1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2247 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 07:41

Bảng xếp hạng 2247 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shiryo Shiryo
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO *
0, USD
0,0000 đ
4.943.006 USD
981.846.777.310.948.352 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
1.382 USD
1.82% 16%
1078
2 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
29.883.349 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
12.468.966 USD
7.63% 18%
616
3 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
197.665.484 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
4.669.984 USD
5.62% 16%
240
4 Biểu tượng logo của Oggy Inu (BSC) Oggy Inu (BSC)
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OGGY *
0, USD
0,0000 đ
672.566 USD
108.125.205.623.924.992 (26%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
55.765 USD
-4.59% 9%
1579
5 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
25.972.742 USD
93.185.857.552.001.248 (93%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
643.275 USD
5.91% 10%
653
6 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
30.879.582 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.255.405 USD
0.40% 9%
610
7 Biểu tượng logo của Football World Community Football World Community
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FWC *
0, USD
0,0000 đ
730.787 USD
42.259.695.518.342.000 (21%)
Tổng: 200.000.000.000.000.000
402.673 USD
-0.88% -8%
1555
8 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
12.509.588 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
14.266.880 USD
-0.44% 5%
840
9 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
6.669.056 USD
35.386.785.715.250.800 (35%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.257.736 USD
-4.20% -11%
1005
10 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
982.413 USD
32.666.612.227.343.692 (86%)
Tổng: 37.792.811.903.623.072
357 USD
-2.99% -18%
1484
11 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0, USD
0,0000 đ
782.126 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.174 USD
8.38% 13%
1539
12 Biểu tượng logo của Renewable Energy Renewable Energy
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RET *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
4.688.962 USD
20.117.705.009.195.100 (40%)
Tổng: 50.000.000.000.000.000
3.161.368 USD
-3.75% -10%
1095
13 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0, USD
0,0000 đ
129.777 USD
13.503.541.024.289.604
145 USD
-0.33% 11%
1904
14 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HAM *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
4.123.292 USD
2.384.230.000.000.000 (24%)
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.981.569 USD
5.88% 10%
1126
15 Biểu tượng logo của BullBear AI BullBear AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIBB *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
521.028 USD
2.045.833.899.998.990 (2%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
40.363 USD
-0.61% -0%
1625
16 Biểu tượng logo của Silva Token Silva Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SILVA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
147.581 USD
1.669.960.531.442.310 (83%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
14 USD
-0.96% 1%
1874
17 Biểu tượng logo của SquidGrow SquidGrow
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUIDGROW *
0,0000000083 USD
0,0002 đ
9.744.202 USD
1.174.940.845.113.550 (59%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
772.431 USD
0.20% -9%
906
18 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0080 đ
325.914.545 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
22.025.685 USD
-1.08% 3%
133
19 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000005045 USD
0,0123 đ
480.024.730 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.241.010 USD
2.00% 10%
101
20 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
97
21 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,0000000129 USD
0,0003 đ
11.586.202 USD
899.796.488.562.930 (100%)
Tổng: 900.000.000.000.000
787.522 USD
1.95% -12%
860
22 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
2.016.546 USD
871.813.171.367.660 (87%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
154.220 USD
-5.98% 85%
1309
23 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
661.252 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
284 USD
-1.63% 190%
1580
24 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000000412 USD
0,0010 đ
30.283.204 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
5.087.484 USD
-0.56% 30%
614
25 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000231 USD
0,0006 đ
13.872.527 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.725 USD
4.15% 2%
817
26 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000094734 USD
0,2314 đ
5.583.142.843 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
406.138.084 USD
2.87% 14%
16
27 Biểu tượng logo của DogeBonk DogeBonk
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOBO *
0,0000000021 USD
0,0001 đ
1.221.837 USD
582.959.739.166.037 (58%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.185 USD
-1.87% -0%
1434
28 Biểu tượng logo của MongCoin MongCoin
04/2023 / Ethereum Blockchain
$MONG *
0,0000000095 USD
0,0002 đ
5.493.615 USD
581.196.039.603.956 (84%)
Tổng: 690.000.000.000.000
939.670 USD
11.21% 39%
1053
29 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOON *
0,0000000037 USD
0,0001 đ
2.054.306 USD
561.960.084.410.840 (56%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1 USD
-0.86% 2%
1306
30 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000001818 USD
0,0044 đ
99.914.185 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.433.741 USD
4.99% 9%
338
31 Biểu tượng logo của Bad Idea AI Bad Idea AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
BAD *
0,0000000361 USD
0,0009 đ
19.164.133 USD
530.334.921.255.710 (64%)
Tổng: 831.041.059.897.327
979.299 USD
6.73% 17%
728
32 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
92.081 USD
523.491.737.022.000 (52%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
1959
33 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0, USD
0,0000 đ
11.961 USD
498.189.654.056.300
0 USD
0.05% -14%
2132
34 Biểu tượng logo của PAWSWAP PAWSWAP
02/2023 / Ethereum Blockchain
PAW *
0,0000000092 USD
0,0002 đ
3.929.859 USD
429.085.008.744.460 (43%)
Tổng: 999.878.475.110.240
631.886 USD
-4.10% 0%
1140
35 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000519 USD
0,0013 đ
21.852.163 USD
420.690.000.000.000
8.431.955 USD
3.62% 16%
689
36 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000016146 USD
0,0394 đ
674.048.691 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
513.813.605 USD
16.40% 47%
79
37 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000002607 USD
0,0064 đ
103.155.210 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.323.147 USD
8.29% 56%
327
38 Biểu tượng logo của PornRocket PornRocket
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORNROCKET *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
1.204.428 USD
384.350.506.317.400 (38%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29 USD
-0.86% 1%
1440
39 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000463 USD
0,0011 đ
17.256.866 USD
372.815.334.041.001 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90.019 USD
-0.81% 1%
756
40 Biểu tượng logo của Little Rabbit (V2) Little Rabbit (V2)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTRBT *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
275.351 USD
334.131.860.594.663 (33%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
95.052 USD
-16.94% -17%
1687
41 Biểu tượng logo của Little Rabbit v2 Little Rabbit v2
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTRBT *
0,000000001 USD
0,0000 đ
325.971 USD
334.131.860.594.663 (33%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
174.901 USD
3.31% 9%
1725
42 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
781.330 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28 USD
38.67% -46%
1541
43 Biểu tượng logo của WaifuAI WaifuAI
05/2023 / Ethereum Blockchain
WFAI *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
305.784 USD
112.375.887.121.422 (88%)
Tổng: 127.915.887.121.422
16.476 USD
2.40% 12%
1737
44 Biểu tượng logo của Shib Original Vision Shib Original Vision
03/2023 / Ethereum Blockchain
SOV *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
446.454 USD
106.155.823.814.850 (53%)
Tổng: 200.706.133.340.070
652 USD
1.92% 11%
1652
45 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,0000000264 USD
0,0006 đ
2.637.034 USD
100.000.000.000.000
444.773 USD
2.57% 23%
1246
46 Biểu tượng logo của TiFi Token TiFi Token
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TIFI *
0,0000000316 USD
0,0008 đ
2.478.295 USD
78.437.208.676.359 (8%)
Tổng: 980.104.412.635.940
433.630 USD
-3.14% 7%
1257
47 Biểu tượng logo của KEK KEK
05/2023 / Ethereum Blockchain
KEKE *
0,0000000086 USD
0,0002 đ
638.355 USD
74.280.393.141.279 (96%)
Tổng: 77.777.777.777.777
169.016 USD
21.15% 48%
1592
48 Biểu tượng logo của Lovely Inu Finance Lovely Inu Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0000000682 USD
0,0017 đ
4.757.067 USD
69.746.675.281.042 (93%)
Tổng: 75.000.000.000.000
889.362 USD
0.60% 6%
1091
49 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000001203 USD
0,0029 đ
8.188.182 USD
68.071.541.209.831 (68%)
Tổng: 100.000.000.000.000
431.200 USD
2.96% 13%
956
50 Biểu tượng logo của Revolt 2 Earn Revolt 2 Earn
05/2022 / Polygon Blockchain
RVLT *
0,0000000144 USD
0,0004 đ
861.322 USD
59.815.774.993.144 (91%)
Tổng: 65.424.725.966.677
13.554 USD
41.51% 32%
1511
51 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002638 USD
0,0064 đ
14.450.056 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
7.124.298 USD
-5.22% -6%
803
52 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000075978 USD
0,1856 đ
411.620.943 USD
54.175.991.495.377 (54%)
Tổng: 100.000.000.000.000
84.465.815 USD
21.15% 84%
224
53 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000035867 USD
0,0876 đ
145.254.542 USD
40.498.503.448.115 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.116.906 USD
0.95% 3%
259
54 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CORGIB *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
96.706 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
5.473 USD
-19.91% -4%
1951
55 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000017139 USD
0,0419 đ
44.146.943 USD
25.757.575.757.576
983.112 USD
2.66% 3%
515
56 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000310595 USD
0,7588 đ
607.849.308 USD
19.570.460.923.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
17.383.366 USD
-0.92% 8%
87
57 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000033983 USD
0,0830 đ
33.912.210 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
12.202.544 USD
2.82% 6%
578
58 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000002662 USD
0,0065 đ
2.645.445 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
370.046 USD
4.34% 5%
1245
59 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000422916 USD
1,0332 đ
402.045.739 USD
9.506.511.730.751 (96%)
Tổng: 9.935.746.308.093
206.776.857 USD
13.28% 32%
117
60 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002247679 USD
5,4911 đ
1.312.049.177 USD
5.837.352.179.361 (86%)
Tổng: 6.823.164.744.023
611.334.533 USD
-13.19% 92%
52
61 Biểu tượng logo của MicroPets MicroPets
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PETS *
0,0000000084 USD
0,0002 đ
42.018 USD
5.007.120.231.351 (50%)
Tổng: 10.000.000.000.000
6 USD
1.39% 0%
2050
62 Biểu tượng logo của Cult DAO Cult DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
CULT *
0,0000025844 USD
0,0631 đ
11.161.232 USD
4.318.690.730.920 (65%)
Tổng: 6.666.666.666.666
487.988 USD
3.79% 9%
869
63 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000209351 USD
0,5114 đ
61.459.814 USD
2.935.737.051.545
520.557 USD
1.33% 42%
436
64 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000132984 USD
0,3249 đ
29.938.627 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
1.867.936 USD
-2.86% -14%
615
65 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000308292 USD
0,7532 đ
55.626.900 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
2.200.846 USD
5.21% 44%
454
66 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,00000001 USD
0,0002 đ
12.303 USD
1.229.840.000.000
0 USD
0.05% -0%
2130
67 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000021106 USD
0,0516 đ
2.197.758 USD
1.041.314.412.631 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
64.566 USD
3.59% 15%
1284
68 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000009948 USD
0,0243 đ
994.838 USD
1.000.000.000.000
1.563 USD
0.82% 5%
1479
69 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTTOLD *
0,0005002198 USD
12,2204 đ
495.217.608 USD
990.000.000.000
1.889 USD
1.29% 11%
219
70 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,000079013 USD
1,9303 đ
75.989.716 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
30.860.637 USD
-0.14% 13%
396
71 Biểu tượng logo của Papi Papi
05/2023 / Ethereum Blockchain
PAPI *
0,0000002702 USD
0,0066 đ
252.649 USD
935.000.001.014 (94%)
Tổng: 1.000.000.000.000
44.296 USD
2.81% 19%
1771
72 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000949636 USD
2,3200 đ
80.856.763 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
31.580.332 USD
-4.79% 5%
375
73 Biểu tượng logo của X X
07/2023 / Ethereum Blockchain
X *
0,0000025464 USD
0,0622 đ
2.062.236 USD
809.858.192.816 (84%)
Tổng: 960.620.301.401
341.733 USD
-2.79% -16%
1300
74 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000009132 USD
0,0223 đ
589.920 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
2.170 USD
2.83% 13%
1606
75 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000014449 USD
0,0353 đ
849.759 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
1.441 USD
3.14% 5%
1514
76 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000229443 USD
0,5605 đ
10.975.016 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
2.33% 12%
875
77 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000398566 USD
0,9737 đ
16.033.361 USD
402.276.464.812
57.114 USD
12.44% 15%
776
78 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001826386 USD
4,4619 đ
63.613.319 USD
348.301.566.604 (70%)
Tổng: 500.000.000.000
10.673.798 USD
2.26% 4%
428
79 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000649964 USD
1,5879 đ
14.670.685 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
2.626.149 USD
0.79% -0%
800
80 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,000005077 USD
0,1240 đ
1.077.700 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
36.409 USD
-4.84% 6%
1457
81 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Ethereum Blockchain
NABOX *
0,0000040673 USD
0,0994 đ
848.499 USD
208.614.091.935 (21%)
Tổng: 1.000.000.000.000
110.529 USD
-1.01% 3%
1515
82 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000437676 USD
1,0692 đ
8.056.162 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
37.989 USD
2.31% 8%
962
83 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0052789125 USD
129 đ
915.421.887 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
1.165.382 USD
-2.87% -13%
211
84 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,001789886 USD
44 đ
308.683.346 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
15.721.870 USD
2.31% 13%
138
85 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
IDRT *
0,0000644959 USD
1,5756 đ
10.838.533 USD
168.049.927.413
224.595 USD
-0.06% 0%
880
86 Biểu tượng logo của MongolNFT Coin MongolNFT Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
MNFT *
0,0000125342 USD
0,3062 đ
1.922.378 USD
153.370.020.888 (38%)
Tổng: 400.000.000.000
252.443 USD
0.49% -1%
1325
87 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000068171 USD
0,1665 đ
980.037 USD
143.761.098.438
648 USD
-56.96% -19%
1485
88 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0942468535 USD
2.302 đ
13.393.800.763 USD
142.114.036.384
1.094.480.332 USD
2.51% 16%
9
89 Biểu tượng logo của Inflation Hedging Coin Inflation Hedging Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
IHC *
0,0000287206 USD
0,7016 đ
3.436.216 USD
119.642.987.723 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
23.021 USD
5.15% 20%
1180
90 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0006227234 USD
15,2131 đ
66.883.995 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
19.656.737 USD
2.87% 7%
418
91 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,000012768 USD
0,3119 đ
1.352.709 USD
105.945.268.750
13.389 USD
7.46% 25%
1411
92 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0009165922 USD
22,3923 đ
91.659.221 USD
100.000.000.000
4.177.147 USD
2.33% 9%
356
93 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000015778 USD
0,0385 đ
157.775 USD
100.000.000.000
33 USD
0.67% 4%
1854
94 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QRT *
0,0000010247 USD
0,0250 đ
102.431 USD
99.966.493.120 (100%)
Tổng: 100.000.000.000
74 USD
0.59% -16%
1938
95 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0000032322 USD
0,0790 đ
302.014 USD
93.439.960.247
159.453 USD
-2.28% 10%
1739
96 Biểu tượng logo của Real Smurf Cat (ETH) Real Smurf Cat (ETH)
09/2023 / Ethereum Blockchain
ШАЙЛУШАЙ *
0,0001182423 USD
2,8887 đ
11.031.043 USD
93.291.809.581 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
2.155.865 USD
-20.06% 25%
873
97 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000073911 USD
0,1806 đ
673.263 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.65% 1%
1575
98 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.435 đ
89.830.728.955 USD
89.814.116.890 (97%)
Tổng: 92.609.951.832
59.500.746.337 USD
0.04% -0%
3
99 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.532 đ
9.173.246.968 USD
88.500.498.345 (100%)
Tổng: 88.500.539.851
270.647.540 USD
-0.18% 1%
10
100 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,10 USD
2.523 đ
9.141.638.023 USD
88.500.205.588 (100%)
Tổng: 88.500.214.028
1.265.983 USD
-0.80% 0%
202
101 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0000897203 USD
2,1919 đ
7.631.743 USD
85.061.485.690
559 USD
5.35% -8%
969
102 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0248104737 USD
606 đ
1.804.081.606 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
59.057.795 USD
3.21% 15%
39
103 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0000360961 USD
0,8818 đ
2.618.884 USD
72.553.169.190 (73%)
Tổng: 100.000.000.000
417.896 USD
-0.47% -4%
1247
104 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0004782494 USD
11,6836 đ
33.876.720 USD
70.834.835.671 (92%)
Tổng: 76.715.880.000
1.795.142 USD
17.31% 58%
579
105 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0025245588 USD
62 đ
178.816.423 USD
70.830.762.192 (71%)
Tổng: 100.000.000.000
1.715.786 USD
-3.73% 3%
247
106 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0016365688 USD
40 đ
114.659.077 USD
70.060.649.965
1.983.102 USD
-0.08% 18%
303
107 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0002144815 USD
5,2398 đ
15.023.943 USD
70.047.737.608 (53%)
Tổng: 132.000.000.000
2.114.287 USD
4.01% 1%
791
108 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
AZ *
0,0000099959 USD
0,2442 đ
697.219 USD
69.750.302.117
3.736 USD
8.52% 7%
1568
109 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0001728763 USD
4,2234 đ
11.859.313 USD
68.599.985.000 (69%)
Tổng: 100.000.000.000
182.813 USD
4.52% 32%
852
110 Biểu tượng logo của Polylastic Polylastic
05/2021 / Polygon Blockchain
POLX *
0,000038246 USD
0,9343 đ
2.562.774 USD
67.007.683.334 (68%)
Tổng: 98.251.501.368
174.406 USD
7.20% 28%
1249
111 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0001470555 USD
3,5926 đ
9.393.777 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
12.834 USD
3.12% 19%
922
112 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0001846121 USD
4,5101 đ
11.755.122 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
7.902.252 USD
4.42% 47%
855
113 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000031719 USD
0,0775 đ
199.258 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
32 USD
0.23% 38%
1815
114 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOWB *
0,0000094167 USD
0,2300 đ
567.796 USD
60.296.840.158 (60%)
Tổng: 100.000.000.000
38.867 USD
-6.42% 5%
1612
115 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000132343 USD
0,3233 đ
767.293 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
45 USD
5.11% 17%
1543
116 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0064010576 USD
156 đ
356.862.609 USD
55.750.569.825 (100%)
Tổng: 55.905.135.000
73.446.741 USD
3.16% 42%
128
117 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.195 đ
33.518.530.340 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.452.525.777 USD
-0.38% 2%
5
118 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000080772 USD
0,1973 đ
428.634 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
256 USD
20.25% -4%
1662
119 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030794275 USD
75 đ
155.819.032 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
12.526.044 USD
0.53% 16%
195
120 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0000967825 USD
2,3644 đ
4.839.126 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
32.554 USD
-1.05% -2%
1087
121 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0058306161 USD
142 đ
287.449.372 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
45.445.635 USD
0.99% 16%
151
122 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0001685814 USD
4,1184 đ
8.311.011 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
362.929 USD
0.02% 12%
952
123 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0142015607 USD
347 đ
651.080.936 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
44.775.007 USD
9.40% 53%
84
124 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000437517 USD
1,0689 đ
1.995.079 USD
45.600.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.841.503 USD
-8.59% 136%
1314
125 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000030489 USD
0,0745 đ
137.200 USD
44.999.840.391 (90%)
Tổng: 50.000.000.000
607 USD
-0.34% 0%
1890
126 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0009854802 USD
24,0753 đ
43.629.517 USD
44.272.344.299 (44%)
Tổng: 100.000.000.000
511.695 USD
2.70% 10%
510
127 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,0009581763 USD
23,4082 đ
42.420.713 USD
44.272.344.299 (100%)
Tổng: 44.287.187.881
596.393 USD
-1.39% -6%
521
128 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034282244 USD
84 đ
147.705.281 USD
43.085.067.625 (98%)
Tổng: 43.756.914.272
4.298.934 USD
0.77% 5%
256
129 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,002626705 USD
64 đ
110.919.716 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
4.674.245 USD
0.44% 6%
312
130 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0029823212 USD
73 đ
123.338.508 USD
41.356.546.857
43.725.744 USD
9.84% 22%
288
131 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.399 đ
15.032.284.777 USD
35.315.645.126 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
507.048.407 USD
4.63% 10%
8
132 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0659232436 USD
1.611 đ
2.213.494.796 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
76.655.943 USD
3.28% 8%
34
133 Biểu tượng logo của Wrapped HBAR Wrapped HBAR
09/2019 / Hedera Hashgraph Blockchain
WHBAR *
0,0657635304 USD
1.607 đ
2.208.132.130 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
168.181 USD
3.90% 8%
207
134 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,000022947 USD
0,5606 đ
710.172 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
2.35% 12%
1563
135 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0023980868 USD
59 đ
73.467.331 USD
30.635.810.459 (35%)
Tổng: 86.934.496.691
1.804.934 USD
1.96% 3%
402
136 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0011300618 USD
28 đ
34.499.775 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
28.898 USD
0.36% 0%
574
137 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0145874853 USD
356 đ
419.723.687 USD
28.772.860.921 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
17.136.665 USD
2.25% 23%
112
138 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0014362764 USD
35 đ
41.156.331 USD
28.654.881.310 (82%)
Tổng: 35.000.000.000
16.011.735 USD
2.93% 8%
528
139 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.991 đ
3.437.287.267 USD
28.079.742.572 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
103.997.976 USD
0.16% 3%
24
140 Biểu tượng logo của TemDAO TemDAO
01/2023 / Ethereum Blockchain
TEM *
0,0000002001 USD
0,0049 đ
5.423 USD
27.105.282.561 (5%)
Tổng: 500.000.000.000
481 USD
-33.30% -0%
2155
141 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0052408674 USD
128 đ
140.403.170 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
157.599 USD
1.83% 7%
270
142 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0304000073 USD
743 đ
803.587.445 USD
26.433.791.185 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
295.940.489 USD
3.60% 16%
71
143 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0011155224 USD
27 đ
29.063.445 USD
26.053.663.471 (54%)
Tổng: 48.467.149.201
7.327.335 USD
1.37% 12%
623
144 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000062699 USD
0,1532 đ
163.184 USD
26.026.450.022 (68%)
Tổng: 38.034.960.665
260 USD
-4.29% -8%
1849
145 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0966847006 USD
2.362 đ
2.442.546.914 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
23.502.375 USD
2.11% 4%
29
146 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0000167267 USD
0,4086 đ
418.168 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
98.592 USD
6.71% -0%
1671
147 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
NSFW *
0,0000490351 USD
1,1979 đ
1.201.351 USD
24.499.828.829 (36%)
Tổng: 69.000.000.000
2.750 USD
-0.06% -8%
1441
148 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0008814947 USD
21,5349 đ
21.444.415 USD
24.327.333.798 (87%)
Tổng: 28.030.198.382
888.828 USD
-1.31% -1%
697
149 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.436 đ
24.278.829.924 USD
24.272.519.719
6.856.778.665 USD
0.03% 0%
7
150 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0011425742 USD
28 đ
27.717.758 USD
24.259.045.477 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
12.640.891 USD
21.11% -14%
633
151 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0044171209 USD
108 đ
106.244.826 USD
24.052.958.863 (80%)
Tổng: 30.000.000.000
6.401.212 USD
5.50% 16%
319
152 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0019227695 USD
47 đ
43.880.310 USD
22.821.409.581
22.986.333 USD
2.89% 9%
516
153 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRT *
0,0001277733 USD
3,1215 đ
2.811.010 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
22.906 USD
-0.24% -12%
1232
154 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.434 đ
3.065.463.033 USD
21.807.832.828 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
50.845.700 USD
-3.23% 6%
26
155 Biểu tượng logo của Verse Verse
12/2022 / Ethereum Blockchain
VERSE *
0,0004032625 USD
9,8517 đ
8.718.583 USD
21.620.117.615 (10%)
Tổng: 210.000.000.000
367.382 USD
2.10% 9%
942
156 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0015021248 USD
37 đ
32.335.891 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
4.535.618 USD
9.79% 51%
595
157 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0000785332 USD
1,9186 đ
1.662.162 USD
21.165.096.531
303.865 USD
11.24% 8%
1356
158 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0000352421 USD
0,8610 đ
742.441 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
191.155 USD
-0.19% -2%
1552
159 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,0002861383 USD
6,9904 đ
5.986.546 USD
20.921.860.893 (70%)
Tổng: 30.000.000.000
63.896 USD
4.84% -0%
1036
160 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0006489701 USD
15,8543 đ
13.499.462 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
436.329 USD
1.93% -2%
822
161 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0000092447 USD
0,2258 đ
184.895 USD
20.000.000.000
125 USD
1.51% 11%
1830
162 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,001519034 USD
37 đ
29.617.730 USD
19.497.740.005 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
1.643.025 USD
5.48% 7%
619
163 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0004780482 USD
11,6787 đ
9.130.721 USD
19.100.000.000 (90%)
Tổng: 21.200.000.000
186.212 USD
4.40% 2%
934
164 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0009289972 USD
22,6954 đ
17.649.870 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
1.782.863 USD
19.76% 51%
750
165 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000470604 USD
1,1497 đ
883.346 USD
18.770.473.170 (65%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
12.13% -26%
1503
166 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0096666902 USD
236 đ
180.853.085 USD
18.708.894.189
25.974.737 USD
-1.16% 11%
186
167 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0020332624 USD
50 đ
36.518.204 USD
17.960.398.668 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
540.569 USD
19.73% 15%
556
168 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0003953614 USD
9,6587 đ
7.078.155 USD
17.902.999.424
179.747 USD
35.00% 16%
991
169 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0003605061 USD
8,8072 đ
6.436.392 USD
17.853.770.283 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
37.244 USD
-2.59% -31%
1014
170 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0026271601 USD
64 đ
46.071.563 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
4.401.818 USD
15.84% 20%
504
171 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000723988 USD
1,7687 đ
1.262.824 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
35.613 USD
3.24% 17%
1429
172 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0233566806 USD
571 đ
405.757.001 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.881.655 USD
3.57% 12%
116
173 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0054159448 USD
132 đ
93.381.109 USD
17.241.887.218 (57%)
Tổng: 30.000.000.000
13.881.779 USD
0.22% 5%
353
174 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019
XDB
0,0004118273 USD
10,0609 đ
7.082.470 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
901.809 USD
5.11% 20%
938
175 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0007409832 USD
18,1022 đ
12.743.185 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
1.619.624 USD
-10.42% 77%
833
176 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000002074 USD
0,0051 đ
3.533 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
0 USD
-0.18% 1%
2171
177 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000601684 USD
1,4699 đ
1.016.983 USD
16.902.271.200 (56%)
Tổng: 30.000.000.000
16.030 USD
-1.59% 18%
1472
178 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0084881791 USD
207 đ
141.564.261 USD
16.677.812.755 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
4.393.356 USD
3.15% 13%
265
179 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0038313107 USD
94 đ
63.300.728 USD
16.521.951.238
3.488.805 USD
2.34% 10%
429
180 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000084814 USD
0,2072 đ
139.286 USD
16.422.580.992
0 USD
2.52% -19%
1882
181 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Cosmos Blockchain
DVPN *
0,0005632291 USD
13,7597 đ
9.202.253 USD
16.338.382.882 (63%)
Tổng: 25.851.472.545
204.462 USD
6.75% 13%
927
182 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0061869696 USD
151 đ
100.561.129 USD
16.253.696.848 (77%)
Tổng: 21.000.000.000
29.400.484 USD
3.88% 4%
334
183 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020 / Polygon Blockchain
ASK *
0,000359997 USD
8,7947 đ
5.819.934 USD
16.166.619.298 (16%)
Tổng: 100.000.000.000
26.101 USD
3.08% 20%
1039
184 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000416052 USD
1,0164 đ
657.619 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
185 USD
-1.48% 159%
1581
185 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000013694 USD
0,0335 đ
20.775 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
205 USD
5.52% 9%
2106
186 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0069894079 USD
171 đ
100.802.205 USD
14.422.137.901 (40%)
Tổng: 36.000.000.000
5.779.414 USD
-1.16% 8%
333
187 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTS *
0,0015469027 USD
38 đ
21.849.968 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
17.763 USD
-4.18% -0%
693
188 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0514162526 USD
1.256 đ
713.761.603 USD
13.882.023.028 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.007.029 USD
2.70% 5%
76
189 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,014730563 USD
360 đ
201.570.919 USD
13.683.857.073 (97%)
Tổng: 14.130.707.073
15.605.117 USD
1.43% 10%
177
190 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0058569232 USD
143 đ
78.932.277 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
2.046.246 USD
-4.79% 52%
383
191 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000213332 USD
0,5212 đ
282.975 USD
13.264.507.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
20.458 USD
4.18% 19%
1756
192 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0220296971 USD
538 đ
292.208.680 USD
13.264.307.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
60.462.343 USD
6.31% 14%
148
193 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,000441202 USD
10,7786 đ
5.617.542 USD
12.732.356.945 (85%)
Tổng: 14.931.004.034
0 USD
5.11% 17%
1046
194 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0001166612 USD
2,8500 đ
1.483.222 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
34.334 USD
-3.58% 18%
1391
195 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001685795 USD
4,1184 đ
2.124.835 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
104.452 USD
16.27% 10%
1295
196 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0440109305 USD
1.075 đ
508.511.989 USD
11.554.220.365 (95%)
Tổng: 12.208.323.659
56.936.631 USD
18.04% 34%
97
197 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0002435153 USD
5,9491 đ
2.768.629 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
4.84% 16%
1233
198 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0048068611 USD
117 đ
52.696.698 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
970.496 USD
0.41% 4%
470
199 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000229443 USD
0,5605 đ
249.863 USD
10.890.000.000
0 USD
2.33% 12%
1774
200 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0005252211 USD
12,8312 đ
5.661.392 USD
10.779.065.385 (70%)
Tổng: 15.453.746.771
305.698 USD
1.84% 19%
1044
201 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0002934637 USD
7,1693 đ
3.160.747 USD
10.770.485.086 (82%)
Tổng: 13.094.612.245
61.838 USD
13.14% 12%
1194
202 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0049674774 USD
121 đ
52.124.025 USD
10.493.057.267
6.779.545 USD
1.84% 4%
474
203 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0012718314 USD
31 đ
13.288.129 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
505.887 USD
5.76% 21%
824
204 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0506911418 USD
1.238 đ
522.911.406 USD
10.315.636.769 (81%)
Tổng: 12.715.639.487
3.608.553 USD
-2.61% -1%
217
205 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0087199136 USD
213 đ
89.378.302 USD
10.249.906.818 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
32.429.008 USD
5.49% 17%
360
206 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0001264807 USD
3,0899 đ
1.275.741 USD
10.086.444.804 (50%)
Tổng: 20.000.000.000
50.741 USD
-0.47% -4%
1426
207 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0284218571 USD
694 đ
284.218.571 USD
10.000.000.000
111.336.010 USD
4.48% 17%
153
208 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0052738993 USD
129 đ
52.738.993 USD
10.000.000.000
140.542 USD
0.75% 2%
469
209 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0054774142 USD
134 đ
54.774.142 USD
10.000.000.000
3.737.104 USD
1.36% -6%
459
210 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000106381 USD
0,2599 đ
106.381 USD
10.000.000.000
32.247 USD
-0.04% 14%
1935
211 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0082505589 USD
202 đ
82.505.589 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
24.775.566 USD
2.11% 4%
372
212 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0000838366 USD
2,0481 đ
838.366 USD
10.000.000.000
0 USD
-0.33% -6%
1522
213 Biểu tượng logo của MetagamZ MetagamZ
02/2022 / Avalanche C-Chain
METAG *
0,0000244671 USD
0,5977 đ
244.671 USD
10.000.000.000
4 USD
4.39% -6%
1778
214 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0008805596 USD
21,5121 đ
8.805.596 USD
10.000.000.000
345.228 USD
-2.76% 7%
876
215 Biểu tượng logo của Bepro Bepro
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0011123207 USD
27 đ
11.123.207 USD
10.000.000.000
348.073 USD
8.28% 35%
871
216 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001761638 USD
4,3037 đ
1.757.244 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
748 USD
0.27% -55%
1344
217 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0018465573 USD
45 đ
18.261.816 USD
9.889.656.148 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
483.009 USD
2.96% 3%
741
218 Biểu tượng logo của Neurai Neurai
06/2023
XNA
0,0045837449 USD
112 đ
45.254.869 USD
9.872.903.071 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
3.761.549 USD
0.36% -14%
508
219 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0001454457 USD
3,5532 đ
1.434.762 USD
9.864.586.781 (10%)
Tổng: 100.000.000.000
74.318 USD
-4.89% 32%
1398
220 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0025883529 USD
63 đ
25.321.023 USD
9.782.678.080
1.207.455 USD
11.40% 8%
663
221 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0061655608 USD
151 đ
60.028.205 USD
9.736.049.472 (49%)
Tổng: 19.900.730.000
26.083.903 USD
0.19% 3%
443
222 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0010141145 USD
25 đ
9.701.696 USD
9.566.667.077 (96%)
Tổng: 10.000.000.000
315.532 USD
-0.17% -2%
910
223 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000590286 USD
1,4421 đ
561.688 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
33.597 USD
0.48% 2%
1615
224 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,0036517864 USD
89 đ
34.731.642 USD
9.510.863.533 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
1.996.930 USD
-2.58% 9%
572
225 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0270502742 USD
661 đ
255.985.456 USD
9.463.322.025 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
61.841.863 USD
0.23% 17%
159
226 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0005509553 USD
13,4598 đ
5.206.021 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
0 USD
-0.09% 3%
1067
227 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0385237999 USD
941 đ
363.749.636 USD
9.442.205.517 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
159.037.472 USD
-3.43% 57%
127
228 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,000006212 USD
0,1518 đ
58.269 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
287 USD
14.95% 6%
2009
229 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.863 đ
1.474.082.456 USD
9.321.078.684 (86%)
Tổng: 10.789.649.810
90.090.166 USD
5.24% 8%
44
230 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,81 USD
19.873 đ
7.545.097.912 USD
9.275.188.724 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
461.708.865 USD
0.47% 9%
15
231 Biểu tượng logo của KING KING
05/2023 / Ethereum Blockchain
KING *
0,0000847398 USD
2,0702 đ
785.537 USD
9.270.000.000 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
55.750 USD
4.33% 15%
1536
232 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0003783975 USD
9,2443 đ
3.503.360 USD
9.258.413.166 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
40.663 USD
-2.70% -11%
1174
233 Biểu tượng logo của Shido (New) Shido (New)
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0019925902 USD
49 đ
18.103.639 USD
9.085.479.933 (70%)
Tổng: 13.000.000.000
1.074.843 USD
7.36% 29%
745
234 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0011721493 USD
29 đ
10.549.344 USD
9.000.000.000 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
98.813 USD
17.81% 6%
888
235 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0385720191 USD
942 đ
347.148.172 USD
8.999.999.999
32.373.806 USD
2.71% 9%
130
236 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0521735408 USD
1.275 đ
468.264.465 USD
8.975.132.938 (92%)
Tổng: 9.782.817.453
148.512.960 USD
-9.34% 24%
102
237 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0316894881 USD
774 đ
282.102.358 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
44.747.488 USD
0.20% 1%
154
238 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0046985577 USD
115 đ
41.726.859 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.073.072 USD
-0.77% 1%
524
239 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0000115017 USD
0,2810 đ
101.865 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
60 USD
-12.73% -22%
1941
240 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
30.48% 52%
124
241 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0049380645 USD
121 đ
42.807.883 USD
8.668.959.890 (68%)
Tổng: 12.679.269.908
197.921 USD
0.58% -7%
519
242 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0006922647 USD
16,9120 đ
6.000.548 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
2.297.439 USD
2.61% -0%
1033
243 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
TROY *
0,0024133272 USD
59 đ
20.814.947 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
1.535.973 USD
-0.16% 1%
706
244 Biểu tượng logo của ADreward ADreward
04/2023 / Ethereum Blockchain
AD *
0,000013967 USD
0,3412 đ
119.721 USD
8.571.666.674 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
25.757 USD
0.46% -21%
1916
245 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0025499577 USD
62 đ
21.807.566 USD
8.552.128.438 (41%)
Tổng: 21.000.000.000
121.875 USD
-8.32% -13%
691
246 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0093332864 USD
228 đ
76.977.885 USD
8.247.672.001 (16%)
Tổng: 50.000.000.000
5.254.895 USD
-0.04% -8%
390
247 Biểu tượng logo của The Dons The Dons
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DONS *
0,0001824065 USD
4,4562 đ
1.486.613 USD
8.150.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
36.684 USD
-1.21% -0%
1388
248 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,007744156 USD
189 đ
62.867.024 USD
8.117.995.539 (27%)
Tổng: 29.609.085.841
5.228.004 USD
10.66% -5%
432
249 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0128333336 USD
314 đ
103.787.994 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
5.433.062 USD
2.85% 15%
324
250 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0124069346 USD
303 đ
99.629.205 USD
8.030.122.504 (86%)
Tổng: 9.340.093.157
2.943.069 USD
0.56% 6%
339
251 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.756 đ
1.230.922.534 USD
8.006.096.793 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
75.452.548 USD
0.64% 16%
55
252 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRG *
0,0003793074 USD
9,2665 đ
3.035.281 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
272.584 USD
-1.14% -5%
1210
253 Biểu tượng logo của Neighbourhoods Neighbourhoods
12/2021 / Ethereum Blockchain
NHT *
0,0004619989 USD
11,2866 đ
3.683.431 USD
7.972.813.374 (27%)
Tổng: 30.000.000.000
349.506 USD
5.53% 13%
1156
254 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,000452313 USD
11,0500 đ
3.588.278 USD
7.933.175.277 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
88 USD
-1.62% -11%
1165
255 Biểu tượng logo của KRYZA Exchange KRYZA Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
KRX *
0,0068958181 USD
168 đ
54.458.440 USD
7.897.314.000
0 USD
0.00% -0%
462
256 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0166272345 USD
406 đ
128.751.729 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
7.608.731 USD
0.13% 11%
282
257 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0021359043 USD
52 đ
16.465.320 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
703.928 USD
-2.56% -0%
768
258 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0793177066 USD
1.938 đ
607.182.872 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
63.649.989 USD
1.01% 9%
88
259 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0033186917 USD
81 đ
24.526.710 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
6.678.140 USD
-4.77% 14%
670
260 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000051732 USD
0,1264 đ
38.105 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
2 USD
-81.82% -79%
2064
261 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche C-Chain
NCash *
0,000007009 USD
0,1712 đ
51.342 USD
7.325.209.699 (40%)
Tổng: 18.467.541.792
540 USD
14.89% -9%
2029
262 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0003050464 USD
7,4523 đ
2.189.165 USD
7.176.499.999
239 USD
0.36% -3%
1287
263 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0039206318 USD
96 đ
27.982.740 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
1.304.136 USD
-2.76% 106%
631
264 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0223159438 USD
545 đ
157.297.641 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
31.451.575 USD
-2.18% 10%
194
265 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000688275 USD
1,6815 đ
485.057 USD
7.047.432.779 (88%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
5.11% 24%
1638
266 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0117563441 USD
287 đ
81.437.202 USD
6.927.085.576 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
3.372.222 USD
4.23% 6%
374
267 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0133278177 USD
326 đ
91.891.876 USD
6.894.742.856 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
1.738.022 USD
1.09% -5%
355
268 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821112671 USD
2.006 đ
551.262.193 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.046.717 USD
-1.29% -3%
92
269 Biểu tượng logo của HairyPlotterFTX HairyPlotterFTX
10/2023 / Ethereum Blockchain
FTX *
0,0000183529 USD
0,4484 đ
120.216 USD
6.550.238.329 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
5.384 USD
-13.70% 7%
1913
270 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0113408568 USD
277 đ
74.164.253 USD
6.539.563.466 (30%)
Tổng: 21.841.516.506
1.410.978 USD
-0.86% 4%
400
271 Biểu tượng logo của RED TOKEN RED TOKEN
09/2022 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0000069806 USD
0,1705 đ
45.380 USD
6.500.834.106 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
146.510 USD
5.07% 13%
2041
272 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0006323888 USD
15,4493 đ
4.090.029 USD
6.467.585.726 (60%)
Tổng: 10.800.000.000
508.826 USD
3.17% -2%
1129
273 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,000416721 USD
10,1805 đ
2.667.014 USD
6.400.000.000 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
5.564 USD
-7.89% -8%
1242
274 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0480170077 USD
1.173 đ
305.915.257 USD
6.370.977.121
11.950.637 USD
-0.60% 11%
141
275 Biểu tượng logo của AdaSwap AdaSwap
12/2021 / Cardano Blockchain
ASW *
0,0000126837 USD
0,3099 đ
80.607 USD
6.355.145.237 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
21.110 USD
-6.89% 18%
1983
276 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0002444219 USD
5,9712 đ
1.552.120 USD
6.350.167.832 (91%)
Tổng: 6.979.170.652
395.243 USD
-6.07% -6%
1376
277 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0014572647 USD
36 đ
9.226.742 USD
6.331.548.893 (53%)
Tổng: 12.000.000.000
164.387 USD
-5.62% -4%
926
278 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,021035141 USD
514 đ
129.725.382 USD
6.167.079.268 (7%)
Tổng: 92.075.616.000
464.799 USD
19.88% 19%
280
279 Biểu tượng logo của MetamonkeyAi MetamonkeyAi
09/2022 / Ethereum Blockchain
MMAI *
0,0001211734 USD
2,9603 đ
739.082 USD
6.099.376.989 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
47.816 USD
2.47% 13%
1553
280 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0463167336 USD
1.132 đ
273.847.483 USD
5.912.495.581 (60%)
Tổng: 9.923.235.581
2.936.127 USD
-1.20% -2%
232
281 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0016148514 USD
39 đ
9.539.058 USD
5.907.080.871 (42%)
Tổng: 14.000.000.000
55.679 USD
18.22% 5%
915
282 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0111373622 USD
272 đ
65.358.158 USD
5.868.369.661 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
16.806.710 USD
5.91% 6%
422
283 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0986439381 USD
2.410 đ
577.183.750 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
106.290 USD
-0.96% -0%
216
284 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0061273891 USD
150 đ
35.803.301 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
724.928 USD
-1.72% 33%
565
285 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0329558881 USD
805 đ
192.549.245 USD
5.842.635.602 (65%)
Tổng: 8.999.999.999
1.391.805 USD
13.54% 21%
242
286 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0006882312 USD
16,8135 đ
3.987.546 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
92.114 USD
2.25% 11%
1135
287 Biểu tượng logo của Cheems Inu (new) Cheems Inu (new)
11/2021 / Ethereum Blockchain
CINU *
0,00026908 USD
6,5736 đ
1.540.126 USD
5.723.672.214 (40%)
Tổng: 14.476.116.114
4.358 USD
-4.77% 7%
1380
288 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,001314341 USD
32 đ
7.316.114 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
9.458 USD
1.00% -39%
984
289 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,000525117 USD
12,8286 đ
2.894.663 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
22.789.839 USD
0.08% -2%
1225
290 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0013357337 USD
33 đ
7.335.587 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
190.063 USD
-8.77% -6%
983
291 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0048576345 USD
119 đ
26.476.694 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
91 USD
5.11% 17%
646
292 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0001241879 USD
3,0339 đ
673.036 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
531.586 USD
5.37% -6%
1577
293 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0728831215 USD
1.781 đ
392.506.041 USD
5.385.417.539 (65%)
Tổng: 8.292.804.277
21.136.178 USD
-0.43% 11%
120
294 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.441 đ
5.350.335.121 USD
5.347.888.596
603.397.163 USD
-0.01% 0%
18
295 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0028963976 USD
71 đ
15.416.793 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
46.003 USD
-1.81% -12%
782
296 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,006329743 USD
155 đ
33.579.093 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
7.395.960 USD
2.14% 5%
583
297 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0098557865 USD
241 đ
51.932.551 USD
5.269.244.685 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
3.320.963 USD
-2.07% -1%
475
298 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0009952687 USD
24,3144 đ
5.224.369 USD
5.249.204.250 (60%)
Tổng: 8.800.000.000
180.254 USD
2.63% 5%
1066
299 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0006778127 USD
16,5590 đ
3.553.244 USD
5.242.220.240 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
464.762 USD
-4.11% -6%
1170
300 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HTZ *
0,0000040345 USD
0,0986 đ
21.135 USD
5.238.410.649 (52%)
Tổng: 9.990.000.000
18 USD
1.75% 14%
2104
301 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0059474798 USD
145 đ
30.609.778 USD
5.146.680.477 (34%)
Tổng: 15.000.000.000
1.061.144 USD
1.49% -0%
612
302 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0022060102 USD
54 đ
11.299.606 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
20911.94% 12.200%
865
303 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0069606272 USD
170 đ
35.596.675 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
2.221.020 USD
0.94% -1%
566
304 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0030247707 USD
74 đ
15.413.153 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
840.720 USD
0.56% 6%
784
305 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0151393506 USD
370 đ
76.607.193 USD
5.060.137.335
55.054.002 USD
11.52% 20%
391
306 Biểu tượng logo của HI HI
08/2021 / Ethereum Blockchain
HI *
0,0007774268 USD
18,9925 đ
3.912.455 USD
5.032.569.824 (38%)
Tổng: 13.192.916.300
467.856 USD
4.63% 7%
1141
307 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0431407355 USD
1.054 đ
216.750.675 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
41.654.776 USD
1.47% -1%
171
308 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,000063626 USD
1,5544 đ
318.078 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
33.368 USD
0.40% -24%
1729
309 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
CBM *
0,000003309 USD
0,0808 đ
16.542 USD
4.999.088.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
29 USD
5.11% 17%
2120
310 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0050114914 USD
122 đ
23.929.872 USD
4.775.000.000 (96%)
Tổng: 5.000.000.000
260.566 USD
7.25% 16%
676
311 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,022750589 USD
556 đ
108.543.404 USD
4.771.015.133
89.445.097 USD
0.03% 0%
314
312 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0000462196 USD
1,1291 đ
220.234 USD
4.764.958.333 (79%)
Tổng: 6.000.000.000
8 USD
0.14% 7%
1796
313 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
06/2023
3ULL
0,0077285166 USD
189 đ
36.503.607 USD
4.723.235.871 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
2.336.406 USD
13.38% 6%
558
314 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0012747126 USD
31 đ
5.991.077 USD
4.699.943.108 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
410.753 USD
0.64% 0%
1035
315 Biểu tượng logo của Acorn Protocol Acorn Protocol
05/2023
ACN
0,0000793465 USD
1,9384 đ
371.517 USD
4.682.213.372 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
37.184 USD
1.61% -4%
1699
316 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0095766051 USD
234 đ
44.609.414 USD
4.658.165.750 (45%)
Tổng: 10.250.000.000
957.379 USD
-3.94% 15%
512
317 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0021939547 USD
54 đ
10.001.332 USD
4.558.586.607 (43%)
Tổng: 10.500.000.000
2.639.183 USD
-0.36% 2%
898
318 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0058281244 USD
142 đ
25.740.407 USD
4.416.584.973 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
6.096.767 USD
0.74% -2%
658
319 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0001938035 USD
4,7346 đ
847.890 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
8.034 USD
-8.93% -22%
1516
320 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHB *
0,0011203468 USD
27 đ
4.854.141 USD
4.332.712.686 (54%)
Tổng: 8.000.000.000
51.355 USD
-11.24% -15%
1086
321 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0009204461 USD
22,4865 đ
3.947.861 USD
4.289.073.705 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
1.023.975 USD
0.91% 9%
1138
322 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0086071112 USD
210 đ
36.307.224 USD
4.218.282.155 (59%)
Tổng: 7.200.000.000
3.194.887 USD
2.17% 7%
560
323 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0083523124 USD
204 đ
34.837.354 USD
4.170.983.076 (40%)
Tổng: 10.500.000.000
2.299.239 USD
7.33% 9%
571
324 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0012114839 USD
30 đ
4.969.584 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
441.051 USD
32.30% 62%
1075
325 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0013799887 USD
34 đ
5.526.855 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.404.860 USD
0.19% 9%
1050
326 Biểu tượng logo của UX Chain UX Chain
12/2021 / Cosmos Blockchain
UX *
0,0051364729 USD
125 đ
20.464.555 USD
3.984.164.930 (32%)
Tổng: 12.303.154.593
452.419 USD
14.80% 56%
711
327 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0016776103 USD
41 đ
6.665.576 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
181.329 USD
0.73% -4%
1006
328 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0008824041 USD
21,5571 đ
3.481.924 USD
3.945.951.381
0 USD
5.11% 17%
1178
329 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0468566273 USD
1.145 đ
181.241.762 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
16.673.125 USD
6.05% 14%
185
330 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0005833261 USD
14,2507 đ
2.248.746 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
48.850 USD
-0.33% 33%
1278
331 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0159657776 USD
390 đ
60.255.739 USD
3.774.056.032 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
12.572.295 USD
3.60% 5%
441
332 Biểu tượng logo của MOVEZ MOVEZ
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOVEZ *
0,0008301382 USD
20,2803 đ
3.079.773 USD
3.709.952.218 (76%)
Tổng: 4.899.753.519
397.100 USD
0.93% 3%
1198
333 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0035518513 USD
87 đ
13.045.783 USD
3.672.953.158
311.706 USD
9.73% 3%
827
334 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0001201157 USD
2,9344 đ
439.795 USD
3.661.430.200 (79%)
Tổng: 4.663.481.447
26.737 USD
1.98% 11%
1654
335 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0092112866 USD
225 đ
33.686.914 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
2.378.434 USD
-8.13% 14%
582
336 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0013002077 USD
32 đ
4.745.095 USD
3.649.489.639 (61%)
Tổng: 6.000.000.000
3.398 USD
1.72% 7%
1092
337 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0343183608 USD
838 đ
123.245.813 USD
3.591.250.000 (72%)
Tổng: 5.000.000.000
3.654.762 USD
0.07% -0%
289
338 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0234867859 USD
574 đ
84.274.432 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
817.240 USD
6.80% 5%
368
339 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,001580412 USD
39 đ
5.669.522 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
447.497 USD
-1.89% 25%
1042
340 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0156825108 USD
383 đ
55.787.958 USD
3.557.335.831 (34%)
Tổng: 10.332.612.279
1.988.149 USD
-11.84% -12%
453
341 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,21 USD
5.164 đ
750.235.343 USD
3.549.093.018 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
154.019.226 USD
-4.31% 38%
73
342 Biểu tượng logo của Zebec Zebec
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZBC *
0,0090292351 USD
221 đ
31.922.735 USD
3.535.486.066 (35%)
Tổng: 9.999.999.683
11.226.612 USD
-0.76% -3%
600
343 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPT *
0,0090969405 USD
222 đ
31.534.157 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
195.689 USD
6.83% 7%
607
344 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,43 USD
59.292 đ
8.383.579.862 USD
3.454.283.665 (68%)
Tổng: 5.099.167.191
49.869.240 USD
1.19% -0%
13
345 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,0002449444 USD
5,9840 đ
840.446 USD
3.431.169.240 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
133.247 USD
17.69% 90%
1521
346 Biểu tượng logo của AstroSwap AstroSwap
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ASTRO *
0,0004851234 USD
11,8516 đ
1.660.912 USD
3.423.690.220 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
40.375 USD
0.44% 0%
1357
347 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664170425 USD
1.623 đ
224.648.165 USD
3.382.387.353 (83%)
Tổng: 4.092.017.546
30.410.082 USD
2.74% 8%
168
348 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0001933273 USD
4,7230 đ
648.060 USD
3.352.137.888 (48%)
Tổng: 7.000.000.000
30.623 USD
-0.27% -3%
1589
349 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0007912037 USD
19,3291 đ
2.648.904 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
7.409 USD
-4.75% 4%
1244
350 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,000030104 USD
0,7354 đ
99.532 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
2.124 USD
18.77% -70%
1946
351 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,16 USD
3.866 đ
521.689.392 USD
3.296.951.621
15.956.418 USD
-1.05% -4%
218
352 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,21 USD
5.114 đ
685.426.943 USD
3.274.631.896 (56%)
Tổng: 5.859.437.959
25.931.612 USD
2.17% 4%
78
353 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0000647506 USD
1,5819 đ
210.109 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
34 USD
-2.44% 0%
1803
354 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,002300193 USD
56 đ
7.432.232 USD
3.231.133.910 (47%)
Tổng: 6.803.300.705
614.396 USD
-1.63% 4%
979
355 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0023370581 USD
57 đ
7.478.586 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
292.573 USD
-2.40% 19%
974
356 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0466045079 USD
1.139 đ
147.630.049 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
62.402.168 USD
2.19% 7%
257
357 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000207 USD
0,0005 đ
65 USD
3.162.041.599 (99%)
Tổng: 3.200.000.000
490 USD
2.94% 181%
2189
358 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,59 USD
14.328 đ
1.836.157.142 USD
3.130.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
152.599.218 USD
-1.61% 10%
37
359 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0006940298 USD
16,9551 đ
2.154.805 USD
3.104.773.221
28.533 USD
-4.55% 5%
1289
360 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0014574657 USD
36 đ
4.519.436 USD
3.100.886.652 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
394.348 USD
-4.22% -6%
1107
361 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0082624095 USD
202 đ
25.392.309 USD
3.073.232.941 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
3.428.033 USD
1.07% 4%
660
362 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.719 đ
959.973.885 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
96.000.995 USD
-4.33% 83%
61
363 Biểu tượng logo của Geojam Token Geojam Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
JAM *
0,0012030884 USD
29 đ
3.616.316 USD
3.005.860.356 (38%)
Tổng: 8.000.000.000
931.404 USD
11.48% 52%
1161
364 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019 / Ethereum Blockchain
SHA *
0,0005351158 USD
13,0729 đ
1.608.481 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
121.558 USD
3.65% 9%
1367
365 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0011518885 USD
28 đ
3.451.802 USD
2.996.646.420 (61%)
Tổng: 4.935.254.849
1.202.317 USD
-3.45% 3%
1179
366 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0062133954 USD
152 đ
18.609.492 USD
2.995.060.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
1.808.039 USD
0.91% -2%
736
367 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,017373435 USD
424 đ
50.594.673 USD
2.912.185.921 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
10.238.954 USD
5.30% 5%
483
368 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0038063564 USD
93 đ
11.083.135 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
62.693.603 USD
-0.79% 2%
872
369 Biểu tượng logo của Tune.FM Tune.FM
08/2021 / Hedera Hashgraph Blockchain
JAM *
0,0002927997 USD
7,1531 đ
851.226 USD
2.907.195.961 (3%)
Tổng: 92.233.720.368
83.379 USD
5.55% 20%
1512
370 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0086226423 USD
211 đ
24.983.294 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
476.838 USD
1.27% 4%
666
371 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0032968423 USD
81 đ
9.543.964 USD
2.894.880.474 (97%)
Tổng: 2.994.901.340
54.973 USD
-0.86% -6%
914
372 Biểu tượng logo của ISLAMICOIN ISLAMICOIN
03/2022 / Polygon Blockchain
ISLAMI *
0,0003776762 USD
9,2266 đ
1.089.728 USD
2.885.348.769 (14%)
Tổng: 20.000.000.000
244.348 USD
3.87% 6%
1456
373 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0218218646 USD
533 đ
62.891.902 USD
2.882.059.039 (48%)
Tổng: 6.000.000.000
4.540.272 USD
0.31% -2%
431
374 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0013222831 USD
32 đ
3.775.936 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
257.059 USD
-2.83% 37%
1148
375 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.380 đ
2.843.180.797 USD
2.848.978.967
375.484.585 USD
0.09% -0%
28
376 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0111106894 USD
271 đ
31.514.687 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
0 USD
-0.28% -1%
609
377 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,33 USD
8.152 đ
935.557.221 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
101.897.352 USD
2.23% 5%
64
378 Biểu tượng logo của Nodle Nodle
09/2020
NODL
0,0035470431 USD
87 đ
9.842.648 USD
2.774.888.227 (13%)
Tổng: 21.000.000.000
129.620 USD
9.21% 18%
901
379 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0015140511 USD
37 đ
4.180.341 USD
2.761.029.999 (92%)
Tổng: 3.000.000.000
109.014 USD
-1.78% -28%
1120
380 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0017121304 USD
42 đ
4.719.361 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
941.082 USD
-5.25% 1%
1093
381 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0013063165 USD
32 đ
3.593.677 USD
2.751.000.000 (55%)
Tổng: 5.000.000.000
152.625 USD
-2.41% 8%
1164
382 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,006831271 USD
167 đ
18.676.435 USD
2.733.961.999 (51%)
Tổng: 5.396.921.683
19.993 USD
-0.16% 1%
734
383 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
GMAT *
0,0000670845 USD
1,6389 đ
182.708 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
28.853 USD
0.83% 5%
1832
384 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PING *
0,0008458286 USD
20,6636 đ
2.286.668 USD
2.703.464.935 (68%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
0.03% -16%
1274
385 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223075921 USD
545 đ
60.113.840 USD
2.694.770.470
4.849.086 USD
0.01% -0%
442
386 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,0003880778 USD
9,4807 đ
1.033.524 USD
2.663.187.786 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
959.413 USD
-17.97% 99%
1468
387 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000066124 USD
0,1615 đ
17.552 USD
2.654.360.436 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
1 USD
0.05% -0%
2116
388 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0061717725 USD
151 đ
16.306.640 USD
2.642.132.371 (50%)
Tổng: 5.329.931.600
2.408.294 USD
1.80% 6%
769
389 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0001827616 USD
4,4649 đ
480.881 USD
2.631.194.572 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
140.997 USD
-7.19% -37%
1640
390 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000441202 USD
1,0779 đ
116.004 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
0 USD
5.11% 17%
1921
391 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,000058634 USD
1,4324 đ
153.553 USD
2.618.846.335 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
31.179 USD
-3.53% -2%
1862
392 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0001798429 USD
4,3936 đ
468.971 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
62.612 USD
0.11% 9%
1645
393 Biểu tượng logo của OpenBlox OpenBlox
06/2022 / Avalanche C-Chain
OBX *
0,0003426866 USD
8,3718 đ
889.043 USD
2.594.333.333 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
40.574 USD
10.90% 78%
1501
394 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ATP *
0,0000622765 USD
1,5214 đ
160.428 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
31.351 USD
1.37% 6%
1850
395 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0000450026 USD
1,0994 đ
115.596 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
15 USD
-30.83% -15%
1923
396 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0003905881 USD
9,5421 đ
996.326 USD
2.550.834.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
21.169 USD
0.93% -31%
1476
397 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0128894032 USD
315 đ
32.617.567 USD
2.530.572.337
1.327.613 USD
4.95% -16%
592
398 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0004960754 USD
12,1191 đ
1.244.806 USD
2.509.307.307 (84%)
Tổng: 2.995.058.318
48.808 USD
-5.32% -17%
1432
399 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0019830658 USD
48 đ
4.924.117 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
159.390 USD
-1.35% 54%
1080
400 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0032873638 USD
80 đ
7.993.611 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
1.752.787 USD
-1.69% 49%
965
401 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000928264 USD
2,2677 đ
225.144 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
22 USD
1.78% -26%
1792
402 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
SHR *
0,0018042658 USD
44 đ
4.276.602 USD
2.370.272.782 (37%)
Tổng: 6.434.460.140
115.490 USD
2.79% 15%
1115
403 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0072099982 USD
176 đ
16.869.187 USD
2.339.693.654 (51%)
Tổng: 4.600.000.000
21.938.446 USD
-1.70% -1%
760
404 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,0007588805 USD
18,5395 đ
1.767.383 USD
2.328.934.832 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
101.104 USD
-12.59% -3%
1341
405 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000882284 USD
2,1554 đ
203.664 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
5.11% 79%
1812
406 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,000342153 USD
8,3588 đ
787.423 USD
2.301.377.178 (81%)
Tổng: 2.851.982.500
22.365 USD
0.32% 7%
1535
407 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0006456982 USD
15,7744 đ
1.485.106 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
21.347 USD
3.34% 4%
1390
408 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0011124974 USD
27 đ
2.547.915 USD
2.290.266.200 (46%)
Tổng: 5.000.000.000
117.335 USD
-1.55% -16%
1252
409 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,00426595 USD
104 đ
9.755.338 USD
2.286.791.464 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
235.027 USD
1.53% 5%
904
410 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,0053548883 USD
131 đ
12.070.835 USD
2.254.171.222 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
364.172 USD
-1.90% 45%
847
411 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,0000053676 USD
0,1311 đ
11.972 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
242 USD
-0.98% 4%
2131
412 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0457406692 USD
1.117 đ
101.908.175 USD
2.227.955.499
21.379 USD
0.10% -4%
298
413 Biểu tượng logo của PegCoin PegCoin
12/2019
PEG
0,0454110999 USD
1.109 đ
101.173.910 USD
2.227.955.499
16.978 USD
-0.61% -2%
305
414 Biểu tượng logo của PegCoin Swiss Franc PegCoin Swiss Franc
12/2019
PEG
0,0458877588 USD
1.121 đ
102.235.885 USD
2.227.955.499
28.737 USD
0.84% 0%
303
415 Biểu tượng logo của Swiss Franc Swiss Franc
12/2019
CHF
0,0449193372 USD
1.097 đ
100.078.284 USD
2.227.955.499
20.866 USD
0.78% 10%
337
416 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0025667384 USD
63 đ
5.693.039 USD
2.218.005.143 (24%)
Tổng: 9.100.000.000
19.232 USD
7.35% 13%
1040
417 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LABS *
0,000353824 USD
8,6439 đ
784.385 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
229.033 USD
3.38% 12%
1537
418 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0084231995 USD
206 đ
18.574.702 USD
2.205.183.690 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
802.660 USD
5.59% 7%
738
419 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.551 đ
672.233.156 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
374.197.421 USD
13.02% 9%
80
420 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,0046828837 USD
114 đ
10.129.266 USD
2.163.040.242 (24%)
Tổng: 9.000.000.000
2.560.801 USD
-2.62% 19%
896
421 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Ethereum Blockchain
XWG *
0,0016734647 USD
41 đ
3.569.800 USD
2.133.178.875 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
400.315 USD
7.11% 15%
1169
422 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0012928017 USD
32 đ
2.753.527 USD
2.129.891.582 (99%)
Tổng: 2.161.806.690
0 USD
13.66% 7%
1234
423 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,45 USD
10.984 đ
944.976.342 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
211.498.418 USD
4.19% 9%
63
424 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0009716249 USD
23,7368 đ
2.040.412 USD
2.099.999.990 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
39 USD
0.02% -0%
1308
425 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0155807227 USD
381 đ
32.424.462 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
145.626 USD
-7.06% 10%
594
426 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,000431161 USD
10,5333 đ
876.694 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
27.178 USD
-16.23% -43%
1505
427 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POR *
0,000254327 USD
6,2132 đ
509.117 USD
2.001.819.052 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
173.940 USD
11.08% 1%
1627
428 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Avalanche C-Chain
ARAW *
0,0000201652 USD
0,4926 đ
40.201 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
0.63% -2%
2007
429 Biểu tượng logo của ARAW USDe ARAW USDe
03/2019
ARAW
0,0000206158 USD
0,5036 đ
41.099 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
3.32% 0%
2011
430 Biểu tượng logo của ARAWVexchange ARAWVexchange
03/2019 / Avalanche C-Chain
ARAW *
0,0000194336 USD
0,4748 đ
38.742 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
-3.95% -2%
2010
431 Biểu tượng logo của USDe USDe
03/2019
USDE
0,0000207878 USD
0,5078 đ
41.442 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
0.00% 1%
2029
432 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0051845419 USD
127 đ
10.277.218 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
41.531 USD
-2.59% -2%
893
433 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0088577538 USD
216 đ
17.532.084 USD
1.979.292.275 (25%)
Tổng: 8.000.000.000
78.588 USD
6.90% 25%
752
434 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000229434 USD
0,5605 đ
45.376 USD
1.977.738.958
0 USD
2.36% 12%
2042
435 Biểu tượng logo của Adappter Token Adappter Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ADP *
0,0015735274 USD
38 đ
3.078.716 USD
1.956.569.539 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
336.878 USD
3.00% -0%
1199
436 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0670381413 USD
1.638 đ
130.216.245 USD
1.942.420.283
10.686.307 USD
1.43% 5%
279
437 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0284819303 USD
696 đ
55.127.751 USD
1.935.534.231 (92%)
Tổng: 2.101.395.719
668.026 USD
9.98% 16%
456
438 Biểu tượng logo của CareCoin CareCoin
11/2022 / Ethereum Blockchain
CARE *
0,0000030041 USD
0,0734 đ
5.811 USD
1.934.505.749 (1%)
Tổng: 300.000.000.000
107.792 USD
6.00% -8%
2151
439 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0022258399 USD
54 đ
4.259.966 USD
1.913.869.062 (64%)
Tổng: 3.000.000.000
755.463 USD
0.51% 2%
1116
440 Biểu tượng logo của Wall Street Memes Wall Street Memes
09/2023 / Ethereum Blockchain
WSM *
0,024817305 USD
606 đ
47.400.495 USD
1.909.977.534 (95%)
Tổng: 2.000.000.000
32.811.574 USD
1.52% 14%
498
441 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,47 USD
11.480 đ
889.600.185 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
153.993.537 USD
4.02% 6%
66
442 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0618146083 USD
1.510 đ
114.857.168 USD
1.858.091.009 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
1.405.965 USD
5.61% 6%
302
443 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0000099994 USD
0,2443 đ
18.580 USD
1.858.081.500 (93%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.01% -0%
2112
444 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000547016 USD
1,3364 đ
101.070 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
28 USD
5.11% 19%
1942
445 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0193229702 USD
472 đ
35.425.445 USD
1.833.333.334 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
2.406.153 USD
8.84% 15%
567
446 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000882284 USD
2,1554 đ
159.096 USD
1.803.230.929 (99%)
Tổng: 1.815.898.097
5 USD
5.11% 134%
1851
447 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0094513222 USD
231 đ
17.030.126 USD
1.801.877.588 (86%)
Tổng: 2.100.000.000
789.902 USD
-2.56% -9%
758
448 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0004885444 USD
11,9351 đ
873.536 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
1.291 USD
16.77% 24%
1506
449 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0107603714 USD
263 đ
19.205.525 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
254.456 USD
3.60% 9%
725
450 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0000860113 USD
2,1013 đ
152.736 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 2.999.427.229
0 USD
-19.61% 63%
1864
451 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,24 USD
5.767 đ
418.855.828 USD
1.774.309.086 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
14.646.640 USD
-0.83% 7%
113
452 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0038681737 USD
94 đ
6.687.312 USD
1.728.803.458 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
1.860.741 USD
3.52% 36%
1003
453 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0047554632 USD
116 đ
8.139.665 USD
1.711.645.048 (85%)
Tổng: 2.010.000.000
370.661 USD
-1.17% -11%
958
454 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0499340175 USD
1.220 đ
85.068.028 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
10.697.801 USD
3.33% 4%
365
455 Biểu tượng logo của Coinweb Coinweb
12/2021 / Ethereum Blockchain
CWEB *
0,0124665926 USD
305 đ
21.130.269 USD
1.694.951.452 (22%)
Tổng: 7.671.841.068
369.966 USD
3.28% -9%
699
456 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0094522805 USD
231 đ
15.990.007 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
5.322.609 USD
30.21% 84%
777
457 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
0,0010880673 USD
27 đ
1.839.659 USD
1.690.758.927
271.505 USD
-7.65% -37%
1334
458 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0110970076 USD
271 đ
18.642.812 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
2.515 USD
-6.56% -99%
664
459 Biểu tượng logo của Bitcoin UnlimitedIP Bitcoin UnlimitedIP
01/2018
UIP
0,0114442161 USD
280 đ
19.226.117 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
24.953 USD
-3.15% -99%
670
460 Biểu tượng logo của Bitcoin Unlimited Bitcoin Unlimited
01/2018
BTCU
0,0105328553 USD
257 đ
17.695.044 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
14.304 USD
-0.55% -7%
749
461 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0006777631 USD
16,5578 đ
1.127.699 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
291.859 USD
2.91% 17%
1453
462 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0117061214 USD
286 đ
19.418.609 USD
1.658.842.287 (10%)
Tổng: 16.800.000.000
1.968.798 USD
1.49% 12%
722
463 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0008964092 USD
21,8993 đ
1.486.013 USD
1.657.740.019 (75%)
Tổng: 2.206.221.152
12.630 USD
-4.20% -5%
1389
464 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Ethereum Blockchain
LAMB *
0,0019731124 USD
48 đ
3.248.560 USD
1.646.414.198 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
889.548 USD
1.15% 23%
1190
465 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.432 đ
1.622.343.255 USD
1.622.180.536
411.213.679 USD
-0.00% -0%
42
466 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0061250704 USD
150 đ
9.711.554 USD
1.585.541.574 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
991.100 USD
4.41% 38%
909
467 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0054655629 USD
134 đ
8.665.705 USD
1.585.510.090 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
18.849 USD
-1.92% 10%
946
468 Biểu tượng logo của RUSH COIN RUSH COIN
05/2021 / Ethereum Blockchain
RUSH *
0,0002231165 USD
5,4507 đ
353.472 USD
1.584.249.827 (53%)
Tổng: 3.000.000.000
12.203 USD
-5.45% 16%
1707
469 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,00000735 USD
0,1796 đ
11.634 USD
1.582.906.634 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
352 USD
15.39% 31%
2133
470 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,0009701633 USD
23,7011 đ
1.516.018 USD
1.562.642.259 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
95.220 USD
-0.32% 60%
1383
471 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0241691968 USD
590 đ
37.539.794 USD
1.553.208.192 (71%)
Tổng: 2.176.071.089
892.700 USD
1.65% 3%
548
472 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,000987265 USD
24,1189 đ
1.528.607 USD
1.548.325.473 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
98.498 USD
-9.59% -47%
1382
473 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,009083558 USD
222 đ
14.047.333 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
2.026.488 USD
-4.26% 8%
813
474 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0042213471 USD
103 đ
6.501.135 USD
1.540.061.675 (80%)
Tổng: 1.918.864.893
13.667 USD
2.31% -1%
1013
475 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,13 USD
3.230 đ
201.168.559 USD
1.521.517.215 (93%)
Tổng: 1.637.686.745
2.031.605 USD
-1.24% 53%
239
476 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSWAP *
0,0000353184 USD
0,8628 đ
52.978 USD
1.500.000.000
19.497 USD
20.51% 63%
2022
477 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
HYPE *
0,000046007 USD
1,1240 đ
69.010 USD
1.500.000.000 (30%)
Tổng: 5.000.000.000
40.436 USD
17.98% 15%
1999
478 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0031306915 USD
76 đ
4.672.963 USD
1.492.629.682 (44%)
Tổng: 3.374.209.436
8.510.137 USD
-2.58% 12%
1097
479 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.982 đ
364.953.474 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
103.006.849 USD
-0.62% 16%
125
480 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0227845631 USD
557 đ
33.861.351 USD
1.486.153.169
193.373.103 USD
0.07% 0%
580
481 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0410642848 USD
1.003 đ
60.641.109 USD
1.476.736.041 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
10.227.308 USD
-2.62% 36%
437
482 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,81 USD
19.700 đ
1.188.580.293 USD
1.473.964.291
288.205.694 USD
11.48% 21%
57
483 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000678346 USD
1,6572 đ
99.455 USD
1.466.146.424 (96%)
Tổng: 1.534.000.000
87.898 USD
-28.68% -28%
1947
484 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0457092833 USD
1.117 đ
66.915.978 USD
1.463.947.209 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
1.319.940 USD
-0.40% -3%
417
485 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0008381098 USD
20,4750 đ
1.219.031 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
349.485 USD
5.04% 17%
1435
486 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0050190283 USD
123 đ
7.228.813 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
730.236 USD
-1.24% 13%
988
487 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
40
488 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0002525263 USD
6,1692 đ
357.037 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
15.86% 0%
1705
489 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,51 USD
12.513 đ
717.055.040 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.066.857 USD
-0.56% -6%
75
490 Biểu tượng logo của Tamadoge Tamadoge
09/2022 / Ethereum Blockchain
TAMA *
0,0093120392 USD
227 đ
12.974.960 USD
1.393.353.219 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
1.281.253 USD
7.84% 15%
828
491 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.237 đ
411.563.699 USD
1.389.265.066 (26%)
Tổng: 5.363.365.096
215.622.642 USD
8.54% 2%
115
492 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0564033821 USD
1.378 đ
78.211.105 USD
1.386.638.564 (35%)
Tổng: 4.000.000.000
677.535 USD
4.72% 11%
387
493 Biểu tượng logo của apM Coin apM Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
APM *
0,0060531914 USD
148 đ
8.232.295 USD
1.359.992.564 (75%)
Tổng: 1.812.500.000
1.407.442 USD
0.38% -1%
955
494 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,000566318 USD
13,8351 đ
762.847 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
21.071 USD
2.71% -37%
1545
495 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.854 đ
319.096.737 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
25.209.825 USD
0.13% 11%
135
496 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0004471149 USD
10,9230 đ
595.229 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
232.37% 15%
1604
497 Biểu tượng logo của Metacade Metacade
04/2023 / Ethereum Blockchain
MCADE *
0,0143139833 USD
350 đ
19.048.387 USD
1.330.753.754 (67%)
Tổng: 2.000.000.000
118.903 USD
5.43% -18%
731
498 Biểu tượng logo của IMPT IMPT
12/2022 / Ethereum Blockchain
IMPT *
0,0042959912 USD
105 đ
5.678.858 USD
1.321.897.017 (44%)
Tổng: 3.000.000.000
672.955 USD
6.44% 14%
1041
499 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0020363715 USD
50 đ
2.688.883 USD
1.320.428.309
20.789 USD
-1.65% 13%
1241
500 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0001046259 USD
2,5560 đ
137.509 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
36.708 USD
0.32% 5%
1889
501 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0145340471 USD
355 đ
19.068.681 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
532.893 USD
7.81% 12%
730
502 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,91 USD
144.421 đ
7.716.381.346 USD
1.305.286.515 (94%)
Tổng: 1.385.291.305
349.131.544 USD
5.08% 12%
14
503 Biểu tượng logo của Kommunitas Kommunitas
08/2021 / Polygon Blockchain
KOM *
0,0018225239 USD
45 đ
2.366.601 USD
1.298.529.523 (65%)
Tổng: 2.000.000.000
677.440 USD
9.70% 30%
1266
504 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,42 USD
34.673 đ
1.824.460.568 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
130.916.342 USD
-0.22% 6%
38
505 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0587677412 USD
1.436 đ
75.071.972 USD
1.277.435.048 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
7.134.509 USD
1.63% 5%
397
506 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,09 USD
26.709 đ
1.393.952.768 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
389.524.794 USD
0.31% 7%
48
507 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0400067819 USD
977 đ
50.685.069 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.711.998.691
723.829 USD
3.56% 12%
482
508 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0236428965 USD
578 đ
29.781.842 USD
1.259.652.846 (50%)
Tổng: 2.500.000.000
594.561 USD
2.78% 5%
618
509 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0042669458 USD
104 đ
5.314.003 USD
1.245.388.080
126.666 USD
6.71% 0%
1060
510 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0531194259 USD
1.298 đ
66.021.544 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
24.591.796 USD
3.94% 7%
421
511 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,32 USD
7.700 đ
391.708.502 USD
1.242.761.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
39.397.656 USD
1.07% 2%
121
512 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0387863644 USD
948 đ
48.112.730 USD
1.240.454.761 (83%)
Tổng: 1.500.000.000
608.566 USD
-2.56% -11%
496
513 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0060726721 USD
148 đ
7.485.081 USD
1.232.584.338 (3%)
Tổng: 39.999.999.999
56.160 USD
-1.13% 4%
976
514 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0043054481 USD
105 đ
5.303.929 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
100.659 USD
-5.88% 1%
1062
515 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,12 USD
2.829 đ
141.210.084 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
16.949.959 USD
-0.84% 0%
266
516 Biểu tượng logo của NanoByte Token NanoByte Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
NBT *
0,0021234012 USD
52 đ
2.558.530 USD
1.204.920.861 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
31.695 USD
0.05% 0%
1251
517 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,20 USD
4.779 đ
234.893.910 USD
1.200.806.778 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
15.579 USD
-80.44% 3.356%
233
518 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0235785852 USD
576 đ
28.294.302 USD
1.200.000.000
23.155 USD
-7.91% 31%
626
519 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0532453656 USD
1.301 đ
63.568.511 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
24.312.209 USD
5.52% 49%
386
520 Biểu tượng logo của Vanar Vanar
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0520063065 USD
1.271 đ
62.089.224 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
25.587.190 USD
9.01% 48%
385
521 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0657195373 USD
1.606 đ
78.461.159 USD
1.193.878.749 (50%)
Tổng: 2.400.000.000
18.937.085 USD
4.93% 31%
386
522 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0498536463 USD
1.218 đ
59.519.209 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
1.243.438 USD
1.41% -5%
425
523 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0201653769 USD
493 đ
24.010.807 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
2.085.847 USD
6.00% -18%
675
524 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,000006801 USD
0,1661 đ
8.093 USD
1.190.020.231 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
39 USD
0.03% -0%
2147
525 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0010146267 USD
25 đ
1.206.138 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
-7.02% 3%
1439
526 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001420186 USD
3,4695 đ
168.087 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
162.849 USD
25.69% 58%
1846
527 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,22 USD
5.402 đ
259.748.010 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
24.677.249 USD
-5.43% 17%
158
528 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0002451352 USD
5,9887 đ
287.297 USD
1.171.992.824 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
75.062 USD
23.27% 57%
1753
529 Biểu tượng logo của Skeb Coin Skeb Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
SKEB *
0,0014595981 USD
36 đ
1.683.632 USD
1.153.490.031 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
265.240 USD
-2.14% 1%
1354
530 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.987 đ
601.513.118 USD
1.131.545.851 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
330.701.306 USD
-1.81% 0%
89
531 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0102404499 USD
250 đ
11.557.705 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
1.978 USD
-45.01% -21%
861
532 Biểu tượng logo của Ertha Ertha
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ERTHA *
0,0031868179 USD
78 đ
3.565.764 USD
1.118.910.395 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
459.400 USD
0.56% 25%
1172
533 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,0325742381 USD
796 đ
36.379.921 USD
1.116.831.054 (37%)
Tổng: 3.000.000.000
1.026.039 USD
7.93% 67%
559
534 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,74 USD
18.135 đ
824.300.159 USD
1.110.446.605
158.097.284 USD
3.23% 9%
69
535 Biểu tượng logo của Wrapped EOS Wrapped EOS
07/2017
WEOS
4,38 USD
106.986 đ
4.862.982.848 USD
1.110.446.605
0 USD
4.26% 1%
204
536 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000458941 USD
1,1212 đ
50.138 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
2.35% 12%
2033
537 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
IBS *
0,0008504876 USD
20,7774 đ
917.108 USD
1.078.331.516 (72%)
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
0.05% -0%
1498
538 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0016790287 USD
41 đ
1.810.357 USD
1.078.216.862 (43%)
Tổng: 2.500.000.000
2.702 USD
1.11% 11%
1335
539 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,0578860573 USD
1.414 đ
62.133.693 USD
1.073.379.247 (74%)
Tổng: 1.450.000.000
5.011.406 USD
-1.74% 2%
433
540 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0026976102 USD
66 đ
2.890.741 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
1.607 USD
5.76% -10%
1226
541 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.435 đ
1.069.367.047 USD
1.069.142.972
3.258.958.243 USD
0.04% 0%
59
542 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,38 USD
9.163 đ
399.205.928 USD
1.064.344.686 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
49.758.662 USD
2.40% 9%
118
543 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0003439551 USD
8,4028 đ
364.732 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
29.809 USD
-0.01% 2%
1701
544 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0017996647 USD
44 đ
1.904.590 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
122.945 USD
17.73% 85%
1327
545 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,13 USD
3.123 đ
135.185.666 USD
1.057.348.746
16.976.981 USD
-10.40% 37%
274
546 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0123246258 USD
301 đ
12.971.816 USD
1.052.511.922 (10%)
Tổng: 10.698.691.797
1.632.095 USD
-4.71% -7%
829
547 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0157860061 USD
386 đ
16.356.525 USD
1.036.140.787 (96%)
Tổng: 1.078.040.171
695.503 USD
2.34% 11%
770
548 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,64 USD
15.696 đ
663.843.295 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
266.452.734 USD
2.19% 4%
81
549 Biểu tượng logo của Hawksight Hawksight
04/2022 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0041355506 USD
101 đ
4.267.458 USD
1.031.895.935 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
286.504 USD
8.03% 207%
1117
550 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,27 USD
6.701 đ
278.587.908 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
147.399 USD
4.14% -2%
230
551 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,77 USD
18.693 đ
775.199.547 USD
1.013.094.246 (92%)
Tổng: 1.101.733.373
59.245.330 USD
0.51% 3%
72
552 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.613.172 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
29.378 USD
-0.32% -90%
257
553 Biểu tượng logo của TrexBitcoinXT TrexBitcoinXT
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.599.824 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
40.840 USD
-0.10% -90%
249
554 Biểu tượng logo của BitcoinXT BitcoinXT
04/2020
BTCXT
0,0996177427 USD
2.434 đ
100.300.080 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
23.886 USD
-1.32% -0%
335
555 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,25 USD
55.010 đ
2.259.961.101 USD
1.003.653.961
287.766.796 USD
4.87% 24%
32
556 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0508937135 USD
1.243 đ
50.894.721 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
49.671.364 USD
32.74% 88%
480
557 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.129 đ
250.870.526 USD
1.000.000.000
28.518.610 USD
2.35% 4%
163
558 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,11 USD
2.730 đ
111.746.761 USD
1.000.000.000
7.569.694 USD
1.48% 2%
310
559 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0000656123 USD
1,6029 đ
65.612 USD
1.000.000.000
38 USD
24.39% -31%
2002
560 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / BNB Beacon Chain (BEP2)
MITH *
0,0006853421 USD
16,7429 đ
685.342 USD
1.000.000.000
125.599 USD
11.68% 22%
1572
561 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,0276323939 USD
675 đ
27.632.394 USD
1.000.000.000
500.523 USD
-0.29% 6%
634
562 Biểu tượng logo của QuadrantProtocol QuadrantProtocol
12/2018 / Ethereum Blockchain
EQUAD *
0,0095325669 USD
233 đ
9.532.567 USD
1.000.000.000
690 USD
2.79% 14%
916
563 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0258559546 USD
632 đ
25.855.955 USD
1.000.000.000
628.144 USD
-3.01% -14%
656
564 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.062 đ
330.022.333 USD
1.000.000.000
42.196.949 USD
6.05% 10%
132
565 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0003077522 USD
7,5184 đ
307.752 USD
1.000.000.000
972 USD
8.14% 23%
1736
566 Biểu tượng logo của Blockchain Brawlers Blockchain Brawlers
03/2022 / Ethereum Blockchain
BRWL *
0,0046915605 USD
115 đ
4.691.560 USD
1.000.000.000
655.596 USD
-0.59% 5%
1094
567 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0194864549 USD
476 đ
19.486.455 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
157.615 USD
1.29% -11%
720
568 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.140 đ
1.110.941.480 USD
1.000.000.000
35.458.368 USD
-0.18% 16%
58
569 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
3.909 đ
160.001.547 USD
1.000.000.000
33.793.197 USD
12.33% 55%
191
570 Biểu tượng logo của Infinity PAD Infinity PAD
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
IPAD *
0,0022465281 USD
55 đ
2.246.528 USD
999.999.990
5.619 USD
3.16% 5%
1279
571 Biểu tượng logo của BEMIL Coin BEMIL Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEM *
0,0000559606 USD
1,3671 đ
55.960 USD
999.981.241 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
582 USD
0.50% -9%
2012
572 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,11 USD
2.652 đ
108.534.365 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.965.905 USD
-0.57% -11%
314
573 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,14 USD
3.444 đ
140.936.278 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.891.925 USD
10.13% 42%
267
574 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0883740959 USD
2.159 đ
88.347.799 USD
999.702.433 (100%)
Tổng: 999.877.117
2.984.319 USD
0.50% 7%
361
575 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0004130465 USD
10,0907 đ
412.893 USD
999.628.334
94.012 USD
2.35% 26%
1675
576 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,0232807173 USD
569 đ
23.263.758 USD
999.271.532 (98%)
Tổng: 1.020.000.000
15.659.393 USD
1.58% 36%
680
577 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0675607982 USD
1.651 đ
67.501.851 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
37.697.198 USD
-0.47% 17%
415
578 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,10 USD
2.516 đ
102.876.140 USD
998.999.495
8.812.675 USD
4.65% 6%
329
579 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,0004728719 USD
11,5523 đ
471.764 USD
997.657.799 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
21.101 USD
0.28% 4%
1644
580 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,82 USD
20.116 đ
820.403.874 USD
996.347.002
27.347.246 USD
1.43% 8%
70
581 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0262608253 USD
642 đ
26.150.227 USD
995.788.461 (50%)
Tổng: 2.000.000.000
550.467 USD
0.08% 6%
651
582 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.575 đ
145.423.075 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
5.054.114 USD
1.57% 2%
258
583 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0076442283 USD
187 đ
7.576.339 USD
991.118.882 (94%)
Tổng: 1.057.786.429
242.323 USD
5.11% 12%
971
584 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000441067 USD
1,0775 đ
43.614 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
5.09% 17%
2044
585 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0008461519 USD
20,6715 đ
836.352 USD
988.418.168 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
41.709 USD
-10.13% -9%
1523
586 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0311025501 USD
760 đ
30.738.459 USD
988.293.853 (94%)
Tổng: 1.053.823.352
3.848.168 USD
4.09% 11%
611
587 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,008404599 USD
205 đ
8.292.914 USD
986.711.465 (39%)
Tổng: 2.520.000.000
131.663 USD
0.69% 12%
953
588 Biểu tượng logo của ReapChain ReapChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
REAP *
0,0030178621 USD
74 đ
2.972.594 USD
985.000.000 (20%)
Tổng: 4.900.000.000
288.657 USD
-0.41% -5%
1217
589 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
BORG *
0,20 USD
4.861 đ
195.877.698 USD
984.504.858 (100%)
Tổng: 985.304.868
2.004.203 USD
-0.90% -7%
241
590 Biểu tượng logo của Forj(Bondly) Forj(Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0031422881 USD
77 đ
3.090.820 USD
983.620.759
201.965 USD
3.50% 17%
1105
591 Biểu tượng logo của Forj (Bondly) Forj (Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0045338319 USD
111 đ
4.459.571 USD
983.620.759
397.067 USD
-16.03% 39%
1109
592 Biểu tượng logo của LeisureMeta LeisureMeta
05/2022 / Ethereum Blockchain
LM *
0,0063762375 USD
156 đ
6.261.580 USD
982.018.037 (21%)
Tổng: 4.670.278.020
313.847 USD
1.39% -8%
1022
593 Biểu tượng logo của Step® Step®
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,0001352996 USD
3,3054 đ
132.797 USD
981.505.923 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
160 USD
-0.13% -0%
1897
594 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0002904033 USD
7,0946 đ
284.740 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
35.856 USD
-1.27% 3%
1755
595 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,0787281549 USD
1.923 đ
77.104.710 USD
979.379.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
5.992.086 USD
2.97% 9%
389
596 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,27 USD
6.533 đ
260.449.010 USD
973.999.493
11.194.685 USD
0.09% 8%
157
597 Biểu tượng logo của Artisse Artisse
11/2022 / Polygon Blockchain
CATHEON *
0,0011056458 USD
27 đ
1.070.856 USD
968.534.281 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
95.663 USD
-4.25% 290%
1459
598 Biểu tượng logo của Finblox Finblox
10/2022 / Ethereum Blockchain
FBX *
0,0006567215 USD
16,0437 đ
633.686 USD
964.923.179 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
116.450 USD
20.52% 29%
1596
599 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,89 USD
21.849 đ
860.609.806 USD
962.270.674 (98%)
Tổng: 983.253.963
33.068.164 USD
1.94% 10%
67
600 Biểu tượng logo của DappRadar DappRadar
11/2021 / Ethereum Blockchain
RADAR *
0,0073301045 USD
179 đ
7.037.605 USD
960.096.177 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
952.552 USD
-0.59% -12%
992
601 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0057511787 USD
141 đ
5.506.337 USD
957.427.533 (96%)
Tổng: 999.000.000
278.714 USD
-3.21% 40%
1052
602 Biểu tượng logo của OLD DOVU OLD DOVU
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0002620287 USD
6,4014 đ
250.541 USD
956.157.114 (99%)
Tổng: 963.761.390
782 USD
22.77% 5%
1773
603 Biểu tượng logo của Vabble Vabble
08/2021 / Ethereum Blockchain
VAB *
0,0010767251 USD
26 đ
1.026.017 USD
952.904.939 (65%)
Tổng: 1.456.250.000
7.435 USD
2.33% 11%
1471
604 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,059697775 USD
1.458 đ
56.727.628 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
5.830.627 USD
-1.39% 2%
448
605 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0309902723 USD
757 đ
29.440.759 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
1.643.390 USD
3.57% 5%
621
606 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0774363734 USD
1.892 đ
73.564.555 USD
950.000.000
39.956.724 USD
57.71% 241%
402
607 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,13 USD
3.212 đ
124.888.621 USD
949.843.692 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
861.091 USD
6.91% 22%
287
608 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0043179108 USD
105 đ
4.084.623 USD
945.972.125 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
578.092 USD
108.03% 244%
1130
609 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0333841071 USD
816 đ
31.521.401 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
8.733.367 USD
-7.45% 75%
608
610 Biểu tượng logo của DAFI Protocol DAFI Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DAFI *
0,004094628 USD
100 đ
3.849.474 USD
940.127.854 (42%)
Tổng: 2.250.000.000
229.976 USD
3.93% -6%
1145
611 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0176826088 USD
432 đ
16.524.808 USD
934.523.200 (47%)
Tổng: 2.000.000.000
49.368 USD
-1.90% -8%
767
612 Biểu tượng logo của Ferro Ferro
06/2022 / Ethereum Blockchain
FER *
0,0085836762 USD
210 đ
8.004.539 USD
932.530.341 (19%)
Tổng: 5.000.000.000
22.999 USD
1.08% 5%
964
613 Biểu tượng logo của SPX6900 SPX6900
09/2023 / Ethereum Blockchain
SPX *
0,0071828507 USD
175 đ
6.687.184 USD
930.993.090 (93%)
Tổng: 1.000.000.000
663.155 USD
-12.83% -1%
1004
614 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,63 USD
15.456 đ
587.991.084 USD
929.390.005 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
89.347.502 USD
4.44% 13%
90
615 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,72 USD
90.930 đ
3.455.254.723 USD
928.314.586 (94%)
Tổng: 985.239.504
656.306 USD
-0.54% -5%
23
616 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,19 USD
4.728 đ
178.999.890 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
69.449 USD
-5.74% 3%
246
617 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,002146242 USD
52 đ
1.983.725 USD
924.278.318 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
110.225 USD
-10.90% -18%
1317
618 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,015050703 USD
368 đ
13.899.686 USD
923.524.013 (99%)
Tổng: 933.524.013
403.685 USD
3.64% 1%
815
619 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DRF *
0,0015207615 USD
37 đ
1.403.708 USD
923.029.615 (28%)
Tổng: 3.250.000.000
25.228 USD
1.07% 66%
1403
620 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0854291226 USD
2.087 đ
78.031.753 USD
913.409.273 (84%)
Tổng: 1.084.734.273
2.548.750 USD
-0.97% 1%
388
621 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,81 USD
44.136 đ
1.646.388.601 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
202.567.001 USD
0.64% 5%
41
622 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0001758445 USD
4,2959 đ
157.436 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
4.47% 15%
1855
623 Biểu tượng logo của Swash Swash
09/2021 / Ethereum Blockchain
SWASH *
0,0127021285 USD
310 đ
11.313.219 USD
890.655.346 (89%)
Tổng: 995.831.685
462.012 USD
2.39% -2%
864
624 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,40 USD
58.754 đ
2.140.571.923 USD
890.053.305 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
82.557.596 USD
0.99% 3%
36
625 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0199371321 USD
487 đ
17.473.245 USD
876.417.166 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
695.378 USD
1.69% 5%
753
626 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.685 đ
203.683.852 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
10.955.156 USD
0.75% 6%
176
627 Biểu tượng logo của Cook Finance Cook Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0001231765 USD
3,0092 đ
107.611 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
53.751 USD
2.37% 19%
1932
628 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0005790469 USD
14,1461 đ
503.771 USD
870.000.000 (94%)
Tổng: 925.000.000
2.254 USD
7.25% -13%
1629
629 Biểu tượng logo của 0x0.ai 0x0.ai
01/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,11 USD
2.627 đ
93.410.291 USD
868.563.455 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.199.821 USD
3.98% -7%
352
630 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0003092053 USD
7,5539 đ
267.533 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
173.967 USD
-5.63% 41%
1762
631 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0326027246 USD
796 đ
28.075.574 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
71.618 USD
8.32% 54%
629
632 Biểu tượng logo của Origin DeFi Governance Origin DeFi Governance
07/2022 / Ethereum Blockchain
OGV *
0,0101255274 USD
247 đ
8.705.750 USD
859.782.377 (21%)
Tổng: 4.112.192.368
1.077.698 USD
6.88% 13%
943
633 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0029613068 USD
72 đ
2.528.074 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
2.784.707 USD
-13.05% -1%
1254
634 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0728109199 USD
1.779 đ
62.027.720 USD
851.901.336 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
4.829 USD
2.03% 7%
434
635 Biểu tượng logo của Infinity Games Infinity Games
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ING *
0,0003729278 USD
9,1106 đ
316.749 USD
849.357.797 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
243.091 USD
1.45% -20%
1730
636 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.197 đ
353.741.964 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
73.305.916 USD
0.97% 5%
129
637 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0005079104 USD
12,4083 đ
430.215 USD
847.029.773 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
39.677 USD
17.37% 16%
1661
638 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,10 USD
2.452 đ
84.919.099 USD
846.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
7.307.537 USD
1.55% 6%
366
639 Biểu tượng logo của GameZone GameZone
09/2021 / Ethereum Blockchain
GZONE *
0,0376357747 USD
919 đ
31.618.465 USD
840.117.285
89.359 USD
7.71% 19%
605
640 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,25 USD
6.039 đ
206.566.831 USD
835.622.048 (70%)
Tổng: 1.200.000.000
13.011.911 USD
-1.52% 0%
237
641 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,0677951939 USD
1.656 đ
56.172.838 USD
828.566.666 (52%)
Tổng: 1.600.000.000
10.907.393 USD
7.58% 7%
452
642 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0014449726 USD
35 đ
1.194.520 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
59.240 USD
-3.54% 9%
1443
643 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,53 USD
13.003 đ
438.582.463 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
97.946.871 USD
-1.60% -1%
108
644 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAS *
0,0053701493 USD
131 đ
4.400.988 USD
819.528.005 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
143.623 USD
7.53% 51%
1110
645 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0508682143 USD
1.243 đ
40.985.425 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.688.937 USD
1.62% 4%
529
646 Biểu tượng logo của DecentralZone DecentralZone
08/2023 / Ethereum Blockchain
DZ *
0,0000961746 USD
2,3495 đ
76.940 USD
800.000.000
1.792 USD
-2.49% -9%
1989
647 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0202418813 USD
495 đ
16.092.296 USD
795.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.166.868 USD
0.23% 3%
774
648 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0038569752 USD
94 đ
3.066.084 USD
794.945.184 (95%)
Tổng: 840.000.000
1.001 USD
-11.64% 4%
1200
649 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,32 USD
7.699 đ
249.707.985 USD
792.385.491 (72%)
Tổng: 1.095.959.935
23.669.804 USD
1.38% 19%
164
650 Biểu tượng logo của XCarnival XCarnival
10/2021 / Ethereum Blockchain
XCV *
0,0025477421 USD
62 đ
2.014.348 USD
790.640.622 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
507.193 USD
0.95% 39%
1310
651 Biểu tượng logo của Izumi Finance Izumi Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
IZI *
0,0167786658 USD
410 đ
13.211.521 USD
787.400.000 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
438.078 USD
0.34% 13%
826
652 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0672954308 USD
1.644 đ
52.977.499 USD
787.237.687 (98%)
Tổng: 800.676.256
3.717.658 USD
1.14% 4%
467
653 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,000022947 USD
0,5606 đ
17.986 USD
783.790.335 (99%)
Tổng: 789.204.980
0 USD
2.35% 12%
2114
654 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,0245233037 USD
599 đ
19.185.722 USD
782.346.564 (88%)
Tổng: 888.888.888
2.629.273 USD
1.27% 5%
727
655 Biểu tượng logo của Blocery Blocery
08/2020 / Ethereum Blockchain
BLY *
0,0046149947 USD
113 đ
3.604.029 USD
780.938.884 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
80.991 USD
-5.58% -3%
1162
656 Biểu tượng logo của Image Generation AI Image Generation AI
02/2023 / Ethereum Blockchain
IMGNAI *
0,0470870906 USD
1.150 đ
36.578.822 USD
776.833.333 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
348.429 USD
1.60% 13%
555
657 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,16 USD
3.967 đ
125.565.973 USD
773.213.840 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
6.986.308 USD
21.76% 6%
286
658 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0713706802 USD
1.744 đ
55.068.529 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
1.115.369 USD
0.27% -0%
458
659 Biểu tượng logo của ONBUFF ONBUFF
08/2020 / Ethereum Blockchain
ONIT *
0,0255990865 USD
625 đ
19.713.228 USD
770.075.466 (97%)
Tổng: 789.885.600
319.823 USD
-1.72% 3%
719
660 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0249393207 USD
609 đ
19.203.561 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
2.995.350 USD
4.03% 6%
725
661 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,22 USD
5.279 đ
165.946.775 USD
767.998.912 (86%)
Tổng: 895.687.276
25.724.973 USD
-2.70% 8%
189
662 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.629 đ
114.005.332 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.826.102 USD
-2.51% 15%
305
663 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,16 USD
4.014 đ
125.841.754 USD
765.898.748 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.160.228 USD