1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2645 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3196) - Ethereum (3349) - TRON (94) - OKC Token (10) - Wanchain (9) - Cronos (50) - Solana (347) - Polygon (256) - XDC Network (8) - Avalanche (182) - Fantom (98) - XRP (22) - Klaytn (63) - IoTeX (6) - Chiliz (44) - Neo (9) - Terra Classic (9) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (27) - Bitgert (3) - Cardano (31) - Arbitrum (35) - Dogechain (2) - Cosmos (18) - Waves (7) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (2) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (13) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (9) - Polkadot (1) - Huobi Token (26) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (9) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (2) - Tezos (11) - Aptos (4) - Fusion (1) - MultiversX (Elrond) (16) - Astar (1) - NEAR Protocol (7) - Velas (1) - Stacks (3) - SORA (2) - Bitcicoin (23) - Cube Network (1) - Hedera (3) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (5) - EthereumPoW (8) - Elrond (16) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (5) - Conflux (1) - CANTO (3) - Ethereum Classic (2) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) -

07/12/2022 22:59

Bảng xếp hạng 2645 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Shiryo Shiryo
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIRYO *
0, USD
0,0000 đ
4.442.663 USD
981.846.777.310.948.352 (98%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
28.184 USD
-7.38% -24%
903
2 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
29.043 USD
394.528.303.194.677.248 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
118 USD
-58.39% 5%
2300
3 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / BNB Blockchain
BabyDoge *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
174.274.562 USD
115.113.333.036.839.008 (27%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.990.034 USD
-1.19% -5%
164
4 Biểu tượng logo của MetaPets MetaPets
11/2021 / BNB Blockchain
METAPETS *
0, USD
0,0000 đ
1.802.865 USD
51.587.381.174.314.000 (52%)
Tổng: 98.696.588.852.226.816
3.355 USD
-0.14% -6%
1171
5 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Blockchain
QUACK *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
57.389.763 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.866.172 USD
1.10% -4%
308
6 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Blockchain
PIT *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
16.840.821 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
729.811 USD
-3.16% -5%
595
7 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / BNB Blockchain
SPORE *
0, USD
0,0000 đ
542.492 USD
33.699.103.829.702.308
728 USD
-6.58% -11%
1549
8 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / BNB Blockchain
NFTART *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
1.864.046 USD
25.282.174.668.987.600 (25%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
309.729 USD
-0.87% -8%
1161
9 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / BNB Blockchain
WSPP *
0, USD
0,0000 đ
227.420 USD
13.503.543.628.049.188
386 USD
-2.34% -11%
1841
10 Biểu tượng logo của Grove Grove
05/2022 / Ethereum Blockchain
GVR *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
1.815.572 USD
2.489.009.590.701.190 (2%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.548.644 USD
5.68% -2%
1168
11 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / BNB Blockchain
HAM *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
3.050.302 USD
2.384.230.000.000.000 (24%)
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.064.307 USD
-3.60% -10%
1019
12 Biểu tượng logo của Silva Token Silva Token
11/2021 / BNB Blockchain
SILVA *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
793.034 USD
1.669.960.531.442.310 (83%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
59.725 USD
-1.88% -5%
1436
13 Biểu tượng logo của BitTorrent-New BitTorrent-New
01/2019 / TRON Blockchain
BTT *
0,000000672 USD
0,0161 đ
637.041.119 USD
947.962.000.000.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
18.246.628 USD
-3.03% -4%
58
14 Biểu tượng logo của YetiCoin YetiCoin
11/2021 / Ethereum Blockchain
YETIC *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
234.692 USD
882.267.270.742.350 (88%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
95 USD
-1.05% -0%
1833
15 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Blockchain
RAINBOW *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
554.693 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
43 USD
-3.69% 43%
1543
16 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000166 USD
0,0004 đ
9.951.098 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
115.167 USD
0.53% -14%
709
17 Biểu tượng logo của DogeBonk DogeBonk
10/2021 / BNB Blockchain
DOBO *
0,0000000068 USD
0,0002 đ
3.986.681 USD
582.959.739.166.037 (58%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.059 USD
-2.34% -6%
932
18 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / BNB Blockchain
SAFEMOON *
0,00025568 USD
6,1414 đ
143.608.823 USD
562.001.732.213.210 (56%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
406.078 USD
-6.66% -3%
183
19 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,000000338 USD
0,0081 đ
186.526.252 USD
551.686.740.438.380 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.942.617 USD
-3.96% 16%
158
20 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000091 USD
0,2186 đ
5.364.694.036 USD
549.063.278.876.300 (93%)
Tổng: 589.735.030.408.320
137.289.281 USD
-2.9% 0%
14
21 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / BNB Blockchain
DYNA *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
219.852 USD
525.762.357.616.940 (53%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
44 USD
-2.02% -5%
1848
22 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
241.600 USD
498.189.654.056.300
50.462 USD
0.15% -18%
1826
23 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,000000013 USD
0,0003 đ
6.403.820 USD
493.612.078.261.610 (49%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.687.135 USD
-2.06% -0%
815
24 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / BNB Blockchain
BRISE *
0,0000003952 USD
0,0095 đ
156.675.788 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.685.220 USD
-8.13% 26%
174
25 Biểu tượng logo của PornRocket PornRocket
05/2021 / BNB Blockchain
PORNROCKET *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
1.594.491 USD
385.072.396.851.230 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25 USD
-3.03% -5%
1211
26 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Blockchain
YOOSHI *
0,0000000826 USD
0,0020 đ
30.853.484 USD
373.614.238.501.699 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87.493 USD
-1.29% -5%
435
27 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / BNB Blockchain
WSG *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
568.164 USD
311.708.880.342.310 (31%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
107.761 USD
-0.67% -2%
1535
28 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0000000039 USD
0,0001 đ
1.115.578 USD
282.958.887.289.420 (28%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.452 USD
-0.80% -2%
1326
29 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004677 USD
0,0112 đ
129.612.336 USD
277.080.562.500.000 (28%)
Tổng: 999.990.000.000.000
18.522.902 USD
-0.46% -0%
194
30 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
613.575 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
119.411 USD
3.32% 0%
1507
31 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN DINGO TOKEN
05/2021 / BNB Blockchain
DINGO *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
75.886 USD
158.421.019.651.860 (16%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
23 USD
-0.81% -7%
2139
32 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,0000001094 USD
0,0026 đ
10.942.743 USD
100.000.000.000.000
901.724 USD
-1.82% -8%
688
33 Biểu tượng logo của TiFi Token TiFi Token
04/2022 / BNB Blockchain
TIFI *
0,0000000516 USD
0,0012 đ
4.165.458 USD
80.726.595.405.319 (8%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
49.489 USD
-5.08% 12%
923
34 Biểu tượng logo của Revolt 2 Earn Revolt 2 Earn
05/2022 / Polygon Blockchain
RVLT *
0,0000000438 USD
0,0011 đ
2.617.642 USD
59.815.774.993.144 (66%)
Tổng: 91.131.825.151.985
550.411 USD
1.47% -3%
1067
35 Biểu tượng logo của Volt Inu V2 Volt Inu V2
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000010828 USD
0,0260 đ
59.303.405 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
2.444.070 USD
-1.65% -23%
302
36 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,00000348 USD
0,0836 đ
105.452.246 USD
30.373.340.492.383 (30%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.159.444 USD
-2.94% -1%
219
37 Biểu tượng logo của The Corgi of PolkaBridge The Corgi of PolkaBridge
06/2021 / BNB Blockchain
CORGIB *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
97.140 USD
28.970.127.068.717 (29%)
Tổng: 100.000.000.000.000
145 USD
-1.88% -9%
2075
38 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,000001348 USD
0,0324 đ
34.720.297 USD
25.757.575.757.576
748.448 USD
-0.70% 1%
413
39 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00002892 USD
0,6947 đ
557.727.474 USD
19.245.648.423.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
5.357.150 USD
-2.39% -1%
69
40 Biểu tượng logo của MandoX V2 MandoX V2
12/2021 / Ethereum Blockchain
MANDOX *
0,0000002927 USD
0,0070 đ
4.373.344 USD
14.942.855.598.702 (30%)
Tổng: 50.000.000.000.000
0 USD
-4.07% -21%
907
41 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000030625 USD
0,0736 đ
30.561.492 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.231.948 USD
9.87% 13%
438
42 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000002458 USD
0,0059 đ
2.442.659 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
502.880 USD
16.21% -8%
1090
43 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001658445 USD
3,9836 đ
993.646.363 USD
5.991.432.582.418 (87%)
Tổng: 6.873.069.436.947
89.855.315 USD
-3.74% 3%
41
44 Biểu tượng logo của MicroPets MicroPets
10/2021 / BNB Blockchain
PETS *
0,0000000732 USD
0,0018 đ
366.750 USD
5.007.120.231.351 (50%)
Tổng: 10.000.000.000.000
1.573 USD
-2.06% -12%
1686
45 Biểu tượng logo của Cult DAO Cult DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
CULT *
0,0000052998 USD
0,1273 đ
22.888.041 USD
4.318.690.730.920 (65%)
Tổng: 6.666.666.666.666
961.207 USD
-0.26% -2%
523
46 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000093066 USD
0,2235 đ
19.006.090 USD
2.042.205.856.150 (20%)
Tổng: 10.000.000.000.000
297.090 USD
-1.64% -3%
565
47 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000061774 USD
0,1484 đ
7.597.203 USD
1.229.840.000.000
0 USD
-1.83% 64.136%
776
48 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / BNB Blockchain
MINT *
0,0000028898 USD
0,0694 đ
3.009.158 USD
1.041.314.412.631 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
15.965 USD
-1.16% -10%
1027
49 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000015137 USD
0,0364 đ
1.513.748 USD
1.000.000.000.000
7.203 USD
-0.73% -0%
1222
50 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / TRON Blockchain
BTTOLD *
0,0000006743 USD
0,0162 đ
640.051.519 USD
990.000.000.000
21.016.217 USD
-2.51% -1%
59
51 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / TRON Blockchain
WIN *
0,00008819 USD
2,1183 đ
84.834.462 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
18.805.641 USD
-1.91% -2%
244
52 Biểu tượng logo của Silver Stonks Silver Stonks
09/2021 / BNB Blockchain
SSTX *
0,0000001888 USD
0,0045 đ
141.139 USD
747.566.991.914 (33%)
Tổng: 2.300.000.000.000
77 USD
-1.47% -6%
1974
53 Biểu tượng logo của Tiger King Coin Tiger King Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000010428 USD
0,0250 đ
673.625 USD
645.999.263.731 (72%)
Tổng: 900.000.000.000
3.655 USD
0.23% -10%
1481
54 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000019904 USD
0,0478 đ
1.170.554 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
216 USD
-12.58% -7%
1311
55 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000123348 USD
0,2963 đ
5.900.139 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
-1.83% -2%
840
56 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000228978 USD
0,5500 đ
9.211.244 USD
402.276.464.812 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000
12.349 USD
-0.22% 2%
733
57 Biểu tượng logo của VEKTOR VEKTOR
03/2022 / BNB Blockchain
VEKTOR *
0,0000001395 USD
0,0034 đ
54.587 USD
391.306.102.445 (78%)
Tổng: 500.000.000.000
15 USD
-1.10% -5%
2194
58 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002128549 USD
5,1128 đ
70.204.610 USD
329.823.771.075 (66%)
Tổng: 500.000.000.000
4.960.822 USD
-2.53% 0%
271
59 Biểu tượng logo của RadioCaca RadioCaca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002088184 USD
5,0158 đ
68.821.056 USD
329.573.771.075 (66%)
Tổng: 500.000.000.000
7.489.904 USD
1.53% -22%
266
60 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Blockchain
BIDR *
0,0000637156 USD
1,5304 đ
14.381.586 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
19.592.057 USD
-0.15% 1%
627
61 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000024676 USD
0,0593 đ
523.792 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
18.584 USD
-5.89% -9%
1563
62 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Ethereum Blockchain
NABOX *
0,0000057586 USD
0,1383 đ
1.149.516 USD
199.616.691.935 (20%)
Tổng: 1.000.000.000.000
483.767 USD
-1.39% -10%
1316
63 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000309201 USD
0,7427 đ
5.691.356 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
12.768 USD
-3.07% -8%
854
64 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,028264124 USD
679 đ
4.901.312.114 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
2.907.157 USD
-1.39% -0%
202
65 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00169978 USD
41 đ
301.746.306 USD
173.342.974.127 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
40.341.977 USD
-0.68% 5%
105
66 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000001781 USD
0,0043 đ
30.651 USD
172.076.810.000
2 USD
-16.60% -8%
2290
67 Biểu tượng logo của DeFi Degen Land DeFi Degen Land
11/2021 / BNB Blockchain
DDL *
0,0000001506 USD
0,0036 đ
22.595 USD
150.000.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000.000
8 USD
-5.86% -6%
2349
68 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000036161 USD
0,0869 đ
519.859 USD
143.761.098.438
65 USD
33.19% 1%
1565
69 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / BNB Blockchain
IDRT *
0,0000638049 USD
1,5326 đ
8.514.702 USD
133.448.927.413
106.931 USD
0.25% -1%
746
70 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,096141 USD
2.309 đ
13.170.553.876 USD
132.670.764.300
923.756.127 USD
-4.12% -6%
8
71 Biểu tượng logo của Inflation Hedging Coin Inflation Hedging Coin
11/2021 / BNB Blockchain
IHC *
0,0000686158 USD
1,6482 đ
8.209.398 USD
119.642.987.723 (12%)
Tổng: 1.000.000.000.000
252.617 USD
-2.18% -5%
757
72 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,000624571 USD
15,0022 đ
67.082.442 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
10.242.169 USD
-1.80% 1%
277
73 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,0533543773 USD
1.282 đ
5.424.864.065 USD
101.676.082.428
1.947.708 USD
0.81% -1%
201
74 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000007681 USD
0,0184 đ
78.021 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
3 USD
-3.14% -1%
2130
75 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000154545 USD
0,3712 đ
1.554.332 USD
100.574.578.752
2.416 USD
2.28% -4%
1217
76 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000031272 USD
0,0751 đ
312.724 USD
100.000.000.000
68 USD
0.49% -3%
1753
77 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000030237 USD
0,0726 đ
300.843 USD
99.494.437.958 (75%)
Tổng: 132.995.789.787
50.641 USD
-2.65% -71%
1771
78 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0006973022 USD
16,7492 đ
69.038.355 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
8.485.928 USD
-2.14% -1%
274
79 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,00000002 USD
0,0005 đ
1.874 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
0 USD
0.00% -0%
2552
80 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
1.140.967 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1320
81 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,053139 USD
1.276 đ
4.891.596.151 USD
92.104.797.235 (100%)
Tổng: 92.104.808.845
247.170.445 USD
-0.18% -0%
18
82 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,00000657 USD
0,1578 đ
598.468 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.60% -5%
1519
83 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,001047755 USD
25 đ
89.123.596 USD
85.061.485.690
679.672 USD
63.98% 102%
185
84 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,0000793107 USD
1,9050 đ
5.754.242 USD
72.553.169.190 (73%)
Tổng: 100.000.000.000
1.193.797 USD
-5.77% -17%
848
85 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0187306 USD
450 đ
1.359.357.179 USD
72.511.146.418 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
32.543.466 USD
-2.12% 1%
36
86 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000001649 USD
0,0040 đ
11.545 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
2427
87 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Blockchain
AZ *
0,000015953 USD
0,3832 đ
1.112.725 USD
69.750.302.117
1.347 USD
8.21% 6%
1328
88 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.020 đ
65.694.788.382 USD
65.685.215.611 (90%)
Tổng: 73.141.766.321
28.262.524.192 USD
0.13% 0%
3
89 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Blockchain
QRT *
0,0000004009 USD
0,0096 đ
25.972 USD
64.780.008.837 (65%)
Tổng: 100.000.000.000
284 USD
2.19% 25%
2323
90 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,00304763 USD
73 đ
202.237.824 USD
64.743.700.558 (65%)
Tổng: 100.000.000.000
1.237.195 USD
-0.43% 5%
148
91 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0001811352 USD
4,3509 đ
11.570.763 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
8.880 USD
-0.00% -8%
673
92 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000100317 USD
0,2410 đ
630.197 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
144 USD
-1.93% -10%
1503
93 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
763.676 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1453
94 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0000087053 USD
0,2091 đ
534.851 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
70.331 USD
-1.51% 1%
1555
95 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOWB *
0,0000148381 USD
0,3564 đ
894.693 USD
60.296.840.158 (60%)
Tổng: 100.000.000.000
6.446 USD
-0.02% -4%
1394
96 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000101191 USD
0,2431 đ
586.680 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
2 USD
-0.81% 1.132%
1528
97 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000141577 USD
0,3401 đ
751.310 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
1.487 USD
-2.33% 9%
1456
98 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,00253604 USD
61 đ
130.519.154 USD
52.758.802.991
3.473.341 USD
-2.03% -2%
193
99 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,38 USD
9.198 đ
19.239.121.062 USD
50.260.446.248 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
1.010.234.561 USD
-1.65% -4%
7
100 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0002760554 USD
6,6309 đ
13.802.771 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
14.186 USD
-2.28% -17%
637
101 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / TRON Blockchain
MOF *
0,0000978077 USD
2,3493 đ
4.890.385 USD
50.000.000.000
345.604 USD
-0.00% -4%
881
102 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0000706107 USD
1,6961 đ
3.520.205 USD
49.853.700.000 (100%)
Tổng: 50.000.000.000
88.571 USD
-2.69% 14%
973
103 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000010401 USD
0,0250 đ
49.881 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
3 USD
-5.45% 8%
2210
104 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0001862711 USD
4,4742 đ
8.857.427 USD
47.551.278.304 (48%)
Tổng: 100.000.000.000
1.025.149 USD
3.40% -5%
738
105 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,003817337 USD
92 đ
176.742.703 USD
46.299.999.999 (93%)
Tổng: 50.000.000.000
47.026.651 USD
-4.48% -5%
132
106 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0010446645 USD
25 đ
47.668.228 USD
45.630.180.356
11.296.519 USD
2.86% 3%
351
107 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000273915 USD
0,6579 đ
1.247.907 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
242.058 USD
0.47% -5%
1281
108 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / BNB Blockchain
NPXSXEM *
0,000059577 USD
1,4310 đ
2.662.283 USD
44.686.428.753 (42%)
Tổng: 106.784.637.943
0 USD
-52.58% 475%
1062
109 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.044 đ
43.087.027.189 USD
43.060.433.557
2.022.907.990 USD
0.2% 0%
5
110 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,00253596 USD
61 đ
101.351.535 USD
42.670.254.352
10.193.707 USD
-6.06% 1%
222
111 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,00402158 USD
97 đ
170.132.330 USD
42.302.323.974 (42%)
Tổng: 100.000.000.000
8.213.037 USD
-5.04% -5%
168
112 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,00342715 USD
82 đ
192.349.199 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
2.672.623 USD
-2.8% -1%
154
113 Biểu tượng logo của Content Neutrality Network Content Neutrality Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
CNN *
0,0000028839 USD
0,0693 đ
112.575 USD
39.035.223.816 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
32 USD
-9.78% -3%
2035
114 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0005223947 USD
12,5479 đ
20.231.492 USD
38.728.363.562 (100%)
Tổng: 38.729.092.671
0 USD
0.26% 1%
549
115 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0010176421 USD
24 đ
39.286.840 USD
38.605.752.722 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
1.037.781 USD
-3.02% 0%
386
116 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,31 USD
7.477 đ
10.908.017.154 USD
34.459.270.352 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
210.274.102 USD
-1.88% 0%
9
117 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0000387495 USD
0,9308 đ
1.320.058 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
253 USD
-2.17% 1%
1262
118 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0024240246 USD
58 đ
80.817.148 USD
33.340.068.750 (91%)
Tổng: 36.680.680.992
1.183.337 USD
-3.14% -2%
197
119 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000050552 USD
0,1214 đ
161.767 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
3.924 USD
1.86% 2%
1928
120 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0000254482 USD
0,6113 đ
807.533 USD
31.732.432.231 (41%)
Tổng: 78.042.956.829
39 USD
-8.02% 35%
1430
121 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
381.741 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
-1.83% -2%
1672
122 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,00390635 USD
94 đ
119.257.363 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
2 USD
-0.84% -1%
224
123 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0003066983 USD
7,3669 đ
9.322.793 USD
30.397.274.955
2.424 USD
-3.11% -2%
728
124 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0000144331 USD
0,3467 đ
415.570 USD
28.792.881.608 (96%)
Tổng: 30.000.000.000
128.714 USD
-0.70% 0%
1641
125 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0021373099 USD
51 đ
57.258.668 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
959.207 USD
-1.40% 6%
310
126 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,084658 USD
2.033 đ
2.178.216.941 USD
25.722.140.439 (51%)
Tổng: 50.001.806.812
41.861.702 USD
-1.54% -5%
28
127 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000075997 USD
0,1825 đ
194.661 USD
25.614.208.832 (37%)
Tổng: 68.604.208.832
0 USD
-1.99% -6%
1881
128 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,000003373 USD
0,0810 đ
86.383 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
26 USD
-0.81% 0%
2104
129 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,064578 USD
1.551 đ
1.633.063.774 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
45.885.058 USD
-2.56% 1%
31
130 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0000241129 USD
0,5792 đ
602.822 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
119.770 USD
-1.77% 6%
1515
131 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000016535 USD
0,0397 đ
41.336 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -0%
2259
132 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000014001 USD
0,0336 đ
33.197 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-0.00% 0%
2281
133 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0470721 USD
1.131 đ
1.171.299.878 USD
22.968.168.351 (46%)
Tổng: 50.000.000.000
14.410.089 USD
-2.47% -5%
37
134 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0033112487 USD
80 đ
73.685.081 USD
22.252.958.863 (74%)
Tổng: 30.000.000.000
18.410.673 USD
7.95% 5%
256
135 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000084907 USD
0,2039 đ
188.297 USD
22.176.888.617 (89%)
Tổng: 25.000.000.000
56 USD
-0.24% -28%
1888
136 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / BNB Blockchain
BUSD *
1,00 USD
24.014 đ
22.047.836.677 USD
22.056.131.822
6.149.830.035 USD
-0.07% -0%
6
137 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / BNB Blockchain
VRT *
0,000259383 USD
6,2304 đ
5.706.421 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
52.489 USD
-0.40% -7%
853
138 Biểu tượng logo của Chain Chain
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,03908568 USD
939 đ
839.942.478 USD
21.472.783.889 (40%)
Tổng: 53.474.611.831
8.891.868 USD
0.27% -10%
50
139 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0006763685 USD
16,2464 đ
14.315.405 USD
21.165.096.531
1.285.654 USD
2.70% -13%
631
140 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0044440843 USD
107 đ
93.622.837 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
532.090 USD
3.51% -39%
232
141 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0030054872 USD
72 đ
62.399.419 USD
20.761.831.192
18.917.029 USD
-3.32% -0%
292
142 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / BNB Blockchain
NEW *
0,0001898648 USD
4,5606 đ
3.905.898 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
31.169 USD
0.01% 6%
940
143 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,000038003 USD
0,9128 đ
765.519 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
7.931 USD
-0.78% -6%
1451
144 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,000007862 USD
0,1888 đ
157.239 USD
20.000.000.000
0 USD
-2.40% -4%
1939
145 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
245.693 USD
19.918.713.667
0 USD
-1.83% -2%
1819
146 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
238.825 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1830
147 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0007550069 USD
18,1353 đ
14.476.585 USD
19.174.109.628 (97%)
Tổng: 19.679.012.762
137.552 USD
-5.63% -3%
625
148 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0000082671 USD
0,1986 đ
156.137 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
76 USD
-2.58% -8%
1944
149 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,00834614 USD
200 đ
196.932.695 USD
18.588.745.668 (21%)
Tổng: 90.000.000.000
5.568.527 USD
-2.41% -0%
149
150 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000479983 USD
1,1529 đ
877.050 USD
18.272.510.909 (61%)
Tổng: 30.000.000.000
502 USD
-1.05% -13%
1405
151 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000337302 USD
0,8102 đ
610.308 USD
18.093.835.244 (62%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
-0.81% 0%
1508
152 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000063524 USD
0,1526 đ
114.343 USD
17.999.887.606 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
0 USD
1585.23% 7.086%
2029
153 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0020467873 USD
49 đ
36.708.016 USD
17.934.455.756 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
38.525 USD
-0.50% -15%
401
154 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000059207 USD
0,1422 đ
106.137 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
4.71% -29%
2048
155 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0000603366 USD
1,4493 đ
1.080.205 USD
17.902.999.424
2.166 USD
-3.13% 5%
1337
156 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0004974483 USD
11,9487 đ
8.753.538 USD
17.596.879.142 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
107.822 USD
-3.02% -4%
742
157 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Blockchain
BLOK *
0,0021750046 USD
52 đ
38.142.275 USD
17.536.640.676 (9%)
Tổng: 199.868.396.351
719.585 USD
-2.34% 1%
391
158 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0001643602 USD
3,9479 đ
2.866.870 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
34.735 USD
2.90% 15%
1039
159 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000040903 USD
0,0982 đ
69.675 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
2 USD
76.18% -1%
2154
160 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
209.624 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
0 USD
-1.83% -2%
1862
161 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0024876077 USD
60 đ
41.081.765 USD
16.514.567.475 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
665.676 USD
-1.34% -1%
378
162 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000192555 USD
0,4625 đ
316.225 USD
16.422.580.992
0 USD
-4.43% -38%
1748
163 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000016558 USD
0,0398 đ
27.189 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
0 USD
0.00% -0%
2327
164 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020 / Polygon Blockchain
ASK *
0,0003662276 USD
8,7968 đ
5.920.661 USD
16.166.619.298 (16%)
Tổng: 100.000.000.000
13.444 USD
-1.27% -5%
836
165 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,00738343 USD
177 đ
116.819.725 USD
15.853.204.565 (75%)
Tổng: 21.000.000.000
1.726.968 USD
-3.18% 0%
207
166 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000215063 USD
0,5166 đ
339.933 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
27 USD
8.49% 2%
1715
167 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,000006336 USD
0,1522 đ
98.209 USD
15.500.000.000
0 USD
1763.22% 1.784%
2071
168 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0001686509 USD
4,0510 đ
2.595.879 USD
15.392.022.544
0 USD
-0.81% 0%
1070
169 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / Ontology Blockchain
MBL *
0,0025974497 USD
62 đ
39.669.308 USD
15.272.406.221 (51%)
Tổng: 30.000.000.000
12.970.709 USD
-0.46% -0%
383
170 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Blockchain
XDOGE *
0,0000021987 USD
0,0528 đ
33.356 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
51 USD
-0.98% -16%
2279
171 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,00763026 USD
183 đ
114.325.805 USD
14.955.239.898 (52%)
Tổng: 28.704.026.601
1.707.799 USD
-0.73% -15%
210
172 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0000899371 USD
2,1603 đ
1.340.562 USD
14.905.552.871 (35%)
Tổng: 42.000.000.000
9.650 USD
-0.00% 3%
1260
173 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000030102 USD
0,0723 đ
43.556 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
-0.00% -63%
2242
174 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020
XPR
0,0019223313 USD
46 đ
26.668.222 USD
13.872.854.321 (100%)
Tổng: 13.935.940.301
1.064.451 USD
-3.25% -0%
478
175 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0021936889 USD
53 đ
30.267.797 USD
13.797.670.681 (39%)
Tổng: 35.000.000.000
8.847.423 USD
0.76% 10%
440
176 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,02194926 USD
527 đ
332.957.349 USD
13.622.784.768 (65%)
Tổng: 21.000.000.000
26.263.188 USD
-3.31% -1%
98
177 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Cosmos Blockchain
DVPN *
0,0002778012 USD
6,6728 đ
3.745.782 USD
13.483.680.644 (69%)
Tổng: 19.424.562.812
37.784 USD
-3.01% -11%
953
178 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
163.991 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1925
179 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,01424161 USD
342 đ
175.102.449 USD
12.898.192.504 (94%)
Tổng: 13.702.176.504
8.724.284 USD
-2.97% 2%
163
180 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000070366 USD
0,1690 đ
90.518 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
11.278 USD
-4.73% -4%
2094
181 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0042394622 USD
102 đ
54.455.135 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
307.607 USD
-0.98% -4%
321
182 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001686509 USD
4,0510 đ
2.147.324 USD
12.732.356.945 (90%)
Tổng: 14.152.036.166
0 USD
-0.81% 0%
1118
183 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0002045129 USD
4,9124 đ
2.600.161 USD
12.713.925.827 (61%)
Tổng: 21.000.000.000
34.982 USD
0.01% -11%
1069
184 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0057526821 USD
138 đ
72.029.420 USD
12.521.015.157 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
16.524.128 USD
-4.22% -7%
263
185 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,02080451 USD
500 đ
287.303.284 USD
12.305.012.699 (33%)
Tổng: 37.705.012.699
3.160.510 USD
-3.69% -9%
112
186 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
148.034 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1958
187 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000232298 USD
0,5580 đ
277.936 USD
11.964.611.946 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
9.759 USD
-1.10% -1%
1788
188 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0216187 USD
519 đ
257.531.658 USD
11.964.611.946 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
9.475.377 USD
-1.44% 1%
124
189 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001280176 USD
3,0750 đ
1.520.883 USD
11.880.265.625 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
43.052 USD
-8.16% -8%
1220
190 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
145.805 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1963
191 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / BNB Blockchain
GMM *
0,000335632 USD
8,0619 đ
3.912.619 USD
11.657.467.407 (23%)
Tổng: 50.000.000.000
794.738 USD
3.07% 10%
939
192 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0000328426 USD
0,7889 đ
377.690 USD
11.499.999.989 (100%)
Tổng: 11.500.000.000
78.570 USD
-2.38% 4%
1678
193 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0001028276 USD
2,4699 đ
1.169.091 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
-1.00% -0%
1312
194 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,00570279 USD
137 đ
74.987.850 USD
11.166.619.627 (53%)
Tổng: 21.000.000.000
15.836.194 USD
-6.89% -13%
273
195 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0064342606 USD
155 đ
70.537.567 USD
10.962.808.529
2.061.252 USD
-1.36% -2%
269
196 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
134.326 USD
10.890.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1988
197 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000246696 USD
0,5926 đ
261.497 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
0 USD
-1.83% -2%
1803
198 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0289482862 USD
695 đ
305.929.304 USD
10.568.131.772 (93%)
Tổng: 11.339.700.687
4.002.453 USD
-2.84% -4%
89
199 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0001603522 USD
3,8517 đ
1.667.448 USD
10.398.664.245 (21%)
Tổng: 50.000.000.000
55.104 USD
-1.83% 4%
1193
200 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,002926277 USD
70 đ
30.266.760 USD
10.343.094.362 (9%)
Tổng: 110.356.466.695
2.694.940 USD
-1.43% -3%
441
201 Biểu tượng logo của Rhythm Rhythm
08/2021 / BNB Blockchain
RHYTHM *
0,0000729177 USD
1,7515 đ
750.933 USD
10.298.365.868 (51%)
Tổng: 20.000.000.000
19 USD
-1.52% 3%
1457
202 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,000055302 USD
1,3284 đ
564.202 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
430 USD
-4.46% 9%
1537
203 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0010197615 USD
24 đ
10.332.489 USD
10.132.260.650 (48%)
Tổng: 21.000.000.000
400.490 USD
-1.34% -13%
701
204 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0006315241 USD
15,1692 đ
6.369.833 USD
10.086.444.804 (50%)
Tổng: 20.000.000.000
419.550 USD
-6.02% -8%
820
205 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,003743131 USD
90 đ
37.541.414 USD
10.029.414.950
3.539.372 USD
-0.31% -0%
397
206 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0041793884 USD
100 đ
41.793.884 USD
10.000.000.000
69.198 USD
-1.04% -2%
374
207 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000182142 USD
0,4375 đ
182.142 USD
10.000.000.000
10.655 USD
0.91% -9%
1896
208 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0050416465 USD
121 đ
50.416.465 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
6.728.529 USD
-2.09% -4%
337
209 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0021042036 USD
51 đ
21.042.036 USD
10.000.000.000
78.180 USD
17.76% 95%
541
210 Biểu tượng logo của MetagamZ MetagamZ
02/2022 / Avalanche Blockchain
METAG *
0,000180739 USD
4,3414 đ
1.807.390 USD
10.000.000.000
12.660 USD
1.05% 7%
1170
211 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0060727348 USD
146 đ
60.727.348 USD
10.000.000.000
24.125.473 USD
-2.05% 13%
299
212 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000262221 USD
0,6299 đ
262.079 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
86.857 USD
6.46% 20%
1801
213 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001945461 USD
4,6730 đ
1.940.609 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
62.785 USD
-0.03% 1%
1146
214 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0000640961 USD
1,5396 đ
633.838 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
149.899 USD
-0.26% -5%
1499
215 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0002817029 USD
6,7665 đ
2.778.882 USD
9.864.586.781 (10%)
Tổng: 100.000.000.000
129 USD
1.08% 7%
1050
216 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,02111403 USD
507 đ
207.507.247 USD
9.805.484.315 (100%)
Tổng: 9.806.121.639
10.962.200 USD
-2.11% 2%
147
217 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0029776003 USD
72 đ
29.190.477 USD
9.803.356.511 (27%)
Tổng: 36.000.000.000
944.770 USD
-5.46% 19%
456
218 Biểu tượng logo của SHIBAVAX SHIBAVAX
09/2021 / Avalanche Blockchain
SHIBX *
0,0000299743 USD
0,7200 đ
293.387 USD
9.787.969.900 (98%)
Tổng: 10.000.000.000
64 USD
-2.04% 6%
1778
219 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Blockchain
TABOO *
0,0003326561 USD
7,9904 đ
3.254.267 USD
9.782.678.080
64.003 USD
-6.02% -39%
997
220 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000123348 USD
0,2963 đ
119.210 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
-1.83% -2%
2018
221 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,02103304 USD
505 đ
171.673.270 USD
9.662.899.378 (97%)
Tổng: 10.000.000.000
10.670.545 USD
-3.51% -4%
167
222 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Blockchain
PTS *
0,0015478219 USD
37 đ
14.897.753 USD
9.624.978.750 (10%)
Tổng: 100.000.000.000
12.094 USD
-4.30% 13%
616
223 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0010172351 USD
24 đ
9.711.567 USD
9.547.023.075 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
34.968 USD
-0.18% 1%
719
224 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,02303276 USD
553 đ
216.822.215 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
3.913.644 USD
-4.5% 2%
140
225 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000020969 USD
0,0504 đ
19.921 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
3 USD
-1.83% -2%
2363
226 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
117.156 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2022
227 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0005867237 USD
14,0931 đ
5.544.000 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
0 USD
-1.01% 0%
860
228 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000073026 USD
0,1754 đ
68.499 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
30.237 USD
-0.19% -9%
2162
229 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0000328072 USD
0,7880 đ
297.012 USD
9.053.261.481 (41%)
Tổng: 22.020.096.000
39.938 USD
-3.99% 2%
1775
230 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,03244915 USD
779 đ
291.878.449 USD
8.999.999.999
13.131.078 USD
-1.58% 0%
109
231 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000067137 USD
0,1613 đ
60.217 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.89% -2%
2179
232 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / TRON Blockchain
SUN *
0,0055727825 USD
134 đ
49.931.691 USD
8.959.920.972 (45%)
Tổng: 19.900.730.000
50.503.475 USD
1.76% 4%
340
233 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0000822702 USD
1,9761 đ
733.186 USD
8.911.927.239 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
47.612 USD
-1.55% -4%
1462
234 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Blockchain
TROY *
0,0028330925 USD
68 đ
25.230.560 USD
8.905.660.523 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
3.009.845 USD
-2.23% -2%
490
235 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / TRON Blockchain
JST *
0,02209185 USD
531 đ
196.510.424 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
31.286.630 USD
-0.3% 0%
150
236 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / TRON Blockchain
KLV *
0,0032061142 USD
77 đ
28.472.796 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
856.727 USD
2.52% -10%
461
237 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0001000029 USD
2,4021 đ
885.680 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
496 USD
-6.00% 7%
1399
238 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0002069258 USD
4,9704 đ
1.832.064 USD
8.853.724.090 (66%)
Tổng: 13.344.612.245
69.749 USD
-0.60% 3%
1165
239 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0029901258 USD
72 đ
26.285.630 USD
8.790.810.727 (88%)
Tổng: 10.000.000.000
2.072.597 USD
0.62% 1%
479
240 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,89 USD
21.310 đ
7.864.266.313 USD
8.734.317.475 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
366.118.791 USD
-2.12% 6%
10
241 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0000308524 USD
0,7411 đ
261.584 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
87.035 USD
8.17% 14%
1802
242 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / BNB Blockchain
2LC *
0,0000052935 USD
0,1272 đ
44.187 USD
8.347.283.321 (58%)
Tổng: 14.400.000.000
425 USD
5.05% 14%
2237
243 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0175527051 USD
422 đ
144.730.140 USD
8.245.460.686 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
3.599.887 USD
-3.77% -5%
146
244 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
101.145 USD
8.200.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2059
245 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Blockchain
BRG *
0,0001878274 USD
4,5116 đ
1.503.027 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
524.317 USD
-2.89% -8%
1227
246 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0000536065 USD
1,2876 đ
428.852 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
58.056 USD
-1.50% -3%
1627
247 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0000714038 USD
1,7151 đ
570.869 USD
7.994.948.465 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
2.669 USD
-7.50% -24%
1534
248 Biểu tượng logo của Neighbourhoods Neighbourhoods
12/2021 / Ethereum Blockchain
NHT *
0,0003767241 USD
9,0489 đ
3.003.551 USD
7.972.813.374 (27%)
Tổng: 30.000.000.000
135.642 USD
-1.67% 5%
1028
249 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0025600131 USD
61 đ
19.840.484 USD
7.750.149.648 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
632.358 USD
-3.13% -12%
554
250 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0001298127 USD
3,1181 đ
989.884 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
17.806 USD
-1.30% -1%
1361
251 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
92.743 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
0 USD
-1.83% -2%
2093
252 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0000201179 USD
0,4832 đ
151.173 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
3.980 USD
-2.74% -11%
1953
253 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0010875273 USD
26 đ
8.101.304 USD
7.449.287.997 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
64.722 USD
5.72% 5%
758
254 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000112434 USD
0,2701 đ
82.818 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
251.63% 125%
2117
255 Biểu tượng logo của Centric Swap Centric Swap
07/2020 / BNB Blockchain
CNS *
0,0000060273 USD
0,1448 đ
44.257 USD
7.342.691.560
376.407 USD
-4.50% 2%
2235
256 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche Blockchain
NCash *
0,0000551556 USD
1,3248 đ
404.026 USD
7.325.209.699 (74%)
Tổng: 9.840.583.225
299.915 USD
-15.58% 65%
1649
257 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0035921 USD
86 đ
25.975.335 USD
7.231.239.464 (24%)
Tổng: 30.000.000.000
1.773.124 USD
0.82% -3%
483
258 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,22 USD
5.343 đ
1.584.800.775 USD
7.126.150.136 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
74.379.160 USD
-4.92% -8%
32
259 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
87.488 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
0 USD
-1.83% -2%
2102
260 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0118140712 USD
284 đ
83.708.464 USD
7.085.488.367 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
6.501.709 USD
-6.77% -2%
192
261 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0256338 USD
616 đ
193.166.827 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
121.693.982 USD
-6.8% 2%
153
262 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,062492 USD
1.501 đ
462.309.765 USD
6.900.000.000 (69%)
Tổng: 10.057.044.431
20.533.743 USD
-1.94% -0%
78
263 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0007285572 USD
17,4999 đ
4.928.683 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
309.208 USD
-6.50% -8%
880
264 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000490774 USD
1,1788 đ
330.158 USD
6.727.287.094 (84%)
Tổng: 8.000.000.000
132 USD
-0.81% 8%
1729
265 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,000563309 USD
13,5307 đ
3.692.931 USD
6.555.782.449 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
4.069 USD
-9.43% -17%
957
266 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0086912318 USD
209 đ
55.623.071 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
2.045.964 USD
-1.84% -3%
319
267 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0143055497 USD
344 đ
91.065.183 USD
6.365.724.128 (75%)
Tổng: 8.433.374.831
952.301 USD
-3.94% -3%
183
268 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,000477341 USD
11,4657 đ
3.031.196 USD
6.350.167.832 (91%)
Tổng: 6.979.170.652
77.196 USD
1.55% -12%
1024
269 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0009098546 USD
21,8547 đ
5.739.589 USD
6.308.249.212 (53%)
Tổng: 12.000.000.000
76.821 USD
-3.47% -3%
849
270 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,15 USD
3.663 đ
815.880.752 USD
6.137.379.084 (69%)
Tổng: 8.888.888.888
159.225.645 USD
-5.69% -7%
53
271 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0005454113 USD
13,1008 đ
3.327.009 USD
6.100.000.000 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
185.310 USD
1.48% -2%
987
272 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0011185949 USD
27 đ
6.820.584 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
172.959 USD
7.36% 6%
806
273 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000135742 USD
0,3261 đ
80.496 USD
5.930.048.943 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
36 USD
-5.20% -46%
2122
274 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.020 đ
5.175.018.634 USD
5.871.451.227
237.449.677 USD
0.07% -0%
16
275 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0004122086 USD
9,9013 đ
2.411.908 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
850.822 USD
24.06% 15%
1094
276 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0004882504 USD
11,7278 đ
2.828.877 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
48.100 USD
-3.31% -16%
1043
277 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,04434651 USD
1.065 đ
222.804.979 USD
5.725.718.533 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
19.789.185 USD
-3.43% -3%
137
278 Biểu tượng logo của Lendefi Lendefi
04/2021 / BNB Blockchain
LDFI *
0,0000144924 USD
0,3481 đ
82.549 USD
5.696.004.833 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.74% -4%
2118
279 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0010156568 USD
24 đ
5.715.183 USD
5.627.080.871 (40%)
Tổng: 14.000.000.000
19.188 USD
-0.69% 0%
851
280 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0337874968 USD
812 đ
188.617.349 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
731.907 USD
-2.14% -7%
126
281 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Blockchain
VEED *
0,0012027149 USD
29 đ
6.694.762 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
144.584 USD
16.71% 24%
808
282 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0003750295 USD
9,0082 đ
2.067.318 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
1.001.963 USD
-4.58% 31%
1124
283 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0005248801 USD
12,6076 đ
2.882.538 USD
5.491.802.966 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
258.271 USD
-5.00% -9%
1038
284 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
67.484 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2165
285 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0005329369 USD
12,8011 đ
2.904.790 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
4 USD
-0.81% 0%
1037
286 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
67.019 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
0 USD
-1.83% -2%
2166
287 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0011064224 USD
27 đ
5.895.685 USD
5.328.601.919 (62%)
Tổng: 8.537.173.495
5.581 USD
1.08% -7%
841
288 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0026950382 USD
65 đ
14.345.008 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
102.568 USD
-9.84% -13%
630
289 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0035569087 USD
85 đ
18.869.292 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
1.772.111 USD
-3.97% -2%
568
290 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,04387481 USD
1.054 đ
261.432.635 USD
5.301.214.400
6.559.466 USD
-2.46% -9%
122
291 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,0000323025 USD
0,7759 đ
169.214 USD
5.238.410.649 (37%)
Tổng: 14.000.000.000
346 USD
-5.45% -31%
1917
292 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / BNB Blockchain
PVT *
0,0000197464 USD
0,4743 đ
101.402 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
46.924 USD
4.35% 8%
2057
293 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0003086005 USD
7,4126 đ
1.580.711 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
75.309 USD
-15.97% -6%
1212
294 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Blockchain
HERO *
0,003776815 USD
91 đ
19.245.302 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
1.829.617 USD
-1.89% -3%
562
295 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000191621 USD
0,4603 đ
97.419 USD
5.083.924.000 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-30.04% -56%
2074
296 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0092878644 USD
223 đ
47.202.375 USD
5.082.155.932 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
18.805.817 USD
-2.70% -1%
354
297 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,02507608 USD
602 đ
127.008.354 USD
5.060.137.335
63.697.025 USD
-9.02% 2%
198
298 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0086494473 USD
208 đ
43.539.182 USD
5.033.753.055 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
6.859.559 USD
-2.00% 1%
368
299 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0029378786 USD
71 đ
14.689.393 USD
5.000.000.000
3.828.611 USD
-1.54% -0%
621
300 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0001378546 USD
3,3113 đ
689.273 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
4.277 USD
-1.48% -2%
1478
301 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0049097951 USD
118 đ
24.544.950 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
1.753.657 USD
-2.56% 1%
499
302 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / BNB Blockchain
CBM *
0,0000084325 USD
0,2025 đ
42.155 USD
4.999.088.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
5 USD
-0.81% 0%
2249
303 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Blockchain
VELO *
0,001076197 USD
26 đ
5.363.932 USD
4.984.154.058 (17%)
Tổng: 30.000.000.000
1.530.670 USD
-8.68% -7%
866
304 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Blockchain
vUSDC *
0,0217412142 USD
522 đ
103.727.662 USD
4.771.015.133
27.136.767 USD
0.01% 0%
230
305 Biểu tượng logo của CoinMerge (BEP-20) CoinMerge (BEP-20)
11/2021 / BNB Blockchain
CMERGE *
0,0002022272 USD
4,8575 đ
952.775 USD
4.711.405.935 (94%)
Tổng: 5.000.000.000
936 USD
-2.73% -7%
1375
306 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0024360598 USD
59 đ
11.449.343 USD
4.699.943.108 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
204.821 USD
-1.88% 1%
674
307 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0000750059 USD
1,8016 đ
348.126 USD
4.641.311.279 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
5.900 USD
-4.58% 1%
1704
308 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0000070006 USD
0,1682 đ
32.482 USD
4.639.918.911 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
1.161 USD
-12.50% -42%
2283
309 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0016937704 USD
41 đ
7.804.264 USD
4.607.627.719 (22%)
Tổng: 21.000.000.000
601.107 USD
0.32% -3%
767
310 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0062019932 USD
149 đ
28.248.113 USD
4.554.682.947 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
4.926.787 USD
-3.73% -1%
463
311 Biểu tượng logo của CoinMerge (ERC-20) CoinMerge (ERC-20)
07/2021 / Ethereum Blockchain
CMERGE *
0,0002657593 USD
6,3835 đ
1.200.378 USD
4.516.785.875 (90%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-2.28% -6%
1297
312 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / BNB Blockchain
RAVEN *
0,0002543578 USD
6,1097 đ
1.143.153 USD
4.494.272.006 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
1.557 USD
-26.28% -13%
1318
313 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0001686509 USD
4,0510 đ
747.900 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
-0.81% 0%
1458
314 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0055455161 USD
133 đ
24.446.299 USD
4.408.300.000 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
1.340.592 USD
1.83% -2%
501
315 Biểu tượng logo của Wrapped KardiaChain Wrapped KardiaChain
04/2020
WKAI
0,0055414333 USD
133 đ
24.428.300 USD
4.408.300.000 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
710 USD
-3.65% -10%
502
316 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0000912159 USD
2,1910 đ
400.261 USD
4.388.065.443 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
12.613 USD
-1.48% -7%
1653
317 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0001965413 USD
4,7209 đ
859.868 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
7.782 USD
27.71% 4%
1411
318 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,001617992 USD
39 đ
6.939.687 USD
4.289.073.705 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
665.309 USD
-1.84% -4%
801
319 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
52.904 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
0 USD
-1.83% -2%
2197
320 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0003508755 USD
8,4280 đ
1.480.239 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
246.254 USD
-2.45% -34%
1230
321 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Blockchain
COS *
0,0049179565 USD
118 đ
20.454.175 USD
4.159.080.091 (42%)
Tổng: 9.921.624.416
3.363.135 USD
-2.05% -7%
547
322 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0004033563 USD
9,6886 đ
1.654.593 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
848.956 USD
-4.25% -0%
1199
323 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0005944098 USD
14,2777 đ
2.420.774 USD
4.072.568.444 (92%)
Tổng: 4.413.848.444
160.640 USD
0.36% -4%
1093
324 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0000055235 USD
0,1327 đ
22.373 USD
4.050.576.097 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
295 USD
-2.58% -16%
2351
325 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,02625688 USD
631 đ
106.109.779 USD
4.039.352.671 (58%)
Tổng: 7.000.000.000
4.786.013 USD
-5.08% -3%
217
326 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Blockchain
DOGGY *
0,0003534822 USD
8,4906 đ
1.427.393 USD
4.038.089.359 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
53.583 USD
-1.20% -1%
1241
327 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0011220873 USD
27 đ
4.493.960 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
1.449.669 USD
-2.35% -2%
902
328 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0015513827 USD
37 đ
6.164.041 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
29.989 USD
-10.12% -0%
827
329 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0000629729 USD
1,5126 đ
248.824 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
0 USD
0.00% 7%
1816
330 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0005059527 USD
12,1530 đ
1.996.465 USD
3.945.951.381
0 USD
-0.81% 0%
1134
331 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0008351337 USD
20,0599 đ
3.267.465 USD
3.912.505.341 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
132.106 USD
3.87% 12%
993
332 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0004517863 USD
10,8519 đ
1.741.654 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
22.912 USD
-0.64% -9%
1183
333 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,04382773 USD
1.053 đ
167.833.068 USD
3.815.384.156 (55%)
Tổng: 7.000.000.000
3.583.328 USD
-0.76% 14%
170
334 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0001002284 USD
2,4075 đ
380.546 USD
3.796.791.666 (63%)
Tổng: 6.000.000.000
833 USD
-2.33% 0%
1675
335 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / BNB Blockchain
DEHUB *
0,0010612355 USD
25 đ
3.998.616 USD
3.767.887.917 (47%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
0.02% -0%
935
336 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
45.973 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2226
337 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,009894252 USD
238 đ
36.251.715 USD
3.663.916.704 (24%)
Tổng: 15.000.000.000
740.744 USD
-4.21% -3%
403
338 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0002862316 USD
6,8753 đ
1.048.017 USD
3.661.430.200 (79%)
Tổng: 4.663.481.447
37.829 USD
-6.23% 5%
1347
339 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0038149857 USD
92 đ
13.951.916 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
527.223 USD
-1.47% 15%
635
340 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0010619698 USD
26 đ
3.869.311 USD
3.643.523.144 (40%)
Tổng: 9.200.000.000
13.943 USD
-1.10% -10%
945
341 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,0009793768 USD
23,5246 đ
3.513.386 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
187.259 USD
-2.78% 16%
974
342 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0005875011 USD
14,1118 đ
2.106.501 USD
3.585.526.279 (85%)
Tổng: 4.200.000.000
28.020 USD
-1.37% -1%
1122
343 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
0.00% -0%
2604
344 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0012498085 USD
30 đ
4.437.375 USD
3.550.444.282 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
220.358 USD
0.03% 11%
904
345 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0020026281 USD
48 đ
7.080.950 USD
3.535.828.988 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
116.824 USD
0.39% 1%
795
346 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0023686529 USD
57 đ
8.366.852 USD
3.532.325.265 (97%)
Tổng: 3.646.271.241
8.124 USD
4.28% -15%
752
347 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,02229502 USD
536 đ
88.306.258 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
1.730.825 USD
-2.52% -2%
241
348 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0070938975 USD
170 đ
24.590.693 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
119.388 USD
-4.39% -8%
498
349 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0051965762 USD
125 đ
17.939.651 USD
3.452.205.898 (33%)
Tổng: 10.500.000.000
5.197.548 USD
-0.75% 2%
581
350 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0022338351 USD
54 đ
7.704.589 USD
3.449.041.267 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
336.493 USD
-3.58% -21%
770
351 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
42.017 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
0 USD
-1.83% -2%
2251
352 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0043950675 USD
106 đ
14.943.229 USD
3.400.000.000 (68%)
Tổng: 5.000.000.000
5.630 USD
-3.73% -2%
614
353 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0001039654 USD
2,4972 đ
348.506 USD
3.352.137.888 (48%)
Tổng: 7.000.000.000
10.479 USD
-57.63% -57%
1702
354 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0009073161 USD
21,7937 đ
3.037.642 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
98.798 USD
0.22% 28%
1023
355 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0037588345 USD
90 đ
12.559.589 USD
3.341.351.880 (32%)
Tổng: 10.500.000.000
2.224.830 USD
-1.28% -5%
654
356 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0000111678 USD
0,2683 đ
36.924 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
9 USD
-1.02% -65%
2273
357 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0153743737 USD
369 đ
50.462.384 USD
3.282.239.941 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
8.128.083 USD
-3.33% -1%
336
358 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0016733968 USD
40 đ
5.430.002 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
81.081 USD
12.32% 4%
863
359 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0017758958 USD
43 đ
5.738.157 USD
3.231.133.910 (47%)
Tổng: 6.875.950.600
68.872 USD
0.18% 4%
850
360 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0003373018 USD
8,1020 đ
1.081.959 USD
3.207.689.213 (43%)
Tổng: 7.506.000.000
277 USD
-0.81% 101%
1336
361 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0000184668 USD
0,4436 đ
59.126 USD
3.201.740.400
118 USD
-3.57% -20%
2182
362 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0009380344 USD
22,5316 đ
3.001.710 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
267.125 USD
-10.62% 85%
1029
363 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche Blockchain
QI *
0,0079208754 USD
190 đ
25.342.657 USD
3.199.476.818 (44%)
Tổng: 7.200.000.000
2.360.249 USD
-4.78% -3%
489
364 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0153838433 USD
370 đ
48.911.796 USD
3.179.426.289
45.262 USD
-1.47% 1%
345
365 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / TRON Blockchain
PHT *
0,0000142011 USD
0,3411 đ
45.055 USD
3.172.661.034 (63%)
Tổng: 5.000.000.000
212 USD
-0.00% 7%
2231
366 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0023115464 USD
56 đ
7.310.507 USD
3.162.604.536 (53%)
Tổng: 6.000.000.000
66.810 USD
-1.53% -7%
791
367 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / BNB Blockchain
WSPP *
0,0000106598 USD
0,2560 đ
33.707 USD
3.162.041.599 (99%)
Tổng: 3.200.000.000
95.898 USD
-47.33% -35%
2277
368 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0125964241 USD
303 đ
39.600.012 USD
3.143.750.282 (31%)
Tổng: 10.250.000.000
2.216.232 USD
-6.53% 20%
385
369 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0000118056 USD
0,2836 đ
37.088 USD
3.141.592.653
0 USD
-0.81% -12%
2272
370 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0042053827 USD
101 đ
13.056.759 USD
3.104.773.221 (48%)
Tổng: 6.500.000.000
61.578 USD
-3.17% -6%
650
371 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,18 USD
4.261 đ
537.237.917 USD
3.027.648.514 (28%)
Tổng: 10.966.563.935
20.425.265 USD
-2.54% -3%
72
372 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019 / VeChain
SHA *
0,0004636158 USD
11,1361 đ
1.393.562 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
116.089 USD
-0.82% -7%
1248
373 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0099681154 USD
239 đ
29.852.126 USD
2.994.761.303 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
4.988.861 USD
0.71% 14%
447
374 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,02480886 USD
596 đ
147.409.878 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
2.352.013 USD
1.07% -0%
180
375 Biểu tượng logo của HI HI
08/2021 / Ethereum Blockchain
HI *
0,0246109217 USD
591 đ
71.339.635 USD
2.898.698.243 (22%)
Tổng: 13.192.916.300
662.918 USD
-0.12% -20%
266
376 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0119180081 USD
286 đ
34.531.306 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
681.470 USD
-0.83% -2%
414
377 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0242345168 USD
582 đ
69.717.059 USD
2.876.767.039 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
1.496.400 USD
-3.11% -5%
272
378 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0018505047 USD
44 đ
5.284.336 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
23.476 USD
-1.92% 7%
870
379 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,00005576 USD
1,3394 đ
158.916 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
105.702 USD
1.06% 1%
1933
380 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0083126546 USD
200 đ
23.578.259 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
22.063 USD
-14.77% 13%
515
381 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,21 USD
4.942 đ
571.223.644 USD
2.779.530.283
10.422.530 USD
-2.68% -2%
67
382 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,000635452 USD
15,2636 đ
1.751.576 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
762.982 USD
-0.77% -1%
1180
383 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0008525176 USD
20,4775 đ
2.338.010 USD
2.742.477.499 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
152.935 USD
-1.25% 11%
1106
384 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,00724666 USD
174 đ
19.812.093 USD
2.733.961.999 (51%)
Tổng: 5.396.921.683
140.578 USD
-0.23% 0%
555
385 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / BNB Blockchain
GMAT *
0,0000845079 USD
2,0299 đ
230.162 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
15.335 USD
-2.42% -3%
1838
386 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0155120063 USD
373 đ
42.151.860 USD
2.717.369.974 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
1.961.232 USD
-1.99% -4%
373
387 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0010723825 USD
26 đ
2.913.600 USD
2.716.940.825 (58%)
Tổng: 4.655.549.289
253.148 USD
-1.85% -5%
1036
388 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / BNB Blockchain
PING *
0,0006707842 USD
16,1122 đ
1.813.442 USD
2.703.464.935 (68%)
Tổng: 4.000.000.000
18.829 USD
0.59% -6%
1169
389 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Blockchain
vBUSD *
0,0217446808 USD
522 đ
58.596.924 USD
2.694.770.470
46.538.533 USD
0.01% 0%
305
390 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0000941074 USD
2,2605 đ
251.886 USD
2.676.582.136 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
4.043 USD
-0.74% -3%
1811
391 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0064815763 USD
156 đ
17.343.923 USD
2.675.880.474 (89%)
Tổng: 2.994.901.340
399.163 USD
-5.61% 13%
589
392 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,0001535812 USD
3,6890 đ
409.016 USD
2.663.187.786 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
52.851 USD
-4.21% -8%
1644
393 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000048004 USD
0,1153 đ
12.742 USD
2.654.360.436 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
25 USD
-0.00% 0%
2418
394 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0262524499 USD
631 đ
69.362.448 USD
2.642.132.371 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
7.461.084 USD
-5.15% -9%
273
395 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0009002845 USD
21,6248 đ
2.368.824 USD
2.631.194.572 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
235.991 USD
-6.38% 8%
1100
396 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000175906 USD
0,4225 đ
46.250 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
14 USD
-5.27% -27%
2225
397 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0005772129 USD
13,8647 đ
1.505.181 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
158.308 USD
-0.13% -4%
1226
398 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0000966602 USD
2,3218 đ
249.670 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
-0.94% -0%
1814
399 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / BNB Blockchain
ATP *
0,0001057706 USD
2,5406 đ
272.472 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
15.537 USD
-3.45% -9%
1790
400 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / TRON Blockchain
BTZC *
0,0000168651 USD
0,4051 đ
43.353 USD
2.570.575.325 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
10 USD
-0.81% 0%
2244
401 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0000708334 USD
1,7014 đ
180.837 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
83 USD
4.15% 5%
1899
402 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0001050582 USD
2,5235 đ
267.986 USD
2.550.834.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
84 USD
-0.16% -2%
1797
403 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,23 USD
5.570 đ
589.701.729 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
111.378.559 USD
-5.65% 6%
64
404 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0009698081 USD
23,2948 đ
2.448.919 USD
2.525.158.778 (26%)
Tổng: 9.774.000.000
100.621 USD
4.17% 3%
1088
405 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0009161556 USD
22,0061 đ
2.298.916 USD
2.509.307.307 (84%)
Tổng: 2.995.058.318
83.096 USD
-5.85% -24%
1110
406 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000171453 USD
0,4118 đ
42.795 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
0 USD
21.83% -18%
2247
407 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,003632132 USD
87 đ
8.986.700 USD
2.474.221.629 (82%)
Tổng: 3.000.000.000
2.145.733 USD
4.70% 4%
736
408 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0001814153 USD
4,3576 đ
443.824 USD
2.446.455.224 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
55.432 USD
-0.87% 3%
1612
409 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0023764553 USD
57 đ
5.778.630 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
1.466.010 USD
0.33% 12%
847
410 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000200162 USD
0,4808 đ
48.548 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
5 USD
47.23% -19%
2215
411 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0000046004 USD
0,1105 đ
11.089 USD
2.410.449.913 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
6 USD
-51.58% -31%
2433
412 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0297441169 USD
714 đ
71.447.847 USD
2.402.083.333 (48%)
Tổng: 5.000.000.000
3.409.069 USD
-8.31% -5%
265
413 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0265610442 USD
638 đ
63.356.875 USD
2.385.330.730
701.704 USD
-1.63% 19%
291
414 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / BNB Blockchain
SHR *
0,0014081772 USD
34 đ
3.337.764 USD
2.370.272.782 (37%)
Tổng: 6.434.460.140
71.388 USD
-3.71% -3%
986
415 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0013190893 USD
32 đ
3.110.390 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
3.096 USD
-1.39% -0%
1015
416 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0000086343 USD
0,2074 đ
20.184 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
0 USD
-1.83% -2%
2357
417 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,000445035 USD
10,6897 đ
1.027.307 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
253 USD
-0.00% -0%
1351
418 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0004964391 USD
11,9245 đ
1.141.810 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
7.252 USD
1.51% 2%
1319
419 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,057088 USD
1.371 đ
130.608.435 USD
2.288.202.696 (58%)
Tổng: 3.960.913.516
6.789.231 USD
-2.88% -2%
192
420 Biểu tượng logo của Wrapped Velas Wrapped Velas
10/2019
WVLX
0,0264219825 USD
635 đ
60.220.340 USD
2.279.175.680
6.515 USD
-2.76% 17%
300
421 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Blockchain
ECO *
0,0000090165 USD
0,2166 đ
20.111 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
138 USD
-2.96% 1%
2359
422 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0005727735 USD
13,7580 đ
1.276.114 USD
2.227.955.499
163 USD
-1.80% -2%
1276
423 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / BNB Blockchain
LABS *
0,0006585678 USD
15,8188 đ
1.459.966 USD
2.216.879.594 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
196.198 USD
-17.04% -12%
1232
424 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0007117814 USD
17,0970 đ
1.555.998 USD
2.186.060.823 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
2.835 USD
-0.80% 1%
1216
425 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0001443842 USD
3,4681 đ
309.044 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
13.311 USD
-2.11% -2%
1759
426 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0017879957 USD
43 đ
3.809.864 USD
2.130.801.392
19.498 USD
-2.26% 9%
949
427 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0072789796 USD
175 đ
15.323.589 USD
2.105.183.690 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
225.925 USD
-0.83% -3%
610
428 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,001729554 USD
42 đ
3.632.063 USD
2.099.999.990 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
137.405 USD
-0.33% 1%
966
429 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,30 USD
7.136 đ
319.018.543 USD
2.090.946.169 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
8.568.894 USD
-1.92% -1%
100
430 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,0270009471 USD
649 đ
56.451.836 USD
2.090.735.404 (40%)
Tổng: 5.278.164.274
2.158.214 USD
-3.09% -6%
312
431 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0132806575 USD
319 đ
27.215.023 USD
2.049.222.600 (9%)
Tổng: 21.931.759.918
3.554.927 USD
-6.23% -0%
474
432 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0004405914 USD
10,5830 đ
881.183 USD
2.000.000.005
230 USD
-0.26% 2%
1403
433 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0002130168 USD
5,1167 đ
426.034 USD
2.000.000.000
75.258 USD
1.43% -0%
1631
434 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
24.590 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
-1.83% -2%
2333
435 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
24.395 USD
1.977.738.958
0 USD
-1.83% -2%
2335
436 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,0070626416 USD
170 đ
13.654.125 USD
1.933.288.718 (68%)
Tổng: 2.851.982.500
1.032.655 USD
-10.44% 7%
639
437 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / BNB Blockchain
MEETONE *
0,0021612845 USD
52 đ
4.135.125 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.39% -5%
926
438 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / Ethereum Blockchain
MCRT *
0,0054425632 USD
131 đ
10.386.789 USD
1.908.436.953 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
533.892 USD
-3.79% 17%
700
439 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0030195816 USD
73 đ
5.707.009 USD
1.890.000.000 (95%)
Tổng: 2.000.000.000
77.484 USD
-1.36% 2%
852
440 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,001041 USD
25 đ
1.963.299 USD
1.885.974.016
0 USD
-11.89% -1%
1142
441 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,0057874142 USD
139 đ
10.900.400 USD
1.883.466.416 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
174.257 USD
-0.45% -1%
689
442 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,40 USD
9.538 đ
720.796.172 USD
1.855.084.192 (85%)
Tổng: 2.193.539.027
60.366.513 USD
-4.87% 1%
57
443 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000302067 USD
0,7256 đ
55.812 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-1.47% -2%
2186
444 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0002000158 USD
4,8044 đ
367.312 USD
1.836.414.750 (92%)
Tổng: 2.000.000.000
145 USD
-4.76% -19%
1683
445 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0002474451 USD
5,9436 đ
442.441 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
810 USD
3.99% 1%
1613
446 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0091910833 USD
221 đ
16.409.811 USD
1.785.405.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
613.842 USD
-2.73% -11%
599
447 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0050488159 USD
121 đ
8.999.179 USD
1.782.433.624 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
280.308 USD
3.74% -7%
735
448 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0122829683 USD
295 đ
21.839.131 USD
1.778.001.056 (85%)
Tổng: 2.100.000.000
776.438 USD
2.35% 3%
530
449 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0004745842 USD
11,3995 đ
842.750 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 2.999.427.229
424 USD
0.52% 3%
1419
450 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000168651 USD
0,4051 đ
29.757 USD
1.764.437.910 (99%)
Tổng: 1.776.899.123
0 USD
-0.81% -48%
2298
451 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0022072746 USD
53 đ
3.873.995 USD
1.755.103.460 (20%)
Tổng: 8.800.000.000
2.471.278 USD
-11.29% 30%
943
452 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0001909698 USD
4,5871 đ
328.458 USD
1.719.946.327 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
104.562 USD
-0.09% 6%
1730
453 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,037196975 USD
893 đ
63.748.117 USD
1.713.798.410 (84%)
Tổng: 2.049.945.261
2.088.589 USD
4.63% -3%
288
454 Biểu tượng logo của Wrapped Everscale Wrapped Everscale
10/2020 / Everscale Blockchain
WEVER *
0,035906586 USD
862 đ
61.536.650 USD
1.713.798.410 (83%)
Tổng: 2.069.988.084
63.388 USD
0.31% -7%
294
455 Biểu tượng logo của GensoKishi Metaverse GensoKishi Metaverse
01/2022 / Ethereum Blockchain
MV *
0,21 USD
5.057 đ
359.867.853 USD
1.709.312.901 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
283.534 USD
-1.27% -1%
211
456 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0237305891 USD
570 đ
40.042.275 USD
1.687.369.624 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
851.314 USD
-2.66% -5%
381
457 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0005418654 USD
13,0156 đ
901.585 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
164.727 USD
-3.34% -5%
1393
458 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,000474946 USD
11,4082 đ
785.933 USD
1.654.784.139 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
188.045 USD
-4.43% 12%
1440
459 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022 / Ethereum Blockchain
MEV *
0,0111574845 USD
268 đ
18.461.676 USD
1.654.645.034 (83%)
Tổng: 2.000.000.000
548.245 USD
-1.37% -2%
572
460 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0302291738 USD
726 đ
49.837.940 USD
1.648.670.278 (85%)
Tổng: 1.942.420.283
7.940.975 USD
-2.60% -3%
341
461 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Ethereum Blockchain
LAMB *
0,0012365879 USD
30 đ
2.035.936 USD
1.646.414.198 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
501.845 USD
-3.73% 10%
1125
462 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / Ethereum Blockchain
FEVR *
0,000774908 USD
18,6133 đ
1.263.354 USD
1.630.328.172 (11%)
Tổng: 15.453.746.771
14.201 USD
-0.37% -4%
1278
463 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0000665052 USD
1,5975 đ
108.060 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
153 USD
10.83% -12%
2044
464 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
19.993 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2361
465 Biểu tượng logo của Alethea Artificial Liquid Intelligence Token Alethea Artificial Liquid Intelligence Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0090788328 USD
218 đ
14.585.246 USD
1.606.511.091 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
580.431 USD
-32.08% -7%
624
466 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0021234008 USD
51 đ
3.378.331 USD
1.591.000.000 (32%)
Tổng: 5.000.000.000
43.329 USD
-6.16% -23%
983
467 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / TRON Blockchain
ZASH *
0,0085693584 USD
206 đ
13.630.559 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
2.882 USD
-2.64% -6%
640
468 Biểu tượng logo của Carbon Protocol Carbon Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
SWTH *
0,0070168018 USD
169 đ
11.137.024 USD
1.587.193.757 (73%)
Tổng: 2.160.000.000
17.570 USD
3.69% 10%
683
469 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,004798898 USD
115 đ
7.608.852 USD
1.585.541.574 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
548.854 USD
-5.48% -5%
774
470 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0061840387 USD
149 đ
9.653.890 USD
1.561.097.865 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
170.245 USD
-2.59% 12%
721
471 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0041127029 USD
99 đ
6.417.304 USD
1.560.361.616 (17%)
Tổng: 9.100.000.000
141.348 USD
0.09% 1%
814
472 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0075005914 USD
180 đ
11.599.343 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
215.124 USD
0.07% -2%
670
473 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0001880148 USD
4,5161 đ
289.540 USD
1.539.985.525 (54%)
Tổng: 2.839.985.525
110.829 USD
15.34% -2%
1779
474 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,0052482809 USD
126 đ
8.001.684 USD
1.524.629.564 (69%)
Tổng: 2.223.259.971
34.347 USD
-3.39% -19%
762
475 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0012244975 USD
29 đ
1.836.746 USD
1.500.000.000
951.929 USD
-8.22% -6%
1164
476 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,58 USD
13.991 đ
910.389.092 USD
1.499.470.108 (50%)
Tổng: 3.000.000.000
148.090.717 USD
-5.31% 3%
46
477 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,22 USD
5.372 đ
333.419.533 USD
1.490.773.355 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
17.415.109 USD
-3.93% -4%
85
478 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Blockchain
vUSDT *
0,0218820232 USD
526 đ
32.520.038 USD
1.486.153.169
11.254.207 USD
0.01% 0%
424
479 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0021997142 USD
53 đ
3.257.979 USD
1.481.092.185 (75%)
Tổng: 1.975.082.183
3.113 USD
-2.72% -10%
996
480 Biểu tượng logo của X World Games X World Games
04/2021 / BNB Blockchain
XWG *
0,0013072467 USD
31 đ
1.908.411 USD
1.459.870.498 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
1.107.263 USD
-8.10% 18%
1153
481 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0007897993 USD
18,9710 đ
1.148.763 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
20.997 USD
0.28% 1%
1317
482 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0148637864 USD
357 đ
21.480.503 USD
1.445.156.854 (68%)
Tổng: 2.112.575.035
1.472.777 USD
-2.25% 4%
536
483 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0005169107 USD
12,4162 đ
738.494 USD
1.428.668.414 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
14.487 USD
2.13% 1%
1460
484 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0001669111 USD
4,0092 đ
235.989 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
100 USD
-1.92% -19%
1832
485 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0039510489 USD
95 đ
5.579.189 USD
1.412.077.995 (74%)
Tổng: 1.918.870.156
25.368 USD
-3.95% -2%
857
486 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0169038235 USD
406 đ
23.806.238 USD
1.408.334.519 (36%)
Tổng: 3.954.164.634
12.923.585 USD
-4.47% -8%
513
487 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0041740876 USD
100 đ
5.795.864 USD
1.388.534.346 (100%)
Tổng: 1.390.396.338
3.239.388 USD
14.63% -19%
843
488 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0000685017 USD
1,6454 đ
93.520 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
13.484 USD
-2.15% -15%
2090
489 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0001028276 USD
2,4699 đ
139.786 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
-1.00% -0%
1978
490 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,25 USD
6.037 đ
338.781.335 USD
1.347.608.991 (74%)
Tổng: 1.818.000.000
8.302.259 USD
-2.71% -1%
96
491 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0006745125 USD
16,2018 đ
908.440 USD
1.346.809.588 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
8.200 USD
17.36% 9%
1390
492 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0008938581 USD
21,4705 đ
1.198.234 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
18.553 USD
-1.14% -2%
1299
493 Biểu tượng logo của Unbound Unbound
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNB *
0,001013038 USD
24 đ
1.355.158 USD
1.337.716.922 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
148.744 USD
-1.32% -2%
1257
494 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0000702055 USD
1,6863 đ
93.462 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
6 USD
-56.81% -57%
2092
495 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.819 đ
302.069.924 USD
1.330.133.546 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
27.706.254 USD
-4.08% 2%
104
496 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / BNB Blockchain
CUMMIES *
0,0027600011 USD
66 đ
3.644.384 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
12.915 USD
-0.48% -2%
961
497 Biểu tượng logo của Cyclub Cyclub
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYCLUB *
0,0001358101 USD
3,2622 đ
178.494 USD
1.314.294.423 (40%)
Tổng: 3.300.000.003
37.337 USD
-12.47% 15%
1903
498 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0052263313 USD
126 đ
6.856.951 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
152.613 USD
-2.44% -8%
804
499 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0002413625 USD
5,7975 đ
316.209 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
11.486 USD
0.28% 0%
1749
500 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0472482966 USD
1.135 đ
61.422.786 USD
1.300.000.000
6.891.820 USD
-2.98% -10%
295
501 Biểu tượng logo của Kommunitas Kommunitas
08/2021 / Polygon Blockchain
KOM *
0,0009237114 USD
22,1875 đ
1.199.466 USD
1.298.529.523 (65%)
Tổng: 2.000.000.000
1.183.993 USD
-6.33% -8%
1298
502 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0001670701 USD
4,0130 đ
211.758 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
0.00% 0%
1858
503 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,04375308 USD
1.051 đ
114.624.945 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
334.219 USD
-0.38% -8%
209
504 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,000008303 USD
0,1994 đ
10.447 USD
1.258.254.657 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
0.00% 130%
2441
505 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,0067863713 USD
163 đ
8.473.420 USD
1.248.593.687 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
1.908.652 USD
-8.02% 1%
749
506 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0277000538 USD
665 đ
34.428.089 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
17.093.853 USD
-4.45% -3%
416
507 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0044016419 USD
106 đ
5.464.966 USD
1.241.574.496 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
74.739 USD
-2.45% -3%
862
508 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0243530304 USD
585 đ
30.017.164 USD
1.232.584.338 (3%)
Tổng: 39.999.999.998
1.615.444 USD
-1.35% -21%
443
509 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0002259652 USD
5,4277 đ
278.369 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
965 USD
-12.03% -12%
1787
510 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0122946117 USD
295 đ
15.044.975 USD
1.223.704.761 (82%)
Tổng: 1.500.000.000
255.608 USD
-0.49% 1%
612
511 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
1,87 USD
44.830 đ
2.279.571.734 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
15.676.977 USD
2.19% 8%
25
512 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0120929862 USD
290 đ
14.767.687 USD
1.221.177.822 (81%)
Tổng: 1.506.325.698
1.407.409 USD
-2.62% -14%
619
513 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0001011663 USD
2,4300 đ
121.733 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
16.448 USD
-7.40% -8%
2010
514 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0062308535 USD
150 đ
7.485.895 USD
1.201.423.712
66.129 USD
-0.03% -5%
784
515 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0118048616 USD
284 đ
14.175.360 USD
1.200.806.964 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
8.627 USD
3.62% -6%
633
516 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0142190848 USD
342 đ
17.062.902 USD
1.200.000.000
99.887 USD
-2.55% -3%
592
517 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,12 USD
2.811 đ
139.928.163 USD
1.195.128.280 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
10.038.301 USD
-4.29% -4%
189
518 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0000050004 USD
0,1201 đ
5.951 USD
1.190.020.231 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
273 USD
-0.00% -70%
2487
519 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0004305585 USD
10,3420 đ
511.827 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
254 USD
-10.03% -16%
1567
520 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018 / Cosmos Blockchain
LIKE *
0,0019999385 USD
48 đ
2.363.491 USD
1.181.782.010 (59%)
Tổng: 2.000.000.000
147 USD
-4.95% -10%
1101
521 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0006849353 USD
16,4521 đ
802.739 USD
1.171.992.824 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
35.427 USD
-3.85% -9%
1431
522 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0000917832 USD
2,2046 đ
107.347 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
41.990 USD
-3.26% -4%
2046
523 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,32 USD
127.786 đ
6.268.113.974 USD
1.144.314.642 (91%)
Tổng: 1.260.338.313
177.330.022 USD
-2.91% 0%
11
524 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,0418983226 USD
1.006 đ
47.582.786 USD
1.135.672.822 (57%)
Tổng: 2.000.000.000
1.863.777 USD
-3.94% -0%
352
525 Biểu tượng logo của Adappter Token Adappter Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ADP *
0,0076823628 USD
185 đ
8.713.435 USD
1.134.212.955 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
799.467 USD
-0.49% 3%
743
526 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0088211221 USD
212 đ
9.955.805 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
64 USD
-0.93% -8%
708
527 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0701488722 USD
1.685 đ
77.770.123 USD
1.108.643.952 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
5.805.059 USD
-3.86% -4%
242
528 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000246696 USD
0,5926 đ
26.951 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2316
529 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / BNB Blockchain
IBS *
0,0016139459 USD
39 đ
1.740.369 USD
1.078.331.516 (72%)
Tổng: 1.500.000.000
73.287 USD
1.58% 0%
1184
530 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,99 USD
23.866 đ
1.084.604.143 USD
1.076.269.828
175.440.840 USD
2.72% 8%
40
531 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
1.075.139.615
232 USD
74.08% 121%
2589
532 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,001142862 USD
27 đ
1.224.683 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
22.363 USD
-3.02% 0%
1288
533 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0663478558 USD
1.594 đ
71.019.634 USD
1.070.413.399 (45%)
Tổng: 2.368.584.074
947.651 USD
-3.81% 4%
268
534 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,01702183 USD
409 đ
18.135.203 USD
1.065.408.547 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
540.418 USD
-1.68% 4%
577
535 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0004395364 USD
10,5577 đ
466.616 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
12.066 USD
-6.06% 1%
1591
536 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0011601184 USD
28 đ
1.230.195 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
58.198 USD
-2.53% 3%
1286
537 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0000831767 USD
1,9979 đ
88.084 USD
1.058.998.069
100 USD
38.49% -1%
2100
538 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Blockchain
SPO *
0,0002039609 USD
4,8991 đ
215.852 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
162.910 USD
-2.80% 2%
1854
539 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,15 USD
3.682 đ
160.986.223 USD
1.050.163.465 (70%)
Tổng: 1.500.000.000
21.273.370 USD
-1.03% -7%
138
540 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Blockchain
DOM *
0,0000570998 USD
1,3715 đ
59.229 USD
1.037.296.914 (52%)
Tổng: 2.000.000.000
1.385 USD
-6.32% -62%
2181
541 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,05 USD
25.173 đ
1.086.691.304 USD
1.036.200.000 (75%)
Tổng: 1.373.575.822
37.146.183 USD
-5.11% -5%
39
542 Biểu tượng logo của Vabble Vabble
08/2021 / Ethereum Blockchain
VAB *
0,0014029582 USD
34 đ
1.438.032 USD
1.025.000.000 (70%)
Tổng: 1.456.250.000
3.826 USD
2.56% 3%
1239
543 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0003969303 USD
9,5343 đ
405.536 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
12.609 USD
-0.56% -1%
1646
544 Biểu tượng logo của BitCapitalVendor BitCapitalVendor
08/2018 / Ethereum Blockchain
BCV *
0,0001323927 USD
3,1801 đ
135.199 USD
1.021.199.995 (85%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
0.00% -0%
1985
545 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
24.017 đ
1.017.385.606 USD
1.018.027.133
9.833.970 USD
0.16% 0%
42
546 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000001687 USD
0,0041 đ
170 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
-0.81% 0%
2583
547 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0001686509 USD
4,0510 đ
168.788 USD
1.000.812.836
0 USD
-0.81% 0%
1918
548 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0040390281 USD
97 đ
4.039.028 USD
1.000.000.000
323.370 USD
-4.28% -1%
928
549 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
12.335 USD
1.000.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2424
550 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,23 USD
5.468 đ
216.633.227 USD
1.000.000.000
268.348 USD
-1.61% -7%
141
551 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,22 USD
5.233 đ
218.086.013 USD
1.000.000.000
3.981.901 USD
-3.59% -1%
138
552 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,096406244 USD
2.316 đ
96.406.244 USD
1.000.000.000
7.048.749 USD
-5.37% -7%
179
553 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / BNB Blockchain
MITH *
0,0118367932 USD
284 đ
11.836.793 USD
1.000.000.000
4.710.308 USD
-4.02% -9%
669
554 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0006428895 USD
15,4422 đ
642.890 USD
1.000.000.000
16.154 USD
0.62% 2%
1495
555 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0001854032 USD
4,4534 đ
185.403 USD
1.000.000.000
16.263 USD
-0.97% 4%
1892
556 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0001649911 USD
3,9631 đ
164.991 USD
1.000.000.000
15.316 USD
-0.04% -4%
1922
557 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,30 USD
7.176 đ
298.462.890 USD
1.000.000.000
38.038.072 USD
-5.27% -0%
106
558 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0001768804 USD
4,2487 đ
176.880 USD
1.000.000.000
31 USD
0.78% -5%
1905
559 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0002529598 USD
6,0761 đ
252.960 USD
1.000.000.000
249 USD
-1.39% -7%
1807
560 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,025952108 USD
623 đ
25.952.108 USD
1.000.000.000 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
63.977 USD
0.54% 29%
484
561 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
0,88 USD
21.019 đ
874.957.363 USD
1.000.000.000
21.007.839 USD
-1.6% -6%
49
562 Biểu tượng logo của T-mac DAO T-mac DAO
11/2022 / BNB Blockchain
TMG *
0,25 USD
5.977 đ
248.819.595 USD
1.000.000.000
181.930 USD
-0.72% 0%
214
563 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0012894448 USD
31 đ
1.289.445 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
59.646 USD
-0.49% -3%
1268
564 Biểu tượng logo của Infinity PAD Infinity PAD
09/2021 / BNB Blockchain
IPAD *
0,0055774799 USD
134 đ
5.577.480 USD
999.999.990
0 USD
-2.72% -4%
858
565 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0001420112 USD
3,4111 đ
141.993 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
205 USD
-0.00% -13%
1971
566 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0913074091 USD
2.193 đ
91.291.916 USD
999.830.316 (100%)
Tổng: 999.877.117
1.851.277 USD
-3.06% 0%
182
567 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Blockchain
GTO *
0,0158763134 USD
381 đ
15.864.748 USD
999.271.532 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
19.565.249 USD
-3.21% 15%
603
568 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,088433 USD
2.124 đ
88.502.772 USD
999.037.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
8.455.831 USD
-5.48% -17%
240
569 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0027908057 USD
67 đ
2.788.015 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
12.627 USD
-4.38% -7%
1048
570 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,0745375569 USD
1.790 đ
74.462.982 USD
998.999.495
1.861.895 USD
-3.43% -3%
253
571 Biểu tượng logo của Blockchain Brawlers Blockchain Brawlers
03/2022 / Ethereum Blockchain
BRWL *
0,00243489 USD
58 đ
2.427.535 USD
996.979.144 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
335.144 USD
-2.07% -3%
1092
572 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
12.249 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
-1.83% -2%
2427
573 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0005121814 USD
12,3026 đ
508.309 USD
992.439.499 (100%)
Tổng: 995.239.500
75.285 USD
6.42% -43%
1568
574 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,00161219 USD
39 đ
1.598.137 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
95.028 USD
-0.25% -11%
1210
575 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,00102161 USD
25 đ
1.011.813 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
28.372 USD
-1.38% 5%
1357
576 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0001373135 USD
3,2983 đ
135.811 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
14.706 USD
-1.73% -6%
1982
577 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000168651 USD
0,4051 đ
16.677 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-0.81% 0%
2389
578 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0001686509 USD
4,0510 đ
165.402 USD
980.733.271
0 USD
-0.81% 0%
1921
579 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0003458358 USD
8,3070 đ
339.092 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
78.471 USD
-6.99% 1%
1716
580 Biểu tượng logo của Catheon Gaming Catheon Gaming
11/2022 / Polygon Blockchain
CATHEON *
0,0016672408 USD
40 đ
1.614.780 USD
968.534.281 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
41.403 USD
-3.42% 4%
1207
581 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0044005005 USD
106 đ
4.254.687 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
251.747 USD
-0.04% -1%
918
582 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0015281203 USD
37 đ
1.473.215 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
52.469 USD
1.73% 4%
1231
583 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,000917572 USD
22,0401 đ
880.869 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
65.557 USD
-4.48% -7%
1404
584 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0020106467 USD
48 đ
1.922.494 USD
956.157.114 (99%)
Tổng: 963.761.390
5.328 USD
-1.35% -12%
1152
585 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,80 USD
91.179 đ
3.621.154.039 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.820.974 USD
-2.52% -0%
19
586 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0246167705 USD
591 đ
23.385.932 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
3.093.821 USD
-3.05% -4%
518
587 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
23.927 đ
764.069.246 USD
945.642.940
1.948.637 USD
-0.25% -0%
56
588 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0249158195 USD
598 đ
23.319.056 USD
935.913.674 (89%)
Tổng: 1.054.869.730
3.694.004 USD
2.25% -4%
521
589 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Huobi Token Blockchain
MDX *
0,090053 USD
2.163 đ
84.141.390 USD
934.748.696 (88%)
Tổng: 1.060.000.000
16.176.919 USD
-2.45% -3%
246
590 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0330580941 USD
794 đ
30.846.256 USD
933.092.385 (9%)
Tổng: 10.700.000.000
2.186.552 USD
-6.79% -0%
436
591 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0000205369 USD
0,4933 đ
19.121 USD
931.035.715 (40%)
Tổng: 2.300.000.000
28.256 USD
-0.88% -1%
2371
592 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,15 USD
3.693 đ
143.039.508 USD
929.742.732 (81%)
Tổng: 1.141.350.641
4.362.360 USD
-4.91% 2%
184
593 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.622 đ
139.850.318 USD
927.500.000 (77%)
Tổng: 1.205.750.000
4.342.014 USD
-3.23% -3%
151
594 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019 / RSK Smart Bitcoin Blockchain
RIF *
0,054158957 USD
1.301 đ
50.191.272 USD
926.740.003 (93%)
Tổng: 1.000.000.000
3.390.246 USD
-1.52% -12%
339
595 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0046017137 USD
111 đ
4.264.132 USD
926.639.977 (88%)
Tổng: 1.057.786.429
60.950 USD
-3.10% -3%
917
596 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,21 USD
5.025 đ
188.352.626 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
410.398 USD
-4.85% -5%
157
597 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0033919071 USD
81 đ
3.123.187 USD
920.776.134 (44%)
Tổng: 2.100.000.000
16.774 USD
-3.13% 5%
1014
598 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,18 USD
4.219 đ
157.493.670 USD
919.483.096 (99%)
Tổng: 926.210.351
6.451.676 USD
-3.26% 4%
172
599 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,99 USD
23.897 đ
906.342.252 USD
918.832.191 (98%)
Tổng: 940.265.854
19.410.657 USD
-1.85% 1%
47
600 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,0376473555 USD
904 đ
34.501.044 USD
916.426.745 (63%)
Tổng: 1.450.000.000
1.695.475 USD
-2.91% -10%
415
601 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0000310398 USD
0,7456 đ
28.421 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
0 USD
0.00% -7%
2324
602 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0000253468 USD
0,6088 đ
23.124 USD
912.290.427 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-74.16% -76%
2345
603 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0002722782 USD
6,5401 đ
247.996 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-1.07% 80%
1817
604 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0012416261 USD
30 đ
1.127.718 USD
908.258.640 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
44.564 USD
0.30% 5%
1323
605 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0042505238 USD
102 đ
3.859.047 USD
907.899.103 (36%)
Tổng: 2.500.000.000
1.146 USD
52.23% -3%
947
606 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0004079817 USD
9,7997 đ
370.107 USD
907.164.573 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
506 USD
-1.93% 2%
1682
607 Biểu tượng logo của LABEL Foundation LABEL Foundation
10/2021 / Ethereum Blockchain
LBL *
0,0030607832 USD
74 đ
2.748.949 USD
898.119.375 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
307.568 USD
-5.70% 0%
1054
608 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0003373018 USD
8,1020 đ
301.990 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
5.531 USD
-0.81% -9%
1770
609 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0002600205 USD
6,2457 đ
232.745 USD
895.102.533 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-0.00% 0%
1835
610 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0026527078 USD
64 đ
2.347.491 USD
884.941.570 (92%)
Tổng: 965.000.000
242.688 USD
18.35% 25%
1104
611 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0325586133 USD
782 đ
28.645.337 USD
879.808.261 (13%)
Tổng: 7.000.000.000
908.964 USD
5.96% 6%
459
612 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0001591885 USD
3,8237 đ
139.864 USD
878.603.675 (88%)
Tổng: 999.628.334
63.418 USD
-49.32% -18%
1977
613 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,000346943 USD
8,3336 đ
304.754 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
0 USD
-1.39% -5%
1766
614 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,18 USD
4.286 đ
156.377.044 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
12.531.589 USD
-4.02% -1%
175
615 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0000750059 USD
1,8016 đ
65.628 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
1.253 USD
-28.24% -45%
2169
616 Biểu tượng logo của Cook Finance Cook Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,0002572558 USD
6,1793 đ
224.747 USD
873.630.735 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
58.398 USD
-5.04% -12%
1843
617 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,0854553817 USD
2.053 đ
74.466.642 USD
871.409.623 (80%)
Tổng: 1.084.734.273
2.158.508 USD
-2.71% -3%
252
618 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / BNB Blockchain
DRF *
0,0013860818 USD
33 đ
1.205.845 USD
869.966.970 (27%)
Tổng: 3.250.000.000
5.852 USD
-1.38% -14%
1294
619 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0001960094 USD
4,7081 đ
169.592 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
307.564 USD
-5.53% -6%
1915
620 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,085314054 USD
2.049 đ
73.435.119 USD
860.762.270 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
250.436 USD
-3.38% -7%
259
621 Biểu tượng logo của Origin Dollar Governance Origin Dollar Governance
07/2022 / Ethereum Blockchain
OGV *
0,004261937 USD
102 đ
3.664.338 USD
859.782.377 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
371.106 USD
-2.89% 2%
959
622 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Blockchain
SPS *
0,0336798478 USD
809 đ
28.800.019 USD
855.111.305 (29%)
Tổng: 3.000.000.000
1.342.768 USD
-1.78% -12%
458
623 Biểu tượng logo của Step® Step®
01/2022 / BNB Blockchain
STEP *
0,000470621 USD
11,3043 đ
401.678 USD
853.505.923 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
133.706 USD
-4.02% -20%
1652
624 Biểu tượng logo của apM Coin apM Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
APM *
0,0153871929 USD
370 đ
13.117.582 USD
852.500.000 (47%)
Tổng: 1.812.500.000
1.746.758 USD
-1.99% -4%
649
625 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0081908399 USD
197 đ
6.959.690 USD
849.691.809 (5%)
Tổng: 16.800.000.000
1.235.036 USD
0.91% 4%
800
626 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,18 USD
4.441 đ
156.740.506 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
12.414.583 USD
-3.38% -1%
173
627 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0000857481 USD
2,0597 đ
72.432 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
-0.71% 0%
2147
628 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0003720293 USD
8,9361 đ
312.386 USD
839.681.674 (12%)
Tổng: 7.176.499.999
1.505 USD
-0.00% 29%
1755
629 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000016865 USD
0,0405 đ
1.416 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-0.81% 0%
2560
630 Biểu tượng logo của Pawthereum Pawthereum
10/2021 / Ethereum Blockchain
PAWTH *
0,0007059998 USD
16,9581 đ
592.247 USD
838.877.478 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
21 USD
-7.97% -9%
1526
631 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
1,70 USD
40.834 đ
1.420.035.868 USD
834.649.974 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
141.628.317 USD
-3.13% 6%
34
632 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Blockchain
TRAVA *
0,0002908403 USD
6,9860 đ
242.036 USD
832.196.287 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
39.519 USD
-4.02% -6%
1825
633 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0000463483 USD
1,1133 đ
38.393 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
1.50% -1%
2266
634 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0011897541 USD
29 đ
983.538 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
70.595 USD
1.22% -2%
1365
635 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0162950605 USD
391 đ
13.358.593 USD
819.794.031 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
1.377.485 USD
-3.88% -3%
643
636 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / BNB Blockchain
CAS *
0,0064536484 USD
155 đ
5.288.946 USD
819.528.005 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
169.199 USD
5.16% 19%
869
637 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
23.994 đ
813.991.469 USD
814.015.245
27.916.116 USD
0.06% -0%
54
638 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0963293059 USD
2.314 đ
77.614.234 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
17.024.528 USD
-1.27% 2%
243
639 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0011798894 USD
28 đ
943.911 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
17.007 USD
-3.28% 9%
1378
640 Biểu tượng logo của Reward Hunters Token Reward Hunters Token
08/2021 / BNB Blockchain
RHT *
0,0000090327 USD
0,2170 đ
7.226 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
13 USD
20.23% -97%
2469
641 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0004161406 USD
9,9957 đ
332.302 USD
798.532.509 (100%)
Tổng: 800.000.000
12.871 USD
2.75% 10%
1722
642 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0001357871 USD
3,2616 đ
108.058 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
83 USD
27.79% -3%
2045
643 Biểu tượng logo của Forj(Bondly) Forj(Bondly)
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,0057487287 USD
138 đ
4.531.651 USD
788.287.426 (80%)
Tổng: 983.620.759
47.421 USD
-0.39% -8%
899
644 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0001233478 USD
2,9628 đ
97.133 USD
787.470.347 (99%)
Tổng: 792.483.459
0 USD
-1.83% 95%
2076
645 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0018436297 USD
44 đ
1.439.188 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
17.156 USD
-2.94% -4%
1238
646 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0013670795 USD
33 đ
1.057.546 USD
773.580.398 (99%)
Tổng: 783.285.021
0 USD
0.01% 0%
1345
647 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0025721774 USD
62 đ
1.985.293 USD
771.833.637 (92%)
Tổng: 840.000.000
96 USD
-12.96% -5%
1137
648 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0389027447 USD
934 đ
30.016.765 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
115.937 USD
-0.55% -1%
444
649 Biểu tượng logo của ONBUFF ONBUFF
08/2020 / Ethereum Blockchain
ONIT *
0,026195306 USD
629 đ
20.172.362 USD
770.075.466 (97%)
Tổng: 789.885.600
344.304 USD
-0.33% 3%
550
650 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,04057822 USD
975 đ
32.025.298 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
12.710.595 USD
-2.8% -25%
499
651 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0358243583 USD
861 đ
27.585.163 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
4.459.287 USD
-3.35% -14%
470
652 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0315329913 USD
757 đ
24.194.884 USD
767.287.930 (64%)
Tổng: 1.200.000.000
12.986.005 USD
-1.79% 4%
505
653 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0263920266 USD
634 đ
20.245.901 USD
767.121.867 (89%)
Tổng: 861.800.042
1.071.801 USD
-2.28% -2%
548
654 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0001686509 USD
4,0510 đ
129.149 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
3 USD
-0.81% -17%
1995
655 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,55 USD
13.247 đ
422.077.444 USD
765.350.637 (93%)
Tổng: 824.104.972
8.349.238 USD
-3.09% -2%
76
656 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0001040982 USD
2,5004 đ
79.587 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
25 USD
-0.15% 30%
2124
657 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
5,98 USD
143.640 đ
4.510.378.395 USD
762.209.327 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
94.369.936 USD
-3.44% 9%
19
658 Biểu tượng logo của Game.com Game.com
01/2018 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,0005389017 USD
12,9444 đ
410.344 USD
761.444.190 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
15.566 USD
3.07% 7%
1642
659 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0055887436 USD
134 đ
4.253.838 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
42.342 USD
-3.66% -11%
919
660 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,014712537 USD
353 đ
11.195.831 USD
760.972.125 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
892.428 USD
64.28% 5%
680
661 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,45 USD
10.831 đ
342.276.052 USD
759.053.027 (51%)
Tổng: 1.500.000.000
45.616.398 USD
-5.98% -14%
83
662 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0051313691 USD
123 đ
3.889.707 USD
758.025.258 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
35.343 USD
-2.16% -18%
942
663 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0239484289 USD
575 đ
18.099.503 USD
755.769.943 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
5.884.493 USD
29.22% 32%
579
664 Biểu tượng logo của Alpha Venture DAO Alpha Venture DAO
09/2020 / BNB Blockchain
ALPHA *
0,0873374511 USD
2.098 đ
65.503.088 USD
750.000.000 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
3.875.276 USD
-3.45% -3%
285
665 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,0688805976 USD
1.655 đ
51.392.756 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
13.595.108 USD
-4.78% 10%
331
666 Biểu tượng logo của WhiteCoin