1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2678 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3896) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (187) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (921) - Cronos (42) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 22:07

Bảng xếp hạng 2678 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shiryo Shiryo
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO *
0, USD
0,0000 đ
4.155.332 USD
981.846.777.310.948.352 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
1.789 USD
-3.99% 7%
1465
2 Biểu tượng logo của Baby Bonk Baby Bonk
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYBONK *
0, USD
0,0000 đ
15.890.148 USD
397.962.214.961.783.488 (95%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
5.372.650 USD
2.14% 4%
1018
3 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
108.783.759 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
25.508.363 USD
3.39% 51%
456
4 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
279.782.848 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
9.490.498 USD
-2.18% 16%
265
5 Biểu tượng logo của Oggy Inu (BSC) Oggy Inu (BSC)
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OGGY *
0, USD
0,0000 đ
545.008 USD
108.125.205.623.924.992 (26%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.295 USD
-14.47% 1%
2043
6 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
63.508.946 USD
93.136.097.121.133.936 (96%)
Tổng: 96.702.938.412.730.848
6.784.670 USD
12.08% 70%
577
7 Biểu tượng logo của CatCoin CatCoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
27.905.084 USD
50.000.000.000.000.000
5.959.112 USD
-0.88% -8%
819
8 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
50.433.883 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
1.081.177 USD
2.33% -2%
644
9 Biểu tượng logo của Football World Community Football World Community
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FWC *
0, USD
0,0000 đ
863.942 USD
42.259.695.518.342.000 (21%)
Tổng: 200.000.000.000.000.000
708.170 USD
-1.89% 7%
1913
10 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
26.923.284 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.205.184 USD
-7.68% -20%
830
11 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
19.074.741 USD
35.386.785.715.250.800 (35%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
90.716 USD
0.94% 2%
947
12 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
1.035.861 USD
31.661.222.867.063.744
849 USD
-0.15% 5%
1863
13 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0, USD
0,0000 đ
1.007.191 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
654 USD
-1.73% -1%
1871
14 Biểu tượng logo của Renewable Energy Renewable Energy
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RET *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
2.361.746 USD
20.117.705.009.195.100 (40%)
Tổng: 50.000.000.000.000.000
2.019.709 USD
0.58% 4%
1624
15 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0, USD
0,0000 đ
352.154 USD
13.503.541.024.289.604 (100%)
Tổng: 13.503.550.076.494.914
937 USD
1.89% 56%
2140
16 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HAM *
0,000000002 USD
0,0001 đ
4.801.103 USD
2.384.230.000.000.000 (24%)
Tổng: 10.000.000.000.000.000
2.460.934 USD
2.70% 5%
1426
17 Biểu tượng logo của BullBear AI BullBear AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIBB *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
509.732 USD
2.045.833.899.998.990 (2%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
25.471 USD
-11.07% -30%
2060
18 Biểu tượng logo của Silva Token Silva Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SILVA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
287.758 USD
1.669.960.531.442.310 (83%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
0 USD
0.00% 3%
2179
19 Biểu tượng logo của SquidGrow SquidGrow
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUIDGROW *
0,000000015 USD
0,0004 đ
17.606.028 USD
1.174.940.845.113.550 (59%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
525.571 USD
-3.68% -6%
977
20 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004536 USD
0,0116 đ
453.597.131 USD
999.990.000.000.000
16.013.330 USD
-1.77% -4%
155
21 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011879 USD
0,0303 đ
1.150.142.844 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
20.483.225 USD
-0.42% 0%
76
22 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,0000000258 USD
0,0007 đ
23.194.692 USD
899.783.968.935.490 (100%)
Tổng: 899.786.437.627.563
12.217.669 USD
-0.02% 15%
872
23 Biểu tượng logo của Wall Street Games (old) Wall Street Games (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
1.704.276 USD
885.848.919.144.760 (89%)
Tổng: 999.785.033.525.475
19.759 USD
688.40% 684%
1719
24 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
320.893 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19 USD
-2.75% -5%
2162
25 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000002194 USD
0,0056 đ
161.135.196 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
15.679.141 USD
11.08% 50%
357
26 Biểu tượng logo của Solzilla Solzilla
12/2023 / Solana Blockchain
SOLZILLA *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
979.643 USD
641.180.240.641.250 (99%)
Tổng: 650.202.464.270.313
57.620 USD
2.78% 5%
1880
27 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000439 USD
0,0011 đ
26.311.477 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
85.266 USD
5.92% 32%
842
28 Biểu tượng logo của Bostrom Bostrom
03/2022 / Osmosis Blockchain
BOOT *
0,0000000191 USD
0,0005 đ
11.309.074 USD
591.488.205.723.898 (50%)
Tổng: 1.194.488.185.312.472
19.573 USD
7.62% -3%
1140
29 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000256331 USD
0,6531 đ
15.104.855.711 USD
589.271.846.515.730 (100%)
Tổng: 589.519.978.063.520
596.250.846 USD
4.46% 7%
11
30 Biểu tượng logo của DogeBonk DogeBonk
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOBO *
0,000000009 USD
0,0002 đ
5.253.175 USD
582.959.739.166.037
1.536 USD
-0.16% 4%
1401
31 Biểu tượng logo của MongCoin MongCoin
04/2023 / Ethereum Blockchain
$MONG *
0,0000000306 USD
0,0008 đ
17.760.209 USD
581.196.039.603.956 (84%)
Tổng: 690.000.000.000.000
3.242.250 USD
8.58% 127%
974
32 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000002265 USD
0,0058 đ
124.491.170 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.658.649 USD
2.23% 23%
414
33 Biểu tượng logo của Bad Idea AI Bad Idea AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
BAD *
0,0000000265 USD
0,0007 đ
14.050.482 USD
530.334.921.255.710 (64%)
Tổng: 831.041.059.897.327
2.822.555 USD
6.81% 1%
1064
34 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
219.804 USD
522.958.352.405.050 (52%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18 USD
-0.25% 5%
2235
35 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000732 USD
0,0019 đ
34.314.752 USD
469.000.000.000.000
9.591.509 USD
-6.18% 51%
762
36 Biểu tượng logo của PAWSWAP PAWSWAP
02/2023 / Ethereum Blockchain
PAW *
0,0000000171 USD
0,0004 đ
7.326.315 USD
429.085.008.744.460 (43%)
Tổng: 999.826.523.767.972
992.211 USD
-3.05% 8%
1302
37 Biểu tượng logo của POOH POOH
05/2023 / Ethereum Blockchain
POOH *
0,0000000399 USD
0,0010 đ
16.778.167 USD
420.690.000.000.000
4.213.845 USD
-1.18% 101%
1000
38 Biểu tượng logo của Pikaboss Pikaboss
06/2023 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000000206 USD
0,0005 đ
8.669.035 USD
420.690.000.000.000
34.510 USD
11.05% 27%
1228
39 Biểu tượng logo của PepeFork PepeFork
01/2024 / Ethereum Blockchain
PORK *
0,0000002017 USD
0,0051 đ
84.840.450 USD
420.690.000.000.000
5.563.074 USD
-8.58% -8%
520
40 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000165702 USD
0,4222 đ
6.970.916.096 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
2.660.915.248 USD
3.34% 77%
19
41 Biểu tượng logo của Boss Token Boss Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOSS *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
1.277.019 USD
399.260.409.747.130 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
68.401 USD
51.13% 1%
1804
42 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000001561 USD
0,0040 đ
61.785.239 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.060.882 USD
-1.60% 5%
590
43 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000015459 USD
0,0394 đ
603.797.515 USD
390.570.159.911.439 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
79.182.376 USD
46.95% 159%
229
44 Biểu tượng logo của PornRocket PornRocket
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORNROCKET *
0,0000000077 USD
0,0002 đ
2.967.928 USD
383.722.529.809.030 (38%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42 USD
-0.05% 5%
1557
45 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000506 USD
0,0013 đ
18.798.752 USD
371.744.887.614.378 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
111.694 USD
-0.13% 8%
954
46 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMIT *
0,00000004 USD
0,0010 đ
14.438.280 USD
361.123.236.215.680 (17%)
Tổng: 2.100.000.000.000.000
1.512.355 USD
-0.01% -4%
1052
47 Biểu tượng logo của Little Rabbit v2 Little Rabbit v2
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTRBT *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
383.178 USD
334.131.860.594.663 (33%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
274 USD
0.61% 2%
2120
48 Biểu tượng logo của Tectonic Tectonic
12/2021 / Cronos Blockchain
TONIC *
0,0000000968 USD
0,0025 đ
23.971.003 USD
247.733.879.909.099 (50%)
Tổng: 500.000.000.000.000
15.904 USD
-0.33% -2%
862
49 Biểu tượng logo của Hosky Token Hosky Token
01/2022 / Cardano Blockchain
HOSKY *
0,0000000153 USD
0,0004 đ
3.490.246 USD
227.999.999.999.931 (23%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
84.738 USD
-2.69% -11%
1515
50 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
607.003 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
340 USD
-21.39% -2%
2003
51 Biểu tượng logo của Jesus Coin Jesus Coin
04/2023 / Ethereum Blockchain
JESUS *
0,0000001212 USD
0,0031 đ
18.355.693 USD
151.426.487.242.538 (97%)
Tổng: 156.533.918.921.921
230.166 USD
-6.54% 9%
963
52 Biểu tượng logo của WaifuAI WaifuAI
05/2023 / Ethereum Blockchain
WFAI *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
524.627 USD
112.375.887.121.422 (88%)
Tổng: 127.915.887.121.422
10.322 USD
-2.03% 21%
2053
53 Biểu tượng logo của Shib Original Vision Shib Original Vision
03/2023 / Ethereum Blockchain
SOV *
0,0000000052 USD
0,0001 đ
556.778 USD
106.155.823.814.850 (53%)
Tổng: 200.706.133.340.070
0 USD
5.04% 24%
2035
54 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,0000000304 USD
0,0008 đ
3.041.398 USD
100.000.000.000.000
602.226 USD
-2.03% 34%
1554
55 Biểu tượng logo của TiFi Token TiFi Token
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TIFI *
0,0000000191 USD
0,0005 đ
1.496.389 USD
78.437.208.676.359 (10%)
Tổng: 803.540.338.651.230
221.948 USD
1.23% -5%
1763
56 Biểu tượng logo của KEK KEK
05/2023 / Ethereum Blockchain
KEKE *
0,0000000391 USD
0,0010 đ
2.901.588 USD
74.280.393.141.279 (96%)
Tổng: 77.777.777.777.777
269.164 USD
20.76% 33%
1564
57 Biểu tượng logo của BOZO BOZO
01/2024 / Solana Blockchain
BOZO *
0,0000000285 USD
0,0007 đ
2.073.045 USD
72.824.910.656.960 (78%)
Tổng: 93.555.860.823.502
836.171 USD
1.83% -8%
1657
58 Biểu tượng logo của Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0000001243 USD
0,0032 đ
8.668.578 USD
69.746.675.281.042 (93%)
Tổng: 75.000.000.000.000
2.519.981 USD
-0.72% 13%
1229
59 Biểu tượng logo của Coq Inu Coq Inu
12/2023 / Avalanche C-Chain
COQ *
0,0000027596 USD
0,0703 đ
191.572.835 USD
69.420.000.000.000
5.650.293 USD
-0.56% -1%
327
60 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000002629 USD
0,0067 đ
17.899.349 USD
68.071.541.209.831 (68%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.884.510 USD
5.02% 54%
971
61 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000372048 USD
0,9479 đ
2.501.034.531 USD
67.223.385.599.593 (72%)
Tổng: 93.053.508.069.481
679.163.105 USD
4.66% 48%
49
62 Biểu tượng logo của Chickencoin Chickencoin
03/2024 / Ethereum Blockchain
CHKN *
0,0000002442 USD
0,0062 đ
15.689.910 USD
64.239.000.000.000 (93%)
Tổng: 69.000.000.000.000
17.876.098 USD
20.45% 108%
1024
63 Biểu tượng logo của Revolt 2 Earn Revolt 2 Earn
05/2022 / Polygon Blockchain
RVLT *
0,0000000101 USD
0,0003 đ
604.539 USD
59.815.774.993.144 (91%)
Tổng: 65.424.725.966.677
174 USD
4.02% 13%
2004
64 Biểu tượng logo của ROD.AI ROD.AI
02/2024 / Solana Blockchain
RODAI *
0,0000000122 USD
0,0003 đ
667.755 USD
54.799.095.330.128 (79%)
Tổng: 69.420.000.000.000
150.046 USD
4.14% -11%
1983
65 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000005471 USD
0,0139 đ
29.961.728 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
8.653.406 USD
1.05% 35%
796
66 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,000003832 USD
0,0976 đ
174.303.735 USD
45.486.804.850.493 (45%)
Tổng: 100.000.000.000.000
723.299 USD
-0.89% -1%
341
67 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0000003527 USD
0,0090 đ
15.553.639 USD
44.104.656.629.774 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000
175.897 USD
-0.37% 7%
1027
68 Biểu tượng logo của catwifhat catwifhat
03/2021 / Solana Blockchain
CWIF *
0,0000015767 USD
0,0402 đ
55.991.345 USD
35.511.534.982.044 (4%)
Tổng: 999.999.999.999.999
10.105.056 USD
-4.33% 124%
616
69 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CORGIB *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
68.875 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
89 USD
-0.90% 6%
2437
70 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000009209 USD
0,0235 đ
23.720.702 USD
25.757.575.757.576
596.454 USD
1.92% 15%
864
71 Biểu tượng logo của Nutcoin Nutcoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
NUT *
0,0000000199 USD
0,0005 đ
399.525 USD
20.092.757.543.431 (96%)
Tổng: 20.854.000.000.000
1.227.875 USD
18.47% -4%
2113
72 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000487134 USD
1,2411 đ
960.018.627 USD
19.707.470.298.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
12.652.406 USD
0.21% -0%
91
73 Biểu tượng logo của Shina Inu Shina Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0000010041 USD
0,0256 đ
12.265.165 USD
12.215.422.502.184 (61%)
Tổng: 20.000.000.000.000
544.227 USD
33.83% 66%
1111
74 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000026559 USD
0,0677 đ
26.504.031 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
2.356.464 USD
-3.91% 8%
839
75 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000002521 USD
0,0064 đ
2.505.700 USD
9.938.989.997.635 (90%)
Tổng: 10.998.999.997.635
788.699 USD
0.40% 0%
1611
76 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0002733458 USD
6,9640 đ
2.612.785.822 USD
9.558.536.278.221 (99%)
Tổng: 9.692.020.397.094
831.727.518 USD
20.41% 39%
45
77 Biểu tượng logo của Koala AI Koala AI
03/2024 / Solana Blockchain
KOKO *
0,0000010075 USD
0,0257 đ
9.179.117 USD
9.110.383.747.597 (92%)
Tổng: 9.955.597.825.566
381.671 USD
-3.82% 7%
1210
78 Biểu tượng logo của Wrapped Pulse Wrapped Pulse
04/2023 / PulseChain
WPLS *
0,0000513411 USD
1,3080 đ
437.243.264 USD
8.516.438.851.211
3.646.261 USD
0.52% -0%
235
79 Biểu tượng logo của Minu Minu
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINU *
0,0000003387 USD
0,0086 đ
2.014.446 USD
5.948.276.786.364 (6%)
Tổng: 100.000.000.000.000
917.115 USD
-2.42% 104%
1667
80 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001140156 USD
2,9048 đ
661.295.152 USD
5.800.041.223.268 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
22.505.108 USD
2.18% 10%
119
81 Biểu tượng logo của Cult DAO Cult DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
CULT *
0,0000033118 USD
0,0844 đ
14.302.659 USD
4.318.690.730.920 (65%)
Tổng: 6.666.666.666.666
312.488 USD
1.05% 21%
1057
82 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu [New] Green Shiba Inu [New]
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GINUX *
0,0000005475 USD
0,0139 đ
1.956.199 USD
3.572.880.055.132 (36%)
Tổng: 10.000.000.000.000
192.579 USD
3.90% 0%
1678
83 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000170486 USD
0,4343 đ
50.050.269 USD
2.935.737.051.545
250.135 USD
4.80% -7%
647
84 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,00000426 USD
0,1085 đ
9.590.392 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
693.767 USD
1.10% 1%
1198
85 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003012458 USD
7,6748 đ
632.616.273 USD
2.100.000.000.000
44.211.703 USD
4.28% 8%
121
86 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000113147 USD
0,2883 đ
20.415.688 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
2.920.298 USD
-6.02% -4%
926
87 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,00000001 USD
0,0003 đ
12.291 USD
1.229.840.000.000
0 USD
-0.03% -0%
2566
88 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000041337 USD
0,1053 đ
4.304.519 USD
1.041.314.412.631 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
15.631 USD
-0.11% -2%
1453
89 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000011798 USD
0,0301 đ
1.179.810 USD
1.000.000.000.000
26 USD
2.17% 25%
1829
90 Biểu tượng logo của KiboShib KiboShib
03/2023 / Ethereum Blockchain
KIBSHI *
0,0000167373 USD
0,4264 đ
16.737.293 USD
1.000.000.000.000
654.006 USD
36.50% 104%
1001
91 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0001190158 USD
3,0322 đ
118.266.253 USD
993.701.859.243 (99%)
Tổng: 999.000.000.000
18.941.761 USD
0.25% 1%
424
92 Biểu tượng logo của Byte Byte
12/2023 / Ethereum Blockchain
BYTE *
0,0000065059 USD
0,1658 đ
6.274.695 USD
964.467.033.477 (96%)
Tổng: 1.000.000.000.000
789.827 USD
-7.34% -46%
1349
93 Biểu tượng logo của X X
07/2023 / Ethereum Blockchain
X *
0,0000003819 USD
0,0097 đ
358.180 USD
937.865.891.691 (98%)
Tổng: 960.620.301.401
13.423 USD
-7.76% 6%
2137
94 Biểu tượng logo của Papi Papi
05/2023 / Ethereum Blockchain
PAPI *
0,000000459 USD
0,0117 đ
429.134 USD
935.000.001.014 (94%)
Tổng: 1.000.000.000.000
471 USD
2.48% 25%
2095
95 Biểu tượng logo của Sonic The Goat Sonic The Goat
04/2024 / Solana Blockchain
GOAT *
0,0000187817 USD
0,4785 đ
16.642.491 USD
886.102.835.021 (89%)
Tổng: 1.000.600.100.778
6.582 USD
2.22% -1%
1006
96 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000276283 USD
0,7039 đ
23.524.081 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
2.011.117 USD
-1.40% 2%
869
97 Biểu tượng logo của Long Long
04/2024 / zkSync Era Blockchain
LONG *
0,0000031718 USD
0,0808 đ
2.506.599 USD
790.271.647.008 (79%)
Tổng: 1.000.000.000.000
39.819 USD
6.90% 19%
1610
98 Biểu tượng logo của Wen Wen
01/2024 / Solana Blockchain
WEN *
0,0002197428 USD
5,5984 đ
159.910.580 USD
727.716.951.329
25.746.885 USD
2.13% 22%
360
99 Biểu tượng logo của Dragonball Z Tribute Dragonball Z Tribute
03/2024 / Ethereum Blockchain
DBZ *
0,0000010133 USD
0,0258 đ
703.322 USD
694.098.308.523 (78%)
Tổng: 888.888.888.888
1.484.273 USD
-0.85% 15%
1972
100 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000009002 USD
0,0229 đ
581.508 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
11.663 USD
-7.19% 32%
2021
101 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000020742 USD
0,0528 đ
1.219.871 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
87 USD
21.95% 21%
1821
102 Biểu tượng logo của BitCone BitCone
05/2023 / Polygon Blockchain
CONE *
0,0000047608 USD
0,1213 đ
2.676.095 USD
562.112.217.518 (92%)
Tổng: 608.000.000.000
57.691 USD
5.04% 16%
1593
103 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000390821 USD
0,9957 đ
18.694.273 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
2.73% 27%
957
104 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
04/2024 / Ethereum Blockchain
HOPPY *
0,0000057159 USD
0,1456 đ
2.404.604 USD
420.690.000.000
1.021.842 USD
-9.51% 2%
1619
105 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0002946286 USD
7,5063 đ
120.228.901 USD
408.069.300.000 (97%)
Tổng: 420.690.000.000
769.914 USD
-3.03% 1%
422
106 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000255461 USD
0,6508 đ
10.052.933 USD
393.521.788.754 (100%)
Tổng: 394.686.538.324
32.769 USD
-7.56% 25%
1181
107 Biểu tượng logo của VEKTOR VEKTOR
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEKTOR *
0,0000000836 USD
0,0021 đ
32.730 USD
391.306.102.445 (78%)
Tổng: 500.000.000.000
333 USD
2.80% 9%
2503
108 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002626818 USD
6,6923 đ
95.597.452 USD
363.928.721.780 (73%)
Tổng: 500.000.000.000
11.018.721 USD
-0.78% 25%
488
109 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,000830924 USD
21,1694 đ
261.114.967 USD
314.246.524.835 (75%)
Tổng: 420.690.000.000
9.571.145 USD
22.87% 10%
274
110 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNC *
0,0000292184 USD
0,7444 đ
8.025.907 USD
274.686.499.998
949 USD
1.51% -2%
1259
111 Biểu tượng logo của Milady Wif Hat Milady Wif Hat
03/2024 / Solana Blockchain
LADYF *
0,0000221694 USD
0,5648 đ
5.542.328 USD
249.998.703.120 (25%)
Tổng: 1.000.000.000.000
592.780 USD
0.63% -5%
1376
112 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000630182 USD
1,6055 đ
14.224.184 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
364.872 USD
0.00% 1%
1060
113 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000037757 USD
0,0962 đ
801.460 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
20.217 USD
0.34% 9%
1940
114 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Ethereum Blockchain
NABOX *
0,0000078819 USD
0,2008 đ
1.644.279 USD
208.614.091.935 (21%)
Tổng: 1.000.000.000.000
95.224 USD
-1.91% 1%
1730
115 Biểu tượng logo của Oggy Inu (ETH) Oggy Inu (ETH)
10/2023 / Ethereum Blockchain
OGGY *
0,0000028212 USD
0,0719 đ
567.830 USD
201.272.222.574 (48%)
Tổng: 420.000.000.000
23.352 USD
-3.66% 13%
2033
116 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
IDRT *
0,0000619588 USD
1,5785 đ
11.775.265 USD
190.049.927.413
416.310 USD
-0.34% -1%
1129
117 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000311824 USD
0,7944 đ
5.739.641 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
20.618 USD
-0.04% -1%
1362
118 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0017064383 USD
43 đ
295.915.292 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
240.714 USD
-1.05% -2%
254
119 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0024280385 USD
62 đ
421.042.877 USD
173.408.652.507 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
12.449.717 USD
3.19% 12%
168
120 Biểu tượng logo của Pussy Financial Pussy Financial
05/2021 / Ethereum Blockchain
PUSSY *
0,000009255 USD
0,2358 đ
1.524.820 USD
164.756.994.741 (75%)
Tổng: 218.398.529.553
2.267 USD
3.78% 12%
1756
121 Biểu tượng logo của MongolNFT Coin MongolNFT Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
MNFT *
0,0000126917 USD
0,3233 đ
2.065.595 USD
162.751.815.822 (41%)
Tổng: 400.000.000.000
99.524 USD
0.59% 1%
1659
122 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,17 USD
4.308 đ
24.427.187.030 USD
144.461.346.384
1.141.628.885 USD
-0.14% 12%
8
123 Biểu tượng logo của Inflation Hedging Coin Inflation Hedging Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
IHC *
0,000019526 USD
0,4975 đ
2.336.144 USD
119.642.987.723 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.117 USD
0.27% -0%
1629
124 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.460 đ
111.863.137.867 USD
111.939.160.452 (97%)
Tổng: 115.086.550.431
53.549.817.484 USD
-0.04% -0%
3
125 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000118261 USD
0,3013 đ
1.281.492 USD
108.361.498.750
183.673 USD
6.67% -4%
1801
126 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0009686223 USD
24,6776 đ
104.035.486 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
27.336.673 USD
10.41% 21%
470
127 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0071883567 USD
183 đ
738.382.406 USD
102.719.221.714
466.900.413 USD
45.07% 31%
108
128 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0013876412 USD
35 đ
138.764.124 USD
100.000.000.000
3.677.305 USD
0.81% 5%
387
129 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,000003417 USD
0,0871 đ
341.697 USD
100.000.000.000
32 USD
0.28% 25%
2145
130 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0040830671 USD
104 đ
408.306.711 USD
100.000.000.000
12.272.592 USD
0.56% 41%
175
131 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QRT *
0,0000029234 USD
0,0745 đ
292.238 USD
99.966.493.120 (100%)
Tổng: 100.000.000.000
361 USD
-31.91% -49%
2176
132 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000027105 USD
0,0691 đ
268.880 USD
99.199.055.800
196.398 USD
-8.03% -11%
2195
133 Biểu tượng logo của Real Smurf Cat (ETH) Real Smurf Cat (ETH)
09/2023 / Ethereum Blockchain
SMURFCAT *
0,0001654307 USD
4,2147 đ
15.518.900 USD
93.809.047.574 (94%)
Tổng: 100.000.000.000
1.397.333 USD
26.67% 122%
1028
134 Biểu tượng logo của BEFE BEFE
11/2023 / Ethereum Blockchain
BEFE *
0,0001056837 USD
2,6925 đ
9.849.916 USD
93.201.825.078 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
242.398 USD
-5.74% -1%
1187
135 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000089246 USD
0,2274 đ
812.951 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.26% 3%
1936
136 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0036578528 USD
93 đ
325.142.472 USD
88.888.888.888
44.702.861 USD
10.13% 25%
246
137 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0036578528 USD
93 đ
325.142.472 USD
88.888.888.888
44.702.861 USD
10.13% 25%
246
138 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,003586685 USD
91 đ
316.164.203 USD
88.149.420.414 (88%)
Tổng: 100.000.000.000
838.134 USD
-2.86% -5%
249
139 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,11 USD
2.830 đ
9.712.469.277 USD
87.422.775.793 (100%)
Tổng: 87.422.787.372
1.007.237 USD
-2.48% -9%
205
140 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.839 đ
9.739.910.603 USD
87.404.349.664 (100%)
Tổng: 87.404.425.850
286.769.144 USD
-2.21% -9%
15
141 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0000555624 USD
1,4156 đ
4.726.224 USD
85.061.485.690
682 USD
0.50% 5%
1432
142 Biểu tượng logo của HashAI HashAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
HASHAI *
0,0014491704 USD
37 đ
122.548.832 USD
84.564.818.695 (85%)
Tổng: 100.000.000.000
476.412 USD
-10.27% 1%
419
143 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,0018537537 USD
47 đ
152.493.983 USD
82.262.267.398 (41%)
Tổng: 200.000.000.000
2.304.507 USD
-2.52% -7%
368
144 Biểu tượng logo của analoS analoS
12/2023 / Solana Blockchain
ANALOS *
0,0000967013 USD
2,4637 đ
7.937.266 USD
82.080.218.235 (82%)
Tổng: 100.000.000.000
5.751.456 USD
-10.58% 42%
1267
145 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0034437086 USD
88 đ
263.404.348 USD
76.488.569.770
31.069.755 USD
-8.36% 16%
272
146 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0001035383 USD
2,6378 đ
7.711.634 USD
74.480.946.000 (74%)
Tổng: 100.000.000.000
19.664 USD
-0.27% -2%
1280
147 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0012871996 USD
33 đ
94.268.505 USD
73.235.343.051 (97%)
Tổng: 75.605.312.708
1.269.868 USD
2.92% 20%
493
148 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0001973455 USD
5,0278 đ
14.447.008 USD
73.206.659.666 (55%)
Tổng: 132.000.000.000
3.693.204 USD
-2.13% 12%
1051
149 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0353346386 USD
900 đ
2.569.341.172 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
51.037.195 USD
0.35% 3%
48
150 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0000366279 USD
0,9332 đ
2.657.467 USD
72.553.169.190 (73%)
Tổng: 100.000.000.000
1.909.061 USD
6.30% 16%
1597
151 Biểu tượng logo của neversol neversol
02/2024 / Solana Blockchain
NEVER *
0,0000394246 USD
1,0044 đ
2.838.580 USD
72.000.197.130 (72%)
Tổng: 100.000.000.000
1.921.657 USD
27.28% 10%
1569
152 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
AZ *
0,0000079575 USD
0,2027 đ
555.036 USD
69.750.302.117
58 USD
0.86% 41%
2036
153 Biểu tượng logo của Kimbo Kimbo
12/2023 / Avalanche C-Chain
KIMBO *
0,0002276123 USD
5,7989 đ
15.800.844 USD
69.420.000.000
742.198 USD
-1.15% -14%
1019
154 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0134015328 USD
341 đ
924.254.501 USD
68.966.327.627
385.924.292 USD
2.75% 17%
95
155 Biểu tượng logo của Polylastic Polylastic
05/2021 / Polygon Blockchain
POLX *
0,0000259285 USD
0,6606 đ
1.737.408 USD
67.007.683.334 (68%)
Tổng: 98.251.501.368
150.509 USD
-0.76% -2%
1713
156 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0001158756 USD
2,9522 đ
7.402.034 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
2.769 USD
13.38% -4%
1296
157 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0066595362 USD
170 đ
424.043.980 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
287.066.186 USD
46.91% 428%
236
158 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000025014 USD
0,0637 đ
157.142 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
159 USD
10.71% -7%
2312
159 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0004802118 USD
12,2344 đ
29.529.217 USD
61.492.072.802 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
2.418.844 USD
-0.28% 0%
799
160 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOWB *
0,0000096889 USD
0,2468 đ
584.209 USD
60.296.840.158 (60%)
Tổng: 100.000.000.000
13.596 USD
9.86% 6%
2019
161 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000039956 USD
0,1018 đ
231.658 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
2064
162 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0071168839 USD
181 đ
407.697.522 USD
57.285.959.128 (100%)
Tổng: 57.311.955.000
6.008.727 USD
-2.06% 1%
176
163 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,53 USD
13.475 đ
29.317.412.897 USD
55.430.475.754 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
821.796.579 USD
-0.96% 3%
7
164 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000052256 USD
0,1331 đ
277.311 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
0 USD
-24.23% -32%
2187
165 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZBCN *
0,0019655042 USD
50 đ
100.012.026 USD
50.883.649.370 (51%)
Tổng: 99.987.978.070
8.458.313 USD
0.35% -2%
478
166 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0082748562 USD
211 đ
418.707.722 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
31.180.299 USD
-0.82% -4%
170
167 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0000636825 USD
1,6224 đ
3.184.125 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
19.919 USD
3.34% 4%
1539
168 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0294461456 USD
750 đ
1.456.583.163 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
17.527.833 USD
1.79% 15%
67
169 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0256853773 USD
654 đ
1.266.289.095 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
487.663.547 USD
12.43% 31%
71
170 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0007545103 USD
19,2227 đ
37.197.114 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
2.559.299 USD
-2.75% 7%
731
171 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,00002031 USD
0,5174 đ
925.287 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
513.746 USD
-1.95% 7%
1899
172 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000028781 USD
0,0733 đ
129.515 USD
44.999.840.391 (90%)
Tổng: 50.000.000.000
14 USD
17.26% 24%
2350
173 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0161820476 USD
412 đ
715.844.657 USD
44.236.964.024 (98%)
Tổng: 44.926.872.503
19.302.255 USD
-0.21% 1%
111
174 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,0010457009 USD
27 đ
45.971.827 USD
43.962.691.397 (22%)
Tổng: 200.000.000.000
375.221 USD
-0.18% 0%
671
175 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0069948676 USD
178 đ
295.377.185 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
11.693.918 USD
0.67% 1%
255
176 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0039442847 USD
100 đ
163.279.434 USD
41.396.462.281
9.271.202 USD
1.20% 11%
355
177 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0280127336 USD
714 đ
1.142.648.058 USD
40.790.308.897 (41%)
Tổng: 100.559.787.198
6.776.348 USD
2.19% 4%
77
178 Biểu tượng logo của DONASWAP DONASWAP
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DONA *
0,000003108 USD
0,0792 đ
124.243 USD
39.975.710.903 (81%)
Tổng: 49.528.869.497
118.591 USD
0.18% 30%
2359
179 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,11 USD
2.717 đ
3.813.110.420 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
33.215.718 USD
-0.22% -4%
28
180 Biểu tượng logo của Wrapped HBAR Wrapped HBAR
09/2019 / Hedera Hashgraph Blockchain
WHBAR *
0,11 USD
2.755 đ
3.866.034.880 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
1.91% -2%
210
181 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,46 USD
11.761 đ
16.475.609.052 USD
35.690.875.991 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
244.514.442 USD
0.41% -1%
10
182 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0023191802 USD
59 đ
81.734.743 USD
35.242.946.436 (40%)
Tổng: 87.527.544.635
1.997.667 USD
2.91% -2%
532
183 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000045318 USD
0,1155 đ
157.357 USD
34.723.016.871 (97%)
Tổng: 35.723.016.871
6 USD
-2.03% 23%
2310
184 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.477 đ
32.638.649.940 USD
32.639.238.989
4.689.083.359 USD
0.00% -0%
6
185 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0037256244 USD
95 đ
119.855.378 USD
32.170.547.799 (92%)
Tổng: 35.000.000.000
6.726.533 USD
2.12% 7%
423
186 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0440432665 USD
1.122 đ
1.378.566.783 USD
31.300.284.732 (94%)
Tổng: 33.329.444.868
134.694.870 USD
1.33% 1%
70
187 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000390821 USD
0,9957 đ
1.209.526 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
2.73% 27%
1824
188 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0002814365 USD
7,1702 đ
8.592.005 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
51.702 USD
-2.27% -6%
1234
189 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.773 đ
3.153.887.943 USD
28.976.034.949 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
52.882.712 USD
-0.52% 3%
37
190 Biểu tượng logo của Noggles Noggles
04/2024 / Ethereum Blockchain
NOGS *
0,0001269857 USD
3,2352 đ
3.679.244 USD
28.973.690.000 (42%)
Tổng: 69.000.000.000
173.858 USD
-0.22% 6%
1503
191 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0005934664 USD
15,1197 đ
17.067.938 USD
28.759.735.857 (14%)
Tổng: 200.000.000.000
1.952.315 USD
-0.53% 11%
992
192 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0019962112 USD
51 đ
55.701.556 USD
27.903.637.847 (58%)
Tổng: 48.402.437.326
4.745.763 USD
-0.40% 1%
618
193 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0011028792 USD
28 đ
30.027.329 USD
27.226.308.014 (54%)
Tổng: 50.000.000.000
781.977 USD
-5.64% -14%
795
194 Biểu tượng logo của TemDAO TemDAO
01/2023 / Ethereum Blockchain
TEM *
0,0000061062 USD
0,1556 đ
165.509 USD
27.105.282.561 (5%)
Tổng: 500.000.000.000
0 USD
-0.04% -0%
2296
195 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0057026222 USD
145 đ
152.773.608 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
561.750 USD
1.63% 2%
365
196 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.043 đ
3.173.521.679 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
11.004.007 USD
-0.21% -2%
36
197 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,001221503 USD
31 đ
31.481.669 USD
25.772.896.117 (89%)
Tổng: 29.063.148.559
1.734.393 USD
5.90% 9%
778
198 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0000094884 USD
0,2417 đ
237.210 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
102.924 USD
3.11% 9%
2222
199 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0016699122 USD
43 đ
41.470.450 USD
24.833.910.788 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
1.139.842 USD
-2.25% -6%
707
200 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0058870563 USD
150 đ
146.016.416 USD
24.802.958.863 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
6.365.295 USD
-1.63% -1%
375
201 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
NSFW *
0,0000413428 USD
1,0533 đ
1.012.892 USD
24.499.828.829 (47%)
Tổng: 52.282.160.510
7.005 USD
2.10% 11%
1869
202 Biểu tượng logo của Oho Oho
10/2022
OHO
0,0007535018 USD
19,1970 đ
18.177.399 USD
24.123.896.382 (54%)
Tổng: 45.000.000.000
853.895 USD
-0.70% 2%
965
203 Biểu tượng logo của Helium IOT Helium IOT
04/2023 / Solana Blockchain
IOT *
0,0008640209 USD
22,0127 đ
20.693.684 USD
23.950.443.061 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
131.227 USD
-0.81% -10%
920
204 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.569 đ
3.327.319.638 USD
23.753.943.569 (83%)
Tổng: 28.700.000.000
30.206.278 USD
-0.15% 14%
32
205 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0021774914 USD
55 đ
49.693.424 USD
22.821.409.581
13.411.010 USD
2.69% 13%
650
206 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRT *
0,0001166572 USD
2,9721 đ
2.566.456 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
22.185 USD
-3.10% 1%
1606
207 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,0004780363 USD
12,1789 đ
10.469.884 USD
21.901.860.893 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
48.226 USD
-0.71% -2%
1165
208 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0090636868 USD
231 đ
193.192.484 USD
21.315.000.000
8.339.884 USD
-1.75% 2%
323
209 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0000389147 USD
0,9914 đ
823.634 USD
21.165.096.531
1 USD
-0.00% -9%
1926
210 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0000204216 USD
0,5203 đ
430.220 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
65.076 USD
-8.66% 27%
2093
211 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,000400148 USD
10,1946 đ
8.323.623 USD
20.801.360.198 (44%)
Tổng: 47.430.640.222
289.831 USD
-2.40% -11%
1243
212 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,000018333 USD
0,4671 đ
366.660 USD
20.000.000.000
78 USD
0.95% 10%
2131
213 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000737758 USD
1,8796 đ
1.409.585 USD
19.106.325.681 (66%)
Tổng: 29.000.000.000
72.848 USD
-8.79% 26%
1777
214 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0007543035 USD
19,2174 đ
14.407.197 USD
19.100.000.000 (90%)
Tổng: 21.200.000.000
1.052.356 USD
7.80% 11%
1053
215 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0004110231 USD
10,4716 đ
7.808.963 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
853.134 USD
-4.87% 11%
1276
216 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0285055904 USD
726 đ
535.917.534 USD
18.800.436.205 (27%)
Tổng: 69.000.000.000
70.347.793 USD
4.40% 18%
129
217 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0067366022 USD
172 đ
124.529.331 USD
18.485.480.817 (37%)
Tổng: 50.000.000.000
3.416.198 USD
-0.75% 17%
413
218 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0244817363 USD
624 đ
451.130.339 USD
18.427.219.951 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
22.458.998 USD
1.74% 8%
158
219 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Osmosis Blockchain
DVPN *
0,0012467672 USD
32 đ
22.776.855 USD
18.268.731.614 (66%)
Tổng: 27.725.169.794
154.002 USD
1.46% 5%
884
220 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0098004016 USD
250 đ
178.490.072 USD
18.212.526.356 (87%)
Tổng: 21.000.000.000
5.425.438 USD
-1.70% -6%
336
221 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0006462351 USD
16,4641 đ
11.620.724 USD
17.982.192.489 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
174.552 USD
1.21% -14%
1134
222 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0034505597 USD
88 đ
62.016.410 USD
17.972.855.355 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
926.491 USD
5.56% 12%
588
223 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0000745246 USD
1,8987 đ
1.334.214 USD
17.902.999.424
6.553 USD
-3.98% -4%
1786
224 Biểu tượng logo của Shido [New] Shido [New]
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0015639334 USD
40 đ
27.560.725 USD
17.622.697.255 (98%)
Tổng: 18.000.000.000
681.797 USD
-4.24% 19%
825
225 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0043898657 USD
112 đ
77.299.187 USD
17.608.553.883 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
2.793.191 USD
0.20% 1%
543
226 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0013467532 USD
34 đ
23.617.528 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
738.414 USD
-2.82% -4%
867
227 Biểu tượng logo của Pikamoon Pikamoon
03/2024 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,000954899 USD
24,3280 đ
16.666.265 USD
17.453.432.079 (35%)
Tổng: 49.891.818.542
292.915 USD
-3.14% -12%
1005
228 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000796613 USD
2,0295 đ
1.389.501 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
27.485 USD
1.71% 10%
1780
229 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,000582563 USD
14,8420 đ
10.150.909 USD
17.424.567.889 (87%)
Tổng: 20.000.000.000
620.789 USD
16.95% -3%
1178
230 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0005621887 USD
14,3229 đ
9.668.335 USD
17.197.670.082 (91%)
Tổng: 18.974.370.020
2.161.426 USD
-1.12% -4%
1192
231 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,000000582 USD
0,0148 đ
9.913 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
3 USD
3.17% 246%
2579
232 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0114628083 USD
292 đ
195.257.057 USD
17.033.963.351 (81%)
Tổng: 21.000.000.000
6.807.751 USD
-1.50% 4%
320
233 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000239181 USD
0,6094 đ
397.485 USD
16.618.565.066 (55%)
Tổng: 30.000.000.000
12 USD
-8.89% 27%
2115
234 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0058405827 USD
149 đ
96.497.823 USD
16.521.951.236
7.468.408 USD
5.15% 6%
486
235 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000130113 USD
0,3315 đ
213.679 USD
16.422.580.992
0 USD
-0.16% 63%
2245
236 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020 / Polygon Blockchain
ASK *
0,0004708156 USD
11,9950 đ
7.611.496 USD
16.166.619.298 (16%)
Tổng: 100.000.000.000
253.382 USD
3.03% 16%
1286
237 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0039299489 USD
100 đ
62.592.999 USD
15.927.178.887 (44%)
Tổng: 36.000.000.000
3.955.566 USD
3.76% 4%
582
238 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000018172 USD
0,0463 đ
27.568 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
0 USD
0.00% -5%
2521
239 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0347746528 USD
886 đ
518.122.800 USD
14.899.438.491 (39%)
Tổng: 37.917.665.461
5.266.905 USD
-2.48% -4%
134
240 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0247946663 USD
632 đ
351.578.671 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
30.954.763 USD
10.69% 49%
243
241 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0247946663 USD
632 đ
351.578.671 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
30.954.763 USD
10.69% 49%
243
242 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTS *
0,0016037691 USD
41 đ
22.653.204 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
14.263 USD
-0.13% 2%
888
243 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0220708867 USD
562 đ
308.215.573 USD
13.964.802.471 (98%)
Tổng: 14.287.527.471
5.643.458 USD
0.67% 13%
250
244 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0299098323 USD
762 đ
415.297.861 USD
13.884.994.636 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
7.498.735 USD
0.05% 4%
171
245 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000196916 USD
0,5017 đ
273.416 USD
13.884.887.136 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
13.047 USD
-2.02% -1%
2191
246 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0082029707 USD
209 đ
110.549.367 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
769.808 USD
0.54% 5%
446
247 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0000079948 USD
0,2037 đ
107.667 USD
13.467.094.624 (100%)
Tổng: 13.513.729.761
12.520 USD
-27.30% -43%
2377
248 Biểu tượng logo của Verse Verse
12/2022 / Ethereum Blockchain
VERSE *
0,0002289861 USD
5,8339 đ
2.936.491 USD
12.823.886.155 (6%)
Tổng: 210.000.000.000
188.524 USD
4.82% 9%
1560
249 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0006853352 USD
17,4603 đ
8.725.932 USD
12.732.356.945 (83%)
Tổng: 15.305.765.296
0 USD
-0.62% 2%
1225
250 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,000000988 USD
0,0252 đ
12.561 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
246.220 USD
-99.25% -99%
2564
251 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0000685405 USD
1,7462 đ
863.908 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
7.987 USD
-0.60% 1%
1915
252 Biểu tượng logo của MAGE MAGE
05/2024 / Merlin Blockchain
MAGE *
0,0000496666 USD
1,2654 đ
611.384 USD
12.309.768.420 (59%)
Tổng: 21.000.000.000
269.466 USD
2.38% -4%
2001
253 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0290912874 USD
741 đ
350.258.582 USD
12.039.982.162 (95%)
Tổng: 12.634.565.524
6.625.615 USD
1.34% 3%
193
254 Biểu tượng logo của Fractal Network Fractal Network
08/2019
FRA
0,0006908111 USD
17,5998 đ
7.882.484 USD
11.410.476.144 (54%)
Tổng: 21.000.000.000
520.294 USD
-1.17% 0%
1270
255 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0000781642 USD
1,9914 đ
888.682 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
53.987 USD
2.73% 27%
1907
256 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0001327956 USD
3,3832 đ
1.464.022 USD
11.024.632.198 (84%)
Tổng: 13.094.612.245
28.341 USD
-2.11% 6%
1767
257 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0050817062 USD
129 đ
55.709.772 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
1.541.497 USD
0.06% 3%
619
258 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000390821 USD
0,9957 đ
425.604 USD
10.890.000.000
0 USD
2.73% 27%
2096
259 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0011443962 USD
29 đ
12.352.013 USD
10.793.475.852 (51%)
Tổng: 21.000.000.000
111.164 USD
-0.31% 6%
1108
260 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0002010981 USD
5,1234 đ
2.167.649 USD
10.779.065.385 (70%)
Tổng: 15.453.746.771
171.222 USD
-0.30% 20%
1648
261 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0046408476 USD
118 đ
49.794.336 USD
10.729.577.936
1.768.218 USD
-1.01% -2%
649
262 Biểu tượng logo của Gary Banking Gary Banking
04/2024 / Solana Blockchain
GB *
0,0004626542 USD
11,7870 đ
4.857.869 USD
10.500.000.000 (11%)
Tổng: 100.000.000.000
45.279 USD
-7.15% -13%
1424
263 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0410377208 USD
1.046 đ
429.132.411 USD
10.457.023.489 (81%)
Tổng: 12.857.026.293
2.364.017 USD
-0.42% -6%
166
264 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0013517454 USD
34 đ
14.123.072 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
239.158 USD
-1.48% 4%
1061
265 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0001291154 USD
3,2895 đ
1.302.315 USD
10.086.444.804 (50%)
Tổng: 20.000.000.000
68.364 USD
0.44% 1%
1795
266 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0052575177 USD
134 đ
52.582.438 USD
10.001.381.139 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
7.318.227 USD
0.76% 6%
633
267 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0452540786 USD
1.153 đ
452.540.786 USD
10.000.000.000
13.167.587 USD
-1.33% 4%
157
268 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0062193472 USD
158 đ
62.193.472 USD
10.000.000.000
1.427.515 USD
-2.50% 2%
587
269 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0024983813 USD
64 đ
24.983.813 USD
10.000.000.000
51 USD
12.24% -62%
854
270 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000163323 USD
0,4161 đ
163.323 USD
10.000.000.000
30.253 USD
18.94% -5%
2302
271 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0079070338 USD
201 đ
79.070.338 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
10.600.462 USD
-0.04% 9%
537
272 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0000472523 USD
1,2038 đ
472.523 USD
10.000.000.000
0 USD
-12.93% -13%
2071
273 Biểu tượng logo của Bepro Bepro
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0006546695 USD
16,6790 đ
6.546.695 USD
10.000.000.000
505.878 USD
4.35% -13%
1343
274 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0031032843 USD
79 đ
31.032.843 USD
10.000.000.000
4.408.404 USD
-0.55% 9%
781
275 Biểu tượng logo của SNOOPYBABE SNOOPYBABE
02/2024 / Solana Blockchain
SBABE *
0,0000170326 USD
0,4339 đ
170.326 USD
10.000.000.000
7.640 USD
-6.78% -4%
2292
276 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001245006 USD
3,1719 đ
1.241.901 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
99.76% -0%
1815
277 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0123947889 USD
316 đ
123.348.486 USD
9.951.640.722 (50%)
Tổng: 19.900.730.000
15.700.236 USD
-0.94% -3%
416
278 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,73 USD
18.534 đ
7.207.371.750 USD
9.907.389.444 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
221.635.451 USD
1.06% 7%
18
279 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,030914615 USD
788 đ
306.054.688 USD
9.900.000.000
17.548.547 USD
-0.74% -3%
252
280 Biểu tượng logo của Neurai Neurai
06/2023
XNA
0,0017696053 USD
45 đ
17.471.141 USD
9.872.903.071 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
224.151 USD
-3.05% -2%
981
281 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,000239135 USD
6,0924 đ
2.358.968 USD
9.864.586.781 (10%)
Tổng: 100.000.000.000
28.226 USD
-10.34% 32%
1626
282 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0010083439 USD
26 đ
9.864.304 USD
9.782.678.080
424.979 USD
11.59% 4%
1186
283 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0374322511 USD
954 đ
362.104.471 USD
9.673.595.902 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
8.034.502 USD
-1.38% 2%
191
284 Biểu tượng logo của DUKO DUKO
02/2024 / Solana Blockchain
DUKO *
0,0029862797 USD
76 đ
28.859.276 USD
9.663.955.990 (97%)
Tổng: 9.999.609.598
6.136.306 USD
59.58% 100%
803
285 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0009285762 USD
23,6573 đ
8.896.762 USD
9.581.078.556 (96%)
Tổng: 10.000.000.000
288.321 USD
-0.48% 0%
1218
286 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000759832 USD
1,9358 đ
723.020 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
31.530 USD
5.78% 2%
1965
287 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,013853425 USD
353 đ
131.758.035 USD
9.510.863.533 (96%)
Tổng: 9.889.892.473
830.291 USD
-2.46% 4%
400
288 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,32 USD
8.052 đ
3.005.503.875 USD
9.509.149.014 (88%)
Tổng: 10.798.349.237
81.792.082 USD
-0.73% 2%
39
289 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0033446622 USD
85 đ
31.799.826 USD
9.507.634.507 (72%)
Tổng: 13.155.072.965
986.131 USD
-3.83% -8%
775
290 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0010311714 USD
26 đ
9.743.623 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
0 USD
0.00% -0%
1190
291 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0525070853 USD
1.338 đ
495.739.290 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
17.437.533 USD
1.40% 8%
140
292 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000089755 USD
0,2287 đ
84.190 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
701 USD
8.17% 2%
2411
293 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0066748923 USD
170 đ
62.456.092 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.459.189
952.533 USD
-3.00% 0%
586
294 Biểu tượng logo của Coconut Chicken Coconut Chicken
01/2024 / Tron20 Blockchain
CCC *
0,0002713184 USD
6,9124 đ
2.533.991 USD
9.339.544.772 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
102.129 USD
-1.21% -14%
1608
295 Biểu tượng logo của KING KING
05/2023 / Ethereum Blockchain
KING *
0,0000406416 USD
1,0354 đ
376.747 USD
9.270.000.000 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
82.011 USD
-1.47% -5%
2125
296 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0000421776 USD
1,0746 đ
390.497 USD
9.258.413.166 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
35.638 USD
-6.18% 3%
2118
297 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0018964662 USD
48 đ
17.253.565 USD
9.097.744.812 (76%)
Tổng: 12.000.000.000
2.432.801 USD
7.82% 16%
986
298 Biểu tượng logo của Based Shiba Inu Based Shiba Inu
03/2024 / Base Blockchain
BSHIB *
0,0001887136 USD
4,8079 đ
1.706.233 USD
9.041.391.107 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
2.054.887 USD
-16.84% -6%
1718
299 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0122742587 USD
313 đ
110.908.737 USD
9.035.880.692 (94%)
Tổng: 9.584.049.164
748.894 USD
-0.64% -1%
445
300 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0009221124 USD
23,4927 đ
8.299.011 USD
9.000.000.000 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
1.816 USD
-2.68% -4%
1244
301 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0373664654 USD
952 đ
336.298.189 USD
8.999.999.999
3.594.450 USD
0.63% 1%
197
302 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,0030628484 USD
78 đ
27.436.857 USD
8.957.954.670 (10%)
Tổng: 92.075.616.000
204.541 USD
1.04% -10%
828
303 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,13 USD
3.392 đ
1.183.340.145 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
169.515.042 USD
0.20% 14%
75
304 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0032011658 USD
82 đ
28.428.851 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.092.985 USD
-1.16% 9%
810
305 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0000279703 USD
0,7126 đ
247.720 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
354 USD
19.12% 35%
2214
306 Biểu tượng logo của Suiswap Suiswap
06/2023
SSWP
0,0007507416 USD
19,1266 đ
6.638.166 USD
8.842.144.919 (88%)
Tổng: 10.000.000.000
566.789 USD
-0.64% -7%
1337
307 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0005976773 USD
15,2270 đ
5.180.665 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
563.600 USD
-0.10% 4%
1405
308 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
TROY *
0,0023054134 USD
59 đ
19.884.191 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
3.410.745 USD
-5.65% 4%
936
309 Biểu tượng logo của ADreward ADreward
04/2023 / Ethereum Blockchain
AD *
0,0000215468 USD
0,5489 đ
184.692 USD
8.571.666.674 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
16.056 USD
-0.55% 0%
2274
310 Biểu tượng logo của Brett Brett
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,0748041888 USD
1.906 đ
639.937.767 USD
8.554.838.671 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
43.004.239 USD
5.33% 74%
228
311 Biểu tượng logo của MANEKI MANEKI
04/2024 / Solana Blockchain
MANEKI *
0,0119533545 USD
305 đ
100.681.757 USD
8.422.887.212 (95%)
Tổng: 8.888.887.212
37.584.171 USD
-1.29% 32%
477
312 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0200277264 USD
510 đ
167.282.044 USD
8.352.522.958 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
950.387 USD
2.89% 28%
351
313 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0003333346 USD
8,4924 đ
2.734.683 USD
8.204.018.258 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
1.153 USD
-3.33% 1%
1584
314 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.939 đ
1.583.381.311 USD
8.168.429.383 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
38.971.191 USD
2.27% 11%
63
315 Biểu tượng logo của The Dons The Dons
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DONS *
0,000084037 USD
2,1410 đ
684.901 USD
8.150.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
46.607 USD
-1.53% 3%
1979
316 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0245456551 USD
625 đ
198.509.941 USD
8.087.375.977
5.023.470 USD
0.72% 9%
316
317 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRG *
0,0007727567 USD
19,6875 đ
6.183.728 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
400.342 USD
-0.63% -1%
1351
318 Biểu tượng logo của Neighbourhoods Neighbourhoods
12/2021 / Ethereum Blockchain
NHT *
0,0004856073 USD
12,3718 đ
3.871.657 USD
7.972.813.374 (27%)
Tổng: 30.000.000.000
57.906 USD
0.01% 1%
1492
319 Biểu tượng logo của myDID myDID
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SYL *
0,0003300683 USD
8,4092 đ
2.596.133 USD
7.865.442.007 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
226.576 USD
0.20% 8%
1601
320 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0260574359 USD
664 đ
201.773.778 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
9.473.927 USD
1.58% 0%
312
321 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0010947582 USD
28 đ
8.439.304 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
1.634.440 USD
3.40% -1%
1240
322 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0298303625 USD
760 đ
229.862.737 USD
7.705.663.561 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
12.413.922 USD
2.40% 2%
290
323 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
0,0001132908 USD
2,8863 đ
857.185 USD
7.566.238.697
4.500.648 USD
11.71% 451%
1917
324 Biểu tượng logo của JOOPS JOOPS
05/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
JOOPS *
0,0000099718 USD
0,2541 đ
74.016 USD
7.422.500.000 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
748 USD
3.37% 18%
2426
325 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0173588459 USD
442 đ
128.290.127 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
19.893.936 USD
-7.53% -10%
405
326 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000021574 USD
0,0550 đ
15.891 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
0.00% -9%
2400
327 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche C-Chain
NCash *
0,0000025682 USD
0,0654 đ
18.812 USD
7.325.209.699 (40%)
Tổng: 18.467.541.792
251 USD
-57.79% -98%
2538
328 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0022529301 USD
57 đ
16.277.421 USD
7.225.000.323 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
5.975.798 USD
18.18% 15%
1014
329 Biểu tượng logo của Paribus Paribus
08/2021 / Ethereum Blockchain
PBX *
0,0012780553 USD
33 đ
9.205.792 USD
7.202.968.426 (78%)
Tổng: 9.282.289.336
220.283 USD
0.32% -9%
1209
330 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0006945306 USD
17,6946 đ
4.984.299 USD
7.176.499.999
864 USD
-1.32% 32%
1418
331 Biểu tượng logo của Nvidia Inu Nvidia Inu
03/2024 / Ethereum Blockchain
NINU *
0,000090851 USD
2,3146 đ
651.383 USD
7.169.798.421 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
173.952 USD
19.83% 13%
1988
332 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0013708562 USD
35 đ
9.784.217 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
29.991 USD
0.81% -24%
1188
333 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0001316021 USD
3,3528 đ
937.984 USD
7.127.420.497 (89%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
-0.61% 4%
1896
334 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0121737934 USD
310 đ
85.160.471 USD
6.995.393.147 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
4.970.295 USD
-0.01% 6%
517
335 Biểu tượng logo của Nemesis Downfall Nemesis Downfall
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ND *
0,0000924232 USD
2,3547 đ
644.392 USD
6.972.194.283 (35%)
Tổng: 20.000.000.000
8.735 USD
-7.30% -23%
1991
336 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0050176833 USD
128 đ
34.822.340 USD
6.939.923.952 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
865.020 USD
-4.78% -7%
757
337 Biểu tượng logo của GME GME
01/2024 / Solana Blockchain
GME *
0,0004941668 USD
12,5899 đ
3.402.444 USD
6.885.214.218
934.324 USD
-5.57% -10%
1413
338 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
01/2024 / Solana Blockchain
GME *
0,0040171264 USD
102 đ
27.658.776 USD
6.885.214.218
24.007.925 USD
-4.06% -38%
823
339 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0223997121 USD
571 đ
152.683.669 USD
6.816.322.838 (76%)
Tổng: 8.960.805.524
8.469.131 USD
1.63% 6%
366
340 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0092403627 USD
235 đ
62.541.692 USD
6.768.315.731 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
7.231.091 USD
-6.62% 7%
584
341 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.426 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
111
342 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0885023988 USD
2.255 đ
594.169.694 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
9.697.993 USD
1.09% 1%
123
343 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0049164639 USD
125 đ
32.616.457 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
1.509.840 USD
-11.38% 5%
771
344 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0049164639 USD
125 đ
32.616.457 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
1.509.840 USD
-11.38% 5%
771
345 Biểu tượng logo của Ice Open Network Ice Open Network
01/2024
ICE
0,0046792117 USD
119 đ
30.953.941 USD
6.615.204.261 (31%)
Tổng: 21.150.537.435
4.357.072 USD
-2.43% -3%
782
346 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.586 đ
665.917.928 USD
6.560.877.913
9.700.450 USD
-2.88% -3%
117
347 Biểu tượng logo của RED TOKEN RED TOKEN
09/2022 / Ethereum Blockchain
RED *
0,000004385 USD
0,1117 đ
28.506 USD
6.500.834.106 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
42.446 USD
-3.37% -6%
2516
348 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0004355229 USD
11,0958 đ
2.816.782 USD
6.467.585.726 (60%)
Tổng: 10.800.000.000
7.521 USD
-10.78% 5%
1571
349 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0325849873 USD
830 đ
210.077.402 USD
6.447.061.045 (65%)
Tổng: 9.924.441.045
1.170.302 USD
0.82% -3%
305
350 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0004832185 USD
12,3110 đ
3.092.599 USD
6.400.000.000 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
6.105 USD
-10.21% -12%
1548
351 Biểu tượng logo của AdaSwap AdaSwap
12/2021 / Cardano Blockchain
ASW *
0,0000123942 USD
0,3158 đ
78.767 USD
6.355.145.237 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
14.270 USD
-2.01% 5%
2418
352 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0003126382 USD
7,9651 đ
1.985.305 USD
6.350.167.832 (76%)
Tổng: 8.337.479.657
400.304 USD
-3.10% -8%
1673
353 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,017387418 USD
443 đ
109.901.055 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
19.340.868 USD
15.84% 56%
451
354 Biểu tượng logo của Lingose Lingose
09/2022
LING
0,0037878535 USD
97 đ
23.631.997 USD
6.238.888.889 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
522.181 USD
-2.27% 1%
866
355 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0079606706 USD
203 đ
49.599.959 USD
6.230.625.686 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
6.286.198 USD
-1.18% 5%
653
356 Biểu tượng logo của MetamonkeyAi MetamonkeyAi
09/2022 / Ethereum Blockchain
MMAI *
0,000118925 USD
3,0299 đ
725.368 USD
6.099.376.989 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
56.036 USD
-0.06% 21%
1964
357 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,002138331 USD
54 đ
12.845.127 USD
6.007.080.871 (43%)
Tổng: 14.000.000.000
9.205.453 USD
17.31% 24%
1096
358 Biểu tượng logo của Blink Galaxy Blink Galaxy
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GQ *
0,0006871171 USD
17,5057 đ
4.076.992 USD
5.933.475.330 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
1.904.767 USD
0.21% -10%
1473
359 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0221680844 USD
565 đ
130.729.555 USD
5.897.196.722 (66%)
Tổng: 8.999.999.999
279.157 USD
1.39% 4%
402
360 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0028757568 USD
73 đ
16.888.159 USD
5.872.596.250 (67%)
Tổng: 8.800.000.000
15.314.433 USD
27.24% 24%
997
361 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0152430317 USD
388 đ
89.067.438 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
718.231 USD
7.98% 15%
507
362 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0080899046 USD
206 đ
46.872.139 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
297.724 USD
-3.89% -1%
667
363 Biểu tượng logo của ZELIX ZELIX
11/2021 / Ethereum Blockchain
ZELIX *
0,0007051047 USD
17,9640 đ
4.075.647 USD
5.780.201.157 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
10.121.740 USD
30.79% 57%
1474
364 Biểu tượng logo của Cheems Inu (new) Cheems Inu (new)
11/2021 / Ethereum Blockchain
CINU *
0,00007709 USD
1,9640 đ
441.238 USD
5.723.672.214 (40%)
Tổng: 14.476.116.114
8 USD
-11.93% -29%
2087
365 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,0039115461 USD
100 đ
22.141.698 USD
5.660.599.954 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
13.024.209 USD
0.83% 6%
897
366 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,090794113 USD
2.313 đ
513.712.833 USD
5.657.997.160 (67%)
Tổng: 8.452.859.095
14.917.144 USD
0.22% 2%
135
367 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0140394953 USD
358 đ
79.062.096 USD
5.631.405.859 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
10.320.617 USD
0.46% 1%
536
368 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,0002293595 USD
5,8434 đ
1.276.701 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -3%
1805
369 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0002376336 USD
6,0542 đ
1.309.935 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
909.134 USD
9.53% 3%
1792
370 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0124235298 USD
317 đ
68.442.140 USD
5.509.073.605 (54%)
Tổng: 10.250.000.000
5.723.022 USD
2.02% 9%
562
371 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0005359214 USD
13,6537 đ
2.943.175 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
58.570 USD
-2.67% -9%
1558
372 Biểu tượng logo của HI HI
08/2021 / Ethereum Blockchain
HI *
0,000487374 USD
12,4168 đ
2.657.441 USD
5.452.569.824 (41%)
Tổng: 13.192.916.300
239.731 USD
-4.39% 1%
1598
373 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0052895044 USD
135 đ
28.716.467 USD
5.428.952.299 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
716.918 USD
-0.45% 26%
807
374 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0000670171 USD
1,7074 đ
363.199 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
100.660 USD
-5.40% -6%
2132
375 Biểu tượng logo của BHO Network BHO Network
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BHO *
0,0002441313 USD
6,2197 đ
1.321.229 USD
5.411.959.956 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
241.290 USD
-0.65% 14%
1789
376 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0867996319 USD
2.211 đ
465.381.522 USD
5.361.561.004 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
26.321.239 USD
-3.11% 20%
150
377 Biểu tượng logo của Zentry Zentry
12/2021 / Ethereum Blockchain
ZENT *
0,0421990618 USD
1.075 đ
225.996.296 USD
5.355.481.538 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
26.539.074 USD
7.40% 9%
292
378 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.472 đ
5.346.804.404 USD
5.347.888.596
204.637.939 USD
-0.00% -0%
24
379 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0158303139 USD
403 đ
84.474.471 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
748.600 USD
-5.16% -1%
522
380 Biểu tượng logo của HairyPlotterFTX HairyPlotterFTX
10/2023 / Ethereum Blockchain
FTX *
0,0000145365 USD
0,3703 đ
77.434 USD
5.326.851.676 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
0.00% 17%
2419
381 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,006035862 USD
154 đ
32.127.370 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
38.706 USD
9.81% 1%
773
382 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0072108122 USD
184 đ
38.253.138 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
3.811.518 USD
0.87% 10%
727
383 Biểu tượng logo của Gearbox Protocol Gearbox Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0205005768 USD
522 đ
108.291.367 USD
5.282.357.082 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
921.616 USD
2.27% 24%
458
384 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0016750407 USD
43 đ
8.780.932 USD
5.242.220.240 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
2.005.325 USD
15.58% 45%
1224
385 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HTZ *
0,000002534 USD
0,0646 đ
13.274 USD
5.238.410.649 (37%)
Tổng: 14.000.000.000
0 USD
0.62% 6%
2560
386 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0107543944 USD
274 đ
55.859.714 USD
5.194.129.171 (35%)
Tổng: 15.000.000.000
4.181.340 USD
6.63% 7%
617
387 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0006854081 USD
17,4621 đ
3.510.791 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-0.61% 2%
1514
388 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0099549001 USD
254 đ
50.909.399 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
8.364.277 USD
1.41% 4%
639
389 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0033555501 USD
85 đ
17.098.686 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
673.116 USD
0.03% -2%
990
390 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
03/2022
ZBC
0,032039135 USD
816 đ
163.026.811 USD
5.088.364.937 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
11.519 USD
-0.33% 9%
326
391 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0801053106 USD
2.041 đ
405.343.873 USD
5.060.137.335
477.386.810 USD
1.17% 84%
177
392 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0073452316 USD
187 đ
36.743.360 USD
5.002.341.948 (48%)
Tổng: 10.500.000.000
733.566 USD
-0.41% 1%
735
393 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0000838689 USD
2,1367 đ
419.276 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
20.718 USD
-1.94% -2%
2103
394 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0000383166 USD
0,9762 đ
188.842 USD
4.928.458.333 (82%)
Tổng: 6.000.000.000
229 USD
5.99% 12%
2270
395 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0042358926 USD
108 đ
20.226.387 USD
4.775.000.000 (96%)
Tổng: 5.000.000.000
651.077 USD
0.09% -4%
929
396 Biểu tượng logo của Lush AI Lush AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
LUSH *
0,0015085591 USD
38 đ
7.201.690 USD
4.773.886.658 (24%)
Tổng: 20.000.000.000
4.738 USD
1.68% -10%
1310
397 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,0238865646 USD
609 đ
113.963.161 USD
4.771.015.133
0 USD
0.03% 0%
432
398 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
06/2023
3ULL
0,0019134925 USD
49 đ
9.037.877 USD
4.723.235.871 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
477.609 USD
0.67% -2%
1212
399 Biểu tượng logo của Acorn Protocol Acorn Protocol
05/2023
ACN
0,000060366 USD
1,5379 đ
282.646 USD
4.682.213.372 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
19.932 USD
-8.41% -11%
2186
400 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0183314532 USD
467 đ
85.168.656 USD
4.646.039.545 (65%)
Tổng: 7.200.000.000
3.716.710 USD
0.03% 1%
516
401 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0022953422 USD
58 đ
10.463.516 USD
4.558.586.607 (43%)
Tổng: 10.500.000.000
1.893.008 USD
-3.05% -4%
1166
402 Biểu tượng logo của BlackFort Exchange Network BlackFort Exchange Network
04/2024
BXN
0,003497985 USD
89 đ
15.704.518 USD
4.489.589.680 (9%)
Tổng: 49.999.999.999
470.539 USD
-5.47% 9%
1023
403 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0070511625 USD
180 đ
31.280.435 USD
4.436.209.630 (89%)
Tổng: 5.000.000.000
8.931.106 USD
-2.62% 4%
779
404 Biểu tượng logo của Wrapped KardiaChain Wrapped KardiaChain
04/2020
WKAI
0,0052494408 USD
134 đ
23.141.110 USD
4.408.300.000 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
188 USD
-6.97% -7%
874
405 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020
MAPO
0,0135585067 USD
345 đ
59.611.825 USD
4.396.636.438 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
7.610.798 USD
5.26% -5%
602
406 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0015214755 USD
39 đ
6.640.112 USD
4.364.257.893 (61%)
Tổng: 7.199.999.993
363.891 USD
0.07% 3%
1339
407 Biểu tượng logo của Wombat Web 3 Gaming Platform Wombat Web 3 Gaming Platform
07/2022 / Ethereum Blockchain
WOMBAT *
0,0019863425 USD
51 đ
8.646.466 USD
4.352.958.284 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
240.769 USD
2.71% 15%
1230
408 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0180348923 USD
459 đ
78.007.790 USD
4.325.381.524 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
6.523.681 USD
0.74% 10%
540
409 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0020561881 USD
52 đ
8.819.142 USD
4.289.073.705 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-0.61% 2%
1221
410 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0013431904 USD
34 đ
5.702.370 USD
4.245.392.097 (71%)
Tổng: 6.000.000.000
32.437 USD
-0.69% 2%
1365
411 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0084144141 USD
214 đ
35.106.807 USD
4.172.222.330 (35%)
Tổng: 12.000.000.000
359.289 USD
-0.21% 2%
754
412 Biểu tượng logo của Syncus Syncus
12/2023 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0004257455 USD
10,8467 đ
1.757.630 USD
4.128.358.401 (97%)
Tổng: 4.275.419.104
135.469 USD
-17.47% -58%
1701
413 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0006657744 USD
16,9619 đ
2.731.049 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
112.297 USD
-1.64% -1%
1586
414 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / Ethereum Blockchain
DHB *
0,0010681842 USD
27 đ
4.353.697 USD
4.075.792.623 (100%)
Tổng: 4.075.792.633
906 USD
-3.41% -7%
1450
415 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.599 đ
888.188.077 USD
4.041.827.132 (81%)
Tổng: 5.004.327.147
33.753.353 USD
0.69% -0%
96
416 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0088035201 USD
224 đ
35.308.540 USD
4.010.729.784 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
1.826.329 USD
3.12% 1%
753
417 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,004525038 USD
115 đ
18.122.777 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.762.464 USD
-0.79% -3%
966
418 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,0002144707 USD
5,4641 đ
856.375 USD
3.992.972.136 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
1.716 USD
-1.28% -7%
1918
419 Biểu tượng logo của UX Chain UX Chain
12/2021 / Osmosis Blockchain
UX *
0,0026070594 USD
66 đ
10.386.955 USD
3.984.164.930 (32%)
Tổng: 12.303.154.593
107.368 USD
2.32% 0%
1170
420 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0023956564 USD
61 đ
9.518.557 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
20.813.336 USD
31.17% 30%
1201
421 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,000685396 USD
17,4618 đ
2.704.539 USD
3.945.951.381
0 USD
-0.61% -49%
1589
422 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,001976199 USD
50 đ
7.683.327 USD
3.887.932.055
290.989 USD
0.91% 11%
1282
423 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0368833106 USD
940 đ
143.274.806 USD
3.884.542.986 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
3.589.337 USD
-1.57% 1%
382
424 Biểu tượng logo của Tethereum Tethereum
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
T99 *
0,0001679132 USD
4,2779 đ
651.290 USD
3.878.729.996 (39%)
Tổng: 9.999.999.999
1.283.939 USD
15.28% 52%
1989
425 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0011991795 USD
31 đ
4.624.717 USD
3.856.568.170 (64%)
Tổng: 6.000.000.000
1.438 USD
-0.04% 2%
1434
426 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0003749468 USD
9,5525 đ
1.445.435 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
16.609 USD
-0.38% 2%
1773
427 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0301890151 USD
769 đ
113.133.334 USD
3.747.500.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
560.478 USD
1.11% 2%
433
428 Biểu tượng logo của MOVEZ MOVEZ
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOVEZ *
0,000243773 USD
6,2106 đ
906.279 USD
3.717.718.009 (76%)
Tổng: 4.899.753.519
788.045 USD
-24.77% -57%
1902
429 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.845 đ
701.866.684 USD
3.690.352.520 (62%)
Tổng: 5.953.625.016
7.747.649 USD
1.93% 8%
112
430 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0000690484 USD
1,7591 đ
252.816 USD
3.661.430.200 (79%)
Tổng: 4.663.481.447
26.329 USD
-1.12% 3%
2210
431 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0124874709 USD
318 đ
45.668.360 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
8.799.779 USD
0.14% 66%
678
432 Biểu tượng logo của Nodle Nodle
09/2020 / zkSync Era Blockchain
NODL *
0,0045621564 USD
116 đ
16.684.080 USD
3.657.059.981 (42%)
Tổng: 8.641.118.007
1.583.244 USD
-3.49% -17%
1004
433 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,44 USD
11.183 đ
1.591.128.583 USD
3.624.988.973 (36%)
Tổng: 9.999.988.973
79.696.776 USD
0.49% -2%
62
434 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0151286039 USD
385 đ
54.283.907 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
1.397.526 USD
-1.67% 0%
628
435 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,0012780637 USD
33 đ
4.584.887 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
140.373 USD
-1.96% 3%
1438
436 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0007421051 USD
18,9066 đ
2.611.538 USD
3.519.093.982 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
170.959 USD
-2.06% 17%
1600
437 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,46 USD
164.520 đ
22.438.251.993 USD
3.474.715.220 (68%)
Tổng: 5.107.009.733
132.114.573 USD
2.46% 1%
9
438 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPT *
0,007657214 USD
195 đ
26.543.406 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
75.899 USD
1.43% 10%
838
439 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0669431556 USD
1.706 đ
230.916.091 USD
3.449.435.408 (82%)
Tổng: 4.187.607.177
13.364.034 USD
4.25% 8%
289
440 Biểu tượng logo của Bag Bag
02/2024 / Ethereum Blockchain
BAG *
0,0041808491 USD
107 đ
14.353.642 USD
3.433.188.296 (96%)
Tổng: 3.583.188.296
38.519 USD
3.61% 13%
1054
441 Biểu tượng logo của AstroSwap AstroSwap
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ASTRO *
0,0005217173 USD
13,2918 đ
1.787.350 USD
3.425.896.779 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
24.100 USD
0.17% 6%
1698
442 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Ethereum Blockchain
XWG *
0,0010014459 USD
26 đ
3.423.340 USD
3.418.397.436 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
127.285 USD
3.01% 1%
1523
443 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0001607253 USD
4,0948 đ
538.773 USD
3.352.137.888 (48%)
Tổng: 7.000.000.000
77 USD
-1.20% 9%
2047
444 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0000861833 USD
2,1957 đ
284.944 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
312 USD
-0.52% -20%
2182
445 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.829 đ
747.594.388 USD
3.267.780.757
11.522.319 USD
1.44% 6%
105
446 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,03 USD
26.316 đ
3.372.004.308 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
39.357.338 USD
0.87% 10%
30
447 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,000079946 USD
2,0368 đ
259.417 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
35 USD
-22.50% -24%
2202
448 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSG *
0,0005086809 USD
12,9597 đ
1.629.013 USD
3.202.426.393 (53%)
Tổng: 6.000.000.000
4.536.199 USD
1.16% -4%
1734
449 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0012454162 USD
32 đ
3.948.518 USD
3.170.440.201 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
198.334 USD
0.35% 25%
1486
450 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0339779858 USD
866 đ
107.632.757 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
3.718.236 USD
-0.48% 1%
460
451 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000107 USD
0,0003 đ
34 USD
3.162.041.599 (70%)
Tổng: 4.500.000.000
0 USD
0.30% -16%
2631
452 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0006866585 USD
17,4940 đ
2.150.297 USD
3.131.538.163 (62%)
Tổng: 5.070.146.592
542.228 USD
-7.76% -10%
1649
453 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.442 đ
3.116.421.630 USD
3.120.768.358
4.953.197.078 USD
-0.06% -0%
38
454 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0001986392 USD
5,0607 đ
616.730 USD
3.104.773.221
18 USD
8.83% -30%
1998
455 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0127634538 USD
325 đ
39.124.097 USD
3.065.322.109 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
1.072.662 USD
2.20% -2%
723
456 Biểu tượng logo của Tune.FM Tune.FM
08/2021 / Hedera Hashgraph Blockchain
JAM *
0,0002870423 USD
7,3130 đ
877.596 USD
3.057.376.203 (3%)
Tổng: 92.233.720.368
733.363 USD
-3.47% 0%
1911
457 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0094004816 USD
239 đ
28.428.645 USD
3.024.168.994 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
2.072.735 USD
3.94% 8%
812
458 Biểu tượng logo của Adappter Token Adappter Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ADP *
0,0030040129 USD
77 đ
9.044.752 USD
3.010.889.917 (30%)
Tổng: 10.000.000.000
1.178.399 USD
13.81% 22%
1211
459 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019 / Ethereum Blockchain
SHA *
0,000272515 USD
6,9429 đ
819.141 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
993 USD
-5.81% 7%
1931
460 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0031014096 USD
79 đ
9.289.938 USD
2.995.392.136 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
101.559 USD
-3.24% 2%
1208
461 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,000302595 USD
7,7092 đ
900.355 USD
2.975.446.253 (60%)
Tổng: 5.000.000.000
809.846 USD
-0.15% -14%
1903
462 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000037375 USD
0,0952 đ
11.119 USD
2.974.904.136 (15%)
Tổng: 20.000.000.000
7 USD
28.03% 28%
2574
463 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,54 USD
13.645 đ
1.566.575.820 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
77.100.191 USD
1.33% 2%
64
464 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0024837528 USD
63 đ
7.232.052 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
7.867.330 USD
3.93% -3%
1308
465 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0000579181 USD
1,4756 đ
167.812 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
0.00% -69%
2117
466 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0041606613 USD
106 đ
12.044.617 USD
2.894.880.474 (97%)
Tổng: 2.994.901.340
2.262.453 USD
9.35% 9%
1118
467 Biểu tượng logo của ISLAMICOIN ISLAMICOIN
03/2022 / Polygon Blockchain
ISLAMI *
0,0001978679 USD
5,0411 đ
570.918 USD
2.885.348.769 (14%)
Tổng: 20.000.000.000
1.168 USD
-0.04% -0%
2028
468 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0473203712 USD
1.206 đ
135.972.641 USD
2.873.448.318 (77%)
Tổng: 3.711.998.690
1.850.264 USD
-0.48% 23%
392
469 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0013744244 USD
35 đ
3.924.832 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
264.542 USD
8.95% 11%
1488
470 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,82 USD
20.841 đ
2.293.457.896 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
129.835.936 USD
1.62% -7%
54
471 Biểu tượng logo của Ethena USDe Ethena USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDe *
1,00 USD
25.499 đ
2.796.243.450 USD
2.793.874.618
73.520.501 USD
-0.02% -0%
212
472 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0103390419 USD
263 đ
28.546.405 USD
2.761.029.999 (92%)
Tổng: 3.000.000.000
105.522.503 USD
388.33% 671%
808
473 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0028497659 USD
73 đ
7.855.168 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
820.991 USD
-6.63% 1%
1271
474 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0030963234 USD
79 đ
8.517.986 USD
2.751.000.000 (55%)
Tổng: 5.000.000.000
1.394.256 USD
-15.08% -5%
1236
475 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
GMAT *
0,0000587364 USD
1,4964 đ
159.972 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
18.087 USD
0.41% -4%
2304
476 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PING *
0,0008460791 USD
21,5556 đ
2.287.345 USD
2.703.464.935 (68%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
0.14% 0%
1495
477 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223098516 USD
568 đ
60.119.929 USD
2.694.770.470
0 USD
-0.02% 0%
596
478 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,0751266454 USD
1.914 đ
200.359.200 USD
2.666.952.570
859.262 USD
3.75% -4%
313
479 Biểu tượng logo của IDRX IDRX
06/2023 / Polygon Blockchain
IDRX *
0,0000624107 USD
1,5900 đ
165.739 USD
2.655.610.939
0 USD
0.00% 0%
2295
480 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,23 USD
31.402 đ
3.271.173.750 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
818.747.992 USD
3.19% 27%
34
481 Biểu tượng logo của Moonchain Moonchain
12/2018
MXC
0,0151649401 USD
386 đ
40.067.779 USD
2.642.132.371
7.792.889 USD
3.83% 6%
714
482 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0001088956 USD
2,7743 đ
286.525 USD
2.631.194.572 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
56.942 USD
0.34% -7%
2181
483 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000685335 USD
1,7460 đ
180.194 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
0 USD
-0.62% 2%
2279
484 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0000630858 USD
1,6072 đ
165.212 USD
2.618.846.335 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
22.059 USD
0.01% -10%
2297
485 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0001360143 USD
3,4652 đ
354.681 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
103.682 USD
-1.55% 9%
2139
486 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0148450217 USD
378 đ
38.516.712 USD
2.594.587.796
923.195 USD
3.52% 0%
725
487 Biểu tượng logo của OpenBlox OpenBlox
06/2022 / Avalanche C-Chain
OBX *
0,0000692652 USD
1,7647 đ
179.697 USD
2.594.333.333 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
150.557 USD
-14.34% -2%
2280
488 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ATP *
0,0000778441 USD
1,9832 đ
200.532 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
19.302 USD
-4.86% -6%
2260
489 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0000109681 USD
0,2794 đ
28.173 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
18 USD
-0.60% 2%
2519
490 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0038736975 USD
99 đ
9.881.163 USD
2.550.834.901 (92%)
Tổng: 2.775.346.214
258.246 USD
-4.65% 46%
1185
491 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,0056997394 USD
145 đ
14.530.590 USD
2.549.342.840 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
186.995 USD
4.28% -3%
1047
492 Biểu tượng logo của SOUNI SOUNI
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SON *
0,0004577391 USD
11,6618 đ
1.158.616 USD
2.531.170.048 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
253.494 USD
-6.84% -6%
1835
493 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,009069353 USD
231 đ
22.945.463 USD
2.530.000.000 (55%)
Tổng: 4.600.000.000
16.914.333 USD
-4.89% 30%
880
494 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,001658362 USD
42 đ
4.173.064 USD
2.516.376.928 (33%)
Tổng: 7.619.439.991
768.265 USD
-1.88% -1%
1464
495 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0015392468 USD
39 đ
3.822.077 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
183.806 USD
-0.05% -6%
1497
496 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0016606787 USD
42 đ
4.038.135 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
2.451.719 USD
-3.24% -8%
1478
497 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
SHR *
0,0026776129 USD
68 đ
6.346.673 USD
2.370.272.782 (37%)
Tổng: 6.434.460.140
346.235 USD
0.21% 3%
1348
498 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0036571012 USD
93 đ
8.622.401 USD
2.357.714.755 (26%)
Tổng: 9.100.000.000
578.919 USD
-0.54% -1%
1232
499 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,05 USD
26.826 đ
2.463.070.253 USD
2.339.196.966 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
116.616.686 USD
2.15% -3%
50
500 Biểu tượng logo của GameGPT GameGPT
12/2023 / Ethereum Blockchain
DUEL *
0,0110086073 USD
280 đ
25.614.438 USD
2.326.764.621 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
7.494.451 USD
-4.47% 18%
847
501 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000272853 USD
0,6951 đ
62.985 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
0.00% 39%
2447
502 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,0003034272 USD
7,7304 đ
698.300 USD
2.301.377.178 (81%)
Tổng: 2.851.982.500
13.921 USD
8.29% 5%
1977
503 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,000707555 USD
18,0264 đ
1.627.377 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
10.815 USD
7.61% -41%
1735
504 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0087339637 USD
223 đ
19.972.754 USD
2.286.791.464 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
170.157 USD
-0.69% 4%
934
505 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
11.291 đ
1.004.143.276 USD
2.265.731.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
59.611.721 USD
-1.01% 3%
88
506 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0007769286 USD
19,7938 đ
1.748.552 USD
2.250.595.564 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
49.512 USD
-5.59% 16%
1707
507 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,00073996 USD
18,8520 đ
1.663.993 USD
2.248.760.237 (45%)
Tổng: 4.999.968.817
59.183 USD
-0.56% -22%
1725
508 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0173860076 USD
443 đ
38.817.587 USD
2.232.691.229 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
1.625.769 USD
8.60% -15%
724
509 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,0008482202 USD
21,6101 đ
1.891.915 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
20.283 USD
92.51% 290%
1683
510 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0645387627 USD
1.644 đ
143.625.994 USD
2.225.422.188 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
2.195.512 USD
-1.13% 7%
381
511 Biểu tượng logo của Konnect Konnect
05/2022 / Ethereum Blockchain
KCT *
0,0038976774 USD
99 đ
8.641.151 USD
2.217.000.010 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
77.395 USD
-2.05% 1%
1231
512 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LABS *
0,0005555937 USD
14,1549 đ
1.231.684 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
111.763 USD
-1.50% -6%
1818
513 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0011216336 USD
29 đ
2.388.958 USD
2.129.891.582 (98%)
Tổng: 2.167.966.569
0 USD
-2.99% 5%
1620
514 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0015729369 USD
40 đ
3.303.167 USD
2.099.999.990 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
16 USD
-0.04% 0%
1532
515 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,0063608262 USD
162 đ
13.349.980 USD
2.098.780.833
4.825 USD
0.20% 0%
1086
516 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0166282119 USD
424 đ
34.604.353 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
232.317 USD
0.43% -9%
759
517 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,0002068651 USD
5,2703 đ
420.626 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
50.395 USD
0.45% 5%
2101
518 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.014 đ
476.918.164 USD
2.020.205.618 (38%)
Tổng: 5.343.196.253
26.883.491 USD
0.83% 12%
146
519 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POR *
0,0005546466 USD
14,1307 đ
1.110.302 USD
2.001.819.052 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
206.595 USD
19.39% 7%
1847
520 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0010352354 USD
26 đ
2.052.127 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
1.520 USD
-8.88% -32%
1661
521 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0087339699 USD
223 đ
17.287.079 USD
1.979.292.275 (25%)
Tổng: 8.000.000.000
560.092 USD
17.01% 41%
985
522 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000390821 USD
0,9957 đ
77.294 USD
1.977.738.958
0 USD
2.73% 27%
2420
523 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0558777893 USD
1.424 đ
109.939.485 USD
1.967.498.831 (93%)
Tổng: 2.112.591.596
373.596 USD
-5.72% 12%
450
524 Biểu tượng logo của Biometric Financial Biometric Financial
05/2022 / Avalanche C-Chain
BIOFI *
0,0015842434 USD
40 đ
3.090.643 USD
1.950.863.998 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
20.452 USD
-10.09% -9%
1549
525 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0549376937 USD
1.400 đ
106.712.091 USD
1.942.420.283
3.297.618 USD
-1.01% -8%
462
526 Biểu tượng logo của CareCoin CareCoin
11/2022 / Ethereum Blockchain
CARE *
0,000001359 USD
0,0346 đ
2.629 USD
1.934.505.749 (1%)
Tổng: 300.000.000.000
1.234 USD
3.75% 8%
2611
527 Biểu tượng logo của Stratis [New] Stratis [New]
08/2016
STRAX
0,0816256841 USD
2.080 đ
156.990.652 USD
1.923.299.683
5.608.631 USD
-0.74% 2%
362
528 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0042258752 USD
108 đ
8.087.772 USD
1.913.869.062 (64%)
Tổng: 3.000.000.000
2.847.065 USD
5.07% -3%
1254
529 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,45 USD
11.476 đ
859.598.004 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
38.047.471 USD
-0.08% 5%
97
530 Biểu tượng logo của Wall Street Memes Wall Street Memes
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSM *
0,0079225896 USD
202 đ
15.023.918 USD
1.896.339.259 (95%)
Tổng: 2.000.000.000
1.840.694 USD
-2.87% 26%
1039
531 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,35 USD
9.034 đ
663.053.951 USD
1.869.995.332 (84%)
Tổng: 2.230.434.328
15.994.092 USD
6.40% 19%
118
532 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000326673 USD
0,8323 đ
60.358 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
0.93% -57%
2452
533 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000685335 USD
1,7460 đ
124.397 USD
1.815.129.652 (99%)
Tổng: 1.827.820.111
4 USD
-0.62% 2%
2358
534 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,58 USD
14.832 đ
1.047.893.763 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
79.687.887 USD
4.00% 9%
84
535 Biểu tượng logo của Super Trump Super Trump
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRUMP *
0,0045918746 USD
117 đ
8.222.802 USD
1.790.728.791 (69%)
Tổng: 2.600.000.000
5.673.689 USD
9.83% -14%
1247
536 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0003324719 USD
8,4704 đ
594.472 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
685 USD
-7.20% 1%
2013
537 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0227359147 USD
579 đ
40.579.935 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
239.692 USD
-1.21% -1%
711
538 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0042552326 USD
108 đ
7.574.138 USD
1.779.958.534 (74%)
Tổng: 2.400.280.481
57.450 USD
2.99% 20%
1288
539 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0000175874 USD
0,4481 đ
31.231 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-0.04% -0%
2506
540 Biểu tượng logo của Fulcrom Finance Fulcrom Finance
04/2023 / Cronos Blockchain
FUL *
0,0097732094 USD
249 đ
17.007.515 USD
1.740.218.023 (9%)
Tổng: 20.000.000.000
35.701 USD
2.84% 3%
995
541 Biểu tượng logo của Element Element
11/2023 / Ethereum Blockchain
ELMT *
0,0009873407 USD
25,1545 đ
1.712.868 USD
1.734.830.085 (3%)
Tổng: 50.000.000.000
969.288 USD
-5.39% -18%
1717
542 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0064801345 USD
165 đ
11.124.091 USD
1.716.645.035 (85%)
Tổng: 2.010.000.000
1.456.347 USD
10.30% 8%
1143
543 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0396846823 USD
1.011 đ
67.607.171 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
695.586 USD
-0.43% -0%
567
544 Biểu tượng logo của LeisureMeta LeisureMeta
05/2022 / Ethereum Blockchain
LM *
0,0086393036 USD
220 đ
14.694.181 USD
1.700.852.488 (36%)
Tổng: 4.670.217.251
1.098.242 USD
4.85% -4%
1046
545 Biểu tượng logo của Slothana Slothana
05/2024 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0209011403 USD
532 đ
35.429.902 USD
1.695.118.152 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
22.464.604 USD
20.15% -58%
750
546 Biểu tượng logo của Coinweb Coinweb
12/2021 / Ethereum Blockchain
CWEB *
0,0092868997 USD
237 đ
15.740.844 USD
1.694.951.452 (22%)
Tổng: 7.634.158.703
327.557 USD
1.44% -1%
1022
547 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0122545933 USD
312 đ
20.730.557 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
897.890 USD
-0.17% -5%
919
548 Biểu tượng logo của Bitcoin Unlimited Bitcoin Unlimited
01/2018
BTCU
0,0099090028 USD
252 đ
16.646.981 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
0 USD
-0.83% 0%
916
549 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0013384935 USD
34 đ
2.227.059 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
2.190.382 USD
12.45% 4%
1642
550 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0010223289 USD
26 đ
1.694.755 USD
1.657.740.019 (75%)
Tổng: 2.206.221.152
1.204 USD
-2.69% -9%
1722
551 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Ethereum Blockchain
LAMB *
0,0062286441 USD
159 đ
10.254.928 USD
1.646.414.198 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
890.265 USD
-2.81% 6%
1176
552 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0135536253 USD
345 đ
22.234.934 USD
1.640.515.592 (78%)
Tổng: 2.100.000.000
502.417 USD
10.78% 14%
893
553 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,14 USD
3.527 đ
226.934.776 USD
1.639.345.851 (97%)
Tổng: 1.683.071.360
2.929.738 USD
1.80% 8%
291
554 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,44 USD
11.225 đ
718.911.752 USD
1.631.630.858 (54%)
Tổng: 3.000.000.000
64.816.029 USD
-3.31% 25%
110
555 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,026101453 USD
665 đ
42.216.340 USD
1.617.394.269 (77%)
Tổng: 2.109.578.283
2.759.949 USD
0.53% 10%
703
556 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0143109857 USD
365 đ
22.739.573 USD
1.588.959.211 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
215.411 USD
0.96% 22%
886
557 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0053377597 USD
136 đ
8.463.072 USD
1.585.510.090 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
23.115 USD
0.20% 2%
1238
558 Biểu tượng logo của RUSH COIN RUSH COIN
05/2021 / Ethereum Blockchain
RUSH *
0,0000700902 USD
1,7857 đ
111.040 USD
1.584.249.827 (53%)
Tổng: 3.000.000.000
83 USD
-12.82% 24%
2374
559 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,0000116186 USD
0,2960 đ
18.392 USD
1.582.962.427 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
4 USD
0.03% 6%
2540
560 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0061204612 USD
156 đ
9.649.417 USD
1.576.583.342 (82%)
Tổng: 1.918.861.422
23.288 USD
-0.53% 8%
1194
561 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Polygon Blockchain
CARR *
0,0035060194 USD
89 đ
5.521.980 USD
1.575.000.000 (90%)
Tổng: 1.750.000.000
86.189 USD
-2.75% -16%
1380
562 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,13 USD
3.359 đ
207.357.356 USD
1.572.639.906 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
6.796.313 USD
1.27% 1%
309
563 Biểu tượng logo của Dreams Quest Dreams Quest
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DREAMS *
0,0011559012 USD
29 đ
1.807.946 USD
1.564.101.228 (39%)
Tổng: 4.000.000.000
234.562 USD
11.62% 12%
1695
564 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,0742281064 USD
1.891 đ
115.648.772 USD
1.558.018.618 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
1.489.589 USD
-2.44% -6%
429
565 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,0110861184 USD
282 đ
17.245.722 USD
1.555.614.098 (62%)
Tổng: 2.520.000.000
97.575 USD
-1.44% 1%
987
566 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0234345387 USD
597 đ
36.240.509 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
838.956 USD
4.30% 1%
742
567 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,91 USD
23.187 đ
1.383.685.938 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
330.728.428 USD
-0.56% 27%
69
568 Biểu tượng logo của Artrade Artrade
03/2022 / Solana Blockchain
ATR *
0,0204087461 USD
520 đ
30.858.024 USD
1.512.000.000 (84%)
Tổng: 1.800.000.000
8.597.833 USD
-12.68% -17%
783
569 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,93 USD
23.807 đ
1.410.037.345 USD
1.508.945.933
33.570.381 USD
0.83% 7%
68
570 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,0266997239 USD
680 đ
40.079.580 USD
1.501.123.390 (99%)
Tổng: 1.511.123.390
1.065.386 USD
0.16% 1%
713
571 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSWAP *
0,0000489911 USD
1,2481 đ
73.487 USD
1.500.000.000
15.644 USD
4.07% 17%
2429
572 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
HYPE *
0,0000326794 USD
0,8326 đ
49.019 USD
1.500.000.000 (30%)
Tổng: 5.000.000.000
4.195 USD
0.58% -7%
2471
573 Biểu tượng logo của apM Coin apM Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
APM *
0,00552402 USD
141 đ
8.268.767 USD
1.496.875.000 (83%)
Tổng: 1.812.500.000
570.159 USD
6.14% 6%
1245
574 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.281 đ
368.485.509 USD
1.494.561.163 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
9.364.984 USD
0.32% 4%
189
575 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0026720644 USD
68 đ
3.988.403 USD
1.492.629.682 (49%)
Tổng: 3.041.407.379
1.688.819 USD
-3.66% 6%
1482
576 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0238088786 USD
607 đ
35.383.640 USD
1.486.153.169
0 USD
-0.01% 0%
751
577 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,36 USD
60.109 đ
3.497.366.763 USD
1.482.345.419 (74%)
Tổng: 2.000.000.000
49.112.160 USD
-0.98% 3%
29
578 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0363543165 USD
926 đ
53.440.842 USD
1.469.999.910 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
7.754.386 USD
12.78% 18%
630
579 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,98 USD
50.525 đ
2.898.556.885 USD
1.461.591.330 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
39.964.634 USD
0.12% -1%
41
580 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,34 USD
8.764 đ
501.362.080 USD
1.457.465.093 (81%)
Tổng: 1.808.329.582
15.388.058 USD
-0.56% 10%
138
581 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0002787919 USD
7,1028 đ
405.503 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
1.199.047 USD
-14.19% -65%
2110
582 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0046008996 USD
117 đ
6.626.590 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
4.898.172 USD
-0.63% -8%
1340
583 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,47 USD
190.201 đ
10.735.158.130 USD
1.437.953.431
189.263.385 USD
-0.01% 7%
13
584 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,10 USD
2.623 đ
147.560.364 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
5.918.645 USD
-4.07% 9%
373
585 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0000413318 USD
1,0530 đ
58.437 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
380 USD
3.20% 21%
2453
586 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,18 USD
30.045 đ
1.650.997.875 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
38.744.382 USD
5.09% 7%
60
587 Biểu tượng logo của ReapChain ReapChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
REAP *
0,0001468077 USD
3,7402 đ
204.797 USD
1.395.000.000 (63%)
Tổng: 2.200.000.000
18.031 USD
-1.79% 3%
2255
588 Biểu tượng logo của Tamadoge Tamadoge
09/2022 / Ethereum Blockchain
TAMA *
0,0038530041 USD
98 đ
5.368.596 USD
1.393.353.219 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
191.345 USD
-5.48% 17%
1392
589 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,23 USD
31.328 đ
1.708.909.220 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
240.612.584 USD
-2.85% 34%
58
590 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0615517673 USD
1.568 đ
85.350.054 USD
1.386.638.564 (54%)
Tổng: 2.584.913.482
847.173 USD
3.99% 4%
515
591 Biểu tượng logo của GrabCoinClub GrabCoinClub
06/2023 / Polygon Blockchain
GC *
0,000046867 USD
1,1940 đ
64.518 USD
1.376.620.608 (23%)
Tổng: 6.000.000.000
12.091 USD
9.56% -19%
2443
592 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,27 USD
6.971 đ
374.011.068 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
14.769.683 USD
1.39% 9%
188
593 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,14 USD
29.023 đ
1.537.906.475 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
94.424.623 USD
1.56% -6%
65
594 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0003548829 USD
9,0414 đ
478.038 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
10.990 USD
0.93% 16%
2069
595 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,20 USD
5.136 đ
271.470.250 USD
1.346.684.695 (56%)
Tổng: 2.400.000.000
39.110.067 USD
6.77% 14%
271
596 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0000019994 USD
0,0509 đ
2.662 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
0.00% -50%
2610
597 Biểu tượng logo của Metacade Metacade
04/2023 / Ethereum Blockchain
MCADE *
0,0100483565 USD
256 đ
13.371.888 USD
1.330.753.754 (67%)
Tổng: 1.978.120.584
79.176 USD
11.80% -6%
1085
598 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000265859 USD
0,6773 đ
35.365 USD
1.330.204.603 (87%)
Tổng: 1.534.000.000
154 USD
3.85% -14%
2495
599 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,012594805 USD
321 đ
16.725.147 USD
1.327.940.171 (44%)
Tổng: 3.000.000.000
64.944 USD
1.15% 8%
1003
600 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0098220638 USD
250 đ
12.969.331 USD
1.320.428.309
219.516 USD
-2.48% 29%
1095
601 Biểu tượng logo của IMPT IMPT
12/2022 / Ethereum Blockchain
IMPT *
0,0037855215 USD
96 đ
4.995.197 USD
1.319.553.268 (60%)
Tổng: 2.209.553.268
8.754.214 USD
2.02% 3%
1417
602 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0000781767 USD
1,9917 đ
102.747 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
0 USD
0.00% -20%
2208
603 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0061336747 USD
156 đ
8.047.386 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
330.351 USD
6.76% 51%
1258
604 Biểu tượng logo của Kommunitas Kommunitas
08/2021 / Polygon Blockchain
KOM *
0,0023738688 USD
60 đ
3.082.539 USD
1.298.529.523 (65%)
Tổng: 2.000.000.000
500.239 USD
1.25% 4%
1551
605 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0149217036 USD
380 đ
19.204.683 USD
1.287.030.207 (51%)
Tổng: 2.500.000.000
504.369 USD
-1.87% 5%
946
606 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,93 USD
23.752 đ
1.196.618.869 USD
1.283.505.199 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
63.705.999 USD
-0.87% -1%
74
607 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0040855521 USD
104 đ
5.173.849 USD
1.266.376.936
171.728 USD
2.05% 1%
1406
608 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0716679071 USD
1.826 đ
89.075.245 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
7.958.667 USD
1.41% 5%
508
609 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0064950623 USD
165 đ
8.005.712 USD
1.232.584.338 (3%)
Tổng: 39.999.999.999
59.337 USD
4.61% -4%
1262
610 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0014135259 USD
36 đ
1.741.338 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
20.373 USD
-2.37% 30%
1711
611 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0123966982 USD
316 đ
15.187.310 USD
1.225.109.279
964.512 USD
-2.84% -0%
1036
612 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,20 USD
5.105 đ
245.390.888 USD
1.224.749.415 (97%)
Tổng: 1.256.319.644
48.896.911 USD
-2.16% 30%
281
613 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0848716225 USD
2.162 đ
103.905.857 USD
1.224.270.898 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
7.816.940 USD
-0.30% -2%
471
614 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,48 USD
12.202 đ
584.379.937 USD
1.220.173.787 (37%)
Tổng: 3.303.030.299
36.556.668 USD
-1.80% 14%
125
615 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0191904336 USD
489 đ
23.028.520 USD
1.200.000.000
31.085 USD
0.00% -3%
877
616 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,010198853 USD
260 đ
12.145.321 USD
1.190.851.658 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
481 USD
-19.17% -5%
1115
617 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0090173713 USD
230 đ
10.736.936 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
1.590.867 USD
-1.07% 8%
1156
618 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0000082944 USD
0,2113 đ
9.870 USD
1.190.020.231 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
14 USD
-10.79% -6%
2581
619 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0006434716 USD
16,3937 đ
764.927 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
-1.63% -1%
1949
620 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001548844 USD
3,9460 đ
183.315 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
95.145 USD
3.98% -18%
2275
621 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.601 đ
482.102.530 USD
1.158.634.616 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
21.751.777 USD
-1.52% 9%
143
622 Biểu tượng logo của Book.io Book.io
11/2023 / Cardano Blockchain
BOOK *
0,0205589346 USD
524 đ
23.733.298 USD
1.154.403.100 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
116.150 USD
-1.53% -4%
863
623 Biểu tượng logo của Skeb Coin Skeb Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
SKEB *
0,001846467 USD
47 đ
2.129.881 USD
1.153.490.031 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
122.773 USD
-2.67% 23%
1652
624 Biểu tượng logo của Renzo Renzo
04/2024 / Ethereum Blockchain
REZ *
0,16 USD
4.032 đ
181.991.507 USD
1.150.000.000 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
140.694.549 USD
15.32% 54%
333
625 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,17 USD
4.279 đ
191.763.689 USD
1.141.865.498 (79%)
Tổng: 1.450.000.000
82.190.883 USD
9.86% 29%
326
626 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,30 USD
33.154 đ
1.484.152.723 USD
1.140.483.200 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
145.041.023 USD
4.77% 20%
66
627 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,25 USD
6.425 đ
284.635.849 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
26.514 USD
0.02% 51%
260
628 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,83 USD
21.201 đ
937.930.418 USD
1.127.120.365
81.588.831 USD
-0.45% 5%
93
629 Biểu tượng logo của Play Token Play Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLAY *
0,000483767 USD
12,3249 đ
543.652 USD
1.123.789.493 (81%)
Tổng: 1.390.322.656
186.738 USD
3.96% -9%
2044
630 Biểu tượng logo của Ertha Ertha
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ERTHA *
0,0015572314 USD
40 đ
1.742.402 USD
1.118.910.395 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
210.930 USD
-8.67% 9%
1710
631 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,87 USD
22.290 đ
972.106.513 USD
1.111.097.761 (96%)
Tổng: 1.163.154.413
25.877.448 USD
2.67% 13%
90
632 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0121056925 USD
308 đ
13.440.112 USD
1.110.230.769 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
515.478 USD
0.68% 4%
1081
633 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,36 USD
9.266 đ
400.068.466 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
65.594.557 USD
1.82% 26%
178
634 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,78 USD
19.914 đ
856.922.804 USD
1.096.310.409
7.887.570 USD
-4.29% -5%
98
635 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000390821 USD
0,9957 đ
42.696 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
2.73% 27%
2481
636 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0242997136 USD
619 đ
26.545.137 USD
1.092.405.362
1.805.039 USD
0.72% 4%
837
637 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,57 USD
65.524 đ
2.795.363.450 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
389.988.090 USD
0.06% 2%
43
638 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,69 USD
17.587 đ
747.514.414 USD
1.082.856.249 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
12.271.135 USD
2.04% 5%
106
639 Biểu tượng logo của Minswap Minswap
10/2021 / Cardano Blockchain
MIN *
0,0272325546 USD
694 đ
29.475.625 USD
1.082.367.249 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
131.995 USD
2.84% 2%
800
640 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,70 USD
196.233 đ
8.316.389.773 USD
1.079.720.748 (91%)
Tổng: 1.192.647.769
391.209.584 USD
-4.09% -2%
17
641 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
IBS *
0,0010830827 USD
28 đ
1.167.922 USD
1.078.331.516 (1%)
Tổng: 150.000.000.000
334 USD
-8.40% 76%
1833
642 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0014047533 USD
36 đ
1.505.324 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
114 USD
-10.98% -8%
1760
643 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0003159096 USD
8,0484 đ
334.992 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
26.406 USD
-0.94% -1%
2150
644 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,001029781 USD
26 đ
1.089.820 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
39.361 USD
-6.11% 7%
1851
645 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0101257424 USD
258 đ
10.657.465 USD
1.052.511.922 (10%)
Tổng: 10.698.691.797
3.749.322 USD
7.55% 22%
1157
646 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0439511814 USD
1.120 đ
45.662.015 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
5.777.928 USD
-0.69% -6%
679
647 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,060939084 USD
1.553 đ
62.974.684 USD
1.033.403.853 (94%)
Tổng: 1.095.323.352
3.244.661 USD
-1.68% 15%
579
648 Biểu tượng logo của Hawksight Hawksight
04/2022 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0014921396 USD
38 đ
1.539.733 USD
1.031.895.935 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
48.211 USD
-16.40% -18%
1752
649 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0094570967 USD
241 đ
9.640.012 USD
1.019.341.592 (96%)
Tổng: 1.057.786.429
616.492 USD
4.99% 6%
1195
650 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0121173099 USD
309 đ
12.336.180 USD
1.018.062.633 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
20.061 USD
-0.23% -1%
1109
651 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,40 USD
10.188 đ
406.140.069 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
138.064 USD
1.42% -6%
239
652 Biểu tượng logo của Bitcoin XT Bitcoin XT
04/2020
BTCXT
0,0105674625 USD
269 đ
10.639.845 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
0.00% 3%
1158
653 Biểu tượng logo của Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX
05/2018
WIOTX
0,0519280074 USD
1.323 đ
52.227.577 USD
1.005.768.942 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
47.142 USD
0.29% 7%
634
654 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,13 USD
3.439 đ
134.972.580 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
21.240.487 USD
-0.10% 31%
395
655 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,52 USD
13.300 đ
522.049.697 USD
1.000.000.000
17.298.335 USD
1.00% -1%
133
656 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,16 USD
4.202 đ
164.928.464 USD
1.000.000.000
19.384.856 USD
0.57% 0%
354
657 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0007664629 USD
19,5272 đ
766.463 USD
1.000.000.000
0 USD
1.27% 1%
1948
658 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / BNB Beacon Chain (BEP2)
MITH *
0,0007414039 USD
18,8887 đ
741.404 USD
1.000.000.000
13.173 USD
0.24% 2%
1954
659 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,0592488675 USD
1.509 đ
59.248.867 USD
1.000.000.000
855.487 USD
-2.20% 5%
603
660 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAS *
0,0035471701 USD
90 đ
3.547.170 USD
1.000.000.000
147.978 USD
-4.29% -2%
1511
661 Biểu tượng logo của QuadrantProtocol QuadrantProtocol
12/2018 / Ethereum Blockchain
EQUAD *
0,0069846051 USD
178 đ
6.984.605 USD
1.000.000.000
88 USD
0.01% -0%
1321
662 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0172031341 USD
438 đ
17.203.134 USD
1.000.000.000
386.815 USD
4.35% 29%
988
663 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0002839897 USD
7,2352 đ
283.990 USD
1.000.000.000
278 USD
0.95% 13%
2183
664 Biểu tượng logo của Blockchain Brawlers Blockchain Brawlers
03/2022 / Ethereum Blockchain
BRWL *
0,0113575509 USD
289 đ
11.357.551 USD
1.000.000.000
9.429.466 USD
-22.10% 51%
1139
665 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0002304611 USD
5,8715 đ
230.461 USD
1.000.000.000
64.365 USD
-1.69% -5%
2230
666 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0301478895 USD
768 đ
30.147.889 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000