1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2824 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 18:36

Bảng xếp hạng 2824 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shiryo-Inu Shiryo-Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO-INU *
0, USD
0,0000 đ
38.757.914 USD
981.896.927.984.031.488 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
1.039.141 USD
7.35% -29%
605
2 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
2.030.418 USD
396.053.065.915.796.608 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
171.820 USD
-7.21% -28%
1500
3 Biểu tượng logo của MetaPets MetaPets
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAPETS *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
16.425.118 USD
52.933.553.315.854.216 (54%)
Tổng: 98.901.962.031.665.120
292.302 USD
13.06% -26%
821
4 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
81.288.737 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
882.810 USD
9.98% -26%
423
5 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
2.304.561 USD
36.112.304.815.959.608
20.784 USD
-1.91% -32%
1457
6 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
1.401.782 USD
13.892.758.052.262.170
12.797 USD
7.79% -27%
1637
7 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HAM *
0,0000000095 USD
0,0002 đ
22.590.478 USD
2.384.230.000.000.000 (24%)
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.747.350 USD
6.87% -30%
755
8 Biểu tượng logo của Silva Token Silva Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SILVA *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
615.353 USD
1.669.960.531.442.310 (83%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
1.480.360 USD
7.78% -18%
1908
9 Biểu tượng logo của Galaxy Heroes Coin Galaxy Heroes Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GHC *
0,0000000258 USD
0,0006 đ
25.841.329 USD
1.000.000.000.000.000
2.318.754 USD
13.29% -36%
722
10 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000021114 USD
0,0481 đ
1.968.907.757 USD
932.497.500.000.000 (94%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.275.757 USD
4.39% -16%
206
11 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000119 USD
0,0003 đ
10.258.116 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.571.097 USD
7.93% 25%
984
12 Biểu tượng logo của CumStar CumStar
07/2021 / Ethereum Blockchain
CUMSTAR *
0,000000004 USD
0,0001 đ
2.349.888 USD
591.318.033.219.353 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
747.173 USD
-5.59% -43%
1445
13 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEMOON *
0,000001701 USD
0,0387 đ
995.996.392 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
191.144 USD
0.02% 0%
212
14 Biểu tượng logo của DogeBonk DogeBonk
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOBO *
0,0000000394 USD
0,0009 đ
22.968.141 USD
582.959.739.166.037 (58%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
398.307 USD
10.89% -49%
752
15 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000007395 USD
0,0168 đ
409.559.910 USD
553.943.724.118.777 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87.844.247 USD
-6.89% -43%
160
16 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00002267 USD
0,5160 đ
12.480.387.974 USD
549.063.278.876.300 (93%)
Tổng: 589.735.030.408.320
2.150.264.622 USD
18.14% -27%
14
17 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
1.411.299 USD
519.128.936.799.470 (52%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
150.318 USD
25.80% -22%
1634
18 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MND *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
1.300.629 USD
498.189.654.056.300
1.986 USD
5.03% -42%
1668
19 Biểu tượng logo của Dogey-Inu Dogey-Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
DINU *
0,0000000077 USD
0,0002 đ
3.247.823 USD
423.645.758.159.100 (42%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.172 USD
15.55% -33%
1342
20 Biểu tượng logo của PornRocket PornRocket
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PORNROCKET *
0,0000000607 USD
0,0014 đ
24.398.481 USD
401.795.841.886.120 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
279.173 USD
2.95% -29%
734
21 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000004626 USD
0,0105 đ
173.489.342 USD
375.054.488.365.857 (38%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.486.603 USD
7.15% -32%
284
22 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000244 USD
0,0006 đ
7.601.789 USD
311.708.880.342.310 (31%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.832.847 USD
11.87% -30%
1094
23 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0000000151 USD
0,0003 đ
4.261.942 USD
282.958.887.289.420 (28%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.259.359 USD
28.65% -11%
1255
24 Biểu tượng logo của REVIVAL REVIVAL
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RVL *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
925.889 USD
281.253.887.264.220 (56%)
Tổng: 500.000.000.000.000
4.422 USD
1.88% -42%
1783
25 Biểu tượng logo của Island Coin Island Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISLE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
68.701 USD
279.599.642.999.290 (52%)
Tổng: 537.000.000.000.000
0 USD
3.83% -24%
2478
26 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,00000196 USD
0,0446 đ
545.143.616 USD
277.080.562.500.000 (28%)
Tổng: 999.990.000.000.000
375.356.641 USD
5.84% -29%
138
27 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN DINGO TOKEN
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DINGO *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
114.643 USD
178.246.115.789.000 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.896 USD
-7.92% -32%
2395
28 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLAST *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
997.764 USD
176.709.614.409.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
196.361 USD
5.26% -14%
1754
29 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,00000186 USD
0,0423 đ
75.340.093 USD
100.000.000.000.000
27.112.880 USD
5.92% -45%
467
30 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CORGIB *
0,0000000184 USD
0,0004 đ
533.148 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
63.145 USD
5.03% -31%
1966
31 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00000837 USD
0,1905 đ
215.954.731 USD
25.757.575.757.576
6.443.607 USD
4.73% -45%
244
32 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00007441 USD
1,6936 đ
1.416.263.141 USD
18.959.104.673.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
32.754.585 USD
4.12% -27%
76
33 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,00001683 USD
0,3831 đ
168.099.826 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
13.750.812 USD
12.21% -37%
289
34 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000010266 USD
0,0234 đ
10.203.144 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
542.258 USD
2.53% -25%
986
35 Biểu tượng logo của EarnX EarnX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EARNX *
0,0000001681 USD
0,0038 đ
1.161.002 USD
6.907.585.469.992 (33%)
Tổng: 21.000.000.000.000
3.463 USD
-9.63% -30%
1706
36 Biểu tượng logo của MicroPets MicroPets
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETS *
0,0000013845 USD
0,0315 đ
6.932.455 USD
5.007.120.231.351 (50%)
Tổng: 10.000.000.000.000
316.333 USD
26.93% -28%
1115
37 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Cronos Blockchain
VVS *
0,00002538 USD
0,5776 đ
138.324.180 USD
2.290.100.781.801 (2%)
Tổng: 100.000.000.000.000
4.455.019 USD
5.4% -32%
335
38 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000343574 USD
0,7820 đ
57.756.833 USD
1.681.058.790.285 (17%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.948.823 USD
-9.62% -39%
500
39 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000182099 USD
0,4145 đ
18.952.299 USD
1.040.771.353.132 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
485.189 USD
20.37% -24%
790
40 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,000006259 USD
0,1425 đ
6.258.971 USD
1.000.000.000.000
54.470 USD
2.21% -45%
1145
41 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,00000002 USD
0,0005 đ
19.999 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
2 USD
0.02% -33%
2657
42 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,0024638731 USD
56 đ
2.439.234.332 USD
990.000.000.000
3.662.846 USD
15.80% -5%
48
43 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00030779 USD
7,0053 đ
296.171.489 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
78.943.215 USD
3.67% -27%
203
44 Biểu tượng logo của Silver Stonks Silver Stonks
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SSTX *
0,0000005425 USD
0,0123 đ
405.570 USD
747.566.991.914 (33%)
Tổng: 2.300.000.000.000
114 USD
7.18% -18%
2059
45 Biểu tượng logo của MoonTrust MoonTrust
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNTT *
0,0000010752 USD
0,0245 đ
752.103 USD
699.500.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000.000
617 USD
1.08% -7%
1850
46 Biểu tượng logo của Tiger King Tiger King
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000075802 USD
0,1725 đ
4.896.833 USD
645.999.263.731 (91%)
Tổng: 710.999.305.800
68.019 USD
8.31% -5%
1219
47 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000002011 USD
0,0046 đ
126.471 USD
628.840.000.000
107 USD
0.02% -17%
2374
48 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000160329 USD
0,3649 đ
9.108.379 USD
568.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
224.292 USD
10.99% -13%
1029
49 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000030274 USD
0,0689 đ
1.448.106 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
523 USD
-16.99% -24%
1621
50 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000999947 USD
2,2759 đ
40.225.528 USD
402.276.464.812 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000
280.888 USD
7.59% -24%
594
51 Biểu tượng logo của YUMMY YUMMY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YUMMY *
0,0000072375 USD
0,1647 đ
2.658.343 USD
367.302.685.640 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000
24.138 USD
-11.26% -22%
1410
52 Biểu tượng logo của Bobo Cash Bobo Cash
09/2021 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000009423 USD
0,0214 đ
325.086 USD
344.989.738.893 (34%)
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
3.83% -24%
2126
53 Biểu tượng logo của SIMP Token SIMP Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMP *
0,0000080205 USD
0,1825 đ
2.755.818 USD
343.598.389.290 (34%)
Tổng: 1.000.000.000.000
104.895 USD
84.57% 9%
1397
54 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / Binance Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000693229 USD
1,5778 đ
15.647.246 USD
225.715.436.474 (71%)
Tổng: 315.700.000.000
48.868.758 USD
0.38% -1%
835
55 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,000008571 USD
0,1951 đ
1.819.359 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
25.690 USD
11.38% -16%
1538
56 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0001842405 USD
4,1933 đ
33.912.570 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
42.411 USD
-7.95% -20%
642
57 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0018348318 USD
42 đ
333.665.567 USD
181.850.767.347 (41%)
Tổng: 442.475.501.083
42.374.948 USD
16.44% -24%
239
58 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,19 USD
4.417 đ
33.651.054.670 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
20.758.131 USD
8.62% -18%
201
59 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00466707 USD
106 đ
829.635.357 USD
173.136.634.513 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
73.006.124 USD
8.45% -26%
106
60 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000003496 USD
0,0080 đ
60.153 USD
172.076.810.000
6 USD
11.04% -7%
2508
61 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00649316 USD
148 đ
1.565.756.770 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
12.416.818 USD
9.37% -11%
68
62 Biểu tượng logo của DeFi Degen Land DeFi Degen Land
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DDL *
0,0000202334 USD
0,4605 đ
3.035.015 USD
150.000.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000.000
1.027.723 USD
7.25% -40%
1363
63 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,000018756 USD
0,4269 đ
2.696.380 USD
143.761.098.438
7.652 USD
-10.90% -28%
1404
64 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,14 USD
3.171 đ
18.529.006.799 USD
132.670.764.300
1.451.491.655 USD
8.25% -25%
11
65 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000035834 USD
0,0816 đ
468.422 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
0 USD
1.12% -17%
2004
66 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Ethereum Blockchain
NABOX *
0,0000393349 USD
0,8953 đ
4.916.211 USD
124.983.571.286 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
504.090 USD
15.13% -23%
1217
67 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000164672 USD
0,3748 đ
1.983.735 USD
120.466.112.299 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
77.960 USD
6.42% -26%
1507
68 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
IDRT *
0,0000691155 USD
1,5731 đ
7.877.713 USD
113.978.997.094 (88%)
Tổng: 130.112.000.000
484.169 USD
0.02% -2%
1082
69 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,05789 USD
1.318 đ
5.907.077.288 USD
101.812.332.360 (100%)
Tổng: 101.812.359.454
1.294.919.821 USD
3.45% -16%
25
70 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000003583 USD
0,0082 đ
36.399 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
1 USD
1.12% -17%
2579
71 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000075344 USD
0,1715 đ
753.442 USD
100.000.000.000
4.332 USD
-3.56% -31%
1849
72 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00265245 USD
60 đ
253.858.435 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
27.519.140 USD
6.38% -29%
223
73 Biểu tượng logo của ADA BOY ADA BOY
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADABOY *
0,0000146672 USD
0,3338 đ
1.416.628 USD
96.584.605.559 (97%)
Tổng: 100.000.000.000
318.768 USD
11.02% -15%
1632
74 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,00000007 USD
0,0016 đ
6.569 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
0 USD
-0.09% 0%
2764
75 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,000016118 USD
0,3668 đ
1.490.913 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
22.510 USD
4.72% -36%
1612
76 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000116621 USD
0,2654 đ
1.062.314 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
88.388 USD
1.33% -21%
1730
77 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0001146672 USD
2,6098 đ
10.388.365 USD
90.595.753.019
527 USD
7.86% 2%
979
78 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0057749799 USD
131 đ
491.228.369 USD
85.061.485.690
1.635.201 USD
1.12% -31%
119
79 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000090353 USD
0,2056 đ
750.454 USD
83.057.996.159 (67%)
Tổng: 124.724.662.825
249 USD
-10.57% -10%
1852
80 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,00873255 USD
199 đ
708.566.174 USD
81.140.814.598 (41%)
Tổng: 196.008.739.620
79.178.712 USD
15.03% -40%
115
81 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.760 đ
78.392.604.605 USD
78.311.766.178 (98%)
Tổng: 80.076.563.060
67.522.813.163 USD
-0.26% 0%
3
82 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000007167 USD
0,0163 đ
50.167 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
5 USD
102.24% -17%
2535
83 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
QRT *
0,0000019531 USD
0,0445 đ
126.523 USD
64.780.008.837 (65%)
Tổng: 100.000.000.000
18.772 USD
-6.28% -44%
2373
84 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,053942 USD
1.228 đ
3.610.233.581 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
385.974.727 USD
4.89% -31%
37
85 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,00103161 USD
23 đ
70.937.932 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
570.597 USD
21.28% -3%
482
86 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0004680559 USD
10,6530 đ
29.515.842 USD
63.060.505.902 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
7.774.164 USD
13.89% -10%
683
87 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000282304 USD
0,6425 đ
1.773.447 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
126.482 USD
3.64% -35%
1547
88 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000007581 USD
0,0173 đ
46.937 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
592 USD
55.55% -24%
2547
89 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0000394313 USD
0,8975 đ
2.422.656 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
68.536 USD
1.99% -26%
1433
90 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEDA *
0,0002628157 USD
5,9817 đ
16.069.054 USD
61.141.913.035 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
1.243.388 USD
3.25% -29%
825
91 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOWB *
0,0000519951 USD
1,1834 đ
3.135.143 USD
60.296.840.158 (60%)
Tổng: 100.000.000.000
752.990 USD
4.01% -5%
1354
92 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,00692363 USD
158 đ
424.602.742 USD
59.039.673.943 (59%)
Tổng: 100.000.000.000
18.709.162 USD
3.22% -34%
163
93 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,000013229 USD
0,3011 đ
766.987 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
26.691 USD
12.35% -17%
1844
94 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0002614632 USD
5,9509 đ
14.131.269 USD
54.046.882.510 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
337.312 USD
7.45% -38%
863
95 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000000483 USD
0,0011 đ
2.593 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
0 USD
0.00% -2%
2800
96 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000696192 USD
1,5845 đ
3.694.503 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
764 USD
1.68% -14%
1303
97 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0003570181 USD
8,1257 đ
17.850.905 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
24.358 USD
0.20% -3%
802
98 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,00986185 USD
224 đ
493.057.216 USD
49.938.652.992
22.573.907 USD
5.47% -30%
150
99 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0003787852 USD
8,6212 đ
18.883.843 USD
49.853.700.000 (100%)
Tổng: 50.000.000.000
288.206 USD
7.47% -29%
792
100 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000132162 USD
0,3008 đ
645.881 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
0 USD
-6.62% -17%
1892
101 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000109064 USD
0,2482 đ
523.053 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
655 USD
21.55% -14%
1970
102 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
14.112 đ
29.665.522.664 USD
47.736.918.345 (48%)
Tổng: 100.000.000.000
2.932.173.811 USD
5.2% -21%
8
103 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0002622755 USD
5,9694 đ
11.948.789 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.867.828 USD
2.82% -29%
926
104 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,00394736 USD
90 đ
176.950.674 USD
44.804.707.811
9.272.134 USD
7.36% -27%
281
105 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain (BEP2)
NPXSXEM *
0,0002539708 USD
5,7804 đ
11.349.047 USD
44.686.428.753 (42%)
Tổng: 106.784.637.943
10.225 USD
14.08% -29%
939
106 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000044055 USD
0,1003 đ
191.471 USD
43.462.006.742 (48%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
0.00% 1%
2278
107 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.755 đ
43.457.634.540 USD
43.420.269.154
4.784.150.270 USD
0.62% -0%
5
108 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,02957094 USD
673 đ
1.418.692.822 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
29.100.045 USD
10.82% -29%
75
109 Biểu tượng logo của Content Neutrality Network Content Neutrality Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
CNN *
0,000006598 USD
0,1502 đ
257.554 USD
39.035.223.816 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
3.448 USD
4.58% -19%
2195
110 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0008191478 USD
18,6438 đ
31.594.422 USD
38.569.866.604 (100%)
Tổng: 38.570.595.713
28.261 USD
-3.85% -1%
664
111 Biểu tượng logo của Ondori Ondori
10/2018
RSTR
0,0003583351 USD
8,1557 đ
13.533.188 USD
37.766.847.790 (86%)
Tổng: 43.903.795.597
0 USD
1.12% -17%
879
112 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0001708686 USD
3,8890 đ
5.820.892 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
286.154 USD
3.51% -34%
1169
113 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,13 USD
25.719 đ
36.330.015.625 USD
33.539.852.826 (75%)
Tổng: 45.000.000.000
3.053.105.575 USD
9.03% -13%
6
114 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000184134 USD
0,4191 đ
589.224 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
1.258 USD
19.25% 22%
1929
115 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0000967434 USD
2,2019 đ
3.008.376 USD
31.096.432.231 (40%)
Tổng: 78.042.956.829
176.868 USD
11.15% -17%
1368
116 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000974809 USD
2,2187 đ
3.016.871 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
1.32% 2.839%
1366
117 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0009915609 USD
22,5679 đ
30.271.465 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
84.944 USD
-0.40% -55%
679
118 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000007796 USD
0,0177 đ
23.733 USD
30.444.373.640 (72%)
Tổng: 42.000.000.000
0 USD
0.00% -22%
2635
119 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0010002158 USD
23 đ
30.403.833 USD
30.397.274.955
83.324 USD
35.08% -4%
677
120 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,01460844 USD
332 đ
431.275.977 USD
29.498.690.793 (84%)
Tổng: 35.309.402.454
19.127.696 USD
3.93% -32%
162
121 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00597042 USD
136 đ
158.026.245 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
1.176.382 USD
-4.18% -28%
301
122 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000176679 USD
0,4021 đ
452.550 USD
25.614.208.832 (37%)
Tổng: 68.604.208.832
68 USD
6.82% -22%
2018
123 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000203226 USD
0,4625 đ
520.463 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
449 USD
5.62% -20%
1974
124 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,36 USD
8.292 đ
9.225.550.529 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
199.615.661 USD
7.62% -22%
19
125 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0002015481 USD
4,5872 đ
5.038.702 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
504.869 USD
-10.63% 7%
1209
126 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
89.584 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
1.12% -17%
2431
127 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0007068228 USD
16,0873 đ
17.599.119 USD
24.898.912.108 (100%)
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
3.70% -13%
805
128 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,20 USD
4.448 đ
4.860.081.957 USD
24.802.247.204 (50%)
Tổng: 50.001.806.812
453.212.445 USD
6.72% -25%
31
129 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000100059 USD
0,2277 đ
237.239 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
212 USD
-39.74% -28%
2225
130 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000027798 USD
0,0633 đ
61.633 USD
22.171.964.349 (89%)
Tổng: 25.000.000.000
83 USD
-4.94% -24%
2499
131 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VRT *
0,0003481093 USD
7,9230 đ
7.658.399 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
266.931 USD
12.13% -31%
1091
132 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0022844774 USD
52 đ
48.351.184 USD
21.165.096.531
3.944.172 USD
8.55% 1%
546
133 Biểu tượng logo của Penta Penta
04/2018 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0000070923 USD
0,1614 đ
149.039 USD
21.014.319.521 (21%)
Tổng: 100.000.000.000
164 USD
-5.55% -6%
2339
134 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / Binance Chain (BEP2)
NEW *
0,0009607592 USD
21,8669 đ
19.764.734 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
4.713.383 USD
12.94% -41%
784
135 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0001675738 USD
3,8140 đ
3.375.549 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
81.630 USD
1.26% -22%
1335
136 Biểu tượng logo của Cyber Movie Chain Cyber Movie Chain
10/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0000078339 USD
0,1783 đ
156.679 USD
20.000.000.000
0 USD
3.70% -24%
2322
137 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000270978 USD
0,6167 đ
541.956 USD
20.000.000.000
0 USD
-23.53% -22%
1956
138 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000141516 USD
0,3221 đ
281.882 USD
19.918.713.667
0 USD
3.70% 327%
2169
139 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
3.713.667 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
1.29% -17%
1302
140 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0020955918 USD
48 đ
40.181.107 USD
19.174.109.628 (97%)
Tổng: 19.679.012.762
427.462 USD
3.30% -6%
595
141 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0000568591 USD
1,2941 đ
1.076.328 USD
18.929.718.914 (63%)
Tổng: 30.000.000.000
10.798 USD
5.73% -20%
1724
142 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0000480358 USD
1,0933 đ
907.230 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
1.578 USD
0.39% 3%
1793
143 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,00628607 USD
143 đ
433.738.570 USD
18.191.189.321 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
9.512.625 USD
3.3% 26%
161
144 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,02287018 USD
521 đ
527.787.255 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
70.369.316 USD
10.04% -24%
142
145 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,23 USD
5.194 đ
4.312.622.208 USD
18.092.792.421 (36%)
Tổng: 50.000.000.000
89.686.228 USD
6.21% -19%
34
146 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000026534 USD
0,0604 đ
47.761 USD
17.999.887.606 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
0 USD
3.70% -26%
2544
147 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000270397 USD
0,6154 đ
484.727 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
4.861 USD
13.22% -40%
1992
148 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,00696244 USD
158 đ
124.496.830 USD
17.911.571.598 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
548.215 USD
0.84% -28%
362
149 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0005822668 USD
13,2524 đ
10.424.322 USD
17.902.999.424
200.975 USD
12.09% -58%
976
150 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000184566 USD
0,4201 đ
323.743 USD
17.540.786.790 (60%)
Tổng: 29.000.000.000
203 USD
10.66% -17%
2127
151 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0102041589 USD
232 đ
178.886.108 USD
17.530.705.935
34.761.415 USD
7.66% -28%
187
152 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0011931414 USD
27 đ
20.712.361 USD
17.359.519.489 (58%)
Tổng: 30.000.000.000
94.258 USD
26.69% -31%
777
153 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000001516 USD
0,0035 đ
2.583 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
122 USD
3.70% -43%
2801
154 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
60.897 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
101 USD
-49.44% -17%
2506
155 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0002000523 USD
4,5532 đ
3.390.522 USD
16.948.178.666 (56%)
Tổng: 30.000.000.000
445.343 USD
-9.24% -35%
1333
156 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,00961395 USD
219 đ
158.714.710 USD
16.494.048.988 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
6.301.295 USD
3.97% -31%
300
157 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
58.841 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
0 USD
1.12% 7%
2510
158 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0022419077 USD
51 đ
35.941.800 USD
16.031.793.209 (32%)
Tổng: 50.000.000.000
285.906 USD
11.43% -23%
620
159 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020
ASK
0,001297482 USD
30 đ
20.561.703 USD
15.847.389.945 (16%)
Tổng: 100.000.000.000
458.349 USD
-1.70% -4%
778
160 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000154549 USD
0,3518 đ
244.283 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
47 USD
12.76% -12%
2217
161 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000039298 USD
0,0894 đ
60.911 USD
15.500.000.000
877 USD
-8.60% -9%
2505
162 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0003583351 USD
8,1557 đ
5.515.502 USD
15.392.022.544
0 USD
1.12% -17%
1186
163 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,02144722 USD
488 đ
322.664.750 USD
15.034.076.374 (72%)
Tổng: 21.000.000.000
28.842.236 USD
9.67% -29%
188
164 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000094155 USD
0,2143 đ
135.765 USD
14.419.258.368 (53%)
Tổng: 27.000.000.000
11 USD
28.76% -2%
2356
165 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
22.759 đ
14.089.394.714 USD
14.086.662.250
4.708.681.529 USD
-0.13% 0%
13
166 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0001864615 USD
4,2439 đ
2.606.797 USD
13.980.348.371 (33%)
Tổng: 42.000.000.000
73.755 USD
-0.81% -25%
1412
167 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0052708023 USD
120 đ
71.301.663 USD
13.527.667.870 (45%)
Tổng: 30.000.000.000
8.113.930 USD
8.28% -29%
443
168 Biểu tượng logo của Cryptaur Cryptaur
06/2018 / Ethereum Blockchain
CPT *
0,0001196064 USD
2,7222 đ
1.612.973 USD
13.485.673.471 (49%)
Tổng: 27.662.180.148
5.681 USD
3.72% -27%
1579
169 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0084638589 USD
193 đ
112.737.260 USD
13.319.841.650 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
2.370.220 USD
13.38% -24%
348
170 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000370216 USD
0,8426 đ
492.203 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
3.70% -28%
1986
171 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0188514564 USD
429 đ
248.085.122 USD
13.159.997.677 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
27.870.815 USD
3.22% -30%
165
172 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000205579 USD
0,4679 đ
264.455 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
12.038 USD
2.92% -14%
2188
173 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0224007404 USD
510 đ
287.733.507 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
9.544.590 USD
11.28% -25%
152
174 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001500881 USD
3,4160 đ
1.910.975 USD
12.732.356.945 (95%)
Tổng: 13.450.477.905
0 USD
-57.44% -65%
1526
175 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0029209707 USD
66 đ
37.137.004 USD
12.713.925.827 (61%)
Tổng: 21.000.000.000
288.793 USD
-1.59% -49%
615
176 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,064807 USD
1.475 đ
793.182.223 USD
12.305.012.699 (33%)
Tổng: 37.705.012.699
10.037.605 USD
7.68% -26%
107
177 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,04437649 USD
1.010 đ
615.341.541 USD
12.303.052.689 (59%)
Tổng: 21.000.000.000
58.737.091 USD
0.97% -33%
127
178 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,000001769 USD
0,0403 đ
21.230 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
11 USD
3.70% -11%
2650
179 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000017038 USD
0,0388 đ
20.140 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
1 USD
-9.27% -48%
2655
180 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,22 USD
4.901 đ
2.501.753.819 USD
11.595.987.420 (87%)
Tổng: 13.324.620.420
272.350.115 USD
15.57% -37%
51
181 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0000595922 USD
1,3563 đ
685.310 USD
11.499.999.998 (100%)
Tổng: 11.500.000.000
32.255 USD
6.52% -16%
1879
182 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000022744 USD
0,0518 đ
26.030 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
0 USD
3.70% -31%
2628
183 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0025270747 USD
58 đ
28.731.382 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
3.70% -24%
691
184 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.760 đ
11.092.413.279 USD
11.066.672.960
488.164.976 USD
-0.11% -0%
16
185 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,01028955 USD
234 đ
109.996.597 USD
10.989.122.591 (100%)
Tổng: 10.999.873.621
3.036.023 USD
5.33% -15%
391
186 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
2.088.734 USD
10.890.000.000
0 USD
1.29% -17%
1489
187 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,000575223 USD
13,0921 đ
6.205.747 USD
10.788.421.137 (51%)
Tổng: 21.000.000.000
433.815 USD
11.24% 33%
1149
188 Biểu tượng logo của Rhythm Rhythm
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHYTHM *
0,0004333994 USD
9,8642 đ
4.614.417 USD
10.647.032.523 (53%)
Tổng: 20.000.000.000
66.908 USD
3.40% -35%
1236
189 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
2.033.111 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
0 USD
1.29% -17%
1499
190 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0151760756 USD
345 đ
159.575.039 USD
10.514.908.025 (53%)
Tổng: 19.900.730.000
85.230.518 USD
3.81% -28%
199
191 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000791593 USD
1,8017 đ
831.181 USD
10.500.100.808 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
20.733 USD
2.51% -32%
1821
192 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,066345 USD
1.510 đ
694.934.339 USD
10.473.290.000 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
51.867.279 USD
8.44% -33%
118
193 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0003285197 USD
7,4771 đ
3.362.506 USD
10.235.325.864 (20%)
Tổng: 50.000.000.000
110.197 USD
3.70% -17%
1336
194 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,000097145 USD
2,2110 đ
991.093 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
314 USD
1.25% -26%
1759
195 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,000035379 USD
0,8052 đ
360.893 USD
10.200.762.791 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
0 USD
3.70% -15%
2091
196 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,00865529 USD
197 đ
86.771.777 USD
10.021.450.497 (48%)
Tổng: 21.000.000.000
8.257.095 USD
6.31% -22%
441
197 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0045380046 USD
103 đ
45.380.046 USD
10.000.000.000
1.236.478 USD
17.63% 21%
559
198 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000822524 USD
1,8721 đ
822.524 USD
10.000.000.000
77.212 USD
2.60% -17%
1824
199 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,01332123 USD
303 đ
124.457.308 USD
10.000.000.000
3.702.147 USD
9.86% -30%
363
200 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0054586704 USD
124 đ
54.586.704 USD
10.000.000.000
18.122.428 USD
7.31% -32%
518
201 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000640954 USD
1,4588 đ
640.608 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
12.370 USD
5.07% -25%
1895
202 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
13,65 USD
310.674 đ
274.160.002 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
7.280.839 USD
12.81% -58%
215
203 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0002052054 USD
4,6705 đ
2.029.248 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
189.907 USD
14.42% -30%
1502
204 Biểu tượng logo của SHIBAVAX SHIBAVAX
09/2021 / Avalanche C-Chain
SHIBX *
0,0001465931 USD
3,3365 đ
1.434.849 USD
9.787.969.900 (98%)
Tổng: 10.000.000.000
1.164 USD
14.63% -37%
1625
205 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0038548528 USD
88 đ
37.710.784 USD
9.782.678.080
1.077.804 USD
-0.42% -42%
612
206 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0001918029 USD
4,3654 đ
1.853.680 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
1.29% -17%
1534
207 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.760 đ
9.102.249.794 USD
9.602.184.299
544.135.004 USD
-0.09% 0%
20
208 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,077446 USD
1.763 đ
736.698.558 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
34.331.478 USD
7.81% -33%
114
209 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0017905759 USD
41 đ
17.071.943 USD
9.534.330.898 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
173.623 USD
2.05% -5%
814
210 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000035379 USD
0,0805 đ
33.610 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
8 USD
-2.98% -47%
2591
211 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
1.821.743 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
1.29% -17%
1537
212 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0013943478 USD
32 đ
13.175.305 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
0 USD
0.75% -16%
886
213 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,000024553 USD
0,5588 đ
230.307 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
6.720 USD
10.52% -1%
2234
214 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0001111676 USD
2,5302 đ
1.032.819 USD
9.290.646.896 (42%)
Tổng: 22.020.096.000
51.495 USD
10.13% -26%
1743
215 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0030878691 USD
70 đ
28.429.018 USD
9.206.678.425 (46%)
Tổng: 20.000.000.000
5.041.645 USD
3.32% 11%
694
216 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0006109139 USD
13,9044 đ
5.573.580 USD
9.123.348.141 (9%)
Tổng: 100.000.000.000
1.270 USD
6.21% -4%
1181
217 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,097981 USD
2.230 đ
882.787.323 USD
8.999.999.999
38.720.258 USD
4.64% -17%
101
218 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000133935 USD
0,3048 đ
120.130 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
639 USD
3.70% -24%
2385
219 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,01044164 USD
238 đ
93.577.599 USD
8.964.222.742 (73%)
Tổng: 12.356.424.611
6.546.872 USD
8.18% -31%
426
220 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,003227567 USD
73 đ
28.756.509 USD
8.909.655.411 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
1.107.771 USD
2.01% 6%
688
221 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / Binance Chain (BEP2)
TROY *
0,0064189512 USD
146 đ
57.165.000 USD
8.905.660.523 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
6.105.250 USD
10.04% -35%
505
222 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0002923669 USD
6,6543 đ
2.589.360 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
26.437 USD
9.89% -33%
1414
223 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0027443575 USD
62 đ
24.288.327 USD
8.850.277.870 (42%)
Tổng: 21.000.000.000
1.033.521 USD
0.05% -31%
736
224 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0063403588 USD
144 đ
55.700.290 USD
8.785.037.464 (88%)
Tổng: 10.000.000.000
11.112.068 USD
11.85% -28%
516
225 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0001978584 USD
4,5033 đ
1.677.555 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
51.213 USD
5.69% -17%
1563
226 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,001398344 USD
32 đ
11.719.196 USD
8.380.768.005 (62%)
Tổng: 13.556.206.159
543.220 USD
9.58% -32%
933
227 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / Polygon Blockchain
BLOK *
0,0269487494 USD
613 đ
224.717.652 USD
8.338.704.276 (4%)
Tổng: 200.000.000.000
10.381.826 USD
10.91% -33%
259
228 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000021013 USD
0,0478 đ
17.231 USD
8.200.000.000
57 USD
43.16% -2%
2677
229 Biểu tượng logo của Ronin Gamez Ronin Gamez
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RONINGMZ *
0,0000273561 USD
0,6226 đ
224.320 USD
8.200.000.000 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
52.691 USD
4.94% -24%
2238
230 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,0074614237 USD
170 đ
61.036.963 USD
8.180.337.300 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
10.661.837 USD
5.49% -25%
484
231 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain (BEP2)
ANKR *
0,065676 USD
1.495 đ
536.291.470 USD
8.162.899.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
42.184.069 USD
5.31% -30%
140
232 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0002354776 USD
5,3595 đ
1.883.821 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
67.899 USD
10.32% -15%
1528
233 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0002101233 USD
4,7824 đ
1.667.198 USD
7.934.378.581 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
5.574 USD
-8.67% -46%
1565
234 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0002600001 USD
5,9176 đ
1.982.625 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
76.366 USD
-5.70% -39%
1509
235 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0000252707 USD
0,5752 đ
190.006 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
0 USD
3.70% -24%
2281
236 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,000055034 USD
1,2526 đ
413.546 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
14.022 USD
-3.15% -34%
2052
237 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,63 USD
37.099 đ
11.252.871.899 USD
7.442.892.513 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
1.591.703.787 USD
6.04% -31%
15
238 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000564797 USD
1,2855 đ
416.024 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
13 USD
7.14% -27%
2049
239 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CNS *
0,0002140678 USD
4,8722 đ
1.571.834 USD
7.342.691.560 (5%)
Tổng: 159.158.246.060
1.069.992 USD
0.60% -34%
1586
240 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0012383227 USD
28 đ
9.051.294 USD
7.309.317.639 (73%)
Tổng: 10.000.000.000
123.045 USD
14.29% -29%
1033
241 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,03981722 USD
906 đ
290.953.626 USD
7.300.425.000 (74%)
Tổng: 9.900.000.000
226.228.808 USD
4.3% -22%
208
242 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000045038 USD
0,1025 đ
31.945 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
787 USD
-24.88% -10%
2603
243 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,19 USD
4.398 đ
1.464.678.269 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
637.010.040 USD
10.63% -43%
72
244 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,15 USD
3.335 đ
998.844.469 USD
6.816.734.542 (62%)
Tổng: 11.000.000.000
159.187 USD
3.88% -19%
211
245 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Cosmos Blockchain
DVPN *
0,01119782 USD
255 đ
76.233.911 USD
6.802.122.019 (48%)
Tổng: 14.266.204.738
2.595.659 USD
9.94% -21%
465
246 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0029569958 USD
67 đ
20.004.050 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
703.951 USD
12.27% -27%
783
247 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,98 USD
22.259 đ
6.398.945.768 USD
6.530.255.148 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
419.241.217 USD
11.48% -29%
24
248 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0043619322 USD
99 đ
28.312.954 USD
6.490.920.166 (65%)
Tổng: 10.000.000.000
497.959 USD
1.91% -25%
695
249 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,000695196 USD
15,8227 đ
4.473.348 USD
6.434.657.335 (80%)
Tổng: 8.000.000.000
5.925 USD
-1.88% 7%
1241
250 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,01415495 USD
322 đ
93.723.890 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
1.914.295 USD
5.97% -27%
424
251 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0003508519 USD
7,9854 đ
2.179.067 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
30.668 USD
-3.24% -35%
1473
252 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,05532 USD
1.259 đ
312.574.590 USD
6.193.044.190 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
136.025.308 USD
2.72% -43%
193
253 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0030722392 USD
70 đ
18.732.845 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
239.063 USD
13.35% -43%
795
254 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0045475046 USD
104 đ
27.129.556 USD
5.965.811.735 (90%)
Tổng: 6.648.164.780
745.778 USD
-3.83% -36%
704
255 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,19 USD
4.251 đ
998.500.206 USD
5.955.069.766 (67%)
Tổng: 8.888.888.888
150.341.262 USD
4.41% -30%
92
256 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0002044383 USD
4,6530 đ
1.212.428 USD
5.930.533.634 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
1.43% -18%
1689
257 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0000381687 USD
0,8687 đ
223.769 USD
5.862.641.980 (95%)
Tổng: 6.167.111.116
0 USD
-17.62% -60%
2239
258 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,006495486 USD
148 đ
38.006.278 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
1.687.902 USD
13.43% -26%
611
259 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,16 USD
3.638 đ
892.212.739 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
9.792.853 USD
4.75% -18%
215
260 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / VeChain
VEED *
0,0030278326 USD
69 đ
16.854.050 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
192.733 USD
-6.74% -27%
815
261 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0012096008 USD
28 đ
6.667.822 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
55.765 USD
-2.44% -35%
1128
262 Biểu tượng logo của Lith Token Lith Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0014639737 USD
33 đ
8.051.855 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
3.739 USD
5.63% -36%
1075
263 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
1.049.365 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
687.07% -23%
1734
264 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0115061848 USD
262 đ
62.771.522 USD
5.455.459.241 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
463.152 USD
7.11% -9%
474
265 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0067976175 USD
155 đ
37.050.634 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
29 USD
1.12% -17%
616
266 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000039123 USD
0,0890 đ
21.257 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
11 USD
-7.39% -9%
2649
267 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,03872613 USD
881 đ
208.439.592 USD
5.382.401.140 (69%)
Tổng: 7.852.770.516
6.234.867 USD
6.22% -27%
254
268 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0030681956 USD
70 đ
16.508.988 USD
5.380.682.934 (92%)
Tổng: 5.831.304.407
619.778 USD
5.38% -31%
819
269 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0046333094 USD
105 đ
24.661.936 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
1.192.985 USD
2.23% -6%
733
270 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0026708144 USD
61 đ
14.186.976 USD
5.311.854.204 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
629.021 USD
14.29% -19%
862
271 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,14 USD
3.175 đ
1.886.178.774 USD
5.301.214.400
18.162.247 USD
4.23% -21%
61
272 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0040368163 USD
92 đ
21.242.054 USD
5.262.080.871 (38%)
Tổng: 14.000.000.000
395.278 USD
5.77% -20%
771
273 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,0000926187 USD
2,1080 đ
485.175 USD
5.238.410.649 (18%)
Tổng: 29.037.301.331
64.022 USD
-0.89% -18%
1991
274 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000298195 USD
0,6787 đ
154.585 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
1.854 USD
-20.54% -43%
2324
275 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0027037055 USD
62 đ
13.920.641 USD
5.148.727.009 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
18.156 USD
-2.05% -11%
870
276 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
PVT *
0,0000634773 USD
1,4447 đ
325.969 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
63.456 USD
0.24% -26%
2125
277 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0017284736 USD
39 đ
8.861.884 USD
5.127.000.000 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
288.006 USD
1.44% -15%
1045
278 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,068931 USD
1.569 đ
353.550.896 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
17.485.725 USD
23.81% -38%
179
279 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0069299376 USD
158 đ
35.134.572 USD
5.069.969.446 (84%)
Tổng: 5.999.999.954
12.007.453 USD
11.87% -35%
630
280 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,03859764 USD
878 đ
195.321.607 USD
5.060.137.335
83.421.198 USD
5.05% -49%
262
281 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0015599211 USD
36 đ
7.799.605 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
97.382 USD
-0.37% -21%
1085
282 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
CBM *
0,000050321 USD
1,1453 đ
251.605 USD
4.999.998.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
4.467 USD
7.46% -36%
2204
283 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,00880064 USD
200 đ
43.995.984 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
2.838.016 USD
7.90% -28%
567
284 Biểu tượng logo của Lendefi Lendefi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LDFI *
0,0001720948 USD
3,9169 đ
841.162 USD
4.887.779.997 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
1.009 USD
10.54% -20%
1817
285 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron10 Blockchain
PHT *
0,000023801 USD
0,5417 đ
116.086 USD
4.877.345.237 (98%)
Tổng: 5.000.000.000
5.069 USD
-54.51% -54%
2392
286 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,0212976202 USD
485 đ
101.611.268 USD
4.771.015.133
0 USD
0.04% 0%
372
287 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,052656 USD
1.198 đ
250.500.928 USD
4.754.930.780 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
40.837.571 USD
8.34% -25%
225
288 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,42 USD
9.617 đ
2.226.370.657 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
112.305.673 USD
6.56% -29%
56
289 Biểu tượng logo của CoinMerge (BEP-20) CoinMerge (BEP-20)
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CMERGE *
0,0011494768 USD
26 đ
5.415.652 USD
4.711.405.935 (94%)
Tổng: 5.000.000.000
28.172 USD
2.74% -28%
1190
290 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0105761481 USD
241 đ
49.707.294 USD
4.699.943.108 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
1.787.481 USD
12.57% -22%
540
291 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0022263419 USD
51 đ
10.364.167 USD
4.655.244.953 (53%)
Tổng: 8.858.665.233
122.712 USD
-0.32% -10%
981
292 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0003632176 USD
8,2668 đ
1.685.870 USD
4.641.489.283 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
120.104 USD
1.99% -47%
1561
293 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0000592347 USD
1,3482 đ
274.844 USD
4.639.918.911 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
7.022 USD
-0.79% -1%
2176
294 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000759755 USD
1,7292 đ
345.638 USD
4.549.340.000 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
112 USD
15.49% -3%
2108
295 Biểu tượng logo của CoinMerge (ERC-20) CoinMerge (ERC-20)
07/2021 / Ethereum Blockchain
CMERGE *
0,0018698803 USD
43 đ
8.450.918 USD
4.519.497.026 (90%)
Tổng: 5.000.000.000
75.415 USD
28.03% -42%
1060
296 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
RAVEN *
0,0006496802 USD
14,7867 đ
2.919.839 USD
4.494.272.006 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
4.002 USD
7.56% -15%
1377
297 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,02116504 USD
482 đ
94.633.816 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
65.000.310 USD
2.74% -33%
419
298 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0003583351 USD
8,1557 đ
1.589.074 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
1.12% -17%
1582
299 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
2LC *
0,0000371018 USD
0,8444 đ
164.262 USD
4.427.327.807 (31%)
Tổng: 14.400.000.000
30.890 USD
16.63% -50%
2314
300 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0003200628 USD
7,2846 đ
1.389.432 USD
4.341.123.897 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
130.336 USD
30.47% -7%
1640
301 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000050541 USD
0,1150 đ
21.677 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
46 USD
72.83% -27%
2646
302 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0064759811 USD
147 đ
27.750.614 USD
4.285.159.836 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
856.677 USD
9.11% -0%
701
303 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0007631585 USD
17,3695 đ
3.219.538 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
342.076 USD
7.99% -21%
1345
304 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0006914598 USD
15,7376 đ
2.816.017 USD
4.072.568.444 (92%)
Tổng: 4.413.848.444
66.208 USD
12.16% -2%
1389
305 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0000290217 USD
0,6605 đ
117.554 USD
4.050.576.097 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
25 USD
6.97% -23%
2389
306 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0021502439 USD
49 đ
8.696.910 USD
4.044.615.608 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
442.755 USD
7.90% -26%
1052
307 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0015362496 USD
35 đ
6.152.680 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
4.273.797 USD
-7.12% -5%
1151
308 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0058102216 USD
132 đ
23.085.500 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
744.099 USD
5.96% -1%
749
309 Biểu tượng logo của FujiCoin FujiCoin
06/2015
FJC
0,0003583351 USD
8,1557 đ
1.419.337 USD
3.960.919.943 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
1.12% -17%
1630
310 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0003357959 USD
7,6427 đ
1.326.824 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
2.343 USD
3.43% -27%
1659
311 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0009179039 USD
20,8915 đ
3.622.004 USD
3.945.951.381
0 USD
3.61% -20%
1313
312 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,04083854 USD
929 đ
158.699.244 USD
3.876.629.169 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
28.085.086 USD
14.54% -30%
299
313 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0033049169 USD
75 đ
12.740.587 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
85.238 USD
2.96% -28%
903
314 Biểu tượng logo của Tripio Tripio
04/2018 / Ethereum Blockchain
TRIO *
0,000345055 USD
7,8535 đ
1.293.956 USD
3.750.000.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
81.282 USD
2.90% -24%
1670
315 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0001303957 USD
2,9678 đ
485.996 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
1.33% -5%
1989
316 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0000755595 USD
1,7197 đ
277.060 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
0 USD
3.70% -24%
2172
317 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,04599748 USD
1.047 đ
189.466.334 USD
3.634.238.363 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
9.981.110 USD
31.88% 66%
268
318 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
COS *
0,0149197694 USD
340 đ
54.005.320 USD
3.619.715.469 (36%)
Tổng: 9.934.268.041
8.292.957 USD
6.19% -30%
520
319 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,0071771793 USD
163 đ
25.747.194 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
3.023.251 USD
9.26% -32%
725
320 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0067297735 USD
153 đ
24.116.315 USD
3.583.525.479 (85%)
Tổng: 4.200.000.000
279.754 USD
9.88% -50%
738
321 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000000305 USD
0,0007 đ
109 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
25 USD
0.69% -23%
2823
322 Biểu tượng logo của CWV Chain CWV Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
CWV *
0,0025638359 USD
58 đ
9.078.318 USD
3.540.912.311 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
6.813 USD
0.31% -24%
1030
323 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,35 USD
8.073 đ
1.239.549.172 USD
3.493.014.306 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
322.854.452 USD
11.1% -37%
82
324 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0127936979 USD
291 đ
44.546.507 USD
3.481.910.214 (87%)
Tổng: 4.000.000.000
6.885.242 USD
7.46% -34%
565
325 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0056396899 USD
128 đ
19.578.489 USD
3.471.554.078 (95%)
Tổng: 3.646.271.241
1.590 USD
3.19% -30%
786
326 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,04998154 USD
1.138 đ
194.058.678 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
31.143.960 USD
7.94% -23%
265
327 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0193755648 USD
441 đ
67.164.570 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
1.250.998 USD
8.01% -3%
457
328 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000048014 USD
0,1093 đ
16.356 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
22 USD
-21.19% -48%
2685
329 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0226774473 USD
516 đ
77.103.321 USD
3.400.000.000 (68%)
Tổng: 5.000.000.000
549.096 USD
6.59% -57%
431
330 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron20 Blockchain
KLV *
0,02404155 USD
547 đ
126.324.762 USD
3.397.615.776 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
710.397 USD
2.47% -23%
361
331 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0001564564 USD
3,5609 đ
517.285 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
348.427 USD
6.15% -25%
1978
332 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0086357481 USD
197 đ
28.288.136 USD
3.275.701.868 (31%)
Tổng: 10.500.000.000
1.031.288 USD
8.20% -29%
696
333 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEHUB *
0,0064841964 USD
148 đ
21.232.374 USD
3.274.480.338 (41%)
Tổng: 8.000.000.000
148.214 USD
6.18% -27%
773
334 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,02429631 USD
553 đ
79.073.307 USD
3.248.280.854 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
19.771.390 USD
4.03% -34%
456
335 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,04084688 USD
930 đ
132.662.109 USD
3.246.500.000 (65%)
Tổng: 5.000.000.000
1.827.100 USD
1.63% -31%
348
336 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0012134372 USD
28 đ
3.937.480 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
46.660 USD
4.04% -39%
1281
337 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0144158417 USD
328 đ
46.605.647 USD
3.232.946.643 (35%)
Tổng: 9.238.477.429
2.731.781 USD
-5.71% -43%
554
338 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0080561108 USD
183 đ
26.030.373 USD
3.231.133.910 (47%)
Tổng: 6.875.950.600
960.750 USD
4.88% -9%
719
339 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,01278136 USD
291 đ
374.709.566 USD
3.221.436.110
61.321.334 USD
13.98% -30%
173
340 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0025429666 USD
58 đ
8.137.493 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
232.400 USD
17.77% -27%
1072
341 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,12 USD
2.677 đ
374.255.110 USD
3.182.311.004 (45%)
Tổng: 7.000.000.000
28.580.884 USD
11.25% -31%
136
342 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0004146626 USD
9,4377 đ
1.307.560 USD
3.153.311.298 (45%)
Tổng: 7.000.000.000
21.508 USD
3.90% -0%
1663
343 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,000071667 USD
1,6311 đ
225.149 USD
3.141.592.653
13 USD
1.12% -8%
2237
344 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0069701089 USD
159 đ
21.806.583 USD
3.128.585.672 (26%)
Tổng: 12.000.000.000
467.503 USD
7.53% -32%
765
345 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0862736912 USD
1.964 đ
264.372.474 USD
3.064.346.394 (29%)
Tổng: 10.620.074.298
17.926.540 USD
5.80% -26%
156
346 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0053414136 USD
122 đ
16.229.411 USD
3.038.411.181 (33%)
Tổng: 9.200.000.000
1.078.564 USD
10.81% -19%
824
347 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,004241344 USD
97 đ
12.748.867 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
1.065.202 USD
3.65% -27%
902
348 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0003285548 USD
7,4779 đ
984.070 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
813 USD
-3.71% 219%
1762
349 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0230442855 USD
524 đ
69.010.030 USD
2.994.670.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
11.107.655 USD
5.41% -26%
448
350 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0033877518 USD
77 đ
9.975.371 USD
2.944.540.022 (49%)
Tổng: 6.000.000.000
433.097 USD
2.79% -8%
995
351 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0113540436 USD
258 đ
32.954.652 USD
2.902.459.539 (28%)
Tổng: 10.300.000.000
21.329.896 USD
11.45% -44%
650
352 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0140700989 USD
320 đ
40.766.787 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
2.805.878 USD
5.53% -28%
592
353 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0000838747 USD
1,9090 đ
241.549 USD
2.879.875.050
3.364 USD
9.10% -19%
2220
354 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,062875 USD
1.431 đ
180.771.042 USD
2.876.767.039 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
2.472.776 USD
5.52% -23%
276
355 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0000774747 USD
1,7633 đ
220.803 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
30.983 USD
4.90% -20%
2242
356 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0120900959 USD
275 đ
34.292.705 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
44.223 USD
1.44% 1%
638
357 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,02765979 USD
630 đ
78.942.296 USD
2.824.498.955 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
684.792 USD
8.29% -23%
459
358 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0000767198 USD
1,7461 đ
214.081 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
43.673 USD
-3.67% -9%
2251
359 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,82 USD
18.614 đ
2.289.046.696 USD
2.779.530.283
68.389.183 USD
6.92% -28%
55
360 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,0087661551 USD
200 đ
23.966.335 USD
2.733.961.999
1.618.686 USD
-0.60% 0%
740
361 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
GMAT *
0,0001938488 USD
4,4120 đ
527.957 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
36.092 USD
5.73% -26%
1967
362 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0002151224 USD
4,8962 đ
584.619 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
175.945 USD
-2.96% -16%
1931
363 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,063789 USD
1.452 đ
166.502.198 USD
2.703.785.711
374.010 USD
3.37% -20%
293
364 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PING *
0,0031103057 USD
71 đ
8.408.603 USD
2.703.464.935 (68%)
Tổng: 4.000.000.000
148.437 USD
7.62% -37%
1064
365 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0027114861 USD
62 đ
7.310.134 USD
2.695.987.999 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
359.167 USD
4.76% -22%
1103
366 Biểu tượng logo của MemeCoin Factory MemeCoin Factory
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FACTORY *
0,0000713657 USD
1,6243 đ
192.342 USD
2.695.157.265 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
890 USD
6.72% -26%
2275
367 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0213644033 USD
486 đ
57.572.163 USD
2.694.770.470
0 USD
0.02% 0%
502
368 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0001411829 USD
3,2133 đ
377.888 USD
2.676.582.136 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
36.131 USD
2.64% -20%
2078
369 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,000795313 USD
18,1013 đ
2.123.784 USD
2.670.375.000 (45%)
Tổng: 6.000.000.000
426.754 USD
-3.49% -22%
1481
370 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000910534 USD
2,0724 đ
241.125 USD
2.648.174.316 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
3 USD
12.37% 12%
2221
371 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0003583351 USD
8,1557 đ
948.459 USD
2.646.849.271 (35%)
Tổng: 7.506.000.000
0 USD
1.12% -17%
1775
372 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,066384 USD
1.511 đ
161.949.290 USD
2.642.132.373
13.038.940 USD
14.21% -9%
297
373 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0001023871 USD
2,3303 đ
269.204 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
225 USD
6.92% -5%
2182
374 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
22.760 đ
2.630.088.482 USD
2.627.305.403
48.691.128 USD
0.06% -0%
50
375 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,038620325 USD
879 đ
101.382.588 USD
2.625.109.664 (53%)
Tổng: 5.000.000.000
2.965.491 USD
2.02% -31%
373
376 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0127199624 USD
290 đ
33.169.472 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
2.615.249 USD
6.38% -17%
649
377 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,24 USD
28.222 đ
3.253.439.263 USD
2.603.897.745 (24%)
Tổng: 10.778.471.862
68.851.756 USD
7.83% -11%
41
378 Biểu tượng logo của 8Bit Doge 8Bit Doge
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BITD *
0,000519739 USD
11,8293 đ
1.344.929 USD
2.587.701.353 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
4.188 USD
11.77% -33%
1652
379 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0001516245 USD
3,4510 đ
391.641 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
72.118 USD
-20.99% -38%
2068
380 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / Binance Chain (BEP2)
ATP *
0,000385109 USD
8,7651 đ
992.066 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
227.971 USD
5.18% -24%
1757
381 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,004657236 USD
106 đ
11.992.893 USD
2.575.109.612 (40%)
Tổng: 6.500.000.000
50.646 USD
-3.02% -20%
923
382 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron10 Blockchain
BTZC *
0,0001791676 USD
4,0779 đ
460.564 USD
2.570.576.865 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
72 USD
-15.73% -41%
2010
383 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0001009171 USD
2,2969 đ
257.640 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
64.707 USD
5.99% 2%
2194
384 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0032908669 USD
75 đ
8.401.456 USD
2.552.961.493 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
3.119.289 USD
7.06% -29%
1065
385 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0028633166 USD
65 đ
7.301.321 USD
2.549.952.518 (47%)
Tổng: 5.400.000.000
1.224.196 USD
-2.43% -24%
1104
386 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
2,25 USD
51.210 đ
5.767.304.666 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
1.964.048.486 USD
12.31% -25%
26
387 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0003270145 USD
7,4429 đ
828.941 USD
2.534.874.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
3.510 USD
2.10% -32%
1822
388 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000501187 USD
1,1407 đ
125.097 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
1.925 USD
10.32% -27%
2377
389 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0130747233 USD
298 đ
32.298.904 USD
2.470.331.740 (56%)
Tổng: 4.393.940.204
1.420.784 USD
2.71% -23%
655
390 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0037235725 USD
85 đ
9.054.304 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
476.192 USD
-0.76% -9%
1032
391 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0001059732 USD
2,4120 đ
257.031 USD
2.425.433.850 (97%)
Tổng: 2.505.433.950
161.174 USD
4.25% -14%
2196
392 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0000314184 USD
0,7151 đ
75.733 USD
2.410.449.913 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
0 USD
0.02% -17%
2463
393 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0055005248 USD
125 đ
12.970.144 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
145.815 USD
1.05% -32%
895
394 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0015438939 USD
35 đ
3.639.846 USD
2.357.575.088 (47%)
Tổng: 5.000.000.000
213.620 USD
-3.10% -24%
1310
395 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,23 USD
5.332 đ
531.653.270 USD
2.355.954.652 (16%)
Tổng: 15.000.000.000
5.160.533 USD
-1.27% -18%
141
396 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,004230995 USD
96 đ
9.927.431 USD
2.346.358.398 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
115.267 USD
-26.11% -65%
998
397 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0001061371 USD
2,4157 đ
248.104 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
0 USD
3.70% -24%
2212
398 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain (BEP2)
SHR *
0,01006279 USD
229 đ
69.453.171 USD
2.334.774.193 (36%)
Tổng: 6.434.460.140
447.313 USD
10.88% -29%
488
399 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0010131108 USD
23 đ
2.330.328 USD
2.300.170.828 (43%)
Tổng: 5.334.902.170
11.363 USD
25.11% -12%
1451
400 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0019432405 USD
44 đ
4.469.453 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
12.128 USD
2.95% -14%
1242
401 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0059625547 USD
136 đ
13.713.163 USD
2.299.880.474 (77%)
Tổng: 2.994.901.340
1.018.185 USD
4.58% -26%
875
402 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0756868617 USD
1.723 đ
173.736.974 USD
2.295.470.706 (22%)
Tổng: 10.250.000.000
7.831.490 USD
0.96% -24%
283
403 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,25 USD
5.762 đ
570.524.281 USD
2.252.862.296
3.986.879 USD
5.44% -30%
136
404 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain (BEP2)
ECO *
0,0001200605 USD
2,7326 đ
267.789 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
280.834 USD
0.03% -25%
2183
405 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0000242796 USD
0,5526 đ
54.094 USD
2.227.955.499
2.745 USD
1.41% -94%
2519
406 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0010942805 USD
25 đ
2.425.601 USD
2.216.617.181 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
760.204 USD
-24.27% 3%
1431
407 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0002907306 USD
6,6170 đ
644.238 USD
2.215.926.951 (31%)
Tổng: 7.163.265.272
47.153 USD
1.46% -37%
1893
408 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0077515929 USD
176 đ
17.075.793 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
126.655 USD
1.57% -11%
813
409 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0017684477 USD
40 đ
3.865.934 USD
2.186.060.823 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
93.027 USD
1.76% -14%
1287
410 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,050102 USD
1.140 đ
108.220.037 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
14.839.867 USD
2.7% -38%
397
411 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0002134085 USD
4,8572 đ
456.786 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
21.241 USD
2.54% -26%
2015
412 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / Fantom Blockchain
WSPP *
0,0001098988 USD
2,5013 đ
234.332 USD
2.132.251.940 (67%)
Tổng: 3.200.000.000
664.623 USD
-4.86% -24%
2227
413 Biểu tượng logo của PECULIUM (old) PECULIUM (old)
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0029035206 USD
66 đ
6.189.376 USD
2.131.679.812
9 USD
2.75% -21%
1150
414 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0057344706 USD
131 đ
12.219.018 USD
2.130.801.392
9.736 USD
15.95% -11%
918
415 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,0035590943 USD
81 đ
7.422.063 USD
2.085.379.594 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
133.914 USD
5.45% -32%
1099
416 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,011112465 USD
253 đ
22.285.763 USD
2.005.474.261 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
2.360.660 USD
11.67% -22%
758
417 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0057333622 USD
130 đ
11.466.724 USD
2.000.000.005
66.149 USD
1.12% -37%
937
418 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0004016961 USD
9,1426 đ
803.392 USD
2.000.000.000
134.545 USD
2.77% -13%
1835
419 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0110524869 USD
252 đ
22.104.974 USD
2.000.000.000
2.494 USD
-2.60% 17%
761
420 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000080083 USD
0,1823 đ
15.965 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
573 USD
-14.49% -15%
2691
421 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0001393016 USD
3,1705 đ
275.502 USD
1.977.738.958
0 USD
8.02% -18%
2174
422 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,30 USD
6.737 đ
567.093.944 USD
1.913.518.556 (50%)
Tổng: 3.840.756.475
60.643.008 USD
14.14% -29%
135
423 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain (BEP2)
MEETONE *
0,0000858933 USD
1,9549 đ
164.337 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
692 USD
9.01% -9%
2313
424 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0046582847 USD
106 đ
8.785.404 USD
1.885.974.016
1.241 USD
27.95% 20%
1048
425 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,000067367 USD
1,5333 đ
124.471 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
63 USD
-11.16% -51%
2379
426 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
2,11 USD
48.024 đ
2.811.310.738 USD
1.824.509.935 (83%)
Tổng: 2.193.874.927
614.291.217 USD
8.86% -30%
46
427 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,000860505 USD
19,5851 đ
1.561.734 USD
1.814.904.500 (91%)
Tổng: 2.000.000.000
289 USD
0.02% -5%
1588
428 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0120815311 USD
275 đ
21.746.756 USD
1.800.000.000 (60%)
Tổng: 3.000.000.000
6.282.066 USD
3.83% -15%
766
429 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019
OCE
0,0012080318 USD
27 đ
2.160.007 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
34.191 USD
-5.82% -45%
1476
430 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,068774 USD
1.565 đ
121.678.699 USD
1.786.799.806
7.049.974 USD
20.24% -32%
375
431 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0197426413 USD
449 đ
35.047.564 USD
1.775.221.629 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
2.961.576 USD
8.27% -22%
631
432 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0178090706 USD
405 đ
31.406.776 USD
1.763.526.984 (88%)
Tổng: 2.000.000.000
2.605.696 USD
13.18% 3%
668
433 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0034424301 USD
78 đ
6.053.760 USD
1.758.571.629 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
110.243 USD
2.56% -35%
1155
434 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0481414824 USD
1.096 đ
84.493.282 USD
1.755.103.460 (20%)
Tổng: 8.800.000.000
10.327.852 USD
8.30% -46%
412
435 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,034406982 USD
783 đ
59.563.190 USD
1.731.136.726 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
20.413.275 USD
14.76% 167%
491
436 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0005035664 USD
11,4612 đ
868.567 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
0 USD
0.00% 0%
1803
437 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,000287989 USD
6,5546 đ
495.326 USD
1.719.946.327 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
1.085 USD
5.87% -21%
1984
438 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,066871 USD
1.522 đ
112.885.260 USD
1.687.369.624 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
5.664.382 USD
5.22% -29%
387
439 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0065758429 USD
150 đ
10.941.249 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
2.164.376 USD
16.87% -42%
961
440 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0001343201 USD
3,0571 đ
222.990 USD
1.660.141.137 (99%)
Tổng: 1.672.422.444
127 USD
89.52% 56%
2240
441 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0160950821 USD
366 đ
26.635.795 USD
1.654.902.738 (77%)
Tổng: 2.160.000.000
51.930 USD
1.93% -36%
710
442 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,02761376 USD
628 đ
45.093.573 USD
1.633.010.956 (78%)
Tổng: 2.100.000.000
6.567.044 USD
4.99% -19%
560
443 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEVR *
0,0024968208 USD
57 đ
4.070.637 USD
1.630.328.172 (10%)
Tổng: 16.000.000.000
276.598 USD
1.64% -36%
1266
444 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0003917211 USD
8,9156 đ
636.484 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
1.914 USD
-9.27% -11%
1898
445 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
310.882 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
1.29% -17%
2142
446 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,0267665828 USD
609 đ
42.575.355 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
13.859 USD
-14.75% 18%
578
447 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0031415162 USD
72 đ
4.990.352 USD
1.588.517.169 (89%)
Tổng: 1.791.607.970
368.246 USD
6.99% -22%
1212
448 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,008774981 USD
200 đ
13.925.949 USD
1.587.006.221 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
3.681.181 USD
3.31% -25%
869
449 Biểu tượng logo của FLETA FLETA
07/2019 / Ethereum Blockchain
FLETA *
0,0398446017 USD
907 đ
62.262.969 USD
1.562.645.034 (78%)
Tổng: 2.000.000.000
7.610.613 USD
15.43% -4%
475
450 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,07325 USD
1.667 đ
113.294.495 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
46.728.032 USD
61.57% -29%
388
451 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0010227409 USD
23 đ
1.575.006 USD
1.539.985.525 (54%)
Tổng: 2.839.985.525
6.655 USD
2.02% -21%
1585
452 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Binance Chain (BEP2)
LAMB *
0,0049104877 USD
112 đ
7.514.309 USD
1.530.257.158 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
3.545.120 USD
-1.27% -25%
1096
453 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0025888168 USD
59 đ
3.883.225 USD
1.500.000.000
1.218.753 USD
-9.11% -23%
1285
454 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,75 USD
17.055 đ
1.120.775.459 USD
1.494.643.334 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
140.747.890 USD
1.09% -30%
86
455 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0215432041 USD
490 đ
32.016.501 USD
1.486.153.169
0 USD
0.03% 0%
661
456 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0328955088 USD
749 đ
48.721.281 USD
1.481.092.185 (75%)
Tổng: 1.975.082.183
477.119 USD
10.53% -25%
544
457 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0004123541 USD
9,3852 đ
605.708 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
25.680 USD
9.56% -32%
1919
458 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0011823287 USD
27 đ
1.719.697 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
145.199 USD
5.47% -23%
1556
459 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0670640523 USD
1.526 đ
97.433.133 USD
1.452.836.946 (75%)
Tổng: 1.942.420.283
4.995.306 USD
6.55% -30%
384
460 Biểu tượng logo của iDealCash iDealCash
10/2018
DEAL
0,0003583351 USD
8,1557 đ
518.371 USD
1.446.608.662 (100%)
Tổng: 1.446.609.103
0 USD
1.12% -17%
1976
461 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
TUSD *
1,00 USD
22.728 đ
1.432.626.355 USD
1.434.129.343
95.177.448 USD
-0.11% 0%
74
462 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0014264639 USD
32 đ
2.024.463 USD
1.419.218.032 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
225.156 USD
-5.60% -24%
1503
463 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0016071602 USD
37 đ
2.272.298 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
255.147 USD
-9.02% -31%
1461
464 Biểu tượng logo của DATx DATx
03/2018 / Ethereum Blockchain
DATX *
0,000108129 USD
2,4610 đ
150.440 USD
1.391.302.551 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
17.970 USD
7.81% -25%
2334
465 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0000358335 USD
0,8156 đ
49.659 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
0 USD
1.12% -17%
2536
466 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0007808933 USD
17,7731 đ
1.066.090 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
198.889 USD
8.82% -54%
1728
467 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0003939689 USD
8,9667 đ
535.569 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
2.51% -21%
1963
468 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0069343555 USD
158 đ
9.312.988 USD
1.343.021.474 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
1.323.012 USD
19.68% -33%
1024
469 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0018674733 USD
43 đ
2.503.384 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
45.546 USD
1.86% -3%
1422
470 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0004185868 USD
9,5270 đ
557.251 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
33.400 USD
1.13% -18%
1945
471 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,82 USD
18.722 đ
1.027.412.987 USD
1.329.247.433 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
315.649.337 USD
13.61% -42%
90
472 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0085403793 USD
194 đ
11.276.959 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
157.494 USD
9.21% -24%
945
473 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0118347915 USD
269 đ
15.577.797 USD
1.316.271.384 (69%)
Tổng: 1.918.969.928
67.525 USD
3.94% -25%
837
474 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0495629895 USD
1.128 đ
65.140.361 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
9.045.135 USD
5.44% -43%
463
475 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0636625012 USD
1.449 đ
83.525.250 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
5.313.804 USD
16.91% -34%
415
476 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0013169052 USD
30 đ
1.725.277 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
38.900 USD
8.65% -7%
1554
477 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,11 USD
2.544 đ
144.935.958 USD
1.294.955.706
10.273.904 USD
5.69% -39%
322
478 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,46 USD
33.230 đ
1.544.665.782 USD
1.294.377.629 (71%)
Tổng: 1.818.000.000
83.954.637 USD
3.58% -33%
70
479 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0010750054 USD
24 đ
1.362.551 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
1.294 USD
1.12% 25%
1646
480 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,16 USD
3.559 đ
392.836.470 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
1.402.772 USD
7.5% -20%
170
481 Biểu tượng logo của Limitless VIP Limitless VIP
11/2014
VIP
0,0003583351 USD
8,1557 đ
451.436 USD
1.259.816.434
0 USD
1.12% -17%
2019
482 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0000773285 USD
1,7600 đ
97.299 USD
1.258.254.657 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
3.70% -24%
2421
483 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,087205 USD
1.985 đ
109.057.188 USD
1.248.963.723 (77%)
Tổng: 1.620.460.645
77.758 USD
10.48% -25%
392
484 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,004540221 USD
103 đ
5.663.996 USD
1.247.515.396 (25%)
Tổng: 5.000.000.000
78.646 USD
4.29% -23%
1174
485 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,05815734 USD
1.324 đ
72.283.112 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
23.298.052 USD
6.35% -33%
441
486 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0007164774 USD
16,3070 đ
882.636 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
5.529 USD
1.08% 66%
1801
487 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TONCOIN
2,75 USD
62.549 đ
3.356.636.715 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
6.290.334 USD
1.48% -23%
203
488 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000116136 USD
0,2643 đ
14.047 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
43 USD
-21.32% -45%
2704
489 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0001988413 USD
4,5256 đ
239.264 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
15.151 USD
-17.03% -25%
2223
490 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,037345538 USD
850 đ
44.844.782 USD
1.200.806.964 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
77.207 USD
10.09% -8%
563
491 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,0323978376 USD
737 đ
38.877.405 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
167.379 USD
25.33% -26%
603
492 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,12 USD
2.632 đ
138.790.363 USD
1.200.000.000
2.017.125 USD
8.55% -3%
313
493 Biểu tượng logo của Spectrum Spectrum
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPT *
0,0000093502 USD
0,2128 đ
11.220 USD
1.199.987.500 (100%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
3.70% -26%
2730
494 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,073696 USD
1.677 đ
88.263.416 USD
1.194.620.211 (58%)
Tổng: 2.058.970.938
5.811.478 USD
8.76% -20%
437
495 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0003620311 USD
8,2398 đ
430.824 USD
1.190.020.231 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
79.359 USD
-0.46% -5%
2035
496 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0006808368 USD
15,4958 đ
809.345 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
398 USD
1.12% 5%
1832
497 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0002092228 USD
4,7619 đ
244.700 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
22.343 USD
6.93% -11%
2216
498 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0002001175 USD
4,5547 đ
233.547 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
77 USD
0.02% -12%
2228
499 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XWG *
0,0945135134 USD
2.151 đ
109.556.914 USD
1.159.166.664 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
2.003.639 USD
6.30% -33%
353
500 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0203550725 USD
463 đ
23.060.378 USD
1.132.905.702 (97%)
Tổng: 1.162.780.699
665.338 USD
3.23% -32%
751
501 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0317145122 USD
722 đ
35.794.030 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
15.771 USD
-1.36% -25%
622
502 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0213505666 USD
486 đ
23.885.204 USD
1.118.715.219 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
773.372 USD
4.58% -14%
743
503 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,000101083 USD
2,3006 đ
110.431 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
51 USD
38.27% 52%
2400
504 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018 / Cosmos Blockchain
LIKE *
0,0239875606 USD
546 đ
25.879.292 USD
1.078.863.024 (54%)
Tổng: 2.000.000.000
90.752 USD
1.95% -32%
721
505 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000069559 USD
0,1583 đ
7.479 USD
1.075.139.615
848 USD
5.94% -25%
2751
506 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0121860642 USD
277 đ
13.058.503 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
98.841 USD
0.84% -0%
891
507 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,04430165 USD
1.008 đ
77.890.997 USD
1.065.408.547 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
5.077.111 USD
11.93% -54%
455
508 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0018356041 USD
42 đ
1.948.696 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
59.801 USD
7.08% -34%
1521
509 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,17 USD
3.786 đ
176.586.432 USD
1.061.449.456 (27%)
Tổng: 3.968.584.074
2.393.084 USD
3.36% -18%
279
510 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0038096073 USD
87 đ
4.039.725 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
48.302 USD
-4.01% -26%
1274
511 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0547798325 USD
1.247 đ
57.975.127 USD
1.058.329.761 (78%)
Tổng: 1.350.000.000
4.753.522 USD
9.30% -32%
499
512 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,10 USD
2.319 đ
105.640.074 USD
1.036.755.621 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
2.570.099 USD
1.14% -20%
359
513 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0023712967 USD
54 đ
2.422.709 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
521.943 USD
-8.90% 35%
1432
514 Biểu tượng logo của BitCapitalVendor BitCapitalVendor
08/2018 / Ethereum Blockchain
BCV *
0,0001687672 USD
3,8411 đ
172.345 USD
1.021.199.995 (85%)
Tổng: 1.200.000.000
74.407 USD
0.80% -22%
2303
515 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0825515029 USD
1.879 đ
84.013.438 USD
1.017.709.366 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
5.313.770 USD
7.39% -25%
414
516 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000001792 USD
0,0041 đ
180 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
1.12% -17%
2822
517 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0003583351 USD
8,1557 đ
358.626 USD
1.000.812.836
0 USD
1.12% -17%
2096
518 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000143334 USD
0,3262 đ
14.343 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
4 USD
34.83% 11%
2700
519 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
191.803 USD
1.000.000.000
0 USD
1.29% -17%
2277
520 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,53 USD
12.096 đ
505.745.114 USD
1.000.000.000
1.900.025 USD
10.54% -8%
148
521 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,33 USD
7.435 đ
327.519.784 USD
1.000.000.000
6.721.178 USD
8.46% -27%
187
522 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,057227241 USD
1.302 đ
57.227.241 USD
1.000.000.000
5.197.785 USD
7.46% -27%
503
523 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
MITH *
0,0352446481 USD
802 đ
35.244.648 USD
1.000.000.000
8.036.540 USD
5.78% -33%
628
524 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0004293395 USD
9,7718 đ
429.340 USD
1.000.000.000
79.480 USD
2.65% -43%
2038
525 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0004056227 USD
9,2320 đ
405.623 USD
1.000.000.000
80.120 USD
-4.06% -23%
2058
526 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0007495668 USD
17,0601 đ
749.567 USD
1.000.000.000
5.225 USD
2.71% -8%
1853
527 Biểu tượng logo của Unicly Doki Doki Collection Unicly Doki Doki Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDOKI *
0,0001846466 USD
4,2026 đ
184.647 USD
1.000.000.000
0 USD
0.70% -21%
2293
528 Biểu tượng logo của CRD Network CRD Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0022116457 USD
50 đ
2.211.646 USD
1.000.000.000
0 USD
3.83% -27%
1468
529 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,16 USD
3.668 đ
163.052.495 USD
1.000.000.000 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
721.904 USD
-1.05% -18%
296
530 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,82 USD
64.183 đ
2.838.139.160 USD
1.000.000.000
454.881.850 USD
5.01% -31%
44
531 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0022298369 USD
51 đ
2.229.837 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
939.796 USD
-45.39% -67%
1466
532 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,24 USD
5.452 đ
184.798.612 USD
999.877.116 (100%)
Tổng: 999.877.117
28.324.900 USD
7.12% -16%
272
533 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0002001175 USD
4,5547 đ
200.092 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
6.092 USD
17.68% -18%
2267
534 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0094449964 USD
215 đ
9.435.551 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
126.115 USD
-3.28% -22%
1018
535 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,17 USD
3.866 đ
169.676.355 USD
998.999.495
6.256.784 USD
6.22% -27%
288
536 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,30 USD
6.929 đ
304.867.071 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
52.353.963 USD
9.43% -36%
200
537 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0283585601 USD
645 đ
28.281.503 USD
997.282.758 (11%)
Tổng: 9.100.000.000
263.496 USD
1.41% -12%
697
538 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
190.473 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
1.29% -17%
2280
539 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0051198411 USD
117 đ
5.075.212 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
266.598 USD
10.37% 8%
1204
540 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0032404076 USD
74 đ
3.209.333 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
78.058 USD
19.44% -14%
1346
541 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,000402564 USD
9,1624 đ
398.160 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
26.739 USD
1.22% -24%
2061
542 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0004654654 USD
10,5940 đ
460.261 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
38 USD
-5.90% -23%
2011
543 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
18,67 USD
424.929 đ
20.133.152.177 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
1.818.271.043 USD
0.55% -33%
10
544 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0003583351 USD
8,1557 đ
351.431 USD
980.733.271
0 USD
1.12% -17%
2104
545 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0034736904 USD
79 đ
3.405.953 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
272.040 USD
28.92% 35%
1328
546 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
2,25 USD
51.210 đ
2.217.151.602 USD
978.597.502 (94%)
Tổng: 1.045.183.728
596.169.939 USD
3.02% -23%
57
547 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0397851931 USD
906 đ
38.466.887 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
690.132 USD
7.77% -21%
607
548 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0083315999 USD
190 đ
8.032.247 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
113.979 USD
2.21% -39%
1077
549 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,14 USD
3.196 đ
135.079.363 USD
961.997.833 (64%)
Tổng: 1.500.000.000
39.377.584 USD
-1.73% -30%
317
550 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0052621277 USD
120 đ
5.051.643 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
5.219.909 USD
-12.39% -49%
1208
551 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,64 USD
82.759 đ
3.468.719.217 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
4.231.852 USD
7.76% -3%
36
552 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0504781734 USD
1.149 đ
47.805.359 USD
947.050.097 (3%)
Tổng: 30.000.000.000
844.369 USD
22.89% -39%
549
553 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.753 đ
1.052.152.833 USD
945.642.940
11.740.662 USD
-0.26% -0%
88
554 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0201806242 USD
459 đ
18.791.332 USD
931.157.114 (97%)
Tổng: 963.761.390
130.079 USD
19.85% 47%
794
555 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0016353808 USD
37 đ
1.522.598 USD
931.035.715 (59%)
Tổng: 1.590.000.000
203.734 USD
1.88% -34%
1602
556 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0003670776 USD
8,3547 đ
339.376 USD
924.535.322
13.581 USD
-13.55% -39%
2112
557 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
3,13 USD
71.239 đ
2.900.818.111 USD
922.239.985 (31%)
Tổng: 3.000.000.000
995.016.232 USD
6.98% -36%
43
558 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0002321381 USD
5,2835 đ
212.552 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
0 USD
9.00% -29%
2252
559 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,11 USD
2.534 đ
138.263.961 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
55.584.416 USD
3.59% -40%
336
560 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0003941686 USD
8,9713 đ
359.017 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
1.796 USD
-14.44% -24%
2095
561 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0021832483 USD
50 đ
1.964.921 USD
899.999.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
87.328 USD
10.03% -19%
1517
562 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,36 USD
8.183 đ
322.985.631 USD
898.550.830 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
23.344.372 USD
12.1% -27%
189
563 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0031585832 USD
72 đ
2.827.914 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
9.083 USD
0.46% -37%
1387
564 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006803893 USD
15,4857 đ
607.908 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
223.47% 223%
1915
565 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0006938502 USD
15,7920 đ
617.671 USD
890.208.355 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
1.523 USD
9.51% -4%
1905
566 Biểu tượng logo của Rate3 Rate3
06/2018 / Ethereum Blockchain
RTE *
0,0001291755 USD
2,9400 đ
114.886 USD
889.382.388 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
34.260 USD
2.86% -28%
2394
567 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0011766973 USD
27 đ
1.042.127 USD
885.637.519 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
11.950 USD
-5.97% -34%
1737
568 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,62 USD
14.177 đ
550.059.824 USD
882.177.589 (29%)
Tổng: 3.000.000.000
51.919.299 USD
12.39% -34%
137
569 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0306152395 USD
697 đ
26.935.541 USD
879.808.261 (13%)
Tổng: 7.000.000.000
445.737 USD
-1.23% -4%
707
570 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0011965299 USD
27 đ
1.051.030 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
16 USD
-0.07% -12%
1733
571 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
3,08 USD
70.101 đ
2.704.002.887 USD
875.315.198 (97%)
Tổng: 903.555.875
137.714.038 USD
5.5% -28%
49
572 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,47 USD
10.663 đ
410.549.950 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
57.620.826 USD
2.61% -28%
168
573 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0004065739 USD
9,2536 đ
355.741 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
35.717 USD
9.46% 1%
2100
574 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,31 USD
7.099 đ
237.815.216 USD
874.608.082 (58%)
Tổng: 1.500.000.000
1.511.812 USD
2.17% -10%
237
575 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,14 USD
3.251 đ
139.546.637 USD
873.749.675 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.352.100 USD
4.28% -20%
333
576 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0050541495 USD
115 đ
4.411.571 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
3.70% -24%
1247
577 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,28 USD
6.323 đ
241.657.468 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
46.322.051 USD
9.18% -19%
233
578 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,002268762 USD
52 đ
1.969.518 USD
868.102.533 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
302.838 USD
2.01% -11%
1516
579 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0016675647 USD
38 đ
1.442.821 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
369.132 USD
23.64% -28%
1623
580 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0001512371 USD
3,4422 đ
130.781 USD
864.743.832 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
4.70% -32%
2365
581 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,82 USD
18.568 đ
702.633.179 USD
861.250.000 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
123.455.013 USD
10.85% -11%
94
582 Biểu tượng logo của Basid Coin Basid Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
BASID *
0,0069967303 USD
159 đ
5.970.563 USD
853.336.186 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
535.301 USD
-1.43% -23%
1160
583 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0140591919 USD
320 đ
11.993.362 USD
853.061.998 (81%)
Tổng: 1.057.786.429
388.281 USD
10.03% -7%
922
584 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,66 USD
37.782 đ
1.556.117.328 USD
850.965.706 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
236.140.166 USD
10.13% -33%
69
585 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0079164337 USD
180 đ
6.730.029 USD
850.133.944 (40%)
Tổng: 2.100.000.000
38.581 USD
13.42% -21%
1125
586 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,56 USD
12.678 đ
472.415.045 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
70.382.734 USD
9.87% -27%
156
587 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0098728165 USD
225 đ
8.358.029 USD
846.569.887 (42%)
Tổng: 2.000.000.000
298.299 USD
-9.48% -12%
1066
588 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0018370448 USD
42 đ
1.551.772 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
72.934 USD
17.86% 5%
1592
589 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
3.008 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
191 USD
1.12% -58%
2794
590 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,27 USD
6.210 đ
228.646.263 USD
837.997.215 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
26.214.416 USD
12.48% -15%
242
591 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0012277206 USD
28 đ
1.026.657 USD
836.230.514 (12%)
Tổng: 7.176.499.999
9.078 USD
-3.74% 22%
1745
592 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0008690101 USD
19,7787 đ
719.848 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
21.27% -19%
1863
593 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0027785502 USD
63 đ
2.296.952 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
127.186 USD
-1.93% -41%
1458
594 Biểu tượng logo của Cook Protocol Cook Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0052373957 USD
119 đ
4.305.072 USD
821.987.055 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
565.669 USD
9.03% -33%
1254
595 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAS *
0,0138224091 USD
315 đ
11.327.851 USD
819.528.005 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
726.819 USD
1.27% -13%
941
596 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,14 USD
3.296 đ
118.578.485 USD
818.473.340 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
648.898 USD
2.72% -20%
378
597 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0195668984 USD
445 đ
16.003.811 USD
817.902.279 (82%)
Tổng: 995.239.500
2.555.910 USD
7.90% -32%
829
598 Biểu tượng logo của Pawthereum Pawthereum
10/2021 / Ethereum Blockchain
PAWTH *
0,0061070592 USD
139 đ
4.947.031 USD
810.051.281 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
32.782 USD
10.21% -29%
1213
599 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0002170737 USD
4,9406 đ
174.128 USD
802.162.633 (99%)
Tổng: 807.175.746
0 USD
1.56% -18%
2301
600 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0031310907 USD
71 đ
2.510.486 USD
801.792.694 (32%)
Tổng: 2.500.000.000
4.229 USD
6.25% -20%
1420
601 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0030667199 USD
70 đ
2.453.675 USD
800.097.391 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
31.358 USD
7.61% -38%
1427
602 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0043114958 USD
98 đ
3.449.197 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
295.852 USD
7.26% -20%
1327
603 Biểu tượng logo của Reward Hunters Token Reward Hunters Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHT *
0,0030884218 USD
70 đ
2.470.737 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
38.398 USD
12.95% -36%
1424
604 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,001077225 USD
25 đ
857.242 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
4.269 USD
1.24% -19%
1809
605 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0084479143 USD
192 đ
6.630.521 USD
784.870.751 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
3.513.022 USD
16.80% -29%
1131
606 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,003045458 USD
69 đ
2.377.368 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
50.398 USD
-0.29% -22%
1439
607 Biểu tượng logo của BOOM BOOM
07/2019 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,0036021141 USD
82 đ
2.802.773 USD
778.091.110 (80%)
Tổng: 967.121.842
82.334 USD
0.05% 0%
1391
608 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0001006563 USD
2,2909 đ
78.288 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
587 USD
-4.10% -21%
2454
609 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / Binance Chain (BEP2)
GTO *
0,0334797268 USD
762 đ
25.787.320 USD
770.236.879 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
4.799.466 USD
8.68% -31%
724
610 Biểu tượng logo của CryptoZoon CryptoZoon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOON *
0,0025519044 USD
58 đ
1.962.832 USD
769.163.761 (77%)
Tổng: 997.959.688
6.563.216 USD
9.82% -19%
1518
611 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0757626328 USD
1.724 đ
58.119.172 USD
767.121.867 (89%)
Tổng: 861.800.042
6.357.101 USD
7.10% -27%
497
612 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,001065844 USD
24 đ
816.201 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
1.012 USD
-33.16% -29%
1828
613 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0004761795 USD
10,8378 đ
364.057 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
305 USD
-4.20% -10%
2088
614 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0022879212 USD
52 đ
1.744.469 USD
762.469.095 (95%)
Tổng: 800.000.000
31.975 USD
8.53% -25%
1551
615 Biểu tượng logo của Game.com Game.com
01/2018 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,0021671503 USD
49 đ
1.650.164 USD
761.444.190 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
41.203 USD
3.77% -13%
1570
616 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0148656644 USD
338 đ
11.314.910 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
227.313 USD
0.90% -23%
943
617 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0003583351 USD
8,1557 đ
270.532 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
1.12% -17%
2180
618 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0085696693 USD
195 đ
6.422.201 USD
749.410.637 (89%)
Tổng: 840.000.000
832 USD
12.85% -17%
1138
619 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,096425152 USD
2.195 đ
71.991.909 USD
746.609.231 (79%)
Tổng: 950.000.000
4.619.612 USD
11.03% -30%
442
620 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,36 USD
8.199 đ
247.961.745 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
26.976.009 USD
3.29% -28%
227
621 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,59 USD
13.529 đ
442.366.828 USD
744.201.249 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
7.465.944 USD
-0.75% 5%
228
622 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,33 USD
7.481 đ
244.600.477 USD
744.176.729 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
14.411.190 USD
12.12% -36%
167
623 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,04300863 USD
979 đ
70.448.413 USD
743.159.358 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
5.800.850 USD
7.89% -25%
484
624 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0474492346 USD
1.080 đ
34.965.741 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
20.676.097 USD
3.15% -37%
634
625 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,31 USD
7.003 đ
314.227.408 USD
735.353.906 (36%)
Tổng: 2.039.797.242
3.101.832 USD
-2.45% -17%
196
626 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,17 USD
3.977 đ
692.587.892 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
2.315.828 USD
4.97% -28%
119
627 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0029311344 USD
67 đ
2.150.404 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
193.667 USD
0.20% -19%
1477
628 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,0094280798 USD
215 đ
6.882.080 USD
729.955.635 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
43.954 USD
-6.83% -25%
1120
629 Biểu tượng logo của EDUCare EDUCare
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKT *
0,0007179667 USD
16,3409 đ
520.022 USD
724.297.908
146.923 USD
-1.29% -25%
1975
630 Biểu tượng logo của Alt.Estate token Alt.Estate token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,0004120854 USD
9,3791 đ
298.424 USD