1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4277 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3897) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (188) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (922) - Cronos (43) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 23:41

Bảng xếp hạng 4277 tiền điện tử giảm giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Websser Websser
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEBSS *
0,000003018 USD
0,0769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
31 USD
-99.99% -100%
7793
2 Biểu tượng logo của NORMIE NORMIE
04/2024 / Base Blockchain
NORMIE *
0,0000028069 USD
0,0715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.438.371 USD
-99.99% -100%
2775
3 Biểu tượng logo của Champion Champion
08/2022 / Avalanche C-Chain
CHAM *
0,0000106401 USD
0,2711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.001
0 USD
-99.96% -100%
8432
4 Biểu tượng logo của ARBUZ ARBUZ
02/2024 / TON Blockchain
ARBUZ *
0,0041275027 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
80.189 USD
-99.78% -100%
4010
5 Biểu tượng logo của Vivid Coin Vivid Coin
08/2018
VIVID
0,0000101995 USD
0,2599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.910.746
0 USD
-99.73% -100%
8746
6 Biểu tượng logo của Pepe AI Pepe AI
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPEAI *
0,0000000524 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.464.286 USD
-99.62% -100%
2682
7 Biểu tượng logo của SoPay SoPay
07/2018 / Ethereum Blockchain
SOP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
133 USD
-99.54% -100%
7276
8 Biểu tượng logo của MiniPepe MiniPepe
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINIPEPE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
41 USD
-99.49% -99%
7683
9 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0000012995 USD
0,0331 đ
16.522 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
250.951 USD
-98.86% -99%
2549
10 Biểu tượng logo của Palmswap Palmswap
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PALM *
0,0000001306 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 162.675.385
0 USD
-98.61% -99%
9476
11 Biểu tượng logo của Independence Token Independence Token
03/2024 / Ethereum Blockchain
RFKJ *
0,0000061452 USD
0,1566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000.000
1.326.596 USD
-98.41% -98%
2870
12 Biểu tượng logo của CATX CATX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATX *
0,0000000418 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
234 USD
-98.34% -98%
7037
13 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
14.523.863 (98%)
Tổng: 14.759.828
0 USD
-97.50% -98%
2639
14 Biểu tượng logo của Simpson Cat Simpson Cat
05/2024 / Ethereum Blockchain
SNOWBALL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.315 USD
-96.26% -96%
6105
15 Biểu tượng logo của MEOW MEOW MEOW MEOW
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$MEOW *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1 USD
-96.14% -96%
8360
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Pizza Day Bitcoin Pizza Day
05/2024 / Ethereum Blockchain
PIZZA *
2,02 USD
51.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
2.621 USD
-95.99% -96%
6040
17 Biểu tượng logo của Snork Snork
05/2024 / Solana Blockchain
SNORK *
0,0162028881 USD
413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
55 USD
-95.71% -96%
7581
18 Biểu tượng logo của ElephantPepe ElephantPepe
03/2024 / Base Blockchain
ELEPEPE *
0,0000081976 USD
0,2088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.189 USD
-95.64% -96%
5204
19 Biểu tượng logo của BabySlerf BabySlerf
03/2024 / Solana Blockchain
BABYSLERF *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.659.417.596
7.787 USD
-95.21% -95%
5508
20 Biểu tượng logo của BabySlerf BabySlerf
03/2024 / Solana Blockchain
BABYSLERF *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.659.417.596
7.787 USD
-95.21% -95%
5508
21 Biểu tượng logo của Disney Disney
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DIS *
0,0016933606 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-95.06% -95%
9537
22 Biểu tượng logo của Gently Used Girl Gently Used Girl
05/2024 / Solana Blockchain
GURL *
0,0000014238 USD
0,0363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.248.914.125
3.464 USD
-94.52% -95%
5905
23 Biểu tượng logo của PowBlocks PowBlocks
11/2023 / Ethereum Blockchain
XPB *
0,00087896 USD
22,3933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
0 USD
-94.35% -94%
9829
24 Biểu tượng logo của MixTrust MixTrust
08/2020 / Ethereum Blockchain
MXT *
0,0000002301 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-94.27% -94%
8940
25 Biểu tượng logo của INTDESTCOIN INTDESTCOIN
07/2022
INTD
0,0001395308 USD
3,5548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-93.36% -93%
8476
26 Biểu tượng logo của KITTYWIFHAT KITTYWIFHAT
05/2024 / Solana Blockchain
KWH *
0,0000002559 USD
0,0065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.978.153
10.566 USD
-93.03% -93%
5358
27 Biểu tượng logo của Model Labs Model Labs
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MODEL *
0,0000009995 USD
0,0255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
34 USD
-92.13% -92%
7735
28 Biểu tượng logo của Stonks Stonks
05/2024 / Cronos Blockchain
STONKS *
0,0003072793 USD
7,8286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
135.780 USD
-91.76% -92%
3750
29 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,000052389 USD
1,3347 đ
8.468 USD
161.631.089 (80%)
Tổng: 202.448.638
175 USD
-91.64% -92%
2589
30 Biểu tượng logo của Wrapped Fantom Bitcoin Wrapped Fantom Bitcoin
05/2024 / Fantom Blockchain
WFBTC *
21,45 USD
546.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
24 USD
-91.40% -91%
7834
31 Biểu tượng logo của TrumpTitans TrumpTitans
05/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPTITANS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
83 USD
-91.30% -91%
7467
32 Biểu tượng logo của Baby GameStop Baby GameStop
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYGME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
947 USD
-90.91% -91%
6484
33 Biểu tượng logo của Digex Digex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIGEX *
0,0000246215 USD
0,6273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
40 USD
-90.63% -91%
7685
34 Biểu tượng logo của Diablo IV Diablo IV
10/2023 / Ethereum Blockchain
DIABLO *
0,0000000076 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.444.444.444
299 USD
-90.46% -90%
6948
35 Biểu tượng logo của MAUW MAUW
05/2024 / Solana Blockchain
MAUW *
0,0000517252 USD
1,3178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666
12.707 USD
-89.94% -90%
5230
36 Biểu tượng logo của TRUMP INU TRUMP INU
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMPINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000.000.000
6.745 USD
-89.51% -90%
5584
37 Biểu tượng logo của Shiba Armstrong Shiba Armstrong
05/2024 / Base Blockchain
SHIBA *
0,0014288618 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
360.749 USD
-89.33% -89%
3251
38 Biểu tượng logo của AB DEFI AB DEFI
04/2024 / Solana Blockchain
ABI *
331,71 USD
8.451.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
1.323 USD
-88.94% -89%
6342
39 Biểu tượng logo của Rescue Rescue
05/2024 / Ethereum Blockchain
RESCUE *
0,0006691137 USD
17,0470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.488 USD
-88.74% -89%
5528
40 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,0045162812 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
13 USD
-88.30% -88%
7985
41 Biểu tượng logo của Quack Capital Quack Capital
05/2024 / Solana Blockchain
QUACK *
0,0000095762 USD
0,2440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.989.999.988
6.792 USD
-88.14% -88%
5577
42 Biểu tượng logo của Diligent Pepe Diligent Pepe
05/2024 / Base Blockchain
DILIGENT *
0,0007580746 USD
19,3135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.320 USD
-87.65% -88%
4986
43 Biểu tượng logo của Fliko Uni Fliko Uni
05/2024 / Solana Blockchain
FLIKO *
0,0000987858 USD
2,5168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.606 USD
-87.56% -88%
5400
44 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
05/2024 / Solana Blockchain
$PEPE *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.194.606 USD
-87.12% -87%
2787
45 Biểu tượng logo của SORA AI SORA AI
03/2024 / Ethereum Blockchain
SORAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.766 USD
-85.81% -86%
6015
46 Biểu tượng logo của GreenWorld GreenWorld
07/2023 / Ethereum Blockchain
GWD *
0,0003078229 USD
7,8424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-85.75% -86%
9544
47 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0004921507 USD
12,5385 đ
131.635 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
-85.39% -85%
2349
48 Biểu tượng logo của Coinmetro Token Coinmetro Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
XCM *
0,0956393553 USD
2.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
143.662 USD
-85.33% -85%
3731
49 Biểu tượng logo của Simpson Biden Simpson Biden
05/2024 / Ethereum Blockchain
BIDEN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
29.987 USD
-84.89% -85%
4572
50 Biểu tượng logo của Pambicoin Pambicoin
05/2024 / Solana Blockchain
PAMBI *
0,0024776123 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.041.073 USD
-84.84% -85%
2721
51 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0005398019 USD
13,7525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-84.27% -84%
8671
52 Biểu tượng logo của Midnight Midnight
05/2024 / Polygon Blockchain
NIGHT *
0,0000587546 USD
1,4969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
308.307 USD
-84.25% -84%
3303
53 Biểu tượng logo của Mech Master Mech Master
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MECH *
0,0010256889 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
0 USD
-84.02% -84%
9083
54 Biểu tượng logo của BabyFlokiZilla BabyFlokiZilla
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYFLOKIZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.719.925.474.099
21 USD
-83.64% -84%
7872
55 Biểu tượng logo của Son of Solana Son of Solana
05/2024 / Solana Blockchain
SOS *
0,0000688565 USD
1,7543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.515 USD
-83.37% -83%
6063
56 Biểu tượng logo của TOAD TOAD
12/2023 / Ethereum Blockchain
TOAD *
0,0000056294 USD
0,1434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
146.078 USD
-82.80% -83%
3697
57 Biểu tượng logo của GuccioneCoin GuccioneCoin
08/2015
GCC
0,0001009803 USD
2,5727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.775.537
0 USD
-82.59% -83%
8575
58 Biểu tượng logo của ELON DRAGON ELON DRAGON
01/2024 / Solana Blockchain
ELONDRAGON *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
-82.25% -82%
8502
59 Biểu tượng logo của ChetGPT ChetGPT
05/2024 / Solana Blockchain
CHET *
0,0001143699 USD
2,9138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.978 USD
-82.23% -82%
4840
60 Biểu tượng logo của BlackRock BlackRock
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLACKROCK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
79.967 USD
-82.19% -82%
4015
61 Biểu tượng logo của Badluckbaby Badluckbaby
03/2024 / Solana Blockchain
BLBY *
0,0000973183 USD
2,4794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.306 USD
-82.12% -82%
6346
62 Biểu tượng logo của BonkWifGlass BonkWifGlass
05/2024 / Solana Blockchain
BONG *
0,0000000288 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.755.689.546
123.777 USD
-81.78% -82%
3811
63 Biểu tượng logo của EgodCoin EgodCoin
05/2024 / Ethereum Blockchain
EGOD *
0,0000004683 USD
0,0119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
418.321 USD
-81.04% -81%
3192
64 Biểu tượng logo của BitcoinBR BitcoinBR
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTCBR *
0,0000001689 USD
0,0043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
6 USD
-80.57% -81%
8153
65 Biểu tượng logo của Black Hole Coin Black Hole Coin
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BHC *
0,0000016983 USD
0,0433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
5.790 USD
-80.32% -80%
5662
66 Biểu tượng logo của Coin Gabbar Token Coin Gabbar Token
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGT *
0,0000030775 USD
0,0784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-79.21% -79%
9371
67 Biểu tượng logo của MultiPlanetary Inus MultiPlanetary Inus
01/2022 / Ethereum Blockchain
INUS *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
76.227 USD
-78.59% -79%
4041
68 Biểu tượng logo của WHALEBERT WHALEBERT
04/2024 / Solana Blockchain
WHALE *
0,0000264502 USD
0,6739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
4.764 USD
-78.40% -78%
5772
69 Biểu tượng logo của Crypto Trump Crypto Trump
05/2024 / Solana Blockchain
CRUMP *
0,000646891 USD
16,4808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
67.845 USD
-78.33% -78%
4124
70 Biểu tượng logo của Entropy Entropy
05/2023 / Ethereum Blockchain
ENT *
0,061004077 USD
1.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.660.000
0 USD
-78.22% -78%
9571
71 Biểu tượng logo của BLACKHOLE PROTOCOL BLACKHOLE PROTOCOL
04/2021 / Ethereum Blockchain
BLACK *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
99.182 USD
-78.17% -78%
3902
72 Biểu tượng logo của GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS
03/2024 / Ethereum Blockchain
GNUS *
5,08 USD
129.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
176.923 USD
-77.53% -78%
3342
73 Biểu tượng logo của GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS
03/2024 / Ethereum Blockchain
GNUS *
5,08 USD
129.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
176.923 USD
-77.53% -78%
3342
74 Biểu tượng logo của 8Bit Chain 8Bit Chain
02/2024 / Ethereum Blockchain
W8BIT *
0,0000653565 USD
1,6651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
1 USD
-77.50% -78%
8352
75 Biểu tượng logo của Weavers Token Weavers Token
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRS *
0,0000721835 USD
1,8390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
3 USD
-76.78% -77%
8289
76 Biểu tượng logo của Spix Spix
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPX *
0,0000000572 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
-76.54% -77%
8370
77 Biểu tượng logo của XRootAI XRootAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
XROOTAI *
0,0034724384 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.000.000
96.305 USD
-76.38% -76%
3916
78 Biểu tượng logo của LOFI LOFI
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LOFI *
0,0000080523 USD
0,2051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
87 USD
-76.02% -76%
7451
79 Biểu tượng logo của Slepe Slepe
04/2024 / Base Blockchain
SLEPE *
0,0001115234 USD
2,8413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
5.969 USD
-75.80% -76%
5647
80 Biểu tượng logo của Jesus Coin (BSC) Jesus Coin (BSC)
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JESUS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
88 USD
-75.67% -76%
7446
81 Biểu tượng logo của CAT (SOL) CAT (SOL)
05/2024 / Solana Blockchain
CAT *
0,0064151683 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.286.934 USD
-75.64% -76%
2645
82 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche C-Chain
WMEMO *
211,86 USD
5.397.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.215
706 USD
-75.08% -75%
6598
83 Biểu tượng logo của Kabosu Inu Kabosu Inu
06/2023 / Ethereum Blockchain
KABOSU *
0,000001939 USD
0,0494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
331.460 USD
-74.99% -75%
3283
84 Biểu tượng logo của DONKE DONKE
05/2024 / Solana Blockchain
DONKE *
0,0000007345 USD
0,0187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.081.208
13.149 USD
-74.54% -75%
5208
85 Biểu tượng logo của Kabosu Kabosu
12/2023 / Solana Blockchain
$KABOSU *
0,0000110087 USD
0,2805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
13.964 USD
-74.46% -74%
5153
86 Biểu tượng logo của HajiIni HajiIni
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
1 USD
-74.37% -74%
8412
87 Biểu tượng logo của Bobuki Neko Bobuki Neko
05/2024 / Solana Blockchain
BOBUKI *
0,0002292187 USD
5,8398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
170.327 USD
-74.07% -74%
3610
88 Biểu tượng logo của Palantir Tokenized Stock Defichain Palantir Tokenized Stock Defichain
03/2022
DPLTR
2,14 USD
54.648 đ
0 USD
N/A
835 USD
-73.96% -74%
6536
89 Biểu tượng logo của Tomwifhat Tomwifhat
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWIF *
0,0061179455 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
135.897 USD
-73.81% -74%
3718
90 Biểu tượng logo của LinkEye LinkEye
01/2018 / Ethereum Blockchain
LET *
0,0005326421 USD
13,5701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.268 USD
-73.69% -74%
4074
91 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,000000098 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
218 USD
-73.40% -73%
7073
92 Biểu tượng logo của RatCoin RatCoin
01/2022
RAT
0,0000757056 USD
1,9288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
-72.55% -73%
8490
93 Biểu tượng logo của iShares Silver Trust Defichain iShares Silver Trust Defichain
03/2022
DSLV
2,89 USD
73.689 đ
0 USD
N/A
610 USD
-72.43% -72%
6741
94 Biểu tượng logo của VINU Network VINU Network
02/2023 / Ethereum Blockchain
VNN *
0,0099580563 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-72.33% -72%
9529
95 Biểu tượng logo của iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain
03/2022
DEEM
4,45 USD
113.311 đ
0 USD
N/A
2 USD
-72.26% -72%
8333
96 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
19,39 USD
494.020 đ
0 USD
N/A
93 USD
-72.24% -72%
7427
97 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
47,49 USD
1.209.860 đ
0 USD
N/A
737 USD
-72.13% -72%
6584
98 Biểu tượng logo của Cookie Cat Game Cookie Cat Game
05/2024 / Solana Blockchain
CATGAME *
0,0004066375 USD
10,3599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.550.000
11.979 USD
-71.96% -72%
5266
99 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
9,49 USD
241.680 đ
0 USD
N/A
5.216 USD
-71.92% -72%
5721
100 Biểu tượng logo của Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVNQ
8,83 USD
224.909 đ
0 USD
N/A
158 USD
-71.89% -72%
7212
101 Biểu tượng logo của PDBC Defichain PDBC Defichain
03/2022
DPDBC
1,50 USD
38.235 đ
0 USD
N/A
234 USD
-71.69% -72%
7038
102 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
20,11 USD
512.341 đ
0 USD
N/A
380 USD
-71.67% -72%
6847
103 Biểu tượng logo của Crow Crow
05/2024 / Ethereum Blockchain
CROW *
0,0008501367 USD
21,6589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.317 USD
-71.46% -71%
3931
104 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
15,25 USD
388.483 đ
0 USD
N/A
293 USD
-71.33% -71%
6954
105 Biểu tượng logo của Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVOO
51,21 USD
1.304.687 đ
0 USD
N/A
0 USD
-71.27% -71%
9280
106 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0105586994 USD
269 đ
761.583 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-71.26% -71%
1947
107 Biểu tượng logo của BillionAir BillionAir
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRB *
0,0014907725 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
655 USD
-71.17% -71%
6629
108 Biểu tượng logo của Catscoin Catscoin
04/2024 / Solana Blockchain
CATS *
0,0000384409 USD
0,9794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
-71.13% -71%
8307
109 Biểu tượng logo của The Bitcoin Killa The Bitcoin Killa
05/2024 / Solana Blockchain
KILLA *
9,35 USD
238.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
32.542 USD
-70.91% -71%
4529
110 Biểu tượng logo của Bubblez Bubblez
05/2024 / Base Blockchain
BOB *
0,0000003586 USD
0,0091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
14.739 USD
-70.83% -71%
5101
111 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Defichain Netflix Tokenized Stock Defichain
03/2022
DNFLX
65,81 USD
1.676.600 đ
0 USD
N/A
460 USD
-70.68% -71%
6772
112 Biểu tượng logo của ManoRuka ManoRuka
05/2024 / Solana Blockchain
MANORUKA *
0,0000050216 USD
0,1279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.188.489.560
1.530 USD
-70.63% -71%
6275
113 Biểu tượng logo của DogWifNoHat DogWifNoHat
05/2024 / Solana Blockchain
NOHAT *
0,0020305019 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.126.805 USD
-70.51% -71%
2793
114 Biểu tượng logo của Simpson Simpson
05/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
319.345 USD
-70.41% -70%
3294
115 Biểu tượng logo của Microsoft Tokenized Stock Defichain Microsoft Tokenized Stock Defichain
03/2022
DMSFT
46,80 USD
1.192.358 đ
0 USD
N/A
12 USD
-70.19% -70%
8009
116 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,00003868 USD
0,9855 đ
275.689 USD
7.127.420.497 (89%)
Tổng: 8.000.000.000
32 USD
-70.09% -70%
2189
117 Biểu tượng logo của Mars Network Mars Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.999.999.999
167 USD
-69.77% -70%
7192
118 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0000579181 USD
1,4756 đ
167.812 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-69.35% -69%
2117
119 Biểu tượng logo của Handsome Handsome
05/2024 / Ethereum Blockchain
SQUID *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
10.821 USD
-69.27% -69%
5333
120 Biểu tượng logo của Muzki Muzki
05/2024 / Solana Blockchain
MUZKI *
0,0015308904 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.913.834
863.797 USD
-68.92% -69%
2962
121 Biểu tượng logo của NftyPlay NftyPlay
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POLO *
0,0000443601 USD
1,1302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
0 USD
-68.80% -69%
9004
122 Biểu tượng logo của Fisco Coin Fisco Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSCC *
0,10 USD
2.592 đ
0 USD
N/A
1 USD
-68.37% -68%
8348
123 Biểu tượng logo của iRYDE COIN iRYDE COIN
03/2024 / Ethereum Blockchain
IRYDE *
0,0000011628 USD
0,0296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
233 USD
-68.33% -68%
7041
124 Biểu tượng logo của Hide Coin Hide Coin
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
HIDE *
0,0121536154 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.264 USD
-68.04% -68%
4233
125 Biểu tượng logo của Alaaddin.ai Alaaddin.ai
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALDIN *
0,0001818729 USD
4,6336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
7.167 USD
-67.93% -68%
5548
126 Biểu tượng logo của PEKI INU PEKI INU
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEKINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.412.301.734.377.216
1.891 USD
-67.91% -68%
6187
127 Biểu tượng logo của The Blue Dragon The Blue Dragon
03/2024 / Base Blockchain
RYU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888.832
267 USD
-67.83% -68%
6989
128 Biểu tượng logo của Satoshi Pumpomoto Satoshi Pumpomoto
04/2024 / Solana Blockchain
BTC *
0,0007333029 USD
18,6824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.081 USD
-67.79% -68%
6145
129 Biểu tượng logo của ReptilianZuckerBidenBartcoin ReptilianZuckerBidenBartcoin
05/2024 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0003493371 USD
8,9001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.948 USD
-67.74% -68%
5268
130 Biểu tượng logo của Kabosu Family Kabosu Family
05/2023 / Arbitrum Blockchain
KABOSU *
0,0000007997 USD
0,0204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
36.834 USD
-67.68% -68%
4454
131 Biểu tượng logo của Web3Met Web3Met
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
W3M *
0,0000004696 USD
0,0120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
33 USD
-67.55% -68%
7745
132 Biểu tượng logo của Cozy Pepe Cozy Pepe
04/2024 / Solana Blockchain
COZY *
0,0002758589 USD
7,0281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.107 USD
-67.12% -67%
4101
133 Biểu tượng logo của MUSK MEME MUSK MEME
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MUSKMEME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
425 USD
-66.84% -67%
6805
134 Biểu tượng logo của Based Thing Based Thing
05/2024 / Solana Blockchain
THING *
0,0000407692 USD
1,0387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.912 USD
-66.67% -67%
6154
135 Biểu tượng logo của PhotoChromic PhotoChromic
12/2021 / Ethereum Blockchain
PHCR *
0,0000011995 USD
0,0306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
-66.21% -66%
9162
136 Biểu tượng logo của Ommniverse Ommniverse
03/2023 / Polygon Blockchain
OMMI *
0,31 USD
7.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
0 USD
-65.67% -66%
9543
137 Biểu tượng logo của Jail Cat Jail Cat
05/2024 / Solana Blockchain
CUFF *
0,0018767363 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 756.812.632
591.793 USD
-65.15% -65%
3071
138 Biểu tượng logo của ITEMVERSE ITEMVERSE
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ITEM *
0,0001808332 USD
4,6071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
49.146 USD
-65.12% -65%
4301
139 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0001882156 USD
4,7952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-65.02% -65%
8659
140 Biểu tượng logo của What in Tarnation? What in Tarnation?
04/2024 / Solana Blockchain
WIT *
0,001720833 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 969.980.000
796.046 USD
-64.86% -65%
2987
141 Biểu tượng logo của Eminer Eminer
08/2019 / Ethereum Blockchain
EM *
0,0002867307 USD
7,3050 đ
417.050 USD
1.454.500.099 (69%)
Tổng: 2.100.000.000
2.759 USD
-64.60% -65%
2102
142 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,001176895 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-64.41% -64%
8756
143 Biểu tượng logo của Chaintools Chaintools
08/2023 / Ethereum Blockchain
CTLS *
0,0013585703 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
-64.15% -64%
9643
144 Biểu tượng logo của Pepa Inu 2.0 Pepa Inu 2.0
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPA 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
0 USD
-63.49% -63%
9753
145 Biểu tượng logo của PlumpyDragons PlumpyDragons
02/2024 / Ethereum Blockchain
LOONG *
0,0005985531 USD
15,2493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
9.041 USD
-63.14% -63%
5437
146 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0002997532 USD
7,6368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-62.81% -63%
8922
147 Biểu tượng logo của SOL STREET BETS SOL STREET BETS
05/2024 / Solana Blockchain
SOLBET *
0,0000539398 USD
1,3742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.985.232
4.891 USD
-62.63% -63%
5760
148 Biểu tượng logo của Thunder Brawl Thunder Brawl
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
THB *
0,0283403874 USD
722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
79.227 USD
-62.61% -63%
4022
149 Biểu tượng logo của Ark Rivals Ark Rivals
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARKN *
0,0000719722 USD
1,8336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-62.52% -63%
9249
150 Biểu tượng logo của CAW CEO CAW CEO
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAWCEO *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
11 USD
-62.46% -62%
8054
151 Biểu tượng logo của Matrix Gpt Ai Matrix Gpt Ai
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.245 USD
-62.26% -62%
6362
152 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0024979531 USD
64 đ
24.979.531 USD
10.000.000.000
51 USD
-62.15% -62%
858
153 Biểu tượng logo của Andrea Von Speed Andrea Von Speed
01/2024 / Solana Blockchain
VONSPEED *
0,000197523 USD
5,0323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.177 USD
-62.00% -62%
4556
154 Biểu tượng logo của CZOL CZOL
02/2024 / Solana Blockchain
CZOL *
0,0003939911 USD
10,0377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.443.793
123.854 USD
-61.65% -62%
3790
155 Biểu tượng logo của AstridDAO Token AstridDAO Token
08/2022
ATID
0,0001078789 USD
2,7484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-61.50% -62%
9424
156 Biểu tượng logo của CAT INU CAT INU
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.976.643.860.065.184
2.194 USD
-61.25% -61%
6127
157 Biểu tượng logo của Digitex Digitex
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGTX *
0,0000144367 USD
0,3678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.200.000.000
27.314 USD
-61.21% -61%
4631
158 Biểu tượng logo của GTC COIN GTC COIN
06/2021
GTC
0,16 USD
3.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-61.02% -61%
8460
159 Biểu tượng logo của BaseAI BaseAI
04/2024 / Base Blockchain
BASEAI *
0,0017424794 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.781 USD
-60.98% -61%
6013
160 Biểu tượng logo của ShibaNFT ShibaNFT
02/2022
SHIBANFT
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
332 USD
-60.73% -61%
6900
161 Biểu tượng logo của Mexico Chingon Mexico Chingon
05/2024 / Solana Blockchain
CHINGON *
0,0013594868 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.014.024
17.169 USD
-60.54% -61%
4996
162 Biểu tượng logo của starri starri
05/2024 / Solana Blockchain
STARRI *
0,0001611303 USD
4,1051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.996.545
50.786 USD
-60.30% -60%
4281
163 Biểu tượng logo của Donkey King Donkey King
05/2024 / Solana Blockchain
DOKY *
0,0000852716 USD
2,1725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.674.589.134
146.771 USD
-60.17% -60%
3687
164 Biểu tượng logo của Guider Guider
11/2019 / Ethereum Blockchain
GDR *
0,0000175128 USD
0,4462 đ
4.546 USD
259.564.000
27 USD
-60.05% -60%
2602
165 Biểu tượng logo của KTK project KTK project
04/2023
KTK
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.665.000.000
112 USD
-60.02% -60%
7340
166 Biểu tượng logo của AITK AITK
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
281 USD
-59.75% -60%
6969
167 Biểu tượng logo của EYES Protocol EYES Protocol
06/2020 / Ethereum Blockchain
EYES *
0,0001547636 USD
3,9429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12 USD
-59.63% -60%
8015
168 Biểu tượng logo của Kudoe Kudoe
01/2023 / Ethereum Blockchain
KDOE *
0,0004087702 USD
10,4142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-59.30% -59%
9497
169 Biểu tượng logo của Solgun Solgun
04/2024 / Solana Blockchain
SOLGUN *
0,001974281 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
187.352 USD
-59.06% -59%
3558
170 Biểu tượng logo của FOTA - Fight Of The Ages FOTA - Fight Of The Ages
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOTA *
0,0000786929 USD
2,0049 đ
515 USD
6.550.298 (1%)
Tổng: 700.000.000
607 USD
-59.02% -59%
2628
171 Biểu tượng logo của Koinon Koinon
07/2020
KOIN
0,0086928421 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
562 USD
-59.00% -59%
6698
172 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0001393736 USD
3,5508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
647 USD
-58.92% -59%
6636
173 Biểu tượng logo của Smily Trump Smily Trump
04/2024 / Solana Blockchain
SMILY *
0,0001362151 USD
3,4704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899.487.622
44 USD
-58.78% -59%
7652
174 Biểu tượng logo của BlocX BlocX
11/2023 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0000161998 USD
0,4127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
799 USD
-58.14% -58%
6548
175 Biểu tượng logo của Volley token Volley token
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VOY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-58.11% -58%
9451
176 Biểu tượng logo của JOE JOE
03/2024 / Ethereum Blockchain
BIDEN *
0,0134008327 USD
341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
193.048 USD
-58.08% -58%
3544
177 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
12/2021 / Ethereum Blockchain
LYRA *
0,0027035447 USD
69 đ
1.570.484 USD
580.898.201 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
3.662 USD
-57.97% -58%
1750
178 Biểu tượng logo của Mars Token Mars Token
10/2021 / Polygon Blockchain
MRST *
0,000849802 USD
21,6504 đ
303.529 USD
357.176.725 (46%)
Tổng: 776.248.440
57.294 USD
-57.87% -58%
2173
179 Biểu tượng logo của Kitsune Kitsune
04/2024 / Solana Blockchain
KIT *
0,0005935068 USD
15,1208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.983.538
61.159 USD
-57.78% -58%
4177
180 Biểu tượng logo của OneRing OneRing
02/2022 / Fantom Blockchain
RING *
0,0041876432 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.532.839.229
311.470 USD
-57.25% -57%
3300
181 Biểu tượng logo của Lition Lition
04/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
LIT *
0,0003247983 USD
8,2749 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.039.257
5 USD
-56.61% -57%
8211
182 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000333171 USD
0,8488 đ
61.559 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-56.32% -56%
2453
183 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,0393779443 USD
1.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
12 USD
-56.28% -56%
8017
184 Biểu tượng logo của MOVEZ MOVEZ
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOVEZ *
0,0002493499 USD
6,3527 đ
927.013 USD
3.717.718.009 (76%)
Tổng: 4.899.753.519
458.833 USD
-55.95% -56%
1898
185 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
2,30 USD
58.568 đ
45.977 USD
20.000
0 USD
-55.92% -56%
2482
186 Biểu tượng logo của Chump Change Chump Change
05/2024 / Solana Blockchain
CHUMP *
0,0002094359 USD
5,3358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.947 USD
-55.74% -56%
4915
187 Biểu tượng logo của GAMESTUMP GAMESTUMP
05/2024 / Solana Blockchain
GEME *
0,0000189733 USD
0,4834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 850.000.000
886 USD
-55.72% -56%
6512
188 Biểu tượng logo của Morfey Morfey
04/2024 / TON Blockchain
MORFEY *
0,0000055812 USD
0,1422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11.348 USD
-55.71% -56%
5302
189 Biểu tượng logo của ClubCoin ClubCoin
12/2015
CLUB
0,001798519 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
251 USD
-55.62% -56%
7015
190 Biểu tượng logo của Open Source Network Open Source Network
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPN *
0,0024837254 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.188 USD
-54.98% -55%
5827
191 Biểu tượng logo của Seal Seal
04/2024 / Solana Blockchain
SEAL *
0,56 USD
14.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
240.152 USD
-54.93% -55%
3416
192 Biểu tượng logo của Core Keeper Core Keeper
05/2024 / Core Blockchain
COKE *
0,010041731 USD
256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
48.649 USD
-54.91% -55%
4309
193 Biểu tượng logo của Syncus Syncus
12/2023 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,0004708417 USD
11,9956 đ
1.941.525 USD
4.123.519.410 (96%)
Tổng: 4.275.419.104
148.749 USD
-54.67% -55%
1680
194 Biểu tượng logo của Game of Memes Game of Memes
05/2024 / Solana Blockchain
GOME *
0,0043269532 USD
110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.948.018 USD
-54.64% -55%
2806
195 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0000005296 USD
0,0135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
19 USD
-54.61% -55%
7899
196 Biểu tượng logo của Slothana Slothana
05/2024 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0211914979 USD
540 đ
35.922.093 USD
1.695.118.152 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
21.335.439 USD
-54.58% -55%
752
197 Biểu tượng logo của MEWING MEWING
05/2024 / Solana Blockchain
$MEWING *
0,0002770475 USD
7,0583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
109.004 USD
-54.55% -55%
3858
198 Biểu tượng logo của Weave6 Weave6
03/2024 / Ethereum Blockchain
WX *
0,005165718 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
175.319 USD
-54.52% -55%
3591
199 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,0046977186 USD
120 đ
419.142 USD
89.222.424 (89%)
Tổng: 100.000.000
3 USD
-54.40% -54%
2100
200 Biểu tượng logo của Wall Street Baby Wall Street Baby
04/2024 / Solana Blockchain
WSB *
0,0001928388 USD
4,9130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.954.189
24.672 USD
-54.33% -54%
4709
201 Biểu tượng logo của SKI MASK PUP SKI MASK PUP
05/2024 / Base Blockchain
SKIPUP *
0,76 USD
19.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
139.701 USD
-54.33% -54%
3727
202 Biểu tượng logo của VolumeX VolumeX
05/2024 / Solana Blockchain
VOLX *
0,0036772162 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.995.556
785 USD
-53.73% -54%
6554
203 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UTED *
0,0001708793 USD
4,3535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
1 USD
-53.57% -54%
8346
204 Biểu tượng logo của Bobby Moore Bobby Moore
05/2024 / Base Blockchain
BOBBY *
0,0000239469 USD
0,6101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.970 USD
-53.14% -53%
5980
205 Biểu tượng logo của Impossible Finance Impossible Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
IF *
0,0194109488 USD
495 đ
116.479 USD
6.000.661 (29%)
Tổng: 21.000.000
350 USD
-53.10% -53%
2373
206 Biểu tượng logo của Shibsol Shibsol
05/2024 / Solana Blockchain
SHIB *
0,0000004492 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
2.493 USD
-52.99% -53%
6066
207 Biểu tượng logo của Decentralized USD (DefiChain) Decentralized USD (DefiChain)
03/2022
DUSD
0,18 USD
4.563 đ
0 USD
N/A
144.324 USD
-52.77% -53%
3712
208 Biểu tượng logo của White Boy Summer White Boy Summer
05/2024 / Solana Blockchain
WBS *
0,0069351686 USD
177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.170.176 USD
-52.64% -53%
2789
209 Biểu tượng logo của XPAYMENT XPAYMENT
01/2024 / Ethereum Blockchain
XPAY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
605 USD
-52.50% -53%
6668
210 Biểu tượng logo của La Peseta La Peseta
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTAS *
0,001318914 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.062.328.805.897
5 USD
-52.39% -52%
8190
211 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0017524535 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179.996.750
290 USD
-52.37% -52%
6957
212 Biểu tượng logo của Cat in Gucci Cat in Gucci
05/2024 / Solana Blockchain
CUCCI *
0,0000236297 USD
0,6020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 464.357.509
17.354 USD
-52.28% -52%
4983
213 Biểu tượng logo của 4ART Coin 4ART Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
4ART *
0,0022680465 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.508.500.000
18.089 USD
-52.25% -52%
4957
214 Biểu tượng logo của Wally The Whale Wally The Whale
04/2024 / Solana Blockchain
WALLY *
0,0000003997 USD
0,0102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
401.748 USD
-51.80% -52%
3205
215 Biểu tượng logo của Simpson Pepe Simpson Pepe
05/2024 / Ethereum Blockchain
SESE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
384.235 USD
-51.75% -52%
3226
216 Biểu tượng logo của Baby Baby
03/2024 / Solana Blockchain
BABY *
0,0000188476 USD
0,4802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 981.761.738.847
786.392 USD
-51.63% -52%
2996
217 Biểu tượng logo của zbit zbit
01/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ZBIT *
0,40 USD
10.317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-51.56% -52%
9617
218 Biểu tượng logo của SmartMEME SmartMEME
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMARTMEME *
0,000314144 USD
8,0034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-51.45% -51%
9757
219 Biểu tượng logo của Book of Ethereum Book of Ethereum
05/2024 / Ethereum Blockchain
BOOE *
0,0176317585 USD
449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
159.920 USD
-51.41% -51%
3638
220 Biểu tượng logo của Yummi Universe Yummi Universe
05/2022 / Cardano Blockchain
YUMMI *
0,0000607124 USD
1,5468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
275 USD
-51.35% -51%
6977
221 Biểu tượng logo của Art de Finance Art de Finance
05/2023 / Polygon Blockchain
ADF *
0,0588501923 USD
1.499 đ
9.673.234 USD
164.370.477 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
12.761.216 USD
-51.29% -51%
1199
222 Biểu tượng logo của Loopy Loopy
03/2024 / Solana Blockchain
LOOPY *
0,0000127635 USD
0,3252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
68.542 USD
-51.14% -51%
4115
223 Biểu tượng logo của Eternal World Eternal World
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETL *
0,000296942 USD
7,5652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-51.01% -51%
9764
224 Biểu tượng logo của FATMICHI FATMICHI
05/2024 / Solana Blockchain
FATMICHI *
0,0000146176 USD
0,3724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 944.463.415
1.111 USD
-50.98% -51%
6414
225 Biểu tượng logo của Medicle Medicle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MDI *
0,0732365197 USD
1.866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.800 USD
-50.91% -51%
4088
226 Biểu tượng logo của Lapis Inu Lapis Inu
05/2024 / Solana Blockchain
LAPI *
0,0003473922 USD
8,8505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
186.660 USD
-50.86% -51%
3561
227 Biểu tượng logo của SolSrch SolSrch
05/2024 / Solana Blockchain
SRCH *
0,0196795023 USD
501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
17.310 USD
-50.36% -50%
4987
228 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0000622138 USD
1,5850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
-50.22% -50%
9375
229 Biểu tượng logo của Astroport Classic Astroport Classic
12/2021 / Terra Classic Blockchain
ASTROC *
0,0012649584 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.125 USD
-50.20% -50%
4675
230 Biểu tượng logo của LuaSwap LuaSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
217.012.830 (43%)
Tổng: 500.000.000
273 USD
-50.04% -50%
2637
231 Biểu tượng logo của Hayya Qatar Hayya Qatar
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HQR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-50.04% -50%
9451
232 Biểu tượng logo của Pando Token Pando Token
03/2022
PTX
0,0002398612 USD
6,1109 đ
0 USD
N/A
750 USD
-50.03% -50%
6573
233 Biểu tượng logo của Hongkong Hongkong
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HK *
0,0000199945 USD
0,5094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-50.02% -50%
9418
234 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0013466374 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
0 USD
-50.01% -50%
8781
235 Biểu tượng logo của ANIVERSE ANIVERSE
11/2020 / Ethereum Blockchain
ANV *
0,0000900073 USD
2,2931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-50.00% -50%
8757
236 Biểu tượng logo của BNB OLYMPIC BNB OLYMPIC
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBOLYMPIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.980.180.734.773.056
207 USD
-49.91% -50%
7098
237 Biểu tượng logo của Jumbo Exchange Jumbo Exchange
01/2022 / Near Blockchain
JUMBO *
0,0338869208 USD
863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-49.74% -50%
9233
238 Biểu tượng logo của Anito Legends Anito Legends
05/2022 / Polygon Blockchain
LARO *
0,0003797701 USD
9,6754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4 USD
-49.58% -50%
8226
239 Biểu tượng logo của Worken Worken
05/2024 / Solana Blockchain
WORK *
0,0089611671 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
389.305 USD
-49.52% -50%
3217
240 Biểu tượng logo của Xover Xover
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVR *
0,0000000187 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
12.245 USD
-49.43% -49%
5254
241 Biểu tượng logo của Nirvana Nirvana
02/2024 / Ethereum Blockchain
VANA *
0,0123389424 USD
314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.788 USD
-49.37% -49%
4125
242 Biểu tượng logo của AnchorSwap AnchorSwap
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ANCHOR *
0,0003098162 USD
7,8932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
-49.37% -49%
9072
243 Biểu tượng logo của ULTRAPRO ULTRAPRO
10/2023
UPRO
0,0609498121 USD
1.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.090.000.000
131 USD
-49.30% -49%
7284
244 Biểu tượng logo của Crypto Ai Crypto Ai
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAI *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1 USD
-49.27% -49%
8411
245 Biểu tượng logo của AnonTech AnonTech
04/2024 / Ethereum Blockchain
ATEC *
0,0024438977 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.446 USD
-49.25% -49%
4128
246 Biểu tượng logo của SAD HAMSTER SAD HAMSTER
05/2024 / Solana Blockchain
HAMMY *
0,0290040187 USD
739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.414.918 USD
-48.99% -49%
2718
247 Biểu tượng logo của Bitgain Bitgain
11/2023
BGN
0,0000178853 USD
0,4557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
139 USD
-48.90% -49%
7262
248 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QRT *
0,0000029236 USD
0,0745 đ
292.264 USD
99.966.493.120 (100%)
Tổng: 100.000.000.000
361 USD
-48.88% -49%
2177
249 Biểu tượng logo của Crypto-AI-Robo.com Crypto-AI-Robo.com
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAIR *
0,0002714337 USD
6,9153 đ
233.265 USD
859.382.220 (97%)
Tổng: 888.000.000
11.812 USD
-48.60% -49%
2229
250 Biểu tượng logo của BNBX BNBX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBX *
0,020201944 USD
515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
49.347 USD
-48.56% -49%
4296
251 Biểu tượng logo của SnailBrook SnailBrook
04/2023 / Ethereum Blockchain
SNAIL *
0,0000697526 USD
1,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
198 USD
-48.33% -48%
7123
252 Biểu tượng logo của Trump vs Biden Trump vs Biden
05/2024 / Solana Blockchain
TRUMPBIDEN *
0,0000095497 USD
0,2433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
253 USD
-48.32% -48%
7011
253 Biểu tượng logo của Tolo Yacoloco Tolo Yacoloco
04/2024 / Solana Blockchain
TOLO *
0,0000114585 USD
0,2919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
150 USD
-48.29% -48%
7231
254 Biểu tượng logo của Frogo Frogo
04/2024 / Solana Blockchain
FROGO *
0,0000288306 USD
0,7345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.251.079
3.221 USD
-48.28% -48%
5938
255 Biểu tượng logo của Peanie Peanie
05/2024 / Solana Blockchain
PEANIE *
0,0085102027 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.387.831 USD
-48.26% -48%
2777
256 Biểu tượng logo của SimpleHub SimpleHub
11/2023 / Ethereum Blockchain
SHUB *
0,0000140066 USD
0,3568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.500
0 USD
-48.14% -48%
9729
257 Biểu tượng logo của milly milly
05/2024 / Solana Blockchain
MILLY *
0,0004017294 USD
10,2349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.468.409
21.979 USD
-48.07% -48%
4805
258 Biểu tượng logo của XAI XAI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XAI *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
5 USD
-48.02% -48%
8202
259 Biểu tượng logo của Baby Doge 2.0 Baby Doge 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
BABYDOGE2.0 *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000.000
3.910 USD
-47.99% -48%
5853
260 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0007031776 USD
17,9149 đ
2.774.705 USD
3.945.951.381
0 USD
-47.87% -48%
1583
261 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0007031776 USD
17,9149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.921.773
0 USD
-47.87% -48%
8709
262 Biểu tượng logo của HoboNickels HoboNickels
12/2013
HBN
0,0007030725 USD
17,9122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
0 USD
-47.87% -48%
8519
263 Biểu tượng logo của GPU Inu GPU Inu
03/2024 / Solana Blockchain
GPUINU *
0,0000063078 USD
0,1607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
11.531 USD
-47.76% -48%
5294
264 Biểu tượng logo của Arky Arky
05/2024 / Ethereum Blockchain
ARKY *
0,0000007128 USD
0,0182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
50.178 USD
-47.66% -48%
4290
265 Biểu tượng logo của Xrise Xrise
12/2023 / Ethereum Blockchain
XRISE *
0,00000008 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 793.835.470.000
0 USD
-47.62% -48%
9863
266 Biểu tượng logo của MooCat MooCat
05/2024 / Solana Blockchain
MOOCAT *
0,0014258747 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899.886.286
288.691 USD
-47.62% -48%
3325
267 Biểu tượng logo của Cris Hensan Cris Hensan
05/2024 / Solana Blockchain
SEAT *
0,0021078137 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 996.296.135
201.619 USD
-47.62% -48%
3515
268 Biểu tượng logo của CEILING CAT CEILING CAT
04/2024 / Solana Blockchain
CEICAT *
0,0009502084 USD
24,2085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.883.623
88.833 USD
-47.59% -48%
3959
269 Biểu tượng logo của Jerry Jerry
04/2024 / Solana Blockchain
JERRY *
0,0000369012 USD
0,9401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 967.098.444
9.654 USD
-47.48% -47%
5393
270 Biểu tượng logo của Wall Street Bets Solana Wall Street Bets Solana
03/2024 / Solana Blockchain
WSBS *
0,0001413717 USD
3,6017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.899.722.129
23.739 USD
-47.45% -47%
4745
271 Biểu tượng logo của WIFLAMA WIFLAMA
04/2024 / Solana Blockchain
WFLAMA *
0,0000953475 USD
2,4292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.919.900
948 USD
-47.27% -47%
6482
272 Biểu tượng logo của Skibidi Toilet Skibidi Toilet
01/2024 / ICP Blockchain
SKIBIDI *
0,0000001625 USD
0,0041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-47.06% -47%
9886
273 Biểu tượng logo của DogeBoy DogeBoy
05/2024 / Solana Blockchain
DOGB *
0,0000001436 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000.000
27.074 USD
-46.90% -47%
4638
274 Biểu tượng logo của Wolf Game Wool Wolf Game Wool
11/2021 / Ethereum Blockchain
WOOL *
0,0164882288 USD
420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.039.343 USD
-46.86% -47%
2916
275 Biểu tượng logo của NexusAI NexusAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
NEXUSAI *
0,0012409526 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.615 USD
-46.84% -47%
5179
276 Biểu tượng logo của Vampire Inu Vampire Inu
06/2021 / Solana Blockchain
VAMPIRE *
0,0000467767 USD
1,1917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
164 USD
-46.74% -47%
7197
277 Biểu tượng logo của Alan the Alien Alan the Alien
04/2024 / Solana Blockchain
ALAN *
0,0000085818 USD
0,2186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 43.349.998.826
34.145 USD
-46.73% -47%
4501
278 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,0003883234 USD
9,8933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.274.567
10.200 USD
-46.70% -47%
5380
279 Biểu tượng logo của Savanna Haus Savanna Haus
05/2024 / Solana Blockchain
SVNN *
0,0035859337 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.503 USD
-46.60% -47%
4447
280 Biểu tượng logo của SHIBCAT SHIBCAT
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
-46.40% -46%
9516
281 Biểu tượng logo của IMPERIUM IMPERIUM
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
IMPCOIN *
0,0027985009 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
437 USD
-46.28% -46%
6792
282 Biểu tượng logo của Garfield Cat Garfield Cat
04/2024 / Solana Blockchain
GARFIELD *
0,0000000706 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222.222.222
77 USD
-46.23% -46%
7485
283 Biểu tượng logo của RoaringPepe RoaringPepe
05/2024 / Solana Blockchain
RPEPE *
0,0002539472 USD
6,4698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.716.146
83.006 USD
-46.23% -46%
3990
284 Biểu tượng logo của Evermoon Evermoon
02/2024 / Solana Blockchain
EVERMOON *
0,00007964 USD
2,0290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66 USD
-46.18% -46%
7529
285 Biểu tượng logo của Posschain Posschain
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
POSS *
0,0003292525 USD
8,3884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
100 USD
-46.16% -46%
7401
286 Biểu tượng logo của MOON DOGE MOON DOGE
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.976.731.748.945.808
1.961 USD
-46.14% -46%
6172
287 Biểu tượng logo của Alux Jownes Alux Jownes
05/2024 / Solana Blockchain
JOWNES *
0,0020817571 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
241.333 USD
-46.05% -46%
3401
288 Biểu tượng logo của Future AI Future AI
01/2023 / Ethereum Blockchain
FUTURE-AI *
0,0026834473 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33 USD
-45.84% -46%
7747
289 Biểu tượng logo của ShinobiVerse ShinobiVerse
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHINO *
0,0000064947 USD
0,1655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
0 USD
-45.83% -46%
9363
290 Biểu tượng logo của pre pre
01/2024 / Solana Blockchain
PRE *
0,0001072462 USD
2,7323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.957.841
3.168 USD
-45.78% -46%
5945
291 Biểu tượng logo của linSpirit linSpirit
01/2022 / Fantom Blockchain
LINSPIRIT *
0,0028260856 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.256.961
5.921 USD
-45.72% -46%
5652
292 Biểu tượng logo của monkeywifhat monkeywifhat
03/2024 / Solana Blockchain
MIF *
0,0000339978 USD
0,8662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 418.592.353
76 USD
-45.56% -46%
7489
293 Biểu tượng logo của Ketamine Ketamine
05/2024 / Ethereum Blockchain
KETAMINE *
0,0002437659 USD
6,2104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.349 USD
-45.56% -46%
4936
294 Biểu tượng logo của DRAGU DRAGU
04/2024 / Solana Blockchain
DRAGU *
0,0002365153 USD
6,0257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.996.715
1.939 USD
-45.48% -45%
6177
295 Biểu tượng logo của TONY THE DUCK TONY THE DUCK
03/2024 / TON Blockchain
TONY *
0,0022606369 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.266 USD
-45.48% -45%
4119
296 Biểu tượng logo của Coinonat Coinonat
04/2017
CXT
0,0003696956 USD
9,4187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.123.200
2.172 USD
-45.18% -45%
6129
297 Biểu tượng logo của Snaps Snaps
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SNPS *
0,0000026099 USD
0,0665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.558.574
5 USD
-45.13% -45%
8186
298 Biểu tượng logo của HODL HODL
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
HODL *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
482.736 USD
-44.92% -45%
3136
299 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,094680668 USD
2.412 đ
570.901 USD
6.029.757
3 USD
-44.84% -45%
2029
300 Biểu tượng logo của Frutti Dino Frutti Dino
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FDT *
0,0068097379 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 993.231.723
69.675.213 USD
-44.81% -45%
2643
301 Biểu tượng logo của RYderOSHI RYderOSHI
05/2024 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0009230283 USD
23,5160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 810.720.000
22.027 USD
-44.80% -45%
4803
302 Biểu tượng logo của Collateral Network Collateral Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
COLT *
0,0002377043 USD
6,0560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
47.074 USD
-44.72% -45%
4320
303 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0006009753 USD
15,3110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
5.421 USD
-44.66% -45%
5701
304 Biểu tượng logo của Starfish Finance Starfish Finance
09/2022 / Astar Blockchain
SEAN *
0,0008052596 USD
20,5156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
137.190 USD
-44.60% -45%
3739
305 Biểu tượng logo của SolGPT SolGPT
05/2024 / Solana Blockchain
GPT *
0,0018691731 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.533.861
84.061 USD
-44.55% -45%
3986
306 Biểu tượng logo của Apetardio Apetardio
05/2024 / Base Blockchain
APETARDIO *
0,0021804501 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
380.714 USD
-44.43% -44%
3228
307 Biểu tượng logo của Infinitecoin Infinitecoin
07/2013
IFC
0,0000105613 USD
0,2691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.706.170.021
0 USD
-44.39% -44%
8514
308 Biểu tượng logo của GeniuX GeniuX
06/2022 / Polygon Blockchain
IUX *
0,0021951537 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
193.072 USD
-44.25% -44%
3543
309 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,0001215604 USD
3,0970 đ
271.135 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
21.818 USD
-44.08% -44%
2192
310 Biểu tượng logo của ByteAI ByteAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
BYTE *
0,001685971 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.427 USD
-44.00% -44%
5242
311 Biểu tượng logo của Spongebob Squarepants Spongebob Squarepants
04/2024 / Solana Blockchain
SPONGEBOB *
0,0000106458 USD
0,2712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.420
53 USD
-43.99% -44%
7597
312 Biểu tượng logo của DORK LORD DORK LORD
04/2024 / Solana Blockchain
DLORD *
0,0007498921 USD
19,1050 đ
704.332 USD
939.243.932 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
614.907 USD
-43.96% -44%
1972
313 Biểu tượng logo của BOLICAI BOLICAI
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOAI *
0,0000284879 USD
0,7258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
359 USD
-43.90% -44%
6868
314 Biểu tượng logo của GenomeFi GenomeFi
01/2024 / Polygon Blockchain
GENO *
0,000296537 USD
7,5549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48 USD
-43.89% -44%
7633
315 Biểu tượng logo của Kitty Token Kitty Token
04/2024 / Ethereum Blockchain
KITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888
2.058 USD
-43.85% -44%
6152
316 Biểu tượng logo của WIF on ETH WIF on ETH
05/2024 / Ethereum Blockchain
WIF *
0,0001658482 USD
4,2253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.616 USD
-43.74% -44%
4547
317 Biểu tượng logo của ZELDA 2.0 ZELDA 2.0
05/2024 / Ethereum Blockchain
ZLDA *
0,0684886626 USD
1.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
266.496 USD
-43.64% -44%
3359
318 Biểu tượng logo của Intelly Intelly
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
INTL *
0,15 USD
3.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
198.637 USD
-43.49% -43%
3526
319 Biểu tượng logo của Eternal AI Eternal AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
EAI *
0,0397564481 USD
1.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
388.480 USD
-43.46% -43%
3219
320 Biểu tượng logo của BLU BLU
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLU *
0,0000000741 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000.000
0 USD
-43.39% -43%
9710
321 Biểu tượng logo của CENTER COIN CENTER COIN
01/2019 / Klaytn Blockchain
CENT *
0,0001698601 USD
4,3275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3 USD
-43.38% -43%
8284
322 Biểu tượng logo của Kermit Kermit
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRICKETS *
0,0000051553 USD
0,1313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
-43.31% -43%
9999
323 Biểu tượng logo của Ligma Node Ligma Node
04/2024 / Solana Blockchain
LIGMA *
0,0038925915 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
539.737 USD
-43.30% -43%
3105
324 Biểu tượng logo của Book of Derp Book of Derp
04/2024 / Solana Blockchain
BODE *
0,00004032 USD
1,0272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.690.278
0 USD
-43.26% -43%
8458
325 Biểu tượng logo của SolarX SolarX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SXCH *
0,0708584677 USD
1.805 đ
0 USD
N/A
118.365 USD
-43.24% -43%
3824
326 Biểu tượng logo của Chuck Chuck
04/2024 / Base Blockchain
CHUCK *
0,005404535 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
156.298 USD
-43.23% -43%
3651
327 Biểu tượng logo của TrumpFFIEGMEBidenCAT2024AMC TrumpFFIEGMEBidenCAT2024AMC
05/2024 / Solana Blockchain
SOLMEME *
0,0000000366 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.057.997
1.720 USD
-43.12% -43%
6231
328 Biểu tượng logo của Zombie Inu(New) Zombie Inu(New)
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZINU *
0,0001369733 USD
3,4897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-42.93% -43%
9478
329 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0000079954 USD
0,2037 đ
108.087 USD
13.518.690.588 (100%)
Tổng: 13.565.325.726
1.428 USD
-42.89% -43%
2380
330 Biểu tượng logo của DOGE-1 DOGE-1
02/2024 / Solana Blockchain
DOGE-1 *
0,0002307791 USD
5,8796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
912 USD
-42.88% -43%
6504
331 Biểu tượng logo của Pepe Coin Pepe Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
11.054 USD
-42.82% -43%
5317
332 Biểu tượng logo của Okayeg Okayeg
05/2024 / Base Blockchain
OKAYEG *
0,0000260761 USD
0,6643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
819.246 USD
-42.73% -43%
2977
333 Biểu tượng logo của SHARBI SHARBI
02/2023 / Solana Blockchain
SHARBI *
0,0000087818 USD
0,2237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.999.697.242
47.801 USD
-42.58% -43%
4318
334 Biểu tượng logo của Family Family
03/2024 / Solana Blockchain
FAM *
0,0018923072 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.191.414
538.573 USD
-42.54% -43%
3108
335 Biểu tượng logo của SoliDefi SoliDefi
04/2024 / Solana Blockchain
SOLFI *
0,0004103332 USD
10,4541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.846 USD
-42.48% -42%
6199
336 Biểu tượng logo của Kelp Earned Points Kelp Earned Points
03/2024 / Ethereum Blockchain
KEP *
0,0257821531 USD
657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 169.000.001
0 USD
-42.45% -42%
9964
337 Biểu tượng logo của Floki VS Pepe Floki VS Pepe
03/2024 / Ethereum Blockchain
FLEPE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
21.504 USD
-42.43% -42%
4823
338 Biểu tượng logo của Lox Network Lox Network
10/2021
LOX
0,0000176898 USD
0,4507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
-42.38% -42%
8215
339 Biểu tượng logo của Jelly eSports Jelly eSports
12/2022 / Solana Blockchain
JELLY *
0,0082117252 USD
209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3 USD
-42.33% -42%
8279
340 Biểu tượng logo của Ozone Metaverse Ozone Metaverse
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OZONE *
0,002331118 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
867.336 USD
-42.24% -42%
2965
341 Biểu tượng logo của TOM CAT TOM CAT
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.969.038.000.958.208
3.264 USD
-42.09% -42%
5936
342 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0017576812 USD
45 đ
35.447 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
84 USD
-42.01% -42%
2499
343 Biểu tượng logo của Catman Catman
01/2024 / Solana Blockchain
CATMAN *
0,0001782749 USD
4,5419 đ
169.431 USD
950.392.964 (95%)
Tổng: 999.774.597
26.981 USD
-41.98% -42%
2294
344 Biểu tượng logo của MetaDOS MetaDOS
04/2024 / Ethereum Blockchain
SECOND *
0,002202518 USD
56 đ
1.071.672 USD
486.566.722 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
687.795 USD
-41.86% -42%
1854
345 Biểu tượng logo của PoolUp PoolUp
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLUP *
0,0040734756 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.368 USD
-41.76% -42%
4723
346 Biểu tượng logo của Red Pepe Red Pepe
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
REDPEPE *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
0 USD
-41.50% -42%
9625
347 Biểu tượng logo của Time Raiders Time Raiders
03/2022 / Polygon Blockchain
XPND *
0,0001530354 USD
3,8989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.510 USD
-41.48% -41%
6282
348 Biểu tượng logo của Arabian Dragon Arabian Dragon
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AGON *
0,0000000221 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
0 USD
-41.37% -41%
9989
349 Biểu tượng logo của Abble Abble
04/2024 / Solana Blockchain
AABL *
0,004854515 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
368.600 USD
-41.29% -41%
3242
350 Biểu tượng logo của WJD WJD
05/2024 / Ethereum Blockchain
WJD *
0,0000068949 USD
0,1757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
11.367.572 USD
-41.16% -41%
2681
351 Biểu tượng logo của Netcoincapital Netcoincapital
11/2021 / Tron20 Blockchain
NCC *
0,024083329 USD
614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
10.584 USD
-41.12% -41%
5357
352 Biểu tượng logo của Pepe the pepe Pepe the pepe
02/2024 / Solana Blockchain
PEPEE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
680 USD
-41.11% -41%
6612
353 Biểu tượng logo của LindaYacc Ceo LindaYacc Ceo
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LINDACEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000.000
0 USD
-41.10% -41%
9650
354 Biểu tượng logo của DogWif2.0 DogWif2.0
05/2024 / Solana Blockchain
WIF2 *
0,0000394777 USD
1,0058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.450 USD
-41.06% -41%
4980
355 Biểu tượng logo của BULL BULL
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BULL *
0,0004552021 USD
11,5972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-41.06% -41%
9902
356 Biểu tượng logo của Emily Emily
05/2024 / Ethereum Blockchain
EMILY *
0,0000020702 USD
0,0527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000.000
2.278 USD
-40.95% -41%
6112
357 Biểu tượng logo của MetaShipping MetaShipping
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSHIP *
0,0002416274 USD
6,1559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
5.900 USD
-40.94% -41%
5654
358 Biểu tượng logo của Crypto Trump Crypto Trump
05/2024 / Solana Blockchain
CRUMP *
0,000456709 USD
11,6356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.849 USD
-40.86% -41%
5161
359 Biểu tượng logo của NodeStation AI NodeStation AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
NDS *
0,0002237965 USD
5,7017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.085 USD
-40.76% -41%
6425
360 Biểu tượng logo của RAFL RAFL
05/2024 / Base Blockchain
RAFL *
0,0009378624 USD
23,8939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.437 USD
-40.70% -41%
6077
361 Biểu tượng logo của Operation Phoenix Operation Phoenix
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
$OPHX *
0,0130437944 USD
332 đ
1.108.185 USD
84.958.763 (85%)
Tổng: 100.000.000
208.797 USD
-40.68% -41%
1849
362 Biểu tượng logo của STRAY STRAY
04/2024 / Solana Blockchain
STRAY *
0,0000098404 USD
0,2507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.782
181 USD
-40.67% -41%
7165
363 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
01/2024 / Solana Blockchain
GME *
0,0039613136 USD
101 đ
27.274.493 USD
6.885.214.218
25.079.829 USD
-40.45% -40%
830
364 Biểu tượng logo của Arro Social Arro Social
03/2021 / Ethereum Blockchain
ARRO *
0,0001283694 USD
3,2705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
93.745 USD
-40.43% -40%
3937
365 Biểu tượng logo của LNDRY LNDRY
01/2024 / Ethereum Blockchain
LNDRY *
0,0546374367 USD
1.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.059 USD
-40.40% -40%
5559
366 Biểu tượng logo của Nyan Heroes Nyan Heroes
10/2021 / Solana Blockchain
NYAN *
0,16 USD
4.171 đ
16.541.701 USD
101.045.769 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
10.082.286 USD
-40.33% -40%
1007
367 Biểu tượng logo của Tr3zor Tr3zor
12/2021 / Ethereum Blockchain
TR3 *
0,0000800537 USD
2,0395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 615.000.000
3 USD
-40.27% -40%
8293
368 Biểu tượng logo của Beer Money Beer Money
05/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEER *
0,0005659419 USD
14,4185 đ
22.072 USD
38.999.999 (10%)
Tổng: 400.000.000
0 USD
-40.19% -40%
2535
369 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0000031015 USD
0,0790 đ
1.567 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
37 USD
-40.17% -40%
2618
370 Biểu tượng logo của Realm (Atomicals) Realm (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
REALM *
0,059384381 USD
1.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.979.000
0 USD
-40.11% -40%
9982
371 Biểu tượng logo của DigiMetaverse DigiMetaverse
02/2022 / Ethereum Blockchain
DGMV *
0,0045607954 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-40.00% -40%
9251
372 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MELO *
0,0000002236 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
27 USD
-39.92% -40%
7797
373 Biểu tượng logo của Blast Frontiers Blast Frontiers
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLAST *
0,0000601408 USD
1,5322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
61.882 USD
-39.78% -40%
4167
374 Biểu tượng logo của Wolf Wif Wolf Wif
03/2024 / Solana Blockchain
BALLZ *
0,0017870401 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
65.012 USD
-39.78% -40%
4146
375 Biểu tượng logo của SOLCAT SOLCAT
05/2024 / Solana Blockchain
SOLCAT *
20,86 USD
531.495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
4.344 USD
-39.76% -40%
5809
376 Biểu tượng logo của FirstHare FirstHare
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FirstHare *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
-39.74% -40%
8498
377 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
0,0000013961 USD
0,0356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
28 USD
-39.71% -40%
7789
378 Biểu tượng logo của Payment Swap Utility Board Payment Swap Utility Board
09/2023 / Klaytn Blockchain
PSUB *
0,0130868355 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
251.569 USD
-39.68% -40%
3388
379 Biểu tượng logo của Ewon Mucks Ewon Mucks
03/2024 / Solana Blockchain
EWON *
0,0001685741 USD
4,2948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
915 USD
-39.50% -40%
6501
380 Biểu tượng logo của Ethereal Ethereal
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETRL *
0,0068407506 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
126.289 USD
-39.32% -39%
3779
381 Biểu tượng logo của Doge Payment Doge Payment
02/2024 / Ethereum Blockchain
DOGEPAY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
233 USD
-39.17% -39%
7042
382 Biểu tượng logo của Staked WEMIX Staked WEMIX
12/2023 / Wemix Blockchain
stWEMIX *
1,64 USD
41.864 đ
5.988.786 USD
3.644.546
16 USD
-39.14% -39%
1362
383 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,0759431783 USD
1.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
-39.13% -39%
8524
384 Biểu tượng logo của TRUSTxGAMING TRUSTxGAMING
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXG *
0,0282387977 USD
719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 660.000
0 USD
-38.95% -39%
9758
385 Biểu tượng logo của BOCAT BOCAT
05/2024 / Base Blockchain
BOCAT *
0,0000121989 USD
0,3108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
254 USD
-38.94% -39%
7009
386 Biểu tượng logo của Open Exchange Token Open Exchange Token
06/2023 / Ethereum Blockchain
OX *
0,0094158878 USD
240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.860.000.000
33.697 USD
-38.90% -39%
4510
387 Biểu tượng logo của Grumpy (Ordinals) Grumpy (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000049959 USD
0,1273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
214 USD
-38.85% -39%
7082
388 Biểu tượng logo của Titan Hunters Titan Hunters
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TITA *
0,0006277843 USD
15,9941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.851 USD
-38.82% -39%
4887
389 Biểu tượng logo của Crodie Crodie
05/2024 / Solana Blockchain
CRODIE *
0,004804378 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.931.228
2.368.143 USD
-38.65% -39%
2778
390 Biểu tượng logo của Friend.tech Friend.tech
05/2024 / Base Blockchain
FRIEND *
1,12 USD
28.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.598.835
12.220.178 USD
-38.64% -39%
2678
391 Biểu tượng logo của ReserveBlock ReserveBlock
02/2023
RBX
0,0085925991 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 372.000.000
1.347 USD
-38.63% -39%
6335
392 Biểu tượng logo của XedoAI XedoAI
05/2024 / Ethereum Blockchain
XEDO *
0,0115861432 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
9 USD
-38.61% -39%
8135
393 Biểu tượng logo của Solabrador Solabrador
12/2023 / Solana Blockchain
SOBER *
0,0000338015 USD
0,8612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.461 USD
-38.60% -39%
6298
394 Biểu tượng logo của TideBit Token TideBit Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TBT *
0,0055154584 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
78 USD
-38.58% -39%
7483
395 Biểu tượng logo của CAT KING CAT KING
04/2024 / Solana Blockchain
CATKING *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
98 USD
-38.58% -39%
7485
396 Biểu tượng logo của STIPS STIPS
07/2019
STIPS
0,0011471844 USD
29 đ
0 USD
N/A
11 USD
-38.56% -39%
8044
397 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0010369736 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.629 USD
-38.50% -39%
4545
398 Biểu tượng logo của ATLAZ ATLAZ
04/2024 / Solana Blockchain
AAZ *
644,74 USD
16.426.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
41 USD
-38.41% -38%
7750
399 Biểu tượng logo của Story Story
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STORY *
0,0000307871 USD
0,7844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
-38.38% -38%
8082
400 Biểu tượng logo của GamingShiba GamingShiba
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAMINGSHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-38.36% -38%
9142
401 Biểu tượng logo của Ryoshi Research Ryoshi Research
02/2024 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,12 USD
3.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
243.821 USD
-38.17% -38%
3411
402 Biểu tượng logo của KPOP KPOP
05/2024 / Solana Blockchain
KPOP *
0,0002019152 USD
5,1442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.750.355.657
213.702 USD
-38.08% -38%
3475
403 Biểu tượng logo của BNB FLOKI BNB FLOKI
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBFLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.946.833.268.799.808
381 USD
-37.99% -38%
6845
404 Biểu tượng logo của YIN Finance YIN Finance
07/2021
YIN
0,0078034012 USD
199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.579 USD
-37.94% -38%
4974
405 Biểu tượng logo của SOLBULL SOLBULL
04/2024 / Solana Blockchain
SOLBULL *
0,0001572048 USD
4,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
69.126 USD
-37.94% -38%
4104
406 Biểu tượng logo của Harambe Coin Harambe Coin
03/2024 / Ethereum Blockchain
HARAMBE *
0,0000044473 USD
0,1133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.392 USD
-37.92% -38%
4313
407 Biểu tượng logo của Harambe Coin Harambe Coin
03/2024 / Ethereum Blockchain
HARAMBE *
0,0000044473 USD
0,1133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.392 USD
-37.92% -38%
4313
408 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
05/2024 / Ethereum Blockchain
GME *
0,0000052362 USD
0,1334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
676.815 USD
-37.88% -38%
3030
409 Biểu tượng logo của Kattana Kattana
04/2021 / Ethereum Blockchain
KTN *
0,0500443753 USD
1.275 đ
469.736 USD
9.386.380 (94%)
Tổng: 10.000.000
67.621 USD
-37.74% -38%
2077
410 Biểu tượng logo của TIM TIM
05/2024 / Solana Blockchain
TIM *
0,0007630896 USD
19,4412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.373 USD
-37.73% -38%
4585
411 Biểu tượng logo của Moeda Loyalty Points Moeda Loyalty Points
09/2017 / Ethereum Blockchain
MDA *
0,0155782526 USD
397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.628.888
31.201 USD
-37.68% -38%
4555
412 Biểu tượng logo của SafemoonTon SafemoonTon
03/2024 / TON Blockchain
SAFET *
0,0000002403 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.066 USD
-37.60% -38%
5837
413 Biểu tượng logo của Dither AI Dither AI
04/2024 / Solana Blockchain
DITH *
0,0950581114 USD
2.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.802
249.695 USD
-37.52% -38%
3393
414 Biểu tượng logo của MODEL-X-coin MODEL-X-coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
MODX *
0,0084381309 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-37.44% -37%
8797
415 Biểu tượng logo của Invest Club Global Invest Club Global
01/2024 / Ethereum Blockchain
ICG *
0,0000018257 USD
0,0465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
54.528 USD
-37.39% -37%
4244
416 Biểu tượng logo của Spectra Chain Spectra Chain
04/2024 / Ethereum Blockchain
SPCT *
0,0018711996 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
661.681 USD
-37.29% -37%
3036
417 Biểu tượng logo của Pepewifhat Pepewifhat
04/2024 / Solana Blockchain
PEPEWIFHAT *
0,0006077728 USD
15,4842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.012
190.481 USD
-37.23% -37%
3549
418 Biểu tượng logo của bemo staked TON bemo staked TON
12/2023 / TON Blockchain
stTON *
6,70 USD
170.612 đ
68.543.925 USD
10.235.482
185.175 USD
-37.21% -37%
567
419 Biểu tượng logo của AIA Chain AIA Chain
12/2023
AIA
0,0042780997 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
159.329 USD
-37.21% -37%
3640
420 Biểu tượng logo của Filecoin Standard Hashrate Token Filecoin Standard Hashrate Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
FILST *
0,13 USD
3.252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.144.704
13.127 USD
-37.17% -37%
5207
421 Biểu tượng logo của BeerusCat BeerusCat
05/2024 / Solana Blockchain
BEERUSCAT *
0,0001034149 USD
2,6347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
231 USD
-37.15% -37%
7046
422 Biểu tượng logo của DeTensor DeTensor
04/2024 / Ethereum Blockchain
DETENSOR *
0,02611381 USD
665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.878 USD
-37.14% -37%
4489
423 Biểu tượng logo của MAGIC SHOES MAGIC SHOES
07/2023 / Polygon Blockchain
MCT *
0,0002011344 USD
5,1243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
2.235 USD
-37.11% -37%
6119
424 Biểu tượng logo của MINER (NEW) MINER (NEW)
02/2024 / Ethereum Blockchain
MINER *
72,56 USD
1.848.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
18.154 USD
-37.08% -37%
4950
425 Biểu tượng logo của Rosecoin Rosecoin
04/2024 / TON Blockchain
ROSE *
0,67 USD
17.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
15.938 USD
-36.94% -37%
5053
426 Biểu tượng logo của Burnsdefi Burnsdefi
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURNS *
0,0671645491 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
20.146 USD
-36.93% -37%
4872
427 Biểu tượng logo của Poopcoin Poopcoin
04/2024 / Base Blockchain
POOP *
0,0004477441 USD
11,4072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.919 USD
-36.88% -37%
5994
428 Biểu tượng logo của Uranium3o8 Uranium3o8
11/2023 / Ethereum Blockchain
U *
2,85 USD
72.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
3.556 USD
-36.79% -37%
5892
429 Biểu tượng logo của SonicObamaLockheedMartin69Inu SonicObamaLockheedMartin69Inu
12/2023 / Solana Blockchain
SOL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
299 USD
-36.66% -37%
6947
430 Biểu tượng logo của AAG AAG
12/2021 / Ethereum Blockchain
AAG *
0,005392282 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
310 USD
-36.60% -37%
6739
431 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0000395811 USD
1,0084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
170 USD
-36.56% -37%
7188
432 Biểu tượng logo của Doubloon Doubloon
04/2022 / Arbitrum Blockchain
DBL *
0,0001180682 USD
3,0080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-36.56% -37%
9314
433 Biểu tượng logo của Plerf Plerf
03/2024 / Solana Blockchain
PLERF *
0,0000583299 USD
1,4861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.842
421 USD
-36.44% -36%
6810
434 Biểu tượng logo của AIBUZZ TOKEN AIBUZZ TOKEN
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ABT *
0,0000000189 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
27 USD
-36.43% -36%
7798
435 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0020992724 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
25 USD
-36.39% -36%
7821
436 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
0,0477443218 USD
1.216 đ
33.581.659 USD
703.364.450 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
1.443.370 USD
-36.36% -36%
719
437 Biểu tượng logo của RIKEZA RIKEZA
03/2022
RIK
0,0000101397 USD
0,2583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.440 USD
-36.36% -36%
4658
438 Biểu tượng logo của Chonk The Cat Chonk The Cat
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHONK *
0,0001266244 USD
3,2260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.421 USD
-36.31% -36%
6313
439 Biểu tượng logo của Waggle Network Waggle Network
09/2021 / Solana Blockchain
WAG *
0,0020072796 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.036 USD
-36.29% -36%
4877
440 Biểu tượng logo của Metaworld Metaworld
03/2023 / Tron20 Blockchain
MWCC *
0,000977716 USD
24,9093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
10.651 USD
-36.25% -36%
5348
441 Biểu tượng logo của Blockwise Blockwise
05/2024 / Ethereum Blockchain
WISE *
0,0853546801 USD
2.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
599 USD
-36.24% -36%
6570
442 Biểu tượng logo của Cleo Tech Cleo Tech
12/2023 / Polygon Blockchain
CLEO *
0,0172355735 USD
439 đ
1.960.966 USD
113.774.330 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
91.567 USD
-36.21% -36%
1679
443 Biểu tượng logo của DPEX DPEX
07/2023 / Polygon Blockchain
DPEX *
0,0000639467 USD
1,6292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
0 USD
-36.20% -36%
9759
444 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron20 Blockchain
LIVE *
0,0031973672 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
523 USD
-36.06% -36%
6725
445 Biểu tượng logo của Wolfpack Coin Wolfpack Coin
04/2024 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000011336 USD
0,0289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.435 USD
-35.95% -36%
6078
446 Biểu tượng logo của HalfPizza HalfPizza
09/2021 / Ethereum Blockchain
PIZA *
0,0000049138 USD
0,1252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
18.940 USD
-35.93% -36%
4916
447 Biểu tượng logo của GPTPlus GPTPlus
04/2024 / Ethereum Blockchain
GPTPLUS *
0,0003604747 USD
9,1838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
220.100 USD
-35.86% -36%
3457
448 Biểu tượng logo của Aarma Aarma
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARMA *
0,003504791 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.202.141
807 USD
-35.83% -36%
6545
449 Biểu tượng logo của BNBFROG BNBFROG
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBFROG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
260 USD
-35.81% -36%
6997
450 Biểu tượng logo của cats (Ordinals) cats (Ordinals)
11/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
cats *
0,0008994261 USD
22,9147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
74.256 USD
-35.77% -36%
4058
451 Biểu tượng logo của CVIP CVIP
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CVIP *
0,0006850882 USD
17,4540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
8.998 USD
-35.43% -35%
5440
452 Biểu tượng logo của Lesbian Inu Lesbian Inu
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LESBIAN *
0,0000000058 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
932.321 USD
-35.36% -35%
2945
453 Biểu tượng logo của Velar Velar
03/2024 / Ethereum Blockchain
VELAR *
0,0982556131 USD
2.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
200.131 USD
-35.36% -35%
3521
454 Biểu tượng logo của Equilibrium Equilibrium
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDX *
0,0000591274 USD
1,5064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-35.30% -35%
9546
455 Biểu tượng logo của PUNCHWORD PUNCHWORD
02/2023 / Fantom Blockchain
PUNCH *
0,0001501663 USD
3,8258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
30.265 USD
-35.29% -35%
4567
456 Biểu tượng logo của Cross The Ages Cross The Ages
05/2024 / Ethereum Blockchain
CTA *
0,20 USD
4.983 đ
12.549.038 USD
64.166.666 (13%)
Tổng: 500.000.000
19.122.831 USD
-35.09% -35%
1107
457 Biểu tượng logo của DAWKOINS DAWKOINS
04/2024 / Solana Blockchain
DAW *
0,0002438513 USD
6,2126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.494.204
25.508 USD
-35.05% -35%
4689
458 Biểu tượng logo của The Dare The Dare
04/2024 / Ethereum Blockchain
DARE *
0,0022266335 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.396 USD
-35.02% -35%
6087
459 Biểu tượng logo của Sekuya Multiverse Sekuya Multiverse
05/2024 / Ethereum Blockchain
SKYA *
0,0227642584 USD
580 đ
823.497 USD
36.175.000 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
49.174 USD
-34.97% -35%
1929
460 Biểu tượng logo của VEMP VEMP
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,0064387997 USD
164 đ
1.633.108 USD
253.635.525 (31%)
Tổng: 807.694.401
195.203 USD
-34.84% -35%
1736
461 Biểu tượng logo của CHURRO-The Jupiter Dog CHURRO-The Jupiter Dog
01/2024 / Solana Blockchain
CHURRO *
0,0008026347 USD
20,4487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.097 USD
-34.71% -35%
4248
462 Biểu tượng logo của Sonne Finance Sonne Finance
09/2022 / Optimism Blockchain
SONNE *
0,0168218241 USD
429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
53.730 USD
-34.67% -35%
4250
463 Biểu tượng logo của Time Traveler Time Traveler
05/2024 / Solana Blockchain
BARRON *
0,0027364992 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 980.000.000
520.118 USD
-34.61% -35%
3125
464 Biểu tượng logo của Cats Of Sol Cats Of Sol
04/2024 / Solana Blockchain
COS *
0,0038640295 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.375 USD
-34.61% -35%
4663
465 Biểu tượng logo của Siu Siu
04/2024 / Solana Blockchain
SIU *
0,0000002181 USD
0,0056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.996.459.955
553 USD
-34.57% -35%
6706
466 Biểu tượng logo của CyberTrump CyberTrump
05/2024 / Solana Blockchain
CYBERTRUMP *
0,0000088239 USD
0,2248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.340.000
3.981 USD
-34.56% -35%
5847
467 Biểu tượng logo của babydogwifhat babydogwifhat
03/2024 / Solana Blockchain
BABYWIF *
0,0003726159 USD
9,4931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.995.966
23.681 USD
-34.55% -35%
4748
468 Biểu tượng logo của Retik Finance Retik Finance
01/2024 / Ethereum Blockchain
RETIK *
1,22 USD
31.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.473.405 USD
-34.50% -35%
2717
469 Biểu tượng logo của Love Monster Love Monster
05/2024 / Solana Blockchain
LOVE *
0,0026565509 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
676.205 USD
-34.32% -34%
3031
470 Biểu tượng logo của dogeatingpasta dogeatingpasta
05/2024 / Solana Blockchain
PAWSTA *
0,0001446195 USD
3,6845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 997.370.078
2.724 USD
-34.27% -34%
6024
471 Biểu tượng logo của Kirby Inu Kirby Inu
01/2024 / Ethereum Blockchain
KIRBYINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-34.21% -34%
9893
472 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0000799537 USD
2,0370 đ
259.442 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
35 USD
-34.20% -34%
2206
473 Biểu tượng logo của XBANKING XBANKING
05/2024 / Solana Blockchain
XB *
0,48 USD
12.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.500.000
7.353 USD
-34.15% -34%
5532
474 Biểu tượng logo của SOLNAV AI SOLNAV AI
04/2024 / Solana Blockchain
SOLNAV *
0,0006008175 USD
15,3070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.146 USD
-34.08% -34%
6396
475 Biểu tượng logo của Maxi protocol Maxi protocol
05/2023 / Core Blockchain
MAXI *
0,0132401261 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-34.05% -34%
9685
476 Biểu tượng logo của XTV XTV
05/2024 / Solana Blockchain
XTV *
0,0310841526 USD
792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.014
28.014 USD
-34.00% -34%
4616
477 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0024670055 USD
63 đ
756.526 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
47.094 USD
-33.99% -34%
1949
478 Biểu tượng logo của michi michi
04/2024 / Solana Blockchain
$MICHI *
0,24 USD
6.165 đ
134.486.782 USD
555.770.674 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
25.039.394 USD
-33.86% -34%
398
479 Biểu tượng logo của Bajun Network Bajun Network
08/2022
BAJU
0,0618652346 USD
1.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
38.711 USD
-33.85% -34%
4431
480 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,0009993083 USD
25,4594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22 USD
-33.82% -34%
7851
481 Biểu tượng logo của YEL.Finance YEL.Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
YEL *
0,0017930618 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
93 USD
-33.81% -34%
7428
482 Biểu tượng logo của Alpha AI Alpha AI
04/2024 / Solana Blockchain
ALPHA AI *
0,0001846513 USD
4,7044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.025.000
3.093 USD
-33.80% -34%
5953
483 Biểu tượng logo của Giko Cat Giko Cat
05/2024 / Solana Blockchain
GIKO *
0,43 USD
11.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.747
965.118 USD
-33.78% -34%
2932
484 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
4 USD
-33.57% -34%
8231
485 Biểu tượng logo của POTTER POTTER
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POTTER *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
-33.57% -34%
9675
486 Biểu tượng logo của MIBR Fan Token MIBR Fan Token
09/2022 / Chiliz Blockchain
MIBR *
0,0753019177 USD
1.918 đ
109.309 USD
1.451.609 (15%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-33.52% -34%
2357
487 Biểu tượng logo của Costco Hot Dog Costco Hot Dog
04/2024 / Solana Blockchain
COST *
0,0327805644 USD
835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 949.397.107
1.569.867 USD
-33.50% -34%
2842
488 Biểu tượng logo của Bitbull Bitbull
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITBULL *
0,0025604874 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.069 USD
-33.48% -33%
5958
489 Biểu tượng logo của Food Bank Food Bank
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOOD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
-33.39% -33%
9274
490 Biểu tượng logo của Financie Token Financie Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
FNCT *
0,002073093 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
23.833 USD
-33.39% -33%
4742
491 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
207,71 USD
5.291.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.977
265 USD
-33.29% -33%
6992
492 Biểu tượng logo của Lunar Lunar
10/2023 / Ethereum Blockchain
LUNAR *
0,0020925905 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.048 USD
-33.23% -33%
5740
493 Biểu tượng logo của KStarNFT KStarNFT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KNFT *
0,0071482809 USD
182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
41.285.109 USD
-33.23% -33%
2646
494 Biểu tượng logo của Hola Token Hola Token
02/2024 / Ethereum Blockchain
$HOLA *
0,000004834 USD
0,1232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-33.22% -33%
9742
495 Biểu tượng logo của Jia Yueting Jia Yueting
05/2024 / Solana Blockchain
YT JIA *
0,0000000171 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.019.731.215
192 USD
-33.19% -33%
7136
496 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0007009535 USD
17,8582 đ
1.612.193 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
11.238 USD
-33.17% -33%
1741
497 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
0,0416889161 USD
1.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 907.000.000
2.849.966 USD
-33.16% -33%
2583
498 Biểu tượng logo của SolSpend SolSpend
04/2024 / Solana Blockchain
SPEND *
0,0623491223 USD
1.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.968
29.215 USD
-33.14% -33%
4591
499 Biểu tượng logo của Pookimoon Pookimoon
05/2024 / Solana Blockchain
PMOON *
0,0000218473 USD
0,5566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
413 USD
-33.14% -33%
6808
500 Biểu tượng logo của Mochi (Old) Mochi (Old)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0001032543 USD
2,6306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
41 USD
-33.14% -33%
7680
501 Biểu tượng logo của TOP CAT TOP CAT
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.981.537.450.814.096
1.855 USD
-33.11% -33%
6195
502 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,26 USD
6.510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
559.403 USD
-33.10% -33%
3090
503 Biểu tượng logo của Ansem Wif Photographer Ansem Wif Photographer
04/2024 / Solana Blockchain
AWP *
0,0004691238 USD
11,9519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20 USD
-33.08% -33%
7976
504 Biểu tượng logo của RSG TOKEN RSG TOKEN
10/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
RSG *
0,0135712109 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
2.974 USD
-33.02% -33%
5978
505 Biểu tượng logo của BFICGOLD BFICGOLD
03/2024
BFICGOLD
0,0727409463 USD
1.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
4.345 USD
-32.97% -33%
5810
506 Biểu tượng logo của HAMI HAMI
04/2024 / Solana Blockchain
HAMI *
0,0036437374 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
245.382 USD
-32.93% -33%
3407
507 Biểu tượng logo của ROMCOIN ROMCOIN
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROM *
0,20 USD
5.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
83.132 USD
-32.85% -33%
3989
508 Biểu tượng logo của TrumpBucks TrumpBucks
05/2024 / Ethereum Blockchain
BUCKS *
0,0015237274 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
190.205 USD
-32.78% -33%
3550
509 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
03/2024 / TON Blockchain
AKITA *
0,0000500102 USD
1,2741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
236 USD
-32.77% -33%
7033
510 Biểu tượng logo của Mobipad Mobipad
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBP *
0,0018835593 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.678 USD
-32.63% -33%
4294
511 Biểu tượng logo của Replay Replay
05/2024 / Theta Network Blockchain
RPLAY *
0,0098875605 USD
252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.243 USD
-32.61% -33%
5819
512 Biểu tượng logo của BitMinerX BitMinerX
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BMX *
0,0338705099 USD
863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.664 USD
-32.59% -33%
4047
513 Biểu tượng logo của LessFnGas LessFnGas
01/2024 / Solana Blockchain
LFG *
0,0000017921 USD
0,0457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.998.363.428
199.681 USD
-32.56% -33%
3551
514 Biểu tượng logo của BURRRD BURRRD
01/2024 / Solana Blockchain
BURRRD *
0,0000000058 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.913.888.354.445
5.447 USD
-32.53% -33%
5708
515 Biểu tượng logo của Gala Music Gala Music
12/2023 / Ethereum Blockchain
MUSIC *
0,0602511786 USD
1.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.328.750 USD
-32.41% -32%
2732
516 Biểu tượng logo của MetaQ MetaQ
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METAQ *
0,0500460735 USD
1.275 đ
129.008 USD
2.577.783 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
718 USD
-32.26% -32%
2353
517 Biểu tượng logo của King of Legends King of Legends
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KOL *
0,03179382 USD
810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.000.215 USD
-32.23% -32%
2926
518 Biểu tượng logo của Shadow Node Shadow Node
04/2024 / Ethereum Blockchain
SVPN *
0,0099639813 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
285.655 USD
-32.21% -32%
3331
519 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0007094217 USD
18,0739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
2 USD
-32.20% -32%
8297
520 Biểu tượng logo của Undeads Games Undeads Games
05/2024 / Ethereum Blockchain
UDS *
0,15 USD
3.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
513.963 USD
-32.20% -32%
3123
521 Biểu tượng logo của Baby Pepe Floki Baby Pepe Floki
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BPEPEF *
0,0000008712 USD
0,0222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.774 USD
-32.18% -32%
6217
522 Biểu tượng logo của PEPi PEPi
05/2024 / Base Blockchain
PEPI *
51,18 USD
1.303.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.370
18.192 USD
-32.14% -32%
4948
523 Biểu tượng logo của PEACE PEACE
05/2024 / Base Blockchain
PEACE *
0,0000028469 USD
0,0725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
199 USD
-32.12% -32%
7122
524 Biểu tượng logo của Shine Chain Shine Chain
03/2024
SC20
0,0268915567 USD
685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
27.281 USD
-32.09% -32%
4633
525 Biểu tượng logo của MOTO DOG MOTO DOG
05/2024 / Solana Blockchain
TOBI *
0,000212227 USD
5,4069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
180.110 USD
-32.08% -32%
3577
526 Biểu tượng logo của Bear Coin on Avax Bear Coin on Avax
01/2024 / Avalanche C-Chain
BEAR *
0,0000008352 USD
0,0213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.874 USD
-32.07% -32%
6189
527 Biểu tượng logo của Cat Hero Cat Hero
04/2024 / Solana Blockchain
CATHERO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
986 USD
-31.91% -32%
6468
528 Biểu tượng logo của Bird Dog Bird Dog
03/2024 / Solana Blockchain
BIRDDOG *
0,0005749729 USD
14,6486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.919.349
85.883 USD
-31.88% -32%
3973
529 Biểu tượng logo của Bird Dog Bird Dog
03/2024 / Solana Blockchain
BIRDDOG *
0,0005749729 USD
14,6486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.919.349
85.883 USD
-31.88% -32%
3973
530 Biểu tượng logo của Dogecoin20 Dogecoin20
04/2024 / Ethereum Blockchain
DOGE20 *
0,0000407376 USD
1,0379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000.000
204.754 USD
-31.81% -32%
3497
531 Biểu tượng logo của Waste Digital Coin Waste Digital Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WACO *
0,0004540292 USD
11,5673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
65 USD
-31.78% -32%
7532
532 Biểu tượng logo của Sol X Sol X
04/2024 / Solana Blockchain
SOLX *
0,0002284207 USD
5,8195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.781
39.083 USD
-31.78% -32%
4429
533 Biểu tượng logo của Algowave Algowave
03/2024 / Ethereum Blockchain
ALGO *
0,24 USD
6.033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.287 USD
-31.72% -32%
6109
534 Biểu tượng logo của AllianceBlock Nexera AllianceBlock Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,16 USD
4.095 đ
123.442.804 USD
767.910.951 (90%)
Tổng: 850.000.000
1.200.704 USD
-31.71% -32%
371
535 Biểu tượng logo của L7 L7
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LSD *
1,06 USD
27.114 đ
43.571.999 USD
40.941.582 (19%)
Tổng: 210.000.000
1.351.420 USD
-31.64% -32%
699
536 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,17 USD
4.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
429.220 USD
-31.63% -32%
3177
537 Biểu tượng logo của Green God Candle Green God Candle
05/2024 / Base Blockchain
GGC *
0,0007892282 USD
20,1072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.024 USD
-31.62% -32%
5051
538 Biểu tượng logo của Day Of Defeat 2.0 Day Of Defeat 2.0
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOD *
0,0000000111 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
289 USD
-31.61% -32%
6961
539 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2024 / Base Blockchain
PEPE *
0,0005473089 USD
13,9438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.258 USD
-31.58% -32%
4349
540 Biểu tượng logo của BOOK OF DOGS BOOK OF DOGS
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BODO *
0,0000000162 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5 USD
-31.54% -32%
8183
541 Biểu tượng logo của SolCex SolCex
04/2024 / Solana Blockchain
SOLCEX *
0,0135523238 USD
345 đ
6.776.162 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
1.328.777 USD
-31.50% -32%
1331
542 Biểu tượng logo của Perpetual Motion Machine Perpetual Motion Machine
02/2024 / Solana Blockchain
PMM *
0,0011162847 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
52 USD
-31.50% -32%
7601
543 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
92 USD
-31.49% -31%
7433
544 Biểu tượng logo của MEGA MEGA
05/2024 / Ethereum Blockchain
MEGA *
0,0000030045 USD
0,0765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.136.260 USD
-31.45% -31%
2900
545 Biểu tượng logo của Epep Epep
03/2024 / Solana Blockchain
EPEP *
0,0010432741 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 949.850.957
192.619 USD
-31.40% -31%
3545
546 Biểu tượng logo của AGG AGG
04/2024 / Ethereum Blockchain
AGG *
0,0018542897 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
100.794 USD
-31.34% -31%
3893
547 Biểu tượng logo của SLORK SLORK
03/2024 / Solana Blockchain
SLORK *
0,0000757451 USD
1,9298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.996.278
631 USD
-31.18% -31%
6645
548 Biểu tượng logo của Lyzi Lyzi
04/2024 / Tezos Blockchain
LYZI *
0,0076263158 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
0 USD
-31.11% -31%
9558
549 Biểu tượng logo của Uranus (SOL) Uranus (SOL)
01/2024 / Solana Blockchain
ANUS *
0,0005335086 USD
13,5922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.384.814
198.544 USD
-31.04% -31%
3527
550 Biểu tượng logo của Baby Mickey Baby Mickey
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BMICKEY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000.000.000
0 USD
-31.04% -31%
9806
551 Biểu tượng logo của Grok Inu Grok Inu
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROKINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.690.000.000.000
0 USD
-31.00% -31%
9866
552 Biểu tượng logo của WifStash Coin WifStash Coin
03/2024 / Solana Blockchain
WIF~ *
0,0000925645 USD
2,3583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.595 USD
-30.94% -31%
5788
553 Biểu tượng logo của Silver Surfer Solana Silver Surfer Solana
04/2024 / Solana Blockchain
SSS *
0,0006677741 USD
17,0129 đ
0 USD
N/A
3.048 USD
-30.93% -31%
5961
554 Biểu tượng logo của CRAZY LION CRAZY LION
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LION *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.974.025.651.769.264
136 USD
-30.87% -31%
7270
555 Biểu tượng logo của Starter.xyz Starter.xyz
04/2024 / Base Blockchain
BUIDL *
0,001305051 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 215.000.000
5.237 USD
-30.87% -31%
5719
556 Biểu tượng logo của Artificial Idiot Artificial Idiot
03/2024 / Ethereum Blockchain
AII *
0,0001912963 USD
4,8737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 986.620.347
5.838 USD
-30.82% -31%
5658
557 Biểu tượng logo của Rabbitgame Rabbitgame
12/2023 / Ethereum Blockchain
RAIT *
0,0000279629 USD
0,7124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
256 USD
-30.78% -31%
7005
558 Biểu tượng logo của OSIS OSIS
03/2024 / Polygon Blockchain
OSIS *
1,08 USD
27.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
168.430 USD
-30.77% -31%
3619
559 Biểu tượng logo của AimBot AI AimBot AI
08/2023 / Ethereum Blockchain
AIMBOT *
1,94 USD
49.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
93.421 USD
-30.77% -31%
3938
560 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
0,26 USD
6.585 đ
9.337.618 USD
36.126.504 (100%)
Tổng: 36.153.646
178 USD
-30.72% -31%
1214
561 Biểu tượng logo của Coinye West Coinye West
03/2024 / Base Blockchain
COINYE *
0,0097069808 USD
247 đ
7.777.667 USD
801.244.726 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
136.935 USD
-30.70% -31%
1282
562 Biểu tượng logo của Thrupenny Thrupenny
08/2022 / Ethereum Blockchain
TPY *
0,13 USD
3.359 đ
11.550.317 USD
87.595.731 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
959.821 USD
-30.60% -31%
1139
563 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / Tron10 Blockchain
GZX *
0,0001223607 USD
3,1174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
163 USD
-30.58% -31%
7201
564 Biểu tượng logo của Unicorn Milk Unicorn Milk
04/2022 / Polygon Blockchain
UNIM *
0,0010053869 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 114.828.232
8.919 USD
-30.55% -31%
5445
565 Biểu tượng logo của Oobit Oobit
11/2021 / Ethereum Blockchain
OBT *
0,0411247523 USD
1.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141.962 USD
-30.54% -31%
3719
566 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0014061449 USD
36 đ
75.445 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
-30.50% -31%
2426
567 Biểu tượng logo của ApeWifHat ApeWifHat
03/2024 / Solana Blockchain
APEWIFHAT *
0,0000000107 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.911.418.655
41.744 USD
-30.47% -30%
4395
568 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,0001406942 USD
3,5845 đ
15.042 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
50 USD
-30.45% -30%
2554
569 Biểu tượng logo của You Looked You Looked
02/2024 / Solana Blockchain
CIRCLE *
0,0015169845 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212.962 USD
-30.39% -30%
3477
570 Biểu tượng logo của Solpaka Solpaka
03/2024 / Solana Blockchain
SOLPAKA *
0,0001771002 USD
4,5120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.904.200
15.098 USD
-30.38% -30%
5086
571 Biểu tượng logo của Lola Lola
05/2024 / Solana Blockchain
$LOLA *
0,0000000331 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666.666
5.363 USD
-30.38% -30%
5706
572 Biểu tượng logo của TwoTalkingCats TwoTalkingCats
04/2024 / Solana Blockchain
TWOCAT *
0,0004421321 USD
11,2642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.992.136
7.241 USD
-30.34% -30%
5538
573 Biểu tượng logo của Vibing Cat Vibing Cat
03/2024 / Solana Blockchain
VCAT *
2,67 USD
68.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.227.198
186.138 USD
-30.29% -30%
3564
574 Biểu tượng logo của Solstream Solstream
03/2024 / Solana Blockchain
STREAM *
0,0817721592 USD
2.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.965
70.021 USD
-30.28% -30%
4095
575 Biểu tượng logo của Swole Doge Swole Doge
11/2021 / Solana Blockchain
SWOLE *
0,0000059004 USD
0,1503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
595 USD
-30.27% -30%
6672
576 Biểu tượng logo của Phoenic Phoenic
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PNIC *
0,16 USD
4.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.100.000.000
33.116 USD
-30.22% -30%
4521
577 Biểu tượng logo của Nexum Nexum
02/2022 / Ethereum Blockchain
NEXM *
0,0472818646 USD
1.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
46.895 USD
-30.20% -30%
4330
578 Biểu tượng logo của catchcoin catchcoin
04/2024 / Base Blockchain
CATCH *
0,0161526956 USD
412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
34.138 USD
-30.18% -30%
4502
579 Biểu tượng logo của BitcoinVB BitcoinVB
03/2023
BTCVB
0,24 USD
6.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
81 USD
-30.18% -30%
7475
580 Biểu tượng logo của Pepeandybrettlandwolf Pepeandybrettlandwolf
05/2024 / Ethereum Blockchain
BOYS *
0,0000000484 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
135 USD
-30.18% -30%
7272
581 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,003434534 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 132.046.997
0 USD
-30.14% -30%
8632
582 Biểu tượng logo của Sam Bankmeme-Fried Sam Bankmeme-Fried
03/2024 / Solana Blockchain
SBF *
0,0030194255 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.992.020
1.840 USD
-30.10% -30%
6202
583 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0042183133 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
53 USD
-30.06% -30%
7598
584 Biểu tượng logo của MXGP Fan Token MXGP Fan Token
11/2022 / Bitcichain
MXGP *
0,001574255 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
4.796 USD
-30.06% -30%
5768
585 Biểu tượng logo của yotoshi yotoshi
01/2024 / Solana Blockchain
YOTO *
0,000000845 USD
0,0215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000.000
14.305 USD
-30.06% -30%
5127
586 Biểu tượng logo của DOJO DOJO
04/2024 / Solana Blockchain
DOJO *
0,000266161 USD
6,7810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.792 USD
-29.94% -30%
4477
587 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTTOLD *
0,0009774172 USD
24,9017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000.000
2.713 USD
-29.92% -30%
6026
588 Biểu tượng logo của 0x0.com 0x0.com
11/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,0229239678 USD
584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-29.92% -30%
9545
589 Biểu tượng logo của Playermon Playermon
11/2021 / Polygon Blockchain
PYM *
0,0013921401 USD
35 đ
594.544 USD
427.072.302 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
13.643 USD
-29.90% -30%
2016
590 Biểu tượng logo của Dirty Street Cats Dirty Street Cats
04/2024 / Solana Blockchain
DIRTY *
0,0005088693 USD
12,9645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
14.077 USD
-29.81% -30%
5154
591 Biểu tượng logo của PLCUC PLCUC
02/2022
PLCUC
20,99 USD
534.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
0 USD
-29.79% -30%
9374
592 Biểu tượng logo của Pigeon In Yellow Boots Pigeon In Yellow Boots
03/2024 / Solana Blockchain
PIGEON *
0,0001473017 USD
3,7528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.710.021
565 USD
-29.77% -30%
6695
593 Biểu tượng logo của FlokiFork FlokiFork
02/2024 / Ethereum Blockchain
FORK *
0,0000002105 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
115.010 USD
-29.77% -30%
3838
594 Biểu tượng logo của A Gently Used 2001 Honda Civic A Gently Used 2001 Honda Civic
01/2024 / Solana Blockchain
USEDCAR *
0,0168451765 USD
429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 332.906.748
814.185 USD
-29.76% -30%
2983
595 Biểu tượng logo của Solmedia Solmedia
04/2024 / Solana Blockchain
MEDIA *
0,0215049965 USD
548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
229.598 USD
-29.68% -30%
3441
596 Biểu tượng logo của BOMBOCLAT BOMBOCLAT
04/2024 / Solana Blockchain
BCLAT *
0,0004803193 USD
12,2371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.344 USD
-29.66% -30%
4584
597 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0001986392 USD
5,0607 đ
616.730 USD
3.104.773.221
9 USD
-29.54% -30%
1999
598 Biểu tượng logo của Solana AI BNB Solana AI BNB
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOL-AI *
0,0000092662 USD
0,2361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.008
204 USD
-29.50% -30%
7109
599 Biểu tượng logo của Myro Dog Myro Dog
03/2024 / Solana Blockchain
MYROO *
0,0000000162 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
3.908 USD
-29.43% -29%
5854
600 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26 USD
-29.35% -29%
7812
601 Biểu tượng logo của Hyper Hyper
01/2024 / Ethereum Blockchain
EON *
0,0002697158 USD
6,8716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
1.064 USD
-29.35% -29%
6436
602 Biểu tượng logo của Monku Monku
04/2024 / Solana Blockchain
MONKU *
0,0001003455 USD
2,5565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.025
3.031 USD
-29.32% -29%
5967
603 Biểu tượng logo của SOFT COQ INU SOFT COQ INU
04/2024 / Solana Blockchain
SOFTCO *
0,0000755747 USD
1,9254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.091 USD
-29.29% -29%
5490
604 Biểu tượng logo của TradeBot TradeBot
05/2024 / Solana Blockchain
TRADEBOT *
0,0011067706 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.684.479
436 USD
-29.24% -29%
6795
605 Biểu tượng logo của Minimals Minimals
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMS *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
-29.19% -29%
9032
606 Biểu tượng logo của MOON INU MOON INU
03/2024 / Base Blockchain
MOON *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000.000
3.040 USD
-29.17% -29%
5964
607 Biểu tượng logo của RichRabbit RichRabbit
01/2024 / Solana Blockchain
RABBIT *
0,0272193634 USD
693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.955
45.243 USD
-29.12% -29%
4351
608 Biểu tượng logo của HairyPotheadTrempSanic69Inu HairyPotheadTrempSanic69Inu
04/2024 / Solana Blockchain
SOLANA *
0,0000350291 USD
0,8924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.971.522
1.984 USD
-29.01% -29%
6170
609 Biểu tượng logo của Popo Popo
05/2024 / Ethereum Blockchain
POPO *
0,0003327521 USD
8,4775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.125 USD
-28.99% -29%
5000
610 Biểu tượng logo của Lanify Lanify
04/2024 / Ethereum Blockchain
LAN *
0,0182613913 USD
465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
114.823 USD
-28.98% -29%
3839
611 Biểu tượng logo của REVOLAND TOKEN REVOLAND TOKEN
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REVO *
0,0001553798 USD
3,9586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
94.303 USD
-28.95% -29%
3932
612 Biểu tượng logo của Project Matthew Project Matthew
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MC *
0,004491566 USD
114 đ
0 USD
N/A
26.898 USD
-28.92% -29%
4642
613 Biểu tượng logo của Hello Art Hello Art
07/2022 / Klaytn Blockchain
HTT *
0,000026778 USD
0,6822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
38.396 USD
-28.92% -29%
4435
614 Biểu tượng logo của GoldeNugget GoldeNugget
11/2019 / Ethereum Blockchain
GNTO *
0,15 USD
3.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
3 USD
-28.92% -29%
8256
615 Biểu tượng logo của Cute Cat Candle Cute Cat Candle
04/2024 / Base Blockchain
CCC *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
53.628 USD
-28.87% -29%
4252
616 Biểu tượng logo của coolcat coolcat
04/2024 / Solana Blockchain
COOL *
0,0001423222 USD
3,6259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.948.995
515 USD
-28.86% -29%
6732
617 Biểu tượng logo của Cindrum Cindrum
11/2021 / Ethereum Blockchain
CIND *
0,003348243 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
166.674 USD
-28.85% -29%
3598
618 Biểu tượng logo của Cheems Inu (new) Cheems Inu (new)
11/2021 / Ethereum Blockchain
CINU *
0,00007709 USD
1,9640 đ
441.238 USD
5.723.672.214 (40%)
Tổng: 14.476.116.114
0 USD
-28.85% -29%
2086
619 Biểu tượng logo của Metahorse Unity Metahorse Unity
02/2024 / Ethereum Blockchain
MUNITY *
0,0202349979 USD
516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
170.610 USD
-28.84% -29%
3608
620 Biểu tượng logo của Jeo Boden Jeo Boden
03/2024 / Solana Blockchain
BODEN *
0,27 USD
6.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.325.516
13.833.896 USD
-28.84% -29%
2671
621 Biểu tượng logo của Orenium Protocol Orenium Protocol
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORE *
0,0035733449 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
11.098 USD
-28.81% -29%
5314
622 Biểu tượng logo của el gato el gato
03/2024 / Solana Blockchain
ELGATO *
0,0001083574 USD
2,7606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.997.471.496
32.178 USD
-28.81% -29%
4533
623 Biểu tượng logo của Subsocial Subsocial
09/2020
SUB
0,0024230048 USD
62 đ
2.049.025 USD
845.654.529 (84%)
Tổng: 1.004.562.361
152.719 USD
-28.80% -29%
1665
624 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,013455948 USD
343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
-28.73% -29%
8468
625 Biểu tượng logo của Navis Navis
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NVS *
0,0000000107 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-28.67% -29%
9506
626 Biểu tượng logo của Mystic Land Coin Mystic Land Coin
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MYTH *
0,17 USD
4.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
6.819 USD
-28.67% -29%
5575
627 Biểu tượng logo của PREME Token PREME Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
PREME *
0,0158619366 USD
404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 294.990.000
204.334 USD
-28.60% -29%
3502
628 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,05665741 USD
1.443 đ
29.570.236 USD
521.912.942 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
4.488.926 USD
-28.53% -29%
801
629 Biểu tượng logo của Ecoin official Ecoin official
08/2020 / XDC Network Blockchain
ECOIN *
0,0000729578 USD
1,8587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
7 USD
-28.48% -28%
8120
630 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0045073926 USD
115 đ
379.799 USD
84.261.289 (37%)
Tổng: 225.000.000
3.673 USD
-28.46% -28%
2124
631 Biểu tượng logo của infraX infraX
04/2024 / Ethereum Blockchain
INFRA *
9,43 USD
240.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
379.173 USD
-28.45% -28%
3231
632 Biểu tượng logo của Wifejak Wifejak
04/2024 / Solana Blockchain
WIFE *
0,0005263861 USD
13,4107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.998.659
89.986 USD
-28.42% -28%
3951
633 Biểu tượng logo của Yaku Yaku
08/2022 / Ethereum Blockchain
$YAKU *
0,0205903338 USD
525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 495.390.659
13.092 USD
-28.38% -28%
5209
634 Biểu tượng logo của Baby Solana Baby Solana
03/2024 / Solana Blockchain
BABYSOL *
0,0133926005 USD
341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
184.961 USD
-28.34% -28%
3566
635 Biểu tượng logo của Monkey Monkey
03/2024 / Solana Blockchain
MONKEY *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.685.309.978.037
78.609 USD
-28.34% -28%
4025
636 Biểu tượng logo của Queen of Engrand Queen of Engrand
04/2024 / Solana Blockchain
QUEEN *
0,0004408989 USD
11,2328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.976 USD
-28.32% -28%
5650
637 Biểu tượng logo của Trump Doge Trump Doge
03/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPDOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
935 USD
-28.31% -28%
6486
638 Biểu tượng logo của Trump Doge Trump Doge
03/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPDOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
935 USD
-28.31% -28%
6486
639 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,001112984 USD
28 đ
2.206.247 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
1.994 USD
-28.30% -28%
1645
640 Biểu tượng logo của DONT SELL YOUR F#CKING BITCOIN DONT SELL YOUR F#CKING BITCOIN
04/2024 / Solana Blockchain
BITCOIN *
0,0000082942 USD
0,2113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.998.501.914
3.110 USD
-28.27% -28%
6021
641 Biểu tượng logo của 4-CHAN 4-CHAN
05/2023 / Ethereum Blockchain
4CHAN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.223.372.036.854.775.808
375.541 USD
-28.27% -28%
3232
642 Biểu tượng logo của iNFTspace iNFTspace
03/2022 / Polygon Blockchain
INS *
0,0000100577 USD
0,2562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
60.986 USD
-28.26% -28%
4181
643 Biểu tượng logo của 0xCoco 0xCoco
07/2023 / Ethereum Blockchain
COCO *
0,0005755553 USD
14,6634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-28.26% -28%
9766
644 Biểu tượng logo của basis.markets basis.markets
12/2021 / Solana Blockchain
BASIS *
0,0030187744 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.415 USD
-28.23% -28%
5613
645 Biểu tượng logo của DOGITA DOGITA
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGA *
0,0000349279 USD
0,8899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
152.267 USD
-28.12% -28%
3664
646 Biểu tượng logo của Axioma Token Axioma Token
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AXT *
3,92 USD
99.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.958.598 USD
-28.11% -28%
2804
647 Biểu tượng logo của BRC-20 DEX BRC-20 DEX
02/2024 / Ethereum Blockchain
BD20 *
0,0042451981 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.999 USD
-28.10% -28%
4961
648 Biểu tượng logo của Rage On Wheels Rage On Wheels
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROW *
0,0000395071 USD
1,0065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
50 USD
-28.09% -28%
7613
649 Biểu tượng logo của Blue Kirby Blue Kirby
12/2023 / Fantom Blockchain
KIRBY *
0,0001324308 USD
3,3739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.175.000.000
9.535 USD
-28.08% -28%
5407
650 Biểu tượng logo của Jot Art Jot Art
11/2022 / Tron20 Blockchain
JOT *
0,0000210854 USD
0,5372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
1 USD
-28.04% -28%
8392
651 Biểu tượng logo của KAKAXA KAKAXA
05/2024 / TON Blockchain
KAKAXA *
0,0290326905 USD
740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.996
311.472 USD
-27.95% -28%
3299
652 Biểu tượng logo của Crypto Villains Crypto Villains
07/2023 / Ethereum Blockchain
CV *
0,0003057482 USD
7,7895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.053.005.489
16.318 USD
-27.89% -28%
5038
653 Biểu tượng logo của Layer2DAO Layer2DAO
07/2022 / Optimism Blockchain
L2DAO *
0,001022325 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-27.84% -28%
9400
654 Biểu tượng logo của BLUEART TOKEN BLUEART TOKEN
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLA *
0,0035410842 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
4.319 USD
-27.74% -28%
5814
655 Biểu tượng logo của Shroomates Shroomates
03/2024 / Solana Blockchain
SHROOM *
0,0016117609 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.420.689.982
108.662 USD
-27.70% -28%
3859
656 Biểu tượng logo của WW3 WW3
04/2024 / Solana Blockchain
WW3 *
0,0012100851 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.995.583
20.020 USD
-27.64% -28%
4897
657 Biểu tượng logo của Decentralized Vulnerability Platform Decentralized Vulnerability Platform
09/2019 / Ethereum Blockchain
DVP *
0,0003245232 USD
8,2679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
59.946 USD
-27.60% -28%
4188
658 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
05/2024 / Ethereum Blockchain
DIAMOND *
0,0000001303 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
4.238 USD
-27.60% -28%
5820
659 Biểu tượng logo của Speedy Speedy
04/2024 / Fantom Blockchain
SPEEDY *
0,0000033807 USD
0,0861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
149.989 USD
-27.60% -28%
3675
660 Biểu tượng logo của IQ Protocol IQ Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
IQT *
0,12 USD
3.154 đ
1.369.264 USD
11.061.937 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
1.093.844 USD
-27.59% -28%
1782
661 Biểu tượng logo của ConsciousDao ConsciousDao
05/2023
CVN
0,26 USD
6.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
40.637 USD
-27.56% -28%
4411
662 Biểu tượng logo của ConsciousDao ConsciousDao
05/2023
CVN
0,26 USD
6.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
40.637 USD
-27.56% -28%
4411
663 Biểu tượng logo của Envision Envision
02/2022 / Ethereum Blockchain
VIS *
0,0350013411 USD
892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-27.54% -28%
9259
664 Biểu tượng logo của Trump Inu Trump Inu
03/2024 / Solana Blockchain
TRUMPINU *
0,0009056565 USD
23,0734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.073 USD
-27.54% -28%
6431
665 Biểu tượng logo của UMMA Token UMMA Token
05/2023 / Polygon Blockchain
UMMA *
0,0012140004 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.033.077
16.257 USD
-27.53% -28%
5041
666 Biểu tượng logo của AVAX HAS NO CHILL AVAX HAS NO CHILL
03/2024 / Avalanche C-Chain
NOCHILL *
0,0056235655 USD
143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.550.000.000
174.022 USD
-27.52% -28%