1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 927 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 18:53

Bảng xếp hạng 927 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0001036625 USD
2,3594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
12.533 USD
9787226.17% 9.787.226%
5745
2 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0515868323 USD
1.174 đ
0 USD
N/A
182.180 USD
7510661.25% 7.510.661%
3937
3 Biểu tượng logo của FirstDog FirstDog
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FSD *
1,01 USD
23.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.997
63.980 USD
4027467.18% 4.027.467%
4671
4 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
275,41 USD
6.268.335 đ
7.711.484 USD
28.000
87.905 USD
2874877.51% 2.874.878%
1087
5 Biểu tượng logo của DCVC FINANCE DCVC FINANCE
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DCVC *
0,0016775314 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
562 USD
14113.61% 14.114%
7337
6 Biểu tượng logo của StarGod StarGod
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STG *
0,0003378653 USD
7,6898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121 USD
9250.47% 9.250%
7829
7 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
2.371 USD
53.962.254 đ
0 USD
N/A
2.914 USD
7972.75% 7.973%
6603
8 Biểu tượng logo của AkoyaLegends AkoyaLegends
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
AKL *
0,0010617802 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
853 USD
5441.38% 5.441%
7172
9 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron20 Blockchain
CPAY *
0,54 USD
12.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
2 USD
4789.61% 4.790%
8294
10 Biểu tượng logo của Mars Floki Inu Mars Floki Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKI *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
109.279 USD
3106.50% 3.107%
4282
11 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000974809 USD
2,2187 đ
3.016.871 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
2839.11% 2.839%
1366
12 Biểu tượng logo của SafeOHM SafeOHM
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOHM *
4.753 USD
108.170.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 156
0 USD
1552.55% 1.553%
9004
13 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,0000000049 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
901.341 USD
978.62% 979%
3250
14 Biểu tượng logo của Exohood Exohood
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EXO *
0,0002841067 USD
6,4663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.989 USD
821.55% 822%
6284
15 Biểu tượng logo của Son of Babydoge Son of Babydoge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOB *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
99.077 USD
720.25% 720%
4346
16 Biểu tượng logo của Shinji Inu Shinji Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHINJI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.327.852 USD
718.07% 718%
3152
17 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0006723946 USD
15,3037 đ
19.930 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
3.850 USD
533.99% 534%
2659
18 Biểu tượng logo của MetaPlanet MetaPlanet
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPL *
0,0001238818 USD
2,8196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.853.769 USD
504.64% 505%
3092
19 Biểu tượng logo của Son of Elon Son of Elon
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOE *
0,44 USD
9.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.682 USD
489.09% 489%
6022
20 Biểu tượng logo của Puli Inu Puli Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PULI *
0,0195429732 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
330.542 USD
408.25% 408%
3617
21 Biểu tượng logo của Pmail Pmail
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PML *
0,0000167027 USD
0,3802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.555.555.555.552
1.927.758 USD
406.59% 407%
3080
22 Biểu tượng logo của Dymmax Dymmax
12/2020 / Ethereum Blockchain
DMX *
0,63 USD
14.419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.895 USD
390.02% 390%
6815
23 Biểu tượng logo của Influencer Finance Influencer Finance
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
INFLUENCE *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
300.160 USD
387.65% 388%
3665
24 Biểu tượng logo của Squidanomics Squidanomics
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SQUID *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
359.77% 360%
8930
25 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0008494986 USD
19,3346 đ
439.494 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
111 USD
349.22% 349%
2029
26 Biểu tượng logo của LONG COIN LONG COIN
11/2020
LONG
0,0000011407 USD
0,0260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.042.000.000
3 USD
338.48% 338%
8278
27 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000141516 USD
0,3221 đ
281.882 USD
19.918.713.667
0 USD
326.68% 327%
2169
28 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0103917189 USD
237 đ
285.582 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
6 USD
299.41% 299%
2162
29 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
78,10 USD
1.777.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
139.995 USD
282.59% 283%
4091
30 Biểu tượng logo của Meteor Remnant Essence Meteor Remnant Essence
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRE *
0,0138442518 USD
315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 863.362
7.486 USD
279.51% 280%
6037
31 Biểu tượng logo của ParrotDao ParrotDao
12/2021 / Avalanche C-Chain
PARR *
0,0000054939 USD
0,1250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 235.948
22 USD
266.36% 266%
8146
32 Biểu tượng logo của TerraFloki TerraFloki
10/2021 / Terra Blockchain
TFLOKI *
0,0131199908 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
108 USD
248.70% 249%
7851
33 Biểu tượng logo của 1NFT 1NFT
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
1NFT *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
103.719 USD
237.96% 238%
4317
34 Biểu tượng logo của Bulleon Bulleon
01/2019 / Ethereum Blockchain
BUL *
0,0043000216 USD
98 đ
4.714 USD
1.096.353 (95%)
Tổng: 1.160.000
0 USD
232.99% 233%
2783
35 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006803893 USD
15,4857 đ
607.908 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
223.48% 223%
1915
36 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0003285548 USD
7,4779 đ
984.070 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
813 USD
219.12% 219%
1762
37 Biểu tượng logo của Gouki Inu Gouki Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOUKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
266 USD
213.46% 213%
7608
38 Biểu tượng logo của NFTCircle NFTCircle
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTC *
0,0061116393 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.532 USD
206.37% 206%
6909
39 Biểu tượng logo của Project X Nodes Project X Nodes
01/2022 / Avalanche C-Chain
PXT *
13,90 USD
316.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
357.668 USD
193.98% 194%
3579
40 Biểu tượng logo của Dappsy Dappsy
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
APP *
0,0079526378 USD
181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.000.000
58.824 USD
189.88% 190%
4743
41 Biểu tượng logo của Viblos Viblos
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VIBLO *
0,0150107201 USD
342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
3.855.715 USD
183.67% 184%
2972
42 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0085049712 USD
194 đ
305.371 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
797.474 USD
183.33% 183%
2145
43 Biểu tượng logo của Minereum Minereum
05/2017 / Ethereum Blockchain
MNE *
0,0909888423 USD
2.071 đ
1.310.380 USD
14.401.547
24.324 USD
179.51% 180%
1661
44 Biểu tượng logo của DOOS TOKEN DOOS TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
DOOS *
0,0071667027 USD
163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
189 USD
177.47% 177%
7704
45 Biểu tượng logo của Uzyth Uzyth
10/2019
ZYTH
0,49 USD
11.108 đ
0 USD
N/A
44.233 USD
177.34% 177%
4955
46 Biểu tượng logo của Eternal Oasis Eternal Oasis
09/2021
ETOS
3,45 USD
78.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
13 USD
175.47% 175%
8195
47 Biểu tượng logo của Drakeball Super Drakeball Super
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBS *
3,07 USD
69.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
90.360 USD
168.04% 168%
4417
48 Biểu tượng logo của Ejection Moon Ejection Moon
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETJ *
0,0000025628 USD
0,0583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
79 USD
166.92% 167%
7912
49 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,034406982 USD
783 đ
59.563.190 USD
1.731.136.726 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
20.413.275 USD
166.70% 167%
491
50 Biểu tượng logo của Vivid Coin Vivid Coin
08/2018
VIVID
0,0028666811 USD
65 đ
22.066 USD
7.697.539 (97%)
Tổng: 7.910.746
0 USD
166.39% 166%
2645
51 Biểu tượng logo của Nfans Nfans
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFS *
0,13 USD
2.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
298.051 USD
163.27% 163%
3666
52 Biểu tượng logo của Shoppi Coin Shoppi Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHOP *
0,0001957698 USD
4,4557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.136 USD
163.19% 163%
6066
53 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,0119330037 USD
272 đ
0 USD
N/A
12.181.618 USD
161.03% 161%
2872
54 Biểu tượng logo của BIG ETH BIG ETH
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIGETH *
0,0000012494 USD
0,0284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
13.122 USD
160.16% 160%
5721
55 Biểu tượng logo của Scientia Scientia
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCIE *
0,0003267221 USD
7,4362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.715 USD
155.26% 155%
6635
56 Biểu tượng logo của Patron Patron
05/2018 / Ethereum Blockchain
PAT *
0,0075569925 USD
172 đ
2.976.994 USD
393.938.955 (98%)
Tổng: 400.000.000
3.845 USD
151.50% 152%
1373
57 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0008284029 USD
18,8545 đ
10.784 USD
13.017.308 (19%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
149.77% 150%
2734
58 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,35 USD
7.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
686.698 USD
145.68% 146%
3324
59 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0697709499 USD
1.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
248.001 USD
142.65% 143%
3757
60 Biểu tượng logo của Universe Coin Universe Coin
01/2020 / Ethereum Blockchain
UNIS *
0,0035135722 USD
80 đ
0 USD
N/A
25.670 USD
141.26% 141%
5316
61 Biểu tượng logo của Basket Legends Basket Legends
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BBL *
0,0575160351 USD
1.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000
134.320 USD
138.02% 138%
4125
62 Biểu tượng logo của Game X Change Game X Change
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EXP *
0,0000100875 USD
0,2296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
141 USD
137.45% 137%
7782
63 Biểu tượng logo của Buzzshow Buzzshow
05/2020 / Ethereum Blockchain
GLDY *
0,0284854932 USD
648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
6 USD
136.75% 137%
8246
64 Biểu tượng logo của ArcadeNetwork ArcadeNetwork
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ARC *
0,0894495216 USD
2.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 229.000.000
201.213 USD
136.41% 136%
3868
65 Biểu tượng logo của Ally Direct Token Ally Direct Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
DRCT *
0,0181746443 USD
414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
281.453 USD
134.81% 135%
3697
66 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain (BEP20)
HBX *
0,0100058726 USD
228 đ
6.296.505 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
132.89% 133%
1143
67 Biểu tượng logo của Vagabond Vagabond
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VGO *
0,18 USD
4.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
501.538 USD
131.11% 131%
3438
68 Biểu tượng logo của POLARNODES POLARNODES
01/2022 / Avalanche C-Chain
POLAR *
3,07 USD
69.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
705.556 USD
125.89% 126%
3319
69 Biểu tượng logo của Black Phoenix Black Phoenix
06/2021 / Tron20 Blockchain
BPX *
0,0004560508 USD
10,3797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
10.062 USD
123.86% 124%
5867
70 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
24,14 USD
549.521 đ
0 USD
N/A
10.088.725 USD
122.37% 122%
2886
71 Biểu tượng logo của Treat Treat
11/2021 / Fantom Blockchain
TREAT *
1,66 USD
37.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
8.984 USD
121.45% 121%
5922
72 Biểu tượng logo của B ONE PAYMENT B ONE PAYMENT
03/2020 / Ethereum Blockchain
B1P *
0,0009410443 USD
21,4182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
118.62% 119%
8438
73 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0397751999 USD
905 đ
51.305 USD
1.289.862 (92%)
Tổng: 1.395.368
0 USD
117.42% 117%
2530
74 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0093167135 USD
212 đ
5.524 USD
592.894
0 USD
116.45% 116%
2777
75 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,029648765 USD
675 đ
44.467 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
77 USD
114.39% 114%
2555
76 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,0114441911 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.288 USD
109.42% 109%
6986
77 Biểu tượng logo của Gods and Legends Gods and Legends
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GNLR *
0,0137230543 USD
312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
33.071 USD
108.54% 109%
5152
78 Biểu tượng logo của HolderMoon HolderMoon
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HLM *
0,0027464696 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
20.784 USD
107.63% 108%
5455
79 Biểu tượng logo của Matrix Protocol Matrix Protocol
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTX *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
64.577 USD
105.63% 106%
4661
80 Biểu tượng logo của Meta Billionaires Club Meta Billionaires Club
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METABC *
0,000298286 USD
6,7890 đ
0 USD
N/A
48.715 USD
105.57% 106%
4896
81 Biểu tượng logo của Zoints Zoints
11/2021 / Solana Blockchain
ZEE *
0,0000004996 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
105.24% 105%
9015
82 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0000019058 USD
0,0434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
4.282 USD
100.61% 101%
6377
83 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MERO *
0,0000102552 USD
0,2334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166 USD
100.20% 100%
7738
84 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
0,0200117453 USD
455 đ
21.631 USD
1.080.935
2 USD
100.01% 100%
2647
85 Biểu tượng logo của Stax Protocol Stax Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
STAX *
0,0006798454 USD
15,4733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
98.88% 99%
9219
86 Biểu tượng logo của Metal Backed Money Metal Backed Money
01/2022
MBMX
867,22 USD
19.737.899 đ
0 USD
N/A
6.277.460 USD
98.47% 98%
2927
87 Biểu tượng logo của VaporNodes VaporNodes
12/2021 / Avalanche C-Chain
VPND *
0,10 USD
2.297 đ
0 USD
N/A
1.419.391 USD
97.29% 97%
3133
88 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
0,12 USD
2.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
0 USD
97.10% 97%
8591
89 Biểu tượng logo của ANTIS INU ANTIS INU
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANTIS *
0,0002740249 USD
6,2368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
475.695 USD
96.87% 97%
3458
90 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
12/2021
PHOENIX
0,84 USD
19.179 đ
0 USD
N/A
0 USD
96.41% 96%
9163
91 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0911590061 USD
2.075 đ
26.888.717 USD
294.965.004
12 USD
96.28% 96%
708
92 Biểu tượng logo của VegaWallet Token VegaWallet Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
VGW *
0,0354751783 USD
807 đ
570.015 USD
16.068.001 (8%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
96.23% 96%
1940
93 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0009268808 USD
21,0958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
20.444 USD
96.19% 96%
5461
94 Biểu tượng logo của Wrapped PKT Wrapped PKT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WPKT *
0,0385279731 USD
877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
66.579 USD
95.02% 95%
4640
95 Biểu tượng logo của Shibnobi Shibnobi
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHINJA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
9.984.092 USD
94.85% 95%
2887
96 Biểu tượng logo của BarterTrade BarterTrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0065408306 USD
149 đ
445.904 USD
68.172.420 (28%)
Tổng: 240.000.000
78.563 USD
93.53% 94%
2025
97 Biểu tượng logo của ESPLASH ESPLASH
12/2021 / Ethereum Blockchain
ESPL *
0,0000002765 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 416.945.940.016
91.010 USD
92.55% 93%
4409
98 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
EOSBEAR *
0,0000285736 USD
0,6503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
33.081 USD
91.96% 92%
5151
99 Biểu tượng logo của tudaBirds tudaBirds
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BURD *
0,0091121489 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
158.232 USD
90.97% 91%
4013
100 Biểu tượng logo của PIggyBankDAO PIggyBankDAO
11/2021 / Avalanche C-Chain
PB *
10,05 USD
228.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.914
4.177 USD
90.26% 90%
6391
101 Biểu tượng logo của ixirswap ixirswap
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IXIR *
0,0136259197 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.933 USD
89.63% 90%
5076
102 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0322501621 USD
734 đ
2.660.638 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
0 USD
87.31% 87%
1409
103 Biểu tượng logo của GUARDIAN GUARDIAN
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GUARD *
0,45 USD
10.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
402.236 USD
86.01% 86%
3519
104 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0004292388 USD
9,7695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
4.341 USD
85.63% 86%
6367
105 Biểu tượng logo của Roar Soltigers Token Roar Soltigers Token
11/2021 / Solana Blockchain
ROAR *
0,0002893595 USD
6,5858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
845 USD
84.79% 85%
7176
106 Biểu tượng logo của Skillchain Skillchain
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKI *
0,0229134483 USD
522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 190.800.000
629 USD
84.24% 84%
7291
107 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,0490560799 USD
1.117 đ
247.861 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
83.82% 84%
2213
108 Biểu tượng logo của Treat DAO [old] Treat DAO [old]
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TREAT *
4,44 USD
101.102 đ
4.442.103 USD
1.000.000
172 USD
82.54% 83%
1245
109 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0025477628 USD
58 đ
1.768.530 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
14.729 USD
81.75% 82%
1548
110 Biểu tượng logo của PartyBoard PartyBoard
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAB(BSC) *
0,000080592 USD
1,8343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.879 USD
80.76% 81%
6820
111 Biểu tượng logo của Anortis Anortis
01/2022 / Avalanche C-Chain
ANORTIS *
0,0000063264 USD
0,1440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
76.64% 77%
9211
112 Biểu tượng logo của Obsidium Obsidium
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OBS *
0,0366936155 USD
835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.500.000
33.481 USD
76.26% 76%
5145
113 Biểu tượng logo của Meta World Game Meta World Game
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTW *
0,0180987887 USD
412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
171.780 USD
75.15% 75%
3971
114 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,00000028 USD
0,0064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
314 USD
75.00% 75%
7542
115 Biểu tượng logo của ESBC ESBC
04/2019
ESBC
0,0322278189 USD
734 đ
994.039 USD
30.844.116
45.412 USD
74.99% 75%
1756
116 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBEAR *
0,00000014 USD
0,0032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
74.097 USD
74.92% 75%
4558
117 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0034171518 USD
78 đ
526.561 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
711 USD
74.72% 75%
1969
118 Biểu tượng logo của AetherV2 AetherV2
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ATH *
0,0025652568 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
65.433 USD
74.13% 74%
4652
119 Biểu tượng logo của Floki New Year Floki New Year
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKINY *
0,0008368441 USD
19,0466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.590 USD
72.48% 72%
5705
120 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
2,26 USD
51.534 đ
0 USD
N/A
1.306.489 USD
72.09% 72%
3157
121 Biểu tượng logo của HashBit BlockChain HashBit BlockChain
10/2021
HBIT
0,0000172001 USD
0,3915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
78 USD
71.88% 72%
7918
122 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
89.579 USD
71.27% 71%
4421
123 Biểu tượng logo của BlockMesh BlockMesh
05/2018 / Ethereum Blockchain
BMH *
0,0009609096 USD
21,8703 đ
262.367 USD
273.039.971 (14%)
Tổng: 2.000.000.000
26.244 USD
70.41% 70%
2190
124 Biểu tượng logo của MiniTesla MiniTesla
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINITESLA *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
71.890 USD
69.66% 70%
4577
125 Biểu tượng logo của PlotX PlotX
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLOT *
0,049213455 USD
1.120 đ
3.263.766 USD
66.318.562 (33%)
Tổng: 200.000.000
312.330 USD
69.54% 70%
1340
126 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
1,24 USD
28.213 đ
0 USD
N/A
9.582.365 USD
68.36% 68%
2891
127 Biểu tượng logo của MP3 MP3
02/2021 / Ethereum Blockchain
MP3 *
0,0310905252 USD
708 đ
0 USD
N/A
32.680 USD
68.30% 68%
5165
128 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0037521489 USD
85 đ
1.629.300 USD
434.231.147 (87%)
Tổng: 500.000.000
1.689 USD
67.84% 68%
1575
129 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
XRPBEAR *
0,0000002509 USD
0,0057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
44.316 USD
67.41% 67%
4953
130 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
0,0800103022 USD
1.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
12 USD
67.10% 67%
8202
131 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
35.376 USD
805.167.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
55.843 USD
67.02% 67%
4790
132 Biểu tượng logo của MetaBET MetaBET
01/2022 / Ethereum Blockchain
MBET *
0,14 USD
3.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
652.336 USD
66.69% 67%
3348
133 Biểu tượng logo của ANS Crypto Coin ANS Crypto Coin
09/2021
ANS
0,0003502055 USD
7,9707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
1 USD
66.67% 67%
8312
134 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,04604257 USD
1.048 đ
189.784.975 USD
3.634.238.363 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
10.044.534 USD
66.55% 67%
267
135 Biểu tượng logo của DMme DMme
11/2019 / Ethereum Blockchain
DMME *
0,0007166703 USD
16,3114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.128.077
0 USD
66.50% 67%
8421
136 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0007166703 USD
16,3114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
66.50% 67%
8414
137 Biểu tượng logo của Flash Flash
06/2017
FLASH
0,0007166703 USD
16,3114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
36 USD
66.50% 67%
8065
138 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0007164268 USD
16,3059 đ
71.642 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
325 USD
66.44% 66%
2474
139 Biểu tượng logo của Tap Tap
12/2019 / Ethereum Blockchain
XTP *
0,0007164774 USD
16,3070 đ
882.636 USD
1.231.911.016 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
5.529 USD
66.07% 66%
1801
140 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0168514482 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
416.765 USD
65.36% 65%
3509
141 Biểu tượng logo của NovaXSolar NovaXSolar
11/2021 / Avalanche C-Chain
XSLR *
0,0000605539 USD
1,3782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.583.145
34 USD
65.15% 65%
8073
142 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,001728705 USD
39 đ
0 USD
N/A
4.116.854 USD
65.08% 65%
2962
143 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
2,10 USD
47.733 đ
0 USD
N/A
1.602.573 USD
64.27% 64%
3119
144 Biểu tượng logo của Meta MVRS Meta MVRS
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MVRS *
0,0000140781 USD
0,3204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
287.849 USD
63.93% 64%
3681
145 Biểu tượng logo của Color Platform Color Platform
10/2019 / Ethereum Blockchain
CLR *
0,0054031712 USD
123 đ
741.479 USD
137.230.262 (39%)
Tổng: 350.000.000
74 USD
63.64% 64%
1856
146 Biểu tượng logo của Baby Tiger GOLD Baby Tiger GOLD
01/2022 / Solana Blockchain
BABYTIGER *
0,000002051 USD
0,0467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
403 USD
62.82% 63%
7459
147 Biểu tượng logo của TouchFuture TouchFuture
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TF *
0,0000058718 USD
0,1336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
32.596 USD
62.44% 62%
5166
148 Biểu tượng logo của Defrost Finance Defrost Finance
11/2021 / Avalanche C-Chain
MELT *
0,68 USD
15.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
145.107 USD
62.36% 62%
4067
149 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,001397507 USD
32 đ
61.709 USD
44.156.650 (53%)
Tổng: 84.000.000
0 USD
62.14% 62%
2498
150 Biểu tượng logo của ArbiFarm ArbiFarm
09/2021 / Arbitrum Blockchain
AFARM *
0,0811385076 USD
1.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.206
0 USD
61.81% 62%
8872
151 Biểu tượng logo của Minereum BSC Minereum BSC
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNEB *
0,0458968177 USD
1.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 194.618.870.225
11.591 USD
61.78% 62%
5791
152 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain (BEP2)
BEAR *
0,0002430358 USD
5,5315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
4.701.576 USD
61.23% 61%
2952
153 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
19,24 USD
437.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
408 USD
60.52% 61%
7457
154 Biểu tượng logo của DeltaFlip DeltaFlip
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DELTAF *
0,0072401326 USD
165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
360.023 USD
60.26% 60%
3576
155 Biểu tượng logo của CRB Coin CRB Coin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRB *
0,0009844865 USD
22,4069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.227 USD
59.98% 60%
6257
156 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,000015803 USD
0,3597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
2.942 USD
59.22% 59%
6598
157 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
0,32 USD
7.239 đ
0 USD
N/A
20 USD
58.94% 59%
8158
158 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
0,13 USD
2.889 đ
0 USD
N/A
4.568.479 USD
58.68% 59%
2955
159 Biểu tượng logo của Mini Tiger Mini Tiger
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINITIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
28.073 USD
58.01% 58%
5267
160 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
9,59 USD
218.168 đ
1.499.972 USD
156.482 (16%)
Tổng: 1.000.000
163.077 USD
57.93% 58%
1609
161 Biểu tượng logo của Solum Solum
10/2021 / Solana Blockchain
SOLUM *
0,0006602133 USD
15,0265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
262 USD
56.84% 57%
7612
162 Biểu tượng logo của Crossing the Yellow Blocks Crossing the Yellow Blocks
07/2021 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,0914793989 USD
2.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
21.430 USD
56.64% 57%
5434
163 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0001343201 USD
3,0571 đ
222.990 USD
1.660.141.137 (99%)
Tổng: 1.672.422.444
127 USD
56.03% 56%
2240
164 Biểu tượng logo của DogeMan DogeMan
11/2021 / Ethereum Blockchain
DGMAN *
0,0000001701 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
54.55% 55%
8954
165 Biểu tượng logo của Marnotaur Marnotaur
08/2021 / Ethereum Blockchain
TAUR *
0,22 USD
5.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.779.651 USD
54.47% 54%
3099
166 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,0076111775 USD
173 đ
1.163.134 USD
152.819.235 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
317.620 USD
53.16% 53%
1705
167 Biểu tượng logo của EverReflect EverReflect
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVRF *
0,0000000227 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
657.625 USD
52.66% 53%
3345
168 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,000101083 USD
2,3006 đ
110.431 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
51 USD
52.39% 52%
2400
169 Biểu tượng logo của DOWCOIN DOWCOIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
DOW *
0,000101083 USD
2,3006 đ
1.197 USD
11.845.266 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
52.39% 52%
2815
170 Biểu tượng logo của KRYZA Exchange KRYZA Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
KRX *
0,0395231969 USD
900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.897.314.000
58.056 USD
51.93% 52%
4754
171 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
0,28 USD
6.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
257.663 USD
51.78% 52%
3741
172 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,006378044 USD
145 đ
0 USD
N/A
46.348 USD
51.20% 51%
4925
173 Biểu tượng logo của NFTMania NFTMania
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
$MANIA *
0,0000001073 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.997
4.366 USD
51.16% 51%
6364
174 Biểu tượng logo của Adamant Adamant
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADMC *
0,0000186589 USD
0,4247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
169.537 USD
51.08% 51%
3978
175 Biểu tượng logo của Metakings Metakings
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTK *
0,93 USD
21.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.916 USD
50.53% 51%
5180
176 Biểu tượng logo của Plateau Finance Plateau Finance
11/2021 / Avalanche C-Chain
PLT *
0,0000019741 USD
0,0449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
50.25% 50%
9025
177 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0079602483 USD
181 đ
703.176 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
244 USD
50.22% 50%
1871
178 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000004803 USD
0,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
40.148 USD
50.06% 50%
5028
179 Biểu tượng logo của SHENG SHENG
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHENG *
0,0003001762 USD
6,8320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2 USD
50.01% 50%
8299
180 Biểu tượng logo của Succor Coin Succor Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SUCCOR *
0,0000006004 USD
0,0137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.119 USD
50.01% 50%
7048
181 Biểu tượng logo của Deimos Token Deimos Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DIO *
0,00000003 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
44 USD
50.01% 50%
8029
182 Biểu tượng logo của Flinch Token Flinch Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLN *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
536 USD
49.97% 50%
7353
183 Biểu tượng logo của MarteXcoin MarteXcoin
05/2016
MXT
0,0032250162 USD
73 đ
18.757 USD
5.816.000 (50%)
Tổng: 11.600.000
0 USD
49.85% 50%
2668
184 Biểu tượng logo của AXIS Token AXIS Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,0239065905 USD
544 đ
7.657.357 USD
320.303.188 (21%)
Tổng: 1.500.000.000
160.874 USD
49.81% 50%
1092
185 Biểu tượng logo của Cheems Inu Cheems Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
1.335.181 USD
49.70% 50%
3150
186 Biểu tượng logo của Thor Thor
12/2021 / Avalanche C-Chain
THOR *
177,79 USD
4.046.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.456.743
11.971.122 USD
49.22% 49%
2875
187 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
13,45 USD
306.216 đ
55.981.164 USD
4.160.896 (83%)
Tổng: 5.000.000
2.209.628 USD
48.37% 48%
515
188 Biểu tượng logo của Hydrogentoken Hydrogentoken
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HGT *
0,0000000144 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
151 USD
48.28% 48%
7764
189 Biểu tượng logo của Devery Devery
01/2018 / Ethereum Blockchain
EVE *
0,0014358064 USD
33 đ
90.337 USD
62.917.107 (63%)
Tổng: 99.998.697
4.505 USD
47.90% 48%
2430
190 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0201806242 USD
459 đ
18.791.332 USD
931.157.114 (97%)
Tổng: 963.761.390
130.079 USD
47.47% 47%
794
191 Biểu tượng logo của SynchroBitcoin SynchroBitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
SNB *
0,0353157982 USD
804 đ
2.808.850 USD
79.535.231 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
231 USD
47.44% 47%
1390
192 Biểu tượng logo của HOMIHELP HOMIHELP
05/2020 / Ethereum Blockchain
HOMI *
0,50 USD
11.426 đ
577.512 USD
1.150.359 (1%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
46.89% 47%
1936
193 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
42.928 USD
977.051.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
15.801 USD
46.77% 47%
5604
194 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NERIAN *
0,0860505046 USD
1.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
2.642 USD
45.80% 46%
6644
195 Biểu tượng logo của Warship Battles Warship Battles
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$OIL *
0,000257933 USD
5,8706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.490 USD
44.97% 45%
6921
196 Biểu tượng logo của Peoplez Peoplez
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LEZ *
0,16 USD
3.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
10.893 USD
44.72% 45%
5825
197 Biểu tượng logo của Hillstone Hillstone
01/2022 / Ethereum Blockchain
HSF *
5,71 USD
130.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.996.956 USD
44.65% 45%
3074
198 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,12 USD
2.811 đ
1.491.967 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
337.729 USD
44.57% 45%
1610
199 Biểu tượng logo của Mindcell Mindcell
01/2022 / Ethereum Blockchain
MDC *
0,0044756546 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.869 USD
44.14% 44%
5925
200 Biểu tượng logo của Iron Bank Iron Bank
01/2022 / Fantom Blockchain
IB *
138,36 USD
3.149.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.300.000
28.125.619 USD
43.91% 44%
2845
201 Biểu tượng logo của Wild Credit Wild Credit
07/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,40 USD
9.166 đ
0 USD
N/A
115.472 USD
43.48% 43%
4235
202 Biểu tượng logo của NFTmall NFTmall
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEM *
0,18 USD
4.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
59.196 USD
43.17% 43%
4736
203 Biểu tượng logo của DigiDinar Token DigiDinar Token
07/2020
DDRT
0,0008661203 USD
19,7129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
132 USD
43.05% 43%
7801
204 Biểu tượng logo của Shining Crystal Shard Shining Crystal Shard
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCS *
1,30 USD
29.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
59.403 USD
43.03% 43%
4734
205 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0100058726 USD
228 đ
8.618 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
322 USD
42.86% 43%
2743
206 Biểu tượng logo của Manyswap Manyswap
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MANY *
0,0022145874 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.141 USD
42.80% 43%
6065
207 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0228674213 USD
520 đ
0 USD
N/A
9.380.427 USD
42.43% 42%
2893
208 Biểu tượng logo của Nether NFT Nether NFT
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NTR *
0,0991214471 USD
2.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000
231.628 USD
42.43% 42%
3794
209 Biểu tượng logo của AurusDeFi AurusDeFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
AWX *
2,78 USD
63.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
7.361 USD
42.05% 42%
6048
210 Biểu tượng logo của Xtremcoin Xtremcoin
12/2021
XTR
1,26 USD
28.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.231.453
148.820 USD
41.88% 42%
4046
211 Biểu tượng logo của Blockcloud Blockcloud
04/2019 / Ethereum Blockchain
BLOC *
0,0003036451 USD
6,9110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
172.097 USD
41.69% 42%
3969
212 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0012183395 USD
28 đ
96.150 USD
78.918.545 (10%)
Tổng: 777.000.000
45 USD
41.52% 42%
2423
213 Biểu tượng logo của Hellsing Inu Hellsing Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
HELLSING *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
37.549 USD
41.14% 41%
5063
214 Biểu tượng logo của GNAR TOKEN GNAR TOKEN
12/2021 / Solana Blockchain
GNAR *
0,0131362967 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
41.02% 41%
9137
215 Biểu tượng logo của CPUcoin CPUcoin
01/2021 / Ethereum Blockchain
CPU *
0,11 USD
2.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
13.790 USD
40.90% 41%
5694
216 Biểu tượng logo của ArbiNYAN ArbiNYAN
09/2021 / Arbitrum Blockchain
NYAN *
0,0201167874 USD
458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.914 USD
40.72% 41%
5775
217 Biểu tượng logo của 888tron 888tron
08/2020 / Tron20 Blockchain
888 *
0,11 USD
2.455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
100.455 USD
40.61% 41%
4340
218 Biểu tượng logo của SuperBonds SuperBonds
01/2022 / Solana Blockchain
SB *
0,0132992647 USD
303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.539 USD
40.13% 40%
5846
219 Biểu tượng logo của Kangaroo Kangaroo
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAR *
0,000000692 USD
0,0157 đ
0 USD
N/A
21.500 USD
40.12% 40%
5432
220 Biểu tượng logo của Flokimooni Flokimooni
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKIM *
0,0000016187 USD
0,0368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
239.893 USD
39.95% 40%
3772
221 Biểu tượng logo của ECC ECC
03/2014
ECC
0,0003583351 USD
8,1557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
39.91% 40%
8350
222 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
12,26 USD
279.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
134.885 USD
39.55% 40%
4120
223 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,0003583351 USD
8,1557 đ
14.019 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
0 USD
38.75% 39%
2705
224 Biểu tượng logo của Nemesis Nemesis
11/2021 / Ethereum Blockchain
NMS *
0,0080238147 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
30.853 USD
38.71% 39%
5206
225 Biểu tượng logo của Jungle Jungle
01/2022 / Solana Blockchain
JUNGLE *
0,16 USD
3.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.924 USD
38.36% 38%
6808
226 Biểu tượng logo của Trusted Node Trusted Node
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TNODE *
0,10 USD
2.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.100.000
15.981 USD
38.12% 38%
5591
227 Biểu tượng logo của YearnAgnostic Finance YearnAgnostic Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFIAG *
1,94 USD
44.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.000
17.260 USD
38.10% 38%
5553
228 Biểu tượng logo của Drip Network Drip Network
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRIP *
95,18 USD
2.166.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
929.042 USD
37.79% 38%
3236
229 Biểu tượng logo của Neurotoken Neurotoken
02/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0193242045 USD
440 đ
1.524.808 USD
78.906.618 (79%)
Tổng: 99.987.500
0 USD
37.53% 38%
1600
230 Biểu tượng logo của Tokel Tokel
12/2021
TKL
0,0473002377 USD
1.077 đ
0 USD
N/A
0 USD
37.36% 37%
9162
231 Biểu tượng logo của Mafagafo Mafagafo
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MAFA *
0,0744352215 USD
1.694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
201.534 USD
37.16% 37%
3866
232 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,001207542 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
234 USD
37.14% 37%
7643
233 Biểu tượng logo của MoonRock MoonRock
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ROCK *
0,0217698524 USD
495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
533.863 USD
37.07% 37%
3410
234 Biểu tượng logo của iCrypto World iCrypto World
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ICW *
0,0308965416 USD
703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.501 USD
36.97% 37%
6227
235 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
5,00 USD
113.753 đ
1.318.734 USD
263.856 (26%)
Tổng: 999.082
10 USD
36.89% 37%
1660
236 Biểu tượng logo của Green Climate World Green Climate World
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WGC *
0,86 USD
19.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.662.162 USD
36.49% 36%
3031
237 Biểu tượng logo của Earnfinex Earnfinex
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EFX *
0,0123286854 USD
281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
18.220 USD
36.38% 36%
5531
238 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
5,88 USD
133.829 đ
119.152.175 USD
20.346.868 (72%)
Tổng: 28.220.000
4.180.467 USD
36.07% 36%
374
239 Biểu tượng logo của Urubit Urubit
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
URUB *
0,0500262222 USD
1.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.000.000
23.405 USD
35.94% 36%
5384
240 Biểu tượng logo của WMT WMT
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WMT *
0,001803322 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
15.799 USD
35.87% 36%
5605
241 Biểu tượng logo của Eleven Finance Eleven Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELE *
0,0847185219 USD
1.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16.739 USD
35.82% 36%
5572
242 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
13,90 USD
316.436 đ
0 USD
N/A
946.792 USD
35.65% 36%
3230
243 Biểu tượng logo của Skrumble Network Skrumble Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKM *
0,0023712967 USD
54 đ
2.422.709 USD
1.021.680.996 (68%)
Tổng: 1.500.000.000
521.943 USD
35.23% 35%
1432
244 Biểu tượng logo của Varen Varen
09/2021 / Ethereum Blockchain
VRN *
360,38 USD
8.202.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
286.351 USD
34.80% 35%
3684
245 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
4,81 USD
109.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
75.757 USD
34.63% 35%
4538
246 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0034736904 USD
79 đ
3.405.953 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
272.040 USD
34.57% 35%
1328
247 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
17,30 USD
393.747 đ
19.363.750 USD
1.119.294
450.310 USD
34.54% 35%
787
248 Biểu tượng logo của Almond Almond
10/2021
ALM
0,0001562146 USD
3,5554 đ
0 USD
N/A
229 USD
34.05% 34%
7657
249 Biểu tượng logo của Vigorus Vigorus
10/2021 / Polygon Blockchain
VIS *
0,0962471405 USD
2.191 đ
0 USD
N/A
2.791.593 USD
33.87% 34%
3022
250 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0008004698 USD
18,2187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
33.34% 33%
8286
251 Biểu tượng logo của Ninja Doge Ninja Doge
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$NINJADOGE *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
33.34% 33%
8823
252 Biểu tượng logo của Brazil National Fan Token Brazil National Fan Token
09/2021
BFT
0,41 USD
9.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.826.339 USD
33.33% 33%
3096
253 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,000575223 USD
13,0921 đ
6.205.747 USD
10.788.421.137 (51%)
Tổng: 21.000.000.000
433.815 USD
32.92% 33%
1149
254 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,16 USD
3.631 đ
112.311.184 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.851.651 USD
32.84% 33%
387
255 Biểu tượng logo của Blocktyme Blocktyme
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTYM *
0,0013401734 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
36.925 USD
32.49% 32%
5077
256 Biểu tượng logo của Phant Phant
12/2021 / Solana Blockchain
PNT *
0,0751920462 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
919 USD
32.49% 32%
7148
257 Biểu tượng logo của Bzzone Bzzone
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BZZONE *
6,74 USD
153.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.127.001
12.996 USD
32.26% 32%
5724
258 Biểu tượng logo của Ferret Ferret
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FRT *
0,014228135 USD
324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
78.214 USD
32.02% 32%
4520
259 Biểu tượng logo của Zabu Finance Zabu Finance
09/2021 / Avalanche C-Chain
ZABU *
0,0000042446 USD
0,0966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
49 USD
31.70% 32%
8012
260 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,37 USD
8.330 đ
6.723.447 USD
18.371.121
135.666 USD
31.36% 31%
1126
261 Biểu tượng logo của Shiba Heist Shiba Heist
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEIST *
0,0004185477 USD
9,5261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.660 USD
30.75% 31%
6204
262 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0027926434 USD
64 đ
256.996 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
225 USD
29.99% 30%
2197
263 Biểu tượng logo của GOMAx GOMAx
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOMAX *
0,0009450141 USD
21,5085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
561.016 USD
29.90% 30%
3397
264 Biểu tượng logo của GamiFi.GG GamiFi.GG
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMI *
0,0553651919 USD
1.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.850.433 USD
29.75% 30%
2932
265 Biểu tượng logo của Hermes Defi Hermes Defi
09/2021 / Polygon Blockchain
IRIS *
0,58 USD
13.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
33.195 USD
29.56% 30%
5149
266 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,0530311249 USD
1.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
29.27% 29%
8584
267 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0016680778 USD
38 đ
276.891 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
69.154 USD
29.23% 29%
2173
268 Biểu tượng logo của Cpos Cloud Payment Cpos Cloud Payment
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CPOS *
0,0594103268 USD
1.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
29.08% 29%
8924
269 Biểu tượng logo của Gold Secured Currency Gold Secured Currency
05/2021
GSX
0,0577772433 USD
1.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.306.100.002
12.466.413 USD
28.97% 29%
2870
270 Biểu tượng logo của Crazy Rich Coin Crazy Rich Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
CRC *
0,0000246634 USD
0,5613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
155.830 USD
28.97% 29%
4020
271 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,0222096996 USD
505 đ
378.457 USD
17.040.156 (8%)
Tổng: 210.000.000
1.818 USD
28.94% 29%
2077
272 Biểu tượng logo của Digital Genetic Code Digital Genetic Code
11/2021 / Avalanche C-Chain
DGC *
0,0210249548 USD
479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.443 USD
28.85% 29%
6937
273 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
0,31 USD
6.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
619.226 USD
28.60% 29%
3368
274 Biểu tượng logo của LimeOdysseyM with ITAM LimeOdysseyM with ITAM
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOM *
0,10 USD
2.373 đ
0 USD
N/A
90.859 USD
28.25% 28%
4412
275 Biểu tượng logo của HELL HOUNDS HELL HOUNDS
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOUL *
0,0000235297 USD
0,5355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.117 USD
27.91% 28%
6067
276 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
19,85 USD
451.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
198.273 USD
27.86% 28%
3882
277 Biểu tượng logo của TigerInu2022 TigerInu2022
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIGERINU2022 *
0,0004444198 USD
10,1150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.157 USD
27.74% 28%
5027
278 Biểu tượng logo của OragonX OragonX
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORGN *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
37.165 USD
27.64% 28%
5067
279 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0415320505 USD
945 đ
155.426 USD
3.742.316
0 USD
27.56% 28%
2323
280 Biểu tượng logo của UltimoGG UltimoGG
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ULTGG *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
238.389 USD
27.24% 27%
3774
281 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0016483416 USD
38 đ
60.694 USD
36.821.028 (7%)
Tổng: 500.000.000
7 USD
27.22% 27%
2507
282 Biểu tượng logo của Honest Honest
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
HNST *
0,0207958966 USD
473 đ
1.956.095 USD
94.061.602 (24%)
Tổng: 400.000.000
852.050 USD
27.15% 27%
1520
283 Biểu tượng logo của Wolf Game Wool Wolf Game Wool
11/2021 / Ethereum Blockchain
WOOL *
0,31 USD
6.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.523.054 USD
27.11% 27%
3125
284 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,0010391719 USD
24 đ
48.906 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
50 USD
27.06% 27%
2540
285 Biểu tượng logo của Universe.XYZ Universe.XYZ
07/2021 / Ethereum Blockchain
XYZ *
0,14 USD
3.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
654.184 USD
26.86% 27%
3346
286 Biểu tượng logo của 1X Short Dogecoin Token 1X Short Dogecoin Token
08/2020
DOGEHEDGE
0,70 USD
15.952 đ
0 USD
N/A
5.870 USD
26.77% 27%
6181
287 Biểu tượng logo của Brewlabs Brewlabs
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BREWLABS *
0,0074332684 USD
169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74.143 USD
26.38% 26%
4556
288 Biểu tượng logo của Taxa Token Taxa Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
TXT *
0,0040966113 USD
93 đ
0 USD
N/A
1.247.916 USD
26.37% 26%
3162
289 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0368276148 USD
838 đ
254.176 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
72 USD
26.36% 26%
2200
290 Biểu tượng logo của Paladin dao Paladin dao
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAL *
12,45 USD
283.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.109 USD
26.35% 26%
3605
291 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,0032250162 USD
73 đ
58.647 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
0 USD
26.28% 26%
2511
292 Biểu tượng logo của Mogu Mogu
12/2019 / Ethereum Blockchain
MOGX *
0,0124901766 USD
284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.907 USD
26.14% 26%
4804
293 Biểu tượng logo của EnterCoin EnterCoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
ENTRC *
0,015226937 USD
347 đ
86.746 USD
5.696.850 (95%)
Tổng: 6.000.000
24.189 USD
25.80% 26%
2439
294 Biểu tượng logo của Cratos Cratos
09/2021 / Ethereum Blockchain
CRTS *
0,00628929 USD
143 đ
433.961.327 USD
18.191.189.321 (18%)
Tổng: 100.000.000.000
9.527.412 USD
25.76% 26%
160
295 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0028666811 USD
65 đ
49.506 USD
17.269.328 (100%)
Tổng: 17.302.212
751 USD
25.66% 26%
2538
296 Biểu tượng logo của 300FIT NETWORK 300FIT NETWORK
02/2021 / Ethereum Blockchain
FIT *
0,0043517748 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
14.777.378 USD
25.63% 26%
2867
297 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,42 USD
9.496 đ
11.133.680 USD
26.685.600 (28%)
Tổng: 94.771.875
135.218 USD
25.55% 26%
954
298 Biểu tượng logo của EurocoinToken EurocoinToken
02/2019 / Ethereum Blockchain
ECTE *
0,31 USD
7.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
48.215 USD
25.49% 25%
4899
299 Biểu tượng logo của Foresight Foresight
09/2020 / Ethereum Blockchain
FORS *
0,0169889716 USD
387 đ
0 USD
N/A
84 USD
25.39% 25%
7895
300 Biểu tượng logo của Spain National Fan Token Spain National Fan Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
SNFT *
0,29 USD
6.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
389.250 USD
25.24% 25%
3538
301 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / Tron20 Blockchain
BIZZ *
0,0976242975 USD
2.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 201.000.000
4.066 USD
25.05% 25%
6404
302 Biểu tượng logo của Verve Verve
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
VERVE *
0,0309519365 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
305.839 USD
25.05% 25%
3657
303 Biểu tượng logo của XRoad Initiative XRoad Initiative
09/2021
XRI
0,0100058726 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
25.01% 25%
8855
304 Biểu tượng logo của Bagus Wallet Bagus Wallet
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BG *
0,0005002936 USD
11,3867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
115 USD
25.01% 25%
7840
305 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0010750054 USD
24 đ
1.362.551 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
1.294 USD
24.87% 25%
1646
306 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0032250162 USD
73 đ
1.190.101 USD
369.021.637 (82%)
Tổng: 449.848.164
49 USD
24.87% 25%
1698
307 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0010750054 USD
24 đ
0 USD
N/A
0 USD
24.87% 25%
8481
308 Biểu tượng logo của Upfiring Upfiring
11/2017 / Ethereum Blockchain
UFR *
0,0783114234 USD
1.782 đ
1.879.474 USD
24.000.000
142 USD
24.77% 25%
1530
309 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAINBOW *
0,0000000119 USD
0,0003 đ
10.258.116 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.571.097 USD
24.69% 25%
984
310 Biểu tượng logo của HarmonyPad HarmonyPad
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HPAD *
0,0049959322 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 799.435.078
71.729 USD
24.52% 25%
4579
311 Biểu tượng logo của Nodestats Nodestats
03/2021
NS
0,0005357723 USD
12,1942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3 USD
24.47% 24%
8280
312 Biểu tượng logo của 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XRPHEDGE *
64,56 USD
1.469.448 đ
0 USD
N/A
28.374 USD
23.93% 24%
5264
313 Biểu tượng logo của StartFi StartFi
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STFI *
0,044545819 USD
1.014 đ
0 USD
N/A
177.291 USD
23.67% 24%
3952
314 Biểu tượng logo của 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNBHEDGE *
8,65 USD
196.904 đ
0 USD
N/A
121.710 USD
23.60% 24%
4192
315 Biểu tượng logo của BOHR BOHR
08/2021
BR
0,47 USD
10.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 835.000.000
4.090 USD
23.57% 24%
6401
316 Biểu tượng logo của NFTshootout NFTshootout
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHOO *
0,0000000085 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000.000.000
89.077 USD
23.51% 24%
4426
317 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,0519585945 USD
1.183 đ
109.649 USD
2.110.317
0 USD
23.17% 23%
2403
318 Biểu tượng logo của Greyhound Greyhound
11/2021 / XRP Ledger Blockchain
GREYHOUND *
0,0000025115 USD
0,0572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.056 USD
23.04% 23%
6569
319 Biểu tượng logo của Mercenary Mercenary
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MGOLD *
10,59 USD
241.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.662.725 USD
22.98% 23%
3030
320 Biểu tượng logo của ShipChain ShipChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SHIP *
0,0014098164 USD
32 đ
674.736 USD
478.598.260 (96%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
22.66% 23%
1887
321 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,001193256 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
22.66% 23%
8388
322 Biểu tượng logo của NFT Tech NFT Tech
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTT *
0,0525245085 USD
1.195 đ
0 USD
N/A
25.345 USD
22.61% 23%
5326
323 Biểu tượng logo của Shuna Inuverse Shuna Inuverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHUNAV2 *
0,0000001375 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
229.076 USD
22.60% 23%
3799
324 Biểu tượng logo của Hyperion Hyperion
01/2019
HYN
0,45 USD
10.174 đ
91.093.625 USD
203.783.085 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
15 USD
22.56% 23%
398
325 Biểu tượng logo của AstroSwap AstroSwap
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ASTRO *
0,17 USD
3.867 đ
72.791.662 USD
234.064.938 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
1.093.907 USD
22.52% 23%
473
326 Biểu tượng logo của CloudCoin CloudCoin
11/2020
CCE
0,0181926748 USD
414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.428.160.000
40 USD
22.51% 23%
8046
327 Biểu tượng logo của Treat DAO [new] Treat DAO [new]
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TREAT *
0,0360596085 USD
821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
103.864 USD
22.51% 23%
4316
328 Biểu tượng logo của AmonD AmonD
09/2019 / Ethereum Blockchain
AMON *
0,0012277206 USD
28 đ
1.026.657 USD
836.230.514 (12%)
Tổng: 7.176.499.999
9.078 USD
22.34% 22%
1745
329 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,31 USD
7.103 đ
49.639.432 USD
159.052.899 (60%)
Tổng: 265.000.000
208.322 USD
22.27% 22%
541
330 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
30,95 USD
704.470 đ
557.141 USD
18.000
321.657 USD
22.26% 22%
1946
331 Biểu tượng logo của X3Swap X3Swap
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
X3S *
0,0000012152 USD
0,0277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
305 USD
22.20% 22%
7556
332 Biểu tượng logo của InfinityCake InfinityCake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
INCAKE *
0,0000001454 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
29.033 USD
22.09% 22%
5244
333 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000184134 USD
0,4191 đ
589.224 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
1.258 USD
22.06% 22%
1929
334 Biểu tượng logo của Crypto Sports Crypto Sports
05/2019
CSPN
0,0576919566 USD
1.313 đ
157.933 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
796 USD
21.84% 22%
2320
335 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSC *
0,06926582 USD
1.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
206 USD
21.80% 22%
7686
336 Biểu tượng logo của MobileGo MobileGo
06/2017 / Ethereum Blockchain
MGO *
0,0079896893 USD
182 đ
798.944 USD
99.996.877
68.903 USD
21.78% 22%
1836
337 Biểu tượng logo của XRE Global XRE Global
05/2021 / Tron10 Blockchain
XRE *
0,0000043826 USD
0,0997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000.000
475 USD
21.67% 22%
7401
338 Biểu tượng logo của Sherlock365 Sherlock365
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOCK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
4.462 USD
21.66% 22%
6353
339 Biểu tượng logo của Trillium Trillium
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TT *
0,0008769367 USD
19,9591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15.069 USD
21.58% 22%
5631
340 Biểu tượng logo của Transcodium Transcodium
05/2018 / Ethereum Blockchain
TNS *
0,0018430054 USD
42 đ
158.208 USD
85.842.616 (100%)
Tổng: 85.900.000
3.811 USD
21.47% 21%
2319
341 Biểu tượng logo của LEVELG LEVELG
05/2020
LEVELG
0,0291967361 USD
665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.523 USD
21.46% 21%
6664
342 Biểu tượng logo của Mondo Community Coin Mondo Community Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
MNDCC *
0,43 USD
9.694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
1.622 USD
21.44% 21%
6885
343 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0045380046 USD
103 đ
45.380.046 USD
10.000.000.000
1.236.478 USD
21.38% 21%
559
344 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,0182750919 USD
416 đ
27.438 USD
1.501.368 (30%)
Tổng: 5.000.000
37 USD
21.30% 21%
2620
345 Biểu tượng logo của HFUEL LAUNCHPAD HFUEL LAUNCHPAD
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
HFUEL *
0,0698257826 USD
1.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50.474 USD
21.30% 21%
4874
346 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,0035469042 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
34.272 USD
21.06% 21%
5129
347 Biểu tượng logo của Tremendous Coin Tremendous Coin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TMDS *
1,34 USD
30.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
12.031 USD
21.05% 21%
5769
348 Biểu tượng logo của BitValve BitValve
11/2021 / Ethereum Blockchain
BTV *
0,0610358231 USD
1.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.148.214
81 USD
20.80% 21%
7904
349 Biểu tượng logo của Ripple Alpha Ripple Alpha
08/2020
XLA
0,0002900594 USD
6,6018 đ
0 USD
N/A
0 USD
20.79% 21%
8510
350 Biểu tượng logo của Mirrored ProShares VIX Mirrored ProShares VIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
mVIXY *
18,91 USD
430.393 đ
41.682.196 USD
2.204.232
153.234 USD
20.69% 21%
585
351 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,0129830513 USD
295 đ
322.099 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
20.65% 21%
2129
352 Biểu tượng logo của Koreadoge Koreadoge
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KDOGE *
0,0001709942 USD
3,8918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
46.858 USD
20.53% 21%
4917
353 Biểu tượng logo của Tiki Token Tiki Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIKI *
0,001971144 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.806 USD
20.40% 20%
6309
354 Biểu tượng logo của Global X Change Token Global X Change Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0326084972 USD
742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
20.25% 20%
8339
355 Biểu tượng logo của UpFinity UpFinity
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UPF *
0,000000077 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
3.589 USD
20.21% 20%
6492
356 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0046582847 USD
106 đ
8.785.404 USD
1.885.974.016
1.241 USD
20.18% 20%
1048
357 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBDO *
6,12 USD
139.201 đ
0 USD
N/A
3.181 USD
20.15% 20%
6549
358 Biểu tượng logo của Omega Protocol Money Omega Protocol Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
OPM *
0,0000029853 USD
0,0679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
92 USD
20.00% 20%
7877
359 Biểu tượng logo của SPLASH SPLASH
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPL *
0,0000003907 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 416.945.940.016
35.476 USD
19.95% 20%
5105
360 Biểu tượng logo của DePocket DePocket
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEPO *
0,14 USD
3.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
11.979 USD
19.81% 20%
5771
361 Biểu tượng logo của DTOP Token DTOP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DTOP *
0,0047828071 USD
109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
19.80% 20%
8502
362 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PBOM *
0,0000262813 USD
0,5982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
7 USD
19.64% 20%
8237
363 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0553155741 USD
1.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
659.834 USD
19.50% 20%
3343
364 Biểu tượng logo của YFIEXCHANGE.FINANCE YFIEXCHANGE.FINANCE
08/2020
YFIE
1,53 USD
34.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
12 USD
19.38% 19%
8203
365 Biểu tượng logo của Luna Rush Luna Rush
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUS *
1,23 USD
28.072 đ
5.612.182 USD
4.550.147 (1%)
Tổng: 350.000.000
3.695.605 USD
19.02% 19%
1178
366 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
135 USD
18.93% 19%
7796
367 Biểu tượng logo của Gene Source Code Chain Gene Source Code Chain
09/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0003583351 USD
8,1557 đ
134.463 USD
375.244.800 (19%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
18.93% 19%
2359
368 Biểu tượng logo của Deswap Deswap
09/2021 / Polygon Blockchain
DAW *
0,0449001427 USD
1.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
631 USD
18.77% 19%
7290
369 Biểu tượng logo của Lizard Token Lizard Token
11/2021 / Solana Blockchain
LIZARD *
0,000034214 USD
0,7787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.001.000
0 USD
18.77% 19%
8978
370 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
107,08 USD
2.437.225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
60.175 USD
18.76% 19%
4717
371 Biểu tượng logo của HEdpAY HEdpAY
09/2019 / Ethereum Blockchain
HDP.ф *
0,19 USD
4.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.969 USD
18.63% 19%
6590
372 Biểu tượng logo của ITR.ETH Intercoin Investor ITR.ETH Intercoin Investor
11/2021 / Ethereum Blockchain
ITR *
0,05813412 USD
1.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
650 USD
18.58% 19%
7277
373 Biểu tượng logo của Dice Dice
08/2020 / EOS Blockchain
DICE *
0,0000021346 USD
0,0486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
171 USD
18.52% 19%
7729
374 Biểu tượng logo của Turnt Up Tikis Turnt Up Tikis
12/2021 / Solana Blockchain
TUT *
0,31 USD
7.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.998.904
10.031 USD
18.40% 18%
5870
375 Biểu tượng logo của Bali Social Integrated Bali Social Integrated
11/2021 / Ethereum Blockchain
BSI *
2,37 USD
53.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.066 USD
18.35% 18%
4258
376 Biểu tượng logo của MIKS COIN MIKS COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIKS *
0,000490688 USD
11,1681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
18.29% 18%
8521
377 Biểu tượng logo của DigiFinexToken DigiFinexToken
06/2018 / Ethereum Blockchain
DFT *
0,0665920841 USD
1.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
118.795 USD
18.00% 18%
4213
378 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
620,47 USD
14.121.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
4.589 USD
17.80% 18%
6332
379 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,0267665828 USD
609 đ
42.575.355 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
13.859 USD
17.80% 18%
578
380 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0188810817 USD
430 đ
3.776.208 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
17.72% 18%
1293
381 Biểu tượng logo của War of Tribes War of Tribes
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WOTG *
0,0019800048 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.520 USD
17.71% 18%
5796
382 Biểu tượng logo của Terkehh Terkehh
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TERK *
0,0235294168 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
89.295 USD
17.59% 18%
4425
383 Biểu tượng logo của Great Bounty Dealer Great Bounty Dealer
11/2021 / Tron10 Blockchain
GBD *
0,0027746285 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
512 USD
17.50% 18%
7372
384 Biểu tượng logo của CrimeCash CrimeCash
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CCASH *
0,0000008333 USD
0,0190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.898 USD
17.38% 17%
6813
385 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
167,11 USD
3.803.355 đ
0 USD
N/A
9.789 USD
17.36% 17%
5887
386 Biểu tượng logo của KnightSwap KnightSwap
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KNIGHT *
0,59 USD
13.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.130 USD
17.33% 17%
5985
387 Biểu tượng logo của Leo Leo
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LEO *
396,69 USD
9.028.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
116.287 USD
17.14% 17%
4226
388 Biểu tượng logo của DefPace DefPace
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPACE *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
195 USD
16.93% 17%
7695
389 Biểu tượng logo của Liquidity Accelerator Token Liquidity Accelerator Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LAT *
10,33 USD
235.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
11.415 USD
16.93% 17%
5803
390 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0110524869 USD
252 đ
22.104.974 USD
2.000.000.000
2.494 USD
16.90% 17%
761
391 Biểu tượng logo của Conscious Value Network Conscious Value Network
01/2019
CVNT
1,70 USD
38.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
142.887 USD
16.79% 17%
4079
392 Biểu tượng logo của GoNetwork GoNetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,0028200975 USD
64 đ
203.032 USD
71.994.620 (72%)
Tổng: 100.000.000
24.488 USD
16.78% 17%
2264
393 Biểu tượng logo của OneRoot Network OneRoot Network
01/2018 / Ethereum Blockchain
RNT *
0,0024099208 USD
55 đ
684.595 USD
284.073.817 (71%)
Tổng: 400.000.000
93.631 USD
16.71% 17%
1881
394 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
9,24 USD
210.350 đ
57.128.166 USD
6.181.296 (31%)
Tổng: 20.000.000
14.539.255 USD
16.68% 17%
506
395 Biểu tượng logo của THENODE THENODE
12/2019 / Ethereum Blockchain
THE *
0,0070041108 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
16.67% 17%
8292
396 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,24 USD
5.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
253.197 USD
16.65% 17%
3748
397 Biểu tượng logo của Gastrocoin Gastrocoin
05/2021
GTC
0,0025083459 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.000.000
162 USD
16.55% 17%
7742
398 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,20 USD
4.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
131.001 USD
16.53% 17%
4144
399 Biểu tượng logo của ShibElon ShibElon
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBELON *
0,0000028448 USD
0,0647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
228.520 USD
16.47% 16%
3801
400 Biểu tượng logo của Froggies Froggies
11/2021 / Ethereum Blockchain
FROGGIES *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
312 USD
16.46% 16%
7544
401 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0014022732 USD
32 đ
927.276 USD
661.266.329 (28%)
Tổng: 2.361.244.505
0 USD
16.31% 16%
1782
402 Biểu tượng logo của Again Project Again Project
12/2021 / Ethereum Blockchain
AGAIN *
0,0842494476 USD
1.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
578 USD
16.30% 16%
7323
403 Biểu tượng logo của Sphynx Network Sphynx Network
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPH *
0,0000002904 USD
0,0066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.450 USD
16.25% 16%
6513
404 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,0033152015 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
34.139 USD
16.23% 16%
5133
405 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021
WEC
0,17 USD
3.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
708.193 USD
16.22% 16%
3318
406 Biểu tượng logo của Burn1 Coin Burn1 Coin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
Burn1Coin *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
923 USD
16.06% 16%
7145
407 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0011352807 USD
26 đ
15.360 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
15.93% 16%
2693
408 Biểu tượng logo của Bankroll Network Bankroll Network
08/2020 / Tron20 Blockchain
BNKR *
0,0258691734 USD
589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.018.257
0 USD
15.82% 16%
8423
409 Biểu tượng logo của Crabada Amulet Crabada Amulet
12/2021 / Avalanche C-Chain
CRAM *
0,37 USD
8.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.461.512
34.311 USD
15.77% 16%
5128
410 Biểu tượng logo của GreenCoin.AI GreenCoin.AI
01/2022 / Ethereum Blockchain
GRC *
0,0820240147 USD
1.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 168.799.999.997
3.835.664 USD
15.44% 15%
2973
411 Biểu tượng logo của Wicrypt Wicrypt
09/2021 / Polygon Blockchain
WNT *
0,0839748958 USD
1.911 đ
590.233 USD
7.028.680 (4%)
Tổng: 200.000.000
18.874 USD
15.35% 15%
1927
412 Biểu tượng logo của Monkey Claus Game Monkey Claus Game
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MCG *
0,000005343 USD
0,1216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
15.29% 15%
8047
413 Biểu tượng logo của UMetaWorld UMetaWorld
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
UMW *
0,0214831782 USD
489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83.527.772
58.721 USD
15.28% 15%
4746
414 Biểu tượng logo của The Phoenix The Phoenix
01/2022 / Avalanche C-Chain
FIRE *
324,95 USD
7.395.887 đ
0 USD
N/A
817.686 USD
15.26% 15%
3277
415 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0163603213 USD
372 đ
592.703 USD
36.228.100 (86%)
Tổng: 42.000.000
19.318 USD
15.22% 15%
1926
416 Biểu tượng logo của Niobium Coin Niobium Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NBC *
0,0052110422 USD
119 đ
326.355 USD
62.627.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
0 USD
15.20% 15%
2124
417 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0110132411 USD
251 đ
0 USD
N/A
410 USD
15.19% 15%
7455
418 Biểu tượng logo của Lung Protocol Lung Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
L2P *
0,0001717394 USD
3,9088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
152.720 USD
15.14% 15%
4032
419 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
4,30 USD
97.868 đ
697.114.992 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56.254.502 USD
15.11% 15%
117
420 Biểu tượng logo của APEX Protocol APEX Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
APXP *
0,0610356846 USD
1.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204.756 USD
15.11% 15%
3857
421 Biểu tượng logo của SPICE SPICE
12/2020 / Ethereum Blockchain
SPICE *
0,18 USD
4.020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
15.08% 15%
8630
422 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0049441359 USD
113 đ
109.751 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
309 USD
15.00% 15%
2402
423 Biểu tượng logo của BALI TOKEN BALI TOKEN
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLI *
0,0000132763 USD
0,3022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
134.651 USD
14.96% 15%
4122
424 Biểu tượng logo của WingShop WingShop
08/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
0,0044223808 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
18.502 USD
14.95% 15%
5521
425 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0000030488 USD
0,0694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
10 USD
14.85% 15%
8223
426 Biểu tượng logo của BTSE BTSE
03/2020 / Ethereum Blockchain
BTSE *
8,12 USD
184.885 đ
35.374.348 USD
4.354.711 (2%)
Tổng: 200.000.000
210.819 USD
14.80% 15%
625
427 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
3,94 USD
89.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
4.380 USD
14.74% 15%
6362
428 Biểu tượng logo của KICK.IO KICK.IO
10/2021 / Cardano Blockchain
KICK *
0,0657619944 USD
1.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
344.157 USD
14.50% 15%
3599
429 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0157667459 USD
359 đ
95.701 USD
6.069.826
64 USD
14.47% 14%
2425
430 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEAR *
0,0001958723 USD
4,4581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
37.818 USD
14.44% 14%
5060
431 Biểu tượng logo của PayPDM PayPDM
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PYD *
0,0000578635 USD
1,3170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
440 USD
14.43% 14%
7423
432 Biểu tượng logo của FirstDoge FirstDoge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIRSTDOGE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34.169 USD
14.43% 14%
5132
433 Biểu tượng logo của A4 A4
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
A4 *
0,026006706 USD
592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
209.063 USD
14.30% 14%
3845
434 Biểu tượng logo của GALAXY NETWORK GALAXY NETWORK
10/2020
GNC
0,003147094 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
74 USD
14.25% 14%
7929
435 Biểu tượng logo của Life DAO Life DAO
11/2021 / Avalanche C-Chain
LF *
3,67 USD
83.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.636
26.135 USD
14.15% 14%
5307
436 Biểu tượng logo của ScareCrow ScareCrow
10/2021 / Fantom Blockchain
SCARE *
0,18 USD
4.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
880 USD
14.03% 14%
7162
437 Biểu tượng logo của ProperSix ProperSix
02/2021
PSIX
0,0002102434 USD
4,7851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
463 USD
14.00% 14%
7409
438 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,0116337835 USD
265 đ
416.243 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
139 USD
13.97% 14%
2048
439 Biểu tượng logo của ShibaNova ShibaNova
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NOVA *
0,12 USD
2.623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.416 USD
13.95% 14%
5802
440 Biểu tượng logo của Jefe Token Jefe Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
JEFE *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.138 USD
13.91% 14%
6397
441 Biểu tượng logo của FlypMe FlypMe
10/2017 / Ethereum Blockchain
FYP *
0,0553986118 USD
1.261 đ
977.158 USD
17.638.681 (50%)
Tổng: 35.277.363
0 USD
13.90% 14%
1764
442 Biểu tượng logo của Witnet Witnet
11/2021
WIT
0,0321409059 USD
732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.487.000.000
56.418 USD
13.89% 14%
4779
443 Biểu tượng logo của KnoxFS (New) KnoxFS (New)
01/2021
KFX
0,50 USD
11.410 đ
242.537 USD
483.808 (10%)
Tổng: 5.000.000
554 USD
13.86% 14%
2218
444 Biểu tượng logo của Star Ship Royal Star Ship Royal
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SSR *
0,11 USD
2.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.437 USD
13.84% 14%
6044
445 Biểu tượng logo của PolkaEx PolkaEx
09/2021 / Ethereum Blockchain
PKEX *
0,14 USD
3.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.264 USD
13.82% 14%
5973
446 Biểu tượng logo của COIN COIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
$COIN *
0,10 USD
2.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
64.655 USD
13.71% 14%
4660
447 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0053107456 USD
121 đ
0 USD
N/A
17.636.408 USD
13.61% 14%
2860
448 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,005375027 USD
122 đ
205.831 USD
38.293.901 (80%)
Tổng: 48.166.000
111 USD
13.52% 14%
2259
449 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,25 USD
5.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.845.961 USD
13.52% 14%
3094
450 Biểu tượng logo của LUCY LUCY
03/2020
LUCY
0,0057333622 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
13.47% 13%
8341
451 Biểu tượng logo của Litecoin SV Litecoin SV
05/2020 / Ethereum Blockchain
LSV *
0,33 USD
7.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
13.34% 13%
8446
452 Biểu tượng logo của Silvertoken Silvertoken
10/2021 / Ethereum Blockchain
SLVT *
26,01 USD
592.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
109.435 USD
13.04% 13%
4281
453 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
8,70 USD
198.054 đ
0 USD
N/A
24.598.174 USD
13.02% 13%
2850
454 Biểu tượng logo của Falconswap Falconswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSW *
0,0360412445 USD
820 đ
1.349.016 USD
37.429.794 (37%)
Tổng: 100.000.000
27.060 USD
12.96% 13%
1648
455 Biểu tượng logo của The global index chain The global index chain
05/2020
TGIC
0,0045589263 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
12.95% 13%
8443
456 Biểu tượng logo của ForeverBlast ForeverBlast
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEB *
0,0000255262 USD
0,5810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
23.899 USD
12.79% 13%
5364
457 Biểu tượng logo của Godzilla LaunchPad Godzilla LaunchPad
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GODZ *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.048 USD
12.71% 13%
6408
458 Biểu tượng logo của YOKcoin YOKcoin
09/2020 / Ethereum Blockchain
YOK *
0,0762247377 USD
1.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.914 USD
12.70% 13%
6001
459 Biểu tượng logo của Ctomorrow Platform Ctomorrow Platform
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTP *
0,52 USD
11.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
74.163 USD
12.67% 13%
4555
460 Biểu tượng logo của Crystal Wallet Crystal Wallet
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRT *
0,0005540752 USD
12,6108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 980.000.000
315 USD
12.64% 13%
7540
461 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vSXP *
0,0384775477 USD
876 đ
15.263.077 USD
396.674.884
0 USD
12.52% 13%
845
462 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
4,32 USD
98.343 đ
0 USD
N/A
36.939 USD
12.49% 12%
5075
463 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000910534 USD
2,0724 đ
241.125 USD
2.648.174.316 (13%)
Tổng: 20.000.000.000
3 USD
12.35% 12%
2221
464 Biểu tượng logo của CryptoZoo  (new) CryptoZoo (new)
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0000308279 USD
0,7016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
210.060 USD
12.17% 12%
3840
465 Biểu tượng logo của Solanax Solanax
08/2021 / Solana Blockchain
SOLD *
0,0804628396 USD
1.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
219.959 USD
12.13% 12%
3819
466 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,56 USD
12.820 đ
142.600.377 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
2.634.938 USD
12.06% 12%
325
467 Biểu tượng logo của Crystal Kingdoms Crystal Kingdoms
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CKG *
7,02 USD
159.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
138.589 USD
11.98% 12%
4101
468 Biểu tượng logo của STEP STEP
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,0081342409 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.253 USD
11.95% 12%
3991
469 Biểu tượng logo của Material Material
12/2021 / Ethereum Blockchain
MTRL *
0,0465338783 USD
1.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.900 USD
11.92% 12%
5824
470 Biểu tượng logo của Escrowed Illuvium Escrowed Illuvium
12/2021 / Ethereum Blockchain
SILV *
0,0534455658 USD
1.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.729
898 USD
11.90% 12%
7157
471 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0003802232 USD
8,6539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
16 USD
11.77% 12%
8179
472 Biểu tượng logo của Ninneko Ninneko
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NINO *
0,20 USD
4.493 đ
483.766 USD
2.450.660 (1%)
Tổng: 190.000.000
1.288.346 USD
11.76% 12%
1993
473 Biểu tượng logo của Bullswap Exchange Bullswap Exchange
11/2020 / Ethereum Blockchain
BVL *
0,0005559564 USD
12,6536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.763 USD
11.75% 12%
6195
474 Biểu tượng logo của Token TT-Swap Token TT-Swap
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TTS *
0,0004619899 USD
10,5149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.700.000.000
1.259 USD
11.65% 12%
6998
475 Biểu tượng logo của ITAM CUBE ITAM CUBE
01/2022 / Ethereum Blockchain
ITAMCUBE *
0,25 USD
5.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
808.289 USD
11.55% 12%
3281
476 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0012327072 USD
28 đ
20.897 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
2.673 USD
11.43% 11%
2652
477 Biểu tượng logo của 6DayHoneypot 6DayHoneypot
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
HONEY *
0,0013968593 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
11.38% 11%
9197
478 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0259321497 USD
590 đ
3.167.533 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
5 USD
11.16% 11%
1350
479 Biểu tượng logo của Volt Volt
07/2018 / Ethereum Blockchain
ACDC *
0,0000436299 USD
0,9930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
30 USD
11.13% 11%
8098
480 Biểu tượng logo của Eska Eska
08/2020
ESK
0,0428233611 USD
975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.492 USD
11.13% 11%
5658
481 Biểu tượng logo của Envoy Envoy
10/2021 / Ethereum Blockchain
ENV *
0,29 USD
6.650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
725.186 USD
11.09% 11%
3311
482 Biểu tượng logo của ODUWA ODUWA
02/2019
OWC
0,47 USD
10.633 đ
1.956.883 USD
4.188.884 (28%)
Tổng: 14.895.858
23.009 USD
11.03% 11%
1519
483 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000143334 USD
0,3262 đ
14.343 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
4 USD
11.00% 11%
2700
484 Biểu tượng logo của Stakinglab Stakinglab
02/2019
LABX
0,0014333405 USD
33 đ
581 USD
405.158 (10%)
Tổng: 4.042.772
0 USD
11.00% 11%
2819
485 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
2 USD
11.00% 11%
8287
486 Biểu tượng logo của HEAT HEAT
07/2016
HEAT
0,0071667027 USD
163 đ
350.298 USD
48.878.508
0 USD
11.00% 11%
2105
487 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000143334 USD
0,3262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
1 USD
11.00% 11%
8327
488 Biểu tượng logo của Buffer Finance Buffer Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
iBFR *
0,21 USD
4.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
698.290 USD
10.95% 11%
3321
489 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0014333405 USD
33 đ
76.904 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
29 USD
10.88% 11%
2459
490 Biểu tượng logo của UnderMineGold UnderMineGold
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UMG *
0,0002956745 USD
6,7296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
115.807 USD
10.88% 11%
4233
491 Biểu tượng logo của Hiblocks Hiblocks
08/2020 / Klaytn Blockchain
HIBS *
0,0030878691 USD
70 đ
28.429.018 USD
9.206.678.425 (46%)
Tổng: 20.000.000.000
5.041.645 USD
10.76% 11%
694
492 Biểu tượng logo của Predix Network Predix Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
PRDX *
0,18 USD
4.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
357 USD
10.75% 11%
7501
493 Biểu tượng logo của Lina Network Lina Network
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0069753339 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
47.972 USD
10.68% 11%
4903
494 Biểu tượng logo của Voxel X Network Voxel X Network
12/2021 / Ethereum Blockchain
VXL *
0,12 USD
2.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
380.215 USD
10.56% 11%
3549
495 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,11 USD
2.608 đ
9.679.952 USD
84.462.572 (38%)
Tổng: 225.000.000
5.855 USD
10.52% 11%
1011
496 Biểu tượng logo của Jolofcoin Jolofcoin
12/2021
JOL
0,0002504275 USD
5,6997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.340.598.147
52 USD
10.48% 10%
8002
497 Biểu tượng logo của Fidira Fidira
10/2021 / Polygon Blockchain
FID *
0,0636422694 USD
1.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.926.112 USD
10.45% 10%
3081
498 Biểu tượng logo của Crypto Chip Token Crypto Chip Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BVC *
0,004283186 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
135.359 USD
10.44% 10%
4115
499 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0045498283 USD
104 đ
2.277.219 USD
500.506.556 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
175.054 USD
10.38% 10%
1460
500 Biểu tượng logo của Benchmark Protocol Benchmark Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARK *
1,45 USD
32.912 đ
549.223 USD
379.811 (19%)
Tổng: 2.014.423
7.472 USD
10.32% 10%
1950
501 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PYE *
0,0000000164 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.623 USD
10.28% 10%
6650
502 Biểu tượng logo của FortKnoxster FortKnoxster
08/2018 / Ethereum Blockchain
FKX *
0,0566828802 USD
1.290 đ
8.450.133 USD
149.077.343 (99%)
Tổng: 150.000.000
629.053 USD
10.23% 10%
1061
503 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0602003026 USD
1.370 đ
1.108.825 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
211 USD
10.12% 10%
1716
504 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
9,78 USD
222.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
153 USD
10.04% 10%
7760
505 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
16,60 USD
377.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
2.273 USD
10.02% 10%
6717
506 Biểu tượng logo của Guapcoin Guapcoin
12/2019
GUAP
0,0222167783 USD
506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.576.281
55 USD
9.82% 10%
7989
507 Biểu tượng logo của PegasusDAO PegasusDAO
12/2021 / Cronos Blockchain
SUS *
1,09 USD
24.839 đ
0 USD
N/A
0 USD
9.82% 10%
9150
508 Biểu tượng logo của Porta Porta
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIAN *
0,11 USD
2.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
258.749 USD
9.81% 10%
3738
509 Biểu tượng logo của Jswap.Finance Jswap.Finance
08/2021 / OKExChain
JF *
0,43 USD
9.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.233 USD
9.67% 10%
6060
510 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIMOCHI *
0,0000432074 USD
0,9834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
16 USD
9.57% 10%
8176
511 Biểu tượng logo của Netcoincapital Netcoincapital
11/2021 / Tron10 Blockchain
NCC *
0,0699410497 USD
1.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.999.999
809 USD
9.57% 10%
7200
512 Biểu tượng logo của ChessCoin ChessCoin
07/2016
CHESS
0,0179167567 USD
408 đ
968.092 USD
54.032.769
147 USD
9.54% 10%
1768
513 Biểu tượng logo của Okex Fly Okex Fly
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OKFLY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
138 USD
9.54% 10%
7789
514 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MXF *
0,20 USD
4.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
1 USD
9.44% 9%
8315
515 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
0,17 USD
3.952 đ
17.112.222 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
14.569.653 USD
9.41% 9%
811
516 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
19,74 USD
449.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
9.716 USD
9.41% 9%
5892
517 Biểu tượng logo của DeFinity DeFinity
05/2021 / Ethereum Blockchain
DEFX *
0,0290050129 USD
660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 171.516.755
30.293 USD
9.36% 9%
5218
518 Biểu tượng logo của Big Bang Game Coin Big Bang Game Coin
04/2019 / Ethereum Blockchain
BBGC *
0,0000984878 USD
2,2416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
234 USD
9.35% 9%
7642
519 Biểu tượng logo của SafeWages SafeWages
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEW *
0,000000988 USD
0,0225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
27.599 USD
9.32% 9%
5276
520 Biểu tượng logo của SIMP Token SIMP Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMP *
0,0000080205 USD
0,1825 đ
2.755.818 USD
343.598.389.290 (34%)
Tổng: 1.000.000.000.000
104.895 USD
9.28% 9%
1397
521 Biểu tượng logo của BQT BQT
05/2019 / Ethereum Blockchain
BQTX *
0,0014198153 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
85 USD
9.26% 9%
7891
522 Biểu tượng logo của AnpanSwap AnpanSwap
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANPAN *
0,0082591809 USD
188 đ
0 USD
N/A
14.142 USD
9.19% 9%
5676
523 Biểu tượng logo của Hungry Bear Hungry Bear
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUNGRY *
0,0000000036 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
1.773 USD
9.18% 9%
6852
524 Biểu tượng logo của Solar Solar
11/2021 / Solana Blockchain
SOLAR *
0,0266401358 USD
606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
100.615 USD
9.17% 9%
4339
525 Biểu tượng logo của UniFi Protocol UniFi Protocol
09/2020
UP
0,74 USD
16.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.272.342
30.509 USD
9.14% 9%
5215
526 Biểu tượng logo của bitCEO bitCEO
04/2019 / Ethereum Blockchain
BCEO *
0,0111443996 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.135.500
3.962 USD
9.09% 9%
6423
527 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,0045026427 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
8.96% 9%
8430
528 Biểu tượng logo của yVault LP-yCurve yVault LP-yCurve
08/2020 / Ethereum Blockchain
yVault LP-yCurve(YYCRV) *
1,35 USD
30.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.784.580
1.969 USD
8.95% 9%
6790
529 Biểu tượng logo của MyMetaX MyMetaX
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMX *
0,0000021598 USD
0,0492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
64 USD
8.93% 9%
7952
530 Biểu tượng logo của AvatarCoin AvatarCoin
01/2016
AV
0,0501669188 USD
1.142 đ
0 USD
N/A
0 USD
8.92% 9%
8356
531 Biểu tượng logo của eBlockStock eBlockStock
10/2021 / Ethereum Blockchain
EBSO *
0,0330193797 USD
752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
650 USD
8.92% 9%
7278
532 Biểu tượng logo của SaylorMoon SaylorMoon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMOON *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
64.467 USD
8.91% 9%
4665
533 Biểu tượng logo của SWAG Finance SWAG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SWAG *
0,0187194813 USD
426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000.000
835 USD
8.89% 9%
7181
534 Biểu tượng logo của LO RUNE - Rune.Game LO RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LO *
2,01 USD
45.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.336
282 USD
8.89% 9%
7588
535 Biểu tượng logo của Acet Acet
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACT *
0,28 USD
6.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.903.896 USD
8.88% 9%
3086
536 Biểu tượng logo của BlockStamp BlockStamp
06/2019
BST
0,0609169728 USD
1.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.648.911
0 USD
8.86% 9%
8394
537 Biểu tượng logo của Sea Token Sea Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,11 USD
2.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.998
2.336 USD
8.85% 9%
6696
538 Biểu tượng logo của Last Survivor Last Survivor
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LSC *
0,0149355804 USD
340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
73.393 USD
8.84% 9%
4564
539 Biểu tượng logo của Ice DAO Ice DAO
12/2021 / Avalanche C-Chain
ICE *
0,35 USD
8.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 136.658
349 USD
8.79% 9%
7508
540 Biểu tượng logo của LocalTrade LocalTrade
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LTT *
0,27 USD
6.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.292.480 USD
8.74% 9%
3159
541 Biểu tượng logo của PowerBalt PowerBalt
07/2020
PWRB
0,0350989264 USD
799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
0 USD
8.72% 9%
8474
542 Biểu tượng logo của Elk Finance Elk Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELK *
2,98 USD
67.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.424.242
3.126.979 USD
8.58% 9%
3002
543 Biểu tượng logo của New Year Token New Year Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NYT *
0,0020252858 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
270 USD
8.52% 9%
7600
544 Biểu tượng logo của Poseidon Token Poseidon Token
01/2022 / Fantom Blockchain
POS *
0,0040460237 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.088.069.801
29.686 USD
8.52% 9%
5230
545 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000333196 USD
0,7584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
20 USD
8.47% 8%
8154
546 Biểu tượng logo của Leafty Leafty
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LEAFTY *
0,25 USD
5.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
51.280 USD
8.44% 8%
4861
547 Biểu tượng logo của Luni Luni
11/2021 / Terra Blockchain
LUNI *
0,0013148387 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
906.420 USD
8.38% 8%
3248
548 Biểu tượng logo của PayAccept PayAccept
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYT *
0,0910533738 USD
2.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
135.145 USD
8.30% 8%
4116
549 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0051198411 USD
117 đ
5.075.212 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
266.598 USD
8.18% 8%
1204
550 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0191602807 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
559 USD
8.16% 8%
7339
551 Biểu tượng logo của BabyDogeZilla BabyDogeZilla
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYDOGEZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
8.557 USD
8.16% 8%
5949
552 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,0849011794 USD
1.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
171.442 USD
8.03% 8%
3972
553 Biểu tượng logo của BitAU BitAU
10/2021
BAU
4,85 USD
110.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.780.000
0 USD
8.01% 8%
8928
554 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin
12/2019
SCH
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
11 USD
7.99% 8%
8213
555 Biểu tượng logo của Coinsale Coinsale
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CSF *
0,46 USD
10.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
8.618 USD
7.95% 8%
5944
556 Biểu tượng logo của DSYS DSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
DSYS *
0,0004372566 USD
9,9520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
17.561 USD
7.91% 8%
5544
557 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0025511165 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
481 USD
7.82% 8%
7393
558 Biểu tượng logo của METAVERSE FACE METAVERSE FACE
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEFA *
0,0004713936 USD
10,7289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
617.749 USD
7.72% 8%
3369
559 Biểu tượng logo của PIST TRUST PIST TRUST
12/2021 / Ethereum Blockchain
PIST *
0,21 USD
4.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
104.005 USD
7.68% 8%
4315
560 Biểu tượng logo của PHI Token PHI Token
04/2018 / Ethereum Blockchain
PHI *
0,15 USD
3.357 đ
859.561 USD
5.828.254 (43%)
Tổng: 13.578.190
123 USD
7.66% 8%
1804
561 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0008912386 USD
20,2846 đ
229.806 USD
257.850.300 (64%)
Tổng: 400.000.000
4 USD
7.61% 8%
2235
562 Biểu tượng logo của Unknown Fair Object Unknown Fair Object
04/2020
UFO
2,36 USD
53.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.200
18.331 USD
7.60% 8%
5525
563 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
7.937 USD
180.638.382 đ
79.357.149 USD
10.000
162.395 USD
7.59% 8%
454
564 Biểu tượng logo của Ross Inu Ross Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
$ROSS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.114 USD
7.52% 8%
5864
565 Biểu tượng logo của MooMonster MooMonster
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOO *
0,27 USD
6.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000
208.610 USD
7.49% 7%
3846
566 Biểu tượng logo của Mandi Token Mandi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MANDI *
0,0057119024 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
967 USD
7.48% 7%
7119
567 Biểu tượng logo của ChargeDeFi Static ChargeDeFi Static
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STATIC *
1,14 USD
25.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.214.699
2.046.532 USD
7.46% 7%
3071
568 Biểu tượng logo của Cronofi Finance Cronofi Finance
01/2022 / Cronos Blockchain
CRONO *
45,57 USD
1.037.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
7.44% 7%
9217
569 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019 / HTMLCOIN Blockchain
CDEX *
0,0001504647 USD
3,4246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
118 USD
7.42% 7%
7838
570 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000035834 USD
0,0816 đ
58.841 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
0 USD
7.30% 7%
2510
571 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
JT *
0,0852797122 USD
1.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.811 USD
7.24% 7%
5369
572 Biểu tượng logo của Emblem Emblem
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMB *
0,0996471739 USD
2.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
120.285 USD
7.20% 7%
4205
573 Biểu tượng logo của Doggy Swap Doggy Swap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGS *
0,0000005363 USD
0,0122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.748.442.229
13 USD
7.20% 7%
8196
574 Biểu tượng logo của AXIA Coin AXIA Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
AXC *
8,63 USD
196.509 đ
11.816.804 USD
1.368.643 (0%)
Tổng: 72.560.000.000
893.951 USD
7.19% 7%
929
575 Biểu tượng logo của Diamond Platform Token Diamond Platform Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DPT *
0,74 USD
16.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
277 USD
7.10% 7%
7594
576 Biểu tượng logo của Opal Opal
09/2014
OPAL
0,0064500324 USD
147 đ
97.759 USD
15.156.364
0 USD
7.03% 7%
2420
577 Biểu tượng logo của Xion Finance Xion Finance
02/2021 / xDai Blockchain
XGT *
0,0376575367 USD
857 đ
375.101 USD
9.960.845 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
2.566 USD
7.01% 7%
2084
578 Biểu tượng logo của ExchangeCoin ExchangeCoin
09/2019
EXCC
0,0556412753 USD
1.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
194.844 USD
6.94% 7%
3896
579 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,000695196 USD
15,8227 đ
4.473.348 USD
6.434.657.335 (80%)
Tổng: 8.000.000.000
5.925 USD
6.88% 7%
1241
580 Biểu tượng logo của LinkCoin Token LinkCoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LKN *
0,0004202467 USD
9,5648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
6.87% 7%
8500
581 Biểu tượng logo của Dexsport Dexsport
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DESU *
0,0390696468 USD
889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.645 USD
6.84% 7%
4167
582 Biểu tượng logo của ParkinGo ParkinGo
09/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,0739072519 USD
1.682 đ
1.490.613 USD
20.168.694 (21%)
Tổng: 94.808.613
8.610 USD
6.83% 7%
1613
583 Biểu tượng logo của Baguette Token Baguette Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
BGTT *
0,0073780978 USD
168 đ
85.660 USD
11.609.998 (23%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
6.79% 7%
2441
584 Biểu tượng logo của Chives Coin Chives Coin
11/2021
XCC
0,0080997539 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.791.072.000
6.080 USD
6.76% 7%
6154
585 Biểu tượng logo của MediBit MediBit
11/2018 / Ethereum Blockchain
MEDIBIT *
0,0000015007 USD
0,0342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
100 USD
6.74% 7%
7867
586 Biểu tượng logo của PixelSQUID PixelSQUID
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIXELSQUID *
0,0009645561 USD
21,9533 đ
0 USD
N/A
5.319 USD
6.72% 7%
6249
587 Biểu tượng logo của Day By Day Day By Day
12/2021 / Ethereum Blockchain
DBD *
0,21 USD
4.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
394.728 USD
6.72% 7%
3530
588 Biểu tượng logo của DEXA COIN DEXA COIN
11/2019 / Ethereum Blockchain
DEXA *
0,0002015481 USD
4,5872 đ
5.038.702 USD
25.000.000.000 (25%)
Tổng: 100.000.000.000
504.869 USD
6.71% 7%
1209
589 Biểu tượng logo của AurusSILVER AurusSILVER
05/2021 / Ethereum Blockchain
AWS *
0,78 USD
17.842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36 USD
6.71% 7%
8064
590 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
26,00 USD
591.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
75.581 USD
6.66% 7%
4540
591 Biểu tượng logo của YSL YSL
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
32 USD
6.62% 7%
8088
592 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0072219783 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
11.329 USD
6.59% 7%
5804
593 Biểu tượng logo của MemeNFT MemeNFT
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MNFT *
0,0000002171 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
85.491 USD
6.57% 7%
4444
594 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,36 USD
8.240 đ
62.892.085 USD
173.717.945 (27%)
Tổng: 640.881.616
27.567.056 USD
6.53% 7%
471
595 Biểu tượng logo của Solfire Protocol Solfire Protocol
01/2022 / Solana Blockchain
FIRE *
0,0757670149 USD
1.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.416 USD
6.43% 6%
5662
596 Biểu tượng logo của YUSRA YUSRA
08/2020
YUSRA
0,20 USD
4.457 đ
7.832.597 USD
40.000.000
29.632 USD
6.42% 6%
1084
597 Biểu tượng logo của SPRINK SPRINK
03/2021 / Ethereum Blockchain
SPRINK *
0,0859978675 USD
1.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
36 USD
6.29% 6%
8067
598 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,003227567 USD
73 đ
28.756.509 USD
8.909.655.411 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
1.107.771 USD
6.28% 6%
688
599 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay
08/2020 / EOS Blockchain
DION *
0,00005103 USD
1,1614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117.000.000.000
4 USD
6.25% 6%
8271
600 Biểu tượng logo của FolgoryUSD FolgoryUSD
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
USDF *
1,06 USD
24.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
821.267 USD
6.22% 6%
3276
601 Biểu tượng logo của Octree Finance Octree Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OAK *
2,95 USD
67.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
6.17% 6%
8726
602 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
1.189 USD
27.061.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
66.176 USD
6.14% 6%
4643
603 Biểu tượng logo của Solberg Solberg
10/2021 / Solana Blockchain
SLB *
0,026537687 USD
604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
241 USD
6.14% 6%
7636
604 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000046247 USD
0,1053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
72 USD
6.09% 6%
7935
605 Biểu tượng logo của Etherconnect Etherconnect
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ECC *
0,0047472825 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
140.358 USD
6.09% 6%
4089
606 Biểu tượng logo của Torekko Torekko
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRK *
0,0244258646 USD
556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
180.186 USD
6.09% 6%
3943
607 Biểu tượng logo của Travel Coin Travel Coin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCOIN *
0,0443507761 USD
1.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.067 USD
6.03% 6%
6768
608 Biểu tượng logo của Pancake Games Pancake Games
11/2021 / Ethereum Blockchain
GCAKE *
0,0000081177 USD
0,1848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.317.024 USD
5.99% 6%
3156
609 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
11/2021
TP
0,0022203031 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.022 USD
5.97% 6%
5339
610 Biểu tượng logo của Crypto Piece Crypto Piece
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BELLY *
0,0143515027 USD
327 đ
554.041 USD
38.605.065 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
74.436 USD
5.93% 6%
1947
611 Biểu tượng logo của Evident Proof Transaction Token Evident Proof Transaction Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
EPTT *
0,010606225 USD
241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
156 USD
5.90% 6%
7753
612 Biểu tượng logo của Beefy Finance Beefy Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
1.507 USD
34.302.524 đ
108.514.135 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.459.467 USD
5.88% 6%
355
613 Biểu tượng logo của 1eco 1eco
12/2021 / Ethereum Blockchain
1ECO *
2,68 USD
60.888 đ
30.604.744 USD
11.439.999 (2%)
Tổng: 500.000.000
1.288.487 USD
5.88% 6%
675
614 Biểu tượng logo của Fantom Oasis Fantom Oasis
09/2021 / Fantom Blockchain
FTMO *
0,0266089299 USD
606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.538 USD
5.87% 6%
6031
615 Biểu tượng logo của Lucky Lion Lucky Lion
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUCKY *
0,0029791611 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.172.744
2.140 USD
5.87% 6%
6751
616 Biểu tượng logo của Sovi Finance Sovi Finance
03/2021 / HECO Blockchain
SOVI *
1,97 USD
44.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
7.182 USD
5.83% 6%
6063
617 Biểu tượng logo của Crystal Powder Crystal Powder
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CP *
0,11 USD
2.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
33.656 USD
5.82% 6%
5141
618 Biểu tượng logo của 0xPAD 0xPAD
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
0XPAD *
0,049507117 USD
1.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68.978 USD
5.81% 6%
4615
619 Biểu tượng logo của GizaDao GizaDao
12/2021 / Fantom Blockchain
GIZA *
28,97 USD
659.387 đ
0 USD
N/A
7 USD
5.75% 6%
8238
620 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,55 USD
12.470 đ
31.139.378 USD
56.833.104
397.145 USD
5.74% 6%
670
621 Biểu tượng logo của iBG Finance iBG Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IBG *
0,18 USD
4.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
120.327 USD
5.67% 6%
4204
622 Biểu tượng logo của LinkArt LinkArt
02/2020 / Ethereum Blockchain
LAR *
0,0003001762 USD
6,8320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15.971 USD
5.64% 6%
5592
623 Biểu tượng logo của StaySAFU StaySAFU
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFU *
18,02 USD
410.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
52.243 USD
5.63% 6%
4848
624 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY
08/2020
MDU
0,0021012333 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
662 USD
5.61% 6%
7271
625 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
6.825 USD
155.337.000 đ
0 USD
N/A
230 USD
5.61% 6%
7652
626 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token Green Satoshi Token
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
1,93 USD
43.929 đ
535.025 USD
277.199 (28%)
Tổng: 1.000.000
34.047 USD
5.57% 6%
1965
627 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
27,51 USD
626.028 đ
1.502.448 USD
54.623 (94%)
Tổng: 58.000
4.178 USD
5.48% 5%
1608
628 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0006808368 USD
15,4958 đ
809.345 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
398 USD
5.45% 5%
1832
629 Biểu tượng logo của LabraCoin LabraCoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
75 USD
5.28% 5%
7926
630 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,18 USD
4.137 đ
51.459.236 USD
283.102.718 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
361.298 USD
5.22% 5%
532
631 Biểu tượng logo của WidiLand WidiLand
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WIDI *
0,13 USD
3.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
713.896 USD
5.22% 5%
3315
632 Biểu tượng logo của MEX MEX
09/2018 / Ethereum Blockchain
MEX *
0,0000868963 USD
1,9778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.939.999.970
669 USD
5.14% 5%
7267
633 Biểu tượng logo của Vai Vai
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
VAI *
0,93 USD
21.240 đ
59.756.687 USD
64.032.656
2.223.143 USD
5.11% 5%
490
634 Biểu tượng logo của Perpetuum Perpetuum
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PRP *
0,0457345585 USD
1.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.475 USD
4.96% 5%
4812
635 Biểu tượng logo của BlockWallet BlockWallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,62 USD
14.064 đ
11.984.200 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
589.679 USD
4.90% 5%
924
636 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
0,46 USD
10.407 đ
3.244.577 USD
7.096.098 (7%)
Tổng: 100.000.000
1.770.866 USD
4.89% 5%
1343
637 Biểu tượng logo của My DeFi Legends My DeFi Legends
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DLEGENDS *
0,0001278751 USD
2,9104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 246.499.969
380 USD
4.83% 5%
7480
638 Biểu tượng logo của Poolotto.finance Poolotto.finance
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLT *
15,67 USD
356.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.272.000
208.464 USD
4.83% 5%
3847
639 Biểu tượng logo của Paribus Paribus
08/2021 / Ethereum Blockchain
PBX *
0,0189830863 USD
432 đ
9.612.902 USD
506.393.024 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
2.394.481 USD
4.78% 5%
1013
640 Biểu tượng logo của PolyBeta Finance PolyBeta Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
BETA *
0,47 USD
10.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.600
565 USD
4.76% 5%
7333
641 Biểu tượng logo của XUSD Stable XUSD Stable
01/2021 / Ethereum Blockchain
XUSD *
0,94 USD
21.403 đ
0 USD
N/A
70.988 USD
4.75% 5%
4593
642 Biểu tượng logo của SWAPP Protocol SWAPP Protocol
07/2021 / Ethereum Blockchain
SWAPP *
0,0063714942 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 761.000.000
84.678 USD
4.74% 5%
4455
643 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,59 USD
13.529 đ
442.366.828 USD
744.201.249 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
7.465.944 USD
4.68% 5%
228
644 Biểu tượng logo của Public Mint Public Mint
02/2021 / Ethereum Blockchain
MINT *
0,13 USD
2.885 đ
10.216.727 USD
80.592.377 (32%)
Tổng: 250.000.000
77.091 USD
4.63% 5%
985
645 Biểu tượng logo của CardWallet CardWallet
08/2021 / Ethereum Blockchain
CW *
0,0635621157 USD
1.447 đ
0 USD
N/A
1.225 USD
4.57% 5%
7008
646 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0018370448 USD
42 đ
1.551.772 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
72.934 USD
4.56% 5%
1592
647 Biểu tượng logo của Stabilize USD Stabilize USD
11/2021 / Avalanche C-Chain
SUSD *
1,00 USD
22.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 496.396
1.199 USD
4.53% 5%
7017
648 Biểu tượng logo của Goblin Goblin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOBLIN *
0,0000000052 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
5.889 USD
4.50% 5%
6174
649 Biểu tượng logo của EveriToken EveriToken
08/2019
EVT
0,002312552 USD
53 đ
52.298 USD
22.614.716 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
655 USD
4.44% 4%
2525
650 Biểu tượng logo của NAGA NAGA
12/2017 / Ethereum Blockchain
NGC *
0,83 USD
18.855 đ
66.830.354 USD
N/A
Tổng: 77.910.266
2.240.254 USD
4.44% 4%
498
651 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0004494797 USD
10,2302 đ
71.660 USD
159.429.300 (29%)
Tổng: 545.399.000
0 USD
4.42% 4%
2473
652 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
18,26 USD
415.559 đ
184.542 USD
10.107 (48%)
Tổng: 21.000
1.136 USD
4.36% 4%
2294
653 Biểu tượng logo của CollegeCoinNetwork CollegeCoinNetwork
11/2021
CCN
0,0096056377 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.147 USD
4.35% 4%
6555
654 Biểu tượng logo của GLOW V2 GLOW V2
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLOW V2 *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000.000.000.000
70.235 USD
4.34% 4%
4602
655 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0014976348 USD
34 đ
701.097 USD
468.136.184 (50%)
Tổng: 936.154.235
5 USD
4.28% 4%
1873
656 Biểu tượng logo của Alchemy Alchemy
04/2020 / Ethereum Blockchain
ACOIN *
0,49 USD
11.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.695.908
347.947 USD
4.20% 4%
3592
657 Biểu tượng logo của AstroBirdz AstroBirdz
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ABZ *
0,0020055759 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
4.20% 4%
9180
658 Biểu tượng logo của Parasol Finance Parasol Finance
12/2021 / Solana Blockchain
PSOL *
0,11 USD
2.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.446 USD
4.19% 4%
6936
659 Biểu tượng logo của DAOstack DAOstack
05/2018 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,0401819085 USD
915 đ
1.970.083 USD
49.029.095 (82%)
Tổng: 60.000.000
143.491 USD
4.18% 4%
1515
660 Biểu tượng logo của SPACE-iZ SPACE-iZ
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPIZ *
0,0135541555 USD
308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
77 USD
4.12% 4%
7919
661 Biểu tượng logo của GemUni GemUni
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GENI *
0,31 USD
6.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68.554 USD
4.07% 4%
4620
662 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0132044157 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
14.638 USD
4.06% 4%
5650
663 Biểu tượng logo của Waste Digital Coin Waste Digital Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WACO *
0,0024917166 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
781 USD