1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4980 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3036) - Ethereum (3574) - TRON (91) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (49) - Solana (329) - Polygon (272) - XDC Network (9) - Avalanche (158) - Fantom (106) - BNB Smart Chain (BEP20) (31) - Klaytn (74) - XRP (24) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (10) - Terra Classic (7) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (20) - Bitgert (6) - Cardano (40) - Arbitrum (98) - Cosmos (21) - Waves (9) - Secret (3) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (9) - Ontology (1) - Algorand (19) - Aurora (5) - Binance Smart Chain (BEP20) (102) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (2) - MetisDAO (12) - Celo (15) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Terra (8) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (9) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - HECO (1) - Optimism (11) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (10) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (15) - Fusion (1) - MultiversX (23) - Astar (1) - Avalanche C-Chain (5) - Velas (1) - CANTO (8) - Stacks (3) - SORA (3) - BNB Chain (BEP20) (1) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (15) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - Ripple (1) - NEM (1) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - XRP Ledger (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Tron20 (1) - Dogecoin (6) - Conflux (5) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - SX Network (1) - Energi (1) - Core (5) - Radix (1) -

21/03/2023 05:00

Bảng xếp hạng 4980 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Solminter Solminter
09/2021 / Solana Blockchain
SMRT *
93.654 USD
2.224.282.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
29 USD
106652081505.74% 106.652.081.506%
7224
2 Biểu tượng logo của The Xenobots Project The Xenobots Project
03/2022 / Solana Blockchain
XENO *
643.334 USD
15.279.187.168 đ
0 USD
N/A
0 USD
105753974647.70% 105.753.974.648%
8688
3 Biểu tượng logo của Lunar V2 Lunar V2
11/2021 / BNB Blockchain
LNR *
0,0861896189 USD
2.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.678 USD
4184618671.87% 4.184.618.672%
4465
4 Biểu tượng logo của Shera Token Shera Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHR *
0,0000005008 USD
0,0119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000.000
53.030 USD
156740179.29% 156.740.179%
4780
5 Biểu tượng logo của Luffy Luffy
03/2023 / Ethereum Blockchain
LUFFY *
0,0002304945 USD
5,4742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
123.986 USD
127108565.13% 127.108.565%
3553
6 Biểu tượng logo của ZEDXION ZEDXION
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZEDXION *
0,12 USD
2.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.746.558.037
321.283 USD
10446885.64% 10.446.886%
3115
7 Biểu tượng logo của Orbitcoin Orbitcoin
12/2013
ORB
0,24 USD
5.608 đ
760.519 USD
3.220.616 (85%)
Tổng: 3.770.000
1 USD
4164851.57% 4.164.852%
1586
8 Biểu tượng logo của EverRise [old] EverRise [old]
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0011012988 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.841 USD
1190483.46% 1.190.483%
6554
9 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Blockchain
PETH *
0,000001863 USD
0,0442 đ
0 USD
N/A
203 USD
868781.90% 868.782%
6631
10 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0283764024 USD
674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
4.001 USD
116789.01% 116.789%
5425
11 Biểu tượng logo của DeFi Insurance Protocol DeFi Insurance Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFIP *
0,0022260722 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
5.093 USD
108007.17% 108.007%
5330
12 Biểu tượng logo của Mrweb Finance V2 Mrweb Finance V2
05/2021 / BNB Blockchain
AMA *
2,37 USD
56.247 đ
71.048.411 USD
30.000.000 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.060.068 USD
41677.94% 41.678%
329
13 Biểu tượng logo của Gera Coin Gera Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
GERA *
0,004602219 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
135.401 USD
13267.46% 13.267%
3517
14 Biểu tượng logo của Stilton Musk Stilton Musk
02/2022 / Ethereum Blockchain
STILTON *
0,0000004348 USD
0,0103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451.047.892.788
43.303 USD
9342.67% 9.343%
4363
15 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
0,0111387134 USD
265 đ
120.633 USD
10.830.050
6.209 USD
4488.30% 4.488%
2103
16 Biểu tượng logo của Step.app Step.app
04/2022 / Ethereum Blockchain
KCAL *
4,20 USD
99.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.691.130 USD
4299.01% 4.299%
3116
17 Biểu tượng logo của JPEG JPEG
11/2021 / Avalanche Blockchain
JPEG *
0,0002026609 USD
4,8132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147 USD
3850.40% 3.850%
6305
18 Biểu tượng logo của Upper Euro Upper Euro
09/2020 / Ethereum Blockchain
EURU *
1,18 USD
28.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
3590.01% 3.590%
8063
19 Biểu tượng logo của Upper Pound Upper Pound
09/2020 / Ethereum Blockchain
GBPU *
0,20 USD
4.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
3227.95% 3.228%
8064
20 Biểu tượng logo của Dragon War Dragon War
03/2022 / Solana Blockchain
DRAW *
0,0060534344 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
912 USD
1662.05% 1.662%
6035
21 Biểu tượng logo của SafeAffinity SafeAffinity
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AFFINITY *
0,0000214737 USD
0,5100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
785.744 USD
1470.50% 1.471%
3261
22 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,049902508 USD
1.185 đ
7.238.454 USD
145.051.916 (21%)
Tổng: 690.189.812
107.400 USD
1191.09% 1.191%
898
23 Biểu tượng logo của POA POA
02/2018
POA
0,17 USD
4.004 đ
49.497.985 USD
293.587.639
188 USD
1139.39% 1.139%
639
24 Biểu tượng logo của Quid Token Quid Token
11/2021 / Solana Blockchain
QUID *
0,000012643 USD
0,3003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
340 USD
1094.72% 1.095%
6425
25 Biểu tượng logo của Bitrise Token Bitrise Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRISE *
0,0000003812 USD
0,0091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.186.711 USD
929.12% 929%
2771
26 Biểu tượng logo của IDEAS IDEAS
12/2021 / Ethereum Blockchain
IDEAS *
0,0010058725 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
34.265 USD
906.33% 906%
4320
27 Biểu tượng logo của INME SWAP INME SWAP
06/2022 / BNB Blockchain
INMES *
0,0001861188 USD
4,4203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
872.62% 873%
8817
28 Biểu tượng logo của BullionFx BullionFx
10/2021 / Ethereum Blockchain
BULL *
0,0905489561 USD
2.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.888.888
0 USD
713.10% 713%
8345
29 Biểu tượng logo của ARB Protocol ARB Protocol
07/2022 / Solana Blockchain
ARB *
0,0030603144 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000
704.144 USD
701.60% 702%
2899
30 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,0011536721 USD
27 đ
33.773 USD
29.274.567
1.001 USD
600.91% 601%
2347
31 Biểu tượng logo của Ghost Trader Ghost Trader
12/2021 / Ethereum Blockchain
GTR *
0,0154402879 USD
367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.634 USD
576.68% 577%
5298
32 Biểu tượng logo của Cheems Inu Cheems Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
CINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
350.335 USD
553.38% 553%
3102
33 Biểu tượng logo của HeroVerse HeroVerse
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HES *
1,89 USD
44.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 810.000
8.162.492 USD
533.42% 533%
2801
34 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,000000601 USD
0,0143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
420.011 USD
499.03% 499%
3043
35 Biểu tượng logo của RING X PLATFORM RING X PLATFORM
06/2020
RINGX
0,0055693567 USD
132 đ
1.744.282 USD
313.192.785 (88%)
Tổng: 357.117.790
0 USD
473.54% 474%
1302
36 Biểu tượng logo của Sharky Swap Sharky Swap
02/2023 / Arbitrum Blockchain
SHARKY *
0,15 USD
3.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
332.288 USD
469.02% 469%
3109
37 Biểu tượng logo của Petroleum OIL Petroleum OIL
12/2022 / Arbitrum Blockchain
OIL *
3,03 USD
72.070 đ
0 USD
N/A
110.098 USD
437.60% 438%
3612
38 Biểu tượng logo của mCoin mCoin
12/2022 / BNB Blockchain
MCOIN *
1,71 USD
40.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.995
145.975 USD
434.58% 435%
3479
39 Biểu tượng logo của DKEY BANK DKEY BANK
11/2021 / BNB Blockchain
DKEY *
0,32 USD
7.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.207 USD
428.07% 428%
5662
40 Biểu tượng logo của Gridex Gridex
03/2023 / Arbitrum Blockchain
GDX *
1,17 USD
27.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
923.197 USD
425.72% 426%
2840
41 Biểu tượng logo của Stake Goblin Stake Goblin
01/2023 / Arbitrum Blockchain
GOBLIN *
79,58 USD
1.889.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.958
175.519 USD
421.03% 421%
3359
42 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000125852 USD
0,2989 đ
1.085.560 USD
86.256.637.424 (65%)
Tổng: 132.995.789.787
20 USD
412.39% 412%
1462
43 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / BNB Blockchain
GART *
0,0000032905 USD
0,0781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
211.741 USD
402.79% 403%
3178
44 Biểu tượng logo của TON Coin TON Coin
08/2021
TONCOIN
4,51 USD
107.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
32.669.594 USD
401.65% 402%
2757
45 Biểu tượng logo của Centaurify Centaurify
11/2021 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0050189571 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
434.493 USD
377.52% 378%
3031
46 Biểu tượng logo của YAY Games YAY Games
09/2021 / BNB Blockchain
YAY *
0,0009699584 USD
23,0365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
450.767 USD
371.10% 371%
3023
47 Biểu tượng logo của Pocketnet Pocketnet
07/2020
PKOIN
4,27 USD
101.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.830.108 USD
359.87% 360%
2633
48 Biểu tượng logo của MongooseCoin MongooseCoin
12/2021 / Solana Blockchain
MONGOOSE *
0,0000003569 USD
0,0085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
357.46% 357%
7824
49 Biểu tượng logo của Hamachi Finance Hamachi Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
HAMI *
0,0009179136 USD
21,8004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
666.945 USD
354.26% 354%
2913
50 Biểu tượng logo của Garbi Protocol Garbi Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
GRB *
1,89 USD
44.916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000
221.452 USD
349.69% 350%
3253
51 Biểu tượng logo của GM GM
11/2021 / Ethereum Blockchain
GM *
0,0003505077 USD
8,3246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
52.305.951 USD
337.62% 338%
2745
52 Biểu tượng logo của LOFI LOFI
06/2022 / BNB Blockchain
LOFI *
0,0227963468 USD
541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
48.454 USD
334.92% 335%
4106
53 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019
BDCC
22,56 USD
535.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.326 USD
328.74% 329%
6987
54 Biểu tượng logo của Verso Token Verso Token
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,23 USD
5.484 đ
10.581.829 USD
45.824.242 (46%)
Tổng: 100.000.000
1.567.556 USD
314.71% 315%
946
55 Biểu tượng logo của Moon Light Night Moon Light Night
12/2021 / XRP Blockchain
MLNT *
0,0044701843 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
0 USD
294.30% 294%
8573
56 Biểu tượng logo của Loomi Loomi
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOMI *
0,0001043864 USD
2,4792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.374.649
0 USD
292.96% 293%
8629
57 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0225519379 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
29 USD
287.07% 287%
7225
58 Biểu tượng logo của Mooney Mooney
01/2022 / Ethereum Blockchain
MOONEY *
0,0672298138 USD
1.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.609.583.580
7.165.672 USD
274.73% 275%
2898
59 Biểu tượng logo của Arbitrum Pad Arbitrum Pad
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBPAD *
0,0023639427 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
306.797 USD
264.68% 265%
3129
60 Biểu tượng logo của Eternal Finance Eternal Finance
03/2023 / Aptos Blockchain
ETERN *
0,15 USD
3.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
260.94% 261%
9053
61 Biểu tượng logo của ASIMI ASIMI
03/2022 / Waves Blockchain
ASIMI *
0,003251787 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.392.816
5 USD
257.75% 258%
7589
62 Biểu tượng logo của Lotto Arbitrum Lotto Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
LOTTO *
2,13 USD
50.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
543.506 USD
253.32% 253%
2963
63 Biểu tượng logo của Catena X Catena X
11/2021 / BNB Blockchain
CEX *
0,0000002266 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
10 USD
250.48% 250%
7492
64 Biểu tượng logo của IceCream IceCream
02/2023 / Bitgert Blockchain
ICE *
5,51 USD
130.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
942.593 USD
243.79% 244%
2836
65 Biểu tượng logo của NestSwap NestSwap
09/2021 / BNB Blockchain
HEGG *
0,0084455134 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.620.000
67.370 USD
240.01% 240%
3948
66 Biểu tượng logo của GazeTV GazeTV
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAZE *
0,0003711034 USD
8,8137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
236.27% 236%
8158
67 Biểu tượng logo của KICK.IO KICK.IO
10/2021 / Cardano Blockchain
KICK *
0,0008672482 USD
20,5971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
5.375 USD
232.94% 233%
5310
68 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0010016477 USD
24 đ
863 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
17 USD
232.79% 233%
2586
69 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0000033964 USD
0,0807 đ
25.522 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
1 USD
231.87% 232%
2390
70 Biểu tượng logo của TrendAI TrendAI
03/2023 / Ethereum Blockchain
TRENDAI *
0,27 USD
6.341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.645.109 USD
230.16% 230%
2735
71 Biểu tượng logo của Luffy Luffy
09/2021 / Ethereum Blockchain
LUFFY *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
31.805 USD
225.94% 226%
4324
72 Biểu tượng logo của GO HAYYA GO HAYYA
08/2022 / BNB Blockchain
HAYYA *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1.956 USD
224.21% 224%
5728
73 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0007017392 USD
16,6663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
221.18% 221%
7939
74 Biểu tượng logo của DogeFather DogeFather
02/2022 / BNB Blockchain
FATHER *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.380 USD
221.02% 221%
5139
75 Biểu tượng logo của Guider Guider
11/2019 / Ethereum Blockchain
GDR *
0,0000375962 USD
0,8929 đ
9.368 USD
249.181.440 (96%)
Tổng: 259.564.000
113 USD
214.86% 215%
2488
76 Biểu tượng logo của Maneki Maneki
03/2023 / Conflux Blockchain
NEKO *
0,0278135856 USD
661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
26.285 USD
211.76% 212%
4474
77 Biểu tượng logo của Loop X Network Loop X Network
07/2022 / BNB Blockchain
LOOP *
0,0000292876 USD
0,6956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 475.000.000
566 USD
210.53% 211%
6236
78 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0052129203 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7.106 USD
206.78% 207%
5208
79 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Blockchain
MMIT *
0,0000000514 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
973.395 USD
201.62% 202%
2828
80 Biểu tượng logo của LoopSwap LoopSwap
03/2022 / BNB Blockchain
LSWAP *
0,001927579 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.474.093
470.367 USD
200.56% 201%
3009
81 Biểu tượng logo của JustCarbon Removal JustCarbon Removal
05/2022 / Ethereum Blockchain
JCR *
15,02 USD
356.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.995
2 USD
199.43% 199%
7731
82 Biểu tượng logo của Digital Bank of Africa Digital Bank of Africa
10/2021 / BNB Blockchain
DBA *
0,0194319662 USD
462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.340
38 USD
197.52% 198%
7151
83 Biểu tượng logo của Aventus Utility Token Aventus Utility Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
25.888 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
194.86% 195%
868
84 Biểu tượng logo của AVT AVT
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
25.888 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
194.86% 195%
868
85 Biểu tượng logo của Smart Block Chain City Smart Block Chain City
05/2022 / BNB Blockchain
SBCC *
0,17 USD
4.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
90.973 USD
194.19% 194%
3733
86 Biểu tượng logo của Trumpcoin Trumpcoin
03/2016
TRUMP
0,38 USD
9.087 đ
2.526.975 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
749 USD
194.15% 194%
1452
87 Biểu tượng logo của Cherry Cherry
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHER *
0,36 USD
8.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 82.245.468
4.030.387 USD
193.81% 194%
2960
88 Biểu tượng logo của MetagamZ MetagamZ
02/2022 / Avalanche Blockchain
METAG *
0,0003374514 USD
8,0145 đ
3.374.514 USD
10.000.000.000
114.491 USD
193.76% 194%
1104
89 Biểu tượng logo của TTX Games TTX Games
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0051767515 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
186.620 USD
193.40% 193%
4022
90 Biểu tượng logo của Ruby Currency Ruby Currency
12/2021 / TRON Blockchain
RBC *
2,94 USD
69.878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
83.291 USD
193.26% 193%
3783
91 Biểu tượng logo của Myteamcoin Myteamcoin
04/2021 / BNB Blockchain
MYC *
0,0000012863 USD
0,0306 đ
0 USD
N/A
201 USD
190.87% 191%
6636
92 Biểu tượng logo của Sin City Token Sin City Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIN *
0,36 USD
8.541 đ
9.591.705 USD
26.672.500 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
7.981.671 USD
188.20% 188%
1110
93 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Blockchain
1MCT *
0,0000183112 USD
0,4349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
187.71% 188%
7703
94 Biểu tượng logo của Nomadland Nomadland
04/2022 / BNB Blockchain
NOMAD *
0,0000000161 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
320 USD
187.64% 188%
6452
95 Biểu tượng logo của RIMAUNANGIS RIMAUNANGIS
10/2022 / BNB Blockchain
RXT *
0,043070853 USD
1.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
80 USD
186.20% 186%
6938
96 Biểu tượng logo của 0x0.ai: AI Smart Contract 0x0.ai: AI Smart Contract
01/2023 / Ethereum Blockchain
0X0 *
0,0049807798 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
545.928 USD
184.49% 184%
2962
97 Biểu tượng logo của Graphen Graphen
05/2022
ELTG
0,000088145 USD
2,0934 đ
0 USD
N/A
0 USD
183.41% 183%
8789
98 Biểu tượng logo của Rabbit Rabbit
03/2023 / BNB Blockchain
RAB *
0,0261894316 USD
622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.111.713 USD
183.12% 183%
2793
99 Biểu tượng logo của Generative GPT Generative GPT
03/2023 / BNB Blockchain
GGPT *
0,0000065503 USD
0,1556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
135.408 USD
178.58% 179%
3516
100 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0003305997 USD
7,8517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
997 USD
175.64% 176%
6004
101 Biểu tượng logo của CatCoin (old) CatCoin (old)
04/2022 / Ethereum Blockchain
CATCOIN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
154.728 USD
173.33% 173%
3412
102 Biểu tượng logo của Crypviser Crypviser
03/2022 / Ethereum Blockchain
CVNX *
0,0089221116 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
172.74% 173%
8728
103 Biểu tượng logo của World Knowledge Token World Knowledge Token
11/2022 / BNB Blockchain
WKT *
0,77 USD
18.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
0 USD
167.96% 168%
8986
104 Biểu tượng logo của ClassicDoge.io ClassicDoge.io
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0017421675 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000
6.154.091 USD
167.61% 168%
2866
105 Biểu tượng logo của Stabilize Stabilize
10/2020 / Ethereum Blockchain
STBZ *
0,34 USD
8.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212.963
7.728 USD
166.79% 167%
5173
106 Biểu tượng logo của Alpaca City Alpaca City
11/2020 / Ethereum Blockchain
ALPA *
0,0533121861 USD
1.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
373.061 USD
164.76% 165%
3071
107 Biểu tượng logo của SwapFish SwapFish
12/2022 / Arbitrum Blockchain
FISH *
0,0237800094 USD
565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
38 USD
163.36% 163%
7150
108 Biểu tượng logo của DOEX DOEX
12/2021 / Cardano Blockchain
DOEX *
0,0000873084 USD
2,0736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
89 USD
162.84% 163%
6906
109 Biểu tượng logo của Double-A Chain Double-A Chain
01/2018 / Ethereum Blockchain
AAC *
0,0017238358 USD
41 đ
430.959 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
868.538 USD
159.94% 160%
1737
110 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000835404 USD
1,9841 đ
148.523 USD
1.777.856.852 (99%)
Tổng: 1.790.420.402
9 USD
158.92% 159%
2056
111 Biểu tượng logo của IOI Token IOI Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
0,22 USD
5.335 đ
2.461.466 USD
10.957.824 (11%)
Tổng: 100.000.000
621.770 USD
158.48% 158%
1197
112 Biểu tượng logo của WINR Protocol WINR Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
WINR *
0,10 USD
2.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.884.064 USD
154.77% 155%
2650
113 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
3,45 USD
81.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 980.000.000
768.690 USD
152.97% 153%
2877
114 Biểu tượng logo của Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.723.875 USD
152.65% 153%
3113
115 Biểu tượng logo của Loop Network Loop Network
03/2022
LOOP
0,0906103199 USD
2.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.669.912 USD
152.14% 152%
2734
116 Biểu tượng logo của Stable One Rocket Stable One Rocket
07/2022 / Polygon Blockchain
SROCKET *
0,70 USD
16.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
144 USD
149.60% 150%
6750
117 Biểu tượng logo của Swappi Swappi
04/2022 / Conflux Blockchain
PPI *
0,0276643932 USD
657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 488.000.000
905.749 USD
148.42% 148%
2841
118 Biểu tượng logo của KatKoyn KatKoyn
02/2014
KAT
0,001993279 USD
47 đ
643.442 USD
322.805.606 (96%)
Tổng: 337.000.000
3 USD
148.35% 148%
1621
119 Biểu tượng logo của Glitter Finance Glitter Finance
01/2022 / Solana Blockchain
XGLI *
0,005884611 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
19 USD
146.98% 147%
7350
120 Biểu tượng logo của The Meebits The Meebits
04/2022 / Ethereum Blockchain
NMEEBITS *
0,0247136548 USD
587 đ
0 USD
N/A
162.915 USD
145.94% 146%
3394
121 Biểu tượng logo của MetaRim MetaRim
02/2022 / BNB Blockchain
RIM *
0,0002325382 USD
5,5228 đ
0 USD
N/A
115.817 USD
143.78% 144%
3582
122 Biểu tượng logo của Collar Collar
03/2023 / Ethereum Blockchain
COLLAR *
0,0019848835 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
472.510 USD
142.95% 143%
3003
123 Biểu tượng logo của DarkShield DarkShield
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DKS *
0,0129145904 USD
307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
405.811 USD
142.77% 143%
3625
124 Biểu tượng logo của ArbiNYAN ArbiNYAN
09/2021 / Arbitrum Blockchain
NYAN *
0,0102066401 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
28.135 USD
142.57% 143%
4427
125 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / BNB Blockchain
NST *
0,0000016527 USD
0,0393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11 USD
142.25% 142%
7473
126 Biểu tượng logo của Recast1 Coin Recast1 Coin
12/2021 / TRON Blockchain
R1 *
0,0000054277 USD
0,1289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
197 USD
141.02% 141%
6647
127 Biểu tượng logo của MyOwnItem MyOwnItem
11/2021 / Ethereum Blockchain
MOI *
0,0152250457 USD
362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
29.171 USD
140.88% 141%
4413
128 Biểu tượng logo của Marshall Inu Marshall Inu
02/2022 / Ethereum Blockchain
MRI *
0,0002365217 USD
5,6174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.303 USD
140.84% 141%
5645
129 Biểu tượng logo của nOFTEN nOFTEN
12/2021
NOF
0,0003133612 USD
7,4423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
140.26% 140%
8545
130 Biểu tượng logo của inSure inSure
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0092970041 USD
221 đ
33.337.041 USD
3.585.783.160 (4%)
Tổng: 88.000.000.000
131.058 USD
140.11% 140%
338
131 Biểu tượng logo của Rejuve.AI Rejuve.AI
03/2023 / Ethereum Blockchain
RJV *
0,11 USD
2.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.749.558 USD
139.12% 139%
2643
132 Biểu tượng logo của OreoSwap OreoSwap
12/2022 / Arbitrum Blockchain
OREO *
0,52 USD
12.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
184.597 USD
138.90% 139%
3337
133 Biểu tượng logo của Sohei Sohei
03/2023 / Arbitrum Blockchain
HEI *
0,0351857066 USD
836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
414.174 USD
136.92% 137%
3047
134 Biểu tượng logo của LP Finance LP Finance
10/2022 / Solana Blockchain
LPFI *
0,0492708876 USD
1.170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
70 USD
135.75% 136%
6977
135 Biểu tượng logo của Duck DAO Duck DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,88 USD
21.007 đ
0 USD
N/A
2.777.238 USD
131.82% 132%
2355
136 Biểu tượng logo của PocketRocket PocketRocket
05/2021 / BNB Blockchain
POCROC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
136 USD
130.54% 131%
6767
137 Biểu tượng logo của Camelot Token Camelot Token
12/2022 / Arbitrum Blockchain
GRAIL *
4.179 USD
99.255.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.506
13.026.201 USD
128.60% 129%
2630
138 Biểu tượng logo của Kaiba Inu Kaiba Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KAIBA *
0,0318208268 USD
756 đ
0 USD
N/A
68.041 USD
128.14% 128%
4661
139 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,41 USD
9.790 đ
862.318.395 USD
2.655.913.892 (50%)
Tổng: 5.278.164.274
1.070.393.901 USD
126.16% 126%
59
140 Biểu tượng logo của CATCEO CATCEO
03/2023 / BNB Blockchain
CATCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
38.781 USD
124.27% 124%
4257
141 Biểu tượng logo của Source Token Source Token
06/2022 / BNB Blockchain
SRCX *
0,0150247162 USD
357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3 USD
122.38% 122%
7664
142 Biểu tượng logo của Future Of Fintech Future Of Fintech
08/2022 / BNB Blockchain
FOF *
1,53 USD
36.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
312.021 USD
121.61% 122%
3124
143 Biểu tượng logo của hiMAYC hiMAYC
10/2022 / Ethereum Blockchain
HIMAYC *
0,0793305014 USD
1.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.926.000
598.526 USD
121.55% 122%
2936
144 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,0193409399 USD
459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
8 USD
121.39% 121%
7536
145 Biểu tượng logo của ArbInu ArbInu
01/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBINU *
0,0074996695 USD
178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
794.688 USD
120.79% 121%
2869
146 Biểu tượng logo của WorkQuest WorkQuest
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0241955103 USD
575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.529 USD
119.11% 119%
3868
147 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / BNB Blockchain
BUNNY *
0,15 USD
3.668 đ
78.808 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
75.422 USD
118.98% 119%
2194
148 Biểu tượng logo của BOX BOX
05/2022 / Klaytn Blockchain
BOX *
0,0328592046 USD
780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.345 USD
118.31% 118%
4560
149 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Klaytn Blockchain
DUCATO *
0,0540931078 USD
1.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
50.396 USD
116.37% 116%
4699
150 Biểu tượng logo của Strite Strite
04/2021 / BNB Blockchain
STRI *
0,0054128629 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.597.817
55.761 USD
115.80% 116%
4020
151 Biểu tượng logo của Aniverse Metaverse Aniverse Metaverse
11/2022 / Polygon Blockchain
ANIV *
0,14 USD
3.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.999.999.998
0 USD
114.03% 114%
9003
152 Biểu tượng logo của ASKO ASKO
07/2020 / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0007196287 USD
17,0912 đ
96.128 USD
133.579.584 (96%)
Tổng: 138.509.844
3 USD
113.87% 114%
2154
153 Biểu tượng logo của Lost Worlds Lost Worlds
03/2022 / Avalanche Blockchain
LOST *
0,0304828695 USD
724 đ
0 USD
N/A
97.667 USD
113.13% 113%
3677
154 Biểu tượng logo của Belifex Belifex
03/2023 / BNB Blockchain
BEFX *
0,0012475272 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
112.286 USD
112.75% 113%
3598
155 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0002420086 USD
5,7477 đ
66.966 USD
276.709.240
0 USD
112.47% 112%
2493
156 Biểu tượng logo của Synchrony Synchrony
10/2021
SCY
0,000219331 USD
5,2091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
238.745 USD
112.11% 112%
3217
157 Biểu tượng logo của ELLERIUM ELLERIUM
11/2022 / Arbitrum Blockchain
ELM *
1,60 USD
38.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
51.329 USD
111.98% 112%
4076
158 Biểu tượng logo của Theopetra Theopetra
03/2023 / Ethereum Blockchain
THEO *
0,29 USD
6.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.243.040
137.639 USD
111.53% 112%
3508
159 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,000213793 USD
5,0776 đ
226.406 USD
1.058.998.069
123 USD
111.34% 111%
1929
160 Biểu tượng logo của Triveum Triveum
05/2022 / BNB Blockchain
TRV *
0,0001200879 USD
2,8521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.588 USD
111.29% 111%
5366
161 Biểu tượng logo của The Standard Token The Standard Token
10/2022 / Ethereum Blockchain
TST *
0,0298621924 USD
709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.617 USD
111.01% 111%
5364
162 Biểu tượng logo của Arbidoge Arbidoge
09/2021 / Arbitrum Blockchain
ADOGE *
0,0000001833 USD
0,0044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
42.004 USD
110.94% 111%
4197
163 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / TRON Blockchain
BIZZ *
0,00150147 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 201.000.000
9 USD
110.49% 110%
7517
164 Biểu tượng logo của Alpha Labz (new) Alpha Labz (new)
08/2022 / Ethereum Blockchain
$ALPHA *
0,0037268739 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
28.035 USD
109.13% 109%
4398
165 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,01566685 USD
372 đ
75.723.858 USD
3.356.728.855 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
175.481.236 USD
107.81% 108%
359
166 Biểu tượng logo của Plato Farm (PLATO) Plato Farm (PLATO)
04/2022 / BNB Blockchain
PLATO *
0,0000820645 USD
1,9490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
106.90% 107%
8534
167 Biểu tượng logo của SolidLizard SolidLizard
02/2023 / Arbitrum Blockchain
SLIZ *
0,17 USD
4.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.470.753
976.082 USD
106.42% 106%
2827
168 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
2,61 USD
62.104 đ
7.062.970 USD
2.701.063 (39%)
Tổng: 7.008.053
78 USD
105.84% 106%
902
169 Biểu tượng logo của Poison Finance Poison Finance
01/2023 / Arbitrum Blockchain
POI$ON *
1,38 USD
32.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.610.000
319.436 USD
105.78% 106%
3117
170 Biểu tượng logo của Travel Care Travel Care
07/2021 / BNB Blockchain
TRAVEL *
0,0010553469 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
123 USD
105.72% 106%
6794
171 Biểu tượng logo của Tender.fi Tender.fi
01/2023 / Arbitrum Blockchain
TND *
4,34 USD
103.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
345.914 USD
105.05% 105%
3094
172 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,001054632 USD
25 đ
489.255 USD
463.910.527 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
63.224 USD
103.22% 103%
1700
173 Biểu tượng logo của PlutusDAO PlutusDAO
05/2022 / Arbitrum Blockchain
PLS *
1,02 USD
24.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.895.337 USD
101.16% 101%
2659
174 Biểu tượng logo của GensoKishi’s Metaverse GensoKishi’s Metaverse
01/2022
MV
0,80 USD
19.008 đ
0 USD
N/A
14.296.894 USD
100.38% 100%
2856
175 Biểu tượng logo của Quantum Quantum
01/2022 / Polygon Blockchain
QUA *
0,000020033 USD
0,4758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
186.911 USD
99.68% 100%
3330
176 Biểu tượng logo của Social Swap Token Social Swap Token
10/2021 / TRON Blockchain
SST *
0,007993149 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.889.641
8 USD
98.68% 99%
7535
177 Biểu tượng logo của SB GROUP SB GROUP
04/2022 / BNB Blockchain
SB *
0,0007294247 USD
17,3238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
424 USD
98.45% 98%
6295
178 Biểu tượng logo của FREQAI FREQAI
02/2023 / Ethereum Blockchain
FREQAI *
0,0009512274 USD
22,5916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
84.433 USD
98.36% 98%
3772
179 Biểu tượng logo của BattleFly BattleFly
11/2022 / Arbitrum Blockchain
GFLY *
6,73 USD
159.936 đ
0 USD
N/A
359.520 USD
98.29% 98%
3082
180 Biểu tượng logo của Proton Loan Proton Loan
10/2022
LOAN
0,0000492621 USD
1,1700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.776.304.179
0 USD
98.23% 98%
8940
181 Biểu tượng logo của opxSliz opxSliz
03/2023 / Arbitrum Blockchain
OPXVESLIZ *
0,17 USD
4.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.247 USD
98.15% 98%
5511
182 Biểu tượng logo của VeldoraBSC VeldoraBSC
01/2022 / BNB Blockchain
VDORA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
97.80% 98%
8619
183 Biểu tượng logo của RimsofLegend RimsofLegend
08/2022 / Ethereum Blockchain
ROL *
0,0022136415 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.440 USD
97.00% 97%
4629
184 Biểu tượng logo của Community Token Community Token
01/2022 / BNB Blockchain
COMT *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
96.82% 97%
8594
185 Biểu tượng logo của Ramses Exchange Ramses Exchange
03/2023 / Arbitrum Blockchain
RAM *
0,16 USD
3.729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
599.408 USD
96.66% 97%
2934
186 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0011138713 USD
26 đ
773.194 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
16.095 USD
96.27% 96%
1578
187 Biểu tượng logo của Shinjiru Inu Shinjiru Inu
06/2022 / BNB Blockchain
SHINJI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.937 USD
96.27% 96%
4901
188 Biểu tượng logo của DracooMaster DracooMaster
04/2022 / BNB Blockchain
BAS *
0,0701385999 USD
1.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.092.253
54.843 USD
96.23% 96%
4027
189 Biểu tượng logo của Phoenix chain Phoenix chain
03/2023 / BNB Blockchain
PHX *
0,00093664 USD
22,2452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.275.716 USD
95.74% 96%
2769
190 Biểu tượng logo của SolAPE Token SolAPE Token
06/2021 / Solana Blockchain
SOLAPE *
0,0019961004 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
185 USD
95.41% 95%
6663
191 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
0,40 USD
9.500 đ
0 USD
N/A
2.585 USD
93.86% 94%
3876
192 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
0,40 USD
9.500 đ
0 USD
N/A
4.336 USD
93.86% 94%
3923
193 Biểu tượng logo của Xiglute Coin Xiglute Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
XGC *
0,0000009916 USD
0,0236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
16.027 USD
93.80% 94%
4742
194 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0399229114 USD
948 đ
19.961.456 USD
500.000.000
367.450 USD
93.44% 93%
635
195 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0125901248 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17 USD
92.58% 93%
7391
196 Biểu tượng logo của Baby Floki CEO Baby Floki CEO
03/2023 / BNB Blockchain
BFLOKIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
9.797 USD
92.37% 92%
5068
197 Biểu tượng logo của Koyo Koyo
03/2023 / Ethereum Blockchain
KOY *
0,0158832385 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
289.711 USD
92.26% 92%
3149
198 Biểu tượng logo của Bali Social Integrated Bali Social Integrated
11/2021 / Ethereum Blockchain
BSI *
0,42 USD
9.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94 USD
92.02% 92%
6882
199 Biểu tượng logo của Neutra Finance Neutra Finance
03/2023 / Arbitrum Blockchain
NEU *
2,14 USD
50.767 đ
1.328.142 USD
621.341 (10%)
Tổng: 6.000.000
324.406 USD
91.20% 91%
1400
200 Biểu tượng logo của ReduX ReduX
02/2023 / BNB Blockchain
REDUX *
1,55 USD
36.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.464.839 USD
90.16% 90%
2747
201 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO SATOSHI ALL BEST ICO SATOSHI
07/2022 / BNB Blockchain
SATSALL *
0,0000706942 USD
1,6790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.001
35 USD
89.86% 90%
7180
202 Biểu tượng logo của AMLT AMLT
03/2018 / Ethereum Blockchain
AMLT *
0,004430966 USD
105 đ
1.740.197 USD
392.735.243 (98%)
Tổng: 400.000.000
70 USD
89.76% 90%
1304
203 Biểu tượng logo của FIFADOGE FIFADOGE
10/2022 / BNB Blockchain
FDOGE *
0,0000000433 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
0 USD
89.15% 89%
8970
204 Biểu tượng logo của SpaceXCoin SpaceXCoin
12/2022 / BNB Blockchain
SPXC *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
47.931 USD
88.56% 89%
4116
205 Biểu tượng logo của UMI UMI
05/2021
UMI
0,0084754257 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 586.141.472
0 USD
88.47% 88%
8167
206 Biểu tượng logo của Genesis Universe Genesis Universe
08/2022 / BNB Blockchain
GUT *
0,0997466094 USD
2.369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.397 USD
88.44% 88%
4772
207 Biểu tượng logo của Metaland Metaland
05/2022 / BNB Blockchain
MLS *
0,22 USD
5.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
774.346 USD
88.40% 88%
2898
208 Biểu tượng logo của Open Meta Trade Open Meta Trade
03/2023 / Arbitrum Blockchain
OMT *
14,48 USD
344.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
19.866 USD
88.16% 88%
4615
209 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
5,81 USD
137.988 đ
432.873.358 USD
76.150.000 (76%)
Tổng: 100.000.000
519.107.980 USD
87.54% 88%
98
210 Biểu tượng logo của ONINO ONINO
01/2022 / BNB Blockchain
ONI *
0,0555874679 USD
1.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
407.987 USD
87.21% 87%
3050
211 Biểu tượng logo của BSC Mithril BSC Mithril
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MITHRIL *
0,0166083425 USD
394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.770 USD
87.19% 87%
5607
212 Biểu tượng logo của AETHR AETHR
08/2022 / BNB Blockchain
ATH *
0,0026066784 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 790.000.000
783 USD
86.72% 87%
6108
213 Biểu tượng logo của SafeX SafeX
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFEX *
0,67 USD
15.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
46.537 USD
86.35% 86%
3500
214 Biểu tượng logo của Arbitrove Protocol Arbitrove Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
TROVE *
0,0428879749 USD
1.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.951.551 USD
85.54% 86%
2716
215 Biểu tượng logo của BullBankers BullBankers
08/2022 / BNB Blockchain
BANKERS *
0,0000001302 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5 USD
85.41% 85%
7599
216 Biểu tượng logo của PlatinumBAR PlatinumBAR
05/2016
XPTX
0,13 USD
3.003 đ
273.093 USD
2.160.126
0 USD
85.33% 85%
1877
217 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0196849258 USD
468 đ
1.659.905 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
63 USD
85.14% 85%
1315
218 Biểu tượng logo của Electric Cash Electric Cash
07/2021
ELCASH
1,84 USD
43.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.277 USD
83.50% 84%
5651
219 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
16,93 USD
402.101 đ
7.618.763 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
5 USD
83.23% 83%
883
220 Biểu tượng logo của Cryptosroom Cryptosroom
12/2022 / BNB Blockchain
CROOM *
0,0001101813 USD
2,6168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
108 USD
83.04% 83%
6839
221 Biểu tượng logo của SafeSwap SafeSwap
11/2021 / Polygon Blockchain
SSGTX *
0,0037851581 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 840.000.000
22.717 USD
83.02% 83%
4549
222 Biểu tượng logo của ROBOCOCK UWU ROBOCOCK UWU
07/2022 / BNB Blockchain
GKEN *
0,0000300647 USD
0,7140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
146 USD
82.89% 83%
6746
223 Biểu tượng logo của Level Finance Level Finance
01/2023 / BNB Blockchain
LGO *
145.529 USD
3.456.314.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
4.984 USD
82.79% 83%
5343
224 Biểu tượng logo của Croatian FF Fan Token Croatian FF Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,53 USD
12.523 đ
0 USD
N/A
16.945 USD
82.67% 83%
4706
225 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000071117 USD
0,1689 đ
102.901 USD
14.469.258.368 (54%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
82.22% 82%
2139
226 Biểu tượng logo của A Birds Nest A Birds Nest
03/2023 / Ethereum Blockchain
A Birds Nest *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333.333.333
2.124.239 USD
81.63% 82%
2709
227 Biểu tượng logo của Zyberswap Zyberswap
02/2023 / Arbitrum Blockchain
ZYB *
5,91 USD
140.403 đ
8.617.110 USD
1.457.639 (7%)
Tổng: 20.000.000
1.725.757 USD
81.51% 82%
843
228 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,000876238 USD
20,8107 đ
1.944.051 USD
2.218.632.871 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
3.089.101 USD
80.98% 81%
1265
229 Biểu tượng logo của Navcoin Navcoin
06/2014
NAV
0,0972903298 USD
2.311 đ
7.335.227 USD
75.395.234 (100%)
Tổng: 75.740.756
26.362 USD
80.58% 81%
895
230 Biểu tượng logo của MyMetaTrader MyMetaTrader
02/2023 / Arbitrum Blockchain
MMT *
0,88 USD
20.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
693.989 USD
80.51% 81%
2902
231 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,015315731 USD
364 đ
321.709 USD
21.005.151 (10%)
Tổng: 210.000.000
27 USD
80.25% 80%
1820
232 Biểu tượng logo của Sanin Inu Sanin Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SANI *
0,0000091518 USD
0,2174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 883.242.130.297
536.438 USD
80.11% 80%
2968
233 Biểu tượng logo của X7 Coin X7 Coin
11/2022 / TRON Blockchain
X7C *
0,0128210911 USD
305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3.462 USD
79.99% 80%
5483
234 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0250411936 USD
595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
6.169 USD
79.57% 80%
5267
235 Biểu tượng logo của One Hundred Million Inu One Hundred Million Inu
01/2023 / Ethereum Blockchain
OHMI *
0,019468439 USD
462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
580.408 USD
79.20% 79%
2947
236 Biểu tượng logo của MELI Games MELI Games
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MELI *
0,26 USD
6.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.540.167 USD
78.53% 79%
3018
237 Biểu tượng logo của decentral.games (DG-decentral games) decentral.games (DG-decentral games)
? / Ethereum Blockchain
$DG *
446,87 USD
10.613.068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
70.895 USD
76.99% 77%
2767
238 Biểu tượng logo của MusicAI MusicAI
02/2023 / Ethereum Blockchain
MUSICAI *
0,0002440282 USD
5,7957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
53.154 USD
76.94% 77%
4051
239 Biểu tượng logo của IXO IXO
01/2022 / Cosmos Blockchain
IXO *
0,0366809875 USD
871 đ
0 USD
N/A
0 USD
76.12% 76%
8478
240 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,0177191486 USD
421 đ
146.999 USD
8.296.071 (80%)
Tổng: 10.366.071
23 USD
75.74% 76%
2059
241 Biểu tượng logo của DriftDelivery.CC DriftDelivery.CC
05/2022 / BNB Blockchain
DRIFT *
0,0001863887 USD
4,4267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.400.000
18 USD
75.62% 76%
7370
242 Biểu tượng logo của Calo App Calo App
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CALO *
0,20 USD
4.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.229.696 USD
74.70% 75%
3141
243 Biểu tượng logo của The Moon Shiba The Moon Shiba
11/2021 / BNB Blockchain
MOONSHIB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
14 USD
74.60% 75%
7432
244 Biểu tượng logo của 3xcalibur 3xcalibur
11/2022 / Arbitrum Blockchain
XCAL *
0,30 USD
7.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000
551.390 USD
74.36% 74%
2959
245 Biểu tượng logo của Lucky Block (V2) Lucky Block (V2)
01/2022 / Ethereum Blockchain
LBLOCK *
0,000235675 USD
5,5973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.650.050.129
73.056 USD
74.22% 74%
3858
246 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,000571635 USD
13,5763 đ
2.928.024 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
76.905 USD
74.12% 74%
1146
247 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0132148009 USD
314 đ
515.408 USD
39.002.350 (93%)
Tổng: 42.000.000
80 USD
73.94% 74%
1679
248 Biểu tượng logo của HUH HUH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUH *
0,0001676259 USD
3,9811 đ
0 USD
N/A
625.335 USD
72.74% 73%
3416
249 Biểu tượng logo của Bend DAO Bend DAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
BEND *
0,0088700753 USD
211 đ
3.392.439 USD
382.458.902 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
550.797 USD
72.07% 72%
1035
250 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0008354035 USD
19,8408 đ
530.502 USD
635.025.286 (98%)
Tổng: 650.000.000
13 USD
72.06% 72%
1673
251 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0000835404 USD
1,9841 đ
3.537 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
0 USD
72.06% 72%
2552
252 Biểu tượng logo của Musk Dao Musk Dao
03/2023 / Ethereum Blockchain
MUSK *
0,0002262551 USD
5,3736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
104.753 USD
72.05% 72%
3636
253 Biểu tượng logo của Web3 ALL BEST ICO Web3 ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
WEB3ALLBI *
0,0000073476 USD
0,1745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 788.000.000
20 USD
71.78% 72%
7334
254 Biểu tượng logo của DarkShield Games Studio DarkShield Games Studio
12/2021 / BNB Blockchain
DKS *
0,0030464166 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
671.637 USD
71.76% 72%
2908
255 Biểu tượng logo của Chain Guardians Chain Guardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
2,36 USD
56.050 đ
103.981.374 USD
35.373.008 (29%)
Tổng: 120.000.000
17.024.725 USD
71.49% 71%
499
256 Biểu tượng logo của Bitpaid Token Bitpaid Token
04/2022 / BNB Blockchain
BTP *
0,72 USD
17.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000
156.601 USD
71.30% 71%
3429
257 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,00000003 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
4 USD
71.05% 71%
7617
258 Biểu tượng logo của WALTERINU WALTERINU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$WINU *
0,0000027202 USD
0,0646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.682 USD
70.94% 71%
5838
259 Biểu tượng logo của ZION ZION
01/2022 / Solana Blockchain
ZION *
0,0000081862 USD
0,1944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
70.79% 71%
7881
260 Biểu tượng logo của Web2 Inu Web2 Inu
05/2022 / BNB Blockchain
WEB2 *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
2.333 USD
70.78% 71%
5639
261 Biểu tượng logo của Chellitcoin Chellitcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHLT *
0,0183301537 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
70.75% 71%
7861
262 Biểu tượng logo của MetaGods MetaGods
12/2021 / BNB Blockchain
MGOD *
0,007902101 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
98.739 USD
70.61% 71%
3665
263 Biểu tượng logo của Beyond Finance Beyond Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
BYN *
1,58 USD
37.497 đ
13.993.287 USD
8.863.175 (9%)
Tổng: 100.000.000
1.288.041 USD
70.08% 70%
1032
264 Biểu tượng logo của YSL.IO YSL.IO
08/2021 / BNB Blockchain
SYSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 233.898
26 USD
70.05% 70%
7270
265 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz
10/2019 / Ethereum Blockchain
RPZX *
0,0000470442 USD
1,1173 đ
86.922 USD
1.847.661.820 (37%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
69.99% 70%
2173
266 Biểu tượng logo của Ryoma Ryoma
04/2022
RYOMA
0,0028296549 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
583.066 USD
69.91% 70%
2945
267 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION (DC) DATACHAIN FOUNDATION (DC)
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,051084035 USD
1.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42 USD
69.70% 70%
7119
268 Biểu tượng logo của AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance)
11/2020 / Ethereum Blockchain
AGOV *
0,0058444915 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.677 USD
69.53% 70%
4272
269 Biểu tượng logo của Dibs Share Dibs Share
01/2022 / BNB Blockchain
DSHARE *
1,31 USD
31.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
894 USD
69.51% 70%
6046
270 Biểu tượng logo của King DAG King DAG
05/2020 / Ethereum Blockchain
KDAG *
0,20 USD
4.773 đ
10.943.484 USD
54.451.545 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
114.282 USD
69.17% 69%
784
271 Biểu tượng logo của TWITTERDOGE TWITTERDOGE
11/2022 / BNB Blockchain
TDOGE *
0,0000001428 USD
0,0034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.000.000.000
0 USD
69.12% 69%
8975
272 Biểu tượng logo của Equilibrium Equilibrium
03/2023 / BNB Blockchain
EDX *
0,0034098912 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
108.438 USD
68.56% 69%
3617
273 Biểu tượng logo của SB Group SB Group
03/2023 / BNB Blockchain
SBG *
0,0003100664 USD
7,3641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.042.514 USD
68.18% 68%
2806
274 Biểu tượng logo của NitroShiba NitroShiba
09/2022 / Arbitrum Blockchain
NISHIB *
0,0014937732 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.945 USD
68.03% 68%
4221
275 Biểu tượng logo của CASHTHAI CASHTHAI
06/2022 / TRON Blockchain
CTHAI *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
0 USD
67.38% 67%
8829
276 Biểu tượng logo của ERON ERON
12/2021 / BNB Blockchain
ERON *
0,0000169879 USD
0,4035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
11.528 USD
67.32% 67%
4983
277 Biểu tượng logo của Menzy Menzy
06/2022 / BNB Blockchain
MNZ *
0,000592582 USD
14,0738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
538.463 USD
67.17% 67%
2966
278 Biểu tượng logo của CatKing CatKing
03/2023 / Arbitrum Blockchain
CKING *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.363 USD
66.99% 67%
5633
279 Biểu tượng logo của Tr3zor Tr3zor
12/2021 / Ethereum Blockchain
TR3 *
0,0067328951 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 615.000.000
219.642 USD
66.63% 67%
3259
280 Biểu tượng logo của CEASports CEASports
12/2022 / BNB Blockchain
CSPT *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1 USD
66.61% 67%
7785
281 Biểu tượng logo của Gold Cash Gold Cash
08/2020
GOLD
0,40 USD
9.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
3.033 USD
66.40% 66%
5541
282 Biểu tượng logo của Xstudio Xstudio
12/2022 / BNB Blockchain
TXS *
0,0069904113 USD
166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 525.000.000
4.660 USD
66.39% 66%
5359
283 Biểu tượng logo của GeniuX GeniuX
06/2022 / Polygon Blockchain
IUX *
0,0268501265 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.181 USD
66.33% 66%
4519
284 Biểu tượng logo của Dead Knight Metaverse Dead Knight Metaverse
03/2022 / Solana Blockchain
DKM *
0,0000854783 USD
2,0301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
18.242 USD
66.28% 66%
4662
285 Biểu tượng logo của ArGoApp ArGoApp
05/2021 / Ethereum Blockchain
ARGO *
0,34 USD
8.189 đ
3.067.457 USD
8.895.833 (9%)
Tổng: 100.000.000
226.075 USD
65.75% 66%
1319
286 Biểu tượng logo của Nucleon Nucleon
02/2023 / Conflux Blockchain
XCFX *
0,41 USD
9.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.046.232
63.807 USD
65.75% 66%
3934
287 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Arbitrum Blockchain
RDNT *
0,45 USD
10.764 đ
141.797.105 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.308.313 USD
65.62% 66%
230
288 Biểu tượng logo của Nucleon Nucleon
02/2023 / Conflux Blockchain
NUT *
59,13 USD
1.404.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.997
50.770 USD
65.34% 65%
4082
289 Biểu tượng logo của Cardano Gold Cardano Gold
01/2022 / Cardano Blockchain
CARGO *
0,031326418 USD
744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
0 USD
65.27% 65%
8625
290 Biểu tượng logo của MM Optimizer (Polygon) MM Optimizer (Polygon)
01/2022 / Polygon Blockchain
MMO *
0,25 USD
5.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 637.488
54.371 USD
64.80% 65%
4033
291 Biểu tượng logo của Goledo Finance Goledo Finance
02/2023 / Conflux Blockchain
GOL *
0,0788636875 USD
1.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
87.401 USD
64.75% 65%
3758
292 Biểu tượng logo của Wrapped Conflux Wrapped Conflux
11/2020
WCFX
0,40 USD
9.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.887.971
5.370.502 USD
64.59% 65%
2647
293 Biểu tượng logo của Gnome Mines Gnome Mines
05/2022 / BNB Blockchain
GMINES *
0,0001001465 USD
2,3785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.837 USD
64.37% 64%
4617
294 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0005971187 USD
14,1816 đ
29.768.578 USD
49.853.700.000 (79%)
Tổng: 63.000.000.000
3.442.553 USD
64.31% 64%
531
295 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / BNB Blockchain
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
5.552 USD
64.24% 64%
5300
296 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / BNB Blockchain
KVERSE *
0,0007593873 USD
18,0354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
48.281 USD
64.02% 64%
4110
297 Biểu tượng logo của NetZero NetZero
09/2022 / BNB Blockchain
NZERO *
0,0335551994 USD
797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
87.848 USD
63.95% 64%
3754
298 Biểu tượng logo của KodexPay KodexPay
11/2022 / BNB Blockchain
KXP *
1,15 USD
27.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.999.996
38 USD
63.92% 64%
7149
299 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000065608 USD
0,1558 đ
314.645 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
393 USD
63.89% 64%
1830
300 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0027846784 USD
66 đ
14.650 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
12 USD
63.87% 64%
2445
301 Biểu tượng logo của Starpad Starpad
09/2021 / BNB Blockchain
SRP *
0,0040902232 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 680.000.000
17.713 USD
63.43% 63%
4678
302 Biểu tượng logo của Planet Sandbox Planet Sandbox
10/2021 / BNB Blockchain
PSB *
0,0498085587 USD
1.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.271 USD
63.40% 63%
4024
303 Biểu tượng logo của Saudi Shiba Inu Saudi Shiba Inu
07/2022 / Ethereum Blockchain
SAUDISHIB *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.595 USD
63.34% 63%
5821
304 Biểu tượng logo của Pip Pip
01/2022 / Solana Blockchain
PIP *
0,12 USD
2.768 đ
9.164.682 USD
78.638.641 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
68.219 USD
63.30% 63%
824
305 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0131652171 USD
313 đ
64.027.063 USD
4.863.350.303 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
229.764.098 USD
63.25% 63%
350
306 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
383.088 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
63.2% 63%
153
307 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0576090407 USD
1.368 đ
45.440.175 USD
788.768.132 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
256.712 USD
63.14% 63%
430
308 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0184635112 USD
439 đ
7.831.033 USD
424.135.611 (93%)
Tổng: 454.788.643
73.177 USD
62.88% 63%
869
309 Biểu tượng logo của Matrak Fan Token Matrak Fan Token
09/2022 / Bitcicoin Blockchain
MTRK *
0,0018034884 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
339 USD
62.76% 63%
6426
310 Biểu tượng logo của Coolmining cooha Coolmining cooha
02/2022 / KCC Blockchain
COOHA *
1,70 USD
40.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
43.439 USD
62.43% 62%
4960
311 Biểu tượng logo của TeraBlock TeraBlock
05/2021 / Ethereum Blockchain
TBC *
0,0075174793 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
63.449 USD
62.39% 62%
3937
312 Biểu tượng logo của FanCoin® FanCoin®
11/2022 / TRON Blockchain
FNC *
0,0089136633 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42.133 USD
62.36% 62%
4190
313 Biểu tượng logo của Chain Wars Chain Wars
11/2021 / BNB Blockchain
CWE *
0,0030016689 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.883 USD
62.01% 62%
5561
314 Biểu tượng logo của Chain Pet Chain Pet
01/2022 / BNB Blockchain
CPET *
0,0000117073 USD
0,2780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
61.95% 62%
7891
315 Biểu tượng logo của Lina Network Lina Network
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0006982691 USD
16,5839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
6.191 USD
61.86% 62%
5262
316 Biểu tượng logo của ZK Cross Chain Bridge ZK Cross Chain Bridge
02/2023 / BNB Blockchain
ZKB *
0,0000006774 USD
0,0161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
435 USD
61.80% 62%
6344
317 Biểu tượng logo của TSANGNYON HERUKA TSANGNYON HERUKA
10/2022 / Ethereum Blockchain
TSANGNYON *
0,001677202 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
743 USD
61.54% 62%
6125
318 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
0,55 USD
13.084 đ
2.313 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
0 USD
61.50% 62%
2565
319 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,18 USD
4.235 đ
231.882.236 USD
703.000.000 (51%)
Tổng: 1.380.688.920
6.675.993 USD
61.2% 61%
172
320 Biểu tượng logo của CryptoBank CryptoBank
12/2020 / Klaytn Blockchain
CBANK *
0,0014052048 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
85.570 USD
61.05% 61%
3769
321 Biểu tượng logo của Poke Play Poke Play
12/2022 / BNB Blockchain
PLC *
3,08 USD
73.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
67.254 USD
60.99% 61%
3690
322 Biểu tượng logo của TBCC TBCC
02/2021 / BNB Blockchain
TBCC *
0,0382081092 USD
907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.388 USD
60.89% 61%
3386
323 Biểu tượng logo của T-mac DAO T-mac DAO
11/2022 / BNB Blockchain
TMG *
2,75 USD
65.257 đ
2.747.647.053 USD
1.000.000.000
13.454 USD
60.73% 61%
204
324 Biểu tượng logo của Xrpalike Gene Xrpalike Gene
08/2020
XAG
0,0013151635 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26 USD
59.67% 60%
7264
325 Biểu tượng logo của METAL FRIENDS METAL FRIENDS
12/2022 / BNB Blockchain
MTLS *
0,0000389698 USD
0,9255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.565 USD
59.59% 60%
4438
326 Biểu tượng logo của Leprechaun Finance Leprechaun Finance
03/2022 / BNB Blockchain
LEP *
0,0001382317 USD
3,2830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
534 USD
59.58% 60%
6257
327 Biểu tượng logo của Fellaz Fellaz
06/2022 / Ethereum Blockchain
FLZ *
3,09 USD
73.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
6.296.119 USD
59.56% 60%
2641
328 Biểu tượng logo của BEMIL Coin BEMIL Coin
11/2021 / BNB Blockchain
BEM *
0,0001895109 USD
4,5009 đ
189.507 USD
999.981.241 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
15.438 USD
59.16% 59%
1995
329 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,18 USD
28.025 đ
1.622.501.897 USD
1.367.146.014 (75%)
Tổng: 1.818.000.000
468.471.690 USD
59.05% 59%
39
330 Biểu tượng logo của Kintsugi BTC Kintsugi BTC
06/2022
KBTC
29.419 USD
698.711.062 đ
0 USD
N/A
2.329 USD
59.03% 59%
5640
331 Biểu tượng logo của Sigil Finance Sigil Finance
03/2023 / Ethereum Blockchain
SIGIL *
0,0010476936 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48.858 USD
59.03% 59%
4104
332 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Blockchain
MFI *
3.032 USD
72.012.456 đ
0 USD
N/A
341.124 USD
58.05% 58%
3098
333 Biểu tượng logo của CryptoGPT CryptoGPT
03/2023 / Ethereum Blockchain
GPT *
0,11 USD
2.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
25.846.069 USD
58.05% 58%
2610
334 Biểu tượng logo của Snowtomb LOT Snowtomb LOT
01/2022 / Avalanche Blockchain
SLOT *
0,30 USD
7.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
0 USD
57.99% 58%
8637
335 Biểu tượng logo của YOYOW YOYOW
08/2017
YOYOW
0,002508126 USD
60 đ
1.339.215 USD
533.950.625 (49%)
Tổng: 1.081.750.095
4.750.994 USD
57.92% 58%
1394
336 Biểu tượng logo của Autobahn Network Autobahn Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,0053251677 USD
126 đ
357.163 USD
67.070.793 (11%)
Tổng: 600.000.000
5.088 USD
57.85% 58%
1798
337 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,003061336 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1 USD
57.66% 58%
7737
338 Biểu tượng logo của ClassZZ ClassZZ
05/2021
CZZ
0,0062703149 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
19.293 USD
57.03% 57%
4633
339 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000383107 USD
0,9099 đ
605.546 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
8 USD
56.61% 57%
1638
340 Biểu tượng logo của Mimo Governance Token Mimo Governance Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
MIMO *
0,0324376733 USD
770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
93.731 USD
56.52% 57%
3713
341 Biểu tượng logo của Sombra Sombra
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMBR *
0,12 USD
2.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
477.917 USD
56.49% 56%
3496
342 Biểu tượng logo của BSC PAYMENTS BSC PAYMENTS
02/2023 / BNB Blockchain
BSCPAY *
0,0023035399 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.591 USD
56.43% 56%
5823
343 Biểu tượng logo của Decubate Decubate
06/2021 / BNB Blockchain
DCB *
0,003777905 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.068 USD
56.42% 56%
4482
344 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0008822884 USD
20,9543 đ
535.278 USD
606.692.575 (61%)
Tổng: 999.999.999
128.550 USD
56.41% 56%
1668
345 Biểu tượng logo của Solcubator Solcubator
10/2021 / Solana Blockchain
SOLC *
0,0000715315 USD
1,6989 đ
0 USD
N/A
0 USD
56.17% 56%
7836
346 Biểu tượng logo của Fruits Eco Fruits Eco
09/2021 / Ethereum Blockchain
FRTS *
2,02 USD
48.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
7.077.721 USD
56.08% 56%
2831
347 Biểu tượng logo của Volta Protocol Volta Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
VOLTA *
0,21 USD
5.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
979.302 USD
55.97% 56%
2824
348 Biểu tượng logo của Vox Finance 2.0 Vox Finance 2.0
10/2020 / Arbitrum Blockchain
VOX *
248,09 USD
5.892.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000
59.760 USD
55.89% 56%
3968
349 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / BNB Blockchain
UBXS *
0,0345077081 USD
820 đ
307.952 USD
8.924.144 (9%)
Tổng: 100.000.000
290.865 USD
55.69% 56%
1835
350 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
2,10 USD
49.875 đ
297.206.805 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
440.212.546 USD
55.02% 55%
140
351 Biểu tượng logo của Cultiplan(CTPL) Cultiplan(CTPL)
11/2021 / Ethereum Blockchain
CTPL *
0,00688132 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 175.000.000
239 USD
54.75% 55%
6576
352 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,0230105673 USD
547 đ
45.241 USD
1.966.078 (98%)
Tổng: 2.000.000
0 USD
54.72% 55%
2305
353 Biểu tượng logo của Sing To Earn Sing To Earn
06/2022 / BNB Blockchain
S2E *
0,0000003624 USD
0,0086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
62 USD
54.68% 55%
7008
354 Biểu tượng logo của HOKK Finance HOKK Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0006578828 USD
15,6247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
362 USD
54.57% 55%
6406
355 Biểu tượng logo của SatoshiStreetBets Token SatoshiStreetBets Token
10/2021 / BNB Blockchain
SSB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
54.19% 54%
8347
356 Biểu tượng logo của Vase Token Vase Token
03/2022 / BNB Blockchain
VASE *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
28 USD
53.92% 54%
7242
357 Biểu tượng logo của BabyFlokiZilla BabyFlokiZilla
11/2021 / BNB Blockchain
BABYFLOKIZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.719.925.474.099
6 USD
53.88% 54%
7574
358 Biểu tượng logo của Silent Notary Silent Notary
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBSN *
0,0000591841 USD
1,4056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 186.462.812.051
157.697 USD
53.70% 54%
3423
359 Biểu tượng logo của CUBE CUBE
01/2022 / Ethereum Blockchain
ITAMCUBE *
0,0549392218 USD
1.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.307 USD
53.63% 54%
5897
360 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0002255439 USD
5,3567 đ
197.345 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
5.735 USD
53.49% 53%
1974
361 Biểu tượng logo của Bitsten Token Bitsten Token
05/2020 / BNB Blockchain
BST *
0,0025925948 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.749.863
3.321 USD
53.41% 53%
5499
362 Biểu tượng logo của SHIBA AI SHIBA AI
03/2023 / BNB Blockchain
SHIBAI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
120 USD
53.39% 53%
6808
363 Biểu tượng logo của NitroFloki NitroFloki
11/2022 / Arbitrum Blockchain
NIFLOKI *
0,0001518325 USD
3,6060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
512 USD
53.25% 53%
6279
364 Biểu tượng logo của AngelsCreed AngelsCreed
12/2021 / BNB Blockchain
ANGEL *
0,0002784502 USD
6,6132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34 USD
53.24% 53%
7184
365 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
0,0011138713 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
0 USD
52.94% 53%
7998
366 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0011138713 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
52.94% 53%
7866
367 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / BNB Blockchain
POODL *
0,0000000239 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.029 USD
52.86% 53%
5423
368 Biểu tượng logo của BergerDoge BergerDoge
12/2022 / BNB Blockchain
BERGERDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.572 USD
52.81% 53%
5368
369 Biểu tượng logo của JUNO (JUNO) JUNO (JUNO)
11/2021
JUNO
15,31 USD
363.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.783.747 USD
52.79% 53%
2966
370 Biểu tượng logo của TigerQueen TigerQueen
01/2022 / Ethereum Blockchain
TQUEEN *
0,0000000061 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
321 USD
52.78% 53%
6451
371 Biểu tượng logo của TridentDAO TridentDAO
02/2023 / Arbitrum Blockchain
PSI *
4,99 USD
118.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.170.689
1.832.476 USD
52.72% 53%
2722
372 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0486321451 USD
1.155 đ
70.281.078 USD
1.445.156.854 (68%)
Tổng: 2.112.575.035
30.817.064 USD
52.57% 53%
338
373 Biểu tượng logo của Vesta Finance Vesta Finance
04/2022 / Arbitrum Blockchain
VSTA *
0,59 USD
14.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
189.046 USD
52.47% 52%
3325
374 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0029817016 USD
71 đ
8.514.603 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
170.958 USD
52.29% 52%
846
375 Biểu tượng logo của Hop Protocol Hop Protocol
06/2022 / Ethereum Blockchain
HOP *
0,27 USD
6.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.942.352 USD
52.24% 52%
2717
376 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0012635138 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
31 USD
52.12% 52%
7207
377 Biểu tượng logo của Weboo Token Weboo Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WEBOO *
0,0006828838 USD
16,2185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
298.809 USD
51.55% 52%
3908
378 Biểu tượng logo của DoggyStyle Coin DoggyStyle Coin
11/2021 / Solana Blockchain
DSC *
0,0000002573 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
51.51% 52%
7839
379 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Blockchain
NERIAN *
0,0056092274 USD
133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
962 USD
51.11% 51%
6015
380 Biểu tượng logo của NoLimitCoin NoLimitCoin
09/2016
NLC
0,0008855277 USD
21,0313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
2.015 USD
50.94% 51%
5712
381 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0204997227 USD
487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.338 USD
50.52% 51%
4158
382 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
0,10 USD
2.390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.298.735 USD
50.49% 50%
2699
383 Biểu tượng logo của DollarBack DollarBack
08/2022 / BNB Blockchain
BACK *
0,0000012355 USD
0,0293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
1.484 USD
50.47% 50%
5850
384 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001954444 USD
4,6418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.093 USD
50.35% 50%
5689
385 Biểu tượng logo của MicroChains Gov Token MicroChains Gov Token
08/2022 / Ethereum Blockchain
MCG *
0,0300887292 USD
715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
796.738 USD
50.22% 50%
2868
386 Biểu tượng logo của Gemstone Gemstone
01/2023 / Arbitrum Blockchain
GEM *
0,0038297763 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.070 USD
50.11% 50%
4481
387 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0497520258 USD
1.182 đ
38.174.129 USD
767.287.930 (64%)
Tổng: 1.200.000.000
57.812.936 USD
50.07% 50%
415
388 Biểu tượng logo của SANGKARA MISA SANGKARA MISA
04/2022 / BNB Blockchain
MISA *
0,0000004507 USD
0,0107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
96 USD
49.76% 50%
6874
389 Biểu tượng logo của BabyApe BabyApe
07/2022 / BNB Blockchain
BABYAPE *
0,0000035498 USD
0,0843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
23 USD
49.58% 50%
7293
390 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0001742738 USD
4,1390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.236.834
53 USD
49.43% 49%
7047
391 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0218083861 USD
518 đ
6.432.711 USD
294.965.004
1.478 USD
49.19% 49%
916
392 Biểu tượng logo của LiveNFT LiveNFT
02/2022 / BNB Blockchain
LIVENFT *
0,0000000728 USD
0,0017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.000.000
3 USD
49.16% 49%
7673
393 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Blockchain
DHLT *
0,0035419936 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
104.126 USD
49.16% 49%
3640
394 Biểu tượng logo của xMATIC xMATIC
12/2022 / Polygon Blockchain
XMATIC *
0,13 USD
3.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.506
0 USD
49.04% 49%
7859
395 Biểu tượng logo của Teddy Cash Teddy Cash
09/2021 / Avalanche Blockchain
TEDDY *
0,0011572604 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
159 USD
48.83% 49%
6713
396 Biểu tượng logo của Mycelium Mycelium
08/2022 / Ethereum Blockchain
MYC *
0,0183684607 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.253.403
22.748 USD
48.73% 49%
4548
397 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,021936524 USD
521 đ
1.101.415 USD
50.209.206 (33%)
Tổng: 150.000.000
95.011 USD
48.69% 49%
1458
398 Biểu tượng logo của Novatoken Novatoken
02/2023 / BNB Blockchain
NVT *
0,0027746413 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
0 USD
48.61% 49%
9049
399 Biểu tượng logo của Betterment Digital Betterment Digital
08/2022 / BNB Blockchain
BEMD *
0,0001365659 USD
3,2434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
79.954 USD
48.51% 49%
3810
400 Biểu tượng logo của Mizar Mizar
03/2023 / Arbitrum Blockchain
MZR *
0,0031889897 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
90.624 USD
48.41% 48%
3734
401 Biểu tượng logo của Crypto Island Crypto Island
09/2021 / Ethereum Blockchain
CISLA *
0,0000000816 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
48.35% 48%
7799
402 Biểu tượng logo của PulsePad PulsePad
11/2021 / Ethereum Blockchain
PLSPAD *
0,0098581402 USD
234 đ
1.633.670 USD
165.717.873 (3%)
Tổng: 5.000.000.000
38.935 USD
48.25% 48%
1320
403 Biểu tượng logo của Fast To Earn Fast To Earn
07/2022 / BNB Blockchain
F2E *
0,0006856815 USD
16,2849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
129 USD
48.21% 48%
6783
404 Biểu tượng logo của Bot Planet Bot Planet
12/2021 / BNB Blockchain
BOT *
0,0034385159 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
525 USD
48.21% 48%
6267
405 Biểu tượng logo của Random Random
03/2022 / Fantom Blockchain
RNDM *
0,0007920955 USD
18,8123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
48.11% 48%
8723
406 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Blockchain
CTN *
0,079245568 USD
1.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
20.792 USD
48.08% 48%
4596
407 Biểu tượng logo của iDeFiYieldProtocol iDeFiYieldProtocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
IDYP *
0,0013796788 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
3.274 USD
47.76% 48%
5505
408 Biểu tượng logo của inheritance Art inheritance Art
03/2022 / Ethereum Blockchain
IAI *
0,83 USD
19.658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
23.939 USD
47.59% 48%
4526
409 Biểu tượng logo của Corgidoge real estate payment Corgidoge real estate payment
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CORGI *
0,0000006263 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
247.842 USD
47.50% 48%
3151
410 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Blockchain
RAINBOW *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
441.816 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
418 USD
47.42% 47%
1734
411 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche Blockchain
JOE *
0,32 USD
7.666 đ
108.590.915 USD
336.436.965 (67%)
Tổng: 500.000.000
46.535.349 USD
47.27% 47%
251
412 Biểu tượng logo của Safcoin Safcoin
06/2022
SAF
0,0090148297 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
47.03% 47%
8820
413 Biểu tượng logo của Vaulty Finance Vaulty Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$VLTY *
0,70 USD
16.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
45.803 USD
46.52% 47%
3847
414 Biểu tượng logo của Jones DAO Jones DAO
01/2022 / Arbitrum Blockchain
JONES *
3,45 USD
81.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.061.881 USD
46.40% 46%
2804
415 Biểu tượng logo của Kawakami Inu Kawakami Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KAWA *
0,0000021502 USD
0,0511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
57.591 USD
46.13% 46%
4895
416 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Blockchain
PLT *
4,76 USD
113.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.272.000
60.226 USD
46.09% 46%
3961
417 Biểu tượng logo của Max Crowdfund Max Crowdfund
02/2019 / Binance Smart Chain (BEP20)
MCF *
0,0040779694 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.810.575
6.698 USD
45.99% 46%
6085
418 Biểu tượng logo của Play It Forward DAO Play It Forward DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
PIF *
0,0048362938 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.241 USD
45.78% 46%
4050
419 Biểu tượng logo của Factor Dao Factor Dao
02/2023
FCTR
0,60 USD
14.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.007.653 USD
45.68% 46%
2815
420 Biểu tượng logo của Flashstake Flashstake
03/2021 / Ethereum Blockchain
FLASH *
0,11 USD
2.620 đ
596.010 USD
5.403.589 (4%)
Tổng: 150.000.000
209.472 USD
45.64% 46%
1642
421 Biểu tượng logo của Bolide Bolide
06/2022 / Ethereum Blockchain
BLID *
0,03396935 USD
807 đ
212.295.854 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
199.417 USD
45.44% 45%
184
422 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALPHA *
0,54 USD
12.819 đ
240.902.586 USD
446.330.126 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
69.315.394 USD
45.29% 45%
258
423 Biểu tượng logo của DeFi Yield Protocol DeFi Yield Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,27 USD
6.510 đ
6.476.969 USD
23.631.124 (92%)
Tổng: 25.651.531
8.521.075 USD
45.27% 45%
809
424 Biểu tượng logo của ITSBLOC ITSBLOC
09/2022 / Polygon Blockchain
ITSB *
0,0043225535 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
162.050 USD
45.10% 45%
3403
425 Biểu tượng logo của ToxicDeer Finance ToxicDeer Finance
06/2022 / Cronos Blockchain
DEER *
0,0655613698 USD
1.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.756.809
793 USD
45.09% 45%
6104
426 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0620623043 USD
1.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
60.305.422 USD
45.03% 45%
2695
427 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / BNB Blockchain
GEMG *
0,0194595982 USD
462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
899 USD
45.01% 45%
6043
428 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019 / Rootstock Smart Bitcoin Blockchain
RIF *
0,17 USD
4.010 đ
160.493.431 USD
953.380.002 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
21.648.133 USD
44.97% 45%
219
429 Biểu tượng logo của Film Crib Film Crib
07/2022 / BNB Blockchain
CRI3 *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.957 USD
44.85% 45%
5158
430 Biểu tượng logo của XCF Token XCF Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XCF *
0,0075205031 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
20.847 USD
44.80% 45%
4595
431 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin
06/2018 / Ethereum Blockchain
0xBTC *
0,29 USD
6.879 đ
2.811.491 USD
9.706.750 (46%)
Tổng: 20.999.810
142.134 USD
44.54% 45%
1165
432 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Polygon Blockchain
CARR *
0,0003405602 USD
8,0883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
6.997 USD
44.45% 44%
5218
433 Biểu tượng logo của ROA CORE ROA CORE
03/2023 / Solana Blockchain
ROA *
3,25 USD
77.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.487.070 USD
44.40% 44%
2625
434 Biểu tượng logo của Wrapped Stacks Wrapped Stacks
10/2022
WSTX
1,19 USD
28.227 đ
0 USD
N/A
0 USD
44.38% 44%
8949
435 Biểu tượng logo của Kingaru Kingaru
10/2022
KRU
0,46 USD
10.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
189.954 USD
44.32% 44%
3322
436 Biểu tượng logo của EmirateSwap EmirateSwap
10/2022 / BNB Blockchain
EMC *
0,0000121489 USD
0,2885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
28 USD
44.25% 44%
7246
437 Biểu tượng logo của Elementeum Elementeum
05/2019 / Ethereum Blockchain
ELET *
0,0034850036 USD
83 đ
18.203 USD
5.223.113 (10%)
Tổng: 50.000.000
44 USD
44.15% 44%
2426
438 Biểu tượng logo của VetMe VetMe
01/2023 / Ethereum Blockchain
VETME *
0,0016768423 USD
40 đ
0 USD
N/A
34.484 USD
44.12% 44%
4317
439 Biểu tượng logo của CluCoin CluCoin
05/2021 / BNB Blockchain
CLU *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
114 USD
44.04% 44%
6818
440 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0012110825 USD
29 đ
35.446 USD
29.267.797 (35%)
Tổng: 84.000.000
3.789 USD
43.97% 44%
2336
441 Biểu tượng logo của Freedom. Jobs. Business. Freedom. Jobs. Business.
11/2021 / BNB Blockchain
FJB *
0,0001162043 USD
2,7599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
17.619 USD
43.66% 44%
4681
442 Biểu tượng logo của SpillWays SpillWays
12/2022 / Ethereum Blockchain
SPILLWAYS *
0,0213549111 USD
507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.645 USD
43.65% 44%
5177
443 Biểu tượng logo của FrenChain FrenChain
11/2022 / Ethereum Blockchain
FREN *
0,0001734294 USD
4,1189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.561 USD
43.59% 44%
5831
444 Biểu tượng logo của DigiFinexToken DigiFinexToken
06/2018 / Ethereum Blockchain
DFT *
0,10 USD
2.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.062.668 USD
43.47% 43%
2802
445 Biểu tượng logo của Plant Vs Undead Plant Vs Undead
08/2021 / BNB Blockchain
PVU *
0,013358307 USD
317 đ
465.217 USD
34.826.019 (12%)
Tổng: 300.000.000
15.865 USD
43.43% 43%
1715
446 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0001392339 USD
3,3068 đ
321.404 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
43.38% 43%
1821
447 Biểu tượng logo của Kalima Blockchain Kalima Blockchain
02/2023 / Polygon Blockchain
KLX *
0,000110612 USD
2,6270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 479.999.999.999
174.429 USD
43.24% 43%
3364
448 Biểu tượng logo của Chainsquare Chainsquare
04/2021 / Ethereum Blockchain
CHS *
0,0718081268 USD
1.705 đ
0 USD
N/A
3.115 USD
43.09% 43%
5531
449 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
1,83 USD
43.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
0 USD
43.07% 43%
8340
450 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
4,65 USD
110.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
282.309 USD
43.02% 43%
3159
451 Biểu tượng logo của CryptoMines Classic CryptoMines Classic
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NGT *
142,90 USD
3.393.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.531.021 USD
42.98% 43%
2877
452 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
0,99 USD
23.410 đ
176.632.225 USD
179.153.939 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
4.289.018 USD
42.89% 43%
204
453 Biểu tượng logo của Hayya Qatar Hayya Qatar
10/2022 / BNB Blockchain
HQR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
22 USD
42.66% 43%
7318
454 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0191699555 USD
455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
42.37% 42%
8100
455 Biểu tượng logo của AppleSwap AppleSwap
02/2022 / BNB Blockchain
APPLE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
38 USD
42.28% 42%
7148
456 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0028699262 USD
68 đ
1.280.022 USD
446.012.145
1 USD
42.06% 42%
1413
457 Biểu tượng logo của Ojamu Ojamu
10/2021 / Ethereum Blockchain
OJA *
0,0305368365 USD
725 đ
2.914.467 USD
95.441.017 (95%)
Tổng: 100.000.000
33.786 USD
42.06% 42%
1149
458 Biểu tượng logo của ShibaZilla ShibaZilla
10/2021 / BNB Blockchain
SHIBAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
40.380 USD
42.03% 42%
4229
459 Biểu tượng logo của QLC Chain QLC Chain
12/2017 / Neo Blockchain
QLC *
0,0281252518 USD
668 đ
6.750.060 USD
240.000.000 (40%)
Tổng: 600.000.000
6.871.543 USD
41.94% 42%
794
460 Biểu tượng logo của Starz Starz
12/2022 / BNB Blockchain
STZ *
0,0010061531 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
41.75% 42%
7484
461 Biểu tượng logo của Credefi Credefi
10/2021
CREDI
0,003176225 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
89.071 USD
41.71% 42%
3747
462 Biểu tượng logo của Vehicle Mining System Vehicle Mining System
04/2022 / Ethereum Blockchain
VMS *
0,0233912982 USD
556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
41.70% 42%
8770
463 Biểu tượng logo của YSL YSL
08/2021 / BNB Blockchain
YSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
4 USD
41.32% 41%
7620
464 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / Ethereum Blockchain
LIME *
0,0133242659 USD
316 đ
3.285.359 USD
246.569.585 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
179.625 USD
41.21% 41%
1111
465 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
1,00 USD
23.789 đ
24.429.664 USD
24.389.886 (24%)
Tổng: 100.000.000
641.995 USD
40.97% 41%
584
466 Biểu tượng logo của hiODBS hiODBS
09/2022 / Ethereum Blockchain
HIODBS *
0,0087283584 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.995.000
157.439 USD
40.89% 41%
3424
467 Biểu tượng logo của Nesten Nesten
01/2022
NIT
0,015831832 USD
376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
40.87% 41%
7735
468 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
282,03 USD
6.698.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
473.126 USD
40.67% 41%
3002
469 Biểu tượng logo của Gem Gem
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMS *
0,0254532064 USD
605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
198.313 USD
40.65% 41%
3839
470 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,0118574962 USD
282 đ
628.447 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
724.697 USD
40.47% 40%
1629
471 Biểu tượng logo của Energyfi Energyfi
12/2021 / BNB Blockchain
EFT *
0,0012577305 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
770 USD
40.42% 40%
6114
472 Biểu tượng logo của TerraCredit TerraCredit
07/2019
CREDIT
0,0040532955 USD
96 đ
385.401 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
69.033 USD
40.34% 40%
1988
473 Biểu tượng logo của KnoxFS (New) KnoxFS (New)
01/2021
KFX
0,32 USD
7.632 đ
180.587 USD
561.998 (11%)
Tổng: 5.000.000
1.396 USD
40.27% 40%
2055
474 Biểu tượng logo của Shambala Shambala
09/2021 / BNB Blockchain
BALA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 236.800.000.000.000
2.906 USD
40.20% 40%
5558
475 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000043752 USD
0,1039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
0 USD
40.19% 40%
8327
476 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,0012128056 USD
29 đ
2.425.611 USD
2.000.000.005
2.891 USD
40.15% 40%
1206
477 Biểu tượng logo của Galaxy Villains Galaxy Villains
01/2023 / Ethereum Blockchain
GVC *
0,0011785819 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
603.624 USD
40.12% 40%
2933
478 Biểu tượng logo của Xank Xank
06/2020 / Ethereum Blockchain
XANK *
0,0021635591 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28 USD
40.03% 40%
7238
479 Biểu tượng logo của EventChain EventChain
11/2017 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0008951479 USD
21,2598 đ
27.974 USD
31.250.497 (37%)
Tổng: 84.000.000
3.673 USD
40.02% 40%
2378
480 Biểu tượng logo của Axion Axion
11/2020 / Polygon Blockchain
AXN *
0,0000100998 USD
0,2399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.862.269.572
22.644 USD
40.00% 40%
4550
481 Biểu tượng logo của Edge Edge
02/2018 / Ethereum Blockchain
EDGE *
0,15 USD
3.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
21.305 USD
39.93% 40%
4584
482 Biểu tượng logo của Snap Token Snap Token
12/2021 / BNB Blockchain
SNAP *
0,0004366069 USD
10,3694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
369 USD
39.82% 40%
6396
483 Biểu tượng logo của Hype Hype
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
4,85 USD
115.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
39.81% 40%
4001
484 Biểu tượng logo của El Dorado Exchange(Arbitrum) El Dorado Exchange(Arbitrum)
03/2023 / Arbitrum Blockchain
EDE *
2,11 USD
50.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.150.001
167.543 USD
39.76% 40%
3383
485 Biểu tượng logo của Shibosu Shibosu
01/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
393 USD
39.65% 40%
6370
486 Biểu tượng logo của BabyApeFunClub BabyApeFunClub
09/2022 / BNB Blockchain
BAFC *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14 USD
39.61% 40%
7430
487 Biểu tượng logo của marumaruNFT marumaruNFT
10/2022 / BNB Blockchain
MARU *
0,0217027421 USD
515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
41.989 USD
39.29% 39%
4199
488 Biểu tượng logo của Bluejay Finance Bluejay Finance
11/2022 / Ethereum Blockchain
BLU *
1,82 USD
43.298 đ
0 USD
N/A
304 USD
39.14% 39%
6482
489 Biểu tượng logo của Blank Wallet Blank Wallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,79 USD
18.771 đ
15.328.731 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
1.758.652 USD
39.12% 39%
912
490 Biểu tượng logo của CryptoVsZombie CryptoVsZombie
11/2021 / BNB Blockchain
CVZ *
0,0011411241 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
39.07% 39%
8471
491 Biểu tượng logo của GenomesDao GenomesDao
11/2021 / Polygon Blockchain
$GENE *
0,0054991989 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
183.569 USD
38.98% 39%
3341
492 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,01683819 USD
400 đ
295.854.483 USD
17.398.534.362 (61%)
Tổng: 28.704.026.601
4.656.251 USD
38.9% 39%
142
493 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
8.875 USD
210.773.175 đ
318.038.719 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.443 USD
38.89% 39%
134
494 Biểu tượng logo của Silo Finance Silo Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
SILO *
0,0480388597 USD
1.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.591 USD
38.87% 39%
4350
495 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / BNB Blockchain
KGO *
0,0108638409 USD
258 đ
461.042 USD
42.438.196 (85%)
Tổng: 49.899.890
43 USD
38.83% 39%
1716
496 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
1,75 USD
41.563 đ
371.223.009 USD
212.271.967 (61%)
Tổng: 347.714.007
193.188.027 USD
38.79% 39%
117
497 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,00532487 USD
126 đ
176.346.854 USD
40.067.759.211 (99%)
Tổng: 40.597.663.092
67.877.670 USD
38.72% 39%
205
498 Biểu tượng logo của King Finance King Finance
02/2023 / BNB Blockchain
KING *
0,10 USD
2.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.835.469
18.154 USD
38.72% 39%
4667
499 Biểu tượng logo của hiBAYC hiBAYC
07/2022 / Ethereum Blockchain
HIBAYC *
0,26 USD
6.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
360.297 USD
38.68% 39%
3080
500 Biểu tượng logo của Aquarius Protocol Aquarius Protocol
10/2021 / Fantom Blockchain
AQU *
0,0001532281 USD
3,6392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
38.62% 39%
8313
501 Biểu tượng logo của Baby Bali Baby Bali
11/2021 / BNB Blockchain
BB *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
550 USD
38.55% 39%
6249
502 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,035643883 USD
847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
462 USD
38.51% 39%
6317
503 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / BNB Blockchain
PYE *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10 USD
38.38% 38%
7496
504 Biểu tượng logo của JP3Gvault JP3Gvault
11/2021 / Polygon Blockchain
JP3G *
0,0002402287 USD
5,7054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
38.38% 38%
7647
505 Biểu tượng logo của Takepile Takepile
09/2022 / Fantom Blockchain
TAKE *
0,56 USD
13.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
13.203 USD
38.35% 38%
4889
506 Biểu tượng logo của Talken Talken
09/2021 / Ethereum Blockchain
TALK *
0,20 USD
4.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
7.421.006 USD
38.29% 38%
2635
507 Biểu tượng logo của Trice Trice
11/2022
TRI
0,72 USD
17.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
200.096 USD
38.24% 38%
3304
508 Biểu tượng logo của OBToken OBToken
10/2021 / BNB Blockchain
OBT *
0,0135843972 USD
323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.985.931
0 USD
38.14% 38%
8425
509 Biểu tượng logo của LadderCaster LadderCaster
04/2022 / Solana Blockchain
LADA *
0,0002046135 USD
4,8596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
37.84% 38%
7696
510 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People(BSC) Wolf Safe Poor People(BSC)
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.999.750.000.000
390.784 USD
37.84% 38%
3470
511 Biểu tượng logo của Limited USD Limited USD
01/2022 / XRP Blockchain
LUSD *
0,000017965 USD
0,4267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
37.74% 38%
8601
512 Biểu tượng logo của TCG Verse TCG Verse
12/2022 / Ethereum Blockchain
TCGC *
0,065746664 USD
1.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
802 USD
37.74% 38%
6098
513 Biểu tượng logo của Marvin Inu Marvin Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000029638 USD
0,0704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
109.873 USD
37.70% 38%
3614
514 Biểu tượng logo của GAMB GAMB
03/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0003477538 USD
8,2592 đ
1.738.769 USD
4.999.999.990 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
637.955 USD
37.66% 38%
1305
515 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
33.416 USD
793.633.312 đ
1.403.476 USD
42
0 USD
37.65% 38%
1379
516 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,001670807 USD
40 đ
34.688 USD
20.760.950
0 USD
37.65% 38%
2341
517 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0023391298 USD
56 đ
58.439 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
2 USD
37.65% 38%
2256
518 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
0,0708442625 USD
1.683 đ
93.886 USD
1.325.244 (66%)
Tổng: 2.000.000
45.626 USD
37.61% 38%
2162
519 Biểu tượng logo của LeverageInu LeverageInu
11/2022 / Arbitrum Blockchain
LEVI *
1,58 USD
37.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
34.691 USD
37.57% 38%
4316
520 Biểu tượng logo của Alpha Intelligence Alpha Intelligence
08/2022 / Ethereum Blockchain
$AI *
0,0013742607 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
249.799 USD
37.57% 38%
3204
521 Biểu tượng logo của Coldstack Coldstack
05/2021 / Ethereum Blockchain
CLS *
0,12 USD
2.959 đ
187.535 USD
1.504.975 (3%)
Tổng: 50.000.000
430.971 USD
37.55% 38%
2001
522 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,054451 USD
1.293 đ
282.940.242 USD
4.019.252.314 (41%)
Tổng: 9.900.000.000
2.292.397 USD
37.52% 38%
150
523 Biểu tượng logo của Shihtzu Exchange Shihtzu Exchange
10/2022 / BNB Blockchain
STZU *
0,0000000071 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.900 USD
37.48% 37%
5350
524 Biểu tượng logo của AlphaDEX AlphaDEX
01/2022 / BNB Blockchain
ROAR *
0,0141021517 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.400.000
519.116 USD
37.27% 37%
2977
525 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,03731469 USD
886 đ
2.656.286 USD
71.186.064
12.291 USD
37.24% 37%
1181
526 Biểu tượng logo của Nirvana Chain Nirvana Chain
10/2022
NAC
1,58 USD
37.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
0 USD
37.11% 37%
8968
527 Biểu tượng logo của Chat AI Chat AI
03/2023 / BNB Blockchain
AI *
0,0068620981 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
698.182 USD
37.09% 37%
2901
528 Biểu tượng logo của Stox Stox
08/2017 / Ethereum Blockchain
STX *
0,0043547291 USD
103 đ
222.672 USD
51.133.449 (94%)
Tổng: 54.527.841
26.931 USD
37.07% 37%
1934
529 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
5,99 USD
142.217 đ
80.148.755 USD
13.384.752 (64%)
Tổng: 21.000.000
959.350 USD
36.96% 37%
314
530 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0008116607 USD
19,2769 đ
29.143 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
1.452 USD
36.96% 37%
2372
531 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
74,92 USD
1.779.419 đ
0 USD
N/A
383.917 USD
36.92% 37%
3062
532 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Blockchain
POR *
0,0005036936 USD
11,9627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
224.278 USD
36.89% 37%
3244
533 Biểu tượng logo của Meshswap Protocol Meshswap Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
MESH *
0,0822471061 USD
1.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.644.000
6.608 USD
36.63% 37%
5238
534 Biểu tượng logo của Layer2DAO Layer2DAO
07/2022 / Optimism Blockchain
L2DAO *
0,0027100866 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.418 USD
36.47% 36%
4726
535 Biểu tượng logo của Moneta DAO Moneta DAO
09/2022 / Ethereum Blockchain
MON *
0,15 USD
3.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
77.393 USD
36.31% 36%
3830
536 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0944877693 USD
2.244 đ
22.995.767 USD
243.372.944 (26%)
Tổng: 919.317.944
563.374 USD
36.30% 36%
602
537 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,001670807 USD
40 đ
15.280 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
8 USD
36.29% 36%
2441
538 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
29,30 USD
695.952 đ
18.098.747 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
560.477 USD
36.26% 36%
609
539 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,0122521552 USD
291 đ
8.692.536 USD
709.469.945 (81%)
Tổng: 870.663.574
88.394 USD
36.25% 36%
842
540 Biểu tượng logo của LEVELG LEVELG
05/2020
LEVELG
0,004233965 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.307 USD
36.15% 36%
5643
541 Biểu tượng logo của Business Universe Business Universe
03/2023 / BNB Blockchain
BUUN *
0,0008955658 USD
21,2697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.120 USD
36.03% 36%
4480
542 Biểu tượng logo của MilkyWay MilkyWay
07/2022 / BNB Blockchain
MILKY *
0,0000222904 USD
0,5294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 254.162.913
308 USD
36.00% 36%
6474
543 Biểu tượng logo của Pixie Pixie
09/2022
PIX
0,0016737534 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
353.108 USD
35.97% 36%
3087
544 Biểu tượng logo của Homie Wars Homie Wars
12/2022 / BNB Blockchain
HOMIECOIN *
0,0000104962 USD
0,2493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.217 USD
35.95% 36%
5101
545 Biểu tượng logo của Choice Coin Choice Coin
02/2022 / Ethereum Blockchain
CHOICE *
0,0000857011 USD
2,0354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51 USD
35.87% 36%
7060
546 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
0,26 USD
6.135 đ
1.696.810 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
3.236.350 USD
35.76% 36%
1311
547 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0091523328 USD
217 đ
1.828.148 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
241.031 USD
35.59% 36%
1287
548 Biểu tượng logo của ImmutableX ImmutableX
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
1,27 USD
30.163 đ
1.104.810.779 USD
868.583.515 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
188.073.960 USD
35.57% 36%
50
549 Biểu tượng logo của Pledge Pledge
09/2021 / BNB Blockchain
PLGR *
0,0008038986 USD
19,0926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
54.143 USD
35.48% 35%
4037
550 Biểu tượng logo của CELEBPLUS CELEBPLUS
03/2021 / Klaytn Blockchain
CELEB *
0,0039981333 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
478.310 USD
35.41% 35%
2996
551 Biểu tượng logo của YAM YAM
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
0,64 USD
15.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
3.563 USD
35.33% 35%
4276
552 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,000027386 USD
0,6504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
260 USD
35.22% 35%
6541
553 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / BNB Blockchain
JULD *
0,0037561188 USD
89 đ
2.224.249 USD
592.166.808 (74%)
Tổng: 800.000.000
204.738 USD
35.19% 35%
1229
554 Biểu tượng logo của Vital Network Vital Network
06/2022 / MultiversX Blockchain
VITAL *
0,000073216 USD
1,7389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
757 USD
35.05% 35%
6121
555 Biểu tượng logo của Honor World Token Honor World Token
12/2022 / Arbitrum Blockchain
HWT *
0,0307643089 USD
731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.109 USD
35.00% 35%
5329
556 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0089109707 USD
212 đ
179.707 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
477 USD
34.95% 35%
2011
557 Biểu tượng logo của BitMax Token BitMax Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.500 đ
1.227.493.681 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
13.992.439 USD
34.61% 35%
210
558 Biểu tượng logo của ZED RUN ZED RUN
07/2022 / Polygon Blockchain
ZED *
0,10 USD
2.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.576.334 USD
34.56% 35%
2861
559 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0038902235 USD
92 đ
0 USD
N/A
120 USD
34.55% 35%
6807
560 Biểu tượng logo của BTC 2x Flexible Leverage Index BTC 2x Flexible Leverage Index
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTC2X-FLI *
7,58 USD
180.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
48.820 USD
34.45% 34%
4105
561 Biểu tượng logo của FLOKI AI FLOKI AI
03/2023 / BNB Blockchain
FLOKIAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
107 USD
34.40% 34%
6842
562 Biểu tượng logo của Pixel Doge Pixel Doge
10/2022 / BNB Blockchain
PXDOGE *
0,00000002 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
34.38% 34%
8960
563 Biểu tượng logo của Metavault.Trade Metavault.Trade
05/2022 / Polygon Blockchain
MVX *
1,05 USD
24.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
17.864 USD
34.32% 34%
4807
564 Biểu tượng logo của Bandot Protocol Bandot Protocol
04/2021
BDT
0,0000791578 USD
1,8800 đ
0 USD
N/A
194.013 USD
34.15% 34%
3313
565 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0004844968 USD
11,5068 đ
866.299 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
16.221 USD
34.09% 34%
1545
566 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / TRON Blockchain
SHDC *
0,000061416 USD
1,4586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
34.08% 34%
8128
567 Biểu tượng logo của Hydranet Hydranet
04/2022 / Arbitrum Blockchain
HDX *
0,0273003503 USD
648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 146.000.000
26.820 USD
34.00% 34%
4459
568 Biểu tượng logo của Tegro Tegro
07/2022 / BNB Blockchain
TGR *
0,16 USD
3.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
331 USD
33.97% 34%
6436
569 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0019492749 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
9.285 USD
33.83% 34%
5097
570 Biểu tượng logo của Waifer Waifer
10/2021 / BNB Blockchain
WAIFER *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
33.82% 34%
8374
571 Biểu tượng logo của AllianceBlock Nexera AllianceBlock Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,0822921733 USD
1.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 850.000.000
2.155.694 USD
33.72% 34%
2706
572 Biểu tượng logo của Qubit Qubit
08/2021 / BNB Blockchain
QBT *
0,0001425315 USD
3,3851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
460 USD
33.71% 34%
6320
573 Biểu tượng logo của Goldex Token Goldex Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
GLDX *
0,18 USD
4.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
4.215 USD
33.56% 34%
5409
574 Biểu tượng logo của Acala Dollar(Karura) Acala Dollar(Karura)
08/2022 / Karura Blockchain
AUSD *
0,69 USD
16.387 đ
0 USD
N/A
44.089 USD
33.44% 33%
4162
575 Biểu tượng logo của Toshi Tools Toshi Tools
02/2023 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
0,0000011075 USD
0,0263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
7.076 USD
33.39% 33%
5210
576 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,0728115695 USD
1.729 đ
973.253 USD
13.366.731 (64%)
Tổng: 21.000.000
466 USD
33.31% 33%
1499
577 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,03822584 USD
908 đ
188.882.925 USD
5.082.155.932 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
97.067.176 USD
33.27% 33%
196
578 Biểu tượng logo của BitShiba Token BitShiba Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBA *
0,0000000518 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.902.975 USD
33.23% 33%
2924
579 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / BNB Blockchain
MNG *
0,0072993054 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
38.651 USD
33.16% 33%
4260
580 Biểu tượng logo của SafeMars SafeMars
06/2021 / BNB Blockchain
SMARS *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
62.635 USD
33.15% 33%
3945
581 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0000400659 USD
0,9516 đ
17.650 USD
440.516.789 (65%)
Tổng: 681.277.830
0 USD
33.12% 33%
2431
582 Biểu tượng logo của fomobsc fomobsc
01/2023 / BNB Blockchain
FOMO *
0,0048436633 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.655 USD
33.03% 33%
5361
583 Biểu tượng logo của Vibing Vibing
09/2022 / BNB Blockchain
VBG *
0,61 USD
14.573 đ
87.655.019 USD
142.850.000 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
1.106.226 USD
32.98% 33%
293
584 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
0,16 USD
3.763 đ
11.738.579 USD
74.084.647 (95%)
Tổng: 78.000.000
12.319 USD
32.93% 33%
764
585 Biểu tượng logo của Cojam Cojam
10/2021 / Klaytn Blockchain
CT *
0,0004346597 USD
10,3232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
9.270 USD
32.93% 33%
5100
586 Biểu tượng logo của EMP Shares EMP Shares
01/2022 / BNB Blockchain
ESHARE *
0,88 USD
21.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.859
0 USD
32.72% 33%
8630
587 Biểu tượng logo của Synesis One Synesis One
01/2022 / Solana Blockchain
SNS *
0,0094243306 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
213.425 USD
32.59% 33%
3270
588 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
2,34 USD
55.535 đ
3.162.286 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
8.655 USD
32.56% 33%
1122
589 Biểu tượng logo của Empower Empower
12/2021 / Ethereum Blockchain
MPWR *
0,41 USD
9.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
177.661 USD
32.56% 33%
3355
590 Biểu tượng logo của Modden Modden
07/2022
MDDN
0,0079630996 USD
189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.979.000
0 USD
32.29% 32%
8858
591 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0027288936 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.392.620
32.579 USD
32.23% 32%
4351
592 Biểu tượng logo của Deliq Finance Deliq Finance
02/2022 / Avalanche Blockchain
DLQ *
0,0011671401 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
32.12% 32%
8642
593 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,12 USD
2.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
32.11% 32%
8941
594 Biểu tượng logo của Xodex Xodex
05/2022
XODEX
0,0003340171 USD
7,9329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.820 USD
31.90% 32%
5439
595 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
1,28 USD
30.484 đ
124.949 USD
97.346 (97%)
Tổng: 100.000
14.687 USD
31.81% 32%
2097
596 Biểu tượng logo của MintySwap MintySwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MINTYS *
0,0009916313 USD
23,5512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
31.79% 32%
7637
597 Biểu tượng logo của ArbiRoul Casino Chip ArbiRoul Casino Chip
02/2023 / Arbitrum Blockchain
ROUL *
0,010745821 USD
255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
162.076 USD
31.76% 32%
3402
598 Biểu tượng logo của OpenDAO OpenDAO
12/2021 / Ethereum Blockchain
SOS *
0,0000001833 USD
0,0044 đ
18.328.422 USD
100.000.000.000.000
9.370.714 USD
31.75% 32%
656
599 Biểu tượng logo của Cypherium Cypherium
11/2021
CPH
0,0723635505 USD
1.719 đ
39.125.394 USD
540.678.192 (6%)
Tổng: 8.428.000.000
383.406 USD
31.73% 32%
461
600 Biểu tượng logo của Devikins Devikins
10/2021 / TRON Blockchain
DVK *
0,0007291961 USD
17,3184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.296 USD
31.71% 32%
5320
601 Biểu tượng logo của Infinity Rocket Token Infinity Rocket Token
11/2021 / BNB Blockchain
IRT *
0,0103013066 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
903.722 USD
31.68% 32%
2842
602 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,81 USD
42.988 đ
147.455.054 USD
80.187.931
37.414.293 USD
31.66% 32%
228
603 Biểu tượng logo của Metanept Metanept
08/2022 / Ethereum Blockchain
NEPT *
0,0000633041 USD
1,5035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
304.061 USD
31.61% 32%
3132
604 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / BNB Blockchain
FINE *
0,0073278749 USD
174 đ
300.881 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
29.657 USD
31.56% 32%
1842
605 Biểu tượng logo của BlockBlend BlockBlend
04/2022 / BNB Blockchain
BBL *
0,0111697997 USD
265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.108 USD
31.55% 32%
5686
606 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0988274846 USD
2.347 đ
1.515.566 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
27.245 USD
31.53% 32%
1352
607 Biểu tượng logo của SeedCoin SeedCoin
10/2014
SEED
0,13 USD
3.003 đ
394.810 USD
3.122.763 (0%)
Tổng: 137.438.953.472
6.378 USD
31.37% 31%
1766
608 Biểu tượng logo của WhiteBIT Token WhiteBIT Token
08/2022 / Ethereum Blockchain
WBT *
4,91 USD
116.613 đ
708.643.824 USD
N/A
Tổng: 385.289.162
10.433.539 USD
31.36% 31%
69
609 Biểu tượng logo của Rigel Protocol Rigel Protocol
04/2021 / BNB Blockchain
RGP *
0,0363327088 USD
863 đ
65.218 USD
1.795.012 (9%)
Tổng: 20.000.000
11 USD
31.35% 31%
2236
610 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0013398153 USD
32 đ
929.364 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
0 USD
31.31% 31%
1521
611 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Blockchain
RUN *
0,0112847012 USD
268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
662 USD
31.31% 31%
6172
612 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0026717634 USD
63 đ
2.208.675 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
539.382 USD
31.29% 31%
1231
613 Biểu tượng logo của Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,79 USD
18.649 đ
35.334.180 USD
45.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
360.930 USD
31.27% 31%
651
614 Biểu tượng logo của Liquid Finance Liquid Finance
08/2022 / Arbitrum Blockchain
LIQD *
1.755 USD
41.673.942 đ
0 USD
N/A
169.985 USD
31.26% 31%
3376
615 Biểu tượng logo của Boba Brewery Boba Brewery
03/2022 / Boba Network Blockchain
BRE *
0,0018335255 USD
44 đ
0 USD
N/A
4.545 USD
31.14% 31%
5371
616 Biểu tượng logo của OpenbetAI OpenbetAI
03/2023 / Arbitrum Blockchain
OPENBET *
0,0673255405 USD
1.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
79.070 USD
31.12% 31%
3818
617 Biểu tượng logo của GAMER GAMER
12/2021 / BNB Blockchain
GMR *
0,0136418589 USD
324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 984.976.994
77.864 USD
31.10% 31%
3825
618 Biểu tượng logo của AquaGoat.Finance AquaGoat.Finance
04/2021 / BNB Blockchain
AQUAGOAT *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.870 USD
31.07% 31%
5747
619 Biểu tượng logo của Gro DAO Token Gro DAO Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
GRO *
0,0601730518 USD
1.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
239 USD
31.02% 31%
6575
620 Biểu tượng logo của ProtocolX ProtocolX
10/2022 / BNB Blockchain
PTX *
0,0001322803 USD
3,1417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 91.076.277
0 USD
31.00% 31%
8952
621 Biểu tượng logo của Doge Floki Coin Doge Floki Coin
10/2021 / BNB Blockchain
DOFI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
641 USD
30.93% 31%
6185
622 Biểu tượng logo của GrapeVine GrapeVine
10/2022 / Avalanche Blockchain
XGRAPE *
0,56 USD
13.187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 151.237
1.674 USD
30.93% 31%
5800
623 Biểu tượng logo của Sketch Coin Sketch Coin
01/2023
SKET
0,0040656882 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11.117 USD
30.93% 31%
4999
624 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,03854141 USD
915 đ
532.612.631 USD
13.823.082.056 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
6.194.576 USD
30.74% 31%
85
625 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
0,0079291424 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120.565 USD
30.72% 31%
3567
626 Biểu tượng logo của FoodChain Global FoodChain Global
02/2022 / Polygon Blockchain
FOOD *
0,16 USD
3.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.992 USD
30.71% 31%
4841
627 Biểu tượng logo của DR1VER DR1VER
07/2022 / BNB Blockchain
DR1$ *
0,0124288707 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
121.811 USD
30.56% 31%
3562
628 Biểu tượng logo của Seed Club Seed Club
01/2022 / Ethereum Blockchain
CLUB *
1,53 USD
36.293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
88 USD
30.51% 31%
6910
629 Biểu tượng logo của Child Support Child Support
02/2023 / BNB Blockchain
CS *
0,000238866 USD
5,6731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
11.097 USD
30.48% 30%
5003
630 Biểu tượng logo của Interport Token Interport Token
12/2022 / Ethereum Blockchain
ITP *
1,67 USD
39.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
30.43% 30%
9011
631 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Blockchain
FOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
22 USD
30.33% 30%
7310
632 Biểu tượng logo của All U Can All U Can
02/2023 / BNB Blockchain
ALL *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
138 USD
30.25% 30%
6762
633 Biểu tượng logo của Ccore Ccore
12/2017 / Ethereum Blockchain
CCO *
0,010338081 USD
246 đ
17.575 USD
1.699.999 (17%)
Tổng: 10.000.000
94 USD
30.19% 30%
2433
634 Biểu tượng logo của STOA Network STOA Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
STA *
0,065958504 USD
1.567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
0 USD
30.19% 30%
8420
635 Biểu tượng logo của Wednesday Wednesday
01/2023 / Arbitrum Blockchain
WD *
0,0024810129 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.085 USD
30.19% 30%
5973
636 Biểu tượng logo của Vela Token Vela Token
01/2023 / Arbitrum Blockchain
VELA *
6,02 USD
142.975 đ
46.314.822 USD
N/A
3.013.072 USD
30.18% 30%
483
637 Biểu tượng logo của H-Space Metaverse H-Space Metaverse
12/2021 / BNB Blockchain
HKSM *
0,0000055732 USD
0,1324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.016 USD
30.17% 30%
5990
638 Biểu tượng logo của Frog Ceo Frog Ceo
03/2023 / BNB Blockchain
FROGCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
185.512 USD
30.06% 30%
3334
639 Biểu tượng logo của Alt Markets Alt Markets
02/2023 / Arbitrum Blockchain
AMX *
0,0023363026 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.190 USD
30.05% 30%
4412
640 Biểu tượng logo của Malinka Malinka
06/2022
MLNK
0,0004767843 USD
11,3236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.242.678.247
109.943 USD
30.01% 30%
3613
641 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,0013750845 USD
33 đ
128.570 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
49.911 USD
29.95% 30%
2091
642 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (BSC) Wolf Safe Poor People (BSC)
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.999.750.000.000
293.071 USD
29.95% 30%
3582
643 Biểu tượng logo của FLIP FLIP
05/2018 / Ethereum Blockchain
FLP *
0,0061148515 USD
145 đ
342.157 USD
55.955.000 (56%)
Tổng: 100.000.000
49 USD
29.94% 30%
1806
644 Biểu tượng logo của LOLTOKEN LOLTOKEN
11/2019 / Ethereum Blockchain
LOL *
0,0008758408 USD
20,8012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
29.82% 30%
7817
645 Biểu tượng logo của Basilisk Basilisk
11/2021
BSX
0,0001384881 USD
3,2891 đ
0 USD
N/A
68.395 USD
29.81% 30%
3899
646 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000619607 USD
1,4716 đ
2.822.816 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
609.800 USD
29.80% 30%
1162
647 Biểu tượng logo của VAULT VAULT
12/2019
VAULT
0,0336946081 USD
800 đ
22.845 USD
678.010 (23%)
Tổng: 3.000.000
0 USD
29.72% 30%
2404
648 Biểu tượng logo của HoDooi.com HoDooi.com
06/2021 / BNB Blockchain
HOD *
0,005157731 USD
122 đ
2.536.867 USD
491.857.217 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
293.010 USD
29.70% 30%
1194
649 Biểu tượng logo của Memeverse Memeverse
03/2022 / BNB Blockchain
MEME *
0,003567352 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
3.079.632 USD
29.68% 30%
2674
650 Biểu tượng logo của CALO CALO
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIT *
2,78 USD
66.034 đ
0 USD
N/A
2.872.602 USD
29.63% 30%
3032
651 Biểu tượng logo của SuperCells Token SuperCells Token
02/2023 / BNB Blockchain
SCT *
0,15 USD
3.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.562.237 USD
29.63% 30%
2688
652 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Blockchain
OKS *
0,0014924601 USD
35 đ
164.002 USD
109.886.711 (51%)
Tổng: 217.293.197
17.159 USD
29.60% 30%
2033
653 Biểu tượng logo của Valas Finance Valas Finance
03/2022 / BNB Blockchain
VALAS *
0,000607736 USD
14,4337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
10.821 USD
29.50% 30%
5016
654 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0138716244 USD
329 đ
323.370 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
174.847 USD
29.35% 29%
1819
655 Biểu tượng logo của ChinaZilla ChinaZilla
01/2022 / BNB Blockchain
CHINAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.797 USD
29.30% 29%
5768
656 Biểu tượng logo của Alien Alien
02/2023 / Arbitrum Blockchain
ALIEN *
1,03 USD
24.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.848.333
954.678 USD
29.25% 29%
2835
657 Biểu tượng logo của SafeBull SafeBull
06/2021 / BNB Blockchain
SAFEBULL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.400 USD
29.22% 29%
5192
658 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0125310526 USD
298 đ
155.723 USD
12.426.997 (73%)
Tổng: 17.000.000
31 USD
29.16% 29%
2046
659 Biểu tượng logo của EthereumFair EthereumFair
09/2022
ETHF
0,33 USD
7.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
3.257.780 USD
29.13% 29%
2668
660 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0025062105 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
980 USD
29.05% 29%
6010
661 Biểu tượng logo của Kemacoin Kemacoin
02/2020
KEMA
0,0002506211 USD
5,9522 đ
6.105 USD
24.360.241 (97%)
Tổng: 25.017.096
2 USD
29.05% 29%
2520
662 Biểu tượng logo của Tradix Tradix
02/2023 / Ethereum Blockchain
TX *
0,0098720699 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.559 USD
28.87% 29%
5078
663 Biểu tượng logo của Thrupenny Thrupenny
08/2022 / Ethereum Blockchain
TPY *
0,66 USD
15.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.141.219 USD
28.84% 29%
2787
664 Biểu tượng logo của Chin Chin
02/2023 / Ethereum Blockchain
CHIN *
0,0000400659 USD
0,9516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.662 USD
28.82% 29%
5232
665 Biểu tượng logo của Solex Finance Solex Finance
10/2021 / Solana Blockchain
SLX *
0,0021338315 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
28.73% 29%
8371
666 Biểu tượng logo của Life Token V2 Life Token V2
11/2021 / BNB Blockchain
LTNV2 *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
8 USD
28.72% 29%
7542
667 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,12 USD
2.844 đ
119.641.713 USD