1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2877 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1580) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 19:30

Bảng xếp hạng 2877 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của ATN ATN
01/2018 / Ethereum Blockchain
ATN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-100.00% -100%
5998
2 Biểu tượng logo của GrowingFi GrowingFi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GROW *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-100.00% -100%
6404
3 Biểu tượng logo của ZABAKU INU ZABAKU INU
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZABAKU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.616.868.674.757.410
0 USD
(0 exchanges)
-100.00% -100%
6415
4 Biểu tượng logo của Only 1 Token Only 1 Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
O1T *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
0 USD
(0 exchanges)
-100.00% -100%
6494
5 Biểu tượng logo của Project DogeX Project DogeX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$DOGEX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-100.00% -100%
6652
6 Biểu tượng logo của Doge Universe Doge Universe
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPACEXDOGE *
0,0000000385 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-99.92% -100%
6582
7 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRIKE *
0,0002668593 USD
6,0991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.377 USD
(2 exchanges)
-99.69% -100%
3615
8 Biểu tượng logo của Cryptocurrency Top 10 Tokens Index Cryptocurrency Top 10 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
CC10 *
0,41 USD
9.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.746
0 USD
(1 exchanges)
-99.37% -99%
6344
9 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000025161 USD
0,0575 đ
77.870 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
37 USD
(3 exchanges)
-98.38% -98%
2420
10 Biểu tượng logo của Spain National Fan Token Spain National Fan Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
SNFT *
0,0082988654 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
483.538 USD
(1 exchanges)
-98.13% -98%
3328
11 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
0,0150979464 USD
345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
465 USD
(2 exchanges)
-96.84% -97%
5567
12 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0038689128 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
15 USD
(2 exchanges)
-96.76% -97%
5874
13 Biểu tượng logo của Tavittcoin Tavittcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAVITT *
0,0174267038 USD
398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-96.17% -96%
6219
14 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
3,79 USD
86.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.728 USD
(0 exchanges)
-95.72% -96%
4827
15 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIMOCHI *
0,0004029739 USD
9,2100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
64 USD
(0 exchanges)
-94.94% -95%
5780
16 Biểu tượng logo của Frosted Cake Frosted Cake
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FROSTEDCAKE *
0,0000060058 USD
0,1373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
25.452 USD
(1 exchanges)
-94.26% -94%
4657
17 Biểu tượng logo của Uranus Uranus
07/2019 / Ethereum Blockchain
URAC *
0,0012896376 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
324 USD
(3 exchanges)
-94.25% -94%
5607
18 Biểu tượng logo của Papp Mobile Papp Mobile
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAPP *
0,0000000441 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.755 USD
(0 exchanges)
-93.95% -94%
5175
19 Biểu tượng logo của Crypto Bank Coin Crypto Bank Coin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
20.985 USD
(1 exchanges)
-93.55% -94%
4743
20 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0097727635 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
29 USD
(1 exchanges)
-93.44% -93%
5843
21 Biểu tượng logo của Bidesk Bidesk
05/2020 / Ethereum Blockchain
BDK *
0,0002999638 USD
6,8557 đ
2.393 USD
7.977.478 (8%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-92.50% -93%
2682
22 Biểu tượng logo của CoinMerge CoinMerge
07/2021 / Ethereum Blockchain
CMERGE *
0,0000185009 USD
0,4228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-91.97% -92%
6479
23 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,0012018365 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
0 USD
(1 exchanges)
-91.94% -92%
6260
24 Biểu tượng logo của Ms Moona Rewards Ms Moona Rewards
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONA *
0,000007473 USD
0,1708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000.000
274.139 USD
(0 exchanges)
-90.64% -91%
3529
25 Biểu tượng logo của X3Swap X3Swap
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
X3S *
0,0000106378 USD
0,2431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
9.429 USD
(1 exchanges)
-90.61% -91%
5024
26 Biểu tượng logo của Shrew Shrew
07/2021
SHREW
0,0001336549 USD
3,0547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000.000
358.954 USD
(2 exchanges)
-90.47% -90%
3429
27 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0000294964 USD
0,6741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
64 USD
(2 exchanges)
-89.86% -90%
5781
28 Biểu tượng logo của PhiFi Finance PhiFi Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PHIFIV2 *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-86.87% -87%
6528
29 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
398.181 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-86.34% -86%
2087
30 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
41.923 USD
1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-86.34% -86%
2516
31 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
456.538 USD
10.890.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-86.34% -86%
2046
32 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
41.632 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-86.33% -86%
2519
33 Biểu tượng logo của TRONCLASSIC TRONCLASSIC
09/2018 / Ethereum Blockchain
TRXC *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-86.33% -86%
5950
34 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000838453 USD
1,9163 đ
90.145 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-85.01% -85%
2391
35 Biểu tượng logo của AstroDoggy AstroDoggy
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADOG *
0,0000004425 USD
0,0101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-83.24% -83%
6633
36 Biểu tượng logo của Bitcashpay Bitcashpay
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0006075343 USD
13,8852 đ
120.690 USD
198.655.033 (23%)
Tổng: 850.000.000
125.952 USD
(1 exchanges)
-82.99% -83%
2293
37 Biểu tượng logo của Theoscoin Theoscoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THS *
0,0096313606 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
100.871 USD
(1 exchanges)
-81.84% -82%
4031
38 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000419226 USD
0,9581 đ
405.161 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
644 USD
(2 exchanges)
-81.26% -81%
2081
39 Biểu tượng logo của Polysage Polysage
10/2021 / Polygon Blockchain
SAGE *
75,99 USD
1.736.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800
345.466 USD
(0 exchanges)
-80.73% -81%
3442
40 Biểu tượng logo của SaylorCake SaylorCake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCAKE *
0,0000004692 USD
0,0107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
23.495 USD
(0 exchanges)
-79.55% -80%
4694
41 Biểu tượng logo của Baby Fort Knox Baby Fort Knox
09/2021 / Polygon Blockchain
BFK *
0,0001629155 USD
3,7234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-79.29% -79%
6616
42 Biểu tượng logo của Sugarland Sugarland
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SUGAR *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000.000
99.740 USD
(1 exchanges)
-79.14% -79%
4035
43 Biểu tượng logo của Lightcoin Lightcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
LHC *
0,15 USD
3.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.147.483.647
176.388 USD
(0 exchanges)
-77.65% -78%
3730
44 Biểu tượng logo của PlantVsUndead PlantVsUndead
08/2021 / Binance Smart Chain
PVU *
2,49 USD
56.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
20.925.592 USD
(1 exchanges)
-77.01% -77%
2715
45 Biểu tượng logo của Future Of Finance Fund Future Of Finance Fund
06/2021 / Ethereum Blockchain
FFF *
30,23 USD
691.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.489
0 USD
(1 exchanges)
-75.61% -76%
6434
46 Biểu tượng logo của CoviCoin CoviCoin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CVC *
0,0005294502 USD
12,1006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
33.093 USD
(1 exchanges)
-75.36% -75%
4541
47 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
1,54 USD
35.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-75.35% -75%
5962
48 Biểu tượng logo của Nico Robin Inu Nico Robin Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
ROBIN *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
19.915 USD
(1 exchanges)
-75.23% -75%
4768
49 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,0012157568 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
169 USD
(0 exchanges)
-74.96% -75%
5685
50 Biểu tượng logo của HoneyMoon Finance HoneyMoon Finance
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOON *
6,32 USD
144.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.842
126.280 USD
(0 exchanges)
-74.85% -75%
3904
51 Biểu tượng logo của Sasuke Inu Sasuke Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
SINU *
0,0000116223 USD
0,2656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
17.156 USD
(0 exchanges)
-73.93% -74%
4818
52 Biểu tượng logo của Fox Trading Fox Trading
07/2018 / Binance Smart Chain (BEP20)
FOXT *
0,0041779204 USD
95 đ
35.461 USD
8.487.614
0 USD
(2 exchanges)
-73.87% -74%
2536
53 Biểu tượng logo của Bitcoin SB Bitcoin SB
10/2021 / Ethereum Blockchain
BSB *
95,00 USD
2.171.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
189.880 USD
(0 exchanges)
-72.92% -73%
3693
54 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron20 Blockchain
EOX *
0,0000999864 USD
2,2852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
277 USD
(1 exchanges)
-72.74% -73%
5628
55 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000838453 USD
1,9163 đ
1.623.403 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-72.67% -73%
1657
56 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0033325979 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5 USD
(2 exchanges)
-71.04% -71%
5923
57 Biểu tượng logo của International Squid Games International Squid Games
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SQUIDGAMES *
0,0005642886 USD
12,8968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78.042 USD
(0 exchanges)
-70.64% -71%
4152
58 Biểu tượng logo của Spacelens Spacelens
07/2021 / Ethereum Blockchain
SPACE *
0,0268103533 USD
613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-70.37% -70%
6480
59 Biểu tượng logo của Buffaloswap RED Buffaloswap RED
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REDBUFF *
2,25 USD
51.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
70.671 USD
(1 exchanges)
-70.29% -70%
4202
60 Biểu tượng logo của Plant Vs Undead Plant Vs Undead
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVU *
0,75 USD
17.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.333.747 USD
(1 exchanges)
-70.08% -70%
2769
61 Biểu tượng logo của TrusterCoin TrusterCoin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TSC *
0,0194092872 USD
444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
1.083.186 USD
(1 exchanges)
-69.80% -70%
3082
62 Biểu tượng logo của HoneyFarm HoneyFarm
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BEAR *
7,34 USD
167.792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.800
12.540 USD
(1 exchanges)
-69.76% -70%
4926
63 Biểu tượng logo của Kite Sync Kite Sync
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KITE *
0,0102708267 USD
235 đ
0 USD
N/A
16.868 USD
(0 exchanges)
-68.71% -69%
4823
64 Biểu tượng logo của Koinomo Koinomo
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KMO *
0,0780259267 USD
1.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.198 USD
(1 exchanges)
-67.61% -68%
4643
65 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,0118626332 USD
271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.906.884 USD
(0 exchanges)
-67.54% -68%
2941
66 Biểu tượng logo của Nadeshiko Nadeshiko
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NDSK *
0,0001299823 USD
2,9707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.200.000.000
36 USD
(0 exchanges)
-67.51% -68%
5833
67 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
0,0999864001 USD
2.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
-66.68% -67%
6175
68 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,0303353733 USD
693 đ
44.575 USD
1.469.411 (29%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-66.59% -67%
2508
69 Biểu tượng logo của Fesschain Fesschain
07/2020 / Ethereum Blockchain
FESS *
0,000367547 USD
8,4003 đ
43.405 USD
118.093.196 (1%)
Tổng: 9.637.574.155
1.236 USD
(4 exchanges)
-66.42% -66%
2512
70 Biểu tượng logo của Khalifa Finance Khalifa Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KHALIFA *
0,0000005287 USD
0,0121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
20.135 USD
(0 exchanges)
-66.12% -66%
4767
71 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0001257679 USD
2,8744 đ
101.519 USD
807.196.478 (99%)
Tổng: 812.209.591
1 USD
(2 exchanges)
-65.35% -65%
2371
72 Biểu tượng logo của Fiscus.fyi Fiscus.fyi
09/2020 / Ethereum Blockchain
FFYI *
0,97 USD
22.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
844 USD
(1 exchanges)
-65.11% -65%
5487
73 Biểu tượng logo của Prelax Prelax
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEA *
0,0003951681 USD
9,0316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 601.018.625
17.151 USD
(0 exchanges)
-64.98% -65%
4817
74 Biểu tượng logo của DeFi11 DeFi11
08/2021 / Ethereum Blockchain
D11 *
0,22 USD
5.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
662.200 USD
(1 exchanges)
-64.87% -65%
3228
75 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000012415 USD
0,0284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
14 USD
(2 exchanges)
-64.41% -64%
5877
76 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0085404519 USD
195 đ
172.517 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
27 USD
(2 exchanges)
-64.08% -64%
2270
77 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron20 Blockchain
DJV *
45,10 USD
1.030.694 đ
118.831 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
139 USD
(1 exchanges)
-64.01% -64%
2352
78 Biểu tượng logo của HalfPizza HalfPizza
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIZA *
0,0000983377 USD
2,2475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
1.920.028 USD
(0 exchanges)
-63.43% -63%
2939
79 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000003969 USD
0,0091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
7.352 USD
(1 exchanges)
-63.04% -63%
5089
80 Biểu tượng logo của Baby Shiba Baby Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
BHIBA *
0,0000017049 USD
0,0390 đ
0 USD
N/A
197.236 USD
(0 exchanges)
-62.95% -63%
3671
81 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0006454335 USD
14,7514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-62.68% -63%
6046
82 Biểu tượng logo của Moonbird Moonbird
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBIRD *
0,60 USD
13.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.978.460
419.831 USD
(1 exchanges)
-62.67% -63%
3371
83 Biểu tượng logo của Husky Husky
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUSKY *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
213.452 USD
(0 exchanges)
-62.31% -62%
3638
84 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0010515498 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
52 USD
(2 exchanges)
-61.80% -62%
5805
85 Biểu tượng logo của PANCAKE HUNNY PANCAKE HUNNY
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUNNY *
0,13 USD
2.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.511.727
8.014.371 USD
(0 exchanges)
-61.71% -62%
2771
86 Biểu tượng logo của Greenex Greenex
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GNX *
0,0070783597 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
45 USD
(1 exchanges)
-61.70% -62%
5819
87 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,0095986944 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
1.962 USD
(2 exchanges)
-61.61% -62%
5351
88 Biểu tượng logo của RocketMoon RocketMoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RMOON *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
236 USD
(0 exchanges)
-61.10% -61%
5653
89 Biểu tượng logo của MANAGER PRO MANAGER PRO
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPRO *
0,14 USD
3.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
499.577 USD
(1 exchanges)
-60.25% -60%
3311
90 Biểu tượng logo của Naughtydoge Naughtydoge
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NDoge *
0,0000002059 USD
0,0047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-59.74% -60%
6672
91 Biểu tượng logo của Trustworks Trustworks
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRUST *
0,45 USD
10.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.854 USD
(1 exchanges)
-59.32% -59%
4920
92 Biểu tượng logo của Indorse Token Indorse Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
IND *
0,0125379392 USD
287 đ
469.927 USD
37.480.419 (22%)
Tổng: 170.622.047
5 USD
(4 exchanges)
-59.15% -59%
2038
93 Biểu tượng logo của FlokiFrunkPuppy FlokiFrunkPuppy
10/2021 / Avalanche C-Chain
FloFru *
0,0000000916 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-58.91% -59%
6627
94 Biểu tượng logo của Mini Avalanche Mini Avalanche
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MAVAX *
0,0005660914 USD
12,9380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
8.628 USD
(1 exchanges)
-58.79% -59%
5045
95 Biểu tượng logo của BuildUp BuildUp
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUP *
0,0531927648 USD
1.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26 USD
(1 exchanges)
-58.57% -59%
5848
96 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0003227536 USD
7,3765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
11 USD
(0 exchanges)
-58.20% -58%
5886
97 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000192654 USD
0,4403 đ
65.626 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
97 USD
(3 exchanges)
-58.10% -58%
2449
98 Biểu tượng logo của Women Empowerment Token Women Empowerment Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
WEMP *
0,0000000205 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
149.921 USD
(0 exchanges)
-57.82% -58%
3809
99 Biểu tượng logo của Ekta Ekta
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EKTA *
0,0679867392 USD
1.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
43.343 USD
(1 exchanges)
-57.53% -58%
4413
100 Biểu tượng logo của GGIVE GGIVE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GGIVE *
0,0001699869 USD
3,8851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-57.51% -58%
6405
101 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0050334283 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
1.160.561 USD
(1 exchanges)
-57.30% -57%
3057
102 Biểu tượng logo của HoneyFarm Finance HoneyFarm Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HONEY *
11,77 USD
268.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.650
45.639 USD
(0 exchanges)
-56.84% -57%
4388
103 Biểu tượng logo của Dragon Warrior Dragon Warrior
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GON+ *
0,0211942256 USD
484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.843 USD
(0 exchanges)
-56.80% -57%
4724
104 Biểu tượng logo của POC Blockchain POC Blockchain
01/2021
POC
0,36 USD
8.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-56.73% -57%
5971
105 Biểu tượng logo của Geist Finance Geist Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
GEIST *
1,26 USD
28.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.633.104 USD
(1 exchanges)
-55.85% -56%
2888
106 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,49 USD
11.199 đ
4.968.800 USD
10.140.204 (85%)
Tổng: 12.000.000
186.473 USD
(2 exchanges)
-55.52% -56%
1291
107 Biểu tượng logo của MarvinInu MarvinInu
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000070469 USD
0,1611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
56.081 USD
(0 exchanges)
-55.47% -55%
4296
108 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,39 USD
8.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
(1 exchanges)
-55.43% -55%
5980
109 Biểu tượng logo của OVERLORD GAME OVERLORD GAME
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OVL *
0,0020047115 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-55.39% -55%
6577
110 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020
SOLO
0,20 USD
4.521 đ
39.563.452 USD
200.001.808 (50%)
Tổng: 400.000.000
241.151 USD
(10 exchanges)
-55.20% -55%
642
111 Biểu tượng logo của My Pet Social My Pet Social
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPS *
0,0001122881 USD
2,5663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11.369 USD
(0 exchanges)
-55.15% -55%
4956
112 Biểu tượng logo của SaylorMoon SaylorMoon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMOON *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
284.401 USD
(0 exchanges)
-54.85% -55%
3517
113 Biểu tượng logo của Baby Doge Money Maker Baby Doge Money Maker
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYDOGEMM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
92.122 USD
(0 exchanges)
-54.34% -54%
4073
114 Biểu tượng logo của Nano Shiba Inu Nano Shiba Inu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NANOSHIBA *
0,0000000141 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-53.94% -54%
6667
115 Biểu tượng logo của EnterDAO EnterDAO
09/2021 / Ethereum Blockchain
ENTR *
1,30 USD
29.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
558.152 USD
(0 exchanges)
-53.93% -54%
3284
116 Biểu tượng logo của AvaNyan AvaNyan
10/2021 / Avalanche C-Chain
ANYAN *
0,19 USD
4.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
71 USD
(1 exchanges)
-53.74% -54%
5767
117 Biểu tượng logo của PolyBeta Finance PolyBeta Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
BETA *
23,27 USD
531.920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.600
146.805 USD
(0 exchanges)
-53.64% -54%
3827
118 Biểu tượng logo của Inferno Pay Inferno Pay
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IFO *
0,0029130044 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
209.427 USD
(0 exchanges)
-53.54% -54%
3652
119 Biểu tượng logo của BurnX 2.0 [old] BurnX 2.0 [old]
05/2021 / Ethereum Blockchain
BURNX20 *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.191 USD
(1 exchanges)
-53.51% -54%
4290
120 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000070536 USD
0,1612 đ
352.755 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
11.925 USD
(2 exchanges)
-53.50% -54%
2111
121 Biểu tượng logo của Ouroboros Ouroboros
12/2019
OURO
0,000007 USD
0,1600 đ
219 USD
31.296.749 (40%)
Tổng: 77.343.806
208 USD
(1 exchanges)
-53.33% -53%
2692
122 Biểu tượng logo của HIKOBABA HIKOBABA
10/2021 / Tron20 Blockchain
HIKO *
0,0002457576 USD
5,6168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
23.629 USD
(0 exchanges)
-52.68% -53%
4691
123 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
319.524 USD
7.302.722.073 đ
0 USD
N/A
11.178 USD
(0 exchanges)
-52.45% -52%
4963
124 Biểu tượng logo của We Save Moon We Save Moon
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAVEMOON *
0,26 USD
6.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
0 USD
(0 exchanges)
-52.39% -52%
6662
125 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0102786928 USD
235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
1.122.740 USD
(2 exchanges)
-52.36% -52%
3071
126 Biểu tượng logo của Magicland Magicland
10/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
0,12 USD
2.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.969
0 USD
(1 exchanges)
-51.84% -52%
6646
127 Biểu tượng logo của Candy Protocol Candy Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CAD *
0,0002498426 USD
5,7102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-51.76% -52%
6318
128 Biểu tượng logo của safeswap.online safeswap.online
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWAP *
0,94 USD
21.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
41.840 USD
(1 exchanges)
-51.58% -52%
4428
129 Biểu tượng logo của APPLEB APPLEB
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
APPLEB *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
19.843 USD
(1 exchanges)
-51.54% -52%
4770
130 Biểu tượng logo của Bonus Cake Bonus Cake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BonusCake *
0,0000083197 USD
0,1901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
27.405 USD
(1 exchanges)
-51.54% -52%
4621
131 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0005864292 USD
13,4028 đ
73.121 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-51.14% -51%
2432
132 Biểu tượng logo của Light Defi Light Defi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LIGHT *
0,0003722452 USD
8,5077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
97.033 USD
(1 exchanges)
-50.93% -51%
4044
133 Biểu tượng logo của 1INCHDOWN 1INCHDOWN
09/2020
1INCHDOWN
0,0126782755 USD
290 đ
0 USD
N/A
5.325.646 USD
(0 exchanges)
-50.90% -51%
2806
134 Biểu tượng logo của Game1Network Game1Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAME1 *
0,0377775254 USD
863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.327 USD
(1 exchanges)
-50.87% -51%
5324
135 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0038725842 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
8 USD
(4 exchanges)
-50.80% -51%
5905
136 Biểu tượng logo của Rinnegan Rinnegan
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REN *
0,0001081121 USD
2,4709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-50.27% -50%
6641
137 Biểu tượng logo của Bulleon Bulleon
01/2019 / Ethereum Blockchain
BUL *
0,0025817339 USD
59 đ
2.830 USD
1.096.353 (95%)
Tổng: 1.160.000
0 USD
(1 exchanges)
-50.23% -50%
2677
138 Biểu tượng logo của ESWAP.TUBE ESWAP.TUBE
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
12,79 USD
292.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
138.064 USD
(1 exchanges)
-50.02% -50%
3849
139 Biểu tượng logo của Wrapped NCE Wrapped NCE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WNCE *
0,0001250589 USD
2,8582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-50.02% -50%
6655
140 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBEAR *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316
61 USD
(1 exchanges)
-50.00% -50%
5788
141 Biểu tượng logo của Keanu Inu Keanu Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KEANU *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
128.026 USD
(0 exchanges)
-49.98% -50%
3880
142 Biểu tượng logo của GameFi Shiba GameFi Shiba
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAMEFI *
0,12 USD
2.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
83.542 USD
(0 exchanges)
-49.60% -50%
4120
143 Biểu tượng logo của LegalBlock LegalBlock
03/2020 / Ethereum Blockchain
LBK *
0,0002679636 USD
6,1243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
24 USD
(2 exchanges)
-49.54% -50%
5856
144 Biểu tượng logo của Ulord Ulord
09/2018
UT
0,0187394245 USD
428 đ
1.540.426 USD
82.202.403 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-49.27% -49%
1661
145 Biểu tượng logo của STRAKS STRAKS
01/2018
STAK
0,0006454335 USD
14,7514 đ
15.399 USD
23.858.907 (16%)
Tổng: 150.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-49.08% -49%
2618
146 Biểu tượng logo của HOMIHELP HOMIHELP
05/2020 / Ethereum Blockchain
HOMI *
0,51 USD
11.742 đ
591.014 USD
1.150.359 (1%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-48.92% -49%
1989
147 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0001096017 USD
2,5049 đ
18.197 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
4 USD
(3 exchanges)
-48.72% -49%
2608
148 Biểu tượng logo của ShibaNova ShibaNova
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NOVA *
0,35 USD
7.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
76.723 USD
(0 exchanges)
-48.65% -49%
4161
149 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,0144561582 USD
330 đ
7.228.079 USD
500.000.000
247.506 USD
(2 exchanges)
-48.33% -48%
1177
150 Biểu tượng logo của Galaxy Adventure Galaxy Adventure
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLA *
0,0018897086 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.825 USD
(0 exchanges)
-48.31% -48%
4573
151 Biểu tượng logo của Buffer Finance Buffer Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IBFR *
0,0256214663 USD
586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50.029 USD
(0 exchanges)
-48.27% -48%
4351
152 Biểu tượng logo của Calcifer Calcifer
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CALCIFER *
0,18 USD
4.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
145.226 USD
(1 exchanges)
-48.18% -48%
3832
153 Biểu tượng logo của Londex Londex
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LDX *
0,000003878 USD
0,0886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
38.632 USD
(1 exchanges)
-48.11% -48%
4471
154 Biểu tượng logo của PetKingdom PetKingdom
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PKD *
0,20 USD
4.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
27.772 USD
(0 exchanges)
-48.02% -48%
4609
155 Biểu tượng logo của EIFI FINANCE EIFI FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EIFI *
0,31 USD
7.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
375.035 USD
(0 exchanges)
-48.01% -48%
3419
156 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEC *
0,0635353234 USD
1.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
422.829 USD
(3 exchanges)
-47.99% -48%
3365
157 Biểu tượng logo của FRAKT Token FRAKT Token
10/2021 / Solana Blockchain
FRKT *
0,26 USD
5.844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.118 USD
(1 exchanges)
-47.77% -48%
4575
158 Biểu tượng logo của FlokiFrunkPuppy FlokiFrunkPuppy
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKIFRUNKPUPPY *
0,0000000268 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
7.719 USD
(1 exchanges)
-47.72% -48%
5070
159 Biểu tượng logo của Block Monsters Block Monsters
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNSTRS *
0,0111864406 USD
256 đ
0 USD
N/A
157.468 USD
(0 exchanges)
-47.70% -48%
3781
160 Biểu tượng logo của CZFarm CZFarm
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CZF *
0,0002232396 USD
5,1021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
143.511 USD
(1 exchanges)
-47.67% -48%
3839
161 Biểu tượng logo của UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN. UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN.
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UEDC *
0,0579620331 USD
1.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
486.717 USD
(0 exchanges)
-47.51% -48%
3325
162 Biểu tượng logo của GoHelpFund GoHelpFund
10/2018
HELP
0,0006454335 USD
14,7514 đ
7.840 USD
12.147.167 (53%)
Tổng: 23.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-47.49% -47%
2654
163 Biểu tượng logo của HEDGE4.Ai HEDGE4.Ai
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEJJ *
0,0000608323 USD
1,3903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.980.441
8 USD
(0 exchanges)
-47.45% -47%
5906
164 Biểu tượng logo của Memenopoly Memenopoly
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNOP *
0,0439054355 USD
1.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.299.571
7.705 USD
(0 exchanges)
-47.27% -47%
5071
165 Biểu tượng logo của Stabilize Stabilize
10/2020 / Ethereum Blockchain
STBZ *
0,82 USD
18.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212.963
2.621 USD
(1 exchanges)
-47.03% -47%
5303
166 Biểu tượng logo của Monsters Clan Monsters Clan
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONS *
0,90 USD
20.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
705.340 USD
(2 exchanges)
-46.90% -47%
3207
167 Biểu tượng logo của Arix Arix
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARIX *
1,00 USD
22.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
28.281 USD
(1 exchanges)
-46.87% -47%
4601
168 Biểu tượng logo của Bitcoin True Bitcoin True
07/2020 / Ethereum Blockchain
BTCT *
0,0000644819 USD
1,4737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-46.72% -47%
5977
169 Biểu tượng logo của Flokinomics Flokinomics
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKIN *
0,0000820976 USD
1,8763 đ
0 USD
N/A
316.038 USD
(0 exchanges)
-46.69% -47%
3476
170 Biểu tượng logo của PolyDragon PolyDragon
10/2021 / Polygon Blockchain
DGOLD *
0,0012706394 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.518 USD
(0 exchanges)
-46.63% -47%
5401
171 Biểu tượng logo của Versess Coin Versess Coin
10/2019
VERS
0,0464712102 USD
1.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 176.460
0 USD
(1 exchanges)
-46.59% -47%
6053
172 Biểu tượng logo của Kekwcoin Kekwcoin
06/2021 / Solana Blockchain
KEKW *
0,000026807 USD
0,6127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
165 USD
(0 exchanges)
-46.24% -46%
5689
173 Biểu tượng logo của Ally Direct Token Ally Direct Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
DRCT *
0,020607238 USD
471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
165.903 USD
(1 exchanges)
-46.20% -46%
3751
174 Biểu tượng logo của SIMARGL SIMARGL
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMA *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-46.17% -46%
6666
175 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020
MDU
0,0125558174 USD
287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
251.215 USD
(3 exchanges)
-46.00% -46%
3566
176 Biểu tượng logo của K-Tune K-Tune
02/2021 / Ethereum Blockchain
KTT *
0,0432440428 USD
988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.647.342.480
59.932 USD
(1 exchanges)
-45.62% -46%
4268
177 Biểu tượng logo của UniPower UniPower
06/2020 / Ethereum Blockchain
POWER *
0,58 USD
13.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
125 USD
(3 exchanges)
-45.55% -46%
5729
178 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,13 USD
2.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
491.628 USD
(1 exchanges)
-45.20% -45%
3322
179 Biểu tượng logo của Polly Finance Polly Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
POLLY *
0,0007769358 USD
17,7569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
12.628 USD
(1 exchanges)
-45.20% -45%
4924
180 Biểu tượng logo của Bit Financial Bit Financial
10/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0005234798 USD
11,9641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-45.18% -45%
6224
181 Biểu tượng logo của NiftyNFT NiftyNFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NIFTY *
0,12 USD
2.712 đ
0 USD
N/A
124.936 USD
(0 exchanges)
-45.09% -45%
3908
182 Biểu tượng logo của Buni Universal Reward Buni Universal Reward
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUR *
0,0105956077 USD
242 đ
0 USD
N/A
75.638 USD
(1 exchanges)
-44.90% -45%
4153
183 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0050989245 USD
117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.69% -45%
5979
184 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0101850763 USD
233 đ
20.800.385 USD
2.042.241.424 (68%)
Tổng: 3.000.000.000
1.444.870 USD
(0 exchanges)
-44.28% -44%
820
185 Biểu tượng logo của Bitcoffeen Bitcoffeen
02/2020 / Ethereum Blockchain
BFF *
0,63 USD
14.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56 USD
(2 exchanges)
-44.21% -44%
5796
186 Biểu tượng logo của Answerly Answerly
09/2021 / Stellar Blockchain
ANSR *
0,055789341 USD
1.275 đ
0 USD
N/A
131.742 USD
(5 exchanges)
-44.06% -44%
3889
187 Biểu tượng logo của SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin
01/2020
XSPC
0,0000644819 USD
1,4737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 196.077.675
41 USD
(2 exchanges)
-44.05% -44%
5823
188 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0064481879 USD
147 đ
531.976 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-44.05% -44%
2012
189 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000064482 USD
0,1474 đ
109.584 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
22 USD
(3 exchanges)
-44.05% -44%
2360
190 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,000209194 USD
4,7811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
76 USD
(1 exchanges)
-44.05% -44%
5762
191 Biểu tượng logo của Galactrum Galactrum
01/2018
ORE
0,0006454335 USD
14,7514 đ
3.308 USD
5.124.807 (20%)
Tổng: 26.280.000
0 USD
(1 exchanges)
-44.01% -44%
2673
192 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0006454335 USD
14,7514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
0 USD
(5 exchanges)
-44.01% -44%
5972
193 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0012908669 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
489 USD
(1 exchanges)
-44.01% -44%
5556
194 Biểu tượng logo của Ellaism Ellaism
10/2017
ELLA
0,0006454335 USD
14,7514 đ
30.616 USD
47.435.338 (17%)
Tổng: 280.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-44.01% -44%
2555
195 Biểu tượng logo của BitMoney BitMoney
10/2018
BIT
0,0000645433 USD
1,4751 đ
5.325 USD
82.497.698 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
60 USD
(2 exchanges)
-43.99% -44%
2666
196 Biểu tượng logo của Sociall Sociall
09/2017 / Ethereum Blockchain
SCL *
0,0064481879 USD
147 đ
107.775 USD
16.714.020
1 USD
(2 exchanges)
-43.94% -44%
2364
197 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MXF *
0,34 USD
7.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
0 USD
(2 exchanges)
-43.89% -44%
5953
198 Biểu tượng logo của BabyETH V2 BabyETH V2
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyETHV2 *
0,0000107858 USD
0,2465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26.116 USD
(1 exchanges)
-43.89% -44%
4648
199 Biểu tượng logo của Neuromorphic.io Neuromorphic.io
06/2020 / Ethereum Blockchain
NMP *
0,004192265 USD
96 đ
29.346 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
7 USD
(6 exchanges)
-43.88% -44%
2556
200 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0000419592 USD
0,9590 đ
125.674 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
167 USD
(2 exchanges)
-43.84% -44%
2339
201 Biểu tượng logo của Dinosaureggs Dinosaureggs
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DSG *
0,70 USD
16.005 đ
0 USD
N/A
568.444 USD
(0 exchanges)
-43.83% -44%
3274
202 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0019492091 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.890 USD
(3 exchanges)
-43.64% -44%
5285
203 Biểu tượng logo của SIMP Token SIMP Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMP *
0,0000222371 USD
0,5082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
751.509 USD
(1 exchanges)
-43.31% -43%
3183
204 Biểu tượng logo của Artex Artex
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARTEX *
0,0159729258 USD
365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
418.756 USD
(0 exchanges)
-43.28% -43%
3372
205 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0003112231 USD
7,1130 đ
184.083 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
34.178 USD
(3 exchanges)
-43.26% -43%
2263
206 Biểu tượng logo của Charizard Token Charizard Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHZ006 *
0,0027313701 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.000.000
85 USD
(0 exchanges)
-43.21% -43%
5756
207 Biểu tượng logo của Baby Shiba Inu Baby Shiba Inu
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYSHIBAINU *
0,0000000128 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
427.087 USD
(1 exchanges)
-43.17% -43%
3360
208 Biểu tượng logo của Token TKX Token TKX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TKX *
0,001236658 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
44.624 USD
(0 exchanges)
-43.07% -43%
4402
209 Biểu tượng logo của Custody Token Custody Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
CUST *
0,0010288601 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6 USD
(3 exchanges)
-42.94% -43%
5919
210 Biểu tượng logo của Herobattle Herobattle
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HRB *
0,0145821703 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-42.90% -43%
6538
211 Biểu tượng logo của XPToken.io XPToken.io
11/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,55 USD
12.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3.202 USD
(1 exchanges)
-42.83% -43%
5258
212 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEED *
266,18 USD
6.083.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.055.565 USD
(0 exchanges)
-42.76% -43%
2927
213 Biểu tượng logo của Bingus Network Bingus Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BINGUS *
0,004611358 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.603 USD
(0 exchanges)
-42.74% -43%
5385
214 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUCATO *
1,08 USD
24.749 đ
1.386.073 USD
1.280.000 (3%)
Tổng: 50.000.000
7.462 USD
(4 exchanges)
-42.51% -43%
1715
215 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,0742248496 USD
1.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.245.535
315 USD
(1 exchanges)
-42.51% -43%
5611
216 Biểu tượng logo của AvaXlauncher AvaXlauncher
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AVXL *
0,0294801411 USD
674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
745.926 USD
(0 exchanges)
-42.40% -42%
3188
217 Biểu tượng logo của WOM Protocol WOM Protocol
03/2020 / Ethereum Blockchain
WOM *
0,25 USD
5.617 đ
25.366.635 USD
103.207.450 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
4.588.498 USD
(4 exchanges)
-42.35% -42%
763
218 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0190467777 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
208 USD
(1 exchanges)
-42.29% -42%
5668
219 Biểu tượng logo của SafeBull SafeBull
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEBULL *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
268.872 USD
(0 exchanges)
-42.29% -42%
3534
220 Biểu tượng logo của Digital Swiss Franc Digital Swiss Franc
09/2021 / Polygon Blockchain
DSFR *
0,0347684052 USD
795 đ
0 USD
N/A
74.570 USD
(0 exchanges)
-42.21% -42%
4180
221 Biểu tượng logo của OrcaDAO OrcaDAO
10/2021 / Avalanche C-Chain
ORCA *
0,25 USD
5.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
127.910 USD
(1 exchanges)
-42.19% -42%
3895
222 Biểu tượng logo của DogeWarrior DogeWarrior
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DWR *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.548.530.448.998
16.493 USD
(1 exchanges)
-41.91% -42%
4831
223 Biểu tượng logo của Phoenixchain Phoenixchain
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PCN *
0,0000001909 USD
0,0044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
24 USD
(0 exchanges)
-41.86% -42%
5853
224 Biểu tượng logo của BuffaloSwap BuffaloSwap
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUFF *
0,0081490113 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.637 USD
(0 exchanges)
-41.77% -42%
4515
225 Biểu tượng logo của LinkArt LinkArt
02/2020 / Ethereum Blockchain
LAR *
0,0026829409 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
165.966 USD
(2 exchanges)
-41.62% -42%
3755
226 Biểu tượng logo của King Swap King Swap
10/2020 / Ethereum Blockchain
$KING *
0,0049077162 USD
112 đ
0 USD
N/A
1.116.220 USD
(1 exchanges)
-41.36% -41%
3072
227 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0071356361 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
3.038 USD
(4 exchanges)
-41.25% -41%
5272
228 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
702.419 USD
(0 exchanges)
-41.21% -41%
3208
229 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNG *
0,0365880115 USD
836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
86.429 USD
(0 exchanges)
-41.18% -41%
4104
230 Biểu tượng logo của StorX Network StorX Network
07/2021
SRX
0,97 USD
22.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
317.059 USD
(1 exchanges)
-41.10% -41%
3468
231 Biểu tượng logo của Lillion Lillion
09/2021 / Tron10 Blockchain
LIL *
2,71 USD
61.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.786 USD
(1 exchanges)
-40.95% -41%
5364
232 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0055137272 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
228 USD
(0 exchanges)
-40.93% -41%
5658
233 Biểu tượng logo của LONG COIN LONG COIN
11/2020
LONG
0,000007079 USD
0,1618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.042.000.000
8 USD
(1 exchanges)
-40.92% -41%
5904
234 Biểu tượng logo của TheFutbolCoin TheFutbolCoin
05/2021
TFC
0,11 USD
2.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.499.999.950
3.243 USD
(0 exchanges)
-40.90% -41%
5255
235 Biểu tượng logo của SaferMoon SaferMoon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFERMOON *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.689 USD
(1 exchanges)
-40.88% -41%
4828
236 Biểu tượng logo của ATTN ATTN
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATTN *
0,0015582581 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
128.824 USD
(1 exchanges)
-40.78% -41%
3886
237 Biểu tượng logo của ArbiNYAN ArbiNYAN
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
NYAN *
0,0532381804 USD
1.217 đ
0 USD
N/A
17.887 USD
(0 exchanges)
-40.70% -41%
4802
238 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,11 USD
2.422 đ
495.300.771 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
147.711.969 USD
(0 exchanges)
-40.65% -41%
167
239 Biểu tượng logo của Bezop Bezop
03/2018 / Ethereum Blockchain
BEZ *
0,0044816941 USD
102 đ
249.452 USD
55.660.264 (62%)
Tổng: 89.267.250
0 USD
(3 exchanges)
-40.55% -41%
2194
240 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,23 USD
5.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
62.448 USD
(2 exchanges)
-40.54% -41%
4251
241 Biểu tượng logo của Name Change Token Name Change Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0806003712 USD
1.842 đ
4.170.297 USD
51.740.419
112.120 USD
(0 exchanges)
-40.47% -40%
1338
242 Biểu tượng logo của SuperWhale SuperWhale
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WAROO *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
40.075 USD
(1 exchanges)
-40.42% -40%
4447
243 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,13 USD
3.024 đ
2.437.080 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
108 USD
(1 exchanges)
-40.38% -40%
1520
244 Biểu tượng logo của Lwazi Project Lwazi Project
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LWAZI *
0,0000028709 USD
0,0656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.117 USD
(0 exchanges)
-40.31% -40%
4605
245 Biểu tượng logo của Chopper Inu Chopper Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHOPPER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
258.095 USD
(0 exchanges)
-40.16% -40%
3548
246 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0006266881 USD
14,3230 đ
34.744 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
37 USD
(5 exchanges)
-40.09% -40%
2538
247 Biểu tượng logo của IONChain IONChain
10/2018 / Ethereum Blockchain
IONC *
0,0014145303 USD
32 đ
171.414 USD
121.180.605 (23%)
Tổng: 520.000.000
2.926 USD
(2 exchanges)
-40.03% -40%
2271
248 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0032090793 USD
73 đ
2.064.790 USD
643.421.448 (64%)
Tổng: 999.999.999
2.143.538 USD
(12 exchanges)
-40.02% -40%
1569
249 Biểu tượng logo của ROIyal Coin ROIyal Coin
01/2019
ROCO
0,0096815021 USD
221 đ
20.243 USD
2.090.866 (10%)
Tổng: 21.000.000
23 USD
(1 exchanges)
-39.99% -40%
2598
250 Biểu tượng logo của Cake Bank Cake Bank
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKEBANK *
0,0000022204 USD
0,0507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.293.735.256
0 USD
(1 exchanges)
-39.97% -40%
6514
251 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEMG *
1,61 USD
36.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.542.000 USD
(1 exchanges)
-39.93% -40%
2985
252 Biểu tượng logo của Based Gold Based Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
BGLD *
0,0330550454 USD
755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.080.000
148.735 USD
(2 exchanges)
-39.89% -40%
3816
253 Biểu tượng logo của Havens Nook Havens Nook
04/2021 / Ethereum Blockchain
HXN *
0,10 USD
2.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.277 USD
(0 exchanges)
-39.75% -40%
5433
254 Biểu tượng logo của Tundra Token Tundra Token
08/2021 / Avalanche C-Chain
TUNDRA *
7,98 USD
182.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 244
88.045 USD
(1 exchanges)
-39.74% -40%
4089
255 Biểu tượng logo của Startcoin Startcoin
06/2014
START
0,0045180343 USD
103 đ
203.672 USD
45.079.785 (64%)
Tổng: 70.782.220
0 USD
(2 exchanges)
-39.69% -40%
2241
256 Biểu tượng logo của Quid Ika Quid Ika
10/2021 / Ethereum Blockchain
QUID *
0,0039407562 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
20.349 USD
(0 exchanges)
-39.67% -40%
4755
257 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
1.645 USD
37.602.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.647
14.474.644 USD
(0 exchanges)
-39.58% -40%
2750
258 Biểu tượng logo của Dark Matter DeFi Dark Matter DeFi
10/2021 / Fantom Blockchain
DMD *
0,31 USD
7.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.021.413
68.896 USD
(1 exchanges)
-39.02% -39%
4212
259 Biểu tượng logo của Lyca Island Lyca Island
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LYCA *
0,0307673144 USD
703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-39.01% -39%
6670
260 Biểu tượng logo của Cryptobuyer Cryptobuyer
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,0006524469 USD
14,9117 đ
37.374 USD
57.282.664 (37%)
Tổng: 155.254.440
1.643 USD
(2 exchanges)
-38.99% -39%
2532
261 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,0587344462 USD
1.342 đ
123.948 USD
2.110.317
0 USD
(1 exchanges)
-38.96% -39%
2345
262 Biểu tượng logo của VikingsChain VikingsChain
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VIKC *
0,0205593498 USD
470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.529 USD
(0 exchanges)
-38.93% -39%
4729
263 Biểu tượng logo của Crypto Bay Crypto Bay
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEARL *
0,13 USD
3.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.305.399
252.977 USD
(1 exchanges)
-38.92% -39%
3562
264 Biểu tượng logo của Kryptomon Kryptomon
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KMON *
0,0325456005 USD
744 đ
2.170.574 USD
66.693.305 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
270.775 USD
(1 exchanges)
-38.90% -39%
1555
265 Biểu tượng logo của HappyFans HappyFans
09/2021 / Ethereum Blockchain
HAPPY *
0,0003345751 USD
7,6467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
305.642 USD
(1 exchanges)
-38.78% -39%
3488
266 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019 / Binance Smart Chain (BEP20)
BDCC *
0,27 USD
6.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
355.522 USD
(4 exchanges)
-38.72% -39%
3431
267 Biểu tượng logo của CleanOcean CleanOcean
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CLEANOCEAN *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.270 USD
(2 exchanges)
-38.55% -39%
5093
268 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0354988411 USD
811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
6 USD
(1 exchanges)
-38.42% -38%
5920
269 Biểu tượng logo của Zabu Finance Zabu Finance
09/2021 / Avalanche C-Chain
ZABU *
0,0000043841 USD
0,1002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
262 USD
(0 exchanges)
-38.42% -38%
5637
270 Biểu tượng logo của DBX Digital Ecosystem DBX Digital Ecosystem
10/2021 / Ethereum Blockchain
DBX *
0,0530126476 USD
1.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.600.001.071
530.252 USD
(0 exchanges)
-38.40% -38%
3300
271 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0070997682 USD
162 đ
145.360 USD
20.473.895
258 USD
(3 exchanges)
-38.39% -38%
2310
272 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
21,67 USD
495.233 đ
0 USD
N/A
8.499 USD
(1 exchanges)
-38.15% -38%
5051
273 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUE *
39,42 USD
900.997 đ
300.280 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
4.366 USD
(0 exchanges)
-38.11% -38%
2156
274 Biểu tượng logo của YFFS Finance YFFS Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFS *
0,31 USD
7.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
887 USD
(3 exchanges)
-38.02% -38%
5476
275 Biểu tượng logo của Battle Pets Battle Pets
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PET *
0,10 USD
2.349 đ
0 USD
N/A
1.563.713 USD
(0 exchanges)
-38.02% -38%
2980
276 Biểu tượng logo của LunchMoney LunchMoney
06/2020 / Ethereum Blockchain
LMY *
0,0042598609 USD
97 đ
531.231 USD
124.706.226 (66%)
Tổng: 189.000.000
3 USD
(6 exchanges)
-37.98% -38%
2014
277 Biểu tượng logo của Atmos Atmos
04/2017 / EOS Blockchain
ATMOS *
0,0354988411 USD
811 đ
2.226.403 USD
62.717.622 (63%)
Tổng: 100.000.000
22.197 USD
(1 exchanges)
-37.98% -38%
1541
278 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,004899934 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
15 USD
(0 exchanges)
-37.77% -38%
5875
279 Biểu tượng logo của dFuture dFuture
03/2021 / Heco Blockchain
DFT *
0,0235211689 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
218.566 USD
(0 exchanges)
-37.63% -38%
3623
280 Biểu tượng logo của Hoopoe Hoopoe
09/2021 / Avalanche C-Chain
HOOP *
294,67 USD
6.734.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
324.011 USD
(0 exchanges)
-37.63% -38%
3461
281 Biểu tượng logo của TKBToken TKBToken
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TKB *
0,0064659264 USD
148 đ
0 USD
N/A
13.061 USD
(1 exchanges)
-37.59% -38%
4915
282 Biểu tượng logo của Basis Dollar Basis Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSD *
0,0194379537 USD
444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.001
75.567 USD
(2 exchanges)
-37.30% -37%
4167
283 Biểu tượng logo của Blind Boxes Blind Boxes
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLES *
0,15 USD
3.332 đ
0 USD
N/A
558.180 USD
(0 exchanges)
-37.29% -37%
3283
284 Biểu tượng logo của AzeusX AzeusX
05/2021 / Tron20 Blockchain
AZX *
0,0704904121 USD
1.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
21.501 USD
(0 exchanges)
-37.29% -37%
4731
285 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,000023461 USD
0,5362 đ
154.843 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-37.20% -37%
2300
286 Biểu tượng logo của Totem Finance Totem Finance
09/2021 / Fantom Blockchain
TOTEM *
0,016445445 USD
376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.376.488
1.817 USD
(0 exchanges)
-37.04% -37%
5307
287 Biểu tượng logo của Cryptochrome Cryptochrome
11/2020 / Ethereum Blockchain
CHM *
0,0251535899 USD
575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-36.94% -37%
5942
288 Biểu tượng logo của CoPuppy CoPuppy
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CP *
0,42 USD
9.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.158.044 USD
(1 exchanges)
-36.83% -37%
3064
289 Biểu tượng logo của ZelaaPayAE ZelaaPayAE
06/2020 / Tron20 Blockchain
ZPAE *
0,0012321412 USD
28 đ
209.491 USD
170.022.159 (7%)
Tổng: 2.410.000.000
113.289 USD
(7 exchanges)
-36.82% -37%
2236
290 Biểu tượng logo của BabyArmy BabyArmy
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BARMY *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-36.81% -37%
6650
291 Biểu tượng logo của Tiger Cub Tiger Cub
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCUB *
0,0000052181 USD
0,1193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
67.928 USD
(0 exchanges)
-36.78% -37%
4219
292 Biểu tượng logo của Widercoin Widercoin
05/2021 / Tron20 Blockchain
WDR *
0,0026596791 USD
61 đ
168.276 USD
63.269.412
19.994 USD
(0 exchanges)
-36.70% -37%
2281
293 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0005449944 USD
12,4558 đ
940.023 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
0 USD
(2 exchanges)
-36.56% -37%
1838
294 Biểu tượng logo của Kawaii Islands Kawaii Islands
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KWT *
0,070054981 USD
1.601 đ
2.101.649 USD
30.000.000 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
1.228.302 USD
(0 exchanges)
-36.54% -37%
1566
295 Biểu tượng logo của Sphynx Token Sphynx Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPHYNX *
0,0087489444 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.52% -37%
6619
296 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
4,60 USD
105.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
3.162 USD
(2 exchanges)
-36.51% -37%
5262
297 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
GC *
0,0031206235 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.001
11.685 USD
(2 exchanges)
-36.32% -36%
4944
298 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0028629954 USD
65 đ
1.296.278 USD
452.769.783 (69%)
Tổng: 657.440.000
7.472 USD
(3 exchanges)
-36.31% -36%
1739
299 Biểu tượng logo của YearnAgnostic Finance YearnAgnostic Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFIAG *
1,28 USD
29.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.000
94.477 USD
(2 exchanges)
-36.29% -36%
4023
300 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,006999048 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
243 USD
(2 exchanges)
-36.26% -36%
5650
301 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0007302533 USD
16,6899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
83.596 USD
(3 exchanges)
-36.23% -36%
4121
302 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0025817339 USD
59 đ
14.259 USD
5.523.149 (48%)
Tổng: 11.600.000
10 USD
(1 exchanges)
-36.02% -36%
2620
303 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,0762197055 USD
1.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
159.555 USD
(1 exchanges)
-36.00% -36%
3771
304 Biểu tượng logo của Storm Token Storm Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
STORM *
0,44 USD
10.091 đ
0 USD
N/A
32.427 USD
(1 exchanges)
-36.00% -36%
4548
305 Biểu tượng logo của Chainsquare Chainsquare
04/2021 / Ethereum Blockchain
CHS *
0,18 USD
4.182 đ
0 USD
N/A
56.668 USD
(0 exchanges)
-35.81% -36%
4287
306 Biểu tượng logo của Wheelers Wheelers
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHEEL *
0,0050081244 USD
114 đ
0 USD
N/A
160.978 USD
(1 exchanges)
-35.78% -36%
3769
307 Biểu tượng logo của Dogecoin 2.0 Dogecoin 2.0
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGE2 *
0,0487358129 USD
1.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.258 USD
(1 exchanges)
-35.56% -36%
4267
308 Biểu tượng logo của Behodler Behodler
10/2020 / Ethereum Blockchain
EYE *
0,64 USD
14.706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
101.563 USD
(1 exchanges)
-35.54% -36%
4007
309 Biểu tượng logo của Black Diamond Black Diamond
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DIAMONDS *
0,0000010869 USD
0,0248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.368 USD
(0 exchanges)
-35.50% -36%
5153
310 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0009036069 USD
20,6519 đ
534.483 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
1 USD
(4 exchanges)
-35.49% -35%
2011
311 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0142237893 USD
325 đ
151.662 USD
10.662.577 (36%)
Tổng: 30.000.000
70 USD
(6 exchanges)
-35.26% -35%
2304
312 Biểu tượng logo của Diamonds Alaska Malamuted Diamonds Alaska Malamuted
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DAM *
0,0000031596 USD
0,0722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
429 USD
(2 exchanges)
-35.26% -35%
5575
313 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,0373970236 USD
855 đ
280.352 USD
7.496.632 (86%)
Tổng: 8.681.986
72.771 USD
(4 exchanges)
-35.08% -35%
2173
314 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0000533332 USD
1,2189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
1.151 USD
(0 exchanges)
-34.99% -35%
5451
315 Biểu tượng logo của ECOChain ECOChain
04/2020
ECOC
0,008998776 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
103 USD
(2 exchanges)
-34.95% -35%
5744
316 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000261774 USD
0,5983 đ
31.662 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
643 USD
(1 exchanges)
-34.94% -35%
2550
317 Biểu tượng logo của PremiumBlock PremiumBlock
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PRB *
0,0046748145 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
14.198 USD
(0 exchanges)
-34.92% -35%
4886
318 Biểu tượng logo của EtherSmart EtherSmart
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETM *
2,79 USD
63.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.999.999
408.592 USD
(1 exchanges)
-34.77% -35%
3380
319 Biểu tượng logo của MetaSoldier MetaSoldier
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MSD *
0,0019387054 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-34.72% -35%
6665
320 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0067770515 USD
155 đ
129.273 USD
19.075.144 (100%)
Tổng: 19.112.639
0 USD
(2 exchanges)
-34.66% -35%
2331
321 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RYOSHI *
0,0000000037 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
47.602 USD
(0 exchanges)
-34.63% -35%
4371
322 Biểu tượng logo của Easticoin Easticoin
08/2020
ESTI
0,0027134023 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
55 USD
(1 exchanges)
-34.62% -35%
5797
323 Biểu tượng logo của Storage Area Network Anywhere Storage Area Network Anywhere
08/2021 / Ethereum Blockchain
SANA *
0,0128061771 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
149.845 USD
(1 exchanges)
-34.62% -35%
3815
324 Biểu tượng logo của Alphr finance Alphr finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ALPHR *
0,43 USD
9.912 đ
749.882 USD
1.729.085 (17%)
Tổng: 10.000.000
20.015 USD
(0 exchanges)
-34.61% -35%
1916
325 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,44 USD
10.061 đ
2.388.383 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.44% -34%
1526
326 Biểu tượng logo của Swapz Swapz
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWAPZ *
0,0259184143 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
200.687 USD
(0 exchanges)
-34.39% -34%
3665
327 Biểu tượng logo của DigiMax DGMT DigiMax DGMT
08/2020 / Ethereum Blockchain
DGMT *
0,0000417792 USD
0,9549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.38% -34%
5952
328 Biểu tượng logo của Bitcoin Interest Bitcoin Interest
05/2018
BCI
0,0109723691 USD
251 đ
201.089 USD
18.326.892 (82%)
Tổng: 22.300.000
65 USD
(1 exchanges)
-34.36% -34%
2244
329 Biểu tượng logo của Dcoin Token Dcoin Token
08/2020
DT
0,0055917254 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48.463 USD
(1 exchanges)
-34.28% -34%
4366
330 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,034687911 USD
793 đ
332.129 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
4.888 USD
(3 exchanges)
-34.20% -34%
2127
331 Biểu tượng logo của GlobalToken GlobalToken
06/2017
GLT
0,0006454335 USD
14,7514 đ
78.696 USD
121.926.850 (73%)
Tổng: 168.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-34.13% -34%
2419
332 Biểu tượng logo của Kiwi Finance Kiwi Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIWI *
0,12 USD
2.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
31.770 USD
(0 exchanges)
-34.13% -34%
4564
333 Biểu tượng logo của Gaj Finance Gaj Finance
08/2021 / Polygon Blockchain
GAJ *
0,36 USD
8.318 đ
706.896 USD
1.942.424 (92%)
Tổng: 2.100.000
16.450 USD
(2 exchanges)
-33.95% -34%
1937
334 Biểu tượng logo của Snowball Finance Snowball Finance
05/2021 / Avalanche C-Chain
SNOB *
0,69 USD
15.706 đ
7.206.008 USD
10.485.723 (58%)
Tổng: 18.000.000
261.722 USD
(1 exchanges)
-33.89% -34%
1115
335 Biểu tượng logo của dexIRA dexIRA
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEX *
0,0019295624 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.145 USD
(1 exchanges)
-33.87% -34%
4838
336 Biểu tượng logo của BAEPAY BAEPAY
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAEPAY *
0,14 USD
3.294 đ
0 USD
N/A
4.161 USD
(1 exchanges)
-33.81% -34%
5205
337 Biểu tượng logo của Dino Dino
10/2021 / Solana Blockchain
DINO *
0,0032473759 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.489 USD
(1 exchanges)
-33.81% -34%
4876
338 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
0,0354988411 USD
811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-33.76% -34%
6074
339 Biểu tượng logo của CoinBurp CoinBurp
06/2021 / Ethereum Blockchain
BURP *
0,11 USD
2.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
451.201 USD
(4 exchanges)
-33.76% -34%
2988
340 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBEAR *
0,0000000813 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
162.671 USD
(8 exchanges)
-33.68% -34%
3762
341 Biểu tượng logo của Supermoon Supermoon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OSM *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.179 USD
(0 exchanges)
-33.63% -34%
4862
342 Biểu tượng logo của GoNetwork GoNetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,0025599306 USD
59 đ
184.301 USD
71.994.620 (72%)
Tổng: 100.000.000
44.958 USD
(3 exchanges)
-33.60% -34%
2262
343 Biểu tượng logo của ECC ECC
03/2014
ECC
0,0001226324 USD
2,8028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
425 USD
(3 exchanges)
-33.52% -34%
5577
344 Biểu tượng logo của ToyDOGE ToyDOGE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TDG *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.987 USD
(1 exchanges)
-33.52% -34%
4607
345 Biểu tượng logo của My Farm Pet My Farm Pet
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MYFARMPET *
1,09 USD
24.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-33.49% -33%
6574
346 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,0065637178 USD
150 đ
26.571.593 USD
4.048.253.331 (81%)
Tổng: 5.000.000.000
2.790.442 USD
(2 exchanges)
-33.47% -33%
752
347 Biểu tượng logo của NIFDO Protocol NIFDO Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFD *
0,0014673404 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-33.39% -33%
6385
348 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0019997587 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
2 USD
(2 exchanges)
-33.34% -33%
5941
349 Biểu tượng logo của SpacePort Universe SpacePort Universe
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPU *
0,0754818327 USD
1.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
282.308 USD
(1 exchanges)
-33.33% -33%
3520
350 Biểu tượng logo của Loud Market Loud Market
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOUD *
0,0363953779 USD
832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.071.044
152.410 USD
(1 exchanges)
-33.27% -33%
3797
351 Biểu tượng logo của Bird Finance(HECO) Bird Finance(HECO)
06/2021 / Heco Blockchain
BIRD *
0,0000162394 USD
0,3712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
58 USD
(0 exchanges)
-33.23% -33%
5792
352 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
1,84 USD
42.025 đ
21.362.715 USD
11.617.947 (100%)
Tổng: 11.642.475
16.461 USD
(7 exchanges)
-33.21% -33%
814
353 Biểu tượng logo của Playgroundz Playgroundz
09/2018 / Ethereum Blockchain
IOG *
0,0074920961 USD
171 đ
213.863 USD
28.545.120 (1%)
Tổng: 2.200.000.000
1.586 USD
(1 exchanges)
-33.17% -33%
2232
354 Biểu tượng logo của Oxbull Solana Oxbull Solana
08/2021 / Solana Blockchain
OXS *
0,84 USD
19.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
124.803 USD
(1 exchanges)
-33.12% -33%
3914
355 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0136694763 USD
312 đ
2.925.932 USD
214.048.583 (74%)
Tổng: 290.000.000
137.483 USD
(3 exchanges)
-32.87% -33%
1582
356 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0038726008 USD
89 đ
52.394 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
17 USD
(6 exchanges)
-32.79% -33%
2485
357 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain (BEP2)
BEAR *
0,0000729787 USD
1,6679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
2.052.868 USD
(5 exchanges)
-32.70% -33%
2930
358 Biểu tượng logo của Blockcloud Blockcloud
04/2019 / Ethereum Blockchain
BLOC *
0,0005968005 USD
13,6399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
171.472 USD
(8 exchanges)
-32.62% -33%
3734
359 Biểu tượng logo của GoldFarm GoldFarm
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOLD *
1,02 USD
23.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
1.762 USD
(0 exchanges)
-32.61% -33%
5369
360 Biểu tượng logo của MaticVerse MaticVerse
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
Mverse *
0,0000157162 USD
0,3592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
29.584 USD
(0 exchanges)
-32.60% -33%
4587
361 Biểu tượng logo của DogeDrinks DogeDrinks
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDRINKS *
0,0012565739 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-32.58% -33%
6643
362 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
321.496 USD
(0 exchanges)
-32.52% -33%
3463
363 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
22,19 USD
507.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
157 USD
(2 exchanges)
-32.46% -32%
5697
364 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0096417903 USD
220 đ
7.602.366 USD
788.480.777 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
39 USD
(2 exchanges)
-32.22% -32%
1157
365 Biểu tượng logo của Universa Universa
02/2018 / Ethereum Blockchain
UTNP *
0,00171885 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.997.891.952
0 USD
(5 exchanges)
-32.21% -32%
6003
366 Biểu tượng logo của Decentralized Community Investment Protocol Decentralized Community Investment Protocol
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DCIP *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-32.17% -32%
6654
367 Biểu tượng logo của XMINE XMINE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XMN *
0,0000241234 USD
0,5513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
28.123 USD
(0 exchanges)
-32.09% -32%
4606
368 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NTVRK *
2,03 USD
46.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.311.573 USD
(0 exchanges)
-32.05% -32%
3014
369 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
1,80 USD
41.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
1.343 USD
(1 exchanges)
-32.03% -32%
5412
370 Biểu tượng logo của Habitat Habitat
03/2021 / Ethereum Blockchain
HBT *
0,42 USD
9.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.483 USD
(0 exchanges)
-32.00% -32%
4948
371 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,14 USD
3.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.682.576
362.459 USD
(0 exchanges)
-32.00% -32%
3428
372 Biểu tượng logo của Raptoreum Raptoreum
10/2021
RTM
0,0063872911 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
19.160 USD
(1 exchanges)
-32.00% -32%
4782
373 Biểu tượng logo của Auxilium Auxilium
10/2018
AUX
0,0064681506 USD
148 đ
891.962 USD
137.900.578 (46%)
Tổng: 300.000.000
67.925 USD
(1 exchanges)
-31.97% -32%
1857
374 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
13,81 USD
315.628 đ
87.008.873 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
781.634 USD
(2 exchanges)
-31.74% -32%
484
375 Biểu tượng logo của Armada Armada
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARMD *
0,0000009132 USD
0,0209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.74% -32%
6624
376 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
3,68 USD
84.210 đ
1.879.969 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
2.181.030 USD
(1 exchanges)
-31.68% -32%
1603
377 Biểu tượng logo của Treat DAO Treat DAO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TREAT *
4,59 USD
104.820 đ
4.586.319 USD
1.000.000
45.527 USD
(1 exchanges)
-31.66% -32%
1283
378 Biểu tượng logo của SovranoCoin SovranoCoin
09/2019
SVR
0,0177256321 USD
405 đ
27.819 USD
1.569.436 (26%)
Tổng: 6.000.000
10 USD
(2 exchanges)
-31.64% -32%
2561
379 Biểu tượng logo của Moniwar Moniwar
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOWA *
0,43 USD
9.754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.464.790 USD
(2 exchanges)
-31.59% -32%
2897
380 Biểu tượng logo của AlvareNet AlvareNet
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALVN *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.094 USD
(0 exchanges)
-31.58% -32%
4865
381 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0035498841 USD
81 đ
64.555 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
0 USD
(2 exchanges)
-31.57% -32%
2454
382 Biểu tượng logo của GoldBlocks GoldBlocks
06/2016
GB
0,0070997682 USD
162 đ
110.500 USD
15.563.873
0 USD
(1 exchanges)
-31.55% -32%
2359
383 Biểu tượng logo của Adadex Tools Adadex Tools
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADAT *
0,0124535525 USD
285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
251.751 USD
(1 exchanges)
-31.55% -32%
3565
384 Biểu tượng logo của Graviton Graviton
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTON *
2,73 USD
62.446 đ
9.918.384 USD
3.630.100 (17%)
Tổng: 21.000.000
49.150 USD
(0 exchanges)
-31.45% -31%
1065
385 Biểu tượng logo của TopBidder TopBidder
04/2021 / Ethereum Blockchain
BID *
0,41 USD
9.325 đ
2.638.000 USD
6.465.474 (6%)
Tổng: 100.000.000
1.255.135 USD
(0 exchanges)
-31.37% -31%
1492
386 Biểu tượng logo của Artwork NFT Artwork NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANFT *
0,0000002146 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
102.052 USD
(0 exchanges)
-31.30% -31%
4025
387 Biểu tượng logo của New BTC New BTC
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NBTC *
47,84 USD
1.093.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
-31.26% -31%
6610
388 Biểu tượng logo của Polkasocial Network Polkasocial Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PSN *
0,15 USD
3.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
13.932 USD
(1 exchanges)
-31.25% -31%
4894
389 Biểu tượng logo của TOKPIE TOKPIE
10/2019 / Ethereum Blockchain
TKP *
0,0117981508 USD
270 đ
338.773 USD
28.714.064 (29%)
Tổng: 100.000.000
10.106 USD
(2 exchanges)
-31.24% -31%
2125
390 Biểu tượng logo của Luto Cash Luto Cash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUTO *
0,0037153694 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
138.049 USD
(1 exchanges)
-31.16% -31%
3857
391 Biểu tượng logo của Bingo Share Bingo Share
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBGO *
0,36 USD
8.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
47 USD
(0 exchanges)
-31.04% -31%
5812
392 Biểu tượng logo của GameDAO GameDAO
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DAO *
0,0000700188 USD
1,6003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.04% -31%
6511
393 Biểu tượng logo của ApeXit Finance ApeXit Finance
08/2021 / Solana Blockchain
APEX *
0,90 USD
20.620 đ
0 USD
N/A
7.493 USD
(2 exchanges)
-30.98% -31%
5084
394 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
1,41 USD
32.198 đ
0 USD
N/A
1.697.446 USD
(1 exchanges)
-30.95% -31%
2967
395 Biểu tượng logo của BoozeDoge BoozeDoge
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BODO *
0,0000015093 USD
0,0345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-30.95% -31%
6649
396 Biểu tượng logo của Levolution Levolution
07/2019 / Ethereum Blockchain
LEVL *
0,0685743897 USD
1.567 đ
8.280.357 USD
120.749.988 (39%)
Tổng: 311.000.000
3.267 USD
(3 exchanges)
-30.88% -31%
1134
397 Biểu tượng logo của Step Hero Soul Step Hero Soul
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,12 USD
2.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.188.252
292.258 USD
(0 exchanges)
-30.87% -31%
3510
398 Biểu tượng logo của Hepa Finance Hepa Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEPA *
0,0035721479 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.140 USD
(0 exchanges)
-30.86% -31%
5453
399 Biểu tượng logo của Coco Swap Coco Swap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
COCO *
0,0004927841 USD
11,2626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.966.767.046
1.064.060 USD
(0 exchanges)
-30.80% -31%
3087
400 Biểu tượng logo của BLOCKMAX BLOCKMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCB *
0,17 USD
3.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
181.491 USD
(2 exchanges)
-30.79% -31%
3741
401 Biểu tượng logo của Utopia Utopia
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UTOPIA *
0,0000010913 USD
0,0249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
12.114 USD
(0 exchanges)
-30.74% -31%
4936
402 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0072880086 USD
167 đ
0 USD
N/A
10.162.710 USD
(2 exchanges)
-30.73% -31%
2759
403 Biểu tượng logo của Sukhavati Network Sukhavati Network
08/2021
SKT
0,10 USD
2.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 618.034.000
219.926 USD
(0 exchanges)
-30.67% -31%
3630
404 Biểu tượng logo của AlloHash AlloHash
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALH *
0,0007283132 USD
16,6456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
1.294 USD
(0 exchanges)
-30.65% -31%
5432
405 Biểu tượng logo của GravitX GravitX
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRX *
60,23 USD
1.376.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.751.481
0 USD
(1 exchanges)
-30.53% -31%
6605
406 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0004239788 USD
9,6900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.903 USD
(1 exchanges)
-30.50% -31%
5286
407 Biểu tượng logo của Demeter Demeter
09/2021 / Heco Blockchain
DMT *
0,0736223183 USD
1.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.591 USD
(0 exchanges)
-30.50% -31%
4211
408 Biểu tượng logo của Markaccy Markaccy
09/2020
MKCY
0,0000799897 USD
1,8282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
84 USD
(2 exchanges)
-30.42% -30%
5757
409 Biểu tượng logo của Lucky Lion Lucky Lion
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUCKY *
0,0347688249 USD
795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
277.018 USD
(0 exchanges)
-30.30% -30%
3525
410 Biểu tượng logo của Citadel.one Citadel.one
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XCT *
0,19 USD
4.268 đ
1.679.941 USD
8.996.449 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
221.896 USD
(1 exchanges)
-30.17% -30%
1650
411 Biểu tượng logo của Allbridge Allbridge
09/2021 / Ethereum Blockchain
ABR *
5,37 USD
122.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
314.444 USD
(2 exchanges)
-30.11% -30%
3472
412 Biểu tượng logo của LITUNI LITUNI
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LITO *
0,31 USD
7.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-30.09% -30%
6628
413 Biểu tượng logo của MemeFlate MemeFlate
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$MFLATE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
17.314 USD
(0 exchanges)
-30.06% -30%
4816
414 Biểu tượng logo của Thisoption Thisoption
09/2020 / Tron20 Blockchain
TONS *
0,19 USD
4.271 đ
1.030.480 USD
5.514.569 (3%)
Tổng: 180.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-30.05% -30%
1810
415 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,0726901129 USD
1.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-30.05% -30%
6230
416 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0000700875 USD
1,6018 đ
6.511 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
11.846 USD
(1 exchanges)
-29.92% -30%
2662
417 Biểu tượng logo của Conscious Value Network Conscious Value Network
01/2019
CVNT
2,30 USD
52.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.285.954 USD
(4 exchanges)
-29.91% -30%
2791
418 Biểu tượng logo của REWARD HUNTERS TOKEN REWARD HUNTERS TOKEN
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHT *
0,0010030041 USD
23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.063 USD
(1 exchanges)
-29.90% -30%
4628
419 Biểu tượng logo của CoinAlpha CoinAlpha
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALP *
0,001173622 USD
27 đ
339.194 USD
289.014.277 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
25.522 USD
(1 exchanges)
-29.90% -30%
2126
420 Biểu tượng logo của SUPER MARIO SUPER MARIO
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARIO *
0,0000013045 USD
0,0298 đ
0 USD
N/A
76.296 USD
(0 exchanges)
-29.88% -30%
4165
421 Biểu tượng logo của DAO Invest DAO Invest
10/2021 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0532584476 USD
1.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.998
52.946 USD
(3 exchanges)
-29.79% -30%
4319
422 Biểu tượng logo của Bitgear Bitgear
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0141797079 USD
324 đ
1.001.039 USD
70.596.579 (78%)
Tổng: 91.000.000
40.882 USD
(1 exchanges)
-29.71% -30%
1819
423 Biểu tượng logo của Lofi Defi Lofi Defi
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOFI *
0,0000176522 USD
0,4034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
35.726 USD
(0 exchanges)
-29.69% -30%
4512
424 Biểu tượng logo của Valkyrie Network Valkyrie Network
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VAL *
0,24 USD
5.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.180.000
0 USD
(0 exchanges)
-29.58% -30%
6386
425 Biểu tượng logo của SingularFarm SingularFarm
09/2021 / Polygon Blockchain
SING *
0,25 USD
5.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000
116 USD
(0 exchanges)
-29.57% -30%
5736
426 Biểu tượng logo của BabySafeMoon BabySafeMoon
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSFM *
0,0068991113 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.467 USD
(1 exchanges)
-29.46% -29%
4825
427 Biểu tượng logo của Equal Equal
01/2018 / Binance Chain (BEP2)
EQL *
0,0007585336 USD
17,3363 đ
307.845 USD
405.842.550 (60%)
Tổng: 675.259.060
13.966 USD
(1 exchanges)
-29.41% -29%
2148
428 Biểu tượng logo của EDC Blockchain EDC Blockchain
06/2020
EDC
0,0059622082 USD
136 đ
274.415 USD
46.025.709 (46%)
Tổng: 100.000.000
760 USD
(5 exchanges)
-29.38% -29%
2182
429 Biểu tượng logo của GoSwapp GoSwapp
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOFI *
0,61 USD
13.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.822 USD
(1 exchanges)
-29.38% -29%
5040
430 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0015718395 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
192.206 USD
(1 exchanges)
-29.33% -29%
3682
431 Biểu tượng logo của NFTY Network NFTY Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTY *
0,0152598648 USD
349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.456.240.353
126.739 USD
(2 exchanges)
-29.25% -29%
3896
432 Biểu tượng logo của BNB Cash BNB Cash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNBCH *
0,0398941418 USD
912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
138.766 USD
(0 exchanges)
-29.19% -29%
3855
433 Biểu tượng logo của Aditus Aditus
04/2018 / Binance Chain (BEP2)
ADI *
0,0004473147 USD
10,2234 đ
104.721 USD
234.110.888 (31%)
Tổng: 750.000.000
3.176 USD
(2 exchanges)
-29.16% -29%
2369
434 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0184301556 USD
421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
26.524 USD
(2 exchanges)
-29.12% -29%
4637
435 Biểu tượng logo của Pacoca Pacoca
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PACOCA *
0,32 USD
7.244 đ
21.351.064 USD
67.362.979 (67%)
Tổng: 100.000.000
2.727.666 USD
(0 exchanges)
-29.09% -29%
818
436 Biểu tượng logo của HelloGold HelloGold
10/2017 / Ethereum Blockchain
HGT *
0,0007737826 USD
17,6848 đ
203.532 USD
263.034.654 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-29.08% -29%
2240
437 Biểu tượng logo của Tiger King Tiger King
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0001124686 USD
2,5705 đ
67.762.304 USD
602.500.000.000 (85%)
Tổng: 711.000.000.000
2.617.659 USD
(0 exchanges)
-29.08% -29%
515
438 Biểu tượng logo của Ulti Arena Ulti Arena
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ULTI *
0,0009495551 USD
21,7021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 204.238.644.614
745.644 USD
(0 exchanges)
-29.08% -29%
3187
439 Biểu tượng logo của WifeDoge WifeDoge
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WIFEDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.000.000.000.000.000
88.929 USD
(1 exchanges)
-29.03% -29%
4084
440 Biểu tượng logo của BSB Token BSB Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BSBT *
0,19 USD
4.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.228 USD
(2 exchanges)
-29.01% -29%
4946
441 Biểu tượng logo của Orica Orica
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORI *
0,070583507 USD
1.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.913.495
34.289 USD
(1 exchanges)
-28.98% -29%
4529
442 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,038019321 USD
869 đ
10.562.070 USD
277.807.957 (5%)
Tổng: 5.158.308.000
96.807 USD
(1 exchanges)
-28.97% -29%
1040
443 Biểu tượng logo của Block Creatures Block Creatures
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOOLAH *
0,38 USD
8.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-28.88% -29%
6527
444 Biểu tượng logo của NFT SolPad NFT SolPad
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTSOL *
0,0025096707 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-28.85% -29%
6644
445 Biểu tượng logo của Digital Insurance Token Digital Insurance Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
DIT *
0,003255781 USD
74 đ
731.393 USD
224.644.536 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
3.284 USD
(1 exchanges)
-28.83% -29%
1922
446 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,17 USD
3.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
1.326 USD
(2 exchanges)
-28.82% -29%
5431
447 Biểu tượng logo của Tokenplay Tokenplay
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TOP *
0,0017028228 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.418 USD
(0 exchanges)
-28.66% -29%
5316
448 Biểu tượng logo của SafeVault SafeVault
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VAULT *
0,0000018967 USD
0,0433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
45.655 USD
(1 exchanges)
-28.65% -29%
4387
449 Biểu tượng logo của Rewards Rewards
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RWD *
0,0042576964 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.770.197
0 USD
(0 exchanges)
-28.64% -29%
6493
450 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,27 USD
6.193 đ
46.989.719.171 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
45.780.665 USD
(18 exchanges)
-28.58% -29%
201
451 Biểu tượng logo của DaddyYorkie DaddyYorkie
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DDY *
0,0000008618 USD
0,0197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.55% -29%
6630
452 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,67 USD
15.402 đ
0 USD
N/A
11.490.360 USD
(0 exchanges)
-28.54% -29%
2756
453 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MERO *
0,0000118869 USD
0,2717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
111 USD
(1 exchanges)
-28.53% -29%
5740
454 Biểu tượng logo của Stealth Stealth
07/2014
XST
0,063897914 USD
1.460 đ
2.532.276 USD
39.630.019
5.274 USD
(6 exchanges)
-28.48% -28%
1507
455 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,0145980144 USD
334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.45% -28%
6294
456 Biểu tượng logo của ElonTech ElonTech
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETCH *
0,000011489 USD
0,2626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.979.803.438.049
54.415 USD
(0 exchanges)
-28.41% -28%
4312
457 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CIFI *
23,40 USD
534.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
124.062 USD
(0 exchanges)
-28.40% -28%
3918
458 Biểu tượng logo của Healing Potion Healing Potion
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HPPOT *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.441 USD
(1 exchanges)
-28.39% -28%
4778
459 Biểu tượng logo của Genesis Pool Genesis Pool
09/2021 / Ethereum Blockchain
GPOOL *
0,012145783 USD
278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
55.680 USD
(1 exchanges)
-28.36% -28%
4301
460 Biểu tượng logo của TreeDefi TreeDefi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEED *
3,34 USD
76.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.584.000
92.230 USD
(0 exchanges)
-28.34% -28%
4071
461 Biểu tượng logo của Sienna (ERC20) Sienna (ERC20)
05/2021 / Ethereum Blockchain
wSIENNA *
27,61 USD
631.097 đ
0 USD
N/A
2.034.741 USD
(0 exchanges)
-28.34% -28%
2931
462 Biểu tượng logo của Bankroll Network Bankroll Network
08/2020 / Tron20 Blockchain
BNKR *
0,0530565761 USD
1.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.018.257
0 USD
(2 exchanges)
-28.32% -28%
6056
463 Biểu tượng logo của Diamond Boyz Coin Diamond Boyz Coin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBZ *
0,057364874 USD
1.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.846.818 USD
(5 exchanges)
-28.31% -28%
2945
464 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
26,90 USD
614.688 đ
74.951.077 USD
2.786.790 (28%)
Tổng: 10.000.000
2.092.862 USD
(2 exchanges)
-28.25% -28%
494
465 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
26,92 USD
615.257 đ
264.525.888 USD
10.285.849 (49%)
Tổng: 21.000.000
25.047.447 USD
(2 exchanges)
-28.21% -28%
256
466 Biểu tượng logo của Permission Coin Permission Coin
09/2020
ASK
0,0021436979 USD
49 đ
31.444.969 USD
14.668.563.567 (15%)
Tổng: 100.000.000.000
624.286 USD
(2 exchanges)
-28.14% -28%
698
467 Biểu tượng logo của Mini Floki Mini Floki
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINIFLOKI *
0,0000000789 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
28.816 USD
(1 exchanges)
-28.13% -28%
4596
468 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,52 USD
11.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
995.810 USD
(2 exchanges)
-28.05% -28%
3105
469 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
136,30 USD
3.115.150 đ
1.908.208 USD
14.000
1.096 USD
(2 exchanges)
-27.95% -28%
1597
470 Biểu tượng logo của Knight War The Holy Trio Knight War The Holy Trio
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KWS *
0,0880313398 USD
2.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
351.107 USD
(2 exchanges)
-27.89% -28%
3326
471 Biểu tượng logo của DefiCliq DefiCliq
11/2020 / Ethereum Blockchain
CLIQ *
0,0473096146 USD
1.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
39.529 USD
(1 exchanges)
-27.83% -28%
4519
472 Biểu tượng logo của Wallet Plus X Wallet Plus X
02/2020 / Ethereum Blockchain
WPX *
0,0001755761 USD
4,0128 đ
0 USD
N/A
111 USD
(2 exchanges)
-27.82% -28%
5741
473 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0012938 USD
30 đ
78.277 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
748 USD
(2 exchanges)
-27.81% -28%
2422
474 Biểu tượng logo của POTENT POTENT
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PTT` *
0,0139562756 USD
319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.258 USD
(0 exchanges)
-27.74% -28%
5058
475 Biểu tượng logo của Shakita Inu Shakita Inu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHAK *
0,0003387931 USD
7,7431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.700.000.000
105.646 USD
(0 exchanges)
-27.72% -28%
4004
476 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNFI *
0,0211109054 USD
482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.589 USD
(0 exchanges)
-27.67% -28%
4640
477 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,14 USD
3.260 đ
85.606 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
138 USD
(7 exchanges)
-27.64% -28%
2402
478 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / Tron20 Blockchain
SHDC *
0,0019189408 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
651 USD
(0 exchanges)
-27.63% -28%
5523
479 Biểu tượng logo của Real Trump Token V2 Real Trump Token V2
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RTTV2 *
0,0005428136 USD
12,4060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
313.261 USD
(0 exchanges)
-27.60% -28%
3475
480 Biểu tượng logo của Ideanet Token Ideanet Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
INET *
0,58 USD
13.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.794 USD
(1 exchanges)
-27.52% -28%
5296
481 Biểu tượng logo của Crypto Cars World Crypto Cars World
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CARS *
1,17 USD
26.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 325.000.000
1.157.433 USD
(0 exchanges)
-27.40% -27%
3061
482 Biểu tượng logo của Timers Timers
09/2020 / Ethereum Blockchain
IPM *
0,0221969808 USD
507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.347.380
1.204 USD
(2 exchanges)
-27.23% -27%
5446
483 Biểu tượng logo của TetherBlack TetherBlack
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TTB *
0,0019465668 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-27.17% -27%
6658
484 Biểu tượng logo của Mindsync Mindsync
06/2021 / Ethereum Blockchain
MAI *
0,0170386639 USD
389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.810.232
59.865 USD
(0 exchanges)
-27.16% -27%
4274
485 Biểu tượng logo của Stable UNI Stable UNI
08/2021 / Ethereum Blockchain
ONEUNI *
1,00 USD
22.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.887.843
9.931 USD
(1 exchanges)
-27.15% -27%
4998
486 Biểu tượng logo của Smart Wallet Token Smart Wallet Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWT *
0,0663139801 USD
1.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
41.489 USD
(0 exchanges)
-27.14% -27%
4434
487 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
973,00 USD
22.237.915 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
115.254.421 USD
(0 exchanges)
-27.08% -27%
60
488 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLYMPUS *
973,00 USD
22.237.915 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
115.254.421 USD
(0 exchanges)
-27.08% -27%
60
489 Biểu tượng logo của YeaFinance YeaFinance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEA *
2,49 USD
56.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750
1.425 USD
(3 exchanges)
-26.99% -27%
5416
490 Biểu tượng logo của My DeFi Legends My DeFi Legends
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DLEGENDS *
0,0019789266 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 246.499.969
60.988 USD
(1 exchanges)
-26.91% -27%
4260
491 Biểu tượng logo của Wrapped Curio Ferrari F12tdf Wrapped Curio Ferrari F12tdf
10/2021 / Ethereum Blockchain
WCT1 *
1,09 USD
24.849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
0 USD
(0 exchanges)
-26.90% -27%
6668
492 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0463421235 USD
1.059 đ
592.783 USD
12.791.451 (67%)
Tổng: 19.209.600
74 USD
(1 exchanges)
-26.89% -27%
1987
493 Biểu tượng logo của CELEBPLUS CELEBPLUS
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELEB *
0,62 USD
14.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-26.89% -27%
6338
494 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
60.549 USD
(0 exchanges)
-26.89% -27%
4262
495 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
10,17 USD
232.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
83.113 USD
(3 exchanges)
-26.87% -27%
4126
496 Biểu tượng logo của DOJO DOJO
07/2021 / Heco Blockchain
DOJO *
0,0000000142 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
17.270 USD
(2 exchanges)
-26.83% -27%
4812
497 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0013004743 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
218.616 USD
(1 exchanges)
-26.82% -27%
3633
498 Biểu tượng logo của StellarPayGlobal StellarPayGlobal
04/2020
XLPG
1,26 USD
28.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000
0 USD
(1 exchanges)
-26.80% -27%
6069
499 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
111,10 USD
2.539.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
308.424 USD
(1 exchanges)
-26.80% -27%
3386
500 Biểu tượng logo của PolyShield Finance PolyShield Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
SHI3LD *
0,15 USD
3.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
44.068 USD
(1 exchanges)
-26.79% -27%
4404
501 Biểu tượng logo của XXX Anime NFT XXX Anime NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XXXANIME *
0,0000004862 USD
0,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-26.70% -27%
6645
502 Biểu tượng logo của Dope Wars Paper Dope Wars Paper
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
0,0222717243 USD
509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
771.757 USD
(0 exchanges)
-26.63% -27%
3176
503 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,29 USD
6.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.379.967 USD
(3 exchanges)
-26.63% -27%
3007
504 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHI *
0,22 USD
5.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 749.491.340
1.261.189 USD
(0 exchanges)
-26.60% -27%
3034
505 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFP *
1,85 USD
42.282 đ
199.534.081 USD
108.166.667 (22%)
Tổng: 500.000.000
55.519.724 USD
(0 exchanges)
-26.58% -27%
300
506 Biểu tượng logo của DragonVein DragonVein
07/2020 / Ethereum Blockchain
DVC *
0,0037397078 USD
85 đ
2.262.623 USD
605.026.614 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
67.110 USD
(3 exchanges)
-26.54% -27%
1540
507 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSCX *
3,24 USD
73.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.983.396
85.133 USD
(1 exchanges)
-26.54% -27%
4114
508 Biểu tượng logo của Bunicorn Bunicorn
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNI *
0,24 USD
5.535 đ
6.793.448 USD
28.049.239 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
901.717 USD
(1 exchanges)
-26.51% -27%
1195
509 Biểu tượng logo của DangerMoon DangerMoon
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DANGERMOON *
0,0000000039 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.238 USD
(1 exchanges)
-26.49% -26%
4991
510 Biểu tượng logo của Small dogecoin Small dogecoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDOG *
0,0000002607 USD
0,0060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.756.977.746.000
195.256 USD
(2 exchanges)
-26.47% -26%
3675
511 Biểu tượng logo của Pepedex Pepedex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PPDEX *
2,80 USD
63.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.679
2.283 USD
(0 exchanges)
-26.45% -26%
5330
512 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0140475263 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
59.706 USD
(3 exchanges)
-26.42% -26%
4271
513 Biểu tượng logo của RYI Unity RYI Unity
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RYIU *
0,0301111117 USD
688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
73 USD
(1 exchanges)
-26.40% -26%
5764
514 Biểu tượng logo của Caramel Swap Caramel Swap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEL *
0,0195973344 USD
448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
132 USD
(0 exchanges)
-26.34% -26%
5721
515 Biểu tượng logo của IDL Token IDL Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDL *
0,28 USD
6.399 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-26.33% -26%
6286
516 Biểu tượng logo của Sunflower Finance Sunflower Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFO *
0,0000383949 USD
0,8775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
145.082 USD
(0 exchanges)
-26.33% -26%
3835
517 Biểu tượng logo của Scientix Scientix
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCIX *
3,35 USD
76.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.313.000
15.851 USD
(0 exchanges)
-26.25% -26%
4846
518 Biểu tượng logo của EverGrow Coin EverGrow Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EGC *
0,0000002875 USD
0,0066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.075.934 USD
(1 exchanges)
-26.22% -26%
2867
519 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain (BEP2)
NPXSXEM *
0,0002917234 USD
6,6673 đ
5.368.059 USD
18.401.197.238 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
7.671 USD
(3 exchanges)
-26.17% -26%
1268
520 Biểu tượng logo của Wanderlust Wanderlust
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WANDER *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.881 USD
(0 exchanges)
-26.17% -26%
4791
521 Biểu tượng logo của Zombie Rising NFT Zombie Rising NFT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOMB *
0,0006025879 USD
13,7721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.737 USD
(1 exchanges)
-26.14% -26%
4869
522 Biểu tượng logo của Ryoshis Vision Ryoshis Vision
08/2021 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0000001743 USD
0,0040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 978.355.940.610.671
593.876 USD
(2 exchanges)
-26.12% -26%
3259
523 Biểu tượng logo của CoinxPad CoinxPad
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CXPAD *
0,0000306102 USD
0,6996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
72.240 USD
(0 exchanges)
-26.07% -26%
4193
524 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,32 USD
7.383 đ
16.814.793 USD
52.049.447 (28%)
Tổng: 184.467.440
94.401 USD
(2 exchanges)
-26.04% -26%
880
525 Biểu tượng logo của Super CoinView Token Super CoinView Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0005247249 USD
11,9926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
100.123 USD
(1 exchanges)
-26.01% -26%
3623
526 Biểu tượng logo của TEN TEN
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TENFI *
0,15 USD
3.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 256.000.000
100.372 USD
(0 exchanges)
-26.01% -26%
4034
527 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
FRIES *
3,18 USD
72.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
461 USD
(2 exchanges)
-26.00% -26%
5565
528 Biểu tượng logo của HNC COIN HNC COIN
07/2015
HNC
1,31 USD
29.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.445 USD
(0 exchanges)
-25.96% -26%
4409
529 Biểu tượng logo của TetraHedra TetraHedra
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TTH *
0,0142619782 USD
326 đ
0 USD
N/A
12.730 USD
(1 exchanges)
-25.95% -26%
4921
530 Biểu tượng logo của CanYaCoin CanYaCoin
01/2018 / Binance Chain (BEP2)
CAN *
0,0554323936 USD
1.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.826.983
1.526 USD
(2 exchanges)
-25.92% -26%
5398
531 Biểu tượng logo của Genesis Mana Genesis Mana
10/2021 / Ethereum Blockchain
MANA *
1.205 USD
27.534.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412
36.104 USD
(1 exchanges)
-25.91% -26%
4504
532 Biểu tượng logo của CheeseSwap CheeseSwap
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHS *
0,0503929434 USD
1.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.492.194
37.719 USD
(1 exchanges)
-25.90% -26%
4479
533 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000005032 USD
0,0115 đ
86.588 USD
172.076.810.000
27 USD
(1 exchanges)
-25.89% -26%
2399
534 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0022215739 USD
51 đ
1.542.106 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
6.573 USD
(3 exchanges)
-25.88% -26%
1682
535 Biểu tượng logo của Musashi Finance Musashi Finance
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MUS *
0,0052700487 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.500.618
10.350 USD
(1 exchanges)
-25.85% -26%
4984
536 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0022465168 USD
51 đ
11.232.584 USD
5.000.000.000 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
238.019 USD
(2 exchanges)
-25.83% -26%
1016
537 Biểu tượng logo của Papa Shiba Papa Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
PHIBA *
0,000000653 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
1.746 USD
(0 exchanges)
-25.75% -26%
5372
538 Biểu tượng logo của Gameology Gameology
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMYX *
0,0000721128 USD
1,6481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
11.022 USD
(1 exchanges)
-25.75% -26%
4967
539 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019 / Stellar Blockchain
DOGET *
0,0019599896 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.996.778.208
0 USD
(2 exchanges)
-25.72% -26%
6022
540 Biểu tượng logo của Agoras Tokens Agoras Tokens
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
0,72 USD
16.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
2.371 USD
(2 exchanges)
-25.58% -26%
4892
541 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PING *
0,0103657597 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
423.395 USD
(0 exchanges)
-25.58% -26%
3369
542 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,000002976 USD
0,0680 đ
90.603 USD
30.444.373.640 (72%)
Tổng: 42.000.000.000
384 USD
(2 exchanges)
-25.54% -26%
2390
543 Biểu tượng logo của MoneydefiSwap MoneydefiSwap
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MSD *
0,0200975752 USD
459 đ
0 USD
N/A
4.176 USD
(0 exchanges)
-25.46% -25%
5203
544 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000835584 USD
1,9097 đ
165.257 USD
1.977.738.958
0 USD
(5 exchanges)
-25.44% -25%
2282
545 Biểu tượng logo của Marginswap Marginswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
MFI *
0,58 USD
13.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
361.945 USD
(1 exchanges)
-25.43% -25%
3427
546 Biểu tượng logo của X-Coin X-Coin
03/2015
XCO
0,0025792752 USD
59 đ
31.944 USD
12.384.976
0 USD
(1 exchanges)
-25.40% -25%
2549
547 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0012908669 USD
30 đ
1.636.152 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
749 USD
(1 exchanges)
-25.35% -25%
1658
548 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0012908669 USD
30 đ
127.167 USD
98.512.872 (20%)
Tổng: 500.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-25.35% -25%
2338
549 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,0003872601 USD
8,8508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.040.071
13 USD
(2 exchanges)
-25.35% -25%
5880
550 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0129086695 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
462.146 USD
(0 exchanges)
-25.35% -25%
3339
551 Biểu tượng logo của Eurocoin Eurocoin
08/2015
EUC
0,0012908669 USD
30 đ
16.028 USD
12.416.554
0 USD
(1 exchanges)
-25.32% -25%
2615
552 Biểu tượng logo của Concoin Concoin
04/2017
CONX
0,0012908669 USD
30 đ
961 USD
744.266 (47%)
Tổng: 1.595.266
0 USD
(1 exchanges)
-25.32% -25%
2689
553 Biểu tượng logo của Davies Davies
05/2019
DVS
0,0012908669 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.32% -25%
6045
554 Biểu tượng logo của MONNOS MONNOS
06/2020 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,0012908669 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.942.056.786
4.847 USD
(3 exchanges)
-25.32% -25%
5172
555 Biểu tượng logo của Pepe Cash Pepe Cash
09/2016
PEPECASH
0,0348534076 USD
797 đ
24.463.049 USD
701.884.009
4.268 USD
(2 exchanges)
-25.32% -25%
775
556 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000000623 USD
0,0014 đ
3.346 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
192 USD
(2 exchanges)
-25.26% -25%
2672
557 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0002989639 USD
6,8328 đ
8.861 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
(2 exchanges)
-25.26% -25%
2648
558 Biểu tượng logo của Jejudoge Jejudoge
06/2021 / Ethereum Blockchain
JEJUDOGE *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
402.700 USD
(0 exchanges)
-25.25% -25%
3387
559 Biểu tượng logo của Electronero Pulse Electronero Pulse
06/2020
ETNXP
0,000004072 USD
0,0931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.045.237.440.674.688
0 USD
(2 exchanges)
-25.23% -25%
5959
560 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0002515377 USD
5,7489 đ
69.603 USD
276.709.240
8.187 USD
(5 exchanges)
-25.17% -25%
2434
561 Biểu tượng logo của IRON Titanium Token IRON Titanium Token
06/2021 / Polygon Blockchain
TITAN *
0,0000006184 USD
0,0141 đ
0 USD
N/A
927.722 USD
(1 exchanges)
-25.11% -25%
3124
562 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VENTION *
0,0028442846 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-25.01% -25%
6499
563 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0054688183 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141.416 USD
(4 exchanges)
-25.00% -25%
3847
564 Biểu tượng logo của Ape In Ape In
09/2021 / Ethereum Blockchain
APEIN *
2,27 USD
51.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 135.083
1.451 USD
(2 exchanges)
-25.00% -25%
5412
565 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,0711378204 USD
1.626 đ
720.181 USD
10.123.741 (11%)
Tổng: 88.888.888
470.645 USD
(0 exchanges)
-24.97% -25%
1930
566 Biểu tượng logo của ACCESSLAUNCHER ACCESSLAUNCHER
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACX *
0,17 USD
3.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
225.733 USD
(1 exchanges)
-24.95% -25%
3613
567 Biểu tượng logo của SolRazr SolRazr
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
3,68 USD
84.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.090.197 USD
(1 exchanges)
-24.89% -25%
3081
568 Biểu tượng logo của 4THPILLAR TECHNOLOGIES 4THPILLAR TECHNOLOGIES
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0152899099 USD
349 đ
1.940.310 USD
126.901.359 (32%)
Tổng: 400.000.000
82.258 USD
(6 exchanges)
-24.83% -25%
1588
569 Biểu tượng logo của Lovely Inu Lovely Inu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOVELY *
0,0000003906 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000.000
864.547 USD
(1 exchanges)
-24.83% -25%
3143
570 Biểu tượng logo của NFTTONE NFTTONE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TONE *
0,0000000021 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
127.344 USD
(1 exchanges)
-24.81% -25%
3893
571 Biểu tượng logo của BDCC Bitica COIN BDCC Bitica COIN
09/2019 / Binance Smart Chain
BDCC *
0,26 USD
5.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.138.726 USD
(4 exchanges)
-24.80% -25%
2854
572 Biểu tượng logo của Bitcoin and Ethereum Standard Token Bitcoin and Ethereum Standard Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BEST *
2,01 USD
45.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
58.180 USD
(2 exchanges)
-24.80% -25%
4283
573 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
135,89 USD
3.105.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
(1 exchanges)
-24.70% -25%
6277
574 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
3,04 USD
69.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
708.100 USD
(5 exchanges)
-24.63% -25%
3204
575 Biểu tượng logo của Wojak Finance Wojak Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WOJ *
0,049815844 USD
1.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
494.624 USD
(0 exchanges)
-24.62% -25%
3317
576 Biểu tượng logo của Good Bridging Good Bridging
09/2021 / Avalanche C-Chain
GB *
0,43 USD
9.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.327.880
149.939 USD
(0 exchanges)
-24.51% -25%
3808
577 Biểu tượng logo của Vangold Vangold
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VGD *
0,0014157179 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-24.51% -25%
6367
578 Biểu tượng logo của FLIP FLIP
05/2018 / Ethereum Blockchain
FLP *
0,0079996276 USD
183 đ
447.619 USD
55.955.000 (56%)
Tổng: 100.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-24.49% -24%
2056
579 Biểu tượng logo của xSigma xSigma
02/2021 / Ethereum Blockchain
SIG *
0,42 USD
9.572 đ
3.684.009 USD
8.795.838 (52%)
Tổng: 16.816.816
112.493 USD
(0 exchanges)
-24.41% -24%
1379
580 Biểu tượng logo của ThoreNext ThoreNext
05/2019 / Ethereum Blockchain
THX *
0,0161204698 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-24.40% -24%
5973
581 Biểu tượng logo của Greenheart CBD Greenheart CBD
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CBD *
0,0231339887 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
18.701 USD
(1 exchanges)
-24.37% -24%
4794
582 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
1,78 USD
40.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
2.145.490 USD
(0 exchanges)
-24.30% -24%
2917
583 Biểu tượng logo của Aragon Court Aragon Court
05/2020 / Ethereum Blockchain
ANJ *
0,28 USD
6.308 đ
35.509.054 USD
128.645.461
139.380 USD
(10 exchanges)
-24.27% -24%
660
584 Biểu tượng logo của Nafter Nafter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NAFT *
0,0336971807 USD
770 đ
16.848.590 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
2.788.593 USD
(1 exchanges)
-24.26% -24%
882
585 Biểu tượng logo của Global X Change Token Global X Change Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0296899398 USD
679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-24.25% -24%
6051
586 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,26 USD
5.936 đ
3.095.873 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
101.782 USD
(3 exchanges)
-24.25% -24%
1433
587 Biểu tượng logo của KeyFi KeyFi
02/2021 / Ethereum Blockchain
KEYFI *
0,38 USD
8.627 đ
1.014.750 USD
2.688.429 (27%)
Tổng: 9.994.262
6.544 USD
(1 exchanges)
-24.22% -24%
1816
588 Biểu tượng logo của TakoDefi TakoDefi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TAKO *
0,0963684318 USD
2.203 đ
0 USD
N/A
138.290 USD
(0 exchanges)
-24.22% -24%
3856
589 Biểu tượng logo của Valkyrio Valkyrio
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VALK *
0,20 USD
4.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.853.452 USD
(1 exchanges)
-24.15% -24%
2752
590 Biểu tượng logo của Green Beli Green Beli
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRBE *
0,0850003344 USD
1.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
563.199 USD
(0 exchanges)
-24.13% -24%
3282
591 Biểu tượng logo của KSwap KSwap
04/2021 / OKExChain
KST *
0,0155738787 USD
356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-24.12% -24%
6383
592 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINK *
0,27 USD
6.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
429.619 USD
(0 exchanges)
-24.11% -24%
3357
593 Biểu tượng logo của CENTERCOIN CENTERCOIN
01/2019 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0002904451 USD
6,6381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
8 USD
(5 exchanges)
-24.10% -24%
5910
594 Biểu tượng logo của AstroElon AstroElon
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELONONE *
0,0000000184 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
68.548 USD
(1 exchanges)
-24.08% -24%
4215
595 Biểu tượng logo của Wrapped PKT Wrapped PKT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WPKT *
0,0165192997 USD
378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
54.299 USD
(0 exchanges)
-24.08% -24%
4314
596 Biểu tượng logo của BSCView BSCView
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSCV *
0,0190498822 USD
435 đ
224.815 USD
11.801.399 (9%)
Tổng: 125.000.000
9.963 USD
(0 exchanges)
-24.07% -24%
2221
597 Biểu tượng logo của KCC MemePad KCC MemePad
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KCCM *
0,0541889397 USD
1.238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
136.394 USD
(1 exchanges)
-24.05% -24%
3863
598 Biểu tượng logo của OLXA OLXA
03/2019 / Ethereum Blockchain
OLXA *
0,0006790593 USD
15,5199 đ
923.127 USD
1.359.420.210 (52%)
Tổng: 2.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-24.03% -24%
1848
599 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
17.775 USD
406.252.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
196.653 USD
(1 exchanges)
-24.03% -24%
3672
600 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFII *
0,28 USD
6.461 đ
10.365 USD
36.666
39.267 USD
(5 exchanges)
-24.01% -24%
2643
601 Biểu tượng logo của MaskDoge MaskDoge
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MASKDOGE *
0,000000017 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.187 USD
(0 exchanges)
-24.00% -24%
4783
602 Biểu tượng logo của Tune.FM Tune.FM
08/2021
JAM
0,0233529388 USD
534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.207 USD
(1 exchanges)
-23.92% -24%
4962
603 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,55 USD
12.592 đ
3.148.845 USD
5.715.110
12.846 USD
(10 exchanges)
-23.87% -24%
1427
604 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0099589309 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
242.373 USD
(3 exchanges)
-23.85% -24%
3584
605 Biểu tượng logo của OS OS
08/2021 / Ethereum Blockchain
OS *
15,81 USD
361.307 đ
0 USD
N/A
217.204 USD
(0 exchanges)
-23.84% -24%
3635
606 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
1.411 USD
32.254.119 đ
208.934.734 USD
N/A
Tổng: 500.000
3.737.353 USD
(2 exchanges)
-23.82% -24%
294
607 Biểu tượng logo của FXPay FXPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXP *
0,0008837295 USD
20,1976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9 USD
(2 exchanges)
-23.78% -24%
5901
608 Biểu tượng logo của KONJUNGATE KONJUNGATE
01/2021
KONJ
0,0006538939 USD
14,9447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.934.568
9 USD
(1 exchanges)
-23.78% -24%
5898
609 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINKSALE *
80,53 USD
1.840.542 đ
0 USD
N/A
21.352 USD
(0 exchanges)
-23.75% -24%
4744
610 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0101955463 USD
233 đ
21.817 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-23.74% -24%
2581
611 Biểu tượng logo của PinkPanda PinkPanda
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINKPANDA *
0,0000000093 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
242.467 USD
(0 exchanges)
-23.60% -24%
3583
612 Biểu tượng logo của Oculus Vision Oculus Vision
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OCV *
0,0330060469 USD
754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-23.57% -24%
6657
613 Biểu tượng logo của Xiglute Coin Xiglute Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
XGC *
0,0000011698 USD
0,0267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
55.550 USD
(2 exchanges)
-23.55% -24%
4304
614 Biểu tượng logo của KRoot KRoot
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KROOT *
0,0018941471 USD
43 đ
0 USD
N/A
29.566 USD
(1 exchanges)
-23.55% -24%
4588
615 Biểu tượng logo của Subme Subme
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SUB *
0,0085466008 USD
195 đ
873.172 USD
102.165.950 (12%)
Tổng: 880.000.000
101.638 USD
(0 exchanges)
-23.51% -24%
1867
616 Biểu tượng logo của Unvest Unvest
09/2021 / Ethereum Blockchain
UNV *
0,0677138502 USD
1.548 đ
1.801.988 USD
26.611.807 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
39.874 USD
(2 exchanges)
-23.49% -23%
1621
617 Biểu tượng logo của WadzPay Token WadzPay Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
WTK *
0,11 USD
2.605 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-23.46% -23%
6248
618 Biểu tượng logo của Strite Strite
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRI *
0,12 USD
2.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.597.817
54.439 USD
(0 exchanges)
-23.45% -23%
4313
619 Biểu tượng logo của Scorum Coins Scorum Coins
08/2018
SCR
0,0214643968 USD
491 đ
628.157 USD
29.265.075
3.228 USD
(2 exchanges)
-23.40% -23%
1977
620 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000419226 USD
0,9581 đ
557.362 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-23.40% -23%
1999
621 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0001034875 USD
2,3652 đ
0 USD
N/A
6.234.331 USD
(1 exchanges)
-23.40% -23%
2792
622 Biểu tượng logo của Warena Warena
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RENA *
1,69 USD
38.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.493.126 USD
(0 exchanges)
-23.40% -23%
2818
623 Biểu tượng logo của Delos Defi Delos Defi
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DELOS *
0,000013403 USD
0,3063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-23.39% -23%
6661
624 Biểu tượng logo của SolAPE Token SolAPE Token
06/2021 / Solana Blockchain
SOLAPE *
0,0047907443 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.538 USD
(1 exchanges)
-23.32% -23%
5395
625 Biểu tượng logo của Annex Finance Annex Finance
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANN *
0,23 USD
5.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
712.549 USD
(0 exchanges)
-23.32% -23%
3203
626 Biểu tượng logo của SpaceGrime SpaceGrime
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRIMEX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969.697.024
34.880 USD
(0 exchanges)
-23.31% -23%
4525
627 Biểu tượng logo của Dough Dough
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOUGH *
0,0032162127 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.788 USD
(0 exchanges)
-23.30% -23%
4055
628 Biểu tượng logo của Voltage Voltage
09/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,57 USD
12.949 đ
0 USD
N/A
71.964 USD
(0 exchanges)
-23.25% -23%
4205
629 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
20,45 USD
467.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
54.610 USD
(3 exchanges)
-23.21% -23%
4310
630 Biểu tượng logo của Fibswap DEx Fibswap DEx
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIBO *
0,0048034197 USD
110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
112.792 USD
(0 exchanges)
-23.18% -23%
3963
631 Biểu tượng logo của Teslafan Teslafan
05/2021 / Ethereum Blockchain
TESLF *
0,050243281 USD
1.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
5.453 USD
(0 exchanges)
-23.12% -23%
5151
632 Biểu tượng logo của Doont Buy Doont Buy
08/2021 / Ethereum Blockchain
DBUY *
0,0291372604 USD
666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.001.969 USD
(1 exchanges)
-23.12% -23%
3101
633 Biểu tượng logo của bUKHI bUKHI
09/2021 / Ethereum Blockchain
BUKH *
0,03016472 USD
689 đ
0 USD
N/A
2.528 USD
(0 exchanges)
-23.11% -23%
5309
634 Biểu tượng logo của THENODE THENODE
12/2019 / Ethereum Blockchain
THE *
0,0099987936 USD
229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34 USD
(1 exchanges)
-23.09% -23%
5835
635 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0070930067 USD
162 đ
90.169 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 31.822.991
0 USD
(3 exchanges)
-23.07% -23%
2394
636 Biểu tượng logo của Polystarter.net Polystarter.net
06/2021 / Polygon Blockchain
POLR *
0,0699075624 USD
1.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.844 USD
(1 exchanges)
-23.03% -23%
5363
637 Biểu tượng logo của Young Boys Fan Token Young Boys Fan Token
01/2021
YBO
1,82 USD
41.635 đ
1.824.229 USD
1.001.392 (20%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-23.02% -23%
1609
638 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0212993047 USD
487 đ
1.644.970 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
0 USD
(1 exchanges)
-22.99% -23%
1654
639 Biểu tượng logo của intexcoin intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0009350182 USD
21,3698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
886 USD
(5 exchanges)
-22.98% -23%
5477
640 Biểu tượng logo của KING OF DEFI KING OF DEFI
12/2020 / Tron20 Blockchain
KODX *
14,03 USD
320.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
0 USD
(2 exchanges)
-22.97% -23%
6263
641 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0004064515 USD
9,2894 đ
1.104.578 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
1.230.672 USD
(3 exchanges)
-22.97% -23%
1790
642 Biểu tượng logo của Euler Tools Euler Tools
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EULER *
0,13 USD
3.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
88.082 USD
(0 exchanges)
-22.96% -23%
4092
643 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,23 USD
5.156 đ
22.559.121 USD
99.999.999 (100%)
Tổng: 100.000.000
5.120.576 USD
(1 exchanges)
-22.94% -23%
792
644 Biểu tượng logo của QFinance QFinance
01/2021 / Ethereum Blockchain
QFI *
1,60 USD
36.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.075 USD
(1 exchanges)
-22.88% -23%
4666
645 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0102176102 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
15 USD
(3 exchanges)
-22.80% -23%
5872
646 Biểu tượng logo của Glimpse Glimpse
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLMS *
0,0326844177 USD
747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 360.000.000
47.233 USD
(0 exchanges)
-22.80% -23%
4376
647 Biểu tượng logo của Ecoin Ecoin
08/2020
ECOIN
0,0060364431 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.582 USD
(2 exchanges)
-22.76% -23%
5148
648 Biểu tượng logo của Endgame Token Endgame Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
END *
0,0005612202 USD
12,8267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 975.829.545
0 USD
(1 exchanges)
-22.76% -23%
6544
649 Biểu tượng logo của Hummingbird Egg Token Hummingbird Egg Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEGG *
0,0241014358 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.105.041
0 USD
(1 exchanges)
-22.76% -23%
6611
650 Biểu tượng logo của World of Cryptia World of Cryptia
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRYPT *
0,10 USD
2.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
49.303 USD
(2 exchanges)
-22.72% -23%
4357
651 Biểu tượng logo của HurricaneSwap Token HurricaneSwap Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
HCT *
0,15 USD
3.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
966.197 USD
(4 exchanges)
-22.71% -23%
3111
652 Biểu tượng logo của Bitcrush Bitcrush
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRUSH *
0,21 USD
4.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
122.958 USD
(1 exchanges)
-22.70% -23%
3928
653 Biểu tượng logo của Edufex Edufex
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EDUX *
0,0030689786 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-22.70% -23%
6576
654 Biểu tượng logo của Baby Alpaca Baby Alpaca
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BALPAC *
0,0000333821 USD
0,7629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
702 USD
(1 exchanges)
-22.69% -23%
5513
655 Biểu tượng logo của Soteria Soteria<