1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3229 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (70) - Ethereum (3043) - Tron (68) - Neo (21) - Binance Smart Chain (516) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (21) - Avalanche (1) - Solana (6) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Stellar (1) - Avalanche Contract Chain (1) - Polygon (5) -

Bảng xếp hạng 3229 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của ValueChain ValueChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
VLC *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-100.00% -100%
4478
2 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
5,21 USD
≈ 120.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
2.471 USD
(2 exchanges)
-98.64% -99%
4009
3 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000043810 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
16 USD
(3 exchanges)
-98.13% -98%
4394
4 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000041802 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
609 USD
(2 exchanges)
-97.87% -98%
4188
5 Biểu tượng logo của Dash Cash Dash Cash
10/2019
DSC
0,4263779356 USD
≈ 9.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-97.85% -98%
4543
6 Biểu tượng logo của ITO Utility Token ITO Utility Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
IUT *
0,0010143136 USD
≈ 23 đ
93.483 USD
92.163.649 (99%)
Tổng: 92.823.649
0 USD
(1 exchanges)
-97.04% -97%
2266
7 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVA *
0,0000205705 USD
≈ 0 đ
1.969 USD
95.700.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
68.433 USD
(7 exchanges)
-96.79% -97%
2501
8 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000187187 USD
≈ 0 đ
313.328 USD
16.738.734.124 (67%)
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-96.69% -97%
2057
9 Biểu tượng logo của Narwhale.finance Narwhale.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NAWA *
0,0091818979 USD
≈ 213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-96.27% -96%
4966
10 Biểu tượng logo của AlgOil AlgOil
04/2021
AGOLP
0,0000014697 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.550 USD
(0 exchanges)
-93.85% -94%
3822
11 Biểu tượng logo của AVCCOIN AVCCOIN
08/2020
AVC
0,0202862730 USD
≈ 470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
54 USD
(1 exchanges)
-92.51% -93%
4351
12 Biểu tượng logo của UCX FOUNDATION UCX FOUNDATION
08/2020 / Ethereum Blockchain
UCX *
0,5375936589 USD
≈ 12.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
169 USD
(1 exchanges)
-91.27% -91%
4290
13 Biểu tượng logo của IOOX System IOOX System
06/2020 / Ethereum Blockchain
IOOX *
0,0015930829 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-88.70% -89%
4598
14 Biểu tượng logo của CryptoCarbon CryptoCarbon
01/2017
CCRB
0,0050715682 USD
≈ 117 đ
125.221 USD
24.690.718 (35%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-88.64% -89%
2225
15 Biểu tượng logo của Co2B Co2B
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
419,23 USD
≈ 9.705.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
11.113 USD
(1 exchanges)
-86.90% -87%
3777
16 Biểu tượng logo của Rewardiqa Rewardiqa
07/2020 / Ethereum Blockchain
REW *
0,4142015570 USD
≈ 9.589 đ
4.142.016 USD
10.000.000 (0%)
Tổng: 21.000.000.000
168.299 USD
(3 exchanges)
-86.74% -87%
1354
17 Biểu tượng logo của YUKI YUKI
08/2018 / Ethereum Blockchain
YUKI *
0,0000398271 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
805 USD
(1 exchanges)
-86.73% -87%
4155
18 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0167361752 USD
≈ 387 đ
90.905 USD
5.431.630
0 USD
(3 exchanges)
-86.58% -87%
2272
19 Biểu tượng logo của SYB Coin SYB Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
SYBC *
0,0000183462 USD
≈ 0 đ
221 USD
12.044.377 (2%)
Tổng: 500.000.000
60.037 USD
(1 exchanges)
-85.06% -85%
2499
20 Biểu tượng logo của Matryx Matryx
12/2017 / Ethereum Blockchain
MTX *
0,0750495583 USD
≈ 1.737 đ
1.742.974 USD
23.224.303 (7%)
Tổng: 314.159.265
42.499 USD
(5 exchanges)
-85.03% -85%
1635
21 Biểu tượng logo của Sudan Gold Coin Sudan Gold Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
SGC *
0,0091312252 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
5 USD
(2 exchanges)
-84.78% -85%
4417
22 Biểu tượng logo của Vera Cruz Coin Vera Cruz Coin
10/2020
VCCO
0,3995283285 USD
≈ 9.249 đ
0 USD
N/A
4 USD
(1 exchanges)
-84.77% -85%
4423
23 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3S *
0,0115747043 USD
≈ 268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
56.659.925 USD
(5 exchanges)
-83.68% -84%
2531
24 Biểu tượng logo của Mega Lottery Services Global Mega Lottery Services Global
04/2020 / Ethereum Blockchain
MLR *
0,0207934298 USD
≈ 481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.973 USD
(1 exchanges)
-83.29% -83%
3892
25 Biểu tượng logo của ODEM ODEM
04/2018 / Ethereum Blockchain
ODE *
0,0242901456 USD
≈ 562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 268.946.131
7.307 USD
(5 exchanges)
-82.78% -83%
3857
26 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2021 / Binance Smart Chain
CRFI *
1,81 USD
≈ 41.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.231 USD
(0 exchanges)
-82.75% -83%
4028
27 Biểu tượng logo của Asura Coin Asura Coin
10/2018 / Neo Blockchain
ASA *
0,0003584437 USD
≈ 8 đ
79.192 USD
220.932.400 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
173 USD
(2 exchanges)
-82.41% -82%
2300
28 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000363605 USD
≈ 1 đ
272.704 USD
7.500.000.000
1.709 USD
(2 exchanges)
-81.62% -82%
1879
29 Biểu tượng logo của Coalculus Coalculus
08/2020
COAL
0,0171801424 USD
≈ 398 đ
0 USD
N/A
568.355 USD
(0 exchanges)
-81.14% -81%
2915
30 Biểu tượng logo của PalletOne PalletOne
11/2018 / Ethereum Blockchain
PTN *
0,0011155991 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
152 USD
(3 exchanges)
-80.03% -80%
4298
31 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000398279 USD
≈ 1 đ
1.991.808 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
3.467 USD
(2 exchanges)
-79.89% -80%
1584
32 Biểu tượng logo của Moon Token Moon Token
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONTOKEN *
0,0000000447 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
731.990 USD
(1 exchanges)
-79.67% -80%
2765
33 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
A *
0,0091286202 USD
≈ 211 đ
317.053 USD
34.731.759 (12%)
Tổng: 278.273.649
5 USD
(4 exchanges)
-79.65% -80%
2053
34 Biểu tượng logo của YFIDOWN YFIDOWN
10/2020
YFIDOWN
0,0001269772 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
5.776.774 USD
(1 exchanges)
-78.94% -79%
2628
35 Biểu tượng logo của Koloop Basic Koloop Basic
02/2021 / Binance Smart Chain
KPC *
0,0022768214 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
930 USD
(0 exchanges)
-78.55% -79%
4137
36 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000309116 USD
≈ 1 đ
204.016 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-77.63% -78%
2147
37 Biểu tượng logo của Future-Cash Digital Future-Cash Digital
11/2020 / Ethereum Blockchain
FCD *
5,50 USD
≈ 127.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.100
195 USD
(1 exchanges)
-76.58% -77%
4275
38 Biểu tượng logo của Tradebitpay Tradebitpay
11/2020 / Ethereum Blockchain
TBP *
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.353 USD
(1 exchanges)
-76.06% -76%
3970
39 Biểu tượng logo của Cyber Network Token Cyber Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,0000088560 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
255 USD
(1 exchanges)
-75.20% -75%
4255
40 Biểu tượng logo của Paypex Paypex
11/2017 / Ethereum Blockchain
PAYX *
0,0000796541 USD
≈ 2 đ
11.948 USD
149.998.018 (100%)
Tổng: 150.000.000
26 USD
(1 exchanges)
-74.90% -75%
2458
41 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0005575790 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
36 USD
(2 exchanges)
-74.78% -75%
4365
42 Biểu tượng logo của Neuromorphic.io Neuromorphic.io
06/2020 / Ethereum Blockchain
NMP *
0,0230228412 USD
≈ 533 đ
161.160 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
376 USD
(6 exchanges)
-74.05% -74%
2178
43 Biểu tượng logo của DefiDrop Launchpad DefiDrop Launchpad
04/2021 / Binance Smart Chain
DROPS *
0,0687746777 USD
≈ 1.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
143.293 USD
(1 exchanges)
-73.86% -74%
3242
44 Biểu tượng logo của PolypuX PolypuX
08/2020 / Ethereum Blockchain
PUX *
0,0054645028 USD
≈ 127 đ
218.580 USD
40.000.000 (50%)
Tổng: 80.000.000
24.593 USD
(3 exchanges)
-73.68% -74%
2131
45 Biểu tượng logo của Va Na Su Va Na Su
09/2020 / Ethereum Blockchain
VNS *
0,0042370830 USD
≈ 98 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-73.33% -73%
4774
46 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.555.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-73.31% -73%
3999
47 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
2.548 USD
≈ 58.974.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
237.634 USD
(1 exchanges)
-73.11% -73%
3124
48 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
14,47 USD
≈ 334.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
233.733 USD
(4 exchanges)
-73.11% -73%
3132
49 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
36.800 USD
≈ 851.920.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
9.687.955 USD
(1 exchanges)
-71.75% -72%
2589
50 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000782602 USD
≈ 2 đ
1.040.469 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-71.68% -72%
1769
51 Biểu tượng logo của Aragon Court Aragon Court
05/2020 / Ethereum Blockchain
ANJ *
0,1954646265 USD
≈ 4.525 đ
23.972.849 USD
122.645.461 (95%)
Tổng: 128.645.461
8.551 USD
(10 exchanges)
-71.04% -71%
782
52 Biểu tượng logo của Junsonmingchncoin Junsonmingchncoin
08/2019
JMC
0,0000005072 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.373.872.461
20 USD
(1 exchanges)
-70.08% -70%
4391
53 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,1207783335 USD
≈ 2.796 đ
0 USD
N/A
7.238.806 USD
(1 exchanges)
-70.08% -70%
2605
54 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,0000000300 USD
≈ 0 đ
10.425 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
10.076 USD
(1 exchanges)
-70.01% -70%
2452
55 Biểu tượng logo của Mofi Finance Mofi Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MOFI *
0,4337051988 USD
≈ 10.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
146.889 USD
(0 exchanges)
-69.96% -70%
3238
56 Biểu tượng logo của SBank SBank
12/2019 / Ethereum Blockchain
STS *
0,0182572405 USD
≈ 423 đ
134.533 USD
7.368.774 (15%)
Tổng: 50.000.000
461 USD
(4 exchanges)
-69.74% -70%
2210
57 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019
DOGET
0,0047736807 USD
≈ 111 đ
37.741.835 USD
7.906.233.750 (79%)
Tổng: 9.996.778.208
1.470.229 USD
(2 exchanges)
-69.61% -70%
657
58 Biểu tượng logo của ASI.finance ASI.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BASI *
0,0480795808 USD
≈ 1.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500.000
1.409 USD
(0 exchanges)
-69.57% -70%
4083
59 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0506551297 USD
≈ 1.173 đ
5.054.204 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
55 USD
(3 exchanges)
-69.41% -69%
1302
60 Biểu tượng logo của FlourMix FlourMix
03/2021 / Binance Smart Chain
FLO *
0,0924658483 USD
≈ 2.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
294 USD
(0 exchanges)
-68.76% -69%
4245
61 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
1,62 USD
≈ 37.499 đ
2.190.620 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
10 USD
(1 exchanges)
-68.72% -69%
1551
62 Biểu tượng logo của Brosispay Brosispay
03/2021 / Binance Smart Chain
BSPAY *
0,0008038762 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
849 USD
(1 exchanges)
-68.70% -69%
4147
63 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,7943549272 USD
≈ 18.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
50.077.744 USD
(0 exchanges)
-68.70% -69%
2532
64 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBULL *
0,0129000000 USD
≈ 299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.532
30.168 USD
(1 exchanges)
-67.41% -67%
3579
65 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBULL *
0,0145573159 USD
≈ 337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.304.255
285.823 USD
(3 exchanges)
-67.31% -67%
3072
66 Biểu tượng logo của AfroDex AfroDex
05/2020 / Ethereum Blockchain
AfroX *
0,0000000300 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
12 USD
(2 exchanges)
-66.67% -67%
4403
67 Biểu tượng logo của SpokLottery SpokLottery
09/2020 / Tron Blockchain
SPKL *
0,0001341160 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(2 exchanges)
-66.67% -67%
4793
68 Biểu tượng logo của Uptrennd Uptrennd
08/2019 / Ethereum Blockchain
1UP *
0,0009737411 USD
≈ 23 đ
390.948 USD
401.490.369 (40%)
Tổng: 995.554.318
267 USD
(6 exchanges)
-66.63% -67%
2016
69 Biểu tượng logo của Anti Lockdown Anti Lockdown
05/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0154272156 USD
≈ 357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
565.199 USD
(2 exchanges)
-65.58% -66%
2920
70 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBEAR *
0,0000914103 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
1.453.549 USD
(6 exchanges)
-64.95% -65%
2750
71 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
1.408 USD
≈ 32.595.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
49.538 USD
(1 exchanges)
-64.76% -65%
3470
72 Biểu tượng logo của XOVBank XOVBank
08/2018 / Ethereum Blockchain
XOV *
0,0001194812 USD
≈ 3 đ
16.708 USD
139.838.002 (93%)
Tổng: 150.000.000
18 USD
(1 exchanges)
-64.26% -64%
2441
73 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0001014314 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
960 USD
(1 exchanges)
-64.10% -64%
4135
74 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,8127371768 USD
≈ 18.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
456 USD
(5 exchanges)
-63.81% -64%
4210
75 Biểu tượng logo của Brickchain Finance Brickchain Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BRICK *
0,0105155894 USD
≈ 243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
623.975 USD
(0 exchanges)
-63.61% -64%
2896
76 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0025357278 USD
≈ 59 đ
46.112 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
19.246 USD
(2 exchanges)
-62.63% -63%
2367
77 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0025357841 USD
≈ 59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
323 USD
(5 exchanges)
-62.60% -63%
4240
78 Biểu tượng logo của Cofinex Coin Cofinex Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CNX *
0,1404824404 USD
≈ 3.252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
259.739 USD
(2 exchanges)
-62.58% -63%
3104
79 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
0,9672250429 USD
≈ 22.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.581.571 USD
(1 exchanges)
-62.23% -62%
2739
80 Biểu tượng logo của GYA GYA
04/2021 / Binance Smart Chain
GYA *
0,7083006943 USD
≈ 16.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.142
3.335 USD
(0 exchanges)
-62.21% -62%
3969
81 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000300959 USD
≈ 1 đ
59.371 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
149 USD
(5 exchanges)
-61.91% -62%
2336
82 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,0619888798 USD
≈ 1.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
147 USD
(2 exchanges)
-61.50% -62%
4303
83 Biểu tượng logo của Step Finance Step Finance
04/2021 / Solana Blockchain
STEP *
1,34 USD
≈ 31.116 đ
5.376.393 USD
4.000.000
2.969.728 USD
(0 exchanges)
-61.27% -61%
1270
84 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Binance Smart Chain
FRIES *
10,30 USD
≈ 238.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
4.220 USD
(2 exchanges)
-60.97% -61%
3937
85 Biểu tượng logo của 3X Long TRX Token 3X Long TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBULL *
8,59 USD
≈ 198.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 482.143
1.611.377 USD
(3 exchanges)
-60.89% -61%
2737
86 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
0,5721643925 USD
≈ 13.246 đ
180.071 USD
314.719
0 USD
(2 exchanges)
-60.67% -61%
2161
87 Biểu tượng logo của Token CashPay Token CashPay
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCP *
0,0518314275 USD
≈ 1.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-60.63% -61%
4751
88 Biểu tượng logo của Ganesha Token Ganesha Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
GNSH *
0,0028742289 USD
≈ 67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
9.224 USD
(0 exchanges)
-60.36% -60%
3800
89 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0004427982 USD
≈ 10 đ
1.003.293 USD
2.265.801.963 (32%)
Tổng: 7.163.265.272
4.724 USD
(2 exchanges)
-60.31% -60%
1777
90 Biểu tượng logo của Cannation Cannation
05/2017
CNNC
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
5.025 USD
2.476.893
0 USD
(1 exchanges)
-60.11% -60%
2488
91 Biểu tượng logo của 3x Long EOS Token 3x Long EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBULL *
0,3113829570 USD
≈ 7.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.057.301
11.180.568 USD
(6 exchanges)
-60.00% -60%
2581
92 Biểu tượng logo của Rimbit Rimbit
10/2014
RBT
0,0006860834 USD
≈ 16 đ
135.557 USD
197.581.050 (49%)
Tổng: 401.578.118
0 USD
(1 exchanges)
-59.52% -60%
2207
93 Biểu tượng logo của Waffle Waffle
04/2021 / Binance Smart Chain
WAF *
0,0784344449 USD
≈ 1.816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.045.804
21.967 USD
(0 exchanges)
-59.48% -59%
3642
94 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,1057892750 USD
≈ 2.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.953 USD
(2 exchanges)
-59.28% -59%
4048
95 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0011314248 USD
≈ 26 đ
3.388.785 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
1.453 USD
(2 exchanges)
-59.20% -59%
1422
96 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / Binance Chain
LIT *
0,0147461741 USD
≈ 341 đ
524.109 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
2.928 USD
(9 exchanges)
-58.85% -59%
1933
97 Biểu tượng logo của DNotes DNotes
03/2014
NOTE
0,0001593083 USD
≈ 4 đ
21.514 USD
135.043.262 (87%)
Tổng: 155.043.262
18 USD
(1 exchanges)
-58.78% -59%
2424
98 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0003674458 USD
≈ 9 đ
597.040 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
1.477 USD
(1 exchanges)
-58.05% -58%
1901
99 Biểu tượng logo của Axial Entertainment Digital Asset Axial Entertainment Digital Asset
12/2019 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,0095057436 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-57.95% -58%
4557
100 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,1009242081 USD
≈ 2.336 đ
299.413 USD
2.966.706 (20%)
Tổng: 15.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-57.69% -58%
2069
101 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0002989241 USD
≈ 7 đ
5.363.422 USD
17.942.419.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
855 USD
(2 exchanges)
-57.66% -58%
1272
102 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
22,56 USD
≈ 522.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
113.697 USD
(1 exchanges)
-57.61% -58%
3288
103 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0055280094 USD
≈ 128 đ
50.359 USD
9.109.782
1 USD
(2 exchanges)
-57.28% -57%
2360
104 Biểu tượng logo của ASI finance ASI finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
ASI *
0,0211506635 USD
≈ 490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.328 USD
(1 exchanges)
-57.15% -57%
3878
105 Biểu tượng logo của ETHplode ETHplode
07/2019 / Ethereum Blockchain
ETHPLO *
0,0010167980 USD
≈ 24 đ
44.595 USD
43.857.815 (88%)
Tổng: 49.871.915
86 USD
(4 exchanges)
-57.10% -57%
2372
106 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0052695810 USD
≈ 122 đ
5.286.301 USD
1.003.172.980 (63%)
Tổng: 1.600.000.000
20.918 USD
(4 exchanges)
-57.06% -57%
1281
107 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,0730305828 USD
≈ 1.691 đ
154.118 USD
2.110.317
60 USD
(1 exchanges)
-56.95% -57%
2187
108 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000840016 USD
≈ 2 đ
443.275 USD
5.276.984.493 (20%)
Tổng: 27.000.000.000
642 USD
(2 exchanges)
-56.70% -57%
1974
109 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,1702307067 USD
≈ 3.941 đ
3.909.301 USD
22.964.723 (23%)
Tổng: 100.800.000
105.220 USD
(3 exchanges)
-56.69% -57%
1371
110 Biểu tượng logo của Gene Source Code Chain Gene Source Code Chain
09/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0014200391 USD
≈ 33 đ
532.862 USD
375.244.800 (19%)
Tổng: 2.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-56.67% -57%
1923
111 Biểu tượng logo của IDCM Token IDCM Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
IT *
0,0006770602 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508.027.170
0 USD
(1 exchanges)
-56.49% -56%
4694
112 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
TNC *
0,0090601151 USD
≈ 210 đ
20.932.714 USD
2.310.424.689 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000
6.590.447 USD
(18 exchanges)
-56.11% -56%
833
113 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000055204 USD
≈ 0 đ
2.640.611 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
7.565 USD
(6 exchanges)
-56.02% -56%
1490
114 Biểu tượng logo của BitMoney BitMoney
10/2018
BIT
0,0000538948 USD
≈ 1 đ
4.446 USD
82.497.698 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
8 USD
(2 exchanges)
-55.92% -56%
2489
115 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
17,83 USD
≈ 412.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
18.421 USD
(0 exchanges)
-55.91% -56%
3682
116 Biểu tượng logo của NEOBITCOIN NEOBITCOIN
07/2020
NBTC
0,5127451715 USD
≈ 11.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
86 USD
(1 exchanges)
-55.84% -56%
4329
117 Biểu tượng logo của OrcaX OrcaX
04/2021 / Binance Smart Chain
OX *
0,0010755196 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 668.870.367
17.112 USD
(0 exchanges)
-55.79% -56%
3694
118 Biểu tượng logo của Fantasy Sports Fantasy Sports
09/2019 / Ethereum Blockchain
DFS *
0,0104283095 USD
≈ 241 đ
57.690 USD
5.532.031 (11%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-55.68% -56%
2340
119 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0577427661 USD
≈ 1.337 đ
89.715.621 USD
1.553.711.862 (52%)
Tổng: 3.000.000.000
4.065.453 USD
(3 exchanges)
-55.57% -56%
430
120 Biểu tượng logo của SaltSwap Finance SaltSwap Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
SALT *
0,3363388770 USD
≈ 7.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 621.595
51.489 USD
(1 exchanges)
-55.57% -56%
3464
121 Biểu tượng logo của xBTC xBTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
xBTC *
0,3668548020 USD
≈ 8.493 đ
1.986.752 USD
5.415.637 (59%)
Tổng: 9.181.073
50.127 USD
(3 exchanges)
-55.48% -55%
1581
122 Biểu tượng logo của Bitcoiin Bitcoiin
01/2019
B2G
0,0005071568 USD
≈ 12 đ
26.759 USD
52.761.896 (89%)
Tổng: 59.178.452
0 USD
(2 exchanges)
-55.12% -55%
2411
123 Biểu tượng logo của Gravity Gravity
10/2018
GZRO
0,0002535784 USD
≈ 6 đ
351.415 USD
1.385.822.756 (22%)
Tổng: 6.200.000.000
16 USD
(2 exchanges)
-55.12% -55%
2034
124 Biểu tượng logo của Apollon Apollon
08/2018
XAP
0,0000507157 USD
≈ 1 đ
7.536 USD
148.585.276 (59%)
Tổng: 250.000.000
49 USD
(1 exchanges)
-55.12% -55%
2478
125 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,0025357841 USD
≈ 59 đ
5.834 USD
2.300.683 (13%)
Tổng: 18.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-55.08% -55%
2483
126 Biểu tượng logo của bitCEO bitCEO
04/2019 / Ethereum Blockchain
BCEO *
0,4747413327 USD
≈ 10.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.135.500
42.829 USD
(1 exchanges)
-55.04% -55%
3506
127 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,0008098547 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.613 USD
(1 exchanges)
-55.00% -55%
3796
128 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000098217 USD
≈ 0 đ
388.762 USD
39.581.804.039 (44%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-54.83% -55%
2017
129 Biểu tượng logo của OneRoot Network OneRoot Network
01/2018 / Ethereum Blockchain
RNT *
0,0123389501 USD
≈ 286 đ
3.505.173 USD
284.073.817 (71%)
Tổng: 400.000.000
6.148.928 USD
(10 exchanges)
-54.70% -55%
1412
130 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,2817374711 USD
≈ 6.522 đ
10.427.692 USD
37.012.088 (94%)
Tổng: 39.406.760
30.080 USD
(9 exchanges)
-54.53% -55%
1061
131 Biểu tượng logo của Mythic Finance Mythic Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MYTHIC *
8,20 USD
≈ 189.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
705 USD
(2 exchanges)
-54.07% -54%
4170
132 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019
SHX
0,0150665223 USD
≈ 349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
81.263 USD
(2 exchanges)
-54.01% -54%
3367
133 Biểu tượng logo của CompliFi CompliFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
COMFI *
19,85 USD
≈ 459.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
804.893 USD
(0 exchanges)
-53.91% -54%
2847
134 Biểu tượng logo của Quam Network Quam Network
03/2021 / Binance Smart Chain
QUAM *
0,0821451404 USD
≈ 1.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
226.445 USD
(0 exchanges)
-53.61% -54%
3136
135 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0071001955 USD
≈ 164 đ
35.487 USD
4.997.983 (43%)
Tổng: 11.600.000
97 USD
(1 exchanges)
-53.46% -53%
2387
136 Biểu tượng logo của Worldcore Worldcore
12/2017 / Ethereum Blockchain
WRC *
0,0004925408 USD
≈ 11 đ
87.723 USD
178.103.291 (73%)
Tổng: 245.209.299
0 USD
(2 exchanges)
-52.75% -53%
2280
137 Biểu tượng logo của New Ventures New Ventures
04/2021 / Binance Smart Chain
NEWW *
0,0377690801 USD
≈ 874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.245.487
14.876 USD
(1 exchanges)
-52.75% -53%
3726
138 Biểu tượng logo của Healing Plus Healing Plus
08/2020 / Ethereum Blockchain
HP *
0,0151326632 USD
≈ 350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.877 USD
(2 exchanges)
-52.74% -53%
3994
139 Biểu tượng logo của xToken xToken
02/2021 / Ethereum Blockchain
XTK *
0,2384406376 USD
≈ 5.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.381.885 USD
(0 exchanges)
-52.21% -52%
2657
140 Biểu tượng logo của TRXUP TRXUP
09/2020
TRXUP
10,53 USD
≈ 243.659 đ
0 USD
N/A
12.346.345 USD
(1 exchanges)
-51.80% -52%
2575
141 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0770878374 USD
≈ 1.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
11 USD
(1 exchanges)
-51.62% -52%
4404
142 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,1998827084 USD
≈ 4.627 đ
382.775 USD
1.914.997 (19%)
Tổng: 10.000.000
9 USD
(5 exchanges)
-51.48% -51%
2024
143 Biểu tượng logo của Pesetacoin Pesetacoin
02/2014
PTC
0,0029922253 USD
≈ 69 đ
429.667 USD
143.594.519
0 USD
(1 exchanges)
-51.45% -51%
1989
144 Biểu tượng logo của InvestDigital InvestDigital
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDT *
0,0051430247 USD
≈ 119 đ
738.717 USD
143.634.698 (18%)
Tổng: 789.447.922
203.817 USD
(3 exchanges)
-51.42% -51%
1854
145 Biểu tượng logo của CoralFarm CoralFarm
03/2021 / Binance Smart Chain
CRL *
0,1734756291 USD
≈ 4.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
289 USD
(0 exchanges)
-51.41% -51%
4254
146 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBEAR *
0,0000020099 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
355.213 USD
(8 exchanges)
-51.33% -51%
3024
147 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,0002823577 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.900.223.063
500.491 USD
(1 exchanges)
-51.33% -51%
2946
148 Biểu tượng logo của Hope token Hope token
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0010879314 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
746.861 USD
(1 exchanges)
-51.25% -51%
2863
149 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,1014559884 USD
≈ 2.349 đ
107.584.386 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
25.759.277 USD
(8 exchanges)
-51.22% -51%
384
150 Biểu tượng logo của SCRIV NETWORK SCRIV NETWORK
10/2018
SCRIV
0,0015884530 USD
≈ 37 đ
39.305 USD
24.744.362 (59%)
Tổng: 42.007.077
37 USD
(2 exchanges)
-51.11% -51%
2384
151 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,0010300202 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
6.895.276 USD
(1 exchanges)
-50.95% -51%
2612
152 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
409,04 USD
≈ 9.469.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
923 USD
(3 exchanges)
-50.90% -51%
4141
153 Biểu tượng logo của Abitshadow Token Abitshadow Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
ABST *
0,0001155070 USD
≈ 3 đ
56.715 USD
491.010.797 (98%)
Tổng: 500.000.000
120 USD
(5 exchanges)
-50.62% -51%
2344
154 Biểu tượng logo của Lottery Token Lottery Token
04/2021 / Binance Smart Chain
LOT *
1,21 USD
≈ 27.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000
11.261 USD
(0 exchanges)
-50.62% -51%
3772
155 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0009898224 USD
≈ 23 đ
512.091 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
39 USD
(1 exchanges)
-50.51% -51%
1937
156 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus
08/2020 / Ethereum Blockchain
ROZ *
0,0023105855 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
95.609 USD
(1 exchanges)
-50.47% -50%
3322
157 Biểu tượng logo của AlphaLink AlphaLink
08/2020 / Tron Blockchain
ANK *
0,0084264787 USD
≈ 195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
113 USD
(2 exchanges)
-50.47% -50%
4317
158 Biểu tượng logo của Sense Sense
01/2018 / EOS Blockchain
SENSE *
0,0070213157 USD
≈ 163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
191 USD
(2 exchanges)
-50.46% -50%
4280
159 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
0,4524887206 USD
≈ 10.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
134.676 USD
(0 exchanges)
-50.10% -50%
3255
160 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBULL *
0,5831165654 USD
≈ 13.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
8.991.686 USD
(6 exchanges)
-49.98% -50%
2591
161 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
36,86 USD
≈ 853.199 đ
29.392.256 USD
797.505 (100%)
Tổng: 800.000
1.817.407 USD
(3 exchanges)
-49.66% -50%
717
162 Biểu tượng logo của CarrotCake CarrotCake
04/2021 / Ethereum Blockchain
CCAKE *
0,2184997785 USD
≈ 5.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
3.548 USD
(0 exchanges)
-49.62% -50%
3955
163 Biểu tượng logo của Coupon Chain Coupon Chain
08/2020 / Ethereum Blockchain
CCT *
1,36 USD
≈ 31.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.942 USD
(1 exchanges)
-49.23% -49%
3648
164 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0629238079 USD
≈ 1.457 đ
877.005.063 USD
13.937.571.364 (46%)
Tổng: 30.000.000.000
12.795 USD
(6 exchanges)
-49.21% -49%
219
165 Biểu tượng logo của Bubble Bubble
05/2015
BUB
0,0101429114 USD
≈ 235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 768.753
0 USD
(1 exchanges)
-48.75% -49%
4464
166 Biểu tượng logo của Tesra Tesra
10/2019 / Ethereum Blockchain
TSR *
0,0204704010 USD
≈ 474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
266.446 USD
(2 exchanges)
-48.28% -48%
3089
167 Biểu tượng logo của DEMOS DEMOS
07/2020
DOS
0,0511708205 USD
≈ 1.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-48.18% -48%
4629
168 Biểu tượng logo của TreeDefi TreeDefi
04/2021 / Binance Smart Chain
SEED *
25,79 USD
≈ 596.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.584.000
1.450.659 USD
(0 exchanges)
-48.15% -48%
2747
169 Biểu tượng logo của Derivex Derivex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DVX *
0,0159929229 USD
≈ 370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.91% -48%
4651
170 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
0,7298690686 USD
≈ 16.896 đ
0 USD
N/A
132 USD
(3 exchanges)
-47.86% -48%
4308
171 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0018372605 USD
≈ 43 đ
3.168.963 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
1.783 USD
(2 exchanges)
-47.84% -48%
1440
172 Biểu tượng logo của Big Data Protocol Big Data Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,8572841912 USD
≈ 19.846 đ
20.863.438 USD
24.336.664 (30%)
Tổng: 80.000.000
2.692.826 USD
(3 exchanges)
-47.80% -48%
828
173 Biểu tượng logo của GreenTrust GreenTrust
05/2021 / Binance Smart Chain
GNT *
0,0000571568 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
4.545 USD
(0 exchanges)
-47.77% -48%
3920
174 Biểu tượng logo của Spiking Spiking
07/2019 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0015214367 USD
≈ 35 đ
673.836 USD
442.894.598 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
50 USD
(3 exchanges)
-47.23% -47%
1875
175 Biểu tượng logo của APWars APWars
04/2021 / Binance Smart Chain
WGOLD *
0,0101031785 USD
≈ 234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.000.000
68.415 USD
(0 exchanges)
-47.17% -47%
3399
176 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
GOAT *
1.933 USD
≈ 44.749.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
46.289 USD
(0 exchanges)
-47.13% -47%
3485
177 Biểu tượng logo của STRAKS STRAKS
01/2018
STAK
0,0055787251 USD
≈ 129 đ
133.102 USD
23.858.907 (16%)
Tổng: 150.000.000
8 USD
(2 exchanges)
-46.96% -47%
2211
178 Biểu tượng logo của RYI Unity RYI Unity
03/2021 / Binance Smart Chain
RYIU *
0,0110304217 USD
≈ 255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.066 USD
(1 exchanges)
-46.90% -47%
4041
179 Biểu tượng logo của VouchForMe VouchForMe
01/2018 / Ethereum Blockchain
IPL *
0,0018676086 USD
≈ 43 đ
458.799 USD
245.661.176 (82%)
Tổng: 300.000.000
853 USD
(2 exchanges)
-46.89% -47%
1966
180 Biểu tượng logo của CryptoBharatCoin CryptoBharatCoin
05/2020 / Tron Blockchain
CBC *
0,0659881624 USD
≈ 1.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.081 USD
(2 exchanges)
-46.78% -47%
4042
181 Biểu tượng logo của BasketCoin BasketCoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
BSKT *
0,6724539837 USD
≈ 15.567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
172.700 USD
(0 exchanges)
-46.71% -47%
3208
182 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0040539203 USD
≈ 94 đ
2.702.118 USD
666.544.460 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
129.405 USD
(7 exchanges)
-46.60% -47%
1481
183 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain
MEETONE *
0,0011577187 USD
≈ 27 đ
2.215.031 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
23.124 USD
(7 exchanges)
-46.59% -47%
1548
184 Biểu tượng logo của ThunderSwap ThunderSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
TNDR *
0,7183290621 USD
≈ 16.629 đ
0 USD
N/A
7.270 USD
(1 exchanges)
-46.44% -46%
3852
185 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0015214547 USD
≈ 35 đ
1.874.297 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
511.729 USD
(7 exchanges)
-46.37% -46%
1509
186 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
0,0007708617 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
1.087.377 USD
(1 exchanges)
-46.36% -46%
2788
187 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
3.675 USD
≈ 85.076.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
23.504 USD
(1 exchanges)
-46.31% -46%
3636
188 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0400653892 USD
≈ 928 đ
369.843 USD
9.230.975 (18%)
Tổng: 50.000.000
2.311 USD
(3 exchanges)
-46.27% -46%
2038
189 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,1151245992 USD
≈ 2.665 đ
397.606 USD
3.453.699
0 USD
(1 exchanges)
-46.24% -46%
2012
190 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,2561085119 USD
≈ 5.929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
183 USD
(2 exchanges)
-46.24% -46%
4283
191 Biểu tượng logo của TokenPay TokenPay
04/2018
TPAY
0,1365971282 USD
≈ 3.162 đ
3.015.555 USD
22.076.271 (88%)
Tổng: 25.000.000
353.965 USD
(5 exchanges)
-46.16% -46%
1449
192 Biểu tượng logo của MoX MoX
01/2019
MOX
0,0015214705 USD
≈ 35 đ
7.649 USD
5.027.488 (27%)
Tổng: 18.400.000
0 USD
(1 exchanges)
-46.14% -46%
2477
193 Biểu tượng logo của HyperChain HyperChain
04/2021 / Binance Smart Chain
HYPER *
0,0000185585 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
85.622 USD
(0 exchanges)
-45.97% -46%
3351
194 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,1672101525 USD
≈ 3.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.245.700
39.524 USD
(1 exchanges)
-45.82% -46%
3523
195 Biểu tượng logo của Spore Engineering Spore Engineering
02/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
1,43 USD
≈ 33.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.079
10.911 USD
(1 exchanges)
-45.82% -46%
3779
196 Biểu tượng logo của En-Tan-Mo En-Tan-Mo
09/2019 / Ethereum Blockchain
ETM *
0,0173968792 USD
≈ 403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
208.050 USD
(1 exchanges)
-45.81% -46%
3165
197 Biểu tượng logo của Union Fair Coin Union Fair Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
UFC *
0,1258446470 USD
≈ 2.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
677.251 USD
(5 exchanges)
-45.80% -46%
2873
198 Biểu tượng logo của Rich Maker Rich Maker
02/2021 / Binance Smart Chain
RICH *
11,30 USD
≈ 261.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
0 USD
(1 exchanges)
-45.72% -46%
4994
199 Biểu tượng logo của TKN Token TKN Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKNT *
0,0036993364 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
159 USD
(2 exchanges)
-45.59% -46%
4295
200 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0098797127 USD
≈ 229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
260.367 USD
(1 exchanges)
-45.57% -46%
3100
201 Biểu tượng logo của Niubi Swap Niubi Swap
03/2021 / Binance Smart Chain
NIU *
0,0649272960 USD
≈ 1.503 đ
0 USD
N/A
77.902 USD
(0 exchanges)
-45.48% -45%
3375
202 Biểu tượng logo của MarsMission Protocol MarsMission Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MARSM *
0,0004951217 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.888 USD
(1 exchanges)
-45.37% -45%
3806
203 Biểu tượng logo của Ara Blocks Ara Blocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0239898491 USD
≈ 555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.280 USD
(2 exchanges)
-45.32% -45%
3400
204 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain
VDX *
0,0015073658 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.697.703.183
1.829 USD
(4 exchanges)
-45.30% -45%
4054
205 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,0029870446 USD
≈ 69 đ
524.973 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
218.497 USD
(2 exchanges)
-45.27% -45%
1930
206 Biểu tượng logo của Minereum Minereum
05/2017 / Ethereum Blockchain
MNE *
0,2548932658 USD
≈ 5.901 đ
3.103.637 USD
12.176.222
28.717 USD
(2 exchanges)
-45.06% -45%
1439
207 Biểu tượng logo của Rocket Vault Rocket Vault
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,2604420274 USD
≈ 6.029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
564.487 USD
(0 exchanges)
-45.00% -45%
2922
208 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000534626 USD
≈ 1 đ
4.869.949 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
(1 exchanges)
-44.98% -45%
1311
209 Biểu tượng logo của ClubCoin ClubCoin
12/2015
CLUB
0,0136932343 USD
≈ 317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-44.92% -45%
4465
210 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000023800 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
6.996 USD
(1 exchanges)
-44.91% -45%
3858
211 Biểu tượng logo của Thisoption Thisoption
09/2020 / Tron Blockchain
TONS *
0,3330065236 USD
≈ 7.709 đ
1.836.388 USD
5.514.569 (3%)
Tổng: 180.000.000
573 USD
(3 exchanges)
-44.88% -45%
1613
212 Biểu tượng logo của Content Value Network Content Value Network
01/2019 / Ethereum Blockchain
CVNT *
0,8955111730 USD
≈ 20.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
785.103 USD
(4 exchanges)
-44.87% -45%
2851
213 Biểu tượng logo của Franklin Franklin
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLY *
0,1487935397 USD
≈ 3.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000.000
1.670.375 USD
(0 exchanges)
-44.87% -45%
2725
214 Biểu tượng logo của DoDreamChain DoDreamChain
07/2020 / Ethereum Blockchain
DRM *
0,0770878374 USD
≈ 1.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.000.000
293.606 USD
(1 exchanges)
-44.81% -45%
3066
215 Biểu tượng logo của MODEL-X-coin MODEL-X-coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
MODX *
0,0215541651 USD
≈ 499 đ
259.746 USD
12.050.832 (57%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.71% -45%
2093
216 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0748577258 USD
≈ 1.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
415 USD
(1 exchanges)
-44.59% -45%
4219
217 Biểu tượng logo của UnFederalReserve UnFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
ERSDL *
0,5737245819 USD
≈ 13.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 306.598.539
76.601.524 USD
(1 exchanges)
-44.52% -45%
2526
218 Biểu tượng logo của CUMROCKET CRYPTO CUMROCKET CRYPTO
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,0995771803 USD
≈ 2.305 đ
140.469.483 USD
1.410.659.380
4.312.141 USD
(0 exchanges)
-44.41% -44%
336
219 Biểu tượng logo của PEPS Coin PEPS Coin
05/2020
PEPS
0,0066025120 USD
≈ 153 đ
294.870 USD
44.660.276 (60%)
Tổng: 74.000.000
70 USD
(2 exchanges)
-44.40% -44%
2072
220 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0295521597 USD
≈ 684 đ
76.711.110 USD
2.595.786.940
1.093 USD
(9 exchanges)
-44.37% -44%
463
221 Biểu tượng logo của Safe Protocol Safe Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEP *
0,0032334912 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
99.202 USD
(0 exchanges)
-44.36% -44%
3316
222 Biểu tượng logo của Hope Hope
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0008938556 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
361.189 USD
(1 exchanges)
-44.35% -44%
3021
223 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0082287108 USD
≈ 190 đ
630.444 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
1.197 USD
(2 exchanges)
-44.33% -44%
1887
224 Biểu tượng logo của NFTSwaps NFTSwaps
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAPS *
0,5291076632 USD
≈ 12.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000
120.540 USD
(1 exchanges)
-44.30% -44%
3276
225 Biểu tượng logo của Civitas Civitas
10/2018
CIV
0,0202862730 USD
≈ 470 đ
163.786 USD
8.073.737
21 USD
(1 exchanges)
-43.94% -44%
2174
226 Biểu tượng logo của SuperCoin SuperCoin
05/2014
SUPER
0,0025357841 USD
≈ 59 đ
134.875 USD
53.188.609
343 USD
(2 exchanges)
-43.90% -44%
2208
227 Biểu tượng logo của Crystal Token Crystal Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
CYL *
0,0072424685 USD
≈ 168 đ
4.087 USD
564.377 (2%)
Tổng: 27.834.890
375.932 USD
(2 exchanges)
-43.89% -44%
2491
228 Biểu tượng logo của Typhoon Network Typhoon Network
03/2021 / Binance Smart Chain
TYPH *
0,1198404038 USD
≈ 2.774 đ
964.661 USD
8.049.544 (40%)
Tổng: 20.000.000
166.627 USD
(1 exchanges)
-43.86% -44%
1787
229 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,7686462907 USD
≈ 17.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.756 USD
(1 exchanges)
-43.82% -44%
3668
230 Biểu tượng logo của Gorilla-Fi Gorilla-Fi
03/2021 / Binance Smart Chain
GFI *
0,0065903559 USD
≈ 153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.281 USD
(1 exchanges)
-43.66% -44%
3901
231 Biểu tượng logo của HyruleSwap HyruleSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
RUPEE *
1,05 USD
≈ 24.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.248 USD
(1 exchanges)
-43.57% -44%
3935
232 Biểu tượng logo của Experience Token Experience Token
08/2018 / Neo Blockchain
EXT *
0,0000169870 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
396 USD
(1 exchanges)
-43.35% -43%
4227
233 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin Cash Token 3x Long Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBULL *
7,24 USD
≈ 167.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.823
1.609.745 USD
(4 exchanges)
-43.33% -43%
2734
234 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
14.315 USD
≈ 331.392.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
82.104 USD
(1 exchanges)
-43.33% -43%
3364
235 Biểu tượng logo của CroxSwap CroxSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
CROX *
0,7378631405 USD
≈ 17.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.705 USD
(0 exchanges)
-43.24% -43%
3832
236 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0910336694 USD
≈ 2.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
22.842 USD
(4 exchanges)
-43.07% -43%
3659
237 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,0887524443 USD
≈ 2.055 đ
53.265 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(7 exchanges)
-42.93% -43%
2351
238 Biểu tượng logo của ORS Group ORS Group
07/2018 / Ethereum Blockchain
ORS *
0,0070775000 USD
≈ 164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.670.520
382 USD
(1 exchanges)
-42.92% -43%
4232
239 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0108435635 USD
≈ 251 đ
6.429 USD
592.894
0 USD
(1 exchanges)
-42.90% -43%
2482
240 Biểu tượng logo của Ti-Value Ti-Value
09/2018
TV
0,0079361003 USD
≈ 184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
39.220 USD
(3 exchanges)
-42.88% -43%
3524
241 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0001716127 USD
≈ 4 đ
191.812 USD
1.117.700.232 (17%)
Tổng: 6.500.000.000
63.941 USD
(2 exchanges)
-42.77% -43%
2154
242 Biểu tượng logo của VENA VENA
09/2019 / Tron Blockchain
VENA *
0,0028000813 USD
≈ 65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-42.75% -43%
4529
243 Biểu tượng logo của Bitcoin Adult Bitcoin Adult
09/2018
BTAD
0,0009382401 USD
≈ 22 đ
47.584 USD
50.716.498 (96%)
Tổng: 52.677.735
0 USD
(2 exchanges)
-42.74% -43%
2365
244 Biểu tượng logo của Charizard Token Charizard Token
03/2021 / Binance Smart Chain
CHZ006 *
0,0446544481 USD
≈ 1.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.000.000
8.325 USD
(0 exchanges)
-42.68% -43%
3823
245 Biểu tượng logo của Digible Digible
05/2021 / Ethereum Blockchain
DIGI *
0,0801387197 USD
≈ 1.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
173.847 USD
(0 exchanges)
-42.55% -43%
3201
246 Biểu tượng logo của Natmin Pure Escrow Natmin Pure Escrow
04/2019 / Ethereum Blockchain
NAT *
0,0003984401 USD
≈ 9 đ
64.384 USD
161.588.985 (48%)
Tổng: 340.000.000
33 USD
(2 exchanges)
-42.39% -42%
2323
247 Biểu tượng logo của SafeYield SafeYield
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEYIELD *
0,0050628759 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.422 USD
(0 exchanges)
-42.36% -42%
4081
248 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0001195369 USD
≈ 3 đ
2.809.097 USD
23.499.840.241 (47%)
Tổng: 50.000.000.000
452 USD
(3 exchanges)
-42.33% -42%
1474
249 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,4324450792 USD
≈ 10.011 đ
166.198.326 USD
384.322.388 (19%)
Tổng: 2.040.000.000
991.515 USD
(11 exchanges)
-42.30% -42%
299
250 Biểu tượng logo của AceD AceD
07/2018 / Binance Smart Chain
ACED *
0,0046069229 USD
≈ 107 đ
333.942 USD
72.487.000 (36%)
Tổng: 200.000.000
4.847 USD
(3 exchanges)
-42.30% -42%
2043
251 Biểu tượng logo của Noah Coin Noah Coin
03/2018
NOAHP
0,0000396843 USD
≈ 1 đ
5.225 USD
131.656.984 (0%)
Tổng: 216.000.000.000
330 USD
(1 exchanges)
-42.04% -42%
2486
252 Biểu tượng logo của Sage Finance Sage Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFT *
0,0265331158 USD
≈ 614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36.156 USD
(0 exchanges)
-42.04% -42%
3544
253 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
2,35 USD
≈ 54.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
31.336 USD
(2 exchanges)
-42.03% -42%
3578
254 Biểu tượng logo của Habitat Habitat
03/2021 / Ethereum Blockchain
HBT *
3,38 USD
≈ 78.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
355.860 USD
(0 exchanges)
-42.01% -42%
3025
255 Biểu tượng logo của Rowket Rowket
04/2021 / Binance Smart Chain
KET *
0,0505988166 USD
≈ 1.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
53.789 USD
(1 exchanges)
-41.99% -42%
3458
256 Biểu tượng logo của Terracoin Terracoin
04/2013
TRC
0,0222660866 USD
≈ 515 đ
510.682 USD
22.935.396 (55%)
Tổng: 42.000.000
798 USD
(1 exchanges)
-41.92% -42%
1939
257 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,0548552325 USD
≈ 1.270 đ
1.962.657 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
7.152 USD
(3 exchanges)
-41.84% -42%
1591
258 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
473,19 USD
≈ 10.954.368 đ
0 USD
N/A
2.770.455 USD
(0 exchanges)
-41.81% -42%
2679
259 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0009561132 USD
≈ 22 đ
8.979.776 USD
9.391.959.362 (45%)
Tổng: 21.000.000.000
10.039 USD
(4 exchanges)
-41.78% -42%
1134
260 Biểu tượng logo của eBoost eBoost
06/2017
EBST
0,1456579103 USD
≈ 3.372 đ
14.564.335 USD
99.990.002
11.878 USD
(1 exchanges)
-41.76% -42%
941
261 Biểu tượng logo của AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance)
11/2020 / Klaytn Blockchain
AGOV *
0,0317848077 USD
≈ 736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.785.904 USD
(1 exchanges)
-41.50% -42%
2675
262 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
14,91 USD
≈ 345.113 đ
143.132.647 USD
9.601.254 (32%)
Tổng: 30.000.000
6.968.893 USD
(0 exchanges)
-41.39% -41%
333
263 Biểu tượng logo của Bitsonic Bitsonic
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSC *
0,0085725727 USD
≈ 198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
326 USD
(1 exchanges)
-41.36% -41%
4239
264 Biểu tượng logo của Evolution Evolution
04/2021 / Binance Smart Chain
GEN *
4,68 USD
≈ 108.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 319.945
565.778 USD
(0 exchanges)
-41.35% -41%
2913
265 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000405417 USD
≈ 1 đ
23.757 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
7 USD
(3 exchanges)
-41.34% -41%
2418
266 Biểu tượng logo của Ape Tools Ape Tools
02/2021 / Binance Smart Chain
NANA *
0,0095044765 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.174 USD
(1 exchanges)
-41.29% -41%
3829
267 Biểu tượng logo của XTZUP XTZUP
09/2020
XTZUP
0,7710151042 USD
≈ 17.849 đ
0 USD
N/A
19.936.563 USD
(1 exchanges)
-41.27% -41%
2558
268 Biểu tượng logo của Apiary Fund Coin Apiary Fund Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
AFC *
0,0004712072 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
268.942 USD
(3 exchanges)
-41.26% -41%
3085
269 Biểu tượng logo của SAFESUN SAFESUN
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFESUN *
0,0000268628 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.100.154.756
880.348 USD
(2 exchanges)
-41.24% -41%
2831
270 Biểu tượng logo của AINORI AINORI
03/2021 / Binance Smart Chain
AIN *
0,0000228608 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-41.22% -41%
5002
271 Biểu tượng logo của COMOS Finance COMOS Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
COMOS *
0,0549357683 USD
≈ 1.272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.933
351 USD
(0 exchanges)
-41.17% -41%
4236
272 Biểu tượng logo của Lendhub Lendhub
02/2021 / Heco Blockchain
LHB *
0,3094141787 USD
≈ 7.163 đ
0 USD
N/A
5.909.373 USD
(2 exchanges)
-41.06% -41%
2623
273 Biểu tượng logo của Dragon Token Dragon Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
DT *
5,26 USD
≈ 121.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.406.200
0 USD
(2 exchanges)
-40.97% -41%
4492
274 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,7121706891 USD
≈ 16.487 đ
4.324.923 USD
6.072.874 (20%)
Tổng: 30.000.000
1.384.027 USD
(1 exchanges)
-40.97% -41%
1337
275 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0001345538 USD
≈ 3 đ
204.268.095 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
4.922.616 USD
(14 exchanges)
-40.94% -41%
271
276 Biểu tượng logo của FetaToken FetaToken
04/2021 / Binance Smart Chain
FETA *
0,0066157198 USD
≈ 153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
12.477 USD
(0 exchanges)
-40.93% -41%
3759
277 Biểu tượng logo của QunQun QunQun
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUN *
0,0099556402 USD
≈ 230 đ
7.265.405 USD
729.777.775 (47%)
Tổng: 1.557.000.000
1.479.371 USD
(5 exchanges)
-40.92% -41%
1176
278 Biểu tượng logo của Vortex Defi Vortex Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
VTX *
0,0881180808 USD
≈ 2.040 đ
220.295 USD
2.500.000 (3%)
Tổng: 100.000.000
177.188 USD
(2 exchanges)
-40.90% -41%
2126
279 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
10,16 USD
≈ 235.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
1.065.362 USD
(3 exchanges)
-40.87% -41%
2792
280 Biểu tượng logo của Digital Currency Daily Digital Currency Daily
09/2020
DCD
0,0001018523 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.874.450
0 USD
(1 exchanges)
-40.86% -41%
4786
281 Biểu tượng logo của CheesecakeSwap Token CheesecakeSwap Token
03/2021 / Binance Smart Chain
CCAKE *
1,35 USD
≈ 31.175 đ
2.432.210 USD
1.806.114 (96%)
Tổng: 1.884.000
6.179 USD
(0 exchanges)
-40.86% -41%
1513
282 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,0217480493 USD
≈ 503 đ
117.999 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
7.558 USD
(1 exchanges)
-40.36% -40%
2228
283 Biểu tượng logo của One DEX One DEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
ODEX *
0,0000010143 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-40.21% -40%
4434
284 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0020285823 USD
≈ 47 đ
1.989.498 USD
980.733.271
0 USD
(1 exchanges)
-40.21% -40%
1585
285 Biểu tượng logo của P2P P2P
09/2020 / Ethereum Blockchain
P2P *
0,0010143547 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
71 USD
(4 exchanges)
-40.20% -40%
4337
286 Biểu tượng logo của Connect Financial Connect Financial
01/2021 / Ethereum Blockchain
CNFI *
0,9573249280 USD
≈ 22.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.500.000
380.245 USD
(1 exchanges)
-40.18% -40%
3008
287 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,0015214705 USD
≈ 35 đ
71.604 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
4 USD
(1 exchanges)
-40.16% -40%
2309
288 Biểu tượng logo của Concoin Concoin
04/2017
CONX
0,0010143136 USD
≈ 23 đ
755 USD
744.266 (47%)
Tổng: 1.595.266
0 USD
(1 exchanges)
-40.16% -40%
2509
289 Biểu tượng logo của PiplCoin PiplCoin
10/2017 / Ethereum Blockchain
PIPL *
0,0010143136 USD
≈ 23 đ
175.006 USD
172.536.809 (2%)
Tổng: 7.531.907.537
0 USD
(1 exchanges)
-40.16% -40%
2164
290 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
37.910 USD
18.687.478 (97%)
Tổng: 19.362.558
156.143 USD
(2 exchanges)
-40.16% -40%
2385
291 Biểu tượng logo của ProxyNode ProxyNode
01/2019
PRX
0,0005071426 USD
≈ 12 đ
92.778 USD
182.943.278 (67%)
Tổng: 275.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-40.16% -40%
2268
292 Biểu tượng logo của DefiDollar DAO DefiDollar DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
DFD *
0,8464014924 USD
≈ 19.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
901.361 USD
(1 exchanges)
-40.15% -40%
2824
293 Biểu tượng logo của DeCash DeCash
07/2020 / Ethereum Blockchain
DESH *
0,0010154367 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
42 USD
(3 exchanges)
-40.14% -40%
4359
294 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
27,22 USD
≈ 630.229 đ
7.051.389 USD
259.016 (26%)
Tổng: 1.000.000
2.350 USD
(0 exchanges)
-40.14% -40%
1185
295 Biểu tượng logo của BlazerCoin BlazerCoin
04/2017
BLAZR
0,0010143136 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-40.11% -40%
4470
296 Biểu tượng logo của XBN Community Token XBN Community Token
05/2021 / Binance Smart Chain
XBC *
0,0000000042 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
53.800 USD
(0 exchanges)
-40.10% -40%
3457
297 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,0000000899 USD
≈ 0 đ
8.431 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
156 USD
(1 exchanges)
-40.02% -40%
2472
298 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0101140007 USD
≈ 234 đ
696.643 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
5.517 USD
(4 exchanges)
-40.01% -40%
1870
299 Biểu tượng logo của Bitblocks Bitblocks
08/2018
BBK
0,0030560397 USD
≈ 71 đ
821.730 USD
268.887.158 (46%)
Tổng: 584.000.000
3.323 USD
(3 exchanges)
-39.95% -40%
1830
300 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
33,46 USD
≈ 774.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
11.603 USD
(1 exchanges)
-39.88% -40%
3770
301 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / Binance Smart Chain
SDFI *
3,57 USD
≈ 82.555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
151.541 USD
(1 exchanges)
-39.82% -40%
3236
302 Biểu tượng logo của Norse Finance Norse Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
NFI *
2,92 USD
≈ 67.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000
810.065 USD
(0 exchanges)
-39.82% -40%
2846
303 Biểu tượng logo của MORPHOSE MORPHOSE
04/2021 / Binance Smart Chain
MORPH *
19,53 USD
≈ 452.067 đ
968.244 USD
49.583 (50%)
Tổng: 100.000
238.575 USD
(0 exchanges)
-39.81% -40%
1781
304 Biểu tượng logo của Ccore Ccore
12/2017 / Ethereum Blockchain
CCO *
0,0489872995 USD
≈ 1.134 đ
83.278 USD
1.699.999 (17%)
Tổng: 10.000.000
144 USD
(1 exchanges)
-39.75% -40%
2287
305 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours
08/2020
EHRT
0,0003519184 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31.707 USD
(2 exchanges)
-39.64% -40%
3569
306 Biểu tượng logo của EDUCare EDUCare
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKT *
0,0147608480 USD
≈ 342 đ
10.691.251 USD
724.297.908
6.559.169 USD
(4 exchanges)
-39.60% -40%
1050
307 Biểu tượng logo của FoxDcoin FoxDcoin
04/2021
FOXD
0,0000644484 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
5.675 USD
(0 exchanges)
-39.60% -40%
3897
308 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,6028314017 USD
≈ 13.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
699 USD
(0 exchanges)
-39.48% -39%
4174
309 Biểu tượng logo của Nydronia Nydronia
01/2021 / Ethereum Blockchain
NIA *
0,0008937127 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.646 USD
(1 exchanges)
-39.39% -39%
3584
310 Biểu tượng logo của Euler Tools Euler Tools
04/2021 / Binance Smart Chain
EULER *
0,1271048711 USD
≈ 2.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120.285 USD
(0 exchanges)
-39.37% -39%
3273
311 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0019346028 USD
≈ 45 đ
47.676.182 USD
24.643.912.108 (99%)
Tổng: 25.000.000.000
1.006 USD
(3 exchanges)
-39.35% -39%
595
312 Biểu tượng logo của Trendering Trendering
07/2020 / Ethereum Blockchain
TRND *
5,65 USD
≈ 130.863 đ
0 USD
N/A
10.138 USD
(2 exchanges)
-39.25% -39%
3788
313 Biểu tượng logo của Ludos Protocol Ludos Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
LUD *
0,0002259595 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
62.272 USD
(2 exchanges)
-39.25% -39%
3431
314 Biểu tượng logo của Blind Boxes Blind Boxes
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLES *
0,9311437174 USD
≈ 21.556 đ
0 USD
N/A
454.982 USD
(0 exchanges)
-39.20% -39%
2971
315 Biểu tượng logo của SynchroBitcoin SynchroBitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
SNB *
0,1054558703 USD
≈ 2.441 đ
8.387.587 USD
79.536.465 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
301 USD
(4 exchanges)
-39.13% -39%
1127
316 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron Blockchain
BTZC *
0,0018873282 USD
≈ 44 đ
4.219.656 USD
2.235.782.975 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
5.895 USD
(4 exchanges)
-39.07% -39%
1351
317 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
6,19 USD
≈ 143.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.983.396
1.096.808 USD
(1 exchanges)
-39.02% -39%
2785
318 Biểu tượng logo của Stater Stater
03/2021 / Ethereum Blockchain
STR *
0,2506637487 USD
≈ 5.803 đ
0 USD
N/A
79.504 USD
(0 exchanges)
-38.95% -39%
3371
319 Biểu tượng logo của 8X8 PROTOCOL 8X8 PROTOCOL
05/2020 / Ethereum Blockchain
EXE *
0,0041050586 USD
≈ 95 đ
1.272.568 USD
310.000.000 (35%)
Tổng: 880.000.000
1.619 USD
(8 exchanges)
-38.79% -39%
1707
320 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0434670749 USD
≈ 1.006 đ
3.741.554 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
89.994 USD
(6 exchanges)
-38.79% -39%
1393
321 Biểu tượng logo của Peerplays Peerplays
06/2017
PPY
0,1141412524 USD
≈ 2.642 đ
513.812 USD
4.501.541 (81%)
Tổng: 5.589.336
0 USD
(3 exchanges)
-38.73% -39%
1938
322 Biểu tượng logo của SaturnV Gold SaturnV Gold
03/2021 / Binance Smart Chain
SATVG *
0,0208020850 USD
≈ 482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.500.000
266 USD
(0 exchanges)
-38.67% -39%
4249
323 Biểu tượng logo của BOScoin BOScoin
10/2017
BOS
0,0017782775 USD
≈ 41 đ
1.539.708 USD
865.842.501 (69%)
Tổng: 1.248.426.475
57 USD
(3 exchanges)
-38.65% -39%
1664
324 Biểu tượng logo của KVANT KVANT
07/2020
KVNT
0,0139115496 USD
≈ 322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-38.59% -39%
4453
325 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3889841555 USD
≈ 9.005 đ
19.988.362 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
812.344 USD
(4 exchanges)
-38.47% -38%
786
326 Biểu tượng logo của Marginswap Marginswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
MFI *
0,8015710063 USD
≈ 18.556 đ
0 USD
N/A
910.198 USD
(1 exchanges)
-38.45% -38%
2822
327 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0336573618 USD
≈ 779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
2.155.887 USD
(0 exchanges)
-38.42% -38%
2702
328 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0017637516 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
115.908 USD
(1 exchanges)
-38.41% -38%
3284
329 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0010686376 USD
≈ 25 đ
706.622 USD
661.236.021 (28%)
Tổng: 2.361.050.429
18 USD
(2 exchanges)
-38.38% -38%
1867
330 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,5111947238 USD
≈ 11.834 đ
11.317.278 USD
22.138.879 (24%)
Tổng: 92.556.125
138.708 USD
(2 exchanges)
-38.37% -38%
1030
331 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,3878915579 USD
≈ 8.980 đ
237.370.423 USD
611.950.474 (69%)
Tổng: 888.000.000
6.350.442 USD
(8 exchanges)
-38.34% -38%
189
332 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0068602196 USD
≈ 159 đ
1.248.033 USD
181.923.143 (81%)
Tổng: 223.952.556
172.015 USD
(6 exchanges)
-38.32% -38%
1714
333 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
524,01 USD
≈ 12.130.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
834 USD
(1 exchanges)
-38.32% -38%
3863
334 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,2962143400 USD
≈ 6.857 đ
158.425.283 USD
534.833.265 (7%)
Tổng: 7.771.000.000
1.774.617 USD
(7 exchanges)
-38.28% -38%
317
335 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0005583759 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
8.041 USD
(1 exchanges)
-38.23% -38%
3837
336 Biểu tượng logo của Decentralized Data Assets Management Decentralized Data Assets Management
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDAM *
0,0006908761 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-38.22% -38%
4418
337 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0015223683 USD
≈ 35 đ
15.311.864 USD
10.057.924.071 (73%)
Tổng: 13.857.924.071
110.113 USD
(1 exchanges)
-38.20% -38%
924
338 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
3,52 USD
≈ 81.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
262.104 USD
(2 exchanges)
-38.18% -38%
3094
339 Biểu tượng logo của Mirai Mirai
09/2018
MRI
0,0010143136 USD
≈ 23 đ
3.481 USD
3.432.003 (21%)
Tổng: 16.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-38.15% -38%
2492
340 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0034964550 USD
≈ 81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
638 USD
(3 exchanges)
-38.06% -38%
4177
341 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0132635175 USD
≈ 307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
52 USD
(1 exchanges)
-37.95% -38%
4354
342 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.639.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-37.94% -38%
3225
343 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0000947474 USD
≈ 2 đ
1.698.488 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
7.962 USD
(3 exchanges)
-37.90% -38%
1639
344 Biểu tượng logo của Pasta Finance Pasta Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PASTA *
0,3735766154 USD
≈ 8.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
20.639 USD
(0 exchanges)
-37.89% -38%
3655
345 Biểu tượng logo của Staker Staker
08/2018 / Ethereum Blockchain
STR *
0,0045644114 USD
≈ 106 đ
7.749 USD
1.697.796 (22%)
Tổng: 7.785.000
1 USD
(1 exchanges)
-37.86% -38%
2476
346 Biểu tượng logo của Project Inverse Project Inverse
03/2021 / Ethereum Blockchain
XIV *
0,0969953707 USD
≈ 2.245 đ
1.847.398 USD
19.046.251 (21%)
Tổng: 90.000.000
240.097 USD
(0 exchanges)
-37.82% -38%
1617
347 Biểu tượng logo của Taco Finance Taco Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TACO *
0,0841768776 USD
≈ 1.949 đ
0 USD
N/A
14.103 USD
(1 exchanges)
-37.81% -38%
3739
348 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
11,09 USD
≈ 256.808 đ
0 USD
N/A
8.456.915 USD
(1 exchanges)
-37.68% -38%
2597
349 Biểu tượng logo của Shroom.Finance Shroom.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3891506849 USD
≈ 9.009 đ
19.996.920 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
815.027 USD
(4 exchanges)
-37.57% -38%
787
350 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0167424881 USD
≈ 388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
51.326 USD
(3 exchanges)
-37.42% -37%
3467
351 Biểu tượng logo của LuckTogether LuckTogether
04/2021 / Heco Blockchain
LUCK *
0,3069301868 USD
≈ 7.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
27.268 USD
(1 exchanges)
-37.41% -37%
3602
352 Biểu tượng logo của Commercium Commercium
08/2018
CMM
0,0030429409 USD
≈ 70 đ
134.794 USD
44.297.172 (76%)
Tổng: 58.000.000
3 USD
(2 exchanges)
-37.38% -37%
2209
353 Biểu tượng logo của Pofi Pofi
04/2021 / Binance Smart Chain
POFI *
1,18 USD
≈ 27.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
35.396 USD
(0 exchanges)
-37.32% -37%
3545
354 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0016372336 USD
≈ 38 đ
10.152.468 USD
6.200.989.365 (78%)
Tổng: 8.000.000.000
5.038 USD
(2 exchanges)
-37.27% -37%
1086
355 Biểu tượng logo của Viking Swap Viking Swap
02/2021 / Binance Smart Chain
VIKING *
0,0936558099 USD
≈ 2.168 đ
0 USD
N/A
12.185 USD
(1 exchanges)
-37.24% -37%
3761
356 Biểu tượng logo của Myteamcoin Myteamcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
MYC *
0,0002764579 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800.000.000
1.352 USD
(0 exchanges)
-37.23% -37%
4088
357 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0142003911 USD
≈ 329 đ
264.803 USD
18.647.563 (37%)
Tổng: 50.000.000
1.667 USD
(1 exchanges)
-37.22% -37%
2091
358 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0009135921 USD
≈ 21 đ
2.402.087 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
5.905 USD
(2 exchanges)
-37.20% -37%
1523
359 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
23,04 USD
≈ 533.315 đ
1.378.859 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
35.277 USD
(5 exchanges)
-37.16% -37%
1687
360 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,1085315605 USD
≈ 2.513 đ
303.797 USD
2.799.160 (20%)
Tổng: 14.000.000
223 USD
(1 exchanges)
-37.15% -37%
2066
361 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,6587967153 USD
≈ 15.251 đ
13.179.776 USD
20.005.832 (10%)
Tổng: 210.000.000
2.182 USD
(1 exchanges)
-36.96% -37%
983
362 Biểu tượng logo của MyToken MyToken
05/2018 / Ethereum Blockchain
MT *
0,0016336303 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
274.014 USD
(7 exchanges)
-36.91% -37%
3083
363 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0028584784 USD
≈ 66 đ
539.203 USD
188.632.973
606 USD
(2 exchanges)
-36.90% -37%
1920
364 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
2,29 USD
≈ 52.953 đ
22.384.487 USD
9.786.012 (100%)
Tổng: 9.807.866
17.453 USD
(7 exchanges)
-36.86% -37%
801
365 Biểu tượng logo của MidasProtocol MidasProtocol
09/2018 / Ethereum Blockchain
MAS *
0,0061196196 USD
≈ 142 đ
1.196.634 USD
195.540.521 (72%)
Tổng: 270.540.521
5.077 USD
(2 exchanges)
-36.84% -37%
1725
366 Biểu tượng logo của KLend KLend
04/2021 / Binance Smart Chain
KLT *
21,14 USD
≈ 489.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
147.149 USD
(0 exchanges)
-36.83% -37%
3237
367 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0003397951 USD
≈ 8 đ
30.783.990 USD
90.595.753.019
3.112 USD
(2 exchanges)
-36.75% -37%
705
368 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
10,26 USD
≈ 237.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
124 USD
(1 exchanges)
-36.72% -37%
4312
369 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
97,31 USD
≈ 2.252.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.983 USD
(1 exchanges)
-36.68% -37%
3868
370 Biểu tượng logo của 7Eleven 7Eleven
10/2019 / Ethereum Blockchain
7E *
0,0000016551 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6 USD
(2 exchanges)
-36.63% -37%
4413
371 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0006160395 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.193 USD
(2 exchanges)
-36.55% -37%
4033
372 Biểu tượng logo của Dexchain Dexchain
06/2020
DXC
0,0016497141 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
436 USD
(1 exchanges)
-36.54% -37%
4214
373 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONI *
0,0000000081 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
188.885 USD
(0 exchanges)
-36.54% -37%
3188
374 Biểu tượng logo của Zero Exchange Zero Exchange
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,1686521456 USD
≈ 3.904 đ
0 USD
N/A
1.319.208 USD
(1 exchanges)
-36.49% -36%
2766
375 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
274,96 USD
≈ 6.365.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
4.221 USD
(3 exchanges)
-36.49% -36%
3939
376 Biểu tượng logo của Paparazzi Paparazzi
05/2020 / Ethereum Blockchain
PAZZI *
0,0002588015 USD
≈ 6 đ
11.060 USD
42.734.738 (2%)
Tổng: 2.000.000.000
105 USD
(6 exchanges)
-36.42% -36%
2462
377 Biểu tượng logo của Yellow Road Yellow Road
04/2021 / Binance Smart Chain
ROAD *
4,11 USD
≈ 95.037 đ
4.142.583 USD
1.009.091 (10%)
Tổng: 10.000.000
175.737 USD
(2 exchanges)
-36.37% -36%
1353
378 Biểu tượng logo của Crypto Cricket Club Crypto Cricket Club
07/2020 / Ethereum Blockchain
3Cs *
0,0928691911 USD
≈ 2.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
3.427 USD
(2 exchanges)
-36.34% -36%
3964
379 Biểu tượng logo của 2GoShi 2GoShi
05/2021 / Binance Smart Chain
2GOSHI *
0,0003566807 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
5.135 USD
(0 exchanges)
-36.30% -36%
3923
380 Biểu tượng logo của BSCView BSCView
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCV *
0,1214933175 USD
≈ 2.813 đ
1.433.791 USD
11.801.399 (9%)
Tổng: 125.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-36.29% -36%
1677
381 Biểu tượng logo của DisCas Vision DisCas Vision
05/2021 / Binance Smart Chain
DISC *
10,26 USD
≈ 237.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.125 USD
(0 exchanges)
-36.29% -36%
3714
382 Biểu tượng logo của TotemFi TotemFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOTM *
1,05 USD
≈ 24.278 đ
1.992.546 USD
1.900.000 (19%)
Tổng: 10.000.000
767.723 USD
(0 exchanges)
-36.24% -36%
1583
383 Biểu tượng logo của ASYAGRO ASYAGRO
05/2020 / Ethereum Blockchain
ASY *
0,0447040715 USD
≈ 1.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.499.999.000
1.183 USD
(2 exchanges)
-36.22% -36%
4106
384 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
34.114 USD
≈ 789.749.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
12.151.906 USD
(5 exchanges)
-36.04% -36%
2576
385 Biểu tượng logo của Hyper Pay Hyper Pay
12/2017
HPY
0,0012843582 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
109.378 USD
(1 exchanges)
-36.02% -36%
3296
386 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BANANA *
4,35 USD
≈ 100.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.163.863
127.600 USD
(1 exchanges)
-35.97% -36%
3265
387 Biểu tượng logo của Insight Protocol Insight Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
INX *
0,0017232616 USD
≈ 40 đ
315.849 USD
183.285.663 (9%)
Tổng: 2.000.000.000
321.616 USD
(4 exchanges)
-35.96% -36%
2054
388 Biểu tượng logo của POP POP
05/2021 / Ethereum Blockchain
POP! *
3,44 USD
≈ 79.552 đ
0 USD
N/A
325.595 USD
(0 exchanges)
-35.96% -36%
3039
389 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0050715682 USD
≈ 117 đ
466.717 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
3.818 USD
(1 exchanges)
-35.94% -36%
1958
390 Biểu tượng logo của Darma Cash Darma Cash
05/2020
DMCH
0,0815753662 USD
≈ 1.888 đ
17.418.501 USD
213.526.482 (46%)
Tổng: 460.000.000
579 USD
(7 exchanges)
-35.92% -36%
882
391 Biểu tượng logo của xDeFi xDeFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
XDEX *
0,0973834257 USD
≈ 2.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
5.741 USD
(0 exchanges)
-35.82% -36%
3896
392 Biểu tượng logo của Clever DeFi Clever DeFi
01/2021 / Ethereum Blockchain
CLVA *
4,03 USD
≈ 93.341 đ
2.870.122 USD
711.831 (7%)
Tổng: 9.519.539
29.576 USD
(1 exchanges)
-35.64% -36%
1467
393 Biểu tượng logo của Po.et Po.et
09/2017 / Ethereum Blockchain
POE *
0,0002883460 USD
≈ 7 đ
905.866 USD
3.141.592.653
1.783 USD
(2 exchanges)
-35.54% -36%
1804
394 Biểu tượng logo của SalmonSwap SalmonSwap
09/2020 / Tron Blockchain
SAL *
0,5627053046 USD
≈ 13.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
701 USD
(6 exchanges)
-35.51% -36%
4172
395 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000203 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
68.517 USD
(1 exchanges)
-35.49% -35%
3366
396 Biểu tượng logo của ODIN PROTOCOL ODIN PROTOCOL
05/2021 / Binance Smart Chain
ODIN *
0,1055087033 USD
≈ 2.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 91.573.970
58.292 USD
(0 exchanges)
-35.39% -35%
3444
397 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0182576457 USD
≈ 423 đ
310.905 USD
17.028.734 (34%)
Tổng: 50.000.000
863 USD
(3 exchanges)
-35.37% -35%
2060
398 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
ALPACA *
1,87 USD
≈ 43.357 đ
12.396.061 USD
6.618.686 (4%)
Tổng: 188.000.000
3.340.613 USD
(0 exchanges)
-35.34% -35%
1001
399 Biểu tượng logo của Mixsome Mixsome
05/2021 / Ethereum Blockchain
SOME *
0,1034356234 USD
≈ 2.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
22.036 USD
(1 exchanges)
-35.34% -35%
3643
400 Biểu tượng logo của Smoothy Smoothy
04/2021 / Binance Smart Chain
SMTY *
0,7459720030 USD
≈ 17.269 đ
3.796.828 USD
5.089.773 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.588.135 USD
(0 exchanges)
-35.23% -35%
1386
401 Biểu tượng logo của GHOSTPRISM GHOSTPRISM
04/2020
GHOST
0,4862582662 USD
≈ 11.257 đ
2.054.739 USD
4.225.613 (2%)
Tổng: 175.000.000
19 USD
(5 exchanges)
-35.13% -35%
1573
402 Biểu tượng logo của DOOS TOKEN DOOS TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
DOOS *
0,0552813966 USD
≈ 1.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.726 USD
(3 exchanges)
-35.12% -35%
4094
403 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002024201 USD
≈ 5 đ
3.115.655 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
-35.11% -35%
1444
404 Biểu tượng logo của Play Royal Play Royal
08/2020 / Tron Blockchain
PLAY *
0,0000305463 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-35.09% -35%
4683
405 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0015112612 USD
≈ 35 đ
30.442.326 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
370.461 USD
(10 exchanges)
-35.08% -35%
708
406 Biểu tượng logo của Pando Pando
03/2021 / Ethereum Blockchain
PANDO *
1,28 USD
≈ 29.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
222.866 USD
(0 exchanges)
-35.07% -35%
3143
407 Biểu tượng logo của Raven X Raven X
04/2021 / Binance Smart Chain
RX *
0,0107936629 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
164.949 USD
(0 exchanges)
-35.07% -35%
3215
408 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,5555108825 USD
≈ 12.860 đ
0 USD
N/A
8.964.736 USD
(1 exchanges)
-35.06% -35%
2593
409 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBEAR *
0,0000509190 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316
16.884 USD
(1 exchanges)
-35.03% -35%
3703
410 Biểu tượng logo của LUCY LUCY
03/2020
LUCY
0,0095231950 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
222 USD
(2 exchanges)
-35.01% -35%
4267
411 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0249566586 USD
≈ 578 đ
8.371.739 USD
335.451.107 (32%)
Tổng: 1.057.786.429
504.268 USD
(3 exchanges)
-35.01% -35%
1128
412 Biểu tượng logo của Kryptobellion Kryptobellion
04/2021 / Binance Smart Chain
KRYPTO *
0,0139093647 USD
≈ 322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.056 USD
(0 exchanges)
-35.01% -35%
3946
413 Biểu tượng logo của VidyX VidyX
01/2021 / Tron Blockchain
VIDYX *
0,6412107925 USD
≈ 14.844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
559.109 USD
(2 exchanges)
-35.00% -35%
2921
414 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0359742813 USD
≈ 833 đ
4.566.171 USD
126.928.767 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
2.025.149 USD
(3 exchanges)
-34.97% -35%
1328
415 Biểu tượng logo của ComfyToken ComfyToken
05/2021 / Binance Smart Chain
COMFY *
0,0000083649 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.817 USD
(0 exchanges)
-34.78% -35%
3472
416 Biểu tượng logo của LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra
08/2017
LTCU
0,0040571645 USD
≈ 94 đ
4.184 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
0 USD
(1 exchanges)
-34.77% -35%
2490
417 Biểu tượng logo của Method Finance Method Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
MTHD *
0,2072527029 USD
≈ 4.798 đ
7.733.153 USD
37.312.674 (37%)
Tổng: 100.000.000
154.758 USD
(3 exchanges)
-34.77% -35%
1156
418 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
0,0004810094 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
26.470.032 USD
(2 exchanges)
-34.55% -35%
2552
419 Biểu tượng logo của Litecoin SV Litecoin SV
05/2020 / Ethereum Blockchain
LSV *
6,64 USD
≈ 153.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
81 USD
(3 exchanges)
-34.46% -34%
4331
420 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0586340918 USD
≈ 1.357 đ
0 USD
N/A
1.080 USD
(0 exchanges)
-34.45% -34%
4116
421 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
42,63 USD
≈ 986.842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
56.105 USD
(2 exchanges)
-34.41% -34%
3451
422 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
88,71 USD
≈ 2.053.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
9.978 USD
(1 exchanges)
-34.39% -34%
3789
423 Biểu tượng logo của HitChain HitChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,0002873363 USD
≈ 7 đ
17.653.940 USD
61.440.000.000 (60%)
Tổng: 102.400.000.000
1.119.815 USD
(3 exchanges)
-34.33% -34%
884
424 Biểu tượng logo của Crow Finance Crow Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CROW *
138,34 USD
≈ 3.202.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.962
4.103 USD
(1 exchanges)
-34.33% -34%
3941
425 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain
KEY *
75,44 USD
≈ 1.746.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
54.511 USD
(0 exchanges)
-34.30% -34%
3455
426 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
51,92 USD
≈ 1.202.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
42.783 USD
(0 exchanges)
-34.26% -34%
3503
427 Biểu tượng logo của AXPR AXPR
01/2018 / Ethereum Blockchain
AXPR *
0,0264368629 USD
≈ 612 đ
7.393.703 USD
279.674.001 (81%)
Tổng: 344.674.001
85.776 USD
(3 exchanges)
-34.10% -34%
1171
428 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MOMO *
0,1605419409 USD
≈ 3.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
673.349 USD
(0 exchanges)
-34.05% -34%
2875
429 Biểu tượng logo của WeTrust WeTrust
04/2017 / Ethereum Blockchain
TRST *
0,0151810433 USD
≈ 351 đ
1.398.895 USD
92.147.500 (92%)
Tổng: 100.000.000
376 USD
(3 exchanges)
-33.94% -34%
1681
430 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0695193136 USD
≈ 1.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-33.89% -34%
4880
431 Biểu tượng logo của Xensor Xensor
10/2019 / Ethereum Blockchain
XSR *
0,0023182316 USD
≈ 54 đ
10.758.127 USD
4.640.661.096 (93%)
Tổng: 5.000.000.000
6.368.230 USD
(8 exchanges)
-33.88% -34%
1054
432 Biểu tượng logo của VKF Platform VKF Platform
11/2020
VKF
0,0000177119 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.470.000.000
151 USD
(1 exchanges)
-33.85% -34%
4300
433 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
49,94 USD
≈ 1.156.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
15.186 USD
(1 exchanges)
-33.84% -34%
3725
434 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
10,24 USD
≈ 237.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
471.795 USD
(1 exchanges)
-33.81% -34%
2959
435 Biểu tượng logo của SynLev SynLev
10/2020 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,0101817506 USD
≈ 236 đ
124.696 USD
12.247.020 (12%)
Tổng: 100.000.000
132.258 USD
(1 exchanges)
-33.80% -34%
2224
436 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
POOLZ *
8,31 USD
≈ 192.395 đ
13.161.742 USD
1.583.695 (32%)
Tổng: 5.000.000
3.802.729 USD
(2 exchanges)
-33.71% -34%
981
437 Biểu tượng logo của Zeusshield Zeusshield
10/2017 / Ethereum Blockchain
ZSC *
0,0004526407 USD
≈ 10 đ
529.394 USD
1.169.566.883 (21%)
Tổng: 5.642.500.000
1.143 USD
(2 exchanges)
-33.62% -34%
1926
438 Biểu tượng logo của Privatix Privatix
11/2017 / Ethereum Blockchain
PRIX *
0,0821594056 USD
≈ 1.902 đ
92.467 USD
1.125.455 (88%)
Tổng: 1.275.455
31.768 USD
(2 exchanges)
-33.60% -34%
2269
439 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0001902347 USD
≈ 4 đ
1.104.866 USD
5.807.910.020 (94%)
Tổng: 6.158.192.138
15 USD
(1 exchanges)
-33.58% -34%
1747
440 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / Binance Chain
CBIX *
0,0103616239 USD
≈ 240 đ
744.509 USD
71.852.557
1.626 USD
(1 exchanges)
-33.55% -34%
1853
441 Biểu tượng logo của Berry Berry
08/2020
BERRY
0,0089988169 USD
≈ 208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
195.145 USD
(1 exchanges)
-33.55% -34%
3177
442 Biểu tượng logo của LivenPay LivenPay
07/2020 / Ethereum Blockchain
LVN *
0,0010660000 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-33.46% -33%
4615
443 Biểu tượng logo của EpiK Protocol EpiK Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPK *
0,1990644514 USD
≈ 4.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.201.653 USD
(0 exchanges)
-33.46% -33%
2697
444 Biểu tượng logo của HeroNode HeroNode
05/2018 / Ethereum Blockchain
HER *
0,0003912870 USD
≈ 9 đ
432.153 USD
1.104.440.665 (55%)
Tổng: 2.000.000.000
344 USD
(3 exchanges)
-33.44% -33%
1986
445 Biểu tượng logo của Dequant Dequant
01/2021
DEQ
0,1257748925 USD
≈ 2.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
269 USD
(1 exchanges)
-33.35% -33%
4250
446 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0279998004 USD
≈ 648 đ
244.044 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
57 USD
(1 exchanges)
-33.33% -33%
2103
447 Biểu tượng logo của The Gemstone The Gemstone
03/2021 / Binance Smart Chain
GST *
0,0070136287 USD
≈ 162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
221 USD
(0 exchanges)
-33.33% -33%
4262
448 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0551618332 USD
≈ 1.277 đ
380.714 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
366 USD
(1 exchanges)
-33.30% -33%
2028
449 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.446 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-33.27% -33%
201
450 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,2503979377 USD
≈ 5.797 đ
23.412.207 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
7.641.091 USD
(0 exchanges)
-33.19% -33%
793
451 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron Blockchain
LIVE *
0,0698097131 USD
≈ 1.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-33.18% -33%
4744
452 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0007049551 USD
≈ 16 đ
231.451 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
948 USD
(1 exchanges)
-33.15% -33%
2116
453 Biểu tượng logo của Nerve Finance Nerve Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
NRV *
2,94 USD
≈ 67.951 đ
135.719.158 USD
46.237.771 (46%)
Tổng: 100.000.000
654.391 USD
(0 exchanges)
-33.06% -33%
345
454 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0017125335 USD
≈ 40 đ
3.938.827 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
9.366 USD
(2 exchanges)
-33.03% -33%
1368
455 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0397113299 USD
≈ 919 đ
61.358.498 USD
1.545.113.163 (88%)
Tổng: 1.748.203.964
8.052.457 USD
(8 exchanges)
-33.01% -33%
527
456 Biểu tượng logo của GSPI Shopping.io Governance GSPI Shopping.io Governance
03/2021 / Binance Smart Chain
GSPI *
15,14 USD
≈ 350.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
62.857 USD
(0 exchanges)
-32.99% -33%
3412
457 Biểu tượng logo của Delphi Chain Link Delphi Chain Link
01/2021
DCL
0,0109811520 USD
≈ 254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-32.98% -33%
4940
458 Biểu tượng logo của Swaprol Swaprol
02/2021 / Binance Smart Chain
SWPRL *
0,0010058358 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
384 USD
(0 exchanges)
-32.94% -33%
4231
459 Biểu tượng logo của Cellframe Cellframe
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELL *
2,02 USD
≈ 46.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.300.000
2.965.723 USD
(2 exchanges)
-32.93% -33%
2671
460 Biểu tượng logo của TranslateMe Network Token TranslateMe Network Token
07/2019 / Neo Blockchain
TMN *
0,0037658904 USD
≈ 87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
120 USD
(2 exchanges)
-32.90% -33%
4314
461 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,50 USD
≈ 34.614 đ
22.033.976 USD
14.736.400
50.874 USD
(6 exchanges)
-32.87% -33%
812
462 Biểu tượng logo của NFTL Token NFTL Token
03/2021 / Binance Smart Chain
NFTL *
0,0567057737 USD
≈ 1.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.400.000
20.383 USD
(1 exchanges)
-32.81% -33%
3661
463 Biểu tượng logo của NEXT NEXT
12/2018
NEXT
0,1371862815 USD
≈ 3.176 đ
854.500 USD
6.228.754 (21%)
Tổng: 30.300.000
10.794 USD
(1 exchanges)
-32.80% -33%
1818
464 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0009525576 USD
≈ 22 đ
298.729.280 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
150.506.637 USD
(1 exchanges)
-32.79% -33%
171
465 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000152144 USD
≈ 0 đ
1.988.850 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
61 USD
(3 exchanges)
-32.77% -33%
1586
466 Biểu tượng logo của Kora Network Token Kora Network Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0002787895 USD
≈ 6 đ
93.569 USD
335.625.000 (47%)
Tổng: 712.500.000
76 USD
(2 exchanges)
-32.74% -33%
2264
467 Biểu tượng logo của Dinero Dinero
09/2018
DIN
0,0006085882 USD
≈ 14 đ
5.446 USD
8.947.929 (9%)
Tổng: 100.000.000
18 USD
(1 exchanges)
-32.73% -33%
2485
468 Biểu tượng logo của OXO.Farm OXO.Farm
05/2021 / Ethereum Blockchain
OXO *
4,12 USD
≈ 95.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
2.156.988 USD
(0 exchanges)
-32.69% -33%
2705
469 Biểu tượng logo của Connectome Connectome
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNTM *
0,2249661511 USD
≈ 5.208 đ
272.361 USD
1.210.675 (1%)
Tổng: 140.000.000
382.299 USD
(2 exchanges)
-32.66% -33%
2089
470 Biểu tượng logo của XinFin Network XinFin Network
04/2018
XDC
0,0784224757 USD
≈ 1.815 đ
961.914.384 USD
12.265.799.773 (33%)
Tổng: 37.665.799.773
6.664.508 USD
(12 exchanges)
-32.55% -33%
218
471 Biểu tượng logo của CrossPad CrossPad
05/2021 / Binance Smart Chain
CROSS *
0,1361548554 USD
≈ 3.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.545 USD
(0 exchanges)
-32.54% -33%
3568
472 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,7430212128 USD
≈ 17.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.042.864 USD
(3 exchanges)
-32.53% -33%
2800
473 Biểu tượng logo của Pollo Dollar Pollo Dollar
04/2021 / Binance Smart Chain
PDO *
0,6228085819 USD
≈ 14.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.175 USD
(1 exchanges)
-32.52% -33%
3982
474 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0461506525 USD
≈ 1.068 đ
930.715 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
150 USD
(2 exchanges)
-32.49% -32%
1799
475 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
121,54 USD
≈ 2.813.666 đ
3.321.347 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
148.155 USD
(2 exchanges)
-32.46% -32%
1427
476 Biểu tượng logo của Mandala Exchange Token Mandala Exchange Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
MDX *
0,2638790063 USD
≈ 6.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
486.596 USD
(1 exchanges)
-32.43% -32%
2953
477 Biểu tượng logo của Vira-lata Finance Vira-lata Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
REAU *
0,0000000275 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.000.000.000.000
218.811 USD
(0 exchanges)
-32.34% -32%
3142
478 Biểu tượng logo của BigBang Core BigBang Core
05/2020
BBC
0,1162519764 USD
≈ 2.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.004.616.000
727 USD
(3 exchanges)
-32.33% -32%
4168
479 Biểu tượng logo của SuperLauncher SuperLauncher
04/2021 / Binance Smart Chain
LAUNCH *
0,5964405312 USD
≈ 13.808 đ
2.029.887 USD
3.403.336 (28%)
Tổng: 12.000.000
209.596 USD
(0 exchanges)
-32.27% -32%
1571
480 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
22,07 USD
≈ 510.986 đ
2.171.182.102 USD
98.364.429 (91%)
Tổng: 107.822.406
1.348.714.804 USD
(Large exchanges)
-32.26% -32%
62
481 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKACHU *
0,0000001872 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
384.065 USD
(1 exchanges)
-32.26% -32%
3010
482 Biểu tượng logo của MOCHISWAP MOCHISWAP
03/2021 / Binance Smart Chain
MOCHI *
0,1198468161 USD
≈ 2.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.893 USD
(1 exchanges)
-32.21% -32%
3683
483 Biểu tượng logo của Linkflow Finance Linkflow Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
LF *
8,44 USD
≈ 195.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
64.745.820 USD
(0 exchanges)
-32.21% -32%
2530
484 Biểu tượng logo của ETF Dao ETF Dao
09/2020
TFD
0,0217004251 USD
≈ 502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
193 USD
(2 exchanges)
-32.20% -32%
4278
485 Biểu tượng logo của Finance.Vote Finance.Vote
12/2020 / Ethereum Blockchain
FVT *
0,0313985262 USD
≈ 727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.988.705
394.621 USD
(2 exchanges)
-32.16% -32%
3002
486 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0003791974 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
191.665 USD
(4 exchanges)
-32.03% -32%
3183
487 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,0079053709 USD
≈ 183 đ
23.762.402 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
8.020.325 USD
(4 exchanges)
-32.01% -32%
783
488 Biểu tượng logo của Sora Validator Token Sora Validator Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VAL *
5,74 USD
≈ 132.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 795.209
317.870 USD
(1 exchanges)
-31.97% -32%
3048
489 Biểu tượng logo của Twinci Twinci
04/2021 / Binance Smart Chain
TWIN *
3,61 USD
≈ 83.570 đ
721.986 USD
200.000 (4%)
Tổng: 5.000.000
2.866 USD
(0 exchanges)
-31.91% -32%
1859
490 Biểu tượng logo của Squirrel Finance Squirrel Finance
09/2020 / Binance Smart Chain
NUTS *
7,03 USD
≈ 162.781 đ
6.199.320 USD
881.639 (100%)
Tổng: 883.500
31.770 USD
(1 exchanges)
-31.86% -32%
1230
491 Biểu tượng logo của SafeGalaxy SafeGalaxy
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEGALAXY *
0,0000000483 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.281.310 USD
(0 exchanges)
-31.83% -32%
2765
492 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
3,55 USD
≈ 82.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
15.824.100 USD
(18 exchanges)
-31.82% -32%
2534
493 Biểu tượng logo của SocialCoin SocialCoin
07/2017
SOCC
0,0007128382 USD
≈ 17 đ
7.498 USD
10.518.425 (14%)
Tổng: 75.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.79% -32%
2479
494 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0146995974 USD
≈ 340 đ
14.412.955 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
3.421.258 USD
(7 exchanges)
-31.75% -32%
945
495 Biểu tượng logo của The global index chain The global index chain
05/2020
TGIC
0,0011098919 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.415 USD
(2 exchanges)
-31.71% -32%
3825
496 Biểu tượng logo của Strudel Finance Strudel Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
$TRDL *
1,47 USD
≈ 34.069 đ
0 USD
N/A
3.304 USD
(0 exchanges)
-31.70% -32%
3974
497 Biểu tượng logo của Binacaps Binacaps
04/2021 / Binance Smart Chain
BCAPS *
0,0069206300 USD
≈ 160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
921 USD
(0 exchanges)
-31.69% -32%
4140
498 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0004744898 USD
≈ 11 đ
14.612.593 USD
30.796.432.231 (39%)
Tổng: 78.042.956.829
506.334 USD
(11 exchanges)
-31.68% -32%
940
499 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0000041000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
-31.67% -32%
4458
500 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0013244089 USD
≈ 31 đ
856.173 USD
646.456.894 (67%)
Tổng: 969.192.665
6.075 USD
(3 exchanges)
-31.62% -32%
1819
501 Biểu tượng logo của Yield Stake Finance Yield Stake Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YI12 *
6,00 USD
≈ 138.903 đ
66.667 USD
11.111
6.378 USD
(3 exchanges)
-31.56% -32%
2316
502 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
20,87 USD
≈ 483.231 đ
0 USD
N/A
369.802 USD
(1 exchanges)
-31.52% -32%
3018
503 Biểu tượng logo của KickToken KickToken
10/2017 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0001413128 USD
≈ 3 đ
17.762.376 USD
125.695.445.869 (6%)
Tổng: 2.121.771.003.231
1.060.778 USD
(7 exchanges)
-31.49% -31%
879
504 Biểu tượng logo của BitcoiNote BitcoiNote
08/2018
BTCN
0,0065928924 USD
≈ 153 đ
83.207 USD
12.620.750 (60%)
Tổng: 21.000.000
16 USD
(1 exchanges)
-31.45% -31%
2288
505 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,3994269734 USD
≈ 9.247 đ
337.112.843 USD
843.991.181 (56%)
Tổng: 1.500.000.000
31.226.632 USD
(24 exchanges)
-31.45% -31%
156
506 Biểu tượng logo của BitCherry BitCherry
07/2020 / Ethereum Blockchain
BCHC *
0,0083001626 USD
≈ 192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.269 USD
(4 exchanges)
-31.42% -31%
3977
507 Biểu tượng logo của Xpool Xpool
04/2021 / Binance Smart Chain
XPO *
0,2218268394 USD
≈ 5.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
4.012 USD
(0 exchanges)
-31.39% -31%
3945
508 Biểu tượng logo của Verso Token Verso Token
04/2021
VSO
0,1632343360 USD
≈ 3.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
48.366 USD
(0 exchanges)
-31.38% -31%
3477
509 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,2393008246 USD
≈ 5.540 đ
107.776.960 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
10.274.338 USD
(4 exchanges)
-31.36% -31%
388
510 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0070035552 USD
≈ 162 đ
25.124.340 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
2.593.969 USD
(5 exchanges)
-31.34% -31%
769
511 Biểu tượng logo của ROIyal Coin ROIyal Coin
01/2019
ROCO
0,0065930387 USD
≈ 153 đ
12.141 USD
1.841.510 (9%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.30% -31%
2457
512 Biểu tượng logo của Unicly Hashmasks Collection Unicly Hashmasks Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UMASK *
0,0639012741 USD
≈ 1.479 đ
6.390.127 USD
100.000.000
6.478 USD
(0 exchanges)
-31.16% -31%
1222
513 Biểu tượng logo của Neblio Neblio
09/2017
NEBL
2,59 USD
≈ 59.853 đ
45.188.862 USD
17.478.104 (98%)
Tổng: 17.868.880
1.179.840 USD
(3 exchanges)
-31.11% -31%
609
514 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000342241 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.613.724.585
1.537 USD
(7 exchanges)
-31.02% -31%
4070
515 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,1359180290 USD
≈ 3.147 đ
174.644 USD
1.284.921 (92%)
Tổng: 1.394.592
0 USD
(3 exchanges)
-31.01% -31%
2165
516 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,0062735844 USD
≈ 145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
14.353 USD
(3 exchanges)
-31.01% -31%
3729
517 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
08/2020 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,4150434673 USD
≈ 9.608 đ
1.245.130 USD
3.000.000
57.700 USD
(1 exchanges)
-31.00% -31%
1613
518 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
0,9690018683 USD
≈ 22.432 đ
205.652.029 USD
212.230.787 (54%)
Tổng: 395.345.189
6.328.651 USD
(22 exchanges)
-30.99% -31%
269
519 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000859032 USD
≈ 2 đ
47.084.001 USD
548.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
414.738 USD
(10 exchanges)
-30.96% -31%
598
520 Biểu tượng logo của intexcoin intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0026928499 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
235 USD
(5 exchanges)
-30.93% -31%
4258
521 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0058411280 USD
≈ 135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.306 USD
(1 exchanges)
-30.92% -31%
3973
522 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
1,89 USD
≈ 43.683 đ
85.048.591 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
24.772.605 USD
(15 exchanges)
-30.86% -31%
440
523 Biểu tượng logo của Wrapped Statera Wrapped Statera
05/2021 / Ethereum Blockchain
WSTA *
0,0490459192 USD
≈ 1.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.372.371
29.347 USD
(0 exchanges)
-30.86% -31%
3587
524 Biểu tượng logo của Ludena Protocol Ludena Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDN *
0,9663709325 USD
≈ 22.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
32.676 USD
(1 exchanges)
-30.85% -31%
3564
525 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBONK *
0,2371046449 USD
≈ 5.489 đ
711.314 USD
3.000.000
7.200 USD
(1 exchanges)
-30.85% -31%
1865
526 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain
CBM *
0,0005585533 USD
≈ 13 đ
2.792.766 USD
4.999.998.301 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
234.975 USD
(4 exchanges)
-30.80% -31%
1473
527 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MXF *
3,60 USD
≈ 83.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
3.535 USD
(2 exchanges)
-30.71% -31%
3956
528 Biểu tượng logo của Bondly Bondly
12/2020 / Ethereum Blockchain
BONDLY *
0,3117026454 USD
≈ 7.216 đ
32.410.484 USD
103.978.855 (11%)
Tổng: 983.620.758
1.957.529 USD
(2 exchanges)
-30.70% -31%
695
529 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3L *
158,86 USD
≈ 3.677.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
47.858.646 USD
(4 exchanges)
-30.69% -31%
2533
530 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0036839180 USD
≈ 85 đ
14.754.091 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
14.749.444 USD
(11 exchanges)
-30.67% -31%
938
531 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0549587032 USD
≈ 1.272 đ
904.203.087 USD
16.452.409.444 (99%)
Tổng: 16.555.000.000
86.546.932 USD
(27 exchanges)
-30.64% -31%
106
532 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
15,58 USD
≈ 360.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
422 USD
(2 exchanges)
-30.60% -31%
4217
533 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0209346545 USD
≈ 485 đ
16.747.724 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
4.755.375 USD
(16 exchanges)
-30.54% -31%
896
534 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTMXBULL *
11,27 USD
≈ 261.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.106
17.848 USD
(1 exchanges)
-30.48% -30%
3688
535 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0154927313 USD
≈ 359 đ
475.898 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
29.168 USD
(3 exchanges)
-30.46% -30%
1952
536 Biểu tượng logo của IDOHunt app IDOHunt app
04/2021 / Binance Smart Chain
IDO *
0,0075396467 USD
≈ 175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
15.516 USD
(0 exchanges)
-30.41% -30%
3719
537 Biểu tượng logo của Divert Finance Divert Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEVE *
150,66 USD
≈ 3.487.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
31.495 USD
(1 exchanges)
-30.33% -30%
3574
538 Biểu tượng logo của Nimbus Nimbus
03/2021 / Ethereum Blockchain
NBU *
0,7767012356 USD
≈ 17.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
391.373 USD
(1 exchanges)
-30.31% -30%
3006
539 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
≈ 181.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
(1 exchanges)
-30.30% -30%
2705
540 Biểu tượng logo của Tutti Frutti Tutti Frutti
03/2021 / Binance Smart Chain
TFF *
0,0146887485 USD
≈ 340 đ
1.144.150 USD
77.892.928 (8%)
Tổng: 950.000.000
81.518 USD
(2 exchanges)
-30.26% -30%
1737
541 Biểu tượng logo của Stakinglab Stakinglab
02/2019
LABX
0,0035500190 USD
≈ 82 đ
1.438 USD
405.158 (10%)
Tổng: 4.042.772
3 USD
(1 exchanges)
-30.24% -30%
2506
542 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0071001955 USD
≈ 164 đ
118.193 USD
16.646.457 (45%)
Tổng: 37.000.000
151 USD
(3 exchanges)
-30.24% -30%
2233
543 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0023667318 USD
≈ 55 đ
32.020 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
(6 exchanges)
-30.24% -30%
2397
544 Biểu tượng logo của nHBTC nHBTC
12/2020 / Ethereum Blockchain
N0001 *
0,4915078822 USD
≈ 11.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.031.850
520.674 USD
(1 exchanges)
-30.23% -30%
2934
545 Biểu tượng logo của Kobocoin Kobocoin
02/2015
KOBO
0,0142000759 USD
≈ 329 đ
350.745 USD
24.700.248
0 USD
(1 exchanges)
-30.19% -30%
2035
546 Biểu tượng logo của Smol Smol
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMOL *
4,90 USD
≈ 113.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
423 USD
(1 exchanges)
-30.19% -30%
4216
547 Biểu tượng logo của Stellar Gold Stellar Gold
05/2019
XLMG
0,0176181367 USD
≈ 408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 785.595.002
167.869 USD
(2 exchanges)
-30.14% -30%
3214
548 Biểu tượng logo của STK STK
02/2018 / Ethereum Blockchain
STK *
0,0071103387 USD
≈ 165 đ
2.445.753 USD
343.971.372 (69%)
Tổng: 500.000.000
469.400 USD
(2 exchanges)
-30.11% -30%
1519
549 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
10,06 USD
≈ 232.996 đ
29.203.185 USD
2.901.563 (58%)
Tổng: 5.000.000
57.465 USD
(0 exchanges)
-30.10% -30%
721
550 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0149620158 USD
≈ 346 đ
0 USD
N/A
892.173 USD
(4 exchanges)
-30.10% -30%
2826
551 Biểu tượng logo của Okschain Okschain
03/2020 / Ethereum Blockchain
OKS *
0,0000619889 USD
≈ 1 đ
70.378 USD
1.135.330.000 (7%)
Tổng: 17.360.000.000
22 USD
(3 exchanges)
-29.95% -30%
2312
552 Biểu tượng logo của Kemacoin Kemacoin
02/2020
KEMA
0,0016229018 USD
≈ 38 đ
39.534 USD
24.360.241 (97%)
Tổng: 25.017.096
8 USD
(1 exchanges)
-29.94% -30%
2382
553 Biểu tượng logo của bDollar bDollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BDO *
0,2435865018 USD
≈ 5.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.074
1.002.027 USD
(1 exchanges)
-29.94% -30%
2807
554 Biểu tượng logo của Oracle System Oracle System
09/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0001029277 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
220.647 USD
(2 exchanges)
-29.92% -30%
3147
555 Biểu tượng logo của LYNC Network LYNC Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
LYNC *
1,05 USD
≈ 24.308 đ
1.045.838 USD
996.000 (100%)
Tổng: 1.000.000
7.238 USD
(1 exchanges)
-29.90% -30%
1764
556 Biểu tượng logo của HubDao HubDao
10/2020 / Ethereum Blockchain
HD *
3,00 USD
≈ 69.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.200.000
0 USD
(2 exchanges)
-29.87% -30%
4848
557 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,1199784770 USD
≈ 2.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6 USD
(2 exchanges)
-29.84% -30%
4414
558 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0009128823 USD
≈ 21 đ
13.501 USD
14.788.954 (100%)
Tổng: 14.821.830
16 USD
(2 exchanges)
-29.81% -30%
2453
559 Biểu tượng logo của Benchmark Protocol Benchmark Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARK *
1,16 USD
≈ 26.860 đ
34.566.238 USD
29.791.853 (32%)
Tổng: 93.819.737
735.837 USD
(1 exchanges)
-29.81% -30%
678
560 Biểu tượng logo của Wiki Token Wiki Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
WIKI *
1,10 USD
≈ 25.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
37 USD
(1 exchanges)
-29.79% -30%
4364
561 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,1247106281 USD
≈ 2.887 đ
1.357.397 USD
10.884.370 (27%)
Tổng: 40.000.000
26.322 USD
(2 exchanges)
-29.77% -30%
1693
562 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,2453378325 USD
≈ 5.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
355.376 USD
(1 exchanges)
-29.77% -30%
3022
563 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0006201960 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.875.923.095
1.731 USD
(6 exchanges)
-29.72% -30%
4062
564 Biểu tượng logo của Ruler Protocol Ruler Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
RULER *
111,52 USD
≈ 2.581.652 đ
416.967 USD
3.739 (0%)
Tổng: 1.000.000
102.049 USD
(0 exchanges)
-29.65% -30%
1995
565 Biểu tượng logo của Vlad Finance Vlad Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
VLAD *
0,8551502053 USD
≈ 19.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 824.582
7.317 USD
(0 exchanges)
-29.63% -30%
3855
566 Biểu tượng logo của Two Prime FF1 Token Two Prime FF1 Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
FF1 *
0,5708975865 USD
≈ 13.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-29.60% -30%
4577
567 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,2984919601 USD
≈ 6.910 đ
7.188.252 USD
24.081.895
8.051 USD
(3 exchanges)
-29.53% -30%
1184
568 Biểu tượng logo của Tacoswap Tacoswap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TACO *
0,0080489124 USD
≈ 186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 237.721.964
25.605 USD
(0 exchanges)
-29.51% -30%
3619
569 Biểu tượng logo của Enigma Enigma
10/2017 / Ethereum Blockchain
ENG *
0,2395181404 USD
≈ 5.545 đ
3.351.582 USD
13.993.018 (40%)
Tổng: 35.242.582
4.282.657 USD
(17 exchanges)
-29.43% -29%
1430
570 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0235441223 USD
≈ 545 đ
59.981.457 USD
2.547.619.160 (28%)
Tổng: 9.200.000.000
4.001.395 USD
(5 exchanges)
-29.39% -29%
528
571 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,6248122401 USD
≈ 14.464 đ
0 USD
N/A
2.581.634 USD
(1 exchanges)
-29.38% -29%
2684
572 Biểu tượng logo của Origin Sport Origin Sport
06/2018 / Ethereum Blockchain
ORS *
0,0079595721 USD
≈ 184 đ
2.387.870 USD
299.999.850 (100%)
Tổng: 300.000.000
367.411 USD
(2 exchanges)
-29.35% -29%
1526
573 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0015960541 USD
≈ 37 đ
14.135.520 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
130.134 USD
(4 exchanges)
-29.35% -29%
953
574 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,9589725861 USD
≈ 22.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
1.674.924 USD
(2 exchanges)
-29.33% -29%
2723
575 Biểu tượng logo của SoMee.Social SoMee.Social
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONG *
0,0942521212 USD
≈ 2.182 đ
14.137.809 USD
149.999.900 (100%)
Tổng: 150.000.000
216.881 USD
(9 exchanges)
-29.29% -29%
951
576 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLAR *
3,42 USD
≈ 79.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.945 USD
(1 exchanges)
-29.23% -29%
3991
577 Biểu tượng logo của Genesis Vision Genesis Vision
11/2017 / Ethereum Blockchain
GVT *
9,29 USD
≈ 215.001 đ
41.113.755 USD
4.426.883 (100%)
Tổng: 4.436.644
2.501.401 USD
(6 exchanges)
-29.20% -29%
628
578 Biểu tượng logo của StaysBASE StaysBASE
01/2021 / Binance Smart Chain
SBS *
0,0699229388 USD
≈ 1.619 đ
271.880 USD
3.888.275 (70%)
Tổng: 5.539.563
9.443 USD
(1 exchanges)
-29.20% -29%
2083
579 Biểu tượng logo của Chord Protocol Chord Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CHORD *
0,0725327820 USD
≈ 1.679 đ
0 USD
N/A
10.985 USD
(0 exchanges)
-29.19% -29%
3819
580 Biểu tượng logo của BITTUP BITTUP
08/2015 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,0801289998 USD
≈ 1.855 đ
430.287 USD
5.369.927 (26%)
Tổng: 21.000.000
169 USD
(0 exchanges)
-29.15% -29%
1988
581 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,2123041591 USD
≈ 4.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
196.689 USD
(1 exchanges)
-29.14% -29%
3174
582 Biểu tượng logo của PolkaFoundry PolkaFoundry
03/2021 / Ethereum Blockchain
PKF *
1,19 USD
≈ 27.630 đ
18.239.775 USD
15.282.084 (8%)
Tổng: 200.000.000
537.225 USD
(1 exchanges)
-29.13% -29%
872
583 Biểu tượng logo của HollyGold HollyGold
01/2021 / Ethereum Blockchain
HGOLD *
0,6493193763 USD
≈ 15.032 đ
1.964.150 USD
3.024.936 (3%)
Tổng: 100.000.000
954.204 USD
(2 exchanges)
-29.07% -29%
1589
584 Biểu tượng logo của SakeToken SakeToken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAKE *
0,2734262889 USD
≈ 6.330 đ
24.867.894 USD
90.949.169 (70%)
Tổng: 130.375.365
352.704 USD
(1 exchanges)
-29.06% -29%
771
585 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
13,89 USD
≈ 321.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
8.575 USD
(1 exchanges)
-29.01% -29%
3821
586 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020 / Ethereum Blockchain
GTH *
0,2210874215 USD
≈ 5.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.328.511 USD
(2 exchanges)
-29.00% -29%
2763
587 Biểu tượng logo của GamyFi Platform GamyFi Platform
03/2021 / Ethereum Blockchain
GFX *
1,93 USD
≈ 44.629 đ
1.543.256 USD
800.521 (8%)
Tổng: 10.000.000
131.570 USD
(2 exchanges)
-29.00% -29%
1665
588 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0134007208 USD
≈ 310 đ
6.086.753 USD
454.210.883 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
275.298 USD
(4 exchanges)
-28.99% -29%
1237
589 Biểu tượng logo của CoffeeSwap CoffeeSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
COFE *
43,60 USD
≈ 1.009.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
654 USD
(0 exchanges)
-28.97% -29%
4176
590 Biểu tượng logo của Cryptobuyer Cryptobuyer
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,0060056998 USD
≈ 139 đ
344.022 USD
57.282.664 (37%)
Tổng: 155.254.440
987 USD
(2 exchanges)
-28.96% -29%
2039
591 Biểu tượng logo của Californium Californium
04/2015
CF
0,0096359797 USD
≈ 223 đ
23.579 USD
2.446.961
0 USD
(1 exchanges)
-28.94% -29%
2419
592 Biểu tượng logo của xMARK xMARK
03/2021 / Ethereum Blockchain
XMARK *
4,99 USD
≈ 115.442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
25.057 USD
(0 exchanges)
-28.94% -29%
3626
593 Biểu tượng logo của SONM SONM
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNM *
0,5015669669 USD
≈ 11.611 đ
180.363.481 USD
359.600.000 (81%)
Tổng: 444.000.000
1.125.343 USD
(3 exchanges)
-28.93% -29%
293
594 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCPAD *
1,99 USD
≈ 46.116 đ
64.813.728 USD
32.536.276 (19%)
Tổng: 175.600.000
1.927.432 USD
(1 exchanges)
-28.93% -29%
514
595 Biểu tượng logo của BLink BLink
11/2020 / Binance Smart Chain
BLINK *
0,0765135410 USD
≈ 1.771 đ
14.104.983 USD
184.346.235 (18%)
Tổng: 999.999.999
49.157 USD
(1 exchanges)
-28.92% -29%
954
596 Biểu tượng logo của Gadoshi Gadoshi
02/2021 / Binance Smart Chain
GADOSHI *
0,0001912803 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.693.539
680 USD
(0 exchanges)
-28.92% -29%
4175
597 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
12/2017
BCX
0,0029238552 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
525.767 USD
(5 exchanges)
-28.87% -29%
2932
598 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,3417798877 USD
≈ 7.912 đ
0 USD
N/A
660.334 USD
(0 exchanges)
-28.86% -29%
2881
599 Biểu tượng logo của DECENT DECENT
12/2016
DCT
0,0182576457 USD
≈ 423 đ
936.728 USD
51.306.089 (70%)
Tổng: 73.197.775
148 USD
(2 exchanges)
-28.82% -29%
1795
600 Biểu tượng logo của ACoconut ACoconut
10/2020 / Ethereum Blockchain
AC *
1,86 USD
≈ 43.097 đ
4.955.035 USD
2.661.650 (13%)
Tổng: 21.000.000
345.108 USD
(1 exchanges)
-28.80% -29%
1305
601 Biểu tượng logo của Debase Debase
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEBASE *
0,3986083123 USD
≈ 9.228 đ
0 USD
N/A
1.523 USD
(1 exchanges)
-28.76% -29%
4071
602 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,0680377947 USD
≈ 1.575 đ
515.136 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
1.656 USD
(2 exchanges)
-28.75% -29%
1935
603 Biểu tượng logo của IQONIQ FanEcoSystem IQONIQ FanEcoSystem
04/2021 / Ethereum Blockchain
IQQ *
0,0896365131 USD
≈ 2.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
36.513 USD
(1 exchanges)
-28.75% -29%
3542
604 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0400803612 USD
≈ 928 đ
3.540.535 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
138 USD
(2 exchanges)
-28.72% -29%
1409
605 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron Blockchain
BTT *
0,0061571120 USD
≈ 143 đ
4.063.402.201 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
1.430.949.162 USD
(Large exchanges)
-28.66% -29%
47
606 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / Binance Smart Chain
DND *
1,09 USD
≈ 25.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
39.598 USD
(0 exchanges)
-28.65% -29%
3520
607 Biểu tượng logo của Orfano Orfano
04/2021 / Binance Smart Chain
ORFANO *
0,0000000500 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.336 USD
(1 exchanges)
-28.63% -29%
3764
608 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
99,12 USD
≈ 2.294.553 đ
754.973 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
24.940 USD
(0 exchanges)
-28.62% -29%
1847
609 Biểu tượng logo của Balloon-X Balloon-X
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0068186881 USD
≈ 158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
88.992 USD
(1 exchanges)
-28.60% -29%
3348
610 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
1,25 USD
≈ 28.932 đ
1.350.926 USD
1.080.935
25.411 USD
(1 exchanges)
-28.59% -29%
1697
611 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
440,93 USD
≈ 10.207.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
77.568 USD
(1 exchanges)
-28.50% -29%
3380
612 Biểu tượng logo của Seigniorage Shares Seigniorage Shares
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHARE *
0,1002786669 USD
≈ 2.321 đ
2.045.211 USD
20.395.279 (97%)
Tổng: 21.000.000
265.420 USD
(1 exchanges)
-28.45% -28%
1574
613 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0239064037 USD
≈ 553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
389 USD
(2 exchanges)
-28.43% -28%
4230
614 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0983234290 USD
≈ 2.276 đ
27.315.031 USD
277.807.957 (5%)
Tổng: 5.158.308.000
85.617 USD
(1 exchanges)
-28.43% -28%
743
615 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0013830164 USD
≈ 32 đ
15.904.689 USD
11.500.000.000
2.462.884 USD
(8 exchanges)
-28.42% -28%
913
616 Biểu tượng logo của Gambit Gambit
04/2021 / Binance Smart Chain
GMT *
36,10 USD
≈ 835.678 đ
0 USD
N/A
307.995 USD
(0 exchanges)
-28.41% -28%
3054
617 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0008097448 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
70 USD
(1 exchanges)
-28.40% -28%
4339
618 Biểu tượng logo của Neeva Defi Neeva Defi
10/2020 / Ethereum Blockchain
NVA *
2,80 USD
≈ 64.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.075 USD
(1 exchanges)
-28.33% -28%
3888
619 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020
ANY
6,80 USD
≈ 157.445 đ
126.767.399 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
3.007.409 USD
(3 exchanges)
-28.30% -28%
360
620 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0004057165 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
45 USD
(2 exchanges)
-28.29% -28%
4358
621 Biểu tượng logo của VeriCoin VeriCoin
05/2014
VRC
0,0786093078 USD
≈ 1.820 đ
2.643.860 USD
33.632.907
14.290 USD
(3 exchanges)
-28.28% -28%
1489
622 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,1724333204 USD
≈ 3.992 đ
4.277.928 USD
24.809.170 (62%)
Tổng: 40.000.000
9 USD
(3 exchanges)
-28.25% -28%
1344
623 Biểu tượng logo của Bitzeny Bitzeny
07/2015
ZNY
0,0040571645 USD
≈ 94 đ
306.780 USD
75.614.500 (30%)
Tổng: 250.000.000
81 USD
(1 exchanges)
-28.25% -28%
2063
624 Biểu tượng logo của Atheios Atheios
10/2018
ATH
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
81.508 USD
40.178.996 (92%)
Tổng: 43.701.360
120 USD
(1 exchanges)
-28.19% -28%
2292
625 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0021257487 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
3.764 USD
(2 exchanges)
-28.19% -28%
3949
626 Biểu tượng logo của Thrive Token Thrive Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
THRT *
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
209.451 USD
103.247.500 (51%)
Tổng: 202.027.490
2.011 USD
(2 exchanges)
-28.19% -28%
2139
627 Biểu tượng logo của TajCoin TajCoin
08/2016
TAJ
0,0020286273 USD
≈ 47 đ
43.496 USD
21.441.147
0 USD
(2 exchanges)
-28.19% -28%
2374
628 Biểu tượng logo của NAGA NAGA
12/2017 / Ethereum Blockchain
NGC *
0,0446354863 USD
≈ 1.033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.910.266
13.610 USD
(4 exchanges)
-28.16% -28%
3748
629 Biểu tượng logo của ZCore Finance ZCore Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
ZEFI *
1,44 USD
≈ 33.240 đ
0 USD
N/A
2.402 USD
(0 exchanges)
-28.13% -28%
4014
630 Biểu tượng logo của Butterfly Protocol Butterfly Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BFLY *
0,3307006328 USD
≈ 7.656 đ
0 USD
N/A
63.471 USD
(0 exchanges)
-28.11% -28%
3422
631 Biểu tượng logo của Odyssey Odyssey
01/2018 / Ethereum Blockchain
OCN *
0,0013786605 USD
≈ 32 đ
11.029.284 USD
8.000.000.000 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
1.395.725 USD
(10 exchanges)
-28.09% -28%
1038
632 Biểu tượng logo của CY Finance CY Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYF *
0,0000179968 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
558.169 USD
(4 exchanges)
-28.02% -28%
2924
633 Biểu tượng logo của 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token
09/2020
SUSHIBULL
0,1038500000 USD
≈ 2.404 đ
0 USD
N/A
1.285.664 USD
(1 exchanges)
-28.01% -28%
2768
634 Biểu tượng logo của TEAM (TokenStars) TEAM (TokenStars)
05/2018 / Ethereum Blockchain
TEAM *
0,0070981812 USD
≈ 164 đ
86.941 USD
12.248.313 (69%)
Tổng: 17.818.682
2.171 USD
(2 exchanges)
-27.99% -28%
2282
635 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0001992247 USD
≈ 5 đ
514.590 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
91.074 USD
(2 exchanges)
-27.98% -28%
1936
636 Biểu tượng logo của DEXTF Protocol DEXTF Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEXTF *
1,22 USD
≈ 28.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
261.802 USD
(0 exchanges)
-27.98% -28%
3093
637 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,2537806840 USD
≈ 5.875 đ
806.973 USD
3.179.805 (3%)
Tổng: 100.000.000
211.337 USD
(3 exchanges)
-27.92% -28%
1834
638 Biểu tượng logo của r/CryptoCurrency Moons r/CryptoCurrency Moons
10/2020 / Xdai chain
xMOON *
0,1033939757 USD
≈ 2.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.962.504
0 USD
(0 exchanges)
-27.89% -28%
4821
639 Biểu tượng logo của StarterCoin StarterCoin
03/2018 / Ethereum Blockchain
STAC *
0,0006194276 USD
≈ 14 đ
211.849 USD
342.007.189
4.126 USD
(1 exchanges)
-27.87% -28%
2137
640 Biểu tượng logo của Panda Yield Panda Yield
01/2021 / Binance Smart Chain
BBOO *
0,3073283846 USD
≈ 7.115 đ
428.945 USD
1.395.721 (100%)
Tổng: 1.395.882
24.796 USD
(0 exchanges)
-27.87% -28%
1984
641 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,0023495456 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
73.605 USD
(3 exchanges)
-27.86% -28%
3388
642 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
1,53 USD
≈ 35.416 đ
18.727.261 USD
12.241.334 (0%)
Tổng: 7.692.000.000
1.160.956 USD
(4 exchanges)
-27.85% -28%
863
643 Biểu tượng logo của AICON AICON
07/2020 / Ethereum Blockchain
AICO *
0,0354238541 USD
≈ 820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.652 USD
(1 exchanges)
-27.84% -28%
3734
644 Biểu tượng logo của MixTrust MixTrust
08/2020 / Ethereum Blockchain
MXT *
0,0026245292 USD
≈ 61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
416.698 USD
(1 exchanges)
-27.84% -28%
2987
645 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
431,92 USD
≈ 9.998.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.303.523 USD
(4 exchanges)
-27.80% -28%
2694
646 Biểu tượng logo của LOLTOKEN LOLTOKEN
11/2019 / Ethereum Blockchain
LOL *
0,0221532674 USD
≈ 513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.835 USD
(1 exchanges)
-27.78% -28%
4053
647 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0133048945 USD
≈ 308 đ
33.278.103 USD
2.501.192.519 (46%)
Tổng: 5.400.000.000
2.092.036 USD
(10 exchanges)
-27.76% -28%
691
648 Biểu tượng logo của SHIELD SHIELD
11/2017
XSH
0,0004606178 USD
≈ 11 đ
236.285 USD
512.973.375 (68%)
Tổng: 752.520.000
195 USD
(2 exchanges)
-27.76% -28%
2114
649 Biểu tượng logo của RougeCoin RougeCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
XRGE *
0,0001456244 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
60.898 USD
(0 exchanges)
-27.76% -28%
3434
650 Biểu tượng logo của Cub Finance Cub Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
CUB *
1,66 USD
≈ 38.466 đ
0 USD
N/A
536.008 USD
(0 exchanges)
-27.75% -28%
2927
651 Biểu tượng logo của Spartan Protocol Spartan Protocol
09/2020 / Binance Smart Chain
SPARTA *
0,7688508740 USD
≈ 17.799 đ
49.805.593 USD
64.779.263 (22%)
Tổng: 300.000.000
3.851.992 USD
(3 exchanges)
-27.73% -28%
582
652 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0939831403 USD
≈ 2.176 đ
0 USD
N/A
15.468 USD
(4 exchanges)
-27.70% -28%
3723
653 Biểu tượng logo của CommunityToken CommunityToken
03/2021 / Binance Smart Chain
CT *
0,0002589709 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
456 USD
(0 exchanges)
-27.66% -28%
4209
654 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
10,59 USD
≈ 245.241 đ
1.485.701.543 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
691.611.647 USD
(Large exchanges)
-27.65% -28%
85
655 Biểu tượng logo của UnoRe UnoRe
03/2021
UNO
0,3791117683 USD
≈ 8.776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
119.654 USD
(0 exchanges)
-27.65% -28%
3279
656 Biểu tượng logo của Baer Chain Baer Chain
12/2018
BRC
0,0344238247 USD
≈ 797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-27.61% -28%
4496
657 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0253578412 USD
≈ 587 đ
947.097 USD
37.349.278 (78%)
Tổng: 48.166.000
15 USD
(1 exchanges)
-27.61% -28%
1791
658 Biểu tượng logo của Fundamenta Fundamenta
10/2020 / Ethereum Blockchain
FMTA *
1,89 USD
≈ 43.680 đ
1.768.798 USD
937.439 (5%)
Tổng: 17.939.529
3.818.320 USD
(1 exchanges)
-27.55% -28%
1629
659 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
3,74 USD
≈ 86.470 đ
41.607.645 USD
11.139.341 (11%)
Tổng: 100.000.000
3.673.098 USD
(3 exchanges)
-27.51% -28%
626
660 Biểu tượng logo của Phoenix Global Phoenix Global
10/2017 / Neo Blockchain
PHB *
0,0172664827 USD
≈ 400 đ
61.193.971 USD
3.544.090.127
2.533.082 USD
(6 exchanges)
-27.45% -27%
521
661 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
288,47 USD
≈ 6.678.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
-27.41% -27%
4882
662 Biểu tượng logo của GoHelpFund GoHelpFund
10/2018
HELP
0,0020126710 USD
≈ 47 đ
24.448 USD
12.147.167 (53%)
Tổng: 23.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-27.40% -27%
2415
663 Biểu tượng logo của Viberate Viberate
10/2017 / Ethereum Blockchain
VIB *
0,0886393921 USD
≈ 2.052 đ
17.446.448 USD
196.825.000 (98%)
Tổng: 200.000.000
2.440.873 USD
(12 exchanges)
-27.38% -27%
885
664 Biểu tượng logo của COIL COIL
08/2020 / Ethereum Blockchain
COIL *
0,9019833698 USD
≈ 20.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.015 USD
(1 exchanges)
-27.37% -27%
4045
665 Biểu tượng logo của Komodo Komodo
02/2017
KMD
2,57 USD
≈ 59.488 đ
323.261.069 USD
125.798.889 (63%)
Tổng: 200.000.000
16.514.623 USD
(20 exchanges)
-27.35% -27%
160
666 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0043197210 USD
≈ 100 đ
36.625.018 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
5.098.024 USD
(2 exchanges)
-27.34% -27%
659
667 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0042886309 USD
≈ 99 đ
3.552.503 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
731 USD
(3 exchanges)
-27.34% -27%
1410
668 Biểu tượng logo của ECC ECC
03/2014
ECC
0,0003881763 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
51 USD
(3 exchanges)
-27.33% -27%
4355
669 Biểu tượng logo của Crypto Rewards Studio Crypto Rewards Studio
02/2021 / Ethereum Blockchain
CRS *
0,0051075837 USD
≈ 118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.120 USD
(2 exchanges)
-27.33% -27%
3884
670 Biểu tượng logo của MoonTools MoonTools
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONS *
67,68 USD
≈ 1.566.837 đ
1.861.253 USD
27.500 (55%)
Tổng: 50.000
16.702 USD
(1 exchanges)
-27.32% -27%
1609
671 Biểu tượng logo của SONO SONO
11/2017
SONO
0,0152147047 USD
≈ 352 đ
31.720 USD
2.084.823
16 USD
(1 exchanges)
-27.28% -27%
2398
672 Biểu tượng logo của Echoin Echoin
09/2019 / Ethereum Blockchain
EC *
0,0085697243 USD
≈ 198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
710.953 USD
(1 exchanges)
-27.27% -27%
2863
673 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0152199360 USD
≈ 352 đ
3.983.884 USD
261.754.290 (87%)
Tổng: 300.000.000
1.238 USD
(3 exchanges)
-27.25% -27%
1369
674 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0003425606 USD
≈ 8 đ
6.469.778 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
21.262 USD
(7 exchanges)
-27.17% -27%
1216
675 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0297001532 USD
≈ 688 đ
1.054.746 USD
35.513.140 (9%)
Tổng: 400.000.000
11.001 USD
(0 exchanges)
-27.17% -27%
1759
676 Biểu tượng logo của Donnie Finance Donnie Finance
03/2021 / IOST Blockchain
DON *
1,38 USD
≈ 31.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
196.796 USD
(0 exchanges)
-27.06% -27%
3175
677 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,3181282182 USD
≈ 7.365 đ
24.915.849 USD
78.320.147 (78%)
Tổng: 100.000.000
1.312.327 USD
(9 exchanges)
-26.98% -27%
774
678 Biểu tượng logo của OBORTECH OBORTECH
05/2021 / Ethereum Blockchain
OBOT *
0,0587498764 USD
≈ 1.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
268.863 USD
(0 exchanges)
-26.98% -27%
3086
679 Biểu tượng logo của Stone DeFi Stone DeFi
03/2021 / Ethereum Blockchain
STN *
1,85 USD
≈ 42.773 đ
0 USD
N/A
1.627.085 USD
(0 exchanges)
-26.95% -27%
2729
680 Biểu tượng logo của Equilibria Equilibria
08/2019
XEQ
0,2353207667 USD
≈ 5.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.560.000
65.608 USD
(2 exchanges)
-26.93% -27%
3414
681 Biểu tượng logo của Value Network Value Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
VNTW *
1,73 USD
≈ 39.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.048.509 USD
(0 exchanges)
-26.93% -27%
2798
682 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,5618161120 USD
≈ 13.006 đ
10.271.409 USD
18.282.511 (39%)
Tổng: 46.405.087
1.210.193 USD
(0 exchanges)
-26.92% -27%
1070
683 Biểu tượng logo của Friction Finance Friction Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TAO *
0,1184676315 USD
≈ 2.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.333 USD
(0 exchanges)
-26.91% -27%
4093
684 Biểu tượng logo của Zyro Zyro
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZYRO *
0,0285505838 USD
≈ 661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
90.621 USD
(4 exchanges)
-26.87% -27%
3346
685 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0076178548 USD
≈ 176 đ
930.498 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
9 USD
(3 exchanges)
-26.84% -27%
1796
686 Biểu tượng logo của Whole Network Whole Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0009221267 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.407.307 USD
(4 exchanges)
-26.81% -27%
2754
687 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0072254204 USD
≈ 167 đ
691.147.299 USD
95.654.960.450 (96%)
Tổng: 100.000.000.000
103.873.709 USD
(22 exchanges)
-26.80% -27%
116
688 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFBX *
0,0065088324 USD
≈ 151 đ
15.345.061 USD
2.357.575.088 (47%)
Tổng: 5.000.000.000
254.214 USD
(4 exchanges)
-26.70% -27%
925
689 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0058883301 USD
≈ 136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.299 USD
(1 exchanges)
-26.69% -27%
3653
690 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,8212070065 USD
≈ 19.011 đ
3.397.744 USD
4.137.500 (4%)
Tổng: 100.000.000
453.657 USD
(0 exchanges)
-26.69% -27%
1421
691 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,6269875245 USD
≈ 14.515 đ
0 USD
N/A
1.058.714 USD
(1 exchanges)
-26.67% -27%
2789
692 Biểu tượng logo của ZKSwap ZKSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
1,61 USD
≈ 37.239 đ
317.604.805 USD
197.440.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
26.995.073 USD
(3 exchanges)
-26.64% -27%
164
693 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
554,58 USD
≈ 12.838.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
200.450 USD
(1 exchanges)
-26.61% -27%
3172
694 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,1045298795 USD
≈ 2.420 đ
313.054.445 USD
2.994.880.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
53.645.368 USD
(31 exchanges)
-26.55% -27%
165
695 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,7277999281 USD
≈ 16.849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.435 USD
(0 exchanges)
-26.55% -27%
3927
696 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,1983704982 USD
≈ 4.592 đ
1.885.508 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-26.50% -27%
1603
697 Biểu tượng logo của COST COIN+ COST COIN+
08/2020 / Ethereum Blockchain
AKM *
0,0005428706 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.244 USD
(1 exchanges)
-26.45% -26%
3902
698 Biểu tượng logo của Grumpy Cat Grumpy Cat
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000282 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
32.701 USD
(1 exchanges)
-26.45% -26%
3526
699 Biểu tượng logo của BlockSwap Network BlockSwap Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBSN *
0,0466616844 USD
≈ 1.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
191.818 USD
(0 exchanges)
-26.43% -26%
3179
700 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0270635143 USD
≈ 627 đ
334.028 USD
12.342.380 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
858.736 USD
(3 exchanges)
-26.42% -26%
2044
701 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0033269510 USD
≈ 77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
409 USD
(2 exchanges)
-26.36% -26%
4220
702 Biểu tượng logo của Phoswap Phoswap
02/2021 / Binance Smart Chain
PHO *
0,3105442914 USD
≈ 7.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
72.614 USD
(1 exchanges)
-26.35% -26%
3394
703 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
127,57 USD
≈ 2.953.179 đ
1.785.940 USD
14.000
420.317 USD
(2 exchanges)
-26.35% -26%
1624
704 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
31,71 USD
≈ 734.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
8.061 USD
(3 exchanges)
-26.30% -26%
3831
705 Biểu tượng logo của Kambria Yield Tuning Engine Kambria Yield Tuning Engine
04/2021 / Ethereum Blockchain
KYTE *
1,82 USD
≈ 42.182 đ
0 USD
N/A
8.065 USD
(0 exchanges)
-26.27% -26%
3836
706 Biểu tượng logo của Aeternity Aeternity
06/2017
AE
0,3405305282 USD
≈ 7.883 đ
114.635.556 USD
336.638.119 (63%)
Tổng: 536.306.702
21.024.956 USD
(26 exchanges)
-26.20% -26%
375
707 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
26,45 USD
≈ 612.238 đ
435.046.226 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
14.558.666 USD
(6 exchanges)
-26.18% -26%
141
708 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
1,34 USD
≈ 30.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
1.515 USD
(7 exchanges)
-26.14% -26%
4074
709 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
2,85 USD
≈ 65.941 đ
56.968.858 USD
20.000.000 (20%)
Tổng: 100.000.000
2.406.745 USD
(5 exchanges)
-26.14% -26%
543
710 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
43.378 USD
≈ 1.004.189.592 đ
36.970.825 USD
852 (13%)
Tổng: 6.613
713.194 USD
(3 exchanges)
-26.14% -26%
653
711 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0003747427 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
716 USD
(0 exchanges)
-26.13% -26%
4169
712 Biểu tượng logo của Primas Primas
08/2017 / Ethereum Blockchain
PST *
0,0416233622 USD
≈ 964 đ
2.193.242 USD
52.692.565 (52%)
Tổng: 101.342.466
9.366.484 USD
(4 exchanges)
-26.10% -26%
1550
713 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,6371555035 USD
≈ 14.750 đ
14.853.105 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
182.404 USD
(1 exchanges)
-26.10% -26%
937
714 Biểu tượng logo của SHENG SHENG
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHENG *
0,0008130434 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
35 USD
(1 exchanges)
-26.09% -26%
4368
715 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,50 USD
≈ 196.770 đ
336.671.915 USD
39.609.523 (100%)
Tổng: 39.609.524
44.940.863 USD
(43 exchanges)
-26.05% -26%
155
716 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
1,81 USD
≈ 41.850 đ
233.459.188 USD
129.140.669 (82%)
Tổng: 157.261.566
6.510.081 USD
(19 exchanges)
-26.00% -26%
191
717 Biểu tượng logo của Utrust Utrust
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,6184101801 USD
≈ 14.316 đ
278.284.581 USD
450.000.000 (90%)
Tổng: 500.000.000
39.002.224 USD
(16 exchanges)
-26.00% -26%
176
718 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,1125871647 USD
≈ 2.606 đ
50.215.243 USD
446.012.145
223.971 USD
(1 exchanges)
-26.00% -26%
580
719 Biểu tượng logo của BlackCoin BlackCoin
02/2014
BLK
0,1217176379 USD
≈ 2.818 đ
7.383.115 USD
60.657.723
154.517 USD
(4 exchanges)
-25.97% -26%
1172
720 Biểu tượng logo của ETHERLAND ETHERLAND
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0764670011 USD
≈ 1.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.478 USD
(3 exchanges)
-25.96% -26%
3961
721 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
0,0056347711 USD
≈ 130 đ
3.380.863 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
247.310 USD
(4 exchanges)
-25.95% -26%
1425
722 Biểu tượng logo của SAFE Community Token SAFE Community Token
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFECOM *
0,0000057080 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666.666
5.643 USD
(0 exchanges)
-25.92% -26%
3898
723 Biểu tượng logo của Dusk Network Dusk Network
07/2019 / Binance Chain
DUSK *
0,2154987839 USD
≈ 4.989 đ
79.325.923 USD
368.103.806 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
4.025.639 USD
(8 exchanges)
-25.91% -26%
464
724 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron Blockchain
JST *
0,1146364772 USD
≈ 2.654 đ
259.115.891 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
221.285.933 USD
(45 exchanges)
-25.89% -26%
182
725 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0264868181 USD
≈ 613 đ
5.990.446 USD
226.167.071 (54%)
Tổng: 420.000.000
24.737 USD
(2 exchanges)
-25.89% -26%
1244
726 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,1686190123 USD
≈ 3.904 đ
585.189.549 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
45.533.945 USD
(61 exchanges)
-25.82% -26%
125
727 Biểu tượng logo của Super Bitcoin Super Bitcoin
12/2017
SBTC
2,01 USD
≈ 46.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.210.000
139.704 USD
(7 exchanges)
-25.79% -26%
3250
728 Biểu tượng logo của Blue Swap Blue Swap
04/2021 / Binance Smart Chain
BLUE *
1,65 USD
≈ 38.142 đ
0 USD
N/A
9.858 USD
(0 exchanges)
-25.79% -26%
3791
729 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
2,22 USD
≈ 51.417 đ
180.731.308 USD
81.372.713 (81%)
Tổng: 100.000.000
17.099.212 USD
(20 exchanges)
-25.78% -26%
294
730 Biểu tượng logo của HappinessToken HappinessToken
02/2021 / Binance Smart Chain
HPS *
3,83 USD
≈ 88.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
27.950 USD
(0 exchanges)
-25.77% -26%
3598
731 Biểu tượng logo của VeraSwap VeraSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
VRAP *
0,0438742491 USD
≈ 1.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.436 USD
(2 exchanges)
-25.76% -26%
3960
732 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0048876798 USD
≈ 113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
228 USD
(2 exchanges)
-25.75% -26%
4260
733 Biểu tượng logo của Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain
08/2020
CTC
0,0096119057 USD
≈ 223 đ
0 USD
N/A
202.435 USD
(1 exchanges)
-25.72% -26%
3170
734 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0386316317 USD
≈ 894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
35 USD
(3 exchanges)
-25.68% -26%
4367
735 Biểu tượng logo của ENTONE ENTONE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ENTONE *
0,0738414466 USD
≈ 1.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.456 USD
(1 exchanges)
-25.67% -26%
3962
736 Biểu tượng logo của SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
SRN *
0,0183028191 USD
≈ 424 đ
9.001.709 USD
491.820.906 (86%)
Tổng: 572.166.104
521.449 USD
(11 exchanges)
-25.66% -26%
1103
737 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,4164254938 USD
≈ 9.640 đ
366.323.966 USD
879.686.695 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
96.283.638 USD
(1 exchanges)
-25.64% -26%
238
738 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,0000721295 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.812 USD
(2 exchanges)
-25.62% -26%
4056
739 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
24,08 USD
≈ 557.467 đ
25.796.986 USD
1.071.274 (5%)
Tổng: 23.037.721
1.917.986 USD
(1 exchanges)
-25.62% -26%
766
740 Biểu tượng logo của Elastic BNB Elastic BNB
04/2021 / Binance Smart Chain
XBN *
1,11 USD
≈ 25.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.500.000
41.726 USD
(0 exchanges)
-25.60% -26%
3507
741 Biểu tượng logo của Chainswap Chainswap
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOKEN *
2,07 USD
≈ 47.862 đ
9.699.529 USD
4.691.493 (5%)
Tổng: 100.000.000
503.655 USD
(0 exchanges)
-25.59% -26%
1085
742 Biểu tượng logo của The Hustle App The Hustle App
02/2020 / Ethereum Blockchain
HUSL *
0,0005071950 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
319 USD
(3 exchanges)
-25.57% -26%
4241
743 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0004687613 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181.274 USD
(5 exchanges)
-25.57% -26%
3197
744 Biểu tượng logo của Lisk Machine Learning Lisk Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0490216709 USD
≈ 1.135 đ
5.882.601 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
196.880 USD
(1 exchanges)
-25.56% -26%
1249
745 Biểu tượng logo của OAX OAX
07/2017 / Ethereum Blockchain
OAX *
0,3133642494 USD
≈ 7.254 đ
23.883.180 USD
76.215.394 (76%)
Tổng: 100.000.000
408.501 USD
(4 exchanges)
-25.55% -26%
787
746 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0016007128 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
6.145 USD
(1 exchanges)
-25.55% -26%
3882
747 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
9,91 USD
≈ 229.495 đ
481.751.369 USD
48.596.044 (9%)
Tổng: 555.000.000
53.827.468 USD
(2 exchanges)
-25.47% -25%
230
748 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0038000744 USD
≈ 88 đ
473.828 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
4.835 USD
(2 exchanges)
-25.43% -25%
1954
749 Biểu tượng logo của Keep4r Keep4r
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP4R *
9,21 USD
≈ 213.220 đ
759.010 USD
82.408 (82%)
Tổng: 100.000
50.315 USD
(2 exchanges)
-25.40% -25%
1850
750 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0324738885 USD
≈ 752 đ
1.551.956.130 USD
47.790.892.992
154.284.525 USD
(24 exchanges)
-25.37% -25%
83
751 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,1331413216 USD
≈ 3.082 đ
1.050.458 USD
7.889.799 (38%)
Tổng: 21.000.001
1.673 USD
(4 exchanges)
-25.37% -25%
1766
752 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0126010187 USD
≈ 292 đ
10.902.732 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
253.865 USD
(0 exchanges)
-25.37% -25%
1053
753 Biểu tượng logo của E1337 E1337
04/2021 / Ethereum Blockchain
1337 *
2,70 USD
≈ 62.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.918 USD
(0 exchanges)
-25.32% -25%
3893
754 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0006565291 USD
≈ 15 đ
1.464.357 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
15.019 USD
(4 exchanges)
-25.31% -25%
1676
755 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
87,04 USD
≈ 2.014.941 đ
6.858.634 USD
78.800 (8%)
Tổng: 1.000.000
713.132 USD
(0 exchanges)
-25.31% -25%
1203
756 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
7,21 USD
≈ 166.944 đ
923.355.538 USD
128.040.689 (89%)
Tổng: 143.970.957
139.902.229 USD
(30 exchanges)
-25.30% -25%
105
757 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0136753427 USD
≈ 317 đ
95.415.676 USD
6.977.205.436 (25%)
Tổng: 27.908.821.747
377.978 USD
(3 exchanges)
-25.29% -25%
415
758 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0254497754 USD
≈ 589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.600.000.000
6.591.348 USD
(10 exchanges)
-25.28% -25%
2613
759 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0025357841 USD
≈ 59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
71 USD
(1 exchanges)
-25.26% -25%
4338
760 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,0005071568 USD
≈ 12 đ
16.472 USD
32.479.221
1 USD
(3 exchanges)
-25.26% -25%
2444
761 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
16,51 USD
≈ 382.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
436 USD
(0 exchanges)
-25.26% -25%
4213
762 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,3141274212 USD
≈ 7.272 đ
6.928.896 USD
22.057.596 (13%)
Tổng: 168.000.000
179.627 USD
(2 exchanges)
-25.25% -25%
1196
763 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,1457286373 USD
≈ 3.374 đ
1.166.144.922 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
51.822.612 USD
(4 exchanges)
-25.23% -25%
214
764 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
11,40 USD
≈ 263.847 đ
98.100.822 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
27.842.478 USD
(6 exchanges)
-25.22% -25%
411
765 Biểu tượng logo của SOAR.FI SOAR.FI
01/2021 / Ethereum Blockchain
SOAR *
0,5602116070 USD
≈ 12.969 đ
4.734.636 USD
8.451.514 (85%)
Tổng: 10.000.000
18.549 USD
(1 exchanges)
-25.21% -25%
1318
766 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain
SCB *
8,67 USD
≈ 200.721 đ
283.066 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
5.147 USD
(0 exchanges)
-25.21% -25%