1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 1812 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (70) - Ethereum (3043) - Tron (68) - Neo (21) - Binance Smart Chain (516) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (21) - Avalanche (1) - Solana (6) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Stellar (1) - Avalanche Contract Chain (1) - Polygon (5) -

Bảng xếp hạng 1812 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của SafePost SafePost
07/2020 / Ethereum Blockchain
STAMP *
0,0032247892 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6 USD
(3 exchanges)
7540.11% 7.540%
4370
2 Biểu tượng logo của Aunite Aunite
02/2019
AUNIT
0,6383420140 USD
≈ 14.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.253.518
0 USD
(2 exchanges)
4272.21% 4.272%
4496
3 Biểu tượng logo của Australian Safe Shepherd Australian Safe Shepherd
04/2021 / Binance Smart Chain
ASS *
0,0000000326 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
43.283.199 USD
(0 exchanges)
3067.25% 3.067%
2536
4 Biểu tượng logo của Pig Finance Pig Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PIG *
0,0000012364 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
345.100.076 USD
(0 exchanges)
3046.56% 3.047%
2514
5 Biểu tượng logo của Safari Safari
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFR *
0,0229096684 USD
≈ 530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(1 exchanges)
2656.52% 2.657%
4396
6 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000120 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
129.988.878 USD
(0 exchanges)
2362.63% 2.363%
2520
7 Biểu tượng logo của WHITEX WHITEX
03/2021 / Tron Blockchain
WHX *
0,0167358602 USD
≈ 387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
60.905 USD
(0 exchanges)
2039.64% 2.040%
3438
8 Biểu tượng logo của Litecash Litecash
04/2020
CASH
0,0175147686 USD
≈ 405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700.000
296.457 USD
(2 exchanges)
1839.24% 1.839%
3064
9 Biểu tượng logo của Pepper Finance Pepper Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PEPR *
2,23 USD
≈ 51.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.667 USD
(1 exchanges)
1673.58% 1.674%
3870
10 Biểu tượng logo của AquaGoat.Finance AquaGoat.Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
AQUAGOAT *
0,0000000022 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
7.228.528 USD
(0 exchanges)
1671.63% 1.672%
2607
11 Biểu tượng logo của EtherBone EtherBone
07/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBN *
0,0178484714 USD
≈ 413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.323.529 USD
(1 exchanges)
1538.35% 1.538%
2766
12 Biểu tượng logo của GermanCoin GermanCoin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GCX *
0,0015182895 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
1378.49% 1.378%
4562
13 Biểu tượng logo của FEGtoken FEGtoken
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000238 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.903.550.124.054.200
85.476.349 USD
(2 exchanges)
1177.95% 1.178%
2523
14 Biểu tượng logo của GINcoin GINcoin
05/2018
GIN
0,0569975037 USD
≈ 1.319 đ
457.519 USD
8.026.998 (100%)
Tổng: 8.027.008
266 USD
(1 exchanges)
1174.81% 1.175%
1963
15 Biểu tượng logo của Milk Token Milk Token
04/2021 / Binance Smart Chain
MILK *
0,0000000442 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.030.441 USD
(0 exchanges)
1158.51% 1.159%
2709
16 Biểu tượng logo của Entherfound Entherfound
04/2020 / Ethereum Blockchain
ETF *
0,0323144538 USD
≈ 748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1048.81% 1.049%
4569
17 Biểu tượng logo của Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000044 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
35.796.319 USD
(1 exchanges)
973.58% 974%
2547
18 Biểu tượng logo của Acuity Token Acuity Token
09/2020
ACU
0,0386698241 USD
≈ 895 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
924.39% 924%
4788
19 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000207982 USD
≈ 0 đ
8.211.027.379 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.577.987.931 USD
(1 exchanges)
867.86% 868%
24
20 Biểu tượng logo của Traceability Chain Traceability Chain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TAC *
0,0104535014 USD
≈ 242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
850.50% 851%
4480
21 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Ethereum Blockchain
JADE *
0,0460291947 USD
≈ 1.066 đ
3.737.571 USD
81.200.000 (65%)
Tổng: 125.000.000
29.037 USD
(3 exchanges)
820.27% 820%
1383
22 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
5.914 USD
≈ 136.919.113 đ
0 USD
N/A
42.019.009 USD
(0 exchanges)
802.17% 802%
2538
23 Biểu tượng logo của CoShi Inu CoShi Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
COSHI *
0,0000000591 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
5.890.667 USD
(0 exchanges)
767.30% 767%
2627
24 Biểu tượng logo của Revelation Finance Revelation Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
ADAO *
4,20 USD
≈ 97.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.500.000
0 USD
(0 exchanges)
623.89% 624%
5002
25 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000109005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
307.772.235 USD
(1 exchanges)
622.88% 623%
2516
26 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000394994 USD
≈ 1 đ
2.445.506 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
13 USD
(3 exchanges)
612.89% 613%
1515
27 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
5,00 USD
≈ 115.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
394 USD
(2 exchanges)
610.30% 610%
4227
28 Biểu tượng logo của SpacePenguin SpacePenguin
04/2021 / Ethereum Blockchain
PNGN *
0,0000000096 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
252.505 USD
(0 exchanges)
578.11% 578%
3103
29 Biểu tượng logo của CoinUs CoinUs
12/2018 / Ethereum Blockchain
CNUS *
0,0017714482 USD
≈ 41 đ
602.292 USD
340.000.000 (17%)
Tổng: 2.000.000.000
16 USD
(3 exchanges)
561.62% 562%
1898
30 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / Binance Smart Chain
SFUND *
5,09 USD
≈ 117.722 đ
25.032.537 USD
4.922.629 (5%)
Tổng: 100.000.000
348.667 USD
(0 exchanges)
544.43% 544%
769
31 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content
09/2019 / Ethereum Blockchain
GDC *
0,0068340558 USD
≈ 158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.765.815.836
1.619 USD
(3 exchanges)
532.46% 532%
4060
32 Biểu tượng logo của Labra Finance Labra Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
LABRA *
0,0000000567 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.910.869 USD
(0 exchanges)
484.93% 485%
2712
33 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0879994567 USD
≈ 2.037 đ
84.837.647 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
9.627.995 USD
(4 exchanges)
440.43% 440%
439
34 Biểu tượng logo của NAOS Finance NAOS Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAOS *
2,78 USD
≈ 64.342 đ
24.471.680 USD
8.804.863 (3%)
Tổng: 300.000.000
16.673.774 USD
(0 exchanges)
435.86% 436%
772
35 Biểu tượng logo của Auric Network Auric Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
AUSCM *
0,0784507256 USD
≈ 1.816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
492.924 USD
(1 exchanges)
392.13% 392%
2951
36 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0003540399 USD
≈ 8 đ
20.526.452 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
3.047 USD
(6 exchanges)
391.43% 391%
836
37 Biểu tượng logo của YYFI.Protocol YYFI.Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
YYFI *
0,5044084272 USD
≈ 11.677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000
10 USD
(2 exchanges)
385.03% 385%
4405
38 Biểu tượng logo của Lemur Finance Lemur Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
LEM *
0,0000205037 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
174.462 USD
(0 exchanges)
381.20% 381%
3202
39 Biểu tượng logo của Weiner Finance Weiner Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
WENR *
0,0000173472 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
99.801 USD
(0 exchanges)
368.10% 368%
3316
40 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000790053 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
760 USD
(2 exchanges)
367.94% 368%
4162
41 Biểu tượng logo của Crypto Price Index Crypto Price Index
08/2020 / Ethereum Blockchain
CPI *
0,6097139669 USD
≈ 14.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
61.587 USD
(4 exchanges)
365.33% 365%
3431
42 Biểu tượng logo của Pocketnet Pocketnet
07/2020
PKOIN
4,27 USD
≈ 98.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.830.108 USD
(1 exchanges)
359.87% 360%
2633
43 Biểu tượng logo của Tronx Coin Tronx Coin
01/2021 / Tron Blockchain
TRONX *
0,0252456670 USD
≈ 584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
348.76% 349%
4942
44 Biểu tượng logo của eosBLACK eosBLACK
09/2018 / EOS Blockchain
BLACK *
0,0019419829 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
12.306 USD
(3 exchanges)
334.47% 334%
3759
45 Biểu tượng logo của Safeicarus Safeicarus
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEICARUS *
0,0000000024 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
736.856 USD
(0 exchanges)
326.87% 327%
2859
46 Biểu tượng logo của BambooDeFi BambooDeFi
02/2021 / Ethereum Blockchain
BAMBOO *
1,12 USD
≈ 25.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
993.358 USD
(0 exchanges)
324.63% 325%
2806
47 Biểu tượng logo của BitGreen BitGreen
03/2018
BITG
0,8595410293 USD
≈ 19.898 đ
10.263.846 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
1.022.526 USD
(6 exchanges)
312.94% 313%
1060
48 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000398852 USD
≈ 1 đ
478.677 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
285 USD
(2 exchanges)
311.35% 311%
1950
49 Biểu tượng logo của vSlice vSlice
12/2016 / Ethereum Blockchain
VSL *
0,0045442201 USD
≈ 105 đ
151.734 USD
33.390.496
5 USD
(2 exchanges)
303.88% 304%
2186
50 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
40,00 USD
≈ 926.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
0 USD
(4 exchanges)
300.07% 300%
4675
51 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
4.556 USD
≈ 105.482.388 đ
0 USD
N/A
2.429.010 USD
(2 exchanges)
294.60% 295%
2689
52 Biểu tượng logo của FXT Token FXT Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,1480638682 USD
≈ 3.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.688.772 USD
(2 exchanges)
294.58% 295%
2639
53 Biểu tượng logo của AAX Token AAX Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
AAB *
2,50 USD
≈ 57.914 đ
18.762.705 USD
7.500.005 (30%)
Tổng: 25.000.000
1.181.615 USD
(2 exchanges)
288.07% 288%
859
54 Biểu tượng logo của United United
10/2020 / Tron Blockchain
UTED *
0,0115157693 USD
≈ 267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.057 USD
(0 exchanges)
283.85% 284%
3606
55 Biểu tượng logo của Sharder Sharder
05/2018 / Ethereum Blockchain
SS *
0,0200261500 USD
≈ 464 đ
5.673.063 USD
283.282.765 (57%)
Tổng: 500.000.000
20 USD
(4 exchanges)
275.20% 275%
1260
56 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / Binance Smart Chain
PIT *
0,0000000010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.592.136 USD
(3 exchanges)
261.27% 261%
2733
57 Biểu tượng logo của FINANCIAL INVESTMENT TOKEN FINANCIAL INVESTMENT TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIT *
13,47 USD
≈ 311.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
80 USD
(1 exchanges)
253.56% 254%
4238
58 Biểu tượng logo của Satozhi Satozhi
04/2021 / Binance Smart Chain
SATOZ *
1,10 USD
≈ 25.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.394.402 USD
(0 exchanges)
250.45% 250%
2756
59 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
65,43 USD
≈ 1.514.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
2.920.238 USD
(1 exchanges)
237.35% 237%
2671
60 Biểu tượng logo của BOOM BOOM
07/2019 / Ethereum Blockchain
BOOM *
0,0117790373 USD
≈ 273 đ
9.177.459 USD
779.134.928 (80%)
Tổng: 968.165.661
1.183.740 USD
(3 exchanges)
233.11% 233%
1096
61 Biểu tượng logo của OneSwap DAO Token OneSwap DAO Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
ONES *
3,01 USD
≈ 69.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.995.528
173.465 USD
(2 exchanges)
230.72% 231%
3203
62 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
3,23 USD
≈ 74.755 đ
56.046.953 USD
17.356.434 (83%)
Tổng: 21.000.000
511 USD
(3 exchanges)
230.14% 230%
560
63 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,1709316348 USD
≈ 3.957 đ
3.418.633 USD
20.000.000
2.064.777 USD
(7 exchanges)
222.56% 223%
1424
64 Biểu tượng logo của Dexfin Dexfin
12/2020 / Ethereum Blockchain
DXF *
0,0599365549 USD
≈ 1.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.168.000.000
525.502 USD
(3 exchanges)
221.05% 221%
2936
65 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
62,17 USD
≈ 1.439.206 đ
0 USD
N/A
549.683 USD
(1 exchanges)
219.79% 220%
2928
66 Biểu tượng logo của Sad Cat Token Sad Cat Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
SCAT *
0,0001141659 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.524.091.709
226.835 USD
(0 exchanges)
211.08% 211%
3135
67 Biểu tượng logo của Hyper Finance Hyper Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
HYFI *
0,2224397524 USD
≈ 5.149 đ
7.042.150 USD
31.658.686 (16%)
Tổng: 200.371.432
43.924 USD
(0 exchanges)
207.92% 208%
1189
68 Biểu tượng logo của Tardigrades Finance Tardigrades Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TRDG *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
3.724.965 USD
(0 exchanges)
205.39% 205%
2652
69 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0085732522 USD
≈ 198 đ
5.082.311 USD
592.810.145
1.575 USD
(2 exchanges)
204.79% 205%
1295
70 Biểu tượng logo của Space Hoge Space Hoge
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOGE *
0,0000002781 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
553.415 USD
(1 exchanges)
202.77% 203%
2927
71 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,1271021087 USD
≈ 2.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.900.000.000
21.844.666 USD
(3 exchanges)
201.84% 202%
2557
72 Biểu tượng logo của EOS TRUST EOS TRUST
07/2019 / Ethereum Blockchain
EOST *
0,0005049133 USD
≈ 12 đ
3.796.348 USD
7.518.810.122 (8%)
Tổng: 100.012.117.873
96 USD
(1 exchanges)
196.59% 197%
1380
73 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0200203112 USD
≈ 463 đ
5.388.441 USD
269.148.702
1.084 USD
(3 exchanges)
196.21% 196%
1275
74 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0459471146 USD
≈ 1.064 đ
2.823.257 USD
61.445.805 (61%)
Tổng: 100.000.000
26.670 USD
(2 exchanges)
193.59% 194%
1471
75 Biểu tượng logo của Force For Fast Force For Fast
08/2020 / Ethereum Blockchain
FFF *
0,0094871756 USD
≈ 220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
496.856 USD
(2 exchanges)
191.22% 191%
2966
76 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain
PBOM *
0,0373835889 USD
≈ 865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
58.922 USD
(0 exchanges)
189.79% 190%
3449
77 Biểu tượng logo của Alphacat Alphacat
02/2018 / Neo Blockchain
ACAT *
0,0027436334 USD
≈ 64 đ
7.655.912 USD
2.790.428.084 (45%)
Tổng: 6.250.000.000
522.186 USD
(3 exchanges)
189.54% 190%
1158
78 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / Binance Smart Chain
POODL *
0,0000002767 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
189.05% 189%
5001
79 Biểu tượng logo của Golden Duck Golden Duck
04/2021 / Binance Smart Chain
GOLDUCK *
0,0000001272 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
187.910 USD
(0 exchanges)
188.61% 189%
3187
80 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,2548882970 USD
≈ 5.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
32 USD
(1 exchanges)
187.09% 187%
4369
81 Biểu tượng logo của Hungry Bear Hungry Bear
04/2021 / Binance Smart Chain
HUNGRY *
0,0000000390 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
296.605 USD
(0 exchanges)
186.76% 187%
3067
82 Biểu tượng logo của Hamtaro Hamtaro
05/2021 / Binance Smart Chain
HAMTARO *
0,0000000086 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
219.038 USD
(0 exchanges)
182.89% 183%
3147
83 Biểu tượng logo của Froge Finance Froge Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000805773 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.223.365 USD
(0 exchanges)
180.94% 181%
2777
84 Biểu tượng logo của Stoner Doge Finance Stoner Doge Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
STOGE *
0,0020203017 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
6.997 USD
(0 exchanges)
180.56% 181%
3859
85 Biểu tượng logo của HEIDI HEIDI
07/2020 / Ethereum Blockchain
HDI *
0,0019354720 USD
≈ 45 đ
1.749 USD
903.700 (7%)
Tổng: 12.910.000
18 USD
(4 exchanges)
179.21% 179%
2502
86 Biểu tượng logo của YEP COIN YEP COIN
09/2020
YEP
15,09 USD
≈ 349.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
770 USD
(1 exchanges)
173.42% 173%
3928
87 Biểu tượng logo của YFI CREDITS GROUP YFI CREDITS GROUP
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFICG *
0,1899912767 USD
≈ 4.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
190 USD
(1 exchanges)
171.43% 171%
4276
88 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0003752434 USD
≈ 9 đ
1.375.935 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
0 USD
(2 exchanges)
170.67% 171%
1687
89 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0030371281 USD
≈ 70 đ
408.672 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
6.586 USD
(4 exchanges)
169.04% 169%
2003
90 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0087474991 USD
≈ 203 đ
113.747 USD
13.003.335 (19%)
Tổng: 70.000.000
691 USD
(3 exchanges)
168.73% 169%
2237
91 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0133806581 USD
≈ 310 đ
2.379.081 USD
177.799.983
829 USD
(4 exchanges)
167.63% 168%
1521
92 Biểu tượng logo của Hiz Finance Hiz Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
HIZ *
0,7371734771 USD
≈ 17.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.594
218 USD
(1 exchanges)
167.42% 167%
4265
93 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
2.244 USD
≈ 51.948.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
65.971 USD
(1 exchanges)
166.19% 166%
3416
94 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,2022842493 USD
≈ 4.683 đ
147.659.410 USD
729.959.998 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
12.800.455 USD
(7 exchanges)
162.88% 163%
326
95 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CHIK *
0,1275816231 USD
≈ 2.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
20.544 USD
(0 exchanges)
162.56% 163%
3657
96 Biểu tượng logo của 100xCoin 100xCoin
04/2021 / Binance Smart Chain
100X *
0,0000000782 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 933.414.287.736.031
1.985.821 USD
(0 exchanges)
161.31% 161%
2710
97 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0004707449 USD
≈ 11 đ
8.018.664 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
60.587 USD
(2 exchanges)
161.15% 161%
1144
98 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0162262103 USD
≈ 376 đ
17.225.914 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
1.698.793 USD
(2 exchanges)
160.49% 160%
883
99 Biểu tượng logo của BondAppétit Governance Token BondAppétit Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
BAG *
1,05 USD
≈ 24.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
563.468 USD
(2 exchanges)
157.83% 158%
2923
100 Biểu tượng logo của Cat Token Cat Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CAT *
0,4692680908 USD
≈ 10.864 đ
3.063.198 USD
6.527.607 (44%)
Tổng: 15.000.000
1.687.875 USD
(2 exchanges)
155.14% 155%
1449
101 Biểu tượng logo của Chow Chow Chow Chow
03/2021 / Ethereum Blockchain
CHOW *
0,0257971856 USD
≈ 597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.503.175 USD
(2 exchanges)
155.02% 155%
2743
102 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0005494255 USD
≈ 13 đ
2.287.549 USD
4.163.528.000 (8%)
Tổng: 50.000.000.000
2.896 USD
(1 exchanges)
154.63% 155%
1534
103 Biểu tượng logo của Munch Token Munch Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
MUNCH *
0,0000005202 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.089.428 USD
(0 exchanges)
153.66% 154%
2791
104 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0004379121 USD
≈ 10 đ
4.129.659 USD
9.430.337.527 (49%)
Tổng: 19.155.705.310
61.092 USD
(3 exchanges)
152.69% 153%
1354
105 Biểu tượng logo của CelCoin CelCoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
CELC *
0,0000365869 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.680.000.000
1 USD
(1 exchanges)
151.53% 152%
4452
106 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
9,99 USD
≈ 231.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
149.79% 150%
4742
107 Biểu tượng logo của Signata Signata
04/2021 / Ethereum Blockchain
SATA *
0,4324819026 USD
≈ 10.012 đ
7.951.482 USD
18.385.700 (18%)
Tổng: 100.000.000
1.620.316 USD
(0 exchanges)
149.04% 149%
1147
108 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000007057 USD
≈ 0 đ
343.605.917 USD
486.867.033.865.492 (49%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
104.701.292 USD
(0 exchanges)
146.07% 146%
153
109 Biểu tượng logo của Animal Adoption Advocacy Animal Adoption Advocacy
05/2021 / Binance Smart Chain
PAWS *
0,0000000656 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
201.951 USD
(0 exchanges)
146.02% 146%
3171
110 Biểu tượng logo của MoonMoon MoonMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
MOONMOON *
0,0000000590 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
379.002 USD
(0 exchanges)
143.61% 144%
3012
111 Biểu tượng logo của Dopple Finance Dopple Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
DOP *
3,11 USD
≈ 71.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.166 USD
(0 exchanges)
142.65% 143%
3750
112 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 284.097 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
139.97% 140%
1133
113 Biểu tượng logo của FortKnoxster FortKnoxster
08/2018 / Ethereum Blockchain
FKX *
0,1159284369 USD
≈ 2.684 đ
17.282.303 USD
149.077.343 (99%)
Tổng: 150.000.000
2.315.522 USD
(1 exchanges)
139.76% 140%
885
114 Biểu tượng logo của MoonBoys MoonBoys
04/2021 / Binance Smart Chain
MBS *
0,0000000723 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.233.712 USD
(1 exchanges)
139.61% 140%
2776
115 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
28,27 USD
≈ 654.538 đ
4.511.346 USD
159.559 (16%)
Tổng: 1.000.000
216.900 USD
(7 exchanges)
138.08% 138%
1329
116 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019
FUND
0,1488743354 USD
≈ 3.446 đ
5.128.334 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
98.191 USD
(6 exchanges)
135.78% 136%
1293
117 Biểu tượng logo của Fox Finance Fox Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
FOX *
0,0000000743 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
1.414.377 USD
(0 exchanges)
135.68% 136%
2755
118 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0002904593 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
134.69% 135%
4497
119 Biểu tượng logo của S.Finance S.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFG *
3,04 USD
≈ 70.306 đ
257.847 USD
84.903 (0%)
Tổng: 21.000.000
2.329.319 USD
(7 exchanges)
133.17% 133%
2093
120 Biểu tượng logo của LemoChain LemoChain
07/2018 / Ethereum Blockchain
LEMO *
0,0152350926 USD
≈ 353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
585.464 USD
(2 exchanges)
133.09% 133%
2900
121 Biểu tượng logo của Dogira Dogira
04/2021 / Ethereum Blockchain
DOGIRA *
0,4589855825 USD
≈ 10.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.173.509 USD
(1 exchanges)
132.77% 133%
2781
122 Biểu tượng logo của Hord Hord
04/2021 / Ethereum Blockchain
HORD *
1,08 USD
≈ 24.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
6.062.125 USD
(2 exchanges)
132.38% 132%
2625
123 Biểu tượng logo của YFIII YFIII
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
8,60 USD
≈ 199.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
2.679 USD
(2 exchanges)
131.90% 132%
3994
124 Biểu tượng logo của Rubies Rubies
02/2016
RBIES
0,0090884401 USD
≈ 210 đ
94.658 USD
10.415.252
0 USD
(1 exchanges)
130.70% 131%
2261
125 Biểu tượng logo của FANBI TOKEN FANBI TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
FBT *
0,0049989273 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
107.046 USD
(3 exchanges)
130.66% 131%
3306
126 Biểu tượng logo của PRIA PRIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRIA *
17,70 USD
≈ 409.772 đ
1.227.653 USD
69.356
12.647 USD
(1 exchanges)
130.40% 130%
1719
127 Biểu tượng logo của YFPRO Finance YFPRO Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFPRO *
10,17 USD
≈ 235.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
(4 exchanges)
130.34% 130%
4809
128 Biểu tượng logo của Profile Utility Token Profile Utility Token
01/2018
PUT
0,0051684601 USD
≈ 120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27 USD
(1 exchanges)
129.76% 130%
4379
129 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,6131000076 USD
≈ 14.193 đ
9.149.210 USD
14.922.868 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
276.527 USD
(0 exchanges)
129.58% 130%
1134
130 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0060589601 USD
≈ 140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
126 USD
(1 exchanges)
129.06% 129%
4303
131 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000790756 USD
≈ 2 đ
764.227 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
69 USD
(2 exchanges)
128.15% 128%
1848
132 Biểu tượng logo của PTON PTON
03/2019 / Ethereum Blockchain
PTON *
0,0000789989 USD
≈ 2 đ
1.181.096 USD
14.950.794.349 (64%)
Tổng: 23.200.000.000
266 USD
(3 exchanges)
128.13% 128%
1728
133 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
652,29 USD
≈ 15.100.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.417
5.363.987 USD
(0 exchanges)
127.37% 127%
2633
134 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0011473637 USD
≈ 27 đ
3.615.290 USD
3.150.954.179 (45%)
Tổng: 7.000.000.000
3.093.550 USD
(1 exchanges)
125.95% 126%
1396
135 Biểu tượng logo của Fair Safe Fair Safe
04/2021 / Binance Smart Chain
FSAFE *
0,0000000155 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
153.503 USD
(0 exchanges)
125.35% 125%
3224
136 Biểu tượng logo của Oxbull.tech Oxbull.tech
03/2021 / Binance Smart Chain
OXB *
4,28 USD
≈ 99.087 đ
32.108.076 USD
7.501.504 (75%)
Tổng: 10.000.000
298.873 USD
(0 exchanges)
124.68% 125%
694
137 Biểu tượng logo của Scanetchain Scanetchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
SWC *
0,0003534393 USD
≈ 8 đ
296.715 USD
839.506.297 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
1.460 USD
(2 exchanges)
124.38% 124%
2070
138 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0027244115 USD
≈ 63 đ
2.141.831 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
1.379 USD
(2 exchanges)
123.43% 123%
1554
139 Biểu tượng logo của Xenon Xenon
05/2020 / Ethereum Blockchain
XEN *
0,0000797235 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4 USD
(2 exchanges)
123.35% 123%
4418
140 Biểu tượng logo của Vancat Vancat
03/2021 / Binance Smart Chain
VANCAT *
0,0000001012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
474.555 USD
(1 exchanges)
122.94% 123%
2956
141 Biểu tượng logo của Save Environment Token Save Environment Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
SET *
0,0850549695 USD
≈ 1.969 đ
81.728 USD
960.882 (2%)
Tổng: 55.000.000
48 USD
(1 exchanges)
122.41% 122%
2288
142 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0056811909 USD
≈ 132 đ
3.647.376 USD
642.008.999 (64%)
Tổng: 999.999.999
807.079 USD
(12 exchanges)
120.97% 121%
1389
143 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
22,67 USD
≈ 524.805 đ
36.271.637 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
55.195.806 USD
(0 exchanges)
120.35% 120%
664
144 Biểu tượng logo của Coinwaycoin Coinwaycoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAN *
0,5515183435 USD
≈ 12.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
1.068 USD
(1 exchanges)
118.15% 118%
4113
145 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain
ETNA *
0,8299196804 USD
≈ 19.213 đ
10.025.049 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
1.913.021 USD
(0 exchanges)
117.86% 118%
1075
146 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,1697271858 USD
≈ 3.929 đ
2.585.277 USD
15.231.956 (82%)
Tổng: 18.500.000
41.950 USD
(4 exchanges)
115.37% 115%
1498
147 Biểu tượng logo của GazeTV GazeTV
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAZE *
0,0063238585 USD
≈ 146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
194.195 USD
(0 exchanges)
115.09% 115%
3179
148 Biểu tượng logo của ExclusiveCoin ExclusiveCoin
09/2014
EXCL
0,6225581488 USD
≈ 14.412 đ
3.642.978 USD
5.851.627
497.611 USD
(3 exchanges)
113.97% 114%
1405
149 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,1546164741 USD
≈ 3.579 đ
174.505.180 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
204.309 USD
(1 exchanges)
113.92% 114%
298
150 Biểu tượng logo của Mandi Token Mandi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MANDI *
0,0062007684 USD
≈ 144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.365 USD
(2 exchanges)
113.86% 114%
3962
151 Biểu tượng logo của Bitcoin True Bitcoin True
07/2020 / Ethereum Blockchain
BTCT *
0,0000959371 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27 USD
(3 exchanges)
113.08% 113%
4380
152 Biểu tượng logo của StrikeCoin StrikeCoin
04/2021 / Binance Smart Chain
STRIKE *
0,0076066747 USD
≈ 176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
196.817 USD
(0 exchanges)
112.13% 112%
3172
153 Biểu tượng logo của PYXIS Network PYXIS Network
04/2021 / Binance Smart Chain
PYX *
0,7379732623 USD
≈ 17.084 đ
0 USD
N/A
129.509 USD
(0 exchanges)
111.93% 112%
3258
154 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0075289266 USD
≈ 174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
199.228 USD
(1 exchanges)
111.21% 111%
3173
155 Biểu tượng logo của Bela Bela
03/2014 / Ethereum Blockchain
BELA *
0,0070687868 USD
≈ 164 đ
346.159 USD
48.970.057 (89%)
Tổng: 55.116.440
0 USD
(1 exchanges)
109.42% 109%
2037
156 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain
RAVEN *
0,0023224628 USD
≈ 54 đ
10.268.310 USD
4.421.302.193 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
98.902 USD
(4 exchanges)
108.87% 109%
1084
157 Biểu tượng logo của PooCoin PooCoin
03/2021 / Binance Smart Chain
POOCOIN *
10,01 USD
≈ 231.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
174.171 USD
(2 exchanges)
108.24% 108%
3201
158 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000467615 USD
≈ 1 đ
277.081 USD
5.925.407.362 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
44 USD
(2 exchanges)
107.72% 108%
2079
159 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
9,12 USD
≈ 211.082 đ
730.084.896 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
486.782.472 USD
(23 exchanges)
107.31% 107%
114
160 Biểu tượng logo của Pumpy farm Pumpy farm
04/2021 / Binance Smart Chain
PMP *
57,75 USD
≈ 1.336.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.655
45.734 USD
(0 exchanges)
106.11% 106%
3494
161 Biểu tượng logo của EnterCoin EnterCoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
ENTRC *
0,0429192093 USD
≈ 994 đ
244.504 USD
5.696.850 (95%)
Tổng: 6.000.000
207 USD
(1 exchanges)
106.06% 106%
2104
162 Biểu tượng logo của Bafe io Bafe io
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFE *
0,0000000544 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
1.413.357 USD
(0 exchanges)
104.42% 104%
2753
163 Biểu tượng logo của MTI Finance MTI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTI *
0,0091011278 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
198 USD
(2 exchanges)
102.26% 102%
4270
164 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0009088774 USD
≈ 21 đ
71.218 USD
78.358.515 (10%)
Tổng: 777.000.000
142 USD
(1 exchanges)
101.87% 102%
2309
165 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0005698161 USD
≈ 13 đ
1.269.525 USD
2.227.955.499
5.131 USD
(7 exchanges)
100.11% 100%
1706
166 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
1.374 USD
≈ 31.806.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.514.760
319.079.258 USD
(0 exchanges)
100.07% 100%
2515
167 Biểu tượng logo của Metric Exchange Metric Exchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
METRIC *
5,16 USD
≈ 119.442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.197.204 USD
(0 exchanges)
99.39% 99%
2780
168 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0442124389 USD
≈ 1.024 đ
31.977.318 USD
723.265.200 (86%)
Tổng: 840.000.000
30.301 USD
(5 exchanges)
98.33% 98%
696
169 Biểu tượng logo của Bogged Finance Bogged Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BOG *
19,66 USD
≈ 455.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
1.751.393 USD
(1 exchanges)
98.31% 98%
2719
170 Biểu tượng logo của Tokoin Tokoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
TOKO *
0,0699624370 USD
≈ 1.620 đ
12.499.769 USD
178.664.008 (9%)
Tổng: 1.992.959.226
5.197.192 USD
(3 exchanges)
97.61% 98%
986
171 Biểu tượng logo của GOD KIMCHI GOD KIMCHI
09/2020 / Ethereum Blockchain
gKIMCHI *
0,0005843711 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 313.206.189
2.022 USD
(1 exchanges)
97.32% 97%
4037
172 Biểu tượng logo của Wixlar Wixlar
10/2018 / Ethereum Blockchain
WIX *
0,0090884401 USD
≈ 210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.330.000.000
5 USD
(5 exchanges)
96.93% 97%
4413
173 Biểu tượng logo của WABnetwork WABnetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
WAB *
0,0000170059 USD
≈ 0 đ
289.008 USD
16.994.541.755 (95%)
Tổng: 17.869.541.765
11 USD
(3 exchanges)
96.44% 96%
2073
174 Biểu tượng logo của BlackBerry Token BlackBerry Token
04/2021 / Binance Smart Chain
BB *
0,0000001343 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.474 USD
(0 exchanges)
96.26% 96%
3926
175 Biểu tượng logo của TOZEX TOZEX
02/2021 / Ethereum Blockchain
TOZ *
0,6379157661 USD
≈ 14.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
145.120 USD
(0 exchanges)
96.09% 96%
3244
176 Biểu tượng logo của Electronero Pulse Electronero Pulse
06/2020
ETNXP
0,0000812996 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.045.237.440.674.688
174.236 USD
(2 exchanges)
93.82% 94%
3204
177 Biểu tượng logo của Safemars Safemars
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMARS *
0,0000006838 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25.267.680 USD
(1 exchanges)
93.53% 94%
2554
178 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0595723290 USD
≈ 1.379 đ
10.330.501.585 USD
173.411.074.413 (99%)
Tổng: 175.453.179.545
36.904.426 USD
(18 exchanges)
93.01% 93%
201
179 Biểu tượng logo của Agrolot Agrolot
10/2018 / Ethereum Blockchain
AGLT *
0,0000038600 USD
≈ 0 đ
343 USD
88.751.539 (89%)
Tổng: 100.000.000
83 USD
(1 exchanges)
93.00% 93%
2510
180 Biểu tượng logo của Open Predict Token Open Predict Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OPT *
3,28 USD
≈ 75.972 đ
3.280.020 USD
999.478 (10%)
Tổng: 9.900.000
0 USD
(2 exchanges)
90.75% 91%
1434
181 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
18,65 USD
≈ 431.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
133.843.270 USD
(1 exchanges)
90.72% 91%
2519
182 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,1461586821 USD
≈ 3.384 đ
1.399.437 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
17.859 USD
(3 exchanges)
90.25% 90%
1680
183 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
7,54 USD
≈ 174.521 đ
241.331.607 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
4.391.499 USD
(10 exchanges)
88.89% 89%
186
184 Biểu tượng logo của Aurix Aurix
03/2021 / Ethereum Blockchain
AUR *
0,7763643538 USD
≈ 17.973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2.202.207 USD
(0 exchanges)
88.52% 89%
2702
185 Biểu tượng logo của Foundry Foundry
03/2021 / Ethereum Blockchain
FRY *
0,0509379106 USD
≈ 1.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.243 USD
(1 exchanges)
87.36% 87%
3583
186 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing YFI Matic Aave Interest Bearing YFI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAYFI *
75.724 USD
≈ 1.753.009.705 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
87.30% 87%
5002
187 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
2,14 USD
≈ 49.488 đ
227.685.715 USD
106.509.311 (18%)
Tổng: 587.194.852
349.601.314 USD
(4 exchanges)
87.17% 87%
191
188 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,2876277071 USD
≈ 6.659 đ
43.145.359 USD
150.004.183 (34%)
Tổng: 440.000.000
1.695.076 USD
(9 exchanges)
85.57% 86%
620
189 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,1984301995 USD
≈ 4.594 đ
12.567.218 USD
63.333.194 (92%)
Tổng: 69.000.000
91.128 USD
(2 exchanges)
85.25% 85%
990
190 Biểu tượng logo của Moola Moola
03/2021 / Binance Smart Chain
MLA *
0,0209020618 USD
≈ 484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 740.000
183 USD
(0 exchanges)
85.01% 85%
4281
191 Biểu tượng logo của WAY-F coin WAY-F coin
11/2020
WAYF
0,0900155921 USD
≈ 2.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
777 USD
(0 exchanges)
84.73% 85%
4158
192 Biểu tượng logo của Coinlancer Coinlancer
01/2018 / Ethereum Blockchain
CL *
0,0304478647 USD
≈ 705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.020 USD
(2 exchanges)
84.19% 84%
4122
193 Biểu tượng logo của PlusOneCoin PlusOneCoin
10/2018
PLUS1
0,0201965336 USD
≈ 468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
831 USD
(2 exchanges)
84.10% 84%
4186
194 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0237461298 USD
≈ 550 đ
2.019.881.079 USD
85.061.485.690
6.798.042 USD
(12 exchanges)
83.42% 83%
70
195 Biểu tượng logo của Behodler Behodler
10/2020 / Ethereum Blockchain
EYE *
0,8214289658 USD
≈ 19.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
60.149 USD
(1 exchanges)
83.37% 83%
3444
196 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
252,87 USD
≈ 5.853.831 đ
17.802.660 USD
70.404 (70%)
Tổng: 100.000
238.473 USD
(1 exchanges)
83.05% 83%
873
197 Biểu tượng logo của Kong Defi Kong Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
KONG *
0,0000026729 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
59.188 USD
(0 exchanges)
82.77% 83%
3448
198 Biểu tượng logo của DeFiato DeFiato
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFO *
0,0039028208 USD
≈ 90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.399 USD
(1 exchanges)
80.47% 80%
4076
199 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0098859469 USD
≈ 229 đ
53.883.674 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
167 USD
(4 exchanges)
80.45% 80%
562
200 Biểu tượng logo của Vulkania Vulkania
05/2021 / Binance Smart Chain
VLK *
0,1837916239 USD
≈ 4.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
10.567 USD
(1 exchanges)
80.15% 80%
3786
201 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,0728085948 USD
≈ 1.686 đ
811.273 USD
11.142.547 (53%)
Tổng: 21.000.000
64.185 USD
(5 exchanges)
79.91% 80%
1849
202 Biểu tượng logo của GoCrypto Token GoCrypto Token
08/2018
GOC
0,1122097451 USD
≈ 2.598 đ
27.522.631 USD
245.278.438 (75%)
Tổng: 327.902.034
88.269 USD
(2 exchanges)
79.60% 80%
736
203 Biểu tượng logo của Biotron Biotron
04/2018 / Ethereum Blockchain
BTRN *
0,0010098267 USD
≈ 23 đ
66.614 USD
65.965.771 (16%)
Tổng: 411.092.461
0 USD
(1 exchanges)
79.50% 80%
2315
204 Biểu tượng logo của Nekonium Nekonium
12/2017
NUKO
0,0070687868 USD
≈ 164 đ
84.831 USD
12.000.829 (56%)
Tổng: 21.606.559
1.428 USD
(1 exchanges)
79.50% 80%
2282
205 Biểu tượng logo của Digital Money Bits Digital Money Bits
05/2017
DMB
0,0010098637 USD
≈ 23 đ
107.221 USD
106.173.958 (81%)
Tổng: 131.250.000
42 USD
(1 exchanges)
79.44% 79%
2243
206 Biểu tượng logo của wave edu coin wave edu coin
10/2019
WEC
0,0010098637 USD
≈ 23 đ
143.885 USD
142.479.441 (64%)
Tổng: 223.000.000
3 USD
(2 exchanges)
79.44% 79%
2197
207 Biểu tượng logo của DAPPCENTS DAPPCENTS
12/2020 / Tron Blockchain
DPC *
0,0030295912 USD
≈ 70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
149 USD
(0 exchanges)
79.44% 79%
4295
208 Biểu tượng logo của WXCOINS WXCOINS
10/2018 / Ethereum Blockchain
WXC *
0,0001009827 USD
≈ 2 đ
3.130 USD
31.000.000
0 USD
(2 exchanges)
79.43% 79%
2496
209 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0222051996 USD
≈ 514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
35.539 USD
(2 exchanges)
79.34% 79%
3546
210 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0348880487 USD
≈ 808 đ
98.329.506 USD
2.818.429.509 (63%)
Tổng: 4.500.000.000
1.359.677 USD
(5 exchanges)
79.27% 79%
410
211 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0040469200 USD
≈ 94 đ
244.844 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
2.234 USD
(2 exchanges)
79.17% 79%
2102
212 Biểu tượng logo của Charg Coin Charg Coin
04/2020
CHG
0,7548454441 USD
≈ 17.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
5 USD
(1 exchanges)
78.84% 79%
4414
213 Biểu tượng logo của Joint Ventures Joint Ventures
09/2018 / Ethereum Blockchain
JOINT *
0,0035156083 USD
≈ 81 đ
78.216 USD
22.248.085 (4%)
Tổng: 616.000.000
14.843 USD
(1 exchanges)
77.95% 78%
2302
214 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0017881268 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
35 USD
(3 exchanges)
77.46% 77%
4366
215 Biểu tượng logo của Neural Protocol Neural Protocol
10/2018 / Ethereum Blockchain
NRP *
0,0000055299 USD
≈ 0 đ
52.523 USD
9.497.994.014 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
97 USD
(3 exchanges)
77.43% 77%
2353
216 Biểu tượng logo của Mogu Mogu
12/2019 / Ethereum Blockchain
MOGX *
0,0233432568 USD
≈ 540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
418.792 USD
(1 exchanges)
77.39% 77%
2984
217 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / Ethereum Blockchain
CRBN *
0,3676887412 USD
≈ 8.512 đ
9.782.464 USD
26.605.284 (53%)
Tổng: 50.000.000
330.856 USD
(1 exchanges)
76.69% 77%
1080
218 Biểu tượng logo của Sierracoin Sierracoin
04/2020
SIERRA
0,0088359835 USD
≈ 205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.455.217
93 USD
(1 exchanges)
76.41% 76%
4320
219 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
263,13 USD
≈ 6.091.498 đ
0 USD
N/A
911.104 USD
(2 exchanges)
76.40% 76%
2825
220 Biểu tượng logo của Davion Davion
12/2019 / Ethereum Blockchain
DAVP *
0,1178013057 USD
≈ 2.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
18.196 USD
(2 exchanges)
76.29% 76%
3683
221 Biểu tượng logo của United Bitcoin United Bitcoin
12/2017
UBTC
2,27 USD
≈ 52.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
293.194 USD
(4 exchanges)
76.13% 76%
3068
222 Biểu tượng logo của Zeppelin DAO Zeppelin DAO
04/2021 / Binance Smart Chain
ZEP *
0,0000000400 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
848.537 USD
(0 exchanges)
75.96% 76%
2829
223 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0000796099 USD
≈ 2 đ
1.887.546 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
1.965 USD
(3 exchanges)
75.85% 76%
1597
224 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,1534328989 USD
≈ 3.552 đ
4.230.149 USD
27.570.024 (31%)
Tổng: 88.888.888
201.250 USD
(5 exchanges)
75.70% 76%
1353
225 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
03/2021 / Binance Smart Chain
MNDAO *
0,0000000181 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
332.981 USD
(0 exchanges)
75.32% 75%
3036
226 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
71,18 USD
≈ 1.647.746 đ
0 USD
N/A
736.168 USD
(0 exchanges)
75.32% 75%
2866
227 Biểu tượng logo của DISCIPLINA DISCIPLINA
02/2019 / Ethereum Blockchain
DSCPL *
0,0768600338 USD
≈ 1.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.100
62.061 USD
(1 exchanges)
75.12% 75%
3430
228 Biểu tượng logo của PayPie PayPie
10/2017 / Ethereum Blockchain
PPP *
0,0636728291 USD
≈ 1.474 đ
5.253.008 USD
82.500.000 (50%)
Tổng: 165.000.000
0 USD
(1 exchanges)
75.10% 75%
1287
229 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARR *
0,1003975129 USD
≈ 2.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 530.000.000
8.183.517 USD
(2 exchanges)
74.89% 75%
2600
230 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,1226939417 USD
≈ 2.840 đ
1.168.838 USD
9.526.449
0 USD
(1 exchanges)
74.48% 74%
1730
231 Biểu tượng logo của Wrapped Matic Wrapped Matic
03/2021 / Polygon Blockchain
WMATIC *
1,32 USD
≈ 30.642 đ
0 USD
N/A
162.720 USD
(0 exchanges)
73.79% 74%
3226
232 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0117278164 USD
≈ 271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
406 USD
(4 exchanges)
73.13% 73%
4220
233 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,4202407766 USD
≈ 9.729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
6.018.564 USD
(0 exchanges)
72.49% 72%
2622
234 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,0008650673 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
12.376 USD
(2 exchanges)
71.87% 72%
3758
235 Biểu tượng logo của Treat DAO Treat DAO
03/2021 / Binance Smart Chain
TREAT *
2,44 USD
≈ 56.516 đ
2.441.305 USD
1.000.000
6.060 USD
(1 exchanges)
71.55% 72%
1535
236 Biểu tượng logo của ZYX ZYX
08/2020
ZYX
0,0080246316 USD
≈ 186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
5.780 USD
(2 exchanges)
71.45% 71%
3886
237 Biểu tượng logo của NANJCOIN NANJCOIN
03/2018 / Ethereum Blockchain
NANJ *
0,0001188279 USD
≈ 3 đ
2.300.732 USD
19.361.889.557 (65%)
Tổng: 30.000.000.000
23.637 USD
(2 exchanges)
71.27% 71%
1530
238 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
12,56 USD
≈ 290.680 đ
44.042.390 USD
3.507.572 (35%)
Tổng: 10.000.000
34.154.659 USD
(1 exchanges)
70.85% 71%
612
239 Biểu tượng logo của OIN Finance OIN Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
OIN *
0,7641072453 USD
≈ 17.689 đ
19.646.604 USD
25.711.841 (26%)
Tổng: 100.000.000
1.048.198 USD
(2 exchanges)
70.42% 70%
848
240 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
386,06 USD
≈ 8.937.329 đ
3.011.844 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
1.477.677 USD
(6 exchanges)
70.39% 70%
1454
241 Biểu tượng logo của Ixinium Ixinium
04/2020
XXA
0,2224919290 USD
≈ 5.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 540.000.000
14.928 USD
(4 exchanges)
70.01% 70%
3726
242 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,1609363851 USD
≈ 3.726 đ
434.528 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.561.053
40.981 USD
(2 exchanges)
69.18% 69%
1979
243 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0075737001 USD
≈ 175 đ
2.701.035 USD
356.633.430 (79%)
Tổng: 449.848.164
511 USD
(2 exchanges)
69.10% 69%
1481
244 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
4,59 USD
≈ 106.261 đ
245.131.244 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
17.180.823 USD
(4 exchanges)
69.05% 69%
254
245 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
12,06 USD
≈ 279.085 đ
0 USD
N/A
5.760.923 USD
(1 exchanges)
68.94% 69%
2628
246 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,1299411815 USD
≈ 3.008 đ
92.080.685 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
11.425.127 USD
(3 exchanges)
68.88% 69%
422
247 Biểu tượng logo của Pub Finance Pub Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PINT *
1,06 USD
≈ 24.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
19.571 USD
(0 exchanges)
68.67% 69%
3668
248 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019 / Ethereum Blockchain
MATIC *
1,28 USD
≈ 29.667 đ
7.824.388.759 USD
6.105.590.937 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
2.207.141.852 USD
(0 exchanges)
68.64% 69%
25
249 Biểu tượng logo của Save Planet Earth Save Planet Earth
04/2021 / Binance Smart Chain
SPE *
0,0000000998 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.514.103 USD
(0 exchanges)
68.57% 69%
2740
250 Biểu tượng logo của UNIFI DeFi UNIFI DeFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNIFI *
0,0109994950 USD
≈ 255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.081.919
0 USD
(2 exchanges)
68.53% 69%
4779
251 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
2.664 USD
≈ 61.673.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
888.070 USD
(0 exchanges)
68.13% 68%
2828
252 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0009107559 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
181 USD
(1 exchanges)
67.84% 68%
4282
253 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
0,1501141978 USD
≈ 3.475 đ
299.736 USD
1.996.722 (3%)
Tổng: 70.000.000
1.200.370 USD
(0 exchanges)
67.15% 67%
2064
254 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
11,01 USD
≈ 254.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
0 USD
(1 exchanges)
67.10% 67%
4924
255 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,1103115439 USD
≈ 2.554 đ
56.950 USD
516.268 (2%)
Tổng: 21.000.000
52 USD
(4 exchanges)
66.75% 67%
2343
256 Biểu tượng logo của Revo Network Revo Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REVO *
0,1116018927 USD
≈ 2.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
235.680 USD
(0 exchanges)
65.86% 66%
3124
257 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000037776 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
54.389 USD
(3 exchanges)
65.41% 65%
3463
258 Biểu tượng logo của Dragon Ball Dragon Ball
09/2020 / Tron Blockchain
DRAGON *
0,2117442779 USD
≈ 4.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750
619 USD
(1 exchanges)
65.38% 65%
4184
259 Biểu tượng logo của Krypton Galaxy Coin Krypton Galaxy Coin
08/2019 / Ethereum Blockchain
KGC *
0,0006991866 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
752.396 USD
(1 exchanges)
65.11% 65%
2856
260 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0148913482 USD
≈ 345 đ
8.700.259 USD
584.249.230 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
2.516.092 USD
(3 exchanges)
64.67% 65%
1110
261 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
94,14 USD
≈ 2.179.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
1.354 USD
(3 exchanges)
64.41% 64%
4081
262 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,6345493651 USD
≈ 14.690 đ
3.592.553 USD
5.661.581 (55%)
Tổng: 10.366.071
1.811 USD
(9 exchanges)
64.09% 64%
1400
263 Biểu tượng logo của Kianite Finance Kianite Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
KIAN *
0,1192147730 USD
≈ 2.760 đ
0 USD
N/A
361.272 USD
(0 exchanges)
63.79% 64%
3023
264 Biểu tượng logo của CoFiX CoFiX
10/2020 / Ethereum Blockchain
COFI *
1,43 USD
≈ 33.072 đ
0 USD
N/A
579.041 USD
(3 exchanges)
63.67% 64%
2912
265 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
838,43 USD
≈ 19.409.594 đ
26.024.295 USD
31.039 (62%)
Tổng: 50.000
4.462.798 USD
(1 exchanges)
63.24% 63%
759
266 Biểu tượng logo của Metawhale Gold Metawhale Gold
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWG *
2,52 USD
≈ 58.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.350.000
80.515 USD
(1 exchanges)
63.07% 63%
3372
267 Biểu tượng logo của SafeLight SafeLight
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFELIGHT *
0,0000000111 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
101.752 USD
(0 exchanges)
62.51% 63%
3309
268 Biểu tượng logo của LOCGame LOCGame
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCG *
0,3712748063 USD
≈ 8.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.435.987 USD
(0 exchanges)
62.49% 62%
2750
269 Biểu tượng logo của Raise Raise
05/2018 / Ethereum Blockchain
RAISE *
0,0177660504 USD
≈ 411 đ
262.323 USD
14.765.425
3.581 USD
(1 exchanges)
62.47% 62%
2089
270 Biểu tượng logo của BeeSwap BeeSwap
02/2021 / Heco Blockchain
BEE *
2,51 USD
≈ 58.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.279 USD
(0 exchanges)
62.46% 62%
4088
271 Biểu tượng logo của BuySell BuySell
12/2019
BULL
1,05 USD
≈ 24.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
62.39% 62%
4551
272 Biểu tượng logo của Money Plant Token Money Plant Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
MPT *
0,0009090951 USD
≈ 21 đ
1.172 USD
1.288.768 (0%)
Tổng: 999.999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
62.37% 62%
2507
273 Biểu tượng logo của SIMBA Storage Token SIMBA Storage Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
SST *
1,11 USD
≈ 25.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85.455 USD
(1 exchanges)
62.35% 62%
3357
274 Biểu tượng logo của FuzeX FuzeX
05/2018 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0018831307 USD
≈ 44 đ
1.724.246 USD
915.627.153 (84%)
Tổng: 1.087.156.610
1.142 USD
(4 exchanges)
61.96% 62%
1632
275 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,1859660298 USD
≈ 4.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
0 USD
(1 exchanges)
61.86% 62%
4888
276 Biểu tượng logo của Jointer Jointer
10/2020 / Binance Smart Chain
JNTR *
0,4594941116 USD
≈ 10.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.927.277.883
567.710 USD
(1 exchanges)
61.63% 62%
2922
277 Biểu tượng logo của Monero Classic Monero Classic
04/2018
XMC
1,10 USD
≈ 25.574 đ
21.184.297 USD
19.176.436
96.096 USD
(3 exchanges)
61.13% 61%
826
278 Biểu tượng logo của Panda Dao Panda Dao
03/2021 / Binance Smart Chain
PDAO *
0,0000931609 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
86.209 USD
(1 exchanges)
60.65% 61%
3351
279 Biểu tượng logo của TradeStars TradeStars
05/2021 / Ethereum Blockchain
TSX *
0,4881282652 USD
≈ 11.300 đ
0 USD
N/A
73.025 USD
(0 exchanges)
60.41% 60%
3392
280 Biểu tượng logo của Emercoin Emercoin
08/2014
EMC
0,3456798096 USD
≈ 8.002 đ
16.394.013 USD
47.425.429
1.071.056 USD
(5 exchanges)
60.07% 60%
896
281 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0005049133 USD
≈ 12 đ
454.422 USD
900.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
(1 exchanges)
59.83% 60%
1969
282 Biểu tượng logo của Cardstack Cardstack
07/2018 / Ethereum Blockchain
CARD *
0,0210725771 USD
≈ 488 đ
49.688.777 USD
2.357.982.917 (39%)
Tổng: 6.000.000.000
1.700.220 USD
(2 exchanges)
59.55% 60%
582
283 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
89,00 USD
≈ 2.060.374 đ
98.078 USD
1.102 (55%)
Tổng: 2.000
63 USD
(4 exchanges)
59.28% 59%
2255
284 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
1,33 USD
≈ 30.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
83 USD
(1 exchanges)
59.23% 59%
4322
285 Biểu tượng logo của PancakeTools PancakeTools
04/2021 / Binance Smart Chain
TCAKE *
0,1063485880 USD
≈ 2.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.112.442 USD
(1 exchanges)
59.14% 59%
2708
286 Biểu tượng logo của Moonshot Moonshot
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONSHOT *
0,0000000791 USD
≈ 0 đ
15.129 USD
191.163.049.869 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.482.602 USD
(1 exchanges)
58.80% 59%
2452
287 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0080408405 USD
≈ 186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
394 USD
(2 exchanges)
58.75% 59%
4226
288 Biểu tượng logo của BitcoinSoV BitcoinSoV
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSOV *
0,4437341616 USD
≈ 10.272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.891.192
0 USD
(2 exchanges)
58.70% 59%
4521
289 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
41,57 USD
≈ 962.306 đ
1.388.160.341 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
114.363.289 USD
(10 exchanges)
58.54% 59%
88
290 Biểu tượng logo của BitGuild PLAT BitGuild PLAT
09/2019 / Tron Blockchain
PLAT *
0,0018234860 USD
≈ 42 đ
108.619 USD
59.566.902 (1%)
Tổng: 9.096.679.264
69.179 USD
(2 exchanges)
58.45% 58%
2247
291 Biểu tượng logo của Unicly Genesis Collection Unicly Genesis Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UUNICLY *
0,5232003864 USD
≈ 12.112 đ
523.200 USD
1.000.000
56.344 USD
(0 exchanges)
58.43% 58%
1923
292 Biểu tượng logo của Ternio-ERC20 Ternio-ERC20
09/2020 / Ethereum Blockchain
TERN *
10,05 USD
≈ 232.581 đ
0 USD
N/A
18.118 USD
(2 exchanges)
58.25% 58%
3684
293 Biểu tượng logo của BigONE Token BigONE Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONE *
0,0058098800 USD
≈ 134 đ
54.898.027 USD
9.449.081.034 (70%)
Tổng: 13.508.522.147
952.182 USD
(1 exchanges)
58.03% 58%
557
294 Biểu tượng logo của Opus Opus
08/2017 / Ethereum Blockchain
OPT *
0,0039990604 USD
≈ 93 đ
560.191 USD
140.080.549 (56%)
Tổng: 249.308.531
0 USD
(1 exchanges)
57.56% 58%
1912
295 Biểu tượng logo của Swirl Cash Swirl Cash
03/2021 / Binance Smart Chain
SWIRL *
2,15 USD
≈ 49.706 đ
0 USD
N/A
488.727 USD
(0 exchanges)
57.18% 57%
2952
296 Biểu tượng logo của Bit World Token Bit World Token
08/2020
BWB
0,0156272825 USD
≈ 362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
57.10% 57%
4634
297 Biểu tượng logo của Burency Burency
08/2020 / Ethereum Blockchain
BUY *
0,1410668501 USD
≈ 3.266 đ
27.349.790 USD
193.878.224 (28%)
Tổng: 700.000.000
22.374.430 USD
(3 exchanges)
57.06% 57%
733
298 Biểu tượng logo của YFIVE FINANCE YFIVE FINANCE
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFIVE *
7,24 USD
≈ 167.680 đ
141.311 USD
19.509 (59%)
Tổng: 33.000
362 USD
(2 exchanges)
57.02% 57%
2201
299 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
10,20 USD
≈ 236.092 đ
802.158.441 USD
78.655.577 (26%)
Tổng: 300.000.000
154.678.544 USD
(10 exchanges)
57.00% 57%
111
300 Biểu tượng logo của Husky Husky
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUSKY *
0,0000000469 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.449.398 USD
(0 exchanges)
56.97% 57%
2688
301 Biểu tượng logo của The Universal Settlement Coin The Universal Settlement Coin
01/2020
TUSC
0,0000710435 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
3.330 USD
(5 exchanges)
56.83% 57%
3964
302 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
14,79 USD
≈ 342.454 đ
1.555.194.657 USD
105.131.646 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
3.663.344 USD
(3 exchanges)
56.78% 57%
208
303 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin
06/2018 / Ethereum Blockchain
0xBTC *
1,22 USD
≈ 28.234 đ
6.996.248 USD
5.736.550 (27%)
Tổng: 20.999.984
813.382 USD
(4 exchanges)
56.65% 57%
1193
304 Biểu tượng logo của Kangal Kangal
02/2021 / Ethereum Blockchain
KANGAL *
0,0000854787 USD
≈ 2 đ
8.547.873 USD
100.000.000.000
129.251 USD
(1 exchanges)
56.51% 57%
1114
305 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0050954109 USD
≈ 118 đ
150.462.997 USD
29.529.119.148 (59%)
Tổng: 50.000.000.000
353.468 USD
(2 exchanges)
56.40% 56%
323
306 Biểu tượng logo của Thore Cash Thore Cash
08/2018 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0014614750 USD
≈ 34 đ
80.463 USD
55.056.178 (50%)
Tổng: 111.111.111
214.750 USD
(2 exchanges)
56.17% 56%
2295
307 Biểu tượng logo của Safetesla Safetesla
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFETESLA *
0,0000000136 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
72.821 USD
(0 exchanges)
56.10% 56%
3391
308 Biểu tượng logo của Squorum Squorum
10/2018
SQR
0,0020196534 USD
≈ 47 đ
27.494 USD
13.613.403 (98%)
Tổng: 13.961.783
10 USD
(1 exchanges)
56.09% 56%
2407
309 Biểu tượng logo của Dogz Dogz
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGZ *
0,0002180270 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
113.648 USD
(1 exchanges)
56.01% 56%
3292
310 Biểu tượng logo của Alphr finance Alphr finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ALPHR *
8,92 USD
≈ 206.394 đ
5.325.447 USD
597.325 (6%)
Tổng: 10.000.000
1.111.610 USD
(0 exchanges)
55.68% 56%
1280
311 Biểu tượng logo của Skillchain Skillchain
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKI *
0,0346018605 USD
≈ 801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 190.800.000
16.077 USD
(2 exchanges)
55.10% 55%
3715
312 Biểu tượng logo của DigiFinexToken DigiFinexToken
06/2018 / Ethereum Blockchain
DFT *
0,2492768901 USD
≈ 5.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
456.881 USD
(1 exchanges)
54.97% 55%
2969
313 Biểu tượng logo của CNNS CNNS
05/2019 / Ethereum Blockchain
CNNS *
0,0071338567 USD
≈ 165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.061.385 USD
(7 exchanges)
54.96% 55%
2707
314 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
1,57 USD
≈ 36.297 đ
3.268.136 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
150.374 USD
(2 exchanges)
54.57% 55%
1435
315 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
1.489 USD
≈ 34.476.792 đ
6.579.631 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
212.822 USD
(2 exchanges)
54.22% 54%
1217
316 Biểu tượng logo của NewsToken NewsToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
NEWOS *
0,0006506346 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31.288 USD
(2 exchanges)
53.88% 54%
3575
317 Biểu tượng logo của Universal Currency Universal Currency
05/2015
UNIT
0,0060591825 USD
≈ 140 đ
96.639 USD
15.949.110 (8%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
(2 exchanges)
53.81% 54%
2259
318 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin
08/2020
HAPY
0,0021341476 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
616.163 USD
(1 exchanges)
53.68% 54%
2898
319 Biểu tượng logo của REPO REPO
05/2018
REPO
0,2595274865 USD
≈ 6.008 đ
5.845.676 USD
22.524.303 (6%)
Tổng: 356.999.900
128.756 USD
(1 exchanges)
53.53% 54%
1252
320 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0106258205 USD
≈ 246 đ
4.675.967 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
474.917 USD
(3 exchanges)
53.31% 53%
1315
321 Biểu tượng logo của Ideaology Ideaology
02/2021 / Ethereum Blockchain
IDEA *
0,5797622691 USD
≈ 13.421 đ
8.020.531 USD
13.834.173 (3%)
Tổng: 500.000.000
811.660 USD
(3 exchanges)
53.15% 53%
1142
322 Biểu tượng logo của Compound Coin Compound Coin
08/2018
COMP
0,0000018140 USD
≈ 0 đ
97.467 USD
53.731.717.830 (99%)
Tổng: 54.281.727.831
141 USD
(2 exchanges)
53.11% 53%
2258
323 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
54,86 USD
≈ 1.269.908 đ
0 USD
N/A
13.239.416 USD
(0 exchanges)
53.00% 53%
2574
324 Biểu tượng logo của Truebit Truebit
10/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,8429746471 USD
≈ 19.515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 279.976.074
14.936.002 USD
(0 exchanges)
52.99% 53%
2570
325 Biểu tượng logo của Chi Gastoken Chi Gastoken
06/2020 / Ethereum Blockchain
CHI *
4,47 USD
≈ 103.487 đ
3.814.919 USD
853.394 (9%)
Tổng: 10.000.000
423.499 USD
(3 exchanges)
52.82% 53%
1379
326 Biểu tượng logo của Defi Defi
08/2019 / Ethereum Blockchain
DEFI *
0,5087983448 USD
≈ 11.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.541 USD
(2 exchanges)
52.24% 52%
3953
327 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0024986927 USD
≈ 58 đ
1.249.346 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
833.050 USD
(1 exchanges)
51.79% 52%
1710
328 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
30,23 USD
≈ 699.904 đ
0 USD
N/A
5.234 USD
(0 exchanges)
51.63% 52%
3894
329 Biểu tượng logo của PYRO Network PYRO Network
02/2020 / Ethereum Blockchain
PYRO *
0,0005049133 USD
≈ 12 đ
408.500 USD
809.050.514 (99%)
Tổng: 814.063.626
5 USD
(2 exchanges)
51.45% 51%
2004
330 Biểu tượng logo của Basis Gold Basis Gold
01/2021 / Heco Blockchain
BAG *
0,5505544372 USD
≈ 12.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.190.862
0 USD
(1 exchanges)
51.23% 51%
4953
331 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,1131005883 USD
≈ 2.618 đ
1.924.715 USD
17.017.723
14.723 USD
(1 exchanges)
51.16% 51%
1592
332 Biểu tượng logo của Tronipay Tronipay
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRP *
0,0015532853 USD
≈ 36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.311.853
1.279 USD
(1 exchanges)
50.99% 51%
4089
333 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
2.372 USD
≈ 54.910.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
318.446 USD
(0 exchanges)
50.93% 51%
3049
334 Biểu tượng logo của Spockchain Network Spockchain Network
03/2020
SPOK
0,0091032281 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000
916.581 USD
(2 exchanges)
50.92% 51%
2820
335 Biểu tượng logo của Ethereum Vault Ethereum Vault
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,0268240749 USD
≈ 621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
50.73% 51%
4713
336 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
07/2020 / Ethereum Blockchain
QARK *
0,1166349817 USD
≈ 2.700 đ
2.222.825 USD
19.057.960 (6%)
Tổng: 333.333.000
13.641 USD
(3 exchanges)
50.24% 50%
1544
337 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0522474694 USD
≈ 1.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
87.217 USD
(2 exchanges)
50.22% 50%
3350
338 Biểu tượng logo của DeHive DeHive
03/2021 / Ethereum Blockchain
DHV *
5,68 USD
≈ 131.546 đ
1.739.990 USD
306.211 (3%)
Tổng: 10.000.000
603.898 USD
(0 exchanges)
50.00% 50%
1634
339 Biểu tượng logo của Diamond Platform Token Diamond Platform Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DPT *
3,00 USD
≈ 69.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
629 USD
(3 exchanges)
49.88% 50%
4181
340 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0002524567 USD
≈ 6 đ
39.851 USD
157.853.770 (63%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
(1 exchanges)
49.59% 50%
2380
341 Biểu tượng logo của Maggie Maggie
01/2018 / Ethereum Blockchain
MAG *
0,0001262283 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
1.005 USD
(2 exchanges)
49.59% 50%
4123
342 Biểu tượng logo của OC Protocol OC Protocol
08/2020
OCP
0,0126228335 USD
≈ 292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.529.750
0 USD
(1 exchanges)
49.59% 50%
4721
343 Biểu tượng logo của Desire Desire
11/2017
DSR
0,0025245667 USD
≈ 58 đ
25.926 USD
10.269.488 (94%)
Tổng: 10.869.488
31.325 USD
(1 exchanges)
49.53% 50%
2411
344 Biểu tượng logo của Nilu Nilu
08/2020
NILU
0,0025246594 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
54 USD
(2 exchanges)
49.53% 50%
4349
345 Biểu tượng logo của Prime Whiterock Company Prime Whiterock Company
03/2021 / Ethereum Blockchain
PWC *
0,0194075837 USD
≈ 449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
248.664 USD
(0 exchanges)
49.44% 49%
3108
346 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / Heco Blockchain
WHT *
35,23 USD
≈ 815.570 đ
0 USD
N/A
3.465.390 USD
(0 exchanges)
49.26% 49%
2657
347 Biểu tượng logo của VinDax Coin VinDax Coin
07/2019
VD
0,0318416725 USD
≈ 737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
115.063 USD
(1 exchanges)
49.16% 49%
3283
348 Biểu tượng logo của Impermax Impermax
05/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,7150712305 USD
≈ 16.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.542.618 USD
(0 exchanges)
49.16% 49%
2741
349 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
11,35 USD
≈ 262.768 đ
39.693.549 USD
3.497.024 (17%)
Tổng: 20.000.000
1.731.730 USD
(1 exchanges)
48.88% 49%
632
350 Biểu tượng logo của French Digital Reserve French Digital Reserve
09/2020
FDR
0,7674964495 USD
≈ 17.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000.000
8.291 USD
(1 exchanges)
48.72% 49%
3822
351 Biểu tượng logo của QURAS QURAS
02/2020 / Ethereum Blockchain
XQC *
0,0187112016 USD
≈ 433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
161.984 USD
(2 exchanges)
48.15% 48%
3218
352 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000088275 USD
≈ 0 đ
2.243.761 USD
254.179.999.999 (100%)
Tổng: 254.180.000.000
53.173 USD
(5 exchanges)
48.02% 48%
1539
353 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0036993242 USD
≈ 86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
889 USD
(4 exchanges)
47.99% 48%
4143
354 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
55,95 USD
≈ 1.295.193 đ
675.443.750 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
17.547.107 USD
(18 exchanges)
47.87% 48%
119
355 Biểu tượng logo của FANZY FANZY
08/2020 / Ethereum Blockchain
FX1 *
0,0014241546 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
45.996 USD
(1 exchanges)
47.14% 47%
3491
356 Biểu tượng logo của NaPoleonX NaPoleonX
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPX *
0,3949930957 USD
≈ 9.144 đ
10.005.175 USD
25.330.000 (85%)
Tổng: 29.800.000
13.054 USD
(2 exchanges)
47.01% 47%
1076
357 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
6,70 USD
≈ 155.093 đ
0 USD
N/A
1.091.150 USD
(1 exchanges)
46.49% 46%
2790
358 Biểu tượng logo của Easticoin Easticoin
08/2020
ESTI
0,0173985969 USD
≈ 403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
28.189 USD
(1 exchanges)
46.32% 46%
3595
359 Biểu tượng logo của RocketMoon RocketMoon
04/2021 / Binance Smart Chain
RMOON *
0,0000000059 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
60.712 USD
(0 exchanges)
46.16% 46%
3440
360 Biểu tượng logo của Sentivate Sentivate
05/2019 / Ethereum Blockchain
SNTVT *
0,0363722207 USD
≈ 842 đ
128.753.326 USD
3.539.880.818 (84%)
Tổng: 4.200.000.000
2.060.438 USD
(6 exchanges)
45.50% 46%
354
361 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0026406155 USD
≈ 61 đ
2.101.368 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
18.044 USD
(1 exchanges)
44.59% 45%
1563
362 Biểu tượng logo của Swop Swop
03/2021
SWOP
35,32 USD
≈ 817.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
224.184 USD
(2 exchanges)
44.45% 44%
3141
363 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0175818850 USD
≈ 407 đ
1.203.268 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
435 USD
(7 exchanges)
44.26% 44%
1727
364 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
35,28 USD
≈ 816.631 đ
6.324.425.247 USD
179.285.916 (36%)
Tổng: 500.000.000
1.851.857.415 USD
(Large exchanges)
44.21% 44%
30
365 Biểu tượng logo của ChartEx ChartEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHART *
0,0610884865 USD
≈ 1.414 đ
1.221.770 USD
20.000.000 (8%)
Tổng: 250.000.000
51.259 USD
(1 exchanges)
44.01% 44%
1720
366 Biểu tượng logo của Orient Orient
12/2020 / Ethereum Blockchain
OFT *
0,7465369509 USD
≈ 17.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
(1 exchanges)
43.60% 44%
4925
367 Biểu tượng logo của SaveNode SaveNode
09/2018
SNO
0,0008078613 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.100.632
299 USD
(1 exchanges)
43.55% 44%
4243
368 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,1139084496 USD
≈ 2.637 đ
161.211 USD
1.415.269 (28%)
Tổng: 5.000.000
95 USD
(1 exchanges)
43.50% 44%
2175
369 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
13,33 USD
≈ 308.590 đ
0 USD
N/A
38.225 USD
(0 exchanges)
43.49% 43%
3532
370 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
27.617 USD
(0 exchanges)
43.28% 43%
3589
371 Biểu tượng logo của Predix Network Predix Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
PRDX *
0,5697075401 USD
≈ 13.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
0 USD
(1 exchanges)
43.21% 43%
4754
372 Biểu tượng logo của SkyMap SkyMap
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKYM *
0,0047115839 USD
≈ 109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
0 USD
(1 exchanges)
42.80% 43%
4512
373 Biểu tượng logo của Future1coin Future1coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
F1C *
0,0005924914 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
47.606 USD
(1 exchanges)
42.58% 43%
3484
374 Biểu tượng logo của Restart Energy MWAT Restart Energy MWAT
02/2018 / Ethereum Blockchain
MWAT *
0,0285359441 USD
≈ 661 đ
14.267.972 USD
500.000.000
514.148 USD
(2 exchanges)
42.55% 43%
952
375 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
13,23 USD
≈ 306.263 đ
224.663.069 USD
16.981.987 (16%)
Tổng: 103.907.035
3.262.593 USD
(1 exchanges)
42.46% 42%
257
376 Biểu tượng logo của MoonStar MoonStar
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONSTAR *
0,0000000169 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
593.838 USD
(1 exchanges)
42.23% 42%
2911
377 Biểu tượng logo của Collateral Pay Collateral Pay
04/2021 / Ethereum Blockchain
COLL *
2,32 USD
≈ 53.653 đ
5.925.536 USD
2.556.750 (5%)
Tổng: 50.000.000
2.235.464 USD
(0 exchanges)
42.19% 42%
1249
378 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0194812870 USD
≈ 451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
225.253 USD
(0 exchanges)
41.80% 42%
3115
379 Biểu tượng logo của MetaWhale BTC MetaWhale BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWBTC *
0,4992013576 USD
≈ 11.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.445.292
2.846 USD
(1 exchanges)
41.69% 42%
3988
380 Biểu tượng logo của Definitex Definitex
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFX *
1,61 USD
≈ 37.262 đ
0 USD
N/A
2.825 USD
(1 exchanges)
41.30% 41%
3990
381 Biểu tượng logo của Zippie Zippie
05/2018 / Ethereum Blockchain
ZIPT *
0,0056218989 USD
≈ 130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.288 USD
(2 exchanges)
41.22% 41%
3892
382 Biểu tượng logo của Opennity Opennity
08/2019 / Ethereum Blockchain
OPNN *
0,0006562813 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
41.17% 41%
4514
383 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,47 USD
≈ 149.790 đ
4.311.384 USD
666.322
0 USD
(2 exchanges)
40.52% 41%
1216
384 Biểu tượng logo của Value Set Dollar Value Set Dollar
03/2021 / Ethereum Blockchain
VSD *
0,9054410097 USD
≈ 20.961 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
40.33% 40%
5001
385 Biểu tượng logo của BSYS BSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
BSYS *
0,0255533327 USD
≈ 592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
972.780 USD
(2 exchanges)
40.22% 40%
2816
386 Biểu tượng logo của Level01 Level01
06/2020 / Ethereum Blockchain
LVX *
0,0313985584 USD
≈ 727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
124.926 USD
(4 exchanges)
40.20% 40%
3263
387 Biểu tượng logo của Cryptochrome Cryptochrome
11/2020 / Ethereum Blockchain
CHM *
0,0357864820 USD
≈ 828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
0 USD
(2 exchanges)
40.18% 40%
4853
388 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
72.659 USD
≈ 1.682.062.445 đ
2.661.875.234 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
1.080.044.972 USD
(Large exchanges)
40.07% 40%
56
389 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
0,0012641567 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
859.818 USD
(1 exchanges)
39.87% 40%
2836
390 Biểu tượng logo của Valkyrie Network Valkyrie Network
04/2021 / Binance Smart Chain
VAL *
1,99 USD
≈ 46.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.180.000
935.480 USD
(0 exchanges)
39.84% 40%
2818
391 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / Binance Chain
CAS *
0,0529887184 USD
≈ 1.227 đ
43.103.227 USD
813.441.582 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
810.205 USD
(3 exchanges)
39.81% 40%
618
392 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
64,76 USD
≈ 1.499.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
563.344 USD
(1 exchanges)
39.66% 40%
2898
393 Biểu tượng logo của MOTIV Protocol MOTIV Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MOV *
0,0343342351 USD
≈ 795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
39.64% 40%
4627
394 Biểu tượng logo của Herbalist Token Herbalist Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
HERB *
0,0000178338 USD
≈ 0 đ
169.421 USD
9.499.999.999 (100%)
Tổng: 9.500.000.000
658 USD
(3 exchanges)
39.61% 40%
2168
395 Biểu tượng logo của QUAI DAO QUAI DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
QUAI *
0,4630465137 USD
≈ 10.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
91.366 USD
(0 exchanges)
39.59% 40%
3338
396 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000290192 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.076 USD
(1 exchanges)
39.44% 39%
4033
397 Biểu tượng logo của Hoge Finance Hoge Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
HOGE *
0,0006253911 USD
≈ 14 đ
256.687.562 USD
410.443.279.531 (41%)
Tổng: 1.000.000.000.000
6.104.153 USD
(1 exchanges)
39.36% 39%
252
398 Biểu tượng logo của Latamcash Latamcash
04/2020 / Ethereum Blockchain
LMCH *
0,0182010995 USD
≈ 421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
296.369 USD
(4 exchanges)
39.22% 39%
3066
399 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0120591384 USD
≈ 279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.447 USD
(0 exchanges)
38.98% 39%
4070
400 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
14,65 USD
≈ 339.064 đ
12.478.730 USD
852.000 (4%)
Tổng: 20.000.000
1.029.718 USD
(9 exchanges)
38.93% 39%
993
401 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
8,03 USD
≈ 185.788 đ
1.455.088.891 USD
181.310.608 (91%)
Tổng: 200.000.000
5.231.461 USD
(7 exchanges)
38.88% 39%
210
402 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0018492993 USD
≈ 43 đ
1.849.299 USD
1.000.000.000
407.455 USD
(3 exchanges)
38.63% 39%
1608
403 Biểu tượng logo của Casino Betting Coin Casino Betting Coin
06/2018 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,0764707238 USD
≈ 1.770 đ
11.919.086 USD
155.864.701 (39%)
Tổng: 401.647.958
606.967 USD
(1 exchanges)
38.58% 39%
1011
404 Biểu tượng logo của GoNetwork GoNetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,0075838603 USD
≈ 176 đ
545.997 USD
71.994.620 (72%)
Tổng: 100.000.000
33.878 USD
(3 exchanges)
38.49% 38%
1914
405 Biểu tượng logo của Switch Switch
07/2019 / Ethereum Blockchain
ESH *
0,0513225652 USD
≈ 1.188 đ
621.711 USD
12.113.793 (89%)
Tổng: 13.573.399
6.437 USD
(11 exchanges)
37.82% 38%
1891
406 Biểu tượng logo của Torpedo Torpedo
04/2021 / Binance Smart Chain
TORPEDO *
0,0000000018 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.032 USD
(0 exchanges)
37.20% 37%
3592
407 Biểu tượng logo của Robotina Robotina
09/2018 / Ethereum Blockchain
ROX *
0,0074574921 USD
≈ 173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 331.614.077
943 USD
(4 exchanges)
36.99% 37%
4132
408 Biểu tượng logo của EA Token EA Token
08/2020
EA
0,0015920973 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
173.781 USD
(1 exchanges)
36.96% 37%
3205
409 Biểu tượng logo của Digital Insurance Token Digital Insurance Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
DIT *
0,0046664285 USD
≈ 108 đ
1.048.288 USD
224.644.536 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
158 USD
(1 exchanges)
36.92% 37%
1761
410 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0099945290 USD
≈ 231 đ
27.161.263 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
101.694 USD
(3 exchanges)
36.64% 37%
741
411 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0492573245 USD
≈ 1.140 đ
22.213.332 USD
450.965.050 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
628.104 USD
(0 exchanges)
36.42% 36%
805
412 Biểu tượng logo của CoinFi CoinFi
01/2018 / Ethereum Blockchain
COFI *
0,0106796021 USD
≈ 247 đ
2.289.739 USD
214.403.034 (71%)
Tổng: 300.000.000
239.431 USD
(2 exchanges)
35.80% 36%
1532
413 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018
KUN
34,63 USD
≈ 801.784 đ
69.269 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
1.805 USD
(1 exchanges)
35.77% 36%
2313
414 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0039935143 USD
≈ 92 đ
4.660.633 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
638.641 USD
(2 exchanges)
35.75% 36%
1318
415 Biểu tượng logo của ShipChain ShipChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SHIP *
0,0045947114 USD
≈ 106 đ
2.199.021 USD
478.598.260 (96%)
Tổng: 500.000.000
15 USD
(4 exchanges)
35.62% 36%
1550
416 Biểu tượng logo của ROPE Token ROPE Token
04/2021 / Solana Blockchain
ROPE *
1,83 USD
≈ 42.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
294.680 USD
(1 exchanges)
35.56% 36%
3065
417 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0131075267 USD
≈ 303 đ
317.636 USD
24.233.073 (29%)
Tổng: 84.000.000
9.432 USD
(3 exchanges)
35.47% 35%
2048
418 Biểu tượng logo của Sessia Sessia
08/2019 / Ethereum Blockchain
KICKS *
0,1111967997 USD
≈ 2.574 đ
1.007.325 USD
9.058.943 (9%)
Tổng: 100.000.000
90.745 USD
(2 exchanges)
35.05% 35%
1779
419 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0332765594 USD
≈ 770 đ
738.678 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
2.368 USD
(6 exchanges)
35.04% 35%
1855
420 Biểu tượng logo của Bingus Token Bingus Token
04/2021 / Binance Smart Chain
BINGUS *
0,0000111998 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 928.421.490.958
169.619 USD
(0 exchanges)
34.95% 35%
3211
421 Biểu tượng logo của adToken adToken
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADT *
0,0015081995 USD
≈ 35 đ
1.197.510 USD
794.000.000 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
2.728 USD
(3 exchanges)
34.93% 35%
1725
422 Biểu tượng logo của Crudeoil Finance Crudeoil Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
OIL *
9,58 USD
≈ 221.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
10.155 USD
(0 exchanges)
34.85% 35%
3786
423 Biểu tượng logo của Standard Protocol Standard Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
STND *
2,13 USD
≈ 49.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.433.341 USD
(0 exchanges)
34.80% 35%
2754
424 Biểu tượng logo của IOV BlockChain IOV BlockChain
07/2018 / Ethereum Blockchain
IOV *
0,0002330459 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
268 USD
(1 exchanges)
34.75% 35%
4249
425 Biểu tượng logo của Eco Value Coin Eco Value Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0015147400 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.300.000.000
494 USD
(2 exchanges)
34.63% 35%
4202
426 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0030295912 USD
≈ 70 đ
127.359 USD
42.038.227 (14%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
34.58% 35%
2216
427 Biểu tượng logo của Dollarcoin Dollarcoin
09/2016
DLC
0,0030294800 USD
≈ 70 đ
27.589 USD
9.106.714
0 USD
(1 exchanges)
34.57% 35%
2406
428 Biểu tượng logo của Buy-Sell Buy-Sell
12/2020 / Ethereum Blockchain
BSE *
2,19 USD
≈ 50.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
251.092 USD
(2 exchanges)
34.57% 35%
3107
429 Biểu tượng logo của Zetacoin Zetacoin
09/2013
ZET
0,0030294800 USD
≈ 70 đ
527.275 USD
174.047.971
0 USD
(2 exchanges)
34.57% 35%
1922
430 Biểu tượng logo của Bitcoin Interest Bitcoin Interest
05/2018
BCI
0,0075737001 USD
≈ 175 đ
138.802 USD
18.326.892 (82%)
Tổng: 22.300.000
5 USD
(1 exchanges)
34.57% 35%
2204
431 Biểu tượng logo của BTC Lite BTC Lite
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTCL *
0,0075737001 USD
≈ 175 đ
141.628 USD
18.700.000 (89%)
Tổng: 21.000.000
9 USD
(1 exchanges)
34.57% 35%
2200
432 Biểu tượng logo của MedicCoin MedicCoin
05/2015
MEDIC
0,0001514796 USD
≈ 4 đ
45.194 USD
298.349.398 (100%)
Tổng: 298.349.835
0 USD
(2 exchanges)
34.55% 35%
2366
433 Biểu tượng logo của DACSEE DACSEE
08/2018 / Ethereum Blockchain
DACS *
0,0015147956 USD
≈ 35 đ
1.143.623 USD
754.968.384 (25%)
Tổng: 3.000.000.000
50 USD
(1 exchanges)
34.55% 35%
1735
434 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
51,00 USD
≈ 1.180.573 đ
0 USD
N/A
4.677 USD
(1 exchanges)
34.55% 35%
3907
435 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0074265534 USD
≈ 172 đ
14.006.287 USD
1.885.974.016
12.218 USD
(2 exchanges)
34.39% 34%
955
436 Biểu tượng logo của ZINC ZINC
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZINC *
0,0550694994 USD
≈ 1.275 đ
307.485 USD
5.583.588 (24%)
Tổng: 22.879.999
1.792 USD
(1 exchanges)
34.31% 34%
2060
437 Biểu tượng logo của Noku Noku
08/2018 / Ethereum Blockchain
NOKU *
0,3923478207 USD
≈ 9.083 đ
12.269.306 USD
31.271.504 (31%)
Tổng: 99.999.976
12.171 USD
(1 exchanges)
34.24% 34%
1001
438 Biểu tượng logo của ReapChain ReapChain
11/2020
REAP
0,1315483013 USD
≈ 3.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000.000
413.548 USD
(1 exchanges)
34.22% 34%
2987
439 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
735,42 USD
≈ 17.024.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
484.315 USD
(4 exchanges)
34.22% 34%
2955
440 Biểu tượng logo của ELTCOIN ELTCOIN
11/2017 / Ethereum Blockchain
ELTCOIN *
0,0015799771 USD
≈ 37 đ
142.198 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
25.553 USD
(1 exchanges)
34.19% 34%
2199
441 Biểu tượng logo của NOW Token NOW Token
04/2019 / Binance Chain
NOW *
0,0470145389 USD
≈ 1.088 đ
3.766.569 USD
80.114.980 (40%)
Tổng: 199.763.510
27.465 USD
(2 exchanges)
34.05% 34%
1382
442 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0026425117 USD
≈ 61 đ
4.450.276 USD
1.684.108.179 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
1.350.065 USD
(1 exchanges)
33.99% 34%
1328
443 Biểu tượng logo của BitcoinVend BitcoinVend
03/2021 / Ethereum Blockchain
BCVT *
0,1284039533 USD
≈ 2.973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.997
36.698 USD
(0 exchanges)
33.84% 34%
3540
444 Biểu tượng logo của BitRewards BitRewards
07/2018 / Ethereum Blockchain
BIT *
0,0004392323 USD
≈ 10 đ
150.536 USD
342.725.114 (63%)
Tổng: 544.070.956
886 USD
(1 exchanges)
33.82% 34%
2187
445 Biểu tượng logo của PayRue (Propel) PayRue (Propel)
06/2019 / Binance Smart Chain
PROPEL *
0,0024039138 USD
≈ 56 đ
0 USD
N/A
26.748 USD
(2 exchanges)
33.72% 34%
3603
446 Biểu tượng logo của BIKI BIKI
03/2020 / Ethereum Blockchain
BIKI *
0,0869936783 USD
≈ 2.014 đ
24.523.393 USD
281.898.566 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
3.195.117 USD
(4 exchanges)
33.62% 34%
778
447 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000279 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
25.849 USD
(0 exchanges)
33.48% 33%
3609
448 Biểu tượng logo của Wault [New] Wault [New]
04/2021 / Binance Smart Chain
WAULTX *
0,1010072354 USD
≈ 2.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.304 USD
(0 exchanges)
32.94% 33%
3450
449 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,78 USD
≈ 87.444 đ
3.603.349.433 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
6.115.583 USD
(15 exchanges)
32.74% 33%
50
450 Biểu tượng logo của EncrypGen EncrypGen
11/2017 / Ethereum Blockchain
DNA *
0,0750221966 USD
≈ 1.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.938.084
898 USD
(1 exchanges)
32.42% 32%
4141
451 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,0744237101 USD
≈ 1.723 đ
5.491.017 USD
73.780.484 (4%)
Tổng: 2.003.485.058
4.336 USD
(3 exchanges)
32.30% 32%
1268
452 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
20.811 USD
≈ 481.781.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
35.846.245 USD
(8 exchanges)
32.13% 32%
2546
453 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,1921605511 USD
≈ 4.449 đ
46.374.314 USD
241.331.081 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
3.519.393 USD
(0 exchanges)
32.01% 32%
601
454 Biểu tượng logo của Popcorn Popcorn
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORN *
0,1840675478 USD
≈ 4.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
511 USD
(1 exchanges)
31.98% 32%
4200
455 Biểu tượng logo của SafeEarth SafeEarth
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAFEEARTH *
0,0000000367 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.294.413.228.759
405.351 USD
(0 exchanges)
31.96% 32%
3005
456 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
801,11 USD
≈ 18.545.650 đ
127.979.407 USD
159.753 (16%)
Tổng: 1.000.000
10.943.776 USD
(0 exchanges)
31.85% 32%
350
457 Biểu tượng logo của ABCC Token ABCC Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0224027761 USD
≈ 519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.556.250
101 USD
(1 exchanges)
31.81% 32%
4316
458 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
233,03 USD
≈ 5.394.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
183.240.784 USD
(5 exchanges)
31.70% 32%
2517
459 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
343,39 USD
≈ 7.949.435 đ
0 USD
N/A
3.701 USD
(2 exchanges)
31.67% 32%
3912
460 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0014982219 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
4.188 USD
(2 exchanges)
31.40% 31%
3933
461 Biểu tượng logo của FirstCoin FirstCoin
02/2017
FRST
0,0028325700 USD
≈ 66 đ
88.398 USD
31.207.528 (28%)
Tổng: 110.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.32% 31%
2275
462 Biểu tượng logo của nYFI nYFI
11/2020 / Ethereum Blockchain
N0031 *
0,1550192098 USD
≈ 3.589 đ
414.152 USD
2.671.616
12 USD
(1 exchanges)
31.27% 31%
1996
463 Biểu tượng logo của Bit Financial Bit Financial
10/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0189387499 USD
≈ 438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.25% 31%
4827
464 Biểu tượng logo của Bitcoin 21 Bitcoin 21
05/2016
XBTC21
0,0560453808 USD
≈ 1.297 đ
44.450 USD
793.108 (11%)
Tổng: 7.093.108
0 USD
(1 exchanges)
31.08% 31%
2369
465 Biểu tượng logo của Pilot Pilot
03/2021
PTD
0,9271148870 USD
≈ 21.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
89.200 USD
(0 exchanges)
30.99% 31%
3342
466 Biểu tượng logo của Blueshare Token Blueshare Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BST1 *
0,0083275042 USD
≈ 193 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
30.93% 31%
4866
467 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
99,72 USD
≈ 2.308.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
106.847 USD
(1 exchanges)
30.82% 31%
3302
468 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019 / EOS Blockchain
NEWS *
0,0381678426 USD
≈ 884 đ
7.610.188 USD
199.387.431 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
30.67% 31%
1161
469 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0005553894 USD
≈ 13 đ
4.173.398 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
379.173 USD
(3 exchanges)
30.58% 31%
1370
470 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain
FINE *
2,33 USD
≈ 53.849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
339.498 USD
(2 exchanges)
30.51% 31%
3038
471 Biểu tượng logo của RED RED
05/2018 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0131739445 USD
≈ 305 đ
1.712.613 USD
130.000.009 (65%)
Tổng: 200.000.000
429.942 USD
(2 exchanges)
30.49% 30%
1635
472 Biểu tượng logo của Bankroll Vault Bankroll Vault
07/2020 / Ethereum Blockchain
VLT *
0,7903218176 USD
≈ 18.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000
12.611 USD
(2 exchanges)
30.47% 30%
3754
473 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
18,83 USD
≈ 435.997 đ
3.427.558 USD
181.992 (18%)
Tổng: 999.082
0 USD
(2 exchanges)
30.44% 30%
1419
474 Biểu tượng logo của DeGate DeGate
03/2021 / Ethereum Blockchain
DG *
0,4237918575 USD
≈ 9.811 đ
31.445.356 USD
74.200.000 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
121.444 USD
(0 exchanges)
29.80% 30%
699
475 Biểu tượng logo của Intelligent Trading Foundation Intelligent Trading Foundation
10/2017 / Ethereum Blockchain
ITT *
0,0035343934 USD
≈ 82 đ
34.690 USD
9.814.899 (85%)
Tổng: 11.500.000
36.167 USD
(1 exchanges)
29.75% 30%
2388
476 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
24,66 USD
≈ 570.944 đ
15.930.483 USD
645.931 (6%)
Tổng: 10.000.000
348.704 USD
(2 exchanges)
29.72% 30%
914
477 Biểu tượng logo của Arion Arion
08/2018
ARION
0,0065638734 USD
≈ 152 đ
91.542 USD
13.946.395 (66%)
Tổng: 21.000.000
110 USD
(1 exchanges)
29.59% 30%
2268
478 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron Blockchain
JSB *
0,7100717863 USD
≈ 16.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
52.460 USD
(3 exchanges)
29.54% 30%
3466
479 Biểu tượng logo của CELEBPLUS CELEBPLUS
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELEB *
1,72 USD
≈ 39.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
29.52% 30%
5001
480 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
449,09 USD
≈ 10.396.525 đ
0 USD
N/A
68.109.110 USD
(2 exchanges)
29.37% 29%
2529
481 Biểu tượng logo của BTSE BTSE
03/2020 / Ethereum Blockchain
BTSE *
3,23 USD
≈ 74.759 đ
14.062.805 USD
4.354.711 (2%)
Tổng: 200.000.000
340.030 USD
(4 exchanges)
29.24% 29%
953
482 Biểu tượng logo của Omnitude Omnitude
08/2018 / Ethereum Blockchain
ECOM *
0,0326480457 USD
≈ 756 đ
2.116.028 USD
64.813.301 (87%)
Tổng: 74.413.301
121.947 USD
(1 exchanges)
29.12% 29%
1561
483 Biểu tượng logo của BitCoal BitCoal
07/2017
COAL
0,0116130068 USD
≈ 269 đ
52.259 USD
4.500.000 (36%)
Tổng: 12.500.000
1.002 USD
(1 exchanges)
29.02% 29%
2354
484 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
5,36 USD
≈ 123.975 đ
4.855.132 USD
906.602 (100%)
Tổng: 907.390
346.266 USD
(3 exchanges)
28.97% 29%
1304
485 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
1.593 USD
≈ 36.870.727 đ
14.155.811 USD
8.888
941.384 USD
(5 exchanges)
28.84% 29%
950
486 Biểu tượng logo của Sqrtle Finance Sqrtle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
SQRT *
0,0000061695 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
91.049 USD
(1 exchanges)
28.83% 29%
3329
487 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,0499904456 USD
≈ 1.157 đ
73.438.229 USD
1.469.045.298
973.609 USD
(9 exchanges)
28.81% 29%
482
488 Biểu tượng logo của Elite Swap Elite Swap
12/2020 / Ethereum Blockchain
ELT *
0,0010338383 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
2.392.661 USD
(0 exchanges)
28.80% 29%
2690
489 Biểu tượng logo của Tatcoin Tatcoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAT *
0,0638651854 USD
≈ 1.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.156 USD
(1 exchanges)
28.78% 29%
4104
490 Biểu tượng logo của Wallet Plus X Wallet Plus X
02/2020 / Ethereum Blockchain
WPX *
0,0002303196 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
520 USD
(2 exchanges)
28.74% 29%
4198
491 Biểu tượng logo của Burst Burst
08/2014
BURST
0,0166573671 USD
≈ 386 đ
35.322.451 USD
2.120.530.280 (98%)
Tổng: 2.158.812.800
570.134 USD
(4 exchanges)
28.74% 29%
680
492 Biểu tượng logo của Candy Protocol Candy Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CAD *
3,54 USD
≈ 82.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
28.70% 29%
4995
493 Biểu tượng logo của Mysterium Mysterium
06/2017 / Ethereum Blockchain
MYST *
0,6742861652 USD
≈ 15.610 đ
13.508.398 USD
20.033.628 (62%)
Tổng: 32.433.365
70.976 USD
(2 exchanges)
28.55% 29%
970
494 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
314,94 USD
≈ 7.290.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
212.130 USD
(1 exchanges)
28.39% 28%
3153
495 Biểu tượng logo của Carillonium finance Carillonium finance
04/2021 / Binance Smart Chain
CAROM *
0,0000000034 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
20.633 USD
(0 exchanges)
28.28% 28%
3655
496 Biểu tượng logo của Ether-1 Ether-1
10/2018
ETHO
0,1574274582 USD
≈ 3.644 đ
8.798.198 USD
55.887.318
290.382 USD
(4 exchanges)
28.18% 28%
1061
497 Biểu tượng logo của SONO SONO
11/2017
SONO
0,0151474002 USD
≈ 351 đ
31.580 USD
2.084.823
16 USD
(1 exchanges)
28.17% 28%
2398
498 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0236720413 USD
≈ 548 đ
64.574.060 USD
2.727.861.933 (45%)
Tổng: 6.000.000.000
142.673 USD
(9 exchanges)
27.87% 28%
512
499 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
GC *
0,0109514972 USD
≈ 254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.001
45.121 USD
(2 exchanges)
27.66% 28%
3498
500 Biểu tượng logo của AidCoin AidCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
AID *
0,1974211161 USD
≈ 4.570 đ
8.399.700 USD
42.547.118 (100%)
Tổng: 42.547.119
9.542 USD
(3 exchanges)
27.61% 28%
1123
501 Biểu tượng logo của Pamp Network Pamp Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
PAMP *
0,0035308257 USD
≈ 82 đ
8.584 USD
2.431.244 (83%)
Tổng: 2.920.669
54 USD
(9 exchanges)
27.46% 27%
2458
502 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
4,39 USD
≈ 101.639 đ
107.738.447 USD
24.539.273 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
3.820.075 USD
(1 exchanges)
27.43% 27%
382
503 Biểu tượng logo của SERGS SERGS
11/2020 / Ethereum Blockchain
SERGS *
0,5209094390 USD
≈ 12.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
6.577 USD
(1 exchanges)
27.27% 27%
3870
504 Biểu tượng logo của Toshify.finance Toshify.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
8,57 USD
≈ 198.442 đ
0 USD
N/A
3.373 USD
(1 exchanges)
27.25% 27%
3963
505 Biểu tượng logo của Wise Wise
01/2021 / Ethereum Blockchain
WISE *
0,7838352928 USD
≈ 18.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 342.937.422
4.921.886 USD
(2 exchanges)
27.22% 27%
2637
506 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,0858352679 USD
≈ 1.987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.245.535
186 USD
(1 exchanges)
27.16% 27%
4278
507 Biểu tượng logo của ANON ANON
09/2018
ANON
0,0085835268 USD
≈ 199 đ
65.182 USD
7.593.802 (38%)
Tổng: 20.228.644
0 USD
(1 exchanges)
27.10% 27%
2322
508 Biểu tượng logo của CSPC CSPC
08/2020
CSPC
0,0018799137 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
16.439 USD
(1 exchanges)
27.04% 27%
3709
509 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
1,10 USD
≈ 25.481 đ
371.438.391 USD
337.457.354 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
212.709.122 USD
(10 exchanges)
27.01% 27%
148
510 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
1.006 USD
≈ 23.290.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
196.236 USD
(2 exchanges)
26.96% 27%
3175
511 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFFI *
6,19 USD
≈ 143.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(7 exchanges)
26.85% 27%
4659
512 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
25,45 USD
≈ 589.078 đ
0 USD
N/A
15.785.385 USD
(1 exchanges)
26.79% 27%
2568
513 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
23,15 USD
≈ 535.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
695 USD
(2 exchanges)
26.77% 27%
4172
514 Biểu tượng logo của DEONEX COIN DEONEX COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
DON *
0,4367102266 USD
≈ 10.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
155 USD
(1 exchanges)
26.71% 27%
4291
515 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / Binance Smart Chain
ORK *
3,03 USD
≈ 70.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.475.762
857.897 USD
(0 exchanges)
26.57% 27%
2741
516 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0169452547 USD
≈ 392 đ
520.516 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
22.910 USD
(3 exchanges)
26.44% 26%
1927
517 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0144261818 USD
≈ 334 đ
5.997.120 USD
415.710.817 (93%)
Tổng: 446.363.849
25.834 USD
(2 exchanges)
26.40% 26%
1244
518 Biểu tượng logo của Bitget DeFi Token Bitget DeFi Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,2791171845 USD
≈ 6.462 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
26.30% 26%
4532
519 Biểu tượng logo của LikeCoin LikeCoin
07/2018
LIKE
0,0206749214 USD
≈ 479 đ
21.319.085 USD
1.031.156.758 (52%)
Tổng: 2.000.000.000
48.062 USD
(3 exchanges)
26.28% 26%
828
520 Biểu tượng logo của REVV REVV
09/2020 / Ethereum Blockchain
REVV *
0,2716791360 USD
≈ 6.289 đ
75.600.328 USD
278.270.642 (9%)
Tổng: 3.000.000.000
8.695.971 USD
(7 exchanges)
26.16% 26%
473
521 Biểu tượng logo của Definex Definex
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSWAP *
1,68 USD
≈ 38.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.672.200
0 USD
(2 exchanges)
26.10% 26%
4937
522 Biểu tượng logo của Axiom Axiom
07/2015
AXIOM
0,0070690462 USD
≈ 164 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
25.58% 26%
4455
523 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
13,20 USD
≈ 305.655 đ
9.375.789 USD
710.112 (100%)
Tổng: 710.113
289.803 USD
(4 exchanges)
25.56% 26%
1094
524 Biểu tượng logo của Icarus Finance Icarus Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
ICA *
1,21 USD
≈ 27.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.245 USD
(0 exchanges)
25.50% 26%
4095
525 Biểu tượng logo của Golden Ratio Per Liquidity Golden Ratio Per Liquidity
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRPL *
5,27 USD
≈ 121.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.655.235
0 USD
(1 exchanges)
25.33% 25%
4922
526 Biểu tượng logo của wanEOS wanEOS
03/2021 / Wanchain
WANEOS *
9,59 USD
≈ 221.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
31 USD
(0 exchanges)
25.28% 25%
4371
527 Biểu tượng logo của Leading Coin 4 Entrepreneurs Leading Coin 4 Entrepreneurs
08/2015 / Ethereum Blockchain
LC4 *
0,1375994274 USD
≈ 3.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
25.19% 25%
3314
528 Biểu tượng logo của B21 Invest B21 Invest
12/2020 / Binance Smart Chain
B21 *
0,3577458877 USD
≈ 8.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
46.493 USD
(1 exchanges)
25.12% 25%
3489
529 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,0499977044 USD
≈ 1.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
7.415 USD
(2 exchanges)
25.02% 25%
3849
530 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
3,63 USD
≈ 84.128 đ
21.804.233 USD
6.000.000 (6%)
Tổng: 100.000.000
4.663.381 USD
(0 exchanges)
24.98% 25%
818
531 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0038225955 USD
≈ 88 đ
2.029.264 USD
530.860.321 (47%)
Tổng: 1.129.842.156
134.540 USD
(4 exchanges)
24.86% 25%
1618
532 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0062387212 USD
≈ 144 đ
4.327.494 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
3.286.338 USD
(3 exchanges)
24.79% 25%
1339
533 Biểu tượng logo của Ito Vault Ito Vault
05/2021 / Ethereum Blockchain
VSPACEX *
1.022 USD
≈ 23.651.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115
3.530 USD
(0 exchanges)
24.79% 25%
3954
534 Biểu tượng logo của Force DAO Force DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORCE *
0,5233109133 USD
≈ 12.115 đ
0 USD
N/A
84.742 USD
(0 exchanges)
24.76% 25%
3366
535 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
14,68 USD
≈ 339.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(3 exchanges)
24.75% 25%
4958
536 Biểu tượng logo của Dev Protocol Dev Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEV *
17,92 USD
≈ 414.744 đ
20.029.620 USD
1.118.005 (9%)
Tổng: 12.729.090
740.705 USD
(1 exchanges)
24.73% 25%
842
537 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
148,77 USD
≈ 3.444.076 đ
0 USD
N/A
70.283.570 USD
(1 exchanges)
24.65% 25%
2528
538 Biểu tượng logo của TokenBacon TokenBacon
08/2020 / Ethereum Blockchain
BAK *
1,28 USD
≈ 29.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
110 USD
(1 exchanges)
24.56% 25%
4311
539 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0436913472 USD
≈ 1.011 đ
13.216.934 USD
302.506.905 (76%)
Tổng: 400.000.000
1.093.483 USD
(0 exchanges)
24.45% 24%
977
540 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
113,31 USD
≈ 2.623.075 đ
0 USD
N/A
25.192 USD
(2 exchanges)
24.34% 24%
3614
541 Biểu tượng logo của Auxilium Auxilium
10/2018
AUX
0,0188756045 USD
≈ 437 đ
2.576.423 USD
136.494.866 (45%)
Tổng: 300.000.000
72.125 USD
(1 exchanges)
24.32% 24%
1495
542 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000253980 USD
≈ 1 đ
457.146 USD
17.999.261.364 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
26 USD
(4 exchanges)
24.31% 24%
1964
543 Biểu tượng logo của Luna Coin Luna Coin
01/2017
LUNA
0,0090884401 USD
≈ 210 đ
15.509 USD
1.706.429
0 USD
(2 exchanges)
24.22% 24%
2449
544 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
702,69 USD
≈ 16.267.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
3.811.656 USD
(4 exchanges)
24.19% 24%
2650
545 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
557,36 USD
≈ 12.902.886 đ
7.104.956.435 USD
12.747.515 (80%)
Tổng: 16.000.000
1.693.168.413 USD
(Large exchanges)
24.17% 24%
28
546 Biểu tượng logo của Dapp Token Dapp Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
DAPPT *
0,0075008082 USD
≈ 174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
6.435.942 USD
(3 exchanges)
24.08% 24%
2617
547 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0553568598 USD
≈ 1.282 đ
0 USD
N/A
48.767.683 USD
(2 exchanges)
24.03% 24%
2534
548 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
1,70 USD
≈ 39.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.768.154 USD
(0 exchanges)
24.02% 24%
2718
549 Biểu tượng logo của YFII Gold YFII Gold
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIIG *
2,32 USD
≈ 53.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
971 USD
(2 exchanges)
23.97% 24%
4128
550 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
≈ 13.982.600 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
(1 exchanges)
23.78% 24%
2511
551 Biểu tượng logo của CPUchain CPUchain
07/2019
CPU
0,0020196534 USD
≈ 47 đ
97.949 USD
48.497.850 (46%)
Tổng: 105.000.000
198 USD
(2 exchanges)
23.75% 24%
2256
552 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,1496673823 USD
≈ 3.465 đ
787.395 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
1.390 USD
(6 exchanges)
23.69% 24%
1841
553 Biểu tượng logo của FairLunar FairLunar
05/2021 / Binance Smart Chain
FLUNAR *
0,0000000044 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
42.119 USD
(0 exchanges)
23.65% 24%
3488
554 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
16,34 USD
≈ 378.381 đ
26.021.612 USD
1.592.048 (12%)
Tổng: 13.000.000
609.842 USD
(2 exchanges)
23.59% 24%
760
555 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
1,40 USD
≈ 32.390 đ
98.429.923 USD
70.350.406 (70%)
Tổng: 100.000.000
717.806 USD
(4 exchanges)
23.57% 24%
406
556 Biểu tượng logo của Medicalchain Medicalchain
02/2018 / Ethereum Blockchain
MTN *
0,0236115354 USD
≈ 547 đ
7.578.093 USD
320.948.761 (64%)
Tổng: 500.000.000
2.554.372 USD
(7 exchanges)
23.42% 23%
1159
557 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,1579300539 USD
≈ 3.656 đ
5.814.947 USD
36.819.764 (96%)
Tổng: 38.276.369
197 USD
(4 exchanges)
23.40% 23%
1255
558 Biểu tượng logo của Howdoo Howdoo
11/2018 / Ethereum Blockchain
UDOO *
0,0320534314 USD
≈ 742 đ
14.039.469 USD
438.002.055 (52%)
Tổng: 840.696.363
439.135 USD
(4 exchanges)
23.39% 23%
954
559 Biểu tượng logo của Impleum Impleum
01/2019
IMPL
0,0055542506 USD
≈ 129 đ
53.453 USD
9.623.815 (99%)
Tổng: 9.730.761
202 USD
(1 exchanges)
23.36% 23%
2350
560 Biểu tượng logo của PlayAndLike PlayAndLike
01/2021 / Tron Blockchain
PAL *
0,0000166456 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000.000.000.000
42.293 USD
(1 exchanges)
23.28% 23%
3508
561 Biểu tượng logo của Helpico Helpico
08/2019
HELP
0,1206742884 USD
≈ 2.794 đ
2.851 USD
23.628 (0%)
Tổng: 5.008.576
11 USD
(2 exchanges)
23.23% 23%
2497
562 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0005951162 USD
≈ 14 đ
219.990 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
3.181 USD
(5 exchanges)
23.00% 23%
2125
563 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
592,49 USD
≈ 13.716.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
332 USD
(1 exchanges)
22.82% 23%
4075
564 Biểu tượng logo của Coreto Coreto
10/2020 / Ethereum Blockchain
COR *
0,0182954202 USD
≈ 424 đ
4.176.542 USD
228.283.474 (49%)
Tổng: 462.274.355
334.730 USD
(0 exchanges)
22.80% 23%
1352
565 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
525,13 USD
≈ 12.156.842 đ
4.447.932.688 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
981.802.017 USD
(27 exchanges)
22.63% 23%
42
566 Biểu tượng logo của Valuto Valuto
10/2018
VLU
0,0075847791 USD
≈ 176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.000.007
400 USD
(1 exchanges)
22.57% 23%
4223
567 Biểu tượng logo của BAEPAY BAEPAY
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAEPAY *
0,4951797918 USD
≈ 11.463 đ
0 USD
N/A
2.261 USD
(1 exchanges)
22.48% 22%
4019
568 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020
BEC
15,91 USD
≈ 368.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
986.198 USD
(3 exchanges)
22.37% 22%
2813
569 Biểu tượng logo của Papel Token Papel Token
04/2021 / Binance Smart Chain
PAPEL *
0,0000001691 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34.776 USD
(0 exchanges)
22.36% 22%
3554
570 Biểu tượng logo của Nectar Nectar
02/2018 / Ethereum Blockchain
NEC *
0,0939106952 USD
≈ 2.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 618.133.330
43.563 USD
(4 exchanges)
22.24% 22%
3514
571 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,6356020667 USD
≈ 14.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.180.000.000
875.669 USD
(0 exchanges)
22.24% 22%
2835
572 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.068 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
22.18% 22%
634
573 Biểu tượng logo của United Traders Token United Traders Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
UTT *
0,8052866582 USD
≈ 18.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.403.131
2.195 USD
(1 exchanges)
22.10% 22%
4024
574 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
3.618 USD
≈ 83.749.111 đ
0 USD
N/A
102.356 USD
(1 exchanges)
22.00% 22%
3310
575 Biểu tượng logo của Custody Token Custody Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
CUST *
0,0056146958 USD
≈ 130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
21.98% 22%
4516
576 Biểu tượng logo của DeadSoul DeadSoul
03/2021 / Binance Smart Chain
DSL *
0,0539858736 USD
≈ 1.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.051.200.000
4.962 USD
(0 exchanges)
21.94% 22%
3897
577 Biểu tượng logo của YoloCash YoloCash
08/2018 / Ethereum Blockchain
YLC *
0,0006333286 USD
≈ 15 đ
18.683 USD
29.499.388 (60%)
Tổng: 48.888.888
108.397 USD
(1 exchanges)
21.92% 22%
2431
578 Biểu tượng logo của YAM v1 YAM v1
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
2,51 USD
≈ 58.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
4.359 USD
(6 exchanges)
21.92% 22%
3925
579 Biểu tượng logo của YAMv2 YAMv2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
7,94 USD
≈ 183.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
111.805 USD
(17 exchanges)
21.91% 22%
3294
580 Biểu tượng logo của Homeros Homeros
03/2020 / Ethereum Blockchain
HMR *
0,1289776580 USD
≈ 2.986 đ
66.364.501 USD
514.542.615 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
11.786.844 USD
(15 exchanges)
21.86% 22%
507
581 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / Ethereum Blockchain
10SET *
2,95 USD
≈ 68.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.635.747 USD
(1 exchanges)
21.86% 22%
2734
582 Biểu tượng logo của Fountain Fountain
01/2019 / Ethereum Blockchain
FTN *
0,0109283937 USD
≈ 253 đ
969.072 USD
88.674.658 (4%)
Tổng: 2.208.919.511
7.346 USD
(1 exchanges)
21.80% 22%
1792
583 Biểu tượng logo của Shill & Win Shill & Win
09/2020 / Ethereum Blockchain
PoSH *
0,0001488115 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
167 USD
(1 exchanges)
21.79% 22%
4288
584 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0383734139 USD
≈ 888 đ
2.963.624 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
0 USD
(1 exchanges)
21.76% 22%
1457
585 Biểu tượng logo của Freedom Reserve Freedom Reserve
11/2020 / Ethereum Blockchain
FR *
0,0061121103 USD
≈ 141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
0 USD
(1 exchanges)
21.75% 22%
4871
586 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
731,82 USD
≈ 16.941.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
19.085.179 USD
(0 exchanges)
21.68% 22%
2561
587 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0864548577 USD
≈ 2.001 đ
18.505.540 USD
214.048.583 (74%)
Tổng: 290.000.000
1.995.070 USD
(3 exchanges)
21.67% 22%
862
588 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0033311111 USD
≈ 77 đ
2.931.805 USD
880.128.355 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
9.802 USD
(1 exchanges)
21.60% 22%
1460
589 Biểu tượng logo của Yoink Yoink
09/2020 / Ethereum Blockchain
YNK *
0,0041661642 USD
≈ 96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
739 USD
(1 exchanges)
21.60% 22%
4164
590 Biểu tượng logo của Liquidity Dividends Protocol Liquidity Dividends Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
LID *
0,0886671509 USD
≈ 2.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 142.786.830
25.706 USD
(7 exchanges)
21.42% 21%
3613
591 Biểu tượng logo của PlotX PlotX
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLOT *
0,2503499331 USD
≈ 5.796 đ
8.688.905 USD
34.707.039 (17%)
Tổng: 200.000.000
3.313.321 USD
(3 exchanges)
21.40% 21%
1109
592 Biểu tượng logo của Pippi Finance Pippi Finance
04/2021 / Heco Blockchain
PIPI *
1,70 USD
≈ 39.293 đ
0 USD
N/A
257.345 USD
(0 exchanges)
21.39% 21%
3090
593 Biểu tượng logo của D Community D Community
10/2019 / Ethereum Blockchain
DILI *
0,0008501610 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
30.406 USD
(2 exchanges)
21.38% 21%
3581
594 Biểu tượng logo của Moon Juice Moon Juice
09/2020 / Ethereum Blockchain
JUICE *
0,1905852479 USD
≈ 4.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
60 USD
(1 exchanges)
21.28% 21%
4342
595 Biểu tượng logo của BasenjiDAO BasenjiDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
BSJ *
0,0115256440 USD
≈ 267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000.000
4.365 USD
(0 exchanges)
21.20% 21%
3920
596 Biểu tượng logo của Royale Finance Royale Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROYA *
0,3139547543 USD
≈ 7.268 đ
3.145.192 USD
10.017.979 (14%)
Tổng: 72.000.000
2.306.898 USD
(5 exchanges)
21.18% 21%
1444
597 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
3,74 USD
≈ 86.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.166.266 USD
(0 exchanges)
21.17% 21%
2635
598 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0441942899 USD
≈ 1.023 đ
2.292.981.409 USD
51.884.110.195 (52%)
Tổng: 100.000.000.000
122.762.206 USD
(5 exchanges)
21.16% 21%
60
599 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
9,65 USD
≈ 223.480 đ
210.403.850 USD
21.795.505 (15%)
Tổng: 150.000.000
38.368.568 USD
(8 exchanges)
21.14% 21%
264
600 Biểu tượng logo của QOOBER QOOBER
10/2020
QOOB
0,0229900000 USD
≈ 532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
1.137 USD
(1 exchanges)
21.06% 21%
4109
601 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000375057 USD
≈ 1 đ
1.798.710 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
1.572 USD
(1 exchanges)
21.01% 21%
1617
602 Biểu tượng logo của Bitcloud Bitcloud
09/2016
BTDX
0,0313046271 USD
≈ 725 đ
1.143.437 USD
36.526.149 (83%)
Tổng: 43.800.000
839 USD
(1 exchanges)
20.92% 21%
1736
603 Biểu tượng logo của Eauric Eauric
11/2020 / Ethereum Blockchain
EAURIC *
6,62 USD
≈ 153.232 đ
180.306.916 USD
27.240.513 (24%)
Tổng: 114.000.000
5.515.580 USD
(4 exchanges)
20.75% 21%
293
604 Biểu tượng logo của Silverway Silverway
07/2019 / Binance Chain
SLV *
0,0003315138 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.201 USD
(2 exchanges)
20.69% 21%
3829
605 Biểu tượng logo của DOWCOIN DOWCOIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
DOW *
0,0007109897 USD
≈ 16 đ
8.422 USD
11.845.266 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
20.67% 21%
2473
606 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / Binance Smart Chain
TIGER *
0,2264245442 USD
≈ 5.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.331 USD
(1 exchanges)
20.65% 21%
3486
607 Biểu tượng logo của Love Coin Love Coin
08/2020
LOVE
0,0021003506 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.996
0 USD
(1 exchanges)
20.63% 21%
4712
608 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLCH *
1,06 USD
≈ 24.582 đ
76.115.470 USD
71.681.099 (81%)
Tổng: 88.888.888
4.710.994 USD
(1 exchanges)
20.63% 21%
479
609 Biểu tượng logo của DeFi of Thrones DeFi of Thrones
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOTX *
0,5788147462 USD
≈ 13.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
35.535 USD
(1 exchanges)
20.58% 21%
3551
610 Biểu tượng logo của FlypMe FlypMe
10/2017 / Ethereum Blockchain
FYP *
0,0400064369 USD
≈ 926 đ
705.661 USD
17.638.681 (50%)
Tổng: 35.277.363
10.539 USD
(2 exchanges)
20.51% 21%
1867
611 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
7,46 USD
≈ 172.622 đ
32.081.800 USD
4.302.424 (48%)
Tổng: 9.000.000
228.222 USD
(9 exchanges)
20.51% 21%
695
612 Biểu tượng logo của Hokkaido Inu Hokkaido Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.498.141 USD
(1 exchanges)
20.51% 21%
2715
613 Biểu tượng logo của Bridge Protocol Bridge Protocol
07/2018 / Neo Blockchain
BRDG *
0,0026091579 USD
≈ 60 đ
584.682 USD
224.088.259 (50%)
Tổng: 450.000.000
164 USD
(3 exchanges)
20.49% 20%
1902
614 Biểu tượng logo của Gentarium Gentarium
08/2018
GTM
0,0257505804 USD
≈ 596 đ
137.982 USD
5.358.418
22 USD
(1 exchanges)
20.46% 20%
2205
615 Biểu tượng logo của Fusible Fusible
03/2021 / Binance Smart Chain
FUSII *
1,92 USD
≈ 44.474 đ
797.809 USD
415.283 (4%)
Tổng: 10.000.000
21.508 USD
(1 exchanges)
20.41% 20%
1837
616 Biểu tượng logo của TOPBTC Token TOPBTC Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOPB *
0,0165782560 USD
≈ 384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.757.508
0 USD
(1 exchanges)
20.37% 20%
4637
617 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
96.442 USD
≈ 2.232.623.224 đ
30.282.665 USD
314 (100%)
Tổng: 315
62.197 USD
(2 exchanges)
20.36% 20%
711
618 Biểu tượng logo của UNILAYERX UNILAYERX
05/2021 / Ethereum Blockchain
LAYERX *
361,91 USD
≈ 8.378.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
22.099 USD
(0 exchanges)
20.33% 20%
3638
619 Biểu tượng logo của Woonkly Power Woonkly Power
03/2021 / Binance Smart Chain
WOOP *
0,5908514501 USD
≈ 13.678 đ
0 USD
N/A
2.155.247 USD
(0 exchanges)
20.31% 20%
2703
620 Biểu tượng logo của Torj.world Torj.world
04/2021 / Binance Smart Chain
TORJ *
0,0491463703 USD
≈ 1.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.700.000
1.332 USD
(0 exchanges)
20.31% 20%
3916
621 Biểu tượng logo của Blue Whale EXchange Blue Whale EXchange
07/2018 / Ethereum Blockchain
BWX *
0,0573118800 USD
≈ 1.327 đ
2.199.813 USD
38.383.186 (60%)
Tổng: 64.320.000
371.526 USD
(3 exchanges)
20.29% 20%
1499
622 Biểu tượng logo của Elastic Governance Elastic Governance
04/2021 / Ethereum Blockchain
EGT *
279,91 USD
≈ 6.479.879 đ
0 USD
N/A
54.681 USD
(0 exchanges)
20.25% 20%
3440
623 Biểu tượng logo của Rotharium Rotharium
09/2018 / Ethereum Blockchain
RTH *
2,45 USD
≈ 56.798 đ
8.580.453 USD
3.497.270 (67%)
Tổng: 5.207.470
160.956 USD
(2 exchanges)
20.15% 20%
1113
624 Biểu tượng logo của Bidao Bidao
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0266421271 USD
≈ 617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
674.983 USD
(4 exchanges)
20.12% 20%
2879
625 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain
ORE *
0,0036200622 USD
≈ 84 đ
336.290 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
63.102 USD
(1 exchanges)
20.06% 20%
2058
626 Biểu tượng logo của 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBEAR *
0,0000003600 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.568
35.986 USD
(1 exchanges)
20.05% 20%
3545
627 Biểu tượng logo của PayAccept PayAccept
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYT *
0,2288063154 USD
≈ 5.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
633.508 USD
(3 exchanges)
19.97% 20%
2892
628 Biểu tượng logo của YAM v3 YAM v3
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
2,49 USD
≈ 57.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.816.256
1.807.216 USD
(2 exchanges)
19.95% 20%
2715
629 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0726568958 USD
≈ 1.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
12 USD
(7 exchanges)
19.93% 20%
4398
630 Biểu tượng logo của Trodl Trodl
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRO *
0,0243069039 USD
≈ 563 đ
2.408.293 USD
99.078.577 (17%)
Tổng: 600.000.000
256.874 USD
(0 exchanges)
19.93% 20%
1517
631 Biểu tượng logo của DGPayment DGPayment
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGP *
0,5282757446 USD
≈ 12.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
461.102 USD
(1 exchanges)
19.92% 20%
2965
632 Biểu tượng logo của QChi QChi
10/2018 / Ethereum Blockchain
QCH *
0,0560453808 USD
≈ 1.297 đ
1.815.397 USD
32.391.562 (35%)
Tổng: 92.000.000
5 USD
(2 exchanges)
19.87% 20%
1612
633 Biểu tượng logo của Cryptoindex.com 100 Cryptoindex.com 100
07/2019 / Ethereum Blockchain
CIX100 *
0,9097438180 USD
≈ 21.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
61.203 USD
(3 exchanges)
19.84% 20%
3436
634 Biểu tượng logo của yfBeta yfBeta
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBETA *
13,58 USD
≈ 314.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
19.80% 20%
4739
635 Biểu tượng logo của srnArt Gallery srnArt Gallery
03/2021 / Binance Smart Chain
SACT *
0,3888464740 USD
≈ 9.002 đ
1.555.386 USD
4.000.000 (80%)
Tổng: 5.000.000
27.109 USD
(0 exchanges)
19.77% 20%
1657
636 Biểu tượng logo của MobilinkToken MobilinkToken
09/2018 / Ethereum Blockchain
MOLK *
0,0012906123 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
19.66% 20%
4483
637 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0100986375 USD
≈ 234 đ
256.589 USD
25.408.281 (85%)
Tổng: 30.000.000
13 USD
(1 exchanges)
19.63% 20%
2094
638 Biểu tượng logo của Polkazeck Polkazeck
03/2021 / Ethereum Blockchain
ZCK *
0,0069813252 USD
≈ 162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 162.000.000
509 USD
(0 exchanges)
19.63% 20%
4201
639 Biểu tượng logo của HeartBout Pay HeartBout Pay
01/2020 / Ethereum Blockchain
HP *
0,0020196534 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
973 USD
(1 exchanges)
19.62% 20%
4127
640 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin
12/2019
SCH
0,0020197277 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
25 USD
(1 exchanges)
19.60% 20%
4382
641 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain
WHEAT *
12,74 USD
≈ 294.909 đ
0 USD
N/A
9.431 USD
(1 exchanges)
19.58% 20%
3795
642 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0086228352 USD
≈ 200 đ
6.602.041 USD
765.646.219 (98%)
Tổng: 783.285.021
109.632 USD
(5 exchanges)
19.46% 19%
1212
643 Biểu tượng logo của Kulupu Kulupu
08/2020
KLP
0,2334990512 USD
≈ 5.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.378.000
33.024 USD
(3 exchanges)
19.41% 19%
3564
644 Biểu tượng logo của Insights Network Insights Network
03/2018
INSTAR
0,0411934806 USD
≈ 954 đ
8.104.962 USD
196.753.508 (66%)
Tổng: 300.000.000
80.142 USD
(3 exchanges)
19.37% 19%
1138
645 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,4155326004 USD
≈ 9.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
192.301 USD
(1 exchanges)
19.36% 19%
3133
646 Biểu tượng logo của DAOventures DAOventures
02/2021 / Ethereum Blockchain
DVG *
1,13 USD
≈ 26.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000.000
691.687 USD
(2 exchanges)
19.33% 19%
2875
647 Biểu tượng logo của Porkchop Porkchop
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHOP *
0,0236543137 USD
≈ 548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.902.547
1.051 USD
(1 exchanges)
19.31% 19%
4118
648 Biểu tượng logo của DIESEL DIESEL
03/2021 / Binance Smart Chain
DIESEL *
0,8109472403 USD
≈ 18.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.802 USD
(1 exchanges)
19.29% 19%
3991
649 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0020137291 USD
≈ 47 đ
19.427 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
266 USD
(2 exchanges)
19.27% 19%
2428
650 Biểu tượng logo của Unit Protocol Duck Unit Protocol Duck
12/2020 / Ethereum Blockchain
DUCK *
0,5641389560 USD
≈ 13.060 đ
0 USD
N/A
3.047.841 USD
(3 exchanges)
19.23% 19%
2667
651 Biểu tượng logo của BKEX Token BKEX Token
02/2020 / Ethereum Blockchain
BKK *
0,1861152333 USD
≈ 4.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.995.575
591.524 USD
(2 exchanges)
19.21% 19%
2897
652 Biểu tượng logo của DistX DistX
09/2020 / Ethereum Blockchain
DISTX *
0,0018579225 USD
≈ 43 đ
59.730 USD
32.148.833 (64%)
Tổng: 50.000.000
625 USD
(4 exchanges)
19.14% 19%
2336
653 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,1654295554 USD
≈ 3.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
20.954 USD
(6 exchanges)
18.97% 19%
3650
654 Biểu tượng logo của Global AEX Token Global AEX Token
08/2020
GAT
0,0818754654 USD
≈ 1.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26.022.932 USD
(0 exchanges)
18.91% 19%
2553
655 Biểu tượng logo của Blank Wallet Blank Wallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
1,51 USD
≈ 34.942 đ
29.133.625 USD
19.301.610 (15%)
Tổng: 125.000.000
2.185.864 USD
(1 exchanges)
18.87% 19%
721
656 Biểu tượng logo của Apple Finance Apple Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
APLP *
0,1949910471 USD
≈ 4.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
120.226 USD
(1 exchanges)
18.81% 19%
3287
657 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0007765120 USD
≈ 18 đ
10.280.507 USD
13.239.340.871 (32%)
Tổng: 42.000.000.000
125.973 USD
(3 exchanges)
18.76% 19%
1059
658 Biểu tượng logo của DPRating DPRating
08/2018 / Ethereum Blockchain
RATING *
0,0004757138 USD
≈ 11 đ
1.018.232 USD
2.140.429.993 (23%)
Tổng: 9.362.961.677
53.326 USD
(2 exchanges)
18.72% 19%
1780
659 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0043527305 USD
≈ 101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
308 USD
(6 exchanges)
18.67% 19%
4242
660 Biểu tượng logo của AtromG8 AtromG8
05/2020
AG8
0,0593540458 USD
≈ 1.374 đ
2.492.870 USD
42.000.000 (50%)
Tổng: 84.000.000
126.188 USD
(3 exchanges)
18.64% 19%
1508
661 Biểu tượng logo của USDX [Lighthouse] USDX [Lighthouse]
10/2019
USDX
4,65 USD
≈ 107.752 đ
17.559.872 USD
3.772.661
270 USD
(2 exchanges)
18.62% 19%
878
662 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
657,44 USD
≈ 15.219.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
43.665 USD
(1 exchanges)
18.59% 19%
3504
663 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0270232524 USD
≈ 626 đ
7.029.732 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
21.057 USD
(2 exchanges)
18.54% 19%
1200
664 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
1,29 USD
≈ 29.830 đ
34.705.190 USD
26.933.272
595.054 USD
(12 exchanges)
18.48% 18%
666
665 Biểu tượng logo của LifetionCoin LifetionCoin
11/2020
LTP
0,0510906673 USD
≈ 1.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
40.338 USD
(2 exchanges)
18.29% 18%
3524
666 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0044634262 USD
≈ 103 đ
456.164 USD
102.200.364 (41%)
Tổng: 250.000.000
45.363 USD
(2 exchanges)
18.24% 18%
1965
667 Biểu tượng logo của Axioms Axioms
09/2020 / Ethereum Blockchain
AXI *
0,0398178295 USD
≈ 922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.528 USD
(1 exchanges)
18.21% 18%
4002
668 Biểu tượng logo của Amon Amon
05/2018 / Ethereum Blockchain
AMN *
0,0095905410 USD
≈ 222 đ
6.793.411 USD
708.344.960 (59%)
Tổng: 1.209.963.685
38.249 USD
(4 exchanges)
18.20% 18%
1204
669 Biểu tượng logo của Release Project Release Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
REL *
0,0000586673 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
45.908 USD
(2 exchanges)
18.18% 18%
3492
670 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
27,98 USD
≈ 647.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
2.874.444 USD
(1 exchanges)
18.15% 18%
2675
671 Biểu tượng logo của WenMoon WenMoon
04/2021 / Binance Smart Chain
WENMOON *
0,0000266138 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
18.282 USD
(0 exchanges)
18.09% 18%
3681
672 Biểu tượng logo của Hyve Hyve
10/2020 / Ethereum Blockchain
HYVE *
0,2702624427 USD
≈ 6.257 đ
6.893.368 USD
25.506.201 (26%)
Tổng: 100.000.000
1.266.480 USD
(2 exchanges)
17.86% 18%
1199
673 Biểu tượng logo của Blackmoon Blackmoon
09/2017 / Ethereum Blockchain
BMC *
0,0396562955 USD
≈ 918 đ
2.141.440 USD
54.000.000 (90%)
Tổng: 60.000.000
1.148 USD
(2 exchanges)
17.83% 18%
1555
674 Biểu tượng logo của Klondike Finance Klondike Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
KLON *
369,91 USD
≈ 8.563.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
17.82% 18%
5000
675 Biểu tượng logo của Medicalveda Medicalveda
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVEDA *
0,0482351422 USD
≈ 1.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
431.985 USD
(3 exchanges)
17.78% 18%
2980
676 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
45,08 USD
≈ 1.043.631 đ
0 USD
N/A
1.362.216 USD
(2 exchanges)
17.78% 18%
2760
677 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,6390076114 USD
≈ 14.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
23.899 USD
(5 exchanges)
17.77% 18%
3624
678 Biểu tượng logo của Fanaticos Cash Fanaticos Cash
06/2020
FCH
0,0106035694 USD
≈ 245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
81.080 USD
(1 exchanges)
17.76% 18%
3371
679 Biểu tượng logo của NFT Wars NFT Wars
03/2021 / Ethereum Blockchain
WAR *
3,48 USD
≈ 80.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
48.376 USD
(0 exchanges)
17.74% 18%
3479
680 Biểu tượng logo của Unicly Aavegotchi Astronauts Collection Unicly Aavegotchi Astronauts Collection
04/2021 / Ethereum Blockchain
UGOTCHI *
2,14 USD
≈ 49.573 đ
2.141.381 USD
1.000.000
1.136 USD
(0 exchanges)
17.56% 18%
1556
681 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0170228874 USD
≈ 394 đ
10.761.809 USD
632.196.474 (63%)
Tổng: 999.628.334
228.166 USD
(4 exchanges)
17.55% 18%
1047
682 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
12,62 USD
≈ 292.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
536.887 USD
(2 exchanges)
17.55% 18%
2935
683 Biểu tượng logo của 0xcert 0xcert
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZXC *
0,0066753833 USD
≈ 155 đ
2.321.340 USD
347.746.334 (73%)
Tổng: 474.999.999
7.440 USD
(3 exchanges)
17.53% 18%
1528
684 Biểu tượng logo của DefiDollar DefiDollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUSD *
1,02 USD
≈ 23.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.836.252
16.086 USD
(1 exchanges)
17.49% 17%
3714
685 Biểu tượng logo của GRAP GRAP
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRAP *
0,2311406797 USD
≈ 5.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.430.813
2.987.342 USD
(1 exchanges)
17.33% 17%
2670
686 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
450,89 USD
≈ 10.438.164 đ
22.238.024 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
2.457.516 USD
(14 exchanges)
17.31% 17%
804
687 Biểu tượng logo của Cybercoin Cybercoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CBR *
0,0001622487 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.25% 17%
4619
688 Biểu tượng logo của Zen Protocol Zen Protocol
08/2018
ZP
0,0691239994 USD
≈ 1.600 đ
1.564.722 USD
22.636.450 (85%)
Tổng: 26.631.450
23 USD
(1 exchanges)
17.25% 17%
1654
689 Biểu tượng logo của Stacy Stacy
11/2020 / Ethereum Blockchain
STACY *
0,0062305437 USD
≈ 144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.168 USD
(1 exchanges)
17.25% 17%
3977
690 Biểu tượng logo của EasySwap EasySwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ESWA *
0,1295273312 USD
≈ 2.999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.23% 17%
4686
691 Biểu tượng logo của Centric Cash Centric Cash
07/2020 / Tron Blockchain
CNS *
0,0012087637 USD
≈ 28 đ
3.936.445 USD
3.256.587.590
899.293 USD
(9 exchanges)
17.21% 17%
1369
692 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
4.204 USD
≈ 97.322.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
17.714 USD
(1 exchanges)
17.10% 17%
3692
693 Biểu tượng logo của Trinity Protocol Trinity Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
TRI *
0,0221990753 USD
≈ 514 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
17.09% 17%
4915
694 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0017563183 USD
≈ 41 đ
5.699.074 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
176.503 USD
(2 exchanges)
17.07% 17%
1259
695 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
3,33 USD
≈ 77.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
1.679.396 USD
(2 exchanges)
17.04% 17%
2727
696 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
49,33 USD
≈ 1.142.094 đ
119.404.131 USD
2.420.297 (24%)
Tổng: 10.000.000
5.350.818 USD
(6 exchanges)
17.02% 17%
367
697 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
127,19 USD
≈ 2.944.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
663.710 USD
(1 exchanges)
16.99% 17%
2885
698 Biểu tượng logo của DubaiCoin DubaiCoin
04/2017
DBIX
0,1847982826 USD
≈ 4.278 đ
787.827 USD
4.263.172
1.281 USD
(1 exchanges)
16.86% 17%
1840
699 Biểu tượng logo của Levolution Levolution
07/2019 / Ethereum Blockchain
LEVL *
0,1226157973 USD
≈ 2.839 đ
10.292.877 USD
83.944.133 (27%)
Tổng: 311.000.000
117.713 USD
(3 exchanges)
16.83% 17%
1065
700 Biểu tượng logo của Reflector.Finance Reflector.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFCTR *
0,0200000367 USD
≈ 463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
587 USD
(1 exchanges)
16.76% 17%
4189
701 Biểu tượng logo của SmartCoin SmartCoin
02/2014
SMC
0,0131277469 USD
≈ 304 đ
381.903 USD
29.091.301
0 USD
(1 exchanges)
16.68% 17%
2023
702 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
40,86 USD
≈ 945.953 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
16.65% 17%
4582
703 Biểu tượng logo của Stream Protocol Stream Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
STPL *
0,1456027384 USD
≈ 3.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
16.64% 17%
4807
704 Biểu tượng logo của Galilel Galilel
04/2019
GALI
0,0013126182 USD
≈ 30 đ
25.502 USD
19.428.483 (98%)
Tổng: 19.802.513
13 USD
(4 exchanges)
16.59% 17%
2413
705 Biểu tượng logo của InflationCoin InflationCoin
01/2017
IFLT
0,0000070100 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.790.092.020
0 USD
(1 exchanges)
16.45% 16%
4453
706 Biểu tượng logo của ShineChain ShineChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
SHE *
0,0010171453 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.290.950 USD
(5 exchanges)
16.37% 16%
2771
707 Biểu tượng logo của Equus Mining Token Equus Mining Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
EQMT *
0,0020637421 USD
≈ 48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
16.37% 16%
4703
708 Biểu tượng logo của Name Changing Token Name Changing Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0813226546 USD
≈ 1.883 đ
3.207.556 USD
39.442.343
125.380 USD
(4 exchanges)
16.37% 16%
1409
709 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing USDC Matic Aave Interest Bearing USDC
03/2021 / Polygon Blockchain
MAUSDC *
1,07 USD
≈ 24.864 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
16.27% 16%
5002
710 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0108670512 USD
≈ 252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
992.502 USD
(1 exchanges)
16.24% 16%
2807
711 Biểu tượng logo của Prophet Prophet
11/2020 / Ethereum Blockchain
PROPHET *
0,1633576430 USD
≈ 3.782 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
16.19% 16%
4886
712 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0121246057 USD
≈ 281 đ
51.778.927 USD
4.270.565.831 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
1.180.357 USD
(2 exchanges)
16.18% 16%
575
713 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
0,0011279482 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
1.002.809 USD
(1 exchanges)
16.17% 16%
2805
714 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
136,74 USD
≈ 3.165.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
10.714 USD
(1 exchanges)
16.17% 16%
3778
715 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
3.375 USD
≈ 78.127.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.545 USD
(1 exchanges)
16.12% 16%
3646
716 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
10,04 USD
≈ 232.352 đ
200.962 USD
20.022 (40%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
16.09% 16%
2146
717 Biểu tượng logo của YFUEL YFUEL
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFUEL *
5,47 USD
≈ 126.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.400
0 USD
(1 exchanges)
16.06% 16%
4743
718 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain
ANI *
0,0689416550 USD
≈ 1.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
49.151 USD
(0 exchanges)
16.06% 16%
3474
719 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0592868137 USD
≈ 1.372 đ
63.937.823 USD
1.078.449.308 (95%)
Tổng: 1.132.199.302
4.965.239 USD
(8 exchanges)
16.05% 16%
513
720 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
643,73 USD
≈ 14.902.387 đ
218.869 USD
340
0 USD
(1 exchanges)
16.04% 16%
2128
721 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
14,77 USD
≈ 341.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
186.465 USD
(1 exchanges)
16.04% 16%
3193
722 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.971 USD
≈ 91.917.714 đ
1.349.274.204 USD
339.822
20.178 USD
(1 exchanges)
16.00% 16%
212
723 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
08/2020 / Ethereum Blockchain
sBTC *
0,0247449939 USD
≈ 573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
265 USD
(1 exchanges)
16.00% 16%
4250
724 Biểu tượng logo của CAT.trade Protocol CAT.trade Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
CATX *
0,2330459265 USD
≈ 5.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.391 USD
(2 exchanges)
15.93% 16%
3441
725 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0121429886 USD
≈ 281 đ
12.142.989 USD
1.000.000.000
938.505 USD
(1 exchanges)
15.91% 16%
1003
726 Biểu tượng logo của Rug Proof Rug Proof
02/2021 / Ethereum Blockchain
RPT *
0,4425199874 USD
≈ 10.244 đ
0 USD
N/A
1.394 USD
(0 exchanges)
15.77% 16%
4077
727 Biểu tượng logo của CHADS VC CHADS VC
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHADS *
0,1142614810 USD
≈ 2.645 đ
5.327.417 USD
46.624.789 (69%)
Tổng: 67.951.462
44.233 USD
(1 exchanges)
15.74% 16%
1282
728 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
20,09 USD
≈ 465.000 đ
4.627.432 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
35.108 USD
(1 exchanges)
15.71% 16%
1321
729 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0017500007 USD
≈ 41 đ
823.336 USD
470.477.311 (50%)
Tổng: 938.495.362
2.399 USD
(1 exchanges)
15.67% 16%
1846
730 Biểu tượng logo của Peculium Peculium
03/2018 / Ethereum Blockchain
PCL *
0,0097294760 USD
≈ 225 đ
20.337.771 USD
2.090.325.377 (95%)
Tổng: 2.206.029.269
582.817 USD
(3 exchanges)
15.60% 16%
840
731 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
0,7927511431 USD
≈ 18.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
593.571 USD
(2 exchanges)
15.59% 16%
2910
732 Biểu tượng logo của Digital Asset Guarantee Token Digital Asset Guarantee Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
DAGT *
0,3187208865 USD
≈ 7.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.100.000
0 USD
(1 exchanges)
15.58% 16%
4485
733 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
1,90 USD
≈ 43.993 đ
60.713.359.513 USD
31.948.309.441 (71%)
Tổng: 45.000.000.000
13.401.594.079 USD
(Large exchanges)
15.57% 16%
5
734 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0224778796 USD
≈ 520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
305.844 USD
(5 exchanges)
15.55% 16%
3050
735 Biểu tượng logo của DeFi100 DeFi100
02/2021 / Binance Smart Chain
D100 *
0,4200451297 USD
≈ 9.724 đ
0 USD
N/A
67.863 USD
(0 exchanges)
15.54% 16%
3413
736 Biểu tượng logo của Rare Pepe Rare Pepe
03/2021 / Ethereum Blockchain
RPEPE *
0,0532340511 USD
≈ 1.232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.037.570
213 USD
(0 exchanges)
15.53% 16%
4267
737 Biểu tượng logo của LHT LHT
09/2019
LHT
0,0047451325 USD
≈ 110 đ
237.257 USD
50.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
26 USD
(2 exchanges)
15.47% 15%
2110
738 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
1,16 USD
≈ 26.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
27.096 USD
(2 exchanges)
15.46% 15%
3598
739 Biểu tượng logo của Tribute Tribute
09/2020 / Ethereum Blockchain
TRBT *
0,5855701302 USD
≈ 13.556 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
15.45% 15%
4765
740 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE
03/2021 / Polygon Blockchain
MAAAVE *
536,04 USD
≈ 12.409.370 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
15.43% 15%
5002
741 Biểu tượng logo của Bitpower Bitpower
12/2020 / Ethereum Blockchain
BPP *
0,0143791528 USD
≈ 333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.684 USD
(1 exchanges)
15.40% 15%
4057
742 Biểu tượng logo của MIMOSA MIMOSA
03/2021 / Heco Blockchain
MIMO *
0,5860723360 USD
≈ 13.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
185.478 USD
(1 exchanges)
15.39% 15%
3194
743 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
2.309 USD
≈ 53.460.271 đ
0 USD
N/A
3.373.932 USD
(0 exchanges)
15.36% 15%
2662
744 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
16,29 USD
≈ 377.154 đ
489.764.281 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
36.547.725 USD
(5 exchanges)
15.33% 15%
133
745 Biểu tượng logo của Decentralized Nations Decentralized Nations
03/2021 / Ethereum Blockchain
DENA *
8,82 USD
≈ 204.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.104 USD
(0 exchanges)
15.33% 15%
4111
746 Biểu tượng logo của SafeBTC SafeBTC
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBTC *
0,0000001092 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
994.218 USD
(0 exchanges)
15.30% 15%
2808
747 Biểu tượng logo của WindSwap WindSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
WINDY *
0,4712521002 USD
≈ 10.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
209.608 USD
(0 exchanges)
15.30% 15%
3154
748 Biểu tượng logo của Hellenic Coin Hellenic Coin
07/2015
HNC
4,55 USD
≈ 105.354 đ
318.157.687 USD
69.910.698
506.195 USD
(3 exchanges)
15.27% 15%
244
749 Biểu tượng logo của STVKE STVKE
11/2020 / Ethereum Blockchain
STV *
0,0207447612 USD
≈ 480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4892
750 Biểu tượng logo của Unit Protocol Unit Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
COL *
0,0020949720 USD
≈ 48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
0 USD
(5 exchanges)
15.20% 15%
4617
751 Biểu tượng logo của Marblecoin Marblecoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBC *
0,8468394923 USD
≈ 19.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4632
752 Biểu tượng logo của YFIBusiness YFIBusiness
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIB *
4,96 USD
≈ 114.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4738
753 Biểu tượng logo của CryptoBet CryptoBet
06/2020 / Ethereum Blockchain
CBET *
0,0008750078 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 950.000.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4583
754 Biểu tượng logo của Chess Coin Chess Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHESS *
0,0043118730 USD
≈ 100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
15.20% 15%
4648
755 Biểu tượng logo của HoldToWin HoldToWin
11/2020 / Ethereum Blockchain
7ADD *
2,23 USD
≈ 51.707 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4885
756 Biểu tượng logo của Hands of Steel Hands of Steel
08/2020 / Ethereum Blockchain
STEEL *
0,0123871037 USD
≈ 287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.602.332
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4731
757 Biểu tượng logo của Wenburn Wenburn
08/2020 / Ethereum Blockchain
WENB *
0,0661689900 USD
≈ 1.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.870.959
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4727
758 Biểu tượng logo của Farm House Finance Farm House Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FHSE *
19,30 USD
≈ 446.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4756
759 Biểu tượng logo của Dollars Dollars
09/2020 / Ethereum Blockchain
USDX *
0,2766340909 USD
≈ 6.404 đ
496.446 USD
1.794.596
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
1944
760 Biểu tượng logo của Maki Finance Maki Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
MAKI *
1,75 USD
≈ 40.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.373
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4753
761 Biểu tượng logo của Ymen.Finance Ymen.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMEN *
3,83 USD
≈ 88.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.700
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4762
762 Biểu tượng logo của OFIN Token OFIN Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
ON *
0,0107908452 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777.777
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4760
763 Biểu tượng logo của Vybe Vybe
09/2020 / Ethereum Blockchain
VYBE *
0,0883604287 USD
≈ 2.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.005.821
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4761
764 Biểu tượng logo của VELO Token VELO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VLO *
0,0022955640 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
15.20% 15%
4911
765 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
67,21 USD
≈ 1.555.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4919
766 Biểu tượng logo của Kanva Kanva
11/2020 / Ethereum Blockchain
KNV *
4,34 USD
≈ 100.463 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4868
767 Biểu tượng logo của ARVO ARVO
12/2020 / Ethereum Blockchain
ARVO *
7,36 USD
≈ 170.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.625
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4906
768 Biểu tượng logo của PIRANHAS PIRANHAS
12/2020 / Ethereum Blockchain
$PIR *
3,28 USD
≈ 75.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4918
769 Biểu tượng logo của Lock3r Network Lock3r Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
LK3R *
6,18 USD
≈ 142.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4883
770 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
12,21 USD
≈ 282.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4916
771 Biểu tượng logo của 3XT TOKEN 3XT TOKEN
12/2020 / Ethereum Blockchain
3XT *
535,61 USD
≈ 12.399.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
15.20% 15%
4926
772 Biểu tượng logo của The Famous Token The Famous Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
TFT *
59,40 USD
≈ 1.375.105 đ
0 USD
N/A
510.304 USD
(0 exchanges)
15.17% 15%
2943
773 Biểu tượng logo của Hydro Hydro
05/2018 / Ethereum Blockchain
HYDRO *
0,0464450421 USD
≈ 1.075 đ
3.384.094 USD
72.862.329 (66%)
Tổng: 111.111.111
263.439 USD
(6 exchanges)
15.16% 15%
1431
774 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
9,55 USD
&asy