1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3040 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3197) - Ethereum (3350) - TRON (94) - OKC Token (10) - Wanchain (9) - Cronos (50) - Solana (347) - Polygon (256) - XDC Network (8) - Avalanche (182) - Fantom (98) - XRP (22) - Klaytn (63) - IoTeX (6) - Chiliz (44) - Neo (9) - Terra Classic (9) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (27) - Bitgert (3) - Cardano (31) - Arbitrum (35) - Dogechain (2) - Cosmos (18) - Waves (7) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (2) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (13) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (9) - Polkadot (1) - Huobi Token (26) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (9) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (2) - Tezos (11) - Aptos (4) - Fusion (1) - MultiversX (Elrond) (16) - Astar (1) - NEAR Protocol (7) - Velas (1) - Stacks (3) - SORA (2) - Bitcicoin (23) - Cube Network (1) - Hedera (3) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (5) - EthereumPoW (8) - Elrond (16) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (5) - Conflux (1) - CANTO (3) - Ethereum Classic (2) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) -

07/12/2022 23:26

Bảng xếp hạng 3040 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000061751 USD
0,1483 đ
7.594.331 USD
1.229.840.000.000
0 USD
64149.57% 64.150%
773
2 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Blockchain
PETH *
0,0029421111 USD
71 đ
0 USD
N/A
655 USD
14898.68% 14.899%
5822
3 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0349854137 USD
840 đ
2.116.663 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
9 USD
8816.39% 8.816%
1119
4 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,00000635 USD
0,1525 đ
114.299 USD
17.999.887.606 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
0 USD
7059.70% 7.060%
2030
5 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0007956952 USD
19,1126 đ
27.849 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
0 USD
6180.08% 6.180%
2313
6 Biểu tượng logo của CryptoBee CryptoBee
10/2022 / BNB Blockchain
BEE *
0,000200999 USD
4,8280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
37 USD
5804.74% 5.805%
6847
7 Biểu tượng logo của MetaHome MetaHome
07/2022 / BNB Blockchain
METAHOME *
0,0000001896 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2 USD
5516.69% 5.517%
7469
8 Biểu tượng logo của JPEG JPEG
11/2021 / Avalanche Blockchain
JPEG *
0,0001954225 USD
4,6940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.698 USD
3709.31% 3.709%
5054
9 Biểu tượng logo của Probinex Probinex
02/2022 / BNB Blockchain
PBX *
0,0490339006 USD
1.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
109.087 USD
2818.74% 2.819%
3438
10 Biểu tượng logo của Adventurer Gold Adventurer Gold
12/2022 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0525408475 USD
1.262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
581.524 USD
2083.24% 2.083%
2822
11 Biểu tượng logo của Universe Coin Universe Coin
01/2020 / Ethereum Blockchain
UNIS *
0,0015298517 USD
37 đ
0 USD
N/A
116 USD
1946.35% 1.946%
6450
12 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0002676704 USD
6,4294 đ
128.254 USD
479.147.304 (72%)
Tổng: 666.000.000
18.951 USD
1873.05% 1.873%
2000
13 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,028511177 USD
685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137 USD
1831.09% 1.831%
6404
14 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000063335 USD
0,1521 đ
98.169 USD
15.500.000.000
0 USD
1778.43% 1.778%
2073
15 Biểu tượng logo của JavaScript Token JavaScript Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
JS *
0,0030316028 USD
73 đ
24.229 USD
7.991.996
0 USD
1184.48% 1.184%
2339
16 Biểu tượng logo của ESR Coin ESR Coin
08/2020
ESRC
0,34 USD
8.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.855.875
0 USD
1130.91% 1.131%
7895
17 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000101053 USD
0,2427 đ
585.885 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
2 USD
1130.80% 1.131%
1529
18 Biểu tượng logo của TWITTERDOGE TWITTERDOGE
11/2022 / BNB Blockchain
TDOGE *
0,0000010253 USD
0,0246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.000.000.000
14.671 USD
1071.90% 1.072%
4515
19 Biểu tượng logo của Cryptofi Cryptofi
11/2022 / BNB Blockchain
CFI *
0,002126632 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
663.753 USD
1042.81% 1.043%
2797
20 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / BNB Blockchain
EnergyX *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.658 USD
1017.61% 1.018%
5292
21 Biểu tượng logo của LABS Protocol LABS Protocol
08/2022 / Solana Blockchain
LABS *
0,0005387168 USD
12,9400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
1 USD
1011.13% 1.011%
7578
22 Biểu tượng logo của Bitcoin Bam Bitcoin Bam
04/2021
BTCBAM
0,90 USD
21.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
14.625 USD
998.59% 999%
4517
23 Biểu tượng logo của QUAI DAO QUAI DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
QUAI *
0,0024526132 USD
59 đ
97.638 USD
39.809.807 (40%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
974.61% 975%
2071
24 Biểu tượng logo của CoinGhost CoinGhost
06/2022 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0060004773 USD
144 đ
0 USD
N/A
0 USD
916.98% 917%
7693
25 Biểu tượng logo của Dwagon Dwagon
09/2022 / Ethereum Blockchain
BABYTSUKA *
0,000069701 USD
1,6742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
426 USD
913.54% 914%
5985
26 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / BNB Blockchain
ETHBEAR *
0,0000000498 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
8.892 USD
862.75% 863%
4829
27 Biểu tượng logo của Intersola Intersola
08/2021 / Solana Blockchain
ISOLA *
0,000242888 USD
5,8342 đ
0 USD
N/A
0 USD
842.85% 843%
8101
28 Biểu tượng logo của Metapplay Metapplay
01/2022 / BNB Blockchain
METAP *
0,0004680372 USD
11,2423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.400.000
0 USD
667.28% 667%
7644
29 Biểu tượng logo của Shiba Inu Pay Shiba Inu Pay
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBAY *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
86.717 USD
553.28% 553%
3550
30 Biểu tượng logo của Primal Primal
09/2022 / BNB Blockchain
PRM *
0,0006142851 USD
14,7551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.024 USD
538.82% 539%
4465
31 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,030066901 USD
722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
180.843 USD
513.61% 514%
3222
32 Biểu tượng logo của NPC DAO NPC DAO
11/2021 / Solana Blockchain
NPC *
0,0001156594 USD
2,7781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.548.487.400
0 USD
512.97% 513%
8336
33 Biểu tượng logo của Promodio Promodio
09/2021 / Ethereum Blockchain
PMD *
0,0000185585 USD
0,4458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.770 USD
479.95% 480%
5453
34 Biểu tượng logo của Solhero Finance Solhero Finance
02/2022 / Solana Blockchain
HERO *
0,0001758218 USD
4,2232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
449.56% 450%
8615
35 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / TRON Blockchain
PALG *
0,0060448809 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
0 USD
443.61% 444%
8029
36 Biểu tượng logo của Gaming Stars Gaming Stars
04/2022 / BNB Blockchain
GAMES *
2,03 USD
48.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
350.335 USD
435.25% 435%
2964
37 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0002000159 USD
4,8044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
22 USD
426.36% 426%
7017
38 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Blockchain
OKS *
0,0018192015 USD
44 đ
199.906 USD
109.886.711 (51%)
Tổng: 217.293.197
4.030 USD
419.77% 420%
1873
39 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / BNB Blockchain
GART *
0,0000032905 USD
0,0790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
211.741 USD
402.79% 403%
3178
40 Biểu tượng logo của Ystar Ystar
07/2020
YSR
0,000050004 USD
1,2011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
400.04% 400%
7842
41 Biểu tượng logo của Giddy Giddy
04/2022 / Polygon Blockchain
GDDY *
0,0293266226 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.207.002 USD
339.88% 340%
2663
42 Biểu tượng logo của THE BIG FIVE THE BIG FIVE
05/2022 / Solana Blockchain
TBF *
0,0001176062 USD
2,8249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
323.45% 323%
8753
43 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0026172609 USD
63 đ
34.107 USD
13.031.736 (62%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
308.55% 309%
2276
44 Biểu tượng logo của META Gaming META Gaming
03/2022 / BNB Blockchain
RMG *
0,000000054 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
4 USD
285.53% 286%
7384
45 Biểu tượng logo của Doge Universe Doge Universe
09/2021 / BNB Blockchain
SPACEXDOGE *
0,0000291688 USD
0,7006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.900.000.000
880 USD
270.42% 270%
5707
46 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / BNB Blockchain
NPXSXEM *
0,0000383466 USD
0,9211 đ
1.713.575 USD
44.686.428.753 (42%)
Tổng: 106.784.637.943
0 USD
269.09% 269%
1185
47 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,0050137078 USD
120 đ
727.248 USD
145.051.916 (21%)
Tổng: 690.189.812
20.073 USD
267.53% 268%
1461
48 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Blockchain
METO *
0,0026029598 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.219.687 USD
267.05% 267%
2715
49 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BXA *
0,0008990715 USD
21,5957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
239.90% 240%
7869
50 Biểu tượng logo của Morpheus Token Morpheus Token
09/2021 / Fantom Blockchain
MORPH *
0,0044415895 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.773
526 USD
221.78% 222%
5909
51 Biểu tượng logo của Yofune Nushi Yofune Nushi
10/2022 / Ethereum Blockchain
KOYO *
0,0000049256 USD
0,1183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.072.015.000
58.781 USD
220.79% 221%
3787
52 Biểu tượng logo của DogeApe DogeApe
08/2022 / Dogecoin Blockchain
DOGEAPE *
0,0000114928 USD
0,2761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
219.24% 219%
7672
53 Biểu tượng logo của Hello Art Hello Art
07/2022 / Klaytn Blockchain
HTT *
0,0021401702 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
425.351 USD
214.73% 215%
2902
54 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / BNB Blockchain
CHIK *
0,0010000796 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
27 USD
201.03% 201%
6955
55 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0001515801 USD
3,6410 đ
28.593 USD
188.632.973
9 USD
199.71% 200%
2306
56 Biểu tượng logo của RODO RODO
10/2022 / Ethereum Blockchain
RODO *
24,86 USD
597.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
180.321 USD
198.85% 199%
3225
57 Biểu tượng logo của CrypterToken CrypterToken
10/2021 / BNB Blockchain
CRYPT *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6 USD
196.46% 196%
7306
58 Biểu tượng logo của Swanlana Swanlana
10/2021 / Solana Blockchain
SWAN *
0,0000576968 USD
1,3859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
194.98% 195%
8169
59 Biểu tượng logo của MELX MELX
05/2021 / Ethereum Blockchain
MEL *
0,0047883809 USD
115 đ
97.206 USD
20.300.314 (17%)
Tổng: 120.000.000
78.349 USD
190.03% 190%
2076
60 Biểu tượng logo của Counos Coin Counos Coin
12/2019
CCA
0,0000290023 USD
0,6966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
0 USD
190.02% 190%
7760
61 Biểu tượng logo của Kayserispor Token Kayserispor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
KYSR *
0,46 USD
11.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
33.733 USD
183.78% 184%
4143
62 Biểu tượng logo của CoinField Coin CoinField Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
CFC *
0,35 USD
8.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
183.01% 183%
8452
63 Biểu tượng logo của Hatayspor Token Hatayspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
HATAY *
0,35 USD
8.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.104 USD
182.74% 183%
4659
64 Biểu tượng logo của Woozoo Music Woozoo Music
12/2021 / Ethereum Blockchain
WZM *
0,61 USD
14.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
73.043 USD
182.58% 183%
3647
65 Biểu tượng logo của HeroFi HeroFi
09/2021 / BNB Blockchain
HEROEGG *
0,0018001432 USD
43 đ
155.220 USD
86.226.371 (17%)
Tổng: 520.000.000
0 USD
181.24% 181%
1946
66 Biểu tượng logo của Boryoku Genesis Dragonz Index Boryoku Genesis Dragonz Index
03/2022 / Solana Blockchain
DRGNZ *
0,92 USD
22.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.000
0 USD
180.95% 181%
8670
67 Biểu tượng logo của SOWL Token SOWL Token
10/2022 / BNB Blockchain
SOWL *
0,0000084024 USD
0,2018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
43.317 USD
179.81% 180%
3987
68 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
0,0053388036 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
256 USD
178.62% 179%
6167
69 Biểu tượng logo của KodexPay KodexPay
11/2022 / BNB Blockchain
KXP *
2,51 USD
60.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.999.996
4.362 USD
175.39% 175%
5080
70 Biểu tượng logo của Airtnt Airtnt
12/2022 / Polygon Blockchain
AIRTNT *
0,0194375462 USD
467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
138.681 USD
173.74% 174%
3331
71 Biểu tượng logo của Antalyaspor Token Antalyaspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
AKREP *
0,40 USD
9.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.361 USD
173.67% 174%
4800
72 Biểu tượng logo của Victory Gem Victory Gem
03/2022 / BNB Blockchain
VTG *
0,0031914403 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
501.327 USD
172.19% 172%
2857
73 Biểu tượng logo của Atmosphere CCG Atmosphere CCG
11/2021 / BNB Blockchain
ATMSSFT *
0,0000430141 USD
1,0332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
1 USD
169.81% 170%
7530
74 Biểu tượng logo của Amazy Amazy
07/2022 / BNB Blockchain
AZY *
0,0454769467 USD
1.092 đ
1.861.095 USD
40.923.921 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
3.504.526 USD
169.23% 169%
1159
75 Biểu tượng logo của Rizespor Token Rizespor Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
RIZE *
0,22 USD
5.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
10.891 USD
163.55% 164%
4730
76 Biểu tượng logo của Nest Arcade Nest Arcade
12/2021 / Solana Blockchain
NESTA *
0,0003666816 USD
8,8077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62.103 USD
160.86% 161%
3739
77 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0002380089 USD
5,7170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
45 USD
160.42% 160%
6771
78 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0093648703 USD
225 đ
2.762.309 USD
294.965.004
2 USD
158.67% 159%
1052
79 Biểu tượng logo của Dogecolony Dogecolony
02/2022 / BNB Blockchain
DOGECO *
0,0000003712 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
158.42% 158%
7512
80 Biểu tượng logo của InvestDex InvestDex
06/2021 / BNB Blockchain
INVEST *
0,0256158806 USD
615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
133.591 USD
157.54% 158%
3354
81 Biểu tượng logo của Offshift Offshift
08/2020 / Ethereum Blockchain
XFT *
1,00 USD
23.917 đ
5.943.980 USD
5.969.500 (60%)
Tổng: 10.000.000
408.115 USD
150.50% 151%
834
82 Biểu tượng logo của Mars Network Mars Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARS *
0,0001263168 USD
3,0341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.999.999.999
18 USD
149.76% 150%
7066
83 Biểu tượng logo của ChartEx ChartEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHART *
0,002102382 USD
50 đ
42.048 USD
20.000.000 (8%)
Tổng: 250.000.000
1.399 USD
148.10% 148%
2252
84 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Blockchain
WWY *
0,0158512445 USD
381 đ
4.814.630 USD
303.738.270 (3%)
Tổng: 9.970.000.000
1.880.610 USD
146.21% 146%
885
85 Biểu tượng logo của COBAN COBAN
10/2021 / Solana Blockchain
COBAN *
0,0087480198 USD
210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.722 USD
143.46% 143%
5282
86 Biểu tượng logo của Legends of Aria Legends of Aria
09/2022 / Solana Blockchain
ARIA *
0,0013276597 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 637.500.000
1 USD
143.08% 143%
7570
87 Biểu tượng logo của Sakaryaspor Token Sakaryaspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
SKRY *
0,18 USD
4.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.364 USD
140.01% 140%
5333
88 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
10/2021 / Ethereum Blockchain
MYCE *
0,0002503102 USD
6,0125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.131.564 USD
139.33% 139%
2723
89 Biểu tượng logo của The Starship Finance The Starship Finance
12/2021 / Solana Blockchain
BIP *
0,0000371396 USD
0,8921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1 USD
138.28% 138%
7590
90 Biểu tượng logo của Sivasspor Token Sivasspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIV *
0,36 USD
8.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
17.690 USD
137.41% 137%
4430
91 Biểu tượng logo của Mickey Mickey
12/2021 / Solana Blockchain
MCK *
0,0000001051 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4 USD
137.13% 137%
7395
92 Biểu tượng logo của Giresunspor Token Giresunspor Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
GRS *
0,31 USD
7.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
7.872 USD
136.77% 137%
4870
93 Biểu tượng logo của Alkemi Network DAO Token Alkemi Network DAO Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
ALK *
0,0026318459 USD
63 đ
0 USD
N/A
0 USD
136.12% 136%
8146
94 Biểu tượng logo của Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
IIC *
0,0000060127 USD
0,1444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
391 USD
134.64% 135%
6022
95 Biểu tượng logo của EarthFund EarthFund
11/2021 / Ethereum Blockchain
1EARTH *
0,0022532672 USD
54 đ
163.935 USD
72.754.338 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
4.184.825 USD
134.29% 134%
1924
96 Biểu tượng logo của DinoLFG DinoLFG
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINO *
0,0238421941 USD
573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
32.363.916 USD
134.26% 134%
2601
97 Biểu tượng logo của Baanx Baanx
07/2021 / Ethereum Blockchain
BXX *
0,0618126795 USD
1.485 đ
1.223.812 USD
19.798.721 (8%)
Tổng: 250.000.000
35.866 USD
134.23% 134%
1290
98 Biểu tượng logo của Krypton DAO Krypton DAO
05/2022 / BNB Blockchain
KRD *
0,90 USD
21.570 đ
92.025.031 USD
102.457.125 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
97.840 USD
133.71% 134%
234
99 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / BNB Blockchain
PSI *
21,00 USD
504.460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.534
0 USD
133.35% 133%
7947
100 Biểu tượng logo của PYROMATIC PYROMATIC
08/2022 / Ethereum Blockchain
PYRO *
2,35 USD
56.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
34.296 USD
132.74% 133%
4124
101 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
01/2022 / BNB Blockchain
GEAR *
0,0000157507 USD
0,3783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
0 USD
131.92% 132%
8614
102 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,000008303 USD
0,1994 đ
10.447 USD
1.258.254.657 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
130.43% 130%
2441
103 Biểu tượng logo của WATTTON WATTTON
07/2022 / Ethereum Blockchain
WATT *
0,30 USD
7.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
271.790 USD
130.20% 130%
3047
104 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
0,62 USD
14.979 đ
127.792.213 USD
177.181.782 (51%)
Tổng: 347.714.007
6.427.979 USD
129.03% 129%
199
105 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,0015326436 USD
37 đ
0 USD
N/A
0 USD
127.28% 127%
7770
106 Biểu tượng logo của wanLINK wanLINK
03/2021 / Wanchain
WANLINK *
12,12 USD
291.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
126.51% 127%
7964
107 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / BNB Blockchain
DFSG *
0,004172959 USD
100 đ
51.416 USD
12.321.318 (59%)
Tổng: 21.000.000
324 USD
125.26% 125%
2203
108 Biểu tượng logo của Sturgeon Moon Sturgeon Moon
08/2022 / BNB Blockchain
MOON *
0,0000000136 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
7.643 USD
123.49% 123%
4879
109 Biểu tượng logo của Meta Business Meta Business
04/2022 / BNB Blockchain
MEFI *
0,000000022 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
120.39% 120%
7659
110 Biểu tượng logo của GeroWallet GeroWallet
05/2021 / Cardano Blockchain
GERO *
0,0034631419 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
119.51% 120%
8034
111 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
0,70 USD
16.815 đ
2.940 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
0 USD
118.77% 119%
2533
112 Biểu tượng logo của Adana Demirspor Token Adana Demirspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
DEMIR *
1,34 USD
32.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
107.050 USD
116.29% 116%
3446
113 Biểu tượng logo của Based Finance Based Finance
02/2022 / Fantom Blockchain
BASED *
0,03329431 USD
800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.500
7.837 USD
112.01% 112%
4872
114 Biểu tượng logo của SKY FRONTIER SKY FRONTIER
02/2022 / BNB Blockchain
GSKY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.619 USD
111.53% 112%
4447
115 Biểu tượng logo của Galaxy Heroes Galaxy Heroes
04/2022 / BNB Blockchain
GHC *
0,0000000025 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
58 USD
111.38% 111%
6688
116 Biểu tượng logo của CZbomb CZbomb
06/2022 / BNB Blockchain
CZBOMB *
0,0168456567 USD
405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.878
58 USD
110.26% 110%
6694
117 Biểu tượng logo của ZelaaNFT ZelaaNFT
07/2022 / Polygon Blockchain
NFTZ *
0,0000940075 USD
2,2581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
304 USD
108.91% 109%
6106
118 Biểu tượng logo của Robo Inu Finance Robo Inu Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
RBIF *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.588.649.826.433.800
127.175 USD
108.66% 109%
3376
119 Biểu tượng logo của MxmBoxcEus Token MxmBoxcEus Token
12/2022 / BNB Blockchain
MBE *
0,17 USD
4.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.281.306 USD
107.20% 107%
2661
120 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0022415392 USD
54 đ
22.415.392 USD
10.000.000.000
102.340 USD
107.15% 107%
526
121 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
0,0061123249 USD
147 đ
111.760 USD
18.284.404 (76%)
Tổng: 24.184.404
0 USD
106.97% 107%
2036
122 Biểu tượng logo của Drachma Exchange Drachma Exchange
08/2022 / Solana Blockchain
DRA *
0,0000062439 USD
0,1500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
106.08% 106%
8855
123 Biểu tượng logo của Pikachu Inu Pikachu Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
PIKACHU *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
105.14% 105%
8204
124 Biểu tượng logo của Binance Smart Chain Girl Binance Smart Chain Girl
06/2021 / BNB Blockchain
BSCGIRL *
0,0016701329 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
799 USD
103.68% 104%
5750
125 Biểu tượng logo của Mundocrypto Mundocrypto
08/2022
MCT
0,42 USD
9.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
2.417.445 USD
103.52% 104%
2657
126 Biểu tượng logo của Aluna.Social Aluna.Social
05/2020 / Ethereum Blockchain
ALN *
0,0031769393 USD
76 đ
119.824 USD
37.716.866 (38%)
Tổng: 100.000.000
49.905 USD
101.73% 102%
2014
127 Biểu tượng logo của Double Swap Token Double Swap Token
09/2022
DST
1.063 USD
25.537.629 đ
0 USD
N/A
179.454 USD
101.53% 102%
3227
128 Biểu tượng logo của Choice Coin Choice Coin
02/2022 / Ethereum Blockchain
CHOICE *
0,0001865398 USD
4,4807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.761 USD
100.51% 101%
5271
129 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO SATOSHI ALL BEST ICO SATOSHI
07/2022 / BNB Blockchain
SATSALL *
0,0000267587 USD
0,6427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.001
25 USD
100.15% 100%
6980
130 Biểu tượng logo của SALO Players SALO Players
10/2022 / BNB Blockchain
SALO *
0,0006557922 USD
15,7521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30 USD
100.14% 100%
6909
131 Biểu tượng logo của Custodiy Custodiy
08/2022 / BNB Blockchain
CTY *
1,47 USD
35.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
54.739 USD
99.89% 100%
3833
132 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0003368448 USD
8,0910 đ
1.080.501 USD
3.207.712.202 (43%)
Tổng: 7.506.000.000
277 USD
99.81% 100%
1334
133 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0003368448 USD
8,0910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.683 USD
99.81% 100%
4792
134 Biểu tượng logo của ARB Protocol ARB Protocol
07/2022 / Solana Blockchain
ARB *
0,0009308907 USD
22,3600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000
3.412 USD
99.07% 99%
5172
135 Biểu tượng logo của Kind Ads Token Kind Ads Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
KIND *
0,000102492 USD
2,4619 đ
4.330 USD
42.246.693 (69%)
Tổng: 61.000.000
0 USD
98.45% 98%
2517
136 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000097296 USD
0,2337 đ
71.667 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
97.54% 98%
2147
137 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Blockchain
CTN *
0,0571459212 USD
1.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
14.523 USD
97.48% 97%
4522
138 Biểu tượng logo của OutPost OutPost
09/2022 / BNB Blockchain
OUT *
0,0000034257 USD
0,0823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000.000
20 USD
96.48% 96%
7045
139 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0002659591 USD
6,3883 đ
41.805 USD
157.187.027 (87%)
Tổng: 179.996.750
342 USD
95.67% 96%
2254
140 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0001233011 USD
2,9617 đ
97.096 USD
787.470.347 (99%)
Tổng: 792.483.459
0 USD
94.63% 95%
2077
141 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,0160001257 USD
384 đ
9.602 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
93.69% 94%
2444
142 Biểu tượng logo của BabyFlokiZilla BabyFlokiZilla
11/2021 / BNB Blockchain
BABYFLOKIZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.719.925.474.099
8 USD
93.04% 93%
7277
143 Biểu tượng logo của Torah Network Torah Network
01/2022 / Polygon Blockchain
VP *
11,17 USD
268.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
487.234 USD
92.67% 93%
2865
144 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0000049578 USD
0,1191 đ
496 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
3 USD
91.25% 91%
2576
145 Biểu tượng logo của Ninja Squad Token Ninja Squad Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
NST *
0,18 USD
4.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.612 USD
91.25% 91%
5479
146 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0102737649 USD
247 đ
157.576 USD
15.337.659 (31%)
Tổng: 50.000.000
2.331 USD
90.44% 90%
1938
147 Biểu tượng logo của Rank Token Rank Token
12/2020 / TRON Blockchain
RANK *
0,002300173 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
89.30% 89%
7926
148 Biểu tượng logo của Balıkesirspor Token Balıkesirspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
BLKS *
0,22 USD
5.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
38.911 USD
88.84% 89%
4059
149 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0009537133 USD
22,9082 đ
3.051.883 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
267.243 USD
88.07% 88%
1018
150 Biểu tượng logo của Doge Digger Doge Digger
07/2022 / BNB Blockchain
DOGEDIGGER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
456.599 USD
88.04% 88%
2884
151 Biểu tượng logo của Bitcoin Metaverse Bitcoin Metaverse
03/2022 / BNB Blockchain
BITMETA *
0,0000279952 USD
0,6724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 821.000.000
82 USD
87.56% 88%
6576
152 Biểu tượng logo của Icel Idman Yurdu Token Icel Idman Yurdu Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
MIY *
0,13 USD
3.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
7.732 USD
87.30% 87%
4878
153 Biểu tượng logo của MOREAL MOREAL
06/2022 / Klaytn Blockchain
$MOR *
5,99 USD
143.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
261.803 USD
87.03% 87%
3066
154 Biểu tượng logo của BabyCake BabyCake
07/2021 / BNB Blockchain
BC2.1 *
0,0000001171 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
64 USD
86.80% 87%
6659
155 Biểu tượng logo của Erzurumspor Token Erzurumspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ERZ *
0,14 USD
3.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
24.595 USD
86.13% 86%
4261
156 Biểu tượng logo của Swerve Swerve
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWRV *
0,15 USD
3.709 đ
2.699.548 USD
17.480.530 (53%)
Tổng: 33.000.000
1.858.597 USD
85.76% 86%
1058
157 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,28 USD
6.664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.490 USD
85.50% 86%
4947
158 Biểu tượng logo của WB-Mining WB-Mining
11/2022 / BNB Blockchain
WBM *
0,0741210686 USD
1.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
32.441 USD
85.39% 85%
4164
159 Biểu tượng logo của Pollchain Pollchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
POLL *
0,003805162 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
175.533 USD
84.85% 85%
3239
160 Biểu tượng logo của Brokkr Brokkr
10/2022 / Avalanche Blockchain
BRO *
0,008826878 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
354 USD
83.34% 83%
6057
161 Biểu tượng logo của DIEGO DIEGO
10/2022 / BNB Blockchain
DIG *
1,00 USD
24.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
229.881 USD
83.06% 83%
3121
162 Biểu tượng logo của Dexfin Dexfin
12/2020 / Ethereum Blockchain
DXF *
0,0089263859 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.168.000.000
0 USD
82.17% 82%
7931
163 Biểu tượng logo của Himalayan Cat Coin Himalayan Cat Coin
11/2021 / Solana Blockchain
HIMA *
0,0000015468 USD
0,0372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
82.14% 82%
8290
164 Biểu tượng logo của ScarySwap.Io ScarySwap.Io
03/2022 / BNB Blockchain
SCARYSWAP *
0,0000910072 USD
2,1860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.122 USD
82.01% 82%
5612
165 Biểu tượng logo của Modden Modden
07/2022
MDDN
0,0189915108 USD
456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.979.000
0 USD
81.22% 81%
8830
166 Biểu tượng logo của Floki New Year Floki New Year
12/2021 / BNB Blockchain
FLOKINY *
0,0009968205 USD
23,9436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.159 USD
80.70% 81%
4339
167 Biểu tượng logo của CFL 365 Finance CFL 365 Finance
07/2021 / Ethereum Blockchain
CFL365 *
0,0000433145 USD
1,0404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
43 USD
80.48% 80%
6788
168 Biểu tượng logo của XRPayNet XRPayNet
04/2022 / XRP Blockchain
XRPAYNET *
0,0057987577 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
820.175 USD
80.34% 80%
2760
169 Biểu tượng logo của Urfaspor Token Urfaspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
URFA *
0,15 USD
3.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.160 USD
80.03% 80%
4713
170 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0002719775 USD
6,5329 đ
247.723 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
78.88% 79%
1816
171 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0114527215 USD
275 đ
125.628 USD
10.969.269 (59%)
Tổng: 18.500.000
0 USD
78.77% 79%
2004
172 Biểu tượng logo của Enrex Enrex
04/2022 / Solana Blockchain
ENRX *
0,0001097668 USD
2,6366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.650.000.000
112.811 USD
78.77% 79%
3426
173 Biểu tượng logo của Saltmarble Saltmarble
06/2022 / Ethereum Blockchain
SML *
16,53 USD
397.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
935.191 USD
78.30% 78%
2740
174 Biểu tượng logo của Tuzlaspor Token Tuzlaspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
TUZLA *
0,11 USD
2.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
20.798 USD
77.02% 77%
4353
175 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021
ETL
0,0001865553 USD
4,4811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
163 USD
75.85% 76%
6355
176 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
9,18 USD
220.592 đ
0 USD
N/A
546 USD
75.72% 76%
5887
177 Biểu tượng logo của Drunk Skunks DC Drunk Skunks DC
12/2022 / BNB Blockchain
STINK *
0,0012498576 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.040 USD
75.56% 76%
5024
178 Biểu tượng logo của Fayre Fayre
04/2022 / Ethereum Blockchain
FAYRE *
0,0035002784 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
86.994 USD
75.01% 75%
3548
179 Biểu tượng logo của Santa Coin Santa Coin
11/2021 / BNB Blockchain
SANTA *
0,0000000044 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
24.550 USD
74.98% 75%
4262
180 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0444445255 USD
1.068 đ
800.001 USD
18.000.000
0 USD
74.91% 75%
1430
181 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0003246484 USD
7,7981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
74.87% 75%
7725
182 Biểu tượng logo của NDB NDB
07/2022 / BNB Blockchain
NDB *
0,0126939211 USD
305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
23.376 USD
73.89% 74%
4292
183 Biểu tượng logo của Diyarbekirspor Token Diyarbekirspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
DIYAR *
0,11 USD
2.577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.628 USD
73.82% 74%
4936
184 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0005013395 USD
12,0422 đ
83.219 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
1.425 USD
72.88% 73%
2115
185 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Blockchain
FDLS *
0,000767061 USD
18,4248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
1.851 USD
72.76% 73%
5429
186 Biểu tượng logo của DKEY BANK DKEY BANK
11/2021 / BNB Blockchain
DKEY *
0,0190015115 USD
456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31 USD
72.74% 73%
6899
187 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000123301 USD
0,2962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
0 USD
71.78% 72%
7733
188 Biểu tượng logo của Hoard Hoard
09/2022 / Ethereum Blockchain
HRD *
0,08913739 USD
2.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
110 USD
71.21% 71%
6469
189 Biểu tượng logo của Cherry Token Cherry Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YT *
0,056104463 USD
1.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
71.05% 71%
7628
190 Biểu tượng logo của QATAR 2022 TOKEN QATAR 2022 TOKEN
03/2022 / BNB Blockchain
FWC *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
1.501.477 USD
70.63% 71%
2696
191 Biểu tượng logo của Upsorber Upsorber
10/2022 / Tezos Blockchain
UP *
0,0000006258 USD
0,0150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.565.805.152.276
0 USD
70.51% 71%
8939
192 Biểu tượng logo của M7V2 M7V2
06/2022 / BNB Blockchain
M7V2 *
0,0850351944 USD
2.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
102 USD
70.04% 70%
6499
193 Biểu tượng logo của Codi Finance Codi Finance
02/2022 / Solana Blockchain
CODI *
0,0002657833 USD
6,3841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
0 USD
69.38% 69%
8592
194 Biểu tượng logo của MEME KONG MEME KONG
02/2022 / Ethereum Blockchain
MKONG *
0,0372481012 USD
895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.049 USD
69.20% 69%
5105
195 Biểu tượng logo của Shina Inu Shina Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0000008351 USD
0,0201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
193.429 USD
69.07% 69%
3189
196 Biểu tượng logo của Bounty Bounty
04/2022 / Solana Blockchain
BNTY *
0,0000136758 USD
0,3285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.406.650
0 USD
68.53% 69%
8706
197 Biểu tượng logo của Ignite Ignite
05/2022 / BNB Blockchain
IGT *
0,19 USD
4.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
68.41% 68%
8783
198 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,0000234019 USD
0,5621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
3 USD
68.36% 68%
7430
199 Biểu tượng logo của Posschain Posschain
06/2022 / BNB Blockchain
POSS *
0,0263913981 USD
634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
299.527 USD
67.68% 68%
3009
200 Biểu tượng logo của Kekwcoin Kekwcoin
06/2021 / Solana Blockchain
KEKW *
0,000000621 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
0 USD
66.94% 67%
8059
201 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / BNB Blockchain
BREW *
0,0050003978 USD
120 đ
95.325 USD
19.063.514 (95%)
Tổng: 20.109.088
0 USD
66.68% 67%
2088
202 Biểu tượng logo của LifeTime LifeTime
03/2022 / BNB Blockchain
LFT *
0,0000050004 USD
0,1201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
72 USD
66.68% 67%
6627
203 Biểu tượng logo của DOJO Coin DOJO Coin
11/2022 / BNB Blockchain
DOJO COIN *
0,0001640869 USD
3,9414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.971.628.000
77.314 USD
66.55% 67%
3612
204 Biểu tượng logo của Lightstreams Lightstreams
12/2019
PHT
0,0043771894 USD
105 đ
202.269 USD
46.209.884 (15%)
Tổng: 300.000.000
30 USD
66.09% 66%
1870
205 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / TRON Blockchain
SHDC *
0,0000478051 USD
1,1483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
66.05% 66%
7971
206 Biểu tượng logo của Darüşşafaka Spor Kulübü Token Darüşşafaka Spor Kulübü Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
DSK *
0,20 USD
4.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.600.000
13.530 USD
65.98% 66%
4556
207 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / BNB Blockchain
MNY *
0,0001362838 USD
3,2735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
37.360 USD
65.65% 66%
4077
208 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
353,79 USD
8.498.036 đ
35.321.972 USD
N/A
Tổng: 120.000
336.785 USD
65.59% 66%
466
209 Biểu tượng logo của Utopia (utility Token) Utopia (utility Token)
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
UTO *
0,0042518538 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
47 USD
65.49% 65%
6765
210 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche Blockchain
NCash *
0,0000554345 USD
1,3315 đ
406.069 USD
7.325.209.699 (74%)
Tổng: 9.840.583.225
312.462 USD
65.39% 65%
1645
211 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / BNB Blockchain
KGO *
0,0141788379 USD
341 đ
601.724 USD
42.438.196 (85%)
Tổng: 49.899.890
35.462 USD
65.38% 65%
1517
212 Biểu tượng logo của ByteEx ByteEx
01/2022 / BNB Blockchain
BX *
0,0003810404 USD
9,1526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
732 USD
64.95% 65%
5772
213 Biểu tượng logo của BLACK SHIBA INU BLACK SHIBA INU
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBB *
0,0000000053 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000
0 USD
64.60% 65%
8366
214 Biểu tượng logo của Banana Task Force Ape Banana Task Force Ape
04/2022 / Ethereum Blockchain
BTFA *
0,0000000489 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
44 USD
62.84% 63%
6776
215 Biểu tượng logo của Xrp Classic Xrp Classic
12/2022 / BNB Blockchain
XRPC *
0,0017422324 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.212 USD
62.55% 63%
3839
216 Biểu tượng logo của Incube Chain Incube Chain
07/2022 / Ethereum Blockchain
ICB *
0,0043365311 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
66.071 USD
62.17% 62%
3705
217 Biểu tượng logo của Moshiheads Moshiheads
04/2022 / Solana Blockchain
MOSHI *
0,0193570828 USD
465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000
0 USD
61.78% 62%
8704
218 Biểu tượng logo của Datamine Datamine
12/2017 / Ethereum Blockchain
DAM *
0,0147790457 USD
355 đ
45.433 USD
3.074.138 (18%)
Tổng: 16.876.779
0 USD
61.72% 62%
2233
219 Biểu tượng logo của Poke Play Poke Play
12/2022 / BNB Blockchain
PLC *
3,08 USD
74.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
67.254 USD
60.99% 61%
3690
220 Biểu tượng logo của Pre-retogeum Pre-retogeum
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRTG *
5,53 USD
132.877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
612.389 USD
60.96% 61%
2814
221 Biểu tượng logo của Cultiplan(CTPL) Cultiplan(CTPL)
11/2021 / Ethereum Blockchain
CTPL *
0,0069425523 USD
167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 175.000.000
290 USD
60.75% 61%
6121
222 Biểu tượng logo của hiGAZERS hiGAZERS
11/2022 / Ethereum Blockchain
HIGAZERS *
0,0338526929 USD
813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
909.226 USD
60.59% 61%
2744
223 Biểu tượng logo của Sanin Inu Sanin Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SANI *
0,0000067828 USD
0,1629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 883.242.130.297
197.051 USD
60.52% 61%
3183
224 Biểu tượng logo của Empty Set Dollar Empty Set Dollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
ESD *
0,0016880029 USD
41 đ
752.870 USD
446.012.145
6 USD
60.46% 60%
1452
225 Biểu tượng logo của Digimon Rabbit Digimon Rabbit
12/2022 / BNB Blockchain
DRB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
692.064 USD
60.00% 60%
2787
226 Biểu tượng logo của Duzce Token Duzce Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
DUZCE *
0,10 USD
2.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
5.046 USD
59.91% 60%
5023
227 Biểu tượng logo của BITCOIN INTERNATIONAL BITCOIN INTERNATIONAL
10/2021 / BNB Blockchain
BTCI *
0,0387030788 USD
930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.421.978
0 USD
59.73% 60%
7686
228 Biểu tượng logo của Ninneko Ninneko
10/2021 / BNB Blockchain
NINO *
0,0028441705 USD
68 đ
184.599 USD
64.904.273 (32%)
Tổng: 200.000.000
5.135 USD
59.31% 59%
1892
229 Biểu tượng logo của Cube Network Cube Network
06/2022 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,21 USD
5.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.366 USD
59.04% 59%
3821
230 Biểu tượng logo của Matrix Token Matrix Token
02/2022 / BNB Blockchain
MTIX *
0,0001440115 USD
3,4592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
7.193 USD
58.25% 58%
4910
231 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
6,87 USD
164.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
297.503 USD
58.24% 58%
3012
232 Biểu tượng logo của Baby Floki Billionaire Baby Floki Billionaire
10/2021 / BNB Blockchain
BabyFB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
133 USD
58.20% 58%
6417
233 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0032000251 USD
77 đ
94.935 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
100 USD
58.18% 58%
2089
234 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0022805563 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
103.413 USD
57.83% 58%
3464
235 Biểu tượng logo của Artificial Intelligence Artificial Intelligence
11/2021 / BNB Blockchain
AI *
0,0000000785 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.431 USD
57.40% 57%
4952
236 Biểu tượng logo của NXD Next NXD Next
10/2022 / BNB Blockchain
NXDT *
0,0081249674 USD
195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
65.689 USD
55.97% 56%
3710
237 Biểu tượng logo của lasrever lasrever
08/2022 / Ethereum Blockchain
LSVR *
0,000605827 USD
14,5520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 987.654.321
107.845 USD
55.92% 56%
3443
238 Biểu tượng logo của Behodler Behodler
10/2020 / Ethereum Blockchain
EYE *
0,29 USD
6.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.203 USD
55.76% 56%
5014
239 Biểu tượng logo của SolX Gaming Guild SolX Gaming Guild
01/2022 / Solana Blockchain
SGG *
0,0000498805 USD
1,1981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.331.609
0 USD
55.70% 56%
8554
240 Biểu tượng logo của 28VCK 28VCK
04/2021
VCK
0,0029502347 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.575 USD
55.28% 55%
4741
241 Biểu tượng logo của Energyfi Energyfi
12/2021 / BNB Blockchain
EFT *
0,0025273437 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
84.401 USD
55.17% 55%
3560
242 Biểu tượng logo của Metaverse ALL BEST ICO Metaverse ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
METAALLBI *
0,0000106158 USD
0,2550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
258 USD
54.96% 55%
6162
243 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0119728711 USD
288 đ
462.189 USD
38.603.025 (92%)
Tổng: 42.000.000
42 USD
54.94% 55%
1597
244 Biểu tượng logo của XRPFarm XRPFarm
10/2022 / BNB Blockchain
XF *
0,0000028034 USD
0,0673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.344 USD
54.83% 55%
5180
245 Biểu tượng logo của Strips Finance Strips Finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STRP *
0,71 USD
17.086 đ
2.934.908 USD
4.125.963 (4%)
Tổng: 100.000.000
45.632 USD
54.80% 55%
1034
246 Biểu tượng logo của Storm Token Storm Token
09/2021 / Avalanche Blockchain
STORM *
0,0052989983 USD
127 đ
0 USD
N/A
7 USD
54.79% 55%
7366
247 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0386799082 USD
929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
23.177 USD
54.63% 55%
4297
248 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
2,86 USD
68.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
398.068 USD
54.52% 55%
2920
249 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0003318664 USD
7,9714 đ
181.199 USD
546.000.153
12.078 USD
54.40% 54%
1898
250 Biểu tượng logo của Leonidas Token Leonidas Token
11/2021 / Solana Blockchain
LEONIDAS *
0,0000112847 USD
0,2711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
54.36% 54%
7673
251 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,34 USD
8.178 đ
7.354.005 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
313.315 USD
54.28% 54%
791
252 Biểu tượng logo của Musk Melon Musk Melon
04/2022 / BNB Blockchain
MELON *
0,0000018501 USD
0,0444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
54.18% 54%
7692
253 Biểu tượng logo của Famous Fox Federation Famous Fox Federation
06/2022 / Solana Blockchain
FOXY *
0,0031918313 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.254.341.652
173 USD
54.15% 54%
6333
254 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
84 USD
53.96% 54%
6571
255 Biểu tượng logo của Agricoin Agricoin
10/2021 / BNB Blockchain
AGX *
0,0021837949 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
20.926 USD
53.94% 54%
4345
256 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0097127673 USD
233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
11.761 USD
53.90% 54%
4689
257 Biểu tượng logo của SEKUYA SEKUYA
02/2022 / BNB Blockchain
SKUY *
0,00000062 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
219 USD
53.23% 53%
6233
258 Biểu tượng logo của IDEAS IDEAS
12/2021 / BNB Blockchain
IDS *
0,0000234887 USD
0,5642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
408 USD
53.18% 53%
6003
259 Biểu tượng logo của Yeni Malatyaspor Token Yeni Malatyaspor Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
YMS *
0,10 USD
2.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
17.752 USD
53.09% 53%
4427
260 Biểu tượng logo của Totally A Rug Pull Totally A Rug Pull
12/2021 / BNB Blockchain
TARP *
0,0000080545 USD
0,1935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
57.368 USD
53.03% 53%
3802
261 Biểu tượng logo của Black Dragon Society Black Dragon Society
12/2022 / Ethereum Blockchain
BDS *
0,000009008 USD
0,2164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.131.050 USD
52.68% 53%
2724
262 Biểu tượng logo của Hxro Hxro
02/2019 / Ethereum Blockchain
HXRO *
0,0820911342 USD
1.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.318 USD
52.31% 52%
5183
263 Biểu tượng logo của MY IDENTITY COIN MY IDENTITY COIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
MYID *
0,0002508231 USD
6,0248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
36 USD
52.08% 52%
6854
264 Biểu tượng logo của Lucky Unicorn Token Lucky Unicorn Token
09/2021 / BNB Blockchain
L99 *
0,0000275696 USD
0,6622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
51.80% 52%
8147
265 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0055557992 USD
133 đ
99.730 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
302 USD
51.74% 52%
2066
266 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.554 USD
37.334.993 đ
59.990.899 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
115.284.828 USD
51.05% 51%
300
267 Biểu tượng logo của Marble Heroes Marble Heroes
04/2022 / BNB Blockchain
MBH *
0,0000653889 USD
1,5706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
51.174 USD
51.03% 51%
3869
268 Biểu tượng logo của CV SHOTS CV SHOTS
06/2022
CVSHOT
0,00603439 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
233 USD
51.00% 51%
6208
269 Biểu tượng logo của Cramer Coin Cramer Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
CRAMER *
0,0019806053 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
75.639 USD
50.93% 51%
3625
270 Biểu tượng logo của Etermon Etermon
12/2021 / BNB Blockchain
ETM *
0,0003801524 USD
9,1313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.709 USD
50.76% 51%
5052
271 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0003322108 USD
7,9797 đ
5.632 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
50.57% 51%
2495
272 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0006000477 USD
14,4131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24 USD
50.01% 50%
6989
273 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0006500517 USD
15,6142 đ
29.865 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
0 USD
49.92% 50%
2298
274 Biểu tượng logo của Vanspor Token Vanspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
VAN *
0,10 USD
2.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.288 USD
49.92% 50%
4959
275 Biểu tượng logo của Hydranet Hydranet
04/2022 / Arbitrum Blockchain
HDX *
0,0375564189 USD
902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 146.000.000
46.784 USD
49.43% 49%
3936
276 Biểu tượng logo của Revest Finance Revest Finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
RVST *
0,032791163 USD
788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
405.364 USD
49.42% 49%
2917
277 Biểu tượng logo của Metaverse Exchange Metaverse Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
METACEX *
0,0001100088 USD
2,6424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
49.36% 49%
8421
278 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Blockchain
CPAN *
0,0000010722 USD
0,0258 đ
17 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
375 USD
48.99% 49%
2586
279 Biểu tượng logo của WalkN WalkN
06/2022 / BNB Blockchain
WALKN *
0,0000069176 USD
0,1662 đ
0 USD
N/A
187 USD
48.86% 49%
6296
280 Biểu tượng logo của Keeshond Coin Keeshond Coin
12/2021 / Solana Blockchain
KSH *
0,0000004731 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
48.52% 49%
8429
281 Biểu tượng logo của SPRINK SPRINK
03/2021 / Ethereum Blockchain
SPRINK *
0,13 USD
3.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
9.688 USD
48.11% 48%
4790
282 Biểu tượng logo của Lunes Lunes
03/2019
LUNES
0,005330424 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.728.538
1 USD
48.04% 48%
7509
283 Biểu tượng logo của Redlight Chain Redlight Chain
08/2022
REDLC
2,07 USD
49.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.094.754 USD
47.83% 48%
2726
284 Biểu tượng logo của Kromatika Kromatika
11/2021 / Ethereum Blockchain
KROM *
0,0636603068 USD
1.529 đ
5.110.692 USD
80.280.675 (80%)
Tổng: 100.000.000
2.085.072 USD
47.56% 48%
872
285 Biểu tượng logo của SteakHut Finance SteakHut Finance
05/2022 / Avalanche Blockchain
STEAK *
0,11 USD
2.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
3.131 USD
47.35% 47%
5217
286 Biểu tượng logo của Continuum World Continuum World
09/2021 / Ethereum Blockchain
UM *
0,0033168767 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.979 USD
47.23% 47%
5031
287 Biểu tượng logo của ELON BUYS TWITTER ELON BUYS TWITTER
04/2022 / BNB Blockchain
EBT *
0,0000004772 USD
0,0115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
9.945 USD
47.10% 47%
4775
288 Biểu tượng logo của Arcona Arcona
08/2020 / Ethereum Blockchain
ARCONA *
0,0834484496 USD
2.004 đ
1.279.721 USD
15.335.470 (92%)
Tổng: 16.699.878
8.152 USD
47.07% 47%
1272
289 Biểu tượng logo của Kyrrex Kyrrex
12/2021 / TRON Blockchain
KRRX *
0,38 USD
9.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
101.206 USD
47.06% 47%
3472
290 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
1,35 USD
32.420 đ
0 USD
N/A
77.765 USD
46.99% 47%
3608
291 Biểu tượng logo của Vanesse Vanesse
08/2022 / BNB Blockchain
VNES *
0,0354487483 USD
851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5
166.634 USD
46.88% 47%
3260
292 Biểu tượng logo của Boryoku Dragonz Boryoku Dragonz
11/2021 / Solana Blockchain
BOKU *
0,0561227393 USD
1.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.069
4.953 USD
46.74% 47%
5033
293 Biểu tượng logo của NFTDAO NFTDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
NAO *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
54.629 USD
46.58% 47%
3836
294 Biểu tượng logo của Art Rino Art Rino
03/2022 / BNB Blockchain
ARTRINO *
0,0002956759 USD
7,1021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.314 USD
46.50% 47%
4123
295 Biểu tượng logo của FaniTrade FaniTrade
03/2022 / Solana Blockchain
FANI *
0,0000312309 USD
0,7502 đ
0 USD
N/A
30 USD
46.37% 46%
6917
296 Biểu tượng logo của GameStation GameStation
10/2021 / Polygon Blockchain
GAMER *
0,0064528712 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
345 USD
46.31% 46%
6063
297 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
0,0115740304 USD
278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
629.325 USD
46.16% 46%
2807
298 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION (DC) DATACHAIN FOUNDATION (DC)
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0595347359 USD
1.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
589 USD
45.92% 46%
5860
299 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Blockchain
TKO *
0,43 USD
10.416 đ
47.048.757 USD
108.500.000 (22%)
Tổng: 500.000.000
79.162.729 USD
45.89% 46%
353
300 Biểu tượng logo của CBFINU CBFINU
11/2022 / BNB Blockchain
CBFINU *
0,0000001242 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
377.001 USD
45.83% 46%
2941
301 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
23,18 USD
556.826 đ
108.351 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
186.375 USD
45.39% 45%
2042
302 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,0070783082 USD
170 đ
2.280.806 USD
322.224.746 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
309.054 USD
45.03% 45%
1108
303 Biểu tượng logo của Metarea VR Metarea VR
05/2022 / BNB Blockchain
METAVR *
0,0000116727 USD
0,2804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
45.00% 45%
8778
304 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,086532 USD
2.078 đ
117.732.292 USD
N/A
Tổng: 1.146.111.711
1.589.103 USD
44.92% 45%
206
305 Biểu tượng logo của Tail Tail
11/2022 / Ethereum Blockchain
TAIL *
0,0027840601 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 353.907.197
28.641 USD
44.83% 45%
4215
306 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Blockchain
RAINBOW *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
558.801 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27 USD
44.74% 45%
1541
307 Biểu tượng logo của MustangCoin MustangCoin
09/2016
MST
0,0261054682 USD
627 đ
16.455 USD
630.343 (21%)
Tổng: 3.000.000
29 USD
44.72% 45%
2391
308 Biểu tượng logo của Elan Elan
10/2022 / Ethereum Blockchain
ELAN *
1,98 USD
47.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.662.686 USD
44.65% 45%
2682
309 Biểu tượng logo của SolanaSail Governance Token SolanaSail Governance Token
08/2021 / Solana Blockchain
GSAIL *
0,0120009547 USD
288 đ
44.404 USD
3.700.000 (37%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
44.59% 45%
2237
310 Biểu tượng logo của GoldenWspp GoldenWspp
11/2021 / BNB Blockchain
GWSPP *
0,0073005808 USD
175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
118 USD
44.46% 44%
6444
311 Biểu tượng logo của SB GROUP SB GROUP
04/2022 / BNB Blockchain
SB *
0,0011699779 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
66.484 USD
44.27% 44%
3696
312 Biểu tượng logo của Coin Fast Alert V2 Coin Fast Alert V2
03/2022 / BNB Blockchain
CFA *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
28 USD
43.91% 44%
6946
313 Biểu tượng logo của Chronologic Chronologic
09/2017 / Ethereum Blockchain
DAY *
0,0105828976 USD
254 đ
13.292 USD
1.255.982 (88%)
Tổng: 1.433.862
0 USD
43.50% 44%
2418
314 Biểu tượng logo của PlutusFi PlutusFi
01/2022 / Solana Blockchain
PLUT *
0,0000521041 USD
1,2515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.620 USD
43.42% 43%
4999
315 Biểu tượng logo của OriginDAO OriginDAO
10/2022 / Ethereum Blockchain
OG *
0,0002393451 USD
5,7491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.139 USD
43.15% 43%
5098
316 Biểu tượng logo của BakerGuild BakerGuild
12/2021 / Fantom Blockchain
BAKER *
0,0000002216 USD
0,0053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
43.09% 43%
8516
317 Biểu tượng logo của eHive eHive
09/2022 / Ethereum Blockchain
EHIVE *
0,0000023384 USD
0,0562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.495 USD
42.79% 43%
3817
318 Biểu tượng logo của Samurai Legends Samurai Legends
03/2022 / BNB Blockchain
SMG *
0,0041680378 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
11.620 USD
42.77% 43%
4693
319 Biểu tượng logo của Volt Volt
07/2018 / Ethereum Blockchain
ACDC *
0,0000692964 USD
1,6645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
42 USD
42.50% 43%
6798
320 Biểu tượng logo của Liti Capital Liti Capital
07/2021 / Ethereum Blockchain
WLITI *
0,0029468199 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
42.00% 42%
8077
321 Biểu tượng logo của Swapify Swapify
12/2022 / Ethereum Blockchain
SWIFY *
0,0070430779 USD
169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
201.953 USD
41.95% 42%
3172
322 Biểu tượng logo của QLC Chain QLC Chain
12/2017 / Neo Blockchain
QLC *
0,0281252518 USD
676 đ
6.750.060 USD
240.000.000 (40%)
Tổng: 600.000.000
6.871.543 USD
41.94% 42%
794
323 Biểu tượng logo của BeforeCoinMarketCap BeforeCoinMarketCap
04/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC1 *
0,0011333402 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
293 USD
41.91% 42%
6119
324 Biểu tượng logo của First Ever NFT First Ever NFT
03/2022 / Ethereum Blockchain
FEN *
0,0000510942 USD
1,2273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
346.499 USD
41.50% 42%
2968
325 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0015934432 USD
38 đ
701.206 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
29.954 USD
41.44% 41%
1470
326 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
8.573 USD
205.912.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
143 USD
41.43% 41%
6390
327 Biểu tượng logo của GENZ Token GENZ Token
11/2022 / Solana Blockchain
GENZ *
0,0125460836 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
81 USD
41.43% 41%
6580
328 Biểu tượng logo của Cardiocoin Cardiocoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CRDC *
0,0025752049 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
55.022 USD
41.34% 41%
3829
329 Biểu tượng logo của Meowcoin Meowcoin
10/2022
MEWC
0,0003663607 USD
8,8000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
8.932 USD
41.18% 41%
4822
330 Biểu tượng logo của Takepile Takepile
09/2022 / Fantom Blockchain
TAKE *
0,35 USD
8.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9.026 USD
41.13% 41%
4819
331 Biểu tượng logo của METALANDZ METALANDZ
03/2022 / BNB Blockchain
$METAZ *
0,0000000205 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
89.246 USD
41.06% 41%
3539
332 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,18 USD
4.243 đ
14.201.570 USD
80.400.000 (67%)
Tổng: 120.000.000
2.569.626 USD
40.70% 41%
630
333 Biểu tượng logo của SmurfsINU SmurfsINU
08/2022 / BNB Blockchain
SMURF *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.002 USD
40.68% 41%
5234
334 Biểu tượng logo của Redacted Cartel Redacted Cartel
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
23,73 USD
569.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.051
1.665 USD
40.40% 40%
5472
335 Biểu tượng logo của Blin Metaverse Blin Metaverse
01/2022 / BNB Blockchain
BLIN *
0,0037088716 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.152.623
13.105 USD
40.26% 40%
4577
336 Biểu tượng logo của Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANG *
0,0044453536 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000.000
6.279 USD
40.23% 40%
4960
337 Biểu tượng logo của ZEUS10000 (NEW) ZEUS10000 (NEW)
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
142,53 USD
3.423.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.653
9.286 USD
40.03% 40%
4805
338 Biểu tượng logo của Axion Axion
11/2020 / Polygon Blockchain
AXN *
0,0000196728 USD
0,4725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.862.269.572
3.237 USD
40.00% 40%
5200
339 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,15 USD
3.704 đ
15.421.929 USD
99.999.999 (100%)
Tổng: 100.000.000
5.612.733 USD
39.98% 40%
607
340 Biểu tượng logo của ARTM ARTM
12/2021 / Ethereum Blockchain
ARTM *
0,0000996079 USD
2,3926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
39.90% 40%
8495
341 Biểu tượng logo của Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0
04/2020 / BNB Blockchain
KDG *
0,0009808556 USD
23,5602 đ
96.902 USD
98.793.771 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
26.608 USD
39.75% 40%
2079
342 Biểu tượng logo của Umami Finance Umami Finance
12/2021 / Arbitrum Blockchain
UMAMI *
30,10 USD
722.938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.287
419.966 USD
39.59% 40%
2906
343 Biểu tượng logo của LEMON LEMON
03/2022 / Klaytn Blockchain
LEMN *
0,0152161956 USD
365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.209 USD
39.35% 39%
3885
344 Biểu tượng logo của HyperOne HyperOne
06/2022 / BNB Blockchain
HOT *
0,13 USD
3.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
38 USD
39.31% 39%
6840
345 Biểu tượng logo của Pokemon Play Pokemon Play
12/2022 / BNB Blockchain
PPC *
2,66 USD
63.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
20.058 USD
39.04% 39%
4378
346 Biểu tượng logo của Martin Shkreli Inu Martin Shkreli Inu
07/2022 / Ethereum Blockchain
MSI *
0,0000028693 USD
0,0689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.085 USD
38.96% 39%
5222
347 Biểu tượng logo của Rubidium Rubidium
02/2022
RBD
0,0235218711 USD
565 đ
0 USD
N/A
63.776 USD
38.85% 39%
3723
348 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,000127795 USD
3,0696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.221 USD
38.81% 39%
5205
349 Biểu tượng logo của StorX Network StorX Network
07/2021 / XDC Network Blockchain
SRX *
0,0211068578 USD
507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
182.989 USD
38.72% 39%
3208
350 Biểu tượng logo của Phantom Protocol Phantom Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
PHM *
0,0000961834 USD
2,3103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
34.781 USD
38.69% 39%
4113
351 Biểu tượng logo của Everex Everex
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVX *
0,0139648581 USD
335 đ
317.002 USD
22.700.000 (91%)
Tổng: 25.000.000
3.130 USD
38.43% 38%
1744
352 Biểu tượng logo của Alias Alias
01/2017
ALIAS
0,0135074684 USD
324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.174.522
11 USD
38.34% 38%
7184
353 Biểu tượng logo của Outrace Outrace
11/2021 / BNB Blockchain
ORE *
0,000060777 USD
1,4599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
469 USD
38.30% 38%
5953
354 Biểu tượng logo của High Performance Blockchain High Performance Blockchain
01/2018
HPB
0,0111045393 USD
267 đ
811.408 USD
73.069.950 (72%)
Tổng: 101.119.950
330.775 USD
38.21% 38%
1427
355 Biểu tượng logo của Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology
10/2022 / Ethereum Blockchain
LOTT *
0,0415033015 USD
997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.589 USD
38.11% 38%
5487
356 Biểu tượng logo của Kanagawa Nami Kanagawa Nami
08/2022 / Ethereum Blockchain
OKINAMI *
0,0048688957 USD
117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82.669 USD
38.00% 38%
3568
357 Biểu tượng logo của Almond Almond
10/2021
ALM
0,0000000536 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
0 USD
37.89% 38%
7637
358 Biểu tượng logo của POLKARARE POLKARARE
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRARE *
0,0042310894 USD
102 đ
48.164 USD
11.383.253 (11%)
Tổng: 100.000.000
72.122 USD
37.87% 38%
2219
359 Biểu tượng logo của Bone Bone
06/2022 / BNB Blockchain
BONE *
0,0298547259 USD
717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
506 USD
37.83% 38%
5922
360 Biểu tượng logo của DarkMatter DarkMatter
01/2022 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0212284567 USD
510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 281.050.000
1.459 USD
37.78% 38%
5517
361 Biểu tượng logo của Tesseract Tesseract
11/2022 / Ethereum Blockchain
TESS *
0,0001353336 USD
3,2507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
302 USD
37.76% 38%
6109
362 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0013763279 USD
33 đ
936.985 USD
680.786.427 (88%)
Tổng: 770.000.000
349 USD
37.39% 37%
1379
363 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0111158768 USD
267 đ
19.043 USD
1.713.160 (38%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
37.37% 37%
2373
364 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
0,0466822812 USD
1.121 đ
2.644.209 USD
56.642.662 (57%)
Tổng: 100.000.000
224.940 USD
37.31% 37%
1065
365 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,70 USD
16.798 đ
167.044.736 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
7.857.821 USD
37.27% 37%
134
366 Biểu tượng logo của MoonLift Capital MoonLift Capital
06/2021 / BNB Blockchain
MLTPX *
0,0000028053 USD
0,0674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.500.000.000
42.261 USD
37.18% 37%
4006
367 Biểu tượng logo của Meta Apes Meta Apes
07/2022 / BNB Blockchain
SHELL *
0,000833477 USD
20,0201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1.432 USD
37.17% 37%
5524
368 Biểu tượng logo của AssangeDAO AssangeDAO
02/2022 / Ethereum Blockchain
JUSTICE *
0,0000669589 USD
1,6084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.346.146.461
92.112 USD
37.10% 37%
3522
369 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,005330341 USD
128 đ
1.382.414 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
1.420 USD
37.07% 37%
1252
370 Biểu tượng logo của Shiwa Shiwa
10/2022 / Ethereum Blockchain
SHIWA *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
15.252 USD
37.01% 37%
4492
371 Biểu tượng logo của SwapDEX SwapDEX
04/2021
SDX
0,0056535568 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
36.96% 37%
8009
372 Biểu tượng logo của Blocery Blocery
08/2020 / Ethereum Blockchain
BLY *
0,0058403868 USD
140 đ
3.522.986 USD
603.211.106 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
1.661.343 USD
36.87% 37%
974
373 Biểu tượng logo của ZakumiFi ZakumiFi
11/2022 / BNB Blockchain
ZAFI *
0,0506025248 USD
1.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
23.049 USD
36.86% 37%
4300
374 Biểu tượng logo của Vention Vention
08/2021 / BNB Blockchain
VENTION *
0,0036444275 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62.990 USD
36.80% 37%
3729
375 Biểu tượng logo của 3DCoin 3DCoin
09/2019
3DC
0,0001748372 USD
4,1996 đ
12.271 USD
70.188.120 (35%)
Tổng: 200.000.000
128 USD
36.58% 37%
2425
376 Biểu tượng logo của Definder Network Definder Network
06/2022 / BNB Blockchain
DNT *
0,0705956293 USD
1.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.548.097
956 USD
36.52% 37%
5677
377 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0000161697 USD
0,3884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
37 USD
36.49% 36%
6848
378 Biểu tượng logo của Port Finance Port Finance
08/2021 / Solana Blockchain
PORT *
0,0317660198 USD
763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
234.942 USD
36.31% 36%
3110
379 Biểu tượng logo của ACCEL ACCEL
01/2022 / Ethereum Blockchain
ACCEL *
0,001203093 USD
29 đ
227.306 USD
188.934.416 (4%)
Tổng: 5.000.000.000
4.146 USD
36.27% 36%
1840
380 Biểu tượng logo của CZshares CZshares
06/2022 / BNB Blockchain
CZSHARES *
1,57 USD
37.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.761
244 USD
36.19% 36%
6194
381 Biểu tượng logo của Baby Yooshi Baby Yooshi
11/2021 / BNB Blockchain
BABY YOOSHI *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
35.91% 36%
8367
382 Biểu tượng logo của Ecoin official Ecoin official
08/2020 / XDC Network Blockchain
ECOIN *
0,0002090166 USD
5,0206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13 USD
35.73% 36%
7154
383 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0007129131 USD
17,1242 đ
19.592 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
35.72% 36%
2368
384 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,50 USD
12.015 đ
36.952.559 USD
73.874.861 (15%)
Tổng: 500.000.000
70.116.422 USD
35.62% 36%
400
385 Biểu tượng logo của Lottonation Lottonation
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNT *
0,0628349984 USD
1.509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
35.57% 36%
7901
386 Biểu tượng logo của Nelore Coin Nelore Coin
06/2022 / BNB Blockchain
NLC *
0,0185239238 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.460 USD
35.56% 36%
3697
387 Biểu tượng logo của Qrkita Token Qrkita Token
10/2021 / BNB Blockchain
QRT *
0,0000004004 USD
0,0096 đ
25.937 USD
64.780.008.837 (65%)
Tổng: 100.000.000.000
284 USD
35.52% 36%
2323
388 Biểu tượng logo của Alpha Shares (New) Alpha Shares (New)
02/2022 / Avalanche Blockchain
$ALPHA *
0,73 USD
17.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
28.702 USD
35.43% 35%
4213
389 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019 / HTMLCOIN Blockchain
CDEX *
0,0000135111 USD
0,3245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
659 USD
35.38% 35%
5819
390 Biểu tượng logo của IMPACTXPRIME IMPACTXPRIME
11/2022 / Ethereum Blockchain
IXP *
0,0010134368 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100.452 USD
35.35% 35%
3475
391 Biểu tượng logo của Meta Apes Meta Apes
07/2022 / BNB Blockchain
PEEL *
0,0683316638 USD
1.641 đ
9.755.409 USD
142.765.575 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
573.967 USD
35.24% 35%
716
392 Biểu tượng logo của Playermon Playermon
11/2021 / Polygon Blockchain
PYM *
0,0019195645 USD
46 đ
51.361 USD
26.756.815 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
100.958 USD
35.19% 35%
2204
393 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,21 USD
5.098 đ
12.447.815 USD
58.651.384
170.518 USD
34.96% 35%
657
394 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,0000254312 USD
0,6109 đ
806.992 USD
31.732.432.231 (41%)
Tổng: 78.042.956.829
20 USD
34.69% 35%
1428
395 Biểu tượng logo của Onooks Onooks
01/2021 / Ethereum Blockchain
OOKS *
0,28 USD
6.713 đ
3.136.365 USD
11.221.615 (94%)
Tổng: 12.000.000
78.917 USD
34.61% 35%
1009
396 Biểu tượng logo của Kindly coin Kindly coin
09/2022 / Polygon Blockchain
KIND *
0,0553614039 USD
1.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.000.000
3.602 USD
34.39% 34%
5144
397 Biểu tượng logo của Medium Medium
12/2019 / Ethereum Blockchain
MDM *
0,0700055689 USD
1.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143 USD
34.33% 34%
6391
398 Biểu tượng logo của MoneydefiSwap MoneydefiSwap
09/2021 / BNB Blockchain
MSD *
0,0000000193 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.999
22 USD
34.20% 34%
7012
399 Biểu tượng logo của X7DAO X7DAO
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7DAO *
0,0206461074 USD
496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.769 USD
34.15% 34%
4688
400 Biểu tượng logo của Lumenswap Lumenswap
09/2021 / Stellar Blockchain
LSP *
0,0076704895 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.746 USD
34.11% 34%
5277
401 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,005811064 USD
140 đ
2.562.849 USD
441.029.281 (97%)
Tổng: 454.278.600
504.558 USD
33.94% 34%
1073
402 Biểu tượng logo của BB Gaming BB Gaming
03/2022 / BNB Blockchain
BB *
0,0000049004 USD
0,1177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
88 USD
33.89% 34%
6553
403 Biểu tượng logo của PDDOLLAR PDDOLLAR
04/2022 / Polygon Blockchain
PDD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
33.65% 34%
7004
404 Biểu tượng logo của Newsolution2.0 Newsolution2.0
10/2021 / BNB Blockchain
NSTE *
0,0411337453 USD
988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
2.374 USD
33.64% 34%
5332
405 Biểu tượng logo của Nord Finance Nord Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
NORD *
0,18 USD
4.418 đ
1.261.092 USD
6.857.082 (69%)
Tổng: 10.000.000
96.609 USD
33.62% 34%
1279
406 Biểu tượng logo của HubGame HubGame
09/2022
HUB
0,0001790142 USD
4,2999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
12.388 USD
33.59% 34%
4629
407 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,04202799 USD
1.010 đ
423.891.512 USD
N/A
Tổng: 24.000.000.000
479.916 USD
33.58% 34%
86
408 Biểu tượng logo của Battle Inu Battle Inu
02/2022 / BNB Blockchain
BINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000.000
6 USD
33.48% 33%
7327
409 Biểu tượng logo của Banana Index Banana Index
05/2022 / Ethereum Blockchain
BANDEX *
0,00000004 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
33.34% 33%
7699
410 Biểu tượng logo của MetaMatic MetaMatic
03/2022 / BNB Blockchain
META *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
33.34% 33%
8676
411 Biểu tượng logo của Kitty Kat Coin Kitty Kat Coin
04/2022 / BNB Blockchain
KATS *
0,026233564 USD
630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
6 USD
33.23% 33%
7309
412 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
0,008084274 USD
194 đ
14.395 USD
1.780.595
94 USD
33.20% 33%
2409
413 Biểu tượng logo của XFUEL XFUEL
08/2020
XFUEL
0,0006736895 USD
16,1820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
0 USD
33.20% 33%
7882
414 Biểu tượng logo của KENKA METAVERSE KENKA METAVERSE
07/2022 / BNB Blockchain
KENKA *
0,0000147581 USD
0,3545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 464.946.494.649.464
9.345 USD
33.19% 33%
4801
415 Biểu tượng logo của Parrot Protocol Parrot Protocol
09/2021 / Solana Blockchain
PRT *
0,0013229182 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
25.467 USD
32.84% 33%
4251
416 Biểu tượng logo của Cornerchain Cornerchain
04/2021 / BNB Blockchain
CNR *
0,0008123152 USD
19,5118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
32.77% 33%
8011
417 Biểu tượng logo của CRB Coin CRB Coin
10/2021 / BNB Blockchain
CRB *
0,0000193915 USD
0,4658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1 USD
32.73% 33%
7555
418 Biểu tượng logo của BeamSwap BeamSwap
01/2022 / Moonbeam Blockchain
GLINT *
0,0009073552 USD
21,7947 đ
245.975 USD
271.089.931 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
32.70% 33%
1818
419 Biểu tượng logo của Good Dog Good Dog
09/2022 / Ethereum Blockchain
HEEL *
0,30 USD
7.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
75.222 USD
32.66% 33%
3626
420 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0001178957 USD
2,8319 đ
5.318 USD
45.108.749 (45%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
32.58% 33%
2498
421 Biểu tượng logo của Lovely Inu Lovely Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0000000929 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000.000
1.541.853 USD
32.54% 33%
2693
422 Biểu tượng logo của Soonaverse Soonaverse
10/2022
SOON
0,18 USD
4.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.245.397 USD
32.52% 33%
2712
423 Biểu tượng logo của Crafting Finance Crafting Finance
12/2021 / Ethereum Blockchain
CRF *
0,0013313785 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
59.127 USD
32.48% 32%
3780
424 Biểu tượng logo của Adora Token Adora Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0190015115 USD
456 đ
3.040.242 USD
160.000.000 (18%)
Tổng: 888.714.888
14.796 USD
32.34% 32%
1020
425 Biểu tượng logo của SHIBIC SHIBIC
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBIC *
0,0000000621 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
42.235 USD
32.08% 32%
4008
426 Biểu tượng logo của Sweeptoken Sweeptoken
10/2022 / BNB Blockchain
SWEEP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
116.367 USD
32.02% 32%
3417
427 Biểu tượng logo của ShibaNFT ShibaNFT
02/2022
SHIBANFT
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
200 USD
31.86% 32%
6270
428 Biểu tượng logo của Encyclopedia wTa Encyclopedia wTa
07/2022 / BNB Blockchain
ENCwTa *
0,0072511033 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
75 USD
31.84% 32%
6610
429 Biểu tượng logo của Shiden Network Shiden Network
08/2021
SDN
0,37 USD
8.840 đ
11.387.729 USD
30.941.332 (44%)
Tổng: 70.000.000
194.600 USD
31.83% 32%
678
430 Biểu tượng logo của DogemonGo DogemonGo
08/2021 / BNB Blockchain
DOGO *
0,0000078606 USD
0,1888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.000.000.000
39 USD
31.67% 32%
6836
431 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,0428183069 USD
1.028 đ
31.464.375 USD
734.834.633 (3%)
Tổng: 24.000.000.000
259.767 USD
31.51% 32%
432
432 Biểu tượng logo của TOP TOP
03/2019 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,0003720296 USD
8,9362 đ
2.050.781 USD
5.512.414.943 (28%)
Tổng: 20.000.000.000
1.000.589 USD
31.46% 31%
1122
433 Biểu tượng logo của FrontFanz FrontFanz
10/2022 / Polygon Blockchain
FANZ *
0,0793063087 USD
1.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
542.076 USD
31.18% 31%
2843
434 Biểu tượng logo của CHHIPSCOIN CHHIPSCOIN
04/2022 / TRON Blockchain
CHH *
0,0027385278 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999.999.999
7.401 USD
31.13% 31%
4898
435 Biểu tượng logo của Super Floki Super Floki
07/2021 / BNB Blockchain
SLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
48 USD
31.11% 31%
6752
436 Biểu tượng logo của Archethic Archethic
09/2020 / Ethereum Blockchain
UCO *
0,11 USD
2.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
133.244 USD
31.04% 31%
3357
437 Biểu tượng logo của Musk Doge Musk Doge
01/2022 / Solana Blockchain
MKD *
0,0000003738 USD
0,0090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
18 USD
30.88% 31%
7069
438 Biểu tượng logo của Altair Altair
09/2021
AIR
0,0090170851 USD
217 đ
0 USD
N/A
23.741 USD
30.88% 31%
4282
439 Biểu tượng logo của Moonpot Moonpot
08/2021 / BNB Blockchain
POTS *
0,0230391295 USD
553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
57.635 USD
30.70% 31%
3797
440 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
54,24 USD
1.302.845 đ
451.110.392 USD
7.990.696 (92%)
Tổng: 8.648.200
37.162.864 USD
30.44% 30%
81
441 Biểu tượng logo của Stable One Rocket Stable One Rocket
07/2022 / Polygon Blockchain
SROCKET *
34,61 USD
831.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
26.903 USD
30.44% 30%
4231
442 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,023747555 USD
570 đ
17.947.688 USD
755.769.943 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
6.958.635 USD
30.43% 30%
579
443 Biểu tượng logo của BSC Gold BSC Gold
05/2021 / BNB Blockchain
BSCGOLD *
0,0000237148 USD
0,5696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
30.36% 30%
8026
444 Biểu tượng logo của MoonBeans MoonBeans
10/2021 / Moonbeam Blockchain
BEANS *
0,13 USD
3.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
579 USD
30.21% 30%
5865
445 Biểu tượng logo của Neuron Chain Neuron Chain
07/2022 / BNB Blockchain
NEURON *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9 USD
30.16% 30%
7237
446 Biểu tượng logo của ChorusX ChorusX
02/2022 / XRP Blockchain
CX1 *
0,0000650052 USD
1,5614 đ
0 USD
N/A
64 USD
30.01% 30%
6658
447 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0108920985 USD
262 đ
107.090 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
3.384 USD
29.95% 30%
2046
448 Biểu tượng logo của GreenTrust GreenTrust
05/2021 / BNB Blockchain
GNT *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.105.420.000.000
22.206 USD
29.95% 30%
4314
449 Biểu tượng logo của Gary Gary
07/2022 / Solana Blockchain
GARY *
0,17 USD
4.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
299 USD
29.94% 30%
6112
450 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0110991821 USD
267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.508.563.913
646.061 USD
29.70% 30%
2801
451 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,0015186617 USD
36 đ
589.268 USD
388.018.276 (61%)
Tổng: 635.982.513
18.891 USD
29.47% 29%
1527
452 Biểu tượng logo của SleepEarn Finance SleepEarn Finance
11/2021 / KardiaChain
SEN *
0,0237611896 USD
571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
22 USD
29.42% 29%
7013
453 Biểu tượng logo của Vesta Finance Vesta Finance
04/2022 / Arbitrum Blockchain
VSTA *
0,34 USD
8.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.519 USD
29.40% 29%
5152
454 Biểu tượng logo của Phoenix Protocol Dao Phoenix Protocol Dao
08/2022 / Ethereum Blockchain
PP *
0,0090431264 USD
217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.069
105 USD
29.30% 29%
6491
455 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022
BRRR
0,0013598319 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.114 USD
29.20% 29%
5613
456 Biểu tượng logo của Babacoin Babacoin
10/2022
BBC
0,0000907072 USD
2,1788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
2.354 USD
29.03% 29%
5334
457 Biểu tượng logo của Gold Secured Currency Gold Secured Currency
05/2021
GSX
0,0100007956 USD
240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
236.001 USD
28.98% 29%
3109
458 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,006736895 USD
162 đ
64.504 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
40 USD
28.91% 29%
2175
459 Biểu tượng logo của Candylad Candylad
11/2021 / BNB Blockchain
CANDYLAD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
669 USD
28.90% 29%
5813
460 Biểu tượng logo của Lilly Finance Lilly Finance
02/2022 / Ethereum Blockchain
Ly *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
182.371 USD
28.63% 29%
3213
461 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,006792551 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68 USD
28.56% 29%
6642
462 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0051004057 USD
123 đ
65.122 USD
12.768.025 (16%)
Tổng: 80.000.000
375 USD
28.47% 28%
2171
463 Biểu tượng logo của SaitaRealty SaitaRealty
09/2022 / Ethereum Blockchain
SRLTY *
0,0001746973 USD
4,1962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000.000
164.884 USD
28.33% 28%
3263
464 Biểu tượng logo của Metababy Metababy
09/2022 / Ethereum Blockchain
BABY *
0,0269381862 USD
647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.332 USD
28.27% 28%
4957
465 Biểu tượng logo của Mad Meerkat ETF Mad Meerkat ETF
03/2022 / Cronos Blockchain
METF *
3,60 USD
86.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.767.785
0 USD
28.26% 28%
7657
466 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0016473571 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.354 USD
28.20% 28%
4408
467 Biểu tượng logo của SatoshiStreetBets Token SatoshiStreetBets Token
10/2021 / BNB Blockchain
SSB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
22 USD
28.10% 28%
7009
468 Biểu tượng logo của Caduceus Caduceus
05/2022
CMP
0,15 USD
3.521 đ
5.385.028 USD
36.732.438 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
906.381 USD
27.86% 28%
865
469 Biểu tượng logo của Crypto Shield Crypto Shield
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHIELD *
0,0000001914 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
49 USD
27.86% 28%
6746
470 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0009051451 USD
21,7416 đ
3.030.373 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
105.635 USD
27.84% 28%
1022
471 Biểu tượng logo của Catvills Coin Catvills Coin
12/2022 / BNB Blockchain
CATVILLS *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.872 USD
27.64% 28%
4779
472 Biểu tượng logo của HoDooi.com HoDooi.com
06/2021 / BNB Blockchain
HOD *
0,0022715303 USD
55 đ
1.117.269 USD
491.857.217 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
88.826 USD
27.59% 28%
1326
473 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
1,27 USD
30.493 đ
16.068.941 USD
12.657.742
7.909 USD
27.50% 28%
602
474 Biểu tượng logo của AutoSingle AutoSingle
08/2022 / Polygon Blockchain
AUTOS *
0,0050150106 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
94 USD
27.45% 27%
6527
475 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0018021194 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
0 USD
27.44% 27%
7746
476 Biểu tượng logo của Vince chain Vince chain
03/2022 / BNB Blockchain
VCE *
0,0000041713 USD
0,1002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
27.44% 27%
8641
477 Biểu tượng logo của ECLAT ECLAT
10/2022 / BNB Blockchain
ELT *
0,51 USD
12.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.663 USD
27.31% 27%
4115
478 Biểu tượng logo của basis.markets basis.markets
12/2021 / Solana Blockchain
BASIS *
0,002228791 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.768 USD
27.26% 27%
4596
479 Biểu tượng logo của Jaiho Crypto Jaiho Crypto
11/2021 / BNB Blockchain
JAIHO *
0,0005602553 USD
13,4573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
699 USD
27.25% 27%
5794
480 Biểu tượng logo của TSANGNYON HERUKA TSANGNYON HERUKA
10/2022 / Ethereum Blockchain
TSANGNYON *
0,0004891275 USD
11,7488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
73 USD
27.15% 27%
6623
481 Biểu tượng logo của QMALL TOKEN QMALL TOKEN
02/2022 / Ethereum Blockchain
QMALL *
0,39 USD
9.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
628.885 USD
27.06% 27%
2808
482 Biểu tượng logo của XRdoge XRdoge
11/2021
XRDOGE
0,0000265121 USD
0,6368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
18.317 USD
26.97% 27%
4411
483 Biểu tượng logo của SHINU SHINU
07/2022 / Ethereum Blockchain
SHINU *
0,0023898716 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
26.94% 27%
8842
484 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
8,62 USD
207.052 đ
981.836.386 USD
100.564.114 (37%)
Tổng: 270.000.000
341.367.200 USD
26.61% 27%
45
485 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0003595391 USD
8,6361 đ
115.026 USD
319.927.334 (99%)
Tổng: 322.094.484
0 USD
26.53% 27%
2026
486 Biểu tượng logo của Gamerse Gamerse
07/2021 / BNB Blockchain
LFG *
0,0015671606 USD
38 đ
297.466 USD
189.811.891 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
18.452 USD
26.52% 27%
1773
487 Biểu tượng logo của Playcent Playcent
03/2021 / Ethereum Blockchain
PCNT *
0,0061502563 USD
148 đ
225.378 USD
36.645.236 (61%)
Tổng: 60.000.000
15.842 USD
26.50% 27%
1841
488 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / BNB Blockchain
BRISE *
0,0000003977 USD
0,0096 đ
157.445.752 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.668.688 USD
26.45% 26%
173
489 Biểu tượng logo của VeldoraBSC VeldoraBSC
01/2022 / BNB Blockchain
VDORA *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
99 USD
26.45% 26%
6512
490 Biểu tượng logo của RocketVerse RocketVerse
12/2022 / BNB Blockchain
RKV *
0,0000039672 USD
0,0953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.023 USD
26.40% 26%
5026
491 Biểu tượng logo của FEG Token FEG Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
698.803 USD
26.37% 26%
2783
492 Biểu tượng logo của Cubo Cubo
02/2022 / Polygon Blockchain
CUBO *
0,0010596088 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
90 USD
26.36% 26%
6545
493 Biểu tượng logo của Doge Floki Coin Doge Floki Coin
10/2021 / BNB Blockchain
DOFI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
7.633 USD
26.28% 26%
4880
494 Biểu tượng logo của X7R X7R
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7R *
0,05015848 USD
1.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.235 USD
26.28% 26%
3738
495 Biểu tượng logo của Carillonium finance Carillonium finance
04/2021 / BNB Blockchain
CAROM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46 USD
26.12% 26%
6768
496 Biểu tượng logo của Doge-TV Doge-TV
11/2022 / Ethereum Blockchain
$DGTV *
0,12 USD
2.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.742 USD
25.98% 26%
4322
497 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,0256164212 USD
615 đ
14.097.767 USD
550.340.987 (27%)
Tổng: 2.040.000.000
32.105 USD
25.88% 26%
633
498 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0136061609 USD
327 đ
317.181 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
64.057 USD
25.88% 26%
1742
499 Biểu tượng logo của Boltt Coin Boltt Coin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BOLTT *
0,0031202482 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
14 USD
25.82% 26%
7129
500 Biểu tượng logo của PERI Finance PERI Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PERI *
0,11 USD
2.694 đ
957.937 USD
8.540.090 (43%)
Tổng: 20.000.000
71.817 USD
25.80% 26%
1372
501 Biểu tượng logo của Mango Mango
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,0250398798 USD
601 đ
25.039.880 USD
1.000.000.000 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
80.049 USD
25.40% 25%
491
502 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
1,88 USD
45.155 đ
1.058.517 USD
563.071 (91%)
Tổng: 619.387
77 USD
25.33% 25%
1341
503 Biểu tượng logo của LuxFi LuxFi
11/2021 / Ethereum Blockchain
LXF *
0,0027802212 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.702 USD
25.24% 25%
4145
504 Biểu tượng logo của Dickcoin Dickcoin
11/2021 / Solana Blockchain
DICK *
0,0000000428 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.446.744.073
0 USD
25.22% 25%
8292
505 Biểu tượng logo của Arker Arker
11/2021 / BNB Blockchain
ARKER *
0,0015511855 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
406.085 USD
25.18% 25%
2915
506 Biểu tượng logo của Binemon Binemon
08/2021 / BNB Blockchain
BIN *
0,0026279281 USD
63 đ
1.064.259 USD
404.980.165 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
138.530 USD
25.11% 25%
1338
507 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0006513333 USD
15,6450 đ
55.403.374 USD
85.061.485.690
686.171 USD
24.96% 25%
319
508 Biểu tượng logo của Elvantis Elvantis
02/2022 / Ethereum Blockchain
ELV *
0,0004000318 USD
9,6088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
24.96% 25%
8600
509 Biểu tượng logo của Bali Coin Bali Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
BALI *
0,0025263356 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
3.812 USD
24.88% 25%
5127
510 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin
12/2019
SCH
0,0008421119 USD
20,2275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
24.88% 25%
7788
511 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0008421119 USD
20,2275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
24.88% 25%
8062
512 Biểu tượng logo của Telegram Inu Telegram Inu
08/2022 / BNB Blockchain
TINU *
0,0000037201 USD
0,0894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38 USD
24.84% 25%
6837
513 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,0045108862 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
119.544 USD
24.78% 25%
3406
514 Biểu tượng logo của Chocoswap Chocoswap
05/2021 / Huobi Token Blockchain
VNLA *
0,0228798117 USD
550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
546 USD
24.63% 25%
5888
515 Biểu tượng logo của SpaceMine SpaceMine
04/2022 / Ethereum Blockchain
MINE *
0,0116505273 USD
280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 946.000.000
351.044 USD
24.57% 25%
2963
516 Biểu tượng logo của Meerkat Shares Meerkat Shares
03/2022 / Cronos Blockchain
MSHARE *
17,20 USD
413.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.316
0 USD
24.47% 24%
8642
517 Biểu tượng logo của Etherconnect Etherconnect
11/2021 / BNB Blockchain
ECC *
0,0010575184 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.176 USD
24.45% 24%
4272
518 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,75 USD
138.115 đ
412.944.705 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
15.411.385 USD
24.35% 24%
90
519 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,0077006126 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.629 USD
24.20% 24%
3897
520 Biểu tượng logo của UniWswap UniWswap
10/2022 / EthereumPoW Blockchain
UNIW *
0,25 USD
5.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
24.10% 24%
8946
521 Biểu tượng logo của Ara Blocks Ara Blocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0011832905 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.138 USD
24.07% 24%
4714
522 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
13,97 USD
335.559 đ
85.485.180 USD
5.888.504 (54%)
Tổng: 11.000.000
39.037.064 USD
24.06% 24%
242
523 Biểu tượng logo của DRAC Network DRAC Network
08/2022 / BNB Blockchain
DRAC *
0,0222196677 USD
534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.240.228
551.415 USD
24.04% 24%
2839
524 Biểu tượng logo của Myōbu Myōbu
06/2021 / Ethereum Blockchain
MYOBU *
0,0000002677 USD
0,0064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.565 USD
23.97% 24%
5063
525 Biểu tượng logo của Juicebox Juicebox
12/2021 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0015452129 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.174.274.298
1.924 USD
23.85% 24%
5411
526 Biểu tượng logo của BHAX Token BHAX Token
10/2021 / BNB Blockchain
BHAX *
0,0022087081 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
104 USD
23.82% 24%
6495
527 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0124021503 USD
298 đ
2.730.069 USD
220.128.710 (44%)
Tổng: 500.000.000
10.638 USD
23.81% 24%
1055
528 Biểu tượng logo của MangoMan Intelligent MangoMan Intelligent
08/2022 / BNB Blockchain
MMIT *
0,0000000259 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
390.005 USD
23.80% 24%
2927
529 Biểu tượng logo của Oxbull Solana Oxbull Solana
08/2021 / Solana Blockchain
OXS *
0,0426801882 USD
1.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
865 USD
23.80% 24%
5714
530 Biểu tượng logo của Numitor Numitor
05/2022 / Bitgert Blockchain
NUMI *
0,085406794 USD
2.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
23.78% 24%
8754
531 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
14,56 USD
349.656 đ
27.012.559 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
8.316.033 USD
23.76% 24%
477
532 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Blockchain
MELO *
0,0000003083 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4 USD
23.72% 24%
7390
533 Biểu tượng logo của MAPS MAPS
02/2021 / Ethereum Blockchain
MAPS *
0,0362184713 USD
870 đ
1.647.822 USD
45.496.728 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
119.201 USD
23.65% 24%
1198
534 Biểu tượng logo của Cryptokek Cryptokek
12/2020 / Fantom Blockchain
KEK *
0,0042737637 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.819 USD
23.62% 24%
5260
535 Biểu tượng logo của Doshi Doshi
05/2022 / Ethereum Blockchain
DOSHI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
0 USD
23.59% 24%
8756
536 Biểu tượng logo của Icointoo Icointoo
09/2022 / Klaytn Blockchain
ICT *
0,0177696407 USD
427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
23.57% 24%
8906
537 Biểu tượng logo của Biometric Financial Biometric Financial
05/2022 / Avalanche Blockchain
BIOFI *
0,001126706 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.416 USD
23.32% 23%
5075
538 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Blockchain
DOME *
0,0031103374 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.246.928 USD
23.30% 23%
2618
539 Biểu tượng logo của Verso Verso
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,0057321438 USD
138 đ
454.440 USD
79.279.192 (79%)
Tổng: 100.000.000
14.543 USD
23.25% 23%
1603
540 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
33,83 USD
812.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
1.068.997 USD
23.22% 23%
2728
541 Biểu tượng logo của Hillstone Finance Hillstone Finance
01/2022 / Ethereum Blockchain
HSF *
0,89 USD
21.300 đ
26.613.334 USD
30.011.471 (30%)
Tổng: 100.000.000
442.035 USD
23.22% 23%
479
542 Biểu tượng logo của Lever Token Lever Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
LEV *
0,0080666417 USD
194 đ
0 USD
N/A
15.325 USD
23.21% 23%
4488
543 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
20,70 USD
497.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
26.443 USD
23.15% 23%
4238
544 Biểu tượng logo của MOTIV Protocol MOTIV Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MOV *
0,0037735585 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
22.408 USD
23.10% 23%
4311
545 Biểu tượng logo của MongooseCoin MongooseCoin
12/2021 / Solana Blockchain
MONGOOSE *
0,0000002441 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
23.05% 23%
7667
546 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0007032885 USD
16,8930 đ
0 USD
N/A
334 USD
22.95% 23%
6071
547 Biểu tượng logo của Athos Finance Athos Finance
06/2022 / Moonbeam Blockchain
ATH *
0,14 USD
3.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.065 USD
22.83% 23%
5103
548 Biểu tượng logo của Flag Media Flag Media
11/2022 / Polygon Blockchain
FLAG *
28,98 USD
696.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000.000
316.251 USD
22.80% 23%
2993
549 Biểu tượng logo của RevolutionGames RevolutionGames
03/2022 / BNB Blockchain
RVLNG *
0,0038785902 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
120.633 USD
22.75% 23%
3398
550 Biểu tượng logo của Shardus Shardus
07/2020 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,23 USD
5.425 đ
99.302.250 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.908 USD
22.72% 23%
225
551 Biểu tượng logo của Takamaka Green Coin Takamaka Green Coin
07/2021
TKG
4,67 USD
112.270 đ
0 USD
N/A
94.438 USD
22.70% 23%
3535
552 Biểu tượng logo của Flourishing AI Flourishing AI
06/2021 / BNB Blockchain
AI *
0,0593922008 USD
1.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
23.596 USD
22.69% 23%
4286
553 Biểu tượng logo của Playkey Playkey
12/2017 / Ethereum Blockchain
PKT *
0,0036940318 USD
89 đ
64.330 USD
17.414.614 (88%)
Tổng: 19.893.268
36.763 USD
22.63% 23%
2176
554 Biểu tượng logo của USD Velero Stablecoin USD Velero Stablecoin
03/2022 / Velas Blockchain
USDV *
0,0000001664 USD
0,0040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.411.146.350
2 USD
22.57% 23%
7483
555 Biểu tượng logo của Paper DAO Paper DAO
10/2022 / EthereumPoW Blockchain
PPR *
0,0001385706 USD
3,3285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
22.38% 22%
8941
556 Biểu tượng logo của Zipmex Zipmex
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZMT *
0,18 USD
4.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
20.731 USD
22.23% 22%
4355
557 Biểu tượng logo của Bridgesplit Brand Index Bridgesplit Brand Index
05/2022 / Solana Blockchain
BBI *
0,16 USD
3.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
22.18% 22%
8780
558 Biểu tượng logo của Powpad Powpad
11/2022 / EthereumPoW Blockchain
PP *
0,0001921964 USD
4,6166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
22.15% 22%
8974
559 Biểu tượng logo của Metroverse Metroverse
03/2022 / Ethereum Blockchain
MET *
0,0591739456 USD
1.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.524.509
2.465 USD
22.13% 22%
5315
560 Biểu tượng logo của Digital Swiss Franc Digital Swiss Franc
09/2021 / Polygon Blockchain
DSFR *
0,0028744948 USD
69 đ
0 USD
N/A
60.317 USD
22.07% 22%
3764
561 Biểu tượng logo của TYV Coin TYV Coin
10/2022 / BNB Blockchain
TYV *
0,85 USD
20.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
1.581 USD
22.06% 22%
5489
562 Biểu tượng logo của Multi-Chain Capital (new) Multi-Chain Capital (new)
11/2021 / Ethereum Blockchain
MCC *
0,0000004117 USD
0,0099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.900.000.000
21.209 USD
21.96% 22%
4335
563 Biểu tượng logo của ARTL ARTL
04/2022
ARTL
0,0223017741 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.872 USD
21.87% 22%
4592
564 Biểu tượng logo của Baby Tiger GOLD Baby Tiger GOLD
01/2022 / Solana Blockchain
BABYTIGER *
0,0000005417 USD
0,0130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
21.87% 22%
8565
565 Biểu tượng logo của REDANCOIN REDANCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
REDAN *
0,029466344 USD
708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.450 USD
21.87% 22%
4622
566 Biểu tượng logo của Fautor Fautor
07/2022 / Klaytn Blockchain
FDM *
0,0092007319 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
16.506 USD
21.86% 22%
4451
567 Biểu tượng logo của Pancake Games Pancake Games
11/2021 / Ethereum Blockchain
GCAKE *
0,0000002228 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
181.939 USD
21.73% 22%
3214
568 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
0,95 USD
22.793 đ
37.596.254 USD
39.619.383 (40%)
Tổng: 100.000.000
85.319.193 USD
21.68% 22%
397
569 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000000087 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
642 USD
21.62% 22%
5828
570 Biểu tượng logo của APEmove Governance Token APEmove Governance Token
08/2022 / BNB Blockchain
BAPE *
0,0010839039 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
173 USD
21.62% 22%
6331
571 Biểu tượng logo của Kalkicoin Kalkicoin
09/2019
KLC
0,0026002168 USD
62 đ
0 USD
N/A
2 USD
21.60% 22%
7468
572 Biểu tượng logo của Moss Governance Token Moss Governance Token
05/2022 / Polygon Blockchain
MOSS *
0,0241078767 USD
579 đ
0 USD
N/A
0 USD
21.57% 22%
8840
573 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0023631383 USD
57 đ
203.414 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
119 USD
21.56% 22%
1868
574 Biểu tượng logo của Vivaion Vivaion
01/2022 / Solana Blockchain
VIVAION *
0,0582364611 USD
1.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
111 USD
21.53% 22%
6466
575 Biểu tượng logo của GOLCOIN GOLCOIN
10/2022 / Ethereum Blockchain
GOLC *
19,88 USD
477.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 290.000.000
42.845 USD
21.50% 22%
3994
576 Biểu tượng logo của Metacourt Metacourt
10/2021 / BNB Blockchain
BLS *
0,0003338444 USD
8,0189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
10 USD
21.49% 21%
7222
577 Biểu tượng logo của SENSO SENSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
SENSO *
0,14 USD
3.325 đ
9.725.648 USD
70.269.127 (10%)
Tổng: 715.280.000
343.700 USD
21.32% 21%
717
578 Biểu tượng logo của Grim Finance Grim Finance
12/2021 / Fantom Blockchain
REAPER *
0,0004084899 USD
9,8119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31 USD
21.26% 21%
6896
579 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,43 USD
10.216 đ
196.257.661 USD
460.517.249 (44%)
Tổng: 1.046.109.654
16.122.336 USD
21.13% 21%
151
580 Biểu tượng logo của Mondo Community Coin Mondo Community Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
MNDCC *
0,0643929732 USD
1.547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
46.124 USD
21.08% 21%
3947
581 Biểu tượng logo của Shiro Inu Shiro Inu
01/2022 / BNB Blockchain
SHIR *
0,0000001846 USD
0,0044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000
5 USD
21.01% 21%
7347
582 Biểu tượng logo của Zenlink Zenlink
12/2021 / Moonriver Blockchain
ZLK *
0,0356184265 USD
856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.496 USD
21.00% 21%
4618
583 Biểu tượng logo của Radar Radar
02/2021 / Ethereum Blockchain
RADAR *
0,0369131698 USD
887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.774 USD
20.99% 21%
5452
584 Biểu tượng logo của MELD MELD
10/2021 / Cardano Blockchain
MELD *
0,0188338787 USD
452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
746.738 USD
20.99% 21%
2771
585 Biểu tượng logo của Zigcoin Zigcoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,0093959074 USD
226 đ
3.960.696 USD
421.534.212 (21%)
Tổng: 2.000.000.000
399.403 USD
20.92% 21%
935
586 Biểu tượng logo của Kitty Inu Kitty Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
kitty *
0,0000037363 USD
0,0897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.979 USD
20.85% 21%
5112
587 Biểu tượng logo của Crypto Media Network Crypto Media Network
11/2021 / BNB Blockchain
CMN *
0,51 USD
12.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
20.85% 21%
8314
588 Biểu tượng logo của zilSurvey zilSurvey
10/2021 / Zilliqa Blockchain
SRV *
0,0005891546 USD
14,1515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
20.83% 21%
7599
589 Biểu tượng logo của Corite Corite
07/2021 / Ethereum Blockchain
CO *
0,01446699 USD
347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
275.032 USD
20.83% 21%
3042
590 Biểu tượng logo của WeSendit WeSendit
07/2022 / BNB Blockchain
WSI *
0,21 USD
5.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
79.286 USD
20.78% 21%
3589
591 Biểu tượng logo của PegasusDollar PegasusDollar
04/2022 / Cronos Blockchain
PES *
0,57 USD
13.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10 USD
20.72% 21%
7227
592 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,002057054 USD
49 đ
3.610.343 USD
1.755.103.460 (20%)
Tổng: 8.800.000.000
2.000.331 USD
20.71% 21%
968
593 Biểu tượng logo của Bxmi Token Bxmi Token
11/2021 / BNB Blockchain
BXMI *
0,42 USD
9.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
3.755.721 USD
20.69% 21%
2638
594 Biểu tượng logo của Janus Network Janus Network
08/2022 / Avalanche Blockchain
JNS *
0,17 USD
4.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
24.273 USD
20.68% 21%
4269
595 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000280922 USD
0,6748 đ
280.771 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
86.528 USD
20.62% 21%
1783
596 Biểu tượng logo của FlypMe FlypMe
10/2017 / Ethereum Blockchain
FYP *
0,0264355761 USD
635 đ
466.289 USD
17.638.681 (50%)
Tổng: 35.277.363
546 USD
20.62% 21%
1591
597 Biểu tượng logo của Idena Idena
08/2020
IDNA
0,0148221689 USD
356 đ
950.610 USD
64.134.335 (69%)
Tổng: 93.131.776
59.168 USD
20.61% 21%
1375
598 Biểu tượng logo của OneRing OneRing
02/2022 / Fantom Blockchain
RING *
0,0097723615 USD
235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.512 USD
20.55% 21%
5008
599 Biểu tượng logo của Green Blue Coin Green Blue Coin
03/2022 / BNB Blockchain
GBC *
1,10 USD
26.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
134 USD
20.51% 21%
6414
600 Biểu tượng logo của RCCCToken RCCCToken
09/2019 / Ethereum Blockchain
RCCC *
0,0006773718 USD
16,2705 đ
0 USD
N/A
191.243 USD
20.50% 21%
3191
601 Biểu tượng logo của MjackSwap MjackSwap
03/2022 / BNB Blockchain
MJACK *
0,0000000783 USD
0,0019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10 USD
20.49% 20%
7220
602 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
2,27 USD
54.525 đ
91.174.545 USD
41.958.140 (93%)
Tổng: 45.094.973
40.247.052 USD
20.47% 20%
235
603 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0125880478 USD
302 đ
39.574.164 USD
3.143.788.841 (31%)
Tổng: 10.250.000.000
2.193.177 USD
20.45% 20%
385
604 Biểu tượng logo của AvocadoCoin AvocadoCoin
02/2022 / Solana Blockchain
AVDO *
743,38 USD
17.855.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
307 USD
20.39% 20%
6097
605 Biểu tượng logo của GambleFi GambleFi
02/2022 / Cronos Blockchain
BETIFY *
0,0200068141 USD
481 đ
0 USD
N/A
0 USD
20.37% 20%
8618
606 Biểu tượng logo của XChain Wallet XChain Wallet
10/2021 / BNB Blockchain
XWALL *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
20.37% 20%
8214
607 Biểu tượng logo của Akitavax Akitavax
12/2021 / Avalanche Blockchain
AKITAX *
0,000009649 USD
0,2318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.352 USD
20.24% 20%
5545
608 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0010226452 USD
25 đ
485.802 USD
475.044.228 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
874 USD
20.22% 20%
1579
609 Biểu tượng logo của Moon Light Night Moon Light Night
12/2021 / XRP Blockchain
MLNT *
0,0030002387 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
0 USD
20.11% 20%
8498
610 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
0,43 USD
10.227 đ
1.968.584 USD
4.623.799 (46%)
Tổng: 10.000.000
346 USD
20.09% 20%
1138
611 Biểu tượng logo của Phoenix Global [old] Phoenix Global [old]
10/2017 / Neo Blockchain
PHX *
0,02647751 USD
636 đ
89.627.967 USD
N/A
Tổng: 3.711.738.526
2.749 USD
20.08% 20%
237
612 Biểu tượng logo của Oobit Oobit
11/2021 / Ethereum Blockchain
OBT *
0,0950175585 USD
2.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.760 USD
20.05% 20%
4071
613 Biểu tượng logo của Bostrom Bostrom
03/2022 / Cosmos Blockchain
BOOT *
0,0000000172 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.115.359.613.300.663
0 USD
20.04% 20%
8810
614 Biểu tượng logo của Sashimi Sashimi
09/2020 / Ethereum Blockchain
SASHIMI *
0,0067660281 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.303.603
14.858 USD
20.03% 20%
4509
615 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,0030156774 USD
72 đ
392.308 USD
130.089.490 (64%)
Tổng: 204.047.845
5.314 USD
20.01% 20%
1658
616 Biểu tượng logo của Goku Goku
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOKU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
20.01% 20%
7661
617 Biểu tượng logo của JustCarbon JustCarbon
05/2022 / Ethereum Blockchain
JCG *
0,0300013866 USD
721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
19.99% 20%
7368
618 Biểu tượng logo của Mogu Mogu
12/2019 / Ethereum Blockchain
MOGX *
0,0039852436 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
19.98% 20%
7786
619 Biểu tượng logo của THE ATLAS COIN THE ATLAS COIN
08/2022 / BNB Blockchain
ATLAS *
0,0000016571 USD
0,0398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.008.573
48 USD
19.94% 20%
6751
620 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0004252551 USD
10,2146 đ
37.500 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
0 USD
19.87% 20%
2269
621 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,0042384082 USD
102 đ
521.817 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
2.657 USD
19.81% 20%
1564
622 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / Ethereum Blockchain
METADOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
692 USD
19.80% 20%
5798
623 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche Blockchain
FITFI *
0,05048017 USD
1.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
91.093.568 USD
19.78% 20%
2594
624 Biểu tượng logo của AOK AOK
11/2021
AOK
0,0006775507 USD
16,2748 đ
135.510 USD
200.000.000 (10%)
Tổng: 2.099.999.998
29.709 USD
19.77% 20%
1983
625 Biểu tượng logo của HAPI Protocol HAPI Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
10,54 USD
253.166 đ
7.536.132 USD
715.017 (72%)
Tổng: 1.000.000
715.457 USD
19.75% 20%
777
626 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / BNB Blockchain
BULL *
6,10 USD
146.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
359 USD
19.73% 20%
6052
627 Biểu tượng logo của Graphen Graphen
05/2022
ELTG
0,0000730058 USD
1,7536 đ
0 USD
N/A
90 USD
19.68% 20%
6544
628 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
0,0045162571 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
309.503 USD
19.64% 20%
2999
629 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / BNB Blockchain
XRPBEAR *
0,0000000125 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
539 USD
19.43% 19%
5896
630 Biểu tượng logo của Hare Plus Hare Plus
06/2021 / BNB Blockchain
HARE PLUS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
139 USD
19.42% 19%
6399
631 Biểu tượng logo của Pollen Pollen
06/2021 / Avalanche Blockchain
PLN *
0,0101874165 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
52.813 USD
19.41% 19%
3852
632 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0004442675 USD
10,6713 đ
15.951 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
408 USD
19.24% 19%
2396
633 Biểu tượng logo của Ushi Ushi
10/2022 / Ethereum Blockchain
USHI *
0,0001020946 USD
2,4523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
16.562 USD
19.24% 19%
4449
634 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Aurum Dragon Crypto Aurum
11/2021 / Avalanche Blockchain
DCAU *
7,48 USD
179.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
8.842 USD
19.20% 19%
4832
635 Biểu tượng logo của MOVEZ MOVEZ
06/2022 / BNB Blockchain
MOVEZ *
0,0032112222 USD
77 đ
1.642.844 USD
511.594.527 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
1.443.773 USD
19.17% 19%
1199
636 Biểu tượng logo của Huobi Pool Token Huobi Pool Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
HPT *
0,0010989852 USD
26 đ
5.856.054 USD
5.328.601.919 (62%)
Tổng: 8.537.173.495
3.986 USD
19.13% 19%
841
637 Biểu tượng logo của Jax.Network Jax.Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
WJXN *
0,27 USD
6.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
1.711 USD
19.09% 19%
5469
638 Biểu tượng logo của Smartlink Smartlink
04/2021 / Tezos Blockchain
SMAK *
0,0018870752 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 896.083.333
0 USD
19.07% 19%
7993
639 Biểu tượng logo của hiDOODLES hiDOODLES
09/2022 / Ethereum Blockchain
HIDOODLES *
0,010320821 USD
248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
387.964 USD
19.04% 19%
2928
640 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / BNB Blockchain
BLT *
0,0377999225 USD
908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
20.254 USD
19.02% 19%
4373
641 Biểu tượng logo của Opacity Opacity
12/2018 / Ethereum Blockchain
OPCT *
0,0086849173 USD
209 đ
698.755 USD
80.456.100 (62%)
Tổng: 130.000.000
52.954 USD
19.00% 19%
1472
642 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,38 USD
9.036 đ
1.992.092 USD
5.295.305 (5%)
Tổng: 100.000.000
223.166 USD
18.94% 19%
1133
643 Biểu tượng logo của Pledge Pledge
09/2021 / BNB Blockchain
PLGR *
0,0005486641 USD
13,1789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
81.275 USD
18.93% 19%
3575
644 Biểu tượng logo của Jet Protocol Jet Protocol
10/2021 / Solana Blockchain
JET *
0,0284238107 USD
683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000.000
78.823 USD
18.89% 19%
3591
645 Biểu tượng logo của SaucerSwap SaucerSwap
09/2022 / Hedera Blockchain
SAUCE *
0,0305624312 USD
734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.338 USD
18.87% 19%
5339
646 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0029785469 USD
72 đ
29.199.757 USD
9.803.356.511 (27%)
Tổng: 36.000.000.000
914.605 USD
18.86% 19%
455
647 Biểu tượng logo của KOROMARU KOROMARU
11/2021 / Ethereum Blockchain
KOROMARU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
44 USD
18.80% 19%
6781
648 Biểu tượng logo của Joe-Yo Coin Joe-Yo Coin
08/2022 / BNB Blockchain
JYC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 297.526.008.584.588.992
8 USD
18.78% 19%
7265
649 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche Blockchain
HAT *
487,54 USD
11.710.596 đ
0 USD
N/A
1.436 USD
18.75% 19%
5522
650 Biểu tượng logo của Best Fintech Investment Coin Best Fintech Investment Coin
03/2022
BFIC
14,65 USD
351.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
153.180 USD
18.64% 19%
3293
651 Biểu tượng logo của Wrapped Moonbeam Wrapped Moonbeam
02/2022 / Moonbeam Blockchain
WGLMR *
0,42 USD
10.152 đ
0 USD
N/A
359.953 USD
18.56% 19%
2958
652 Biểu tượng logo của NFT All Best ICO NFT All Best ICO
03/2022 / BNB Blockchain
NFTALLBI *
0,0000025964 USD
0,0624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
39 USD
18.38% 18%
6832
653 Biểu tượng logo của DekBox DekBox
05/2021
DEK
0,001810044 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
10.491 USD
18.23% 18%
4743
654 Biểu tượng logo của AME Chain AME Chain
01/2021
AME
0,0013334546 USD
32 đ
666.727 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
91.680 USD
18.17% 18%
1485
655 Biểu tượng logo của Monetas Monetas
12/2021 / BNB Blockchain
MNTG *
0,56 USD
13.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
972 USD
18.14% 18%
5669
656 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0263985071 USD
634 đ
62.969.170 USD
2.385.330.725
683.517 USD
18.08% 18%
290
657 Biểu tượng logo của Coin Edelweis Coin Edelweis
09/2022
EDEL
0,0008757964 USD
21,0366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.855.550
12 USD
18.07% 18%
7165
658 Biểu tượng logo của MeconCash MeconCash
10/2019 / Ethereum Blockchain
MCH *
0,0485197367 USD
1.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.905.835 USD
18.03% 18%
2669
659 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0007028163 USD
16,8816 đ
20.570 USD
29.267.797 (35%)
Tổng: 84.000.000
2.101 USD
18.02% 18%
2357
660 Biểu tượng logo của Rogue Doge Rogue Doge
10/2021 / Ethereum Blockchain
ROGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
18.02% 18%
8253
661 Biểu tượng logo của SmartLOX SmartLOX
11/2021 / XRP Blockchain
SMARTLOX *
0,0000994903 USD
2,3898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.259 USD
18.02% 18%
3727
662 Biểu tượng logo của Shido Shido
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHIDO *
0,0001542338 USD
3,7047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
62.015 USD
17.97% 18%
3743
663 Biểu tượng logo của Fatih Karagümrük SK Fan Token Fatih Karagümrük SK Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
FKSK *
0,0040447702 USD
97 đ
0 USD
N/A
712 USD
17.96% 18%
5784
664 Biểu tượng logo của Hera Finance Hera Finance
03/2022 / MetisDAO Blockchain
HERA *
0,45 USD
10.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
17.86% 18%
8690
665 Biểu tượng logo của Amasa Amasa
09/2021 / Ethereum Blockchain
AMAS *
0,0069870958 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
28 USD
17.82% 18%
6935
666 Biểu tượng logo của PRüF Protocol PRüF Protocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRUF *
0,0003860307 USD
9,2725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
83.875 USD
17.76% 18%
3563
667 Biểu tượng logo của BUILD BUILD
07/2022 / Ethereum Blockchain
BU