1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 8885 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (20) - Ethereum (3756) - Tron10 (12) - Polygon (308) - Base (245) - BNB Smart Chain (BEP20) (2214) - Solana (1079) - Cronos (41) - Avalanche C-Chain (103) - XDC Network (13) - Arbitrum (149) - Tron20 (53) - Klaytn (54) - Chiliz (49) - TON (68) - Neo (6) - EOS (9) - Fantom (56) - Tron (65) - Osmosis (43) - Waves (7) - Stellar (11) - BNB (2234) - Core (17) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (12) - Harmony (11) - Cardano (38) - Injective (9) - Celo (12) - Zilliqa (6) - Optimism (19) - Runes (9) - Near (10) - HECO (18) - Blast (24) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (32) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (9) - Avalanche (106) - Ordinals - BRC20 (40) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (10) - MultiversX (30) - Astar (5) - Sui Network (21) - Bitcichain (14) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (6) - PulseChain (24) - zkSync (32) - Mantle (8) - ICP (18) - Beam (10) -

17/07/2024 19:18

Danh sách 8885 token tiền điện tử, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.464 đ
113.256.659.699 USD
113.224.555.139 (97%)
Tổng: 117.072.162.582
70.176.271.750 USD
-0.01% 0%
3
2 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.458 đ
33.924.207.514 USD
33.922.858.556
7.267.541.288 USD
0.01% 0%
7
3 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,000019281 USD
0,4908 đ
11.361.754.004 USD
589.270.743.113.990 (100%)
Tổng: 589.519.212.467.870
484.661.284 USD
-0.14% 15%
12
4 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
14,33 USD
364.692 đ
8.711.523.424 USD
608.099.970 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
346.612.489 USD
1.68% 11%
15
5 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,84 USD
148.719 đ
5.409.476.467 USD
925.969.634 (94%)
Tổng: 985.239.504
797.633 USD
-0.37% 0%
20
6 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.455 đ
5.347.379.185 USD
5.347.888.596
105.328.781 USD
-0.02% -0%
21
7 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000119794 USD
0,3050 đ
5.039.591.714 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
1.606.417.437 USD
-0.92% 31%
22
8 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
8,11 USD
206.358 đ
4.863.956.929 USD
600.034.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
208.214.184 USD
0.31% 0%
23
9 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.961 USD
75.369.050 đ
2.754.586.402 USD
930.402 (93%)
Tổng: 1.005.577
166.585.765 USD
-0.82% 29%
33
10 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
6,60 USD
167.967 đ
2.589.478.807 USD
392.459.381 (74%)
Tổng: 532.219.655
187.258.239 USD
3.18% -0%
36
11 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
42,76 USD
1.088.591 đ
2.565.717.704 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.462.515 USD
1.70% 16%
37
12 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
0,77 USD
19.684 đ
2.526.037.842 USD
3.266.841.708 (53%)
Tổng: 6.219.316.795
259.165.568 USD
1.54% 14%
39
13 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,62 USD
41.247 đ
2.495.799.467 USD
1.540.350.203 (77%)
Tổng: 2.000.000.000
67.265.977 USD
11.63% 24%
41
14 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
0,76 USD
19.406 đ
2.463.411.952 USD
3.231.588.116 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
248.035.676 USD
3.18% 8%
42
15 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
25,52 USD
649.596 đ
2.383.321.932 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
170.236.412 USD
9.65% 22%
43
16 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
2,17 USD
55.315 đ
2.170.356.844 USD
998.845.724
526.643.908 USD
-0.71% 29%
45
17 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
1,84 USD
46.947 đ
2.068.676.430 USD
1.121.728.540 (26%)
Tổng: 4.294.967.296
245.383.743 USD
6.09% 15%
48
18 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,22 USD
5.480 đ
2.055.309.272 USD
9.548.531.509 (88%)
Tổng: 10.799.706.720
69.906.252 USD
2.52% 15%
49
19 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.457 đ
1.962.870.128 USD
1.962.907.795
4.389.056.441 USD
-0.05% 0%
50
20 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,0000277296 USD
0,7059 đ
1.907.613.076 USD
68.793.308.671.539 (74%)
Tổng: 92.915.123.262.168
426.217.359 USD
3.63% 5%
51
21 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0001840621 USD
4,6857 đ
1.761.248.043 USD
9.568.770.261.450 (99%)
Tổng: 9.689.635.791.615
349.392.974 USD
-1.17% 19%
52
22 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0162283315 USD
413 đ
1.663.258.363 USD
102.491.026.915
423.758.010 USD
-0.24% 3%
53
23 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,85 USD
47.031 đ
1.649.586.469 USD
892.897.914 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
126.644.842 USD
5.57% 19%
54
24 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,09 USD
27.864 đ
1.532.399.229 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
25.650.985 USD
2.48% 6%
56
25 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,09 USD
27.793 đ
1.517.273.454 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
159.294.779 USD
1.94% 13%
57
26 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
99,12 USD
2.523.262 đ
1.474.391.602 USD
14.875.026 (93%)
Tổng: 16.000.000
144.790.727 USD
-5.84% 12%
58
27 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0299091296 USD
761 đ
1.474.520.080 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
142.806.353 USD
0.87% 26%
59
28 Biểu tượng logo của Brett (Based) Brett (Based)
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,14 USD
3.493 đ
1.359.781.167 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
41.804.720 USD
-2.16% 12%
62
29 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,35 USD
8.967 đ
1.276.870.193 USD
3.624.988.914 (36%)
Tổng: 9.999.988.914
88.283.199 USD
6.91% 17%
64
30 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
6,41 USD
163.072 đ
1.267.135.629 USD
197.810.651 (19%)
Tổng: 1.056.767.123
121.903.150 USD
-1.66% -4%
65
31 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
0,93 USD
23.563 đ
1.249.544.610 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
145.634.302 USD
5.65% 17%
67
32 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
1,26 USD
32.097 đ
1.047.331.009 USD
830.661.813 (93%)
Tổng: 888.888.888
54.188.536 USD
-3.76% 30%
69
33 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
78,37 USD
1.995.068 đ
946.141.765 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
16.848.309 USD
0.65% 11%
71
34 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,70 USD
247.012 đ
927.040.451 USD
95.540.492 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.313.367 USD
1.22% 7%
73
35 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
0,62 USD
15.827 đ
907.819.881 USD
1.460.140.491 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
92.405.601 USD
4.94% 6%
76
36 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
6,14 USD
156.190 đ
907.696.485 USD
147.943.529 (55%)
Tổng: 270.000.000
38.180.897 USD
4.83% 15%
77
37 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0181702771 USD
463 đ
898.811.004 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
15.941.826 USD
5.02% 21%
79
38 Biểu tượng logo của BitTorrent [New] BitTorrent [New]
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000009032 USD
0,0230 đ
874.528.625 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
26.142.990 USD
0.10% 14%
81
39 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
1,40 USD
35.646 đ
848.487.949 USD
605.962.307 (79%)
Tổng: 770.455.822
23.746.975 USD
2.04% 8%
82
40 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0257614495 USD
656 đ
847.093.029 USD
32.882.195.930 (94%)
Tổng: 34.906.356.066
110.950.205 USD
8.17% 18%
83
41 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
3,05 USD
77.703 đ
845.300.639 USD
276.936.989 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
968.577.219 USD
36.96% 62%
84
42 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,44 USD
673.194 đ
840.939.823 USD
31.800.344 (32%)
Tổng: 100.000.000
165.236.055 USD
-2.30% -2%
85
43 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,47 USD
12.006 đ
806.892.392 USD
1.710.937.500 (11%)
Tổng: 15.000.000.000
97.232.727 USD
3.70% 13%
88
44 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
37,41 USD
952.437 đ
785.685.170 USD
21.000.000
180.220.436 USD
1.84% 16%
89
45 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,34 USD
8.654 đ
775.455.205 USD
2.281.231.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
65.419.087 USD
3.22% 14%
91
46 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000021395 USD
0,0545 đ
771.167.425 USD
360.447.686.344.660 (86%)
Tổng: 420.690.000.000.000
51.722.464 USD
7.41% 22%
92
47 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
1,00 USD
25.442 đ
736.733.712 USD
737.160.998
6.003.762 USD
0.12% 0%
93
48 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
7,70 USD
195.952 đ
717.680.018 USD
93.236.942 (31%)
Tổng: 300.000.000
3.525.989 USD
1.32% 11%
96
49 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,28 USD
32.560 đ
716.251.912 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
5.193.226 USD
1.78% 18%
97
50 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
4,60 USD
117.048 đ
715.651.684 USD
155.648.695 (60%)
Tổng: 258.446.028
62.998.457 USD
2.05% 26%
98
51 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,37 USD
9.299 đ
697.100.207 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
46.540.789 USD
2.95% 17%
99
52 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
264,65 USD
6.737.248 đ
685.339.802 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
4.812.247 USD
-3.38% 1%
101
53 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,0739925246 USD
1.884 đ
659.944.121 USD
8.919.064.798
68.432.342 USD
4.76% 11%
102
54 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
1,93 USD
49.130 đ
632.563.950 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
28.098.566 USD
2.93% 17%
104
55 Biểu tượng logo của zkSync zkSync
06/2024 / zkSync Era Blockchain
ZK *
0,17 USD
4.378 đ
631.963.883 USD
3.675.000.000 (18%)
Tổng: 21.000.000.000
135.042.536 USD
0.79% 8%
105
56 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0928997129 USD
2.365 đ
623.691.501 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
28.114.654 USD
3.73% 13%
106
57 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,008875704 USD
226 đ
612.124.712 USD
68.966.327.627
173.612.767 USD
-0.57% 15%
107
58 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,64 USD
41.780 đ
609.455.058 USD
371.350.378 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
65.991.935 USD
27.06% 38%
108
59 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.471 USD
62.902.905 đ
609.147.805 USD
246.524
24.307.308 USD
1.22% 4%
109
60 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
1,42 USD
36.157 đ
606.213.306 USD
426.815.046 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
15.115.877 USD
3.87% -2%
110
61 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
10,38 USD
264.188 đ
592.607.314 USD
57.103.225 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.627.644 USD
2.29% 6%
111
62 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,32 USD
8.238 đ
582.494.779 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
57.768.320 USD
2.58% 12%
114
63 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
2,04 USD
51.836 đ
544.466.934 USD
267.391.773 (59%)
Tổng: 450.000.000
29.558.410 USD
1.06% 9%
118
64 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,43 USD
10.992 đ
541.595.601 USD
1.254.268.089 (84%)
Tổng: 1.500.000.000
29.867.977 USD
3.91% 8%
120
65 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,75 USD
19.012 đ
539.577.894 USD
722.503.119 (62%)
Tổng: 1.158.426.610
26.860.925 USD
9.53% 17%
121
66 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,62 USD
397.625 đ
521.137.085 USD
33.364.597
35.129.616 USD
7.83% 16%
122
67 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,97 USD
50.175 đ
519.459.415 USD
263.557.747 (47%)
Tổng: 554.999.241
22.262.925 USD
-2.13% 10%
123
68 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
0,83 USD
21.186 đ
503.403.884 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
60.914.768 USD
5.66% 14%
125
69 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.423 đ
494.537.319 USD
495.201.533
65.221.121 USD
-0.04% -0%
128
70 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,49 USD
38.024 đ
491.262.467 USD
328.895.104
60.051.423 USD
9.06% 24%
129
71 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,57 USD
14.437 đ
480.687.340 USD
847.585.282 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
59.964.275 USD
3.19% 28%
130
72 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,43 USD
10.881 đ
462.829.550 USD
1.082.855.129
11.009.293 USD
4.75% 11%
134
73 Biểu tượng logo của Dog (Runes) Dog (Runes)
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0045533228 USD
116 đ
455.332.282 USD
100.000.000.000
23.840.156 USD
-7.57% -0%
135
74 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.454 USD
62.478.673 đ
454.182.530 USD
185.057
9.876.575 USD
1.01% 4%
136
75 Biểu tượng logo của LayerZero LayerZero
06/2024 / Ethereum Blockchain
ZRO *
4,10 USD
104.351 đ
450.901.212 USD
110.000.000 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
295.066.461 USD
4.26% -6%
137
76 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,08 USD
27.505 đ
450.174.081 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 999.668.148
12.946.406 USD
3.56% 7%
138
77 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004411 USD
0,0112 đ
441.137.559 USD
999.990.000.000.000
24.704.646 USD
0.26% 3%
140
78 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
51,39 USD
1.308.261 đ
429.616.464 USD
8.359.756 (84%)
Tổng: 10.000.000
34.375.017 USD
0.17% 8%
141
79 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0788798818 USD
2.008 đ
399.143.035 USD
5.060.137.335
324.526.527 USD
11.03% 35%
142
80 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,21 USD
5.260 đ
395.836.980 USD
1.915.683.925 (86%)
Tổng: 2.230.431.130
15.811.917 USD
2.68% 12%
143
81 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
3,98 USD
101.315 đ
388.828.437 USD
97.699.334 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
18.479.999 USD
1.30% 5%
144
82 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0169010244 USD
430 đ
376.761.228 USD
22.292.212.489 (32%)
Tổng: 69.000.000.000
56.854.200 USD
1.65% 15%
145
83 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,81 USD
20.613 đ
374.494.328 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.708.095 USD
2.79% 2%
146
84 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,65 USD
220.238 đ
373.664.899 USD
43.191.430
6.278.416 USD
1.04% 10%
147
85 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.450 đ
372.915.852 USD
373.014.182
11.802.088 USD
0.02% 0%
148
86 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
17,44 USD
443.867 đ
357.822.752 USD
20.522.127
3.465.141 USD
2.49% 20%
150
87 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,16 USD
4.002 đ
357.389.449 USD
2.273.187.249 (43%)
Tổng: 5.316.490.243
16.858.212 USD
3.50% 12%
151
88 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0040179497 USD
102 đ
357.151.086 USD
88.888.888.888
78.346.224 USD
0.25% 14%
152
89 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0040179497 USD
102 đ
357.151.086 USD
88.888.888.888
78.346.224 USD
0.25% 14%
152
90 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
1,70 USD
43.378 đ
348.632.831 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
110.863.484 USD
12.44% 18%
156
91 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,35 USD
8.874 đ
348.582.873 USD
1.000.000.000
21.634.313 USD
-1.26% 9%
157
92 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,29 USD
7.375 đ
344.249.305 USD
1.188.327.094 (55%)
Tổng: 2.144.911.684
94.369.062 USD
1.52% 3%
158
93 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
34,24 USD
871.734 đ
342.433.982 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
30.541.890 USD
0.97% 7%
159
94 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,19 USD
4.928 đ
337.689.653 USD
1.744.294.032 (58%)
Tổng: 3.000.000.000
61.460.562 USD
7.56% 11%
161
95 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0019420443 USD
49 đ
337.086.581 USD
173.573.062.937 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
9.728.729 USD
3.56% 20%
162
96 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
9,34 USD
237.651 đ
333.963.060 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
2.871.296 USD
1.15% 21%
164
97 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,66 USD
16.912 đ
324.044.321 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
13.173.081 USD
5.90% 18%
166
98 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
1,40 USD
35.615 đ
320.505.952 USD
229.089.698 (50%)
Tổng: 455.929.039
26.807.628 USD
1.91% 8%
168
99 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
2,53 USD
64.350 đ
312.427.067 USD
123.597.631 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
61.729.396 USD
7.61% 21%
171
100 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,0310979256 USD
792 đ
310.979.256 USD
10.000.000.000
16.118.472 USD
5.06% 14%
172
101 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,48 USD
12.118 đ
306.425.331 USD
643.733.694 (32%)
Tổng: 2.000.000.000
21.797.793 USD
10.68% 19%
173
102 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,36 USD
9.190 đ
305.949.180 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
19.840.366 USD
2.28% 16%
174
103 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,57 USD
65.366 đ
304.388.414 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
27.198.383 USD
3.59% 10%
175
104 Biểu tượng logo của Blast Blast
06/2024 / Blast Blockchain
BLAST *
0,0169121609 USD
431 đ
302.881.244 USD
17.909.080.121 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
126.671.311 USD
0.68% 7%
176
105 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,20 USD
5.122 đ
300.829.902 USD
1.495.080.934 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
55.901.884 USD
4.35% 13%
177
106 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
66,92 USD
1.703.698 đ
299.528.173 USD
4.475.610 (54%)
Tổng: 8.304.927
11.005.703 USD
2.67% 13%
178
107 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0301472403 USD
767 đ
298.457.679 USD
9.900.000.000
24.534.093 USD
1.56% 6%
180
108 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,40 USD
10.290 đ
295.724.288 USD
731.609.230 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
27.875.546 USD
2.74% 1%
181
109 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0057148471 USD
145 đ
289.171.265 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
33.747.898 USD
10.53% 25%
182
110 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,35 USD
9.017 đ
279.677.129 USD
789.580.695 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
16.781.838 USD
8.61% 17%
187
111 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0496162031 USD
1.263 đ
272.590.312 USD
5.493.977.671 (78%)
Tổng: 7.000.000.000
26.442.070 USD
5.95% 15%
188
112 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,67 USD
17.034 đ
272.287.644 USD
406.924.832 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.745.476 USD
-1.24% 3%
189
113 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
2,34 USD
59.556 đ
269.506.970 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
123.384.685 USD
4.43% 6%
190
114 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
47,31 USD
1.204.280 đ
269.000.163 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
16.679.686 USD
5.15% 18%
191
115 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
27,67 USD
704.299 đ
265.008.516 USD
9.578.782
18.846.482 USD
3.14% 7%
192
116 Biểu tượng logo của io.net io.net
06/2024 / Solana Blockchain
IO *
2,71 USD
68.914 đ
257.173.546 USD
95.000.000 (12%)
Tổng: 800.000.000
137.558.477 USD
8.02% 13%
193
117 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
3,89 USD
98.908 đ
252.514.189 USD
64.992.331
11.782.155 USD
3.85% 18%
195
118 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2,43 USD
61.958 đ
243.381.437 USD
100.000.000
40.047.608 USD
3.51% 14%
196
119 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,46 USD
62.627 đ
238.528.345 USD
96.958.607 (97%)
Tổng: 99.662.584
13.393.239 USD
5.97% 7%
198
120 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,72 USD
18.355 đ
237.826.112 USD
329.843.750 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
11.938.164 USD
3.97% 6%
199
121 Biểu tượng logo của Ethena USDe Ethena USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDe *
1,00 USD
25.437 đ
3.396.922.820 USD
3.399.657.930
19.206.968 USD
-0.04% 0%
201
122 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
5,10 USD
129.819 đ
1.681.362.490 USD
329.707.787 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
30.078.212 USD
2.57% 4%
202
123 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
22,03 USD
560.752 đ
1.185.912.710 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
6.948.011 USD
1.49% 11%
203
124 Biểu tượng logo của Fellaz Fellaz
06/2022 / Ethereum Blockchain
FLZ *
2,24 USD
57.071 đ
1.057.880.338 USD
471.874.940 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
3.312.004 USD
1.80% -3%
204
125 Biểu tượng logo của Popcat (SOL) Popcat (SOL)
12/2023 / Solana Blockchain
POPCAT *
0,77 USD
19.725 đ
759.326.797 USD
979.973.185 (100%)
Tổng: 979.973.221
143.932.570 USD
-9.90% 44%
205
126 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
25.385 đ
647.605.916 USD
649.434.271 (62%)
Tổng: 1.044.853.133
7.954.457 USD
-0.03% 0%
207
127 Biểu tượng logo của Aerodrome Finance Aerodrome Finance
02/2024 / Base Blockchain
AERO *
0,96 USD
24.420 đ
507.127.740 USD
528.670.407 (46%)
Tổng: 1.152.938.222
38.512.547 USD
14.15% 52%
208
128 Biểu tượng logo của IPVERSE IPVERSE
11/2023 / Ethereum Blockchain
IPV *
2,72 USD
69.361 đ
408.700.056 USD
150.001.000 (5%)
Tổng: 3.000.000.000
136.800 USD
-3.09% 1%
209
129 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,46 USD
11.691 đ
378.882.489 USD
825.000.000 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
10.557.566 USD
1.49% 11%
210
130 Biểu tượng logo của USDB USDB
03/2024 / Blast Blockchain
USDB *
1,01 USD
25.619 đ
365.780.148 USD
363.469.987
41.348.398 USD
0.81% 1%
211
131 Biểu tượng logo của PepeCoin PepeCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPECOIN *
2,95 USD
75.089 đ
341.427.464 USD
115.752.038 (87%)
Tổng: 133.769.420
2.101.855 USD
7.44% 12%
212
132 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
7,49 USD
190.751 đ
329.675.781 USD
43.997.357 (95%)
Tổng: 46.502.452
10.898.597 USD
-6.16% 23%
213
133 Biểu tượng logo của Aethir Aethir
06/2024 / Ethereum Blockchain
ATH *
0,0813715632 USD
2.071 đ
307.584.509 USD
3.780.000.000 (9%)
Tổng: 42.000.000.000
41.188.854 USD
-4.18% 17%
214
134 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0043383272 USD
110 đ
276.241.689 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
94.483.557 USD
-0.32% 15%
217
135 Biểu tượng logo của Meta Games Coin Meta Games Coin
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MGC *
0,25 USD
6.363 đ
274.944.498 USD
1.099.999.700 (1%)
Tổng: 100.000.000.000
124.507 USD
-2.42% 1%
218
136 Biểu tượng logo của Ponke Ponke
01/2024 / Solana Blockchain
PONKE *
0,64 USD
16.171 đ
273.010.466 USD
429.777.374 (77%)
Tổng: 555.548.158
78.656.284 USD
29.41% 47%
219
137 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,47 USD
12.065 đ
255.044.449 USD
538.157.847 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
334.272 USD
-2.82% -3%
220
138 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,0929577238 USD
2.366 đ
247.913.840 USD
2.666.952.570
1.682.630 USD
14.62% 23%
221
139 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0236181646 USD
601 đ
230.184.260 USD
9.746.068.929 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
8.301.481 USD
4.92% 15%
222
140 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,16 USD
4.196 đ
225.276.321 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.373.873.397
13.123.565 USD
3.38% 12%
225
141 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0028345791 USD
72 đ
222.174.564 USD
78.380.089.428
1.979.846 USD
1.50% 22%
226
142 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,22 USD
5.515 đ
220.020.934 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
79.714 USD
-4.82% 6%
227
143 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,26 USD
6.712 đ
219.461.053 USD
832.406.321 (85%)
Tổng: 978.064.789
12.241.451 USD
-0.65% -3%
228
144 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
2,21 USD
56.236 đ
217.713.657 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
4.039.578 USD
-3.13% 3%
230
145 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,26 USD
6.741 đ
216.736.327 USD
818.528.083 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
4.506.107 USD
0.22% 27%
231
146 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,75 USD
19.053 đ
213.159.098 USD
284.812.500 (14%)
Tổng: 2.100.000.000
28.673.198 USD
8.85% 8%
232
147 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
81,94 USD
2.085.955 đ
213.070.633 USD
2.600.314 (98%)
Tổng: 2.654.763
80.879.647 USD
6.77% 8%
233
148 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
2,64 USD
67.152 đ
212.515.528 USD
80.563.655 (81%)
Tổng: 99.681.496
30.802.258 USD
7.12% 9%
234
149 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,026305446 USD
670 đ
207.738.324 USD
7.897.160.308 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
15.754.328 USD
3.28% 17%
236
150 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,0006481957 USD
16,5011 đ
203.109.864 USD
313.346.511.349 (74%)
Tổng: 420.690.000.000
21.754.690 USD
8.46% 27%
238
151 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
6.080 USD
154.785.746 đ
202.425.214 USD
33.292 (91%)
Tổng: 36.647
18.322.840 USD
2.00% 5%
239
152 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0047233303 USD
120 đ
199.455.383 USD
42.227.702.186 (43%)
Tổng: 99.213.408.535
14.528.554 USD
2.36% 9%
240
153 Biểu tượng logo của Destra Network Destra Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
DSYNC *
0,21 USD
5.340 đ
197.755.867 USD
942.824.508 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
1.397.562 USD
20.15% 23%
242
154 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
195.244.093 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
6.617.069 USD
0.33% 8%
243
155 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
0,74 USD
18.897 đ
193.872.988 USD
261.172.424 (94%)
Tổng: 277.733.522
26.302.204 USD
1.80% 8%
244
156 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
0,52 USD
13.335 đ
191.438.075 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
58.138.680 USD
3.31% 19%
245
157 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,13 USD
3.276 đ
188.022.818 USD
1.460.924.569 (61%)
Tổng: 2.400.000.000
16.078.402 USD
3.64% 15%
246
158 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
2,30 USD
58.437 đ
187.947.885 USD
81.876.466 (68%)
Tổng: 120.187.751
29.534.730 USD
5.77% 12%
247
159 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0020811477 USD
53 đ
186.573.689 USD
89.649.420.414 (90%)
Tổng: 100.000.000.000
658.668 USD
-1.45% 8%
249
160 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
BORG *
0,19 USD
4.745 đ
183.410.603 USD
984.004.858 (100%)
Tổng: 985.304.868
1.465.975 USD
0.56% 11%
250
161 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,14 USD
3.686 đ
179.428.501 USD
1.239.041.584 (98%)
Tổng: 1.270.611.813
10.461.535 USD
3.24% 11%
252
162 Biểu tượng logo của Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDY *
1,04 USD
26.474 đ
179.005.275 USD
172.126.985
1.032.595 USD
0.01% 0%
253
163 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,24 USD
31.533 đ
178.816.967 USD
144.363.435 (97%)
Tổng: 148.763.435
5.652.753 USD
3.63% 16%
254
164 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
2,06 USD
52.553 đ
178.407.101 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
13.794.704 USD
5.18% 13%
255
165 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,12 USD
3.113 đ
175.264.799 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
10.718.518 USD
2.82% 17%
257
166 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,18 USD
4.583 đ
174.165.104 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
20.208.817 USD
7.61% 2%
259
167 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,16 USD
3.979 đ
171.948.470 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
52.667.715 USD
10.52% 18%
262
168 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,22 USD
5.636 đ
170.698.607 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
45.507.680 USD
8.39% 13%
263
169 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,22 USD
5.513 đ
167.103.615 USD
771.643.836 (26%)
Tổng: 3.000.000.000
30.795.267 USD
15.61% 17%
264
170 Biểu tượng logo của USDJ USDJ
04/2020 / Tron20 Blockchain
USDJ *
1,08 USD
27.475 đ
166.068.676 USD
153.868.844
183.192 USD
0.43% -0%
265
171 Biểu tượng logo của 0x0.ai 0x0.ai
01/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,19 USD
4.714 đ
160.820.064 USD
868.563.455 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
567.115 USD
12.65% 26%
269
172 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,14 USD
3.504 đ
158.965.467 USD
1.154.868.215 (80%)
Tổng: 1.450.000.000
32.046.110 USD
-0.74% 18%
270
173 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,40 USD
10.309 đ
157.027.947 USD
387.759.793 (91%)
Tổng: 424.999.998
14.473.551 USD
3.07% 16%
273
174 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
2,69 USD
68.483 đ
155.587.890 USD
57.836.054 (60%)
Tổng: 96.150.704
8.169.613 USD
2.61% 9%
274
175 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,0741143505 USD
1.887 đ
154.479.292 USD
2.084.337.121 (33%)
Tổng: 6.333.144.448
1.595.946 USD
9.48% 5%
275
176 Biểu tượng logo của Lollybomb Meme Coin Lollybomb Meme Coin
06/2024 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,0152724179 USD
389 đ
152.724.179 USD
10.000.000.000
17.931.723 USD
28.93% -12%
278
177 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,20 USD
5.008 đ
151.774.288 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
998.413 USD
5.81% 26%
279
178 Biểu tượng logo của NetMind Token NetMind Token
02/2024 / Ethereum Blockchain
NMT *
4,54 USD
115.487 đ
151.749.103 USD
33.450.208 (23%)
Tổng: 147.571.163
2.107.361 USD
-0.07% 11%
280
179 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0186158652 USD
474 đ
150.553.501 USD
8.087.375.977 (81%)
Tổng: 10.000.000.000
2.956.927 USD
1.80% 8%
282
180 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
57,55 USD
1.465.052 đ
149.254.941 USD
2.593.480 (29%)
Tổng: 8.904.107
4.560.097 USD
7.94% 38%
283
181 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
2,04 USD
51.880 đ
147.513.011 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
7.377.795 USD
4.40% 15%
284
182 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,005457833 USD
139 đ
146.215.691 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
442.661 USD
0.37% 8%
286
183 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,56 USD
14.300 đ
145.083.567 USD
258.273.239 (74%)
Tổng: 347.714.007
24.547.509 USD
7.66% 16%
288
184 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,14 USD
3.641 đ
142.994.121 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
4.689.596 USD
6.51% 26%
289
185 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0003454434 USD
8,7940 đ
140.964.838 USD
408.069.300.000 (97%)
Tổng: 420.690.000.000
1.707.665 USD
41.56% 62%
291
186 Biểu tượng logo của crvUSD crvUSD
06/2023 / Ethereum Blockchain
CRVUSD *
0,99 USD
25.327 đ
140.064.467 USD
140.784.292
9.773.503 USD
-0.04% -0%
292
187 Biểu tượng logo của ANDY (ETH) ANDY (ETH)
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANDY *
0,0001398382 USD
3,5599 đ
139.838.231 USD
1.000.000.000.000
7.041.753 USD
5.18% 54%
293
188 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
1,38 USD
35.126 đ
137.981.996 USD
100.000.000
6.305.498 USD
1.53% 10%
294
189 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,17 USD
4.384 đ
136.419.522 USD
792.222.106 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
12.174.861 USD
1.92% 13%
297
190 Biểu tượng logo của Metars Genesis Metars Genesis
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRS *
1,62 USD
41.203 đ
136.336.258 USD
84.235.303 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
107.532 USD
1.55% 11%
298
191 Biểu tượng logo của Non-Playable Coin Non-Playable Coin
08/2023 / Ethereum Blockchain
NPC *
0,0197710613 USD
503 đ
136.298.976 USD
6.893.862.398 (86%)
Tổng: 8.050.126.520
3.681.070 USD
-1.22% 27%
299
192 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,09 USD
27.828 đ
135.685.534 USD
124.125.940
1.097.185 USD
0.20% 1%
300
193 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
7,40 USD
188.257 đ
134.960.540 USD
18.250.000 (95%)
Tổng: 19.250.000
1.699.324 USD
4.92% 19%
302
194 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000029278 USD
0,0745 đ
134.801.978 USD
46.042.086.065.297 (46%)
Tổng: 100.000.000.000.000
172.670 USD
0.62% 9%
303
195 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,14 USD
3.629 đ
134.603.411 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 999.981.491
38.072.952 USD
0.86% 35%
304
196 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
2,79 USD
70.956 đ
134.341.532 USD
48.197.665 (48%)
Tổng: 100.000.000
1.766.224 USD
-2.40% -5%
305
197 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,41 USD
10.440 đ
132.990.174 USD
324.281.616 (51%)
Tổng: 636.774.967
878.596 USD
-0.03% -6%
306
198 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,34 USD
8.771 đ
132.849.130 USD
385.593.796 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
8.391.059 USD
3.03% 9%
307
199 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,28 USD
7.247 đ
132.180.973 USD
464.327.796 (93%)
Tổng: 500.000.000
18.441.357 USD
6.53% 18%
308
200 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,22 USD
5.660 đ
132.066.579 USD
593.972.191 (74%)
Tổng: 800.000.000
166.499.390 USD
33.34% 92%
309
201 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,56 USD
14.337 đ
131.811.676 USD
234.044.807 (94%)
Tổng: 250.000.000
317.118 USD
0.01% 15%
310
202 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,16 USD
4.063 đ
131.304.400 USD
822.757.566 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
6.258.265 USD
2.27% 11%
311
203 Biểu tượng logo của PeiPei (ETH) PeiPei (ETH)
06/2024 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,000000318 USD
0,0081 đ
129.245.832 USD
406.430.469.743.090 (97%)
Tổng: 420.690.000.000.000
33.420.075 USD
14.58% -3%
313
204 Biểu tượng logo của Lista DAO Lista DAO
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LISTA *
0,56 USD
14.188 đ
128.189.209 USD
230.000.000 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
43.974.094 USD
1.38% 2%
314
205 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
Gomining *
0,32 USD
8.114 đ
128.017.298 USD
401.643.157 (93%)
Tổng: 432.919.966
12.244.303 USD
2.84% 6%
315
206 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,56 USD
14.163 đ
127.920.344 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
7.424.856 USD
-0.79% 19%
316
207 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,00154944 USD
39 đ
127.460.446 USD
82.262.267.398
6.621.150 USD
2.10% -11%
318
208 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,35 USD
8.856 đ
125.127.927 USD
359.694.222 (72%)
Tổng: 500.000.000
8.790.021 USD
5.09% 13%
320
209 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0030254807 USD
77 đ
125.074.811 USD
41.340.475.640
11.841.851 USD
4.12% 19%
321
210 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Osmosis Blockchain
STRD *
1,42 USD
36.206 đ
124.909.529 USD
87.825.728 (88%)
Tổng: 100.000.000
61.701 USD
3.94% 8%
322
211 Biểu tượng logo của Sleepless AI Sleepless AI
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
0,63 USD
16.086 đ
123.614.399 USD
195.625.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
26.436.588 USD
6.71% 20%
323
212 Biểu tượng logo của Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
POL *
0,55 USD
14.009 đ
123.106.546 USD
223.703.020 (2%)
Tổng: 10.208.953.169
669.140 USD
4.38% 9%
324
213 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0066261846 USD
169 đ
123.023.905 USD
18.566.326.356 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
37.548.772 USD
-4.15% 21%
325
214 Biểu tượng logo của michi (SOL) michi (SOL)
04/2024 / Solana Blockchain
$MICHI *
0,22 USD
5.612 đ
122.515.653 USD
555.770.463
39.427.794 USD
6.54% 88%
326
215 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
25.443 đ
117.336.318 USD
117.399.806
929.378 USD
-0.03% -0%
329
216 Biểu tượng logo của Zentry Zentry
12/2021 / Ethereum Blockchain
ZENT *
0,0211395234 USD
538 đ
115.925.105 USD
5.483.808.822 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
21.778.855 USD
4.26% 12%
330
217 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0138751339 USD
353 đ
115.892.375 USD
8.352.522.958 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
654.748 USD
-1.27% 6%
331
218 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,12 USD
2.931 đ
115.105.231 USD
999.653.403 (100%)
Tổng: 999.653.404
1.673.327 USD
3.13% 14%
332
219 Biểu tượng logo của Omni Network Omni Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
OMNI *
13,68 USD
348.141 đ
115.020.279 USD
8.410.598 (8%)
Tổng: 100.000.000
27.817.821 USD
5.27% 8%
333
220 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,0147279402 USD
375 đ
114.044.687 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
4.013.155 USD
5.46% 12%
334
221 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Ethereum Blockchain
XVS *
7,08 USD
180.340 đ
113.891.993 USD
16.077.118 (54%)
Tổng: 30.000.000
4.696.109 USD
8.11% 19%
335
222 Biểu tượng logo của Coq Inu Coq Inu
12/2023 / Avalanche C-Chain
COQ *
0,0000016231 USD
0,0413 đ
112.677.004 USD
69.420.000.000.000
4.183.901 USD
1.90% 8%
336
223 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
1,71 USD
43.495 đ
112.648.757 USD
65.931.630 (66%)
Tổng: 100.000.000
36.786.225 USD
3.83% 13%
337
224 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
15,40 USD
392.164 đ
112.611.384 USD
7.310.083 (66%)
Tổng: 11.000.000
7.873.372 USD
8.12% 16%
338
225 Biểu tượng logo của Cyber Cyber
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
4,65 USD
118.251 đ
112.111.250 USD
24.135.283 (24%)
Tổng: 100.000.000
21.654.681 USD
2.03% 10%
339
226 Biểu tượng logo của ApeX Protocol ApeX Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
APEX *
2,36 USD
60.094 đ
111.755.933 USD
47.342.050 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
109.434.253 USD
-1.37% 6%
340
227 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,33 USD
84.796 đ
111.565.338 USD
33.493.649
2.967.610 USD
3.51% 20%
341
228 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,11 USD
2.842 đ
110.600.484 USD
990.749.242 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
21.713.800 USD
7.58% 14%
343
229 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0111075773 USD
283 đ
110.538.619 USD
9.951.640.722 (50%)
Tổng: 19.900.730.000
26.109.202 USD
-0.66% 3%
344
230 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,22 USD
31.108 đ
110.546.480 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
60.608.081 USD
-0.21% 7%
345
231 Biểu tượng logo của Bazaars Bazaars
04/2023 / Ethereum Blockchain
BZR *
9,42 USD
239.755 đ
109.930.722 USD
11.672.346 (2%)
Tổng: 555.555.556
428.339 USD
0.88% 11%
347
232 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,95 USD
24.064 đ
109.123.879 USD
115.442.039 (58%)
Tổng: 200.000.000
790.685 USD
-0.45% 3%
348
233 Biểu tượng logo của Merlin Chain Merlin Chain
04/2024 / Merlin Blockchain
MERL *
0,26 USD
6.691 đ
109.069.743 USD
415.000.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
46.631.123 USD
-5.98% 2%
349
234 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,11 USD
2.913 đ
108.863.828 USD
951.288.991 (95%)
Tổng: 999.848.781
12.849 USD
5.90% 22%
350
235 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,21 USD
5.405 đ
108.794.135 USD
512.375.110 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
10.348.782 USD
4.15% 11%
351
236 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
25.425 đ
108.537.262 USD
108.673.003 (73%)
Tổng: 148.548.676
3.556.778 USD
-0.16% -0%
352
237 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,11 USD
2.754 đ
108.201.218 USD
1.000.000.000
9.350.020 USD
2.72% 12%
353
238 Biểu tượng logo của SLERF SLERF
03/2024 / Solana Blockchain
SLERF *
0,22 USD
5.485 đ
107.731.887 USD
499.997.750
28.843.940 USD
2.84% 10%
355
239 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,41 USD
10.441 đ
106.016.627 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
11.001.458 USD
-0.04% 9%
357
240 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Polygon Blockchain
BORA *
0,11 USD
2.713 đ
105.892.336 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.209.432 USD
1.83% 7%
358
241 Biểu tượng logo của Fusionist Fusionist
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACE *
3,12 USD
79.403 đ
105.178.606 USD
33.720.857 (23%)
Tổng: 147.000.000
14.653.880 USD
3.77% 12%
361
242 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,56 USD
14.142 đ
104.754.948 USD
188.575.015 (75%)
Tổng: 252.301.550
16.087.427 USD
3.66% 12%
362
243 Biểu tượng logo của World Mobile Token World Mobile Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
WMT *
0,21 USD
5.371 đ
103.771.043 USD
491.838.755 (25%)
Tổng: 2.000.000.000
2.081.225 USD
-2.28% -12%
363
244 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
8,07 USD
205.542 đ
102.589.946 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
4.764.204 USD
7.61% 13%
365
245 Biểu tượng logo của BOBO BOBO
05/2023 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000015493 USD
0,0394 đ
102.458.848 USD
66.134.444.313.649 (96%)
Tổng: 69.000.000.000.000
2.027.424 USD
1.87% -0%
366
246 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0040500881 USD
103 đ
101.669.195 USD
25.102.958.863 (84%)
Tổng: 30.000.000.000
7.821.582 USD
0.09% 9%
368
247 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0006929844 USD
17,6413 đ
101.457.323 USD
146.406.367.820 (75%)
Tổng: 196.008.739.620
9.042.246 USD
-0.99% 11%
369
248 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
0,44 USD
11.221 đ
101.453.453 USD
230.158.635 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
12.193.080 USD
7.77% 14%
370
249 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
0,37 USD
9.315 đ
101.403.227 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
33.230.188 USD
7.58% 2%
371
250 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
2,63 USD
66.998 đ
101.332.242 USD
38.502.634 (15%)
Tổng: 250.000.000
31.843.340 USD
2.70% 58%
372
251 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
15,50 USD
394.488 đ
100.726.280 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
13.984.073 USD
3.75% 10%
373
252 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0255529807 USD
651 đ
99.768.524 USD
3.904.379.126 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
5.559.436 USD
1.73% 16%
374
253 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,000988421 USD
25,1622 đ
98.842.095 USD
100.000.000.000
3.173.113 USD
3.92% 16%
375
254 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0069547584 USD
177 đ
98.615.754 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
19.578.565 USD
10.83% 6%
376
255 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0069547584 USD
177 đ
98.615.754 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
19.578.565 USD
10.83% 6%
376
256 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000001332 USD
0,0034 đ
97.829.056 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
11.764.495 USD
3.09% 16%
378
257 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000001763 USD
0,0045 đ
96.910.824 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.221.041 USD
5.98% 17%
379
258 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
3,44 USD
87.508 đ
96.593.642 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
4.700.577 USD
4.09% 9%
380
259 Biểu tượng logo của Data Ownership Protocol Data Ownership Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0120537124 USD
307 đ
96.402.692 USD
7.997.759.393 (34%)
Tổng: 23.447.160.768
10.703.898 USD
7.26% -30%
381
260 Biểu tượng logo của Wen Wen
01/2024 / Solana Blockchain
WEN *
0,0001307027 USD
3,3273 đ
95.114.567 USD
727.716.951.329
18.747.678 USD
2.03% 18%
382
261 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,36 USD
9.203 đ
94.222.096 USD
260.637.856 (52%)
Tổng: 500.000.000
601.814 USD
4.67% 8%
385
262 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0000945557 USD
2,4071 đ
93.960.136 USD
993.701.859.243 (99%)
Tổng: 999.000.000.000
20.676.639 USD
1.73% 12%
386
263 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,0938581378 USD
2.389 đ
93.858.138 USD
1.000.000.000
3.022.817 USD
7.96% 19%
387
264 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
1,52 USD
38.686 đ
93.462.112 USD
61.502.705 (62%)
Tổng: 100.000.000
5.428.591 USD
-0.95% 9%
389
265 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,15 USD
3.920 đ
93.400.304 USD
606.598.945 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
1.192.009 USD
6.65% 27%
390
266 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METFI *
0,79 USD
20.040 đ
92.593.417 USD
117.619.851 (24%)
Tổng: 500.000.000
446.351 USD
11.95% 81%
391
267 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,30 USD
7.681 đ
91.897.381 USD
304.583.334 (61%)
Tổng: 500.000.000
21.254.166 USD
72.71% 100%
393
268 Biểu tượng logo của LimeWire LimeWire
04/2023 / Ethereum Blockchain
LMWR *
0,32 USD
8.065 đ
91.805.148 USD
289.775.388 (46%)
Tổng: 633.045.269
4.610.673 USD
-1.90% 1%
394
269 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,15 USD
3.823 đ
91.086.472 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.181.793 USD
3.63% 88%
396
270 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,19 USD
4.763 đ
90.728.724 USD
484.911.294 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
1.764.067 USD
16.63% 30%
397
271 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,54 USD
13.856 đ
89.115.608 USD
163.727.586 (33%)
Tổng: 500.000.000
5.475.989 USD
4.59% 14%
400
272 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,17 USD
4.399 đ
88.676.097 USD
513.222.546 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
5.648.835 USD
19.29% 34%
402
273 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,48 USD
12.153 đ
88.452.925 USD
185.281.658 (74%)
Tổng: 250.000.000
4.340.075 USD
0.60% 1%
403
274 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0454394557 USD
1.157 đ
88.262.520 USD
1.942.420.283
4.312.462 USD
1.43% 5%
404
275 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,35 USD
8.901 đ
88.186.599 USD
252.202.901 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
72.56% 90%
405
276 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,001200455 USD
31 đ
87.915.737 USD
73.235.343.051 (97%)
Tổng: 75.605.130.395
1.446.311 USD
8.82% 34%
406
277 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
0,96 USD
24.499 đ
86.614.251 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
47.752.554 USD
9.48% 18%
407
278 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,20 USD
5.078 đ
86.065.007 USD
431.486.645 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
4.943.249 USD
3.40% 9%
408
279 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0202585274 USD
516 đ
85.431.898 USD
4.217.083.333 (84%)
Tổng: 5.000.000.000
726.610 USD
0.80% 6%
409
280 Biểu tượng logo của NYM NYM
01/2022 / Ethereum Blockchain
NYM *
0,11 USD
2.732 đ
85.302.178 USD
794.804.260 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
2.423.477 USD
-2.69% -6%
410
281 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,57 USD
14.481 đ
85.245.976 USD
149.856.279 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
1.243.562 USD
3.67% 28%
411
282 Biểu tượng logo của Pirate Nation Pirate Nation
06/2024 / Ethereum Blockchain
PIRATE *
0,36 USD
9.111 đ
85.116.722 USD
237.813.528 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
10.471.660 USD
1.78% 42%
412
283 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
25.487 đ
85.035.861 USD
84.935.188 (55%)
Tổng: 154.154.355
143.111 USD
0.20% 0%
413
284 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,20 USD
5.024 đ
85.005.166 USD
430.704.027 (86%)
Tổng: 500.000.000
10.106.844 USD
3.10% 15%
414
285 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
45,72 USD
1.163.944 đ
84.844.343 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
1.680.257 USD
0.56% 5%
415
286 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
0,88 USD
22.313 đ
84.411.602 USD
96.306.615 (96%)
Tổng: 100.000.000
17.551.801 USD
3.86% 15%
416
287 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,29 USD
7.379 đ
83.989.590 USD
289.770.512
30.605.001 USD
-0.42% 5%
417
288 Biểu tượng logo của Renzo Renzo
04/2024 / Ethereum Blockchain
REZ *
0,0729381146 USD
1.857 đ
83.878.832 USD
1.150.000.000 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
24.940.130 USD
3.84% 9%
418
289 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
1,63 USD
41.399 đ
83.853.427 USD
51.563.452 (52%)
Tổng: 100.000.000
989.357 USD
5.00% 11%
419
290 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
2,87 USD
73.080 đ
83.639.009 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
4.587.022 USD
-5.31% 23%
420
291 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,0901752875 USD
2.296 đ
83.411.998 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
14.295 USD
14.64% -1%
421
292 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0061443317 USD
156 đ
82.805.608 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
919.759 USD
-1.49% 9%
422
293 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0025074405 USD
64 đ
82.796.689 USD
33.020.400.226 (94%)
Tổng: 35.000.000.000
6.283.548 USD
2.16% 2%
423
294 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0143965094 USD
366 đ
81.072.587 USD
5.631.405.859 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
73.747.381 USD
2.10% 0%
424
295 Biểu tượng logo của Node AI Node AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
GPU *
0,84 USD
21.423 đ
80.032.920 USD
95.103.912 (95%)
Tổng: 100.000.000
1.465.752 USD
16.09% 53%
427
296 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0800238002 USD
2.037 đ
80.025.384 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
9.509.329 USD
-0.85% 22%
428
297 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,0815321885 USD
2.076 đ
79.883.535 USD
979.779.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
7.290.217 USD
3.08% 21%
429
298 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
01/2022 / Solana Blockchain
SHDW *
0,50 USD
12.602 đ
79.818.692 USD
161.233.536 (95%)
Tổng: 169.058.196
1.163.835 USD
-0.73% -11%
430
299 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,63 USD
16.135 đ
79.641.673 USD
125.657.580
5.736.635 USD
2.13% 13%
431
300 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,39 USD
9.858 đ
79.125.880 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
19.759.842 USD
4.58% 3%
432
301 Biểu tượng logo của Polyhedra Network Polyhedra Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
ZKJ *
1,31 USD
33.222 đ
78.801.746 USD
60.383.487 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
9.334.085 USD
2.82% 7%
433
302 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,16 USD
29.459 đ
78.589.739 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
24.231.354 USD
9.21% 22%
435
303 Biểu tượng logo của Metaplex Metaplex
09/2022 / Solana Blockchain
MPLX *
0,32 USD
8.038 đ
78.536.767 USD
248.745.041 (25%)
Tổng: 999.984.758
1.067.541 USD
2.95% -1%
436
304 Biểu tượng logo của Drift Drift
05/2024 / Solana Blockchain
DRIFT *
0,44 USD
11.074 đ
78.160.409 USD
179.674.261 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
32.564.108 USD
6.35% -13%
437
305 Biểu tượng logo của Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITECH *
0,11 USD
2.912 đ
78.017.314 USD
681.940.982 (34%)
Tổng: 2.000.000.000
18.718.365 USD
2.99% -1%
438
306 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,13 USD
3.228 đ
77.937.055 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
8.041.859 USD
4.13% 12%
440
307 Biểu tượng logo của NFPrompt NFPrompt
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFP *
0,31 USD
7.884 đ
77.426.893 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
22.499.158 USD
9.80% 20%
441
308 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0242956305 USD
618 đ
76.961.763 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
6.103.900 USD
7.69% 16%
442
309 Biểu tượng logo của Velodrome Finance Velodrome Finance
06/2022 / Optimism Blockchain
VELO *
0,11 USD
2.678 đ
76.912.537 USD
731.031.846 (42%)
Tổng: 1.740.816.881
6.339.674 USD
1.79% 51%
443
310 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
0,98 USD
24.904 đ
75.631.619 USD
77.310.001
9.789.833 USD
7.30% 17%
444
311 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
0,11 USD
2.772 đ
75.328.251 USD
691.786.591 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
2.177.987 USD
2.37% 8%
445
312 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0121360176 USD
309 đ
75.010.172 USD
6.180.789.671 (63%)
Tổng: 9.872.433.565
1.486.853 USD
-0.28% 1%
447
313 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
0,46 USD
11.698 đ
74.550.846 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
3.199.098 USD
-1.22% -1%
448
314 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
16,79 USD
427.313 đ
74.158.834 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
3.916.027 USD
0.12% 42%
449
315 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,11 USD
28.246 đ
73.882.951 USD
66.588.888
7.050.241 USD
3.55% 10%
451
316 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0352213325 USD
897 đ
73.297.804 USD
2.081.062.787 (30%)
Tổng: 7.000.000.000
396.529 USD
11.78% -16%
452
317 Biểu tượng logo của Euler Euler
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
4,65 USD
118.283 đ
73.292.066 USD
15.774.027 (58%)
Tổng: 27.182.818
1.104.717 USD
-0.92% 5%
453
318 Biểu tượng logo của Lovely Finance [New] Lovely Finance [New]
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0246618117 USD
628 đ
73.227.244 USD
2.969.256.464 (30%)
Tổng: 10.000.000.000
6.936.484 USD
2.33% 6%
454
319 Biểu tượng logo của KARRAT KARRAT
04/2024 / Ethereum Blockchain
KARRAT *
0,70 USD
17.853 đ
73.020.465 USD
104.123.034 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
8.665.495 USD
15.30% 16%
455
320 Biểu tượng logo của Daddy Tate Daddy Tate
06/2024 / Solana Blockchain
DADDY *
0,12 USD
3.156 đ
72.432.942 USD
584.188.329 (58%)
Tổng: 999.689.062
8.633.085 USD
-9.60% -18%
458
321 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0153884544 USD
392 đ
72.412.240 USD
4.705.621.360 (65%)
Tổng: 7.200.000.000
2.747.243 USD
2.17% 12%
459
322 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
7,24 USD
184.239 đ
72.372.596 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
499.698 USD
-3.39% 2%
460
323 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,23 USD
5.840 đ
72.318.398 USD
315.262.350 (57%)
Tổng: 550.322.467
5.935.482 USD
4.30% 11%
461
324 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,48 USD
12.242 đ
72.128.905 USD
149.996.691 (64%)
Tổng: 234.968.161
5.151.894 USD
2.54% 5%
462
325 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0097101716 USD
247 đ
71.762.786 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
21.217.460 USD
1.41% 8%
463
326 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,0075352882 USD
192 đ
71.667.098 USD
9.510.863.533 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
421.952 USD
1.98% 8%
464
327 Biểu tượng logo của MANEKI MANEKI
04/2024 / Solana Blockchain
MANEKI *
0,0085142336 USD
217 đ
71.714.430 USD
8.422.887.212 (95%)
Tổng: 8.888.887.212
21.789.454 USD
5.81% 26%
465
328 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,0582839918 USD
1.484 đ
71.355.395 USD
1.224.270.898 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
6.593.331 USD
5.47% 13%
466
329 Biểu tượng logo của WHY WHY
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WHY *
0,0000001674 USD
0,0043 đ
70.324.385 USD
420.000.000.000.000
2.532.589 USD
-5.61% 33%
467
330 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
0,71 USD
18.120 đ
70.228.190 USD
98.664.939 (99%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.00% 0%
468
331 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,0001902722 USD
4,8438 đ
70.014.706 USD
367.971.221.780 (74%)
Tổng: 500.000.000.000
10.559.936 USD
9.15% 20%
469
332 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
0,53 USD
13.567 đ
69.693.190 USD
130.774.059 (41%)
Tổng: 322.269.255
2.337.701 USD
2.37% 4%
470
333 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
25.503 đ
69.637.349 USD
69.511.448
14.731.464 USD
-0.02% 0%
471
334 Biểu tượng logo của Bitcoin Wizards Bitcoin Wizards
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
WZRD *
3,30 USD
84.131 đ
69.401.506 USD
21.000.000
201.984 USD
0.58% 6%
473
335 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,32 USD
8.053 đ
69.081.613 USD
218.373.971 (95%)
Tổng: 230.000.000
1.088.239 USD
7.57% 9%
474
336 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0033290824 USD
85 đ
68.572.376 USD
20.597.980.815 (41%)
Tổng: 50.000.000.000
1.375.273 USD
-4.22% 7%
475
337 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,0772252252 USD
1.966 đ
68.189.874 USD
883.000.000 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
3.858.848 USD
6.10% 15%
477
338 Biểu tượng logo của HashAI HashAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
HASHAI *
0,0008053072 USD
20,5007 đ
68.100.659 USD
84.564.818.695 (85%)
Tổng: 100.000.000.000
826.028 USD
45.76% 29%
478
339 Biểu tượng logo của Tensor Tensor
04/2024 / Solana Blockchain
TNSR *
0,54 USD
13.701 đ
67.277.371 USD
125.000.000 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
46.969.109 USD
4.94% 22%
480
340 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0957737369 USD
2.438 đ
67.193.571 USD
701.586.604 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
2.821.069 USD
4.84% 11%
481
341 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0018864105 USD
48 đ
67.102.555 USD
35.571.554.688 (41%)
Tổng: 87.672.401.741
1.752.544 USD
1.69% 4%
482
342 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
3,24 USD
82.446 đ
65.604.419 USD
20.256.807 (96%)
Tổng: 21.000.000
5.813.263 USD
4.12% 16%
484
343 Biểu tượng logo của GameBuild GameBuild
05/2024 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0041440121 USD
105 đ
65.379.093 USD
15.776.762.231 (74%)
Tổng: 21.419.639.400
12.569.593 USD
1.51% 13%
485
344 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0470821056 USD
1.199 đ
65.285.863 USD
1.386.638.564 (54%)
Tổng: 2.584.913.482
231.926 USD
2.61% 5%
486
345 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0443110191 USD
1.128 đ
64.667.000 USD
1.459.388.698 (73%)
Tổng: 2.000.000.000
9.467.194 USD
4.87% 13%
488
346 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,11 USD
2.736 đ
64.456.999 USD
599.771.609 (40%)
Tổng: 1.500.000.000
23.812.944 USD
3.65% 9%
490
347 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
1,12 USD
28.560 đ
63.959.039 USD
57.009.605 (85%)
Tổng: 67.009.655
1.391.520 USD
-0.08% 4%
492
348 Biểu tượng logo của GamerCoin GamerCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GHX *
0,0983443249 USD
2.504 đ
63.920.381 USD
649.965.123 (80%)
Tổng: 808.000.000
1.916.810 USD
0.04% 8%
493
349 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
05/2024 / Ethereum Blockchain
MAGA *
0,000163477 USD
4,1616 đ
63.798.342 USD
390.258.895.840 (93%)
Tổng: 420.690.000.000
44.279.732 USD
-6.91% 1%
494
350 Biểu tượng logo của Clash of Lilliput Clash of Lilliput
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
COL *
0,78 USD
19.771 đ
63.741.741 USD
82.074.400 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
101.479 USD
1.54% 11%
495
351 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
WRX *
0,17 USD
4.246 đ
63.690.015 USD
381.856.872 (40%)
Tổng: 962.646.669
1.155.568 USD
2.51% 15%
497
352 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,47 USD
12.047 đ
62.786.254 USD
132.673.605 (94%)
Tổng: 140.596.765
9.232.834 USD
4.06% 17%
499
353 Biểu tượng logo của Tectum Tectum
09/2022 / Ethereum Blockchain
TET *
8,39 USD
213.631 đ
61.720.857 USD
7.354.857 (74%)
Tổng: 10.000.000
1.092.287 USD
7.63% 12%
500
354 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,45 USD
11.374 đ
61.684.512 USD
138.063.734 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
1.322.663 USD
6.25% 28%
501
355 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
60.683.376 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
11.535.389 USD
10.92% 29%
502
356 Biểu tượng logo của Nexera Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,0788819512 USD
2.008 đ
60.539.725 USD
767.472.458 (90%)
Tổng: 850.000.000
459.227 USD
7.08% 8%
503
357 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0103209157 USD
263 đ
60.306.738 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
586.295 USD
0.10% -1%
504
358 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,0223455402 USD
569 đ
60.216.102 USD
2.694.770.470
0 USD
-0.02% 0%
505
359 Biểu tượng logo của HyperCycle HyperCycle
05/2023 / Ethereum Blockchain
HYPC *
0,39 USD
9.815 đ
59.805.192 USD
155.122.742 (7%)
Tổng: 2.147.483.648
87.261 USD
6.19% 4%
506
360 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
1,05 USD
26.621 đ
59.661.407 USD
57.053.280 (57%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
9.70% -6%
507
361 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
0,90 USD
22.866 đ
59.542.773 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
4.723.316 USD
3.41% 8%
509
362 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,10 USD
2.566 đ
59.426.032 USD
589.671.551 (42%)
Tổng: 1.409.664.846
7.511.379 USD
4.11% 12%
510
363 Biểu tượng logo của Gearbox Protocol Gearbox Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0110348367 USD
281 đ
58.949.888 USD
5.342.162.189 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
612.561 USD
3.85% 20%
511
364 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,12 USD
28.408 đ
58.862.225 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
3.342.037 USD
3.75% 5%
512
365 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0058813677 USD
150 đ
58.813.677 USD
10.000.000.000
1.427.745 USD
-0.75% -8%
513
366 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZBCN *
0,0011495865 USD
29 đ
58.495.158 USD
50.883.649.370 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
8.177.769 USD
4.95% 10%
515
367 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKO *
0,35 USD
8.793 đ
58.443.819 USD
169.197.990 (34%)
Tổng: 500.000.000
1.682.950 USD
1.96% 14%
516
368 Biểu tượng logo của Synternet Synternet
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,0796936795 USD
2.029 đ
58.140.771 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
57.211 USD
6.53% 23%
517
369 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,23 USD
5.846 đ
57.407.658 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
10.614.252 USD
5.64% 13%
518
370 Biểu tượng logo của Staika Staika
03/2023 / Solana Blockchain
STIK *
1,98 USD
50.313 đ
56.935.700 USD
28.807.734 (12%)
Tổng: 250.000.000
508.079 USD
-0.26% 1%
519
371 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
100,88 USD
2.568.136 đ
56.390.982 USD
558.983
251.527 USD
4.56% 18%
520
372 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0127960113 USD
326 đ
56.047.530 USD
4.380.078.182 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
8.934.558 USD
8.73% 22%
521
373 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,64 USD
41.670 đ
55.893.558 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
4.264.102 USD
0.49% 16%
522
374 Biểu tượng logo của Bitget Wallet Token Bitget Wallet Token
05/2024 / Ethereum Blockchain
BWB *
0,43 USD
10.891 đ
55.584.755 USD
129.920.247 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
2.667.525 USD
-0.15% -3%
523
375 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0078833354 USD
201 đ
55.294.449 USD
7.014.093.175 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
1.669.199 USD
2.97% 11%
524
376 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0081224705 USD
207 đ
55.157.887 USD
6.790.777.167 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
13.316.582 USD
9.83% 37%
525
377 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
20,39 USD
519.053 đ
54.357.423 USD
2.665.964 (100%)
Tổng: 2.669.203
10.410.408 USD
-2.17% -3%
528
378 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0541350573 USD
1.378 đ
54.135.057 USD
1.000.000.000
3.098.583 USD
2.13% 13%
529
379 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,0537057385 USD
1.367 đ
53.702.606 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
2.848.886 USD
5.63% 14%
530
380 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,11 USD
2.860 đ
53.688.368 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
791 USD
-0.68% 7%
531
381 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0052639064 USD
134 đ
52.639.064 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
14.255.042 USD
-0.68% 6%
532
382 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
5.882 USD
149.734.330 đ
52.277.909 USD
8.888
525 USD
1.32% 13%
533
383 Biểu tượng logo của Undeads Games Undeads Games
05/2024 / Ethereum Blockchain
UDS *
1,48 USD
37.568 đ
52.229.436 USD
35.392.351 (14%)
Tổng: 250.000.000
3.447.655 USD
4.67% 81%
534
384 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000001317 USD
0,0034 đ
52.097.586 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.559.146 USD
-0.76% 4%
536
385 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
3,47 USD
88.263 đ
51.998.003 USD
14.997.390 (98%)
Tổng: 15.297.897
1.192.088 USD
4.72% 19%
537
386 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
1,17 USD
29.853 đ
51.412.064 USD
43.841.454 (70%)
Tổng: 62.739.955
743.561 USD
0.66% 5%
538
387 Biểu tượng logo của Basenji Basenji
03/2024 / Base Blockchain
BENJI *
0,0552811005 USD
1.407 đ
50.971.655 USD
922.044.870 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
1.966.594 USD
-1.13% 4%
540
388 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0079590816 USD
203 đ
50.307.151 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
8.993.726 USD
1.50% 4%
542
389 Biểu tượng logo của Aleph.im Aleph.im
07/2020 / Ethereum Blockchain
ALEPH *
0,20 USD
5.169 đ
50.197.483 USD
247.220.482 (49%)
Tổng: 500.000.000
631.606 USD
3.01% 6%
543
390 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,68 USD
17.317 đ
50.190.097 USD
73.780.484 (3%)
Tổng: 2.700.000.000
7.294 USD
-0.15% -0%
544
391 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0485030686 USD
1.235 đ
50.187.787 USD
1.034.734.273 (95%)
Tổng: 1.084.734.273
951.602 USD
0.71% -7%
545
392 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0528022342 USD
1.344 đ
50.175.161 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
21.112.199 USD
-14.24% 93%
547
393 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0500933805 USD
1.275 đ
50.049.674 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
9.410.850 USD
4.12% 19%
548
394 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
0,10 USD
2.598 đ
49.856.626 USD
488.500.979 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
2.542.905 USD
4.53% 13%
549
395 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
2,42 USD
61.682 đ
49.859.513 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
3.483.954 USD
3.42% 16%
551
396 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,12 USD
3.100 đ
49.754.585 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
229.042 USD
-0.74% -9%
552
397 Biểu tượng logo của ViciCoin ViciCoin
12/2023 / Polygon Blockchain
VCNT *
21,80 USD
555.080 đ
49.704.833 USD
2.279.555 (23%)
Tổng: 10.000.000
616.109 USD
-0.61% 1%
553
398 Biểu tượng logo của RARI RARI
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
2,07 USD
52.760 đ
49.397.711 USD
23.834.553 (95%)
Tổng: 25.000.000
702.558 USD
4.13% 10%
554
399 Biểu tượng logo của Virtuals Protocol Virtuals Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,0489066059 USD
1.245 đ
48.906.606 USD
1.000.000.000
1.010.473 USD
1.69% 64%
556
400 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,37 USD
9.499 đ
48.772.548 USD
130.712.847 (65%)
Tổng: 200.000.000
696.912 USD
3.14% 12%
557
401 Biểu tượng logo của Metacraft Metacraft
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCT *
0,92 USD
23.511 đ
48.636.327 USD
52.661.120 (3%)
Tổng: 1.641.963.300
5.402 USD
0.38% 15%
558
402 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,0586686496 USD
1.494 đ
48.623.866 USD
828.787.879 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
7.053.345 USD
1.30% -13%
559
403 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
0,0904936356 USD
2.304 đ
48.620.160 USD
537.277.116 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
1.073.944 USD
-0.46% -16%
560
404 Biểu tượng logo của pSTAKE Finance pSTAKE Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
PSTAKE *
0,11 USD
2.808 đ
48.493.725 USD
439.651.042 (88%)
Tổng: 500.000.000
1.662.461 USD
1.73% 5%
561
405 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,001620869 USD
41 đ
47.766.334 USD
29.469.583.243 (61%)
Tổng: 48.402.437.326
4.466.225 USD
2.13% 14%
562
406 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,60 USD
15.149 đ
47.734.548 USD
80.213.129 (40%)
Tổng: 200.000.000
103.913 USD
2.75% 8%
563
407 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,42 USD
10.753 đ
46.724.129 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
6.415.307 USD
3.52% 10%
566
408 Biểu tượng logo của crow with knife crow with knife
04/2024 / Cronos Blockchain
CAW *
0,00000006 USD
0,0015 đ
46.213.158 USD
769.861.397.731.578 (99%)
Tổng: 777.777.777.777.777
1.211.734 USD
3.11% 2%
568
409 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,54 USD
13.685 đ
45.898.576 USD
85.381.233 (85%)
Tổng: 100.000.000
3.866.374 USD
1.84% 1%
569
410 Biểu tượng logo của AI Analysis Token AI Analysis Token
01/2024 / Ethereum Blockchain
AIAT *
0,67 USD
16.989 đ
45.712.499 USD
68.495.520 (14%)
Tổng: 500.000.000
1.749.477 USD
-3.44% 6%
570
411 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
01/2024 / Solana Blockchain
GME *
0,0066283467 USD
169 đ
45.637.587 USD
6.885.214.218
27.875.840 USD
17.05% 14%
571
412 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
0,69 USD
17.559 đ
45.523.976 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
6.113.048 USD
5.01% 13%
572
413 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0025262726 USD
64 đ
44.854.527 USD
17.755.220.549 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
3.494.405 USD
0.56% 7%
573
414 Biểu tượng logo của Dimitra Dimitra
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMTR *
0,091751953 USD
2.336 đ
44.637.617 USD
486.503.182 (92%)
Tổng: 527.018.673
581.241 USD
9.20% 11%
575
415 Biểu tượng logo của Swarm Markets Swarm Markets
09/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,55 USD
14.067 đ
44.078.054 USD
79.766.568 (33%)
Tổng: 240.398.298
464.513 USD
11.77% 53%
577
416 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,79 USD
20.016 đ
43.819.638 USD
55.730.862 (56%)
Tổng: 100.000.000
2.362.509 USD
4.85% 17%
578
417 Biểu tượng logo của Crown by Third Time Games Crown by Third Time Games
05/2023 / Solana Blockchain
CROWN *
0,45 USD
11.506 đ
43.462.916 USD
96.164.596 (38%)
Tổng: 250.000.000
1.036.651 USD
-3.39% 7%
579
418 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,0714711762 USD
1.819 đ
43.241.917 USD
605.025.961 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
7.676.586 USD
4.42% 24%
581
419 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
AL *
0,14 USD
3.622 đ
43.211.598 USD
303.686.874 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
3.655.967 USD
1.11% 7%
582
420 Biểu tượng logo của PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals)
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PUPS *
5,56 USD
141.486 đ
43.184.338 USD
7.770.000
231.987 USD
3.95% 14%
583
421 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0084068567 USD
214 đ
42.992.699 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
7.193.032 USD
2.23% 5%
584
422 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0039206186 USD
100 đ
42.980.991 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
781.287 USD
3.85% 13%
585
423 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOLO *
0,11 USD
2.735 đ
42.967.406 USD
399.947.699 (100%)
Tổng: 400.000.000
833.649 USD
3.96% 10%
586
424 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0409475313 USD
1.042 đ
42.827.181 USD
1.045.903.853 (94%)
Tổng: 1.107.823.352
1.800.745 USD
3.34% 6%
587
425 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0718813846 USD
1.830 đ
42.674.118 USD
593.674.119 (85%)
Tổng: 700.000.000
7.742.477 USD
1.82% 20%
588
426 Biểu tượng logo của Guild of Guardians Guild of Guardians
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOG *
0,0693153048 USD
1.765 đ
42.551.557 USD
613.884.001 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
2.966.476 USD
22.53% 25%
589
427 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
3,87 USD
98.626 đ
42.403.646 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
159.168 USD
-1.88% -13%
591
428 Biểu tượng logo của SaucerSwap SaucerSwap
09/2022 / Hedera Hashgraph Blockchain
SAUCE *
0,0633283055 USD
1.612 đ
42.340.181 USD
668.582.257 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
1.581.094 USD
1.75% 19%
592
429 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
2,64 USD
67.249 đ
41.977.655 USD
15.890.647 (79%)
Tổng: 20.000.000
1.052.613 USD
-3.29% 2%
594
430 Biểu tượng logo của Ultiverse Ultiverse
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ULTI *
0,0248164504 USD
632 đ
41.939.801 USD
1.690.000.000 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
29.484.396 USD
-4.72% -1%
595
431 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,041871942 USD
1.066 đ
41.871.942 USD
1.000.000.000
878.731 USD
3.06% 8%
596
432 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
18,18 USD
462.732 đ
41.336.162 USD
2.274.090 (93%)
Tổng: 2.454.163
1.326.992 USD
2.15% 18%
597
433 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,39 USD
10.054 đ
41.311.173 USD
104.598.941 (74%)
Tổng: 141.730.570
3.643.755 USD
-0.64% 5%
598
434 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
25.468 đ
40.916.390 USD
40.897.991 (29%)
Tổng: 142.399.574
3.291.960 USD
-0.03% -0%
600
435 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
40.889.746 USD
93.136.097.121.133.936 (96%)
Tổng: 96.702.938.412.730.848
627.888 USD
0.11% 17%
601
436 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0076385903 USD
194 đ
40.761.407 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
2.019.035 USD
-1.49% -5%
602
437 Biểu tượng logo của Shark Cat Shark Cat
04/2024 / Solana Blockchain
SC *
0,041178005 USD
1.048 đ
40.761.923 USD
989.895.519 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
7.978.473 USD
7.74% 42%
603
438 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,29 USD
7.377 đ
40.641.147 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
17.661.151 USD
-3.20% 2%
604
439 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
0,64 USD
16.201 đ
40.668.566 USD
63.901.722 (64%)
Tổng: 100.000.000
62.222 USD
1.46% 6%
605
440 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,57 USD
14.498 đ
40.465.880 USD
71.051.748
4.291.423 USD
5.57% 12%
606
441 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,11 USD
2.701 đ
40.426.763 USD
381.084.929 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.447.358 USD
2.58% 3%
607
442 Biểu tượng logo của Coreum Coreum
12/2021 / XRP Ledger Blockchain
COREUM *
0,10 USD
2.657 đ
40.167.901 USD
384.792.048 (71%)
Tổng: 545.674.243
753.550 USD
13.03% 11%
609
443 Biểu tượng logo của PaLM AI PaLM AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
PALM *
0,51 USD
12.885 đ
39.985.605 USD
79.000.000
700.157 USD
38.31% 63%
611
444 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0063017643 USD
160 đ
39.879.327 USD
6.328.279.781 (63%)
Tổng: 10.000.000.000
11.689.128 USD
7.11% 22%
613
445 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,17 USD
4.401 đ
39.671.755 USD
229.467.361 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
1.697.214 USD
0.25% 15%
614
446 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
04/2024 / Ethereum Blockchain
HOPPY *
0,0000937954 USD
2,3877 đ
39.458.777 USD
420.690.000.000
3.863.764 USD
-21.95% -33%
615
447 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0039928868 USD
102 đ
39.651.421 USD
9.930.514.635 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
10.699.166 USD
6.02% 19%
616
448 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0076230806 USD
194 đ
39.595.266 USD
5.194.129.171 (35%)
Tổng: 15.000.000.000
1.675.602 USD
1.20% 4%
617
449 Biểu tượng logo của Matr1x Fire Matr1x Fire
02/2024 / Polygon Blockchain
FIRE *
1,13 USD
28.644 đ
39.325.435 USD
34.950.000 (20%)
Tổng: 175.000.000
14.728.407 USD
1.73% 4%
618
450 Biểu tượng logo của Hunt Town Hunt Town
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,31 USD
7.863 đ
39.049.880 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
8.305.110 USD
2.91% 7%
620
451 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,004164118 USD
106 đ
38.963.106 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.024.798
830.505 USD
3.33% 14%
621
452 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURt *
1,07 USD
27.212 đ
38.895.601 USD
36.387.340 (73%)
Tổng: 50.001.661
3.842.665 USD
0.66% 3%
622
453 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
2,14 USD
54.589 đ
38.598.464 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
310.702 USD
-8.76% -1%
623
454 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
17,20 USD
437.925 đ
38.469.489 USD
2.236.269 (64%)
Tổng: 3.500.000
487.948 USD
38.72% 133%
624
455 Biểu tượng logo của PepeFork PepeFork
01/2024 / Ethereum Blockchain
PORK *
0,0000000908 USD
0,0023 đ
38.209.490 USD
420.690.000.000.000
2.799.093 USD
-10.56% 12%
625
456 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,14 USD
3.605 đ
38.221.329 USD
269.894.098 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
2.175.025 USD
-0.58% 5%
626
457 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,34 USD
34.003 đ
37.766.306 USD
28.274.494 (16%)
Tổng: 178.997.592
1.519.650 USD
5.25% 18%
628
458 Biểu tượng logo của Aura Finance Aura Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
AURA *
0,72 USD
18.275 đ
37.670.635 USD
52.475.633 (52%)
Tổng: 100.000.000
27.883 USD
1.91% 12%
629
459 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021 / Ethereum Blockchain
XCHNG *
0,0789486096 USD
2.010 đ
37.425.283 USD
474.046.128 (40%)
Tổng: 1.200.000.000
1.601.517 USD
0.64% 0%
631
460 Biểu tượng logo của trac (Ordinals) trac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TRAC *
1,78 USD
45.327 đ
37.391.208 USD
21.000.000
826.538 USD
0.97% 10%
632
461 Biểu tượng logo của EURC EURC
06/2022 / Ethereum Blockchain
EURC *
1,09 USD
27.771 đ
37.343.526 USD
34.231.749
1.971.924 USD
0.07% 2%
633
462 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,14 USD
3.651 đ
37.276.823 USD
259.934.505 (72%)
Tổng: 360.000.000
625.877 USD
-1.65% 1%
634
463 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0022484639 USD
57 đ
37.152.175 USD
16.523.358.621 (46%)
Tổng: 36.000.000.000
2.690.283 USD
1.19% 4%
635
464 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,57 USD
14.535 đ
37.111.565 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
3.728.305 USD
7.17% 14%
636
465 Biểu tượng logo của ChainSwap ChainSwap
03/2024 / Ethereum Blockchain
CSWAP *
0,0400100078 USD
1.019 đ
36.980.835 USD
924.289.610 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
259.088 USD
-1.62% -17%
637
466 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0099715618 USD
254 đ
36.467.343 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
877.032 USD
2.68% 13%
640
467 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0423420395 USD
1.078 đ
36.462.506 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
1.400.400 USD
-0.62% -0%
641
468 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
1,73 USD
44.119 đ
36.390.151 USD
20.997.213 (100%)
Tổng: 21.000.000
1.551.689 USD
2.50% 8%
642
469 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
342,01 USD
8.706.566 đ
36.378.555 USD
106.367 (99%)
Tổng: 107.536
1.635.655 USD
0.29% 10%
643
470 Biểu tượng logo của Persistence One Persistence One
10/2020 / Osmosis Blockchain
XPRT *
0,19 USD
4.894 đ
36.221.318 USD
188.404.890 (97%)
Tổng: 193.504.890
269.772 USD
1.08% 5%
645
471 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
0,11 USD
2.736 đ
36.204.520 USD
336.920.969 (84%)
Tổng: 400.000.000
626.162 USD
-0.13% 15%
646
472 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
0,27 USD
6.918 đ
35.934.845 USD
132.242.276 (13%)
Tổng: 990.912.437
3.353.270 USD
2.89% 13%
647
473 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
35.895.317 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
603.255 USD
5.35% 8%
648
474 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0440446485 USD
1.121 đ
35.565.569 USD
807.488.993 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
2.397.142 USD
3.43% 11%
649
475 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,00 USD
25.421 đ
35.507.012 USD
35.557.304 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.016.617 USD
-0.02% -0%
650
476 Biểu tượng logo của AVA AVA
05/2018 / Ethereum Blockchain
AVA *
0,66 USD
16.772 đ
35.107.285 USD
53.287.138 (53%)
Tổng: 100.000.000
1.874.929 USD
-0.01% 8%
651
477 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
4,06 USD
103.297 đ
35.014.129 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
9.681.284 USD
2.99% 8%
652
478 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
6,72 USD
170.946 đ
34.934.371 USD
5.202.378 (80%)
Tổng: 6.540.888
1.991.286 USD
-0.39% 14%
653
479 Biểu tượng logo của Games for a Living Games for a Living
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFAL *
0,0146454353 USD
373 đ
34.897.622 USD
2.382.832.695 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
1.890.999 USD
2.89% 5%
654
480 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,35 USD
8.873 đ
34.581.994 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
5.451.895 USD
-1.63% 5%
655
481 Biểu tượng logo của OmniFlix Network OmniFlix Network
04/2023 / Osmosis Blockchain
FLIX *
0,14 USD
3.497 đ
34.447.496 USD
250.758.585 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
33.279 USD
0.01% -7%
656
482 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,040006952 USD
1.018 đ
33.952.706 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
322.008 USD
0.85% 10%
657
483 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0356799855 USD
908 đ
33.895.986 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
7.750.417 USD
3.21% 6%
658
484 Biểu tượng logo của Apeiron Apeiron
03/2024 / Ethereum Blockchain
APRS *
0,38 USD
9.799 đ
33.731.045 USD
87.630.814 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
25.430.044 USD
4.19% 21%
660
485 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
PSG *
2,79 USD
71.030 đ
33.073.034 USD
11.853.345 (59%)
Tổng: 20.000.000
2.386.175 USD
-0.41% 3%
661
486 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0317925329 USD
809 đ
33.030.082 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
7.872.883 USD
4.96% 6%
662
487 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
48,06 USD
1.223.533 đ
33.019.266 USD
687.003 (97%)
Tổng: 705.227
1.382.256 USD
4.49% 16%
663
488 Biểu tượng logo của Verum Coin Verum Coin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
VERUM *
348,46 USD
8.870.687 đ
32.547.690 USD
93.405 (0%)
Tổng: 84.000.000
163.392 USD
4.62% 5%
665
489 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,048079507 USD
1.224 đ
32.509.296 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
4.263.371 USD
4.71% 7%
666
490 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,19 USD
4.750 đ
32.355.343 USD
173.409.417 (35%)
Tổng: 500.000.000
2.673.829 USD
7.36% 10%
668
491 Biểu tượng logo của Propbase Propbase
11/2023 / Aptos Blockchain
PROPS *
0,090809559 USD
2.312 đ
32.260.055 USD
355.249.554 (30%)
Tổng: 1.200.000.000
1.066.401 USD
11.53% 60%
669
492 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,69 USD
17.474 đ
32.201.200 USD
46.911.793 (47%)
Tổng: 100.000.000
466.380 USD
3.11% 13%
670
493 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0012926468 USD
33 đ
32.101.475 USD
24.833.910.788 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
1.363.103 USD
-0.39% -9%
671
494 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
4,00 USD
101.954 đ
32.028.900 USD
7.997.365 (90%)
Tổng: 8.841.095
1.340.195 USD
3.87% 23%
672
495 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0646969676 USD
1.647 đ
31.808.341 USD
491.651.191 (70%)
Tổng: 700.000.000
1.803.051 USD
2.62% 9%
673
496 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0091744734 USD
234 đ
31.607.877 USD
3.445.197.995 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
1.438.536 USD
-1.07% 9%
674
497 Biểu tượng logo của ROGin AI ROGin AI
06/2022 / Ethereum Blockchain
ROG *
0,47 USD
11.995 đ
31.563.735 USD
66.989.874 (33%)
Tổng: 200.000.000
4.200.654 USD
0.51% 5%
675
498 Biểu tượng logo của Mother Iggy Mother Iggy
05/2024 / Solana Blockchain
MOTHER *
0,0319621213 USD
814 đ
31.519.227 USD
986.143.154
17.579.891 USD
-4.04% 1%
676
499 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MNW *
0,67 USD
16.977 đ
31.462.939 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
318.616 USD
0.70% 4%
677
500 Biểu tượng logo của LinqAI LinqAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
LNQ *
0,19 USD
4.940 đ
31.389.935 USD
161.765.423 (17%)
Tổng: 979.375.163
6.552.478 USD
-1.69% 18%
678
501 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
43,19 USD
1.099.525 đ
30.940.403 USD
716.355 (72%)
Tổng: 1.000.000
7.038 USD
1.96% 7%
679
502 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,37 USD
9.480 đ
30.807.654 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
427.695 USD
-1.30% 7%
680
503 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0352021432 USD
896 đ
30.794.424 USD
874.788.318 (99%)
Tổng: 883.291.042
3.074.625 USD
0.12% -5%
681
504 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,10 USD
2.553 đ
30.789.220 USD
306.954.573 (52%)
Tổng: 594.717.456
217.036 USD
16.35% 56%
682
505 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0380077101 USD
968 đ
30.623.488 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
1.576.032 USD
-1.03% 6%
683
506 Biểu tượng logo của Miracle Play Miracle Play
11/2023 / Polygon Blockchain
MPT *
0,0640564622 USD
1.631 đ
30.403.630 USD
474.637.979 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
330.782 USD
1.25% 4%
685
507 Biểu tượng logo của NEOPIN NEOPIN
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPT *
0,30 USD
7.740 đ
30.378.307 USD
99.918.135 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
883.151 USD
2.07% 1%
686
508 Biểu tượng logo của Hacken Token Hacken Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
HAI *
0,046998592 USD
1.196 đ
30.317.086 USD
645.063.699 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
393.957 USD
3.91% 12%
687
509 Biểu tượng logo của Burnedfi Burnedfi
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURN *
2,20 USD
55.977 đ
30.252.502 USD
13.758.176 (66%)
Tổng: 21.000.000
373.435 USD
12.62% -9%
688
510 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,30 USD
7.650 đ
30.050.403 USD
100.000.000
1.280.034 USD
-5.87% -5%
689
511 Biểu tượng logo của Opulous Opulous
06/2021 / Ethereum Blockchain
OPUL *
0,11 USD
2.690 đ
29.975.551 USD
283.693.726 (57%)
Tổng: 500.000.000
600.597 USD
1.78% 16%
690
512 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,0172065316 USD
438 đ
29.936.439 USD
1.739.829.974 (99%)
Tổng: 1.749.829.974
742.140 USD
0.03% 5%
691
513 Biểu tượng logo của Commune AI Commune AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
COMAI *
0,30 USD
7.551 đ
29.881.196 USD
100.735.860 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
134.285 USD
-2.51% 1%
692
514 Biểu tượng logo của Connex Connex
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CONX *
25,90 USD
659.432 đ
29.789.324 USD
1.150.000 (1%)
Tổng: 100.000.000
166.083 USD
1.57% 11%
693
515 Biểu tượng logo của Quickswap [New] Quickswap [New]
05/2022 / Ethereum Blockchain
QUICK *
0,041221152 USD
1.049 đ
29.528.971 USD
716.354.810 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
2.688.499 USD
1.06% 8%
694
516 Biểu tượng logo của Assemble AI Assemble AI
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0198564418 USD
505 đ
29.466.958 USD
1.483.999.910 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
1.103.183 USD
1.84% 10%
695
517 Biểu tượng logo của Numbers Protocol Numbers Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
NUM *
0,0458525591 USD
1.167 đ
29.254.443 USD
638.011.138 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
1.002.254 USD
7.04% -1%
697
518 Biểu tượng logo của IAGON IAGON
07/2021 / Cardano Blockchain
IAG *
0,0772843087 USD
1.967 đ
29.060.479 USD
376.020.434 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
260.832 USD
2.84% 14%
698
519 Biểu tượng logo của BIM BIM
07/2023 / Polygon Blockchain
BIM *
1,14 USD
28.909 đ
28.906.779 USD
25.455.074 (74%)
Tổng: 34.367.545
95.224 USD
-0.38% 0%
699
520 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,00 USD
25.443 đ
28.834.453 USD
28.850.667
0 USD
-0.01% 0%
700
521 Biểu tượng logo của XSGD XSGD
02/2021 / Ethereum Blockchain
XSGD *
0,75 USD
19.005 đ
28.794.149 USD
38.570.114 (46%)
Tổng: 83.617.320
427.267 USD
0.26% 1%
701
522 Biểu tượng logo của Stader Stader
10/2021 / Ethereum Blockchain
SD *
0,71 USD
17.956 đ
28.751.884 USD
40.763.114 (34%)
Tổng: 120.000.000
1.170.196 USD
3.98% 8%
702
523 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,0263569817 USD
671 đ
28.722.255 USD
1.089.739.921 (34%)
Tổng: 3.180.000.000
1.319.150 USD
3.82% -26%
703
524 Biểu tượng logo của Entangle Entangle
03/2024 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,26 USD
6.634 đ
28.624.660 USD
109.849.537 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.398.991 USD
33.17% 22%
704
525 Biểu tượng logo của xMoney xMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,057113333 USD
1.454 đ
28.556.666 USD
500.000.000
1.944.834 USD
3.91% 15%
706
526 Biểu tượng logo của SelfKey SelfKey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0053780194 USD
137 đ
28.530.228 USD
5.304.969.446 (88%)
Tổng: 6.000.000.000
3.923.180 USD
3.90% 16%
707
527 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,26 USD
6.531 đ
28.206.723 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
167.178 USD
5.76% 4%
708
528 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0048441133 USD
123 đ
28.066.332 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
143.564 USD
-0.13% 8%
709
529 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,16 USD
4.021 đ
27.725.746 USD
175.540.671 (59%)
Tổng: 300.000.000
3.682.277 USD
4.40% 13%
710
530 Biểu tượng logo của ParagonsDAO ParagonsDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
PDT *
0,17 USD
4.425 đ
27.690.607 USD
159.286.289 (98%)
Tổng: 162.500.000
4.603 USD
3.04% 50%
711
531 Biểu tượng logo của BOB (ETH) BOB (ETH)
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOB *
0,0000399147 USD
1,0161 đ
27.506.321 USD
689.127.646.403 (100%)
Tổng: 690.000.000.000
6.893.241 USD
9.89% 28%
712
532 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
339,97 USD
8.654.709 đ
27.197.890 USD
80.000
1.027.449 USD
1.11% 11%
713
533 Biểu tượng logo của Propchain Propchain
05/2023 / Ethereum Blockchain
PROPC *
1,35 USD
34.493 đ
26.963.076 USD
19.899.781 (20%)
Tổng: 100.000.000
624.609 USD
0.10% 3%
715
534 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
6,97 USD
177.482 đ
26.643.006 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
74.257 USD
2.70% 5%
716
535 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,0529704696 USD
1.348 đ
26.370.543 USD
497.834.800 (100%)
Tổng: 500.000.000
677.593 USD
1.69% 4%
718
536 Biểu tượng logo của AdEx AdEx
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,18 USD
4.655 đ
26.342.550 USD
144.046.027 (96%)
Tổng: 150.000.000
3.426.643 USD
3.22% 15%
720
537 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
0,23 USD
5.854 đ
26.295.572 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
373.815 USD
0.56% -6%
721
538 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
61,82 USD
1.573.733 đ
26.284.185 USD
425.178
1.210.849 USD
2.29% 13%
722
539 Biểu tượng logo của Super Trump Coin Super Trump Coin
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRUMP *
0,0143030974 USD
364 đ
26.280.262 USD
1.837.382.589 (71%)
Tổng: 2.600.000.000
5.649.434 USD
15.46% 56%
723
540 Biểu tượng logo của BOB BOB
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOB *
0,0000370207 USD
0,9424 đ
25.511.956 USD
689.127.646.403 (100%)
Tổng: 690.000.000.000
6.426.125 USD
12.10% 18%
724
541 Biểu tượng logo của DeFinder Capital DeFinder Capital
12/2023 / TON Blockchain
DFC *
0,99 USD
25.105 đ
26.196.319 USD
26.563.279 (13%)
Tổng: 200.000.000
923.601 USD
-3.06% -0%
724
542 Biểu tượng logo của Cere Network Cere Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
CERE *
0,0037465841 USD
95 đ
26.001.009 USD
6.939.923.952 (69%)
Tổng: 10.000.000.000
686.987 USD
-0.05% 8%
725
543 Biểu tượng logo của Zuki Zuki
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,70 USD
17.947 đ
25.957.283 USD
36.819.022 (37%)
Tổng: 100.000.000
7.051 USD
122229.11% 106.010%
729
544 Biểu tượng logo của Pandora Pandora
02/2024 / Ethereum Blockchain
PANDORA *
2.581 USD
65.707.685 đ
25.811.244 USD
10.000
6.753.125 USD
0.45% 4%
732
545 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0377824356 USD
962 đ
25.692.056 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
7.804 USD
5.15% 0%
733
546 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0533092458 USD
1.357 đ
25.164.036 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
11.383.253 USD
3.92% 11%
735
547 Biểu tượng logo của Blendr Network Blendr Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
BLENDR *
0,62 USD
15.802 đ
25.115.773 USD
40.460.437 (96%)
Tổng: 42.000.000
553.877 USD
4.03% -24%
736
548 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Osmosis Blockchain
DVPN *
0,0013332363 USD
34 đ
25.097.684 USD
18.824.633.203 (66%)
Tổng: 28.314.194.109
343.855 USD
-2.54% 50%
737
549 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,0597890747 USD
1.522 đ
24.781.955 USD
414.489.688 (83%)
Tổng: 500.000.000
1.467.834 USD
0.23% 7%
739
550 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0160181896 USD
408 đ
24.771.444 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
408.036 USD
1.74% -3%
740
551 Biểu tượng logo của Minswap Minswap
10/2021 / Cardano Blockchain
MIN *
0,0228496613 USD
582 đ
24.731.725 USD
1.082.367.249 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
153.932 USD
3.09% 20%
741
552 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,0372356934 USD
948 đ
24.598.468 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
1.312.180 USD
3.55% -7%
742
553 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,0055454181 USD
141 đ
24.600.637 USD
4.436.209.630 (89%)
Tổng: 5.000.000.000
8.657.871 USD
0.41% 10%
743
554 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,43 USD
11.002 đ
24.588.850 USD
56.894.126 (90%)
Tổng: 63.000.000
4.234.371 USD
1.62% 10%
744
555 Biểu tượng logo của Smog Smog
02/2024 / Solana Blockchain
SMOG *
0,0314047974 USD
799 đ
24.464.336 USD
778.999.968 (56%)
Tổng: 1.399.999.968
174.529 USD
1.23% 11%
745
556 Biểu tượng logo của cheqd cheqd
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHEQ *
0,0376857144 USD
959 đ
24.212.801 USD
642.492.815 (57%)
Tổng: 1.118.780.406
33.733 USD
-0.17% 4%
746
557 Biểu tượng logo của MON Protocol MON Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
MON *
0,21 USD
5.351 đ
24.186.833 USD
115.067.673 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
10.758.332 USD
5.66% 5%
747
558 Biểu tượng logo của Nine Chronicles Nine Chronicles
08/2021 / Ethereum Blockchain
WNCG *
0,0671991053 USD
1.711 đ
24.173.594 USD
359.730.892 (63%)
Tổng: 568.964.009
1.766.237 USD
4.83% 7%
748
559 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
0,31 USD
7.799 đ
23.972.536 USD
78.250.222 (78%)
Tổng: 100.000.000
2.352.606 USD
0.72% 3%
749
560 Biểu tượng logo của USDK USDK
07/2019 / Ethereum Blockchain
USDK *
0,84 USD
21.334 đ
23.968.506 USD
28.600.072
0 USD
0.00% 1%
750
561 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
5,34 USD
136.000 đ
23.690.522 USD
4.434.496 (44%)
Tổng: 10.000.000
1.060.774 USD
-0.18% 10%
752
562 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0023545101 USD
60 đ
23.545.101 USD
10.000.000.000
5.458.637 USD
10.67% 32%
753
563 Biểu tượng logo của Neon EVM Neon EVM
07/2023 / Solana Blockchain
NEON *
0,41 USD
10.310 đ
23.349.048 USD
57.651.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
1.422.935 USD
3.02% -3%
755
564 Biểu tượng logo của Shiba Predator Shiba Predator
03/2022 / Ethereum Blockchain
QOM *
0,0000000388 USD
0,0010 đ
23.276.960 USD
599.886.333.333.333 (60%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.663 USD
-0.49% 8%
756
565 Biểu tượng logo của School Hack Coin School Hack Coin
05/2024 / Solana Blockchain
SHC *
0,10 USD
2.598 đ
23.069.199 USD
226.062.500 (45%)
Tổng: 500.000.000
528.806 USD
3.59% 3%
758
566 Biểu tượng logo của GEODNET GEODNET
07/2022 / Polygon Blockchain
GEOD *
0,16 USD
3.963 đ
22.792.641 USD
146.420.041 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
109.096 USD
1.70% 1%
761
567 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0003679702 USD
9,3674 đ
22.627.249 USD
61.492.072.802 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
1.252.921 USD
-0.79% -2%
762
568 Biểu tượng logo của DUKO DUKO
02/2024 / Solana Blockchain
DUKO *
0,0023311072 USD
59 đ
22.527.717 USD
9.663.955.990 (97%)
Tổng: 9.999.609.598
3.578.627 USD
4.83% 8%
764
569 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHESS *
0,14 USD
3.481 đ
22.462.186 USD
164.282.319 (55%)
Tổng: 300.000.000
1.582.957 USD
4.25% 11%
765
570 Biểu tượng logo của NuNet NuNet
10/2021 / Ethereum Blockchain
NTX *
0,0444558501 USD
1.132 đ
22.409.512 USD
504.084.665 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
174.001 USD
-1.73% 1%
766
571 Biểu tượng logo của Book.io Book.io
11/2023 / Cardano Blockchain
BOOK *
0,0191907213 USD
489 đ
22.153.828 USD
1.154.403.100 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
89.296 USD
4.06% 17%
767
572 Biểu tượng logo của Ben the Dog Ben the Dog
02/2024 / Solana Blockchain
BENDOG *
0,0221354603 USD
564 đ
22.130.611 USD
999.780.947 (100%)
Tổng: 999.994.578
9.483.710 USD
-4.04% 34%
768
573 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
0,82 USD
20.986 đ
22.098.354 USD
26.806.201 (89%)
Tổng: 30.000.000
694.120 USD
0.96% 6%
769
574 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0300055827 USD
764 đ
22.049.141 USD
734.834.633 (3%)
Tổng: 24.000.000.000
297.884 USD
3.42% 4%
770
575 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0220301209 USD
561 đ
22.030.121 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
170.831 USD
-1.32% 5%
771
576 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
1,97 USD
50.050 đ
21.764.237 USD
11.069.967 (28%)
Tổng: 40.000.000
1.990.042 USD
-1.91% 4%
772
577 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,59 USD
15.037 đ
21.727.889 USD
36.784.441 (37%)
Tổng: 100.000.000
1.734.323 USD
4.56% 11%
773
578 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
XCAD *
0,45 USD
11.536 đ
21.627.046 USD
47.726.796 (24%)
Tổng: 198.813.158
3.040.333 USD
1.43% 2%
774
579 Biểu tượng logo của HOPR HOPR
08/2020 / Ethereum Blockchain
HOPR *
0,0632435162 USD
1.610 đ
21.577.032 USD
341.173.813 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
431.865 USD
-4.02% 8%
775
580 Biểu tượng logo của Aurory Aurory
10/2021 / Solana Blockchain
AURY *
0,35 USD
8.830 đ
21.420.750 USD
61.758.692 (62%)
Tổng: 100.000.000
204.489 USD
-1.17% 0%
776
581 Biểu tượng logo của HyperGPT HyperGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HGPT *
0,0396150439 USD
1.008 đ
21.308.272 USD
537.883.333 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.239.114 USD
8.66% 36%
777
582 Biểu tượng logo của Zero1 Labs Zero1 Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
DEAI *
0,23 USD
5.941 đ
21.288.951 USD
91.221.244 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
1.509.836 USD
2.60% 14%
778
583 Biểu tượng logo của SIX SIX
09/2018 / Ethereum Blockchain
SIX *
0,0249527386 USD
635 đ
21.233.947 USD
850.966.610 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
408.209 USD
-0.26% 0%
779
584 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,0004217498 USD
10,7365 đ
20.792.129 USD
49.299.676.745 (49%)
Tổng: 100.000.000.000
10.096.494 USD
0.12% -0%
780
585 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TPT *
0,0059467406 USD
151 đ
20.614.123 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
55.205 USD
0.67% -0%
782
586 Biểu tượng logo của ELYSIA ELYSIA
03/2020 / Ethereum Blockchain
EL *
0,0051177012 USD
130 đ
20.525.717 USD
4.010.729.784 (57%)
Tổng: 7.000.000.000
1.172.574 USD
-1.02% 3%
783
587 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
0,41 USD
10.459 đ
20.344.904 USD
49.517.054 (99%)
Tổng: 50.000.000
52.317 USD
6.30% 15%
785
588 Biểu tượng logo của APX APX
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APX *
0,0452250844 USD
1.151 đ
20.257.722 USD
447.931.101 (11%)
Tổng: 3.976.356.038
380.623 USD
-0.89% 1%
786
589 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
03/2024 / Ethereum Blockchain
SHFL *
0,25 USD
6.457 đ
20.092.061 USD
79.208.236 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
731.068 USD
-0.73% 4%
787
590 Biểu tượng logo của Pomerium Pomerium
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PMG *
0,21 USD
5.300 đ
20.088.060 USD
96.494.202 (10%)
Tổng: 999.600.000
2.916.445 USD
3.35% 4%
788
591 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPACA *
0,13 USD
3.416 đ
20.086.604 USD
149.670.613 (80%)
Tổng: 188.000.000
3.145.002 USD
3.29% 14%
789
592 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALT *
0,17 USD
4.247 đ
20.021.568 USD
120.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
12.189 USD
12.68% 14%
790
593 Biểu tượng logo của AVINOC AVINOC
08/2018 / Ethereum Blockchain
AVINOC *
0,0513920473 USD
1.308 đ
20.004.070 USD
389.244.472 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
2.888 USD
-2.28% -5%
791
594 Biểu tượng logo của Kwenta Kwenta
09/2022 / Optimism Blockchain
KWENTA *
46,19 USD
1.175.928 đ
19.946.430 USD
431.809 (71%)
Tổng: 607.156
265.622 USD
14.29% 17%
792
595 Biểu tượng logo của Blocksquare Token Blocksquare Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BST *
0,41 USD
10.454 đ
19.945.593 USD
48.572.193 (49%)
Tổng: 100.000.000
911.213 USD
17.23% 23%
793
596 Biểu tượng logo của Helium IOT Helium IOT
04/2023 / Solana Blockchain
IOT *
0,0008314417 USD
21,1660 đ
19.913.397 USD
23.950.443.061
106.872 USD
21.24% 36%
794
597 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,0764662676 USD
1.947 đ
19.900.872 USD
260.256.872 (52%)
Tổng: 500.000.000
1.502.885 USD
5.04% 7%
795
598 Biểu tượng logo của Gifto Gifto
12/2017 / BNB Smart Chain (BEP20)
GFT *
0,019821757 USD
505 đ
19.807.317 USD
999.271.532 (98%)
Tổng: 1.020.000.000
2.691.121 USD
0.47% 9%
796
599 Biểu tượng logo của catwifhat catwifhat
03/2021 / Solana Blockchain
CWIF *
0,0000005711 USD
0,0145 đ
19.799.408 USD
34.669.294.022.328 (100%)
Tổng: 34.680.485.435.488
4.516.709 USD
-7.16% 6%
797
600 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0524576958 USD
1.335 đ
19.784.638 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
460.153 USD
0.23% 6%
798
601 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
4,18 USD
106.354 đ
19.635.577 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
22.078 USD
0.18% 2%
799
602 Biểu tượng logo của BFG Token BFG Token
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BFG *
0,0174145239 USD
443 đ
19.553.183 USD
1.122.808.916 (22%)
Tổng: 5.000.000.000
1.695 USD
-1.41% -2%
801
603 Biểu tượng logo của KYVE Network KYVE Network
08/2023 / Osmosis Blockchain
KYVE *
0,031171145 USD
794 đ
19.545.121 USD
627.026.070 (56%)
Tổng: 1.124.263.525
29.063 USD
-3.03% -7%
802
604 Biểu tượng logo của Azuro Protocol Azuro Protocol
06/2024 / Ethereum Blockchain
AZUR *
0,12 USD
3.059 đ
19.443.718 USD
161.800.548 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
779.167 USD
0.79% -16%
804
605 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0269761232 USD
687 đ
19.416.200 USD
719.755.021 (73%)
Tổng: 990.000.000
18.318.050 USD
-1.47% -5%
805
606 Biểu tượng logo của Tectonic Tectonic
12/2021 / Cronos Blockchain
TONIC *
0,0000000781 USD
0,0020 đ
19.354.696 USD
247.733.879.909.099 (50%)
Tổng: 500.000.000.000.000
4.634 USD
0.48% 3%
806
607 Biểu tượng logo của ALTAVA ALTAVA
04/2022 / Ethereum Blockchain
TAVA *
0,0379194418 USD
965 đ
19.293.867 USD
508.811.996 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
2.294.362 USD
-0.58% 6%
807
608 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0231638074 USD
590 đ
19.285.522 USD
832.571.315 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
512.232 USD
3.05% 11%
808
609 Biểu tượng logo của GT Protocol GT Protocol
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTAI *
0,78 USD
19.807 đ
19.191.338 USD
24.665.624 (33%)
Tổng: 75.000.000
10.289.971 USD
8.21% 10%
810
610 Biểu tượng logo của LOBO•THE•WOLF•PUP LOBO•THE•WOLF•PUP
05/2024 / Runes Blockchain
LOBO *
0,0011708564 USD
30 đ
19.187.739 USD
16.387.781.650 (78%)
Tổng: 21.000.000.000
2.009.619 USD
-1.28% -14%
811
611 Biểu tượng logo của Cetus Protocol Cetus Protocol
05/2023 / Sui Network Blockchain
CETUS *
0,0679012056 USD
1.729 đ
19.012.338 USD
280.000.000 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
2.978.765 USD
2.92% 11%
812
612 Biểu tượng logo của ZUSD ZUSD
03/2021 / Ethereum Blockchain
ZUSD *
1,00 USD
25.452 đ
19.008.385 USD
19.012.373
227 USD
-1.21% -0%
813
613 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,0244256454 USD
622 đ
18.969.608 USD
776.626.703 (100%)
Tổng: 776.626.704
481.442 USD
-1.25% 1%
814
614 Biểu tượng logo của tomi tomi
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
0,15 USD
3.821 đ
18.820.779 USD
125.386.168 (88%)
Tổng: 142.592.050
6.975.508 USD
-4.36% 9%
815
615 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIT *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
18.820.439 USD
40.192.158.063.660.000 (40%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.361.911 USD
-3.15% 5%
816
616 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0010727163 USD
27 đ
18.811.840 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
2.914.951 USD
11.18% 18%
817
617 Biểu tượng logo của SPX6900 SPX6900
09/2023 / Ethereum Blockchain
SPX *
0,0201237866 USD
512 đ
18.735.106 USD
930.993.090 (93%)
Tổng: 1.000.000.000
1.023.006 USD
8.16% 23%
819
618 Biểu tượng logo của Credefi Credefi
10/2021 / Ethereum Blockchain
CREDI *
0,0248507875 USD
633 đ
18.602.650 USD
748.573.880 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
893.528 USD
12.93% 30%
820
619 Biểu tượng logo của zkRace zkRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
ZERC *
0,15 USD
3.943 đ
18.585.090 USD
120.000.000
90.993 USD
-1.72% 4%
821
620 Biểu tượng logo của UNCX Network UNCX Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
398,20 USD
10.136.905 đ
18.532.387 USD
46.541 (93%)
Tổng: 50.000
19.424 USD
1.04% 10%
822
621 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EPS *
0,0255395453 USD
650 đ
18.483.009 USD
723.701.572 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
304 USD
1.32% 9%
824
622 Biểu tượng logo của Shido [New] Shido [New]
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0010365744 USD
26 đ
18.267.837 USD
17.623.275.920 (98%)
Tổng: 18.000.000.000
579.534 USD
-1.48% 30%
826
623 Biểu tượng logo của StorX Network StorX Network
07/2021 / XDC Network Blockchain
SRX *
0,0531893758 USD
1.354 đ
18.160.316 USD
341.427.504 (23%)
Tổng: 1.500.000.000
1.185.035 USD
0.78% 7%
827
624 Biểu tượng logo của Decubate Decubate
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DCB *
0,0473881944 USD
1.206 đ
18.140.856 USD
382.813.836 (40%)
Tổng: 949.835.747
826.808 USD
0.19% -2%
828
625 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
2,72 USD
69.355 đ
18.058.501 USD
6.628.421 (66%)
Tổng: 10.000.000
157.419 USD
-0.11% 1%
829
626 Biểu tượng logo của DMAIL Network DMAIL Network
01/2024 / Ethereum Blockchain
DMAIL *
0,40 USD
10.201 đ
18.042.141 USD
45.025.353 (23%)
Tổng: 200.000.000
5.001.238 USD
-1.56% 6%
830
627 Biểu tượng logo của Volt Inu Volt Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
0,0000003279 USD
0,0083 đ
17.956.726 USD
54.766.287.142.827 (79%)
Tổng: 69.000.000.000.000
9.538.635 USD
4.37% 12%
831
628 Biểu tượng logo của BlackCardCoin BlackCardCoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCCOIN *
4,08 USD
103.879 đ
17.918.578 USD
4.391.200 (3%)
Tổng: 150.000.000
4.592.096 USD
-21.80% -30%
833
629 Biểu tượng logo của Arianee Arianee
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
0,20 USD
5.061 đ
17.886.896 USD
89.971.813 (45%)
Tổng: 200.000.000
35 USD
4.14% 10%
834
630 Biểu tượng logo của Katana Inu Katana Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KATA *
0,0006568779 USD
16,7221 đ
17.884.360 USD
27.226.308.014 (54%)
Tổng: 50.000.000.000
634.101 USD
12.68% 14%
835
631 Biểu tượng logo của Kryll Kryll
07/2018 / Ethereum Blockchain
KRL *
0,46 USD
11.837 đ
17.877.332 USD
38.446.598 (78%)
Tổng: 49.417.348
409.909 USD
0.36% 6%
836
632 Biểu tượng logo của Pepe 2.0 Pepe 2.0
06/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE2.0 *
0,0000000378 USD
0,0010 đ
17.732.072 USD
469.000.000.000.000
1.721.486 USD
-1.51% 9%
837
633 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
0,46 USD
11.633 đ
17.730.985 USD
38.800.874 (39%)
Tổng: 100.000.000
362.912 USD
-4.70% 1%
838
634 Biểu tượng logo của Veno Finance Veno Finance
01/2023 / Cronos Blockchain
VNO *
0,0369760853 USD
941 đ
17.545.691 USD
474.514.554 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
23.772 USD
-5.81% 4%
839
635 Biểu tượng logo của SwftCoin SwftCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
SWFTC *
0,0043588881 USD
111 đ
17.457.347 USD
4.004.999.999 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
3.261.093 USD
-2.27% 6%
841
636 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
06/2021 / Ethereum Blockchain
BZZ *
0,33 USD
8.394 đ
17.344.987 USD
52.600.661 (83%)
Tổng: 63.149.437
2.080.731 USD
2.25% 0%
842
637 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,0991232879 USD
2.523 đ
17.294.985 USD
174.479.533 (35%)
Tổng: 500.000.000
802.834 USD
1.98% 15%
843
638 Biểu tượng logo của BADMAD ROBOTS BADMAD ROBOTS
01/2022 / Polygon Blockchain
METAL *
0,023933789 USD
609 đ
17.215.570 USD
719.299.800 (26%)
Tổng: 2.750.000.000
146.955 USD
-4.05% -3%
844
639 Biểu tượng logo của Verified USD Verified USD
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
25.391 đ
17.097.547 USD
17.141.815
1.743.632 USD
-0.07% -0%
848
640 Biểu tượng logo của HELLO Labs HELLO Labs
10/2022 / Ethereum Blockchain
HELLO *
0,0270605977 USD
689 đ
17.062.351 USD
630.523.787 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
983.686 USD
3.38% 17%
849
641 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
1,96 USD
49.859 đ
16.929.585 USD
8.643.919 (86%)
Tổng: 10.000.000
199.940 USD
2.71% 10%
850
642 Biểu tượng logo của BreederDAO BreederDAO
04/2022 / Ethereum Blockchain
BREED *
0,0291979141 USD
743 đ
16.859.080 USD
577.406.983 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
277.019 USD
1.33% 9%
851
643 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
29,93 USD
761.979 đ
16.839.819 USD
562.602 (100%)
Tổng: 562.612
143.377 USD
1.69% 13%
852
644 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0073482284 USD
187 đ
16.803.866 USD
2.286.791.464 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
460.400 USD
-2.86% 25%
853
645 Biểu tượng logo của Zypto Zypto
03/2024 / Ethereum Blockchain
ZYPTO TOKEN *
0,0187367369 USD
477 đ
16.796.698 USD
896.457.994
165.174 USD
-1.36% 10%
854
646 Biểu tượng logo của Rangers Protocol Gas Rangers Protocol Gas
09/2021 / Ethereum Blockchain
RPG *
1,80 USD
45.813 đ
16.747.661 USD
9.306.140 (44%)
Tổng: 21.000.000
164.230 USD
-1.22% 2%
855
647 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
16.568.338 USD
35.386.785.715.250.800 (35%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
143.595 USD
6.85% 17%
856
648 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,0000006418 USD
0,0163 đ
16.531.926 USD
25.757.575.757.576
797.063 USD
2.96% 14%
857
649 Biểu tượng logo của Slothana Slothana
05/2024 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0097316944 USD
248 đ
16.496.372 USD
1.695.118.152 (90%)
Tổng: 1.874.794.066
6.828.920 USD
-7.66% 22%
858
650 Biểu tượng logo của Synesis One Synesis One
01/2022 / Solana Blockchain
SNS *
0,0361508409 USD
920 đ
16.493.921 USD
456.252.758 (46%)
Tổng: 999.996.689
1.100.243 USD
-6.59% 84%
860
651 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
0,0455153933 USD
1.159 đ
16.477.994 USD
362.031.240 (14%)
Tổng: 2.500.000.000
51.253 USD
-11.66% 20%
861
652 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020 / Chiliz Blockchain
OG *
3,40 USD
86.681 đ
16.471.754 USD
4.837.522 (97%)
Tổng: 5.000.000
2.858.075 USD
3.77% 16%
862
653 Biểu tượng logo của VGX Token VGX Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
0,078128916 USD
1.989 đ
16.448.644 USD
210.532.092 (46%)
Tổng: 454.423.789
5.092.447 USD
2.61% 9%
863
654 Biểu tượng logo của RabbitX RabbitX
04/2023 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,0306328476 USD
780 đ
16.432.454 USD
536.432.474 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
332.043 USD
3.21% 75%
864
655 Biểu tượng logo của Coinweb Coinweb
12/2021 / Ethereum Blockchain
CWEB *
0,0086606544 USD
220 đ
16.376.952 USD
1.890.960.068 (25%)
Tổng: 7.634.158.703
463.853 USD
4.12% 15%
865
656 Biểu tượng logo của Alpine F1 Team Fan Token Alpine F1 Team Fan Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPINE *
1,44 USD
36.579 đ
16.323.126 USD
11.360.000 (28%)
Tổng: 40.000.000
1.542.250 USD
2.04% 15%
866
657 Biểu tượng logo của TROY TROY
12/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
TROY *
0,0018666875 USD
48 đ
16.100.180 USD
8.625.000.000 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
1.198.089 USD
2.32% 15%
869
658 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
26,43 USD
672.721 đ
16.031.789 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
19.128 USD
1.34% 11%
870
659 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0058033847 USD
148 đ
16.023.319 USD
2.761.029.999 (92%)
Tổng: 3.000.000.000
1.090.797 USD
-0.59% -4%
871
660 Biểu tượng logo của Sabai Protocol Sabai Protocol
07/2023 / Ethereum Blockchain
SABAI *
0,069881003 USD
1.779 đ
15.951.123 USD
228.261.226 (9%)
Tổng: 2.650.000.000
759.435 USD
-0.53% 7%
873
661 Biểu tượng logo của RocketX exchange RocketX exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,17 USD
4.328 đ
15.928.837 USD
93.691.309 (94%)
Tổng: 100.000.000
88.186 USD
0.63% 15%
874
662 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
2,86 USD
72.812 đ
15.862.877 USD
5.546.061 (18%)
Tổng: 30.000.000
7.308.119 USD
3.17% 9%
875
663 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
2,64 USD
67.220 đ
15.843.162 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
1.170.008 USD
-0.01% 29%
876
664 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
10SET *
0,40 USD
10.136 đ
15.762.740 USD
39.590.110 (19%)
Tổng: 210.000.000
606.668 USD
-1.41% 3%
877
665 Biểu tượng logo của Fei USD Fei USD
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,96 USD
24.485 đ
15.748.751 USD
16.373.646 (98%)
Tổng: 16.631.905
209.792 USD
-0.47% 2%
878
666 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0220871436 USD
562 đ
15.728.049 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
27.821 USD
-3.90% 1%
879
667 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0223174381 USD
568 đ
15.705.392 USD
703.727.349 (23%)
Tổng: 3.012.009.888
90.861 USD
1.54% 12%
880
668 Biểu tượng logo của ParaSwap ParaSwap
11/2021 / Ethereum Blockchain
PSP *
0,0210702741 USD
536 đ
15.696.868 USD
744.976.909 (37%)
Tổng: 2.000.000.000
188.533 USD
1.60% 16%
881
669 Biểu tượng logo của BIDR BIDR
09/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BIDR *
0,0000565249 USD
1,4390 đ
15.689.401 USD
277.566.300.089
28 USD
-2.38% -8%
882
670 Biểu tượng logo của QORPO WORLD QORPO WORLD
02/2022 / Ethereum Blockchain
QORPO *
0,23 USD
5.898 đ
15.594.060 USD
67.306.000 (9%)
Tổng: 749.690.000
734.520 USD
4.80% 3%
884
671 Biểu tượng logo của Artrade Artrade
03/2022 / Solana Blockchain
ATR *
0,0102863891 USD
262 đ
15.553.020 USD
1.512.000.000 (84%)
Tổng: 1.797.820.189
1.088.627 USD
1.31% 11%
885
672 Biểu tượng logo của QnA3.AI QnA3.AI
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GPT *
0,12 USD
3.059 đ
15.547.676 USD
129.374.940 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
4.197.135 USD
15.31% 22%
886
673 Biểu tượng logo của Jesus Coin Jesus Coin
04/2023 / Ethereum Blockchain
JESUS *
0,0000001026 USD
0,0026 đ
15.534.557 USD
151.426.487.242.538 (97%)
Tổng: 156.533.918.921.921
196.690 USD
1.07% 12%
887
674 Biểu tượng logo của r/CryptoCurrency Moons r/CryptoCurrency Moons
10/2020 / Arbitrum Nova Blockchain
MOON *
0,15 USD
3.694 đ
15.493.822 USD
106.776.318 (99%)
Tổng: 107.887.754
41.344 USD
6.50% -5%
888
675 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0091473913 USD
233 đ
15.474.240 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
884.373 USD
-1.79% 33%
889
676 Biểu tượng logo của Solanium Solanium
05/2021 / Solana Blockchain
SLIM *
0,15 USD
3.910 đ
15.357.867 USD
100.000.000
594.585 USD
0.81% 20%
890
677 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
21,58 USD
549.322 đ
15.323.112 USD
710.113
180.396 USD
1.31% 11%
891
678 Biểu tượng logo của SpaceN SpaceN
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SN *
0,38 USD
9.730 đ
15.292.993 USD
40.010.000 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
21.965 USD
1.62% 11%
892
679 Biểu tượng logo của Defigram Defigram
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFG *
1,52 USD
38.643 đ
15.179.544 USD
10.000.000 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
3.178 USD
-1.31% -3%
893
680 Biểu tượng logo của Solend Solend
10/2021 / Solana Blockchain
SLND *
0,38 USD
9.648 đ
15.173.153 USD
40.035.808 (40%)
Tổng: 100.000.000
53.895 USD
1.72% -20%
894
681 Biểu tượng logo của ResearchCoin ResearchCoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
RSC *
0,16 USD
4.055 đ
15.166.208 USD
95.213.466 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
39.609 USD
3.78% 14%
895
682 Biểu tượng logo của UNS TOKEN UNS TOKEN
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNS *
0,14 USD
3.616 đ
15.001.585 USD
105.604.200 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
180 USD
-0.00% 8%
897
683 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,0452218801 USD
1.151 đ
14.975.674 USD
331.159.918 (66%)
Tổng: 500.000.000
886.310 USD
4.55% 8%
898
684 Biểu tượng logo của Ooki Protocol Ooki Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
OOKI *
0,0017564186 USD
45 đ
14.909.013 USD
8.488.302.870 (81%)
Tổng: 10.500.000.000
1.069.085 USD
3.89% 14%
900
685 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
5,52 USD
140.510 đ
14.908.535 USD
2.701.063 (36%)