1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 1233 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2879) - Tron (65) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (99) - Solana (2) - Xdai chain (1) -

Bảng xếp hạng 1233 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của CEZO CEZO
? / Ethereum Blockchain
CEZ *
0,3849851357 USD
≈ 8.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.900.000.000
548.706.319 USD
(2 exchanges)
699159.30% 699.159%
2414
2 Biểu tượng logo của DomRaider DomRaider
10/2017 / Ethereum Blockchain
DRT *
1,31 USD
≈ 30.160 đ
772.275.111 USD
591.500.000
0 USD
(4 exchanges)
117999.33% 117.999%
206
3 Biểu tượng logo của Neeo Neeo
11/2020
NEEO
15,01 USD
≈ 346.826 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
93699.36% 93.699%
3724
4 Biểu tượng logo của DeviantCoin DeviantCoin
?
DEV
1,61 USD
≈ 37.201 đ
50.218.582 USD
31.183.483 (35%)
Tổng: 88.000.000
0 USD
(2 exchanges)
18802.95% 18.803%
271
5 Biểu tượng logo của e-Gulden e-Gulden
03/2014
EFL
0,3952445860 USD
≈ 9.130 đ
6.779.608 USD
17.152.943 (82%)
Tổng: 21.000.000
25 USD
(2 exchanges)
12038.91% 12.039%
904
6 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0001241562 USD
≈ 3 đ
3.625.155 USD
29.198.335.553 (89%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
(3 exchanges)
9015.64% 9.016%
1084
7 Biểu tượng logo của Bloom Bloom
? / Ethereum Blockchain
BLT *
1,14 USD
≈ 26.426 đ
64.797.109 USD
56.642.697
0 USD
(3 exchanges)
4911.57% 4.912%
260
8 Biểu tượng logo của CaixaPay CaixaPay
01/2018
CXP
0,1000000000 USD
≈ 2.310 đ
7.890.532 USD
78.905.322 (60%)
Tổng: 131.500.000
26 USD
(1 exchanges)
3837.96% 3.838%
684
9 Biểu tượng logo của Cashbery Coin Cashbery Coin
08/2018
CBC
0,0195476816 USD
≈ 452 đ
1.313.344 USD
67.186.714 (75%)
Tổng: 90.013.848
0 USD
(1 exchanges)
3502.14% 3.502%
1404
10 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0002415446 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
2586.81% 2.587%
3788
11 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0009568071 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
147.862 USD
(1 exchanges)
2082.53% 2.083%
2818
12 Biểu tượng logo của OceanChain OceanChain
01/2018
OC
0,0002543580 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
9 USD
(2 exchanges)
1553.54% 1.554%
3735
13 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken
12/2019 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0028645119 USD
≈ 66 đ
187.884 USD
65.590.200 (1%)
Tổng: 8.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
1280.00% 1.280%
1897
14 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0013203395 USD
≈ 30 đ
417.289 USD
316.046.897 (65%)
Tổng: 486.000.000
70.944 USD
(3 exchanges)
1109.95% 1.110%
1710
15 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017 / Ethereum Blockchain
JUP *
0,0100388650 USD
≈ 232 đ
1.274.221 USD
126.928.767 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
788.514 USD
(3 exchanges)
854.31% 854%
1417
16 Biểu tượng logo của ARAW ARAW
03/2019 / Ethereum Blockchain
ARAW *
0,0001761808 USD
≈ 4 đ
351.230 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
(2 exchanges)
805.47% 805%
1748
17 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0001712446 USD
≈ 4 đ
1.284.334 USD
7.500.000.000
0 USD
(2 exchanges)
779.98% 780%
1415
18 Biểu tượng logo của Defi Defi
08/2019 / Ethereum Blockchain
DEFI *
0,2479418838 USD
≈ 5.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
346 USD
(2 exchanges)
779.12% 779%
3575
19 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0004767727 USD
≈ 11 đ
11.894.173 USD
24.947.260.808
11.561 USD
(1 exchanges)
778.68% 779%
747
20 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0037725182 USD
≈ 87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
50.799 USD
(3 exchanges)
731.06% 731%
3137
21 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002533914 USD
≈ 6 đ
3.900.206 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
716.08% 716%
1063
22 Biểu tượng logo của Lua Token Lua Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0,4311060909 USD
≈ 9.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.153.109
10.765.662 USD
(4 exchanges)
637.05% 637%
2390
23 Biểu tượng logo của Bethereum Bethereum
? / Ethereum Blockchain
BETHER *
0,0006679238 USD
≈ 15 đ
376.310 USD
563.403.203
0 USD
(1 exchanges)
500.38% 500%
1609
24 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0001076421 USD
≈ 2 đ
115.730 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
453.15% 453%
1975
25 Biểu tượng logo của r3fi.finance r3fi.finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
R3FI *
0,1202689815 USD
≈ 2.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
101.144 USD
(1 exchanges)
448.94% 449%
2898
26 Biểu tượng logo của Adelphoi Adelphoi
06/2017 / Ethereum Blockchain
ADL *
0,0949785410 USD
≈ 2.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
805 USD
(1 exchanges)
447.01% 447%
3514
27 Biểu tượng logo của Opennity Opennity
08/2019 / Ethereum Blockchain
OPNN *
0,0005635510 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
426.57% 427%
3850
28 Biểu tượng logo của Lynx Lynx
08/2018
LYNX
0,0003217635 USD
≈ 7 đ
24.766.236 USD
76.970.317.808 (84%)
Tổng: 92.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
425.01% 425%
386
29 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0144772983 USD
≈ 334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
4.309 USD
(4 exchanges)
390.01% 390%
3357
30 Biểu tượng logo của Ethereum eRush Ethereum eRush
07/2020 / Ethereum Blockchain
EER *
0,0352811814 USD
≈ 815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.092.240
0 USD
(2 exchanges)
364.45% 364%
3897
31 Biểu tượng logo của DNotes DNotes
03/2014
NOTE
0,0002688070 USD
≈ 6 đ
36.301 USD
135.043.262 (87%)
Tổng: 155.043.262
0 USD
(1 exchanges)
360.44% 360%
2150
32 Biểu tượng logo của LOLTOKEN LOLTOKEN
11/2019 / Ethereum Blockchain
LOL *
0,0333447450 USD
≈ 770 đ
14.850.001 USD
445.347.555 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.860 USD
(1 exchanges)
350.92% 351%
687
33 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,0119338220 USD
≈ 276 đ
0 USD
N/A
2 USD
(1 exchanges)
339.82% 340%
3762
34 Biểu tượng logo của KekCoin KekCoin
07/2017
KEK
0,0171326724 USD
≈ 396 đ
183.600 USD
10.716.385 (51%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
330.83% 331%
1720
35 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,2237851622 USD
≈ 5.169 đ
622.358 USD
2.781.053 (19%)
Tổng: 15.000.000
5.228 USD
(2 exchanges)
312.43% 312%
1626
36 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,3079019331 USD
≈ 7.113 đ
114.213.357 USD
370.940.695 (13%)
Tổng: 2.873.566.213
78.272.036 USD
(12 exchanges)
312.18% 312%
181
37 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0144028644 USD
≈ 333 đ
7.277.924 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
3.930.757 USD
(2 exchanges)
291.57% 292%
877
38 Biểu tượng logo của B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT
03/2020 / Ethereum Blockchain
B1P *
0,0042703218 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2 USD
(3 exchanges)
274.24% 274%
3760
39 Biểu tượng logo của Eristica Eristica
09/2018 / Ethereum Blockchain
ERT *
0,0016585142 USD
≈ 38 đ
286.064 USD
172.481.794 (75%)
Tổng: 230.502.120
2 USD
(3 exchanges)
251.80% 252%
1766
40 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0381689891 USD
≈ 882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.900.000.000
1.394.830 USD
(3 exchanges)
245.53% 246%
2519
41 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
? / Ethereum Blockchain
COVER *
98,92 USD
≈ 2.285.008 đ
4.219.548 USD
42.657 (47%)
Tổng: 90.000
62.097 USD
(4 exchanges)
242.22% 242%
843
42 Biểu tượng logo của French Digital Reserve French Digital Reserve
09/2020
FDR
0,3723352464 USD
≈ 8.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000.000
640 USD
(1 exchanges)
241.35% 241%
3532
43 Biểu tượng logo của BitZ Token BitZ Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BZ *
0,3772232642 USD
≈ 8.714 đ
47.170.470 USD
125.046.555 (19%)
Tổng: 674.513.630
9.624.976 USD
(1 exchanges)
237.34% 237%
412
44 Biểu tượng logo của 808TA 808TA
01/2020 / Ethereum Blockchain
808TA *
0,0000001686 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.080.808.080.808
23 USD
(2 exchanges)
237.03% 237%
3705
45 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0046774772 USD
≈ 108 đ
8.536.396 USD
1.825.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
5.002.205 USD
(5 exchanges)
231.88% 232%
838
46 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019
HBX
0,0017953657 USD
≈ 41 đ
1.129.789 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(3 exchanges)
230.88% 231%
1457
47 Biểu tượng logo của Bitsum.money Bitsum.money
04/2018
BSM
0,0000726364 USD
≈ 2 đ
121.193 USD
1.668.487.942
198 USD
(1 exchanges)
230.62% 231%
1877
48 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0012168255 USD
≈ 28 đ
956.623 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
610 USD
(2 exchanges)
229.16% 229%
1502
49 Biểu tượng logo của Xeonbit Xeonbit
09/2019
XNB
0,0034920769 USD
≈ 81 đ
1.047.573 USD
299.985.739 (100%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
226.59% 227%
1478
50 Biểu tượng logo của Veros Veros
11/2016 / Ethereum Blockchain
VRS *
0,5334689648 USD
≈ 12.323 đ
654.936 USD
1.227.693 (12%)
Tổng: 10.000.000
2.153 USD
(3 exchanges)
224.99% 225%
1612
51 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0005250070 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
0 USD
(2 exchanges)
222.48% 222%
3888
52 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0018087994 USD
≈ 42 đ
81.593 USD
45.108.749 (45%)
Tổng: 100.000.000
25 USD
(2 exchanges)
222.27% 222%
2037
53 Biểu tượng logo của DeFi of Thrones DeFi of Thrones
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOTX *
0,2618654674 USD
≈ 6.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
299.283 USD
(1 exchanges)
218.76% 219%
2711
54 Biểu tượng logo của Opus Opus
08/2017 / Ethereum Blockchain
OPT *
0,0039614165 USD
≈ 92 đ
554.917 USD
140.080.549 (56%)
Tổng: 249.308.531
481 USD
(1 exchanges)
213.34% 213%
1651
55 Biểu tượng logo của Mchain Mchain
09/2019
MAR
0,0018201872 USD
≈ 42 đ
103.339 USD
56.773.850 (27%)
Tổng: 210.000.000
9 USD
(2 exchanges)
211.16% 211%
1993
56 Biểu tượng logo của Peerplays Peerplays
06/2017
PPY
0,7112557912 USD
≈ 16.430 đ
3.201.747 USD
4.501.541 (81%)
Tổng: 5.589.336
190.574 USD
(3 exchanges)
204.81% 205%
1136
57 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,2217147103 USD
≈ 5.122 đ
1.774.198.184 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
13.471.157 USD
(4 exchanges)
203.59% 204%
202
58 Biểu tượng logo của BowsCoin BowsCoin
07/2015
BSC
0,0081149990 USD
≈ 187 đ
45.039 USD
5.550.102
0 USD
(1 exchanges)
199.08% 199%
2128
59 Biểu tượng logo của InflationCoin InflationCoin
01/2017
IFLT
0,0000075835 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.790.092.020
0 USD
(1 exchanges)
198.96% 199%
3782
60 Biểu tượng logo của Radium Radium
?
RADS
2,08 USD
≈ 48.109 đ
8.705.476 USD
4.180.037 (46%)
Tổng: 9.000.000
0 USD
(12 exchanges)
198.25% 198%
583
61 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018 / Binance Chain
FTM *
0,5897120189 USD
≈ 13.622 đ
1.500.820.787 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
874.464.751 USD
(24 exchanges)
195.16% 195%
49
62 Biểu tượng logo của AMEPAY AMEPAY
01/2021 / Ethereum Blockchain
AME *
0,1132005144 USD
≈ 2.615 đ
28.300.129 USD
250.000.000 (17%)
Tổng: 1.500.000.000
3.431.256 USD
(1 exchanges)
193.45% 193%
523
63 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000249838 USD
≈ 1 đ
49.287 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
28 USD
(5 exchanges)
187.11% 187%
2116
64 Biểu tượng logo của Dandy Dego Dandy Dego
10/2020 / Ethereum Blockchain
DANDY *
605,36 USD
≈ 13.983.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.375
0 USD
(1 exchanges)
183.57% 184%
3962
65 Biểu tượng logo của Spectre.ai Dividend Token Spectre.ai Dividend Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
SXDT *
0,1159528057 USD
≈ 2.679 đ
9.516.655 USD
82.073.519 (59%)
Tổng: 140.270.691
7 USD
(1 exchanges)
181.03% 181%
627
66 Biểu tượng logo của The Universal Settlement Coin The Universal Settlement Coin
01/2020
TUSC
0,0000805431 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
2.927 USD
(5 exchanges)
177.73% 178%
3404
67 Biểu tượng logo của Mochimo Mochimo
05/2020
MCM
0,4409637572 USD
≈ 10.186 đ
3.588.974 USD
8.138.933 (10%)
Tổng: 79.533.882
89.138 USD
(2 exchanges)
175.40% 175%
1091
68 Biểu tượng logo của Pirl Pirl
10/2017
PIRL
0,0028497868 USD
≈ 66 đ
241.074 USD
84.593.637 (54%)
Tổng: 156.306.733
583 USD
(5 exchanges)
173.80% 174%
1835
69 Biểu tượng logo của BackPacker Coin BackPacker Coin
05/2020
BPC
0,8119439444 USD
≈ 18.756 đ
5.055.783 USD
6.226.764
25.694 USD
(1 exchanges)
172.07% 172%
1000
70 Biểu tượng logo của Matic Network Matic Network
04/2019 / Ethereum Blockchain
MATIC *
0,1259387460 USD
≈ 2.909 đ
623.753.297 USD
4.952.830.774 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
279.281.580 USD
(44 exchanges)
169.89% 170%
78
71 Biểu tượng logo của IOV BlockChain IOV BlockChain
07/2018 / Ethereum Blockchain
IOV *
0,0000913972 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
237 USD
(1 exchanges)
166.89% 167%
3592
72 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
12,16 USD
≈ 280.944 đ
123.182.234 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
234.663.660 USD
(31 exchanges)
166.85% 167%
175
73 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0314865636 USD
≈ 727 đ
268.772 USD
8.536.073
12.841 USD
(3 exchanges)
165.31% 165%
1803
74 Biểu tượng logo của Espers Espers
?
ESP
0,0000240438 USD
≈ 1 đ
550.324 USD
22.888.373.670 (46%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
163.78% 164%
1515
75 Biểu tượng logo của PostCoin PostCoin
04/2016
POST
0,0057212727 USD
≈ 132 đ
90.786 USD
15.868.233
0 USD
(1 exchanges)
163.57% 164%
2016
76 Biểu tượng logo của ZelaaPayAE ZelaaPayAE
06/2020 / Ethereum Blockchain
ZPAE *
0,0026100702 USD
≈ 60 đ
444.170 USD
170.175.606 (13%)
Tổng: 1.350.000.000
187.893 USD
(7 exchanges)
163.27% 163%
1698
77 Biểu tượng logo của SorachanCoin SorachanCoin
06/2020
SORA
0,1159967498 USD
≈ 2.680 đ
0 USD
N/A
48 USD
(1 exchanges)
160.71% 161%
3673
78 Biểu tượng logo của Bitgrin Bitgrin
03/2020
XBG
0,0036527983 USD
≈ 84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
160.17% 160%
3879
79 Biểu tượng logo của Endorsit Endorsit
08/2018 / Neo Blockchain
EDS *
0,0000081978 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.321 USD
(1 exchanges)
153.75% 154%
3392
80 Biểu tượng logo của DACC DACC
07/2018 / Ethereum Blockchain
DACC *
0,0001997960 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
43.707 USD
(5 exchanges)
153.26% 153%
3063
81 Biểu tượng logo của TravelNote TravelNote
12/2018 / Ethereum Blockchain
TVNT *
0,0095455820 USD
≈ 221 đ
20.555 USD
2.153.333 (92%)
Tổng: 2.333.333
67 USD
(2 exchanges)
151.29% 151%
2215
82 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
8,91 USD
≈ 205.753 đ
35.356.258 USD
3.969.473 (13%)
Tổng: 30.000.000
709.146.504 USD
(2 exchanges)
149.81% 150%
475
83 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,1145469842 USD
≈ 2.646 đ
31.822.064 USD
277.807.957 (5%)
Tổng: 5.158.308.000
118 USD
(1 exchanges)
148.33% 148%
527
84 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
288,40 USD
≈ 6.662.094 đ
129.781.047 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(5 exchanges)
146.55% 147%
258
85 Biểu tượng logo của SuperCoin SuperCoin
05/2014
SUPER
0,0066748181 USD
≈ 154 đ
354.457 USD
53.103.676
363 USD
(2 exchanges)
146.03% 146%
1747
86 Biểu tượng logo của Baz Token Baz Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
BAZT *
0,0413899172 USD
≈ 956 đ
45.090 USD
1.089.402 (44%)
Tổng: 2.500.000
1.467 USD
(2 exchanges)
144.86% 145%
2127
87 Biểu tượng logo của eBoost eBoost
06/2017 / Binance Chain
EBST *
0,0128651174 USD
≈ 297 đ
1.286.383 USD
99.990.002
1.769 USD
(1 exchanges)
143.21% 143%
1414
88 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0001888414 USD
≈ 4 đ
565.608 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
1 USD
(2 exchanges)
142.40% 142%
1645
89 Biểu tượng logo của DistX DistX
09/2020 / Ethereum Blockchain
DISTX *
0,0023826668 USD
≈ 55 đ
76.600 USD
32.148.833 (64%)
Tổng: 50.000.000
55.989 USD
(4 exchanges)
141.87% 142%
2045
90 Biểu tượng logo của FEGtoken FEGtoken
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
418.171 USD
(2 exchanges)
137.78% 138%
2677
91 Biểu tượng logo của Elementeum Elementeum
05/2019 / Ethereum Blockchain
ELET *
0,0782592462 USD
≈ 1.808 đ
408.757 USD
5.223.113 (10%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
137.72% 138%
1716
92 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,1751779658 USD
≈ 4.047 đ
11.731.504 USD
66.969.061 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
2.769 USD
(2 exchanges)
136.89% 137%
756
93 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0000426974 USD
≈ 1 đ
452.592 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
1.812 USD
(3 exchanges)
135.93% 136%
1691
94 Biểu tượng logo của Elamachain Elamachain
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELAMA *
0,0320810526 USD
≈ 741 đ
23.787.351 USD
741.476.625 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
4.619.601 USD
(7 exchanges)
133.79% 134%
566
95 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,2670322271 USD
≈ 6.168 đ
128.905.311 USD
482.733.161 (55%)
Tổng: 870.506.350
849.035 USD
(2 exchanges)
133.63% 134%
259
96 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
43,16 USD
≈ 996.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
15.327 USD
(1 exchanges)
132.14% 132%
3205
97 Biểu tượng logo của Duck DAO Duck DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,8844852290 USD
≈ 20.432 đ
0 USD
N/A
2.777.238 USD
(2 exchanges)
131.82% 132%
2355
98 Biểu tượng logo của InnovaMinex InnovaMinex
? / Ethereum Blockchain
MINX *
0,4867004724 USD
≈ 11.243 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
130.26% 130%
3730
99 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
18,64 USD
≈ 430.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000
3.115.628 USD
(1 exchanges)
130.19% 130%
2461
100 Biểu tượng logo của Effect.AI Effect.AI
04/2018 / EOS Blockchain
EFX *
0,1371778610 USD
≈ 3.169 đ
34.591.939 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
813.753 USD
(5 exchanges)
129.03% 129%
482
101 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,0002811833 USD
≈ 6 đ
11.247.203 USD
39.999.535.907 (100%)
Tổng: 39.999.535.927
341.096 USD
(3 exchanges)
128.64% 129%
779
102 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020
ANY
4,17 USD
≈ 96.331 đ
77.723.918 USD
18.637.970 (19%)
Tổng: 100.000.000
1.412.577 USD
(3 exchanges)
128.48% 128%
312
103 Biểu tượng logo của Pamp Network Pamp Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
PAMP *
0,0026907241 USD
≈ 62 đ
6.542 USD
2.431.244 (83%)
Tổng: 2.920.669
208.226 USD
(9 exchanges)
124.38% 124%
2299
104 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,3919386178 USD
≈ 9.054 đ
0 USD
N/A
727.970.544 USD
(0 exchanges)
123.64% 124%
2344
105 Biểu tượng logo của Easticoin Easticoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
ESTI *
0,0307237138 USD
≈ 710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
20.966 USD
(1 exchanges)
122.00% 122%
3162
106 Biểu tượng logo của Bit-Z Token Bit-Z Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BZ *
0,2142468273 USD
≈ 4.949 đ
26.790.828 USD
125.046.555 (19%)
Tổng: 674.513.630
5.655.170 USD
(1 exchanges)
117.90% 118%
566
107 Biểu tượng logo của Jibrel Network Jibrel Network
02/2018 / Ethereum Blockchain
JNT *
0,1193001291 USD
≈ 2.756 đ
23.631.553 USD
198.084.891 (99%)
Tổng: 200.000.000
346.387 USD
(6 exchanges)
116.80% 117%
572
108 Biểu tượng logo của Lightstreams Lightstreams
12/2019
PHT
0,0229970019 USD
≈ 531 đ
1.060.070 USD
46.095.992 (15%)
Tổng: 300.000.000
15.675 USD
(2 exchanges)
115.86% 116%
1475
109 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0087184884 USD
≈ 201 đ
11.858.136 USD
1.360.113.706 (77%)
Tổng: 1.755.313.373
413.971 USD
(3 exchanges)
115.28% 115%
749
110 Biểu tượng logo của Soverain Soverain
09/2019
SOVE
0,0014318373 USD
≈ 33 đ
11.810 USD
8.248.099 (100%)
Tổng: 8.248.170
0 USD
(2 exchanges)
113.97% 114%
2269
111 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
10,42 USD
≈ 240.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.440.162 USD
(0 exchanges)
113.06% 113%
2438
112 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000442393 USD
≈ 1 đ
2.161.989 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
65 USD
(2 exchanges)
113.05% 113%
1261
113 Biểu tượng logo của VENA VENA
09/2019 / Tron Blockchain
VENA *
0,0015851590 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
112.20% 112%
3861
114 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020
HIBS
0,0014765174 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
1.522.256 USD
(1 exchanges)
112.05% 112%
2512
115 Biểu tượng logo của Hydro Hydro
05/2018 / Ethereum Blockchain
HYDRO *
0,0009545582 USD
≈ 22 đ
10.544.635 USD
11.046.612.734 (99%)
Tổng: 11.111.111.111
9.682 USD
(6 exchanges)
111.95% 112%
787
116 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0010318389 USD
≈ 24 đ
649.198 USD
629.165.718 (66%)
Tổng: 948.916.284
1.876 USD
(3 exchanges)
110.70% 111%
1613
117 Biểu tượng logo của Codeo Token Codeo Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
CODEO *
0,0208813020 USD
≈ 482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
94 USD
(5 exchanges)
110.61% 111%
3646
118 Biểu tượng logo của Save Environment Token Save Environment Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
SET *
0,0382382514 USD
≈ 883 đ
36.742 USD
960.882 (2%)
Tổng: 55.000.000
0 USD
(1 exchanges)
109.35% 109%
2147
119 Biểu tượng logo của NEOBITCOIN NEOBITCOIN
07/2020
NBTC
4,18 USD
≈ 96.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
0 USD
(1 exchanges)
109.20% 109%
3934
120 Biểu tượng logo của HBTC Captain Token HBTC Captain Token
09/2020
HBC
16,79 USD
≈ 387.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.543.400
0 USD
(1 exchanges)
108.67% 109%
3999
121 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018
CARD
0,0094943365 USD
≈ 219 đ
22.387.483 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
159.560 USD
(2 exchanges)
108.20% 108%
575
122 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0338868161 USD
≈ 783 đ
174.313 USD
5.143.976
24 USD
(1 exchanges)
108.18% 108%
1906
123 Biểu tượng logo của DRUGS DRUGS
?
DRUGS
0,2199828801 USD
≈ 5.082 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
106.93% 107%
4002
124 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0022768110 USD
≈ 53 đ
153.863 USD
67.578.084 (26%)
Tổng: 260.000.000
250 USD
(7 exchanges)
106.30% 106%
1930
125 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
A *
0,0329373487 USD
≈ 761 đ
946.348 USD
28.731.759 (10%)
Tổng: 278.273.649
81 USD
(4 exchanges)
105.16% 105%
1508
126 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
1,72 USD
≈ 39.833 đ
18.155.165 USD
10.528.515 (84%)
Tổng: 12.558.015
176.976 USD
(4 exchanges)
104.56% 105%
640
127 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000047677 USD
≈ 0 đ
484.299 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
1 USD
(2 exchanges)
104.54% 105%
1675
128 Biểu tượng logo của Tixl Tixl
? / Binance Chain
MTXLT *
92,77 USD
≈ 2.143.006 đ
5.730.067.042 USD
61.765.824 (7%)
Tổng: 899.994.671
4.453 USD
(1 exchanges)
103.77% 104%
201
129 Biểu tượng logo của Ternio Ternio
06/2018
TERN
0,0167321561 USD
≈ 387 đ
9.586.098 USD
572.914.692 (64%)
Tổng: 899.921.008
17.978 USD
(4 exchanges)
102.76% 103%
807
130 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0001739576 USD
≈ 4 đ
766.571 USD
4.406.656.493 (16%)
Tổng: 27.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
102.23% 102%
1573
131 Biểu tượng logo của Bone Bone
07/2020 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,7998050135 USD
≈ 18.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.503 USD
(1 exchanges)
99.91% 100%
3426
132 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
1,45 USD
≈ 33.506 đ
921.230 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
3.607 USD
(4 exchanges)
98.91% 99%
1518
133 Biểu tượng logo của OptiToken OptiToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
OPTI *
0,0128728635 USD
≈ 297 đ
382.318 USD
29.699.545 (31%)
Tổng: 97.037.472
573 USD
(2 exchanges)
98.61% 99%
1733
134 Biểu tượng logo của Yfscience Yfscience
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFSI *
4,91 USD
≈ 113.393 đ
60.175 USD
12.259 (39%)
Tổng: 31.415
3.527 USD
(2 exchanges)
98.37% 98%
2081
135 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0674680294 USD
≈ 1.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
129.906 USD
(4 exchanges)
97.18% 97%
2840
136 Biểu tượng logo của ETG Finance ETG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ETGF *
3,54 USD
≈ 81.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
163.721 USD
(1 exchanges)
95.15% 95%
2795
137 Biểu tượng logo của Petrachor Petrachor
02/2021
PTA
0,0058795259 USD
≈ 136 đ
0 USD
N/A
10 USD
(1 exchanges)
94.45% 94%
3729
138 Biểu tượng logo của Satopay Network Satopay Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
STOP *
0,0032905827 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
222.169 USD
(3 exchanges)
93.78% 94%
2754
139 Biểu tượng logo của Blueshare Token Blueshare Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BST1 *
0,0033201067 USD
≈ 77 đ
0 USD
N/A
5 USD
(1 exchanges)
93.02% 93%
3709
140 Biểu tượng logo của TigerCash TigerCash
03/2019 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0139574728 USD
≈ 322 đ
781.617 USD
55.999.900 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
15.826.833 USD
(1 exchanges)
92.67% 93%
1567
141 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0022334240 USD
≈ 52 đ
351.065 USD
157.187.027 (87%)
Tổng: 179.996.750
369 USD
(3 exchanges)
91.23% 91%
1749
142 Biểu tượng logo của Alpaca City Alpaca City
11/2020 / Ethereum Blockchain
ALPA *
0,2516000305 USD
≈ 5.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
497.570 USD
(1 exchanges)
91.10% 91%
2647
143 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0001470838 USD
≈ 3 đ
762.485 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
2.662 USD
(2 exchanges)
90.90% 91%
1575
144 Biểu tượng logo của WELL WELL
12/2020 / Ethereum Blockchain
WELL *
0,7021248645 USD
≈ 16.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
188.338 USD
(1 exchanges)
89.67% 90%
2773
145 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0001842748 USD
≈ 4 đ
1.737.773 USD
9.430.337.527 (49%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
(3 exchanges)
88.86% 89%
1330
146 Biểu tượng logo của NOIA Network NOIA Network
? / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,2734918210 USD
≈ 6.318 đ
87.899.131 USD
321.395.830 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
4.833.986 USD
(5 exchanges)
88.79% 89%
114
147 Biểu tượng logo của SpokLottery SpokLottery
09/2020 / Tron Blockchain
SPKL *
0,0001304884 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
1 USD
(2 exchanges)
87.50% 88%
3763
148 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,5654941443 USD
≈ 13.063 đ
50.136.766 USD
88.660.097 (7%)
Tổng: 1.200.000.000
85.394.692 USD
(1 exchanges)
87.02% 87%
401
149 Biểu tượng logo của OASISBloc OASISBloc
11/2020
OSB
0,4581989657 USD
≈ 10.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.636.215 USD
(1 exchanges)
86.17% 86%
2380
150 Biểu tượng logo của Vision Network Vision Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
VSN *
0,0012996834 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
69 USD
(2 exchanges)
85.64% 86%
3658
151 Biểu tượng logo của SignatureChain SignatureChain
04/2019
SIGN
0,0014316386 USD
≈ 33 đ
1.096.319 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.423
289 USD
(1 exchanges)
85.52% 86%
1467
152 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021
BAGS
606,43 USD
≈ 14.008.518 đ
0 USD
N/A
201.134.526 USD
(2 exchanges)
85.43% 85%
2345
153 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
86,78 USD
≈ 2.004.503 đ
0 USD
N/A
545.232 USD
(0 exchanges)
85.42% 85%
2654
154 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain
VDX *
0,0030604449 USD
≈ 71 đ
1.635.521 USD
534.406.210 (31%)
Tổng: 1.697.703.183
1.875 USD
(4 exchanges)
84.80% 85%
1346
155 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
9,78 USD
≈ 225.844 đ
37.190.833 USD
3.803.994 (4%)
Tổng: 100.000.000
12.695.029 USD
(2 exchanges)
84.77% 85%
462
156 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
4,31 USD
≈ 99.497 đ
317.465.629 USD
73.705.126 (74%)
Tổng: 100.000.000
22.864.494 USD
(15 exchanges)
84.37% 84%
110
157 Biểu tượng logo của Beyondcoin Beyondcoin
?
BYND
0,0014026033 USD
≈ 32 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
84.20% 84%
3805
158 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
1.114 USD
≈ 25.737.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
2.469 USD
(0 exchanges)
83.03% 83%
3431
159 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
3,38 USD
≈ 78.073 đ
17.239.901 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
252.789 USD
(1 exchanges)
82.73% 83%
652
160 Biểu tượng logo của TraDove B2BCoin TraDove B2BCoin
04/2018 / Ethereum Blockchain
BBC *
0,0029740994 USD
≈ 69 đ
1.487.050 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
612 USD
(2 exchanges)
82.71% 83%
1375
161 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0035813576 USD
≈ 83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
0 USD
(2 exchanges)
81.51% 82%
3865
162 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
1,75 USD
≈ 40.517 đ
2.372.091 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
1.518 USD
(1 exchanges)
80.43% 80%
1224
163 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,0114285938 USD
≈ 264 đ
228.572 USD
20.000.000
77.978 USD
(7 exchanges)
80.17% 80%
1850
164 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
9,95 USD
≈ 229.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
779.178 USD
(1 exchanges)
80.08% 80%
2591
165 Biểu tượng logo của Color Platform Color Platform
10/2019 / Ethereum Blockchain
CLR *
0,0081123788 USD
≈ 187 đ
1.113.264 USD
137.230.262 (39%)
Tổng: 350.000.000
2.171 USD
(2 exchanges)
79.70% 80%
1463
166 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTMXBULL *
309,59 USD
≈ 7.151.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.106
7.902 USD
(1 exchanges)
79.55% 80%
3286
167 Biểu tượng logo của KEY KEY
05/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0016659075 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
27.834 USD
(2 exchanges)
79.09% 79%
3122
168 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,81 USD
≈ 134.112 đ
220.496.154 USD
37.979.074 (31%)
Tổng: 123.171.355
3.764.480 USD
(1 exchanges)
78.40% 78%
229
169 Biểu tượng logo của STABLE ASSET STABLE ASSET
09/2020 / Ethereum Blockchain
STA *
1,10 USD
≈ 25.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.880.000
10 USD
(5 exchanges)
77.41% 77%
3732
170 Biểu tượng logo của Bigbom Bigbom
06/2018 / Ethereum Blockchain
BBO *
0,0011030492 USD
≈ 25 đ
370.567 USD
335.947.891 (17%)
Tổng: 1.993.751.537
105.603 USD
(1 exchanges)
77.18% 77%
1738
171 Biểu tượng logo của LGO Token LGO Token
03/2018 / Ethereum Blockchain
LGO *
0,7792077159 USD
≈ 18.000 đ
42.065.953 USD
53.985.545 (25%)
Tổng: 217.845.595
1.247.187 USD
(2 exchanges)
76.93% 77%
437
172 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0063720639 USD
≈ 147 đ
1.142.622 USD
179.317.437 (81%)
Tổng: 221.346.849
9.081 USD
(6 exchanges)
76.33% 76%
1455
173 Biểu tượng logo của AladiEx AladiEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALA *
0,6878324406 USD
≈ 15.889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750.000.000
3 USD
(1 exchanges)
76.33% 76%
3752
174 Biểu tượng logo của Rimbit Rimbit
10/2014
RBT
0,0004773529 USD
≈ 11 đ
94.316 USD
197.581.050 (49%)
Tổng: 401.578.118
0 USD
(1 exchanges)
76.00% 76%
2011
175 Biểu tượng logo của ATC Coin ATC Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
ATCC *
0,0009547058 USD
≈ 22 đ
390.049 USD
408.553.792 (100%)
Tổng: 410.000.000
0 USD
(2 exchanges)
75.93% 76%
1726
176 Biểu tượng logo của Newton Coin Project Newton Coin Project
07/2018
NCP
0,0004772791 USD
≈ 11 đ
50.057 USD
104.880.960 (77%)
Tổng: 136.469.999
1 USD
(2 exchanges)
75.92% 76%
2113
177 Biểu tượng logo của SaveNode SaveNode
09/2018
SNO
0,0009545582 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.100.632
779 USD
(1 exchanges)
75.92% 76%
3520
178 Biểu tượng logo của wave edu coin wave edu coin
10/2019
WEC
0,0009545582 USD
≈ 22 đ
136.005 USD
142.479.441 (64%)
Tổng: 223.000.000
95 USD
(2 exchanges)
75.92% 76%
1947
179 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0000953545 USD
≈ 2 đ
15.052 USD
157.853.770 (63%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
75.74% 76%
2247
180 Biểu tượng logo của GoHelpFund GoHelpFund
10/2018
HELP
0,0019070909 USD
≈ 44 đ
23.166 USD
12.147.167 (53%)
Tổng: 23.000.000
7.111 USD
(2 exchanges)
75.71% 76%
2197
181 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0004767727 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6 USD
(2 exchanges)
75.71% 76%
3743
182 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0009964372 USD
≈ 23 đ
3.837.032 USD
3.850.751.262 (96%)
Tổng: 4.000.000.000
6.584 USD
(1 exchanges)
75.60% 76%
1066
183 Biểu tượng logo của True Seigniorage Dollar True Seigniorage Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
TSD *
0,0145800576 USD
≈ 337 đ
342.316 USD
23.478.362
0 USD
(2 exchanges)
74.99% 75%
1756
184 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019
DOGET
0,0000912762 USD
≈ 2 đ
813.911 USD
8.917.018.107 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
74.98% 75%
1553
185 Biểu tượng logo của Bridge Protocol Bridge Protocol
07/2018 / Neo Blockchain
BRDG *
0,0036463598 USD
≈ 84 đ
817.106 USD
224.088.259 (50%)
Tổng: 450.000.000
457 USD
(3 exchanges)
74.24% 74%
1559
186 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0246898362 USD
≈ 570 đ
498.734 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
0 USD
(2 exchanges)
72.77% 73%
1670
187 Biểu tượng logo của ITEN ITEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
ITEN *
0,0004720035 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
836 USD
(3 exchanges)
72.73% 73%
3509
188 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0011340099 USD
≈ 26 đ
939.361 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
391 USD
(3 exchanges)
72.57% 73%
1510
189 Biểu tượng logo của Pledge Coin Pledge Coin
08/2019 / Binance Chain
PLG *
0,0013270025 USD
≈ 31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
21.764 USD
(5 exchanges)
72.47% 72%
3153
190 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,0665750000 USD
≈ 1.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
861 USD
(1 exchanges)
72.47% 72%
3507
191 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,3753672940 USD
≈ 8.671 đ
71.547.868 USD
190.607.625 (24%)
Tổng: 800.000.000
10.946.558 USD
(1 exchanges)
72.47% 72%
329
192 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
2,33 USD
≈ 53.788 đ
24.218.211 USD
10.400.763 (57%)
Tổng: 18.400.000
645.944 USD
(10 exchanges)
72.42% 72%
565
193 Biểu tượng logo của Cord DeFi Cord DeFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORD *
7,21 USD
≈ 166.613 đ
0 USD
N/A
4.642 USD
(1 exchanges)
72.37% 72%
3227
194 Biểu tượng logo của Custody Token Custody Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
CUST *
0,0033971020 USD
≈ 78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
72.23% 72%
3852
195 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBEAR *
0,0651164257 USD
≈ 1.504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
120.400 USD
(6 exchanges)
72.16% 72%
2859
196 Biểu tượng logo của Casino Betting Coin Casino Betting Coin
06/2018 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,0759205977 USD
≈ 1.754 đ
11.833.341 USD
155.864.701 (39%)
Tổng: 401.647.958
136.318 USD
(1 exchanges)
70.90% 71%
743
197 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0009292049 USD
≈ 21 đ
143.184 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 9.998.657.000
102 USD
(1 exchanges)
70.69% 71%
1943
198 Biểu tượng logo của Bidesk Bidesk
05/2020 / Ethereum Blockchain
BDK *
0,1038525480 USD
≈ 2.399 đ
828.481 USD
7.977.478 (8%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
70.66% 71%
1556
199 Biểu tượng logo của Guaranteed Ethurance Token Extra Guaranteed Ethurance Token Extra
? / Ethereum Blockchain
GETX *
0,0000873090 USD
≈ 2 đ
26.193 USD
300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
70.33% 70%
2183
200 Biểu tượng logo của Credo Credo
? / Ethereum Blockchain
CREDO *
0,0124429803 USD
≈ 287 đ
6.842.292 USD
549.891.703
0 USD
(1 exchanges)
70.09% 70%
717
201 Biểu tượng logo của BitStation BitStation
? / Ethereum Blockchain
BSTN *
0,0000216725 USD
≈ 1 đ
101.951 USD
4.704.185.603
0 USD
(1 exchanges)
70.09% 70%
1947
202 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
192,93 USD
≈ 4.456.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
116.618 USD
(1 exchanges)
69.77% 70%
2870
203 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0004767727 USD
≈ 11 đ
386.228 USD
810.087.665 (99%)
Tổng: 815.100.778
53 USD
(2 exchanges)
69.65% 70%
1729
204 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBEAR *
0,0001085957 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
846.467 USD
(8 exchanges)
69.59% 70%
2520
205 Biểu tượng logo của Shift Shift
09/2015
SHIFT
1,68 USD
≈ 38.798 đ
0 USD
N/A
13 USD
(3 exchanges)
69.45% 69%
3723
206 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0022508264 USD
≈ 52 đ
530.103.174 USD
235.514.908.115 (91%)
Tổng: 258.526.640.301
251.435.422 USD
(40 exchanges)
69.24% 69%
87
207 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,0394895615 USD
≈ 912 đ
298.988 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
281 USD
(2 exchanges)
68.00% 68%
1779
208 Biểu tượng logo của Union Fair Coin Union Fair Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
UFC *
0,0471004187 USD
≈ 1.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(5 exchanges)
67.82% 68%
3936
209 Biểu tượng logo của Cryptoindex.com 100 Cryptoindex.com 100
07/2019 / Ethereum Blockchain
CIX100 *
1,00 USD
≈ 23.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
195.589 USD
(3 exchanges)
67.32% 67%
2767
210 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus
08/2020 / Ethereum Blockchain
ROZ *
0,0066762352 USD
≈ 154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
54.514 USD
(1 exchanges)
67.25% 67%
3016
211 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,2298516469 USD
≈ 5.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
744.974 USD
(3 exchanges)
67.07% 67%
2594
212 Biểu tượng logo của Tradebitpay Tradebitpay
11/2020 / Ethereum Blockchain
TBP *
0,0181173634 USD
≈ 419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
150 USD
(1 exchanges)
66.95% 67%
3616
213 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
6,02 USD
≈ 139.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
188.973 USD
(2 exchanges)
66.93% 67%
2765
214 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
13,22 USD
≈ 305.270 đ
271.306.688 USD
20.530.000 (21%)
Tổng: 100.000.000
51.257.553 USD
(13 exchanges)
66.76% 67%
220
215 Biểu tượng logo của PowerBalt PowerBalt
07/2020
PWRB
0,1484099363 USD
≈ 3.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
0 USD
(2 exchanges)
66.71% 67%
3944
216 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0029299656 USD
≈ 68 đ
491.977.458 USD
167.912.365.164 (95%)
Tổng: 177.619.433.541
105.878.896 USD
(44 exchanges)
66.70% 67%
91
217 Biểu tượng logo của TrueVett TrueVett
? / Ethereum Blockchain
VME *
0,0002125044 USD
≈ 5 đ
37.836 USD
178.048.389
0 USD
(1 exchanges)
66.39% 66%
2124
218 Biểu tượng logo của PIBBLE PIBBLE
02/2019 / Ethereum Blockchain
PIB *
0,0017939031 USD
≈ 41 đ
31.105.724 USD
17.339.690.000 (58%)
Tổng: 30.000.000.000
440.311 USD
(4 exchanges)
66.33% 66%
497
219 Biểu tượng logo của MTC Mesh Network MTC Mesh Network
? / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0004637360 USD
≈ 11 đ
179.817 USD
387.756.531
0 USD
(1 exchanges)
66.13% 66%
1816
220 Biểu tượng logo của No BS Crypto No BS Crypto
? / Ethereum Blockchain
NOBS *
0,0000610158 USD
≈ 1 đ
50.781 USD
832.267.440
0 USD
(2 exchanges)
66.13% 66%
2072
221 Biểu tượng logo của Footballcoin Footballcoin
01/2019
XFC
0,0085757313 USD
≈ 198 đ
3.212.988 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
247.293 USD
(2 exchanges)
66.02% 66%
1134
222 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000905804 USD
≈ 2 đ
109.560 USD
1.209.529.900 (53%)
Tổng: 2.274.139.410
1.085 USD
(1 exchanges)
65.72% 66%
1982
223 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
8,27 USD
≈ 191.111 đ
51.346.151 USD
6.206.324
742.465.827 USD
(3 exchanges)
65.66% 66%
395
224 Biểu tượng logo của MONEY PARTY MONEY PARTY
08/2020 / Ethereum Blockchain
PARTY *
0,0006567045 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
798 USD
(1 exchanges)
65.12% 65%
3516
225 Biểu tượng logo của Decentralized Asset Trading Platform Decentralized Asset Trading Platform
10/2018 / Ethereum Blockchain
DATP *
0,0000041995 USD
≈ 0 đ
49.641 USD
11.820.620.222 (79%)
Tổng: 15.000.000.000
35 USD
(3 exchanges)
64.42% 64%
2115
226 Biểu tượng logo của JustLiquidity JustLiquidity
09/2020 / Ethereum Blockchain
JUL *
210,72 USD
≈ 4.867.726 đ
92.059.203 USD
436.871 (44%)
Tổng: 1.000.000
15.854.147 USD
(4 exchanges)
64.38% 64%
282
227 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron Blockchain
KLV *
0,0168780371 USD
≈ 390 đ
66.837.253 USD
3.960.013.392 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
264.174 USD
(5 exchanges)
64.35% 64%
345
228 Biểu tượng logo của SIMBA Storage Token SIMBA Storage Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
SST *
0,3554818724 USD
≈ 8.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
52.716 USD
(1 exchanges)
63.90% 64%
3025
229 Biểu tượng logo của SelfSell SelfSell
?
SSC
0,0003419689 USD
≈ 8 đ
133.368 USD
390.000.000
0 USD
(1 exchanges)
63.58% 64%
1897
230 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0042325674 USD
≈ 98 đ
39.993.872 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
2.476.266 USD
(1 exchanges)
63.54% 64%
454
231 Biểu tượng logo của YfDFI Finance YfDFI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
157,38 USD
≈ 3.635.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
1.198.726 USD
(1 exchanges)
63.40% 63%
2516
232 Biểu tượng logo của Kublaicoin Kublaicoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
KUB *
0,0124092566 USD
≈ 287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
16 USD
(2 exchanges)
63.34% 63%
3718
233 Biểu tượng logo của Silent Notary Silent Notary
? / Ethereum Blockchain
SNTR *
0,0000029266 USD
≈ 0 đ
244.282 USD
83.470.521.339
0 USD
(4 exchanges)
63.33% 63%
1733
234 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOIN *
0,0481475592 USD
≈ 1.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43.970 USD
(1 exchanges)
63.16% 63%
3061
235 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
46,21 USD
≈ 1.067.449 đ
2.765.809 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
429.659 USD
(5 exchanges)
62.51% 63%
1177
236 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0011009005 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
13.023 USD
(3 exchanges)
62.40% 62%
3235
237 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,0084038761 USD
≈ 194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
50.731 USD
(3 exchanges)
61.81% 62%
3027
238 Biểu tượng logo của Eminence Eminence
09/2020 / Ethereum Blockchain
EMN *
0,0000540315 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.254.191.450
0 USD
(2 exchanges)
61.59% 62%
3940
239 Biểu tượng logo của Bitalgo Bitalgo
08/2020
ALG
0,2099445041 USD
≈ 4.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.651.212
18.397 USD
(1 exchanges)
61.46% 61%
3179
240 Biểu tượng logo của Paypex Paypex
11/2017 / Ethereum Blockchain
PAYX *
0,0002535967 USD
≈ 6 đ
38.039 USD
149.998.018 (100%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
(1 exchanges)
61.33% 61%
2142
241 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
142.457 USD
≈ 3.290.746.017 đ
0 USD
N/A
16.444 USD
(0 exchanges)
61.17% 61%
3195
242 Biểu tượng logo của EmberCoin EmberCoin
?
EMB
0,0000120139 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
61.14% 61%
3767
243 Biểu tượng logo của Pandacoin Pandacoin
?
PND
0,0000414480 USD
≈ 1 đ
1.347.677 USD
32.514.916.898
0 USD
(1 exchanges)
61.14% 61%
1237
244 Biểu tượng logo của Tronipay Tronipay
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRP *
0,0013195253 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.311.853
105 USD
(1 exchanges)
61.03% 61%
3637
245 Biểu tượng logo của Bit World Token Bit World Token
08/2020
BWB
0,0084919313 USD
≈ 196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.104.971 USD
(1 exchanges)
60.55% 61%
2548
246 Biểu tượng logo của AK12 AK12
05/2020 / Neo Blockchain
AK12 *
0,1413040597 USD
≈ 3.264 đ
0 USD
N/A
52.294 USD
(3 exchanges)
60.42% 60%
3022
247 Biểu tượng logo của HOMT HOMT
06/2020 / Ethereum Blockchain
HOMT *
0,0081972037 USD
≈ 189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
198 USD
(1 exchanges)
59.95% 60%
3600
248 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
01/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
362,71 USD
≈ 8.378.621 đ
213.777.421 USD
589.388 (39%)
Tổng: 1.500.000
78.015.247 USD
(2 exchanges)
59.50% 60%
127
249 Biểu tượng logo của Esports Token Esports Token
? / Ethereum Blockchain
EST *
0,0007666379 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
59.33% 59%
3700
250 Biểu tượng logo của CEDEX Coin CEDEX Coin
? / Ethereum Blockchain
CEDEX *
0,0011934407 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
59.32% 59%
3704
251 Biểu tượng logo của Education Ecosystem Education Ecosystem
03/2018 / Ethereum Blockchain
LEDU *
0,0089872326 USD
≈ 208 đ
2.055.474 USD
228.710.413 (63%)
Tổng: 362.983.094
173.563 USD
(2 exchanges)
59.25% 59%
1273
252 Biểu tượng logo của Coin Controller Cash Coin Controller Cash
? / Ethereum Blockchain
CCC *
0,0001060376 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
58.86% 59%
3729
253 Biểu tượng logo của FNKOS FNKOS
? / Ethereum Blockchain
FNKOS *
0,0098968431 USD
≈ 229 đ
1.541.757 USD
155.782.696
0 USD
(1 exchanges)
58.86% 59%
1191
254 Biểu tượng logo của FundRequest FundRequest
? / Ethereum Blockchain
FND *
0,0005301880 USD
≈ 12 đ
25.334 USD
47.782.545
0 USD
(1 exchanges)
58.86% 59%
2157
255 Biểu tượng logo của INMAXCOIN INMAXCOIN
?
INXC
0,0659789537 USD
≈ 1.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.012
0 USD
(1 exchanges)
58.86% 59%
3912
256 Biểu tượng logo của Fast Access Blockchain Fast Access Blockchain
?
FAB
0,0589097801 USD
≈ 1.361 đ
1.668.332 USD
28.320.115
0 USD
(1 exchanges)
58.85% 59%
1172
257 Biểu tượng logo của Ivy Ivy
? / Ethereum Blockchain
IVY *
0,0063622562 USD
≈ 147 đ
5.807.532 USD
912.810.072
0 USD
(1 exchanges)
58.85% 59%
754
258 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0211592929 USD
≈ 489 đ
20.746.687 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
3.126.263 USD
(7 exchanges)
58.80% 59%
610
259 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0266992724 USD
≈ 617 đ
184.272 USD
6.901.771 (28%)
Tổng: 25.000.000
372 USD
(1 exchanges)
58.71% 59%
1899
260 Biểu tượng logo của ACoconut ACoconut
10/2020 / Ethereum Blockchain
AC *
2,87 USD
≈ 66.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000
119.637 USD
(1 exchanges)
58.62% 59%
2861
261 Biểu tượng logo của DerivaDEX DerivaDEX
09/2020
DDX
9,05 USD
≈ 208.986 đ
0 USD
N/A
276.810 USD
(1 exchanges)
58.52% 59%
2583
262 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
40,14 USD
≈ 927.323 đ
20.415.320 USD
508.554
9.128.600 USD
(2 exchanges)
58.25% 58%
614
263 Biểu tượng logo của Blur Blur
09/2019
BLUR
0,0128728635 USD
≈ 297 đ
83.743 USD
6.505.412 (95%)
Tổng: 6.865.412
0 USD
(3 exchanges)
58.16% 58%
2033
264 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0237164494 USD
≈ 548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
837.711 USD
(1 exchanges)
57.99% 58%
2583
265 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
6,56 USD
≈ 151.520 đ
0 USD
N/A
9.761.334 USD
(2 exchanges)
57.91% 58%
2392
266 Biểu tượng logo của AdsByWiFi AdsByWiFi
? / Ethereum Blockchain
WADS *
0,1304102696 USD
≈ 3.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
57.78% 58%
3789
267 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,2558215979 USD
≈ 5.909 đ
211.667 USD
827.402 (83%)
Tổng: 995.699
34.408 USD
(4 exchanges)
57.68% 58%
1845
268 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000013095 USD
≈ 0 đ
314.907 USD
240.479.999.999 (100%)
Tổng: 240.480.000.000
18.056 USD
(5 exchanges)
57.57% 58%
1773
269 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0315004200 USD
≈ 728 đ
644.256 USD
20.452.293
1.252 USD
(3 exchanges)
56.91% 57%
1619
270 Biểu tượng logo của Leadcoin Leadcoin
03/2018 / Ethereum Blockchain
LDC *
0,0004303105 USD
≈ 10 đ
337.535 USD
784.399.592 (30%)
Tổng: 2.627.412.706
85 USD
(1 exchanges)
56.76% 57%
1763
271 Biểu tượng logo của HyperQuant HyperQuant
11/2018 / Ethereum Blockchain
HQT *
0,0003700671 USD
≈ 9 đ
37.007 USD
100.000.000
4.335 USD
(2 exchanges)
56.65% 57%
2146
272 Biểu tượng logo của High Voltage High Voltage
06/2016
HVCO
0,0088378580 USD
≈ 204 đ
13.205 USD
1.494.171 (88%)
Tổng: 1.694.171
0 USD
(1 exchanges)
56.38% 56%
2258
273 Biểu tượng logo của Abulaba Abulaba
09/2018 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,0000304206 USD
≈ 1 đ
459 USD
15.090.818 (4%)
Tổng: 397.000.000
8 USD
(1 exchanges)
56.35% 56%
2339
274 Biểu tượng logo của Rupaya Rupaya
08/2017
RUPX
0,0011947172 USD
≈ 28 đ
19.274 USD
16.132.310 (16%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
55.97% 56%
2097
275 Biểu tượng logo của FortKnoxster FortKnoxster
08/2018 / Ethereum Blockchain
FKX *
0,0235840222 USD
≈ 545 đ
3.515.843 USD
149.077.343 (99%)
Tổng: 150.000.000
399.993 USD
(1 exchanges)
55.79% 56%
1107
276 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
5,59 USD
≈ 129.154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
757 USD
(1 exchanges)
54.99% 55%
3492
277 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019 / Ethereum Blockchain
MATIC *
0,1896232737 USD
≈ 4.380 đ
941.744.478 USD
4.966.397.110 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
715.421.935 USD
(0 exchanges)
54.49% 54%
67
278 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,2311798908 USD
≈ 5.340 đ
27.567.225 USD
119.245.774 (100%)
Tổng: 119.662.263
117.203 USD
(3 exchanges)
54.31% 54%
533
279 Biểu tượng logo của Auric Network Auric Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
AUSCM *
0,1092968571 USD
≈ 2.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
98.754 USD
(1 exchanges)
54.12% 54%
2903
280 Biểu tượng logo của Asian Fintech Asian Fintech
05/2019 / Ethereum Blockchain
AFIN *
0,0133638148 USD
≈ 309 đ
3.340.954 USD
250.000.000 (50%)
Tổng: 500.000.000
6 USD
(2 exchanges)
53.93% 54%
1121
281 Biểu tượng logo của Bela Bela
03/2014 / Ethereum Blockchain
BELA *
0,0033409537 USD
≈ 77 đ
162.511 USD
48.642.233 (89%)
Tổng: 54.788.617
0 USD
(1 exchanges)
53.91% 54%
1919
282 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,1445235345 USD
≈ 3.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
34.728 USD
(1 exchanges)
53.78% 54%
3097
283 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,0639277004 USD
≈ 1.477 đ
24.299.204 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
175.451 USD
(2 exchanges)
53.66% 54%
561
284 Biểu tượng logo của Aragon Court Aragon Court
05/2020 / Ethereum Blockchain
ANJ *
0,0659232448 USD
≈ 1.523 đ
8.085.187 USD
122.645.461 (95%)
Tổng: 128.645.461
145.052 USD
(10 exchanges)
53.54% 54%
857
285 Biểu tượng logo của Tixl [old] Tixl [old]
12/2019 / Binance Chain
MTXLT *
549,53 USD
≈ 12.694.166 đ
27.484.794 USD
50.015 (0%)
Tổng: 899.994.671
0 USD
(1 exchanges)
53.40% 53%
516
286 Biểu tượng logo của USDX [Lighthouse] USDX [Lighthouse]
10/2019
USDX
0,2640738605 USD
≈ 6.100 đ
996.261 USD
3.772.661
156 USD
(2 exchanges)
53.36% 53%
1491
287 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0000298398 USD
≈ 1 đ
577.756 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
127 USD
(2 exchanges)
53.34% 53%
1639
288 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,3449159767 USD
≈ 7.968 đ
0 USD
N/A
3.780.765 USD
(1 exchanges)
53.26% 53%
2448
289 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
10,51 USD
≈ 242.809 đ
351.018.580 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
19.284.793 USD
(10 exchanges)
52.93% 53%
107
290 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
3,48 USD
≈ 80.405 đ
101.827.208 USD
29.254.603 (30%)
Tổng: 97.739.924
2.671.067 USD
(10 exchanges)
52.51% 53%
190
291 Biểu tượng logo của HalalChain HalalChain
01/2018 / Ethereum Blockchain
HLC *
0,0070431367 USD
≈ 163 đ
2.739.851 USD
389.009.995 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
188.505 USD
(3 exchanges)
52.34% 52%
1157
292 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS
08/2020 / EOS Blockchain
EIDOS *
0,0004694171 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
414.026 USD
(5 exchanges)
52.00% 52%
2668
293 Biểu tượng logo của OpenAlexa Protocol OpenAlexa Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
OAP *
2,34 USD
≈ 54.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
153.329 USD
(2 exchanges)
51.93% 52%
2808
294 Biểu tượng logo của IFX24 IFX24
02/2020 / Ethereum Blockchain
IFX24 *
0,0493983869 USD
≈ 1.141 đ
148.195 USD
3.000.000
0 USD
(3 exchanges)
51.71% 52%
1936
295 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,0128980336 USD
≈ 298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
6.971 USD
(1 exchanges)
51.62% 52%
3288
296 Biểu tượng logo của GazeCoin GazeCoin
09/2018 / Ethereum Blockchain
GZE *
0,0328973178 USD
≈ 760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.508.557
0 USD
(1 exchanges)
51.57% 52%
3816
297 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0004219478 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
493 USD
(1 exchanges)
51.46% 51%
3554
298 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0118544102 USD
≈ 274 đ
41.753.442 USD
3.522.186.377 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
459.626 USD
(5 exchanges)
51.38% 51%
440
299 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0081914193 USD
≈ 189 đ
246.298 USD
30.067.825
15 USD
(3 exchanges)
50.97% 51%
1825
300 Biểu tượng logo của Dragonbit Dragonbit
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGB *
0,0009583132 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
121.396 USD
(1 exchanges)
50.93% 51%
2856
301 Biểu tượng logo của Zipper Zipper
? / Ethereum Blockchain
ZIP *
0,0003606852 USD
≈ 8 đ
5.843.101 USD
16.199.999.812
0 USD
(3 exchanges)
50.72% 51%
763
302 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,5100215301 USD
≈ 11.781 đ
6.243.344 USD
12.241.334 (0%)
Tổng: 7.692.000.000
821.601 USD
(4 exchanges)
50.69% 51%
938
303 Biểu tượng logo của BitMax Token BitMax Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,7047491456 USD
≈ 16.280 đ
465.568.050 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
5.374.613 USD
(4 exchanges)
49.87% 50%
211
304 Biểu tượng logo của MEXC Token MEXC Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MEXC *
0,0004309559 USD
≈ 10 đ
444.983 USD
1.032.549.908 (60%)
Tổng: 1.714.285.714
70 USD
(3 exchanges)
49.87% 50%
1697
305 Biểu tượng logo của BitRewards BitRewards
07/2018 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,0001983595 USD
≈ 5 đ
67.983 USD
342.725.114 (63%)
Tổng: 544.070.956
15 USD
(1 exchanges)
49.70% 50%
2063
306 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000379778 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.606.872.486
1.464 USD
(7 exchanges)
49.60% 50%
3474
307 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0277803148 USD
≈ 642 đ
193.828.964 USD
6.977.205.436 (25%)
Tổng: 27.908.821.747
1.987.200 USD
(3 exchanges)
49.43% 49%
233
308 Biểu tượng logo của Heart Number Heart Number
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTN *
0,0020843692 USD
≈ 48 đ
4.911.232 USD
2.356.219.774 (33%)
Tổng: 7.163.265.272
107.427 USD
(2 exchanges)
49.26% 49%
1010
309 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0000584321 USD
≈ 1 đ
58.432 USD
1.000.000.000
3 USD
(3 exchanges)
48.74% 49%
2088
310 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,2312492423 USD
≈ 5.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
484.334 USD
(2 exchanges)
48.73% 49%
2652
311 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0254945225 USD
≈ 589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
288.850 USD
(5 exchanges)
48.58% 49%
2716
312 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0242167692 USD
≈ 559 đ
62.861.573 USD
2.595.786.940
19.095.901 USD
(9 exchanges)
48.36% 48%
362
313 Biểu tượng logo của LONG COIN LONG COIN
11/2020
LONG
0,0000358522 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.042.000.000
126.572 USD
(1 exchanges)
48.23% 48%
2847
314 Biểu tượng logo của AirWire AirWire
10/2018
WIRE
0,0481540449 USD
≈ 1.112 đ
5.781.284 USD
120.058.126 (61%)
Tổng: 195.972.982
0 USD
(1 exchanges)
47.91% 48%
959
315 Biểu tượng logo của MidasProtocol MidasProtocol
09/2018 / Ethereum Blockchain
MAS *
0,0011763755 USD
≈ 27 đ
230.029 USD
195.540.521 (72%)
Tổng: 270.540.521
124.196 USD
(2 exchanges)
47.17% 47%
1844
316 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0152027608 USD
≈ 351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
7.394 USD
(1 exchanges)
47.11% 47%
3295
317 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0017890174 USD
≈ 41 đ
1.200.039 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
4.164 USD
(4 exchanges)
47.03% 47%
1437
318 Biểu tượng logo của Temtum Temtum
07/2020
TEM
0,7116231390 USD
≈ 16.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
91.524 USD
(2 exchanges)
46.97% 47%
2922
319 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBEAR *
0,0000126317 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.190.383
115.443 USD
(2 exchanges)
46.84% 47%
2871
320 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000275407 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.761.098.438
595 USD
(7 exchanges)
46.62% 47%
3537
321 Biểu tượng logo của Bubble Bubble
05/2015
BUB
0,0095455820 USD
≈ 221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 768.753
0 USD
(1 exchanges)
46.58% 47%
3790
322 Biểu tượng logo của WeOwn WeOwn
04/2018
CHX
0,0344626337 USD
≈ 796 đ
3.436.580 USD
99.719.012 (59%)
Tổng: 168.956.522
196.460 USD
(2 exchanges)
46.56% 47%
1105
323 Biểu tượng logo của Independent Money System Independent Money System
03/2016
IMS
0,0023838636 USD
≈ 55 đ
12.799 USD
5.368.934
0 USD
(1 exchanges)
46.45% 46%
2263
324 Biểu tượng logo của Adzcoin Adzcoin
12/2015
ADZ
0,0023838636 USD
≈ 55 đ
118.781 USD
49.827.043 (59%)
Tổng: 84.000.000
0 USD
(1 exchanges)
46.43% 46%
1969
325 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0064797088 USD
≈ 150 đ
100.163 USD
15.457.950 (42%)
Tổng: 37.000.000
2.169 USD
(3 exchanges)
46.33% 46%
2001
326 Biểu tượng logo của EXMR FDN EXMR FDN
08/2018 / Ethereum Blockchain
EXMR *
0,0202437014 USD
≈ 468 đ
127.753 USD
6.310.751 (8%)
Tổng: 75.000.000
44.337 USD
(3 exchanges)
46.31% 46%
1958
327 Biểu tượng logo của Rubic Rubic
09/2020 / Ethereum Blockchain
RBC *
0,3961833045 USD
≈ 9.152 đ
39.657.949 USD
100.100.000 (81%)
Tổng: 124.000.000
586.636 USD
(1 exchanges)
46.26% 46%
452
328 Biểu tượng logo của YFIKING,FINANCE YFIKING,FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIKING *
0,3589125671 USD
≈ 8.291 đ
0 USD
N/A
63 USD
(2 exchanges)
46.24% 46%
3661
329 Biểu tượng logo của Digital Currency Daily Digital Currency Daily
09/2020
DCD
0,0001225732 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.874.450
0 USD
(1 exchanges)
45.48% 45%
4002
330 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0181366058 USD
≈ 419 đ
230.559 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 32.000.000
1.918 USD
(3 exchanges)
45.33% 45%
1846
331 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0007301575 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.334 USD
(1 exchanges)
45.19% 45%
3312
332 Biểu tượng logo của UpBots UpBots
09/2020 / Ethereum Blockchain
UBXT *
0,0296498361 USD
≈ 685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
422.013 USD
(3 exchanges)
45.14% 45%
2672
333 Biểu tượng logo của Helex Helex
12/2019 / Ethereum Blockchain
HLX *
0,3183011022 USD
≈ 7.353 đ
22.332 USD
70.160 (1%)
Tổng: 5.000.000
4.361 USD
(1 exchanges)
44.87% 45%
2206
334 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0008636934 USD
≈ 20 đ
86.369 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
99 USD
(1 exchanges)
44.69% 45%
2029
335 Biểu tượng logo của TrustToken TrustToken
? / Ethereum Blockchain
TRU *
0,1994152946 USD
≈ 4.606 đ
50.024.854 USD
250.857.660 (17%)
Tổng: 1.450.000.000
519.929 USD
(2 exchanges)
44.37% 44%
280
336 Biểu tượng logo của K-Tune K-Tune
02/2021 / Ethereum Blockchain
KTT *
0,0770164219 USD
≈ 1.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.647.342.480
87.833 USD
(1 exchanges)
44.14% 44%
2931
337 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin
11/2019 / Tron Blockchain
BTZC *
0,0004041274 USD
≈ 9 đ
887.376 USD
2.195.783.178 (73%)
Tổng: 3.000.000.000
513 USD
(4 exchanges)
43.61% 44%
1538
338 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
1,38 USD
≈ 31.878 đ
89.947.932 USD
65.180.592
5.574.711 USD
(18 exchanges)
43.20% 43%
284
339 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0018434432 USD
≈ 43 đ
167.004.420 USD
90.593.741.315 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
20.557.978 USD
(22 exchanges)
42.99% 43%
146
340 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,93 USD
≈ 113.931 đ
395.150.195 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
29.263.538 USD
(3 exchanges)
42.49% 42%
103
341 Biểu tượng logo của Modefi Modefi
02/2021 / Ethereum Blockchain
MOD *
3,38 USD
≈ 78.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
3.050.029 USD
(2 exchanges)
42.37% 42%
2463
342 Biểu tượng logo của sXRP sXRP
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXRP *
0,4092567218 USD
≈ 9.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.923
0 USD
(1 exchanges)
42.12% 42%
3824
343 Biểu tượng logo của Mandala Exchange Token Mandala Exchange Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
MDX *
0,2533457843 USD
≈ 5.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.920.056 USD
(1 exchanges)
42.05% 42%
2494
344 Biểu tượng logo của SocialCoin SocialCoin
07/2017
SOCC
0,0002767598 USD
≈ 6 đ
2.911 USD
10.518.425 (14%)
Tổng: 75.000.000
0 USD
(1 exchanges)
42.04% 42%
2322
345 Biểu tượng logo của Open Governance Token Open Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
OPEN *
2,45 USD
≈ 56.598 đ
8.896.266 USD
3.630.939 (4%)
Tổng: 100.000.000
7.931.587 USD
(3 exchanges)
42.03% 42%
826
346 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
108,00 USD
≈ 2.494.724 đ
0 USD
N/A
26.444.852 USD
(1 exchanges)
41.95% 42%
2371
347 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0200244543 USD
≈ 463 đ
1.639.363 USD
81.868.025 (84%)
Tổng: 98.000.000
725 USD
(1 exchanges)
41.94% 42%
1345
348 Biểu tượng logo của Edge Edge
? / Ethereum Blockchain
DADI *
0,0514946498 USD
≈ 1.190 đ
5.149.465 USD
100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
41.92% 42%
797
349 Biểu tượng logo của Spice Spice
04/2020
SPICE
0,0036450276 USD
≈ 84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48.869 USD
(2 exchanges)
41.74% 42%
3036
350 Biểu tượng logo của Everus Everus
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVR *
0,0238386361 USD
≈ 551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
(3 exchanges)
41.61% 42%
3758
351 Biểu tượng logo của Donut Donut
08/2020 / Ethereum Blockchain
DONUT *
0,0160439120 USD
≈ 371 đ
1.930.980 USD
120.355.919
209.476 USD
(4 exchanges)
41.53% 42%
1304
352 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
EARN *
107,54 USD
≈ 2.484.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
169.200 USD
(2 exchanges)
41.38% 41%
2783
353 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,6028680745 USD
≈ 13.926 đ
18.901.405 USD
31.352.473 (31%)
Tổng: 100.000.000
106.811 USD
(3 exchanges)
41.27% 41%
628
354 Biểu tượng logo của Fesschain Fesschain
07/2020 / Ethereum Blockchain
FESS *
0,0139940910 USD
≈ 323 đ
1.602.928 USD
114.543.196 (1%)
Tổng: 9.637.574.155
15 USD
(4 exchanges)
41.02% 41%
1351
355 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBEAR *
0,0011601518 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316
32.994 USD
(1 exchanges)
40.45% 40%
3102
356 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,1076450924 USD
≈ 2.487 đ
14.579.456 USD
135.440.046 (68%)
Tổng: 200.000.000
364.504 USD
(7 exchanges)
40.44% 40%
693
357 Biểu tượng logo của CoinDeal Token CoinDeal Token
11/2019 / Ethereum Blockchain
CDL *
0,0205261738 USD
≈ 474 đ
961.495 USD
46.842.401 (94%)
Tổng: 50.000.000
64 USD
(3 exchanges)
40.09% 40%
1501
358 Biểu tượng logo của Hype Hype
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
4,85 USD
≈ 112.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
39.81% 40%
4001
359 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0015270411 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.200.000
107 USD
(2 exchanges)
39.78% 40%
3635
360 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,1028639650 USD
≈ 2.376 đ
16.505.506 USD
160.459.559 (80%)
Tổng: 200.459.554
238.823 USD
(8 exchanges)
39.66% 40%
663
361 Biểu tượng logo của Hashshare Hashshare
12/2019 / Ethereum Blockchain
HSS *
0,0015511292 USD
≈ 36 đ
225.805 USD
145.574.625 (73%)
Tổng: 200.000.000
109 USD
(2 exchanges)
39.64% 40%
1854
362 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
166.570 USD
≈ 3.847.775.720 đ
6.995.948 USD
42
6.110 USD
(2 exchanges)
39.52% 40%
892
363 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0002827375 USD
≈ 7 đ
2.061.346 USD
7.290.669.865 (35%)
Tổng: 21.000.000.000
24.893 USD
(3 exchanges)
39.42% 39%
1265
364 Biểu tượng logo của DigiFinexToken DigiFinexToken
06/2018 / Ethereum Blockchain
DFT *
0,1686519156 USD
≈ 3.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
8.304.242 USD
(1 exchanges)
39.28% 39%
2401
365 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
121,73 USD
≈ 2.811.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
88.550 USD
(1 exchanges)
39.01% 39%
2926
366 Biểu tượng logo của NEXT.coin NEXT.coin
12/2018
NEXT
0,1764059069 USD
≈ 4.075 đ
1.098.789 USD
6.228.754 (21%)
Tổng: 30.300.000
36.012 USD
(1 exchanges)
38.94% 39%
1466
367 Biểu tượng logo của LocalCoinSwap LocalCoinSwap
07/2018 / Ethereum Blockchain
LCS *
0,0300685833 USD
≈ 695 đ
1.555.656 USD
51.736.937 (73%)
Tổng: 70.949.714
10.933 USD
(1 exchanges)
38.54% 39%
1361
368 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0008675846 USD
≈ 20 đ
25.226.264 USD
29.076.432.231 (37%)
Tổng: 78.042.956.829
405.024 USD
(11 exchanges)
38.51% 39%
554
369 Biểu tượng logo của Defis Network Defis Network
08/2020 / EOS Blockchain
DFS *
8,95 USD
≈ 206.747 đ
3.319.118 USD
370.848 (4%)
Tổng: 10.000.000
161.562 USD
(3 exchanges)
38.36% 38%
1123
370 Biểu tượng logo của Deflect Deflect
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEFLCT *
2,79 USD
≈ 64.396 đ
0 USD
N/A
54.195 USD
(2 exchanges)
38.30% 38%
3018
371 Biểu tượng logo của Arbidex Arbidex
08/2018 / Ethereum Blockchain
ABX *
0,0407939799 USD
≈ 942 đ
830.346 USD
20.354.622 (81%)
Tổng: 25.000.000
121.758 USD
(2 exchanges)
38.28% 38%
1555
372 Biểu tượng logo của OLPORTAL OLPORTAL
11/2020 / Ethereum Blockchain
OLCF *
0,0017824004 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
38.20% 38%
4000
373 Biểu tượng logo của LCG LCG
10/2020 / Ethereum Blockchain
LCG *
0,0199836676 USD
≈ 462 đ
0 USD
N/A
109.971 USD
(1 exchanges)
38.16% 38%
2885
374 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,0713061747 USD
≈ 1.647 đ
10.140.860 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
74.494 USD
(4 exchanges)
37.98% 38%
796
375 Biểu tượng logo của Intelligent Trading Foundation Intelligent Trading Foundation
10/2017 / Ethereum Blockchain
ITT *
0,0028396250 USD
≈ 66 đ
27.871 USD
9.814.899 (85%)
Tổng: 11.500.000
0 USD
(1 exchanges)
37.97% 38%
2172
376 Biểu tượng logo của Uniris Uniris
09/2020 / Ethereum Blockchain
UCO *
0,1440334231 USD
≈ 3.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
85.252 USD
(1 exchanges)
37.89% 38%
2935
377 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH
11/2019 / Ethereum Blockchain
WIKEN *
0,0053565345 USD
≈ 124 đ
1.796.855 USD
335.451.107 (32%)
Tổng: 1.057.786.429
157.373 USD
(3 exchanges)
37.82% 38%
1319
378 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,3333305024 USD
≈ 7.700 đ
7.800.344 USD
23.401.230
25.129 USD
(3 exchanges)
37.61% 38%
864
379 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0000913972 USD
≈ 2 đ
213.649 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
21 USD
(1 exchanges)
37.57% 38%
1870
380 Biểu tượng logo của Elxis Elxis
11/2020 / Tron Blockchain
LEX *
9,60 USD
≈ 221.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
13.600 USD
(1 exchanges)
37.33% 37%
3227
381 Biểu tượng logo của Pizza Pizza
07/2020 / EOS Blockchain
PIZZA *
0,0344660064 USD
≈ 796 đ
1.067.623 USD
30.976.128 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
948 USD
(2 exchanges)
37.31% 37%
1473
382 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0015480241 USD
≈ 36 đ
292.008 USD
188.632.973
497 USD
(2 exchanges)
37.23% 37%
1792
383 Biểu tượng logo của Meridian Network Meridian Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LOCK *
0,1111732641 USD
≈ 2.568 đ
1.217.092 USD
10.947.705
476.040 USD
(2 exchanges)
37.17% 37%
1435
384 Biểu tượng logo của Buzzshow Buzzshow
05/2020 / Ethereum Blockchain
GLDY *
0,0684061761 USD
≈ 1.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
98.828 USD
(2 exchanges)
37.13% 37%
2901
385 Biểu tượng logo của Basiscoin Share Basiscoin Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCS *
0,1500832594 USD
≈ 3.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
88.505 USD
(1 exchanges)
37.08% 37%
2827
386 Biểu tượng logo của Sentient Coin Sentient Coin
?
SEN
0,0005296727 USD
≈ 12 đ
716.257 USD
1.352.262.603
0 USD
(1 exchanges)
37.04% 37%
1438
387 Biểu tượng logo của StarCoin StarCoin
?
KST
0,0002726257 USD
≈ 6 đ
412.109 USD
1.511.631.077
0 USD
(1 exchanges)
37.04% 37%
1601
388 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019 / Binance Chain
COTI *
0,2212529631 USD
≈ 5.111 đ
148.182.012 USD
669.740.238 (33%)
Tổng: 2.000.000.000
148.214.726 USD
(11 exchanges)
36.91% 37%
164
389 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
724,50 USD
≈ 16.735.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
658.455 USD
(0 exchanges)
36.90% 37%
2607
390 Biểu tượng logo của Capricoin+ Capricoin+
?
CPS
0,0073904593 USD
≈ 171 đ
1.691.256 USD
228.843.197 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
36.86% 37%
1180
391 Biểu tượng logo của ZMINE ZMINE
? / Ethereum Blockchain
ZMN *
0,0050566300 USD
≈ 117 đ
745.027 USD
147.336.646
0 USD
(1 exchanges)
36.86% 37%
1420
392 Biểu tượng logo của Aston Aston
? / Ethereum Blockchain
ATX *
0,0003889026 USD
≈ 9 đ
320.456 USD
824.000.000
0 USD
(1 exchanges)
36.84% 37%
1676
393 Biểu tượng logo của SRCOIN SRCOIN
? / Ethereum Blockchain
SRCOIN *
0,0000427793 USD
≈ 1 đ
216.123 USD
5.052.048.084
0 USD
(1 exchanges)
36.83% 37%
1768
394 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,1794588120 USD
≈ 4.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.749.678 USD
(2 exchanges)
36.68% 37%
2468
395 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0021326537 USD
≈ 49 đ
1.414.527 USD
663.271.025
126.335 USD
(1 exchanges)
36.55% 37%
1388
396 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
6,95 USD
≈ 160.598 đ
0 USD
N/A
291.291 USD
(2 exchanges)
36.29% 36%
2715
397 Biểu tượng logo của Wild Beast Block Wild Beast Block
02/2015
WBB
0,0525088168 USD
≈ 1.213 đ
9.552 USD
181.919
0 USD
(1 exchanges)
36.28% 36%
2284
398 Biểu tượng logo của SovranoCoin SovranoCoin
09/2019
SVR
0,5239625286 USD
≈ 12.104 đ
725.142 USD
1.383.958 (23%)
Tổng: 6.000.000
968 USD
(2 exchanges)
36.23% 36%
1587
399 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
15,26 USD
≈ 352.545 đ
3.997.035.243 USD
261.900.137 (54%)
Tổng: 488.630.611
362.805.009 USD
(13 exchanges)
36.22% 36%
18
400 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
7,80 USD
≈ 180.180 đ
0 USD
N/A
12.457 USD
(0 exchanges)
36.21% 36%
3247
401 Biểu tượng logo của $c0in $c0in
? / Ethereum Blockchain
$COIN *
0,1734841862 USD
≈ 4.007 đ
0 USD
N/A
2.293.359 USD
(1 exchanges)
36.17% 36%
2431
402 Biểu tượng logo của BitcoinSoV BitcoinSoV
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSOV *
0,1138796607 USD
≈ 2.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.891.192
0 USD
(2 exchanges)
36.09% 36%
3856
403 Biểu tượng logo của Ripple Alpha Ripple Alpha
08/2020
XLA
0,0008149846 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
522 USD
(3 exchanges)
35.85% 36%
3548
404 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0870769824 USD
≈ 2.011 đ
0 USD
N/A
69.932.619 USD
(2 exchanges)
35.82% 36%
2350
405 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZIK *
0,0007526707 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.000 USD
(1 exchanges)
35.77% 36%
3275
406 Biểu tượng logo của MAX Exchange Token MAX Exchange Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
MAX *
0,1994643527 USD
≈ 4.608 đ
358.747 USD
1.798.551 (0%)
Tổng: 500.000.000
83.404 USD
(1 exchanges)
35.76% 36%
1745
407 Biểu tượng logo của Proton Token Proton Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
PTT *
0,0000288941 USD
≈ 1 đ
242.266 USD
8.384.596.000 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
105.704 USD
(3 exchanges)
35.62% 36%
1831
408 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,4657394741 USD
≈ 10.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.631.852 USD
(6 exchanges)
35.54% 36%
2505
409 Biểu tượng logo của ErcauX ErcauX
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAUX *
0,0460655389 USD
≈ 1.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
37 USD
(1 exchanges)
35.42% 35%
3683
410 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,3103927916 USD
≈ 7.170 đ
110.921.541 USD
357.358.625 (18%)
Tổng: 2.040.000.000
543.182 USD
(11 exchanges)
35.27% 35%
184
411 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
0,0091377740 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
31.909.921 USD
(2 exchanges)
35.15% 35%
2364
412 Biểu tượng logo của SKINCHAIN SKINCHAIN
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKC *
0,0000249410 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
179 USD
(2 exchanges)
35.02% 35%
3603
413 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,0109657726 USD
≈ 253 đ
5.482.886 USD
500.000.000
15.242 USD
(2 exchanges)
34.73% 35%
975
414 Biểu tượng logo của Coinsuper Ecosystem Network Coinsuper Ecosystem Network
07/2018 / Ethereum Blockchain
CEN *
0,0006465425 USD
≈ 15 đ
231.784 USD
358.497.293 (40%)
Tổng: 898.614.083
446 USD
(1 exchanges)
34.64% 35%
1842
415 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BEAR *
0,0019966141 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
5.960.154 USD
(5 exchanges)
34.48% 34%
2419
416 Biểu tượng logo của Fox Trading Fox Trading
07/2018 / Ethereum Blockchain
FOXT *
0,0084980208 USD
≈ 196 đ
73.623 USD
8.663.499 (99%)
Tổng: 8.793.499
58.246 USD
(2 exchanges)
34.41% 34%
2053
417 Biểu tượng logo của sKLAY sKLAY
12/2020
SKLAY
1,59 USD
≈ 36.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.498.439 USD
(1 exchanges)
34.28% 34%
2476
418 Biểu tượng logo của Felixo Coin Felixo Coin
11/2020
FLX
0,0040206419 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.945.958.386
0 USD
(1 exchanges)
34.25% 34%
3999
419 Biểu tượng logo của ProxyNode ProxyNode
01/2019
PRX
0,0004365833 USD
≈ 10 đ
78.774 USD
180.432.430 (66%)
Tổng: 275.000.000
86 USD
(2 exchanges)
34.10% 34%
2042
420 Biểu tượng logo của SOLBIT SOLBIT
02/2020
SBT
0,0015691561 USD
≈ 36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
93 USD
(2 exchanges)
34.09% 34%
3647
421 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,53 USD
≈ 35.266 đ
0 USD
N/A
68.838.724 USD
(15 exchanges)
33.89% 34%
2351
422 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0012840263 USD
≈ 30 đ
6.998.627 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
56 USD
(4 exchanges)
33.86% 34%
891
423 Biểu tượng logo của View View
? / Ethereum Blockchain
VIEW *
0,0049772832 USD
≈ 115 đ
174.644 USD
35.088.298
0 USD
(1 exchanges)
33.75% 34%
1829
424 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
144,97 USD
≈ 3.348.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
9.174 USD
(1 exchanges)
33.71% 34%
3272
425 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBEAR *
0,0034892337 USD
≈ 81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
704.962 USD
(6 exchanges)
33.62% 34%
2814
426 Biểu tượng logo của ZCore Token ZCore Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZCRT *
0,3796277966 USD
≈ 8.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
38 USD
(3 exchanges)
33.61% 34%
3680
427 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
4,93 USD
≈ 113.867 đ
22.389.766 USD
4.542.188 (5%)
Tổng: 100.000.000
2.117.230 USD
(6 exchanges)
33.45% 33%
587
428 Biểu tượng logo của MODEL-X-coin MODEL-X-coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
MODX *
0,0209780018 USD
≈ 485 đ
252.802 USD
12.050.832 (57%)
Tổng: 21.000.000
158 USD
(2 exchanges)
33.32% 33%
1817
429 Biểu tượng logo của YFI CREDITS GROUP YFI CREDITS GROUP
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFICG *
0,1199682880 USD
≈ 2.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
226 USD
(1 exchanges)
33.27% 33%
3594
430 Biểu tượng logo của FirstBlood FirstBlood
09/2016 / Ethereum Blockchain
1ST *
0,2272715016 USD
≈ 5.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.468.691
2.545 USD
(2 exchanges)
33.24% 33%
3421
431 Biểu tượng logo của SparkPoint SparkPoint
05/2019 / Ethereum Blockchain
SRK *
0,0119544667 USD
≈ 276 đ
88.448.608 USD
7.398.791.627 (53%)
Tổng: 13.995.773.501
12.175.549 USD
(8 exchanges)
33.21% 33%
289
432 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
54.528 USD
≈ 1.259.589.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
37.878.157 USD
(3 exchanges)
33.11% 33%
2360
433 Biểu tượng logo của UltraNote Coin UltraNote Coin
?
XUN
0,0001922786 USD
≈ 4 đ
39.444 USD
205.141.436 (1%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
33.07% 33%
2123
434 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
3,91 USD
≈ 90.275 đ
97.700.388 USD
25.000.000
2.004.318 USD
(11 exchanges)
33.05% 33%
198
435 Biểu tượng logo của TerraCredit TerraCredit
07/2019
CREDIT
0,0035500623 USD
≈ 82 đ
337.552 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
110.449 USD
(4 exchanges)
33.03% 33%
1762
436 Biểu tượng logo của MAPS MAPS
02/2021 / Ethereum Blockchain
MAPS *
0,9816846777 USD
≈ 22.677 đ
61.319.479 USD
62.463.518 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
2.639.845 USD
(7 exchanges)
32.97% 33%
368
437 Biểu tượng logo của LiteBitcoin LiteBitcoin
?
LBTC
0,0003870614 USD
≈ 9 đ
11.202 USD
28.940.333 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
32.92% 33%
2211
438 Biểu tượng logo của Noku Noku
08/2018 / Ethereum Blockchain
NOKU *
0,2358200076 USD
≈ 5.447 đ
7.374.446 USD
31.271.504 (31%)
Tổng: 99.999.976
13.631 USD
(1 exchanges)
32.89% 33%
875
439 Biểu tượng logo của BenjiRolls BenjiRolls
?
BENJI
0,0003870614 USD
≈ 9 đ
7.848 USD
20.276.099
0 USD
(1 exchanges)
32.87% 33%
2238
440 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
10,66 USD
≈ 246.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
20.163 USD
(1 exchanges)
32.65% 33%
3234
441 Biểu tượng logo của Camp Camp
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAMP *
0,0004651271 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
120.341 USD
(5 exchanges)
32.46% 32%
2858
442 Biểu tượng logo của Simmitri Simmitri
? / Ethereum Blockchain
SIM *
0,0001160232 USD
≈ 3 đ
8.176 USD
70.468.612
0 USD
(1 exchanges)
32.45% 32%
2267
443 Biểu tượng logo của MEETtoken MEETtoken
? / Ethereum Blockchain
MTT *
0,0460225414 USD
≈ 1.063 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
32.45% 32%
3778
444 Biểu tượng logo của WIZBL WIZBL
?
WBL
0,0011602321 USD
≈ 27 đ
174.035 USD
150.000.000
0 USD
(1 exchanges)
32.45% 32%
1806
445 Biểu tượng logo của Hamebi Token Hamebi Token
? / Ethereum Blockchain
HMB *
0,0001933720 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
32.45% 32%
3909
446 Biểu tượng logo của Previse Previse
02/2021 / Ethereum Blockchain
PRVS *
3,06 USD
≈ 70.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.451.899 USD
(2 exchanges)
32.35% 32%
2454
447 Biểu tượng logo của BitNautic Token BitNautic Token
? / Ethereum Blockchain
BTNT *
0,0023182366 USD
≈ 54 đ
44.229 USD
19.078.647
0 USD
(1 exchanges)
32.34% 32%
2063
448 Biểu tượng logo của FarmaTrust FarmaTrust
? / Ethereum Blockchain
FTT *
0,0193186387 USD
≈ 446 đ
11.591.183 USD
600.000.000
0 USD
(1 exchanges)
32.34% 32%
551
449 Biểu tượng logo của PRASM PRASM
? / Ethereum Blockchain
PSM *
0,0000077275 USD
≈ 0 đ
17.381 USD
2.249.193.827
0 USD
(1 exchanges)
32.32% 32%
2194
450 Biểu tượng logo của SableAssent SableAssent
? / Ethereum Blockchain
SAC1 *
0,3477354967 USD
≈ 8.033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
(1 exchanges)
32.32% 32%
3818
451 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie
08/2020 / Ethereum Blockchain
PIE *
0,1156167454 USD
≈ 2.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
53.478 USD
(3 exchanges)
32.12% 32%
3019
452 Biểu tượng logo của InvestFeed InvestFeed
08/2017 / Ethereum Blockchain
IFT *
0,0014320586 USD
≈ 33 đ
274.069 USD
191.381.257
0 USD
(1 exchanges)
31.95% 32%
1801
453 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0014318373 USD
≈ 33 đ
19.318 USD
13.491.684 (54%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
(2 exchanges)
31.94% 32%
2220
454 Biểu tượng logo của Ratecoin Ratecoin
06/2015
XRA
0,0007159187 USD
≈ 17 đ
87.664 USD
122.449.162
0 USD
(2 exchanges)
31.94% 32%
2024
455 Biểu tượng logo của SwiftCash SwiftCash
05/2019
SWIFT
0,0014318373 USD
≈ 33 đ
241.303 USD
168.526.588 (3%)
Tổng: 5.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
31.93% 32%
1836
456 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0043345416 USD
≈ 100 đ
0 USD
N/A
1.181.866 USD
(0 exchanges)
31.81% 32%
2540
457 Biểu tượng logo của VEHICLE DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLATFORM VEHICLE DATA ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLATFORM
05/2020 / Ethereum Blockchain
VAIP *
0,3575795410 USD
≈ 8.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.80% 32%
3910
458 Biểu tượng logo của TajCoin TajCoin
08/2016
TAJ
0,0014303182 USD
≈ 33 đ
29.453 USD
20.592.152
0 USD
(2 exchanges)
31.80% 32%
2170
459 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
83,82 USD
≈ 1.936.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
512.452 USD
(1 exchanges)
31.57% 32%
2645
460 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
3,21 USD
≈ 74.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
898.280 USD
(2 exchanges)
31.27% 31%
2574
461 Biểu tượng logo của CryCash CryCash
? / Ethereum Blockchain
CRC *
0,0087545625 USD
≈ 202 đ
42.109 USD
4.809.936
0 USD
(2 exchanges)
31.21% 31%
2112
462 Biểu tượng logo của MESEFA MESEFA
04/2020 / Ethereum Blockchain
SEFA *
0,2439355190 USD
≈ 5.635 đ
105.052 USD
430.655 (0%)
Tổng: 963.000.000
30.468 USD
(2 exchanges)
31.12% 31%
1991
463 Biểu tượng logo của intexcoin intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0008790513 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
20.532 USD
(5 exchanges)
31.07% 31%
3156
464 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BXA *
0,0025952417 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
62.145 USD
(5 exchanges)
30.98% 31%
2993
465 Biểu tượng logo của Tapmydata Tapmydata
02/2021 / Ethereum Blockchain
TAP *
0,4257379460 USD
≈ 9.835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
283.006 USD
(0 exchanges)
30.84% 31%
2724
466 Biểu tượng logo của Derivex Derivex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DVX *
0,0038100529 USD
≈ 88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.118 USD
(1 exchanges)
30.81% 31%
3493
467 Biểu tượng logo của Alchemy Alchemy
04/2020 / Ethereum Blockchain
ACOIN *
1,02 USD
≈ 23.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.695.908
6.558 USD
(1 exchanges)
30.74% 31%
3308
468 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
1,95 USD
≈ 45.133 đ
1.952.837.100 USD
999.498.893
2.790.430 USD
(15 exchanges)
30.44% 30%
44
469 Biểu tượng logo của TILWIKI TILWIKI
04/2020 / Ethereum Blockchain
TLW *
5,78 USD
≈ 133.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.797.979
3.925 USD
(1 exchanges)
30.33% 30%
3372
470 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0123185972 USD
≈ 285 đ
296.611.121 USD
24.078.319.610 (77%)
Tổng: 31.088.972.041
128.857.670 USD
(26 exchanges)
30.09% 30%
113
471 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare
08/2020 / Ethereum Blockchain
TMED *
0,0001763667 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
21.128 USD
(1 exchanges)
29.94% 30%
3161
472 Biểu tượng logo của TrueFlip TrueFlip
08/2017 / Ethereum Blockchain
TFL *
0,2615279800 USD
≈ 6.041 đ
1.633.835 USD
6.247.267 (70%)
Tổng: 8.924.667
0 USD
(2 exchanges)
29.87% 30%
1347
473 Biểu tượng logo của Ixinium Ixinium
04/2020
XXA
0,1792668677 USD
≈ 4.141 đ
2.486.802 USD
13.872.066 (3%)
Tổng: 540.000.000
8.160 USD
(4 exchanges)
29.84% 30%
1207
474 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0088952747 USD
≈ 205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
150.245 USD
(4 exchanges)
29.83% 30%
2813
475 Biểu tượng logo của Proof Of Liquidity Proof Of Liquidity
08/2020 / Tron Blockchain
POL *
0,0916376766 USD
≈ 2.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
603.639 USD
(1 exchanges)
29.82% 30%
2620
476 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,21 USD
≈ 27.952 đ
37.648.071.339 USD
31.112.484.646 (69%)
Tổng: 45.000.000.000
12.774.741.970 USD
(Large exchanges)
29.76% 30%
3
477 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020 / Ethereum Blockchain
SRM *
6,26 USD
≈ 144.663 đ
313.122.839 USD
50.000.000 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
411.739.265 USD
(36 exchanges)
29.74% 30%
111
478 Biểu tượng logo của BOSAGORA BOSAGORA
08/2019 / Ethereum Blockchain
BOA *
0,2324377286 USD
≈ 5.369 đ
69.869.626 USD
300.595.031 (67%)
Tổng: 450.000.000
3.317.018 USD
(6 exchanges)
29.68% 30%
332
479 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Neo Blockchain
SOUL *
0,3863205657 USD
≈ 8.924 đ
37.928.989 USD
98.180.094 (99%)
Tổng: 99.630.094
598.115 USD
(7 exchanges)
29.66% 30%
461
480 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0830477997 USD
≈ 1.918 đ
1.529.652 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
9 USD
(1 exchanges)
29.66% 30%
1367
481 Biểu tượng logo của 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBEAR *
0,0000098025 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.568
34.598 USD
(1 exchanges)
29.49% 29%
3098
482 Biểu tượng logo của PegsUSD PegsUSD
01/2021 / Ethereum Blockchain
PUSD *
0,2613349213 USD
≈ 6.037 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.48% 29%
4001
483 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
4,95 USD
≈ 114.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
173.776 USD
(2 exchanges)
29.46% 29%
2786
484 Biểu tượng logo của First Bitcoin First Bitcoin
?
BIT
0,0056237511 USD
≈ 130 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.44% 29%
3761
485 Biểu tượng logo của XEL XEL
?
XEL
0,0033742506 USD
≈ 78 đ
309.339 USD
91.676.277
0 USD
(1 exchanges)
29.44% 29%
1687
486 Biểu tượng logo của OBITS OBITS
?
OBITS
0,0033742506 USD
≈ 78 đ
48.917 USD
14.497.286
0 USD
(1 exchanges)
29.44% 29%
2100
487 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
?
INSN
0,0056237511 USD
≈ 130 đ
141.001 USD
25.072.358 (84%)
Tổng: 30.000.000
0 USD
(1 exchanges)
29.44% 29%
1896
488 Biểu tượng logo của Plus-Coin Plus-Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
NPLC *
0,0002016765 USD
≈ 5 đ
94.777 USD
469.946.471 (52%)
Tổng: 900.000.000
304 USD
(1 exchanges)
29.43% 29%
2008
489 Biểu tượng logo của HarmonyCoin HarmonyCoin
?
HMC
0,0003747580 USD
≈ 9 đ
210 USD
561.235 (0%)
Tổng: 67.130.000.000
0 USD
(1 exchanges)
29.42% 29%
2413
490 Biểu tượng logo của Phala.Network Phala.Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
PHA *
0,6864602775 USD
≈ 15.857 đ
95.276.201 USD
138.793.466 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
178.457.868 USD
(6 exchanges)
29.40% 29%
276
491 Biểu tượng logo của CDX Network CDX Network
? / Ethereum Blockchain
CDX *
0,0011242565 USD
≈ 26 đ
36.590 USD
32.546.000
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
2154
492 Biểu tượng logo của Signatum Signatum
?
SIGT
0,0003747580 USD
≈ 9 đ
40.464 USD
107.972.766
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
2137
493 Biểu tượng logo của Sexcoin Sexcoin
?
SXC
0,0022485129 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
3754
494 Biểu tượng logo của VeriumReserve VeriumReserve
?
VRM
0,1068043637 USD
≈ 2.467 đ
313.940 USD
2.939.392
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
1682
495 Biểu tượng logo của EverGreenCoin EverGreenCoin
?
EGC
0,0247336421 USD
≈ 571 đ
359.408 USD
14.531.145
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
1640
496 Biểu tượng logo của Novacoin Novacoin
?
NVC
1,50 USD
≈ 34.627 đ
3.501.319 USD
2.335.757
0 USD
(2 exchanges)
29.38% 29%
918
497 Biểu tượng logo của Ultimate Secure Cash Ultimate Secure Cash
?
USC
0,0104930603 USD
≈ 242 đ
108.531 USD
10.343.113 (5%)
Tổng: 200.084.200
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
1950
498 Biểu tượng logo của Elcoin Elcoin
?
EL
0,0007495043 USD
≈ 17 đ
8.401 USD
11.208.967
0 USD
(1 exchanges)
29.38% 29%
2319
499 Biểu tượng logo của iTicoin iTicoin
?
ITI
2,35 USD
≈ 54.295 đ
75.214 USD
32.000
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
2015
500 Biểu tượng logo của Dollar International Dollar International
?
DOLLAR
0,0161143426 USD
≈ 372 đ
557 USD
34.538 (0%)
Tổng: 77.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
29.36% 29%
2408
501 Biểu tượng logo của EncryptoTel [ETH] EncryptoTel [ETH]
? / Ethereum Blockchain
ETT *
0,0041223380 USD
≈ 95 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
3771
502 Biểu tượng logo của TerraNova TerraNova
?
TER
0,0011242565 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
3766
503 Biểu tượng logo của EncryptoTel [WAVES] EncryptoTel [WAVES]
?
ETT
0,0059960345 USD
≈ 139 đ
372.541 USD
62.131.190
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
1628
504 Biểu tượng logo của Matchpool Matchpool
? / Ethereum Blockchain
GUP *
0,0003747522 USD
≈ 9 đ
28.106 USD
75.000.000
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
2201
505 Biểu tượng logo của Moin Moin
?
MOIN
0,0044970258 USD
≈ 104 đ
43.742 USD
9.726.844
0 USD
(1 exchanges)
29.36% 29%
2121
506 Biểu tượng logo của Sudan Gold Coin Sudan Gold Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
SGC *
0,0035096345 USD
≈ 81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
70 USD
(2 exchanges)
29.29% 29%
3657
507 Biểu tượng logo của Walletreum Walletreum
09/2020 / Ethereum Blockchain
WALT *
0,0187388787 USD
≈ 433 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
29.29% 29%
3937
508 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0126159847 USD
≈ 291 đ
159.915 USD
12.675.555 (60%)
Tổng: 21.000.000
3.690 USD
(4 exchanges)
29.26% 29%
1922
509 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
6,87 USD
≈ 158.647 đ
1.526.686.883 USD
222.295.208 (100%)
Tổng: 222.295.209
29.083.171 USD
(6 exchanges)
29.08% 29%
48
510 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,0010947333 USD
≈ 25 đ
0 USD
N/A
5.026.806 USD
(1 exchanges)
29.07% 29%
2428
511 Biểu tượng logo của Change Change
10/2017 / Ethereum Blockchain
CAG *
0,0554406152 USD
≈ 1.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.184.116
0 USD
(1 exchanges)
29.04% 29%
3760
512 Biểu tượng logo của Quasarcoin Quasarcoin
10/2018
QAC
0,0248847288 USD
≈ 575 đ
4.191.825 USD
168.449.705 (46%)
Tổng: 368.100.000
2.843 USD
(1 exchanges)
29.00% 29%
1051
513 Biểu tượng logo của Eska Eska
08/2020
ESK
0,0104889999 USD
≈ 242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
348 USD
(1 exchanges)
28.87% 29%
3573
514 Biểu tượng logo của xETH-G xETH-G
12/2020 / Ethereum Blockchain
XETH-G *
0,1545960188 USD
≈ 3.571 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
28.77% 29%
4002
515 Biểu tượng logo của Emercoin Emercoin
08/2014
EMC
0,1920938789 USD
≈ 4.437 đ
9.020.597 USD
46.959.313
79.303 USD
(5 exchanges)
28.75% 29%
824
516 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,0026135192 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000.000
4.323.945 USD
(1 exchanges)
28.72% 29%
2439
517 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0088387539 USD
≈ 204 đ
745.316 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
0 USD
(4 exchanges)
28.58% 29%
1582
518 Biểu tượng logo của YFIX Finance YFIX Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIX *
3,51 USD
≈ 81.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
49.847 USD
(1 exchanges)
28.51% 29%
3030
519 Biểu tượng logo của Halving Coin Halving Coin
08/2020
HALV
0,0368860155 USD
≈ 852 đ
67.011 USD
1.816.701 (52%)
Tổng: 3.500.000
79 USD
(1 exchanges)
28.36% 28%
1968
520 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
2,87 USD
≈ 66.286 đ
0 USD
N/A
255.925 USD
(1 exchanges)
28.32% 28%
2739
521 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000979360 USD
≈ 2 đ
148.678.087 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
680.688 USD
(14 exchanges)
28.21% 28%
162
522 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
295,07 USD
≈ 6.816.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
11.333 USD
(3 exchanges)
28.09% 28%
3257
523 Biểu tượng logo của Natus Vincere Fan Token Natus Vincere Fan Token
01/2021
NAVI
2,28 USD
≈ 52.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
115.983 USD
(1 exchanges)
28.07% 28%
2838
524 Biểu tượng logo của Idena Idena
08/2020
IDNA
0,1524841902 USD
≈ 3.522 đ
5.757.348 USD
37.757.017 (58%)
Tổng: 65.343.441
100.561 USD
(4 exchanges)
27.83% 28%
961
525 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0308771729 USD
≈ 713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.293 USD
(2 exchanges)
27.51% 28%
3440
526 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
1,06 USD
≈ 24.477 đ
70.360 USD
66.401 (95%)
Tổng: 69.591
54.182 USD
(3 exchanges)
27.45% 27%
2049
527 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
24,80 USD
≈ 572.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(2 exchanges)
27.44% 27%
3885
528 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,0409916614 USD
≈ 947 đ
7.117.671 USD
173.637.038 (27%)
Tổng: 654.558.864
355.295 USD
(1 exchanges)
27.39% 27%
887
529 Biểu tượng logo của AC Index AC Index
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,6390195498 USD
≈ 14.761 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
27.36% 27%
3997
530 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
0,0123567337 USD
≈ 285 đ
0 USD
N/A
2.890.633 USD
(1 exchanges)
27.23% 27%
2465
531 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
8.984 USD
≈ 207.531.316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
1.455.882 USD
(1 exchanges)
27.16% 27%
2514
532 Biểu tượng logo của Bitpayer Token Bitpayer Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,1756658598 USD
≈ 4.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
5 USD
(2 exchanges)
27.05% 27%
3746
533 Biểu tượng logo của BKEX Token BKEX Token
02/2020 / Ethereum Blockchain
BKK *
0,2316893936 USD
≈ 5.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.995.575
1.059.823 USD
(2 exchanges)
26.87% 27%
2552
534 Biểu tượng logo của FOCV FOCV
08/2020 / Ethereum Blockchain
FOCV *
0,0094047090 USD
≈ 217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
32.233 USD
(1 exchanges)
26.86% 27%
3110
535 Biểu tượng logo của Pyrk Pyrk
05/2020
PYRK
0,0138743689 USD
≈ 320 đ
218.965 USD
15.781.994 (16%)
Tổng: 100.000.000
2.715 USD
(4 exchanges)
26.74% 27%
1866
536 Biểu tượng logo của X8X Token X8X Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
X8X *
0,0085823202 USD
≈ 198 đ
708.233 USD
82.522.341 (97%)
Tổng: 85.240.628
3.413 USD
(1 exchanges)
26.68% 27%
1592
537 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0001071310 USD
≈ 2 đ
6.564.366 USD
61.274.171.249 (61%)
Tổng: 100.000.000.000
81.476 USD
(4 exchanges)
26.26% 26%
917
538 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0053025563 USD
≈ 122 đ
8.200.176 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.076
52.946 USD
(2 exchanges)
26.20% 26%
852
539 Biểu tượng logo của ARVO ARVO
12/2020 / Ethereum Blockchain
ARVO *
3,23 USD
≈ 74.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.625
0 USD
(1 exchanges)
26.12% 26%
3993
540 Biểu tượng logo của Lung Protocol Lung Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
L2P *
0,0003165993 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
409.426 USD
(2 exchanges)
25.95% 26%
2680
541 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020
FIDA
1,58 USD
≈ 36.479 đ
41.058.695 USD
26.000.000 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
3.579.015 USD
(3 exchanges)
25.88% 26%
442
542 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
1,27 USD
≈ 29.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.542.366 USD
(1 exchanges)
25.85% 26%
2471
543 Biểu tượng logo của PayUSD PayUSD
10/2020 / Ethereum Blockchain
PUSD *
1,24 USD
≈ 28.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
25.60% 26%
4001
544 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0001276103 USD
≈ 3 đ
302.635 USD
2.371.557.001 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
150 USD
(1 exchanges)
25.58% 26%
1778
545 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
314,06 USD
≈ 7.254.697 đ
138.467.364 USD
440.900 (68%)
Tổng: 650.000
4.341.869 USD
(2 exchanges)
25.58% 26%
257
546 Biểu tượng logo của Venus XRP Venus XRP
12/2020 / Binance Smart Chain
vXRP *
0,0095099556 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
25.53% 26%
3996
547 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,1823852472 USD
≈ 4.213 đ
84.989.272 USD
465.987.647 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
4.491.515 USD
(3 exchanges)
25.44% 25%
298
548 Biểu tượng logo của Zipmex Zipmex
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZMT *
0,3668506104 USD
≈ 8.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(1 exchanges)
25.33% 25%
4002
549 Biểu tượng logo của Electronero Pulse Electronero Pulse
06/2020
ETNXP
0,0000461825 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.045.237.440.674.688
15.221 USD
(2 exchanges)
25.32% 25%
3208
550 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
?
DEM
0,0029280425 USD
≈ 68 đ
157.100 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
326 USD
(2 exchanges)
25.26% 25%
1807
551 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0317109408 USD
≈ 733 đ
40.174.969 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.711.998.690
1.073.354 USD
(3 exchanges)
25.15% 25%
450
552 Biểu tượng logo của DeFi Nation Signals DAO DeFi Nation Signals DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
2,19 USD
≈ 50.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
25.07% 25%
3942
553 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0022121892 USD
≈ 51 đ
37.919 USD
17.140.962 (29%)
Tổng: 60.000.000
7 USD
(2 exchanges)
25.05% 25%
2141
554 Biểu tượng logo của FILDOWN FILDOWN
12/2020
FILDOWN
0,4839700218 USD
≈ 11.180 đ
0 USD
N/A
1.581.990 USD
(1 exchanges)
24.82% 25%
2509
555 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,4434809885 USD
≈ 10.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
1.000.449 USD
(2 exchanges)
24.75% 25%
2560
556 Biểu tượng logo của Ideaology Ideaology
02/2021 / Ethereum Blockchain
IDEA *
0,1606247346 USD
≈ 3.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
165.816 USD
(3 exchanges)
24.51% 25%
2788
557 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,1644175214 USD
≈ 3.798 đ
1.351.270.332 USD
8.218.530.000 (39%)
Tổng: 21.000.000.000
247.473.751 USD
(45 exchanges)
24.25% 24%
52
558 Biểu tượng logo của stETH stETH
? / Ethereum Blockchain
STETH *
720,31 USD
≈ 16.639.102 đ
5.512.513 USD
7.653
95.178 USD
(1 exchanges)
24.16% 24%
738
559 Biểu tượng logo của Parsiq Boost Parsiq Boost
02/2021 / Ethereum Blockchain
PRQBOOST *
0,0296042916 USD
≈ 684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.675 USD
(1 exchanges)
24.08% 24%
3416
560 Biểu tượng logo của Dcoin Token Dcoin Token
08/2020
DT
0,0128304285 USD
≈ 296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
139.901 USD
(1 exchanges)
24.01% 24%
2827
561 Biểu tượng logo của LBK LBK
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBK *
0,0165932058 USD
≈ 383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.544.627 USD
(2 exchanges)
23.98% 24%
2507
562 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0005895289 USD
≈ 14 đ
157.527 USD
267.208.853 (95%)
Tổng: 280.994.484
2.479 USD
(2 exchanges)
23.97% 24%
1926
563 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
188,28 USD
≈ 4.349.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
2.292 USD
(1 exchanges)
23.94% 24%
3441
564 Biểu tượng logo của Benz Benz
10/2018
BENZ
0,0002651706 USD
≈ 6 đ
1.580 USD
5.958.969 (89%)
Tổng: 6.680.473
0 USD
(1 exchanges)
23.89% 24%
2329
565 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DHT *
4,00 USD
≈ 92.444 đ
28.648.202 USD
7.158.665 (7%)
Tổng: 100.000.000
5.949.264 USD
(6 exchanges)
23.88% 24%
519
566 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
1,35 USD
≈ 31.124 đ
20.145.817 USD
14.952.163 (80%)
Tổng: 18.585.933
59.399 USD
(5 exchanges)
23.80% 24%
615
567 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
238,91 USD
≈ 5.518.936 đ
298.644 USD
1.250
106 USD
(1 exchanges)
23.67% 24%
1782
568 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,8862649239 USD
≈ 20.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
8 USD
(2 exchanges)
23.64% 24%
3736
569 Biểu tượng logo của Fire Protocol Fire Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
1,01 USD
≈ 23.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
831.019 USD
(3 exchanges)
23.46% 23%
2585
570 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0005451951 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
2.263 USD
(1 exchanges)
23.40% 23%
3444
571 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / Ethereum Blockchain
MOF *
0,2686652965 USD
≈ 6.206 đ
22.965.839 USD
85.481.225 (85%)
Tổng: 100.000.000
1.331.901 USD
(7 exchanges)
23.37% 23%
582
572 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,0462782224 USD
≈ 1.069 đ
435.503 USD
9.410.547 (30%)
Tổng: 31.800.000
3.774 USD
(3 exchanges)
23.34% 23%
1704
573 Biểu tượng logo của Multiplier Multiplier
08/2020 / Ethereum Blockchain
MXX *
0,6062953030 USD
≈ 14.005 đ
112.339.826 USD
185.288.959 (20%)
Tổng: 920.000.000
2.275.395 USD
(5 exchanges)
23.31% 23%
267
574 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
1,46 USD
≈ 33.680 đ
158.193.020 USD
108.499.077 (22%)
Tổng: 500.000.000
3.329.371 USD
(7 exchanges)
23.20% 23%
248
575 Biểu tượng logo của Nectar Nectar
02/2018 / Ethereum Blockchain
NEC *
0,1710195753 USD
≈ 3.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 618.133.330
19.686 USD
(4 exchanges)
23.19% 23%
3172
576 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
5,23 USD
≈ 120.782 đ
30.510.460 USD
5.835.257 (5%)
Tổng: 126.141.000
3.570.149 USD
(2 exchanges)
23.13% 23%
501
577 Biểu tượng logo của XGOX XGOX
10/2017
XGOX
0,0000170362 USD
≈ 0 đ
40.538 USD
2.379.530.425 (90%)
Tổng: 2.632.945.770
58 USD
(2 exchanges)
23.11% 23%
2106
578 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,1999471467 USD
≈ 4.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
23 USD
(2 exchanges)
23.03% 23%
3706
579 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
83,07 USD
≈ 1.918.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
143.562 USD
(3 exchanges)
23.00% 23%
2825
580 Biểu tượng logo của ZYX ZYX
08/2020
ZYX
0,0101143264 USD
≈ 234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
24.668 USD
(2 exchanges)
23.00% 23%
3135
581 Biểu tượng logo của Combo Combo
11/2020
COMB
0,0048158268 USD
≈ 111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
71.895 USD
(1 exchanges)
22.95% 23%
2969
582 Biểu tượng logo của ECOChain ECOChain
04/2020
ECOC
0,1238207452 USD
≈ 2.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.397 USD
(2 exchanges)
22.91% 23%
3433
583 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,2172161851 USD
≈ 5.018 đ
105.892.211 USD
487.496.874
110.162.371 USD
(14 exchanges)
22.91% 23%
189
584 Biểu tượng logo của PAYCENT PAYCENT
09/2018 / Binance Chain
PYN *
0,0018668772 USD
≈ 43 đ
159.264 USD
85.310.628 (85%)
Tổng: 100.000.000
210 USD
(1 exchanges)
22.91% 23%
1923
585 Biểu tượng logo của Secret (ERC20) Secret (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
WSCRT *
3,48 USD
≈ 80.391 đ
0 USD
N/A
297.592 USD
(1 exchanges)
22.86% 23%
2712
586 Biểu tượng logo của UniLend UniLend
10/2020 / Ethereum Blockchain
UFT *
2,10 USD
≈ 48.532 đ
29.590.193 USD
14.084.300 (14%)
Tổng: 100.000.000
775.958 USD
(6 exchanges)
22.85% 23%
517
587 Biểu tượng logo của Equal Equal
01/2018 / Binance Chain
EQL *
0,0012566611 USD
≈ 29 đ
421.327 USD
335.274.650 (50%)
Tổng: 675.259.060
20.323 USD
(1 exchanges)
22.81% 23%
1708
588 Biểu tượng logo của SWAG Finance SWAG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SWAG *
0,0746574468 USD
≈ 1.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000.000
14.661 USD
(3 exchanges)
22.76% 23%
3213
589 Biểu tượng logo của PoolStake PoolStake
12/2020 / Ethereum Blockchain
PSK *
0,1949555780 USD
≈ 4.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
22.74% 23%
4002
590 Biểu tượng logo của MustangCoin MustangCoin
09/2016
MST
0,0386185904 USD
≈ 892 đ
24.343 USD
630.343 (21%)
Tổng: 3.000.000
0 USD
(1 exchanges)
22.71% 23%
2191
591 Biểu tượng logo của stakedFIRO stakedFIRO
10/2020 / Ethereum Blockchain
stFIRO *
6,31 USD
≈ 145.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.207
9.574 USD
(1 exchanges)
22.69% 23%
3228
592 Biểu tượng logo của SolarCoin SolarCoin
03/2014
SLR
0,0237543523 USD
≈ 549 đ
1.496.920 USD
63.016.670 (0%)
Tổng: 98.035.192.288
182 USD
(2 exchanges)
22.13% 22%
1373
593 Biểu tượng logo của BlockMesh BlockMesh
05/2018 / Ethereum Blockchain
BMH *
0,0023186219 USD
≈ 54 đ
633.076 USD
273.039.971 (14%)
Tổng: 2.000.000.000
9.460 USD
(1 exchanges)
22.08% 22%
1622
594 Biểu tượng logo của Hxro Hxro
02/2019 / Ethereum Blockchain
HXRO *
0,3160753442 USD
≈ 7.301 đ
71.020.003 USD
224.693.272 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
1.495.620 USD
(10 exchanges)
22.01% 22%
323
595 Biểu tượng logo của Agora Agora
10/2019
VOTE
0,0035283979 USD
≈ 82 đ
132.551 USD
37.567.045 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
83 USD
(1 exchanges)
21.78% 22%
1953
596 Biểu tượng logo của YFIDOWN YFIDOWN
10/2020
YFIDOWN
0,0077079625 USD
≈ 178 đ
0 USD
N/A
2.138.402 USD
(1 exchanges)
21.74% 22%
2484
597 Biểu tượng logo của Themis Themis
08/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,0033037884 USD
≈ 76 đ
1.982.273 USD
599.999.910 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
258.877 USD
(2 exchanges)
21.73% 22%
1295
598 Biểu tượng logo của Crypto Price Index Crypto Price Index
08/2020 / Ethereum Blockchain
CPI *
0,0902381862 USD
≈ 2.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
15.883 USD
(4 exchanges)
21.53% 22%
3199
599 Biểu tượng logo của FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN
12/2020 / Tron Blockchain
FIT *
11,47 USD
≈ 264.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
7.633 USD
(1 exchanges)
21.51% 22%
3288
600 Biểu tượng logo của Hi Mutual Society Hi Mutual Society
01/2018 / Ethereum Blockchain
HMC *
0,0009505702 USD
≈ 22 đ
384.125 USD
404.100.000 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
21.46% 21%
1685
601 Biểu tượng logo của Agoras Tokens Agoras Tokens
08/2015
AGRS
0,7799428359 USD
≈ 18.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
(2 exchanges)
21.44% 21%
3750
602 Biểu tượng logo của Qube Qube
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUBE *
0,0000142587 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
21.44% 21%
3762
603 Biểu tượng logo của Blocknet Blocknet
11/2014
BLOCK
2,71 USD
≈ 62.716 đ
20.470.920 USD
7.540.016
102.287 USD
(6 exchanges)
21.42% 21%
613
604 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
10,75 USD
≈ 248.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
133 USD
(1 exchanges)
21.41% 21%
3619
605 Biểu tượng logo của ZeuxCoin ZeuxCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
ZUC *
0,0015604700 USD
≈ 36 đ
296.489 USD
189.999.899 (25%)
Tổng: 750.000.000
1.551 USD
(2 exchanges)
21.40% 21%
1785
606 Biểu tượng logo của Global Rental Token Global Rental Token
? / Ethereum Blockchain
GRT *
0,0000185143 USD
≈ 0 đ
555.430 USD
30.000.000.000
67 USD
(2 exchanges)
21.34% 21%
1480
607 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,8317801304 USD
≈ 19.214 đ
51.037.350 USD
61.359.184
1.288.412 USD
(1 exchanges)
21.22% 21%
396
608 Biểu tượng logo của Definex Definex
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSWAP *
1,15 USD
≈ 26.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.672.200
23.347 USD
(2 exchanges)
21.19% 21%
3144
609 Biểu tượng logo của ClinTex CTi ClinTex CTi
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTI *
0,0723736428 USD
≈ 1.672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 191.311.840
340.679 USD
(1 exchanges)
21.17% 21%
2699
610 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0000517917 USD
≈ 1 đ
530.669 USD
10.246.200.519 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
27 USD
(1 exchanges)
20.98% 21%
1660
611 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
0,1739576231 USD
≈ 4.018 đ
0 USD
N/A
8.007.349 USD
(1 exchanges)
20.77% 21%
2404
612 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
PHA *
0,6877084080 USD
≈ 15.886 đ
101.521.679 USD
147.623.146 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
55.941.466 USD
(6 exchanges)
20.73% 21%
194
613 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0002223014 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
312 USD
(2 exchanges)
20.70% 21%
3581
614 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
3,78 USD
≈ 87.386 đ
0 USD
N/A
148.646 USD
(3 exchanges)
20.62% 21%
2819
615 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,2406907736 USD
≈ 5.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
569 USD
(1 exchanges)
20.58% 21%
3521
616 Biểu tượng logo của Vision Vision
08/2020
VSN
0,2875895781 USD
≈ 6.643 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
20.54% 21%
4002
617 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,7774207971 USD
≈ 17.958 đ
140.584.016 USD
180.833.876 (21%)
Tổng: 870.634.880
3.344.642 USD
(2 exchanges)
20.54% 21%
256
618 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,02 USD
≈ 23.574 đ
754.966.126 USD
739.781.894 (41%)
Tổng: 1.818.000.000
34.830.531 USD
(0 exchanges)
20.46% 20%
74
619 Biểu tượng logo của Digital Rand Digital Rand
08/2020 / Ethereum Blockchain
DZAR *
0,0768271184 USD
≈ 1.775 đ
0 USD
N/A
0 USD
(4 exchanges)
20.46% 20%
3990
620 Biểu tượng logo của DogDeFiCoin DogDeFiCoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGDEFI *
1,25 USD
≈ 28.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
2.837 USD
(1 exchanges)
20.45% 20%
3409
621 Biểu tượng logo của WOLLO WOLLO
02/2019
WLO
0,0000479255 USD
≈ 1 đ
2.064 USD
43.057.496
0 USD
(2 exchanges)
20.42% 20%
2302
622 Biểu tượng logo của FEX Token FEX Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,2851270806 USD
≈ 6.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
(1 exchanges)
20.38% 20%
3946
623 Biểu tượng logo của MobileGo MobileGo
06/2017 / Ethereum Blockchain
MGO *
0,0400256703 USD
≈ 925 đ
4.002.442 USD
99.996.877
7.688.109 USD
(5 exchanges)
20.36% 20%
1060
624 Biểu tượng logo của Auxilium Auxilium
10/2018
AUX
0,0057098018 USD
≈ 132 đ
767.241 USD
134.372.611 (45%)
Tổng: 300.000.000
53.513 USD
(1 exchanges)
20.33% 20%
1586
625 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
5,58 USD
≈ 128.993 đ
15.229.810 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
100.335.513 USD
(1 exchanges)
20.30% 20%
680
626 Biểu tượng logo của Xriba Xriba
08/2018 / Ethereum Blockchain
XRA *
0,0221100000 USD
≈ 511 đ
3.607.276 USD
163.151.326 (59%)
Tổng: 275.000.000
1.553 USD
(1 exchanges)
20.28% 20%
1071
627 Biểu tượng logo của Bintex Futures Bintex Futures
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNTX *
1,35 USD
≈ 31.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4.032.653 USD
(2 exchanges)
20.19% 20%
2441
628 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0034974029 USD
≈ 81 đ
2.673.899 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
22.587 USD
(2 exchanges)
20.12% 20%
1189
629 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
30,83 USD
≈ 712.093 đ
101.008.331 USD
3.276.667 (33%)
Tổng: 10.000.000
74.271.938 USD
(6 exchanges)
20.11% 20%
195
630 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,45 USD
≈ 33.413 đ
61.911.571 USD
42.802.970 (86%)
Tổng: 49.802.934
57.621.396 USD
(14 exchanges)
20.07% 20%
364
631 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
4,78 USD
≈ 110.360 đ
0 USD
N/A
2.713.845 USD
(1 exchanges)
20.01% 20%
2473
632 Biểu tượng logo của DECENT DECENT
12/2016
DCT
0,0201198088 USD
≈ 465 đ
1.032.269 USD
51.306.089 (70%)
Tổng: 73.197.775
424 USD
(2 exchanges)
20.00% 20%
1481
633 Biểu tượng logo của EcoDollar EcoDollar
07/2020
ECOS
0,0143205864 USD
≈ 331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.002.530.027
0 USD
(2 exchanges)
19.97% 20%
3777
634 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020
SOLO
1,02 USD
≈ 23.534 đ
203.760.120 USD
200.001.808 (50%)
Tổng: 400.000.000
1.986.657 USD
(10 exchanges)
19.93% 20%
230
635 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
23,84 USD
≈ 550.592 đ
238.352 USD
10.000
1.758 USD
(1 exchanges)
19.93% 20%
1838
636 Biểu tượng logo của CryptoAds Marketplace CryptoAds Marketplace
09/2019 / Ethereum Blockchain
CRAD *
0,0269011957 USD
≈ 621 đ
383.771 USD
14.265.943 (14%)
Tổng: 100.000.000
91.364 USD
(4 exchanges)
19.70% 20%
1728
637 Biểu tượng logo của CK USD CK USD
?
CKUSD
0,3655828249 USD
≈ 8.445 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
19.68% 20%
3748
638 Biểu tượng logo của BonFi BonFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
BNF *
0,0093859528 USD
≈ 217 đ
2.791.554 USD
297.418.335 (30%)
Tổng: 981.249.999
1.512.039 USD
(4 exchanges)
19.68% 20%
1172
639 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
1,44 USD
≈ 33.303 đ
164.864.310 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
598.491 USD
(6 exchanges)
19.55% 20%
244
640 Biểu tượng logo của zzz.finance zzz.finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZZZ *
43,95 USD
≈ 1.015.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
0 USD
(1 exchanges)
19.52% 20%
3895
641 Biểu tượng logo của Neeva Defi Neeva Defi
10/2020 / Ethereum Blockchain
NVA *
82,30 USD
≈ 1.901.029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.522 USD
(1 exchanges)
19.40% 19%
3382
642 Biểu tượng logo của Astosch Astosch
12/2020 / Ethereum Blockchain
ATC *
0,0345680218 USD
≈ 799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.643 USD
(2 exchanges)
19.38% 19%
3214
643 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
89,51 USD
≈ 2.067.606 đ
2.022.763 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
1.533.931 USD
(1 exchanges)
19.29% 19%
1281
644 Biểu tượng logo của UniMex Network UniMex Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
UMX *
1,01 USD
≈ 23.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
989.362 USD
(1 exchanges)
19.26% 19%
2562
645 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0663524559 USD
≈ 1.533 đ
349.078 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
93.895 USD
(6 exchanges)
19.21% 19%
1752
646 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0204687545 USD
≈ 473 đ
25.492.407 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
112.367.399 USD
(6 exchanges)
19.19% 19%
551
647 Biểu tượng logo của Electric Vehicle Zone Electric Vehicle Zone
08/2020 / Ethereum Blockchain
EVZ *
0,0194806007 USD
≈ 450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.420.257.833
959.072 USD
(1 exchanges)
19.14% 19%
2568
648 Biểu tượng logo của Duck DAO (DLP Duck Token Duck DAO (DLP Duck Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,4538977296 USD
≈ 10.485 đ
14.215.711 USD
31.319.195 (33%)
Tổng: 95.986.126
4.049.005 USD
(2 exchanges)
19.14% 19%
598
649 Biểu tượng logo của Stafi Stafi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
2,70 USD
≈ 62.401 đ
30.302.378 USD
11.217.512 (11%)
Tổng: 102.245.900
2.346.237 USD
(1 exchanges)
19.03% 19%
503
650 Biểu tượng logo của Experience Token Experience Token
08/2018 / Neo Blockchain
EXT *
0,0000233843 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
311 USD
(1 exchanges)
18.98% 19%
3582
651 Biểu tượng logo của VersoView VersoView
12/2020 / Ethereum Blockchain
VVT *
0,0990981935 USD
≈ 2.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
103.004 USD
(1 exchanges)
18.93% 19%
2895
652 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
30.381 USD
≈ 701.794.714 đ
3.645.687 USD
120
46.204 USD
(0 exchanges)
18.78% 19%
1081
653 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
0,0125669386 USD
≈ 290 đ
0 USD
N/A
1.439.198 USD
(1 exchanges)
18.76% 19%
2515
654 Biểu tượng logo của VN Token VN Token
07/2020 / Tron Blockchain
VN *
0,0621869874 USD
≈ 1.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
14 USD
(4 exchanges)
18.75% 19%
3722
655 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,4699216758 USD
≈ 10.855 đ
15.037.494 USD
32.000.000 (32%)
Tổng: 100.000.000
4.519.008 USD
(1 exchanges)
18.72% 19%
683
656 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
24,17 USD
≈ 558.357 đ
7.291.220.174 USD
301.648.085 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
1.176.431.264 USD
(Large exchanges)
18.66% 19%
13
657 Biểu tượng logo của Kaleido Kaleido
08/2020
KAL
0,0108171406 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
737.779 USD
(1 exchanges)
18.65% 19%
2596
658 Biểu tượng logo của MoonSwap MoonSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
MOON *
0,2617512522 USD
≈ 6.046 đ
3.979.144 USD
15.202.007 (100%)
Tổng: 15.223.488
486.960 USD
(1 exchanges)
18.50% 19%
1061
659 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0003452696 USD
≈ 8 đ
891.819 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
18.28% 18%
1535
660 Biểu tượng logo của Centric Cash Centric Cash
07/2020 / Tron Blockchain
CNS *
0,0001659307 USD
≈ 4 đ
360.894 USD
2.174.970.155
253.464 USD
(9 exchanges)
18.27% 18%
1744
661 Biểu tượng logo của UNION Protocol Governance Token UNION Protocol Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNN *
0,0515387283 USD
≈ 1.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.989.195 USD
(1 exchanges)
18.20% 18%
2464
662 Biểu tượng logo của Olyseum Olyseum
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
1,49 USD
≈ 34.332 đ
2.972.458 USD
2.000.001 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
2.350.435 USD
(0 exchanges)
18.05% 18%
1154
663 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
19,60 USD
≈ 452.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
11.489 USD
(1 exchanges)
17.90% 18%
3254
664 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
17,50 USD
≈ 404.333 đ
88.405.110 USD
5.050.683 (51%)
Tổng: 10.000.000
862.268 USD
(5 exchanges)
17.87% 18%
288
665 Biểu tượng logo của DWS DWS
07/2018 / Ethereum Blockchain
DWS *
0,0003494249 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.537 USD
(1 exchanges)
17.67% 18%
3422
666 Biểu tượng logo của Berry Berry
08/2020
BERRY
0,0060389847 USD
≈ 140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.078.200 USD
(1 exchanges)
17.50% 18%
2490
667 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0080133401 USD
≈ 185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
13 USD
(1 exchanges)
17.48% 17%
3724
668 Biểu tượng logo của Insight Protocol Insight Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
INX *
0,0127381003 USD
≈ 294 đ
2.334.711 USD
183.285.663
14.469 USD
(4 exchanges)
17.46% 17%
1228
669 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0001371347 USD
≈ 3 đ
350.103 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
48.427 USD
(2 exchanges)
17.46% 17%
1751
670 Biểu tượng logo của Beaxy Beaxy
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXY *
0,0119306521 USD
≈ 276 đ
3.377.406 USD
283.086.487 (57%)
Tổng: 500.000.000
9.361 USD
(1 exchanges)
17.44% 17%
1115
671 Biểu tượng logo của Thore Cash Thore Cash
08/2018 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0004112874 USD
≈ 10 đ
22.644 USD
55.056.178 (50%)
Tổng: 111.111.111
47.601 USD
(2 exchanges)
17.43% 17%
2200
672 Biểu tượng logo của StellarPayGlobal StellarPayGlobal
04/2020
XLPG
0,9139719953 USD
≈ 21.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000
0 USD
(1 exchanges)
17.42% 17%
3898
673 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
69,04 USD
≈ 1.594.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.41% 17%
4000
674 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
35,36 USD
≈ 816.902 đ
0 USD
N/A
5.566.033 USD
(1 exchanges)
17.39% 17%
2424
675 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
3,30 USD
≈ 76.160 đ
168.970.956 USD
51.250.580 (93%)
Tổng: 55.000.000
247.798 USD
(9 exchanges)
17.36% 17%
242
676 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
82,41 USD
≈ 1.903.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.988
15.316 USD
(1 exchanges)
17.31% 17%
3204
677 Biểu tượng logo của Blakecoin Blakecoin
02/2014
BLC
0,0019091164 USD
≈ 44 đ
55.419 USD
29.028.833 (0%)
Tổng: 7.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.28% 17%
2099
678 Biểu tượng logo của KnoxFS KnoxFS
?
KFX
15,49 USD
≈ 357.814 đ
2.078.616.242 USD
134.192.769
0 USD
(1 exchanges)
17.27% 17%
203
679 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,1593132712 USD
≈ 3.680 đ
3.846.433.432 USD
24.143.835.615 (60%)
Tổng: 40.400.000.000
385.623.665 USD
(Large exchanges)
17.18% 17%
20
680 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0019070909 USD
≈ 44 đ
33.610 USD
17.623.616 (35%)
Tổng: 50.000.000
1.171 USD
(1 exchanges)
17.16% 17%
2159
681 Biểu tượng logo của GenesisX GenesisX
10/2018
XGS
0,0019070909 USD
≈ 44 đ
21.405 USD
11.223.648 (59%)
Tổng: 19.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.16% 17%
2210
682 Biểu tượng logo của BTS Coin BTS Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTSC *
0,0005721273 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
17.14% 17%
3986
683 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,5011288148 USD
≈ 11.576 đ
6.979.527 USD
13.927.610 (97%)
Tổng: 14.360.404
1.164.187 USD
(1 exchanges)
17.10% 17%
893
684 Biểu tượng logo của Iridium Iridium
10/2018
IRD
0,0019033441 USD
≈ 44 đ
38.555 USD
20.256.627 (81%)
Tổng: 25.000.000
121 USD
(2 exchanges)
16.93% 17%
2139
685 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
69.005 USD
≈ 1.594.004.133 đ
21.667.415 USD
314 (100%)
Tổng: 315
437.114 USD
(2 exchanges)
16.82% 17%
600
686 Biểu tượng logo của UnFederalReserve UnFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
ERSDL *
0,0693393045 USD
≈ 1.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 306.598.539
4.155.741 USD
(1 exchanges)
16.80% 17%
2440
687 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0094925903 USD
≈ 219 đ
3.257.042 USD
343.114.097 (76%)
Tổng: 449.848.164
3.737 USD
(2 exchanges)
16.63% 17%
1127
688 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,2024122880 USD
≈ 4.676 đ
166.250.136 USD
821.344.085 (55%)
Tổng: 1.500.000.000
40.812.405 USD
(24 exchanges)
16.48% 16%
148
689 Biểu tượng logo của EDC Blockchain EDC Blockchain
06/2020
EDC
0,0422387778 USD
≈ 976 đ
1.944.070 USD
46.025.709 (46%)
Tổng: 100.000.000
334.797 USD
(5 exchanges)
16.44% 16%
1300
690 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKS *
0,1166000033 USD
≈ 2.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.748 USD
(1 exchanges)
16.43% 16%
3128
691 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
424,39 USD
≈ 9.803.513 đ
148.538.081 USD
350.000
3.153.824 USD
(7 exchanges)
16.42% 16%
251
692 Biểu tượng logo của Asian Dragon Asian Dragon
08/2019 / Ethereum Blockchain
AD *
0,0015229239 USD
≈ 35 đ
80.511 USD
52.865.797
0 USD
(1 exchanges)
16.31% 16%
1933
693 Biểu tượng logo của MilliMeter MilliMeter
09/2020 / Ethereum Blockchain
MM *
0,5766887057 USD
≈ 13.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
6.923.715 USD
(1 exchanges)
16.31% 16%
2406
694 Biểu tượng logo của Thar Token Thar Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
THAR *
0,0043845565 USD
≈ 101 đ
3.422 USD
780.537 (87%)
Tổng: 900.000
0 USD
(1 exchanges)
16.23% 16%
2289
695 Biểu tượng logo của Eva Cash Eva Cash
05/2019 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0407315338 USD
≈ 941 đ
36.658 USD
900.000
0 USD
(1 exchanges)
16.23% 16%
2076
696 Biểu tượng logo của STPAY STPAY
06/2020 / Ethereum Blockchain
STP *
37,51 USD
≈ 866.529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
51.010 USD
(3 exchanges)
16.17% 16%
3028
697 Biểu tượng logo của Constant Constant
03/2019 / Ethereum Blockchain
CONST *
99,58 USD
≈ 2.300.252 đ
5.049.215 USD
50.706
0 USD
(1 exchanges)
16.14% 16%
811
698 Biểu tượng logo của X-Block X-Block
08/2020 / Ethereum Blockchain
IX *
0,0002099024 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
61.217 USD
(1 exchanges)
16.11% 16%
2996
699 Biểu tượng logo của P2P Global Network P2P Global Network
05/2019 / Ethereum Blockchain
P2PX *
0,0000622997 USD
≈ 1 đ
2.715 USD
43.579.999
0 USD
(1 exchanges)
16.09% 16%
2298
700 Biểu tượng logo của MASTERNET MASTERNET
10/2018 / Ethereum Blockchain
MASH *
0,0003360758 USD
≈ 8 đ
10.649 USD
31.686.740
0 USD
(1 exchanges)
16.06% 16%
2217
701 Biểu tượng logo của vSportCoin vSportCoin
09/2018 / Ethereum Blockchain
VSC *
0,0050286902 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
16.06% 16%
3706
702 Biểu tượng logo của Bitcoin Fast Bitcoin Fast
09/2019 / Ethereum Blockchain
BTCF *
0,0000622363 USD
≈ 1 đ
959 USD
15.401.715 (73%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
16.06% 16%
2315
703 Biểu tượng logo của ICOCalendar.Today ICOCalendar.Today
04/2019 / Ethereum Blockchain
ICT *
0,0000124561 USD
≈ 0 đ
6.366 USD
511.099.276 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
16.05% 16%
2251
704 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,0984177453 USD
≈ 2.273 đ
9.176.222 USD
93.237.478 (47%)
Tổng: 200.000.000
496.266 USD
(2 exchanges)
16.03% 16%
817
705 Biểu tượng logo của Fee Active Collateral Token Fee Active Collateral Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
FACT *
0,0233884037 USD
≈ 540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.402.000
7.467 USD
(2 exchanges)
16.00% 16%
3293
706 Biểu tượng logo của Carrot Carrot
09/2020 / Tron Blockchain
CRT *
0,1385729115 USD
≈ 3.201 đ
0 USD
N/A
33.169 USD
(4 exchanges)
15.91% 16%
3101
707 Biểu tượng logo của Phantasma Energy Phantasma Energy
10/2020 / Ethereum Blockchain
KCAL *
0,0522770011 USD
≈ 1.208 đ
2.028.439 USD
38.801.754
14.544 USD
(1 exchanges)
15.89% 16%
1279
708 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0061774208 USD
≈ 143 đ
5.218.136 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
244.007 USD
(5 exchanges)
15.77% 16%
999
709 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0148324574 USD
≈ 343 đ
1.479.934 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
5.490 USD
(3 exchanges)
15.71% 16%
1376
710 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,0758799422 USD
≈ 1.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
73.775 USD
(1 exchanges)
15.65% 16%
2966
711 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
232,09 USD
≈ 5.361.171 đ
0 USD
N/A
1.530.170 USD
(2 exchanges)
15.56% 16%
2508
712 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
1,05 USD
≈ 24.221 đ
73.235.403 USD
69.847.012 (90%)
Tổng: 78.000.000
1.644.848 USD
(4 exchanges)
15.52% 16%
324
713 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018 / Binance Chain
FSN *
0,7712548080 USD
≈ 17.816 đ
37.995.031 USD
49.263.914 (60%)
Tổng: 81.920.000
15.143.686 USD
(16 exchanges)
15.33% 15%
460
714 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018 / Ethereum Blockchain
CENNZ *
0,0543438064 USD
≈ 1.255 đ
65.212.568 USD
1.200.000.000
1.410.717 USD
(5 exchanges)
15.31% 15%
353
715 Biểu tượng logo của LOCIcoin LOCIcoin
? / Ethereum Blockchain
LOCI *
0,0023046113 USD
≈ 53 đ
95.381 USD
41.387.232
0 USD
(1 exchanges)
15.29% 15%
1924
716 Biểu tượng logo của ProChain ProChain
? / Ethereum Blockchain
PRA *
0,0130911294 USD
≈ 302 đ
654.556 USD
50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
15.17% 15%
1456
717 Biểu tượng logo của PlatonCoin PlatonCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLTC *
0,6381221575 USD
≈ 14.741 đ
16.108.763 USD
25.244.012 (8%)
Tổng: 300.000.000
78.184 USD
(3 exchanges)
15.17% 15%
668
718 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
58,46 USD
≈ 1.350.344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
39.642 USD
(1 exchanges)
15.09% 15%
3077
719 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
33.759 USD
≈ 779.836.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
15.01% 15%
3972
720 Biểu tượng logo của Askobar Network Askobar Network
? / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0039469265 USD
≈ 91 đ
383.173 USD
97.081.364 (70%)
Tổng: 138.509.844
78.042 USD
(6 exchanges)
14.99% 15%
1487
721 Biểu tượng logo của BOScoin BOScoin
10/2017
BOS
0,0010404750 USD
≈ 24 đ
900.887 USD
865.842.501 (69%)
Tổng: 1.248.426.475
329 USD
(3 exchanges)
14.99% 15%
1527
722 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
16,80 USD
≈ 388.103 đ
1.008.060.268 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
562.819.106 USD
(34 exchanges)
14.98% 15%
66
723 Biểu tượng logo của Wowbit Wowbit
07/2018 / Neo Blockchain
WWB *
0,0337036411 USD
≈ 779 đ
9.362.123 USD
277.777.778 (25%)
Tổng: 1.111.111.111
0 USD
(1 exchanges)
14.91% 15%
628
724 Biểu tượng logo của Olive Olive
07/2018 / Ethereum Blockchain
OLE *
0,0296295746 USD
≈ 684 đ
8.207.607 USD
277.007.242 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
14.91% 15%
671
725 Biểu tượng logo của StarDEX StarDEX
09/2020 / Ethereum Blockchain
XSTAR *
0,0040996137 USD
≈ 95 đ
40.996 USD
10.000.000
0 USD
(4 exchanges)
14.91% 15%
2132
726 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,1415126731 USD
≈ 3.269 đ
5.210.463 USD
36.819.764 (96%)
Tổng: 38.276.369
15.041 USD
(4 exchanges)
14.90% 15%
988
727 Biểu tượng logo của Voise Voise
10/2017 / Ethereum Blockchain
VOISE *
0,0111110905 USD
≈ 257 đ
6.103.731 USD
549.336.806 (71%)
Tổng: 775.513.264
0 USD
(2 exchanges)
14.90% 15%
773
728 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Short Amun Bitcoin 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3S *
0,0049305385 USD
≈ 114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
30.932.689 USD
(4 exchanges)
14.76% 15%
2366
729 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0021976712 USD
≈ 51 đ
1.810.433 USD
823.796.157 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
543 USD
(1 exchanges)
14.75% 15%
1315
730 Biểu tượng logo của Golff Golff
09/2020 / Ethereum Blockchain
GOF *
1,96 USD
≈ 45.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 639.998
10.703.752 USD
(11 exchanges)
14.72% 15%
2389
731 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0025076427 USD
≈ 58 đ
115.207 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
51.199 USD
(3 exchanges)
14.63% 15%
1978
732 Biểu tượng logo của Counos Coin Counos Coin
12/2019
CCA
1,78 USD
≈ 41.170 đ
26.463.214 USD
14.848.324 (71%)
Tổng: 21.000.000
11.639 USD
(1 exchanges)
14.61% 15%
544
733 Biểu tượng logo của Dawn Protocol Dawn Protocol
05/2020 / Ethereum Blockchain
DAWN *
0,2718631961 USD
≈ 6.280 đ
12.598.104 USD
46.339.867 (50%)
Tổng: 93.468.683
388.558 USD
(7 exchanges)
14.51% 15%
727
734 Biểu tượng logo của SteepCoin SteepCoin
10/2018
STEEP
0,0006833742 USD
≈ 16 đ
124.036 USD
181.505.253 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
14.50% 15%
1963
735 Biểu tượng logo của Eauric Eauric
11/2020 / Ethereum Blockchain
EAURIC *
7,08 USD
≈ 163.555 đ
192.871.563 USD
27.240.513 (24%)
Tổng: 114.000.000
10.899.432 USD
(4 exchanges)
14.49% 14%
234
736 Biểu tượng logo của Banca Banca
03/2018 / Ethereum Blockchain
BANCA *
0,0001153374 USD
≈ 3 đ
2.067.594 USD
17.926.481.684 (90%)
Tổng: 20.000.000.000
47.904 USD
(3 exchanges)
14.46% 14%
1268
737 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,54 USD
≈ 197.224 đ
85.378.164 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
11.488.011 USD
(13 exchanges)
14.39% 14%
297
738 Biểu tượng logo của sADA sADA
08/2020 / Ethereum Blockchain
SADA *
1,06 USD
≈ 24.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.751
0 USD
(1 exchanges)
14.33% 14%
3925
739 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020
VELO
1,07 USD
≈ 24.819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
510.761 USD
(1 exchanges)
14.31% 14%
2644
740 Biểu tượng logo của Payou Finance Payou Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYOU *
1,10 USD
≈ 25.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
1.431 USD
(1 exchanges)
14.24% 14%
3427
741 Biểu tượng logo của Young Boys Fan Token Young Boys Fan Token
01/2021
YBO
2,40 USD
≈ 55.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
116.994 USD
(1 exchanges)
14.23% 14%
2847
742 Biểu tượng logo của Zcoin Zcoin
?
XZC
4,23 USD
≈ 97.704 đ
47.661.030 USD
11.268.393 (53%)
Tổng: 21.400.000
6.005.754 USD
(34 exchanges)
14.15% 14%
157
743 Biểu tượng logo của Dune Network Dune Network
05/2020
DUN
0,0116536660 USD
≈ 269 đ
5.124.944 USD
439.770.970 (96%)
Tổng: 456.296.616
5.339 USD
(3 exchanges)
14.08% 14%
1024
744 Biểu tượng logo của KOK KOK
01/2020 / Ethereum Blockchain
KOK *
0,5975638363 USD
≈ 13.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.980.693 USD
(2 exchanges)
14.00% 14%
2443
745 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
14,25 USD
≈ 329.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.222.745 USD
(9 exchanges)
13.96% 14%
2533
746 Biểu tượng logo của eBitcoin eBitcoin
10/2017 / Ethereum Blockchain
EBTC *
0,4598086715 USD
≈ 10.622 đ
8.689.062 USD
18.897.126 (90%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
13.93% 14%
657
747 Biểu tượng logo của Xrpalike Gene Xrpalike Gene
08/2020
XAG
0,0563105223 USD
≈ 1.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
80.669 USD
(2 exchanges)
13.64% 14%
2943
748 Biểu tượng logo của Travala.com Travala.com
05/2018 / Binance Chain
AVA *
2,99 USD
≈ 69.139 đ
136.378.893 USD
45.565.529 (75%)
Tổng: 61.125.269
30.907.359 USD
(13 exchanges)
13.58% 14%
167
749 Biểu tượng logo của ETHPlus ETHPlus
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHP *
0,0124806119 USD
≈ 288 đ
16.331 USD
1.308.522 (7%)
Tổng: 20.000.000
1.508 USD
(5 exchanges)
13.45% 13%
2234
750 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain
WRX *
0,2686309087 USD
≈ 6.205 đ
63.411.613 USD
236.054.790 (24%)
Tổng: 989.300.001
10.393.018 USD
(10 exchanges)
13.40% 13%
357
751 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,9037536532 USD
≈ 20.877 đ
848.815.406 USD
939.211.037 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
8.380.017 USD
(7 exchanges)
13.33% 13%
70
752 Biểu tượng logo của Big Bang Game Coin Big Bang Game Coin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BBGC *
0,0000509876 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.038 USD
(1 exchanges)
13.28% 13%
3367
753 Biểu tượng logo của Lattice Token Lattice Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
LTX *
0,2863410062 USD
≈ 6.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
323.279 USD
(3 exchanges)
13.22% 13%
2706
754 Biểu tượng logo của YGGDRASH YGGDRASH
10/2018 / Ethereum Blockchain
YEED *
0,0006371578 USD
≈ 15 đ
3.470.863 USD
5.447.415.594 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
77.398 USD
(5 exchanges)
13.19% 13%
1099
755 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,1268692211 USD
≈ 2.931 đ
176.250 USD
1.389.224 (28%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
13.17% 13%
1904
756 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / Binance Smart Chain
BREW *
18,17 USD
≈ 419.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 271.344
10.232.715 USD
(1 exchanges)
13.12% 13%
2391
757 Biểu tượng logo của Consentium Consentium
07/2018 / Ethereum Blockchain
CSM *
0,0013466719 USD
≈ 31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
1.656 USD
(1 exchanges)
13.11% 13%
3468
758 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0128865357 USD
≈ 298 đ
883.949 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
344 USD
(2 exchanges)
13.09% 13%
1541
759 Biểu tượng logo của Lendhub Lendhub
02/2021
LHB
1,40 USD
≈ 32.391 đ
0 USD
N/A
11.498.913 USD
(2 exchanges)
13.07% 13%
2385
760 Biểu tượng logo của EduMetrix Coin EduMetrix Coin
11/2020
EMC
15,23 USD
≈ 351.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.070.520 USD
(1 exchanges)
13.06% 13%
2402
761 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Ethereum Blockchain
TEMCO *
0,0031375708 USD
≈ 72 đ
10.243.108 USD
3.264.661.929 (54%)
Tổng: 6.000.000.000
4.400.293 USD
(2 exchanges)
13.02% 13%
795
762 Biểu tượng logo của stakedXZC stakedXZC
? / Ethereum Blockchain
STAKEDXZC *
3,69 USD
≈ 85.210 đ
0 USD
N/A
2.687 USD
(1 exchanges)
13.02% 13%
3179
763 Biểu tượng logo của StaysBASE StaysBASE
01/2021 / Binance Smart Chain
SBS *
0,4438719833 USD
≈ 10.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.535.916
173.958 USD
(1 exchanges)
12.98% 13%
2787
764 Biểu tượng logo của ROIyal Coin ROIyal Coin
01/2019
ROCO
0,0128728635 USD
≈ 297 đ
22.152 USD
1.720.858 (8%)
Tổng: 21.000.000
12 USD
(1 exchanges)
12.97% 13%
2207
765 Biểu tượng logo của Naz Coin Naz Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAZ *
0,0001653955 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
12.94% 13%
3999
766 Biểu tượng logo của Earneo Earneo
01/2019 / Binance Chain
RNO *
0,0238938281 USD
≈ 552 đ
6.082.240 USD
254.552.776 (39%)
Tổng: 650.000.000
94.604 USD
(2 exchanges)
12.90% 13%
941
767 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0122736702 USD
≈ 284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
5.405 USD
(2 exchanges)
12.83% 13%
3324
768 Biểu tượng logo của SUSHIUP SUSHIUP
12/2020
SUSHIUP
64,66 USD
≈ 1.493.744 đ
0 USD
N/A
6.822.850 USD
(1 exchanges)
12.82% 13%
2411
769 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
8,26 USD
≈ 190.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.343 USD
(1 exchanges)
12.75% 13%
3311
770 Biểu tượng logo của Bonded Finance Bonded Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
0,0219062535 USD
≈ 506 đ
8.415.274 USD
384.149.391 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.079.676 USD
(2 exchanges)
12.71% 13%
842
771 Biểu tượng logo của Datum Datum
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAT *
0,0019482291 USD
≈ 45 đ
2.723.559 USD
1.397.966.673 (53%)
Tổng: 2.653.841.598
149.756 USD
(2 exchanges)
12.62% 13%
1184
772 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018
ONG
0,4998298296 USD
≈ 11.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.568.823 USD
(32 exchanges)
12.47% 12%
2363
773 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
31,93 USD
≈ 737.598 đ
30.299.339 USD
948.910 (95%)
Tổng: 1.000.000
3.560.967 USD
(2 exchanges)
12.35% 12%
505
774 Biểu tượng logo của Strudel Finance Strudel Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
$TRDL *
6,07 USD
≈ 140.302 đ
0 USD
N/A
960.561 USD
(0 exchanges)
12.34% 12%
2567
775 Biểu tượng logo của Firo Firo
?
XZC
4,16 USD
≈ 95.999 đ
46.829.113 USD
11.268.393 (53%)
Tổng: 21.400.000
6.137.349 USD
(34 exchanges)
12.27% 12%
159
776 Biểu tượng logo của Titcoin Titcoin
?
TIT
0,0002687865 USD
≈ 6 đ
17.998 USD
66.959.703 (97%)
Tổng: 69.000.000
0 USD
(1 exchanges)
12.26% 12%
2217
777 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
46,96 USD
≈ 1.084.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
107.139 USD
(1 exchanges)
12.21% 12%
2888
778 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI