1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 7930 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 07:23

Danh sách 7930 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
24.435 đ
89.830.728.955 USD
89.814.116.890 (97%)
Tổng: 92.609.951.832
59.500.746.337 USD
0.04% -0%
3
2 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
24.436 đ
24.278.829.924 USD
24.272.519.719
6.856.778.665 USD
0.03% 0%
7
3 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
15,72 USD
384.076 đ
8.754.507.734 USD
556.849.970 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
657.652.289 USD
-0.26% 8%
12
4 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000094734 USD
0,2314 đ
5.583.142.843 USD
589.346.914.631.300 (100%)
Tổng: 589.589.040.239.380
406.138.084 USD
2.87% 14%
16
5 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
24.441 đ
5.350.335.121 USD
5.347.888.596
603.397.163 USD
-0.01% 0%
18
6 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,26 USD
152.944 đ
3.682.337.831 USD
588.187.016 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
169.789.650 USD
2.71% 2%
21
7 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
58,09 USD
1.419.257 đ
3.485.690.443 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
12.390.765 USD
-1.73% 2%
22
8 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,72 USD
90.930 đ
3.455.254.723 USD
928.314.586 (94%)
Tổng: 985.239.504
656.306 USD
-0.54% -5%
23
9 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
24.380 đ
2.843.180.797 USD
2.848.978.967
375.484.585 USD
0.09% -0%
28
10 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,40 USD
58.754 đ
2.140.571.923 USD
890.053.305 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
82.557.596 USD
0.99% 3%
36
11 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,59 USD
14.328 đ
1.836.157.142 USD
3.130.673.946 (50%)
Tổng: 6.219.316.795
152.599.218 USD
-1.61% 10%
37
12 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,42 USD
34.673 đ
1.824.460.568 USD
1.285.494.242 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
130.916.342 USD
-0.22% 6%
38
13 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,81 USD
44.136 đ
1.646.388.601 USD
911.294.948 (21%)
Tổng: 4.294.967.296
202.567.001 USD
0.64% 5%
41
14 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
24.432 đ
1.622.343.255 USD
1.622.180.536
411.213.679 USD
-0.00% -0%
42
15 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
10,18 USD
248.676 đ
1.513.783.796 USD
148.714.761 (15%)
Tổng: 1.007.671.233
440.138.089 USD
14.72% 63%
43
16 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,16 USD
3.863 đ
1.474.082.456 USD
9.321.078.684 (86%)
Tổng: 10.789.649.810
90.090.166 USD
5.24% 8%
44
17 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
98,71 USD
2.411.500 đ
1.447.561.238 USD
14.664.700 (92%)
Tổng: 16.000.000
144.190.981 USD
-1.16% 2%
45
18 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
4,40 USD
107.424 đ
1.446.225.809 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
139.793.046 USD
-5.34% 7%
46
19 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,09 USD
26.709 đ
1.393.952.768 USD
1.275.000.000 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
389.524.794 USD
0.31% 7%
48
20 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
3,68 USD
89.809 đ
1.367.201.808 USD
371.908.453 (69%)
Tổng: 536.870.912
111.306.590 USD
-1.52% 11%
49
21 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.486 USD
36.292.323 đ
1.364.757.986 USD
918.680 (91%)
Tổng: 1.005.577
61.597.712 USD
0.00% -0%
50
22 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
107,79 USD
2.633.366 đ
1.301.348.432 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
34.843.435 USD
6.36% 8%
53
23 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
61,25 USD
1.496.315 đ
1.286.230.355 USD
21.000.000
1.147.201.610 USD
16.69% 202%
54
24 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
4,05 USD
98.820 đ
1.211.284.460 USD
299.449.906 (91%)
Tổng: 327.867.659
117.551.083 USD
8.26% 19%
56
25 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
24.435 đ
1.069.367.047 USD
1.069.142.972
3.258.958.243 USD
0.04% 0%
59
26 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,82 USD
239.964 đ
950.161.637 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
7.115.654 USD
17.25% 27%
62
27 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,45 USD
10.984 đ
944.976.342 USD
2.101.731.926 (70%)
Tổng: 3.000.000.000
211.498.418 USD
4.19% 9%
63
28 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,04 USD
171.897 đ
929.075.228 USD
132.040.367 (49%)
Tổng: 270.000.000
138.791.797 USD
4.40% 4%
65
29 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,47 USD
11.480 đ
889.600.185 USD
1.893.095.371 (86%)
Tổng: 2.193.179.327
153.993.537 USD
4.02% 6%
66
30 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,82 USD
20.116 đ
820.403.874 USD
996.347.002
27.347.246 USD
1.43% 8%
70
31 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0304000073 USD
743 đ
803.587.445 USD
26.433.791.185 (53%)
Tổng: 50.000.000.000
295.940.489 USD
3.60% 16%
71
32 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.220 đ
719.089.594 USD
725.332.026
44.198.617 USD
-0.23% 0%
74
33 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
0,51 USD
12.513 đ
717.055.040 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
16.066.857 USD
-0.56% -6%
75
34 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000016146 USD
0,0394 đ
674.048.691 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
513.813.605 USD
16.40% 47%
79
35 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
0,64 USD
15.696 đ
663.843.295 USD
1.033.262.463 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
266.452.734 USD
2.19% 4%
81
36 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,55 USD
62.301 đ
657.022.832 USD
257.637.698 (34%)
Tổng: 750.000.000
155.412.468 USD
6.17% 14%
82
37 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
8,71 USD
212.692 đ
656.156.975 USD
75.366.662 (76%)
Tổng: 99.681.496
45.519.388 USD
0.14% 24%
83
38 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0142015607 USD
347 đ
651.080.936 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
44.775.007 USD
9.40% 53%
84
39 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,70 USD
41.455 đ
625.467.825 USD
368.593.750 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
97.943.986 USD
5.32% 8%
85
40 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
31,00 USD
757.417 đ
617.490.434 USD
19.916.753
12.174.107 USD
-1.45% 12%
86
41 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0793177066 USD
1.938 đ
607.182.872 USD
7.655.073.480 (86%)
Tổng: 8.888.888.888
63.649.989 USD
1.01% 9%
88
42 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,53 USD
12.987 đ
601.513.118 USD
1.131.545.851 (38%)
Tổng: 3.000.000.000
330.701.306 USD
-1.81% 0%
89
43 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,63 USD
15.456 đ
587.991.084 USD
929.390.005 (28%)
Tổng: 3.303.030.299
89.347.502 USD
4.44% 13%
90
44 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
3,08 USD
75.178 đ
565.501.656 USD
183.765.523 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
199.016.926 USD
-2.37% -4%
91
45 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0821112671 USD
2.006 đ
551.262.193 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
31.046.717 USD
-1.29% -3%
92
46 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
199,81 USD
4.881.364 đ
517.426.140 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
12.426.047 USD
-0.88% 1%
94
47 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
7,82 USD
191.034 đ
510.530.101 USD
65.288.055
40.503.526 USD
-1.71% -5%
96
48 Biểu tượng logo của BitTorrent(New) BitTorrent(New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000004593 USD
0,0112 đ
437.016.148 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.770.552 USD
-5.19% -4%
97
49 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,21 USD
29.658 đ
505.812.701 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
28.638.355 USD
-1.55% 7%
98
50 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.025 USD
49.465.295 đ
499.156.054 USD
246.524
4.344.929 USD
-0.50% -1%
99
51 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
52,65 USD
1.286.149 đ
487.295.218 USD
9.256.018 (95%)
Tổng: 9.694.408
33.104.711 USD
1.99% 6%
100
52 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000005045 USD
0,0123 đ
480.024.730 USD
951.421.714.286.000 (96%)
Tổng: 990.000.000.000.000
28.241.010 USD
2.00% 10%
101
53 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,84 USD
20.408 đ
467.795.329 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
10.470.674 USD
0.93% 11%
103
54 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.013 USD
49.181.900 đ
462.717.580 USD
229.845
8.036.377 USD
-0.55% -0%
104
55 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
24.380 đ
445.723.414 USD
446.640.157
4.857.707 USD
-0.12% -0%
105
56 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
2,72 USD
66.546 đ
441.917.087 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
15.540.240 USD
-2.85% -4%
106
57 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,63 USD
15.350 đ
441.298.331 USD
702.360.848 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
252.833.124 USD
11.93% 40%
107
58 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,28 USD
104.646 đ
424.766.707 USD
99.163.102 (33%)
Tổng: 300.000.000
1.668.136 USD
0.16% 1%
110
59 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
52,46 USD
1.281.687 đ
421.024.019 USD
8.025.063 (80%)
Tổng: 10.000.000
142.063.378 USD
2.76% 2%
111
60 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,24 USD
5.767 đ
418.855.828 USD
1.774.309.086 (80%)
Tổng: 2.230.434.667
14.646.640 USD
-0.83% 7%
113
61 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
110,41 USD
2.697.280 đ
415.950.586 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
39.467.062 USD
-0.41% -5%
114
62 Biểu tượng logo của STEPN STEPN
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,30 USD
7.237 đ
411.563.699 USD
1.389.265.066 (26%)
Tổng: 5.363.365.096
215.622.642 USD
8.54% 2%
115
63 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000422916 USD
1,0332 đ
402.045.739 USD
9.506.511.730.751 (96%)
Tổng: 9.935.746.308.093
206.776.857 USD
13.28% 32%
117
64 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,38 USD
9.163 đ
399.205.928 USD
1.064.344.686 (71%)
Tổng: 1.500.000.000
49.758.662 USD
2.40% 9%
118
65 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,32 USD
7.700 đ
391.708.502 USD
1.242.761.611 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
39.397.656 USD
1.07% 2%
121
66 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
30.48% 52%
124
67 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,24 USD
5.982 đ
364.953.474 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
103.006.849 USD
-0.62% 16%
125
68 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,97 USD
96.978 đ
364.945.924 USD
91.934.799 (92%)
Tổng: 100.000.000
12.439.581 USD
1.86% 9%
126
69 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,42 USD
10.197 đ
353.741.964 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
73.305.916 USD
0.97% 5%
129
70 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
0,33 USD
8.062 đ
330.022.333 USD
1.000.000.000
42.196.949 USD
6.05% 10%
132
71 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000003292 USD
0,0080 đ
325.914.545 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
22.025.685 USD
-1.08% 3%
133
72 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,90 USD
95.317 đ
320.372.934 USD
82.112.500 (82%)
Tổng: 100.000.000
328.781.317 USD
-3.01% 14%
134
73 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,24 USD
5.854 đ
319.096.737 USD
1.331.682.636 (97%)
Tổng: 1.374.513.896
25.209.825 USD
0.13% 11%
135
74 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,36 USD
33.304 đ
316.208.125 USD
231.955.637 (93%)
Tổng: 250.000.000
93.095.234 USD
-3.30% 10%
137
75 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,001789886 USD
44 đ
308.683.346 USD
172.459.784.703 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
15.721.870 USD
2.31% 13%
138
76 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,80 USD
19.565 đ
306.209.516 USD
382.350.349 (90%)
Tổng: 424.999.998
270.072.989 USD
7.17% 5%
140
77 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,61 USD
15.001 đ
302.852.909 USD
493.222.847 (44%)
Tổng: 1.120.819.302
21.834.869 USD
-8.16% -15%
142
78 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
16.277 đ
300.952.155 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
117.481.573 USD
-6.23% 63%
143
79 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,71 USD
17.364 đ
299.108.902 USD
420.833.333 (84%)
Tổng: 500.000.000
7.420.908 USD
-0.70% 11%
144
80 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,52 USD
12.769 đ
297.075.504 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
48.317.157 USD
-3.12% 19%
145
81 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
2,45 USD
59.910 đ
294.561.203 USD
120.115.521 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
122.219.093 USD
-0.26% -3%
147
82 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,89 USD
70.547 đ
290.597.244 USD
100.631.536 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
3.809.164 USD
-0.53% -2%
150
83 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0058306161 USD
142 đ
287.449.372 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
45.445.635 USD
0.99% 16%
151
84 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.590 USD
209.858.329 đ
285.434.614 USD
33.228 (91%)
Tổng: 36.666
146.490.304 USD
-1.31% 1%
152
85 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0284218571 USD
694 đ
284.218.571 USD
10.000.000.000
111.336.010 USD
4.48% 17%
153
86 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0316894881 USD
774 đ
282.102.358 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
44.747.488 USD
0.20% 1%
154
87 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
9,09 USD
222.000 đ
274.654.956 USD
30.224.371 (30%)
Tổng: 100.000.000
31.655.783 USD
-1.34% 6%
155
88 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
26,69 USD
651.918 đ
266.851.366 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
39.117.236 USD
-4.61% 7%
156
89 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,22 USD
5.402 đ
259.748.010 USD
1.174.629.537 (96%)
Tổng: 1.221.056.724
24.677.249 USD
-5.43% 17%
158
90 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0270502742 USD
661 đ
255.985.456 USD
9.463.322.025 (90%)
Tổng: 10.515.000.000
61.841.863 USD
0.23% 17%
159
91 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,83 USD
142.434 đ
251.728.998 USD
43.176.160
21.678.209 USD
2.02% 12%
162
92 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,25 USD
6.129 đ
250.870.526 USD
1.000.000.000
28.518.610 USD
2.35% 4%
163
93 Biểu tượng logo của Magic Magic
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,94 USD
22.876 đ
239.792.204 USD
256.084.702 (74%)
Tổng: 347.714.007
173.570.591 USD
12.99% 17%
165
94 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,30 USD
104.967 đ
231.104.141 USD
53.787.024 (56%)
Tổng: 96.150.704
14.646.378 USD
-0.66% 17%
166
95 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,31 USD
7.617 đ
221.605.404 USD
710.771.393 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
10.971.595 USD
6.54% 17%
170
96 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0431407355 USD
1.054 đ
216.750.675 USD
5.024.269.337 (72%)
Tổng: 7.000.000.000
41.654.776 USD
1.47% -1%
171
97 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,56 USD
38.058 đ
212.856.125 USD
136.634.639 (97%)
Tổng: 141.034.639
13.527.943 USD
2.96% 11%
173
98 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
7,79 USD
190.217 đ
204.556.803 USD
26.271.698 (24%)
Tổng: 111.111.112
3.555.268 USD
-0.47% -12%
175
99 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
6,62 USD
161.673 đ
198.113.821 USD
29.936.474
43.084.055 USD
-3.72% 5%
178
100 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,56 USD
1.919.249 đ
197.288.290 USD
2.511.270 (98%)
Tổng: 2.560.061
21.601.906 USD
-0.62% 1%
179
101 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
7,25 USD
177.219 đ
197.183.761 USD
27.182.227 (54%)
Tổng: 50.000.000
31.093.608 USD
-5.15% 21%
180
102 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,50 USD
12.307 đ
194.936.272 USD
386.964.221 (77%)
Tổng: 500.000.000
27.456.026 USD
5.81% 33%
181
103 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,35 USD
8.657 đ
190.328.225 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
2.785.629 USD
-2.60% 4%
183
104 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0468566273 USD
1.145 đ
181.241.762 USD
3.868.007.005 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
16.673.125 USD
6.05% 14%
185
105 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,73 USD
17.809 đ
167.605.638 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
10.568.646 USD
-2.89% 18%
188
106 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
3.909 đ
160.001.547 USD
1.000.000.000
33.793.197 USD
12.33% 55%
191
107 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
1,66 USD
40.499 đ
157.648.630 USD
95.097.997 (48%)
Tổng: 200.000.000
20.711.295 USD
2.57% 2%
193
108 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0223159438 USD
545 đ
157.297.641 USD
7.048.666.280 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
31.451.575 USD
-2.18% 10%
194
109 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0030794275 USD
75 đ
155.819.032 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
12.526.044 USD
0.53% 16%
195
110 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
4,24 USD
103.595 đ
154.777.706 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
8.488.309 USD
9.65% 25%
196
111 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,07 USD
50.496 đ
154.048.235 USD
74.529.193 (64%)
Tổng: 116.067.408
10.771.266 USD
2.54% 6%
197
112 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,30 USD
7.313 đ
153.152.699 USD
511.604.742 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
30.644.677 USD
3.19% 8%
198
113 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
24.448 đ
148.854.635 USD
148.745.687
505.158 USD
0.20% -0%
199
114 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,65 USD
15.814 đ
148.747.046 USD
229.791.668 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
13.915.835 USD
3.00% -1%
200
115 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
2.284 USD
55.787.386 đ
21.099.642.332 USD
9.239.800
72.375.587 USD
2.13% 12%
201
116 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
44.027 USD
1.075.588.544 đ
7.061.384.436 USD
160.386
270.514.867 USD
5.14% 17%
203
117 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
44.115 USD
1.077.730.352 đ
2.376.994.764 USD
53.882 (89%)
Tổng: 60.501
402.633.896 USD
5.03% 17%
206
118 Biểu tượng logo của Wrapped HBAR Wrapped HBAR
09/2019 / Hedera Hashgraph Blockchain
WHBAR *
0,0657635304 USD
1.607 đ
2.208.132.130 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
168.181 USD
3.90% 8%
207
119 Biểu tượng logo của Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH
04/2023 / Ethereum Blockchain
WBETH *
2.347 USD
57.330.563 đ
1.805.488.395 USD
769.364
3.580.118 USD
2.35% 12%
208
120 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
2.501 USD
61.092.153 đ
1.362.771.023 USD
544.955
20.783.443 USD
1.97% 12%
210
121 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0052789125 USD
129 đ
915.421.887 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
1.165.382 USD
-2.87% -13%
211
122 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
24.421 đ
669.403.165 USD
669.655.736 (64%)
Tổng: 1.044.853.133
19.044.976 USD
-0.00% 0%
213
123 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
12,22 USD
298.541 đ
657.915.359 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
6.086.084 USD
2.22% 12%
214
124 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
231,16 USD
5.647.117 đ
608.455.180 USD
2.632.239
196.763.194 USD
-0.85% 1%
215
125 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,16 USD
3.866 đ
521.689.392 USD
3.296.951.621
15.956.418 USD
-1.05% -4%
218
126 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTTOLD *
0,0005002198 USD
12,2204 đ
495.217.608 USD
990.000.000.000
1.889 USD
1.29% 11%
219
127 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
CBETH *
2.422 USD
59.160.818 đ
473.846.651 USD
195.671 (15%)
Tổng: 1.343.991
6.288.614 USD
2.31% 12%
220
128 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
5,27 USD
128.756 đ
444.438.349 USD
84.327.095
294.912.523 USD
-0.84% 1%
221
129 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
46.910 USD
1.146.008.219 đ
420.757.973 USD
8.969
47.852 USD
11.47% 17%
222
130 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000075978 USD
0,1856 đ
411.620.943 USD
54.175.991.495.377 (54%)
Tổng: 100.000.000.000.000
84.465.815 USD
21.15% 84%
224
131 Biểu tượng logo của Wrapped Kava Wrapped Kava
10/2019 / Kava Blockchain
WKAVA *
0,81 USD
19.858 đ
404.531.085 USD
497.668.960
3.397 USD
2.07% 8%
225
132 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
1,35 USD
33.072 đ
319.331.704 USD
235.885.588 (91%)
Tổng: 258.446.029
45.509.794 USD
8.79% 27%
229
133 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,27 USD
6.701 đ
278.587.908 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
147.399 USD
4.14% -2%
230
134 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,20 USD
4.779 đ
234.893.910 USD
1.200.806.778 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
15.579 USD
-80.44% 3.356%
233
135 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,54 USD
13.277 đ
218.165.106 USD
401.414.424 (80%)
Tổng: 500.000.000
2.950.263 USD
5.39% 23%
235
136 Biểu tượng logo của Edgecoin Edgecoin
04/2021 / Stellar Blockchain
EDGT *
0,99 USD
24.248 đ
208.433.793 USD
210.000.000 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
201.329 USD
2.15% -0%
236
137 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,79 USD
19.236 đ
203.420.134 USD
258.352.250 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
493.502.093 USD
-4.94% 299%
238
138 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
197.665.484 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
4.669.984 USD
5.62% 16%
240
139 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
BORG *
0,20 USD
4.861 đ
195.877.698 USD
984.504.858 (100%)
Tổng: 985.304.868
2.004.203 USD
-0.90% -7%
241
140 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
24.336 đ
191.346.871 USD
192.083.905
2.302.780 USD
-0.06% 0%
243
141 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBTC *
896,41 USD
21.899.396 đ
184.514.293 USD
205.836
379.616.611 USD
5.02% 17%
245
142 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,19 USD
4.728 đ
178.999.890 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
69.449 USD
-5.74% 3%
246
143 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0025245588 USD
62 đ
178.816.423 USD
70.830.762.192 (71%)
Tổng: 100.000.000.000
1.715.786 USD
-3.73% 3%
247
144 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,33 USD
8.052 đ
175.217.566 USD
531.644.019 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
582.945 USD
-1.26% 3%
248
145 Biểu tượng logo của USDJ USDJ
04/2020 / Tron20 Blockchain
USDJ *
1,12 USD
27.415 đ
172.553.826 USD
153.767.675
1.041.821 USD
-0.16% -0%
249
146 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
2,01 USD
49.098 đ
161.710.976 USD
80.463.652 (45%)
Tổng: 180.000.000
25.567.728 USD
-1.81% 4%
250
147 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
24.409 đ
158.818.671 USD
158.956.937
8.038.939 USD
-0.00% 0%
251
148 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
8,48 USD
207.113 đ
157.687.542 USD
18.600.000 (19%)
Tổng: 100.000.000
226.644 USD
-2.89% 40%
252
149 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,24 USD
5.795 đ
148.256.081 USD
625.051.477 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1.851.637 USD
15.34% 16%
254
150 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
9,44 USD
230.687 đ
147.857.009 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
42.534.721 USD
13.72% 40%
255
151 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0466045079 USD
1.139 đ
147.630.049 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
62.402.168 USD
2.19% 7%
257
152 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Klaytn Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.575 đ
145.423.075 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
5.054.114 USD
1.57% 2%
258
153 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,01 USD
24.646 đ
145.215.391 USD
143.942.531 (52%)
Tổng: 274.810.687
5.905.796 USD
1.47% 15%
259
154 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000035867 USD
0,0876 đ
145.254.542 USD
40.498.503.448.115 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.116.906 USD
0.95% 3%
259
155 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,40 USD
9.705 đ
144.430.160 USD
363.574.689 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
14.465.220 USD
-1.69% -10%
262
156 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,53 USD
37.372 đ
144.579.822 USD
94.510.344 (95%)
Tổng: 100.000.000
53.365.944 USD
-2.16% 4%
262
157 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
2,58 USD
63.016 đ
143.510.678 USD
55.636.150 (56%)
Tổng: 100.000.000
9.468.761 USD
-2.74% 8%
264
158 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,37 USD
9.011 đ
143.167.431 USD
388.128.713 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
59.937.117 USD
-1.01% 135%
264
159 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,12 USD
2.829 đ
141.210.084 USD
1.219.425.698 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
16.949.959 USD
-0.84% 0%
266
160 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,14 USD
3.444 đ
140.936.278 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.891.925 USD
10.13% 42%
267
161 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0052408674 USD
128 đ
140.403.170 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
157.599 USD
1.83% 7%
270
162 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
2,14 USD
52.372 đ
140.137.045 USD
65.369.656 (58%)
Tổng: 112.665.826
32.501.233 USD
-2.94% -20%
271
163 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,53 USD
13.006 đ
138.629.680 USD
260.397.728 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.796.225 USD
-5.26% 26%
272
164 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,21 USD
5.196 đ
138.488.614 USD
651.111.012 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
31.539.717 USD
8.54% 12%
273
165 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,08 USD
26.486 đ
134.572.813 USD
124.125.940
2.165.731 USD
0.05% -1%
275
166 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,57 USD
13.829 đ
134.218.352 USD
237.098.926 (66%)
Tổng: 360.000.000
1.211.533 USD
-5.53% 17%
276
167 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,51 USD
12.517 đ
132.437.945 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
7.356.849 USD
0.59% -1%
277
168 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,53 USD
37.281 đ
131.883.799 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
12.513.683 USD
0.50% 3%
278
169 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0670381413 USD
1.638 đ
130.216.245 USD
1.942.420.283
10.686.307 USD
1.43% 5%
279
170 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,60 USD
14.647 đ
128.949.677 USD
215.082.513 (86%)
Tổng: 250.000.000
243.492 USD
1.52% 19%
281
171 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0166272345 USD
406 đ
128.751.729 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
7.608.731 USD
0.13% 11%
282
172 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,29 USD
7.206 đ
126.989.472 USD
430.506.132 (22%)
Tổng: 2.000.000.000
46.265.245 USD
1.43% 18%
283
173 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,16 USD
4.014 đ
125.841.754 USD
765.898.748 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.160.228 USD
0.09% 9%
285
174 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,16 USD
3.967 đ
125.565.973 USD
773.213.840 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
6.986.308 USD
21.76% 6%
286
175 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,13 USD
3.212 đ
124.888.621 USD
949.843.692 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
861.091 USD
6.91% 22%
287
176 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0029823212 USD
73 đ
123.338.508 USD
41.356.546.857
43.725.744 USD
9.84% 22%
288
177 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0343183608 USD
838 đ
123.245.813 USD
3.591.250.000 (72%)
Tổng: 5.000.000.000
3.654.762 USD
0.07% -0%
289
178 Biểu tượng logo của Niobium Coin Niobium Coin
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
NBC *
1,61 USD
39.287 đ
101.035.329 USD
62.827.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
10.904 USD
0.99% 2%
289
179 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,22 USD
5.282 đ
123.092.172 USD
569.265.030 (81%)
Tổng: 700.000.000
10.454.987 USD
2.09% 6%
290
180 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
1,13 USD
27.669 đ
120.959.494 USD
106.801.377 (21%)
Tổng: 500.000.000
58.874.200 USD
5.68% 9%
292
181 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,96 USD
96.786 đ
120.650.723 USD
30.453.619
8.759.677 USD
0.28% 10%
293
182 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,20 USD
4.856 đ
120.557.645 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
22.694.207 USD
-12.19% 186%
294
183 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,46 USD
11.215 đ
119.295.602 USD
259.861.111 (52%)
Tổng: 500.000.000
4.763.425 USD
12.40% 27%
295
184 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,57 USD
14.042 đ
117.454.658 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
43.726.120 USD
1.59% 3%
296
185 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
6,52 USD
159.308 đ
117.377.689 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
6.596.528 USD
21.86% 249%
297
186 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
17,88 USD
436.920 đ
116.250.018 USD
6.500.025 (65%)
Tổng: 10.000.000
81.349.655 USD
-5.34% 63%
299
187 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,74 USD
42.506 đ
115.859.715 USD
66.588.888
21.358.182 USD
1.27% 10%
300
188 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,41 USD
9.906 đ
115.525.601 USD
284.903.702 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
165.079.931 USD
10.65% 8%
301
189 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0016365688 USD
40 đ
114.659.077 USD
70.060.649.965
1.983.102 USD
-0.08% 18%
303
190 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,27 USD
6.560 đ
114.509.251 USD
426.454.177 (85%)
Tổng: 500.000.000
10.588.522 USD
-1.49% 6%
304
191 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,15 USD
3.629 đ
114.005.332 USD
767.434.439 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
8.826.102 USD
-2.51% 15%
305
192 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,74 USD
18.166 đ
113.838.050 USD
153.090.759 (61%)
Tổng: 252.301.550
33.816.748 USD
2.62% 5%
306
193 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,11 USD
2.730 đ
111.746.761 USD
1.000.000.000
7.569.694 USD
1.48% 2%
310
194 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
1,54 USD
37.537 đ
111.218.117 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
20.608.794 USD
1.40% 4%
311
195 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,002626705 USD
64 đ
110.919.716 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
4.674.245 USD
0.44% 6%
312
196 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,022750589 USD
556 đ
108.543.404 USD
4.771.015.133
89.445.097 USD
0.03% 0%
314
197 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,11 USD
2.652 đ
108.534.365 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.965.905 USD
-0.57% -11%
314
198 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,80 USD
19.633 đ
108.092.310 USD
134.503.657 (83%)
Tổng: 161.196.921
11.293.031 USD
2.63% 8%
315
199 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
23,29 USD
568.957 đ
106.284.606 USD
4.563.674 (46%)
Tổng: 10.000.000
4.117.932 USD
-3.82% 30%
318
200 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0044171209 USD
108 đ
106.244.826 USD
24.052.958.863 (80%)
Tổng: 30.000.000.000
6.401.212 USD
5.50% 16%
319
201 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
0,30 USD
7.394 đ
106.198.735 USD
350.871.368 (17%)
Tổng: 2.100.000.000
15.975.938 USD
2.21% 2%
320
202 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,27 USD
6.649 đ
104.489.428 USD
383.917.060 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
35.386.203 USD
-0.12% 15%
321
203 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0128333336 USD
314 đ
103.787.994 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
5.433.062 USD
2.85% 15%
324
204 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
0,42 USD
10.341 đ
103.389.715 USD
244.256.694 (44%)
Tổng: 555.000.000
8.807.091 USD
-0.08% 10%
326
205 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000002607 USD
0,0064 đ
103.155.210 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.323.147 USD
8.29% 56%
327
206 Biểu tượng logo của AllianceBlock Nexera AllianceBlock Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,14 USD
3.313 đ
103.155.140 USD
760.718.282 (89%)
Tổng: 850.000.000
1.794.695 USD
-5.61% 4%
328
207 Biểu tượng logo của Astrafer Astrafer
07/2022 / Ethereum Blockchain
ASTRAFER *
0,65 USD
15.909 đ
101.857.986 USD
156.417.090 (18%)
Tổng: 888.077.888
43.092 USD
4.17% -13%
331
208 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
0,28 USD
6.847 đ
101.462.280 USD
362.031.240 (14%)
Tổng: 2.500.000.000
89.312 USD
-0.85% -3%
332
209 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0069894079 USD
171 đ
100.802.205 USD
14.422.137.901 (40%)
Tổng: 36.000.000.000
5.779.414 USD
-1.16% 8%
333
210 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0061869696 USD
151 đ
100.561.129 USD
16.253.696.848 (77%)
Tổng: 21.000.000.000
29.400.484 USD
3.88% 4%
334
211 Biểu tượng logo của NYM NYM
01/2022 / Ethereum Blockchain
NYM *
0,16 USD
3.869 đ
100.212.644 USD
632.728.782 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
2.377.479 USD
-0.95% 2%
336
212 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000001818 USD
0,0044 đ
99.914.185 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.433.741 USD
4.99% 9%
338
213 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
16,24 USD
396.711 đ
99.489.989 USD
6.126.725 (56%)
Tổng: 11.000.000
8.915.933 USD
3.12% 4%
342
214 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
2,30 USD
56.151 đ
99.420.091 USD
43.255.438 (71%)
Tổng: 60.790.947
6.548.813 USD
-0.07% 3%
343
215 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
5,36 USD
130.894 đ
98.888.597 USD
18.456.578 (88%)
Tổng: 21.000.000
60.953.068 USD
11.78% 51%
345
216 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,28 USD
31.151 đ
98.541.097 USD
77.280.001
121.604.158 USD
24.46% 54%
346
217 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,16 USD
3.865 đ
97.247.758 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
69.751.234 USD
20.34% 24%
347
218 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,69 USD
16.804 đ
96.464.797 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
29.004.775 USD
2.45% 7%
348
219 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vETH *
47,22 USD
1.153.468 đ
96.035.505 USD
2.033.994
83.261.866 USD
2.36% 12%
349
220 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
12/2021 / Ethereum Blockchain
LYRA *
0,16 USD
4.004 đ
95.170.071 USD
580.696.280 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
374.054 USD
22.08% 60%
350
221 Biểu tượng logo của 0x0.ai 0x0.ai
01/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,11 USD
2.627 đ
93.410.291 USD
868.563.455 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.199.821 USD
3.98% -7%
352
222 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0054159448 USD
132 đ
93.381.109 USD
17.241.887.218 (57%)
Tổng: 30.000.000.000
13.881.779 USD
0.22% 5%
353
223 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
46,60 USD
1.138.389 đ
93.021.658 USD
1.996.260
6.381.983 USD
2.26% 12%
354
224 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0133278177 USD
326 đ
91.891.876 USD
6.894.742.856 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
1.738.022 USD
1.09% -5%
355
225 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0009165922 USD
22,3923 đ
91.659.221 USD
100.000.000.000
4.177.147 USD
2.33% 9%
356
226 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,36 USD
8.889 đ
90.964.376 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
36.975.365 USD
0.94% 22%
357
227 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,31 USD
7.558 đ
89.643.044 USD
289.770.513
290.343.761 USD
77.47% 68%
358
228 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0087199136 USD
213 đ
89.378.302 USD
10.249.906.818 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
32.429.008 USD
5.49% 17%
360
229 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,0883740959 USD
2.159 đ
88.347.799 USD
999.702.433 (100%)
Tổng: 999.877.117
2.984.319 USD
0.50% 7%
361
230 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,36 USD
8.768 đ
88.301.353 USD
246.022.878 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
44.380.616 USD
9.74% 16%
362
231 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
4,69 USD
114.513 đ
85.545.071 USD
18.250.000 (95%)
Tổng: 19.250.000
1.662.786 USD
1.12% 4%
363
232 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,15 USD
3.786 đ
85.099.079 USD
549.164.537 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
35.378.798 USD
-8.87% 21%
364
233 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,10 USD
2.452 đ
84.919.099 USD
846.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
7.307.537 USD
1.55% 6%
366
234 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0234867859 USD
574 đ
84.274.432 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
817.240 USD
6.80% 5%
368
235 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,33 USD
203.523 đ
83.308.575 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
311.689 USD
-7.97% -30%
369
236 Biểu tượng logo của Metars Genesis Metars Genesis
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRS *
1,32 USD
32.272 đ
83.024.904 USD
62.850.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
77.732 USD
5.25% 16%
370
237 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0082505589 USD
202 đ
82.505.589 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
24.775.566 USD
2.11% 4%
372
238 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,21 USD
29.480 đ
81.952.178 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
20.214.869 USD
1.57% 6%
373
239 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0117563441 USD
287 đ
81.437.202 USD
6.927.085.576 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
3.372.222 USD
4.23% 6%
374
240 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000949636 USD
2,3200 đ
80.856.763 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
31.580.332 USD
-4.79% 5%
375
241 Biểu tượng logo của HELLO Labs HELLO Labs
10/2022 / Ethereum Blockchain
HELLO *
0,13 USD
3.121 đ
80.558.158 USD
630.523.787 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
6.084.441 USD
2.00% -2%
376
242 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
0,92 USD
22.459 đ
80.322.503 USD
87.369.874 (87%)
Tổng: 100.000.000
4.774.165 USD
10.37% -21%
377
243 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
18,15 USD
443.430 đ
80.191.071 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
1.007.769 USD
-2.68% -4%
378
244 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,59 USD
38.833 đ
80.059.533 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
24.599.745 USD
4.24% 9%
379
245 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,22 USD
176.429 đ
79.714.644 USD
11.038.000 (11%)
Tổng: 100.000.000
70.343.508 USD
0.95% 19%
380
246 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
1,19 USD
29.146 đ
79.087.184 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
22.410.539 USD
3.20% 13%
381
247 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
0,53 USD
12.880 đ
79.084.187 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
37.899.600 USD
4.16% 14%
382
248 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0058569232 USD
143 đ
78.932.277 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
2.046.246 USD
-4.79% 52%
383
249 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,14 USD
3.375 đ
78.836.457 USD
570.742.809 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
22.276.621 USD
3.71% 7%
384
250 Biểu tượng logo của Kwenta Kwenta
09/2022 / Optimism Blockchain
KWENTA *
182,17 USD
4.450.480 đ
78.663.838 USD
431.809 (71%)
Tổng: 607.156
336.835 USD
-0.10% -6%
385
251 Biểu tượng logo của Vanar Vanar
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0520063065 USD
1.271 đ
62.089.224 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
25.587.190 USD
9.01% 48%
385
252 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0532453656 USD
1.301 đ
63.568.511 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
24.312.209 USD
5.52% 49%
386
253 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,0657195373 USD
1.606 đ
78.461.159 USD
1.193.878.749 (50%)
Tổng: 2.400.000.000
18.937.085 USD
4.93% 31%
386
254 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0564033821 USD
1.378 đ
78.211.105 USD
1.386.638.564 (35%)
Tổng: 4.000.000.000
677.535 USD
4.72% 11%
387
255 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0854291226 USD
2.087 đ
78.031.753 USD
913.409.273 (84%)
Tổng: 1.084.734.273
2.548.750 USD
-0.97% 1%
388
256 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,0787281549 USD
1.923 đ
77.104.710 USD
979.379.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
5.992.086 USD
2.97% 9%
389
257 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0093332864 USD
228 đ
76.977.885 USD
8.247.672.001 (16%)
Tổng: 50.000.000.000
5.254.895 USD
-0.04% -8%
390
258 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0151393506 USD
370 đ
76.607.193 USD
5.060.137.335
55.054.002 USD
11.52% 20%
391
259 Biểu tượng logo của Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
ankrETH *
2.609 USD
63.732.946 đ
76.516.059 USD
29.330 (53%)
Tổng: 54.973
27.692 USD
3.29% 12%
393
260 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,22 USD
5.297 đ
76.395.846 USD
352.325.328 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
2.072.430 USD
6.21% 14%
394
261 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,000079013 USD
1,9303 đ
75.989.716 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
30.860.637 USD
-0.14% 13%
396
262 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,94 USD
23.003 đ
75.039.457 USD
79.696.169 (80%)
Tổng: 100.000.000
5.591.330 USD
1.78% 7%
398
263 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
1,25 USD
30.514 đ
74.253.839 USD
59.448.118 (91%)
Tổng: 64.999.723
1.038.471 USD
-0.89% 7%
399
264 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0113408568 USD
277 đ
74.164.253 USD
6.539.563.466 (30%)
Tổng: 21.841.516.506
1.410.978 USD
-0.86% 4%
400
265 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,18 USD
4.284 đ
73.859.338 USD
421.164.409 (84%)
Tổng: 500.000.000
11.386.998 USD
2.89% 5%
401
266 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0023980868 USD
59 đ
73.467.331 USD
30.635.810.459 (35%)
Tổng: 86.934.496.691
1.804.934 USD
1.96% 3%
402
267 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0774363734 USD
1.892 đ
73.564.555 USD
950.000.000
39.956.724 USD
57.71% 241%
402
268 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,32 USD
7.839 đ
73.279.904 USD
228.383.614 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
30.328.935 USD
7.89% 21%
404
269 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,18 USD
4.371 đ
71.860.612 USD
401.643.157 (92%)
Tổng: 436.915.239
2.077.746 USD
0.76% 32%
407
270 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,75 USD
18.231 đ
70.905.165 USD
95.012.805 (81%)
Tổng: 117.929.473
18.570.968 USD
0.48% -1%
408
271 Biểu tượng logo của World Mobile Token World Mobile Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
WMT *
0,14 USD
3.509 đ
70.652.088 USD
491.838.755 (25%)
Tổng: 2.000.000.000
1.440.091 USD
1.87% 11%
409
272 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
0,69 USD
16.868 đ
69.672.870 USD
100.909.600 (31%)
Tổng: 323.062.651
2.453.231 USD
2.72% 10%
411
273 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,14 USD
3.304 đ
69.325.422 USD
512.666.526 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
3.166.503 USD
1.24% 27%
412
274 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
6,30 USD
153.811 đ
68.910.113 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
213.574 USD
3.14% 9%
413
275 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,49 USD
11.904 đ
68.105.926 USD
139.773.376 (56%)
Tổng: 250.000.000
14.335.091 USD
-1.73% 16%
414
276 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0675607982 USD
1.651 đ
67.501.851 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
37.697.198 USD
-0.47% 17%
415
277 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0457092833 USD
1.117 đ
66.915.978 USD
1.463.947.209 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
1.319.940 USD
-0.40% -3%
417
278 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0006227234 USD
15,2131 đ
66.883.995 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
19.656.737 USD
2.87% 7%
418
279 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,14 USD
3.422 đ
66.719.656 USD
476.379.940 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
5.112.779 USD
-1.52% 5%
420
280 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0531194259 USD
1.298 đ
66.021.544 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
24.591.796 USD
3.94% 7%
421
281 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0111373622 USD
272 đ
65.358.158 USD
5.868.369.661 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
16.806.710 USD
5.91% 6%
422
282 Biểu tượng logo của UniBot UniBot
06/2023 / Ethereum Blockchain
UNIBOT *
65,18 USD
1.592.296 đ
65.177.912 USD
1.000.000
16.007.393 USD
6.34% 37%
423
283 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0498536463 USD
1.218 đ
59.519.209 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
1.243.438 USD
1.41% -5%
425
284 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
5,09 USD
124.244 đ
64.619.409 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.582.589 USD
-3.12% 29%
426
285 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001826386 USD
4,4619 đ
63.613.319 USD
348.301.566.604 (70%)
Tổng: 500.000.000.000
10.673.798 USD
2.26% 4%
428
286 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
10,06 USD
245.849 đ
63.085.367 USD
6.268.784 (63%)
Tổng: 10.000.000
29.449.810 USD
-1.54% -22%
430
287 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSX *
0,0218218646 USD
533 đ
62.891.902 USD
2.882.059.039 (48%)
Tổng: 6.000.000.000
4.540.272 USD
0.31% -2%
431
288 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,007744156 USD
189 đ
62.867.024 USD
8.117.995.539 (27%)
Tổng: 29.609.085.841
5.228.004 USD
10.66% -5%
432
289 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,0578860573 USD
1.414 đ
62.133.693 USD
1.073.379.247 (74%)
Tổng: 1.450.000.000
5.011.406 USD
-1.74% 2%
433
290 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,0728109199 USD
1.779 đ
62.027.720 USD
851.901.336 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
4.829 USD
2.03% 7%
434
291 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,60 USD
14.737 đ
61.967.386 USD
102.724.238 (51%)
Tổng: 200.000.000
716.478 USD
0.53% -2%
435
292 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,42 USD
10.198 đ
60.729.858 USD
145.482.205 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
2.367.809 USD
-0.56% -15%
437
293 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,15 USD
3.630 đ
60.696.034 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
719.276 USD
0.24% -1%
438
294 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0159657776 USD
390 đ
60.255.739 USD
3.774.056.032 (38%)
Tổng: 10.000.000.000
12.572.295 USD
3.60% 5%
441
295 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223075921 USD
545 đ
60.113.840 USD
2.694.770.470
4.849.086 USD
0.01% -0%
442
296 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0061655608 USD
151 đ
60.028.205 USD
9.736.049.472 (49%)
Tổng: 19.900.730.000
26.083.903 USD
0.19% 3%
443
297 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MNW *
1,27 USD
30.992 đ
59.852.272 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
810.238 USD
1.60% 3%
444
298 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,24 USD
5.903 đ
57.717.319 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
1.788.559 USD
0.90% -2%
445
299 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
14,31 USD
349.615 đ
57.351.832 USD
4.007.563 (61%)
Tổng: 6.540.888
12.293.821 USD
2.33% 4%
446
300 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
4,13 USD
100.874 đ
57.003.263 USD
13.805.182 (69%)
Tổng: 20.000.000
1.338.015 USD
0.94% -0%
447
301 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,059697775 USD
1.458 đ
56.727.628 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
5.830.627 USD
-1.39% 2%
448
302 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
0,58 USD
14.052 đ
56.751.896 USD
98.664.939 (99%)
Tổng: 100.000.000
94.816 USD
-2.39% 25%
449
303 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0793447168 USD
1.938 đ
56.500.632 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
159.158 USD
-7.72% 95%
450
304 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,66 USD
16.073 đ
56.268.475 USD
85.526.459 (43%)
Tổng: 200.000.000
207.058 USD
0.59% 16%
451
305 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000308292 USD
0,7532 đ
55.626.900 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
2.200.846 USD
5.21% 44%
454
306 Biểu tượng logo của EURC EURC
06/2022 / Ethereum Blockchain
EURC *
1,08 USD
26.386 đ
55.191.323 USD
51.099.678
1.740.140 USD
-0.28% -1%
455
307 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0713706802 USD
1.744 đ
55.068.529 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
1.115.369 USD
0.27% -0%
458
308 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0054774142 USD
134 đ
54.774.142 USD
10.000.000.000
3.737.104 USD
1.36% -6%
459
309 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,77 USD
18.788 đ
54.643.802 USD
71.051.748
9.444.184 USD
-2.52% 8%
461
310 Biểu tượng logo của Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
POL *
0,81 USD
19.845 đ
54.663.535 USD
67.293.561 (1%)
Tổng: 10.022.680.231
322.704 USD
-1.78% 9%
461
311 Biểu tượng logo của KRYZA Exchange KRYZA Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
KRX *
0,0068958181 USD
168 đ
54.458.440 USD
7.897.314.000
0 USD
0.00% -0%
462
312 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
24.467 đ
53.168.639 USD
53.087.321 (37%)
Tổng: 142.399.574
4.462.050 USD
-0.04% 1%
464
313 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.377 USD
33.651.941 đ
53.165.384 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
21.085.128 USD
19.42% 31%
465
314 Biểu tượng logo của Guild of Guardians Guild of Guardians
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOG *
0,11 USD
2.606 đ
53.141.895 USD
498.243.003 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
380.892 USD
16.70% 27%
465
315 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,13 USD
3.253 đ
53.122.993 USD
398.953.623 (50%)
Tổng: 800.000.000
21.398.602 USD
0.15% 11%
466
316 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0672954308 USD
1.644 đ
52.977.499 USD
787.237.687 (98%)
Tổng: 800.676.256
3.717.658 USD
1.14% 4%
467
317 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0735056256 USD
1.796 đ
52.906.043 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
1.392.230 USD
-4.38% 39%
468
318 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0052738993 USD
129 đ
52.738.993 USD
10.000.000.000
140.542 USD
0.75% 2%
469
319 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0048068611 USD
117 đ
52.696.698 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
970.496 USD
0.41% 4%
470
320 Biểu tượng logo của HUNT HUNT
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,42 USD
10.169 đ
52.624.993 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
5.079.567 USD
2.28% 5%
471
321 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
3,47 USD
84.886 đ
52.607.816 USD
15.140.481 (99%)
Tổng: 15.297.897
10.252.532 USD
0.95% 2%
472
322 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
93,59 USD
2.286.425 đ
52.315.736 USD
558.983
221.987 USD
1.62% 3%
473
323 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0098557865 USD
241 đ
51.932.551 USD
5.269.244.685 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
3.320.963 USD
-2.07% -1%
475
324 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Zilliqa Blockchain
XCAD *
1,11 USD
27.123 đ
51.624.511 USD
46.498.435 (23%)
Tổng: 199.105.531
7.418.990 USD
-1.48% 22%
476
325 Biểu tượng logo của Tectum Tectum
09/2022 / Ethereum Blockchain
TET *
10,36 USD
253.095 đ
51.612.813 USD
4.981.934 (50%)
Tổng: 10.000.000
1.316.212 USD
-0.42% -10%
477
326 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
WRX *
0,13 USD
3.278 đ
51.230.560 USD
381.856.872 (40%)
Tổng: 962.646.669
1.734.322 USD
5.06% 11%
478
327 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOLO *
0,13 USD
3.114 đ
50.972.730 USD
399.947.699 (100%)
Tổng: 400.000.000
2.128.839 USD
-3.65% 14%
480
328 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0508937135 USD
1.243 đ
50.894.721 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
49.671.364 USD
32.74% 88%
480
329 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,12 USD
2.953 đ
50.737.343 USD
419.776.002 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
6.032.186 USD
-1.89% -18%
481
330 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,017373435 USD
424 đ
50.594.673 USD
2.912.185.921 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
10.238.954 USD
5.30% 5%
483
331 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,51 USD
12.463 đ
50.619.558 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
3.076.280 USD
5.10% 24%
484
332 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,0926650804 USD
2.264 đ
49.976.794 USD
539.327.156 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
6.274.897 USD
1.90% 10%
485
333 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
0,94 USD
23.018 đ
49.699.393 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.877.387 USD
3.68% 9%
486
334 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,43 USD
10.606 đ
49.476.900 USD
113.970.000 (95%)
Tổng: 120.000.000
721.314 USD
4.63% 13%
487
335 Biểu tượng logo của Solend Solend
10/2021 / Solana Blockchain
SLND *
1,36 USD
33.298 đ
49.243.085 USD
36.128.902 (36%)
Tổng: 100.000.000
127.181 USD
-4.36% 23%
488
336 Biểu tượng logo của Metacraft Metacraft
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCT *
0,93 USD
22.828 đ
49.208.767 USD
52.661.120 (3%)
Tổng: 1.641.963.300
5.492 USD
4.75% 3%
489
337 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020 / Cosmos Blockchain
XPRT *
0,26 USD
6.352 đ
48.987.985 USD
188.404.890 (47%)
Tổng: 403.308.352
288.449 USD
2.37% 2%
491
338 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
0,11 USD
2.585 đ
48.690.321 USD
460.234.061 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
4.384.971 USD
0.39% 8%
493
339 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0752275203 USD
1.838 đ
48.625.542 USD
646.379.698 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
1.064.337 USD
3.35% -0%
494
340 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021 / Fusion Network Blockchain
CHNG *
0,12 USD
2.951 đ
48.306.457 USD
399.854.061 (49%)
Tổng: 814.670.050
1.521.808 USD
6.30% 2%
495
341 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0387863644 USD
948 đ
48.112.730 USD
1.240.454.761 (83%)
Tổng: 1.500.000.000
608.566 USD
-2.56% -11%
496
342 Biểu tượng logo của Wall Street Memes Wall Street Memes
09/2023 / Ethereum Blockchain
WSM *
0,024817305 USD
606 đ
47.400.495 USD
1.909.977.534 (95%)
Tổng: 2.000.000.000
32.811.574 USD
1.52% 14%
498
343 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0638265083 USD
1.559 đ
47.096.227 USD
737.878.788 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
2.216.236 USD
1.25% 3%
499
344 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
1,61 USD
39.341 đ
46.918.575 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
3.282.588 USD
-9.44% 11%
500
345 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
0,47 USD
11.409 đ
46.701.136 USD
100.000.000
1.641.375 USD
19.29% 40%
501
346 Biểu tượng logo của Aura Finance Aura Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
AURA *
1,02 USD
24.946 đ
46.485.435 USD
45.524.263 (46%)
Tổng: 100.000.000
412.034 USD
0.65% 9%
502
347 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,70 USD
17.104 đ
46.209.480 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
8.448.500 USD
-0.17% 7%
503
348 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0026271601 USD
64 đ
46.071.563 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
4.401.818 USD
15.84% 20%
504
349 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,62 USD
15.100 đ
45.603.274 USD
73.780.484 (3%)
Tổng: 2.700.000.000
0 USD
-2.96% -2%
505
350 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,55 USD
13.438 đ
45.509.384 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
1.300.278 USD
-2.47% -10%
506
351 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,70 USD
17.008 đ
45.251.329 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
13.558.984 USD
4.32% 5%
509
352 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0911659857 USD
2.227 đ
45.248.538 USD
496.331.363 (71%)
Tổng: 700.000.000
11.124.709 USD
5.59% 6%
510
353 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0009854802 USD
24,0753 đ
43.629.517 USD
44.272.344.299 (44%)
Tổng: 100.000.000.000
511.695 USD
2.70% 10%
510
354 Biểu tượng logo của RocketX exchange RocketX exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,60 USD
14.645 đ
44.945.805 USD
74.974.047 (76%)
Tổng: 99.300.000
588.063 USD
2.62% 13%
511
355 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
17,01 USD
415.538 đ
44.608.076 USD
2.622.563 (26%)
Tổng: 10.000.000
1.523.338 USD
-0.66% 32%
513
356 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKO *
0,26 USD
6.384 đ
44.361.784 USD
169.761.345 (34%)
Tổng: 500.000.000
2.144.977 USD
2.31% 6%
514
357 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000017139 USD
0,0419 đ
44.146.943 USD
25.757.575.757.576
983.112 USD
2.66% 3%
515
358 Biểu tượng logo của Clash of Lilliput Clash of Lilliput
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
COL *
0,53 USD
12.918 đ
43.398.423 USD
82.074.400 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
66.908 USD
4.99% 17%
517
359 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXVS *
0,19 USD
4.643 đ
42.656.889 USD
224.433.925
12.410.173 USD
13.80% 40%
520
360 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0624675811 USD
1.526 đ
42.094.318 USD
673.858.614 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
6.590.107 USD
0.92% 9%
523
361 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,46 USD
35.779 đ
41.409.530 USD
28.274.494 (7%)
Tổng: 395.345.189
1.687.361 USD
-1.09% 25%
525
362 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
10,82 USD
264.333 đ
41.348.900 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
120.254 USD
-1.33% -1%
526
363 Biểu tượng logo của xMoney xMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,0823582952 USD
2.012 đ
41.179.148 USD
500.000.000
2.831.759 USD
2.67% 8%
527
364 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0014362764 USD
35 đ
41.156.331 USD
28.654.881.310 (82%)
Tổng: 35.000.000.000
16.011.735 USD
2.93% 8%
528
365 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0508682143 USD
1.243 đ
40.985.425 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.688.937 USD
1.62% 4%
529
366 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,15 USD
3.569 đ
40.686.542 USD
278.482.214 (100%)
Tổng: 279.387.971
9.273.659 USD
-1.63% -3%
531
367 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0597381643 USD
1.459 đ
40.392.379 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
10.551.475 USD
0.03% -41%
532
368 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
1,50 USD
36.705 đ
40.027.125 USD
26.640.784 (89%)
Tổng: 30.000.000
8.109.538 USD
1.57% 1%
534
369 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,0985548062 USD
2.408 đ
39.962.958 USD
405.489.688 (81%)
Tổng: 500.000.000
3.500.326 USD
0.11% -6%
535
370 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,38 USD
33.750 đ
39.857.110 USD
28.850.667
0 USD
32.40% 1.650%
536
371 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,18 USD
4.311 đ
39.712.463 USD
225.062.277 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
279.523 USD
6.04% 17%
537
372 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,36 USD
8.764 đ
39.443.133 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
262.684 USD
-4.39% 2%
538
373 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
1,98 USD
48.283 đ
39.190.461 USD
19.829.281 (66%)
Tổng: 30.000.000
4.249.632 USD
2.99% 9%
540
374 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURt *
1,08 USD
26.313 đ
39.191.760 USD
36.387.340 (73%)
Tổng: 50.001.661
2.401.506 USD
-0.22% -2%
541
375 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
1,69 USD
41.338 đ
39.043.101 USD
23.073.676 (92%)
Tổng: 25.000.000
934.210 USD
-5.94% 18%
542
376 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
19,22 USD
469.590 đ
39.022.834 USD
2.030.127 (88%)
Tổng: 2.306.669
3.352.968 USD
-2.35% 21%
543
377 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
0,0639577248 USD
1.562 đ
38.912.034 USD
608.402.407 (30%)
Tổng: 2.000.000.000
2.334.058 USD
6.49% 45%
544
378 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,97 USD
23.760 đ
38.532.447 USD
39.619.383 (40%)
Tổng: 100.000.000
14.170.166 USD
7.27% 9%
545
379 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
0,13 USD
3.166 đ
38.523.923 USD
297.257.918 (74%)
Tổng: 400.000.000
1.504.982 USD
-2.64% 5%
546
380 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
16,17 USD
395.106 đ
38.257.459 USD
2.365.518 (100%)
Tổng: 2.369.709
2.580.341 USD
0.29% 8%
547
381 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0506380341 USD
1.237 đ
37.210.581 USD
734.834.633 (3%)
Tổng: 24.000.000.000
573.773 USD
-3.28% -1%
549
382 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,0747757185 USD
1.827 đ
36.926.852 USD
493.834.800 (99%)
Tổng: 500.000.000
1.894.818 USD
0.51% -0%
551
383 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
0,0686908828 USD
1.678 đ
36.906.039 USD
537.277.116 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
373.020 USD
0.06% 13%
552
384 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021 / Klaytn Blockchain
KSP *
0,55 USD
13.477 đ
36.748.637 USD
66.614.973 (53%)
Tổng: 126.144.000
229.469 USD
0.50% -0%
553
385 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,74 USD
42.621 đ
36.633.777 USD
20.998.130 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.123.234 USD
2.17% -0%
554
386 Biểu tượng logo của Image Generation AI Image Generation AI
02/2023 / Ethereum Blockchain
IMGNAI *
0,0470870906 USD
1.150 đ
36.578.822 USD
776.833.333 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
348.429 USD
1.60% 13%
555
387 Biểu tượng logo của AVINOC AVINOC
08/2018 / Ethereum Blockchain
AVINOC *
0,0936122694 USD
2.287 đ
36.438.058 USD
389.244.472 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
77.682 USD
-1.45% 15%
558
388 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,0325742381 USD
796 đ
36.379.921 USD
1.116.831.054 (37%)
Tổng: 3.000.000.000
1.026.039 USD
7.93% 67%
559
389 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0086071112 USD
210 đ
36.307.224 USD
4.218.282.155 (59%)
Tổng: 7.200.000.000
3.194.887 USD
2.17% 7%
560
390 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,15 USD
3.643 đ
36.217.819 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
4.259 USD
2.36% 9%
561
391 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,23 USD
5.548 đ
36.110.699 USD
158.999.993 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
687.104 USD
2.49% -6%
562
392 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
24.333 đ
35.863.851 USD
36.007.191 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
144.510 USD
-0.61% -0%
564
393 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0061273891 USD
150 đ
35.803.301 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
724.928 USD
-1.72% 33%
565
394 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0069606272 USD
170 đ
35.596.675 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
2.221.020 USD
0.94% -1%
566
395 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0193229702 USD
472 đ
35.425.445 USD
1.833.333.334 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
2.406.153 USD
8.84% 15%
567
396 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,32 USD
7.816 đ
35.390.372 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
5.936.774 USD
5.03% 7%
568
397 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
70,30 USD
1.717.356 đ
35.007.904 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
20.478.311 USD
-0.99% 5%
569
398 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
3.920 USD
95.758.335 đ
34.838.317 USD
8.888
133.513 USD
2.38% 630%
570
399 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,0036517864 USD
89 đ
34.731.642 USD
9.510.863.533 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
1.996.930 USD
-2.58% 9%
572
400 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0011300618 USD
28 đ
34.499.775 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
28.898 USD
0.36% 0%
574
401 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,98 USD
24.047 đ
34.356.130 USD
34.903.925
246.997 USD
-0.65% -0%
575
402 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
322,61 USD
7.881.429 đ
34.299.793 USD
106.319 (99%)
Tổng: 107.565
1.703.361 USD
-3.45% 10%
577
403 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000033983 USD
0,0830 đ
33.912.210 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
12.202.544 USD
2.82% 6%
578
404 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0004782494 USD
11,6836 đ
33.876.720 USD
70.834.835.671 (92%)
Tổng: 76.715.880.000
1.795.142 USD
17.31% 58%
579
405 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0227845631 USD
557 đ
33.861.351 USD
1.486.153.169
193.373.103 USD
0.07% 0%
580
406 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
0,69 USD
16.820 đ
33.854.181 USD
49.171.461 (98%)
Tổng: 50.000.000
236.466 USD
5.30% 26%
581
407 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0092112866 USD
225 đ
33.686.914 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
2.378.434 USD
-8.13% 14%
582
408 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,006329743 USD
155 đ
33.579.093 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
7.395.960 USD
2.14% 5%
583
409 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,27 USD
6.662 đ
33.373.969 USD
122.386.300
339.794 USD
8.49% 20%
584
410 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0446216425 USD
1.090 đ
33.108.975 USD
741.993.651 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
7.082.145 USD
3.29% 5%
585
411 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,13 USD
3.152 đ
32.462.146 USD
251.612.739 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.654.388 USD
26.13% 175%
586
412 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0671750292 USD
1.641 đ
32.764.132 USD
487.742.728 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.255.296 USD
12.92% -19%
589
413 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
77,16 USD
1.884.955 đ
32.805.619 USD
425.178
6.235.553 USD
3.75% 8%
590
414 Biểu tượng logo của NEOPIN NEOPIN
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPT *
0,60 USD
14.542 đ
32.760.967 USD
55.037.216 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
5.298.579 USD
3.02% 26%
590
415 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
17,63 USD
430.665 đ
32.712.517 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
2.135.835 USD
-1.41% -2%
591
416 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,36 USD
8.817 đ
32.481.548 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
18.462.927 USD
2.00% 7%
593
417 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0155807227 USD
381 đ
32.424.462 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
145.626 USD
-7.06% 10%
594
418 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0015021248 USD
37 đ
32.335.891 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
4.535.618 USD
9.79% 51%
595
419 Biểu tượng logo của NuNet NuNet
10/2021 / Ethereum Blockchain
NTX *
0,0640192901 USD
1.564 đ
32.271.142 USD
504.084.665 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
292.002 USD
0.08% -1%
596
420 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,31 USD
7.685 đ
32.211.741 USD
102.397.677 (34%)
Tổng: 300.000.000
836.073 USD
16.37% 96%
597
421 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,29 USD
7.139 đ
32.157.206 USD
110.036.135 (55%)
Tổng: 200.000.000
777.520 USD
4.69% 11%
599
422 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,0705073805 USD
1.722 đ
31.942.778 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.430.379 USD
-9.35% 38%
600
423 Biểu tượng logo của Zebec Zebec
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZBC *
0,0090292351 USD
221 đ
31.922.735 USD
3.535.486.066 (35%)
Tổng: 9.999.999.683
11.226.612 USD
-0.76% -3%
600
424 Biểu tượng logo của RabbitX RabbitX
04/2023 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,12 USD
2.940 đ
31.892.760 USD
264.986.022 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1.123.034 USD
1.49% 4%
602
425 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,0478744199 USD
1.170 đ
31.626.573 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
1.654.625 USD
-3.93% 1%
604
426 Biểu tượng logo của GameZone GameZone
09/2021 / Ethereum Blockchain
GZONE *
0,0376357747 USD
919 đ
31.618.465 USD
840.117.285
89.359 USD
7.71% 19%
605
427 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPT *
0,0090969405 USD
222 đ
31.534.157 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
195.689 USD
6.83% 7%
607
428 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
394,14 USD
9.628.813 đ
31.531.109 USD
80.000
660.281 USD
0.17% 2%
608
429 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0333841071 USD
816 đ
31.521.401 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
8.733.367 USD
-7.45% 75%
608
430 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0111106894 USD
271 đ
31.514.687 USD
2.836.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
0 USD
-0.28% -1%
609
431 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
30.879.582 USD
44.085.961.274.152.304 (44%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.255.405 USD
0.40% 9%
610
432 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0311025501 USD
760 đ
30.738.459 USD
988.293.853 (94%)
Tổng: 1.053.823.352
3.848.168 USD
4.09% 11%
611
433 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0059474798 USD
145 đ
30.609.778 USD
5.146.680.477 (34%)
Tổng: 15.000.000.000
1.061.144 USD
1.49% -0%
612
434 Biểu tượng logo của Quickswap [New] Quickswap [New]
05/2022 / Polygon Blockchain
QUICK *
0,050243033 USD
1.227 đ
30.497.521 USD
607.000.000 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
3.111.199 USD
1.33% -2%
613
435 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000000412 USD
0,0010 đ
30.283.204 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
5.087.484 USD
-0.56% 30%
614
436 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
29.883.349 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
12.468.966 USD
7.63% 18%
616
437 Biểu tượng logo của AVA AVA
05/2018 / Ethereum Blockchain
AVA *
0,58 USD
14.178 đ
29.880.633 USD
51.487.051 (51%)
Tổng: 100.000.000
1.019.013 USD
2.87% 7%
617
438 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0236428965 USD
578 đ
29.781.842 USD
1.259.652.846 (50%)
Tổng: 2.500.000.000
594.561 USD
2.78% 5%
618
439 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,001519034 USD
37 đ
29.617.730 USD
19.497.740.005 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
1.643.025 USD
5.48% 7%
619
440 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
3,75 USD
91.725 đ
29.699.782 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
11.725.280 USD
-1.07% -2%
619
441 Biểu tượng logo của Multichain Multichain
01/2022 / Ethereum Blockchain
MULTI *
2,00 USD
48.785 đ
29.037.589 USD
14.541.094 (15%)
Tổng: 100.000.000
1.419.900 USD
22.21% -0%
623
442 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0011155224 USD
27 đ
29.063.445 USD
26.053.663.471 (54%)
Tổng: 48.467.149.201
7.327.335 USD
1.37% 12%
623
443 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,19 USD
4.599 đ
28.744.881 USD
152.698.719 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
3.634.090 USD
48.91% 61%
624
444 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,19 USD
4.635 đ
28.505.508 USD
150.240.044 (80%)
Tổng: 188.000.000
4.515.089 USD
0.55% 4%
625
445 Biểu tượng logo của GameSwift GameSwift
07/2023 / Ethereum Blockchain
GSWIFT *
0,45 USD
11.016 đ
28.238.545 USD
62.621.513 (4%)
Tổng: 1.396.500.000
891.296 USD
-2.10% 19%
628
446 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0326027246 USD
796 đ
28.075.574 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
71.618 USD
8.32% 54%
629
447 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,16 USD
3.969 đ
27.984.259 USD
172.248.359 (20%)
Tổng: 881.679.315
2.111.037 USD
5.14% 17%
630
448 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0039206318 USD
96 đ
27.982.740 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
1.304.136 USD
-2.76% 106%
631
449 Biểu tượng logo của Nine Chronicles Nine Chronicles
08/2021 / Ethereum Blockchain
WNCG *
0,0903068583 USD
2.206 đ
27.880.721 USD
308.733.151 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
2.326.207 USD
-9.08% 9%
632
450 Biểu tượng logo của ApolloX ApolloX
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APX *
0,0488086253 USD
1.192 đ
21.862.901 USD
447.931.101 (11%)
Tổng: 3.976.356.038
880.484 USD
7.05% -18%
633
451 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0011425742 USD
28 đ
27.717.758 USD
24.259.045.477 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
12.640.891 USD
21.11% -14%
633
452 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,0276323939 USD
675 đ
27.632.394 USD
1.000.000.000
500.523 USD
-0.29% 6%
634
453 Biểu tượng logo của APX APX
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APX *
0,0612206769 USD
1.496 đ
27.422.645 USD
447.931.101 (11%)
Tổng: 3.976.356.038
2.116.219 USD
-3.88% -1%
635
454 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,0382817309 USD
935 đ
27.315.599 USD
713.541.372 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
905.982 USD
4.50% 13%
636
455 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
6,99 USD
170.879 đ
26.946.437 USD
3.852.448 (77%)
Tổng: 5.000.000
4.111.987 USD
2.47% 6%
638
456 Biểu tượng logo của RMRK RMRK
09/2021 / Ethereum Blockchain
RMRK *
2,81 USD
68.702 đ
26.715.884 USD
9.500.000 (95%)
Tổng: 10.000.000
315.892 USD
-5.37% -9%
640
457 Biểu tượng logo của Opulous Opulous
06/2021 / Ethereum Blockchain
OPUL *
0,0967659852 USD
2.364 đ
26.655.716 USD
275.465.765 (55%)
Tổng: 500.000.000
831.043 USD
2.42% 0%
642
458 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
0,78 USD
19.090 đ
26.682.388 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
18.982.640 USD
2.56% 19%
642
459 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,19 USD
4.667 đ
26.645.892 USD
139.475.768 (46%)
Tổng: 300.000.000
4.596.711 USD
2.28% 6%
643
460 Biểu tượng logo của cheqd cheqd
10/2021 / Cosmos Blockchain
CHEQ *
0,0707008369 USD
1.727 đ
26.621.072 USD
376.531.217 (34%)
Tổng: 1.118.780.406
406.233 USD
-8.42% -6%
644
461 Biểu tượng logo của Optimus AI Optimus AI
03/2023 / Ethereum Blockchain
OPTI *
0,28 USD
6.830 đ
26.568.295 USD
95.034.939 (95%)
Tổng: 100.000.000
1.305.196 USD
48.93% 33%
645
462 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0048576345 USD
119 đ
26.476.694 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
91 USD
5.11% 17%
646
463 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0352795204 USD
862 đ
26.282.428 USD
744.976.909 (37%)
Tổng: 2.000.000.000
202.153 USD
4.47% 12%
648
464 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
PSG *
3,21 USD
78.350 đ
26.216.223 USD
8.174.341 (41%)
Tổng: 20.000.000
1.411.329 USD
-0.33% 3%
649
465 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
2,34 USD
57.286 đ
26.214.673 USD
11.179.450 (28%)
Tổng: 40.000.000
1.456.621 USD
0.93% 4%
650
466 Biểu tượng logo của EPIK Prime EPIK Prime
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPIK *
0,0262608253 USD
642 đ
26.150.227 USD
995.788.461 (50%)
Tổng: 2.000.000.000
550.467 USD
0.08% 6%
651
467 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,22 USD
5.449 đ
26.154.307 USD
117.260.798 (39%)
Tổng: 300.000.000
21.204.898 USD
1.42% 2%
652
468 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
25.972.742 USD
93.185.857.552.001.248 (93%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
643.275 USD
5.91% 10%
653
469 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
50,49 USD
1.233.419 đ
25.950.618 USD
513.997 (51%)
Tổng: 1.000.000
124.134 USD
0.74% 0%
654
470 Biểu tượng logo của Decimated Decimated
05/2019 / Solana Blockchain
DIO *
0,0639296239 USD
1.562 đ
25.877.645 USD
404.783.310 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
400.155 USD
6.35% -14%
655
471 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0258559546 USD
632 đ
25.855.955 USD
1.000.000.000
628.144 USD
-3.01% -14%
656
472 Biểu tượng logo của USDK USDK
07/2019 / Ethereum Blockchain
USDK *
0,90 USD
22.072 đ
25.839.475 USD
28.600.072
158 USD
-0.13% 0%
657
473 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0058281244 USD
142 đ
25.740.407 USD
4.416.584.973 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
6.096.767 USD
0.74% -2%
658
474 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOLX *
5,30 USD
129.536 đ
25.442.797 USD
4.798.407 (87%)
Tổng: 5.500.000
1.277.494 USD
8.69% 3%
659
475 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,82 USD
19.923 đ
25.329.143 USD
31.058.800 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.938.126 USD
0.68% 58%
662
476 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0025883529 USD
63 đ
25.321.023 USD
9.782.678.080
1.207.455 USD
11.40% 8%
663
477 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0110970076 USD
271 đ
18.642.812 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
2.515 USD
-6.56% -99%
664
478 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,23 USD
5.525 đ
25.262.561 USD
111.708.400 (11%)
Tổng: 992.361.091
5.277.377 USD
1.48% 4%
664
479 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
36,52 USD
892.098 đ
25.009.043 USD
684.869 (97%)
Tổng: 705.061
2.203.345 USD
4.51% 13%
665
480 Biểu tượng logo của CONUN CONUN
04/2019 / Ethereum Blockchain
CON *
0,0086226423 USD
211 đ
24.983.294 USD
2.897.405.859 (58%)
Tổng: 5.000.000.000
476.838 USD
1.27% 4%
666
481 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,0519892946 USD
1.270 đ
24.842.499 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
2.337 USD
1.54% 3%
667
482 Biểu tượng logo của Aleph.im Aleph.im
07/2020 / Ethereum Blockchain
ALEPH *
0,10 USD
2.453 đ
24.818.529 USD
247.220.482 (49%)
Tổng: 500.000.000
1.123.775 USD
-0.88% 22%
668
483 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0033186917 USD
81 đ
24.526.710 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
6.678.140 USD
-4.77% 14%
670
484 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALT *
0,20 USD
4.922 đ
24.177.978 USD
120.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.52% -0%
671
485 Biểu tượng logo của AdEx AdEx
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,17 USD
4.143 đ
24.176.807 USD
142.557.534 (95%)
Tổng: 150.000.000
5.561.799 USD
2.75% 5%
672
486 Biểu tượng logo của ParagonsDAO ParagonsDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
PDT *
0,15 USD
3.739 đ
24.088.257 USD
157.379.851 (97%)
Tổng: 162.500.000
32.578 USD
-0.06% -14%
673
487 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0341892102 USD
835 đ
24.059.882 USD
703.727.349 (23%)
Tổng: 3.012.009.888
1.699.797 USD
11.56% 65%
674
488 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,0201653769 USD
493 đ
24.010.807 USD
1.190.694.705 (40%)
Tổng: 3.000.000.000
2.085.847 USD
6.00% -18%
675
489 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,51 USD
12.456 đ
23.631.517 USD
46.350.161 (74%)
Tổng: 63.000.000
25.678.870 USD
19.20% 16%
677
490 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
1,32 USD
32.366 đ
23.432.876 USD
17.687.361 (18%)
Tổng: 100.000.000
1.344.292 USD
-5.71% -11%
678
491 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,44 USD
10.831 đ
23.311.396 USD
52.582.215 (53%)
Tổng: 99.741.145
17.032.506 USD
68.98% 87%
679
492 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,0232807173 USD
569 đ
23.263.758 USD
999.271.532 (98%)
Tổng: 1.020.000.000
15.659.393 USD
1.58% 36%
680
493 Biểu tượng logo của XSGD XSGD
02/2021 / Ethereum Blockchain
XSGD *
0,75 USD
18.249 đ
23.229.920 USD
31.098.661 (37%)
Tổng: 83.617.320
670.538 USD
0.62% -0%
681
494 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0459514538 USD
1.123 đ
22.975.727 USD
500.000.000
105.907 USD
22.12% 25%
683
495 Biểu tượng logo của Castello Coin Castello Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CAST *
0,12 USD
2.830 đ
22.629.360 USD
195.328.507 (44%)
Tổng: 440.000.000
117.931 USD
1.65% 11%
684
496 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
1,81 USD
44.175 đ
22.014.884 USD
12.174.716
595.639 USD
-0.03% 1%
686
497 Biểu tượng logo của Carbon browser Carbon browser
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CSIX *
0,0783988841 USD
1.915 đ
21.972.190 USD
280.261.517 (28%)
Tổng: 999.599.995
6.385.983 USD
-5.09% -7%
687
498 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000519 USD
0,0013 đ
21.852.163 USD
420.690.000.000.000
8.431.955 USD
3.62% 16%
689
499 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,12 USD
2.888 đ
21.897.018 USD
185.256.872 (37%)
Tổng: 500.000.000
3.639.527 USD
-2.40% 51%
690
500 Biểu tượng logo của MASQ MASQ
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASQ *
0,64 USD
15.525 đ
21.847.895 USD
34.379.475 (92%)
Tổng: 37.500.000
320.688 USD
-9.16% 16%
690
501 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,16 USD
3.948 đ
21.785.103 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
1.104.876 USD
1.12% 4%
692
502 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTS *
0,0015469027 USD
38 đ
21.849.968 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
17.763 USD
-4.18% -0%
693
503 Biểu tượng logo của Hydranet Hydranet
04/2022 / Arbitrum Blockchain
HDN *
0,14 USD
3.345 đ
21.702.898 USD
158.528.886 (53%)
Tổng: 300.000.000
708.611 USD
20.39% 8%
694
504 Biểu tượng logo của Alpine F1 Team Fan Token Alpine F1 Team Fan Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPINE *
1,90 USD
46.538 đ
21.640.216 USD
11.360.000 (28%)
Tổng: 40.000.000
6.646.184 USD
1.35% 3%
695
505 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Klaytn Blockchain
JEWEL *
0,30 USD
7.326 đ
21.606.740 USD
72.049.372 (59%)
Tổng: 122.122.873
627.422 USD
27.38% 133%
696
506 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,12 USD
2.966 đ
21.181.201 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
4.481.233 USD
-5.68% 23%
698
507 Biểu tượng logo của Coinweb Coinweb
12/2021 / Ethereum Blockchain
CWEB *
0,0124665926 USD
305 đ
21.130.269 USD
1.694.951.452 (22%)
Tổng: 7.671.841.068
369.966 USD
3.28% -9%
699
508 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020 / Chiliz Blockchain
OG *
4,74 USD
115.704 đ
21.103.206 USD
4.455.763 (89%)
Tổng: 5.000.000
9.560.708 USD
1.88% 4%
700
509 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,35 USD
8.514 đ
21.068.431 USD
60.452.000 (45%)
Tổng: 133.154.175
2.948.968 USD
1.33% 7%
701
510 Biểu tượng logo của UNS TOKEN UNS TOKEN
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNS *
0,20 USD
4.875 đ
21.075.044 USD
105.604.200 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
85.664 USD
0.21% -1%
701
511 Biểu tượng logo của Genopets Genopets
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GENE *
0,63 USD
15.412 đ
20.983.822 USD
33.261.673 (33%)
Tổng: 100.000.000
319.509 USD
-5.31% 21%
703
512 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,15 USD
3.702 đ
20.924.281 USD
138.063.734 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
286.625 USD
-4.29% 9%
704
513 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
10SET *
0,48 USD
11.656 đ
20.815.919 USD
43.626.800 (21%)
Tổng: 210.000.000
444.476 USD
-1.34% -6%
705
514 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
TROY *
0,0024133272 USD
59 đ
20.814.947 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
1.535.973 USD
-0.16% 1%
706
515 Biểu tượng logo của Propchain Propchain
05/2023 / Ethereum Blockchain
PROPC *
2,32 USD
56.638 đ
20.731.524 USD
8.942.299 (9%)
Tổng: 100.000.000
645.449 USD
-5.09% -5%
707
516 Biểu tượng logo của Defigram Defigram
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFG *
2,07 USD
50.469 đ
20.658.608 USD
10.000.000 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
3.787 USD
-0.17% -2%
708
517 Biểu tượng logo của UX Chain UX Chain
12/2021 / Cosmos Blockchain
UX *
0,0051364729 USD
125 đ
20.464.555 USD
3.984.164.930 (32%)
Tổng: 12.303.154.593
452.419 USD
14.80% 56%
711
518 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0493423409 USD
1.205 đ
20.443.813 USD
414.325.963 (13%)
Tổng: 3.180.000.000
2.153.142 USD
6.72% -25%
712
519 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,28 USD
6.744 đ
20.393.287 USD
73.874.861 (15%)
Tổng: 500.000.000
14.497.451 USD
5.40% 4%
713
520 Biểu tượng logo của ROA CORE ROA CORE
03/2023 / Solana Blockchain
ROA *
0,14 USD
3.320 đ
20.386.427 USD
150.026.733 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
59.529.876 USD
5.64% -39%
714
521 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,10 USD
2.524 đ
20.240.546 USD
195.899.230 (85%)
Tổng: 230.000.000
6.935.398 USD
21.20% 32%
715
522 Biểu tượng logo của Hacken Token Hacken Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
HAI *
0,0310922265 USD
760 đ
20.084.700 USD
645.971.759 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
854.558 USD
1.00% 16%
716
523 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
45,71 USD
1.116.701 đ
19.952.649 USD
436.503 (91%)
Tổng: 480.000
1.059.770 USD
9.56% 22%
717
524 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
06/2021 / Ethereum Blockchain
BZZ *
0,38 USD
9.382 đ
19.723.676 USD
51.361.650 (82%)
Tổng: 62.817.150
1.501.088 USD
3.77% 1%
718
525 Biểu tượng logo của ONBUFF ONBUFF
08/2020 / Ethereum Blockchain
ONIT *
0,0255990865 USD
625 đ
19.713.228 USD
770.075.466 (97%)
Tổng: 789.885.600
319.823 USD
-1.72% 3%
719
526 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0194864549 USD
476 đ
19.486.455 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
157.615 USD
1.29% -11%
720
527 Biểu tượng logo của Captain Tsubasa Captain Tsubasa
09/2023 / Polygon Blockchain
TSUGT *
0,11 USD
2.657 đ
19.454.608 USD
178.880.147 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
556.474 USD
17.82% -32%
721
528 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0117061214 USD
286 đ
19.418.609 USD
1.658.842.287 (10%)
Tổng: 16.800.000.000
1.968.798 USD
1.49% 12%
722
529 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0107603714 USD
263 đ
19.205.525 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
254.456 USD
3.60% 9%
725
530 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0249393207 USD
609 đ
19.203.561 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
2.995.350 USD
4.03% 6%
725
531 Biểu tượng logo của Stader Stader
10/2021 / Ethereum Blockchain
SD *
0,68 USD
16.619 đ
19.194.897 USD
28.217.104 (19%)
Tổng: 150.000.000
1.342.855 USD
6.01% 3%
726
532 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,0245233037 USD
599 đ
19.185.722 USD
782.346.564 (88%)
Tổng: 888.888.888
2.629.273 USD
1.27% 5%
727
533 Biểu tượng logo của Bad Idea AI Bad Idea AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
BAD *
0,0000000361 USD
0,0009 đ
19.164.133 USD
530.334.921.255.710 (64%)
Tổng: 831.041.059.897.327
979.299 USD
6.73% 17%
728
534 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0280976267 USD
686 đ
19.106.386 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
153.123 USD
10.48% 93%
729
535 Biểu tượng logo của RFOX RFOX
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0145340471 USD
355 đ
19.068.681 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
532.893 USD
7.81% 12%
730
536 Biểu tượng logo của Metacade Metacade
04/2023 / Ethereum Blockchain
MCADE *
0,0143139833 USD
350 đ
19.048.387 USD
1.330.753.754 (67%)
Tổng: 2.000.000.000
118.903 USD
5.43% -18%
731
537 Biểu tượng logo của Ferrum Network Ferrum Network
08/2019 / Ethereum Blockchain
FRM *
0,0743569914 USD
1.817 đ
18.971.412 USD
255.139.588 (43%)
Tổng: 597.112.852
487.598 USD
-4.80% 2%
732
538 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
0,11 USD
2.601 đ
18.867.204 USD
177.227.897 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
673.869 USD
-11.43% -33%
733
539 Biểu tượng logo của GYEN GYEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
GYEN *
0,006831271 USD
167 đ
18.676.435 USD
2.733.961.999 (51%)
Tổng: 5.396.921.683
19.993 USD
-0.16% 1%
734
540 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,049448091 USD
1.208 đ
18.649.553 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
1.508.841 USD
0.46% 54%
735
541 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAP *
0,0084231995 USD
206 đ
18.574.702 USD
2.205.183.690 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
802.660 USD
5.59% 7%
738
542 Biểu tượng logo của SpaceN SpaceN
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SN *
0,46 USD
11.335 đ
18.563.462 USD
40.010.000 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
16.041 USD
-2.19% 5%
739
543 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,0246324692 USD
602 đ
18.366.325 USD
745.614.447 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
167.435 USD
1.40% 18%
740
544 Biểu tượng logo của Angola Angola
10/2022 / Ethereum Blockchain
AGLA *
0,0383974987 USD
938 đ
18.256.091 USD
475.450.000 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
14.799 USD
1.92% 5%
742
545 Biểu tượng logo của pNetwork pNetwork
07/2020 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,24 USD
5.969 đ
18.180.858 USD
74.408.229 (77%)
Tổng: 96.775.229
1.074.787 USD
0.58% 3%
743
546 Biểu tượng logo của Shido (New) Shido (New)
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0019925902 USD
49 đ
18.103.639 USD
9.085.479.933 (70%)
Tổng: 13.000.000.000
1.074.843 USD
7.36% 29%
745
547 Biểu tượng logo của Carrieverse Carrieverse
01/2023 / Polygon Blockchain
CVTX *
0,0819617482 USD
2.002 đ
17.988.305 USD
219.471.949 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
351.624 USD
0.73% 3%
746
548 Biểu tượng logo của Numbers Protocol Numbers Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
NUM *
0,0356029182 USD
870 đ
17.760.669 USD
498.854.292 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
824.558 USD
2.35% 7%
748
549 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0009289972 USD
22,6954 đ
17.649.870 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
1.782.863 USD
19.76% 51%
750
550 Biểu tượng logo của Yield App Yield App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,0686282363 USD
1.677 đ
17.633.698 USD
256.945.231 (86%)
Tổng: 300.000.000
242.806 USD
4.76% 3%
751
551 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0088577538 USD
216 đ
17.532.084 USD
1.979.292.275 (25%)
Tổng: 8.000.000.000
78.588 USD
6.90% 25%
752
552 Biểu tượng logo của ZKSpace ZKSpace
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
0,0884043502 USD
2.160 đ
17.454.555 USD
197.440.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
2.236.328 USD
16.26% 34%
754
553 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000463 USD
0,0011 đ
17.256.866 USD
372.815.334.041.001 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
90.019 USD
-0.81% 1%
756
554 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
3,64 USD
88.961 đ
17.114.887 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
34.904 USD
0.53% 3%
757
555 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,0072099982 USD
176 đ
16.869.187 USD
2.339.693.654 (51%)
Tổng: 4.600.000.000
21.938.446 USD
-1.70% -1%
760
556 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
0,45 USD
10.953 đ
16.765.981 USD
37.396.317 (37%)
Tổng: 100.000.000
158.567 USD
3.79% 59%
762
557 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
27,48 USD
671.303 đ
16.670.521 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
141.723 USD
11.03% 20%
764
558 Biểu tượng logo của Minswap Minswap
10/2021 / Cardano Blockchain
MIN *
0,0236779797 USD
578 đ
16.657.361 USD
703.495.857 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
90.744 USD
4.87% 8%
765
559 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,038354753 USD
937 đ
16.570.493 USD
432.032.332 (43%)
Tổng: 999.934.977
933.294 USD
1.26% 6%
766
560 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0061717725 USD
151 đ
16.306.640 USD
2.642.132.371 (50%)
Tổng: 5.329.931.600
2.408.294 USD
1.80% 6%
769
561 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,0425755802 USD
1.040 đ
16.183.211 USD
380.105.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
20.347 USD
-0.77% -10%
771
562 Biểu tượng logo của Fuse Fuse
02/2021 / Ethereum Blockchain
FUSE *
0,0735503268 USD
1.797 đ
16.172.405 USD
219.882.167 (70%)
Tổng: 314.655.931
899.051 USD
-2.02% 29%
772
563 Biểu tượng logo của S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
1,88 USD
45.924 đ
16.166.334 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
3.093.650 USD
0.58% 2%
773
564 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0202418813 USD
495 đ
16.092.296 USD
795.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.166.868 USD
0.23% 3%
774
565 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0000398566 USD
0,9737 đ
16.033.361 USD
402.276.464.812
57.114 USD
12.44% 15%
776
566 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0094522805 USD
231 đ
15.990.007 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
5.322.609 USD
30.21% 84%
777
567 Biểu tượng logo của Netvrk Netvrk
05/2021 / Ethereum Blockchain
NTVRK *
0,32 USD
7.717 đ
15.970.415 USD
50.557.986 (51%)
Tổng: 100.000.000
247.920 USD
3.99% -3%
778
568 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
22,28 USD
544.246 đ
15.819.725 USD
710.113
535.768 USD
2.11% 5%
779
569 Biểu tượng logo của SOLVE SOLVE
02/2019 / Ethereum Blockchain
SOLVE *
0,0234889799 USD
574 đ
15.623.108 USD
665.125.013 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
588.532 USD
3.56% -5%
781
570 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0028963976 USD
71 đ
15.416.793 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
46.003 USD
-1.81% -12%
782
571 Biểu tượng logo của Unibright Unibright
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBT *
0,10 USD
2.531 đ
15.542.375 USD
149.999.999 (100%)
Tổng: 150.000.000
28.218 USD
9.40% 30%
782
572 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0030247707 USD
74 đ
15.413.153 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
840.720 USD
0.56% 6%
784
573 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSCPAD *
0,19 USD
4.753 đ
15.412.462 USD
79.211.621 (45%)
Tổng: 175.600.000
338.765 USD
0.79% 3%
785
574 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
0,76 USD
18.567 đ
15.315.734 USD
20.152.153 (20%)
Tổng: 100.000.000
436.097 USD
8.57% 13%
785
575 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,12 USD
3.006 đ
15.311.207 USD
124.423.461 (62%)
Tổng: 200.000.000
841.229 USD
1.93% -9%
786
576 Biểu tượng logo của Dimitra Dimitra
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMTR *
0,034854887 USD
852 đ
15.224.172 USD
436.787.289 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
808.285 USD
17.33% 19%
787
577 Biểu tượng logo của r/CryptoCurrency Moons r/CryptoCurrency Moons
10/2020 / Arbitrum Nova Blockchain
MOON *
0,14 USD
3.475 đ
15.189.043 USD
106.776.318 (99%)
Tổng: 107.887.754
632.926 USD
-7.50% -7%
789
578 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
2,54 USD
61.998 đ
15.173.817 USD
5.979.148 (30%)
Tổng: 20.000.000
3.085.169 USD
0.45% 4%
790
579 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPX *
0,0002144815 USD
5,2398 đ
15.023.943 USD
70.047.737.608 (53%)
Tổng: 132.000.000.000
2.114.287 USD
4.01% 1%
791
580 Biểu tượng logo của Hillstone Finance Hillstone Finance
01/2022 / Ethereum Blockchain
HSF *
0,50 USD
12.179 đ
14.961.542 USD
30.011.471 (30%)
Tổng: 100.000.000
176.917 USD
0.04% -8%
792
581 Biểu tượng logo của Viberate Viberate
10/2017 / Ethereum Blockchain
VIB *
0,0745921292 USD
1.822 đ
14.918.053 USD
199.995.000 (100%)
Tổng: 200.000.000
3.025.667 USD
1.52% 7%
793
582 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,0196264389 USD
479 đ
14.810.635 USD
754.626.703 (99%)
Tổng: 764.626.704
358.708 USD
3.49% -8%
796
583 Biểu tượng logo của Veloce Veloce
09/2023 / Polygon Blockchain
VEXT *
0,39 USD
9.588 đ
14.724.456 USD
37.519.305 (13%)
Tổng: 300.000.000
3.640.280 USD
6.86% -1%
798
584 Biểu tượng logo của Origin Dollar Origin Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
OUSD *
1,00 USD
24.374 đ
14.713.507 USD
14.747.415
9.535.998 USD
0.14% -0%
799
585 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000649964 USD
1,5879 đ
14.670.685 USD
225.715.436.474 (35%)
Tổng: 645.700.000.000
2.626.149 USD
0.79% -0%
800
586 Biểu tượng logo của Red Kite Red Kite
03/2021 / Ethereum Blockchain
PKF *
0,13 USD
3.100 đ
14.552.666 USD
114.692.138 (57%)
Tổng: 200.000.000
204.326 USD
1.02% 16%
801
587 Biểu tượng logo của LitLab Games LitLab Games
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LITT *
0,049816746 USD
1.217 đ
14.537.775 USD
291.825.068 (10%)
Tổng: 3.000.000.000
1.161.433 USD
11.96% 67%
802
588 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000002638 USD
0,0064 đ
14.450.056 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
7.124.298 USD
-5.22% -6%
803
589 Biểu tượng logo của PlayZap PlayZap
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PZP *
0,47 USD
11.383 đ
14.382.053 USD
30.867.659 (21%)
Tổng: 150.000.000
556.818 USD
12.04% -7%
804
590 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,0198293717 USD
484 đ
14.350.547 USD
723.701.572 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
502 USD
0.11% 1%
805
591 Biểu tượng logo của Solanium Solanium
05/2021 / Solana Blockchain
SLIM *
0,14 USD
3.502 đ
14.335.648 USD
100.000.000
848.052 USD
1.12% 4%
806
592 Biểu tượng logo của Celo Euro Celo Euro
04/2021 / Celo Blockchain
CEUR *
1,08 USD
26.323 đ
14.265.347 USD
13.239.508
59.784 USD
-0.87% -2%
807
593 Biểu tượng logo của FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORTO *
1,81 USD
44.325 đ
14.152.183 USD
7.800.000 (20%)
Tổng: 40.000.000
2.784.996 USD
-0.11% 1%
808
594 Biểu tượng logo của Pip Pip
01/2022 / Solana Blockchain
PIP *
0,0979606089 USD
2.393 đ
14.118.098 USD
144.120.150 (14%)
Tổng: 999.972.455
132.080 USD
6.55% 1%
809
595 Biểu tượng logo của HOPR HOPR
08/2020 / Ethereum Blockchain
HOPR *
0,0412828113 USD
1.009 đ
14.084.614 USD
341.173.813 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
347.896 USD
0.40% 0%
810
596 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
46.623 USD
1.138.998.988 đ
14.080.135 USD
302 (96%)
Tổng: 315
3.378 USD
4.33% 21%
811
597 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
2,81 USD
68.590 đ
14.065.337 USD
5.009.700
34.654.379 USD
159.58% 160%
812
598 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,009083558 USD
222 đ
14.047.333 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
2.026.488 USD
-4.26% 8%
813
599 Biểu tượng logo của LimeWire LimeWire
04/2023 / Ethereum Blockchain
LMWR *
0,28 USD
6.811 đ
13.941.244 USD
50.002.566 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
979.997 USD
8.87% 1%
814
600 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,015050703 USD
368 đ
13.899.686 USD
923.524.013 (99%)
Tổng: 933.524.013
403.685 USD
3.64% 1%
815
601 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
1,97 USD
48.157 đ
13.873.993 USD
7.038.193 (70%)
Tổng: 10.000.000
845.006 USD
0.73% 22%
816
602 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000231 USD
0,0006 đ
13.872.527 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.725 USD
4.15% 2%
817
603 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
3,01 USD
73.610 đ
13.709.558 USD
4.550.000 (15%)
Tổng: 30.000.000
7.269.404 USD
0.31% 4%
818
604 Biểu tượng logo của OAX OAX
07/2017 / Ethereum Blockchain
OAX *
0,18 USD
4.315 đ
13.605.632 USD
77.028.691 (77%)
Tổng: 100.000.000
2.269.080 USD
0.29% 2%
819
605 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,026056894 USD
637 đ
13.577.422 USD
521.068.339 (17%)
Tổng: 3.000.000.000
4.608.091 USD
-6.63% -4%
820
606 Biểu tượng logo của rhino.fi rhino.fi
07/2021 / Ethereum Blockchain
DVF *
0,56 USD
13.698 đ
13.539.803 USD
24.147.148 (24%)
Tổng: 100.000.000
7.622 USD
-0.23% 1%
821
607 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0006489701 USD
15,8543 đ
13.499.462 USD
20.801.360.198 (42%)
Tổng: 49.500.000.000
436.329 USD
1.93% -2%
822
608 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
43.576 USD
1.064.566.531 đ
13.268.915 USD
304 (2%)
Tổng: 13.698
11.104 USD
4.80% 17%
825
609 Biểu tượng logo của Izumi Finance Izumi Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
IZI *
0,0167786658 USD
410 đ
13.211.521 USD
787.400.000 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
438.078 USD
0.34% 13%
826
610 Biểu tượng logo của Tamadoge Tamadoge
09/2022 / Ethereum Blockchain
TAMA *
0,0093120392 USD
227 đ
12.974.960 USD
1.393.353.219 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
1.281.253 USD
7.84% 15%
828
611 Biểu tượng logo của NvirWorld NvirWorld
12/2021 / Ethereum Blockchain
NVIR *
0,0123246258 USD
301 đ
12.971.816 USD
1.052.511.922 (10%)
Tổng: 10.698.691.797
1.632.095 USD
-4.71% -7%
829
612 Biểu tượng logo của Blocksquare Token Blocksquare Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BST *
0,40 USD
9.764 đ
12.907.529 USD
32.296.115 (32%)
Tổng: 100.000.000
278.090 USD
7.08% 5%
830
613 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,26 USD
6.405 đ
12.778.399 USD
48.737.500 (49%)
Tổng: 100.000.000
1.185.358 USD
1.16% 2%
831
614 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
0,13 USD
3.111 đ
12.733.637 USD
99.995.164 (100%)
Tổng: 100.000.000
878.355 USD
2.24% 3%
835
615 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRU *
0,90 USD
21.993 đ
12.728.164 USD
14.138.569 (47%)
Tổng: 30.226.014
2.662.135 USD
0.61% 44%
835
616 Biểu tượng logo của Orbcity Orbcity
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORB *
0,0797205381 USD
1.948 đ
12.714.123 USD
159.483.653 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
2.103.266 USD
-5.86% -15%
836
617 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,27 USD
6.677 đ
12.712.069 USD
46.509.504 (47%)
Tổng: 100.000.000
343.641 USD
-15.89% -6%
837
618 Biểu tượng logo của UNCX Network UNCX Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
269,58 USD
6.585.849 đ
12.528.426 USD
46.474 (93%)
Tổng: 50.000
97.372 USD
1.02% 6%
838
619 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCLP *
0,19 USD
4.737 đ
12.523.773 USD
64.582.951 (65%)
Tổng: 100.000.000
1.587.638 USD
-2.30% 12%
839
620 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
12.509.588 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
14.266.880 USD
-0.44% 5%
840
621 Biểu tượng logo của AIPAD AIPAD
03/2023 / Ethereum Blockchain
AIPAD *
0,14 USD
3.476 đ
12.310.247 USD
86.510.144 (43%)
Tổng: 200.000.000
1.527.732 USD
-6.25% 11%
842
622 Biểu tượng logo của STFX STFX
01/2023 / Ethereum Blockchain
STFX *
0,0706451847 USD
1.726 đ
12.270.388 USD
173.690.368 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
52.066 USD
-3.55% -9%
843
623 Biểu tượng logo của Step Finance Step Finance
04/2021 / Solana Blockchain
STEP *
0,0511829502 USD
1.250 đ
12.237.522 USD
239.093.720 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
437.762 USD
-4.38% 37%
844
624 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,15 USD
3.580 đ
12.171.640 USD
83.070.175 (14%)
Tổng: 594.717.455
1.239.543 USD
67.68% 218%
845
625 Biểu tượng logo của Throne Throne
07/2021 / Ethereum Blockchain
THN *
0,0310487743 USD
759 đ
12.132.380 USD
390.752.313 (20%)
Tổng: 1.974.198.687
2.726.506 USD
1.27% -6%
846
626 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,0053548883 USD
131 đ
12.070.835 USD
2.254.171.222 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
364.172 USD
-1.90% 45%
847
627 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
0,11 USD
2.567 đ
12.018.126 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
440.442 USD
-3.23% -2%
849
628 Biểu tượng logo của Presearch Presearch
12/2017 / Ethereum Blockchain
PRE *
0,0302336677 USD
739 đ
11.990.021 USD
396.578.435 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
94.350 USD
-9.87% 7%
850
629 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0001728763 USD
4,2234 đ
11.859.313 USD
68.599.985.000 (69%)
Tổng: 100.000.000.000
182.813 USD
4.52% 32%
852
630 Biểu tượng logo của XDEFI Wallet XDEFI Wallet
11/2021 / Ethereum Blockchain
XDEFI *
0,13 USD
3.289 đ
11.805.580 USD
87.702.396 (37%)
Tổng: 240.000.000
205.127 USD
3.34% -10%
853
631 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,94 USD
22.919 đ
11.726.848 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
22.021 USD
0.77% 7%
855
632 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0001846121 USD
4,5101 đ
11.755.122 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
7.902.252 USD
4.42% 47%
855
633 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021 / Chiliz Blockchain
ACM *
1,94 USD
47.354 đ
11.684.265 USD
6.027.868 (30%)
Tổng: 20.000.000
2.201.447 USD
-0.18% 3%
857
634 Biểu tượng logo của Kryll Kryll
07/2018 / Ethereum Blockchain
KRL *
0,30 USD
7.410 đ
11.661.065 USD
38.446.598 (78%)
Tổng: 49.417.348
301.181 USD
-0.57% 10%
858
635 Biểu tượng logo của Dust Protocol Dust Protocol
03/2022 / Ethereum Blockchain
DUST *
0,61 USD
14.866 đ
11.649.063 USD
19.143.962 (57%)
Tổng: 33.300.000
261.074 USD
0.79% -20%
859
636 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,0000000129 USD
0,0003 đ
11.586.202 USD
899.796.488.562.930 (100%)
Tổng: 900.000.000.000.000
787.522 USD
1.95% -12%
860
637 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,0102404499 USD
250 đ
11.557.705 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
1.978 USD
-45.01% -21%
861
638 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
6,20 USD
151.389 đ
11.476.574 USD
1.852.000 (9%)
Tổng: 20.000.000
210.926 USD
-2.28% -11%
862
639 Biểu tượng logo của Swash Swash
09/2021 / Ethereum Blockchain
SWASH *
0,0127021285 USD
310 đ
11.313.219 USD
890.655.346 (89%)
Tổng: 995.831.685
462.012 USD
2.39% -2%
864
640 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0022060102 USD
54 đ
11.299.606 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
20911.94% 12.200%
865
641 Biểu tượng logo của Indigo Protocol Indigo Protocol
11/2022 / Cardano Blockchain
INDY *
2,19 USD
53.463 đ
11.259.085 USD
5.144.893 (15%)
Tổng: 35.000.000
143.146 USD
0.43% 2%
867
642 Biểu tượng logo của Inter Milan Fan Token Inter Milan Fan Token
09/2021 / Chiliz Blockchain
INTER *
2,34 USD
57.201 đ
11.250.922 USD
4.805.156 (24%)
Tổng: 20.000.000
1.556.701 USD
4.93% 14%
868
643 Biểu tượng logo của Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token
10/2023 / Chiliz Blockchain
SPURS *
3,59 USD
87.771 đ
11.256.611 USD
3.133.157 (8%)
Tổng: 40.000.000
1.249.283 USD
2.17% 2%
868
644 Biểu tượng logo của Cult DAO Cult DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
CULT *
0,0000025844 USD
0,0631 đ
11.161.232 USD
4.318.690.730.920 (65%)
Tổng: 6.666.666.666.666
487.988 USD
3.79% 9%
869
645 Biểu tượng logo của Bepro Bepro
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0011123207 USD
27 đ
11.123.207 USD
10.000.000.000
348.073 USD
8.28% 35%
871
646 Biểu tượng logo của NEST Protocol NEST Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
NEST *
0,0038063564 USD
93 đ
11.083.135 USD
2.911.743.948 (29%)
Tổng: 9.978.035.000
62.693.603 USD
-0.79% 2%
872
647 Biểu tượng logo của Real Smurf Cat (ETH) Real Smurf Cat (ETH)
09/2023 / Ethereum Blockchain
ШАЙЛУШАЙ *
0,0001182423 USD
2,8887 đ
11.031.043 USD
93.291.809.581 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
2.155.865 USD
-20.06% 25%
873
648 Biểu tượng logo của blockbank blockbank
05/2021 / Ethereum Blockchain
BBANK *
0,0520192645 USD
1.271 đ
11.005.299 USD
211.561.980 (53%)
Tổng: 400.000.000
723.014 USD
-3.54% 53%
874
649 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0008805596 USD
21,5121 đ
8.805.596 USD
10.000.000.000
345.228 USD
-2.76% 7%
876
650 Biểu tượng logo của Zigcoin Zigcoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,0259844507 USD
635 đ
10.953.335 USD
421.534.212 (21%)
Tổng: 2.000.000.000
9.470.877 USD
-9.07% -17%
876
651 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOGA *
0,0317821829 USD
776 đ
10.950.278 USD
344.541.404 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
334.223 USD
8.49% 4%
877
652 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
0,11 USD
2.701 đ
10.898.216 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
663.074 USD
-5.62% 14%
879
653 Biểu tượng logo của Rupiah Token Rupiah Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
IDRT *
0,0000644959 USD
1,5756 đ
10.838.533 USD
168.049.927.413
224.595 USD
-0.06% 0%
880
654 Biểu tượng logo của XELS XELS
01/2022 / Ethereum Blockchain
XELS *
0,57 USD
13.986 đ
10.822.259 USD
18.903.968 (90%)
Tổng: 21.000.000
188.745 USD
8.50% 10%
881
655 Biểu tượng logo của ISKRA Token ISKRA Token
09/2022 / Ethereum Blockchain
ISK *
0,17 USD
4.074 đ
10.801.076 USD
64.762.204 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
242.518 USD
-3.56% -11%
882
656 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
0,35 USD
8.599 đ
10.732.508 USD
30.490.413 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.766.656 USD
-0.54% 7%
883
657 Biểu tượng logo của Xend Finance Xend Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
XEND *
0,0829528156 USD
2.027 đ
10.698.957 USD
128.976.418 (64%)
Tổng: 200.000.000
366.392 USD
-4.60% 0%
884
658 Biểu tượng logo của Hourglass Hourglass
09/2022 / Ethereum Blockchain
WAIT *
0,11 USD
2.662 đ
10.673.292 USD
97.959.725 (98%)
Tổng: 100.000.000
269.201 USD
-8.10% -19%
885
659 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
0,0475463383 USD
1.162 đ
10.583.523 USD
222.593.861
862 USD
1.21% 2%
886
660 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020 / Chiliz Blockchain
ATM *
2,73 USD
66.693 đ
10.561.360 USD
3.868.708 (39%)
Tổng: 10.000.000
1.536.422 USD
-1.07% -0%
888
661 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0011721493 USD
29 đ
10.549.344 USD
9.000.000.000 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
98.813 USD
17.81% 6%
888
662 Biểu tượng logo của Buying.com Buying.com
09/2021 / Ethereum Blockchain
BUY *
0,031204041 USD
762 đ
10.353.174 USD
331.789.518 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
466.430 USD
12.03% 18%
890
663 Biểu tượng logo của HAVAH HAVAH
02/2023 / Ethereum Blockchain
HVH *
0,0227146393 USD
555 đ
10.356.420 USD
455.935.917 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
1.153.424 USD
3.86% 6%
891
664 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,0683919738 USD
1.671 đ
10.286.210 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
119.943 USD
11.85% 16%
892
665 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0051845419 USD
127 đ
10.277.218 USD
1.982.280.859 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
41.531 USD
-2.59% -2%
893
666 Biểu tượng logo của Lossless Lossless
05/2021 / Ethereum Blockchain
LSS *
0,18 USD
4.511 đ
10.260.568 USD
55.572.672 (56%)
Tổng: 100.000.000
753.314 USD
1.43% 18%
894
667 Biểu tượng logo của Cosplay Token Cosplay Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0259082751 USD
633 đ
10.217.166 USD
394.359.177 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
285.802 USD
1.75% -1%
895
668 Biểu tượng logo của GALAXIA GALAXIA
07/2022 / Klaytn Blockchain
GXA *
0,0046828837 USD
114 đ
10.129.266 USD
2.163.040.242 (24%)
Tổng: 9.000.000.000
2.560.801 USD
-2.62% 19%
896
669 Biểu tượng logo của UFC Fan Token UFC Fan Token
09/2021 / Chiliz Blockchain
UFC *
0,94 USD
22.903 đ
10.086.989 USD
10.759.399 (54%)
Tổng: 20.000.000
23.289 USD
4.35% 8%
897
670 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0021939547 USD
54 đ
10.001.332 USD
4.558.586.607 (43%)
Tổng: 10.500.000.000
2.639.183 USD
-0.36% 2%
898
671 Biểu tượng logo của Venus LINK Venus LINK
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vLINK *
0,32 USD
7.812 đ
9.883.655 USD
30.907.312
7.293.969 USD
-0.22% 8%
899
672 Biểu tượng logo của Push Protocol Push Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
0,24 USD
5.812 đ
9.864.083 USD
41.463.198 (41%)
Tổng: 100.000.000
429.330 USD
3.59% 6%
900
673 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,86 USD
21.114 đ
9.842.464 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
36.711 USD
2.52% 3%
902
674 Biểu tượng logo của Gari Network Gari Network
10/2021 / Solana Blockchain
GARI *
0,0359530752 USD
878 đ
9.829.486 USD
273.397.650 (27%)
Tổng: 997.400.773
1.578.525 USD
7.22% 9%
903
675 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,00426595 USD
104 đ
9.755.338 USD
2.286.791.464 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
235.027 USD
1.53% 5%
904
676 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
1,86 USD
45.401 đ
9.765.083 USD
5.254.555 (53%)
Tổng: 10.000.000
534.327 USD
0.53% -17%
904
677 Biểu tượng logo của SquidGrow SquidGrow
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUIDGROW *
0,0000000083 USD
0,0002 đ
9.744.202 USD
1.174.940.845.113.550 (59%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
772.431 USD
0.20% -9%
906
678 Biểu tượng logo của Arianee Arianee
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
0,35 USD
8.652 đ
9.724.026 USD
27.456.005 (14%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
-1.65% -0%
907
679 Biểu tượng logo của Algebra Algebra
10/2021 / Polygon Blockchain
ALGB *
0,0273554606 USD
668 đ
9.712.214 USD
355.037.472 (47%)
Tổng: 750.000.000
457.089 USD
3.11% -1%
908
680 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0061250704 USD
150 đ
9.711.554 USD
1.585.541.574 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
991.100 USD
4.41% 38%
909
681 Biểu tượng logo của BitKan BitKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
KAN *
0,0010141145 USD
25 đ
9.701.696 USD
9.566.667.077 (96%)