1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5630 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1580) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 19:29

Bảng xếp hạng 5630 tiền điện tử theo khối lượng giao dịch trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.855 đ
69.863.121.755 USD
69.043.109.914 (97%)
Tổng: 71.382.497.035
80.311.760.292 USD
(29 exchanges)
-0.29% -0%
5
2 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
65.036 USD
1.486.397.780 đ
1.222.050.002.135 USD
18.849.912 (90%)
Tổng: 21.000.000
53.481.337.142 USD
(All exchanges)
1.13% 13%
1
3 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
4.212 USD
96.259.089 đ
495.759.266.610 USD
118.015.649
33.119.375.644 USD
(All exchanges)
8.03% 17%
2
4 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
642,65 USD
14.687.766 đ
12.109.526.404 USD
18.878.225 (90%)
Tổng: 21.000.000
8.106.995.179 USD
(59 exchanges)
3.96% 8%
19
5 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
22.855 đ
13.263.715.311 USD
13.224.616.240
7.110.496.989 USD
(34 exchanges)
0.17% 0%
17
6 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
186,35 USD
4.259.029 đ
55.597.139.447 USD
300.686.647 (59%)
Tổng: 506.959.821
6.278.853.883 USD
(13 exchanges)
15.92% 26%
6
7 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,13 USD
25.826 đ
52.844.258.374 USD
46.946.349.017 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
4.818.690.907 USD
(60 exchanges)
1.38% 0%
7
8 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,01 USD
23.084 đ
32.513.677.173 USD
32.462.669.175
4.254.731.161 USD
(88 exchanges)
0.09% 0%
10
9 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
4.237 USD
96.829.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
3.515.269.924 USD
(10 exchanges)
10.05% 14%
2695
10 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
2,23 USD
50.967 đ
71.290.246.459 USD
32.904.527.669 (73%)
Tổng: 45.000.000.000
3.264.232.783 USD
(47 exchanges)
3.33% 2%
4
11 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
204,90 USD
4.682.990 đ
14.055.460.614 USD
68.796.520 (82%)
Tổng: 84.000.000
3.227.565.561 USD
(55 exchanges)
7.13% 15%
13
12 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
43,75 USD
999.906 đ
45.281.507.996 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.850.483.499 USD
(59 exchanges)
5.12% 5%
8
13 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
490,33 USD
11.206.492 đ
82.215.678.504 USD
166.801.148
2.528.269.344 USD
(78 exchanges)
0.36% 4%
3
14 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,25 USD
5.735 đ
32.939.862.197 USD
131.787.034.016
2.239.459.587 USD
(122 exchanges)
1.83% 8%
9
15 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,00002814 USD
0,6431 đ
13.945.424.838 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.865.652.660 USD
(1 exchanges)
-0.05% -3%
14
16 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.367 đ
7.402.593.462 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
1.746.834.434 USD
(141 exchanges)
-0.09% 6%
29
17 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
57,23 USD
1.307.992 đ
7.391.963.636 USD
130.350.888 (62%)
Tổng: 210.700.000
1.700.813.562 USD
(123 exchanges)
7.26% 7%
30
18 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
40,99 USD
936.826 đ
16.370.739.482 USD
401.623.151 (41%)
Tổng: 970.993.823
1.673.196.443 USD
(16 exchanges)
5.22% 12%
11
19 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
4,78 USD
109.247 đ
4.645.757.509 USD
961.234.659 (93%)
Tổng: 1.037.235.071
1.315.169.513 USD
(149 exchanges)
5.07% 4%
44
20 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
28,03 USD
640.626 đ
12.792.409.028 USD
459.509.554 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
1.244.982.163 USD
(164 exchanges)
6.98% 10%
18
21 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
WBNB *
488,83 USD
11.172.269 đ
2.796.454.941 USD
5.720.680
1.165.978.988 USD
(4 exchanges)
0.69% 2%
204
22 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,55 USD
35.425 đ
10.423.992.234 USD
6.720.693.353 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
1.148.005.912 USD
(0 exchanges)
4.48% 25%
21
23 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
22,85 USD
522.237 đ
6.140.564.897 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.031.267.753 USD
(34 exchanges)
-4.75% 41%
33
24 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,39 USD
8.828 đ
9.257.764.104 USD
24.100.119.678 (48%)
Tổng: 50.001.806.812
986.542.519 USD
(135 exchanges)
3.23% 5%
23
25 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
FTT *
66,27 USD
1.514.601 đ
7.803.872.885 USD
120.361.225 (34%)
Tổng: 352.170.015
887.883.414 USD
(17 exchanges)
9.03% 22%
26
26 Biểu tượng logo của SOLVE SOLVE
02/2019 / Ethereum Blockchain
SOLVE *
0,48 USD
11.083 đ
216.631.776 USD
414.321.873 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
867.551.700 USD
(11 exchanges)
58.74% 557%
283
27 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
61,84 USD
1.413.353 đ
13.549.022.640 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
849.491.862 USD
(21 exchanges)
6.47% 12%
16
28 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.855 đ
7.165.875.656 USD
6.474.951.714 (100%)
Tổng: 6.474.952.202
840.416.552 USD
(85 exchanges)
0.06% -0%
31
29 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
14,97 USD
342.139 đ
2.089.394.434 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
833.232.833 USD
(127 exchanges)
7.04% -0%
75
30 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
66,65 USD
1.523.286 đ
7.641.175.530 USD
115.157.771
790.628.287 USD
(44 exchanges)
1.18% -3%
28
31 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,13 USD
3.006 đ
8.751.331.014 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
790.034.140 USD
(43 exchanges)
11.23% 14%
24
32 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
65.150 USD
1.489.003.250 đ
14.172.268.221 USD
218.494
766.145.656 USD
(32 exchanges)
1.52% 13%
12
33 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
127,22 USD
2.907.613 đ
7.740.852.887 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
757.268.207 USD
(8 exchanges)
2.32% 4%
27
34 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
35,26 USD
805.867 đ
9.852.248.868 USD
223.260.642 (79%)
Tổng: 281.045.245
748.081.556 USD
(73 exchanges)
2.57% 2%
22
35 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,21 USD
96.233 đ
759.428.696 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
680.454.280 USD
(29 exchanges)
12.77% 26%
115
36 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
2,35 USD
53.709 đ
5.964.399.786 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
604.255.062 USD
(24 exchanges)
0.93% 17%
35
37 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
201,99 USD
4.616.481 đ
2.091.613.603 USD
10.389.298 (55%)
Tổng: 18.900.000
498.086.449 USD
(153 exchanges)
4.4% 10%
74
38 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,28 USD
6.487 đ
169.979.637 USD
598.909.623 (55%)
Tổng: 1.084.734.273
496.310.495 USD
(2 exchanges)
5.76% 36%
317
39 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
14,65 USD
334.826 đ
4.493.456.501 USD
306.893.775 (22%)
Tổng: 1.378.211.739
479.213.519 USD
(1 exchanges)
4.85% -21%
45
40 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
46,35 USD
1.059.329 đ
8.007.735.561 USD
174.010.638 (37%)
Tổng: 474.003.361
474.497.894 USD
(0 exchanges)
3.46% 8%
25
41 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,099518812 USD
2.275 đ
67.680.730 USD
680.079.761 (50%)
Tổng: 1.350.000.000
458.588.144 USD
(1 exchanges)
190.06% 173%
517
42 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,80 USD
41.139 đ
1.678.949.196 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
425.659.328 USD
(53 exchanges)
11.27% 14%
82
43 Biểu tượng logo của Qcash Qcash
12/2019
QC
0,15 USD
3.528 đ
71.007.639 USD
460.000.200 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
399.669.917 USD
(3 exchanges)
0.66% -1%
505
44 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
26,81 USD
612.743 đ
13.882.732.690 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
394.280.128 USD
(88 exchanges)
3.02% 9%
15
45 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,83 USD
41.825 đ
11.177.115.739 USD
6.149.396.839 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
390.200.172 USD
(58 exchanges)
5.45% -1%
20
46 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,00377162 USD
86 đ
2.475.452.702 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
389.146.885 USD
(68 exchanges)
1.35% 0%
65
47 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
151,31 USD
3.458.190 đ
1.770.316.355 USD
12.912.081 (61%)
Tổng: 21.000.000
376.235.486 USD
(121 exchanges)
1.81% 27%
78
48 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,80 USD
18.310 đ
356.264.482 USD
384.277.693 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
347.562.922 USD
(10 exchanges)
-1.78% 28%
208
49 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
6,90 USD
157.700 đ
5.941.372.566 USD
864.009.945 (97%)
Tổng: 893.120.610
343.490.985 USD
(81 exchanges)
2.53% -6%
36
50 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
45,79 USD
1.046.530 đ
3.217.772.623 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
337.524.354 USD
(104 exchanges)
5.3% 2%
57
51 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,88 USD
20.164 đ
4.331.454.664 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
336.583.244 USD
(29 exchanges)
6.47% 25%
46
52 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
11,24 USD
256.958 đ
1.430.604.933 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
335.258.653 USD
(55 exchanges)
4.06% 7%
78
53 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,24 USD
96.905 đ
763.764.101 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
329.679.875 USD
(29 exchanges)
12.67% 43%
128
54 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
19,91 USD
455.043 đ
1.126.323.239 USD
56.337.466 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
316.269.218 USD
(1 exchanges)
1.84% -11%
104
55 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
326,78 USD
7.468.557 đ
4.303.608.503 USD
13.218.448 (83%)
Tổng: 16.000.000
311.157.820 USD
(57 exchanges)
7.78% 10%
47
56 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
13,66 USD
312.199 đ
1.411.853.028 USD
98.796.425 (92%)
Tổng: 107.822.406
303.333.889 USD
(88 exchanges)
9.56% 2%
87
57 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,082655 USD
1.889 đ
117.834.324 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
289.212.473 USD
(45 exchanges)
0.12% 4%
413
58 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
264,32 USD
6.041.034 đ
4.732.134.802 USD
18.014.104
268.801.733 USD
(87 exchanges)
3.03% -4%
42
59 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKE *
20,18 USD
461.214 đ
4.719.177.150 USD
233.823.442
257.092.344 USD
(3 exchanges)
1.04% -1%
43
60 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
9,07 USD
207.225 đ
4.748.556.323 USD
523.721.555 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
255.714.161 USD
(8 exchanges)
7.79% 19%
39
61 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
61,99 USD
1.416.749 đ
0 USD
N/A
249.968.736 USD
(0 exchanges)
8.02% 13%
2696
62 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
35.442 USD
810.026.910 đ
1.262.762.391 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
242.747.441 USD
(86 exchanges)
2.67% 2%
96
63 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
6,14 USD
140.272 đ
6.137.492.242 USD
1.000.000.000
242.157.260 USD
(18 exchanges)
2.66% -2%
33
64 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,00996887 USD
228 đ
1.760.304.781 USD
172.895.870.443 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
242.083.361 USD
(44 exchanges)
5.7% 8%
79
65 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
7,56 USD
172.784 đ
1.002.161.980 USD
133.231.781 (1%)
Tổng: 10.161.000.000
240.523.374 USD
(36 exchanges)
3.16% -0%
110
66 Biểu tượng logo của USDK USDK
07/2019 / Ethereum Blockchain
USDK *
1,00 USD
22.879 đ
28.630.606 USD
28.600.072
238.756.366 USD
(5 exchanges)
-0.15% -0%
724
67 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
1,17 USD
26.740 đ
704.375.636 USD
687.500.000 (18%)
Tổng: 3.885.390.082
232.890.185 USD
(9 exchanges)
4.18% 301%
134
68 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,25 USD
5.739 đ
2.668.758.574 USD
10.681.388.235 (81%)
Tổng: 13.216.094.235
228.877.237 USD
(18 exchanges)
4.19% 12%
63
69 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
174,07 USD
3.978.370 đ
3.274.451.068 USD
18.875.264 (90%)
Tổng: 21.000.000
221.233.211 USD
(56 exchanges)
1.49% 1%
55
70 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
9,04 USD
206.609 đ
1.438.035.571 USD
161.078.564 (32%)
Tổng: 500.000.000
220.450.691 USD
(45 exchanges)
0.38% 21%
86
71 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,32 USD
7.425 đ
1.732.987.603 USD
5.911.076.911 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
218.519.884 USD
(34 exchanges)
2.36% -1%
80
72 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00019845 USD
4,5356 đ
3.729.744.449 USD
18.874.804.673.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
208.094.600 USD
(1 exchanges)
1.28% -11%
51
73 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
10,44 USD
238.606 đ
750.062.537 USD
72.099.612 (13%)
Tổng: 555.000.000
203.001.250 USD
(2 exchanges)
7.82% 4%
131
74 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
324,83 USD
7.423.990 đ
1.976.534.785 USD
6.018.895 (60%)
Tổng: 10.000.000
194.427.816 USD
(94 exchanges)
2.1% 7%
76
75 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,39 USD
8.907 đ
5.754.597.076 USD
14.832.756.028 (30%)
Tổng: 50.000.000.000
194.368.833 USD
(0 exchanges)
-1.25% 8%
38
76 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
2,96 USD
67.651 đ
1.154.704.027 USD
426.748.438 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
190.721.702 USD
(44 exchanges)
3.45% -1%
101
77 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
5.551 USD
126.861.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
184.233.184 USD
(0 exchanges)
-13.03% 11%
2697
78 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0341285978 USD
780 đ
169.692.030 USD
4.972.136.000 (25%)
Tổng: 19.900.730.000
182.326.683 USD
(0 exchanges)
-13.47% 18%
318
79 Biểu tượng logo của Lido stETH Lido stETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
4.152 USD
94.896.853 đ
5.844.248.072 USD
1.407.531
172.953.417 USD
(1 exchanges)
8.20% 12%
202
80 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
1,01 USD
23.084 đ
292.774.140 USD
481.478.515
172.831.760 USD
(7 exchanges)
0.89% 1%
245
81 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0142594492 USD
326 đ
69.942.163 USD
4.904.969.446 (82%)
Tổng: 5.999.999.954
164.876.432 USD
(13 exchanges)
31.42% 53%
509
82 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,16 USD
3.697 đ
158.586.662 USD
1.129.168.018 (75%)
Tổng: 1.500.000.000
164.383.366 USD
(28 exchanges)
-2.31% 25%
354
83 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
29,15 USD
666.223 đ
2.907.451.360 USD
106.485.358
163.112.147 USD
(Large exchanges)
1.53% -9%
59
84 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.453 USD
78.921.828 đ
4.720.026.733 USD
1.366.874
161.677.338 USD
(1 exchanges)
2.46% 22%
202
85 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
373,83 USD
8.543.885 đ
3.339.551.851 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
159.880.919 USD
(27 exchanges)
1.03% 3%
54
86 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,077244 USD
1.765 đ
414.562.069 USD
5.382.401.140 (70%)
Tổng: 7.697.598.449
159.073.559 USD
(4 exchanges)
6.68% 2%
187
87 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
2,70 USD
61.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
156.955.606 USD
(3 exchanges)
-1.68% -4%
2699
88 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
43,94 USD
1.004.274 đ
91.571.326 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
155.956.131 USD
(7 exchanges)
33.94% 40%
444
89 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,067765 USD
1.549 đ
145.382.839 USD
2.145.135.756
155.251.647 USD
(0 exchanges)
-1.3% -11%
368
90 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
254,33 USD
5.812.712 đ
5.032.383.545 USD
19.616.629 (62%)
Tổng: 31.415.926
151.241.392 USD
(12 exchanges)
7.5% 5%
39
91 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,11 USD
2.420 đ
495.300.771 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
147.573.259 USD
(0 exchanges)
10.71% -41%
167
92 Biểu tượng logo của MARINADE STAKED SOL MARINADE STAKED SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
188,51 USD
4.308.396 đ
118.863.442 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
147.234.748 USD
(0 exchanges)
16.1% 25%
410
93 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
3,65 USD
83.312 đ
89.451.661 USD
24.539.273 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
144.886.683 USD
(1 exchanges)
9.76% -12%
451
94 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,14 USD
3.183 đ
784.632.941 USD
6.051.936.993 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
142.433.261 USD
(15 exchanges)
1.09% -2%
126
95 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,16 USD
3.553 đ
189.837.243 USD
1.220.976.555 (63%)
Tổng: 1.942.420.283
140.413.048 USD
(13 exchanges)
1.49% -20%
299
96 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,97 USD
22.283 đ
850.284.403 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
137.730.794 USD
(66 exchanges)
4.11% -0%
121
97 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
2,75 USD
62.746 đ
11.424.172 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
137.106.231 USD
(0 exchanges)
6.06% 13%
1013
98 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,36 USD
53.938 đ
454.283.024 USD
192.168.789 (80%)
Tổng: 239.612.084
135.802.056 USD
(32 exchanges)
2.89% -2%
175
99 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,051862 USD
1.185 đ
1.180.646.816 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
135.142.297 USD
(44 exchanges)
3.13% -6%
99
100 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTCST *
45,87 USD
1.048.470 đ
523.758.010 USD
11.417.100 (76%)
Tổng: 15.000.000
121.058.955 USD
(2 exchanges)
-2.67% 13%
134
101 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
1,02 USD
23.312 đ
854.622.875 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
120.286.860 USD
(121 exchanges)
5.58% -0%
120
102 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.855 đ
492.342.324 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
116.806.599 USD
(5 exchanges)
-0.02% -0%
168
103 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
972,71 USD
22.231.287 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
115.154.098 USD
(0 exchanges)
8.69% -27%
60
104 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLYMPUS *
972,71 USD
22.231.287 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
115.154.098 USD
(0 exchanges)
8.69% -27%
60
105 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
TUSD *
1,00 USD
22.855 đ
1.304.940.464 USD
1.301.819.859
113.022.492 USD
(75 exchanges)
0.02% -0%
93
106 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,29 USD
29.483 đ
3.566.723.280 USD
2.779.530.283
112.711.716 USD
(27 exchanges)
3.66% -6%
53
107 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
12,19 USD
278.586 đ
280.353.728 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
111.467.748 USD
(0 exchanges)
1.87% -2%
185
108 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,09 USD
24.912 đ
1.089.650.610 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
110.157.597 USD
(59 exchanges)
9.45% 10%
107
109 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000004737 USD
0,0108 đ
258.208.924 USD
548.817.810.510.780 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
106.927.869 USD
(0 exchanges)
-21.13% 113%
259
110 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,80 USD
18.391 đ
1.065.488.158 USD
1.816.950.691 (83%)
Tổng: 2.194.030.927
106.593.380 USD
(59 exchanges)
2.31% 5%
108
111 Biểu tượng logo của Bibox Token Bibox Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
BIX *
0,0610290875 USD
1.395 đ
5.213.747 USD
85.430.525 (36%)
Tổng: 235.972.808
106.364.505 USD
(4 exchanges)
1.54% 15%
1276
112 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.627 USD
60.048.313 đ
2.363.868.422 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
105.045.352 USD
(85 exchanges)
3.6% 5%
68
113 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
9,80 USD
223.994 đ
1.125.520.357 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
104.598.721 USD
(67 exchanges)
2.47% -1%
95
114 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
72,75 USD
1.662.701 đ
1.272.944.234 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
103.801.443 USD
(48 exchanges)
6.44% 6%
95
115 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,71 USD
16.182 đ
1.054.073.252 USD
1.491.569.645 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
103.174.825 USD
(117 exchanges)
2.74% 0%
109
116 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
6,56 USD
149.929 đ
2.131.197.529 USD
326.913.145 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
101.034.907 USD
(11 exchanges)
5.19% 15%
73
117 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,49 USD
11.156 đ
337.134.473 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
100.658.321 USD
(24 exchanges)
-1.20% 47%
166
118 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,098067 USD
2.241 đ
1.235.464.062 USD
11.894.006.167 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
97.925.250 USD
(54 exchanges)
5.08% 4%
97
119 Biểu tượng logo của Wrapped Fantom Wrapped Fantom
06/2021 / Fantom Blockchain
WFTM *
2,36 USD
54.026 đ
0 USD
N/A
97.143.430 USD
(0 exchanges)
2.57% 10%
2701
120 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
RUNE *
8,52 USD
194.725 đ
2.231.436.616 USD
224.410.215 (45%)
Tổng: 500.000.000
96.174.567 USD
(12 exchanges)
12.96% 16%
69
121 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,0000033651 USD
0,0769 đ
67.301.706 USD
19.999.800.000.000 (2%)
Tổng: 999.990.000.000.000
96.026.862 USD
(0 exchanges)
-1.05% -0%
519
122 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.855 đ
2.739.020.684 USD
2.731.182.158
93.925.935 USD
(2 exchanges)
-0.17% 0%
62
123 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
5,79 USD
132.330 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
(10 exchanges)
8.31% -3%
146
124 Biểu tượng logo của Define Define
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
1,99 USD
45.587 đ
83.317.466 USD
41.770.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
93.588.428 USD
(4 exchanges)
9.56% 15%
469
125 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
2,31 USD
52.805 đ
1.354.551.031 USD
586.278.943 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
93.292.638 USD
(4 exchanges)
3.45% 25%
209
126 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0311344519 USD
712 đ
459.779.642 USD
14.767.552.172 (93%)
Tổng: 15.934.019.762
91.491.451 USD
(4 exchanges)
0.36% 24%
143
127 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
1,73 USD
39.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
90.251.275 USD
(0 exchanges)
63.60% 76%
2703
128 Biểu tượng logo của Toucan Protocol: Base Carbon Tonne Toucan Protocol: Base Carbon Tonne
10/2021 / Polygon Blockchain
BCT *
4,97 USD
113.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.887.463
90.246.931 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2702
129 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
3,62 USD
82.735 đ
668.208.562 USD
185.000.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
90.047.673 USD
(0 exchanges)
4.14% -2%
138
130 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAKE *
2,10 USD
48.038 đ
406.769.460 USD
193.529.489 (67%)
Tổng: 289.770.792
89.398.101 USD
(6 exchanges)
2.68% -6%
158
131 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,77 USD
17.586 đ
689.410.583 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
88.992.403 USD
(24 exchanges)
2.91% 3%
137
132 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
2,31 USD
52.795 đ
2.416.120.371 USD
1.280.005.944 (70%)
Tổng: 1.818.000.000
88.610.004 USD
(0 exchanges)
2.65% 2%
66
133 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
1,56 USD
35.654 đ
353.135.857 USD
110.551.965 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
86.519.355 USD
(7 exchanges)
0.93% 11%
210
134 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,70 USD
130.274 đ
519.643.066 USD
91.443.180 (62%)
Tổng: 148.188.993
84.703.903 USD
(10 exchanges)
0.43% -5%
161
135 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
1,00 USD
22.855 đ
1.831.393.540 USD
N/A
Tổng: 1.288.352.207
82.566.530 USD
(0 exchanges)
-0.41% -1%
77
136 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,059603 USD
1.362 đ
387.388.598 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
81.410.741 USD
(11 exchanges)
-0.54% 0%
199
137 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
8,90 USD
203.410 đ
110.523.571 USD
12.432.680 (58%)
Tổng: 21.400.000
81.360.989 USD
(34 exchanges)
25.26% 25%
433
138 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00631213 USD
144 đ
602.729.650 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
80.923.031 USD
(22 exchanges)
7.2% 16%
148
139 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
12,69 USD
290.030 đ
805.112.746 USD
63.493.832 (63%)
Tổng: 101.172.570
80.424.626 USD
(40 exchanges)
-7.44% 27%
123
140 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00065215 USD
14,9049 đ
498.979.510 USD
766.149.999.999 (77%)
Tổng: 999.000.000.000
79.350.921 USD
(1 exchanges)
-0.82% 21%
166
141 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,18 USD
4.101 đ
134.766.230 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
78.935.002 USD
(11 exchanges)
10.59% 23%
388
142 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain (BEP2)
ANKR *
0,097898 USD
2.237 đ
796.418.460 USD
8.162.899.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
78.734.834 USD
(24 exchanges)
-0.89% 11%
124
143 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,74 USD
16.884 đ
507.370.788 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
77.898.839 USD
(23 exchanges)
2.98% 0%
164
144 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,52 USD
11.816 đ
448.135.077 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
77.848.052 USD
(11 exchanges)
5.62% 3%
177
145 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
6,66 USD
152.214 đ
582.501.495 USD
67.990.857 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
76.966.337 USD
(0 exchanges)
4.55% 8%
151
146 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
4,29 USD
98.060 đ
1.160.642.478 USD
270.513.675 (33%)
Tổng: 824.104.972
76.926.730 USD
(0 exchanges)
1.61% 1%
90
147 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,084871 USD
1.940 đ
639.212.940 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
76.819.642 USD
(3 exchanges)
-2.12% -0%
143
148 Biểu tượng logo của Fenerbahçe Token Fenerbahçe Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
FB *
6,96 USD
159.133 đ
15.178.701 USD
2.180.000 (1%)
Tổng: 190.700.000
75.121.239 USD
(1 exchanges)
-0.80% -6%
925
149 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
1,25 USD
28.569 đ
658.551.036 USD
528.946.934 (18%)
Tổng: 3.000.000.000
73.539.522 USD
(12 exchanges)
-2% 27%
141
150 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,01930099 USD
441 đ
1.367.718.965 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
71.314.760 USD
(0 exchanges)
18.8% 33%
90
151 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,022267309 USD
509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.803.299.805
69.390.402 USD
(2 exchanges)
-0.03% 0%
2706
152 Biểu tượng logo của Compound Dai Compound Dai
03/2020 / Ethereum Blockchain
CDAI *
0,0216501223 USD
495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.025.596.474
69.178.989 USD
(2 exchanges)
-0.22% -0%
2707
153 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
BTCB *
64.714 USD
1.479.034.420 đ
6.801.382.176 USD
105.099 (93%)
Tổng: 112.501
69.104.755 USD
(5 exchanges)
1.09% 12%
31
154 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,11 USD
2.579 đ
1.114.679.457 USD
9.912.105.000 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
68.803.983 USD
(45 exchanges)
4.34% 4%
106
155 Biểu tượng logo của FODL Finance FODL Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
FODL *
0,83 USD
18.919 đ
167.387.725 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.809.699 USD
(1 exchanges)
-19.63% 73%
335
156 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
17,02 USD
388.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.790.061 USD
(1 exchanges)
6.33% -0%
2708
157 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
292,27 USD
6.679.831 đ
3.894.121.539 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
67.666.735 USD
(18 exchanges)
2.26% 4%
50
158 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,18 USD
4.083 đ
1.597.973.903 USD
8.999.999.999
66.731.211 USD
(57 exchanges)
5.08% 0%
85
159 Biểu tượng logo của Wrapped Matic Wrapped Matic
03/2021 / Polygon Blockchain
WMATIC *
1,56 USD
35.680 đ
0 USD
N/A
66.323.810 USD
(0 exchanges)
5.92% 23%
2709
160 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
4,26 USD
97.428 đ
963.361.432 USD
225.988.210
64.549.991 USD
(Large exchanges)
4.38% 6%
102
161 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,91 USD
20.730 đ
392.451.169 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
63.737.594 USD
(21 exchanges)
8.13% 17%
196
162 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0366881887 USD
839 đ
482.816.525 USD
13.159.998.943 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
63.433.624 USD
(39 exchanges)
8.80% 3%
140
163 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,19 USD
4.416 đ
4.865.153.442 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
63.256.842 USD
(37 exchanges)
3.89% 3%
40
164 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,76 USD
17.271 đ
414.969.604 USD
577.034.460 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
61.160.879 USD
(11 exchanges)
-3.63% 81%
186
165 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
84,03 USD
1.920.506 đ
976.581.488 USD
11.650.731 (55%)
Tổng: 21.000.000
60.746.901 USD
(22 exchanges)
3.87% 15%
111
166 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,02072042 USD
474 đ
587.274.090 USD
28.282.254.945 (83%)
Tổng: 34.134.813.372
60.500.978 USD
(26 exchanges)
-8.03% 40%
150
167 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0620623043 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
60.305.422 USD
(1 exchanges)
-19.06% 45%
2695
168 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,67 USD
38.168 đ
4.191.207.637 USD
2.514.862.066 (23%)
Tổng: 10.701.630.237
58.050.507 USD
(15 exchanges)
0.59% 2%
48
169 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,20 USD
4.483 đ
243.067.380 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
57.258.944 USD
(1 exchanges)
1.96% 2%
267
170 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0190214 USD
435 đ
933.348.685 USD
49.138.132.992
56.954.182 USD
(24 exchanges)
3.13% 0%
115
171 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFP *
1,85 USD
42.282 đ
199.534.081 USD
108.166.667 (22%)
Tổng: 500.000.000
55.460.018 USD
(0 exchanges)
0.62% -27%
300
172 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0146323764 USD
334 đ
12.667.336 USD
865.706.013 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
54.699.385 USD
(4 exchanges)
137.46% 190%
978
173 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
55,29 USD
1.263.653 đ
2.755.071.511 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
54.169.188 USD
(10 exchanges)
0.4% 4%
61
174 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
7,92 USD
181.122 đ
607.028.778 USD
76.598.519 (31%)
Tổng: 250.000.000
51.618.338 USD
(1 exchanges)
-15.12% -15%
225
175 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
2,10 USD
47.996 đ
1.411.841.666 USD
673.335.468 (84%)
Tổng: 800.460.000
51.197.458 USD
(33 exchanges)
2.32% -2%
88
176 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,36 USD
8.193 đ
757.839.902 USD
2.114.148.528 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
50.904.361 USD
(2 exchanges)
4.61% 17%
116
177 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
XVS *
33,00 USD
754.215 đ
372.153.356 USD
11.346.947 (38%)
Tổng: 29.960.733
50.059.077 USD
(4 exchanges)
7.35% 15%
203
178 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
2,30 USD
52.638 đ
283.825.354 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
48.021.811 USD
(1 exchanges)
16.32% 29%
257
179 Biểu tượng logo của Global AEX Token Global AEX Token
08/2020
GAT
0,0782768375 USD
1.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
47.971.201 USD
(0 exchanges)
3.42% 4%
2711
180 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
310,98 USD
7.107.448 đ
631.369.139 USD
2.027.658 (20%)
Tổng: 10.000.000
47.613.252 USD
(1 exchanges)
22.36% 12%
144
181 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
10,52 USD
240.435 đ
347.825.549 USD
29.130.723 (29%)
Tổng: 100.000.000
46.031.787 USD
(1 exchanges)
5.53% 13%
213
182 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
16.858 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
(12 exchanges)
-2.95% -13%
151
183 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,27 USD
6.193 đ
46.989.719.171 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
45.780.665 USD
(18 exchanges)
-15.95% -29%
201
184 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
1,28 USD
29.254 đ
533.448.626 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
45.688.338 USD
(7 exchanges)
2.31% -5%
159
185 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
26,57 USD
607.257 đ
646.257.883 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
45.616.973 USD
(8 exchanges)
-4.01% 45%
142
186 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
4.230 USD
96.666.822 đ
389.625.185 USD
N/A
Tổng: 29.935
44.898.395 USD
(5 exchanges)
8.79% 17%
197
187 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
1,13 USD
25.828 đ
194.657.520 USD
172.252.000 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
44.712.196 USD
(0 exchanges)
5.10% 11%
295
188 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,86 USD
19.711 đ
309.856.781 USD
351.815.555 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
44.663.463 USD
(23 exchanges)
1.36% 5%
234
189 Biểu tượng logo của MinePlex MinePlex
12/2020
PLEX
2,16 USD
49.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 414.720.000
44.370.097 USD
(1 exchanges)
0.43% 10%
2712
190 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,03861662 USD
883 đ
313.032.125 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
44.094.219 USD
(8 exchanges)
-15.03% 39%
231
191 Biểu tượng logo của Klima DAO Klima DAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
1.989 USD
45.455.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.587
43.485.086 USD
(0 exchanges)
0.32% 0%
2713
192 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
8,78 USD
200.667 đ
364.099.100 USD
35.191.821 (35%)
Tổng: 100.000.000
43.442.638 USD
(52 exchanges)
1.45% 14%
205
193 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBOX *
4,34 USD
99.191 đ
150.460.588 USD
67.894.437 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
43.266.279 USD
(0 exchanges)
-1.59% -3%
363
194 Biểu tượng logo của Stafi Stafi
07/2020
FIS
1,84 USD
42.137 đ
20.681.459 USD
11.217.512 (11%)
Tổng: 102.245.900
42.458.661 USD
(1 exchanges)
3.66% 10%
825
195 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / Binance Chain (BEP2)
BIDR *
0,000070982 USD
1,6223 đ
16.021.742 USD
225.715.436.474 (71%)
Tổng: 315.700.000.000
41.901.243 USD
(3 exchanges)
-0.40% 0%
904
196 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,30 USD
6.798 đ
514.112.870 USD
1.781.050.003 (47%)
Tổng: 3.801.538.156
41.597.818 USD
(11 exchanges)
0.72% 1%
162
197 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,21 USD
27.655 đ
783.007.114 USD
720.237.999 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
40.859.900 USD
(4 exchanges)
-1.57% -15%
127
198 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,20 USD
4.473 đ
292.979.969 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
39.794.823 USD
(2 exchanges)
1.6% -3%
244
199 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,43 USD
9.824 đ
534.304.177 USD
1.321.996.325 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
39.354.295 USD
(47 exchanges)
-0.35% 13%
158
200 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000030075 USD
0,0687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
39.326.633 USD
(1 exchanges)
-5.49% 42%
2714
201 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
147,22 USD
3.364.713 đ
213.243.967 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
39.216.391 USD
(18 exchanges)
3.27% 12%
288
202 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
3,54 USD
80.907 đ
270.598.053 USD
70.170.001
39.106.325 USD
(2 exchanges)
-0.35% 2%
254
203 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche C-Chain
TIME *
6.608 USD
151.018.526 đ
660.184.771 USD
N/A
Tổng: 30.090
39.099.608 USD
(1 exchanges)
1.69% -17%
139
204 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0647098387 USD
1.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
39.031.216 USD
(1 exchanges)
-3.24% -10%
2716
205 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,35 USD
7.975 đ
1.943.978.464 USD
5.570.837.801 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
38.516.889 USD
(0 exchanges)
0.09% 21%
206
206 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,069576 USD
1.590 đ
658.920.498 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
38.416.546 USD
(16 exchanges)
2.79% 2%
140
207 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,050569 USD
1.156 đ
746.578.635 USD
14.772.820.849 (70%)
Tổng: 21.000.000.000
38.356.816 USD
(53 exchanges)
3.01% 4%
132
208 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
646,06 USD
14.765.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
38.166.081 USD
(1 exchanges)
-2.54% -16%
2717
209 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
2,10 USD
47.996 đ
336.369.350 USD
160.000.000 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
37.298.165 USD
(0 exchanges)
-5.02% -11%
219
210 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,095808 USD
2.190 đ
207.166.385 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
36.316.268 USD
(1 exchanges)
4.94% 5%
295
211 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
805,49 USD
18.409.474 đ
511.626.189 USD
642.519 (6%)
Tổng: 10.000.000
36.075.508 USD
(0 exchanges)
6.51% 25%
163
212 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000316 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
35.998.224 USD
(4 exchanges)
9.68% 128%
2718
213 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,16 USD
3.691 đ
59.293.282 USD
367.194.689 (73%)
Tổng: 500.000.000
35.991.889 USD
(1 exchanges)
2.99% -8%
542
214 Biểu tượng logo của Lossless Lossless
05/2021 / Ethereum Blockchain
LSS *
1,80 USD
41.068 đ
40.203.285 USD
22.373.970 (22%)
Tổng: 100.000.000
35.485.762 USD
(0 exchanges)
-15.38% 174%
634
215 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
1,85 USD
42.282 đ
88.939.512 USD
55.481.823 (28%)
Tổng: 200.000.000
35.214.547 USD
(32 exchanges)
5.79% 7%
479
216 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
22,97 USD
524.979 đ
247.234.453 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
34.937.935 USD
(61 exchanges)
4.96% 7%
265
217 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,30 USD
6.775 đ
1.613.884.580 USD
5.301.214.400
34.755.567 USD
(8 exchanges)
3.85% 1%
84
218 Biểu tượng logo của Pundi X[new] Pundi X[new]
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
1,52 USD
34.663 đ
392.045.003 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
34.633.478 USD
(5 exchanges)
3.51% -10%
236
219 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0047361703 USD
108 đ
41.946.338 USD
8.856.594.141 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
34.387.368 USD
(6 exchanges)
46.54% 67%
621
220 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
3,01 USD
68.794 đ
296.609.311 USD
77.742.680 (21%)
Tổng: 370.575.000
34.380.549 USD
(1 exchanges)
1.68% 7%
240
221 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0915642795 USD
2.093 đ
58.557.188 USD
639.520.000 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
34.220.551 USD
(14 exchanges)
0.32% 13%
548
222 Biểu tượng logo của PolyPlay PolyPlay
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLAY *
17,28 USD
394.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
33.449.600 USD
(1 exchanges)
0.93% 64%
2720
223 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
2,84 USD
64.908 đ
230.178.842 USD
81.301.332 (81%)
Tổng: 100.000.000
33.334.253 USD
(2 exchanges)
4.67% 16%
273
224 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Token Wrapped LUNA Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNA *
41,65 USD
951.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.183.893
33.181.186 USD
(2 exchanges)
7.63% 5%
2721
225 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
16,32 USD
372.994 đ
904.231.384 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
32.969.736 USD
(8 exchanges)
3.17% -8%
117
226 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
15,01 USD
342.976 đ
19.747.696 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
32.892.764 USD
(2 exchanges)
7.21% 4%
837
227 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
57,00 USD
1.302.735 đ
114.955.934 USD
1.997.537 (96%)
Tổng: 2.078.937
32.790.090 USD
(35 exchanges)
0.31% 24%
420
228 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0709443947 USD
1.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
32.626.085 USD
(3 exchanges)
3.36% -5%
2722
229 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
10,30 USD
235.407 đ
146.039.878 USD
14.198.202 (14%)
Tổng: 100.000.000
31.831.942 USD
(0 exchanges)
-2.44% 40%
367
230 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,02098824 USD
480 đ
222.102.467 USD
10.894.873.521 (99%)
Tổng: 10.999.873.621
31.542.549 USD
(0 exchanges)
4.9% 4%
278
231 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TKO *
2,02 USD
46.166 đ
219.165.936 USD
108.500.000 (22%)
Tổng: 500.000.000
31.476.877 USD
(1 exchanges)
-0.54% -4%
275
232 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
22.855 đ
152.310.579 USD
153.085.552
31.400.024 USD
(13 exchanges)
-0.06% -0%
361
233 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,11 USD
2.620 đ
97.850.116 USD
853.632.297 (57%)
Tổng: 1.500.000.000
31.294.693 USD
(24 exchanges)
1.86% 2%
430
234 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain (BEP2)
BULL *
18.912 USD
432.227.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
30.999.211 USD
(5 exchanges)
2.97% 36%
2723
235 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,02480806 USD
567 đ
408.260.042 USD
16.482.404.591 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
30.589.229 USD
(27 exchanges)
3.23% 4%
190
236 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,71 USD
16.321 đ
629.189.898 USD
624.946.939 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
30.395.364 USD
(25 exchanges)
0.59% -5%
145
237 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
0,99 USD
22.643 đ
600.784.754 USD
719.446.095
29.903.458 USD
(2 exchanges)
-1.06% -1%
149
238 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain (BEP2)
NEXO *
2,28 USD
52.109 đ
1.278.624.830 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
29.563.526 USD
(20 exchanges)
21.37% 33%
94
239 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPHA *
1,06 USD
24.252 đ
473.602.249 USD
446.330.126 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
29.459.717 USD
(9 exchanges)
3.40% 1%
142
240 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
1,29 USD
29.483 đ
184.381.780 USD
351.006.341 (83%)
Tổng: 424.999.998
29.435.787 USD
(41 exchanges)
2.23% -4%
314
241 Biểu tượng logo của Dawn Protocol Dawn Protocol
05/2020 / Ethereum Blockchain
DAWN *
3,49 USD
79.764 đ
250.813.847 USD
71.812.079 (77%)
Tổng: 93.468.683
29.376.291 USD
(7 exchanges)
1.03% -2%
263
242 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
5,50 USD
125.703 đ
732.699.720 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
28.786.926 USD
(28 exchanges)
4.75% 5%
133
243 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
1,66 USD
38.040 đ
295.892.981 USD
177.777.515
28.776.131 USD
(8 exchanges)
2.57% -6%
253
244 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0061376947 USD
140 đ
29.464.003 USD
4.800.500.000 (48%)
Tổng: 10.000.000.000
28.055.324 USD
(5 exchanges)
1.04% 7%
716
245 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
14,36 USD
328.198 đ
1.116.932.282 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
27.960.956 USD
(3 exchanges)
-1.3% 23%
105
246 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,35 USD
7.980 đ
355.062.646 USD
1.014.366.183
27.674.305 USD
(6 exchanges)
3.78% 10%
209
247 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,48 USD
10.926 đ
319.811.331 USD
670.000.000 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
27.438.344 USD
(30 exchanges)
1.37% -6%
226
248 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,52 USD
11.864 đ
77.861.756 USD
150.000.000
27.370.838 USD
(10 exchanges)
5.24% 6%
478
249 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
1,16 USD
26.409 đ
90.315.382 USD
78.160.812 (6%)
Tổng: 1.300.000.000
27.268.098 USD
(3 exchanges)
-0.25% -6%
446
250 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,37 USD
8.343 đ
206.185.214 USD
429.822.500 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
27.078.376 USD
(17 exchanges)
4.58% 8%
296
251 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,79 USD
40.910 đ
102.310.362 USD
56.973.177 (97%)
Tổng: 58.737.341
27.012.751 USD
(14 exchanges)
-0.53% 7%
453
252 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
12,12 USD
277.050 đ
19.395.293 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
26.927.149 USD
(0 exchanges)
15.82% 34%
839
253 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
23,98 USD
548.063 đ
164.531.039 USD
11.000.000
26.706.452 USD
(50 exchanges)
4.41% -4%
339
254 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
3,02 USD
69.022 đ
316.266.032 USD
104.802.871 (21%)
Tổng: 500.000.000
26.500.266 USD
(1 exchanges)
10.13% 51%
229
255 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
21,67 USD
495.268 đ
689.600.729 USD
30.566.186 (31%)
Tổng: 100.000.000
26.449.458 USD
(0 exchanges)
10.28% 26%
136
256 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0122014 USD
279 đ
106.433.825 USD
8.654.564.011 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
26.303.290 USD
(7 exchanges)
3.99% -2%
440
257 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
2,08 USD
47.538 đ
293.212.707 USD
101.756.228 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
26.240.084 USD
(0 exchanges)
-7.95% 2%
243
258 Biểu tượng logo của DeGate DeGate
03/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,26 USD
5.831 đ
19.941.463 USD
78.166.152 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
26.139.801 USD
(0 exchanges)
-5.63% -13%
832
259 Biểu tượng logo của ARCx (old) ARCx (old)
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
13.272 USD
303.333.620 đ
0 USD
N/A
26.069.282 USD
(1 exchanges)
14.17% 26%
2725
260 Biểu tượng logo của SuperFarm SuperFarm
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,76 USD
17.468 đ
219.061.694 USD
101.909.750 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
25.725.571 USD
(0 exchanges)
1.47% 9%
281
261 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
4.038 USD
92.293.747 đ
159.791.634 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
25.458.393 USD
(47 exchanges)
1.51% 2%
350
262 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,02100394 USD
480 đ
1.192.051.820 USD
54.727.110.195 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
25.439.278 USD
(5 exchanges)
8.73% 4%
98
263 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,056293 USD
1.287 đ
170.107.719 USD
4.003.665.123 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
25.391.515 USD
(6 exchanges)
-0.7% 13%
329
264 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
4,35 USD
99.419 đ
309.370.086 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
25.341.273 USD
(23 exchanges)
-1.34% -2%
235
265 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
22,22 USD
507.838 đ
2.199.786.949 USD
100.373.397 (45%)
Tổng: 223.000.000
25.309.827 USD
(7 exchanges)
-1.43% 15%
71
266 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
5,26 USD
120.217 đ
786.231.305 USD
149.815.729 (79%)
Tổng: 190.165.060
25.089.525 USD
(3 exchanges)
14.5% -4%
125
267 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
2,05 USD
46.853 đ
842.457.691 USD
411.910.943 (39%)
Tổng: 1.055.192.308
25.022.148 USD
(5 exchanges)
3.1% 2%
122
268 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
26,92 USD
615.257 đ
264.525.888 USD
10.285.849 (49%)
Tổng: 21.000.000
25.011.145 USD
(2 exchanges)
-1.77% -28%
256
269 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal Legacy Kyber Network Crystal Legacy
09/2017 / Ethereum Blockchain
KNCL *
1,67 USD
38.168 đ
153.878.522 USD
N/A
Tổng: 226.000.000
24.980.684 USD
(0 exchanges)
2.24% -4%
355
270 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,60 USD
13.657 đ
254.853.150 USD
426.777.905 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
24.886.125 USD
(0 exchanges)
2.52% 11%
261
271 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
62,15 USD
1.420.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
24.814.315 USD
(1 exchanges)
-5.52% 15%
2726
272 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
6,40 USD
146.272 đ
228.011.896 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
24.749.069 USD
(3 exchanges)
15.46% -7%
275
273 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0957005825 USD
2.187 đ
70.522.565 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
24.635.080 USD
(2 exchanges)
0.36% 3%
504
274 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
13,29 USD
303.743 đ
433.438.789 USD
32.655.553 (33%)
Tổng: 100.000.000
24.516.770 USD
(7 exchanges)
-3.95% 14%
179
275 Biểu tượng logo của Anchor Neural World Anchor Neural World
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANW *
0,0400786785 USD
916 đ
11.033.579 USD
275.297.977 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
24.387.686 USD
(3 exchanges)
2.63% 11%
1023
276 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
8,41 USD
192.229 đ
72.395.180 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
24.307.110 USD
(6 exchanges)
1.54% 1%
501
277 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / Binance Chain (BEP2)
TWT *
1,11 USD
25.369 đ
382.238.858 USD
346.951.186 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
24.009.989 USD
(6 exchanges)
2.59% -14%
201
278 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / Binance Chain (BEP2)
TROY *
0,0186980544 USD
427 đ
166.518.525 USD
8.905.660.523 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
23.730.676 USD
(7 exchanges)
-0.16% 2%
321
279 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
16,12 USD
368.423 đ
139.339.003 USD
8.895.167 (59%)
Tổng: 15.000.000
23.700.064 USD
(0 exchanges)
2.11% 25%
378
280 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,04958414 USD
1.133 đ
2.372.977.456 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
23.547.948 USD
(5 exchanges)
5.16% 8%
67
281 Biểu tượng logo của HARD Protocol HARD Protocol
11/2020
HARD
0,94 USD
21.413 đ
72.921.288 USD
78.125.000 (39%)
Tổng: 200.000.000
22.917.432 USD
(10 exchanges)
6.82% -7%
470
282 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,03272557 USD
748 đ
303.574.960 USD
10.000.000.000
22.893.433 USD
(7 exchanges)
6.3% -1%
237
283 Biểu tượng logo của SmartCoin SmartCoin
10/2021 / Avalanche C-Chain
SMRT *
2,05 USD
46.957 đ
0 USD
N/A
22.803.822 USD
(1 exchanges)
12.28% 0%
2727
284 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,31 USD
6.992 đ
180.921.353 USD
591.877.593 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
22.671.930 USD
(10 exchanges)
0.84% -1%
316
285 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,93 USD
21.355 đ
695.367.478 USD
744.201.249 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
22.471.675 USD
(8 exchanges)
2.85% 1%
219
286 Biểu tượng logo của Linkflow Finance Linkflow Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
LF *
0,45 USD
10.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
22.279.664 USD
(0 exchanges)
17.54% 5%
2728
287 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,60 USD
13.805 đ
296.396.814 USD
548.956.194 (38%)
Tổng: 1.450.000.000
22.076.985 USD
(5 exchanges)
3.04% 39%
241
288 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,46 USD
10.577 đ
299.835.665 USD
700.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
21.991.777 USD
(12 exchanges)
-1.38% 27%
239
289 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
30,64 USD
700.277 đ
387.532.506 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
21.871.786 USD
(0 exchanges)
16.74% 80%
198
290 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
3,04 USD
69.479 đ
260.538.919 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
21.856.543 USD
(4 exchanges)
3.42% -5%
258
291 Biểu tượng logo của Eden Eden
11/2020 / Ethereum Blockchain
EDEN *
3,04 USD
69.479 đ
260.538.919 USD
13.232.627 (5%)
Tổng: 250.000.000
21.856.543 USD
(3 exchanges)
3.42% -5%
258
292 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,00982403 USD
225 đ
404.585.617 USD
41.319.114.584
21.836.627 USD
(15 exchanges)
5.74% 3%
193
293 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,01 USD
23.084 đ
477.974.276 USD
349.686.350
21.832.415 USD
(3 exchanges)
0.27% 0%
172
294 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,017233752 USD
394 đ
97.775.297 USD
5.673.477.055 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
21.794.169 USD
(2 exchanges)
17.61% 50%
431
295 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNX *
99,94 USD
2.284.026 đ
202.450.777 USD
2.025.814 (10%)
Tổng: 21.000.000
21.786.234 USD
(0 exchanges)
25.90% 67%
287
296 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
23,48 USD
536.740 đ
72.953.046 USD
3.106.423 (16%)
Tổng: 20.000.000
21.578.024 USD
(1 exchanges)
0.65% -4%
500
297 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
3,55 USD
81.135 đ
541.153.737 USD
153.651.251 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
21.488.939 USD
(5 exchanges)
19.84% 50%
157
298 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,06274 USD
1.434 đ
213.353.022 USD
3.157.787.878 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
21.282.025 USD
(9 exchanges)
0.66% 3%
287
299 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABY *
0,50 USD
11.375 đ
46.681.297 USD
93.790.380 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
21.250.813 USD
(1 exchanges)
-0.32% -18%
598
300 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
211,85 USD
4.841.832 đ
190.961.214 USD
N/A
Tổng: 334.473
21.102.867 USD
(4 exchanges)
15.42% 31%
311
301 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
122,90 USD
2.808.880 đ
1.643.259.434 USD
13.422.872 (64%)
Tổng: 21.000.000
21.045.686 USD
(34 exchanges)
-0.38% -2%
83
302 Biểu tượng logo của PlantVsUndead PlantVsUndead
08/2021 / Binance Smart Chain
PVU *
2,49 USD
56.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
20.925.592 USD
(1 exchanges)
-18.84% -77%
2715
303 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.779 USD
40.648.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
20.859.923 USD
(1 exchanges)
0.40% -0%
2729
304 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,11 USD
2.543 đ
180.798.409 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
20.798.635 USD
(6 exchanges)
3.77% -4%
317
305 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,12 USD
2.735 đ
135.052.552 USD
1.122.986.605 (55%)
Tổng: 2.043.640.344
20.734.063 USD
(15 exchanges)
6.74% 14%
385
306 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
3,26 USD
74.507 đ
120.803.908 USD
39.589.271 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
20.526.311 USD
(0 exchanges)
9.34% -22%
406
307 Biểu tượng logo của PayProtocol PayProtocol
03/2020
PCI
0,77 USD
17.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.941.000.000
20.363.915 USD
(3 exchanges)
4.74% -1%
2690
308 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,85 USD
19.360 đ
384.974.239 USD
453.448.622 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
20.238.764 USD
(0 exchanges)
5.16% -6%
200
309 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / Ethereum Blockchain
MOF *
1,81 USD
41.467 đ
158.254.854 USD
87.224.000 (87%)
Tổng: 100.000.000
20.158.217 USD
(7 exchanges)
-0.69% -1%
335
310 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,99 USD
22.535 đ
565.388.325 USD
574.193.759 (100%)
Tổng: 574.194.343
19.908.994 USD
(10 exchanges)
0.42% -0%
153
311 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
22.855 đ
925.877.229 USD
945.642.940
19.884.476 USD
(45 exchanges)
-0.21% -0%
106
312 Biểu tượng logo của GXChain GXChain
06/2017
GXC
0,68 USD
15.557 đ
51.052.257 USD
75.000.000 (75%)
Tổng: 100.000.000
19.723.400 USD
(14 exchanges)
-3.07% 13%
572
313 Biểu tượng logo của BitcoinHD BitcoinHD
05/2019
BHD
1,52 USD
34.785 đ
9.258.278 USD
6.083.016 (29%)
Tổng: 21.000.000
19.622.060 USD
(9 exchanges)
7.79% 13%
1094
314 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,02982985 USD
682 đ
196.101.505 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
19.482.008 USD
(19 exchanges)
0.46% -17%
304
315 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
WRX *
1,35 USD
30.854 đ
613.148.349 USD
317.591.918 (32%)
Tổng: 978.213.335
19.428.723 USD
(10 exchanges)
3.24% 13%
147
316 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
109,03 USD
2.491.971 đ
0 USD
N/A
19.377.064 USD
(2 exchanges)
20.89% 29%
2733
317 Biểu tượng logo của Australian Dollar Token Australian Dollar Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
AUDT *
0,74 USD
16.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.068.396 USD
(1 exchanges)
-0.91% 0%
2734
318 Biểu tượng logo của Battle Hero Battle Hero
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BATH *
0,0561831288 USD
1.284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.032.675 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2735
319 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
150,67 USD
3.443.554 đ
238.392.959 USD
1.582.223 (7%)
Tổng: 22.582.025
19.014.232 USD
(0 exchanges)
1.41% -3%
270
320 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0334461291 USD
764 đ
429.609.550 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
18.873.864 USD
(3 exchanges)
0.55% 10%
152
321 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
12,46 USD
284.773 đ
116.285.434 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.836.624 USD
(1 exchanges)
12.52% 17%
417
322 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BETH *
3.855 USD
88.116.876 đ
0 USD
N/A
18.757.045 USD
(0 exchanges)
6.48% 12%
2736
323 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,11 USD
2.549 đ
267.401.499 USD
2.397.287.421 (23%)
Tổng: 10.422.168.600
18.660.208 USD
(0 exchanges)
1.36% -5%
191
324 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
19,34 USD
441.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.144.000
18.610.680 USD
(2 exchanges)
-0.43% -5%
2737
325 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,37 USD
8.532 đ
233.651.758 USD
620.993.425 (70%)
Tổng: 888.000.000
18.569.798 USD
(8 exchanges)
4.65% 36%
272
326 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,01792494 USD
410 đ
87.372.147 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
18.518.413 USD
(9 exchanges)
1.13% -5%
483
327 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AUTO *
1.275 USD
29.137.262 đ
67.571.592 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
18.203.392 USD
(1 exchanges)
2.94% 2%
514
328 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,092778 USD
2.120 đ
362.077.745 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
18.191.937 USD
(61 exchanges)
4.75% 0%
207
329 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
3,14 USD
71.765 đ
103.212.934 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
18.116.983 USD
(2 exchanges)
14.25% 23%
449
330 Biểu tượng logo của DeepCoin DeepCoin
02/2021
DC
0,17 USD
3.933 đ
0 USD
N/A
18.053.071 USD
(0 exchanges)
-3.27% -4%
2738
331 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
7,62 USD
174.155 đ
373.108.107 USD
44.899.753 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
18.019.030 USD
(3 exchanges)
13.72% 22%
202
332 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020
HARD
1,05 USD
23.998 đ
95.834.906 USD
91.666.667 (46%)
Tổng: 200.000.000
17.988.344 USD
(10 exchanges)
0.15% 11%
462
333 Biểu tượng logo của Metal Metal
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
3,28 USD
74.964 đ
211.819.159 USD
66.588.888
17.670.010 USD
(16 exchanges)
3.41% -5%
291
334 Biểu tượng logo của Genaro Network Genaro Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,0276438494 USD
632 đ
7.579.144 USD
274.171.061 (42%)
Tổng: 650.000.000
17.635.719 USD
(9 exchanges)
-43.31% 113%
1160
335 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,59 USD
13.453 đ
273.793.455 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
17.563.215 USD
(47 exchanges)
1.76% -12%
249
336 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,15 USD
3.345 đ
112.275.159 USD
767.121.867 (89%)
Tổng: 861.800.042
17.486.453 USD
(17 exchanges)
1.17% -3%
398
337 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,0135232055 USD
309 đ
104.190.476 USD
7.704.569.443 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
17.397.888 USD
(6 exchanges)
-2.48% -10%
413
338 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,67 USD
15.227 đ
370.103.098 USD
555.525.285 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
17.250.960 USD
(3 exchanges)
1.04% -3%
239
339 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
14,69 USD
335.628 đ
0 USD
N/A
17.153.367 USD
(1 exchanges)
11.24% 5%
2739
340 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
3,35 USD
76.564 đ
528.769.532 USD
N/A
Tổng: 6.807.412
17.152.912 USD
(2 exchanges)
8.88% 8%
160
341 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
12,33 USD
281.802 đ
138.884.805 USD
12.425.348 (41%)
Tổng: 30.000.000
17.143.091 USD
(0 exchanges)
4.2% 19%
379
342 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
8,62 USD
197.010 đ
340.003.181 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
17.112.670 USD
(1 exchanges)
1.56% -12%
218
343 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,21 USD
4.694 đ
88.984.837 USD
555.329.992 (46%)
Tổng: 1.200.000.000
17.001.675 USD
(1 exchanges)
0.13% 8%
478
344 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,0019917162 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
16.919.403 USD
(2 exchanges)
6.36% 41%
2741
345 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
153,06 USD
3.498.282 đ
0 USD
N/A
16.898.432 USD
(2 exchanges)
2.39% 27%
2740
346 Biểu tượng logo của Radicle Radicle
09/2020
RAD
12,82 USD
293.001 đ
270.955.444 USD
19.436.288 (19%)
Tổng: 99.999.620
16.820.426 USD
(4 exchanges)
-1.79% -7%
253
347 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,79 USD
17.991 đ
142.865.502 USD
272.000.000 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
16.743.004 USD
(6 exchanges)
1.44% -8%
375
348 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
9,06 USD
207.153 đ
28.470.983 USD
3.141.172 (16%)
Tổng: 20.000.000
16.645.290 USD
(0 exchanges)
2.50% 0%
727
349 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
420,83 USD
9.618.070 đ
151.617.303 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
16.535.532 USD
(0 exchanges)
2.51% 4%
362
350 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
08/2020 / Ethereum Blockchain
sBTC *
65.150 USD
1.489.003.250 đ
301.760.424 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
16.513.555 USD
(1 exchanges)
1.3% 13%
238
351 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
65.150 USD
1.489.003.250 đ
301.760.424 USD
N/A
Tổng: 513
16.513.555 USD
(4 exchanges)
1.3% 13%
238
352 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019
BORA
0,19 USD
4.426 đ
159.118.002 USD
821.578.374 (68%)
Tổng: 1.205.750.000
16.356.377 USD
(7 exchanges)
0.66% -0%
331
353 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BURGER *
4,20 USD
95.981 đ
71.748.519 USD
17.084.743 (81%)
Tổng: 21.000.000
16.290.944 USD
(5 exchanges)
1.08% -6%
502
354 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONI *
3,34 USD
76.417 đ
52.302.377 USD
15.642.779 (6%)
Tổng: 270.000.000
16.168.418 USD
(4 exchanges)
-14.98% 19%
571
355 Biểu tượng logo của Clover Finance Clover Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
1,25 USD
28.569 đ
160.038.095 USD
128.777.778 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
16.099.077 USD
(1 exchanges)
0.04% 4%
348
356 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.118 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
(6 exchanges)
-3.63% -3%
173
357 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBULL *
2.268 USD
51.833.083 đ
92.288.932 USD
N/A
Tổng: 2.689
15.969.071 USD
(8 exchanges)
24.22% 53%
469
358 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
3,52 USD
80.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.220.000
15.938.560 USD
(0 exchanges)
27.71% 47%
2745
359 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
15.898.999 USD
(0 exchanges)
-10.42% 4%
2744
360 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
3,50 USD
79.993 đ
506.097.821 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
15.774.580 USD
(30 exchanges)
4.43% 7%
165
361 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
802,72 USD
18.346.166 đ
133.202.575 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
15.679.572 USD
(5 exchanges)
9.69% 13%
391
362 Biểu tượng logo của Fruits Eco Fruits Eco
09/2021 / Ethereum Blockchain
FRTS *
1,17 USD
26.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
15.640.060 USD
(3 exchanges)
4.44% 19%
2746
363 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,28 USD
6.286 đ
232.266.188 USD
844.434.685 (21%)
Tổng: 3.968.584.074
15.622.622 USD
(1 exchanges)
1.05% 1%
272
364 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,12 USD
2.832 đ
353.056.346 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
15.453.220 USD
(12 exchanges)
-2.94% -2%
211
365 Biểu tượng logo của Gera Coin Gera Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
GERA *
2,71 USD
61.875 đ
0 USD
N/A
15.426.611 USD
(2 exchanges)
0.44% 5%
2747
366 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018
ONG
1,18 USD
26.879 đ
308.666.075 USD
262.457.583 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
15.380.592 USD
(32 exchanges)
2.25% -6%
177
367 Biểu tượng logo của GameFi GameFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAFI *
70,24 USD
1.605.364 đ
70.107.745 USD
998.099 (7%)
Tổng: 15.000.000
15.336.573 USD
(1 exchanges)
3.46% -12%
507
368 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0100686337 USD
230 đ
86.460.613 USD
8.587.124.703 (29%)
Tổng: 30.000.000.000
15.284.252 USD
(12 exchanges)
1.00% -12%
456
369 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
9,24 USD
211.180 đ
416.773.684 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
15.261.140 USD
(10 exchanges)
-7.39% -9%
184
370 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / Polygon Blockchain
BLOK *
0,0238501182 USD
545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
15.215.887 USD
(0 exchanges)
0.99% -1%
2748
371 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
5,28 USD
120.608 đ
1.260.508.969 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
15.096.330 USD
(14 exchanges)
0.39% -8%
87
372 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
19,36 USD
442.473 đ
316.373.921 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
15.067.938 USD
(6 exchanges)
1.73% 6%
228
373 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
4,48 USD
102.390 đ
125.584.275 USD
26.767.479 (27%)
Tổng: 100.000.000
14.651.706 USD
(0 exchanges)
1.7% 16%
397
374 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,38 USD
8.720 đ
66.278.346 USD
173.717.945 (27%)
Tổng: 643.596.616
14.591.284 USD
(1 exchanges)
7.44% 30%
522
375 Biểu tượng logo của HUNT HUNT
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,75 USD
17.227 đ
83.183.253 USD
110.357.399 (53%)
Tổng: 210.129.104
14.572.093 USD
(4 exchanges)
0.53% -6%
467
376 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,94 USD
295.718 đ
44.795.403 USD
3.462.081 (3%)
Tổng: 98.942.301
14.501.665 USD
(1 exchanges)
-1.94% 1%
607
377 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
1.645 USD
37.602.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.647
14.474.644 USD
(0 exchanges)
13.70% -40%
2750
378 Biểu tượng logo của StarLink StarLink
02/2021 / Heco Blockchain
SLNV2 *
0,00001411 USD
0,3225 đ
141.488.809 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.454.870 USD
(3 exchanges)
18.12% -12%
376
379 Biểu tượng logo của StarLink StarLink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,00001411 USD
0,3225 đ
141.488.809 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
14.454.870 USD
(1 exchanges)
18.12% -12%
376
380 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
4,80 USD
109.704 đ
181.826.001 USD
39.609.523 (100%)
Tổng: 39.609.524
14.327.695 USD
(43 exchanges)
2.45% 4%
315
381 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
1,09 USD
24.923 đ
53.900.079 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
14.298.663 USD
(9 exchanges)
-0.12% 2%
562
382 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
7,66 USD
175.063 đ
18.757.424 USD
2.448.833 (24%)
Tổng: 10.000.000
14.141.926 USD
(0 exchanges)
12.10% 25%
851
383 Biểu tượng logo của Step Finance Step Finance
04/2021 / Solana Blockchain
STEP *
0,98 USD
22.492 đ
89.389.512 USD
4.000.000 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
14.112.975 USD
(0 exchanges)
4.3% -10%
475
384 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
7,45 USD
170.270 đ
160.494.637 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
13.969.953 USD
(1 exchanges)
3.22% -8%
346
385 Biểu tượng logo của Compound USDT Compound USDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDT *
0,0214587552 USD
490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.558.972.537
13.618.380 USD
(4 exchanges)
-0.04% 0%
2751
386 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0002797044 USD
6,3926 đ
17.544.995 USD
62.726.929.487 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
13.563.739 USD
(1 exchanges)
-28.47% 627%
866
387 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.855 đ
939.498.593 USD
945.642.940
13.555.158 USD
(45 exchanges)
-0.15% 0%
114
388 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,32 USD
7.312 đ
321.601.220 USD
998.999.495
13.554.278 USD
(19 exchanges)
0.5% -9%
224
389 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
29,18 USD
666.909 đ
136.785.508 USD
4.699.020 (47%)
Tổng: 10.000.000
13.539.860 USD
(6 exchanges)
-2.67% 24%
383
390 Biểu tượng logo của Utrust Utrust
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,44 USD
10.032 đ
196.602.448 USD
450.000.000 (90%)
Tổng: 500.000.000
13.372.568 USD
(16 exchanges)
0.1% 16%
303
391 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTB *
0,33 USD
7.656 đ
35.587.232 USD
106.243.272 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
13.299.499 USD
(0 exchanges)
-13.43% -8%
662
392 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,59 USD
13.561 đ
59.107.882 USD
99.620.739 (47%)
Tổng: 210.000.000
13.014.182 USD
(24 exchanges)
3.67% 9%
546
393 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018 / Binance Chain (BEP2)
AERGO *
0,32 USD
7.213 đ
83.290.247 USD
264.019.890 (53%)
Tổng: 500.000.000
13.007.916 USD
(15 exchanges)
4.18% -6%
499
394 Biểu tượng logo của RioDeFi RioDeFi
08/2020
RFUEL
0,0556109623 USD
1.271 đ
16.182.837 USD
291.000.838 (92%)
Tổng: 318.019.580
13.002.147 USD
(13 exchanges)
11.93% 4%
895
395 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNFI *
11,19 USD
255.851 đ
52.716.153 USD
4.709.091 (47%)
Tổng: 10.000.000
12.855.637 USD
(6 exchanges)
0.69% 1%
567
396 Biểu tượng logo của Valkyrio Valkyrio
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VALK *
0,20 USD
4.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.853.452 USD
(1 exchanges)
19.38% -24%
2752
397 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
1,26 USD
28.753 đ
84.147.823 USD
66.887.500 (74%)
Tổng: 90.000.000
12.846.158 USD
(21 exchanges)
1.41% 0%
465
398 Biểu tượng logo của DAD DAD
10/2019 / Ethereum Blockchain
DAD *
0,20 USD
4.551 đ
72.592.704 USD
364.533.968 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
12.669.439 USD
(6 exchanges)
2.33% 2%
498
399 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
8,18 USD
186.954 đ
251.784.095 USD
30.995.000 (31%)
Tổng: 100.000.000
12.545.536 USD
(13 exchanges)
4.08% 5%
262
400 Biểu tượng logo của Torii Finance Torii Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TORII *
2.381 USD
54.425.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
12.482.251 USD
(0 exchanges)
36.80% 230%
2753
401 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,23 USD
5.160 đ
556.150.907 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
12.449.004 USD
(3 exchanges)
18.64% -1%
154
402 Biểu tượng logo của Ariva Ariva
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARV *
0,0011009716 USD
25 đ
56.186.270 USD
51.033.349.029 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
12.277.904 USD
(1 exchanges)
7.11% 28%
556
403 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,69 USD
15.884 đ
27.729.504 USD
39.900.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
12.266.325 USD
(0 exchanges)
7.12% 4%
733
404 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / Heco Blockchain
WHT *
9,13 USD
208.578 đ
0 USD
N/A
12.008.319 USD
(0 exchanges)
2.78% 21%
2754
405 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
1,10 USD
25.045 đ
38.031.194 USD
34.705.981 (39%)
Tổng: 87.984.177
12.003.758 USD
(8 exchanges)
4.19% 7%
644
406 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
1,50 USD
34.181 đ
35.216.558 USD
23.547.192 (59%)
Tổng: 40.000.000
11.984.016 USD
(9 exchanges)
6.46% 72%
666
407 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,15 USD
3.350 đ
149.189.256 USD
1.017.709.366 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
11.786.000 USD
(6 exchanges)
1.43% -6%
343
408 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,01907029 USD
436 đ
190.177.352 USD
10.021.449.536 (48%)
Tổng: 21.000.000.000
11.683.933 USD
(12 exchanges)
0.97% -10%
313
409 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
5,27 USD
120.446 đ
854.943.538 USD
76.119.699 (25%)
Tổng: 300.000.000
11.648.951 USD
(10 exchanges)
5.89% 30%
119
410 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,051234 USD
1.171 đ
138.531.672 USD
2.994.530.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
11.647.556 USD
(31 exchanges)
-0.62% 12%
380
411 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
2,16 USD
49.367 đ
215.398.289 USD
129.974.319
11.644.028 USD
(16 exchanges)
3.6% -8%
285
412 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
2,34 USD
53.481 đ
112.064.014 USD
48.000.000 (48%)
Tổng: 100.000.000
11.598.766 USD
(12 exchanges)
-0.61% 7%
430
413 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,67 USD
15.402 đ
0 USD
N/A
11.490.360 USD
(0 exchanges)
-22.66% -29%
2756
414 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020
WING
21,56 USD
492.688 đ
43.854.620 USD
2.034.344 (41%)
Tổng: 5.000.000
11.484.174 USD
(4 exchanges)
0.45% -2%
610
415 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,23 USD
5.180 đ
174.149.452 USD
999.881.816 (100%)
Tổng: 999.983.984
11.475.358 USD
(18 exchanges)
0.03% 4%
324
416 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,019045991 USD
435 đ
68.325.006 USD
3.587.369.426 (45%)
Tổng: 8.000.000.000
11.446.304 USD
(5 exchanges)
5.78% 13%
512
417 Biểu tượng logo của Golff Golff
09/2020 / Ethereum Blockchain
GOF *
0,55 USD
12.519 đ
5.477.040 USD
9.999.338 (20%)
Tổng: 50.000.000
11.435.876 USD
(11 exchanges)
12.42% 24%
1262
418 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.787 USD
40.839.828 đ
322.190.050 USD
180.508
11.435.071 USD
(21 exchanges)
-0.4% -1%
223
419 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,055496 USD
1.268 đ
91.611.982 USD
1.610.457.519 (77%)
Tổng: 2.100.000.000
11.400.802 USD
(31 exchanges)
3.86% 8%
470
420 Biểu tượng logo của IoT Chain IoT Chain
12/2017 / Ethereum Blockchain
ITC *
0,0930619014 USD
2.127 đ
8.116.362 USD
87.214.657 (87%)
Tổng: 99.999.999
11.288.487 USD
(8 exchanges)
0.08% 56%
1141
421 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0308614913 USD
705 đ
34.494.358 USD
1.117.715.219 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
11.287.166 USD
(1 exchanges)
24.05% 29%
674
422 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00638524 USD
146 đ
1.394.842.399 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
11.256.509 USD
(1 exchanges)
-2.47% -16%
89
423 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,26 USD
5.889 đ
79.817.820 USD
309.774.563 (62%)
Tổng: 500.000.000
11.190.017 USD
(15 exchanges)
0.02% 4%
474
424 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEMOON *
0,00000233 USD
0,0533 đ
1.335.615.192 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.115.349 USD
(0 exchanges)
13.55% 29%
92
425 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,01352164 USD
309 đ
126.802.431 USD
10.000.000.000
11.111.883 USD
(12 exchanges)
0.6% -6%
396
426 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
22.834 đ
123.836.497 USD
124.553.391
11.105.477 USD
(20 exchanges)
-0.24% 0%
400
427 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFUND *
4,28 USD
97.776 đ
75.977.441 USD
17.759.669 (18%)
Tổng: 100.000.000
10.998.785 USD
(0 exchanges)
-11.41% -8%
490
428 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
414,45 USD
9.472.255 đ
321.458.502 USD
765.901
10.970.033 USD
(0 exchanges)
14.16% 1%
225
429 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,004892934 USD
112 đ
103.559.421 USD
21.165.096.531
10.910.219 USD
(5 exchanges)
-2.89% 67%
416
430 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
7,52 USD
171.872 đ
16.042.353 USD
2.133.261 (21%)
Tổng: 10.000.000
10.834.060 USD
(1 exchanges)
2.91% 1%
897
431 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0955864824 USD
2.185 đ
47.074.499 USD
492.480.714 (48%)
Tổng: 1.025.051.825
10.829.966 USD
(7 exchanges)
2.40% 9%
594
432 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
47,29 USD
1.080.786 đ
59.602.799 USD
1.260.400 (13%)
Tổng: 10.000.000
10.811.165 USD
(2 exchanges)
8.66% -4%
544
433 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,63 USD
14.468 đ
191.164.841 USD
301.921.027 (2%)
Tổng: 15.000.000.000
10.800.770 USD
(4 exchanges)
1.84% 15%
310
434 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,11 USD
2.432 đ
106.417.128 USD
1.000.000.000
10.718.022 USD
(39 exchanges)
2.52% -8%
408
435 Biểu tượng logo của Floki Inu Floki Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000680593 USD
1,5555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
10.629.847 USD
(1 exchanges)
-6.78% -10%
2757
436 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,00189173 USD
43 đ
345.137.691 USD
N/A
Tổng: 442.475.501.083
10.576.568 USD
(0 exchanges)
6.18% -7%
214
437 Biểu tượng logo của Paribus Paribus
08/2021 / Ethereum Blockchain
PBX *
0,018885726 USD
432 đ
10.198.679 USD
540.020.477 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
10.573.096 USD
(1 exchanges)
10.29% 83%
1051
438 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
5,08 USD
116.103 đ
193.775.622 USD
36.907.810 (35%)
Tổng: 104.238.461
10.457.883 USD
(1 exchanges)
3.29% 7%
308
439 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
180,03 USD
4.114.586 đ
111.009.321 USD
630.932 (91%)
Tổng: 690.420
10.310.273 USD
(9 exchanges)
2.03% 8%
432
440 Biểu tượng logo của Mango Markets Mango Markets
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,28 USD
6.349 đ
278.980.856 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
10.253.345 USD
(1 exchanges)
13.91% 2%
248
441 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
06/2021 / Ethereum Blockchain
BZZ *
3,39 USD
77.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
10.227.929 USD
(0 exchanges)
2.38% -0%
2758
442 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,071566 USD
1.636 đ
97.714.561 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
10.201.858 USD
(2 exchanges)
14.3% 82%
459
443 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0159770078 USD
365 đ
211.965.449 USD
13.266.905.269 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
10.195.861 USD
(7 exchanges)
3.05% -6%
282
444 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0072880086 USD
167 đ
0 USD
N/A
10.162.710 USD
(2 exchanges)
-5.76% -31%
2759
445 Biểu tượng logo của MANTRA DAO MANTRA DAO
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,24 USD
5.542 đ
89.887.521 USD
355.327.969 (40%)
Tổng: 888.888.888
10.126.589 USD
(17 exchanges)
-0.92% 10%
474
446 Biểu tượng logo của Efinity Efinity
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
1,39 USD
31.807 đ
76.238.285 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
10.107.347 USD
(2 exchanges)
-1.08% -10%
444
447 Biểu tượng logo của Hacken Token Hacken Token
05/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
HAI *
0,13 USD
2.919 đ
57.801.818 USD
452.503.036 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
10.037.542 USD
(5 exchanges)
7.73% 69%
552
448 Biểu tượng logo của Golden Ratio Token Golden Ratio Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,88 USD
20.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.180
10.030.431 USD
(1 exchanges)
6.64% 19%
2760
449 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
2,52 USD
57.595 đ
217.955.490 USD
86.520.250 (87%)
Tổng: 100.000.000
10.006.709 USD
(20 exchanges)
2.6% 11%
282
450 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,91 USD
20.703 đ
139.885.436 USD
141.603.872 (75%)
Tổng: 188.000.000
9.923.683 USD
(0 exchanges)
-0.21% -3%
377
451 Biểu tượng logo của Polkamarkets Polkamarkets
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLK *
0,76 USD
17.424 đ
33.972.108 USD
44.561.517 (45%)
Tổng: 100.000.000
9.895.878 USD
(0 exchanges)
32.60% 45%
675
452 Biểu tượng logo của Content Value Network Content Value Network
01/2019 / Ethereum Blockchain
CVNT *
3,40 USD
77.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.888.421 USD
(4 exchanges)
-1.55% 24%
2772
453 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
44,15 USD
1.009.048 đ
257.358.586 USD
10.197.842 (93%)
Tổng: 11.000.000
9.872.924 USD
(32 exchanges)
2.2% -2%
260
454 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
2,97 USD
67.879 đ
371.638.781 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
9.801.490 USD
(0 exchanges)
6.27% -0%
204
455 Biểu tượng logo của SpiritSwap SpiritSwap
06/2021 / Fantom Blockchain
SPIRIT *
0,37 USD
8.374 đ
83.197.108 USD
111.762.638 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
9.792.340 USD
(0 exchanges)
-10.6% -1%
500
456 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020
AQT
3,82 USD
87.306 đ
85.548.042 USD
20.726.978 (69%)
Tổng: 30.000.000
9.768.840 USD
(2 exchanges)
1.45% -11%
491
457 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
2,15 USD
49.142 đ
87.010.475 USD
40.467.203 (20%)
Tổng: 200.000.000
9.714.210 USD
(11 exchanges)
5.04% -1%
457
458 Biểu tượng logo của Wanaka Farm Wanaka Farm
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WANA *
3,34 USD
76.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9.710.885 USD
(1 exchanges)
-4.44% 25%
2763
459 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,18 USD
4.098 đ
60.278.781 USD
336.216.862 (56%)
Tổng: 600.000.000
9.674.676 USD
(5 exchanges)
1.16% -11%
540
460 Biểu tượng logo của Travala.com Travala.com
05/2018 / Ethereum Blockchain
AVA *
3,17 USD
72.450 đ
167.993.328 USD
51.890.487 (85%)
Tổng: 61.228.716
9.571.686 USD
(13 exchanges)
1.72% 13%
333
461 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021 / Solana Blockchain
MEDIA *
50,32 USD
1.150.170 đ
0 USD
N/A
9.567.182 USD
(0 exchanges)
4.15% 6%
2764
462 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
0,98 USD
22.364 đ
16.964.015 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
9.529.903 USD
(25 exchanges)
6.25% 40%
876
463 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0212803806 USD
486 đ
51.018.484 USD
2.397.442.286 (55%)
Tổng: 4.321.050.750
9.436.511 USD
(24 exchanges)
8.70% 28%
576
464 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
63,50 USD
1.451.293 đ
341.926.493 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.418.256 USD
(3 exchanges)
12.57% 17%
216
465 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020
VELO
0,25 USD
5.718 đ
84.323.068 USD
338.521.544 (1%)
Tổng: 29.999.999.991
9.400.583 USD
(1 exchanges)
1.96% -7%
495
466 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,30 USD
6.936 đ
113.072.616 USD
388.209.501 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
9.396.940 USD
(5 exchanges)
-0.41% 11%
426
467 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0468158503 USD
1.070 đ
31.654.865 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
9.385.422 USD
(10 exchanges)
-4.81% 10%
692
468 Biểu tượng logo của CyberDragon Gold CyberDragon Gold
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOLD *
0,0067509619 USD
154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 219.084.531
9.352.906 USD
(1 exchanges)
19.59% 56%
2765
469 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
3,41 USD
77.936 đ
413.816.243 USD
121.681.925 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
9.330.340 USD
(0 exchanges)
7.58% 21%
188
470 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,13 USD
2.862 đ
62.065.726 USD
495.677.121 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
9.306.205 USD
(3 exchanges)
6.05% 17%
536
471 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,55 USD
12.679 đ
134.769.224 USD
208.096.290 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
9.270.485 USD
(3 exchanges)
8.94% 0%
387
472 Biểu tượng logo của Bitrue Coin Bitrue Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTR *
0,33 USD
7.595 đ
43.671.983 USD
131.421.228 (16%)
Tổng: 801.307.097
9.222.307 USD
(2 exchanges)
10.29% -1%
614
473 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,014305221 USD
327 đ
13.733.012 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
9.201.099 USD
(3 exchanges)
21.18% 393%
947
474 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
2,36 USD
53.938 đ
443.569.803 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
9.184.783 USD
(21 exchanges)
4.19% 2%
178
475 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,84 USD
19.309 đ
84.074.633 USD
99.388.640 (38%)
Tổng: 262.800.000
9.166.459 USD
(26 exchanges)
-2.67% 14%
497
476 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
106,59 USD
2.436.148 đ
49.187.289 USD
461.456 (46%)
Tổng: 1.000.000
9.153.290 USD
(0 exchanges)
25.07% 49%
579
477 Biểu tượng logo của AdEx Network AdEx Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,54 USD
12.416 đ
71.293.586 USD
131.233.344 (87%)
Tổng: 150.000.000
9.143.157 USD
(12 exchanges)
0.11% 2%
477
478 Biểu tượng logo của GemGuardian GemGuardian
09/2021 / Binance Smart Chain
GEMG *
1,43 USD
32.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.137.124 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2753
479 Biểu tượng logo của Cardence.io Cardence.io
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$CRDN *
0,33 USD
7.529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
9.102.416 USD
(0 exchanges)
9.67% 168%
2766
480 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,11 USD
2.555 đ
1.367.121.844 USD
12.303.455.985 (33%)
Tổng: 37.703.455.985
9.077.943 USD
(5 exchanges)
-0.95% -7%
91
481 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / Binance Chain (BEP2)
GTO *
0,0466663737 USD
1.067 đ
35.944.162 USD
770.236.879 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.971.327 USD
(14 exchanges)
1.18% 15%
656
482 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019
RIF
0,29 USD
6.645 đ
227.712.662 USD
785.993.341 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
8.918.872 USD
(8 exchanges)
2.43% 12%
276
483 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,18 USD
4.160 đ
90.397.753 USD
497.228.081
8.897.184 USD
(14 exchanges)
2.88% 9%
473
484 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,67 USD
15.228 đ
10.350.490 USD
15.534.161 (47%)
Tổng: 33.000.000
8.884.555 USD
(27 exchanges)
9.65% 11%
1045
485 Biểu tượng logo của TRONPAD TRONPAD
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRONPAD *
0,13 USD
2.872 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.733.498 USD
(0 exchanges)
-2.91% 95%
2767
486 Biểu tượng logo của 2crazyNFT 2crazyNFT
06/2021 / Ethereum Blockchain
2CRZ *
0,0435096125 USD
994 đ
4.273.215 USD
98.213.123 (20%)
Tổng: 500.000.000
8.696.364 USD
(1 exchanges)
-22.10% 47%
1331
487 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
7,28 USD
166.427 đ
32.196.595 USD
4.421.479 (49%)
Tổng: 9.000.000
8.682.461 USD
(9 exchanges)
5.40% 10%
687
488 Biểu tượng logo của Power Ledger Power Ledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,36 USD
8.276 đ
152.569.977 USD
457.485.997 (46%)
Tổng: 999.506.123
8.670.363 USD
(26 exchanges)
5.04% -7%
358
489 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
7,43 USD
169.708 đ
9.463.959 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
8.639.252 USD
(1 exchanges)
1.87% -3%
1076
490 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,21 USD
4.722 đ
7.950.463 USD
38.480.932 (43%)
Tổng: 88.888.888
8.522.347 USD
(5 exchanges)
216.80% 218%
1148
491 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,94 USD
21.435 đ
141.055.321 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
8.518.878 USD
(5 exchanges)
15.68% 11%
354
492 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,20 USD
4.583 đ
92.118.956 USD
459.429.451 (92%)
Tổng: 500.000.000
8.511.692 USD
(5 exchanges)
1.04% -8%
442
493 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,36 USD
8.286 đ
166.109.144 USD
458.185.997 (46%)
Tổng: 999.506.123
8.504.407 USD
(26 exchanges)
2.85% -7%
323
494 Biểu tượng logo của Lambda Lambda
01/2019 / Binance Chain (BEP2)
LAMB *
0,0135366644 USD
309 đ
19.393.296 USD
1.432.649.549 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
8.472.744 USD
(30 exchanges)
2.73% 16%
842
495 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
2,59 USD
59.197 đ
778.358.460 USD
300.511.840 (25%)
Tổng: 1.200.000.000
8.468.140 USD
(5 exchanges)
1.27% 4%
216
496 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,99 USD
22.705 đ
77.480.607 USD
77.992.405 (78%)
Tổng: 100.000.000
8.437.703 USD
(21 exchanges)
1.53% -0%
482
497 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
70,47 USD
1.610.592 đ
90.724.090 USD
1.099.795 (11%)
Tổng: 10.000.000
8.409.365 USD
(0 exchanges)
-1% 5%
472
498 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,75 USD
17.246 đ
200.145.169 USD
282.786.730 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
8.393.604 USD
(7 exchanges)
12.34% 37%
299
499 Biểu tượng logo của CertiK CertiK
10/2019
CTK
2,01 USD
45.939 đ
114.867.500 USD
56.980.506 (54%)
Tổng: 104.703.737
8.360.622 USD
(2 exchanges)
0.39% 9%
422
500 Biểu tượng logo của Human Human
06/2021 / Ethereum Blockchain
HMT *
0,98 USD
22.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.357.915 USD
(3 exchanges)
3.12% 5%
2768
501 Biểu tượng logo của Plant Vs Undead Plant Vs Undead
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVU *
0,75 USD
17.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.333.747 USD
(1 exchanges)
-36.77% -70%
2769
502 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BMON *
0,22 USD
5.053 đ
25.525.743 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
8.205.562 USD
(0 exchanges)
11.20% 4%
761
503 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,13 USD
2.914 đ
97.316.553 USD
325.692.000 (5%)
Tổng: 7.200.000.000
8.155.902 USD
(1 exchanges)
7.89% 9%
461
504 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,03254065 USD
744 đ
87.980.410 USD
3.364.292.849 (84%)
Tổng: 4.000.000.000
8.149.737 USD
(27 exchanges)
0.11% 16%
482
505 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,28 USD
6.414 đ
82.286.236 USD
293.190.743 (73%)
Tổng: 403.393.276
8.089.614 USD
(9 exchanges)
1.14% -1%
471
506 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
1,19 USD
27.197 đ
148.735.767 USD
49.665.076 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
8.043.603 USD
(0 exchanges)
1.29% -5%
364
507 Biểu tượng logo của PANCAKE HUNNY PANCAKE HUNNY
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUNNY *
0,13 USD
2.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.511.727
8.014.371 USD
(0 exchanges)
-27.81% -62%
2771
508 Biểu tượng logo của Paycoin Paycoin
03/2020
PCI
0,69 USD
15.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.941.000.000
7.989.527 USD
(3 exchanges)
-1.42% 5%
2772
509 Biểu tượng logo của O3Swap O3Swap
05/2021 / Ethereum Blockchain
O3 *
2,04 USD
46.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.787.958
7.941.188 USD
(1 exchanges)
5.96% -14%
2773
510 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSCPAD *
1,55 USD
35.425 đ
122.668.682 USD
72.344.249 (41%)
Tổng: 175.600.000
7.920.394 USD
(1 exchanges)
-6.48% 30%
404
511 Biểu tượng logo của Aeternity Aeternity
06/2017
AE
0,12 USD
2.821 đ
42.629.912 USD
345.327.520 (64%)
Tổng: 536.306.702
7.873.307 USD
(26 exchanges)
2.31% 16%
619
512 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOMA *
0,0000001671 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.869.003 USD
(0 exchanges)
-8.39% 150%
2774
513 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
16,91 USD
386.427 đ
60.039.615 USD
3.551.009 (9%)
Tổng: 40.000.000
7.794.218 USD
(1 exchanges)
1.57% -5%
541
514 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
10,62 USD
242.720 đ
419.495.599 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
7.783.590 USD
(5 exchanges)
0.95% -13%
183
515 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,04318882 USD
987 đ
104.546.260 USD
2.642.132.373
7.778.915 USD
(10 exchanges)
1.59% -5%
445
516 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
2,29 USD
52.443 đ
52.285.429 USD
22.786.479 (23%)
Tổng: 100.000.000
7.771.587 USD
(0 exchanges)
6.64% 11%
570
517 Biểu tượng logo của Saitama Inu Saitama Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000046 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
7.729.808 USD
(4 exchanges)
27.38% 84%
2745
518 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
1,87 USD
42.759 đ
66.301.300 USD
35.438.590 (35%)
Tổng: 100.000.000
7.689.800 USD
(24 exchanges)
0.27% -7%
523
519 Biểu tượng logo của Brazilian Digital Token Brazilian Digital Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
BRZ *
0,18 USD
4.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.672.378 USD
(4 exchanges)
-0.51% -1%
2776
520 Biểu tượng logo của ROCO FINANCE ROCO FINANCE
10/2021 / Avalanche C-Chain
ROCO *
0,85 USD
19.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.646.672 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2775
521 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,98 USD
22.463 đ
77.291.630 USD
78.640.169 (75%)
Tổng: 105.000.000
7.591.964 USD
(22 exchanges)
2.81% -7%
484
522 Biểu tượng logo của Mithril Mithril
03/2018 / Binance Chain (BEP2)
MITH *
0,0526743409 USD
1.204 đ
52.674.341 USD
1.000.000.000
7.542.587 USD
(14 exchanges)
1.64% 10%
569
523 Biểu tượng logo của bZx Protocol bZx Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
BZRX *
0,33 USD
7.497 đ
105.707.553 USD
322.967.114 (31%)
Tổng: 1.030.000.000
7.505.517 USD
(30 exchanges)
1.7% 14%
442
524 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,14 USD
3.162 đ
21.906.776 USD
158.326.526 (2%)
Tổng: 10.250.000.000
7.492.847 USD
(0 exchanges)
4.52% 5%
803
525 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Fantom Blockchain
ANY *
9,50 USD
217.123 đ
161.820.465 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
7.487.872 USD
(3 exchanges)
-4.93% -23%
343
526 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,70 USD
15.928 đ
28.614.681 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
7.440.083 USD
(2 exchanges)
-10.45% 200%
725
527 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
15,26 USD
348.716 đ
30.748.274 USD
2.015.255 (3%)
Tổng: 64.999.723
7.431.041 USD
(0 exchanges)
14.32% -9%
702
528 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
4,02 USD
91.930 đ
11.297.344 USD
2.808.660 (3%)
Tổng: 100.000.000
7.410.828 USD
(2 exchanges)
5.43% -15%
1015
529 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURT *
1,16 USD
26.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.001.661
7.406.581 USD
(1 exchanges)
-0.20% 0%
2777
530 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0012624319 USD
29 đ
57.514.068 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
7.394.077 USD
(2 exchanges)
5.37% 75%
553
531 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,13 USD
2.869 đ
1.543.503.825 USD
12.297.035.939 (33%)
Tổng: 37.697.035.939
7.389.584 USD
(5 exchanges)
2.86% 1%
70
532 Biểu tượng logo của Gro DAO Token Gro DAO Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
GRO *
21,66 USD
494.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.334.236 USD
(0 exchanges)
-3.53% -16%
2778
533 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
2,09 USD
47.767 đ
153.356.690 USD
73.583.300 (15%)
Tổng: 500.000.000
7.316.301 USD
(1 exchanges)
12.67% 31%
356
534 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
54,56 USD
1.246.969 đ
163.530.779 USD
2.999.608 (46%)
Tổng: 6.540.888
7.308.998 USD
(0 exchanges)
4.7% -3%
340
535 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
152,37 USD
3.482.432 đ
93.917.948 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
7.279.864 USD
(19 exchanges)
-0.20% 9%
439
536 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
COS *
0,0221092585 USD
505 đ
76.999.678 USD
3.482.689.292 (35%)
Tổng: 9.957.264.019
7.252.307 USD
(10 exchanges)
-0.02% -4%
485
537 Biểu tượng logo của ALP Coin ALP Coin
10/2019 / Ethereum Blockchain
ALP *
0,65 USD
14.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.201.232 USD
(1 exchanges)
1.54% 21%
2782
538 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
1,03 USD
23.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.179.090 USD
(0 exchanges)
1.03% -11%
2779
539 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0075939321 USD
174 đ
26.318.200 USD
3.465.688.103 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
7.159.765 USD
(4 exchanges)
-1.15% -5%
754
540 Biểu tượng logo của Kuma Inu Kuma Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KUMA *
0,0000003355 USD
0,0077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.138.900 USD
(1 exchanges)
4.06% 13%
2781
541 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
4,57 USD
104.447 đ
917.189.098 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.138.370 USD
(0 exchanges)
3.56% -3%
116
542 Biểu tượng logo của 1INCHUP 1INCHUP
09/2020
1INCHUP
0,0819168579 USD
1.872 đ
0 USD
N/A
7.123.247 USD
(0 exchanges)
30.61% 65%
2780
543 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,023248571 USD
531 đ
28.817.301 USD
1.239.530.000 (41%)
Tổng: 3.000.000.000
7.067.616 USD
(1 exchanges)
9.46% 4%
719
544 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
4,41 USD
100.680 đ
16.186.109 USD
3.674.347 (73%)
Tổng: 5.000.000
7.004.107 USD
(0 exchanges)
5.24% 6%
893
545 Biểu tượng logo của sKLAY sKLAY
12/2020
SKLAY
1,68 USD
38.504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.002.011 USD
(1 exchanges)
0.12% -2%
2783
546 Biểu tượng logo của Polylastic Polylastic
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POLX *
0,0016233296 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.983.871 USD
(0 exchanges)
-4.67% 121%
2784
547 Biểu tượng logo của Neblio Neblio
09/2017
NEBL
1,42 USD
32.515 đ
25.820.138 USD
18.149.049 (98%)
Tổng: 18.495.039
6.942.883 USD
(3 exchanges)
-7.13% 8%
757
548 Biểu tượng logo của TigerCash TigerCash
03/2019 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0159280205 USD
364 đ
891.968 USD
55.999.900 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
6.906.945 USD
(1 exchanges)
-3.65% 22%
1858
549 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
14,62 USD
334.107 đ
30.508.586 USD
2.086.980 (21%)
Tổng: 10.000.000
6.850.411 USD
(1 exchanges)
0.50% -5%
703
550 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,99 USD
22.683 đ
143.338.457 USD
144.426.711
6.843.154 USD
(1 exchanges)
1.16% 1%
351
551 Biểu tượng logo của FinexboxToken FinexboxToken
06/2020 / Ethereum Blockchain
FNB *
4,84 USD
110.577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.500.000
6.805.107 USD
(1 exchanges)
171.92% 9%
2785
552 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
8,82 USD
201.581 đ
160.682.666 USD
18.314.791 (18%)
Tổng: 100.000.000
6.795.231 USD
(0 exchanges)
4.18% 2%
345
553 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GYRO *
990,65 USD
22.641.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
6.762.587 USD
(1 exchanges)
16.66% 97%
2787
554 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,21 USD
4.856 đ
24.387.537 USD
114.772.957 (11%)
Tổng: 999.951.290
6.701.429 USD
(14 exchanges)
1.05% 3%
773
555 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,15 USD
3.408 đ
91.975.420 USD
616.900.649 (81%)
Tổng: 764.626.704
6.683.280 USD
(20 exchanges)
10.94% 19%
443
556 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0374191938 USD
855 đ
41.222.524 USD
1.101.641.167 (96%)
Tổng: 1.151.516.159
6.658.478 USD
(8 exchanges)
1.17% 12%
623
557 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,47 USD
10.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
6.637.958 USD
(0 exchanges)
10.92% 12%
2789
558 Biểu tượng logo của Kishimoto Inu Kishimoto Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
KISHIMOTO *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
6.629.464 USD
(0 exchanges)
67.34% 0%
2788
559 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyDoge *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
314.531.164 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
6.626.009 USD
(0 exchanges)
-3.93% -13%
230
560 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
1,67 USD
38.238 đ
11.670.099 USD
6.975.300 (3%)
Tổng: 250.000.000
6.604.771 USD
(0 exchanges)
2.97% -10%
1003
561 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0831663186 USD
1.901 đ
60.674.453 USD
729.555.593 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
6.559.548 USD
(14 exchanges)
2.09% -2%
537
562 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0305355586 USD
698 đ
21.684.972 USD
710.154.746 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
6.523.792 USD
(1 exchanges)
-5.19% 8%
812
563 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,85 USD
19.523 đ
46.794.403 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
6.520.115 USD
(2 exchanges)
4.09% 4%
593
564 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
6,02 USD
137.587 đ
263.230.464 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.505.955 USD
(0 exchanges)
3.17% 1%
257
565 Biểu tượng logo của Universal Basic Income Universal Basic Income
10/2021 / Ethereum Blockchain
UBI *
0,21 USD
4.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.025.371
6.424.642 USD
(0 exchanges)
-28.66% 0%
2786
566 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
0,66 USD
14.973 đ
29.527.818 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
6.416.506 USD
(15 exchanges)
2.28% 6%
712
567 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
257,12 USD
5.876.478 đ
174.573.675 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
6.408.063 USD
(1 exchanges)
-7.2% 71%
323
568 Biểu tượng logo của YAM V3 YAM V3
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
0,66 USD
15.011 đ
8.378.929 USD
12.757.048 (91%)
Tổng: 13.968.724
6.399.126 USD
(9 exchanges)
17.80% 30%
1126
569 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,14 USD
3.234 đ
312.346.720 USD
2.124.380.663
6.335.086 USD
(8 exchanges)
-2% -8%
232
570 Biểu tượng logo của Fear Fear
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
1,30 USD
29.766 đ
8.507.312 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
6.325.869 USD
(2 exchanges)
7.14% -8%
1122
571 Biểu tượng logo của Primas Primas
08/2017 / Ethereum Blockchain
PST *
0,025572735 USD
584 đ
1.347.493 USD
52.692.565 (52%)
Tổng: 101.342.466
6.307.311 USD
(4 exchanges)
-5.82% 38%
1726
572 Biểu tượng logo của Conscious Value Network Conscious Value Network
01/2019
CVNT
2,30 USD
52.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.285.954 USD
(4 exchanges)
1.67% -30%
2791
573 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0001034875 USD
2,3652 đ
0 USD
N/A
6.234.331 USD
(1 exchanges)
-16.72% -23%
2792
574 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,16 USD
3.681 đ
94.613.443 USD
590.435.614 (20%)
Tổng: 3.012.009.888
6.186.050 USD
(10 exchanges)
0.5% 1%
465
575 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHESS *
2,80 USD
63.994 đ
84.543.963 USD
30.221.824 (10%)
Tổng: 300.000.000
6.163.058 USD
(1 exchanges)
1.56% -18%
493
576 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,76 USD
200.210 đ
122.041.236 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
6.156.457 USD
(31 exchanges)
3.19% -6%
405
577 Biểu tượng logo của DfiStarter DfiStarter
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DFI *
0,48 USD
11.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.148.315 USD
(3 exchanges)
0.07% 0%
2793
578 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0046703294 USD
107 đ
6.792.995 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
6.102.638 USD
(5 exchanges)
-10.29% 2%
1198
579 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0119890461 USD
274 đ
11.591.782 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
6.081.478 USD
(6 exchanges)
4.91% 24%
1009
580 Biểu tượng logo của Thetan Arena Thetan Arena
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THG *
4,91 USD
112.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 294.000.000
6.057.565 USD
(0 exchanges)
5.41% 11%
2794
581 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,78 USD
17.846 đ
282.200.179 USD
358.473.020 (72%)
Tổng: 500.000.000
6.037.557 USD
(6 exchanges)
2.23% 40%
247
582 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BANANA *
2,11 USD
48.224 đ
143.109.468 USD
67.817.000 (100%)
Tổng: 68.047.836
6.026.150 USD
(1 exchanges)
-1.53% -10%
374
583 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,19 USD
4.456 đ
70.308.363 USD
360.586.652 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
6.020.461 USD
(6 exchanges)
2.20% 3%
506
584 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,76 USD
17.275 đ
271.240.234 USD
395.876.540
5.926.430 USD
(15 exchanges)
0.28% -15%
251
585 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
3,01 USD
68.880 đ
75.239.302 USD
24.965.037
5.925.177 USD
(0 exchanges)
-0.58% -1%
492
586 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
22,67 USD
518.123 đ
117.966.168 USD
5.163.534 (21%)
Tổng: 25.000.000
5.924.775 USD
(11 exchanges)
8.36% -8%
412
587 Biểu tượng logo của Cyclos Cyclos
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
2,78 USD
63.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.882.892 USD
(2 exchanges)
13.51% 2%
2795
588 Biểu tượng logo của PointPay PointPay
05/2020 / Ethereum Blockchain
PXP *
0,0449938783 USD
1.028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.824.716 USD
(1 exchanges)
2.68% 18%
2796
589 Biểu tượng logo của PlayFuel PlayFuel
12/2019 / Ethereum Blockchain
PLF *
0,0043979431 USD
101 đ
2.198.972 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
5.797.047 USD
(12 exchanges)
3.86% 5%
1545
590 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIN *
0,0123745165 USD
283 đ
9.961.486 USD
805.000.000 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
5.764.376 USD
(1 exchanges)
1.56% -15%
1064
591 Biểu tượng logo của CryptoMines CryptoMines
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETERNAL *
25,88 USD
591.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
5.753.200 USD
(0 exchanges)
6.54% 86%
2798
592 Biểu tượng logo của ZB Token ZB Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ZB *
0,28 USD
6.486 đ
131.479.461 USD
463.288.810 (22%)
Tổng: 2.100.000.000
5.751.335 USD
(6 exchanges)
4.43% 5%
368
593 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
850,07 USD
19.428.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
5.725.275 USD
(2 exchanges)
-10.95% 34%
2797
594 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,43 USD
32.683 đ
166.790.617 USD
91.586.734 (23%)
Tổng: 395.345.189
5.662.225 USD
(22 exchanges)
19.37% 37%
337
595 Biểu tượng logo của Filda Filda
02/2021
FILDA
0,0880878755 USD
2.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5.634.152 USD
(2 exchanges)
4.82% 5%
2801
596 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Ethereum Blockchain
NAKA *
1,27 USD
28.994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
5.610.455 USD
(1 exchanges)
1.41% 0%
2800
597 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0163137305 USD
373 đ
48.886.181 USD
2.996.627.974 (29%)
Tổng: 10.500.000.000
5.603.534 USD
(0 exchanges)
1.85% -14%
585
598 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
496,39 USD
11.344.903 đ
0 USD
N/A
5.553.587 USD
(1 exchanges)
-0.57% 3%
2802
599 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,81 USD
18.519 đ
176.388.181 USD
180.833.876 (21%)
Tổng: 870.634.880
5.551.108 USD
(2 exchanges)