sapphire Sapphire
03/2020
SAPP
0,2748017724 USD
≈ 6.364 đ
145.630.243 USD
529.946.521 (97%)
Tổng: 548.093.010
526.970 USD
(4 exchanges)
5.69% 2%
345
602 Biểu tượng logo của Electrify.Asia Electrify.Asia
03/2018 / Ethereum Blockchain
ELEC *
0,0070863749 USD
≈ 164 đ
3.752.886 USD
529.591.779 (71%)
Tổng: 749.999.945
238.124 USD
(2 exchanges)
-5.79% 148%
1316
603 Biểu tượng logo của 2GIVE 2GIVE
05/2016
2GIVE
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
333.312 USD
527.391.000
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1930
604 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
35,63 USD
≈ 825.166 đ
18.646.877.435 USD
523.363.302 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
1.349.884.026 USD
(Large exchanges)
-2.01% 15%
8
605 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,2345466283 USD
≈ 5.432 đ
122.211.648 USD
521.054.807 (48%)
Tổng: 1.083.202.000
1.205.962 USD
(5 exchanges)
-2.28% 5%
381
606 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000805783 USD
≈ 2 đ
41.815 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
142 USD
(1 exchanges)
85.90% -40%
2260
607 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0007173529 USD
≈ 17 đ
371.127 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
144 USD
(1 exchanges)
11.93% 114%
1909
608 Biểu tượng logo của Mobius Mobius
01/2018
MOBI
0,0365548776 USD
≈ 847 đ
18.901.902 USD
517.082.884 (58%)
Tổng: 888.000.000
531.462 USD
(3 exchanges)
26.93% 44%
855
609 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0637938870 USD
≈ 1.477 đ
32.948.440 USD
516.482.722 (6%)
Tổng: 8.800.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-5.08% -22%
697
610 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,2173778691 USD
≈ 5.034 đ
111.977.706 USD
515.129.285 (47%)
Tổng: 1.084.734.273
98.017 USD
(2 exchanges)
-4.29% -16%
405
611 Biểu tượng logo của Homeros Homeros
03/2020 / Ethereum Blockchain
HMR *
0,0580089940 USD
≈ 1.343 đ
29.848.099 USD
514.542.615 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
6.479.496 USD
(15 exchanges)
4.13% 8%
738
612 Biểu tượng logo của Swace Swace
08/2019 / Ethereum Blockchain
SWACE *
0,0161090976 USD
≈ 373 đ
8.268.680 USD
513.292.589 (19%)
Tổng: 2.700.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.79% 8%
1118
613 Biểu tượng logo của SHIELD SHIELD
11/2017
XSH
0,0011553574 USD
≈ 27 đ
592.668 USD
512.973.375 (68%)
Tổng: 752.520.000
67 USD
(2 exchanges)
50.24% 70%
1820
614 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0310886897 USD
≈ 720 đ
15.817.432 USD
508.784.134 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
10.566 USD
(4 exchanges)
-5.37% -26%
911
615 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,1556503533 USD
≈ 3.605 đ
79.133.378 USD
508.404.746 (51%)
Tổng: 999.942.647
3.179.581 USD
(17 exchanges)
-5.21% 3%
490
616 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0109842682 USD
≈ 254 đ
5.550.470 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
759.649 USD
(2 exchanges)
-2.13% -6%
1217
617 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,7311067982 USD
≈ 16.932 đ
366.777.786 USD
501.674.703 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
5.183.580 USD
(11 exchanges)
2.79% 7%
235
618 Biểu tượng logo của Freyrchain Freyrchain
05/2018 / Ethereum Blockchain
FREC *
0,0001809978 USD
≈ 4 đ
90.499 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.40% -0%
2165
619 Biểu tượng logo của PlayFuel PlayFuel
12/2019 / Ethereum Blockchain
PLF *
0,0163684754 USD
≈ 379 đ
8.184.238 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
8.209.725 USD
(12 exchanges)
7.14% 3%
1125
620 Biểu tượng logo của Hiveterminal Token Hiveterminal Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
HVN *
0,0031542234 USD
≈ 73 đ
1.577.112 USD
500.000.000
257 USD
(4 exchanges)
8.78% 11%
1573
621 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,0226018884 USD
≈ 523 đ
11.300.944 USD
500.000.000
205.141 USD
(2 exchanges)
-22.73% -32%
1019
622 Biểu tượng logo của EchoLink EchoLink
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKO *
0,0059764551 USD
≈ 138 đ
2.988.228 USD
500.000.000
314.248 USD
(4 exchanges)
-0.56% 10%
1384
623 Biểu tượng logo của TraDove B2BCoin TraDove B2BCoin
04/2018 / Ethereum Blockchain
BBC *
0,0063200145 USD
≈ 146 đ
3.160.007 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.95% 8%
1363
624 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0022825148 USD
≈ 53 đ
1.141.257 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
123.426 USD
(1 exchanges)
-3.10% 27%
1661
625 Biểu tượng logo của SureRemit SureRemit
02/2018
RMT
0,0190183550 USD
≈ 440 đ
9.509.177 USD
500.000.000 (67%)
Tổng: 746.896.520
55.875 USD
(1 exchanges)
-2.73% 16%
1069
626 Biểu tượng logo của Krios Krios
06/2019 / Ethereum Blockchain
GIG *
0,0170269056 USD
≈ 394 đ
8.513.352 USD
499.994.072 (100%)
Tổng: 500.000.000
842 USD
(3 exchanges)
0.65% 38%
1110
627 Biểu tượng logo của QuickX Protocol QuickX Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
QCX *
0,0456042268 USD
≈ 1.056 đ
22.756.842 USD
499.007.299 (100%)
Tổng: 500.000.000
376.233 USD
(3 exchanges)
0.58% -3%
817
628 Biểu tượng logo của YOYOW YOYOW
08/2017
YOYOW
0,0461814177 USD
≈ 1.070 đ
22.865.181 USD
495.116.473 (47%)
Tổng: 1.042.915.944
1.383.202 USD
(4 exchanges)
-3.98% -5%
815
629 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,4432255512 USD
≈ 10.265 đ
218.256.261 USD
492.427.074
22.917.368 USD
(14 exchanges)
-5.49% 1%
276
630 Biểu tượng logo của SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
SRN *
0,0302600097 USD
≈ 701 đ
14.882.505 USD
491.820.906 (86%)
Tổng: 572.166.104
1.295.629 USD
(11 exchanges)
-9.82% -15%
931
631 Biểu tượng logo của Abitshadow Token Abitshadow Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
ABST *
0,0000453585 USD
≈ 1 đ
22.272 USD
491.010.797 (98%)
Tổng: 500.000.000
534 USD
(5 exchanges)
-18.47% -25%
2316
632 Biểu tượng logo của AC3 AC3
05/2018
AC3
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
310.318 USD
491.008.312 (89%)
Tổng: 550.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 8%
1945
633 Biểu tượng logo của Perlin Perlin
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,2113267565 USD
≈ 4.894 đ
103.748.527 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
21.778.657 USD
(7 exchanges)
3.25% -4%
426
634 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,3902518117 USD
≈ 9.038 đ
188.387.491 USD
482.733.161 (55%)
Tổng: 870.506.350
1.582.667 USD
(2 exchanges)
21.54% 49%
293
635 Biểu tượng logo của Fiii Fiii
01/2019
FIII
0,0003911924 USD
≈ 9 đ
188.713 USD
482.404.699 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
1.743 USD
(1 exchanges)
7.32% 0%
2065
636 Biểu tượng logo của PDATA PDATA
07/2019 / Ethereum Blockchain
PDATA *
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
304.409 USD
481.372.007 (90%)
Tổng: 533.872.007
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1950
637 Biểu tượng logo của Winco Winco
01/2019 / Ethereum Blockchain
WCO *
0,0018970930 USD
≈ 44 đ
911.516 USD
480.480.624 (7%)
Tổng: 6.752.580.800
1 USD
(1 exchanges)
5.01% 5%
1706
638 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,2271451319 USD
≈ 5.261 đ
109.034.695 USD
480.022.150 (47%)
Tổng: 1.012.593.261
27.118.835 USD
(7 exchanges)
-2.71% -7%
415
639 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0007812499 USD
≈ 18 đ
374.998 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
195 USD
(5 exchanges)
32.43% -30%
1906
640 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,5306967642 USD
≈ 12.291 đ
254.182.831 USD
478.960.582 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
46.461 USD
(3 exchanges)
7.58% -17%
256
641 Biểu tượng logo của ShipChain ShipChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SHIP *
0,0033350851 USD
≈ 77 đ
1.596.166 USD
478.598.260 (96%)
Tổng: 500.000.000
123 USD
(4 exchanges)
7.37% 5%
1571
642 Biểu tượng logo của Business Credit Alliance Chain Business Credit Alliance Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCAC *
0,0000520256 USD
≈ 1 đ
24.487 USD
470.674.437 (92%)
Tổng: 512.122.609
127 USD
(2 exchanges)
-0.09% 85%
2308
643 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0013713106 USD
≈ 32 đ
645.171 USD
470.477.311 (50%)
Tổng: 938.495.362
3.857 USD
(1 exchanges)
-3.76% 9%
1797
644 Biểu tượng logo của Crowd Machine Crowd Machine
05/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0005650982 USD
≈ 13 đ
265.689 USD
470.164.800 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
2.880 USD
(4 exchanges)
-0.26% 2%
1978
645 Biểu tượng logo của Plus-Coin Plus-Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
NPLC *
0,0002328292 USD
≈ 5 đ
109.417 USD
469.946.471 (52%)
Tổng: 900.000.000
970 USD
(1 exchanges)
-16.49% -17%
2139
646 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,1979236921 USD
≈ 4.584 đ
92.930.230 USD
469.525.548 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
3.597.737 USD
(17 exchanges)
4.06% -10%
450
647 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
295.652 USD
467.803.193 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
(2 exchanges)
4.95% 8%
1956
648 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
2,55 USD
≈ 59.021 đ
1.187.529.278 USD
465.987.647 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
9.387.544 USD
(3 exchanges)
-6.23% -33%
211
649 Biểu tượng logo của Antiample Antiample
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAMP *
0,0024480221 USD
≈ 57 đ
1.140.607 USD
465.929.910 (47%)
Tổng: 990.000.000
137 USD
(4 exchanges)
6.92% 7%
1660
650 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0014079704 USD
≈ 33 đ
653.172 USD
463.910.527 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
105.350 USD
(5 exchanges)
-40.66% -30%
1666
651 Biểu tượng logo của ZB Token ZB Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ZB *
0,6197565544 USD
≈ 14.354 đ
287.126.277 USD
463.288.810 (22%)
Tổng: 2.100.000.000
31.742.133 USD
(6 exchanges)
-0.25% 23%
180
652 Biểu tượng logo của Qcash Qcash
12/2019
QC
0,1474234658 USD
≈ 3.414 đ
67.814.824 USD
460.000.200 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
1.216.024.331 USD
(3 exchanges)
0.02% -1%
522
653 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,1842141611 USD
≈ 4.266 đ
84.518.277 USD
458.804.451 (92%)
Tổng: 500.000.000
79.273 USD
(5 exchanges)
-3.95% -30%
468
654 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0270779104 USD
≈ 627 đ
12.294.949 USD
454.058.270 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.059.049 USD
(4 exchanges)
-6.06% 1%
992
655 Biểu tượng logo của MaidSafeCoin MaidSafeCoin
04/2014
MAID
1,26 USD
≈ 29.155 đ
569.699.908 USD
452.552.412
2.516.860 USD
(2 exchanges)
-2.87% 11%
126
656 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,5657931196 USD
≈ 13.104 đ
254.823.453 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
78.391 USD
(4 exchanges)
-9.83% -17%
255
657 Biểu tượng logo của Utrust Utrust
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,5705725341 USD
≈ 13.214 đ
256.757.640 USD
450.000.000 (90%)
Tổng: 500.000.000
18.301.252 USD
(16 exchanges)
-2.42% -13%
193
658 Biểu tượng logo của INT INT
01/2018
INT
0,0383326701 USD
≈ 888 đ
17.232.850 USD
449.560.377 (47%)
Tổng: 960.329.508
5.342.879 USD
(5 exchanges)
-1.38% 79%
881
659 Biểu tượng logo của Caspian Caspian
04/2019 / Ethereum Blockchain
CSP *
0,0393478243 USD
≈ 911 đ
17.668.601 USD
449.036.296 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
42.790 USD
(3 exchanges)
-0.75% -8%
876
660 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,1704387858 USD
≈ 3.947 đ
76.017.768 USD
446.012.145
326.226 USD
(1 exchanges)
1.64% -15%
498
661 Biểu tượng logo của Kcash Kcash
01/2018 / Ethereum Blockchain
KCASH *
0,0304409717 USD
≈ 705 đ
13.561.425 USD
445.499.083 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
3.182.392 USD
(5 exchanges)
-8.37% -12%
963
662 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0044013471 USD
≈ 102 đ
1.951.579 USD
443.405.035 (67%)
Tổng: 657.440.000
30.910 USD
(3 exchanges)
15.65% -5%
1509
663 Biểu tượng logo của Spiking Spiking
07/2019 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0048412448 USD
≈ 112 đ
2.144.161 USD
442.894.598 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
123 USD
(3 exchanges)
-79.99% 314%
1484
664 Biểu tượng logo của Electric Vehicle Zone Electric Vehicle Zone
08/2020 / Ethereum Blockchain
EVZ *
0,1109180107 USD
≈ 2.569 đ
49.107.070 USD
442.733.056 (5%)
Tổng: 8.420.257.832
197.981 USD
(1 exchanges)
-4.68% -38%
599
665 Biểu tượng logo của Hyprr (Howdoo) Hyprr (Howdoo)
11/2018 / Ethereum Blockchain
UDOO *
0,0443897901 USD
≈ 1.028 đ
19.603.965 USD
441.632.298 (53%)
Tổng: 840.696.363
116.296 USD
(4 exchanges)
0.21% -6%
848
666 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0249086823 USD
≈ 577 đ
10.972.693 USD
440.516.809 (65%)
Tổng: 681.277.850
3.656.050 USD
(8 exchanges)
3.00% 4%
1022
667 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0093908365 USD
≈ 217 đ
4.132.504 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
159.976 USD
(3 exchanges)
-15.42% -4%
1296
668 Biểu tượng logo của Power Ledger Power Ledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,5678335578 USD
≈ 13.151 đ
249.788.650 USD
439.897.654 (44%)
Tổng: 999.506.123
13.058.298 USD
(30 exchanges)
4.87% -7%
194
669 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,1421266040 USD
≈ 3.292 đ
62.251.453 USD
438.000.000 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
113.029.284 USD
(14 exchanges)
-4.30% 77%
541
670 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0085325685 USD
≈ 198 đ
3.736.009 USD
437.852.797 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
26.168 USD
(3 exchanges)
3.28% -9%
1314
671 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,3511797663 USD
≈ 8.133 đ
153.465.596 USD
437.000.110 (6%)
Tổng: 7.771.000.000
1.021.226 USD
(7 exchanges)
-15.09% -25%
331
672 Biểu tượng logo của Renewable Electronic Energy Coin Renewable Electronic Energy Coin
05/2019
REEC
0,0036473710 USD
≈ 84 đ
1.572.405 USD
431.106.511 (42%)
Tổng: 1.017.304.000
141.043 USD
(3 exchanges)
-8.51% -13%
1597
673 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0063200145 USD
≈ 146 đ
2.717.606 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
21 USD
(2 exchanges)
5.02% -2%
1412
674 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,3386162070 USD
≈ 7.842 đ
145.544.780 USD
429.822.250 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
73.677.558 USD
(17 exchanges)
0.78% -0%
346
675 Biểu tượng logo của CFun CFun
01/2018
CFUN
0,0001769604 USD
≈ 4 đ
75.992 USD
429.429.737 (48%)
Tổng: 900.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
2192
676 Biểu tượng logo của Tierion Tierion
08/2017 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,0074844987 USD
≈ 173 đ
3.206.968 USD
428.481.269 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
86.975 USD
(7 exchanges)
2.79% 3%
1359
677 Biểu tượng logo của Ink Protocol Ink Protocol
02/2018 / Ethereum Blockchain
XNK *
0,0023177752 USD
≈ 54 đ
989.953 USD
427.113.382 (85%)
Tổng: 500.000.000
2.663 USD
(5 exchanges)
-6.08% -13%
1695
678 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0113760058 USD
≈ 263 đ
4.853.438 USD
426.638.105 (85%)
Tổng: 500.000.000
90.502 USD
(2 exchanges)
11.20% 30%
1251
679 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
1,68 USD
≈ 38.794 đ
713.607.349 USD
426.026.837 (30%)
Tổng: 1.410.000.000
49.639.150 USD
(21 exchanges)
0.01% 8%
116
680 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,2303182458 USD
≈ 5.334 đ
97.967.074 USD
425.355.246 (14%)
Tổng: 3.012.009.888
3.701.431 USD
(10 exchanges)
1.39% -1%
437
681 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MITX *
0,1623550298 USD
≈ 3.760 đ
68.686.418 USD
423.063.076 (58%)
Tổng: 723.999.995
5.661.349 USD
(8 exchanges)
1.56% -2%
520
682 Biểu tượng logo của CommunityGeneration CommunityGeneration
10/2018
CGEN
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
265.180 USD
419.588.244 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1979
683 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
35,28 USD
≈ 817.034 đ
14.781.744.735 USD
419.009.556 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
1.711.073.875 USD
(Large exchanges)
6.69% 2%
11
684 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
BEST *
2,62 USD
≈ 60.687 đ
1.093.587.790 USD
417.348.513 (47%)
Tổng: 883.626.310
1.540.058 USD
(2 exchanges)
11.12% 41%
213
685 Biểu tượng logo của Uptrennd Uptrennd
08/2019 / Ethereum Blockchain
1UP *
0,0108640852 USD
≈ 252 đ
4.508.616 USD
415.001.877 (42%)
Tổng: 995.554.318
70.130 USD
(6 exchanges)
-9.25% -27%
1271
686 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0177524308 USD
≈ 411 đ
7.362.691 USD
414.742.669 (93%)
Tổng: 445.395.701
22.952 USD
(2 exchanges)
30.05% 70%
1154
687 Biểu tượng logo của Cobinhood Cobinhood
10/2017 / Ethereum Blockchain
COB *
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
259.907 USD
410.999.847 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
95 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1983
688 Biểu tượng logo của Cheesecoin Cheesecoin
10/2018
CHEESE
0,0003792009 USD
≈ 9 đ
155.044 USD
408.869.908 (12%)
Tổng: 3.500.000.000
6 USD
(2 exchanges)
4.95% 8%
2076
689 Biểu tượng logo của ATC Coin ATC Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
ATCC *
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
516.413 USD
408.553.792 (100%)
Tổng: 410.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.95% 116%
1843
690 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,6067202557 USD
≈ 14.052 đ
247.693.544 USD
408.250.000 (11%)
Tổng: 3.885.390.082
20.876.917 USD
(9 exchanges)
4.73% 0%
196
691 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
3,77 USD
≈ 87.319 đ
1.538.728.548 USD
408.122.131 (34%)
Tổng: 1.200.000.000
7.162.086 USD
(5 exchanges)
3.21% 12%
208
692 Biểu tượng logo của Cryptojacks Cryptojacks
07/2016
CJ
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
256.952 USD
406.568.581
0 USD
(1 exchanges)
5.02% 8%
1985
693 Biểu tượng logo của Monetha Monetha
09/2017 / Ethereum Blockchain
MTH *
0,0576454048 USD
≈ 1.335 đ
23.196.511 USD
402.400.000
2.837.964 USD
(3 exchanges)
-7.54% -22%
808
694 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / Binance Smart Chain
vSXP *
0,0933698257 USD
≈ 2.162 đ
37.037.465 USD
396.674.884
0 USD
(1 exchanges)
-1.53% 2%
663
695 Biểu tượng logo của QuadrantProtocol QuadrantProtocol
12/2018 / Ethereum Blockchain
EQUAD *
0,0204175172 USD
≈ 473 đ
8.085.787 USD
396.022.031 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
214.270 USD
(3 exchanges)
-11.18% 7%
1127
696 Biểu tượng logo của Patron Patron
05/2018 / Ethereum Blockchain
PAT *
0,0249166011 USD
≈ 577 đ
9.815.620 USD
393.938.955 (98%)
Tổng: 400.000.000
12.490 USD
(3 exchanges)
1.82% -2%
1052
697 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,6292400452 USD
≈ 14.573 đ
247.871.306 USD
393.921.697
7.442.726 USD
(15 exchanges)
-1.99% 2%
195
698 Biểu tượng logo của Datawallet Datawallet
02/2018 / Ethereum Blockchain
DXT *
0,0011280958 USD
≈ 26 đ
440.208 USD
390.222.225 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
14.965 USD
(1 exchanges)
-9.36% -25%
1873
699 Biểu tượng logo của HalalChain HalalChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
HLC *
0,0083740193 USD
≈ 194 đ
3.257.577 USD
389.009.995 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
198.692 USD
(3 exchanges)
-31.96% -52%
1332
700 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0023015173 USD
≈ 53 đ
889.839 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
79.337 USD
(4 exchanges)
4.11% 35%
1714
701 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0276983138 USD
≈ 641 đ
10.673.088 USD
385.333.511 (8%)
Tổng: 5.000.000.000
428.268 USD
(5 exchanges)
-4.82% -0%
1033
702 Biểu tượng logo của BitDegree BitDegree
01/2018 / Ethereum Blockchain
BDG *
0,0047985526 USD
≈ 111 đ
1.845.336 USD
384.560.931 (75%)
Tổng: 514.800.000
2.453 USD
(1 exchanges)
0.00% -9%
1525
703 Biểu tượng logo của Bonded Finance Bonded Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
0,0384508920 USD
≈ 891 đ
14.770.887 USD
384.149.391 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
430.247 USD
(2 exchanges)
0.99% -12%
933
704 Biểu tượng logo của Substratum Substratum
09/2017 / Ethereum Blockchain
SUB *
0,0089015964 USD
≈ 206 đ
3.409.498 USD
383.021.000 (81%)
Tổng: 472.000.000
11.786 USD
(3 exchanges)
-5.58% -8%
1346
705 Biểu tượng logo của BlitzPredict BlitzPredict
03/2018 / Ethereum Blockchain
XBP *
0,0026014773 USD
≈ 60 đ
995.720 USD
382.751.935 (40%)
Tổng: 950.873.123
5.548 USD
(2 exchanges)
3.42% -35%
1693
706 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
15,78 USD
≈ 365.559 đ
6.021.463.846 USD
381.489.885 (40%)
Tổng: 957.993.568
404.482.673 USD
(16 exchanges)
5.92% -7%
23
707 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,6141794396 USD
≈ 14.224 đ
233.452.345 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
284.110 USD
(2 exchanges)
54.61% 153%
263
708 Biểu tượng logo của SOLVE SOLVE
02/2019 / Ethereum Blockchain
SOLVE *
0,3291076949 USD
≈ 7.622 đ
124.168.232 USD
377.287.537 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
486.863 USD
(11 exchanges)
-1.01% -17%
376
709 Biểu tượng logo của CPChain CPChain
01/2018 / Binance Chain
CPC *
0,0311422594 USD
≈ 721 đ
11.733.340 USD
376.765.852 (38%)
Tổng: 999.999.999
1.142.365 USD
(4 exchanges)
39.98% 15%
1008
710 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,9020050400 USD
≈ 20.890 đ
339.366.502 USD
376.235.705 (13%)
Tổng: 3.000.000.000
37.555.178 USD
(12 exchanges)
-4.08% 44%
167
711 Biểu tượng logo của Gene Source Code Chain Gene Source Code Chain
09/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0038552089 USD
≈ 89 đ
1.446.647 USD
375.244.800 (19%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.95% 0%
1591
712 Biểu tượng logo của Footballcoin Footballcoin
01/2019
XFC
0,0116541706 USD
≈ 270 đ
4.366.358 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
318.742 USD
(2 exchanges)
9.20% 5%
1277
713 Biểu tượng logo của Maincoin Maincoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0050047602 USD
≈ 116 đ
1.871.780 USD
374.000.000
64.487 USD
(6 exchanges)
0.09% 28%
1519
714 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,2069116204 USD
≈ 4.792 đ
77.223.467 USD
373.219.576 (47%)
Tổng: 800.000.000
8.587.928 USD
(1 exchanges)
6.12% 31%
493
715 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,7623122489 USD
≈ 17.655 đ
284.115.255 USD
372.701.941 (18%)
Tổng: 2.040.000.000
2.043.306 USD
(11 exchanges)
0.60% 29%
181
716 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain
12/2017 / Ethereum Blockchain
DRGN *
0,3259001147 USD
≈ 7.548 đ
120.681.233 USD
370.301.290 (85%)
Tổng: 433.494.437
1.790.934 USD
(11 exchanges)
18.97% 1%
386
717 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0003160007 USD
≈ 7 đ
116.813 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
1.437 USD
(5 exchanges)
-30.58% 8%
2126
718 Biểu tượng logo của Membrana Membrana
08/2019 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,0059147822 USD
≈ 137 đ
2.186.402 USD
369.650.474 (62%)
Tổng: 597.595.460
174.318 USD
(4 exchanges)
-2.35% 16%
1479
719 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
1,22 USD
≈ 28.333 đ
452.016.710 USD
369.489.364 (96%)
Tổng: 386.463.458
10.530.468 USD
(19 exchanges)
-0.90% 11%
142
720 Biểu tượng logo của Dusk Network Dusk Network
07/2019 / Binance Chain
DUSK *
0,3594655452 USD
≈ 8.325 đ
132.320.635 USD
368.103.806 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
21.509.692 USD
(8 exchanges)
4.99% -10%
365
721 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,7050433093 USD
≈ 16.329 đ
259.464.493 USD
368.012.135 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
2.130.738 USD
(3 exchanges)
-5.80% -3%
190
722 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,7736147133 USD
≈ 17.917 đ
284.368.663 USD
367.584.352 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
43.624.670 USD
(24 exchanges)
-0.99% -5%
182
723 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,2237953075 USD
≈ 5.183 đ
82.176.448 USD
367.194.689 (73%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-1.56% -9%
480
724 Biểu tượng logo của Equal Equal
01/2018 / Binance Chain
EQL *
0,0028544779 USD
≈ 66 đ
1.042.668 USD
365.274.650 (54%)
Tổng: 675.259.060
70.744 USD
(1 exchanges)
-15.21% -34%
1676
725 Biểu tượng logo của apM Coin apM Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
APM *
0,0397422378 USD
≈ 920 đ
14.381.722 USD
361.875.000 (20%)
Tổng: 1.812.500.000
404.923 USD
(7 exchanges)
-2.43% -14%
940
726 Biểu tượng logo của SONM SONM
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNM *
0,0645025814 USD
≈ 1.494 đ
23.195.128 USD
359.600.000 (81%)
Tổng: 444.000.000
2.957.545 USD
(3 exchanges)
-2.56% -14%
805
727 Biểu tượng logo của Coinsuper Ecosystem Network Coinsuper Ecosystem Network
07/2018 / Ethereum Blockchain
CEN *
0,0015059790 USD
≈ 35 đ
539.889