1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 8539 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3673) - Tron10 (11) - Base (103) - BNB Smart Chain (BEP20) (2491) - Solana (666) - Cronos (35) - Avalanche C-Chain (123) - Polygon (317) - XDC Network (11) - Tron20 (55) - Klaytn (60) - Arbitrum (162) - Chiliz (49) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (66) - Tron (66) - Osmosis (41) - Waves (8) - Stellar (11) - TON (36) - BNB (2512) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Harmony (13) - Ordinals - BRC20 (44) - Cardano (41) - Celo (13) - Injective (10) - Zilliqa (7) - Near (12) - HECO (19) - Blast (17) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (33) - Theta Network (6) - Moonbeam (10) - Optimism (19) - Avalanche (126) - ICP (13) - Dogechain(EVM) (7) - Hedera Hashgraph (12) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - Elrond (27) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Aptos (23) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (22) - Core (18) - zkSync (33) - Mantle (7) - Beam (11) -

16/04/2024 00:58

Danh sách 8539 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.196 đ
107.797.193.918 USD
107.728.051.607 (97%)
Tổng: 110.941.048.614
89.715.168.071 USD
-0.00% 0%
3
2 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.180 đ
32.284.887.160 USD
32.284.677.074
10.276.185.787 USD
-0.03% -0%
6
3 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000219961 USD
0,5539 đ
12.962.071.166 USD
589.289.410.812.691 (100%)
Tổng: 589.534.086.491.240
1.069.403.660 USD
0.24% -23%
12
4 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
13,94 USD
350.884 đ
8.181.242.839 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
619.533.202 USD
1.83% -24%
16
5 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,69 USD
319.541 đ
5.871.622.151 USD
462.686.302 (89%)
Tổng: 517.708.259
201.373.951 USD
2.04% -29%
19
6 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,92 USD
149.174 đ
5.489.606.212 USD
926.627.008 (94%)
Tổng: 985.239.504
1.557.771 USD
0.40% 1%
21
7 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.180 đ
5.347.877.796 USD
5.347.888.596
485.989.532 USD
-0.00% 0%
22
8 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
7,38 USD
185.931 đ
4.421.106.450 USD
598.736.140 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
263.883.505 USD
1.73% -37%
23
9 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.205 đ
3.982.355.477 USD
3.978.351.798
9.538.858.184 USD
-0.06% 0%
24
10 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,13 USD
28.415 đ
3.683.783.499 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
96.306.756 USD
-0.90% -22%
28
11 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
8,61 USD
216.912 đ
3.289.534.111 USD
381.861.234 (71%)
Tổng: 536.870.912
479.709.585 USD
7.34% -16%
31
12 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
54,03 USD
1.360.435 đ
3.241.704.678 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
10.314.012 USD
2.43% -9%
33
13 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,19 USD
29.851 đ
3.146.213.390 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
685.211.088 USD
2.49% -24%
35
14 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,10 USD
52.825 đ
2.985.346.592 USD
1.423.019.954 (71%)
Tổng: 2.000.000.000
85.095.632 USD
0.58% -26%
38
15 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
3.147 USD
79.232.944 đ
2.909.748.737 USD
924.710 (92%)
Tổng: 1.005.577
141.393.058 USD
6.25% -16%
40
16 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,69 USD
67.764 đ
2.688.282.822 USD
998.920.173
944.357.700 USD
-8.39% -36%
42
17 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,26 USD
6.594 đ
2.476.590.224 USD
9.457.134.915 (88%)
Tổng: 10.796.349.744
157.536.457 USD
7.43% -25%
43
18 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,33 USD
58.632 đ
2.434.203.041 USD
1.045.379.867 (24%)
Tổng: 4.294.967.296
412.067.110 USD
2.64% -29%
44
19 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
24,87 USD
626.299 đ
2.323.126.303 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
243.581.069 USD
-1.85% -30%
45
20 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000005116 USD
0,1288 đ
2.152.244.466 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
972.867.173 USD
-4.17% -33%
47
21 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,01 USD
50.564 đ
1.790.697.889 USD
891.731.547 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
104.308.151 USD
0.48% -33%
52
22 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,67 USD
243.525 đ
1.718.082.636 USD
177.646.267 (17%)
Tổng: 1.036.602.740
247.824.921 USD
-6.99% -22%
55
23 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,19 USD
29.981 đ
1.666.955.680 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
105.030.094 USD
2.59% -11%
56
24 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,86 USD
172.739 đ
1.640.857.003 USD
239.185.588 (93%)
Tổng: 258.446.029
209.293.771 USD
11.23% 5%
57
25 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
1,14 USD
28.621 đ
1.619.756.031 USD
1.425.000.000 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
947.393.130 USD
-1.66% -10%
58
26 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,21 USD
30.459 đ
1.567.567.209 USD
1.295.901.469 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
390.067.005 USD
3.71% -28%
59
27 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0283448329 USD
714 đ
1.498.286.808 USD
52.859.257.069 (84%)
Tổng: 62.955.102.600
53.072.653 USD
11.90% -16%
60
28 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,04 USD
26.122 đ
1.400.482.826 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
354.701.679 USD
2.66% -28%
63
29 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001442095 USD
3,6312 đ
1.379.582.474 USD
9.566.515.787.844 (99%)
Tổng: 9.709.112.118.970
250.237.432 USD
-0.60% -33%
65
30 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
108,60 USD
2.734.437 đ
1.311.046.277 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
50.915.183 USD
9.12% -12%
68
31 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0420167171 USD
1.058 đ
1.288.437.784 USD
30.664.884.640 (94%)
Tổng: 32.694.044.776
272.038.963 USD
-0.31% -36%
69
32 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
85,39 USD
2.150.066 đ
1.263.937.859 USD
14.802.318 (93%)
Tổng: 16.000.000
138.886.714 USD
1.57% -33%
70
33 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
0,90 USD
22.787 đ
1.257.684.009 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
645.535.943 USD
9.51% 9%
72
34 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012889 USD
0,0325 đ
1.247.955.437 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
40.294.325 USD
0.86% -17%
73
35 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Solana Blockchain
W *
0,63 USD
15.962 đ
1.141.059.452 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
268.810.236 USD
-0.12% -37%
74
36 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,86 USD
21.686 đ
1.104.177.300 USD
1.282.094.972 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
218.024.595 USD
3.13% -24%
75
37 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,06 USD
177.664 đ
1.010.631.031 USD
143.234.585 (53%)
Tổng: 270.000.000
70.966.710 USD
-1.05% -33%
80
38 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,13 USD
53.672 đ
990.482.973 USD
464.677.529 (64%)
Tổng: 722.022.077
20.551.647 USD
3.02% -34%
83
39 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,44 USD
11.066 đ
989.583.238 USD
2.251.731.926 (75%)
Tổng: 3.000.000.000
167.794.599 USD
1.64% -32%
84
40 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,02 USD
75.941 đ
988.530.184 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
76.520.619 USD
4.74% -30%
85
41 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000151398 USD
0,3812 đ
986.983.760 USD
65.191.332.386.576 (70%)
Tổng: 93.526.170.019.115
127.926.860 USD
-4.15% -37%
86
42 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,35 USD
34.101 đ
985.936.382 USD
728.000.000 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
192.401.103 USD
-5.14% -34%
87
43 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
45,06 USD
1.134.652 đ
946.294.254 USD
21.000.000
430.970.230 USD
-2.98% -40%
88
44 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,11 USD
2.661 đ
939.416.604 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
103.551.874 USD
2.79% -33%
89
45 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0187230481 USD
471 đ
923.046.265 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
182.631.793 USD
0.36% -11%
90
46 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,74 USD
119.282 đ
885.496.865 USD
186.925.804 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
400.766.772 USD
-1.66% -35%
92
47 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,59 USD
14.806 đ
882.024.114 USD
1.499.989.190 (15%)
Tổng: 9.999.989.190
98.132.827 USD
-0.88% -31%
93
48 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
337,89 USD
8.508.117 đ
875.000.700 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
20.100.706 USD
3.04% -10%
94
49 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,44 USD
10.972 đ
831.524.925 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
92.433.604 USD
0.28% -31%
97
50 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
8,45 USD
212.887 đ
812.763.003 USD
96.132.689 (57%)
Tổng: 170.118.638
2.984.216 USD
-2.96% -19%
98
51 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
21,91 USD
551.782 đ
783.930.332 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
15.856.893 USD
3.32% -17%
99
52 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,20 USD
30.251 đ
726.709.088 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
74.677.075 USD
1.77% -32%
101
53 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
24.883 đ
716.780.231 USD
725.332.034
8.577.998 USD
-0.53% -1%
104
54 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,27 USD
32.077 đ
713.380.848 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
4.661.572 USD
-0.97% -11%
105
55 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
1,12 USD
28.237 đ
706.099.467 USD
629.662.434 (55%)
Tổng: 1.144.810.750
34.590.798 USD
4.82% -32%
106
56 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,65 USD
16.350 đ
703.141.743 USD
1.082.860.629 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
29.026.004 USD
-0.95% -35%
107
57 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,82 USD
71.069 đ
700.404.306 USD
248.155.442 (55%)
Tổng: 450.000.000
71.481.318 USD
3.35% -30%
108
58 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,03 USD
177.120 đ
678.607.659 USD
96.473.369 (32%)
Tổng: 300.000.000
10.144.250 USD
0.76% -13%
109
59 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,85 USD
21.315 đ
672.120.548 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
105.038.541 USD
24.19% 7%
110
60 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0953078665 USD
2.400 đ
639.858.881 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
42.761.409 USD
3.79% -29%
113
61 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
1,17 USD
29.440 đ
627.963.636 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
9.967.510 USD
-0.95% -31%
114
62 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,39 USD
9.921 đ
607.343.716 USD
1.541.543.015 (51%)
Tổng: 3.000.000.000
86.224.232 USD
-3.90% -30%
116
63 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,12 USD
53.380 đ
589.233.801 USD
277.949.551 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
69.320.924 USD
2.40% -34%
119
64 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.361 USD
59.437.444 đ
581.920.433 USD
246.524
9.067.594 USD
-1.36% 1%
121
65 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,29 USD
7.317 đ
537.265.438 USD
1.848.908.530 (83%)
Tổng: 2.230.434.593
27.180.154 USD
0.89% -35%
125
66 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
5,38 USD
135.483 đ
520.874.968 USD
96.806.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
71.165.152 USD
2.97% 10%
127
67 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,43 USD
10.939 đ
514.716.559 USD
1.184.819.718 (36%)
Tổng: 3.303.030.299
88.132.042 USD
-1.56% -34%
129
68 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.163 đ
509.359.266 USD
509.701.467
58.893.102 USD
0.09% -0%
130
69 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0953352897 USD
2.401 đ
509.004.900 USD
5.339.102.671 (76%)
Tổng: 7.000.000.000
55.176.019 USD
6.21% -21%
131
70 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,02 USD
25.715 đ
498.132.761 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
40.545.291 USD
14.98% -19%
133
71 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,88 USD
22.073 đ
498.239.028 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
90.780.247 USD
2.01% -27%
134
72 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0053622856 USD
135 đ
476.647.609 USD
88.888.888.888
280.160.646 USD
73.37% 18%
136
73 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0053622856 USD
135 đ
476.647.609 USD
88.888.888.888
280.160.646 USD
73.37% 18%
136
74 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0086208346 USD
217 đ
475.867.723 USD
55.199.727.655 (80%)
Tổng: 68.999.649.476
368.294.643 USD
-5.27% -39%
137
75 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,41 USD
10.344 đ
475.320.531 USD
1.157.108.366 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
44.317.611 USD
0.14% -33%
138
76 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.105 đ
471.000.610 USD
1.942.581.343 (36%)
Tổng: 5.390.213.613
177.829.551 USD
-1.81% -28%
139
77 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004716 USD
0,0119 đ
466.943.900 USD
990.105.682.877.398 (99%)
Tổng: 999.990.000.000.000
25.452.792 USD
0.64% -14%
140
78 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,42 USD
10.485 đ
458.052.877 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
94.522.596 USD
0.22% -35%
141
79 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
3,89 USD
97.867 đ
447.748.585 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
217.391.893 USD
0.49% -33%
143
80 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,23 USD
307.879 đ
446.291.095 USD
36.500.047 (37%)
Tổng: 98.942.301
2.468.610 USD
-0.41% -23%
144
81 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0443572637 USD
1.117 đ
443.572.637 USD
10.000.000.000
51.331.447 USD
6.20% -29%
145
82 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.364 USD
59.524.393 đ
431.768.230 USD
182.647
36.218.058 USD
-1.91% 2%
148
83 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
53,22 USD
1.340.122 đ
431.658.872 USD
8.110.582 (81%)
Tổng: 10.000.000
73.067.405 USD
-0.52% -30%
149
84 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
13,80 USD
347.513 đ
430.307.044 USD
31.179.102 (31%)
Tổng: 100.000.000
58.706.029 USD
3.52% -38%
151
85 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
4,07 USD
102.363 đ
428.092.817 USD
105.305.665 (53%)
Tổng: 200.000.000
37.119.775 USD
9.65% -11%
152
86 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
20,95 USD
527.502 đ
425.122.956 USD
20.292.985
6.290.367 USD
0.22% -32%
153
87 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,02 USD
25.650 đ
424.423.023 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
26.485.661 USD
-2.09% -22%
154
88 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,49 USD
12.444 đ
418.843.496 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
47.562.843 USD
0.19% -33%
155
89 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,27 USD
31.917 đ
416.888.872 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
17.749.185 USD
0.92% -26%
157
90 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,57 USD
14.306 đ
412.688.069 USD
726.390.239 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
9.409.307 USD
2.93% -12%
159
91 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,44 USD
237.631 đ
407.499.002 USD
43.179.657
16.228.386 USD
20.73% 1%
161
92 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,54 USD
38.817 đ
404.819.142 USD
262.596.891 (47%)
Tổng: 555.000.000
67.325.227 USD
7.73% -28%
163
93 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,10 USD
128.480 đ
402.812.510 USD
78.945.023 (79%)
Tổng: 99.681.496
27.454.579 USD
4.96% -30%
164
94 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,97 USD
24.383 đ
393.982.820 USD
406.856.579 (81%)
Tổng: 500.000.000
3.286.637 USD
0.31% -16%
166
95 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0022626257 USD
57 đ
391.873.291 USD
173.194.038.783 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
20.816.557 USD
-0.99% -30%
167
96 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
12,21 USD
307.525 đ
388.067.993 USD
31.774.799
37.963.936 USD
6.48% -31%
168
97 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
38,66 USD
973.490 đ
386.612.268 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
48.879.746 USD
2.96% -31%
169
98 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,83 USD
21.008 đ
385.875.172 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
17.100.703 USD
6.03% -4%
170
99 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,26 USD
6.470 đ
382.970.648 USD
1.490.413.701 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
46.722.101 USD
2.09% -19%
171
100 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,74 USD
18.575 đ
380.276.121 USD
515.500.876 (26%)
Tổng: 2.000.000.000
91.496.910 USD
5.41% -23%
172
101 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
100,47 USD
2.529.714 đ
378.490.281 USD
3.767.377 (48%)
Tổng: 7.889.583
23.807.452 USD
4.99% -24%
173
102 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,52 USD
13.025 đ
373.041.091 USD
721.157.292 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
23.226.945 USD
-4.62% -37%
175
103 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,37 USD
9.366 đ
371.949.865 USD
1.000.000.000
21.351.418 USD
-1.06% -35%
176
104 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,32 USD
133.858 đ
359.052.662 USD
67.541.477
60.804.754 USD
4.93% -23%
177
105 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,26 USD
6.486 đ
352.083.310 USD
1.366.804.998 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
30.637.013 USD
-0.70% -29%
180
106 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0338921329 USD
853 đ
326.983.305 USD
9.647.764.144 (87%)
Tổng: 11.035.000.000
31.270.938 USD
-0.64% -29%
184
107 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,79 USD
70.205 đ
326.761.356 USD
117.197.247 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
117.436.598 USD
-3.39% -29%
185
108 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,59 USD
39.955 đ
324.651.862 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
96.733.031 USD
5.70% -33%
186
109 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,42 USD
10.599 đ
324.561.438 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
128.239.776 USD
-0.42% -38%
187
110 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,36 USD
84.687 đ
322.956.276 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
85.821.633 USD
-0.13% -36%
188
111 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0268601565 USD
676 đ
317.199.677 USD
11.809.301.179 (17%)
Tổng: 69.000.000.000
78.978.304 USD
0.50% -30%
190
112 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,03479666 USD
876 đ
309.762.651 USD
8.902.080.000 (90%)
Tổng: 9.900.000.000
65.298.149 USD
4.53% -13%
193
113 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
58,89 USD
1.482.867 đ
309.208.294 USD
5.250.547 (53%)
Tổng: 10.000.000
38.456.981 USD
-0.79% -38%
194
114 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,20 USD
30.231 đ
307.114.887 USD
255.806.250 (12%)
Tổng: 2.100.000.000
39.674.621 USD
-0.87% -35%
195
115 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0071529177 USD
180 đ
302.051.279 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
23.670.797 USD
5.60% -25%
196
116 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0059106739 USD
149 đ
299.080.101 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
36.933.645 USD
-2.92% -41%
197
117 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
3.138 USD
79.020.097 đ
29.473.917.035 USD
9.391.955
146.974.462 USD
2.01% -14%
201
118 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
64.257 USD
1.617.987.337 đ
9.977.033.653 USD
155.268
391.053.384 USD
-0.35% -11%
202
119 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
64.221 USD
1.617.085.437 đ
3.470.166.764 USD
54.035 (89%)
Tổng: 60.501
53.759.559 USD
-0.42% -11%
204
120 Biểu tượng logo của Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH
04/2023 / Ethereum Blockchain
WBETH *
3.252 USD
81.880.140 đ
2.914.760.087 USD
896.355 (100%)
Tổng: 896.377
4.764.440 USD
3.14% -14%
205
121 Biểu tượng logo của Wrapped HBAR Wrapped HBAR
09/2019 / Hedera Hashgraph Blockchain
WHBAR *
0,0813724861 USD
2.049 đ
2.907.719.519 USD
35.733.448.221 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
2.15% -26%
206
122 Biểu tượng logo của Ethena USDe Ethena USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDe *
1,00 USD
25.194 đ
2.360.295.340 USD
2.358.952.536
97.338.118 USD
0.06% -0%
207
123 Biểu tượng logo của Wrapped eETH Wrapped eETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
weETH *
3.265 USD
82.207.323 đ
2.251.987.088 USD
689.781
59.369.700 USD
2.42% -13%
208
124 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
3.484 USD
87.735.269 đ
1.809.673.951 USD
519.376
7.263.126 USD
3.17% -13%
209
125 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
4,84 USD
121.802 đ
1.594.882.545 USD
329.707.787 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
38.376.133 USD
-0.48% 1%
210
126 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
14,41 USD
362.824 đ
1.215.088.660 USD
84.327.095
0 USD
-0.00% 1%
211
127 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
562,43 USD
14.161.865 đ
902.221.374 USD
1.604.163
325.210.392 USD
1.41% -5%
212
128 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
166,53 USD
4.193.320 đ
880.983.589 USD
5.290.120 (1%)
Tổng: 488.630.611
35.919.815 USD
1.13% -22%
213
129 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
15,88 USD
399.814 đ
854.853.173 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
6.399.258 USD
1.40% -7%
214
130 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
cbETH *
3.344 USD
84.197.447 đ
654.290.041 USD
195.671 (15%)
Tổng: 1.343.991
3.507.276 USD
2.15% -14%
215
131 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
25.103 đ
647.445.931 USD
649.434.271 (62%)
Tổng: 1.044.853.133
39.413.375 USD
0.17% -0%
216
132 Biểu tượng logo của Brett Brett
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,0673964726 USD
1.697 đ
576.565.950 USD
8.554.838.671 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
15.479.625 USD
5.97% -15%
217
133 Biểu tượng logo của PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals)
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PUPS *
65,54 USD
1.650.195 đ
509.214.289 USD
7.770.000
9.010.764 USD
-3.06% 87%
219
134 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,46 USD
11.510 đ
464.224.552 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
1.192.092 USD
14.30% -35%
220
135 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0265969832 USD
670 đ
377.134.819 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
76.034.814 USD
3.81% -37%
221
136 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0265969832 USD
670 đ
377.134.819 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
76.034.814 USD
3.81% -37%
221
137 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,10 USD
2.548 đ
333.682.971 USD
3.296.951.621
2.785.926 USD
-0.03% -18%
222
138 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
3,24 USD
81.695 đ
324.442.507 USD
100.000.000
12.528.866 USD
1.63% 14%
223
139 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,40 USD
10.085 đ
321.892.093 USD
803.662.790 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
8.681.062 USD
-7.46% -38%
224
140 Biểu tượng logo của Wrapped Kava Wrapped Kava
10/2019 / Kava Blockchain
WKAVA *
0,61 USD
15.420 đ
304.767.431 USD
497.668.960
0 USD
-5.51% -38%
225
141 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBTC *
1.399 USD
35.226.978 đ
287.965.853 USD
205.836
0 USD
0.00% -4%
227
142 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0016462723 USD
41 đ
285.481.841 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
355.990 USD
0.83% -13%
228
143 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0031629164 USD
80 đ
277.227.629 USD
87.649.370.414 (88%)
Tổng: 100.000.000.000
1.689.697 USD
-1.36% -19%
229
144 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,003607491 USD
91 đ
270.351.478 USD
74.941.690.865
4.748.600 USD
-1.51% -14%
230
145 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,33 USD
8.268 đ
266.753.373 USD
812.434.439 (83%)
Tổng: 978.064.789
13.753.122 USD
-0.02% -29%
231
146 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,83 USD
21.023 đ
265.806.394 USD
318.360.175 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
126.560.586 USD
-2.86% -39%
232
147 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
0,73 USD
18.347 đ
261.578.430 USD
358.999.519 (17%)
Tổng: 2.100.000.000
69.223.329 USD
4.73% 10%
234
148 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,30 USD
687.323 đ
258.067.670 USD
9.454.285
29.567.892 USD
4.87% -34%
236
149 Biểu tượng logo của 0x0.ai 0x0.ai
01/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,29 USD
7.353 đ
253.638.912 USD
868.563.455 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.431.946 USD
-2.41% -25%
237
150 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,67 USD
67.160 đ
253.317.653 USD
94.975.205 (95%)
Tổng: 100.000.000
8.316.541 USD
1.96% -32%
239
151 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
2,70 USD
68.105 đ
244.402.547 USD
90.361.503 (90%)
Tổng: 100.000.000
2.411.234 USD
-0.28% -28%
242
152 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,00 USD
25.148 đ
235.824.863 USD
236.121.339 (94%)
Tổng: 250.204.042
55.994.247 USD
2.90% -41%
244
153 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,89 USD
22.376 đ
234.571.126 USD
263.970.351 (53%)
Tổng: 500.000.000
2.377.895 USD
-4.40% -10%
245
154 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,30 USD
7.619 đ
233.476.990 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
2.723.062 USD
-2.02% -20%
246
155 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.001 USD
176.291.128 đ
233.099.674 USD
33.294 (91%)
Tổng: 36.666
65.087.121 USD
1.74% -19%
247
156 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
232.797.238 USD
143.788.799.573.309.472 (34%)
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.267.830 USD
1.44% -26%
248
157 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,19 USD
4.659 đ
223.925.658 USD
1.210.174.852 (97%)
Tổng: 1.249.173.560
7.583.602 USD
0.92% -36%
254
158 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
3,98 USD
100.149 đ
223.259.158 USD
56.132.825 (58%)
Tổng: 96.150.704
9.153.688 USD
2.40% -21%
255
159 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
24.763 USD
623.537.372 đ
222.113.447 USD
8.969
10.147 USD
0.52% 7%
257
160 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,53 USD
13.452 đ
221.573.006 USD
414.756.281 (98%)
Tổng: 424.999.998
25.574.820 USD
1.70% -28%
258
161 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,18 USD
54.908 đ
214.910.177 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
4.066.104 USD
-0.82% -22%
259
162 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,35 USD
8.835 đ
212.806.758 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
6.715.676 USD
0.93% -26%
260
163 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,36 USD
9.082 đ
212.046.662 USD
587.870.634 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
4.629.170 USD
8.93% -23%
261
164 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0279606273 USD
704 đ
211.082.080 USD
7.549.261.219 (75%)
Tổng: 10.000.000.000
70.660.219 USD
12.30% -22%
263
165 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
BORG *
0,21 USD
5.335 đ
208.536.241 USD
984.204.858 (100%)
Tổng: 985.304.868
1.915.356 USD
1.81% -20%
265
166 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,28 USD
7.131 đ
207.827.082 USD
733.888.778 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
17.122.686 USD
-1.17% -35%
266
167 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,62 USD
66.050 đ
207.446.754 USD
79.084.320 (67%)
Tổng: 118.688.323
13.427.240 USD
1.52% -34%
267
168 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
1,10 USD
27.613 đ
205.093.838 USD
187.022.375 (75%)
Tổng: 250.000.000
10.305.129 USD
-0.55% -29%
268
169 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,20 USD
5.129 đ
203.683.951 USD
1.000.000.000
7.408.484 USD
0.47% -27%
270
170 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,44 USD
36.203 đ
202.843.544 USD
141.082.518 (97%)
Tổng: 145.482.513
9.617.124 USD
-1.34% -35%
271
171 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
4,82 USD
121.422 đ
202.797.902 USD
42.055.436 (90%)
Tổng: 46.502.452
3.529.494 USD
-4.47% -22%
272
172 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,77 USD
19.288 đ
201.292.303 USD
262.788.614 (76%)
Tổng: 347.714.007
81.031.630 USD
0.27% -27%
273
173 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
2,31 USD
58.252 đ
199.931.119 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
17.126.023 USD
-0.95% -34%
274
174 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
0,72 USD
18.148 đ
199.725.719 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
35.403.861 USD
1.06% -36%
276
175 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,36 USD
9.144 đ
198.047.454 USD
545.359.116 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
16.675.064 USD
8.28% -24%
277
176 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0253529358 USD
638 đ
196.318.534 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
8.183.615 USD
3.74% -24%
278
177 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Osmosis Blockchain
STRD *
2,22 USD
55.991 đ
195.291.344 USD
87.825.728 (88%)
Tổng: 100.000.000
87.975 USD
-1.96% -27%
279
178 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
3,24 USD
81.682 đ
194.724.702 USD
60.027.373 (60%)
Tổng: 100.000.000
6.569.743 USD
2.56% -18%
280
179 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,0023589889 USD
59 đ
194.055.776 USD
82.262.267.398 (41%)
Tổng: 200.000.000.000
7.705.941 USD
8.37% -25%
281
180 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
10,64 USD
267.793 đ
194.091.393 USD
18.250.000 (95%)
Tổng: 19.250.000
4.886.058 USD
-3.49% -28%
282
181 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,16 USD
3.941 đ
192.952.160 USD
1.232.921.891 (51%)
Tổng: 2.400.000.000
20.791.510 USD
-1.02% -36%
283
182 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.174 đ
192.050.305 USD
192.095.016
19.386.122 USD
0.09% 0%
284
183 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,51 USD
12.831 đ
191.369.323 USD
375.536.181 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
380.813.074 USD
36.51% 17%
285
184 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000042335 USD
0,1066 đ
190.656.118 USD
45.034.617.884.206 (45%)
Tổng: 100.000.000.000.000
1.663.938 USD
1.29% -14%
286
185 Biểu tượng logo của Coq Inu Coq Inu
12/2023 / Avalanche C-Chain
COQ *
0,0000027324 USD
0,0688 đ
189.685.452 USD
69.420.000.000.000
8.708.354 USD
0.82% -34%
287
186 Biểu tượng logo của USDB USDB
03/2024 / Blast Blockchain
USDB *
1,00 USD
25.160 đ
189.175.513 USD
189.327.203
47.815.269 USD
-0.28% -2%
288
187 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,52 USD
13.158 đ
187.949.890 USD
359.673.634 (72%)
Tổng: 500.000.000
18.003.760 USD
0.38% -36%
289
188 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
1,68 USD
42.288 đ
184.735.528 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
96.679.371 USD
-0.72% -45%
290
189 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,82 USD
20.737 đ
184.702.187 USD
224.274.024 (90%)
Tổng: 250.000.000
572.643 USD
5.42% 3%
291
190 Biểu tượng logo của MOG Coin MOG Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000004712 USD
0,0119 đ
184.039.146 USD
390.570.159.911.439 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
6.106.437 USD
11.36% -28%
293
191 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,25 USD
6.287 đ
183.134.823 USD
733.432.738 (24%)
Tổng: 3.000.000.000
44.577.830 USD
-0.15% -31%
294
192 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0004415549 USD
11,1184 đ
180.185.013 USD
408.069.300.000 (97%)
Tổng: 420.690.000.000
3.560.834 USD
-11.05% -39%
296
193 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0219969397 USD
554 đ
177.897.522 USD
8.087.375.977
6.759.741 USD
-3.31% -34%
297
194 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
1,80 USD
45.233 đ
177.241.159 USD
98.664.939 (99%)
Tổng: 100.000.000
127.732 USD
-2.45% -2%
298
195 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,009773252 USD
246 đ
176.238.380 USD
18.032.726.356 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
51.656.289 USD
5.61% -24%
299
196 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
2,43 USD
61.282 đ
176.161.112 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
10.615.323 USD
-0.66% -32%
301
197 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
1,16 USD
29.112 đ
173.422.456 USD
149.996.691 (64%)
Tổng: 234.968.161
14.661.609 USD
-2.83% -28%
303
198 Biểu tượng logo của USDJ USDJ
04/2020 / Tron20 Blockchain
USDJ *
1,12 USD
28.207 đ
172.322.787 USD
153.832.238
359.984 USD
0.53% 1%
304
199 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,32 USD
8.069 đ
171.807.924 USD
536.114.546 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
1.242.448 USD
14.89% 12%
305
200 Biểu tượng logo của SLERF SLERF
03/2024 / Solana Blockchain
SLERF *
0,34 USD
8.584 đ
170.458.689 USD
499.997.750 (100%)
Tổng: 499.997.751
172.797.436 USD
-6.33% -23%
306
201 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,23 USD
5.851 đ
169.534.985 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
2.342.920 USD
-0.66% -6%
307
202 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Polygon Blockchain
BORA *
0,17 USD
4.265 đ
168.314.268 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
6.825.907 USD
0.95% -20%
308
203 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
8,51 USD
214.338 đ
164.940.769 USD
19.376.944 (19%)
Tổng: 100.000.000
30.850.823 USD
-3.08% -40%
309
204 Biểu tượng logo của Wen Wen
01/2024 / Solana Blockchain
WEN *
0,0002261602 USD
5,6947 đ
164.580.576 USD
727.716.951.329
55.765.179 USD
9.57% -38%
310
205 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0039670185 USD
100 đ
164.214.162 USD
41.394.857.108
18.204.765 USD
0.81% -32%
312
206 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,56 USD
13.975 đ
162.108.383 USD
292.083.333 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
23.133.598 USD
-0.43% -42%
313
207 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METFI *
1,37 USD
34.568 đ
161.471.488 USD
117.619.851 (24%)
Tổng: 500.000.000
134.418 USD
-0.50% -5%
315
208 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
0,23 USD
5.862 đ
161.286.576 USD
692.775.994 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
2.111.992 USD
-5.80% -21%
316
209 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,16 USD
4.058 đ
161.170.870 USD
1.000.000.000
62.318.871 USD
-0.65% -24%
317
210 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,37 USD
9.408 đ
157.352.780 USD
421.164.409 (84%)
Tổng: 500.000.000
27.090.793 USD
0.94% -29%
320
211 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,16 USD
4.146 đ
156.626.558 USD
951.288.242 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
22.236 USD
2.62% -21%
321
212 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,20 USD
4.983 đ
154.931.363 USD
782.867.306 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
8.433.946 USD
0.42% -32%
323
213 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,19 USD
4.861 đ
154.449.980 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.294.153 USD
-11.04% -13%
324
214 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,59 USD
14.919 đ
153.152.646 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
20.953.020 USD
1.35% -29%
326
215 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,30 USD
7.507 đ
152.756.267 USD
512.375.110 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
22.395.527 USD
0.97% -24%
327
216 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
9,62 USD
242.120 đ
151.697.674 USD
15.776.289 (53%)
Tổng: 30.000.000
15.133.638 USD
2.44% -41%
328
217 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
24,14 USD
607.764 đ
151.443.065 USD
6.274.369 (57%)
Tổng: 11.000.000
9.337.396 USD
2.35% -32%
329
218 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,19 USD
4.673 đ
150.636.368 USD
811.605.702 (16%)
Tổng: 5.000.000.000
28.592.019 USD
-0.73% -42%
330
219 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
1,00 USD
25.095 đ
148.030.538 USD
148.533.667 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
44.832.966 USD
4.41% -42%
331
220 Biểu tượng logo của Entangle Entangle
03/2024 / Ethereum Blockchain
NGL *
1,34 USD
33.735 đ
147.170.475 USD
109.849.537 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
3.517.474 USD
7.38% -21%
332
221 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,34 USD
8.648 đ
147.014.379 USD
428.076.891 (86%)
Tổng: 500.000.000
34.744.532 USD
-13.44% -20%
333
222 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vETH *
72,05 USD
1.814.110 đ
146.540.458 USD
2.033.994
0 USD
0.00% -5%
334
223 Biểu tượng logo của World Mobile Token World Mobile Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
WMT *
0,30 USD
7.502 đ
146.533.749 USD
491.838.755 (25%)
Tổng: 2.000.000.000
2.941.018 USD
6.77% -30%
335
224 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0272962852 USD
687 đ
145.659.730 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
1.503.110 USD
4.29% -4%
336
225 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
11,42 USD
287.599 đ
145.125.296 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
5.564.549 USD
-1.60% -22%
337
226 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0373528981 USD
941 đ
144.833.519 USD
3.877.437.279 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
7.060.880 USD
-1.54% -24%
338
227 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,60 USD
40.226 đ
144.520.104 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
12.684.118 USD
0.42% -21%
339
228 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,21 USD
5.264 đ
143.560.581 USD
686.658.970 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.676.169 USD
-3.61% -24%
340
229 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,005350648 USD
135 đ
143.344.199 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
346.182 USD
3.33% -18%
342
230 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,15 USD
3.772 đ
142.304.965 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
38.400.352 USD
6.38% -3%
344
231 Biểu tượng logo của AllianceBlock Nexera AllianceBlock Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,18 USD
4.634 đ
141.369.985 USD
768.173.696 (90%)
Tổng: 850.000.000
1.593.300 USD
5.34% -21%
345
232 Biểu tượng logo của crvUSD crvUSD
06/2023 / Ethereum Blockchain
CRVUSD *
1,00 USD
25.055 đ
140.087.787 USD
140.784.292
28.692.365 USD
-0.03% -0%
348
233 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
25.189 đ
139.795.250 USD
139.745.787
2.961.717 USD
0.03% 0%
349
234 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,61 USD
15.256 đ
139.308.217 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
11.011.500 USD
2.96% -22%
350
235 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0191247593 USD
482 đ
138.259.709 USD
7.229.356.842 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
2.130.517 USD
2.55% -14%
351
236 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
4,90 USD
123.427 đ
137.739.944 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
9.672.656 USD
3.01% -29%
352
237 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0055825462 USD
141 đ
137.626.282 USD
24.652.958.863 (82%)
Tổng: 30.000.000.000
10.719.026 USD
0.71% -19%
353
238 Biểu tượng logo của Node AI Node AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
GPU *
1,52 USD
38.365 đ
137.528.370 USD
90.264.133 (90%)
Tổng: 100.000.000
4.181.977 USD
4.35% -39%
354
239 Biểu tượng logo của Guild of Guardians Guild of Guardians
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOG *
0,24 USD
6.066 đ
137.228.492 USD
569.604.001 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
2.028.990 USD
14.80% 85%
355
240 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,34 USD
8.582 đ
136.883.462 USD
401.643.157 (92%)
Tổng: 436.915.239
4.460.607 USD
-0.14% 4%
356
241 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0138136374 USD
348 đ
136.872.736 USD
9.908.522.472 (50%)
Tổng: 19.900.730.000
31.184.390 USD
3.38% -12%
357
242 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,14 USD
3.620 đ
135.726.280 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
45.267.405 USD
-0.62% -45%
358
243 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
52,90 USD
1.331.913 đ
135.703.598 USD
2.565.495 (98%)
Tổng: 2.619.572
46.901.585 USD
3.19% -41%
359
244 Biểu tượng logo của NYM NYM
01/2022 / Ethereum Blockchain
NYM *
0,19 USD
4.759 đ
135.542.613 USD
717.197.731 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
2.207.654 USD
3.16% -22%
360
245 Biểu tượng logo của Metars Genesis Metars Genesis
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRS *
1,61 USD
40.444 đ
135.254.435 USD
84.207.303 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
104.714 USD
-0.31% -10%
361
246 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,0141936273 USD
357 đ
134.993.653 USD
9.510.863.533 (96%)
Tổng: 9.889.892.473
3.524.911 USD
5.64% -16%
362
247 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZBCN *
0,0026330456 USD
66 đ
133.978.968 USD
50.883.649.370 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
6.724.894 USD
7.12% 7%
364
248 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,06 USD
26.769 đ
131.960.903 USD
124.125.940
2.333.052 USD
1.26% -2%
365
249 Biểu tượng logo của Sleepless AI Sleepless AI
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
0,93 USD
23.526 đ
131.680.115 USD
140.937.500 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
45.869.761 USD
0.48% -41%
366
250 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
2,21 USD
55.651 đ
131.569.413 USD
59.529.849 (60%)
Tổng: 100.000.000
1.208.369 USD
7.00% -6%
367
251 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,12 USD
2.957 đ
131.185.873 USD
1.117.119.339 (77%)
Tổng: 1.450.000.000
77.789.482 USD
2.61% -23%
368
252 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0013006947 USD
33 đ
130.069.474 USD
100.000.000.000
7.379.957 USD
1.58% -35%
369
253 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,13 USD
3.261 đ
129.470.390 USD
999.653.403 (100%)
Tổng: 999.653.404
4.444.887 USD
3.04% -23%
370
254 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0405357917 USD
1.021 đ
128.406.052 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
125.623.432 USD
3.48% -11%
371
255 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,91 USD
22.981 đ
127.091.977 USD
139.254.295 (28%)
Tổng: 500.000.000
15.718.520 USD
2.58% -35%
373
256 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,0970213207 USD
2.443 đ
125.573.540 USD
1.294.288.095 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
2.117.279 USD
-5.56% -23%
374
257 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0335696838 USD
845 đ
124.753.337 USD
3.716.250.000 (74%)
Tổng: 5.000.000.000
4.115.911 USD
0.09% -10%
375
258 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0071327546 USD
180 đ
124.318.426 USD
17.429.230.818 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
2.778.734 USD
1.33% -24%
376
259 Biểu tượng logo của ApeX Protocol ApeX Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
APEX *
2,70 USD
68.010 đ
124.174.004 USD
45.974.352 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
53.133.969 USD
2.38% -20%
377
260 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,28 USD
6.929 đ
121.999.675 USD
443.367.423 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
2.386.328 USD
14.80% -20%
378
261 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0239362282 USD
603 đ
121.120.602 USD
5.060.137.335
49.594.956 USD
1.42% -37%
380
262 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,37 USD
9.370 đ
120.674.255 USD
324.281.616 (51%)
Tổng: 639.412.030
1.027.819 USD
8.30% 28%
381
263 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
2,41 USD
60.681 đ
120.471.235 USD
49.990.354 (50%)
Tổng: 100.000.000
4.984.505 USD
1.04% -30%
382
264 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,31 USD
7.840 đ
120.166.939 USD
385.965.916 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
27.737.626 USD
2.33% -31%
383
265 Biểu tượng logo của Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITECH *
0,22 USD
5.460 đ
118.567.697 USD
546.813.218 (27%)
Tổng: 2.000.000.000
10.566.412 USD
8.42% -10%
385
266 Biểu tượng logo của Art de Finance Art de Finance
05/2023 / Polygon Blockchain
ADF *
0,80 USD
20.035 đ
119.452.484 USD
150.125.746 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
91.040.910 USD
8.67% -27%
387
267 Biểu tượng logo của L7 L7
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LSD *
2,87 USD
72.234 đ
117.450.032 USD
40.941.582 (19%)
Tổng: 210.000.000
2.268.217 USD
-1.72% -50%
388
268 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0001218521 USD
3,0682 đ
117.189.696 USD
961.737.300.000 (96%)
Tổng: 999.000.000.000
33.083.835 USD
3.05% -24%
389
269 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,01 USD
25.326 đ
116.093.061 USD
115.424.573 (78%)
Tổng: 148.548.676
1.469.139 USD
0.84% 1%
390
270 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000002102 USD
0,0053 đ
115.556.976 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.681.695 USD
3.96% -27%
392
271 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
3,96 USD
99.593 đ
115.236.821 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
15.761.635 USD
2.63% -12%
393
272 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0084864329 USD
214 đ
114.369.515 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
1.540.531 USD
0.57% -30%
394
273 Biểu tượng logo của Fusionist Fusionist
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACE *
5,19 USD
130.732 đ
114.063.822 USD
21.969.520 (15%)
Tổng: 147.000.000
34.634.619 USD
-0.74% -42%
395
274 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
25.158 đ
114.004.082 USD
114.105.992 (74%)
Tổng: 154.154.355
4.362.213 USD
0.06% -0%
396
275 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,0236656343 USD
596 đ
112.909.099 USD
4.771.015.133
0 USD
0.00% 0%
399
276 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,11 USD
2.838 đ
112.714.243 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
9.078.162 USD
-1.24% -28%
400
277 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,0782992574 USD
1.972 đ
112.227.010 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
6.273.584 USD
-7.92% -22%
401
278 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,26 USD
6.496 đ
111.968.851 USD
433.994.121 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
8.836.892 USD
5.62% -23%
402
279 Biểu tượng logo của Tensor Tensor
04/2024 / Solana Blockchain
TNSR *
0,89 USD
22.436 đ
111.378.688 USD
125.000.000 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
187.225.612 USD
-7.25% -52%
403
280 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,11 USD
2.794 đ
110.972.929 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
28.077.790 USD
0.91% -30%
404
281 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
2,20 USD
55.467 đ
110.948.079 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
26.241.529 USD
-1.87% -25%
405
282 Biểu tượng logo của Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
POL *
0,71 USD
17.968 đ
110.320.386 USD
154.599.800 (2%)
Tổng: 10.141.343.050
882.881 USD
3.88% -25%
406
283 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000001495 USD
0,0038 đ
109.755.034 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
11.701.796 USD
6.99% -36%
407
284 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,58 USD
14.524 đ
108.433.860 USD
187.988.023 (75%)
Tổng: 252.301.550
23.119.658 USD
0.94% -28%
408
285 Biểu tượng logo của RARI RARI
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
4,55 USD
114.545 đ
108.424.060 USD
23.834.553 (95%)
Tổng: 25.000.000
2.377.578 USD
0.95% -23%
409
286 Biểu tượng logo của Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
ankrETH *
3.695 USD
93.043.965 đ
108.378.852 USD
29.330 (53%)
Tổng: 54.973
79.527 USD
5.50% -11%
410
287 Biểu tượng logo của Tectum Tectum
09/2022 / Ethereum Blockchain
TET *
21,71 USD
546.600 đ
108.146.401 USD
4.981.934 (50%)
Tổng: 10.000.000
2.087.993 USD
5.43% -17%
412
288 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,53 USD
88.882 đ
107.497.296 USD
30.453.619
6.175.415 USD
-0.62% -28%
413
289 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0183577488 USD
462 đ
107.267.222 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
1.355.713 USD
-0.24% -20%
414
290 Biểu tượng logo của NFPrompt NFPrompt
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFP *
0,42 USD
10.599 đ
105.227.577 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
21.794.893 USD
-1.43% -44%
416
291 Biểu tượng logo của Crown by Third Time Games Crown by Third Time Games
05/2023 / Solana Blockchain
CROWN *
1,09 USD
27.543 đ
105.187.806 USD
96.164.596 (38%)
Tổng: 250.000.000
2.364.955 USD
0.59% -14%
417
292 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,11 USD
2.681 đ
104.332.819 USD
979.779.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
8.907.639 USD
0.15% -28%
419
293 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,51 USD
12.851 đ
104.286.331 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
24.535.762 USD
0.37% -36%
420
294 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,22 USD
5.467 đ
104.174.147 USD
479.844.553 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
31.895.589 USD
1.60% -35%
421
295 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
15,94 USD
401.375 đ
103.612.118 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
27.358.036 USD
-1.24% -34%
422
296 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0532660406 USD
1.341 đ
103.465.038 USD
1.942.420.283
7.927.237 USD
-0.10% -26%
423
297 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
2,33 USD
58.591 đ
102.014.190 USD
43.841.454 (70%)
Tổng: 62.739.955
28.414.318 USD
-15.50% -27%
425
298 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,90 USD
22.663 đ
102.325.459 USD
113.692.125 (57%)
Tổng: 200.000.000
981.327 USD
-0.11% 0%
426
299 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,41 USD
10.274 đ
102.002.007 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
13.298.741 USD
2.64% -40%
427
300 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
MAPO *
0,0235286637 USD
592 đ
101.996.143 USD
4.334.973.871 (45%)
Tổng: 9.697.223.991
3.399.691 USD
5.22% -27%
428
301 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,53 USD
38.533 đ
101.900.039 USD
66.588.888
25.086.245 USD
-1.41% -29%
429
302 Biểu tượng logo của GamerCoin GamerCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GHX *
0,16 USD
3.934 đ
101.548.400 USD
649.965.123 (80%)
Tổng: 808.000.000
4.387.463 USD
-0.67% -22%
431
303 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
0,86 USD
21.551 đ
100.982.500 USD
117.988.535 (37%)
Tổng: 322.814.127
3.005.639 USD
5.60% -26%
432
304 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,12 USD
2.917 đ
100.773.260 USD
870.000.000 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
9.266.555 USD
-3.79% -34%
433
305 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
0,62 USD
15.566 đ
100.293.725 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
1.474.586 USD
3.52% -23%
434
306 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,16 USD
4.055 đ
98.972.283 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
14.004.163 USD
1.25% -35%
435
307 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,79 USD
19.999 đ
97.906.380 USD
123.270.307 (88%)
Tổng: 140.596.765
32.747.911 USD
-0.65% -34%
437
308 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0705117857 USD
1.775 đ
97.774.361 USD
1.386.638.564 (54%)
Tổng: 2.584.913.482
1.024.006 USD
-0.16% -22%
438
309 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,45 USD
11.309 đ
96.647.588 USD
215.190.410 (94%)
Tổng: 230.000.000
2.606.438 USD
7.57% -13%
439
310 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
37,30 USD
939.294 đ
96.750.993 USD
2.593.640 (26%)
Tổng: 10.000.000
2.767.579 USD
-7.39% -24%
440
311 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0790028573 USD
1.989 đ
96.720.899 USD
1.224.270.898 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
13.494.999 USD
2.42% -28%
441
312 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,10 USD
2.618 đ
96.156.393 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
13.915 USD
21.72% -17%
442
313 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
4,66 USD
117.463 đ
95.993.714 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
6.059.763 USD
1.15% -33%
444
314 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,81 USD
45.535 đ
95.388.051 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
8.581.948 USD
-1.10% -40%
445
315 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
0,98 USD
24.797 đ
94.130.273 USD
95.585.134 (96%)
Tổng: 100.000.000
29.880.101 USD
-1.58% -39%
448
316 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,72 USD
18.103 đ
94.105.210 USD
130.895.258 (81%)
Tổng: 161.196.921
24.117.606 USD
0.26% -21%
449
317 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021 / Ethereum Blockchain
XCHNG *
0,20 USD
4.997 đ
94.082.180 USD
474.046.128 (40%)
Tổng: 1.200.000.000
6.262.721 USD
5.19% -18%
450
318 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,30 USD
7.530 đ
94.076.015 USD
314.571.572 (53%)
Tổng: 592.948.994
14.086.241 USD
-0.73% -33%
451
319 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0134557943 USD
339 đ
93.922.730 USD
6.980.095.547 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
31.604.294 USD
12.78% -10%
452
320 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0752580682 USD
1.895 đ
93.537.417 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
27.649.529 USD
1.37% -25%
453
321 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,65 USD
16.426 đ
91.490.650 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
22.192.815 USD
2.67% -37%
458
322 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0008443089 USD
21,2597 đ
90.683.523 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
10.659.783 USD
-0.46% -29%
459
323 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
48,75 USD
1.227.555 đ
90.465.605 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
24.934.661 USD
6.34% 28%
460
324 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0025907275 USD
65 đ
90.079.859 USD
34.770.102.470 (40%)
Tổng: 87.387.476.681
2.497.825 USD
2.66% -22%
461
325 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,20 USD
4.989 đ
89.767.447 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
3.157.302 USD
0.46% -28%
462
326 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0002513804 USD
6,3298 đ
88.998.636 USD
354.039.671.849 (71%)
Tổng: 500.000.000.000
12.216.096 USD
5.11% -28%
463
327 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0094577667 USD
238 đ
88.495.083 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.690.697
2.453.150 USD
10.21% -24%
464
328 Biểu tượng logo của Bazaars Bazaars
04/2023 / Ethereum Blockchain
BZR *
7,55 USD
190.163 đ
88.151.461 USD
11.672.346 (2%)
Tổng: 555.555.555
131.045 USD
2.07% -14%
465
329 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,15 USD
3.838 đ
88.147.667 USD
578.331.116 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
15.537.588 USD
1.04% -37%
466
330 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
2,92 USD
73.406 đ
87.458.577 USD
30.000.396 (12%)
Tổng: 250.000.000
64.038.331 USD
-4.28% -46%
467
331 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0870275472 USD
2.191 đ
86.453.972 USD
993.409.273 (92%)
Tổng: 1.084.734.273
1.065.162 USD
0.63% -16%
468
332 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
7,82 USD
196.987 đ
85.624.949 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
468.839 USD
1.49% -19%
469
333 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,10 USD
27.808 đ
85.379.048 USD
77.310.001
26.054.529 USD
1.49% -28%
470
334 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,15 USD
3.845 đ
85.091.084 USD
557.257.797 (70%)
Tổng: 800.000.000
22.415.692 USD
2.04% -39%
471
335 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,12 USD
3.071 đ
84.643.771 USD
694.065.840 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
4.065.773 USD
0.47% -31%
472
336 Biểu tượng logo của PepeFork PepeFork
01/2024 / Ethereum Blockchain
PORK *
0,0000002006 USD
0,0051 đ
84.410.766 USD
420.690.000.000.000
4.758.148 USD
2.51% -34%
473
337 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,23 USD
30.984 đ
83.566.344 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
12.773.151 USD
0.94% -36%
475
338 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0053147907 USD
134 đ
83.129.770 USD
15.641.212.460 (43%)
Tổng: 36.000.000.000
4.001.910 USD
-4.97% -28%
476
339 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
4,31 USD
108.651 đ
83.025.825 USD
19.241.287 (92%)
Tổng: 21.000.000
14.903.951 USD
2.47% -35%
477
340 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
WRX *
0,22 USD
5.450 đ
82.652.022 USD
381.856.872 (40%)
Tổng: 962.646.669
3.768.286 USD
0.28% -30%
478
341 Biểu tượng logo của Dimitra Dimitra
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMTR *
0,17 USD
4.245 đ
82.025.121 USD
486.503.182 (92%)
Tổng: 527.018.673
1.146.214 USD
-1.30% -19%
479
342 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
64,01 USD
1.611.647 đ
81.832.620 USD
1.278.534
64.930.389 USD
1.45% -13%
480
343 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,82 USD
20.561 đ
81.021.640 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
4.038.007 USD
2.53% -29%
481
344 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
1,22 USD
30.772 đ
81.012.514 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
11.414.799 USD
0.33% -37%
482
345 Biểu tượng logo của Smog Smog
02/2024 / Solana Blockchain
SMOG *
0,10 USD
2.618 đ
80.999.090 USD
778.999.968 (56%)
Tổng: 1.399.999.968
559.147 USD
8.35% -32%
483
346 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0045408724 USD
114 đ
79.625.199 USD
17.535.220.550 (58%)
Tổng: 30.000.000.000
7.006.732 USD
0.53% -25%
485
347 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,32 USD
8.037 đ
79.404.270 USD
248.789.502 (69%)
Tổng: 360.000.000
1.263.526 USD
4.18% -21%
487
348 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
0,24 USD
6.093 đ
77.989.493 USD
322.295.875 (81%)
Tổng: 400.000.000
1.549.786 USD
6.00% -23%
490
349 Biểu tượng logo của DeFinder Capital DeFinder Capital
12/2023 / TON Blockchain
DFC *
2,89 USD
72.888 đ
76.892.193 USD
26.563.279 (13%)
Tổng: 200.000.000
1.297.125 USD
3.58% -3%
491
350 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0136307863 USD
343 đ
76.760.490 USD
5.631.405.859 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
6.743.005 USD
0.38% 1%
492
351 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0103416214 USD
260 đ
76.429.501 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
33.131.177 USD
9.80% -22%
493
352 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0168536653 USD
424 đ
75.582.874 USD
4.484.654.984 (62%)
Tổng: 7.200.000.000
6.441.318 USD
2.41% -33%
494
353 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,0749466895 USD
1.887 đ
74.931.562 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
1.595.936 USD
-0.68% -33%
496
354 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0073785939 USD
186 đ
73.785.939 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
16.871.491 USD
-2.04% -35%
497
355 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
16,69 USD
420.178 đ
73.722.762 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
4.469.872 USD
0.79% -21%
499
356 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
4,07 USD
102.453 đ
73.238.915 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
398.005 USD
-0.27% -20%
500
357 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
0,15 USD
3.749 đ
72.735.584 USD
488.500.979 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
16.263.395 USD
-5.28% -32%
501
358 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,33 USD
8.382 đ
71.909.205 USD
216.030.373 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
994.822 USD
2.09% -17%
503
359 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0024636719 USD
62 đ
71.840.885 USD
29.160.085.728 (83%)
Tổng: 35.000.000.000
21.125.108 USD
-5.27% -35%
504
360 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,020018962 USD
504 đ
71.831.312 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
2.594.681 USD
4.50% -20%
505
361 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
71.535.617 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
27.241.507 USD
15.89% -30%
506
362 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
25.216 đ
70.612.286 USD
70.511.448
17.286.856 USD
0.00% -0%
509
363 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,78 USD
19.711 đ
70.452.191 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
23.669.223 USD
6.08% -36%
510
364 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
2,16 USD
54.444 đ
70.605.091 USD
32.654.676 (33%)
Tổng: 100.000.000
2.125.556 USD
9.50% -24%
511
365 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKO *
0,41 USD
10.389 đ
69.906.953 USD
169.427.916 (34%)
Tổng: 500.000.000
3.821.780 USD
-1.11% -36%
512
366 Biểu tượng logo của Staika Staika
03/2023 / Solana Blockchain
STIK *
2,42 USD
60.941 đ
69.721.087 USD
28.807.734 (12%)
Tổng: 250.000.000
1.175.275 USD
-6.25% 0%
514
367 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
1,05 USD
26.520 đ
69.514.255 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
12.352.455 USD
2.63% -27%
515
368 Biểu tượng logo của Artrade Artrade
03/2022 / Solana Blockchain
ATR *
0,0459083301 USD
1.156 đ
69.413.395 USD
1.512.000.000 (84%)
Tổng: 1.800.000.000
1.476.531 USD
12.43% -25%
517
369 Biểu tượng logo của Neon EVM Neon EVM
07/2023 / Solana Blockchain
NEON *
1,20 USD
30.156 đ
69.044.518 USD
57.651.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
6.728.869 USD
3.57% -15%
518
370 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,55 USD
13.808 đ
68.729.631 USD
125.335.030 (63%)
Tổng: 200.000.000
2.268.478 USD
-0.49% -24%
519
371 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,84 USD
21.234 đ
68.693.746 USD
81.459.931 (41%)
Tổng: 200.000.000
280.513 USD
3.00% -10%
520
372 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,24 USD
5.968 đ
68.684.325 USD
289.770.512
31.623.286 USD
-1.33% -42%
521
373 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000001727 USD
0,0043 đ
68.336.017 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.204.336 USD
4.12% -18%
523
374 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0792323398 USD
1.995 đ
68.230.291 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
1.803.457 USD
-1.92% -17%
524
375 Biểu tượng logo của PaLM AI PaLM AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
PALM *
0,86 USD
21.726 đ
68.163.500 USD
79.000.000
1.911.823 USD
19.11% -10%
525
376 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0067156223 USD
169 đ
67.156.223 USD
10.000.000.000
3.329.047 USD
7.65% -10%
527
377 Biểu tượng logo của Pandora Pandora
02/2024 / Ethereum Blockchain
PANDORA *
6.668 USD
167.902.254 đ
66.680.800 USD
10.000
5.887.536 USD
2.62% -36%
528
378 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0009091718 USD
22,8929 đ
66.583.509 USD
73.235.343.051 (95%)
Tổng: 76.715.880.000
1.463.210 USD
2.99% -27%
529
379 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0127141152 USD
320 đ
65.991.097 USD
5.190.380.605 (35%)
Tổng: 15.000.000.000
1.843.037 USD
8.33% -32%
530
380 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,79 USD
20.008 đ
65.907.928 USD
82.944.777 (83%)
Tổng: 100.000.000
4.138.234 USD
1.10% -23%
531
381 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXVS *
0,29 USD
7.375 đ
65.734.062 USD
224.433.925
0 USD
0.00% -10%
532
382 Biểu tượng logo của LimeWire LimeWire
04/2023 / Ethereum Blockchain
LMWR *
1,05 USD
26.370 đ
65.300.122 USD
62.352.281 (8%)
Tổng: 773.045.267
6.385.308 USD
-4.77% -30%
533
383 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
0,56 USD
14.225 đ
65.203.699 USD
115.418.760 (83%)
Tổng: 138.786.749
23.468.192 USD
3.01% -35%
536
384 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,18 USD
4.439 đ
65.066.662 USD
369.087.328 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
1.532.190 USD
0.69% -24%
537
385 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
29,03 USD
731.004 đ
64.921.473 USD
2.236.269 (64%)
Tổng: 3.500.000
571.960 USD
9.68% -20%
538
386 Biểu tượng logo của Veno Finance Veno Finance
01/2023 / Cronos Blockchain
VNO *
0,14 USD
3.445 đ
64.918.135 USD
474.514.554 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
80.832 USD
-0.51% -3%
539
387 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0064714554 USD
163 đ
64.714.554 USD
10.000.000.000
1.653.831 USD
1.60% -20%
540
388 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
0,56 USD
14.184 đ
64.416.858 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
7.676.878 USD
-10.00% 190%
541
389 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0157587413 USD
397 đ
64.404.684 USD
4.086.918.044 (41%)
Tổng: 10.000.000.000
12.472.262 USD
2.84% -38%
542
390 Biểu tượng logo của Numbers Protocol Numbers Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
NUM *
0,11 USD
2.684 đ
63.913.551 USD
599.544.975 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
1.458.144 USD
8.38% -29%
543
391 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,16 USD
3.911 đ
63.449.656 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
376.362 USD
2.46% -23%
545
392 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
6,34 USD
159.744 đ
63.440.782 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
533.892 USD
2.30% -27%
546
393 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
4,23 USD
106.442 đ
63.397.877 USD
14.997.390 (98%)
Tổng: 15.297.897
2.911.212 USD
-0.99% -32%
547
394 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0095504252 USD
240 đ
63.358.756 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
2.992.912 USD
8.35% -38%
548
395 Biểu tượng logo của Gaimin Gaimin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMRX *
0,0095504252 USD
240 đ
63.358.756 USD
6.634.129.332 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
2.992.912 USD
8.35% -38%
548
396 Biểu tượng logo của Clash of Lilliput Clash of Lilliput
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
COL *
0,77 USD
19.415 đ
63.282.140 USD
82.074.400 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
100.723 USD
-0.27% -10%
549
397 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
0,12 USD
2.935 đ
62.635.431 USD
537.277.116 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
368.634 USD
3.22% 5%
551
398 Biểu tượng logo của Metaplex Metaplex
09/2022 / Solana Blockchain
MPLX *
0,25 USD
6.326 đ
62.490.732 USD
248.745.041 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
2.373.533 USD
6.03% -35%
553
399 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0092795882 USD
234 đ
62.442.916 USD
6.729.061.040 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
8.457.386 USD
1.67% -24%
554
400 Biểu tượng logo của Propchain Propchain
05/2023 / Ethereum Blockchain
PROPC *
3,67 USD
92.481 đ
62.290.338 USD
16.959.898 (17%)
Tổng: 100.000.000
1.311.803 USD
-0.64% -19%
555
401 Biểu tượng logo của NEOPIN NEOPIN
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPT *
0,70 USD
17.751 đ
62.089.970 USD
88.077.689 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
777.178 USD
1.80% -29%
556
402 Biểu tượng logo của trac (Ordinals) trac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TRAC *
2,95 USD
74.184 đ
61.868.913 USD
21.000.000
774.611 USD
0.53% -32%
557
403 Biểu tượng logo của Propbase Propbase
11/2023 / Aptos Blockchain
PROPS *
0,18 USD
4.487 đ
61.292.475 USD
343.952.554 (29%)
Tổng: 1.200.000.000
1.369.008 USD
-5.11% -22%
559
404 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0608931772 USD
1.533 đ
60.840.048 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
23.625.845 USD
-0.85% -38%
560
405 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,0608492066 USD
1.532 đ
60.849.207 USD
1.000.000.000
4.630.937 USD
5.33% -20%
561
406 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0756420476 USD
1.905 đ
60.794.834 USD
803.717.460 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
11.066.823 USD
-0.21% -32%
562
407 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
1,06 USD
26.756 đ
60.577.342 USD
57.009.605 (85%)
Tổng: 67.009.655
9.568.730 USD
1.50% -2%
563
408 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0580802742 USD
1.462 đ
60.341.094 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
10.607.488 USD
10.57% -38%
564
409 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223477707 USD
563 đ
60.222.113 USD
2.694.770.470
0 USD
0.00% -0%
565
410 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
12/2021 / Ethereum Blockchain
LYRA *
0,10 USD
2.602 đ
60.032.029 USD
580.898.201 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
117.697 USD
6.31% -13%
566
411 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
26,97 USD
679.125 đ
59.541.638 USD
2.207.632 (91%)
Tổng: 2.428.128
4.218.384 USD
0.48% -26%
567
412 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0054050003 USD
136 đ
59.253.983 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
1.803.403 USD
0.19% -23%
569
413 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,21 USD
5.188 đ
58.806.549 USD
285.416.667 (57%)
Tổng: 500.000.000
8.565.646 USD
-0.69% -36%
570
414 Biểu tượng logo của 5ire 5ire
12/2023 / Ethereum Blockchain
5IRE *
0,13 USD
3.372 đ
58.607.780 USD
437.696.327 (29%)
Tổng: 1.500.000.000
899.780 USD
-5.28% -5%
571
415 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
21,77 USD
548.114 đ
58.021.927 USD
2.665.492 (100%)
Tổng: 2.669.203
11.873.004 USD
2.12% -14%
572
416 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,70 USD
42.695 đ
57.898.016 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
18.679.004 USD
10.23% -30%
573
417 Biểu tượng logo của Zero1 Labs Zero1 Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
DEAI *
0,63 USD
15.958 đ
57.810.713 USD
91.221.244 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
2.983.389 USD
-9.06% -30%
574
418 Biểu tượng logo của Astrafer Astrafer
07/2022 / Polygon Blockchain
ASTRAFER *
0,37 USD
9.305 đ
57.802.479 USD
156.417.090 (18%)
Tổng: 888.077.888
623 USD
-1.68% -3%
575
419 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0277875281 USD
700 đ
57.222.241 USD
2.059.277.848 (21%)
Tổng: 10.000.000.000
1.006.748 USD
3.76% -23%
576
420 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,88 USD
22.085 đ
57.009.572 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
37.643.691 USD
-5.32% -60%
578
421 Biểu tượng logo của Hunt Town Hunt Town
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,45 USD
11.285 đ
56.660.039 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
5.137.920 USD
0.06% -17%
579
422 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
101,10 USD
2.545.583 đ
56.510.661 USD
558.983
392.180 USD
4.07% -29%
580
423 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0056388765 USD
142 đ
56.396.553 USD
10.001.381.139 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
18.236.671 USD
-2.08% -31%
581
424 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0110136198 USD
277 đ
56.323.696 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
7.535.870 USD
3.51% -23%
582
425 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
11,78 USD
296.561 đ
56.231.839 USD
4.774.461 (73%)
Tổng: 6.540.888
2.476.202 USD
-0.43% -18%
583
426 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,054514987 USD
1.373 đ
55.942.945 USD
1.026.193.853 (94%)
Tổng: 1.090.323.352
3.415.609 USD
-0.48% -33%
584
427 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,68 USD
17.024 đ
55.935.401 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
1.161.723 USD
3.04% -21%
585
428 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0431095256 USD
1.085 đ
40.964.695 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
68.980.552 USD
14.98% -44%
586
429 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0698084897 USD
1.758 đ
55.741.021 USD
798.484.848 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
3.693.534 USD
1.53% -31%
587
430 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALT *
0,46 USD
11.646 đ
55.502.048 USD
120.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
17.865 USD
-1.75% -30%
588
431 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,008745081 USD
220 đ
55.275.235 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
23.206.617 USD
24.80% -36%
589
432 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,0950907288 USD
2.394 đ
55.126.273 USD
579.722.899 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
15.314.769 USD
1.69% -37%
590
433 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0648991735 USD
1.634 đ
55.077.992 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
618.079 USD
0.73% -15%
591
434 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
80,30 USD
2.021.843 đ
55.001.633 USD
684.990 (97%)
Tổng: 705.211
33.028.319 USD
-1.50% 1%
592
435 Biểu tượng logo của IAGON IAGON
07/2021 / Cardano Blockchain
IAG *
0,15 USD
3.657 đ
54.603.976 USD
376.020.434 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
384.386 USD
1.10% -30%
593
436 Biểu tượng logo của Niza Global Niza Global
10/2023 / Ethereum Blockchain
NIZA *
0,0094856625 USD
239 đ
53.694.541 USD
5.660.599.954 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
22.877.838 USD
16.75% 9%
596
437 Biểu tượng logo của Solchat Solchat
02/2024 / Solana Blockchain
CHAT *
6,64 USD
167.261 đ
53.429.546 USD
8.043.460 (89%)
Tổng: 8.999.983
4.476.060 USD
13.35% -19%
597
438 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,18 USD
4.626 đ
53.076.260 USD
288.903.800 (49%)
Tổng: 594.717.456
339.319 USD
-2.00% -15%
599
439 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0018845137 USD
47 đ
52.584.787 USD
27.903.637.847 (58%)
Tổng: 48.402.437.326
6.274.118 USD
3.08% -27%
601
440 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,48 USD
11.962 đ
52.549.592 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
8.545.254 USD
1.39% -27%
602
441 Biểu tượng logo của Kwenta Kwenta
09/2022 / Optimism Blockchain
KWENTA *
120,09 USD
3.023.839 đ
51.855.490 USD
431.809 (71%)
Tổng: 607.156
517.125 USD
20.01% -25%
605
442 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
51.508.345 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
895.329 USD
8.52% 5%
608
443 Biểu tượng logo của Persistence One Persistence One
10/2020 / Osmosis Blockchain
XPRT *
0,27 USD
6.861 đ
51.338.885 USD
188.404.890 (97%)
Tổng: 193.504.890
548.613 USD
1.52% -18%
609
444 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0750345331 USD
1.889 đ
51.023.483 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
84.238 USD
17.32% -5%
611
445 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0601826904 USD
1.515 đ
50.609.932 USD
840.938.344 (99%)
Tổng: 848.393.889
2.267.742 USD
-0.50% -15%
612
446 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,21 USD
5.233 đ
50.063.695 USD
240.900.741 (8%)
Tổng: 3.000.000.000
2.885.271 USD
7.59% -18%
613
447 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0737768161 USD
1.858 đ
49.884.712 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
11.492.021 USD
5.01% -36%
614
448 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,67 USD
16.905 đ
49.534.386 USD
73.780.484 (3%)
Tổng: 2.700.000.000
27.808 USD
0.01% 0%
616
449 Biểu tượng logo của Opulous Opulous
06/2021 / Ethereum Blockchain
OPUL *
0,17 USD
4.385 đ
49.408.178 USD
283.693.726 (57%)
Tổng: 500.000.000
1.702.068 USD
-5.91% -37%
617
450 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,69 USD
17.415 đ
49.140.387 USD
71.051.748
7.363.125 USD
3.20% -36%
618
451 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOLO *
0,12 USD
3.085 đ
49.008.388 USD
399.947.699 (100%)
Tổng: 400.000.000
2.680.604 USD
-1.65% -15%
619
452 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,10 USD
2.581 đ
48.983.969 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
6.452 USD
9.76% -21%
620
453 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0606032127 USD
1.526 đ
48.936.427 USD
807.488.993 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
6.379.006 USD
2.37% -34%
621
454 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MNW *
1,04 USD
26.090 đ
48.885.702 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
273.546 USD
2.70% -6%
622
455 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
25.128 đ
48.854.574 USD
48.955.217 (34%)
Tổng: 142.399.574
5.796.760 USD
0.01% -0%
623
456 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,22 USD
5.499 đ
48.663.740 USD
222.835.990 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
4.042.766 USD
5.19% -21%
624
457 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0842728455 USD
2.122 đ
47.958.341 USD
569.084.159 (81%)
Tổng: 700.000.000
14.445.198 USD
-4.51% -34%
628
458 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,65 USD
41.511 đ
47.562.813 USD
28.850.667
0 USD
1.44% -9%
629
459 Biểu tượng logo của xMoney xMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,095221021 USD
2.398 đ
47.610.510 USD
500.000.000
3.710.233 USD
4.88% -28%
630
460 Biểu tượng logo của Coreum Coreum
12/2021 / XRP Ledger Blockchain
COREUM *
0,12 USD
3.087 đ
47.178.176 USD
384.792.048 (71%)
Tổng: 545.674.243
1.672.267 USD
2.50% -16%
632
461 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
5.257 USD
132.370.637 đ
46.723.996 USD
8.888
0 USD
1.01% -16%
636
462 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0076441642 USD
192 đ
46.632.649 USD
6.100.424.835 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
18.014.904 USD
0.24% -48%
637
463 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
2,17 USD
54.761 đ
45.664.722 USD
20.997.213 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.660.811 USD
-1.27% -35%
638
464 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0564453129 USD
1.421 đ
45.478.992 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
3.958.419 USD
1.82% -28%
639
465 Biểu tượng logo của APX APX
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APX *
0,10 USD
2.537 đ
45.124.465 USD
447.931.101 (11%)
Tổng: 3.976.356.038
3.213.323 USD
1.62% -14%
640
466 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0009092183 USD
22,8941 đ
44.824.169 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
4.094.808 USD
12.05% -21%
641
467 Biểu tượng logo của EURC EURC
06/2022 / Ethereum Blockchain
EURC *
1,06 USD
26.643 đ
44.655.018 USD
42.202.954
2.747.048 USD
0.50% -3%
642
468 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,0368711909 USD
928 đ
44.550.783 USD
1.208.281.654 (99%)
Tổng: 1.218.281.654
2.938.787 USD
5.39% -16%
643
469 Biểu tượng logo của cheqd cheqd
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHEQ *
0,0693204905 USD
1.745 đ
44.537.917 USD
642.492.815 (57%)
Tổng: 1.118.780.406
429.899 USD
-0.19% -16%
644
470 Biểu tượng logo của ParagonsDAO ParagonsDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
PDT *
0,28 USD
7.034 đ
44.534.359 USD
159.425.995 (98%)
Tổng: 162.500.000
376.605 USD
-25.12% 59%
645
471 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,16 USD
4.079 đ
44.272.237 USD
273.286.650 (55%)
Tổng: 500.000.000
3.157.911 USD
25.58% -36%
646
472 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,27 USD
6.700 đ
44.238.980 USD
166.251.242 (33%)
Tổng: 500.000.000
4.620.273 USD
-1.52% -35%
647
473 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0300218593 USD
756 đ
44.132.131 USD
1.469.999.910 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
1.848.858 USD
-1.43% -16%
648
474 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
414,46 USD
10.436.159 đ
44.079.690 USD
106.354 (99%)
Tổng: 107.536
5.284.122 USD
3.23% -21%
649
475 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
06/2023 / Ethereum Blockchain
PLANET *
0,0000516494 USD
1,3005 đ
43.976.880 USD
851.450.035.658 (85%)
Tổng: 1.000.000.000.010
5.995.434 USD
2.78% -37%
650
476 Biểu tượng logo của Ponke Ponke
01/2024 / Solana Blockchain
PONKE *
0,10 USD
2.576 đ
43.965.967 USD
429.777.374 (77%)
Tổng: 555.548.158
13.711.247 USD
11.64% 56%
651
477 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
0,72 USD
18.128 đ
43.894.859 USD
60.971.170 (94%)
Tổng: 64.999.723
195.956 USD
-1.77% -21%
652
478 Biểu tượng logo của Aleph.im Aleph.im
07/2020 / Ethereum Blockchain
ALEPH *
0,18 USD
4.471 đ
43.892.065 USD
247.220.482 (49%)
Tổng: 500.000.000
1.177.894 USD
2.27% -13%
653
479 Biểu tượng logo của KYVE Network KYVE Network
08/2023 / Osmosis Blockchain
KYVE *
0,0800850163 USD
2.017 đ
43.512.620 USD
543.330.356 (49%)
Tổng: 1.104.310.637
34.415 USD
-2.20% -12%
654
480 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,27 USD
6.863 đ
43.339.624 USD
158.999.993 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
5.454.760 USD
6.81% -25%
655
481 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0062513136 USD
157 đ
43.383.641 USD
6.939.923.952 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
899.563 USD
2.21% -19%
656
482 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,0862306184 USD
2.171 đ
42.928.603 USD
497.834.800 (100%)
Tổng: 500.000.000
4.533.649 USD
-0.04% -21%
657
483 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0239986153 USD
604 đ
42.833.652 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
725.790 USD
2.44% -29%
658
484 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,25 USD
6.191 đ
42.713.168 USD
173.730.671 (58%)
Tổng: 300.000.000
5.939.209 USD
1.20% -32%
659
485 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
10SET *
1,07 USD
27.057 đ
42.602.602 USD
39.646.741 (19%)
Tổng: 210.000.000
1.234.350 USD
-4.83% -4%
660
486 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,93 USD
23.362 đ
42.477.904 USD
45.783.019 (46%)
Tổng: 100.000.000
755.421 USD
14.16% -42%
661
487 Biểu tượng logo của HOPR HOPR
08/2020 / Ethereum Blockchain
HOPR *
0,12 USD
3.123 đ
42.315.592 USD
341.173.813 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
555.096 USD
4.11% -10%
662
488 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
2,79 USD
70.189 đ
42.042.887 USD
15.082.762 (75%)
Tổng: 20.000.000
1.950.737 USD
-1.87% -21%
663
489 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,42 USD
10.580 đ
42.015.995 USD
100.000.000
187.013 USD
0.86% -5%
664
490 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
1,08 USD
27.261 đ
42.007.522 USD
38.800.874 (39%)
Tổng: 100.000.000
602.343 USD
5.39% -20%
665
491 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,10 USD
2.558 đ
41.905.714 USD
412.489.688 (82%)
Tổng: 500.000.000
2.877.906 USD
0.33% -19%
666
492 Biểu tượng logo của Hacken Token Hacken Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
HAI *
0,0647178808 USD
1.630 đ
41.759.489 USD
645.254.273 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
440.044 USD
5.00% -13%
667
493 Biểu tượng logo của Syncus Syncus
12/2023 / Ethereum Blockchain
SYNC *
0,012431756 USD
313 đ
41.733.753 USD
3.357.028.033 (79%)
Tổng: 4.251.629.236
1.468.149 USD
13.24% -21%
668
494 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0103328842 USD
260 đ
41.442.406 USD
4.010.729.784 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
14.740.750 USD
13.18% -20%
669
495 Biểu tượng logo của Quickswap [New] Quickswap [New]
05/2022 / Polygon Blockchain
QUICK *
0,059255353 USD
1.492 đ
41.419.492 USD
699.000.000 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
4.274.158 USD
3.92% -31%
670
496 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0559690477 USD
1.409 đ
41.127.995 USD
734.834.633 (3%)
Tổng: 24.000.000.000
447.563 USD
-2.89% -27%
671
497 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
1,03 USD
25.864 đ
40.695.351 USD
39.619.383 (40%)
Tổng: 100.000.000
8.943.893 USD
1.32% -34%
673
498 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0262701777 USD
661 đ
40.625.704 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
3.214.817 USD
19.19% -19%
674
499 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
40.604.467 USD
93.136.097.121.133.936 (96%)
Tổng: 96.702.938.412.730.848
1.204.591 USD
6.94% -34%
675
500 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0017499317 USD
44 đ
40.245.841 USD
22.998.521.512 (77%)
Tổng: 30.000.000.000
1.617.084 USD
0.73% -29%
676
501 Biểu tượng logo của ViciCoin ViciCoin
12/2023 / Polygon Blockchain
VCNT *
17,60 USD
443.072 đ
40.111.432 USD
2.279.555 (23%)
Tổng: 10.000.000
549.888 USD
-0.04% -0%
677
502 Biểu tượng logo của Lumerin Lumerin
03/2022 / Ethereum Blockchain
LMR *
0,0657980305 USD
1.657 đ
39.914.072 USD
606.615.000 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
335.128 USD
-2.00% -23%
678
503 Biểu tượng logo của pSTAKE Finance pSTAKE Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
PSTAKE *
0,0895699918 USD
2.255 đ
39.379.540 USD
439.651.042 (88%)
Tổng: 500.000.000
1.192.395 USD
2.07% -27%
679
504 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,0595772181 USD
1.500 đ
39.357.620 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
2.664.428 USD
-0.27% -17%
680
505 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,32 USD
7.983 đ
39.236.629 USD
123.754.941 (12%)
Tổng: 990.912.544
7.782.103 USD
-0.29% -35%
681
506 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,36 USD
8.983 đ
39.225.209 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
262.912 USD
3.74% -35%
682
507 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
0,77 USD
19.370 đ
38.399.265 USD
49.917.054 (100%)
Tổng: 50.000.000
158.777 USD
-3.39% -20%
683
508 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
XCAD *
0,81 USD
20.399 đ
38.664.696 USD
47.726.796 (24%)
Tổng: 198.813.158
3.461.584 USD
-0.58% -29%
684
509 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
1,45 USD
36.481 đ
38.597.132 USD
26.640.784 (89%)
Tổng: 30.000.000
3.812.710 USD
2.14% -18%
685
510 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURt *
1,05 USD
26.498 đ
38.292.669 USD
36.387.340 (73%)
Tổng: 50.001.661
3.584.043 USD
0.24% -2%
686
511 Biểu tượng logo của SLG.GAMES SLG.GAMES
07/2022 / Ethereum Blockchain
SLG *
0,0758918503 USD
1.911 đ
38.282.214 USD
504.431.154 (51%)
Tổng: 992.753.680
2.460.643 USD
0.91% -3%
687
512 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
25.183 đ
38.072.207 USD
38.067.406 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.532.385 USD
-0.01% 0%
688
513 Biểu tượng logo của Metacraft Metacraft
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCT *
0,72 USD
18.102 đ
37.857.851 USD
52.661.120 (3%)
Tổng: 1.641.963.300
6.604 USD
0.58% -15%
689
514 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0162022529 USD
408 đ
37.648.214 USD
2.323.640.666 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
1.198.429 USD
6.29% -20%
690
515 Biểu tượng logo của Farcana Farcana
10/2022 / Polygon Blockchain
FAR *
0,11 USD
2.830 đ
37.439.888 USD
333.141.025 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
3.792.999 USD
10.94% -16%
691
516 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0519676324 USD
1.309 đ
37.403.964 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
10.041.493 USD
3.48% -15%
693
517 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,14 USD
3.598 đ
37.186.378 USD
260.256.872 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.564.169 USD
0.12% -27%
694
518 Biểu tượng logo của Smart Layer Network Smart Layer Network
02/2024 / Ethereum Blockchain
SLN *
2,25 USD
56.673 đ
36.857.419 USD
16.375.777 (16%)
Tổng: 100.000.000
2.158.416 USD
5.57% -36%
695
519 Biểu tượng logo của Decubate Decubate
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DCB *
0,11 USD
2.718 đ
36.716.593 USD
340.189.385 (36%)
Tổng: 949.992.473
1.404.818 USD
1.37% -15%
696
520 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0068926662 USD
174 đ
36.565.384 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
9.935.782 USD
2.73% -29%
697
521 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0511440778 USD
1.288 đ
36.419.220 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
40.354 USD
1.61% -31%
698
522 Biểu tượng logo của XSGD XSGD
02/2021 / Ethereum Blockchain
XSGD *
0,73 USD
18.354 đ
36.262.103 USD
49.749.348 (59%)
Tổng: 83.617.320
887.260 USD
-0.05% -2%
700
523 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0005686891 USD
14,3196 đ
36.211.107 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
9.945.067 USD
2.55% -33%
701
524 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
0,66 USD
16.550 đ
36.141.820 USD
54.988.643 (55%)
Tổng: 100.000.000
471.175 USD
1.23% -13%
702
525 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0839715803 USD
2.114 đ
36.051.092 USD
429.324.920 (61%)
Tổng: 700.000.000
5.229.156 USD
1.16% -34%
703
526 Biểu tượng logo của AVINOC AVINOC
08/2018 / Ethereum Blockchain
AVINOC *
0,0924757226 USD
2.329 đ
35.995.664 USD
389.244.472 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
83.334 USD
-6.95% -15%
704
527 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
9,39 USD
236.316 đ
35.865.215 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
135.884 USD
8.75% -21%
705
528 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,15 USD
3.752 đ
35.595.085 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
2.047.775 USD
9.05% -37%
707
529 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0752770607 USD
1.895 đ
35.533.698 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
2.940.602 USD
-3.01% -20%
708
530 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
82,80 USD
2.084.980 đ
35.206.015 USD
425.178
11.459.878 USD
1.86% -17%
710
531 Biểu tượng logo của Venus USDT Venus USDT
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDT *
0,0236261457 USD
595 đ
35.112.071 USD
1.486.153.169
0 USD
0.00% 0%
711
532 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,006056081 USD
152 đ
35.088.358 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
239.828 USD
-7.90% -14%
712
533 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
3,27 USD
82.287 đ
34.954.760 USD
10.696.219 (27%)
Tổng: 40.000.000
4.074.422 USD
4.70% -14%
713
534 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0918857959 USD
2.314 đ
34.655.110 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
1.566.580 USD
1.10% -10%
715
535 Biểu tượng logo của Cetus Protocol Cetus Protocol
05/2023 / Sui Network Blockchain
CETUS *
0,12 USD
3.062 đ
34.052.835 USD
280.000.000 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
11.986.282 USD
3.37% -29%
717
536 Biểu tượng logo của ALTAVA ALTAVA
04/2022 / Ethereum Blockchain
TAVA *
0,0666930884 USD
1.679 đ
33.934.243 USD
508.811.996 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
2.754.992 USD
2.92% -33%
718
537 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
PSG *
4,41 USD
110.995 đ
33.689.699 USD
7.642.738 (38%)
Tổng: 20.000.000
3.617.754 USD
11.19% -18%
719
538 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
0,0477443218 USD
1.202 đ
33.581.659 USD
703.364.450 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
1.443.370 USD
7.67% -36%
719
539 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,24 USD
6.134 đ
33.632.641 USD
138.063.734 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
403.320 USD
2.36% -24%
720
540 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,56 USD
13.988 đ
33.582.025 USD
60.452.000 (43%)
Tổng: 140.006.754
5.577.061 USD
-4.55% -31%
722
541 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
33.520.081 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
582.893 USD
4.25% -16%
723
542 Biểu tượng logo của Nine Chronicles Nine Chronicles
08/2021 / Ethereum Blockchain
WNCG *
0,0965061683 USD
2.430 đ
33.117.043 USD
343.159.856 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
1.720.782 USD
7.41% -17%
725
543 Biểu tượng logo của AVA AVA
05/2018 / Ethereum Blockchain
AVA *
0,64 USD
16.121 đ
32.963.027 USD
51.487.051 (51%)
Tổng: 100.000.000
1.752.175 USD
-1.18% -28%
726
544 Biểu tượng logo của Nuco.cloud Nuco.cloud
09/2020 / Ethereum Blockchain
NCDT *
1,03 USD
25.905 đ
32.952.705 USD
32.030.898 (64%)
Tổng: 50.000.000
434.082 USD
1.20% -16%
727
545 Biểu tượng logo của Solend Solend
10/2021 / Solana Blockchain
SLND *
0,86 USD
21.631 đ
32.933.815 USD
38.336.723 (38%)
Tổng: 100.000.000
81.438 USD
-1.69% -43%
728
546 Biểu tượng logo của Blocksquare Token Blocksquare Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BST *
0,71 USD
17.840 đ
32.906.197 USD
46.444.082 (46%)
Tổng: 100.000.000
1.117.221 USD
2.64% -18%
729
547 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
63,85 USD
1.607.696 đ
32.817.750 USD
513.997 (51%)
Tổng: 1.000.000
62.049 USD
3.36% -26%
730
548 Biểu tượng logo của Open Custody Protocol Open Custody Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0465758202 USD
1.173 đ
32.759.776 USD
703.364.450 (54%)
Tổng: 1.293.853.674
3.388.260 USD
0.84% -36%
731
549 Biểu tượng logo của Aura Finance Aura Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
AURA *
0,63 USD
15.943 đ
32.639.555 USD
51.548.655 (52%)
Tổng: 100.000.000
174.122 USD
4.46% -16%
732
550 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0005295494 USD
13,3341 đ
32.563.090 USD
61.492.072.802 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
1.686.181 USD
1.00% -4%
733
551 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,001492357 USD
38 đ
32.125.621 USD
21.526.767.077 (43%)
Tổng: 50.000.000.000
1.013.339 USD
1.23% -23%
734
552 Biểu tượng logo của RocketX exchange RocketX exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,34 USD
8.634 đ
32.124.198 USD
93.691.309 (94%)
Tổng: 100.000.000
410.877 USD
-8.95% -26%
735
553 Biểu tượng logo của AIT Protocol AIT Protocol
12/2023 / Ethereum Blockchain
AIT *
0,42 USD
10.526 đ
32.074.986 USD
76.727.251 (11%)
Tổng: 677.801.126
531.525 USD
2.50% -25%
736
554 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0060036493 USD
151 đ
31.955.909 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
92.255 USD
-0.01% 100%
737
555 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
0,40 USD
10.064 đ
31.275.368 USD
78.250.222 (78%)
Tổng: 100.000.000
3.078.467 USD
-0.28% -34%
740
556 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,20 USD
4.989 đ
31.054.122 USD
156.725.880 (52%)
Tổng: 300.000.000
3.001.578 USD
1.07% -31%
741
557 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,0308933666 USD
778 đ
30.893.367 USD
1.000.000.000
410.649 USD
4.42% -14%
743
558 Biểu tượng logo của ONBUFF ONBUFF
08/2020 / Ethereum Blockchain
ONIT *
0,0399043523 USD
1.005 đ
30.729.363 USD
770.075.466 (97%)
Tổng: 789.885.600
4.476.782 USD
19.86% -8%
744
559 Biểu tượng logo của AdEx AdEx
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,21 USD
5.326 đ
30.469.039 USD
144.046.027 (96%)
Tổng: 150.000.000
5.520.776 USD
-0.56% -32%
745
560 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
380,78 USD
9.588.109 đ
30.462.618 USD
80.000
2.110.117 USD
10.96% -11%
746
561 Biểu tượng logo của QORPO WORLD QORPO WORLD
02/2022 / Ethereum Blockchain
QORPO *
0,69 USD
17.369 đ
30.423.752 USD
44.104.454 (6%)
Tổng: 750.000.000
1.955.692 USD
4.00% -17%
747
562 Biểu tượng logo của PointPay PointPay
05/2020 / Ethereum Blockchain
PXP *
0,10 USD
2.528 đ
30.364.581 USD
302.501.090 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
4.17% -1%
748
563 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
3,47 USD
87.448 đ
29.968.008 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
10.955.820 USD
4.13% -39%
749
564 Biểu tượng logo của Tectonic Tectonic
12/2021 / Cronos Blockchain
TONIC *
0,0000001203 USD
0,0030 đ
29.809.465 USD
247.733.879.909.099 (50%)
Tổng: 500.000.000.000.000
137.177 USD
-0.93% -10%
751
565 Biểu tượng logo của Connex Connex
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CONX *
25,73 USD
647.821 đ
29.586.729 USD
1.150.000 (1%)
Tổng: 100.000.000
162.498 USD
-0.20% -10%
752
566 Biểu tượng logo của Scallop Scallop
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SCLP *
0,46 USD
11.525 đ
29.560.932 USD
64.582.951 (65%)
Tổng: 100.000.000
1.043.065 USD
2.56% -21%
753
567 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0080270904 USD
202 đ
29.356.149 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
1.468.341 USD
0.78% -31%
754
568 Biểu tượng logo của OmniFlix Network OmniFlix Network
04/2023 / Osmosis Blockchain
FLIX *
0,12 USD
2.942 đ
29.294.148 USD
250.758.585 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
22.782 USD
0.19% -30%
756
569 Biểu tượng logo của Shido [New] Shido [New]
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0016724696 USD
42 đ
29.292.943 USD
17.514.783.148 (97%)
Tổng: 18.000.000.000
1.535.204 USD
0.53% -14%
757
570 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0065616342 USD
165 đ
29.108.785 USD
4.436.209.630 (89%)
Tổng: 5.000.000.000
19.863.373 USD
-0.71% -23%
758
571 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0029033046 USD
73 đ
29.033.046 USD
10.000.000.000
10.759.426 USD
-9.47% -53%
759
572 Biểu tượng logo của NuNet NuNet
10/2021 / Ethereum Blockchain
NTX *
0,0575579406 USD
1.449 đ
29.014.075 USD
504.084.665 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
356.396 USD
4.12% -23%
760
573 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,24 USD
6.076 đ
28.954.836 USD
120.000.000
522.852 USD
-2.17% -17%
761
574 Biểu tượng logo của Minswap Minswap
10/2021 / Cardano Blockchain
MIN *
0,0267256953 USD
673 đ
28.927.017 USD
1.082.367.249 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
28.722 USD
0.73% -25%
762
575 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,54 USD
13.649 đ
28.918.674 USD
53.350.193 (85%)
Tổng: 63.000.000
7.184.609 USD
-3.23% -35%
763
576 Biểu tượng logo của Swarm Markets Swarm Markets
09/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,88 USD
22.219 đ
28.915.715 USD
32.769.650 (13%)
Tổng: 250.000.000
1.145.789 USD
-2.05% -20%
764
577 Biểu tượng logo của ISKRA Token ISKRA Token
09/2022 / Ethereum Blockchain
ISK *
0,21 USD
5.192 đ
28.657.244 USD
138.984.161 (14%)
Tổng: 997.344.428
139.256 USD
-0.36% -15%
767
578 Biểu tượng logo của HELLO Labs HELLO Labs
10/2022 / Ethereum Blockchain
HELLO *
0,0453835413 USD
1.143 đ
28.615.402 USD
630.523.787 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1.648.512 USD
1.32% -19%
768
579 Biểu tượng logo của Suku Suku
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUKU *
0,16 USD
4.042 đ
28.639.475 USD
178.403.407 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
6.165.769 USD
1.90% 36%
769
580 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0016221826 USD
41 đ
28.447.634 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
1.059.900 USD
8.86% -22%
770
581 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,00 USD
25.160 đ
28.251.548 USD
28.274.494 (7%)
Tổng: 395.345.189
2.248.638 USD
1.63% -26%
771
582 Biểu tượng logo của Orange Orange
02/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORNJ *
0,45 USD
11.409 đ
27.775.094 USD
61.300.000 (61%)
Tổng: 100.000.000
5.748.835 USD
-7.43% -25%
772
583 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
53,81 USD
1.354.862 đ
28.173.763 USD
523.607 (94%)
Tổng: 555.000
580.720 USD
11.40% -5%
773
584 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CREO *
0,0955135099 USD
2.405 đ
27.727.249 USD
290.296.616 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
3.278.662 USD
2.16% -26%
774
585 Biểu tượng logo của BADMAD ROBOTS BADMAD ROBOTS
01/2022 / Polygon Blockchain
METAL *
0,0384657708 USD
969 đ
27.668.421 USD
719.299.800 (26%)
Tổng: 2.750.000.000
473.002 USD
8.20% -37%
775
586 Biểu tượng logo của GameGPT GameGPT
12/2023 / Ethereum Blockchain
DUEL *
0,0190201518 USD
479 đ
27.663.072 USD
1.454.408.582 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
8.829.901 USD
6.67% -33%
776
587 Biểu tượng logo của WiFi Map WiFi Map
03/2023 / Polygon Blockchain
WIFI *
0,0922401206 USD
2.323 đ
27.598.880 USD
299.206.899 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
961.865 USD
2.05% -29%
777
588 Biểu tượng logo của Kryll Kryll
07/2018 / Ethereum Blockchain
KRL *
0,72 USD
18.066 đ
27.584.252 USD
38.446.598 (78%)
Tổng: 49.417.348
1.004.170 USD
3.36% -27%
778
589 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
0,0756343774 USD
1.904 đ
27.382.007 USD
362.031.240 (14%)
Tổng: 2.500.000.000
394.416 USD
-0.93% -24%
780
590 Biểu tượng logo của RabbitX RabbitX
04/2023 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,0749294115 USD
1.887 đ
27.214.524 USD
363.202.161 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
171.267 USD
13.45% -25%
781
591 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Osmosis Blockchain
DVPN *
0,0015137494 USD
38 đ
27.029.184 USD
17.855.784.688 (65%)
Tổng: 27.286.188.971
216.137 USD
-3.83% -23%
782
592 Biểu tượng logo của DexCheck AI DexCheck AI
05/2022 / Ethereum Blockchain
DCK *
0,0788009022 USD
1.984 đ
26.746.774 USD
339.422.186 (35%)
Tổng: 972.671.176
1.383.853 USD
2.19% -12%
786
593 Biểu tượng logo của Synesis One Synesis One
01/2022 / Solana Blockchain
SNS *
0,0584699371 USD
1.472 đ
26.677.070 USD
456.252.758 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
2.713.737 USD
1.47% -31%
788
594 Biểu tượng logo của Carrieverse Carrieverse
01/2023 / Polygon Blockchain
CVTX *
0,13 USD
3.238 đ
26.703.767 USD
207.650.406 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
9.475.215 USD
-7.83% -29%
789
595 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0155856536 USD
392 đ
26.365.565 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
1.689.148 USD
-2.28% -17%
792
596 Biểu tượng logo của Cellframe Cellframe
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELL *
0,92 USD
23.147 đ
26.289.788 USD
28.599.168 (94%)
Tổng: 30.300.000
984.519 USD
2.67% -17%
794
597 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0340144247 USD
856 đ
26.191.494 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
2.381.739 USD
-0.90% -36%
795
598 Biểu tượng logo của WAGMI Games WAGMI Games
06/2022 / Ethereum Blockchain
WAGMIGAMES *
0,0000144117 USD
0,3629 đ
26.003.762 USD
1.804.354.666.195 (82%)
Tổng: 2.200.000.000.000
5.848.172 USD
3.59% -24%
798
599 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
2,28 USD
57.493 đ
26.002.515 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
161.555 USD
4.90% -30%
799
600 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
6,18 USD
155.702 đ
25.933.497 USD
4.193.949 (79%)
Tổng: 5.318.949
2.338.230 USD
0.16% -24%
800
601 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,17 USD
4.378 đ
25.988.420 USD
149.467.157 (80%)
Tổng: 188.000.000
3.884.279 USD
-1.46% -34%
801
602 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,19 USD
4.753 đ
25.443.184 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
1.330.809 USD
0.02% -29%
803
603 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000009869 USD
0,0249 đ
25.420.869 USD
25.757.575.757.576
554.966 USD
-0.76% -24%
804
604 Biểu tượng logo của USDK USDK
07/2019 / Ethereum Blockchain
USDK *
0,89 USD
22.305 đ
25.334.398 USD
28.600.072
288 USD
0.38% -2%
805
605 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0338444087 USD
852 đ
25.213.303 USD
744.976.909 (37%)
Tổng: 2.000.000.000
240.745 USD
2.42% -19%
806
606 Biểu tượng logo của Hatom Hatom
07/2023 / Elrond Blockchain
HTM *
1,51 USD
38.080 đ
25.206.333 USD
16.667.457 (17%)
Tổng: 100.000.000
192.270 USD
3.53% -31%
807
607 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000004578 USD
0,0115 đ
25.071.140 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
10.015.766 USD
3.23% -19%
808
608 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000418 USD
0,0011 đ
25.068.216 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.415 USD
0.52% -20%
809
609 Biểu tượng logo của Credefi Credefi
10/2021 / Ethereum Blockchain
CREDI *
0,0332046474 USD
836 đ
24.856.132 USD
748.573.880 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
553.308 USD
-4.85% -34%
811
610 Biểu tượng logo của Carbon browser Carbon browser
02/2023 / Ethereum Blockchain
CSIX *
0,0625929539 USD
1.576 đ
24.823.431 USD
396.585.068 (42%)
Tổng: 939.599.261
1.662.034 USD
2.84% -23%
812
611 Biểu tượng logo của GameSwift GameSwift
07/2023 / Ethereum Blockchain
GSWIFT *
0,40 USD
9.974 đ
24.804.212 USD
62.621.513 (4%)
Tổng: 1.396.500.000
467.177 USD
0.72% -25%
813
612 Biểu tượng logo của r/CryptoCurrency Moons r/CryptoCurrency Moons
10/2020 / Arbitrum Nova Blockchain
MOON *
0,23 USD
5.812 đ
24.644.867 USD
106.776.318 (99%)
Tổng: 107.887.754
115.748 USD
4.35% -11%
814
613 Biểu tượng logo của Ternoa Ternoa
04/2021 / Ethereum Blockchain
CAPS *
0,0190621976 USD
480 đ
24.533.624 USD
1.287.030.207 (51%)
Tổng: 2.500.000.000
651.799 USD
4.02% -25%
816
614 Biểu tượng logo của Helium IOT Helium IOT
04/2023 / Solana Blockchain
IOT *
0,0010208853 USD
26 đ
24.450.655 USD
23.950.443.061 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
290.803 USD
-0.50% -27%
817
615 Biểu tượng logo của Inspect Inspect
12/2023 / Ethereum Blockchain
INSP *
0,15 USD
3.833 đ
24.492.276 USD
160.875.467 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
901.655 USD
-0.97% -18%
818
616 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0244841818 USD
617 đ
24.484.182 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
286.079 USD
2.02% 1%
819
617 Biểu tượng logo của Stobox Token Stobox Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
STBU *
0,25 USD
6.247 đ
24.438.536 USD
98.499.799 (98%)
Tổng: 100.000.000
1.426.053 USD
13.02% 7%
820
618 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
5,34 USD
134.352 đ
24.277.202 USD
4.550.000 (15%)
Tổng: 30.000.000
10.442.819 USD
3.63% -29%
821
619 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOLX *
4,91 USD
123.634 đ
24.119.871 USD
4.912.407 (89%)
Tổng: 5.500.000
1.263.404 USD
0.07% -12%
822
620 Biểu tượng logo của Optimus AI Optimus AI
03/2023 / Ethereum Blockchain
OPTI *
0,25 USD
6.385 đ
24.099.168 USD
95.034.939 (95%)
Tổng: 100.000.000
607.194 USD
1.84% -21%
823
621 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
06/2021 / Ethereum Blockchain
BZZ *
0,46 USD
11.467 đ
23.953.360 USD
52.600.661 (83%)
Tổng: 63.527.715
1.199.501 USD
-2.09% -22%
825
622 Biểu tượng logo của S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
2,78 USD
70.103 đ
23.943.091 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
6.705.783 USD
5.62% -24%
826
623 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
2,99 USD
75.169 đ
23.614.138 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
7.261.452 USD
1.49% -34%
827
624 Biểu tượng logo của Petals Petals
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PTS *
0,0016349624 USD
41 đ
23.093.809 USD
14.124.978.750 (14%)
Tổng: 100.000.000.000
13.597 USD
1.56% -16%
830
625 Biểu tượng logo của Stader Stader
10/2021 / Ethereum Blockchain
SD *
0,82 USD
20.612 đ
23.097.599 USD
28.217.104 (19%)
Tổng: 150.000.000
1.642.172 USD
-8.09% -16%
831
626 Biểu tượng logo của Xend Finance Xend Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
RWA *
0,21 USD
5.404 đ
22.971.040 USD
107.033.500 (92%)
Tổng: 116.894.762
1.155.897 USD
20.80% -20%
832
627 Biểu tượng logo của Alpine F1 Team Fan Token Alpine F1 Team Fan Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPINE *
2,02 USD
50.885 đ
22.956.758 USD
11.360.000 (28%)
Tổng: 40.000.000
4.522.096 USD
3.03% -23%
833
628 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YOOSHI *
0,0000000615 USD
0,0015 đ
22.882.620 USD
371.965.727.197.450 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
135.555 USD
7.56% -5%
834
629 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,13 USD
3.300 đ
22.868.725 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
2.399.168 USD
-0.03% -26%
835
630 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
3,80 USD
95.586 đ
22.619.677 USD
5.958.681 (60%)
Tổng: 10.000.000
330.442 USD
1.53% -24%
837
631 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000022589 USD
0,0569 đ
22.542.127 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
2.884.953 USD
1.35% -41%
838
632 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,0287618743 USD
724 đ
22.337.240 USD
776.626.703 (100%)
Tổng: 776.626.704
689.142 USD
-0.43% -0%
840
633 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,0043678663 USD
110 đ
22.257.089 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
1.459.565 USD
0.69% -13%
841
634 Biểu tượng logo của Solanium Solanium
05/2021 / Solana Blockchain
SLIM *
0,22 USD
5.602 đ
22.247.846 USD
100.000.000
822.948 USD
-3.70% -36%
842
635 Biểu tượng logo của Asterix Labs Asterix Labs
02/2024 / Ethereum Blockchain
ASTX *
2.223 USD
55.980.880 đ
22.232.280 USD
10.000
4.115.549 USD
1.14% -25%
843
636 Biểu tượng logo của Openfabric AI Openfabric AI
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OFN *
0,36 USD
9.107 đ
22.183.113 USD
61.336.459 (12%)
Tổng: 500.000.000
1.325.650 USD
-0.57% -23%
844
637 Biểu tượng logo của Fulcrom Finance Fulcrom Finance
04/2023 / Cronos Blockchain
FUL *
0,0126695526 USD
319 đ
22.047.784 USD
1.740.218.023 (9%)
Tổng: 20.000.000.000
741.741 USD
-5.77% -4%
845
638 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020 / Chiliz Blockchain
OG *
4,59 USD
115.647 đ
21.937.229 USD
4.776.417 (96%)
Tổng: 5.000.000
5.538.523 USD
3.25% -26%
846
639 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
2,61 USD
65.843 đ
21.917.057 USD
8.381.674 (84%)
Tổng: 10.000.000
2.947.299 USD
1.57% -3%
847
640 Biểu tượng logo của Castello Coin Castello Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CAST *
0,10 USD
2.596 đ
21.893.419 USD
212.328.507 (48%)
Tổng: 440.000.000
133.790 USD
0.74% -0%
848
641 Biểu tượng logo của Yield App Yield App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,0817196161 USD
2.058 đ
21.688.577 USD
265.402.334 (88%)
Tổng: 300.000.000
371.358 USD
1.00% -11%
849
642 Biểu tượng logo của VoluMint VoluMint
01/2024 / Ethereum Blockchain
VMINT *
0,0392441513 USD
988 đ
21.668.120 USD
552.136.291 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
1.162.314 USD
30.93% -23%
850
643 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
TROY *
0,0025105068 USD
63 đ
21.653.121 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
3.007.624 USD
-4.14% -25%
851
644 Biểu tượng logo của Moby Moby
02/2024 / Ethereum Blockchain
MOBY *
0,70 USD
17.539 đ
21.557.160 USD
30.949.520 (31%)
Tổng: 100.000.000
708.943 USD
10.71% -42%
853
645 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
2,69 USD
67.685 đ
21.497.417 USD
7.997.365 (90%)
Tổng: 8.841.095
669.399 USD
-0.22% -12%
854
646 Biểu tượng logo của Argentine Football Association Fan Token Argentine Football Association Fan Token
06/2021 / Chiliz Blockchain
ARG *
1,80 USD
45.246 đ
21.444.924 USD
11.934.279 (60%)
Tổng: 20.000.000
1.447.338 USD
4.61% -15%
855
647 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,35 USD
8.758 đ
21.343.591 USD
61.367.996 (62%)
Tổng: 99.741.145
5.826.323 USD
-3.42% -17%
856
648 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPT *
0,0061420304 USD
155 đ
21.291.087 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
223.387 USD
-1.07% -8%
857
649 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,14 USD
3.534 đ
21.109.571 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
139.764 USD
3.94% -7%
858
650 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,0291065413 USD
733 đ
21.064.450 USD
723.701.572 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
690 USD
2.61% -4%
859
651 Biểu tượng logo của TRVL TRVL
11/2021 / Ethereum Blockchain
TRVL *
0,0672413687 USD
1.693 đ
20.911.723 USD
310.994.897 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
504.492 USD
14.18% -20%
860
652 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,0481764802 USD
1.213 đ
20.813.797 USD
432.032.332 (43%)
Tổng: 999.934.977
2.792.976 USD
0.10% -27%
861
653 Biểu tượng logo của Arianee Arianee
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
0,24 USD
6.041 đ
20.744.139 USD
86.471.813 (43%)
Tổng: 200.000.000
53 USD
9.28% -24%
862
654 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,009052838 USD
228 đ
20.701.953 USD
2.286.791.464 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
393.201 USD
1.04% -16%
864
655 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
3,39 USD
85.390 đ
20.347.045 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
418.759 USD
-2.05% -27%
866
656 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
20.331.870 USD
35.386.785.715.250.800 (35%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
848.130 USD
-0.81% -15%
867
657 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
28,63 USD
720.891 đ
20.330.175 USD
710.113
387.125 USD
2.48% -11%
868
658 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,008110697 USD
204 đ
20.154.293 USD
2.484.902.727 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
227.390 USD
1.10% -9%
869
659 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0020570419 USD
52 đ
20.123.378 USD
9.782.678.080
1.054.287 USD
4.66% -18%
870
660 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,0827282298 USD
2.083 đ
20.091.142 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
1.217 USD
3.58% -23%
871
661 Biểu tượng logo của SquidGrow SquidGrow
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUIDGROW *
0,000000017 USD
0,0004 đ
19.960.883 USD
1.174.940.845.113.550 (59%)
Tổng: 2.000.000.000.000.000
533.038 USD
4.60% -14%
873
662 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0034745655 USD
87 đ
19.863.216 USD
5.716.748.250 (65%)
Tổng: 8.800.000.000
6.271.833 USD
34.48% -11%
874
663 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
3,13 USD
78.871 đ
19.857.660 USD
6.339.634 (32%)
Tổng: 20.000.000
15.255.044 USD
27.57% 5%
875
664 Biểu tượng logo của SPECTRE AI SPECTRE AI
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPECTRE *
2,18 USD
54.915 đ
19.833.142 USD
9.093.998 (91%)
Tổng: 10.000.000
157.463 USD
7.09% -2%
876
665 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,39 USD
9.774 đ
19.794.551 USD
50.994.674 (57%)
Tổng: 89.893.757
488.247 USD
4.69% -19%
877
666 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0269010661 USD
677 đ
19.723.762 USD
733.196.290 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
1.083.417 USD
8.67% -31%
878
667 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
64.144 USD
1.615.150.928 đ
19.531.853 USD
304 (2%)
Tổng: 13.698
103.762 USD
0.71% -12%
879
668 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000414 USD
0,0010 đ
19.400.125 USD
469.000.000.000.000
2.199.315 USD
0.98% -35%
880
669 Biểu tượng logo của FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORTO *
2,49 USD
62.591 đ
19.388.769 USD
7.800.000 (20%)
Tổng: 40.000.000
5.228.689 USD
1.72% -24%
881
670 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
4,10 USD
103.305 đ
19.282.599 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
95.271 USD
0.13% -4%
883
671 Biểu tượng logo của Cosplay Token Cosplay Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0488805276 USD
1.231 đ
19.276.485 USD
394.359.177 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
549.702 USD
-0.75% 22%
884
672 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMIT *
0,0000000534 USD
0,0013 đ
19.265.997 USD
361.123.236.215.680 (17%)
Tổng: 2.100.000.000.000.000
2.905.316 USD
-4.30% -20%
885
673 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0047982124 USD
121 đ
19.216.841 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
4.144.703 USD
-4.81% -25%
886
674 Biểu tượng logo của Galeon Galeon
03/2022 / Ethereum Blockchain
GALEON *
0,0280068825 USD
705 đ
19.114.318 USD
682.486.453 (17%)
Tổng: 4.000.000.000
123.636 USD
-6.72% -20%
887
675 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,15 USD
3.868 đ
19.114.146 USD
124.423.461 (62%)
Tổng: 200.000.000
673.530 USD
-1.80% -27%
888
676 Biểu tượng logo của Gamium Gamium
11/2021 / Ethereum Blockchain
GMM *
0,0009161291 USD
23,0681 đ
19.056.732 USD
20.801.360.198 (45%)
Tổng: 46.125.606.001
889.956 USD
15.74% -8%
889
677 Biểu tượng logo của ZUSD ZUSD
03/2021 / Ethereum Blockchain
ZUSD *
1,00 USD
25.213 đ
19.037.204 USD
19.012.373
93 USD
-0.03% -0%
890
678 Biểu tượng logo của Defigram Defigram
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFG *
1,90 USD
47.814 đ
18.988.805 USD
10.000.000 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
3.622 USD
6.42% -4%
891
679 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
0,10 USD
2.534 đ
18.769.423 USD
186.498.337 (27%)
Tổng: 700.000.000
827.490 USD
8.08% -7%
892
680 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0091148068 USD
230 đ
18.968.485 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
234.737 USD
-6.11% -33%
893
681 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche C-Chain
FITFI *
0,007494577 USD
189 đ
18.961.280 USD
2.530.000.000 (55%)
Tổng: 4.600.000.000
6.278.693 USD
3.46% -37%
894
682 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
UBXS *
0,32 USD
8.078 đ
18.336.945 USD
57.155.070 (67%)
Tổng: 84.999.999
1.432.271 USD
8.18% -17%
896
683 Biểu tượng logo của Viberate Viberate
10/2017 / Ethereum Blockchain
VIB *
0,0907132407 USD
2.284 đ
18.142.195 USD
199.995.000 (100%)
Tổng: 200.000.000
10.197.330 USD
6.69% -30%
897
684 Biểu tượng logo của Kasta Kasta <