1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5847 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

13/07/2024 22:45

Bảng xếp hạng 5847 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
0,16 USD
4.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
619.826 USD
4300646.59% 4.300.647%
2881
2 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEOPLE *
0,0003344085 USD
8,5140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
275.158 USD
27894.50% 27.895%
3145
3 Biểu tượng logo của Michi Michi
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MICHI *
0,0023170218 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
596.989 USD
14988.99% 14.989%
2898
4 Biểu tượng logo của marumaruNFT marumaruNFT
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MARU *
0,0495020155 USD
1.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
335.165 USD
10137.79% 10.138%
3059
5 Biểu tượng logo của BOME AI BOME AI
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOME 2.0 *
0,16 USD
4.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
460.881 USD
9010.26% 9.010%
2985
6 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
07/2023 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,00128711 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
10.961 USD
7072.49% 7.072%
5025
7 Biểu tượng logo của Deep Whales AI Deep Whales AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
DEEPAI *
0,0109971028 USD
280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.097 USD
6570.11% 6.570%
4840
8 Biểu tượng logo của UMI UMI
05/2021
UMI
0,0019851945 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 586.141.472
0 USD
4516.20% 4.516%
8561
9 Biểu tượng logo của Charg Coin Charg Coin
04/2020
CHG
0,99 USD
25.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
4474.70% 4.475%
8442
10 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,0030272664 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
61 USD
4034.72% 4.035%
7531
11 Biểu tượng logo của ASKO ASKO
07/2020 / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0000099999 USD
0,2546 đ
1.336 USD
133.579.584 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
0 USD
3049.82% 3.050%
2469
12 Biểu tượng logo của FINK FINK
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINK *
0,0035900407 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
528 USD
2631.57% 2.632%
6178
13 Biểu tượng logo của Wegie Wegie
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEGI *
0,0000013481 USD
0,0343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
59.286 USD
2487.01% 2.487%
3906
14 Biểu tượng logo của IjasCoin IjasCoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
IJC *
0,000255025 USD
6,4929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.500.000.000
1 USD
2323.62% 2.324%
7915
15 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0000460052 USD
1,1713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
0 USD
2200.14% 2.200%
9022
16 Biểu tượng logo của Project Matthew Project Matthew
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MC *
0,0025924025 USD
66 đ
0 USD
N/A
7.802 USD
2041.98% 2.042%
5070
17 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTF *
0,000207958 USD
5,2946 đ
0 USD
N/A
0 USD
1654.07% 1.654%
8466
18 Biểu tượng logo của ELON DRAGON ELON DRAGON
01/2024 / Solana Blockchain
ELONDRAGON *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
1497.09% 1.497%
9466
19 Biểu tượng logo của ElvishMagic ElvishMagic
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EMAGIC *
0,0111041969 USD
283 đ
7.242.066 USD
652.191.768 (65%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
949.86% 950%
1129
20 Biểu tượng logo của PeiPei (BSC) PeiPei (BSC)
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEIPEI *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
322.008 USD
691.19% 691%
3074
21 Biểu tượng logo của GOMDori GOMDori
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOMD *
0,0001363664 USD
3,4719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.447.310 USD
683.60% 684%
2568
22 Biểu tượng logo của Euro Shiba Inu Euro Shiba Inu
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EShib *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
134.936 USD
626.47% 626%
3456
23 Biểu tượng logo của Peon Peon
07/2024 / Solana Blockchain
PEON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
435.576 USD
614.42% 614%
2959
24 Biểu tượng logo của Beers Beers
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEER *
0,0000431553 USD
1,0987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
286.382 USD
571.12% 571%
3123
25 Biểu tượng logo của Fofar Fofar
07/2024 / Solana Blockchain
FOFAR *
0,0001032771 USD
2,6294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.331.881 USD
564.04% 564%
2612
26 Biểu tượng logo của TOAD TOAD
12/2023 / Ethereum Blockchain
TOAD *
0,0000066422 USD
0,1691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
102.006 USD
562.57% 563%
3627
27 Biểu tượng logo của CATAMOTO CATAMOTO
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATA *
0,0000085718 USD
0,2182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
24.452 USD
545.42% 545%
4619
28 Biểu tượng logo của Mini Donald Mini Donald
07/2024 / Ethereum Blockchain
BARRON *
0,0031283567 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.541.280 USD
533.85% 534%
2591
29 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0129616338 USD
330 đ
943.192 USD
72.768.025 (91%)
Tổng: 80.000.000
0 USD
522.55% 523%
1743
30 Biểu tượng logo của Chinese Andy Chinese Andy
06/2024 / Ethereum Blockchain
ANDWU *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
398.620 USD
518.05% 518%
2987
31 Biểu tượng logo của MALOU MALOU
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEVER *
0,0000054988 USD
0,1400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
453.93% 454%
9787
32 Biểu tượng logo của Leprechaun Leprechaun
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LPC *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.829 USD
447.26% 447%
4665
33 Biểu tượng logo của Reign of Terror Reign of Terror
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
REIGN *
0,0011224297 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
197.044 USD
439.32% 439%
3266
34 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0022733636 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
439.25% 439%
8430
35 Biểu tượng logo của Thore Cash Thore Cash
08/2018 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0003247662 USD
8,2685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.111.111
0 USD
439.25% 439%
8325
36 Biểu tượng logo của Avian Avian
04/2023
AVN
0,0002225083 USD
5,6651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
437.11% 437%
9099
37 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,0009270822 USD
23,6035 đ
2.067.813 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
33.491 USD
435.76% 436%
1522
38 Biểu tượng logo của iNAE iNAE
02/2024
INAE
0,0008996879 USD
22,9061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
388.96% 389%
9694
39 Biểu tượng logo của XENT XENT
11/2021 / Ethereum Blockchain
XENT *
0,0397057583 USD
1.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.000.000
0 USD
351.15% 351%
8683
40 Biểu tượng logo của Xover Xover
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVR *
0,0000000724 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
64.326 USD
336.86% 337%
3844
41 Biểu tượng logo của LandWolf LandWolf
06/2024 / Solana Blockchain
WOLF *
0,0153086076 USD
390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.174
12.776.038 USD
322.81% 323%
2561
42 Biểu tượng logo của BizAuto BizAuto
10/2022
BIZA
0,0039720309 USD
101 đ
5.815.228 USD
1.464.043.902 (39%)
Tổng: 3.800.000.000
1.170.774 USD
318.84% 319%
1199
43 Biểu tượng logo của Baby Dragon Baby Dragon
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYDRAGON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
71 USD
315.52% 316%
6905
44 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
05/2024 / Solana Blockchain
PEPE *
0,0067731348 USD
172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 982.666.928
806.689 USD
306.27% 306%
3006
45 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,007354256 USD
187 đ
657.842 USD
89.450.552 (89%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
302.55% 303%
1842
46 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOONION *
0,00000004 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
300.02% 300%
9018
47 Biểu tượng logo của ABCC Token ABCC Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0100009798 USD
255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.556.250
0 USD
299.99% 300%
8345
48 Biểu tượng logo của Shiba Inu Empire Shiba Inu Empire
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBEMP *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
289.90% 290%
8700
49 Biểu tượng logo của RatCoin RatCoin
01/2022
RAT
0,0002456635 USD
6,2546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
285.87% 286%
8793
50 Biểu tượng logo của Baby Slerf Baby Slerf
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYSLERF *
1,52 USD
38.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
276.43% 276%
9773
51 Biểu tượng logo của Gametree Gametree
03/2022 / Klaytn Blockchain
GTCOIN *
0,0003871561 USD
9,8570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
125.628 USD
262.41% 262%
3494
52 Biểu tượng logo của Aventis AI Aventis AI
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AAI *
0,17 USD
4.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62 USD
254.18% 254%
6945
53 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
2,32 USD
59.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.929.854 USD
251.75% 252%
2574
54 Biểu tượng logo của Nitefeeder Nitefeeder
04/2024 / Ethereum Blockchain
NITEFEEDER *
0,0000000173 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.689.899.999.994
75.913 USD
251.25% 251%
3776
55 Biểu tượng logo của Lesbian Inu Lesbian Inu
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LESBIAN *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
237.191 USD
247.28% 247%
3197
56 Biểu tượng logo của Blepe Blepe
06/2024 / Ethereum Blockchain
BLEPE *
0,0001565771 USD
3,9865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
36.732 USD
244.10% 244%
4125
57 Biểu tượng logo của GoldeNugget GoldeNugget
11/2019 / Ethereum Blockchain
GNTO *
0,34 USD
8.563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
8.209 USD
236.29% 236%
5037
58 Biểu tượng logo của CryptoPulse AdBot CryptoPulse AdBot
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPA *
0,0000000167 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
234.77% 235%
9754
59 Biểu tượng logo của Eternal World Eternal World
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETL *
0,000296942 USD
7,5601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
229.97% 230%
9860
60 Biểu tượng logo của Soul Society Soul Society
01/2024 / Ethereum Blockchain
HON *
0,0023708065 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
744.897 USD
227.95% 228%
2842
61 Biểu tượng logo của World Trade Exhibition Center World Trade Exhibition Center
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WTEC *
0,35 USD
8.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
7.428 USD
223.78% 224%
5092
62 Biểu tượng logo của LIGO LIGO
02/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
LIGO *
0,0000075391 USD
0,1919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
738.949 USD
218.71% 219%
2845
63 Biểu tượng logo của handleFOREX handleFOREX
09/2021 / Ethereum Blockchain
FOREX *
0,0041812764 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
149.322 USD
211.45% 211%
3395
64 Biểu tượng logo của Vendit Vendit
09/2021 / Ethereum Blockchain
VNDT *
0,0013001264 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1 USD
209.52% 210%
7941
65 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000000187 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.336 USD
205.73% 206%
5814
66 Biểu tượng logo của Censored Ai Censored Ai
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CENS *
0,0000000131 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.111.111.111.111.112
1.131.381 USD
204.21% 204%
2758
67 Biểu tượng logo của PEPE PEPE
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMP *
0,0000010956 USD
0,0279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
478.705 USD
197.01% 197%
2942
68 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0003561616 USD
9,0679 đ
356.029 USD
999.628.334
0 USD
195.72% 196%
2001
69 Biểu tượng logo của pepe in a bnb world pepe in a bnb world
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEW *
0,000002211 USD
0,0563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
107.594 USD
175.15% 175%
3586
70 Biểu tượng logo của StorageChain StorageChain
01/2024 / Ethereum Blockchain
WSTOR *
0,0168080102 USD
428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.500.000.000
192.600 USD
175.05% 175%
3277
71 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,005736761 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179.996.750
195 USD
172.14% 172%
6573
72 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0002170331 USD
5,5257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.129.842.156
0 USD
161.84% 162%
8834
73 Biểu tượng logo của TAI TAI
09/2020 / Tron20 Blockchain
TAI *
0,0949795193 USD
2.418 đ
0 USD
N/A
696.004 USD
152.06% 152%
2812
74 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021
ETL
0,0000277027 USD
0,7053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
151.81% 152%
8597
75 Biểu tượng logo của Future1coin Future1coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
F1C *
0,0003720898 USD
9,4734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
147.13% 147%
8367
76 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0007800585 USD
19,8603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
144.88% 145%
8097
77 Biểu tượng logo của Fox Fox
07/2024 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0000024143 USD
0,0615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
231.897 USD
142.29% 142%
3204
78 Biểu tượng logo của Molly Molly
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOLLY *
0,0000041169 USD
0,1048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.113.997 USD
141.86% 142%
2761
79 Biểu tượng logo của UNIX UNIX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNIX *
53,75 USD
1.368.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500
0 USD
140.64% 141%
9760
80 Biểu tượng logo của Qawalla Qawalla
03/2022 / Ethereum Blockchain
QWLA *
0,28 USD
7.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.486 USD
138.41% 138%
5768
81 Biểu tượng logo của Memes Make It Possible Memes Make It Possible
06/2024 / Solana Blockchain
MMIP *
0,0003445905 USD
8,7733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.035
79.514 USD
134.81% 135%
3758
82 Biểu tượng logo của Alva Alva
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AA *
60,19 USD
1.532.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
0 USD
133.47% 133%
9369
83 Biểu tượng logo của Baby Doge CEO Baby Doge CEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
121.922 USD
133.08% 133%
3513
84 Biểu tượng logo của Handsome Handsome
05/2024 / Ethereum Blockchain
SQUID *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
20.798 USD
132.11% 132%
4832
85 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0052779097 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 592.894
0 USD
131.35% 131%
8203
86 Biểu tượng logo của X Doge X Doge
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
X *
0,0000000175 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
341 USD
128.96% 129%
6362
87 Biểu tượng logo của RETARDIO RETARDIO
06/2024 / Solana Blockchain
RETARDIO *
0,0914380373 USD
2.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.793.922 USD
128.54% 129%
2563
88 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0005422657 USD
13,8061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
9 USD
128.14% 128%
7616
89 Biểu tượng logo của Meetin Token Meetin Token
09/2022
METI
0,0005530542 USD
14,0808 đ
0 USD
N/A
5 USD
126.64% 127%
7736
90 Biểu tượng logo của Cavada Cavada
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAVADA *
0,000037404 USD
0,9523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
224.743 USD
125.00% 125%
3213
91 Biểu tượng logo của BNBdoge BNBdoge
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 958.691.258.152.859
1.558 USD
123.56% 124%
5748
92 Biểu tượng logo của TrumpJr TrumpJr
04/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPJR *
0,0000023803 USD
0,0606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
137 USD
122.65% 123%
6671
93 Biểu tượng logo của Spike Spike
06/2024 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0000170733 USD
0,4347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.362.759 USD
120.71% 121%
2723
94 Biểu tượng logo của Badluckbaby Badluckbaby
03/2024 / Solana Blockchain
BLBY *
0,0000395961 USD
1,0081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
308 USD
116.58% 117%
6401
95 Biểu tượng logo của Resistance Pepe Resistance Pepe
07/2024 / TON Blockchain
REPE *
0,0473588903 USD
1.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
2.685 USD
116.18% 116%
5534
96 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0000876775 USD
2,2323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.775 USD
114.95% 115%
5225
97 Biểu tượng logo của Axel Wrapped Axel Wrapped
05/2024 / Tron20 Blockchain
AXLW *
0,0000014987 USD
0,0382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
114.34% 114%
9782
98 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PLT *
3,48 USD
88.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.200.000
171.689 USD
113.80% 114%
3326
99 Biểu tượng logo của Meta Pool Meta Pool
03/2022 / Near Blockchain
META *
0,0000667124 USD
1,6985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
541 USD
113.77% 114%
6167
100 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000092473 USD
0,2354 đ
151.865 USD
16.422.580.992
0 USD
113.57% 114%
2186
101 Biểu tượng logo của Solar Solar
11/2021 / Avalanche C-Chain
Solar *
0,0053467325 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
0 USD
111.10% 111%
9183
102 Biểu tượng logo của Wat Wat
06/2024 / Ethereum Blockchain
WAT *
0,0000673226 USD
1,7140 đ
26.754.756 USD
397.411.193.510 (94%)
Tổng: 420.690.000.000
4.507.270 USD
107.69% 108%
693
103 Biểu tượng logo của Warpie Warpie
04/2024 / Base Blockchain
WARPIE *
0,0001971027 USD
5,0182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.430 USD
106.82% 107%
4918
104 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,14 USD
3.481 đ
82.927.504 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.080.766 USD
105.63% 106%
392
105 Biểu tượng logo của The Nemesis The Nemesis
05/2023 / Ethereum Blockchain
NEMS *
0,0377110628 USD
960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
141.649 USD
105.60% 106%
3418
106 Biểu tượng logo của Weavers Token Weavers Token
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VRS *
0,0003220853 USD
8,2003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
105.23% 105%
9382
107 Biểu tượng logo của PhoenixDAO PhoenixDAO
06/2020 / Ethereum Blockchain
PHNX *
0,0002380353 USD
6,0604 đ
20.709 USD
87.000.000 (79%)
Tổng: 110.000.000
17 USD
104.61% 105%
2438
108 Biểu tượng logo của SIA AI SIA AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
$SIA *
0,0003567554 USD
9,0830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.528 USD
104.04% 104%
5432
109 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001241114 USD
3,1599 đ
1.238.019 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
101.70% 102%
1655
110 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001241114 USD
3,1599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
101.70% 102%
8952
111 Biểu tượng logo của AmpleSwap (new) AmpleSwap (new)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AMPLE *
0,000001429 USD
0,0364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
15 USD
100.20% 100%
7456
112 Biểu tượng logo của ARTFI ARTFI
06/2024
ARTFI
0,031646702 USD
806 đ
0 USD
N/A
689.694 USD
97.93% 98%
2859
113 Biểu tượng logo của Mineral Mineral
08/2020 / Klaytn Blockchain
MNR *
0,0007467736 USD
19,0129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.982.146.271
207.682 USD
97.36% 97%
3240
114 Biểu tượng logo của GM Holding GM Holding
06/2020 / Ethereum Blockchain
GM *
0,0001188992 USD
3,0272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
144.161 USD
96.09% 96%
3411
115 Biểu tượng logo của LumiShare LumiShare
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUMI *
0,0330333844 USD
841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.951.656.555
8.810 USD
95.67% 96%
5000
116 Biểu tượng logo của MILLI MILLI
03/2024 / Sei Network Blockchain
MILLI *
0,000002195 USD
0,0559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.792.458.000
81.244 USD
95.25% 95%
3752
117 Biểu tượng logo của MicroChains Gov Token MicroChains Gov Token
08/2022 / Ethereum Blockchain
MCG *
0,0111294934 USD
283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
28.230 USD
94.67% 95%
4402
118 Biểu tượng logo của Branaverse Branaverse
08/2022 / Polygon Blockchain
BRANA *
0,0029550276 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
94.58% 95%
9324
119 Biểu tượng logo của GUMMY INU GUMMY INU
04/2024 / Solana Blockchain
GUM *
0,0000041704 USD
0,1062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.038 USD
94.31% 94%
5481
120 Biểu tượng logo của Argentine Football Association Fan Token Argentine Football Association Fan Token
06/2021 / Chiliz Blockchain
ARG *
2,08 USD
52.921 đ
24.806.350 USD
11.934.279 (60%)
Tổng: 20.000.000
11.503.103 USD
94.11% 94%
712
121 Biểu tượng logo của 0xGasless 0xGasless
06/2023 / Ethereum Blockchain
0XGAS *
0,11 USD
2.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
249 USD
93.52% 94%
6478
122 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PINK *
0,0030173129 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 114.321.563
8 USD
93.38% 93%
7623
123 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
13 USD
92.07% 92%
7489
124 Biểu tượng logo của AI Meta Club AI Meta Club
06/2023 / Arbitrum Blockchain
AMC *
0,0795939246 USD
2.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62.284 USD
91.91% 92%
3870
125 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0014392925 USD
37 đ
1.240 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
60 USD
91.86% 92%
2530
126 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0009439963 USD
24,0341 đ
116.221 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
115 USD
89.22% 89%
2242
127 Biểu tượng logo của Gorilla In A Coupe Gorilla In A Coupe
03/2024 / Ethereum Blockchain
GIAC *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
8.795 USD
88.39% 88%
5004
128 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,0016014322 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
6.551 USD
88.38% 88%
5164
129 Biểu tượng logo của Score Token Score Token
09/2021 / Zilliqa Blockchain
SCO *
0,0000118618 USD
0,3020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18 USD
87.96% 88%
7394
130 Biểu tượng logo của xAI xAI
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XAI *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
7.139 USD
87.59% 88%
5118
131 Biểu tượng logo của ZuckPepe ZuckPepe
01/2024 / Ethereum Blockchain
ZUCKPEPE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
13 USD
87.00% 87%
7486
132 Biểu tượng logo của CITI Fediverse CITI Fediverse
03/2024 / Solana Blockchain
CITI *
0,015510883 USD
395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000
26 USD
86.70% 87%
7294
133 Biểu tượng logo của Railgun Railgun
07/2021 / Ethereum Blockchain
RAIL *
1,17 USD
29.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
414.542 USD
86.06% 86%
2972
134 Biểu tượng logo của Guardian Guardian
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GUARD *
0,052760144 USD
1.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
680 USD
85.79% 86%
6074
135 Biểu tượng logo của PsyOptions PsyOptions
01/2022 / Solana Blockchain
PSY *
0,00170514 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.059 USD
84.61% 85%
4159
136 Biểu tượng logo của NORMUS NORMUS
06/2024 / Base Blockchain
NORMUS *
0,0038109442 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
162.244 USD
83.44% 83%
3354
137 Biểu tượng logo của Good Games Guild Good Games Guild
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGG *
0,0545494134 USD
1.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
790.643 USD
83.01% 83%
2831
138 Biểu tượng logo của Jot Art Jot Art
11/2022 / Tron20 Blockchain
JOT *
0,0000192035 USD
0,4889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
4 USD
82.84% 83%
7767
139 Biểu tượng logo của ANDY ANDY
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANDY *
0,000281384 USD
7,1640 đ
281.384.038 USD
1.000.000.000.000
12.447.134 USD
80.53% 81%
260
140 Biểu tượng logo của DiemLibre DiemLibre
01/2022 / Ethereum Blockchain
DLB *
0,0000915438 USD
2,3307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.389.987.373
0 USD
79.92% 80%
8806
141 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FDLS *
0,0001350132 USD
3,4374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
18 USD
79.76% 80%
7383
142 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTTOLD *
0,0013799817 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000.000
9.381 USD
79.31% 79%
4974
143 Biểu tượng logo của Denizlispor Fan Token Denizlispor Fan Token
11/2022 / Bitcichain
DNZ *
0,0013249092 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.996
0 USD
79.19% 79%
9612
144 Biểu tượng logo của Minebase Minebase
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBASE *
0,0529824767 USD
1.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.859.346
26.693 USD
77.75% 78%
4300
145 Biểu tượng logo của CRASHBOYS CRASHBOYS
03/2024 / Solana Blockchain
BOYS *
0,0000167603 USD
0,4267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.117
16 USD
77.69% 78%
7430
146 Biểu tượng logo của Bear (Ordinals) Bear (Ordinals)
11/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
Bear *
0,0403081906 USD
1.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
77.57% 78%
9412
147 Biểu tượng logo của Aarma Aarma
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ARMA *
0,0035834052 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.202.141
3.926 USD
77.43% 77%
5378
148 Biểu tượng logo của Ki Ki
05/2021
XKI
0,0048450385 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 947.624.753
404 USD
77.40% 77%
6302
149 Biểu tượng logo của HXAcoin HXAcoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
HXA *
0,0000078374 USD
0,1995 đ
2.299 USD
293.284.486 (1%)
Tổng: 44.815.789.474
10.884 USD
77.26% 77%
2521
150 Biểu tượng logo của Cradles Cradles
11/2023 / Arbitrum Blockchain
CRDS *
0,0480297597 USD
1.223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
49.577 USD
76.99% 77%
3987
151 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,18 USD
4.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.451
1.328 USD
76.54% 77%
5817
152 Biểu tượng logo của YIN Finance YIN Finance
07/2021
YIN
0,0011624299 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
114.191 USD
76.37% 76%
3551
153 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
1MCT *
0,0000409832 USD
1,0434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
75.96% 76%
9296
154 Biểu tượng logo của Chat AI Chat AI
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
0,0008373687 USD
21,3194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
143 USD
75.71% 76%
6666
155 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0044809105 USD
114 đ
377.567 USD
84.261.289 (37%)
Tổng: 225.000.000
62 USD
75.68% 76%
1984
156 Biểu tượng logo của Draggy Draggy
06/2024 / Ethereum Blockchain
DRAGGY *
0,0000000351 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.545.527 USD
75.63% 76%
2646
157 Biểu tượng logo của CakeWSwap CakeWSwap
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKEW *
0,0000482557 USD
1,2286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
75.14% 75%
7988
158 Biểu tượng logo của MT Token MT Token
09/2022 / Polygon Blockchain
MT *
0,0000195409 USD
0,4975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
74.75% 75%
9286
159 Biểu tượng logo của WHEE (Ordinals) WHEE (Ordinals)
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
WHEE *
0,0234047559 USD
596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
74.66% 75%
9289
160 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
06/2024 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000000647 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.020.600.000.000
37 USD
74.48% 74%
7152
161 Biểu tượng logo của Mamba Mamba
05/2024 / Base Blockchain
MAMBA *
0,0011555486 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.488.888.000
492.423 USD
74.15% 74%
2935
162 Biểu tượng logo của Fame AI Fame AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
FMC *
0,0005442777 USD
13,8573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
36.718 USD
74.09% 74%
4126
163 Biểu tượng logo của Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token
10/2023 / Chiliz Blockchain
SPURS *
3,00 USD
76.320 đ
11.272.619 USD
3.760.478 (9%)
Tổng: 40.000.000
22.658.352 USD
73.47% 73%
967
164 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0609079753 USD
1.551 đ
57.877.617 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
120.761.792 USD
73.43% 73%
489
165 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,0049940788 USD
127 đ
2.338.983 USD
468.351.158 (97%)
Tổng: 483.416.203
14.824 USD
72.47% 72%
1483
166 Biểu tượng logo của 0x0.com 0x0.com
11/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,0115397825 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
72.30% 72%
9126
167 Biểu tượng logo của 3 Kingdoms Multiverse 3 Kingdoms Multiverse
03/2023 / Klaytn Blockchain
3KM *
0,0011635432 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.009.441 USD
72.00% 72%
2676
168 Biểu tượng logo của Data Ownership Protocol Data Ownership Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0182942269 USD
466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.447.160.768
9.048.565 USD
71.89% 72%
2573
169 Biểu tượng logo của NexDAX Chain NexDAX Chain
08/2023
NT
0,0049097833 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
13.593 USD
71.74% 72%
4756
170 Biểu tượng logo của Solbank Solbank
04/2024 / Solana Blockchain
SB *
191,66 USD
4.879.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.550
112.438 USD
71.26% 71%
3560
171 Biểu tượng logo của ChartIQ ChartIQ
06/2024 / Ethereum Blockchain
CHARTIQ *
0,0497384679 USD
1.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
140.537 USD
70.69% 71%
3425
172 Biểu tượng logo của Hermes Protocol Hermes Protocol
08/2022 / Metis Andromeda Blockchain
HERMES *
0,0236053296 USD
601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
72.017 USD
70.54% 71%
3801
173 Biểu tượng logo của ebox ebox
03/2021 / Ethereum Blockchain
EBOX *
0,0085545604 USD
218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000
0 USD
70.46% 70%
9021
174 Biểu tượng logo của EarthFund EarthFund
11/2021 / Ethereum Blockchain
1EARTH *
0,0004452056 USD
11,3349 đ
32.391 USD
72.754.338 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
66.582 USD
70.32% 70%
2400
175 Biểu tượng logo của Melos Studio Melos Studio
03/2022 / Ethereum Blockchain
MELOS *
0,0016961221 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
345.478 USD
70.19% 70%
3045
176 Biểu tượng logo của Robotina Robotina
09/2018 / Ethereum Blockchain
ROX *
0,0020760764 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 331.614.077
0 USD
70.18% 70%
8358
177 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
0,20 USD
5.140 đ
484.549 USD
2.400.000
147 USD
69.70% 70%
1922
178 Biểu tượng logo của RWT TOKEN RWT TOKEN
06/2024 / Solana Blockchain
RWT *
0,0000795623 USD
2,0257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
158.806 USD
69.63% 70%
3366
179 Biểu tượng logo của Vabble Vabble
08/2021 / Base Blockchain
VAB *
0,0044980041 USD
115 đ
4.153.029 USD
923.304.885 (63%)
Tổng: 1.456.250.000
547 USD
69.21% 69%
1316
180 Biểu tượng logo của Step Finance Step Finance
04/2021 / Solana Blockchain
STEP *
0,0337350139 USD
859 đ
7.469.215 USD
221.408.395 (36%)
Tổng: 609.605.925
40.338 USD
68.99% 69%
1115
181 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,0263825846 USD
672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
68.45% 68%
7817
182 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0037027524 USD
94 đ
25.556 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
1 USD
68.26% 68%
2417
183 Biểu tượng logo của BillionAir BillionAir
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRB *
0,0021993492 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
68.08% 68%
9590
184 Biểu tượng logo của Davinci Jeremie Davinci Jeremie
06/2024 / Solana Blockchain
DVINCI *
0,0019276022 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.935.719
523.654 USD
67.94% 68%
2919
185 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
4,48 USD
114.027 đ
12.097.162 USD
2.701.063 (36%)
Tổng: 7.414.891
227 USD
67.66% 68%
940
186 Biểu tượng logo của Tipcoin Tipcoin
09/2023 / Ethereum Blockchain
TIP *
0,0000994171 USD
2,5312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.229.137 USD
67.49% 67%
2745
187 Biểu tượng logo của GUCCI GUCCI
10/2023 / Ethereum Blockchain
GUCCI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
1.458 USD
67.37% 67%
5775
188 Biểu tượng logo của NitroEX NitroEX
02/2021
NTX
0,0000410083 USD
1,0441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
564 USD
67.34% 67%
6148
189 Biểu tượng logo của Popo Popo
05/2024 / Ethereum Blockchain
POPO *
0,0000504244 USD
1,2838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.694 USD
67.07% 67%
5405
190 Biểu tượng logo của Smart Wallet Token Smart Wallet Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWT *
0,0000093917 USD
0,2391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
18.909 USD
66.77% 67%
4529
191 Biểu tượng logo của MAGIC SHOES MAGIC SHOES
07/2023 / Polygon Blockchain
MCT *
0,0000549775 USD
1,3997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
66.66% 67%
9693
192 Biểu tượng logo của MetaSoccer MetaSoccer
11/2021 / Polygon Blockchain
MSU *
0,0056118486 USD
143 đ
652.540 USD
116.279.055 (36%)
Tổng: 324.850.930
18.721 USD
66.30% 66%
1843
193 Biểu tượng logo của BabyDoge CEO BabyDoge CEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
0 USD
66.08% 66%
9432
194 Biểu tượng logo của LeetSwap LeetSwap
07/2023 / Base Blockchain
LEET *
0,13 USD
3.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337.000
2 USD
65.98% 66%
7874
195 Biểu tượng logo của Zydio AI Zydio AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
ZDAI *
0,0130152748 USD
331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56.027 USD
65.94% 66%
3942
196 Biểu tượng logo của PARMA Fan Token PARMA Fan Token
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PARMA *
0,0274766068 USD
700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.240 USD
65.72% 66%
5609
197 Biểu tượng logo của SATS (Ordinals) SATS (Ordinals)
09/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
SATS *
0,0000002019 USD
0,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
55.478.976 USD
65.66% 66%
2547
198 Biểu tượng logo của Tipcoin Tipcoin
09/2023 / Ethereum Blockchain
TIP *
0,0000956794 USD
2,4360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.577 USD
65.29% 65%
5424
199 Biểu tượng logo của DeFIL DeFIL
09/2021 / Ethereum Blockchain
DFL *
0,0022001164 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.726.620
0 USD
65.28% 65%
8620
200 Biểu tượng logo của WAR OF MEME WAR OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
WOME *
0,0000049958 USD
0,1272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
657 USD
65.17% 65%
6082
201 Biểu tượng logo của Boys Club Boys Club
06/2024 / Ethereum Blockchain
BOYS *
0,0000008084 USD
0,0206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
115.954 USD
65.09% 65%
3538
202 Biểu tượng logo của RUG RADIO RUG RADIO
09/2022 / Ethereum Blockchain
RUG *
0,021481082 USD
547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.225.383
3 USD
64.99% 65%
7802
203 Biểu tượng logo của LIL BUB LIL BUB
07/2024 / Solana Blockchain
BUB *
0,0114740039 USD
292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.861.828
994.305 USD
64.56% 65%
2787
204 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0002000042 USD
5,0921 đ
420.008.752 USD
2.100.000.000.000
90.168.147 USD
64.43% 64%
132
205 Biểu tượng logo của Genesis Worlds Genesis Worlds
11/2021 / Polygon Blockchain
GENESIS *
0,0000487205 USD
1,2404 đ
8.005 USD
164.298.237 (80%)
Tổng: 205.115.786
35 USD
64.33% 64%
2490
206 Biểu tượng logo của ChikinCoin ChikinCoin
04/2022 / Solana Blockchain
CKC *
0,0000962738 USD
2,4511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.800
28.040 USD
64.20% 64%
4272
207 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020 / Ethereum Blockchain
HARD *
0,13 USD
3.273 đ
17.326.475 USD
134.791.668 (67%)
Tổng: 200.000.000
32.385.278 USD
64.13% 64%
816
208 Biểu tượng logo của Feels Good Man Feels Good Man
04/2024 / Ethereum Blockchain
FGM *
0,0000211323 USD
0,5380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
0 USD
64.11% 64%
9171
209 Biểu tượng logo của Gulf Coin Gulf Coin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GULF *
0,0198683589 USD
506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
189.441 USD
63.86% 64%
3283
210 Biểu tượng logo của DeHeroGame Amazing Token DeHeroGame Amazing Token
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AMG *
0,0202821538 USD
516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
63.79% 64%
9103
211 Biểu tượng logo của Talentum Talentum
06/2024 / Ethereum Blockchain
TAL *
227,79 USD
5.799.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
2.284 USD
63.47% 63%
5604
212 Biểu tượng logo của Winerz Winerz
04/2022
WNZ
0,0002765547 USD
7,0411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.561 USD
63.24% 63%
5163
213 Biểu tượng logo của XTRM COIN XTRM COIN
06/2020
XTRM
0,0012674582 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.690 USD
62.78% 63%
5228
214 Biểu tượng logo của VisionGame VisionGame
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VISION *
0,0020370642 USD
52 đ
1.120.385 USD
550.000.000 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
197.031 USD
62.37% 62%
1691
215 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
0,0012974694 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
62.25% 62%
9074
216 Biểu tượng logo của SORA AI SORA AI
03/2024 / Ethereum Blockchain
SORAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
730 USD
62.17% 62%
6049
217 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,000400058 USD
10,1855 đ
378.444 USD
945.972.125 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
305 USD
62.12% 62%
1983
218 Biểu tượng logo của Brett Brett
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,12 USD
2.941 đ
1.144.879.871 USD
9.910.236.395 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
114.716.825 USD
61.74% 62%
218
219 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
51 USD
61.62% 62%
7016
220 Biểu tượng logo của BOOK OF DOGS BOOK OF DOGS
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BODO *
0,0000000053 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
61.46% 61%
7980
221 Biểu tượng logo của Lenfi Lenfi
01/2022 / Cardano Blockchain
LENFI *
0,76 USD
19.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.500.000
9.619 USD
61.32% 61%
4963
222 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
IBS *
0,0010312441 USD
26 đ
1.112.023 USD
1.078.331.516 (1%)
Tổng: 150.000.000.000
0 USD
61.10% 61%
1693
223 Biểu tượng logo của BitSong BitSong
03/2021
BTSG
0,0391060355 USD
996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.925.429
61.529 USD
61.00% 61%
3877
224 Biểu tượng logo của Doge Inu Doge Inu
04/2024 / Dogechain(EVM)
DINU *
0,0000000021 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
31.544 USD
60.60% 61%
4206
225 Biểu tượng logo của BSCStarter BSCStarter
03/2021 / Ethereum Blockchain
START *
0,0327736182 USD
834 đ
0 USD
N/A
0 USD
60.55% 61%
8529
226 Biểu tượng logo của Txbit Token Txbit Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXBIT *
0,0002226954 USD
5,6698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
248 USD
60.53% 61%
6482
227 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0000080016 USD
0,2037 đ
195.160 USD
24.390.101.872 (100%)
Tổng: 24.436.737.009
0 USD
59.99% 60%
2137
228 Biểu tượng logo của AxiaZoi AxiaZoi
05/2024 / Solana Blockchain
AZ *
0,0002125191 USD
5,4107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
411 USD
59.75% 60%
6290
229 Biểu tượng logo của Elumia Krystal Shards Elumia Krystal Shards
07/2024 / Solana Blockchain
EKS *
0,0509681281 USD
1.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
718 USD
59.61% 60%
6057
230 Biểu tượng logo của Kermit (ETH) Kermit (ETH)
06/2024 / Ethereum Blockchain
KERMIT *
0,0005950733 USD
15,1506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.126 USD
59.49% 59%
4438
231 Biểu tượng logo của Bitci Racing Token Bitci Racing Token
11/2022 / Bitcichain
BRACE *
0,0000061887 USD
0,1576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
59.14% 59%
9613
232 Biểu tượng logo của Tangent Tangent
09/2022 / Cardano Blockchain
TANG *
0,0000547254 USD
1,3933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.141.592.650
0 USD
58.39% 58%
9409
233 Biểu tượng logo của Roost Coin Roost Coin
04/2024 / Base Blockchain
ROOST *
0,0082414795 USD
210 đ
7.723.451 USD
937.143.771 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
837.349 USD
58.11% 58%
1102
234 Biểu tượng logo của Lendr Network Lendr Network
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LNDRR *
0,0032401597 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
57.96% 58%
9657
235 Biểu tượng logo của GenieCoin GenieCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
GNC *
0,0543414973 USD
1.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
57.87% 58%
9274
236 Biểu tượng logo của Peepo Peepo
06/2024 / Base Blockchain
PEEPO *
0,006422075 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000
52.496 USD
57.77% 58%
3965
237 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0349871094 USD
891 đ
95.778 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
285 USD
57.70% 58%
2281
238 Biểu tượng logo của Lil Bub Lil Bub
07/2024 / Solana Blockchain
BUB *
0,0030321769 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.163
1.204.512 USD
57.58% 58%
2750
239 Biểu tượng logo của SpaceY SpaceY
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPAY *
0,16 USD
3.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.999.979
31.730 USD
57.53% 58%
4199
240 Biểu tượng logo của Stella Fantasy Stella Fantasy
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFTY *
0,0009552391 USD
24,3204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.875 USD
57.33% 57%
4848
241 Biểu tượng logo của Virtuals Protocol Virtuals Protocol
02/2024 / Ethereum Blockchain
VIRTUAL *
0,033120436 USD
843 đ
33.120.436 USD
1.000.000.000
1.979.372 USD
57.32% 57%
636
242 Biểu tượng logo của CRYPTON CRYPTON
06/2024 / TON Blockchain
CRYPTON *
5,08 USD
129.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
133.389 USD
57.25% 57%
3463
243 Biểu tượng logo của Neva Neva
06/2024 / Ethereum Blockchain
NEVA *
0,0203046353 USD
517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.642 USD
57.21% 57%
4537
244 Biểu tượng logo của SHEESH SHEESH
06/2023 / Ethereum Blockchain
SHS *
0,0000000428 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
0 USD
57.11% 57%
9318
245 Biểu tượng logo của csas (Ordinals) csas (Ordinals)
11/2023 / Ethereum Blockchain
CSAS *
0,0024769838 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
397.381 USD
56.93% 57%
2989
246 Biểu tượng logo của MESSIER MESSIER
06/2022 / Ethereum Blockchain
M87 *
0,0000061958 USD
0,1577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
33.483 USD
56.78% 57%
4166
247 Biểu tượng logo của Sonic The Goat Sonic The Goat
04/2024 / Solana Blockchain
GOAT *
0,0000036482 USD
0,0929 đ
3.232.652 USD
886.102.835.021 (89%)
Tổng: 1.000.600.100.778
11.070 USD
56.78% 57%
1393
248 Biểu tượng logo của Hermes DAO Hermes DAO
03/2023 / Ethereum Blockchain
HMX *
0,0022362433 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.547 USD
56.74% 57%
5429
249 Biểu tượng logo của Torah Network Torah Network
01/2022 / Polygon Blockchain
VP *
0,19 USD
4.790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
147.479 USD
56.51% 57%
3402
250 Biểu tượng logo của HODL HODL
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
HODL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
366.079 USD
56.39% 56%
3017
251 Biểu tượng logo của PeiPei (ETH) PeiPei (ETH)
06/2024 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,0000002754 USD
0,0070 đ
111.922.919 USD
406.430.469.743.090 (97%)
Tổng: 420.690.000.000.000
157.789.003 USD
56.15% 56%
314
252 Biểu tượng logo của Tonald Trump Tonald Trump
04/2024 / TON Blockchain
TONALD *
0,0041837948 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
105.166 USD
56.03% 56%
3602
253 Biểu tượng logo của LandWu LandWu
06/2024 / Ethereum Blockchain
LANDWU *
0,0000000083 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
340.172 USD
55.78% 56%
3055
254 Biểu tượng logo của Fufu Token Fufu Token
12/2023 / Ethereum Blockchain
FUFU *
0,000057996 USD
1,4766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
12.304 USD
55.60% 56%
4830
255 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0081292993 USD
207 đ
496.728 USD
61.103.438 (69%)
Tổng: 88.888.888
0 USD
55.43% 55%
1912
256 Biểu tượng logo của SOMESING SOMESING
05/2020 / Klaytn Blockchain
SSG *
0,0004590958 USD
11,6886 đ
1.476.503 USD
3.216.110.892 (54%)
Tổng: 6.000.000.000
5.137.308 USD
55.08% 55%
1615
257 Biểu tượng logo của HAMSTER WIF HAT HAMSTER WIF HAT
06/2024 / Solana Blockchain
WIF *
0,0000478961 USD
1,2194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.279
16.118 USD
55.00% 55%
4618
258 Biểu tượng logo của Trump Media Trump Media
06/2024 / Ethereum Blockchain
DJT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
2.768 USD
54.62% 55%
5520
259 Biểu tượng logo của Neural Radiance Field Neural Radiance Field
03/2023 / Ethereum Blockchain
NERF *
0,22 USD
5.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
54.61% 55%
9125
260 Biểu tượng logo của AQTIS AQTIS
04/2023 / Ethereum Blockchain
AQTIS *
0,0037743441 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
7.664 USD
54.53% 55%
5080
261 Biểu tượng logo của Medamon Medamon
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MON *
0,0003398345 USD
8,6522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
54.46% 54%
9433
262 Biểu tượng logo của Global Token Global Token
08/2023 / Polygon Blockchain
GBL *
10,47 USD
266.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.900.000
16.075 USD
54.43% 54%
4621
263 Biểu tượng logo của Majo Majo
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
MAJO *
0,0229030808 USD
583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
40.961 USD
54.35% 54%
4075
264 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0001758527 USD
4,4772 đ
2.981 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
54.28% 54%
2515
265 Biểu tượng logo của CorionX CorionX
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORX *
0,0003230227 USD
8,2242 đ
41.964 USD
129.910.129 (32%)
Tổng: 400.000.000
49 USD
53.34% 53%
2373
266 Biểu tượng logo của Kepple Kepple
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KPL *
0,0000779113 USD
1,9836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
15 USD
53.33% 53%
7438
267 Biểu tượng logo của GameStation GameStation
10/2021 / Polygon Blockchain
GAMER *
0,011410164 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
263 USD
53.21% 53%
6456
268 Biểu tượng logo của Donald Trump Donald Trump
06/2024 / Solana Blockchain
TRUMP *
0,0008012279 USD
20,3993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.664.843
279.680 USD
53.07% 53%
3137
269 Biểu tượng logo của Algory Project Algory Project
04/2020 / Ethereum Blockchain
ALG *
0,019742223 USD
503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.300.000
233 USD
53.01% 53%
6500
270 Biểu tượng logo của Froge Froge
06/2024 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000.000.000
387.927 USD
52.77% 53%
3032
271 Biểu tượng logo của Jail Cat Jail Cat
05/2024 / Solana Blockchain
CUFF *
0,0002811645 USD
7,1584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 756.812.632
38.222 USD
52.68% 53%
4110
272 Biểu tượng logo của Thrupenny Thrupenny
08/2022 / Ethereum Blockchain
TPY *
0,0370583228 USD
944 đ
3.246.151 USD
87.595.731 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
90.044 USD
52.47% 52%
1391
273 Biểu tượng logo của Klaydice Klaydice
08/2022 / Klaytn Blockchain
DICE *
0,0107018131 USD
272 đ
1.991.625 USD
186.101.641 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
49.271 USD
52.27% 52%
1529
274 Biểu tượng logo của Ratio Finance Ratio Finance
02/2022 / Solana Blockchain
RATIO *
0,0035497019 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
136 USD
52.13% 52%
6677
275 Biểu tượng logo của Unix Gaming Unix Gaming
11/2021 / Ethereum Blockchain
UNIX *
0,0000000563 USD
0,0014 đ
22 USD
384.723.122 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
308 USD
51.60% 52%
2544
276 Biểu tượng logo của Philcoin Philcoin
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PHL *
0,003861663 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
51.53% 52%
9169
277 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,0021307541 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
51.30% 51%
7666
278 Biểu tượng logo của Unibit Unibit
04/2024 / Arbitrum Blockchain
UIBT *
0,0007092674 USD
18,0579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
131.842 USD
51.27% 51%
3469
279 Biểu tượng logo của SALT SALT
09/2017 / Ethereum Blockchain
SALT *
0,0242461459 USD
617 đ
2.909.537 USD
119.999.995 (100%)
Tổng: 120.000.000
10.231 USD
51.25% 51%
1425
280 Biểu tượng logo của Soarx Coin Soarx Coin
04/2024
Soarx
0,0049011553 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
51.23% 51%
9116
281 Biểu tượng logo của AETERNUS AETERNUS
11/2023 / Polygon Blockchain
ATRNO *
0,13 USD
3.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.420 USD
51.13% 51%
5024
282 Biểu tượng logo của Doogle Doogle
07/2024 / Solana Blockchain
DOOGLE *
0,0073644967 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.058.787 USD
50.93% 51%
2771
283 Biểu tượng logo của Bamboo on Base Bamboo on Base
07/2024 / Base Blockchain
BAMBOO *
0,0068525294 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
349.446 USD
50.79% 51%
3036
284 Biểu tượng logo của ELON MARS ELON MARS
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELONMARS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
512 USD
50.74% 51%
6191
285 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0090225851 USD
230 đ
902.258.510 USD
100.000.000.000
74.500.074 USD
50.61% 51%
98
286 Biểu tượng logo của Fame Reward Plus Fame Reward Plus
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FRP *
0,0034302019 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
49 USD
50.49% 50%
7036
287 Biểu tượng logo của CHEWY CHEWY
06/2024 / Solana Blockchain
CHWY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
306.118 USD
50.44% 50%
3095
288 Biểu tượng logo của Kaiken Shiba Kaiken Shiba
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KSHIB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000.000.000.000
343 USD
50.40% 50%
6358
289 Biểu tượng logo của Lemmings Lemmings
06/2024 / Solana Blockchain
GL *
0,0000048758 USD
0,1241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.881.808.562
692 USD
50.37% 50%
6065
290 Biểu tượng logo của Ghosty Cash Ghosty Cash
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GHSY *
0,00679604 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.333.333
0 USD
50.15% 50%
9425
291 Biểu tượng logo của Etica Etica
04/2023
ETI
0,15 USD
3.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.479.636
147.054 USD
49.89% 50%
3404
292 Biểu tượng logo của Decentr Decentr
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEC *
0,0048709898 USD
124 đ
529.806 USD
108.767.633 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
49.84% 50%
1898
293 Biểu tượng logo của Bitcoin Cat Bitcoin Cat
04/2024 / Solana Blockchain
BTCAT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
12 USD
49.81% 50%
7520
294 Biểu tượng logo của Child Support Child Support
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CS *
0,0000469319 USD
1,1949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.537 USD
49.73% 50%
5557
295 Biểu tượng logo của 2G CARBON COIN 2G CARBON COIN
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
2GCC *
0,0030665074 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
49.47% 49%
8051
296 Biểu tượng logo của Nodewaves Nodewaves
02/2024 / Polygon Blockchain
NWS *
0,0024003481 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
164.574 USD
49.14% 49%
3346
297 Biểu tượng logo của TripCandy TripCandy
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CANDY *
0,0010312957 USD
26 đ
215.936 USD
209.382.822 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
48.83% 49%
2248
298 Biểu tượng logo của MuzzleToken MuzzleToken
05/2023 / Ethereum Blockchain
MUZZ *
0,0000062537 USD
0,1592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
10.735 USD
48.74% 49%
4901
299 Biểu tượng logo của Monke Monke
05/2024 / Ethereum Blockchain
MONKE *
0,0000000703 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000.000
5.770 USD
48.50% 49%
5226
300 Biểu tượng logo của Decentrawood Decentrawood
03/2023 / Polygon Blockchain
DEOD *
0,0127470386 USD
325 đ
1.561.823 USD
122.524.370 (6%)
Tổng: 2.000.000.000
188.670 USD
48.42% 48%
1595
301 Biểu tượng logo của Solpaka Solpaka
03/2024 / Solana Blockchain
SOLPAKA *
0,0001074482 USD
2,7356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.904.200
470 USD
48.26% 48%
6228
302 Biểu tượng logo của Popcoin Popcoin
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
POP *
0,0000003016 USD
0,0077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
14.243 USD
48.22% 48%
4707
303 Biểu tượng logo của Planet Planet
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AQUA *
10,17 USD
258.925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4 USD
48.19% 48%
7762
304 Biểu tượng logo của School Hack Coin School Hack Coin
05/2024 / Solana Blockchain
SHC *
0,10 USD
2.556 đ
22.693.738 USD
226.062.500 (45%)
Tổng: 500.000.000
549.761 USD
48.17% 48%
740
305 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.279 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
48.16% 48%
404
306 Biểu tượng logo của monkey shit inu monkey shit inu
07/2024 / Ethereum Blockchain
MSI *
0,0000023809 USD
0,0606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
1.281.042 USD
48.05% 48%
2733
307 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
0,32 USD
8.125 đ
2.842.096 USD
8.905.406 (69%)
Tổng: 13.000.000
24.533 USD
47.97% 48%
1430
308 Biểu tượng logo của MONEYBEE MONEYBEE
05/2024 / Base Blockchain
MONEYBEE *
0,0002325954 USD
5,9219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.242 USD
47.77% 48%
5842
309 Biểu tượng logo của RBX RBX
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBX *
0,0016905657 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
47.76% 48%
8671
310 Biểu tượng logo của SMIDGE SMIDGE
05/2024 / Ethereum Blockchain
SMIDGE *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 960.420.000.000.000
38.746 USD
47.31% 47%
4102
311 Biểu tượng logo của MetaTrace MetaTrace
04/2024 / Polygon Blockchain
ACE *
0,0041457348 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.075.430
17.582 USD
47.26% 47%
4867
312 Biểu tượng logo của Beluga Beluga
06/2024 / Ethereum Blockchain
BELUGA *
0,0062575808 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.650 USD
47.25% 47%
5153
313 Biểu tượng logo của Baby Trump Baby Trump
02/2024 / Ethereum Blockchain
BABYTRUMP *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 771.946.061.400.000
0 USD
47.24% 47%
9518
314 Biểu tượng logo của EI Risitas EI Risitas
12/2023 / Ethereum Blockchain
KEK *
0,000000484 USD
0,0123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
1.748 USD
47.20% 47%
5710
315 Biểu tượng logo của DragonMaster DragonMaster
04/2022 / Polygon Blockchain
DMT *
0,0335913143 USD
855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.328 USD
47.11% 47%
5335
316 Biểu tượng logo của Mobipad Mobipad
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBP *
0,0009850708 USD
25,0799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.346 USD
47.10% 47%
5182
317 Biểu tượng logo của TRAVA.FINANCE TRAVA.FINANCE
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRAVA *
0,00021265 USD
5,4141 đ
762.611 USD
3.586.226.722 (72%)
Tổng: 5.000.000.000
522.299 USD
46.92% 47%
1800
318 Biểu tượng logo của Majority Blockchain Majority Blockchain
10/2021
TMC
0,000346347 USD
8,8180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.600.000
0 USD
46.91% 47%
8874
319 Biểu tượng logo của Web3War Web3War
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FPS *
0,067243839 USD
1.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
97.144 USD
46.89% 47%
3662
320 Biểu tượng logo của PSSYMONSTR PSSYMONSTR
04/2024 / Solana Blockchain
PSSYMONSTR *
0,0019340508 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.931.322
46.784 USD
46.81% 47%
4023
321 Biểu tượng logo của ClubCoin ClubCoin
12/2015
CLUB
0,008950298 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
58.587 USD
46.69% 47%
3913
322 Biểu tượng logo của MoneyByte MoneyByte
12/2019
MON
0,0599235483 USD
1.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.220.000
0 USD
46.69% 47%
8083
323 Biểu tượng logo của Stader Stader
10/2021 / Ethereum Blockchain
SD *
0,63 USD
16.005 đ
25.625.360 USD
40.763.114 (34%)
Tổng: 120.000.000
1.435.698 USD
45.72% 46%
701
324 Biểu tượng logo của ReserveBlock ReserveBlock
02/2023
RBX
0,0169016558 USD
430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 372.000.000
5.931 USD
45.69% 46%
5210
325 Biểu tượng logo của Sandwich Network Sandwich Network
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANDWICH *
0,0002233442 USD
5,6863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
45.67% 46%
8755
326 Biểu tượng logo của Konnect Konnect
05/2022 / Ethereum Blockchain
KCT *
0,002233679 USD
57 đ
4.952.066 USD
2.217.000.010 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
100.931 USD
45.62% 46%
1241
327 Biểu tượng logo của Monkey Monkey
03/2024 / Solana Blockchain
MONKEY *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.685.309.978.037
143.807 USD
45.58% 46%
3414
328 Biểu tượng logo của PEPPA PEPPA
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPPA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.420.420.420
0 USD
45.45% 45%
9555
329 Biểu tượng logo của wat wat
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAT *
0,0000016476 USD
0,0419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
113.592 USD
45.19% 45%
3556
330 Biểu tượng logo của Kinic Kinic
07/2024 / ICP Blockchain
KINIC *
1,08 USD
27.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.014.510
3.615 USD
44.94% 45%
5416
331 Biểu tượng logo của AINN AINN
01/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
AINN *
0,23 USD
5.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
459.870 USD
44.79% 45%
2948
332 Biểu tượng logo của CRAZY MONKEY CRAZY MONKEY
06/2024 / Solana Blockchain
CMONK *
0,0008329853 USD
21,2078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.642.517.011
11.442 USD
44.72% 45%
4865
333 Biểu tượng logo của PHAME PHAME
09/2023 / PulseChain
PHAME *
0,25 USD
6.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.555.000
44.107 USD
44.64% 45%
4044
334 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
476.654 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
81 USD
44.45% 44%
2071
335 Biểu tượng logo của Tangible Tangible
05/2022 / Polygon Blockchain
TNGBL *
1,24 USD
31.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.333.333
1.240 USD
44.45% 44%
5844
336 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0131986487 USD
336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.745.447.045
13.218 USD
44.21% 44%
4786
337 Biểu tượng logo của ZKFair ZKFair
01/2024 / ZKFair Blockchain
ZKF *
0,0023748537 USD
60 đ
23.748.537 USD
10.000.000.000
5.592.026 USD
44.19% 44%
726
338 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
0,15 USD
3.897 đ
15.306.906 USD
99.995.164
6.398.305 USD
44.08% 44%
859
339 Biểu tượng logo của Fantom USD Fantom USD
01/2022 / Fantom Blockchain
FUSD *
0,55 USD
14.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.993.403
36 USD
44.05% 44%
7160
340 Biểu tượng logo của OpenGPU OpenGPU
04/2024 / Ethereum Blockchain
oGPU *
0,88 USD
22.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
162.811 USD
44.04% 44%
3353
341 Biểu tượng logo của Neuralink Neuralink
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NLINK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.706 USD
43.79% 44%
5404
342 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0148881755 USD
379 đ
1.525.904.402 USD
102.491.027.112
196.616.288 USD
43.66% 44%
52
343 Biểu tượng logo của Shrek ERC Shrek ERC
05/2023 / Ethereum Blockchain
SHREK *
0,00000019 USD
0,0048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
43.64% 44%
9208
344 Biểu tượng logo của AI DogeX AI DogeX
05/2023 / Ethereum Blockchain
AIDOGEX *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
0 USD
43.57% 44%
9217
345 Biểu tượng logo của The Libertarian Dog The Libertarian Dog
06/2024 / Solana Blockchain
LIBERTA *
0,0023623669 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
278.995 USD
43.57% 44%
3140
346 Biểu tượng logo của Kryptonite Kryptonite
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEILOR *
0,0162873896 USD
415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.390 USD
43.26% 43%
3903
347 Biểu tượng logo của Starship Doge Starship Doge
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIPDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
10 USD
43.02% 43%
7572
348 Biểu tượng logo của MonoMoney MonoMoney
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MONO *
0,01235251 USD
314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
42.93% 43%
8870
349 Biểu tượng logo của Open Custody Protocol Open Custody Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0130361056 USD
332 đ
10.302.540 USD
790.308.098 (62%)
Tổng: 1.280.039.674
1.973.728 USD
42.88% 43%
999
350 Biểu tượng logo của Crypto Carbon Energy Crypto Carbon Energy
08/2021 / Ethereum Blockchain
CYCE *
0,30 USD
7.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
42.85% 43%
8607
351 Biểu tượng logo của Trinity Of The Fabled Trinity Of The Fabled
02/2022 / Polygon Blockchain
ABYS *
0,0057230046 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
12.004 USD
42.68% 43%
4845
352 Biểu tượng logo của MILEI Token MILEI Token
01/2024 / Ethereum Blockchain
MILEI *
0,0206222308 USD
525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
712 USD
42.59% 43%
6062
353 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNY *
0,0000026905 USD
0,0685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
42.54% 43%
8608
354 Biểu tượng logo của 1MDC 1MDC
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
1MDC *
0,0000000497 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.000.000.000.000
45.383 USD
42.54% 43%
4033
355 Biểu tượng logo của Egoras Credit Egoras Credit
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGC *
4,29 USD
109.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.467
33.135 USD
42.20% 42%
4170
356 Biểu tượng logo của toby toby
04/2024 / Base Blockchain
TOBY *
0,0000000169 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
30.099 USD
42.20% 42%
4229
357 Biểu tượng logo của Deesse Deesse
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOVE *
0,0003836185 USD
9,7669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
10.405 USD
42.05% 42%
4919
358 Biểu tượng logo của Mario Coin Mario Coin
07/2024 / Solana Blockchain
COIN *
0,0001928659 USD
4,9104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
20.956 USD
42.02% 42%
4470
359 Biểu tượng logo của CAT SYLVESTER CAT SYLVESTER
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.993.091.201.211.840
14 USD
41.94% 42%
7475
360 Biểu tượng logo của Arky Arky
05/2024 / Ethereum Blockchain
ARKY *
0,0000002125 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
0 USD
41.61% 42%
9758
361 Biểu tượng logo của zkApes zkApes
05/2023 / zkSync Era Blockchain
ZAT *
0,0000000038 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
9.391 USD
41.61% 42%
4973
362 Biểu tượng logo của OPEN GPU OPEN GPU
04/2024 / Ethereum Blockchain
OGPU *
0,90 USD
22.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.486.580 USD
41.61% 42%
2887
363 Biểu tượng logo của Wall Street Games (old) Wall Street Games (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
946.582 USD
889.847.590.574.560 (89%)
Tổng: 999.785.033.525.475
16.490 USD
41.33% 41%
1741
364 Biểu tượng logo của zbit zbit
01/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ZBIT *
0,68 USD
17.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
10.227 USD
41.17% 41%
4930
365 Biểu tượng logo của Luffy Luffy
03/2023 / Ethereum Blockchain
LUFFY *
0,0000425266 USD
1,0827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
24.709 USD
41.16% 41%
4364
366 Biểu tượng logo của XAI XAI
11/2023 / Ethereum Blockchain
XAI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
906 USD
41.14% 41%
5966
367 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0108292005 USD
276 đ
2.165.835 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
333 USD
41.10% 41%
1505
368 Biểu tượng logo của Intexcoin Intexcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
INTX *
0,0000218321 USD
0,5558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
10 USD
40.97% 41%
7584
369 Biểu tượng logo của SIGN SIGN
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIGN *
0,0026135349 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.296 USD
40.95% 41%
4154
370 Biểu tượng logo của Rock Dao Rock Dao
04/2023 / Tron20 Blockchain
ROCK *
0,0002060622 USD
5,2463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.973.780.169
1.245.679 USD
40.50% 41%
2740
371 Biểu tượng logo của Taτsu Taτsu
03/2024 / Ethereum Blockchain
TATSU *
6,63 USD
168.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
72.880 USD
40.46% 40%
3792
372 Biểu tượng logo của MoonBot MoonBot
08/2023 / Ethereum Blockchain
MBOT *
0,53 USD
13.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.850 USD
40.31% 40%
5505
373 Biểu tượng logo của Bulei Bulei
06/2024 / Ethereum Blockchain
BULEI *
0,0000035851 USD
0,0913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
627.881 USD
40.31% 40%
2877
374 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,000697052 USD
17,7469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.640 USD
40.30% 40%
5065
375 Biểu tượng logo của Space Hamster Space Hamster
05/2024 / Solana Blockchain
HAMSTER *
0,0000018022 USD
0,0459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
562 USD
40.20% 40%
6150
376 Biểu tượng logo của Starter.xyz Starter.xyz
04/2024 / Base Blockchain
BUIDL *
0,0008221939 USD
20,9331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 215.000.000
1.633 USD
40.16% 40%
5731
377 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
0,0510104409 USD
1.299 đ
18.467.373 USD
362.031.240 (14%)
Tổng: 2.500.000.000
56.503 USD
40.12% 40%
796
378 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
0,15 USD
3.873 đ
1.902.199 USD
12.505.375 (60%)
Tổng: 21.000.000
77.954 USD
40.07% 40%
1545
379 Biểu tượng logo của FUNCH FUNCH
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FUNCH *
1,12 USD
28.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
40.05% 40%
9297
380 Biểu tượng logo của Export Mortos Platform Export Mortos Platform
03/2022 / Ethereum Blockchain
EMP *
0,003151457 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.597 USD
40.03% 40%
5743
381 Biểu tượng logo của Bazed Games Bazed Games
12/2023 / Ethereum Blockchain
BAZED *
0,0415551879 USD
1.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.700.000
24.323 USD
39.91% 40%
4374
382 Biểu tượng logo của DiscoverFeed DiscoverFeed
01/2024 / Ethereum Blockchain
DMCC *
0,0324031277 USD
825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
55.266 USD
39.85% 40%
3945
383 Biểu tượng logo của hiDOODLES hiDOODLES
09/2022 / Ethereum Blockchain
HIDOODLES *
0,006285097 USD
160 đ
1.197.613 USD
190.548.000
0 USD
39.66% 40%
1808
384 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,42 USD
10.575 đ
57.344.962 USD
138.063.734 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
1.192.221 USD
39.63% 40%
493
385 Biểu tượng logo của SMILEY SMILEY
06/2023 / Ethereum Blockchain
SMILEY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
6.579.638 USD
39.58% 40%
2583
386 Biểu tượng logo của Wagie Wagie
06/2024 / Base Blockchain
WAGIE *
0,0002695211 USD
6,8620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
39.51% 40%
9841
387 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
0,0002754639 USD
7,0133 đ
365 USD
1.325.244 (66%)
Tổng: 2.000.000
18 USD
39.24% 39%
2536
388 Biểu tượng logo của YadaCoin YadaCoin
12/2020
YDA
0,0120605929 USD
307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.527.400
0 USD
39.20% 39%
8507
389 Biểu tượng logo của Bart Simpson Bart Simpson
06/2023 / Ethereum Blockchain
BART *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000.000.000
85 USD
39.19% 39%
6837
390 Biểu tượng logo của MMSS (Ordinals) MMSS (Ordinals)
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
MMSS *
0,0514682206 USD
1.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
877.361 USD
39.12% 39%
2818
391 Biểu tượng logo của Baby Musk Baby Musk
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYMUSK *
0,0000338926 USD
0,8629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
396 USD
38.83% 39%
6312
392 Biểu tượng logo của MN Bridge MN Bridge
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNB *
0,0000716104 USD
1,8232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.455.025
40 USD
38.76% 39%
7117
393 Biểu tượng logo của Jesus Coin (BSC) Jesus Coin (BSC)
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
JESUS *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
13 USD
38.73% 39%
7504
394 Biểu tượng logo của Bitcoin on Base Bitcoin on Base
06/2024 / Base Blockchain
BTCB *
0,43 USD
10.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
252.019 USD
38.67% 39%
3181
395 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,0014001487 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
38.61% 39%
8937
396 Biểu tượng logo của MARS4 MARS4
10/2021 / Ethereum Blockchain
MARS4 *
0,0008617182 USD
21,9393 đ
2.139.718 USD
2.483.082.772 (62%)
Tổng: 4.000.000.000
270.761 USD
38.57% 39%
1509
397 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
1,31 USD
33.274 đ
126.901.745 USD
97.099.568 (10%)
Tổng: 1.019.450.871
40.788.706 USD
38.53% 39%
289
398 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,000145025 USD
3,6923 đ
920.933 USD
6.350.167.832 (75%)
Tổng: 8.445.088.944
376.594 USD
38.37% 38%
1748
399 Biểu tượng logo của PAC Project PAC Project
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PAC *
0,0479132032 USD
1.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
89.499 USD
38.09% 38%
3702
400 Biểu tượng logo của Utya Black Utya Black
05/2024 / TON Blockchain
UTYAB *
0,0013016668 USD
33 đ
1.301.667 USD
1.000.000.000
26.686 USD
38.05% 38%
1660
401 Biểu tượng logo của Defi For You Defi For You
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFY *
0,0004404867 USD
11,2148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.616.468
31.426 USD
38.03% 38%
4209
402 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VEED *
0,0000794587 USD
2,0230 đ
442.297 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
37.81% 38%
1945
403 Biểu tượng logo của Undeads Games Undeads Games
05/2024 / Ethereum Blockchain
UDS *
0,91 USD
23.184 đ
32.227.970 USD
35.392.351 (14%)
Tổng: 250.000.000
1.396.486 USD
37.68% 38%
644
404 Biểu tượng logo của LEO LEO
03/2024 / Stacks Blockchain
LEO *
0,0005123743 USD
13,0450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
114.113 USD
37.63% 38%
3552
405 Biểu tượng logo của Venom Venom
05/2023 / Cardano Blockchain
VNM *
0,0045428256 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
190 USD
37.61% 38%
6577
406 Biểu tượng logo của Dolphy Dolphy
07/2024 / Ethereum Blockchain
DOLPHY *
0,0000076756 USD
0,1954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 421
528.252 USD
37.58% 38%
2918
407 Biểu tượng logo của Ivy Live Ivy Live
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
IVY *
0,0000024438 USD
0,0622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
37.57% 38%
9270
408 Biểu tượng logo của FLOKI SHIBA PEPE CEO FLOKI SHIBA PEPE CEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
3CEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
37.55% 38%
9142
409 Biểu tượng logo của Maia Maia
01/2022 / Metis Andromeda Blockchain
MAIA *
19,52 USD
497.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.785
227 USD
37.48% 37%
6503
410 Biểu tượng logo của ParagonsDAO ParagonsDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
PDT *
0,15 USD
3.708 đ
23.200.535 USD
159.286.289 (98%)
Tổng: 162.500.000
26.760 USD
37.27% 37%
734
411 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,0007037432 USD
17,9173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21 USD
37.10% 37%
7345
412 Biểu tượng logo của Shezmu Shezmu
09/2023 / Ethereum Blockchain
SHEZMU *
5,39 USD
137.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412.984
206.297 USD
37.00% 37%
3241
413 Biểu tượng logo của GenBox GenBox
04/2024 / Ethereum Blockchain
GENAI *
0,0031013759 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
138.964 USD
36.99% 37%
3435
414 Biểu tượng logo của Documentchain Documentchain
01/2020
DMS
0,0039831449 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8 USD
36.94% 37%
7652
415 Biểu tượng logo của ANDY (BSC) ANDY (BSC)
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ANDY *
0,0000008521 USD
0,0217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
32.935 USD
36.91% 37%
4180
416 Biểu tượng logo của Graphite Protocol Graphite Protocol
05/2023 / Solana Blockchain
GP *
0,0765049389 USD
1.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.999.899
29.353 USD
36.90% 37%
4249
417 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019 / Ethereum Blockchain
FUND *
0,10 USD
2.646 đ
3.580.050 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
15.659 USD
36.88% 37%
1356
418 Biểu tượng logo của Akitavax Akitavax
12/2021 / Avalanche C-Chain
AKITAX *
0,0000227803 USD
0,5800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
642 USD
36.87% 37%
6087
419 Biểu tượng logo của Spain National Fan Token Spain National Fan Token
10/2021 / Bitcichain
SNFT *
0,0349123887 USD
889 đ
799.615 USD
22.903.472 (23%)
Tổng: 100.000.000
36.040 USD
36.85% 37%
1792
420 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,19 USD
4.870 đ
37.909.913 USD
198.210.294 (79%)
Tổng: 250.000.000
75.988 USD
36.75% 37%
595
421 Biểu tượng logo của QUINT QUINT
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUINT *
0,0113622263 USD
289 đ
2.102.830 USD
185.072.011 (23%)
Tổng: 800.000.000
26.134 USD
36.71% 37%
1517
422 Biểu tượng logo của HZM Coin HZM Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
HZM *
0,0006347081 USD
16,1597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.340.665.098
9.570 USD
36.60% 37%
4967
423 Biểu tượng logo của LULU LULU
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LULU *
0,0000000927 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
62 USD
36.56% 37%
6944
424 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0000010546 USD
0,0269 đ
13.408 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
36.51% 37%
2460
425 Biểu tượng logo của Aidi Finance (new) Aidi Finance (new)
12/2023 / Ethereum Blockchain
AIDI *
0,0002724746 USD
6,9372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
690 USD
36.38% 36%
6066
426 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,0090565098 USD
231 đ
19.865.705 USD
2.193.527.694 (87%)
Tổng: 2.520.000.000
17.659 USD
36.34% 36%
778
427 Biểu tượng logo của Crazy Bunny Crazy Bunny
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYBUNNY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
54 USD
36.25% 36%
6992
428 Biểu tượng logo của Modclub Modclub
01/2024 / ICP Blockchain
MOD *
0,0079646805 USD
203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204 USD
36.23% 36%
6554
429 Biểu tượng logo của Karmaverse Zombie Karmaverse Zombie
06/2022 / Polygon Blockchain
SERUM *
0,0003428821 USD
8,7298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.578.732
5 USD
36.11% 36%
7731
430 Biểu tượng logo của BoostAI BoostAI
05/2024 / Ethereum Blockchain
$BOOST *
0,0061653314 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.159 USD
36.11% 36%
5622
431 Biểu tượng logo của Qudefi Qudefi
07/2024 / Ethereum Blockchain
QDFI *
0,0422929439 USD
1.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.509.449 USD
36.01% 36%
2706
432 Biểu tượng logo của TitanX TitanX
01/2024 / Ethereum Blockchain
TITANX *
0,0000002249 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.368.000.000.000
333.283 USD
35.97% 36%
3061
433 Biểu tượng logo của Huh? Huh?
06/2024 / Solana Blockchain
HUH? *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
19 USD
35.87% 36%
7375
434 Biểu tượng logo của Wolf Game Wool Wolf Game Wool
11/2021 / Ethereum Blockchain
WOOL *
0,0045360042 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
18.419 USD
35.84% 36%
4546
435 Biểu tượng logo của ApeBond ApeBond
01/2024 / Ethereum Blockchain
ABOND *
0,0123482384 USD
314 đ
1.781.638 USD
144.282.792 (22%)
Tổng: 650.000.000
58.206 USD
35.65% 36%
1562
436 Biểu tượng logo của Canxium Canxium
02/2024
CAU
3,54 USD
90.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.089.482
277.335 USD
35.64% 36%
3142
437 Biểu tượng logo của Black Sale Black Sale
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLACKSALE *
0,0123144178 USD
314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 495.075.056
1.839 USD
35.61% 36%
5688
438 Biểu tượng logo của Tari World Tari World
05/2022 / Klaytn Blockchain
TARI *
0,10 USD
2.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
10.111 USD
35.59% 36%
4935
439 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000005599 USD
0,0143 đ
9.537 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
2 USD
35.58% 36%
2483
440 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,001379034 USD
35 đ
128.940 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
26.176 USD
35.49% 35%
2217
441 Biểu tượng logo của Aptopad Aptopad
04/2023 / Aptos Blockchain
APD *
0,0003035194 USD
7,7276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
35.47% 35%
9182
442 Biểu tượng logo của Pickle Rick Pickle Rick
06/2024 / Solana Blockchain
PRICK *
0,0025563835 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
709.871 USD
35.45% 35%
2855
443 Biểu tượng logo của mouse in pasta mouse in pasta
05/2024 / Cronos Blockchain
STUCK *
0,0000880282 USD
2,2412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.666.666.666
2.322 USD
35.17% 35%
5597
444 Biểu tượng logo của Ligma Node Ligma Node
04/2024 / Solana Blockchain
LIGMA *
0,0046478323 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.826 USD
35.15% 35%
3815
445 Biểu tượng logo của Jesus Jesus
06/2023 / Ethereum Blockchain
RAPTOR *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.444.444.444.444
94 USD
35.13% 35%
6789
446 Biểu tượng logo của AutoAir AI AutoAir AI
03/2024 / zkSync Era Blockchain
AAI *
0,028601316 USD
728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
236.877 USD
35.07% 35%
3198
447 Biểu tượng logo của Communis Communis
01/2024 / PulseChain
COM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.843.699.151.721.500
4.667 USD
35.06% 35%
5305
448 Biểu tượng logo của Fautor Fautor
06/2024 / Ethereum Blockchain
FTR *
0,82 USD
20.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.016.428 USD
35.03% 35%
2675
449 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
25,72 USD
654.861 đ
419.981.948 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
65.725.266 USD
34.99% 35%
133
450 Biểu tượng logo của Pink Hood Froglicker Pink Hood Froglicker
07/2024 / Ethereum Blockchain
FROGLIC *
0,0005922909 USD
15,0797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42.604 USD
34.95% 35%
4057
451 Biểu tượng logo của GameBuild GameBuild
05/2024 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,004121209 USD
105 đ
65.019.335 USD
15.776.762.231 (74%)
Tổng: 21.419.639.400
16.155.794 USD
34.83% 35%
453
452 Biểu tượng logo của Flash 3.0 Flash 3.0
11/2023 / Ethereum Blockchain
FLASH *
0,0042429737 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.332 USD
34.82% 35%
4978
453 Biểu tượng logo của Eden Eden
11/2020 / Ethereum Blockchain
EDEN *
0,0347323705 USD
884 đ
459.601 USD
13.232.627 (5%)
Tổng: 250.000.000
185.505 USD
34.74% 35%
1937
454 Biểu tượng logo của Oath Oath
03/2022 / Ethereum Blockchain
OATH *
0,0169048188 USD
430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.089 USD
34.72% 35%
5895
455 Biểu tượng logo của Lumenswap Lumenswap
09/2021 / Stellar Blockchain
LSP *
0,0060605937 USD
154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
34.66% 35%
7443
456 Biểu tượng logo của Andy’s Alter Ego Andy’s Alter Ego
05/2024 / Ethereum Blockchain
$BADCAT *
0,0000017083 USD
0,0435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
10.548 USD
34.51% 35%
4912
457 Biểu tượng logo của Shanum Shanum
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHAN *
0,0002482229 USD
6,3198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
34.47% 34%
9009
458 Biểu tượng logo của Jerry Jerry
04/2024 / Solana Blockchain
JERRY *
0,0000233341 USD
0,5941 đ
0 USD
N/A
966 USD
34.37% 34%
5935
459 Biểu tượng logo của Big Eyes Big Eyes
10/2022 / Ethereum Blockchain
BIG *
0,0000008192 USD
0,0209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
0 USD
34.31% 34%
9044
460 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0006070614 USD
15,4558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
101 USD
34.29% 34%
6770
461 Biểu tượng logo của YoungParrot YoungParrot
08/2022 / Core Blockchain
YPC *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1 USD
34.23% 34%
7973
462 Biểu tượng logo của AiMalls AiMalls
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIT *
2,06 USD
52.420 đ
415.666 USD
201.885 (24%)
Tổng: 834.543
100.779 USD
34.21% 34%
1955
463 Biểu tượng logo của INSC (Ordinals) INSC (Ordinals)
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
INSC *
0,11 USD
2.773 đ
0 USD
N/A
263.502 USD
34.19% 34%
3167
464 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMIT *
0,000000027 USD
0,0007 đ
9.738.716 USD
361.123.236.215.680 (17%)
Tổng: 2.100.000.000.000.000
1.374.937 USD
34.15% 34%
1021
465 Biểu tượng logo của Liqwid Finance Liqwid Finance
03/2022 / Cardano Blockchain
LQ *
1,12 USD
28.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
155.747 USD
34.08% 34%
3376
466 Biểu tượng logo của NovaCore NovaCore
04/2024 / Ethereum Blockchain
NCOR *
0,0002418893 USD
6,1585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.831.654.620
313 USD
34.03% 34%
6397
467 Biểu tượng logo của Ninneko (Mata) Ninneko (Mata)
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MATA *
0,0000422251 USD
1,0750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
297 USD
33.89% 34%
6412
468 Biểu tượng logo của OGSMINEM OGSMINEM
04/2023 / Ethereum Blockchain
OGSM *
0,0000000139 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
652 USD
33.84% 34%
6083
469 Biểu tượng logo của Britt Britt
05/2024 / Base Blockchain
BRITT *
0,0007990991 USD
20,3451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100.539 USD
33.80% 34%
3639
470 Biểu tượng logo của Paycoin Paycoin
03/2020
PCI
0,11 USD
2.803 đ
110.942.609 USD
1.007.831.650 (53%)
Tổng: 1.900.000.000
919.317 USD
33.75% 34%
320
471 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,17 USD
4.221 đ
36.845.646 USD
222.250.213 (74%)
Tổng: 299.792.458
10.128.037 USD
33.74% 34%
604
472 Biểu tượng logo của Doge Eat Doge Doge Eat Doge
08/2022 / Dogechain(EVM)
OMNOM *
0,000000031 USD
0,0008 đ
9.605.915 USD
310.000.000.000.000 (31%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
56.943 USD
33.73% 34%
1025
473 Biểu tượng logo của Flovi inu Flovi inu
04/2024 / Ethereum Blockchain
FLOVI *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.769 USD
33.68% 34%
5708
474 Biểu tượng logo của Floyx Floyx
04/2022 / Polygon Blockchain
FLOYX *
0,0000497072 USD
1,2655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
156.715 USD
33.59% 34%
3374
475 Biểu tượng logo của Mythos Mythos
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYTH *
0,35 USD
8.892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.895.143 USD
33.58% 34%
2618
476 Biểu tượng logo của LinqAI LinqAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
LNQ *
0,17 USD
4.419 đ
28.077.693 USD
161.765.423 (17%)
Tổng: 979.375.163
1.547.919 USD
33.41% 33%
684
477 Biểu tượng logo của REDZILLA COIN REDZILLA COIN
07/2024 / Solana Blockchain
REDZILLA *
0,0014489362 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.307 USD
33.41% 33%
4189
478 Biểu tượng logo của Honeyland Honeyland
03/2023 / Solana Blockchain
HXD *
0,0339483941 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
106.477 USD
33.35% 33%
3595
479 Biểu tượng logo của XRootAI XRootAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
XROOTAI *
0,000400058 USD
10,1855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.000.000
43 USD
33.34% 33%
7101
480 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,0004000392 USD
10,1850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
3 USD
33.33% 33%
7821
481 Biểu tượng logo của ATO+ ATO+
06/2024 / Tron20 Blockchain
ATOPLUS *
0,18 USD
4.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
34.532 USD
33.28% 33%
4150
482 Biểu tượng logo của CATERPILLAR CATERPILLAR
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPL *
0,0000000071 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
2.701 USD
33.25% 33%
5531
483 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMP *
0,0002557666 USD
6,5118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
6.228 USD
33.24% 33%
5189
484 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
1,88 USD
47.822 đ
72.130.639 USD
38.401.299 (15%)
Tổng: 250.000.000
14.091.266 USD
33.21% 33%
424
485 Biểu tượng logo của Ozonechain Ozonechain
02/2023
OZONE
71,61 USD
1.823.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
33.19% 33%
9476
486 Biểu tượng logo của Spix Spix
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPX *
0,0000000071 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
27 USD
33.19% 33%
7285
487 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000272853 USD
0,6947 đ
62.985 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
33.13% 33%
2458
488 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,069501521 USD
1.770 đ
41.990.815 USD
604.171.159 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
27.725.597 USD
33.11% 33%
568
489 Biểu tượng logo của Artery Network Artery Network
07/2021
ARTR
0,0014252896 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
34.070 USD
32.93% 33%
4158
490 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000168556 USD
0,4291 đ
277.813 USD
16.481.880.692 (55%)
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
32.87% 33%
2062
491 Biểu tượng logo của Deri Protocol Deri Protocol
02/2021 / Arbitrum Blockchain
DERI *
0,0207333743 USD
528 đ
2.585.365 USD
124.695.829 (26%)
Tổng: 483.012.979
53.959 USD
32.75% 33%
1459
492 Biểu tượng logo của Orbit Bridge Klaytn USDC Orbit Bridge Klaytn USDC
08/2022 / Klaytn Blockchain
OUSDC *
0,22 USD
5.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.779.093
498 USD
32.65% 33%
6206
493 Biểu tượng logo của HyperGPT HyperGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HGPT *
0,037269714 USD
949 đ
20.046.758 USD
537.883.333 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.235.532 USD
32.61% 33%
773
494 Biểu tượng logo của Bombcrypto Coin Bombcrypto Coin
07/2022 / Polygon Blockchain
BOMB *
0,0186585652 USD
475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.095 USD
32.50% 33%
5274
495 Biểu tượng logo của Stohn Coin Stohn Coin
11/2023
SOH
0,012581336 USD
320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
19 USD
32.49% 32%
7374
496 Biểu tượng logo của Formation Fi Formation Fi
06/2021 / Ethereum Blockchain
FORM *
0,0002950387 USD
7,5117 đ
23.530 USD
79.753.015 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
4.559 USD
32.38% 32%
2425
497 Biểu tượng logo của Millonarios FC Fan Token Millonarios FC Fan Token
01/2022 / Chiliz Blockchain
MFC *
0,10 USD
2.601 đ
579.897 USD
5.676.178 (57%)
Tổng: 10.000.000
32 USD
32.25% 32%
1874
498 Biểu tượng logo của BemChain BemChain
04/2023 / Tron20 Blockchain
BCN *
0,0027666622 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
15.189 USD
32.20% 32%
4649
499 Biểu tượng logo của HowInu HowInu
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOW *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46 USD
32.20% 32%
7080
500 Biểu tượng logo của Multi Universe Central Multi Universe Central
06/2024 / Polygon Blockchain
MUC *
0,007544158 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.677.667 USD
32.12% 32%
2645
501 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0000032207 USD
0,0820 đ
1.627 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
21 USD
32.03% 32%
2527
502 Biểu tượng logo của GreenGold GreenGold
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GNG *
0,26 USD
6.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
32.01% 32%
9543
503 Biểu tượng logo của Choppy Choppy
03/2024 / Ethereum Blockchain
CHOPPY *
0,0000013948 USD
0,0355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
184 USD
31.99% 32%
6589
504 Biểu tượng logo của Based Finance Based Finance
02/2022 / Fantom Blockchain
BASED *
0,0157581552 USD
401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
204 USD
31.95% 32%
6557
505 Biểu tượng logo của SportsIcon SportsIcon
11/2021 / Ethereum Blockchain
ICONS *
0,0234893456 USD
598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
139.133 USD
31.90% 32%
3434
506 Biểu tượng logo của BabyBitcoin BabyBitcoin
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYBITC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000.000
8 USD
31.86% 32%
7638
507 Biểu tượng logo của ZilSwap ZilSwap
04/2021 / Zilliqa Blockchain
ZWAP *
0,54 USD
13.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
31.83% 32%
8874
508 Biểu tượng logo của BasedBunny BasedBunny
04/2024 / Base Blockchain
BUNNY *
0,0004329274 USD
11,0223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
757 USD
31.76% 32%
6034
509 Biểu tượng logo của Soroosh Smart Ecosystem Soroosh Smart Ecosystem
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SSE *
0,0034450995 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
109.012 USD
31.76% 32%
3578
510 Biểu tượng logo của Empowa Empowa
04/2022 / Cardano Blockchain
EMP *
0,0965201841 USD
2.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
101 USD
31.72% 32%
6767
511 Biểu tượng logo của FantomStarter FantomStarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
FS *
0,000430937 USD
10,9717 đ
44.605 USD
103.506.349 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
48 USD
31.56% 32%
2366
512 Biểu tượng logo của Law Of Attraction Law Of Attraction
05/2024 / Base Blockchain
LOA *
0,0128792638 USD
328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.549 USD
31.53% 32%
3988
513 Biểu tượng logo của WifStash Coin WifStash Coin
03/2024 / Solana Blockchain
WIF~ *
0,0000060902 USD
0,1551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
31.43% 31%
9624
514 Biểu tượng logo của PAWSWAP PAWSWAP
02/2023 / Ethereum Blockchain
PAW *
0,0000000164 USD
0,0004 đ
7.050.346 USD
429.085.008.744.460 (43%)
Tổng: 999.826.523.767.972
311.581 USD
31.43% 31%
1171
515 Biểu tượng logo của Veloce Veloce
09/2023 / Ethereum Blockchain
VEXT *
0,0215851665 USD
550 đ
3.269.778 USD
151.482.627 (50%)
Tổng: 300.000.000
574.626 USD
31.33% 31%
1387
516 Biểu tượng logo của Moola Market Moola Market
10/2021 / Celo Blockchain
MOO *
0,0038194723 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.325 USD
31.28% 31%
5818
517 Biểu tượng logo của Stonks Stonks
06/2024 / Ethereum Blockchain
STONKS *
0,0000188387 USD
0,4796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
204.323 USD
31.28% 31%
3245
518 Biểu tượng logo của Grumpy (Ordinals) Grumpy (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000046605 USD
0,1187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
34 USD
31.27% 31%
7176
519 Biểu tượng logo của OnGO OnGO
11/2021 / Ethereum Blockchain
FTG *
0,0017853654 USD
45 đ
205.211 USD
114.940.812 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
177.916 USD
31.26% 31%
2120
520 Biểu tượng logo của Sowa AI Sowa AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
SOWA *
0,0015138538 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85 USD
31.20% 31%
6840
521 Biểu tượng logo của White Whale White Whale
12/2021 / Osmosis Blockchain
WHALE *
0,0065442657 USD
167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.424 USD
31.19% 31%
5093
522 Biểu tượng logo của Connectome Connectome
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNTM *
0,0021571291 USD
55 đ
2.612 USD
1.210.675 (1%)
Tổng: 140.000.000
12.312 USD
31.16% 31%
2519
523 Biểu tượng logo của LiquidLayer LiquidLayer
11/2023 / Ethereum Blockchain
LILA *
0,0500383118 USD
1.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
642 USD
31.16% 31%
6085
524 Biểu tượng logo của Goledo Finance Goledo Finance
02/2023 / Conflux Blockchain
GOL *
0,0019692494 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
620 USD
31.12% 31%
6104
525 Biểu tượng logo của Frogo Frogo
04/2024 / Solana Blockchain
FROGO *
0,0000155208 USD
0,3952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.251.079
0 USD
31.10% 31%
9727
526 Biểu tượng logo của Trump in a memes world Trump in a memes world
06/2024 / Solana Blockchain
TEW *
0,0000000374 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000.000
12 USD
31.01% 31%
7510
527 Biểu tượng logo của New World Order New World Order
09/2022 / Ethereum Blockchain
STATE *
0,0000000057 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
101 USD
30.95% 31%
6766
528 Biểu tượng logo của Coin Edelweis Coin Edelweis
09/2022
EDEL
0,0001500218 USD
3,8196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.855.550
5 USD
30.92% 31%
7725
529 Biểu tượng logo của ZoidPay ZoidPay
07/2021 / MultiversX Blockchain
ZPAY *
0,0152626589 USD
389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
158.163 USD
30.86% 31%
3367
530 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
HYPE *
0,0000170035 USD
0,4329 đ
25.505 USD
1.500.000.000 (30%)
Tổng: 5.000.000.000
6.472 USD
30.78% 31%
2418
531 Biểu tượng logo của Soldex Soldex
12/2021 / Solana Blockchain
SOLX *
0,000056146 USD
1,4295 đ
23.604 USD
420.407.146 (84%)
Tổng: 500.000.000
12.476 USD
30.78% 31%
2424
532 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
AL *
0,15 USD
3.745 đ
44.673.860 USD
303.686.874 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
4.973.757 USD
30.76% 31%
559
533 Biểu tượng logo của FBX by KXCO FBX by KXCO
03/2022 / Ethereum Blockchain
FBX *
0,0000340069 USD
0,8658 đ
302 USD
8.889.956 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
12.752 USD
30.76% 31%
2540
534 Biểu tượng logo của Granary Granary
04/2023 / Fantom Blockchain
GRAIN *
0,0078526664 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
100 USD
30.72% 31%
6772
535 Biểu tượng logo của Sportcash One Sportcash One
05/2021 / Waves Blockchain
SCONEX *
0,000879575 USD
22,3940 đ
11.176 USD
12.706.570 (13%)
Tổng: 100.000.000
10 USD
30.69% 31%
2470
536 Biểu tượng logo của Cogito Finance Cogito Finance
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGV *
0,0533485945 USD
1.358 đ
5.163.500 USD
96.787.938 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
67.478 USD
30.67% 31%
1228
537 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Klaytn Blockchain
CLBK *
0,0022150806 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.556.846
131.309 USD
30.65% 31%
3470
538 Biểu tượng logo của Infinity Games Infinity Games
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ING *
0,0000640627 USD
1,6310 đ
302.696 USD
4.725.000.000 (95%)
Tổng: 5.000.000.000
215.793 USD
30.61% 31%
2044
539 Biểu tượng logo của Marvin Inu Marvin Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000001123 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
346 USD
30.55% 31%
6352
540 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,72 USD
18.311 đ
516.761.846 USD
718.513.411 (62%)
Tổng: 1.157.844.421
42.836.697 USD
30.53% 31%
112
541 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,48 USD
12.270 đ
72.248.321 USD
149.916.206 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
1.214.130 USD
30.50% 31%
423
542 Biểu tượng logo của Flits Flits
09/2019
FLS
0,0047416879 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.803.482
17 USD
30.49% 30%
7409
543 Biểu tượng logo của Curecoin Curecoin
05/2014
CURE
0,0099610602 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.863.543
0 USD
30.49% 30%
8111
544 Biểu tượng logo của Egg N Partners Egg N Partners
09/2022
EGGT
0,74 USD
18.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.401 USD
30.46% 30%
4248
545 Biểu tượng logo của Spurdo Spärde Spurdo Spärde
06/2024 / Ethereum Blockchain
SPURDO *
0,000000461 USD
0,0117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.069
221 USD
30.39% 30%
6514
546 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,42 USD
10.593 đ
343.248.504 USD
825.000.000 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
10.288.157 USD
30.37% 30%
210
547 Biểu tượng logo của BlocX BlocX
11/2023 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0000203938 USD
0,5192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
30.37% 30%
9581
548 Biểu tượng logo của Trump Pepe Trump Pepe
05/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPE *
0,0044887049 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.705 USD
30.33% 30%
4565
549 Biểu tượng logo của nioctiB nioctiB
12/2023 / Solana Blockchain
NIOCTIB *
0,0026374959 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
14 USD
30.32% 30%
7464
550 Biểu tượng logo của Crystal Token Crystal Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
CYL *
0,0019607725 USD
50 đ
1.107 USD
564.377 (2%)
Tổng: 27.834.890
0 USD
30.24% 30%
2532
551 Biểu tượng logo của Blacksmith Token Blacksmith Token
06/2023 / Ethereum Blockchain
BS *
0,0007480929 USD
19,0464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
30.17% 30%
9316
552 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,48 USD
12.224 đ
406.931.849 USD
847.524.868 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
36.501.392 USD
30.16% 30%
137
553 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000023848 USD
0,0607 đ
149.816 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
2 USD
30.14% 30%
2187
554 Biểu tượng logo của Agatech Agatech
12/2023 / Ethereum Blockchain
AGATA *
0,0320466249 USD
816 đ
253.550 USD
7.911.912 (79%)
Tổng: 10.000.000
50 USD
30.13% 30%
2075
555 Biểu tượng logo của GEGE GEGE
06/2024 / Solana Blockchain
GEGE *
0,0012438205 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.632
60.873 USD
30.10% 30%
3884
556 Biểu tượng logo của CODAI CODAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CODAI *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
83.692 USD
30.07% 30%
3738
557 Biểu tượng logo của ALLY ALLY
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALY *
0,0005078039 USD
12,9287 đ
1.167.949 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
1.742 USD
30.06% 30%
1677
558 Biểu tượng logo của World$tateCoin World$tateCoin
03/2023 / Polygon Blockchain
W$C *
0,0000550373 USD
1,4012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
30.05% 30%
9147
559 Biểu tượng logo của WOM Protocol WOM Protocol
03/2020 / Ethereum Blockchain
WOM *
0,0238074323 USD
606 đ
4.475.797 USD
188.000.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
1.010.055 USD
29.89% 30%
1290
560 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
7,26 USD
184.816 đ
37.642.189 USD
5.185.532 (79%)
Tổng: 6.540.888
37.310.313 USD
29.84% 30%
597
561 Biểu tượng logo của JEFE TOKEN JEFE TOKEN
01/2022 / Ethereum Blockchain
JEFE *
0,0350852418 USD
893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
1.513 USD
29.83% 30%
5764
562 Biểu tượng logo của Okratech Token Okratech Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORT *
0,0048659399 USD
124 đ
1.701.661 USD
349.708.553 (39%)
Tổng: 900.000.000
1.078.712 USD
29.83% 30%
1575
563 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000052 USD
0,0001 đ
909.550 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1 USD
29.82% 30%
1751
564 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,0989265809 USD
2.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000
1.198 USD
29.81% 30%
5854
565 Biểu tượng logo của WigoSwap WigoSwap
02/2022 / Fantom Blockchain
WIGO *
0,0147461974 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
284.876 USD
29.76% 30%
3127
566 Biểu tượng logo của GamerCoin GamerCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GHX *
0,0906253392 USD
2.307 đ
58.903.310 USD
649.965.123 (80%)
Tổng: 808.000.000
832.337 USD
29.73% 30%
478
567 Biểu tượng logo của ClinTex CTi ClinTex CTi
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTI *
0,0207512568 USD
528 đ
2.582.394 USD
124.445.175 (65%)
Tổng: 191.311.840
174.211 USD
29.68% 30%
1460
568 Biểu tượng logo của VIXCO VIXCO
10/2021 / Ethereum Blockchain
VIX *
0,0075634062 USD
193 đ
5.927.369 USD
783.690.380 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
4.497.665 USD
29.67% 30%
1190
569 Biểu tượng logo của Wrapped BounceBit Wrapped BounceBit
05/2024
WBB
0,47 USD
12.079 đ
0 USD
N/A
81.454 USD
29.60% 30%
3750
570 Biểu tượng logo của Trog Trog
06/2024 / Ethereum Blockchain
TROG *
0,0000088137 USD
0,2244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
46.474 USD
29.53% 30%
4026
571 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Smart Chain (BEP20)
AZ *
0,0000080913 USD
0,2060 đ
564.374 USD
69.750.302.117
19 USD
29.42% 29%
1881
572 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
4,62 USD
117.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
2 USD
29.30% 29%
7839
573 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020
MAPO
0,0101203575 USD
258 đ
45.409.672 USD
4.486.963.296 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
13.610.678 USD
29.27% 29%
555
574 Biểu tượng logo của My Lovely Planet My Lovely Planet
06/2024 / Polygon Blockchain
MLC *
0,21 USD
5.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
24.848 USD
29.20% 29%
4360
575 Biểu tượng logo của Cat of Meme Cat of Meme
04/2024 / Solana Blockchain
COME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.982.898.597.616
338 USD
29.18% 29%
6365
576 Biểu tượng logo của HashBit HashBit
10/2021 / Solana Blockchain
HBIT *
0,0000010105 USD
0,0257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
13.752 USD
29.13% 29%
4925
577 Biểu tượng logo của AnimeSwap AnimeSwap
11/2022 / Aptos Blockchain
ANI *
0,0004540448 USD
11,5600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
147 USD
29.10% 29%
6657
578 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0018013136 USD
46 đ
2.219.058 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
16.788 USD
28.80% 29%
1498
579 Biểu tượng logo của Karmaverse Karmaverse
03/2022 / Polygon Blockchain
KNOT *
0,0038450512 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
8.680 USD
28.78% 29%
4984
580 Biểu tượng logo của BLACK ROCK BLACK ROCK
03/2024 / Base Blockchain
ROCK *
0,0002326673 USD
5,9237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
28.602 USD
28.71% 29%
4262
581 Biểu tượng logo của Dreamverse Dreamverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
DV *
0,0009039527 USD
23,0146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
22.987 USD
28.68% 29%
4414
582 Biểu tượng logo của SafeMoo SafeMoo
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOO *
0,0000024885 USD
0,0634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
28.64% 29%
9424
583 Biểu tượng logo của Dhabi Coin Dhabi Coin
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DBC *
0,0000093831 USD
0,2389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
17 USD
28.57% 29%
7412
584 Biểu tượng logo của POW POW
01/2022 / Ethereum Blockchain
POW *
0,0070691575 USD
180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
28.51% 29%
8787
585 Biểu tượng logo của RUSH COIN RUSH COIN
05/2021 / Ethereum Blockchain
RUSH *
0,0000900183 USD
2,2919 đ
142.611 USD
1.584.249.827 (53%)
Tổng: 3.000.000.000
95 USD
28.43% 28%
2200
586 Biểu tượng logo của Y2K Y2K
12/2022 / Arbitrum Blockchain
Y2K *
0,11 USD
2.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
568 USD
28.40% 28%
6143
587 Biểu tượng logo của Seneca Seneca
01/2024 / Arbitrum Blockchain
SEN *
0,0024152503 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.820 USD
28.37% 28%
5695
588 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,47 USD
12.055 đ
206.564.426 USD
436.253.425 (21%)
Tổng: 2.100.000.000
65.905.596 USD
28.35% 28%
221
589 Biểu tượng logo của TMNT TMNT
02/2024 / Ethereum Blockchain
$TMNT *
0,000522997 USD
13,3155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.990.000
2.188 USD
28.28% 28%
5614
590 Biểu tượng logo của Ponzio The Cat Ponzio The Cat
07/2024 / Ethereum Blockchain
PONZIO *
9,94 USD
253.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 284.180
112.114 USD
28.27% 28%
3562
591 Biểu tượng logo của Tom On Base Tom On Base
03/2024 / Base Blockchain
TOB *
0,0000013137 USD
0,0334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15 USD
28.20% 28%
7448
592 Biểu tượng logo của XY Finance XY Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
XY *
0,0826062055 USD
2.103 đ
743.160 USD
8.996.415 (9%)
Tổng: 100.000.000
394 USD
28.06% 28%
1808
593 Biểu tượng logo của PUMP PUMP
03/2024 / Blast Blockchain
PUMP *
0,10 USD
2.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
625 USD
28.04% 28%
6102
594 Biểu tượng logo của Dypius [Old] Dypius [Old]
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,27 USD
6.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.964.978 USD
28.03% 28%
2681
595 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,0022404553 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 501.505.081
142 USD
28.02% 28%
6667
596 Biểu tượng logo của Meta Kongz Meta Kongz
03/2022 / Klaytn Blockchain
MKC *
0,0086410546 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 315.960.000
531 USD
27.96% 28%
6177
597 Biểu tượng logo của Mike Tython Mike Tython
04/2024 / Solana Blockchain
THAVAGE *
0,0020084711 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
1.322 USD
27.89% 28%
5819
598 Biểu tượng logo của Donut Donut
08/2020 / Ethereum Blockchain
DONUT *
0,0084900715 USD
216 đ
1.021.830 USD
120.355.919
264 USD
27.87% 28%
1717
599 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0106471292 USD
271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
0 USD
27.85% 28%
8439
600 Biểu tượng logo của CluCoin CluCoin
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLU *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5 USD
27.79% 28%
7750
601 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0015092474 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.926 USD
27.70% 28%
4146
602 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
2,38 USD
60.678 đ
282.526.678 USD
118.544.998 (59%)
Tổng: 200.000.000
25.179.357 USD
27.56% 28%
170
603 Biểu tượng logo của Tomb Tomb
08/2021 / Fantom Blockchain
TOMB *
0,0052001553 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 309.173.355
42.819 USD
27.53% 28%
4051
604 Biểu tượng logo của Mesefa Mesefa
04/2020 / Ethereum Blockchain
SEFA *
0,002780565 USD
71 đ
1.197 USD
430.655 (0%)
Tổng: 963.000.000
2 USD
27.52% 28%
2531
605 Biểu tượng logo của Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology
10/2022 / Ethereum Blockchain
LOTT *
0,0093533565 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
45 USD
27.48% 27%
7091
606 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
16,11 USD
410.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
34.314 USD
27.41% 27%
4153
607 Biểu tượng logo của Vader Protocol Vader Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
VADER *
0,0000146154 USD
0,3721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
19.915 USD
27.40% 27%
4495
608 Biểu tượng logo của Wirtual Wirtual
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WIRTUAL *
0,000719342 USD
18,3144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
27.38% 27%
8877
609 Biểu tượng logo của Metaworld Metaworld
03/2023 / Tron20 Blockchain
MWCC *
0,0009850491 USD
25,0793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
592 USD
27.34% 27%
6125
610 Biểu tượng logo của Colizeum Colizeum
02/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUM *
0,0011892434 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.144 USD
27.29% 27%
4715
611 Biểu tượng logo của Wojak Mask Wojak Mask
06/2024 / Ethereum Blockchain
MASK *
0,0000034611 USD
0,0881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
130.966 USD
27.26% 27%
3472
612 Biểu tượng logo của XRPCHAIN XRPCHAIN
08/2023 / Ethereum Blockchain
RIPPLE CHAIN *
0,0699092744 USD
1.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
167 USD
27.25% 27%
6615
613 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0006904573 USD
17,5790 đ
12.438.774 USD
18.015.268.985 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
170.724 USD
27.19% 27%
929
614 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Ethereum Blockchain
DOGA *
0,007239097 USD
184 đ
3.621.284 USD
500.239.694 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
23.870 USD
27.16% 27%
1353
615 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000008184 USD
0,0208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
11 USD
27.11% 27%
7549
616 Biểu tượng logo của LEDGIS LEDGIS
11/2021
LED
0,0099629118 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
844 USD
27.08% 27%
5989
617 Biểu tượng logo của Storepay Storepay
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPC *
0,0000582211 USD
1,4823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.126.704.042
46.844 USD
27.08% 27%
4021
618 Biểu tượng logo của GreenTek GreenTek
12/2021 / Ethereum Blockchain
GTE *
0,0351490742 USD
895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
832 USD
27.07% 27%
5993
619 Biểu tượng logo của Neuroni AI Neuroni AI
01/2023 / Ethereum Blockchain
NEURONI *
0,20 USD
5.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.499.000
0 USD
27.07% 27%
9089
620 Biểu tượng logo của The Ennead The Ennead
04/2023 / Arbitrum Blockchain
NEADRAM *
0,0171369358 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.651.427
4.597 USD
27.00% 27%
5311
621 Biểu tượng logo của XTV XTV
05/2024 / Solana Blockchain
XTV *
0,0183177424 USD
466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.014
20.571 USD
26.93% 27%
4478
622 Biểu tượng logo của Ecoin official Ecoin official
08/2020 / XDC Network Blockchain
ECOIN *
0,0001700167 USD
4,3286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4 USD
26.86% 27%
7759
623 Biểu tượng logo của 0xDAO 0xDAO
01/2022 / Fantom Blockchain
OXD *
0,0000891718 USD
2,2703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.499.808
0 USD
26.75% 27%
7990
624 Biểu tượng logo của Fantom Oasis Fantom Oasis
09/2021 / Fantom Blockchain
FTMO *
0,0003851389 USD
9,8056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10 USD
26.70% 27%
7578
625 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0093788572 USD
239 đ
854.171 USD
91.074.087 (93%)
Tổng: 98.000.000
0 USD
26.59% 27%
1773
626 Biểu tượng logo của Fatih Karagümrük SK Fan Token Fatih Karagümrük SK Fan Token
06/2022 / Bitcichain
FKSK *
0,0014665009 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 142.982.995
0 USD
26.59% 27%
9528
627 Biểu tượng logo của QnA3.AI QnA3.AI
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GPT *
0,0968774821 USD
2.467 đ
12.533.518 USD
129.374.940 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
2.259.150 USD
26.50% 27%
928
628 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
0,0256958491 USD
654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
60 USD
26.49% 26%
6960
629 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0004480944 USD
11,4085 đ
265.635 USD
592.810.145
0 USD
26.44% 26%
2068
630 Biểu tượng logo của Raft Raft
07/2023 / Ethereum Blockchain
RAFT *
0,000536006 USD
13,6467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.172 USD
26.43% 26%
5861
631 Biểu tượng logo của Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORT *
0,0000001091 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23 USD
26.36% 26%
7327
632 Biểu tượng logo của Mocaverse Mocaverse
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
45.546.746 USD
26.36% 26%
2550
633 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0086517627 USD
220 đ
14.635.807 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
2.713.617 USD
26.31% 26%
877
634 Biểu tượng logo của Relation Labs Relation Labs
06/2023 / Ethereum Blockchain
REL *
0,0025568678 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.388 USD
26.28% 26%
3798
635 Biểu tượng logo của Nois Network Nois Network
12/2023
NOIS
0,0084422071 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.693.388
0 USD
26.22% 26%
9245
636 Biểu tượng logo của TRUMP’S HAT TRUMP’S HAT
05/2024 / Solana Blockchain
MAGA *
0,0008943198 USD
22,7694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
45.352 USD
26.20% 26%
4034
637 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,29 USD
7.310 đ
83.203.508 USD
289.770.512
16.666.350 USD
26.19% 26%
390
638 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020 / Zilliqa Blockchain
GZIL *
3,76 USD
95.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 559.970
7.950 USD
26.16% 26%
5058
639 Biểu tượng logo của WillyBumBum WillyBumBum
06/2024 / Base Blockchain
BUM *
0,0000254923 USD
0,6490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
7.247 USD
25.99% 26%
5107
640 Biểu tượng logo của Fideum Fideum
01/2024 / Ethereum Blockchain
FI *
0,006783053 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
238.486 USD
25.94% 26%
3200
641 Biểu tượng logo của Sabai Ecoverse Sabai Ecoverse
07/2023 / Ethereum Blockchain
SABAI *
0,0221851002 USD
565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
129.413 USD
25.93% 26%
3595
642 Biểu tượng logo của Going To The Moon Going To The Moon
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTTM *
0,0000433081 USD
1,1026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
62.405 USD
25.90% 26%
3865
643 Biểu tượng logo của Flag Network Flag Network
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLAG *
0,0000158809 USD
0,4043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
352 USD
25.87% 26%
6339
644 Biểu tượng logo của Kingdomverse Kingdomverse
02/2023 / Ethereum Blockchain
KING *
0,0007821196 USD
19,9128 đ
570.158 USD
728.990.667 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
55.420 USD
25.79% 26%
1879
645 Biểu tượng logo của JEXchange JEXchange
04/2022 / MultiversX Blockchain
JEX *
0,0037381191 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
340 USD
25.75% 26%
6364
646 Biểu tượng logo của UNITS Token UNITS Token
07/2024 / Ethereum Blockchain
UNITS *
2,10 USD
53.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.428 USD
25.75% 26%
4246
647 Biểu tượng logo của Gremly Gremly
07/2024 / Ethereum Blockchain
GREMLY *
0,0015322962 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.497 USD
25.74% 26%
3311
648 Biểu tượng logo của CODEX CODEX
12/2023 / Ethereum Blockchain
CODEX *
0,0134035918 USD
341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.790 USD
25.72% 26%
5223
649 Biểu tượng logo của TrendingTool.io TrendingTool.io
03/2024 / Solana Blockchain
SMM *
0,0059907953 USD
153 đ
0 USD
N/A
0 USD
25.68% 26%
9626
650 Biểu tượng logo của Shido [New] Shido [New]
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,00095944 USD
24,4273 đ
16.906.013 USD
17.620.708.052 (98%)
Tổng: 18.000.000.000
718.735 USD
25.61% 26%
825
651 Biểu tượng logo của Kwenta Kwenta
09/2022 / Optimism Blockchain
KWENTA *
35,53 USD
904.612 đ
15.342.477 USD
431.809 (71%)
Tổng: 607.156
43.439 USD
25.61% 26%
857
652 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,001243276 USD
32 đ
240.747 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
17.001 USD
25.56% 26%
2084
653 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
1,61 USD
41.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.365 USD
25.52% 26%
5800
654 Biểu tượng logo của Mobius Mobius
01/2018 / Stellar Blockchain
MOBI *
0,0083627358 USD
213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
35.018 USD
25.51% 26%
4145
655 Biểu tượng logo của Qitmeer Network Qitmeer Network
12/2021
MEER
0,0204513248 USD
521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.240.000
580 USD
25.50% 26%
6132
656 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
1,30 USD
32.997 đ
246.790.532 USD
190.417.515 (19%)
Tổng: 1.028.173.673
12.567.915 USD
25.48% 25%
187
657 Biểu tượng logo của SO-COL SO-COL
02/2023 / Ethereum Blockchain
SIMP *
0,0011166665 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
118.724 USD
25.45% 25%
3529
658 Biểu tượng logo của SolSrch SolSrch
05/2024 / Solana Blockchain
SRCH *
0,0106156291 USD
270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.195 USD
25.41% 25%
5612
659 Biểu tượng logo của XRdoge XRdoge
11/2021
XRDOGE
0,000010681 USD
0,2719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
295 USD
25.35% 25%
6413
660 Biểu tượng logo của Dinamo Zagreb Fan Token Dinamo Zagreb Fan Token
10/2021 / Chiliz Blockchain
DZG *
0,18 USD
4.637 đ
161.312 USD
885.618 (18%)
Tổng: 5.000.000
2.126 USD
25.33% 25%
2173
661 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / Tron10 Blockchain
GZX *
0,0000873256 USD
2,2233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
489 USD
25.29% 25%
6216
662 Biểu tượng logo của Parrot Protocol Parrot Protocol
09/2021 / Solana Blockchain
PRT *
0,0001843784 USD
4,6943 đ
0 USD
N/A
14.671 USD
25.27% 25%
4668
663 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,014007259 USD
357 đ
3.444.212 USD
245.887.632 (26%)
Tổng: 931.130.760
1 USD
25.25% 25%
1372
664 Biểu tượng logo của Warena Warena
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RENA *
0,0014206961 USD
36 đ
9.749 USD
6.862.242 (7%)
Tổng: 100.000.000
35.544 USD
25.20% 25%
2479
665 Biểu tượng logo của Jerome Powell Jerome Powell
06/2023 / Ethereum Blockchain
POWELL *
0,0004289186 USD
10,9203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
193 USD
25.20% 25%
6575
666 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,000000903 USD
0,0230 đ
14 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
78 USD
25.19% 25%
2648
667 Biểu tượng logo của Decentral Games Governance (xDG) Decentral Games Governance (xDG)
12/2021 / Ethereum Blockchain
xDG *
0,0153965113 USD
392 đ
0 USD
N/A