1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5625 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 07:56

Bảng xếp hạng 5625 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Next Generation Network Next Generation Network
02/2023 / Ethereum Blockchain
NGN *
0,0009803731 USD
23,9505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777
15.342 USD
281595019752010.31% 281.595.019.752.010%
4249
2 Biểu tượng logo của Zook Protocol Zook Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
ZOOK *
0,0084493361 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.228 USD
139954522.74% 139.954.523%
4024
3 Biểu tượng logo của Axelar Wrapped wstETH Axelar Wrapped wstETH
11/2023 / Polygon Blockchain
AXL-WSTETH *
1.595.659.480 USD
38.981.961.106.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.000
0 USD
68408921.30% 68.408.921%
8852
4 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
0,0106232214 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
1740536.89% 1.740.537%
7824
5 Biểu tượng logo của MEME(Ordinals) MEME(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MEME *
57,60 USD
1.407.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
92.807 USD
124450.53% 124.451%
3135
6 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0022060102 USD
54 đ
11.299.606 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
12199.55% 12.200%
865
7 Biểu tượng logo của ModiHost ModiHost
07/2020 / EOS Blockchain
AIM *
0,0091084729 USD
223 đ
11.355 USD
1.246.664 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
5919.26% 5.919%
2135
8 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0001705184 USD
4,1658 đ
0 USD
N/A
533 USD
5631.34% 5.631%
5754
9 Biểu tượng logo của Viacoin Viacoin
07/2014
VIA
0,27 USD
6.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.176.392
0 USD
4977.53% 4.978%
7452
10 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,20 USD
4.779 đ
234.893.910 USD
1.200.806.778 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
15.579 USD
3355.85% 3.356%
233
11 Biểu tượng logo của Hydro Protocol Hydro Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0126403367 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.560.000.000
111 USD
2644.24% 2.644%
6323
12 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,12 USD
3.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
2618.71% 2.619%
7476
13 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,38 USD
33.750 đ
39.857.110 USD
28.850.667
0 USD
1650.39% 1.650%
536
14 Biểu tượng logo của EcoSmart EcoSmart
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ECG *
0,035563158 USD
869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
1601.94% 1.602%
8416
15 Biểu tượng logo của Breezecoin Breezecoin
10/2018 / Ethereum Blockchain
BRZE *
0,0040581764 USD
99 đ
730.472 USD
180.000.000 (90%)
Tổng: 200.000.000
123 USD
1465.67% 1.466%
1556
16 Biểu tượng logo của Wojak 2.0 Coin Wojak 2.0 Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK2.0 *
0,0000037918 USD
0,0926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
140.222 USD
1411.52% 1.412%
3037
17 Biểu tượng logo của Tarmex Tarmex
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARM *
0,0116306678 USD
284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
1321.82% 1.322%
7309
18 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022 / Near Blockchain
BRRR *
0,0037644351 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.819 USD
1212.02% 1.212%
3702
19 Biểu tượng logo của Valor Token Valor Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
VALOR *
0,14 USD
3.327 đ
6.850.603 USD
50.297.124 (50%)
Tổng: 100.000.000
78.939 USD
1167.99% 1.168%
998
20 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,0112091956 USD
274 đ
672.674 USD
60.010.875 (68%)
Tổng: 88.888.888
16.903 USD
1023.75% 1.024%
1578
21 Biểu tượng logo của Dejitaru Shirudo Dejitaru Shirudo
02/2023 / Ethereum Blockchain
SHIELD *
0,0010457129 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
126.410 USD
1004.42% 1.004%
3094
22 Biểu tượng logo của Creo Engine Creo Engine
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CREO *
0,012596451 USD
308 đ
1.263.951 USD
100.341.852 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
984.234 USD
988.60% 989%
1428
23 Biểu tượng logo của LakeViewMeta LakeViewMeta
09/2022 / Ethereum Blockchain
LVM *
0,0009636467 USD
23,5419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.593 USD
970.83% 971%
5303
24 Biểu tượng logo của Majo Majo
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MAJO *
0,23 USD
5.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.538.198 USD
847.62% 848%
2273
25 Biểu tượng logo của Tsunami Exchange Tsunami Exchange
11/2022 / Waves Blockchain
TSN *
4,32 USD
105.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
0 USD
820.83% 821%
8514
26 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
3,42 USD
83.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
0 USD
792.65% 793%
8045
27 Biểu tượng logo của Zynergy Zynergy
04/2023 / zkSync Era Blockchain
ZYN *
0,0001116531 USD
2,7277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
739.03% 739%
8615
28 Biểu tượng logo của Mixaverse Mixaverse
08/2023 / Ethereum Blockchain
MIXCOIN *
0,0008043489 USD
19,6502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
720.40% 720%
8816
29 Biểu tượng logo của Atlas DEX Atlas DEX
01/2022 / Solana Blockchain
ATS *
0,0216425706 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
533.192 USD
696.49% 696%
2561
30 Biểu tượng logo của ordinex ordinex
02/2023 / Ethereum Blockchain
ORD *
0,0000057778 USD
0,1412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.842.409 USD
659.98% 660%
2336
31 Biểu tượng logo của SESTERCE MONEY SESTERCE MONEY
10/2019 / Ethereum Blockchain
SES *
0,000034399 USD
0,8404 đ
0 USD
N/A
1.429 USD
639.90% 640%
5350
32 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
3.920 USD
95.758.335 đ
34.838.317 USD
8.888
133.513 USD
630.30% 630%
570
33 Biểu tượng logo của D3D Social D3D Social
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
D3D *
0,16 USD
3.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
174.833 USD
628.16% 628%
2944
34 Biểu tượng logo của NALS (Ordinals) NALS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
NALS *
0,62 USD
15.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.522.061 USD
604.76% 605%
2259
35 Biểu tượng logo của ONSTON ONSTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ONSTON *
0,0020756817 USD
51 đ
487.423 USD
234.825.543 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
600.48% 600%
1567
36 Biểu tượng logo của 1peco 1peco
01/2022 / Ethereum Blockchain
1PECO *
0,0558238307 USD
1.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
576.40% 576%
8214
37 Biểu tượng logo của PodFast PodFast
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAST *
0,0570858688 USD
1.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.465 USD
572.85% 573%
3615
38 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche C-Chain
WMEMO *
28.378 USD
693.271.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.215
8.631 USD
546.18% 546%
4614
39 Biểu tượng logo của Battle Saga Battle Saga
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0038668133 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
16.808 USD
539.38% 539%
4317
40 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0712427869 USD
1.740 đ
2.210.250 USD
31.024.196 (49%)
Tổng: 63.343.034
1.024.067 USD
527.21% 527%
1282
41 Biểu tượng logo của PepeCoin Cryptocurrency PepeCoin Cryptocurrency
05/2023 / Ethereum Blockchain
pepecoin *
0,15 USD
3.547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.769.420
1.157.185 USD
498.60% 499%
2412
42 Biểu tượng logo của GPEX GPEX
01/2022 / Ethereum Blockchain
GPX *
0,78 USD
19.054 đ
6.072.461 USD
7.785.806 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
490.09% 490%
1030
43 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKI *
0,0271233919 USD
663 đ
218.540 USD
8.057.237 (8%)
Tổng: 100.000.000
256.499 USD
486.91% 487%
1797
44 Biểu tượng logo của TripCandy TripCandy
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CANDY *
0,0031054722 USD
76 đ
650.233 USD
209.382.822 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
485.75% 486%
1587
45 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0168183874 USD
411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8 USD
464.07% 464%
7064
46 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,0741412324 USD
1.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
458.77% 459%
7537
47 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021 / Solana Blockchain
WEC *
0,0146775364 USD
359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.975
148.790 USD
456.31% 456%
3010
48 Biểu tượng logo của Pundi X PURSE Pundi X PURSE
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PURSE *
0,0008379042 USD
20,4700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.983.425.985
82.496 USD
442.77% 443%
3307
49 Biểu tượng logo của AntiMatter Token AntiMatter Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,22 USD
5.406 đ
6.926.324 USD
31.301.449 (31%)
Tổng: 100.000.000
4.196.374 USD
430.42% 430%
995
50 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
0,11 USD
2.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.000.000
0 USD
427.33% 427%
7465
51 Biểu tượng logo của GROK GROK
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
90.159 USD
413.34% 413%
3264
52 Biểu tượng logo của Luna 2.0 Luna 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
LUNA2.0 *
0,0000000442 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.820.000.000.000
9.727 USD
412.59% 413%
4562
53 Biểu tượng logo của Polybius Polybius
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLBT *
0,57 USD
14.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.969.565
0 USD
403.49% 403%
7545
54 Biểu tượng logo của TheSolanDAO TheSolanDAO
01/2022 / Solana Blockchain
SDO *
0,000005478 USD
0,1338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
13.196 USD
400.95% 401%
4427
55 Biểu tượng logo của $BSV (Ordinals) $BSV (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,15 USD
3.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
565.861 USD
388.14% 388%
2550
56 Biểu tượng logo của Angry Bulls Club Angry Bulls Club
03/2023 / Polygon Blockchain
ABC *
0,0310047144 USD
757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
766 USD
377.00% 377%
5625
57 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network
01/2020 / Ethereum Blockchain
BITN *
0,00069995 USD
17,0998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
366.38% 366%
7735
58 Biểu tượng logo của BABYTRUMP BABYTRUMP
08/2023 / Ethereum Blockchain
BABYTRUMP *
0,0087680075 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
29.371 USD
365.77% 366%
3927
59 Biểu tượng logo của CRAZY DOGE CRAZY DOGE
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.974.325.860.689.920
148.930 USD
364.87% 365%
3009
60 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,39 USD
9.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.548.714 USD
354.75% 355%
2366
61 Biểu tượng logo của Wagon Network Wagon Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
WAG *
0,0389776489 USD
952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.743 USD
353.61% 354%
4702
62 Biểu tượng logo của Reality Metaverse Reality Metaverse
04/2023 / Ethereum Blockchain
RMV *
0,0131724017 USD
322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.929 USD
350.07% 350%
5222
63 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / Ethereum Blockchain
CRBN *
0,0488292085 USD
1.193 đ
1.879.941 USD
38.500.327 (77%)
Tổng: 50.000.000
46.352 USD
342.52% 343%
1328
64 Biểu tượng logo của BISOSwap BISOSwap
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
BISO *
0,0167070354 USD
408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.797.386 USD
339.62% 340%
2340
65 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,31 USD
7.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.540.204 USD
338.93% 339%
2332
66 Biểu tượng logo của Brickken Brickken
09/2022 / Ethereum Blockchain
BKN *
0,48 USD
11.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.000.000
948.330 USD
336.10% 336%
2450
67 Biểu tượng logo của Shihtzu Exchange Shihtzu Exchange
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STZU *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.969 USD
314.58% 315%
4438
68 Biểu tượng logo của 01coin 01coin
09/2020
ZOC
0,0037623909 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.177.117
0 USD
313.52% 314%
7723
69 Biểu tượng logo của Akoin Akoin
09/2019
AKN
0,0029996657 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
0 USD
299.75% 300%
7725
70 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,79 USD
19.236 đ
203.420.134 USD
258.352.250 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
493.502.093 USD
298.51% 299%
238
71 Biểu tượng logo của Trisolaris Trisolaris
12/2021
TRI
0,0080038257 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.742.469
315.700 USD
296.54% 297%
2716
72 Biểu tượng logo của Artisse Artisse
11/2022 / Polygon Blockchain
CATHEON *
0,0011056458 USD
27 đ
1.070.856 USD
968.534.281 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
95.663 USD
290.34% 290%
1459
73 Biểu tượng logo của XCF Token XCF Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XCF *
0,0003899715 USD
9,5270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
289.78% 290%
7845
74 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0000256809 USD
0,6274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
286.06% 286%
7622
75 Biểu tượng logo của Felix Felix
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLX *
0,0000004535 USD
0,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
115.788 USD
279.91% 280%
3136
76 Biểu tượng logo của NOOT (Ordinals) NOOT (Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0016491709 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
653.557 USD
274.73% 275%
2510
77 Biểu tượng logo của Cyber Arena Cyber Arena
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0,0022695077 USD
55 đ
0 USD
N/A
2.558.444 USD
274.23% 274%
2296
78 Biểu tượng logo của Vera Vera
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERA *
0,0025791448 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
220.590 USD
265.48% 265%
2848
79 Biểu tượng logo của THE9 THE9
04/2023 / Ethereum Blockchain
THE9 *
0,0806122574 USD
1.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
24.720 USD
264.65% 265%
4060
80 Biểu tượng logo của LORDS LORDS
01/2022 / Ethereum Blockchain
LORDS *
0,37 USD
8.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
531.818 USD
258.67% 259%
2563
81 Biểu tượng logo của FUFU FUFU
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FUFU *
0,0008793519 USD
21,4826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.019 USD
255.69% 256%
4687
82 Biểu tượng logo của Satoshi Island Satoshi Island
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STC *
0,99 USD
24.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8.124.615 USD
254.18% 254%
2237
83 Biểu tượng logo của B.Protocol B.Protocol
06/2021 / Ethereum Blockchain
BPRO *
0,76 USD
18.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.264 USD
253.45% 253%
5399
84 Biểu tượng logo của VNX VNX
12/2019 / Ethereum Blockchain
VNXLU *
0,0054008212 USD
132 đ
151.788 USD
28.104.700 (35%)
Tổng: 80.000.000
22.325 USD
253.04% 253%
1867
85 Biểu tượng logo của CoinBot CoinBot
08/2023 / Ethereum Blockchain
COINBT *
1,91 USD
46.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
48.753 USD
250.29% 250%
3603
86 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0001323201 USD
3,2326 đ
5.603 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
4 USD
249.77% 250%
2153
87 Biểu tượng logo của Concentrator Concentrator
08/2022 / Ethereum Blockchain
CTR *
2,07 USD
50.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
31.083 USD
249.23% 249%
3882
88 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
6,52 USD
159.308 đ
117.377.689 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
6.596.528 USD
249.10% 249%
297
89 Biểu tượng logo của NexAI NexAI
06/2023 / Ethereum Blockchain
NEX *
0,0016210396 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.598 USD
248.61% 249%
3787
90 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0092465999 USD
226 đ
722.346 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
49.302 USD
246.39% 246%
1560
91 Biểu tượng logo của UniX Gaming UniX Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0282346121 USD
690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.151 USD
245.64% 246%
3150
92 Biểu tượng logo của Lisa Simpson Lisa Simpson
06/2023 / Ethereum Blockchain
LISA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000.000.000
10 USD
245.59% 246%
7012
93 Biểu tượng logo của DeGate DeGate
03/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,11 USD
2.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.199 USD
245.46% 245%
4801
94 Biểu tượng logo của AFEN Blockchain Network AFEN Blockchain Network
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AFEN *
0,0007314272 USD
17,8688 đ
107.421 USD
146.865.359 (17%)
Tổng: 850.000.000
83.209 USD
244.46% 244%
1933
95 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0043179108 USD
105 đ
4.084.623 USD
945.972.125 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
578.092 USD
244.42% 244%
1130
96 Biểu tượng logo của Apricot Finance Apricot Finance
10/2021 / Solana Blockchain
APT *
0,00108006 USD
26 đ
0 USD
N/A
43.489 USD
243.20% 243%
3660
97 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,21 USD
5.175 đ
14.754.459 USD
69.655.810
447.272 USD
240.92% 241%
798
98 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0774363734 USD
1.892 đ
73.564.555 USD
950.000.000
39.956.724 USD
240.68% 241%
402
99 Biểu tượng logo của PEPE (Ordinals) PEPE (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
PEPEBRC *
0,20 USD
4.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000
1.192.418 USD
236.86% 237%
2404
100 Biểu tượng logo của Ethera Ethera
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
364 USD
235.67% 236%
5883
101 Biểu tượng logo của Waggle Network Waggle Network
09/2021 / Solana Blockchain
WAG *
0,0025646173 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.950
47.715 USD
233.67% 234%
3611
102 Biểu tượng logo của BitX BitX
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
493.011 USD
232.46% 232%
2504
103 Biểu tượng logo của TideBit Token TideBit Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TBT *
0,13 USD
3.124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2 USD
231.83% 232%
7219
104 Biểu tượng logo của Orbit Bridge Klaytn Handy Orbit Bridge Klaytn Handy
12/2022 / Klaytn Blockchain
OHANDY *
0,0043718186 USD
107 đ
0 USD
N/A
25.931 USD
229.13% 229%
4029
105 Biểu tượng logo của Secret Skellies Society Secret Skellies Society
01/2023 / Solana Blockchain
$CRYPT *
0,0031353736 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.108.606
3.551 USD
227.85% 228%
4958
106 Biểu tượng logo của NDB NDB
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NDB *
0,0049707558 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.362 USD
226.43% 226%
5368
107 Biểu tượng logo của BANK (Ordinals) BANK (Ordinals)
05/2023
BANK
0,0198811113 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
465.447 USD
225.58% 226%
2600
108 Biểu tượng logo của Scrap Scrap
01/2022 / Solana Blockchain
SCRAP *
0,0044890069 USD
110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
489 USD
223.58% 224%
5779
109 Biểu tượng logo của MeconCash MeconCash
10/2019 / Ethereum Blockchain
MCH *
0,012301875 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
223.57% 224%
7734
110 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
0,42 USD
10.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.276.661 USD
221.55% 222%
2285
111 Biểu tượng logo của Phaeton Phaeton
12/2021
PHAE
0,0401150623 USD
980 đ
0 USD
N/A
0 USD
220.79% 221%
8191
112 Biểu tượng logo của Virtue Poker Virtue Poker
05/2021 / Ethereum Blockchain
VPP *
0,0280681802 USD
686 đ
3.002.979 USD
106.988.748 (21%)
Tổng: 500.000.000
538.151 USD
220.04% 220%
1212
113 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0005242787 USD
12,8081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
0 USD
219.55% 220%
7498
114 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,15 USD
3.580 đ
12.171.640 USD
83.070.175 (14%)
Tổng: 594.717.455
1.239.543 USD
217.87% 218%
845
115 Biểu tượng logo của Skull Order Skull Order
02/2023 / Fantom Blockchain
SKULL *
0,028930281 USD
707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
368 USD
215.66% 216%
5878
116 Biểu tượng logo của Centaurify Centaurify
11/2021 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0010793061 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.001 USD
214.98% 215%
3420
117 Biểu tượng logo của Popcorn Popcorn
11/2021 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0775876701 USD
1.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.840 USD
214.70% 215%
5048
118 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0036618446 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.725 USD
208.34% 208%
5270
119 Biểu tượng logo của WASSIE WASSIE
05/2023 / Ethereum Blockchain
WASSIE *
0,0000013968 USD
0,0341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 684.891.192.789
79.368 USD
208.16% 208%
3332
120 Biểu tượng logo của Hawksight Hawksight
04/2022 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0041355506 USD
101 đ
4.267.458 USD
1.031.895.935 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
286.504 USD
207.36% 207%
1117
121 Biểu tượng logo của TaleCraft TaleCraft
11/2021 / Avalanche C-Chain
CRAFT *
0,0137865734 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
105.639 USD
206.57% 207%
3178
122 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0048628066 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
42.960 USD
203.09% 203%
3667
123 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,16 USD
3.802 đ
23.059.152 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.649.369 USD
202.79% 203%
682
124 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
61,25 USD
1.496.315 đ
1.286.230.355 USD
21.000.000
1.147.201.610 USD
201.53% 202%
54
125 Biểu tượng logo của OC Protocol OC Protocol
08/2020
OCP
0,007967416 USD
195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.529.750
0 USD
200.23% 200%
7790
126 Biểu tượng logo của Wrapped-Energi Wrapped-Energi
08/2018
WNRG
0,19 USD
4.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.655.353
13.820 USD
199.35% 199%
4405
127 Biểu tượng logo của HurricaneSwap Token HurricaneSwap Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
HCT *
0,0003074002 USD
7,5098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
41.818 USD
197.11% 197%
3679
128 Biểu tượng logo của Yaku Yaku
08/2022 / Solana Blockchain
$YAKU *
0,00454468 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
659 USD
196.82% 197%
5684
129 Biểu tượng logo của Starter Starter
03/2021 / Ethereum Blockchain
START *
0,0486847989 USD
1.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
138 USD
195.80% 196%
6243
130 Biểu tượng logo của MarsColony MarsColony
01/2022 / Harmony Blockchain
CLNY *
0,0004352009 USD
10,6320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.800.000
723 USD
194.73% 195%
5648
131 Biểu tượng logo của NFTNetwork NFTNetwork
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFTN *
0,0000000137 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
128 USD
191.89% 192%
6272
132 Biểu tượng logo của LUNCARMY LUNCARMY
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNCARMY *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
80.065 USD
190.62% 191%
3325
133 Biểu tượng logo của Kambria Kambria
12/2018 / Ethereum Blockchain
KAT *
0,0012121843 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.719.839.133
232 USD
189.90% 190%
6050
134 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
661.252 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
284 USD
189.88% 190%
1580
135 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
413.046 USD
10.090.725.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
187.69% 188%
7153
136 Biểu tượng logo của Mainston Mainston
10/2021 / Ethereum Blockchain
STON *
0,0002300864 USD
5,6210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 370.000.000
0 USD
187.50% 188%
8022
137 Biểu tượng logo của AIBabyDoge AIBabyDoge
05/2023 / Ethereum Blockchain
AIBABYDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
8.743 USD
187.21% 187%
4606
138 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,20 USD
4.856 đ
120.557.645 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
22.694.207 USD
186.36% 186%
294
139 Biểu tượng logo của Drac (Ordinals) Drac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
DRAC *
0,0144766562 USD
354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.824.000
642.565 USD
185.46% 185%
2512
140 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
0,0006183667 USD
15,1067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
18 USD
184.07% 184%
6868
141 Biểu tượng logo của OHMS (Ordinals) OHMS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OHMS *
0,0291798328 USD
713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.000.000
75.925 USD
183.72% 184%
3353
142 Biểu tượng logo của Kineko Kineko
10/2022 / Solana Blockchain
KNK *
0,57 USD
13.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
45.160 USD
183.48% 183%
3635
143 Biểu tượng logo của VMPX (Ordinals) VMPX (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
VMPX *
0,10 USD
2.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.624.000
45.574.696 USD
183.31% 183%
2203
144 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People (Polygon) Wolf Safe Poor People (Polygon)
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000207 USD
0,0005 đ
65 USD
3.162.041.599 (99%)
Tổng: 3.200.000.000
490 USD
180.81% 181%
2189
145 Biểu tượng logo của PsyOptions PsyOptions
01/2022 / Solana Blockchain
PSY *
0,0213026814 USD
520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
317.411 USD
180.29% 180%
2711
146 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,23 USD
5.530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
498.331 USD
179.23% 179%
2578
147 Biểu tượng logo của ApeXit Finance ApeXit Finance
08/2021 / Solana Blockchain
APEX *
0,0125467729 USD
307 đ
0 USD
N/A
3.521 USD
178.99% 179%
4961
148 Biểu tượng logo của Abyss World Abyss World
06/2023
AWT
0,0038325328 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
888.320 USD
177.58% 178%
2458
149 Biểu tượng logo của Altair Altair
09/2021
AIR
0,0221239872 USD
540 đ
0 USD
N/A
122.963 USD
176.40% 176%
3100
150 Biểu tượng logo của EdFi EdFi
05/2023 / Ethereum Blockchain
EDFI *
0,0002480735 USD
6,0604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.354 USD
176.19% 176%
4672
151 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,13 USD
3.152 đ
32.462.146 USD
251.612.739 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.654.388 USD
175.32% 175%
586
152 Biểu tượng logo của Kondux Kondux
09/2022 / Ethereum Blockchain
KNDX *
0,0240111968 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.498.293.966.313
788.738 USD
175.11% 175%
2481
153 Biểu tượng logo của Smart Game Finance Smart Game Finance
02/2023 / Ethereum Blockchain
SMART *
0,0003201145 USD
7,8204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 622.080.000
88.077 USD
171.80% 172%
3270
154 Biểu tượng logo của LimoCoin Swap LimoCoin Swap
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LMCSWAP *
0,0041797288 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.650.000.000
32.587 USD
171.45% 171%
3840
155 Biểu tượng logo của iBTC iBTC
10/2018 / Ethereum Blockchain
IBTC *
0,000278305 USD
6,7990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
171.40% 171%
7567
156 Biểu tượng logo của Fame MMA Fame MMA
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAME *
0,0023653175 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.909.194.789
6.330.955 USD
170.86% 171%
2246
157 Biểu tượng logo của Guacamole Guacamole
05/2023 / Solana Blockchain
GUAC *
0,0000003644 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000.000.000
5.174.372 USD
170.62% 171%
2252
158 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0003239812 USD
7,9149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.252.089.771
423 USD
170.14% 170%
5821
159 Biểu tượng logo của MinerJoe MinerJoe
02/2022 / Avalanche C-Chain
GOLD *
0,0082525794 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.389
67 USD
170.08% 170%
6496
160 Biểu tượng logo của MIR Token MIR Token
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIR *
0,0024230161 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
414.710 USD
169.46% 169%
2630
161 Biểu tượng logo của Ltradex Ltradex
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTEX *
0,0000000068 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
0 USD
167.84% 168%
8161
162 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTN *
0,0010347883 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
84.930 USD
166.15% 166%
3291
163 Biểu tượng logo của Molecules of Korolchuk IP-NFT Molecules of Korolchuk IP-NFT
11/2023 / Ethereum Blockchain
VITA-FAST *
6,57 USD
160.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
21.088 USD
165.96% 166%
4187
164 Biểu tượng logo của CloudChat CloudChat
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CC *
0,0000341799 USD
0,8350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
165.30% 165%
7413
165 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Mission Satellite Doge-1 Mission
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOGE-1 *
0,001852036 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
483.491 USD
164.51% 165%
2589
166 Biểu tượng logo của ResearchCoin ResearchCoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
RSC *
0,68 USD
16.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.045.689 USD
163.77% 164%
2320
167 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0030879943 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
765 USD
163.22% 163%
5626
168 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0052374374 USD
128 đ
51.494 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
161.80% 162%
2028
169 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,31 USD
7.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.055.448
289.375 USD
160.25% 160%
2748
170 Biểu tượng logo của Prometheum Prodigy Prometheum Prodigy
10/2023 / Ethereum Blockchain
PMPY *
0,0130363545 USD
318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.469.054 USD
159.63% 160%
2370
171 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
2,81 USD
68.590 đ
14.065.337 USD
5.009.700
34.654.379 USD
159.58% 160%
812
172 Biểu tượng logo của Avaware Avaware
08/2021 / Avalanche C-Chain
AVE *
0,0000744148 USD
1,8180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2 USD
159.47% 159%
7223
173 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000416052 USD
1,0164 đ
657.619 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
185 USD
159.40% 159%
1581
174 Biểu tượng logo của SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
SRN *
0,0001419442 USD
3,4677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 572.166.104
86 USD
158.70% 159%
6417
175 Biểu tượng logo của CHRISTMAS SHIBA CHRISTMAS SHIBA
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XSHIB *
0,0000004488 USD
0,0110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000.000
53 USD
158.68% 159%
6567
176 Biểu tượng logo của Tiamonds Tiamonds
02/2022 / Ethereum Blockchain
TIA *
0,0087566942 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000.000
0 USD
157.52% 158%
8271
177 Biểu tượng logo của LarryCoin LarryCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LARRY *
0,0000027406 USD
0,0670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.000.000.000
479 USD
156.05% 156%
5788
178 Biểu tượng logo của Terra Classic USD (Wormhole) Terra Classic USD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
USTC *
0,0524004541 USD
1.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
2.129.843 USD
154.74% 155%
2313
179 Biểu tượng logo của Aevum Aevum
05/2023 / Solana Blockchain
AEVUM *
0,0170251082 USD
416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.800 USD
154.45% 154%
5245
180 Biểu tượng logo của WingSwap WingSwap
11/2021 / Fantom Blockchain
WIS *
0,0002117728 USD
5,1736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.748 USD
151.70% 152%
5063
181 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0026822035 USD
66 đ
0 USD
N/A
40.360 USD
150.98% 151%
3692
182 Biểu tượng logo của CryptoUnity CryptoUnity
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CUT *
0,012801793 USD
313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.436 USD
150.13% 150%
4269
183 Biểu tượng logo của Tomcat Inu Tomcat Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOMC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
0 USD
149.76% 150%
8693
184 Biểu tượng logo của MetaBeat MetaBeat
07/2022 / Polygon Blockchain
BEAT *
0,0176332792 USD
431 đ
1.600.532 USD
90.767.673 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
28.311 USD
148.58% 149%
1369
185 Biểu tượng logo của OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0454347616 USD
1.110 đ
9.086.952 USD
200.000.000
185.258 USD
148.41% 148%
937
186 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,008399863 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.393.150 USD
147.57% 148%
2380
187 Biểu tượng logo của IBF Net IBF Net
12/2023 / Polygon Blockchain
IBFN *
0,0026053201 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
147.49% 147%
7027
188 Biểu tượng logo của Open Source Network Open Source Network
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
OPN *
0,0230340847 USD
563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
97.305.546 USD
147.38% 147%
2198
189 Biểu tượng logo của ThreeFold ThreeFold
08/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TFT *
0,0162842031 USD
398 đ
1.321.975 USD
81.181.457 (2%)
Tổng: 4.000.000.000
97.787 USD
146.91% 147%
1416
190 Biểu tượng logo của Space Misfits Space Misfits
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMCW *
0,0137054165 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
235.809 USD
146.42% 146%
2825
191 Biểu tượng logo của GO HAYYA GO HAYYA
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HAYYA *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1.333 USD
146.37% 146%
5378
192 Biểu tượng logo của SibaInu SibaInu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
14 USD
145.60% 146%
6933
193 Biểu tượng logo của Koinon Koinon
07/2020
KOIN
0,61 USD
14.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
117.757 USD
145.59% 146%
3121
194 Biểu tượng logo của Lunatics Lunatics
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNAT *
0,000005982 USD
0,1461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.590 USD
145.03% 145%
5305
195 Biểu tượng logo của G Revolution G Revolution
06/2023 / Ethereum Blockchain
G *
0,0103933908 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
98.040 USD
144.32% 144%
3213
196 Biểu tượng logo của Wally Wally
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WALLY *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.008.091.900.000.000
19.666 USD
144.08% 144%
4229
197 Biểu tượng logo của PEEPO PEEPO
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEEPO *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000.000
79.872 USD
142.37% 142%
3328
198 Biểu tượng logo của xJEWEL xJEWEL
04/2022 / Avalanche DFK Blockchain
XJEWEL *
0,57 USD
14.047 đ
0 USD
N/A
3.474 USD
141.36% 141%
4969
199 Biểu tượng logo của Rainmaker Games Rainmaker Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
RAIN *
0,0088690977 USD
217 đ
5.408.684 USD
609.834.699 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.370.901 USD
140.68% 141%
1056
200 Biểu tượng logo của Spintop Spintop
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPIN *
0,0085079268 USD
208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.868.993
160.349 USD
140.41% 140%
2976
201 Biểu tượng logo của BookieBot BookieBot
09/2023 / Ethereum Blockchain
BB *
3,01 USD
73.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
457.736 USD
140.31% 140%
2605
202 Biểu tượng logo của Covenant Covenant
01/2022 / Ethereum Blockchain
COVN *
0,18 USD
4.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.844 USD
139.04% 139%
4382
203 Biểu tượng logo của The Wasted Lands The Wasted Lands
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAL *
0,0006539171 USD
15,9752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.702 USD
138.32% 138%
4657
204 Biểu tượng logo của Guider Guider
11/2019 / Ethereum Blockchain
GDR *
0,0000553839 USD
1,3530 đ
14.376 USD
259.564.000
15 USD
138.02% 138%
2123
205 Biểu tượng logo của OGSMINEM OGSMINEM
04/2023 / Ethereum Blockchain
OGSM *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999.995
10.543 USD
137.97% 138%
4521
206 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,0018086824 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
137.78% 138%
7258
207 Biểu tượng logo của Chainback Chainback
06/2023 / Ethereum Blockchain
ARCHIVE *
0,0019392371 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212.501 USD
137.47% 137%
2864
208 Biểu tượng logo của The Secret Coin The Secret Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
TSC *
0,0000003968 USD
0,0097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.066 USD
137.18% 137%
3531
209 Biểu tượng logo của Ethereans Ethereans
10/2021 / Ethereum Blockchain
OS *
2,61 USD
63.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
90.178 USD
137.04% 137%
3262
210 Biểu tượng logo của New Cat New Cat
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NCT *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
686 USD
137.00% 137%
5670
211 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
07/2023 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0001588467 USD
3,8806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
3.344.523 USD
136.46% 136%
2281
212 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,0000005856 USD
0,0143 đ
9 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
5 USD
136.33% 136%
2191
213 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,14 USD
3.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.987
14.601.434 USD
136.21% 136%
2224
214 Biểu tượng logo của B-cube.ai B-cube.ai
05/2021 / Ethereum Blockchain
BCUBE *
0,13 USD
3.084 đ
1.777.586 USD
14.082.410 (28%)
Tổng: 50.000.000
155.193 USD
135.94% 136%
1340
215 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000437517 USD
1,0689 đ
1.995.079 USD
45.600.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.841.503 USD
135.84% 136%
1314
216 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0016628012 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
1.168.036 USD
135.34% 135%
2408
217 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,37 USD
9.011 đ
143.167.431 USD
388.128.713 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
59.937.117 USD
135.13% 135%
264
218 Biểu tượng logo của WJEWEL WJEWEL
11/2022 / Avalanche DFK Blockchain
WJEWEL *
0,30 USD
7.346 đ
0 USD
N/A
1.401.675 USD
134.36% 134%
2379
219 Biểu tượng logo của OmniaBot OmniaBot
07/2023 / Ethereum Blockchain
OMNIA *
0,0000000682 USD
0,0017 đ
0 USD
N/A
231 USD
134.24% 134%
6055
220 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000882284 USD
2,1554 đ
159.096 USD
1.803.230.929 (99%)
Tổng: 1.815.898.097
5 USD
133.75% 134%
1851
221 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Klaytn Blockchain
JEWEL *
0,30 USD
7.326 đ
21.606.740 USD
72.049.372 (59%)
Tổng: 122.122.873
627.422 USD
133.38% 133%
696
222 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0008821338 USD
21,5505 đ
4.473 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
0 USD
133.18% 133%
2163
223 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0013234261 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.506.000.000
5 USD
133.14% 133%
7102
224 Biểu tượng logo của Smartlink Smartlink
04/2021 / Tezos Blockchain
SMAK *
0,0036549959 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 896.083.333
0 USD
133.14% 133%
7873
225 Biểu tượng logo của THIS IS FINE 2.0 THIS IS FINE 2.0
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINE 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2 USD
133.10% 133%
7213
226 Biểu tượng logo của Nutcoin Nutcoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
NUT *
0,0000000105 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
59.989 USD
132.80% 133%
3476
227 Biểu tượng logo của Kenshi V3 Kenshi V3
01/2022 / Arbitrum Blockchain
KNS *
0,0032715619 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.028 USD
132.63% 133%
3996
228 Biểu tượng logo của Barter Barter
08/2020 / Ethereum Blockchain
BRTR *
0,021148976 USD
517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68 USD
132.09% 132%
6493
229 Biểu tượng logo của Groooook Groooook
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROOOOOK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
83.960 USD
131.53% 132%
3299
230 Biểu tượng logo của DAWG DAWG
11/2021 / Solana Blockchain
DAWG *
0,0083609695 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
2.089 USD
131.20% 131%
5186
231 Biểu tượng logo của AlphaScan AlphaScan
08/2023 / Arbitrum Blockchain
ASCN *
0,0684171351 USD
1.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.787 USD
130.60% 131%
4261
232 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0003099595 USD
7,5723 đ
3.744 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
216 USD
128.79% 129%
2169
233 Biểu tượng logo của Starchi Starchi
10/2021 / Polygon Blockchain
ELIXIR *
0,0005851952 USD
14,2963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
128.43% 128%
8026
234 Biểu tượng logo của Beautiful Princess Disorder Beautiful Princess Disorder
08/2023 / Ethereum Blockchain
BPD *
0,0000036975 USD
0,0903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.550.000.000
884 USD
128.00% 128%
5557
235 Biểu tượng logo của Pre-retogeum Pre-retogeum
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRTG *
12,00 USD
293.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
693 USD
127.24% 127%
5665
236 Biểu tượng logo của Shitcoin Shitcoin
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIT *
0,0000001833 USD
0,0045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
9.053 USD
126.96% 127%
4594
237 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,0097228862 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
17.237 USD
126.83% 127%
4306
238 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / Ethereum Blockchain
DAPP *
0,000072639 USD
1,7746 đ
51.567 USD
709.902.294 (67%)
Tổng: 1.056.939.327
1.219 USD
126.31% 126%
2027
239 Biểu tượng logo của BitX Exchange BitX Exchange
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
82.984 USD
126.29% 126%
3305
240 Biểu tượng logo của Metarun Metarun
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRUN *
0,0008872034 USD
21,6744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.290 USD
126.12% 126%
4043
241 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,000051589 USD
1,2603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
387.022 USD
125.57% 126%
2655
242 Biểu tượng logo của SHIBONK SHIBONK
01/2023 / Solana Blockchain
SBONK *
4,92 USD
120.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000
67.009 USD
125.57% 126%
3419
243 Biểu tượng logo của SafeStake SafeStake
03/2021 / Ethereum Blockchain
DVT *
0,0644877665 USD
1.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.136 USD
125.32% 125%
4803
244 Biểu tượng logo của Connectome Connectome
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNTM *
0,0016005725 USD
39 đ
1.938 USD
1.210.675 (1%)
Tổng: 140.000.000
2.737 USD
124.98% 125%
2173
245 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,0098999065 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.089.041.096
2.693.711 USD
124.06% 124%
2293
246 Biểu tượng logo của GameStation GameStation
10/2021 / Polygon Blockchain
GAMER *
0,0037885583 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
66.570 USD
123.69% 124%
3425
247 Biểu tượng logo của Equalizer DEX Equalizer DEX
02/2023 / Fantom Blockchain
EQUAL *
4,28 USD
104.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
199.069 USD
123.56% 124%
2890
248 Biểu tượng logo của ShibLa ShibLa
04/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4 USD
123.30% 123%
7150
249 Biểu tượng logo của SorachanCoin SorachanCoin
06/2020
SORA
0,10 USD
2.530 đ
0 USD
N/A
0 USD
122.12% 122%
7769
250 Biểu tượng logo của BSV (BRC) BSV (BRC)
05/2023
BSV
0,0406699031 USD
994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
53.953 USD
119.74% 120%
3402
251 Biểu tượng logo của AVME AVME
07/2021 / Avalanche C-Chain
AVME *
0,0004402778 USD
10,7560 đ
0 USD
N/A
0 USD
119.56% 120%
7938
252 Biểu tượng logo của GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN
03/2023
GDCC
2,00 USD
48.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
14.859 USD
119.02% 119%
4381
253 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
1,26 USD
30.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
81.591 USD
118.88% 119%
3314
254 Biểu tượng logo của A2DAO A2DAO
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ATD *
0,0583816382 USD
1.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
27.779 USD
118.53% 119%
3967
255 Biểu tượng logo của MetaZooMee MetaZooMee
11/2023 / Ethereum Blockchain
MZM *
0,0004532288 USD
11,0724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.060 USD
118.40% 118%
5015
256 Biểu tượng logo của Luffy G5 Luffy G5
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFG *
0,0040572988 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
697 USD
118.27% 118%
5662
257 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,38 USD
9.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18.126.845 USD
117.68% 118%
2220
258 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Argenti Dragon Crypto Argenti
07/2022 / Avalanche C-Chain
DCAR *
0,0086832427 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
11.667 USD
117.53% 118%
4484
259 Biểu tượng logo của noiseGPT noiseGPT
04/2023 / Ethereum Blockchain
NOISEGPT *
0,0198761556 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
248.491 USD
116.21% 116%
2805
260 Biểu tượng logo của Biop Biop
06/2023
BIOP
0,49 USD
12.021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
351.648 USD
115.75% 116%
2684
261 Biểu tượng logo của SoonVerse SoonVerse
05/2023 / Ethereum Blockchain
SOON *
0,0022943489 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
90.772 USD
115.57% 116%
3258
262 Biểu tượng logo của BattleVerse BattleVerse
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BVC *
0,0005002107 USD
12,2201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.530 USD
115.09% 115%
3628
263 Biểu tượng logo của Pepe Grow Pepe Grow
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$PG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
15 USD
114.85% 115%
6920
264 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0000448801 USD
1,0964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
139.948 USD
113.95% 114%
3038
265 Biểu tượng logo của Merge Merge
11/2019
MERGE
0,0036455902 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14 USD
113.60% 114%
6936
266 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,000003088 USD
0,0754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.042.956.829
0 USD
111.43% 111%
7395
267 Biểu tượng logo của Collie Inu Collie Inu
09/2022 / Ethereum Blockchain
COLLIE *
0,000000019 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
111.11% 111%
8470
268 Biểu tượng logo của DumbMoney DumbMoney
11/2023 / Ethereum Blockchain
GME *
0,0002628547 USD
6,4215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.820 USD
111.05% 111%
5052
269 Biểu tượng logo của Basilisk Basilisk
11/2021
BSX
0,0001360892 USD
3,3247 đ
0 USD
N/A
130.468 USD
110.43% 110%
3074
270 Biểu tượng logo của Parallel Finance Parallel Finance
10/2021
PARA
0,007155716 USD
175 đ
0 USD
N/A
110.540 USD
109.92% 110%
3156
271 Biểu tượng logo của battle esports coin battle esports coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BES *
0,0001700359 USD
4,1540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.999.999.998
77.827 USD
109.87% 110%
3341
272 Biểu tượng logo của PlanetWatch PlanetWatch
09/2021 / Algorand Blockchain
PLANETS *
0,0019617928 USD
48 đ
626.291 USD
319.244.116 (7%)
Tổng: 4.500.000.000
81.268 USD
109.15% 109%
1598
273 Biểu tượng logo của War Bond Token War Bond Token
01/2022 / Fantom Blockchain
WBOND *
0,0004307724 USD
10,5238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.958 USD
108.84% 109%
4817
274 Biểu tượng logo của Protectorate Protocol Protectorate Protocol
07/2023 / Ethereum Blockchain
PRTC *
0,24 USD
5.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
103.827 USD
108.79% 109%
3185
275 Biểu tượng logo của csas (Ordinals) csas (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,0090063703 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.350.973 USD
108.73% 109%
2384
276 Biểu tượng logo của WiFi Map WiFi Map
03/2023 / Polygon Blockchain
WIFI *
0,0673960425 USD
1.646 đ
4.170.741 USD
61.884.071 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
460.317 USD
108.32% 108%
1121
277 Biểu tượng logo của GamesPad GamesPad
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GMPD *
0,0176997562 USD
432 đ
1.192.976 USD
67.400.712 (13%)
Tổng: 500.000.000
86.046 USD
108.30% 108%
1444
278 Biểu tượng logo của Bloxies Coin Bloxies Coin
08/2023
BXC
0,0005046137 USD
12,3277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
147.467 USD
108.27% 108%
2901
279 Biểu tượng logo của Spank Spank
05/2023 / Fantom Blockchain
SPANK *
0,0003248876 USD
7,9370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
63 USD
107.92% 108%
6512
280 Biểu tượng logo của Minds Minds
03/2021 / Ethereum Blockchain
MINDS *
0,11 USD
2.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
147.215 USD
107.86% 108%
3013
281 Biểu tượng logo của MonoLend MonoLend
05/2023 / Polygon Blockchain
MLD *
0,0014414236 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
22 USD
107.54% 108%
6826
282 Biểu tượng logo của Netswap Netswap
12/2021 / Metis Andromeda Blockchain
NETT *
0,13 USD
3.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
51.172 USD
106.59% 107%
3572
283 Biểu tượng logo của RouletteBot RouletteBot
09/2023 / Ethereum Blockchain
ROULETTEBO *
0,0041769014 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
106.20% 106%
8831
284 Biểu tượng logo của DeFi Land DeFi Land
11/2021 / Solana Blockchain
DFL *
0,0039206318 USD
96 đ
27.982.740 USD
7.137.303.616 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
1.304.136 USD
105.73% 106%
631
285 Biểu tượng logo của SeaPad SeaPad
08/2023 / Sui Network Blockchain
SPT *
0,0886334771 USD
2.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
70.275 USD
105.68% 106%
3400
286 Biểu tượng logo của SteakHut Finance SteakHut Finance
05/2022 / Avalanche C-Chain
STEAK *
1,74 USD
42.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
172.418 USD
105.66% 106%
2947
287 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
APP *
0,0006230947 USD
15,2222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
105.58% 106%
7007
288 Biểu tượng logo của DeFi Land Gold DeFi Land Gold
05/2022 / Solana Blockchain
GOLDY *
0,0000572693 USD
1,3991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.010
8.904 USD
105.55% 106%
4599
289 Biểu tượng logo của Unique Network Unique Network
11/2021
UNQ
0,0068904647 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.041.977.890
52.343 USD
105.42% 105%
3565
290 Biểu tượng logo của PICKLE PICKLE
09/2023 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
44.996 USD
105.11% 105%
3640
291 Biểu tượng logo của WEB5 Inu WEB5 Inu
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB5 *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
156 USD
104.47% 104%
6206
292 Biểu tượng logo của Magic Shiba Starter Magic Shiba Starter
05/2023 / Ethereum Blockchain
MSHIB *
0,0000073048 USD
0,1785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
2.455 USD
104.11% 104%
5112
293 Biểu tượng logo của MOG Coin MOG Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000000498 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.169.022 USD
104.06% 104%
2407
294 Biểu tượng logo của CruxDecussata CruxDecussata
08/2023 / Ethereum Blockchain
X *
0,0874425543 USD
2.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
313.406 USD
104.04% 104%
2720
295 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
0,0004957947 USD
12,1123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.694 USD
103.72% 104%
5072
296 Biểu tượng logo của Amasa Amasa
09/2021 / Ethereum Blockchain
AMAS *
0,006101762 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
103.31% 103%
7808
297 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0075971304 USD
186 đ
2.110.543 USD
277.807.957 (6%)
Tổng: 4.700.000.000
0 USD
103.07% 103%
1296
298 Biểu tượng logo của Daily COP Daily COP
09/2021 / Polygon Blockchain
DLYCOP *
0,0000000101 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
5 USD
102.77% 103%
7136
299 Biểu tượng logo của Equilibrium Equilibrium
08/2020
EQ
0,0001051634 USD
2,5691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
91.134 USD
102.37% 102%
3255
300 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0066051657 USD
161 đ
1.279.020 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
67.650 USD
101.93% 102%
1425
301 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,000841005 USD
20,5458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
101.67% 102%
7677
302 Biểu tượng logo của Trace AI Trace AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
TAI *
0,0034765531 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.561 USD
101.67% 102%
3747
303 Biểu tượng logo của Silent Notary Silent Notary
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBSN *
0,000017864 USD
0,4364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 186.462.812.051
288.343 USD
101.20% 101%
2752
304 Biểu tượng logo của Tipcoin Tipcoin
09/2023 / Ethereum Blockchain
TIP *
0,0008501114 USD
20,7682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13 USD
100.80% 101%
6952
305 Biểu tượng logo của Reddit Reddit
06/2023 / Ethereum Blockchain
REDDIT *
0,0016715139 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.544 USD
100.63% 101%
4850
306 Biểu tượng logo của Side.xyz Side.xyz
02/2023 / Ethereum Blockchain
SIDE *
0,0053249282 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.800.000.000
37.674 USD
100.09% 100%
3730
307 Biểu tượng logo của Connex Connex
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CONX *
15,88 USD
387.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
138.382 USD
100.02% 100%
3043
308 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,0003880778 USD
9,4807 đ
1.033.524 USD
2.663.187.786 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
959.413 USD
98.98% 99%
1468
309 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001293363 USD
3,1597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
98.52% 99%
8373
310 Biểu tượng logo của FantasyGold FantasyGold
06/2018
FGC
2,14 USD
52.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1 USD
98.49% 98%
7313
311 Biểu tượng logo của World of Defish World of Defish
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOD *
0,0002983016 USD
7,2875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
898 USD
98.09% 98%
5551
312 Biểu tượng logo của 1NFT 1NFT
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
1NFT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
57 USD
98.04% 98%
6545
313 Biểu tượng logo của HYTOPIA HYTOPIA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TOPIA *
0,0819743721 USD
2.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.423.638 USD
96.90% 97%
2376
314 Biểu tượng logo của BitCone BitCone
05/2023 / Polygon Blockchain
CONE *
0,0000080098 USD
0,1957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 608.000.000.000
119.375 USD
96.87% 97%
3117
315 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,0001610391 USD
3,9342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
0 USD
96.29% 96%
7830
316 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,31 USD
7.685 đ
32.211.741 USD
102.397.677 (34%)
Tổng: 300.000.000
836.073 USD
95.90% 96%
597
317 Biểu tượng logo của PaintSwap PaintSwap
10/2021 / Fantom Blockchain
BRUSH *
0,0184494375 USD
451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
222.427 USD
95.78% 96%
2845
318 Biểu tượng logo của NFT Worlds NFT Worlds
12/2021 / Ethereum Blockchain
WRLD *
0,0793447168 USD
1.938 đ
56.500.632 USD
712.090.665 (14%)
Tổng: 5.000.000.000
159.158 USD
95.34% 95%
450
319 Biểu tượng logo của TRAC (Ordinals) TRAC (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
TRAC *
5,90 USD
144.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.837.205 USD
95.30% 95%
2290
320 Biểu tượng logo của 4P FOUR 4P FOUR
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,011886603 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
62.022 USD
94.89% 95%
3461
321 Biểu tượng logo của Blockzero Labs Blockzero Labs
05/2020 / Ethereum Blockchain
XIO *
0,0079709341 USD
195 đ
291.676 USD
36.592.410 (37%)
Tổng: 100.000.000
2.711 USD
94.64% 95%
1750
322 Biểu tượng logo của Graphite Protocol Graphite Protocol
05/2023 / Solana Blockchain
GP *
0,34 USD
8.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
263.444 USD
94.59% 95%
2786
323 Biểu tượng logo của Metacoin Metacoin
08/2020
MTC
0,0081852278 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
9.625 USD
94.28% 94%
4571
324 Biểu tượng logo của Zyberswap Zyberswap
02/2023 / Arbitrum Blockchain
ZYB *
0,21 USD
5.151 đ
1.185.477 USD
5.622.515 (28%)
Tổng: 20.000.000
55.096 USD
94.11% 94%
1446
325 Biểu tượng logo của OIN Finance OIN Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
OIN *
0,0030954578 USD
76 đ
101.998 USD
32.950.759 (33%)
Tổng: 100.000.000
316.384 USD
93.78% 94%
1940
326 Biểu tượng logo của Based Finance Based Finance
02/2022 / Fantom Blockchain
BASED *
0,068089445 USD
1.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.500
2.725 USD
93.70% 94%
5065
327 Biểu tượng logo của Charged Particles Charged Particles
06/2021 / Ethereum Blockchain
IONX *
0,0271768962 USD
664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.177.016 USD
92.89% 93%
2406
328 Biểu tượng logo của EXATECH PoAI Blockchain EXATECH PoAI Blockchain
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EXT *
0,0137503594 USD
336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.752 USD
92.80% 93%
3781
329 Biểu tượng logo của Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,0280976267 USD
686 đ
19.106.386 USD
680.000.000 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
153.123 USD
92.79% 93%
729
330 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,76 USD
18.482 đ
1.493.838 USD
1.974.579 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
7.025.412 USD
92.71% 93%
1387
331 Biểu tượng logo của Zoomer Coin Zoomer Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
ZOOMER *
0,0000133784 USD
0,3268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
66.106 USD
92.35% 92%
3433
332 Biểu tượng logo của BundlesBets V2 BundlesBets V2
11/2020 / Polygon Blockchain
BUND *
13,09 USD
319.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
9.580 USD
92.34% 92%
4573
333 Biểu tượng logo của Aimedis (new) Aimedis (new)
02/2023 / Polygon Blockchain
AIMX *
0,02394736 USD
585 đ
7.974.471 USD
333.000.000 (56%)
Tổng: 600.000.000
701.323 USD
92.12% 92%
966
334 Biểu tượng logo của Secret Gem Secret Gem
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHEEESH *
0,42 USD
10.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
92.01% 92%
8732
335 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0043520287 USD
106 đ
185.436 USD
42.609.099
0 USD
91.69% 92%
1829
336 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002247679 USD
5,4911 đ
1.312.049.177 USD
5.837.352.179.361 (86%)
Tổng: 6.823.164.744.023
611.334.533 USD
91.69% 92%
52
337 Biểu tượng logo của Grumpy Grumpy
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000470037 USD
1,1483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
146.700 USD
91.58% 92%
3015
338 Biểu tượng logo của Betrock Betrock
09/2023 / Ethereum Blockchain
BETROCK *
0,0010401546 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.675 USD
91.46% 91%
4775
339 Biểu tượng logo của GAIA Everworld GAIA Everworld
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAIA *
0,0145148206 USD
355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
132.934 USD
91.34% 91%
3069
340 Biểu tượng logo của ALIF COIN ALIF COIN
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALIF *
0,96 USD
23.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
146 USD
91.07% 91%
6228
341 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0891864941 USD
2.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.840.000.000
1.912.541 USD
90.99% 91%
2329
342 Biểu tượng logo của Greyhound Greyhound
11/2021 / XRP Ledger Blockchain
GREYHOUND *
0,00000021 USD
0,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
231 USD
90.86% 91%
6052
343 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0003125062 USD
7,6345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 388.183.483
0 USD
90.46% 90%
7547
344 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,0002449444 USD
5,9840 đ
840.446 USD
3.431.169.240 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
133.247 USD
90.31% 90%
1521
345 Biểu tượng logo của KingdomStarter KingdomStarter
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
KDG *
0,000724647 USD
17,7031 đ
384.788 USD
531.000.869 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
246.906 USD
90.31% 90%
1690
346 Biểu tượng logo của Windfall Token Windfall Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WFT *
0,0513483668 USD
1.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50.661 USD
90.22% 90%
3578
347 Biểu tượng logo của Shibarium Perpetuals Shibarium Perpetuals
03/2023 / Ethereum Blockchain
SERP *
0,0006213735 USD
15,1802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.039 USD
90.12% 90%
4436
348 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,11 USD
2.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.201 USD
89.94% 90%
4106
349 Biểu tượng logo của ELON DOGE ELON DOGE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELONDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
27.145 USD
89.91% 90%
3991
350 Biểu tượng logo của FOTA - Fight Of The Ages FOTA - Fight Of The Ages
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOTA *
0,010280027 USD
251 đ
67.337 USD
6.550.298 (1%)
Tổng: 700.000.000
76.009 USD
89.80% 90%
2002
351 Biểu tượng logo của Ryoma Ryoma
04/2022
RYOMA
0,000848129 USD
20,7198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
58.633 USD
89.68% 90%
3496
352 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0079106556 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
89.07% 89%
7703
353 Biểu tượng logo của Belgian Inu Belgian Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGN *
0,0000025459 USD
0,0622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
348 USD
88.91% 89%
5905
354 Biểu tượng logo của aEGGS aEGGS
03/2023 / Arbitrum Blockchain
aEGGS *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.324.324.324.357
261 USD
88.69% 89%
6005
355 Biểu tượng logo của PulseBitcoin PulseBitcoin
01/2023 / Ethereum Blockchain
PLSB *
0,12 USD
2.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.320 USD
88.60% 89%
4984
356 Biểu tượng logo của Chain Games Chain Games
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHAIN *
0,0407152338 USD
995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
65.583 USD
88.47% 88%
3439
357 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0508937135 USD
1.243 đ
50.894.721 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
49.671.364 USD
88.22% 88%
480
358 Biểu tượng logo của Autonolas Autonolas
11/2023 / Ethereum Blockchain
OLAS *
4,76 USD
116.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 536.256.363
12.588.841 USD
87.88% 88%
2228
359 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0014420462 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
24.249.014 USD
87.85% 88%
2209
360 Biểu tượng logo của DackieSwap DackieSwap
06/2023 / Base Blockchain
DACKIE *
0,0016577091 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
277 USD
87.44% 87%
5981
361 Biểu tượng logo của Okse Okse
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OKSE *
0,0010595613 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18 USD
87.43% 87%
6874
362 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0743611648 USD
1.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.000.000
231.875 USD
87.42% 87%
2830
363 Biểu tượng logo của OTSea OTSea
11/2023 / Ethereum Blockchain
OTSEA *
0,26 USD
6.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
485.420 USD
87.41% 87%
2588
364 Biểu tượng logo của Streamer Inu Streamer Inu
03/2022 / Ethereum Blockchain
STREAMERINU *
0,0009227894 USD
22,5437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
699 USD
87.29% 87%
5660
365 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAME *
0,0940787522 USD
2.298 đ
2.840.216 USD
30.189.767 (30%)
Tổng: 100.000.000
290.009 USD
87.13% 87%
1230
366 Biểu tượng logo của Fanzee Fanzee
02/2023 / TON Blockchain
FNZ *
0,007518886 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
159.705 USD
87.01% 87%
2978
367 Biểu tượng logo của SATS (Ordinals) SATS (Ordinals)
09/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
SATS *
0,000000238 USD
0,0058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
40.782.055 USD
86.92% 87%
2204
368 Biểu tượng logo của Paras Paras
12/2021 / Near Blockchain
PARAS *
0,0113527453 USD
277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.794 USD
86.71% 87%
3479
369 Biểu tượng logo của TRAC TRAC
05/2023
TRAC
3,26 USD
79.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.317.440 USD
86.60% 87%
2318
370 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,44 USD
10.831 đ
23.311.396 USD
52.582.215 (53%)
Tổng: 99.741.145
17.032.506 USD
86.55% 87%
679
371 Biểu tượng logo của FOFO Token FOFO Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
FOFO *
0,0000000085 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
0 USD
86.37% 86%
8675
372 Biểu tượng logo của Hot Cross Hot Cross
05/2021 / Ethereum Blockchain
HOTCROSS *
0,0104457041 USD
255 đ
1.188.199 USD
113.749.999 (23%)
Tổng: 500.000.000
366.522 USD
86.20% 86%
1445
373 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0023854514 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.646.271.241
0 USD
86.16% 86%
7572
374 Biểu tượng logo của Nova finance Nova finance
01/2022 / Solana Blockchain
NOVA *
0,0178627161 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
44.144 USD
85.82% 86%
3652
375 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0025134835 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
90.220 USD
85.65% 86%
3261
376 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
2.016.546 USD
871.813.171.367.660 (87%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
154.220 USD
85.44% 85%
1309
377 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
0,0241367925 USD
590 đ
1.206.840 USD
50.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000
353 USD
85.38% 85%
1438
378 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,0801190674 USD
1.957 đ
110.395 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
74.181 USD
85.33% 85%
1931
379 Biểu tượng logo của SUIA SUIA
05/2023 / Sui Network Blockchain
SUIA *
0,13 USD
3.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
652.804 USD
85.20% 85%
2511
380 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0017996647 USD
44 đ
1.904.590 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
122.945 USD
85.09% 85%
1327
381 Biểu tượng logo của Superpower Squad Superpower Squad
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUAD *
0,0043614826 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.675.092 USD
85.09% 85%
2205
382 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,000687746 USD
16,8016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.981 USD
84.83% 85%
4052
383 Biểu tượng logo của Flux Flux
12/2021 / Aurora Blockchain
FLX *
0,0716542192 USD
1.751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.087 USD
84.68% 85%
5475
384 Biểu tượng logo của Baanx Baanx
07/2021 / Ethereum Blockchain
BXX *
0,0695472536 USD
1.699 đ
1.376.947 USD
19.798.721 (8%)
Tổng: 250.000.000
255.920 USD
84.59% 85%
1407
385 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0030884143 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
412 USD
84.45% 84%
5830
386 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000075978 USD
0,1856 đ
411.620.943 USD
54.175.991.495.377 (54%)
Tổng: 100.000.000.000.000
84.465.815 USD
84.13% 84%
224
387 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0094522805 USD
231 đ
15.990.007 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
5.322.609 USD
83.99% 84%
777
388 Biểu tượng logo của Camp Camp
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAMP *
0,0000018402 USD
0,0450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7 USD
83.96% 84%
7084
389 Biểu tượng logo của H3RO3S H3RO3S
11/2021 / Polygon Blockchain
H3RO3S *
0,0000564212 USD
1,3784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
83.71% 84%
8137
390 Biểu tượng logo của YAY Games YAY Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YAY *
0,0015316662 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
116.606 USD
83.60% 84%
3130
391 Biểu tượng logo của Opacity Opacity
12/2018 / Ethereum Blockchain
OPCT *
0,0010977966 USD
27 đ
88.324 USD
80.456.100 (62%)
Tổng: 130.000.000
36 USD
83.22% 83%
1967
392 Biểu tượng logo của Vocare ex Machina Vocare ex Machina
09/2023 / Ethereum Blockchain
VOCARE *
0,0075268224 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.510 USD
83.18% 83%
4622
393 Biểu tượng logo của Domi Online Domi Online
12/2021 / Ethereum Blockchain
DOMI *
0,0702811636 USD
1.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
846.530 USD
83.15% 83%
2465
394 Biểu tượng logo của linSpirit linSpirit
01/2022 / Fantom Blockchain
LINSPIRIT *
0,0018961297 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.256.961
1.108 USD
83.09% 83%
5463
395 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.719 đ
959.973.885 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
96.000.995 USD
82.93% 83%
61
396 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,13 USD
3.178 đ
6.394.728 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
295.884 USD
82.89% 83%
1018
397 Biểu tượng logo của Solareum Wallet Solareum Wallet
10/2021 / Solana Blockchain
XSB *
0,000117466 USD
2,8697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 975.000.000
1.077 USD
82.79% 83%
5478
398 Biểu tượng logo của Multi AI Multi AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAI *
0,0038133209 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.378 USD
82.51% 83%
4629
399 Biểu tượng logo của ECLAT ECLAT
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELT *
0,028205816 USD
689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
82.32% 82%
8484
400 Biểu tượng logo của $BSV(Ordinals) $BSV(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,0358017489 USD
875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42.146 USD
81.72% 82%
3569
401 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOAT *
14,64 USD
357.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
205 USD
81.03% 81%
6100
402 Biểu tượng logo của American Shiba American Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
USHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
267 USD
81.01% 81%
5995
403 Biểu tượng logo của G999 G999
02/2021
G999
0,0024752013 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.807.149.958
4.864 USD
80.98% 81%
4830
404 Biểu tượng logo của OnGO OnGO
11/2021 / Ethereum Blockchain
FTG *
0,0030104578 USD
74 đ
346.024 USD
114.940.812 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
196.793 USD
80.86% 81%
1711
405 Biểu tượng logo của Deesse Deesse
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOVE *
0,0025143635 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
1.669.464 USD
80.74% 81%
2351
406 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0013675403 USD
33 đ
323.560 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
0 USD
80.68% 81%
1726
407 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,085320403 USD
2.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
80.65% 81%
7597
408 Biểu tượng logo của Crypto Cavemen Club Crypto Cavemen Club
11/2021 / Solana Blockchain
CAVE *
0,12 USD
2.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.303 USD
80.24% 80%
3704
409 Biểu tượng logo của Bingo Family Bingo Family
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGOF *
0,0181030013 USD
442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
80.16% 80%
8229
410 Biểu tượng logo của Mind Matrix Mind Matrix
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIMX *
0,0000000306 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
79.275 USD
80.15% 80%
3334
411 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000882284 USD
2,1554 đ
203.664 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
79.34% 79%
1812
412 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0791679387 USD
1.934 đ
1.421.110 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
11.692 USD
79.25% 79%
1400
413 Biểu tượng logo của The Ordinals Council The Ordinals Council
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
CNCL *
189,72 USD
4.634.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
5.457 USD
79.13% 79%
4789
414 Biểu tượng logo của HappyLand HappyLand
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HPL *
0,0016825718 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
453 USD
79.11% 79%
5806
415 Biểu tượng logo của BH Network BH Network
05/2022 / Elrond Blockchain
BHAT *
0,0220984334 USD
540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
119.650 USD
79.05% 79%
3115
416 Biểu tượng logo của Zappy Zappy
02/2022 / Telos Blockchain
ZAP *
0,0089078964 USD
218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000
0 USD
78.78% 79%
8265
417 Biểu tượng logo của Chintai Chintai
02/2021 / Ethereum Blockchain
CHEX *
0,068019086 USD
1.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.822.650
305.732 USD
78.66% 79%
2730
418 Biểu tượng logo của HyperChainX HyperChainX
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HYPER *
0,0006683121 USD
16,3269 đ
385.709 USD
577.139.033 (58%)
Tổng: 999.652.591
27.723 USD
78.59% 79%
1689
419 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,0153979512 USD
376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
21 USD
78.48% 78%
6836
420 Biểu tượng logo của OpenBlox OpenBlox
06/2022 / Avalanche C-Chain
OBX *
0,0003426866 USD
8,3718 đ
889.043 USD
2.594.333.333 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
40.574 USD
78.35% 78%
1501
421 Biểu tượng logo của Banana Banana
03/2022 / Ethereum Blockchain
BANANA *
0,46 USD
11.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.347.932
32.208 USD
78.15% 78%
3851
422 Biểu tượng logo của NOOT (BRC-20) NOOT (BRC-20)
05/2023
NOOT
0,0005814924 USD
14,2059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.535 USD
77.43% 77%
3074
423 Biểu tượng logo của HyperAlloy HyperAlloy
03/2021 / Avalanche C-Chain
ALLOY *
0,0046554652 USD
114 đ
16.077 USD
3.453.286
0 USD
76.96% 77%
2081
424 Biểu tượng logo của Coinracer Reloaded Coinracer Reloaded
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRACER *
0,0007387955 USD
18,0488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.925 USD
76.79% 77%
4822
425 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0007409832 USD
18,1022 đ
12.743.185 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
1.619.624 USD
76.67% 77%
833
426 Biểu tượng logo của SuperMarket SuperMarket
09/2023 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,0021437651 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.224 USD
76.65% 77%
3695
427 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,000171982 USD
4,2015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000.000
52.853 USD
76.58% 77%
3556
428 Biểu tượng logo của SHOPX SHOPX
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,0176289591 USD
431 đ
2.822.196 USD
160.088.646 (32%)
Tổng: 500.000.000
202.977 USD
76.49% 76%
1231
429 Biểu tượng logo của Bitxor Bitxor
05/2023 / Core Blockchain
BXR *
0,000280414 USD
6,8505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
71.593 USD
76.47% 76%
3390
430 Biểu tượng logo của BTU Protocol BTU Protocol
02/2019 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,38 USD
9.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
76.23% 76%
7687
431 Biểu tượng logo của Bitcoin 2.0 Bitcoin 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
BTC2.0 *
0,16 USD
3.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.088.123 USD
76.02% 76%
2316
432 Biểu tượng logo của Alaska Gold Rush Alaska Gold Rush
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARAT *
0,0095764958 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.919 USD
75.88% 76%
3375
433 Biểu tượng logo của Mochi (New) Mochi (New)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000029904 USD
0,0731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
53 USD
75.84% 76%
6565
434 Biểu tượng logo của Bonsai3 Bonsai3
11/2023 / Ethereum Blockchain
SEED *
0,0271384756 USD
663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
318.246 USD
75.75% 76%
2710
435 Biểu tượng logo của Ref Finance Ref Finance
09/2021
REF
0,16 USD
3.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
852.136 USD
75.60% 76%
2464
436 Biểu tượng logo của Synthetify Synthetify
04/2021 / Solana Blockchain
SNY *
0,0057171706 USD
140 đ
32.159 USD
5.625.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
98.899 USD
75.57% 76%
2073
437 Biểu tượng logo của SOULS OF META SOULS OF META
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOM *
0,0000065611 USD
0,1603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
227 USD
75.38% 75%
6058
438 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0333841071 USD
816 đ
31.521.401 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
8.733.367 USD
75.36% 75%
608
439 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
8,84 USD
215.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
0 USD
75.14% 75%
7496
440 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0189667842 USD
463 đ
51.922 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
17 USD
75.04% 75%
2025
441 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0401772475 USD
982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.973 USD
74.85% 75%
3352
442 Biểu tượng logo của Gemie Gemie
10/2022 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0035615415 USD
87 đ
418.875 USD
117.610.532 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
409.903 USD
74.79% 75%
1670
443 Biểu tượng logo của Mover Mover
03/2023 / Aptos Blockchain
MOVER *
0,078011862 USD
1.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.706 USD
74.70% 75%
4610
444 Biểu tượng logo của Mozaic Mozaic
05/2023 / Arbitrum Blockchain
MOZ *
0,11 USD
2.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
352.985 USD
74.30% 74%
2681
445 Biểu tượng logo của Port Finance Port Finance
08/2021 / Solana Blockchain
PORT *
0,0568471364 USD
1.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
202.892 USD
74.14% 74%
2884
446 Biểu tượng logo của Wrapped Telos Wrapped Telos
03/2022 / Telos Blockchain
WTLOS *
3,40 USD
82.988 đ
0 USD
N/A
97 USD
74.12% 74%
6379
447 Biểu tượng logo của Cybertronchain Cybertronchain
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTC *
0,0087946845 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
74.08% 74%
7833
448 Biểu tượng logo của KOK KOK
01/2020 / Ethereum Blockchain
KOK *
0,0160883573 USD
393 đ
1.726.818 USD
107.333.422 (2%)
Tổng: 5.000.000.000
989.845 USD
73.97% 74%
1348
449 Biểu tượng logo của Aerarium Fi Aerarium Fi
08/2022 / Metis Andromeda Blockchain
AERA *
2,49 USD
60.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.985
6.495 USD
73.89% 74%
4712
450 Biểu tượng logo của BOHR BOHR
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BR *
0,0180023595 USD
440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
90 USD
73.85% 74%
6404
451 Biểu tượng logo của Lego Coin Lego Coin
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LEGO *
0,0085012927 USD
208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
49 USD
73.44% 73%
6598
452 Biểu tượng logo của Shiba 2.0 Shiba 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
Shiba 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
1.754 USD
73.41% 73%
5263
453 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
0,0854361062 USD
2.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
3.017 USD
73.32% 73%
5019
454 Biểu tượng logo của Raindrops Protocol Raindrops Protocol
10/2022 / Solana Blockchain
$RAIN *
0,0043495374 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
34 USD
73.29% 73%
6717
455 Biểu tượng logo của FEAR FEAR
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,17 USD
4.233 đ
3.020.848 USD
17.434.361 (27%)
Tổng: 65.000.000
657.478 USD
73.17% 73%
1211
456 Biểu tượng logo của Wrapped Accumulate Wrapped Accumulate
09/2022 / Ethereum Blockchain
WACME *
0,0133017434 USD
325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.021 USD
72.33% 72%
5204
457 Biểu tượng logo của Fidira Fidira
10/2021 / Polygon Blockchain
FID *
0,0091253352 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
151.675 USD
72.29% 72%
3000
458 Biểu tượng logo của BMW BMW
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BMW *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.408.988.090.876.980
22 USD
72.22% 72%
6824
459 Biểu tượng logo của Milady Coin Milady Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LADYS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.888.000.888
309 USD
71.93% 72%
5946
460 Biểu tượng logo của LunaOne LunaOne
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XLN *
0,0032529851 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
307.309 USD
71.78% 72%
2728
461 Biểu tượng logo của Jesus Coin (BSC) Jesus Coin (BSC)
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JESUS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
7.582 USD
71.76% 72%
4662
462 Biểu tượng logo của Ozone metaverse Ozone metaverse
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OZONE *
0,0008450071 USD
20,6435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
326.666 USD
71.76% 72%
2704
463 Biểu tượng logo của NEKO NEKO
04/2022 / Near Blockchain
NEKO *
0,0000225441 USD
0,5508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.527 USD
71.73% 72%
5324
464 Biểu tượng logo của Hikari Protocol Hikari Protocol
02/2023 / Ethereum Blockchain
HIKARI *
0,0032205274 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
432.376 USD
71.72% 72%
2617
465 Biểu tượng logo của XSale XSale
08/2023 / Ethereum Blockchain
XS *
0,0290108979 USD
709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.936.002 USD
71.67% 72%
2328
466 Biểu tượng logo của CEREAL CEREAL
07/2020 / Ethereum Blockchain
CEP *
0,0084319745 USD
206 đ
1.580.995 USD
187.500.000 (75%)
Tổng: 250.000.000
268.228 USD
71.57% 72%
1371
467 Biểu tượng logo của GreenEnvCoalition GreenEnvCoalition
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEC *
0,0027616226 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
126.690 USD
71.32% 71%
3091
468 Biểu tượng logo của Cashtree Token Cashtree Token
09/2023 / Mantle Blockchain
CTT *
0,036004719 USD
880 đ
7.200.944 USD
200.000.000 (4%)
Tổng: 5.000.000.000
18.453 USD
70.98% 71%
989
469 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,11 USD
2.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.223
212.897 USD
70.85% 71%
2863
470 Biểu tượng logo của Saltmarble Saltmarble
06/2022 / Ethereum Blockchain
SML *
0,63 USD
15.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
46.270 USD
70.82% 71%
3626
471 Biểu tượng logo của TagCoin TagCoin
11/2013
TAG
0,0180868238 USD
442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.433.866
0 USD
70.69% 71%
7435
472 Biểu tượng logo của WorkQuest Token WorkQuest Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0008741028 USD
21,3543 đ
56.696 USD
64.862.500 (65%)
Tổng: 100.000.000
87.531 USD
70.47% 70%
2010
473 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0185604168 USD
453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
73.334 USD
70.20% 70%
3372
474 Biểu tượng logo của uShark uShark
03/2023 / Tron20 Blockchain
USHA *
0,0000410155 USD
1,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
0 USD
70.19% 70%
8575
475 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMG *
0,0107566847 USD
263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.956 USD
70.05% 70%
4690
476 Biểu tượng logo của PlayFuel PlayFuel
12/2019 / Ethereum Blockchain
PLF *
0,0039030338 USD
95 đ
1.951.517 USD
500.000.000 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
70.04% 70%
1320
477 Biểu tượng logo của Galaxy Fight Club Galaxy Fight Club
12/2021 / Polygon Blockchain
GCOIN *
0,047881055 USD
1.170 đ
688.743 USD
14.384.463 (10%)
Tổng: 150.000.000
32.649 USD
69.90% 70%
1571
478 Biểu tượng logo của Smart Aliens Smart Aliens
05/2023 / Arbitrum Blockchain
SAS *
0,0001899726 USD
4,6410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
392 USD
69.71% 70%
5853
479 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,0638704838 USD
1.560 đ
133.132 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
39.319 USD
69.68% 70%
1896
480 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,0002505388 USD
6,1207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.691 USD
69.50% 70%
5279
481 Biểu tượng logo của Matching Game Matching Game
04/2023 / Ethereum Blockchain
MATCH *
0,0000122024 USD
0,2981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.583 USD
69.17% 69%
4232
482 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,003990776 USD
97 đ
2.421.737 USD
606.833.706 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
22.314 USD
68.83% 69%
1261
483 Biểu tượng logo của BREPE BREPE
08/2023 / Ethereum Blockchain
BREPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
68.69% 69%
8821
484 Biểu tượng logo của Mummy Finance Mummy Finance
12/2022 / Fantom Blockchain
MMY *
0,86 USD
21.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
43.922 USD
68.60% 69%
3655
485 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,31 USD
7.558 đ
89.643.044 USD
289.770.513
290.343.761 USD
68.35% 68%
358
486 Biểu tượng logo của WHEE (Ordinals) WHEE (Ordinals)
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
WHEE *
0,072355881 USD
1.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
140.518 USD
68.33% 68%
3033
487 Biểu tượng logo của Peepo (SOL) Peepo (SOL)
11/2023 / Solana Blockchain
$PEEP *
0,0000471209 USD
1,1512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.862.587.590
1.242.673 USD
68.22% 68%
2398
488 Biểu tượng logo của Tethys Tethys
12/2021 / Metis Andromeda Blockchain
TETHYS *
0,23 USD
5.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.159.637
24.260 USD
68.17% 68%
4074
489 Biểu tượng logo của holoride holoride
01/2022 / Elrond Blockchain
RIDE *
0,0260925546 USD
637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
475.726 USD
68.14% 68%
2595
490 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSC *
0,0142255281 USD
348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
10 USD
68.04% 68%
6998
491 Biểu tượng logo của Joe coin Joe coin
11/2023 / Ethereum Blockchain
JOE *
0,0063613262 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
856.149 USD
67.90% 68%
2463
492 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0020950679 USD
51 đ
52.342 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
67.82% 68%
2024
493 Biểu tượng logo của INTDESTCOIN INTDESTCOIN
07/2022
INTD
0,0156058596 USD
381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
67.26% 67%
8404
494 Biểu tượng logo của LitLab Games LitLab Games
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LITT *
0,049816746 USD
1.217 đ
14.537.775 USD
291.825.068 (10%)
Tổng: 3.000.000.000
1.161.433 USD
67.24% 67%
802
495 Biểu tượng logo của Egoras Credit Egoras Credit
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGC *
2,14 USD
52.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
66.438 USD
67.19% 67%
3427
496 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0000558654 USD
1,3648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.397.274.955
99 USD
67.17% 67%
6368
497 Biểu tượng logo của Kalao Kalao
08/2021 / Avalanche C-Chain
KLO *
0,0038949775 USD
95 đ
652.696 USD
167.573.825 (34%)
Tổng: 500.000.000
67.437 USD
66.97% 67%
1584
498 Biểu tượng logo của Splintershards Splintershards
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPS *
0,0325742381 USD
796 đ
36.379.921 USD
1.116.831.054 (37%)
Tổng: 3.000.000.000
1.026.039 USD
66.83% 67%
559
499 Biểu tượng logo của ChorusX ChorusX
02/2022 / XRP Ledger Blockchain
CX1 *
0,0000100015 USD
0,2443 đ
0 USD
N/A
10 USD
66.62% 67%
7009
500 Biểu tượng logo của OOGI OOGI
11/2021 / Solana Blockchain
OOGI *
0,0000051887 USD
0,1268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.400.000.000
241 USD
66.30% 66%
6031
501 Biểu tượng logo của Aptoge Aptoge
10/2022 / Aptos Blockchain
APTOGE *
0,0094001002 USD
230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.575 USD
66.23% 66%
5312
502 Biểu tượng logo của Wojak Wojak
04/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK *
0,0002423297 USD
5,9201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
4.641.969 USD
66.17% 66%
2258
503 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DRF *
0,0015207615 USD
37 đ
1.403.708 USD
923.029.615 (28%)
Tổng: 3.250.000.000
25.228 USD
66.10% 66%
1403
504 Biểu tượng logo của CropperFinance CropperFinance
08/2021 / Solana Blockchain
CRP *
0,0053082558 USD
130 đ
149.327 USD
28.131.000 (6%)
Tổng: 500.000.000
56.585 USD
65.95% 66%
1872
505 Biểu tượng logo của Wrapped NewYorkCoin Wrapped NewYorkCoin
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WNYC *
0,0000169323 USD
0,4137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.756.946.988
135 USD
65.92% 66%
6251
506 Biểu tượng logo của Eldarune Eldarune
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELDA *
0,0065681534 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
158.342 USD
65.88% 66%
2982
507 Biểu tượng logo của Crust Shadow Crust Shadow
05/2021 / Ethereum Blockchain
CSM *
0,0097682492 USD
239 đ
976.825 USD
100.000.000 (50%)
Tổng: 200.000.000
11.542 USD
65.66% 66%
1486
508 Biểu tượng logo của Newsly Newsly
08/2023 / Ethereum Blockchain
NEWS *
0,0286536197 USD
700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137.738 USD
65.64% 66%
3046
509 Biểu tượng logo của Precipitate.AI Precipitate.AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
RAIN *
0,0014878253 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.038 USD
65.60% 66%
3574
510 Biểu tượng logo của Xi Token Xi Token
01/2023 / Ethereum Blockchain
XI *
0,012008503 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
52.596 USD
65.47% 65%
3561
511 Biểu tượng logo của Shanum Shanum
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHAN *
0,0003233408 USD
7,8992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
65.44% 65%
8456
512 Biểu tượng logo của SHILL Token SHILL Token
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHILL *
0,0115544685 USD
282 đ
4.125.800 USD
357.073.944 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
1.318.642 USD
65.20% 65%
1123
513 Biểu tượng logo của Fitmint Fitmint
05/2022 / Polygon Blockchain
FITT *
0,0020031864 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.087 USD
64.91% 65%
4888
514 Biểu tượng logo của Woonkly Power Woonkly Power
03/2021 / Ethereum Blockchain
WOOP *
0,007164103 USD
175 đ
1.637.602 USD
228.584.357 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
250.069 USD
64.86% 65%
1360
515 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0341892102 USD
835 đ
24.059.882 USD
703.727.349 (23%)
Tổng: 3.012.009.888
1.699.797 USD
64.76% 65%
674
516 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,21 USD
5.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
64.51% 65%
7442
517 Biểu tượng logo của Web3 Game Web3 Game
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB3 *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
3 USD
64.19% 64%
7203
518 Biểu tượng logo của YoungParrot YoungParrot
08/2022 / Core Blockchain
YPC *
0,0000000108 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
56 USD
63.83% 64%
6553
519 Biểu tượng logo của Ethereum Express Ethereum Express
09/2023 / Ethereum Blockchain
ETE *
0,0193384339 USD
472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
908.643 USD
63.83% 64%
2455
520 Biểu tượng logo của Shiba Shiba
09/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBA *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.872 USD
63.79% 64%
4510
521 Biểu tượng logo của NicCageWaluigiElmo42069Inu NicCageWaluigiElmo42069Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0001745083 USD
4,2632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
173 USD
63.55% 64%
6164
522 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
10,18 USD
248.676 đ
1.513.783.796 USD
148.714.761 (15%)
Tổng: 1.007.671.233
440.138.089 USD
63.47% 63%
43
523 Biểu tượng logo của NADA Protocol Token NADA Protocol Token
09/2022 / Hedera Hashgraph Blockchain
NADA *
0,0670108001 USD
1.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
804.583 USD
63.46% 63%
2474
524 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSWAP *
0,0000353184 USD
0,8628 đ
52.978 USD
1.500.000.000
19.497 USD
63.39% 63%
2022
525 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0000860113 USD
2,1013 đ
152.736 USD
1.775.763.939 (59%)
Tổng: 2.999.427.229
0 USD
63.32% 63%
1864
526 Biểu tượng logo của WORLD ID WORLD ID
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOID *
0,0000018298 USD
0,0447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
420.155 USD
63.26% 63%
2625
527 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
0,31 USD
7.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
1 USD
63.24% 63%
7276
528 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,67 USD
16.277 đ
300.952.155 USD
451.694.843 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
117.481.573 USD
63.20% 63%
143
529 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
1,30 USD
31.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.047.010
135.273 USD
62.96% 63%
3060
530 Biểu tượng logo của stoicDAO stoicDAO
11/2023 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,0056876611 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
762.512 USD
62.94% 63%
2483
531 Biểu tượng logo của Poof Token Poof Token
02/2023 / Ethereum Blockchain
POOF *
0,28 USD
6.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.109 USD
62.78% 63%
3358
532 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
17,88 USD
436.920 đ
116.250.018 USD
6.500.025 (65%)
Tổng: 10.000.000
81.349.655 USD
62.65% 63%
299
533 Biểu tượng logo của Corite Corite
07/2021 / Ethereum Blockchain
CO *
0,0072517859 USD
177 đ
886.165 USD
122.199.592 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
66.690 USD
62.61% 63%
1502
534 Biểu tượng logo của XGPT XGPT
11/2023 / Ethereum Blockchain
XGPT *
1,90 USD
46.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26.530 USD
62.56% 63%
4014
535 Biểu tượng logo của Epiko Epiko
09/2023 / Ethereum Blockchain
EPIKO *
0,0009628444 USD
23,5223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
38.577 USD
62.53% 63%
3714
536 Biểu tượng logo của Gemach Gemach
06/2023 / Ethereum Blockchain
GMAC *
0,0011856471 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.085 USD
62.38% 62%
4435
537 Biểu tượng logo của Minati Coin Minati Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNTC *
1,32 USD
32.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.150.000
361.375 USD
62.22% 62%
2674
538 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0055960164 USD
137 đ
1.329.470 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
53.914 USD
62.19% 62%
1415
539 Biểu tượng logo của Space Crypto Space Crypto
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPG *
0,000177045 USD
4,3252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
62.10% 62%
8152
540 Biểu tượng logo của WINR Protocol WINR Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
WINR *
0,11 USD
2.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.634.756 USD
62.08% 62%
2356
541 Biểu tượng logo của Light DeFi Light DeFi
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIGHT *
0,0005490325 USD
13,4129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
73.760 USD
62.03% 62%
3369
542 Biểu tượng logo của Kurobi Kurobi
09/2021 / Solana Blockchain
KURO *
0,0006571502 USD
16,0542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
72.832 USD
61.86% 62%
3376
543 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0012114839 USD
30 đ
4.969.584 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
441.051 USD
61.81% 62%
1075
544 Biểu tượng logo của OkLetsPlay OkLetsPlay
11/2021 / Polygon Blockchain
OKLP *
0,0052853398 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
10.952 USD
61.61% 62%
4509
545 Biểu tượng logo của PUMLx PUMLx
09/2022 / Ethereum Blockchain
PUMLX *
0,0137429984 USD
336 đ
771.571 USD
56.142.858 (11%)
Tổng: 500.000.000
902.095 USD
61.44% 61%
1542
546 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
61.43% 61%
40
547 Biểu tượng logo của Songbird Finance Songbird Finance
05/2023 / Songbird Network Blockchain
SFIN *
398,44 USD
9.733.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
43.247 USD
61.38% 61%
3663
548 Biểu tượng logo của Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
GDT *
0,0141449532 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
35.771 USD
61.35% 61%
3757
549 Biểu tượng logo của SportsIcon SportsIcon
11/2021 / Ethereum Blockchain
ICONS *
0,021645585 USD
529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
27.758 USD
61.18% 61%
3969
550 Biểu tượng logo của TiTi Protocol TiTi Protocol
07/2023 / Ethereum Blockchain
TITI *
0,0049787142 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
193 USD
61.18% 61%
6123
551 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIST *
0,0059817029 USD
146 đ
337.111 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
198.906 USD
61.14% 61%
1716
552 Biểu tượng logo của Arbidoge Arbidoge
09/2021 / Arbitrum Blockchain
ADOGE *
0,0000000434 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
274 USD
61.10% 61%
5984
553 Biểu tượng logo của EarnGuild EarnGuild
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
EARN *
0,0010448411 USD
26 đ
0 USD
N/A
0 USD
60.84% 61%
8268
554 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
52,07 USD
1.271.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000
299.236 USD
60.83% 61%
2739
555 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,19 USD
4.599 đ
28.744.881 USD
152.698.719 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
3.634.090 USD
60.79% 61%
624
556 Biểu tượng logo của SKUYX SKUYX
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SKYX *
0,0239097321 USD
584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.876 USD
60.74% 61%
4920
557 Biểu tượng logo của The CocktailBar The CocktailBar
10/2021 / Ethereum Blockchain
COC *
36,07 USD
881.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
4.395 USD
60.56% 61%
4864
558 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,0009701633 USD
23,7011 đ
1.516.018 USD
1.562.642.259 (31%)
Tổng: 5.000.000.000
95.220 USD
60.38% 60%
1383
559 Biểu tượng logo của Hubble Protocol Hubble Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
HBB *
0,11 USD
2.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
486.416 USD
60.25% 60%
2586
560 Biểu tượng logo của Mumu Mumu
04/2023 / Ethereum Blockchain
MUMU *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.446 USD
60.19% 60%
4718
561 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
12/2021 / Ethereum Blockchain
LYRA *
0,16 USD
4.004 đ
95.170.071 USD
580.696.280 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
374.054 USD
60.00% 60%
350
562 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare
08/2020 / Ethereum Blockchain
TMED *
0,0000096113 USD
0,2348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
87 USD
59.86% 60%
6412
563 Biểu tượng logo của Autobahn Network Autobahn Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,0044192742 USD
108 đ
296.404 USD
67.070.793 (11%)
Tổng: 600.000.000
899 USD
59.84% 60%
1742
564 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
0,45 USD
10.953 đ
16.765.981 USD
37.396.317 (37%)
Tổng: 100.000.000
158.567 USD
59.41% 59%
762
565 Biểu tượng logo của Mobipad Mobipad
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBP *
0,0043847891 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.177 USD
59.38% 59%
3881
566 Biểu tượng logo của SpaceY SpaceY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPAY *
0,0570009306 USD
1.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.979
42.591 USD
59.16% 59%
3671
567 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Cosmos Blockchain
STRD *
2,17 USD
52.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
216.575 USD
59.08% 59%
2858
568 Biểu tượng logo của Zen Panda Coin Zen Panda Coin
05/2023 / Arbitrum Blockchain
ZPC *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888
45.192 USD
59.01% 59%
3633
569 Biểu tượng logo của Unicorn Milk Unicorn Milk
04/2022 / Polygon Blockchain
UNIM *
0,0004433102 USD
10,8301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 114.828.232
1.472 USD
58.68% 59%
5335
570 Biểu tượng logo của Duckereum Duckereum
07/2022 / Ethereum Blockchain
DUCKER *
0,0037525776 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.265 USD
58.38% 58%
4304
571 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0004782494 USD
11,6836 đ
33.876.720 USD
70.834.835.671 (92%)
Tổng: 76.715.880.000
1.795.142 USD
58.21% 58%
579
572 Biểu tượng logo của SUIBOXER SUIBOXER
05/2023 / Sui Network Blockchain
SBOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
75 USD
58.19% 58%
6463
573 Biểu tượng logo của Sunny Aggregator Sunny Aggregator
09/2021 / Solana Blockchain
SUNNY *
0,0000883037 USD
2,1573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.884.700.000
65.410 USD
58.10% 58%
3440
574 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,002764265 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
21 USD
57.75% 58%
6835
575 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001420186 USD
3,4695 đ
168.087 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
162.849 USD
57.74% 58%
1846
576 Biểu tượng logo của CheersLand CheersLand
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEERS *
0,0314129323 USD
767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
153.308 USD
57.69% 58%
2995
577 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
0,82 USD
19.923 đ
25.329.143 USD
31.058.800 (31%)
Tổng: 100.000.000
2.938.126 USD
57.62% 58%
662
578 Biểu tượng logo của AVATA Network AVATA Network
03/2022 / Avalanche C-Chain
AVAT *
0,0011702555 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
795 USD
57.60% 58%
5610
579 Biểu tượng logo của ETH 2.0 ETH 2.0
10/2023 / Ethereum Blockchain
ETH 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
424 USD
57.58% 58%
5820
580 Biểu tượng logo của SocialAI SocialAI
06/2023 / Ethereum Blockchain
SAI *
0,0008265789 USD
20,1933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.152 USD
57.47% 57%
5446
581 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
0,30 USD
7.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.601.795
0 USD
57.45% 57%
7451
582 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0297749457 USD
727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
42 USD
57.36% 57%
6649
583 Biểu tượng logo của Astroport Classic Astroport Classic
12/2021 / Terra Classic Blockchain
ASTROC *
0,003870519 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.246 USD
57.36% 57%
3231
584 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0002451352 USD
5,9887 đ
287.297 USD
1.171.992.824 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
75.062 USD
57.30% 57%
1753
585 Biểu tượng logo của Wrapped Brise Wrapped Brise
08/2022 / Bitgert Blockchain
WBRISE *
0,0000002539 USD
0,0062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.940.321.749.748
1.454 USD
57.22% 57%
5341
586 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0385237999 USD
941 đ
363.749.636 USD
9.442.205.517 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
159.037.472 USD
57.22% 57%
127
587 Biểu tượng logo của Gaj Finance Gaj Finance
08/2021 / Polygon Blockchain
GAJ *
0,005971561 USD
146 đ
11.593 USD
1.941.413 (92%)
Tổng: 2.100.000
23 USD
57.19% 57%
2134
588 Biểu tượng logo của MEGAWEAPON MEGAWEAPON
11/2021 / Avalanche C-Chain
WEAPON *
1,62 USD
39.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
189.320 USD
57.16% 57%
2914
589 Biểu tượng logo của Crosschain IOTX Crosschain IOTX
09/2021 / Polygon Blockchain
CIOTX *
0,0383664539 USD
937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
521 USD
57.05% 57%
5760
590 Biểu tượng logo của DRC Mobility DRC Mobility
12/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0006181623 USD
15,1017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.302 USD
57.01% 57%
3736
591 Biểu tượng logo của Equation Equation
11/2023 / Arbitrum Blockchain
EQU *
37,28 USD
910.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
243.312 USD
57.01% 57%
2815
592 Biểu tượng logo của Synapse Network Synapse Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
SNP *
0,013182212 USD
322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.015 USD
56.85% 57%
5021
593 Biểu tượng logo của Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX
05/2018
WIOTX
0,0384376008 USD
939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.250.950 USD
56.77% 57%
2396
594 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
1,46 USD
35.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 669.811.161
990.100 USD
56.60% 57%
2442
595 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000002607 USD
0,0064 đ
103.155.210 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.323.147 USD
56.49% 56%
327
596 Biểu tượng logo của Tranquil Staked ONE Tranquil Staked ONE
12/2021 / Harmony Blockchain
STONE *
0,0155643002 USD
380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.174.088
12 USD
56.44% 56%
6969
597 Biểu tượng logo của Cellframe Cellframe
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELL *
0,28 USD
6.900 đ
8.077.999 USD
28.599.168 (94%)
Tổng: 30.300.000
380.616 USD
56.39% 56%
960
598 Biểu tượng logo của THORWallet THORWallet
12/2021 / Ethereum Blockchain
TGT *
0,0330658973 USD
808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 798.169.770
200.307 USD
56.36% 56%
2889
599 Biểu tượng logo của Verso Verso
04/2021 / Avalanche C-Chain
VSO *
0,0007809456 USD
19,0785 đ
61.913 USD
79.279.192 (79%)
Tổng: 100.000.000
33.817 USD
56.34% 56%
2007
600 Biểu tượng logo của Yoda Coin Swap Yoda Coin Swap
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
JEDALS *
0,0091451677 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.998.901
2.673 USD
56.29% 56%
5076
601 Biểu tượng logo của BNBcat BNBcat
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 997.250.382.346.083
296 USD
56.14% 56%
5963
602 Biểu tượng logo của MoonStarter MoonStarter
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNST *
0,00391 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
28.941 USD
56.05% 56%
3936
603 Biểu tượng logo của Wasder Wasder
07/2021 / Ethereum Blockchain
WAS *
0,0190518108 USD
465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
562.460 USD
55.80% 56%
2552
604 Biểu tượng logo của Snowmantastic Snowmantastic
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SNOWMANTASTIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
603 USD
55.78% 56%
5714
605 Biểu tượng logo của Metaplex Metaplex
09/2022 / Solana Blockchain
MPLX *
0,12 USD
2.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.349.159 USD
55.63% 56%
2385
606 Biểu tượng logo của UX Chain UX Chain
12/2021 / Cosmos Blockchain
UX *
0,0051364729 USD
125 đ
20.464.555 USD
3.984.164.930 (32%)
Tổng: 12.303.154.593
452.419 USD
55.62% 56%
711
607 Biểu tượng logo của HajiIni HajiIni
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
44 USD
55.50% 56%
6634
608 Biểu tượng logo của JK Coin JK Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JK *
0,12 USD
2.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.752 USD
55.49% 55%
5061
609 Biểu tượng logo của X-Coin X-Coin
03/2015
XCO
0,0017648082 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.384.976
0 USD
55.47% 55%
7468
610 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0003529136 USD
8,6217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
55.42% 55%
7446
611 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
1,32 USD
32.370 đ
5.270.874 USD
3.978.047 (40%)
Tổng: 10.000.000
262.400 USD
55.36% 55%
1064
612 Biểu tượng logo của Y2K Y2K
12/2022 / Arbitrum Blockchain
Y2K *
0,79 USD
19.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
12.063 USD
55.14% 55%
4468
613 Biểu tượng logo của LynKey LynKey
04/2022 / Ethereum Blockchain
LYNK *
0,0025633898 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
89.754 USD
55.12% 55%
3265
614 Biểu tượng logo của The Bend The Bend
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEND *
0,38 USD
9.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.826 USD
55.12% 55%
5241
615 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019 / Ethereum Blockchain
FUND *
0,22 USD
5.309 đ
7.486.160 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
78.755 USD
55.02% 55%
975
616 Biểu tượng logo của Everest Token Everest Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
EVRT *
0,0000304281 USD
0,7434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
55.00% 55%
8006
617 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0378153366 USD
924 đ
832.539 USD
22.015.899 (10%)
Tổng: 229.926.862
8.098 USD
54.81% 55%
1525
618 Biểu tượng logo của LuckysLeprecoin LuckysLeprecoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
LUCKYSLP *
0,0000008579 USD
0,0210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 711.000.000.000
297.826 USD
54.80% 55%
2742
619 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
3.909 đ
160.001.547 USD
1.000.000.000
33.793.197 USD
54.56% 55%
191
620 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0011077033 USD
27 đ
75.913 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
633 USD
54.54% 55%
1991
621 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic11Inu HarryPotterObamaSonic11Inu
07/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN1 *
0,0000000448 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8.197 USD
54.50% 55%
4637
622 Biểu tượng logo của Game Fantasy Token Game Fantasy Token
11/2021 / IoTex Blockchain
GFT *
0,0963672508 USD
2.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
39.022 USD
54.24% 54%
3706
623 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,049448091 USD
1.208 đ
18.649.553 USD
377.154.162 (38%)
Tổng: 1.000.001.337
1.508.841 USD
54.21% 54%
735
624 Biểu tượng logo của PLEBToken PLEBToken
04/2023 / Ethereum Blockchain
PLEB *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 123.123.123.123.123
16.589 USD
54.21% 54%
4330
625 Biểu tượng logo của Lucky7 Lucky7
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
7 *
0,0760625058 USD
1.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777.777
166.797 USD
54.14% 54%
2960
626 Biểu tượng logo của Defira Defira
02/2022 / Harmony Blockchain
FIRA *
0,0109073011 USD
266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.369 USD
54.04% 54%
5128
627 Biểu tượng logo của Tyrion Tyrion
09/2023 / Ethereum Blockchain
TYRION *
0,0072055394 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.690 USD
54.03% 54%
3577
628 Biểu tượng logo của Bonk Earn Bonk Earn
05/2023 / Solana Blockchain
BERN *
0,0051821734 USD
127 đ
0 USD
N/A
66.802 USD
53.86% 54%
3423
629 Biểu tượng logo của Chains of War Chains of War
11/2022 / Cardano Blockchain
MIRA *
0,0112736804 USD
275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.554 USD
53.76% 54%
4847
630 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,28 USD
31.151 đ
98.541.097 USD
77.280.001
121.604.158 USD
53.72% 54%
346
631 Biểu tượng logo của Perion Perion
02/2022 / Ethereum Blockchain
PERC *
0,21 USD
5.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
200.438 USD
53.58% 54%
2888
632 Biểu tượng logo của POPO POPO
04/2023 / Ethereum Blockchain
POPO *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.176 USD
53.58% 54%
5441
633 Biểu tượng logo của Gorilla Gorilla
11/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0,0083615272 USD
204 đ
5.995.877 USD
717.079.117 (80%)
Tổng: 898.930.378
1.303.484 USD
53.58% 54%
1034
634 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0019830658 USD
48 đ
4.924.117 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
159.390 USD
53.53% 54%
1080
635 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0326027246 USD
796 đ
28.075.574 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
71.618 USD
53.53% 54%
629
636 Biểu tượng logo của Sandwich Network Sandwich Network
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANDWICH *
0,0004750565 USD
11,6056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60.331 USD
53.48% 53%
3472
637 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0011030051 USD
27 đ
474.292 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
53.42% 53%
1643
638 Biểu tượng logo của WHEE WHEE
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
WHEE *
0,0753079424 USD
1.840 đ
0 USD
N/A
94.661 USD
53.34% 53%
3091
639 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0305311813 USD
746 đ
400.870 USD
13.129.861 (77%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
53.11% 53%
1684
640 Biểu tượng logo của Wrapped Pi Wrapped Pi
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WPI *
0,46 USD
11.310 đ
0 USD
N/A
1.580 USD
52.98% 53%
5309
641 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,13 USD
3.230 đ
201.168.559 USD
1.521.517.215 (93%)
Tổng: 1.637.686.745
2.031.605 USD
52.95% 53%
239
642 Biểu tượng logo của Defina Finance Defina Finance
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINA *
0,0283848563 USD
693 đ
1.925.057 USD
67.819.855 (68%)
Tổng: 100.000.000
213.191 USD
52.88% 53%
1323
643 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0142015607 USD
347 đ
651.080.936 USD
45.845.731.240 (73%)
Tổng: 62.955.102.600
44.775.007 USD
52.85% 53%
84
644 Biểu tượng logo của blockbank blockbank
05/2021 / Ethereum Blockchain
BBANK *
0,0520192645 USD
1.271 đ
11.005.299 USD
211.561.980 (53%)
Tổng: 400.000.000
723.014 USD
52.78% 53%
874
645 Biểu tượng logo của Web3 Doge Web3 Doge
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB3 *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
38 USD
52.74% 53%
6682
646 Biểu tượng logo của CODAI CODAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CODAI *
0,0000000301 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
56.499 USD
52.69% 53%
3521
647 Biểu tượng logo của Mars Protocol Mars Protocol
03/2022 / Terra Classic Blockchain
MARS *
0,14 USD
3.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.477 USD
52.65% 53%
4015
648 Biểu tượng logo của Spaceswap MILK2 Spaceswap MILK2
10/2020 / Ethereum Blockchain
MILK2 *
0,0118849995 USD
290 đ
87.675 USD
7.376.937 (11%)
Tổng: 65.200.000
1.857 USD
52.64% 53%
1969
649 Biểu tượng logo của Vow Vow
03/2021 / Ethereum Blockchain
VOW *
0,40 USD
9.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 825.743.074
501.094 USD
52.57% 53%
2576
650 Biểu tượng logo của Walken Walken
03/2022 / Solana Blockchain
WLKN *
0,0080592202 USD
197 đ
4.159.208 USD
516.080.664 (26%)
Tổng: 2.000.000.000
2.221.695 USD
52.41% 52%
1122
651 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
1,18 USD
28.849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.157.859
115.147 USD
52.37% 52%
3137
652 Biểu tượng logo của Geojam Token Geojam Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
JAM *
0,0012030884 USD
29 đ
3.616.316 USD
3.005.860.356 (38%)
Tổng: 8.000.000.000
931.404 USD
52.31% 52%
1161
653 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
11/2021 / Ethereum Blockchain
QANX *
0,0452814838 USD
1.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.000
2.075.728 USD
52.30% 52%
2318
654 Biểu tượng logo của Holdstation Holdstation
11/2023 / zkSync Era Blockchain
HOLD *
1,92 USD
46.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.499.033 USD
52.11% 52%
2369
655 Biểu tượng logo của indaHash indaHash
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDH *
0,0004940791 USD
12,0704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
52.09% 52%
7392
656 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0058569232 USD
143 đ
78.932.277 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
2.046.246 USD
52.01% 52%
383
657 Biểu tượng logo của Lil Floki Lil Floki
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LILFLOKI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34.682 USD
51.92% 52%
3785
658 Biểu tượng logo của Metafury Metafury
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FURYX *
0,000297797 USD
7,2752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 820.000.000.000
0 USD
51.85% 52%
7367
659 Biểu tượng logo của Jade Protocol Jade Protocol
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0539842281 USD
1.319 đ
0 USD
N/A
14 USD
51.77% 52%
6935
660 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
51.75% 52%
124
661 Biểu tượng logo của GoldPesa Option GoldPesa Option
12/2021 / Polygon Blockchain
GPO *
0,37 USD
9.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.239 USD
51.70% 52%
5407
662 Biểu tượng logo của Experimental Finance Experimental Finance
01/2022 / Songbird Network Blockchain
EXFI *
0,0959122653 USD
2.343 đ
4.645.182 USD
48.431.572 (44%)
Tổng: 110.000.000
57.437 USD
51.68% 52%
1100
663 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
0,58 USD
14.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
32.380 USD
51.65% 52%
3848
664 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,15 USD
&