1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4108 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (2915) - Ethereum (3208) - TRON (88) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (45) - Solana (352) - Polygon (253) - XDC Network (9) - Avalanche (157) - Fantom (94) - Klaytn (67) - XRP (22) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (12) - TomoChain (2) - Harmony (23) - Bitgert (3) - Cardano (36) - Arbitrum (50) - Cosmos (18) - Waves (8) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (4) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (12) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (6) - Polkadot (1) - Huobi Token (23) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (10) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (11) - Fusion (1) - MultiversX (21) - Astar (1) - NEAR Protocol (8) - Velas (1) - Stacks (2) - SORA (3) - Bitcicoin (23) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (3) - EthereumPoW (2) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (7) - Conflux (2) - CANTO (3) - Ethereum Classic (3) - Toncoin (4) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (1) -

28/01/2023 11:27

Bảng xếp hạng 4108 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Buff Samo Buff Samo
11/2021 / Solana Blockchain
BSAMO *
0,0000004472 USD
0,0106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
70 USD
-100.00% -100%
6787
2 Biểu tượng logo của Void Void
11/2021 / Solana Blockchain
VOID *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-100.00% -100%
8247
3 Biểu tượng logo của Capybara Capybara
12/2021 / Solana Blockchain
CAPY *
0,0000015384 USD
0,0364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-99.58% -100%
8423
4 Biểu tượng logo của Day Of Defeat Day Of Defeat
11/2021 / BNB Blockchain
DOD *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.900.000.000
0 USD
-99.30% -99%
8326
5 Biểu tượng logo của Custodiy Custodiy
08/2022 / BNB Blockchain
CTY *
0,0066221247 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
310 USD
-98.96% -99%
6291
6 Biểu tượng logo của Leonicorn Swap ( LEON ) Leonicorn Swap ( LEON )
11/2021 / BNB Blockchain
LEON *
0,000000652 USD
0,0154 đ
0 USD
N/A
221 USD
-98.89% -99%
6412
7 Biểu tượng logo của Kitty Solana Kitty Solana
11/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000006562 USD
0,0155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
129 USD
-98.75% -99%
6571
8 Biểu tượng logo của RANBASED RANBASED
01/2023 / Arbitrum Blockchain
RANB *
0,0000432404 USD
1,0218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
47 USD
-98.56% -99%
6908
9 Biểu tượng logo của ACCEL ACCEL
01/2022 / Ethereum Blockchain
ACCEL *
0,0000223058 USD
0,5271 đ
4.214 USD
188.934.416 (4%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-98.23% -98%
2517
10 Biểu tượng logo của Nyancoin Nyancoin
02/2014
NYAN
0,0001800382 USD
4,2543 đ
58.117 USD
322.805.606 (96%)
Tổng: 337.000.000
0 USD
-97.66% -98%
2212
11 Biểu tượng logo của Hybrid Bank Cash Hybrid Bank Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBC *
0,0000610129 USD
1,4417 đ
0 USD
N/A
40 USD
-96.61% -97%
6956
12 Biểu tượng logo của Zenc Coin Zenc Coin
04/2022 / BNB Blockchain
ZENC *
0,0003002837 USD
7,0957 đ
0 USD
N/A
2.080 USD
-96.44% -96%
5548
13 Biểu tượng logo của Day Of Defeat 2.0 Day Of Defeat 2.0
11/2021 / BNB Blockchain
DOD *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
-96.35% -96%
8302
14 Biểu tượng logo của The Xenobots Project The Xenobots Project
03/2022 / Solana Blockchain
XENO *
0,0001799763 USD
4,2528 đ
0 USD
N/A
0 USD
-93.06% -93%
7703
15 Biểu tượng logo của BITCOINHEDGE BITCOINHEDGE
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTCHG *
0,20 USD
4.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
-92.86% -93%
7882
16 Biểu tượng logo của EverestCoin EverestCoin
10/2021 / BNB Blockchain
EVCoin *
0,0000000321 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
21.571 USD
-92.69% -93%
4413
17 Biểu tượng logo của EcoSmart EcoSmart
07/2022 / Polygon Blockchain
ECG *
0,0083017498 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-91.70% -92%
8721
18 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN DINGO TOKEN
05/2021 / BNB Blockchain
DINGO *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
368.108 USD
150.626.129.659.650 (15%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
371 USD
-90.55% -91%
1732
19 Biểu tượng logo của Oppa Oppa
11/2021 / Solana Blockchain
OPPA *
0,000000266 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.080.000.000
13 USD
-89.56% -90%
7235
20 Biểu tượng logo của Ghost Trader Ghost Trader
12/2021 / BNB Blockchain
GTR *
0,0000197642 USD
0,4670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-89.24% -89%
7697
21 Biểu tượng logo của PayBit PayBit
01/2023 / BNB Blockchain
PAYBIT *
0,18 USD
4.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
215.330 USD
-88.49% -88%
3188
22 Biểu tượng logo của TokenBook TokenBook
11/2021 / Solana Blockchain
TBK *
0,0000019778 USD
0,0467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-87.94% -88%
7571
23 Biểu tượng logo của Melecoin Melecoin
09/2020 / Ethereum Blockchain
MELE *
0,0700148416 USD
1.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78.848 USD
-87.39% -87%
3674
24 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
0,0002313565 USD
5,4670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.411.499
0 USD
-87.18% -87%
7880
25 Biểu tượng logo của Base Jumper Base Jumper
01/2023 / Arbitrum Blockchain
BJ *
0,0003039857 USD
7,1832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.069.000
9.675 USD
-86.64% -87%
4908
26 Biểu tượng logo của Miku Miku
08/2022 / BNB Blockchain
MIKU *
0,0000000315 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
174 USD
-86.22% -86%
6490
27 Biểu tượng logo của NEWTOWNGAMING NEWTOWNGAMING
09/2022 / BNB Blockchain
NTG *
0,0000556286 USD
1,3145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
16 USD
-86.10% -86%
7193
28 Biểu tượng logo của Lightstreams Lightstreams
12/2019
PHT
0,0013279766 USD
31 đ
61.366 USD
46.209.884 (15%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
-85.34% -85%
2193
29 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network
01/2020 / Ethereum Blockchain
BITN *
0,0002100445 USD
4,9634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
10 USD
-84.89% -85%
7298
30 Biểu tượng logo của Optimus OPT2 Optimus OPT2
09/2022 / Polygon Blockchain
OPT2 *
0,0155032864 USD
366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.905 USD
-84.22% -84%
5588
31 Biểu tượng logo của Perseus Fintech Perseus Fintech
07/2022 / Solana Blockchain
PRS *
0,0060651559 USD
143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2 USD
-83.61% -84%
7545
32 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
2.183 USD
-83.55% -84%
5442
33 Biểu tượng logo của Popcoin Popcoin
11/2022 / BNB Blockchain
POP *
0,0001496301 USD
3,5358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.543.948 USD
-81.91% -82%
2694
34 Biểu tượng logo của Solfire Protocol Solfire Protocol
01/2022 / Solana Blockchain
FIRE *
0,0011134229 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-81.37% -81%
8437
35 Biểu tượng logo của BullBankers BullBankers
08/2022 / BNB Blockchain
BANKERS *
0,000000125 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
631 USD
-80.06% -80%
6023
36 Biểu tượng logo của SkyDOS SkyDOS
04/2022 / BNB Blockchain
SDC *
0,0003010638 USD
7,1141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-79.80% -80%
8603
37 Biểu tượng logo của LaEeb Token LaEeb Token
11/2022 / BNB Blockchain
LAEEB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.000 USD
-78.90% -79%
4944
38 Biểu tượng logo của Rabbit2023 Rabbit2023
12/2022 / BNB Blockchain
RABBIT *
0,0002320947 USD
5,4844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.772 USD
-78.54% -79%
3793
39 Biểu tượng logo của Karbun Karbun
10/2022 / BNB Blockchain
KBN *
1,79 USD
42.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 321.000.000
0 USD
-78.43% -78%
8799
40 Biểu tượng logo của LaEeb LaEeb
06/2022 / BNB Blockchain
LAEEB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
152 USD
-77.43% -77%
6523
41 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0011567827 USD
27 đ
24.009 USD
20.755.327
0 USD
-76.15% -76%
2359
42 Biểu tượng logo của Cash Driver Cash Driver
11/2022 / BNB Blockchain
CD *
0,0000014862 USD
0,0351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1 USD
-75.68% -76%
7658
43 Biểu tượng logo của Kindly coin Kindly coin
09/2022 / Polygon Blockchain
KIND *
0,0102771785 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.000.000
123.870 USD
-74.26% -74%
3428
44 Biểu tượng logo của Virtual Trader Virtual Trader
01/2023 / BNB Blockchain
VTR *
1,30 USD
30.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
6.284 USD
-73.99% -74%
5099
45 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,0291740591 USD
689 đ
147.405 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-73.72% -74%
2011
46 Biểu tượng logo của Shibosu Shibosu
01/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.378 USD
-72.71% -73%
5164
47 Biểu tượng logo của Big Crypto Game Big Crypto Game
11/2022 / BNB Blockchain
CRYPTO *
0,0039403704 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
483 USD
-72.56% -73%
6136
48 Biểu tượng logo của RimsofLegend RimsofLegend
08/2022 / Ethereum Blockchain
ROL *
0,000179038 USD
4,2307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-72.34% -72%
8740
49 Biểu tượng logo của EmirateSwap EmirateSwap
10/2022 / BNB Blockchain
EMC *
0,0002774754 USD
6,5567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
5.645 USD
-72.24% -72%
5141
50 Biểu tượng logo của fomobsc fomobsc
01/2023 / BNB Blockchain
FOMO *
0,0090355101 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
67.736 USD
-72.10% -72%
3771
51 Biểu tượng logo của ROVI ROVI
07/2022 / BNB Blockchain
ROVI *
0,0200142426 USD
473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
827 USD
-72.00% -72%
5931
52 Biểu tượng logo của X7 Coin X7 Coin
11/2022 / TRON Blockchain
X7C *
0,0058012297 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
667 USD
-70.45% -70%
5999
53 Biểu tượng logo của JOCK JOCK
07/2022 / BNB Blockchain
JOCK *
0,0000005295 USD
0,0125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
115 USD
-70.31% -70%
6611
54 Biểu tượng logo của Fistbump Fistbump
04/2022 / BNB Blockchain
FIST *
0,0427002501 USD
1.009 đ
0 USD
N/A
9.963.209 USD
-70.21% -70%
2602
55 Biểu tượng logo của RIMAUNANGIS RIMAUNANGIS
10/2022 / BNB Blockchain
RXT *
0,12 USD
2.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.158 USD
-69.95% -70%
5523
56 Biểu tượng logo của Roar Soltigers Token Roar Soltigers Token
11/2021 / Solana Blockchain
ROAR *
0,000002312 USD
0,0546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-69.92% -70%
7724
57 Biểu tượng logo của MetaToll MetaToll
04/2022 / BNB Blockchain
TAX *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-69.46% -69%
8591
58 Biểu tượng logo của SwapFish SwapFish
12/2022 / Arbitrum Blockchain
FISH *
0,0310065727 USD
733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
0 USD
-69.39% -69%
8847
59 Biểu tượng logo của ImpactXP ImpactXP
12/2021 / Ethereum Blockchain
IMPACTXP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
122 USD
-69.08% -69%
6591
60 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,00053212 USD
12,5740 đ
9.021 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
-68.97% -69%
2464
61 Biểu tượng logo của Piston Piston
04/2022 / BNB Blockchain
PSTN *
0,61 USD
14.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.841 USD
-68.72% -69%
4893
62 Biểu tượng logo của USNOTA USNOTA
12/2021 / XDC Network Blockchain
USNOTA *
0,19 USD
4.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
2 USD
-68.33% -68%
7584
63 Biểu tượng logo của Defi Tiger Defi Tiger
01/2023 / BNB Blockchain
DTG *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.293 USD
-68.04% -68%
4418
64 Biểu tượng logo của moSOLID moSOLID
01/2023 / Ethereum Blockchain
MOSOLID *
0,45 USD
10.696 đ
0 USD
N/A
20.096 USD
-67.76% -68%
4444
65 Biểu tượng logo của Chains Chains
07/2022 / BNB Blockchain
CHA *
0,0128947334 USD
305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.300.000.000
95.908 USD
-67.32% -67%
3564
66 Biểu tượng logo của Joint Ventures Joint Ventures
09/2018 / Ethereum Blockchain
JOINT *
0,0000479992 USD
1,1342 đ
1.068 USD
22.248.085 (4%)
Tổng: 616.000.000
5.926 USD
-67.08% -67%
2561
67 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Blockchain
1MCT *
0,0000060488 USD
0,1429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
664 USD
-66.81% -67%
6000
68 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / TRON Blockchain
PALG *
0,000146461 USD
3,4609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
1 USD
-66.72% -67%
7639
69 Biểu tượng logo của OreoSwap OreoSwap
12/2022 / Arbitrum Blockchain
OREO *
0,0248529028 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
-66.62% -67%
8858
70 Biểu tượng logo của Germany Rabbit Token Germany Rabbit Token
12/2022 / BNB Blockchain
GERMANY *
0,0000002208 USD
0,0052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
36.682 USD
-66.51% -67%
4149
71 Biểu tượng logo của Quontral Quontral
01/2023 / BNB Blockchain
QUON *
1,75 USD
41.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
100.874 USD
-65.69% -66%
3534
72 Biểu tượng logo của RewardTax RewardTax
01/2023 / BNB Blockchain
REWARD *
0,0001258993 USD
2,9750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
405 USD
-65.57% -66%
6201
73 Biểu tượng logo của Crypto Classic Crypto Classic
11/2021 / BNB Blockchain
CRC *
0,006009902 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.943 USD
-63.71% -64%
4947
74 Biểu tượng logo của MaoRabbit MaoRabbit
12/2022 / BNB Blockchain
MAORABBIT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
1.120 USD
-63.66% -64%
5804
75 Biểu tượng logo của Fossil Fossil
01/2022 / Solana Blockchain
FOSSIL *
0,0008890333 USD
21,0079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-62.85% -63%
7685
76 Biểu tượng logo của SMPCOIN SMPCOIN
10/2022 / Klaytn Blockchain
SMPC *
0,0038008057 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
111 USD
-62.75% -63%
6623
77 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0002291608 USD
5,4151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.236.834
126 USD
-61.87% -62%
6582
78 Biểu tượng logo của Endless Board Game Endless Board Game
08/2020 / BNB Blockchain
ENG *
0,0003361148 USD
7,9424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
127 USD
-61.75% -62%
6580
79 Biểu tượng logo của Syrup Finance Syrup Finance
01/2023 / BNB Blockchain
SRX *
0,0341797868 USD
808 đ
0 USD
N/A
3.301 USD
-61.75% -62%
5346
80 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,000053659 USD
1,2680 đ
547.440 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
749 USD
-61.63% -62%
1618
81 Biểu tượng logo của T23 T23
12/2022 / BNB Blockchain
T23 *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
279.151 USD
-61.56% -62%
3073
82 Biểu tượng logo của Furio Furio
07/2022 / BNB Blockchain
$FUR *
0,30 USD
7.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
38.303 USD
-61.16% -61%
4117
83 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / BNB Blockchain
NST *
0,0000006801 USD
0,0161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-61.15% -61%
8062
84 Biểu tượng logo của MyRichFarm MyRichFarm
02/2022 / BNB Blockchain
RCH *
0,0001607023 USD
3,7974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
277 USD
-60.69% -61%
6332
85 Biểu tượng logo của S4FE S4FE
02/2019 / Ethereum Blockchain
S4F *
0,0002700472 USD
6,3812 đ
241.776 USD
895.310.762 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
12 USD
-60.63% -61%
1864
86 Biểu tượng logo của Hayya Hayya
07/2022 / BNB Blockchain
HAYYA *
0,0000563482 USD
1,3315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
8 USD
-60.59% -61%
7339
87 Biểu tượng logo của Otter Finance Otter Finance
11/2021 / Solana Blockchain
OTR *
0,0000021855 USD
0,0516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
1 USD
-60.05% -60%
7599
88 Biểu tượng logo của Acala Dollar(Acala) Acala Dollar(Acala)
06/2022
AUSD
0,22 USD
5.151 đ
0 USD
N/A
0 USD
-59.96% -60%
8647
89 Biểu tượng logo của DoggyStyle Coin DoggyStyle Coin
11/2021 / Solana Blockchain
DSC *
0,0000001195 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1 USD
-59.81% -60%
7604
90 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,00005639 USD
1,3325 đ
49.340 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
0 USD
-59.21% -59%
2242
91 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0285760575 USD
675 đ
197.225 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
104 USD
-59.19% -59%
1927
92 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0031820273 USD
75 đ
74.178 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
53.028 USD
-59.14% -59%
2159
93 Biểu tượng logo của CoolGas CoolGas
02/2022 / KuCoin Token Blockchain
COOGA *
0,0000074634 USD
0,1764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
-58.99% -59%
8539
94 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000513742 USD
1,2140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
0 USD
-58.91% -59%
8365
95 Biểu tượng logo của Baby Floki Billionaire Baby Floki Billionaire
10/2021 / BNB Blockchain
BabyFB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
850 USD
-58.84% -59%
5918
96 Biểu tượng logo của Wednesday Wednesday
01/2023 / Arbitrum Blockchain
WD *
0,0037043964 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-58.81% -59%
8863
97 Biểu tượng logo của Symmetric Symmetric
09/2021 / Gnosis Blockchain
SYMM *
0,20 USD
4.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
3 USD
-58.73% -59%
7482
98 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,0177162907 USD
419 đ
211.624 USD
11.945.169 (66%)
Tổng: 18.000.000
16.792 USD
-58.71% -59%
1901
99 Biểu tượng logo của LeisurePay LeisurePay
03/2022 / BNB Blockchain
LPY *
0,0006401357 USD
15,1264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.141 USD
-58.71% -59%
5532
100 Biểu tượng logo của Fronk Fronk
01/2023 / Solana Blockchain
FRONK *
0,0000000272 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.995.748.873.948
885.542 USD
-58.10% -58%
2761
101 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0062466265 USD
148 đ
10.703 USD
1.713.402 (38%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
-58.05% -58%
2442
102 Biểu tượng logo của Dibs Money Dibs Money
01/2022 / BNB Blockchain
DIBS *
0,0726501933 USD
1.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8 USD
-57.83% -58%
7355
103 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0003000636 USD
7,0905 đ
258 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
-57.15% -57%
2573
104 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / TRON Blockchain
SHDC *
0,0000259755 USD
0,6138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3 USD
-57.12% -57%
7479
105 Biểu tượng logo của Blockpass Blockpass
08/2018 / Ethereum Blockchain
PASS *
0,000778327 USD
18,3919 đ
130.155 USD
167.223.762 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
18 USD
-56.94% -57%
2037
106 Biểu tượng logo của Wiki Cat Wiki Cat
06/2022 / BNB Blockchain
WKC *
0,0000000134 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
573.339 USD
-56.28% -56%
2879
107 Biểu tượng logo của Camp Camp
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAMP *
0,0000040008 USD
0,0945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3 USD
-55.56% -56%
7497
108 Biểu tượng logo của Cookies Protocol Cookies Protocol
12/2022 / Polygon Blockchain
CP *
0,0000000634 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
16.696 USD
-55.36% -55%
4548
109 Biểu tượng logo của Rabbitking Rabbitking
12/2022 / BNB Blockchain
RABBITKING *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 477.000.000.000.000
3.625 USD
-55.02% -55%
5309
110 Biểu tượng logo của Compendium Finance Compendium Finance
01/2022 / Solana Blockchain
CMFI *
0,0154774867 USD
366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
25.881 USD
-54.99% -55%
4316
111 Biểu tượng logo của Rabbids Rabbids
01/2023 / BNB Blockchain
RBD *
0,0000136009 USD
0,3214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
536.092 USD
-54.76% -55%
2899
112 Biểu tượng logo của Spookeletons Token Spookeletons Token
11/2021 / Solana Blockchain
SPKL *
0,0000009713 USD
0,0230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
58 USD
-54.72% -55%
6826
113 Biểu tượng logo của Feyorra Feyorra
06/2021 / Ethereum Blockchain
FEY *
0,0040008481 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19 USD
-54.44% -54%
7160
114 Biểu tượng logo của Cope Cope
01/2023 / Solana Blockchain
COPE *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
18.825 USD
-54.39% -54%
4477
115 Biểu tượng logo của Calaswap Calaswap
06/2022 / BNB Blockchain
CLS *
0,25 USD
5.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-53.95% -54%
8659
116 Biểu tượng logo của Scary Bunny Scary Bunny
11/2022 / BNB Blockchain
SB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
68.536 USD
-53.88% -54%
3761
117 Biểu tượng logo của Orakler Orakler
12/2021 / BNB Blockchain
ORKL *
0,0109762006 USD
259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
6 USD
-53.66% -54%
7422
118 Biểu tượng logo của Little Rabbit (V2) Little Rabbit (V2)
05/2021 / BNB Blockchain
LTRBT *
0,0000000089 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
114.331 USD
-53.59% -54%
3477
119 Biểu tượng logo của Balkari Balkari
10/2021 / Ethereum Blockchain
BKR *
0,0368628141 USD
871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
320.130 USD
-53.19% -53%
3040
120 Biểu tượng logo của Domain Domain
01/2022 / BNB Blockchain
DMN *
0,0000300064 USD
0,7091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-53.18% -53%
8430
121 Biểu tượng logo của MetaMate MetaMate
03/2022 / BNB Blockchain
MTM *
0,00007439 USD
1,7578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
901 USD
-52.40% -52%
5891
122 Biểu tượng logo của Dynamic Set Dollar Dynamic Set Dollar
12/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
0,0000000182 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.331.663
217 USD
-52.16% -52%
6420
123 Biểu tượng logo của Rising Sun Rising Sun
06/2022 / BNB Blockchain
SUN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
853 USD
-51.96% -52%
5914
124 Biểu tượng logo của i Money Crypto i Money Crypto
11/2021 / Ethereum Blockchain
IMC *
0,0132208825 USD
312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
107.807 USD
-51.95% -52%
3504
125 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,0873211004 USD
2.063 đ
701.642 USD
8.035.193 (29%)
Tổng: 27.625.814
19.818 USD
-51.78% -52%
1540
126 Biểu tượng logo của SeedCoin SeedCoin
10/2014
SEED
0,43 USD
10.196 đ
1.347.386 USD
3.122.763 (0%)
Tổng: 137.438.953.472
23.910 USD
-51.69% -52%
1320
127 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
77,78 USD
1.837.883 đ
5.745.707 USD
73.874
0 USD
-51.21% -51%
897
128 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000294938 USD
0,6969 đ
152.395 USD
5.167.002.000 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
31 USD
-51.02% -51%
2001
129 Biểu tượng logo của PRiVCY PRiVCY
07/2018
PRIV
0,0016194957 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1 USD
-50.91% -51%
7642
130 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / BNB Blockchain
APP *
0,0009031915 USD
21,3424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-50.82% -51%
7745
131 Biểu tượng logo của BullDog Coin BullDog Coin
01/2022 / BNB Blockchain
BULLDOG *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.900
0 USD
-50.33% -50%
8441
132 Biểu tượng logo của ETNA Metabolism ETNA Metabolism
01/2022 / BNB Blockchain
MTB *
0,0000001631 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5.002 USD
-50.31% -50%
5188
133 Biểu tượng logo của Sakura Planet Sakura Planet
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAK *
0,0024935286 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
128 USD
-50.05% -50%
6575
134 Biểu tượng logo của Paralink Network Paralink Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PARA *
0,0015351341 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
46.303 USD
-50.01% -50%
4006
135 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000004001 USD
0,0095 đ
9.486 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
-50.00% -50%
2453
136 Biểu tượng logo của Quantum Quantum
01/2022 / Polygon Blockchain
QUA *
0,0000100021 USD
0,2364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181.314 USD
-50.00% -50%
3259
137 Biểu tượng logo của Stream Protocol Stream Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
STPL *
0,000065038 USD
1,5368 đ
18.538 USD
285.031.863 (57%)
Tổng: 500.000.000
1.016 USD
-49.96% -50%
2387
138 Biểu tượng logo của Alora Alora
07/2022 / BNB Blockchain
ALORA *
0,0034025323 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
7 USD
-49.66% -50%
7374
139 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000222674 USD
0,5262 đ
58.547 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
19 USD
-49.59% -50%
2209
140 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,0073212455 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
9 USD
-49.30% -49%
7327
141 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,0000231357 USD
0,5467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-48.73% -49%
7799
142 Biểu tượng logo của CoinDeal Token CoinDeal Token
11/2019 / Ethereum Blockchain
CDL *
0,0002313565 USD
5,4670 đ
10.837 USD
46.842.401 (94%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
-48.73% -49%
2440
143 Biểu tượng logo của GlobalToken GlobalToken
06/2017
GLT
0,000069407 USD
1,6401 đ
9.215 USD
132.763.800 (79%)
Tổng: 168.000.000
0 USD
-48.73% -49%
2458
144 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0002313565 USD
5,4670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.859 USD
-48.73% -49%
5285
145 Biểu tượng logo của The Universal Settlement Coin The Universal Settlement Coin
01/2020
TUSC
0,0000023136 USD
0,0547 đ
0 USD
N/A
4 USD
-48.73% -49%
7458
146 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,0016726883 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
131.849 USD
-48.52% -49%
3392
147 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0000462713 USD
1,0934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
6 USD
-48.27% -48%
7392
148 Biểu tượng logo của MoneydefiSwap MoneydefiSwap
09/2021 / BNB Blockchain
MSD *
0,0000000141 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.999
38 USD
-48.16% -48%
6967
149 Biểu tượng logo của BabyBitcoin BabyBitcoin
07/2021 / BNB Blockchain
BABYBITC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000.000
225 USD
-47.84% -48%
6400
150 Biểu tượng logo của VRES VRES
06/2022 / Klaytn Blockchain
VRS *
0,0552117037 USD
1.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.104 USD
-47.55% -48%
5542
151 Biểu tượng logo của VisaMetaFi VisaMetaFi
06/2022 / BNB Blockchain
VISA *
0,0000000554 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
111 USD
-47.39% -47%
6622
152 Biểu tượng logo của SharedStake SharedStake
02/2021 / Ethereum Blockchain
SGT *
0,41 USD
9.758 đ
61.949 USD
150.015 (2%)
Tổng: 10.000.000
149.670 USD
-47.11% -47%
2190
153 Biểu tượng logo của Tsuki no usagi Tsuki no usagi
12/2022 / Ethereum Blockchain
GYOKUTO *
0,0000215318 USD
0,5088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
49 USD
-47.09% -47%
6888
154 Biểu tượng logo của OSK OSK
07/2022 / BNB Blockchain
OSK *
1,93 USD
45.658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
987.525 USD
-46.73% -47%
2742
155 Biểu tượng logo của Loomi Loomi
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOMI *
0,000032595 USD
0,7702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.374.649
0 USD
-46.51% -47%
8485
156 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,0461066641 USD
1.090 đ
6.113.522 USD
132.595.200 (50%)
Tổng: 262.800.000
1.353.208 USD
-46.24% -46%
889
157 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0020822088 USD
49 đ
474.238 USD
227.757.254 (54%)
Tổng: 420.000.000
9.290 USD
-46.16% -46%
1655
158 Biểu tượng logo của Kalata Kalata
08/2021 / BNB Blockchain
KALA *
0,000128074 USD
3,0264 đ
4.483 USD
35.000.000 (18%)
Tổng: 200.000.000
855 USD
-45.80% -46%
2512
159 Biểu tượng logo của Membrana Membrana
08/2019 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,0001244186 USD
2,9400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 588.316.308
7 USD
-45.72% -46%
7363
160 Biểu tượng logo của aUSDC aUSDC
11/2022 / Polygon Blockchain
AUSDC *
0,0054624869 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.859
31 USD
-45.68% -46%
7018
161 Biểu tượng logo của Clavell Inu Clavell Inu
01/2023 / Ethereum Blockchain
CLAVELL *
0,0000187059 USD
0,4420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
12.093 USD
-45.64% -46%
4776
162 Biểu tượng logo của Legends of Aria Legends of Aria
09/2022 / Solana Blockchain
ARIA *
0,000338201 USD
7,9917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 637.500.000
2 USD
-45.58% -46%
7528
163 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,0021318614 USD
50 đ
201.333 USD
94.440.196 (31%)
Tổng: 300.000.000
84.143 USD
-45.45% -45%
1921
164 Biểu tượng logo của MetaHome MetaHome
07/2022 / BNB Blockchain
METAHOME *
0,0000000084 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-45.43% -45%
8719
165 Biểu tượng logo của TEN Wallet TEN Wallet
02/2022 / BNB Blockchain
TENW *
0,0000001044 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16 USD
-45.42% -45%
7198
166 Biểu tượng logo của CHI Coin CHI Coin
06/2022 / BNB Blockchain
CHI *
0,0000274359 USD
0,6483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.856.292.500
1.973 USD
-45.31% -45%
5574
167 Biểu tượng logo của Pusuke Inu Pusuke Inu
01/2023 / Ethereum Blockchain
PUSUKE *
0,0000001213 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
28.847 USD
-45.24% -45%
4278
168 Biểu tượng logo của FaniTrade FaniTrade
03/2022 / Solana Blockchain
FANI *
0,0000067979 USD
0,1606 đ
0 USD
N/A
209 USD
-44.70% -45%
6433
169 Biểu tượng logo của Planet Planet
02/2022 / BNB Blockchain
GAMMA *
0,0177903355 USD
420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-44.58% -45%
8503
170 Biểu tượng logo của American Shiba American Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
USHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
183 USD
-44.41% -44%
6473
171 Biểu tượng logo của DigiMetaverse DigiMetaverse
02/2022 / Ethereum Blockchain
DGMV *
0,014210863 USD
336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
790 USD
-44.22% -44%
5948
172 Biểu tượng logo của The Debt Box The Debt Box
07/2022 / BNB Blockchain
DEBT *
22,04 USD
520.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.160.926 USD
-44.12% -44%
2663
173 Biểu tượng logo của Suteku Suteku
11/2021 / BNB Blockchain
SUTEKU *
0,0000008798 USD
0,0208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-44.11% -44%
8320
174 Biểu tượng logo của Ethera Ethera
10/2021 / BNB Blockchain
ETA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
20 USD
-43.87% -44%
7152
175 Biểu tượng logo của Quoth Quoth
02/2022 / BNB Blockchain
QUOTH *
0,001247499 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
0 USD
-43.64% -44%
8537
176 Biểu tượng logo của Floki New Year Floki New Year
12/2021 / BNB Blockchain
FLOKINY *
0,0000580667 USD
1,3721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21 USD
-43.27% -43%
7124
177 Biểu tượng logo của Happiness Happiness
09/2021 / TRON Blockchain
HPNS *
0,000023365 USD
0,5521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 515.100.000
10 USD
-43.03% -43%
7305
178 Biểu tượng logo của QAtar QAtar
11/2022 / BNB Blockchain
QATAR *
0,0000004731 USD
0,0112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.211.201.218
294 USD
-43.00% -43%
6313
179 Biểu tượng logo của APPLECHAIN APPLECHAIN
04/2022 / BNB Blockchain
APPLE *
0,0000331148 USD
0,7825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 123.456.789
0 USD
-42.99% -43%
8611
180 Biểu tượng logo của Orient Walt Orient Walt
01/2020
HTDF
0,0060342791 USD
143 đ
560.851 USD
92.944.196 (97%)
Tổng: 96.000.000
0 USD
-42.60% -43%
1609
181 Biểu tượng logo của ZudgeZury ZudgeZury
10/2022 / Ethereum Blockchain
ZZC *
0,0000006201 USD
0,0147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29.451 USD
-42.60% -43%
4266
182 Biểu tượng logo của Shibird Shibird
11/2022 / Ethereum Blockchain
SHIRD *
0,000030231 USD
0,7144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
348 USD
-42.41% -42%
6248
183 Biểu tượng logo của Herbee Herbee
08/2022 / Klaytn Blockchain
BEE *
0,0153732588 USD
363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.348 USD
-42.13% -42%
5340
184 Biểu tượng logo của Blizzard.money Blizzard.money
03/2021 / BNB Blockchain
xBLZD *
0,0100613553 USD
238 đ
0 USD
N/A
1.758 USD
-42.12% -42%
5626
185 Biểu tượng logo của CODE CODE
08/2022 / Ethereum Blockchain
CODE *
0,0972206087 USD
2.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
41.751 USD
-41.89% -42%
4075
186 Biểu tượng logo của Metaverse lab Metaverse lab
01/2022 / BNB Blockchain
MVP *
0,0000845806 USD
1,9986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-41.84% -42%
8483
187 Biểu tượng logo của Shibalana Shibalana
11/2021 / Solana Blockchain
SHIBA *
0,0000108744 USD
0,2570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
55 USD
-41.81% -42%
6849
188 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0013024892 USD
31 đ
2.413 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
11 USD
-41.69% -42%
2544
189 Biểu tượng logo của Givewell Inu Givewell Inu
11/2022 / Ethereum Blockchain
GINU *
0,0000715646 USD
1,6911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
5.540 USD
-41.67% -42%
5146
190 Biểu tượng logo của TheSolanDAO TheSolanDAO
01/2022 / Solana Blockchain
SDO *
0,0000048907 USD
0,1156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
806 USD
-41.64% -42%
5936
191 Biểu tượng logo của GrafenoCoin GrafenoCoin
04/2021 / BNB Blockchain
GFNC *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-41.54% -42%
8030
192 Biểu tượng logo của Pyrk Pyrk
05/2020
PYRK
0,0001887967 USD
4,4613 đ
2.980 USD
15.781.994 (16%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-41.54% -42%
2533
193 Biểu tượng logo của Reward Hunters Token Reward Hunters Token
08/2021 / BNB Blockchain
RHT *
0,0000119871 USD
0,2833 đ
9.590 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
-41.50% -42%
2451
194 Biểu tượng logo của AMETA AMETA
10/2022 / BNB Blockchain
$APLUS *
0,0000164517 USD
0,3888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-41.44% -41%
8797
195 Biểu tượng logo của Golden Goal Golden Goal
07/2022 / Ethereum Blockchain
GDG *
0,000750159 USD
17,7263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
4.614 USD
-41.41% -41%
5231
196 Biểu tượng logo của BABİL TOKEN BABİL TOKEN
01/2022 / Ethereum Blockchain
BABIL *
0,27 USD
6.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.894.000
3.773 USD
-41.31% -41%
5292
197 Biểu tượng logo của CASHTHAI CASHTHAI
06/2022 / TRON Blockchain
CTHAI *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
0 USD
-41.28% -41%
8677
198 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000040609 USD
0,0960 đ
58.758 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
-41.16% -41%
2207
199 Biểu tượng logo của Flashloans.com Flashloans.com
11/2021 / BNB Blockchain
FLASH *
0,0003000636 USD
7,0905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-41.03% -41%
8251
200 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
0,30 USD
7.178 đ
340.009 USD
1.119.294
217.616 USD
-40.79% -41%
1762
201 Biểu tượng logo của Wolfystreetbets Wolfystreetbets
07/2021 / Ethereum Blockchain
WOLFY *
0,0008609288 USD
20,3437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.629 USD
-40.79% -41%
4959
202 Biểu tượng logo của NSKSwap NSKSwap
09/2022 / BNB Blockchain
NSK *
2,98 USD
70.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000
2.265 USD
-40.75% -41%
5503
203 Biểu tượng logo của DragonVein DragonVein
07/2020 / Ethereum Blockchain
DVC *
0,0000133028 USD
0,3143 đ
8.049 USD
605.026.614 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
840 USD
-40.63% -41%
2476
204 Biểu tượng logo của Aeon Aeon
08/2015
AEON
0,0579316765 USD
1.369 đ
917.143 USD
15.831.459
2 USD
-40.56% -41%
1450
205 Biểu tượng logo của Chip Chip
04/2021 / BNB Blockchain
CHIP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.000.000
8 USD
-40.47% -40%
7335
206 Biểu tượng logo của Nowarshiba Nowarshiba
10/2022 / BNB Blockchain
NSHIBA *
0,000049179 USD
1,1621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-40.35% -40%
8815
207 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0000680669 USD
1,6084 đ
25.162 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
715 USD
-40.10% -40%
2350
208 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Blockchain
MELO *
0,0000001595 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
45 USD
-39.93% -40%
6922
209 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,0234049613 USD
553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59 USD
-39.80% -40%
6824
210 Biểu tượng logo của Cryptofi Cryptofi
11/2022 / BNB Blockchain
CFI *
0,0000004236 USD
0,0100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
83.722 USD
-39.75% -40%
3634
211 Biểu tượng logo của Create Create
10/2022 / BNB Blockchain
CT *
0,0028407155 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
9.205 USD
-39.67% -40%
4933
212 Biểu tượng logo của EtherGem EtherGem
08/2018
EGEM
0,0022076249 USD
52 đ
43.011 USD
19.483.114 (51%)
Tổng: 38.192.180
271 USD
-39.66% -40%
2273
213 Biểu tượng logo của Bitcointry Token Bitcointry Token
01/2023 / Ethereum Blockchain
BTTY *
0,000119304 USD
2,8192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5.955 USD
-39.35% -39%
5124
214 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0089680295 USD
212 đ
605.104 USD
67.473.517 (98%)
Tổng: 69.000.000
1.945 USD
-39.30% -39%
1591
215 Biểu tượng logo của Meme Dollar Meme Dollar
01/2023 / Ethereum Blockchain
PINA *
0,69 USD
16.226 đ
0 USD
N/A
2.055 USD
-39.15% -39%
5553
216 Biểu tượng logo của Honey Deluxe Token Honey Deluxe Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
HONEYD *
0,0470287018 USD
1.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.007.150
123 USD
-39.04% -39%
6585
217 Biểu tượng logo của Duck Punkz Universe Floor Index Duck Punkz Universe Floor Index
09/2022 / Solana Blockchain
DPUNKZ *
0,027002889 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000
26 USD
-38.82% -39%
7063
218 Biểu tượng logo của Ignite Ignite
05/2022 / BNB Blockchain
IGT *
0,18 USD
4.232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56 USD
-38.80% -39%
6841
219 Biểu tượng logo của Metaverse ALL BEST ICO Metaverse ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
METAALLBI *
0,0000127089 USD
0,3003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
120 USD
-38.60% -39%
6597
220 Biểu tượng logo của DUX DUX
01/2023 / Polygon Blockchain
DUX *
0,0560618839 USD
1.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
241.863 USD
-38.54% -39%
3136
221 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / TRON Blockchain
BTZC *
0,0000138814 USD
0,3280 đ
35.656 USD
2.568.652.554 (86%)
Tổng: 3.000.000.000
8 USD
-38.47% -38%
2298
222 Biểu tượng logo của Nippon Lagoon Nippon Lagoon
09/2022 / BNB Blockchain
NLC *
0,0001485178 USD
3,5095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-38.46% -38%
8779
223 Biểu tượng logo của Cens World Cens World
04/2022 / BNB Blockchain
CENS *
0,0000555618 USD
1,3129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.998
223 USD
-38.28% -38%
6402
224 Biểu tượng logo của mirror mirror
10/2022 / BNB Blockchain
MIRROR *
0,0010678725 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.994 USD
-38.28% -38%
5567
225 Biểu tượng logo của TYV Coin TYV Coin
10/2022 / BNB Blockchain
TYV *
1,03 USD
24.355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
7.710 USD
-38.27% -38%
5008
226 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,0365725153 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.174 USD
-38.23% -38%
5043
227 Biểu tượng logo của Hamachi Finance Hamachi Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
HAMI *
0,0000917513 USD
2,1681 đ
0 USD
N/A
76.164 USD
-38.06% -38%
3700
228 Biểu tượng logo của Vehicle Mining System Vehicle Mining System
04/2022 / Ethereum Blockchain
VMS *
0,0321585584 USD
760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
13.316 USD
-38.03% -38%
4698
229 Biểu tượng logo của WAGIE WAGIE
12/2022 / Ethereum Blockchain
WAGIE *
0,0396925393 USD
938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
254 USD
-37.96% -38%
6364
230 Biểu tượng logo của Shibaken Finance Shibaken Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBAKEN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
19 USD
-37.81% -38%
7166
231 Biểu tượng logo của Dog Boss Dog Boss
04/2022 / BNB Blockchain
DOGBOSS *
4,42 USD
104.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.976.169
24.551 USD
-37.77% -38%
4340
232 Biểu tượng logo của Alien Squid Alien Squid
01/2023 / BNB Blockchain
ALIENSQUID *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
842 USD
-37.77% -38%
5924
233 Biểu tượng logo của METALANDZ METALANDZ
03/2022 / BNB Blockchain
$METAZ *
0,000000011 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
124.067 USD
-37.75% -38%
3426
234 Biểu tượng logo của SpaceShipX SSX SpaceShipX SSX
01/2023 / Polygon Blockchain
SSX *
0,0429362002 USD
1.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.202 USD
-37.68% -38%
5781
235 Biểu tượng logo của Doge Digger Doge Digger
07/2022 / BNB Blockchain
DOGEDIGGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
7.006 USD
-37.59% -38%
5057
236 Biểu tượng logo của Swapify Swapify
12/2022 / Ethereum Blockchain
SWIFY *
0,0017678735 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.247 USD
-37.50% -38%
4983
237 Biểu tượng logo của Arora Arora
01/2023 / BNB Blockchain
AROR *
0,0284023426 USD
671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
252.968 USD
-37.43% -37%
3121
238 Biểu tượng logo của Llamaverse Llamaverse
04/2022 / Polygon Blockchain
SPIT *
0,0360060792 USD
851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
-37.29% -37%
7574
239 Biểu tượng logo của Tari World Tari World
05/2022 / Klaytn Blockchain
TARI *
4,99 USD
117.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
1.223.805 USD
-37.25% -37%
2721
240 Biểu tượng logo của Babyrabbit Babyrabbit
01/2023 / BNB Blockchain
BABYRABBIT *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.655 USD
-37.19% -37%
5305
241 Biểu tượng logo của Substratum Substratum
09/2017 / Ethereum Blockchain
SUB *
0,0006206019 USD
14,6648 đ
237.704 USD
383.021.000 (81%)
Tổng: 472.000.000
6 USD
-37.18% -37%
1869
242 Biểu tượng logo của Leonidasbilic Leonidasbilic
08/2022 / BNB Blockchain
LIO *
6,46 USD
152.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.612 USD
-37.15% -37%
4811
243 Biểu tượng logo của SpaceY SpaceY
05/2021 / BNB Blockchain
SPAY *
0,0393170108 USD
929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.979
33.760 USD
-37.13% -37%
4188
244 Biểu tượng logo của Art Gobblers Goo Art Gobblers Goo
11/2022 / Ethereum Blockchain
GOO *
0,12 USD
2.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116
52.272 USD
-37.13% -37%
3928
245 Biểu tượng logo của GO HAYYA GO HAYYA
08/2022 / BNB Blockchain
HAYYA *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
0 USD
-36.97% -37%
8741
246 Biểu tượng logo của Redluna Redluna
07/2022 / BNB Blockchain
REDLUNA *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3 USD
-36.80% -37%
7494
247 Biểu tượng logo của Hare Plus Hare Plus
06/2021 / BNB Blockchain
HARE PLUS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
321 USD
-36.69% -37%
6277
248 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
04/2022 / BNB Blockchain
GOMA *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-36.66% -37%
8609
249 Biểu tượng logo của BoatPilot Token BoatPilot Token
03/2019 / Ethereum Blockchain
NAVY *
0,0001396778 USD
3,3006 đ
10.317 USD
73.863.346 (46%)
Tổng: 161.513.804
0 USD
-36.53% -37%
2447
250 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,062369886 USD
1.474 đ
85.939 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
1.708 USD
-36.51% -37%
2136
251 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,0020699115 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
67 USD
-36.48% -36%
6798
252 Biểu tượng logo của Haki Token Haki Token
07/2022 / Ethereum Blockchain
HAKI *
55,81 USD
1.318.869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
3.214 USD
-36.47% -36%
5359
253 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / BNB Blockchain
ARNX *
0,0000109742 USD
0,2593 đ
219 USD
20.000.000
22.176 USD
-36.23% -36%
2576
254 Biểu tượng logo của Rare FND Rare FND
08/2022 / BNB Blockchain
FND *
0,0083474307 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 325.000.000
733.452 USD
-36.19% -36%
2800
255 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,12 USD
2.794 đ
3.531.779 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
13.383 USD
-36.17% -36%
1049
256 Biểu tượng logo của Cryptosroom Cryptosroom
12/2022 / BNB Blockchain
CROOM *
0,0016803562 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
1.328 USD
-36.13% -36%
5721
257 Biểu tượng logo của Black Token Black Token
12/2022 / BNB Blockchain
BLACK *
0,0037679224 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
117.869 USD
-36.04% -36%
3457
258 Biểu tượng logo của Ulgen Hash Power Ulgen Hash Power
07/2020 / Ethereum Blockchain
UHP *
0,0031806742 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
-36.02% -36%
7896
259 Biểu tượng logo của Pomicoin Pomicoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
POMI *
0,00000016 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.000.000
58 USD
-36.00% -36%
6829
260 Biểu tượng logo của Xrp Classic Xrp Classic
12/2022 / BNB Blockchain
XRPC *
0,0094389229 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.863 USD
-35.97% -36%
3546
261 Biểu tượng logo của Bitcoin Green Bitcoin Green
03/2018
BITG
0,0118668602 USD
280 đ
141.703 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
158 USD
-35.95% -36%
2017
262 Biểu tượng logo của Lego Coin Lego Coin
05/2022 / BNB Blockchain
LEGO *
0,0324990689 USD
768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
8.592 USD
-35.86% -36%
4962
263 Biểu tượng logo của The meme finance The meme finance
11/2022 / Ethereum Blockchain
MEFI *
0,0000277626 USD
0,6560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
594 USD
-35.76% -36%
6043
264 Biểu tượng logo của Mintpad Mintpad
01/2023 / BNB Blockchain
MINT *
0,000371357 USD
8,7752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
152.236 USD
-35.69% -36%
3321
265 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,0924113149 USD
2.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
23.392 USD
-35.61% -36%
4363
266 Biểu tượng logo của MetaQ MetaQ
03/2022 / BNB Blockchain
METAQ *
0,0290061487 USD
685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.342 USD
-35.56% -36%
4652
267 Biểu tượng logo của Dogens Dogens
12/2022 / Ethereum Blockchain
DOGENS *
0,64 USD
15.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.999
66.964 USD
-35.56% -36%
3780
268 Biểu tượng logo của Hiroki Hiroki
07/2022 / BNB Blockchain
HIRO *
0,0000099223 USD
0,2345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-35.47% -35%
8702
269 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000462713 USD
1,0934 đ
841.569 USD
18.187.698.796 (63%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
-35.35% -35%
1478
270 Biểu tượng logo của Kingmaker Kingmaker
12/2022 / Ethereum Blockchain
POWER *
0,0004849427 USD
11,4592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.440 USD
-35.22% -35%
4244
271 Biểu tượng logo của MintySwap MintySwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MINTYS *
0,001410299 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20 USD
-35.03% -35%
7147
272 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / TRON Blockchain
GZX *
0,0000427276 USD
1,0097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6 USD
-34.95% -35%
7400
273 Biểu tượng logo của OFFLINE OFFLINE
03/2021 / BNB Blockchain
OFF *
0,0001570647 USD
3,7114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
640 USD
-34.90% -35%
6018
274 Biểu tượng logo của TwitFi TwitFi
01/2023 / Ethereum Blockchain
TWT *
0,0092072807 USD
218 đ
0 USD
N/A
87.686 USD
-34.90% -35%
3606
275 Biểu tượng logo của Intelly Intelly
02/2022 / BNB Blockchain
INTL *
0,62 USD
14.762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 677.868.036
251.064 USD
-34.83% -35%
3124
276 Biểu tượng logo của DGPayment DGPayment
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGP *
0,001500318 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
306 USD
-34.79% -35%
6294
277 Biểu tượng logo của Dibs Share Dibs Share
01/2022 / BNB Blockchain
DSHARE *
1,02 USD
24.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
1.458 USD
-34.70% -35%
5693
278 Biểu tượng logo của KodexPay KodexPay
11/2022 / BNB Blockchain
KXP *
1,02 USD
24.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.999.996
137 USD
-34.67% -35%
6551
279 Biểu tượng logo của Baby Floki (BSC) Baby Floki (BSC)
09/2021 / BNB Blockchain
BABYFLOKI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
38 USD
-34.65% -35%
6969
280 Biểu tượng logo của Frontrow Frontrow
12/2021 / Ethereum Blockchain
FRR *
0,0007128339 USD
16,8443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
342.563 USD
-34.64% -35%
3013
281 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
0,61 USD
14.513 đ
75.273 USD
122.555 (70%)
Tổng: 175.970
100 USD
-34.55% -35%
2158
282 Biểu tượng logo của DogeKing DogeKing
02/2022 / BNB Blockchain
DOGEKING *
0,0000000078 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.237 USD
-34.55% -35%
5039
283 Biểu tượng logo của Aonea Coin Aonea Coin
03/2022
A1A
0,20 USD
4.729 đ
0 USD
N/A
44.402 USD
-34.53% -35%
4036
284 Biểu tượng logo của Rabbit Finance Rabbit Finance
05/2021 / BNB Blockchain
RABBIT *
0,0025713086 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
9.915 USD
-34.47% -34%
4892
285 Biểu tượng logo của Export Mortos Platform Export Mortos Platform
03/2022 / Ethereum Blockchain
EMP *
0,0211044737 USD
499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.927 USD
-34.27% -34%
4890
286 Biểu tượng logo của MsgSender MsgSender
03/2022 / BNB Blockchain
MSG *
0,061171818 USD
1.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
3.061 USD
-34.02% -34%
5381
287 Biểu tượng logo của Galaxy Arena Metaverse Galaxy Arena Metaverse
08/2022 / Polygon Blockchain
ESNC *
0,0070915032 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.554 USD
-33.80% -34%
4596
288 Biểu tượng logo của ShopNEXT ShopNEXT
01/2023 / BNB Blockchain
STE *
0,0240859878 USD
569 đ
0 USD
N/A
870 USD
-33.74% -34%
5904
289 Biểu tượng logo của SolanaLite SolanaLite
05/2022 / Solana Blockchain
SLITE *
0,0051000519 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 768.800.000
1 USD
-33.65% -34%
7660
290 Biểu tượng logo của TOURIST SHIBA INU TOURIST SHIBA INU
02/2022 / BNB Blockchain
TOURISTS *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
-33.49% -33%
8513
291 Biểu tượng logo của MOREAL MOREAL
06/2022 / Klaytn Blockchain
$MOR *
0,92 USD
21.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
7.970 USD
-33.49% -33%
4996
292 Biểu tượng logo của Mini Tiger Mini Tiger
01/2022 / BNB Blockchain
MINITIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1 USD
-33.48% -33%
7597
293 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,0019883317 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
0 USD
-33.42% -33%
7861
294 Biểu tượng logo của Dead Knight Metaverse Dead Knight Metaverse
03/2022 / Solana Blockchain
DKM *
0,0000419595 USD
0,9915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.032 USD
-33.31% -33%
5840
295 Biểu tượng logo của CryptoBharatCoin CryptoBharatCoin
05/2020 / TRON Blockchain
CBC *
0,0644136543 USD
1.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
7 USD
-33.27% -33%
7387
296 Biểu tượng logo của XSwap Protocol XSwap Protocol
11/2021 / XDC Network Blockchain
XSP *
0,0006591397 USD
15,5755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000.000
5.392 USD
-33.24% -33%
5162
297 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0008371775 USD
19,7825 đ
167.435 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
-33.04% -33%
1973
298 Biểu tượng logo của 8X8 PROTOCOL 8X8 PROTOCOL
05/2020 / Ethereum Blockchain
EXE *
0,0000469099 USD
1,1085 đ
14.542 USD
310.000.000 (35%)
Tổng: 880.000.000
0 USD
-33.00% -33%
2411
299 Biểu tượng logo của lasrever lasrever
08/2022 / Ethereum Blockchain
LSVR *
0,0000454796 USD
1,0747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 987.654.321
0 USD
-32.95% -33%
7678
300 Biểu tượng logo của Hunter Token Hunter Token
08/2022 / BNB Blockchain
HNTR *
0,0030651182 USD
72 đ
199.616 USD
65.125.000 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
52.410 USD
-32.84% -33%
1925
301 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,003470348 USD
82 đ
102.955 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
82 USD
-32.83% -33%
2086
302 Biểu tượng logo của Umbria Network Umbria Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
UMBR *
0,43 USD
10.155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
237 USD
-32.79% -33%
6382
303 Biểu tượng logo của Envelop Envelop
10/2021 / Ethereum Blockchain
NIFTSY *
0,004831454 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
66 USD
-32.79% -33%
6803
304 Biểu tượng logo của Moox Moox
05/2022 / BNB Blockchain
MOOX *
0,0000679797 USD
1,6064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
41 USD
-32.67% -33%
6952
305 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0057839134 USD
137 đ
98.429 USD
17.017.723
0 USD
-32.54% -33%
2100
306 Biểu tượng logo của Mobility Coin Mobility Coin
09/2020
MOBIC
0,0229801486 USD
543 đ
286.560 USD
12.469.872 (18%)
Tổng: 70.000.000
11.680 USD
-32.54% -33%
1820
307 Biểu tượng logo của ChorusX ChorusX
02/2022 / XRP Blockchain
CX1 *
0,0000270057 USD
0,6381 đ
0 USD
N/A
8 USD
-32.50% -33%
7350
308 Biểu tượng logo của Izumi Finance Izumi Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
IZI *
0,0092813194 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
57.844 USD
-32.50% -33%
3853
309 Biểu tượng logo của DYZilla DYZilla
12/2022 / BNB Blockchain
DYZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
14.469 USD
-32.50% -33%
4646
310 Biểu tượng logo của DeepBlueSea DeepBlueSea
04/2022 / BNB Blockchain
DBEA *
0,0013502862 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1 USD
-32.47% -32%
7663
311 Biểu tượng logo của MinePlex MinePlex
12/2020
PLEX
0,21 USD
5.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 414.720.000
3.893.670 USD
-32.46% -32%
2631
312 Biểu tượng logo của Byepix Byepix
02/2022 / BNB Blockchain
EPIX *
0,0622975038 USD
1.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
153.948 USD
-32.32% -32%
3316
313 Biểu tượng logo của YFFII Finance YFFII Finance
09/2020 / BNB Blockchain
YFFII *
0,0000003193 USD
0,0075 đ
0 USD
30.000 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
416 USD
-32.27% -32%
2583
314 Biểu tượng logo của YCLUB YCLUB
11/2022 / Ethereum Blockchain
SYC *
0,0947490238 USD
2.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.250.000
16.688 USD
-32.21% -32%
4549
315 Biểu tượng logo của Sleep Future Sleep Future
05/2022 / BNB Blockchain
SLEEPEE *
0,000562283 USD
13,2867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.997 USD
-32.14% -32%
5119
316 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0126111855 USD
298 đ
3.719.858 USD
294.965.004
27 USD
-32.13% -32%
1026
317 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
0,0234886047 USD
555 đ
2.062.675 USD
87.815.986 (27%)
Tổng: 320.000.000
151.831 USD
-32.06% -32%
1199
318 Biểu tượng logo của Breezecoin Breezecoin
10/2018 / Ethereum Blockchain
BRZE *
0,0014344105 USD
34 đ
258.194 USD
180.000.000 (90%)
Tổng: 200.000.000
5 USD
-32.05% -32%
1846
319 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,084878967 USD
2.006 đ
554.057 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
0 USD
-31.91% -32%
1614
320 Biểu tượng logo của Cat Cat
12/2022 / BNB Blockchain
CAT *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.703 USD
-31.75% -32%
3825
321 Biểu tượng logo của MMA Gaming MMA Gaming
02/2022 / Solana Blockchain
MMA *
0,0054861826 USD
130 đ
0 USD
N/A
0 USD
-31.69% -32%
8516
322 Biểu tượng logo của Neumark Neumark
12/2017 / Ethereum Blockchain
NEU *
0,0069406961 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
-31.64% -32%
7793
323 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0001388139 USD
3,2802 đ
0 USD
N/A
0 USD
-31.64% -32%
7700
324 Biểu tượng logo của Public Index Network Public Index Network
11/2013
PIN
0,0018508523 USD
44 đ
281.979 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
23 USD
-31.64% -32%
1825
325 Biểu tượng logo của Kindness For Soul (new) Kindness For Soul (new)
12/2022 / BNB Blockchain
KFS G *
45,21 USD
1.068.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
3.341 USD
-31.64% -32%
5341
326 Biểu tượng logo của BNBPot BNBPot
10/2022 / BNB Blockchain
BNBP *
1,96 USD
46.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
24.857 USD
-31.58% -32%
4333
327 Biểu tượng logo của Timeless Timeless
01/2023 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,0501209753 USD
1.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.004.676
603.803 USD
-31.58% -32%
2854
328 Biểu tượng logo của Adalend Adalend
03/2022 / Cardano Blockchain
ADAL *
0,0028592428 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
2.172 USD
-31.57% -32%
5521
329 Biểu tượng logo của Blurt Blurt
11/2020
BLURT
0,0045114524 USD
107 đ
0 USD
N/A
1.241 USD
-31.52% -32%
5759
330 Biểu tượng logo của CashZone CashZone
07/2022 / Klaytn Blockchain
CASHZ *
0,0006721425 USD
15,8827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.410 USD
-31.43% -31%
5157
331 Biểu tượng logo của EDGE Activity Token EDGE Activity Token
07/2022 / Polygon Blockchain
EAT *
0,0157176933 USD
371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
32.833 USD
-31.36% -31%
4195
332 Biểu tượng logo của TryHards TryHards
09/2021 / BNB Blockchain
TRY *
0,0023197373 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2.670 USD
-31.27% -31%
5440
333 Biểu tượng logo của BITCONEY BITCONEY
12/2022 / BNB Blockchain
BITCONEY *
8,69 USD
205.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
37.828 USD
-31.16% -31%
4124
334 Biểu tượng logo của Shush Club Shush Club
08/2022 / BNB Blockchain
SHUSH *
0,0001389046 USD
3,2823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.320 USD
-31.07% -31%
5725
335 Biểu tượng logo của Project CareCoin Project CareCoin
10/2022 / BNB Blockchain
CARESV2 *
0,0016893724 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
13 USD
-30.95% -31%
7238
336 Biểu tượng logo của NPICK BLOCK NPICK BLOCK
04/2022 / Ethereum Blockchain
NPICK *
0,0006151304 USD
14,5355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
467 USD
-30.94% -31%
6143
337 Biểu tượng logo của VRJAM VRJAM
10/2022 / Polygon Blockchain
VRJAM *
0,0010102141 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.482 USD
-30.94% -31%
5684
338 Biểu tượng logo của Tip Me A Coffee Tip Me A Coffee
11/2022 / BNB Blockchain
TMAC *
0,0168967354 USD
399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
50 USD
-30.92% -31%
6881
339 Biểu tượng logo của Red Floki Red Floki
10/2021 / BNB Blockchain
REDFLOKI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
29 USD
-30.84% -31%
7037
340 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,0632999497 USD
1.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.536 USD
-30.82% -31%
5456
341 Biểu tượng logo của Bee Token Bee Token
06/2022 / BNB Blockchain
BGC *
0,0007011486 USD
16,5681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.259 USD
-30.72% -31%
3916
342 Biểu tượng logo của Welups Blockchain Welups Blockchain
12/2021
WELUPS
0,0000087694 USD
0,2072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.497.390.115
12.855 USD
-30.61% -31%
4722
343 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
0,0053011146 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
80 USD
-30.38% -30%
6741
344 Biểu tượng logo của Intersola Intersola
08/2021 / Solana Blockchain
ISOLA *
0,0006638793 USD
15,6875 đ
0 USD
N/A
1 USD
-30.34% -30%
7661
345 Biểu tượng logo của Idexo Token Idexo Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
IDO *
0,0273057882 USD
645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56.970 USD
-30.18% -30%
3868
346 Biểu tượng logo của Goat Gang Goat Gang
06/2022 / BNB Blockchain
GGT *
8,53 USD
201.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000
2.505.674 USD
-30.11% -30%
2649
347 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0019772195 USD
47 đ
112.918 USD
57.109.580 (87%)
Tổng: 65.829.631
735 USD
-30.09% -30%
2071
348 Biểu tượng logo của Xoloitzcuintli Xoloitzcuintli
12/2022 / Ethereum Blockchain
XOLO *
0,0000481869 USD
1,1387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000
1.156.069 USD
-30.09% -30%
2724
349 Biểu tượng logo của iStable iStable
01/2023 / BNB Blockchain
I-STABLE *
0,0013620561 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
268.985 USD
-30.09% -30%
3094
350 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0040596768 USD
96 đ
3.140.486 USD
773.580.398 (99%)
Tổng: 783.285.021
0 USD
-30.02% -30%
1078
351 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,003024942 USD
71 đ
108.229 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
0 USD
-30.01% -30%
2077
352 Biểu tượng logo của Falconswap Falconswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSW *
0,0071315117 USD
169 đ
266.931 USD
37.429.794 (37%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-30.01% -30%
1841
353 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / BNB Blockchain
TIGER *
0,0007001484 USD
16,5445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-30.00% -30%
7992
354 Biểu tượng logo của FOAM FOAM
12/2018 / Ethereum Blockchain
FOAM *
0,0130331671 USD
308 đ
4.125.935 USD
316.571.950 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-29.98% -30%
991
355 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,011498413 USD
272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
116.144 USD
-29.96% -30%
3469
356 Biểu tượng logo của USP USP
07/2022 / Aurora Blockchain
USP *
0,25 USD
5.963 đ
0 USD
N/A
0 USD
-29.92% -30%
8706
357 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,000147276 USD
3,4801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
58 USD
-29.84% -30%
6827
358 Biểu tượng logo của TSANGNYON HERUKA TSANGNYON HERUKA
10/2022 / Ethereum Blockchain
TSANGNYON *
0,000365131 USD
8,6280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.682 USD
-29.84% -30%
5438
359 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,19 USD
4.575 đ
47.016.314 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
9.030 USD
-29.79% -30%
400
360 Biểu tượng logo của Holdex Finance Holdex Finance
10/2021 / BNB Blockchain
HOLDEX *
0,001834219 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.234 USD
-29.75% -30%
3992
361 Biểu tượng logo của ChinaZilla ChinaZilla
01/2022 / BNB Blockchain
CHINAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
11 USD
-29.65% -30%
7281
362 Biểu tượng logo của PlatinX PlatinX
02/2022 / BNB Blockchain
PTX *
0,0092139358 USD
218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.110.000.000
197.472 USD
-29.48% -29%
3221
363 Biểu tượng logo của BlockWallet BlockWallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,11 USD
2.622 đ
2.151.747 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
164.116 USD
-29.46% -29%
1187
364 Biểu tượng logo của Pancake Games Pancake Games
11/2021 / Ethereum Blockchain
GCAKE *
0,0000008631 USD
0,0204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
139.443 USD
-29.42% -29%
3364
365 Biểu tượng logo của Infinite Ecosystem Infinite Ecosystem
01/2022 / BNB Blockchain
INFINITY *
0,63 USD
14.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
99 USD
-29.42% -29%
6673
366 Biểu tượng logo của NFTmall NFTmall
09/2021 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0283517332 USD
670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
108.636 USD
-29.39% -29%
3502
367 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
28,53 USD
674.243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
11.793 USD
-29.39% -29%
4800
368 Biểu tượng logo của CanaryX CanaryX
01/2022 / Songbird Blockchain
CNYX *
0,0014205611 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 626.304.660
1.004.877 USD
-29.36% -29%
2739
369 Biểu tượng logo của Pinknode Pinknode
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNODE *
0,0064196889 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
14.143 USD
-29.12% -29%
4661
370 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Blockchain
DHLT *
0,0020709491 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.805 USD
-29.06% -29%
4405
371 Biểu tượng logo của Rogue Coin Rogue Coin
10/2021 / Polygon Blockchain
ROGUE *
0,0029345641 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
280 USD
-29.03% -29%
6327
372 Biểu tượng logo của Panda Coin Panda Coin
11/2021 / Solana Blockchain
PANDA *
0,0000042565 USD
0,1006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
44 USD
-28.97% -29%
6933
373 Biểu tượng logo của Puli Puli
01/2022 / BNB Blockchain
PULI *
0,0061182379 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
241.217 USD
-28.96% -29%
3138
374 Biểu tượng logo của ZigZag ZigZag
06/2022 / Ethereum Blockchain
ZZ *
0,23 USD
5.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.451 USD
-28.87% -29%
3831
375 Biểu tượng logo của Doge-1 Mission to the moon Doge-1 Mission to the moon
02/2022 / BNB Blockchain
DOGE-1 *
0,0000000137 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
-28.83% -29%
8510
376 Biểu tượng logo của AstroX AstroX
09/2022 / BNB Blockchain
ATX *
0,0002613278 USD
6,1752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
4.797 USD
-28.81% -29%
5216
377 Biểu tượng logo của Defi Connect (new) Defi Connect (new)
09/2021 / BNB Blockchain
DFC *
0,0013826735 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.377 USD
-28.75% -29%
5248
378 Biểu tượng logo của Xriba Xriba
08/2018 / Ethereum Blockchain
XRA *
0,0063156 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.890.956
2.610 USD
-28.69% -29%
5447
379 Biểu tượng logo của MongooseCoin MongooseCoin
12/2021 / Solana Blockchain
MONGOOSE *
0,0000004163 USD
0,0098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-28.67% -29%
7689
380 Biểu tượng logo của Mafagafo Mafagafo
01/2022 / BNB Blockchain
MAFA *
0,0003540888 USD
8,3671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
352 USD
-28.60% -29%
6244
381 Biểu tượng logo của AshSwap AshSwap
10/2022 / MultiversX Blockchain
ASH *
0,047248889 USD
1.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.542 USD
-28.55% -29%
4322
382 Biểu tượng logo của CPChain CPChain
01/2018 / BNB Blockchain
CPC *
0,0026461033 USD
63 đ
996.961 USD
376.765.852 (38%)
Tổng: 999.999.999
63.157 USD
-28.54% -29%
1418
383 Biểu tượng logo của Creator Protocol Creator Protocol
12/2021 / BNB Blockchain
CRE *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000
0 USD
-28.50% -29%
8338
384 Biểu tượng logo của MTG Token MTG Token
01/2023 / BNB Blockchain
MTG *
0,0030446105 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
19.312 USD
-28.49% -28%
4463
385 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,000486103 USD
11,4866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
594 USD
-28.22% -28%
6044
386 Biểu tượng logo của Crypterium Crypterium
01/2018 / Ethereum Blockchain
CRPT *
0,15 USD
3.612 đ
14.383.288 USD
94.101.811 (98%)
Tổng: 95.695.787
1.182.785 USD
-28.14% -28%
686
387 Biểu tượng logo của Yuse Token Yuse Token
05/2022 / BNB Blockchain
YUSE *
0,0096090796 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
21.187 USD
-28.13% -28%
4420
388 Biểu tượng logo của Phaeton Phaeton
12/2021
PHAE
0,0082017386 USD
194 đ
0 USD
N/A
54 USD
-28.07% -28%
6852
389 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / TRON Blockchain
BIZZ *
0,0020004206 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 201.000.000
0 USD
-28.06% -28%
7705
390 Biểu tượng logo của Ideamarket Ideamarket
03/2022 / Arbitrum Blockchain
IMO *
0,0089866616 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49 USD
-28.06% -28%
6887
391 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,0967571776 USD
2.286 đ
1.881.712 USD
19.447.780 (19%)
Tổng: 100.000.000
277.153 USD
-28.00% -28%
1218
392 Biểu tượng logo của Bmail Bmail
06/2022 / BNB Blockchain
BML *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
56 USD
-27.99% -28%
6838
393 Biểu tượng logo của Recast1 Coin Recast1 Coin
12/2021 / TRON Blockchain
R1 *
0,0000015477 USD
0,0366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16 USD
-27.98% -28%
7194
394 Biểu tượng logo của Treecle Treecle
07/2020 / Klaytn Blockchain
TRCL *
0,0010363528 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.277 USD
-27.96% -28%
4465
395 Biểu tượng logo của Tiger Coin Tiger Coin
01/2022 / BNB Blockchain
TIGER *
0,0000020011 USD
0,0473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-27.91% -28%
8462
396 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / BNB Blockchain
BP *
0,0094358231 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.061.225
129.000 USD
-27.89% -28%
3401
397 Biểu tượng logo của DIAMOND DIAMOND
12/2021 / XRP Blockchain
DIAMOND *
13,00 USD
307.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
29 USD
-27.78% -28%
7036
398 Biểu tượng logo của XIDO FINANCE XIDO FINANCE
11/2021 / Ethereum Blockchain
XIDO *
3,41 USD
80.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
163.242 USD
-27.74% -28%
3299
399 Biểu tượng logo của FaceDAO FaceDAO
03/2022 / BNB Blockchain
FACEDAO *
0,0000000672 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
140.519 USD
-27.54% -28%
3357
400 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
0,48 USD
11.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
669.975 USD
-27.50% -28%
2831
401 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0005548092 USD
13,1101 đ
19.920 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
5 USD
-27.49% -27%
2376
402 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0234132814 USD
553 đ
199.857 USD
8.536.073
86 USD
-27.46% -27%
1923
403 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,000370939 USD
8,7653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.607.892.693
1.729.135 USD
-27.40% -27%
2685
404 Biểu tượng logo của MeetPle MeetPle
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPT *
0,0097221736 USD
230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
185.190 USD
-27.37% -27%
3243
405 Biểu tượng logo của Dejitaru Shirudo Dejitaru Shirudo
12/2022 / Ethereum Blockchain
SHIELD *
0,0003684201 USD
8,7058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.633 USD
-27.36% -27%
5142
406 Biểu tượng logo của KaraStar KaraStar
12/2021 / BNB Blockchain
KARA *
0,0023236007 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
11.563 USD
-27.35% -27%
4813
407 Biểu tượng logo của xUSD xUSD
12/2021
XUSD
0,53 USD
12.596 đ
0 USD
N/A
426 USD
-27.30% -27%
6181
408 Biểu tượng logo của DOGE WORLD CUP DOGE WORLD CUP
11/2022 / BNB Blockchain
DWC *
0,0000000222 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-27.24% -27%
7740
409 Biểu tượng logo của MxmBoxcEus Token MxmBoxcEus Token
12/2022 / BNB Blockchain
MBE *
0,0785292503 USD
1.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
27.573 USD
-27.23% -27%
4293
410 Biểu tượng logo của Terran Coin Terran Coin
05/2021 / BNB Blockchain
TRR *
1,21 USD
28.532 đ
28.560.141 USD
23.653.359 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
7.021.851 USD
-27.18% -27%
512
411 Biểu tượng logo của G* G*
01/2023 / Ethereum Blockchain
G* *
0,0000006803 USD
0,0161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.666.666.666
1.762 USD
-27.18% -27%
5623
412 Biểu tượng logo của renDOGE renDOGE
01/2021 / Ethereum Blockchain
RENDOGE *
0,0845510169 USD
1.998 đ
260.733 USD
3.083.733
271 USD
-27.16% -27%
1843
413 Biểu tượng logo của Ltradex Ltradex
12/2021 / BNB Blockchain
LTEX *
0,0000000176 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
89.342 USD
-27.06% -27%
3598
414 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0155714941 USD
368 đ
26.931.592 USD
1.729.544.527 (19%)
Tổng: 9.100.000.000
435.073 USD
-27.03% -27%
537
415 Biểu tượng logo của SANGKARA MISA SANGKARA MISA
04/2022 / BNB Blockchain
MISA *
0,0000006793 USD
0,0161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
62.423 USD
-27.02% -27%
3809
416 Biểu tượng logo của Wrapped NewYorkCoin Wrapped NewYorkCoin
10/2021 / BNB Blockchain
WNYC *
0,0000056206 USD
0,1328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.756.946.988
7 USD
-27.00% -27%
7365
417 Biểu tượng logo của Saudi Shiba Inu Saudi Shiba Inu
07/2022 / Ethereum Blockchain
SAUDISHIB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
521 USD
-26.98% -27%
6103
418 Biểu tượng logo của BlueArk BlueArk
01/2022 / BNB Blockchain
BRK *
0,001000302 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000.000
561.000 USD
-26.93% -27%
2885
419 Biểu tượng logo của Pocoland Pocoland
09/2021 / BNB Blockchain
POCO *
0,0008875056 USD
20,9718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
5 USD
-26.85% -27%
7448
420 Biểu tượng logo của Civic Power Civic Power
01/2022 / BNB Blockchain
POWER *
0,0500193827 USD
1.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
69 USD
-26.82% -27%
6789
421 Biểu tượng logo của NADA Protocol Token NADA Protocol Token
09/2022
NADA
0,0024365165 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
74 USD
-26.79% -27%
6763
422 Biểu tượng logo của DogeZone DogeZone
09/2022 / BNB Blockchain
DGZ *
0,0000002371 USD
0,0056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
23 USD
-26.78% -27%
7108
423 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0002313565 USD
5,4670 đ
101.643 USD
439.334.018 (88%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
-26.75% -27%
2092
424 Biểu tượng logo của Kanagawa Nami Kanagawa Nami
08/2022 / Ethereum Blockchain
OKINAMI *
0,0027638609 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.676 USD
-26.74% -27%
4220
425 Biểu tượng logo của IMOV IMOV
07/2022 / BNB Blockchain
IMT *
0,0064567117 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
284.527 USD
-26.61% -27%
3071
426 Biểu tượng logo của Football Stars Football Stars
05/2021 / BNB Blockchain
FootballStars *
0,0000007001 USD
0,0165 đ
0 USD
N/A
0 USD
-26.60% -27%
8057
427 Biểu tượng logo của pGALA pGALA
11/2022
PGALA
0,0006491376 USD
15,3391 đ
0 USD
N/A
15.583 USD
-26.59% -27%
4594
428 Biểu tượng logo của Qawalla Qawalla
03/2022 / Ethereum Blockchain
QWLA *
0,67 USD
15.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.245 USD
-26.56% -27%
4702
429 Biểu tượng logo của SHIBIC SHIBIC
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBIC *
0,0000000438 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
26.903 USD
-26.51% -27%
4304
430 Biểu tượng logo của Charli3 Charli3
05/2021 / Cardano Blockchain
C3 *
0,12 USD
2.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-26.48% -26%
8060
431 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
18,40 USD
434.878 đ
8.281.638 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
14 USD
-26.41% -26%
812
432 Biểu tượng logo của Space Crypto Space Crypto
12/2021 / BNB Blockchain
SPG *
0,0006856887 USD
16,2028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34 USD
-26.40% -26%
6998
433 Biểu tượng logo của ThreeOh DAO ThreeOh DAO
07/2022 / Ethereum Blockchain
3OH *
0,0000000915 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000
90 USD
-26.36% -26%
6705
434 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0018277166 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
5 USD
-26.35% -26%
7441
435 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0001400297 USD
3,3089 đ
125.341 USD
895.102.533 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-26.32% -26%
2047
436 Biểu tượng logo của FXT Token FXT Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0000140032 USD
0,3309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-26.32% -26%
8011
437 Biểu tượng logo của Futura Finance Futura Finance
10/2021 / BNB Blockchain
FFT *
0,0000001375 USD
0,0032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-26.31% -26%
8191
438 Biểu tượng logo của Kyrrex Kyrrex
12/2021 / TRON Blockchain
KRRX *
0,23 USD
5.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
645.426 USD
-26.29% -26%
2839
439 Biểu tượng logo của Ashera Ashera
10/2021 / Solana Blockchain
ASH *
0,0000022751 USD
0,0538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-26.26% -26%
7669
440 Biểu tượng logo của ITEMVERSE ITEMVERSE
08/2022 / BNB Blockchain
ITEM *
0,0028600465 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
10.955 USD
-26.26% -26%
4844
441 Biểu tượng logo của Crunchy Network Crunchy Network
10/2021 / Tezos Blockchain
CRNCHY *
0,0008651803 USD
20,4442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-26.17% -26%
8866
442 Biểu tượng logo của ShibElon ShibElon
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBELON *
0,0000007234 USD
0,0171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.232 USD
-26.16% -26%
3894
443 Biểu tượng logo của Doge-TV Doge-TV
11/2022 / Ethereum Blockchain
$DGTV *
0,0455635816 USD
1.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
923 USD
-26.15% -26%
5887
444 Biểu tượng logo của CHILI CHILI
01/2023 / Solana Blockchain
CHILI *
0,0000000176 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.347.929.975.145
10.604 USD
-26.15% -26%
4862
445 Biểu tượng logo của Paladin Paladin
03/2022 / Ethereum Blockchain
PAL *
0,16 USD
3.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
99 USD
-26.06% -26%
6668
446 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Blockchain
TRAVA *
0,0007496343 USD
17,7139 đ
690.947 USD
921.712.266 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
133.504 USD
-26.03% -26%
1545
447 Biểu tượng logo của AcknoLedger AcknoLedger
10/2021 / BNB Blockchain
ACK *
0,0170036044 USD
402 đ
1.213.535 USD
71.369.296 (61%)
Tổng: 117.718.487
245 USD
-25.96% -26%
1354
448 Biểu tượng logo của HolyGrails.io HolyGrails.io
11/2022 / Solana Blockchain
HOLY *
0,79 USD
18.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.748 USD
-25.91% -26%
4902
449 Biểu tượng logo của BighBull BighBull
05/2022 / BNB Blockchain
BIGB *
0,002000424 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
97.399 USD
-25.90% -26%
3555
450 Biểu tượng logo của FLIP FLIP
05/2018 / Ethereum Blockchain
FLP *
0,0074774432 USD
177 đ
418.400 USD
55.955.000 (56%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-25.88% -26%
1697
451 Biểu tượng logo của READ2N READ2N
01/2023 / BNB Blockchain
RCM *
2,37 USD
56.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
37.230 USD
-25.86% -26%
4141
452 Biểu tượng logo của VICUNA VICUNA
11/2022 / BNB Blockchain
VINA *
0,0682644706 USD
1.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
172.544 USD
-25.82% -26%
3274
453 Biểu tượng logo của Pawtocol Pawtocol
12/2019 / Ethereum Blockchain
UPI *
0,0025710304 USD
61 đ
663.131 USD
257.924.377 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
109.026 USD
-25.78% -26%
1559
454 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0004276864 USD
10,1062 đ
611.022 USD
1.428.668.414 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
19.317 USD
-25.75% -26%
1588
455 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0000248628 USD
0,5875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
147.891 USD
-25.75% -26%
3330
456 Biểu tượng logo của SHIKOKU SHIKOKU
12/2022 / Ethereum Blockchain
SHIK *
0,0000000055 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
66.510 USD
-25.73% -26%
3782
457 Biểu tượng logo của Yawww Yawww
03/2022 / Solana Blockchain
YAW *
0,0003304103 USD
7,8076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.432 USD
-25.69% -26%
5702
458 Biểu tượng logo của Snowtomb LOT Snowtomb LOT
01/2022 / Avalanche Blockchain
SLOT *
0,23 USD
5.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
265 USD
-25.66% -26%
6352
459 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
1,49 USD
35.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
17.741 USD
-25.63% -26%
4510
460 Biểu tượng logo của Kingdom Kingdom
01/2023 / Ethereum Blockchain
KNDM *
0,000003296 USD
0,0779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000
112.376 USD
-25.63% -26%
3484
461 Biểu tượng logo của CZshares CZshares
06/2022 / BNB Blockchain
CZSHARES *
0,75 USD
17.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.761
425 USD
-25.59% -26%
6183
462 Biểu tượng logo của Fenomy Fenomy
02/2022 / BNB Blockchain
FENOMY *
0,0018053192 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
2.153 USD
-25.55% -26%
5525
463 Biểu tượng logo của Meland.ai Meland.ai
10/2021 / BNB Blockchain
MELD *
0,0000943456 USD
2,2294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2 USD
-25.54% -26%
7544
464 Biểu tượng logo của ZFMCOIN ZFMCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
ZFM *
0,0015775152 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.926 USD
-25.46% -25%
5001
465 Biểu tượng logo của Interest Protocol Interest Protocol
06/2022 / Ethereum Blockchain
IPT *
0,0797204213 USD
1.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-25.42% -25%
8671
466 Biểu tượng logo của BundlesBets BundlesBets
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
0,0605504739 USD
1.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
16 USD
-25.36% -25%
7155
467 Biểu tượng logo của Orbcity Orbcity
03/2022 / Polygon Blockchain
ORB *
0,15 USD
3.634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
209.888 USD
-25.33% -25%
3198
468 Biểu tượng logo của KICK.IO KICK.IO
10/2021 / Cardano Blockchain
KICK *
0,0031611031 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
21.703 USD
-25.31% -25%
4408
469 Biểu tượng logo của Synthetify Synthetify
04/2021 / Solana Blockchain
SNY *
0,009940004 USD
235 đ
55.913 USD
5.625.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
17.224 USD
-25.29% -25%
2218
470 Biểu tượng logo của GeniuX GeniuX
06/2022 / Polygon Blockchain
IUX *
0,033707616 USD
797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
269.942 USD
-25.29% -25%
3092
471 Biểu tượng logo của Alien Shiba Inu Alien Shiba Inu
11/2021 / BNB Blockchain
ASHIB *
0,0000649386 USD
1,5345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5 USD
-25.27% -25%
7436
472 Biểu tượng logo của Etermon Etermon
12/2021 / BNB Blockchain
ETM *
0,0002235974 USD
5,2836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.079 USD
-25.23% -25%
5110
473 Biểu tượng logo của DRAC Network DRAC Network
08/2022 / BNB Blockchain
DRAC *
0,0091948686 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
261.372 USD
-25.21% -25%
3106
474 Biểu tượng logo của BAO BAO
10/2022 / BNB Blockchain
BAO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
7.004 USD
-25.20% -25%
5058
475 Biểu tượng logo của Decentralized Vulnerability Platform Decentralized Vulnerability Platform
09/2019 / Ethereum Blockchain
DVP *
0,0004796506 USD
11,3341 đ
250.572 USD
522.405.821 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
65.852 USD
-25.12% -25%
1851
476 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000017374 USD
0,0411 đ
1.737.414 USD
1.000.000.000.000
101.036 USD
-25.12% -25%
1248
477 Biểu tượng logo của Sanshu Inu Sanshu Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SANSHU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
545.472 USD
-25.05% -25%
2892
478 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0009001708 USD
21,2710 đ
12.450 USD
13.831.050 (69%)
Tổng: 20.000.000
0 USD
-25.01% -25%
2425
479 Biểu tượng logo của Zero Exchange Zero Exchange
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,0003000636 USD
7,0905 đ
0 USD
N/A
0 USD
-25.00% -25%
7986
480 Biểu tượng logo của MOBIX MOBIX
09/2022
MOBX
0,0705249498 USD
1.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
57.887 USD
-24.99% -25%
3852
481 Biểu tượng logo của Ancient Raid Ancient Raid
08/2022 / BNB Blockchain
RAID *
0,0098376162 USD
232 đ
599.747 USD
60.964.708 (20%)
Tổng: 300.000.000
40.279 USD
-24.98% -25%
1593
482 Biểu tượng logo của Totem Totem
12/2021 / Ethereum Blockchain
CTZN *
0,0005356264 USD
12,6569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
560 USD
-24.93% -25%
6065
483 Biểu tượng logo của Tom Coin Tom Coin
04/2022 / BNB Blockchain
TMC *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.004 USD
-24.89% -25%
5565
484 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0003742638 USD
8,8439 đ
31.262 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
760 USD
-24.85% -25%
2319
485 Biểu tượng logo của Shiro Inu Shiro Inu
01/2022 / BNB Blockchain
SHIR *
0,0000000949 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000
37 USD
-24.79% -25%
6971
486 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
8,46 USD
199.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.952 USD
-24.70% -25%
5396
487 Biểu tượng logo của SafuYield Protocol SafuYield Protocol
08/2021 / BNB Blockchain
SAFUYIELD *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
572 USD
-24.68% -25%
6056
488 Biểu tượng logo của Acria.AI Acria.AI
12/2022 / Ethereum Blockchain
ACRIA *
0,0763386189 USD
1.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
3.248 USD
-24.68% -25%
5355
489 Biểu tượng logo của METAL FRIENDS METAL FRIENDS
12/2022 / BNB Blockchain
MTLS *
0,0000371634 USD
0,8782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.013 USD
-24.67% -25%
5850
490 Biểu tượng logo của Port Finance Port Finance
08/2021 / Solana Blockchain
PORT *
0,0294850203 USD
697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.354 USD
-24.66% -25%
4926
491 Biểu tượng logo của Universal Store of Value Universal Store of Value
05/2022 / Ethereum Blockchain
USV *
15,33 USD
362.252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.855 USD
-24.64% -25%
5286
492 Biểu tượng logo của Artificial Intelligence Artificial Intelligence
11/2021 / BNB Blockchain
AI *
0,0000003752 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.947 USD
-24.54% -25%
5580
493 Biểu tượng logo của ImmortalDAO Finance ImmortalDAO Finance
01/2022 / Celo Blockchain
IMMO *
0,50 USD
11.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.301
4.794 USD
-24.54% -25%
5218
494 Biểu tượng logo của Perion Perion
02/2022 / Ethereum Blockchain
PERC *
0,0651138027 USD
1.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-24.49% -24%
8499
495 Biểu tượng logo của Myteamcoin Myteamcoin
04/2021 / BNB Blockchain
MYC *
0,0000323649 USD
0,7648 đ
0 USD
N/A
42 USD
-24.48% -24%
6946
496 Biểu tượng logo của Pegasus PoW Pegasus PoW
11/2022 / Arbitrum Blockchain
$PGS *
0,0000057615 USD
0,1361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19 USD
-24.45% -24%
7153
497 Biểu tượng logo của Freedom God Dao Freedom God Dao
04/2022 / BNB Blockchain
FGD *
0,93 USD
22.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.162.044 USD
-24.43% -24%
2723
498 Biểu tượng logo của Nexus Dubai Nexus Dubai
02/2022 / Polygon Blockchain
NXD *
0,0022523622 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
215.316 USD
-24.42% -24%
3189
499 Biểu tượng logo của Snowball Snowball
05/2021 / Avalanche Blockchain
SNOB *
0,0125757317 USD
297 đ
67.814 USD
5.392.482 (30%)
Tổng: 18.000.000
9.108 USD
-24.41% -24%
2174
500 Biểu tượng logo của Y5 Crypto Y5 Crypto
01/2022 / BNB Blockchain
Y5 *
0,0019108999 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
295 USD
-24.41% -24%
6312
501 Biểu tượng logo của Consensus Cell Network Consensus Cell Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
ECELL *
0,0037808014 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.665.037.403
1.431 USD
-24.40% -24%
5703
502 Biểu tượng logo của MemeBank MemeBank
06/2022 / BNB Blockchain
MBK *
0,0083194064 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
-24.37% -24%
8665
503 Biểu tượng logo của BlackHat BlackHat
06/2021
BLKC
0,0621488222 USD
1.469 đ
587.023 USD
9.445.448 (45%)
Tổng: 21.000.000
92.853 USD
-24.34% -24%
1598
504 Biểu tượng logo của KAWAII KAWAII
07/2022 / BNB Blockchain
KAWAII *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-24.30% -24%
7672
505 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
7,55 USD
178.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.065.741 USD
-24.28% -24%
2668
506 Biểu tượng logo của Ushi Ushi
10/2022 / Ethereum Blockchain
USHI *
0,0000559382 USD
1,3218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.865 USD
-24.27% -24%
5410
507 Biểu tượng logo của Effort Economy Effort Economy
05/2022 / MultiversX Blockchain
EFFORT *
0,0060153752 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.839 USD
-24.22% -24%
5288
508 Biểu tượng logo của PooGrow PooGrow
08/2022 / BNB Blockchain
POOGROW *
0,0000418835 USD
0,9897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.103 USD
-24.21% -24%
5814
509 Biểu tượng logo của SYL SYL
04/2021 / BNB Blockchain
SYL *
0,0009550853 USD
22,5687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
268.323 USD
-24.21% -24%
3096
510 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0000421417 USD
0,9958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
99 USD
-24.20% -24%
6669
511 Biểu tượng logo của ACRIA ACRIA
12/2022 / Ethereum Blockchain
ACRIA *
0,0817440551 USD
1.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
22.277 USD
-24.19% -24%
4422
512 Biểu tượng logo của Brayzin Heist Brayzin Heist
07/2022 / BNB Blockchain
BRZH *
0,0000799971 USD
1,8903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
-24.18% -24%
8695
513 Biểu tượng logo của New Frontier Presents New Frontier Presents
04/2022 / Ethereum Blockchain
NFP *
0,0069504393 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
12.404 USD
-24.14% -24%
4752
514 Biểu tượng logo của KillSwitch KillSwitch
11/2021 / Ethereum Blockchain
KSW *
0,0115085223 USD
272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
946 USD
-24.13% -24%
5874
515 Biểu tượng logo của Lumiii Lumiii
09/2022 / Polygon Blockchain
LUMIII *
0,0021341779 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.432 USD
-24.13% -24%
4459
516 Biểu tượng logo của Mythic Ore Mythic Ore
01/2023 / BNB Blockchain
MORE *
0,0019643065 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
50.155 USD
-24.13% -24%
3949
517 Biểu tượng logo của Catena X Catena X
11/2021 / BNB Blockchain
CEX *
0,0000000934 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
16 USD
-24.11% -24%
7204
518 Biểu tượng logo của Starfish OS Starfish OS
08/2022 / BNB Blockchain
IGT *
0,01984846 USD
469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
519 USD
-23.89% -24%
6106
519 Biểu tượng logo của PRIMAL PRIMAL
10/2022 / BNB Blockchain
PRIMAL *
0,01030155 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.403.757 USD
-23.87% -24%
2655
520 Biểu tượng logo của Crypto Birds Crypto Birds
12/2021 / BNB Blockchain
XCB *
0,0044407152 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
147 USD
-23.85% -24%
6531
521 Biểu tượng logo của POKELON POKELON
03/2022 / BNB Blockchain
POKELON *
0,0001600339 USD
3,7816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1 USD
-23.81% -24%
7646
522 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0003007155 USD
7,1059 đ
6.335.126 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
481.567 USD
-23.79% -24%
881
523 Biểu tượng logo của Bent Finance Bent Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
BENT *
0,20 USD
4.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.993 USD
-23.79% -24%
4473
524 Biểu tượng logo của AutoSingle AutoSingle
08/2022 / Polygon Blockchain
AUTOS *
0,008208033 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
153 USD
-23.75% -24%
6522
525 Biểu tượng logo của Xbullion Xbullion
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
45,01 USD
1.063.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-23.73% -24%
8179
526 Biểu tượng logo của STEED STEED
08/2022 / Ethereum Blockchain
STD *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9 USD
-23.69% -24%
7322
527 Biểu tượng logo của Bitcoin Pay Bitcoin Pay
08/2022 / BNB Blockchain
BTCPAY *
0,0067937802 USD
161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.800 USD
-23.67% -24%
5608
528 Biểu tượng logo của Seiren Games Network Seiren Games Network
08/2022
SERG
0,0878186157 USD
2.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.524 USD
-23.66% -24%
4641
529 Biểu tượng logo của Poochain Poochain
08/2022 / BNB Blockchain
POOP *
0,0007302198 USD
17,2551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.212 USD
-23.65% -24%
5512
530 Biểu tượng logo của MultiPlanetary Inus MultiPlanetary Inus
01/2022 / Ethereum Blockchain
INUS *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
4.873 USD
-23.64% -24%
5206
531 Biểu tượng logo của Obortech Obortech
05/2021 / Ethereum Blockchain
OBOT *
0,0059695816 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
403 USD
-23.53% -24%
6203
532 Biểu tượng logo của ALLPAYCOIN ALLPAYCOIN
08/2022 / Ethereum Blockchain
APCG *
0,0270057246 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
5.065 USD
-23.52% -24%
5185
533 Biểu tượng logo của ICHELLO Music & Technology ICHELLO Music & Technology
02/2022 / BNB Blockchain
ELLO *
0,0000565222 USD
1,3356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
328 USD
-23.48% -23%
6272
534 Biểu tượng logo của Planet Planet
05/2021 / BNB Blockchain
AQUA *
28,69 USD
677.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.912 USD
-23.42% -23%
5199
535 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / BNB Blockchain
KGO *
0,0100121224 USD
237 đ
424.896 USD
42.438.196 (85%)
Tổng: 49.899.890
0 USD
-23.38% -23%
1687
536 Biểu tượng logo của Enigma Enigma
10/2017 / Ethereum Blockchain
ENG *
0,0044637653 USD
105 đ
62.010 USD
13.891.797 (39%)
Tổng: 35.238.561
110.650 USD
-23.35% -23%
2189
537 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0005442497 USD
12,8606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
360 USD
-23.34% -23%
6238
538 Biểu tượng logo của CoinX CoinX
06/2022
CNX
0,0194347512 USD
459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.210.000.000
99.082 USD
-23.29% -23%
3542
539 Biểu tượng logo của Gateway Protocol Gateway Protocol
03/2022 / BNB Blockchain
GWP *
1,90 USD
44.947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
166.497 USD
-23.25% -23%
3285
540 Biểu tượng logo của Coreum Coreum
12/2021
CORE
0,36 USD
8.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
130.611 USD
-23.20% -23%
3396
541 Biểu tượng logo của Sator Sator
11/2021 / Solana Blockchain
SAO *
0,0029151266 USD
69 đ
160.079 USD
54.913.292 (11%)
Tổng: 500.000.000
37.521 USD
-23.20% -23%
1985
542 Biểu tượng logo của Flare Finance Flare Finance
01/2022
EXFI
0,28 USD
6.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
94.780 USD
-23.17% -23%
3569
543 Biểu tượng logo của eBlockStock eBlockStock
10/2021 / Ethereum Blockchain
EBSO *
0,0103021838 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
4.030 USD
-23.14% -23%
5275
544 Biểu tượng logo của ARTi Project ARTi Project
12/2021 / Ethereum Blockchain
ARTI *
0,0103221881 USD
244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
464 USD
-23.10% -23%
6150
545 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,000069407 USD
1,6401 đ
2.939 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
0 USD
-23.09% -23%
2535
546 Biểu tượng logo của WB-Mining WB-Mining
11/2022 / BNB Blockchain
WBM *
0,0946208801 USD
2.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
72.954 USD
-23.09% -23%
3730
547 Biểu tượng logo của bePAY Finance bePAY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
BECOIN *
0,0038030023 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
-23.01% -23%
7199
548 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0001388139 USD
3,2802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
187 USD
-22.97% -23%
6465
549 Biểu tượng logo của Shepherd Inu Shepherd Inu
08/2022 / BNB Blockchain
SINU *
0,12 USD
2.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
602 USD
-22.86% -23%
6038
550 Biểu tượng logo của JackpotDoge JackpotDoge
10/2022 / BNB Blockchain
JPD *
0,000283822 USD
6,7067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
343 USD
-22.84% -23%
6259
551 Biểu tượng logo của FitR FitR
08/2022
FMT
0,0044009329 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
184 USD
-22.81% -23%
6469
552 Biểu tượng logo của Marvin Inu Marvin Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000012183 USD
0,0288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8.207 USD
-22.75% -23%
4986
553 Biểu tượng logo của Round X Round X
07/2022 / Klaytn Blockchain
RNDX *
0,0002615059 USD
6,1794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.216.666.667
61.687 USD
-22.68% -23%
3812
554 Biểu tượng logo của VKENAF VKENAF
02/2021 / Ethereum Blockchain
VKNF *
0,0077457235 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.152 USD
-22.63% -23%
5046
555 Biểu tượng logo của JK Coin JK Coin
11/2021 / BNB Blockchain
JK *
0,13 USD
3.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.577 USD
-22.62% -23%
4965
556 Biểu tượng logo của Eden Eden
11/2020 / Ethereum Blockchain
EDEN *
0,0583957558 USD
1.380 đ
772.729 USD
13.232.627 (5%)
Tổng: 250.000.000
491.935 USD
-22.61% -23%
1503
557 Biểu tượng logo của Echain Network Echain Network
11/2022 / Ethereum Blockchain
ECT *
0,0028870331 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
9.367 USD
-22.59% -23%
4925
558 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,25 USD
5.991 đ
298.164 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
80.839 USD
-22.55% -23%
1800
559 Biểu tượng logo của StakeWise StakeWise
06/2021 / Ethereum Blockchain
SWISE *
0,15 USD
3.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
555.241 USD
-22.52% -23%
2887
560 Biểu tượng logo của Hedge Hedge
05/2022 / Solana Blockchain
HDG *
0,0713369434 USD
1.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
179 USD
-22.50% -23%
6481
561 Biểu tượng logo của Metawar Metawar
02/2022 / BNB Blockchain
METAWAR *
0,0006111764 USD
14,4421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
161 USD
-22.50% -23%
6507
562 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0200042405 USD
473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
1.285 USD
-22.49% -22%
5743
563 Biểu tượng logo của ScarySwap.Io ScarySwap.Io
03/2022 / BNB Blockchain
SCARYSWAP *
0,0000380081 USD
0,8981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-22.45% -22%
8586
564 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
32,00 USD
756.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
-22.43% -22%
7894
565 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,0770750938 USD
1.821 đ
1.029.649 USD
13.359.041 (64%)
Tổng: 21.000.000
808 USD
-22.42% -22%
1410
566 Biểu tượng logo của Farmland Protocol Farmland Protocol
11/2020
FAR
0,0302092314 USD
714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
11.288 USD
-22.36% -22%
4830
567 Biểu tượng logo của Devour Devour
01/2022 / Ethereum Blockchain
DPAY *
0,0054612788 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
22.701 USD
-22.36% -22%
4386
568 Biểu tượng logo của Geojam Token Geojam Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
JAM *
0,0030758711 USD
73 đ
2.161.546 USD
702.742.572 (9%)
Tổng: 8.000.000.000
148.670 USD
-22.34% -22%
1184
569 Biểu tượng logo của NutsDAO NutsDAO
11/2022 / Ethereum Blockchain
NUTS *
0,26 USD
6.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.245 USD
-22.34% -22%
4020
570 Biểu tượng logo của XREATORS XREATORS
05/2022
ORT
0,0386661964 USD
914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
24.395 USD
-22.28% -22%
4342
571 Biểu tượng logo của SPORTZCHAIN SPORTZCHAIN
11/2021 / Polygon Blockchain
SPN *
0,0002520534 USD
5,9560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
59.898 USD
-22.23% -22%
3822
572 Biểu tượng logo của Shuna Inuverse Shuna Inuverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHUNAV2 *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
562 USD
-22.19% -22%
6063
573 Biểu tượng logo của Subawu Token Subawu Token
03/2022 / BNB Blockchain
SUBAWU *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 860.000.000.000.000
16.240 USD
-22.04% -22%
4561
574 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / BNB Blockchain
EnergyX *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12 USD
-21.92% -22%
7259
575 Biểu tượng logo của Safle Safle
12/2021 / Ethereum Blockchain
SAFLE *
0,0052353098 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.551 USD
-21.87% -22%
4200
576 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0007025534 USD
16,6013 đ
697.242 USD
992.439.499 (100%)
Tổng: 995.239.500
67.587 USD
-21.80% -22%
1542
577 Biểu tượng logo của XMINE XMINE
10/2021 / BNB Blockchain
XMN *
0,0000028592 USD
0,0676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
925 USD
-21.79% -22%
5886
578 Biểu tượng logo của Avocado Avocado
04/2022 / BNB Blockchain
AVO *
0,000001293 USD
0,0306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
41.307 USD
-21.77% -22%
4085
579 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
5,80 USD
137.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.602.023 USD
-21.74% -22%
2691
580 Biểu tượng logo của Ape Finance Ape Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
APEFI *
0,0021951476 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.250.000.000
159 USD
-21.72% -22%
6510
581 Biểu tượng logo của Baymax Finance Baymax Finance
01/2023 / Avalanche Blockchain
BAY *
0,0087785879 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.946 USD
-21.72% -22%
5193
582 Biểu tượng logo của PRüF Protocol PRüF Protocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRUF *
0,000372679 USD
8,8064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
80.979 USD
-21.71% -22%
3658
583 Biểu tượng logo của The Youth Pay The Youth Pay
09/2022 / Ethereum Blockchain
TYP *
0,000023505 USD
0,5554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
5.145 USD
-21.67% -22%
5180
584 Biểu tượng logo của Fit&Beat Fit&Beat
10/2021 / Ethereum Blockchain
FTB *
0,0233349465 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
4.463 USD
-21.66% -22%
5245
585 Biểu tượng logo của PayAccept PayAccept
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYT *
0,12 USD
2.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
293 USD
-21.65% -22%
6316
586 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0095633642 USD
226 đ
4.038.529 USD
422.291.686 (93%)
Tổng: 452.944.718
49.155 USD
-21.63% -22%
999
587 Biểu tượng logo của PAYZ PAYMENTS PAYZ PAYMENTS
04/2022 / BNB Blockchain
PAYZ *
0,0003264242 USD
7,7134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
53 USD
-21.60% -22%
6858
588 Biểu tượng logo của SWERVE Protocol SWERVE Protocol
11/2021 / Solana Blockchain
SWERVE *
0,000001669 USD
0,0394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4 USD
-21.55% -22%
7472
589 Biểu tượng logo của Flits Flits
09/2019
FLS
0,0173236194 USD
409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.506.413
447 USD
-21.52% -22%
6161
590 Biểu tượng logo của Teh Golden One Teh Golden One
07/2022 / Ethereum Blockchain
GOLD 1 *
0,0000441338 USD
1,0429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.488 USD
-21.52% -22%
5464
591 Biểu tượng logo của Spartan Protocol Spartan Protocol
09/2020 / BNB Blockchain
SPARTA *
0,0120980542 USD
286 đ
1.494.375 USD
123.521.956 (41%)
Tổng: 300.000.000
41.807 USD
-21.50% -22%
1281
592 Biểu tượng logo của Forever Burn Forever Burn
11/2022 / BNB Blockchain
FBURN *
0,23 USD
5.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
183 USD
-21.48% -21%
6471
593 Biểu tượng logo của ETHW ID ETHW ID
10/2022 / EthereumPoW Blockchain
EID *
0,0003872929 USD
9,1517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
186 USD
-21.47% -21%
6467
594 Biểu tượng logo của Phenix Finance (NEW) Phenix Finance (NEW)
07/2022 / Cronos Blockchain
PHNX *
0,0010023676 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316.035.276
10.646 USD
-21.44% -21%
4857
595 Biểu tượng logo của Safcoin Safcoin
06/2022
SAF
0,0220046745 USD
520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
64 USD
-21.43% -21%
6809
596 Biểu tượng logo của Morphswap Morphswap
11/2022 / Ethereum Blockchain
MS *
0,0129491136 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.708 USD
-21.42% -21%
5636
597 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0034934837 USD
83 đ
70.453 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
319 USD
-21.40% -21%
2165
598 Biểu tượng logo của MONNOS MONNOS
06/2020 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,00053212 USD
12,5740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.942.056.786
39 USD
-21.38% -21%
6963
599 Biểu tượng logo của PYROMATIC PYROMATIC
08/2022 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,37 USD
8.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
303 USD
-21.33% -21%
6298
600 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,0021747514 USD
51 đ
19.889 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
2 USD
-21.31% -21%
2377
601 Biểu tượng logo của Dash 2 Trade Dash 2 Trade
01/2023 / Ethereum Blockchain
D2T *
0,0099691877 USD
236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
239.293 USD
-21.22% -21%
3145
602 Biểu tượng logo của Holonus Holonus
07/2022
HLN
0,0005594586 USD
13,2200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.805.000.000
49.714 USD
-21.20% -21%
3960
603 Biểu tượng logo của ARB Protocol ARB Protocol
07/2022 / Solana Blockchain
ARB *
0,0002882198 USD
6,8106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000
4.595 USD
-21.20% -21%
5236
604 Biểu tượng logo của MEDIA EYE NFT Portal MEDIA EYE NFT Portal
11/2021 / Ethereum Blockchain
eYe *
0,0007637051 USD
18,0464 đ
71.017 USD
92.990.540 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
49.763 USD
-21.14% -21%
2164
605 Biểu tượng logo của PulsePad PulsePad
11/2021 / Ethereum Blockchain
PLSPAD *
0,0048139693 USD
114 đ
797.761 USD
165.717.873 (3%)
Tổng: 5.000.000.000
20.721 USD
-21.10% -21%
1492
606 Biểu tượng logo của STFX STFX
01/2023 / Ethereum Blockchain
STFX *
0,0336029951 USD
794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
268.548 USD
-21.05% -21%
3095
607 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0092631194 USD
219 đ
290.125 USD
31.320.492 (75%)
Tổng: 42.000.000
2.675 USD
-21.04% -21%
1813
608 Biểu tượng logo của Degen Dex Degen Dex
11/2021 / Solana Blockchain
DEGN *
0,0000006064 USD
0,0143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.946.743.973
4 USD
-21.03% -21%
7462
609 Biểu tượng logo của Bone Bone
06/2022 / BNB Blockchain
BONE *
0,33 USD
7.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
50.688 USD
-21.01% -21%
3940
610 Biểu tượng logo của BitGoo BitGoo
12/2021 / BNB Blockchain
BTG *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
0 USD
-20.97% -21%
8357
611 Biểu tượng logo của SOLOXCOIN SOLOXCOIN
09/2022 / Ethereum Blockchain
SL *
0,0000010047 USD
0,0237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
74.711 USD
-20.94% -21%
3714
612 Biểu tượng logo của Woozoo Music Woozoo Music
12/2021 / Ethereum Blockchain
WZM *
0,051087159 USD
1.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
46.837 USD
-20.93% -21%
3996
613 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (ETH) Green Satoshi Token (ETH)
12/2021 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0451595729 USD
1.067 đ
1.788.687 USD
39.608.147
41.417 USD
-20.91% -21%
1233
614 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Blockchain
ECO *
0,0000120483 USD
0,2847 đ
26.873 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
109 USD
-20.88% -21%
2337
615 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
0,64 USD
15.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
4.343.894 USD
-20.74% -21%
2627
616 Biểu tượng logo của GEMX GEMX
12/2022 / Ethereum Blockchain
GEMX *
0,0038996422 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
956 USD
-20.73% -21%
5871
617 Biểu tượng logo của BabyApe BabyApe
07/2022 / BNB Blockchain
BABYAPE *
0,0000038092 USD
0,0900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
137 USD
-20.72% -21%
6553
618 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
0,0962691931 USD
2.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
16.097 USD
-20.61% -21%
4570
619 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0005439904 USD
12,8545 đ
174.037 USD
319.927.334 (99%)
Tổng: 322.094.484
22 USD
-20.58% -21%
1957
620 Biểu tượng logo của Kabosu Inu Kabosu Inu
01/2023 / Ethereum Blockchain
KABOSU INU *
0,0000016965 USD
0,0401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
115.598 USD
-20.47% -20%
3473
621 Biểu tượng logo của ETHPad ETHPad
07/2021 / Ethereum Blockchain
ETHPAD *
0,0115076215 USD
272 đ
2.294.935 USD
199.427.405 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
25.867 USD
-20.37% -20%
1163
622 Biểu tượng logo của Belrium Belrium
11/2021
BEL
3,90 USD
92.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.742.000
71.281 USD
-20.37% -20%
3739
623 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Blockchain
AZ *
0,0000180483 USD
0,4265 đ
1.258.876 USD
69.750.302.117
658 USD
-20.35% -20%
1342
624 Biểu tượng logo của Nelore Coin Nelore Coin
06/2022 / BNB Blockchain
NLC *
0,0029707564 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.310 USD
-20.34% -20%
5169
625 Biểu tượng logo của H-Space Metaverse H-Space Metaverse
12/2021 / BNB Blockchain
HKSM *
0,0000057981 USD
0,1370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
108 USD
-20.33% -20%
6634
626 Biểu tượng logo của DeFi11 DeFi11
08/2021 / Ethereum Blockchain
D11 *
0,0014879186 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
49 USD
-20.31% -20%
6892
627 Biểu tượng logo của 3xcalibur 3xcalibur
11/2022 / Arbitrum Blockchain
XCAL *
0,12 USD
2.781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000
9.510 USD
-20.30% -20%
4917
628 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0112380594 USD
266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
126.693 USD
-20.29% -20%
3410
629 Biểu tượng logo của LeverageInu LeverageInu
11/2022 / Arbitrum Blockchain
LEVI *
0,41 USD
9.658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.364 USD
-20.24% -20%
4827
630 Biểu tượng logo của SubDAO SubDAO
10/2021
GOV
0,017217149 USD
407 đ
0 USD
N/A
111.934 USD
-20.16% -20%
3487
631 Biểu tượng logo của SwapDEX SDXb SwapDEX SDXb
04/2021
SDXb
0,0130949 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.504.654
3.730 USD
-20.14% -20%
5296
632 Biểu tượng logo của Walk To Earn Walk To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
W2E *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.798 USD
-20.11% -20%
5609
633 Biểu tượng logo của DogeTrend DogeTrend
01/2023 / BNB Blockchain
DOGETREND *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
982 USD
-20.05% -20%
5863
634 Biểu tượng logo của IdleTreasureParty IdleTreasureParty
10/2022 / BNB Blockchain
DTEVIL *
0,0002193153 USD
5,1824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20 USD
-20.04% -20%
7139
635 Biểu tượng logo của ZeroFi ZeroFi
03/2022 / BNB Blockchain
ZERI *
0,0005989873 USD
14,1541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1 USD
-20.02% -20%
7608
636 Biểu tượng logo của Stilton Stilton
02/2022 / Ethereum Blockchain
STILT *
0,0000001463 USD
0,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451.047.892.788
11.922 USD
-20.01% -20%
4788
637 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,001224557 USD
29 đ
69.457 USD
56.719.938 (14%)
Tổng: 400.000.000
12.309 USD
-19.99% -20%
2169
638 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / BNB Blockchain
KVERSE *
0,0009248044 USD
21,8531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
112.671 USD
-19.99% -20%
3483
639 Biểu tượng logo của Wrapped Avian Wrapped Avian
01/2023 / Polygon Blockchain
WAVN *
0,000068341 USD
1,6149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
-19.92% -20%
8862
640 Biểu tượng logo của Social Send Social Send
12/2017
SEND
0,0005783913 USD
13,6674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.317.039
6 USD
-19.89% -20%
7411
641 Biểu tượng logo của Proof Of Memes Proof Of Memes
09/2022 / Ethereum Blockchain
ETH2.0 *
0,000000087 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
50 USD
-19.89% -20%
6879
642 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,0012657876 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
56 USD
-19.85% -20%
6840
643 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000001929 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
906.411 USD
-19.85% -20%
2756
644 Biểu tượng logo của Musk Melon Musk Melon
04/2022 / BNB Blockchain
MELON *
0,0000010102 USD
0,0239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
14 USD
-19.85% -20%
7221
645 Biểu tượng logo của RED TOKEN RED TOKEN
09/2022 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0005457276 USD
12,8955 đ
3.547.685 USD
6.500.834.106 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
564.193 USD
-19.85% -20%
1045
646 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,0397933241 USD
940 đ
2.631.908 USD
66.139.439 (36%)
Tổng: 184.467.440
11.271 USD
-19.83% -20%
1119
647 Biểu tượng logo của AggregatedFinance AggregatedFinance
11/2021 / Ethereum Blockchain
AGFI *
0,0000003268 USD
0,0077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-19.78% -20%
8336
648 Biểu tượng logo của Grave Grave
03/2022 / Cronos Blockchain
GRVE *
0,0590033404 USD
1.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.990.000
945 USD
-19.76% -20%
5875
649 Biểu tượng logo của Shido Shido
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0001640407 USD
3,8763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
507.655 USD
-19.72% -20%
2910
650 Biểu tượng logo của dexSHARE dexSHARE
05/2022 / BNB Blockchain
DEXSHARE *
42,48 USD
1.003.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.500
193.241 USD
-19.70% -20%
3227
651 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0045074063 USD
107 đ
103.509 USD
22.964.266 (54%)
Tổng: 42.393.203
1.037 USD
-19.69% -20%
2085
652 Biểu tượng logo của Veno Finance Veno Finance
01/2023 / Cronos Blockchain
VNO *
0,31 USD
7.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
74.711 USD
-19.69% -20%
3715
653 Biểu tượng logo của MetaSportsToken MetaSportsToken
10/2022 / BNB Blockchain
MST *
0,0028636545 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.619 USD
-19.68% -20%
4411
654 Biểu tượng logo của Proxy Proxy
08/2021 / Polygon Blockchain
PRXY *
0,16 USD
3.879 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
59.303 USD
-19.65% -20%
3835
655 Biểu tượng logo của Gemlink Gemlink
03/2022
GLINK
0,0067093395 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
849 USD
-19.63% -20%
5919
656 Biểu tượng logo của Gary Gary
07/2022 / Solana Blockchain
GARY *
0,28 USD
6.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
312 USD
-19.61% -20%
6290
657 Biểu tượng logo của ZionLabs Token ZionLabs Token
05/2021 / BNB Blockchain
RASTA *
0,0404722832 USD
956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
381 USD
-19.60% -20%
6221
658 Biểu tượng logo của NFT2STAKE NFT2STAKE
11/2022 / BNB Blockchain
NFT2$ *
0,0138869437 USD
328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
276.764 USD
-19.60% -20%
3081
659 Biểu tượng logo của 1-UP Platform 1-UP Platform
07/2021 / Ethereum Blockchain
1-UP *
0,0151666106 USD
358 đ
867.090 USD
57.170.994 (88%)
Tổng: 65.000.000
424 USD
-19.51% -20%
1465
660 Biểu tượng logo của Axl Inu Axl Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,0001775569 USD
4,1957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
18.479 USD
-19.42% -19%
4492
661 Biểu tượng logo của FishingTown FishingTown
12/2021 / BNB Blockchain
FHTN *
0,0019458108 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-19.36% -19%
7712
662 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,094624823 USD
2.236 đ
2.045.014 USD
21.611.818
874 USD
-19.34% -19%
1202
663 Biểu tượng logo của 1Sol 1Sol
11/2021 / Ethereum Blockchain
1SOL *
0,0059586071 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
636.034 USD
-19.30% -19%
2842
664 Biểu tượng logo của Paycer Protocol Paycer Protocol
12/2021 / Polygon Blockchain
PCR *
0,0008803866 USD
20,8035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
387 USD
-19.25% -19%
6218
665 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Blockchain
RUN *
0,0068310087 USD
161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.929 USD
-19.19% -19%
5403
666 Biểu tượng logo của Niftify Niftify
11/2021 / Ethereum Blockchain
NIFT *
0,0015603308 USD
37 đ
17.945 USD
11.500.769 (6%)
Tổng: 200.000.000
9.463 USD
-19.18% -19%
2396
667 Biểu tượng logo của Solareum Wallet Solareum Wallet
10/2021 / Solana Blockchain
XSB *
0,0002657982 USD
6,2808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 975.000.000
438 USD
-19.14% -19%
6165
668 Biểu tượng logo của WorkQuest Token WorkQuest Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0026245559 USD
62 đ
97.506 USD
37.151.500 (37%)
Tổng: 100.000.000
132.875 USD
-19.12% -19%
2101
669 Biểu tượng logo của Landbox