1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3271 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3329) - Tron (81) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (1225) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (30) - Fantom (1) - Celo (1) - Avalanche (4) - Solana (11) - Xdai chain (4) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (4) - Polygon (31) - Waves (1) - KCC (2) - Cardano (2) - TomoChain (1) -

Bảng xếp hạng 3271 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Lady Luck Lady Luck
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUCK *
0,0000003910 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
4.011 USD
(0 exchanges)
-99.99% -100%
3979
2 Biểu tượng logo của Kaleido Kaleido
08/2020
KAL
0,0000020352 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-99.98% -100%
4997
3 Biểu tượng logo của Xeonbit Xeonbit
09/2019
XNB
0,0000006640 USD
≈ 0 đ
199 USD
300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-99.98% -100%
2566
4 Biểu tượng logo của SUN SUN
09/2020
SUN
0,0268251153 USD
≈ 620 đ
153.998 USD
5.740.800 (29%)
Tổng: 19.900.730
26.777.476 USD
(27 exchanges)
-99.90% -100%
2101
5 Biểu tượng logo của Coinwaycoin Coinwaycoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAN *
0,0000203499 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-99.71% -100%
4928
6 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu (old) Green Shiba Inu (old)
05/2021 / Binance Smart Chain
GINU *
0,0002778358 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
732 USD
(1 exchanges)
-99.61% -100%
4520
7 Biểu tượng logo của DiarrheaCoin DiarrheaCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
DIAH *
0,0000573464 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 409.006.476
9.341 USD
(0 exchanges)
-99.42% -99%
4043
8 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu Green Shiba Inu
05/2021 / Binance Smart Chain
GINU *
0,0004958307 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.244 USD
(1 exchanges)
-99.41% -99%
4004
9 Biểu tượng logo của Stellar Gold Stellar Gold
05/2019 / Stellar Blockchain
XLMG *
0,0000131212 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 785.595.002
14.489 USD
(2 exchanges)
-99.39% -99%
3898
10 Biểu tượng logo của Voltz Voltz
09/2019 / Ethereum Blockchain
VOLTZ *
0,0002100609 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
18 USD
(1 exchanges)
-99.30% -99%
4929
11 Biểu tượng logo của FinNexus FinNexus
06/2020 / Ethereum Blockchain
FNX *
0,0001563829 USD
≈ 4 đ
5.391 USD
34.472.130 (20%)
Tổng: 176.495.407
7 USD
(5 exchanges)
-99.01% -99%
2507
12 Biểu tượng logo của Barkis Network Barkis Network
06/2020
BKS
0,0084446255 USD
≈ 195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-98.49% -98%
4171
13 Biểu tượng logo của Veros Veros
11/2016 / Ethereum Blockchain
VRS *
0,0027927346 USD
≈ 65 đ
3.429 USD
1.227.693 (12%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-98.49% -98%
2544
14 Biểu tượng logo của Fridn Fridn
10/2020 / Ethereum Blockchain
EFAR *
0,0032636047 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-98.49% -98%
4493
15 Biểu tượng logo của TacoCat Token TacoCat Token
06/2021 / Binance Smart Chain
TCT *
0,0000000943 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
34.202 USD
(0 exchanges)
-97.81% -98%
3620
16 Biểu tượng logo của Epstein Token Epstein Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
EPSTEIN *
0,0000000035 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
13.287 USD
(0 exchanges)
-97.71% -98%
3857
17 Biểu tượng logo của Shield Token Shield Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SID *
0,0007502708 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 771.500.000
2.129 USD
(1 exchanges)
-97.48% -97%
4279
18 Biểu tượng logo của Fairmoon Fairmoon
04/2021 / Binance Smart Chain
FAIR *
0,0001479525 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
82.731 USD
(0 exchanges)
-97.41% -97%
3413
19 Biểu tượng logo của Narwhale.finance Narwhale.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NAWA *
0,0091798185 USD
≈ 212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-96.91% -97%
5002
20 Biểu tượng logo của Peet DeFi Peet DeFi
11/2020 / Binance Smart Chain
PTE *
1,04 USD
≈ 23.946 đ
41.166 USD
39.728 (4%)
Tổng: 989.066
34.625 USD
(3 exchanges)
-96.86% -97%
2326
21 Biểu tượng logo của PeepoCoin PeepoCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
$PEEPO *
0,0000000269 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-96.74% -97%
3631
22 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0003417117 USD
≈ 8 đ
1.862.511 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
93 USD
(4 exchanges)
-96.07% -96%
1341
23 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken
12/2019 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0000800382 USD
≈ 2 đ
5.250 USD
65.590.200 (1%)
Tổng: 8.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-96.02% -96%
2510
24 Biểu tượng logo của Nano Doge Token Nano Doge Token
07/2021 / Binance Smart Chain
NANODOGE *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.271 USD
(0 exchanges)
-95.94% -96%
3531
25 Biểu tượng logo của SkyBorn SkyBorn
06/2021 / Binance Smart Chain
SKYBORN *
0,0000000611 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-95.91% -96%
4225
26 Biểu tượng logo của Utopian Protocol Utopian Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
UTP *
0,0000000190 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.606 USD
(0 exchanges)
-95.90% -96%
4319
27 Biểu tượng logo của Change Our World Change Our World
05/2021 / Binance Smart Chain
CHANGE *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-94.80% -95%
3851
28 Biểu tượng logo của 7Eleven 7Eleven
10/2019 / Ethereum Blockchain
7E *
0,0000005554 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
71 USD
(2 exchanges)
-94.24% -94%
4835
29 Biểu tượng logo của RichieRich Coin RichieRich Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
$RICH *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.930 USD
(0 exchanges)
-93.88% -94%
4391
30 Biểu tượng logo của Daily Daily
03/2021 / Binance Smart Chain
DAILY *
0,0294408165 USD
≈ 680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.344 USD
(0 exchanges)
-93.23% -93%
4084
31 Biểu tượng logo của AUTZ Token AUTZ Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
AUTZ *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
51.552 USD
(1 exchanges)
-93.21% -93%
3476
32 Biểu tượng logo của Golden Ratio Token Golden Ratio Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,5483935740 USD
≈ 12.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.180
14.429.442 USD
(1 exchanges)
-93.07% -93%
2572
33 Biểu tượng logo của AladiEx AladiEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALA *
0,0281094107 USD
≈ 650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750.000.000
71 USD
(1 exchanges)
-92.79% -93%
4837
34 Biểu tượng logo của CoinUs CoinUs
12/2018 / Ethereum Blockchain
CNUS *
0,0018041799 USD
≈ 42 đ
613.421 USD
340.000.000 (17%)
Tổng: 2.000.000.000
75 USD
(3 exchanges)
-91.29% -91%
1714
35 Biểu tượng logo của Exohood Exohood
05/2021 / Binance Smart Chain
EXO *
0,0031640429 USD
≈ 73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
184 USD
(0 exchanges)
-91.10% -91%
4741
36 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,0246260191 USD
≈ 569 đ
124.425 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
3 USD
(3 exchanges)
-90.99% -91%
2128
37 Biểu tượng logo của Revelation Finance Revelation Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
ADAO *
0,3851812449 USD
≈ 8.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.500.000
0 USD
(0 exchanges)
-90.85% -91%
4306
38 Biểu tượng logo của BoomCoin BoomCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BOOMC *
0,0001985222 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.520 USD
(0 exchanges)
-90.70% -91%
4318
39 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000030010 USD
≈ 0 đ
5.935 USD
1.977.738.958
15 USD
(5 exchanges)
-90.62% -91%
2496
40 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / Tron Blockchain
PALG *
3,33 USD
≈ 76.922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
1.271.027 USD
(1 exchanges)
-90.44% -90%
2692
41 Biểu tượng logo của The Witcher Fans The Witcher Fans
06/2021 / Binance Smart Chain
WICKED *
0,0121845544 USD
≈ 282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666
2.272 USD
(0 exchanges)
-90.02% -90%
4296
42 Biểu tượng logo của World of Waves World of Waves
05/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-89.94% -90%
4475
43 Biểu tượng logo của IBEX IBEX
06/2021 / Binance Smart Chain
IBEX *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.832 USD
(0 exchanges)
-89.88% -90%
4112
44 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000331689 USD
≈ 1 đ
320.561 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
(2 exchanges)
-89.50% -90%
1909
45 Biểu tượng logo của Bela Bela
03/2014 / Ethereum Blockchain
BELA *
0,0003316886 USD
≈ 8 đ
16.324 USD
49.215.307 (89%)
Tổng: 55.361.691
0 USD
(1 exchanges)
-89.50% -90%
2434
46 Biểu tượng logo của WXCOINS WXCOINS
10/2018 / Ethereum Blockchain
WXC *
0,0000331689 USD
≈ 1 đ
1.028 USD
31.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-89.14% -89%
2534
47 Biểu tượng logo của AmazonasCoin AmazonasCoin
01/2021
AMZ
0,0001363047 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
3.179 USD
(1 exchanges)
-89.06% -89%
4309
48 Biểu tượng logo của Bitcoin Networks Bitcoin Networks
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCN *
0,4104902608 USD
≈ 9.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
872.054 USD
(2 exchanges)
-88.46% -88%
2740
49 Biểu tượng logo của Acuity Token Acuity Token
09/2020
ACU
0,0023526868 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
85 USD
(1 exchanges)
-88.35% -88%
4838
50 Biểu tượng logo của WIN A TESLA WIN A TESLA
07/2021 / Binance Smart Chain
WINATESLA *
0,0000008442 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000
5.162 USD
(0 exchanges)
-88.30% -88%
4226
51 Biểu tượng logo của Bill Hwang Finance Bill Hwang Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
BILL *
0,0005961877 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.739 USD
(0 exchanges)
-88.14% -88%
3767
52 Biểu tượng logo của YUKI YUKI
08/2018 / Ethereum Blockchain
YUKI *
0,0000202448 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
35 USD
(1 exchanges)
-87.86% -88%
4876
53 Biểu tượng logo của TRONCLASSIC TRONCLASSIC
09/2018 / Ethereum Blockchain
TRXC *
0,0000206518 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13 USD
(1 exchanges)
-87.81% -88%
4924
54 Biểu tượng logo của Kelpie Inu Kelpie Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
KELPIE *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
131.366 USD
(1 exchanges)
-87.07% -87%
3181
55 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000418060 USD
≈ 1 đ
809.444 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
44.080 USD
(2 exchanges)
-86.77% -87%
1636
56 Biểu tượng logo của Inumaki Inumaki
07/2021 / Binance Smart Chain
DAWG *
0,0000425503 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.134 USD
(1 exchanges)
-85.44% -85%
3710
57 Biểu tượng logo của NO DOGE NO DOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
NODOGE *
0,0014234878 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.057.815
0 USD
(1 exchanges)
-85.20% -85%
4408
58 Biểu tượng logo của Aurora Finance Aurora Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
AURO *
0,0000334094 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.466 USD
(0 exchanges)
-84.45% -84%
4264
59 Biểu tượng logo của AINORI AINORI
03/2021 / Binance Smart Chain
AIN *
0,0000000747 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-84.36% -84%
4040
60 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
5,09 USD
≈ 117.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
47 USD
(3 exchanges)
-84.27% -84%
4896
61 Biểu tượng logo của Thisoption Thisoption
09/2020 / Tron Blockchain
TONS *
0,0564207316 USD
≈ 1.304 đ
311.136 USD
5.514.569 (3%)
Tổng: 180.000.000
311.575 USD
(3 exchanges)
-83.66% -84%
1920
62 Biểu tượng logo của TheOvOrideA TheOvOrideA
11/2020 / Ethereum Blockchain
OVOA *
195,13 USD
≈ 4.509.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-83.19% -83%
5002
63 Biểu tượng logo của Paris Inuton Paris Inuton
07/2021 / Binance Smart Chain
PRINCESS *
0,0000000785 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.383 USD
(0 exchanges)
-82.91% -83%
4479
64 Biểu tượng logo của WaterDefi WaterDefi
03/2021 / Binance Smart Chain
WATER *
0,0190660461 USD
≈ 441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
27 USD
(1 exchanges)
-82.88% -83%
4909
65 Biểu tượng logo của Building Cities Beyond Blockchain Building Cities Beyond Blockchain
12/2019
BCB
0,0621595452 USD
≈ 1.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-82.63% -83%
4962
66 Biểu tượng logo của Tcbcoin Tcbcoin
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCFX *
0,0054666466 USD
≈ 126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
34.040 USD
(1 exchanges)
-82.61% -83%
3566
67 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000363605 USD
≈ 1 đ
272.704 USD
7.500.000.000
1.709 USD
(2 exchanges)
-81.62% -82%
1879
68 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0428710631 USD
≈ 991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
64.983 USD
(5 exchanges)
-81.19% -81%
3401
69 Biểu tượng logo của Corgi inu Corgi inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORGI *
0,0000000446 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
18.148 USD
(0 exchanges)
-81.19% -81%
3831
70 Biểu tượng logo của My Crypto Play My Crypto Play
01/2021 / Ethereum Blockchain
MCP *
0,0118134086 USD
≈ 273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.560.000
17.721 USD
(1 exchanges)
-80.96% -81%
3719
71 Biểu tượng logo của Agrolot Agrolot
10/2018 / Ethereum Blockchain
AGLT *
0,0000000800 USD
≈ 0 đ
7 USD
88.751.539 (89%)
Tổng: 100.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-80.49% -80%
2545
72 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0019951791 USD
≈ 46 đ
3.762.856 USD
1.885.974.016
5.198 USD
(2 exchanges)
-80.21% -80%
1103
73 Biểu tượng logo của YFET YFET
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFET *
1,00 USD
≈ 23.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
33 USD
(1 exchanges)
-80.00% -80%
4894
74 Biểu tượng logo của Moon Token Moon Token
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONTOKEN *
0,0000000447 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
731.990 USD
(1 exchanges)
-79.67% -80%
2765
75 Biểu tượng logo của The Chad Token The Chad Token
05/2021 / Binance Smart Chain
CHAD *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.554 USD
(1 exchanges)
-78.97% -79%
4264
76 Biểu tượng logo của Super Floki Super Floki
07/2021 / Binance Smart Chain
SLOKI *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
12.814 USD
(0 exchanges)
-78.27% -78%
3949
77 Biểu tượng logo của Bancacy Bancacy
10/2019 / Ethereum Blockchain
BNY *
0,0002095367 USD
≈ 5 đ
28.156 USD
134.373.899 (23%)
Tổng: 581.059.594
0 USD
(1 exchanges)
-77.71% -78%
2367
78 Biểu tượng logo của The Cosby Token The Cosby Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
COSBY *
0,0000534484 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.000.000
2.526 USD
(0 exchanges)
-77.23% -77%
4323
79 Biểu tượng logo của Chihua Token Chihua Token
05/2021 / Binance Smart Chain
CHIMOM *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000.000.000
7.362 USD
(0 exchanges)
-77.15% -77%
4118
80 Biểu tượng logo của Sierracoin Sierracoin
04/2020
SIERRA
0,0006623621 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.455.217
12 USD
(1 exchanges)
-76.98% -77%
4890
81 Biểu tượng logo của Ragnarok Ragnarok
05/2021 / Binance Smart Chain
ROK *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.588 USD
(0 exchanges)
-76.83% -77%
4256
82 Biểu tượng logo của Liquidity Network Liquidity Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
LQD *
0,0015086642 USD
≈ 35 đ
80.464 USD
53.334.645 (53%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-76.76% -77%
2208
83 Biểu tượng logo của Oction Oction
04/2021 / Binance Smart Chain
OCTI *
0,0458266209 USD
≈ 1.059 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-75.72% -76%
4917
84 Biểu tượng logo của Polystarter.net Polystarter.net
06/2021 / Polygon Blockchain
POLR *
0,1773140074 USD
≈ 4.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
140.109 USD
(1 exchanges)
-75.69% -76%
3168
85 Biểu tượng logo của Shabu Shabu Finance Shabu Shabu Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOBE *
1,11 USD
≈ 25.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000.000
153.565 USD
(2 exchanges)
-75.47% -75%
3169
86 Biểu tượng logo của PHOENIX FORCE PHOENIX FORCE
07/2021 / Binance Smart Chain
PHOENIX *
0,0000037196 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.370 USD
(0 exchanges)
-75.24% -75%
4384
87 Biểu tượng logo của MTI Finance MTI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTI *
0,0001000352 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
395 USD
(2 exchanges)
-75.00% -75%
4653
88 Biểu tượng logo của TecraCoin TecraCoin
11/2020 / Ethereum Blockchain
TCR *
0,2679527925 USD
≈ 6.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
7.323 USD
(1 exchanges)
-74.95% -75%
4120
89 Biểu tượng logo của SkyMap SkyMap
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKYM *
0,0013001603 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-74.24% -74%
5001
90 Biểu tượng logo của iCherry Finance iCherry Finance
09/2020
ICH
0,0519865810 USD
≈ 1.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.596
10 USD
(1 exchanges)
-74.01% -74%
4918
91 Biểu tượng logo của DogeMoon DogeMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGEMOON *
0,0000129918 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.099 USD
(0 exchanges)
-73.56% -74%
4514
92 Biểu tượng logo của Orange Token Orange Token
05/2021 / Binance Smart Chain
ORANGE *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-73.48% -73%
3957
93 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.551.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-73.31% -73%
3999
94 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
195,65 USD
≈ 4.521.472 đ
0 USD
N/A
5.248 USD
(1 exchanges)
-73.10% -73%
4222
95 Biểu tượng logo của SHIBA RISE SHIBA RISE
07/2021 / Binance Smart Chain
SHIBARISE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.633 USD
(0 exchanges)
-72.67% -73%
3718
96 Biểu tượng logo của Influencer Doge Influencer Doge
06/2021 / Binance Smart Chain
IDOGE *
0,0000027930 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.252 USD
(0 exchanges)
-72.16% -72%
4481
97 Biểu tượng logo của Rafflection Rafflection
05/2021 / Binance Smart Chain
RAFF *
0,0000001559 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.944 USD
(0 exchanges)
-71.87% -72%
4227
98 Biểu tượng logo của BabyShibby Inu BabyShibby Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
BABYSHIB *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.308 USD
(0 exchanges)
-71.72% -72%
3986
99 Biểu tượng logo của Thorstarter Thorstarter
06/2021 / Ethereum Blockchain
XRUNE *
0,0752751160 USD
≈ 1.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.099.480 USD
(0 exchanges)
-70.89% -71%
2597
100 Biểu tượng logo của Bingo Share Bingo Share
05/2021 / Binance Smart Chain
SBGO *
0,2371535676 USD
≈ 5.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
77 USD
(0 exchanges)
-70.66% -71%
4830
101 Biểu tượng logo của Kindcow Finance Kindcow Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
KIND *
0,0050294499 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
9.554 USD
(3 exchanges)
-70.27% -70%
4033
102 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain
AINU *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
65.153 USD
(0 exchanges)
-69.53% -70%
3399
103 Biểu tượng logo của OptionRoom OptionRoom
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROOM *
0,0035852407 USD
≈ 83 đ
43.732 USD
12.197.822 (12%)
Tổng: 100.000.000
43.227 USD
(2 exchanges)
-69.34% -69%
2305
104 Biểu tượng logo của ROBBIN HOOD ROBBIN HOOD
07/2021 / Binance Smart Chain
ROBBIN *
0,0000010884 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.328 USD
(0 exchanges)
-69.32% -69%
4389
105 Biểu tượng logo của Bingus Token Bingus Token
04/2021 / Binance Smart Chain
BINGUS *
0,0000003993 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 928.421.490.958
5.785 USD
(0 exchanges)
-69.03% -69%
4195
106 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
1,01 USD
≈ 23.372 đ
0 USD
N/A
35.978 USD
(0 exchanges)
-68.78% -69%
3586
107 Biểu tượng logo của Blue Whale EXchange Blue Whale EXchange
07/2018 / Ethereum Blockchain
BWX *
0,0060411896 USD
≈ 140 đ
234.020 USD
38.737.352 (60%)
Tổng: 64.320.000
21.585 USD
(3 exchanges)
-68.28% -68%
1846
108 Biểu tượng logo của Shiba Floki Shiba Floki
07/2021 / Binance Smart Chain
FLOKI *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
55.304 USD
(0 exchanges)
-68.03% -68%
3456
109 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0003213418 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
0 USD
(5 exchanges)
-67.97% -68%
4973
110 Biểu tượng logo của Hukku Hukku
06/2021 / Binance Smart Chain
HUKKU *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-67.83% -68%
4190
111 Biểu tượng logo của XTRM COIN XTRM COIN
06/2020
XTRM
0,0003417331 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100 USD
(3 exchanges)
-67.60% -68%
4804
112 Biểu tượng logo của BABYXRP BABYXRP
07/2021 / Binance Smart Chain
BBYXRP *
0,0000000139 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.770.197 USD
(1 exchanges)
-67.55% -68%
2673
113 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000233819 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.619.865.962
19 USD
(7 exchanges)
-67.35% -67%
4938
114 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
1,74 USD
≈ 40.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.360.576
0 USD
(1 exchanges)
-67.30% -67%
5002
115 Biểu tượng logo của Doogee.io Doogee.io
07/2021 / Binance Smart Chain
DOOGEE *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
92.595 USD
(0 exchanges)
-67.07% -67%
3294
116 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0004046839 USD
≈ 9 đ
74.488.886 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
130.314 USD
(8 exchanges)
-66.82% -67%
324
117 Biểu tượng logo của Mommy Doge Coin Mommy Doge Coin
07/2021 / Binance Smart Chain
MOMMYDOGE *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
153.040 USD
(0 exchanges)
-66.60% -67%
3140
118 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0000836645 USD
≈ 2 đ
250.588 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
5 USD
(2 exchanges)
-66.18% -66%
1976
119 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000003000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
19.074 USD
(1 exchanges)
-65.91% -66%
3813
120 Biểu tượng logo của MissDoge MissDoge
07/2021 / Binance Smart Chain
MDOGE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
128.843 USD
(1 exchanges)
-65.76% -66%
3190
121 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0061076994 USD
≈ 141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
107.452 USD
(3 exchanges)
-65.18% -65%
3252
122 Biểu tượng logo của Force DAO Force DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORCE *
0,1677858899 USD
≈ 3.878 đ
0 USD
N/A
41.038 USD
(0 exchanges)
-65.09% -65%
3595
123 Biểu tượng logo của MoX MoX
01/2019
MOX
0,0003316886 USD
≈ 8 đ
1.668 USD
5.027.488 (27%)
Tổng: 18.400.000
0 USD
(1 exchanges)
-65.03% -65%
2529
124 Biểu tượng logo của Moola Moola
03/2021 / Binance Smart Chain
MLA *
0,0024999907 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 740.000
9 USD
(0 exchanges)
-65.03% -65%
4958
125 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,1329339765 USD
≈ 3.072 đ
131.692 USD
990.654 (99%)
Tổng: 995.699
0 USD
(4 exchanges)
-64.93% -65%
2121
126 Biểu tượng logo của VinDax Coin VinDax Coin
07/2019
VD
0,0124421659 USD
≈ 288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
31.603 USD
(1 exchanges)
-64.90% -65%
3657
127 Biểu tượng logo của RedFox Finance RedFox Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
RFF *
0,0327708780 USD
≈ 757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.908 USD
(0 exchanges)
-64.78% -65%
3862
128 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
0,0133384793 USD
≈ 308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
9.929 USD
(7 exchanges)
-64.46% -64%
4019
129 Biểu tượng logo của Gleec Gleec
02/2020
GLEEC
0,1943695420 USD
≈ 4.492 đ
4.053.810 USD
20.856.198 (99%)
Tổng: 21.000.000
4 USD
(16 exchanges)
-64.25% -64%
1073
130 Biểu tượng logo của SafeMeme SafeMeme
05/2021 / Binance Smart Chain
SME *
0,0000002790 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.722 USD
(0 exchanges)
-64.04% -64%
4288
131 Biểu tượng logo của Dota Finance Dota Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
DOTA *
6,57 USD
≈ 151.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
4.802 USD
(0 exchanges)
-63.82% -64%
4248
132 Biểu tượng logo của Global Adversity Project Global Adversity Project
06/2021 / Binance Smart Chain
GAP *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.510 USD
(0 exchanges)
-63.72% -64%
4161
133 Biểu tượng logo của Mobilian Coin Mobilian Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,1026882071 USD
≈ 2.373 đ
14.529.796 USD
141.494.300 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
30.709 USD
(3 exchanges)
-63.41% -63%
709
134 Biểu tượng logo của ENTONE ENTONE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ENTONE *
0,0201567483 USD
≈ 466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
34 USD
(1 exchanges)
-63.38% -63%
4892
135 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0005251446 USD
≈ 12 đ
970.290 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
14.353 USD
(3 exchanges)
-63.03% -63%
1573
136 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,0113202833 USD
≈ 262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-62.16% -62%
4554
137 Biểu tượng logo của ElonDoge DAO ElonDoge DAO
06/2021 / Binance Smart Chain
EDAO *
18,53 USD
≈ 428.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
33.890 USD
(0 exchanges)
-61.68% -62%
3625
138 Biểu tượng logo của STPAY STPAY
06/2020 / Ethereum Blockchain
STP *
1,49 USD
≈ 34.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
605 USD
(3 exchanges)
-61.25% -61%
4611
139 Biểu tượng logo của Uncle Doge Uncle Doge
07/2021 / Binance Smart Chain
UDOGE *
0,0000000021 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
841.383 USD
(0 exchanges)
-61.12% -61%
2748
140 Biểu tượng logo của Doraemoon Doraemoon
06/2021 / Binance Smart Chain
DORA *
0,0003268415 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.084 USD
(1 exchanges)
-60.84% -61%
4145
141 Biểu tượng logo của 7up Finance 7up Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
7UP *
1,61 USD
≈ 37.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-60.80% -61%
5002
142 Biểu tượng logo của Labra Finance Labra Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000567 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
706.821 USD
(0 exchanges)
-60.17% -60%
2840
143 Biểu tượng logo của cryingJORDAN Token cryingJORDAN Token
07/2021 / Binance Smart Chain
JORDAN *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.567 USD
(0 exchanges)
-59.66% -60%
4031
144 Biểu tượng logo của FarmHero FarmHero
06/2021 / Polygon Blockchain
HONOR *
0,0402100038 USD
≈ 929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
31.276 USD
(1 exchanges)
-59.60% -60%
3656
145 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0001664322 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
3 USD
(2 exchanges)
-59.52% -60%
4936
146 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0063143639 USD
≈ 146 đ
80.270 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 31.822.991
0 USD
(3 exchanges)
-59.22% -59%
2207
147 Biểu tượng logo của LavaCake Finance LavaCake Finance
07/2021 / Binance Smart Chain
LAVA *
1,14 USD
≈ 26.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
40.929 USD
(0 exchanges)
-59.21% -59%
3544
148 Biểu tượng logo của Chubby Inu Chubby Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CHINU *
0,0000000058 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-59.07% -59%
4073
149 Biểu tượng logo của ChallengeDac ChallengeDac
07/2020
CHL
0,0000648475 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-58.96% -59%
4890
150 Biểu tượng logo của Allium Allium
05/2021 / Binance Smart Chain
ALM *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.746 USD
(0 exchanges)
-58.95% -59%
4127
151 Biểu tượng logo của Moonlana Moonlana
06/2021 / Solana Blockchain
MOLA *
0,0000670236 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.819.000.000
7.109 USD
(0 exchanges)
-58.64% -59%
4131
152 Biểu tượng logo của SatisFinance Token SatisFinance Token
04/2021 / Binance Smart Chain
xSAT *
0,1600401647 USD
≈ 3.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
45.268 USD
(0 exchanges)
-58.63% -59%
3510
153 Biểu tượng logo của GM Holding GM Holding
06/2020
GM
0,0051048664 USD
≈ 118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.637 USD
(2 exchanges)
-58.50% -59%
4446
154 Biểu tượng logo của TheHappyCoin TheHappyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
HAPPY *
0,0000000295 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
350.995 USD
(1 exchanges)
-58.47% -58%
3003
155 Biểu tượng logo của ITEN ITEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
ITEN *
0,0001011871 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
46 USD
(3 exchanges)
-58.43% -58%
4872
156 Biểu tượng logo của Raku Coin Raku Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
RAKUC *
0,0000002913 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
152.855 USD
(0 exchanges)
-57.96% -58%
3141
157 Biểu tượng logo của BUMO BUMO
09/2018
BU
0,0001398159 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
2.384 USD
(4 exchanges)
-57.93% -58%
4381
158 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0259980015 USD
≈ 601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
5 USD
(1 exchanges)
-57.93% -58%
4999
159 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0114170547 USD
≈ 264 đ
0 USD
N/A
225 USD
(0 exchanges)
-57.91% -58%
4715
160 Biểu tượng logo của Candy Protocol Candy Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CAD *
0,0156959479 USD
≈ 363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-57.80% -58%
4802
161 Biểu tượng logo của Beer Token Beer Token
05/2021 / Binance Smart Chain
BEER *
0,0000001303 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-57.38% -57%
4832
162 Biểu tượng logo của Million Million
07/2021 / Ethereum Blockchain
MM *
52,27 USD
≈ 1.207.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
14.658.170 USD
(1 exchanges)
-57.25% -57%
2571
163 Biểu tượng logo của LOVE EARTH COIN LOVE EARTH COIN
07/2021 / Ethereum Blockchain
LEC *
0,0106423881 USD
≈ 246 đ
0 USD
N/A
52.354 USD
(0 exchanges)
-57.23% -57%
3469
164 Biểu tượng logo của mStable BTC mStable BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MBTC *
37.629 USD
≈ 869.594.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.209 USD
(1 exchanges)
-57.19% -57%
4047
165 Biểu tượng logo của Gaptt Gaptt
05/2021 / Binance Smart Chain
GAPT *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-57.15% -57%
4009
166 Biểu tượng logo của Ken Inu Ken Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
KENU *
0,0000000022 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.630 USD
(0 exchanges)
-56.88% -57%
4329
167 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0001000362 USD
≈ 2 đ
103.292 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
209 USD
(3 exchanges)
-56.49% -56%
2161
168 Biểu tượng logo của Merlin Merlin
05/2021 / Binance Smart Chain
MERL *
0,0741274901 USD
≈ 1.713 đ
0 USD
N/A
17.667 USD
(0 exchanges)
-56.39% -56%
3839
169 Biểu tượng logo của MEMEX MEMEX
06/2021 / Binance Smart Chain
MEMEX *
0,0143618043 USD
≈ 332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.624 USD
(0 exchanges)
-56.39% -56%
4304
170 Biểu tượng logo của Daddy Doge Daddy Doge
07/2021 / Binance Smart Chain
DADDYDOGE *
0,0000000154 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.400.612 USD
(0 exchanges)
-55.89% -56%
2685
171 Biểu tượng logo của Bird Finance(HECO) Bird Finance(HECO)
06/2021 / Heco Blockchain
BIRD *
0,0002676554 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
610 USD
(0 exchanges)
-55.86% -56%
4609
172 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000346117 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
637 USD
(3 exchanges)
-55.75% -56%
4605
173 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
8,16 USD
≈ 188.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
53.100 USD
(3 exchanges)
-55.62% -56%
3407
174 Biểu tượng logo của MCOBIT MCOBIT
02/2021 / Tron Blockchain
MCT *
0,0040013478 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
22 USD
(1 exchanges)
-55.55% -56%
4922
175 Biểu tượng logo của Ethereum Vault Ethereum Vault
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,0080070611 USD
≈ 185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
-55.53% -56%
4350
176 Biểu tượng logo của CarbonDEFI Finance CarbonDEFI Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
CARBO *
0,0268055321 USD
≈ 619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.182
18 USD
(0 exchanges)
-55.29% -55%
4659
177 Biểu tượng logo của Hepa Finance Hepa Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
HEPA *
0,0152222695 USD
≈ 352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.173 USD
(0 exchanges)
-55.21% -55%
4385
178 Biểu tượng logo của UnoRe UnoRe
03/2021
UNO
0,5235193418 USD
≈ 12.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
4.475.700 USD
(1 exchanges)
-55.15% -55%
2645
179 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
8,64 USD
≈ 199.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
24.420 USD
(4 exchanges)
-55.11% -55%
3742
180 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / Binance Smart Chain
SDFI *
1,35 USD
≈ 31.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
61.203 USD
(1 exchanges)
-55.01% -55%
3420
181 Biểu tượng logo của Crossing the Yellow Blocks Crossing the Yellow Blocks
07/2021 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,0712493576 USD
≈ 1.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
38.275 USD
(0 exchanges)
-54.80% -55%
3597
182 Biểu tượng logo của Vanity Vanity
05/2021 / Binance Smart Chain
VANITY *
0,0000030010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11 USD
(0 exchanges)
-54.61% -55%
4905
183 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,0717843473 USD
≈ 1.659 đ
1.780.911 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
1.020 USD
(3 exchanges)
-54.56% -55%
1358
184 Biểu tượng logo của WallStreetBets DApp WallStreetBets DApp
05/2021 / Binance Smart Chain
WSB *
0,0190109283 USD
≈ 439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
210.825 USD
(0 exchanges)
-54.50% -55%
3041
185 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000066848 USD
≈ 0 đ
608.920 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
76.546 USD
(1 exchanges)
-54.36% -54%
1716
186 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000649639 USD
≈ 2 đ
64.964 USD
1.000.000.000
7 USD
(3 exchanges)
-54.31% -54%
2239
187 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
0,3122172668 USD
≈ 7.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211.450
58.999 USD
(2 exchanges)
-54.11% -54%
3438
188 Biểu tượng logo của Crypto Accept Crypto Accept
03/2021 / Ethereum Blockchain
ACPT *
0,0000781110 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
88 USD
(1 exchanges)
-53.98% -54%
4818
189 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0033735407 USD
≈ 78 đ
2.655.526 USD
787.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-53.95% -54%
1239
190 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / Binance Chain
LIT *
0,0045133233 USD
≈ 104 đ
160.413 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
47.775 USD
(9 exchanges)
-53.90% -54%
2070
191 Biểu tượng logo của CRDT CRDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CRDT *
0,0023349120 USD
≈ 54 đ
20.499 USD
8.779.314 (3%)
Tổng: 300.000.000
643.848 USD
(2 exchanges)
-53.89% -54%
2410
192 Biểu tượng logo của Degen Token Finance Degen Token Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
ADGNZ *
0,7638030098 USD
≈ 17.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.161 USD
(0 exchanges)
-53.89% -54%
4381
193 Biểu tượng logo của Aerdrop Aerdrop
06/2021 / Binance Smart Chain
AER *
0,0016810523 USD
≈ 39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
161.564 USD
(1 exchanges)
-53.88% -54%
3123
194 Biểu tượng logo của Cybertronchain Cybertronchain
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTC *
26,28 USD
≈ 607.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.597 USD
(0 exchanges)
-53.74% -54%
3432
195 Biểu tượng logo của Anti Lockdown Anti Lockdown
05/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0142469873 USD
≈ 329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
127.171 USD
(2 exchanges)
-53.73% -54%
3255
196 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,2869492937 USD
≈ 6.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
20 USD
(0 exchanges)
-53.66% -54%
4929
197 Biểu tượng logo của MoonLift Protocol MoonLift Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
MLTP *
0,0001891385 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
480.887 USD
(2 exchanges)
-53.59% -54%
2837
198 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,0104977882 USD
≈ 243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.025 USD
(0 exchanges)
-53.47% -53%
4526
199 Biểu tượng logo của Black Diamond Black Diamond
07/2021 / Binance Smart Chain
DIAMONDS *
0,0000012293 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
77.609 USD
(0 exchanges)
-53.32% -53%
3353
200 Biểu tượng logo của pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021
10/2020 / Ethereum Blockchain
PXUSD_MAR2021 *
0,2094941259 USD
≈ 4.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.060
0 USD
(1 exchanges)
-53.24% -53%
4985
201 Biểu tượng logo của GaiaDAO GaiaDAO
05/2021 / Binance Smart Chain
GAIA *
0,0008772048 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-53.17% -53%
4081
202 Biểu tượng logo của COUSIN DOGE COIN COUSIN DOGE COIN
07/2021 / Binance Smart Chain
COUSINDOGE *
0,0000001209 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.442 USD
(0 exchanges)
-53.03% -53%
4365
203 Biểu tượng logo của Galaxium Galaxium
06/2021 / Binance Smart Chain
GLXM *
0,0000000091 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
8.739 USD
(0 exchanges)
-52.87% -53%
4063
204 Biểu tượng logo của SpaceRat SpaceRat
06/2021 / Polygon Blockchain
SRAT *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.807 USD
(0 exchanges)
-52.61% -53%
4104
205 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,0423100214 USD
≈ 978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.279.074
2.106 USD
(1 exchanges)
-52.57% -53%
4402
206 Biểu tượng logo của SafeJupiter $SFJP SafeJupiter $SFJP
05/2021 / Binance Smart Chain
SFJP *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-52.30% -52%
3936
207 Biểu tượng logo của Torpedo Torpedo
04/2021 / Binance Smart Chain
TORPEDO *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.300 USD
(0 exchanges)
-52.14% -52%
4269
208 Biểu tượng logo của Fesschain Fesschain
07/2020 / Ethereum Blockchain
FESS *
0,0017950772 USD
≈ 41 đ
211.986 USD
118.093.196 (1%)
Tổng: 9.637.574.155
915.139 USD
(4 exchanges)
-52.11% -52%
2015
209 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,2020803368 USD
≈ 4.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
30 USD
(2 exchanges)
-52.08% -52%
4868
210 Biểu tượng logo của 0xMonero 0xMonero
06/2020 / Ethereum Blockchain
0xMR *
0,0563397011 USD
≈ 1.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.840.000
0 USD
(0 exchanges)
-52.04% -52%
4169
211 Biểu tượng logo của Redpanda Redpanda
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 441.717.087.252.048.128
324.315 USD
(1 exchanges)
-51.85% -52%
2950
212 Biểu tượng logo của PROUD Money PROUD Money
09/2016
PROUD
0,0006276207 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.711.511.682
6 USD
(1 exchanges)
-51.62% -52%
4984
213 Biểu tượng logo của Gorilla-Fi Gorilla-Fi
03/2021 / Binance Smart Chain
GFI *
0,0008378758 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
51 USD
(1 exchanges)
-51.52% -52%
4867
214 Biểu tượng logo của Animal Adoption Advocacy Animal Adoption Advocacy
05/2021 / Binance Smart Chain
PAWS *
0,0000000031 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
21.635 USD
(0 exchanges)
-51.41% -51%
3760
215 Biểu tượng logo của Flowchain Flowchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
FLC *
0,0011524518 USD
≈ 27 đ
1.016 USD
881.836 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
229 USD
(3 exchanges)
-51.38% -51%
2535
216 Biểu tượng logo của EXOR EXOR
05/2020
EXOR
0,0003207147 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
17 USD
(1 exchanges)
-51.37% -51%
4956
217 Biểu tượng logo của Floki Shiba Floki Shiba
07/2021 / Binance Smart Chain
FSHIB *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
453.397 USD
(0 exchanges)
-51.26% -51%
2851
218 Biểu tượng logo của Hope token Hope token
04/2021 / Binance Smart Chain
HOPE *
0,0010879314 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
746.861 USD
(1 exchanges)
-51.25% -51%
2863
219 Biểu tượng logo của NoCapCoin NoCapCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
NCC *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-51.15% -51%
3921
220 Biểu tượng logo của Rise Of Nebula Rise Of Nebula
07/2021 / Binance Smart Chain
RON *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.893 USD
(0 exchanges)
-50.96% -51%
4102
221 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0006384268 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
52 USD
(2 exchanges)
-50.92% -51%
4880
222 Biểu tượng logo của Digital Gold Digital Gold
11/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0005226154 USD
≈ 12 đ
7 USD
13.529 (71%)
Tổng: 19.174
0 USD
(1 exchanges)
-50.77% -51%
2571
223 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0362650682 USD
≈ 838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.117 USD
(2 exchanges)
-50.74% -51%
4509
224 Biểu tượng logo của CAKECRYPT CAKECRYPT
05/2021 / Binance Smart Chain
CAKECRYPT *
0,0540790490 USD
≈ 1.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
14.005 USD
(1 exchanges)
-50.62% -51%
3912
225 Biểu tượng logo của Elite Swap Elite Swap
12/2020 / Ethereum Blockchain
ELT *
0,0000991034 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
27 USD
(0 exchanges)
-50.46% -50%
4907
226 Biểu tượng logo của Coffee Token Coffee Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CFT *
0,0658347403 USD
≈ 1.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
9.315 USD
(1 exchanges)
-50.08% -50%
3830
227 Biểu tượng logo của Swaprol Swaprol
02/2021 / Binance Smart Chain
SWPRL *
0,0002000674 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
8 USD
(0 exchanges)
-50.00% -50%
4976
228 Biểu tượng logo của Momo Protocol Momo Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MOMO *
0,0026031576 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.359.549
8.233 USD
(0 exchanges)
-49.95% -50%
4087
229 Biểu tượng logo của Foundry Foundry
03/2021 / Ethereum Blockchain
FRY *
0,0049789879 USD
≈ 115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.108 USD
(1 exchanges)
-49.71% -50%
3952
230 Biểu tượng logo của FAN8 FAN8
06/2021 / Binance Smart Chain
FAN8 *
0,4869465652 USD
≈ 11.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888
0 USD
(0 exchanges)
-49.52% -50%
4150
231 Biểu tượng logo của KoHo Chain KoHo Chain
06/2021
KHC
0,2079696260 USD
≈ 4.806 đ
2.778.474 USD
13.360.000 (32%)
Tổng: 42.000.000
24.076 USD
(0 exchanges)
-49.49% -49%
1223
232 Biểu tượng logo của B2X B2X
06/2021 / Binance Smart Chain
B2X *
3,82 USD
≈ 88.356 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-49.45% -49%
4090
233 Biểu tượng logo của MAMADOGE MAMADOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
MAMADOGE *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
30.204 USD
(0 exchanges)
-49.32% -49%
3669
234 Biểu tượng logo của Cryptonaught Cryptonaught
05/2021 / Binance Smart Chain
CRYPT *
0,0002251733 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-49.12% -49%
4152
235 Biểu tượng logo của LunarSwap LunarSwap
07/2021 / Binance Smart Chain
LUNAR *
0,0001775296 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
141.197 USD
(1 exchanges)
-49.10% -49%
3163
236 Biểu tượng logo của Cross Finance Cross Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
CRP *
0,0074612731 USD
≈ 172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-48.99% -49%
4970
237 Biểu tượng logo của BFis.Finance BFis.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
1.262 USD
≈ 29.170.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
-48.86% -49%
4963
238 Biểu tượng logo của COVIR.IO COVIR.IO
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,0192336926 USD
≈ 444 đ
2.291 USD
119.108 (1%)
Tổng: 8.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-48.55% -49%
2515
239 Biểu tượng logo của Love Coin Love Coin
08/2020
LOVE
0,0007221681 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.996
0 USD
(1 exchanges)
-48.52% -49%
4349
240 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0001088390 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.713 USD
(5 exchanges)
-48.38% -48%
3673
241 Biểu tượng logo của SCC DIGforIT SCC DIGforIT
08/2020
SCC
0,0069184204 USD
≈ 160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-48.29% -48%
4299
242 Biểu tượng logo của Captain Captain
06/2021 / Binance Smart Chain
CAPT *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.634 USD
(0 exchanges)
-48.08% -48%
4152
243 Biểu tượng logo của Bat Finance Bat Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
BAT *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1 USD
(0 exchanges)
-47.83% -48%
4917
244 Biểu tượng logo của Babybnb Babybnb
06/2021 / Binance Smart Chain
BABYBNB *
0,0000000038 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
155.134 USD
(0 exchanges)
-47.83% -48%
3135
245 Biểu tượng logo của Win Space Ticket Win Space Ticket
07/2021 / Binance Smart Chain
THEMOON *
0,0002595721 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-47.55% -48%
4099
246 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0001658443 USD
≈ 4 đ
26.179 USD
157.853.770 (63%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.52% -48%
2379
247 Biểu tượng logo của Galactrum Galactrum
01/2018
ORE
0,0006646699 USD
≈ 15 đ
3.406 USD
5.124.807 (20%)
Tổng: 26.280.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.44% -47%
2519
248 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0011077831 USD
≈ 26 đ
4.371.258 USD
3.945.951.381
0 USD
(3 exchanges)
-47.44% -47%
1055
249 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0006646699 USD
≈ 15 đ
102.421 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
162 USD
(1 exchanges)
-47.44% -47%
2163
250 Biểu tượng logo của Bitfresh Bitfresh
06/2021 / Binance Smart Chain
BFT *
0,0022633087 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.36% -47%
4241
251 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
0,0006727546 USD
≈ 16 đ
397.934 USD
591.500.000 (46%)
Tổng: 1.300.000.000
5 USD
(4 exchanges)
-47.25% -47%
1854
252 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0148673769 USD
≈ 344 đ
22.298 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
76 USD
(3 exchanges)
-47.25% -47%
2398
253 Biểu tượng logo của QUSD QUSD
02/2019 / Ethereum Blockchain
QUSD *
0,0050540978 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.05% -47%
4998
254 Biểu tượng logo của MOOCHII MOOCHII
05/2021 / Binance Smart Chain
MOOCHII *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
232.868 USD
(0 exchanges)
-47.03% -47%
2936
255 Biểu tượng logo của SolarWind Token SolarWind Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SLW *
0,0004424325 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.086 USD
(1 exchanges)
-47.01% -47%
4013
256 Biểu tượng logo của MocktailSwap MocktailSwap
07/2021 / Binance Smart Chain
MOK *
0,0269094738 USD
≈ 622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
60.997 USD
(1 exchanges)
-46.73% -47%
3423
257 Biểu tượng logo của DEX DEX
10/2018 / Ethereum Blockchain
DEX *
0,0005809287 USD
≈ 13 đ
111.272 USD
191.542.291 (10%)
Tổng: 1.892.996.914
3.557 USD
(4 exchanges)
-46.57% -47%
2152
258 Biểu tượng logo của Mark Goat Mark Goat
06/2021 / Binance Smart Chain
MARKGOAT *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-46.48% -46%
4262
259 Biểu tượng logo của Kombai Inu Kombai Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAI *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
24.588 USD
(0 exchanges)
-46.41% -46%
3739
260 Biểu tượng logo của BERNARD BERNARD
07/2021 / Binance Smart Chain
BERN *
0,0000000086 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
3.530 USD
(0 exchanges)
-45.99% -46%
4318
261 Biểu tượng logo của MCS Token MCS Token
07/2021
MCS
0,0002059834 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
5.629 USD
(2 exchanges)
-45.80% -46%
4145
262 Biểu tượng logo của Infinity Protocol Infinity Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
INFINITY *
0,0029447361 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.159 USD
(1 exchanges)
-45.78% -46%
4256
263 Biểu tượng logo của CryptoVerificationCoin CryptoVerificationCoin
07/2019
CVCC
0,4975329573 USD
≈ 11.498 đ
289.860 USD
582.595 (2%)
Tổng: 36.000.000
7 USD
(1 exchanges)
-45.75% -46%
1936
264 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0002965049 USD
≈ 7 đ
114.638 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
5.276 USD
(4 exchanges)
-45.72% -46%
2148
265 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000105796 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
21 USD
(1 exchanges)
-45.31% -45%
4924
266 Biểu tượng logo của Dink Doink Dink Doink
06/2021 / Binance Smart Chain
DINK *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
84.780 USD
(0 exchanges)
-45.20% -45%
3324
267 Biểu tượng logo của UnderDog UnderDog
03/2021 / Binance Smart Chain
DOG *
0,0000668795 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
868 USD
(0 exchanges)
-45.09% -45%
4550
268 Biểu tượng logo của Booster Booster
05/2021 / Heco Blockchain
BOO *
0,0514743866 USD
≈ 1.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.521 USD
(0 exchanges)
-45.05% -45%
3411
269 Biểu tượng logo của VESPA SHIBA COIN VESPA SHIBA COIN
07/2021 / Binance Smart Chain
VESPASHIBA *
0,0004074967 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.797 USD
(0 exchanges)
-44.96% -45%
4425
270 Biểu tượng logo của ImageCash ImageCash
04/2020
IMGC
0,0036556844 USD
≈ 84 đ
19.508 USD
5.336.414 (25%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.94% -45%
2415
271 Biểu tượng logo của Ulgen Hash Power Ulgen Hash Power
07/2020 / Ethereum Blockchain
UHP *
0,0107043891 USD
≈ 247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
11 USD
(3 exchanges)
-44.93% -45%
4968
272 Biểu tượng logo của Lukki Operating Token Lukki Operating Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
LOT *
0,0077686204 USD
≈ 180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3 USD
(2 exchanges)
-44.87% -45%
5001
273 Biểu tượng logo của PETBloc PETBloc
05/2021 / Binance Smart Chain
PETB *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.099 USD
(0 exchanges)
-44.87% -45%
4507
274 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MXF *
0,6328008084 USD
≈ 14.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
6 USD
(2 exchanges)
-44.86% -45%
4968
275 Biểu tượng logo của Gulag Token Gulag Token
07/2021 / Binance Smart Chain
GULAG *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
6.094 USD
(1 exchanges)
-44.74% -45%
4179
276 Biểu tượng logo của Enviro Enviro
06/2021 / Binance Smart Chain
ENVIRO *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.635 USD
(0 exchanges)
-44.73% -45%
4239
277 Biểu tượng logo của ECC ECC
03/2014
ECC
0,0001268537 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
3 USD
(3 exchanges)
-44.72% -45%
4999
278 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain
CATGIRL *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
44.346 USD
(0 exchanges)
-44.72% -45%
3517
279 Biểu tượng logo của Ripio Credit Network Ripio Credit Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
RCN *
0,0131236909 USD
≈ 303 đ
6.672.147 USD
508.404.746 (51%)
Tổng: 999.942.647
596.139 USD
(17 exchanges)
-44.62% -45%
917
280 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Binance Smart Chain
BLAST *
0,0000000032 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87.834 USD
(0 exchanges)
-44.57% -45%
3319
281 Biểu tượng logo của GrowingFi GrowingFi
05/2021 / Binance Smart Chain
GROW *
12,09 USD
≈ 279.462 đ
0 USD
N/A
1.197 USD
(1 exchanges)
-44.54% -45%
4495
282 Biểu tượng logo của BabySpaceFloki BabySpaceFloki
07/2021 / Binance Smart Chain
BSF *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.252 USD
(1 exchanges)
-44.50% -45%
3776
283 Biểu tượng logo của VOMER VOMER
02/2020 / Ethereum Blockchain
VMR *
0,4990000000 USD
≈ 11.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-44.49% -44%
4996
284 Biểu tượng logo của Kianite Finance Kianite Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
KIAN *
0,0150018189 USD
≈ 347 đ
0 USD
N/A
8.372 USD
(0 exchanges)
-44.45% -44%
4060
285 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVA *
0,0000000045 USD
≈ 0 đ
0 USD
95.700.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(7 exchanges)
-44.44% -44%
2538
286 Biểu tượng logo của FNB Protocol FNB Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
FNB *
0,0004185688 USD
≈ 10 đ
1.009.692 USD
2.412.248.413 (97%)
Tổng: 2.490.000.160
366.404 USD
(6 exchanges)
-44.38% -44%
1560
287 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0295521597 USD
≈ 683 đ
76.711.110 USD
2.595.786.940
1.093 USD
(9 exchanges)
-44.37% -44%
463
288 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000031431 USD
≈ 0 đ
13.481 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
2 USD
(3 exchanges)
-44.31% -44%
2446
289 Biểu tượng logo của Natmin Pure Escrow Natmin Pure Escrow
04/2019 / Ethereum Blockchain
NAT *
0,0002095367 USD
≈ 5 đ
33.859 USD
161.588.985 (48%)
Tổng: 340.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-44.27% -44%
2340
290 Biểu tượng logo của BeeEx BeeEx
05/2020 / Ethereum Blockchain
BEE *
0,0022369727 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-44.25% -44%
4153
291 Biểu tượng logo của AC Index AC Index
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,6813079956 USD
≈ 15.745 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-44.24% -44%
5002
292 Biểu tượng logo của Alaskan Malamute Token Alaskan Malamute Token
06/2021 / Binance Smart Chain
LASM *
0,6219416379 USD
≈ 14.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.639 USD
(0 exchanges)
-44.24% -44%
4432
293 Biểu tượng logo của Kryptobellion Kryptobellion
04/2021 / Binance Smart Chain
KRYPTO *
0,0014758432 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-44.19% -44%
4111
294 Biểu tượng logo của Brosispay Brosispay
03/2021 / Binance Smart Chain
BSPAY *
0,0000430755 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
282 USD
(1 exchanges)
-44.05% -44%
4689
295 Biểu tượng logo của BUNNY DeFi Financial BUNNY DeFi Financial
05/2021 / Binance Smart Chain
BUN *
12,05 USD
≈ 278.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18
2.706 USD
(0 exchanges)
-44.01% -44%
4297
296 Biểu tượng logo của Xpose Protocol Xpose Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
XPOSE *
0,0000034233 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
62.840 USD
(1 exchanges)
-43.91% -44%
3409
297 Biểu tượng logo của KelVPN KelVPN
04/2021 / Ethereum Blockchain
KEL *
0,0108865424 USD
≈ 252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.846 USD
(0 exchanges)
-43.90% -44%
4142
298 Biểu tượng logo của GingerCat GingerCat
05/2021 / Binance Smart Chain
GCAT *
0,0231183630 USD
≈ 534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
3.131 USD
(0 exchanges)
-43.88% -44%
4052
299 Biểu tượng logo của Mechashiba Mechashiba
05/2021 / Binance Smart Chain
MEC *
0,0000000046 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000.000.000.000
13.702 USD
(1 exchanges)
-43.79% -44%
3928
300 Biểu tượng logo của Wealthlocks Wealthlocks
03/2021 / Binance Smart Chain
WLT *
0,0006917971 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
13.788 USD
(1 exchanges)
-43.66% -44%
3924
301 Biểu tượng logo của Pippi Finance Pippi Finance
04/2021 / Heco Blockchain
PIPI *
0,0309103943 USD
≈ 714 đ
0 USD
N/A
16.757 USD
(0 exchanges)
-43.59% -44%
3854
302 Biểu tượng logo của PlumCake Finance PlumCake Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
PLUM *
0,0955832276 USD
≈ 2.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.907 USD
(0 exchanges)
-43.53% -44%
4340
303 Biểu tượng logo của Goes Up Higher Goes Up Higher
06/2021 / Binance Smart Chain
GUH *
33.278 USD
≈ 769.060.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
365.611 USD
(0 exchanges)
-43.53% -44%
2903
304 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / Binance Smart Chain
TABOO *
0,0003328069 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.805.524.558
147.374 USD
(1 exchanges)
-43.51% -44%
3155
305 Biểu tượng logo của Zen Protocol Zen Protocol
08/2018
ZP
0,0269648963 USD
≈ 623 đ
610.390 USD
22.636.450 (85%)
Tổng: 26.631.450
639 USD
(1 exchanges)
-43.49% -43%
1715
306 Biểu tượng logo của BurnX 2.0 BurnX 2.0
05/2021 / Ethereum Blockchain
BURNX20 *
0,0000000056 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.211 USD
(0 exchanges)
-43.48% -43%
3909
307 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Binance Smart Chain
THIRM *
5,72 USD
≈ 132.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-43.43% -43%
4905
308 Biểu tượng logo của Magic Balancer Magic Balancer
04/2021 / Binance Smart Chain
MGB *
0,3130648738 USD
≈ 7.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
(0 exchanges)
-43.31% -43%
4935
309 Biểu tượng logo của Krill Krill
04/2021 / Polygon Blockchain
KRILL *
0,1142165758 USD
≈ 2.640 đ
0 USD
N/A
28.771 USD
(0 exchanges)
-43.25% -43%
3691
310 Biểu tượng logo của MarsMission Protocol MarsMission Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MARSM *
0,0000365646 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.719 USD
(1 exchanges)
-43.17% -43%
4148
311 Biểu tượng logo của Fedora Gold Fedora Gold
09/2019
FED
0,0000029610 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
213 USD
(0 exchanges)
-43.07% -43%
4724
312 Biểu tượng logo của DealDough Token DealDough Token
06/2021 / Binance Smart Chain
DEALDOUGH *
0,0004569467 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
1.183 USD
(1 exchanges)
-43.02% -43%
4506
313 Biểu tượng logo của YFI CREDITS GROUP YFI CREDITS GROUP
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFICG *
0,0400134778 USD
≈ 925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
117 USD
(1 exchanges)
-42.85% -43%
4787
314 Biểu tượng logo của Tiki Token Tiki Token
06/2021 / Binance Smart Chain
TIKI *
0,0053880417 USD
≈ 125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.076.665 USD
(1 exchanges)
-42.62% -43%
2709
315 Biểu tượng logo của Sephiroth Inu Sephiroth Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
SEPHI *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-42.56% -43%
4431
316 Biểu tượng logo của Unlimited FiscusFYI Unlimited FiscusFYI
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFFYI *
0,1722367597 USD
≈ 3.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.632
4 USD
(0 exchanges)
-42.48% -42%
5000
317 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,0019006402 USD
≈ 44 đ
272.714 USD
143.485.183 (24%)
Tổng: 600.000.000
2 USD
(2 exchanges)
-42.42% -42%
1949
318 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLARV3 *
0,0055876109 USD
≈ 129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
5.575 USD
(1 exchanges)
-42.22% -42%
4206
319 Biểu tượng logo của AirNFTs AirNFTs
07/2021 / Binance Smart Chain
AIRT *
0,1065821240 USD
≈ 2.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.089 USD
(1 exchanges)
-42.02% -42%
3811
320 Biểu tượng logo của Squorum Squorum
10/2018
SQR
0,0010634718 USD
≈ 25 đ
14.477 USD
13.613.403 (98%)
Tổng: 13.961.783
0 USD
(1 exchanges)
-42.00% -42%
2442
321 Biểu tượng logo của Ethereum Lightning Ethereum Lightning
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETLT *
4,22 USD
≈ 97.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
148.436 USD
(1 exchanges)
-41.95% -42%
3151
322 Biểu tượng logo của HentaiCoin HentaiCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
HENTAI *
0,0000738132 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
1.650 USD
(0 exchanges)
-41.77% -42%
4427
323 Biểu tượng logo của Kanva Kanva
11/2020 / Ethereum Blockchain
KNV *
2,25 USD
≈ 51.977 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-41.75% -42%
5002
324 Biểu tượng logo của Volts.Finance Volts.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
VOLTS *
13,47 USD
≈ 311.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.318
0 USD
(1 exchanges)
-41.75% -42%
5001
325 Biểu tượng logo của Bitcoin Interest Bitcoin Interest
05/2018
BCI
0,0049753296 USD
≈ 115 đ
91.182 USD
18.326.892 (82%)
Tổng: 22.300.000
115 USD
(1 exchanges)
-41.71% -42%
2186
326 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,0004017809 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
813.926 USD
(2 exchanges)
-41.70% -42%
2751
327 Biểu tượng logo của Connect Coin Connect Coin
05/2019 / Ethereum Blockchain
XCON *
0,0003323349 USD
≈ 8 đ
12.960 USD
38.996.796 (56%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-41.57% -42%
2450
328 Biểu tượng logo của Enzo Enzo
01/2020 / Ethereum Blockchain
NZO *
0,1430640002 USD
≈ 3.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-41.53% -42%
4850
329 Biểu tượng logo của NFTBOX.fun NFTBOX.fun
05/2021 / Binance Smart Chain
NFTBOX *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.278 USD
(1 exchanges)
-41.50% -42%
4246
330 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0010377550 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.925 USD
(4 exchanges)
-41.46% -41%
4238
331 Biểu tượng logo của B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT
03/2020 / Ethereum Blockchain
B1P *
0,0016574284 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42 USD
(3 exchanges)
-41.40% -41%
4865
332 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0016905952 USD
≈ 39 đ
1.267.186 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
123 USD
(3 exchanges)
-41.38% -41%
1497
333 Biểu tượng logo của SLOTHI SLOTHI
06/2021 / Binance Smart Chain
SLTH *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
6.706 USD
(0 exchanges)
-41.29% -41%
4149
334 Biểu tượng logo của Nyantereum International Nyantereum International
12/2020 / Ethereum Blockchain
NYANTE *
0,0000003120 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.817 USD
(1 exchanges)
-41.28% -41%
3688
335 Biểu tượng logo của EYES Protocol EYES Protocol
06/2020 / Ethereum Blockchain
EYES *
0,0070673489 USD
≈ 163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-41.20% -41%
4170
336 Biểu tượng logo của Sushiba Sushiba
06/2021 / Binance Smart Chain
SUSHIBA *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.866 USD
(0 exchanges)
-41.16% -41%
3918
337 Biểu tượng logo của SOLBIT SOLBIT
02/2020
SBT
0,0003299355 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-41.12% -41%
5002
338 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
2.547.902 USD
410.290.102.830.896.000 (41%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
76.728 USD
(1 exchanges)
-41.00% -41%
1256
339 Biểu tượng logo của IDCM Token IDCM Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
IT *
0,0007706311 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508.027.170
0 USD
(1 exchanges)
-40.92% -41%
4321
340 Biểu tượng logo của Fundum Capital Fundum Capital
05/2021 / Ethereum Blockchain
FND *
5,33 USD
≈ 123.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.705 USD
(0 exchanges)
-40.91% -41%
4363
341 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0002919177 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
346 USD
(2 exchanges)
-40.71% -41%
4667
342 Biểu tượng logo của HUP.LIFE HUP.LIFE
06/2021 / Binance Smart Chain
HUP *
0,0000000017 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 418.645.133.923.193
6.833 USD
(0 exchanges)
-40.69% -41%
4141
343 Biểu tượng logo của X (By SpaceGrime) X (By SpaceGrime)
06/2021 / Binance Smart Chain
X *
13,26 USD
≈ 306.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
8.726 USD
(0 exchanges)
-40.61% -41%
4062
344 Biểu tượng logo của Tenet Tenet
01/2021 / Ethereum Blockchain
TEN *
0,2202741950 USD
≈ 5.091 đ
0 USD
N/A
4.217 USD
(1 exchanges)
-40.47% -40%
4287
345 Biểu tượng logo của Puffydog Coin Puffydog Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
PUFFY *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.440 USD
(0 exchanges)
-40.45% -40%
4388
346 Biểu tượng logo của UBU Finance UBU Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
UBU *
0,0288096328 USD
≈ 666 đ
179.247 USD
6.221.766 (10%)
Tổng: 60.000.000
26.046 USD
(1 exchanges)
-40.25% -40%
2054
347 Biểu tượng logo của Token CashPay Token CashPay
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCP *
0,0047115659 USD
≈ 109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-40.13% -40%
4401
348 Biểu tượng logo của KILIMANJARO KILIMANJARO
04/2021 / Binance Smart Chain
KILI *
0,0339941981 USD
≈ 786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
31 USD
(0 exchanges)
-39.99% -40%
4899
349 Biểu tượng logo của BITCOINHEDGE BITCOINHEDGE
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTCHG *
3,00 USD
≈ 69.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
11 USD
(1 exchanges)
-39.98% -40%
4888
350 Biểu tượng logo của Desire Desire
11/2017
DSR
0,0026586795 USD
≈ 61 đ
27.303 USD
10.269.488 (94%)
Tổng: 10.869.488
0 USD
(1 exchanges)
-39.93% -40%
2374
351 Biểu tượng logo của MiniDOGE MiniDOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
MINIDOGE *
0,0000000412 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.013.884 USD
(3 exchanges)
-39.83% -40%
2639
352 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
25,91 USD
≈ 598.689 đ
0 USD
N/A
2.704 USD
(2 exchanges)
-39.79% -40%
4364
353 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
46,38 USD
≈ 1.071.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
225.550 USD
(1 exchanges)
-39.74% -40%
3018
354 Biểu tượng logo của MetaMoon MetaMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
METAMOON *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.219 USD
(0 exchanges)
-39.70% -40%
4088
355 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,4021346305 USD
≈ 9.293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
166 USD
(1 exchanges)
-39.69% -40%
4755
356 Biểu tượng logo của Fyooz Fyooz
08/2020 / Ethereum Blockchain
FYZ *
0,1616365311 USD
≈ 3.735 đ
1.046.086 USD
6.471.843 (13%)
Tổng: 50.000.000
90.736 USD
(2 exchanges)
-39.66% -40%
1554
357 Biểu tượng logo của Ouroboros Ouroboros
12/2019
OURO
0,0015100000 USD
≈ 35 đ
47.258 USD
31.296.749 (40%)
Tổng: 77.343.806
1.674 USD
(1 exchanges)
-39.60% -40%
2288
358 Biểu tượng logo của Zer-Dex Zer-Dex
07/2019
ZDX
0,0026008769 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
152 USD
(2 exchanges)
-39.54% -40%
4705
359 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0011277414 USD
≈ 26 đ
15.477 USD
13.723.917 (55%)
Tổng: 25.000.000
18 USD
(2 exchanges)
-39.51% -40%
2438
360 Biểu tượng logo của Lottery Token Lottery Token
04/2021 / Binance Smart Chain
LOT *
0,3287211093 USD
≈ 7.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000
13.622 USD
(0 exchanges)
-39.48% -39%
3932
361 Biểu tượng logo của ChainZ Arena ChainZ Arena
07/2020 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0403851223 USD
≈ 933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
4 USD
(3 exchanges)
-39.43% -39%
4968
362 Biểu tượng logo của CrossWallet CrossWallet
06/2021 / Binance Smart Chain
CWT *
0,0106886575 USD
≈ 247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
136.979 USD
(0 exchanges)
-39.32% -39%
3174
363 Biểu tượng logo của Harcomia Harcomia
12/2019
HCA
0,0160429938 USD
≈ 371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
31 USD
(1 exchanges)
-39.31% -39%
4892
364 Biểu tượng logo của Peppa Network Peppa Network
06/2021 / Binance Smart Chain
PEPPA *
0,0000000051 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
326.157 USD
(0 exchanges)
-39.28% -39%
2927
365 Biểu tượng logo của Rabbit Finance Rabbit Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
RABBIT *
0,2595751385 USD
≈ 5.999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
1.288.969 USD
(0 exchanges)
-39.19% -39%
2691
366 Biểu tượng logo của Hybrid Bank Cash Hybrid Bank Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBC *
0,0027009509 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
5 USD
(2 exchanges)
-39.18% -39%
4999
367 Biểu tượng logo của Bulleon Bulleon
01/2019 / Ethereum Blockchain
BUL *
0,0036556844 USD
≈ 84 đ
4.008 USD
1.096.353 (95%)
Tổng: 1.160.000
0 USD
(1 exchanges)
-39.14% -39%
2514
368 Biểu tượng logo của PoliceDOGE PoliceDOGE
07/2021 / Binance Smart Chain
POLICEDOGE *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.947 USD
(1 exchanges)
-39.10% -39%
3815
369 Biểu tượng logo của Ito Vault Ito Vault
05/2021 / Ethereum Blockchain
VSPACEX *
592,21 USD
≈ 13.686.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115
601 USD
(0 exchanges)
-38.65% -39%
4215
370 Biểu tượng logo của Zetta Ethereum Hashrate Token Zetta Ethereum Hashrate Token
06/2021 / Binance Smart Chain
ZETH *
2,14 USD
≈ 49.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000
0 USD
(1 exchanges)
-38.60% -39%
4187
371 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,5138044268 USD
≈ 11.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
328.150 USD
(1 exchanges)
-38.54% -39%
2932
372 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CHIK *
0,0067145892 USD
≈ 155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
13.944 USD
(0 exchanges)
-38.54% -39%
3915
373 Biểu tượng logo của Richie Richie
05/2021 / Binance Smart Chain
RICH *
0,0000000064 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.953 USD
(0 exchanges)
-38.52% -39%
4018
374 Biểu tượng logo của Lucky Meow Token Lucky Meow Token
06/2021 / Binance Smart Chain
LMAO *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888.832
2.840 USD
(1 exchanges)
-38.51% -39%
4288
375 Biểu tượng logo của Baby Doge Cash Baby Doge Cash
07/2021 / Binance Smart Chain
BABYDOGECASH *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
32.745 USD
(0 exchanges)
-38.48% -38%
3637
376 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3889841555 USD
≈ 8.989 đ
19.988.362 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
812.344 USD
(4 exchanges)
-38.47% -38%
786
377 Biểu tượng logo của MakiSwap MakiSwap
06/2021 / Heco Blockchain
MAKI *
0,0777933620 USD
≈ 1.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
269.467 USD
(0 exchanges)
-38.43% -38%
2970
378 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0008005999 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
(4 exchanges)
-38.41% -38%
4897
379 Biểu tượng logo của Tardigrades Finance Tardigrades Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TRDG *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
42.662 USD
(0 exchanges)
-38.40% -38%
3472
380 Biểu tượng logo của EVERERECTED EVERERECTED
06/2021 / Binance Smart Chain
ERECT *
0,0000000906 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969
0 USD
(0 exchanges)
-38.36% -38%
4226
381 Biểu tượng logo của VELO Token VELO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VLO *
0,0014904617 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-38.35% -38%
5001
382 Biểu tượng logo của Paralink Network Paralink Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PARA *
0,0087626153 USD
≈ 203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
142.817 USD
(0 exchanges)
-38.27% -38%
3161
383 Biểu tượng logo của Gift-Coin Gift-Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
GIFT *
0,0077818628 USD
≈ 180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.939 USD
(0 exchanges)
-38.18% -38%
3781
384 Biểu tượng logo của KVI KVI
08/2020 / Ethereum Blockchain
KVI *
0,0001106870 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-38.12% -38%
4250
385 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,2629701354 USD
≈ 6.077 đ
1.490.823 USD
5.669.173
23.718 USD
(10 exchanges)
-38.06% -38%
1423
386 Biểu tượng logo của Web Coin Pay Web Coin Pay
08/2020
WEC
0,1973603189 USD
≈ 4.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.526 USD
(3 exchanges)
-37.95% -38%
4213
387 Biểu tượng logo của Weiner Finance Weiner Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
WENR *
0,0000024146 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.428 USD
(0 exchanges)
-37.95% -38%
4174
388 Biểu tượng logo của Goal Goal
06/2021 / Binance Smart Chain
GOAL *
1,48 USD
≈ 34.275 đ
0 USD
N/A
12.337 USD
(0 exchanges)
-37.95% -38%
3967
389 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.633.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-37.94% -38%
3225
390 Biểu tượng logo của Ponzu Inu Ponzu Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
PONZU *
0,0000268974 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.118 USD
(0 exchanges)
-37.93% -38%
4177
391 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0023218205 USD
≈ 54 đ
21.410 USD
9.221.184
0 USD
(2 exchanges)
-37.73% -38%
2405
392 Biểu tượng logo của Ultra NFT Ultra NFT
05/2021 / Binance Smart Chain
UNFT *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.892 USD
(0 exchanges)
-37.71% -38%
3713
393 Biểu tượng logo của Shroom.Finance Shroom.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,3891506849 USD
≈ 8.993 đ
19.996.920 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
815.027 USD
(4 exchanges)
-37.57% -38%
787
394 Biểu tượng logo của Medicalveda Medicalveda
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVEDA *
0,0367081168 USD
≈ 848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
674.749 USD
(3 exchanges)
-37.49% -37%
2775
395 Biểu tượng logo của Supermoon Supermoon
05/2021 / Binance Smart Chain
OSM *
0,0000000030 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.840 USD
(0 exchanges)
-37.39% -37%
3714
396 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,1279201640 USD
≈ 2.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
123.999 USD
(1 exchanges)
-37.34% -37%
3207
397 Biểu tượng logo của Buxcoin Buxcoin
01/2020
BUX
0,0200453594 USD
≈ 463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.038.817
14.575 USD
(2 exchanges)
-37.32% -37%
3896
398 Biểu tượng logo của SafeGalaxy SafeGalaxy
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEGALAXY *
0,0000000047 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
66.785 USD
(0 exchanges)
-37.16% -37%
3389
399 Biểu tượng logo của The Lab Finance The Lab Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
LABO *
0,0156717532 USD
≈ 362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.310 USD
(2 exchanges)
-37.16% -37%
4479
400 Biểu tượng logo của CITEX Token CITEX Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTT *
0,0048445083 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-37.11% -37%
5000
401 Biểu tượng logo của MISO MISO
06/2021 / Binance Smart Chain
MISO *
0,0068071852 USD
≈ 157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-36.82% -37%
4068
402 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain
08/2020
HL
0,0000600530 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-36.81% -37%
4296
403 Biểu tượng logo của Canary Canary
06/2021 / Avalanche Blockchain
CNR *
0,0104101644 USD
≈ 241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 570.000.000
58 USD
(0 exchanges)
-36.81% -37%
4835
404 Biểu tượng logo của USDFreeLiquidity USDFreeLiquidity
02/2021 / Ethereum Blockchain
USDFL *
0,5158587880 USD
≈ 11.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.863.950
218 USD
(0 exchanges)
-36.72% -37%
4718
405 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
97,31 USD
≈ 2.248.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.983 USD
(1 exchanges)
-36.68% -37%
3868
406 Biểu tượng logo của TRONbetDice TRONbetDice
08/2020 / Tron Blockchain
DICE *
0,0226213492 USD
≈ 523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-36.62% -37%
4329
407 Biểu tượng logo của WeWon World WeWon World
06/2021 / Binance Smart Chain
WEWON *
0,0000017442 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
540 USD
(2 exchanges)
-36.46% -36%
4591
408 Biểu tượng logo của stakedFIRO stakedFIRO
10/2020 / Ethereum Blockchain
stFIRO *
9,69 USD
≈ 224.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.207
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4995
409 Biểu tượng logo của Payou Finance Payou Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYOU *
1,36 USD
≈ 31.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4976
410 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
16,24 USD
≈ 375.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4956
411 Biểu tượng logo của YFED.Finance YFED.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFED *
0,6903616372 USD
≈ 15.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4962
412 Biểu tượng logo của $YEET $YEET
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEET *
2,53 USD
≈ 58.515 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4994
413 Biểu tượng logo của Bloody Token Bloody Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
BLOODY *
0,0024846163 USD
≈ 57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 879.336
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4989
414 Biểu tượng logo của dXIOT dXIOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
DXIOT *
0,3588259218 USD
≈ 8.292 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-36.45% -36%
4974
415 Biểu tượng logo của DotBased DotBased
10/2020 / Ethereum Blockchain
xDOT *
10,70 USD
≈ 247.190 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4993
416 Biểu tượng logo của Smpl foundation Smpl foundation
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMPL *
21,92 USD
≈ 506.533 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4996
417 Biểu tượng logo của Load Network Load Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
LOAD *
0,0235729607 USD
≈ 545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.45% -36%
4968
418 Biểu tượng logo của OST OST
12/2017 / Ethereum Blockchain
OST *
0,0025721563 USD
≈ 59 đ
1.964.266 USD
763.665.269 (95%)
Tổng: 800.000.000
37.547 USD
(10 exchanges)
-36.34% -36%
1324
419 Biểu tượng logo của THENODE THENODE
12/2019 / Ethereum Blockchain
THE *
0,0140106265 USD
≈ 324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-36.33% -36%
5002
420 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
148,16 USD
≈ 3.423.994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
0 USD
(1 exchanges)
-36.32% -36%
4969
421 Biểu tượng logo của Lumos Lumos
10/2020 / Ethereum Blockchain
LMS *
0,0227350773 USD
≈ 525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 485.847
0 USD
(1 exchanges)
-36.32% -36%
4984
422 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
11,14 USD
≈ 257.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.32% -36%
4958
423 Biểu tượng logo của Trading Membership Community Trading Membership Community
09/2020
TMC
0,0014417345 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.31% -36%
4468
424 Biểu tượng logo của Burn1 Coin Burn1 Coin
05/2021 / Binance Smart Chain
BURN1 *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.560.000.000.000.000
5.146 USD
(0 exchanges)
-36.29% -36%
4227
425 Biểu tượng logo của Shikokuaido Shikokuaido
05/2021 / Ethereum Blockchain
SHOKK *
0,0000000814 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
2.810 USD
(1 exchanges)
-36.27% -36%
4328
426 Biểu tượng logo của ElonTech ElonTech
05/2021 / Binance Smart Chain
ETCH *
0,0000012786 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.979.803.438.049
3.294 USD
(0 exchanges)
-36.27% -36%
4321
427 Biểu tượng logo của Island Coin Island Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
ISLE *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
439.895 USD
377.145.326.906.020 (70%)
Tổng: 537.000.000.000.000
15.671 USD
(0 exchanges)
-36.21% -36%
1823
428 Biểu tượng logo của CelCoin CelCoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
CELC *
0,0000034130 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.680.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-36.16% -36%
5000
429 Biểu tượng logo của zHEGIC zHEGIC
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZHEGIC *
0,0796844515 USD
≈ 1.842 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-36.10% -36%
4545
430 Biểu tượng logo của PIN PIN
11/2013
PIN
0,0481728951 USD
≈ 1.113 đ
7.339.189 USD
152.351.008
7.686 USD
(0 exchanges)
-36.04% -36%
902
431 Biểu tượng logo của Stellar Diamond Stellar Diamond
07/2021 / Binance Smart Chain
XLD *
0,0000010336 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
36.128 USD
(0 exchanges)
-35.76% -36%
3602
432 Biểu tượng logo của Blaze DeFi Blaze DeFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BNFI *
0,4497532172 USD
≈ 10.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-35.74% -36%
5000
433 Biểu tượng logo của CENTERCOIN CENTERCOIN
01/2019 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0000676107 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
16 USD
(5 exchanges)
-35.71% -36%
4941
434 Biểu tượng logo của Busy DAO Busy DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
BUSY *
0,0120485024 USD
≈ 278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 255.000.000
33.918 USD
(0 exchanges)
-35.63% -36%
3622
435 Biểu tượng logo của Holder Finance Holder Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
HFI *
1.546 USD
≈ 35.720.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(0 exchanges)
-35.57% -36%
4203
436 Biểu tượng logo của IceBreak-R IceBreak-R
06/2021 / Binance Smart Chain
ICEBRK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.581 USD
(1 exchanges)
-35.56% -36%
4416
437 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000203 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
68.517 USD
(1 exchanges)
-35.49% -35%
3366
438 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0001159060 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
2.019 USD
(0 exchanges)
-35.44% -35%
4409
439 Biểu tượng logo của AOS AOS
08/2020
AOS
0,0132565442 USD
≈ 306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.868.093 USD
(1 exchanges)
-35.34% -35%
2671
440 Biểu tượng logo của FEGtoken FEGtoken
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000049 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.903.550.124.054.200
3.928.541 USD
(2 exchanges)
-35.34% -35%
2628
441 Biểu tượng logo của Shibance Shibance
07/2021 / Binance Smart Chain
WOOF *
0,0293027370 USD
≈ 677 đ
0 USD
N/A
83.173 USD
(0 exchanges)
-35.29% -35%
3329
442 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
4,01 USD
≈ 92.628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
238.867 USD
(9 exchanges)
-35.26% -35%
3000
443 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021
XCAD
0,5447088273 USD
≈ 12.588 đ
0 USD
N/A
1.164.776 USD
(0 exchanges)
-35.19% -35%
2705
444 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,0015589366 USD
≈ 36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-35.09% -35%
5001
445 Biểu tượng logo của LEOPARD LEOPARD
06/2021 / Binance Smart Chain
LEOPARD *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
14.350 USD
(0 exchanges)
-35.02% -35%
3903
446 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,0307742156 USD
≈ 711 đ
44.284 USD
1.439.011 (29%)
Tổng: 5.000.000
17 USD
(1 exchanges)
-34.98% -35%
2300
447 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0130094266 USD
≈ 301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
120 USD
(1 exchanges)
-34.97% -35%
4785
448 Biểu tượng logo của ROAD ROAD
01/2020
ROAD
0,0012104077 USD
≈ 28 đ
95.986 USD
79.300.570 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
8.505 USD
(3 exchanges)
-34.94% -35%
2177
449 Biểu tượng logo của Jetswap.finance Jetswap.finance
07/2021 / Binance Smart Chain
WINGS *
0,3442509211 USD
≈ 7.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.128.486
2.007 USD
(1 exchanges)
-34.80% -35%
4398
450 Biểu tượng logo của CARMA COIN CARMA COIN
06/2021 / Binance Smart Chain
CARMA *
0,0000000111 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.584 USD
(0 exchanges)
-34.78% -35%
3431
451 Biểu tượng logo của Apiary Fund Coin Apiary Fund Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
AFC *
0,0001254181 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
55 USD
(3 exchanges)
-34.75% -35%
4856
452 Biểu tượng logo của InvestDex InvestDex
06/2021 / Binance Smart Chain
INVEST *
0,0352320954 USD
≈ 814 đ
0 USD
N/A
15.274 USD
(0 exchanges)
-34.68% -35%
3880
453 Biểu tượng logo của SafeCity SafeCity
06/2021 / Binance Smart Chain
SAFECITY *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.873 USD
(1 exchanges)
-34.57% -35%
4290
454 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2021 / Binance Smart Chain
CRFI *
0,4396478617 USD
≈ 10.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.519 USD
(0 exchanges)
-34.55% -35%
3787
455 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0047760951 USD
≈ 110 đ
1.728.254 USD
361.854.970 (80%)
Tổng: 449.848.164
260 USD
(2 exchanges)
-34.53% -35%
1365
456 Biểu tượng logo của ZAC Finance ZAC Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZAC *
0,3661389088 USD
≈ 8.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.51% -35%
4998
457 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
0,3787914138 USD
≈ 8.754 đ
6.574.468 USD
17.356.434 (83%)
Tổng: 21.000.000
2 USD
(3 exchanges)
-34.49% -34%
923
458 Biểu tượng logo của ziot Coin ziot Coin
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIOT *
0,0367573947 USD
≈ 849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.370.000
100 USD
(0 exchanges)
-34.48% -34%
4673
459 Biểu tượng logo của TronEuropeRewardCoin TronEuropeRewardCoin
08/2020 / Tron Blockchain
TERC *
0,0184193117 USD
≈ 426 đ
4.745.230 USD
257.622.535 (6%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-34.44% -34%
1026
460 Biểu tượng logo của Life Token Life Token
05/2021 / Binance Smart Chain
LTN *
0,0000000676 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
10.319 USD
(1 exchanges)
-34.42% -34%
4008
461 Biểu tượng logo của iBNB iBNB
07/2021 / Binance Smart Chain
IBNB *
0,0000000010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.141 USD
(0 exchanges)
-34.40% -34%
3542
462 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
2,94 USD
≈ 67.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
32 USD
(2 exchanges)
-34.31% -34%
4895
463 Biểu tượng logo của HEDGE4.Ai HEDGE4.Ai
05/2021 / Binance Smart Chain
HEJJ *
0,0000962320 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.980.441
1.896 USD
(0 exchanges)
-34.29% -34%
4417
464 Biểu tượng logo của Charitas Charitas
04/2021 / Binance Smart Chain
CHAR *
0,0006122942 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 905.119.999
1.531 USD
(1 exchanges)
-34.20% -34%
4455
465 Biểu tượng logo của WeStarter WeStarter
05/2021 / Heco Blockchain
WAR *
0,1585085917 USD
≈ 3.663 đ
0 USD
N/A
47.374 USD
(3 exchanges)
-34.16% -34%
3497
466 Biểu tượng logo của PrivacySwap PrivacySwap
05/2021 / Binance Smart Chain
PRV *
8,41 USD
≈ 194.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 89.024
175.046 USD
(0 exchanges)
-34.10% -34%
3098
467 Biểu tượng logo của Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0
04/2020 / Tron Blockchain
KDG *
0,0007852645 USD
≈ 18 đ
77.579 USD
98.793.771 (10%)
Tổng: 988.125.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.08% -34%
2215
468 Biểu tượng logo của Berry Data Berry Data
02/2021 / Binance Smart Chain
BRY *
0,4665197065 USD
≈ 10.781 đ
933.039 USD
2.000.000 (27%)
Tổng: 7.500.000
57.135 USD
(1 exchanges)
-34.07% -34%
1592
469 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0019204708 USD
≈ 44 đ
362.264 USD
188.632.973
152 USD
(2 exchanges)
-34.03% -34%
1878
470 Biểu tượng logo của BlockCDN BlockCDN
12/2017 / Ethereum Blockchain
BCDN *
0,0005281779 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68 USD
(1 exchanges)
-34.00% -34%
4841
471 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
1,98 USD
≈ 45.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
93.441 USD
(0 exchanges)
-33.95% -34%
3292
472 Biểu tượng logo của $OFC Coin $OFC Coin
07/2021 / Ethereum Blockchain
OFC *
0,0000008348 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
182.760 USD
(1 exchanges)
-33.92% -34%
3086
473 Biểu tượng logo của CARAT CARAT
09/2018 / Ethereum Blockchain
CARAT *
1,05 USD
≈ 24.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
6.328 USD
(1 exchanges)
-33.91% -34%
4170
474 Biểu tượng logo của DIESEL DIESEL
03/2021 / Binance Smart Chain
DIESEL *
0,2164341911 USD
≈ 5.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-33.72% -34%
4871
475 Biểu tượng logo của Empow Empow
08/2020
EM
0,0060021231 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
698 USD
(1 exchanges)
-33.47% -33%
4585
476 Biểu tượng logo của SafeMusk SafeMusk
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMUSK *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.685 USD
(0 exchanges)
-33.43% -33%
4127
477 Biểu tượng logo của PIXL PIXL
05/2021 / Binance Smart Chain
PXL *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.030 USD
(0 exchanges)
-33.39% -33%
4342
478 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0264410236 USD
≈ 611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
23.658 USD
(2 exchanges)
-33.39% -33%
3750
479 Biểu tượng logo của Moonpad Moonpad
06/2021 / Binance Smart Chain
MPAD *
0,0014137270 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.707 USD
(0 exchanges)
-33.39% -33%
4064
480 Biểu tượng logo của ZYX ZYX
08/2020
ZYX
0,0020000690 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
65 USD
(2 exchanges)
-33.36% -33%
4776
481 Biểu tượng logo của DREP DREP
05/2019 / Binance Chain
DREP *
1,96 USD
≈ 45.367 đ
6.736.093.395 USD
3.431.350.063 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
27.767.778 USD
(7 exchanges)
-33.27% -33%
201
482 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
4,95 USD
≈ 114.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
73 USD
(2 exchanges)
-33.25% -33%
4834
483 Biểu tượng logo của Phoenix Protocol Phoenix Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
PHX *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.407 USD
(0 exchanges)
-33.14% -33%
4379
484 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
0,0735842807 USD
≈ 1.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
213.842 USD
(0 exchanges)
-33.13% -33%
3044
485 Biểu tượng logo của Kong Defi Kong Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
KONG *
0,0000002097 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
453 USD
(0 exchanges)
-33.12% -33%
4523
486 Biểu tượng logo của ARCS ARCS
02/2020 / Ethereum Blockchain
ARX *
0,0189484583 USD
≈ 438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
203.016 USD
(2 exchanges)
-33.11% -33%
3050
487 Biểu tượng logo của Fanaticos Cash Fanaticos Cash
06/2020
FCH
0,0023263446 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
14 USD
(1 exchanges)
-33.11% -33%
4955
488 Biểu tượng logo của FXPay FXPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXP *
0,0006254449 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3 USD
(2 exchanges)
-33.11% -33%
4993
489 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain
SBDO *
33,57 USD
≈ 775.779 đ
0 USD
N/A
11.348 USD
(1 exchanges)
-33.11% -33%
3984
490 Biểu tượng logo của ARTH Shares ARTH Shares
07/2021 / Polygon Blockchain
ARTHX *
0,0004567583 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999.991
111 USD
(0 exchanges)
-33.10% -33%
4792
491 Biểu tượng logo của WIN A LAMBO FINANCE WIN A LAMBO FINANCE
07/2021 / Binance Smart Chain
WINALAMBO *
0,0264975761 USD
≈ 612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-32.99% -33%
4335
492 Biểu tượng logo của VouchForMe VouchForMe
01/2018 / Ethereum Blockchain
IPL *
0,0004553723 USD
≈ 11 đ
111.867 USD
245.661.176 (82%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-32.97% -33%
2151
493 Biểu tượng logo của Dragon Ball Dragon Ball
09/2020 / Tron Blockchain
DRAGON *
0,1051895759 USD
≈ 2.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750
224 USD
(1 exchanges)
-32.90% -33%
4662
494 Biểu tượng logo của 4-Stock 4-Stock
06/2021 / Binance Smart Chain
4STC *
0,0016645799 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 375.000.000
6.104 USD
(1 exchanges)
-32.87% -33%
4178
495 Biểu tượng logo của Playgroundz Playgroundz
09/2018 / Ethereum Blockchain
IOG *
0,0041244521 USD
≈ 95 đ
117.733 USD
28.545.120 (1%)
Tổng: 2.200.000.000
62 USD
(1 exchanges)
-32.86% -33%
2143
496 Biểu tượng logo của Liquidifty Liquidifty
06/2021 / Binance Smart Chain
LQT *
0,2168728873 USD
≈ 5.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
28.072 USD
(1 exchanges)
-32.82% -33%
3701
497 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0008901788 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
407 USD
(2 exchanges)
-32.79% -33%
4651
498 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,2713565966 USD
≈ 6.271 đ
4.049.419 USD
14.922.868 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
533.885 USD
(0 exchanges)
-32.69% -33%
1072
499 Biểu tượng logo của The Chad Project The Chad Project
05/2021 / Binance Smart Chain
CHAD *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.905 USD
(1 exchanges)
-32.66% -33%
3728
500 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0003174826 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
765.014 USD
(1 exchanges)
-32.61% -33%
2760
501 Biểu tượng logo của SKINCHAIN SKINCHAIN
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKC *
0,0000200070 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
11 USD
(2 exchanges)
-32.55% -33%
4961
502 Biểu tượng logo của Tweebaa Tweebaa
03/2020 / Ethereum Blockchain
TWEE *
1,99 USD
≈ 46.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
39 USD
(1 exchanges)
-32.46% -32%
4882
503 Biểu tượng logo của SafeMoon.swap SafeMoon.swap
06/2021 / Binance Smart Chain
SFMS *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.817 USD
(0 exchanges)
-32.45% -32%
4021
504 Biểu tượng logo của Populous XBRL Token Populous XBRL Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
PXT *
0,0414402713 USD
≈ 958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.986 USD
(0 exchanges)
-32.44% -32%
4235
505 Biểu tượng logo của Make A Difference Token Make A Difference Token
06/2021 / Binance Smart Chain
$MAD *
0,0000053444 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.811 USD
(0 exchanges)
-32.41% -32%
4321
506 Biểu tượng logo của Wrapped Shift Wrapped Shift
02/2021 / Ethereum Blockchain
WSHIFT *
0,0170906705 USD
≈ 395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145.610.870
0 USD
(1 exchanges)
-32.36% -32%
4570
507 Biểu tượng logo của FEED Token FEED Token
05/2021 / Binance Smart Chain
FEED *
0,0056391827 USD
≈ 130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-32.33% -32%
3993
508 Biểu tượng logo của ESR Coin ESR Coin
08/2020
ESRC
0,1674498352 USD
≈ 3.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.855.875
5.680 USD
(2 exchanges)
-32.32% -32%
4201
509 Biểu tượng logo của Co2B Co2B
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
1.645 USD
≈ 38.009.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-32.21% -32%
4761
510 Biểu tượng logo của MidasProtocol MidasProtocol
09/2018 / Ethereum Blockchain
MAS *
0,0009703710 USD
≈ 22 đ
189.747 USD
195.540.521 (72%)
Tổng: 270.540.521
76.578 USD
(2 exchanges)
-32.19% -32%
2045
511 Biểu tượng logo của Hyper Deflate Hyper Deflate
06/2021 / Binance Smart Chain
HDFL *
0,0000000851 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.227 USD
(0 exchanges)
-32.17% -32%
3940
512 Biểu tượng logo của Fox Trading Fox Trading
07/2018 / Binance Smart Chain
FOXT *
0,0070194792 USD
≈ 162 đ
59.579 USD
8.487.614
0 USD
(2 exchanges)
-32.15% -32%
2253
513 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0003624985 USD
≈ 8 đ
610.571 USD
1.684.339.519 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
23.655 USD
(1 exchanges)
-32.11% -32%
1717
514 Biểu tượng logo của Babytoken Babytoken
04/2021
BABY
0,0239319373 USD
≈ 553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-32.07% -32%
4925
515 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
0,0016375765 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
678.018 USD
(1 exchanges)
-32.06% -32%
2776
516 Biểu tượng logo của Manyswap Manyswap
04/2021 / Binance Smart Chain
MANY *
0,0116241551 USD
≈ 269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
37.212 USD
(3 exchanges)
-32.00% -32%
3588
517 Biểu tượng logo của ABCC Token ABCC Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0170110581 USD
≈ 393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.556.250
0 USD
(1 exchanges)
-31.97% -32%
4987
518 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain
MERO *
0,0000169974 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
(1 exchanges)
-31.95% -32%
4966
519 Biểu tượng logo của BeeSwap BeeSwap
02/2021 / Heco Blockchain
BEE *
0,3866695480 USD
≈ 8.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
24 USD
(0 exchanges)
-31.92% -32%
4917
520 Biểu tượng logo của InterValue InterValue
11/2018 / Ethereum Blockchain
INVE *
0,0017705928 USD
≈ 41 đ
226.446 USD
127.892.710 (3%)
Tổng: 4.000.000.000
15 USD
(1 exchanges)
-31.89% -32%
2000
521 Biểu tượng logo của xxxNifty xxxNifty
05/2021 / Binance Smart Chain
NSFW *
0,0000498269 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.696.969.420
57.304 USD
(0 exchanges)
-31.89% -32%
3448
522 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
3,55 USD
≈ 82.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
15.824.100 USD
(18 exchanges)
-31.82% -32%
2534
523 Biểu tượng logo của Habits Habits
05/2021 / Binance Smart Chain
HBX *
0,0042955339 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.242 USD
(0 exchanges)
-31.81% -32%
4065
524 Biểu tượng logo của Avatar Moon Avatar Moon
06/2021 / Binance Smart Chain
$AVATAR *
0,0000367517 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-31.81% -32%
3912
525 Biểu tượng logo của AceD AceD
07/2018 / Binance Smart Chain
ACED *
0,0001966122 USD
≈ 5 đ
49.150 USD
249.987.000
22.457 USD
(3 exchanges)
-31.77% -32%
2281
526 Biểu tượng logo của Grumpy.finance Grumpy.finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000094 USD
≈ 0 đ
790.736 USD
84.496.321.144.349 (84%)
Tổng: 100.000.000.000.000
4.364 USD
(1 exchanges)
-31.74% -32%
1643
527 Biểu tượng logo của Holder Swap Holder Swap
06/2021 / Binance Smart Chain
HFS *
0,3789026569 USD
≈ 8.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
2.395 USD
(0 exchanges)
-31.74% -32%
4381
528 Biểu tượng logo của VOYR VOYR
06/2021 / Binance Smart Chain
VOYRME *
0,0000088191 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.747 USD
(0 exchanges)
-31.68% -32%
4146
529 Biểu tượng logo của Papa Shiba Papa Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
PHIBA *
0,0000015074 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
30.311 USD
(0 exchanges)
-31.60% -32%
3667
530 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
34.332 USD
≈ 793.416.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120
2.584 USD
(0 exchanges)
-31.58% -32%
4121
531 Biểu tượng logo của UNIFI DeFi UNIFI DeFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNIFI *
0,0020216768 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.081.919
28.971 USD
(2 exchanges)
-31.55% -32%
3693
532 Biểu tượng logo của Mozart Finance Mozart Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
MELODY *
0,0226564106 USD
≈ 524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
10.018 USD
(0 exchanges)
-31.53% -32%
4016
533 Biểu tượng logo của PantherSwap PantherSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
PANTHER *
0,0392496352 USD
≈ 907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.117.020
16.222 USD
(0 exchanges)
-31.53% -32%
3867
534 Biểu tượng logo của Naka Bodhi Token Naka Bodhi Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
NBOT *
0,0139975965 USD
≈ 323 đ
979.832 USD
70.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000
25.503 USD
(2 exchanges)
-31.52% -32%
1569
535 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000048477 USD
≈ 0 đ
46.053 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
93 USD
(3 exchanges)
-31.47% -31%
2291
536 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3S *
0,1024082445 USD
≈ 2.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
7.736.985 USD
(5 exchanges)
-31.45% -31%
2591
537 Biểu tượng logo của DigiMax DGMT DigiMax DGMT
08/2020 / Ethereum Blockchain
DGMT *
0,0001099682 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.44% -31%
4245
538 Biểu tượng logo của TerraCredit TerraCredit
07/2019
CREDIT
0,0052021603 USD
≈ 120 đ
494.639 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
4.773 USD
(4 exchanges)
-31.44% -31%
1784
539 Biểu tượng logo của SafeWin SafeWin
06/2021 / Binance Smart Chain
SAFEWIN *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.522 USD
(1 exchanges)
-31.37% -31%
4209
540 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,3656927018 USD
≈ 8.451 đ
1.667.109 USD
4.558.770 (22%)
Tổng: 21.000.000
2.000 USD
(5 exchanges)
-31.36% -31%
1380
541 Biểu tượng logo của Prude Token Prude Token
06/2021 / Binance Smart Chain
PRUDE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.725.569.187.544
909 USD
(1 exchanges)
-31.33% -31%
4546
542 Biểu tượng logo của Turtle Turtle
07/2021 / Ethereum Blockchain
TURTLE *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.371 USD
(0 exchanges)
-31.31% -31%
4380
543 Biểu tượng logo của Smart Trade Coin Smart Trade Coin
05/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,0027440565 USD
≈ 63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
36.011 USD
(0 exchanges)
-31.18% -31%
3611
544 Biểu tượng logo của Moon Stop Moon Stop
04/2021 / Binance Smart Chain
MNSTP *
0,0001660557 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
14.139 USD
(0 exchanges)
-31.11% -31%
3927
545 Biểu tượng logo của VeraSwap VeraSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
VRAP *
0,0142224630 USD
≈ 329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
155 USD
(2 exchanges)
-31.10% -31%
4763
546 Biểu tượng logo của Doge Back Doge Back
07/2021 / Binance Smart Chain
DOGEBACK *
0,0000253811 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
564.795 USD
(0 exchanges)
-31.10% -31%
2805
547 Biểu tượng logo của GOAT Zuckerberg GOAT Zuckerberg
05/2021 / Binance Smart Chain
ZGOAT *
0,0001555579 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74 USD
(1 exchanges)
-31.09% -31%
4757
548 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0108284405 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.06% -31%
4645
549 Biểu tượng logo của PRYZ PRYZ
05/2021 / Binance Smart Chain
PRYZ *
0,0000073519 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
33.161 USD
(0 exchanges)
-31.01% -31%
3634
550 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
08/2020 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,4150434673 USD
≈ 9.592 đ
1.245.130 USD
3.000.000
57.700 USD
(1 exchanges)
-31.00% -31%
1613
551 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0012973713 USD
≈ 30 đ
1.181.672 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
535 USD
(3 exchanges)
-30.99% -31%
1518
552 Biểu tượng logo của Fortress Lending Fortress Lending
05/2021 / Binance Smart Chain
FTS *
0,5132804931 USD
≈ 11.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
162.503 USD
(0 exchanges)
-30.99% -31%
3121
553 Biểu tượng logo của HomeCoin HomeCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
HOME *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.354 USD
(0 exchanges)
-30.98% -31%
4346
554 Biểu tượng logo của SaveTheWorld SaveTheWorld
05/2021 / Binance Smart Chain
SAVE *
0,0000000026 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
22.550 USD
(0 exchanges)
-30.96% -31%
3761
555 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,1658443191 USD
≈ 3.833 đ
1.576.347 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
180 USD
(1 exchanges)
-30.92% -31%
1408
556 Biểu tượng logo của A2DAO A2DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
ATD *
0,9160314815 USD
≈ 21.169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
47.137 USD
(0 exchanges)
-30.89% -31%
3499
557 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,3180211192 USD
≈ 7.349 đ
37.933.699 USD
119.280.441 (100%)
Tổng: 119.662.263
23.610 USD
(3 exchanges)
-30.88% -31%
459
558 Biểu tượng logo của ODUWA ODUWA
02/2019
OWC
0,2095473266 USD
≈ 4.843 đ
877.769 USD
4.188.884 (28%)
Tổng: 14.895.858
2.591 USD
(4 exchanges)
-30.74% -31%
1613
559 Biểu tượng logo của GIVE Token GIVE Token
07/2021 / Heco Blockchain
GIVE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
153 USD
(0 exchanges)
-30.70% -31%
4765
560 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
17,66 USD
≈ 408.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-30.69% -31%
5002
561 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
2,72 USD
≈ 62.905 đ
53.649 USD
19.710 (39%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
-30.63% -31%
2268
562 Biểu tượng logo của Hyperion Hyperion
01/2019
HYN
0,0068023949 USD
≈ 157 đ
1.386.213 USD
203.783.085 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
108.157 USD
(6 exchanges)
-30.61% -31%
1468
563 Biểu tượng logo của TreeDefi TreeDefi
04/2021 / Binance Smart Chain
SEED *
10,18 USD
≈ 235.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.584.000
337.468 USD
(0 exchanges)
-30.59% -31%
2920
564 Biểu tượng logo của Lock3r Network Lock3r Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
LK3R *
4,28 USD
≈ 98.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
(1 exchanges)
-30.54% -31%
5002
565 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001045375 USD
≈ 2 đ
1.331.009 USD
12.732.356.945 (98%)
Tổng: 13.031.539.423
14.969 USD
(6 exchanges)
-30.48% -30%
1478
566 Biểu tượng logo của 2crazyNFT 2crazyNFT
06/2021 / Ethereum Blockchain
2CRZ *
0,0211148471 USD
≈ 488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
261.305 USD
(1 exchanges)
-30.45% -30%
2980
567 Biểu tượng logo của ErcauX ErcauX
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAUX *
0,0583829384 USD
≈ 1.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-30.40% -30%
5002
568 Biểu tượng logo của Yearn4 Finance Yearn4 Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YF4 *
1,15 USD
≈ 26.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
-30.39% -30%
5001
569 Biểu tượng logo của Sether Sether
03/2018 / Ethereum Blockchain
SETH *
0,0209536692 USD
≈ 484 đ
421.937 USD
20.136.683
1.241 USD
(1 exchanges)
-30.39% -30%
1838
570 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,0858761437 USD
≈ 1.985 đ
359.020 USD
4.180.672
588 USD
(2 exchanges)
-30.37% -30%
1881
571 Biểu tượng logo của Lanceria Lanceria
06/2021 / Binance Smart Chain
LANC *
0,0102195454 USD
≈ 236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
93.519 USD
(1 exchanges)
-30.31% -30%
3285
572 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
≈ 180.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
(1 exchanges)
-30.30% -30%
2705
573 Biểu tượng logo của Lisk Machine Learning Lisk Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0154446529 USD
≈ 357 đ
1.853.358 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
31.347 USD
(1 exchanges)
-30.21% -30%
1343
574 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0055339123 USD
≈ 128 đ
3.811.696 USD
688.788.616 (92%)
Tổng: 745.248.183
121.822 USD
(7 exchanges)
-30.15% -30%
1105
575 Biểu tượng logo của Stacker Ventures Stacker Ventures
03/2021 / Ethereum Blockchain
STACK *
3,39 USD
≈ 78.339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.554 USD
(0 exchanges)
-30.15% -30%
4159
576 Biểu tượng logo của Test Token Test Token
05/2021 / Binance Smart Chain
TEST *
0,0000005237 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.317 USD
(0 exchanges)
-30.08% -30%
4278
577 Biểu tượng logo của Taxi Taxi
12/2020
TAXI
0,1958237432 USD
≈ 4.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000
5 USD
(2 exchanges)
-30.07% -30%
4943
578 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000066338 USD
≈ 0 đ
6.638 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
22 USD
(1 exchanges)
-30.06% -30%
2492
579 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0027709167 USD
≈ 64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
10 USD
(3 exchanges)
-30.04% -30%
4951
580 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000006634 USD
≈ 0 đ
46.436 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-30.02% -30%
2289
581 Biểu tượng logo của Nyerium Nyerium
08/2018
NYEX
0,0006633773 USD
≈ 15 đ
22.393 USD
33.755.887 (87%)
Tổng: 38.640.515
49 USD
(1 exchanges)
-30.02% -30%
2396
582 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0000663377 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
14 USD
(1 exchanges)
-30.02% -30%
4954
583 Biểu tượng logo của JaguarSwap JaguarSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
JAGUAR *
0,1321054774 USD
≈ 3.053 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-30.01% -30%
4094
584 Biểu tượng logo của Radditarium Network Radditarium Network
05/2021 / Binance Smart Chain
RADDIT *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
2.319 USD
(0 exchanges)
-30.01% -30%
4288
585 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,5674364934 USD
≈ 13.113 đ
6.946.185 USD
12.241.344 (0%)
Tổng: 3.492.000.000
413.522 USD
(4 exchanges)
-29.90% -30%
910
586 Biểu tượng logo của Rivex Rivex
05/2020
RVX
0,0128843135 USD
≈ 298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
825 USD
(1 exchanges)
-29.88% -30%
4561
587 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
14,68 USD
≈ 339.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-29.81% -30%
4630
588 Biểu tượng logo của Hugo Finance Hugo Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
HUGO *
0,0005561873 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
379.473 USD
(0 exchanges)
-29.79% -30%
2892
589 Biểu tượng logo của KPOP Fan Token KPOP Fan Token
06/2021 / Binance Smart Chain
KPOP *
0,0062089478 USD
≈ 143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-29.78% -30%
3897
590 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEC *
1,48 USD
≈ 34.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
492.239 USD
(3 exchanges)
-29.75% -30%
2829
591 Biểu tượng logo của COLD FINANCE COLD FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain
COLD *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-29.75% -30%
3858
592 Biểu tượng logo của Icarus Finance Icarus Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
ICA *
0,0830431615 USD
≈ 1.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.544 USD
(0 exchanges)
-29.71% -30%
4207
593 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
0,0002510841 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
753.676 USD
(1 exchanges)
-29.68% -30%
2762
594 Biểu tượng logo của Coalculus Coalculus
08/2020
COAL
0,0088002409 USD
≈ 203 đ
0 USD
N/A
14.336 USD
(0 exchanges)
-29.57% -30%
3897
595 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,0000005500 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
1.746 USD
(1 exchanges)
-29.49% -29%
4434
596 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,0130567240 USD
≈ 302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
394 USD
(1 exchanges)
-29.43% -29%
4654
597 Biểu tượng logo của Flux Protocol Flux Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
FLUX *
0,4744205217 USD
≈ 10.964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
11.978 USD
(0 exchanges)
-29.39% -29%
3972
598 Biểu tượng logo của Inari Inari
07/2021 / Ethereum Blockchain
INARI *
0,0000023063 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
12.708 USD
(0 exchanges)
-29.39% -29%
3957
599 Biểu tượng logo của SIL.FINANCE SIL.FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain
SIL *
190,94 USD
≈ 4.412.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
123.710 USD
(0 exchanges)
-29.37% -29%
3205
600 Biểu tượng logo của CloudCoin CloudCoin
11/2020
CCE
0,0056603385 USD
≈ 131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.428.160.000
1.930 USD
(1 exchanges)
-29.35% -29%
4412
601 Biểu tượng logo của Aave Enjin Aave Enjin
02/2021 / Ethereum Blockchain
aENJ *
1,01 USD
≈ 23.396 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-29.33% -29%
4812
602 Biểu tượng logo của SafePizza SafePizza
06/2021 / Binance Smart Chain
PIZZA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
6.183 USD
(0 exchanges)
-29.31% -29%
4175
603 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0128613620 USD
≈ 297 đ
245.872 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
2 USD
(1 exchanges)
-29.28% -29%
1981
604 Biểu tượng logo của Aave KNC Aave KNC
06/2020
AKNC
1,35 USD
≈ 31.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.295.651
0 USD
(1 exchanges)
-29.26% -29%
4188
605 Biểu tượng logo của Stellar Invictus Gaming Stellar Invictus Gaming
06/2021 / Binance Smart Chain
TRYON *
0,0060182710 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.658.451
1.588 USD
(0 exchanges)
-29.23% -29%
4467
606 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBONK *
0,0539481387 USD
≈ 1.247 đ
161.844 USD
3.000.000
5.834 USD
(1 exchanges)
-29.17% -29%
2074
607 Biểu tượng logo của Paybswap Paybswap
03/2021 / Binance Smart Chain
PAYB *
0,0086526128 USD
≈ 200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.055 USD
(0 exchanges)
-29.14% -29%
3393
608 Biểu tượng logo của Definix Definix
06/2021 / Binance Smart Chain
FINIX *
0,7832528258 USD
≈ 18.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
1.158 USD
(0 exchanges)
-29.10% -29%
4489
609 Biểu tượng logo của GolderGames GolderGames
08/2020 / Ethereum Blockchain
GLDR *
0,0058577522 USD
≈ 135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.571.428.570.000
11.353 USD
(0 exchanges)
-29.08% -29%
3913
610 Biểu tượng logo của MoonKat MoonKat
06/2021 / Binance Smart Chain
MKAT *
0,0002160755 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.871 USD
(1 exchanges)
-29.01% -29%
4103
611 Biểu tượng logo của BigBang Core BigBang Core
05/2020
BBC
0,0754486059 USD
≈ 1.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.004.616.000
201 USD
(3 exchanges)
-28.99% -29%
4702
612 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,3754117585 USD
≈ 8.676 đ
782.509 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
34.856 USD
(2 exchanges)
-28.95% -29%
1646
613 Biểu tượng logo của SaylorMoon SaylorMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
SMOON *
0,0000000015 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
447.275 USD
(0 exchanges)
-28.93% -29%
2856
614 Biểu tượng logo của Lung Protocol Lung Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
L2P *
0,0002201739 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
218.718 USD
(2 exchanges)
-28.88% -29%
3028
615 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0025921745 USD
≈ 60 đ
25.007 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
62 USD
(2 exchanges)
-28.87% -29%
2384
616 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0037213398 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
1.040 USD
(1 exchanges)
-28.86% -29%
4523
617 Biểu tượng logo của DISCIPLINA DISCIPLINA
02/2019 / Ethereum Blockchain
DSCPL *
0,0050079526 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.460.000.000
103.333 USD
(1 exchanges)
-28.73% -29%
3262
618 Biểu tượng logo của Snowball Snowball
05/2021 / Binance Smart Chain
SBT *
0,0565456444 USD
≈ 1.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.064 USD
(1 exchanges)
-28.70% -29%
4091
619 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,0774518903 USD
≈ 1.790 đ
2.788.268 USD
36.000.000 (17%)
Tổng: 210.000.000
4.680 USD
(1 exchanges)
-28.67% -29%
1221
620 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,0299000713 USD
≈ 691 đ
0 USD
N/A
5.176.412 USD
(1 exchanges)
-28.66% -29%
2604
621 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0062168872 USD
≈ 144 đ
33.089.609 USD
5.322.536.512 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
988.671 USD
(1 exchanges)
-28.65% -29%
487
622 Biểu tượng logo của Caramel Swap Caramel Swap
05/2021 / Binance Smart Chain
MEL *
0,0692233165 USD
≈ 1.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
181 USD
(0 exchanges)
-28.65% -29%
4743
623 Biểu tượng logo của Mixsome Mixsome
05/2021 / Ethereum Blockchain
SOME *
0,0081888215 USD
≈ 189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
21 USD
(1 exchanges)
-28.62% -29%
4923
624 Biểu tượng logo của Pajama.Finance Pajama.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PJM *
5,52 USD
≈ 127.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.60% -29%
5002
625 Biểu tượng logo của PorkSwap PorkSwap
06/2021 / Binance Smart Chain
PSWAP *
1,94 USD
≈ 44.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
19.217 USD
(1 exchanges)
-28.60% -29%
3810
626 Biểu tượng logo của Chihua Token Chihua Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
CHIHUA *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000.000.000
8.419 USD
(0 exchanges)
-28.59% -29%
4080
627 Biểu tượng logo của BarterTrade BarterTrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0134939560 USD
≈ 312 đ
919.916 USD
68.172.420 (28%)
Tổng: 240.000.000
70.883 USD
(4 exchanges)
-28.55% -29%
1594
628 Biểu tượng logo của Patron Patron
05/2018 / Ethereum Blockchain
PAT *
0,0049242183 USD
≈ 114 đ
1.939.841 USD
393.938.955 (98%)
Tổng: 400.000.000
4.815 USD
(3 exchanges)
-28.52% -29%
1329
629 Biểu tượng logo của VITALICK NEUTERIN VITALICK NEUTERIN
07/2021 / Binance Smart Chain
LICK *
0,0019878850 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.052.021
3.232 USD
(1 exchanges)
-28.51% -29%
4327
630 Biểu tượng logo của Healing Potion Healing Potion
06/2021 / Binance Smart Chain
HPPOT *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25.009 USD
(1 exchanges)
-28.48% -28%
3734
631 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
2.717.923 USD
42.302.305.858.368.224 (42%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
26.442 USD
(2 exchanges)
-28.47% -28%
1230
632 Biểu tượng logo của Mammon Mammon
06/2021 / Binance Smart Chain
MMON *
0,0142881040 USD
≈ 330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.006.006
42.140 USD
(0 exchanges)
-28.47% -28%
3536
633 Biểu tượng logo của Decentralized Data Assets Management Decentralized Data Assets Management
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDAM *
0,0007965795 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.45% -28%
4998
634 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000033544 USD
≈ 0 đ
18.225 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
2 USD
(2 exchanges)
-28.40% -28%
2420
635 Biểu tượng logo của Safe Star Safe Star
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFESTAR *
0,0000000071 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.445.399.575.438
60.293 USD
(1 exchanges)
-28.36% -28%
3428
636 Biểu tượng logo của Kiwi Finance Kiwi Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
KIWI *
0,2837950116 USD
≈ 6.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
29.157 USD
(0 exchanges)
-28.35% -28%
3685
637 Biểu tượng logo của Bafe io Bafe io
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFE *
0,0000000019 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
13.784 USD
(0 exchanges)
-28.33% -28%
3923
638 Biểu tượng logo của Alpaca City Alpaca City
11/2020 / Ethereum Blockchain
ALPA *
0,2219915416 USD
≈ 5.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
95.189 USD
(1 exchanges)
-28.32% -28%
3273
639 Biểu tượng logo của Yetucoin Yetucoin
04/2021 / Binance Smart Chain
YETU *
0,0248089161 USD
≈ 573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
69.453 USD
(1 exchanges)
-28.32% -28%
3380
640 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
0,3713243155 USD
≈ 8.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
13.026 USD
(2 exchanges)
-28.30% -28%
3944
641 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0003082235 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
284 USD
(2 exchanges)
-28.26% -28%
4687
642 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
0,0900276661 USD
≈ 2.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
102.075 USD
(0 exchanges)
-28.23% -28%
3267
643 Biểu tượng logo của Uberstate RIT 2.0 Uberstate RIT 2.0
02/2021 / Ethereum Blockchain
RIT20 *
0,9313413356 USD
≈ 21.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
898.609 USD
(1 exchanges)
-28.21% -28%
2737
644 Biểu tượng logo của Delta Exchange Token Delta Exchange Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
DETO *
0,1437169104 USD
≈ 3.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-28.17% -28%
4952
645 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,0701702730 USD
≈ 1.622 đ
526.330 USD
7.500.749 (86%)
Tổng: 8.681.986
62.333 USD
(4 exchanges)
-28.13% -28%
1766
646 Biểu tượng logo của Coineal Token Coineal Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
NEAL *
0,0077006885 USD
≈ 178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-28.04% -28%
4998
647 Biểu tượng logo của Micro Gaming Protocol Micro Gaming Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
MGP *
0,0000000025 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.645 USD
(0 exchanges)
-28.04% -28%
3958
648 Biểu tượng logo của Sustainable Energy Token Sustainable Energy Token
05/2021 / Binance Smart Chain
SET *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5 USD
(0 exchanges)
-27.91% -28%
4991
649 Biểu tượng logo của Polylastic Polylastic
05/2021 / Binance Smart Chain
POLX *
0,0004271439 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
157.804 USD
(0 exchanges)
-27.90% -28%
3130
650 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCPAD *
0,4148694139 USD
≈ 9.588 đ
13.498.306 USD
32.536.276 (19%)
Tổng: 175.600.000
96.350 USD
(1 exchanges)
-27.86% -28%
723
651 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
0,6830568783 USD
≈ 15.785 đ
3.824.778 USD
5.599.501 (2%)
Tổng: 360.000.000
27 USD
(3 exchanges)
-27.83% -28%
1097
652 Biểu tượng logo của Steel Steel
06/2021 / Binance Smart Chain
STEEL *
0,0201228662 USD
≈ 465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.741.162
26.635 USD
(0 exchanges)
-27.82% -28%
3717
653 Biểu tượng logo của YAM v3 YAM v3
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
0,4979179107 USD
≈ 11.507 đ
6.159.305 USD
12.370.120 (89%)
Tổng: 13.835.135
123.514 USD
(2 exchanges)
-27.81% -28%
936
654 Biểu tượng logo của Siamese Neko Siamese Neko
06/2021 / Binance Smart Chain
SIAM *
0,0000003243 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.030 USD
(0 exchanges)
-27.79% -28%
4233
655 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0003851982 USD
≈ 9 đ
344.163 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-27.73% -28%
1892
656 Biểu tượng logo của CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE
04/2021 / Binance Smart Chain
CLIMB *
3,17 USD
≈ 73.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
48.357 USD
(1 exchanges)
-27.73% -28%
3491
657 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,0198924503 USD
≈ 460 đ
979.474 USD
49.238.464
47.172 USD
(2 exchanges)
-27.68% -28%
1571
658 Biểu tượng logo của Space Soldier Space Soldier
05/2021 / Binance Smart Chain
SOLDIER *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.471 USD
(1 exchanges)
-27.66% -28%
4383
659 Biểu tượng logo của Blueshare Token Blueshare Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BST1 *
0,0037326215 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-27.63% -28%
4567
660 Biểu tượng logo của Robotina Robotina
09/2018 / Ethereum Blockchain
ROX *
0,0014318569 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 331.614.077
372 USD
(4 exchanges)
-27.61% -28%
4659
661 Biểu tượng logo của Sora Validator Token Sora Validator Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VAL *
0,6480106704 USD
≈ 14.976 đ
223.868 USD
345.469
52.743 USD
(1 exchanges)
-27.49% -27%
2001
662 Biểu tượng logo của 888tron 888tron
08/2020 / Tron Blockchain
888 *
0,1440056716 USD
≈ 3.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
648 USD
(2 exchanges)
-27.43% -27%
4600
663 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0566422128 USD
≈ 1.309 đ
3.059.455 USD
54.013.690 (82%)
Tổng: 65.829.631
39.390 USD
(11 exchanges)
-27.34% -27%
1183
664 Biểu tượng logo của Xiasi Inu Xiasi Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
XIASI *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000.000.000
443.135 USD
(0 exchanges)
-27.34% -27%
2857
665 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0052827888 USD
≈ 122 đ
120.972 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
7 USD
(3 exchanges)
-27.33% -27%
2137
666 Biểu tượng logo của PIGX PIGX
12/2020 / Ethereum Blockchain
PIGX *
0,0350169859 USD
≈ 809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
158.016 USD
(0 exchanges)
-27.28% -27%
3129
667 Biểu tượng logo của AABC Token AABC Token
05/2021 / Tron Blockchain
AABC *
0,0003311357 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-27.16% -27%
4967
668 Biểu tượng logo của PinkElon PinkElon
05/2021 / Binance Smart Chain
PINKE *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-27.12% -27%
4075
669 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,0042221499 USD
≈ 98 đ
908.217 USD
215.107.791 (28%)
Tổng: 760.245.687
18.950 USD
(5 exchanges)
-27.11% -27%
1598
670 Biểu tượng logo của Ape Tools Ape Tools
02/2021 / Binance Smart Chain
NANA *
0,0020123805 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34 USD
(1 exchanges)
-27.11% -27%
4778
671 Biểu tượng logo của moonwolf.io moonwolf.io
04/2021 / Polygon Blockchain
WOLF *
0,0000034881 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
36.764 USD
(1 exchanges)
-27.11% -27%
3594
672 Biểu tượng logo của Play Royal Play Royal
08/2020 / Tron Blockchain
PLAY *
0,0000270068 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-27.09% -27%
4298
673 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
143,16 USD
≈ 3.308.469 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-27.07% -27%
4495
674 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron Blockchain
LIVE *
0,0344531778 USD
≈ 796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-27.05% -27%
4393
675 Biểu tượng logo của Magikarp Finance Magikarp Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
MAGI *
0,0002275736 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.000.000
3 USD
(0 exchanges)
-27.05% -27%
4999
676 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,0065289003 USD
≈ 151 đ
0 USD
N/A
2 USD
(1 exchanges)
-27.01% -27%
5001
677 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
0,6646698824 USD
≈ 15.361 đ
898.892 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
3 USD
(1 exchanges)
-26.79% -27%
1601
678 Biểu tượng logo của FXT Token FXT Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0087740135 USD
≈ 203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.852.943 USD
(2 exchanges)
-26.78% -27%
2622
679 Biểu tượng logo của UNIDOWN UNIDOWN
10/2020
UNIDOWN
0,0001868626 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
1.923.213 USD
(1 exchanges)
-26.74% -27%
2667
680 Biểu tượng logo của Compound Augur Compound Augur
07/2020 / Ethereum Blockchain
CREP *
0,3311682758 USD
≈ 7.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.195.547
513 USD
(1 exchanges)
-26.73% -27%
4628
681 Biểu tượng logo của AnimalHouse AnimalHouse
06/2021 / Ethereum Blockchain
AHOUSE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
1.524 USD
(0 exchanges)
-26.73% -27%
4457
682 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
7,36 USD
≈ 170.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
75.241 USD
(4 exchanges)
-26.70% -27%
3363
683 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0002350907 USD
≈ 5 đ
640.281 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
65.567 USD
(3 exchanges)
-26.69% -27%
1704
684 Biểu tượng logo của SHENG SHENG
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHENG *
0,0011003706 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6 USD
(1 exchanges)
-26.66% -27%
4993
685 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0047338144 USD
≈ 109 đ
4.238.235 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
13.563 USD
(5 exchanges)
-26.62% -27%
1061
686 Biểu tượng logo của ZCore Finance ZCore Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
ZEFI *
0,2425534814 USD
≈ 5.605 đ
0 USD
N/A
89.712 USD
(0 exchanges)
-26.59% -27%
3307
687 Biểu tượng logo của Gorilla Diamond Gorilla Diamond
05/2021 / Binance Smart Chain
GDT *
0,0000000163 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
392.248 USD
(0 exchanges)
-26.58% -27%
2890
688 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0021047880 USD
≈ 49 đ
71.943 USD
34.180.595 (7%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-26.57% -27%
2224
689 Biểu tượng logo của Hyper Credit Network Hyper Credit Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
HPAY *
0,0141073552 USD
≈ 326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 58.123.500
3.095 USD
(1 exchanges)
-26.55% -27%
4340
690 Biểu tượng logo của Crust Crust
08/2020
CRU
42,06 USD
≈ 971.978 đ
73.400.283 USD
1.745.183 (9%)
Tổng: 20.000.000
7.425.597 USD
(8 exchanges)
-26.53% -27%
380
691 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
16,50 USD
≈ 381.302 đ
181.493.829 USD
11.000.000
40.979.446 USD
(50 exchanges)
-26.52% -27%
156
692 Biểu tượng logo của Niubi Swap Niubi Swap
03/2021 / Binance Smart Chain
NIU *
0,0076364830 USD
≈ 176 đ
0 USD
N/A
267.821 USD
(0 exchanges)
-26.51% -27%
2974
693 Biểu tượng logo của Bitcoin and Ethereum Standard Token Bitcoin and Ethereum Standard Token
05/2021 / Binance Smart Chain
BEST *
1,18 USD
≈ 27.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
21.314 USD
(2 exchanges)
-26.49% -26%
3772
694 Biểu tượng logo của The Last McAfee Token The Last McAfee Token
06/2021 / Binance Smart Chain
MCAFEE *
0,5314807768 USD
≈ 12.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
6.016 USD
(1 exchanges)
-26.49% -26%
4182
695 Biểu tượng logo của WAV3 WAV3
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAV3 *
10,38 USD
≈ 239.800 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-26.46% -26%
4996
696 Biểu tượng logo của MEME CASH MEME CASH
12/2020 / Ethereum Blockchain
MCH *
12,55 USD
≈ 290.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
0 USD
(1 exchanges)
-26.46% -26%
5002
697 Biểu tượng logo của Petrachor Petrachor
02/2021
PTA
0,0024999310 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
159 USD
(1 exchanges)
-26.45% -26%
4760
698 Biểu tượng logo của Grumpy Cat Grumpy Cat
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000282 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
32.701 USD
(1 exchanges)
-26.45% -26%
3526
699 Biểu tượng logo của Rug Busters Rug Busters
06/2021 / Binance Smart Chain
RUGBUST *
0,0432268267 USD
≈ 999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.857.630
0 USD
(0 exchanges)
-26.44% -26%
4767
700 Biểu tượng logo của KAI INU KAI INU
06/2021 / Binance Smart Chain
KAIINU *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.441 USD
(0 exchanges)
-26.44% -26%
4271
701 Biểu tượng logo của ARVO ARVO
12/2020 / Ethereum Blockchain
ARVO *
4,99 USD
≈ 115.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.625
0 USD
(1 exchanges)
-26.43% -26%
5000
702 Biểu tượng logo của Smaugs NFT Smaugs NFT
04/2021 / Binance Smart Chain
SMG *
0,0265986079 USD
≈ 615 đ
930.951 USD
35.000.000 (35%)
Tổng: 100.000.000
97.995 USD
(0 exchanges)
-26.36% -26%
1590
703 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron Blockchain
DJV *
283,09 USD
≈ 6.542.130 đ
745.933 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
16.283 USD
(1 exchanges)
-26.28% -26%
1661
704 Biểu tượng logo của KissMyMoon KissMyMoon
06/2021 / Binance Smart Chain
KISSMYMOON *
0,0000239144 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.765.950.976
0 USD
(0 exchanges)
-26.24% -26%
4141
705 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
9,64 USD
≈ 222.672 đ
0 USD
N/A
543.677 USD
(0 exchanges)
-26.23% -26%
2810
706 Biểu tượng logo của BoomBaby.io BoomBaby.io
06/2021 / Ethereum Blockchain
BOOMB *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.870 USD
(0 exchanges)
-26.21% -26%
3922
707 Biểu tượng logo của Kabosu Kabosu
05/2021 / Binance Smart Chain
KABOSU *
0,0000000046 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
6.217.594 USD
(0 exchanges)
-26.11% -26%
2596
708 Biểu tượng logo của Useless Useless
07/2021 / Binance Smart Chain
USELESS *
0,0000000112 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
79.991 USD
(0 exchanges)
-26.10% -26%
3346
709 Biểu tượng logo của Pumpy farm Pumpy farm
04/2021 / Binance Smart Chain
PMP *
2,12 USD
≈ 49.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.655
310 USD
(0 exchanges)
-26.06% -26%
4677
710 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0041334993 USD
≈ 96 đ
23.678.306 USD
5.728.392.407 (90%)
Tổng: 6.333.954.768
476.542 USD
(3 exchanges)
-25.99% -26%
575
711 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0152998644 USD
≈ 354 đ
1.351.527 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
47 USD
(2 exchanges)
-25.99% -26%
1473
712 Biểu tượng logo của AlphaLink AlphaLink
08/2020 / Tron Blockchain
ANK *
0,0028913976 USD
≈ 67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
73 USD
(2 exchanges)
-25.98% -26%
4763
713 Biểu tượng logo của Baby Bitcoin Baby Bitcoin
07/2021 / Binance Smart Chain
BBTC *
0,0000000031 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
93.384 USD
(0 exchanges)
-25.97% -26%
3289
714 Biểu tượng logo của CashDog CashDog
06/2021 / Binance Smart Chain
CASHDOG *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.517 USD
(0 exchanges)
-25.93% -26%
4370
715 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0057052859 USD
≈ 132 đ
485.300.092 USD
85.061.485.690
2.878.900 USD
(12 exchanges)
-25.86% -26%
104
716 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0204107663 USD
≈ 472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
2.340.418 USD
(1 exchanges)
-25.86% -26%
2650
717 Biểu tượng logo của CSPC CSPC
08/2020
CSPC
0,0004301514 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
1.446 USD
(1 exchanges)
-25.85% -26%
4463
718 Biểu tượng logo của UnSafeMoon UnSafeMoon
06/2021 / Binance Smart Chain
UNSAFEMOON *
0,0000004204 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 891.634.884.920
0 USD
(0 exchanges)
-25.83% -26%
4155
719 Biểu tượng logo của DinoExchange DinoExchange
05/2021 / Binance Smart Chain
DINO *
0,4187701981 USD
≈ 9.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
391.312 USD
(0 exchanges)
-25.74% -26%
2881
720 Biểu tượng logo của BlackBerry Token BlackBerry Token
04/2021 / Binance Smart Chain
BB *
0,0000000056 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
5 USD
(0 exchanges)
-25.71% -26%
4915
721 Biểu tượng logo của Lion Token Lion Token
05/2021 / Heco Blockchain
LION *
0,0003001631 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
33.448 USD
(2 exchanges)
-25.71% -26%
3630
722 Biểu tượng logo của Cashhand Cashhand
04/2020
CHND
0,2899195337 USD
≈ 6.700 đ
272.989 USD
941.604 (2%)
Tổng: 42.372.000
1.761 USD
(2 exchanges)
-25.69% -26%
1948
723 Biểu tượng logo của Relite Finance Relite Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
RELI *
0,0303830646 USD
≈ 702 đ
932.225 USD
30.682.392 (17%)
Tổng: 182.000.000
72.564 USD
(0 exchanges)
-25.68% -26%
1596
724 Biểu tượng logo của Feyorra Feyorra
06/2021 / Ethereum Blockchain
FEY *
0,0023326717 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.344 USD
(0 exchanges)
-25.68% -26%
3392
725 Biểu tượng logo của Lemond Lemond
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEMD *
0,0084959300 USD
≈ 196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 53.750.642
1.073.352 USD
(0 exchanges)
-25.65% -26%
2710
726 Biểu tượng logo của Myōbu Myōbu
06/2021 / Ethereum Blockchain
MYOBU *
0,0000018604 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
59.459 USD
(0 exchanges)
-25.65% -26%
3433
727 Biểu tượng logo của OROS.finance OROS.finance
07/2021 / Binance Smart Chain
OROS *
0,0000000782 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000
11.517 USD
(1 exchanges)
-25.64% -26%
3980
728 Biểu tượng logo của wave edu coin wave edu coin
10/2019
WEC
0,0006646699 USD
≈ 15 đ
94.702 USD
142.479.441 (64%)
Tổng: 223.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-25.63% -26%
2179
729 Biểu tượng logo của Gastrocoin Gastrocoin
05/2021
GTC
0,0236144528 USD
≈ 546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.000.000
20.335 USD
(1 exchanges)
-25.63% -26%
3791
730 Biểu tượng logo của MIMOSA MIMOSA
03/2021 / Heco Blockchain
MIMO *
0,1068629243 USD
≈ 2.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
15 USD
(1 exchanges)
-25.57% -26%
4946
731 Biểu tượng logo của MustangToken MustangToken
04/2021 / Binance Smart Chain
MUST *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-25.57% -26%
4003
732 Biểu tượng logo của Shiba BSC Shiba BSC
05/2021 / Binance Smart Chain
SHIBSC *
0,0000000089 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.677 USD
(0 exchanges)
-25.57% -26%
3769
733 Biểu tượng logo của Supersonic Finance Supersonic Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
SSN *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.800.000.000.000
397.442 USD
(0 exchanges)
-25.53% -26%
2880
734 Biểu tượng logo của Bityuan Bityuan
08/2020
BTY
0,2098850891 USD
≈ 4.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.52% -26%
4289
735 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,0211627310 USD
≈ 489 đ
214.246 USD
10.123.741 (11%)
Tổng: 88.888.888
208.667 USD
(0 exchanges)
-25.51% -26%
2016
736 Biểu tượng logo của STVKE STVKE
11/2020 / Ethereum Blockchain
STV *
0,0144478640 USD
≈ 334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.48% -25%
5002
737 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0302896523 USD
≈ 700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-25.47% -25%
4580
738 Biểu tượng logo của SynLev SynLev
10/2020 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,0052349406 USD
≈ 121 đ
64.112 USD
12.247.020 (12%)
Tổng: 100.000.000
17.851 USD
(1 exchanges)
-25.42% -25%
2241
739 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0001380486 USD
≈ 3 đ
332.399 USD
2.407.841.382 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-25.40% -25%
1901
740 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / Binance Smart Chain
BNU *
0,1855294352 USD
≈ 4.288 đ
649.353 USD
3.500.000 (2%)
Tổng: 200.000.000
115.186 USD
(0 exchanges)
-25.40% -25%
1698
741 Biểu tượng logo của NoleCoin NoleCoin
03/2021 / Tron Blockchain
NOLE *
0,7736961203 USD
≈ 17.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-25.36% -25%
4208
742 Biểu tượng logo của TENA TENA
12/2018 / Ethereum Blockchain
TENA *
4,27 USD
≈ 98.770 đ
12.712.919 USD
2.974.535 (59%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.33% -25%
947
743 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
6,75 USD
≈ 155.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
-25.31% -25%
4190
744 Biểu tượng logo của RETRO DEFI - RCUBE RETRO DEFI - RCUBE
06/2021 / Binance Smart Chain
RCUBE *
0,0575881337 USD
≈ 1.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
13.467 USD
(1 exchanges)
-25.22% -25%
3936
745 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,0164654805 USD
≈ 381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
2.167 USD
(2 exchanges)
-25.17% -25%
4397
746 Biểu tượng logo của Froge Finance Froge Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000034378 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
50.351 USD
(0 exchanges)
-25.17% -25%
3483
747 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / Xdai chain
AGVE *
223,08 USD
≈ 5.155.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
-25.16% -25%
4940
748 Biểu tượng logo của Asac Coin Asac Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
ASAC *
0,0031913150 USD
≈ 74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.019.041.314
0 USD
(1 exchanges)
-25.11% -25%
5002
749 Biểu tượng logo của ACDX Exchange Governance Token ACDX Exchange Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACXT *
0,0976443769 USD
≈ 2.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.976
8.017 USD
(4 exchanges)
-25.11% -25%
4096
750 Biểu tượng logo của Marshal Lion Group Coin Marshal Lion Group Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
MLGC *
1,79 USD
≈ 41.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
21 USD
(3 exchanges)
-25.09% -25%
4919
751 Biểu tượng logo của DGPayment DGPayment
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGP *
0,0675226059 USD
≈ 1.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
86.001 USD
(1 exchanges)
-25.08% -25%
3320
752 Biểu tượng logo của Venus XRP Venus XRP
12/2020 / Binance Smart Chain
vXRP *
0,0125364907 USD
≈ 290 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-25.07% -25%
4633
753 Biểu tượng logo của Smol Smol
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMOL *
2,02 USD
≈ 46.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.05% -25%
4480
754 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0092963700 USD
≈ 215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
491.016 USD
(0 exchanges)
-25.05% -25%
2831
755 Biểu tượng logo của Multiplier Multiplier
03/2021 / Binance Smart Chain
BMXX *
1,39 USD
≈ 32.183 đ
1.409.945 USD
1.012.442 (8%)
Tổng: 13.000.000
43 USD
(1 exchanges)
-25.04% -25%
1456
756 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000027009 USD
≈ 0 đ
38.123 USD
14.114.984.493 (52%)
Tổng: 27.000.000.000
129 USD
(2 exchanges)
-24.99% -25%
2323
757 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / Tron Blockchain
UTED *
0,0037512635 USD
≈ 87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.059 USD
(0 exchanges)
-24.99% -25%
4299
758 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFFI *
1,91 USD
≈ 44.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
38.273 USD
(7 exchanges)
-24.98% -25%
3526
759 Biểu tượng logo của Vlad Finance Vlad Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
VLAD *
0,2872323718 USD
≈ 6.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 824.582
1.076 USD
(0 exchanges)
-24.97% -25%
4516
760 Biểu tượng logo của Shih Tzu Shih Tzu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SHIH *
0,0000000027 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
100.738 USD
(0 exchanges)
-24.95% -25%
3237
761 Biểu tượng logo của CBD Coin CBD Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
CBD *
0,0004368912 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
16.443 USD
(0 exchanges)
-24.94% -25%
3862
762 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0337106466 USD
≈ 779 đ
177.351 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
47.865 USD
(6 exchanges)
-24.92% -25%
2061
763 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFII *
2,27 USD
≈ 52.517 đ
83.323 USD
36.666
100.249 USD
(5 exchanges)
-24.86% -25%
2203
764 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0003615048 USD
≈ 8 đ
298.744 USD
826.391.273 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
163 USD
(2 exchanges)
-24.80% -25%
1928
765 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
37,02 USD
≈ 855.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16 USD
(1 exchanges)
-24.79% -25%
4876
766 Biểu tượng logo của BlackFisk BlackFisk
02/2021 / Ethereum Blockchain
BLFI *
2,57 USD
≈ 59.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 139.986
180 USD
(1 exchanges)
-24.77% -25%
4505
767 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,0292454748 USD
≈ 676 đ
85.666 USD
2.929.191 (21%)
Tổng: 14.000.000
103 USD
(1 exchanges)
-24.75% -25%
2193
768 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain
BMON *
0,1629222605 USD
≈ 3.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
37.348.328 USD
(0 exchanges)
-24.72% -25%
2554
769 Biểu tượng logo của Phoneum Phoneum
11/2020 / Tron Blockchain
PHT *
0,0001035349 USD
≈ 2 đ
429.135 USD
4.144.831.838 (83%)
Tổng: 5.000.000.000
7.978 USD
(1 exchanges)
-24.61% -25%
1830
770 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain
STRIKE *
0,0062817128 USD
≈ 145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
146.214 USD
(0 exchanges)
-24.61% -25%
3153
771 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
698,74 USD
≈ 16.147.997 đ
5.240.587 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
126.012 USD
(1 exchanges)
-24.57% -25%
1283
772 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0291417628 USD
≈ 673 đ
2.457.341 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
20.215 USD
(4 exchanges)
-24.56% -25%
1263
773 Biểu tượng logo của Niobio Cash Niobio Cash
07/2018
NBR
1,46 USD
≈ 33.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
1.177 USD
(3 exchanges)
-24.53% -25%
3820
774 Biểu tượng logo của UChain UChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
UCN *
0,0000918951 USD
≈ 2 đ
28.060 USD
305.346.957 (37%)
Tổng: 823.600.647
2.735 USD
(1 exchanges)
-24.46% -24%
2373
775 Biểu tượng logo của Collateral Pay Collateral Pay
04/2021 / Ethereum Blockchain
COLL *
0,2493498246 USD
≈ 5.762 đ
1.674.852 USD
6.716.877 (13%)
Tổng: 50.000.000
326.133 USD
(0 exchanges)
-24.31% -24%
1376
776 Biểu tượng logo của Axolotl Finance Axolotl Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
AXO *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.222 USD
(0 exchanges)
-24.30% -24%
4289
777 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0073910165 USD
≈ 171 đ
938.133 USD
126.928.767 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
597.366 USD
(3 exchanges)
-24.26% -24%
1588
778 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
33,45 USD
≈ 772.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
38.774 USD
(1 exchanges)
-24.26% -24%
3570
779 Biểu tượng logo của sADA sADA
08/2020 / Ethereum Blockchain
SADA *
1,17 USD
≈ 27.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.751
0 USD
(1 exchanges)
-24.25% -24%
4197
780 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0150050542 USD
≈ 347 đ
0 USD
N/A
3.698.484 USD
(1 exchanges)
-24.23% -24%
2625
781 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
34,01 USD
≈ 785.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
4.297 USD
(1 exchanges)