1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3117 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 09:02

Bảng xếp hạng 3117 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của SASQUATCH SASQUATCH
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUATCH *
0,0000060907 USD
0,1488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.101.010
218 USD
-100.00% -100%
6078
2 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOONION *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
-99.91% -100%
8472
3 Biểu tượng logo của USD Velero Stablecoin USD Velero Stablecoin
03/2022 / Velas Blockchain
USDV *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.411.146.350
7.567.836 USD
-99.86% -100%
2192
4 Biểu tượng logo của Mochi Mochi
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000246253 USD
0,6016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
76 USD
-99.74% -100%
6253
5 Biểu tượng logo của Risitas Risitas
05/2023 / Ethereum Blockchain
RISITA *
0,0009548452 USD
23,3269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000
382.344 USD
-99.73% -100%
2655
6 Biểu tượng logo của Bitcoin UnlimitedIP Bitcoin UnlimitedIP
01/2018
UIP
0,0114442161 USD
280 đ
19.226.117 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
24.953 USD
-99.14% -99%
670
7 Biểu tượng logo của CookieSale CookieSale
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
COOKIE *
0,0000393008 USD
0,9601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-99.11% -99%
8352
8 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0110970076 USD
271 đ
18.642.812 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
2.515 USD
-98.93% -99%
664
9 Biểu tượng logo của 0xGasless 0xGasless
06/2023 / Ethereum Blockchain
0XGAS *
0,0000638225 USD
1,5592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-98.82% -99%
8758
10 Biểu tượng logo của Doren Doren
10/2021 / Ethereum Blockchain
DRE *
0,0000299938 USD
0,7327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
-98.54% -99%
8016
11 Biểu tượng logo của Undead Finance Undead Finance
11/2021 / Fantom Blockchain
UNDEAD *
0,0012435108 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
27.867 USD
-98.12% -98%
3977
12 Biểu tượng logo của STAKE STAKE
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
0,10 USD
2.500 đ
865.688 USD
8.460.044 (99%)
Tổng: 8.537.500
34 USD
-97.17% -97%
1512
13 Biểu tượng logo của MEVFree MEVFree
03/2023 / Ethereum Blockchain
MEVFREE *
0,0009534184 USD
23,2920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
421 USD
-96.93% -97%
5823
14 Biểu tượng logo của Unibets.AI Unibets.AI
09/2023 / Ethereum Blockchain
$BETS *
0,0001527892 USD
3,7326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-96.81% -97%
8835
15 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,0009982126 USD
24,3863 đ
408.360 USD
409.090.982 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
49 USD
-96.29% -96%
1680
16 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0001140429 USD
2,7861 đ
24.279 USD
212.897.880 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-96.19% -96%
2092
17 Biểu tượng logo của 0x0.com 0x0.com
11/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,0119035526 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.201 USD
-96.04% -96%
4881
18 Biểu tượng logo của Roxe Cash Roxe Cash
03/2021
ROC
0,0000399982 USD
0,9772 đ
0 USD
N/A
0 USD
-95.40% -95%
7855
19 Biểu tượng logo của Artemis Vision Artemis Vision
11/2021 / Ethereum Blockchain
ARV *
0,009703444 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
948 USD
-95.15% -95%
5512
20 Biểu tượng logo của ABCC Token ABCC Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0025005707 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.556.250
0 USD
-95.00% -95%
7644
21 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000007083 USD
0,0173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
3 USD
-94.89% -95%
7185
22 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0000075527 USD
0,1845 đ
5.142 USD
680.786.427 (88%)
Tổng: 770.000.000
0 USD
-94.34% -94%
2124
23 Biểu tượng logo của Baby Grok Baby Grok
12/2023 / Ethereum Blockchain
BABYGROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.083.922 USD
-92.40% -92%
2421
24 Biểu tượng logo của DuckDaoDime DuckDaoDime
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDIM *
0,19 USD
4.587 đ
194.861 USD
1.037.793 (70%)
Tổng: 1.472.092
0 USD
-91.17% -91%
1819
25 Biểu tượng logo của Bitindi Chain Bitindi Chain
10/2022
BNI
0,0019197792 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
884 USD
-91.10% -91%
5529
26 Biểu tượng logo của R R
04/2023 / Ethereum Blockchain
R *
0,0057846832 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.893.270
815 USD
-91.02% -91%
5597
27 Biểu tượng logo của ETFETH ETFETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
ETFETH *
0,000228037 USD
5,5709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
74.310 USD
-90.72% -91%
3364
28 Biểu tượng logo của TrexBitcoinXT TrexBitcoinXT
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.599.824 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
40.840 USD
-90.44% -90%
249
29 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.613.172 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
29.378 USD
-90.20% -90%
257
30 Biểu tượng logo của Libartysharetoken Libartysharetoken
11/2020 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0025077006 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-89.81% -90%
7815
31 Biểu tượng logo của Global Human Community Coin Global Human Community Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
GHCC *
0,60 USD
14.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
202.611 USD
-89.57% -90%
2884
32 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,0001371887 USD
3,3515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.814 USD
-88.98% -89%
5060
33 Biểu tượng logo của IMPACTXPRIME IMPACTXPRIME
11/2022 / Ethereum Blockchain
IXP *
0,000022703 USD
0,5546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
661 USD
-88.59% -89%
5682
34 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,10 USD
2.518 đ
2.858.166 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
444 USD
-88.05% -88%
1229
35 Biểu tượng logo của Duck DAO (DLP Duck Token) Duck DAO (DLP Duck Token)
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,0027892193 USD
68 đ
87.356 USD
31.319.195 (35%)
Tổng: 89.223.745
640 USD
-87.26% -87%
1970
36 Biểu tượng logo của FX1Sports FX1Sports
04/2023 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0001646451 USD
4,0223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.337 USD
-87.01% -87%
5361
37 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,0040004198 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
139.137 USD
-85.89% -86%
3054
38 Biểu tượng logo của 7Pixels 7Pixels
06/2022 / Ethereum Blockchain
7PXS *
0,13 USD
3.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
-85.03% -85%
8384
39 Biểu tượng logo của D-Ecosystem D-Ecosystem
11/2023
DCX
0,0294110432 USD
719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 527.200.407
0 USD
-84.46% -84%
8699
40 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,000219406 USD
5,3601 đ
23.457 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
20 USD
-83.87% -84%
2096
41 Biểu tượng logo của Blui Blui
09/2023 / Ethereum Blockchain
BLUI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29 USD
-83.68% -84%
6763
42 Biểu tượng logo của Era Token (Era7) Era Token (Era7)
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ERA *
0,0001118983 USD
2,7337 đ
5.150 USD
46.021.643 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
3.568 USD
-82.81% -83%
2157
43 Biểu tượng logo của WhaleWatch WhaleWatch
09/2023 / Ethereum Blockchain
WBOT *
0,0090946338 USD
222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-82.63% -83%
8830
44 Biểu tượng logo của CTBNETWORK CTBNETWORK
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTB/WBNB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15
15 USD
-81.20% -81%
6912
45 Biểu tượng logo của 3xcalibur 3xcalibur
11/2022 / Arbitrum Blockchain
XCAL *
0,0012620032 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000
4 USD
-80.88% -81%
7142
46 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0000735258 USD
1,7962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
-80.43% -80%
7651
47 Biểu tượng logo của X-MASK Coin X-MASK Coin
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XMC *
0,0003001094 USD
7,3317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-80.00% -80%
8524
48 Biểu tượng logo của Hydropia Hydropia
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPIA *
0,0000232197 USD
0,5673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-79.92% -80%
7377
49 Biểu tượng logo của teleBTC teleBTC
04/2023 / Polygon Blockchain
TELEBTC *
619,77 USD
15.140.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
410 USD
-78.81% -79%
5834
50 Biểu tượng logo của X.COM X.COM
12/2023 / Ethereum Blockchain
XCOM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.316 USD
-78.77% -79%
4871
51 Biểu tượng logo của SPRINT SPRINT
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWP *
0,0000468034 USD
1,1434 đ
9.114 USD
194.732.594 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
38.489 USD
-78.69% -79%
2142
52 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,000005172 USD
0,1264 đ
38.096 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
2 USD
-78.56% -79%
2064
53 Biểu tượng logo của HYBRID TOKEN HYBRID TOKEN
04/2023 / Polygon Blockchain
HBD *
0,003201302 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
-77.65% -78%
8590
54 Biểu tượng logo của Shibalana Shibalana
11/2021 / Solana Blockchain
SHIBA *
0,0000054911 USD
0,1341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
27 USD
-77.58% -78%
6785
55 Biểu tượng logo của Safereum Safereum
10/2023 / Ethereum Blockchain
SAFEREUM *
0,0000002756 USD
0,0067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
45.909 USD
-75.96% -76%
3627
56 Biểu tượng logo của CrypWorld CrypWorld
11/2022
CWC
0,0083219781 USD
203 đ
0 USD
N/A
0 USD
-75.57% -76%
8517
57 Biểu tượng logo của GAMERZONE GAMERZONE
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAT *
0,11 USD
2.803 đ
0 USD
N/A
0 USD
-74.99% -75%
7895
58 Biểu tượng logo của Trustpad Trustpad
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,000345231 USD
8,4340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.998 USD
-74.14% -74%
5029
59 Biểu tượng logo của HongKong Doge HongKong Doge
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HKDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
-74.00% -74%
7369
60 Biểu tượng logo của Paybswap Paybswap
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PAYB *
0,0000312149 USD
0,7626 đ
4.812 USD
154.142.639 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
32 USD
-73.61% -74%
2160
61 Biểu tượng logo của AETERNUS AETERNUS
11/2023 / Polygon Blockchain
ATRNO *
0,15 USD
3.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.625 USD
-73.57% -74%
3524
62 Biểu tượng logo của TheFutbolCoin TheFutbolCoin
05/2021 / Stellar Blockchain
TFC *
0,0090003685 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.499.999.950
1 USD
-72.75% -73%
7304
63 Biểu tượng logo của Dexagon Dexagon
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DXC *
0,89 USD
21.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000
8.547 USD
-72.41% -72%
4618
64 Biểu tượng logo của TradingDAO TradingDAO
07/2023 / Polygon Blockchain
TDAO *
0,0000963522 USD
2,3539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
219 USD
-72.37% -72%
6075
65 Biểu tượng logo của Moola Moola
01/2018 / Ethereum Blockchain
AXPR *
0,0000232532 USD
0,5681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 344.674.001
0 USD
-72.35% -72%
7594
66 Biểu tượng logo của BTRIPS BTRIPS
10/2021 / Ethereum Blockchain
BTR *
0,0050025 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-71.87% -72%
8057
67 Biểu tượng logo của skyup skyup
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SU *
0,0110439197 USD
270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.298 USD
-71.69% -72%
5140
68 Biểu tượng logo của Trump Army Trump Army
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMPARMY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
8 USD
-71.34% -71%
7057
69 Biểu tượng logo của Gojo Coin Gojo Coin
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOJOCOIN *
0,0000003635 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.200 USD
-71.25% -71%
5405
70 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0001128328 USD
2,7565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
29.053 USD
-70.83% -71%
3937
71 Biểu tượng logo của OXO Network OXO Network
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXO *
0,0010865928 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.133 USD
-70.48% -70%
5013
72 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
0,67 USD
16.280 đ
65.747.725 USD
98.664.939 (99%)
Tổng: 100.000.000
100.017 USD
-70.39% -70%
423
73 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0000301076 USD
0,7355 đ
99.543 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
2.118 USD
-70.05% -70%
1944
74 Biểu tượng logo của Xank Xank
06/2020 / Ethereum Blockchain
XANK *
0,0002520383 USD
6,1573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-69.64% -70%
7233
75 Biểu tượng logo của Pepe Potato Pepe Potato
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MRPEPE *
0,0000000079 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555.555.555
172 USD
-69.01% -69%
6167
76 Biểu tượng logo của Crypto Accept Crypto Accept
03/2021 / Ethereum Blockchain
ACPT *
0,0000133213 USD
0,3254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
47 USD
-68.92% -69%
6609
77 Biểu tượng logo của GoldenWspp GoldenWspp
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GWSPP *
0,0087332791 USD
213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
-67.79% -68%
8138
78 Biểu tượng logo của POPKON POPKON
03/2022 / Polygon Blockchain
POPK *
0,0028931944 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
75.339 USD
-66.54% -67%
3360
79 Biểu tượng logo của FIDO FIDO
11/2023 / Ethereum Blockchain
FIDO *
0,000019755 USD
0,4826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
35.302 USD
-66.37% -66%
3774
80 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PYE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
134 USD
-66.11% -66%
6255
81 Biểu tượng logo của Xtreme Token Xtreme Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XTR *
0,0003097272 USD
7,5666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
21 USD
-66.07% -66%
6839
82 Biểu tượng logo của BullionFx BullionFx
10/2021 / Ethereum Blockchain
BULL *
0,013600657 USD
332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.888.888
0 USD
-66.01% -66%
8048
83 Biểu tượng logo của WEN Token WEN Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEN *
0,0000002039 USD
0,0050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
1.482 USD
-65.80% -66%
5328
84 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUN *
0,0043779163 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
52 USD
-65.37% -65%
6576
85 Biểu tượng logo của CoverCompared CoverCompared
01/2021 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,0000767639 USD
1,8753 đ
8.447 USD
110.036.876 (80%)
Tổng: 137.865.569
0 USD
-65.35% -65%
2145
86 Biểu tượng logo của Baby YooshiApe Baby YooshiApe
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BYOOSHIAPE *
0,0000825057 USD
2,0156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-65.24% -65%
8821
87 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0008852684 USD
21,6271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-65.15% -65%
7706
88 Biểu tượng logo của GreenGPT GreenGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGPT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
12 USD
-65.11% -65%
6970
89 Biểu tượng logo của Wednesday Inu Wednesday Inu
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WED *
0,0000002229 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.579 USD
-64.75% -65%
3948
90 Biểu tượng logo của CRAZY CAT CRAZY CAT
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.977.985.600.020.624
495 USD
-64.58% -65%
5775
91 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
0,0000001069 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
18 USD
-64.00% -64%
6879
92 Biểu tượng logo của BitcoinBR BitcoinBR
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTCBR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000.000
115 USD
-63.02% -63%
6312
93 Biểu tượng logo của Gravitas Gravitas
11/2023 / Ethereum Blockchain
GRAVITAS *
0,0000316445 USD
0,7731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.048 USD
-62.97% -63%
5198
94 Biểu tượng logo của Factor Factor
02/2023 / Arbitrum Blockchain
FCTR *
0,13 USD
3.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.343 USD
-62.84% -63%
3996
95 Biểu tượng logo của Factor Dao Factor Dao
02/2023 / Arbitrum Blockchain
FCTR *
0,13 USD
3.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.479 USD
-62.74% -63%
4450
96 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
0,0208038085 USD
508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-62.38% -62%
7528
97 Biểu tượng logo của Aarma Aarma
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARMA *
0,0080501332 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.202.141
1.155 USD
-61.85% -62%
5418
98 Biểu tượng logo của Bonpay Bonpay
12/2017 / Ethereum Blockchain
BON *
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.745.688
0 USD
-61.08% -61%
7576
99 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,0410053744 USD
1.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
-61.00% -61%
7023
100 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,20 USD
4.802 đ
1.071.634 USD
5.451.555 (5%)
Tổng: 100.000.000
56.984 USD
-60.82% -61%
1462
101 Biểu tượng logo của Patientory Patientory
06/2017 / Ethereum Blockchain
PTOY *
0,0023898482 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.002.000
17.847 USD
-60.35% -60%
4284
102 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.231.058 USD
-59.57% -60%
2314
103 Biểu tượng logo của Landbox Landbox
04/2021 / Ethereum Blockchain
LAND *
0,0000500178 USD
1,2219 đ
3.821 USD
76.385.230 (0%)
Tổng: 20.000.000.000
26 USD
-59.35% -59%
2170
104 Biểu tượng logo của Pepe 3.0 Pepe 3.0
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE3.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
4.857 USD
-59.20% -59%
4831
105 Biểu tượng logo của Trustpad (Old) Trustpad (Old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,0000960594 USD
2,3467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
614 USD
-59.02% -59%
5707
106 Biểu tượng logo của EDNS Token EDNS Token
07/2023 / Polygon Blockchain
EDNS *
0,0028850833 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-58.80% -59%
8766
107 Biểu tượng logo của ProjectDojo ProjectDojo
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOJO *
0,0001165857 USD
2,8482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.517 USD
-58.66% -59%
4620
108 Biểu tượng logo của Wall Street Bets (WSB) Wall Street Bets (WSB)
10/2023 / Ethereum Blockchain
WSB *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
248.469 USD
-58.11% -58%
2810
109 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0012693848 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
-58.07% -58%
7424
110 Biểu tượng logo của Fairface Fairface
02/2022
FAF
0,0170752955 USD
417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
687 USD
-58.01% -58%
5669
111 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Satellite Doge-1
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE-1 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
134.545 USD
-57.87% -58%
3072
112 Biểu tượng logo của Kuwa Oracle Kuwa Oracle
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KUOR *
0,0000025312 USD
0,0618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-57.28% -57%
8502
113 Biểu tượng logo của Grok X Grok X
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK X *
0,0056031718 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
362.097 USD
-57.28% -57%
2672
114 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
0,0014000809 USD
34 đ
38.782 USD
27.700.089 (28%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-57.07% -57%
2062
115 Biểu tượng logo của GrabCoinClub GrabCoinClub
06/2023 / Polygon Blockchain
GC *
0,0002059724 USD
5,0319 đ
140.582 USD
682.529.985 (11%)
Tổng: 6.000.000.000
28.865 USD
-57.06% -57%
1882
116 Biểu tượng logo của The Three Kingdoms The Three Kingdoms
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TTK *
0,0003229771 USD
7,8903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.880 USD
-56.61% -57%
4117
117 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0000070009 USD
0,1710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
1 USD
-56.53% -57%
7299
118 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
0,14 USD
3.421 đ
63.016 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
208.399 USD
-56.22% -56%
2004
119 Biểu tượng logo của Cornatto Cornatto
03/2022 / Tron20 Blockchain
CNC *
0,0000581558 USD
1,4207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212 USD
-56.22% -56%
6084
120 Biểu tượng logo của SmurfsINU SmurfsINU
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMURF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19 USD
-56.22% -56%
6857
121 Biểu tượng logo của Fetch Fetch
03/2023 / Ethereum Blockchain
FETCH *
0,0000000096 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-56.00% -56%
8591
122 Biểu tượng logo của Macro Protocol Macro Protocol
05/2023
MTP
0,0000012299 USD
0,0300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-55.68% -56%
8712
123 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0000301079 USD
0,7355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000
0 USD
-55.60% -56%
7698
124 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
3,05 USD
74.520 đ
241.525 USD
79.179 (97%)
Tổng: 82.000
0 USD
-55.37% -55%
1709
125 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001753273 USD
4,2832 đ
1.748.901 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
2.392 USD
-54.82% -55%
1348
126 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0069706224 USD
170 đ
48.110 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
161 USD
-54.66% -55%
2041
127 Biểu tượng logo của Squid Game Squid Game
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUID *
0,0000037571 USD
0,0918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26.537 USD
-54.65% -55%
4015
128 Biểu tượng logo của BOB Coin BOB Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOB *
0,0000000136 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
0 USD
-54.59% -55%
7339
129 Biểu tượng logo của Nether NFT Nether NFT
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NTR *
0,0010001521 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000
18 USD
-54.14% -54%
6878
130 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RYOSHI *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7 USD
-53.98% -54%
7072
131 Biểu tượng logo của POTTER POTTER
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POTTER *
0,0000000321 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
15 USD
-53.76% -54%
6911
132 Biểu tượng logo của Simpsons AI Simpsons AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1 USD
-53.68% -54%
7316
133 Biểu tượng logo của ArbitrageCT ArbitrageCT
01/2018 / Ethereum Blockchain
ARCT *
0,0013279027 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.723.487
0 USD
-53.30% -53%
7589
134 Biểu tượng logo của zkShib zkShib
04/2023 / zkSync Era Blockchain
ZKSHIB *
0,0001402377 USD
3,4260 đ
0 USD
N/A
88 USD
-53.02% -53%
6410
135 Biểu tượng logo của LBViVi LBViVi
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LBVV *
0,0000629701 USD
1,5384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
10 USD
-52.47% -52%
7005
136 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0088797961 USD
217 đ
128.473 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
28.308 USD
-52.28% -52%
1905
137 Biểu tượng logo của CHICA CHICA
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHICA *
0,0935943887 USD
2.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
857 USD
-51.98% -52%
5541
138 Biểu tượng logo của The X Protocol The X Protocol
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXP *
0,0153816241 USD
376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
128.001 USD
-51.95% -52%
3089
139 Biểu tượng logo của SafeMoo SafeMoo
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOO *
0,0002505549 USD
6,1211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82.898 USD
-51.91% -52%
3303
140 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021
ETL
0,0000624662 USD
1,5260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
48 USD
-51.79% -52%
6608
141 Biểu tượng logo của PUG AI PUG AI
05/2023 / Solana Blockchain
PUGAI *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
8.211 USD
-51.47% -51%
4634
142 Biểu tượng logo của ShytCoin ShytCoin
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHYTCOIN *
0,58 USD
14.068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
17.810 USD
-51.44% -51%
4286
143 Biểu tượng logo của Mochi (Old) Mochi (Old)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000145358 USD
0,3551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7 USD
-51.27% -51%
7079
144 Biểu tượng logo của Dex on Crypto Dex on Crypto
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOCSWAP *
0,0916035214 USD
2.238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
4.925 USD
-51.21% -51%
4824
145 Biểu tượng logo của Jesus-Raptor Jesus-Raptor
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAPTOR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.444.444.444.444
0 USD
-51.16% -51%
7383
146 Biểu tượng logo của Alphas Alphas
10/2023 / Ethereum Blockchain
ALPHAS *
0,0000000206 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-51.10% -51%
8849
147 Biểu tượng logo của Neuralink Neuralink
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NLINK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
5.731 USD
-51.06% -51%
4774
148 Biểu tượng logo của Metaworld Metaworld
03/2023 / Tron20 Blockchain
MWCC *
0,11 USD
2.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
191.574 USD
-50.93% -51%
2906
149 Biểu tượng logo của Friend3 Friend3
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
F3 *
0,0283825568 USD
693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
855.558 USD
-50.86% -51%
2464
150 Biểu tượng logo của Real BIG Coin Real BIG Coin
07/2023 / PulseChain
RBC *
0,0000002052 USD
0,0050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.170 USD
-50.72% -51%
5005
151 Biểu tượng logo của Caacon Caacon
10/2023 / Ethereum Blockchain
CC *
0,0147474448 USD
360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
240.967 USD
-50.60% -51%
2817
152 Biểu tượng logo của Pulse Inu Pulse Inu
05/2023 / PulseChain
PINU *
0,0000000025 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.064.297.130.680
29.253 USD
-50.37% -50%
3928
153 Biểu tượng logo của White Tiger Pixel White Tiger Pixel
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WHTGRPXL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
5 USD
-50.31% -50%
7110
154 Biểu tượng logo của PEIPEI PEIPEI
11/2023 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.520.200.999.888
9.750 USD
-50.27% -50%
4556
155 Biểu tượng logo của CoinClaim CoinClaim
07/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLM *
0,0000124047 USD
0,3030 đ
0 USD
N/A
2.497 USD
-49.78% -50%
5107
156 Biểu tượng logo của Rizz Token Rizz Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
$RIZZ *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000.000.000
7.810 USD
-49.74% -50%
4648
157 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,0057374365 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
242 USD
-49.71% -50%
6028
158 Biểu tượng logo của BLOCX. BLOCX.
10/2023
BLOCX
0,16 USD
3.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 91.000.000
397.736 USD
-49.67% -50%
2646
159 Biểu tượng logo của BitGuild PLAT BitGuild PLAT
09/2019 / Tron20 Blockchain
PLAT *
0,0010108188 USD
25 đ
60.211 USD
59.566.902 (1%)
Tổng: 9.096.679.264
5 USD
-49.45% -49%
2008
160 Biểu tượng logo của DollarSqueeze DollarSqueeze
05/2023 / Ethereum Blockchain
DSQ *
0,0048436679 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.644.700
7.098 USD
-48.70% -49%
4680
161 Biểu tượng logo của REVOLAND TOKEN REVOLAND TOKEN
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0771036507 USD
1.884 đ
0 USD
N/A
13.227.463 USD
-48.68% -49%
2227
162 Biểu tượng logo của LIGHTCYCLE LIGHTCYCLE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LILC *
0,66 USD
16.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
185.941 USD
-48.59% -49%
2921
163 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0001257496 USD
3,0721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
25 USD
-48.37% -48%
6797
164 Biểu tượng logo của Perpboost Perpboost
08/2023 / Base Blockchain
BOOST *
0,0000332267 USD
0,8117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-48.07% -48%
8789
165 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0157972338 USD
386 đ
85.805 USD
5.431.630
13 USD
-48.02% -48%
1971
166 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AMA *
0,0015031452 USD
37 đ
45.094 USD
30.000.000 (30%)
Tổng: 100.000.000
4.117.121 USD
-47.97% -48%
1987
167 Biểu tượng logo của ZakumiFi ZakumiFi
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZAFI *
0,0054216662 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
6.610 USD
-47.87% -48%
4715
168 Biểu tượng logo của SpillWays SpillWays
12/2022 / Ethereum Blockchain
SPILLWAYS *
0,0080457784 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15.331 USD
-47.86% -48%
4370
169 Biểu tượng logo của Shibarium Name Service Shibarium Name Service
03/2023 / Ethereum Blockchain
SNS *
0,0000002143 USD
0,0052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
987 USD
-47.47% -47%
5490
170 Biểu tượng logo của Nero Token Nero Token
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NERO *
0,0002271268 USD
5,5487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.803 USD
-47.41% -47%
4263
171 Biểu tượng logo của Hydra Coin Hydra Coin
10/2023 / Ethereum Blockchain
HYDRA *
0,0000129397 USD
0,3161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
0 USD
-47.41% -47%
8840
172 Biểu tượng logo của SMART SMART
11/2023
SMART
0,0039700391 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.010.200.000
1.686.649 USD
-47.36% -47%
2352
173 Biểu tượng logo của microNFT microNFT
09/2022 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,0502051599 USD
1.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-47.29% -47%
8471
174 Biểu tượng logo của KungFu Inu KungFu Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KUNGFU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3 USD
-47.23% -47%
7181
175 Biểu tượng logo của SEOR Network SEOR Network
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEOR *
0,0020621776 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.953 USD
-46.89% -47%
3531
176 Biểu tượng logo của El Dorado Exchange (Base) El Dorado Exchange (Base)
08/2023 / Base Blockchain
EDE *
0,0439536728 USD
1.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.030.000
803 USD
-46.83% -47%
5571
177 Biểu tượng logo của BnBdognetwork BnBdognetwork
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBDOG$ *
0,0056691286 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
-46.78% -47%
8733
178 Biểu tượng logo của Hongkong Hongkong
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HK *
0,0006486528 USD
15,8466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.487 USD
-46.69% -47%
5109
179 Biểu tượng logo của ZKPEPEs ZKPEPEs
04/2023 / zkSync Era Blockchain
ZKPEPE *
0,0000036234 USD
0,0885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.860 USD
-46.53% -47%
4919
180 Biểu tượng logo của RUG RADIO RUG RADIO
09/2022 / Ethereum Blockchain
RUG *
0,0138739108 USD
339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.225.383
0 USD
-46.46% -46%
8462
181 Biểu tượng logo của spurdo spurdo
08/2023 / Ethereum Blockchain
SPURDO *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
2.509.037 USD
-46.43% -46%
2304
182 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
781.489 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28 USD
-46.33% -46%
1538
183 Biểu tượng logo của Seele-N Seele-N
05/2018 / Ethereum Blockchain
SEELE *
0,0000204841 USD
0,5004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
223 USD
-46.04% -46%
6069
184 Biểu tượng logo của MultiBTC MultiBTC
03/2023 / Ethereum Blockchain
MULTIBTC *
1.050 USD
25.660.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-45.73% -46%
8584
185 Biểu tượng logo của PulseMoonR PulseMoonR
05/2023 / PulseChain
MOONR *
0,0002561302 USD
6,2573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 437.178.144
1.574 USD
-45.33% -45%
5298
186 Biểu tượng logo của DEVITA DEVITA
12/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0018586992 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.465 USD
-45.31% -45%
4562
187 Biểu tượng logo của CakeBot CakeBot
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKEBOT *
0,0000051402 USD
0,1256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.188 USD
-45.23% -45%
4885
188 Biểu tượng logo của Rock Rock
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROCK *
0,0000030023 USD
0,0733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.076 USD
-44.97% -45%
5018
189 Biểu tượng logo của Tari World Tari World
05/2022 / Klaytn Blockchain
TARI *
0,36 USD
8.819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
63.198 USD
-44.86% -45%
3453
190 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,0061581857 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.037 USD
-44.55% -45%
4902
191 Biểu tượng logo của Trustpad (New) Trustpad (New)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPAD *
0,0255295048 USD
624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.502 USD
-44.42% -44%
3571
192 Biểu tượng logo của Pusleohm Pusleohm
05/2023 / PulseChain
POHM *
0,0000129326 USD
0,3159 đ
0 USD
N/A
4 USD
-44.07% -44%
7165
193 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,0101789335 USD
249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.274.567
1.896 USD
-44.03% -44%
5223
194 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
8.478 USD
207.110.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.802 USD
-43.95% -44%
5238
195 Biểu tượng logo của PepeXL PepeXL
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPEXL *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000.000
1.199 USD
-43.86% -44%
5427
196 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,30 USD
7.228 đ
5.449.442 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-43.68% -44%
1055
197 Biểu tượng logo của The Tribe The Tribe
11/2023 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,0001240994 USD
3,0317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
868 USD
-43.68% -44%
5536
198 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0006837889 USD
16,7050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 414.826.660
374 USD
-43.60% -44%
5867
199 Biểu tượng logo của PIPI PIPI
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIPI *
0,0000000598 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
29.095 USD
-43.12% -43%
3933
200 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,000005349 USD
0,1307 đ
11.931 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
247 USD
-43.10% -43%
2131
201 Biểu tượng logo của All.Art Protocol All.Art Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
AART *
0,0010239283 USD
25 đ
1.585.374 USD
1.548.325.473 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
98.035 USD
-43.07% -43%
1375
202 Biểu tượng logo của Payment Swap Utility Board Payment Swap Utility Board
09/2023 / Klaytn Blockchain
PSUB *
0,0448743534 USD
1.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
566.378 USD
-43.07% -43%
2549
203 Biểu tượng logo của VSolidus VSolidus
02/2022
VSOL
0,0000083213 USD
0,2033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.000.000.000
26 USD
-42.59% -43%
6790
204 Biểu tượng logo của TRUSTxGAMING TRUSTxGAMING
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXG *
0,97 USD
23.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 660.000
3.741 USD
-42.42% -42%
4928
205 Biểu tượng logo của Hebeto Hebeto
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HBT *
0,0008414905 USD
20,5576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
274.056 USD
-42.39% -42%
2777
206 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0039493085 USD
96 đ
75.326 USD
19.073.320 (76%)
Tổng: 25.000.000
20 USD
-42.24% -42%
1991
207 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000000814 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
350 USD
-42.10% -42%
5901
208 Biểu tượng logo của UncleMine UncleMine
12/2021 / Solana Blockchain
UM *
0,0000267381 USD
0,6532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41 USD
-41.78% -42%
6650
209 Biểu tượng logo của Efforce Efforce
12/2020 / Ethereum Blockchain
WOZX *
0,0071076893 USD
174 đ
3.746.715 USD
527.135.519 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
76.204 USD
-41.75% -42%
1152
210 Biểu tượng logo của SolChicks Token SolChicks Token
11/2021 / Solana Blockchain
CHICKS *
0,0001854673 USD
4,5310 đ
118.533 USD
639.106.688 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
3.171 USD
-41.70% -42%
1918
211 Biểu tượng logo của NIKPLACE NIKPLACE
12/2022 / Klaytn Blockchain
NIK *
0,53 USD
12.876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000.000
15 USD
-41.70% -42%
6917
212 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0603963009 USD
1.475 đ
40.837.382 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
10.277.528 USD
-41.48% -41%
532
213 Biểu tượng logo của Onchain Trade Onchain Trade
02/2023 / Arbitrum Blockchain
OT *
0,0120384719 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.626 USD
-41.47% -41%
5282
214 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
0,42 USD
10.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
135 USD
-40.98% -41%
6254
215 Biểu tượng logo của BLOCK GALAXY NETWORK BLOCK GALAXY NETWORK
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GLAX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
560 USD
-40.97% -41%
5736
216 Biểu tượng logo của TXGPRO TXGPRO
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXGP *
688,38 USD
16.817.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
0 USD
-40.78% -41%
8852
217 Biểu tượng logo của Sparko Sparko
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPARKO *
0,55 USD
13.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
61.971 USD
-40.76% -41%
3461
218 Biểu tượng logo của Test Test
08/2023 / Ethereum Blockchain
TEST *
0,0000480262 USD
1,1733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-40.29% -40%
8808
219 Biểu tượng logo của World Virtual Coin World Virtual Coin
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WVC *
1,20 USD
29.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.100.000
0 USD
-40.20% -40%
8726
220 Biểu tượng logo của Global Reserve Coin Global Reserve Coin
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GRC *
0,0000001036 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-40.14% -40%
8737
221 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EnergyX *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34 USD
-40.07% -40%
6709
222 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
0,0010514125 USD
26 đ
1.784.568 USD
1.697.304.971
283.868 USD
-40.05% -40%
1341
223 Biểu tượng logo của XNOVA XNOVA
11/2023 / Ethereum Blockchain
XNOVA *
0,0072577504 USD
177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
519 USD
-40.05% -40%
5761
224 Biểu tượng logo của VentiSwap Token VentiSwap Token
05/2022 / Ethereum Blockchain
VST *
0,0049085854 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-40.04% -40%
8364
225 Biểu tượng logo của GROK 2.0 GROK 2.0
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK2.0 *
0,0001065716 USD
2,6035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
100.709 USD
-40.02% -40%
3201
226 Biểu tượng logo của MOROS NET MOROS NET
12/2023 / Ethereum Blockchain
MOROS *
0,0011829153 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
229.056 USD
-39.98% -40%
2835
227 Biểu tượng logo của POTENT POTENT
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTT *
0,0006291821 USD
15,3709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46 USD
-39.86% -40%
6621
228 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
0,16 USD
3.883 đ
0 USD
N/A
1.405 USD
-39.50% -40%
5340
229 Biểu tượng logo của Sekuritance Sekuritance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SKRT *
0,0006289924 USD
15,3663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 818.202.997
8.595 USD
-39.46% -39%
4614
230 Biểu tượng logo của TheX Protocol TheX Protocol
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXP *
0,0193869188 USD
474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
183.565 USD
-39.44% -39%
2891
231 Biểu tượng logo của ELF Wallet ELF Wallet
10/2022 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,0000778397 USD
1,9016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.179 USD
-39.41% -39%
5004
232 Biểu tượng logo của WEAVERS TOKEN WEAVERS TOKEN
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRS *
0,0066947952 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
2.085 USD
-39.32% -39%
5187
233 Biểu tượng logo của SKYPlay SKYPlay
09/2022 / Polygon Blockchain
SKP *
0,0009341693 USD
22,8218 đ
146.776 USD
157.118.755 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
9.449 USD
-38.88% -39%
1876
234 Biểu tượng logo của Meetin Token Meetin Token
09/2022
METI
0,0775017844 USD
1.893 đ
0 USD
N/A
3 USD
-38.80% -39%
7179
235 Biểu tượng logo của XSpace XSpace
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XSP *
0,0004447197 USD
10,8645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
129.567 USD
-38.78% -39%
3087
236 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,0013277778 USD
32 đ
7.390.909 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
9.079 USD
-38.74% -39%
985
237 Biểu tượng logo của Getaverse Getaverse
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GETA *
0,0058870895 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
19.080 USD
-38.73% -39%
4249
238 Biểu tượng logo của ROA CORE ROA CORE
03/2023 / Solana Blockchain
ROA *
0,13 USD
3.144 đ
19.306.781 USD
150.026.733 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
57.871.334 USD
-38.66% -39%
724
239 Biểu tượng logo của Serbian Dancing Lady Serbian Dancing Lady
10/2023 / Ethereum Blockchain
СЕРБСКАЯЛЕДИ *
0,0000000062 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-38.65% -39%
8838
240 Biểu tượng logo của SHIBA INU X SHIBA INU X
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBA *
0,0050417843 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.769
127 USD
-38.19% -38%
6276
241 Biểu tượng logo của MEME MEME
05/2023
MEME
0,0273586699 USD
668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
8.163.019 USD
-38.15% -38%
2193
242 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0152148893 USD
372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
54.544.396 USD
-38.06% -38%
2202
243 Biểu tượng logo của CubeBase CubeBase
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUBEB *
0,0001010113 USD
2,4677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
171 USD
-38.01% -38%
6170
244 Biểu tượng logo của Lucky Roo Lucky Roo
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROO *
0,000000029 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
426 USD
-37.92% -38%
5817
245 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,0127582813 USD
312 đ
25.084 USD
1.966.078 (98%)
Tổng: 2.000.000
0 USD
-37.87% -38%
2091
246 Biểu tượng logo của RPS LEAGUE RPS LEAGUE
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RPS *
0,0053225944 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
2.291 USD
-37.81% -38%
5142
247 Biểu tượng logo của REAL PEPE CEO REAL PEPE CEO
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPECEO *
0,0000000161 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
45 USD
-37.80% -38%
6625
248 Biểu tượng logo của Trossard Trossard
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TROSS *
0,0000369172 USD
0,9019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
22.223 USD
-37.75% -38%
4141
249 Biểu tượng logo của Acquire.Fi Acquire.Fi
05/2022 / Ethereum Blockchain
ACQ *
0,0210961381 USD
515 đ
739.234 USD
35.041.183 (12%)
Tổng: 300.000.000
273.361 USD
-37.40% -37%
1553
250 Biểu tượng logo của Ethane Ethane
06/2023 / Ethereum Blockchain
C2H6 *
0,32 USD
7.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.825 USD
-37.39% -37%
5234
251 Biểu tượng logo của FLOKI X FLOKI X
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLOKIX *
0,0053425227 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.942
402 USD
-37.33% -37%
5842
252 Biểu tượng logo của Benji Bananas Benji Bananas
07/2023 / Ethereum Blockchain
BENJI *
0,0048540252 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.060.000.000
1.794.698 USD
-37.22% -37%
2341
253 Biểu tượng logo của Floyx Floyx
04/2022 / Polygon Blockchain
FLOYX *
0,0000270102 USD
0,6599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
76.107 USD
-37.07% -37%
3355
254 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0,040472524 USD
989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
777 USD
-37.06% -37%
5582
255 Biểu tượng logo của Trice Trice
11/2022
TRI
0,24 USD
5.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
166.044 USD
-37.03% -37%
2970
256 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0005668204 USD
13,8474 đ
763.524 USD
1.347.029.039 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
20.918 USD
-36.86% -37%
1543
257 Biểu tượng logo của PepeSol PepeSol
02/2023 / Solana Blockchain
PEPE *
0,0001856692 USD
4,5359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.237.475
32.617 USD
-36.85% -37%
3837
258 Biểu tượng logo của MoneyByte MoneyByte
12/2019
MON
0,0521845354 USD
1.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.200.000
183 USD
-36.78% -37%
6143
259 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,0479209837 USD
1.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.000.000
2.648 USD
-36.75% -37%
5087
260 Biểu tượng logo của ITSBLOC ITSBLOC
09/2022 / Polygon Blockchain
ITSB *
0,0047943134 USD
117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.293 USD
-36.58% -37%
4044
261 Biểu tượng logo của PEPPA PEPPA
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPPA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.420.420.420
46 USD
-36.53% -37%
6616
262 Biểu tượng logo của Sonic Sonic
08/2023 / Ethereum Blockchain
HOTDOG *
0,0005491809 USD
13,4165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
-36.16% -36%
8771
263 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
ANI *
0,0003149747 USD
7,6948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
3.137 USD
-35.92% -36%
5012
264 Biểu tượng logo của Life Crypto Life Crypto
09/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0001883098 USD
4,6004 đ
495.480 USD
2.631.194.572 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
145.010 USD
-35.79% -36%
1632
265 Biểu tượng logo của Jerome Powell Jerome Powell
06/2023 / Ethereum Blockchain
POWELL *
0,0013446267 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.765 USD
-35.63% -36%
3888
266 Biểu tượng logo của Mad Bears Club Mad Bears Club
05/2023 / Solana Blockchain
MBC *
0,80 USD
19.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
633 USD
-35.57% -36%
5696
267 Biểu tượng logo của BabyKitty BabyKitty
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYKITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
44 USD
-35.52% -36%
6637
268 Biểu tượng logo của Potato Potato
09/2021 / Solana Blockchain
POTATO *
0,0000000218 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.246.510.903.300
774 USD
-35.47% -35%
5621
269 Biểu tượng logo của Catena X Catena X
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CEX *
0,0000001075 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
15 USD
-35.38% -35%
6915
270 Biểu tượng logo của SimpleHub SimpleHub
11/2023 / Ethereum Blockchain
SHUB *
0,0034907091 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.500
23.653 USD
-35.36% -35%
4089
271 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MITX *
0,0056259795 USD
137 đ
3.519.842 USD
625.640.797 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
3.642 USD
-35.27% -35%
1172
272 Biểu tượng logo của GROKX GROKX
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROKX *
0,0016751713 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
597.034 USD
-35.17% -35%
2540
273 Biểu tượng logo của BiTToken BiTToken
02/2021 / Ethereum Blockchain
BITT *
0,028167687 USD
688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
-35.09% -35%
7755
274 Biểu tượng logo của Era Name Service Era Name Service
05/2023 / zkSync Era Blockchain
ERA *
0,0000811007 USD
1,9813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.023 USD
-35.08% -35%
5483
275 Biểu tượng logo của Mumu the Bull Mumu the Bull
11/2023 / Ethereum Blockchain
BULL *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.784 USD
-35.05% -35%
5242
276 Biểu tượng logo của Web-x-ai Web-x-ai
11/2023 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0000012082 USD
0,0295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
121.274 USD
-35.03% -35%
3113
277 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0221760777 USD
542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
-35.01% -35%
7844
278 Biểu tượng logo của NerveFlux NerveFlux
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NERVE *
0,0010457698 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2.355 USD
-34.85% -35%
5131
279 Biểu tượng logo của HayCoin HayCoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
HAY *
508.701 USD
12.427.565.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999
472.801 USD
-34.76% -35%
2592
280 Biểu tượng logo của Metropoly Metropoly
05/2023 / Ethereum Blockchain
METRO *
0,0086311313 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21 USD
-34.74% -35%
6833
281 Biểu tượng logo của XTRM COIN XTRM COIN
06/2020
XTRM
0,00005947 USD
1,4529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.602 USD
-34.64% -35%
5093
282 Biểu tượng logo của The Camel The Camel
12/2023 / Ethereum Blockchain
CAMEL *
0,0000002032 USD
0,0050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.280 USD
-34.62% -35%
4537
283 Biểu tượng logo của dHealth dHealth
11/2021 / Ethereum Blockchain
DHP *
0,0015988443 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
7.758 USD
-34.51% -35%
4651
284 Biểu tượng logo của Candylad Candylad
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CANDYLAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
897 USD
-34.44% -34%
5552
285 Biểu tượng logo của 9GAG 9GAG
06/2023 / Ethereum Blockchain
9GAG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
1.440 USD
-34.42% -34%
5345
286 Biểu tượng logo của Bitratoken Bitratoken
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITRA *
0,0000399998 USD
0,9772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
-34.40% -34%
8513
287 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
05/2023 / zkSync Era Blockchain
Cheems *
0,0000000082 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
79.098 USD
-34.39% -34%
3329
288 Biểu tượng logo của INU INU
06/2023 / Ethereum Blockchain
INU *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
89.446 USD
-34.31% -34%
3260
289 Biểu tượng logo của RUGAME RUGAME
04/2023 / Ethereum Blockchain
RUG *
0,00000025 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
-34.23% -34%
7317
290 Biểu tượng logo của STACKS STACKS
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STACKS *
0,0000004826 USD
0,0118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.246.942.255
3.695 USD
-34.14% -34%
4936
291 Biểu tượng logo của Bixi Bixi
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIXI *
0,0121136586 USD
296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777
33 USD
-34.13% -34%
6724
292 Biểu tượng logo của FERMA SOSEDI FERMA SOSEDI
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FERMA *
0,0407572607 USD
996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16.076 USD
-34.12% -34%
4349
293 Biểu tượng logo của Goat Gang Goat Gang
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGT *
0,22 USD
5.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000
35.658 USD
-34.06% -34%
3765
294 Biểu tượng logo của YES Token YES Token
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
YES *
0,0002160328 USD
5,2777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
79 USD
-33.96% -34%
6451
295 Biểu tượng logo của Good Dog Good Dog
09/2022 / Ethereum Blockchain
HEEL *
0,0908112033 USD
2.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-33.80% -34%
8446
296 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0000616784 USD
1,5068 đ
61.678 USD
1.000.000.000
48 USD
-33.56% -34%
2007
297 Biểu tượng logo của Scratch Scratch
10/2022 / Cronos Blockchain
SCRATCH *
0,0091614197 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
3 USD
-33.56% -34%
7209
298 Biểu tượng logo của TryHards TryHards
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRY *
0,0014037433 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
641.283 USD
-33.38% -33%
2516
299 Biểu tượng logo của CashHand CashHand
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CashHand *
0,0000524494 USD
1,2813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.727.270
0 USD
-33.37% -33%
7756
300 Biểu tượng logo của Metal Tools Metal Tools
09/2023 / Ethereum Blockchain
METAL *
0,0014929851 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-33.36% -33%
8829
301 Biểu tượng logo của Realms of Ruby Realms of Ruby
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUBY *
0,0000600225 USD
1,4664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-33.34% -33%
8445
302 Biểu tượng logo của TemDAO TemDAO
01/2023 / Ethereum Blockchain
TEM *
0,0000002001 USD
0,0049 đ
5.423 USD
27.105.282.561 (5%)
Tổng: 500.000.000.000
537 USD
-33.34% -33%
2155
303 Biểu tượng logo của Majority Blockchain Majority Blockchain
10/2021
TMC
0,24 USD
5.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 510.000.000
1.921 USD
-33.34% -33%
5217
304 Biểu tượng logo của WePower WePower
02/2018 / Ethereum Blockchain
WPR *
0,0002399861 USD
5,8629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 745.248.183
41 USD
-33.30% -33%
6651
305 Biểu tượng logo của PaLM AI PaLM AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
PALM *
0,0469954111 USD
1.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
167.158 USD
-33.30% -33%
2962
306 Biểu tượng logo của Rubidium Rubidium
02/2022
RBD
0,0116017641 USD
283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
-33.28% -33%
6667
307 Biểu tượng logo của Harry Harry
06/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
637.299 USD
-33.23% -33%
2523
308 Biểu tượng logo của Chirp Finance Chirp Finance
07/2023 / PulseChain
CHIRP *
0,0008519705 USD
20,8136 đ
0 USD
N/A
163 USD
-33.14% -33%
6188
309 Biểu tượng logo của Digital Bank of Africa Digital Bank of Africa
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DBA *
0,002650403 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.340
54 USD
-33.09% -33%
6562
310 Biểu tượng logo của TigerMoon TigerMoon
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TIGERMOON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
172 USD
-33.05% -33%
6166
311 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
150 USD
-32.96% -33%
6219
312 Biểu tượng logo của Diamond Token Diamond Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DNT *
0,0795005467 USD
1.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
110.083 USD
-32.96% -33%
3162
313 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,039772756 USD
972 đ
3.515.233 USD
88.382.942 (88%)
Tổng: 100.000.000
5.110.285 USD
-32.80% -33%
1173
314 Biểu tượng logo của Liquid Protocol Liquid Protocol
10/2023 / Ethereum Blockchain
LP *
0,97 USD
23.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
23.113 USD
-32.68% -33%
4105
315 Biểu tượng logo của Hatayspor Token Hatayspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
HATAY *
0,45 USD
10.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.373 USD
-32.51% -33%
5350
316 Biểu tượng logo của BNB DOG INU BNB DOG INU
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBDOG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.960.000.000.000.000.000
563 USD
-32.50% -33%
5733
317 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
10,99 USD
268.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
428.240 USD
-32.41% -32%
2623
318 Biểu tượng logo của Matrix Token Matrix Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTIX *
0,0000940353 USD
2,2973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
-32.38% -32%
8246
319 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0025263969 USD
62 đ
0 USD
N/A
1.987.979 USD
-32.30% -32%
2325
320 Biểu tượng logo của Iclick inu Iclick inu
07/2023 / Ethereum Blockchain
ICLICK *
0,0000009524 USD
0,0233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
670 USD
-32.22% -32%
5676
321 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0035012427 USD
86 đ
295.019 USD
84.261.289 (37%)
Tổng: 225.000.000
7 USD
-32.18% -32%
1747
322 Biểu tượng logo của Real Estate Token Real Estate Token
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
R3T *
0,0087931209 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
101.887 USD
-32.18% -32%
3195
323 Biểu tượng logo của Crypteriumcoin Crypteriumcoin
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCOIN *
0,0007822867 USD
19,1113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3.979 USD
-31.87% -32%
4906
324 Biểu tượng logo của AtromG8 AtromG8
05/2020
AG8
0,0034112107 USD
83 đ
143.271 USD
42.000.000 (50%)
Tổng: 84.000.000
76 USD
-31.81% -32%
1880
325 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
0,11 USD
2.594 đ
18.821.028 USD
177.227.897 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
678.765 USD
-31.81% -32%
734
326 Biểu tượng logo của Google AI Google AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAI *
0,0000000103 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.236 USD
-31.73% -32%
5388
327 Biểu tượng logo của BOLICAI BOLICAI
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOAI *
0,0000701206 USD
1,7130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
205 USD
-31.73% -32%
6097
328 Biểu tượng logo của ETF Ethereum ETF Ethereum
11/2023 / Ethereum Blockchain
ETF-ETH *
0,0006241173 USD
15,2472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.000.000
34.377 USD
-31.66% -32%
3794
329 Biểu tượng logo của Doge on Pulsechain Doge on Pulsechain
06/2023 / PulseChain
DOGE *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
2.282 USD
-31.43% -31%
5144
330 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
3,45 USD
84.223 đ
2.940.486 USD
852.929 (85%)
Tổng: 1.000.000
1.868 USD
-31.40% -31%
1221
331 Biểu tượng logo của Icosa Icosa
10/2022 / Ethereum Blockchain
ICSA *
0,01875337 USD
458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 651.111
6.982 USD
-31.38% -31%
4690
332 Biểu tượng logo của DeFine DeFine
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
0,0188559838 USD
461 đ
4.855.961 USD
257.528.934 (52%)
Tổng: 500.000.000
300.614 USD
-31.32% -31%
1085
333 Biểu tượng logo của ArbiPad ArbiPad
05/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBI *
0,0001566548 USD
3,8271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
28.913 USD
-31.31% -31%
3939
334 Biểu tượng logo của Dhahab Sports Dhahab Sports
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHS *
0,0002680341 USD
6,5481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
159 USD
-31.30% -31%
6199
335 Biểu tượng logo của Pomerium Community Meme Token Pomerium Community Meme Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PME *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.177 USD
-31.24% -31%
3999
336 Biểu tượng logo của Jasan Wellness Jasan Wellness
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JW *
1,90 USD
46.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-31.18% -31%
8698
337 Biểu tượng logo của RIKEZA RIKEZA
03/2022
RIK
0,000061263 USD
1,4967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
29.949 USD
-31.07% -31%
3906
338 Biểu tượng logo của Momentum Momentum
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MASS *
0,56 USD
13.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 893.250
6.252 USD
-31.02% -31%
4739
339 Biểu tượng logo của Nerd Bot Nerd Bot
12/2023 / Ethereum Blockchain
NERD *
0,12 USD
2.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
414.530 USD
-30.78% -31%
2631
340 Biểu tượng logo của CorgiCoin CorgiCoin
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CORGI *
0,0000275028 USD
0,6719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
290 USD
-30.77% -31%
5966
341 Biểu tượng logo của BlockWallet BlockWallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,0536356414 USD
1.310 đ
1.040.253 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
80.414 USD
-30.75% -31%
1469
342 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETU *
0,0002200637 USD
5,3762 đ
23.681 USD
107.608.038 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
109 USD
-30.73% -31%
2094
343 Biểu tượng logo của Disney Disney
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DIS *
0,26 USD
6.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.636.572 USD
-30.69% -31%
2299
344 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0018404906 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000.000
0 USD
-30.65% -31%
7664
345 Biểu tượng logo của Legion Network Legion Network
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LGX *
0,0053159384 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
225.627 USD
-30.65% -31%
2841
346 Biểu tượng logo của JOEBIDEN2024 JOEBIDEN2024
10/2023 / Ethereum Blockchain
JOEBIDEN2024 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.835.010.000.000.000
0 USD
-30.60% -31%
8842
347 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0003605322 USD
8,8078 đ
6.436.879 USD
17.853.823.662 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
37.173 USD
-30.58% -31%
1014
348 Biểu tượng logo của Hedron Hedron
03/2022 / Ethereum Blockchain
HDRN *
0,0000000957 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 58.972.752
11.584 USD
-30.49% -30%
4486
349 Biểu tượng logo của Captain Tsubasa Captain Tsubasa
09/2023 / Polygon Blockchain
TSUGT *
0,11 USD
2.665 đ
19.515.591 USD
178.880.147 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
546.207 USD
-30.47% -30%
718
350 Biểu tượng logo của Papa Bear Papa Bear
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PAPA *
0,28 USD
6.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
47.143 USD
-30.47% -30%
3612
351 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
1,33 USD
32.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
0 USD
-30.41% -30%
7334
352 Biểu tượng logo của Santa Floki v2.0 Santa Floki v2.0
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOHOHO V2.0 *
0,0000252071 USD
0,6158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
1.591 USD
-30.38% -30%
5295
353 Biểu tượng logo của Avian Avian
04/2023
AVN
0,0001500328 USD
3,6653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
202 USD
-30.28% -30%
6107
354 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
1,64 USD
40.015 đ
4.931.712 USD
3.010.935 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
2.469.042 USD
-30.27% -30%
1080
355 Biểu tượng logo của Firebird Aggregator Firebird Aggregator
06/2022 / Fantom Blockchain
FBA *
0,14 USD
3.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
46 USD
-30.07% -30%
6619
356 Biểu tượng logo của Antalyaspor Token Antalyaspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
AKREP *
0,47 USD
11.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.477 USD
-29.89% -30%
5330
357 Biểu tượng logo của Bridge Bot Bridge Bot
07/2023 / Ethereum Blockchain
BRIDGE *
0,0000000485 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-29.86% -30%
8789
358 Biểu tượng logo của Reflex Reflex
10/2020 / Ethereum Blockchain
RFX *
0,0002688439 USD
6,5679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60 USD
-29.82% -30%
6527
359 Biểu tượng logo của DOGE-1SATELLITE DOGE-1SATELLITE
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE-1SAT *
0,0003301925 USD
8,0666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.621 USD
-29.78% -30%
4656
360 Biểu tượng logo của MakiSwap MakiSwap
06/2021 / HECO Blockchain
MAKI *
0,0003466883 USD
8,4696 đ
23.912 USD
68.971.718 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-29.71% -30%
2093
361 Biểu tượng logo của QUASA QUASA
12/2021 / Ethereum Blockchain
QUA *
0,0010693795 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.018.212.871
15.968 USD
-29.68% -30%
4352
362 Biểu tượng logo của Lightning Lightning
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIGHT *
0,0122321539 USD
299 đ
786.157 USD
64.269.692 (64%)
Tổng: 100.000.000
2.000 USD
-29.66% -30%
1536
363 Biểu tượng logo của Smell Token Smell Token
04/2023 / Polygon Blockchain
SML *
0,0042528368 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
23.544 USD
-29.66% -30%
4094
364 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,34 USD
203.705 đ
83.383.134 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
311.985 USD
-29.59% -30%
369
365 Biểu tượng logo của Hepton Hepton
05/2023 / Arbitrum Blockchain
HTE *
0,0012134307 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
9.672 USD
-29.59% -30%
4558
366 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,0032312298 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.500.000
0 USD
-29.56% -30%
7606
367 Biểu tượng logo của Consensus Cell Network Consensus Cell Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
ECELL *
0,0001199669 USD
2,9308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.665.037.403
0 USD
-29.47% -29%
7802
368 Biểu tượng logo của SPORTZCHAIN SPORTZCHAIN
11/2021 / Polygon Blockchain
SPN *
0,0000960146 USD
2,3456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-29.43% -29%
7417
369 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0, USD
0,0000 đ
11.961 USD
498.189.654.056.300
0 USD
-29.42% -29%
2132
370 Biểu tượng logo của Sheesha Finance Polygon Sheesha Finance Polygon
01/2022 / Polygon Blockchain
MSHEESHA *
0,0021438711 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.713 USD
-29.39% -29%
5259
371 Biểu tượng logo của Starship Doge Starship Doge
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIPDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
992 USD
-29.39% -29%
5486
372 Biểu tượng logo của MELEGA MELEGA
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MARCO *
0,15 USD
3.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181 USD
-29.34% -29%
6150
373 Biểu tượng logo của Social Swap Token Social Swap Token
10/2021 / Tron20 Blockchain
SST *
0,0020503118 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.889.641
96 USD
-29.32% -29%
6383
374 Biểu tượng logo của Calcium Calcium
09/2023 / Ethereum Blockchain
CAL *
0,0067701094 USD
165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
380.381 USD
-29.27% -29%
2656
375 Biểu tượng logo của Kanagawa Nami Kanagawa Nami
08/2022 / Ethereum Blockchain
OKINAMI *
0,0015667112 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.496 USD
-29.15% -29%
4522
376 Biểu tượng logo của CRED COIN PAY CRED COIN PAY
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRED *
0,0381695607 USD
932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.700.000.000
1.181 USD
-29.10% -29%
5412
377 Biểu tượng logo của Blox Token Blox Token
09/2021 / Zilliqa Blockchain
BLOX *
0,0217631478 USD
532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
0 USD
-28.92% -29%
7976
378 Biểu tượng logo của MAGIC SHOES MAGIC SHOES
07/2023 / Polygon Blockchain
MCT *
0,0076227055 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
18.807 USD
-28.92% -29%
4262
379 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0720890981 USD
1.761 đ
84.779 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
29.713 USD
-28.90% -29%
1973
380 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KVERSE *
0,0002561501 USD
6,2577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
673 USD
-28.86% -29%
5674
381 Biểu tượng logo của Jot Art Jot Art
11/2022 / Tron20 Blockchain
JOT *
0,0000356058 USD
0,8698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
12 USD
-28.79% -29%
6966
382 Biểu tượng logo của 2024PUMP 2024PUMP
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUMP *
0,0021397594 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.024.202.420.242.024
64.524 USD
-28.73% -29%
3444
383 Biểu tượng logo của Trinity Trinity
06/2023 / Ethereum Blockchain
TRY *
0,0000063293 USD
0,1546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.515 USD
-28.62% -29%
4854
384 Biểu tượng logo của BitTube BitTube
03/2018
TUBE
0,0015730122 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
-28.59% -29%
7599
385 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0569630224 USD
1.392 đ
23.057.681 USD
404.783.310 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
432.994 USD
-28.48% -28%
680
386 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,31 USD
7.630 đ
67.769.783 USD
216.988.353 (72%)
Tổng: 299.792.458
11.164.615 USD
-28.47% -28%
416
387 Biểu tượng logo của SafeSwap SafeSwap
11/2021 / Polygon Blockchain
SSGTX *
0,0002203803 USD
5,3839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 840.000.000
132 USD
-28.43% -28%
6264
388 Biểu tượng logo của Outter Finance Outter Finance
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OUT *
0,0037424949 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.174.187
36.827 USD
-28.39% -28%
3740
389 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.361.443.615
49 USD
-28.38% -28%
6596
390 Biểu tượng logo của HOBO UNIVERSE HOBO UNIVERSE
07/2023 / Core Blockchain
HOBO *
0,0002806699 USD
6,8568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
18 USD
-28.37% -28%
6877
391 Biểu tượng logo của GooseFX GooseFX
10/2021 / Solana Blockchain
GOFX *
0,0510767332 USD
1.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
67.040 USD
-28.36% -28%
3429
392 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
2,40 USD
58.666 đ
15.202.516 USD
6.330.750 (89%)
Tổng: 7.102.886
102.751 USD
-28.23% -28%
792
393 Biểu tượng logo của Enigma Gaming Enigma Gaming
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ENG *
0,0000542049 USD
1,3242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
-28.17% -28%
6662
394 Biểu tượng logo của Poison Finance Poison Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
POI$ON *
0,14 USD
3.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.610.000
40.836 USD
-28.00% -28%
3690
395 Biểu tượng logo của Yawww Yawww
03/2022 / Solana Blockchain
YAW *
0,000079307 USD
1,9375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
854 USD
-27.92% -28%
5542
396 Biểu tượng logo của Combustion Combustion
07/2023 / Ethereum Blockchain
FIRE *
0,0000468222 USD
1,1439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
-27.87% -28%
6899
397 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,000165519 USD
4,0436 đ
33.104 USD
199.999.999 (100%)
Tổng: 200.000.000
11 USD
-27.85% -28%
2074
398 Biểu tượng logo của MoonBot MoonBot
08/2023 / Ethereum Blockchain
MBOT *
1,78 USD
43.370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
114.490 USD
-27.83% -28%
3142
399 Biểu tượng logo của FOMO FOMO
05/2023 / Ethereum Blockchain
FOMO *
0,000000434 USD
0,0106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-27.72% -28%
8587
400 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK *
0,0000000188 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
12.819 USD
-27.72% -28%
4445
401 Biểu tượng logo của MetaFinance MetaFinance
12/2021 / Ethereum Blockchain
MF *
0,001731401 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
65.077 USD
-27.66% -28%
3445
402 Biểu tượng logo của PVC Meta PVC Meta
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PVC *
3,12 USD
76.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
101.698 USD
-27.66% -28%
3188
403 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54 USD
-27.52% -28%
6558
404 Biểu tượng logo của DegenDuckRace DegenDuckRace
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$QUACK *
0,0003713269 USD
9,0715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
195 USD
-27.49% -27%
6118
405 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYBUNNY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
104 USD
-27.47% -27%
6340
406 Biểu tượng logo của BearAI BearAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAI *
0,0000001641 USD
0,0040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
48.542 USD
-27.44% -27%
3601
407 Biểu tượng logo của Signata Signata
04/2021 / Ethereum Blockchain
SATA *
0,006520893 USD
159 đ
464.682 USD
71.260.435 (71%)
Tổng: 100.000.000
109 USD
-27.39% -27%
1648
408 Biểu tượng logo của BinaryDAO BinaryDAO
03/2022 / Metis Andromeda Blockchain
BYTE *
0,59 USD
14.497 đ
0 USD
N/A
2 USD
-27.32% -27%
7235
409 Biểu tượng logo của Dogewhale Dogewhale
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGEWHALE *
0,0000010615 USD
0,0259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
377 USD
-27.26% -27%
5829
410 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MELO *
0,0000009481 USD
0,0232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
13 USD
-27.22% -27%
6961
411 Biểu tượng logo của HarryPotterRussellSonic1Inu HarryPotterRussellSonic1Inu
09/2023 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000231386 USD
0,5653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
771 USD
-27.10% -27%
5623
412 Biểu tượng logo của OpenAI ERC OpenAI ERC
12/2022 / Ethereum Blockchain
OPENAI ERC *
0,0036592785 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
815 USD
-27.05% -27%
5563
413 Biểu tượng logo của 0xCoco 0xCoco
07/2023 / Ethereum Blockchain
COCO *
0,0019465436 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
845 USD
-27.02% -27%
5545
414 Biểu tượng logo của Rizespor Token Rizespor Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
RIZE *
0,46 USD
11.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.145 USD
-26.99% -27%
5171
415 Biểu tượng logo của Digihealth Digihealth
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DGH *
0,0083701489 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.286 USD
-26.94% -27%
3654
416 Biểu tượng logo của Solarbeam Solarbeam
10/2021 / Moonriver Blockchain
SOLAR *
0,0731977398 USD
1.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.000.000
90.235 USD
-26.86% -27%
3257
417 Biểu tượng logo của NALS NALS
05/2023
NALS
0,14 USD
3.536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
496.566 USD
-26.82% -27%
2492
418 Biểu tượng logo của Sundae The Dog Sundae The Dog
10/2023 / Arbitrum Blockchain
SUNDAE *
1,89 USD
46.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.361.660 USD
-26.82% -27%
2387
419 Biểu tượng logo của KONPAY KONPAY
06/2022
KON
0,0035060901 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
114.897 USD
-26.68% -27%
3139
420 Biểu tượng logo của SmarterCoin (SMRTr) SmarterCoin (SMRTr)
10/2021 / Avalanche C-Chain
SMRTR *
0,0000003395 USD
0,0083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.099.547.428
11.030 USD
-26.64% -27%
4501
421 Biểu tượng logo của MN Bridge MN Bridge
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNB *
0,0002254533 USD
5,5078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.455.025
42.693 USD
-26.63% -27%
3665
422 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0000634483 USD
1,5500 đ
317.189 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
32.242 USD
-26.56% -27%
1728
423 Biểu tượng logo của WardenSwap WardenSwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
WAD *
0,0045818423 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
393 USD
-26.54% -27%
5852
424 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
14 USD
-26.47% -26%
6939
425 Biểu tượng logo của Infiblue World Infiblue World
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONIE *
0,20 USD
4.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
57.715 USD
-26.42% -26%
3506
426 Biểu tượng logo của 1eco 1eco
12/2021 / Ethereum Blockchain
1ECO *
0,0172739916 USD
422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-26.40% -26%
8207
427 Biểu tượng logo của Idexo Token Idexo Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
IDO *
0,0120042606 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56.334 USD
-26.39% -26%
3517
428 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0015445193 USD
38 đ
4.264.464 USD
2.761.029.999 (92%)
Tổng: 3.000.000.000
98.461 USD
-26.35% -26%
1120
429 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBD *
0,0000151626 USD
0,3704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
34.306 USD
-26.32% -26%
3796
430 Biểu tượng logo của Antspace Antspace
05/2023 / Arbitrum Blockchain
ANT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
5.454 USD
-26.31% -26%
4794
431 Biểu tượng logo của PayRue (Propel) PayRue (Propel)
06/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
PROPEL *
0,0000031103 USD
0,0760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
111 USD
-26.29% -26%
6324
432 Biểu tượng logo của Treat Treat
08/2023 / Ethereum Blockchain
TREAT *
0,0003162602 USD
7,7262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.333
4.518 USD
-26.14% -26%
4853
433 Biểu tượng logo của Rottolabs (new) Rottolabs (new)
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROTTO *
0,0000088799 USD
0,2169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
493 USD
-26.13% -26%
5777
434 Biểu tượng logo của Community Business Token Community Business Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBT *
0,00000034 USD
0,0083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
45 USD
-26.10% -26%
6626
435 Biểu tượng logo của Unique Venture Clubs Unique Venture Clubs
11/2021 / Solana Blockchain
UNQ *
0,0002669948 USD
6,5227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
33.288 USD
-26.09% -26%
3821
436 Biểu tượng logo của NXD Next NXD Next
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NXDT *
0,0002601363 USD
6,3551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.366 USD
-26.09% -26%
5351
437 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,00004695 USD
1,1470 đ
881.281 USD
18.770.624.310 (65%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
-26.06% -26%
1507
438 Biểu tượng logo của GMFAM GMFAM
05/2023 / Ethereum Blockchain
GMFAM *
0,0000000116 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
16.532 USD
-26.02% -26%
4330
439 Biểu tượng logo của Where Did The ETH Go? (Pulsechain) Where Did The ETH Go? (Pulsechain)
09/2023 / PulseChain
WHETH *
0,24 USD
5.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.630 USD
-25.95% -26%
5279
440 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,0005614059 USD
13,7151 đ
1.141.525 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
28.476 USD
-25.93% -26%
1454
441 Biểu tượng logo của LiveGreen Coin LiveGreen Coin
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LGC *
0,0001663437 USD
4,0638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.395 USD
-25.92% -26%
4975
442 Biểu tượng logo của Green Grass Hopper Green Grass Hopper
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGH *
0,0075958813 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
4 USD
-25.88% -26%
7164
443 Biểu tượng logo của DKEY BANK DKEY BANK
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DKEY *
0,26 USD
6.252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
321 USD
-25.84% -26%
5932
444 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000928239 USD
2,2677 đ
225.138 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
22 USD
-25.75% -26%
1792
445 Biểu tượng logo của Alien Milady Fumo Alien Milady Fumo
06/2023 / Ethereum Blockchain
FUMO *
11.658 USD
284.817.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300
467.103 USD
-25.72% -26%
2595
446 Biểu tượng logo của Aurora Klay Aurora Klay
07/2023 / Klaytn Blockchain
ARA *
0,0010339108 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
99 USD
-25.71% -26%
6365
447 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ARNX *
0,000001268 USD
0,0310 đ
25 USD
20.000.000
575 USD
-25.69% -26%
2190
448 Biểu tượng logo của Husky.AI Husky.AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HUS *
0,0030965356 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 490.000.000
52.190 USD
-25.66% -26%
3562
449 Biểu tượng logo của ARTT Network ARTT Network
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARTT *
0,0193461687 USD
473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
443.127 USD
-25.64% -26%
2613
450 Biểu tượng logo của Gamer Arena Gamer Arena
11/2022 / Avalanche C-Chain
GAU *
0,0055070718 USD
135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
96.482 USD
-25.62% -26%
3222
451 Biểu tượng logo của NANA Token NANA Token
04/2023 / Solana Blockchain
NANA *
0,0078540483 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.726 USD
-25.60% -26%
3098
452 Biểu tượng logo của NALS(Ordinals) NALS(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
NALS *
0,14 USD
3.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
405.498 USD
-25.55% -26%
2557
453 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0702642799 USD
1.717 đ
632.127 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
47.496 USD
-25.53% -26%
1596
454 Biểu tượng logo của Islamic Coin Islamic Coin
10/2023
ISLM
0,12 USD
3.045 đ
11.309.392 USD
90.747.934 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
2.687.694 USD
-25.50% -26%
866
455 Biểu tượng logo của GGBond GGBond
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGBOND *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
-25.45% -25%
8725
456 Biểu tượng logo của PulseX PulseX
05/2023 / PulseChain
PLSX *
0,0000128952 USD
0,3150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.094.505.254.530
1.642.098 USD
-25.33% -25%
2357
457 Biểu tượng logo của Pooh Inu Pooh Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 205.000.000.000.000.000
0 USD
-25.27% -25%
7371
458 Biểu tượng logo của DBX DBX
10/2021
DBX
0,0000268686 USD
0,6564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.600.001.071
76 USD
-25.23% -25%
6462
459 Biểu tượng logo của Bob AI Bob AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOBAI *
0,0000000225 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
0 USD
-25.21% -25%
7358
460 Biểu tượng logo của Arora Arora
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AROR *
0,000339161 USD
8,2857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
151 USD
-25.12% -25%
6214
461 Biểu tượng logo của Gplx Gplx
09/2023 / PulseChain
GPLX *
0,0009526492 USD
23,2732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 135.000.000
1.969 USD
-25.10% -25%
5211
462 Biểu tượng logo của Cake Monster Cake Monster
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONSTA *
0,0001402601 USD
3,4266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.825 USD
-25.09% -25%
4597
463 Biểu tượng logo của Stabledoc Stabledoc
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SDT *
0,0040620388 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.450 USD
-25.08% -25%
4563
464 Biểu tượng logo của Tribalisland game Token Tribalisland game Token
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TIC *
0,0001072014 USD
2,6189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.275 USD
-25.02% -25%
5147
465 Biểu tượng logo của KTK project KTK project
04/2023
KTK
0,0006002254 USD
14,6635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.665.000.000
0 USD
-25.01% -25%
8596
466 Biểu tượng logo của CumInu CumInu
05/2021 / Ethereum Blockchain
CUMINU *
0,0004507122 USD
11,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
73.570 USD
-24.98% -25%
3369
467 Biểu tượng logo của Luigi Inu Luigi Inu
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUIGI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000.000.000
1.749 USD
-24.95% -25%
5252
468 Biểu tượng logo của Hibiki Run Hibiki Run
11/2023 / Polygon Blockchain
HUT *
0,0018138089 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
82.004 USD
-24.90% -25%
3310
469 Biểu tượng logo của PHAME PHAME
09/2023 / PulseChain
PHAME *
0,39 USD
9.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.555.000
125.908 USD
-24.87% -25%
3096
470 Biểu tượng logo của Automated Income Machine Automated Income Machine
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIM *
0,0002703883 USD
6,6056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
694 USD
-24.86% -25%
5664
471 Biểu tượng logo của Cockapoo Cockapoo
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPOO *
0,0000001157 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-24.81% -25%
8087
472 Biểu tượng logo của GOLCOIN GOLCOIN
10/2022 / Ethereum Blockchain
GOLC *
0,13 USD
3.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 290.000.000
456.976 USD
-24.79% -25%
2603
473 Biểu tượng logo của kendoll janner kendoll janner
08/2023 / Ethereum Blockchain
KEN *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.532 USD
-24.79% -25%
5313
474 Biểu tượng logo của PREME Token PREME Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
PREME *
0,0038088639 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 294.990.000
1.054 USD
-24.69% -25%
5455
475 Biểu tượng logo của csas(Ordinals) csas(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,00426708 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
192.266 USD
-24.69% -25%
2803
476 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,12 USD
2.955 đ
0 USD
N/A
1.093.276 USD
-24.59% -25%
2420
477 Biểu tượng logo của HollyGold HollyGold
01/2021 / Ethereum Blockchain
HGOLD *
0,0471577408 USD
1.152 đ
221.066 USD
4.687.803 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
87 USD
-24.47% -24%
1794
478 Biểu tượng logo của Havoc Havoc
06/2023 / Ethereum Blockchain
HAVOC *
0,0000129191 USD
0,3156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
23.906 USD
-24.45% -24%
4080
479 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0000037807 USD
0,0924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
0 USD
-24.42% -24%
7848
480 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,000004412 USD
0,1078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-24.37% -24%
7425
481 Biểu tượng logo của BULL BTC CLUB BULL BTC CLUB
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BBC *
0,001657673 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.045.822 USD
-24.33% -24%
2426
482 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHLT *
0,0020375746 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.437 USD
-24.30% -24%
3428
483 Biểu tượng logo của DogeCEO Ai DogeCEO Ai
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGEAI *
0,0000008149 USD
0,0199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-24.28% -24%
8640
484 Biểu tượng logo của ZeLoop Eco Reward ZeLoop Eco Reward
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ERW *
0,0000023068 USD
0,0564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000
1.574 USD
-24.25% -24%
5297
485 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
0,92 USD
22.393 đ
80.083.576 USD
87.369.711 (87%)
Tổng: 100.000.000
4.969.129 USD
-24.25% -24%
382
486 Biểu tượng logo của Tachyon Protocol Tachyon Protocol
01/2020
IPX
0,0002817024 USD
6,8820 đ
75.175 USD
266.858.531 (18%)
Tổng: 1.500.000.000
1.845 USD
-24.08% -24%
1993
487 Biểu tượng logo của Stablz Stablz
02/2023 / Ethereum Blockchain
STABLZ *
0,0042186741 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.064 USD
-24.04% -24%
5447
488 Biểu tượng logo của Hex Orange Address Hex Orange Address
09/2023 / PulseChain
HOA *
0,0093383221 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 151.811.475
4.508 USD
-24.04% -24%
4856
489 Biểu tượng logo của LinkPool LinkPool
04/2021 / Ethereum Blockchain
LPL *
0,20 USD
4.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
132 USD
-23.98% -24%
6262
490 Biểu tượng logo của Aircoins Aircoins
03/2021 / Ethereum Blockchain
AIRX *
0,0000070511 USD
0,1723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
5 USD
-23.96% -24%
7111
491 Biểu tượng logo của Ratscoin Ratscoin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RATS *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
32.073 USD
-23.96% -24%
3855
492 Biểu tượng logo của CorgiAI CorgiAI
06/2023 / Cronos Blockchain
CORGIAI *
0,0006577638 USD
16,0692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
642.512 USD
-23.94% -24%
2515
493 Biểu tượng logo của Golden Ball Golden Ball
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GLB *
0,0000034702 USD
0,0848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
1.236 USD
-23.93% -24%
5387
494 Biểu tượng logo của I LOVE SNOOPY I LOVE SNOOPY
05/2023 / Ethereum Blockchain
LOVESNOOPY *
0,0000000044 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.513.030.972.270
42.953 USD
-23.92% -24%
3659
495 Biểu tượng logo của Empower Empower
12/2021 / Ethereum Blockchain
MPWR *
0,0004362784 USD
10,6583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
495 USD
-23.90% -24%
5776
496 Biểu tượng logo của Blast Frontiers Blast Frontiers
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLAST *
0,0002395286 USD
5,8517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
57.130 USD
-23.86% -24%
3510
497 Biểu tượng logo của Apu Apu
10/2023 / Ethereum Blockchain
APU *
0,000000126 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
5 USD
-23.81% -24%
7118
498 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018 / Cosmos Blockchain
LIKE *
0,0039131804 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
6.131 USD
-23.75% -24%
4747
499 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCP *
0,13 USD
3.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.720 USD
-23.74% -24%
4487
500 Biểu tượng logo của Imperium Empires Imperium Empires
12/2021 / Avalanche C-Chain
IME *
0,000472202 USD
11,5359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
143.011 USD
-23.74% -24%
3041
501 Biểu tượng logo của CoinWind CoinWind
05/2021 / Ethereum Blockchain
COW *
0,0103585677 USD
253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120 USD
-23.73% -24%
6301
502 Biểu tượng logo của 28VCK 28VCK
04/2021
VCK
0,0002900168 USD
7,0851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-23.72% -24%
7880
503 Biểu tượng logo của PEPERA PEPERA
05/2023 / zkSync Era Blockchain
PEPERA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.278 USD
-23.72% -24%
5145
504 Biểu tượng logo của Civilization Civilization
08/2021 / Ethereum Blockchain
CIV *
0,0099937597 USD
244 đ
2.998.128 USD
300.000.000
2 USD
-23.65% -24%
1211
505 Biểu tượng logo của ASTRA Protocol ASTRA Protocol
03/2022
ASTRA
0,0054023801 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.966.740 USD
-23.65% -24%
2290
506 Biểu tượng logo của Lumenswap Lumenswap
09/2021 / Stellar Blockchain
LSP *
0,0045806004 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-23.56% -24%
7163
507 Biểu tượng logo của Adverb Adverb
03/2021
ADVB
0,0759105325 USD
1.854 đ
0 USD
N/A
196 USD
-23.34% -23%
6115
508 Biểu tượng logo của Piteas Piteas
09/2023 / PulseChain
PTS *
0,0311421911 USD
761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46.906 USD
-23.27% -23%
3616
509 Biểu tượng logo của AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance)
11/2020 / Ethereum Blockchain
AGOV *
0,0003006897 USD
7,3458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.287 USD
-23.19% -23%
4989
510 Biểu tượng logo của Cakebot Cakebot
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKEBOT *
0,94 USD
22.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.969 USD
-23.19% -23%
4693
511 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0011075342 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
33 USD
-23.17% -23%
6726
512 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
08/2020
SFL
0,0027016438 USD
66 đ
0 USD
N/A
100.285 USD
-23.17% -23%
3203
513 Biểu tượng logo của Optimus Optimus
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.003.000.000.000.000
3 USD
-23.14% -23%
7177
514 Biểu tượng logo của DeMon Token DeMon Token
09/2021 / Zilliqa Blockchain
DMZ *
0,0132477663 USD
324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.666.660
17 USD
-23.12% -23%
6887
515 Biểu tượng logo của Elephant Money Elephant Money
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELEPHANT *
0,0000003166 USD
0,0077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
37.788 USD
-23.11% -23%
3722
516 Biểu tượng logo của QuokkaSwap QuokkaSwap
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUOK *
0,0492734582 USD
1.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-23.07% -23%
8661
517 Biểu tượng logo của Tige Inu Tige Inu
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TINU *
0,0000345406 USD
0,8438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-23.02% -23%
8803
518 Biểu tượng logo của GeoLeaf GeoLeaf
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GLT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-22.88% -23%
7331
519 Biểu tượng logo của Mint Marble Mint Marble
08/2022 / Klaytn Blockchain
MIM *
0,16 USD
3.925 đ
5.430.323 USD
33.800.000 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
609 USD
-22.87% -23%
1056
520 Biểu tượng logo của Intexcoin Intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0000341566 USD
0,8344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
20 USD
-22.82% -23%
6847
521 Biểu tượng logo của CHILI CHILI
01/2023 / Solana Blockchain
CHILI *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.347.929.975.145
3.548 USD
-22.82% -23%
4956
522 Biểu tượng logo của Genius Genius
01/2023 / Ethereum Blockchain
GENI *
0,0000103737 USD
0,2534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.133.243.841
2.686 USD
-22.82% -23%
5084
523 Biểu tượng logo của Froggies Token Froggies Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FRGST *
0,0000000084 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
21.476 USD
-22.67% -23%
4178
524 Biểu tượng logo của BonFi BonFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
BNF *
0,0000188071 USD
0,4595 đ
5.594 USD
297.418.335 (31%)
Tổng: 962.499.999
13 USD
-22.64% -23%
2153
525 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,000011508 USD
0,2811 đ
101.921 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
60 USD
-22.59% -23%
1941
526 Biểu tượng logo của SPECTRE AI SPECTRE AI
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPECTRE *
0,0814572142 USD
1.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
43.991 USD
-22.59% -23%
3647
527 Biểu tượng logo của Incube Chain Incube Chain
07/2022 / Ethereum Blockchain
ICB *
0,0000019903 USD
0,0486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
1 USD
-22.58% -23%
7287
528 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGGY *
0,001102026 USD
27 đ
2.523.933 USD
2.290.266.200 (46%)
Tổng: 5.000.000.000
120.821 USD
-22.56% -23%
1255
529 Biểu tượng logo của Supernova Shards Supernova Shards
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFC *
0,0700292447 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.245 USD
-22.54% -23%
4099
530 Biểu tượng logo của QUINT QUINT
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUINT *
0,11 USD
2.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
12.501 USD
-22.43% -22%
4457
531 Biểu tượng logo của SAUCEINU SAUCEINU
07/2023 / Hedera Hashgraph Blockchain
SAUCEINU *
0,0000018153 USD
0,0443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
8.956 USD
-22.43% -22%
4590
532 Biểu tượng logo của NitroEX NitroEX
02/2021
NTX
0,0000420158 USD
1,0264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
32.186 USD
-22.38% -22%
3848
533 Biểu tượng logo của Granary Granary
04/2023 / Fantom Blockchain
GRAIN *
0,0119927256 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
433 USD
-22.36% -22%
5815
534 Biểu tượng logo của NiiFi NiiFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
NIIFI *
0,0021282554 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
13.377 USD
-22.35% -22%
4423
535 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0000339456 USD
0,8293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
306 USD
-22.35% -22%
5948
536 Biểu tượng logo của Firebird Finance Firebird Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
HOPE *
0,0000324977 USD
0,7939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.778.645
4 USD
-22.32% -22%
7139
537 Biểu tượng logo của CoW Protocol CoW Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
COW *
0,24 USD
5.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.006.843 USD
-22.31% -22%
2438
538 Biểu tượng logo của Freicoin Freicoin
05/2013
FRC
0,0008822841 USD
21,5542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46 USD
-22.29% -22%
6620
539 Biểu tượng logo của Bantu Bantu
10/2021
XBN
0,0015162305 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000.000
572 USD
-22.23% -22%
5727
540 Biểu tượng logo của 2G CARBON COIN 2G CARBON COIN
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
2GCC *
0,0215724623 USD
527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
-22.23% -22%
7268
541 Biểu tượng logo của EthereumMax EthereumMax
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMAX *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000
4.358 USD
-22.17% -22%
4864
542 Biểu tượng logo của BuildUp BuildUp
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUP *
0,0033491887 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.465.000.000
4.077 USD
-22.16% -22%
4894
543 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0008852726 USD
21,6272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-22.16% -22%
7914
544 Biểu tượng logo của Starship AI Starship AI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPAI *
0,0197870229 USD
483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.968 USD
-22.13% -22%
4907
545 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0000011725 USD
0,0286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
458 USD
-22.12% -22%
5802
546 Biểu tượng logo của Newsolution2.0 Newsolution2.0
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NSTE *
0,0118493307 USD
289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
20 USD
-22.12% -22%
6846
547 Biểu tượng logo của Swole Doge Swole Doge
11/2021 / Solana Blockchain
SWOLE *
0,0000027131 USD
0,0663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
479 USD
-22.09% -22%
5789
548 Biểu tượng logo của Dives Defi Dives Defi
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DDF *
0,0064504449 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
298 USD
-22.09% -22%
5957
549 Biểu tượng logo của Quick Intel Quick Intel
05/2023 / Ethereum Blockchain
QKNTL *
0,0126712608 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
16.616 USD
-22.09% -22%
4324
550 Biểu tượng logo của Nelore Coin Nelore Coin
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NLC *
0,0088289804 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
273.247 USD
-22.08% -22%
2779
551 Biểu tượng logo của Text2VidAI Text2VidAI
05/2023 / Ethereum Blockchain
T2V *
0,0004536645 USD
11,0830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-22.06% -22%
8652
552 Biểu tượng logo của MotoGP Fan Token MotoGP Fan Token
06/2022 / Bitcichain
MGPT *
0,004754496 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.932 USD
-22.05% -22%
3831
553 Biểu tượng logo của Chaintools Chaintools
08/2023 / Ethereum Blockchain
CTLS *
0,0640678556 USD
1.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
18.150 USD
-22.03% -22%
4278
554 Biểu tượng logo của Kryptonite Kryptonite
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEILOR *
0,0056167648 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
73.001 USD
-22.03% -22%
3373
555 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,016475831 USD
403 đ
1.460.022 USD
88.615.986 (28%)
Tổng: 320.000.000
96.780 USD
-22.01% -22%
1393
556 Biểu tượng logo của XUV Coin XUV Coin
03/2021
XUV
423,11 USD
10.336.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
8.782 USD
-22.01% -22%
4601
557 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,20 USD
4.786 đ
335.030 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
13 USD
-22.00% -22%
1720
558 Biểu tượng logo của ADreward ADreward
04/2023 / Ethereum Blockchain
AD *
0,0000139648 USD
0,3412 đ
119.702 USD
8.571.666.674 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
26.729 USD
-21.97% -22%
1917
559 Biểu tượng logo của God Of Wealth God Of Wealth
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOW39 *
0,0000024098 USD
0,0589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.000.000.000
1.733 USD
-21.93% -22%
5255
560 Biểu tượng logo của Qlindo Qlindo
08/2022 / Ethereum Blockchain
QLINDO *
0,0141450204 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
69.482 USD
-21.86% -22%
3409
561 Biểu tượng logo của GUISE GUISE
09/2023 / Ethereum Blockchain
GUISE *
0,054458192 USD
1.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.476 USD
-21.84% -22%
4662
562 Biểu tượng logo của Dede Dede
07/2023 / Ethereum Blockchain
DEDE *
0,0014929868 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
786 USD
-21.83% -22%
5576
563 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
11/2023 / Ethereum Blockchain
STARSHIP *
0,0000148854 USD
0,3636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
9.121 USD
-21.81% -22%
4583
564 Biểu tượng logo của MilkshakeSwap MilkshakeSwap
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
Milk *
0,0020578116 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.208.577
418 USD
-21.80% -22%
5825
565 Biểu tượng logo của Day Of Defeat 2.0 Day Of Defeat 2.0
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOD *
0,0000000328 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
62.111 USD
-21.76% -22%
3460
566 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021
KOIN
1,23 USD
30.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.084.532
1.312.851 USD
-21.75% -22%
2395
567 Biểu tượng logo của Flourishing AI Flourishing AI
06/2021 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0302800988 USD
740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
33.540 USD
-21.74% -22%
3813
568 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0203420268 USD
497 đ
24.221.144 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
2.083.862 USD
-21.69% -22%
673
569 Biểu tượng logo của PARMA Fan Token PARMA Fan Token
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PARMA *
0,0393993962 USD
963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
6.973 USD
-21.67% -22%
4692
570 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0024228599 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.800.000
35.669 USD
-21.62% -22%
3764
571 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0515113334 USD
1.258 đ
21.342.483 USD
414.325.963 (13%)
Tổng: 3.180.000.000
2.292.360 USD
-21.58% -22%
701
572 Biểu tượng logo của Hold On for Dear Life Hold On for Dear Life
10/2023 / Ethereum Blockchain
HODL *
0,0000000949 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-21.52% -22%
8853
573 Biểu tượng logo của NBA BSC NBA BSC
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NBABSC *
0,0000027905 USD
0,0682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.108.442
32 USD
-21.51% -22%
6738
574 Biểu tượng logo của Streakk Streakk
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STKK *
0,0604472294 USD
1.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.315 USD
-21.41% -21%
4022
575 Biểu tượng logo của Joystream Joystream
09/2020
JOY
0,0463268983 USD
1.132 đ
35.041.412 USD
756.394.527 (73%)
Tổng: 1.038.233.338
382.773 USD
-21.39% -21%
569
576 Biểu tượng logo của YouSUI YouSUI
07/2023 / Sui Network Blockchain
XUI *
0,0198964428 USD
486 đ
48.340 USD
2.429.589 (2%)
Tổng: 100.000.000
36.867 USD
-21.39% -21%
2040
577 Biểu tượng logo của Coinary Token Coinary Token
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CYT *
0,0011171716 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
3.119 USD
-21.35% -21%
5014
578 Biểu tượng logo của Universal Basic Income Universal Basic Income
10/2021 / Ethereum Blockchain
UBI *
0,0005645943 USD
13,7930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.025.371
1.059 USD
-21.34% -21%
5451
579 Biểu tượng logo của FrontFanz FrontFanz
11/2023 / Ethereum Blockchain
FANX *
0,0063403704 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.590.000
77.847 USD
-21.29% -21%
3342
580 Biểu tượng logo của Toad Killer Toad Killer
05/2023 / Ethereum Blockchain
$TOAD *
0,0000000072 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
16.907 USD
-21.24% -21%
4311
581 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0004514052 USD
11,0278 đ
1.151.460 USD
2.550.834.901 (36%)
Tổng: 7.000.000.000
28.890 USD
-21.21% -21%
1453
582 Biểu tượng logo của Yoshi.exchange Yoshi.exchange
10/2021 / Ethereum Blockchain
YOSHI *
0,0340345298 USD
831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.812 USD
-21.18% -21%
4261
583 Biểu tượng logo của ClinTex CTi ClinTex CTi
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTI *
0,0236874717 USD
579 đ
2.947.792 USD
124.445.175 (65%)
Tổng: 191.311.840
498.194 USD
-21.13% -21%
1218
584 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
08/2023
BXC
0,00039846 USD
9,7344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
124.609 USD
-21.08% -21%
2997
585 Biểu tượng logo của Manga Token Manga Token
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MANGA *
0,0000237115 USD
0,5793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
40 USD
-21.04% -21%
6665
586 Biểu tượng logo của Shambala Shambala
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BALA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 236.800.000.000.000
1.488 USD
-20.98% -21%
5326
587 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0000242884 USD
0,5934 đ
0 USD
N/A
0 USD
-20.97% -21%
7716
588 Biểu tượng logo của BITS FACTOR BITS FACTOR
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BFTC *
0,0066425576 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.154 USD
-20.96% -21%
4436
589 Biểu tượng logo của PinHub PinHub
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUB *
0,000246053 USD
6,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
-20.92% -21%
6681
590 Biểu tượng logo của Dust Protocol Dust Protocol
03/2022 / Ethereum Blockchain
DUST *
0,60 USD
14.619 đ
11.455.951 USD
19.143.962 (57%)
Tổng: 33.300.000
286.594 USD
-20.84% -21%
865
591 Biểu tượng logo của PEPE 3.0 PEPE 3.0
08/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE 3.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.469 USD
-20.84% -21%
5116
592 Biểu tượng logo của Talent Token Talent Token
10/2020
TTX
0,0001883654 USD
4,6018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
830 USD
-20.79% -21%
5554
593 Biểu tượng logo của Leve Invest Leve Invest
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LEVE *
0,0018801173 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.321 USD
-20.71% -21%
5364
594 Biểu tượng logo của Edge Edge
02/2018 / Ethereum Blockchain
EDGE *
0,11 USD
2.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
1.181 USD
-20.70% -21%
5413
595 Biểu tượng logo của Vehicle Mining System Vehicle Mining System
04/2022 / Ethereum Blockchain
VMS *
0,000933857 USD
22,8141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
6.367 USD
-20.64% -21%
4731
596 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
2,13 USD
52.137 đ
139.508.992 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
31.950.078 USD
-20.64% -21%
271
597 Biểu tượng logo của Navy seal Navy seal
08/2023 / Ethereum Blockchain
NAVY SEAL *
0,0000024618 USD
0,0601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-20.63% -21%
8813
598 Biểu tượng logo của Motocoin Motocoin
06/2014
MOTO
0,0066180306 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.173.303
5 USD
-20.50% -21%
7099
599 Biểu tượng logo của POP Coin POP Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
70 USD
-20.49% -20%
6487
600 Biểu tượng logo của Virtual Trade Token Virtual Trade Token
05/2023
VTT
0,0125386434 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
116 USD
-20.45% -20%
6310
601 Biểu tượng logo của BUSINESS BUSINESS
09/2023 / Ethereum Blockchain
BUSINESS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
-20.44% -20%
8801
602 Biểu tượng logo của Apin Pulse Apin Pulse
07/2023 / PulseChain
APC *
0,0000155028 USD
0,3787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
170 USD
-20.43% -20%
6174
603 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0655258698 USD
1.601 đ
31.959.767 USD
487.742.728 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.223.140 USD
-20.42% -20%
600
604 Biểu tượng logo của cats(Ordinals) cats(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
cats *
0,0029076545 USD
71 đ
0 USD
N/A
1.354 USD
-20.41% -20%
5253
605 Biểu tượng logo của RabbitKing RabbitKing
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
-20.36% -20%
8564
606 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FDLS *
0,0000940143 USD
2,2968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
375 USD
-20.35% -20%
5866
607 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0001978363 USD
4,8331 đ
865.534 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
8.382 USD
-20.34% -20%
1513
608 Biểu tượng logo của BOBO 2.0 BOBO 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
BOBO 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
2.274 USD
-20.34% -20%
5148
609 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
0,0590509585 USD
1.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
38.919 USD
-20.27% -20%
3710
610 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
0,57 USD
13.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
9 USD
-20.25% -20%
7042
611 Biểu tượng logo của Hourglass Hourglass
09/2022 / Ethereum Blockchain
WAIT *
0,11 USD
2.640 đ
10.585.142 USD
97.959.725 (98%)
Tổng: 100.000.000
271.992 USD
-20.20% -20%
887
612 Biểu tượng logo của Fountain Protocol Fountain Protocol
03/2022 / Oasis Network Blockchain
FTP *
0,0002504692 USD
6,1190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-20.19% -20%
7387
613 Biểu tượng logo của Wrapped Minima Wrapped Minima
02/2023 / Ethereum Blockchain
WMINIMA *
0,0330948782 USD
809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
34.343 USD
-20.18% -20%
3795
614 Biểu tượng logo của Optimus Optimus
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPTCM *
0,0037631202 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
1.062 USD
-20.12% -20%
5450
615 Biểu tượng logo của Dogira Dogira
04/2021 / Ethereum Blockchain
DOGIRA *
0,0002042229 USD
4,9892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92 USD
-20.11% -20%
6398
616 Biểu tượng logo của Dfyn Network Dfyn Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
DFYN *
0,0257910573 USD
630 đ
4.074.822 USD
157.993.595 (63%)
Tổng: 250.000.000
219.058 USD
-20.09% -20%
1133
617 Biểu tượng logo của Gunstar Metaverse Gunstar Metaverse
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GSTS *
0,002265882 USD
55 đ
70.900 USD
31.290.286 (8%)
Tổng: 400.000.000
6.398 USD
-20.09% -20%
1997
618 Biểu tượng logo của stake.link stake.link
12/2022 / Ethereum Blockchain
SDL *
0,43 USD
10.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
11.620 USD
-20.06% -20%
4485
619 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash
11/2019
SFX
0,0004001505 USD
9,7757 đ
114.553 USD
286.275.391 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
30 USD
-20.01% -20%
1926
620 Biểu tượng logo của HNC COIN HNC COIN
07/2015
HNC
0,0220033457 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-20.01% -20%
7284
621 Biểu tượng logo của Kephi Gallery Kephi Gallery
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KPHI *
0,0006000912 USD
14,6602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
32 USD
-20.01% -20%
6733
622 Biểu tượng logo của Scarab Finance Scarab Finance
12/2021 / Fantom Blockchain
SCARAB *
0,0084376244 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.001
1.388 USD
-20.00% -20%
5344
623 Biểu tượng logo của PLEXUS PLEXUS
03/2023 / Arbitrum Blockchain
PLX *
0,0231961333 USD
567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
49.829 USD
-19.98% -20%
3588
624 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
10,16 USD
248.090 đ
63.660.340 USD
6.268.784 (63%)
Tổng: 10.000.000
29.482.042 USD
-19.90% -20%
429
625 Biểu tượng logo của MOE MOE
05/2023 / Ethereum Blockchain
MOE *
0,0000000842 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10.001 USD
-19.89% -20%
4545
626 Biểu tượng logo của WeFi WeFi
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEFI *
0,0639493418 USD
1.562 đ
194.507 USD
3.041.584 (3%)
Tổng: 100.000.000
114.899 USD
-19.78% -20%
1822
627 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0008902133 USD
21,7479 đ
21.595.724 USD
24.259.045.477 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
1.033.965 USD
-19.74% -20%
698
628 Biểu tượng logo của Alion Tech Food Alion Tech Food
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$ATF *
0,0294185169 USD
719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
401 USD
-19.70% -20%
5844
629 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,0006318242 USD
15,4355 đ
35.837 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
18.758 USD
-19.69% -20%
2069
630 Biểu tượng logo của Block Monsters Block Monsters
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNSTRS *
0,0002038409 USD
4,9798 đ
0 USD
N/A
0 USD
-19.59% -20%
7757
631 Biểu tượng logo của FTT Token FTT Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FTT *
0,0002056473 USD
5,0240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.640 USD
-19.58% -20%
4847
632 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,0007112888 USD
17,3768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.657.274
181 USD
-19.56% -20%
6151
633 Biểu tượng logo của LeetSwap LeetSwap
07/2023 / Base Blockchain
LEET *
0,25 USD
6.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337.000
0 USD
-19.55% -20%
8800
634 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,0730757596 USD
1.785 đ
438.591 USD
6.001.861
10 USD
-19.51% -20%
1658
635 Biểu tượng logo của SPORT SPORT
05/2022 / Polygon Blockchain
SPORT *
0,0045735648 USD
112 đ
134.082 USD
29.316.736 (2%)
Tổng: 1.250.000.000
1.540 USD
-19.45% -19%
1893
636 Biểu tượng logo của inheritance Art inheritance Art
03/2022 / Ethereum Blockchain
IAI *
0,32 USD
7.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.221 USD
-19.43% -19%
5415
637 Biểu tượng logo của Moxy Moxy
07/2023 / Ethereum Blockchain
WMOXY *
0,0066024839 USD
161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
5.092 USD
-19.42% -19%
4815
638 Biểu tượng logo của Fame Reward Plus Fame Reward Plus
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FRP *
0,0530805129 USD
1.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
43 USD
-19.41% -19%
6642
639 Biểu tượng logo của AlphaDEX AlphaDEX
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROAR *
0,56 USD
13.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.400.000
21.254.343 USD
-19.40% -19%
2212
640 Biểu tượng logo của Witnet Witnet
11/2021
WIT
0,0133180818 USD
325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.499.269.793
240.019 USD
-19.38% -19%
2818
641 Biểu tượng logo của Sylvester BSC Sylvester BSC
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0,0000019007 USD
0,0464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-19.36% -19%
8694
642 Biểu tượng logo của GalaxyGoggle DAO GalaxyGoggle DAO
11/2021 / Avalanche C-Chain
GG *
0,0370070862 USD
904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.145
4 USD
-19.32% -19%
7162
643 Biểu tượng logo của Probinex Probinex
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PBX *
0,14 USD
3.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
966.719 USD
-19.27% -19%
2447
644 Biểu tượng logo của Hyper Pay Hyper Pay
12/2017
HPY
0,0007902073 USD
19,3048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
222.612 USD
-19.22% -19%
2846
645 Biểu tượng logo của Doge KaKi Doge KaKi
02/2023 / Ethereum Blockchain
KAKI *
0,0000000521 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
14.709 USD
-19.11% -19%
4385
646 Biểu tượng logo của Idavoll DAO Idavoll DAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0021229119 USD
52 đ
1.962.161 USD
924.278.318 (46%)
Tổng: 2.000.000.000
96.380 USD
-19.00% -19%
1319
647 Biểu tượng logo của PymeDAO PymeDAO
09/2023 / Ethereum Blockchain
PYME *
0,0006278362 USD
15,3380 đ
304.625 USD
485.198.977 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
11.702 USD
-19.00% -19%
1740
648 Biểu tượng logo của Viddli Viddli
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTY *
0,0003849635 USD
9,4047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.691 USD
-18.98% -19%
5083
649 Biểu tượng logo của Pear Swap Pear Swap
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEAR *
0,13 USD
3.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
104.944 USD
-18.97% -19%
3185
650 Biểu tượng logo của Flag Network Flag Network
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLAG *
0,0000417819 USD
1,0207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.140 USD
-18.95% -19%
5425
651 Biểu tượng logo của BlueMove BlueMove
02/2023 / Aptos Blockchain
MOVE *
0,0201464845 USD
492 đ
1.789.008 USD
88.800.000 (30%)
Tổng: 300.000.000
18.152 USD
-18.93% -19%
1340
652 Biểu tượng logo của GREENETH GREENETH
06/2023 / Ethereum Blockchain
GRE *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
205 USD
-18.91% -19%
6099
653 Biểu tượng logo của Betswap.gg Betswap.gg
01/2022 / Ethereum Blockchain
BSGG *
0,0018058191 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
95.146 USD
-18.86% -19%
3229
654 Biểu tượng logo của Floki New Year Floki New Year
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLOKINY *
0,0001538557 USD
3,7587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.234 USD
-18.84% -19%
5153
655 Biểu tượng logo của xDollar xDollar
10/2021 / Polygon Blockchain
XDO *
0,0000515087 USD
1,2584 đ
0 USD
N/A
0 USD
-18.84% -19%
8070
656 Biểu tượng logo của dexSHARE dexSHARE
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEXSHARE *
0,0834311543 USD
2.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.500
2 USD
-18.84% -19%
7237
657 Biểu tượng logo của TILWIKI TILWIKI
04/2020 / Ethereum Blockchain
TLW *
0,12 USD
3.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.797.979
136 USD
-18.83% -19%
6249
658 Biểu tượng logo của RCD Espanyol Fan Token RCD Espanyol Fan Token
06/2022 / Bitcichain
ENFT *
0,0027501434 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.283 USD
-18.82% -19%
5376
659 Biểu tượng logo của 3 Kingdoms Multiverse 3 Kingdoms Multiverse
03/2023 / Klaytn Blockchain
3KM *
0,0026471016 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.180 USD
-18.82% -19%
4398
660 Biểu tượng logo của XENO Governance XENO Governance
02/2023 / Ethereum Blockchain
GXE *
0,0368778383 USD
901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
39.429 USD
-18.80% -19%
3704
661 Biểu tượng logo của MetaFighter MetaFighter
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MF *
0,0004463259 USD
10,9037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
42.846 USD
-18.77% -19%
3660
662 Biểu tượng logo của Baby Luffy Baby Luffy
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLF *
0,0216640854 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.319 USD
-18.74% -19%
5366
663 Biểu tượng logo của ByteNext ByteNext
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNU *
0,0016486716 USD
40 đ
28.440 USD
17.250.000 (9%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
-18.70% -19%
2083
664 Biểu tượng logo của Einsteinium Einsteinium
04/2014
EMC2
0,0002430815 USD
5,9385 đ
0 USD