1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2175 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3480) - Ethereum (3738) - TRON (111) - OKC Token (19) - Wanchain (8) - Solana (317) - Polygon (206) - XDC Network (7) - Avalanche (267) - Fantom (169) - Cronos (66) - XRP (22) - Klaytn (44) - IoTeX (7) - Chiliz (30) - Neo (11) - Terra Classic (45) - EOS (16) - TomoChain (2) - Cardano (28) - Arbitrum (24) - Cosmos (16) - Waves (8) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (8) - Stellar (12) - Ontology (1) - Algorand (13) - Aurora (4) - Harmony (34) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (4) - MetisDAO (12) - Celo (15) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (17) - Terra (45) - Polkadot (1) - Huobi Token (27) - STAKE (9) - IOST (1) - Moonbeam (6) - Moonriver (12) - Bitcoin Cash (4) - Tezos (4) - Fusion (1) - Elrond (12) - NEAR Protocol (5) - Velas (2) - Stacks (2) - Hoo Smart Chain (1) - SORA (2) - Meter Governance (1) - Bitgert (2) - Bitcicoin (14) - Everscale (4) - KardiaChain (4) - Karura (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Conflux (1) -

05/07/2022 19:24

Bảng xếp hạng 2175 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của JUMPN JUMPN
04/2022 / BNB Blockchain
JST *
0,0765823195 USD
1.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
717 USD
52707.35% 52.707%
6370
2 Biểu tượng logo của VooVoo VooVoo
02/2022 / Solana Blockchain
VOO *
0,93 USD
21.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
8 USD
18678.08% 18.678%
8034
3 Biểu tượng logo của DogeWhisky DogeWhisky
01/2022 / BNB Blockchain
DOGEWHISKY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
5 USD
11837.57% 11.838%
8089
4 Biểu tượng logo của Stilton Musk Stilton Musk
02/2022 / Ethereum Blockchain
STILTON *
0,0000004348 USD
0,0102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451.047.892.788
43.303 USD
9342.67% 9.343%
4363
5 Biểu tượng logo của Global Game Coin Global Game Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GGC *
97,83 USD
2.298.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.726.274
0 USD
6089.62% 6.090%
8388
6 Biểu tượng logo của Swirge Swirge
10/2020 / BNB Blockchain
SWG *
0,0742566083 USD
1.744 đ
889.636 USD
11.980.559
61.292 USD
5437.99% 5.438%
1456
7 Biểu tượng logo của Rematic Rematic
12/2021 / BNB Blockchain
RMTX *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000.000.000
1.044 USD
4332.46% 4.332%
6180
8 Biểu tượng logo của Mindsync Mindsync
06/2021 / Ethereum Blockchain
MAI *
0,99 USD
23.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.810.232
400 USD
4104.31% 4.104%
6675
9 Biểu tượng logo của Nel Hydrogen Nel Hydrogen
06/2022 / BNB Blockchain
NEL *
0,0155354351 USD
365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
56.825 USD
3538.41% 3.538%
4063
10 Biểu tượng logo của MetaversePay MetaversePay
06/2022 / BNB Blockchain
MVP *
0,0000098207 USD
0,2307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.528 USD
3410.71% 3.411%
4159
11 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000060172 USD
0,1413 đ
119.856 USD
19.918.713.667
0 USD
2361.11% 2.361%
2115
12 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000053387 USD
0,1254 đ
165.223 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
2083.58% 2.084%
2022
13 Biểu tượng logo của Crinet Crinet
04/2022 / BNB Blockchain
CNT *
0,0000308707 USD
0,7252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.309 USD
1739.26% 1.739%
6064
14 Biểu tượng logo của Boxch Boxch
10/2021 / BNB Blockchain
BOXCH *
0,0178168734 USD
419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
6.548 USD
1681.49% 1.681%
5250
15 Biểu tượng logo của Daisy Launch Pad Daisy Launch Pad
06/2021 / Ethereum Blockchain
DAISY *
0,54 USD
12.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
1224.22% 1.224%
8861
16 Biểu tượng logo của Donnie Finance Donnie Finance
03/2021 / IOST Blockchain
DON *
1,96 USD
46.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
625.533 USD
1156.66% 1.157%
3101
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0025578951 USD
60 đ
33.334 USD
13.031.736 (62%)
Tổng: 21.000.000
13 USD
1117.31% 1.117%
2420
18 Biểu tượng logo của Saltmarble Saltmarble
06/2022 / Ethereum Blockchain
SML *
17,64 USD
414.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
208.863 USD
878.42% 878%
3513
19 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,15 USD
3.584 đ
770.932 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
874.68% 875%
1504
20 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0339686478 USD
798 đ
959.628 USD
28.250.407 (25%)
Tổng: 114.372.759
9 USD
580.04% 580%
1435
21 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0001284262 USD
3,0167 đ
4.495 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
0 USD
463.76% 464%
2675
22 Biểu tượng logo của MetaToll MetaToll
04/2022 / BNB Blockchain
TAX *
0,0000000096 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
84.971 USD
446.00% 446%
3906
23 Biểu tượng logo của Dynasty Global Investments Dynasty Global Investments
11/2021 / Ethereum Blockchain
DYN *
33,52 USD
787.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
603 USD
437.31% 437%
6468
24 Biểu tượng logo của Mancium Mancium
04/2022 / Ethereum Blockchain
MANC *
1,29 USD
30.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.244 USD
427.75% 428%
4494
25 Biểu tượng logo của Cricket Foundation Cricket Foundation
09/2021
CRIC
0,0014921729 USD
35 đ
0 USD
N/A
346 USD
418.07% 418%
6743
26 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / BNB Blockchain
UTED *
0,0871174362 USD
2.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
102 USD
412.94% 413%
7256
27 Biểu tượng logo của SmartX SmartX
06/2021
SAT
0,0003876319 USD
9,1055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.890 USD
405.20% 405%
5404
28 Biểu tượng logo của Again Project Again Project
12/2021 / Ethereum Blockchain
AGAIN *
0,0199810291 USD
469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
386.86% 387%
8151
29 Biểu tượng logo của Tribeland Tribeland
12/2021 / Solana Blockchain
TRBL *
0,0001124865 USD
2,6423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
137 USD
379.90% 380%
7134
30 Biểu tượng logo của Love Coin Love Coin
08/2020
LOVE
0,0009344883 USD
21,9511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.996
0 USD
345.04% 345%
8506
31 Biểu tượng logo của Universe Universe
01/2022 / Avalanche Blockchain
UNIV *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
90 USD
344.01% 344%
7306
32 Biểu tượng logo của NanTrade NanTrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
NAN *
0,0195669178 USD
460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
343.74% 344%
8497
33 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000383636 USD
0,9012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
203 USD
331.46% 331%
6980
34 Biểu tượng logo của Arix Arix
09/2021 / BNB Blockchain
ARIX *
0,90 USD
21.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
0 USD
328.37% 328%
8986
35 Biểu tượng logo của ELON BUYS COKE COLA ELON BUYS COKE COLA
05/2022 / BNB Blockchain
EBCC *
0,000000022 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
9 USD
321.91% 322%
8015
36 Biểu tượng logo của Canadian Inuit Dog Canadian Inuit Dog
02/2022 / BNB Blockchain
CADINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
34.056 USD
308.61% 309%
4431
37 Biểu tượng logo của BookShib BookShib
06/2022 / BNB Blockchain
BOOKSHIB *
0,0001502116 USD
3,5285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.431 USD
299.77% 300%
4714
38 Biểu tượng logo của KlayUniverse KlayUniverse
06/2022 / Klaytn Blockchain
KUT *
5,39 USD
126.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.787.544 USD
297.22% 297%
2924
39 Biểu tượng logo của King Dog Inu King Dog Inu
01/2022 / BNB Blockchain
KINGDOG *
0,0000248564 USD
0,5839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
290.85% 291%
9629
40 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,0558098559 USD
1.311 đ
2.437.854 USD
43.681.422 (60%)
Tổng: 72.245.700
6.205 USD
288.07% 288%
1121
41 Biểu tượng logo của Pembrock Pembrock
06/2022 / NEAR Protocol Blockchain
PEM *
0,34 USD
8.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
94 USD
287.29% 287%
7296
42 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZIK *
0,0084494906 USD
198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
266.530 USD
287.25% 287%
3420
43 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000023 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
2.372.908 USD
282.37% 282%
2879
44 Biểu tượng logo của HashLand Coin HashLand Coin
11/2021 / BNB Blockchain
HC *
2,57 USD
60.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
51.169 USD
276.82% 277%
4212
45 Biểu tượng logo của BALI TOKEN BALI TOKEN
12/2021 / BNB Blockchain
BLI *
0,0000000091 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
14.324 USD
261.94% 262%
4895
46 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
2,52 USD
59.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
261.94% 262%
8364
47 Biểu tượng logo của CollectCoin CollectCoin
12/2021 / BNB Blockchain
CLCT *
0,0361822841 USD
850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
70.614 USD
260.95% 261%
4019
48 Biểu tượng logo của Myriad Social Myriad Social
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
MYRIA *
0,0013169118 USD
31 đ
0 USD
N/A
0 USD
253.95% 254%
9826
49 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000068291 USD
0,1604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
225.26% 225%
8330
50 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000068327 USD
0,1605 đ
116.119 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
0 USD
225.17% 225%
2128
51 Biểu tượng logo của Charlie Finance Charlie Finance
02/2022 / BNB Blockchain
CHT *
0,0000243041 USD
0,5709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
30.510 USD
224.33% 224%
4491
52 Biểu tượng logo của ITR.ETH Intercoin Investor ITR.ETH Intercoin Investor
11/2021 / Ethereum Blockchain
ITR *
0,0962086552 USD
2.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
10 USD
221.00% 221%
8008
53 Biểu tượng logo của CoinField Coin CoinField Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
CFC *
0,34 USD
7.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
203.57% 204%
9423
54 Biểu tượng logo của NirvanaMeta NirvanaMeta
01/2022 / BNB Blockchain
MNU *
0,0021689407 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.465 USD
202.07% 202%
4542
55 Biểu tượng logo của Zero Exchange Zero Exchange
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,0011988617 USD
28 đ
0 USD
N/A
0 USD
200.00% 200%
8690
56 Biểu tượng logo của Bintex Futures Bintex Futures
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNTX *
0,57 USD
13.330 đ
57.174 USD
100.754 (1%)
Tổng: 20.000.000
10.989 USD
195.76% 196%
2312
57 Biểu tượng logo của LabraCoin LabraCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
193.02% 193%
8798
58 Biểu tượng logo của Algebra Algebra
10/2021 / Polygon Blockchain
ALGB *
0,0085589841 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
25.160 USD
187.23% 187%
4588
59 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / TRON Blockchain
CPAY *
0,0060021207 USD
141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
8 USD
187.09% 187%
8033
60 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0200183493 USD
470 đ
42.836 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
17 USD
182.83% 183%
2379
61 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022
BRRR
0,17 USD
3.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
180.86% 181%
9958
62 Biểu tượng logo của Aigang Aigang
01/2018 / Ethereum Blockchain
AIX *
0,001651801 USD
39 đ
48.356 USD
29.274.567
5.950 USD
180.85% 181%
2355
63 Biểu tượng logo của Aonea Coin Aonea Coin
03/2022
A1A
0,32 USD
7.510 đ
0 USD
N/A
56.278 USD
180.70% 181%
4151
64 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,056463 USD
1.326 đ
579.164.866 USD
10.254.325.495
183.393.163 USD
180.35% 180%
77
65 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0005869106 USD
13,7865 đ
8.094 USD
13.790.433 (66%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
179.53% 180%
2611
66 Biểu tượng logo của Ratscoin Ratscoin
03/2022 / BNB Blockchain
RATS *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
292.783 USD
176.84% 177%
3367
67 Biểu tượng logo của FANC FANC
01/2022 / Ethereum Blockchain
FANC *
1,93 USD
45.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
4.923 USD
175.64% 176%
5402
68 Biểu tượng logo của MESSIER MESSIER
06/2022 / Ethereum Blockchain
M87 *
0,0000043158 USD
0,1014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
198.385 USD
172.09% 172%
3536
69 Biểu tượng logo của LAW TOKEN LAW TOKEN
03/2022 / BNB Blockchain
LAW *
0,012079423 USD
284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
89.371 USD
171.59% 172%
3885
70 Biểu tượng logo của KittyShiba KittyShiba
11/2021 / BNB Blockchain
KSHIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000.000.000
0 USD
167.97% 168%
9217
71 Biểu tượng logo của CryptoHub CryptoHub
07/2022 / BNB Blockchain
CHG *
0,0181766356 USD
427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
359.804 USD
167.59% 168%
3285
72 Biểu tượng logo của KOKA INU KOKA INU
10/2021 / Ethereum Blockchain
INU *
0,0000000799 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
164.02% 164%
8187
73 Biểu tượng logo của ASYAGRO ASYAGRO
05/2020 / BNB Blockchain
ASY *
0,0483060626 USD
1.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500.000.000
3.652 USD
160.73% 161%
5543
74 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,00000504 USD
0,1184 đ
27.384 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
0 USD
160.36% 160%
2458
75 Biểu tượng logo của FantomMoon FantomMoon
10/2021 / Fantom Blockchain
FMF *
0,0012488143 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.920.386
0 USD
160.34% 160%
9103
76 Biểu tượng logo của Wrapped NewYorkCoin Wrapped NewYorkCoin
10/2021 / BNB Blockchain
WNYC *
0,0000204288 USD
0,4799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.756.946.988
110 USD
159.59% 160%
7227
77 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0156535342 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
156.78% 157%
8366
78 Biểu tượng logo của BeeKan BeeKan
07/2018 / Ethereum Blockchain
BKBT *
0,0006016381 USD
14,1325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
20 USD
154.48% 154%
7825
79 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0566988202 USD
1.332 đ
11.669.687 USD
205.818.864 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
650.528 USD
153.87% 154%
702
80 Biểu tượng logo của Curio Curio
12/2019 / Ethereum Blockchain
CUR *
0,0327604725 USD
770 đ
61.759 USD
1.885.167 (94%)
Tổng: 2.000.000
0 USD
152.47% 152%
2293
81 Biểu tượng logo của Pulse Predictions Market Pulse Predictions Market
10/2021 / Ethereum Blockchain
PULSE *
0,0699030045 USD
1.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
263 USD
151.75% 152%
7155
82 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
04/2022 / BNB Blockchain
GOMA *
0,0000000104 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.563.949 USD
151.70% 152%
2944
83 Biểu tượng logo của FOHO Coin FOHO Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
FOHO *
0,0123329606 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.685 USD
150.02% 150%
5326
84 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
4,85 USD
113.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
0 USD
147.88% 148%
8577
85 Biểu tượng logo của Valkyrie Protocol Valkyrie Protocol
10/2021 / Terra Classic Blockchain
VKR *
0,0015977923 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
144.23% 144%
9183
86 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0313070684 USD
735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.252 USD
140.87% 141%
6085
87 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,0069922915 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
0 USD
138.75% 139%
8482
88 Biểu tượng logo của Meta Basket VR Meta Basket VR
05/2022 / BNB Blockchain
MBALL *
0,000299853 USD
7,0435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
18 USD
138.05% 138%
7844
89 Biểu tượng logo của NuriFootBall NuriFootBall
02/2022 / Ethereum Blockchain
NRFB *
0,0441092635 USD
1.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
255.845 USD
136.44% 136%
3428
90 Biểu tượng logo của SB GROUP SB GROUP
04/2022 / BNB Blockchain
SB *
0,022361353 USD
525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.287.440 USD
134.92% 135%
2966
91 Biểu tượng logo của GOMAx GOMAx
12/2021 / BNB Blockchain
GOMAX *
0,0000008289 USD
0,0195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
673 USD
134.49% 134%
6404
92 Biểu tượng logo của Community Business Token Community Business Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBT *
0,0000069834 USD
0,1640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
813 USD
133.00% 133%
6316
93 Biểu tượng logo của ORBIS ORBIS
03/2022
ORBC
1,41 USD
33.178 đ
0 USD
N/A
1.697 USD
132.17% 132%
5909
94 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / BNB Blockchain
MBD *
0,0052821247 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
485.939 USD
132.00% 132%
3183
95 Biểu tượng logo của CoinMeet CoinMeet
01/2018 / Ethereum Blockchain
MEET *
0,0009739629 USD
22,8784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
4.128 USD
131.93% 132%
5489
96 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0266308808 USD
626 đ
39.941 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
14 USD
131.59% 132%
2393
97 Biểu tượng logo của Utopia (utility Token) Utopia (utility Token)
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
UTO *
0,18 USD
4.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
6.693 USD
131.14% 131%
5898
98 Biểu tượng logo của Fisco Coin Fisco Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSCC *
2,87 USD
67.409 đ
0 USD
N/A
19.049 USD
130.52% 131%
4756
99 Biểu tượng logo của Nfans Nfans
10/2021 / BNB Blockchain
NFS *
0,0329307863 USD
774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
93.165 USD
128.70% 129%
3866
100 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / BNB Blockchain
CHIK *
0,000695418 USD
16,3354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
116 USD
128.19% 128%
7206
101 Biểu tượng logo của Arabian City Arabian City
05/2022 / BNB Blockchain
ACITY *
0,0000001511 USD
0,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
49 USD
127.93% 128%
7532
102 Biểu tượng logo của CashZone CashZone
07/2022 / Klaytn Blockchain
CASHZ *
0,0125980389 USD
296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.356 USD
126.78% 127%
4827
103 Biểu tượng logo của NFTSocial NFTSocial
10/2021 / BNB Blockchain
NSC *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
11 USD
125.95% 126%
7982
104 Biểu tượng logo của Yawww Yawww
03/2022 / Solana Blockchain
YAW *
0,0472389308 USD
1.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
113.228 USD
122.29% 122%
3769
105 Biểu tượng logo của strong bull strong bull
12/2021 / BNB Blockchain
BULL *
0,0003996206 USD
9,3871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
122.22% 122%
9503
106 Biểu tượng logo của Crypto Legions Bloodstone Crypto Legions Bloodstone
06/2022 / BNB Blockchain
BLST *
0,62 USD
14.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
151.738 USD
121.80% 122%
3645
107 Biểu tượng logo của Kusunoki Samurai Kusunoki Samurai
03/2022 / Ethereum Blockchain
KUSUNOKI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000.000.000
55.046 USD
121.69% 122%
4167
108 Biểu tượng logo của Doaibu Doaibu
03/2022 / Polygon Blockchain
DOA *
0,0005673818 USD
13,3278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
121.63% 122%
8251
109 Biểu tượng logo của Kenshi Kenshi
01/2022 / BNB Blockchain
KENSHI *
0,0000002496 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
48.230 USD
121.50% 122%
4251
110 Biểu tượng logo của Vow Vow
03/2021 / Ethereum Blockchain
VOW *
1,44 USD
33.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.129.749.132
850.488 USD
121.21% 121%
3032
111 Biểu tượng logo của KnoxFS (New) KnoxFS (New)
01/2021
KFX
0,20 USD
4.619 đ
107.625 USD
547.369 (11%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
120.17% 120%
2157
112 Biểu tượng logo của Terra Classic USD (Wormhole) Terra Classic USD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
USTC *
0,05693875 USD
1.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
12.619.990 USD
120.06% 120%
2793
113 Biểu tượng logo của JustCarbon Removal JustCarbon Removal
05/2022 / Ethereum Blockchain
JCR *
54,95 USD
1.290.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.995
140.648 USD
119.93% 120%
3683
114 Biểu tượng logo của Euphoria Euphoria
11/2021 / Harmony Blockchain
WAGMI *
3,23 USD
75.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.057
56.217 USD
119.74% 120%
4149
115 Biểu tượng logo của Sadbaby Sadbaby
11/2021 / BNB Blockchain
SDBY *
0,0000054994 USD
0,1292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.620.000.000
1.092 USD
119.26% 119%
6159
116 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0015659385 USD
37 đ
123.582 USD
78.918.545 (10%)
Tổng: 777.000.000
148 USD
119.19% 119%
2103
117 Biểu tượng logo của Trickle Trickle
10/2021 / BNB Blockchain
H2O *
0,0015942972 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.579 USD
119.14% 119%
5950
118 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0011933849 USD
28 đ
50.065 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
30 USD
118.61% 119%
2343
119 Biểu tượng logo của The Philosophers Stone The Philosophers Stone
11/2021 / BNB Blockchain
TPOS *
0,0109786633 USD
258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
117.72% 118%
8252
120 Biểu tượng logo của Uncharted Uncharted
04/2022 / BNB Blockchain
UNC *
0,0486269044 USD
1.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
670.084 USD
116.17% 116%
3092
121 Biểu tượng logo của Konstellation Network Konstellation Network
02/2022 / BNB Blockchain
DARC *
0,0081158823 USD
191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.240 USD
115.88% 116%
4719
122 Biểu tượng logo của Unicap.finance Unicap.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
UCAP *
0,26 USD
6.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.725 USD
114.43% 114%
4302
123 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0009787116 USD
22,9899 đ
41.441 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
0 USD
111.71% 112%
2387
124 Biểu tượng logo của Dejitaru Tsuka Dejitaru Tsuka
06/2022 / Ethereum Blockchain
TSUKA *
0,008023908 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
376.346 USD
110.77% 111%
3271
125 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000030682 USD
0,0721 đ
149.944 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
0 USD
108.52% 109%
2044
126 Biểu tượng logo của UCX UCX
11/2019 / Ethereum Blockchain
UCX *
0,27 USD
6.327 đ
0 USD
N/A
6.164 USD
108.18% 108%
5281
127 Biểu tượng logo của Hillstone Finance Hillstone Finance
01/2022 / Ethereum Blockchain
HSF *
0,83 USD
19.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
842.244 USD
107.94% 108%
3039
128 Biểu tượng logo của MarsDAO MarsDAO
03/2022 / BNB Blockchain
MDAO *
0,15 USD
3.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
404.741 USD
107.86% 108%
3241
129 Biểu tượng logo của GeniuX GeniuX
06/2022 / Polygon Blockchain
IUX *
0,43 USD
9.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.645 USD
107.39% 107%
3606
130 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,001685979 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.128.125 USD
106.45% 106%
2986
131 Biểu tượng logo của Matrexcoin Matrexcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
MAC *
0,0021531655 USD
51 đ
47.750 USD
22.176.440 (25%)
Tổng: 90.000.000
0 USD
104.94% 105%
2359
132 Biểu tượng logo của Eska Eska
08/2020
ESK
0,0176073179 USD
414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.205 USD
104.54% 105%
4703
133 Biểu tượng logo của YUSRA YUSRA
08/2020
YUSRA
0,20 USD
4.773 đ
8.127.129 USD
40.000.000
0 USD
103.76% 104%
789
134 Biểu tượng logo của 5STAR Protocol 5STAR Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
5STAR *
0,0000445577 USD
1,0467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
666 USD
103.75% 104%
6410
135 Biểu tượng logo của ELEF  WORLD ELEF WORLD
12/2021 / BNB Blockchain
ELEF *
0,0000192744 USD
0,4528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 996.000.000
5.581 USD
102.39% 102%
5340
136 Biểu tượng logo của Mind Music Mind Music
10/2021 / Ethereum Blockchain
MND *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
1.282.786 USD
498.189.654.056.300
96.470 USD
101.44% 101%
1337
137 Biểu tượng logo của MetaMatic MetaMatic
03/2022 / BNB Blockchain
META *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
100.00% 100%
9806
138 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / BNB Blockchain
ORK *
0,001778326 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.809.095
797 USD
99.55% 100%
6322
139 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / TRON Blockchain
DJV *
9,57 USD
224.842 đ
25.222 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
0 USD
99.34% 99%
2468
140 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
17,67 USD
415.068 đ
107.446.990 USD
5.888.504 (54%)
Tổng: 11.000.000
42.561.712 USD
99.3% 99%
225
141 Biểu tượng logo của RunBlox RunBlox
06/2022 / Avalanche Blockchain
RUX *
2,20 USD
51.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.010
32.627 USD
98.44% 98%
4438
142 Biểu tượng logo của Viacoin Viacoin
07/2014
VIA
0,17 USD
3.879 đ
3.826.558 USD
23.174.755 (100%)
Tổng: 23.176.392
1.593 USD
98.09% 98%
985
143 Biểu tượng logo của Fellaz Fellaz
06/2022 / Ethereum Blockchain
FLZ *
1,01 USD
23.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.871.569 USD
96.91% 97%
2920
144 Biểu tượng logo của Noah Noah
03/2022 / Klaytn Blockchain
NOAH *
0,0005065191 USD
11,8981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
22 USD
96.51% 97%
7786
145 Biểu tượng logo của STEP STEP
01/2022 / BNB Blockchain
STEP *
0,0045449025 USD
107 đ
1.848.671 USD
406.756.986 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
259.310 USD
93.96% 94%
1208
146 Biểu tượng logo của Azit Azit
03/2022
AZIT
0,14 USD
3.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
26.066 USD
93.76% 94%
4560
147 Biểu tượng logo của La Peseta La Peseta
12/2021 / BNB Blockchain
PTA *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000.000.000
432 USD
93.50% 94%
6627
148 Biểu tượng logo của GOMA Finance [OLD] GOMA Finance [OLD]
07/2021 / BNB Blockchain
GOMA *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
165 USD
92.82% 93%
7058
149 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
0,66 USD
15.582 đ
44.062 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
58 USD
92.04% 92%
2374
150 Biểu tượng logo của Celestial Celestial
09/2021 / Ethereum Blockchain
CELT *
0,0086800077 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.138.389 USD
91.92% 92%
2813
151 Biểu tượng logo của Park Star Park Star
07/2022 / BNB Blockchain
P-S-T-A-R *
0,0002187159 USD
5,1376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
158.685 USD
91.18% 91%
3623
152 Biểu tượng logo của TORG TORG
09/2021 / Ethereum Blockchain
TORG *
0,0000327855 USD
0,7701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000.000
3.004 USD
90.16% 90%
5636
153 Biểu tượng logo của Zenith Token Zenith Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZENX *
0,003396775 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000.000
1 USD
88.89% 89%
8205
154 Biểu tượng logo của LunaGens LunaGens
06/2022 / BNB Blockchain
LUNG *
0,0006669261 USD
15,6661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
83.067 USD
88.28% 88%
3918
155 Biểu tượng logo của DriftDelivery.CC DriftDelivery.CC
05/2022 / BNB Blockchain
DRIFT *
0,000315373 USD
7,4081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.400.000
90.577 USD
87.65% 88%
3877
156 Biểu tượng logo của DaddyBabyDoge DaddyBabyDoge
02/2022 / BNB Blockchain
DBDOGE *
0,0002057824 USD
4,8338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.298 USD
87.23% 87%
6069
157 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,0136968424 USD
322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
15 USD
86.37% 86%
7902
158 Biểu tượng logo của SMILE SMILE
10/2019 / BNB Blockchain
SMILE *
0,0156535342 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5 USD
86.37% 86%
8085
159 Biểu tượng logo của Mega Lottery Services Global Mega Lottery Services Global
04/2020 / TomoChain
MLR *
0,0003912737 USD
9,1910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
86.36% 86%
8414
160 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0054778322 USD
129 đ
311.808 USD
56.921.773
0 USD
86.36% 86%
1802
161 Biểu tượng logo của Zent Cash Zent Cash
03/2020
ZTC
0,000001526 USD
0,0358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500.000.000
0 USD
86.13% 86%
8397
162 Biểu tượng logo của YDragon YDragon
08/2021 / Ethereum Blockchain
YDR *
0,001788302 USD
42 đ
0 USD
N/A
0 USD
85.77% 86%
8936
163 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
11/2020
LYR
0,0000707428 USD
1,6617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
321 USD
85.37% 85%
6774
164 Biểu tượng logo của CRYPTO20 CRYPTO20
01/2018 / Ethereum Blockchain
C20 *
0,0169085769 USD
397 đ
683.132 USD
40.401.532 (99%)
Tổng: 40.656.082
85 USD
84.66% 85%
1542
165 Biểu tượng logo của DMScript DMScript
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMST *
0,0002852921 USD
6,7015 đ
28.529 USD
100.000.000
57 USD
84.34% 84%
2449
166 Biểu tượng logo của VAULT VAULT
12/2019
VAULT
0,39 USD
9.116 đ
233.099 USD
600.618 (20%)
Tổng: 3.000.000
18 USD
84.09% 84%
1907
167 Biểu tượng logo của CareCoin CareCoin
03/2022 / BNB Blockchain
CARES *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000.000.000
15.493 USD
83.78% 84%
4847
168 Biểu tượng logo của Talken Talken
09/2021 / Ethereum Blockchain
TALK *
0,20 USD
4.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
97.957 USD
83.29% 83%
3842
169 Biểu tượng logo của DOWCOIN DOWCOIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
DOW *
0,0000223201 USD
0,5243 đ
264 USD
11.845.266 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
82.58% 83%
2757
170 Biểu tượng logo của Reflex Reflex
10/2020 / Ethereum Blockchain
RFX *
0,0025970867 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
123 USD
82.40% 82%
7181
171 Biểu tượng logo của PirateCash PirateCash
08/2020
PIRATE
0,0098906094 USD
232 đ
254.774 USD
25.759.163 (25%)
Tổng: 105.000.000
5 USD
82.24% 82%
1877
172 Biểu tượng logo của Tripio Tripio
04/2018 / Ethereum Blockchain
TRIO *
0,0001089893 USD
2,5602 đ
408.710 USD
3.750.000.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
81.84% 82%
1724
173 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0001633953 USD
3,8382 đ
0 USD
N/A
0 USD
81.24% 81%
8544
174 Biểu tượng logo của Force For Fast Force For Fast
08/2020 / Ethereum Blockchain
FFF *
0,0002239873 USD
5,2615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.126 USD
79.64% 80%
6147
175 Biểu tượng logo của Metaxa Metaxa
06/2022 / BNB Blockchain
METAXA *
0,0000004001 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
79.35% 79%
9954
176 Biểu tượng logo của OpenStream World OpenStream World
12/2021 / BNB Blockchain
OSW *
0,0156608441 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 680.000.000
8.825 USD
79.31% 79%
5106
177 Biểu tượng logo của Newton Coin Project Newton Coin Project
07/2018
NCP
0,000003989 USD
0,0937 đ
418 USD
104.880.960 (77%)
Tổng: 136.469.999
0 USD
77.43% 77%
2753
178 Biểu tượng logo của KILLTHEZERO KILLTHEZERO
12/2021 / BNB Blockchain
KTZ *
0,0000000154 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
694 USD
77.39% 77%
6387
179 Biểu tượng logo của WingStep WingStep
06/2022 / BNB Blockchain
WST *
0,022010741 USD
517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
359.105 USD
77.22% 77%
3286
180 Biểu tượng logo của ORAO Network ORAO Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
ORAO *
0,0065137039 USD
153 đ
256.625 USD
39.397.668 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
226.649 USD
76.52% 77%
1861
181 Biểu tượng logo của Tiger shares Tiger shares
04/2022 / Cronos Blockchain
Tiger *
39,22 USD
921.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.100
1.428 USD
76.25% 76%
6009
182 Biểu tượng logo của Diamond Platform Token Diamond Platform Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DPT *
0,33 USD
7.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
94 USD
76.01% 76%
7289
183 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0033276194 USD
78 đ
306.228 USD
92.026.159 (24%)
Tổng: 386.848.901
22 USD
75.96% 76%
1810
184 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
206,10 USD
4.841.307 đ
15.255.093 USD
74.018
13 USD
75.89% 76%
632
185 Biểu tượng logo của Crypto Indian Coin Crypto Indian Coin
12/2021 / BNB Blockchain
CIC *
0,0000078925 USD
0,1854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
75.56% 76%
9396
186 Biểu tượng logo của IX Token IX Token
01/2022 / Polygon Blockchain
IXT *
1,76 USD
41.436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 153.252.267
2.105.111 USD
75.27% 75%
2897
187 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
7,46 USD
175.204 đ
93.023.610 USD
12.471.923 (100%)
Tổng: 12.485.048
5.621.501 USD
75.24% 75%
194
188 Biểu tượng logo của AliCoin AliCoin
04/2022
ALICN
0,0058365583 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
0 USD
75.00% 75%
9863
189 Biểu tượng logo của OtherDAO OtherDAO
06/2022 / Ethereum Blockchain
OTHR *
0,37 USD
8.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
36.168 USD
74.94% 75%
4408
190 Biểu tượng logo của Marble Heroes Marble Heroes
04/2022 / BNB Blockchain
MBH *
0,46 USD
10.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
333.073 USD
74.25% 74%
3316
191 Biểu tượng logo của Trade.win Trade.win
11/2020 / Ethereum Blockchain
TWI *
0,015785013 USD
371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
73.63% 74%
8604
192 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
7,45 USD
175.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
0 USD
73.49% 73%
8579
193 Biểu tượng logo của YSL YSL
08/2021 / BNB Blockchain
YSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
6 USD
73.14% 73%
8065
194 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,39 USD
9.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
790 USD
72.47% 72%
6324
195 Biểu tượng logo của g9tro Crowdfunding Platform g9tro Crowdfunding Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
G9TRO *
0,0022304631 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
357 USD
72.24% 72%
6731
196 Biểu tượng logo của DGPayment DGPayment
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGP *
0,0083922542 USD
197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
19.510 USD
71.44% 71%
4741
197 Biểu tượng logo của ANTIS INU ANTIS INU
01/2022 / BNB Blockchain
ANTIS *
0,0000056446 USD
0,1326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
1.272 USD
71.21% 71%
6081
198 Biểu tượng logo của Witnet Witnet
11/2021
WIT
0,0065672707 USD
154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.487.000.000
4.481 USD
71.14% 71%
5450
199 Biểu tượng logo của UkraineDAO Flag NFT UkraineDAO Flag NFT
03/2022 / Ethereum Blockchain
LOVE *
0,15 USD
3.419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.311.203
68.156 USD
71.13% 71%
4044
200 Biểu tượng logo của BuildUp BuildUp
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUP *
0,0529597177 USD
1.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
255 USD
69.90% 70%
6888
201 Biểu tượng logo của Cia Protocol Cia Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
CIA *
0,0000050775 USD
0,1193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11.621 USD
69.69% 70%
4988
202 Biểu tượng logo của Metaverse Exchange Metaverse Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
METACEX *
0,0001366173 USD
3,2091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
97 USD
69.67% 70%
7273
203 Biểu tượng logo của HarmonyPad HarmonyPad
10/2021 / BNB Blockchain
HPAD *
0,0007672715 USD
18,0232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 799.435.078
5.915 USD
69.53% 70%
5312
204 Biểu tượng logo của Invitoken Invitoken
07/2021 / Ethereum Blockchain
INVI *
1,47 USD
34.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
329.581 USD
69.47% 69%
3322
205 Biểu tượng logo của Windfall Token Windfall Token
11/2021 / TRON Blockchain
WFT *
0,0354079499 USD
832 đ
0 USD
N/A
237 USD
69.08% 69%
6917
206 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0336640379 USD
791 đ
232.341 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
41 USD
68.48% 68%
1909
207 Biểu tượng logo của Sway Social Sway Social
10/2021 / Polygon Blockchain
SWAY *
0,0078148796 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
364.900 USD
68.16% 68%
3279
208 Biểu tượng logo của Factom Factom
10/2015
FCT
0,28 USD
6.617 đ
2.919.932 USD
10.366.381
631 USD
67.98% 68%
1061
209 Biểu tượng logo của dexIRA dexIRA
10/2021 / BNB Blockchain
DEX *
0,008589297 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
97.654 USD
67.83% 68%
3844
210 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / BNB Blockchain
BRG *
0,0124869141 USD
293 đ
99.922.375 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
347.933 USD
67.22% 67%
186
211 Biểu tượng logo của ExzoCoin 2.0 ExzoCoin 2.0
06/2021 / BNB Blockchain
EXZO *
0,0001043124 USD
2,4503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
71.482 USD
67.14% 67%
4011
212 Biểu tượng logo của Metaficial World Metaficial World
01/2022 / BNB Blockchain
MW *
0,37 USD
8.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.809 USD
65.74% 66%
5520
213 Biểu tượng logo của FuruKuru FuruKuru
10/2021 / Avalanche Blockchain
FUKU *
0,0000085788 USD
0,2015 đ
0 USD
N/A
53.054 USD
65.45% 65%
4189
214 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0191120607 USD
449 đ
2.334.480 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
0 USD
65.21% 65%
1137
215 Biểu tượng logo của HDDcoin HDDcoin
01/2022
HDD
0,0788251599 USD
1.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.500.000
0 USD
65.03% 65%
8271
216 Biểu tượng logo của Whole Network Whole Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000819522 USD
1,9251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
380.510 USD
64.91% 65%
3268
217 Biểu tượng logo của Sphynx BSC Sphynx BSC
10/2021 / BNB Blockchain
SPHYNX *
0,0053287407 USD
125 đ
0 USD
N/A
296.427 USD
64.62% 65%
3359
218 Biểu tượng logo của GoCryptoMe GoCryptoMe
02/2022 / Ethereum Blockchain
GCME *
0,0050780278 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.053 USD
64.41% 64%
4569
219 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0142593254 USD
335 đ
388.750 USD
27.262.872
103 USD
64.34% 64%
1740
220 Biểu tượng logo của Millimeter Millimeter
09/2020 / Klaytn Blockchain
MM *
0,10 USD
2.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
5.869.900 USD
64.14% 64%
2816
221 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Blockchain
FDLS *
0,0029322159 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
698 USD
63.60% 64%
6382
222 Biểu tượng logo của MetaTariff MetaTariff
03/2022 / BNB Blockchain
RIFF *
0,0057895127 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
845 USD
63.44% 63%
6294
223 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0001433533 USD
3,3674 đ
635.715 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
63.43% 63%
1565
224 Biểu tượng logo của Asian Fintech Asian Fintech
05/2019 / Ethereum Blockchain
AFIN *
0,0159848233 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
267 USD
63.08% 63%
6868
225 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION (DC) DATACHAIN FOUNDATION (DC)
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0819212172 USD
1.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30 USD
62.87% 63%
7686
226 Biểu tượng logo của LooksCoin LooksCoin
06/2022 / BNB Blockchain
LOOKS *
0,0007616934 USD
17,8922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59 USD
62.57% 63%
7469
227 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / BNB Blockchain
DEHUB *
0,0014636573 USD
34 đ
5.565.984 USD
3.802.791.852 (48%)
Tổng: 8.000.000.000
737.561 USD
62.43% 62%
874
228 Biểu tượng logo của Magic Metaverse Magic Metaverse
11/2021 / BNB Blockchain
MAC *
0,0137549404 USD
323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.213 USD
62.21% 62%
5377
229 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / BNB Blockchain
HYPE *
0,19 USD
4.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
999.318 USD
61.57% 62%
3006
230 Biểu tượng logo của Bitmon Bitmon
04/2022 / Solana Blockchain
BIT *
0,0011124629 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 182.060.555
2.785 USD
61.26% 61%
5671
231 Biểu tượng logo của Pylon Protocol Pylon Protocol
07/2021 / Terra Classic Blockchain
MINE *
0,0007793201 USD
18,3062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
48.125 USD
61.17% 61%
4253
232 Biểu tượng logo của ETH Fan Token Ecosystem ETH Fan Token Ecosystem
12/2021 / BNB Blockchain
EFT *
0,0000000046 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.519 USD
60.95% 61%
5445
233 Biểu tượng logo của STONK STONK
07/2020 / Ethereum Blockchain
STONK *
0,0001598382 USD
3,7546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 103.420.690
0 USD
59.94% 60%
8443
234 Biểu tượng logo của MetaOneVerse MetaOneVerse
06/2022 / BNB Blockchain
M1VERSE *
0,0000029799 USD
0,0700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 576.000.000.000
93.905 USD
59.40% 59%
3840
235 Biểu tượng logo của Boring Protocol Boring Protocol
08/2021 / Solana Blockchain
BOP *
0,0189156568 USD
444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
20.029 USD
59.35% 59%
4726
236 Biểu tượng logo của Web3 Doge Web3 Doge
02/2022 / BNB Blockchain
WEB3 *
0,0000000246 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
6.698 USD
59.29% 59%
5241
237 Biểu tượng logo của DarleyGo Essence DarleyGo Essence
03/2022 / Solana Blockchain
DGE *
0,0276316689 USD
649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.967 USD
58.62% 59%
5052
238 Biểu tượng logo của DeFIRE DeFIRE
05/2021 / Ethereum Blockchain
CWAP *
0,0379639553 USD
892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
58.58% 59%
8826
239 Biểu tượng logo của Tenshi Tenshi
08/2021 / Ethereum Blockchain
TENSHI *
0,0013957118 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.369 USD
58.49% 58%
4716
240 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,0454311077 USD
1.067 đ
12.974.703 USD
285.590.729 (24%)
Tổng: 1.200.000.000
16.951 USD
58.27% 58%
674
241 Biểu tượng logo của Nuketoken Nuketoken
08/2021 / BNB Blockchain
NUKE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 672.176.972.609.713
72 USD
57.96% 58%
7390
242 Biểu tượng logo của GazeTV GazeTV
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAZE *
0,0037352638 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
491.968 USD
57.83% 58%
3177
243 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
2,27 USD
53.263 đ
10.458.831 USD
4.612.542 (51%)
Tổng: 9.000.000
14.997.368 USD
57.58% 58%
734
244 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0097841433 USD
230 đ
117.045 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
102 USD
57.20% 57%
2123
245 Biểu tượng logo của Tsuki Inu Tsuki Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKINU *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.188 USD
56.57% 57%
5796
246 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0004804923 USD
11,2868 đ
89.583 USD
186.439.870 (82%)
Tổng: 228.469.283
0 USD
56.16% 56%
2204
247 Biểu tượng logo của CryptoBank CryptoBank
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBANK *
0,00320456 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
816.346 USD
56.10% 56%
3044
248 Biểu tượng logo của SAFESUN SAFESUN
04/2021 / BNB Blockchain
SAFESUN *
0,0000003996 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.100.154.756
4 USD
56.01% 56%
8111
249 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0065342713 USD
153 đ
86.193 USD
13.190.895 (69%)
Tổng: 19.209.600
0 USD
55.61% 56%
2213
250 Biểu tượng logo của Token CashPay Token CashPay
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCP *
0,0002935038 USD
6,8944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
55.31% 55%
8532
251 Biểu tượng logo của Pesabase Pesabase
05/2022 / BNB Blockchain
PESA *
0,19 USD
4.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
253.168 USD
55.26% 55%
3431
252 Biểu tượng logo của Happiness Happiness
09/2021 / TRON Blockchain
HPNS *
0,0000261052 USD
0,6132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 515.100.000
1 USD
55.26% 55%
8181
253 Biểu tượng logo của HappyFans HappyFans
09/2021 / Ethereum Blockchain
HAPPY *
0,0000125103 USD
0,2939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
57.192 USD
55.10% 55%
4143
254 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,0015055705 USD
35 đ
19.267 USD
12.797.319 (61%)
Tổng: 21.000.000
1.262 USD
54.88% 55%
2511
255 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0001698387 USD
3,9895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2 USD
54.55% 55%
8170
256 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / BNB Blockchain
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
448 USD
53.64% 54%
6609
257 Biểu tượng logo của Grove Grove
05/2022 / BNB Blockchain
GVR *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
11.749.227 USD
53.41% 53%
2795
258 Biểu tượng logo của FlashX Ultra FlashX Ultra
03/2021 / BNB Blockchain
FSXU *
0,0003196965 USD
7,5097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
52.38% 52%
8741
259 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,000000558 USD
0,0131 đ
6.386 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
0 USD
52.15% 52%
2646
260 Biểu tượng logo của Saja Saja
10/2021 / Ethereum Blockchain
SJA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.902 USD
52.05% 52%
5847
261 Biểu tượng logo của HolderMoon HolderMoon
10/2021 / BNB Blockchain
HLM *
0,000676032 USD
15,8800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
1.517 USD
51.89% 52%
5970
262 Biểu tượng logo của BitGoo BitGoo
12/2021 / BNB Blockchain
BTG *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
51 USD
51.76% 52%
7520
263 Biểu tượng logo của Astroport Classic Astroport Classic
12/2021 / Terra Classic Blockchain
ASTRO *
0,0173033186 USD
406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
46.523 USD
51.70% 52%
4267
264 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Blockchain
BURGER *
0,94 USD
22.172 đ
19.468.004 USD
20.624.916 (98%)
Tổng: 21.000.000
16.607.884 USD
51.62% 52%
580
265 Biểu tượng logo của Whale Loans Whale Loans
01/2022 / BNB Blockchain
HUMP *
0,0532539799 USD
1.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.137
65 USD
51.31% 51%
7423
266 Biểu tượng logo của Medican Coin Medican Coin
02/2021 / Ethereum Blockchain
MCAN *
0,0206681113 USD
485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.602 USD
51.19% 51%
5941
267 Biểu tượng logo của Speed Star SPEED Speed Star SPEED
04/2022 / Harmony Blockchain
SPEED *
0,000941258 USD
22,1101 đ
0 USD
N/A
9.084 USD
50.19% 50%
5093
268 Biểu tượng logo của Beamswap Beamswap
01/2022 / Moonbeam Blockchain
GLINT *
0,000779267 USD
18,3050 đ
211.251 USD
271.089.931 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
140.933 USD
50.00% 50%
1934
269 Biểu tượng logo của eaglecoin eaglecoin
11/2021 / TRON Blockchain
ELC *
0,0002997154 USD
7,0403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.000.000
14 USD
50.00% 50%
7915
270 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0001291203 USD
3,0330 đ
189.665 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
0 USD
49.99% 50%
1966
271 Biểu tượng logo của Metacyber Metacyber
03/2022 / BNB Blockchain
METAC *
0,00000015 USD
0,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
49.92% 50%
9821
272 Biểu tượng logo của MonsterQuest MonsterQuest
01/2022 / BNB Blockchain
MQST *
0,0009288681 USD
21,8191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
49.84% 50%
8174
273 Biểu tượng logo của ANIVERSE ANIVERSE
11/2020 / Ethereum Blockchain
ANV *
0,98 USD
22.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
14.586.340 USD
49.59% 50%
2792
274 Biểu tượng logo của Wizards And Dragons Wizards And Dragons
12/2021 / Ethereum Blockchain
GP *
0,0002521545 USD
5,9231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.196.658
49.128 USD
49.53% 50%
4239
275 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / BNB Blockchain
SDFI *
0,0449573138 USD
1.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
776 USD
49.50% 50%
6335
276 Biểu tượng logo của NOIZ NOIZ
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIZ *
0,024969118 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
2 USD
49.15% 49%
8140
277 Biểu tượng logo của CUTcoin CUTcoin
11/2019
CUT
0,0046952848 USD
110 đ
760.311 USD
161.930.742 (81%)
Tổng: 200.000.000
6 USD
49.09% 49%
1509
278 Biểu tượng logo của Shisha Shisha
04/2022 / BNB Blockchain
SHISH *
0,0000001042 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
260 USD
48.72% 49%
6878
279 Biểu tượng logo của Crypto Price Index Crypto Price Index
08/2020 / Ethereum Blockchain
CPI *
0,0519506637 USD
1.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
48.57% 49%
8509
280 Biểu tượng logo của Bytus Bytus
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTS *
0,0599660655 USD
1.409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
869.677 USD
48.48% 48%
3028
281 Biểu tượng logo của Electrum Dark Electrum Dark
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELD *
0,0001450371 USD
3,4069 đ
566 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
8 USD
48.30% 48%
2748
282 Biểu tượng logo của BelecX Protocol BelecX Protocol
05/2022 / BNB Blockchain
BEX *
0,0027447904 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.916.100
21.202 USD
48.10% 48%
4698
283 Biểu tượng logo của ABEY ABEY
12/2021
ABEY
0,63 USD
14.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.159.996.027
1.422 USD
47.99% 48%
6013
284 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
5,46 USD
128.255 đ
90.031.908 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
10.417.709 USD
47.97% 48%
259
285 Biểu tượng logo của INU INU
07/2022 / Ethereum Blockchain
INU *
0,0000000081 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.547.659 USD
47.97% 48%
2841
286 Biểu tượng logo của Enegra (EGX) Enegra (EGX)
12/2021 / Polygon Blockchain
EGX *
158,80 USD
3.730.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.000.000
94.303 USD
47.93% 48%
3862
287 Biểu tượng logo của InsurAce InsurAce
03/2021 / Ethereum Blockchain
INSUR *
0,19 USD
4.444 đ
8.492.886 USD
44.891.926 (45%)
Tổng: 100.000.000
918.228 USD
47.82% 48%
778
288 Biểu tượng logo của Symbull Symbull
11/2021 / BNB Blockchain
SYMBULL *
0,0000280815 USD
0,6596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
35 USD
47.58% 48%
7646
289 Biểu tượng logo của SunContract SunContract
07/2017 / Ethereum Blockchain
SNC *
0,0266309591 USD
626 đ
3.267.818 USD
122.707.503
412.721 USD
47.45% 47%
1028
290 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,029982327 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
48.828 USD
47.32% 47%
4246
291 Biểu tượng logo của Talent Talent
05/2022 / Ethereum Blockchain
TNT *
0,17 USD
4.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.909 USD
46.82% 47%
4153
292 Biểu tượng logo của Chopper Inu Chopper Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHOPPER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
16 USD
46.68% 47%
7874
293 Biểu tượng logo của EGOH Finance EGOH Finance
11/2021 / BNB Blockchain
EGOH *
0,0000000584 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
151 USD
46.49% 46%
7095
294 Biểu tượng logo của MoonBeans MoonBeans
10/2021 / Moonbeam Blockchain
BEANS *
0,28 USD
6.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9 USD
46.47% 46%
8029
295 Biểu tượng logo của One World One World
10/2021
OWO
0,0064570829 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
122 USD
46.43% 46%
7185
296 Biểu tượng logo của Bxmi Token Bxmi Token
11/2021 / BNB Blockchain
BXMI *
0,65 USD
15.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
3.487.493 USD
46.39% 46%
2843
297 Biểu tượng logo của Shikage Shikage
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHKG *
0,0001271714 USD
2,9873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
46.39% 46%
9564
298 Biểu tượng logo của LibreFreelencer LibreFreelencer
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIBREF *
0,0000039013 USD
0,0916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.000.000
0 USD
46.34% 46%
8618
299 Biểu tượng logo của Tom Coin Tom Coin
04/2022 / BNB Blockchain
TMC *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.301 USD
46.34% 46%
4321
300 Biểu tượng logo của Dtube Coin Dtube Coin
11/2020 / BNB Blockchain
DTUBE *
0,0986563701 USD
2.317 đ
0 USD
N/A
63 USD
46.22% 46%
7440
301 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
0,24 USD
5.583 đ
7.380.292 USD
31.052.564 (31%)
Tổng: 100.000.000
11.343.119 USD
46.03% 46%
819
302 Biểu tượng logo của SafeCap Token SafeCap Token
07/2021 / BNB Blockchain
SFC *
0,0002997154 USD
7,0403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
45.84% 46%
8911
303 Biểu tượng logo của Gonewild Token Gonewild Token
11/2021 / BNB Blockchain
GWG *
0,000012396 USD
0,2912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
138 USD
45.77% 46%
7126
304 Biểu tượng logo của Stream Protocol Stream Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
STPL *
0,0081403213 USD
191 đ
2.320.251 USD
285.031.863 (57%)
Tổng: 500.000.000
9.791 USD
45.71% 46%
1139
305 Biểu tượng logo của Kawakami Kawakami
06/2021 / Ethereum Blockchain
KAWA *
0,0000004783 USD
0,0112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
63.680 USD
45.70% 46%
4086
306 Biểu tượng logo của CPLAY Network CPLAY Network
01/2022 / BNB Blockchain
CPLAY *
0,0004345335 USD
10,2072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
149 USD
45.57% 46%
7100
307 Biểu tượng logo của AppCoins AppCoins
01/2018
APPC
0,002128977 USD
50 đ
510.540 USD
239.805.530 (100%)
Tổng: 239.805.531
0 USD
45.46% 45%
1646
308 Biểu tượng logo của Pocket Pocket
08/2021 / BNB Blockchain
PCKT *
0,0000043064 USD
0,1012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000
6.519 USD
45.45% 45%
5253
309 Biểu tượng logo của MoonRise MoonRise
06/2021 / BNB Blockchain
MOONRISE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
45.23% 45%
8884
310 Biểu tượng logo của Dragoma Dragoma
06/2022 / Polygon Blockchain
DMA *
0,0760264216 USD
1.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
53.941 USD
45.15% 45%
4181
311 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0002861683 USD
6,7221 đ
292.967 USD
1.023.756.062
462 USD
44.84% 45%
1828
312 Biểu tượng logo của Ares Protocol Ares Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
ARES *
0,0032196743 USD
76 đ
744.322 USD
231.179.222 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
818.413 USD
44.74% 45%
1513
313 Biểu tượng logo của Monero Classic Monero Classic
04/2018
XMC
0,38 USD
8.905 đ
7.269.419 USD
19.176.436
766 USD
44.73% 45%
822
314 Biểu tượng logo của JK Coin JK Coin
11/2021 / BNB Blockchain
JK *
0,24 USD
5.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.161 USD
44.67% 45%
6128
315 Biểu tượng logo của DODbase DODbase
06/2022 / BNB Blockchain
DODB *
0,0005918952 USD
13,9036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
11.937 USD
44.51% 45%
4971
316 Biểu tượng logo của Almond Almond
10/2021
ALM
0,000000884 USD
0,0208 đ
0 USD
N/A
8 USD
44.40% 44%
8036
317 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0003034006 USD
7,1269 đ
2.927 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
44.39% 44%
2707
318 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,0000251034 USD
0,5897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62 USD
44.34% 44%
7443
319 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0001883942 USD
4,4254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
35 USD
44.31% 44%
7644
320 Biểu tượng logo của City Coin City Coin
01/2020
CITY
0,0812027087 USD
1.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.736.000.000
0 USD
44.30% 44%
8371
321 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
0,49 USD
11.499 đ
0 USD
N/A
0 USD
44.11% 44%
8781
322 Biểu tượng logo của Collateral Pay Collateral Pay
04/2021 / Ethereum Blockchain
COLL *
0,0249517496 USD
586 đ
154.504 USD
6.192.106 (12%)
Tổng: 50.000.000
10.018 USD
43.97% 44%
2036
323 Biểu tượng logo của XRPayNet XRPayNet
04/2022 / XRP Blockchain
XRPAYNET *
0,0040561489 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
74.076 USD
43.97% 44%
3988
324 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Blockchain
MON *
2,64 USD
62.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
36.247 USD
43.84% 44%
4406
325 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000061266 USD
0,1439 đ
196.050 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
25.665 USD
43.83% 44%
1956
326 Biểu tượng logo của ASIMI ASIMI
03/2022 / Waves Blockchain
ASIMI *
0,0010344634 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.392.816
590 USD
43.78% 44%
6484
327 Biểu tượng logo của Parex Parex
02/2022
PRX
0,50 USD
11.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.207.238
331.615 USD
43.77% 44%
3318
328 Biểu tượng logo của SpookyShiba SpookyShiba
11/2021 / BNB Blockchain
SPOOKYSHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
119 USD
43.72% 44%
7197
329 Biểu tượng logo của THE BIG FIVE THE BIG FIVE
05/2022 / Solana Blockchain
TBF *
0,0036805839 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
43.60% 44%
8219
330 Biểu tượng logo của Xank Xank
06/2020 / Ethereum Blockchain
XANK *
0,0032968698 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
43.48% 43%
8283
331 Biểu tượng logo của ELTCOIN ELTCOIN
11/2017 / Ethereum Blockchain
ELTCOIN *
0,0002453509 USD
5,7633 đ
22.082 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
9.728 USD
43.45% 43%
2490
332 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0156535342 USD
368 đ
0 USD
N/A
2.258 USD
43.36% 43%
5784
333 Biểu tượng logo của Mineral Mineral
08/2020 / TRON Blockchain
MNR *
0,0025546998 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
283.219 USD
43.26% 43%
3380
334 Biểu tượng logo của Metavault Metavault
03/2022 / Fantom Blockchain
MVD *
2,60 USD
61.079 đ
0 USD
N/A
0 USD
43.23% 43%
9782
335 Biểu tượng logo của Frozen Walrus Share Frozen Walrus Share
06/2022 / Avalanche Blockchain
WSHARE *
257,33 USD
6.044.699 đ
0 USD
N/A
172.482 USD
43.14% 43%
3588
336 Biểu tượng logo của Kalycoin Kalycoin
06/2022 / BNB Blockchain
KLC *
0,0504799296 USD
1.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
0 USD
43.12% 43%
9953
337 Biểu tượng logo của MetaCash MetaCash
11/2021 / BNB Blockchain
META *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.431 USD
43.10% 43%
5128
338 Biểu tượng logo của Blocktyme Blocktyme
05/2021 / BNB Blockchain
BTYM *
0,0001917241 USD
4,5036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
42.68% 43%
8814
339 Biểu tượng logo của Everyonescrypto Everyonescrypto
12/2020 / Ethereum Blockchain
EOC *
0,0016370058 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.499.999
20 USD
42.48% 42%
7813
340 Biểu tượng logo của Juicebox Juicebox
12/2021 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0031610846 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.174.274.298
55.166 USD
42.41% 42%
4163
341 Biểu tượng logo của Ape Fun Token Ape Fun Token
08/2021 / BNB Blockchain
AFT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
3.327 USD
42.39% 42%
5588
342 Biểu tượng logo của Echelon Echelon
05/2022
ECH
0,0141621155 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
250.035 USD
42.10% 42%
3436
343 Biểu tượng logo của DFOhub DFOhub
06/2020 / Ethereum Blockchain
BUIDL *
0,61 USD
14.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
41.92% 42%
8424
344 Biểu tượng logo của DATA DATA
01/2018 / Ethereum Blockchain
DTA *
0,0000676957 USD
1,5902 đ
778.501 USD
11.499.999.989 (100%)
Tổng: 11.500.000.000
229.553 USD
41.82% 42%
1499
345 Biểu tượng logo của CoinZoom CoinZoom
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZOOM *
0,0328318549 USD
771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
41.52% 42%
8452
346 Biểu tượng logo của Maneki-neko Maneki-neko
03/2022 / Solana Blockchain
NEKI *
0,0000514613 USD
1,2088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.446.744.073
34.510 USD
41.49% 41%
4425
347 Biểu tượng logo của PIXEL NFT PIXEL NFT
04/2022 / BNB Blockchain
PNT *
0,0032967748 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
41.29% 41%
9896
348 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
3,39 USD
79.714 đ
895.398 USD
263.856 (26%)
Tổng: 999.082
0 USD
41.27% 41%
1455
349 Biểu tượng logo của Qfora Qfora
05/2022 / Ethereum Blockchain
QUROZ *
0,34 USD
7.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
1.493.862 USD
41.26% 41%
2948
350 Biểu tượng logo của HeroesTD HeroesTD
11/2021 / BNB Blockchain
HTD *
0,0063012226 USD
148 đ
179.320 USD
28.458.023 (6%)
Tổng: 468.000.000
111.574 USD
41.20% 41%
1991
351 Biểu tượng logo của Tartarus Finance Tartarus Finance
03/2022 / Fantom Blockchain
TART *
0,0000383636 USD
0,9012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
75.054 USD
41.18% 41%
3992
352 Biểu tượng logo của ONE PIECE ONE PIECE
10/2021 / Ethereum Blockchain
ONEPIECE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
396 USD
40.95% 41%
6682
353 Biểu tượng logo của MixTrust MixTrust
08/2020 / Ethereum Blockchain
MXT *
0,0026214291 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
480.988 USD
40.92% 41%
3185
354 Biểu tượng logo của babyDogeKing babyDogeKing
02/2022 / BNB Blockchain
babyDogeKing *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
30 USD
40.83% 41%
7702
355 Biểu tượng logo của DappRadar DappRadar
11/2021
RADAR
0,0208079541 USD
489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.248.413 USD
40.54% 41%
2887
356 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / BNB Blockchain
CBIX *
0,0007374831 USD
17,3235 đ
52.990 USD
71.852.557
1 USD
40.19% 40%
2328
357 Biểu tượng logo của Txbit Token Txbit Token
12/2021 / BNB Blockchain
TXBIT *
0,0006990541 USD
16,4208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
55.853 USD
39.96% 40%
4154
358 Biểu tượng logo của DistX DistX
09/2020 / Ethereum Blockchain
DISTX *
0,0004525703 USD
10,6309 đ
14.550 USD
32.148.833 (64%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
39.81% 40%
2545
359 Biểu tượng logo của BLACK SHIBA INU BLACK SHIBA INU
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBB *
0,0000000251 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000
5.116 USD
39.81% 40%
5387
360 Biểu tượng logo của ImageCash ImageCash
04/2020
IMGC
0,0005869106 USD
13,7865 đ
3.132 USD
5.336.414 (25%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
39.77% 40%
2718
361 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000586911 USD
1,3787 đ
99.471 USD
1.694.816.408 (99%)
Tổng: 1.707.138.488
14 USD
39.77% 40%
2185
362 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0005869106 USD
13,7865 đ
7.941 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
39.77% 40%
2612
363 Biểu tượng logo của Eurocoin Eurocoin
08/2015
EUC
0,000587227 USD
13,7940 đ
7.291 USD
12.416.554
0 USD
39.73% 40%
2627
364 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000587227 USD
1,3794 đ
58.066 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
39.73% 40%
2309
365 Biểu tượng logo của DAOstack DAOstack
05/2018 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,0061820531 USD
145 đ
303.100 USD
49.029.095 (82%)
Tổng: 60.000.000
412 USD
39.72% 40%
1818
366 Biểu tượng logo của FLOOF FLOOF
11/2021 / Solana Blockchain
FLOOF *
0,0000000696 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000.000.000
3 USD
39.45% 39%
8128
367 Biểu tượng logo của ShibaZilla ShibaZilla
10/2021 / BNB Blockchain
SHIBAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
231 USD
39.38% 39%
6930
368 Biểu tượng logo của Value Finance Value Finance
02/2022 / BNB Blockchain
VFT *
0,001103968 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
256.235 USD
39.35% 39%
3427
369 Biểu tượng logo của MetaGear MetaGear
12/2021 / BNB Blockchain
GEAR *
0,0130442033 USD
306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
91.024 USD
39.28% 39%
3876
370 Biểu tượng logo của Gennix Gennix
11/2021 / BNB Blockchain
GNNX *
0,0133102856 USD
313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
39.22% 39%
9174
371 Biểu tượng logo của Safuu Safuu
03/2022 / BNB Blockchain
SAFUU *
18,35 USD
430.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
1.629.789 USD
38.94% 39%
2940
372 Biểu tượng logo của iinjaz iinjaz
01/2022 / Ethereum Blockchain
IJZ *
0,0124881427 USD
293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
5.935 USD
38.89% 39%
5308
373 Biểu tượng logo của HashCoin HashCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
HSC *
0,0000111803 USD
0,2626 đ
143.822 USD
12.863.911.326 (26%)
Tổng: 50.000.000.000
15.285 USD
38.79% 39%
2063
374 Biểu tượng logo của Itchiro Games Itchiro Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
JEM *
1,06 USD
24.857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
38.64% 39%
8615
375 Biểu tượng logo của CryptoSaga CryptoSaga
08/2020
SAGA
0,0232846321 USD
547 đ
0 USD
N/A
1.532 USD
38.61% 39%
5966
376 Biểu tượng logo của SurfMoon SurfMoon
11/2021 / BNB Blockchain
SURFMOON *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19 USD
38.57% 39%
7833
377 Biểu tượng logo của KAWAII KAWAII
07/2022 / BNB Blockchain
KAWAII *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
168.555 USD
38.57% 39%
3602
378 Biểu tượng logo của Artex Artex
07/2021 / BNB Blockchain
ARTEX *
0,0028394499 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.446 USD
38.44% 38%
5260
379 Biểu tượng logo của Small Fish Cookie Small Fish Cookie
12/2021 / BNB Blockchain
SFC *
0,0062351372 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.571.727
25.334 USD
38.39% 38%
4580
380 Biểu tượng logo của Solareum Wallet Solareum Wallet
10/2021 / Solana Blockchain
XSB *
0,0012895761 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 975.000.000
69 USD
38.33% 38%
7402
381 Biểu tượng logo của XRE Global XRE Global
05/2021 / TRON Blockchain
XRE *
0,000003725 USD
0,0875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000.000
70 USD
38.14% 38%
7395
382 Biểu tượng logo của eFin Decentralized eFin Decentralized
01/2022 / BNB Blockchain
WEFIN *
0,0001641276 USD
3,8554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.500.000.000
25.060 USD
37.83% 38%
4590
383 Biểu tượng logo của WingShop WingShop
08/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
0,0016333711 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
37.71% 38%
8503
384 Biểu tượng logo của Thaicoin Thaicoin
11/2021 / BNB Blockchain
TAC *
0,000001182 USD
0,0278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
320 USD
37.60% 38%
6775
385 Biểu tượng logo của Dash Diamond Dash Diamond
12/2021
DASHD
0,18 USD
4.184 đ
0 USD
N/A
31.867 USD
37.60% 38%
4461
386 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / TRON Blockchain
BIZZ *
0,0367650936 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 201.000.000
2.076 USD
37.58% 38%
5812
387 Biểu tượng logo của Insights Network Insights Network
03/2018
INSTAR
0,007853443 USD
184 đ
1.545.192 USD
196.753.508 (66%)
Tổng: 300.000.000
412 USD
37.57% 38%
1262
388 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / BNB Blockchain
PINK *
0,0079231571 USD
186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.550.677
100.299 USD
37.52% 38%
3824
389 Biểu tượng logo của Vita Inu Vita Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
VINU *
0,0000000124 USD
0,0003 đ
4.673.682 USD
377.718.514.205.820 (39%)
Tổng: 978.854.006.971.287
2.976.050 USD
37.30% 37%
914
390 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
16,14 USD
379.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
374.570 USD
37.24% 37%
3273
391 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0015436111 USD
36 đ
14.698.652 USD
9.522.250.649 (45%)
Tổng: 21.000.000.000
786.274 USD
37.06% 37%
641
392 Biểu tượng logo của Candle Candle
02/2022
CNDL
0,0013455225 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
8.248 USD
37.05% 37%
5140
393 Biểu tượng logo của The Currency Analytics The Currency Analytics
02/2019 / Ethereum Blockchain
TCAT *
0,0000669602 USD
1,5729 đ
10.452 USD
156.088.537 (39%)
Tổng: 400.000.000
0 USD
36.94% 37%
2579
394 Biểu tượng logo của Mech Master Mech Master
10/2021 / BNB Blockchain
MECH *
0,0047527823 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
4.550 USD
36.83% 37%
5440
395 Biểu tượng logo của OmniaVerse OmniaVerse
05/2022 / BNB Blockchain
OMNIA *
0,001561997 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.208 USD
36.32% 36%
5141
396 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
29,30 USD
688.333 đ
18.098.747 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
560.477 USD
36.26% 36%
609
397 Biểu tượng logo của SeedOn SeedOn
10/2021 / BNB Blockchain
SEON *
0,0068935328 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
226.123 USD
36.26% 36%
3473
398 Biểu tượng logo của PolkaFantasy PolkaFantasy
09/2021 / Ethereum Blockchain
XP *
0,12 USD
2.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
111.657 USD
36.16% 36%
3775
399 Biểu tượng logo của Cindicator Cindicator
10/2017 / Ethereum Blockchain
CND *
0,00076929 USD
18,0706 đ
1.538.580 USD
2.000.000.005
150 USD
36.05% 36%
1264
400 Biểu tượng logo của THEORY THEORY
05/2022 / Ethereum Blockchain
THRY *
0,0140964766 USD
331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.857 USD
35.98% 36%
5231
401 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
KVERSE *
0,0200555987 USD
471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
141.071 USD
35.58% 36%
3681
402 Biểu tượng logo của Muu Inu Muu Inu
05/2022 / BNB Blockchain
MINU *
0,0000005312 USD
0,0125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
80.770 USD
35.33% 35%
3938
403 Biểu tượng logo của Treecle Treecle
07/2020 / Klaytn Blockchain
TRCL *
0,0029752378 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 996.547.634
916.140 USD
35.13% 35%
3021
404 Biểu tượng logo của Bitcoin Green Bitcoin Green
03/2018
BITG
0,0147953944 USD
348 đ
176.673 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
178 USD
34.99% 35%
2000
405 Biểu tượng logo của Grid+ Grid+
11/2017 / Ethereum Blockchain
GRID *
0,40 USD
9.405 đ
15.710.368 USD
39.236.491 (13%)
Tổng: 300.000.000
21 USD
34.71% 35%
627
406 Biểu tượng logo của Tranquil Finance Tranquil Finance
11/2021 / Harmony Blockchain
TRANQ *
0,0643291393 USD
1.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.677 USD
34.67% 35%
4052
407 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,0052147635 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
43.833 USD
34.63% 35%
4298
408 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0006889573 USD
16,1836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
10.936 USD
34.54% 35%
5017
409 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,29 USD
6.929 đ
237.088.820 USD
803.717.779 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
91.036.956 USD
34.22% 34%
113
410 Biểu tượng logo của Stretch To Earn Stretch To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
STE *
1,29 USD
30.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.218 USD
34.21% 34%
4563
411 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,99 USD
23.278 đ
48.078.675 USD
48.516.031 (49%)
Tổng: 100.000.000
75.502 USD
34.19% 34%
360
412 Biểu tượng logo của Meishu Meishu
03/2022 / Ethereum Blockchain
MEISHU *
0,0012137968 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
1.762 USD
34.18% 34%
5889
413 Biểu tượng logo của Metaverse Network Metaverse Network
04/2022 / BNB Blockchain
METANET *
0,0000015164 USD
0,0356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.101.010
73 USD
34.18% 34%
7385
414 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,002249824 USD
53 đ
599.577 USD
266.499.523 (89%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
33.94% 34%
1584
415 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
0,98 USD
23.069 đ
472.065 USD
480.680
6.999 USD
33.78% 34%
1679
416 Biểu tượng logo của ysoy chain farm ysoy chain farm
09/2021 / BNB Blockchain
YSOY *
1,98 USD
46.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
0 USD
33.68% 34%
9022
417 Biểu tượng logo của Token X Token X
10/2021 / BNB Blockchain
TKX *
0,0003330174 USD
7,8226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
33.64% 34%
9151
418 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / BNB Blockchain
OGC *
0,0015984823 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
0 USD
33.33% 33%
8778
419 Biểu tượng logo của HorizonDollar HorizonDollar
12/2021 / BNB Blockchain
HZD *
0,0000003996 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2 USD
33.33% 33%
8146
420 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
39,92 USD
937.628 đ
28.344.867 USD
710.112
203.561 USD
33.08% 33%
488
421 Biểu tượng logo của Promodio Promodio
09/2021 / Ethereum Blockchain
PMD *
0,0000099795 USD
0,2344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
20 USD
33.08% 33%
7827
422 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Blockchain
NERIAN *
0,0201808386 USD
474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
112 USD
32.89% 33%
7218
423 Biểu tượng logo của Affyn Affyn
01/2022 / Polygon Blockchain
FYN *
0,058430322 USD
1.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
514.826 USD
32.79% 33%
3162
424 Biểu tượng logo của FloorDAO FloorDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
FLOOR *
4,41 USD
103.566 đ
0 USD
N/A
8.765.859 USD
32.40% 32%
2801
425 Biểu tượng logo của The Grand Banks The Grand Banks
08/2021 / BNB Blockchain
GRAND *
0,13 USD
2.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
35 USD
32.38% 32%
7641
426 Biểu tượng logo của Battle for Life Battle for Life
03/2022 / BNB Blockchain
BFL *
0,0063225998 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
32.30% 32%
9793
427 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,12 USD
2.784 đ
92.556.916 USD
999.846.320 (100%)
Tổng: 999.877.117
19.618.608 USD
32.03% 32%
255
428 Biểu tượng logo của CloudChat CloudChat
06/2022 / BNB Blockchain
CC *
0,0025822665 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.101.980 USD
31.85% 32%
2854
429 Biểu tượng logo của Donkey Donkey
04/2021 / Ethereum Blockchain
DONK *
0,0028972492 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
31.82% 32%
8785
430 Biểu tượng logo của I will poop it NFT I will poop it NFT
06/2022 / Ethereum Blockchain
SHIT *
0,0000004037 USD
0,0095 đ
0 USD
N/A
4.803.150 USD
31.73% 32%
2827
431 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0013817247 USD
32 đ
128.991 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
0 USD
31.72% 32%
2098
432 Biểu tượng logo của Gold Zilla Gold Zilla
11/2021 / BNB Blockchain
GLDZ *
0,0056883177 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
31.70% 32%
9307
433 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Blockchain
MFI *
5.942 USD
139.587.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.792
441.741 USD
31.66% 32%
3213
434 Biểu tượng logo của Dream Dream
01/2022 / Ethereum Blockchain
$DREAM *
0,12 USD
2.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
31.55% 32%
9554
435 Biểu tượng logo của CoPuppy CoPuppy
08/2021 / BNB Blockchain
CP *
0,0028456097 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.146 USD
31.54% 32%
4351
436 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0002692917 USD
6,3257 đ
16.468 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
31.36% 31%
2529
437 Biểu tượng logo của AmpleSwap AmpleSwap
10/2021 / BNB Blockchain
AMPLE *
0,0003092392 USD
7,2640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
819 USD
31.33% 31%
6312
438 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001172852 USD
2,7550 đ
769.170.827 USD
6.558.122.619.931 (95%)
Tổng: 6.906.229.037.364
234.621.982 USD
31.24% 31%
210
439 Biểu tượng logo của Welnance finance Welnance finance
10/2021 / BNB Blockchain
WEL *
0,0249619154 USD
586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
31.22% 31%
9028
440 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0026536522 USD
62 đ
182.027 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
2.419 USD
31.20% 31%
1985
441 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
24,70 USD
580.203 đ
0 USD
N/A
2.177.148 USD
31.10% 31%
2892
442 Biểu tượng logo của Honey Honey
04/2022 / Ethereum Blockchain
$HONEY *
0,0134613311 USD
316 đ
0 USD
N/A
0 USD
31.05% 31%
9852
443 Biểu tượng logo của Dymmax Dymmax
12/2020 / Ethereum Blockchain
DMX *
0,0039882309 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
476 USD
31.04% 31%
6582
444 Biểu tượng logo của Pomicoin Pomicoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
POMI *
0,0000011389 USD
0,0268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.000.000
206 USD
31.03% 31%
6976
445 Biểu tượng logo của Rublix Rublix
04/2018 / Ethereum Blockchain
RBLX *
0,0193130486 USD
454 đ
400.666 USD
20.745.871 (21%)
Tổng: 100.000.000
295 USD
30.84% 31%
1730
446 Biểu tượng logo của MMM7 MMM7
12/2021 / TRON Blockchain
MMM7 *
0,0075775215 USD
178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
65.655 USD
30.53% 31%
4075
447 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0079922093 USD
188 đ
6.557.915 USD
820.538.385 (33%)
Tổng: 2.500.000.000
11.002 USD
30.45% 30%
848
448 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,0071564307 USD
168 đ
90.427 USD
12.635.828 (25%)
Tổng: 51.000.000
560 USD
30.45% 30%
2201
449 Biểu tượng logo của GenesisX GenesisX
10/2018
XGS
0,0013701962 USD
32 đ
17.193 USD
12.547.927 (66%)
Tổng: 19.000.000
0 USD
30.42% 30%
2524
450 Biểu tượng logo của Trading Membership Community Trading Membership Community
09/2020
TMC
0,0004032524 USD
9,4724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.030 USD
30.40% 30%
4931
451 Biểu tượng logo của CATO CATO
08/2021 / Solana Blockchain
CATO *
0,0009910066 USD
23,2787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 290.000.000
281 USD
30.35% 30%
6843
452 Biểu tượng logo của Dibs Share Dibs Share
01/2022 / BNB Blockchain
DSHARE *
19,76 USD
464.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
90.142 USD
30.17% 30%
3879
453 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Klaytn Blockchain
CLBK *
0,0052300532 USD
123 đ
0 USD
N/A
54.804 USD
30.15% 30%
4168
454 Biểu tượng logo của ZelaaPayAE ZelaaPayAE
06/2020 / TRON Blockchain
ZPAE *
0,0000159848 USD
0,3755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.410.000.000
1.379 USD
30.08% 30%
6033
455 Biểu tượng logo của Limited USD Limited USD
01/2022 / XRP Blockchain
LUSD *
0,0000545482 USD
1,2813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17 USD
30.00% 30%
7865
456 Biểu tượng logo của Fedora Gold Fedora Gold
09/2019
FED
0,0000024776 USD
0,0582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6 USD
29.84% 30%
8067
457 Biểu tượng logo của Feyorra Feyorra
06/2021 / Ethereum Blockchain
FEY *
0,004435298 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.102 USD
29.75% 30%
4048
458 Biểu tượng logo của xSPECTAR xSPECTAR
05/2022 / XRP Blockchain
XSPECTAR *
0,0872884027 USD
2.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
37.297 USD
29.65% 30%
4394
459 Biểu tượng logo của Starbase Starbase
12/2017 / Ethereum Blockchain
STAR *
0,0023597595 USD
55 đ
442.455 USD
187.500.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
571.595 USD
29.57% 30%
1705
460 Biểu tượng logo của Safemoon Zilla Safemoon Zilla
01/2022 / BNB Blockchain
SFZ *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
159 USD
29.55% 30%
7072
461 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNC *
0,0001157668 USD
2,7194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.183.893
256.262 USD
29.47% 29%
3426
462 Biểu tượng logo của AXIS Token AXIS Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,0098448741 USD
231 đ
3.153.345 USD
320.303.188 (21%)
Tổng: 1.500.000.000
139 USD
29.40% 29%
1041
463 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0164196253 USD
386 đ
3.047.321 USD
185.590.144 (33%)
Tổng: 564.000.000
177.848 USD
29.37% 29%
1053
464 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,34 USD
7.982 đ
11.115.724 USD
32.713.186 (34%)
Tổng: 96.017.250
40.918 USD
29.26% 29%
712
465 Biểu tượng logo của AnyPrinter AnyPrinter
12/2021 / BNB Blockchain
ANYP *
0,0000513503 USD
1,2062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
29.26% 29%
9427
466 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / BNB Blockchain
CBM *
0,0000225099 USD
0,5288 đ
112.529 USD
4.999.088.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
39 USD
29.25% 29%
2142
467 Biểu tượng logo của AstroGrow AstroGrow
06/2022 / BNB Blockchain
ATG *
0,0021673156 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
779.815 USD
29.25% 29%
3056
468 Biểu tượng logo của MoonWay MoonWay
11/2021 / BNB Blockchain
MOONWAY *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
70 USD
29.20% 29%
7397
469 Biểu tượng logo của Conjee Conjee
12/2021 / BNB Blockchain
CONJ *
0,0000007482 USD
0,0176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
38 USD
29.12% 29%
7622
470 Biểu tượng logo của Dexlab Dexlab
08/2021 / Solana Blockchain
DXL *
0,0658227738 USD
1.546 đ
3.457.459 USD
52.526.786 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
340.007 USD
29.09% 29%
1008
471 Biểu tượng logo của wLitiDAO wLitiDAO
03/2022 / Polygon Blockchain
WLD *
0,0179348547 USD
421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.935.462.975
9.456 USD
29.09% 29%
5072
472 Biểu tượng logo của GoWithMi GoWithMi
07/2019 / BNB Blockchain
GMAT *
0,0000644994 USD
1,5151 đ
175.667 USD
2.723.550.000 (18%)
Tổng: 14.900.000.000
4.947 USD
29.02% 29%
2003
473 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Blockchain
MMO *
0,0007828958 USD
18,3902 đ
53.580 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
0 USD
28.94% 29%
2327
474 Biểu tượng logo của Birb Birb
07/2021 / BNB Blockchain
BIRB *
0,0096113377 USD
226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.243 USD
28.94% 29%
4718
475 Biểu tượng logo của WiBX WiBX
04/2020 / Ethereum Blockchain
WBX *
0,0059778485 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
150.444 USD
28.88% 29%
3649
476 Biểu tượng logo của Lillion Lillion
09/2021 / TRON Blockchain
LIL *
4,66 USD
109.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
13.370 USD
28.74% 29%
4922
477 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0003404644 USD
7,9975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
28.68% 29%
8500
478 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
1,83 USD
42.987 đ
195.600.471 USD
65.569.295 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
189.502.458 USD
28.63% 29%
158
479 Biểu tượng logo của AvaxDAO AvaxDAO
02/2022 / Avalanche Blockchain
AVAXD *
0,0031875088 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
28.58% 29%
9682
480 Biểu tượng logo của Golfrochain Golfrochain
05/2021 / Klaytn Blockchain
GOLF *
0,11 USD
2.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.012 USD
28.49% 28%
5299
481 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
5,29 USD
124.205 đ
0 USD
N/A
3.741.219 USD
28.48% 28%
2838
482 Biểu tượng logo của MEDPING MEDPING
11/2021 / BNB Blockchain
MPG *
0,003238342 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
187 USD
28.35% 28%
7010
483 Biểu tượng logo của LynKey LynKey
04/2022 / Ethereum Blockchain
LYNK *
0,12 USD
2.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
97.138 USD
28.23% 28%
3846
484 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
0,15 USD
3.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
100.081 USD
28.20% 28%
3827
485 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
0,99 USD
23.370 đ
72.028.362 USD
80.999.785 (93%)
Tổng: 86.999.785
10.755.090 USD
28.19% 28%
299
486 Biểu tượng logo của Candylad Candylad
11/2021 / BNB Blockchain
CANDYLAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
549 USD
28.17% 28%
6516
487 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0021520055 USD
51 đ
84.237 USD
39.143.506 (81%)
Tổng: 48.166.000
5 USD
28.12% 28%
2219
488 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0023088079 USD
54 đ
5.086.016 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
28.10% 28%
887
489 Biểu tượng logo của Moonseer Moonseer
03/2022 / BNB Blockchain
MOON *
0,0000000902 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888.888
7.681 USD
27.96% 28%
5181
490 Biểu tượng logo của Efforce Efforce
12/2020 / Ethereum Blockchain
WOZX *
0,097956 USD
2.301 đ
52.503.922 USD
527.135.519 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
1.235.819 USD
27.9% 28%
372
491 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0315868523 USD
742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
13.892 USD
27.89% 28%
4905
492 Biểu tượng logo của Nsure.Network Nsure.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
NSURE *
0,0179098405 USD
421 đ
101.530 USD
5.668.964 (13%)
Tổng: 45.000.000
329.467 USD
27.69% 28%
2175
493 Biểu tượng logo của Vehicle Mining System Vehicle Mining System
04/2022 / Ethereum Blockchain
VMS *
0,0999088569 USD
2.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
27.56% 28%
9889
494 Biểu tượng logo của Pampther Pampther
06/2021 / BNB Blockchain
PAMPTHER *
0,0000436985 USD
1,0265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.441 USD
27.52% 28%
5745
495 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,93 USD
21.890 đ
222.592.514 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
18.480.103 USD
27.32% 27%
118
496 Biểu tượng logo của Bulldogswap Bulldogswap
09/2021 / BNB Blockchain
BUDG *
0,0003502442 USD
8,2272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
462 USD
27.24% 27%
6596
497 Biểu tượng logo của Tari World Tari World
05/2022 / Klaytn Blockchain
TARI *
18,58 USD
436.510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.950.000.000
3.045.940 USD
27.21% 27%
2857
498 Biểu tượng logo của All Sports All Sports
01/2018 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0024560826 USD
58 đ
3.684.124 USD
1.500.000.000
2.708.474 USD
27.19% 27%
995
499 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
0,12 USD
2.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
142.215 USD
27.09% 27%
3671
500 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
2,43 USD
57.186 đ
0 USD
N/A
434.267 USD
27.04% 27%
3215
501 Biểu tượng logo của OBRok Token OBRok Token
10/2021 / BNB Blockchain
OBROK *
0,000000036 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
128.940 USD
27.01% 27%
3717
502 Biểu tượng logo của eBoost eBoost
06/2017
EBST
0,0030439504 USD
72 đ
304.365 USD
99.990.002
0 USD
26.93% 27%
1812
503 Biểu tượng logo của MetaGods MetaGods
12/2021 / BNB Blockchain
MGOD *
0,0471255916 USD
1.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
82.353 USD
26.87% 27%
3926
504 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019
FUND
0,0370431927 USD
870 đ
1.276.042 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
151.705 USD
26.86% 27%
1323
505 Biểu tượng logo của AdaSwap AdaSwap
12/2021 / Cardano Blockchain
ASW *
0,0018243162 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
52.090 USD
26.37% 26%
4198
506 Biểu tượng logo của SmugDoge SmugDoge
11/2021 / Harmony Blockchain
SMUG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
26.35% 26%
9223
507 Biểu tượng logo của POKELON POKELON
03/2022 / BNB Blockchain
POKELON *
0,0009124714 USD
21,4340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
47.764 USD
26.29% 26%
4257
508 Biểu tượng logo của Elitheum Elitheum
10/2021 / BNB Blockchain
ELTHM *
0,0000000134 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.022 USD
26.29% 26%
6195
509 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / BNB Blockchain
ETHBEAR *
0,000000238 USD
0,0056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
50.923 USD
26.17% 26%
4216
510 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
0,69 USD
16.325 đ
46.593.567 USD
28.566.603 (29%)
Tổng: 100.000.000
1.842.988 USD
26.06% 26%
400
511 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0004695666 USD
11,0301 đ
13.918 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
26.01% 26%
2548
512 Biểu tượng logo của CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE
04/2021 / BNB Blockchain
CLIMB *
0,49 USD
11.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
9.909 USD
25.92% 26%
5054
513 Biểu tượng logo của Kauri Kauri
10/2020 / Ethereum Blockchain
KAU *
0,0251990249 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
91 USD
25.86% 26%
7300
514 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / BNB Blockchain
GART *
0,0000326827 USD
0,7677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
186.527 USD
25.86% 26%
3562
515 Biểu tượng logo của BOY X HIGHSPEED BOY X HIGHSPEED
08/2021 / Ethereum Blockchain
BXH *
0,0257214985 USD
604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.179 USD
25.80% 26%
5084
516 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
0,00001094 USD
0,2570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
111.444 USD
25.60% 26%
3777
517 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0001226628 USD
2,8813 đ
109.379 USD
891.706.967 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
2.122 USD
25.42% 25%
2152
518 Biểu tượng logo của CanaryX CanaryX
01/2022 / Songbird Blockchain
CNYX *
0,0034040282 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 626.304.660
1.945.252 USD
25.21% 25%
2912
519 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Blockchain
1MCT *
0,0089015481 USD
209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
25.14% 25%
8201
520 Biểu tượng logo của EurocoinToken EurocoinToken
02/2019 / Ethereum Blockchain
ECTE *
0,11 USD
2.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.109 USD
25.12% 25%
5291
521 Biểu tượng logo của eFIN eFIN
07/2020
EFIN
0,0000506819 USD
1,1905 đ
0 USD
N/A
0 USD
25.10% 25%
8453
522 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
20,79 USD
488.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
932 USD
25.07% 25%
6242
523 Biểu tượng logo của Pixel Swap Pixel Swap
05/2022 / BNB Blockchain
PIXEL *
0,0000187872 USD
0,4413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
37 USD
25.05% 25%
7629
524 Biểu tượng logo của CamelToken CamelToken
01/2022 / BNB Blockchain
CMLT *
0,0000049953 USD
0,1173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.012.962
0 USD
25.00% 25%
8284
525 Biểu tượng logo của AppleSwap AppleSwap
02/2022 / BNB Blockchain
APPLE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87 USD
24.92% 25%
7317
526 Biểu tượng logo của Clams Clams
08/2014
CLAM
0,11 USD
2.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.861.544
1 USD
24.90% 25%
8186
527 Biểu tượng logo của Vision Metaverse Vision Metaverse
03/2022 / BNB Blockchain
VS *
1,26 USD
29.529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 656.927
52.009 USD
24.90% 25%
4199
528 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
2,66 USD
62.476 đ
1.497.517 USD
563.040 (91%)
Tổng: 619.356
35 USD
24.87% 25%
1272
529 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0029361348 USD
69 đ
51.065 USD
17.391.904 (70%)
Tổng: 25.000.000
92 USD
24.76% 25%
2336
530 Biểu tượng logo của Cry Cat Coin Cry Cat Coin
03/2022 / Solana Blockchain
CRYY *
0,000006804 USD
0,1598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
89 USD
24.76% 25%
7312
531 Biểu tượng logo của Somnium Somnium
12/2021 / BNB Blockchain
SOM *
0,001745643 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.224 USD
24.71% 25%
5792
532 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,0218756252 USD
514 đ
2.367.043 USD
108.204.590 (64%)
Tổng: 168.000.000
48.651 USD
24.69% 25%
1133
533 Biểu tượng logo của GNY GNY
05/2019 / Ethereum Blockchain
GNY *
0,0060213653 USD
141 đ
1.158.370 USD
192.376.657 (48%)
Tổng: 400.000.000
51 USD
24.59% 25%
1364
534 Biểu tượng logo của Burn To Earn Burn To Earn
05/2022 / BNB Blockchain
BTE *
0,0000000853 USD
0,0020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.090 USD
24.50% 25%
5809
535 Biểu tượng logo của Maximizer Maximizer
11/2021 / Avalanche Blockchain
MAXI *
10,17 USD
238.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.194
554 USD
24.46% 24%
6512
536 Biểu tượng logo của GMCoin GMCoin
11/2021 / TRON Blockchain
GMCOIN *
0,21 USD
4.896 đ
8.583.227 USD
41.183.481 (51%)
Tổng: 80.000.000
341.488 USD
24.44% 24%
773
537 Biểu tượng logo của Baby Squid Game Baby Squid Game
11/2021 / BNB Blockchain
BSG *
0,000000177 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.077 USD
24.44% 24%
6165
538 Biểu tượng logo của gotEM gotEM
10/2021 / BNB Blockchain
GOTEM *
0,000651336 USD
15,2999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.000.000
164 USD
24.43% 24%
7059
539 Biểu tượng logo của ValuableCoins ValuableCoins
05/2022 / BNB Blockchain
VC *
0,11 USD
2.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.100
0 USD
24.40% 24%
9936
540 Biểu tượng logo của DOOS TOKEN DOOS TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
DOOS *
0,0007826767 USD
18,3851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
11 USD
24.25% 24%
7956
541 Biểu tượng logo của BoomSpace BoomSpace
02/2022 / BNB Blockchain
SPACE *
0,0157942043 USD
371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
24.24% 24%
9677
542 Biểu tượng logo của CROAT CROAT
08/2018
CROAT
0,0007829693 USD
18,3919 đ
72.745 USD
92.909.224 (92%)
Tổng: 100.467.441
37 USD
24.21% 24%
2253
543 Biểu tượng logo của Attack Wagon Attack Wagon
12/2021 / Polygon Blockchain
ATK *
0,0026585233 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.992 USD
24.18% 24%
4215
544 Biểu tượng logo của Metoshi Metoshi
12/2021 / BNB Blockchain
METO *
0,0000780524 USD
1,8335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.134.903.170
15 USD
24.12% 24%
7896
545 Biểu tượng logo của ROI Token ROI Token
10/2021
ROI
0,0000669364 USD
1,5723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
24.796 USD
24.07% 24%
4599
546 Biểu tượng logo của KYCCOIN KYCCOIN
03/2022
KYCC
0,0764374269 USD
1.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
49.157 USD
23.92% 24%
4245
547 Biểu tượng logo của Talent Token Talent Token
10/2020
TTX
0,0025359623 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
21.996 USD
23.86% 24%
4672
548 Biểu tượng logo của QuadrantProtocol QuadrantProtocol
12/2018 / Ethereum Blockchain
EQUAD *
0,0080283306 USD
189 đ
3.335.268 USD
415.437.335 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
2.569 USD
23.81% 24%
1021
549 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0002009225 USD
4,7197 đ
31.582 USD
157.187.027 (87%)
Tổng: 179.996.750
223 USD
23.78% 24%
2435
550 Biểu tượng logo của DecentraWeb DecentraWeb
10/2021 / Ethereum Blockchain
DWEB *
0,10 USD
2.415 đ
345.140 USD
3.357.220 (3%)
Tổng: 100.000.000
13.835 USD
23.52% 24%
1773
551 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,07 USD
25.181 đ
36.671.537 USD
36.528.051 (9%)
Tổng: 395.345.189
782.347 USD
23.49% 23%
450
552 Biểu tượng logo của Nekocoin Nekocoin
03/2022 / BNB Blockchain
NEKOS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.850 USD
23.49% 23%
4976
553 Biểu tượng logo của Z7DAO Z7DAO
06/2022 / BNB Blockchain
Z7 *
0,0840958583 USD
1.975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
701.309 USD
23.45% 23%
3080
554 Biểu tượng logo của Crypto Island Crypto Island
09/2021 / Ethereum Blockchain
CISLA *
0,0000002084 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
274 USD
23.37% 23%
6851
555 Biểu tượng logo của Membrana Membrana
08/2019 / Ethereum Blockchain
MBN *
0,0001311185 USD
3,0800 đ
49.818 USD
379.943.490 (65%)
Tổng: 588.316.308
8 USD
23.31% 23%
2347
556 Biểu tượng logo của SaylorMoon SaylorMoon
05/2021 / BNB Blockchain
SMOON *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
79.643 USD
23.30% 23%
3950
557 Biểu tượng logo của FANBI TOKEN FANBI TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
FBT *
0,0000615409 USD
1,4456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
23.20% 23%
8490
558 Biểu tượng logo của Jack Token Jack Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
JACK *
0,31 USD
7.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.600.000.000
0 USD
23.19% 23%
8415
559 Biểu tượng logo của iNFTspace iNFTspace
03/2022 / Polygon Blockchain
INS *
0,0001382408 USD
3,2473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
158.116 USD
23.19% 23%
3625
560 Biểu tượng logo của POPKON POPKON
03/2022 / Ethereum Blockchain
POPK *
0,016598818 USD
390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.676.348 USD
23.13% 23%
2938
561 Biểu tượng logo của Swole Doge Swole Doge
11/2021 / Solana Blockchain
SWOLE *
0,0000114823 USD
0,2697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
119 USD
23.11% 23%
7196
562 Biểu tượng logo của FIT Token FIT Token
05/2022 / BNB Blockchain
FIT *
3,62 USD
85.046 đ
0 USD
N/A
1.118.856 USD
23.10% 23%
2988
563 Biểu tượng logo của Gogeta Inu Gogeta Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOGETA *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
23.06% 23%
9082
564 Biểu tượng logo của Catapult Catapult
03/2021 / BNB Blockchain
ATD *
0,16 USD
3.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
30.790 USD
22.99% 23%
4483
565 Biểu tượng logo của Ixcoin Ixcoin
05/2013
IXC
0,0343342699 USD
807 đ
730.216 USD
21.267.851
0 USD
22.95% 23%
1517
566 Biểu tượng logo của Metahub Coin Metahub Coin
05/2022 / BNB Blockchain
MHB *
0,0360541066 USD
847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.324 USD
22.94% 23%
4440
567 Biểu tượng logo của TTX METAVERSE TTX METAVERSE
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0000171663 USD
0,4032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
29.296 USD
22.91% 23%
4509
568 Biểu tượng logo của Rivex Rivex
05/2020
RVX
0,0017972835 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
22.88% 23%
8376
569 Biểu tượng logo của YeaFinance YeaFinance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEA *
2,42 USD
56.792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750
0 USD
22.84% 23%
8569
570 Biểu tượng logo của Silverway Silverway
07/2019 / BNB Blockchain
SLV *
0,0000499219 USD
1,1727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
79 USD
22.81% 23%
7356
571 Biểu tượng logo của Solily Protocol Solily Protocol
05/2022 / Solana Blockchain
LILY *
0,0001491925 USD
3,5045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
112 USD
22.81% 23%
7219
572 Biểu tượng logo của MetaGin MetaGin
03/2022 / BNB Blockchain
METAGIN *
0,0038874081 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000.000
1.267 USD
22.76% 23%
6083
573 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
1,98 USD
46.510 đ
110.045.658 USD
36.907.810 (33%)
Tổng: 110.978.134
45.898.960 USD
22.72% 23%
220
574 Biểu tượng logo của Rome Rome
12/2021 / Moonriver Blockchain
ROME *
12,76 USD
299.615 đ
0 USD
N/A
0 USD
22.71% 23%
9345
575 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
38,36 USD
901.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
154 USD
22.67% 23%
7087
576 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / TRON Blockchain
GZX *
0,0001551756 USD
3,6451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
274.352 USD
22.65% 23%
3391
577 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,65 USD
15.248 đ
4.278.772 USD
6.591.587
136.556 USD
22.59% 23%
941
578 Biểu tượng logo của EDC Blockchain EDC Blockchain
06/2020
EDC
0,0067350937 USD
158 đ
309.987 USD
46.025.709 (46%)
Tổng: 100.000.000
20 USD
22.58% 23%
1806
579 Biểu tượng logo của KILT Protocol KILT Protocol
11/2021
KILT
0,44 USD
10.358 đ
45.253.445 USD
49.420.140 (17%)
Tổng: 290.560.000
162.693 USD
22.55% 23%
409
580 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,005976415 USD
140 đ
8.173.835 USD
1.367.681.885 (71%)
Tổng: 1.918.874.704
108.667 USD
22.54% 23%
788
581 Biểu tượng logo của Qubit Qubit
08/2021 / BNB Blockchain
QBT *
0,0001475287 USD
3,4655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.259 USD
22.41% 22%
4926
582 Biểu tượng logo của Aidi Finance Aidi Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
AIDI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
430 USD
22.35% 22%
6630
583 Biểu tượng logo của Lucky Lion Lucky Lion
10/2021 / BNB Blockchain
LUCKY *
0,0006058943 USD
14,2325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.172.744
617 USD
22.27% 22%
6452
584 Biểu tượng logo của HelpSeed HelpSeed
02/2022 / BNB Blockchain
HELPS *
0,0000209801 USD
0,4928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.638.250.000
82 USD
22.24% 22%
7340
585 Biểu tượng logo của Shiba Lite Shiba Lite
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBLITE *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
74.449 USD
22.17% 22%
3978
586 Biểu tượng logo của Shibtoro Shibtoro
02/2022 / Ethereum Blockchain
SHIBTORO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.189 USD
22.09% 22%
6113
587 Biểu tượng logo của DogeGF DogeGF
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOGEGF *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.538.000.000.000.000
12.368 USD
22.02% 22%
4950
588 Biểu tượng logo của FNDZ FNDZ
08/2021 / BNB Blockchain
FNDZ *
0,12 USD
2.711 đ
2.613.531 USD
22.642.703 (23%)
Tổng: 100.000.000
166.152 USD
22.01% 22%
1095
589 Biểu tượng logo của BlockWarrior BlockWarrior
11/2021 / BNB Blockchain
BLWA *
0,0012099787 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
65.787 USD
21.97% 22%
4059
590 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,18 USD
4.250 đ
83.958.337 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
58.742.246 USD
21.91% 22%
273
591 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
8,22 USD
193.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.608 USD
21.91% 22%
5335
592 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Ethereum Blockchain
UFARM *
0,0021658759 USD
51 đ
83.117 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
43.524 USD
21.90% 22%
2224
593 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,045401725 USD
1.066 đ
0 USD
N/A
6.926.906 USD
21.88% 22%
2806
594 Biểu tượng logo của SKY FRONTIER SKY FRONTIER
02/2022 / BNB Blockchain
GSKY *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
40.208 USD
21.88% 22%
4349
595 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,0000043993 USD
0,1033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
10.120 USD
21.86% 22%
5045
596 Biểu tượng logo của Future1coin Future1coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
F1C *
0,0000892803 USD
2,0972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
11.354 USD
21.72% 22%
4998
597 Biểu tượng logo của Tiger Token Tiger Token
01/2022 / BNB Blockchain
TGNB *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.049 USD
21.72% 22%
5096
598 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000184141 USD
0,4325 đ
45.962 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
0 USD
21.71% 22%
2366
599 Biểu tượng logo của Xodex Xodex
05/2022 / BNB Blockchain
XODEX *
0,0009245552 USD
21,7178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.990 USD
21.71% 22%
4547
600 Biểu tượng logo của Food Bank Food Bank
03/2022 / BNB Blockchain
FOOD *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
21.68% 22%
9770
601 Biểu tượng logo của HALO network HALO network
09/2021
HO
2,83 USD
66.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
413.731 USD
21.66% 22%
3236
602 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0054884701 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
21.60% 22%
8225
603 Biểu tượng logo của SOLBERRY SOLBERRY
10/2021 / Solana Blockchain
SOLBERRY *
0,0001657988 USD
3,8946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
21.52% 22%
9034
604 Biểu tượng logo của Warrior Token Warrior Token
03/2021 / BNB Blockchain
WAR *
0,0006070037 USD
14,2585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
21.51% 22%
8232
605 Biểu tượng logo của AizaWorld AizaWorld
01/2022 / BNB Blockchain
AIZA *
0,0153768438 USD
361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
54.187 USD
21.38% 21%
4175
606 Biểu tượng logo của Schrodinger Schrodinger
11/2021 / Ethereum Blockchain
KITTY DINGER *
0,0000005095 USD
0,0120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
21.31% 21%
9173
607 Biểu tượng logo của Vortex Defi Vortex Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
VTX *
0,0017668873 USD
42 đ
4.417 USD
2.500.000 (3%)
Tổng: 100.000.000
20 USD
21.05% 21%
2676
608 Biểu tượng logo của OLA OLA
03/2022 / BNB Blockchain
OLA *
0,0000087317 USD
0,2051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.525 USD
21.05% 21%
5556
609 Biểu tượng logo của RadioLife RadioLife
05/2022 / BNB Blockchain
RDL *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
6.415 USD
20.99% 21%
5262
610 Biểu tượng logo của Swinca Swinca
05/2022 / BNB Blockchain
SWI *
0,0004409713 USD
10,3584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.300 USD
20.93% 21%
6068
611 Biểu tượng logo của Mooni DeFi Mooni DeFi
04/2021 / BNB Blockchain
MOONI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
178 USD
20.80% 21%
7028
612 Biểu tượng logo của UniX Gaming UniX Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0863577304 USD
2.029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
754.471 USD
20.61% 21%
3065
613 Biểu tượng logo của Weentar Weentar
05/2021 / BNB Blockchain
$WNTR *
0,0006513815 USD
15,3010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
3.345 USD
20.52% 21%
5584
614 Biểu tượng logo của Portify Portify
09/2021 / BNB Blockchain
PFY *
0,0043184683 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
30.173 USD
20.52% 21%
4496
615 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche Blockchain
AVXT *
0,0008773556 USD
20,6091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82.863 USD
20.48% 20%
3924
616 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0004131991 USD
9,7060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
20.38% 20%
8312
617 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / BNB Blockchain
BEAR *
0,0003651555 USD
8,5775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
4.213.141 USD
20.31% 20%
2831
618 Biểu tượng logo của DOOR DOOR
07/2021 / Ethereum Blockchain
DOOR *
0,0383526357 USD
901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
19.869 USD
20.28% 20%
4731
619 Biểu tượng logo của EFT.finance EFT.finance
03/2021 / TRON Blockchain
EFT *
1,25 USD
29.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
0 USD
20.19% 20%
8744
620 Biểu tượng logo của Waves Enterprise Waves Enterprise
01/2020 / Waves Blockchain
WEST *
0,0979099415 USD
2.300 đ
4.108.881 USD
41.965.923 (10%)
Tổng: 400.000.000
1.046.849 USD
20.14% 20%
960
621 Biểu tượng logo của ZodiacsV2 ZodiacsV2
01/2022 / BNB Blockchain
ZDCV2 *
0,0000091377 USD
0,2146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
20.13% 20%
9560
622 Biểu tượng logo của BLOCKv BLOCKv
11/2017 / Ethereum Blockchain
VEE *
0,0015048048 USD
35 đ
5.224.011 USD
3.471.554.078 (95%)
Tổng: 3.646.271.241
2.721 USD
20.12% 20%
884
623 Biểu tượng logo của ECHO TECH COIN ECHO TECH COIN
10/2021 / BNB Blockchain
ECOT *
0,000059963 USD
1,4085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
20.01% 20%
9103
624 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / BNB Blockchain
XRPBEAR *
0,0000001798 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
1.148 USD
20.00% 20%
6134
625 Biểu tượng logo của MechaChain MechaChain
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,16 USD
3.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
44.028 USD
19.97% 20%
4294
626 Biểu tượng logo của Bolt Share Bolt Share
01/2021 / BNB Blockchain
BTS *
2,57 USD
60.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179.999
5.878 USD
19.97% 20%
5316
627 Biểu tượng logo của AMLT AMLT
03/2018 / Ethereum Blockchain
AMLT *
0,0044105656 USD
104 đ
1.732.185 USD
392.735.243 (98%)
Tổng: 400.000.000
235 USD
19.96% 20%
1231
628 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Blockchain
WZRD *
0,0749711059 USD
1.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
203.696 USD
19.86% 20%
3528
629 Biểu tượng logo của SparksPay SparksPay
01/2018
SPK
0,0017607318 USD
41 đ
20.263 USD
11.508.222 (55%)
Tổng: 21.000.000
2 USD
19.84% 20%
2503
630 Biểu tượng logo của Arabian Doge Arabian Doge
04/2022 / BNB Blockchain
$ADOGE *
0,0001359027 USD
3,1924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
13.582 USD
19.78% 20%
4916
631 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0017616809 USD
41 đ
294.905 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
4 USD
19.77% 20%
1826
632 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,30 USD
6.985 đ
3.249.405 USD
10.927.955 (91%)
Tổng: 12.000.000
86.514 USD
19.74% 20%
1029
633 Biểu tượng logo của Equity Equity
02/2022 / BNB Blockchain
EQUITY *
0,20 USD
4.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.020.000
1.607 USD
19.67% 20%
5938
634 Biểu tượng logo của OASISBloc OASISBloc
11/2020
OSB
0,0120985131 USD
284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
399 USD
19.66% 20%
6679
635 Biểu tượng logo của Luna Inu Luna Inu
02/2022 / BNB Blockchain
$LUNAINU *
0,0004928783 USD
11,5777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.886 USD
19.63% 20%
5055
636 Biểu tượng logo của Navcoin Navcoin
06/2014
NAV
0,13 USD
3.004 đ
9.441.120 USD
73.831.714
145.837 USD
19.61% 20%
751
637 Biểu tượng logo của Ethereans Ethereans
10/2021 / Ethereum Blockchain
OS *
7,07 USD
165.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
16.205 USD
19.59% 20%
4831
638 Biểu tượng logo của Chain Estate DAO Chain Estate DAO
03/2022 / BNB Blockchain
CHES *
0,0003732805 USD
8,7684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
31.025 USD
19.59% 20%
4481
639 Biểu tượng logo của Diamonds Alaska Malamuted Diamonds Alaska Malamuted
07/2021 / BNB Blockchain
DAM *
0,0000005495 USD
0,0129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
19.56% 20%
8916
640 Biểu tượng logo của Kitty Solana Kitty Solana
11/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000007165 USD
0,0168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
19.51% 20%
9234
641 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0004629124 USD
10,8738 đ
31.885 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
102 USD
19.50% 20%
2432
642 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0001897206 USD
4,4565 đ
1.972.841 USD
10.398.664.245 (21%)
Tổng: 50.000.000.000
64.427 USD
19.38% 19%
1196
643 Biểu tượng logo của SHIBIC SHIBIC
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBIC *
0,000000159 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
49.639 USD
19.34% 19%
4228
644 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
2,03 USD
47.737 đ
185.344.666 USD
91.202.861 (36%)
Tổng: 250.000.000
1.853.500 USD
19.33% 19%
136
645 Biểu tượng logo của BTS Chain BTS Chain
08/2020 / BNB Blockchain
BTSC *
0,27 USD
6.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
13.708 USD
19.30% 19%
4910
646 Biểu tượng logo của Sentre Protocol Sentre Protocol
10/2021 / Solana Blockchain
SNTR *
0,0042080624 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.091 USD
19.29% 19%
4022
647 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,26 USD
6.154 đ
74.646.352 USD
284.927.398 (66%)
Tổng: 430.011.123
168.903 USD
19.26% 19%
279
648 Biểu tượng logo của CheckDot CheckDot
11/2021 / BNB Blockchain
CDT *
0,0185052205 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
861 USD
19.25% 19%
6286
649 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
0,0126259366 USD
297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
75.384 USD
19.23% 19%
3970
650 Biểu tượng logo của TruBadger TruBadger
07/2021 / BNB Blockchain
TRUBGR *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.118 USD
19.15% 19%
4863
651 Biểu tượng logo của CRIR MSH CRIR MSH
09/2021 / BNB Blockchain
MSH *
0,0055703393 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
19.763 USD
19.13% 19%
4734
652 Biểu tượng logo của VICSTEP VICSTEP
06/2022 / BNB Blockchain
VIC *
0,0030793837 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
17.404 USD
19.07% 19%
4796
653 Biểu tượng logo của Xaviera Techno Solutions Xaviera Techno Solutions
03/2022 / BNB Blockchain
XTS *
0,0002914822 USD
6,8469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
0 USD
19.06% 19%
9827
654 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0015207842 USD
36 đ
0 USD
N/A
17.205 USD
19.05% 19%
4800
655 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
487,56 USD
11.452.836 đ
86.774 USD
178 (37%)
Tổng: 480
0 USD
19.02% 19%
2211
656 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0184355873 USD
433 đ
214.088 USD
11.612.763 (68%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
19.01% 19%
1932
657 Biểu tượng logo của Meta Utopia Meta Utopia
03/2022 / BNB Blockchain
LAND *
34,42 USD
808.612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055.225
284.921 USD
18.84% 19%
3376
658 Biểu tượng logo của YUMMY YUMMY
09/2021 / BNB Blockchain
YUMMY *
0,0000038559 USD
0,0906 đ
1.416.274 USD
367.302.685.640 (37%)
Tổng: 1.000.000.000.000
55.087 USD
18.83% 19%
1294
659 Biểu tượng logo của Techpay Coin Techpay Coin
03/2022
TPC
0,25 USD
5.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.999.999.998
269.953 USD
18.80% 19%
3394
660 Biểu tượng logo của Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge
07/2021 / Ethereum Blockchain
WCFG *
0,26 USD
6.191 đ
75.438.523 USD
N/A
Tổng: 430.011.123
381.793 USD
18.76% 19%
293
661 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
0,0151859837 USD
357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.529 USD
18.76% 19%
4992
662 Biểu tượng logo của Nausicaa-Inu Nausicaa-Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
NAUSICAA *
0, USD
0,0000 đ