1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 235 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:27

Danh sách 235 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,11 USD
124.855 đ
2.298.967.184 USD
449.831.552 (88%)
Tổng: 510.217.260
66.617.850 USD
-0.36% 11%
30
2 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
40
3 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,68 USD
89.809 đ
1.367.201.808 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
111.306.590 USD
-1.52% 11%
49
4 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.140 đ
1.110.941.480 USD
1.000.000.000
35.458.368 USD
-0.18% 16%
58
5 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,45 USD
10.984 đ
944.976.342 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
211.498.418 USD
4.19% 9%
63
6 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,04 USD
171.897 đ
929.075.228 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
138.791.797 USD
4.40% 4%
65
7 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,47 USD
11.480 đ
889.600.185 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
153.993.537 USD
4.02% 6%
66
8 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,70 USD
41.455 đ
625.467.825 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
97.943.986 USD
5.32% 8%
85
9 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
110,41 USD
2.697.280 đ
415.950.586 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
39.467.062 USD
-0.41% -5%
114
10 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0233566806 USD
571 đ
405.757.001 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.881.655 USD
3.57% 12%
116
11 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000422916 USD
1,0332 đ
402.045.739 USD
9.506.511.730.751 (96%)
Tổng: 9.935.746.308.093
206.776.857 USD
13.28% 32%
117
12 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.062 đ
330.022.333 USD
1.000.000.000
42.196.949 USD
6.05% 10%
132
13 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,90 USD
95.317 đ
320.372.934 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
328.781.317 USD
-3.01% 14%
134
14 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,36 USD
33.304 đ
316.208.125 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
93.095.234 USD
-3.30% 10%
137
15 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,94 USD
22.876 đ
239.792.204 USD
256.084.702 (74%)
Tổng: 347.714.007
173.570.591 USD
12.99% 17%
165
16 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664170425 USD
1.623 đ
224.648.165 USD
3.382.387.353 (83%)
Tổng: 4.092.017.546
30.410.082 USD
2.74% 8%
168
17 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.685 đ
203.683.852 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
10.955.156 USD
0.75% 6%
176
18 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,25 USD
177.219 đ
197.183.761 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
31.093.608 USD
-5.15% 21%
180
19 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,68 USD
65.364 đ
882.036.104 USD
329.665.305 (34%)
Tổng: 979.463.615
21.619.591 USD
-2.03% 29%
212
20 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
8,19 USD
199.964 đ
276.999.883 USD
33.841.594 (75%)
Tổng: 45.420.869
856.437 USD
-0.90% 34%
231
21 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
2,01 USD
49.098 đ
161.710.976 USD
80.463.652 (45%)
Tổng: 180.000.000
25.567.728 USD
-1.81% 4%
250
22 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
8,48 USD
207.113 đ
157.687.542 USD
18.600.000 (19%)
Tổng: 100.000.000
226.644 USD
-2.89% 40%
252
23 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0052408674 USD
128 đ
140.403.170 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
157.599 USD
1.83% 7%
270
24 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,53 USD
13.006 đ
138.629.680 USD
260.397.728 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.796.225 USD
-5.26% 26%
272
25 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,57 USD
13.829 đ
134.218.352 USD
237.098.926 (66%)
Tổng: 360.000.000
1.211.533 USD
-5.53% 17%
276
26 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,22 USD
5.282 đ
123.092.172 USD
569.265.030 (81%)
Tổng: 700.000.000
10.454.987 USD
2.09% 6%
290
27 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
1,13 USD
27.669 đ
120.959.494 USD
106.801.377 (21%)
Tổng: 500.000.000
58.874.200 USD
5.68% 9%
292
28 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,46 USD
11.215 đ
119.295.602 USD
259.861.111 (52%)
Tổng: 500.000.000
4.763.425 USD
12.40% 27%
295
29 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,41 USD
9.906 đ
115.525.601 USD
284.903.702 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
165.079.931 USD
10.65% 8%
301
30 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.629 đ
114.005.332 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.826.102 USD
-2.51% 15%
305
31 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0069894079 USD
171 đ
100.802.205 USD
14.422.137.901 (40%)
Tổng: 36.000.000.000
5.779.414 USD
-1.16% 8%
333
32 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0087199136 USD
213 đ
89.378.302 USD
10.249.906.818 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
32.429.008 USD
5.49% 17%
360
33 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0234867859 USD
574 đ
84.274.432 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
817.240 USD
6.80% 5%
368
34 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,21 USD
29.480 đ
81.952.178 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
20.214.869 USD
1.57% 6%
373
35 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,59 USD
38.833 đ
80.059.533 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
24.599.745 USD
4.24% 9%
379
36 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0058569232 USD
143 đ
78.932.277 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
2.046.246 USD
-4.79% 52%
383
37 Biểu tượng logo của Vanar Vanar
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0520063065 USD
1.271 đ
62.089.224 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
25.587.190 USD
9.01% 48%
385
38 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0532453656 USD
1.301 đ
63.568.511 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
24.312.209 USD
5.52% 49%
386
39 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0657195373 USD
1.606 đ
78.461.159 USD
1.193.878.749 (50%)
Tổng: 2.400.000.000
18.937.085 USD
4.93% 31%
386
40 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,22 USD
5.297 đ
76.395.846 USD
352.325.328 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
2.072.430 USD
6.21% 14%
394
41 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,32 USD
7.839 đ
73.279.904 USD
228.383.614 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
30.328.935 USD
7.89% 21%
404
42 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
6,30 USD
153.811 đ
68.910.113 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
213.574 USD
3.14% 9%
413
43 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0498536463 USD
1.218 đ
59.519.209 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
1.243.438 USD
1.41% -5%
425
44 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001826386 USD
4,4619 đ
63.613.319 USD
348.301.566.604 (70%)
Tổng: 500.000.000.000
10.673.798 USD
2.26% 4%
428
45 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,007744156 USD
189 đ
62.867.024 USD
8.117.995.539 (27%)
Tổng: 29.609.085.841
5.228.004 USD
10.66% -5%
432
46 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0728109199 USD
1.779 đ
62.027.720 USD
851.901.336 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
4.829 USD
2.03% 7%
434
47 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0159657776 USD
390 đ
60.255.739 USD
3.774.056.032 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
12.572.295 USD
3.60% 5%
441
48 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0793447168 USD
1.938 đ
56.500.632 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
159.158 USD
-7.72% 95%
450
49 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,13 USD
3.253 đ
53.122.993 USD
398.953.623 (50%)
Tổng: 800.000.000
21.398.602 USD
0.15% 11%
466
50 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0735056256 USD
1.796 đ
52.906.043 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
1.392.230 USD
-4.38% 39%
468
51 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
0,94 USD
23.018 đ
49.699.393 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.877.387 USD
3.68% 9%
486
52 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,43 USD
10.606 đ
49.476.900 USD
113.970.000 (95%)
Tổng: 120.000.000
721.314 USD
4.63% 13%
487
53 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0026271601 USD
64 đ
46.071.563 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
4.401.818 USD
15.84% 20%
504
54 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0911659857 USD
2.227 đ
45.248.538 USD
496.331.363 (71%)
Tổng: 700.000.000
11.124.709 USD
5.59% 6%
510
55 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000017139 USD
0,0419 đ
44.146.943 USD
25.757.575.757.576
983.112 USD
2.66% 3%
515
56 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0019227695 USD
47 đ
43.880.310 USD
22.821.409.581
22.986.333 USD
2.89% 9%
516
57 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0508682143 USD
1.243 đ
40.985.425 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.688.937 USD
1.62% 4%
529
58 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
4,21 USD
102.801 đ
40.816.134 USD
9.699.736 (97%)
Tổng: 10.000.000
1.271.183 USD
4.18% 18%
530
59 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
1,98 USD
48.283 đ
39.190.461 USD
19.829.281 (66%)
Tổng: 30.000.000
4.249.632 USD
2.99% 9%
540
60 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0061273891 USD
150 đ
35.803.301 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
724.928 USD
-1.72% 33%
565
61 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0193229702 USD
472 đ
35.425.445 USD
1.833.333.334 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
2.406.153 USD
8.84% 15%
567
62 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000033983 USD
0,0830 đ
33.912.210 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
12.202.544 USD
2.82% 6%
578
63 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,27 USD
6.662 đ
33.373.969 USD
122.386.300
339.794 USD
8.49% 20%
584
64 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0015021248 USD
37 đ
32.335.891 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
4.535.618 USD
9.79% 51%
595
65 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,31 USD
7.685 đ
32.211.741 USD
102.397.677 (34%)
Tổng: 300.000.000
836.073 USD
16.37% 96%
597
66 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,29 USD
7.139 đ
32.157.206 USD
110.036.135 (55%)
Tổng: 200.000.000
777.520 USD
4.69% 11%
599
67 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
30.879.582 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.255.405 USD
0.40% 9%
610
68 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,001519034 USD
37 đ
29.617.730 USD
19.497.740.005 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
1.643.025 USD
5.48% 7%
619
69 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
2,81 USD
68.702 đ
26.715.884 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
315.892 USD
-5.37% -9%
640
70 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0262608253 USD
642 đ
26.150.227 USD
995.788.461 (50%)
Tổng: 2.000.000.000
550.467 USD
0.08% 6%
651
71 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0639296239 USD
1.562 đ
25.877.645 USD
404.783.310 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
400.155 USD
6.35% -14%
655
72 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
1,32 USD
32.366 đ
23.432.876 USD
17.687.361 (18%)
Tổng: 100.000.000
1.344.292 USD
-5.71% -11%
678
73 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,53 USD
12.928 đ
20.507.655 USD
38.752.050 (100%)
Tổng: 38.758.206
168.686 USD
1.15% -19%
709
74 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0117061214 USD
286 đ
19.418.609 USD
1.658.842.287 (10%)
Tổng: 16.800.000.000
1.968.798 USD
1.49% 12%
722
75 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0145340471 USD
355 đ
19.068.681 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
532.893 USD
7.81% 12%
730
76 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,0246324692 USD
602 đ
18.366.325 USD
745.614.447 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
167.435 USD
1.40% 18%
740
77 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0009289972 USD
22,6954 đ
17.649.870 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
1.782.863 USD
19.76% 51%
750
78 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NTVRK *
0,32 USD
7.717 đ
15.970.415 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
247.920 USD
3.99% -3%
778
79 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0030247707 USD
74 đ
15.413.153 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
840.720 USD
0.56% 6%
784
80 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,12 USD
3.006 đ
15.311.207 USD
124.423.461 (62%)
Tổng: 200.000.000
841.229 USD
1.93% -9%
786
81 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,026056894 USD
637 đ
13.577.422 USD
521.068.339 (17%)
Tổng: 3.000.000.000
4.608.091 USD
-6.63% -4%
820
82 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0006489701 USD
15,8543 đ
13.499.462 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
436.329 USD
1.93% -2%
822
83 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,94 USD
22.919 đ
11.726.848 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
22.021 USD
0.77% 7%
855
84 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0256018506 USD
625 đ
11.141.921 USD
435.199.842 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
324.784 USD
-4.45% -6%
870
85 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,0683919738 USD
1.671 đ
10.286.210 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
119.943 USD
11.85% 16%
892
86 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0051845419 USD
127 đ
10.277.218 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
41.531 USD
-2.59% -2%
893
87 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0995584852 USD
2.432 đ
9.102.729 USD
91.430.976 (91%)
Tổng: 100.000.000
164.033 USD
-13.19% -0%
936
88 Biểu tượng logo của Dark Frontiers Dark Frontiers
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DARK *
0,0497972461 USD
1.217 đ
8.620.379 USD
173.109.555 (69%)
Tổng: 250.000.000
267.926 USD
13.47% 29%
947
89 Biểu tượng logo của Aimedis (new) Aimedis (new)
02/2023 / Polygon Blockchain
AIMX *
0,02394736 USD
585 đ
7.974.471 USD
333.000.000 (56%)
Tổng: 600.000.000
701.323 USD
-4.29% 92%
966
90 Biểu tượng logo của Sinverse Sinverse
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIN *
0,0133758056 USD
327 đ
7.790.660 USD
582.444.169 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
1.134.970 USD
-4.37% -12%
968
91 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0023370581 USD
57 đ
7.478.586 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
292.573 USD
-2.40% 19%
974
92 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0326836204 USD
798 đ
7.418.621 USD
226.982.841 (28%)
Tổng: 800.000.000
158.163 USD
12.76% 38%
980
93 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0107221004 USD
262 đ
7.388.560 USD
689.096.290 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
500.692 USD
-4.42% 0%
982
94 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0050190283 USD
123 đ
7.228.813 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
730.236 USD
-1.24% 13%
988
95 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0038681737 USD
94 đ
6.687.312 USD
1.728.803.458 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
1.860.741 USD
3.52% 36%
1003
96 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,13 USD
3.178 đ
6.394.728 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
295.884 USD
30.20% 83%
1018
97 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,30 USD
7.402 đ
6.193.236 USD
20.439.769 (23%)
Tổng: 89.893.756
590.039 USD
1.83% 12%
1025
98 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,0805825029 USD
1.969 đ
5.662.462 USD
70.269.127 (10%)
Tổng: 715.280.000
264.433 USD
-0.45% 2%
1043
99 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,25 USD
6.119 đ
5.514.660 USD
22.015.899 (73%)
Tổng: 30.000.000
350.045 USD
4.76% 40%
1051
100 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
0,75 USD
18.394 đ
4.945.550 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
9.604.733 USD
20.24% 7%
1077
101 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,0486103557 USD
1.188 đ
4.871.264 USD
100.210.416 (67%)
Tổng: 150.000.000
145.392 USD
-2.50% 4%
1084
102 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0017121304 USD
42 đ
4.719.361 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
941.082 USD
-5.25% 1%
1093
103 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
445,86 USD
10.892.342 đ
4.649.477 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
59.422 USD
4.63% 9%
1099
104 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,0014574657 USD
36 đ
4.519.436 USD
3.100.886.652 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
394.348 USD
-4.22% -6%
1107
105 Biểu tượng logo của Affyn Affyn
01/2022 / Polygon Blockchain
FYN *
0,0170263456 USD
416 đ
4.325.267 USD
254.033.788 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
455.233 USD
-1.96% 31%
1113
106 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,0053301555 USD
130 đ
3.897.304 USD
731.180.094 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
333.250 USD
-4.37% 24%
1142
107 Biểu tượng logo của Metaverse.Network Pioneer Metaverse.Network Pioneer
05/2021
NEER
0,20 USD
4.880 đ
3.885.495 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
576.711 USD
-0.28% 1%
1143
108 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0148736034 USD
363 đ
3.772.474 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
681.923 USD
4.45% 38%
1149
109 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0610879775 USD
1.492 đ
3.301.049 USD
54.037.617 (86%)
Tổng: 63.179.744
8.844 USD
2.65% 14%
1187
110 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,27 USD
6.649 đ
3.054.351 USD
11.221.615 (94%)
Tổng: 12.000.000
1.104 USD
5.45% 17%
1202
111 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,17 USD
4.233 đ
3.020.848 USD
17.434.361 (27%)
Tổng: 65.000.000
657.478 USD
-12.29% 73%
1211
112 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAME *
0,0940787522 USD
2.298 đ
2.840.216 USD
30.189.767 (30%)
Tổng: 100.000.000
290.009 USD
22.72% 87%
1230
113 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0057421817 USD
140 đ
2.486.669 USD
433.053.020 (92%)
Tổng: 470.000.000
32.711 USD
10.87% 27%
1256
114 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0712427869 USD
1.740 đ
2.210.250 USD
31.024.196 (49%)
Tổng: 63.343.034
1.024.067 USD
37.37% 527%
1282
115 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,0181306819 USD
443 đ
1.986.735 USD
109.578.637 (41%)
Tổng: 270.000.000
99.411 USD
0.93% -4%
1315
116 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0283848563 USD
693 đ
1.925.057 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
213.191 USD
3.09% 53%
1323
117 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0017996647 USD
44 đ
1.904.590 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
122.945 USD
17.73% 85%
1327
118 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,002408422 USD
59 đ
1.766.322 USD
733.394.054 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
147.310 USD
3.46% -13%
1342
119 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0089878821 USD
220 đ
1.742.059 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
16.856 USD
16.09% 5%
1345
120 Biểu tượng logo của BRN Metaverse BRN Metaverse
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRN *
0,18 USD
4.462 đ
1.735.863 USD
9.504.281 (3%)
Tổng: 320.000.000
455.962 USD
21.35% -6%
1346
121 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,49 USD
12.062 đ
1.683.802 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
176.838 USD
-12.24% 25%
1353
122 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,0216313706 USD
528 đ
1.616.208 USD
74.715.941 (79%)
Tổng: 95.000.000
23.498 USD
3.42% -12%
1366
123 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
UBXS *
0,060961128 USD
1.489 đ
1.441.455 USD
23.645.472 (24%)
Tổng: 100.000.000
435.375 USD
-13.50% -15%
1396
124 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0055960164 USD
137 đ
1.329.470 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
53.914 USD
21.36% 62%
1415
125 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,0319141829 USD
780 đ
1.287.737 USD
40.350.000 (57%)
Tổng: 71.000.000
27.183 USD
1.42% 5%
1422
126 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0066051657 USD
161 đ
1.279.020 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
67.650 USD
28.99% 102%
1425
127 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,003080522 USD
75 đ
1.043.298 USD
338.675.698 (83%)
Tổng: 410.501.503
7.604 USD
0.12% 1%
1465
128 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000009948 USD
0,0243 đ
994.838 USD
1.000.000.000.000
1.563 USD
0.82% 5%
1479
129 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,0199557638 USD
488 đ
958.684 USD
48.040.458 (48%)
Tổng: 100.000.000
53.665 USD
-1.33% 20%
1487
130 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0488668218 USD
1.194 đ
749.396 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
11.998 USD
-5.81% 9%
1551
131 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0023408552 USD
57 đ
717.841 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
101.569 USD
4.70% 12%
1561
132 Biểu tượng logo của ONSTON ONSTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ONSTON *
0,0020756817 USD
51 đ
487.423 USD
234.825.543 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
591.60% 600%
1567
133 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0038949775 USD
95 đ
652.696 USD
167.573.825 (34%)
Tổng: 500.000.000
67.437 USD
10.01% 67%
1584
134 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,006093329 USD
149 đ
635.152 USD
104.237.279 (89%)
Tổng: 117.718.487
3.413 USD
-1.55% 19%
1595
135 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000590286 USD
1,4421 đ
561.688 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
33.597 USD
0.48% 2%
1615
136 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,0008510439 USD
20,7910 đ
548.845 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
12.251 USD
-3.02% -5%
1619
137 Biểu tượng logo của Avatly Avatly
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AVA *
0,0018563719 USD
45 đ
413.917 USD
222.970.812 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
180.532 USD
0.24% 30%
1674
138 Biểu tượng logo của RaceFi RaceFi
11/2021 / Solana Blockchain
RACEFI *
0,0084738126 USD
207 đ
391.366 USD
46.185.335 (23%)
Tổng: 200.000.000
11.762 USD
2.78% -2%
1687
139 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0059817029 USD
146 đ
337.111 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
198.906 USD
11.72% 61%
1716
140 Biểu tượng logo của The HUSL The HUSL
08/2021 / Ethereum Blockchain
HUSL *
0,028953744 USD
707 đ
300.536 USD
10.379.879 (10%)
Tổng: 100.000.000
67.149 USD
1.11% 25%
1740
141 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,0035744875 USD
87 đ
296.047 USD
82.822.168 (83%)
Tổng: 100.000.000
41.241 USD
-0.06% 5%
1743
142 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0055413261 USD
135 đ
278.226 USD
50.209.206 (33%)
Tổng: 150.000.000
57.532 USD
-1.89% 21%
1758
143 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,00143296 USD
35 đ
249.082 USD
173.823.179 (23%)
Tổng: 749.491.340
31.743 USD
-0.43% -3%
1775
144 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
4,85 USD
118.412 đ
248.719 USD
51.314 (48%)
Tổng: 106.733
323.832 USD
13.80% 20%
1776
145 Biểu tượng logo của Metaverse VR Metaverse VR
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEVR *
0,004636705 USD
113 đ
156.626 USD
33.779.566 (68%)
Tổng: 50.000.000
47.232 USD
0.96% 1%
1858
146 Biểu tượng logo của ZELIX ZELIX
11/2021 / Ethereum Blockchain
ZELIX *
0,0006402974 USD
15,6425 đ
150.358 USD
234.825.543 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
34.188 USD
-9.31% 4%
1871
147 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0068454396 USD
167 đ
99.422 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
0 USD
0.00% 0%
1948
148 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0336038927 USD
821 đ
92.411 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
31.471 USD
-8.16% 3%
1955
149 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0006233551 USD
15,2286 đ
92.250 USD
147.989.930 (78%)
Tổng: 188.807.479
110 USD
6.66% 18%
1956
150 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0010152904 USD
25 đ
54.473 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
359 USD
1.24% 10%
2017
151 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0189667842 USD
463 đ
51.922 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
17 USD
0.05% 75%
2025
152 Biểu tượng logo của ShoeFy ShoeFy
10/2021 / Ethereum Blockchain
SHOE *
0,003310184 USD
81 đ
43.078 USD
13.013.747 (13%)
Tổng: 100.000.000
22.621 USD
-2.37% 3%
2047
153 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,0002192068 USD
5,3552 đ
23.588 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
121 USD
-2.83% -31%
2095
154 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000013694 USD
0,0335 đ
20.775 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
205 USD
5.52% 9%
2106
155 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,00000735 USD
0,1796 đ
11.634 USD
1.582.906.634 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
352 USD
15.39% 31%
2133
156 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0003099595 USD
7,5723 đ
3.744 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
216 USD
25.01% 129%
2169
157 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,0000005856 USD
0,0143 đ
9 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
5 USD
12.07% 136%
2191
158 Biểu tượng logo của Galactic Quadrant Galactic Quadrant
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GQ *
0,0026034882 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.417.618 USD
-3.74% 23%
2303
159 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,0006419762 USD
15,6835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.884.471.276
701.044 USD
3.77% 7%
2498
160 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,0460897439 USD
1.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
503.627 USD
1.03% 17%
2572
161 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0068829821 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
501.601 USD
-0.66% 2%
2575
162 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,0922598419 USD
2.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
493.772 USD
0.76% 25%
2581
163 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0155154254 USD
379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
387.749 USD
-9.39% -7%
2653
164 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0031565784 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
381.518 USD
-7.04% 2%
2660
165 Biểu tượng logo của Hello Pets Hello Pets
03/2021 / Ethereum Blockchain
PET *
0,13 USD
3.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
356.750 USD
0.98% 9%
2677
166 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,036989363 USD
904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.007 USD
12.77% -7%
2692
167 Biểu tượng logo của Multiverse Multiverse
07/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0007554702 USD
18,4561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
302.998 USD
7.43% -15%
2733
168 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
66,80 USD
1.631.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
279.423 USD
3.13% 10%
2761
169 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0053878917 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
262.996 USD
23.95% 16%
2787
170 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0769825327 USD
1.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
229.344 USD
5.82% 11%
2834
171 Biểu tượng logo của Animal Concerts Animal Concerts
01/2022 / Ethereum Blockchain
ANML *
0,0002112214 USD
5,1601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000.000
188.992 USD
7.65% 25%
2915
172 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.380.000.000.000.000
183.350 USD
-1.68% 9%
2923
173 Biểu tượng logo của EQIFI EQIFI
06/2021 / Ethereum Blockchain
EQX *
0,0065056466 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
165.696 USD
7.30% 10%
2965
174 Biểu tượng logo của Trace Network Labs Trace Network Labs
01/2022 / Ethereum Blockchain
TRACE *
0,0090653323 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
164.959 USD
-9.57% 27%
2967
175 Biểu tượng logo của Moonsama Moonsama
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAMA *
0,0135066385 USD
330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143.330 USD
2.27% -2%
3027
176 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METO *
0,0008797084 USD
21,4913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000.000
138.663 USD
0.48% 8%
3040
177 Biểu tượng logo của Metastrike Metastrike
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTS *
0,00862443 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 565.000.000
138.413 USD
1.78% -0%
3042
178 Biểu tượng logo của GAIA Everworld GAIA Everworld
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAIA *
0,0145148206 USD
355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
132.934 USD
-7.50% 91%
3069
179 Biểu tượng logo của UniX Gaming UniX Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0282346121 USD
690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.151 USD
-18.52% 246%
3150
180 Biểu tượng logo của TaleCraft TaleCraft
11/2021 / Avalanche C-Chain
CRAFT *
0,0137865734 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
105.639 USD
48.55% 207%
3178
181 Biểu tượng logo của Bullieverse Bullieverse
01/2022 / Polygon Blockchain
$BULL *
0,0064193954 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
101.997 USD
-1.32% -1%
3197
182 Biểu tượng logo của TCGCoin 2.0 TCGCoin 2.0
08/2021 / Ethereum Blockchain
TCG2 *
0,0479079193 USD
1.170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
96.573 USD
-3.99% -4%
3221
183 Biểu tượng logo của BlockchainSpace BlockchainSpace
12/2021 / Ethereum Blockchain
GUILD *
0,0071922122 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.615 USD
-2.47% 41%
3241
184 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0025134835 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
90.220 USD
-24.47% 86%
3261
185 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,0036658688 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
86.806 USD
13.96% 4%
3277
186 Biểu tượng logo của Itheum Itheum
04/2022 / Elrond Blockchain
ITHEUM *
0,0267015098 USD
652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
81.137 USD
-2.41% 18%
3321
187 Biểu tượng logo của Realy Realy
11/2021 / Solana Blockchain
REAL *
0,0324862069 USD
794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
71.721 USD
-7.46% -2%
3386
188 Biểu tượng logo của MOBLAND MOBLAND
12/2021 / Ethereum Blockchain
SYNR *
0,000582479 USD
14,2300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
66.920 USD
4.04% -5%
3422
189 Biểu tượng logo của The Winkyverse The Winkyverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
WNK *
0,0007158436 USD
17,4881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.724.577.059
59.479 USD
-4.12% -9%
3482
190 Biểu tượng logo của Ultimate Champions Ultimate Champions
11/2022 / Polygon Blockchain
CHAMP *
0,0299202849 USD
731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
47.262 USD
-2.71% 4%
3618
191 Biểu tượng logo của Puffin Global Puffin Global
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUFFIN *
0,0007367394 USD
17,9985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
42.821 USD
-14.22% 2%
3668
192 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,0000680478 USD
1,6624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42.318 USD
-2.49% 2%
3672
193 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,000003057 USD
0,0747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
31.199 USD
-7.52% 4%
3879
194 Biểu tượng logo của MetaWear MetaWear
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEAR *
0,0006171182 USD
15,0762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
29.439 USD
1.78% -6%
3925
195 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,0126721432 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.234 USD
8.09% -9%
3989
196 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,11 USD
2.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.201 USD
20.41% 90%
4106
197 Biểu tượng logo của X Protocol X Protocol
09/2021 / Polygon Blockchain
POT *
0,004562632 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
21.640 USD
-14.38% 0%
4169
198 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0001610387 USD
3,9342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.036 USD
0.67% 5%
4214
199 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0009738389 USD
23,7909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
18.789 USD
0.59% 24%
4260
200 Biểu tượng logo của Artmeta Artmeta
01/2022 / Polygon Blockchain
MART *
0,0061509353 USD
150 đ
0 USD
N/A
17.115 USD
-4.59% -4%
4310
201 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0601413973 USD
1.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.642 USD
-1.11% -1%
4448
202 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0432808232 USD
1.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.000.000
11.692 USD
1.29% 43%
4483
203 Biểu tượng logo của NextEarth NextEarth
02/2022 / Polygon Blockchain
NXTT *
0,0004069554 USD
9,9419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
9.898 USD
-5.53% 4%
4552
204 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0012081837 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
7.540 USD
-13.75% 37%
4663
205 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0017027399 USD
42 đ
0 USD
N/A
6.046 USD
-7.74% -10%
4746
206 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.604 USD
-10.72% 41%
4777
207 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0010654659 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.704 USD
3.91% 8%
4942
208 Biểu tượng logo của MetaZooMee MetaZooMee
11/2023 / Ethereum Blockchain
MZM *
0,0004532288 USD
11,0724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.060 USD
9.88% 118%
5015
209 Biểu tượng logo của Neos Credits Neos Credits
10/2021 / Ethereum Blockchain
NCR *
0,0882349509 USD
2.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.054 USD
-1.78% -4%
5016
210 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,0004957947 USD
12,1123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.694 USD
12.08% 104%
5072
211 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,0002505388 USD
6,1207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.691 USD
32.45% 70%
5279
212 Biểu tượng logo của Homeety Homeety
06/2023 / Polygon Blockchain
HOM *
0,0493625964 USD
1.206 đ
0 USD
N/A
1.528 USD
1.56% 10%
5323
213 Biểu tượng logo của Cool Cats MILK Cool Cats MILK
02/2023 / Polygon Blockchain
MILK *
0,0001415654 USD
3,4584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.554.574.315
1.339 USD
0.02% 18%
5376
214 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VFOX *
0,16 USD
4.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
800 USD
10.35% 9%
5608
215 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,0004888456 USD
11,9425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
598 USD
-25.57% -3%
5719
216 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0016825718 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
453 USD
0.02% 79%
5806
217 Biểu tượng logo của Aavegotchi FOMO Aavegotchi FOMO
04/2022 / Polygon Blockchain
FOMO *
0,0010080762 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
232 USD
3.20% 8%
6048
218 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0010647958 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
195 USD
-6.73% -17%
6119
219 Biểu tượng logo của CryptoBlades Kingdoms CryptoBlades Kingdoms
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KING *
0,00059629 USD
14,5674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
191 USD
1.36% 16%
6124
220 Biểu tượng logo của Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG)
12/2021 / Ethereum Blockchain
xDG *
0,0288316862 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.227.219
133 USD
-0.32% 21%
6259
221 Biểu tượng logo của Revomon (OLD) Revomon (OLD)
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0011770602 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
72 USD
2.37% 5%
6478
222 Biểu tượng logo của Samurai Legends Samurai Legends
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMG *
0,0000260316 USD
0,6360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
52 USD
2.66% 13%
6578
223 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,0000070511 USD
0,1723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
5 USD
-6.47% -24%
7111
224 Biểu tượng logo của Archean Archean
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCH *
0,0001987169 USD
4,8547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
1.83% -1%
7180
225 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0002010306 USD
4,9112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
1 USD
0.03% -0%
7286
226 Biểu tượng logo của Meta Spatial Meta Spatial
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPAT *
0,0032544289 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
0.00% 0%
7706
227 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0000254323 USD
0,6213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-0.54% 0%
7911
228 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0001046625 USD
2,5569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
7963
229 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
0,32 USD
7.762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
2.29% 11%
7964
230 Biểu tượng logo của Starmon Metaverse Starmon Metaverse
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMON *
0,0069619667 USD
170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
7965
231 Biểu tượng logo của HiFi Gaming Society HiFi Gaming Society
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HIFI *
0,0000034939 USD
0,0854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
7984
232 Biểu tượng logo của SPACE SIP SPACE SIP
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIP *
0,0001055049 USD
2,5775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.05% -0%
8014
233 Biểu tượng logo của RaceX RaceX
11/2021 / Avalanche C-Chain
RACEX *
0,0001184736 USD
2,8943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
8122
234 Biểu tượng logo của MetaBrands MetaBrands
12/2021 / Ethereum Blockchain
MAGE *
0,019401489 USD
474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
5.06% 17%
8156
235 Biểu tượng logo của MetaRuffy MetaRuffy
02/2022 / Ethereum Blockchain
MR *
0,0000006199 USD
0,0151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.850.306.087
0 USD
0.08% 3%
8248

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.