1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 239 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3673) - Tron10 (11) - Base (103) - BNB Smart Chain (BEP20) (2491) - Solana (666) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (317) - XDC Network (11) - Tron20 (55) - Klaytn (60) - Arbitrum (162) - Chiliz (49) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (66) - Tron (66) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - TON (36) - BNB (2512) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Harmony (13) - Ordinals - BRC20 (44) - Cardano (41) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (126) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - Elrond (27) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Aptos (23) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - Core (18) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

16/04/2024 01:56

Danh sách 239 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,46 USD
313.648 đ
5.763.335.217 USD
462.686.302 (89%)
Tổng: 517.708.259
194.599.547 USD
1.59% -30%
19
2 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,56 USD
64.449 đ
3.718.664.181 USD
1.452.873.999 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
173.972.905 USD
-1.39% -26%
27
3 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,43 USD
212.210 đ
3.218.214.521 USD
381.861.234 (71%)
Tổng: 536.870.912
468.670.148 USD
5.99% -18%
32
4 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,03 USD
51.232 đ
2.034.620.489 USD
1.000.000.000
78.250.886 USD
-0.42% -28%
48
5 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001421262 USD
3,5787 đ
1.359.652.303 USD
9.566.515.787.844 (99%)
Tổng: 9.709.112.118.970
238.991.227 USD
-0.49% -34%
64
6 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,14 USD
1.010.843 đ
1.076.586.142 USD
26.817.644 (85%)
Tổng: 31.415.926
43.187.050 USD
3.90% -29%
75
7 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,94 USD
174.840 đ
994.565.462 USD
143.234.585 (53%)
Tổng: 270.000.000
69.657.235 USD
-0.76% -33%
80
8 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,43 USD
10.854 đ
970.653.306 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
162.725.412 USD
1.26% -33%
84
9 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,43 USD
10.785 đ
817.364.211 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
89.285.648 USD
0.07% -32%
97
10 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,19 USD
29.861 đ
717.339.652 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
74.317.765 USD
1.75% -33%
102
11 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,43 USD
36.034 đ
509.392.586 USD
355.953.315 (36%)
Tổng: 980.000.000
6.657.080 USD
2.08% -32%
129
12 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,32 USD
8.076 đ
442.540.286 USD
1.379.841.766 (77%)
Tổng: 1.798.177.946
29.991.265 USD
1.04% -32%
143
13 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0243867224 USD
614 đ
423.651.096 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
43.232.910 USD
2.43% -30%
150
14 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
98,79 USD
2.487.630 đ
372.193.838 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
22.942.291 USD
4.45% -25%
174
15 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,31 USD
83.339 đ
317.817.978 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
81.797.055 USD
-0.03% -37%
187
16 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,31 USD
7.854 đ
272.986.958 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
187.965.768 USD
14.19% -13%
199
17 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,82 USD
20.586 đ
260.278.379 USD
318.360.175 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
120.530.645 USD
-3.75% -39%
232
18 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,32 USD
8.026 đ
258.955.223 USD
812.434.439 (83%)
Tổng: 978.064.789
13.362.692 USD
-0.95% -31%
234
19 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,98 USD
24.709 đ
231.700.342 USD
236.121.339 (94%)
Tổng: 250.204.042
51.797.786 USD
1.94% -42%
244
20 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0663505567 USD
1.671 đ
227.799.694 USD
3.433.274.797 (82%)
Tổng: 4.164.519.642
16.914.912 USD
2.17% -28%
248
21 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,86 USD
21.557 đ
225.988.160 USD
263.970.351 (53%)
Tổng: 500.000.000
2.296.183 USD
-3.40% -14%
250
22 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,75 USD
18.946 đ
197.729.689 USD
262.788.614 (76%)
Tổng: 347.714.007
77.550.231 USD
0.22% -28%
271
23 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,15 USD
3.837 đ
187.884.872 USD
1.232.921.891 (51%)
Tổng: 2.400.000.000
20.627.568 USD
-1.93% -37%
285
24 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,25 USD
6.239 đ
181.717.026 USD
733.432.738 (24%)
Tổng: 3.000.000.000
43.741.108 USD
0.54% -31%
291
25 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,22 USD
5.599 đ
158.349.671 USD
712.189.675 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
15.252.144 USD
4.21% -20%
316
26 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0053505577 USD
135 đ
143.341.779 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
303.071 USD
3.40% -18%
337
27 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,026561024 USD
669 đ
141.736.194 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
1.474.917 USD
2.54% -6%
340
28 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,56 USD
39.219 đ
140.902.819 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
12.612.376 USD
-0.17% -23%
343
29 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
4,76 USD
119.961 đ
133.872.503 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
9.473.797 USD
1.30% -30%
358
30 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,89 USD
22.330 đ
123.494.912 USD
139.254.295 (28%)
Tổng: 500.000.000
14.657.825 USD
0.62% -37%
375
31 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0084822439 USD
214 đ
114.313.061 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
1.498.199 USD
2.41% -29%
391
32 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
3,68 USD
92.643 đ
112.348.609 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
524.008 USD
0.46% -23%
396
33 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
2,16 USD
54.296 đ
108.603.954 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
24.824.410 USD
-2.43% -26%
404
34 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0176801662 USD
445 đ
103.308.000 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
1.448.056 USD
-3.25% -23%
415
35 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
4,60 USD
115.719 đ
94.568.973 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
5.566.719 USD
1.03% -34%
444
36 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,77 USD
44.646 đ
93.525.892 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
8.324.413 USD
-1.70% -41%
447
37 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,29 USD
7.395 đ
92.382.307 USD
314.571.572 (53%)
Tổng: 592.948.994
13.443.200 USD
-0.37% -34%
451
38 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002465759 USD
6,2088 đ
87.297.654 USD
354.039.671.849 (71%)
Tổng: 500.000.000.000
12.007.754 USD
5.12% -30%
462
39 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0092081184 USD
232 đ
86.159.156 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.690.697
2.406.848 USD
8.07% -25%
466
40 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
7,74 USD
194.979 đ
84.751.984 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
479.507 USD
0.84% -19%
469
41 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0053211429 USD
134 đ
83.229.126 USD
15.641.212.460 (43%)
Tổng: 36.000.000.000
4.036.945 USD
-3.98% -29%
470
42 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,15 USD
3.749 đ
82.971.265 USD
557.257.797 (70%)
Tổng: 800.000.000
19.211.125 USD
1.37% -40%
472
43 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,20 USD
30.291 đ
81.697.259 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
12.207.574 USD
-0.08% -37%
475
44 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
8,33 USD
209.873 đ
81.632.315 USD
9.794.007 (98%)
Tổng: 10.000.000
2.327.810 USD
-6.48% -31%
476
45 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,32 USD
7.950 đ
78.550.587 USD
248.789.502 (69%)
Tổng: 360.000.000
1.211.899 USD
2.77% -21%
485
46 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0198776331 USD
501 đ
71.324.201 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
2.527.976 USD
4.33% -21%
503
47 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,55 USD
13.896 đ
69.170.011 USD
125.335.030 (63%)
Tổng: 200.000.000
2.226.769 USD
6.15% -23%
514
48 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,17 USD
4.371 đ
64.067.257 USD
369.087.328 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
1.542.663 USD
-0.79% -25%
543
49 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0153332952 USD
386 đ
62.665.921 USD
4.086.918.044 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
11.382.764 USD
1.54% -40%
549
50 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0565799311 USD
1.425 đ
58.782.349 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
10.446.112 USD
8.92% -40%
566
51 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,20 USD
5.147 đ
58.346.897 USD
285.416.667 (57%)
Tổng: 500.000.000
8.443.091 USD
0.41% -37%
569
52 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0055246764 USD
139 đ
55.254.395 USD
10.001.381.139 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
17.419.362 USD
-1.35% -33%
583
53 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0643956534 USD
1.621 đ
54.650.670 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
604.963 USD
0.72% -16%
586
54 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
51.246.941 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
928.309 USD
-2.10% 4%
603
55 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0829325717 USD
2.088 đ
47.195.613 USD
569.084.159 (81%)
Tổng: 700.000.000
14.242.411 USD
-3.72% -36%
628
56 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0020133827 USD
51 đ
45.948.232 USD
22.821.409.581
23.252.144 USD
-1.38% -39%
635
57 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0561328525 USD
1.413 đ
45.227.237 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
3.772.776 USD
3.72% -28%
637
58 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0017192496 USD
43 đ
39.540.198 USD
22.998.521.512 (77%)
Tổng: 30.000.000.000
1.589.777 USD
-0.62% -31%
678
59 Biểu tượng logo của Farcana Farcana
10/2022 / Polygon Blockchain
FAR *
0,11 USD
2.876 đ
38.045.154 USD
333.141.025 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
3.802.349 USD
12.56% -16%
685
60 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0519484767 USD
1.308 đ
37.390.177 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
10.063.361 USD
3.79% -15%
691
61 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0160061137 USD
403 đ
37.192.457 USD
2.323.640.666 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
1.194.493 USD
5.28% -21%
692
62 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0513340638 USD
1.293 đ
36.554.508 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
43.838 USD
1.98% -31%
695
63 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
0,66 USD
16.563 đ
36.171.268 USD
54.988.643 (55%)
Tổng: 100.000.000
465.831 USD
1.56% -12%
698
64 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0830430191 USD
2.091 đ
35.652.438 USD
429.324.920 (61%)
Tổng: 700.000.000
5.067.069 USD
1.34% -35%
702
65 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0014609179 USD
37 đ
31.448.839 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
1.014.526 USD
-0.22% -24%
738
66 Biểu tượng logo của QORPO WORLD QORPO WORLD
02/2022 / Ethereum Blockchain
QORPO *
0,69 USD
17.327 đ
30.349.201 USD
44.104.454 (6%)
Tổng: 750.000.000
1.933.836 USD
2.98% -16%
745
67 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,24 USD
6.049 đ
28.827.074 USD
120.000.000
515.616 USD
-2.08% -19%
759
68 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,001586737 USD
40 đ
27.826.036 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
1.067.537 USD
6.15% -24%
771
69 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CREO *
0,094921961 USD
2.390 đ
27.555.524 USD
290.296.616 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
3.294.551 USD
1.93% -27%
775
70 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000009724 USD
0,0245 đ
25.045.954 USD
25.757.575.757.576
555.095 USD
-2.10% -25%
804
71 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0043616597 USD
110 đ
22.225.462 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
1.426.729 USD
1.47% -13%
839
72 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,000002216 USD
0,0558 đ
22.113.839 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
2.679.553 USD
1.00% -42%
840
73 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0039423862 USD
99 đ
21.403.027 USD
5.428.952.299 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
743.783 USD
0.28% -31%
852
74 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,14 USD
3.496 đ
20.880.426 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
138.485 USD
5.39% -8%
859
75 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,39 USD
9.757 đ
19.760.688 USD
50.994.674 (57%)
Tổng: 89.893.757
473.534 USD
5.07% -19%
874
76 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,15 USD
3.832 đ
18.933.663 USD
124.423.461 (62%)
Tổng: 200.000.000
661.777 USD
-2.09% -27%
889
77 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0009091096 USD
22,8914 đ
18.910.717 USD
20.801.360.198 (45%)
Tổng: 46.125.606.001
895.542 USD
14.49% -8%
890
78 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0256830977 USD
647 đ
18.830.752 USD
733.196.290 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
1.102.955 USD
3.64% -34%
892
79 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
UBXS *
0,31 USD
7.899 đ
17.930.581 USD
57.155.070 (67%)
Tổng: 84.999.999
1.390.107 USD
4.72% -22%
896
80 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,14 USD
3.508 đ
17.291.329 USD
124.129.198
283.455 USD
27.22% -14%
909
81 Biểu tượng logo của Affyn Affyn
01/2022 / Polygon Blockchain
FYN *
0,0662331369 USD
1.668 đ
16.825.455 USD
254.033.788 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
910.814 USD
18.99% -25%
918
82 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0144448329 USD
364 đ
15.210.548 USD
1.053.009.615 (53%)
Tổng: 2.000.000.000
579.075 USD
8.92% -0%
958
83 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,39 USD
9.701 đ
14.929.396 USD
38.749.165 (100%)
Tổng: 38.758.206
35.249 USD
2.16% -17%
962
84 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
1,57 USD
39.502 đ
14.261.739 USD
9.090.949 (91%)
Tổng: 10.000.000
232.510 USD
-4.23% -26%
978
85 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0104621606 USD
263 đ
13.369.314 USD
1.277.873.142 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
297.164 USD
5.53% -13%
1007
86 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,12 USD
3.038 đ
13.250.782 USD
109.822.392 (57%)
Tổng: 191.844.791
146.071 USD
17.93% -8%
1012
87 Biểu tượng logo của BRN Metaverse BRN Metaverse
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRN *
0,58 USD
14.514 đ
12.930.263 USD
22.431.906 (10%)
Tổng: 228.700.000
1.098.674 USD
15.94% -18%
1015
88 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
1,00 USD
25.090 đ
12.455.563 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
34.278 USD
0.75% -18%
1022
89 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
1,88 USD
47.333 đ
12.347.453 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
14.420.535 USD
9.59% -26%
1027
90 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0296525852 USD
747 đ
12.002.872 USD
404.783.310 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
188.378 USD
-1.14% -21%
1032
91 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0072174603 USD
182 đ
10.395.174 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
2.154.644 USD
6.14% -18%
1070
92 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,022040689 USD
555 đ
9.755.327 USD
442.605.343 (59%)
Tổng: 753.751.948
501 USD
3.38% -17%
1090
93 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0478514001 USD
1.205 đ
9.287.781 USD
194.096.317 (24%)
Tổng: 800.000.000
253.384 USD
-2.92% -30%
1111
94 Biểu tượng logo của Dypius [New] Dypius [New]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0978283098 USD
2.463 đ
8.675.946 USD
88.685.433 (39%)
Tổng: 229.926.862
1.122.263 USD
25.91% 71%
1135
95 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0986495367 USD
2.484 đ
8.574.138 USD
86.915.139 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.35% -3%
1137
96 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0019155622 USD
48 đ
8.360.008 USD
4.364.257.893 (61%)
Tổng: 7.199.999.993
405.643 USD
1.36% -0%
1144
97 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0042530515 USD
107 đ
7.570.255 USD
1.779.958.534 (74%)
Tổng: 2.400.280.481
71.604 USD
3.86% -19%
1179
98 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0003978731 USD
10,0184 đ
7.559.127 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
615.655 USD
-0.85% -26%
1180
99 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NETVR *
0,14 USD
3.589 đ
7.206.264 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
50.308 USD
7.78% -30%
1197
100 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0026143405 USD
66 đ
7.206.236 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
770.106 USD
4.71% -34%
1198
101 Biểu tượng logo của Blink Galaxy Blink Galaxy
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GQ *
0,0011510361 USD
29 đ
6.829.644 USD
5.933.475.330 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
2.498.266 USD
6.71% -17%
1216
102 Biểu tượng logo của Bag Bag
02/2024 / Ethereum Blockchain
BAG *
0,0027263971 USD
69 đ
6.296.922 USD
2.309.612.845 (93%)
Tổng: 2.489.172.845
52.037 USD
3.26% -21%
1236
103 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0044910584 USD
113 đ
5.892.272 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
223.402 USD
8.78% -16%
1251
104 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,0855801842 USD
2.155 đ
5.660.225 USD
66.139.439 (36%)
Tổng: 184.467.440
12.140 USD
9.07% -18%
1259
105 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAME *
0,17 USD
4.344 đ
5.248.458 USD
30.420.970 (30%)
Tổng: 100.000.000
162.571 USD
1.72% -22%
1284
106 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,0730532348 USD
1.839 đ
5.133.387 USD
70.269.127 (10%)
Tổng: 715.280.000
288.982 USD
-0.34% -22%
1293
107 Biểu tượng logo của Dark Frontiers Dark Frontiers
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DARK *
0,0284484093 USD
716 đ
4.924.691 USD
173.109.555 (69%)
Tổng: 250.000.000
128.332 USD
-0.01% -17%
1302
108 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,0188097521 USD
474 đ
4.890.536 USD
260.000.000 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
118.711 USD
3.31% -36%
1303
109 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,43 USD
10.953 đ
4.881.101 USD
11.221.615 (94%)
Tổng: 12.000.000
1.724 USD
-0.70% -11%
1304
110 Biểu tượng logo của Sinverse Sinverse
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIN *
0,0076100831 USD
192 đ
4.870.028 USD
639.944.169 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
958.185 USD
3.94% -19%
1305
111 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Polygon Blockchain
DOGA *
0,0125633341 USD
316 đ
4.328.589 USD
344.541.404 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
60.000 USD
1.76% -15%
1334
112 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,11 USD
2.773 đ
4.259.358 USD
38.676.985 (94%)
Tổng: 41.024.063
56.392 USD
7.18% -32%
1341
113 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,0056227608 USD
142 đ
4.111.251 USD
731.180.094 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
552.225 USD
-7.03% -30%
1346
114 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0020674312 USD
52 đ
4.098.229 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
47.165 USD
0.38% -29%
1347
115 Biểu tượng logo của Unix Gaming Unix Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0102307244 USD
258 đ
3.935.996 USD
384.723.122 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.666 USD
4.45% -24%
1356
116 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0427507249 USD
1.076 đ
3.908.740 USD
91.430.976 (91%)
Tổng: 100.000.000
47.063 USD
3.06% -26%
1358
117 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0702879387 USD
1.770 đ
3.846.831 USD
54.729.610 (86%)
Tổng: 63.871.737
9.407 USD
-2.16% -9%
1360
118 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,0735536876 USD
1.852 đ
3.615.452 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
258.242 USD
6.60% -30%
1376
119 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0159612946 USD
402 đ
3.033.060 USD
190.025.935 (44%)
Tổng: 432.525.935
2.220.007 USD
8.56% -26%
1429
120 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0916488718 USD
2.308 đ
3.019.978 USD
32.951.612 (72%)
Tổng: 46.000.000
8.307 USD
0.03% -31%
1431
121 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,0299782442 USD
755 đ
3.004.132 USD
100.210.416 (67%)
Tổng: 150.000.000
193.667 USD
17.90% -19%
1435
122 Biểu tượng logo của Aimedis (new) Aimedis (new)
02/2023 / Polygon Blockchain
AIMX *
0,008193515 USD
206 đ
2.728.440 USD
333.000.000 (56%)
Tổng: 600.000.000
213.673 USD
-0.32% -22%
1459
123 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,007777234 USD
196 đ
2.384.947 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
162.227 USD
40.50% 1%
1501
124 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,0165697236 USD
417 đ
2.304.072 USD
139.053.113 (52%)
Tổng: 270.000.000
159.381 USD
-1.72% -21%
1511
125 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,13 USD
3.197 đ
2.273.689 USD
17.909.835 (43%)
Tổng: 41.739.202
1.092.586 USD
2.59% -32%
1514
126 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,00456339 USD
115 đ
2.117.801 USD
464.085.048 (97%)
Tổng: 479.075.181
3.524 USD
5.66% -18%
1530
127 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0017099623 USD
43 đ
1.809.657 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
148.105 USD
-0.26% 18%
1568
128 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,47 USD
11.891 đ
1.610.403 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
46.500 USD
0.64% -27%
1601
129 Biểu tượng logo của MNet Pioneer MNet Pioneer
05/2021
NEER
0,0816567432 USD
2.056 đ
1.588.486 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
29.468 USD
6.67% -33%
1606
130 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0061909343 USD
156 đ
1.570.241 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
246.001 USD
-0.02% -24%
1611
131 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
142,83 USD
3.596.536 đ
1.489.481 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
3.083 USD
3.70% -23%
1624
132 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,006186263 USD
156 đ
1.469.698 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
14.347 USD
1.66% -11%
1628
133 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,0187642787 USD
472 đ
1.447.168 USD
77.123.569 (81%)
Tổng: 95.000.000
3.930 USD
10.02% -7%
1633
134 Biểu tượng logo của The Unfettered Ecosystem The Unfettered Ecosystem
05/2023 / Polygon Blockchain
SOULS *
0,0047760117 USD
120 đ
1.317.386 USD
275.833.817 (12%)
Tổng: 2.250.000.000
193.888 USD
1.83% -20%
1658
135 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000011567 USD
0,0291 đ
1.156.656 USD
1.000.000.000.000
527 USD
7.45% -11%
1688
136 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0054477359 USD
137 đ
1.055.897 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
26.136 USD
2.12% -54%
1711
137 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,0027134913 USD
68 đ
969.196 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
116.017 USD
-23.44% -27%
1733
138 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,0193182407 USD
486 đ
928.057 USD
48.040.458 (48%)
Tổng: 100.000.000
86.474 USD
2.84% -10%
1745
139 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,0013451578 USD
34 đ
867.503 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
783 USD
1.63% -27%
1765
140 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000854065 USD
2,1505 đ
812.687 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
28.738 USD
-1.15% -11%
1776
141 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0057229479 USD
144 đ
764.716 USD
133.622.792 (89%)
Tổng: 150.000.000
53.258 USD
3.58% -27%
1795
142 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0037305281 USD
94 đ
708.688 USD
189.969.797 (38%)
Tổng: 500.000.000
97.470 USD
18.05% -21%
1807
143 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0402096725 USD
1.012 đ
616.634 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
1.707 USD
-19.51% 13%
1826
144 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,0246263394 USD
620 đ
564.649 USD
22.928.676 (23%)
Tổng: 99.930.069
26.981 USD
1.52% -12%
1850
145 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,0050199039 USD
126 đ
528.580 USD
105.296.746 (89%)
Tổng: 117.718.487
41 USD
1.48% -7%
1869
146 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,004149436 USD
104 đ
526.591 USD
126.906.692 (42%)
Tổng: 300.000.000
54.491 USD
3.72% -19%
1872
147 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0027062119 USD
68 đ
524.029 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
11.878 USD
3.62% -18%
1873
148 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0074647005 USD
188 đ
420.689 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
60.507 USD
-1.56% -31%
1923
149 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0023067142 USD
58 đ
400.960 USD
173.823.179 (23%)
Tổng: 749.491.340
38.176 USD
1.85% -10%
1934
150 Biểu tượng logo của The HUSL The HUSL
08/2021 / Ethereum Blockchain
HUSL *
0,032437446 USD
817 đ
336.697 USD
10.379.879 (10%)
Tổng: 100.000.000
5.388 USD
-0.53% -14%
1967
151 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0002744918 USD
6,9117 đ
274.492 USD
1.000.000.000
55.647 USD
0.12% -14%
2002
152 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
4,67 USD
117.494 đ
239.441 USD
51.314 (48%)
Tổng: 106.733
21.772 USD
41.48% 8%
2031
153 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0032966996 USD
83 đ
223.582 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
36.397 USD
8.17% -4%
2050
154 Biểu tượng logo của RaceFi RaceFi
11/2021 / Solana Blockchain
RACEFI *
0,0047604246 USD
120 đ
219.862 USD
46.185.335 (23%)
Tổng: 200.000.000
137 USD
0.63% 9%
2054
155 Biểu tượng logo của Metaverse VR v2 Metaverse VR v2
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEVRV2 *
0,0064797596 USD
163 đ
218.883 USD
33.779.566 (68%)
Tổng: 50.000.000
2.092 USD
14.85% -52%
2055
156 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,0026363282 USD
66 đ
218.346 USD
82.822.168 (83%)
Tổng: 100.000.000
24.068 USD
6.00% -13%
2056
157 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0013166878 USD
33 đ
70.643 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
114 USD
3.58% -13%
2246
158 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,0002911977 USD
7,3324 đ
66.230 USD
227.440.990 (73%)
Tổng: 313.699.803
16.562 USD
-35.16% -63%
2257
159 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0180623876 USD
455 đ
49.672 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
19.120 USD
0.05% -28%
2278
160 Biểu tượng logo của ShoeFy ShoeFy
10/2021 / Ethereum Blockchain
SHOE *
0,0027752352 USD
70 đ
36.116 USD
13.013.747 (13%)
Tổng: 100.000.000
8.898 USD
2.21% -23%
2304
161 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000021261 USD
0,0535 đ
32.255 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
508 USD
8.88% 0%
2314
162 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,000227066 USD
5,7175 đ
24.434 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
8 USD
3.56% -24%
2337
163 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,0000114589 USD
0,2885 đ
18.139 USD
1.582.961.899 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
25 USD
0.55% -5%
2351
164 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0000755775 USD
1,9030 đ
12.042 USD
159.338.596 (80%)
Tổng: 200.156.145
622 USD
-83.33% -92%
2368
165 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0033608826 USD
85 đ
9.201 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
64 USD
-26.00% -17%
2380
166 Biểu tượng logo của Avatly Avatly
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AVA *
0,0000290372 USD
0,7312 đ
6.474 USD
222.970.812 (23%)
Tổng: 988.581.186
0 USD
0.00% -9%
2393
167 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0002976063 USD
7,4937 đ
3.595 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
301 USD
64.08% -43%
2405
168 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,0000007805 USD
0,0197 đ
12 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
25 USD
2.55% -0%
2428
169 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
269 USD
17.90% -38%
2431
170 Biểu tượng logo của Bitcoin Cats Bitcoin Cats
12/2023 / Ethereum Blockchain
1CAT *
0,0061669056 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
14.035.490 USD
-1.65% -34%
2474
171 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,036263615 USD
913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
7.141.191 USD
1.71% -31%
2508
172 Biểu tượng logo của Dypius [Old] Dypius [Old]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,61 USD
15.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
5.230.477 USD
35.42% 43%
2537
173 Biểu tượng logo của Virtual Protocol Virtual Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,17 USD
4.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.440.191 USD
-9.64% -4%
2621
174 Biểu tượng logo của Animal Concerts Animal Concerts
01/2022 / Ethereum Blockchain
ANML *
0,0002870917 USD
7,2290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000.000
984.091 USD
-3.28% -25%
2800
175 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,0006111562 USD
15,3889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 312.325.162.269
510.129 USD
-3.32% -15%
3005
176 Biểu tượng logo của Hello Pets Hello Pets
03/2021 / Ethereum Blockchain
PET *
0,10 USD
2.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
365.460 USD
2.25% -9%
3131
177 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,007557253 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
271.746 USD
-1.92% -7%
3267
178 Biểu tượng logo của EQIFI EQIFI
06/2021 / Ethereum Blockchain
EQX *
0,0087176781 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
197.856 USD
7.22% -9%
3422
179 Biểu tượng logo của Metastrike Metastrike
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTS *
0,0104491221 USD
263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 565.000.000
166.043 USD
34.07% -28%
3515
180 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METO *
0,0009998149 USD
25,1753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800.000.000
163.046 USD
4.89% -2%
3524
181 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0030780251 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
161.683 USD
3.18% -24%
3530
182 Biểu tượng logo của Morpheus Infrastructure Node Morpheus Infrastructure Node
05/2018 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,0038409015 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
157.479 USD
-6.07% -16%
3543
183 Biểu tượng logo của Multiverse Multiverse
07/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0007995512 USD
20,1327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
156.509 USD
19.10% -31%
3546
184 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,0356900616 USD
899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
155.865 USD
4.92% -14%
3550
185 Biểu tượng logo của Bullieverse Bullieverse
01/2022 / Polygon Blockchain
$BULL *
0,007810877 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
155.570 USD
7.92% -33%
3551
186 Biểu tượng logo của Realy Realy
11/2021 / Solana Blockchain
REAL *
0,10 USD
2.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
141.540 USD
-5.29% -22%
3603
187 Biểu tượng logo của MOBLAND MOBLAND
12/2021 / Ethereum Blockchain
SYNR *
0,0006571392 USD
16,5468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
140.320 USD
-18.55% 37%
3611
188 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
111.762 USD
87.68% 71%
3731
189 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0034210901 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
102.831 USD
14.79% -7%
3775
190 Biểu tượng logo của Army of Fortune Gem Army of Fortune Gem
01/2024 / Arbitrum Blockchain
AFG *
0,0169944286 USD
428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78.961 USD
-7.35% -9%
3925
191 Biểu tượng logo của Itheum Itheum
04/2022 / Elrond Blockchain
ITHEUM *
0,0109912463 USD
277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.683 USD
4.44% -29%
4056
192 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,0159360861 USD
401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.612 USD
-2.20% -31%
4063
193 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
3,98 USD
100.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.576 USD
4.45% -18%
4066
194 Biểu tượng logo của GAIA Everworld GAIA Everworld
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAIA *
0,0065203003 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
44.336 USD
-2.01% -17%
4263
195 Biểu tượng logo của Moonsama Moonsama
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAMA *
0,0144930445 USD
365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.774 USD
5.78% -15%
4300
196 Biểu tượng logo của UFORIKA UFORIKA
01/2024 / Polygon Blockchain
FORA *
0,0025501434 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.008
39.860 USD
-1.29% -0%
4324
197 Biểu tượng logo của BlockchainSpace BlockchainSpace
12/2021 / Ethereum Blockchain
GUILD *
0,0056217762 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.967 USD
-3.65% -3%
4395
198 Biểu tượng logo của The Winkyverse The Winkyverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
WNK *
0,0005116343 USD
12,8830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.621.398.707
34.234 USD
0.07% -16%
4419
199 Biểu tượng logo của MetaZooMee MetaZooMee
11/2023 / Ethereum Blockchain
MZM *
0,0002342615 USD
5,8987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.035 USD
2.04% -19%
4438
200 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,0000023398 USD
0,0589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
26.889 USD
-7.25% -22%
4570
201 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0030479767 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
25.123 USD
2.70% -27%
4618
202 Biểu tượng logo của X Protocol X Protocol
09/2021 / Polygon Blockchain
POT *
0,0083098168 USD
209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
24.519 USD
24.40% 4%
4629
203 Biểu tượng logo của MetaWear MetaWear
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEAR *
0,0007258174 USD
18,2761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
24.146 USD
6.83% -5%
4642
204 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,00006791 USD
1,7100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
23.918 USD
0.14% -18%
4646
205 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0342163043 USD
862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
21.900 USD
4.07% -4%
4706
206 Biểu tượng logo của Artmeta Artmeta
01/2022 / Polygon Blockchain
MART *
0,0066939911 USD
169 đ
0 USD
N/A
16.319 USD
0.96% -22%
4879
207 Biểu tượng logo của Arcas Arcas
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCAS *
0,18 USD
4.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15.384 USD
4.01% -19%
4918
208 Biểu tượng logo của Neos Credits Neos Credits
10/2021 / Ethereum Blockchain
NCR *
0,28 USD
7.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
14.980 USD
-2.04% -3%
4935
209 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0001637962 USD
4,1244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.910 USD
-0.06% -14%
5103
210 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0013238075 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
9.793 USD
4.79% -22%
5217
211 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,081181941 USD
2.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.562 USD
1.93% -8%
5292
212 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
68,05 USD
1.713.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
7.076 USD
2.85% -26%
5389
213 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,04179231 USD
1.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.470 USD
1.29% -22%
5438
214 Biểu tượng logo của Trace Network Labs Trace Network Labs
01/2022 / Ethereum Blockchain
TRACE *
0,0055191801 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.983 USD
1.53% -12%
5542
215 Biểu tượng logo của NextEarth NextEarth
02/2022 / Polygon Blockchain
NXTT *
0,00015332 USD
3,8606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
3.951 USD
-1.57% 2%
5647
216 Biểu tượng logo của TCGCoin 2.0 TCGCoin 2.0
08/2021 / Ethereum Blockchain
TCG2 *
0,0596648064 USD
1.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
3.470 USD
0.53% -11%
5716
217 Biểu tượng logo của Aavegotchi FOMO Aavegotchi FOMO
04/2022 / Polygon Blockchain
FOMO *
0,0012979523 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
3.181 USD
5.15% -38%
5757
218 Biểu tượng logo của Homeety Homeety
06/2023 / Polygon Blockchain
HOM *
0,0495789173 USD
1.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.733 USD
5.45% -17%
5824
219 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0011264174 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.705 USD
0.79% -1%
5827
220 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,00034635 USD
8,7211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.514 USD
3.64% -29%
6065
221 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VFOX *
0,0911221937 USD
2.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.473 USD
2.15% -14%
6086
222 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0016724392 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
947 USD
3.83% -20%
6289
223 Biểu tượng logo của TaleCraft TaleCraft
11/2021 / Avalanche C-Chain
CRAFT *
0,005708097 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
921 USD
-4.74% -11%
6301
224 Biểu tượng logo của CryptoBlades Kingdoms CryptoBlades Kingdoms
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KING *
0,0003633085 USD
9,1481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
602 USD
11.57% -21%
6496
225 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0006226645 USD
15,6787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
456 USD
-15.73% -1%
6618
226 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,0001187443 USD
2,9900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
183 USD
5.42% 4%
6988
227 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0000244064 USD
0,6146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
106 USD
-41.63% -8%
7213
228 Biểu tượng logo của Cool Cats MILK Cool Cats MILK
02/2023 / Polygon Blockchain
MILK *
0,0001242149 USD
3,1277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.554.574.315
75 USD
6.36% -14%
7351
229 Biểu tượng logo của Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG)
12/2021 / Ethereum Blockchain
xDG *
0,024384794 USD
614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.077.485
74 USD
0.60% -17%
7353
230 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0029357739 USD
74 đ
0 USD
N/A
16 USD
7.65% -7%
7797
231 Biểu tượng logo của Samurai Legends Samurai Legends
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMG *
0,0000073437 USD
0,1849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
4 USD
9.69% 14%
8066
232 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,000016672 USD
0,4198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-0.43% 11%
8677
233 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,000051425 USD
1,2949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
2.06% -7%
8830
234 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
0,43 USD
10.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-11.55% -15%
8853
235 Biểu tượng logo của Starmon Metaverse Starmon Metaverse
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMON *
0,0105135048 USD
265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
8854
236 Biểu tượng logo của MetaBrands MetaBrands
12/2021 / Ethereum Blockchain
MAGE *
0,0210898654 USD
531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.07% -11%
8965
237 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0016929507 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
0 USD
0.00% 7%
8996
238 Biểu tượng logo của Archean Archean
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCH *
0,0006003484 USD
15,1168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.02% 0%
9402
239 Biểu tượng logo của Molly Molly
01/2024 / Ethereum Blockchain
MOLLY *
0,0000078869 USD
0,1986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-74.20% -40%
9593

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.