1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 248 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

14/07/2024 15:04

Danh sách 248 đồng tiền điện tử & Token thể loại Metaverse (), xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
8,83 USD
224.922 đ
4.118.212.754 USD
466.160.323 (90%)
Tổng: 520.649.662
145.159.323 USD
8.63% 19%
24
2 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,69 USD
42.903 đ
2.484.173.113 USD
1.474.194.646 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
87.864.800 USD
0.85% 20%
33
3 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,19 USD
157.506 đ
2.418.023.871 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
97.137.423 USD
-0.24% -9%
36
4 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,43 USD
36.522 đ
1.434.477.752 USD
1.000.000.000
15.504.910 USD
2.67% 9%
56
5 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001476636 USD
3,7595 đ
1.412.716.047 USD
9.567.121.851.975 (99%)
Tổng: 9.689.673.927.556
141.248.453 USD
3.78% 2%
57
6 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,65 USD
907.733 đ
969.075.462 USD
27.180.522 (87%)
Tổng: 31.415.926
22.602.038 USD
-0.03% 6%
69
7 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,59 USD
142.400 đ
826.762.731 USD
147.819.139 (55%)
Tổng: 270.000.000
23.637.747 USD
0.96% 6%
77
8 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,32 USD
8.093 đ
725.126.603 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
45.944.667 USD
1.48% 6%
87
9 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.477 đ
635.371.677 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
31.331.452 USD
1.51% 7%
96
10 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,26 USD
31.971 đ
512.150.788 USD
407.847.303 (69%)
Tổng: 590.000.000
1.634.835 USD
1.68% 0%
117
11 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,74 USD
18.870 đ
448.320.659 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
35.573.536 USD
1.15% -1%
127
12 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,016259513 USD
414 đ
303.951.291 USD
18.693.751.270 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
12.455.232 USD
2.48% 6%
160
13 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
65,14 USD
1.658.551 đ
291.471.652 USD
4.474.309 (54%)
Tổng: 8.303.658
9.055.903 USD
2.28% 14%
169
14 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.365 đ
283.243.098 USD
1.652.013.039 (91%)
Tổng: 1.820.001.642
12.035.664 USD
3.15% 3%
172
15 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,25 USD
57.258 đ
224.895.020 USD
100.000.000
29.707.673 USD
3.40% 8%
196
16 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,24 USD
6.110 đ
199.782.655 USD
832.433.368 (85%)
Tổng: 978.064.789
9.890.750 USD
2.88% -8%
227
17 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,70 USD
17.872 đ
183.338.470 USD
261.172.158 (94%)
Tổng: 277.733.522
12.691.123 USD
0.77% 4%
239
18 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,19 USD
4.778 đ
169.958.914 USD
905.697.857 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
6.941.514 USD
1.47% 6%
245
19 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,45 USD
11.542 đ
165.680.771 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
37.263.158 USD
0.72% -2%
250
20 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,11 USD
2.885 đ
165.527.239 USD
1.460.924.569 (61%)
Tổng: 2.400.000.000
8.894.183 USD
-4.38% 7%
251
21 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0051163097 USD
130 đ
137.066.261 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
282.065 USD
1.21% 6%
276
22 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0380828861 USD
970 đ
131.384.703 USD
3.449.967.069 (82%)
Tổng: 4.188.364.218
4.369.141 USD
4.73% 13%
285
23 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,50 USD
12.769 đ
129.530.213 USD
258.259.433 (74%)
Tổng: 347.714.007
13.262.707 USD
2.78% 8%
288
24 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,20 USD
30.520 đ
108.443.253 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
54.286.960 USD
2.00% 6%
326
25 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,50 USD
38.070 đ
98.586.410 USD
65.931.630 (66%)
Tổng: 100.000.000
14.377.062 USD
1.81% -2%
348
26 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,13 USD
3.291 đ
95.132.514 USD
736.007.298 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
5.333.039 USD
2.49% 5%
356
27 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
3,16 USD
80.526 đ
88.875.437 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
3.456.242 USD
2.23% 2%
370
28 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,34 USD
8.603 đ
88.074.872 USD
260.638.310 (52%)
Tổng: 500.000.000
378.271 USD
1.24% 6%
376
29 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,50 USD
12.663 đ
81.433.758 USD
163.727.586 (33%)
Tổng: 500.000.000
2.961.177 USD
2.32% 7%
399
30 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.279 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
31 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0057774795 USD
147 đ
77.861.633 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
648.679 USD
-0.13% 1%
408
32 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0116500873 USD
297 đ
72.006.740 USD
6.180.789.671 (63%)
Tổng: 9.872.433.565
1.092.239 USD
1.77% -8%
429
33 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,12 USD
3.042 đ
70.963.933 USD
593.972.191 (74%)
Tổng: 800.000.000
4.841.346 USD
3.09% 7%
434
34 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
0,96 USD
24.526 đ
65.422.196 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
9.700.423 USD
2.04% -0%
456
35 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,21 USD
5.275 đ
65.287.648 USD
315.099.826 (57%)
Tổng: 550.322.467
3.905.679 USD
1.97% 1%
457
36 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
2,12 USD
53.919 đ
64.668.221 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
97.547 USD
-1.84% -4%
459
37 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
6,06 USD
154.297 đ
59.885.683 USD
9.881.507 (99%)
Tổng: 10.000.000
525.093 USD
5.52% 15%
479
38 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001614257 USD
4,1099 đ
59.400.008 USD
367.971.221.780 (74%)
Tổng: 500.000.000.000
4.004.802 USD
2.87% 5%
481
39 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,00952909 USD
243 đ
55.679.976 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
544.614 USD
5.08% -14%
497
40 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,05 USD
26.697 đ
55.310.459 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
2.958.377 USD
2.29% -2%
500
41 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0107363799 USD
273 đ
46.984.096 USD
4.376.158.082 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
3.125.142 USD
1.14% 4%
543
42 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,15 USD
3.917 đ
46.862.307 USD
304.583.334 (61%)
Tổng: 500.000.000
510.156 USD
0.98% 2%
544
43 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
2,19 USD
55.858 đ
45.146.782 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
2.054.414 USD
4.37% -3%
553
44 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,32 USD
8.262 đ
42.416.907 USD
130.712.847 (65%)
Tổng: 200.000.000
573.385 USD
0.20% -4%
566
45 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
3,79 USD
96.459 đ
41.466.816 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
109.138 USD
-1.21% -5%
572
46 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0697021606 USD
1.775 đ
41.380.369 USD
593.674.119 (85%)
Tổng: 700.000.000
8.900.319 USD
-3.10% 20%
574
47 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0076107091 USD
194 đ
40.612.627 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
534.053 USD
3.14% -4%
578
48 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,10 USD
2.625 đ
39.294.685 USD
381.084.929 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.028.965 USD
-1.84% 17%
585
49 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0036901763 USD
94 đ
34.528.496 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.024.798
392.389 USD
1.04% -1%
626
50 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,13 USD
3.367 đ
34.371.312 USD
259.934.508 (72%)
Tổng: 360.000.000
373.815 USD
1.34% -6%
628
51 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
34.276.899 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
1.020.990 USD
-0.66% 7%
629
52 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0020462003 USD
52 đ
33.547.379 USD
16.394.962.909 (46%)
Tổng: 36.000.000.000
1.446.482 USD
0.73% -7%
633
53 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,003376177 USD
86 đ
33.527.176 USD
9.930.514.635 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
4.382.336 USD
1.59% 8%
634
54 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0386560382 USD
984 đ
32.806.226 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
216.660 USD
3.92% 9%
637
55 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0013050967 USD
33 đ
32.410.654 USD
24.833.910.788 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
1.073.246 USD
-3.86% -9%
645
56 Biểu tượng logo của Virtuals Protocol Virtuals Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,0321894783 USD
820 đ
32.189.478 USD
1.000.000.000
1.953.512 USD
-2.18% 24%
648
57 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0304387635 USD
775 đ
31.623.616 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
6.522.163 USD
4.72% -0%
652
58 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0620749883 USD
1.580 đ
30.472.187 USD
490.893.165 (70%)
Tổng: 700.000.000
1.229.002 USD
2.07% 11%
662
59 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0013099961 USD
33 đ
29.895.957 USD
22.821.409.581
12.559.423 USD
3.12% 6%
668
60 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,035001457 USD
891 đ
28.201.296 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
939.501 USD
-13.10% 2%
684
61 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0081687502 USD
208 đ
26.591.406 USD
3.255.260.052 (33%)
Tổng: 10.000.000.000
708.395 USD
1.34% 8%
693
62 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0273283514 USD
696 đ
19.669.718 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
16.721.615 USD
0.66% 0%
782
63 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
0,33 USD
8.466 đ
19.597.879 USD
58.940.361 (59%)
Tổng: 100.000.000
134.227 USD
1.57% 1%
785
64 Biểu tượng logo của zkRace zkRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
ZERC *
0,16 USD
4.062 đ
19.144.578 USD
120.000.000
129.044 USD
9.18% 27%
790
65 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,20 USD
5.173 đ
24.381.447 USD
120.000.000
859.320 USD
-3.66% -13%
803
66 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0009295278 USD
23,6658 đ
16.300.795 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
313.657 USD
2.88% 1%
840
67 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0213272444 USD
543 đ
15.186.932 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
28.004 USD
0.00% -2%
865
68 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000005864 USD
0,0149 đ
15.104.399 USD
25.757.575.757.576
712.081 USD
1.96% 7%
867
69 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0005434243 USD
13,8356 đ
14.795.437 USD
27.226.308.014 (54%)
Tổng: 50.000.000.000
540.480 USD
1.42% -7%
878
70 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0026824497 USD
68 đ
14.562.892 USD
5.428.952.299 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
322.711 USD
-0.38% -9%
880
71 Biểu tượng logo của QORPO WORLD QORPO WORLD
02/2022 / Ethereum Blockchain
QORPO *
0,22 USD
5.531 đ
14.621.068 USD
67.306.000 (9%)
Tổng: 749.690.000
740.143 USD
-1.20% 4%
883
72 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,36 USD
9.235 đ
14.056.088 USD
38.749.379 (100%)
Tổng: 38.758.206
345 USD
-0.65% 0%
893
73 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0168899766 USD
430 đ
12.910.635 USD
764.396.290 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
4.451.284 USD
14.42% 37%
921
74 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,23 USD
5.749 đ
11.514.609 USD
50.994.674 (57%)
Tổng: 89.893.757
366.821 USD
2.19% 2%
961
75 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,002250657 USD
57 đ
11.468.545 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
705.837 USD
0.23% 4%
962
76 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0906487748 USD
2.308 đ
11.252.160 USD
124.129.198
175.704 USD
3.69% 17%
966
77 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,0655365858 USD
1.669 đ
9.856.757 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
62.681 USD
7.76% -2%
1019
78 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,0777210857 USD
1.979 đ
9.670.326 USD
124.423.461 (62%)
Tổng: 200.000.000
159.723 USD
1.93% 1%
1028
79 Biểu tượng logo của Farcana Farcana
10/2022 / Polygon Blockchain
FAR *
0,0139183076 USD
354 đ
8.979.484 USD
645.156.334 (13%)
Tổng: 5.000.000.000
1.949.170 USD
2.65% -10%
1049
80 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / Ethereum Blockchain
CREO *
0,0290125424 USD
739 đ
8.422.243 USD
290.296.616 (37%)
Tổng: 788.886.709
1.285.919 USD
11.17% 23%
1073
81 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0959947522 USD
2.444 đ
8.343.397 USD
86.915.139 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.45% 1%
1075
82 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,65 USD
16.634 đ
8.166.596 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
12.678 USD
3.52% 6%
1088
83 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
0,89 USD
22.767 đ
8.129.280 USD
9.090.949 (91%)
Tổng: 10.000.000
39.394 USD
6.63% 5%
1089
84 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
UBXS *
0,14 USD
3.575 đ
8.025.596 USD
57.155.070 (67%)
Tổng: 84.999.999
423.458 USD
5.54% -4%
1098
85 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
1,19 USD
30.352 đ
7.830.738 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
3.087.609 USD
4.45% 7%
1107
86 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0177892368 USD
453 đ
7.748.777 USD
435.587.921 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
677.210 USD
0.77% -9%
1113
87 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0067451908 USD
172 đ
7.488.718 USD
1.110.230.769 (56%)
Tổng: 2.000.000.000
450.048 USD
6.36% -1%
1123
88 Biểu tượng logo của TOWER TOWER
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0044399566 USD
113 đ
7.410.107 USD
1.668.959.211 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
88.852 USD
3.69% -12%
1128
89 Biểu tượng logo của Bag Bag
02/2024 / Ethereum Blockchain
BAG *
0,0017681165 USD
45 đ
7.138.250 USD
4.037.205.673 (74%)
Tổng: 5.482.034.098
22.150 USD
1.62% 5%
1140
90 Biểu tượng logo của Affyn Affyn
01/2022 / Polygon Blockchain
FYN *
0,0272515485 USD
694 đ
6.922.814 USD
254.033.788 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
247.977 USD
-4.23% -3%
1149
91 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTM *
0,0354654153 USD
903 đ
6.883.706 USD
194.096.317 (24%)
Tổng: 800.000.000
251.922 USD
1.90% 1%
1150
92 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0003216595 USD
8,1895 đ
6.111.158 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
650.169 USD
2.13% 1%
1187
93 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0043767865 USD
111 đ
5.742.347 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
983 USD
0.37% 36%
1202
94 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,0456503458 USD
1.162 đ
5.013.263 USD
109.818.741 (57%)
Tổng: 191.841.140
51.799 USD
3.70% -1%
1235
95 Biểu tượng logo của MagicCraft MagicCraft
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCRT *
0,001131295 USD
29 đ
4.937.263 USD
4.364.257.893 (61%)
Tổng: 7.199.999.993
258.469 USD
-1.46% -4%
1240
96 Biểu tượng logo của BRN Metaverse BRN Metaverse
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRN *
0,20 USD
5.165 đ
4.905.022 USD
24.180.239 (81%)
Tổng: 29.700.000
1.535.189 USD
0.48% 3%
1243
97 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0002251176 USD
5,7315 đ
4.682.753 USD
20.801.360.198 (43%)
Tổng: 48.717.871.483
231.362 USD
1.25% -6%
1268
98 Biểu tượng logo của Darwinia Network Darwinia Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
RING *
0,0027541347 USD
70 đ
4.610.353 USD
1.673.975.128 (82%)
Tổng: 2.042.810.072
34.624 USD
1.51% 2%
1278
99 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,41 USD
10.424 đ
4.594.621 USD
11.221.615 (94%)
Tổng: 12.000.000
1.614 USD
2.54% 5%
1280
100 Biểu tượng logo của Dark Frontiers Dark Frontiers
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DARK *
0,0256094944 USD
652 đ
4.433.248 USD
173.109.555 (69%)
Tổng: 250.000.000
163.518 USD
0.25% -6%
1300
101 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,066608997 USD
1.696 đ
4.405.482 USD
66.139.439 (36%)
Tổng: 184.467.440
3.382 USD
6.47% -9%
1303
102 Biểu tượng logo của holoride holoride
01/2022 / Ethereum Blockchain
RIDE *
0,004527231 USD
115 đ
3.880.325 USD
857.107.877 (86%)
Tổng: 1.000.000.000
33.900 USD
-1.22% 9%
1338
103 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NETVR *
0,0766331821 USD
1.951 đ
3.874.419 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
29.441 USD
0.95% -11%
1339
104 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOGA *
0,007214707 USD
184 đ
3.609.083 USD
500.239.694 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
10.958 USD
-0.54% 27%
1357
105 Biểu tượng logo của Ispolink Ispolink
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISP *
0,0012653629 USD
32 đ
3.487.879 USD
2.756.425.785 (28%)
Tổng: 10.000.000.000
240.967 USD
1.97% 1%
1370
106 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,0136562307 USD
348 đ
3.357.746 USD
245.876.498 (26%)
Tổng: 931.130.760
16 USD
0.33% 20%
1375
107 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0578868162 USD
1.474 đ
3.195.350 USD
55.199.964 (86%)
Tổng: 64.342.091
7.694 USD
-3.95% -5%
1390
108 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WWY *
0,0022054868 USD
56 đ
3.176.522 USD
1.440.281.416 (21%)
Tổng: 6.999.999.999
1.682.953 USD
5.71% -4%
1394
109 Biểu tượng logo của Dypius [New] Dypius [New]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0319077264 USD
812 đ
3.161.989 USD
99.097.908 (43%)
Tổng: 229.926.862
364.226 USD
-6.06% 5%
1401
110 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,0339443407 USD
864 đ
3.102.400 USD
91.396.691 (91%)
Tổng: 100.000.000
57.352 USD
0.57% 1%
1405
111 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAME *
0,099756467 USD
2.540 đ
3.039.038 USD
30.464.571 (30%)
Tổng: 100.000.000
191.207 USD
1.62% 10%
1414
112 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,0412302057 USD
1.050 đ
2.897.211 USD
70.269.127 (10%)
Tổng: 715.280.000
234.182 USD
28.43% 27%
1432
113 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / Ethereum Blockchain
MBD *
0,0001026395 USD
2,6132 đ
2.691.518 USD
26.223.020.732 (66%)
Tổng: 40.000.000.000
89.986 USD
-4.31% -4%
1449
114 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0638592133 USD
1.626 đ
2.469.882 USD
38.676.985 (94%)
Tổng: 41.024.063
209.976 USD
2.63% 20%
1474
115 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0050797419 USD
129 đ
2.379.170 USD
468.364.292 (97%)
Tổng: 483.429.337
3.324 USD
2.20% 70%
1481
116 Biểu tượng logo của Sinverse Sinverse
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIN *
0,0034780512 USD
89 đ
2.330.100 USD
669.944.169 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
925.996 USD
1.34% -9%
1487
117 Biểu tượng logo của Cryowar Cryowar
10/2021 / Solana Blockchain
CWAR *
0,0083626168 USD
213 đ
2.174.280 USD
260.000.000 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
40.501 USD
-0.06% 5%
1502
118 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,0028964371 USD
74 đ
2.117.817 USD
731.180.094 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
724.930 USD
0.41% 23%
1513
119 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
0,0138176031 USD
352 đ
2.072.640 USD
150.000.000
57.486 USD
11.43% 0%
1520
120 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0010306327 USD
26 đ
2.043.003 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
63.443 USD
0.73% -1%
1526
121 Biểu tượng logo của Blink Galaxy Blink Galaxy
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GQ *
0,0003217734 USD
8,1924 đ
1.909.234 USD
5.933.475.330 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
1.798.168 USD
-20.55% -33%
1543
122 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,0096611871 USD
246 đ
1.835.876 USD
190.025.935 (44%)
Tổng: 432.525.935
1.856.992 USD
3.92% 4%
1558
123 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONI *
0,0103981801 USD
265 đ
1.581.279 USD
152.072.651 (56%)
Tổng: 270.000.000
238.804 USD
1.66% -0%
1596
124 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0049312371 USD
126 đ
1.250.737 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
229.511 USD
1.89% -6%
1652
125 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0377468308 USD
961 đ
1.243.819 USD
32.951.612 (72%)
Tổng: 46.000.000
96.088 USD
3.96% 2%
1655
126 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,0251501097 USD
640 đ
1.236.226 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
239.581 USD
-0.48% -1%
1657
127 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,0636072469 USD
1.619 đ
1.126.829 USD
17.715.413 (42%)
Tổng: 41.739.202
542.644 USD
0.72% -6%
1691
128 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
92,21 USD
2.347.785 đ
961.626 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
1.471 USD
-1.24% -0%
1739
129 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000009166 USD
0,0233 đ
916.579 USD
1.000.000.000.000
122 USD
2.97% 5%
1750
130 Biểu tượng logo của Aimedis (new) Aimedis (new)
02/2023 / Polygon Blockchain
AIMX *
0,0026109089 USD
66 đ
869.433 USD
333.000.000 (56%)
Tổng: 600.000.000
55.238 USD
2.35% 4%
1764
131 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0007706158 USD
19,6199 đ
815.545 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
74.380 USD
-0.30% 1%
1784
132 Biểu tượng logo của MNet Pioneer MNet Pioneer
05/2021
NEER
0,041773265 USD
1.064 đ
812.624 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
114.562 USD
-3.69% 1%
1785
133 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,24 USD
6.002 đ
803.975 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
63.718 USD
-6.68% -18%
1789
134 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0033512336 USD
85 đ
796.167 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
13.945 USD
0.28% -7%
1789
135 Biểu tượng logo của Protocol Monsters Protocol Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
0,22 USD
5.478 đ
733.699 USD
3.410.185 (37%)
Tổng: 9.166.468
45.465 USD
1.30% -6%
1808
136 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPG *
0,0094903073 USD
242 đ
732.273 USD
77.160.136 (81%)
Tổng: 95.000.000
619 USD
-0.80% 4%
1810
137 Biểu tượng logo của Elemon Elemon
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELMON *
0,000993267 USD
25,2886 đ
640.566 USD
644.908.310 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
130 USD
0.46% 1%
1843
138 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,0045486936 USD
116 đ
607.809 USD
133.622.792 (89%)
Tổng: 150.000.000
15.646 USD
-0.05% -21%
1859
139 Biểu tượng logo của The Unfettered Ecosystem The Unfettered Ecosystem
05/2023 / Polygon Blockchain
SOULS *
0,0019838854 USD
51 đ
547.223 USD
275.833.817 (12%)
Tổng: 2.250.000.000
68.048 USD
-1.27% 0%
1887
140 Biểu tượng logo của Metaverse Face Metaverse Face
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0000563646 USD
1,4350 đ
536.339 USD
9.515.523.108 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
26.773 USD
-0.80% 10%
1891
141 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0025638528 USD
65 đ
496.934 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
5.013 USD
-4.76% 4%
1911
142 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0015214601 USD
39 đ
466.567 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
0 USD
0.00% 3%
1930
143 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0256822433 USD
654 đ
393.849 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
391 USD
12.77% 28%
1976
144 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,0079152058 USD
202 đ
380.250 USD
48.040.458 (48%)
Tổng: 100.000.000
96.579 USD
-12.07% 4%
1981
145 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,0009345737 USD
23,7942 đ
333.808 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
5.562.081 USD
-6.18% -15%
2022
146 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0018989406 USD
48 đ
330.080 USD
173.823.179 (23%)
Tổng: 749.491.340
17.783 USD
-0.70% 3%
2026
147 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FARA *
0,0140386179 USD
357 đ
321.887 USD
22.928.676 (23%)
Tổng: 99.930.069
26.302 USD
0.26% -1%
2034
148 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,0023211149 USD
59 đ
294.573 USD
126.909.977 (42%)
Tổng: 300.000.000
48.574 USD
-2.30% -2%
2052
149 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACK *
0,0026572169 USD
68 đ
293.038 USD
110.280.162 (94%)
Tổng: 117.718.487
3.157 USD
0.04% -22%
2053
150 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0042875079 USD
109 đ
241.631 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
22.923 USD
-0.41% -0%
2083
151 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,001106037 USD
28 đ
214.172 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
805 USD
-6.49% 8%
2112
152 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0001940191 USD
4,9397 đ
194.019 USD
1.000.000.000
69.371 USD
-5.05% -5%
2132
153 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
2,66 USD
67.757 đ
136.563 USD
51.314 (48%)
Tổng: 106.733
14.030 USD
0.49% 19%
2209
154 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0018690824 USD
48 đ
126.761 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
26.413 USD
-0.39% 6%
2220
155 Biểu tượng logo của The HUSL The HUSL
08/2021 / Ethereum Blockchain
HUSL *
0,0115992694 USD
295 đ
120.399 USD
10.379.879 (10%)
Tổng: 100.000.000
5.700 USD
-0.00% 8%
2233
156 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0005597864 USD
14,2522 đ
106.343 USD
189.969.797 (38%)
Tổng: 500.000.000
31.889 USD
6.09% -8%
2261
157 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PWAR *
0,0012514356 USD
32 đ
103.647 USD
82.822.168 (83%)
Tổng: 100.000.000
29.940 USD
2.14% -3%
2267
158 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0349927833 USD
891 đ
95.794 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
285 USD
0.02% 0%
2282
159 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0003595073 USD
9,1531 đ
59.091 USD
164.365.752 (80%)
Tổng: 205.183.301
710 USD
812.19% 579%
2340
160 Biểu tượng logo của RaceFi RaceFi
11/2021 / Solana Blockchain
RACEFI *
0,0028238886 USD
72 đ
130.422 USD
46.185.335 (23%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
0.00% -28%
2356
161 Biểu tượng logo của MetaverseX MetaverseX
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAX *
0,0156559798 USD
399 đ
43.054 USD
2.750.000 (14%)
Tổng: 20.000.000
12.898 USD
2.36% 4%
2372
162 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,000751087 USD
19,1227 đ
40.298 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
0 USD
1.26% 2%
2379
163 Biểu tượng logo của Metaverse VR v2 Metaverse VR v2
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEVRV2 *
0,0011266764 USD
29 đ
38.059 USD
33.779.566 (68%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
0.00% 7%
2384
164 Biểu tượng logo của ShoeFy ShoeFy
10/2021 / Ethereum Blockchain
SHOE *
0,0021878719 USD
56 đ
28.472 USD
13.013.747 (13%)
Tổng: 100.000.000
17.724 USD
-1.82% 3%
2406
165 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,0002221417 USD
5,6557 đ
23.904 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
123 USD
5.06% -14%
2422
166 Biểu tượng logo của ClassicDoge ClassicDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0000011913 USD
0,0303 đ
18.073 USD
15.170.955.963 (9%)
Tổng: 160.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
2445
167 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,0000102041 USD
0,2598 đ
16.153 USD
1.582.962.427 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
3 USD
0.41% 6%
2447
168 Biểu tượng logo của Decentral Games ICE Decentral Games ICE
10/2021 / Polygon Blockchain
ICE *
0,0000470909 USD
1,1989 đ
10.674 USD
226.662.490 (72%)
Tổng: 313.384.303
92.968 USD
20.28% 38%
2476
169 Biểu tượng logo của Avatly Avatly
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AVA *
0,0000272031 USD
0,6926 đ
6.066 USD
222.970.812 (23%)
Tổng: 988.581.186
0 USD
0.00% 8%
2497
170 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,000033919 USD
0,8636 đ
410 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
40 USD
26.42% 57%
2536
171 Biểu tượng logo của Unix Gaming Unix Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0000001011 USD
0,0026 đ
39 USD
384.723.122 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.086 USD
130.94% 219%
2544
172 Biểu tượng logo của Mocaverse Mocaverse
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
45.546.746 USD
26.36% 26%
2550
173 Biểu tượng logo của Moca Coin Moca Coin
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,11 USD
2.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
34.132.201 USD
0.22% 21%
2553
174 Biểu tượng logo của Bitcoin Cats Bitcoin Cats
12/2023 / Ethereum Blockchain
1CAT *
0,0023872178 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.360.235 USD
1.87% 6%
2584
175 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,0109297449 USD
278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
5.446.208 USD
-16.78% -25%
2597
176 Biểu tượng logo của Virtual Protocol Virtual Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,13 USD
3.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.106.042 USD
3.10% 20%
2647
177 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,000000903 USD
0,0230 đ
14 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
78 USD
21.60% 25%
2648
178 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
0 USD
-0.02% -75%
2651
179 Biểu tượng logo của Dypius [Old] Dypius [Old]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,28 USD
7.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
695.442 USD
3.33% 27%
2870
180 Biểu tượng logo của Ozone Metaverse Ozone Metaverse
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OZONE *
0,0015628653 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
602.601 USD
80.02% 78%
2898
181 Biểu tượng logo của Hello Pets Hello Pets
03/2021 / Ethereum Blockchain
PET *
0,0506406776 USD
1.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
351.599 USD
7.13% 8%
3057
182 Biểu tượng logo của Multiverse Multiverse
07/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0003378641 USD
8,6020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
264.419 USD
4.61% 8%
3171
183 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TAP *
0,0013480545 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
236.803 USD
-7.63% -16%
3221
184 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
03/2022 / Ethereum Blockchain
OMI *
0,0004865678 USD
12,3880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 312.325.162.269
228.028 USD
0.11% -1%
3234
185 Biểu tượng logo của Bullieverse Bullieverse
01/2022 / Polygon Blockchain
$BULL *
0,0034812819 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
226.184 USD
8.65% -17%
3239
186 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,0161569728 USD
411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.270.758
200.409 USD
1.54% 12%
3284
187 Biểu tượng logo của Army of Fortune Gem Army of Fortune Gem
01/2024 / Arbitrum Blockchain
AFG *
0,0085828503 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
174.811 USD
14.21% 34%
3350
188 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PSB *
0,0034929847 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137.830 USD
-7.29% -3%
3466
189 Biểu tượng logo của EQIFI EQIFI
06/2021 / Ethereum Blockchain
EQX *
0,0053256049 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
135.369 USD
-0.01% -4%
3475
190 Biểu tượng logo của Realy Realy
11/2021 / Solana Blockchain
REAL *
0,0362481293 USD
923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
121.612 USD
-2.62% -20%
3539
191 Biểu tượng logo của Animal Concerts Animal Concerts
01/2022 / Ethereum Blockchain
ANML *
0,0001619038 USD
4,1221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000.000
118.278 USD
-2.46% 1%
3557
192 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0021494264 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
99.448 USD
0.15% -18%
3665
193 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0256442837 USD
653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
85.753 USD
3.60% 1%
3743
194 Biểu tượng logo của Morpheus Infrastructure Node Morpheus Infrastructure Node
05/2018 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,0020767742 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
83.799 USD
-3.40% -4%
3760
195 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METO *
0,0003358222 USD
8,5500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800.000.000
75.266 USD
-0.29% -7%
3811
196 Biểu tượng logo của Itheum Itheum
04/2022 / MultiversX Blockchain
ITHEUM *
0,0057300262 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.388 USD
-0.52% 0%
3826
197 Biểu tượng logo của BlockchainSpace BlockchainSpace
12/2021 / Ethereum Blockchain
GUILD *
0,0026901084 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.445 USD
-0.14% 2%
4055
198 Biểu tượng logo của GAIA Everworld GAIA Everworld
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAIA *
0,0047306542 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
40.914 USD
0.72% 17%
4107
199 Biểu tượng logo của Metastrike Metastrike
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTS *
0,003808804 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 565.000.000
35.576 USD
6.77% 1%
4178
200 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,0000016208 USD
0,0413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
26.550 USD
0.95% -14%
4331
201 Biểu tượng logo của The Winkyverse The Winkyverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
WNK *
0,0002448503 USD
6,2339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.590.116.460
26.483 USD
-5.30% -15%
4335
202 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
4,09 USD
104.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.018 USD
-1.12% 4%
4396
203 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,001800485 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
22.754 USD
1.00% 4%
4440
204 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0015437874 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.548 USD
2.01% 38%
4530
205 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,0342260678 USD
871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.585 USD
-0.24% -5%
4591
206 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,0012483176 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
14.404 USD
-10.52% -2%
4693
207 Biểu tượng logo của Artmeta Artmeta
01/2022 / Polygon Blockchain
MART *
0,0043336707 USD
110 đ
0 USD
N/A
14.304 USD
0.13% -17%
4701
208 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLACE *
0,0001401511 USD
3,5682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.221 USD
-4.53% 7%
4708
209 Biểu tượng logo của X Protocol X Protocol
09/2021 / Polygon Blockchain
POT *
0,0046279879 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
14.029 USD
-1.39% 9%
4724
210 Biểu tượng logo của MetaWear MetaWear
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEAR *
0,0002956464 USD
7,5272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
11.523 USD
-1.24% -7%
4865
211 Biểu tượng logo của Moonsama Moonsama
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAMA *
0,0101919235 USD
259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.301 USD
8.06% 7%
5104
212 Biểu tượng logo của Trace Network Labs Trace Network Labs
01/2022 / Ethereum Blockchain
TRACE *
0,0014371898 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.068 USD
-7.29% -5%
5120
213 Biểu tượng logo của UFORIKA UFORIKA
01/2024 / Polygon Blockchain
FORA *
0,0005205457 USD
13,2531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.008
5.825 USD
2.94% 4%
5215
214 Biểu tượng logo của LUKSO [Old] LUKSO [Old]
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
2,27 USD
57.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.880 USD
-5.35% 4%
5520
215 Biểu tượng logo của DeFi Warrior (FIWA) DeFi Warrior (FIWA)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIWA *
0,0000630083 USD
1,6042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.156 USD
2.73% -0%
5656
216 Biểu tượng logo của TCGCoin 2.0 TCGCoin 2.0
08/2021 / Ethereum Blockchain
TCG2 *
0,0410146998 USD
1.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
1.557 USD
-0.15% -0%
5786
217 Biểu tượng logo của Bit Hotel Bit Hotel
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTH *
0,0009724389 USD
24,7583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.405 USD
-0.83% -7%
5826
218 Biểu tượng logo của Homeety Homeety
06/2023 / Polygon Blockchain
HOM *
0,0341268802 USD
869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
820 USD
0.01% -3%
6064
219 Biểu tượng logo của Aavegotchi FOMO Aavegotchi FOMO
04/2022 / Polygon Blockchain
FOMO *
0,0006512981 USD
16,5821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
446 USD
1.89% -1%
6302
220 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VFOX *
0,0616136651 USD
1.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
420 USD
-0.54% -10%
6330
221 Biểu tượng logo của NextEarth NextEarth
02/2022 / Polygon Blockchain
NXTT *
0,0001664189 USD
4,2370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
201 USD
22.99% 31%
6623
222 Biểu tượng logo của TaleCraft TaleCraft
11/2021 / Avalanche C-Chain
CRAFT *
0,0032360687 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
119 USD
3.38% 1%
6783
223 Biểu tượng logo của CryptoBlades Kingdoms CryptoBlades Kingdoms
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KING *
0,0003712752 USD
9,4527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24 USD
4.06% -9%
7424
224 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
12 USD
1.82% 5%
7618
225 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,000111335 USD
2,8346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
11 USD
-1.54% 0%
7646
226 Biểu tượng logo của Arcas Arcas
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCAS *
0,0828102404 USD
2.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6 USD
-0.13% -2%
7806
227 Biểu tượng logo của Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG)
12/2021 / Ethereum Blockchain
xDG *
0,015176333 USD
386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.077.485
4 USD
-0.62% 23%
7867
228 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOTEM *
0,0000060019 USD
0,1528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
2 USD
-10.45% -27%
8009
229 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,0000932529 USD
2,3742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-2.05% -1%
8095
230 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0001522583 USD
3,8765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1 USD
0.36% 13%
8112
231 Biểu tượng logo của StarSharks (SSS) StarSharks (SSS)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSS *
0,0572945201 USD
1.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-0.38% 0%
8114
232 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,0000115008 USD
0,2928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
-0.03% -32%
8554
233 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
35,13 USD
894.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
0 USD
0.00% 4%
8637
234 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,0024834689 USD
63 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 2%
8769
235 Biểu tượng logo của MetaBrands MetaBrands
12/2021 / Ethereum Blockchain
MAGE *
0,0197544369 USD
503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
3.54% 4%
8862
236 Biểu tượng logo của MOBLAND MOBLAND
12/2021 / Ethereum Blockchain
SYNR *
0,0000812044 USD
2,0675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
0.00% -43%
8873
237 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYG *
0,0000382008 USD
0,9726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
0.00% 0%
8917
238 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
0,47 USD
11.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 5%
8949
239 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCAR *
0,0001011126 USD
2,5743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
8963
240 Biểu tượng logo của Neos Credits Neos Credits
10/2021 / Ethereum Blockchain
NCR *
0,0538744444 USD
1.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
0.00% 0%
9090
241 Biểu tượng logo của Starmon Metaverse Starmon Metaverse
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMON *
0,0057458215 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
9097
242 Biểu tượng logo của Vault Hill City Vault Hill City
01/2022 / Polygon Blockchain
VHC *
0,0014394422 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.000.000
0 USD
0.00% 0%
9114
243 Biểu tượng logo của Cool Cats MILK Cool Cats MILK
02/2023 / Polygon Blockchain
MILK *
0,0001126556 USD
2,8682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.554.574.315
0 USD
0.00% 2%
9201
244 Biểu tượng logo của Archean Archean
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARCH *
0,0006001964 USD
15,2810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
9341
245 Biểu tượng logo của Samurai Legends Samurai Legends
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMG *
0,0000070131 USD
0,1786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
0.00% 0%
9408
246 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0003398345 USD
8,6522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
0.00% 54%
9433
247 Biểu tượng logo của MetaZooMee MetaZooMee
11/2023 / Ethereum Blockchain
MZM *
0,0001922769 USD
4,8954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 2%
9477
248 Biểu tượng logo của Molly Molly
01/2024 / Ethereum Blockchain
MOLLY *
0,0000098287 USD
0,2502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -1%
9769

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.