1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 8172 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

14/07/2024 00:20

Bảng xếp hạng 8172 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.467 đ
112.446.396.354 USD
112.417.360.494 (97%)
Tổng: 116.072.162.582
35.054.134.500 USD
-0.00% 0%
3
2 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
58.632 USD
1.492.758.366 đ
1.156.224.787.219 USD
19.720.193 (94%)
Tổng: 21.000.000
17.771.701.771 USD
0.92% 1%
1
3 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.152 USD
80.261.724 đ
378.968.325.214 USD
120.213.385
9.313.235.909 USD
0.56% 3%
2
4 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.463 đ
33.929.146.650 USD
33.925.593.026
3.499.561.098 USD
0.01% 0%
6
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,53 USD
13.557 đ
29.716.177.589 USD
55.805.339.473 (56%)
Tổng: 100.000.000.000
2.187.256.365 USD
14.37% 20%
7
6 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.445 đ
1.929.085.896 USD
1.930.257.878
1.987.210.486 USD
-0.05% -0%
43
7 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
530,29 USD
13.501.128 đ
78.261.107.762 USD
147.582.326
1.423.250.762 USD
-0.65% 1%
4
8 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
139,62 USD
3.554.727 đ
64.776.705.944 USD
463.949.852 (80%)
Tổng: 579.984.153
1.121.647.910 USD
0.95% -2%
5
9 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
12,94 USD
329.449 đ
776.409.261 USD
60.001.310
777.860.287 USD
-0.49% 1%
9862
10 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
139,60 USD
3.554.290 đ
173.650.257 USD
1.243.887
575.728.729 USD
1.02% -2%
9880
11 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
3.155 USD
80.319.800 đ
10.648.265.263 USD
3.375.318
553.460.867 USD
0.82% 4%
9848
12 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000086206 USD
0,2195 đ
3.626.593.590 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
416.226.960 USD
-1.73% -11%
25
13 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,11 USD
2.801 đ
15.963.383.091 USD
145.100.656.384
408.648.004 USD
2.46% -1%
9
14 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,14 USD
3.573 đ
12.226.548.258 USD
87.127.721.468 (100%)
Tổng: 87.127.738.235
344.761.305 USD
2.70% 8%
11
15 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.997 đ
15.498.758.413 USD
35.881.042.070 (80%)
Tổng: 45.000.000.000
332.899.605 USD
5.13% 18%
10
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
372,21 USD
9.476.442 đ
7.344.570.908 USD
19.732.381 (94%)
Tổng: 21.000.000
277.000.967 USD
4.44% 9%
16
17 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
25,97 USD
661.215 đ
10.243.333.946 USD
394.418.343 (55%)
Tổng: 715.748.719
262.128.785 USD
1.23% -2%
12
18 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
69,77 USD
1.776.450 đ
5.215.331.070 USD
74.745.894 (89%)
Tổng: 84.000.000
240.672.470 USD
0.79% 7%
20
19 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000017144 USD
0,4365 đ
10.102.470.977 USD
589.270.746.074.980 (100%)
Tổng: 589.519.214.679.050
220.705.644 USD
4.40% 2%
13
20 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,02 USD
331.522 đ
7.918.236.457 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
218.647.207 USD
2.69% 0%
15
21 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
1,59 USD
40.589 đ
1.592.388.253 USD
998.845.737
203.707.950 USD
1.22% -22%
49
22 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
58.738 USD
1.495.479.446 đ
9.003.561.298 USD
153.282
194.803.319 USD
1.13% 1%
9849
23 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0151139276 USD
385 đ
1.549.041.965 USD
102.491.027.112
181.456.579 USD
-0.83% 35%
51
24 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
5,16 USD
131.449 đ
5.665.534.819 USD
1.097.345.471 (91%)
Tổng: 1.200.249.918
175.243.675 USD
2.93% 9%
17
25 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,10 USD
2.629 đ
3.018.252.396 USD
29.228.889.012 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
173.140.888 USD
13.70% 15%
27
26 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,71 USD
18.046 đ
2.315.526.815 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
171.100.483 USD
1.09% 7%
39
27 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
3,76 USD
95.793 đ
413.874.809 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
166.423.982 USD
-1.19% -13%
136
28 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000223594 USD
0,5693 đ
1.538.547.694 USD
68.810.034.247.799 (74%)
Tổng: 93.002.038.316.733
162.225.976 USD
-1.37% -5%
52
29 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
7,33 USD
186.550 đ
18.368.238.179 USD
2.506.867.590 (49%)
Tổng: 5.108.916.735
162.038.035 USD
0.21% -4%
8
30 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vETH *
65,31 USD
1.662.755 đ
158.203.715 USD
2.422.406
158.267.141 USD
0.60% 3%
9882
31 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,68 USD
42.729 đ
1.882.582.657 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
157.789.762 USD
-1.56% 15%
46
32 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,52 USD
13.259 đ
5.152.627.999 USD
9.894.059.780 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
153.331.053 USD
3.21% 5%
21
33 Biểu tượng logo của PeiPei (ETH) PeiPei (ETH)
06/2024 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,0000002678 USD
0,0068 đ
108.856.178 USD
406.430.469.743.090 (97%)
Tổng: 420.690.000.000.000
152.283.429 USD
-15.38% 45%
323
34 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
32,94 USD
838.764 đ
691.832.323 USD
21.000.000
141.335.445 USD
-1.36% 9%
90
35 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
1,37 USD
34.923 đ
1.163.437.347 USD
848.193.896 (32%)
Tổng: 2.630.547.141
140.220.882 USD
-4.33% -6%
64
36 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
22,11 USD
563.029 đ
3.270.781.318 USD
147.903.865 (70%)
Tổng: 210.700.000
133.507.945 USD
3.12% 5%
26
37 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.645 USD
67.349.622 đ
2.460.559.202 USD
930.159 (93%)
Tổng: 1.005.577
131.286.313 USD
5.84% 13%
32
38 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,70 USD
17.830 đ
2.263.172.697 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
130.081.806 USD
0.35% 2%
41
39 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,25 USD
159.206 đ
8.991.778.588 USD
1.437.953.431
118.652.353 USD
3.89% 1%
14
40 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001403642 USD
3,5737 đ
1.342.881.966 USD
9.567.125.580.982 (99%)
Tổng: 9.689.677.656.563
115.656.833 USD
-0.84% -6%
58
41 Biểu tượng logo của Brett Brett
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,12 USD
2.941 đ
1.144.879.871 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
114.716.825 USD
3.91% 62%
218
42 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,26 USD
108.546 đ
2.433.537.203 USD
570.797.856 (29%)
Tổng: 1.960.144.858
114.447.651 USD
6.58% 11%
34
43 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0577971108 USD
1.472 đ
54.921.528 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
111.601.053 USD
-5.96% 60%
502
44 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
8,24 USD
209.854 đ
3.842.312.479 USD
466.159.350 (90%)
Tổng: 520.648.689
106.545.733 USD
13.11% 13%
24
45 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,40 USD
61.079 đ
227.907.684 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
104.859.764 USD
-9.29% 8%
194
46 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0165426804 USD
421 đ
294.053.896 USD
17.775.468.549 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
104.285.000 USD
2.39% 4%
161
47 Biểu tượng logo của USD Coin Bridged USD Coin Bridged
03/2022 / Avalanche C-Chain
USDC.e *
1,00 USD
25.461 đ
751.089.230 USD
751.055.366
101.278.945 USD
-0.00% 0%
9863
48 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,15 USD
207.619 đ
4.893.118.440 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
100.989.541 USD
0.24% -0%
22
49 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,15 USD
3.901 đ
563.137.526 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
100.858.376 USD
-1.19% -7%
104
50 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
3,65 USD
92.864 đ
1.228.067.068 USD
336.690.773 (81%)
Tổng: 413.491.216
98.114.337 USD
1.54% 4%
60
51 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
25,17 USD
640.776 đ
800.340.736 USD
31.799.998 (32%)
Tổng: 100.000.000
97.334.070 USD
-2.53% -3%
79
52 Biểu tượng logo của Ultiverse (IOU) Ultiverse (IOU)
05/2024
ULTI
0,0585561088 USD
1.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
97.077.298 USD
-57.63% -58%
2663
53 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
10,61 USD
270.139 đ
161.332.850 USD
15.205.288 (72%)
Tổng: 21.000.000
95.533.997 USD
9.77% 6%
252
54 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,20 USD
157.822 đ
1.222.114.921 USD
197.153.117 (19%)
Tổng: 1.056.109.589
95.225.508 USD
-2.55% 13%
61
55 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,80 USD
2.515.369 đ
1.469.395.883 USD
14.872.897 (93%)
Tổng: 16.000.000
92.445.813 USD
2.08% 19%
54
56 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
1,80 USD
45.817 đ
491.899.917 USD
273.344.479 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
92.143.537 USD
-0.13% -8%
119
57 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,69 USD
43.110 đ
1.511.906.888 USD
892.896.358 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
91.816.209 USD
1.97% 4%
53
58 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0573770218 USD
1.461 đ
290.335.610 USD
5.060.137.335
90.946.868 USD
-1.93% 2%
164
59 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,48 USD
12.145 đ
1.337.362.645 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
90.402.554 USD
1.43% 5%
59
60 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,10 USD
155.233 đ
2.383.115.718 USD
390.859.381 (73%)
Tổng: 532.219.655
89.585.814 USD
-1.75% -12%
37
61 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0001936711 USD
4,9309 đ
406.709.401 USD
2.100.000.000.000
82.990.132 USD
-11.04% 52%
137
62 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
531,70 USD
13.537.144 đ
841.604.146 USD
1.582.848
81.231.112 USD
-0.21% 2%
9860
63 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.962 đ
953.856.004 USD
3.050.000.000 (31%)
Tổng: 10.000.000.000
79.792.723 USD
-0.13% 9%
69
64 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,014230129 USD
362 đ
80.135.632 USD
5.631.405.859 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
78.559.758 USD
0.05% -2%
398
65 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
6,20 USD
157.850 đ
2.423.732.780 USD
390.930.671
78.387.183 USD
2.55% 3%
35
66 Biểu tượng logo của Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance
03/2019
FET
1,16 USD
29.659 đ
2.935.628.132 USD
2.520.000.000 (96%)
Tổng: 2.630.547.141
78.204.164 USD
1.57% -6%
29
67 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022
SUI
0,76 USD
19.283 đ
1.902.658.313 USD
2.512.208.504 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
77.589.015 USD
2.57% 11%
44
68 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,67 USD
42.564 đ
2.464.367.008 USD
1.474.086.655 (81%)
Tổng: 1.818.000.000
76.993.051 USD
-1.20% 13%
31
69 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
-4.73% 51%
98
70 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,98 USD
24.966 đ
1.362.811.509 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
73.747.653 USD
0.19% -5%
57
71 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0075514584 USD
192 đ
520.796.353 USD
68.966.327.627
73.339.897 USD
1.28% -0%
110
72 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0240128545 USD
611 đ
1.183.833.720 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
71.468.963 USD
-1.77% -2%
62
73 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,47 USD
12.044 đ
206.376.457 USD
436.253.425 (21%)
Tổng: 2.100.000.000
69.839.466 USD
14.13% 18%
220
74 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
24,12 USD
613.977 đ
1.583.231.619 USD
65.652.466 (99%)
Tổng: 66.000.000
68.907.313 USD
6.90% 3%
50
75 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.457 đ
5.347.356.189 USD
5.347.888.596
68.248.997 USD
-0.03% -0%
19
76 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.279 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
77 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
20,35 USD
518.152 đ
1.900.841.683 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
65.563.446 USD
2.68% 2%
45
78 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
25,98 USD
661.568 đ
424.283.267 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
65.416.950 USD
10.46% 31%
132
79 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
159,18 USD
4.052.635 đ
2.936.288.944 USD
18.446.744
63.032.580 USD
0.14% 1%
28
80 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0033452845 USD
85 đ
213.009.991 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
62.075.042 USD
-7.44% -24%
218
81 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
6,27 USD
159.604 đ
2.923.517.880 USD
466.359.419 (42%)
Tổng: 1.105.620.281
60.769.408 USD
3.07% 6%
30
82 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,75 USD
19.209 đ
1.018.559.697 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
60.203.929 USD
-0.57% -3%
66
83 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,07 USD
52.741 đ
238.638.563 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
60.199.823 USD
-1.24% 10%
189
84 Biểu tượng logo của Ethena USDe Ethena USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDe *
1,00 USD
25.435 đ
3.412.402.929 USD
3.415.817.818
57.968.884 USD
0.00% 0%
201
85 Biểu tượng logo của Popcat (SOL) Popcat (SOL)
12/2023 / Solana Blockchain
POPCAT *
0,51 USD
13.013 đ
500.861.265 USD
979.973.185 (100%)
Tổng: 979.973.221
57.684.560 USD
8.99% -4%
207
86 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0102724411 USD
262 đ
9.002.944 USD
876.417.166 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
55.903.856 USD
28.05% -3%
1047
87 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,54 USD
13.800 đ
813.852.152 USD
1.501.470.413 (71%)
Tổng: 2.100.000.000
54.046.697 USD
3.72% 4%
78
88 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,18 USD
30.114 đ
106.998.370 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
53.608.413 USD
0.82% 3%
326
89 Biểu tượng logo của Ultiverse Ultiverse
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ULTI *
0,0179886088 USD
458 đ
30.400.749 USD
1.690.000.000 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
53.303.348 USD
-26.22% -20%
658
90 Biểu tượng logo của ApeX Protocol ApeX Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
APEX *
2,21 USD
56.176 đ
104.399.324 USD
47.315.284 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
52.891.473 USD
-0.82% -2%
330
91 Biểu tượng logo của SATS (Ordinals) SATS (Ordinals)
09/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
SATS *
0,0000001937 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
52.475.033 USD
-10.93% 52%
2547
92 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
1,11 USD
28.141 đ
992.482.857 USD
897.915.339 (43%)
Tổng: 2.100.000.000
52.244.369 USD
1.14% 3%
67
93 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,34 USD
34.071 đ
2.061.320.983 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
49.284.682 USD
5.57% 1%
42
94 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,28 USD
7.192 đ
337.577.210 USD
1.195.031.541 (56%)
Tổng: 2.142.922.328
45.853.644 USD
2.25% 9%
148
95 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,39 USD
9.979 đ
670.572.619 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
45.591.896 USD
-0.98% -1%
92
96 Biểu tượng logo của Mocaverse Mocaverse
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
45.546.746 USD
26.36% 26%
2550
97 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
68,91 USD
1.754.438 đ
64.007.935 USD
928.868
45.446.555 USD
0.59% 5%
9891
98 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
74,87 USD
1.906.179 đ
194.637.708 USD
2.599.691 (98%)
Tổng: 2.654.159
45.373.579 USD
3.15% -13%
228
99 Biểu tượng logo của Socean Staked Sol Socean Staked Sol
10/2021 / Solana Blockchain
INF *
211,06 USD
5.373.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455.587
43.848.885 USD
-2.09% 8%
2578
100 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0216795258 USD
552 đ
708.727.521 USD
32.691.098.910 (94%)
Tổng: 34.715.259.046
43.685.598 USD
1.14% -5%
89
101 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,31 USD
8.013 đ
718.013.045 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
43.275.895 USD
2.93% 4%
87
102 Biểu tượng logo của Moca Coin Moca Coin
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
42.777.967 USD
-8.76% 26%
2548
103 Biểu tượng logo của Jito Staked SOL Jito Staked SOL
11/2022 / Solana Blockchain
JITOSOL *
156,51 USD
3.984.623 đ
1.629.239.887 USD
10.410.132
42.717.591 USD
0.89% -2%
9857
104 Biểu tượng logo của Billy Billy
06/2024 / Solana Blockchain
BILLY *
0,12 USD
3.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.049.729 USD
0.34% -24%
2549
105 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,13 USD
28.890 đ
419.480.303 USD
369.675.551 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
40.950.246 USD
16.92% 1%
133
106 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.435 đ
494.719.590 USD
495.201.533
40.835.085 USD
0.01% -0%
118
107 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
1,72 USD
43.778 đ
13.601.570 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
40.132.554 USD
26.04% -22%
901
108 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
1,27 USD
32.213 đ
122.867.906 USD
97.109.031 (10%)
Tổng: 1.019.476.798
39.731.523 USD
-2.75% 31%
295
109 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,13 USD
3.302 đ
17.480.909 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
39.461.319 USD
63.81% 58%
811
110 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
259,98 USD
6.619.060 đ
1.837.820.221 USD
7.069.116 (34%)
Tổng: 21.000.000
39.280.124 USD
7.61% 13%
47
111 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,45 USD
11.346 đ
162.860.622 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
38.623.216 USD
-1.09% 1%
249
112 Biểu tượng logo của rocky rocky
07/2024 / Solana Blockchain
ROCKY *
0,017907806 USD
456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.873.844 USD
-28.95% -21%
2550
113 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,19 USD
4.847 đ
1.817.923.438 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
37.438.899 USD
3.27% 3%
48
114 Biểu tượng logo của HTX HTX
01/2024 / Tron20 Blockchain
HTX *
0,0000011415 USD
0,0291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.990.000.000.000
36.787.950 USD
3.59% 6%
2551
115 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,71 USD
18.066 đ
509.859.100 USD
718.530.196 (62%)
Tổng: 1.157.861.206
36.630.099 USD
7.02% 13%
113
116 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
25,76 USD
655.936 đ
305.971.160 USD
11.876.201 (63%)
Tổng: 18.900.000
36.269.438 USD
7.35% 10%
156
117 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
3.698 USD
94.145.939 đ
12.975.570.312 USD
3.508.999
36.210.217 USD
0.93% 4%
9846
118 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,12 USD
3.126 đ
141.679.913 USD
1.153.850.972 (80%)
Tổng: 1.450.000.000
34.974.399 USD
2.87% 17%
267
119 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,47 USD
12.071 đ
401.834.108 USD
847.524.868 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
34.932.136 USD
3.77% 23%
138
120 Biểu tượng logo của Lista DAO Lista DAO
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LISTA *
0,53 USD
13.445 đ
121.463.530 USD
230.000.000 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
34.415.613 USD
-0.29% 4%
298
121 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
7,09 USD
180.489 đ
36.774.209 USD
5.187.407 (79%)
Tổng: 6.540.888
34.406.206 USD
6.04% 25%
605
122 Biểu tượng logo của Fasttoken Fasttoken
11/2022
FTN
2,35 USD
59.918 đ
717.445.448 USD
304.850.250 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
34.037.248 USD
0.61% 1%
205
123 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,30 USD
7.736 đ
1.101.405.665 USD
3.624.988.916 (36%)
Tổng: 9.999.988.916
33.748.546 USD
4.61% 7%
65
124 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,57 USD
14.418 đ
826.881.301 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
33.677.962 USD
1.43% 0%
76
125 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,28 USD
7.004 đ
495.174.992 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
33.470.960 USD
-2.28% -5%
117
126 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,73 USD
18.562 đ
441.014.972 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
32.815.088 USD
-0.77% -5%
129
127 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,38 USD
9.694 đ
37.779.150 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
32.270.502 USD
3.06% -6%
595
128 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
3,76 USD
95.603 đ
582.326.943 USD
155.079.992 (60%)
Tổng: 258.446.028
32.186.086 USD
-1.16% -7%
102
129 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0731719083 USD
1.863 đ
513.268.064 USD
7.014.550.755 (86%)
Tổng: 8.163.774.185
32.032.158 USD
10.18% 12%
112
130 Biểu tượng logo của Tensor Tensor
04/2024 / Solana Blockchain
TNSR *
0,45 USD
11.391 đ
55.924.623 USD
125.000.000 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
31.612.450 USD
-4.21% 11%
498
131 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,37 USD
34.941 đ
280.790.606 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
31.581.676 USD
3.14% -8%
170
132 Biểu tượng logo của Jupiter Perps LP Jupiter Perps LP
12/2023 / Solana Blockchain
JLP *
2,91 USD
74.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.012.242
31.517.230 USD
0.48% 1%
2552
133 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0685761637 USD
1.746 đ
2.453.733.431 USD
35.781.141.695 (72%)
Tổng: 50.000.000.000
31.226.656 USD
2.58% -1%
33
134 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,06742746 USD
1.717 đ
601.389.885 USD
8.919.064.798
31.197.732 USD
2.53% -1%
98
135 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,33 USD
8.450 đ
633.342.168 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
30.342.820 USD
3.44% 5%
95
136 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
3.160 USD
80.442.141 đ
30.644.194.807 USD
9.698.911
30.275.190 USD
0.89% 4%
9845
137 Biểu tượng logo của PeiPei PeiPei
06/2024 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,0000000528 USD
0,0013 đ
21.222.503 USD
401.847.819.972.690 (96%)
Tổng: 420.690.000.000.000
29.850.196 USD
-15.48% -44%
785
138 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
2,44 USD
62.106 đ
32.936.472 USD
13.502.212
29.469.985 USD
2.49% 7%
634
139 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,15 USD
3.715 đ
617.693.820 USD
4.233.167.462 (84%)
Tổng: 5.020.667.477
28.812.401 USD
1.90% 11%
96
140 Biểu tượng logo của rats (Ordinals) rats (Ordinals)
11/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
rats *
0,0000949539 USD
2,4175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.796.559 USD
-0.17% 3%
2553
141 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,36 USD
34.683 đ
448.041.143 USD
328.895.104
28.676.525 USD
6.71% 12%
125
142 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
0,25 USD
6.241 đ
7.602.852 USD
31.016.993 (31%)
Tổng: 100.000.000
28.425.751 USD
23.08% 15%
1113
143 Biểu tượng logo của michi michi
04/2024 / Solana Blockchain
$MICHI *
0,15 USD
3.803 đ
83.013.438 USD
555.770.507
27.967.614 USD
-17.12% -19%
395
144 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
26,08 USD
663.922 đ
142.394.706 USD
5.460.538
27.531.677 USD
1.72% -1%
9883
145 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0285227103 USD
726 đ
2.309.912.868 USD
80.985.041.177 (93%)
Tổng: 86.712.634.466
27.472.779 USD
5.83% 15%
40
146 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031797498 USD
81 đ
282.644.423 USD
88.888.888.888
27.450.564 USD
-0.82% -16%
169
147 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0031797498 USD
81 đ
282.644.423 USD
88.888.888.888
27.450.564 USD
-0.82% -16%
169
148 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,0711527561 USD
1.812 đ
42.989.142 USD
604.180.976 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
27.419.227 USD
8.67% 31%
564
149 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
2,38 USD
60.495 đ
250.036.501 USD
105.231.062 (98%)
Tổng: 107.822.406
27.286.179 USD
2.89% 5%
183
150 Biểu tượng logo của Aethir Aethir
06/2024 / Ethereum Blockchain
ATH *
0,0687071373 USD
1.749 đ
259.712.979 USD
3.780.000.000 (9%)
Tổng: 42.000.000.000
27.285.379 USD
-3.18% -2%
216
151 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0144821157 USD
369 đ
318.302.830 USD
21.979.028.283 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
27.170.912 USD
2.53% 5%
154
152 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
39,57 USD
1.007.381 đ
780.591.643 USD
19.728.244
27.076.150 USD
1.55% 6%
82
153 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000011816 USD
0,0301 đ
1.144.113.961 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.995.389 USD
-2.83% -5%
77
154 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,17 USD
4.260 đ
4.045.380.093 USD
24.180.032.134 (84%)
Tổng: 28.700.000.000
26.635.796 USD
-0.06% -4%
23
155 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0106192922 USD
270 đ
473.052.941 USD
44.546.560.541 (98%)
Tổng: 45.236.511.935
26.279.139 USD
6.12% 6%
122
156 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
0,37 USD
9.337 đ
42.329.440 USD
115.418.760 (83%)
Tổng: 138.786.749
25.996.642 USD
-4.96% -3%
711
157 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000016425 USD
0,0418 đ
592.026.087 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
25.823.105 USD
-4.13% 5%
101
158 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,14 USD
3.635 đ
1.174.688.388 USD
8.228.337.475 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
25.659.473 USD
4.08% 3%
63
159 Biểu tượng logo của Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token
10/2023 / Chiliz Blockchain
SPURS *
2,66 USD
67.684 đ
9.997.068 USD
3.760.478 (9%)
Tổng: 40.000.000
25.328.503 USD
40.82% 54%
1010
160 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,26 USD
261.157 đ
723.554.400 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
25.170.783 USD
2.93% 4%
86
161 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,19 USD
4.748 đ
143.799.112 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
24.480.015 USD
1.05% -1%
264
162 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
5,56 USD
141.605 đ
822.077.241 USD
147.806.187 (55%)
Tổng: 270.000.000
24.333.963 USD
3.28% 5%
77
163 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTS *
0,000333981 USD
8,5032 đ
4.717.475 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
24.141.774 USD
-7.80% -3%
1261
164 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,029812863 USD
759 đ
295.147.343 USD
9.900.000.000
23.878.941 USD
2.86% -2%
160
165 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0799360945 USD
2.035 đ
536.658.954 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
23.861.218 USD
2.30% -7%
108
166 Biểu tượng logo của Taiko Taiko
06/2024
TAIKO
2,33 USD
59.202 đ
153.357.816 USD
65.951.595 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
23.596.969 USD
2.26% -2%
256
167 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,11 USD
2.906 đ
1.131.052.361 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
23.402.049 USD
0.43% -11%
64
168 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
0,31 USD
7.986 đ
86.921.829 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
23.343.849 USD
-4.56% 3%
372
169 Biểu tượng logo của NADA Protocol Token NADA Protocol Token
09/2022 / Hedera Hashgraph Blockchain
NADA *
0,0033656353 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
23.174.699 USD
-10.83% 1%
2554
170 Biểu tượng logo của Moneta Digital Moneta Digital
05/2022 / Tron20 Blockchain
MMXN *
0,0566608773 USD
1.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
22.940.342 USD
0.02% 3%
2555
171 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,03 USD
26.278 đ
1.444.964.627 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
22.668.847 USD
-0.25% -1%
55
172 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.566 đ
520.469.260 USD
1.254.111.772 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
22.463.517 USD
3.56% 6%
111
173 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,07 USD
27.320 đ
891.337.010 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
22.149.911 USD
2.58% 22%
70
174 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
4,85 USD
123.422 đ
1.598.314.380 USD
329.707.787 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
22.015.334 USD
0.52% -2%
202
175 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,17 USD
4.269 đ
291.058.718 USD
1.736.051.379 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
21.968.989 USD
0.96% 4%
163
176 Biểu tượng logo của Drift Drift
05/2024 / Solana Blockchain
DRIFT *
0,43 USD
10.833 đ
75.773.933 USD
178.090.927 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
21.767.473 USD
-4.48% -12%
410
177 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,18 USD
55.453 đ
217.802.688 USD
100.000.000
21.661.592 USD
0.96% 2%
197
178 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,57 USD
14.484 đ
860.059.191 USD
1.511.780.104
21.592.541 USD
3.73% 5%
73
179 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
3,45 USD
87.745 đ
841.329.859 USD
244.118.046 (63%)
Tổng: 388.539.008
21.544.024 USD
6.30% -5%
75
180 Biểu tượng logo của Merlin Chain Merlin Chain
04/2024 / Merlin Blockchain
MERL *
0,26 USD
6.546 đ
106.704.652 USD
415.000.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
21.467.444 USD
-1.53% 11%
329
181 Biểu tượng logo của Parcl Parcl
04/2024
PRCL
0,22 USD
5.517 đ
26.577.586 USD
122.654.566 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
21.463.413 USD
0.41% 8%
695
182 Biểu tượng logo của Troll (NEW) Troll (NEW)
02/2024 / Ethereum Blockchain
TROLL *
0,0000000242 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.420.000.000.000
21.219.674 USD
0.36% 0%
2481
183 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,35 USD
59.870 đ
278.762.658 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
21.171.413 USD
0.43% 20%
171
184 Biểu tượng logo của Lavandos Lavandos
07/2023 / TON Blockchain
LAVE *
0,0001488446 USD
3,7896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.600.000.000
20.919.463 USD
3.70% -9%
2556
185 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
47,45 USD
1.208.179 đ
396.698.847 USD
8.359.651 (84%)
Tổng: 10.000.000
20.742.743 USD
1.56% -0%
139
186 Biểu tượng logo của Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH
02/2024 / Ethereum Blockchain
EZETH *
3.197 USD
81.391.784 đ
2.071.068.039 USD
647.847
20.687.894 USD
0.77% 4%
9854
187 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,18 USD
4.704 đ
276.198.450 USD
1.494.883.736 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
20.571.887 USD
2.45% 6%
175
188 Biểu tượng logo của SLERF SLERF
03/2024 / Solana Blockchain
SLERF *
0,19 USD
4.730 đ
92.896.458 USD
499.997.750
20.407.664 USD
0.02% -6%
359
189 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
35,22 USD
896.656 đ
957.107.644 USD
27.176.489 (87%)
Tổng: 31.415.926
20.207.057 USD
-0.40% 1%
68
190 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
13,58 USD
345.873 đ
452.132.779 USD
33.281.891
19.938.635 USD
-1.42% 4%
124
191 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,38 USD
9.639 đ
276.995.008 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
19.909.061 USD
0.47% 9%
174
192 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0432322127 USD
1.101 đ
237.516.811 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
19.611.645 USD
1.08% 3%
190
193 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,017623093 USD
449 đ
28.353.819 USD
1.608.901.406 (76%)
Tổng: 2.114.303.549
19.339.316 USD
46.38% 32%
682
194 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,64 USD
16.380 đ
183.235.206 USD
284.812.500 (14%)
Tổng: 2.100.000.000
18.563.526 USD
0.26% -7%
234
195 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,011414609 USD
291 đ
113.594.088 USD
9.951.640.722 (50%)
Tổng: 19.900.730.000
18.325.603 USD
3.23% 5%
311
196 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0989950009 USD
2.520 đ
93.471.458 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 999.981.491
18.194.701 USD
0.54% -8%
357
197 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
01/2024 / Solana Blockchain
GME *
0,005574727 USD
142 đ
38.383.190 USD
6.885.214.218
18.183.766 USD
-6.69% -9%
591
198 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
05/2024 / Ethereum Blockchain
MAGA *
0,0001847521 USD
4,7038 đ
72.101.154 USD
390.258.895.840 (93%)
Tổng: 420.690.000.000
17.824.456 USD
8.62% -3%
421
199 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004474 USD
0,0114 đ
447.436.385 USD
999.990.000.000.000
17.743.730 USD
1.80% 4%
126
200 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,01 USD
51.115 đ
247.919.462 USD
123.486.520 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
17.741.752 USD
-0.83% 0%
186
201 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0000874586 USD
2,2267 đ
86.907.755 USD
993.701.859.243 (99%)
Tổng: 999.000.000.000
17.531.953 USD
3.42% 4%
373
202 Biểu tượng logo của crvUSD crvUSD
06/2023 / Ethereum Blockchain
CRVUSD *
1,00 USD
25.345 đ
140.149.709 USD
140.784.292
17.494.870 USD
-0.04% -0%
269
203 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,44 USD
11.192 đ
57.387.993 USD
130.543.051 (93%)
Tổng: 140.596.765
17.117.243 USD
4.07% 12%
490
204 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0090596988 USD
231 đ
66.955.483 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
16.931.557 USD
3.76% 9%
446
205 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.425 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
111
206 Biểu tượng logo của WATER WATER
06/2024 / Solana Blockchain
$WATER *
0,0006956946 USD
17,7124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.872.201
16.809.104 USD
-13.80% -50%
2557
207 Biểu tượng logo của Matr1x Fire Matr1x Fire
02/2024 / Polygon Blockchain
FIRE *
1,17 USD
29.848 đ
40.973.532 USD
34.950.000 (20%)
Tổng: 175.000.000
16.719.640 USD
2.90% 4%
573
208 Biểu tượng logo của Zentry Zentry
12/2021 / Ethereum Blockchain
ZENT *
0,0187589011 USD
478 đ
102.870.228 USD
5.483.808.822 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
16.546.003 USD
-1.07% -3%
335
209 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0614079447 USD
1.563 đ
50.894.160 USD
828.787.879 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
16.208.155 USD
9.07% -12%
517
210 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,22 USD
5.582 đ
109.795.832 USD
500.749.243
16.063.198 USD
6.19% 12%
322
211 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0270654934 USD
689 đ
19.480.525 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
16.013.758 USD
-3.61% -1%
779
212 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,29 USD
7.261 đ
82.635.421 USD
289.770.512
16.003.178 USD
2.19% 17%
390
213 Biểu tượng logo của Omni Network Omni Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
OMNI *
12,23 USD
311.325 đ
101.927.809 USD
8.335.598 (8%)
Tổng: 100.000.000
15.951.431 USD
-1.07% -2%
337
214 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
5.779 USD
147.134.113 đ
192.395.912 USD
33.292 (91%)
Tổng: 36.647
15.945.499 USD
-0.52% -7%
230
215 Biểu tượng logo của wstUSDT wstUSDT
08/2023 / Tron20 Blockchain
WSTUSDT *
1,04 USD
26.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 213.846.225
15.912.508 USD
-0.60% -0%
2558
216 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
2,13 USD
54.207 đ
715.145.124 USD
335.890.662 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
15.579.787 USD
4.74% 21%
88
217 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,68 USD
42.842 đ
551.547.251 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
15.413.568 USD
1.39% 3%
106
218 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,79 USD
20.076 đ
780.073.315 USD
989.296.357 (98%)
Tổng: 1.009.853.232
15.351.525 USD
3.73% 5%
83
219 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
58.715 USD
1.494.886.551 đ
3.358.540.720 USD
57.201 (95%)
Tổng: 60.501
15.245.801 USD
1.00% 1%
9852
220 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,77 USD
96.110 đ
371.335.572 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
15.222.064 USD
0.08% -8%
142
221 Biểu tượng logo của USDB USDB
03/2024 / Blast Blockchain
USDB *
1,00 USD
25.455 đ
371.112.326 USD
371.192.004
15.108.258 USD
0.21% 1%
209
222 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0050368951 USD
128 đ
22.344.722 USD
4.436.209.630 (89%)
Tổng: 5.000.000.000
15.078.743 USD
2.79% -6%
743
223 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000008111 USD
0,0207 đ
785.345.492 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
15.048.309 USD
1.74% 3%
80
224 Biểu tượng logo của Masa Masa
02/2024 / Ethereum Blockchain
MASA *
0,0736939573 USD
1.876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.588.866.523
15.043.963 USD
1.00% -8%
2559
225 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,18 USD
4.645 đ
78.575.241 USD
430.704.027 (86%)
Tổng: 500.000.000
14.939.718 USD
7.65% 3%
404
226 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,07 USD
52.787 đ
169.633.006 USD
81.816.747 (68%)
Tổng: 120.128.032
14.907.375 USD
3.19% 3%
244
227 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,71 USD
196.386 đ
164.677.525 USD
21.349.244 (21%)
Tổng: 100.000.000
14.796.203 USD
-2.83% -10%
316
228 Biểu tượng logo của HugeWin HugeWin
03/2024 / Ethereum Blockchain
HUGE *
0,000525889 USD
13,3891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000.000
14.540.170 USD
4.50% 5%
2560
229 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,0931937183 USD
2.373 đ
19.620.268 USD
210.532.092 (75%)
Tổng: 279.387.971
14.431.268 USD
7.72% -3%
919
230 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,40 USD
35.740 đ
599.150.222 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
14.405.134 USD
-2.18% 2%
99
231 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,46 USD
37.271 đ
96.518.056 USD
65.931.630 (66%)
Tổng: 100.000.000
14.352.107 USD
1.31% -4%
348
232 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
0,84 USD
21.467 đ
285.919.918 USD
339.100.416 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
14.198.733 USD
-0.90% 4%
168
233 Biểu tượng logo của Mother Iggy Mother Iggy
05/2024 / Solana Blockchain
MOTHER *
0,0326409172 USD
831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.998.942
14.189.610 USD
-5.61% -23%
2561
234 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0247685412 USD
631 đ
421.065.201 USD
17.000.000.000 (17%)
Tổng: 100.000.000.000
14.183.636 USD
17.51% 18%
135
235 Biểu tượng logo của Lovely Finance [New] Lovely Finance [New]
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0237405947 USD
604 đ
36.994.186 USD
1.558.267.048 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
14.181.599 USD
-2.70% -0%
602
236 Biểu tượng logo của BEERCOIN BEERCOIN
05/2024 / Solana Blockchain
BEER *
0,0000291836 USD
0,7430 đ
16.044.023 USD
549.761.339.928 (62%)
Tổng: 888.888.888.888
14.095.189 USD
5.65% 3%
842
237 Biểu tượng logo của michi (SOL) michi (SOL)
04/2024 / Solana Blockchain
$MICHI *
0,11 USD
2.742 đ
59.848.599 USD
555.770.492
14.075.200 USD
11.64% -40%
475
238 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,49 USD
12.578 đ
559.018.259 USD
1.131.579.280 (96%)
Tổng: 1.173.672.310
14.052.831 USD
1.39% 2%
105
239 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,32 USD
33.659 đ
325.050.395 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
14.035.526 USD
1.64% 2%
152
240 Biểu tượng logo của MANEKI MANEKI
04/2024 / Solana Blockchain
MANEKI *
0,0067381438 USD
172 đ
56.754.625 USD
8.422.887.212 (95%)
Tổng: 8.888.887.212
14.014.330 USD
3.42% -9%
494
241 Biểu tượng logo của Troll Troll
02/2024 / Ethereum Blockchain
TROLL *
0,0000000163 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.420.000.000.000
13.927.966 USD
1.04% -3%
2562
242 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
1,88 USD
47.805 đ
504.842.891 USD
268.871.145 (60%)
Tổng: 450.000.000
13.902.862 USD
0.30% 1%
115
243 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
1,84 USD
46.761 đ
70.530.715 USD
38.401.704 (15%)
Tổng: 250.000.000
13.783.680 USD
5.24% 29%
429
244 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,25 USD
6.414 đ
216.623.614 USD
859.888.575 (80%)
Tổng: 1.068.488.811
13.766.212 USD
1.02% 7%
198
245 Biểu tượng logo của Wrapped Matic Wrapped Matic
03/2021 / Polygon Blockchain
WMATIC *
0,52 USD
13.276 đ
74.069.735 USD
142.049.608
13.596.143 USD
3.35% 5%
9890
246 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,49 USD
12.459 đ
126.351.556 USD
258.205.002 (74%)
Tổng: 347.714.007
13.438.350 USD
0.97% 4%
289
247 Biểu tượng logo của Sleepless AI Sleepless AI
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
0,55 USD
13.904 đ
106.829.851 USD
195.625.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
13.425.128 USD
1.85% 7%
327
248 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0045409407 USD
116 đ
229.771.601 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
13.419.490 USD
2.43% -0%
192
249 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,13 USD
3.229 đ
139.502.335 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
13.308.365 USD
0.07% 1%
270
250 Biểu tượng logo của GameBuild GameBuild
05/2024 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0040473511 USD
103 đ
63.854.096 USD
15.776.762.231 (74%)
Tổng: 21.419.639.400
13.296.273 USD
-1.12% 28%
461
251 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,22 USD
5.545 đ
81.789.803 USD
375.573.675 (89%)
Tổng: 420.000.000
13.267.967 USD
-1.01% 16%
392
252 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0004109694 USD
10,4633 đ
20.260.659 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
13.134.043 USD
-1.00% -1%
768
253 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,39 USD
35.435 đ
1.391.791.677 USD
1.000.000.000
13.046.421 USD
0.18% 5%
56
254 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,31 USD
33.344 đ
249.401.097 USD
190.433.802 (19%)
Tổng: 1.028.187.992
12.914.462 USD
0.05% 25%
184
255 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
32,96 USD
839.114 đ
329.581.436 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
12.880.447 USD
-0.40% 9%
149
256 Biểu tượng logo của LandWolf LandWolf
06/2024 / Solana Blockchain
WOLF *
0,0153086076 USD
390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.174
12.776.038 USD
-7.76% 323%
2561
257 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0058486174 USD
149 đ
82.931.107 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
12.688.687 USD
-5.26% -0%
388
258 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0058486174 USD
149 đ
82.931.107 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
12.688.687 USD
-5.26% -0%
388
259 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,40 USD
10.064 đ
428.020.471 USD
1.082.856.129
12.616.175 USD
1.36% 1%
131
260 Biểu tượng logo của Fimarkcoin Fimarkcoin
12/2023 / Tron20 Blockchain
FMC *
0,0006605061 USD
16,8165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.318.618.918
12.563.938 USD
-0.12% 0%
2564
261 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020
MAPO
0,0107007916 USD
272 đ
48.014.059 USD
4.486.963.296 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
12.542.201 USD
6.22% 33%
532
262 Biểu tượng logo của RETARDIO RETARDIO
06/2024 / Solana Blockchain
RETARDIO *
0,0913565787 USD
2.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.540.982 USD
21.94% 106%
2563
263 Biểu tượng logo của Azit Azit
03/2022 / Klaytn Blockchain
AZIT *
0,0460915199 USD
1.173 đ
9.837.057 USD
213.424.433 (43%)
Tổng: 500.000.000
12.500.991 USD
-8.86% -11%
1015
264 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,015147451 USD
386 đ
12.042.224 USD
795.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
12.495.916 USD
17.62% 22%
939
265 Biểu tượng logo của ANDY ANDY
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANDY *
0,000281384 USD
7,1640 đ
281.384.038 USD
1.000.000.000.000
12.447.134 USD
27.16% 81%
260
266 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,23 USD
56.793 đ
216.272.992 USD
96.954.457 (97%)
Tổng: 99.658.441
12.264.393 USD
3.47% -4%
199
267 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
0,94 USD
24.056 đ
108.764.232 USD
115.111.078
12.244.512 USD
0.01% 1%
324
268 Biểu tượng logo của LandWolf (SOL) LandWolf (SOL)
06/2024 / Solana Blockchain
WOLF *
0,0092043896 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.174
12.226.531 USD
37.55% 1%
2565
269 Biểu tượng logo của Wrapped eETH Wrapped eETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
weETH *
3.289 USD
83.739.647 đ
4.623.193.674 USD
1.405.625
12.156.389 USD
1.12% 3%
9851
270 Biểu tượng logo của Renzo Renzo
04/2024 / Ethereum Blockchain
REZ *
0,064734953 USD
1.648 đ
74.445.196 USD
1.150.000.000 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
12.091.820 USD
-1.66% 7%
413
271 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,38 USD
9.597 đ
298.973.534 USD
793.120.201 (67%)
Tổng: 1.186.707.049
12.007.732 USD
0.28% 1%
159
272 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,69 USD
17.480 đ
179.311.101 USD
261.172.158 (94%)
Tổng: 277.733.522
11.991.266 USD
-0.85% -1%
238
273 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
21,54 USD
548.378 đ
327.398.425 USD
15.200.397
11.901.729 USD
1.70% -0%
150
274 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,37 USD
9.322 đ
141.872.758 USD
387.490.874 (91%)
Tổng: 424.999.998
11.869.821 USD
3.86% 7%
266
275 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,51 USD
12.952 đ
95.927.542 USD
188.573.093 (75%)
Tổng: 252.301.550
11.818.295 USD
-0.69% 4%
350
276 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
25,78 USD
656.371 đ
246.821.265 USD
9.573.959
11.762.067 USD
-0.77% -2%
187
277 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,00 USD
25.514 đ
417.531.973 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
11.613.685 USD
-0.50% -4%
134
278 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,15 USD
3.790 đ
337.941.409 USD
2.269.986.900 (43%)
Tổng: 5.318.025.960
11.591.372 USD
3.53% 7%
147
279 Biểu tượng logo của Argentine Football Association Fan Token Argentine Football Association Fan Token
06/2021 / Chiliz Blockchain
ARG *
2,00 USD
50.949 đ
23.882.370 USD
11.934.279 (60%)
Tổng: 20.000.000
11.468.600 USD
7.91% 86%
725
280 Biểu tượng logo của Ponke Ponke
01/2024 / Solana Blockchain
PONKE *
0,40 USD
10.194 đ
172.082.720 USD
429.777.374 (77%)
Tổng: 555.548.158
11.397.877 USD
0.88% -8%
243
281 Biểu tượng logo của Cyber Cyber
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
4,21 USD
107.311 đ
97.992.358 USD
23.249.167 (23%)
Tổng: 100.000.000
11.366.918 USD
0.55% 0%
346
282 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,33 USD
8.321 đ
276.976.638 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
11.352.645 USD
2.89% 5%
173
283 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,57 USD
14.430 đ
21.379.401 USD
37.720.111
11.291.025 USD
-3.00% 24%
757
284 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.456 đ
381.907.700 USD
381.972.707
11.260.713 USD
0.04% 0%
141
285 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0000720082 USD
1,8333 đ
393.013.439 USD
5.457.899.721.089 (80%)
Tổng: 6.794.537.545.225
11.257.728 USD
1.43% -0%
140
286 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,0004332758 USD
11,0312 đ
135.765.473 USD
313.346.511.349 (74%)
Tổng: 420.690.000.000
11.225.649 USD
-4.53% 9%
276
287 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
14,21 USD
361.721 đ
92.348.848 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
11.141.012 USD
1.91% 1%
360
288 Biểu tượng logo của UZX UZX
01/2024 / Polygon Blockchain
UZX *
1,41 USD
35.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
11.072.036 USD
0.49% 1%
2566
289 Biểu tượng logo của GOMDori GOMDori
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOMD *
0,0001335378 USD
3,3999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11.009.358 USD
144.28% 675%
2567
290 Biểu tượng logo của Sanctum Infinity Sanctum Infinity
10/2021 / Solana Blockchain
INF *
169,46 USD
4.314.410 đ
271.686.416 USD
1.603.264
10.971.082 USD
0.93% -2%
9874
291 Biểu tượng logo của BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL
12/2023 / Solana Blockchain
BSOL *
159,22 USD
4.053.770 đ
278.293.204 USD
1.747.841
10.946.217 USD
1.07% -2%
9872
292 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,32 USD
33.669 đ
784.903.042 USD
593.526.139 (77%)
Tổng: 766.665.433
10.862.982 USD
1.61% 2%
81
293 Biểu tượng logo của Stratis [New] Stratis [New]
08/2016
STRAX
0,0480481367 USD
1.223 đ
93.275.284 USD
1.941.288.273 (100%)
Tổng: 1.941.293.791
10.742.561 USD
3.53% 14%
358
294 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,86 USD
47.420 đ
160.963.605 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
10.666.943 USD
0.35% 6%
253
295 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0160290872 USD
408 đ
299.610.305 USD
18.691.663.552 (89%)
Tổng: 21.000.000.000
10.485.040 USD
3.31% 4%
158
296 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
2,38 USD
60.688 đ
192.018.236 USD
80.556.521 (81%)
Tổng: 99.681.496
10.463.780 USD
0.58% -5%
231
297 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
0,76 USD
19.450 đ
73.562.576 USD
96.293.886 (96%)
Tổng: 100.000.000
10.380.268 USD
-0.77% 2%
418
298 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
20,92 USD
532.686 đ
55.784.686 USD
2.666.256 (100%)
Tổng: 2.669.203
10.368.833 USD
1.53% 8%
499
299 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,17 USD
4.274 đ
277.257.684 USD
1.651.769.105 (91%)
Tổng: 1.819.757.708
10.314.472 USD
2.19% -2%
172
300 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
0,32 USD
8.157 đ
58.339.309 USD
182.098.624
10.291.086 USD
-0.77% -8%
482
301 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
Gomining *
0,30 USD
7.611 đ
120.064.048 USD
401.643.157 (93%)
Tổng: 432.919.966
10.261.899 USD
-0.43% 4%
303
302 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,42 USD
10.600 đ
343.484.884 USD
825.000.000 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
10.224.986 USD
0.95% 29%
210
303 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,11 USD
2.818 đ
161.689.866 USD
1.460.924.569 (61%)
Tổng: 2.400.000.000
10.166.872 USD
1.95% 3%
251
304 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,15 USD
3.755 đ
546.135.387 USD
3.703.018.618 (62%)
Tổng: 5.979.345.879
9.908.310 USD
4.31% -4%
107
305 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0705131031 USD
1.795 đ
41.861.804 USD
593.674.119 (85%)
Tổng: 700.000.000
9.796.092 USD
-3.75% 19%
568
306 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,24 USD
6.169 đ
201.708.429 USD
832.433.368 (85%)
Tổng: 978.064.789
9.786.445 USD
4.19% -9%
226
307 Biểu tượng logo của SuperCells SuperCells
06/2024 / Arbitrum Blockchain
SCT *
0,12 USD
3.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
9.775.714 USD
-2.05% -4%
2568
308 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,25 USD
6.250 đ
113.989.249 USD
464.327.796 (93%)
Tổng: 500.000.000
9.744.173 USD
1.53% 2%
310
309 Biểu tượng logo của USD+ USD+
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
USD+ *
1,00 USD
25.464 đ
0 USD
N/A
9.732.646 USD
0.02% 0%
2569
310 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
40,13 USD
1.021.702 đ
228.190.756 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
9.631.473 USD
0.05% 1%
193
311 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0235751792 USD
600 đ
91.954.422 USD
3.900.476.045 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
9.592.994 USD
7.00% 9%
361
312 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000001262 USD
0,0032 đ
49.949.309 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.569.883 USD
0.07% 4%
523
313 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002867 USD
0,0073 đ
15.702.158 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
9.565.714 USD
0.58% -1%
847
314 Biểu tượng logo của Bridged USDC Bridged USDC
08/2023 / Base Blockchain
USDbC *
1,00 USD
25.470 đ
46.096.917 USD
46.079.657
9.398.019 USD
0.15% 0%
9897
315 Biểu tượng logo của MON Protocol MON Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
MON *
0,17 USD
4.396 đ
19.865.727 USD
115.054.966 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
9.379.587 USD
-7.58% -10%
774
316 Biểu tượng logo của Apeiron Apeiron
03/2024 / Ethereum Blockchain
APRS *
0,34 USD
8.643 đ
29.749.854 USD
87.630.814 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
9.308.853 USD
3.55% 1%
664
317 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,53 USD
13.586 đ
289.430.121 USD
542.396.781 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.236.999 USD
1.83% 5%
167
318 Biểu tượng logo của Ben the Dog Ben the Dog
02/2024 / Solana Blockchain
BENDOG *
0,0181714465 USD
463 đ
18.167.466 USD
999.780.947 (100%)
Tổng: 999.994.578
9.234.623 USD
6.66% 6%
803
319 Biểu tượng logo của Data Ownership Protocol Data Ownership Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0177719764 USD
452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.447.160.768
9.230.350 USD
-8.08% 62%
2570
320 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
64,77 USD
1.649.128 đ
289.804.627 USD
4.474.138 (54%)
Tổng: 8.303.487
9.177.992 USD
2.14% 11%
165
321 Biểu tượng logo của Zeus Network Zeus Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZEUS *
0,17 USD
4.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.003.143 USD
-12.02% 11%
2571
322 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,61 USD
15.481 đ
212.683.976 USD
349.775.632 (79%)
Tổng: 440.000.000
8.948.314 USD
3.87% 7%
200
323 Biểu tượng logo của Fusionist Fusionist
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACE *
2,80 USD
71.334 đ
94.479.357 USD
33.720.857 (23%)
Tổng: 147.000.000
8.902.543 USD
1.60% 7%
353
324 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,85 USD
47.057 đ
486.011.553 USD
262.952.029 (47%)
Tổng: 554.999.243
8.887.070 USD
1.89% 8%
120
325 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,79 USD
20.066 đ
70.930.834 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
8.872.955 USD
-1.42% 4%
426
326 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
25.378 đ
647.344.066 USD
649.434.271 (62%)
Tổng: 1.044.853.133
8.872.149 USD
-0.04% -0%
206
327 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
71,85 USD
1.829.391 đ
867.468.965 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
8.818.305 USD
0.19% -4%
72
328 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,17 USD
4.246 đ
37.069.157 USD
222.253.042 (74%)
Tổng: 299.792.458
8.793.977 USD
1.55% 29%
601
329 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0043488303 USD
111 đ
434.883.034 USD
100.000.000.000
8.743.899 USD
-0.53% -16%
130
330 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,19 USD
4.839 đ
364.063.131 USD
1.915.556.969 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
8.665.534 USD
3.90% 3%
143
331 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
167,58 USD
4.266.599 đ
749.449.337 USD
4.472.176
8.521.877 USD
0.92% -2%
9864
332 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0026838557 USD
68 đ
110.966.492 USD
41.345.923.772
8.496.070 USD
1.33% 8%
316
333 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
0,94 USD
23.942 đ
63.863.024 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
8.477.617 USD
-0.08% -3%
460
334 Biểu tượng logo của Aerodrome Finance Aerodrome Finance
02/2024 / Base Blockchain
AERO *
0,64 USD
16.269 đ
339.835.502 USD
531.825.204 (46%)
Tổng: 1.152.938.222
8.376.864 USD
3.70% 8%
211
335 Biểu tượng logo của WUFFI WUFFI
04/2024 / Solana Blockchain
WUF *
0,0000009986 USD
0,0254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
8.358.244 USD
0.74% 7%
2572
336 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,48 USD
12.262 đ
323.232.280 USD
671.136.336 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
8.328.668 USD
1.56% 1%
153
337 Biểu tượng logo của Pirate Nation Pirate Nation
06/2024 / Ethereum Blockchain
PIRATE *
0,29 USD
7.463 đ
69.706.275 USD
237.813.528 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
8.263.481 USD
-7.04% 7%
436
338 Biểu tượng logo của Dechat Dechat
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DECHAT *
0,27 USD
6.835 đ
1.314.115 USD
4.895.047 (20%)
Tổng: 25.000.000
8.240.263 USD
-0.25% 11%
1641
339 Biểu tượng logo của tomi tomi
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
0,15 USD
3.704 đ
18.240.347 USD
125.386.168 (88%)
Tổng: 142.592.050
8.215.048 USD
-3.54% 15%
802
340 Biểu tượng logo của Bitcoin Pizza Day Bitcoin Pizza Day
05/2024 / Ethereum Blockchain
PIZZA *
4,56 USD
116.154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
8.214.343 USD
-6.24% -17%
2573
341 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0177341548 USD
452 đ
249.236.217 USD
14.054.022.844 (67%)
Tổng: 21.000.000.000
8.187.797 USD
0.67% -0%
185
342 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,28 USD
7.212 đ
39.728.480 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
8.184.464 USD
0.07% -4%
584
343 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0012868646 USD
33 đ
29.368.064 USD
22.821.409.581
8.178.116 USD
3.85% 2%
668
344 Biểu tượng logo của Savings Dai Savings Dai
11/2023 / Ethereum Blockchain
SDAI *
1,10 USD
27.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.530.730
8.114.253 USD
0.04% 0%
2574
345 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,15 USD
3.789 đ
203.412.188 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.373.873.397
8.105.765 USD
1.95% 3%
223
346 Biểu tượng logo của Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged
06/2022 / Avalanche C-Chain
BTC.b *
58.757 USD
1.495.955.189 đ
239.010.770 USD
4.068
8.094.948 USD
1.05% 2%
9876
347 Biểu tượng logo của mfercoin mfercoin
03/2024 / Base Blockchain
$mfer *
0,0168064998 USD
428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.063.173 USD
-4.53% 12%
2575
348 Biểu tượng logo của GT Protocol GT Protocol
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTAI *
0,65 USD
16.624 đ
16.105.096 USD
24.665.624 (33%)
Tổng: 75.000.000
8.003.364 USD
0.55% -10%
839
349 Biểu tượng logo của Caitlyn Jenner Caitlyn Jenner
05/2024 / Solana Blockchain
JENNER *
0,0022326838 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.470
7.984.924 USD
-31.39% -68%
2710
350 Biểu tượng logo của Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITECH *
0,11 USD
2.767 đ
73.465.007 USD
675.852.464 (34%)
Tổng: 1.992.002.130
7.955.557 USD
0.62% -14%
419
351 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0152121573 USD
387 đ
752.484.634 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
7.954.812 USD
3.05% 1%
84
352 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
03/2024 / Sui Network Blockchain
SCA *
0,26 USD
6.573 đ
9.629.483 USD
37.298.970 (15%)
Tổng: 250.000.000
7.939.418 USD
-2.39% -10%
1023
353 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
25.475 đ
69.551.962 USD
69.511.448
7.893.657 USD
-0.02% 0%
437
354 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,17 USD
4.292 đ
130.070.312 USD
771.643.836 (26%)
Tổng: 3.000.000.000
7.864.958 USD
-2.77% -14%
282
355 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,019865206 USD
506 đ
851.322.601 USD
42.854.959.669 (43%)
Tổng: 100.559.787.198
7.836.395 USD
2.44% -9%
74
356 Biểu tượng logo của Wen Wen
01/2024 / Solana Blockchain
WEN *
0,0001053484 USD
2,6822 đ
76.663.809 USD
727.716.951.329
7.831.916 USD
0.81% -1%
408
357 Biểu tượng logo của VGX Token VGX Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,0749453141 USD
1.908 đ
15.778.394 USD
210.532.092 (46%)
Tổng: 454.403.448
7.823.145 USD
5.12% 4%
846
358 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,50 USD
12.662 đ
174.117.554 USD
350.092.249 (58%)
Tổng: 600.000.000
7.794.510 USD
-0.30% 2%
242
359 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0233827003 USD
595 đ
184.231.450 USD
7.878.963.854 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
7.726.012 USD
0.28% 7%
233
360 Biểu tượng logo của Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH
01/2024 / Ethereum Blockchain
RSETH *
3.208 USD
81.668.213 đ
813.962.029 USD
253.752
7.695.052 USD
1.22% 5%
9861
361 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000306614 USD
0,7806 đ
604.898.296 USD
19.728.329.673.091 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
7.653.599 USD
1.43% 1%
97
362 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,37 USD
9.449 đ
95.936.183 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
7.390.072 USD
2.34% 13%
349
363 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
2,02 USD
51.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.380.206 USD
-19.85% 203%
2576
364 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,21 USD
5.283 đ
51.874.485 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
7.339.355 USD
1.74% 2%
513
365 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
0,38 USD
9.602 đ
85.905.585 USD
227.770.337 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
7.322.445 USD
-0.81% 11%
378
366 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
2,94 USD
74.799 đ
98.287.063 USD
33.454.796
7.296.914 USD
0.64% 13%
345
367 Biểu tượng logo của XRADERS XRADERS
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XR *
0,34 USD
8.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.296.375 USD
0.65% -66%
2577
368 Biểu tượng logo của StakeVault.Network StakeVault.Network
06/2024 / Ethereum Blockchain
SVN *
0,36 USD
9.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
7.290.421 USD
-3.84% 2%
2578
369 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0047439336 USD
121 đ
273.916.442 USD
57.740.361.723 (100%)
Tổng: 57.769.755.000
7.289.522 USD
-1.78% 17%
177
370 Biểu tượng logo của Elumia Crowns Elumia Crowns
12/2021 / Solana Blockchain
ELU *
0,0073978793 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.235.798 USD
-0.55% -11%
2579
371 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0016848482 USD
43 đ
292.444.271 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
7.164.158 USD
3.78% 5%
162
372 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,40 USD
10.283 đ
259.987.595 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
7.152.292 USD
1.96% 6%
181
373 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,31 USD
7.998 đ
314.140.146 USD
1.000.000.000
7.116.908 USD
0.56% 6%
155
374 Biểu tượng logo của Bubble Bubble
05/2024 / Ethereum Blockchain
BUBBLE *
0,003158175 USD
80 đ
2.625.504 USD
831.335.892 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
7.111.379 USD
-6.99% -10%
1452
375 Biểu tượng logo của NAVI Protocol NAVI Protocol
02/2024 / Sui Network Blockchain
NAVX *
0,0585927121 USD
1.492 đ
9.787.020 USD
167.034.765 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
7.065.581 USD
1.87% 0%
1016
376 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,36 USD
9.265 đ
74.355.918 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
7.008.724 USD
1.25% 1%
414
377 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0013764023 USD
35 đ
4.007.731 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
6.884.648 USD
1.93% -18%
1326
378 Biểu tượng logo của SMILEY SMILEY
06/2023 / Ethereum Blockchain
SMILEY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
6.874.712 USD
9.20% 13%
2580
379 Biểu tượng logo của Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
sUSDe *
1,09 USD
27.658 đ
1.677.786.139 USD
1.544.462.370
6.862.657 USD
-0.01% 0%
9856
380 Biểu tượng logo của Normie Normie
05/2023 / Ethereum Blockchain
NORMIE *
0,0830867954 USD
2.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
6.775.889 USD
22.48% 22%
2516
381 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,33 USD
8.446 đ
28.351.251 USD
85.465.584 (81%)
Tổng: 105.000.000
6.747.879 USD
0.67% 19%
681
382 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,016141876 USD
411 đ
90.070.740 USD
5.579.942.529 (62%)
Tổng: 8.958.902.942
6.729.890 USD
1.07% 3%
364
383 Biểu tượng logo của Abyss World Abyss World
06/2023
AWT
0,0001645192 USD
4,1887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.717.361 USD
2.86% 3%
2581
384 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,0996202395 USD
2.536 đ
99.620.240 USD
1.000.000.000
6.712.622 USD
1.16% 5%
343
385 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0314724748 USD
801 đ
32.697.565 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
6.705.022 USD
16.06% 2%
638
386 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0053601839 USD
136 đ
33.912.125 USD
6.326.672.005 (63%)
Tổng: 10.000.000.000
6.687.211 USD
1.10% 6%
626
387 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0478869784 USD
1.219 đ
22.604.515 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
6.679.903 USD
-0.14% -5%
740
388 Biểu tượng logo của Bitcoin Cats Bitcoin Cats
12/2023 / Ethereum Blockchain
1CAT *
0,0023265316 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.628.064 USD
-0.35% 4%
2582
389 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,10 USD
2.558 đ
99.176.105 USD
987.290.807 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
6.593.130 USD
2.89% 13%
344
390 Biểu tượng logo của Orange Orange
02/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORNJ *
0,13 USD
3.222 đ
9.388.989 USD
74.200.000 (74%)
Tổng: 100.000.000
6.535.306 USD
-4.12% -7%
1032
391 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZBCN *
0,0010463067 USD
27 đ
53.239.903 USD
50.883.649.370 (51%)
Tổng: 99.987.978.070
6.499.261 USD
-0.23% 1%
509
392 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
3.520 USD
89.630.710 đ
1.780.568.910 USD
505.778
6.454.454 USD
1.21% 4%
9855
393 Biểu tượng logo của ZeroLend ZeroLend
05/2024 / Linea Blockchain
ZERO *
0,0002941161 USD
7,4882 đ
7.955.946 USD
27.050.359.120 (27%)
Tổng: 100.000.000.000
6.408.355 USD
2.24% 4%
1095
394 Biểu tượng logo của Nyan Heroes Nyan Heroes
10/2021 / Solana Blockchain
NYAN *
0,11 USD
2.927 đ
11.614.802 USD
101.045.769 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
6.402.777 USD
-1.45% 17%
957
395 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
19,54 USD
497.502 đ
208.797.566 USD
10.685.351 (34%)
Tổng: 31.685.351
6.342.728 USD
-2.15% 1%
219
396 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0433747209 USD
1.104 đ
43.336.876 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
6.320.640 USD
1.76% 2%
563
397 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0905768612 USD
2.306 đ
2.406.768.564 USD
26.571.560.696 (89%)
Tổng: 30.000.000.000
6.313.831 USD
3.06% 4%
36
398 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,0960731344 USD
2.446 đ
56.811.349 USD
591.334.393 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
6.288.706 USD
-0.49% 5%
491
399 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,027447671 USD
699 đ
274.476.710 USD
10.000.000.000
6.275.339 USD
1.93% 6%
176
400 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0442314711 USD
1.126 đ
85.916.107 USD
1.942.420.283
6.265.051 USD
0.05% 7%
377
401 Biểu tượng logo của Spike Spike
07/2024 / Solana Blockchain
SPIKE *
0,0338656803 USD
862 đ
32.442.136 USD
957.964.983 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
6.207.969 USD
3.87% 0%
644
402 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
0,83 USD
21.148 đ
64.215.575 USD
77.310.001
6.198.299 USD
0.12% 0%
457
403 Biểu tượng logo của Qubic Qubic
01/2024
QUBIC
0,0000019342 USD
0,0492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.198.212 USD
-7.81% -31%
2583
404 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0307292239 USD
782 đ
458.171.630 USD
14.909.964.277 (39%)
Tổng: 37.928.191.247
6.195.291 USD
3.10% 9%
123
405 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0059900584 USD
153 đ
40.569.099 USD
6.772.738.473 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
6.143.317 USD
0.45% -5%
576
406 Biểu tượng logo của Polyhedra Network Polyhedra Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
ZKJ *
1,20 USD
30.579 đ
72.523.713 USD
60.383.487 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
6.141.168 USD
-0.43% -2%
420
407 Biểu tượng logo của catwifhat catwifhat
03/2021 / Solana Blockchain
CWIF *
0,0000006105 USD
0,0155 đ
21.189.410 USD
34.706.898.286.141 (100%)
Tổng: 34.711.873.308.392
6.078.629 USD
2.44% -9%
759
408 Biểu tượng logo của Joseon Mun Joseon Mun
05/2023 / Ethereum Blockchain
JSM *
0,0142243629 USD
362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000.000
6.062.626 USD
-1.62% -2%
2584
409 Biểu tượng logo của Gigachad Gigachad
03/2024 / Solana Blockchain
GIGA *
0,0117905778 USD
300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.956.503 USD
5.41% 18%
2585
410 Biểu tượng logo của UpOnly UpOnly
12/2021 / Polygon Blockchain
UPO *
0,0620635583 USD
1.580 đ
7.062.354 USD
113.792.290 (71%)
Tổng: 160.000.000
5.882.829 USD
4.04% 2%
1135
411 Biểu tượng logo của NFPrompt NFPrompt
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFP *
0,26 USD
6.559 đ
64.400.625 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
5.875.728 USD
0.77% 7%
455
412 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0367939096 USD
937 đ
347.385.243 USD
9.441.378.929 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
5.863.842 USD
2.80% -3%
145
413 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,16 USD
4.012 đ
124.825.857 USD
792.222.106 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
5.857.844 USD
1.17% 0%
292
414 Biểu tượng logo của smolecoin smolecoin
03/2024 / Solana Blockchain
SMOLE *
0,0000387736 USD
0,9872 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
5.855.036 USD
2.45% -1%
2586
415 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0019251183 USD
49 đ
19.251.183 USD
10.000.000.000
5.795.551 USD
-13.02% 9%
785
416 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
47.616.371 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
5.782.065 USD
0.40% 0%
534
417 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,29 USD
7.438 đ
230.682.337 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
5.769.638 USD
-0.52% -5%
191
418 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0074178917 USD
189 đ
43.667.710 USD
5.886.808.852 (57%)
Tổng: 10.250.000.000
5.706.488 USD
1.09% 5%
560
419 Biểu tượng logo của Bitrue Coin Bitrue Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTR *
0,0367212036 USD
935 đ
4.825.946 USD
131.421.228 (16%)
Tổng: 801.307.097
5.658.915 USD
-0.49% -7%
1252
420 Biểu tượng logo của Altered State Token Altered State Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
ASTO *
0,0112498187 USD
286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.384.000.000
5.623.868 USD
-13.36% -23%
2587
421 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0043008443 USD
109 đ
181.614.771 USD
42.227.702.186 (43%)
Tổng: 99.213.408.535
5.589.534 USD
1.00% 2%
235
422 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,13 USD
28.860 đ
634.791.660 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.570.579 USD
2.02% 7%
94
423 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
2,53 USD
64.292 đ
145.967.993 USD
57.804.394 (60%)
Tổng: 96.150.704
5.555.332 USD
0.91% 2%
263
424 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0037709906 USD
96 đ
94.663.022 USD
25.102.958.863 (84%)
Tổng: 30.000.000.000
5.548.002 USD
0.12% 10%
352
425 Biểu tượng logo của GUMMY GUMMY
04/2024 / Solana Blockchain
GUMMY *
0,0114772598 USD
292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.531.596 USD
10.35% -15%
2588
426 Biểu tượng logo của Mini Donald Mini Donald
07/2024 / Ethereum Blockchain
BARRON *
0,0044951121 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.507.303 USD
-18.15% 811%
2589
427 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
3,71 USD
94.507 đ
32.030.944 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
5.493.157 USD
2.05% -22%
647
428 Biểu tượng logo của Edelcoin Edelcoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
EDLC *
1,12 USD
28.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.516.931.200
5.471.091 USD
0.00% 6%
2590
429 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0057475717 USD
146 đ
106.711.291 USD
18.566.326.356 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
5.463.018 USD
-2.65% 10%
328
430 Biểu tượng logo của Diment Dollar Diment Dollar
04/2024 / Ethereum Blockchain
DD *
1,00 USD
25.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
5.461.098 USD
-0.02% 0%
2591
431 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0071843149 USD
183 đ
123.046.040 USD
17.127.038.923 (82%)
Tổng: 21.000.000.000
5.454.797 USD
1.21% -3%
294
432 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
20,69 USD
526.784 đ
1.113.943.038 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
5.439.689 USD
2.41% 6%
203
433 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0071631896 USD
182 đ
45.276.538 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
5.433.619 USD
-1.04% -9%
555
434 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,48 USD
12.235 đ
110.489.067 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
5.430.473 USD
4.33% -1%
319
435 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
1,56 USD
39.697 đ
78.623.360 USD
50.425.441 (79%)
Tổng: 64.000.000
5.424.850 USD
0.98% 4%
402
436 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,000000014 USD
0,0004 đ
12.552.388 USD
899.781.064.545.870 (100%)
Tổng: 899.781.425.467.215
5.404.702 USD
-1.50% 13%
926
437 Biểu tượng logo của Rosa Inu Rosa Inu
05/2024 / Solana Blockchain
ROSA *
0,0121617186 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5.374.274 USD
3.44% -3%
2592
438 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,16 USD
4.043 đ
531.096.137 USD
3.344.331.631
5.373.784 USD
1.08% -0%
109
439 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
3,17 USD
80.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.369.629 USD
0.24% -1%
2593
440 Biểu tượng logo của Playbux Playbux
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PBUX *
0,0506122023 USD
1.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
5.364.684 USD
-3.00% -13%
2594
441 Biểu tượng logo của SuperWalk SuperWalk
09/2022 / Klaytn Blockchain
GRND *
0,13 USD
3.214 đ
13.350.015 USD
105.758.542 (11%)
Tổng: 990.991.828
5.356.477 USD
-7.07% 16%
906
442 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,19 USD
4.717 đ
167.802.321 USD
905.697.857 (91%)
Tổng: 1.000.000.000
5.350.097 USD
2.08% 3%
245
443 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.397 đ
737.377.968 USD
739.213.040
5.346.135 USD
-0.21% -0%
85
444 Biểu tượng logo của Daddy Tate Daddy Tate
06/2024 / Solana Blockchain
DADDY *
0,14 USD
3.499 đ
80.284.111 USD
584.188.329 (58%)
Tổng: 999.689.062
5.330.488 USD
1.20% -28%
396
445 Biểu tượng logo của Wisdomise AI Wisdomise AI
03/2024 / Polygon Blockchain
WSDM *
0,0258909399 USD
659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.321.493 USD
8.21% -21%
2595
446 Biểu tượng logo của Wojak Wojak
04/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK *
0,0008734447 USD
22,2379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
5.317.802 USD
-1.15% -3%
2596
447 Biểu tượng logo của Biaoqing Biaoqing
06/2024 / Ethereum Blockchain
BIAO *
0,0143779636 USD
366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.288.715 USD
24.25% 28%
2597
448 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0317065644 USD
807 đ
30.121.236 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
5.287.025 USD
-0.49% -8%
661
449 Biểu tượng logo của Napoli Fan Token Napoli Fan Token
11/2021
NAP
1,68 USD
42.653 đ
3.566.811 USD
2.129.076 (21%)
Tổng: 10.000.000
5.282.099 USD
6.78% 10%
1361
450 Biểu tượng logo của Cross The Ages Cross The Ages
05/2024 / Ethereum Blockchain
CTA *
0,14 USD
3.450 đ
8.694.989 USD
64.166.666 (13%)
Tổng: 500.000.000
5.251.846 USD
-0.21% -5%
1055
451 Biểu tượng logo của Carbon browser Carbon browser
02/2023 / Ethereum Blockchain
CSIX *
0,0238992167 USD
608 đ
9.478.072 USD
396.585.068 (42%)
Tổng: 939.599.261
5.193.977 USD
2.85% -6%
1030
452 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
1,40 USD
35.665 đ
86.153.807 USD
61.502.705 (62%)
Tổng: 100.000.000
5.188.402 USD
-0.54% 1%
376
453 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0058590385 USD
149 đ
124.885.405 USD
21.315.000.000
5.183.014 USD
1.63% 4%
290
454 Biểu tượng logo của Matt Furie Matt Furie
07/2024 / Ethereum Blockchain
MATT *
0,0000251542 USD
0,6404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
5.176.856 USD
20.59% 4%
2598
455 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,36 USD
9.238 đ
40.138.929 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
5.149.552 USD
-0.49% -2%
580
456 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
0,14 USD
3.493 đ
13.718.571 USD
99.995.164
5.078.945 USD
-14.89% 28%
898
457 Biểu tượng logo của Kitty AI Kitty AI
12/2023 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0041511726 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 994.759.480
5.022.783 USD
-0.65% -7%
2599
458 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,16 USD
4.035 đ
153.337.652 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
5.021.654 USD
-1.15% -16%
257
459 Biểu tượng logo của Ready to Fight Ready to Fight
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
RTF *
0,0995606427 USD
2.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
5.010.020 USD
-0.11% 1%
2600
460 Biểu tượng logo của Zack Morris Zack Morris
05/2024 / Solana Blockchain
ZACK *
0,0347549661 USD
885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 969.999.234
5.007.149 USD
3.81% -4%
2601
461 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
13,00 USD
331.053 đ
95.046.803 USD
7.309.677 (66%)
Tổng: 11.000.000
5.002.911 USD
-0.15% -3%
351
462 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,0009602888 USD
24,4490 đ
342.993 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
4.971.524 USD
-3.51% -13%
2008
463 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSG *
0,0004541248 USD
11,5620 đ
1.460.520 USD
3.216.120.609 (54%)
Tổng: 6.000.000.000
4.956.349 USD
-2.14% 54%
1617
464 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
298,95 USD
7.611.171 đ
11.538.129 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
4.947.504 USD
0.34% -11%
960
465 Biểu tượng logo của Art de Finance Art de Finance
05/2023 / Polygon Blockchain
ADF *
0,0013821086 USD
35 đ
249.342 USD
180.406.874 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
4.935.752 USD
-2.98% -60%
2078
466 Biểu tượng logo của Bad Idea AI Bad Idea AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
BAD *
0,0000000176 USD
0,0004 đ
9.318.224 USD
530.334.921.255.710 (64%)
Tổng: 831.041.059.897.327
4.935.717 USD
2.12% -4%
1033
467 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
7,95 USD
202.364 đ
343.299.401 USD
43.191.430
4.910.732 USD
0.05% 3%
146
468 Biểu tượng logo của Clore.ai Clore.ai
05/2023
CLORE
0,0829964004 USD
2.113 đ
20.706.908 USD
249.491.637 (65%)
Tổng: 381.284.334
4.909.059 USD
-0.53% -8%
764
469 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
AL *
0,15 USD
3.877 đ
46.242.722 USD
303.686.874 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
4.869.504 USD
0.59% 35%
545
470 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,56 USD
14.177 đ
271.605.555 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
4.856.630 USD
0.32% -1%
178
471 Biểu tượng logo của Slothana Slothana
05/2024 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0078451659 USD
200 đ
13.298.483 USD
1.695.118.152 (90%)
Tổng: 1.874.794.066
4.828.263 USD
-1.78% -6%
907
472 Biểu tượng logo của Wat Wat
06/2024 / Ethereum Blockchain
WAT *
0,0000671851 USD
1,7105 đ
26.700.094 USD
397.411.193.510 (94%)
Tổng: 420.690.000.000
4.827.853 USD
19.99% 84%
693
473 Biểu tượng logo của Axelar Wrapped USDC Axelar Wrapped USDC
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
axlUSDC *
1,00 USD
25.468 đ
12.242.783 USD
12.239.171
4.824.009 USD
0.04% 0%
9920
474 Biểu tượng logo của Pandora Pandora
02/2024 / Ethereum Blockchain
PANDORA *
2.436 USD
62.031.514 đ
24.364.302 USD
10.000
4.784.647 USD
-0.96% 8%
717
475 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,0014296259 USD
36 đ
117.604.270 USD
82.262.267.398
4.775.608 USD
-4.80% -1%
305
476 Biểu tượng logo của Baby Bonk Baby Bonk
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYBONK *
0, USD
0,0000 đ
6.492.877 USD
388.477.397.510.236.416 (92%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.774.466 USD
2.34% -5%
1169
477 Biểu tượng logo của Flappy Flappy
06/2024 / Ethereum Blockchain
FLAPPY *
0,0000270592 USD
0,6889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
4.748.689 USD
5.40% 34%
2602
478 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,13 USD
3.236 đ
93.541.414 USD
735.868.531 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
4.746.958 USD
2.68% -2%
356
479 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,11 USD
2.904 đ
70.095.849 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.731.349 USD
0.92% -1%
432
480 Biểu tượng logo của LimeWire LimeWire
04/2023 / Ethereum Blockchain
LMWR *
0,30 USD
7.688 đ
87.499.722 USD
289.775.388 (46%)
Tổng: 633.045.269
4.730.120 USD
0.93% -11%
370
481 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
53,76 USD
1.368.661 đ
139.418.443 USD
2.593.480 (29%)
Tổng: 8.904.107
4.712.617 USD
14.28% 17%
271
482 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,39 USD
86.287 đ
220.266.918 USD
64.992.331
4.711.655 USD
2.15% 4%
195
483 Biểu tượng logo của Bitget Wallet Token Bitget Wallet Token
05/2024 / Ethereum Blockchain
BWB *
0,42 USD
10.598 đ
54.081.174 USD
129.920.247 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
4.693.392 USD
0.30% -2%
505
484 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
04/2024 / Ethereum Blockchain
HOPPY *
0,0001126074 USD
2,8670 đ
47.372.821 USD
420.690.000.000
4.685.954 USD
0.22% -42%
537
485 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0032814974 USD
84 đ
32.586.958 USD
9.930.514.635 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
4.675.953 USD
1.01% 2%
640
486 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0216151383 USD
550 đ
262.714.677 USD
12.154.198.323 (95%)
Tổng: 12.751.210.724
4.653.861 USD
0.84% 4%
180
487 Biểu tượng logo của VIXCO VIXCO
10/2021 / Ethereum Blockchain
VIX *
0,0068158121 USD
174 đ
5.341.486 USD
783.690.380 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
4.653.472 USD
-2.07% 16%
1220
488 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,04 USD
26.466 đ
69.220.092 USD
66.588.888
4.653.391 USD
2.92% 3%
439
489 Biểu tượng logo của Websea Websea
12/2023 / Polygon Blockchain
WBS *
1,27 USD
32.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
4.647.987 USD
-0.25% -13%
2603
490 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,32 USD
59.114 đ
250.336.619 USD
107.818.999
4.643.841 USD
0.72% 2%
182
491 Biểu tượng logo của Fofar Fofar
07/2024 / Solana Blockchain
FOFAR *
0,0001009339 USD
2,5698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.641.852 USD
163.35% 549%
2604
492 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,77 USD
19.559 đ
355.303.653 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.635.114 USD
0.37% -7%
144
493 Biểu tượng logo của Fenerbahçe Token Fenerbahçe Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
FB *
0,73 USD
18.590 đ
1.591.762 USD
2.180.000 (1%)
Tổng: 183.659.500
4.611.683 USD
0.44% -0%
1590
494 Biểu tượng logo của LandRocker LandRocker
05/2024 / Polygon Blockchain
LRT *
0,0059561255 USD
152 đ
3.179.046 USD
533.744.013 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
4.594.089 USD
2.36% -1%
1398
495 Biểu tượng logo của BOB BOB
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOB *
0,0000293187 USD
0,7465 đ
20.204.357 USD
689.127.646.403 (100%)
Tổng: 690.000.000.000
4.583.036 USD
-1.16% -16%
769
496 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,16 USD
80.509 đ
508.718.224 USD
160.875.442
4.574.168 USD
1.98% -5%
114
497 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,20 USD
5.031 đ
175.145.886 USD
886.423.918 (79%)
Tổng: 1.127.341.035
4.569.705 USD
0.35% -1%
241
498 Biểu tượng logo của Silly Dragon Silly Dragon
12/2023 / Solana Blockchain
SILLY *
0,0126170989 USD
321 đ
12.616.793 USD
999.975.726
4.556.398 USD
-3.53% -4%
924
499 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0079840009 USD
203 đ
40.830.213 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
4.468.689 USD
2.24% 7%
575
500 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,61 USD
15.607 đ
202.188.833 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
4.447.661 USD
-1.49% 5%
225
501 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0648649707 USD
1.651 đ
64.866.254 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
4.444.109 USD
-2.94% -2%
453
502 Biểu tượng logo của beoble beoble
02/2024 / Ethereum Blockchain
BBL *
0,021989017 USD
560 đ
4.710.118 USD
214.203.207 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
4.427.265 USD
6.06% -13%
1263
503 Biểu tượng logo của IMPT IMPT
12/2022 / Ethereum Blockchain
IMPT *
0,0024962646 USD
64 đ
3.293.954 USD
1.319.553.268 (60%)
Tổng: 2.209.553.268
4.416.049 USD
0.09% 3%
1385
504 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000001128 USD
0,0029 đ
82.806.460 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
4.414.444 USD
-0.12% 2%
389
505 Biểu tượng logo của CatCoin CatCoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
13.855.652 USD
50.000.000.000.000.000
4.394.320 USD
-6.31% -24%
891
506 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,13 USD
3.295 đ
66.521.636 USD
513.928.117 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
4.389.614 USD
-0.58% -6%
447
507 Biểu tượng logo của Spacemesh Spacemesh
03/2024
SMH
1,01 USD
25.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000
4.364.584 USD
-2.12% -24%
2605
508 Biểu tượng logo của Ordiswap Ordiswap
01/2024 / Ethereum Blockchain
ORDS *
0,030598817 USD
779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 997.946.162
4.361.240 USD
-0.77% -11%
2606
509 Biểu tượng logo của HIPPOP HIPPOP
05/2024 / Arbitrum Blockchain
HIP *
0,0008214473 USD
20,9140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
4.347.682 USD
-4.67% -41%
2607
510 Biểu tượng logo của Pundu Pundu
03/2024 / Solana Blockchain
PUNDU *
0,006929173 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.967.975
4.344.292 USD
1.92% -6%
2608
511 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,23 USD
5.940 đ
142.364.421 USD
610.250.005
4.296.571 USD
0.48% 2%
265
512 Biểu tượng logo của Lollybomb Meme Coin Lollybomb Meme Coin
06/2024 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,015024582 USD
383 đ
150.245.820 USD
10.000.000.000
4.280.074 USD
-6.80% -21%
260
513 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,0010589027 USD
27 đ
6.004.614 USD
5.670.599.954 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
4.276.274 USD
-2.18% -15%
1191
514 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.411 USD
61.395.673 đ
594.481.811 USD
246.524
4.276.004 USD
-0.19% 1%
100
515 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
30,10 USD
766.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
4.267.778 USD
0.96% 1%
2609
516 Biểu tượng logo của SLEX Token SLEX Token
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SLEX *
6,25 USD
159.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
4.247.369 USD
0.42% -0%
2610
517 Biểu tượng logo của Radworks Radworks
09/2020
RAD
1,18 USD
30.007 đ
61.007.734 USD
51.763.430 (52%)
Tổng: 99.999.620
4.237.727 USD
0.79% 0%
471
518 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,31 USD
7.813 đ
110.383.793 USD
359.694.222 (72%)
Tổng: 500.000.000
4.227.179 USD
-0.10% 2%
321
519 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0050893716 USD
130 đ
50.893.716 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
4.219.784 USD
-0.03% -1%
518
520 Biểu tượng logo của Arbi Pepe Arbi Pepe
04/2023 / Arbitrum Blockchain
PEPE *
0,0000086273 USD
0,2197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.216.833 USD
-1.58% -11%
2611
521 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,46 USD
11.764 đ
69.309.187 USD
149.996.691 (64%)
Tổng: 234.968.161
4.207.528 USD
1.93% 0%
438
522 Biểu tượng logo của 300FIT NETWORK 300FIT NETWORK
02/2021 / Polygon Blockchain
FIT *
0,0007044307 USD
17,9348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.187.419 USD
19.50% 38%
2612
523 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,13 USD
3.336 đ
79.457.848 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.180.902 USD
3.12% 92%
399
524 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,0904113831 USD
2.302 đ
53.247.021 USD
588.941.560 (42%)
Tổng: 1.409.664.846
4.178.315 USD
3.09% 4%
508
525 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,17 USD
4.369 đ
125.181.457 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
4.160.611 USD
-16.70% -19%
389
526 Biểu tượng logo của DOSE DOSE
10/2021 / Ethereum Blockchain
DOSE *
0,0007695741 USD
19,5934 đ
656.987 USD
853.702.151 (17%)
Tổng: 5.000.000.000
4.127.854 USD
-8.49% -49%
1841
527 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,13 USD
3.302 đ
160.707.800 USD
1.239.041.584 (98%)
Tổng: 1.270.611.813
4.119.694 USD
1.03% -1%
254
528 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
1,21 USD
30.864 đ
121.227.205 USD
100.000.000
4.118.518 USD
1.58% -5%
299
529 Biểu tượng logo của Resistance Dog Resistance Dog
03/2024 / TON Blockchain
REDO *
0,80 USD
20.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.104.920 USD
0.94% 2%
2613
530 Biểu tượng logo của Resistance Dog Resistance Dog
03/2024 / TON Blockchain
REDO *
0,80 USD
20.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.104.920 USD
0.94% 2%
2613
531 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
17.419.623 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.099.570 USD
0.54% 4%
813
532 Biểu tượng logo của ROGin AI ROGin AI
06/2022 / Ethereum Blockchain
ROG *
0,47 USD
11.931 đ
31.392.817 USD
66.989.874 (33%)
Tổng: 200.000.000
4.097.208 USD
0.96% 6%
652
533 Biểu tượng logo của WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin
08/2022 / Ethereum Blockchain
WBT *
9,54 USD
242.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
4.084.878 USD
0.08% 3%
2614
534 Biểu tượng logo của Sakai Vault Sakai Vault
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAKAI *
4,28 USD
109.005 đ
8.909.764 USD
2.081.027 (26%)
Tổng: 8.000.000
4.079.890 USD
-2.15% 16%
1054
535 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0207571466 USD
528 đ
202.300.581 USD
9.746.068.929 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
4.072.249 USD
1.68% 4%
224
536 Biểu tượng logo của Mystiko Network Mystiko Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
XZK *
0,0417883767 USD
1.064 đ
0 USD
N/A
4.032.158 USD
-17.08% -31%
2615
537 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020 / Chiliz Blockchain
ASR *
2,28 USD
58.133 đ
14.344.761 USD
6.282.482 (63%)
Tổng: 10.000.000
4.022.209 USD
1.71% 2%
884
538 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,11 USD
2.681 đ
150.903.586 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
4.002.468 USD
3.58% -1%
259
539 Biểu tượng logo của Matrix Chain Matrix Chain
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTC *
0,88 USD
22.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.550.000.000
3.999.954 USD
-0.25% -4%
2616
540 Biểu tượng logo của BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX
02/2022 / Avalanche C-Chain
sAVAX *
30,01 USD
763.980 đ
208.637.913 USD
6.952.956
3.975.936 USD
1.56% -2%
9878
541 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0001238802 USD
3,1540 đ
9.163.962 USD
73.974.374.767 (56%)
Tổng: 132.000.000.000
3.951.552 USD
5.39% 6%
1040
542 Biểu tượng logo của XANA (new) XANA (new)
05/2022
XETA
0,0067999449 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.948.387 USD
-2.98% -20%
2761
543 Biểu tượng logo của Ice Network Ice Network
01/2024
ICE
0,0038524261 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.150.537.435
3.931.298 USD
-4.24% 10%
2552
544 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,53 USD
13.417 đ
44.993.034 USD
85.381.233 (85%)
Tổng: 100.000.000
3.913.603 USD
-1.94% 14%
557
545 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0402962324 USD
1.026 đ
58.807.866 USD
1.459.388.698 (73%)
Tổng: 2.000.000.000
3.881.790 USD
1.18% 5%
478
546 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,12 USD
2.964 đ
69.148.615 USD
593.972.191 (74%)
Tổng: 800.000.000
3.880.144 USD
-0.27% 3%
440
547 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0081455132 USD
207 đ
8.573.250 USD
1.052.511.922 (10%)
Tổng: 10.698.691.797
3.859.833 USD
2.20% -10%
1061
548 Biểu tượng logo của Viction Viction
03/2018
VIC
0,31 USD
7.975 đ
30.332.488 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
3.858.413 USD
3.52% 5%
659
549 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
2,66 USD
67.616 đ
14.729.095 USD
5.546.061 (18%)
Tổng: 30.000.000
3.851.088 USD
1.09% 0%
875
550 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0022813174 USD
58 đ
75.330.015 USD
33.020.400.226 (94%)
Tổng: 35.000.000.000
3.849.317 USD
-1.50% -2%
412
551 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
38,88 USD
989.998 đ
2.333.066.584 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
3.816.734 USD
3.39% 3%
38
552 Biểu tượng logo của TrumpCoin TrumpCoin
06/2024 / Solana Blockchain
DJT *
0,0079515609 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.800.723 USD
-1.51% 4%
2617
553 Biểu tượng logo của BlackCardCoin BlackCardCoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCCOIN *
6,05 USD
153.920 đ
26.547.349 USD
4.391.200 (3%)
Tổng: 150.000.000
3.756.059 USD
-0.84% 24%
696
554 Biểu tượng logo của Mythos Mythos
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYTH *
0,34 USD
8.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.755.287 USD
8.04% 31%
2618
555 Biểu tượng logo của Elephant Money TRUNK Elephant Money TRUNK
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUNK *
0,98 USD
24.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.100.690
3.746.044 USD
3.22% 11%
2619
556 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,20 USD
4.985 đ
100.329.251 USD
512.375.110 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
3.734.770 USD
1.05% 7%
341
557 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,20 USD
5.170 đ
63.985.924 USD
315.087.485 (57%)
Tổng: 550.322.467
3.732.025 USD
-0.01% -4%
459
558 Biểu tượng logo của PepePAD PepePAD
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE *
0,0000086383 USD
0,2199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
3.704.471 USD
-1.87% -11%
2620
559 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,79 USD
45.549 đ
129.495.766 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
3.704.353 USD
0.49% 2%
284
560 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,61 USD
15.546 đ
40.301.607 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
3.691.531 USD
0.57% 1%
578
561 Biểu tượng logo của Boomco Boomco
06/2024 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,30 USD
7.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.683.641 USD
0.01% 0%
2621
562 Biểu tượng logo của Solchat Solchat
02/2024 / Solana Blockchain
CHAT *
1,43 USD
36.335 đ
11.479.068 USD
8.043.460 (89%)
Tổng: 8.999.983
3.677.989 USD
-7.70% -34%
962
563 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0366633069 USD
933 đ
126.487.201 USD
3.449.967.069 (82%)
Tổng: 4.188.364.218
3.665.810 USD
1.42% 7%
288
564 Biểu tượng logo của SolarX SolarX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SXCH *
0,0529453078 USD
1.348 đ
904.053 USD
17.075.230 (4%)
Tổng: 400.000.000
3.662.116 USD
16.80% -5%
1756
565 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,07 USD
27.325 đ
154.787.521 USD
144.224.720 (97%)
Tổng: 148.624.720
3.653.873 USD
0.17% 5%
255
566 Biểu tượng logo của ANDY (ETH) ANDY (ETH)
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANDY *
0,0000807352 USD
2,0555 đ
80.735.231 USD
1.000.000.000.000
3.642.262 USD
-3.27% -34%
395
567 Biểu tượng logo của Jeo Boden Jeo Boden
03/2024 / Solana Blockchain
BODEN *
0,0404407853 USD
1.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.325.516
3.629.266 USD
-12.60% 1%
2622
568 Biểu tượng logo của Serenity Shield Serenity Shield
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SERSH *
0,11 USD
2.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.700.000
3.619.306 USD
-4.68% -23%
2623
569 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
05/2023 / Ethereum Blockchain
TBTC *
58.555 USD
1.490.821.351 đ
201.718.670 USD
3.445
3.607.233 USD
1.40% 2%
9879
570 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
23,69 USD
603.181 đ
414.928.126 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
3.605.954 USD
1.73% 0%
135
571 Biểu tượng logo của Coupon Assets Coupon Assets
11/2023 / Ethereum Blockchain
CA *
0,29 USD
7.503 đ
2.849.999 USD
9.671.260 (4%)
Tổng: 270.000.000
3.604.978 USD
-2.88% -3%
1430
572 Biểu tượng logo của FOGNET FOGNET
09/2023 / Ethereum Blockchain
FOG *
0,13 USD
3.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.597.166 USD
0.32% -4%
2624
573 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
6,42 USD
163.329 đ
282.248.356 USD
43.997.357 (95%)
Tổng: 46.502.452
3.572.721 USD
-0.66% 3%
213
574 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.387 USD
60.766.577 đ
441.684.570 USD
185.057
3.569.998 USD
-0.34% 1%
128
575 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,12 USD
3.117 đ
18.327.852 USD
149.691.501 (80%)
Tổng: 188.000.000
3.564.713 USD
2.30% 9%
800
576 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,31 USD
7.972 đ
120.729.338 USD
385.593.796 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
3.550.799 USD
0.27% 5%
300
577 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
2,84 USD
72.211 đ
57.453.590 USD
20.256.807 (96%)
Tổng: 21.000.000
3.547.584 USD
1.04% 3%
489
578 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0471532231 USD
1.201 đ
47.153.223 USD
1.000.000.000
3.538.067 USD
-1.20% 1%
539
579 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0308273793 USD
785 đ
88.580.881 USD
2.873.448.318 (77%)
Tổng: 3.711.998.690
3.495.419 USD
3.33% -8%
367
580 Biểu tượng logo của Gala Music Gala Music
12/2023 / Ethereum Blockchain
MUSIC *
0,0421099703 USD
1.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.494.422 USD
-0.55% 15%
2625
581 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0524313915 USD
1.335 đ
64.190.227 USD
1.224.270.898 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
3.491.697 USD
1.53% 4%
458
582 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0010212833 USD
26 đ
26.693.809 USD
26.137.517.083 (89%)
Tổng: 29.213.153.642
3.487.619 USD
24.05% 38%
694
583 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,18 USD
4.661 đ
85.390.074 USD
466.409.954
3.476.217 USD
1.63% 0%
382
584 Biểu tượng logo của Ice Open Network Ice Open Network
01/2024
ICE
0,0038868545 USD
99 đ
25.712.336 USD
6.615.204.261 (31%)
Tổng: 21.150.537.435
3.455.210 USD
-0.76% -7%
704
585 Biểu tượng logo của Synternet Synternet
07/2024 / Ethereum Blockchain
SYNT *
0,0633735877 USD
1.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
3.444.518 USD
16.49% -9%
2626
586 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,28 USD
7.161 đ
103.990.709 USD
369.712.872 (37%)
Tổng: 986.245.419
3.421.556 USD
1.20% 6%
331
587 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,52 USD
13.195 đ
146.011.884 USD
281.743.240 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
3.407.724 USD
1.16% 3%
262
588 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
2,54 USD
64.618 đ
73.946.027 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
3.328.957 USD
4.72% 14%
416
589 Biểu tượng logo của analoS analoS
12/2023 / Solana Blockchain
ANALOS *
0,0000444213 USD
1,1310 đ
3.646.110 USD
82.080.218.235 (82%)
Tổng: 99.980.594.226
3.327.754 USD
2.32% 1%
1350
590 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
181,16 USD
4.612.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.289.719 USD
0.74% 3%
2627
591 Biểu tượng logo của Prisma Finance Prisma Finance
11/2023 / Ethereum Blockchain
PRISMA *
0,0546593358 USD
1.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
3.275.107 USD
-0.65% -11%
2628
592 Biểu tượng logo của HyperGPT HyperGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HGPT *
0,0360946534 USD
919 đ
19.414.712 USD
537.883.333 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.271.171 USD
18.57% 27%
782
593 Biểu tượng logo của Jason Derulo Jason Derulo
07/2024 / Solana Blockchain
JASON *
0,009385664 USD
239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.959.794
3.267.770 USD
19.03% -17%
2629
594 Biểu tượng logo của DMAIL Network DMAIL Network
01/2024 / Ethereum Blockchain
DMAIL *
0,37 USD
9.477 đ
16.760.348 USD
45.025.353 (23%)
Tổng: 200.000.000
3.222.724 USD
-0.19% -4%
829
595 Biểu tượng logo của Super Trump Super Trump
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRUMP *
0,0094145345 USD
240 đ
17.298.102 USD
1.837.382.589 (71%)
Tổng: 2.600.000.000
3.172.705 USD
6.55% -1%
811
596 Biểu tượng logo của DUKO DUKO
02/2024 / Solana Blockchain
DUKO *
0,0020493825 USD
52 đ
19.805.142 USD
9.663.955.990 (97%)
Tổng: 9.999.609.598
3.170.387 USD
4.69% -1%
775
597 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,15 USD
3.727 đ
120.376.750 USD
822.306.171 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
3.166.152 USD
1.74% 1%
302
598 Biểu tượng logo của NATIX Network NATIX Network
05/2024 / Solana Blockchain
NATIX *
0,0007233854 USD
18,4174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.152.201 USD
0.84% -10%
2631
599 Biểu tượng logo của TonUP TonUP
01/2024 / TON Blockchain
UP *
0,41 USD
10.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.151.470 USD
3.62% -3%
2630
600 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
15,93 USD
405.672 đ
326.993.609 USD
20.522.127
3.146.856 USD
-3.36% -0%
151
601 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0015949152 USD
41 đ
11.523.263 USD
7.225.000.323 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
3.143.594 USD
4.19% 15%
961
602 Biểu tượng logo của Non-Playable Coin Non-Playable Coin
08/2023 / Ethereum Blockchain
NPC *
0,0146317719 USD
373 đ
100.869.422 USD
6.893.862.398 (86%)
Tổng: 8.050.126.520
3.140.837 USD
4.74% -26%
339
603 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
177.969.124 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
3.139.391 USD
-0.50% -0%
240
604 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
25.431 đ
35.516.484 USD
35.557.304 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.109.638 USD
0.01% -0%
615
605 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,15 USD
3.710 đ
146.868.610 USD
1.008.017.932
3.105.077 USD
-0.24% 5%
261
606 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001562686 USD
3,9786 đ
57.502.358 USD
367.971.221.780 (74%)
Tổng: 500.000.000.000
3.104.269 USD
0.26% -1%
488
607 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,0179994254 USD
458 đ
17.986.313 USD
999.271.532 (98%)
Tổng: 1.020.000.000
3.102.799 USD
-2.42% -6%
805
608 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,013620894 USD
347 đ
122.588.046 USD
8.999.999.999
3.097.826 USD
3.15% 1%
296
609 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURt *
1,05 USD
26.858 đ
38.386.057 USD
36.387.340 (73%)
Tổng: 50.001.661
3.069.731 USD
0.84% 1%
590
610 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,54 USD
39.152 đ
52.509.642 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
3.056.798 USD
1.32% 9%
511
611 Biểu tượng logo của JUNGLEDOGE JUNGLEDOGE
05/2024 / Solana Blockchain
JUNGLE *
0,0000584532 USD
1,4882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.995.120
3.038.693 USD
1.63% -3%
2632
612 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0133898626 USD
341 đ
188.225.419 USD
14.057.307.748 (98%)
Tổng: 14.330.382.748
3.030.103 USD
-0.28% 2%
232
613 Biểu tượng logo của MEDIEUS MEDIEUS
03/2023 / Polygon Blockchain
MDUS *
0,0007802199 USD
19,8644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
3.026.436 USD
5.95% -44%
2633
614 Biểu tượng logo của Doland Tremp Doland Tremp
03/2024 / Solana Blockchain
TREMP *
0,39 USD
9.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.138
3.013.961 USD
0.50% -17%
2634
615 Biểu tượng logo của XANA XANA
05/2022
XETA
0,0040604494 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.007.199 USD
-2.13% -9%
2635
616 Biểu tượng logo của Saros Saros
01/2024 / Solana Blockchain
SAROS *
0,0020096246 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.978.384 USD
0.92% -1%
2636
617 Biểu tượng logo của pepe in a memes world pepe in a memes world
05/2024 / Ethereum Blockchain
PEW *
0,0000041114 USD
0,1047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.977.906 USD
-2.61% -5%
2637
618 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
43,74 USD
1.113.562 đ
81.162.267 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
2.968.881 USD
2.76% 1%
394
619 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
1,10 USD
28.084 đ
7.245.571 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
2.961.639 USD
0.02% -6%
1126
620 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,57 USD
14.462 đ
71.381.833 USD
125.665.297
2.959.268 USD
1.58% 0%
424
621 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
3,11 USD
79.105 đ
87.307.621 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
2.956.605 USD
0.94% -2%
371
622 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0337886303 USD
860 đ
29.519.614 USD
873.655.254 (99%)
Tổng: 882.122.926
2.950.130 USD
0.04% 13%
667
623 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,24 USD
6.119 đ
31.693.381 USD
131.877.229 (13%)
Tổng: 990.912.440
2.935.070 USD
-2.42% 3%
649
624 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000096009 USD
0,2444 đ
8.174.711 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
2.931.659 USD
27.29% -12%
1083
625 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
1,17 USD
29.773 đ
51.267.559 USD
43.841.454 (70%)
Tổng: 62.739.955
2.926.082 USD
0.21% 10%
515
626 Biểu tượng logo của XT Stablecoin XTUSD XT Stablecoin XTUSD
07/2022
XTUSD
1,00 USD
25.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.800.030
2.917.495 USD
-0.00% 0%
2638
627 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,18 USD
4.655 đ
78.877.238 USD
431.392.619 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
2.910.452 USD
1.01% -1%
400
628 Biểu tượng logo của BitStable BitStable
12/2023 / Ethereum Blockchain
BSSB *
0,20 USD
5.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.396.873
2.906.996 USD
1.66% -1%
2639
629 Biểu tượng logo của Galaxis Galaxis
05/2024 / Ethereum Blockchain
GALAXIS *
0,0060618232 USD
154 đ
1.961.715 USD
323.617.938 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.901.038 USD
1.01% -23%
1532
630 Biểu tượng logo của Black Phoenix Black Phoenix
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BPX *
0,88 USD
22.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
2.898.754 USD
51.30% -21%
2640
631 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0024695855 USD
63 đ
43.848.035 USD
17.755.220.549 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
2.882.721 USD
1.68% 9%
559
632 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
0,0416889161 USD
1.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 907.000.000
2.849.966 USD
1046.17% -33%
2583
633 Biểu tượng logo của Super Trump Coin Super Trump Coin
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRUMP *
0,0087495774 USD
223 đ
16.076.321 USD
1.837.382.589 (71%)
Tổng: 2.600.000.000
2.844.944 USD
1.18% -8%
840
634 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POR *
0,0005353564 USD
13,6302 đ
735.749 USD
1.374.316.459 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
2.832.892 USD
-1.13% -15%
1814
635 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,41 USD
10.439 đ
21.874.331 USD
53.350.193 (85%)
Tổng: 63.000.000
2.812.288 USD
-0.69% 2%
750
636 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,43 USD
10.962 đ
476.710.472 USD
1.107.159.559
2.806.508 USD
4.42% -13%
121
637 Biểu tượng logo của Pomerium Pomerium
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PMG *
0,19 USD
4.740 đ
17.935.526 USD
96.337.010 (10%)
Tổng: 999.600.000
2.799.133 USD
-2.19% -19%
807
638 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,81 USD
147.859 đ
5.377.775.284 USD
926.005.764 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.789.984 USD
2.31% 1%
18
639 Biểu tượng logo của swETH swETH
05/2023 / Ethereum Blockchain
SWETH *
3.344 USD
85.142.246 đ
533.659.712 USD
159.580 (91%)
Tổng: 175.271
2.782.949 USD
0.62% 4%
9866
640 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0836419587 USD
2.130 đ
131.538.682 USD
1.572.639.906 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
2.779.911 USD
0.25% 1%
280
641 Biểu tượng logo của LANDLORD RONALD LANDLORD RONALD
07/2024 / Solana Blockchain
$LANDLORD *
0,0024860022 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 823.992.693
2.755.924 USD
-27.64% -63%
2641
642 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,21 USD
5.385 đ
12.980.359 USD
61.367.996 (62%)
Tổng: 99.741.145
2.746.629 USD
-3.63% 16%
913
643 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0016243113 USD
41 đ
13.782.729 USD
8.485.275.293 (81%)
Tổng: 10.500.000.000
2.740.142 USD
3.50% 4%
896
644 Biểu tượng logo của HanChain HanChain
01/2023 / Ethereum Blockchain
HAN *
0,012031893 USD
306 đ
742.864 USD
61.741.262 (4%)
Tổng: 1.500.000.000
2.732.423 USD
0.45% -1%
1806
645 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETH *
3.151 USD
80.236.521 đ
318.213.757 USD
100.973
2.727.642 USD
0.51% 3%
9871
646 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,25 USD
6.275 đ
42.297.840 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
2.726.775 USD
3.24% 7%
566
647 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,48 USD
12.266 đ
78.883.092 USD
163.727.586 (33%)
Tổng: 500.000.000
2.697.239 USD
0.09% 6%
401
648 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,41 USD
10.504 đ
137.290.983 USD
332.783.892 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
2.697.029 USD
-0.10% 11%
272
649 Biểu tượng logo của Foxy Foxy
04/2024 / Linea Blockchain
FOXY *
0,0121780083 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.695.709 USD
1.50% -7%
2642
650 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,02 USD
25.964 đ
53.791.564 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
2.695.268 USD
3.05% -7%
506
651 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0042933293 USD
109 đ
10.862.123 USD
2.530.000.000 (55%)
Tổng: 4.600.000.000
2.689.557 USD
-1.55% 9%
978
652 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,82 USD
20.793 đ
54.138.934 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
2.668.604 USD
1.22% -0%
504
653 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0423644007 USD
1.079 đ
94.278.677 USD
2.225.422.188 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
2.661.110 USD
-2.97% -2%
355
654 Biểu tượng logo của Hunt Town Hunt Town
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,30 USD
7.538 đ
37.431.152 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
2.659.730 USD
1.33% 11%
597
655 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0039103019 USD
100 đ
64.605.817 USD
16.521.951.236
2.646.561 USD
3.43% 2%
454
656 Biểu tượng logo của Multi Universe Central Multi Universe Central
06/2024 / Polygon Blockchain
MUC *
0,0075363691 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.646.243 USD
-11.08% 30%
2643
657 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0672127341 USD
1.711 đ
444.443.207 USD
6.612.485.166
2.644.697 USD
0.02% 1%
127
658 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0086703779 USD
221 đ
14.667.297 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
2.632.522 USD
-7.56% 26%
877
659 Biểu tượng logo của Marinade Marinade
11/2021 / Solana Blockchain
MNDE *
0,12 USD
3.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.619.871 USD
14.00% 20%
2644
660 Biểu tượng logo của Virtual Coin Virtual Coin
11/2023
VRC
0,58 USD
14.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.617.085 USD
3.70% -9%
2645
661 Biểu tượng logo của Aura Aura
06/2024 / Solana Blockchain
AURA *
0,017492408 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 965.383.478
2.613.721 USD
-7.42% 10%
2646
662 Biểu tượng logo của TOOLY I Am King TOOLY I Am King
06/2023 / Ethereum Blockchain
DOGE *
0,14 USD
3.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.420
2.610.904 USD
-4.81% -15%
2810
663 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0014078705 USD
36 đ
41.489.358 USD
29.469.583.243 (61%)
Tổng: 48.402.437.326
2.602.982 USD
2.23% 1%
570
664 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
XCAD *
0,45 USD
11.415 đ
21.397.681 USD
47.726.796 (24%)
Tổng: 198.813.158
2.599.076 USD
0.13% 1%
756
665 Biểu tượng logo của Analysoor Analysoor
12/2023 / Solana Blockchain
ZERO *
0,13 USD
3.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.999.999
2.598.618 USD
0.48% -3%
2647
666 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,11 USD
2.871 đ
112.730.940 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
2.588.156 USD
6.63% 15%
312
667 Biểu tượng logo của K-Tune K-Tune
02/2021 / Ethereum Blockchain
KTT *
0,000633963 USD
16,1407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.637.342.479
2.584.637 USD
-0.24% -0%
2648
668 Biểu tượng logo của Bitcoin EDenRich Bitcoin EDenRich
05/2024 / Ethereum Blockchain
BITBEDR *
175,55 USD
4.469.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.582.180 USD
28.95% 3%
2649
669 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0105818851 USD
269 đ
46.308.003 USD
4.376.158.133 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
2.554.305 USD
1.14% 1%
544
670 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,20 USD
5.031 đ
161.744.596 USD
818.528.083 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
2.537.280 USD
1.20% -12%
250
671 Biểu tượng logo của PepeFork PepeFork
01/2024 / Ethereum Blockchain
PORK *
0,0000000884 USD