1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5758 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3599) - Ethereum (4092) - TRON (109) - OKC Token (19) - Wanchain (11) - BNB Smart Chain (BEP20) (72) - Neo (15) - Solana (318) - Polygon (191) - XDC Network (6) - Tron20 (1) - Stellar (22) - Avalanche (266) - Fantom (173) - NEAR Protocol (7) - Cronos (53) - Waves (15) - Ontology (2) - XRP (22) - Klaytn (34) - GXChain (1) - EOS (20) - IoTeX (8) - Chiliz (33) - IOST (2) - Nebulas (1) - Elastos (2) - Yocoin (1) - Terra (51) - Qtum (6) - VeChain (11) - TomoChain (3) - Cardano (18) - Binance Smart Chain (BEP20) (143) - Cosmos (25) - Secret (5) - Binance Chain (BEP2) (2) - RSK Smart Bitcoin (3) - Omni (1) - v.systems (1) - Celo (16) - Ardor (2) - Algorand (12) - BitShares (4) - Aurora (13) - INT (1) - Harmony (34) - Boba Network (1) - Ubiq (1) - Fuse Network (3) - Oasis Network (4) - Huobi Token (33) - Xinfin Network (XDC) (2) - Super Zero Protocol (1) - Meter Governance (2) - MetisDAO (11) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Arbitrum (1) - STAKE (7) - Avalanche C-Chain (11) - HECO (1) - Bitcoin Cash (5) - Moonbeam (4) - Moonriver (10) - KuCoin Token (4) - Tezos (7) - Elrond (10) - Velas (3) - Hoo Smart Chain (1) - BNB Chain (BEP20) (1) - Arbitrum (Ethereum) (1) - Ripple (1) - Bitgert (2) - OKExChain (1) - KardiaChain (4) - Hive (1) - XRP Ledger (1) - BNB Chain (1) - Songbird (1) - Ronin (1) -

23/05/2022 03:56

Bảng xếp hạng 5758 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-100.00% -100%
8863
2 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
1.875.181 USD
-100.00% -100%
2976
3 Biểu tượng logo của Magicland Magicland
10/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.969
0 USD
-100.00% -100%
6782
4 Biểu tượng logo của Baby DeFido Baby DeFido
10/2021 / BNB Blockchain
BabyDeFido *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
153 USD
-100.00% -100%
7516
5 Biểu tượng logo của Malt Stablecoin V2 Malt Stablecoin V2
05/2022 / Polygon Blockchain
MALT *
0,0000000355 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.376.429
3 USD
-100.00% -100%
8304
6 Biểu tượng logo của WapSwap Finance WapSwap Finance
11/2021 / BNB Blockchain
WAP *
0,0000000168 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
230 USD
-100.00% -100%
7325
7 Biểu tượng logo của SafeDogecoin SafeDogecoin
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 132.670.764.300
205 USD
-100.00% -100%
7676
8 Biểu tượng logo của SafeFloki SafeFloki
02/2022 / BNB Blockchain
SFK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.640 USD
-100.00% -100%
5353
9 Biểu tượng logo của Dogecolony Dogecolony
02/2022 / BNB Blockchain
DOGECO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
76.269 USD
-100.00% -100%
4129
10 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
0,0028151407 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
0 USD
-99.99% -100%
8720
11 Biểu tượng logo của Bullish AF Bullish AF
09/2021 / BNB Blockchain
BULLAF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
0 USD
-99.99% -100%
8442
12 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Blockchain
PETH *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
68.853 USD
-99.99% -100%
4188
13 Biểu tượng logo của SOLACE SOLACE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOLACE *
0,0000111145 USD
0,2591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-99.96% -100%
9547
14 Biểu tượng logo của Mad Viking Games Mad Viking Games
12/2021 / VeChain
MVG *
0,0010591919 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000.000
24.260 USD
-99.93% -100%
4823
15 Biểu tượng logo của iStep iStep
05/2022 / BNB Blockchain
ISTEP *
0,0362661072 USD
845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
838.929 USD
-99.88% -100%
3136
16 Biểu tượng logo của Enhance Enhance
11/2021 / BNB Blockchain
ENH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-99.87% -100%
9796
17 Biểu tượng logo của Doaibu Doaibu
03/2022 / Polygon Blockchain
DOA *
0,0000045179 USD
0,1053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9 USD
-99.86% -100%
8190
18 Biểu tượng logo của Nasa Doge Nasa Doge
10/2021 / BNB Blockchain
NASADOGE *
0,0000000975 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
86 USD
-99.79% -100%
7750
19 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRIKE *
0,0002668593 USD
6,2205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.377 USD
-99.69% -100%
3615
20 Biểu tượng logo của Bonded Luna Bonded Luna
01/2022 / Terra Blockchain
bLUNA *
0,30 USD
7.091 đ
71.702.401 USD
N/A
5.914.740 USD
-99.65% -100%
338
21 Biểu tượng logo của MetaWolf MetaWolf
01/2022 / BNB Blockchain
MWOLF *
0,0000001159 USD
0,0027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
80 USD
-99.64% -100%
7777
22 Biểu tượng logo của Aurora Finance Aurora Finance
04/2022 / Avalanche Blockchain
AURA *
0,0001394047 USD
3,2495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
2 USD
-99.62% -100%
8313
23 Biểu tượng logo của CryptoShips CryptoShips
11/2021 / BNB Blockchain
CSHIP *
0,0012599147 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46 USD
-99.51% -100%
7971
24 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
6,61 USD
154.041 đ
0 USD
N/A
2.136 USD
-99.45% -99%
6142
25 Biểu tượng logo của NFTD Protocol NFTD Protocol
04/2021 / BNB Blockchain
NFTD *
0,0064177084 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
90 USD
-99.42% -99%
7732
26 Biểu tượng logo của Human Asset Token Human Asset Token
01/2022 / BNB Blockchain
HATOK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000
0 USD
-99.34% -99%
9672
27 Biểu tượng logo của ETH Fan Token ETH Fan Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EFT *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.475 USD
-98.97% -99%
5467
28 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
THR *
90,08 USD
2.099.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-98.76% -99%
8476
29 Biểu tượng logo của TANKPAD TANKPAD
05/2022 / BNB Blockchain
TPAD *
0,0000011167 USD
0,0260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.329 USD
-98.45% -98%
6085
30 Biểu tượng logo của Slam Token Slam Token
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SLAM *
0,0000000921 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 754.997.597.856
1.065 USD
-98.34% -98%
6964
31 Biểu tượng logo của Miaw Token Miaw Token
01/2022 / Terra Blockchain
MIAW *
0,0000577784 USD
1,3468 đ
0 USD
N/A
1.158 USD
-98.30% -98%
6527
32 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
0,0468258224 USD
1.092 đ
43.637 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
180 USD
-97.83% -98%
2464
33 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000002011 USD
0,0047 đ
4.007 USD
19.918.713.667
0 USD
-97.71% -98%
2750
34 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000030024 USD
0,0700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-96.85% -97%
8491
35 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000030172 USD
0,0703 đ
12.941 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
0 USD
-96.82% -97%
2638
36 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000030172 USD
0,0703 đ
10.278 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
0 USD
-96.82% -97%
2680
37 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000034195 USD
0,0797 đ
105.828 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
-96.37% -96%
2257
38 Biểu tượng logo của WOLF PUPS WOLF PUPS
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOLFIES *
0,0000203491 USD
0,4743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
121.429 USD
-95.76% -96%
4244
39 Biểu tượng logo của 5STAR Protocol 5STAR Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
5STAR *
0,0001780525 USD
4,1504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.868 USD
-95.74% -96%
6221
40 Biểu tượng logo của Freemoon Freemoon
03/2022
FREEMOON
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-95.66% -96%
9901
41 Biểu tượng logo của IQCOIN IQCOIN
11/2021 / BNB Blockchain
IQCOIN *
0,0000715091 USD
1,6669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.310.965
0 USD
-95.47% -95%
9487
42 Biểu tượng logo của Angel Protocol Angel Protocol
04/2022 / Terra Blockchain
HALO *
0,0000354819 USD
0,8271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
-95.33% -95%
8170
43 Biểu tượng logo của Again Project Again Project
12/2021 / Ethereum Blockchain
AGAIN *
0,0012986809 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-95.22% -95%
8263
44 Biểu tượng logo của CyborgShiba CyborgShiba
03/2022 / BNB Blockchain
CBS *
0,0000001798 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
228 USD
-94.00% -94%
7332
45 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
0,0052638323 USD
123 đ
349.887 USD
66.469.950 (66%)
Tổng: 100.000.000
12.539 USD
-93.65% -94%
1882
46 Biểu tượng logo của Son of Doge V2 Son of Doge V2
01/2022 / BNB Blockchain
SODV2 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
109 USD
-93.62% -94%
7671
47 Biểu tượng logo của BURGERS NETWORK BURGERS NETWORK
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGERS *
0,0000015429 USD
0,0360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
236.902 USD
-93.56% -94%
3585
48 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0000510306 USD
1,1895 đ
2.058.385 USD
40.336.265.742 (100%)
Tổng: 40.336.994.851
275.709 USD
-93.15% -93%
1280
49 Biểu tượng logo của Diviner Diviner
05/2022 / BNB Blockchain
DIV *
0,58 USD
13.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.900.000
1.077 USD
-92.84% -93%
6560
50 Biểu tượng logo của Snowy Owl Snowy Owl
02/2022 / Avalanche Blockchain
SNO *
0,0040741769 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.133
1.245 USD
-92.22% -92%
6483
51 Biểu tượng logo của MetaDogecolony MetaDogecolony
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGECO *
0,00000003 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-91.89% -92%
9933
52 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0006001907 USD
13,9904 đ
1.010 USD
1.682.043 (37%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
-91.74% -92%
2790
53 Biểu tượng logo của Meta Inu Meta Inu
11/2021 / BNB Blockchain
METAINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.000.000.000
487 USD
-91.64% -92%
6966
54 Biểu tượng logo của GoldenWspp GoldenWspp
11/2021 / BNB Blockchain
GWSPP *
0,0021501014 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
943 USD
-91.33% -91%
6616
55 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000083666 USD
0,1950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
741 USD
-91.24% -91%
6725
56 Biểu tượng logo của Futura Finance Futura Finance
10/2021 / BNB Blockchain
FFT *
0,0000003219 USD
0,0075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
194 USD
-90.79% -91%
7416
57 Biểu tượng logo của FindShibby FindShibby
11/2021 / BNB Blockchain
FSHIBBY *
0,0000073429 USD
0,1712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-90.79% -91%
9391
58 Biểu tượng logo của HotMoon Token HotMoon Token
04/2022 / BNB Blockchain
HOTMOON *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
59.907 USD
-90.61% -91%
4276
59 Biểu tượng logo của Sins Finance Sins Finance
02/2022 / Avalanche Blockchain
SIN *
0,0302558132 USD
705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5 USD
-90.24% -90%
8256
60 Biểu tượng logo của CarsAutoFinance CarsAutoFinance
11/2021 / BNB Blockchain
CAF *
0,0000899087 USD
2,0958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
676 USD
-89.89% -90%
6773
61 Biểu tượng logo của Krypto Pets Krypto Pets
01/2022 / Ethereum Blockchain
KPETS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.568 USD
-89.62% -90%
6322
62 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
07/2021 / Ethereum Blockchain
CVAG *
0,0000000106 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
5 USD
-89.33% -89%
8251
63 Biểu tượng logo của TokenPay TokenPay
04/2018
TPAY
0,0021006675 USD
49 đ
46.375 USD
22.076.271 (88%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
-88.66% -89%
2457
64 Biểu tượng logo của CryptoMines Reborn CryptoMines Reborn
03/2022 / BNB Blockchain
CRUX *
0,082725836 USD
1.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
760.238 USD
-88.55% -89%
3161
65 Biểu tượng logo của NFTSocial NFTSocial
10/2021 / BNB Blockchain
NSC *
0,0000001436 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
246 USD
-88.17% -88%
7296
66 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BXA *
0,0002537339 USD
5,9145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
37 USD
-87.83% -88%
8013
67 Biểu tượng logo của Delta Delta
03/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA *
1,46 USD
34.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
303 USD
-87.63% -88%
7204
68 Biểu tượng logo của Mars Protocol Mars Protocol
03/2022 / Terra Blockchain
MARS *
0,0229476514 USD
535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
105.323 USD
-87.61% -88%
3954
69 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOMA *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.499 USD
-87.49% -87%
6035
70 Biểu tượng logo của ECHO TECH COIN ECHO TECH COIN
10/2021 / BNB Blockchain
ECOT *
0,0001598324 USD
3,7257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
455 USD
-87.40% -87%
7006
71 Biểu tượng logo của MOONBIRDS FINANCE MOONBIRDS FINANCE
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBF *
0,0000000079 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.984.617.831
241 USD
-87.23% -87%
7299
72 Biểu tượng logo của STEPINU STEPINU
05/2022 / BNB Blockchain
STEPI *
0,0004220737 USD
9,8385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.334 USD
-87.02% -87%
5437
73 Biểu tượng logo của SEDA SEDA
03/2022
SEDA
0,000000018 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
11 USD
-86.76% -87%
8160
74 Biểu tượng logo của Tezilla Tezilla
11/2021 / BNB Blockchain
TEZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
65 USD
-86.59% -87%
7861
75 Biểu tượng logo của Ballswapper Accelerator Reflection Token Ballswapper Accelerator Reflection Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
13.784 USD
-86.42% -86%
5127
76 Biểu tượng logo của ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT Distributed Factoring Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZJLT *
0,0000075702 USD
0,1765 đ
0 USD
N/A
69 USD
-85.91% -86%
7841
77 Biểu tượng logo của E-coin Finance E-coin Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ECOIN *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-84.84% -85%
7691
78 Biểu tượng logo của Snow Burn Snow Burn
03/2022 / Avalanche Blockchain
BURN *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-84.40% -84%
9893
79 Biểu tượng logo của Deswap Deswap
09/2021 / Polygon Blockchain
DAW *
0,0426314996 USD
994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.688 USD
-84.09% -84%
5807
80 Biểu tượng logo của Neuralink Neuralink
05/2022 / BNB Blockchain
NEURALINK *
0,0000897241 USD
2,0915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
78.019 USD
-83.69% -84%
4115
81 Biểu tượng logo của Go Ride Go Ride
05/2022 / BNB Blockchain
RIDE *
0,0013889108 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
10.321 USD
-83.66% -84%
5270
82 Biểu tượng logo của BNB Shinobi BNB Shinobi
11/2021 / BNB Blockchain
CHAKRA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
-83.63% -84%
9358
83 Biểu tượng logo của Demeter Chain Demeter Chain
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMTC *
0,0009007335 USD
20,9961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19 USD
-83.47% -83%
8103
84 Biểu tượng logo của United Emirate Coin United Emirate Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
UEC *
0,0022136934 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
17.099 USD
-82.98% -83%
5021
85 Biểu tượng logo của RING X PLATFORM RING X PLATFORM
06/2020 / Ethereum Blockchain
RINGX *
0,0014312127 USD
33 đ
448.245 USD
313.192.785 (88%)
Tổng: 357.117.790
959.632 USD
-82.79% -83%
1805
86 Biểu tượng logo của MMACOIN MMACOIN
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMA *
0,0000934022 USD
2,1772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-82.70% -83%
9369
87 Biểu tượng logo của FTMlaunch FTMlaunch
12/2021 / Fantom Blockchain
FTML *
0,0000643187 USD
1,4993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
227 USD
-82.21% -82%
7311
88 Biểu tượng logo của Devil Finance Devil Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
DEVIL *
0,0028033251 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 851.216
1.024 USD
-80.99% -81%
6576
89 Biểu tượng logo của GLOW V2 GLOW V2
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLOW V2 *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000.000.000.000
0 USD
-80.04% -80%
9287
90 Biểu tượng logo của E-leven E-leven
09/2021 / BNB Blockchain
ELV *
0,20 USD
4.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
180 USD
-80.00% -80%
7455
91 Biểu tượng logo của PRIVATEUM INITIATIVE PRIVATEUM INITIATIVE
05/2021 / BNB Blockchain
PVM *
0,0247753021 USD
578 đ
148.652 USD
6.000.000 (8%)
Tổng: 80.000.000
0 USD
-79.80% -80%
2164
92 Biểu tượng logo của Hithotx Hithotx
01/2021 / TRON Blockchain
HITX *
0,0001133312 USD
2,6417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
6.283 USD
-79.68% -80%
5517
93 Biểu tượng logo của Moon Token Moon Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONTOKEN *
0,0000000447 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
731.990 USD
-79.67% -80%
2765
94 Biểu tượng logo của TVGCOIN TVGCOIN
04/2022 / TRON Blockchain
TVG *
0,0065925347 USD
154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
75.034 USD
-79.60% -80%
4192
95 Biểu tượng logo của Relbit Relbit
03/2022 / TRON Blockchain
RLB *
0,0000999951 USD
2,3309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
417 USD
-79.52% -80%
7054
96 Biểu tượng logo của RoboHero RoboHero
03/2022 / Terra Blockchain
ROBO *
0,0000557473 USD
1,2995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
9 USD
-79.12% -79%
8132
97 Biểu tượng logo của Robot Warriors Robot Warriors
02/2022 / BNB Blockchain
METABOT *
0,0008170606 USD
19,0457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
337 USD
-78.81% -79%
7150
98 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,0067585828 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
569.552 USD
-78.05% -78%
3249
99 Biểu tượng logo của BinaHero BinaHero
12/2021 / BNB Blockchain
HERO *
0,0004196592 USD
9,7823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.008 USD
-77.81% -78%
6590
100 Biểu tượng logo của Baby Shark Baby Shark
05/2021 / BNB Blockchain
SHARK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 780.000.000.000.000
9 USD
-77.62% -78%
8193
101 Biểu tượng logo của Fabric Fabric
08/2021
FAB
0,005989387 USD
140 đ
295.956 USD
49.413.402 (10%)
Tổng: 500.000.000
18.274 USD
-77.11% -77%
1943
102 Biểu tượng logo của PlantVsUndead PlantVsUndead
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PVU *
2,49 USD
58.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
20.925.592 USD
-77.01% -77%
2715
103 Biểu tượng logo của Asuna Asuna
10/2021 / Ethereum Blockchain
ASUNAINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
55 USD
-76.00% -76%
7908
104 Biểu tượng logo của DELOT.IO DELOT.IO
05/2022 / BNB Blockchain
DELOT *
0,0016785926 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
371.615 USD
-75.82% -76%
3395
105 Biểu tượng logo của Minotaur Minotaur
01/2022 / Cronos Blockchain
MINO *
0,0926306092 USD
2.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.204
2.909 USD
-75.29% -75%
5942
106 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
0,0003000954 USD
6,9952 đ
3.250 USD
10.830.050
0 USD
-75.22% -75%
2757
107 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0000066539 USD
0,1551 đ
239 USD
35.957.114 (36%)
Tổng: 100.800.000
0 USD
-75.01% -75%
2801
108 Biểu tượng logo của Haino Haino
03/2022 / BNB Blockchain
HE *
0,0000019861 USD
0,0463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
170 USD
-74.36% -74%
7475
109 Biểu tượng logo của Bitcoin CZ Bitcoin CZ
06/2019
BCZ
0,0018005722 USD
42 đ
7.324 USD
4.067.456 (4%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-74.14% -74%
2708
110 Biểu tượng logo của TerraUSD (Wormhole) TerraUSD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
UST *
0,0625761152 USD
1.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
13.755.206 USD
-74.06% -74%
2833
111 Biểu tượng logo của BattleRoyaleToken BattleRoyaleToken
09/2021 / BNB Blockchain
BRTK *
0,0000499493 USD
1,1643 đ
0 USD
N/A
221 USD
-73.68% -74%
7353
112 Biểu tượng logo của Heroes TD Heroes TD
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HTD *
1,42 USD
33.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 468.000.000
9.983.049 USD
-73.67% -74%
2860
113 Biểu tượng logo của Speed Star JOC Speed Star JOC
04/2022 / Harmony Blockchain
JOC *
0,0021885684 USD
51 đ
0 USD
N/A
52.609 USD
-73.67% -74%
4357
114 Biểu tượng logo của GymMov Reward GymMov Reward
05/2022 / BNB Blockchain
GMR *
0,0023981276 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
18.974 USD
-73.04% -73%
4969
115 Biểu tượng logo của EVRYNET EVRYNET
08/2021 / Ethereum Blockchain
EVRY *
0,0254487287 USD
593 đ
1.027.852 USD
40.389.133 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
63.539 USD
-72.32% -72%
1519
116 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION or DECENTRALISED CONTROL? DATACHAIN FOUNDATION or DECENTRALISED CONTROL?
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,12 USD
2.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.345 USD
-72.11% -72%
4592
117 Biểu tượng logo của Spear Finance Spear Finance
05/2022 / Avalanche Blockchain
SPEAR *
0,0000004076 USD
0,0095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
25 USD
-71.78% -72%
8070
118 Biểu tượng logo của Shikage Shikage
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHKG *
0,0000937801 USD
2,1860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-71.49% -71%
9729
119 Biểu tượng logo của MiniTesla MiniTesla
12/2021 / BNB Blockchain
MINITESLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
56.278 USD
-71.35% -71%
4319
120 Biểu tượng logo của Mirrored Galaxy Digital Holdings Ltd Mirrored Galaxy Digital Holdings Ltd
12/2021 / Terra Blockchain
MGLXY *
0,51 USD
11.888 đ
0 USD
N/A
226 USD
-70.99% -71%
7339
121 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021 / BNB Blockchain
AMA *
0,0033731249 USD
79 đ
159.380 USD
47.250.000 (47%)
Tổng: 100.000.000
721.800 USD
-70.64% -71%
2140
122 Biểu tượng logo của MintDAO MintDAO
03/2022 / Terra Blockchain
MINT *
0,0017989683 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
273 USD
-70.35% -70%
7253
123 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0024307724 USD
57 đ
50.022 USD
20.578.511
0 USD
-70.26% -70%
2445
124 Biểu tượng logo của Mirrored Ether Mirrored Ether
02/2021 / Terra Blockchain
mETH *
134,12 USD
3.126.376 đ
0 USD
N/A
31.519 USD
-70.25% -70%
4667
125 Biểu tượng logo của Crypto Cricket Club Crypto Cricket Club
07/2020 / Ethereum Blockchain
3Cs *
0,0009007335 USD
20,9961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
4 USD
-70.24% -70%
8275
126 Biểu tượng logo của Spectrum Token Spectrum Token
08/2021 / Terra Blockchain
SPEC *
0,21 USD
4.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
39.874 USD
-69.62% -70%
4522
127 Biểu tượng logo của Mirrored Airbnb Inc Mirrored Airbnb Inc
02/2021 / Terra Blockchain
mABNB *
8,16 USD
190.143 đ
0 USD
N/A
2.187 USD
-69.60% -70%
6124
128 Biểu tượng logo của Arro Social Arro Social
03/2021 / Ethereum Blockchain
ARRO *
0,0002657301 USD
6,1942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
-69.42% -69%
8940
129 Biểu tượng logo của Smart Reward Token Smart Reward Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
SRT *
0,0288931971 USD
674 đ
0 USD
N/A
79.565 USD
-69.26% -69%
4100
130 Biểu tượng logo của Superalgos Superalgos
11/2021 / BNB Blockchain
SA *
0,0026578077 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
992 USD
-69.07% -69%
6594
131 Biểu tượng logo của Treasure Under Sea Treasure Under Sea
11/2021 / Avalanche Blockchain
TUS *
0,0036138705 USD
84 đ
0 USD
N/A
411.093 USD
-69.05% -69%
3354
132 Biểu tượng logo của Internet of People Internet of People
11/2016
IOP
0,0032870827 USD
77 đ
44.249 USD
13.461.469 (64%)
Tổng: 21.000.000
4 USD
-68.79% -69%
2545
133 Biểu tượng logo của Cricket Foundation Cricket Foundation
09/2021
CRIC
0,000366716 USD
8,5481 đ
0 USD
N/A
3.647 USD
-68.41% -68%
5818
134 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,0094900479 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
0 USD
-68.33% -68%
8882
135 Biểu tượng logo của Fyooz Fyooz
08/2020 / Ethereum Blockchain
FYZ *
0,0017102951 USD
40 đ
11.069 USD
6.471.843 (13%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
-67.70% -68%
2667
136 Biểu tượng logo của Mirrored Bitcoin Mirrored Bitcoin
02/2021 / Terra Blockchain
mBTC *
2.129 USD
49.629.597 đ
0 USD
N/A
52.829 USD
-67.66% -68%
4354
137 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,0009521787 USD
22,1953 đ
27.875 USD
29.274.567
3.102 USD
-67.62% -68%
2543
138 Biểu tượng logo của Mirrored AMC Entertainment Holdings Inc Mirrored AMC Entertainment Holdings Inc
02/2021 / Terra Blockchain
mAMC *
2,01 USD
46.829 đ
0 USD
N/A
0 USD
-67.43% -67%
8918
139 Biểu tượng logo của Monster Slayer Finance Monster Slayer Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MSC *
1,34 USD
31.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57
794.259 USD
-67.26% -67%
2583
140 Biểu tượng logo của Exalt Exalt
05/2022 / BNB Blockchain
EXALT *
0,000669583 USD
15,6080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.454 USD
-67.16% -67%
4912
141 Biểu tượng logo của Gene Source Code Chain Gene Source Code Chain
09/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0000300095 USD
0,6995 đ
11.261 USD
375.244.800 (19%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-66.96% -67%
2659
142 Biểu tượng logo của Fanaticos Cash Fanaticos Cash
06/2020
FCH
0,0003002445 USD
6,9987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-66.94% -67%
8594
143 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0003002445 USD
6,9987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
-66.94% -67%
8541
144 Biểu tượng logo của PolkaCipher PolkaCipher
07/2021 / BNB Blockchain
CPHR *
0,0003099212 USD
7,2243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
480 USD
-66.53% -67%
6974
145 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0000804593 USD
1,8755 đ
12.828 USD
159.429.300 (29%)
Tổng: 545.399.000
8 USD
-66.34% -66%
2640
146 Biểu tượng logo của Caketools Caketools
11/2021 / BNB Blockchain
CKT *
0,0021760286 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
738 USD
-66.10% -66%
6728
147 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Gold Trust Mirrored iShares Gold Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mIAU *
2,10 USD
48.896 đ
2.357.503 USD
1.123.878
10.304 USD
-66.04% -66%
1223
148 Biểu tượng logo của DragonSb DragonSb
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SB *
0,40 USD
9.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
623.617 USD
-65.91% -66%
3317
149 Biểu tượng logo của Astroport Astroport
12/2021 / Terra Blockchain
ASTRO *
0,058768171 USD
1.370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
276.550 USD
-65.89% -66%
3497
150 Biểu tượng logo của YouLive Coin YouLive Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
UC *
0,0000015012 USD
0,0350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.608 USD
-65.80% -66%
6308
151 Biểu tượng logo của DogeKwon Terra DogeKwon Terra
11/2021 / Terra Blockchain
DKWON *
0,0000002113 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-65.73% -66%
9326
152 Biểu tượng logo của Mirrored United States Oil Fund Mirrored United States Oil Fund
12/2020 / Ethereum Blockchain
mUSO *
6,00 USD
139.756 đ
110.284 USD
18.394
1.808 USD
-65.68% -66%
2248
153 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020 / Ethereum Blockchain
UST *
0,063571 USD
1.482 đ
715.663.918 USD
11.278.951.456
319.287.554 USD
-65.55% -66%
84
154 Biểu tượng logo của AggregatedFinance AggregatedFinance
11/2021 / Ethereum Blockchain
AGFI *
0,0000008583 USD
0,0200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
439 USD
-65.43% -65%
7028
155 Biểu tượng logo của Atlo Atlo
02/2022 / Terra Blockchain
ATLO *
0,0001191013 USD
2,7763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
206 USD
-65.38% -65%
7389
156 Biểu tượng logo của Loot Dollar Loot Dollar
05/2022 / Cronos Blockchain
LOOTDOLLAR *
0,44 USD
10.320 đ
0 USD
N/A
85.207 USD
-65.17% -65%
4061
157 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
130,67 USD
3.046.025 đ
9.731.942 USD
74.475
45 USD
-64.82% -65%
808
158 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
48,86 USD
1.138.996 đ
128.794 USD
2.636
1.766 USD
-64.81% -65%
2205
159 Biểu tượng logo của Idle Cyber Idle Cyber
10/2021 / BNB Blockchain
AFK *
0,0011494066 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 790.000.000
36.253 USD
-64.79% -65%
4584
160 Biểu tượng logo của King Dog Inu King Dog Inu
01/2022 / BNB Blockchain
KINGDOG *
0,0000087929 USD
0,2050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-64.62% -65%
9786
161 Biểu tượng logo của Arix Arix
09/2021 / BNB Blockchain
ARIX *
0,21 USD
4.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
0 USD
-64.40% -64%
9169
162 Biểu tượng logo của Kinetic Synthetic UST Kinetic Synthetic UST
05/2022 / Terra Blockchain
KUST *
0,0583718601 USD
1.361 đ
0 USD
N/A
12.611 USD
-64.29% -64%
5176
163 Biểu tượng logo của Staked LUNA Staked LUNA
01/2022 / Terra Blockchain
stLUNA *
30,99 USD
722.377 đ
54.175.100 USD
N/A
Tổng: 408.112
43.206.429 USD
-64.27% -64%
484
164 Biểu tượng logo của Luart Luart
03/2022 / Terra Blockchain
LUART *
0,0003185394 USD
7,4252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.437 USD
-64.26% -64%
6614
165 Biểu tượng logo của Mirrored SPDR S&P 500 Mirrored SPDR S&P 500
12/2021 / Terra Blockchain
MSPY *
23,98 USD
559.010 đ
0 USD
N/A
777 USD
-64.23% -64%
6698
166 Biểu tượng logo của Global X Change Token Global X Change Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0078063573 USD
182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
-64.18% -64%
8539
167 Biểu tượng logo của Grimace.net Grimace.net
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRIMACE *
2,44 USD
56.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.997
1.578.479 USD
-64.17% -64%
3107
168 Biểu tượng logo của Freight Trust & Clearing Network Freight Trust & Clearing Network
04/2020 / Ethereum Blockchain
EDI *
0,0001179942 USD
2,7504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 611.029.679
397 USD
-64.08% -64%
7089
169 Biểu tượng logo của Crime Cash Game Crime Cash Game
04/2022 / Fantom Blockchain
CRIME *
76,64 USD
1.786.570 đ
0 USD
N/A
172.146 USD
-64.07% -64%
3726
170 Biểu tượng logo của Instaraise Instaraise
10/2021 / Tezos Blockchain
INSTA *
0,0130267688 USD
304 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
125 USD
-63.96% -64%
7602
171 Biểu tượng logo của Rogue Doge Rogue Doge
10/2021 / Ethereum Blockchain
ROGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
27.748 USD
-63.88% -64%
4744
172 Biểu tượng logo của RewardsCoin RewardsCoin
10/2021 / BNB Blockchain
RWSC *
0,00000002 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-63.74% -64%
9247
173 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0000253811 USD
0,5916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-63.68% -64%
8574
174 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
0,45 USD
10.492 đ
608.720 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
1 USD
-63.35% -63%
1699
175 Biểu tượng logo của Mirrored Goldman Sachs Group Inc Mirrored Goldman Sachs Group Inc
02/2021 / Terra Blockchain
mGS *
19,33 USD
450.665 đ
0 USD
N/A
549 USD
-63.30% -63%
6897
176 Biểu tượng logo của UnityCom UnityCom
12/2021 / BNB Blockchain
UNITYCOM *
0,0000000062 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
356 USD
-63.01% -63%
7130
177 Biểu tượng logo của Reactor Reactor
05/2022 / Terra Blockchain
RCT *
0,014752982 USD
344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-62.77% -63%
8425
178 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Silver Trust Mirrored iShares Silver Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mSLV *
1,25 USD
29.239 đ
160.015 USD
127.566
1.169 USD
-62.75% -63%
2137
179 Biểu tượng logo của Pylon Protocol Pylon Protocol
07/2021 / Terra Blockchain
MINE *
0,0009761056 USD
22,7530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
40.840 USD
-62.57% -63%
4506
180 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000320186 USD
0,7464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-62.54% -63%
8969
181 Biểu tượng logo của SOS Amazonia SOS Amazonia
05/2022 / BNB Blockchain
SOSAMZ *
0,0014884216 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2.721 USD
-62.28% -62%
5986
182 Biểu tượng logo của Bloom Bloom
01/2018 / Ethereum Blockchain
BLT *
0,0112213138 USD
262 đ
635.605 USD
56.642.697 (38%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
-62.09% -62%
1680
183 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
11,16 USD
260.056 đ
124.920 USD
11.197
273 USD
-62.03% -62%
2212
184 Biểu tượng logo của Mirror mARKK Token Mirror mARKK Token
10/2021 / Terra Blockchain
mARKK *
2,96 USD
69.029 đ
0 USD
N/A
241 USD
-62.01% -62%
7104
185 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
6,39 USD
148.932 đ
0 USD
N/A
0 USD
-61.85% -62%
8955
186 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,10 USD
2.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
30.407 USD
-61.66% -62%
4691
187 Biểu tượng logo của Mirrored Coinbase Mirrored Coinbase
12/2021 / Terra Blockchain
MCOIN *
5,40 USD
125.885 đ
0 USD
N/A
128 USD
-61.44% -61%
7592
188 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0096030516 USD
224 đ
6.942 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
0 USD
-61.31% -61%
2717
189 Biểu tượng logo của eaglecoin eaglecoin
11/2021 / TRON Blockchain
ELC *
0,28 USD
6.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.000.000
232.198 USD
-61.09% -61%
3591
190 Biểu tượng logo của 5KM 5KM
05/2022 / Ethereum Blockchain
KMT *
0,0167694421 USD
391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
16.278 USD
-61.01% -61%
5042
191 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
18,15 USD
423.063 đ
60.884 USD
3.355
1.692 USD
-61.00% -61%
2402
192 Biểu tượng logo của Polaris Finance Polaris Finance
03/2022 / Aurora Blockchain
LUNAR *
0,0078490128 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.382
0 USD
-60.96% -61%
9954
193 Biểu tượng logo của Hecate Capital Hecate Capital
01/2022 / MetisDAO Blockchain
HECATE *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
2.808 USD
-60.94% -61%
5969
194 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
10,06 USD
234.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-60.91% -61%
9334
195 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000047959 USD
0,1118 đ
153.467 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
484 USD
-60.79% -61%
2152
196 Biểu tượng logo của DAOBAO DAOBAO
02/2022 / BNB Blockchain
BAO *
0,0000055866 USD
0,1302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.195.010.404
0 USD
-60.68% -61%
9889
197 Biểu tượng logo của StarTerra StarTerra
08/2021 / Terra Blockchain
STT *
0,0038094564 USD
89 đ
126.224 USD
33.134.374 (33%)
Tổng: 100.000.000
2.868 USD
-60.52% -61%
2209
198 Biểu tượng logo của Solcubator Solcubator
10/2021 / Solana Blockchain
SOLC *
0,0000946077 USD
2,2053 đ
0 USD
N/A
219 USD
-60.49% -60%
7362
199 Biểu tượng logo của Galactrum Galactrum
01/2018
ORE
0,0006001907 USD
13,9904 đ
3.076 USD
5.124.807 (20%)
Tổng: 26.280.000
0 USD
-60.35% -60%
2760
200 Biểu tượng logo của YYE Energy YYE Energy
11/2021 / BNB Blockchain
YYE *
0,0003469542 USD
8,0875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
14.729 USD
-60.35% -60%
5098
201 Biểu tượng logo của Buzzshow Buzzshow
05/2020 / Ethereum Blockchain
GLDY *
0,0074971055 USD
175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
119 USD
-60.31% -60%
7629
202 Biểu tượng logo của CROWD CROWD
03/2022 / Ethereum Blockchain
CWD *
0,0092175059 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
7.919.510 USD
-59.90% -60%
2847
203 Biểu tượng logo của Lendefi (old) Lendefi (old)
04/2021 / Ethereum Blockchain
LDFI *
0,0971139272 USD
2.264 đ
516.552 USD
5.319.029 (53%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-59.69% -60%
1924
204 Biểu tượng logo của Myriad Social Myriad Social
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
MYRIA *
0,0006184463 USD
14,4160 đ
0 USD
N/A
0 USD
-59.55% -60%
9965
205 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019 / Secret Blockchain
LUNA *
0,00018093 USD
4,2175 đ
1.175.347.116 USD
6.535.190.344.522 (95%)
Tổng: 6.907.146.699.478
1.269.844.702 USD
-59.5% -60%
59
206 Biểu tượng logo của CHHIPSCOIN CHHIPSCOIN
04/2022 / TRON Blockchain
CHH *
0,0028379775 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999.999.999
8.051 USD
-59.41% -59%
5393
207 Biểu tượng logo của Utopia (utility Token) Utopia (utility Token)
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
UTO *
0,16 USD
3.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
2.077 USD
-59.22% -59%
6155
208 Biểu tượng logo của Mirrored Nio Mirrored Nio
01/2022 / Terra Blockchain
MNIO *
1,33 USD
31.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.209
41 USD
-59.02% -59%
7996
209 Biểu tượng logo của ShibaDoge ShibaDoge
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.743.091 USD
-58.95% -59%
2985
210 Biểu tượng logo của Croki Croki
04/2022 / Cronos Blockchain
$CROKI *
0,0000724611 USD
1,6891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.509 USD
-58.94% -59%
5361
211 Biểu tượng logo của Metroverse Metroverse
03/2022 / Ethereum Blockchain
MET *
0,0076660859 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.524.509
19.090 USD
-58.74% -59%
4966
212 Biểu tượng logo của Oceans Finance Oceans Finance
04/2022 / BNB Blockchain
OCEANS *
0,49 USD
11.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
68.030 USD
-58.70% -59%
4201
213 Biểu tượng logo của AnchorUST AnchorUST
01/2022 / Terra Blockchain
AUST *
0,0757057367 USD
1.765 đ
0 USD
N/A
2.846 USD
-58.66% -59%
5957
214 Biểu tượng logo của TheHappyCoin TheHappyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HAPPY *
0,0000000295 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
350.995 USD
-58.47% -58%
3003
215 Biểu tượng logo của UltimoGG UltimoGG
07/2021 / BNB Blockchain
ULTGG *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-58.41% -58%
9097
216 Biểu tượng logo của Beetlecoin Beetlecoin
09/2018 / BNB Blockchain
BEET *
0,0000804593 USD
1,8755 đ
23.331 USD
289.976.276 (58%)
Tổng: 500.000.000
1.523 USD
-58.33% -58%
2568
217 Biểu tượng logo của STRAKS STRAKS
01/2018
STAK
0,0002400763 USD
5,5962 đ
5.728 USD
23.858.907 (16%)
Tổng: 150.000.000
1 USD
-58.26% -58%
2730
218 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
11.326 USD
263.999.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
113 USD
-58.25% -58%
7651
219 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
12/2021
PHX
0,0524250013 USD
1.222 đ
0 USD
N/A
0 USD
-58.11% -58%
9625
220 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
162,84 USD
3.795.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
776 USD
-58.07% -58%
6699
221 Biểu tượng logo của UNIVERSE ISLAND UNIVERSE ISLAND
12/2021 / BNB Blockchain
UIM *
0,0000543006 USD
1,2657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.500 USD
-57.75% -58%
5499
222 Biểu tượng logo của Blizz Finance Blizz Finance
11/2021 / Avalanche Blockchain
BLZZ *
0,0006487666 USD
15,1227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.556.724
19.120 USD
-57.67% -58%
4965
223 Biểu tượng logo của Zippie Zippie
05/2018 / Ethereum Blockchain
ZIPT *
0,0012038736 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14 USD
-57.56% -58%
8135
224 Biểu tượng logo của Valkyrie Protocol Valkyrie Protocol
10/2021 / Terra Blockchain
VKR *
0,001199997 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.445 USD
-57.55% -58%
5592
225 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0009002861 USD
20,9857 đ
12.415 USD
13.790.433 (66%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-57.52% -58%
2643
226 Biểu tượng logo của Blockster Blockster
11/2021 / Ethereum Blockchain
BXR *
0,0847857135 USD
1.976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.302 USD
-57.36% -57%
6508
227 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
20,32 USD
473.680 đ
95.539 USD
4.702
1.693 USD
-57.25% -57%
2288
228 Biểu tượng logo của FLOKI METAVERSE FLOKI METAVERSE
11/2021 / BNB Blockchain
FLMT *
0,0000003167 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5.598 USD
-57.23% -57%
5576
229 Biểu tượng logo của dHealth dHealth
11/2021 / Ethereum Blockchain
DHP *
0,0092778425 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
568.555 USD
-57.00% -57%
3251
230 Biểu tượng logo của Digex Digex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIGEX *
0,0000306249 USD
0,7139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
50 USD
-56.95% -57%
7947
231 Biểu tượng logo của ROBBY ROBBY
05/2022 / Ethereum Blockchain
ROBBY *
0,0204329704 USD
476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
20.576 USD
-56.63% -57%
4909
232 Biểu tượng logo của ASSARA ASSARA
05/2022 / BNB Blockchain
ASSA *
0,0000137938 USD
0,3215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
58.425 USD
-56.59% -57%
4292
233 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
14,48 USD
337.505 đ
75.553 USD
5.218
476 USD
-56.58% -57%
2358
234 Biểu tượng logo của Teddy Doge Teddy Doge
02/2022 / BNB Blockchain
TEDDY *
0,0002304353 USD
5,3714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
3.317.135 USD
-56.55% -57%
2895
235 Biểu tượng logo của SwinCoin SwinCoin
11/2021 / BNB Blockchain
SWIN *
0,0010096447 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.488 USD
-56.51% -57%
4765
236 Biểu tượng logo của Sukuna Inu Sukuna Inu
05/2022 / BNB Blockchain
SUKUNA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
123.675 USD
-56.42% -56%
3870
237 Biểu tượng logo của MintySwap MintySwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MINTYS *
0,0089204579 USD
208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.577 USD
-56.15% -56%
5135
238 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,34 USD
7.898 đ
1.980.707 USD
5.845.745
800 USD
-56.08% -56%
1297
239 Biểu tượng logo của Artube Artube
12/2021 / Klaytn Blockchain
ATT *
0,0006523374 USD
15,2060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
14.696 USD
-56.01% -56%
5099
240 Biểu tượng logo của eBlockStock eBlockStock
10/2021 / Ethereum Blockchain
EBSO *
0,0144848099 USD
338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
23 USD
-55.99% -56%
8079
241 Biểu tượng logo của Generous Robots DAO Generous Robots DAO
03/2022 / Solana Blockchain
GEAR *
0,39 USD
9.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.931.160
26.691 USD
-55.68% -56%
4760
242 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,000120045 USD
2,7982 đ
276.641 USD
2.304.475.535 (43%)
Tổng: 5.343.335.670
1.554 USD
-55.65% -56%
1974
243 Biểu tượng logo của VIRAL VIRAL
04/2022 / Ethereum Blockchain
VIRAL *
0,0000413512 USD
0,9639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
706 USD
-55.40% -55%
6750
244 Biểu tượng logo của UnoRe UnoRe
03/2021
UNO
0,52 USD
12.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
4.475.700 USD
-55.15% -55%
2645
245 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
7,05 USD
164.330 đ
98.120 USD
13.918
519 USD
-54.94% -55%
2284
246 Biểu tượng logo của Tartarus Finance Tartarus Finance
03/2022 / Fantom Blockchain
TART *
0,0001169565 USD
2,7263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
207.495 USD
-54.87% -55%
3637
247 Biểu tượng logo của Ninneko (Mata) Ninneko (Mata)
01/2022 / BNB Blockchain
MATA *
0,0006788365 USD
15,8237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.907 USD
-54.84% -55%
4644
248 Biểu tượng logo của Geckolands Geckolands
12/2021 / BNB Blockchain
GEC *
0,0208015283 USD
485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
148 USD
-54.69% -55%
7539
249 Biểu tượng logo của Bitpaid Token Bitpaid Token
04/2022 / BNB Blockchain
BTP *
1,80 USD
41.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000
176.527 USD
-54.63% -55%
3716
250 Biểu tượng logo của Sif Sif
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIF *
0,0544368384 USD
1.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
454.264 USD
-54.60% -55%
3588
251 Biểu tượng logo của SmartCoin (SMRTr) SmartCoin (SMRTr)
10/2021 / Avalanche C-Chain
SMRTR *
0,0044451347 USD
104 đ
0 USD
N/A
1.909.624 USD
-54.59% -55%
3037
252 Biểu tượng logo của basis.markets basis.markets
12/2021 / Solana Blockchain
BASIS *
0,0210047457 USD
490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.050 USD
-54.49% -54%
4675
253 Biểu tượng logo của YetiCoin YetiCoin
11/2021 / Ethereum Blockchain
YETIC *
0,000000001 USD
0,0000 đ
838.235 USD
882.267.270.742.350 (88%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
44.749 USD
-54.44% -54%
1589
254 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0025973619 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-54.38% -54%
8988
255 Biểu tượng logo của LadderCaster LadderCaster
04/2022 / Solana Blockchain
LADA *
0,0059418576 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.226 USD
-54.25% -54%
6492
256 Biểu tượng logo của Mirrored Facebook Inc Mirrored Facebook Inc
02/2021 / Ethereum Blockchain
mFB *
15,81 USD
368.420 đ
0 USD
N/A
1.823 USD
-54.20% -54%
6235
257 Biểu tượng logo của Terbo Game Coin Terbo Game Coin
01/2022 / BNB Blockchain
TGC *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
-54.16% -54%
9682
258 Biểu tượng logo của Gambler Shiba Gambler Shiba
07/2021 / Ethereum Blockchain
GSHIBA *
0,0000000521 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-54.05% -54%
9110
259 Biểu tượng logo của Dumpling Swap Dumpling Swap
06/2021 / BNB Blockchain
SDUMP *
0,0000765386 USD
1,7841 đ
0 USD
N/A
0 USD
-53.98% -54%
9045
260 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / BNB Blockchain
ARNX *
0,0001396373 USD
3,2549 đ
2.793 USD
20.000.000
174 USD
-53.87% -54%
2762
261 Biểu tượng logo của Answerly Answerly
09/2021 / Stellar Blockchain
ANSR *
0,0083096375 USD
194 đ
0 USD
N/A
18 USD
-53.79% -54%
8114
262 Biểu tượng logo của Anti Lockdown Anti Lockdown
05/2021 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0142469873 USD
332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
127.171 USD
-53.73% -54%
3255
263 Biểu tượng logo của The Philosophers Stone The Philosophers Stone
11/2021 / BNB Blockchain
TPOS *
0,0067538716 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
2.497 USD
-53.71% -54%
6033
264 Biểu tượng logo của Plutonians Plutonians
04/2022 / Solana Blockchain
RPC *
0,0006705472 USD
15,6305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
77.736 USD
-53.36% -53%
4117
265 Biểu tượng logo của Mirrored Twitter Mirrored Twitter
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTWTR *
3,02 USD
70.349 đ
56.639 USD
18.767
718 USD
-53.27% -53%
2415
266 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
11/2020
LYR
0,0000426267 USD
0,9936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.485 USD
-53.25% -53%
5366
267 Biểu tượng logo của Solbank Token Solbank Token
09/2021 / Solana Blockchain
SBNK *
0,0010907308 USD
25 đ
0 USD
N/A
0 USD
-53.21% -53%
8430
268 Biểu tượng logo của Metaverse-Dao Metaverse-Dao
05/2022 / BNB Blockchain
METADAO *
0,0026147913 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
35.494 USD
-53.09% -53%
4600
269 Biểu tượng logo của Cryptochrome Cryptochrome
11/2020 / Ethereum Blockchain
CHM *
0,0021533199 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
0 USD
-53.08% -53%
8788
270 Biểu tượng logo của Gale Network Gale Network
04/2022 / BNB Blockchain
GALE *
0,0008454979 USD
19,7086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 345.833.334
4.758 USD
-53.04% -53%
5678
271 Biểu tượng logo của TOKPIE TOKPIE
10/2019 / Ethereum Blockchain
TKP *
0,0211307097 USD
493 đ
606.749 USD
28.714.064 (29%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-52.99% -53%
1701
272 Biểu tượng logo của Yield Parrot Yield Parrot
07/2021 / BNB Blockchain
LORY *
0,005173326 USD
121 đ
0 USD
N/A
3.185 USD
-52.98% -53%
5892
273 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0024700599 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39 USD
-52.88% -53%
8010
274 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000053725 USD
0,1252 đ
39.573 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
-52.81% -53%
2487
275 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0020347188 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
2 USD
-52.59% -53%
8322
276 Biểu tượng logo của Flesh Token Flesh Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
FLESH *
0,0006920501 USD
16,1317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 588.830.000
28 USD
-52.48% -52%
8049
277 Biểu tượng logo của Markaccy Markaccy
09/2020 / Ethereum Blockchain
MKCY *
0,0000154743 USD
0,3607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-52.45% -52%
8733
278 Biểu tượng logo của Race.Top Race.Top
05/2022 / BNB Blockchain
RACE *
0,0000061386 USD
0,1431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.999.999.996
18.896 USD
-52.38% -52%
4971
279 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0005607987 USD
13,0722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.487 USD
-52.34% -52%
4955
280 Biểu tượng logo của Mirrored Square Mirrored Square
12/2021 / Terra Blockchain
MSQ *
6,97 USD
162.438 đ
0 USD
N/A
477 USD
-52.23% -52%
6978
281 Biểu tượng logo của Speed Star STAR Speed Star STAR
04/2022 / Harmony Blockchain
STAR *
0,16 USD
3.779 đ
0 USD
N/A
31.999 USD
-52.21% -52%
4661
282 Biểu tượng logo của Metarea VR Metarea VR
01/2022 / BNB Blockchain
METAREAVR *
0,0014723356 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
430 USD
-52.12% -52%
7040
283 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0084068464 USD
196 đ
1.989.062 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
527 USD
-52.11% -52%
1295
284 Biểu tượng logo của ICDEFI ICDEFI
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ICD *
0,15 USD
3.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
385.968 USD
-52.05% -52%
3621
285 Biểu tượng logo của Infinity DAO Infinity DAO
04/2022 / BNB Blockchain
IND *
3,48 USD
81.202 đ
0 USD
N/A
526.587 USD
-52.05% -52%
3274
286 Biểu tượng logo của Orion Money Orion Money
09/2021 / BNB Blockchain
ORION *
0,0087168795 USD
203 đ
809.458 USD
92.861.038 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
259.913 USD
-51.98% -52%
1603
287 Biểu tượng logo của Redpanda Redpanda
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 441.717.087.252.048.128
324.315 USD
-51.85% -52%
2950
288 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0000201148 USD
0,4689 đ
1.115 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-51.79% -52%
2787
289 Biểu tượng logo của ITO Utility Token ITO Utility Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
IUT *
0,0000402297 USD
0,9378 đ
3.710 USD
92.217.603 (99%)
Tổng: 92.877.603
0 USD
-51.79% -52%
2752
290 Biểu tượng logo của Solanyx Solanyx
12/2021 / Solana Blockchain
SYX *
0,0000036421 USD
0,0849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
-51.57% -52%
7965
291 Biểu tượng logo của Apollo DAO Apollo DAO
01/2022 / Terra Blockchain
APOLLO *
0,0150011234 USD
350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.509 USD
-51.51% -52%
5837
292 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / BNB Blockchain
2LC *
0,0000081694 USD
0,1904 đ
43.005 USD
5.264.187.655 (37%)
Tổng: 14.400.000.000
9.234 USD
-51.50% -52%
2466
293 Biểu tượng logo của Hope token Hope token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HOPE *
0,0010879314 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
746.861 USD
-51.25% -51%
2863
294 Biểu tượng logo của Luni Luni
11/2021 / Terra Blockchain
LUNI *
0,0000093767 USD
0,2186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.414 USD
-51.22% -51%
6399
295 Biểu tượng logo của Shoppi Coin Shoppi Coin
11/2021 / BNB Blockchain
SHOP *
0,0003757689 USD
8,7592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.778 USD
-50.92% -51%
5796
296 Biểu tượng logo của Sadbaby Sadbaby
11/2021 / BNB Blockchain
SDBY *
0,0000004024 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.092.852.177
77 USD
-50.76% -51%
7796
297 Biểu tượng logo của Tank Wars Zone Tank Wars Zone
03/2022 / Fantom Blockchain
TGOLD *
0,0070229122 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
4.470 USD
-50.74% -51%
6308
298 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0006001907 USD
13,9904 đ
3.691 USD
6.148.907 (53%)
Tổng: 11.600.000
0 USD
-50.43% -50%
2753
299 Biểu tượng logo của GravityCoin GravityCoin
06/2015
GXX
0,0003000954 USD
6,9952 đ
2.260 USD
7.529.514
0 USD
-50.43% -50%
2770
300 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0087070909 USD
203 đ
11.232 USD
1.289.991 (92%)
Tổng: 1.395.497
0 USD
-50.40% -50%
2663
301 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
4,78 USD
111.499 đ
239.166 USD
50.000
0 USD
-50.32% -50%
2025
302 Biểu tượng logo của Orne Orne
12/2021 / Terra Blockchain
ORNE *
0,0001180286 USD
2,7512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.999.999
2.517 USD
-50.30% -50%
6228
303 Biểu tượng logo của CRO Predict CRO Predict
04/2022 / Cronos Blockchain
CRP *
0,0902014966 USD
2.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
40.331 USD
-50.01% -50%
4515
304 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,0000999004 USD
2,3287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
121.417 USD
-50.00% -50%
3880
305 Biểu tượng logo của 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHIBULL *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
73 USD
-50.00% -50%
7821
306 Biểu tượng logo của Oracle System Oracle System
09/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0000099899 USD
0,2329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-50.00% -50%
8315
307 Biểu tượng logo của USNOTA USNOTA
12/2021 / XDC Network Blockchain
USNOTA *
0,15 USD
3.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
31 USD
-49.99% -50%
8042
308 Biểu tượng logo của SafeEarth SafeEarth
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAFEEARTH *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.294.413.228.759
2 USD
-49.87% -50%
8324
309 Biểu tượng logo của KnoxEdge Market KnoxEdge Market
10/2021 / Ethereum Blockchain
KNX *
0,0087255583 USD
203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.299 USD
-49.78% -50%
6949
310 Biểu tượng logo của Max Revive Max Revive
01/2022 / Ethereum Blockchain
MAXR *
0,0001250542 USD
2,9150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.996
33.881 USD
-49.71% -50%
4626
311 Biểu tượng logo của Defira Defira
02/2022 / Harmony Blockchain
FIRA *
1,31 USD
30.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
235.851 USD
-49.54% -50%
3584
312 Biểu tượng logo của Milktea.finance Milktea.finance
04/2021 / BNB Blockchain
MTF *
0,0001008975 USD
2,3519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.111.866
0 USD
-49.50% -50%
8993
313 Biểu tượng logo của CareCoin CareCoin
03/2022 / BNB Blockchain
CARES *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000.000.000
110.113 USD
-48.82% -49%
3928
314 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
25,80 USD
601.386 đ
140.943 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
27.771 USD
-48.81% -49%
2176
315 Biểu tượng logo của Pomicoin Pomicoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
POMI *
0,0000008491 USD
0,0198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.000.000
175 USD
-48.79% -49%
7468
316 Biểu tượng logo của ARTL ARTL
04/2022
ARTL
0,14 USD
3.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121.741 USD
-48.63% -49%
3878
317 Biểu tượng logo của Less Network Less Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
LESS *
0,0001598324 USD
3,7257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
9.167 USD
-48.55% -49%
5319
318 Biểu tượng logo của Tranquil Finance Tranquil Finance
11/2021 / Harmony Blockchain
TRANQ *
0,0589942045 USD
1.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
108.463 USD
-48.51% -49%
3939
319 Biểu tượng logo của Education Ecosystem Education Ecosystem
03/2018 / Ethereum Blockchain
LEDU *
0,0020384651 USD
48 đ
482.526 USD
236.710.413 (65%)
Tổng: 362.983.094
417 USD
-48.30% -48%
1776
320 Biểu tượng logo của CryptoLion CryptoLion
10/2021 / BNB Blockchain
CLION *
0,0006894098 USD
16,0701 đ
0 USD
N/A
14.983 USD
-48.28% -48%
5087
321 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
20,02 USD
466.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
0 USD
-48.12% -48%
8881
322 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,000314494 USD
7,3309 đ
387.429 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
134 USD
-48.04% -48%
1847
323 Biểu tượng logo của Oxfinance Oxfinance
05/2022 / BNB Blockchain
OXFI *
0,23 USD
5.466 đ
0 USD
N/A
14.537 USD
-48.02% -48%
5103
324 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0060687186 USD
141 đ
0 USD
N/A
1.792 USD
-48.01% -48%
6246
325 Biểu tượng logo của Prism pLUNA Prism pLUNA
03/2022 / Terra Blockchain
PLUNA *
0,0003360531 USD
7,8334 đ
0 USD
N/A
3 USD
-47.98% -48%
8299
326 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000072128 USD
0,1681 đ
104.364 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
-47.68% -48%
2264
327 Biểu tượng logo của Daikokuten Sama Daikokuten Sama
10/2021 / BNB Blockchain
DKKS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000.000.000
0 USD
-47.57% -48%
9236
328 Biểu tượng logo của GoldeFy GoldeFy
03/2022 / BNB Blockchain
GOD *
0,0361901222 USD
844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
50.170 USD
-47.46% -47%
4395
329 Biểu tượng logo của CoinZoom CoinZoom
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZOOM *
0,0217958242 USD
508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
-47.45% -47%
8628
330 Biểu tượng logo của DeFIRE DeFIRE
05/2021 / Ethereum Blockchain
CWAP *
0,0317398122 USD
740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.307 USD
-47.43% -47%
5602
331 Biểu tượng logo của Brainiac Farm Brainiac Farm
12/2021 / Ethereum Blockchain
BRAINS *
0,0026652582 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.065.845
113 USD
-47.40% -47%
7649
332 Biểu tượng logo của POP POP
05/2021 / Ethereum Blockchain
POP! *
0,0050248244 USD
117 đ
0 USD
N/A
0 USD
-47.35% -47%
9000
333 Biểu tượng logo của Will Liu Will Liu
05/2022 / BNB Blockchain
LIU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.273.240 USD
-46.98% -47%
3045
334 Biểu tượng logo của DeltaFlip DeltaFlip
01/2022 / BNB Blockchain
DELTAF *
0,0001740751 USD
4,0577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
630 USD
-46.94% -47%
6821
335 Biểu tượng logo của Dead Knight Metaverse Dead Knight Metaverse
03/2022 / Solana Blockchain
DKM *
0,0086815451 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
493 USD
-46.79% -47%
6957
336 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0003001015 USD
6,9954 đ
155.423 USD
517.902.907 (46%)
Tổng: 1.129.842.156
10.567 USD
-46.74% -47%
2145
337 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / BNB Blockchain
SEED *
12,71 USD
296.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
0 USD
-46.72% -47%
9098
338 Biểu tượng logo của KelVPN KelVPN
04/2021 / Ethereum Blockchain
KEL *
0,0015321614 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.371 USD
-46.71% -47%
6428
339 Biểu tượng logo của smolting inu smolting inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SMOL *
1,77 USD
41.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.996
48.897 USD
-46.54% -47%
4404
340 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
211,13 USD
4.921.480 đ
149.355 USD
707
7.555 USD
-46.49% -46%
2162
341 Biểu tượng logo của Uzumaki Inu Uzumaki Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
UZUMAKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-46.45% -46%
9209
342 Biểu tượng logo của Liti Capital Liti Capital
07/2021 / Ethereum Blockchain
WLITI *
0,0021120732 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
970.950 USD
-46.43% -46%
3105
343 Biểu tượng logo của BoomSpace BoomSpace
02/2022 / BNB Blockchain
SPACE *
0,0163168342 USD
380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
80.921 USD
-46.42% -46%
4088
344 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0002197809 USD
5,1231 đ
322.837 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
23 USD
-46.34% -46%
1905
345 Biểu tượng logo của La Casa De Papel La Casa De Papel
11/2021 / BNB Blockchain
LCDP *
0,0000031868 USD
0,0743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000
494 USD
-46.29% -46%
6956
346 Biểu tượng logo của Libero Financial Libero Financial
02/2022 / BNB Blockchain
LIBERO *
0,0004098394 USD
9,5534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
181.346 USD
-46.22% -46%
3704
347 Biểu tượng logo của ONE PIECE ONE PIECE
10/2021 / Ethereum Blockchain
ONEPIECE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
653 USD
-46.14% -46%
6800
348 Biểu tượng logo của Snail Trail Snail Trail
05/2022 / Avalanche Blockchain
SLIME *
0,0339320499 USD
791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.497 USD
-45.94% -46%
5362
349 Biểu tượng logo của Coin Fast Alert V2 Coin Fast Alert V2
03/2022 / BNB Blockchain
CFA *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
29 USD
-45.94% -46%
8050
350 Biểu tượng logo của Royale Finance Royale Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROYA *
0,0051479108 USD
120 đ
252.097 USD
48.970.653 (68%)
Tổng: 72.000.000
9.387 USD
-45.83% -46%
2010
351 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,000969034 USD
22,5882 đ
155.070 USD
160.025.699 (27%)
Tổng: 600.000.000
84 USD
-45.81% -46%
2146
352 Biểu tượng logo của MetaMounts MetaMounts
12/2021 / Solana Blockchain
MOUNT *
0,0000457098 USD
1,0655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
0 USD
-45.74% -46%
9584
353 Biểu tượng logo của Meta Age of Empires Meta Age of Empires
04/2022 / BNB Blockchain
MAOE *
0,0135978385 USD
317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
419 USD
-45.73% -46%
7053
354 Biểu tượng logo của StepG StepG
05/2022 / BNB Blockchain
STEPG *
0,0133328821 USD
311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000.000
504.854 USD
-45.61% -46%
3287
355 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / BNB Blockchain
MBD *
0,00408585 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
5.589 USD
-45.54% -46%
5578
356 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0006602098 USD
15,3895 đ
27.955 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
37 USD
-45.48% -45%
2542
357 Biểu tượng logo của GameX GameX
07/2021 / BNB Blockchain
GMX *
0,0000799188 USD
1,8629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
-45.44% -45%
8175
358 Biểu tượng logo của AI Doctor AI Doctor
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIDOC *
0,0000348111 USD
0,8114 đ
27.075 USD
777.777.776 (100%)
Tổng: 777.777.777
307 USD
-45.24% -45%
2545
359 Biểu tượng logo của SurfMoon SurfMoon
11/2021 / BNB Blockchain
SURFMOON *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-45.20% -45%
9338
360 Biểu tượng logo của Florida Man Florida Man
12/2021 / BNB Blockchain
FMAN *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.947 USD
-45.18% -45%
6198
361 Biểu tượng logo của VIKTAMA VIKTAMA
04/2022 / Ethereum Blockchain
VIK *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
113 USD
-45.00% -45%
7645
362 Biểu tượng logo của MenaPay MenaPay
06/2019 / Ethereum Blockchain
MPAY *
0,0004995021 USD
11,6434 đ
67.002 USD
134.138.176 (34%)
Tổng: 400.000.000
0 USD
-44.98% -45%
2379
363 Biểu tượng logo của XEUS XEUS
11/2021 / BNB Blockchain
XEUS *
0,16 USD
3.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.989
289 USD
-44.95% -45%
7220
364 Biểu tượng logo của BCSSTAR BCSSTAR
05/2022 / BNB Blockchain
BCSS *
0,0007388588 USD
17,2228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.181 USD
-44.92% -45%
4699
365 Biểu tượng logo của ShibaSpaceToken ShibaSpaceToken
05/2022 / BNB Blockchain
SST *
0,0030060322 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.823 USD
-44.88% -45%
5477
366 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION (DC) DATACHAIN FOUNDATION (DC)
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0845597046 USD
1.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.186 USD
-44.73% -45%
4197
367 Biểu tượng logo của Memeverse Memeverse
03/2022 / BNB Blockchain
MEME *
0,0147651854 USD
344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
14.108 USD
-44.68% -45%
5115
368 Biểu tượng logo của DefiDollar DefiDollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUSD *
0,53 USD
12.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.836.252
207.300 USD
-44.62% -45%
3638
369 Biểu tượng logo của Neurotoken Neurotoken
02/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,003077569 USD
72 đ
242.841 USD
78.906.618 (79%)
Tổng: 99.987.500
1 USD
-44.56% -45%
2020
370 Biểu tượng logo của FreshCut Diamond FreshCut Diamond
03/2022 / Polygon Blockchain
FCD *
0,0352924889 USD
823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143.114 USD
-44.56% -45%
3799
371 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / BNB Blockchain
LIT *
0,002011483 USD
47 đ
71.492 USD
35.542.029 (27%)
Tổng: 130.039.257
279 USD
-44.55% -45%
2370
372 Biểu tượng logo của Pulse Predictions Market Pulse Predictions Market
10/2021 / Ethereum Blockchain
PULSE *
0,0416211835 USD
970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
969 USD
-44.55% -45%
6602
373 Biểu tượng logo của DarleyGo Essence DarleyGo Essence
03/2022 / Solana Blockchain
DGE *
0,0238657656 USD
556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.868 USD
-44.49% -44%
5543
374 Biểu tượng logo của DOJO DOJO
07/2021 / Huobi Token Blockchain
DOJO *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
186 USD
-44.48% -44%
7440
375 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,00000005 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
25 USD
-44.44% -44%
8068
376 Biểu tượng logo của Ballswapper Accelerator Reflection Token - BART Ballswapper Accelerator Reflection Token - BART
11/2021
BART
0,00000005 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
134.275 USD
-44.44% -44%
4059
377 Biểu tượng logo của Club Donkey Club Donkey
09/2021 / BNB Blockchain
CDONK *
0,0005624287 USD
13,1102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
9.885 USD
-44.31% -44%
5296
378 Biểu tượng logo của Pleasure Coin Pleasure Coin
05/2021 / Polygon Blockchain
NSFW *
0,0000983347 USD
2,2922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
178.208 USD
-43.98% -44%
3710
379 Biểu tượng logo của Pudgy Pups Club[new] Pudgy Pups Club[new]
03/2022 / BNB Blockchain
PUPS *
0,0000002267 USD
0,0053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-43.83% -44%
9919
380 Biểu tượng logo của CryptoFlix CryptoFlix
04/2022 / BNB Blockchain
CFLIX *
0,0271417236 USD
633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
17.586 USD
-43.75% -44%
5009
381 Biểu tượng logo của Xtremcoin Xtremcoin
12/2021 / Ethereum Blockchain
XTR *
0,54 USD
12.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.231.453
33.700 USD
-43.64% -44%
4629
382 Biểu tượng logo của Nobunaga Token, NBNG Nobunaga Token, NBNG
06/2021 / Ethereum Blockchain
NBNG *
0,0203578078 USD
475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
221.874 USD
-43.58% -44%
3925
383 Biểu tượng logo của HeroesTD HeroesTD
11/2021 / BNB Blockchain
HTD *
0,012090645 USD
282 đ
281.090 USD
23.248.538 (5%)
Tổng: 468.000.000
76.439 USD
-43.52% -44%
1966
384 Biểu tượng logo của FiboDex FiboDex
03/2022 / BNB Blockchain
FIBO *
0,0000000237 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
23.338 USD
-43.36% -43%
4838
385 Biểu tượng logo của Oxy-Fi Oxy-Fi
03/2022 / Avalanche Blockchain
OXY *
0,0505953213 USD
1.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
-43.35% -43%
9903
386 Biểu tượng logo của Ring Ring
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RING *
8,16 USD
190.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 349.852
0 USD
-43.23% -43%
9690
387 Biểu tượng logo của Tendies Tendies
07/2020 / Ethereum Blockchain
TEND *
0,005618589 USD
131 đ
42.120 USD
7.496.632 (86%)
Tổng: 8.681.986
1 USD
-43.18% -43%
2470
388 Biểu tượng logo của BBS Network BBS Network
02/2022 / Ethereum Blockchain
BBS *
0,0345096524 USD
804 đ
1.995.236 USD
57.816.751 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
68.211 USD
-43.18% -43%
1292
389 Biểu tượng logo của Tremendous Coin Tremendous Coin
12/2021 / BNB Blockchain
TMDS *
0,0599391204 USD
1.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
-43.17% -43%
9567
390 Biểu tượng logo của Empow Empow
08/2020
EM
0,0020774114 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-43.16% -43%
8670
391 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
0,15 USD
3.458 đ
51.979.345 USD
347.680.514 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
226.585.575 USD
-43.15% -43%
438
392 Biểu tượng logo của EZChain EZChain
04/2022
EZC
0,30 USD
7.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
659 USD
-43.10% -43%
6792
393 Biểu tượng logo của GameAntz GameAntz
05/2022 / BNB Blockchain
GANTZ *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.178 USD
-43.00% -43%
5279
394 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
02/2022 / BNB Blockchain
CTNT *
0,0001665362 USD
3,8820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.358 USD
-42.95% -43%
6074
395 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0005833301 USD
13,5974 đ
51.440 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
11.413 USD
-42.94% -43%
2439
396 Biểu tượng logo của Local Terra Local Terra
03/2022 / Terra Blockchain
LOCAL *
0,0231455172 USD
540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
1.018 USD
-42.88% -43%
6778
397 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0001198782 USD
2,7944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
20 USD
-42.85% -43%
8101
398 Biểu tượng logo của Cylum Finance Cylum Finance
03/2022 / BNB Blockchain
CYM *
0,0193284276 USD
451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
4.454 USD
-42.80% -43%
5713
399 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0003037511 USD
7,0804 đ
47.746 USD
157.187.027 (87%)
Tổng: 179.996.750
108 USD
-42.77% -43%
2453
400 Biểu tượng logo của MoonForce MoonForce
02/2022 / BNB Blockchain
FORCE *
0,000131918 USD
3,0750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-42.73% -43%
9868
401 Biểu tượng logo của DOEX DOEX
12/2021 / Cardano Blockchain
DOEX *
0,0050280808 USD
117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
13.374 USD
-42.72% -43%
5142
402 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
106,12 USD
2.473.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
155.254 USD
-42.68% -43%
3767
403 Biểu tượng logo của MiamiCoin MiamiCoin
06/2021
MIA
0,002148596 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.760.950.000
85.509 USD
-42.64% -43%
4059
404 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
18,73 USD
436.590 đ
8.428.386 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
150.483 USD
-42.57% -43%
838
405 Biểu tượng logo của RISQ Protocol RISQ Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
RISQ *
0,0018980096 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.000.000
9 USD
-42.42% -42%
8185
406 Biểu tượng logo của LatteSwap LatteSwap
10/2021 / BNB Blockchain
LATTE *
0,0007991519 USD
18,6282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.361.687
27 USD
-42.30% -42%
8055
407 Biểu tượng logo của SolAPE Token SolAPE Token
06/2021 / Solana Blockchain
SOLAPE *
0,0026312666 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.142 USD
-42.19% -42%
6141
408 Biểu tượng logo của INU Token INU Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
INU *
0,0003280528 USD
7,6469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
40 USD
-42.17% -42%
8000
409 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Blockchain
WZRD *
0,0772766373 USD
1.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
386.883 USD
-42.09% -42%
3374
410 Biểu tượng logo của Fantastic Protocol SNOWY Token Fantastic Protocol SNOWY Token
03/2022 / Avalanche Blockchain
SNOWY *
0,0048483628 USD
113 đ
0 USD
N/A
333 USD
-42.07% -42%
7160
411 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
2,65 USD
61.704 đ
2.962.912 USD
1.119.294
206.957 USD
-41.97% -42%
1160
412 Biểu tượng logo của bZx Protocol bZx Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
BZRX *
0,0779893217 USD
1.818 đ
34.555.616 USD
443.081.380 (43%)
Tổng: 1.030.000.000
108 USD
-41.95% -42%
500
413 Biểu tượng logo của Age of Tanks Age of Tanks
12/2021 / BNB Blockchain
A.O.T *
0,0068274454 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
11.113 USD
-41.81% -42%
5230
414 Biểu tượng logo của Zeus Node Finance Zeus Node Finance
03/2022 / Avalanche C-Chain
ZEUS *
1,47 USD
34.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.456.743
20.182 USD
-41.79% -42%
5351
415 Biểu tượng logo của FamilyParty FamilyParty
03/2022 / BNB Blockchain
FPC *
0,0417236147 USD
973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.186 USD
-41.75% -42%
5113
416 Biểu tượng logo của Tiger shares Tiger shares
04/2022 / Cronos Blockchain
Tiger *
68,03 USD
1.585.859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.100
81.618 USD
-41.73% -42%
4080
417 Biểu tượng logo của FitScrypt FitScrypt
03/2022 / BNB Blockchain
FIT *
0,0000040584 USD
0,0946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.998
10.563 USD
-41.68% -42%
5253
418 Biểu tượng logo của Qitchain Network Qitchain Network
01/2022
QTC
6,00 USD
139.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
69.244 USD
-41.68% -42%
4546
419 Biểu tượng logo của Tenet Tenet
01/2021 / Ethereum Blockchain
TEN *
0,12 USD
2.838 đ
0 USD
N/A
73 USD
-41.67% -42%
7819
420 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,19 USD
4.439 đ
30.684.576 USD
161.142.314 (61%)
Tổng: 265.000.000
254.289 USD
-41.66% -42%
625
421 Biểu tượng logo của Heal The World Heal The World
03/2022 / Ethereum Blockchain
HEAL *
0,0000005952 USD
0,0139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
107.134 USD
-41.66% -42%
3949
422 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
11/2021 / Ethereum Blockchain
QANX *
0,0124476934 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.000
447.439 USD
-41.63% -42%
3320
423 Biểu tượng logo của Nooft Nooft
03/2022 / Solana Blockchain
NOOFT *
0,001708297 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141.612 USD
-41.63% -42%
3804
424 Biểu tượng logo của Crabada Crabada
11/2021 / Avalanche Blockchain
CRA *
0,11 USD
2.611 đ
13.438.714 USD
119.982.445 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
449.952 USD
-41.61% -42%
730
425 Biểu tượng logo của Kitty Kitty
10/2021 / BNB Blockchain
KIT *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000.000
1.199 USD
-41.54% -42%
6507
426 Biểu tượng logo của PLC Ultima PLC Ultima
02/2022
PLCU
34.448 USD
802.980.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
6.428.597 USD
-41.40% -41%
2853
427 Biểu tượng logo của CryptoCoinPay CryptoCoinPay
04/2022 / Ethereum Blockchain
CCP *
0,0712289936 USD
1.660 đ
0 USD
N/A
59.047 USD
-41.36% -41%
4284
428 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,000399581 USD
9,3142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.501 USD
-41.17% -41%
6357
429 Biểu tượng logo của Matic Launchpad Matic Launchpad
11/2021 / BNB Blockchain
MATICPAD *
0,0003450009 USD
8,0420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
335 USD
-41.14% -41%
7154
430 Biểu tượng logo của MIMOSA MIMOSA
03/2021 / Huobi Token Blockchain
MIMO *
0,0299695602 USD
699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
4.064 USD
-41.14% -41%
5755
431 Biểu tượng logo của Darkness Share Darkness Share
03/2022 / Cronos Blockchain
NESS *
0,0455398862 USD
1.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
58.509 USD
-41.11% -41%
4291
432 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0001000403 USD
2,3319 đ
89.383 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
124 USD
-41.09% -41%
2310
433 Biểu tượng logo của SIN COIN SIN COIN
05/2022 / BNB Blockchain
SIN *
0,0000003871 USD
0,0090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.999.999.997
88 USD
-40.82% -41%
7744
434 Biểu tượng logo của AOK AOK
11/2021
AOK
0,0760227844 USD
1.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.099.999.998
12.810 USD
-40.73% -41%
5168
435 Biểu tượng logo của Speed Star SPEED Speed Star SPEED
04/2022 / Harmony Blockchain
SPEED *
0,0005495668 USD
12,8104 đ
0 USD
N/A
14.268 USD
-40.72% -41%
5110
436 Biểu tượng logo của Blockmason Link Blockmason Link
07/2019 / BNB Blockchain
BLINK *
0,0000888614 USD
2,0714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
5.680 USD
-40.46% -40%
5566
437 Biểu tượng logo của CAT CAT
12/2021 / Avalanche Blockchain
CAT *
2,15 USD
50.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.552
19 USD
-40.43% -40%
8107
438 Biểu tượng logo của HoboNickels HoboNickels
12/2013
HBN
0,0018024381 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
0 USD
-40.40% -40%
8444
439 Biểu tượng logo của gAsp gAsp
11/2020
GASP
0,0035628731 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 114.483.651
0 USD
-40.29% -40%
8424
440 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021 / Ethereum Blockchain
erowan *
0,03282765 USD
765 đ
46.089.103 USD
1.400.256.181
2.010.123 USD
-40.27% -40%
477
441 Biểu tượng logo của Kitty Finance Kitty Finance
12/2021 / Avalanche Blockchain
KITTY *
7,30 USD
170.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145
40 USD
-40.11% -40%
8003
442 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,012594662 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
38.207 USD
-40.03% -40%
4546
443 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,000268585 USD
6,2607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
41 USD
-39.94% -40%
7998
444 Biểu tượng logo của Chip Chip
01/2022 / BNB Blockchain
CHIP *
0,0001474817 USD
3,4378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.150.000.000
842 USD
-39.94% -40%
6661
445 Biểu tượng logo của Solar Bear Solar Bear
11/2021 / Solana Blockchain
SOLBEAR *
0,0000015788 USD
0,0368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
36 USD
-39.90% -40%
8015
446 Biểu tượng logo của Hydraverse Hydraverse
03/2022 / BNB Blockchain
HDV *
0,0024876577 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
50.100 USD
-39.89% -40%
4396
447 Biểu tượng logo của Bitrise Bitrise
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRISE *
0,0000001736 USD
0,0040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
596.099 USD
-39.77% -40%
3440
448 Biểu tượng logo của KaraStar KaraStar
12/2021 / BNB Blockchain
KARA *
1,83 USD
42.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.546.427 USD
-39.69% -40%
3007
449 Biểu tượng logo của United Traders Token United Traders Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
UTT *
0,0390056702 USD
909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.403.131
0 USD
-39.68% -40%
8466
450 Biểu tượng logo của POLARNODES POLARNODES
01/2022 / Avalanche Blockchain
POLAR *
0,23 USD
5.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
92.634 USD
-39.64% -40%
4026
451 Biểu tượng logo của Zodium Zodium
12/2021 / BNB Blockchain
ZODI *
0,0233541525 USD
544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
18.199 USD
-39.63% -40%
4988
452 Biểu tượng logo của Titan Hunters Titan Hunters
11/2021 / BNB Blockchain
TITA *
0,0505855246 USD
1.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.450.501 USD
-39.54% -40%
3018
453 Biểu tượng logo của Hippo Coin Hippo Coin
12/2021 / Solana Blockchain
HIPPO *
0,0000009345 USD
0,0218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.500.000.000
1 USD
-39.52% -40%
8354
454 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,000698016 USD
16,2708 đ
684.405 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
254.261 USD
-39.50% -40%
1658
455 Biểu tượng logo của Satopay Network Satopay Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
STOP *
0,0005417824 USD
12,6289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
58.296 USD
-39.46% -39%
4296
456 Biểu tượng logo của CMF DAO CMF DAO
02/2022 / BNB Blockchain
CMF *
0,0007383128 USD
17,2101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.083 USD
-39.39% -39%
6558
457 Biểu tượng logo của TFL.io TFL.io
08/2017 / Ethereum Blockchain
TFL *
0,30 USD
6.986 đ
1.872.314 USD
6.247.267 (70%)
Tổng: 8.924.667
0 USD
-39.35% -39%
1317
458 Biểu tượng logo của UniMex Network UniMex Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
UMX *
0,12 USD
2.805 đ
1.096.987 USD
9.117.730 (91%)
Tổng: 10.000.000
5.174 USD
-39.33% -39%
1502
459 Biểu tượng logo của Tresor Finance Tresor Finance
03/2022 / BNB Blockchain
$TRESOR *
0,0315341125 USD
735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 349.776
461 USD
-39.30% -39%
6998
460 Biểu tượng logo của xMooney xMooney
11/2021 / BNB Blockchain
XM *
0,000072785 USD
1,6966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
142 USD
-39.26% -39%
7549
461 Biểu tượng logo của Caesar Finance Caesar Finance
02/2022 / Avalanche Blockchain
CAESAR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.121.105.639
1 USD
-39.06% -39%
8345
462 Biểu tượng logo của XQuake XQuake
12/2021 / XRP Blockchain
XQK *
0,0000015784 USD
0,0368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
51 USD
-38.99% -39%
7930
463 Biểu tượng logo của Piggy Finance Piggy Finance
10/2021 / BNB Blockchain
PIGGY *
0,0009500529 USD
22,1457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.371 USD
-38.60% -39%
4424
464 Biểu tượng logo của Maison Capital Maison Capital
10/2021 / BNB Blockchain
MSN *
0,0228970733 USD
534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.321 USD
-38.55% -39%
6089
465 Biểu tượng logo của Rocket Vault-RocketX Rocket Vault-RocketX
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,16 USD
3.757 đ
10.416.432 USD
64.625.493 (65%)
Tổng: 100.000.000
760.754 USD
-38.53% -39%
1132
466 Biểu tượng logo của THORWallet THORWallet
12/2021 / Ethereum Blockchain
TGT *
0,0307983183 USD
718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
144.778 USD
-38.48% -38%
4060
467 Biểu tượng logo của Space Hamster Space Hamster
10/2021 / Solana Blockchain
HAMS *
0,0002554505 USD
5,9545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 525.000.000
0 USD
-38.37% -38%
9213
468 Biểu tượng logo của Shar Pei (PUPPY) Shar Pei (PUPPY)
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PUPPY *
0,0181539347 USD
423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.366 USD
-38.34% -38%
5160
469 Biểu tượng logo của DarkOpera Finance DarkOpera Finance
05/2022 / Fantom Blockchain
DARKO *
1,26 USD
29.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.001.000
263.502 USD
-38.25% -38%
3523
470 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZIK *
0,0196084528 USD
457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
206.924 USD
-38.24% -38%
3639
471 Biểu tượng logo của Xfinite Entertainment Token Xfinite Entertainment Token
09/2021 / Algorand Blockchain
XET *
0,0083840256 USD
195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
1.095.556 USD
-38.18% -38%
3081
472 Biểu tượng logo của Cardiocoin Cardiocoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CRDC *
0,0079840409 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
147.181 USD
-38.08% -38%
3785
473 Biểu tượng logo của Arabian Doge Arabian Doge
04/2022 / BNB Blockchain
$ADOGE *
0,0000572427 USD
1,3343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
9.491 USD
-37.95% -38%
5311
474 Biểu tượng logo của UNIREALCHAIN UNIREALCHAIN
11/2021 / BNB Blockchain
UNR *
0,0048051195 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-37.93% -38%
8439
475 Biểu tượng logo của GameYoo GameYoo
03/2022
GYC
0,0121578801 USD
283 đ
0 USD
N/A
68.931 USD
-37.84% -38%
4187
476 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / BNB Blockchain
UTED *
0,0279715895 USD
652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
133 USD
-37.77% -38%
7573
477 Biểu tượng logo của TradeStars TradeStars
05/2021 / Ethereum Blockchain
TSX *
0,0203290521 USD
474 đ
275.431 USD
13.548.646 (14%)
Tổng: 100.000.000
60.620 USD
-37.67% -38%
1978
478 Biểu tượng logo của DEXTF Protocol DEXTF Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEXTF *
0,21 USD
5.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
118.857 USD
-37.60% -38%
4316
479 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000088548 USD
0,2064 đ
819.067 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-37.57% -38%
1599
480 Biểu tượng logo của Ecochaintoken Ecochaintoken
09/2021 / BNB Blockchain
ECT *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.040 USD
-37.38% -37%
6165
481 Biểu tượng logo của Exp Exp
03/2022 / Ethereum Blockchain
EXP *
0,15 USD
3.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.068
0 USD
-37.36% -37%
9921
482 Biểu tượng logo của Quidd Quidd
09/2021 / Ethereum Blockchain
QUIDD *
0,12 USD
2.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
772.662 USD
-37.32% -37%
3157
483 Biểu tượng logo của SIMBA Storage Token SIMBA Storage Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
SST *
0,0914702748 USD
2.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
162.045 USD
-37.19% -37%
3747
484 Biểu tượng logo của Pulse Token Pulse Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
PULSE *
0,14 USD
3.308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.057 USD
-37.19% -37%
5486
485 Biểu tượng logo của Mercor Finance Mercor Finance
05/2021 / BNB Blockchain
MRCR *
0,0047656685 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.292 USD
-37.18% -37%
5147
486 Biểu tượng logo của ETHAX ETHAX
05/2022 / BNB Blockchain
ETHAX *
0,11 USD
2.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.008
261.338 USD
-37.18% -37%
3528
487 Biểu tượng logo của Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
IIC *
0,0000019216 USD
0,0448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3 USD
-37.14% -37%
8305
488 Biểu tượng logo của Jungle Jungle
01/2022 / Solana Blockchain
JUNGLE *
0,0532917994 USD
1.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-37.08% -37%
9755
489 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
3,18 USD
74.038 đ
210.975 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
72 USD
-37.02% -37%
2066
490 Biểu tượng logo của Blizzard Network Blizzard Network
09/2021 / Avalanche Blockchain
BLIZZ *
0,0090633935 USD
211 đ
4.894 USD
540.000 (90%)
Tổng: 600.000
0 USD
-37.02% -37%
2740
491 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000000499 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
1.493 USD
-36.96% -37%
6362
492 Biểu tượng logo của Loop Finance Loop Finance
10/2021 / Terra Blockchain
LOOP *
0,0009899307 USD
23,0753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.664 USD
-36.95% -37%
5302
493 Biểu tượng logo của ArtWallet ArtWallet
10/2021 / Ethereum Blockchain
1ART *
0,15 USD
3.524 đ
13.486.949 USD
89.223.234 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
342.614 USD
-36.89% -37%
866
494 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche Blockchain
FITFI *
0,17 USD
3.988 đ
51.905.398 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
27.655.402 USD
-36.86% -37%
439
495 Biểu tượng logo của ElonBank ElonBank
03/2022 / BNB Blockchain
ELONBANK *
0,95 USD
22.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 347.604
4.915 USD
-36.77% -37%
5657
496 Biểu tượng logo của 0x_nodes 0x_nodes
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIOS *
0,30 USD
7.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.678 USD
-36.73% -37%
5487
497 Biểu tượng logo của Artemis Protocol Artemis Protocol
01/2022 / Harmony Blockchain
MIS *
0,0026081524 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.217.855
1.957 USD
-36.71% -37%
6195
498 Biểu tượng logo của Alpha Kongs Club Alpha Kongs Club
04/2022 / Ethereum Blockchain
AKC *
0,34 USD
8.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
48.174 USD
-36.69% -37%
4415
499 Biểu tượng logo của Takemichi Inu Takemichi Inu
05/2022 / Ethereum Blockchain
TAKE *
0,0000004068 USD
0,0095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
22.133 USD
-36.60% -37%
4864
500 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,0017152901 USD
40 đ
21.603 USD
12.594.379 (60%)
Tổng: 21.000.000
1.219 USD
-36.50% -37%
2581
501 Biểu tượng logo của Bagus Wallet Bagus Wallet
10/2021 / BNB Blockchain
BG *
0,0001008942 USD
2,3518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3 USD
-36.47% -36%
8287
502 Biểu tượng logo của GOLDMONEY GOLDMONEY
10/2021 / BNB Blockchain
GDM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001.000.000.000
4 USD
-36.47% -36%
8273
503 Biểu tượng logo của Forge Finance Forge Finance
04/2022 / BNB Blockchain
FORGE *
0,0161760218 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
12.306 USD
-36.47% -36%
5184
504 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,0030009536 USD
70 đ
1.549 USD
516.268 (2%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-36.41% -36%
2779
505 Biểu tượng logo của TAP FANTASY TAP FANTASY
01/2022 / BNB Blockchain
TAP *
0,02608065 USD
608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.702.844 USD
-36.32% -36%
2988
506 Biểu tượng logo của Nomadland Nomadland
04/2022 / BNB Blockchain
NOMAD *
0,0189049808 USD
441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.231 USD
-36.29% -36%
4585
507 Biểu tượng logo của Fame MMA Fame MMA
05/2022 / BNB Blockchain
FAME *
0,0671030433 USD
1.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.909.194.789
703.191 USD
-36.26% -36%
3178
508 Biểu tượng logo của Scream Scream
08/2021 / Fantom Blockchain
SCREAM *
4,45 USD
103.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
915.671 USD
-36.20% -36%
3116
509 Biểu tượng logo của Magnet DAO Magnet DAO
01/2022 / Avalanche C-Chain
MAG *
1,26 USD
29.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
991.397 USD
-36.08% -36%
3311
510 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,34 USD
31.238 đ
19.748.623 USD
14.736.400
7.220 USD
-36.04% -36%
635
511 Biểu tượng logo của Church Dao Church Dao
04/2022 / Ethereum Blockchain
CHURCH *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
36.169 USD
-36.00% -36%
4587
512 Biểu tượng logo của Scientix Scientix
09/2021 / BNB Blockchain
SCIX *
0,0493130217 USD
1.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.313.000
59 USD
-35.89% -36%
7890
513 Biểu tượng logo của ZINC ZINC
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZINC *
0,00155713 USD
36 đ
8.694 USD
5.583.588 (24%)
Tổng: 22.879.999
53 USD
-35.88% -36%
2697
514 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,0066020979 USD
154 đ
60.379 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
10 USD
-35.86% -36%
2406
515 Biểu tượng logo của 0xDAO V2 0xDAO V2
03/2022 / Fantom Blockchain
OXD V2 *
0,33 USD
7.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.324.605
7.569 USD
-35.75% -36%
5419
516 Biểu tượng logo của Joltify Joltify
04/2022 / BNB Blockchain
JOLT *
0,0526047869 USD
1.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
485 USD
-35.72% -36%
6969
517 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,002992845 USD
70 đ
964.369 USD
322.224.746 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
296.717 USD
-35.69% -36%
1539
518 Biểu tượng logo của StepD StepD
04/2022 / BNB Blockchain
STEPD *
0,0001448697 USD
3,3769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
165.230 USD
-35.68% -36%
3738
519 Biểu tượng logo của iTrust.Finance iTrust.Finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
ITG *
0,0062211397 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.216 USD
-35.66% -36%
4751
520 Biểu tượng logo của BRCP TOKEN BRCP TOKEN
10/2021
BRCP
0,0932022594 USD
2.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
9 USD
-35.65% -36%
8194
521 Biểu tượng logo của Agora Token Agora Token
02/2022 / Cronos Blockchain
AGO *
0,0056871263 USD
133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.745.272
7.963 USD
-35.59% -36%
5398
522 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,12 USD
2.799 đ
28.686.801 USD
238.942.700 (20%)
Tổng: 1.200.000.000
103.263 USD
-35.56% -36%
545
523 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0007802479 USD
18,1876 đ
25.107 USD
32.177.915
0 USD
-35.56% -36%
2556
524 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
56,61 USD
1.319.671 đ
10.971.586 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
251.624 USD
-35.51% -36%
778
525 Biểu tượng logo của CryptoDiceHero CryptoDiceHero
11/2021 / BNB Blockchain
HRO *
0,0001299835 USD
3,0299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
690 USD
-35.46% -35%
6765
526 Biểu tượng logo của Sheesha Finance Polygon Sheesha Finance Polygon
01/2022 / Polygon Blockchain
MSHEESHA *
0,0017731665 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
84.403 USD
-35.45% -35%
4066
527 Biểu tượng logo của Pokmonsters Pokmonsters
10/2021 / BNB Blockchain
POK *
0,0014984286 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
1.295 USD
-35.41% -35%
6421
528 Biểu tượng logo của Virtual Tourist Virtual Tourist
04/2022 / BNB Blockchain
VT *
0,0316858975 USD
739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
220.155 USD
-35.38% -35%
3609
529 Biểu tượng logo của MMM7 MMM7
12/2021 / TRON Blockchain
MMM7 *
0,0628810974 USD
1.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
112.767 USD
-35.35% -35%
3919
530 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020 / BNB Blockchain
MDU *
0,001432545 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-35.34% -35%
8639
531 Biểu tượng logo của FEGtoken FEGtoken
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000049 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.903.550.124.054.200
3.928.541 USD
-35.34% -35%
2628
532 Biểu tượng logo của BabylonDAO BabylonDAO
01/2022 / Solana Blockchain
BBY *
21,53 USD
501.803 đ
0 USD
N/A
0 USD
-35.30% -35%
9686
533 Biểu tượng logo của BNBBack BNBBack
02/2022 / BNB Blockchain
BNBBACK *
0,0005553061 USD
12,9442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
57 USD
-35.27% -35%
7897
534 Biểu tượng logo của Golden Roots Golden Roots
09/2021 / BNB Blockchain
GDR *
0,000053553 USD
1,2483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.495 USD
-35.26% -35%
6361
535 Biểu tượng logo của Mercury Mercury
03/2017 / Waves Blockchain
MER *
0,0005854275 USD
13,6463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-35.24% -35%
8460
536 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0017654372 USD
41 đ
40.427 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
17 USD
-35.20% -35%
2479
537 Biểu tượng logo của GoCryptoMe GoCryptoMe
02/2022 / BNB Blockchain
GCME *
0,0064251829 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
28.546 USD
-35.17% -35%
4724
538 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,0106805412 USD
249 đ
22.263 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
13.534 USD
-35.16% -35%
2574
539 Biểu tượng logo của Uncharted Uncharted
04/2022 / BNB Blockchain
UNC *
0,044816347 USD
1.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.256 USD
-35.09% -35%
6102
540 Biểu tượng logo của Legion Network Legion Network
10/2021 / BNB Blockchain
LGX *
0,0306695826 USD
715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100.026 USD
-35.09% -35%
3987
541 Biểu tượng logo của MoonTrust MoonTrust
05/2021 / BNB Blockchain
MNTT *
0,0000001798 USD
0,0042 đ
125.785 USD
699.500.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.384 USD
-35.01% -35%
2210
542 Biểu tượng logo của Gangster Legend Gangster Legend
05/2022 / Fantom Blockchain
CASH *
0,0104987151 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
4.965 USD
-34.95% -35%
5650
543 Biểu tượng logo của Kyuubi Kyuubi
04/2022 / Ethereum Blockchain
$KYUB *
0,0000001345 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.340 USD
-34.95% -35%
5848
544 Biểu tượng logo của Artemis Vision Artemis Vision
11/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,39 USD
9.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
764 USD
-34.88% -35%
6712
545 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0069021933 USD
161 đ
117.460 USD
17.017.723
97 USD
-34.86% -35%
2231
546 Biểu tượng logo của YoCoin YoCoin
09/2021 / BNB Blockchain
YOCO *
0,0027971699 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8 USD
-34.85% -35%
8213
547 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,0220585906 USD
514 đ
400.999 USD
18.178.824 (9%)
Tổng: 210.000.000
273 USD
-34.82% -35%
1839
548 Biểu tượng logo của Milo Inu Milo Inu
02/2022 / BNB Blockchain
MILO *
0,0000000306 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
2.994.353 USD
-34.81% -35%
2909
549 Biểu tượng logo của GARD Governance Token GARD Governance Token
11/2020
GGT
0,0000109089 USD
0,2543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-34.76% -35%
8800
550 Biểu tượng logo của chikn feed chikn feed
01/2022 / Avalanche Blockchain
FEED *
0,0006310525 USD
14,7098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.675.226
14.753 USD
-34.73% -35%
5096
551 Biểu tượng logo của AceD AceD
01/2022 / BNB Blockchain
ACED *
0,0000256709 USD
0,5984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
399 USD
-34.68% -35%
7078
552 Biểu tượng logo của Multi-Chain Capital Multi-Chain Capital
11/2021 / Ethereum Blockchain
MCC *
0,0000433772 USD
1,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.236.753 USD
-34.58% -35%
2929
553 Biểu tượng logo của Shibalana Shibalana
11/2021 / Solana Blockchain
SHIBA *
0,0000079974 USD
0,1864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
84 USD
-34.57% -35%
7767
554 Biểu tượng logo của DPWK DPWK
04/2022 / BNB Blockchain
DPWK *
0,0526339267 USD
1.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.048 USD
-34.57% -35%
5190
555 Biểu tượng logo của Bee Capital Bee Capital
05/2022 / BNB Blockchain
BEE *
0,44 USD
10.270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.240.000
6.749.671 USD
-34.52% -35%
2851
556 Biểu tượng logo của Chikn Fert Chikn Fert
05/2022 / Avalanche Blockchain
FERT *
0,042316426 USD
986 đ
0 USD
N/A
15.856 USD
-34.52% -35%
5054
557 Biểu tượng logo của Metagame Arena Metagame Arena
12/2021 / BNB Blockchain
MGA *
0,0634295208 USD
1.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
76.754 USD
-34.51% -35%
4123
558 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000286683 USD
0,6683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
57.994 USD
-34.50% -35%
4301
559 Biểu tượng logo của ViCA Token ViCA Token
03/2022
VICA
0,43 USD
10.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
43.831 USD
-34.46% -34%
4475
560 Biểu tượng logo của Mars Space X Mars Space X
11/2021 / BNB Blockchain
MPX *
0,30 USD
6.877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
278 USD
-34.45% -34%
7243
561 Biểu tượng logo của 1Swap 1Swap
11/2021 / Moonriver Blockchain
1SWAP *
0,0002241256 USD
5,2244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-34.38% -34%
9339
562 Biểu tượng logo của 3Share 3Share
01/2022 / Fantom Blockchain
3SHARE *
5,37 USD
125.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.004
8.673 USD
-34.30% -34%
5350
563 Biểu tượng logo của Cloudname Cloudname
02/2022 / BNB Blockchain
CNAME *
0,0016075205 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 109.000.000
42.313 USD
-34.27% -34%
4489
564 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0068640574 USD
160 đ
0 USD
N/A
13 USD
-34.26% -34%
8147
565 Biểu tượng logo của AnchorSwap Token AnchorSwap Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANCHOR *
0,0583371548 USD
1.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
162.840 USD
-34.24% -34%
3928
566 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,0100822808 USD
235 đ
1.090.949 USD
108.204.590 (64%)
Tổng: 168.000.000
47.677 USD
-34.20% -34%
1503
567 Biểu tượng logo của Bent Finance Bent Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
BENT *
0,39 USD
9.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56.604 USD
-34.10% -34%
4315
568 Biểu tượng logo của MultiversePad MultiversePad
12/2021 / BNB Blockchain
MTVP *
0,0059876143 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
813 USD
-34.07% -34%
6679
569 Biểu tượng logo của Nuketoken Nuketoken
08/2021 / BNB Blockchain
NUKE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 672.176.972.609.713
2.278 USD
-34.07% -34%
6099
570 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,001532169 USD
36 đ
474.247 USD
309.526.721 (37%)
Tổng: 842.538.023
137 USD
-34.03% -34%
1780
571 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019 / Stellar Blockchain
UVU *
0,0000060019 USD
0,1399 đ
6.006 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
0 USD
-33.91% -34%
2727
572 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018 / BNB Blockchain
DAPS *
0,0000900286 USD
2,0986 đ
5.219.660 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
3 USD
-33.91% -34%
970
573 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0006001907 USD
13,9904 đ
760.731 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
-33.91% -34%
1620
574 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0060019072 USD
140 đ
495.157 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
111 USD
-33.91% -34%
1766
575 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0000060019 USD
0,1399 đ
5.039 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-33.91% -34%
2737
576 Biểu tượng logo của Startcoin Startcoin
06/2014
START
0,0006001907 USD
13,9904 đ
27.056 USD
45.079.785 (64%)
Tổng: 70.782.220
0 USD
-33.91% -34%
2546
577 Biểu tượng logo của Bitcloud Bitcloud
09/2016
BTDX
0,0006001907 USD
13,9904 đ
23.458 USD
39.084.328 (89%)
Tổng: 43.800.000
0 USD
-33.91% -34%
2566
578 Biểu tượng logo của Snowball Finance Snowball Finance
05/2021 / Avalanche C-Chain
SNOB *
0,69 USD
16.019 đ
7.206.008 USD
10.485.723 (58%)
Tổng: 18.000.000
261.722 USD
-33.89% -34%
1115
579 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,015783448 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
791 USD
-33.88% -34%
6691
580 Biểu tượng logo của Metaverse Exchange Metaverse Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
METACEX *
0,0002321811 USD
5,4121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25 USD
-33.88% -34%
8066
581 Biểu tượng logo của BlockStamp BlockStamp
06/2019
BST
0,0180146708 USD
420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.803.391
0 USD
-33.87% -34%
8512
582 Biểu tượng logo của PiplCoin PiplCoin
10/2017 / Ethereum Blockchain
PIPL *
0,000600489 USD
13,9974 đ
103.606 USD
172.536.809 (2%)
Tổng: 7.531.907.537
0 USD
-33.87% -34%
2269
583 Biểu tượng logo của ASIMI ASIMI
03/2022 / Waves Blockchain
ASIMI *
0,002222619 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.392.816
3.919 USD
-33.84% -34%
5774
584 Biểu tượng logo của 808TA 808TA
01/2020 / Ethereum Blockchain
808TA *
0,0000004199 USD
0,0098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.080.808.080.808
236 USD
-33.81% -34%
7315
585 Biểu tượng logo của Multiverse Multiverse
07/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0048958255 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
75.483 USD
-33.76% -34%
4137
586 Biểu tượng logo của MMPRO Token MMPRO Token
11/2021 / BNB Blockchain
MMPRO *
0,25 USD
5.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.687.687 USD
-33.64% -34%
2991
587 Biểu tượng logo của Meta Rewards Token Meta Rewards Token
12/2021 / BNB Blockchain
MRT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.085 USD
-33.61% -34%
5325
588 Biểu tượng logo của Banana Banana
03/2022 / Ethereum Blockchain
BANANA *
2,43 USD
56.591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.347.932
9.105 USD
-33.54% -34%
5320
589 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
11,44 USD
266.564 đ
624.649 USD
54.623 (94%)
Tổng: 58.000
1.027 USD
-33.52% -34%
1686
590 Biểu tượng logo của InpulseX InpulseX
02/2022 / BNB Blockchain
IPX *
0,0000000591 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
646.344 USD
-33.50% -34%
3203
591 Biểu tượng logo của Samurai Legends Samurai Legends
03/2022 / BNB Blockchain
SMG *
0,0074720948 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
4.413 USD
-33.46% -33%
5718
592 Biểu tượng logo của Green Beli Green Beli
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMETA *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
577.954 USD
-33.46% -33%
3429
593 Biểu tượng logo của SAFESUN SAFESUN
04/2021 / BNB Blockchain
SAFESUN *
0,0000002341 USD
0,0055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.100.154.756
2 USD
-33.41% -33%
8338
594 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
1,13 USD
26.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-33.36% -33%
8826
595 Biểu tượng logo của CroNodes CroNodes
01/2022 / Cronos Blockchain
CRN *
0,56 USD
13.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.456.743
25.177 USD
-33.34% -33%
4797
596 Biểu tượng logo của CAKEPAD CAKEPAD
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CKP *
0,0000500773 USD
1,1673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
12.241 USD
-33.33% -33%
5649
597 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
KVERSE *
0,0252820569 USD
589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
608.245 USD
-33.31% -33%
3233
598 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
14,87 USD
346.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
0 USD
-33.25% -33%
8890
599 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
0,91 USD
21.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
376.046 USD
-33.25% -33%
3389
600 Biểu tượng logo của Artificial Intelligence Artificial Intelligence
11/2021 / BNB Blockchain
AI *
0,0000000953 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
33.601 USD
-33.20% -33%
4633
601 Biểu tượng logo của DNA Dollar DNA Dollar
01/2022 / Cronos Blockchain
DNA *
0,011572294 USD
270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.867
329 USD
-33.19% -33%
7167
602 Biểu tượng logo của GridZone.io GridZone.io
09/2021 / Ethereum Blockchain
ZONE *
0,16 USD
3.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
26.134 USD
-33.16% -33%
4773
603 Biểu tượng logo của DIKE TOKEN DIKE TOKEN
01/2022 / TRON Blockchain
DIKE *
0,0026644518 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
-33.14% -33%
9785
604 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION DATACHAIN FOUNDATION
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,39 USD
9.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
180.857 USD
-33.12% -33%
3899
605 Biểu tượng logo của Universal Pickle Universal Pickle
01/2022 / BNB Blockchain
UPL *
0,0000480558 USD
1,1202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
95 USD
-33.04% -33%
7718
606 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,0075061128 USD
175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
55 USD
-32.98% -33%
7906
607 Biểu tượng logo của Zilla Shares 2.0 Zilla Shares 2.0
02/2022 / Avalanche Blockchain
ZSHARE *
0,0178402818 USD
416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.689
4 USD
-32.97% -33%
8279
608 Biểu tượng logo của Mancium Mancium
04/2022 / Ethereum Blockchain
MANC *
0,31 USD
7.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
2.147.331 USD
-32.95% -33%
2956
609 Biểu tượng logo của Wiggly Finance Wiggly Finance
10/2021 / TRON Blockchain
WGL *
0,0018846748 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
15.442 USD
-32.95% -33%
5072
610 Biểu tượng logo của Maia Maia
01/2022 / MetisDAO Blockchain
MAIA *
10,39 USD
242.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.785
0 USD
-32.95% -33%
9719
611 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,0886198729 USD
2.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
-32.94% -33%
8448
612 Biểu tượng logo của BigBang Core BigBang Core
05/2020
BBC
0,0020448462 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.004.616.000
0 USD
-32.93% -33%
8580
613 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0000006702 USD
0,0156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
941 USD
-32.91% -33%
6617
614 Biểu tượng logo của Yeti Finance Yeti Finance
04/2022 / Avalanche Blockchain
YETI *
0,12 USD
2.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
396.738 USD
-32.90% -33%
3366
615 Biểu tượng logo của Materium Materium
03/2022 / Ethereum Blockchain
MTRM *
0,18 USD
4.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.960.389
18.426 USD
-32.85% -33%
4984
616 Biểu tượng logo của Cardence.io Cardence.io
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$CRDN *
0,10 USD
2.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.456.400 USD
-32.78% -33%
3171
617 Biểu tượng logo của Dynasty Global Investments Dynasty Global Investments
11/2021 / Ethereum Blockchain
DYN *
46,27 USD
1.078.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
10.507 USD
-32.76% -33%
5255
618 Biểu tượng logo của French Digital Reserve French Digital Reserve
09/2020
FDR
0,12 USD
2.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000.000
112 USD
-32.73% -33%
7652
619 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,0167694476 USD
391 đ
2.063.892 USD
123.074.561 (60%)
Tổng: 204.047.845
474.462 USD
-32.71% -33%
1276
620 Biểu tượng logo của MetaGear MetaGear
12/2021 / BNB Blockchain
GEAR *
0,0173044811 USD
403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
75.590 USD
-32.71% -33%
4134
621 Biểu tượng logo của PDSHARE PDSHARE
04/2022 / Polygon Blockchain
PDSHARE *
43,12 USD
1.005.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.288
123.490 USD
-32.62% -33%
3871
622 Biểu tượng logo của Apricot Finance Apricot Finance
10/2021 / Solana Blockchain
APT *
0,0103352014 USD
241 đ
0 USD
N/A
25.697 USD
-32.61% -33%
4785
623 Biểu tượng logo của Lightning Lightning
03/2021 / BNB Blockchain
LIGHT *
0,0179949792 USD
419 đ
1.156.532 USD
64.269.692 (64%)
Tổng: 100.000.000
28.746 USD
-32.45% -32%
1486
624 Biểu tượng logo của Kujira Kujira
11/2021 / Terra Blockchain
KUJI *
0,0034924436 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
10.352 USD
-32.44% -32%
5266
625 Biểu tượng logo của Crypto Media Network Crypto Media Network
11/2021 / BNB Blockchain
CMN *
0,27 USD
6.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
64.027 USD
-32.41% -32%
4242
626 Biểu tượng logo của BSCBAY BSCBAY
02/2022 / BNB Blockchain
BSCB *
0,0001377901 USD
3,2119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
124 USD
-32.40% -32%
7605
627 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
MOONEY *
0,0163278056 USD
381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.609.583.580
1.245.699 USD
-32.30% -32%
3054
628 Biểu tượng logo của Tycoon Zone Tycoon Zone
04/2022 / BNB Blockchain
TYCOON *
0,0622071144 USD
1.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
662.752 USD
-32.29% -32%
3197
629 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / TRON Blockchain
GZX *
0,0002333831 USD
5,4402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
428.413 USD
-32.28% -32%
3339
630 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019 / BNB Blockchain
CREDIT *
0,0000270701 USD
0,6310 đ
65.657 USD
2.425.433.850 (97%)
Tổng: 2.505.433.950
0 USD
-32.15% -32%
2385
631 Biểu tượng logo của Nuclear Bomb Nuclear Bomb
04/2022 / BNB Blockchain
NB *
0,11 USD
2.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
35.132 USD
-32.13% -32%
4608
632 Biểu tượng logo của keyTango keyTango
03/2021 / Ethereum Blockchain
TANGO *
0,0142395769 USD
332 đ
139.274 USD
9.780.734 (20%)
Tổng: 50.000.000
4.200 USD
-32.12% -32%
2179
633 Biểu tượng logo của Unified Society Quantum Unified Society Quantum
06/2021 / BNB Blockchain
USX *
0,00665135 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.600.000.000
3.440 USD
-32.06% -32%
5851
634 Biểu tượng logo của PurrNFT PurrNFT
05/2022 / BNB Blockchain
PURRX *
0,0572216535 USD
1.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
5.354 USD
-32.03% -32%
5604
635 Biểu tượng logo của Viblos Viblos
11/2021 / BNB Blockchain
VIBLO *
0,0021088977 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
56.083 USD
-31.83% -32%
4324
636 Biểu tượng logo của Platypus Finance Platypus Finance
12/2021 / Avalanche Blockchain
PTP *
0,33 USD
7.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
202.370 USD
-31.77% -32%
3648
637 Biểu tượng logo của WallStreet Finance WallStreet Finance
04/2022 / BNB Blockchain
WSF *
0,037670641 USD
878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.187.018
12.302 USD
-31.73% -32%
5183
638 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0101337288 USD
236 đ
115.977 USD
11.444.607 (67%)
Tổng: 17.000.000
3 USD
-31.68% -32%
2238
639 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0043513827 USD
101 đ
247.688 USD
56.921.773
0 USD
-31.55% -32%
2014
640 Biểu tượng logo của Lunaverse Lunaverse
01/2022 / Terra Blockchain
LUV *
0,0017710583 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.019 USD
-31.53% -32%
5926
641 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Blockchain
WWY *
0,02898774 USD
676 đ
79.803.762 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.040.623 USD
-31.52% -32%
340
642 Biểu tượng logo của PAPA DAO PAPA DAO
12/2021 / Avalanche Blockchain
PAPA *
0,0145556696 USD
339 đ
0 USD
N/A
10 USD
-31.48% -31%
8183
643 Biểu tượng logo của Bobatama Bobatama
03/2022 / Ethereum Blockchain
BOBA *
0,0000022038 USD
0,0514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
25.234 USD
-31.41% -31%
5245
644 Biểu tượng logo của MUFTSwap Token MUFTSwap Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MSWAP *
0,0038098169 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.024.000.000
31.410 USD
-31.39% -31%
5286
645 Biểu tượng logo của Bamboonium Bamboonium
04/2022 / Ethereum Blockchain
BAMB *
0,0038111633 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
166 USD
-31.39% -31%
7488
646 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
0,0000540951 USD
1,2610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
1.184 USD
-31.37% -31%
6514
647 Biểu tượng logo của LocoMeta LocoMeta
05/2022 / BNB Blockchain
LOCO *
0,12 USD
2.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.341.954
19.845 USD
-31.36% -31%
4944
648 Biểu tượng logo của Aureus Token Aureus Token
10/2021 / BNB Blockchain
AUREUSRH *
0,0000230241 USD
0,5367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-31.32% -31%
9285
649 Biểu tượng logo của Cyclos Cyclos
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
0,14 USD
3.284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
320.152 USD
-31.31% -31%
3592
650 Biểu tượng logo của Ara Blocks Ara Blocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0010145232 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
43.959 USD
-31.26% -31%
4471
651 Biểu tượng logo của Sunflower Land Sunflower Land
05/2022 / Polygon Blockchain
SFL *
0,20 USD
4.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.268 USD
-31.21% -31%
4140
652 Biểu tượng logo của Helena Financial Helena Financial
04/2022 / BNB Blockchain
HELENA *
2,94 USD
68.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 315.000
54.361 USD
-31.19% -31%
4343
653 Biểu tượng logo của MoneydefiSwap MoneydefiSwap
09/2021 / BNB Blockchain
MSD *
0,0003563584 USD
8,3067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.999
32.978 USD
-31.18% -31%
4641
654 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017 / Ethereum Blockchain
JUP *
0,0054284985 USD
127 đ
5.224.302 USD
962.384.426 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
237.828 USD
-31.17% -31%
969
655 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0081455047 USD
190 đ
7.355.391 USD
903.000.000 (9%)
Tổng: 9.774.000.000
423.237 USD
-31.15% -31%
875
656 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0005363892 USD
12,5032 đ
383.167 USD
714.344.960 (59%)
Tổng: 1.209.963.685
105 USD
-31.08% -31%
1849
657 Biểu tượng logo của The Force Protocol The Force Protocol
? / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0234066538 USD
546 đ
10.252.114 USD
438.000.000
3.929.272 USD
-31.07% -31%
526
658 Biểu tượng logo của WHITEX WHITEX
03/2021 / BNB Blockchain
WHX *
0,0000998985 USD
2,3286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
605 USD
-31.03% -31%
6837
659 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
08/2020 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,42 USD
9.675 đ
1.245.130 USD
3.000.000
57.700 USD
-31.00% -31%
1613
660 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
2,84 USD
66.147 đ
30.757.219 USD
10.838.778 (54%)
Tổng: 20.000.000
819 USD
-30.96% -31%
526
661 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,14 USD
3.203 đ
3.811.031 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
11.561 USD
-30.90% -31%
1070
662 Biểu tượng logo của Meta Spatial Meta Spatial
11/2021 / BNB Blockchain
SPAT *
0,0084440194 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
92.776 USD
-30.89% -31%
4025