1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 147 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3481) - Tron10 (22) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (2279) - Neo (16) - Tron20 (70) - EOS (23) - Chiliz (29) - Tron (92) - Klaytn (10) - TomoChain (3) - Waves (4) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (2) - Polygon (121) - Fantom (57) - Celo (5) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (97) - Zilliqa (19) - Solana (139) - HECO (40) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (11) - Harmony (16) - Avalanche (97) - KCC (2) - ICON (4) - OKExChain (15) - Xinfin Network (XDC) (3) - Cardano (3) - VeChain (1) - Arbitrum (14) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (6) - XRP Ledger (7) - Cronos (4) - KardiaChain (3) - Vite (1) -

05/12/2021 03:03

Danh sách 147 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
117,65 USD
2.698.891 đ
7.752.321.172 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
783.981.099 USD
(103 thị trường)
-8.81% -6%
25
2 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
5,18 USD
118.847 đ
5.180.769.969 USD
1.000.000.000
690.462.124 USD
(69 thị trường)
-16.60% -22%
37
3 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
5,86 USD
134.428 đ
5.354.034.082 USD
913.364.619 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
2.677.861.514 USD
(98 thị trường)
-2.39% -15%
37
4 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
3,92 USD
89.925 đ
5.200.212.288 USD
1.824.603.935 (83%)
Tổng: 2.193.968.927
2.863.701.673 USD
(153 thị trường)
1.06% -16%
39
5 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
2,88 USD
66.067 đ
2.694.473.973 USD
838.603.684 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
595.177.799 USD
(146 thị trường)
-6.11% -25%
62
6 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,21 USD
4.886 đ
1.113.028.801 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
78.307.445 USD
(9 thị trường)
-7.67% 62%
108
7 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
5,92 USD
135.745 đ
752.956.195 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
588.946.600 USD
(160 thị trường)
-15.58% -18%
114
8 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,51 USD
11.699 đ
947.868.318 USD
1.856.738.144 (49%)
Tổng: 3.816.064.549
120.192.505 USD
(30 thị trường)
-10.18% -28%
121
9 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
1.385 USD
31.769.147 đ
878.704.351 USD
642.819 (6%)
Tổng: 10.000.000
120.977.850 USD
(27 thị trường)
-5.68% -5%
131
10 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000305 USD
0,6997 đ
789.153.224 USD
25.757.575.757.576
29.468.153 USD
(12 thị trường)
-1.81% -34%
137
11 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,72 USD
16.477 đ
531.265.810 USD
739.647.760 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
52.694.736 USD
(14 thị trường)
-1.60% -22%
146
12 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
8,21 USD
188.337 đ
735.547.452 USD
79.853.076 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
288.787.324 USD
(27 thị trường)
-3.96% 28%
146
13 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
15,65 USD
358.933 đ
478.785.780 USD
30.600.000 (31%)
Tổng: 100.000.000
477.476.823 USD
(51 thị trường)
-17.13% -20%
155
14 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,51 USD
149.339 đ
575.180.605 USD
69.075.036 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
132.058.584 USD
(40 thị trường)
-8.98% -10%
166
15 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Kusama Blockchain
RMRK *
55,09 USD
1.263.765 đ
523.374.714 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
53.036.907 USD
(2 thị trường)
0.14% 82%
178
16 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,00004862 USD
1,1153 đ
483.972.748 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
63.524.945 USD
(16 thị trường)
3.54% -30%
186
17 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
1,89 USD
43.357 đ
459.434.311 USD
241.594.277 (35%)
Tổng: 700.000.000
35.462.043 USD
(16 thị trường)
-10.55% -20%
195
18 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
12,54 USD
287.705 đ
1.545.552.411 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
281.941.011 USD
(7 thị trường)
-3.25% -19%
207
19 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
1,52 USD
34.869 đ
403.873.990 USD
282.785.230 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
21.755.257 USD
(21 thị trường)
-4.99% -29%
211
20 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,68 USD
15.556 đ
384.756.933 USD
567.369.439 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
227.898.580 USD
(43 thị trường)
-17.7% -34%
215
21 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,30 USD
6.977 đ
377.667.165 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
324.225.639 USD
(33 thị trường)
-12.13% -24%
217
22 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
4,92 USD
112.865 đ
361.697.314 USD
73.683.300 (15%)
Tổng: 500.000.000
34.623.681 USD
(6 thị trường)
-7.52% -26%
218
23 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,004694866 USD
108 đ
853.764.978 USD
181.850.767.347 (41%)
Tổng: 442.475.501.083
187.657.059 USD
(17 thị trường)
-12.63% -13%
224
24 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / Polygon Blockchain
BLOK *
0,0931296244 USD
2.136 đ
776.580.398 USD
8.338.704.276 (4%)
Tổng: 200.000.000.000
79.233.726 USD
(11 thị trường)
-9.09% -29%
227
25 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
29,89 USD
685.621 đ
567.795.148 USD
18.997.700 (38%)
Tổng: 50.000.000
99.872.108 USD
(18 thị trường)
-9.92% -20%
236
26 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
1,27 USD
29.134 đ
299.596.277 USD
279.496.290 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
16.124.228 USD
(12 thị trường)
-8.57% -27%
247
27 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,14 USD
3.171 đ
298.849.875 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
88.893.665 USD
(15 thị trường)
-10.95% -23%
248
28 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
2,42 USD
55.477 đ
297.939.484 USD
123.200.000 (15%)
Tổng: 800.000.000
126.574.123 USD
(12 thị trường)
-15.31% -24%
265
29 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
15,95 USD
365.866 đ
239.964.608 USD
15.045.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
5.004.393 USD
(7 thị trường)
-5.09% -23%
284
30 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,18 USD
4.067 đ
251.778.565 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
16.063.588 USD
(11 thị trường)
-7.88% -47%
286
31 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
1,30 USD
29.812 đ
220.740.784 USD
169.857.481 (8%)
Tổng: 2.000.000.000
23.882.548 USD
(17 thị trường)
-12.94% -37%
299
32 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0081477427 USD
187 đ
218.278.542 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
1.704.333 USD
(10 thị trường)
-8.22% 5%
305
33 Biểu tượng logo của Neos Credits Neos Credits
10/2021 / Ethereum Blockchain
NCR *
5,14 USD
117.912 đ
204.891.832 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
38.058.985 USD
(4 thị trường)
-2.54% 28%
317
34 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,04394362 USD
1.008 đ
196.662.626 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
97.161.477 USD
(28 thị trường)
-8.91% -24%
322
35 Biểu tượng logo của GameFi GameFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAFI *
194,24 USD
4.455.926 đ
193.873.360 USD
998.099 (7%)
Tổng: 14.965.600
5.952.207 USD
(5 thị trường)
7.23% -30%
324
36 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
16,01 USD
367.269 đ
194.765.765 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.421.348 USD
(4 thị trường)
-10.83% -12%
327
37 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
2,60 USD
59.644 đ
190.990.643 USD
73.093.696 (98%)
Tổng: 74.857.859
77.619.931 USD
(29 thị trường)
-4.65% -9%
333
38 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,04706597 USD
1.080 đ
186.487.504 USD
3.328.176.008 (11%)
Tổng: 30.000.000.000
10.010.475 USD
(11 thị trường)
-11.18% -16%
340
39 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
8,25 USD
189.255 đ
178.307.140 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
52.423.465 USD
(9 thị trường)
-19.85% -6%
349
40 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
455,77 USD
10.455.362 đ
158.013.374 USD
346.695 (35%)
Tổng: 1.000.000
2.284.598 USD
(11 thị trường)
-6.22% -18%
366
41 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
5,12 USD
117.453 đ
150.952.489 USD
36.900.000 (31%)
Tổng: 120.000.000
9.592.434 USD
(10 thị trường)
-6.5% -29%
378
42 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
14,96 USD
343.182 đ
142.245.272 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.850.999 USD
(5 thị trường)
-5.7% -14%
391
43 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,30 USD
6.853 đ
131.072.128 USD
608.331.992 (51%)
Tổng: 1.200.000.000
33.030.077 USD
(21 thị trường)
-9.81% -28%
410
44 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
2,08 USD
47.715 đ
130.118.989 USD
62.632.296 (31%)
Tổng: 200.000.000
7.472.798 USD
(20 thị trường)
-12.37% -25%
414
45 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,21 USD
4.783 đ
127.622.703 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.718.665 USD
(3 thị trường)
-2.7% -34%
419
46 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
10,65 USD
244.311 đ
120.312.256 USD
12.676.155 (42%)
Tổng: 30.000.000
12.882.582 USD
(18 thị trường)
-8.4% -22%
426
47 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,45 USD
10.240 đ
104.966.939 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
13.200.652 USD
(7 thị trường)
-16.16% -17%
464
48 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0954291368 USD
2.189 đ
84.641.821 USD
886.959.940 (11%)
Tổng: 7.771.000.000
3.673.398 USD
(20 thị trường)
-10.78% -38%
500
49 Biểu tượng logo của Decentral Games [new] Decentral Games [new]
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,46 USD
10.503 đ
79.035.807 USD
172.626.503 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
727.294 USD
(3 thị trường)
-6.25% -16%
516
50 Biểu tượng logo của BOSAGORA BOSAGORA
08/2019 / Ethereum Blockchain
BOA *
0,24 USD
5.555 đ
73.515.442 USD
303.595.031 (67%)
Tổng: 450.000.000
10.930.654 USD
(6 thị trường)
-14.22% -30%
529
51 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
3,42 USD
78.460 đ
71.768.263 USD
20.983.601 (54%)
Tổng: 38.758.206
5.567.756 USD
(8 thị trường)
-12.78% 12%
533
52 Biểu tượng logo của vEmpire DDAO vEmpire DDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,34 USD
7.866 đ
59.557.966 USD
173.684.291 (21%)
Tổng: 810.720.000
10.937.322 USD
(10 thị trường)
-13.72% -25%
577
53 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / Ethereum Blockchain
XTM *
1,35 USD
30.977 đ
57.479.867 USD
42.566.560 (5%)
Tổng: 800.000.000
9.269.890 USD
(6 thị trường)
-15.25% -23%
584
54 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
2,22 USD
50.945 đ
45.907.239 USD
20.671.563 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
1.951.307 USD
(5 thị trường)
-12.34% -19%
633
55 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CPAN *
2,79 USD
64.024 đ
43.538.229 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
16.004.688 USD
(2 thị trường)
-4.93% -47%
637
56 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FARA *
2,46 USD
56.491 đ
43.451.727 USD
17.644.875 (18%)
Tổng: 100.000.000
2.792.495 USD
(7 thị trường)
-9.92% -30%
638
57 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,55 USD
12.587 đ
43.355.180 USD
79.013.040 (40%)
Tổng: 200.000.000
3.106.729 USD
(3 thị trường)
-3.58% -14%
639
58 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,21 USD
4.795 đ
37.868.297 USD
181.181.290 (91%)
Tổng: 200.000.000
490.936 USD
(13 thị trường)
-5.59% -13%
680
59 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,12 USD
2.799 đ
37.411.868 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
5.754.150 USD
(7 thị trường)
-18.79% -4%
685
60 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,94 USD
21.508 đ
37.092.404 USD
39.562.500 (26%)
Tổng: 150.000.000
4.076.043 USD
(9 thị trường)
-14.55% -8%
689
61 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
10,00 USD
229.358 đ
34.095.628 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
1.611.899 USD
(12 thị trường)
-10.40% -18%
718
62 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0598457138 USD
1.373 đ
30.606.396 USD
511.421.691 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
5.584.914 USD
(20 thị trường)
-12.19% -36%
746
63 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEDA *
0,0006686764 USD
15,3394 đ
30.522.551 USD
45.646.224.309 (46%)
Tổng: 100.000.000.000
1.308.099 USD
(2 thị trường)
9.30% 1%
747
64 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINA *
4,01 USD
91.878 đ
30.066.067 USD
7.506.900 (8%)
Tổng: 100.000.000
9.774.302 USD
(9 thị trường)
-13.69% -43%
752
65 Biểu tượng logo của Sin City Metaverse Sin City Metaverse
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIN *
0,46 USD
10.478 đ
27.343.969 USD
59.865.484 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
6.096.396 USD
(4 thị trường)
5.27% -22%
777
66 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONI *
1,60 USD
36.747 đ
24.868.067 USD
15.524.368 (6%)
Tổng: 270.000.000
3.672.541 USD
(10 thị trường)
-6.71% -30%
800
67 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,48 USD
10.993 đ
23.224.790 USD
48.462.895 (63%)
Tổng: 77.303.932
244.446 USD
(7 thị trường)
-9.46% -2%
829
68 Biểu tượng logo của DEEPSPACE DEEPSPACE
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPS *
0,42 USD
9.571 đ
22.067.139 USD
52.893.498 (53%)
Tổng: 100.000.000
267.283 USD
(2 thị trường)
5.86% -9%
842
69 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,87 USD
20.043 đ
21.676.902 USD
24.810.137 (25%)
Tổng: 100.000.000
3.038.745 USD
(8 thị trường)
-13.32% -24%
854
70 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
1,76 USD
40.312 đ
21.511.296 USD
12.241.344 (0%)
Tổng: 3.492.000.000
3.519.083 USD
(12 thị trường)
-10.98% -41%
856
71 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0819499328 USD
1.880 đ
21.318.163 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
654.451 USD
(2 thị trường)
23.95% 125%
858
72 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0824358955 USD
1.891 đ
19.588.416 USD
237.619.987 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
1.598.811 USD
(14 thị trường)
-12.49% -36%
889
73 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
11,86 USD
272.079 đ
18.976.763 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
16.943.751 USD
(3 thị trường)
-10.79% -15%
901
74 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,72 USD
16.625 đ
16.803.839 USD
23.187.418 (5%)
Tổng: 500.000.000
2.056.720 USD
(1 thị trường)
-17.65% -38%
947
75 Biểu tượng logo của Fear Fear
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
2,32 USD
53.239 đ
15.159.755 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
16.223.279 USD
(12 thị trường)
-2.93% 3%
976
76 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,18 USD
4.105 đ
14.351.242 USD
80.193.528 (52%)
Tổng: 155.157.120
1.270.221 USD
(3 thị trường)
-9.79% -10%
999
77 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,59 USD
13.451 đ
11.183.323 USD
19.072.888 (19%)
Tổng: 100.000.000
3.799.943 USD
(5 thị trường)
-14.94% -43%
1091
78 Biểu tượng logo của Polker Polker
06/2021 / Ethereum Blockchain
PKR *
0,17 USD
3.909 đ
10.932.820 USD
64.151.435 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
1.331.150 USD
(4 thị trường)
-9.77% -27%
1096
79 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
1.170 USD
26.846.802 đ
10.623.879 USD
9.078 (91%)
Tổng: 10.000
152.024 USD
(1 thị trường)
-5.22% 4%
1108
80 Biểu tượng logo của Legend of Fantasy War Legend of Fantasy War
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LFW *
1,45 USD
33.294 đ
10.483.404 USD
7.223.300 (4%)
Tổng: 200.000.000
1.206.435 USD
(6 thị trường)
-11.91% -30%
1110
81 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,89 USD
20.431 đ
10.505.535 USD
11.795.766 (10%)
Tổng: 117.718.487
711.606 USD
(2 thị trường)
-12.70% -25%
1111
82 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,13 USD
2.955 đ
10.407.455 USD
80.784.502 (57%)
Tổng: 142.335.870
415.128 USD
(1 thị trường)
-7.14% -5%
1115
83 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,86 USD
19.725 đ
10.239.219 USD
11.908.120 (13%)
Tổng: 95.000.000
975.606 USD
(1 thị trường)
-9.54% -25%
1123
84 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,01960865 USD
450 đ
9.725.890 USD
496.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
627.414 USD
(7 thị trường)
-14.13% -25%
1138
85 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,75 USD
17.113 đ
9.297.405 USD
12.463.333 (12%)
Tổng: 100.000.000
1.356.425 USD
(2 thị trường)
-7.54% -25%
1150
86 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,16 USD
3.734 đ
9.172.337 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
4.004.225 USD
(5 thị trường)
-9.21% -27%
1154
87 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,13 USD
2.907 đ
8.604.222 USD
67.895.854 (3%)
Tổng: 2.008.574.001
149.349 USD
(6 thị trường)
-19.41% -22%
1176
88 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,66 USD
15.142 đ
7.213.180 USD
10.927.955 (91%)
Tổng: 12.000.000
238.476 USD
(3 thị trường)
-6.90% 0%
1227
89 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAX *
4,04 USD
92.722 đ
6.871.300 USD
1.700.000 (9%)
Tổng: 20.000.000
1.563.380 USD
(5 thị trường)
-19.67% -19%
1244
90 Biểu tượng logo của DeFi Degen Land DeFi Degen Land
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DDL *
0,0000409769 USD
0,9400 đ
6.146.538 USD
150.000.000.000 (50%)
Tổng: 300.000.000.000
1.446.238 USD
(1 thị trường)
-26.18% 158%
1273
91 Biểu tượng logo của Rune Shards Rune Shards
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RXS *
0,0290498225 USD
666 đ
5.266.879 USD
181.305.040 (94%)
Tổng: 192.999.312
161.956 USD
(1 thị trường)
-11.80% -25%
1323
92 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0883814755 USD
2.027 đ
4.741.878 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
616.268 USD
(7 thị trường)
-6.53% 15%
1347
93 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,31 USD
7.131 đ
3.546.042 USD
11.407.840 (22%)
Tổng: 52.225.389
4.103 USD
(5 thị trường)
-10.80% -18%
1444
94 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
72,84 USD
1.671.000 đ
3.003.493 USD
41.233 (50%)
Tổng: 82.075
261.330 USD
(6 thị trường)
-5.18% -17%
1494
95 Biểu tượng logo của ETHERLAND ETHERLAND
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,11 USD
2.438 đ
2.222.914 USD
20.913.278 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
136.207 USD
(1 thị trường)
-18.29% 43%
1598
96 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
21,81 USD
500.307 đ
2.035.601 USD
93.336 (9%)
Tổng: 1.000.000
108.656 USD
(1 thị trường)
-0.59% -17%
1626
97 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,14 USD
3.302 đ
1.738.664 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
343.244 USD
(3 thị trường)
-3.17% -20%
1681
98 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,20 USD
4.548 đ
1.561.989 USD
7.878.094 (20%)
Tổng: 40.000.000
6.748 USD
(1 thị trường)
-2.58% -31%
1718
99 Biểu tượng logo của ShoeFy ShoeFy
10/2021 / Ethereum Blockchain
SHOE *
0,34 USD
7.885 đ
1.468.203 USD
4.271.554 (4%)
Tổng: 100.000.000
130.662 USD
(2 thị trường)
-13.56% -21%
1739
100 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
1,46 USD
33.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
35.942.152 USD
(11 thị trường)
-6.67% -25%
2805
101 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,82 USD
18.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.160.545 USD
(5 thị trường)
-5.52% -36%
2845
102 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
2,89 USD
66.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.331.034 USD
(5 thị trường)
6.32% -22%
2857
103 Biểu tượng logo của Starmon Metaverse Starmon Metaverse
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMON *
6,97 USD
159.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.770.365 USD
(3 thị trường)
-11.84% 55%
2874
104 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELMON *
2,02 USD
46.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
9.031.371 USD
(6 thị trường)
-2.92% -20%
2880
105 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
3,01 USD
68.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
7.298.236 USD
(8 thị trường)
2.08% 18%
2910
106 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
25,47 USD
584.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.935.081 USD
(5 thị trường)
3.25% 11%
2913
107 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
1,20 USD
27.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.664.913 USD
(3 thị trường)
-5.82% -29%
2939
108 Biểu tượng logo của GAIA Everworld GAIA Everworld
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAIA *
0,66 USD
15.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.929.265 USD
(8 thị trường)
-10.42% -39%
2993
109 Biểu tượng logo của Magic Metaverse Magic Metaverse
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MAC *
5,46 USD
125.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.757.213 USD
(1 thị trường)
-4.50% -6%
3002
110 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0000000052 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.380.000.000.000.000
3.473.316 USD
(1 thị trường)
55.95% -27%
3013
111 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAME *
2,94 USD
67.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.273.099 USD
(5 thị trường)
-9.05% 7%
3032
112 Biểu tượng logo của SPACE SIP SPACE SIP
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIP *
0,72 USD
16.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.211.368 USD
(3 thị trường)
-4.87% -44%
3038
113 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,17 USD
3.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.207.716 USD
(4 thị trường)
-4.00% -2%
3039
114 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
496,55 USD
11.390.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
3.147.263 USD
(3 thị trường)
-13.67% -31%
3040
115 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CIFI *
134,51 USD
3.085.612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
3.059.071 USD
(1 thị trường)
-28.72% -59%
3049
116 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,89 USD
20.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
2.822.848 USD
(1 thị trường)
-9.35% 8%
3064
117 Biểu tượng logo của Dark Frontiers Dark Frontiers
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DARK *
1,10 USD
25.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.800.977 USD
(5 thị trường)
-12.79% -10%
3069
118 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,14 USD
3.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.156.944 USD
(5 thị trường)
-4.38% -19%
3122
119 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNG *
0,14 USD
3.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
1.566.286 USD
(3 thị trường)
21.82% 38%
3190
120 Biểu tượng logo của Multiverse Multiverse
07/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0358386864 USD
822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
1.561.178 USD
(1 thị trường)
-14.70% -24%
3193
121 Biểu tượng logo của X Protocol X Protocol
09/2021
POT
2,30 USD
52.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.353.386 USD
(3 thị trường)
-18.66% -29%
3233
122 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PSB *
1,28 USD
29.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.334.161 USD
(1 thị trường)
-2.46% -51%
3241
123 Biểu tượng logo của ProjectOasis ProjectOasis
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OASIS *
2,71 USD
62.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
1.315.363 USD
(1 thị trường)
-24.38% -32%
3242
124 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,12 USD
2.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
963.568 USD
(6 thị trường)
-4.32% -13%
3340
125 Biểu tượng logo của NELO Metaverse NELO Metaverse
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NELO *
0,0025219159 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
798.116 USD
(1 thị trường)
-17.53% -43%
3403
126 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,34 USD
7.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
735.851 USD
(1 thị trường)
-3.91% 5%
3446
127 Biểu tượng logo của CryptoBlades Kingdoms CryptoBlades Kingdoms
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KING *
0,13 USD
3.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
637.811 USD
(2 thị trường)
-5.22% -10%
3517
128 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,00932019 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
636.149 USD
(5 thị trường)
-17.34% -23%
3519
129 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,000818899 USD
18,7855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
594.159 USD
(9 thị trường)
-14.62% -29%
3539
130 Biểu tượng logo của Battle Pets Battle Pets
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,0896888916 USD
2.057 đ
0 USD
N/A
514.287 USD
(6 thị trường)
-5.97% -25%
3605
131 Biểu tượng logo của DeepSpace Token DeepSpace Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
DXO *
0,0000196967 USD
0,4518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
491.517 USD
(2 thị trường)
-10.29% -34%
3623
132 Biểu tượng logo của GridZone.io GridZone.io
09/2021 / Ethereum Blockchain
ZONE *
2,47 USD
56.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
435.148 USD
(1 thị trường)
-30.45% 21%
3667
133 Biểu tượng logo của HiFi Gaming Society HiFi Gaming Society
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HIFI *
0,0068233096 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
405.267 USD
(1 thị trường)
-25.90% 47%
3690
134 Biểu tượng logo của Rici Elon Rici Elon
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RICI *
0,0008771616 USD
20,1221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
322.781 USD
(1 thị trường)
-11.93% -33%
3797
135 Biểu tượng logo của TSA NFT TSA NFT
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TSA *
0,0071730396 USD
165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
308.147 USD
(2 thị trường)
-37.88% -31%
3823
136 Biểu tượng logo của Meta Spatial Meta Spatial
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPAT *
0,77 USD
17.762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
299.008 USD
(3 thị trường)
-9.74% -38%
3842
137 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,50 USD
11.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
285.772 USD
(1 thị trường)
27.79% -21%
3866
138 Biểu tượng logo của RichCity RichCity
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RICH *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
244.035 USD
(1 thị trường)
28.33% 49%
3957
139 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
1,37 USD
31.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
220.091 USD
(3 thị trường)
-6.09% -4%
4016
140 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
1,00 USD
22.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.181.707
156.597 USD
(4 thị trường)
-12.02% -34%
4205
141 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VFOX *
1,61 USD
36.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
145.997 USD
(1 thị trường)
-15.32% -47%
4245
142 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
20,20 USD
463.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
51.365 USD
(2 thị trường)
-10.64% -6%
4931
143 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,0004001216 USD
9,1788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
44.016 USD
(3 thị trường)
-8.53% -5%
5021
144 Biểu tượng logo của Inari Inari
07/2021 / Ethereum Blockchain
INARI *
0,0000250251 USD
0,5741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
38.773 USD
(1 thị trường)
-9.56% 38%
5110
145 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0161516077 USD
371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
22.529 USD
(1 thị trường)
4.69% -0%
5441
146 Biểu tượng logo của CryptoWar xBlade CryptoWar xBlade
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XBLADE *
0,0621361922 USD
1.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.287 USD
(3 thị trường)
-1.04% 10%
6613
147 Biểu tượng logo của Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG)
12/2021 / Ethereum Blockchain
xDG *
0,47 USD
10.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 thị trường)
2.38% 2%
7932

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.