1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3224 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2879) - Tron (65) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (99) - Solana (2) - Xdai chain (1) -

Bảng xếp hạng 3224 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000032902 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
1 USD
(2 exchanges)
-99.40% -99%
3767
2 Biểu tượng logo của SalmonSwap SalmonSwap
09/2020 / Tron Blockchain
SAL *
0,1151695178 USD
≈ 2.660 đ
115.170 USD
1.000.000 (0%)
Tổng: 500.000.000
44 USD
(6 exchanges)
-98.17% -98%
1975
3 Biểu tượng logo của GermanCoin GermanCoin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GCX *
0,0000151395 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-97.85% -98%
3897
4 Biểu tượng logo của Z502 Bad Gateway Token Z502 Bad Gateway Token
? / Ethereum Blockchain
Z502 *
0,0000180768 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.200.000.000
30 USD
(2 exchanges)
-97.73% -98%
3590
5 Biểu tượng logo của LINA LINA
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0119014586 USD
≈ 275 đ
3.714.742 USD
312.124.967 (35%)
Tổng: 900.000.000
1.132 USD
(5 exchanges)
-97.39% -97%
1075
6 Biểu tượng logo của P2P P2P
09/2020 / Ethereum Blockchain
P2P *
0,0028506064 USD
≈ 66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-97.29% -97%
3780
7 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0000151373 USD
≈ 0 đ
113.815 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
3 USD
(1 exchanges)
-97.23% -97%
1980
8 Biểu tượng logo của Hey Bitcoin Hey Bitcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
HYBN *
0,0076768173 USD
≈ 177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.311.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-96.93% -97%
3941
9 Biểu tượng logo của BitCoen BitCoen
09/2018
BEN
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
9.977 USD
7.000.000 (7%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-96.17% -96%
2277
10 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
0,3686777117 USD
≈ 8.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
23.414 USD
(2 exchanges)
-95.07% -95%
3144
11 Biểu tượng logo của Our Pay Our Pay
02/2021 / Ethereum Blockchain
OUR *
0,0592120535 USD
≈ 1.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
137.716 USD
(1 exchanges)
-94.89% -95%
2832
12 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron Blockchain
CPAY *
0,3364433743 USD
≈ 7.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
1 USD
(3 exchanges)
-93.08% -93%
3761
13 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,0020987554 USD
≈ 48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
5 USD
(2 exchanges)
-92.40% -92%
3743
14 Biểu tượng logo của YFET YFET
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFET *
0,7200452630 USD
≈ 16.633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
0 USD
(1 exchanges)
-91.91% -92%
4002
15 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000006055 USD
≈ 0 đ
9.943 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
0 USD
(3 exchanges)
-91.81% -92%
2279
16 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0051733825 USD
≈ 120 đ
3.067 USD
592.894
0 USD
(1 exchanges)
-90.61% -91%
2320
17 Biểu tượng logo của CryptoBet CryptoBet
06/2020 / Ethereum Blockchain
CBET *
0,0004752025 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-90.35% -90%
3912
18 Biểu tượng logo của Future-Cash Digital Future-Cash Digital
11/2020 / Ethereum Blockchain
FCD *
0,0199881471 USD
≈ 462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.100
11 USD
(1 exchanges)
-90.01% -90%
3724
19 Biểu tượng logo của Bridge Finance Bridge Finance
? / Ethereum Blockchain
BFR *
0,0016150997 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
-89.85% -90%
4001
20 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,0266922963 USD
≈ 617 đ
134.866 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
14 USD
(3 exchanges)
-89.80% -90%
1948
21 Biểu tượng logo của Uberstate RIT 2.0 Uberstate RIT 2.0
02/2021 / Ethereum Blockchain
RIT20 *
1,35 USD
≈ 31.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
34.688 USD
(1 exchanges)
-89.73% -90%
3092
22 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0000302791 USD
≈ 1 đ
165.659 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
108 USD
(1 exchanges)
-89.67% -90%
1912
23 Biểu tượng logo của 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBEAR *
0,0000001000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.854
6.371 USD
(1 exchanges)
-89.36% -89%
3306
24 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin
08/2020
HAPY
0,0098634938 USD
≈ 228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
972.785 USD
(1 exchanges)
-88.88% -89%
2562
25 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
KIMOCHI *
0,7901791309 USD
≈ 18.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
396.557 USD
(0 exchanges)
-88.25% -88%
2678
26 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
0,0863573440 USD
≈ 1.995 đ
27.178 USD
314.719
14 USD
(2 exchanges)
-88.24% -88%
2180
27 Biểu tượng logo của COVER Protocol[old] COVER Protocol[old]
? / Ethereum Blockchain
COVER *
1,43 USD
≈ 33.006 đ
60.949 USD
42.657 (47%)
Tổng: 90.000
0 USD
(9 exchanges)
-88.03% -88%
1991
28 Biểu tượng logo của New Year Bull New Year Bull
09/2020 / Ethereum Blockchain
NYB *
0,0100375141 USD
≈ 232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
12 USD
(3 exchanges)
-87.23% -87%
3721
29 Biểu tượng logo của Bitbot Protocol Bitbot Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
BBP *
20,82 USD
≈ 481.043 đ
0 USD
N/A
197 USD
(2 exchanges)
-87.06% -87%
3608
30 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin
11/2019 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,0402067115 USD
≈ 929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.278
0 USD
(3 exchanges)
-86.13% -86%
3869
31 Biểu tượng logo của Shift Shift
09/2015
SHIFT
0,1399170296 USD
≈ 3.232 đ
0 USD
N/A
2 USD
(3 exchanges)
-85.89% -86%
3758
32 Biểu tượng logo của NOIZ NOIZ
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIZ *
0,0257176655 USD
≈ 594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-85.77% -86%
3847
33 Biểu tượng logo của Gire Token Gire Token
09/2020
GET
0,0548323072 USD
≈ 1.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
27 USD
(1 exchanges)
-84.70% -85%
3653
34 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
825,25 USD
≈ 19.063.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
18.294 USD
(1 exchanges)
-84.39% -84%
3181
35 Biểu tượng logo của Candela Coin Candela Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
CLA *
0,0000443763 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
63 USD
(1 exchanges)
-84.14% -84%
3670
36 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0008295955 USD
≈ 19 đ
250.066 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
157 USD
(1 exchanges)
-83.48% -83%
1817
37 Biểu tượng logo của Bitsonic Bitsonic
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSC *
0,0167548850 USD
≈ 387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
8.323 USD
(1 exchanges)
-83.26% -83%
3282
38 Biểu tượng logo của Peanut Peanut
02/2021 / Ethereum Blockchain
NUX *
4,89 USD
≈ 113.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
421.546 USD
(0 exchanges)
-83.17% -83%
2670
39 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000941436 USD
≈ 2 đ
883.067 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
104.270 USD
(7 exchanges)
-82.79% -83%
1535
40 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CHIK *
0,5305697249 USD
≈ 12.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
250.543 USD
(0 exchanges)
-82.57% -83%
2739
41 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network
01/2020 / Ethereum Blockchain
BITN *
0,0043149603 USD
≈ 100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-81.65% -82%
3878
42 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
6.823 USD
≈ 157.619.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
602.878 USD
(3 exchanges)
-80.91% -81%
2618
43 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
1,79 USD
≈ 41.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
87.098 USD
(2 exchanges)
-80.88% -81%
2914
44 Biểu tượng logo của 3x Long EOS Token 3x Long EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBULL *
0,2201012254 USD
≈ 5.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.057.301
414.282 USD
(6 exchanges)
-80.39% -80%
2720
45 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0007603240 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
57.763 USD
(1 exchanges)
-79.76% -80%
3021
46 Biểu tượng logo của Fromm Car Fromm Car
11/2020 / Ethereum Blockchain
FCR *
0,0072267613 USD
≈ 167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
1.077.476 USD
(0 exchanges)
-79.20% -79%
2551
47 Biểu tượng logo của Insolar Insolar
01/2018
XNS
0,0003221039 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.271 USD
(4 exchanges)
-78.87% -79%
3085
48 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,78 USD
≈ 156.617 đ
5.439.022 USD
802.221 (93%)
Tổng: 862.876
5.022 USD
(2 exchanges)
-78.58% -79%
976
49 Biểu tượng logo của The Smokehouse The Smokehouse
02/2021 / Binance Smart Chain
SMOKE *
2,46 USD
≈ 56.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
1.731.166 USD
(1 exchanges)
-78.35% -78%
2501
50 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0008994369 USD
≈ 21 đ
26.660 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-78.28% -78%
2182
51 Biểu tượng logo của Dash Cash Dash Cash
10/2019
DSC
0,1239224187 USD
≈ 2.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-78.06% -78%
3875
52 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
65,55 USD
≈ 1.514.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
24.739 USD
(1 exchanges)
-77.68% -78%
3134
53 Biểu tượng logo của Tavittcoin Tavittcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAVITT *
0,0678905570 USD
≈ 1.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-77.56% -78%
4002
54 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0099792526 USD
≈ 231 đ
161.609 USD
16.194.512 (32%)
Tổng: 50.000.000
383 USD
(3 exchanges)
-77.41% -77%
1917
55 Biểu tượng logo của Birthday Cake Birthday Cake
02/2021 / Binance Smart Chain
BDAY *
0,4554221144 USD
≈ 10.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
175.391 USD
(0 exchanges)
-77.31% -77%
2784
56 Biểu tượng logo của WhiteRockCasino WhiteRockCasino
08/2020 / Ethereum Blockchain
WRC *
0,0046013372 USD
≈ 106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-76.34% -76%
3968
57 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin Cash Token 3x Long Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBULL *
3,22 USD
≈ 74.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.823
585.319 USD
(4 exchanges)
-76.33% -76%
2625
58 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
35,28 USD
≈ 814.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
256.957 USD
(1 exchanges)
-75.97% -76%
2734
59 Biểu tượng logo của Mazzuma Mazzuma
08/2020
MAZ
0,1724616869 USD
≈ 3.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.073 USD
(1 exchanges)
-75.97% -76%
3281
60 Biểu tượng logo của Fiii Fiii
01/2019
FIII
0,0001149280 USD
≈ 3 đ
55.442 USD
482.404.699 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
523 USD
(1 exchanges)
-75.66% -76%
1886
61 Biểu tượng logo của Infinity Economics Infinity Economics
10/2017
XIN
0,0005186836 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
20.720 USD
(2 exchanges)
-75.45% -75%
3165
62 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0001132194 USD
≈ 3 đ
1.594.331 USD
14.081.781.233 (16%)
Tổng: 86.124.242.902
283 USD
(3 exchanges)
-75.28% -75%
1351
63 Biểu tượng logo của YieldNyan YieldNyan
02/2021 / Binance Smart Chain
NYAN *
1,21 USD
≈ 27.873 đ
0 USD
N/A
267.680 USD
(1 exchanges)
-75.23% -75%
2725
64 Biểu tượng logo của TheOvOrideA TheOvOrideA
11/2020 / Ethereum Blockchain
OVOA *
641,19 USD
≈ 14.811.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.207 USD
(1 exchanges)
-74.99% -75%
3487
65 Biểu tượng logo của IOEX IOEX
08/2019
IOEX
0,0094892497 USD
≈ 219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
29 USD
(3 exchanges)
-74.09% -74%
3691
66 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,0007085129 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.894
317.546 USD
(1 exchanges)
-73.93% -74%
2703
67 Biểu tượng logo của Wrapped Basic CryptoKitties Wrapped Basic CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WCK *
3,37 USD
≈ 77.890 đ
221.227 USD
65.610
2.681 USD
(0 exchanges)
-73.69% -74%
1861
68 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
459,87 USD
≈ 10.622.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.521.100 USD
(4 exchanges)
-73.64% -74%
2471
69 Biểu tượng logo của HEIDI HEIDI
07/2020 / Ethereum Blockchain
HDI *
0,0015290934 USD
≈ 35 đ
1.382 USD
903.700 (7%)
Tổng: 12.910.000
74 USD
(4 exchanges)
-73.62% -74%
2331
70 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000284955 USD
≈ 1 đ
23.922 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
172 USD
(2 exchanges)
-72.58% -73%
2194
71 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain
PIZZA *
11,97 USD
≈ 276.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
75.323 USD
(0 exchanges)
-72.29% -72%
2964
72 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBULL *
0,0258853664 USD
≈ 598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.304.255
169.611 USD
(3 exchanges)
-72.15% -72%
2788
73 Biểu tượng logo của McBase Finance McBase Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MCBASE *
2,97 USD
≈ 68.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 602.144
183.028 USD
(1 exchanges)
-72.10% -72%
2775
74 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / Binance Smart Chain
TIGER *
0,3794232068 USD
≈ 8.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.725 USD
(1 exchanges)
-72.09% -72%
3014
75 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
14,63 USD
≈ 338.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
151.362 USD
(4 exchanges)
-72.01% -72%
2811
76 Biểu tượng logo của Tokenbox Tokenbox
01/2018 / Ethereum Blockchain
TBX *
0,0142765849 USD
≈ 330 đ
160.404 USD
11.235.451 (70%)
Tổng: 16.051.590
4.276 USD
(4 exchanges)
-71.78% -72%
1918
77 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
1,78 USD
≈ 41.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
5.782 USD
(2 exchanges)
-71.48% -71%
3315
78 Biểu tượng logo của Play Royal Play Royal
08/2020 / Tron Blockchain
PLAY *
0,0000138134 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-71.38% -71%
3983
79 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
1,40 USD
≈ 32.404 đ
78.115.942 USD
55.686.329 (27%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-71.33% -71%
256
80 Biểu tượng logo của 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABEAR *
0,0000045235 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.418
1.703.301 USD
(3 exchanges)
-71.17% -71%
2502
81 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0006795746 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
8.188.976 USD
(1 exchanges)
-71.09% -71%
2401
82 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0071280376 USD
≈ 165 đ
18.819 USD
2.640.072
0 USD
(2 exchanges)
-71.04% -71%
2225
83 Biểu tượng logo của Staker Staker
08/2018 / Ethereum Blockchain
STR *
0,0009504050 USD
≈ 22 đ
1.447 USD
1.522.796 (20%)
Tổng: 7.785.000
0 USD
(1 exchanges)
-71.04% -71%
2330
84 Biểu tượng logo của Cofinex Coin Cofinex Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CNX *
0,0199585053 USD
≈ 461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6.374 USD
(2 exchanges)
-71.04% -71%
3332
85 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0004752025 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
41 USD
(1 exchanges)
-71.04% -71%
3674
86 Biểu tượng logo của One DEX One DEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
ODEX *
0,0000004751 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-71.04% -71%
3769
87 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBULL *
0,4226460697 USD
≈ 9.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
2.095.107 USD
(6 exchanges)
-70.88% -71%
2482
88 Biểu tượng logo của REALPAY REALPAY
12/2020 / Ethereum Blockchain
RAP *
0,8266283442 USD
≈ 19.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
73.941 USD
(1 exchanges)
-70.71% -71%
2967
89 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,0021379548 USD
≈ 49 đ
5.772 USD
2.700.000 (21%)
Tổng: 12.856.970
3.737 USD
(2 exchanges)
-70.37% -70%
2297
90 Biểu tượng logo của Yearn Shark Finance Yearn Shark Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
YSKF *
1,62 USD
≈ 37.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
698 USD
(2 exchanges)
-69.81% -70%
3516
91 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
41,78 USD
≈ 965.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
507.301 USD
(1 exchanges)
-69.38% -69%
2647
92 Biểu tượng logo của Swace Swace
08/2019 / Ethereum Blockchain
SWACE *
0,0022336654 USD
≈ 52 đ
1.146.524 USD
513.292.589 (19%)
Tổng: 2.700.000.000
71 USD
(1 exchanges)
-69.31% -69%
1448
93 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0153411185 USD
≈ 354 đ
149.852 USD
9.768.025 (12%)
Tổng: 80.000.000
483.957 USD
(4 exchanges)
-68.76% -69%
1932
94 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,0030395178 USD
≈ 70 đ
128.487 USD
42.272.150 (50%)
Tổng: 84.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-68.39% -68%
1958
95 Biểu tượng logo của Free Tool Box Coin Free Tool Box Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FTB *
0,0014294708 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.979 USD
(1 exchanges)
-68.27% -68%
3402
96 Biểu tượng logo của DeFiato DeFiato
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFO *
0,0026972455 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-67.62% -68%
3774
97 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0047497432 USD
≈ 110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
28 USD
(2 exchanges)
-67.50% -68%
3692
98 Biểu tượng logo của DEEX DEEX
10/2018
DEEX
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-67.42% -67%
3825
99 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
5,89 USD
≈ 135.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
1.593 USD
(2 exchanges)
-67.31% -67%
3470
100 Biểu tượng logo của Blue Whale EXchange Blue Whale EXchange
07/2018 / Ethereum Blockchain
BWX *
0,0129443055 USD
≈ 299 đ
568.775 USD
43.940.173 (68%)
Tổng: 64.320.000
8.705 USD
(3 exchanges)
-67.30% -67%
1643
101 Biểu tượng logo của Monster Slayer Finance Monster Slayer Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MSC *
1,34 USD
≈ 30.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57
794.259 USD
(1 exchanges)
-67.26% -67%
2583
102 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
6,22 USD
≈ 143.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
1.185.103 USD
(3 exchanges)
-67.09% -67%
2538
103 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0001816745 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
12 USD
(2 exchanges)
-66.98% -67%
3722
104 Biểu tượng logo của 3X Long TRX Token 3X Long TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBULL *
2,90 USD
≈ 66.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 482.143
114.672 USD
(3 exchanges)
-66.80% -67%
2868
105 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
567,20 USD
≈ 13.102.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
24.571 USD
(1 exchanges)
-66.56% -67%
3138
106 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
3.270 USD
≈ 75.534.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
8.915.762 USD
(8 exchanges)
-66.31% -66%
2397
107 Biểu tượng logo của Dfinance Dfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
0,0748158479 USD
≈ 1.728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
60.851 USD
(1 exchanges)
-66.21% -66%
2999
108 Biểu tượng logo của Essek Tov Essek Tov
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETO *
0,0042759096 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-66.01% -66%
3951
109 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,0068864076 USD
≈ 159 đ
269.408 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-65.88% -66%
1804
110 Biểu tượng logo của BDCC Bitica COIN BDCC Bitica COIN
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDCC *
0,4097580146 USD
≈ 9.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
31.093 USD
(4 exchanges)
-65.86% -66%
3108
111 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0001478205 USD
≈ 3 đ
329.337 USD
2.227.955.499
4.376 USD
(7 exchanges)
-65.68% -66%
1722
112 Biểu tượng logo của Pilnette Pilnette
09/2020 / Ethereum Blockchain
PVG *
0,0000811718 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
3 USD
(1 exchanges)
-65.57% -66%
3720
113 Biểu tượng logo của SXPDOWN SXPDOWN
10/2020
SXPDOWN
0,0000062263 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
2.088.984 USD
(1 exchanges)
-65.42% -65%
2483
114 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron Blockchain
EOX *
0,0145142789 USD
≈ 335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.148 USD
(1 exchanges)
-65.35% -65%
3529
115 Biểu tượng logo của Shield Protocol Shield Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
SHIELD *
8,77 USD
≈ 202.581 đ
1.894.263 USD
216.000 (22%)
Tổng: 1.000.000
395.438 USD
(1 exchanges)
-65.00% -65%
1305
116 Biểu tượng logo của UNIDOWN UNIDOWN
10/2020
UNIDOWN
0,0046572383 USD
≈ 108 đ
0 USD
N/A
7.010.576 USD
(1 exchanges)
-64.70% -65%
2411
117 Biểu tượng logo của Rotten Rotten
09/2020 / Ethereum Blockchain
ROT *
0,0105579355 USD
≈ 244 đ
626.417 USD
59.331.427
23.817 USD
(1 exchanges)
-64.64% -65%
1624
118 Biểu tượng logo của Playkey Playkey
12/2017 / Ethereum Blockchain
PKT *
0,0154324030 USD
≈ 356 đ
245.601 USD
15.914.614 (80%)
Tổng: 19.893.268
78.986 USD
(2 exchanges)
-64.38% -64%
1822
119 Biểu tượng logo của BELIEVER BELIEVER
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLVR *
0,3210490719 USD
≈ 7.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.500.000
18.148 USD
(2 exchanges)
-64.13% -64%
3182
120 Biểu tượng logo của Xstable.Protocol Xstable.Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
XST *
0,7252751944 USD
≈ 16.754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.570.480
5.334 USD
(2 exchanges)
-64.07% -64%
3325
121 Biểu tượng logo của Coinlancer Coinlancer
01/2018 / Ethereum Blockchain
CL *
0,0192324952 USD
≈ 444 đ
1.531.276 USD
79.619.229 (27%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-64.04% -64%
1363
122 Biểu tượng logo của Super CoinView Token Super CoinView Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0002502202 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.354 USD
(1 exchanges)
-63.92% -64%
3356
123 Biểu tượng logo của Streamity Streamity
04/2020 / Binance Smart Chain
STM *
0,0173405081 USD
≈ 401 đ
624.046 USD
35.987.749 (47%)
Tổng: 76.000.000
4.135 USD
(4 exchanges)
-63.85% -64%
1627
124 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBULL *
0,1911500000 USD
≈ 4.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.532
239.069 USD
(1 exchanges)
-63.80% -64%
2746
125 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
186,30 USD
≈ 4.303.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
274.491 USD
(1 exchanges)
-63.57% -64%
2741
126 Biểu tượng logo của Charg Coin Charg Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
CHG *
0,1525400044 USD
≈ 3.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-63.16% -63%
3901
127 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
1.723 USD
≈ 39.801.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
15.327 USD
(1 exchanges)
-62.90% -63%
3206
128 Biểu tượng logo của Opal Opal
09/2014
OPAL
0,0057012128 USD
≈ 132 đ
86.410 USD
15.156.364
0 USD
(1 exchanges)
-62.77% -63%
2029
129 Biểu tượng logo của TRXUP TRXUP
09/2020
TRXUP
2,24 USD
≈ 51.653 đ
0 USD
N/A
3.839.572 USD
(1 exchanges)
-62.77% -63%
2445
130 Biểu tượng logo của Narwhale.finance Narwhale.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NAWA *
0,0242086693 USD
≈ 559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
1.254 USD
(1 exchanges)
-62.61% -63%
3471
131 Biểu tượng logo của Psychic Psychic
01/2021 / Binance Smart Chain
PSY *
0,3079513895 USD
≈ 7.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.149.376
11.937 USD
(0 exchanges)
-62.36% -62%
3245
132 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
1,36 USD
≈ 31.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.156.501
0 USD
(1 exchanges)
-62.12% -62%
3789
133 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
8,92 USD
≈ 206.157 đ
9.646.850 USD
1.080.935
2.231.175 USD
(1 exchanges)
-62.08% -62%
807
134 Biểu tượng logo của LTCUP LTCUP
10/2020
LTCUP
22,40 USD
≈ 517.457 đ
0 USD
N/A
12.752.508 USD
(1 exchanges)
-62.05% -62%
2381
135 Biểu tượng logo của Metric Exchange Metric Exchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
METRIC *
2,16 USD
≈ 49.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
64.966 USD
(0 exchanges)
-61.73% -62%
2990
136 Biểu tượng logo của ValueChain ValueChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
VLC *
0,0015137339 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-61.49% -61%
3806
137 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000151395 USD
≈ 0 đ
226.348 USD
14.950.794.349 (64%)
Tổng: 23.200.000.000
120 USD
(3 exchanges)
-61.48% -61%
1855
138 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
57,20 USD
≈ 1.321.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.509.192 USD
(1 exchanges)
-61.47% -61%
2472
139 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
11,31 USD
≈ 261.282 đ
0 USD
N/A
9.247.071 USD
(1 exchanges)
-61.05% -61%
2396
140 Biểu tượng logo của Bitnation Bitnation
08/2018 / Ethereum Blockchain
XPAT *
0,0000030898 USD
≈ 0 đ
92.730 USD
30.011.995.338 (71%)
Tổng: 42.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-61.01% -61%
2016
141 Biểu tượng logo của Abitshadow Token Abitshadow Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
ABST *
0,0000925673 USD
≈ 2 đ
43.671 USD
471.774.228 (94%)
Tổng: 500.000.000
897 USD
(5 exchanges)
-60.76% -61%
2129
142 Biểu tượng logo của 7up Finance 7up Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
7UP *
8,06 USD
≈ 186.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.105.242 USD
(1 exchanges)
-60.60% -61%
2459
143 Biểu tượng logo của Bitcoin Interest Bitcoin Interest
05/2018
BCI
0,0023755053 USD
≈ 55 đ
43.536 USD
18.326.892 (82%)
Tổng: 22.300.000
13 USD
(1 exchanges)
-60.51% -61%
2130
144 Biểu tượng logo của YieldPanda Finance YieldPanda Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
yPANDA *
0,0211252957 USD
≈ 488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
92.243 USD
(1 exchanges)
-60.50% -61%
2921
145 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000000019 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
539 USD
(1 exchanges)
-60.44% -60%
3545
146 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
2.984 USD
≈ 68.930.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
36.469 USD
(1 exchanges)
-60.25% -60%
3091
147 Biểu tượng logo của Gasgains Gasgains
01/2021 / Ethereum Blockchain
GASG *
1,85 USD
≈ 42.717 đ
0 USD
N/A
73.734 USD
(1 exchanges)
-60.18% -60%
2968
148 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0001144993 USD
≈ 3 đ
474.901 USD
4.147.637.169 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
1 USD
(1 exchanges)
-60.01% -60%
1683
149 Biểu tượng logo của HorusPay HorusPay
07/2018 / EOS Blockchain
HORUS *
0,0001415977 USD
≈ 3 đ
123.595 USD
872.861.114 (73%)
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-59.95% -60%
1964
150 Biểu tượng logo của Neuromorphic.io Neuromorphic.io
06/2020 / Ethereum Blockchain
NMP *
0,0145689265 USD
≈ 337 đ
57.110 USD
3.920.000 (39%)
Tổng: 10.000.000
155 USD
(6 exchanges)
-59.65% -60%
2090
151 Biểu tượng logo của World Token World Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
WORLD *
0,0650355649 USD
≈ 1.502 đ
0 USD
N/A
110.429 USD
(1 exchanges)
-59.64% -60%
2880
152 Biểu tượng logo của Smol Smol
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMOL *
8,90 USD
≈ 205.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
3.845 USD
(1 exchanges)
-59.63% -60%
3372
153 Biểu tượng logo của MyToken MyToken
05/2018 / Ethereum Blockchain
MT *
0,0011839839 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
178.328 USD
(7 exchanges)
-59.49% -59%
2780
154 Biểu tượng logo của Pokeball Pokeball
01/2021 / Binance Smart Chain
POKE *
617,42 USD
≈ 14.262.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.310.673 USD
(1 exchanges)
-59.49% -59%
2372
155 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0007720064 USD
≈ 18 đ
198.109 USD
256.615.114
1.590 USD
(5 exchanges)
-59.48% -59%
1883
156 Biểu tượng logo của Crudeoil Finance Crudeoil Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
OIL *
27,33 USD
≈ 631.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
95.521 USD
(0 exchanges)
-59.30% -59%
2908
157 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
2,97 USD
≈ 68.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.166.319 USD
(2 exchanges)
-59.22% -59%
2540
158 Biểu tượng logo của Thrive Token Thrive Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
THRT *
0,0023784817 USD
≈ 55 đ
245.572 USD
103.247.500 (51%)
Tổng: 202.027.490
7.776 USD
(2 exchanges)
-59.06% -59%
1823
159 Biểu tượng logo của Dynamic Set Dollar Dynamic Set Dollar
12/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
0,0710562987 USD
≈ 1.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.331.663
218.212 USD
(1 exchanges)
-58.85% -59%
2754
160 Biểu tượng logo của Farm Defi Farm Defi
11/2020 / Ethereum Blockchain
PFARM *
22,37 USD
≈ 516.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(2 exchanges)
-58.73% -59%
3991
161 Biểu tượng logo của HyperExchange HyperExchange
11/2019
HX
0,0079650135 USD
≈ 184 đ
473.245 USD
59.415.498 (65%)
Tổng: 90.767.836
0 USD
(2 exchanges)
-58.66% -59%
1684
162 Biểu tượng logo của LINKUP LINKUP
09/2020
LINKUP
12,25 USD
≈ 282.960 đ
0 USD
N/A
6.571.850 USD
(1 exchanges)
-58.55% -59%
2413
163 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0918836454 USD
≈ 2.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
600.205 USD
(1 exchanges)
-58.40% -58%
2619
164 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0034317695 USD
≈ 79 đ
3.431.770 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
54.548 USD
(2 exchanges)
-58.39% -58%
1102
165 Biểu tượng logo của Uranus Uranus
07/2019 / Ethereum Blockchain
URAC *
0,0000756977 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
100 USD
(3 exchanges)
-58.37% -58%
3639
166 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
3.107 USD
≈ 71.771.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
10.105 USD
(1 exchanges)
-58.27% -58%
3260
167 Biểu tượng logo của CryptoTask CryptoTask
02/2021 / Ethereum Blockchain
CTASK *
0,7449847032 USD
≈ 17.209 đ
1.009.958 USD
1.355.676 (9%)
Tổng: 15.400.000
94.645 USD
(2 exchanges)
-58.26% -58%
1483
168 Biểu tượng logo của botXcoin botXcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOTX *
0,1538434945 USD
≈ 3.554 đ
251.088.322 USD
1.632.102.305 (33%)
Tổng: 5.000.000.000
6.338 USD
(3 exchanges)
-58.22% -58%
224
169 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain
BURGER *
5,17 USD
≈ 119.516 đ
61.484.572 USD
11.883.749 (57%)
Tổng: 21.000.000
210.363.424 USD
(5 exchanges)
-57.74% -58%
366
170 Biểu tượng logo của DeCash DeCash
07/2020 / Ethereum Blockchain
DESH *
0,0405401857 USD
≈ 936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
14.328 USD
(3 exchanges)
-57.72% -58%
3218
171 Biểu tượng logo của Dragon Ball Dragon Ball
09/2020 / Tron Blockchain
DRAGON *
0,0824863445 USD
≈ 1.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750
2.775 USD
(1 exchanges)
-57.71% -58%
3409
172 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
129,31 USD
≈ 2.987.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
8.254 USD
(1 exchanges)
-57.64% -58%
3277
173 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain
AUTO *
4.834 USD
≈ 111.665.600 đ
70.578.605 USD
14.600 (18%)
Tổng: 80.000
11.598.511 USD
(1 exchanges)
-57.59% -58%
331
174 Biểu tượng logo của CheeseSwap CheeseSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
CHS *
1,02 USD
≈ 23.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.492.194
63.269 USD
(1 exchanges)
-57.32% -57%
2992
175 Biểu tượng logo của TOKPIE TOKPIE
10/2019 / Ethereum Blockchain
TKP *
0,0052072445 USD
≈ 120 đ
149.521 USD
28.714.064 (29%)
Tổng: 100.000.000
256 USD
(2 exchanges)
-57.26% -57%
1933
176 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,0014731278 USD
≈ 34 đ
3.389 USD
2.300.683 (13%)
Tổng: 18.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-57.25% -57%
2318
177 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
0,3391076460 USD
≈ 7.833 đ
1.622.888 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
18 USD
(4 exchanges)
-57.21% -57%
1265
178 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
29,15 USD
≈ 673.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
197.568 USD
(2 exchanges)
-57.14% -57%
2767
179 Biểu tượng logo của Pesetacoin Pesetacoin
02/2014
PTC
0,0063677136 USD
≈ 147 đ
911.007 USD
143.066.649
0 USD
(1 exchanges)
-56.88% -57%
1520
180 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000423907 USD
≈ 1 đ
21.998 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-56.86% -57%
2138
181 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / Binance Chain
CBIX *
0,0455270966 USD
≈ 1.052 đ
3.271.238 USD
71.852.557
129.374 USD
(1 exchanges)
-56.72% -57%
1124
182 Biểu tượng logo của RUSH RUSH
10/2020 / Ethereum Blockchain
RUC *
0,2845855384 USD
≈ 6.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
421 USD
(1 exchanges)
-56.71% -57%
3560
183 Biểu tượng logo của Bitcoiin Bitcoiin
01/2019
B2G
0,0004749247 USD
≈ 11 đ
25.058 USD
52.761.896 (89%)
Tổng: 59.178.452
0 USD
(2 exchanges)
-56.58% -57%
2189
184 Biểu tượng logo của FantasyGold FantasyGold
06/2018
FGC
0,0004749247 USD
≈ 11 đ
66.328 USD
139.659.829 (67%)
Tổng: 210.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-56.58% -57%
2068
185 Biểu tượng logo của BoostCoin BoostCoin
05/2014
BOST
0,0004751011 USD
≈ 11 đ
5.633 USD
11.855.487
0 USD
(1 exchanges)
-56.57% -57%
2306
186 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
0,0009502021 USD
≈ 22 đ
10.291 USD
10.830.050
0 USD
(1 exchanges)
-56.57% -57%
2271
187 Biểu tượng logo của Bitcoin True Bitcoin True
07/2020 / Ethereum Blockchain
BTCT *
0,0000475101 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18 USD
(3 exchanges)
-56.57% -57%
3708
188 Biểu tượng logo của AceD AceD
07/2018 / Ethereum Blockchain
ACED *
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
284.313 USD
199.475.507 (100%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-56.57% -57%
1795
189 Biểu tượng logo của BERNcash BERNcash
04/2016
BERN
0,0004752025 USD
≈ 11 đ
33.851 USD
71.234.301
0 USD
(1 exchanges)
-56.56% -57%
2159
190 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0004752025 USD
≈ 11 đ
41.653 USD
87.653.034
0 USD
(1 exchanges)
-56.56% -57%
2131
191 Biểu tượng logo của Italian Lira Italian Lira
10/2018 / Ethereum Blockchain
ITL *
0,0000047520 USD
≈ 0 đ
118.801 USD
24.999.999.998 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
115 USD
(1 exchanges)
-56.56% -57%
1969
192 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0004752025 USD
≈ 11 đ
6.429 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
14 USD
(6 exchanges)
-56.56% -57%
2303
193 Biểu tượng logo của AVCCOIN AVCCOIN
08/2020
AVC
0,0237601253 USD
≈ 549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-56.56% -57%
3986
194 Biểu tượng logo của BigdataCash BigdataCash
10/2020
BDCASH
0,0166320877 USD
≈ 384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
116 USD
(3 exchanges)
-56.56% -57%
3630
195 Biểu tượng logo của SPACE-iZ SPACE-iZ
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPIZ *
0,0033499801 USD
≈ 77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
12.675 USD
(4 exchanges)
-56.23% -56%
3202
196 Biểu tượng logo của Taxi Taxi
12/2020
TAXI
0,3498809579 USD
≈ 8.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000
80 USD
(2 exchanges)
-56.22% -56%
3652
197 Biểu tượng logo của ROAD ROAD
01/2020
ROAD
0,0018325768 USD
≈ 42 đ
145.324 USD
79.300.570 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
175.714 USD
(3 exchanges)
-56.15% -56%
1937
198 Biểu tượng logo của DarkPay DarkPay
?
D4RK
0,0495079267 USD
≈ 1.144 đ
0 USD
N/A
26.048 USD
(1 exchanges)
-56.02% -56%
3000
199 Biểu tượng logo của Vanilla Network Vanilla Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
VNLA *
1,70 USD
≈ 39.279 đ
993.573 USD
584.325 (58%)
Tổng: 1.000.000
20.237 USD
(1 exchanges)
-55.73% -56%
1491
200 Biểu tượng logo của XTZUP XTZUP
09/2020
XTZUP
0,5686301187 USD
≈ 13.135 đ
0 USD
N/A
32.644.001 USD
(1 exchanges)
-55.70% -56%
2362
201 Biểu tượng logo của Ink Protocol Ink Protocol
02/2018 / Ethereum Blockchain
XNK *
0,0015130409 USD
≈ 35 đ
646.240 USD
427.113.382 (85%)
Tổng: 500.000.000
4.913 USD
(5 exchanges)
-55.50% -56%
1599
202 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,8365923405 USD
≈ 19.325 đ
0 USD
N/A
549.224 USD
(0 exchanges)
-55.22% -55%
2633
203 Biểu tượng logo của SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel
12/2020 / Binance Smart Chain
SFUEL *
0,1434716899 USD
≈ 3.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
224.375 USD
(1 exchanges)
-55.03% -55%
2750
204 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
1,70 USD
≈ 39.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
34.798.873 USD
(5 exchanges)
-54.91% -55%
2359
205 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0004852066 USD
≈ 11 đ
232.898 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
10.534 USD
(5 exchanges)
-54.89% -55%
1839
206 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
113,65 USD
≈ 2.625.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
4.599.483 USD
(1 exchanges)
-54.78% -55%
2432
207 Biểu tượng logo của MOTIV Protocol MOTIV Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MOV *
0,0200303483 USD
≈ 463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9.074.699 USD
(1 exchanges)
-54.67% -55%
2395
208 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
12,75 USD
≈ 294.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.185.103 USD
(1 exchanges)
-54.45% -54%
2392
209 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
5,75 USD
≈ 132.742 đ
0 USD
N/A
3.489.449 USD
(1 exchanges)
-54.44% -54%
2450
210 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0010027031 USD
≈ 23 đ
991.492 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
11 USD
(3 exchanges)
-54.43% -54%
1492
211 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0059962461 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
205 USD
(2 exchanges)
-54.42% -54%
3600
212 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,2564683756 USD
≈ 5.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
2.799 USD
(2 exchanges)
-54.40% -54%
3407
213 Biểu tượng logo của Versess Coin Versess Coin
10/2019
VERS
16,65 USD
≈ 384.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 176.460
11 USD
(1 exchanges)
-54.39% -54%
3725
214 Biểu tượng logo của CAT.trade Protocol CAT.trade Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
CATX *
0,0817535087 USD
≈ 1.889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.749 USD
(2 exchanges)
-54.28% -54%
3164
215 Biểu tượng logo của CryptoCarbon CryptoCarbon
01/2017
CCRB
0,0047520251 USD
≈ 110 đ
117.331 USD
24.690.718 (35%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-54.27% -54%
1973
216 Biểu tượng logo của Load Network Load Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
LOAD *
0,0234335483 USD
≈ 541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.815 USD
(1 exchanges)
-54.21% -54%
3397
217 Biểu tượng logo của Baer Chain Baer Chain
12/2018
BRC
0,0777213427 USD
≈ 1.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-54.13% -54%
3828
218 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0000188413 USD
≈ 0 đ
1.706.943 USD
90.595.753.019
12.530 USD
(2 exchanges)
-54.09% -54%
1332
219 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021 / Ethereum Blockchain
XFUND *
641,28 USD
≈ 14.813.601 đ
0 USD
N/A
109.883 USD
(2 exchanges)
-54.04% -54%
2881
220 Biểu tượng logo của Interop Interop
01/2021 / Ethereum Blockchain
TROP *
30,55 USD
≈ 705.750 đ
0 USD
N/A
25.528 USD
(1 exchanges)
-53.98% -54%
3129
221 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,2936781229 USD
≈ 6.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
44.194 USD
(2 exchanges)
-53.90% -54%
3061
222 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0026136138 USD
≈ 60 đ
329.087 USD
125.912.570 (25%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-53.84% -54%
1766
223 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
126,89 USD
≈ 2.931.245 đ
532.827 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
296.373 USD
(3 exchanges)
-53.84% -54%
1661
224 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000001107 USD
≈ 0 đ
395 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
568 USD
(3 exchanges)
-53.77% -54%
2340
225 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000007632 USD
≈ 0 đ
41.005 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
422 USD
(2 exchanges)
-53.68% -54%
2132
226 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0000304691 USD
≈ 1 đ
546.690 USD
17.942.419.249 (24%)
Tổng: 75.000.000.000
124 USD
(2 exchanges)
-53.57% -54%
1655
227 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0021798999 USD
≈ 50 đ
222.787 USD
102.200.364 (41%)
Tổng: 250.000.000
28.233 USD
(2 exchanges)
-53.41% -53%
1858
228 Biểu tượng logo của Berry Data Berry Data
02/2021 / Binance Smart Chain
BRY *
12,20 USD
≈ 281.839 đ
24.401.673 USD
2.000.000 (27%)
Tổng: 7.500.000
7.289.371 USD
(1 exchanges)
-53.17% -53%
556
229 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000395800 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
64.603 USD
(1 exchanges)
-52.91% -53%
2987
230 Biểu tượng logo của StarChain StarChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0120794098 USD
≈ 279 đ
0 USD
N/A
304 USD
(2 exchanges)
-52.80% -53%
3421
231 Biểu tượng logo của KUN KUN
11/2020 / Ethereum Blockchain
KUN *
0,8479614915 USD
≈ 19.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
829 USD
(2 exchanges)
-52.62% -53%
3515
232 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0031030201 USD
≈ 72 đ
2.607.810 USD
840.410.205 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
1.201.445 USD
(20 exchanges)
-52.53% -53%
1192
233 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000095491 USD
≈ 0 đ
477.552 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
2.359 USD
(2 exchanges)
-52.53% -53%
1680
234 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
415,56 USD
≈ 9.599.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
139.364 USD
(2 exchanges)
-52.53% -53%
2831
235 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,6096183500 USD
≈ 14.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
278 USD
(1 exchanges)
-52.39% -52%
3585
236 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000261361 USD
≈ 1 đ
26.315 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
(3 exchanges)
-52.21% -52%
2183
237 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
470,72 USD
≈ 10.873.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
237 USD
(3 exchanges)
-52.18% -52%
3595
238 Biểu tượng logo của SYNC Network SYNC Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0591788401 USD
≈ 1.367 đ
6.654.698 USD
112.450.639 (84%)
Tổng: 133.721.392
389.597 USD
(1 exchanges)
-51.98% -52%
912
239 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0232849228 USD
≈ 538 đ
118.075 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
0 USD
(1 exchanges)
-51.62% -52%
1971
240 Biểu tượng logo của Orient Orient
12/2020 / Ethereum Blockchain
OFT *
0,7410497690 USD
≈ 17.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
276 USD
(1 exchanges)
-51.51% -52%
3606
241 Biểu tượng logo của zzz.finance v2 zzz.finance v2
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZZZV2 *
6,35 USD
≈ 146.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999
1.931 USD
(2 exchanges)
-51.50% -52%
3456
242 Biểu tượng logo của 7Finance 7Finance
11/2020 / Tron Blockchain
SVN *
0,0451442381 USD
≈ 1.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
65.611 USD
(1 exchanges)
-51.44% -51%
2835
243 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,1998814708 USD
≈ 4.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
23 USD
(2 exchanges)
-51.27% -51%
3703
244 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0016870516 USD
≈ 39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
28 USD
(2 exchanges)
-51.03% -51%
3694
245 Biểu tượng logo của Cyber Network Token Cyber Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,0002219521 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
640 USD
(1 exchanges)
-50.93% -51%
3535
246 Biểu tượng logo của Token CashPay Token CashPay
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCP *
0,0299540691 USD
≈ 692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(4 exchanges)
-50.60% -51%
3995
247 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
3,62 USD
≈ 83.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
698 USD
(3 exchanges)
-50.30% -50%
3530
248 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / Binance Chain
LIT *
0,0279576080 USD
≈ 646 đ
993.670 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
314.304 USD
(9 exchanges)
-50.22% -50%
1494
249 Biểu tượng logo của 502 Bad Gateway Token 502 Bad Gateway Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
Z502 *
0,0000090005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.200.000.000
1 USD
(2 exchanges)
-50.13% -50%
3769
250 Biểu tượng logo của Provoco Token Provoco Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
VOCO *
0,0000000100 USD
≈ 0 đ
9.988 USD
999.375.710.075 (100%)
Tổng: 999.393.710.075
128 USD
(1 exchanges)
-50.05% -50%
2276
251 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
3,00 USD
≈ 69.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
3 USD
(1 exchanges)
-50.00% -50%
3756
252 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
0,3779073424 USD
≈ 8.730 đ
2.267.444 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
99.865 USD
(3 exchanges)
-49.98% -50%
1234
253 Biểu tượng logo của VROOMGO VROOMGO
11/2020 / Ethereum Blockchain
VRGX *
0,0065702384 USD
≈ 152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
49.505 USD
(1 exchanges)
-49.91% -50%
3047
254 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
95,31 USD
≈ 2.201.594 đ
0 USD
N/A
44.920.306 USD
(2 exchanges)
-49.83% -50%
2355
255 Biểu tượng logo của UChain UChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
UCN *
0,0000418923 USD
≈ 1 đ
12.792 USD
305.346.957 (37%)
Tổng: 823.600.647
4.109 USD
(1 exchanges)
-49.81% -50%
2261
256 Biểu tượng logo của Holyheld Holyheld
10/2020 / Ethereum Blockchain
HH *
0,6216381931 USD
≈ 14.360 đ
3.464.076 USD
5.572.495 (6%)
Tổng: 100.000.000
8.148 USD
(1 exchanges)
-49.77% -50%
1095
257 Biểu tượng logo của Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,1634696621 USD
≈ 3.776 đ
6.999.161 USD
42.816.267 (9%)
Tổng: 500.000.000
1.488 USD
(4 exchanges)
-49.63% -50%
892
258 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,0137808727 USD
≈ 318 đ
129.206 USD
9.375.733
0 USD
(1 exchanges)
-49.60% -50%
1957
259 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0023689804 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
49.340 USD
(3 exchanges)
-49.59% -50%
3039
260 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,1544408145 USD
≈ 3.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
(1 exchanges)
-49.57% -50%
3784
261 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,1329825109 USD
≈ 3.072 đ
59.311.815 USD
446.012.145
677.422 USD
(1 exchanges)
-49.39% -49%
373
262 Biểu tượng logo của Bulleon Bulleon
01/2019 / Ethereum Blockchain
BUL *
0,0033257075 USD
≈ 77 đ
3.646 USD
1.096.353 (95%)
Tổng: 1.160.000
0 USD
(1 exchanges)
-49.33% -49%
2315
263 Biểu tượng logo của LoveHearts LoveHearts
08/2020 / Tron Blockchain
LVH *
0,0000230376 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-49.15% -49%
3998
264 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,1331033587 USD
≈ 3.075 đ
6.507.067 USD
48.887.321
52.624 USD
(2 exchanges)
-49.13% -49%
923
265 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
29,61 USD
≈ 684.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
4.548 USD
(1 exchanges)
-48.93% -49%
3346
266 Biểu tượng logo của SXPUP SXPUP
10/2020
SXPUP
1,33 USD
≈ 30.742 đ
0 USD
N/A
10.538.015 USD
(1 exchanges)
-48.85% -49%
2389
267 Biểu tượng logo của EveriToken EveriToken
08/2019 / Binance Chain
EVT *
0,0073521748 USD
≈ 170 đ
166.267 USD
22.614.716 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
701 USD
(2 exchanges)
-48.73% -49%
1911
268 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
376,07 USD
≈ 8.687.321 đ
127.865 USD
340
2.181 USD
(1 exchanges)
-48.58% -49%
1960
269 Biểu tượng logo của Alchemint Standards Alchemint Standards
08/2018 / Neo Blockchain
SDS *
0,0005165642 USD
≈ 12 đ
164.240 USD
317.946.798 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
195 USD
(2 exchanges)
-48.46% -48%
1915
270 Biểu tượng logo của Timers Timers
09/2020 / Ethereum Blockchain
IPM *
0,0300999995 USD
≈ 695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.347.380
20.638 USD
(2 exchanges)
-48.44% -48%
3166
271 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,0004657084 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
3.585.042 USD
(1 exchanges)
-48.33% -48%
2448
272 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / Binance Chain
GMAT *
0,0002116041 USD
≈ 5 đ
576.314 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
101.136 USD
(3 exchanges)
-48.23% -48%
1656
273 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
02/2018 / Ethereum Blockchain
SWM *
0,0610230580 USD
≈ 1.410 đ
4.771.373 USD
78.189.670 (79%)
Tổng: 99.535.052
34.399 USD
(7 exchanges)
-48.13% -48%
1019
274 Biểu tượng logo của PegsShares PegsShares
01/2021 / Ethereum Blockchain
PEGS *
0,0400218403 USD
≈ 925 đ
0 USD
N/A
37.089 USD
(2 exchanges)
-48.06% -48%
2980
275 Biểu tượng logo của Love Coin Love Coin
08/2020
LOVE
0,0006436431 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.996
2.431 USD
(1 exchanges)
-48.01% -48%
3434
276 Biểu tượng logo của SwapShip SwapShip
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWSH *
5,91 USD
≈ 136.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000
914 USD
(1 exchanges)
-47.96% -48%
3499
277 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0002849548 USD
≈ 7 đ
22.329 USD
78.358.515 (10%)
Tổng: 777.000.000
6 USD
(1 exchanges)
-47.90% -48%
2206
278 Biểu tượng logo của Galilel Galilel
04/2019
GALI
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
27.691 USD
19.428.483 (98%)
Tổng: 19.802.513
42 USD
(4 exchanges)
-47.88% -48%
2178
279 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0042759096 USD
≈ 99 đ
20.377 USD
4.765.482 (41%)
Tổng: 11.600.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.88% -48%
2218
280 Biểu tượng logo của Nibble Nibble
08/2019
NBXC
0,0014256075 USD
≈ 33 đ
384 USD
269.549 (1%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
(1 exchanges)
-47.87% -48%
2341
281 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
0,0014256075 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
18 USD
(1 exchanges)
-47.87% -48%
3710
282 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Ethereum Blockchain
FRIES *
125,73 USD
≈ 2.904.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
450.014 USD
(2 exchanges)
-47.74% -48%
2661
283 Biểu tượng logo của Toshify.finance Toshify.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
4,31 USD
≈ 99.647 đ
0 USD
N/A
5.307 USD
(1 exchanges)
-47.70% -48%
3326
284 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000043133 USD
≈ 0 đ
30.593 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
2.223 USD
(2 exchanges)
-47.64% -48%
2169
285 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
1.048 USD
≈ 24.204.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
427.067 USD
(2 exchanges)
-47.61% -48%
2669
286 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron Blockchain
DVS *
8,26 USD
≈ 190.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-47.41% -47%
3977
287 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
160,64 USD
≈ 3.710.816 đ
963.848 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
1.974.814 USD
(1 exchanges)
-47.39% -47%
1513
288 Biểu tượng logo của Bitsdaq Bitsdaq
06/2019 / Ethereum Blockchain
BQQQ *
0,0000712054 USD
≈ 2 đ
191.141 USD
2.684.354.113 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
50 USD
(3 exchanges)
-47.37% -47%
1889
289 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0004760328 USD
≈ 11 đ
523.636 USD
1.100.000.000 (10%)
Tổng: 11.000.000.000
201.004 USD
(3 exchanges)
-47.31% -47%
1666
290 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0002205038 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.545 USD
(2 exchanges)
-47.24% -47%
3381
291 Biểu tượng logo của SharedStake SharedStake
02/2021 / Ethereum Blockchain
SGT *
19,24 USD
≈ 444.530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
211.430 USD
(0 exchanges)
-47.24% -47%
2759
292 Biểu tượng logo của Phantomx Phantomx
11/2017
PNX
0,0002542594 USD
≈ 6 đ
12.330 USD
48.495.525
0 USD
(1 exchanges)
-47.16% -47%
2265
293 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
14,55 USD
≈ 336.088 đ
0 USD
N/A
93.659 USD
(1 exchanges)
-47.16% -47%
2917
294 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019
SHX
0,0002317989 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.765 USD
(2 exchanges)
-47.06% -47%
3343
295 Biểu tượng logo của MGC Token MGC Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
MGC *
0,0009689305 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
57.489 USD
(1 exchanges)
-46.98% -47%
3007
296 Biểu tượng logo của EtherBone EtherBone
07/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBN *
0,0005938852 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.972 USD
(1 exchanges)
-46.93% -47%
3229
297 Biểu tượng logo của Seigniorage Shares Seigniorage Shares
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHARE *
0,1433979509 USD
≈ 3.312 đ
2.921.327 USD
20.372.170 (97%)
Tổng: 21.000.000
156.739 USD
(1 exchanges)
-46.83% -47%
1157
298 Biểu tượng logo của DefiCliq DefiCliq
11/2020 / Ethereum Blockchain
CLIQ *
0,0825361373 USD
≈ 1.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.246.153
328.192 USD
(1 exchanges)
-46.83% -47%
2700
299 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
40,01 USD
≈ 924.292 đ
1.120.354 USD
28.000
7.068 USD
(1 exchanges)
-46.83% -47%
1457
300 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
177,74 USD
≈ 4.105.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
1.521.775 USD
(0 exchanges)
-46.79% -47%
2505
301 Biểu tượng logo của Spartan Protocol Spartan Protocol
09/2020 / Binance Smart Chain
SPARTA *
1,12 USD
≈ 25.936 đ
71.115.221 USD
63.338.859 (21%)
Tổng: 300.000.000
16.495.048 USD
(3 exchanges)
-46.63% -47%
330
302 Biểu tượng logo của Potentiam Potentiam
01/2021 / Ethereum Blockchain
PTM *
0,0572627593 USD
≈ 1.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.134 USD
(0 exchanges)
-46.58% -47%
3160
303 Biểu tượng logo của Prophet Prophet
11/2020 / Ethereum Blockchain
PROPHET *
0,1202560108 USD
≈ 2.778 đ
0 USD
N/A
8.190 USD
(1 exchanges)
-46.52% -47%
3278
304 Biểu tượng logo của DOOS TOKEN DOOS TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
DOOS *
0,1134994467 USD
≈ 2.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9.069 USD
(3 exchanges)
-46.51% -47%
3271
305 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
55.198 USD
≈ 1.275.073.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
15.959.160 USD
(5 exchanges)
-46.44% -46%
2376
306 Biểu tượng logo của Spectre.ai Utility Token Spectre.ai Utility Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
SXUT *
0,0313633654 USD
≈ 724 đ
769.329 USD
24.529.558 (57%)
Tổng: 42.980.365
0 USD
(2 exchanges)
-46.41% -46%
1569
307 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0113550942 USD
≈ 262 đ
118.400 USD
10.427.077 (50%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-46.41% -46%
1965
308 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAX *
19,63 USD
≈ 453.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 305.540
882.479 USD
(1 exchanges)
-46.28% -46%
2571
309 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
0,0014853178 USD
≈ 34 đ
891.191 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
45.073 USD
(4 exchanges)
-46.26% -46%
1530
310 Biểu tượng logo của SAFE2 SAFE2
? / Ethereum Blockchain
SAFE2 *
233,89 USD
≈ 5.402.760 đ
12.323.205 USD
52.689
2.469 USD
(1 exchanges)
-46.23% -46%
455
311 Biểu tượng logo của Decentrahub Coin Decentrahub Coin
08/2020
DCNTR
0,8816644362 USD
≈ 20.366 đ
1.074.604 USD
1.218.836 (2%)
Tổng: 50.000.000
146 USD
(3 exchanges)
-46.21% -46%
1470
312 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0050152298 USD
≈ 116 đ
3.131.190 USD
624.336.211 (81%)
Tổng: 770.000.000
75.680 USD
(2 exchanges)
-46.17% -46%
1137
313 Biểu tượng logo của Jointer Jointer
10/2020 / Binance Smart Chain
JNTR *
0,0891661583 USD
≈ 2.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.927.277.883
37 USD
(1 exchanges)
-46.09% -46%
3677
314 Biểu tượng logo của Axia Protocol Axia Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
AXIA *
0,4754831097 USD
≈ 10.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
14.930 USD
(1 exchanges)
-46.05% -46%
3210
315 Biểu tượng logo của Filda Filda
02/2021
FILDA
1,10 USD
≈ 25.505 đ
0 USD
N/A
9.004.947 USD
(2 exchanges)
-45.94% -46%
2398
316 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
967,11 USD
≈ 22.340.247 đ
69.631.938 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.470.106 USD
(1 exchanges)
-45.93% -46%
334
317 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000571568 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
7 USD
(3 exchanges)
-45.85% -46%
3736
318 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
2,74 USD
≈ 63.330 đ
52.958.014 USD
19.316.670 (3%)
Tổng: 594.717.455
8.134.318 USD
(1 exchanges)
-45.83% -46%
394
319 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0044189970 USD
≈ 102 đ
1.149.542 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
5.800 USD
(2 exchanges)
-45.76% -46%
1447
320 Biểu tượng logo của Ultragate Ultragate
04/2020
ULG
0,0023755053 USD
≈ 55 đ
25.415 USD
10.698.825
136 USD
(3 exchanges)
-45.71% -46%
2187
321 Biểu tượng logo của YAS YAS
08/2020 / EOS Blockchain
YAS *
0,0237301477 USD
≈ 548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
63.916 USD
(4 exchanges)
-45.63% -46%
2991
322 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000019756 USD
≈ 0 đ
18.764 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
1.916 USD
(3 exchanges)
-45.60% -46%
2200
323 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
45,28 USD
≈ 1.045.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
132.521 USD
(1 exchanges)
-45.59% -46%
2837
324 Biểu tượng logo của SHENG SHENG
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHENG *
0,0009370476 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
45 USD
(1 exchanges)
-45.46% -45%
3670
325 Biểu tượng logo của Blockchain Quotations Index Token Blockchain Quotations Index Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
BQT *
0,0077215564 USD
≈ 178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74.263 USD
(3 exchanges)
-45.07% -45%
2966
326 Biểu tượng logo của 4THPILLAR TECHNOLOGIES 4THPILLAR TECHNOLOGIES
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0112255195 USD
≈ 259 đ
1.424.534 USD
126.901.359 (32%)
Tổng: 400.000.000
764.853 USD
(6 exchanges)
-45.04% -45%
1381
327 Biểu tượng logo của Falcon Project Falcon Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
FNT *
0,0033634424 USD
≈ 78 đ
13.289.905 USD
3.951.280.734 (4%)
Tổng: 99.360.000.000
183.849 USD
(3 exchanges)
-45.04% -45%
716
328 Biểu tượng logo của Nord Finance Nord Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
NORD *
7,18 USD
≈ 165.892 đ
5.431.333 USD
756.296 (8%)
Tổng: 10.000.000
1.322.747 USD
(2 exchanges)
-44.95% -45%
978
329 Biểu tượng logo của DeFi Firefly DeFi Firefly
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFF *
0,1964926789 USD
≈ 4.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
122 USD
(2 exchanges)
-44.82% -45%
3627
330 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0166285373 USD
≈ 384 đ
191.580 USD
11.521.178 (60%)
Tổng: 19.340.594
0 USD
(1 exchanges)
-44.72% -45%
1887
331 Biểu tượng logo của Universal Protocol Token Universal Protocol Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
UPT *
0,0033264175 USD
≈ 77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
406 USD
(2 exchanges)
-44.71% -45%
3565
332 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000605582 USD
≈ 1 đ
35.487 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
6.300 USD
(3 exchanges)
-44.64% -45%
2153
333 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,0187048318 USD
≈ 432 đ
8.848.442 USD
473.056.498 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
70.891 USD
(2 exchanges)
-44.52% -45%
827
334 Biểu tượng logo của TOPBTC Token TOPBTC Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOPB *
0,0071980796 USD
≈ 166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.757.508
0 USD
(1 exchanges)
-44.46% -44%
3948
335 Biểu tượng logo của dXIOT dXIOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
DXIOT *
0,3255355183 USD
≈ 7.520 đ
0 USD
N/A
1.612 USD
(2 exchanges)
-44.44% -44%
3468
336 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
0,9709082785 USD
≈ 22.428 đ
8.592.586 USD
8.850.049 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
534.404 USD
(1 exchanges)
-44.44% -44%
834
337 Biểu tượng logo của TEAL TEAL
11/2020 / Ethereum Blockchain
TEAT *
0,2702819936 USD
≈ 6.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.421.019
44.934 USD
(2 exchanges)
-44.36% -44%
3058
338 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
4,06 USD
≈ 93.866 đ
0 USD
N/A
1.834.788 USD
(1 exchanges)
-44.33% -44%
2493
339 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
APE *
0,2026892148 USD
≈ 4.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.313 USD
(1 exchanges)
-44.32% -44%
3308
340 Biểu tượng logo của EvenCoin EvenCoin
09/2018 / Ethereum Blockchain
EVN *
0,0028013943 USD
≈ 65 đ
87.537 USD
31.247.621 (31%)
Tổng: 100.000.000
91.091 USD
(4 exchanges)
-44.28% -44%
2024
341 Biểu tượng logo của LinkArt LinkArt
02/2020 / Ethereum Blockchain
LAR *
0,0027578433 USD
≈ 64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
343.373 USD
(2 exchanges)
-44.24% -44%
2696
342 Biểu tượng logo của Payship Payship
10/2020 / Ethereum Blockchain
PSHP *
26,73 USD
≈ 617.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
1.323 USD
(1 exchanges)
-44.24% -44%
3459
343 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
86,42 USD
≈ 1.996.235 đ
2.361.524 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
151.117 USD
(2 exchanges)
-44.05% -44%
1220
344 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0242211578 USD
≈ 560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
10 USD
(3 exchanges)
-43.94% -44%
3727
345 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
3.666 USD
≈ 84.684.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
113.003 USD
(1 exchanges)
-43.88% -44%
2873
346 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
6,33 USD
≈ 146.225 đ
44.238.918 USD
6.988.670 (7%)
Tổng: 100.065.903
2.659.572 USD
(3 exchanges)
-43.87% -44%
426
347 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
87,56 USD
≈ 2.022.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.098.780 USD
(4 exchanges)
-43.86% -44%
2548
348 Biểu tượng logo của Hubii Network Hubii Network
10/2017 / Ethereum Blockchain
HBT *
0,1934530247 USD
≈ 4.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.801.784
33 USD
(1 exchanges)
-43.80% -44%
3684
349 Biểu tượng logo của PAYCENT PAYCENT
09/2018 / Binance Chain
PYN *
0,0018581901 USD
≈ 43 đ
158.523 USD
85.310.628 (85%)
Tổng: 100.000.000
209 USD
(1 exchanges)
-43.78% -44%
1921
350 Biểu tượng logo của TokenBacon TokenBacon
08/2020 / Ethereum Blockchain
BAK *
0,5978047526 USD
≈ 13.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-43.75% -44%
3751
351 Biểu tượng logo của Kulupu Kulupu
08/2020
KLP
0,1853920632 USD
≈ 4.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.378.000
214.982 USD
(3 exchanges)
-43.61% -44%
2756
352 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
4,50 USD
≈ 103.965 đ
5.736.237 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
1.446.993 USD
(1 exchanges)
-43.57% -44%
961
353 Biểu tượng logo của Polkacover Polkacover
01/2021 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,8535420874 USD
≈ 19.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 137.865.569
3.459.747 USD
(1 exchanges)
-43.54% -44%
2453
354 Biểu tượng logo của Xuez Xuez
03/2019
XUEZ
0,0061763139 USD
≈ 143 đ
24.674 USD
3.994.909 (19%)
Tổng: 21.000.000
48.412 USD
(1 exchanges)
-43.53% -44%
2231
355 Biểu tượng logo của PAXEX PAXEX
09/2018
PAXEX
0,0003088816 USD
≈ 7 đ
5.428 USD
17.571.745 (68%)
Tổng: 25.817.955
0 USD
(2 exchanges)
-43.52% -44%
2307
356 Biểu tượng logo của ZeroSwap ZeroSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEE *
0,7305571720 USD
≈ 16.876 đ
16.485.660 USD
22.565.873 (23%)
Tổng: 100.000.000
3.303.034 USD
(3 exchanges)
-43.49% -43%
663
357 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000479356 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
708 USD
(1 exchanges)
-43.46% -43%
3527
358 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,0682464856 USD
≈ 1.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
669 USD
(3 exchanges)
-43.42% -43%
3534
359 Biểu tượng logo của Grain Grain
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRAIN *
0,0907872017 USD
≈ 2.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.438.463
3.624 USD
(1 exchanges)
-43.36% -43%
3379
360 Biểu tượng logo của Defla Defla
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFLA *
0,7081934553 USD
≈ 16.359 đ
0 USD
N/A
58.613 USD
(0 exchanges)
-43.21% -43%
3005
361 Biểu tượng logo của Daiquilibrium Daiquilibrium
01/2021 / Ethereum Blockchain
DAIQ *
0,1326286500 USD
≈ 3.064 đ
0 USD
N/A
3.981 USD
(2 exchanges)
-43.20% -43%
3366
362 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
117,19 USD
≈ 2.707.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
196.794 USD
(1 exchanges)
-43.18% -43%
2768
363 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain
BAKE *
1,28 USD
≈ 29.567 đ
169.572.774 USD
132.483.093 (24%)
Tổng: 555.450.835
41.522.752 USD
(6 exchanges)
-43.15% -43%
241
364 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0105127660 USD
≈ 243 đ
1.822.823 USD
173.391.383
0 USD
(4 exchanges)
-43.14% -43%
1316
365 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0008024976 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
5.243.303 USD
(1 exchanges)
-43.11% -43%
2426
366 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0018691521 USD
≈ 43 đ
11.397.074 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
204.859 USD
(4 exchanges)
-43.05% -43%
767
367 Biểu tượng logo của Lunyr Lunyr
05/2017 / Ethereum Blockchain
LUN *
0,1496123017 USD
≈ 3.456 đ
343.787 USD
2.297.853 (85%)
Tổng: 2.703.356
45.174 USD
(7 exchanges)
-43.01% -43%
1754
368 Biểu tượng logo của CoinMeet CoinMeet
01/2018 / Ethereum Blockchain
MEET *
0,0061023238 USD
≈ 141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
38.295 USD
(3 exchanges)
-43.00% -43%
3082
369 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,0140769665 USD
≈ 325 đ
76.377 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-42.97% -43%
2043
370 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000997708 USD
≈ 2 đ
76.057 USD
762.312.152 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
2.482 USD
(2 exchanges)
-42.91% -43%
2045
371 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000313153 USD
≈ 1 đ
2.840.574 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-42.74% -43%
1165
372 Biểu tượng logo của ZCore ZCore
08/2018 / Ethereum Blockchain
ZCR *
0,0759077298 USD
≈ 1.753 đ
679.749 USD
8.954.931 (50%)
Tổng: 18.000.000
6.112 USD
(4 exchanges)
-42.72% -43%
1600
373 Biểu tượng logo của DeFiat DeFiat
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFT *
9,35 USD
≈ 215.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.963
123.518 USD
(1 exchanges)
-42.64% -43%
2855
374 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0163789495 USD
≈ 378 đ
35.048 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-42.57% -43%
2155
375 Biểu tượng logo của DAOventures DAOventures
02/2021 / Ethereum Blockchain
DVG *
2,26 USD
≈ 52.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
2.884.281 USD
(2 exchanges)
-42.49% -42%
2464
376 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,0878085936 USD
≈ 2.028 đ
13.580.842 USD
154.664.160 (24%)
Tổng: 635.982.513
381.564 USD
(10 exchanges)
-42.45% -42%
713
377 Biểu tượng logo của Panda Yield Panda Yield
01/2021 / Binance Smart Chain
BBOO *
7,16 USD
≈ 165.466 đ
4.693.916 USD
655.298 (100%)
Tổng: 655.549
1.178.438 USD
(0 exchanges)
-42.31% -42%
1023
378 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019 / EOS Blockchain
NEWS *
0,0076666168 USD
≈ 177 đ
1.528.627 USD
199.387.431 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-42.28% -42%
1364
379 Biểu tượng logo của PhoenixDAO PhoenixDAO
06/2020 / Ethereum Blockchain
PHNX *
0,0519708312 USD
≈ 1.201 đ
2.953.906 USD
56.837.758 (52%)
Tổng: 110.000.000
160.463 USD
(6 exchanges)
-42.26% -42%
1154
380 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0133890908 USD
≈ 309 đ
834.491 USD
62.326.200 (90%)
Tổng: 69.000.000
392 USD
(2 exchanges)
-42.17% -42%
1551
381 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
90,55 USD
≈ 2.091.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
273.077 USD
(1 exchanges)
-42.12% -42%
2723
382 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0037993973 USD
≈ 88 đ
3.419.458 USD
900.000.000
164 USD
(1 exchanges)
-42.11% -42%
1108
383 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0002850606 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
9 USD
(1 exchanges)
-42.09% -42%
3732
384 Biểu tượng logo của PosEx PosEx
04/2016
PEX
0,0028512150 USD
≈ 66 đ
6.995 USD
2.453.240
0 USD
(1 exchanges)
-42.08% -42%
2299
385 Biểu tượng logo của Twinkle Twinkle
08/2018 / Ethereum Blockchain
TKT *
0,0009504050 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-42.08% -42%
3812
386 Biểu tượng logo của Ragnarok Ragnarok
10/2018
RAGNA
0,0009504050 USD
≈ 22 đ
15.433 USD
16.238.639 (16%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-42.07% -42%
2241
387 Biểu tượng logo của DopeCoin DopeCoin
02/2014
DOPE
0,0019008100 USD
≈ 44 đ
222.101 USD
116.845.228
0 USD
(1 exchanges)
-42.07% -42%
1860
388 Biểu tượng logo của Global Currency Reserve Global Currency Reserve
08/2015
GCR
0,0009504050 USD
≈ 22 đ
101.707 USD
107.014.759
0 USD
(1 exchanges)
-42.07% -42%
1997
389 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0009504050 USD
≈ 22 đ
13.595 USD
14.304.510 (100%)
Tổng: 14.337.378
4 USD
(2 exchanges)
-42.07% -42%
2255
390 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0027943608 USD
≈ 65 đ
2.454.563 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
9.865 USD
(6 exchanges)
-42.00% -42%
1209
391 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0009527656 USD
≈ 22 đ
564.809 USD
592.810.145
12 USD
(2 exchanges)
-41.93% -42%
1647
392 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
68,06 USD
≈ 1.572.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
61.270 USD
(1 exchanges)
-41.90% -42%
2997
393 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0047832152 USD
≈ 110 đ
15.350.289 USD
3.209.198.933 (67%)
Tổng: 4.765.815.836
0 USD
(3 exchanges)
-41.69% -42%
677
394 Biểu tượng logo của UniDex UniDex
01/2021 / Ethereum Blockchain
UNIDX *
1,02 USD
≈ 23.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
107.178 USD
(1 exchanges)
-41.69% -42%
2888
395 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
312,49 USD
≈ 7.218.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
3.563.950 USD
(1 exchanges)
-41.67% -42%
2449
396 Biểu tượng logo của Save and Gain Save and Gain
10/2015
SANDG
0,0076016171 USD
≈ 176 đ
23.297 USD
3.064.800
0 USD
(1 exchanges)
-41.64% -42%
2198
397 Biểu tượng logo của YeaFinance YeaFinance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEA *
3,57 USD
≈ 82.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750
2.399 USD
(3 exchanges)
-41.64% -42%
3427
398 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain
ANI *
0,0515286720 USD
≈ 1.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
94.063 USD
(0 exchanges)
-41.58% -42%
2915
399 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
12,67 USD
≈ 292.569 đ
14.656.458 USD
1.157.211 (9%)
Tổng: 13.000.000
300.313 USD
(2 exchanges)
-41.53% -42%
690
400 Biểu tượng logo của Fyooz Fyooz
08/2020 / Ethereum Blockchain
FYZ *
1,23 USD
≈ 28.502 đ
7.155.241 USD
5.799.085 (12%)
Tổng: 50.000.000
167.098 USD
(2 exchanges)
-41.44% -41%
888
401 Biểu tượng logo của BoatPilot Token BoatPilot Token
03/2019 / Ethereum Blockchain
NAVY *
0,0002526901 USD
≈ 6 đ
18.665 USD
73.863.346 (46%)
Tổng: 161.513.804
0 USD
(2 exchanges)
-41.37% -41%
2226
402 Biểu tượng logo của HOQU HOQU
03/2018 / Ethereum Blockchain
HQX *
0,0016577947 USD
≈ 38 đ
280.406 USD
169.144.018 (61%)
Tổng: 275.854.380
191.011 USD
(2 exchanges)
-41.36% -41%
1797
403 Biểu tượng logo của Akropolis Delphi Akropolis Delphi
09/2020 / Ethereum Blockchain
ADEL *
0,1593010700 USD
≈ 3.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
110.166 USD
(8 exchanges)
-41.32% -41%
2882
404 Biểu tượng logo của EDRCoin EDRCoin
04/2016
EDRC
0,0118775266 USD
≈ 274 đ
34.816 USD
2.931.224 (80%)
Tổng: 3.669.691
0 USD
(1 exchanges)
-41.30% -41%
2156
405 Biểu tượng logo của Universe Universe
04/2017
UNI
0,0005746588 USD
≈ 13 đ
50.577 USD
88.011.616 (89%)
Tổng: 99.211.616
2 USD
(2 exchanges)
-41.30% -41%
2109
406 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0087679555 USD
≈ 203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
177.780 USD
(1 exchanges)
-41.28% -41%
2783
407 Biểu tượng logo của 2key.network 2key.network
05/2020 / Ethereum Blockchain
2KEY *
0,0526245739 USD
≈ 1.216 đ
2.280.360 USD
43.332.599 (7%)
Tổng: 600.000.000
437.060 USD
(7 exchanges)
-41.27% -41%
1231
408 Biểu tượng logo của yRise Finance yRise Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YRISE *
1,40 USD
≈ 32.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
21.694 USD
(2 exchanges)
-41.24% -41%
3155
409 Biểu tượng logo của Flit Token Flit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FLT *
0,0000003997 USD
≈ 0 đ
1.339 USD
3.350.000.000 (22%)
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-41.23% -41%
2332
410 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0002195233 USD
≈ 5 đ
803.962 USD
3.662.307.217 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
0 USD
(2 exchanges)
-41.20% -41%
1560
411 Biểu tượng logo của Bitcoin Rhodium Bitcoin Rhodium
04/2019
XRC
2,09 USD
≈ 48.305 đ
2.584.981 USD
1.236.163 (59%)
Tổng: 2.100.000
26.316 USD
(6 exchanges)
-41.15% -41%
1004
412 Biểu tượng logo của Folgory Coin Folgory Coin
11/2019
FLG
0,9972371369 USD
≈ 23.036 đ
17.477.073 USD
17.525.493 (28%)
Tổng: 63.000.000
285.230 USD
(3 exchanges)
-41.14% -41%
647
413 Biểu tượng logo của Xenon Xenon
05/2020 / Ethereum Blockchain
XEN *
0,0000532722 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
58 USD
(2 exchanges)
-41.12% -41%
3662
414 Biểu tượng logo của Blockpass Blockpass
08/2018 / Ethereum Blockchain
PASS *
0,0075678000 USD
≈ 175 đ
1.265.516 USD
167.223.762 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
1.543 USD
(2 exchanges)
-41.08% -41%
1416
415 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
144,41 USD
≈ 3.335.975 đ
2.021.803 USD
14.000
997.765 USD
(2 exchanges)
-41.08% -41%
1277
416 Biểu tượng logo của HLand Token HLand Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
HLAND *
158,49 USD
≈ 3.661.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.057
36.511 USD
(2 exchanges)
-40.99% -41%
3090
417 Biểu tượng logo của IZE IZE
06/2020 / Ethereum Blockchain
IZE *
0,0510940127 USD
≈ 1.180 đ
212.596.107 USD
4.160.881.000 (42%)
Tổng: 10.000.000.000
73.161 USD
(2 exchanges)
-40.95% -41%
230
418 Biểu tượng logo của Ymen.Finance Ymen.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMEN *
1,52 USD
≈ 35.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.700
74 USD
(1 exchanges)
-40.93% -41%
3653
419 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
62,77 USD
≈ 1.450.055 đ
36.170.823 USD
576.217 (72%)
Tổng: 800.000
831.330 USD
(3 exchanges)
-40.93% -41%
470
420 Biểu tượng logo của 3X Short TomoChain Token 3X Short TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBEAR *
0,0000001300 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.455.491
2.982 USD
(1 exchanges)
-40.91% -41%
3400
421 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,1914412915 USD
≈ 4.422 đ
0 USD
N/A
1.164.223 USD
(3 exchanges)
-40.90% -41%
2536
422 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0243833648 USD
≈ 563 đ
558.363 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
311 USD
(3 exchanges)
-40.88% -41%
1651
423 Biểu tượng logo của Helpico Helpico
08/2019
HELP
0,0536864204 USD
≈ 1.240 đ
1.268 USD
23.628 (0%)
Tổng: 5.008.576
8 USD
(2 exchanges)
-40.87% -41%
2333
424 Biểu tượng logo của BitBar BitBar
?
BTB
3,59 USD
≈ 83.005 đ
170.482 USD
47.445
0 USD
(1 exchanges)
-40.85% -41%
1787
425 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
22,81 USD
≈ 527.007 đ
3.504.869 USD
153.627 (15%)
Tổng: 1.000.000
141.453 USD
(2 exchanges)
-40.84% -41%
1089
426 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
17,91 USD
≈ 413.823 đ
419.490 USD
23.416 (98%)
Tổng: 24.000
33.586 USD
(1 exchanges)
-40.84% -41%
1710
427 Biểu tượng logo của Coinwaycoin Coinwaycoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAN *
0,7008795649 USD
≈ 16.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
6.860 USD
(1 exchanges)
-40.83% -41%
3286
428 Biểu tượng logo của vSlice vSlice
12/2016 / Ethereum Blockchain
VSL *
0,0035640188 USD
≈ 82 đ
119.004 USD
33.390.496
0 USD
(2 exchanges)
-40.76% -41%
1967
429 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0084521239 USD
≈ 195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
164.628 USD
(0 exchanges)
-40.73% -41%
2795
430 Biểu tượng logo của PalletOne PalletOne
11/2018 / Ethereum Blockchain
PTN *
0,0011817435 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.723 USD
(3 exchanges)
-40.72% -41%
3261
431 Biểu tượng logo của Unitrade Unitrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,3146743173 USD
≈ 7.269 đ
8.597.226 USD
27.321.029 (55%)
Tổng: 50.000.000
2.727.246 USD
(6 exchanges)
-40.72% -41%
835
432 Biểu tượng logo của DAOBet DAOBet
07/2017
BET
0,0090469867 USD
≈ 209 đ
1.513.297 USD
167.270.821
44 USD
(2 exchanges)
-40.67% -41%
1366
433 Biểu tượng logo của Relevant Relevant
08/2020 / Ethereum Blockchain
REL *
0,9690472994 USD
≈ 22.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.777.045
5.284 USD
(4 exchanges)
-40.67% -41%
3328
434 Biểu tượng logo của Qwertycoin Qwertycoin
05/2019
QWC
0,0000151618 USD
≈ 0 đ
1.981.972 USD
130.721.819.192 (71%)
Tổng: 184.467.440.737
147 USD
(3 exchanges)
-40.56% -41%
1313
435 Biểu tượng logo của Datamine Datamine
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAM *
0,0922524680 USD
≈ 2.131 đ
370.691 USD
4.018.220 (24%)
Tổng: 16.876.779
33.242 USD
(9 exchanges)
-40.47% -40%
1741
436 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
5,51 USD
≈ 127.384 đ
890.737 USD
161.528 (16%)
Tổng: 999.082
149.906 USD
(2 exchanges)
-40.43% -40%
1531
437 Biểu tượng logo của Freight Trust & Clearing Network Freight Trust & Clearing Network
04/2020 / Ethereum Blockchain
EDI *
0,0015279578 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 611.029.679
14.481 USD
(4 exchanges)
-40.32% -40%
3215
438 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
2,03 USD
≈ 46.842 đ
45.371.621 USD
22.375.000 (22%)
Tổng: 100.000.000
20.032.843 USD
(12 exchanges)
-40.22% -40%
417
439 Biểu tượng logo của Ulord Ulord
09/2018
UT
0,0236933780 USD
≈ 547 đ
1.826.490 USD
77.088.627 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-40.01% -40%
1333
440 Biểu tượng logo của BambooDeFi BambooDeFi
02/2021 / Ethereum Blockchain
BAMBOO *
0,7135768508 USD
≈ 16.484 đ
0 USD
N/A
1.254.626 USD
(0 exchanges)
-40.01% -40%
2528
441 Biểu tượng logo của Mythic Finance Mythic Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MYTHIC *
55,54 USD
≈ 1.282.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
30.687 USD
(2 exchanges)
-39.92% -40%
3109
442 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
EGG *
84,96 USD
≈ 1.962.553 đ
43.352.499 USD
510.275 (100%)
Tổng: 510.358
25.601.283 USD
(1 exchanges)
-39.90% -40%
432
443 Biểu tượng logo của HARD Protocol HARD Protocol
11/2020
HARD
1,40 USD
≈ 32.371 đ
71.527.869 USD
51.041.667 (26%)
Tổng: 200.000.000
7.539.719 USD
(5 exchanges)
-39.85% -40%
328
444 Biểu tượng logo của Astosch Astosch
12/2020 / Ethereum Blockchain
ATC *
0,0337390615 USD
≈ 779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.055 USD
(2 exchanges)
-39.84% -40%
3219
445 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
12/2020 / Tron Blockchain
DJV *
3.124 USD
≈ 72.165.485 đ
5.488.951 USD
1.757 (6%)
Tổng: 30.000
147.573 USD
(1 exchanges)
-39.79% -40%
973
446 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,5528720013 USD
≈ 12.771 đ
27.327.525 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
4.021.370 USD
(9 exchanges)
-39.79% -40%
535
447 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
11,62 USD
≈ 268.445 đ
15.236.627 USD
1.311.131
13.417.973 USD
(8 exchanges)
-39.76% -40%
680
448 Biểu tượng logo của Union Fair Coin Union Fair Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
UFC *
0,0520261581 USD
≈ 1.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(5 exchanges)
-39.75% -40%
3937
449 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,0030643328 USD
≈ 71 đ
9.210.941 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
2.798.443 USD
(4 exchanges)
-39.63% -40%
819
450 Biểu tượng logo của Waifu Token Waifu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
WAIF *
0,0013026101 USD
≈ 30 đ
1.094.736 USD
840.417.279 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
10.882 USD
(3 exchanges)
-39.57% -40%
1463
451 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0003249599 USD
≈ 8 đ
906.777 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
135.125 USD
(3 exchanges)
-39.56% -40%
1523
452 Biểu tượng logo của MASQ MASQ
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASQ *
0,1877655454 USD
≈ 4.337 đ
2.558.012 USD
13.623.436 (36%)
Tổng: 37.500.000
15.350 USD
(2 exchanges)
-39.52% -40%
1196
453 Biểu tượng logo của EXMO Coin EXMO Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
EXM *
0,0074050201 USD
≈ 171 đ
5.283.953 USD
713.563.585 (39%)
Tổng: 1.829.942.862
80.701 USD
(2 exchanges)
-39.49% -39%
985
454 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
126,04 USD
≈ 2.911.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
978.002 USD
(1 exchanges)
-39.42% -39%
2560
455 Biểu tượng logo của Karbo Karbo
08/2016
KRB
0,1448553018 USD
≈ 3.346 đ
1.296.275 USD
8.948.755
1.425 USD
(5 exchanges)
-39.40% -39%
1410
456 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
368,43 USD
≈ 8.510.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
86.139 USD
(1 exchanges)
-39.40% -39%
2937
457 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
2.133 USD
≈ 49.283.251 đ
82.343.565 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
114.552.582 USD
(47 exchanges)
-39.37% -39%
302
458 Biểu tượng logo của STATERA STATERA
07/2020 / Ethereum Blockchain
STA *
0,0782763187 USD
≈ 1.808 đ
6.453.879 USD
82.449.962 (82%)
Tổng: 101.000.000
164.892 USD
(8 exchanges)
-39.32% -39%
927
459 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
46,22 USD
≈ 1.067.637 đ
38.890.138 USD
841.449 (4%)
Tổng: 23.037.721
2.062.202 USD
(1 exchanges)
-39.30% -39%
457
460 Biểu tượng logo của IYF.finance IYF.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
IYF *
117,55 USD
≈ 2.715.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
512.721 USD
(1 exchanges)
-39.27% -39%
2642
461 Biểu tượng logo của TronEuropeRewardCoin TronEuropeRewardCoin
08/2020 / Tron Blockchain
TERC *
0,0183566760 USD
≈ 424 đ
4.476.388 USD
243.856.129 (6%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-39.23% -39%
1034
462 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0228127557 USD
≈ 527 đ
16.491 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
808 USD
(3 exchanges)
-39.22% -39%
2233
463 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0036840079 USD
≈ 85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
1.565 USD
(5 exchanges)
-39.22% -39%
3471
464 Biểu tượng logo của UNII Finance UNII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNII *
0,0007191911 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 314.589.903
0 USD
(3 exchanges)
-39.20% -39%
4002
465 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0016628537 USD
≈ 38 đ
30.711 USD
18.469.033 (96%)
Tổng: 19.144.113
0 USD
(2 exchanges)
-39.19% -39%
2168
466 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0016986556 USD
≈ 39 đ
1.123.212 USD
661.235.979 (28%)
Tổng: 2.360.977.015
70 USD
(2 exchanges)
-39.14% -39%
1456
467 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
1,07 USD
≈ 24.810 đ
11.758.150 USD
10.947.886 (33%)
Tổng: 33.000.000
8.656.245 USD
(27 exchanges)
-39.08% -39%
754
468 Biểu tượng logo của SafePost SafePost
07/2020 / Ethereum Blockchain
STAMP *
0,0000119737 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-39.07% -39%
3933
469 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
1.533 USD
≈ 35.406.381 đ
0 USD
N/A
3.482 USD
(1 exchanges)
-39.01% -39%
3385
470 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,0955811184 USD
≈ 2.208 đ
23.212.557 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
48.123 USD
(4 exchanges)
-38.98% -39%
573
471 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
2,46 USD
≈ 56.910 đ
48.226.387 USD
19.575.139 (20%)
Tổng: 100.000.000
4.399.387 USD
(24 exchanges)
-38.92% -39%
407
472 Biểu tượng logo của SURF Finance SURF Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SURF *
0,3526514114 USD
≈ 8.146 đ
0 USD
N/A
96.728 USD
(1 exchanges)
-38.86% -39%
2910
473 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
66,39 USD
≈ 1.533.658 đ
0 USD
N/A
1.002.358 USD
(1 exchanges)
-38.84% -39%
2557
474 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0010036449 USD
≈ 23 đ
25.244 USD
25.152.032
67 USD
(2 exchanges)
-38.83% -39%
2188
475 Biểu tượng logo của Global Game Coin Global Game Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GGC *
0,8803923605 USD
≈ 20.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.726.274
1.110 USD
(1 exchanges)
-38.82% -39%
3493
476 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
2,86 USD
≈ 66.078 đ
49.328.059 USD
17.244.540 (61%)
Tổng: 28.220.000
4.305.093 USD
(12 exchanges)
-38.80% -39%
404
477 Biểu tượng logo của Monster Slayer Cash Monster Slayer Cash
02/2021 / Binance Smart Chain
MSC *
1,75 USD
≈ 40.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57
1.166.611 USD
(1 exchanges)
-38.69% -39%
2542
478 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020
SWINGBY
0,6489038391 USD
≈ 14.990 đ
75.127.440 USD
115.775.921 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
5.875.278 USD
(7 exchanges)
-38.66% -39%
319
479 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,5561578729 USD
≈ 12.847 đ
1.014.180 USD
1.823.547 (91%)
Tổng: 2.000.000
55.972 USD
(5 exchanges)
-38.61% -39%
1484
480 Biểu tượng logo của DAOstack DAOstack
05/2018 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,1456926846 USD
≈ 3.366 đ
7.019.902 USD
48.182.939 (80%)
Tổng: 60.000.000
180.566 USD
(7 exchanges)
-38.60% -39%
826
481 Biểu tượng logo của CBDAO CBDAO
08/2020 / Ethereum Blockchain
BREE *
0,0454120158 USD
≈ 1.049 đ
48.493 USD
1.067.840 (11%)
Tổng: 10.000.000
8.581 USD
(7 exchanges)
-38.60% -39%
2116
482 Biểu tượng logo của Bithao Bithao
10/2020 / Ethereum Blockchain
BHAO *
0,5859942313 USD
≈ 13.536 đ
25.738.383 USD
43.922.587 (2%)
Tổng: 2.100.000.000
799.666 USD
(2 exchanges)
-38.60% -39%
547
483 Biểu tượng logo của Equilibria Equilibria
08/2019
XEQ
0,0406584055 USD
≈ 939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.560.000
5.051 USD
(2 exchanges)
-38.57% -39%
3335
484 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0036127040 USD
≈ 83 đ
69.065 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-38.56% -39%
2057
485 Biểu tượng logo của AXPR AXPR
01/2018 / Ethereum Blockchain
AXPR *
0,0082388037 USD
≈ 190 đ
2.304.179 USD
279.674.001 (81%)
Tổng: 344.674.001
35.086 USD
(3 exchanges)
-38.55% -39%
1215
486 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000974844 USD
≈ 2 đ
254.391 USD
2.609.560.312 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
59 USD
(2 exchanges)
-38.51% -39%
1812
487 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,1211507718 USD
≈ 2.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
12 USD
(1 exchanges)
-38.47% -38%
3723
488 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
41,22 USD
≈ 952.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
19.351 USD
(1 exchanges)
-38.46% -38%
3176
489 Biểu tượng logo của Elynet Elynet
12/2020 / Ethereum Blockchain
ELYX *
0,0246095619 USD
≈ 568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.210 USD
(1 exchanges)
-38.45% -38%
3446
490 Biểu tượng logo của Medicalveda Medicalveda
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVEDA *
0,0545660588 USD
≈ 1.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
4.358 USD
(3 exchanges)
-38.40% -38%
3353
491 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0613745124 USD
≈ 1.418 đ
14.506.464 USD
236.359.742 (29%)
Tổng: 801.651.386
197.674 USD
(2 exchanges)
-38.39% -38%
695
492 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
498,82 USD
≈ 11.522.687 đ
0 USD
N/A
29.114.481 USD
(1 exchanges)
-38.37% -38%
2367
493 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0000605528 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
2.666 USD
(2 exchanges)
-38.36% -38%
3416
494 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
6,00 USD
≈ 138.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
275 USD
(1 exchanges)
-38.36% -38%
3587
495 Biểu tượng logo của Novo Novo
10/2020
NOVO
1,05 USD
≈ 24.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42 USD
(1 exchanges)
-38.33% -38%
3672
496 Biểu tượng logo của Narrative Narrative
07/2018 / Neo Blockchain
NRVE *
0,0013923745 USD
≈ 32 đ
114.771 USD
82.428.004 (46%)
Tổng: 179.428.004
0 USD
(1 exchanges)
-38.31% -38%
1978
497 Biểu tượng logo của Budbo Budbo
04/2018 / Ethereum Blockchain
BUBO *
0,0400977520 USD
≈ 926 đ
3.295.080 USD
82.176.185 (41%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-38.23% -38%
938
498 Biểu tượng logo của Litecoin Plus Litecoin Plus
05/2014
LCP
0,0456194406 USD
≈ 1.054 đ
125.560 USD
2.752.341 (69%)
Tổng: 4.000.000
60 USD
(1 exchanges)
-38.21% -38%
1962
499 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0061763139 USD
≈ 143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
412 USD
(2 exchanges)
-38.19% -38%
3563
500 Biểu tượng logo của ARTH ARTH
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTH *
0,3997532245 USD
≈ 9.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.002
212.410 USD
(2 exchanges)
-38.17% -38%
2761
501 Biểu tượng logo của IOOX System IOOX System
06/2020 / Ethereum Blockchain
IOOX *
0,0152152363 USD
≈ 351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-38.16% -38%
3917
502 Biểu tượng logo của XRPUP XRPUP
09/2020
XRPUP
2,95 USD
≈ 68.060 đ
0 USD
N/A
14.292.930 USD
(1 exchanges)
-38.10% -38%
2379
503 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
11,98 USD
≈ 276.710 đ
5.122.811 USD
427.657 (21%)
Tổng: 2.000.000
523.122 USD
(1 exchanges)
-38.09% -38%
995
504 Biểu tượng logo của Hithotx Hithotx
01/2021 / Tron Blockchain
HITX *
0,0018105191 USD
≈ 42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
3.427 USD
(2 exchanges)
-38.05% -38%
3390
505 Biểu tượng logo của PayCoin PayCoin
12/2014
XPY
0,0023746233 USD
≈ 55 đ
28.484 USD
11.995.342
0 USD
(1 exchanges)
-37.97% -38%
2175
506 Biểu tượng logo của Axiom Axiom
07/2015
AXIOM
0,0023755053 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-37.95% -38%
3786
507 Biểu tượng logo của DOS Network DOS Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
DOS *
0,0882600368 USD
≈ 2.039 đ
11.997.983 USD
135.939.017 (14%)
Tổng: 950.000.000
352.377 USD
(10 exchanges)
-37.95% -38%
742
508 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0023755053 USD
≈ 55 đ
1.793.431 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-37.95% -38%
1317
509 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
11,30 USD
≈ 260.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211.450
286.057 USD
(2 exchanges)
-37.95% -38%
2716
510 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0071280376 USD
≈ 165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
25 USD
(2 exchanges)
-37.94% -38%
3697
511 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0023760125 USD
≈ 55 đ
440.965 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
3 USD
(1 exchanges)
-37.94% -38%
1705
512 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,3371293656 USD
≈ 7.788 đ
50.569.405 USD
150.000.000
26.169.808 USD
(10 exchanges)
-37.94% -38%
399
513 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,4093308095 USD
≈ 9.456 đ
853.210 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
107.654 USD
(2 exchanges)
-37.93% -38%
1545
514 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
47,92 USD
≈ 1.107.025 đ
517.834.704 USD
10.805.519 (51%)
Tổng: 21.000.000
54.852.995 USD
(22 exchanges)
-37.85% -38%
88
515 Biểu tượng logo của Small Love Potion Small Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0391253634 USD
≈ 904 đ
1.789.423 USD
45.735.622
1.336.810 USD
(3 exchanges)
-37.84% -38%
1321
516 Biểu tượng logo của ChronoCoin ChronoCoin
10/2019 / Neo Blockchain
CRN *
0,0008221236 USD
≈ 19 đ
1.825.980 USD
2.221.053.119 (39%)
Tổng: 5.680.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-37.84% -38%
1114
517 Biểu tượng logo của Time New Bank Time New Bank
11/2017 / Ethereum Blockchain
TNB *
0,0020159769 USD
≈ 47 đ
7.327.527 USD
3.634.727.418 (82%)
Tổng: 4.415.707.418
501.461 USD
(10 exchanges)
-37.80% -38%
878
518 Biểu tượng logo của AvatarCoin AvatarCoin
01/2016
AV
0,0479954531 USD
≈ 1.109 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-37.76% -38%
3794
519 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
8,55 USD
≈ 197.391 đ
35.557.795 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
393.876 USD
(0 exchanges)
-37.72% -38%
474
520 Biểu tượng logo của YAM v3 YAM v3
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
3,22 USD
≈ 74.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.816.256
1.782.791 USD
(2 exchanges)
-37.71% -38%
2496
521 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
54,62 USD
≈ 1.261.643 đ
472.476.516 USD
8.650.790 (29%)
Tổng: 30.000.000
144.442.236 USD
(4 exchanges)
-37.71% -38%
94
522 Biểu tượng logo của Basix Basix
02/2021 / Ethereum Blockchain
BASX *
0,2162271903 USD
≈ 4.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
2.742 USD
(2 exchanges)
-37.71% -38%
3414
523 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
152,24 USD
≈ 3.516.840 đ
7.550.806 USD
49.597 (99%)
Tổng: 50.000
173.967 USD
(1 exchanges)
-37.69% -38%
873
524 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
0,5578476177 USD
≈ 12.886 đ
736.688 USD
1.320.589 (19%)
Tổng: 7.008.053
571 USD
(5 exchanges)
-37.66% -38%
1584
525 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin
12/2019
SCH
0,0023755551 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
27 USD
(1 exchanges)
-37.65% -38%
3696
526 Biểu tượng logo của MetaWhale BTC MetaWhale BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWBTC *
0,3053592540 USD
≈ 7.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.445.292
12.366 USD
(1 exchanges)
-37.63% -38%
3241
527 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
13,75 USD
≈ 317.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
125.394 USD
(3 exchanges)
-37.62% -38%
2852
528 Biểu tượng logo của YAM v1 YAM v1
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
3,27 USD
≈ 75.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
5.678 USD
(6 exchanges)
-37.59% -38%
3316
529 Biểu tượng logo của Bitex Global XBX Coin Bitex Global XBX Coin
03/2019 / Ethereum Blockchain
XBX *
0,0049968717 USD
≈ 115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 298.021.513
20 USD
(1 exchanges)
-37.56% -38%
3714
530 Biểu tượng logo của Fiscus.fyi Fiscus.fyi
09/2020 / Ethereum Blockchain
FFYI *
0,9915368744 USD
≈ 22.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
10 USD
(1 exchanges)
-37.48% -37%
3728
531 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020
SFP
1,75 USD
≈ 40.349 đ
188.934.721 USD
108.166.667 (22%)
Tổng: 500.000.000
22.192.808 USD
(0 exchanges)
-37.46% -37%
236
532 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MITX *
0,0353054171 USD
≈ 816 đ
14.863.581 USD
420.999.999 (58%)
Tổng: 728.999.995
2.329.195 USD
(8 exchanges)
-37.43% -37%
691
533 Biểu tượng logo của Vanywhere Vanywhere
05/2020 / Ethereum Blockchain
VANY *
0,0009488416 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
3.506 USD
(1 exchanges)
-37.41% -37%
3384
534 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,1181987681 USD
≈ 2.730 đ
2.222.740 USD
18.805.100 (19%)
Tổng: 100.000.000
25.821 USD
(5 exchanges)
-37.40% -37%
1239
535 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0075854966 USD
≈ 175 đ
1.409.474 USD
185.811.695 (20%)
Tổng: 920.952.070
59.658 USD
(6 exchanges)
-37.38% -37%
1385
536 Biểu tượng logo của Benz Benz
10/2018
BENZ
0,0001354587 USD
≈ 3 đ
807 USD
5.958.969 (89%)
Tổng: 6.680.473
0 USD
(1 exchanges)
-37.34% -37%
2337
537 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
94,57 USD
≈ 2.184.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
3.449 USD
(1 exchanges)
-37.27% -37%
3387
538 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0061776326 USD
≈ 143 đ
67.764 USD
10.969.269
0 USD
(1 exchanges)
-37.25% -37%
2062
539 Biểu tượng logo của FuzzBalls FuzzBalls
05/2016
FUZZ
0,0061776326 USD
≈ 143 đ
29.838 USD
4.829.945
0 USD
(1 exchanges)
-37.25% -37%
2171
540 Biểu tượng logo của SmartMesh SmartMesh
12/2017 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,0050260603 USD
≈ 116 đ
6.737.531 USD
1.340.519.343 (43%)
Tổng: 3.141.592.653
483.632 USD
(4 exchanges)
-37.22% -37%
905
541 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0014337561 USD
≈ 33 đ
765.224 USD
533.720.107 (66%)
Tổng: 812.184.341
7.956 USD
(3 exchanges)
-37.21% -37%
1572
542 Biểu tượng logo của Richlab Token Richlab Token
12/2020 / Tron Blockchain
RLE *
0,0000965489 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
126 USD
(2 exchanges)
-37.11% -37%
3611
543 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019 / EOS Blockchain
TLOS *
0,1632536061 USD
≈ 3.771 đ
44.098.626 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
361.458 USD
(4 exchanges)
-37.11% -37%
424
544 Biểu tượng logo của CryptalDash CryptalDash
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0225561398 USD
≈ 521 đ
22.556.140 USD
1.000.000.000
9.495 USD
(1 exchanges)
-37.08% -37%
586
545 Biểu tượng logo của Quantstamp Quantstamp
11/2017 / Ethereum Blockchain
QSP *
0,0397258847 USD
≈ 918 đ
28.356.414 USD
713.801.947 (73%)
Tổng: 976.442.388
960.527 USD
(6 exchanges)
-37.02% -37%
520
546 Biểu tượng logo của Hanacoin Hanacoin
01/2020
HANA
0,0004663576 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000
24 USD
(1 exchanges)
-36.97% -37%
3700
547 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
42,56 USD
≈ 983.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
945.852 USD
(4 exchanges)
-36.95% -37%
2564
548 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,1393306632 USD
≈ 3.219 đ
34.824.128 USD
249.938.725 (83%)
Tổng: 299.792.458
3.026.936 USD
(16 exchanges)
-36.91% -37%
482
549 Biểu tượng logo của Zero Collateral Dai Zero Collateral Dai
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZAI *
0,0019301352 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.460.563
2.699 USD
(1 exchanges)
-36.90% -37%
3415
550 Biểu tượng logo của Phoswap Phoswap
02/2021
PHO
2,65 USD
≈ 61.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
151.553 USD
(1 exchanges)
-36.84% -37%
2809
551 Biểu tượng logo của NewsToken NewsToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
NEWOS *
0,0002242014 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11.087 USD
(2 exchanges)
-36.81% -37%
3255
552 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
6,11 USD
≈ 141.065 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-36.78% -37%
4002
553 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0209882761 USD
≈ 485 đ
46.234.557 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
587.145 USD
(2 exchanges)
-36.77% -37%
398
554 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
97,55 USD
≈ 2.253.302 đ
0 USD
N/A
3.881.993 USD
(1 exchanges)
-36.75% -37%
2444
555 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
102,99 USD
≈ 2.379.073 đ
0 USD
N/A
48.154 USD
(1 exchanges)
-36.66% -37%
3044
556 Biểu tượng logo của Nsure.Network Nsure.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
NSURE *
0,9863430371 USD
≈ 22.785 đ
5.591.543 USD
5.668.964 (13%)
Tổng: 45.000.000
1.495.790 USD
(7 exchanges)
-36.64% -37%
967
557 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,0129305051 USD
≈ 299 đ
129.305.051 USD
10.000.000.000
40.330.062 USD
(12 exchanges)
-36.62% -37%
170
558 Biểu tượng logo của Vid Vid
04/2020 / Ethereum Blockchain
VI *
0,1061996951 USD
≈ 2.453 đ
2.498.802 USD
23.529.275 (3%)
Tổng: 888.888.888
52.373 USD
(4 exchanges)
-36.60% -37%
1205
559 Biểu tượng logo của Stellar Gold Stellar Gold
05/2019
XLMG
0,0002720942 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 785.985.656
0 USD
(2 exchanges)
-36.56% -37%
3840
560 Biểu tượng logo của Incent Incent
12/2016
INCNT
0,0451442381 USD
≈ 1.043 đ
2.077.376 USD
46.016.425
21 USD
(2 exchanges)
-36.50% -37%
1264
561 Biểu tượng logo của Sav3Token Sav3Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SAV3 *
0,0532220192 USD
≈ 1.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.734.226
4.690 USD
(2 exchanges)
-36.50% -37%
3344
562 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0009991984 USD
≈ 23 đ
1.127.666 USD
1.128.570.972 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
44.807 USD
(1 exchanges)
-36.47% -36%
1453
563 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
12,57 USD
≈ 290.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
45.849 USD
(4 exchanges)
-36.42% -36%
3057
564 Biểu tượng logo của PayAccept PayAccept
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYT *
0,0876429066 USD
≈ 2.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
487.790 USD
(3 exchanges)
-36.38% -36%
2649
565 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
410,54 USD
≈ 9.483.461 đ
14.955.952 USD
36.430 (3%)
Tổng: 1.070.000
7.544.070 USD
(1 exchanges)
-36.36% -36%
683
566 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,0018769473 USD
≈ 43 đ
68.181 USD
36.325.371 (60%)
Tổng: 60.342.895
126.403 USD
(1 exchanges)
-36.33% -36%
2060
567 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
17,87 USD
≈ 412.892 đ
109.389.581 USD
6.120.000 (32%)
Tổng: 19.250.000
16.159.946 USD
(6 exchanges)
-36.30% -36%
188
568 Biểu tượng logo của Sapien Sapien
08/2018 / Ethereum Blockchain
SPN *
0,0043878826 USD
≈ 101 đ
973.207 USD
221.794.160 (44%)
Tổng: 500.000.000
335 USD
(1 exchanges)
-36.29% -36%
1497
569 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,0209044469 USD
≈ 483 đ
1.488.108 USD
71.186.187
41.294 USD
(3 exchanges)
-36.25% -36%
1371
570 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
301,06 USD
≈ 6.954.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
255.096 USD
(1 exchanges)
-36.19% -36%
2735
571 Biểu tượng logo của SERGS SERGS
11/2020 / Ethereum Blockchain
SERGS *
0,3348720062 USD
≈ 7.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
8.164 USD
(1 exchanges)
-36.11% -36%
3279
572 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / Binance Smart Chain
vXVS *
1,12 USD
≈ 25.758 đ
250.255.198 USD
224.433.925
0 USD
(1 exchanges)
-36.10% -36%
225
573 Biểu tượng logo của CryptoVerificationCoin CryptoVerificationCoin
07/2019
CVCC
0,5107336457 USD
≈ 11.798 đ
297.551 USD
582.595 (2%)
Tổng: 36.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-36.08% -36%
1780
574 Biểu tượng logo của W Green Pay W Green Pay
05/2019 / Ethereum Blockchain
WGP *
0,0051492894 USD
≈ 119 đ
90.783 USD
17.630.267 (3%)
Tổng: 600.000.000
34.145 USD
(2 exchanges)
-36.00% -36%
2017
575 Biểu tượng logo của Trinity Protocol Trinity Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
TRI *
0,0194020104 USD
≈ 448 đ
0 USD
N/A
4.537 USD
(1 exchanges)
-35.97% -36%
3348
576 Biểu tượng logo của Asian-African Capital Chain Asian-African Capital Chain
01/2020 / EOS Blockchain
ACC *
0,0615614596 USD
≈ 1.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.048 USD
(1 exchanges)
-35.96% -36%
3362
577 Biểu tượng logo của Denarius Denarius
07/2017
D
0,2697572083 USD
≈ 6.231 đ
2.026.124 USD
7.510.917 (75%)
Tổng: 10.000.000
930 USD
(2 exchanges)
-35.94% -36%
1276
578 Biểu tượng logo của Lumos Lumos
10/2020 / Ethereum Blockchain
LMS *
0,0144965221 USD
≈ 335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 485.847
966 USD
(1 exchanges)
-35.93% -36%
3513
579 Biểu tượng logo của SpeedCash SpeedCash
04/2017 / Ethereum Blockchain
SCS *
0,0213795480 USD
≈ 494 đ
12.288 USD
574.745 (98%)
Tổng: 587.545
0 USD
(1 exchanges)
-35.92% -36%
2266
580 Biểu tượng logo của Master Contract Token Master Contract Token
07/2018 / Neo Blockchain
MCT *
0,0008299841 USD
≈ 19 đ
471.016 USD
567.499.990 (98%)
Tổng: 580.000.000
158.195 USD
(2 exchanges)
-35.90% -36%
1685
581 Biểu tượng logo của Buy-Sell Buy-Sell
12/2020 / Ethereum Blockchain
BSE *
1,26 USD
≈ 29.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
287.402 USD
(2 exchanges)
-35.88% -36%
2713
582 Biểu tượng logo của Tierion Tierion
08/2017 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,0047545472 USD
≈ 110 đ
2.037.234 USD
428.481.269 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
30.924 USD
(7 exchanges)
-35.86% -36%
1271
583 Biểu tượng logo của Combine.finance Combine.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
COMB *
78,37 USD
≈ 1.810.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.564
15.240 USD
(1 exchanges)
-35.86% -36%
3207
584 Biểu tượng logo của MM Token MM Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
MM *
15,18 USD
≈ 350.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.916
283.480 USD
(1 exchanges)
-35.83% -36%
2717
585 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0063958023 USD
≈ 148 đ
797.488 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
40.020 USD
(2 exchanges)
-35.82% -36%
1563
586 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain
BSC *
3,50 USD
≈ 80.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
461.358 USD
(2 exchanges)
-35.78% -36%
2656
587 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,3053154601 USD
≈ 7.053 đ
42.929.944 USD
140.608.485 (10%)
Tổng: 1.450.000.000
7.960.560 USD
(5 exchanges)
-35.76% -36%
433
588 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000252835 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
59 USD
(4 exchanges)
-35.67% -36%
3661
589 Biểu tượng logo của Asura Coin Asura Coin
10/2018 / Neo Blockchain
ASA *
0,0001516762 USD
≈ 4 đ
33.510 USD
220.932.400 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
91 USD
(2 exchanges)
-35.62% -36%
2160
590 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0071280376 USD
≈ 165 đ
226.713 USD
31.805.812 (6%)
Tổng: 500.000.000
97 USD
(4 exchanges)
-35.58% -36%
1853
591 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,40 USD
≈ 32.341 đ
112.104.119 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
10.651.539 USD
(23 exchanges)
-35.56% -36%
183
592 Biểu tượng logo của Egretia Egretia
07/2018 / Ethereum Blockchain
EGT *
0,0030603328 USD
≈ 71 đ
12.910.631 USD
4.218.701.582 (53%)
Tổng: 8.000.000.000
7.292.203 USD
(14 exchanges)
-35.55% -36%
723
593 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0049604853 USD
≈ 115 đ
7.215.026 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
1.083.765 USD
(5 exchanges)
-35.51% -36%
883
594 Biểu tượng logo của S.Finance S.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFG *
0,8311608727 USD
≈ 19.200 đ
70.568 USD
84.903 (0%)
Tổng: 21.000.000
545.737 USD
(7 exchanges)
-35.49% -35%
2055
595 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
23,46 USD
≈ 541.889 đ
0 USD
N/A
1.855.516 USD
(2 exchanges)
-35.48% -35%
2492
596 Biểu tượng logo của Justdobet Justdobet
09/2020 / Ethereum Blockchain
JDB *
1,26 USD
≈ 29.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.040 USD
(0 exchanges)
-35.47% -35%
3099
597 Biểu tượng logo của En-Tan-Mo En-Tan-Mo
09/2019 / Ethereum Blockchain
ETM *
0,0041975109 USD
≈ 97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
8.063 USD
(1 exchanges)
-35.45% -35%
3280
598 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0017281119 USD
≈ 40 đ
1.344.087 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
86.078 USD
(6 exchanges)
-35.44% -35%
1394
599 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
894,07 USD
≈ 20.653.041 đ
53.301.192 USD
59.616 (85%)
Tổng: 70.200
1.264.142 USD
(1 exchanges)
-35.43% -35%
387
600 Biểu tượng logo của Ethverse Ethverse
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,1537815984 USD
≈ 3.552 đ
2.151.213 USD
13.988.756 (35%)
Tổng: 40.000.000
56.292 USD
(2 exchanges)
-35.37% -35%
1249
601 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
22,96 USD
≈ 530.328 đ
22.673.291 USD
987.603 (40%)
Tổng: 2.487.603
4.942.743 USD
(4 exchanges)
-35.36% -35%
585
602 Biểu tượng logo của Gomics Gomics
09/2019 / Ethereum Blockchain
GOM *
0,0021711338 USD
≈ 50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
1.009 USD
(2 exchanges)
-35.32% -35%
3495
603 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
44,05 USD
≈ 1.017.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
985.272 USD
(9 exchanges)
-35.23% -35%
2559
604 Biểu tượng logo của Everest Everest
02/2021 / Ethereum Blockchain
ID *
0,5508742288 USD
≈ 12.725 đ
64.287.022 USD
116.700.000 (15%)
Tổng: 800.000.000
6.492.198 USD
(0 exchanges)
-35.22% -35%
354
605 Biểu tượng logo của More Coin More Coin
06/2017 / Ethereum Blockchain
MORE *
0,0489354098 USD
≈ 1.130 đ
97.871 USD
2.000.000 (7%)
Tổng: 30.000.000
5.472 USD
(1 exchanges)
-35.16% -35%
2004
606 Biểu tượng logo của Switch Switch
07/2019 / Ethereum Blockchain
ESH *
0,0239436562 USD
≈ 553 đ
290.048 USD
12.113.793 (89%)
Tổng: 13.573.399
219.818 USD
(11 exchanges)
-35.14% -35%
1793
607 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0052677700 USD
≈ 122 đ
144.767 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
39 USD
(3 exchanges)
-35.10% -35%
1925
608 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,28 USD
≈ 52.720 đ
195.674.781 USD
85.736.975 (30%)
Tổng: 289.266.978
404.179.757 USD
(32 exchanges)
-35.09% -35%
132
609 Biểu tượng logo của Membrana Membrana
08/2019 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,0069096435 USD
≈ 160 đ
2.455.498 USD
355.372.631 (59%)
Tổng: 606.054.373
98.014 USD
(4 exchanges)
-35.03% -35%
1210
610 Biểu tượng logo của Parkgene Parkgene
05/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0013000000 USD
≈ 30 đ
383.189 USD
294.760.863 (32%)
Tổng: 928.840.384
104 USD
(2 exchanges)
-35.00% -35%
1733
611 Biểu tượng logo của INLOCK INLOCK
11/2019 / Ethereum Blockchain
ILK *
0,0041515134 USD
≈ 96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.400.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-34.98% -35%
3871
612 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,0669927495 USD
≈ 1.548 đ
7.919.462 USD
118.213.716 (58%)
Tổng: 204.047.845
409.146 USD
(5 exchanges)
-34.94% -35%
861
613 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000164997 USD
≈ 0 đ
3.502.389 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
37.190 USD
(1 exchanges)
-34.91% -35%
1090
614 Biểu tượng logo của Magic Cube Coin Magic Cube Coin
07/2019
MCC
0,0000734161 USD
≈ 2 đ
8.714 USD
118.694.616 (1%)
Tổng: 20.000.000.000
153 USD
(2 exchanges)
-34.90% -35%
2290
615 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0166534925 USD
≈ 385 đ
1.373.913 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
1.159 USD
(1 exchanges)
-34.89% -35%
1389
616 Biểu tượng logo của UTU Protocol UTU Protocol
11/2020
UTU
0,1148606823 USD
≈ 2.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
362.842 USD
(2 exchanges)
-34.88% -35%
2689
617 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0014247740 USD
≈ 33 đ
59.895 USD
42.038.227 (14%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-34.87% -35%
2082
618 Biểu tượng logo của UniPower UniPower
06/2020 / Ethereum Blockchain
POWER *
1,76 USD
≈ 40.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
559.643 USD
(3 exchanges)
-34.87% -35%
2631
619 Biểu tượng logo của Clash Token Clash Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCT *
0,1998293298 USD
≈ 4.616 đ
296.747 USD
1.485.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
17.922 USD
(0 exchanges)
-34.87% -35%
1782
620 Biểu tượng logo của iBank iBank
01/2017
IBANK
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
6.451 USD
4.526.324
0 USD
(1 exchanges)
-34.85% -35%
2302
621 Biểu tượng logo của Impleum Impleum
01/2019
IMPL
0,0014253032 USD
≈ 33 đ
13.007 USD
9.125.715 (99%)
Tổng: 9.232.661
40 USD
(1 exchanges)
-34.85% -35%
2260
622 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,0001425608 USD
≈ 3 đ
15.242 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
29 USD
(1 exchanges)
-34.83% -35%
2245
623 Biểu tượng logo của PonziCoin PonziCoin
05/2016
PONZI
0,0014256075 USD
≈ 33 đ
1.228 USD
861.099
0 USD
(1 exchanges)
-34.83% -35%
2334
624 Biểu tượng logo của Maverick Chain Maverick Chain
01/2018 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0028512150 USD
≈ 66 đ
304.898 USD
106.936.231 (53%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.83% -35%
1776
625 Biểu tượng logo của Apollon Apollon
08/2018
XAP
0,0001425608 USD
≈ 3 đ
21.182 USD
148.585.276 (59%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-34.83% -35%
2213
626 Biểu tượng logo của DeFi Insurance Protocol DeFi Insurance Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFIP *
0,0000142561 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
235 USD
(1 exchanges)
-34.83% -35%
3596
627 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0112676212 USD
≈ 260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
39.891 USD
(3 exchanges)
-34.82% -35%
3078
628 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours
08/2020
EHRT
0,0063877367 USD
≈ 148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.792 USD
(2 exchanges)
-34.82% -35%
3126
629 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000066614 USD
≈ 0 đ
76.240 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
5.086 USD
(1 exchanges)
-34.81% -35%
2044
630 Biểu tượng logo của Kush Finance Kush Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KSEED *
0,1974972926 USD
≈ 4.562 đ
53.136 USD
269.047 (64%)
Tổng: 420.000
0 USD
(3 exchanges)
-34.76% -35%
2103
631 Biểu tượng logo của Securypto Securypto
01/2021 / Ethereum Blockchain
SCU *
0,1183739879 USD
≈ 2.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
10.761 USD
(1 exchanges)
-34.73% -35%
3257
632 Biểu tượng logo của Sessia Sessia
08/2019 / Ethereum Blockchain
KICKS *
0,0549038080 USD
≈ 1.268 đ
495.633 USD
9.027.300 (9%)
Tổng: 100.000.000
68.803 USD
(2 exchanges)
-34.72% -35%
1672
633 Biểu tượng logo của Insured Finance Insured Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
INFI *
0,6916079640 USD
≈ 15.976 đ
4.951.030 USD
7.158.724 (6%)
Tổng: 120.000.000
1.347.049 USD
(3 exchanges)
-34.72% -35%
1007
634 Biểu tượng logo của My Crypto Play My Crypto Play
01/2021 / Ethereum Blockchain
MCP *
0,1692055526 USD
≈ 3.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.560.000
37.664 USD
(1 exchanges)
-34.71% -35%
3083
635 Biểu tượng logo của Zap Zap
01/2018 / Ethereum Blockchain
ZAP *
0,1995682589 USD
≈ 4.610 đ
47.126.940 USD
236.144.465 (45%)
Tổng: 520.000.000
1.043.358 USD
(6 exchanges)
-34.70% -35%
410
636 Biểu tượng logo của Aeon Aeon
08/2015
AEON
0,4552010287 USD
≈ 10.515 đ
7.206.497 USD
15.831.459
20.295 USD
(3 exchanges)
-34.68% -35%
887
637 Biểu tượng logo của DigiMax DGMT DigiMax DGMT
08/2020 / Ethereum Blockchain
DGMT *
0,0000194858 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
-34.68% -35%
3745
638 Biểu tượng logo của Kcash Kcash
01/2018 / Ethereum Blockchain
KCASH *
0,0209070073 USD
≈ 483 đ
9.314.053 USD
445.499.083 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
2.138.714 USD
(5 exchanges)
-34.64% -35%
816
639 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0003859514 USD
≈ 9 đ
5.096.674 USD
13.205.480.565 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
373.236 USD
(5 exchanges)
-34.63% -35%
996
640 Biểu tượng logo của FOAM FOAM
12/2018 / Ethereum Blockchain
FOAM *
0,0298982662 USD
≈ 691 đ
9.260.580 USD
309.736.343 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
30.097 USD
(9 exchanges)
-34.60% -35%
817
641 Biểu tượng logo của Empow Empow
08/2020
EM
0,0032135144 USD
≈ 74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.409 USD
(1 exchanges)
-34.59% -35%
3430
642 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0002573348 USD
≈ 6 đ
229.921 USD
893.470.233 (30%)
Tổng: 3.013.984.637
0 USD
(1 exchanges)
-34.53% -35%
1844
643 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
2,20 USD
≈ 50.888 đ
0 USD
N/A
807 USD
(3 exchanges)
-34.52% -35%
3517
644 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
11,77 USD
≈ 271.957 đ
1.433.374.767 USD
121.750.827 (61%)
Tổng: 198.469.559
305.336.334 USD
(3 exchanges)
-34.47% -34%
50
645 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
13,15 USD
≈ 303.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
42.936 USD
(3 exchanges)
-34.44% -34%
3066
646 Biểu tượng logo của MediShares MediShares
12/2017 / Ethereum Blockchain
MDS *
0,0045159818 USD
≈ 104 đ
5.419.176 USD
1.199.999.624 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
405.872 USD
(3 exchanges)
-34.37% -34%
979
647 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
TNC *
0,0203957775 USD
≈ 471 đ
47.122.908 USD
2.310.424.689 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.286.527 USD
(18 exchanges)
-34.36% -34%
412
648 Biểu tượng logo của Atlas Protocol Atlas Protocol
11/2018 / Binance Chain
ATP *
0,0023419643 USD
≈ 54 đ
6.033.056 USD
2.576.066.703 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
223.955 USD
(4 exchanges)
-34.36% -34%
951
649 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0529285404 USD
≈ 1.223 đ
30.472.806 USD
575.734.854 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
1.991.303 USD
(10 exchanges)
-34.29% -34%
500
650 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
2,33 USD
≈ 53.865 đ
44.757.443 USD
19.194.076 (19%)
Tổng: 100.000.000
2.070.131 USD
(6 exchanges)
-34.24% -34%
422
651 Biểu tượng logo của NuBits NuBits
09/2014
USNBT
0,3372499506 USD
≈ 7.790 đ
3.703.567 USD
10.981.667 (16%)
Tổng: 70.510.851
8 USD
(1 exchanges)
-34.22% -34%
1076
652 Biểu tượng logo của Meter Governance mapped by Meter.io Meter Governance mapped by Meter.io
08/2020 / Ethereum Blockchain
eMTRG *
0,8118169249 USD
≈ 18.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
145.176 USD
(2 exchanges)
-34.22% -34%
2819
653 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0011880475 USD
≈ 27 đ
634.532 USD
534.096.082 (47%)
Tổng: 1.129.842.156
63.626 USD
(4 exchanges)
-34.21% -34%
1620
654 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0328040860 USD
≈ 758 đ
86.133.992 USD
2.625.709.236 (66%)
Tổng: 4.000.000.000
19.653.805 USD
(27 exchanges)
-34.19% -34%
294
655 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0024537850 USD
≈ 57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
106.644 USD
(6 exchanges)
-34.15% -34%
2887
656 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,1330282984 USD
≈ 3.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
12.269 USD
(1 exchanges)
-34.08% -34%
3242
657 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
5,57 USD
≈ 128.726 đ
1.003.075.478 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
439.126 USD
(3 exchanges)
-34.08% -34%
206
658 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0061763139 USD
≈ 143 đ
170.811 USD
27.655.795 (31%)
Tổng: 88.188.888
8 USD
(2 exchanges)
-34.08% -34%
1907
659 Biểu tượng logo của Duck DAO (DLP Duck Token) Duck DAO (DLP Duck Token)
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
1,36 USD
≈ 31.422 đ
42.602.031 USD
31.319.195 (33%)
Tổng: 95.986.126
2.471.453 USD
(2 exchanges)
-34.04% -34%
435
660 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0087494588 USD
≈ 202 đ
3.365.871 USD
384.694.817 (8%)
Tổng: 5.000.000.000
12.649 USD
(5 exchanges)
-33.99% -34%
1115
661 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,8629503886 USD
≈ 19.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
9.093 USD
(5 exchanges)
-33.98% -34%
3269
662 Biểu tượng logo của STK STK
02/2018 / Ethereum Blockchain
STK *
0,0019293530 USD
≈ 45 đ
658.710 USD
341.414.782 (68%)
Tổng: 500.000.000
47.461 USD
(2 exchanges)
-33.94% -34%
1609
663 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLCH *
0,0652270235 USD
≈ 1.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
202.001 USD
(1 exchanges)
-33.91% -34%
2766
664 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
68,66 USD
≈ 1.586.125 đ
0 USD
N/A
137.134 USD
(1 exchanges)
-33.89% -34%
2833
665 Biểu tượng logo của VouchForMe VouchForMe
01/2018 / Ethereum Blockchain
IPL *
0,0010040226 USD
≈ 23 đ
245.145 USD
244.162.500 (81%)
Tổng: 300.000.000
1.025 USD
(2 exchanges)
-33.88% -34%
1825
666 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
7,98 USD
≈ 184.434 đ
5.657.604 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
2.129.202 USD
(2 exchanges)
-33.87% -34%
964
667 Biểu tượng logo của Zetacoin Zetacoin
09/2013
ZET
0,0007603240 USD
≈ 18 đ
131.930 USD
173.517.909
5.325 USD
(2 exchanges)
-33.80% -34%
1950
668 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,0000930752 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
101.276 USD
(1 exchanges)
-33.79% -34%
2898
669 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0053548635 USD
≈ 124 đ
105.075 USD
19.622.271 (1%)
Tổng: 1.347.961.718
252.835 USD
(1 exchanges)
-33.76% -34%
1990
670 Biểu tượng logo của Remme Remme
02/2018 / Ethereum Blockchain
REM *
0,0040898548 USD
≈ 94 đ
4.089.855 USD
1.000.000.000
173.175 USD
(7 exchanges)
-33.72% -34%
1057
671 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
1,26 USD
≈ 29.123 đ
34.416.697 USD
27.299.182 (31%)
Tổng: 87.984.177
11.205.793 USD
(8 exchanges)
-33.69% -34%
481
672 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000046926 USD
≈ 0 đ
15.985 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
92 USD
(3 exchanges)
-33.67% -34%
2238
673 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
8,07 USD
≈ 186.414 đ
6.898.126 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
1.354.314 USD
(2 exchanges)
-33.59% -34%
900
674 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
37,20 USD
≈ 859.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
161.835 USD
(1 exchanges)
-33.52% -34%
2798
675 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000050110 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.088 USD
(1 exchanges)
-33.51% -34%
3496
676 Biểu tượng logo của Breezecoin Breezecoin
10/2018 / Ethereum Blockchain
BRZE *
0,0307193509 USD
≈ 710 đ
3.071.935 USD
100.000.000 (50%)
Tổng: 200.000.000
48.137 USD
(4 exchanges)
-33.49% -33%
1138
677 Biểu tượng logo của Inex Project Inex Project
03/2020 / Ethereum Blockchain
INEX *
0,0000155357 USD
≈ 0 đ
169.183 USD
10.890.000.000
179 USD
(1 exchanges)
-33.48% -33%
1908
678 Biểu tượng logo của Bitcoin Zero Bitcoin Zero
10/2018
BZX
0,0048604113 USD
≈ 112 đ
141.004 USD
29.010.752 (73%)
Tổng: 40.000.000
1.361 USD
(3 exchanges)
-33.47% -33%
1944
679 Biểu tượng logo của BarterTrade BarterTrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0332841766 USD
≈ 769 đ
2.269.063 USD
68.172.420 (28%)
Tổng: 240.000.000
438.698 USD
(4 exchanges)
-33.47% -33%
1232
680 Biểu tượng logo của BeeKan BeeKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
BKBT *
0,0012273343 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
69.775 USD
(2 exchanges)
-33.36% -33%
2980
681 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0052018250 USD
≈ 120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
933.149 USD
(3 exchanges)
-33.33% -33%
2566
682 Biểu tượng logo của NaPoleonX NaPoleonX
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPX *
0,1646429978 USD
≈ 3.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.800.000
1.966 USD
(2 exchanges)
-33.33% -33%
3455
683 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000270120 USD
≈ 1 đ
2.574.246 USD
95.300.036.414 (10%)
Tổng: 1.000.000.000.000
390.743 USD
(9 exchanges)
-33.32% -33%
1189
684 Biểu tượng logo của Prophecy Prophecy
01/2021 / Ethereum Blockchain
PRY *
0,0213947319 USD
≈ 494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
11.906 USD
(1 exchanges)
-33.32% -33%
3246
685 Biểu tượng logo của Digitex City Digitex City
? / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0134702843 USD
≈ 311 đ
12.541.316 USD
931.035.715
2.056.801 USD
(11 exchanges)
-33.29% -33%
497
686 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
34,90 USD
≈ 806.273 đ
59.456.223 USD
1.703.442 (100%)
Tổng: 1.707.842
51.087.139 USD
(35 exchanges)
-33.22% -33%
372
687 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,5271761077 USD
≈ 12.178 đ
31.053.360 USD
58.905.097 (70%)
Tổng: 84.000.000
406.865 USD
(8 exchanges)
-33.21% -33%
499
688 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / Binance Smart Chain
vSXP *
0,0466018059 USD
≈ 1.077 đ
18.485.766 USD
396.674.884
0 USD
(1 exchanges)
-33.18% -33%
636
689 Biểu tượng logo của MorCrypto Coin MorCrypto Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
MOR *
0,0095020213 USD
≈ 219 đ
200.746 USD
21.126.669 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
5.166 USD
(1 exchanges)
-33.18% -33%
1871
690 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0004918426 USD
≈ 11 đ
2.115.758 USD
4.301.697.252 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
317.776 USD
(2 exchanges)
-33.17% -33%
1258
691 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0373533937 USD
≈ 863 đ
65.322.286 USD
1.748.764.436 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
7.480.794 USD
(28 exchanges)
-33.14% -33%
355
692 Biểu tượng logo của EnterCoin EnterCoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
ENTRC *
0,0595057466 USD
≈ 1.375 đ
338.995 USD
5.696.850 (95%)
Tổng: 6.000.000
56.799 USD
(1 exchanges)
-33.12% -33%
1760
693 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
33,28 USD
≈ 768.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
787 USD
(1 exchanges)
-33.08% -33%
3526
694 Biểu tượng logo của Cocos-BCX Cocos-BCX
08/2019 / Ethereum Blockchain
COCOS *
0,7015574322 USD
≈ 16.206 đ
29.476.544 USD
42.015.868 (42%)
Tổng: 100.000.000
459.731 USD
(9 exchanges)
-33.02% -33%
509
695 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
43,75 USD
≈ 1.010.628 đ
73.367.393 USD
1.676.964
12.926.635 USD
(28 exchanges)
-33.02% -33%
322
696 Biểu tượng logo của YEE YEE
01/2018 / Ethereum Blockchain
YEE *
0,0018474654 USD
≈ 43 đ
2.522.193 USD
1.365.218.125 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
198.995 USD
(4 exchanges)
-32.96% -33%
1202
697 Biểu tượng logo của Nexxo Nexxo
09/2019 / Ethereum Blockchain
NEXXO *
0,0027400131 USD
≈ 63 đ
588.157 USD
214.654.884 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
150 USD
(2 exchanges)
-32.96% -33%
1639
698 Biểu tượng logo của Shroom.Finance Shroom.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,2719329472 USD
≈ 6.282 đ
13.973.562 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
771.386 USD
(4 exchanges)
-32.95% -33%
706
699 Biểu tượng logo của Usechain Token Usechain Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
USE *
0,0001914657 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
-32.94% -33%
3762
700 Biểu tượng logo của GYSR GYSR
11/2020 / Ethereum Blockchain
GYSR *
0,8570950504 USD
≈ 19.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
189.142 USD
(1 exchanges)
-32.92% -33%
2771
701 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,1888484424 USD
≈ 4.362 đ
18.261.644 USD
96.699.999 (97%)
Tổng: 100.000.000
1.184.615 USD
(1 exchanges)
-32.90% -33%
641
702 Biểu tượng logo của Curate Curate
12/2020 / Ethereum Blockchain
XCUR *
1,17 USD
≈ 26.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.500.000
408.003 USD
(1 exchanges)
-32.88% -33%
2675
703 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,4811508067 USD
≈ 11.115 đ
47.932.599 USD
99.620.739 (47%)
Tổng: 210.000.000
36.471.330 USD
(24 exchanges)
-32.88% -33%
408
704 Biểu tượng logo của PieDAO DOUGH v2 PieDAO DOUGH v2
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOUGH *
1,12 USD
≈ 25.808 đ
7.592.073 USD
6.795.315 (9%)
Tổng: 75.062.428
71.611 USD
(1 exchanges)
-32.83% -33%
872
705 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0775940644 USD
≈ 1.792 đ
65.150.692 USD
839.634.994 (85%)
Tổng: 987.154.514
3.882.912 USD
(17 exchanges)
-32.82% -33%
353
706 Biểu tượng logo của OAX OAX
07/2017 / Ethereum Blockchain
OAX *
0,2270284149 USD
≈ 5.244 đ
17.178.217 USD
75.665.494 (76%)
Tổng: 100.000.000
553.495 USD
(4 exchanges)
-32.82% -33%
648
707 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0021134770 USD
≈ 49 đ
24.228.743 USD
11.463.925.838 (11%)
Tổng: 100.000.000.000
460.590 USD
(2 exchanges)
-32.82% -33%
559
708 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0000040892 USD
≈ 0 đ
22.218 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
41 USD
(2 exchanges)
-32.79% -33%
2208
709 Biểu tượng logo của nHBTC nHBTC
12/2020 / Ethereum Blockchain
N0001 *
1,06 USD
≈ 24.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.031.850
873.599 USD
(1 exchanges)
-32.79% -33%
2572
710 Biểu tượng logo của Archer DAO Governance Token Archer DAO Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
ARCH *
1,54 USD
≈ 35.625 đ
12.167.466 USD
7.889.615 (8%)
Tổng: 100.000.000
1.046.121 USD
(3 exchanges)
-32.78% -33%
735
711 Biểu tượng logo của ELTCOIN ELTCOIN
11/2017 / Ethereum Blockchain
ELTCOIN *
0,0007266979 USD
≈ 17 đ
65.403 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
8.250 USD
(1 exchanges)
-32.77% -33%
2070
712 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
265,33 USD
≈ 6.129.172 đ
2.120.083 USD
7.990 (27%)
Tổng: 30.000
2.282.989 USD
(6 exchanges)
-32.76% -33%
1257
713 Biểu tượng logo của McNetworkDefi McNetworkDefi
10/2020 / Ethereum Blockchain
MCN *
0,0049883431 USD
≈ 115 đ
0 USD
N/A
7.366 USD
(1 exchanges)
-32.75% -33%
3293
714 Biểu tượng logo của Zilla Zilla
02/2018 / Ethereum Blockchain
ZLA *
0,0028512150 USD
≈ 66 đ
171.073 USD
60.000.000
9.049 USD
(2 exchanges)
-32.73% -33%
1906
715 Biểu tượng logo của Rebased Rebased
08/2020 / Ethereum Blockchain
REB2 *
0,6783494972 USD
≈ 15.670 đ
102.279 USD
150.776 (6%)
Tổng: 2.500.000
1.119 USD
(1 exchanges)
-32.71% -33%
1994
716 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
121,54 USD
≈ 2.807.640 đ
1.363.353.077 USD
11.217.056 (53%)
Tổng: 21.000.000
809.665.096 USD
(Large exchanges)
-32.71% -33%
51
717 Biểu tượng logo của Tenet Tenet
01/2021 / Ethereum Blockchain
TEN *
2,80 USD
≈ 64.661 đ
0 USD
N/A
332.090 USD
(1 exchanges)
-32.71% -33%
2698
718 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
0,6268719753 USD
≈ 14.481 đ
79.811.256 USD
127.316.675 (21%)
Tổng: 608.002.217
48.652.222 USD
(4 exchanges)
-32.68% -33%
308
719 Biểu tượng logo của LavaSwap LavaSwap
02/2021
LAVA
1,31 USD
≈ 30.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
58.709 USD
(1 exchanges)
-32.64% -33%
3004
720 Biểu tượng logo của Monolith Monolith
05/2017 / Ethereum Blockchain
TKN *
0,2521688658 USD
≈ 5.825 đ
8.551.573 USD
33.912.088 (86%)
Tổng: 39.406.760
143.906 USD
(9 exchanges)
-32.62% -33%
836
721 Biểu tượng logo của YOU COIN YOU COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
YOU *
0,0085882089 USD
≈ 198 đ
4.776.076 USD
556.120.198 (19%)
Tổng: 2.856.000.000
845.926 USD
(3 exchanges)
-32.61% -33%
1018
722 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
232,04 USD
≈ 5.360.233 đ
113.892.463 USD
490.821 (71%)
Tổng: 690.420
3.562.682 USD
(9 exchanges)
-32.58% -33%
267
723 Biểu tượng logo của VOMER VOMER
02/2020 / Ethereum Blockchain
VMR *
0,5903000000 USD
≈ 13.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.929 USD
(3 exchanges)
-32.57% -33%
3457
724 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0001116188 USD
≈ 3 đ
2.000.933 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
46.480 USD
(3 exchanges)
-32.56% -33%
1284
725 Biểu tượng logo của Stand Share Stand Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
SAS *
0,4556503731 USD
≈ 10.526 đ
0 USD
N/A
94 USD
(1 exchanges)
-32.54% -33%
3490
726 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0043174398 USD
≈ 100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
6.028 USD
(1 exchanges)
-32.51% -33%
3317
727 Biểu tượng logo của Abyss Abyss
06/2018 / Ethereum Blockchain
ABYSS *
0,0519272807 USD
≈ 1.200 đ
11.873.947 USD
228.664.903 (45%)
Tổng: 508.628.132
587.308 USD
(13 exchanges)
-32.51% -33%
748
728 Biểu tượng logo của Nuco.cloud Nuco.cloud
09/2020 / Ethereum Blockchain
NCDT *
0,3588229068 USD
≈ 8.289 đ
2.337.084 USD
6.513.196 (13%)
Tổng: 50.000.000
15.056 USD
(3 exchanges)
-32.50% -33%
1227
729 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
DERI *
0,6219122743 USD
≈ 14.366 đ
675.875 USD
1.086.769 (0%)
Tổng: 400.000.000
159.309 USD
(0 exchanges)
-32.46% -32%
1602
730 Biểu tượng logo của SkyHub Coin SkyHub Coin
11/2018
SHB
0,0066528351 USD
≈ 154 đ
4.281 USD
643.413 (13%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-32.42% -32%
2311
731 Biểu tượng logo của Bibox Token Bibox Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
BIX *
0,0986940184 USD
≈ 2.280 đ
8.431.482 USD
85.430.525 (36%)
Tổng: 235.972.808
3.939.826 USD
(4 exchanges)
-32.40% -32%
843
732 Biểu tượng logo của YUSRA YUSRA
08/2020
YUSRA
2,43 USD
≈ 56.139 đ
92.777.137 USD
38.175.863 (95%)
Tổng: 40.000.000
88.009 USD
(3 exchanges)
-32.40% -32%
280
733 Biểu tượng logo của Spockchain Network Spockchain Network
03/2020
SPOK
0,0053108007 USD
≈ 123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000
35.335 USD
(2 exchanges)
-32.32% -32%
3096
734 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0085536451 USD
≈ 198 đ
131.178 USD
15.335.964 (61%)
Tổng: 25.000.000
17 USD
(1 exchanges)
-32.29% -32%
1952
735 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Ethereum Blockchain
JADE *
0,0004751011 USD
≈ 11 đ
38.578 USD
81.200.000 (65%)
Tổng: 125.000.000
1 USD
(3 exchanges)
-32.27% -32%
2139
736 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0001974179 USD
≈ 5 đ
64.816 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
86 USD
(1 exchanges)
-32.23% -32%
2072
737 Biểu tượng logo của Mars Mars
01/2021 / Ethereum Blockchain
Mars *
0,1157428192 USD
≈ 2.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.279.646 USD
(2 exchanges)
-32.22% -32%
2525
738 Biểu tượng logo của REBIT REBIT
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEYT *
0,0100437122 USD
≈ 232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
131.270 USD
(2 exchanges)
-32.21% -32%
2847
739 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0018289034 USD
≈ 42 đ
2.594.085 USD
1.418.382.470 (47%)
Tổng: 3.000.000.000
2.743.642 USD
(3 exchanges)
-32.17% -32%
1193
740 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0181264086 USD
≈ 419 đ
98.642.789 USD
5.441.937.818 (90%)
Tổng: 6.043.265.418
1.394.622 USD
(3 exchanges)
-32.15% -32%
275
741 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000012193 USD
≈ 0 đ
11.843.176 USD
9.713.322.231.043 (88%)
Tổng: 10.998.999.997.635
121.565 USD
(13 exchanges)
-32.15% -32%
747
742 Biểu tượng logo của Promotion Coin Promotion Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
PC *
0,0000795704 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
59.328 USD
(1 exchanges)
-32.13% -32%
3003
743 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
1,06 USD
≈ 24.530 đ
1.056.991.681 USD
995.363.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
189.093.029 USD
(Large exchanges)
-32.11% -32%
62
744 Biểu tượng logo của DeFi Omega DeFi Omega
08/2020 / Ethereum Blockchain
DFIO *
2,16 USD
≈ 49.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
882 USD
(1 exchanges)
-32.08% -32%
3509
745 Biểu tượng logo của I/O Coin I/O Coin
08/2014
IOC
0,1140486014 USD
≈ 2.635 đ
2.134.566 USD
18.716.280
7.296 USD
(3 exchanges)
-32.07% -32%
1255
746 Biểu tượng logo của NFT NFT
08/2020 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,1854828788 USD
≈ 4.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
51.251 USD
(1 exchanges)
-32.01% -32%
3034
747 Biểu tượng logo của Utrum Utrum
05/2018
OOT
0,0033155590 USD
≈ 77 đ
214.849 USD
64.800.139 (30%)
Tổng: 216.000.149
0 USD
(1 exchanges)
-31.97% -32%
1868
748 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,1897658518 USD
≈ 4.384 đ
25.606.233 USD
134.935.935 (48%)
Tổng: 279.999.999
2.577.160 USD
(1 exchanges)
-31.97% -32%
548
749 Biểu tượng logo của zHEGIC zHEGIC
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZHEGIC *
0,3184371492 USD
≈ 7.356 đ
0 USD
N/A
5.961 USD
(2 exchanges)
-31.97% -32%
3312
750 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0004774873 USD
≈ 11 đ
238.744 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
61.307 USD
(1 exchanges)
-31.95% -32%
1836
751 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,3651424663 USD
≈ 8.435 đ
15.558.392 USD
42.609.099
19.687 USD
(2 exchanges)
-31.94% -32%
674
752 Biểu tượng logo của Aeternity Aeternity
06/2017
AE
0,1374183598 USD
≈ 3.174 đ
45.618.440 USD
331.967.581 (88%)
Tổng: 377.788.524
11.421.308 USD
(26 exchanges)
-31.91% -32%
416
753 Biểu tượng logo của NIX Bridge Token NIX Bridge Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NBT *
143,58 USD
≈ 3.316.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
558.215 USD
(1 exchanges)
-31.91% -32%
2630
754 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0177280875 USD
≈ 410 đ
291.322.085 USD
16.432.798.266 (99%)
Tổng: 16.555.000.000
18.394.288 USD
(27 exchanges)
-31.90% -32%
113
755 Biểu tượng logo của On.Live On.Live
07/2018 / Ethereum Blockchain
ONL *
0,0311200000 USD
≈ 719 đ
672.886 USD
21.622.303 (36%)
Tổng: 59.725.382
48 USD
(2 exchanges)
-31.90% -32%
1605
756 Biểu tượng logo của BlackFisk BlackFisk
02/2021 / Ethereum Blockchain
BLFI *
8,81 USD
≈ 203.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 139.986
35.312 USD
(1 exchanges)
-31.89% -32%
3095
757 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,5869633784 USD
≈ 13.559 đ
148.040.849 USD
252.214.796 (59%)
Tổng: 424.999.998
23.223.938 USD
(41 exchanges)
-31.85% -32%
161
758 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
26,79 USD
≈ 618.918 đ
2.061.372.893 USD
76.937.055 (11%)
Tổng: 720.000.000
200.051.236 USD
(21 exchanges)
-31.82% -32%
38
759 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0052241713 USD
≈ 121 đ
2.246.394 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
58 USD
(2 exchanges)
-31.78% -32%
1236
760 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
38,65 USD
≈ 892.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
436.751 USD
(1 exchanges)
-31.78% -32%
2667
761 Biểu tượng logo của Scifi Finance Scifi Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
SPICE *
0,9176434868 USD
≈ 21.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
640.113 USD
(1 exchanges)
-31.77% -32%
2607
762 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
3,56 USD
≈ 82.153 đ
58.325.241 USD
16.400.000 (5%)
Tổng: 312.000.000
6.929.992 USD
(0 exchanges)
-31.75% -32%
378
763 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST
09/2020 / Ethereum Blockchain
ISDT *
0,0009635386 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.751.002 USD
(1 exchanges)
-31.71% -32%
2497
764 Biểu tượng logo của Universal Dollar Universal Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
U8D *
0,2785377101 USD
≈ 6.434 đ
0 USD
N/A
4.436 USD
(0 exchanges)
-31.70% -32%
3352
765 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,2846622108 USD
≈ 6.576 đ
101.824.783 USD
357.703.899 (12%)
Tổng: 3.012.009.888
3.756.649 USD
(10 exchanges)
-31.69% -32%
273
766 Biểu tượng logo của KNOW KNOW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KNOW *
0,0046752699 USD
≈ 108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-31.68% -32%
3773
767 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,5230159013 USD
≈ 12.082 đ
894.357 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
29.174 USD
(5 exchanges)
-31.66% -32%
1528
768 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
0,8017676769 USD
≈ 18.521 đ
264.864.797 USD
330.351.053 (84%)
Tổng: 395.345.190
15.702.341 USD
(22 exchanges)
-31.65% -32%
119
769 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / Binance Chain
TWT *
0,5607219803 USD
≈ 12.953 đ
140.699.836 USD
250.926.200 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
18.361.949 USD
(6 exchanges)
-31.65% -32%
255
770 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
6,01 USD
≈ 138.732 đ
7.327.012 USD
1.220.010 (12%)
Tổng: 10.000.000
1.076.734 USD
(1 exchanges)
-31.60% -32%
880
771 Biểu tượng logo của THEKEY THEKEY
02/2018 / Neo Blockchain
TKY *
0,0004307833 USD
≈ 10 đ
2.675.504 USD
6.210.789.109 (63%)
Tổng: 9.795.844.687
81.256 USD
(3 exchanges)
-31.55% -32%
1184
772 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0093334646 USD
≈ 216 đ
5.688.777 USD
609.503.255 (61%)
Tổng: 999.628.334
230.416 USD
(4 exchanges)
-31.55% -32%
962
773 Biểu tượng logo của YFI3.money YFI3.money
11/2020