1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2625 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3211) - Tron (74) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (921) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (23) - Fantom (1) - Avalanche (1) - Solana (8) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (2) - Polygon (21) - Waves (1) -

Bảng xếp hạng 2625 tiền điện tử theo số lượng được lưu thông công khai

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
6.848.943 USD
42.913.174.218.658.136 (43%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
62.980 USD
(2 exchanges)
14.42% -7%
953
2 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOON *
0,0000038494 USD
≈ 0 đ
2.253.971.845 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.985.008 USD
(0 exchanges)
-0.98% -7%
204
3 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000000632 USD
≈ 0 đ
30.766.700 USD
486.867.033.865.492 (49%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.577.133 USD
(0 exchanges)
-10.93% -38%
526
4 Biểu tượng logo của HakunaMatata HakunaMatata
05/2021 / Binance Smart Chain
TATA *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
285.625 USD
452.053.190.123.682 (45%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
566.737 USD
(1 exchanges)
-89.73% -93%
1941
5 Biểu tượng logo của Island Coin Island Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISLE *
0,0000000030 USD
≈ 0 đ
1.332.673 USD
438.873.101.443.210 (81%)
Tổng: 542.980.986.630.670
14.947 USD
(0 exchanges)
-17.26% -34%
1515
6 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000074189 USD
≈ 0 đ
2.928.968.697 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
665.482.515 USD
(1 exchanges)
-4.83% 6%
31
7 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain
WSG *
0,0000000264 USD
≈ 0 đ
3.553.076 USD
134.571.336.590.472 (13%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.376.959 USD
(0 exchanges)
-3.07% -21%
1186
8 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000348 USD
≈ 0 đ
3.151.501 USD
90.653.603.542.809 (91%)
Tổng: 100.000.000.000.000
11.665 USD
(1 exchanges)
2.53% 8%
1318
9 Biểu tượng logo của Grumpy.finance Grumpy.finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000232 USD
≈ 0 đ
2.099.620 USD
90.468.554.355.466 (90%)
Tổng: 100.000.000.000.000
44.657 USD
(1 exchanges)
-3.00% -8%
1352
10 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron Blockchain
NFT *
0,0000034271 USD
≈ 0 đ
68.542.187 USD
19.999.800.000.000 (2%)
Tổng: 999.990.000.000.000
156.944.675 USD
(0 exchanges)
-18.37% 43%
340
11 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000024796 USD
≈ 0 đ
24.644.672 USD
9.938.989.997.635 (90%)
Tổng: 10.998.999.997.635
203.119 USD
(13 exchanges)
-7.75% -26%
585
12 Biểu tượng logo của EarnX EarnX
04/2021 / Binance Smart Chain
EARNX *
0,0000005952 USD
≈ 0 đ
4.271.090 USD
7.176.284.357.616 (34%)
Tổng: 21.000.000.000.000
71.825 USD
(0 exchanges)
-21.69% -22%
1122
13 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000445634 USD
≈ 1 đ
67.652.403 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
481.334 USD
(14 exchanges)
-10.45% -23%
343
14 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,0000000601 USD
≈ 0 đ
60.036 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
198 USD
(1 exchanges)
-24.96% -35%
2242
15 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0004271188 USD
≈ 10 đ
327.301.136 USD
766.299.999.999 (77%)
Tổng: 994.719.859.246
46.458.430 USD
(1 exchanges)
-6.28% -8%
120
16 Biểu tượng logo của MoonTrust MoonTrust
05/2021 / Binance Smart Chain
MNTT *
0,0000026332 USD
≈ 0 đ
1.841.911 USD
699.500.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000.000
23.972 USD
(0 exchanges)
-8.84% 79%
1395
17 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron Blockchain
BTT *
0,0025891728 USD
≈ 60 đ
1.708.731.375 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
296.058.699 USD
(Large exchanges)
-11.11% -27%
51
18 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000331646 USD
≈ 1 đ
18.177.680 USD
548.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
490.711 USD
(10 exchanges)
7.23% 1%
668
19 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000029903 USD
≈ 0 đ
1.430.382 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
1.162 USD
(6 exchanges)
-12.45% -10%
1488
20 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0001268326 USD
≈ 3 đ
51.757.257 USD
408.075.243.224 (41%)
Tổng: 1.000.000.000.000
824.543 USD
(1 exchanges)
-15.61% -32%
414
21 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,0000000100 USD
≈ 0 đ
3.480 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
141 USD
(1 exchanges)
0.05% -51%
2492
22 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0012863526 USD
≈ 30 đ
403.409.924 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
436.047.038 USD
(1 exchanges)
9.79% 5%
133
23 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000016962 USD
≈ 0 đ
447.770 USD
263.989.999.999 (100%)
Tổng: 263.990.000.000
5.422 USD
(5 exchanges)
-12.56% -43%
1824
24 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0075260742 USD
≈ 174 đ
1.781.759.741 USD
236.744.908.115 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
860.338.112 USD
(36 exchanges)
14.01% -5%
62
25 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / Binance Chain
BIDR *
0,0000682640 USD
≈ 2 đ
15.408.233 USD
225.715.436.474 (71%)
Tổng: 315.700.000.000
22.028.436 USD
(3 exchanges)
-0.88% -4%
711
26 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000153531 USD
≈ 0 đ
3.259.011 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
156.149 USD
(1 exchanges)
-14.20% -29%
1226
27 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0004251063 USD
≈ 10 đ
78.247.969 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
116.478 USD
(8 exchanges)
-68.12% -12%
317
28 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0828004993 USD
≈ 1.914 đ
14.358.523.546 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
30.020.354 USD
(18 exchanges)
-10.88% -5%
201
29 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0069385426 USD
≈ 160 đ
1.198.104.962 USD
172.673.864.848 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
131.911.596 USD
(44 exchanges)
-1.44% -17%
65
30 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000008212 USD
≈ 0 đ
141.306 USD
172.076.810.000
56 USD
(1 exchanges)
18.20% 21%
2105
31 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,0017071717 USD
≈ 39 đ
283.878.452 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
1.918.987 USD
(1 exchanges)
-5.07% -22%
229
32 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000066039 USD
≈ 0 đ
863.272 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
164 USD
(3 exchanges)
-6.75% -18%
1648
33 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,2592451499 USD
≈ 5.994 đ
33.731.937.353 USD
130.115.982.363
2.560.883.806 USD
(Large exchanges)
-7.79% -22%
6
34 Biểu tượng logo của KickToken KickToken
10/2017 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0002270959 USD
≈ 5 đ
28.607.922 USD
125.972.868.114 (10%)
Tổng: 1.251.233.467.898
1.300.875 USD
(7 exchanges)
0.45% -32%
553
35 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0001120862 USD
≈ 3 đ
11.668.902 USD
104.106.530.610 (10%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.015.158 USD
(9 exchanges)
8.82% -9%
773
36 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000009904 USD
≈ 0 đ
100.605 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
75 USD
(2 exchanges)
39.99% 23%
2173
37 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000131961 USD
≈ 0 đ
1.319.611 USD
100.000.000.000
6.675 USD
(1 exchanges)
-4.26% -25%
1519
38 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0026794977 USD
≈ 62 đ
264.227.174 USD
98.610.710.274 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
21.266.378 USD
(22 exchanges)
-8.54% -22%
128
39 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,0000000601 USD
≈ 0 đ
5.634 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.01% -16%
2481
40 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000345754 USD
≈ 1 đ
3.198.221 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
40.917 USD
(2 exchanges)
-23.29% -39%
1229
41 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000233075 USD
≈ 1 đ
2.123.102 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
123.106 USD
(1 exchanges)
-3.85% -11%
1345
42 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000330194 USD
≈ 1 đ
2.995.151 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
51.15% -18%
1244
43 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0001947561 USD
≈ 5 đ
17.644.078 USD
90.595.753.019
288 USD
(2 exchanges)
-6.68% -14%
678
44 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0104948680 USD
≈ 243 đ
892.709.061 USD
85.061.485.690
4.666.785 USD
(12 exchanges)
-7.16% -9%
73
45 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000137868 USD
≈ 0 đ
1.145.102 USD
83.057.996.159 (67%)
Tổng: 124.724.662.825
7.791 USD
(3 exchanges)
-0.82% 10%
1568
46 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0625472501 USD
≈ 1.446 đ
4.482.114.515 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
1.144.074.338 USD
(Large exchanges)
-7.67% -13%
25
47 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000009903 USD
≈ 0 đ
69.320 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
39.97% -38%
2224
48 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Binance Chain
IDRT *
0,0000683211 USD
≈ 2 đ
4.527.922 USD
66.274.146.176 (51%)
Tổng: 130.112.000.000
1.844.443 USD
(7 exchanges)
-0.74% -4%
1107
49 Biểu tượng logo của Egoras Egoras
12/2019 / Ethereum Blockchain
EGR *
0,0685727125 USD
≈ 1.585 đ
4.468.222.384 USD
65.160.356.358 (66%)
Tổng: 99.097.732.541
3.570.615 USD
(3 exchanges)
-8.31% -51%
202
50 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0893000545 USD
≈ 2.065 đ
5.743.384.529 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
666.347.229 USD
(Large exchanges)
-6.79% -22%
20
51 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
≈ 23.147 đ
62.705.208.383 USD
62.631.335.047 (97%)
Tổng: 64.471.767.617
71.478.354.750 USD
(Large exchanges)
0.05% 0%
3
52 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0001794940 USD
≈ 4 đ
11.133.126 USD
62.025.072.723 (62%)
Tổng: 100.000.000.000
53.601 USD
(4 exchanges)
-1.88% -4%
794
53 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000014156 USD
≈ 0 đ
87.645 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
439 USD
(3 exchanges)
8.05% -21%
2193
54 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0001028679 USD
≈ 2 đ
6.320.207 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
1.220.213 USD
(3 exchanges)
-7.21% -15%
985
55 Biểu tượng logo của Loser Coin Loser Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
LOWB *
0,0001791570 USD
≈ 4 đ
10.802.602 USD
60.296.840.158
1.994.597 USD
(2 exchanges)
-5.91% -36%
807
56 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000270929 USD
≈ 1 đ
1.570.784 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
55.381 USD
(6 exchanges)
4.71% -17%
1450
57 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000003630 USD
≈ 0 đ
19.503 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
203 USD
(2 exchanges)
-10.75% -38%
2391
58 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0001417244 USD
≈ 3 đ
7.520.936 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
7.624 USD
(5 exchanges)
1.47% -14%
921
59 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0272850280 USD
≈ 631 đ
1.419.561.157 USD
52.027.110.195 (52%)
Tổng: 100.000.000.000
25.102.608 USD
(5 exchanges)
-4.52% -16%
60
60 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0008228766 USD
≈ 19 đ
41.367.269 USD
50.271.532.621 (100%)
Tổng: 50.272.261.730
5.996 USD
(3 exchanges)
-5.29% -7%
452
61 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000999022 USD
≈ 2 đ
4.996.148 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
2.980 USD
(2 exchanges)
-2.71% 20%
1063
62 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0013398167 USD
≈ 31 đ
66.990.836 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
285.792 USD
(5 exchanges)
-2.71% -6%
349
63 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000349087 USD
≈ 1 đ
1.705.999 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
14 USD
(2 exchanges)
18.21% -56%
1421
64 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0120202199 USD
≈ 278 đ
577.980.892 USD
48.084.052.992
49.008.676 USD
(24 exchanges)
-8.31% -26%
98
65 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000130359 USD
≈ 0 đ
625.180 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
385 USD
(1 exchanges)
-16.17% -8%
1733
66 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0006689820 USD
≈ 15 đ
31.132.614 USD
46.537.300.000 (93%)
Tổng: 50.000.000.000
631.498 USD
(4 exchanges)
-5.73% -4%
524
67 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,7013361030 USD
≈ 16.215 đ
32.405.776.687 USD
46.205.772.880 (46%)
Tổng: 100.000.000.000
3.474.157.861 USD
(Large exchanges)
-6.26% -21%
7
68 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0004892058 USD
≈ 11 đ
22.287.314 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
790.376 USD
(2 exchanges)
-9.67% -26%
620
69 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0792119138 USD
≈ 1.831 đ
3.344.937.107 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
86.064.533 USD
(5 exchanges)
-12.66% 18%
28
70 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000027955 USD
≈ 0 đ
112.266 USD
40.159.079.611 (45%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.03% -19%
2151
71 Biểu tượng logo của Content Neutrality Network Content Neutrality Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
CNN *
0,0000576341 USD
≈ 1 đ
2.249.761 USD
39.035.223.816 (39%)
Tổng: 100.000.000.000
74.262 USD
(7 exchanges)
-4.62% -25%
1324
72 Biểu tượng logo của Ondori Ondori
10/2018
RSTR
0,0003295973 USD
≈ 8 đ
12.447.852 USD
37.766.847.790 (86%)
Tổng: 43.903.795.597
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
757
73 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,0064356659 USD
≈ 149 đ
236.780.967 USD
36.791.991.695
16.848.162 USD
(15 exchanges)
-8.35% -22%
134
74 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0003685952 USD
≈ 9 đ
12.556.736 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
993.906 USD
(1 exchanges)
-8.84% -20%
756
75 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,33 USD
≈ 30.806 đ
42.566.578.075 USD
31.946.328.269 (71%)
Tổng: 45.000.000.000
2.850.332.706 USD
(Large exchanges)
-4.32% -15%
5
76 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000032223 USD
≈ 0 đ
99.724 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
63 USD
(3 exchanges)
-26.25% -97%
2175
77 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0001694267 USD
≈ 4 đ
5.217.736 USD
30.796.432.231 (39%)
Tổng: 78.042.956.829
608.641 USD
(11 exchanges)
-11.94% -31%
1043
78 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0018611442 USD
≈ 43 đ
56.819.064 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
155.250 USD
(2 exchanges)
-13.80% 286%
390
79 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000020016 USD
≈ 0 đ
60.938 USD
30.444.873.640 (72%)
Tổng: 42.000.000.000
29 USD
(2 exchanges)
-33.39% -35%
2241
80 Biểu tượng logo của Posscoin Posscoin
11/2018 / Ethereum Blockchain
POSS *
0,0000202232 USD
≈ 0 đ
607.896 USD
30.059.347.897 (94%)
Tổng: 31.999.303.031
0 USD
(1 exchanges)
-7.38% -21%
1740
81 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0022672777 USD
≈ 52 đ
65.317.354 USD
28.808.713.174
154.011 USD
(11 exchanges)
-6.29% -29%
355
82 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0025522696 USD
≈ 59 đ
68.375.464 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
35.754 USD
(4 exchanges)
-2.64% 37%
342
83 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0140751251 USD
≈ 325 đ
376.600.608 USD
26.756.466.035 (82%)
Tổng: 32.566.584.120
19.571.450 USD
(26 exchanges)
-8.24% -25%
113
84 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000890516 USD
≈ 2 đ
2.280.621 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
14.091 USD
(3 exchanges)
-14.36% -29%
1321
85 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,0981263745 USD
≈ 2.269 đ
2.478.967.943 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
53.651.784 USD
(Large exchanges)
-8.02% -20%
37
86 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0003091907 USD
≈ 7 đ
7.729.767 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
603.315 USD
(3 exchanges)
-13.17% 8%
906
87 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000032960 USD
≈ 0 đ
82.399 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
11 USD
(1 exchanges)
-6.78% -59%
2201
88 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0009605881 USD
≈ 22 đ
23.706.270 USD
24.678.912.108 (99%)
Tổng: 25.000.000.000
3.503 USD
(3 exchanges)
-20.60% -26%
597
89 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
≈ 23.143 đ
24.424.789.516 USD
24.400.064.521
2.494.693.485 USD
(Large exchanges)
0.02% 0%
8
90 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000194234 USD
≈ 0 đ
460.527 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
321 USD
(3 exchanges)
-17.40% 24%
1815
91 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000551573 USD
≈ 1 đ
1.296.188 USD
23.499.840.241 (47%)
Tổng: 50.000.000.000
1.131 USD
(3 exchanges)
1.54% -11%
1528
92 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,2705465671 USD
≈ 6.255 đ
6.268.588.163 USD
23.170.089.459 (46%)
Tổng: 50.001.806.812
564.742.400 USD
(135 exchanges)
-5.73% -22%
19
93 Biểu tượng logo của Venus Reward Token Venus Reward Token
05/2021 / Binance Smart Chain
VRT *
0,0024648963 USD
≈ 57 đ
54.227.673 USD
21.999.981.080 (73%)
Tổng: 30.000.000.000
1.000.730 USD
(0 exchanges)
-14.02% -31%
400
94 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0028189428 USD
≈ 65 đ
59.663.197 USD
21.165.096.531
4.992.092 USD
(5 exchanges)
-7.43% -27%
382
95 Biểu tượng logo của Penta Penta
04/2018 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0000760686 USD
≈ 2 đ
1.598.529 USD
21.014.319.521 (21%)
Tổng: 100.000.000.000
28.208 USD
(5 exchanges)
-5.51% -28%
1440
96 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / Binance Chain
NEW *
0,0005632090 USD
≈ 13 đ
11.586.332 USD
20.571.994.592 (21%)
Tổng: 98.823.661.261
2.954.516 USD
(6 exchanges)
-12.41% -21%
778
97 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0008641566 USD
≈ 20 đ
17.407.274 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
367.530 USD
(10 exchanges)
-2.08% -3%
684
98 Biểu tượng logo của Cyber Movie Chain Cyber Movie Chain
10/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0000062692 USD
≈ 0 đ
125.384 USD
20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.38% -21%
2128
99 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000226098 USD
≈ 1 đ
452.196 USD
20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-20.86% -11%
1823
100 Biểu tượng logo của Rabbit token Rabbit token
05/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
0,0000018470 USD
≈ 0 đ
36.940 USD
20.000.000.000 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
7.907 USD
(1 exchanges)
-61.86% -85%
2269
101 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000052580 USD
≈ 0 đ
104.733 USD
19.918.713.667
835 USD
(2 exchanges)
-7.38% -2%
2164
102 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000610764 USD
≈ 1 đ
1.182.554 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
65 USD
(2 exchanges)
-7.82% -20%
1557
103 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0013242733 USD
≈ 31 đ
25.255.414 USD
19.071.148.719 (97%)
Tổng: 19.679.012.762
531.144 USD
(3 exchanges)
-12.03% -15%
581
104 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0001585415 USD
≈ 4 đ
2.994.296 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
2.253 USD
(7 exchanges)
-8.63% 40%
1245
105 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain
NPXSXEM *
0,0003466878 USD
≈ 8 đ
6.384.313 USD
18.415.166.845 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
12.794 USD
(3 exchanges)
-2.02% -14%
982
106 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,0010875792 USD
≈ 25 đ
19.798.498 USD
18.204.190.000 (61%)
Tổng: 30.000.000.000
48.861 USD
(4 exchanges)
-7.39% -26%
643
107 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000024268 USD
≈ 0 đ
43.681 USD
17.999.261.364 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
43 USD
(4 exchanges)
-7.52% -23%
2299
108 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0000170432 USD
≈ 0 đ
305.865 USD
17.946.409.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
1.380 USD
(2 exchanges)
-37.62% -29%
1930
109 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000345499 USD
≈ 1 đ
619.357 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
25.032 USD
(3 exchanges)
-12.06% -29%
1736
110 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0069909935 USD
≈ 162 đ
124.958.395 USD
17.874.197.038 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
691.219 USD
(16 exchanges)
4.18% -10%
252
111 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000264081 USD
≈ 1 đ
453.307 USD
17.165.439.738 (59%)
Tổng: 29.000.000.000
112 USD
(5 exchanges)
-6.68% -51%
1820
112 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000045300 USD
≈ 0 đ
77.164 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
1.692 USD
(2 exchanges)
9.19% -2%
2213
113 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000066039 USD
≈ 0 đ
112.230 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
63 USD
(3 exchanges)
-6.75% 64%
2150
114 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000052580 USD
≈ 0 đ
87.992 USD
16.734.693.829 (67%)
Tổng: 25.000.000.000
3.062 USD
(3 exchanges)
-14.00% 29%
2192
115 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0256582891 USD
≈ 593 đ
422.377.347 USD
16.461.633.344 (99%)
Tổng: 16.555.000.000
56.060.956 USD
(27 exchanges)
6.20% -14%
109
116 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0209677860 USD
≈ 485 đ
345.009.734 USD
16.454.275.775 (18%)
Tổng: 90.000.000.000
127.468.895 USD
(44 exchanges)
-12.99% -26%
118
117 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000032960 USD
≈ 0 đ
54.122 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
0 USD
(3 exchanges)
-24.47% -18%
2263
118 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0007052776 USD
≈ 16 đ
11.398.352 USD
16.161.510.711 (54%)
Tổng: 30.000.000.000
75.459 USD
(3 exchanges)
-7.79% -33%
782
119 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000404613 USD
≈ 1 đ
639.539 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
524 USD
(3 exchanges)
-16.75% -42%
1728
120 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000037997 USD
≈ 0 đ
58.896 USD
15.500.000.000
2.635 USD
(3 exchanges)
-16.96% 3%
2246
121 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002520026 USD
≈ 6 đ
3.878.829 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
44.90% 6%
1162
122 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000202262 USD
≈ 0 đ
302.398 USD
14.950.794.349 (64%)
Tổng: 23.200.000.000
81 USD
(3 exchanges)
-7.42% -21%
1934
123 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0000101131 USD
≈ 0 đ
146.440 USD
14.480.164.515 (19%)
Tổng: 75.987.142.596
5.987 USD
(3 exchanges)
-53.71% -50%
2095
124 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0445290854 USD
≈ 1.030 đ
642.099.984 USD
14.419.788.284 (69%)
Tổng: 21.000.000.000
30.157.109 USD
(53 exchanges)
-8.14% -25%
93
125 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0065026414 USD
≈ 150 đ
88.941.373 USD
13.677.729.873 (27%)
Tổng: 50.000.000.000
7.608 USD
(0 exchanges)
-4.77% -15%
298
126 Biểu tượng logo của Cryptaur Cryptaur
06/2018 / Ethereum Blockchain
CPT *
0,0002365946 USD
≈ 5 đ
3.190.637 USD
13.485.673.471 (49%)
Tổng: 27.662.180.148
3.261 USD
(2 exchanges)
2.37% -23%
1230
127 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020
ASK
0,0020701605 USD
≈ 48 đ
27.712.166 USD
13.386.481.798 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
430.421 USD
(2 exchanges)
-1.47% -8%
561
128 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0004102798 USD
≈ 9 đ
5.477.560 USD
13.350.790.871 (32%)
Tổng: 42.000.000.000
111.044 USD
(3 exchanges)
-9.75% 9%
1031
129 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000296270 USD
≈ 1 đ
393.891 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-7.38% -21%
1867
130 Biểu tượng logo của PAC Global PAC Global
11/2015
PAC
0,0128769011 USD
≈ 298 đ
171.146.913 USD
13.291.001.628 (27%)
Tổng: 50.000.000.000
369.938 USD
(5 exchanges)
-1.03% -14%
290
131 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0263861382 USD
≈ 610 đ
347.241.552 USD
13.159.999.000 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
44.054.792 USD
(39 exchanges)
-5.69% -14%
117
132 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0240833446 USD
≈ 557 đ
310.925.715 USD
12.910.404.276 (43%)
Tổng: 30.000.000.000
3.893 USD
(7 exchanges)
120.30% 144%
227
133 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000286324 USD
≈ 1 đ
368.324 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
28.824 USD
(2 exchanges)
-7.03% -19%
1892
134 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0050537918 USD
≈ 117 đ
64.915.053 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
473.840 USD
(3 exchanges)
-6.01% -23%
359
135 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0002927108 USD
≈ 7 đ
3.754.921 USD
12.828.091.198 (43%)
Tổng: 30.000.000.000
482.546 USD
(5 exchanges)
-8.17% -13%
1173
136 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0023013177 USD
≈ 53 đ
29.258.782 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
339.065 USD
(2 exchanges)
-11.65% -21%
544
137 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,0177932663 USD
≈ 411 đ
225.381.386 USD
12.666.667.338 (63%)
Tổng: 20.000.000.000
38.466.063 USD
(4 exchanges)
-5.79% -20%
137
138 Biểu tượng logo của XinFin Network XinFin Network
04/2018
XDC
0,0659899825 USD
≈ 1.526 đ
810.012.311 USD
12.274.776.870 (33%)
Tổng: 37.674.776.870
7.346.981 USD
(12 exchanges)
-7.80% 23%
78
139 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000028312 USD
≈ 0 đ
33.979 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
18 USD
(2 exchanges)
-7.38% 1%
2331
140 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000026169 USD
≈ 0 đ
30.933 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
39 USD
(3 exchanges)
-2.13% -16%
2339
141 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0005472397 USD
≈ 13 đ
6.293.256 USD
11.500.000.000
987.658 USD
(8 exchanges)
-11.43% -24%
989
142 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000040446 USD
≈ 0 đ
46.291 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
737 USD
(1 exchanges)
-22.82% -41%
2288
143 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0868372165 USD
≈ 2.008 đ
990.168.499 USD
11.402.582.205 (54%)
Tổng: 21.000.000.000
89.856.530 USD
(Large exchanges)
-6.34% -22%
69
144 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0001011160 USD
≈ 2 đ
1.149.631 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
24.646 USD
(3 exchanges)
-95.37% -1%
1566
145 Biểu tượng logo của Storiqa Storiqa
03/2018 / Ethereum Blockchain
STQ *
0,0000202113 USD
≈ 0 đ
220.725 USD
10.920.877.605 (97%)
Tổng: 11.287.544.272
0 USD
(1 exchanges)
-7.37% -21%
2008
146 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0001751592 USD
≈ 4 đ
1.907.483 USD
10.890.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.72% -18%
1381
147 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000606338 USD
≈ 1 đ
642.718 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
1.493 USD
(3 exchanges)
-7.37% -52%
1727
148 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000040048 USD
≈ 0 đ
41.966 USD
10.478.984.493 (39%)
Tổng: 27.000.000.000
3.199 USD
(2 exchanges)
-19.96% -70%
2306
149 Biểu tượng logo của FunFair FunFair
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0471186157 USD
≈ 1.089 đ
485.268.931 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
47.168.066 USD
(13 exchanges)
-6.17% 12%
139
150 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0182014391 USD
≈ 421 đ
187.454.422 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
2.889.623 USD
(0 exchanges)
-4.18% -16%
149
151 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0669660279 USD
≈ 1.548 đ
683.495.737 USD
10.206.604.140 (81%)
Tổng: 12.600.000.000
34.497.160 USD
(18 exchanges)
-6.35% -21%
87
152 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0000566250 USD
≈ 1 đ
577.618 USD
10.200.762.791 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
17.87% -3%
1758
153 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0003285730 USD
≈ 8 đ
3.349.612 USD
10.194.423.968 (73%)
Tổng: 13.994.423.968
7.611 USD
(1 exchanges)
-9.18% -16%
1208
154 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,0095312914 USD
≈ 220 đ
95.440.438 USD
10.013.379.510 (100%)
Tổng: 10.019.923.637
4.470.583 USD
(12 exchanges)
-15.75% -27%
281
155 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0001878904 USD
≈ 4 đ
1.878.904 USD
10.000.000.000
171.308 USD
(6 exchanges)
-6.12% -6%
1386
156 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0067179732 USD
≈ 155 đ
67.179.732 USD
10.000.000.000
6.489.612 USD
(12 exchanges)
-13.69% -23%
348
157 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0004124757 USD
≈ 10 đ
4.122.530 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
1.071.388 USD
(5 exchanges)
-9.13% -12%
1133
158 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0014590200 USD
≈ 34 đ
14.546.431 USD
9.970.001.542 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
952.411 USD
(9 exchanges)
-7.44% -36%
726
159 Biểu tượng logo của VIDY VIDY
09/2019 / Ethereum Blockchain
VIDY *
0,0023073110 USD
≈ 53 đ
22.816.685 USD
9.888.864.266 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
869.017 USD
(10 exchanges)
-8.54% -19%
612
160 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / Binance Chain
TROY *
0,0079849722 USD
≈ 185 đ
77.686.659 USD
9.729.108.333 (97%)
Tổng: 10.000.000.000
3.464.254 USD
(7 exchanges)
-10.77% -26%
320
161 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0001345170 USD
≈ 3 đ
1.300.040 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
(2 exchanges)
-6.75% -67%
1527
162 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain
BUSD *
1,00 USD
≈ 23.141 đ
9.662.645.538 USD
9.653.890.259
4.992.461.943 USD
(Large exchanges)
0.01% 0%
11
163 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0190077703 USD
≈ 439 đ
181.348.942 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
7.446.266 USD
(16 exchanges)
-4.48% -18%
152
164 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0003035683 USD
≈ 7 đ
2.884.925 USD
9.503.378.750 (19%)
Tổng: 50.000.000.000
4.959 USD
(1 exchanges)
-13.11% -26%
1256
165 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0005106897 USD
≈ 12 đ
4.852.904 USD
9.502.646.866 (45%)
Tổng: 21.000.000.000
3.271 USD
(4 exchanges)
-13.25% -9%
1081
166 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000073081 USD
≈ 0 đ
69.427 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
28 USD
(3 exchanges)
-7.04% 186%
2225
167 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000088262 USD
≈ 0 đ
83.832 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
378 USD
(3 exchanges)
-7.10% -19%
2197
168 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0020636552 USD
≈ 48 đ
19.499.646 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
35.117 USD
(1 exchanges)
-4.87% -11%
647
169 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000472870 USD
≈ 1 đ
443.552 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
55.393 USD
(7 exchanges)
11.64% -6%
1830
170 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0605805333 USD
≈ 1.401 đ
547.558.059 USD
9.038.515.000 (43%)
Tổng: 21.000.000.000
32.481.588 USD
(45 exchanges)
-6.95% -20%
102
171 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0003650822 USD
≈ 8 đ
3.291.014 USD
9.014.445.000 (43%)
Tổng: 21.000.000.000
51.925 USD
(4 exchanges)
-3.61% -16%
1216
172 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,1261531548 USD
≈ 2.917 đ
1.135.378.393 USD
8.999.999.999
77.939.627 USD
(57 exchanges)
-12.32% -25%
66
173 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000212344 USD
≈ 0 đ
190.456 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
5.552 USD
(1 exchanges)
-8.26% -46%
2045
174 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0028083588 USD
≈ 65 đ
25.045.888 USD
8.918.336.234 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.216.481 USD
(9 exchanges)
-6.66% -12%
584
175 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0005741015 USD
≈ 13 đ
5.084.554 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
17.097 USD
(4 exchanges)
-11.26% -29%
1054
176 Biểu tượng logo của MurAll MurAll
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAINT *
0,0006267700 USD
≈ 14 đ
5.464.353 USD
8.718.275.009 (40%)
Tổng: 22.020.096.000
373.424 USD
(2 exchanges)
-9.32% -33%
1032
177 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0165758642 USD
≈ 383 đ
143.230.386 USD
8.640.900.054 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
8.899.251 USD
(7 exchanges)
-11.79% -24%
175
178 Biểu tượng logo của Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph
09/2019
HBAR
0,1767780235 USD
≈ 4.087 đ
1.520.119.555 USD
8.599.030.157 (17%)
Tổng: 50.000.000.000
142.217.458 USD
(19 exchanges)
-7.65% -12%
55
179 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0015648848 USD
≈ 36 đ
13.275.469 USD
8.483.351.829 (93%)
Tổng: 9.161.139.666
816.012 USD
(6 exchanges)
-15.96% -37%
744
180 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0019547581 USD
≈ 45 đ
16.573.535 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
1.750.829 USD
(2 exchanges)
-6.70% -14%
695
181 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0059157881 USD
≈ 137 đ
49.265.936 USD
8.327.873.656 (83%)
Tổng: 10.000.000.000
8.677.031 USD
(7 exchanges)
-11.01% -21%
418
182 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000036878 USD
≈ 0 đ
30.240 USD
8.200.000.000
2.814 USD
(2 exchanges)
27.16% -10%
2367
183 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0034290337 USD
≈ 79 đ
27.794.979 USD
8.105.776.158 (59%)
Tổng: 13.838.891.241
1.686.444 USD
(8 exchanges)
-3.00% -20%
557
184 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,0036034185 USD
≈ 83 đ
28.835.157 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
565.709 USD
(4 exchanges)
36.72% 8%
552
185 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0006539185 USD
≈ 15 đ
5.231.348 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
1.065.398 USD
(10 exchanges)
-11.90% -21%
1047
186 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0049420209 USD
≈ 114 đ
39.145.559 USD
7.920.961.876 (38%)
Tổng: 21.000.000.000
760.099 USD
(5 exchanges)
-14.24% -24%
466
187 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019 / Stellar Blockchain
DOGET *
0,0018866133 USD
≈ 44 đ
14.916.006 USD
7.906.233.750 (79%)
Tổng: 9.996.778.208
75.705 USD
(2 exchanges)
-20.11% -45%
721
188 Biểu tượng logo của PENG PENG
09/2018
PENG
0,0000395352 USD
≈ 1 đ
310.854 USD
7.862.708.470 (49%)
Tổng: 16.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
10.95% 10%
2004
189 Biểu tượng logo của carVertical carVertical
01/2018 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0005200802 USD
≈ 12 đ
3.965.860 USD
7.625.478.192 (77%)
Tổng: 9.904.435.614
66.734 USD
(2 exchanges)
-12.96% -24%
1153
190 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0001751592 USD
≈ 4 đ
1.316.989 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
0 USD
(1 exchanges)
-6.72% -18%
1520
191 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0001928083 USD
≈ 4 đ
1.448.832 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
27.911 USD
(3 exchanges)
-12.63% -16%
1482
192 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000363605 USD
≈ 1 đ
272.704 USD
7.500.000.000
1.709 USD
(2 exchanges)
7.73% -82%
1879
193 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0001649006 USD
≈ 4 đ
1.214.642 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
460 USD
(1 exchanges)
-3.18% -26%
1548
194 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,0057058116 USD
≈ 132 đ
41.484.137 USD
7.270.505.950 (73%)
Tổng: 10.000.000.000
6.478.480 USD
(6 exchanges)
-13.42% -23%
451
195 Biểu tượng logo của Nucleus Vision Nucleus Vision
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0017889515 USD
≈ 41 đ
12.848.008 USD
7.181.865.278 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
221.959 USD
(11 exchanges)
-7.93% -35%
753
196 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000066872 USD
≈ 0 đ
47.430 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
2.444 USD
(2 exchanges)
-2.46% -13%
2284
197 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain
ANKR *
0,0663301404 USD
≈ 1.534 đ
464.061.098 USD
6.996.232.711 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
29.512.760 USD
(24 exchanges)
-6.45% -25%
107
198 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0081216319 USD
≈ 188 đ
56.666.294 USD
6.977.205.436 (25%)
Tổng: 27.908.821.747
306.388 USD
(3 exchanges)
-12.52% -20%
394
199 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0009340389 USD
≈ 22 đ
6.504.234 USD
6.963.558.293 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
217.007 USD
(5 exchanges)
-5.27% -6%
971
200 Biểu tượng logo của Cube Cube
03/2018 / Ethereum Blockchain
AUTO *
0,0007511236 USD
≈ 17 đ
5.088.818 USD
6.774.940.000 (94%)
Tổng: 7.200.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-0.16% -1%
1138
201 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000161189 USD
≈ 0 đ
106.385 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-10.06% -28%
2161
202 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0058308546 USD
≈ 135 đ
38.399.342 USD
6.585.542.651 (94%)
Tổng: 7.000.000.000
334.519 USD
(9 exchanges)
-5.82% -17%
471
203 Biểu tượng logo của YGGDRASH YGGDRASH
10/2018 / Ethereum Blockchain
YEED *
0,0007698323 USD
≈ 18 đ
5.050.881 USD
6.561.014.608 (66%)
Tổng: 10.000.000.000
1.121.507 USD
(5 exchanges)
-9.52% -12%
1055
204 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / Binance Chain
MBL *
0,0050933245 USD
≈ 118 đ
33.406.301 USD
6.558.840.182 (22%)
Tổng: 30.000.000.000
6.182.159 USD
(12 exchanges)
-15.38% -26%
500
205 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0122240964 USD
≈ 283 đ
78.233.074 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
2.831.038 USD
(19 exchanges)
-13.95% -27%
316
206 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,31 USD
≈ 30.323 đ
8.254.077.797 USD
6.293.422.325 (63%)
Tổng: 10.000.000.000
1.235.039.144 USD
(0 exchanges)
-3.79% -12%
16
207 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0054238312 USD
≈ 125 đ
33.897.910 USD
6.249.809.198 (67%)
Tổng: 9.366.424.378
1.571.768 USD
(5 exchanges)
-7.71% -14%
497
208 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0012560073 USD
≈ 29 đ
7.832.290 USD
6.235.863.529 (78%)
Tổng: 8.000.000.000
827 USD
(2 exchanges)
18.23% -20%
908
209 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0006558699 USD
≈ 15 đ
4.073.470 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
33.689 USD
(3 exchanges)
-12.34% -29%
1141
210 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0010302327 USD
≈ 24 đ
6.281.799 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
98.559 USD
(4 exchanges)
-15.12% -18%
991
211 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000132038 USD
≈ 0 đ
78.238 USD
5.925.401.909 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
558 USD
(2 exchanges)
-37.82% -34%
2208
212 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,2627074922 USD
≈ 6.074 đ
1.548.385.838 USD
5.893.953.862 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
368.175.951 USD
(34 exchanges)
-9.51% -10%
54
213 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0000989018 USD
≈ 2 đ
576.860 USD
5.832.652.402 (95%)
Tổng: 6.160.302.572
0 USD
(1 exchanges)
-19.08% -54%
1756
214 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0060559258 USD
≈ 140 đ
34.357.818 USD
5.673.421.239 (1%)
Tổng: 1.000.000.000.000
8.089.291 USD
(18 exchanges)
-7.06% -23%
494
215 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0313982132 USD
≈ 726 đ
175.867.849 USD
5.601.205.665 (56%)
Tổng: 10.000.000.000
35.913.793 USD
(15 exchanges)
-13.97% -16%
156
216 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0016825522 USD
≈ 39 đ
9.274.926 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
371.671 USD
(6 exchanges)
-6.76% -18%
856
217 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0034046861 USD
≈ 79 đ
18.725.774 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
195.098 USD
(2 exchanges)
3.04% 2%
660
218 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0064611801 USD
≈ 149 đ
35.457.553 USD
5.487.782.836 (90%)
Tổng: 6.114.110.649
890.324 USD
(3 exchanges)
-13.32% -36%
488
219 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0001853234 USD
≈ 4 đ
1.013.915 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
324.16% 263%
1604
220 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0088895657 USD
≈ 206 đ
48.452.866 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
104 USD
(4 exchanges)
-6.39% -26%
420
221 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000041650 USD
≈ 0 đ
22.630 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
41 USD
(2 exchanges)
-3.54% 2%
2373
222 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,1329966468 USD
≈ 3.075 đ
722.415.462 USD
5.431.832.149 (60%)
Tổng: 8.999.999.999
4.942.847 USD
(0 exchanges)
-12.11% -32%
213
223 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0087720305 USD
≈ 203 đ
47.049.954 USD
5.363.633.254 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
1.048.924 USD
(1 exchanges)
-12.50% -32%
426
224 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,5608313420 USD
≈ 12.966 đ
2.973.087.186 USD
5.301.214.400
217.240.341 USD
(8 exchanges)
0.68% 2%
30
225 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,0048279094 USD
≈ 112 đ
25.557.911 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
1.840.492 USD
(8 exchanges)
-12.67% -30%
574
226 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
≈ 23.171 đ
5.226.968.856 USD
5.215.555.283 (100%)
Tổng: 5.215.555.772
437.452.451 USD
(Large exchanges)
0.08% 0%
23
227 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000127406 USD
≈ 0 đ
66.048 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
6.989 USD
(2 exchanges)
-7.38% -37%
2230
228 Biểu tượng logo của Pivot Token Pivot Token
07/2019 / Binance Chain
PVT *
0,0002850607 USD
≈ 7 đ
1.463.844 USD
5.135.200.000 (16%)
Tổng: 31.415.926.535
428.830 USD
(5 exchanges)
-8.31% -21%
1471
229 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0036589649 USD
≈ 85 đ
18.362.439 USD
5.018.479.187 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
665.703 USD
(2 exchanges)
-9.31% 24%
663
230 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0019867536 USD
≈ 46 đ
9.933.768 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
21.152 USD
(1 exchanges)
-6.16% -19%
842
231 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain
CBM *
0,0002579298 USD
≈ 6 đ
1.289.649 USD
4.999.998.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
10.912 USD
(4 exchanges)
2.76% -26%
1531
232 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0076119296 USD
≈ 176 đ
38.053.407 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
58.284 USD
(9 exchanges)
6.26% 2%
474
233 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0019805708 USD
≈ 46 đ
9.705.809 USD
4.900.511.237 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
25.152 USD
(3 exchanges)
11.98% -18%
847
234 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDC *
0,0206334238 USD
≈ 477 đ
98.442.377 USD
4.771.015.133
0 USD
(1 exchanges)
0.02% 0%
274
235 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0003181102 USD
≈ 7 đ
1.476.242 USD
4.640.661.096 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
120.323 USD
(8 exchanges)
-9.64% -6%
1469
236 Biểu tượng logo của Smartshare Smartshare
06/2018 / Ethereum Blockchain
SSP *
0,0001531195 USD
≈ 4 đ
710.462 USD
4.639.918.911 (46%)
Tổng: 10.000.000.000
15.527 USD
(3 exchanges)
-6.22% -19%
1705
237 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0087506139 USD
≈ 202 đ
40.368.292 USD
4.613.195.381 (77%)
Tổng: 5.999.999.954
4.747.457 USD
(13 exchanges)
-10.18% -30%
458
238 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,0535146199 USD
≈ 1.237 đ
246.810.182 USD
4.612.014.104 (42%)
Tổng: 11.000.000.000
46.538 USD
(4 exchanges)
2.28% 10%
232
239 Biểu tượng logo của EBCoin EBCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
EBC *
0,0001789732 USD
≈ 4 đ
820.658 USD
4.585.368.086 (45%)
Tổng: 10.295.055.166
0 USD
(3 exchanges)
-0.08% -0%
1742
240 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain
RAVEN *
0,0009911924 USD
≈ 23 đ
4.398.220 USD
4.437.302.193 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
8.926 USD
(4 exchanges)
-10.80% -39%
1114
241 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
1.463.841 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1479
242 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0005489965 USD
≈ 13 đ
2.377.622 USD
4.330.850.622 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
104.076 USD
(2 exchanges)
0.98% -22%
1299
243 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0026728485 USD
≈ 62 đ
11.521.733 USD
4.310.656.872 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
524.644 USD
(6 exchanges)
-9.73% -14%
781
244 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000066737 USD
≈ 0 đ
28.623 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
3.434 USD
(3 exchanges)
-15.10% -3%
2382
245 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0051685025 USD
≈ 119 đ
22.075.354 USD
4.271.131.534 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
534.298 USD
(2 exchanges)
-5.92% -20%
615
246 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0002605732 USD
≈ 6 đ
1.099.684 USD
4.220.252.000 (8%)
Tổng: 50.000.000.000
8 USD
(1 exchanges)
-8.65% -23%
1578
247 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0015098404 USD
≈ 35 đ
6.369.566 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
5.305.031 USD
(14 exchanges)
-7.57% -12%
984
248 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0053290348 USD
≈ 123 đ
22.384.611 USD
4.200.500.000 (42%)
Tổng: 10.000.000.000
12.860.430 USD
(5 exchanges)
-6.94% -17%
617
249 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGGY *
0,0088980510 USD
≈ 206 đ
37.112.512 USD
4.170.858.499 (83%)
Tổng: 5.000.000.000
15.734.622 USD
(2 exchanges)
-14.79% -18%
481
250 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000202232 USD
≈ 0 đ
84.103 USD
4.158.754.077 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-85.34% -60%
2196
251 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0058022360 USD
≈ 134 đ
23.832.823 USD
4.107.523.819 (14%)
Tổng: 30.000.000.000
3.196.814 USD
(4 exchanges)
-2.45% -15%
593
252 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0055881369 USD
≈ 129 đ
22.946.265 USD
4.106.246.098 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
49.125 USD
(5 exchanges)
-5.07% -18%
608
253 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0027507960 USD
≈ 64 đ
11.207.919 USD
4.074.427.418 (92%)
Tổng: 4.415.707.418
951.489 USD
(10 exchanges)
-12.62% -3%
792
254 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0017341466 USD
≈ 40 đ
6.945.257 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
4.908.143 USD
(11 exchanges)
-7.97% -5%
943
255 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0005837334 USD
≈ 13 đ
2.306.494 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
74.345 USD
(3 exchanges)
-13.82% -34%
1314
256 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0019805708 USD
≈ 46 đ
7.815.236 USD
3.945.951.381
3 USD
(3 exchanges)
-6.68% -13%
909
257 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019
VRA
0,0134374034 USD
≈ 311 đ
52.278.670 USD
3.890.533.637 (38%)
Tổng: 10.356.466.695
20.991.808 USD
(11 exchanges)
-4.53% -20%
412
258 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron Blockchain
PHT *
0,0001973408 USD
≈ 5 đ
761.827 USD
3.860.463.298 (77%)
Tổng: 5.000.000.000
13.412 USD
(1 exchanges)
-1.69% -20%
1688
259 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0050864380 USD
≈ 118 đ
19.608.422 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
219.614 USD
(6 exchanges)
-9.27% -28%
645
260 Biểu tượng logo của Tripio Tripio
04/2018 / Ethereum Blockchain
TRIO *
0,0007915042 USD
≈ 18 đ
2.968.141 USD
3.750.000.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
293.747 USD
(5 exchanges)
-9.80% -19%
1246
261 Biểu tượng logo của VikkyToken VikkyToken
07/2018 / Ethereum Blockchain
VIKKY *
0,0001188295 USD
≈ 3 đ
442.887 USD
3.727.082.538 (31%)
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-6.80% -18%
1832
262 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0272332797 USD
≈ 630 đ
100.586.631 USD
3.693.518.825 (37%)
Tổng: 10.000.000.000
14.189.892 USD
(6 exchanges)
-7.75% -19%
271
263 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0001314508 USD
≈ 3 đ
482.001 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
0 USD
(2 exchanges)
100.67% 3%
1807
264 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0076777267 USD
≈ 178 đ
27.969.653 USD
3.642.960.241 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
986.705 USD
(2 exchanges)
-7.85% -14%
554
265 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0069904549 USD
≈ 162 đ
25.077.344 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
4.573.753 USD
(5 exchanges)
17.13% 86%
579
266 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
0,0072616083 USD
≈ 168 đ
26.019.597 USD
3.583.172.789
565.231 USD
(6 exchanges)
-7.08% -21%
570
267 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000001808 USD
≈ 0 đ
646 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
104 USD
(3 exchanges)
1.73% -17%
2510
268 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0089146312 USD
≈ 206 đ
31.764.136 USD
3.563.146.428 (85%)
Tổng: 4.200.000.000
211.217 USD
(6 exchanges)
-12.25% -29%
517
269 Biểu tượng logo của CWV Chain CWV Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
CWV *
0,0016884545 USD
≈ 39 đ
5.978.669 USD
3.540.912.311 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
15.139 USD
(1 exchanges)
-2.15% -17%
1006
270 Biểu tượng logo của FujiCoin FujiCoin
06/2015
FJC
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
1.163.901 USD
3.525.955.453 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1560
271 Biểu tượng logo của SPINDLE SPINDLE
05/2018 / Ethereum Blockchain
SPD *
0,0000701528 USD
≈ 2 đ
247.048 USD
3.521.566.087 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
142 USD
(2 exchanges)
-6.54% -28%
1982
272 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0509635306 USD
≈ 1.178 đ
176.868.107 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
20.459.310 USD
(61 exchanges)
-15.63% -31%
157
273 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.387 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-18.97% -33%
201
274 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000054603 USD
≈ 0 đ
18.600 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
25 USD
(3 exchanges)
-13.78% -33%
2398
275 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron Blockchain
KLV *
0,0549221079 USD
≈ 1.270 đ
186.604.220 USD
3.397.615.776 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
1.486.716 USD
(5 exchanges)
-2.17% -10%
242
276 Biểu tượng logo của Centric Cash Centric Cash
07/2020 / Tron Blockchain
CNS *
0,0004505140 USD
≈ 10 đ
1.518.826 USD
3.371.318.719
268.558 USD
(9 exchanges)
-1.31% 3%
1463
277 Biểu tượng logo của Flit Token Flit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FLT *
0,0000002396 USD
≈ 0 đ
803 USD
3.350.000.000 (22%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.47% 4%
2562
278 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0003437272 USD
≈ 8 đ
1.144.562 USD
3.329.856.565 (84%)
Tổng: 3.947.475.317
469.097 USD
(7 exchanges)
-7.28% -25%
1571
279 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0140080515 USD
≈ 324 đ
46.246.108 USD
3.301.394.753 (91%)
Tổng: 3.646.271.241
378.500 USD
(6 exchanges)
-6.32% -16%
432
280 Biểu tượng logo của SpectrumCash SpectrumCash
01/2019
XSM
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
1.071.897 USD
3.247.236.428 (92%)
Tổng: 3.533.585.706
2 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1586
281 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0009997162 USD
≈ 23 đ
3.243.977 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
171.782 USD
(2 exchanges)
-5.61% -14%
1222
282 Biểu tượng logo của GreenPower GreenPower
05/2018
GRN
0,0239032630 USD
≈ 553 đ
77.248.160 USD
3.231.699.360 (98%)
Tổng: 3.294.166.501
18.927 USD
(3 exchanges)
1.29% -4%
319
283 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017 / Neo Blockchain
DBC *
0,0075571820 USD
≈ 175 đ
24.182.982 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
1.083.945 USD
(6 exchanges)
-17.14% -30%
591
284 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0002797186 USD
≈ 6 đ
881.381 USD
3.150.954.179 (45%)
Tổng: 7.000.000.000
52.734 USD
(1 exchanges)
-11.84% -26%
1641
285 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0000888496 USD
≈ 2 đ
279.129 USD
3.141.592.653
1.261 USD
(2 exchanges)
-9.31% -58%
1947
286 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0051806349 USD
≈ 120 đ
16.116.795 USD
3.110.969.019 (52%)
Tổng: 6.000.000.000
11.209.987 USD
(2 exchanges)
-3.98% -8%
701
287 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,8686306634 USD
≈ 20.083 đ
2.681.982.945 USD
3.087.598.743 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
132.700.342 USD
(Large exchanges)
-5.57% -18%
34
288 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0185330970 USD
≈ 428 đ
56.408.508 USD
3.043.663.362 (76%)
Tổng: 4.000.000.000
8.965.609 USD
(27 exchanges)
-8.96% -17%
391
289 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain
COS *
0,0127746383 USD
≈ 295 đ
38.652.452 USD
3.025.717.915 (30%)
Tổng: 9.990.144.694
2.597.965 USD
(10 exchanges)
-8.69% -24%
470
290 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,0033368263 USD
≈ 77 đ
10.030.017 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
1.550.548 USD
(4 exchanges)
-5.73% -14%
838
291 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0062724022 USD
≈ 145 đ
18.796.056 USD
2.996.627.974 (29%)
Tổng: 10.500.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-15.43% -15%
658
292 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0003226276 USD
≈ 7 đ
966.318 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
40 USD
(2 exchanges)
-8.79% -20%
1616
293 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0461337135 USD
≈ 1.067 đ
138.139.562 USD
2.994.330.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
15.118.140 USD
(31 exchanges)
-1.97% -10%
179
294 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0038360086 USD
≈ 89 đ
11.134.744 USD
2.902.690.091 (42%)
Tổng: 6.889.477.072
1.004.133 USD
(3 exchanges)
-11.63% -22%
797
295 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,5795711227 USD
≈ 13.400 đ
1.679.541.140 USD
2.897.903.422 (29%)
Tổng: 10.057.044.431
91.760.244 USD
(29 exchanges)
-5.20% -20%
52
296 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0024057166 USD
≈ 56 đ
6.970.337 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
332.399 USD
(2 exchanges)
-12.63% -37%
945
297 Biểu tượng logo của FansTime FansTime
07/2018 / Ethereum Blockchain
FTI *
0,0002925463 USD
≈ 7 đ
833.757 USD
2.850.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
396.574 USD
(6 exchanges)
-9.18% -18%
1660
298 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0161203206 USD
≈ 373 đ
45.724.153 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
105.122 USD
(5 exchanges)
-1.56% -7%
438
299 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0005918917 USD
≈ 14 đ
1.651.631 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
89.252 USD
(3 exchanges)
-6.41% -29%
1428
300 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,8755259819 USD
≈ 20.242 đ
2.433.550.980 USD
2.779.530.283
67.095.893 USD
(27 exchanges)
-8.99% -21%
38
301 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0121060852 USD
≈ 280 đ
33.595.707 USD
2.775.109.063 (46%)
Tổng: 6.000.000.000
1.011.588 USD
(9 exchanges)
-5.28% -27%
498
302 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0345270057 USD
≈ 798 đ
94.539.482 USD
2.738.131.491 (33%)
Tổng: 8.388.959.432
177.435 USD
(4 exchanges)
-8.25% -29%
283
303 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0003255476 USD
≈ 8 đ
886.645 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
62.664 USD
(3 exchanges)
-6.18% -18%
1639
304 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0072909056 USD
≈ 169 đ
19.813.861 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
35.527 USD
(3 exchanges)
-6.25% -28%
644
305 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / Binance Smart Chain
vBUSD *
0,0207211851 USD
≈ 479 đ
55.838.838 USD
2.694.770.470
0 USD
(1 exchanges)
0.02% -2%
393
306 Biểu tượng logo của Bitsdaq Bitsdaq
06/2019 / Ethereum Blockchain
BQQQ *
0,0001022231 USD
≈ 2 đ
274.403 USD
2.684.354.113 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
0.04% -9%
1953
307 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0005276800 USD
≈ 12 đ
1.411.109 USD
2.674.174.809 (53%)
Tổng: 5.000.000.000
193.445 USD
(5 exchanges)
-15.22% -20%
1496
308 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0003228534 USD
≈ 7 đ
848.871 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
605 USD
(2 exchanges)
-8.11% 9%
1653
309 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0112682582 USD
≈ 261 đ
29.534.765 USD
2.621.058.567 (28%)
Tổng: 9.200.000.000
884.160 USD
(5 exchanges)
-11.95% -12%
532
310 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0295521597 USD
≈ 683 đ
76.711.110 USD
2.595.786.940
1.093 USD
(9 exchanges)
-16.99% -44%
463
311 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0280651487 USD
≈ 649 đ
72.587.366 USD
2.586.388.083 (98%)
Tổng: 2.642.132.373
17.475.949 USD
(10 exchanges)
-9.06% -32%
329
312 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0000400582 USD
≈ 1 đ
103.469 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
220 USD
(2 exchanges)
-81.39% -83%
2166
313 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / Binance Chain
ATP *
0,0014476948 USD
≈ 33 đ
3.729.358 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
462.277 USD
(4 exchanges)
-7.76% -9%
1176
314 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0095756800 USD
≈ 221 đ
24.658.426 USD
2.575.109.612 (40%)
Tổng: 6.500.000.000
88.981 USD
(5 exchanges)
-9.50% -29%
588
315 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0001214325 USD
≈ 3 đ
310.016 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
61.685 USD
(2 exchanges)
-7.38% -24%
1972
316 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,2808808531 USD
≈ 6.494 đ
714.843.533 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
86.364.344 USD
(24 exchanges)
-8.16% -1%
84
317 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020
ACH
0,0032019726 USD
≈ 74 đ
8.037.249 USD
2.510.092.907 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
2.201.593 USD
(9 exchanges)
-6.30% -6%
896
318 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0045257139 USD
≈ 105 đ
11.319.682 USD
2.501.192.519 (46%)
Tổng: 5.400.000.000
1.020.790 USD
(10 exchanges)
-3.57% -17%
784
319 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0003145015 USD
≈ 7 đ
784.999 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
34.192 USD
(5 exchanges)
-8.23% -19%
1684
320 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,9004199373 USD
≈ 20.818 đ
2.229.209.387 USD
2.475.744.144 (23%)
Tổng: 10.600.389.366
122.284.047 USD
(15 exchanges)
-6.72% -14%
46
321 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0041012350 USD
≈ 95 đ
9.972.635 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
218.921 USD
(3 exchanges)
3.93% -10%
839
322 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0011256681 USD
≈ 26 đ
2.715.391 USD
2.412.248.413 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
344.310 USD
(6 exchanges)
-15.03% -43%
1267
323 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0002142579 USD
≈ 5 đ
515.700 USD
2.406.911.226 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
37 USD
(1 exchanges)
0.05% -1%
1782
324 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron Blockchain
BTZC *
0,0009902854 USD
≈ 23 đ
2.362.606 USD
2.385.782.975 (80%)
Tổng: 3.000.000.000
252 USD
(4 exchanges)
-15.17% -34%
1305
325 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0450495282 USD
≈ 1.042 đ
106.311.866 USD
2.359.888.556
169.852 USD
(7 exchanges)
-5.38% -11%
200
326 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0073811402 USD
≈ 171 đ
17.404.603 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
279.785 USD
(2 exchanges)
-8.83% -9%
683
327 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0048759489 USD
≈ 113 đ
11.495.416 USD
2.357.575.088 (47%)
Tổng: 5.000.000.000
130.860 USD
(4 exchanges)
-0.56% -0%
800
328 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0000606787 USD
≈ 1 đ
141.842 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
11 USD
(1 exchanges)
38.88% -21%
2102
329 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain
SHR *
0,0208956929 USD
≈ 483 đ
48.291.032 USD
2.311.051.938 (36%)
Tổng: 6.434.460.140
846.077 USD
(9 exchanges)
-7.29% -12%
422
330 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0187427114 USD
≈ 433 đ
43.195.963 USD
2.304.680.563 (55%)
Tổng: 4.228.289.027
2.079.945 USD
(24 exchanges)
-9.39% -12%
448
331 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0046929497 USD
≈ 109 đ
10.793.784 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
107.457 USD
(2 exchanges)
-15.34% -40%
808
332 Biểu tượng logo của Trias (old) Trias (old)
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRY *
0,0072339113 USD
≈ 167 đ
16.637.996 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
4 USD
(2 exchanges)
0.15% -3%
694
333 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019
OBSR
0,0026219880 USD
≈ 61 đ
6.022.490 USD
2.296.917.316 (15%)
Tổng: 15.000.000.000
659.735 USD
(2 exchanges)
-17.41% -55%
1003
334 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0003528737 USD
≈ 8 đ
799.542 USD
2.265.801.963 (32%)
Tổng: 7.163.265.272
710 USD
(2 exchanges)
0.15% -14%
1679
335 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron Blockchain
JST *
0,0491083160 USD
≈ 1.135 đ
111.000.838 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
28.637.844 USD
(45 exchanges)
-12.10% -20%
196
336 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,0091260808 USD
≈ 211 đ
20.363.217 USD
2.231.321.096
679.305 USD
(0 exchanges)
1.16% -2%
634
337 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
736.281 USD
2.230.512.234 (30%)
Tổng: 7.506.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-6.68% -18%
1694
338 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0004810269 USD
≈ 11 đ
1.072.908 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
507.149 USD
(4 exchanges)
-5.62% -13%
1585
339 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0530611812 USD
≈ 1.227 đ
118.323.808 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
891.221 USD
(12 exchanges)
-11.01% -25%
189
340 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0001718330 USD
≈ 4 đ
382.836 USD
2.227.955.499
3.533 USD
(7 exchanges)
-7.01% -45%
1868
341 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0211410016 USD
≈ 489 đ
46.570.992 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
171.947 USD
(2 exchanges)
0.47% -15%
430
342 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0023967231 USD
≈ 55 đ
5.242.127 USD
2.187.206.123 (44%)
Tổng: 5.000.000.000
84.549 USD
(6 exchanges)
-5.67% -21%
1044
343 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0002348511 USD
≈ 5 đ
502.682 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
47.933 USD
(2 exchanges)
-9.39% -17%
1795
344 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0543058103 USD
≈ 1.256 đ
115.366.213 USD
2.124.380.663
1.749.274 USD
(8 exchanges)
3.21% -24%
193
345 Biểu tượng logo của Burst Burst
08/2014
BURST
0,0156267241 USD
≈ 361 đ
33.138.694 USD
2.120.642.444
100.852 USD
(4 exchanges)
-15.87% 15%
502
346 Biểu tượng logo của Peculium Peculium
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0051333632 USD
≈ 119 đ
10.730.399 USD
2.090.325.377 (95%)
Tổng: 2.206.029.269
142.995 USD
(3 exchanges)
-4.68% -13%
812
347 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020 / Ethereum Blockchain
KAI *
0,0463698287 USD
≈ 1.072 đ
95.048.875 USD
2.049.800.000 (41%)
Tổng: 5.000.000.000
2.209.042 USD
(12 exchanges)
-8.68% -9%
284
348 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,9936028097 USD
≈ 22.972 đ
2.028.370.020 USD
2.041.429.433
50.887.088 USD
(5 exchanges)
-0.11% -3%
205
349 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0015907114 USD
≈ 37 đ
3.233.469 USD
2.032.718.750 (38%)
Tổng: 5.310.447.374
16.003 USD
(21 exchanges)
78.72% -9%
1224
350 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0133021344 USD
≈ 308 đ
26.677.088 USD
2.005.474.261 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
7.026.366 USD
(28 exchanges)
-14.20% 7%
568
351 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0122262664 USD
≈ 283 đ
24.452.533 USD
2.000.000.005
49.089 USD
(6 exchanges)
-11.43% -26%
590
352 Biểu tượng logo của Litex Litex
08/2018 / Ethereum Blockchain
LXT *
0,0019224358 USD
≈ 44 đ
3.844.872 USD
2.000.000.000
267.707 USD
(2 exchanges)
-12.21% -17%
1164
353 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0298860732 USD
≈ 691 đ
59.772.146 USD
2.000.000.000
189.615 USD
(1 exchanges)
-16.27% -31%
385
354 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,0140343924 USD
≈ 324 đ
28.068.364 USD
1.999.969.999 (100%)
Tổng: 1.999.970.000
203.585 USD
(6 exchanges)
-4.08% 38%
555
355 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0000227368 USD
≈ 1 đ
45.328 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
2.623 USD
(2 exchanges)
-0.08% 68%
2293
356 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0018300424 USD
≈ 42 đ
3.645.391 USD
1.991.970.687 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
189.905 USD
(2 exchanges)
-5.81% -6%
1183
357 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000271667 USD
≈ 1 đ
53.593 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
10 USD
(5 exchanges)
0.07% 17%
2264
358 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain
MEETONE *
0,0009773292 USD
≈ 23 đ
1.869.896 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
10.359 USD
(7 exchanges)
-21.07% -64%
1370
359 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
≈ 23.152 đ
1.912.195.179 USD
1.909.540.017
31.364.704 USD
(2 exchanges)
0.17% 0%
48
360 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0030100085 USD
≈ 70 đ
5.676.798 USD
1.885.974.016
2.493 USD
(2 exchanges)
3.52% -18%
1018
361 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000796382 USD
≈ 2 đ
147.145 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
988 USD
(3 exchanges)
-25.61% -55%
2093
362 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,0002624124 USD
≈ 6 đ
481.559 USD
1.835.122.725
58.670 USD
(8 exchanges)
-5.32% -21%
1805
363 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0037309963 USD
≈ 86 đ
6.809.068 USD
1.825.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
638.677 USD
(5 exchanges)
-7.14% -17%
954
364 Biểu tượng logo của KWHCoin KWHCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWH *
0,0000202262 USD
≈ 0 đ
36.558 USD
1.807.438.681 (82%)
Tổng: 2.193.100.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.42% -21%
2321
365 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019
OCE
0,0031473581 USD
≈ 73 đ
5.627.596 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
64.856 USD
(2 exchanges)
-4.95% -26%
1023
366 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0033133551 USD
≈ 77 đ
5.917.382 USD
1.785.918.500 (89%)
Tổng: 2.000.000.000
15.190 USD
(3 exchanges)
-6.26% -18%
1009
367 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0347067590 USD
≈ 802 đ
61.386.256 USD
1.768.711.862 (59%)
Tổng: 3.000.000.000
306.005 USD
(3 exchanges)
-9.95% -22%
371
368 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0007565302 USD
≈ 17 đ
1.304.886 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
203 USD
(2 exchanges)
-5.68% -29%
1525
369 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0014583759 USD
≈ 34 đ
2.506.564 USD
1.718.736.327 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
100.966 USD
(3 exchanges)
-13.63% -30%
1293
370 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0008104721 USD
≈ 19 đ
1.364.923 USD
1.684.108.179 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
38.806 USD
(1 exchanges)
33.14% -0%
1509
371 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,1306829859 USD
≈ 3.021 đ
215.540.979 USD
1.649.342.322 (44%)
Tổng: 3.770.303.327
2.580.095 USD
(11 exchanges)
-7.52% -15%
140
372 Biểu tượng logo của botXcoin botXcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOTX *
0,2613133348 USD
≈ 6.042 đ
426.654.723 USD
1.632.732.305 (33%)
Tổng: 5.000.000.000
308.691 USD
(3 exchanges)
0.12% -2%
221
373 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0003655770 USD
≈ 8 đ
594.004 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
4.108 USD
(1 exchanges)
1.33% -18%
1747
374 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0001752103 USD
≈ 4 đ
283.988 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.79% -18%
1943
375 Biểu tượng logo của Nestree Nestree
09/2019 / Ethereum Blockchain
EGG *
0,0038508876 USD
≈ 89 đ
6.218.723 USD
1.614.880.474 (54%)
Tổng: 2.994.901.340
21.831.351 USD
(4 exchanges)
-12.18% -18%
990
376 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0002310666 USD
≈ 5 đ
368.420 USD
1.594.431.353 (99%)
Tổng: 1.606.501.225
28 USD
(1 exchanges)
-18.01% -18%
1893
377 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,5587351109 USD
≈ 12.918 đ
883.028.222 USD
1.580.405.821 (72%)
Tổng: 2.194.295.227
55.055.677 USD
(Large exchanges)
-10.64% -21%
74
378 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0204398258 USD
≈ 473 đ
31.745.170 USD
1.553.103.729 (88%)
Tổng: 1.756.194.530
952.797 USD
(8 exchanges)
-11.06% -21%
516
379 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0056060171 USD
≈ 130 đ
8.669.465 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
18.518 USD
(2 exchanges)
1.00% -20%
878
380 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0197933759 USD
≈ 458 đ
29.690.064 USD
1.500.000.000
12.098.157 USD
(7 exchanges)
-10.33% -28%
539
381 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,0608231958 USD
≈ 1.406 đ
91.234.794 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
6.332.203 USD
(2 exchanges)
-6.12% -20%
293
382 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,5530406261 USD
≈ 12.786 đ
828.256.067 USD
1.497.640.550 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
148.388.890 USD
(Large exchanges)
-6.81% -16%
77
383 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Binance Chain
LAMB *
0,0154604478 USD
≈ 357 đ
23.022.488 USD
1.489.121.662 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
9.773.965 USD
(30 exchanges)
-8.04% -39%
609
384 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDT *
0,0207713519 USD
≈ 480 đ
30.869.410 USD
1.486.153.169
0 USD
(1 exchanges)
0.06% -2%
528
385 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0087436962 USD
≈ 202 đ
12.844.886 USD
1.469.045.298
195.547 USD
(9 exchanges)
-8.72% -47%
758
386 Biểu tượng logo của Datum Datum
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAT *
0,0016712821 USD
≈ 39 đ
2.436.674 USD
1.457.966.673 (55%)
Tổng: 2.653.841.598
49.008 USD
(2 exchanges)
-10.35% -29%
1298
387 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0031269127 USD
≈ 72 đ
4.548.095 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
605.901 USD
(5 exchanges)
-8.56% -14%
1099
388 Biểu tượng logo của Switcheo Switcheo
03/2018 / Neo Blockchain
SWTH *
0,0178798746 USD
≈ 413 đ
25.951.070 USD
1.451.412.313 (96%)
Tổng: 1.517.174.735
580.622 USD
(5 exchanges)
-9.57% -28%
572
389 Biểu tượng logo của iDealCash iDealCash
10/2018
DEAL
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
477.518 USD
1.446.608.662 (100%)
Tổng: 1.446.609.103
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1810
390 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0667218037 USD
≈ 1.543 đ
95.972.372 USD
1.438.395.944 (68%)
Tổng: 2.100.000.000
32.564.262 USD
(31 exchanges)
-15.96% -16%
280
391 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0028795355 USD
≈ 67 đ
4.124.095 USD
1.432.208.333 (24%)
Tổng: 6.000.000.000
1.273.806 USD
(2 exchanges)
-10.78% -18%
1134
392 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain
TUSD *
1,00 USD
≈ 23.143 đ
1.422.826.033 USD
1.421.391.076
93.703.272 USD
(Large exchanges)
0.02% 0%
59
393 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0023527738 USD
≈ 54 đ
3.339.099 USD
1.419.218.032 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
160.730 USD
(3 exchanges)
4.77% -19%
1210
394 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0072404568 USD
≈ 167 đ
10.236.987 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
533.007 USD
(4 exchanges)
-6.11% -19%
830
395 Biểu tượng logo của CUMROCKET CRYPTO CUMROCKET CRYPTO
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,0804089245 USD
≈ 1.859 đ
113.429.604 USD
1.410.659.380
2.742.692 USD
(0 exchanges)
51.70% 109%
296
396 Biểu tượng logo của DATx DATx
03/2018 / Ethereum Blockchain
DATX *
0,0008524675 USD
≈ 20 đ
1.186.040 USD
1.391.302.551 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
251.085 USD
(6 exchanges)
-7.10% -5%
1553
397 Biểu tượng logo của OSA Token OSA Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
OSA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
1.389.796.615 (62%)
Tổng: 2.256.642.170
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4994
398 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0001318389 USD
≈ 3 đ
182.705 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
3 USD
(2 exchanges)
-25.42% 9%
2052
399 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0015184478 USD
≈ 35 đ
2.073.012 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
898.672 USD
(4 exchanges)
-6.79% -13%
1356
400 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0005953268 USD
≈ 14 đ
809.299 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-6.93% -19%
1673
401 Biểu tượng logo của CUMROCKET CUMROCKET
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,0497314838 USD
≈ 1.150 đ
67.148.973 USD
1.350.230.643 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
895.114 USD
(0 exchanges)
-20.60% -35%
346
402 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0033593867 USD
≈ 78 đ
4.503.323 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
254.823 USD
(4 exchanges)
-12.97% -21%
1110
403 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0055210848 USD
≈ 128 đ
7.365.751 USD
1.334.112.918 (47%)
Tổng: 2.839.985.525
1.455.482 USD
(4 exchanges)
1.26% 2%
928
404 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0006774085 USD
≈ 16 đ
901.811 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
110.233 USD
(9 exchanges)
-3.59% -12%
1634
405 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0683583631 USD
≈ 1.580 đ
89.686.224 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
895.325 USD
(2 exchanges)
-8.57% -13%
294
406 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0048711397 USD
≈ 113 đ
6.381.678 USD
1.310.099.624 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
450.388 USD
(3 exchanges)
-17.42% -20%
980
407 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0006601903 USD
≈ 15 đ
836.780 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -45%
1659
408 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0432819203 USD
≈ 1.001 đ
54.834.381 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.711.998.690
1.313.371 USD
(3 exchanges)
1.50% 1%
398
409 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0114589968 USD
≈ 265 đ
14.497.223 USD
1.265.138.950 (66%)
Tổng: 1.919.441.674
431.605 USD
(6 exchanges)
-18.18% -43%
728
410 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0003365141 USD
≈ 8 đ
424.120 USD
1.260.334.288 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-15.74% -57%
1848
411 Biểu tượng logo của Limitless VIP Limitless VIP
11/2014
VIP
0,0003295973 USD
≈ 8 đ
415.232 USD
1.259.816.434
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
1855
412 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0519453042 USD
≈ 1.201 đ
64.694.256 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
652.987 USD
(6 exchanges)
-20.38% -38%
360
413 Biểu tượng logo của Sharpay Sharpay
10/2018 / Ethereum Blockchain
S *
0,0003033481 USD
≈ 7 đ
376.243 USD
1.240.302.597 (31%)
Tổng: 4.000.000.000
1.016 USD
(1 exchanges)
-7.38% -21%
1883
414 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0006412184 USD
≈ 15 đ
789.924 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
293.248 USD
(7 exchanges)
-39.63% -47%
1683
415 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,2449497196 USD
≈ 5.663 đ
300.204.081 USD
1.225.574.300 (89%)
Tổng: 1.374.513.896
27.257.639 USD
(47 exchanges)
-5.97% -21%
122
416 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000055925 USD
≈ 0 đ
6.764 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
11 USD
(1 exchanges)
-7.96% -20%
2473
417 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0001948377 USD
≈ 5 đ
234.447 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
395 USD
(2 exchanges)
-3.36% -18%
1989
418 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,0224952477 USD
≈ 520 đ
26.994.297 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
1.653.120 USD
(0 exchanges)
-3.77% -39%
565
419 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,0841440315 USD
≈ 1.945 đ
100.972.838 USD
1.200.000.000
973.032 USD
(5 exchanges)
-0.52% 6%
268
420 Biểu tượng logo của Spectrum Spectrum
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPT *
0,0000179987 USD
≈ 0 đ
21.598 USD
1.199.987.500 (100%)
Tổng: 1.200.000.000
10.057 USD
(1 exchanges)
-6.33% -23%
2379
421 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0001320381 USD
≈ 3 đ
156.960 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
244 USD
(1 exchanges)
-6.68% -34%
2082
422 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0002195175 USD
≈ 5 đ
256.740 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
223 USD
(2 exchanges)
-0.88% -21%
1974
423 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0012140927 USD
≈ 28 đ
1.416.908 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
5.618 USD
(2 exchanges)
15.99% -21%
1495
424 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0208832911 USD
≈ 483 đ
24.201.459 USD
1.158.891.044 (23%)
Tổng: 5.000.000.000
20.868 USD
(0 exchanges)
-3.76% -3%
595
425 Biểu tượng logo của INDINODE INDINODE
10/2018
XIND
0,0000396344 USD
≈ 1 đ
45.785 USD
1.155.173.414 (99%)
Tổng: 1.161.514.766
0 USD
(1 exchanges)
11.38% 10%
2373
426 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
0,6952032690 USD
≈ 16.073 đ
800.900.939 USD
1.152.038.511 (63%)
Tổng: 1.818.000.000
13.085.837 USD
(0 exchanges)
-14.79% -23%
79
427 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0335949738 USD
≈ 777 đ
38.324.830 USD
1.140.790.592 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
7.712.660 USD
(28 exchanges)
-9.79% -22%
473
428 Biểu tượng logo của Okschain Okschain
03/2020 / Ethereum Blockchain
OKS *
0,0000500611 USD
≈ 1 đ
56.836 USD
1.135.330.000 (7%)
Tổng: 17.360.000.000
5 USD
(3 exchanges)
-64.71% -6%
2255
429 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0202464952 USD
≈ 468 đ
22.850.853 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
6.535 USD
(1 exchanges)
-6.20% -30%
611
430 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron Blockchain
ZASH *
0,0044185473 USD
≈ 102 đ
4.980.391 USD
1.127.155.655 (25%)
Tổng: 4.500.000.000
26.571 USD
(1 exchanges)
8.97% 0%
1085
431 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0342721186 USD
≈ 792 đ
38.489.642 USD
1.123.059.889 (58%)
Tổng: 1.942.420.283
3.022.010 USD
(13 exchanges)
-12.05% -26%
469
432 Biểu tượng logo của FLETA FLETA
07/2019 / Ethereum Blockchain
FLETA *
0,0108242624 USD
≈ 250 đ
12.059.887 USD
1.114.153.260 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
1.540.794 USD
(7 exchanges)
-6.40% -20%
765
433 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0003842409 USD
≈ 9 đ
424.371 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
5 USD
(3 exchanges)
-7.38% -34%
1847
434 Biểu tượng logo của WeShow Token WeShow Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
WET *
0,0000088218 USD
≈ 0 đ
9.683 USD
1.097.650.000 (88%)
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.15% -86%
2454
435 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0001802105 USD
≈ 4 đ
195.807 USD
1.086.544.743
3.597 USD
(2 exchanges)
22.60% 46%
2039
436 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0200637562 USD
≈ 464 đ
21.787.305 USD
1.085.903.584 (96%)
Tổng: 1.136.778.576
340.660 USD
(8 exchanges)
-10.14% -31%
623
437 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000172510 USD
≈ 0 đ
18.547 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
1.719 USD
(4 exchanges)
17.80% -36%
2399
438 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0068886854 USD
≈ 159 đ
7.381.868 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
77.756 USD
(6 exchanges)
-0.79% -3%
927
439 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0033059893 USD
≈ 76 đ
3.509.673 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
104.504 USD
(2 exchanges)
-14.55% -32%
1198
440 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0169086507 USD
≈ 391 đ
17.930.009 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
592.854 USD
(8 exchanges)
-17.23% -34%
680
441 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0058147901 USD
≈ 134 đ
6.035.461 USD
1.037.949.976 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
383.180 USD
(0 exchanges)
-13.30% -39%
1002
442 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018
LIKE
0,0181811016 USD
≈ 420 đ
18.787.367 USD
1.033.345.914 (52%)
Tổng: 2.000.000.000
27.708 USD
(3 exchanges)
-1.65% -9%
659
443 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0002160335 USD
≈ 5 đ
223.065 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
13 USD
(3 exchanges)
-23.75% -5%
2005
444 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0742731837 USD
≈ 1.717 đ
76.291.099 USD
1.027.168.821 (51%)
Tổng: 2.023.894.841
10.143.839 USD
(15 exchanges)
-0.57% -15%
321
445 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0021577582 USD
≈ 50 đ
2.204.541 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
184.432 USD
(11 exchanges)
-13.15% -26%
1333
446 Biểu tượng logo của BitCapitalVendor BitCapitalVendor
08/2018 / Ethereum Blockchain
BCV *
0,0017101793 USD
≈ 40 đ
1.746.435 USD
1.021.199.995 (85%)
Tổng: 1.200.000.000
850.695 USD
(4 exchanges)
-3.27% -16%
1415
447 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000181552 USD
≈ 0 đ
18.280 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
(3 exchanges)
-48.68% -55%
2403
448 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0159921785 USD
≈ 370 đ
16.044.155 USD
1.003.250.129 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
1.193.570 USD
(1 exchanges)
-9.85% -17%
706
449 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0114582474 USD
≈ 265 đ
11.494.604 USD
1.003.172.980 (63%)
Tổng: 1.600.000.000
22.395 USD
(4 exchanges)
20.93% 5%
783
450 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0003295973 USD
≈ 8 đ
329.865 USD
1.000.812.836
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
1915
451 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000198057 USD
≈ 0 đ
19.819 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -2%
2388
452 Biểu tượng logo của Beowulf Beowulf
09/2020 / Ethereum Blockchain
BWF *
0,0138357095 USD
≈ 320 đ
13.835.711 USD
1.000.000.099 (33%)
Tổng: 3.000.000.000
77.034 USD
(1 exchanges)
-4.72% 16%
735
453 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
7,81 USD
≈ 180.599 đ
7.811.383.962 USD
1.000.000.000
326.304.912 USD
(18 exchanges)
-8.81% -15%
17
454 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,5787688955 USD
≈ 13.381 đ
578.768.895 USD
1.000.000.000
3.626.061 USD
(7 exchanges)
-2.85% -18%
99
455 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,2358179744 USD
≈ 5.452 đ
235.817.974 USD
1.000.000.000
2.204.008 USD
(51 exchanges)
-8.81% -17%
135
456 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0467023825 USD
≈ 1.080 đ
46.702.382 USD
1.000.000.000
6.491.278 USD
(39 exchanges)
-13.59% -29%
429
457 Biểu tượng logo của CryptalDash CryptalDash
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0066075837 USD
≈ 153 đ
6.607.584 USD
1.000.000.000
401 USD
(1 exchanges)
-13.43% -3%
1054
458 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / Binance Chain
MITH *
0,0448565894 USD
≈ 1.037 đ
44.856.589 USD
1.000.000.000
10.036.478 USD
(14 exchanges)
-7.27% -24%
442
459 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,0169136302 USD
≈ 391 đ
16.913.630 USD
1.000.000.000
428.795 USD
(7 exchanges)
-6.86% -14%
688
460 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0015629150 USD
≈ 36 đ
1.562.915 USD
1.000.000.000
142.741 USD
(7 exchanges)
-13.36% -27%
1452
461 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0008637510 USD
≈ 20 đ
863.751 USD
1.000.000.000
87.767 USD
(3 exchanges)
-4.24% -43%
1642
462 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0001011160 USD
≈ 2 đ
101.116 USD
1.000.000.000
15 USD
(3 exchanges)
9.94% -26%
2172
463 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0061160261 USD
≈ 141 đ
6.116.026 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
7.032 USD
(2 exchanges)
-18.37% -32%
996
464 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0028573461 USD
≈ 66 đ
2.857.346 USD
1.000.000.000
282.921 USD
(1 exchanges)
-13.38% -27%
1257
465 Biểu tượng logo của Unicly Doki Doki Collection Unicly Doki Doki Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDOKI *
0,0004454863 USD
≈ 10 đ
445.486 USD
1.000.000.000
10.578 USD
(0 exchanges)
-15.72% -22%
1825
466 Biểu tượng logo của CRD Network CRD Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0049660516 USD
≈ 115 đ
4.966.052 USD
1.000.000.000
999 USD
(2 exchanges)
-7.14% -35%
1066
467 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0612745000 USD
≈ 1.417 đ
61.267.258 USD
999.881.816 (100%)
Tổng: 999.983.984
991.400 USD
(18 exchanges)
-10.77% -15%
377
468 Biểu tượng logo của PlayGame PlayGame
12/2018 / Ethereum Blockchain
PXG *
0,0004084984 USD
≈ 9 đ
408.447 USD
999.875.000 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
10.012 USD
(2 exchanges)
-9.29% -21%
1860
469 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0199368878 USD
≈ 461 đ
19.916.950 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
821.459 USD
(11 exchanges)
2.03% -33%
642
470 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,1336041769 USD
≈ 3.089 đ
133.470.505 USD
998.999.495
10.257.241 USD
(19 exchanges)
-11.88% -27%
183
471 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0046112918 USD
≈ 107 đ
4.598.762 USD
997.282.758 (11%)
Tổng: 9.100.000.000
10.907 USD
(1 exchanges)
-6.44% -5%
1098
472 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,3757202820 USD
≈ 8.687 đ
374.654.383 USD
997.163.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
27.943.479 USD
(Large exchanges)
-7.35% -17%
114
473 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0001751592 USD
≈ 4 đ
173.945 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.72% -18%
2063
474 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0091080330 USD
≈ 211 đ
9.035.169 USD
991.999.998 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
2.070.594 USD
(13 exchanges)
-10.66% -7%
862
475 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0043901228 USD
≈ 101 đ
4.351.855 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
47.959 USD
(6 exchanges)
1.88% -0%
1116
476 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0033620777 USD
≈ 78 đ
3.329.836 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
356.184 USD
(20 exchanges)
-2.51% -17%
1212
477 Biểu tượng logo của IHT Real Estate Protocol IHT Real Estate Protocol
03/2018 / Ethereum Blockchain
IHT *
0,0008018784 USD
≈ 19 đ
793.107 USD
989.061.136 (99%)
Tổng: 996.491.162
31.807 USD
(4 exchanges)
-1.38% -6%
1681
478 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0009902854 USD
≈ 23 đ
979.213 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
17 USD
(3 exchanges)
-6.68% -59%
1612
479 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0016504756 USD
≈ 38 đ
1.618.676 USD
980.733.271
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% 37%
1436
480 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0058755530 USD
≈ 136 đ
5.760.980 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
432.376 USD
(7 exchanges)
-9.33% -22%
1016
481 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0747535674 USD
≈ 1.728 đ
73.275.136 USD
980.222.595 (70%)
Tổng: 1.400.222.610
116.877 USD
(3 exchanges)
4.01% 4%
328
482 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0107686837 USD
≈ 249 đ
10.411.857 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
5.002.374 USD
(6 exchanges)
4.56% 14%
824
483 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0321163961 USD
≈ 743 đ
30.962.458 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
270.246 USD
(4 exchanges)
1.50% -25%
525
484 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0005340170 USD
≈ 12 đ
513.289 USD
961.184.497 (9%)
Tổng: 11.000.000.000
208.936 USD
(3 exchanges)
-22.37% -28%
1784
485 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0038644567 USD
≈ 89 đ
3.709.878 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
941.051 USD
(3 exchanges)
-6.17% -16%
1178
486 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,2534284351 USD
≈ 5.859 đ
243.000.622 USD
958.853.025 (14%)
Tổng: 7.000.000.000
25.428.469 USD
(2 exchanges)
-10.31% -18%
133
487 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
4,07 USD
≈ 94.133 đ
3.885.978.274 USD
954.435.597 (93%)
Tổng: 1.030.602.675
1.254.757.933 USD
(Large exchanges)
-7.70% -21%
27
488 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
2,55 USD
≈ 58.868 đ
2.428.972.338 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
3.184.192 USD
(15 exchanges)
0.26% -11%
40
489 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
18,32 USD
≈ 423.451 đ
17.469.751.236 USD
953.830.774 (88%)
Tổng: 1.084.554.931
1.730.949.252 USD
(59 exchanges)
-9.00% -17%
9
490 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0055517374 USD
≈ 128 đ
5.168.866 USD
931.035.715 (59%)
Tổng: 1.590.000.000
1.048.850 USD
(0 exchanges)
-8.14% -32%
1050
491 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0254622328 USD
≈ 589 đ
23.573.988 USD
925.841.365 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
370.879 USD
(6 exchanges)
-3.74% 14%
600
492 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0005282090 USD
≈ 12 đ
483.643 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
82 USD
(4 exchanges)
-9.44% -14%
1804
493 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,1097310353 USD
≈ 2.537 đ
100.297.499 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
14.638.386 USD
(1 exchanges)
-7.69% -28%
270
494 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0083287093 USD
≈ 193 đ
7.585.956 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
954 USD
(3 exchanges)
-20.70% 567%
918
495 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0001751592 USD
≈ 4 đ
157.643 USD
900.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.72% -18%
2080
496 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0002020460 USD
≈ 5 đ
181.781 USD
899.700.232 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
22.542 USD
(2 exchanges)
-0.28% -8%
2054
497 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0115403050 USD
≈ 267 đ
10.332.159 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
317.044 USD
(5 exchanges)
-10.07% -30%
828
498 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006269749 USD
≈ 14 đ
560.183 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
(1 exchanges)
25.42% -19%
1769
499 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN
07/2018 / Ethereum Blockchain
PCH *
0,0000877773 USD
≈ 2 đ
78.368 USD
892.799.357 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.15% -3%
2207
500 Biểu tượng logo của Rate3 Rate3
06/2018 / Ethereum Blockchain
RTE *
0,0010094812 USD
≈ 23 đ
897.815 USD
889.382.388 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
172.499 USD
(4 exchanges)
-8.77% -24%
1633
501 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,1299611026 USD
≈ 3.005 đ
114.918.193 USD
884.250.679 (90%)
Tổng: 987.154.514
38.345.790 USD
(17 exchanges)
-10.07% -33%
191
502 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0009276687 USD
≈ 21 đ
819.408 USD
883.298.355 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
962 USD
(1 exchanges)
4.69% -17%
1666
503 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0003279461 USD
≈ 8 đ
288.067 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
4.744 USD
(6 exchanges)
-78.59% -72%
1939
504 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0040452467 USD
≈ 94 đ
3.530.939 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-7.42% -21%
1197
505 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0023788374 USD
≈ 55 đ
2.067.142 USD
868.971.606 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.965 USD
(3 exchanges)
-8.49% -26%
1357
506 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,1699592375 USD
≈ 3.929 đ
147.381.299 USD
867.156.743 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
748.951 USD
(10 exchanges)
-6.38% -18%
174
507 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0018382898 USD
≈ 43 đ
1.593.405 USD
866.786.555 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
124.662 USD
(1 exchanges)
-16.65% -10%
1446
508 Biểu tượng logo của BOScoin BOScoin
10/2017
BOS
0,0016674728 USD
≈ 39 đ
1.443.769 USD
865.842.501 (69%)
Tổng: 1.248.426.475
12.574 USD
(3 exchanges)
0.16% 102%
1483
509 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,7622116453 USD
≈ 17.622 đ
659.795.543 USD
865.632.987 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
123.907.449 USD
(Large exchanges)
-7.69% -21%
89
510 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0045954713 USD
≈ 106 đ
3.976.122 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
137.689 USD
(0 exchanges)
-17.82% -26%
1158
511 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0048386985 USD
≈ 112 đ
4.161.276 USD
859.999.000 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
301.032 USD
(6 exchanges)
-10.47% -11%
1130
512 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019
BORA
0,0711487574 USD
≈ 1.645 đ
60.707.268 USD
853.244.247 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
707.715 USD
(7 exchanges)
-19.91% -35%
375
513 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,2466293442 USD
≈ 5.702 đ
210.395.178 USD
853.082.504 (57%)
Tổng: 1.500.000.000
32.055.630 USD
(24 exchanges)
-2.39% -7%
143
514 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0040868035 USD
≈ 94 đ
3.486.297 USD
853.061.998 (81%)
Tổng: 1.057.786.429
295.217 USD
(3 exchanges)
-10.91% -41%
1200
515 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
2,83 USD
≈ 65.435 đ
2.405.771.761 USD
850.023.979 (97%)
Tổng: 880.055.377
100.400.185 USD
(Large exchanges)
-7.36% -15%
39
516 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,2533013181 USD
≈ 5.856 đ
214.236.765 USD
845.778.327
4.270.936 USD
(6 exchanges)
-8.27% -25%
142
517 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,7119353705 USD
≈ 16.460 đ
601.748.675 USD
845.229.357 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
59.488.796 USD
(Large exchanges)
-7.22% -21%
95
518 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0071236339 USD
≈ 165 đ
6.017.413 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
294.245 USD
(5 exchanges)
-8.09% -24%
1000
519 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000231136 USD
≈ 1 đ
19.404 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
145 USD
(2 exchanges)
-6.75% -76%
2394
520 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,15 USD
≈ 26.505 đ
956.501.550 USD
834.331.121 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
113.390.986 USD
(Large exchanges)
-6.37% -15%
71
521 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0028229898 USD
≈ 65 đ
2.351.370 USD
832.935.970 (12%)
Tổng: 7.176.499.999
1.921 USD
(3 exchanges)
0.15% -3%
1307
522 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0022613602 USD
≈ 52 đ
1.873.206 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
(3 exchanges)
-7.45% -20%
1388
523 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0126405633 USD
≈ 292 đ
10.449.612 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
281.076 USD
(5 exchanges)
-10.51% -26%
823
524 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0075670855 USD
≈ 175 đ
6.248.776 USD
825.783.700 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
85.639 USD
(7 exchanges)
2.97% -37%
988
525 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0006930824 USD
≈ 16 đ
567.283 USD
818.492.871 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
3.089 USD
(2 exchanges)
-2.12% -42%
1765
526 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0259366680 USD
≈ 600 đ
21.213.660 USD
817.902.279 (82%)
Tổng: 995.239.500
2.369.217 USD
(7 exchanges)
-9.29% -24%
630
527 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.066 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
-8.68% 22%
634
528 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / Binance Chain
CAS *
0,0243995977 USD
≈ 564 đ
19.847.855 USD
813.450.082 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
525.465 USD
(3 exchanges)
-10.30% -20%
641
529 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0001852708 USD
≈ 4 đ
149.838 USD
808.750.259 (99%)
Tổng: 813.763.371
0 USD
(2 exchanges)
-6.76% 263%
2090
530 Biểu tượng logo của MARK.SPACE MARK.SPACE
04/2018 / Ethereum Blockchain
MRK *
0,0007907039 USD
≈ 18 đ
636.515 USD
804.998.349 (27%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.75% 10%
1811
531 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0745074820 USD
≈ 1.723 đ
59.650.581 USD
800.598.533 (16%)
Tổng: 5.000.000.000
1.433.908 USD
(6 exchanges)
-19.15% -34%
379
532 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0120774809 USD
≈ 279 đ
9.661.985 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.665.214 USD
(16 exchanges)
-10.37% -18%
848
533 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0012908687 USD
≈ 30 đ
1.027.257 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
666 USD
(1 exchanges)
-7.13% -45%
1599
534 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0006375346 USD
≈ 15 đ
506.202 USD
794.000.000 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
332 USD
(3 exchanges)
-3.88% -15%
1791
535 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
≈ 23.151 đ
794.594.530 USD
793.541.418
55.656.550 USD
(Large exchanges)
0.07% 0%
81
536 Biểu tượng logo của Quiztok Quiztok
04/2020 / Ethereum Blockchain
QTCON *
0,0088041994 USD
≈ 204 đ
6.932.954 USD
787.459.939 (7%)
Tổng: 12.000.000.000
737.574 USD
(4 exchanges)
-23.53% -59%
941
537 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0028296166 USD
≈ 65 đ
2.224.539 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
1.043 USD
(2 exchanges)
-13.27% 9%
1327
538 Biểu tượng logo của Leadcoin Leadcoin
03/2018 / Ethereum Blockchain
LDC *
0,0001505783 USD
≈ 3 đ
118.114 USD
784.399.592 (30%)
Tổng: 2.627.412.706
0 USD
(1 exchanges)
7.64% -12%
2215
539 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0067031594 USD
≈ 155 đ
5.232.670 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
48.021 USD
(5 exchanges)
-0.06% -12%
1041
540 Biểu tượng logo của BOOM BOOM
07/2019 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,0063344122 USD
≈ 146 đ
4.932.912 USD
778.748.170 (80%)
Tổng: 967.778.903
1.432.209 USD
(3 exchanges)
-3.02% -21%
1072
541 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0014515938 USD
≈ 34 đ
1.129.017 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
49.268 USD
(6 exchanges)
-10.60% -30%
1564
542 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0299392736 USD
≈ 692 đ
23.110.463 USD
771.911.271 (51%)
Tổng: 1.500.000.000
293.882 USD
(6 exchanges)
-6.91% -23%
606
543 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / Binance Chain
GTO *
0,0384488988 USD
≈ 889 đ
29.614.760 USD
770.236.879 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
13.539.215 USD
(14 exchanges)
-12.30% -46%
540
544 Biểu tượng logo của SignatureChain SignatureChain
04/2019
SIGN
0,0069831469 USD
≈ 161 đ
5.347.549 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.423
56.458 USD
(1 exchanges)
0.55% -19%
1196
545 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0031361535 USD
≈ 73 đ
2.401.601 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
1.560 USD
(1 exchanges)
-8.55% -13%
1301
546 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0049159387 USD
≈ 114 đ
3.764.081 USD
765.689.062 (98%)
Tổng: 783.285.021
1.751 USD
(5 exchanges)
-10.57% -27%
1171
547 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0015018080 USD
≈ 35 đ
1.148.190 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
1.488 USD
(2 exchanges)
2.56% -31%
1565
548 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0145150010 USD
≈ 336 đ
11.084.602 USD
763.665.269 (95%)
Tổng: 800.000.000
204.672 USD
(10 exchanges)
-4.80% -12%
786
549 Biểu tượng logo của Game.com Game.com
01/2018 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,0050325893 USD
≈ 116 đ
3.832.036 USD
761.444.190 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
265.242 USD
(3 exchanges)
-2.26% -16%
1167
550 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0131397507 USD
≈ 304 đ
10.004.711 USD
761.407.975 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
2.797.873 USD
(7 exchanges)
-5.67% -18%
832
551 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0380995709 USD
≈ 881 đ
28.999.258 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
730.548 USD
(11 exchanges)
-6.83% -29%
547
552 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0331862989 USD
≈ 767 đ
25.136.409 USD
757.433.347 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
1.860.926 USD
(0 exchanges)
-8.79% -27%
583
553 Biểu tượng logo của LABS Group LABS Group
03/2021 / Ethereum Blockchain
LABS *
0,0077308439 USD
≈ 179 đ
5.851.991 USD
756.966.670 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
543.853 USD
(0 exchanges)
-10.84% -31%
1013
554 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0130583441 USD
≈ 302 đ
9.869.499 USD
755.800.157 (38%)
Tổng: 2.000.000.000
226.307 USD
(0 exchanges)
-14.76% -12%
841
555 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0009902854 USD
≈ 23 đ
747.634 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% 23%
1691
556 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0029129715 USD
≈ 67 đ
2.196.476 USD
754.032.915 (93%)
Tổng: 812.184.341
8.493 USD
(3 exchanges)
-14.16% -36%
1335
557 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0067996457 USD
≈ 157 đ
5.096.674 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
66.700 USD
(3 exchanges)
-3.02% -8%
1059
558 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,2288309090 USD
≈ 5.291 đ
170.733.872 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
28.143.306 USD
(23 exchanges)
-11.01% -23%
162
559 Biểu tượng logo của BTMX BTMX
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,4639791259 USD
≈ 10.727 đ
345.107.207 USD
743.798.994
70.883 USD
(4 exchanges)
-7.29% -17%
134
560 Biểu tượng logo của ASD (BTMX) ASD (BTMX)
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,3928145464 USD
≈ 9.082 đ
292.175.065 USD
743.798.994
524.954 USD
(4 exchanges)
-2.62% -8%
123
561 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019
RIF
0,1536746026 USD
≈ 3.553 đ
114.132.080 USD
742.686.676 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
3.716.718 USD
(8 exchanges)
-2.93% -20%
194
562 Biểu tượng logo của JET8 JET8
03/2018 / Ethereum Blockchain
J8T *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
740.485.259 (50%)
Tổng: 1.468.857.775
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4924
563 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0783987974 USD
≈ 1.813 đ
57.772.734 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
12.229.917 USD
(2 exchanges)
-11.68% -20%
387
564 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,1330321469 USD
≈ 3.076 đ
97.756.629 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
1.216.919 USD
(2 exchanges)
-10.14% -13%
275
565 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0095140192 USD
≈ 220 đ
6.979.887 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
407.326 USD
(7 exchanges)
-3.29% -6%
944
566 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,0303863611 USD
≈ 703 đ
22.180.828 USD
729.959.998 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
689.489 USD
(7 exchanges)
12.00% -36%
619
567 Biểu tượng logo của QunQun QunQun
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUN *
0,0061887779 USD
≈ 143 đ
4.516.433 USD
729.777.775 (47%)
Tổng: 1.557.000.000
489.137 USD
(5 exchanges)
-8.03% -4%
1108
568 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
1,11 USD
≈ 25.612 đ
807.090.663 USD
728.562.419 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
15.698.867 USD
(8 exchanges)
-1.10% -6%
212
569 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0106789042 USD
≈ 247 đ
7.779.093 USD
728.454.200 (87%)
Tổng: 840.000.000
5.027 USD
(5 exchanges)
-17.14% -24%
910
570 Biểu tượng logo của EDUCare EDUCare
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKT *
0,0068694773 USD
≈ 159 đ
4.975.548 USD
724.297.908
2.687.383 USD
(4 exchanges)
-6.81% -2%
1065
571 Biểu tượng logo của Alt.Estate token Alt.Estate token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,0003790369 USD
≈ 9 đ
274.491 USD
724.180.756 (68%)
Tổng: 1.069.639.374
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
1952
572 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0045537924 USD
≈ 105 đ
3.297.458 USD
724.112.487 (29%)
Tổng: 2.500.000.000
45.241 USD
(18 exchanges)
-10.31% -12%
1219
573 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
0,9663650650 USD
≈ 22.342 đ
695.247.572 USD
719.446.095
134.534 USD
(2 exchanges)
-3.93% -6%
214
574 Biểu tượng logo của Quantstamp Quantstamp
11/2017 / Ethereum Blockchain
QSP *
0,0360564104 USD
≈ 834 đ
25.737.136 USD
713.801.947 (73%)
Tổng: 976.442.388
429.998 USD
(6 exchanges)
-4.67% -21%
576
575 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / EOS Blockchain
DAPP *
0,0148677621 USD
≈ 344 đ
10.554.658 USD
709.902.294 (67%)
Tổng: 1.056.939.327
11.107 USD
(5 exchanges)
-9.42% -20%
820
576 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0516304126 USD
≈ 1.194 đ
36.587.044 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
1.850.415 USD
(3 exchanges)
-6.78% -18%
484
577 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
08/2014
XCN
0,0003300951 USD
≈ 8 đ
233.875 USD
708.506.520
221 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1990
578 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0039263133 USD
≈ 91 đ
2.781.184 USD
708.344.960 (59%)
Tổng: 1.209.963.685
12.201 USD
(4 exchanges)
-11.25% -24%
1265
579 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0139710986 USD
≈ 323 đ
9.874.947 USD
706.812.517 (73%)
Tổng: 963.761.390
2.285.098 USD
(1 exchanges)
-14.28% -26%
843
580 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0027370791 USD
≈ 63 đ
1.933.868 USD
706.544.460 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
359.586 USD
(7 exchanges)
-11.45% -29%
1377
581 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0072108857 USD
≈ 167 đ
5.062.042 USD
702.000.000 (45%)
Tổng: 1.560.000.000
398.361 USD
(3 exchanges)
-6.09% -18%
1062
582 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,2111298077 USD
≈ 4.881 đ
148.189.566 USD
701.888.415 (23%)
Tổng: 3.000.000.000
27.899.761 USD
(24 exchanges)
-12.60% -26%
172
583 Biểu tượng logo của Pepe Cash Pepe Cash
09/2016
PEPECASH
0,0036310464 USD
≈ 84 đ
2.548.573 USD
701.884.009
0 USD
(2 exchanges)
-6.68% 81%
1291
584 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,2431848489 USD
≈ 5.622 đ
170.229.394 USD
700.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
9.495.309 USD
(12 exchanges)
-10.30% -19%
160
585 Biểu tượng logo của Seele-N Seele-N
05/2018 / Ethereum Blockchain
SEELE *
0,0058511253 USD
≈ 135 đ
4.093.401 USD
699.592.066 (2%)
Tổng: 30.000.000.000
2.288.747 USD
(2 exchanges)
-3.04% -15%
1140
586 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0034266428 USD
≈ 79 đ
2.378.604 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
357.993 USD
(3 exchanges)
0.76% 3%
1303
587 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0015781095 USD
≈ 36 đ
1.094.657 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
1.010.913 USD
(3 exchanges)
-10.82% -23%
1582
588 Biểu tượng logo của ChatCoin ChatCoin
01/2018
CHAT
0,0032629443 USD
≈ 75 đ
2.251.434 USD
690.000.640 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
69.893 USD
(8 exchanges)
-11.77% -20%
1323
589 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0135765919 USD
≈ 314 đ
9.351.402 USD
688.788.616 (92%)
Tổng: 745.248.183
89.034 USD
(7 exchanges)
-12.89% -23%
850
590 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0938959995 USD
≈ 2.171 đ
64.498.570 USD
686.914.993 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
28.110.672 USD
(14 exchanges)
2.15% 7%
362
591 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,2676706239 USD
≈ 6.189 đ
182.551.116 USD
681.999.067 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
10.629.625 USD
(24 exchanges)
-6.50% -19%
150
592 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0404069911 USD
≈ 934 đ
27.443.770 USD
679.183.716 (17%)
Tổng: 3.968.584.074
394.462 USD
(1 exchanges)
-22.90% -34%
562
593 Biểu tượng logo của Sport and Leisure Sport and Leisure
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNL *
0,1090673042 USD
≈ 2.522 đ
74.019.939 USD
678.662.953 (70%)
Tổng: 963.252.000
530.450 USD
(4 exchanges)
-8.29% -23%
326
594 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0272747707 USD
≈ 631 đ
18.328.383 USD
671.990.346 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
6.406.863 USD
(10 exchanges)
-12.40% -19%
664
595 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0015429788 USD
≈ 36 đ
1.035.001 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
202.348 USD
(4 exchanges)
117.87% -6%
1596
596 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,2029422377 USD
≈ 4.692 đ
135.971.299 USD
670.000.000 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
27.011.163 USD
(30 exchanges)
-9.08% -25%
182
597 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,1667531185 USD
≈ 3.855 đ
111.681.273 USD
669.740.238 (33%)
Tổng: 2.000.000.000
17.346.074 USD
(11 exchanges)
-5.69% -24%
195
598 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0034470386 USD
≈ 80 đ
2.287.858 USD
663.717.042
158.782 USD
(8 exchanges)
-1.94% -8%
1319
599 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0033029335 USD
≈ 76 đ
2.190.740 USD
663.271.025
8.084 USD
(1 exchanges)
-5.72% -24%
1337
600 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
1,00 USD
≈ 23.153 đ
662.899.794 USD
661.957.742
520.056.736 USD
(7 exchanges)
0.05% 0%
90
601 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0012036165 USD
≈ 28 đ
795.875 USD
661.235.993 (28%)
Tổng: 2.361.086.712
2 USD
(2 exchanges)
-3.43% 1%
1680
602 Biểu tượng logo của eosDAC eosDAC
04/2018 / Ethereum Blockchain
EOSDAC *
0,0024254114 USD
≈ 56 đ
1.602.603 USD
660.755.177 (55%)
Tổng: 1.200.000.000
1.210.493 USD
(7 exchanges)
-2.85% -24%
1442
603 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0819707793 USD
≈ 1.895 đ
54.125.745 USD
660.305.362 (8%)
Tổng: 7.771.000.000
255.223 USD
(7 exchanges)
-20.36% -35%
402
604 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,2715616677 USD
≈ 6.279 đ
178.280.235 USD
656.500.000 (17%)
Tổng: 3.885.390.082
13.681.775 USD
(9 exchanges)
-3.43% -14%
155
605 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0029034429 USD
≈ 67 đ
1.900.143 USD
654.444.854 (67%)
Tổng: 980.109.763
999 USD
(3 exchanges)
0.42% -2%
1383
606 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0232394883 USD
≈ 537 đ
15.135.293 USD
651.274.778 (69%)
Tổng: 950.000.000
717.019 USD
(10 exchanges)
0.47% -10%
716
607 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0074435198 USD
≈ 172 đ
4.778.807 USD
642.008.999 (64%)
Tổng: 999.999.999
962.953 USD
(12 exchanges)
-7.53% 15%
1082
608 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0285500498 USD
≈ 660 đ
18.258.328 USD
639.520.000 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
4.117.780 USD
(14 exchanges)
-13.10% -22%
666
609 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,8713186902 USD
≈ 20.145 đ
552.978.604 USD
634.645.635 (79%)
Tổng: 800.460.000
44.485.252 USD
(33 exchanges)
-7.18% -9%
101
610 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0079734696 USD
≈ 184 đ
5.056.985 USD
634.226.440 (63%)
Tổng: 999.628.334
166.516 USD
(4 exchanges)
-15.03% -19%
1058
611 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain
HBX *
0,0010107078 USD
≈ 23 đ
636.019 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-1.96% 26%
1731
612 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,1623844514 USD
≈ 3.754 đ
100.477.679 USD
618.764.165 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
2.226.624 USD
(25 exchanges)
-19.14% -25%
267
613 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,1243541886 USD
≈ 2.875 đ
76.397.971 USD
614.357.845 (69%)
Tổng: 888.000.000
1.659.870 USD
(8 exchanges)
-12.31% -24%
322
614 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,1348046276 USD
≈ 3.117 đ
82.689.542 USD
613.402.841 (70%)
Tổng: 870.663.574
356.849 USD
(2 exchanges)
-20.70% -40%
309
615 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,1072875727 USD
≈ 2.480 đ
65.530.972 USD
610.797.417 (80%)
Tổng: 764.626.704
2.831.061 USD
(20 exchanges)
-8.73% -24%
354
616 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Klaytn Blockchain
CLBK *
0,0041626845 USD
≈ 96 đ
2.537.922 USD
609.683.917 (62%)
Tổng: 989.556.846
98.130 USD
(3 exchanges)
-12.64% -40%
1292
617 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0017626042 USD
≈ 41 đ
1.072.910 USD
608.707.164 (79%)
Tổng: 770.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-34.54% -36%
1584
618 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0050085192 USD
≈ 116 đ
3.017.026 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
1.501 USD
(2 exchanges)
34.38% -30%
1242
619 Biểu tượng logo của SingularDTV SingularDTV
10/2016 / Ethereum Blockchain
SNGLS *
0,0089032955 USD
≈ 206 đ
5.341.977 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
48.158 USD
(5 exchanges)
-3.23% -18%
1039
620 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,1581884764 USD
≈ 3.657 đ
94.913.086 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
62.296.024 USD
(11 exchanges)
28.68% 5%
285
621 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
0,0025173307 USD
≈ 58 đ
1.510.398 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
154.791 USD
(4 exchanges)
-11.80% -27%
1464
622 Biểu tượng logo của Themis Themis
08/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,0017837297 USD
≈ 41 đ
1.070.238 USD
599.999.910 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
41.999 USD
(2 exchanges)
-15.06% -19%
1587
623 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0033009513 USD
≈ 76 đ
1.956.837 USD
592.810.145
98 USD
(2 exchanges)
3.68% 17%
1371
624 Biểu tượng logo của Basid Coin Basid Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
BASID *
0,1011864929 USD
≈ 2.339 đ
59.946.580 USD
592.436.585 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
2.358.487 USD
(4 exchanges)
0.55% -1%
380
625 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0023923794 USD
≈ 55 đ
1.415.092 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
32 USD
(4 exchanges)
-22.20% -12%
1497
626 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0004714854 USD
≈ 11 đ
278.875 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
52.405 USD
(3 exchanges)
0.01% 10%
1948
627 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,2672273006 USD
≈ 6.178 đ
157.737.156 USD
590.273.359 (6%)
Tổng: 10.125.500.721
25.318.468 USD
(0 exchanges)
-14.25% 5%
166
628 Biểu tượng logo của VINchain VINchain
08/2018
VIN
0,0031988579 USD
≈ 74 đ
1.887.675 USD
590.108.901 (70%)
Tổng: 840.108.901
199.318 USD
(2 exchanges)
-0.37% -26%
1389
629 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000522735 USD
≈ 1 đ
30.632 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
1.711 USD
(3 exchanges)
18.60% -3%
2340
630 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0064071437 USD
≈ 148 đ
3.743.369 USD
584.249.230 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
127.639 USD
(3 exchanges)
-8.16% -20%
1172
631 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0408904050 USD
≈ 945 đ
23.667.124 USD
578.794.068 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
744.429 USD
(10 exchanges)
-11.43% -21%
598
632 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
18,42 USD
≈ 425.761 đ
10.591.934.123 USD
575.171.206 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
451.475.710 USD
(Large exchanges)
-8.02% -21%
10
633 Biểu tượng logo của Multi Channel Influencer Creater Cloud Funding Platform Multi Channel Influencer Creater Cloud Funding Platform
09/2020 / Ethereum Blockchain
MCI *
0,0424085994 USD
≈ 980 đ
24.372.928 USD
574.716.648 (17%)
Tổng: 3.300.000.003
0 USD
(1 exchanges)
-0.14% -1%
646
634 Biểu tượng logo của BlueCoin BlueCoin
04/2014
BLU
0,0006601903 USD
≈ 15 đ
379.401 USD
574.683.675
0 USD
(1 exchanges)
-6.68% -18%
1878
635 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,0264050122 USD
≈ 610 đ
15.017.156 USD
568.723.686 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
263.072 USD
(2 exchanges)
-5.55% -20%
723
636 Biểu tượng logo của Master Contract Token Master Contract Token
07/2018 / Neo Blockchain
MCT *
0,0003950154 USD
≈ 9 đ
224.171 USD
567.499.990 (98%)
Tổng: 580.000.000
57.836 USD
(2 exchanges)
-3.59% -12%
2002
637 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
2,73 USD
≈ 63.064 đ
1.541.066.949 USD
564.970.555 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
9.437.353 USD
(3 exchanges)
0.51% -21%
207
638 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain
NEXO *
1,40 USD
≈ 32.309 đ
782.582.752 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
15.381.325 USD
(20 exchanges)
-14.49% -29%
82
639 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,0323590399 USD
≈ 748 đ
18.042.673 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
143 USD
(4 exchanges)
-21.22% -31%
672
640 Biểu tượng logo của YOU COIN YOU COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
YOU *
0,0083186900 USD
≈ 192 đ
4.626.192 USD
556.120.198 (19%)
Tổng: 2.856.000.000
752.811 USD
(3 exchanges)
0.73% -8%
1101
641 Biểu tượng logo của Gulden Gulden
04/2014
NLG
0,0254171939 USD
≈ 588 đ
13.911.400 USD
547.322.425 (73%)
Tổng: 750.000.000
30.190 USD
(4 exchanges)
-10.18% -12%
733
642 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0015951939 USD
≈ 37 đ
870.976 USD
546.000.153 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
29.094 USD
(3 exchanges)
-5.57% -22%
1646
643 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0016953871 USD
≈ 39 đ
924.810 USD
545.486.041 (84%)
Tổng: 650.000.000
542 USD
(3 exchanges)
-18.87% -9%
1630
644 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,1641560167 USD
≈ 3.795 đ
89.379.701 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
10.533.121 USD
(47 exchanges)
-14.37% -23%
296
645 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0892183670 USD
≈ 2.063 đ
47.970.832 USD
537.678.885 (18%)
Tổng: 3.012.009.888
1.219.588 USD
(10 exchanges)
-6.18% -21%
423
646 Biểu tượng logo của Sapphire Sapphire
03/2020
SAPP
0,2076160285 USD
≈ 4.800 đ
111.608.754 USD
537.572.916 (97%)
Tổng: 555.719.405
257.353 USD
(4 exchanges)
-6.24% -16%
258
647 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,3664768058 USD
≈ 8.473 đ
196.300.498 USD
535.642.351 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
24.793.346 USD
(11 exchanges)
-17.88% -24%
238
648 Biểu tượng logo của AICHAIN AICHAIN
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIT *
0,0026474797 USD
≈ 61 đ
1.416.579 USD
535.067.071 (25%)
Tổng: 2.100.000.000
96.795 USD
(5 exchanges)
-6.98% -18%
1493
649 Biểu tượng logo của Electrify.Asia Electrify.Asia
03/2018 / Ethereum Blockchain
ELEC *
0,0011122892 USD
≈ 26 đ
589.059 USD
529.591.779 (71%)
Tổng: 749.999.945
31.954 USD
(2 exchanges)
-1.80% -18%
1751
650 Biểu tượng logo của Mobius Mobius
01/2018
MOBI
0,0128750302 USD
≈ 298 đ
6.798.002 USD
527.998.896 (59%)
Tổng: 888.000.000
32.967 USD
(3 exchanges)
-6.64% -17%
957
651 Biểu tượng logo của 2GIVE 2GIVE
05/2016
2GIVE
0,0003295973 USD
≈ 8 đ
173.901 USD
527.616.181
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
2061
652 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,0553129559 USD
≈ 1.279 đ
28.984.522 USD
524.009.635 (48%)
Tổng: 1.084.734.273
15.859 USD
(2 exchanges)
-24.16% -33%
546
653 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0015579869 USD
≈ 36 đ
812.714 USD
521.643.977 (46%)
Tổng: 1.129.842.156
84.623 USD
(4 exchanges)
-11.93% -17%
1671
654 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0330667326 USD
≈ 765 đ
17.229.580 USD
521.054.807 (48%)
Tổng: 1.083.202.000
724.104 USD
(5 exchanges)
-5.78% -39%
685
655 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000171897 USD
≈ 0 đ
8.920 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
16 USD
(1 exchanges)
-49.86% -32%
2459
656 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0013015880 USD
≈ 30 đ
673.386 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.05% 25%
1714
657 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0095205893 USD
≈ 220 đ
4.917.220 USD
516.482.722 (6%)
Tổng: 8.800.000.000
478.648 USD
(1 exchanges)
-11.33% -35%
1064
658 Biểu tượng logo của Homeros Homeros
03/2020 / Ethereum Blockchain
HMR *
0,0787547155 USD
≈ 1.821 đ
40.522.657 USD
514.542.615 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
8.076.162 USD
(15 exchanges)
-7.02% -23%
457
659 Biểu tượng logo của Swace Swace
08/2019 / Ethereum Blockchain
SWACE *
0,0043052452 USD
≈ 100 đ
2.209.850 USD
513.292.589 (19%)
Tổng: 2.700.000.000
77 USD
(1 exchanges)
-3.36% -52%
1331
660 Biểu tượng logo của SHIELD SHIELD
11/2017
XSH
0,0002011308 USD
≈ 5 đ
103.175 USD
512.973.375 (68%)
Tổng: 752.520.000
42 USD
(2 exchanges)
-5.24% -0%
2168
661 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0135697653 USD
≈ 314 đ
6.904.081 USD
508.784.134 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
327.389 USD
(4 exchanges)
-14.14% -40%
956
662 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0454829778 USD
≈ 1.052 đ
23.123.762 USD
508.404.746 (51%)
Tổng: 999.942.647
189.217 USD
(17 exchanges)
-9.75% -21%
605
663 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0027615128 USD
≈ 64 đ
1.395.422 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
274.832 USD
(2 exchanges)
-7.02% -47%
1499
664 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,4441431134 USD
≈ 10.269 đ
224.203.158 USD
504.799.357 (36%)
Tổng: 1.410.000.000
14.070.298 USD
(21 exchanges)
-9.80% -18%
138
665 Biểu tượng logo của Freyrchain Freyrchain
05/2018 / Ethereum Blockchain
FREC *
0,0000447084 USD
≈ 1 đ
22.354 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.16% -1%
2453
666 Biểu tượng logo của PlayFuel PlayFuel
12/2019 / Ethereum Blockchain
PLF *
0,0061792225 USD
≈ 143 đ
3.089.611 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
4.257.131 USD
(12 exchanges)
-6.56% -22%
1235
667 Biểu tượng logo của Hiveterminal Token Hiveterminal Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
HVN *
0,0081536667 USD
≈ 189 đ
4.076.833 USD
500.000.000
181.984 USD
(4 exchanges)
-23.58% -41%
1138
668 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,0343975245 USD
≈ 795 đ
17.198.762 USD
500.000.000
258.057 USD
(2 exchanges)
-1.26% 42%
687
669 Biểu tượng logo của EchoLink EchoLink
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKO *
0,0019670747 USD
≈ 45 đ
983.537 USD
500.000.000
48.609 USD
(4 exchanges)
-6.19% -25%
1611
670 Biểu tượng logo của TraDove B2BCoin TraDove B2BCoin
04/2018 / Ethereum Blockchain
BBC *
0,0039634354 USD
≈ 92 đ
1.981.718 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.45% 9%
1446
671 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0007638104 USD
≈ 18 đ
381.905 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
38.320 USD
(1 exchanges)
-6.62% -24%
1877
672 Biểu tượng logo của SureRemit SureRemit
02/2018
RMT
0,0053317012 USD
≈ 123 đ
2.665.851 USD
500.000.000 (67%)
Tổng: 746.896.520
15.024 USD
(1 exchanges)
-11.55% -28%
1276
673 Biểu tượng logo của Krios Krios
06/2019 / Ethereum Blockchain
GIG *
0,0026900891 USD
≈ 62 đ
1.345.029 USD
499.994.072 (100%)
Tổng: 500.000.000
136 USD
(3 exchanges)
-7.42% -19%
1512
674 Biểu tượng logo của QuickX Protocol QuickX Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
QCX *
0,0269728655 USD
≈ 624 đ
13.459.657 USD
499.007.299 (100%)
Tổng: 500.000.000
171.153 USD
(3 exchanges)
0.57% 8%
741
675 Biểu tượng logo của YOYOW YOYOW
08/2017
YOYOW
0,0145921800 USD
≈ 337 đ
7.276.193 USD
498.636.457 (48%)
Tổng: 1.046.435.928
414.765 USD
(4 exchanges)
-14.32% -24%
932
676 Biểu tượng logo của Business Credit Alliance Chain Business Credit Alliance Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCAC *
0,0001381663 USD
≈ 3 đ
68.553 USD
496.159.437 (97%)
Tổng: 512.122.609
41.643 USD
(2 exchanges)
6.21% 3%
2227
677 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,1379646096 USD
≈ 3.190 đ
67.938.423 USD
492.433.698
3.136.401 USD
(14 exchanges)
-11.63% -26%
344
678 Biểu tượng logo của SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
SRN *
0,0101244635 USD
≈ 234 đ
4.979.423 USD
491.820.906 (86%)
Tổng: 572.166.104
71.275 USD
(11 exchanges)
-4.55% -29%
1074
679 Biểu tượng logo của Abitshadow Token Abitshadow Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
ABST *
0,0000202113 USD
≈ 0 đ
9.924 USD
491.010.797 (98%)
Tổng: 500.000.000
3 USD
(5 exchanges)
-86.32% -60%
2451
680 Biểu tượng logo của AC3 AC3
05/2018
AC3
0,0003963435 USD
≈ 9 đ
194.608 USD
491.008.312 (89%)
Tổng: 550.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.17% 10%
2041
681 Biểu tượng logo của Perlin Perlin
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,0767542137 USD
≈ 1.775 đ
37.681.630 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
24.363.265 USD
(7 exchanges)
-11.03% 16%
475
682 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021
MDX
1,97 USD
≈ 45.576 đ
965.184.512 USD
489.628.501 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
109.594.111 USD
(4 exchanges)
-4.59% -1%
70
683 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0426133016 USD
≈ 985 đ
20.687.913 USD
485.480.162 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
2.565 USD
(3 exchanges)
-7.61% -63%
632
684 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0595671851 USD
≈ 1.377 đ
28.831.808 USD
484.021.662 (48%)
Tổng: 1.016.592.772
2.496.940 USD
(7 exchanges)
-6.54% -29%
548
685 Biểu tượng logo của Fiii Fiii
01/2019
FIII
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
482.404.699 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4996
686 Biểu tượng logo của PDATA PDATA
07/2019 / Ethereum Blockchain
PDATA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
481.372.007 (90%)
Tổng: 533.872.007
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4952
687 Biểu tượng logo của Winco Winco
01/2019 / Ethereum Blockchain
WCO *
0,0008239933 USD
≈ 19 đ
395.913 USD
480.480.624 (7%)
Tổng: 6.752.580.800
0 USD
(1 exchanges)
-6.78% -18%
1863
688 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0003438600 USD
≈ 8 đ
165.052 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
30 USD
(5 exchanges)
-26.34% -40%
2075
689 Biểu tượng logo của ShipChain ShipChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SHIP *
0,0018523370 USD
≈ 43 đ
886.525 USD
478.598.260 (96%)
Tổng: 500.000.000
47 USD
(4 exchanges)
1.24% -14%
1638
690 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0034593103 USD
≈ 80 đ
1.627.527 USD
470.477.311 (50%)
Tổng: 938.495.362
7.586 USD
(1 exchanges)
-33.32% -35%
1433
691 Biểu tượng logo của Crowd Machine Crowd Machine
05/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,0001173818 USD
≈ 3 đ
55.189 USD
470.164.800 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
75 USD
(4 exchanges)
-9.20% -30%
2260
692 Biểu tượng logo của Plus-Coin Plus-Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
NPLC *
0,0000571795 USD
≈ 1 đ
26.871 USD
469.946.471 (52%)
Tổng: 900.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-5.28% -14%
2357
693 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0136985991 USD
≈ 317 đ
6.417.015 USD
468.443.176 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
59.867 USD
(5 exchanges)
-0.29% 0%
978
694 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,7768173675 USD
≈ 17.960 đ
361.987.297 USD
465.987.647 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
28.196.726 USD
(3 exchanges)
-10.81% 7%
225
695 Biểu tượng logo của Antiample Antiample
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAMP *
0,0020059764 USD
≈ 46 đ
934.644 USD
465.929.910 (47%)
Tổng: 990.000.000
87 USD
(4 exchanges)
-7.37% -21%
1624
696 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0010666822 USD
≈ 25 đ
494.845 USD
463.910.527 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
1.122 USD
(5 exchanges)
-13.87% 22%
1800
697 Biểu tượng logo của ZB Token ZB Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ZB *
0,3391293406 USD
≈ 7.841 đ
157.114.829 USD
463.288.810 (22%)
Tổng: 2.100.000.000
5.583.033 USD
(6 exchanges)
-3.57% -11%
167
698 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,0399631814 USD
≈ 924 đ
18.452.773 USD
461.744.356 (58%)
Tổng: 800.000.000
713.735 USD
(1 exchanges)
-1.38% -25%
662
699 Biểu tượng logo của Qcash Qcash
12/2019
QC
0,1529957498 USD
≈ 3.537 đ
70.378.076 USD
460.000.200 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
557.566.749 USD
(3 exchanges)
-0.80% -4%
335
700 Biểu tượng logo của Howdoo Howdoo
11/2018 / Ethereum Blockchain
UDOO *
0,0257902224 USD
≈ 596 đ
11.852.941 USD
459.590.497 (55%)
Tổng: 840.696.363
603.904 USD
(4 exchanges)
-7.73% -5%
768
701 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,0606584748 USD
≈ 1.402 đ
27.868.290 USD
459.429.451 (92%)
Tổng: 500.000.000
89.169 USD
(5 exchanges)
-6.29% -14%
558
702 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0117220733 USD
≈ 271 đ
5.327.016 USD
454.443.188 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
159.288 USD
(4 exchanges)
-4.93% 8%
1040
703 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0414774783 USD
≈ 959 đ
18.834.815 USD
454.097.410 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
2.719.033 USD
(17 exchanges)
-19.85% -10%
656
704 Biểu tượng logo của DragonVein DragonVein
07/2020 / Ethereum Blockchain
DVC *
0,0062857186 USD
≈ 145 đ
2.847.947 USD
453.082.170 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
878.724 USD
(3 exchanges)
-8.56% -86%
1264
705 Biểu tượng logo của MaidSafeCoin MaidSafeCoin
04/2014
MAID
0,6401066809 USD
≈ 14.799 đ
289.681.822 USD
452.552.412
1.099.967 USD
(2 exchanges)
-5.46% -17%
125
706 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0151906501 USD
≈ 351 đ
6.850.452 USD
450.965.050 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
90.458 USD
(0 exchanges)
-13.46% -20%
950
707 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,0594406431 USD
≈ 1.374 đ
26.771.039 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
254.375 USD
(4 exchanges)
-13.90% -35%
567
708 Biểu tượng logo của Utrust Utrust
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,2511320066 USD
≈ 5.806 đ
113.009.403 USD
450.000.000 (90%)
Tổng: 500.000.000
10.422.357 USD
(16 exchanges)
-9.73% -21%
192
709 Biểu tượng logo của INT INT
01/2018
INT
0,0081688329 USD
≈ 189 đ
3.672.384 USD
449.560.377 (46%)
Tổng: 980.329.508
1.421.874 USD
(5 exchanges)
-9.68% -24%
1182
710 Biểu tượng logo của Caspian Caspian
04/2019 / Ethereum Blockchain
CSP *
0,0202096865 USD
≈ 467 đ
9.074.883 USD
449.036.296 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
43.824 USD
(3 exchanges)
-17.07% -33%
860
711 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0375111761 USD
≈ 867 đ
16.730.440 USD
446.012.145
121.562 USD
(1 exchanges)
-4.94% -40%
691
712 Biểu tượng logo của Kcash Kcash
01/2018 / Ethereum Blockchain
KCASH *
0,0104410023 USD
≈ 241 đ
4.651.457 USD
445.499.083 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
895.666 USD
(5 exchanges)
-13.10% -11%
1091
713 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0018821074 USD
≈ 44 đ
837.542 USD
445.002.097 (68%)
Tổng: 657.440.000
5.500 USD
(3 exchanges)
-6.59% -27%
1652
714 Biểu tượng logo của Spiking Spiking
07/2019 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0242715155 USD
≈ 561 đ
10.749.723 USD
442.894.598 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
556 USD
(3 exchanges)
129.11% -21%
811
715 Biểu tượng logo của Electric Vehicle Zone Electric Vehicle Zone
08/2020 / Ethereum Blockchain
EVZ *
0,0380098021 USD
≈ 879 đ
16.828.196 USD
442.733.056 (5%)
Tổng: 8.420.257.832
292.282 USD
(1 exchanges)
-8.90% -13%
689
716 Biểu tượng logo của Hyprr (Howdoo) Hyprr (Howdoo)
11/2018 / Ethereum Blockchain
UDOO *
0,0424419156 USD
≈ 981 đ
18.730.197 USD
441.313.667 (52%)
Tổng: 840.696.363
256.810 USD
(4 exchanges)
-3.56% -13%
856
717 Biểu tượng logo của Power Ledger Power Ledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,1407527848 USD
≈ 3.254 đ
62.092.761 USD
441.147.654 (44%)
Tổng: 999.506.123
3.772.674 USD
(30 exchanges)
-14.25% -32%
368
718 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0061989024 USD
≈ 143 đ
2.730.721 USD
440.516.789 (65%)
Tổng: 681.277.830
1.152.954 USD
(8 exchanges)
-11.73% -9%
1268
719 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0036165385 USD
≈ 84 đ
1.591.483 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
85.829 USD
(3 exchanges)
-8.63% -25%
1437
720 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
19,38 USD
≈ 447.985 đ
8.409.583.189 USD
434.009.554 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
1.470.312.777 USD
(Large exchanges)
-4.79% -19%
15
721 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0033076606 USD
≈ 76 đ
1.422.294 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
103 USD
(2 exchanges)
-6.49% 17%
1491
722 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,1565998751 USD
≈ 3.621 đ
67.310.111 USD
429.822.250 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
13.853.483 USD
(17 exchanges)
-8.82% -20%
347
723 Biểu tượng logo của CFun CFun
01/2018
CFUN
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
429.429.737 (48%)
Tổng: 900.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4970
724 Biểu tượng logo của Tierion Tierion
08/2017 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,1237562721 USD
≈ 2.861 đ
53.027.245 USD
428.481.269 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
49.308 USD
(7 exchanges)
-11.64% -13%
559
725 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0062616769 USD
≈ 145 đ
2.682.852 USD
428.455.872 (86%)
Tổng: 500.000.000
4.200 USD
(2 exchanges)
4.18% -18%
1274
726 Biểu tượng logo của Ink Protocol Ink Protocol
02/2018 / Ethereum Blockchain
XNK *
0,0012229765 USD
≈ 28 đ
522.350 USD
427.113.382 (85%)
Tổng: 500.000.000
94 USD
(5 exchanges)
-7.93% -32%
1781
727 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MITX *
0,0392127435 USD
≈ 907 đ
16.598.910 USD
423.303.958 (58%)