1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 7213 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 09:02

Bảng xếp hạng 7213 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.438 đ
89.964.523.719 USD
89.933.674.709 (97%)
Tổng: 92.609.080.554
60.493.381.779 USD
0.07% -0%
3
2 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
43.864 USD
1.071.604.112 đ
858.078.592.704 USD
19.562.131 (93%)
Tổng: 21.000.000
36.914.153.285 USD
4.94% 16%
1
3 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.294 USD
56.036.017 đ
275.776.788.412 USD
120.230.296
15.866.492.871 USD
2.42% 12%
2
4 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.434 đ
24.299.332.437 USD
24.294.933.965
6.942.966.897 USD
0.05% 0%
7
5 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.426 đ
1.068.973.588 USD
1.069.142.972
3.345.528.088 USD
0.05% 0%
59
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
64,09 USD
1.565.614 đ
27.266.741.001 USD
425.473.084 (75%)
Tổng: 564.189.551
2.050.995.808 USD
5.00% 9%
6
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.214 đ
33.560.515.556 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.469.669.999 USD
0.00% 2%
5
8 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
2.294 USD
56.047.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
1.405.110.752 USD
2.50% 12%
2194
9 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
62,39 USD
1.524.264 đ
1.310.255.208 USD
21.000.000
1.131.292.460 USD
26.23% 214%
52
10 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0957425115 USD
2.339 đ
13.606.462.957 USD
142.115.166.384
1.118.069.162 USD
5.94% 18%
9
11 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
26,36 USD
644.016 đ
9.627.929.028 USD
365.224.604 (51%)
Tổng: 720.000.000
1.103.408.811 USD
14.28% 26%
10
12 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0464341223 USD
1.134 đ
408.504.191 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
972.917.123 USD
26.52% 63%
115
13 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
232,15 USD
5.671.333 đ
35.216.097.959 USD
151.697.906
850.640.803 USD
-0.22% 1%
4
14 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,97 USD
390.140 đ
8.892.735.973 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
703.661.463 USD
0.80% 9%
12
15 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,16 USD
28.297 đ
1.649.041.136 USD
1.423.666.991 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
663.162.682 USD
-0.47% 59%
41
16 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.432 đ
5.348.312.822 USD
5.347.888.596
604.229.438 USD
0.07% 0%
18
17 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002235733 USD
5,4619 đ
1.305.068.686 USD
5.837.319.855.149 (86%)
Tổng: 6.823.159.038.408
565.577.618 USD
-2.93% 88%
53
18 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,42 USD
10.334 đ
14.939.277.893 USD
35.317.851.594 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
524.527.740 USD
3.69% 10%
8
19 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
11,02 USD
269.199 đ
1.638.714.991 USD
148.714.761 (15%)
Tổng: 1.007.671.233
499.283.432 USD
26.94% 73%
42
20 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000015641 USD
0,0382 đ
653.000.159 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
492.314.589 USD
11.26% 42%
83
21 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,82 USD
20.004 đ
7.594.789.676 USD
9.275.188.724 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
481.366.406 USD
1.24% 9%
14
22 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,77 USD
18.882 đ
199.748.318 USD
258.435.630 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
469.647.051 USD
-0.65% 294%
239
23 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000095979 USD
0,2345 đ
5.656.501.821 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
418.789.861 USD
5.81% 15%
16
24 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
73,79 USD
1.802.643 đ
5.456.506.870 USD
73.948.327 (88%)
Tổng: 84.000.000
416.846.870 USD
1.38% 5%
17
25 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.436 đ
1.599.710.504 USD
1.599.319.093
414.121.463 USD
0.10% -0%
43
26 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
43.976 USD
1.074.330.036 đ
2.369.495.557 USD
53.882 (89%)
Tổng: 60.501
401.349.658 USD
5.34% 16%
206
27 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,10 USD
26.877 đ
1.402.698.319 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
394.739.998 USD
0.81% 8%
48
28 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.487 đ
666.552.581 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
383.964.406 USD
9.17% 10%
81
29 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBTC *
893,86 USD
21.836.919 đ
183.987.884 USD
205.836
378.373.409 USD
5.34% 16%
245
30 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.383 đ
2.843.503.312 USD
2.848.978.967
369.533.061 USD
0.07% -0%
28
31 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,96 USD
145.541 đ
7.560.226.858 USD
1.269.032.950 (92%)
Tổng: 1.385.293.630
355.802.350 USD
5.83% 12%
15
32 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,60 USD
161.303 đ
2.230.016.093 USD
337.745.061 (70%)
Tổng: 483.775.120
351.264.970 USD
-1.15% 9%
34
33 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,14 USD
27.808 đ
676.581.790 USD
594.390.448 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
348.629.750 USD
-1.12% 49%
79
34 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,35 USD
8.430 đ
99.985.086 USD
289.770.513
343.824.956 USD
99.90% 92%
338
35 Biểu tượng logo của USD Coin Bridged USD Coin Bridged
03/2022 / Avalanche C-Chain
USDCE *
1,00 USD
24.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.474.216.099
342.119.108 USD
0.06% 0%
2195
36 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
20,31 USD
496.208 đ
2.932.497.523 USD
144.376.911 (69%)
Tổng: 210.700.000
331.949.068 USD
2.56% 8%
27
37 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,54 USD
13.186 đ
610.872.414 USD
1.131.758.180 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
329.802.935 USD
-1.63% -3%
88
38 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
252,42 USD
6.166.546 đ
4.941.697.174 USD
19.577.519 (93%)
Tổng: 21.000.000
326.250.234 USD
2.13% 13%
19
39 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
5,29 USD
129.260 đ
446.176.927 USD
84.327.095
295.803.005 USD
-0.22% 1%
222
40 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
43.864 USD
1.071.598.636 đ
7.035.190.148 USD
160.386
279.105.615 USD
5.09% 16%
203
41 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,80 USD
19.623 đ
307.117.363 USD
382.350.349 (90%)
Tổng: 424.999.998
276.854.744 USD
5.48% 4%
139
42 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.533 đ
9.177.632.084 USD
88.500.498.345 (100%)
Tổng: 88.500.539.851
271.749.722 USD
-0.11% 0%
11
43 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,87 USD
94.511 đ
317.665.226 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
265.250.207 USD
-2.22% 14%
137
44 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,30 USD
56.108 đ
2.305.082.045 USD
1.003.653.961
264.201.151 USD
-0.15% 26%
32
45 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,65 USD
15.844 đ
670.101.502 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
261.688.521 USD
3.15% 6%
80
46 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0303975676 USD
743 đ
803.522.953 USD
26.433.791.185 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
260.564.703 USD
-0.11% 15%
71
47 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,62 USD
15.218 đ
437.515.100 USD
702.360.848 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
259.899.977 USD
7.34% 38%
109
48 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,80 USD
19.490 đ
1.175.893.461 USD
1.473.964.291
247.614.694 USD
0.48% 20%
57
49 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,82 USD
44.405 đ
1.656.389.769 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
207.090.709 USD
2.60% 6%
40
50 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000428367 USD
1,0465 đ
407.228.053 USD
9.506.511.730.751 (96%)
Tổng: 9.935.746.308.093
205.687.817 USD
15.95% 34%
117
51 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,29 USD
7.157 đ
407.371.828 USD
1.390.459.869 (26%)
Tổng: 5.363.361.875
200.430.177 USD
3.40% 1%
116
52 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
232,04 USD
5.668.808 đ
611.035.795 USD
2.633.288
198.855.939 USD
-0.27% 1%
215
53 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,46 USD
11.198 đ
963.335.898 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
198.837.702 USD
2.06% 11%
62
54 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0227850458 USD
557 đ
33.862.068 USD
1.486.153.169
193.987.994 USD
0.11% 0%
582
55 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,78 USD
116.696 đ
2.273.158.173 USD
475.880.579 (24%)
Tổng: 1.961.047.399
192.478.972 USD
0.64% 5%
33
56 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,07 USD
75.070 đ
564.685.827 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
192.156.638 USD
-2.70% -5%
91
57 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,91 USD
242.080 đ
3.744.182.670 USD
377.851.201
181.758.721 USD
1.79% 7%
20
58 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,27 USD
177.710 đ
960.495.646 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
179.155.395 USD
3.21% 8%
63
59 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,75 USD
189.362 đ
2.156.921.114 USD
278.269.352 (26%)
Tổng: 1.068.905.223
169.567.346 USD
1.77% 10%
35
60 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,24 USD
152.423 đ
3.669.794.112 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
166.988.749 USD
1.26% -1%
21
61 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,64 USD
64.498 đ
680.277.766 USD
257.671.391 (34%)
Tổng: 750.000.000
166.099.627 USD
10.57% 18%
78
62 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,43 USD
10.389 đ
121.161.372 USD
284.903.702 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
164.806.409 USD
13.89% 14%
296
63 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,92 USD
22.485 đ
235.691.662 USD
256.084.702 (74%)
Tổng: 347.714.007
163.840.046 USD
6.07% 16%
165
64 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
64,11 USD
1.566.227 đ
0 USD
N/A
160.660.071 USD
4.97% 10%
2196
65 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,46 USD
11.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
159.417.132 USD
11.41% 7%
2197
66 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,44 USD
35.150 đ
1.849.594.271 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
159.297.515 USD
1.14% 8%
37
67 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,48 USD
11.661 đ
903.642.878 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
154.379.276 USD
2.16% 8%
66
68 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,58 USD
14.256 đ
1.826.924.964 USD
3.130.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
151.749.959 USD
-1.43% 10%
38
69 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,74 USD
18.095 đ
822.486.861 USD
1.110.451.278
151.244.163 USD
1.65% 9%
69
70 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.615 USD
210.472.469 đ
286.268.775 USD
33.228 (91%)
Tổng: 36.666
149.833.358 USD
-0.89% 2%
152
71 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
99,09 USD
2.420.841 đ
1.453.168.217 USD
14.664.700 (92%)
Tổng: 16.000.000
146.367.457 USD
-0.15% 2%
46
72 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0525244284 USD
1.283 đ
471.413.229 USD
8.975.123.441 (92%)
Tổng: 9.782.809.387
142.989.308 USD
-5.43% 22%
102
73 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.278 đ
766.791.433 USD
3.549.115.777 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
142.148.994 USD
4.32% 40%
73
74 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,87 USD
1.291.582 đ
424.274.647 USD
8.025.063 (80%)
Tổng: 10.000.000
139.173.613 USD
3.52% 3%
111
75 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,53 USD
110.758 đ
1.491.106.083 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
132.581.330 USD
-2.22% 10%
44
76 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0385343422 USD
941 đ
363.849.179 USD
9.442.205.517 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
124.088.650 USD
-12.69% 57%
126
77 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,24 USD
30.218 đ
95.588.280 USD
77.280.001
123.292.390 USD
21.96% 49%
351
78 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,74 USD
91.406 đ
1.391.519.317 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
121.546.587 USD
1.84% 13%
49
79 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,94 USD
96.162 đ
1.178.707.223 USD
299.449.906 (91%)
Tổng: 327.867.659
121.449.717 USD
6.12% 15%
56
80 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,48 USD
60.584 đ
297.973.551 USD
120.155.145 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
117.282.930 USD
0.39% -4%
145
81 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
17,35 USD
423.790 đ
1.452.916.333 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
116.858.163 USD
3.39% 5%
47
82 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
26,30 USD
642.522 đ
0 USD
N/A
114.074.862 USD
14.15% 26%
2198
83 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,68 USD
16.509 đ
305.232.284 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
112.650.997 USD
1.27% 71%
141
84 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0284265589 USD
694 đ
284.265.589 USD
10.000.000.000
111.252.633 USD
2.81% 17%
153
85 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
12,35 USD
301.637 đ
870.943.344 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
107.415.950 USD
2.91% 13%
67
86 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.901 đ
982.564.229 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
107.089.757 USD
-0.37% 87%
61
87 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0692473268 USD
1.692 đ
2.325.107.037 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
106.303.826 USD
6.66% 13%
30
88 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.998 đ
3.446.048.490 USD
28.079.742.516 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
104.290.386 USD
0.46% 4%
24
89 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
172,15 USD
4.205.537 đ
3.161.844.515 USD
18.367.181
103.913.626 USD
1.12% 3%
25
90 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,68 USD
41.049 đ
619.332.121 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
101.716.737 USD
3.54% 6%
85
91 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.968 đ
364.089.540 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
99.599.050 USD
-0.34% 15%
125
92 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,34 USD
8.299 đ
952.445.752 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
98.751.397 USD
2.54% 7%
64
93 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,54 USD
13.072 đ
440.920.384 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
96.079.553 USD
-0.32% -2%
108
94 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,62 USD
15.237 đ
579.696.269 USD
929.461.062 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
93.540.865 USD
3.15% 10%
90
95 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000084559 USD
0,2066 đ
458.107.759 USD
54.175.991.495.377 (54%)
Tổng: 100.000.000.000.000
93.334.743 USD
35.34% 103%
221
96 Biểu tượng logo của Open Source Network Open Source Network
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPN *
0,0225718691 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
91.964.869 USD
11.33% 139%
2199
97 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,0227510027 USD
556 đ
108.545.378 USD
4.771.015.133
89.062.917 USD
0.10% 0%
314
98 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.851 đ
1.469.404.714 USD
9.321.078.684 (86%)
Tổng: 10.789.649.810
88.464.871 USD
4.83% 7%
45
99 Biểu tượng logo của KingDeFi KingDeFi
07/2021 / Ethereum Blockchain
KRW *
0,000727683 USD
17,7773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.000
88.232.499 USD
-1.88% -3%
2200
100 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,39 USD
33.980 đ
322.625.605 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
84.939.943 USD
-3.43% 11%
135
101 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,71 USD
774.772 đ
517.833.998 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
84.005.610 USD
0.42% 9%
94
102 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,40 USD
58.692 đ
2.138.319.118 USD
890.053.413 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
83.404.727 USD
-0.43% 3%
36
103 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vETH *
47,22 USD
1.153.629 đ
96.048.911 USD
2.033.994
82.833.245 USD
2.52% 12%
350
104 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
19,97 USD
487.921 đ
129.819.902 USD
6.500.025 (65%)
Tổng: 10.000.000
81.373.173 USD
6.99% 78%
280
105 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,17 USD
4.135 đ
104.040.409 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
79.093.904 USD
28.87% 33%
326
106 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,50 USD
1.282.661 đ
1.027.544.377 USD
19.570.956 (93%)
Tổng: 21.000.000
78.656.833 USD
2.60% 12%
60
107 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,16 USD
3.787 đ
1.240.983.001 USD
8.006.096.678 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
77.135.280 USD
1.87% 17%
55
108 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
2.283 USD
55.779.665 đ
21.096.722.131 USD
9.239.800
73.526.349 USD
2.39% 11%
201
109 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,12 USD
27.254 đ
174.010.905 USD
155.979.431
72.757.044 USD
2.88% 8%
187
110 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.151 đ
352.135.779 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
68.613.270 USD
-0.35% 5%
128
111 Biểu tượng logo của Wrapped Matic Wrapped Matic
03/2021 / Polygon Blockchain
WMATIC *
0,82 USD
19.997 đ
0 USD
N/A
68.391.296 USD
1.19% 9%
2201
112 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,28 USD
177.822 đ
80.343.759 USD
11.038.000 (11%)
Tổng: 100.000.000
67.951.659 USD
3.67% 20%
380
113 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
50,22 USD
1.226.813 đ
1.320.258.995 USD
26.290.832 (84%)
Tổng: 31.415.926
66.063.102 USD
-0.92% 15%
51
114 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,14 USD
125.614 đ
2.312.943.794 USD
449.832.227 (88%)
Tổng: 510.217.935
66.023.178 USD
1.35% 12%
31
115 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,77 USD
18.833 đ
781.043.728 USD
1.013.140.616 (92%)
Tổng: 1.101.762.173
64.248.267 USD
2.91% 4%
72
116 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0798967606 USD
1.952 đ
611.615.573 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
63.934.344 USD
1.15% 9%
87
117 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0469334499 USD
1.147 đ
148.672.045 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
63.822.577 USD
3.24% 8%
255
118 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0038386129 USD
94 đ
11.177.058 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
62.712.225 USD
2.08% 2%
872
119 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,26 USD
55.146 đ
255.528.268 USD
113.199.598
62.198.835 USD
1.76% 7%
161
120 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
5,30 USD
129.401 đ
97.760.625 USD
18.456.578 (88%)
Tổng: 21.000.000
61.094.658 USD
13.60% 49%
347
121 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.492 USD
36.460.324 đ
1.371.075.613 USD
918.680 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.058.487 USD
1.26% 0%
50
122 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
32,69 USD
798.606 đ
378.191.343 USD
11.569.184 (61%)
Tổng: 18.900.000
60.855.267 USD
0.97% 9%
123
123 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0219831951 USD
537 đ
291.597.964 USD
13.264.585.149 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
60.246.374 USD
5.85% 16%
149
124 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0247682905 USD
605 đ
1.801.014.274 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
58.854.657 USD
3.80% 14%
39
125 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
1,14 USD
27.944 đ
122.162.626 USD
106.801.377 (21%)
Tổng: 500.000.000
58.555.781 USD
5.46% 12%
291
126 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0441121186 USD
1.078 đ
509.689.527 USD
11.554.410.507 (95%)
Tổng: 12.208.524.566
57.929.019 USD
19.85% 35%
96
127 Biểu tượng logo của ROA CORE ROA CORE
03/2023 / Solana Blockchain
ROA *
0,13 USD
3.144 đ
19.306.781 USD
150.026.733 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
57.871.334 USD
-5.45% -39%
724
128 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0154991207 USD
379 đ
78.427.679 USD
5.060.137.335
56.354.872 USD
13.70% 22%
386
129 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,22 USD
78.624 đ
337.140.432 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
56.220.392 USD
2.00% 5%
131
130 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0152148893 USD
372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
54.544.396 USD
25.08% -38%
2202
131 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,54 USD
37.564 đ
145.322.826 USD
94.510.910 (95%)
Tổng: 100.000.000
53.775.212 USD
-1.58% 4%
258
132 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,72 USD
17.547 đ
161.950.160 USD
225.471.840 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
52.339.369 USD
-0.57% 50%
253
133 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,38 USD
9.233 đ
402.268.934 USD
1.064.344.686 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
52.258.447 USD
2.72% 10%
119
134 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0274849487 USD
671 đ
260.098.920 USD
9.463.322.025 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
49.879.992 USD
2.01% 19%
158
135 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,35 USD
8.633 đ
137.162.969 USD
388.156.958 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
49.774.459 USD
-36.90% 125%
273
136 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,42 USD
59.129 đ
8.359.437.521 USD
3.453.842.770 (68%)
Tổng: 5.098.726.296
49.014.616 USD
1.00% -0%
13
137 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.435 đ
3.066.185.439 USD
21.808.946.351 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
48.647.873 USD
-1.33% 5%
26
138 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0512240845 USD
1.251 đ
51.225.098 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
48.592.610 USD
28.06% 87%
481
139 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.801 đ
297.824.025 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
48.444.990 USD
-2.42% 19%
146
140 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0062560346 USD
153 đ
348.779.743 USD
55.750.929.062 (100%)
Tổng: 55.905.495.000
47.133.285 USD
-3.18% 38%
129
141 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000001838 USD
0,0045 đ
101.021.612 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.908.521 USD
5.95% 11%
333
142 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
27,89 USD
681.412 đ
278.924.253 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
46.514.751 USD
0.83% 8%
155
143 Biểu tượng logo của VMPX (Ordinals) VMPX (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
VMPX *
0,12 USD
2.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.624.000
46.209.689 USD
88.43% 242%
2203
144 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0138458785 USD
338 đ
634.774.426 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
45.773.589 USD
11.75% 48%
84
145 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,36 USD
8.854 đ
89.884.700 USD
248.014.958 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
45.752.197 USD
8.82% 16%
359
146 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0029753974 USD
73 đ
123.055.589 USD
41.357.697.985
45.475.341 USD
8.71% 22%
290
147 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0315350479 USD
770 đ
280.727.519 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
44.860.207 USD
-0.55% 1%
154
148 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,30 USD
7.257 đ
127.890.251 USD
430.506.132 (22%)
Tổng: 2.000.000.000
44.636.186 USD
1.38% 18%
284
149 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,81 USD
215.144 đ
663.725.777 USD
75.367.198 (76%)
Tổng: 99.681.496
44.467.371 USD
1.33% 25%
82
150 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
9,43 USD
230.285 đ
147.599.233 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
44.331.008 USD
16.44% 41%
257
151 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0232078676 USD
567 đ
403.171.790 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
44.202.414 USD
0.53% 11%
118
152 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,57 USD
14.034 đ
117.382.366 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
44.172.972 USD
1.42% 3%
300
153 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
1,35 USD
33.011 đ
318.741.481 USD
235.885.588 (91%)
Tổng: 258.446.029
44.002.757 USD
5.60% 27%
229
154 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0058455284 USD
143 đ
288.184.549 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
43.894.807 USD
-0.01% 17%
151
155 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
24.503 đ
727.510.988 USD
725.332.026
43.722.564 USD
1.22% 1%
74
156 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.130 đ
332.770.445 USD
1.000.000.000
42.819.466 USD
6.23% 12%
132
157 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0899272198 USD
2.197 đ
85.430.859 USD
950.000.000
42.267.118 USD
77.15% 309%
365
158 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,71 USD
164.030 đ
201.002.618 USD
29.936.474
41.733.558 USD
-4.05% 6%
179
159 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,62 USD
15.136 đ
209.761.757 USD
338.556.750 (77%)
Tổng: 440.000.000
41.576.103 USD
18.20% 16%
174
160 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,80 USD
190.566 đ
509.280.834 USD
65.288.394
41.384.678 USD
-1.38% -4%
98
161 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0430740641 USD
1.052 đ
216.415.700 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
41.120.993 USD
0.75% -1%
172
162 Biểu tượng logo của SATS (Ordinals) SATS (Ordinals)
09/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
SATS *
0,0000002341 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
40.764.926 USD
-5.96% 85%
2204
163 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
0,54 USD
13.194 đ
81.008.002 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
40.503.205 USD
5.34% 17%
377
164 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
110,79 USD
2.706.714 đ
417.405.320 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
40.183.209 USD
2.46% -4%
114
165 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,81 USD
410.618 đ
294.373.013 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
38.547.066 USD
-2.94% 10%
147
166 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,32 USD
7.837 đ
398.650.911 USD
1.242.761.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
37.047.814 USD
2.66% 3%
121
167 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
106,82 USD
2.609.707 đ
1.289.656.523 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
36.873.077 USD
5.53% 7%
54
168 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0679619584 USD
1.660 đ
67.902.662 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
36.680.901 USD
3.37% 16%
414
169 Biểu tượng logo của Fasttoken Fasttoken
11/2022
FTN
1,31 USD
31.891 đ
397.952.138 USD
304.850.250 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
36.477.625 USD
-0.03% 7%
226
170 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
53,08 USD
1.296.710 đ
491.301.552 USD
9.256.113 (95%)
Tổng: 9.694.414
34.753.614 USD
2.52% 7%
100
171 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
2,80 USD
68.511 đ
14.049.168 USD
5.009.700
34.639.521 USD
159.28% 159%
812
172 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,27 USD
6.637 đ
104.257.609 USD
383.785.367 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
33.337.111 USD
-0.68% 13%
323
173 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,53 USD
12.875 đ
203.941.769 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
33.150.973 USD
10.95% 38%
176
174 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,37 USD
9.122 đ
93.343.858 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
33.085.533 USD
6.75% 26%
354
175 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
3.964 đ
162.243.934 USD
1.000.000.000
32.759.359 USD
18.93% 53%
190
176 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,52 USD
12.753 đ
93.601.847 USD
179.309.769 (9%)
Tổng: 2.100.000.000
32.448.227 USD
2.53% 2%
352
177 Biểu tượng logo của Wall Street Memes Wall Street Memes
09/2023 / Ethereum Blockchain
WSM *
0,0249394897 USD
609 đ
47.645.881 USD
1.910.459.341 (96%)
Tổng: 2.000.000.000
32.156.089 USD
4.03% 16%
498
178 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,90 USD
21.920 đ
863.597.845 USD
962.494.051 (98%)
Tổng: 983.477.341
32.066.224 USD
2.50% 10%
68
179 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
2,13 USD
52.137 đ
139.508.992 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
31.950.078 USD
-3.27% -21%
271
180 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
31,61 USD
772.178 đ
291.895.655 USD
9.234.932 (31%)
Tổng: 30.234.932
31.755.706 USD
16.30% 25%
148
181 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000940443 USD
2,2975 đ
80.073.992 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
31.708.832 USD
-5.05% 4%
383
182 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,21 USD
5.173 đ
137.873.534 USD
651.111.012 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
31.642.485 USD
7.50% 10%
272
183 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,54 USD
13.281 đ
25.196.815 USD
46.350.161 (74%)
Tổng: 63.000.000
31.552.302 USD
27.04% 25%
663
184 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
1,07 USD
26.137 đ
189.765.123 USD
177.368.892
31.538.602 USD
-2.60% -4%
244
185 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,17 USD
224.135 đ
277.296.417 USD
30.224.371 (30%)
Tổng: 100.000.000
31.448.180 USD
-0.50% 7%
156
186 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0819592637 USD
2.002 đ
550.241.703 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.400.763 USD
-1.04% -5%
93
187 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,39 USD
180.555 đ
200.895.734 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
31.318.754 USD
-1.67% 23%
180
188 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,30 USD
7.302 đ
152.917.198 USD
511.604.742 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
31.046.636 USD
3.70% 8%
198
189 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,15 USD
3.700 đ
83.174.407 USD
549.164.537 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
31.013.523 USD
-3.68% 21%
370
190 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0000789462 USD
1,9287 đ
75.925.492 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
30.334.919 USD
-0.28% 13%
395
191 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,74 USD
18.180 đ
113.922.158 USD
153.090.759 (61%)
Tổng: 252.301.550
30.252.541 USD
-0.04% 5%
307
192 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0061392006 USD
150 đ
99.784.705 USD
16.253.696.848 (77%)
Tổng: 21.000.000.000
30.197.505 USD
4.06% 3%
341
193 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0384776024 USD
940 đ
346.298.421 USD
8.999.999.999
30.073.914 USD
1.25% 8%
130
194 Biểu tượng logo của Superpower Squad Superpower Squad
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUAD *
0,0038779806 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.047.440 USD
-9.74% 65%
2205
195 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,31 USD
7.667 đ
71.685.179 USD
228.419.103 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
29.818.207 USD
6.41% 19%
407
196 Biểu tượng logo của Venus CAKE Venus CAKE
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vCAKE *
0,0731475242 USD
1.787 đ
0 USD
N/A
29.697.252 USD
10.57% 18%
2206
197 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
10,16 USD
248.090 đ
63.660.340 USD
6.268.784 (63%)
Tổng: 10.000.000
29.482.042 USD
-0.26% -20%
429
198 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664627356 USD
1.624 đ
224.805.759 USD
3.382.433.131 (83%)
Tổng: 4.092.063.323
29.327.330 USD
2.68% 9%
170
199 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
2.633 USD
64.318.481 đ
0 USD
N/A
28.978.988 USD
2.41% 12%
2207
200 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,022324019 USD
545 đ
157.354.560 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
28.964.832 USD
-0.92% 11%
193
201 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000005046 USD
0,0123 đ
480.044.357 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.740.359 USD
2.04% 10%
101
202 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.139 đ
1.110.890.023 USD
1.000.000.000
28.739.148 USD
-3.66% 15%
58
203 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.088 đ
249.202.583 USD
1.000.000.000
28.692.478 USD
1.75% 3%
164
204 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,69 USD
16.884 đ
96.924.424 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
28.625.197 USD
2.94% 8%
348
205 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0084883345 USD
207 đ
87.004.638 USD
10.249.906.818 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
28.536.019 USD
-0.19% 14%
362
206 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,22 USD
29.883 đ
509.646.870 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
28.281.002 USD
0.18% 8%
97
207 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
29,83 USD
728.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
27.985.073 USD
3.42% 12%
2208
208 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,35 USD
8.475 đ
112.316.401 USD
323.774.580 (33%)
Tổng: 986.245.419
27.805.637 USD
-1.53% -4%
309
209 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
97
210 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
26,67 USD
651.521 đ
225.888.256 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
26.753.520 USD
1.12% 9%
169
211 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0061832622 USD
151 đ
60.200.547 USD
9.736.049.472 (49%)
Tổng: 19.900.730.000
26.401.657 USD
0.46% 5%
441
212 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,82 USD
20.120 đ
820.801.279 USD
996.610.093
26.093.087 USD
1.89% 8%
70
213 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,21 USD
5.155 đ
690.986.904 USD
3.274.654.440 (56%)
Tổng: 5.859.483.521
25.914.540 USD
3.35% 5%
77
214 Biểu tượng logo của Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged
06/2022 / Avalanche C-Chain
BTC.b *
43.821 USD
1.070.546.023 đ
0 USD
N/A
25.784.370 USD
4.84% 15%
2209
215 Biểu tượng logo của Vanar Vanar
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0520063065 USD
1.271 đ
62.089.224 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
25.587.190 USD
9.01% 48%
385
216 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
2,01 USD
49.158 đ
161.908.385 USD
80.463.652 (45%)
Tổng: 180.000.000
25.377.009 USD
-1.45% 2%
252
217 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0097152562 USD
237 đ
181.761.700 USD
18.708.894.189
25.105.808 USD
-1.54% 11%
186
218 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,59 USD
38.915 đ
80.229.559 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
24.878.461 USD
5.23% 10%
381
219 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0532453656 USD
1.301 đ
63.568.511 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
24.312.209 USD
5.52% 49%
386
220 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0532362951 USD
1.301 đ
66.166.800 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
24.231.869 USD
2.91% 7%
421
221 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0014526268 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
24.139.734 USD
35.82% 83%
2210
222 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.839 đ
318.274.438 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
23.906.128 USD
0.04% 10%
136
223 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,096152749 USD
2.349 đ
2.429.108.214 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
23.783.445 USD
0.96% 4%
29
224 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,74 USD
66.934 đ
903.239.647 USD
329.671.536 (34%)
Tổng: 979.469.846
23.603.831 USD
2.84% 34%
211
225 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
73,26 USD
1.789.732 đ
36.483.274 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
23.319.744 USD
3.82% 9%
559
226 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,37 USD
9.025 đ
216.672.237 USD
586.506.959
23.169.435 USD
1.18% 9%
171
227 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,16 USD
3.923 đ
169.790.579 USD
1.057.366.331
23.143.269 USD
32.26% 59%
250
228 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0019217746 USD
47 đ
43.857.606 USD
22.821.409.581
23.094.959 USD
1.64% 8%
516
229 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0004846062 USD
11,8389 đ
2.671.350 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
22.896.144 USD
-21.57% -9%
1245
230 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,32 USD
7.720 đ
250.397.172 USD
792.385.815 (72%)
Tổng: 1.095.959.673
22.881.125 USD
1.12% 19%
163
231 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,21 USD
5.067 đ
64.446.823 USD
310.712.767 (52%)
Tổng: 599.999.997
22.698.100 USD
-2.31% -2%
427
232 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003298 USD
0,0081 đ
326.527.670 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
22.490.426 USD
-0.46% 3%
134
233 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,21 USD
5.245 đ
164.879.521 USD
768.000.196 (86%)
Tổng: 895.688.560
22.186.440 USD
-0.99% 8%
189
234 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,95 USD
1.928.696 đ
198.265.946 USD
2.511.353 (98%)
Tổng: 2.560.145
22.186.055 USD
0.55% 1%
181
235 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0082126668 USD
201 đ
82.126.668 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
22.142.381 USD
0.46% 5%
374
236 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,08 USD
75.147 đ
331.653.882 USD
107.818.999
22.068.181 USD
5.32% 4%
133
237 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0071762374 USD
175 đ
16.800.090 USD
2.341.072.210 (51%)
Tổng: 4.600.000.000
22.031.262 USD
-1.40% 0%
763
238 Biểu tượng logo của rats(Ordinals) rats(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
rats *
0,000064273 USD
1,5702 đ
0 USD
N/A
21.983.993 USD
-5.69% -6%
2176
239 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,62 USD
15.158 đ
306.570.613 USD
494.095.612 (44%)
Tổng: 1.120.840.187
21.768.748 USD
-6.44% -14%
140
240 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.375 USD
33.591.727 đ
53.070.254 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
21.731.320 USD
19.76% 31%
467
241 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,13 USD
3.258 đ
53.203.421 USD
398.953.623 (50%)
Tổng: 800.000.000
21.725.857 USD
-0.31% 11%
465
242 Biểu tượng logo của Cub Finance Cub Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUB *
0,0067716383 USD
165 đ
0 USD
N/A
21.254.771 USD
-3.16% -17%
2211
243 Biểu tượng logo của AlphaDEX AlphaDEX
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROAR *
0,56 USD
13.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.400.000
21.254.343 USD
0.19% -19%
2212
244 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,22 USD
5.417 đ
26.002.484 USD
117.260.798 (39%)
Tổng: 300.000.000
20.987.804 USD
-1.39% 1%
650
245 Biểu tượng logo của crvUSD crvUSD
06/2023 / Ethereum Blockchain
CRVUSD *
0,99 USD
24.260 đ
0 USD
N/A
20.959.227 USD
-0.30% -1%
2213
246 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,23 USD
5.589 đ
268.723.549 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
20.936.082 USD
-3.84% 21%
157
247 Biểu tượng logo của Jito Staked SOL Jito Staked SOL
11/2022 / Solana Blockchain
JITOSOL *
68,73 USD
1.679.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.016
20.784.387 USD
5.05% 10%
2214
248 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,66 USD
40.493 đ
157.627.755 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
20.767.283 USD
3.28% -1%
192
249 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
2.499 USD
61.060.895 đ
1.362.073.746 USD
544.955
20.749.332 USD
2.16% 11%
210
250 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,14 USD
3.343 đ
78.108.446 USD
570.742.809 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
20.747.279 USD
0.66% 6%
387
251 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,54 USD
37.626 đ
111.480.212 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
20.609.277 USD
1.76% 3%
310
252 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,58 USD
14.281 đ
304.895.065 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
20.447.419 USD
1.02% 11%
142
253 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,84 USD
142.697 đ
252.193.577 USD
43.176.160
20.308.080 USD
2.75% 12%
162
254 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
0,0122263186 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.250.017 USD
-1.00% 2%
2215
255 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0507186465 USD
1.239 đ
704.078.399 USD
13.882.042.347 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.222.400 USD
1.24% 3%
76
256 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,74 USD
18.190 đ
189.985.845 USD
255.161.117 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
20.072.000 USD
14.05% 21%
183
257 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0728683929 USD
1.780 đ
392.437.625 USD
5.385.567.181 (65%)
Tổng: 8.292.953.919
19.974.228 USD
-0.18% 11%
122
258 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
24.428 đ
669.598.601 USD
669.655.736 (64%)
Tổng: 1.044.853.133
19.826.460 USD
0.00% 0%
213
259 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,21 USD
29.572 đ
82.208.186 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
19.804.736 USD
0.71% 8%
372
260 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,20 USD
4.857 đ
120.566.459 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
19.580.241 USD
8.35% 184%
299
261 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000311295 USD
0,7605 đ
609.220.752 USD
19.570.504.673.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
19.550.604 USD
0.72% 8%
89
262 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
1,19 USD
29.047 đ
78.818.664 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
19.516.733 USD
0.52% 13%
385
263 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,41 USD
10.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
19.503.426 USD
26.59% 126%
2216
264 Biểu tượng logo của Chainflip Chainflip
10/2021 / Ethereum Blockchain
FLIP *
5,95 USD
145.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
19.432.265 USD
-8.33% 19%
2217
265 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,000625653 USD
15,2847 đ
67.198.655 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
19.296.958 USD
3.06% 7%
418
266 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0673065005 USD
1.644 đ
80.355.801 USD
1.193.878.749 (50%)
Tổng: 2.400.000.000
19.078.223 USD
6.38% 32%
379
267 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,37 USD
8.932 đ
32.904.516 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
18.975.748 USD
4.11% 8%
588
268 Biểu tượng logo của Ark Rivals Ark Rivals
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARKN *
0,000800284 USD
19,5509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.731.940 USD
-2.71% 33%
2218
269 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,72 USD
41.933 đ
114.295.767 USD
66.588.888
18.727.943 USD
-0.03% 9%
306
270 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,75 USD
18.342 đ
71.336.829 USD
95.012.805 (81%)
Tổng: 117.929.473
18.715.369 USD
0.79% 1%
408
271 Biểu tượng logo của Connext Network Connext Network
09/2023 / Ethereum Blockchain
NEXT *
0,19 USD
4.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.319.599 USD
7.85% 24%
2219
272 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0474496173 USD
1.159 đ
183.535.452 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
18.264.125 USD
7.53% 16%
185
273 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
0,79 USD
19.347 đ
27.041.530 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
18.164.614 USD
3.25% 20%
638
274 Biểu tượng logo của wstUSDT wstUSDT
08/2023 / Tron20 Blockchain
WSTUSDT *
1,02 USD
24.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 213.846.225
18.159.740 USD
1.54% 2%
2220
275 Biểu tượng logo của rats (Ordinals) rats (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
rats *
0,000069118 USD
1,6886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
17.568.223 USD
1.69% 21%
2221
276 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0110699326 USD
270 đ
65.058.791 USD
5.877.072.004 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
17.355.208 USD
4.40% 5%
424
277 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0145874254 USD
356 đ
419.721.962 USD
28.772.860.921 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
17.158.219 USD
1.78% 23%
113
278 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
9.584 USD
234.138.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.891.183 USD
22.50% 32%
2222
279 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,12 USD
2.839 đ
141.722.332 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
16.733.503 USD
-0.30% 1%
267
280 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,42 USD
10.299 đ
22.166.214 USD
52.582.215 (53%)
Tổng: 99.741.145
16.542.281 USD
40.24% 75%
686
281 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,52 USD
12.624 đ
723.429.441 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.423.589 USD
0.28% -6%
75
282 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,15 USD
3.770 đ
508.779.542 USD
3.296.951.621
16.224.244 USD
-1.51% -1%
218
283 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0017920586 USD
44 đ
309.058.038 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
16.161.498 USD
1.65% 14%
138
284 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,001437494 USD
35 đ
41.191.220 USD
28.654.881.310 (82%)
Tổng: 35.000.000.000
16.123.142 USD
3.17% 8%
529
285 Biểu tượng logo của Moneta Digital Moneta Digital
05/2022 / Tron20 Blockchain
MMXN *
0,0577290898 USD
1.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
15.987.920 USD
0.87% -1%
2223
286 Biểu tượng logo của UniBot UniBot
06/2023 / Ethereum Blockchain
UNIBOT *
66,21 USD
1.617.439 đ
66.207.077 USD
1.000.000
15.983.620 USD
9.77% 39%
420
287 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
0,30 USD
7.400 đ
106.275.542 USD
350.871.368 (17%)
Tổng: 2.100.000.000
15.558.743 USD
2.02% 2%
319
288 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
11,14 USD
272.229 đ
160.639.958 USD
14.415.956 (69%)
Tổng: 21.000.000
15.485.451 USD
-0.68% 12%
191
289 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0146969513 USD
359 đ
201.112.087 USD
13.683.932.337 (97%)
Tổng: 14.130.782.337
15.484.768 USD
1.44% 10%
178
290 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,74 USD
67.002 đ
444.942.639 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
15.445.239 USD
-2.23% -4%
107
291 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,49 USD
207.295 đ
555.396.680 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
15.431.802 USD
2.68% 7%
92
292 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,40 USD
9.685 đ
144.135.634 USD
363.574.689 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
14.986.410 USD
-0.86% -13%
262
293 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,0229772899 USD
561 đ
22.960.552 USD
999.271.532 (98%)
Tổng: 1.020.000.000
14.962.236 USD
0.71% 33%
681
294 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,24 USD
5.811 đ
422.041.920 USD
1.774.309.086 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
14.800.942 USD
0.34% 8%
112
295 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,29 USD
104.723 đ
230.567.039 USD
53.787.024 (56%)
Tổng: 96.150.704
14.214.898 USD
0.38% 16%
166
296 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,99 USD
24.084 đ
39.057.504 USD
39.619.383 (40%)
Tổng: 100.000.000
14.204.245 USD
8.08% 10%
544
297 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018
AERGO
0,17 USD
4.187 đ
76.264.447 USD
445.000.000 (89%)
Tổng: 500.000.000
14.158.407 USD
-1.27% -4%
393
298 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,14 USD
3.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.987
14.068.692 USD
73.07% 129%
2224
299 Biểu tượng logo của 5ire 5ire
12/2023 / Ethereum Blockchain
5IRE *
0,41 USD
10.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
13.992.003 USD
29.67% 30%
2225
300 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,28 USD
6.779 đ
20.498.720 USD
73.874.861 (15%)
Tổng: 500.000.000
13.985.982 USD
5.05% 6%
711
301 Biểu tượng logo của Note Note
08/2022 / Canto Blockchain
NOTE *
1,00 USD
24.438 đ
0 USD
N/A
13.928.221 USD
-0.08% 0%
2226
302 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
1,43 USD
34.857 đ
393.042.802 USD
275.471.881 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
13.631.134 USD
8.69% 31%
227
303 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,65 USD
15.984 đ
150.347.293 USD
229.791.668 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
13.533.964 USD
2.49% -4%
199
304 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,25 USD
6.053 đ
207.050.684 USD
835.645.652 (70%)
Tổng: 1.200.000.000
13.239.216 USD
-1.05% 0%
237
305 Biểu tượng logo của REVOLAND TOKEN REVOLAND TOKEN
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0771036507 USD
1.884 đ
0 USD
N/A
13.227.463 USD
-22.85% -49%
2227
306 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
58,18 USD
1.421.223 đ
3.490.518.240 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
13.207.773 USD
-0.67% 2%
22
307 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,70 USD
17.060 đ
45.391.863 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
13.061.011 USD
1.90% 5%
508
308 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,76 USD
18.589 đ
374.823.033 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
12.940.533 USD
4.27% 17%
124
309 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,48 USD
11.846 đ
67.774.197 USD
139.773.376 (56%)
Tổng: 250.000.000
12.883.928 USD
-3.13% 15%
415
310 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
199,82 USD
4.881.534 đ
517.444.182 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.715.385 USD
-0.88% 2%
95
311 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,94 USD
96.308 đ
362.423.734 USD
91.934.799 (92%)
Tổng: 100.000.000
12.680.047 USD
1.03% 9%
127
312 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
12.545.461 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
12.669.404 USD
-1.23% 5%
838
313 Biểu tượng logo của Autonolas Autonolas
11/2023 / Ethereum Blockchain
OLAS *
4,99 USD
121.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 536.256.363
12.550.353 USD
31.58% 92%
2228
314 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0160591155 USD
392 đ
60.608.002 USD
3.774.056.032 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
12.484.847 USD
3.12% 6%
438
315 Biểu tượng logo của Bridged USDC Bridged USDC
08/2023 / Base Blockchain
USDbC *
1,00 USD
24.476 đ
0 USD
N/A
12.467.457 USD
0.22% 0%
2229
316 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
30,90 USD
754.920 đ
615.454.506 USD
19.916.753
12.375.107 USD
-2.07% 12%
86
317 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXVS *
0,19 USD
4.631 đ
42.542.251 USD
224.433.925
12.331.032 USD
16.65% 41%
520
318 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
29.470.185 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
12.229.348 USD
6.52% 19%
620
319 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,11 USD
2.735 đ
70.737.319 USD
631.890.338 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
12.189.081 USD
2.09% -3%
409
320 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030654051 USD
75 đ
155.109.497 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
11.998.604 USD
1.75% 14%
195
321 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0925838142 USD
2.262 đ
45.955.159 USD
496.362.774 (71%)
Tổng: 700.000.000
11.755.554 USD
7.61% 8%
503
322 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0054017483 USD
132 đ
93.136.335 USD
17.241.887.218 (57%)
Tổng: 30.000.000.000
11.749.512 USD
-1.05% 5%
355
323 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,12 USD
2.897 đ
89.516.550 USD
754.831.362 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
11.694.941 USD
4.05% 11%
360
324 Biểu tượng logo của Bitrue Coin Bitrue Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTR *
0,0722333554 USD
1.765 đ
9.492.996 USD
131.421.228 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
11.612.260 USD
1.24% 3%
919
325 Biểu tượng logo của Wrapped CANTO Wrapped CANTO
08/2022 / Canto Blockchain
WCANTO *
0,40 USD
9.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.398.388 USD
-2.84% 10%
2230
326 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,57 USD
38.329 đ
214.375.322 USD
136.637.374 (97%)
Tổng: 141.037.374
11.395.730 USD
2.47% 11%
173
327 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,32 USD
7.778 đ
226.281.744 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
11.369.551 USD
7.68% 19%
168
328 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
0,88 USD
21.380 đ
40.597.152 USD
46.388.519 (72%)
Tổng: 64.000.000
11.251.180 USD
3.12% -2%
534
329 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,84 USD
20.437 đ
468.461.888 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
11.244.427 USD
2.26% 12%
103
330 Biểu tượng logo của Zebec Zebec
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZBC *
0,0090408281 USD
221 đ
31.963.722 USD
3.535.486.066 (35%)
Tổng: 9.999.999.683
11.241.014 USD
-1.17% -3%
599
331 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,17 USD
4.267 đ
73.564.005 USD
421.164.409 (84%)
Tổng: 500.000.000
11.233.201 USD
2.14% 5%
403
332 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,31 USD
7.630 đ
67.769.783 USD
216.988.353 (72%)
Tổng: 299.792.458
11.164.615 USD
0.54% -28%
416
333 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,000003416 USD
0,0835 đ
34.088.517 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
11.083.866 USD
-5.96% 6%
578
334 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0476508899 USD
1.164 đ
303.586.813 USD
6.371.062.814
11.082.572 USD
-1.04% 11%
143
335 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.690 đ
203.841.434 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
10.953.933 USD
0.96% 6%
177
336 Biểu tượng logo của DFX Finance DFX Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
DFX *
0,10 USD
2.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.877.952 USD
-2.04% -9%
2231
337 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,06 USD
50.314 đ
153.493.857 USD
74.529.193 (64%)
Tổng: 116.067.408
10.781.920 USD
2.39% 7%
196
338 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
3,85 USD
94.156 đ
30.486.977 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
10.758.950 USD
5.22% 1%
613
339 Biểu tượng logo của Clore.ai Clore.ai
05/2023
CLORE
0,24 USD
5.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 248.281.416
10.704.019 USD
13.52% 3%
2232
340 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001826588 USD
4,4624 đ
63.620.358 USD
348.301.566.604 (70%)
Tổng: 500.000.000.000
10.652.782 USD
1.40% 4%
430
341 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,73 USD
17.859 đ
168.082.366 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
10.615.306 USD
-0.98% 19%
188
342 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0671221769 USD
1.640 đ
130.379.478 USD
1.942.420.283
10.575.650 USD
1.53% 5%
279
343 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,22 USD
5.287 đ
123.192.288 USD
569.265.030 (81%)
Tổng: 700.000.000
10.526.729 USD
0.68% 6%
289
344 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,81 USD
19.713 đ
108.534.167 USD
134.503.657 (83%)
Tổng: 161.196.921
10.525.277 USD
1.66% 8%
315
345 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,54 USD
37.660 đ
133.224.449 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
10.512.506 USD
-0.27% 4%
277
346 Biểu tượng logo của Axelar Wrapped USDC Axelar Wrapped USDC
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
axlUSDC *
1,00 USD
24.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.300.000
10.435.157 USD
0.05% -0%
2233
347 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,0682870115 USD
1.668 đ
56.580.341 USD
828.566.666 (52%)
Tổng: 1.600.000.000
10.333.234 USD
4.25% 8%
451
348 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0496245845 USD
1.212 đ
84.540.875 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
10.328.247 USD
2.75% 4%
368
349 Biểu tượng logo của Flooring Lab Credit Flooring Lab Credit
10/2023 / Ethereum Blockchain
FLC *
0,0091883124 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.999.998
10.327.737 USD
-10.42% 14%
2234
350 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
337,49 USD
8.244.812 đ
1.763.557.152 USD
5.225.553 (25%)
Tổng: 21.000.000
10.305.387 USD
0.07% 35%
209
351 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0603963009 USD
1.475 đ
40.837.382 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
10.277.528 USD
1.57% -41%
532
352 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,27 USD
6.599 đ
115.190.260 USD
426.454.177 (85%)
Tổng: 500.000.000
10.261.066 USD
-0.40% 7%
302
353 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
7,50 USD
183.341 đ
64.469.317 USD
8.590.491 (78%)
Tổng: 11.079.797
10.255.581 USD
0.27% 14%
426
354 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0407746897 USD
996 đ
60.213.445 USD
1.476.735.817 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
10.156.324 USD
-3.03% 34%
440
355 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
3,47 USD
84.838 đ
52.578.594 USD
15.140.481 (99%)
Tổng: 15.297.897
10.092.729 USD
0.75% 1%
470
356 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
0,44 USD
10.829 đ
108.275.533 USD
244.256.694 (44%)
Tổng: 555.000.000
10.024.334 USD
4.57% 15%
316
357 Biểu tượng logo của Origin Dollar Origin Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
OUSD *
1,00 USD
24.373 đ
14.713.104 USD
14.747.415
10.002.512 USD
0.17% -0%
801
358 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,27 USD
6.500 đ
259.143.395 USD
974.023.780
9.777.747 USD
-0.63% 7%
159
359 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
14,21 USD
347.271 đ
56.967.325 USD
4.007.563 (61%)
Tổng: 6.540.888
9.720.176 USD
0.49% 3%
450
360 Biểu tượng logo của Satoshi Island Satoshi Island
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STC *
1,27 USD
30.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
9.714.761 USD
124.06% 339%
2235
361 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,0173733841 USD
424 đ
50.594.525 USD
2.912.185.921 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
9.612.272 USD
5.03% 5%
484
362 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
2,56 USD
62.569 đ
142.493.101 USD
55.636.150 (56%)
Tổng: 100.000.000
9.607.097 USD
-2.46% 8%
265
363 Biểu tượng logo của Zigcoin Zigcoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,0261002578 USD
638 đ
11.002.152 USD
421.534.212 (21%)
Tổng: 2.000.000.000
9.459.070 USD
-7.92% -18%
876
364 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,15 USD
3.589 đ
40.906.916 USD
278.482.214 (100%)
Tổng: 279.387.971
9.302.849 USD
-1.29% -3%
531
365 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020 / Chiliz Blockchain
OG *
4,78 USD
116.685 đ
21.281.989 USD
4.455.763 (89%)
Tổng: 5.000.000
9.240.965 USD
1.73% 5%
702
366 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
16,29 USD
398.048 đ
99.825.193 USD
6.126.725 (56%)
Tổng: 11.000.000
9.189.012 USD
3.56% 4%
340
367 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0314316272 USD
768 đ
29.677.862 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
9.154.208 USD
-11.20% 57%
618
368 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
0,72 USD
17.704 đ
4.760.050 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
9.119.472 USD
12.71% -0%
1091
369 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,10 USD
2.501 đ
102.284.929 USD
998.999.495
8.968.566 USD
3.50% 5%
331
370 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,99 USD
97.569 đ
121.626.818 USD
30.453.619
8.968.380 USD
0.48% 10%
293
371 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,76 USD
18.650 đ
54.241.166 USD
71.051.748
8.948.565 USD
-0.44% 7%
462
372 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
1,65 USD
40.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
8.869.386 USD
2.29% -0%
2236
373 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Zilliqa Blockchain
XCAD *
1,11 USD
27.046 đ
51.476.712 USD
46.498.435 (23%)
Tổng: 199.105.531
8.828.468 USD
-1.22% 22%
477
374 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,71 USD
17.268 đ
46.651.644 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
8.591.111 USD
1.31% 8%
501
375 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000523 USD
0,0013 đ
22.014.251 USD
420.690.000.000.000
8.559.300 USD
4.49% 15%
689
376 Biểu tượng logo của StreamCoin StreamCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
STRM *
0,0031258754 USD
76 đ
4.665.774 USD
1.492.629.682 (44%)
Tổng: 3.374.209.436
8.458.508 USD
-2.55% 11%
1098
377 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
24.400 đ
158.762.265 USD
158.956.937
8.429.926 USD
0.24% 0%
254
378 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,20 USD
102.505 đ
153.149.264 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
8.246.315 USD
6.70% 23%
197
379 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.653 đ
114.747.584 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.245.211 USD
-1.23% 15%
304
380 Biểu tượng logo của MMX MMX
11/2023 / Ethereum Blockchain
MMX *
2,76 USD
67.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
8.222.743 USD
10.16% 2%
2237
381 Biểu tượng logo của MEME MEME
05/2023
MEME
0,0273586699 USD
668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
8.163.019 USD
-8.75% -38%
2193
382 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,17 USD
4.042 đ
126.731.393 USD
765.898.748 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.100.238 USD
0.89% 9%
286
383 Biểu tượng logo của Cetus Protocol Cetus Protocol
05/2023 / Sui Network Blockchain
CETUS *
0,060356338 USD
1.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.956.113 USD
10.99% 33%
2238
384 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.012 USD
49.164.067 đ
462.549.807 USD
229.845
7.900.739 USD
-0.65% -1%
104
385 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002659 USD
0,0065 đ
14.560.988 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
7.785.629 USD
-3.79% -4%
803
386 Biểu tượng logo của WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin
08/2022 / Ethereum Blockchain
WBT *
5,57 USD
136.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
7.770.371 USD
1.35% 4%
2239
387 Biểu tượng logo của Venus Cardano Venus Cardano
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
vADA *
0,0087890091 USD
215 đ
0 USD
N/A
7.765.841 USD
3.70% 10%
2240
388 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,26 USD
6.272 đ
115.550.015 USD
450.095.234
7.707.650 USD
-1.27% 0%
301
389 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,10 USD
2.469 đ
85.497.663 USD
846.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
7.647.417 USD
2.17% 6%
364
390 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,21 USD
29.502 đ
155.662.750 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
7.569.957 USD
-1.84% -2%
194
391 Biểu tượng logo của USD Velero Stablecoin USD Velero Stablecoin
03/2022 / Velas Blockchain
USDV *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.411.146.350
7.567.836 USD
44.92% -100%
2192
392 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,11 USD
2.718 đ
111.241.519 USD
1.000.000.000
7.526.678 USD
0.90% -0%
311
393 Biểu tượng logo của Radworks Radworks
09/2020
RAD
1,66 USD
40.554 đ
85.418.200 USD
51.455.980 (51%)
Tổng: 99.999.620
7.455.014 USD
1.12% 4%
366
394 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,18 USD
4.459 đ
31.323.000 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
7.453.732 USD
12.23% 21%
606
395 Biểu tượng logo của Wrapped Pulse Wrapped Pulse
04/2023 / PulseChain
WPLS *
0,0000487842 USD
1,1918 đ
0 USD
N/A
7.446.315 USD
-12.69% -17%
2241
396 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,51 USD
12.474 đ
131.988.492 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
7.427.016 USD
-0.01% -5%
278
397 Biểu tượng logo của Venus LINK Venus LINK
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vLINK *
0,32 USD
7.936 đ
10.039.659 USD
30.907.312
7.392.971 USD
0.81% 9%
897
398 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
3,01 USD
73.645 đ
13.716.077 USD
4.550.000 (15%)
Tổng: 30.000.000
7.345.999 USD
0.50% 4%
819
399 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,71 USD
17.423 đ
300.125.174 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
7.334.935 USD
0.18% 11%
144
400 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0011170569 USD
27 đ
29.103.425 USD
26.053.663.471 (54%)
Tổng: 48.467.149.201
7.306.762 USD
2.02% 12%
624
401 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
5,06 USD
123.521 đ
63.957.783 USD
12.649.585
7.274.624 USD
-1.72% -6%
428
402 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,75 USD
238.214 đ
943.231.601 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
7.267.918 USD
16.27% 23%
65
403 Biểu tượng logo của Venus XRP Venus XRP
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXRP *
0,012641778 USD
309 đ
0 USD
N/A
7.243.382 USD
0.02% 2%
2242
404 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,15 USD
3.586 đ
108.406.793 USD
738.478.577
7.196.881 USD
3.25% 7%
317
405 Biểu tượng logo của INTOverse INTOverse
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOX *
0,18 USD
4.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.003
7.166.693 USD
0.10% 2%
2243
406 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0167133051 USD
408 đ
129.418.209 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
7.156.873 USD
0.65% 12%
282
407 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0064180303 USD
157 đ
34.047.455 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
7.141.630 USD
2.82% 7%
579
408 Biểu tượng logo của Guacamole Guacamole
05/2023 / Solana Blockchain
GUAC *
0,0000004106 USD
0,0100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000.000.000
7.074.522 USD
144.96% 217%
2244
409 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,16 USD
3.843 đ
121.617.823 USD
773.213.840 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
7.066.937 USD
13.98% 5%
294
410 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0444313754 USD
1.085 đ
32.967.798 USD
741.993.651 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
7.030.393 USD
2.34% 4%
587
411 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,0923879659 USD
2.257 đ
18.098.731 USD
195.899.230 (85%)
Tổng: 230.000.000
7.005.388 USD
-7.42% 16%
741
412 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0588049668 USD
1.437 đ
75.119.526 USD
1.277.435.048 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
6.999.720 USD
1.51% 4%
396
413 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,78 USD
19.048 đ
1.539.533 USD
1.974.579 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
6.992.326 USD
36.10% 96%
1383
414 Biểu tượng logo của Fellaz Fellaz
06/2022 / Ethereum Blockchain
FLZ *
2,46 USD
59.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
6.903.603 USD
3.18% 12%
2245
415 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
46,80 USD
1.143.335 đ
93.425.851 USD
1.996.260
6.817.613 USD
2.62% 12%
353
416 Biểu tượng logo của PERL.eco PERL.eco
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,0063594476 USD
155 đ
3.122.100 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
6.797.219 USD
-22.70% -1%
1198
417 Biểu tượng logo của Massive Protocol Massive Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,37 USD
8.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
6.726.697 USD
7.48% 26%
2246
418 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0032927119 USD
80 đ
24.334.707 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
6.713.149 USD
-6.02% 13%
670
419 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0001807885 USD
4,4167 đ
11.511.654 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
6.701.040 USD
0.12% 43%
864
420 Biểu tượng logo của Fame MMA Fame MMA
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAME *
0,0023727249 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.909.194.789
6.680.935 USD
59.28% 156%
2247
421 Biểu tượng logo của TOOLY I Am King TOOLY I Am King
06/2023 / Ethereum Blockchain
DOGE *
0,0957400779 USD
2.339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.420
6.649.174 USD
5.46% 18%
2249
422 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
6,93 USD
169.249 đ
124.702.286 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
6.606.012 USD
16.45% 293%
287
423 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0629889561 USD
1.539 đ
42.445.651 USD
673.858.614 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
6.588.499 USD
1.63% 10%
521
424 Biểu tượng logo của Shentu Shentu
10/2019
CTK
0,58 USD
14.152 đ
74.126.747 USD
127.960.053
6.566.299 USD
2.46% -3%
402
425 Biểu tượng logo của Alpine F1 Team Fan Token Alpine F1 Team Fan Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPINE *
1,91 USD
46.663 đ
21.698.614 USD
11.360.000 (28%)
Tổng: 40.000.000
6.498.928 USD
1.89% 3%
695
426 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0095249929 USD
233 đ
16.113.012 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
6.486.440 USD
37.82% 83%
778
427 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,66 USD
16.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.464.600 USD
-35.81% 28%
2248
428 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
CBETH *
2.421 USD
59.153.583 đ
473.788.705 USD
195.671 (15%)
Tổng: 1.343.991
6.356.553 USD
2.45% 12%
220
429 Biểu tượng logo của Viction Viction
03/2018
VIC
1,01 USD
24.775 đ
98.196.547 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
6.347.875 USD
-3.81% -10%
346
430 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,0789654121 USD
1.929 đ
77.337.075 USD
979.379.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
6.281.592 USD
2.53% 9%
390
431 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
76,39 USD
1.866.255 đ
32.480.167 USD
425.178
6.268.531 USD
2.89% 7%
591
432 Biểu tượng logo của Carbon browser Carbon browser
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CSIX *
0,0784053412 USD
1.915 đ
21.974.000 USD
280.261.517 (28%)
Tổng: 999.599.995
6.180.243 USD
-3.29% -7%
691
433 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,14 USD
3.302 đ
135.139.871 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
6.176.552 USD
8.37% 32%
274
434 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0058187023 USD
142 đ
25.698.793 USD
4.416.584.973 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
6.174.578 USD
0.29% -1%
655
435 Biểu tượng logo của XEN Crypto XEN Crypto
10/2022 / Ethereum Blockchain
XEN *
0,0000006265 USD
0,0153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.852.089.603.434
6.054.633 USD
20.23% 19%
2250
436 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,12 USD
2.952 đ
50.708.065 USD
419.653.723 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.052.285 USD
-2.12% -18%
483
437 Biểu tượng logo của Napoli Fan Token Napoli Fan Token
11/2021
NAP
3,00 USD
73.185 đ
6.378.102 USD
2.129.076 (21%)
Tổng: 10.000.000
6.036.245 USD
3.62% 18%
1016
438 Biểu tượng logo của HELLO Labs HELLO Labs
10/2022 / Ethereum Blockchain
HELLO *
0,13 USD
3.146 đ
81.185.987 USD
630.523.787 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
6.028.394 USD
0.19% -1%
376
439 Biểu tượng logo của Elumia Crowns Elumia Crowns
12/2021 / Solana Blockchain
ELU *
0,0096885491 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.012.475 USD
5.50% 1%
2251
440 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,004760125 USD
116 đ
49.948.265 USD
10.493.057.267
6.008.711 USD
-2.31% 0%
487
441 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
12,37 USD
302.107 đ
665.773.001 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
5.981.542 USD
3.72% 13%
214
442 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,093239974 USD
2.278 đ
50.289.009 USD
539.350.312 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
5.915.892 USD
2.81% 10%
485
443 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,32 USD
7.931 đ
35.911.471 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
5.896.303 USD
5.98% 9%
564
444 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,11 USD
2.659 đ
108.815.226 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.809.084 USD
-0.46% -12%
313
445 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0070708689 USD
173 đ
101.978.251 USD
14.422.308.184 (40%)
Tổng: 36.000.000.000
5.799.411 USD
-1.29% 16%
332
446 Biểu tượng logo của Evadore Evadore
09/2023
EVA
0,0702468277 USD
1.716 đ
12.210.542 USD
173.823.400 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
5.704.261 USD
4.52% 24%
843
447 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
2,67 USD
65.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.678.161 USD
2.15% 10%
2252
448 Biểu tượng logo của NALS (Ordinals) NALS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
NALS *
1,00 USD
24.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.677.768 USD
205.47% 1.065%
2253
449 Biểu tượng logo của Venus MATIC Venus MATIC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vMATIC *
0,0170866489 USD
417 đ
0 USD
N/A
5.646.996 USD
1.24% 9%
2254
450 Biểu tượng logo của AdEx AdEx
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,17 USD
4.149 đ
24.212.262 USD
142.557.534 (95%)
Tổng: 150.000.000
5.525.613 USD
2.77% 6%
674
451 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,62 USD
15.163 đ
121.207.413 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
5.482.744 USD
8.56% 4%
295
452 Biểu tượng logo của AzukiDAO AzukiDAO
07/2023 / Ethereum Blockchain
BEAN *
0,0447578856 USD
1.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.412.086 USD
2.33% 42%
2255
453 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.549 đ
144.357.958 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
5.329.577 USD
0.66% 1%
261
454 Biểu tượng logo của Thunder Brawl Thunder Brawl
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
THB *
0,0284187344 USD
694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.318.489 USD
-0.62% -2%
2256
455 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0578006757 USD
1.412 đ
54.924.915 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
5.312.959 USD
-3.76% -0%
455
456 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,37 USD
8.986 đ
184.184.149 USD
500.749.243
5.306.947 USD
1.34% 1%
184
457 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0130184987 USD
318 đ
105.285.493 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
5.287.441 USD
6.29% 17%
322
458 Biểu tượng logo của Cirus Foundation Cirus Foundation
09/2021 / Ethereum Blockchain
CIRUS *
0,0497308405 USD
1.215 đ
3.112.664 USD
62.590.209 (25%)
Tổng: 250.000.000
5.277.032 USD
55.34% 85%
1200
459 Biểu tượng logo của Sakai Vault Sakai Vault
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAKAI *
2,19 USD
53.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000
5.274.978 USD
4.84% 22%
2258
460 Biểu tượng logo của Virtual Coin Virtual Coin
11/2023
VRC
1,94 USD
47.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.272.140 USD
1.12% 10%
2257
461 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.444 đ
446.889.420 USD
446.640.157
5.209.021 USD
0.36% 0%
106
462 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,21 USD
78.440 đ
462.145.808 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
5.189.632 USD
13.18% 14%
105
463 Biểu tượng logo của SWIM - Spread Wisdom SWIM - Spread Wisdom
07/2023 / Ethereum Blockchain
SWIM *
0,0053628281 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
5.178.176 USD
1.59% 1%
2259
464 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
2,30 USD
56.098 đ
99.325.914 USD
43.255.438 (71%)
Tổng: 60.790.947
5.167.208 USD
-0.05% 4%
343
465 Biểu tượng logo của Fenerbahçe Token Fenerbahçe Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
FB *
0,94 USD
23.021 đ
2.054.267 USD
2.180.000 (1%)
Tổng: 183.659.500
5.164.924 USD
0.04% -3%
1306
466 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,23 USD
5.525 đ
25.285.776 USD
111.799.662 (11%)
Tổng: 992.361.091
5.164.420 USD
1.21% 5%
660
467 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,039772756 USD
972 đ
3.515.233 USD
88.382.942 (88%)
Tổng: 100.000.000
5.110.285 USD
-24.53% -33%
1173
468 Biểu tượng logo của HUNT HUNT
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,41 USD
10.085 đ
52.191.478 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
5.059.766 USD
0.97% 4%
474
469 Biểu tượng logo của NEOPIN NEOPIN
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPT *
0,58 USD
14.238 đ
32.077.206 USD
55.037.216 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
5.044.470 USD
-9.85% 21%
596
470 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,47 USD
11.442 đ
121.705.769 USD
259.861.111 (52%)
Tổng: 500.000.000
5.022.835 USD
19.35% 27%
292
471 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0090816365 USD
222 đ
74.902.359 USD
8.247.672.001 (16%)
Tổng: 50.000.000.000
4.980.237 USD
-5.08% -15%
397
472 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
0,92 USD
22.393 đ
80.083.576 USD
87.369.711 (87%)
Tổng: 100.000.000
4.969.129 USD
8.55% -24%
382
473 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,94 USD
22.940 đ
74.834.030 USD
79.696.169 (80%)
Tổng: 100.000.000
4.957.093 USD
0.33% 6%
398
474 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,14 USD
3.392 đ
66.150.574 USD
476.379.940 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
4.938.154 USD
0.13% 3%
422
475 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
24.323 đ
52.917.478 USD
53.149.805 (37%)
Tổng: 142.399.574
4.936.508 USD
0.07% 0%
468
476 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,58 USD
14.047 đ
48.274.206 USD
83.953.969 (80%)
Tổng: 105.000.000
4.935.096 USD
2.06% -2%
493
477 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000000403 USD
0,0010 đ
29.622.614 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
4.881.943 USD
-2.24% 27%
619
478 Biểu tượng logo của Frax Finance - Frax Ether Frax Finance - Frax Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
FRXETH *
2.287 USD
55.867.013 đ
0 USD
N/A
4.862.293 USD
2.25% 12%
2260
479 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,01 USD
24.556 đ
144.683.042 USD
143.942.531 (52%)
Tổng: 274.810.687
4.855.401 USD
-2.48% 14%
260
480 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,0579186551 USD
1.415 đ
62.168.682 USD
1.073.379.247 (74%)
Tổng: 1.450.000.000
4.855.040 USD
-1.11% 1%
434
481 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223108494 USD
545 đ
60.122.618 USD
2.694.770.470
4.848.795 USD
0.10% -0%
443
482 Biểu tượng logo của XPLA XPLA
10/2022
XPLA
0,25 USD
6.227 đ
59.632.143 USD
233.937.242 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
4.808.788 USD
20.29% 18%
446
483 Biểu tượng logo của Wrapped TAO Wrapped TAO
02/2023 / Ethereum Blockchain
WTAO *
339,35 USD
8.290.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.795.112 USD
-2.78% 36%
2261
484 Biểu tượng logo của Verified USD Foundation USDV Verified USD Foundation USDV
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
24.391 đ
0 USD
N/A
4.768.853 USD
0.10% -0%
2215
485 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
192.911.239 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
4.657.977 USD
1.80% 11%
241
486 Biểu tượng logo của Wojak Wojak
04/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK *
0,0002460082 USD
6,0100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
4.642.161 USD
-3.99% 69%
2262
487 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
0,35 USD
8.636 đ
27.857.157 USD
78.804.278
4.641.014 USD
-0.28% 7%
629
488 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0026278296 USD
64 đ
110.967.207 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
4.610.694 USD
1.13% 6%
312
489 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,0269299863 USD
658 đ
14.032.363 USD
521.068.339 (17%)
Tổng: 3.000.000.000
4.586.472 USD
-2.61% -2%
813
490 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0217482772 USD
531 đ
62.679.816 USD
2.882.058.924 (48%)
Tổng: 6.000.000.000
4.556.324 USD
0.65% -2%
432
491 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0090783017 USD
222 đ
38.295.722 USD
4.218.379.530 (59%)
Tổng: 7.200.000.000
4.538.315 USD
6.92% 13%
546
492 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,19 USD
4.693 đ
26.795.562 USD
139.475.769 (46%)
Tổng: 300.000.000
4.520.799 USD
3.61% 7%
641
493 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
7,17 USD
175.102 đ
27.613.923 USD
3.852.664 (77%)
Tổng: 5.000.000
4.516.896 USD
5.07% 9%
633
494 Biểu tượng logo của cLFi cLFi
09/2023 / Polygon Blockchain
CLFI *
1,85 USD
45.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.508.226 USD
0.30% 1%
2263
495 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0044399786 USD
108 đ
106.794.623 USD
24.052.958.863 (80%)
Tổng: 30.000.000.000
4.486.840 USD
6.34% 16%
318
496 Biểu tượng logo của Rainmaker Games Rainmaker Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
RAIN *
0,0086406543 USD
211 đ
5.269.977 USD
609.904.896 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.484.054 USD
28.87% 137%
1067
497 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0026133292 USD
64 đ
45.829.016 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
4.472.768 USD
15.47% 19%
505
498 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,19 USD
4.660 đ
28.657.125 USD
150.240.044 (80%)
Tổng: 188.000.000
4.451.815 USD
2.91% 7%
625
499 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000002542 USD
0,0062 đ
100.585.740 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.413.692 USD
6.48% 54%
336
500 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.027 USD
49.515.168 đ
499.659.321 USD
246.524
4.403.143 USD
-0.59% -1%
99
501 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0073561365 USD
180 đ
59.717.083 USD
8.117.995.539 (27%)
Tổng: 29.609.085.841
4.384.461 USD
-9.23% -4%
445
502 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034563888 USD
84 đ
148.920.602 USD
43.085.605.126 (98%)
Tổng: 43.755.003.067
4.341.865 USD
1.61% 6%
200
503 Biểu tượng logo của Lybra Finance Lybra Finance
04/2023 / Ethereum Blockchain
LBR *
1,30 USD
31.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.333.850 USD
-3.56% 12%
2264
504 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,12 USD
2.930 đ
20.927.572 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
4.319.649 USD
-5.70% 21%
708
505 Biểu tượng logo của Venus LTC Venus LTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vLTC *
1,50 USD
36.536 đ
6.195.093 USD
4.142.378
4.268.907 USD
1.39% 6%
1026
506 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
131,63 USD
3.215.787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.260.360 USD
2.57% 12%
2265
507 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0015467869 USD
38 đ
33.297.321 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
4.207.510 USD
15.14% 57%
584
508 Biểu tượng logo của Statter Network Statter Network
06/2023
STT
1,33 USD
32.416 đ
66.802.194 USD
50.344.589 (50%)
Tổng: 100.000.000
4.202.299 USD
-0.62% 6%
419
509 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
2,01 USD
49.148 đ
39.894.142 USD
19.830.108 (66%)
Tổng: 30.000.000
4.197.268 USD
6.54% 11%
537
510 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
0,11 USD
2.582 đ
48.646.621 USD
460.234.061 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
4.153.588 USD
0.28% 9%
490
511 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,008503942 USD
208 đ
141.828.624 USD
16.677.985.713 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
4.138.358 USD
2.66% 13%
266
512 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AMA *
0,0015031452 USD
37 đ
45.094 USD
30.000.000 (30%)
Tổng: 100.000.000
4.117.121 USD
-4.31% -48%
1987
513 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,79 USD
190.209 đ
204.548.092 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
4.098.471 USD
1.50% -9%
175
514 Biểu tượng logo của AntiMatter Token AntiMatter Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,22 USD
5.273 đ
6.756.571 USD
31.301.449 (31%)
Tổng: 100.000.000
4.093.941 USD
59.38% 420%
1002
515 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0009163181 USD
22,3857 đ
91.631.810 USD
100.000.000.000
4.072.739 USD
1.48% 9%
358
516 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
05/2023 / Ethereum Blockchain
TBTC *
43.748 USD
1.068.754.223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 734
4.015.060 USD
5.22% 16%
2266
517 Biểu tượng logo của Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH
04/2023 / Ethereum Blockchain
WBETH *
2.346 USD
57.322.455 đ
1.805.233.052 USD
769.364
4.008.949 USD
2.49% 12%
208
518 Biểu tượng logo của Venus DAI Venus DAI
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
vDAI *
0,0224431237 USD
548 đ
6.161.482 USD
274.537.625
3.956.616 USD
0.07% 0%
1029
519 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,000000025 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
3.914.196 USD
13.74% 19%
2267
520 Biểu tượng logo của Marinade Marinade
11/2021 / Solana Blockchain
MNDE *
0,23 USD
5.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.835.764 USD
0.96% -5%
2268
521 Biểu tượng logo của 4-CHAN 4-CHAN
05/2023 / Ethereum Blockchain
4CHAN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.223.372.036.854.775.808
3.797.204 USD
1.23% -13%
2269
522 Biểu tượng logo của Veloce Veloce
09/2023 / Polygon Blockchain
VEXT *
0,40 USD
9.879 đ
15.171.331 USD
37.519.305 (13%)
Tổng: 300.000.000
3.792.805 USD
9.71% 4%
793
523 Biểu tượng logo của Neurai Neurai
06/2023
XNA
0,0045319065 USD
111 đ
44.743.073 USD
9.872.903.071 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
3.758.723 USD
0.44% -12%
513
524 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0310488399 USD
759 đ
30.685.378 USD
988.293.853 (94%)
Tổng: 1.053.823.352
3.753.002 USD
3.17% 10%
609
525 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
0,95 USD
23.137 đ
49.956.430 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.742.370 USD
2.75% 9%
486
526 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
23,16 USD
565.887 đ
105.711.080 USD
4.563.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
3.740.698 USD
-1.18% 29%
321
527 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0508964955 USD
1.243 đ
525.033.073 USD
10.315.701.841 (81%)
Tổng: 12.715.704.458
3.718.071 USD
0.23% -1%
217
528 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
0,69 USD
16.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.717.531 USD
2.86% 22%
2270
529 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,88 USD
70.436 đ
290.138.144 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
3.670.508 USD
-0.37% -3%
150
530 Biểu tượng logo của Drawshop Kingdom Reverse Drawshop Kingdom Reverse
04/2022 / Klaytn Blockchain
JOY *
0,0216376389 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.649.654 USD
-5.92% -4%
2272
531 Biểu tượng logo của Wrapped EGLD Wrapped EGLD
09/2020
WEGLD
50,39 USD
1.231.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.415.926
3.646.705 USD
-0.69% 15%
2273
532 Biểu tượng logo của TENET TENET
05/2023
TENET
0,12 USD
3.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
3.640.321 USD
-3.30% 39%
2271
533 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0084080084 USD
205 đ
25.839.769 USD
3.073.232.941 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
3.592.111 USD
2.24% 6%
653
534 Biểu tượng logo của Majo Majo
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MAJO *
0,25 USD
6.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.560.890 USD
-5.35% 952%
2274
535 Biểu tượng logo của ℓUSD ℓUSD
04/2022 / Ethereum Blockchain
LUSD *
0,98 USD
23.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.680.000
3.517.690 USD
-1.34% -2%
2275
536 Biểu tượng logo của Open Exchange Token Open Exchange Token
06/2023 / Ethereum Blockchain
OX *
0,0165896454 USD
405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.860.000.000
3.501.236 USD
10.39% 17%
2276
537 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,16 USD
3.972 đ
24.827.215 USD
152.698.719 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
3.499.580 USD
33.36% 39%
664
538 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,12 USD
2.912 đ
22.082.182 USD
185.256.872 (37%)
Tổng: 500.000.000
3.494.124 USD
7.07% 58%
685
539 Biểu tượng logo của XT Stablecoin XTUSD XT Stablecoin XTUSD
07/2022
XTUSD
1,00 USD
24.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.800.030
3.492.602 USD
0.10% -0%
2277
540 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0674177265 USD
1.647 đ
53.073.775 USD
787.237.687 (98%)
Tổng: 800.676.256
3.490.412 USD
2.22% 4%
466
541 Biểu tượng logo của Absolute Sync Absolute Sync
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AST *
297,35 USD
7.264.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
3.469.622 USD
-0.47% 10%
2278
542 Biểu tượng logo của Coupon Assets Coupon Assets
11/2023 / Ethereum Blockchain
CA *
0,44 USD
10.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.914.131.900
3.468.940 USD
5.18% 47%
2279
543 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vSXP *
0,0074523558 USD
182 đ
2.956.162 USD
396.674.884
3.464.366 USD
1.19% 9%
1217
544 Biểu tượng logo của IguVerse IguVerse
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
IGU *
0,0397743761 USD
972 đ
2.274.660 USD
57.189.082 (14%)
Tổng: 400.000.000
3.462.847 USD
5.07% 17%
1278
545 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0343702604 USD
840 đ
123.432.198 USD
3.591.250.000 (72%)
Tổng: 5.000.000.000
3.462.290 USD
0.06% -3%
288
546 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
1,65 USD
40.262 đ
48.016.743 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
3.458.091 USD
-4.35% 15%
495
547 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0038153436 USD
93 đ
63.036.921 USD
16.521.951.238
3.430.053 USD
2.18% 9%
431
548 Biểu tượng logo của Venus DOT Venus DOT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vDOT *
0,13 USD
3.258 đ
2.220.666 USD
16.649.243
3.426.162 USD
5.83% 13%
1283
549 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,0117897929 USD
288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.089.041.096
3.414.192 USD
36.78% 166%
2280
550 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,80 USD
43.855 đ
399.607.198 USD
222.604.012 (57%)
Tổng: 388.539.008
3.394.319 USD
0.63% 3%
120
551 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
1,51 USD
36.793 đ
40.122.706 USD
26.640.784 (89%)
Tổng: 30.000.000
3.385.368 USD
1.30% 1%
536
552 Biểu tượng logo của Venus Dogecoin Venus Dogecoin
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
vDOGE *
0,0019443065 USD
47 đ
0 USD
N/A
3.377.347 USD
5.95% 18%
2281
553 Biểu tượng logo của Wrapped CRO Wrapped CRO
11/2021 / Cronos Blockchain
WCRO *
0,0961580626 USD
2.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 570.096.341
3.368.657 USD
0.85% 4%
2282
554 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0117418013 USD
287 đ
81.337.258 USD
6.927.153.328 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
3.354.615 USD
3.16% 6%
375
555 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,0991400508 USD
2.422 đ
40.200.268 USD
405.489.688 (81%)
Tổng: 500.000.000
3.331.387 USD
-0.18% -5%
535
556 Biểu tượng logo của Renewable Energy Renewable Energy
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RET *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
4.672.251 USD
20.117.705.009.195.100 (40%)
Tổng: 50.000.000.000.000.000
3.323.575 USD
-4.54% -10%
1096
557 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
07/2023 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0001363815 USD
3,3318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
3.318.253 USD
-15.33% 103%
2284
558 Biểu tượng logo của Froge Froge
12/2023 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000.000.000
3.316.805 USD
8.05% 8%
2283
559 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
0,38 USD
9.316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.304.979 USD
111.99% 191%
2285
560 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0098540381 USD
241 đ
51.923.338 USD
5.269.244.685 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
3.298.397 USD
-1.97% -1%
476
561 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu HarryPotterObamaWallStreetBets10Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
STONKS *
0,0160153756 USD
391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.273.669 USD
-23.56% -2%
2286
562 Biểu tượng logo của LayerAI LayerAI
03/2023 / Ethereum Blockchain
LAI *
0,0156536976 USD
382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
3.247.382 USD
4.73% 27%
2287
563 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0655258698 USD
1.601 đ
31.959.767 USD
487.742.728 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.223.140 USD
10.28% -20%
600
564 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
19,24 USD
470.035 đ
39.059.805 USD
2.030.127 (88%)
Tổng: 2.306.669
3.211.801 USD
-2.67% 23%
543
565 Biểu tượng logo của IL CAPO OF CRYPTO IL CAPO OF CRYPTO
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAPO *
0,002163441 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.127.904 USD
17.35% 44%
2288
566 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,14 USD
3.343 đ
70.154.600 USD
512.666.526 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
3.107.087 USD
4.03% 29%
410
567 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,75 USD
42.791 đ
36.779.565 USD
20.998.130 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.071.059 USD
2.79% -0%
556
568 Biểu tượng logo của L7 DEX L7 DEX
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LSD *
21,29 USD
520.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
3.068.456 USD
-2.10% -7%
2261
569 Biểu tượng logo của Quickswap [New] Quickswap [New]
05/2022 / Polygon Blockchain
QUICK *
0,0503176644 USD
1.229 đ
30.542.822 USD
607.000.000 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
3.064.200 USD
1.41% -3%
611
570 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0250385924 USD
612 đ
19.280.001 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
3.053.682 USD
4.54% 7%
725
571 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
2,54 USD
61.999 đ
15.173.963 USD
5.979.148 (30%)
Tổng: 20.000.000
3.049.672 USD
0.13% 4%
794
572 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,50 USD
12.241 đ
49.717.640 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
3.043.771 USD
5.69% 22%
488
573 Biểu tượng logo của S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
1,88 USD
45.963 đ
16.180.137 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
3.039.972 USD
0.98% 2%
777
574 Biểu tượng logo của Viberate Viberate
10/2017 / Ethereum Blockchain
VIB *
0,0744186041 USD
1.818 đ
14.883.349 USD
199.995.000 (100%)
Tổng: 200.000.000
3.033.647 USD
1.80% 6%
798
575 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0123598408 USD
302 đ
99.251.036 USD
8.030.122.504 (86%)
Tổng: 9.340.093.157
3.000.168 USD
-0.49% 5%
344
576 Biểu tượng logo của Trillioner Trillioner
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TLC *
39,51 USD
965.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.999.842 USD
-0.73% -1%
2289
577 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0884938542 USD
2.162 đ
88.467.521 USD
999.702.433 (100%)
Tổng: 999.877.117
2.994.238 USD
1.19% 7%
361
578 Biểu tượng logo của ASTRA Protocol ASTRA Protocol
03/2022
ASTRA
0,0054023801 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.966.740 USD
3.52% -24%
2290
579 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,35 USD
8.573 đ
21.214.217 USD
60.452.000 (45%)
Tổng: 133.154.175
2.964.540 USD
3.05% 7%
705
580 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0054660189 USD
134 đ
54.660.189 USD
10.000.000.000
2.913.588 USD
1.18% -6%
459
581 Biểu tượng logo của ZKSpace ZKSpace
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
0,0982260984 USD
2.400 đ
19.393.761 USD
197.440.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
2.887.848 USD
26.40% 49%
723
582 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,84 USD
20.560 đ
26.138.856 USD
31.058.800 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.875.037 USD
9.49% 72%
649
583 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0460515257 USD
1.125 đ
272.279.544 USD
5.912.497.799 (60%)
Tổng: 9.923.237.793
2.870.654 USD
-1.64% -3%
231
584 Biểu tượng logo của xMoney xMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,0828053236 USD
2.023 đ
41.402.662 USD
500.000.000
2.845.607 USD
3.74% 9%
527
585 Biểu tượng logo của L7 L7
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LSD *
20,55 USD
501.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.839.008 USD
-1.24% -8%
2291
586 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,54 USD
13.211 đ
217.068.075 USD
401.414.424 (80%)
Tổng: 500.000.000
2.822.574 USD
7.81% 22%
234
587 Biểu tượng logo của Baby Grok Baby Grok
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYGROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.802.869 USD
17.67% 3%
2292
588 Biểu tượng logo của Prisma Finance Prisma Finance
11/2023 / Ethereum Blockchain
PRISMA *
1,20 USD
29.339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.778.378 USD
-0.53% 26%
2293
589 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
06/2023
3ULL
0,0091659181 USD
224 đ
43.292.793 USD
4.723.235.871 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
2.774.923 USD
37.26% 30%
523
590 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRU *
0,91 USD
22.131 đ
12.808.128 USD
14.138.569 (47%)
Tổng: 30.228.471
2.766.474 USD
-0.62% 44%
833
591 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0510925409 USD
1.248 đ
41.166.169 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.728.402 USD
1.54% 4%
530
592 Biểu tượng logo của FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORTO *
1,82 USD
44.472 đ
14.199.039 USD
7.800.000 (20%)
Tổng: 40.000.000
2.727.795 USD
0.18% 1%
809
593 Biểu tượng logo của SwissCheese SwissCheese
08/2023 / Polygon Blockchain
SWCH *
0,75 USD
18.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
2.716.456 USD
1.15% -4%
2294
594 Biểu tượng logo của Throne Throne
07/2021 / Ethereum Blockchain
THN *
0,0308974379 USD
755 đ
12.073.245 USD
390.752.313 (20%)
Tổng: 1.974.198.687
2.711.197 USD
-0.77% -7%
848
595 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,13 USD
3.290 đ
33.884.767 USD
251.612.739 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.707.020 USD
30.03% 186%
580
596 Biểu tượng logo của Bitcoin 2.0 Bitcoin 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
BTC2.0 *
0,18 USD
4.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.691.540 USD
134.34% 98%
2295
597 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,024757286 USD
605 đ
19.368.778 USD
782.346.564 (88%)
Tổng: 888.888.888
2.689.238 USD
2.09% 6%
722
598 Biểu tượng logo của Islamic Coin Islamic Coin
10/2023
ISLM
0,12 USD
3.045 đ
11.309.392 USD
90.747.934 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
2.687.694 USD
-0.10% -26%
866
599 Biểu tượng logo của Lido Staked SOL Lido Staked SOL
10/2021 / Solana Blockchain
stSOL *
72,99 USD
1.783.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 511.616.946
2.685.029 USD
4.21% 9%
2296
600 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0033705054 USD
82 đ
2.877.408 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
2.681.589 USD
1.94% 9%
1227
601 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
0,35 USD
8.607 đ
10.742.043 USD
30.490.413 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.678.295 USD
0.79% 7%
882
602 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,17 USD
4.136 đ
25.084.907 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.677.400 USD
-8.88% 227%
666
603 Biểu tượng logo của Camelot Token Camelot Token
12/2022 / Arbitrum Blockchain
GRAIL *
1.503 USD
36.715.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.506
2.675.039 USD
10.10% 6%
2297
604 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
1,32 USD
32.287 đ
352.577.472 USD
266.778.951 (79%)
Tổng: 336.231.180
2.663.725 USD
-0.55% -6%
228
605 Biểu tượng logo của Wrapped Near Wrapped Near
09/2021
WNEAR
2,30 USD
56.085 đ
0 USD
N/A
2.644.445 USD
0.13% 26%
2298
606 Biểu tượng logo của Disney Disney
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DIS *
0,26 USD
6.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.636.572 USD
-17.29% -31%
2299
607 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,006230489 USD
152 đ
16.461.777 USD
2.642.132.371 (50%)
Tổng: 5.329.931.600
2.627.301 USD
2.13% 6%
771
608 Biểu tượng logo của TRAC (Ordinals) TRAC (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
TRAC *
5,65 USD
138.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.610.952 USD
15.87% 98%
2300
609 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0021946614 USD
54 đ
10.004.554 USD
4.558.586.607 (43%)
Tổng: 10.500.000.000
2.595.242 USD
-0.08% 1%
898
610 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,36 USD
8.684 đ
190.926.907 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
2.554.744 USD
-1.69% 3%
182
611 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000649157 USD
1,5859 đ
14.652.473 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
2.543.451 USD
0.65% 0%
802
612 Biểu tượng logo của Cyber Arena Cyber Arena
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0,0019062825 USD
47 đ
0 USD
N/A
2.536.245 USD
-7.92% 214%
2302
613 Biểu tượng logo của Tether Avalanche Bridged Tether Avalanche Bridged
02/2015 / Avalanche C-Chain
USDTE *
1,00 USD
24.437 đ
0 USD
N/A
2.533.829 USD
-0.36% -0%
2301
614 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
16,13 USD
394.082 đ
38.158.302 USD
2.365.518 (100%)
Tổng: 2.369.709
2.532.321 USD
0.77% 7%
547
615 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0094682907 USD
231 đ
34.626.812 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
2.513.259 USD
-6.91% 17%
573
616 Biểu tượng logo của spurdo spurdo
08/2023 / Ethereum Blockchain
SPURDO *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
2.509.037 USD
-1.97% -46%
2304
617 Biểu tượng logo của Edelcoin Edelcoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
EDLC *
1,05 USD
25.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.516.931.200
2.502.044 USD
0.07% -0%
2303
618 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
0,79 USD
19.303 đ
8.691.640 USD
11.000.000
2.497.825 USD
10.69% 21%
944
619 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
0,55 USD
13.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.489.220 USD
1.57% 2%
2305
620 Biểu tượng logo của Not Financial Advice Not Financial Advice
01/2023 / Ethereum Blockchain
NFAI *
0,10 USD
2.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.470.971 USD
-1.91% 20%
2306
621 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
1,64 USD
40.015 đ
4.931.712 USD
3.010.935 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
2.469.042 USD
-15.51% -30%
1080
622 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0079814311 USD
195 đ
33.290.414 USD
4.170.983.076 (40%)
Tổng: 10.500.000.000
2.457.050 USD
3.19% 4%
585
623 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
0,69 USD
16.836 đ
69.541.702 USD
100.909.600 (31%)
Tổng: 323.062.651
2.455.151 USD
2.74% 10%
412
624 Biểu tượng logo của Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITECH *
0,0230576382 USD
563 đ
4.625.497 USD
200.605.833 (10%)
Tổng: 1.993.002.130
2.442.133 USD
2.39% -15%
1103
625 Biểu tượng logo của Galactic Quadrant Galactic Quadrant
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GQ *
0,002615349 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.437.531 USD
-3.58% 22%
2307
626 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKO *
0,27 USD
6.503 đ
45.190.756 USD
169.761.345 (34%)
Tổng: 500.000.000
2.431.563 USD
3.12% 8%
511
627 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0851363406 USD
2.080 đ
77.764.323 USD
913.409.273 (84%)
Tổng: 1.084.734.273
2.429.567 USD
-0.20% -1%
389
628 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMIT *
0,0000000108 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
2.424.379 USD
1.17% -7%
2308
629 Biểu tượng logo của Kujira Kujira
11/2021
KUJI
3,43 USD
83.883 đ
420.099.599 USD
122.349.807
2.419.845 USD
-0.49% 5%
224
630 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
03/2022 / Polygon Blockchain
RBW *
0,0322726758 USD
788 đ
4.323.003 USD
133.952.408 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
2.417.533 USD
2.44% 24%
1115
631 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0013861443 USD
34 đ
5.551.508 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
2.409.306 USD
1.50% 9%
1053
632 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURt *
1,08 USD
26.351 đ
39.248.186 USD
36.387.340 (73%)
Tổng: 50.001.661
2.402.556 USD
-0.01% -2%
542
633 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0192035149 USD
469 đ
35.206.444 USD
1.833.333.334 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
2.386.269 USD
8.47% 14%
568
634 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000333194 USD
0,8140 đ
60.119.961 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
2.384.944 USD
15.21% 58%
444
635 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
0,0582453109 USD
1.423 đ
35.436.587 USD
608.402.407 (30%)
Tổng: 2.000.000.000
2.355.752 USD
-5.12% 34%
567
636 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,42 USD
10.240 đ
60.977.120 USD
145.482.205 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
2.355.177 USD
2.80% -17%
437
637 Biểu tượng logo của OKT Chain OKT Chain
01/2021
OKT
13,94 USD
340.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.345.159 USD
-0.14% 2%
2309
638 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
28,27 USD
690.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
2.338.403 USD
-3.60% -2%
2310
639 Biểu tượng logo của MetaTrace MetaTrace
09/2023 / Polygon Blockchain
TRC *
0,0957909364 USD
2.340 đ
3.555.781 USD
37.120.228 (1%)
Tổng: 5.000.000.000
2.330.881 USD
1.80% 4%
1168
640 Biểu tượng logo của NYM NYM
01/2022 / Ethereum Blockchain
NYM *
0,16 USD
3.859 đ
99.940.220 USD
632.728.782 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
2.329.512 USD
-0.10% 2%
339
641 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0636830019 USD
1.556 đ
46.990.336 USD
737.878.788 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
2.308.736 USD
1.05% 3%
500
642 Biểu tượng logo của Wrapped Alvey Chain Wrapped Alvey Chain
08/2022 / Ethereum Blockchain
WALV *
0,0431591579 USD
1.054 đ
3.602.321 USD
83.465.963 (52%)
Tổng: 160.000.000
2.292.818 USD
2.64% 36%
1164
643 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0515113334 USD
1.258 đ
21.342.483 USD
414.325.963 (13%)
Tổng: 3.180.000.000
2.292.360 USD
9.09% -22%
701
644 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0006939129 USD
16,9523 đ
6.014.835 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
2.292.200 USD
-2.21% -0%
1035
645 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
5,08 USD
124.003 đ
64.494.402 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.291.054 USD
0.26% 28%
425
646 Biểu tượng logo của Suiswap Suiswap
06/2023
SSWP
0,0006418144 USD
15,6795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.286.507 USD
5.21% 32%
2312
647 Biểu tượng logo của LBK LBK
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBK *
0,0138816375 USD
339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.276.891 USD
-4.93% 24%
2313
648 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
24.326 đ
191.502.522 USD
192.320.579
2.263.049 USD
-0.06% 0%
243
649 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,004685702 USD
114 đ
10.135.362 USD
2.163.040.242 (24%)
Tổng: 9.000.000.000
2.262.427 USD
-2.45% 16%
895
650 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaInu HarryPotterObamaInu
08/2023 / Ethereum Blockchain
INU *
0,0001333311 USD
3,2573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.260.149 USD
-5.84% 5%
2311
651 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.231.058 USD
-65.89% -60%
2314
652 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
36,91 USD
901.776 đ
25.280.345 USD
684.869 (97%)
Tổng: 705.061
2.219.596 USD
4.84% 13%
661
653 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021 / Chiliz Blockchain
ACM *
1,95 USD
47.653 đ
11.758.032 USD
6.027.868 (30%)
Tổng: 20.000.000
2.201.976 USD
0.48% 3%
854
654 Biểu tượng logo của Walken Walken
03/2022 / Solana Blockchain
WLKN *
0,0082551755 USD
202 đ
4.260.336 USD
516.080.664 (26%)
Tổng: 2.000.000.000
2.195.612 USD
0.67% 56%
1122
655 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0060941631 USD
149 đ
82.129.498 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
2.177.410 USD
0.32% 58%
373
656 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,08 USD
26.425 đ
134.262.855 USD
124.125.940
2.175.197 USD
-0.15% -1%
275
657 Biểu tượng logo của OAX OAX
07/2017 / Ethereum Blockchain
OAX *
0,18 USD
4.343 đ
13.693.427 USD
77.028.691 (77%)
Tổng: 100.000.000
2.174.804 USD
1.27% 3%
820
658 Biểu tượng logo của Nine Chronicles Nine Chronicles
08/2021 / Ethereum Blockchain
WNCG *
0,0894044069 USD
2.184 đ
27.602.944 USD
308.742.541 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
2.162.117 USD
-7.60% 9%
634
659 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
11/2021 / Ethereum Blockchain
QANX *
0,0469821477 USD
1.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.000
2.161.024 USD
42.09% 56%
2315
660 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0070008222 USD
171 đ
35.802.233 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
2.160.411 USD
1.15% -4%
566
661 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOLO *
0,13 USD
3.108 đ
50.889.179 USD
399.947.699 (100%)
Tổng: 400.000.000
2.142.144 USD
-3.96% 14%
482
662 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,37 USD
9.091 đ
99.514.813 USD
267.426.742 (94%)
Tổng: 283.358.656
2.130.597 USD
1.75% -3%
342
663 Biểu tượng logo của Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration (BFIC) Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration (BFIC)
03/2022
BFIC
22,86 USD
558.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.127.529 USD
-7.06% -1%
2316
664 Biểu tượng logo của Grove Coin Grove Coin
01/2023
GRV
0,12 USD
2.873 đ
11.182.066 USD
95.083.335 (95%)
Tổng: 100.000.000
2.124.815 USD
1.19% 0%
870
665 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0002151752 USD
5,2567 đ
15.073.257 USD
70.051.076.106 (53%)
Tổng: 132.000.000.000
2.123.814 USD
4.38% 1%
795
666 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,18 USD
4.426 đ
72.760.076 USD
401.643.157 (92%)
Tổng: 436.915.239
2.121.238 USD
1.61% 33%
406
667 Biểu tượng logo của TrueCNH TrueCNH
03/2023 / Tron20 Blockchain
TCNH *
0,13 USD
3.138 đ
0 USD
N/A
2.118.317 USD
0.09% -1%
2317