1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2477 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3329) - Tron (81) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (1225) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (30) - Fantom (1) - Celo (1) - Avalanche (4) - Solana (11) - Xdai chain (4) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (4) - Polygon (31) - Waves (1) - KCC (2) - Cardano (2) - TomoChain (1) -

Bảng xếp hạng 2477 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của PRiVCY PRiVCY
07/2018
PRIV
3.561 USD
≈ 82.283.155 đ
58.780.078.015 USD
16.508.939 (74%)
Tổng: 22.175.970
0 USD
(2 exchanges)
26603479.26% 26.603.479%
201
2 Biểu tượng logo của EIFI FINANCE EIFI FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain
EIFI *
240,87 USD
≈ 5.566.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
6.987.714 USD
(0 exchanges)
22651984.83% 22.651.985%
2592
3 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
6,83 USD
≈ 157.752 đ
0 USD
N/A
7.560.617 USD
(2 exchanges)
10656799.72% 10.656.800%
2574
4 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
0,1041356105 USD
≈ 2.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000.000
164.143 USD
(2 exchanges)
4197871.78% 4.197.872%
3112
5 Biểu tượng logo của Ti-Value Ti-Value
09/2018
TV
4,00 USD
≈ 92.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(3 exchanges)
95042.01% 95.042%
4952
6 Biểu tượng logo của ONOToken ONOToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
ONOT *
0,0155495262 USD
≈ 359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000
17 USD
(2 exchanges)
69379.21% 69.379%
4866
7 Biểu tượng logo của Codeo Token Codeo Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
CODEO *
0,1349423642 USD
≈ 3.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
(5 exchanges)
42923.90% 42.924%
4909
8 Biểu tượng logo của Business Credit Alliance Chain Business Credit Alliance Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCAC *
0,0229817795 USD
≈ 531 đ
11.546.033 USD
502.399.437 (98%)
Tổng: 512.122.609
0 USD
(2 exchanges)
22215.18% 22.215%
762
9 Biểu tượng logo của Bitsdaq Bitsdaq
06/2019 / Ethereum Blockchain
BQQQ *
0,0186802122 USD
≈ 432 đ
50.144.305 USD
2.684.354.113 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
18183.90% 18.184%
416
10 Biểu tượng logo của KickToken [old] KickToken [old]
10/2017 / Ethereum Blockchain
KICK *
0,0183555178 USD
≈ 424 đ
2.306.897.507 USD
125.678.694.205 (10%)
Tổng: 1.251.233.467.898
859 USD
(7 exchanges)
8676.69% 8.677%
204
11 Biểu tượng logo của Kawakami Finance Kawakami Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
KKI *
0,0981842707 USD
≈ 2.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
130.898 USD
(2 exchanges)
8451.62% 8.452%
3194
12 Biểu tượng logo của SafePost SafePost
07/2020 / Ethereum Blockchain
STAMP *
0,0032247892 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6 USD
(3 exchanges)
7540.11% 7.540%
4370
13 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000875923 USD
≈ 2 đ
2.710.835 USD
30.948.335.553 (94%)
Tổng: 32.948.335.553
0 USD
(3 exchanges)
2964.01% 2.964%
1227
14 Biểu tượng logo của BitcoinSoV BitcoinSoV
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSOV *
0,2081065778 USD
≈ 4.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.891.192
0 USD
(2 exchanges)
2358.01% 2.358%
4983
15 Biểu tượng logo của Pepper Finance Pepper Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PEPR *
2,23 USD
≈ 51.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.667 USD
(1 exchanges)
1673.58% 1.674%
3870
16 Biểu tượng logo của Fastcoin Fastcoin
07/2013
FST
0,0179113999 USD
≈ 414 đ
2.810.539 USD
156.913.424 (95%)
Tổng: 165.888.000
0 USD
(2 exchanges)
1641.50% 1.642%
1210
17 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain
SKILL *
154,12 USD
≈ 3.561.730 đ
108.241.746 USD
702.318 (70%)
Tổng: 1.000.000
18.906.318 USD
(0 exchanges)
1597.80% 1.598%
251
18 Biểu tượng logo của Dungeonswap Dungeonswap
05/2021 / Binance Smart Chain
DND *
3,90 USD
≈ 90.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.961
362.344 USD
(0 exchanges)
1571.12% 1.571%
2895
19 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0001576242 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
1329.05% 1.329%
4998
20 Biểu tượng logo của Quish Coin Quish Coin
06/2020
QTV
0,0097666330 USD
≈ 226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1327.67% 1.328%
4980
21 Biểu tượng logo của DogeDao Finance DogeDao Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGEDAO *
0,0000606275 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.116 USD
(0 exchanges)
937.27% 937%
4048
22 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Friends With Benefits
10/2020 / Ethereum Blockchain
FWB *
6,48 USD
≈ 149.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.057 USD
(1 exchanges)
855.40% 855%
3610
23 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0001726872 USD
≈ 4 đ
155.418 USD
900.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
807.29% 807%
2082
24 Biểu tượng logo của Tronx Coin Tronx Coin
01/2021 / Tron Blockchain
TRONX *
0,0031286555 USD
≈ 72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
(1 exchanges)
769.31% 769%
4821
25 Biểu tượng logo của BABY DOGE INU BABY DOGE INU
07/2021 / Binance Smart Chain
$BABYDOGEINU *
0,0000000067 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
485.502 USD
(0 exchanges)
675.82% 676%
2824
26 Biểu tượng logo của DubaiCoin DubaiCoin
04/2017
DBIX
0,8242222260 USD
≈ 19.048 đ
3.513.801 USD
4.263.172
400.324 USD
(1 exchanges)
666.84% 667%
1310
27 Biểu tượng logo của LivenPay LivenPay
07/2020 / Ethereum Blockchain
LVN *
0,0049640000 USD
≈ 115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
162 USD
(2 exchanges)
662.52% 663%
4750
28 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
56,29 USD
≈ 1.300.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
149 USD
(0 exchanges)
597.36% 597%
4617
29 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / Binance Smart Chain
NST *
0,0000339265 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.734.738 USD
(0 exchanges)
590.80% 591%
2622
30 Biểu tượng logo của Xenon Pay II Xenon Pay II
05/2021 / Binance Smart Chain
X2P *
0,0000001814 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000.000.000
2.996.468 USD
(1 exchanges)
586.16% 586%
2599
31 Biểu tượng logo của 7Finance 7Finance
11/2020 / Tron Blockchain
SVN *
0,0945153335 USD
≈ 2.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
7 USD
(1 exchanges)
579.04% 579%
4883
32 Biểu tượng logo của Chainswap Chainswap
04/2021 / Ethereum Blockchain
ASAP *
0,1090357437 USD
≈ 2.520 đ
654.806 USD
6.005.428 (6%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
538.53% 539%
1689
33 Biểu tượng logo của Saitama Inu Saitama Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.777.471 USD
(1 exchanges)
495.22% 495%
2624
34 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,9749250551 USD
≈ 22.531 đ
5.289.657 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
47 USD
(1 exchanges)
484.08% 484%
995
35 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain
MNG *
0,0090254751 USD
≈ 209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
1.032.565 USD
(0 exchanges)
479.44% 479%
2715
36 Biểu tượng logo của Gene Source Code Chain Gene Source Code Chain
09/2018 / Ethereum Blockchain
GENE *
0,0010399201 USD
≈ 24 đ
390.225 USD
375.244.800 (19%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
444.11% 444%
1850
37 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
CIFI *
7,72 USD
≈ 178.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
691.711 USD
(0 exchanges)
442.60% 443%
2769
38 Biểu tượng logo của PalletOne PalletOne
11/2018 / Ethereum Blockchain
PTN *
0,0016658533 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
(3 exchanges)
408.81% 409%
4972
39 Biểu tượng logo của Depth Token Depth Token
05/2021 / Heco Blockchain
DEP *
0,0168055091 USD
≈ 388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8 USD
(2 exchanges)
393.72% 394%
4959
40 Biểu tượng logo của peachfolio peachfolio
06/2021 / Binance Smart Chain
PCHF *
0,0043550170 USD
≈ 101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
639.599 USD
(0 exchanges)
363.39% 363%
2783
41 Biểu tượng logo của Pocketnet Pocketnet
07/2020
PKOIN
4,27 USD
≈ 98.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.830.108 USD
(1 exchanges)
359.87% 360%
2633
42 Biểu tượng logo của Barter Barter
08/2020 / Ethereum Blockchain
BRTR *
0,0141061429 USD
≈ 326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.601 USD
(1 exchanges)
332.58% 333%
4447
43 Biểu tượng logo của Bidcommerce Bidcommerce
06/2021 / Binance Smart Chain
BIDCOM *
0,0000000016 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
331.60% 332%
3874
44 Biểu tượng logo của YFI3.money YFI3.money
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFI3 *
1,09 USD
≈ 25.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
58 USD
(2 exchanges)
314.96% 315%
4852
45 Biểu tượng logo của Xpose Xpose
05/2021 / Binance Smart Chain
XPOSE *
0,0000164001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.066.328 USD
(1 exchanges)
297.27% 297%
2656
46 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0181986010 USD
≈ 421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
466.733 USD
(0 exchanges)
280.88% 281%
2837
47 Biểu tượng logo của Altbet Altbet
09/2019
ABET
0,0057195603 USD
≈ 132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
179 USD
(2 exchanges)
266.44% 266%
4740
48 Biểu tượng logo của Coinlancer Coinlancer
01/2018 / Ethereum Blockchain
CL *
0,0093828109 USD
≈ 217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
262.45% 262%
5001
49 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000687069 USD
≈ 2 đ
3.436.059 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
8.746 USD
(2 exchanges)
260.51% 261%
1134
50 Biểu tượng logo của VENA VENA
09/2019 / Tron Blockchain
VENA *
0,0021289673 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
257.93% 258%
4986
51 Biểu tượng logo của ETF Dao ETF Dao
09/2020
TFD
0,1100054188 USD
≈ 2.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
5.552 USD
(2 exchanges)
244.31% 244%
4095
52 Biểu tượng logo của Mochimo Mochimo
05/2020
MCM
0,1722367597 USD
≈ 3.980 đ
1.695.782 USD
9.845.644 (12%)
Tổng: 79.533.882
26 USD
(2 exchanges)
242.22% 242%
1369
53 Biểu tượng logo của Revomon Revomon
04/2021 / Binance Smart Chain
REVO *
0,4188784030 USD
≈ 9.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.446.770 USD
(1 exchanges)
238.97% 239%
2644
54 Biểu tượng logo của 4ART Coin 4ART Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
4ART *
0,0860264053 USD
≈ 1.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.508.500.000
32.342 USD
(1 exchanges)
237.66% 238%
3630
55 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / Binance Smart Chain
MIST *
0,0865119511 USD
≈ 1.999 đ
4.875.562 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
185.350 USD
(0 exchanges)
237.22% 237%
1017
56 Biểu tượng logo của Sonar Sonar
07/2021 / Binance Smart Chain
PING *
0,0019452105 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
946.663 USD
(0 exchanges)
230.75% 231%
2728
57 Biểu tượng logo của Diligence Diligence
06/2020 / Ethereum Blockchain
IRA *
0,0006490668 USD
≈ 15 đ
13.630 USD
21.000.000
2 USD
(2 exchanges)
229.39% 229%
2444
58 Biểu tượng logo của P2P P2P
09/2020 / Ethereum Blockchain
P2P *
0,0009749251 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(4 exchanges)
204.65% 205%
5002
59 Biểu tượng logo của NudezCoin NudezCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
NUDEZ *
0,0000127311 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.126.629.278
25.260 USD
(0 exchanges)
203.64% 204%
3795
60 Biểu tượng logo của Vitae Vitae
08/2018
VITAE
0,7878065792 USD
≈ 18.206 đ
15.339.522 USD
19.471.178 (19%)
Tổng: 100.000.000
599.768 USD
(3 exchanges)
183.84% 184%
683
61 Biểu tượng logo của Utile Network Utile Network
03/2021 / Binance Smart Chain
UTL *
0,0011567587 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3 USD
(1 exchanges)
182.37% 182%
5002
62 Biểu tượng logo của Kambria Yield Tuning Engine Kambria Yield Tuning Engine
04/2021 / Ethereum Blockchain
KYTE *
4,35 USD
≈ 100.523 đ
0 USD
N/A
56.174 USD
(0 exchanges)
181.45% 181%
3467
63 Biểu tượng logo của AnRKey X AnRKey X
12/2020 / Ethereum Blockchain
$ANRX *
0,1827455643 USD
≈ 4.223 đ
17.242.948 USD
94.354.948 (47%)
Tổng: 200.000.000
8.003.998 USD
(2 exchanges)
177.45% 177%
637
64 Biểu tượng logo của YEP COIN YEP COIN
09/2020
YEP
15,09 USD
≈ 348.781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
770 USD
(1 exchanges)
173.42% 173%
3928
65 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0077994004 USD
≈ 180 đ
293.228 USD
37.596.183 (78%)
Tổng: 48.166.000
1 USD
(1 exchanges)
172.05% 172%
1928
66 Biểu tượng logo của HODL HODL
05/2021 / Binance Smart Chain
HODL *
0,0000000272 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.034.339 USD
(0 exchanges)
169.48% 169%
2711
67 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0409406115 USD
≈ 946 đ
522.731 USD
12.768.025 (16%)
Tổng: 80.000.000
631.032 USD
(4 exchanges)
169.46% 169%
1760
68 Biểu tượng logo của BLOCKCLOUT BLOCKCLOUT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CLOUT *
0,0001525534 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
286 USD
(2 exchanges)
167.17% 167%
4680
69 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron Blockchain
CORN *
17,03 USD
≈ 393.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
213.504 USD
(6 exchanges)
164.84% 165%
3030
70 Biểu tượng logo của LEVELG LEVELG
05/2020
LEVELG
0,0765981568 USD
≈ 1.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.860 USD
(1 exchanges)
164.28% 164%
4297
71 Biểu tượng logo của HubDao HubDao
10/2020 / Ethereum Blockchain
HD *
1,70 USD
≈ 39.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.200.000
0 USD
(2 exchanges)
163.23% 163%
4534
72 Biểu tượng logo của GermanCoin GermanCoin
05/2020 / Ethereum Blockchain
GCX *
0,0020136583 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5 USD
(3 exchanges)
157.38% 157%
4993
73 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0001331656 USD
≈ 3 đ
980.885 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
9.112 USD
(1 exchanges)
155.42% 155%
1567
74 Biểu tượng logo của YFIII YFIII
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
11,96 USD
≈ 276.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
25 USD
(2 exchanges)
148.42% 148%
4869
75 Biểu tượng logo của NFT POOL NFT POOL
03/2021 / Binance Smart Chain
NFTP *
0,0010153476 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
465 USD
(0 exchanges)
147.18% 147%
4636
76 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
1,35 USD
≈ 31.209 đ
28.137.148 USD
20.835.499 (70%)
Tổng: 29.600.000
0 USD
(2 exchanges)
145.21% 145%
525
77 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0075178939 USD
≈ 174 đ
575.985 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
67 USD
(2 exchanges)
145.07% 145%
1728
78 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
1,22 USD
≈ 28.087 đ
42.224.086 USD
34.741.785 (17%)
Tổng: 200.000.000
11.693.657 USD
(0 exchanges)
143.91% 144%
437
79 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,0000077517 USD
≈ 0 đ
127.289 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
76 USD
(3 exchanges)
143.35% 143%
2125
80 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 283.606 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
139.97% 140%
1133
81 Biểu tượng logo của FSBT API Token FSBT API Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
FSBT *
0,0469990038 USD
≈ 1.086 đ
164.945 USD
3.509.535 (95%)
Tổng: 3.699.483
14.385 USD
(1 exchanges)
139.19% 139%
2073
82 Biểu tượng logo của Unido EP Unido EP
03/2021 / Ethereum Blockchain
UDO *
0,0966462907 USD
≈ 2.233 đ
3.299.054 USD
34.135.344 (30%)
Tổng: 115.000.000
302.637 USD
(0 exchanges)
139.15% 139%
1149
83 Biểu tượng logo của GoldenPyrex GoldenPyrex
10/2018 / Ethereum Blockchain
GPYX *
0,1199157818 USD
≈ 2.771 đ
1.199.158 USD
9.999.999 (100%)
Tổng: 10.000.000
362 USD
(1 exchanges)
135.28% 135%
1511
84 Biểu tượng logo của BSC Station BSC Station
04/2021 / Binance Smart Chain
BSCS *
0,1266702592 USD
≈ 2.927 đ
4.674.628 USD
36.903.908 (7%)
Tổng: 500.000.000
7.705.239 USD
(0 exchanges)
133.56% 134%
1021
85 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0014395825 USD
≈ 33 đ
454.910 USD
316.001.123 (98%)
Tổng: 322.094.484
2.719 USD
(2 exchanges)
133.33% 133%
1804
86 Biểu tượng logo của ChessCoin ChessCoin
07/2016
CHESS
0,0081268617 USD
≈ 188 đ
439.117 USD
54.032.769
0 USD
(1 exchanges)
131.81% 132%
1814
87 Biểu tượng logo của AnonymousBSC AnonymousBSC
05/2021 / Binance Smart Chain
ANON *
0,0000373185 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
116.215 USD
(0 exchanges)
131.32% 131%
3214
88 Biểu tượng logo của Birdchain Birdchain
08/2019 / Ethereum Blockchain
BIRD *
0,0016277479 USD
≈ 38 đ
455.402 USD
279.774.089 (97%)
Tổng: 287.504.829
104.752 USD
(4 exchanges)
129.70% 130%
1803
89 Biểu tượng logo của FUTUREXCRYPTO FUTUREXCRYPTO
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXC *
2,45 USD
≈ 56.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.188.907 USD
(1 exchanges)
126.66% 127%
2698
90 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
07/2021 / Ethereum Blockchain
CVAG *
3,89 USD
≈ 89.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
117.471 USD
(0 exchanges)
126.49% 126%
3211
91 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0007273958 USD
≈ 17 đ
97.877 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
102 USD
(4 exchanges)
123.99% 124%
2164
92 Biểu tượng logo của BurnX BurnX
05/2021 / Ethereum Blockchain
BURNX *
0,0000000316 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.690.916 USD
(0 exchanges)
121.65% 122%
2651
93 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,1455888082 USD
≈ 3.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.245.535
655 USD
(1 exchanges)
118.57% 119%
4590
94 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron Blockchain
JSB *
0,6851530756 USD
≈ 15.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
590.121 USD
(3 exchanges)
116.99% 117%
2793
95 Biểu tượng logo của Ethermon Ethermon
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMON *
0,1660395843 USD
≈ 3.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
258.866 USD
(0 exchanges)
116.92% 117%
2978
96 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,3789221100 USD
≈ 8.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
146 USD
(1 exchanges)
115.51% 116%
4626
97 Biểu tượng logo của Rank Token Rank Token
12/2020 / Tron Blockchain
RANK *
0,0012299632 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.455 USD
(1 exchanges)
112.82% 113%
4156
98 Biểu tượng logo của Va Na Su Va Na Su
09/2020 / Ethereum Blockchain
VNS *
0,0148911319 USD
≈ 344 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
112.69% 113%
4436
99 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,0170418625 USD
≈ 394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.298.004
9.242.130 USD
(1 exchanges)
111.60% 112%
2583
100 Biểu tượng logo của DEMOS DEMOS
07/2020
DOS
0,0182160640 USD
≈ 421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
110.03% 110%
4229
101 Biểu tượng logo của CUMROCKET CRYPTO CUMROCKET CRYPTO
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,0804089245 USD
≈ 1.858 đ
113.429.604 USD
1.410.659.380
2.742.692 USD
(0 exchanges)
108.64% 109%
296
102 Biểu tượng logo của TideBit Token TideBit Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TBT *
0,2378509876 USD
≈ 5.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
20.762 USD
(1 exchanges)
107.99% 108%
3777
103 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,4841622910 USD
≈ 11.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
671 USD
(5 exchanges)
106.22% 106%
4584
104 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
UNI *
0,0007149450 USD
≈ 17 đ
76.437 USD
106.912.509 (1%)
Tổng: 9.800.000.000
16 USD
(1 exchanges)
104.04% 104%
2211
105 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000006495 USD
≈ 0 đ
65.973 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
24 USD
(2 exchanges)
103.89% 104%
2229
106 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0058494865 USD
≈ 135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
24 USD
(2 exchanges)
103.85% 104%
4912
107 Biểu tượng logo của ButterSwap ButterSwap
06/2021 / Heco Blockchain
BUTTER *
0,0340127702 USD
≈ 786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
60.540 USD
(1 exchanges)
102.44% 102%
3408
108 Biểu tượng logo của SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin
01/2020
XSPC
0,0001932686 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 196.077.675
6 USD
(2 exchanges)
100.76% 101%
4988
109 Biểu tượng logo của Cyber Network Token Cyber Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,0000179389 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
67 USD
(1 exchanges)
100.37% 100%
4691
110 Biểu tượng logo của Shardus Shardus
07/2020 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,1345819346 USD
≈ 3.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
140.345 USD
(3 exchanges)
100.18% 100%
3151
111 Biểu tượng logo của QOOBER QOOBER
10/2020
QOOB
0,0300000000 USD
≈ 693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
687 USD
(1 exchanges)
99.69% 100%
4582
112 Biểu tượng logo của GMR Finance GMR Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
GMR *
0,0000000694 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.424.396 USD
(0 exchanges)
99.64% 100%
2646
113 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0002651910 USD
≈ 6 đ
684.979 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
60.494 USD
(2 exchanges)
99.04% 99%
1675
114 Biểu tượng logo của RiseUp RiseUp
06/2021 / Binance Smart Chain
RISEUP *
0,0000000030 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
87.908 USD
(0 exchanges)
96.47% 96%
3294
115 Biểu tượng logo của Upfiring Upfiring
11/2017 / Ethereum Blockchain
UFR *
0,0437143303 USD
≈ 1.010 đ
1.049.144 USD
24.000.000
1.555 USD
(6 exchanges)
95.10% 95%
1558
116 Biểu tượng logo của bitCEO bitCEO
04/2019 / Ethereum Blockchain
BCEO *
0,1856949173 USD
≈ 4.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.135.500
20.723 USD
(1 exchanges)
94.62% 95%
3779
117 Biểu tượng logo của MFCoin MFCoin
04/2019
MFC
0,0071956600 USD
≈ 166 đ
150.397 USD
20.901.004 (21%)
Tổng: 100.000.000
72 USD
(4 exchanges)
91.34% 91%
2090
118 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0002453625 USD
≈ 6 đ
1.431.565 USD
5.834.489.721 (95%)
Tổng: 6.162.139.891
0 USD
(1 exchanges)
90.72% 91%
1440
119 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
7,01 USD
≈ 161.931 đ
23.304.298 USD
3.325.883 (3%)
Tổng: 98.942.301
137.896.200 USD
(1 exchanges)
90.48% 90%
574
120 Biểu tượng logo của HLand Token HLand Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
HLAND *
9,00 USD
≈ 208.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.057
29 USD
(2 exchanges)
89.60% 90%
4904
121 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BANANA *
1,89 USD
≈ 43.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.163.863
90.453 USD
(1 exchanges)
88.92% 89%
3287
122 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
73,36 USD
≈ 1.695.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
55.644 USD
(0 exchanges)
88.57% 89%
3439
123 Biểu tượng logo của Freicoin Freicoin
05/2013
FRC
0,0077931161 USD
≈ 180 đ
448.121 USD
57.502.113 (58%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
88.19% 88%
1808
124 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / Binance Smart Chain
SFUND *
0,8670597797 USD
≈ 20.038 đ
4.268.214 USD
4.922.629 (5%)
Tổng: 100.000.000
8.873.379 USD
(0 exchanges)
87.88% 88%
1050
125 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0000863124 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
85 USD
(2 exchanges)
87.46% 87%
4800
126 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
1,99 USD
≈ 45.994 đ
2.486.984 USD
1.249.615 (60%)
Tổng: 2.100.000
2 USD
(4 exchanges)
86.19% 86%
1257
127 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron Blockchain
CPAY *
0,0536096585 USD
≈ 1.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
144 USD
(3 exchanges)
86.16% 86%
4758
128 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0006543090 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
85.91% 86%
5000
129 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,0000324975 USD
≈ 1 đ
32.720 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
(3 exchanges)
85.49% 85%
2340
130 Biểu tượng logo của ShareAt ShareAt
10/2020 / Ethereum Blockchain
XAT *
0,2969973606 USD
≈ 6.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
479 USD
(2 exchanges)
85.35% 85%
4634
131 Biểu tượng logo của Kitten Token Kitten Token
06/2021 / Binance Smart Chain
KTN *
0,0000066821 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000.000
153.377 USD
(0 exchanges)
85.04% 85%
3142
132 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
5,47 USD
≈ 126.435 đ
0 USD
N/A
3.355 USD
(1 exchanges)
83.36% 83%
4320
133 Biểu tượng logo của SafeMars SafeMars
06/2021 / Binance Smart Chain
SMARS *
0,0000000766 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
222.939 USD
(0 exchanges)
83.26% 83%
3010
134 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
39,34 USD
≈ 909.229 đ
70.999.430 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
25.789.145 USD
(1 exchanges)
83.10% 83%
398
135 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0039006038 USD
≈ 90 đ
266.949 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
120 USD
(7 exchanges)
82.74% 83%
1950
136 Biểu tượng logo của Niobium Coin Niobium Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NBC *
0,0052738302 USD
≈ 122 đ
330.288 USD
62.627.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
0 USD
(2 exchanges)
82.00% 82%
1898
137 Biểu tượng logo của RealFevr RealFevr
07/2021 / Binance Smart Chain
FEVR *
0,0088511643 USD
≈ 205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000.000
2.484.398 USD
(0 exchanges)
81.22% 81%
2643
138 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
15,62 USD
≈ 361.020 đ
0 USD
N/A
76.735 USD
(0 exchanges)
80.68% 81%
3345
139 Biểu tượng logo của Starbase Starbase
12/2017 / Ethereum Blockchain
STAR *
0,0110700183 USD
≈ 256 đ
2.075.628 USD
187.500.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
(1 exchanges)
80.54% 81%
1305
140 Biểu tượng logo của Blank Wallet Blank Wallet
03/2021
BLANK
0,4076367943 USD
≈ 9.420 đ
7.906.040 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
176.304 USD
(1 exchanges)
79.89% 80%
864
141 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0068244754 USD
≈ 158 đ
174.673 USD
25.595.118 (85%)
Tổng: 30.000.000
9 USD
(1 exchanges)
78.54% 79%
2058
142 Biểu tượng logo của Floki Inu Floki Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000033572 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.162.263 USD
(1 exchanges)
78.26% 78%
2703
143 Biểu tượng logo của DragonVein DragonVein
07/2020 / Ethereum Blockchain
DVC *
0,0051882594 USD
≈ 120 đ
3.139.035 USD
605.026.614 (6%)
Tổng: 10.000.000.000
2 USD
(3 exchanges)
78.25% 78%
1171
144 Biểu tượng logo của Zerogoki Zerogoki
07/2021 / Ethereum Blockchain
REI *
6,30 USD
≈ 145.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.142.632
314.038 USD
(0 exchanges)
78.08% 78%
2929
145 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000031716 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
30 USD
(3 exchanges)
77.64% 78%
4926
146 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,1138962864 USD
≈ 2.632 đ
689.773.636 USD
6.056.155.629 (55%)
Tổng: 11.000.000.000
251.376 USD
(4 exchanges)
76.53% 77%
215
147 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,0016405378 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.045 USD
(1 exchanges)
74.48% 74%
3713
148 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
37,47 USD
≈ 866.042 đ
2.282.494.954 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
4.894.762.421 USD
(8 exchanges)
73.70% 74%
41
149 Biểu tượng logo của IDall IDall
10/2020 / Ethereum Blockchain
IDALL *
0,0034631794 USD
≈ 80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
80.471 USD
(2 exchanges)
73.54% 74%
3327
150 Biểu tượng logo của Cryptobuyer Cryptobuyer
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
0,0055718265 USD
≈ 129 đ
319.169 USD
57.282.664 (37%)
Tổng: 155.254.440
516 USD
(2 exchanges)
73.33% 73%
1906
151 Biểu tượng logo của Davies Davies
05/2019
DVS
0,0038741035 USD
≈ 90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(1 exchanges)
73.30% 73%
4945
152 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,1240913444 USD
≈ 2.868 đ
47.920.116 USD
386.168.082 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
3.213.189 USD
(0 exchanges)
72.88% 73%
402
153 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0560083605 USD
≈ 1.294 đ
386.557 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
121 USD
(1 exchanges)
72.16% 72%
1856
154 Biểu tượng logo của Thoreum Thoreum
07/2021 / Binance Smart Chain
THOREUM *
0,0101355492 USD
≈ 234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
461.869 USD
(0 exchanges)
72.11% 72%
2839
155 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0019200254 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(2 exchanges)
72.07% 72%
4944
156 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
3.312 USD
≈ 76.543.424 đ
0 USD
N/A
98.652 USD
(2 exchanges)
71.56% 72%
3259
157 Biểu tượng logo của 0x_nodes 0x_nodes
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIOS *
4,38 USD
≈ 101.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
261.199 USD
(0 exchanges)
71.51% 72%
2976
158 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
1,12 USD
≈ 25.976 đ
2.001.421 USD
1.780.595 (4%)
Tổng: 50.000.000
1.106 USD
(2 exchanges)
71.29% 71%
1317
159 Biểu tượng logo của YFIEXCHANGE.FINANCE YFIEXCHANGE.FINANCE
08/2020
YFIE
2,79 USD
≈ 64.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
2.670 USD
(4 exchanges)
70.83% 71%
4366
160 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000324975 USD
≈ 1 đ
19.044 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
0 USD
(3 exchanges)
70.74% 71%
2416
161 Biểu tượng logo của IFX24 IFX24
02/2020 / Ethereum Blockchain
IFX24 *
0,0232428246 USD
≈ 537 đ
69.728 USD
3.000.000
0 USD
(3 exchanges)
69.60% 70%
2224
162 Biểu tượng logo của Pinknode Pinknode
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNODE *
0,0579897348 USD
≈ 1.340 đ
0 USD
N/A
55.646 USD
(0 exchanges)
68.74% 69%
3440
163 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
3,33 USD
≈ 76.979 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
207.429 USD
(9 exchanges)
68.42% 68%
3039
164 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
3,61 USD
≈ 83.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.666.013 USD
(0 exchanges)
68.37% 68%
2591
165 Biểu tượng logo của FINANCIAL INVESTMENT TOKEN FINANCIAL INVESTMENT TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIT *
3,52 USD
≈ 81.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
7.531 USD
(1 exchanges)
68.21% 68%
4106
166 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0030363143 USD
≈ 70 đ
139.495 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
33.061 USD
(3 exchanges)
68.03% 68%
2100
167 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / Binance Smart Chain
OGC *
1,93 USD
≈ 44.633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
17.609 USD
(0 exchanges)
67.96% 68%
3832
168 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Ethereum Blockchain
CPR *
0,0019902999 USD
≈ 46 đ
151.827 USD
76.283.402 (2%)
Tổng: 4.320.000.000
88.052 USD
(3 exchanges)
67.27% 67%
2086
169 Biểu tượng logo của Elongate Deluxe Elongate Deluxe
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELONGD *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
235 USD
(0 exchanges)
66.91% 67%
4524
170 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0001588166 USD
≈ 4 đ
1.683.456 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
66.88% 67%
1372
171 Biểu tượng logo của Havens Nook Havens Nook
04/2021 / Ethereum Blockchain
HXN *
0,0587852841 USD
≈ 1.359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.137 USD
(0 exchanges)
66.28% 66%
3991
172 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000029564 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
355 USD
(2 exchanges)
66.07% 66%
4670
173 Biểu tượng logo của ArGoApp ArGoApp
05/2021 / Ethereum Blockchain
ARGO *
0,3448194824 USD
≈ 7.969 đ
3.067.457 USD
8.895.833 (9%)
Tổng: 100.000.000
226.075 USD
(1 exchanges)
65.75% 66%
1319
174 Biểu tượng logo của Kublaicoin Kublaicoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
KUB *
0,0340995699 USD
≈ 788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
25 USD
(2 exchanges)
65.44% 65%
4798
175 Biểu tượng logo của GRAP GRAP
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRAP *
0,1355487934 USD
≈ 3.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.430.813
1.433.918 USD
(1 exchanges)
65.02% 65%
2686
176 Biểu tượng logo của Doge Father Token Doge Father Token
05/2021 / Stellar Blockchain
DOGETF *
0,0023009790 USD
≈ 53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18.727 USD
(1 exchanges)
64.98% 65%
3811
177 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
0,0037954529 USD
≈ 88 đ
2.277.272 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
194.694 USD
(4 exchanges)
64.68% 65%
1284
178 Biểu tượng logo của PathFund PathFund
05/2021 / Binance Smart Chain
PATH *
0,0000000066 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
372.099 USD
(0 exchanges)
64.49% 64%
2891
179 Biểu tượng logo của SafeBank YES SafeBank YES
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBANK *
0,0000000774 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.142 USD
(0 exchanges)
63.27% 63%
3802
180 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000095956 USD
≈ 0 đ
32.686 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
24 USD
(3 exchanges)
62.63% 63%
2341
181 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
1,52 USD
≈ 35.031 đ
1.821.352 USD
1.201.561 (12%)
Tổng: 10.000.000
509.040 USD
(1 exchanges)
62.58% 63%
1356
182 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
4,28 USD
≈ 98.892 đ
2.717.818 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
7.517 USD
(4 exchanges)
62.42% 62%
1226
183 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
8,29 USD
≈ 191.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
277.148 USD
(2 exchanges)
62.15% 62%
2960
184 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0087743255 USD
≈ 203 đ
96.248 USD
10.969.269
479 USD
(1 exchanges)
62.03% 62%
2168
185 Biểu tượng logo của Vera Cruz Coin Vera Cruz Coin
10/2020
VCCO
1,92 USD
≈ 44.369 đ
0 USD
N/A
4.440 USD
(1 exchanges)
61.94% 62%
4258
186 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000218268 USD
≈ 1 đ
113.151 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
3.236 USD
(2 exchanges)
61.30% 61%
2147
187 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,0539017426 USD
≈ 1.246 đ
1.974.218 USD
36.626.244 (85%)
Tổng: 43.309.855
10.563 USD
(3 exchanges)
60.86% 61%
1319
188 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0001223959 USD
≈ 3 đ
1.391.570 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
14.628 USD
(3 exchanges)
60.77% 61%
1453
189 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0014075524 USD
≈ 33 đ
78.035 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(5 exchanges)
60.77% 61%
2206
190 Biểu tượng logo của Abitshadow Token Abitshadow Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
ABST *
0,0000611979 USD
≈ 1 đ
30.049 USD
491.010.797 (98%)
Tổng: 500.000.000
2 USD
(5 exchanges)
60.50% 61%
2351
191 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Project Ethereum Gold Project
04/2019 / Ethereum Blockchain
ETGP *
0,0000203993 USD
≈ 0 đ
120.874 USD
5.925.401.909 (99%)
Tổng: 6.000.000.000
14 USD
(2 exchanges)
60.01% 60%
2134
192 Biểu tượng logo của PancakeTools PancakeTools
04/2021 / Binance Smart Chain
TCAKE *
0,1063485880 USD
≈ 2.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.112.442 USD
(1 exchanges)
59.14% 59%
2708
193 Biểu tượng logo của TOKPIE TOKPIE
10/2019 / Ethereum Blockchain
TKP *
0,0073027966 USD
≈ 169 đ
209.693 USD
28.714.064 (29%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
58.34% 58%
2016
194 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain
ALU *
0,0048756090 USD
≈ 113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
642.310 USD
(0 exchanges)
58.30% 58%
2782
195 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0155778485 USD
≈ 360 đ
314.672 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
36 USD
(2 exchanges)
58.18% 58%
1910
196 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000016057 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
67.013 USD
(2 exchanges)
58.16% 58%
3376
197 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain
PWAR *
0,1970453508 USD
≈ 4.554 đ
1.280.795 USD
6.500.000 (7%)
Tổng: 100.000.000
2.051.846 USD
(0 exchanges)
57.57% 58%
1483
198 Biểu tượng logo của NotSafeMoon NotSafeMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
NOTSAFEMOON *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.323 USD
(1 exchanges)
57.47% 57%
3897
199 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0012999001 USD
≈ 30 đ
136.261 USD
104.824.015 (21%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(3 exchanges)
57.14% 57%
2106
200 Biểu tượng logo của BlockBank BlockBank
05/2021 / Ethereum Blockchain
BBANK *
0,1215452709 USD
≈ 2.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
279.115 USD
(0 exchanges)
56.52% 57%
2958
201 Biểu tượng logo của SWYFT SWYFT
02/2020 / Ethereum Blockchain
SWYFTT *
0,0239469488 USD
≈ 553 đ
16.929 USD
706.940 (94%)
Tổng: 750.000
4.503 USD
(2 exchanges)
56.38% 56%
2427
202 Biểu tượng logo của DOGEFI DOGEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEFI *
0,5002178336 USD
≈ 11.560 đ
500.218 USD
1.000.000
0 USD
(2 exchanges)
56.28% 56%
1774
203 Biểu tượng logo của 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token
09/2020
SUSHIBULL
0,0003240000 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
448.759 USD
(1 exchanges)
54.29% 54%
2849
204 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0040309234 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
21 USD
(1 exchanges)
54.24% 54%
4917
205 Biểu tượng logo của Jigstack Jigstack
04/2021 / Ethereum Blockchain
STAK *
0,0068983950 USD
≈ 159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
535.835 USD
(0 exchanges)
54.18% 54%
2812
206 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0214807006 USD
≈ 496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
339.670 USD
(1 exchanges)
53.92% 54%
2904
207 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0004901507 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19 USD
(2 exchanges)
53.87% 54%
4927
208 Biểu tượng logo của StableXSwap StableXSwap
10/2020 / Binance Smart Chain
STAX *
3,24 USD
≈ 74.831 đ
44.188.494 USD
13.646.645 (65%)
Tổng: 21.000.000
2.056 USD
(1 exchanges)
53.81% 54%
428
209 Biểu tượng logo của Interfinex Interfinex
12/2020 / Ethereum Blockchain
IFEX *
0,0001323434 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
31.133 USD
(1 exchanges)
53.62% 54%
3646
210 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / EOS Blockchain
DAPP *
0,0221868896 USD
≈ 513 đ
15.750.524 USD
709.902.294 (67%)
Tổng: 1.056.939.327
25.340 USD
(5 exchanges)
53.36% 53%
672
211 Biểu tượng logo của AnimalHouse Finance AnimalHouse Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
AHOUSE *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
4.840 USD
(0 exchanges)
53.07% 53%
4152
212 Biểu tượng logo của PosEx PosEx
04/2016
PEX
0,0116991007 USD
≈ 270 đ
28.701 USD
2.453.240
0 USD
(1 exchanges)
53.03% 53%
2358
213 Biểu tượng logo của Global Cryptocurrency Global Cryptocurrency
02/2017
GCC
0,0009749251 USD
≈ 23 đ
1.235.701 USD
1.267.482.828 (53%)
Tổng: 2.400.000.000
0 USD
(1 exchanges)
53.03% 53%
1497
214 Biểu tượng logo của ATC Coin ATC Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
ATCC *
0,0009749251 USD
≈ 23 đ
398.309 USD
408.553.792 (100%)
Tổng: 410.000.000
0 USD
(2 exchanges)
53.03% 53%
1847
215 Biểu tượng logo của ANON ANON
09/2018
ANON
0,0019498501 USD
≈ 45 đ
14.807 USD
7.593.802 (38%)
Tổng: 20.228.644
16 USD
(1 exchanges)
53.03% 53%
2438
216 Biểu tượng logo của i9 Coin i9 Coin
09/2020 / Ethereum Blockchain
I9C *
0,0009752234 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
140 USD
(1 exchanges)
53.00% 53%
4759
217 Biểu tượng logo của Concoin Concoin
04/2017
CONX
0,0009749251 USD
≈ 23 đ
726 USD
744.266 (47%)
Tổng: 1.595.266
0 USD
(1 exchanges)
52.95% 53%
2536
218 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain
HBX *
0,0009750606 USD
≈ 23 đ
613.587 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1.333 USD
(3 exchanges)
52.90% 53%
1708
219 Biểu tượng logo của Project-X Project-X
05/2017
NANOX
43.820 USD
≈ 1.012.681.089 đ
3.430 USD
N/A
Tổng: 1
421 USD
(1 exchanges)
52.75% 53%
2517
220 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
30,50 USD
≈ 704.883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
61 USD
(2 exchanges)
52.51% 53%
4832
221 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0002909132 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
3 USD
(2 exchanges)
52.45% 52%
5002
222 Biểu tượng logo của Tronipay Tronipay
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRP *
0,0009749494 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.311.853
266 USD
(1 exchanges)
52.32% 52%
4691
223 Biểu tượng logo của Bitcoin Zero Bitcoin Zero
10/2018
BZX
0,0009749251 USD
≈ 23 đ
28.283 USD
29.010.752 (73%)
Tổng: 40.000.000
1 USD
(3 exchanges)
52.31% 52%
2363
224 Biểu tượng logo của Pando Pando
03/2021 / Ethereum Blockchain
PANDO *
0,6081993778 USD
≈ 14.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.238 USD
(0 exchanges)
52.01% 52%
4485
225 Biểu tượng logo của SUSHIUP SUSHIUP
12/2020
SUSHIUP
0,0638109183 USD
≈ 1.475 đ
0 USD
N/A
9.064.344 USD
(1 exchanges)
51.89% 52%
2584
226 Biểu tượng logo của DUO Network Token DUO Network Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DUO *
0,0022235248 USD
≈ 51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
42.709 USD
(2 exchanges)
51.52% 52%
3553
227 Biểu tượng logo của King Arthur King Arthur
06/2021 / Ethereum Blockchain
BKING *
0,0000000027 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
46.380 USD
(0 exchanges)
51.05% 51%
3490
228 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain
NFTB *
0,0423995270 USD
≈ 980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.024.221 USD
(0 exchanges)
51.03% 51%
2657
229 Biểu tượng logo của Medium Medium
12/2019 / Ethereum Blockchain
MDM *
1,32 USD
≈ 30.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
679.505 USD
(4 exchanges)
50.82% 51%
2774
230 Biểu tượng logo của Monkey Project Monkey Project
11/2017
MONK
0,0924420297 USD
≈ 2.136 đ
1.182.083 USD
12.787.291 (61%)
Tổng: 21.000.000
5.124 USD
(2 exchanges)
50.23% 50%
1548
231 Biểu tượng logo của MoonRabbit MoonRabbit
06/2021 / Binance Smart Chain
MOONRABBIT *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000.000
15.615 USD
(0 exchanges)
50.16% 50%
3866
232 Biểu tượng logo của Bit Financial Bit Financial
10/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0042449603 USD
≈ 98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
50.12% 50%
4508
233 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0034808757 USD
≈ 80 đ
42.962 USD
12.342.380 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
74.958 USD
(3 exchanges)
49.99% 50%
2304
234 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,44 USD
≈ 33.167 đ
167.277.340 USD
116.555.798 (29%)
Tổng: 395.345.189
21.598.268 USD
(22 exchanges)
49.77% 50%
161
235 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
13,95 USD
≈ 322.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
52.135.633 USD
(1 exchanges)
49.44% 49%
2552
236 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0115700642 USD
≈ 267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
5.928.922 USD
(4 exchanges)
48.84% 49%
2598
237 Biểu tượng logo của XRE Global XRE Global
05/2021 / Tron Blockchain
XRE *
0,0000721083 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000.000
13.363 USD
(1 exchanges)
48.79% 49%
3931
238 Biểu tượng logo của Pube finance Pube finance
05/2021 / Binance Smart Chain
PUBE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
8.127 USD
(0 exchanges)
48.71% 49%
4087
239 Biểu tượng logo của DAOBet DAOBet
07/2017
BET
0,0019351874 USD
≈ 45 đ
323.700 USD
167.270.821
108 USD
(2 exchanges)
48.47% 48%
1902
240 Biểu tượng logo của VKENAF VKENAF
02/2021 / Ethereum Blockchain
VKNF *
0,0591579985 USD
≈ 1.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.805 USD
(0 exchanges)
48.01% 48%
3998
241 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,0009412170 USD
≈ 22 đ
18.824 USD
20.000.000
84.170 USD
(7 exchanges)
47.65% 48%
2417
242 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
16,26 USD
≈ 375.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
2.808 USD
(1 exchanges)
47.64% 48%
4350
243 Biểu tượng logo của King Swap King Swap
10/2020 / Ethereum Blockchain
$KING *
0,0120633223 USD
≈ 279 đ
0 USD
N/A
537.753 USD
(1 exchanges)
47.47% 47%
2811
244 Biểu tượng logo của Pepe Cash Pepe Cash
09/2016
PEPECASH
0,0084493505 USD
≈ 195 đ
5.930.464 USD
701.884.009
10.355 USD
(2 exchanges)
47.36% 47%
951
245 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,3189582476 USD
≈ 7.371 đ
137.095.352 USD
429.822.250 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
258.153.197 USD
(17 exchanges)
47.33% 47%
176
246 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
0,1833991290 USD
≈ 4.238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
25.253 USD
(2 exchanges)
47.14% 47%
3727
247 Biểu tượng logo của HEAT HEAT
07/2016
HEAT
0,0383470522 USD
≈ 886 đ
1.844.893 USD
48.110.415
0 USD
(2 exchanges)
46.81% 47%
1345
248 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
74,28 USD
≈ 1.716.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
79.551 USD
(1 exchanges)
46.61% 47%
3333
249 Biểu tượng logo của DDS.Store DDS.Store
03/2021 / Ethereum Blockchain
DDS *
0,7875076151 USD
≈ 18.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000
809.332 USD
(0 exchanges)
46.57% 47%
2748
250 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,1307222371 USD
≈ 3.021 đ
79.973.253 USD
611.780.020 (80%)
Tổng: 764.626.704
3.295.870 USD
(20 exchanges)
46.18% 46%
304
251 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0003249750 USD
≈ 8 đ
25.647 USD
78.918.545 (10%)
Tổng: 777.000.000
10 USD
(1 exchanges)
45.74% 46%
2380
252 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
55,38 USD
≈ 1.279.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
42.499 USD
(1 exchanges)
44.93% 45%
3525
253 Biểu tượng logo của Virtue Poker Virtue Poker
05/2021 / Ethereum Blockchain
VPP *
0,1147231775 USD
≈ 2.651 đ
1.663.974 USD
14.504.255 (3%)
Tổng: 500.000.000
27.076 USD
(1 exchanges)
44.93% 45%
1388
254 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
88,32 USD
≈ 2.041.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
27.914 USD
(1 exchanges)
44.76% 45%
3680
255 Biểu tượng logo của Pornstar Pornstar
06/2021 / Binance Smart Chain
STAR *
0,0000000124 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
131.851 USD
(0 exchanges)
44.58% 45%
3175
256 Biểu tượng logo của Railgun Railgun
07/2021 / Ethereum Blockchain
RAIL *
0,4730065569 USD
≈ 10.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
112.052 USD
(2 exchanges)
44.54% 45%
3225
257 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
1,96 USD
≈ 45.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
4.376 USD
(2 exchanges)
44.12% 44%
4270
258 Biểu tượng logo của Project Inverse Project Inverse
03/2021 / Ethereum Blockchain
XIV *
0,0190151352 USD
≈ 439 đ
473.063 USD
24.878.241 (28%)
Tổng: 90.000.000
188.964 USD
(0 exchanges)
44.11% 44%
1805
259 Biểu tượng logo của OBIC OBIC
09/2020 / Ethereum Blockchain
OBIC *
0,3572509897 USD
≈ 8.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1 USD
(1 exchanges)
43.65% 44%
4963
260 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000400838 USD
≈ 1 đ
532.914 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
43.56% 44%
1753
261 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
27.617 USD
(0 exchanges)
43.28% 43%
3589
262 Biểu tượng logo của Venusia Venusia
05/2021 / Binance Smart Chain
VENUS *
0,0000668514 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.675 USD
(0 exchanges)
43.15% 43%
4425
263 Biểu tượng logo của Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,8991486847 USD
≈ 20.779 đ
32.175.116 USD
35.783.978 (4%)
Tổng: 1.000.001.337
1.621.170 USD
(1 exchanges)
42.78% 43%
493
264 Biểu tượng logo của MediBit MediBit
11/2018 / Ethereum Blockchain
MEDIBIT *
0,0000017860 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
509 USD
(1 exchanges)
42.77% 43%
4622
265 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
8,78 USD
≈ 202.811 đ
17.553.171 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
25.498.858 USD
(0 exchanges)
42.73% 43%
634
266 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0005867681 USD
≈ 14 đ
155.582 USD
265.150.750
3.174 USD
(5 exchanges)
42.53% 43%
2081
267 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
189,67 USD
≈ 4.383.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
1.769 USD
(3 exchanges)
42.44% 42%
4424
268 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0022748251 USD
≈ 53 đ
978.175 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
18 USD
(2 exchanges)
42.42% 42%
1571
269 Biểu tượng logo của RooCoin RooCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
ROO *
0,0064341327 USD
≈ 149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 390.000.000
76.950 USD
(1 exchanges)
42.35% 42%
3343
270 Biểu tượng logo của Mchain Mchain
09/2019
MAR
0,0012551166 USD
≈ 29 đ
81.502 USD
64.935.725 (31%)
Tổng: 210.000.000
7 USD
(2 exchanges)
42.31% 42%
2196
271 Biểu tượng logo của Dark Energy Crystals Dark Energy Crystals
08/2020 / Tron Blockchain
DEC *
0,0013863514 USD
≈ 32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
42.10% 42%
4297
272 Biểu tượng logo của Clash Token Clash Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCT *
0,1684951187 USD
≈ 3.894 đ
297.647 USD
1.766.500 (18%)
Tổng: 10.000.000
44.535 USD
(0 exchanges)
41.93% 42%
1921
273 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,2619515812 USD
≈ 6.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
0 USD
(1 exchanges)
41.77% 42%
4997
274 Biểu tượng logo của Grill.Farm Grill.Farm
05/2021 / Binance Smart Chain
GRILL *
0,0000073316 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96
0 USD
(0 exchanges)
41.71% 42%
4003
275 Biểu tượng logo của CoTrader CoTrader
03/2019 / Ethereum Blockchain
COT *
0,0001541610 USD
≈ 4 đ
2.911.565 USD
18.886.520.618 (94%)
Tổng: 20.000.000.000
4.868 USD
(7 exchanges)
41.60% 42%
1201
276 Biểu tượng logo của PayRue (Propel) PayRue (Propel)
06/2019 / Binance Smart Chain
PROPEL *
0,0008506281 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
204.843 USD
(2 exchanges)
41.46% 41%
3042
277 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
22,39 USD
≈ 517.384 đ
66.066.102 USD
2.950.976 (7%)
Tổng: 40.000.000
22.540.001 USD
(1 exchanges)
41.36% 41%
338
278 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin
11/2019 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,1965485548 USD
≈ 4.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.278
0 USD
(3 exchanges)
41.14% 41%
4990
279 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,4897152355 USD
≈ 11.317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
13.737 USD
(0 exchanges)
41.08% 41%
3912
280 Biểu tượng logo của Golden Ratio Per Liquidity Golden Ratio Per Liquidity
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRPL *
19,13 USD
≈ 442.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.655.235
528 USD
(1 exchanges)
40.97% 41%
4612
281 Biểu tượng logo của OREO OREO
03/2021 / Binance Smart Chain
ORE *
0,0004371587 USD
≈ 10 đ
40.610 USD
92.896.174 (19%)
Tổng: 500.000.000
31.444 USD
(1 exchanges)
40.95% 41%
2315
282 Biểu tượng logo của APY Vision APY Vision
12/2020 / Ethereum Blockchain
VISION *
3,27 USD
≈ 75.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
38.172 USD
(1 exchanges)
40.91% 41%
3555
283 Biểu tượng logo của Payfair Payfair
12/2017 / Ethereum Blockchain
PFR *
0,0005099827 USD
≈ 12 đ
20.067 USD
39.347.537 (97%)
Tổng: 40.487.138
0 USD
(1 exchanges)
40.84% 41%
2411
284 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0506961029 USD
≈ 1.172 đ
65.351 USD
1.289.070 (92%)
Tổng: 1.394.742
7 USD
(3 exchanges)
40.84% 41%
2230
285 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,0361472182 USD
≈ 835 đ
330.580 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
2.187 USD
(6 exchanges)
40.83% 41%
1897
286 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,47 USD
≈ 149.531 đ
4.311.384 USD
666.322
0 USD
(2 exchanges)
40.52% 41%
1216
287 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0156035743 USD
≈ 361 đ
0 USD
N/A
9.719 USD
(1 exchanges)
39.86% 40%
4030
288 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,0010103257 USD
≈ 23 đ
8.084.796 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
94.005 USD
(4 exchanges)
39.68% 40%
852
289 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
64,76 USD
≈ 1.496.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
563.344 USD
(1 exchanges)
39.66% 40%
2898
290 Biểu tượng logo của Orfano Orfano
04/2021 / Binance Smart Chain
ORFANO *
0,0000000177 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.723 USD
(1 exchanges)
39.66% 40%
3917
291 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0335898213 USD
≈ 776 đ
33.696.785 USD
1.003.184.417 (63%)
Tổng: 1.600.000.000
77.849 USD
(4 exchanges)
39.38% 39%
481
292 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,0880922039 USD
≈ 2.036 đ
49.839.011 USD
565.759.614 (19%)
Tổng: 3.012.009.888
62.548.233 USD
(10 exchanges)
39.31% 39%
390
293 Biểu tượng logo của Plethori Plethori
05/2021 / Ethereum Blockchain
PLE *
0,0330749673 USD
≈ 764 đ
0 USD
N/A
16.684 USD
(1 exchanges)
39.28% 39%
3851
294 Biểu tượng logo của Effect.AI Effect.AI
04/2018 / EOS Blockchain
EFX *
0,0226605175 USD
≈ 524 đ
5.714.269 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
731.026 USD
(5 exchanges)
38.99% 39%
963
295 Biểu tượng logo của MONEY PARTY MONEY PARTY
08/2020 / Ethereum Blockchain
PARTY *
0,0014671478 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
261 USD
(1 exchanges)
38.72% 39%
4693
296 Biểu tượng logo của StorX Network StorX Network
07/2021
SRX
0,4645522879 USD
≈ 10.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
91.344 USD
(1 exchanges)
38.64% 39%
3285
297 Biểu tượng logo của Bitcoin CZ Bitcoin CZ
06/2019
BCZ
0,0123528298 USD
≈ 285 đ
43.988 USD
3.561.005 (89%)
Tổng: 3.999.999
0 USD
(3 exchanges)
38.50% 39%
2299
298 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0008898665 USD
≈ 21 đ
17.925.165 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
90.353 USD
(10 exchanges)
38.43% 38%
628
299 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,2851052503 USD
≈ 6.589 đ
212.720.928 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
26.089.313 USD
(23 exchanges)
38.21% 38%
142
300 Biểu tượng logo của Startcoin Startcoin
06/2014
START
0,0074767128 USD
≈ 173 đ
337.049 USD
45.079.785 (64%)
Tổng: 70.782.220
0 USD
(2 exchanges)
38.00% 38%
1892
301 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
17,24 USD
≈ 398.415 đ
46.168.597 USD
2.678.004 (13%)
Tổng: 20.000.000
20.734.921 USD
(0 exchanges)
37.87% 38%
412
302 Biểu tượng logo của SEFI SEFI
04/2021 / Ethereum Blockchain
SEFI *
0,0447767166 USD
≈ 1.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.075 USD
(3 exchanges)
37.84% 38%
4332
303 Biểu tượng logo của Massnet Massnet
05/2020
MASS
0,6151447085 USD
≈ 14.216 đ
60.300.266 USD
98.026.147 (47%)
Tổng: 206.438.400
9.219.105 USD
(4 exchanges)
37.77% 38%
359
304 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
2,63 USD
≈ 60.874 đ
28.288.840 USD
10.739.478 (84%)
Tổng: 12.768.978
278.143 USD
(4 exchanges)
37.74% 38%
522
305 Biểu tượng logo của Newton Coin Project Newton Coin Project
07/2018
NCP
0,0003249750 USD
≈ 8 đ
34.084 USD
104.880.960 (77%)
Tổng: 136.469.999
13 USD
(2 exchanges)
37.71% 38%
2333
306 Biểu tượng logo của Stably USD Stably USD
02/2019 / Ethereum Blockchain
USDS *
1,37 USD
≈ 31.652 đ
478.169 USD
349.124 (0%)
Tổng: 90.000.320.755
1 USD
(4 exchanges)
37.68% 38%
1784
307 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0033153185 USD
≈ 77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
113 USD
(6 exchanges)
37.55% 38%
4779
308 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0121598171 USD
≈ 281 đ
3.163.211 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
298.543 USD
(2 exchanges)
37.50% 38%
1168
309 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,1314122971 USD
≈ 3.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.082.853 USD
(0 exchanges)
37.32% 37%
2709
310 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0019489612 USD
≈ 45 đ
1.071.478 USD
549.768.649 (85%)
Tổng: 650.000.000
386 USD
(3 exchanges)
37.24% 37%
1536
311 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,1301001481 USD
≈ 3.007 đ
6.426.993 USD
49.400.354 (2%)
Tổng: 3.180.000.000
1.812.071 USD
(0 exchanges)
37.09% 37%
925
312 Biểu tượng logo của Bispex Bispex
11/2019 / Ethereum Blockchain
BPX *
0,0004691841 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
33.761 USD
(4 exchanges)
36.95% 37%
3610
313 Biểu tượng logo của Whale Fall Whale Fall
06/2021 / Binance Smart Chain
Whale *
0,0000000739 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
647.089 USD
(0 exchanges)
36.81% 37%
2780
314 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
517,20 USD
≈ 11.952.487 đ
4.264.796 USD
8.246 (82%)
Tổng: 10.000
105.746 USD
(1 exchanges)
36.72% 37%
1073
315 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain
PIZZA *
0,3035677980 USD
≈ 7.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
35.308 USD
(0 exchanges)
36.59% 37%
3592
316 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021 / Ethereum Blockchain
erowan *
0,1577807314 USD
≈ 3.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.038.472
436.639 USD
(0 exchanges)
36.52% 37%
2853
317 Biểu tượng logo của HelloGold HelloGold
10/2017 / Ethereum Blockchain
HGT *
0,0008270614 USD
≈ 19 đ
217.546 USD
263.034.654 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
36.51% 37%
2005
318 Biểu tượng logo của Wall Street Games Wall Street Games
05/2021 / Binance Smart Chain
WSG *
0,0000000178 USD
≈ 0 đ
2.400.684 USD
134.571.336.590.472 (13%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.290.367 USD
(0 exchanges)
36.47% 36%
1272
319 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
71.377 USD
≈ 1.649.526.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
14 USD
(0 exchanges)
36.42% 36%
4939
320 Biểu tượng logo của Mogu Mogu
12/2019 / Ethereum Blockchain
MOGX *
0,0115125961 USD
≈ 266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
95.733 USD
(1 exchanges)
36.26% 36%
3270
321 Biểu tượng logo của The Universal Settlement Coin The Universal Settlement Coin
01/2020
TUSC
0,0000520553 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
507 USD
(5 exchanges)
36.12% 36%
4623
322 Biểu tượng logo của HeartBout Pay HeartBout Pay
01/2020 / Ethereum Blockchain
HP *
0,0013002979 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.364 USD
(1 exchanges)
36.00% 36%
4471
323 Biểu tượng logo của PANTHEON X PANTHEON X
05/2020 / Ethereum Blockchain
XPN *
0,0032114695 USD
≈ 74 đ
1.594.229 USD
496.417.333 (64%)
Tổng: 770.000.000
0 USD
(2 exchanges)
35.94% 36%
1398
324 Biểu tượng logo của Base Reward Token Base Reward Token
06/2021 / Binance Smart Chain
BRT *
0,1524674239 USD
≈ 3.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
1.113 USD
(0 exchanges)
35.93% 36%
4495
325 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0004310282 USD
≈ 10 đ
542.343 USD
1.258.254.657 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
0 USD
(4 exchanges)
35.92% 36%
1749
326 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / Tron Blockchain
SHDC *
0,0018713482 USD
≈ 43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
179 USD
(0 exchanges)
35.85% 36%
4739
327 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
0,4099305991 USD
≈ 9.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.258.778 USD
(0 exchanges)
35.85% 36%
2654
328 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0001297671 USD
≈ 3 đ
4.542 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
12 USD
(3 exchanges)
35.79% 36%
2510
329 Biểu tượng logo của Collateral Pay Governance Collateral Pay Governance
07/2021 / Ethereum Blockchain
COLLG *
2.328 USD
≈ 53.796.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
17.605 USD
(0 exchanges)
35.76% 36%
3833
330 Biểu tượng logo của Joint Ventures Joint Ventures
09/2018 / Ethereum Blockchain
JOINT *
0,0019378930 USD
≈ 45 đ
43.114 USD
22.248.085 (4%)
Tổng: 616.000.000
9.297 USD
(1 exchanges)
35.62% 36%
2303
331 Biểu tượng logo của Intelligent Trading Foundation Intelligent Trading Foundation
10/2017 / Ethereum Blockchain
ITT *
0,0022748251 USD
≈ 53 đ
22.327 USD
9.814.899 (85%)
Tổng: 11.500.000
28.630 USD
(1 exchanges)
35.50% 36%
2394
332 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0018562854 USD
≈ 43 đ
1.287.614 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
1.016.933 USD
(3 exchanges)
35.45% 35%
1485
333 Biểu tượng logo của CPUcoin CPUcoin
01/2021 / Ethereum Blockchain
CPU *
0,0365119692 USD
≈ 844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.382 USD
(1 exchanges)
35.20% 35%
4381
334 Biểu tượng logo của ACE ACE
06/2020 / EOS Blockchain
ACE *
0,0050027397 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
615 USD
(3 exchanges)
35.08% 35%
4597
335 Biểu tượng logo của MoonBoys MoonBoys
04/2021 / Binance Smart Chain
MBS *
0,0000000100 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
40.574 USD
(1 exchanges)
35.05% 35%
3498
336 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0012889562 USD
≈ 30 đ
8.076.297 USD
6.265.764.933 (78%)
Tổng: 8.000.000.000
7.120 USD
(2 exchanges)
34.88% 35%
854
337 Biểu tượng logo của BonezYard BonezYard
10/2020 / Ethereum Blockchain
BNZ *
0,0635208232 USD
≈ 1.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
27.097 USD
(1 exchanges)
34.68% 35%
3694
338 Biểu tượng logo của MiloCoin MiloCoin
03/2017
MILO
0,0010340703 USD
≈ 24 đ
11.158 USD
10.789.954 (36%)
Tổng: 30.015.000
0 USD
(1 exchanges)
34.41% 34%
2458
339 Biểu tượng logo của BitCoal BitCoal
07/2017
COAL
0,0081243755 USD
≈ 188 đ
36.560 USD
4.500.000 (36%)
Tổng: 12.500.000
333 USD
(1 exchanges)
34.24% 34%
2324
340 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000325074 USD
≈ 1 đ
650.149 USD
20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
34.20% 34%
1694
341 Biểu tượng logo của Aidi Finance Aidi Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
AIDI *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
555.377 USD
(0 exchanges)
33.91% 34%
2803
342 Biểu tượng logo của Azzure Azzure
10/2020
AZZR
0,0012887785 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
632 USD
(1 exchanges)
33.90% 34%
4592
343 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0160022218 USD
≈ 370 đ
866.634.088 USD
54.157.110.195 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
30.157.209 USD
(5 exchanges)
33.60% 34%
76
344 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
388,57 USD
≈ 8.979.827 đ
35.328.358 USD
90.919 (91%)
Tổng: 100.000
1.389.708 USD
(7 exchanges)
33.54% 34%
469
345 Biểu tượng logo của MP3 MP3
02/2021 / Ethereum Blockchain
MP3 *
0,0197739832 USD
≈ 457 đ
0 USD
N/A
180 USD
(0 exchanges)
33.51% 34%
4735
346 Biểu tượng logo của Ganesha Token Ganesha Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
GNSH *
0,0014539037 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
5.213 USD
(0 exchanges)
33.49% 33%
4108
347 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0007703978 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
240.276 USD
(1 exchanges)
33.37% 33%
2997
348 Biểu tượng logo của Hatch DAO Hatch DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
HATCH *
0,0040013117 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.000
4 USD
(2 exchanges)
33.34% 33%
5001
349 Biểu tượng logo của iBTC iBTC
10/2018 / Ethereum Blockchain
IBTC *
0,0004283763 USD
≈ 10 đ
21.416 USD
49.993.999 (100%)
Tổng: 50.000.000
9 USD
(1 exchanges)
33.31% 33%
2399
350 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0171150202 USD
≈ 396 đ
525.731 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
18.760 USD
(3 exchanges)
33.04% 33%
1758
351 Biểu tượng logo của DigiFinexToken DigiFinexToken
06/2018 / Ethereum Blockchain
DFT *
0,2222708641 USD
≈ 5.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
4.233.112 USD
(1 exchanges)
32.92% 33%
2611
352 Biểu tượng logo của Agrello Agrello
09/2017 / Ethereum Blockchain
DLT *
0,0758685069 USD
≈ 1.753 đ
7.794.409 USD
102.735.765 (79%)
Tổng: 130.271.020
955.538 USD
(4 exchanges)
32.78% 33%
868
353 Biểu tượng logo của EthereumX EthereumX
03/2019
ETX
0,0025635565 USD
≈ 59 đ
223.608 USD
87.225.579 (87%)
Tổng: 100.000.000
242 USD
(2 exchanges)
32.67% 33%
2001
354 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / Binance Smart Chain
ETNA *
0,1915142579 USD
≈ 4.426 đ
2.313.404 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
6.971.303 USD
(0 exchanges)
32.52% 33%
1266
355 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0159206194 USD
≈ 368 đ
188.982 USD
11.870.294 (57%)
Tổng: 21.000.000
6.446 USD
(2 exchanges)
32.37% 32%
2037
356 Biểu tượng logo của Experty Experty
02/2018 / Ethereum Blockchain
EXY *
0,0749680017 USD
≈ 1.733 đ
2.030.760 USD
27.088.352 (34%)
Tổng: 79.404.564
1.935 USD
(3 exchanges)
32.35% 32%
1314
357 Biểu tượng logo của Modern Investment Coin Modern Investment Coin
09/2020
MODIC
0,0484662017 USD
≈ 1.120 đ
308.063 USD
6.356.243 (9%)
Tổng: 70.000.000
164.080 USD
(3 exchanges)
32.29% 32%
1915
358 Biểu tượng logo của Buzzshow Buzzshow
05/2020 / Ethereum Blockchain
GLDY *
0,0483914629 USD
≈ 1.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
38.189 USD
(2 exchanges)
32.10% 32%
3559
359 Biểu tượng logo của Balloon-X Balloon-X
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0057806452 USD
≈ 134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.741 USD
(1 exchanges)
32.09% 32%
3091
360 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain
DPET *
5,63 USD
≈ 130.016 đ
38.696.491 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
8.218.125 USD
(0 exchanges)
31.91% 32%
450
361 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,0010077309 USD
≈ 23 đ
44.366 USD
44.025.550 (52%)
Tổng: 84.000.000
7 USD
(3 exchanges)
31.82% 32%
2294
362 Biểu tượng logo của Draken Draken
06/2021
DRK
0,0348800122 USD
≈ 806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.479.000.000
1.839.686 USD
(2 exchanges)
31.77% 32%
2670
363 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
629,87 USD
≈ 14.556.251 đ
0 USD
N/A
9.231.128 USD
(0 exchanges)
31.73% 32%
2582
364 Biểu tượng logo của IONChain IONChain
10/2018 / Ethereum Blockchain
IONC *
0,0014206017 USD
≈ 33 đ
172.149 USD
121.180.605 (23%)
Tổng: 520.000.000
2.187 USD
(2 exchanges)
31.72% 32%
2063
365 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0103641968 USD
≈ 240 đ
10.336.035 USD
997.282.758 (11%)
Tổng: 9.100.000.000
24.935 USD
(1 exchanges)
31.70% 32%
786
366 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
10,78 USD
≈ 249.121 đ
14.185.479 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
19.244.222 USD
(2 exchanges)
31.60% 32%
707
367 Biểu tượng logo của GazeTV GazeTV
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAZE *
0,0022704432 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
113.958 USD
(0 exchanges)
31.37% 31%
3221
368 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,0029247752 USD
≈ 68 đ
1.630.789 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
4.665 USD
(4 exchanges)
31.10% 31%
1383
369 Biểu tượng logo của ARC Governance ARC Governance
06/2021 / Ethereum Blockchain
ARCX *
0,4738163354 USD
≈ 10.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
172.000 USD
(2 exchanges)
30.54% 31%
3097
370 Biểu tượng logo của Ccore Ccore
12/2017 / Ethereum Blockchain
CCO *
0,0272942765 USD
≈ 631 đ
46.400 USD
1.699.999 (17%)
Tổng: 10.000.000
140 USD
(1 exchanges)
30.37% 30%
2284
371 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021
WEC
0,0120047085 USD
≈ 277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
217 USD
(0 exchanges)
30.31% 30%
4708
372 Biểu tượng logo của MoonStarter MoonStarter
05/2021 / Binance Smart Chain
MNST *
0,0216995003 USD
≈ 501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
766.754 USD
(1 exchanges)
30.22% 30%
2759
373 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0183593788 USD
≈ 424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7 USD
(2 exchanges)
30.19% 30%
4973
374 Biểu tượng logo của PEPS Coin PEPS Coin
05/2020
PEPS
0,0045123190 USD
≈ 104 đ
205.599 USD
45.563.924 (62%)
Tổng: 74.000.000
191 USD
(2 exchanges)
30.17% 30%
2021
375 Biểu tượng logo của ASKO ASKO
07/2020 / Ethereum Blockchain
ASKO *
0,0268426522 USD
≈ 620 đ
3.459.879 USD
128.894.842 (93%)
Tổng: 138.509.844
99.009 USD
(6 exchanges)
30.14% 30%
1127
376 Biểu tượng logo của TranslateMe Network Token TranslateMe Network Token
07/2019 / Neo Blockchain
TMN *
0,0045496503 USD
≈ 105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.285 USD
(2 exchanges)
29.84% 30%
4388
377 Biểu tượng logo của CREAMPYE CREAMPYE
05/2021 / Binance Smart Chain
PYE *
0,0000000168 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
381.352 USD
(0 exchanges)
29.69% 30%
2882
378 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
12,36 USD
≈ 285.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
35.124 USD
(0 exchanges)
29.57% 30%
3593
379 Biểu tượng logo của Quasarcoin Quasarcoin
10/2018
QAC
0,0077869365 USD
≈ 180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.100.000
1.454 USD
(1 exchanges)
29.41% 29%
4462
380 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019 / Stellar Blockchain
DOGET *
0,0018731929 USD
≈ 43 đ
14.809.901 USD
7.906.233.750 (79%)
Tổng: 9.996.778.208
99.670 USD
(2 exchanges)
29.32% 29%
697
381 Biểu tượng logo của Shield Protocol Shield Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
SHIELD *
6,62 USD
≈ 153.026 đ
1.521.759 USD
229.816 (23%)
Tổng: 1.000.000
465.529 USD
(1 exchanges)
29.32% 29%
1416
382 Biểu tượng logo của BitCherry BitCherry
07/2020 / Ethereum Blockchain
BCHC *
0,0080144444 USD
≈ 185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
27 USD
(4 exchanges)
29.25% 29%
4902
383 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
4,87 USD
≈ 112.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
279 USD
(1 exchanges)
29.19% 29%
4685
384 Biểu tượng logo của Full Send Full Send
05/2021 / Binance Smart Chain
FULLSEND *
0,0000000040 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
20.426 USD
(2 exchanges)
29.04% 29%
3782
385 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0080276985 USD
≈ 186 đ
143.563.625 USD
17.883.534.704 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
497.383 USD
(16 exchanges)
28.73% 29%
244
386 Biểu tượng logo của Bezant Bezant
05/2018 / Ethereum Blockchain
BZNT *
0,0027750865 USD
≈ 64 đ
2.437.632 USD
878.398.685 (88%)
Tổng: 999.999.820
101 USD
(6 exchanges)
28.63% 29%
1261
387 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000012240 USD
≈ 0 đ
75.778 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
29 USD
(3 exchanges)
28.61% 29%
2213
388 Biểu tượng logo của Public Index Network Public Index Network
11/2013
PIN
0,0766606063 USD
≈ 1.772 đ
11.679.321 USD
152.351.008
3 USD
(0 exchanges)
28.56% 29%
751
389 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,6515654694 USD
≈ 15.058 đ
458.045.525 USD
702.992.326 (23%)
Tổng: 3.000.000.000
968.334.709 USD
(24 exchanges)
28.48% 28%
106
390 Biểu tượng logo của Adelphoi Adelphoi
06/2017 / Ethereum Blockchain
ADL *
0,0350186060 USD
≈ 809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
975 USD
(1 exchanges)
28.47% 28%
4522
391 Biểu tượng logo của X8X Token X8X Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
X8X *
0,0119130504 USD
≈ 275 đ
983.093 USD
82.522.341 (97%)
Tổng: 85.240.628
10 USD
(1 exchanges)
28.39% 28%
1569
392 Biểu tượng logo của Maincoin Maincoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0021798313 USD
≈ 50 đ
815.257 USD
374.000.000
3.418 USD
(6 exchanges)
28.37% 28%
1627
393 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0001918502 USD
≈ 4 đ
1.441.633 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
140.708 USD
(3 exchanges)
28.29% 28%
1433
394 Biểu tượng logo của BunnyPark BunnyPark
07/2021 / Binance Smart Chain
BP *
1,15 USD
≈ 26.653 đ
0 USD
N/A
11.524.446 USD
(3 exchanges)
28.28% 28%
2576
395 Biểu tượng logo của Ether-1 Ether-1
10/2018
ETHO
0,1574274582 USD
≈ 3.638 đ
8.798.198 USD
55.887.318
290.382 USD
(4 exchanges)
28.18% 28%
1061
396 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
121,21 USD
≈ 2.801.050 đ
76.938.109 USD
634.776 (6%)
Tổng: 10.000.000
6.507.548 USD
(0 exchanges)
28.04% 28%
311
397 Biểu tượng logo của KCCPAD KCCPAD
07/2021 / Binance Smart Chain
KCCPAD *
0,0522337349 USD
≈ 1.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
478.044 USD
(0 exchanges)
28.04% 28%
2830
398 Biểu tượng logo của APWars APWars
04/2021 / Binance Smart Chain
WGOLD *
0,0057625383 USD
≈ 133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.000.000
155.698 USD
(0 exchanges)
27.80% 28%
3123
399 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MRPH *
0,7347274056 USD
≈ 16.980 đ
34.664.449 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
433.690 USD
(9 exchanges)
27.78% 28%
475
400 Biểu tượng logo của TotemFi TotemFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOTM *
0,1433116842 USD
≈ 3.312 đ
636.948 USD
4.444.495 (44%)
Tổng: 10.000.000
210.959 USD
(0 exchanges)
27.65% 28%
1700
401 Biểu tượng logo của Metaverse NFT Index Metaverse NFT Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
PLAY *
1,33 USD
≈ 30.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.067.282
97.409 USD
(0 exchanges)
27.65% 28%
3262
402 Biểu tượng logo của ROIyal Coin ROIyal Coin
01/2019
ROCO
0,0065014894 USD
≈ 150 đ
12.678 USD
1.949.962 (9%)
Tổng: 21.000.000
12 USD
(1 exchanges)
27.50% 28%
2450
403 Biểu tượng logo của Pamp Network Pamp Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
PAMP *
0,0035308257 USD
≈ 82 đ
8.584 USD
2.431.244 (83%)
Tổng: 2.920.669
54 USD
(9 exchanges)
27.46% 27%
2458
404 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBULL *
0,0028965000 USD
≈ 67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.532
35.477 USD
(1 exchanges)
27.43% 27%
3598
405 Biểu tượng logo của Sudan Gold Coin Sudan Gold Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
SGC *
0,0224043317 USD
≈ 518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(2 exchanges)
27.30% 27%
4998
406 Biểu tượng logo của ZeuxCoin ZeuxCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
ZUC *
0,0014006099 USD
≈ 32 đ
266.116 USD
189.999.899 (25%)
Tổng: 750.000.000
89 USD
(2 exchanges)
27.30% 27%
1952
407 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
7,66 USD
≈ 177.113 đ
133.351.811 USD
17.400.000 (17%)
Tổng: 100.000.000
233.113.967 USD
(0 exchanges)
27.30% 27%
178
408 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0000193793 USD
≈ 0 đ
173.818 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
2.270 USD
(1 exchanges)
27.27% 27%
2055
409 Biểu tượng logo của Refract Refract
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFR *
529,40 USD
≈ 12.234.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916
28 USD
(1 exchanges)
27.19% 27%
4834
410 Biểu tượng logo của UnitedCrowd UnitedCrowd
05/2021 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0238727469 USD
≈ 552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 585.670.354
15.712 USD
(0 exchanges)
27.14% 27%
3863
411 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020
CRU
42,93 USD
≈ 992.066 đ
74.942.992 USD
1.745.783 (9%)
Tổng: 20.000.000
4.938.983 USD
(7 exchanges)
27.09% 27%
368
412 Biểu tượng logo của Golden Duck Golden Duck
04/2021 / Binance Smart Chain
GOLDUCK *
0,0000000084 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
266 USD
(0 exchanges)
27.08% 27%
4692
413 Biểu tượng logo của Benz Benz
10/2018
BENZ
0,0000725521 USD
≈ 2 đ
432 USD
5.958.969 (89%)
Tổng: 6.680.473
648 USD
(1 exchanges)
27.06% 27%
2542
414 Biểu tượng logo của UME Token UME Token
03/2021 / Tron Blockchain
UME *
4,32 USD
≈ 99.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
6.846 USD
(2 exchanges)
27.04% 27%
4135
415 Biểu tượng logo của Hungry Bear Hungry Bear
04/2021 / Binance Smart Chain
HUNGRY *
0,0000000016 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
977 USD
(0 exchanges)
27.00% 27%
4530
416 Biểu tượng logo của Weentar Weentar
05/2021 / Binance Smart Chain
$WNTR *
0,0074511910 USD
≈ 172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
40.635 USD
(0 exchanges)
26.98% 27%
3536
417 Biểu tượng logo của Pitbull Pitbull
04/2021 / Binance Smart Chain
PIT *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
114.249 USD
(3 exchanges)
26.96% 27%
3216
418 Biểu tượng logo của Bankless DAO Bankless DAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
0,0305876334 USD
≈ 707 đ
0 USD
N/A
16.129 USD
(0 exchanges)
26.95% 27%
3858
419 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0004222657 USD
≈ 10 đ
202.686 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
12 USD
(5 exchanges)
26.85% 27%
2023
420 Biểu tượng logo của SpaceGrime SpaceGrime
05/2021 / Binance Smart Chain
GRIMEX *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969.697.024
188.896 USD
(0 exchanges)
26.59% 27%
3072
421 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,4055902267 USD
≈ 9.373 đ
7.347.890 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
851.696 USD
(5 exchanges)
26.53% 27%
889
422 Biểu tượng logo của DECOIN DECOIN
08/2019
DTEP
0,1453953439 USD
≈ 3.360 đ
8.019.915 USD
55.159.367 (39%)
Tổng: 140.000.000
195.133 USD
(5 exchanges)
26.44% 26%
861
423 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0056853122 USD
≈ 131 đ
49.553 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
0 USD
(1 exchanges)
26.40% 26%
2278
424 Biểu tượng logo của DiamondHold DiamondHold
06/2021 / Binance Smart Chain
DHOLD *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.773 USD
(1 exchanges)
26.37% 26%
4349
425 Biểu tượng logo của Lottonation Lottonation
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNT *
0,1000335624 USD
≈ 2.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
5.600 USD
(1 exchanges)
26.18% 26%
4192
426 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0091148524 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.858 USD
(2 exchanges)
26.17% 26%
4298
427 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0863071241 USD
≈ 1.995 đ
66.667.023 USD
772.439.393 (51%)
Tổng: 1.500.000.000
955.477 USD
(6 exchanges)
26.09% 26%
337
428 Biểu tượng logo của bDollar bDollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BDO *
0,0598104353 USD
≈ 1.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.074
52.941 USD
(1 exchanges)
26.09% 26%
3446
429 Biểu tượng logo của The Famous Token The Famous Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
TFT *
9,59 USD
≈ 221.571 đ
0 USD
N/A
30.156 USD
(0 exchanges)
25.99% 26%
3654
430 Biểu tượng logo của Octopus Protocol Octopus Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
OPS *
0,1812596159 USD
≈ 4.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
156.122 USD
(0 exchanges)
25.84% 26%
3120
431 Biểu tượng logo của TenUp TenUp
09/2019
TUP
0,1163992253 USD
≈ 2.690 đ
3.106.275 USD
26.686.388 (41%)
Tổng: 64.915.569
3.239 USD
(2 exchanges)
25.80% 26%
1176
432 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
5,17 USD
≈ 119.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
77 USD
(3 exchanges)
25.79% 26%
4824
433 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
0,5661821452 USD
≈ 13.084 đ
22.590.668 USD
39.900.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
2.813.085 USD
(0 exchanges)
25.79% 26%
577
434 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,0428435575 USD
≈ 990 đ
24.862.576 USD
580.310.723 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
23.509.321 USD
(10 exchanges)
25.74% 26%
564
435 Biểu tượng logo của Cryptonovae Cryptonovae
04/2021 / Ethereum Blockchain
YAE *
0,0338132632 USD
≈ 781 đ
967.248 USD
28.605.588 (29%)
Tổng: 100.000.000
211.618 USD
(0 exchanges)
25.68% 26%
1578
436 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
8,20 USD
≈ 189.478 đ
1.043.274.388 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
402.746.848 USD
(Large exchanges)
25.62% 26%
66
437 Biểu tượng logo của SecretSky.finance SecretSky.finance
06/2021 / Binance Smart Chain
SSF *
0,0004938785 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.370 USD
(1 exchanges)
25.55% 26%
3960
438 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
213,72 USD
≈ 4.939.002 đ
16.714.279 USD
78.208
13.938.211 USD
(1 exchanges)
25.28% 25%
649
439 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
0,2922505167 USD
≈ 6.754 đ
3.273.817 USD
11.202.090 (56%)
Tổng: 20.000.000
58.899 USD
(2 exchanges)
25.25% 25%
1153
440 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
7,05 USD
≈ 163.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
23 USD
(0 exchanges)
25.23% 25%
4814
441 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000045470 USD
≈ 0 đ
70.479 USD
15.500.000.000
1.024 USD
(3 exchanges)
25.19% 25%
2221
442 Biểu tượng logo của Leading Coin 4 Entrepreneurs Leading Coin 4 Entrepreneurs
08/2015 / Ethereum Blockchain
LC4 *
0,1375994274 USD
≈ 3.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
25.19% 25%
3314
443 Biểu tượng logo của WingShop WingShop
08/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
0,0042634558 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
29.092 USD
(2 exchanges)
25.14% 25%
3672
444 Biểu tượng logo của X-Block X-Block
08/2020 / Ethereum Blockchain
IX *
0,0000469184 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
33.339 USD
(1 exchanges)
25.13% 25%
3613
445 Biểu tượng logo của Seigniorage Shares Seigniorage Shares
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHARE *
0,0211662596 USD
≈ 489 đ
431.692 USD
20.395.279 (97%)
Tổng: 21.000.000
83.208 USD
(1 exchanges)
25.03% 25%
1816
446 Biểu tượng logo của Semitoken Semitoken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SEMI *
0,0025010892 USD
≈ 58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
6 USD
(1 exchanges)
25.02% 25%
4983
447 Biểu tượng logo của IOI Token (TRADE RACE MANAGER) IOI Token (TRADE RACE MANAGER)
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
1,07 USD
≈ 24.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
336.628 USD
(5 exchanges)
24.97% 25%
2907
448 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
173,01 USD
≈ 3.998.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
24.93% 25%
4582
449 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0026927084 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(2 exchanges)
24.86% 25%
4468
450 Biểu tượng logo của EpiK Protocol EpiK Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPK *
0,4179820218 USD
≈ 9.660 đ
16.659.219 USD
39.856.304 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
200.356 USD
(0 exchanges)
24.67% 25%
654
451 Biểu tượng logo của Uniswap Finance Uniswap Finance
12/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
0,0181625844 USD
≈ 420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
761 USD
(0 exchanges)
24.61% 25%
4567
452 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
6,82 USD
≈ 157.568 đ
8.408.481 USD
1.233.244 (12%)
Tổng: 10.000.000
19.888.509 USD
(1 exchanges)
24.53% 25%
836
453 Biểu tượng logo của Donut Donut
08/2020 / Ethereum Blockchain
DONUT *
0,0065348822 USD
≈ 151 đ
786.512 USD
120.355.919
197.974 USD
(4 exchanges)
24.48% 24%
1632
454 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
277,62 USD
≈ 6.415.827 đ
0 USD
N/A
11.938 USD
(1 exchanges)
24.47% 24%
3974
455 Biểu tượng logo của Arigato Arigato
05/2021 / Binance Smart Chain
ARIGATO *
0,0102712861 USD
≈ 237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.723 USD
(0 exchanges)
24.45% 24%
4318
456 Biểu tượng logo của Archer DAO Governance Token Archer DAO Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
ARCH *
1,34 USD
≈ 30.938 đ
16.793.466 USD
12.544.364 (13%)
Tổng: 100.000.000
949.071 USD
(3 exchanges)
24.44% 24%
646
457 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0158249488 USD
≈ 366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
50.208 USD
(2 exchanges)
24.36% 24%
3479
458 Biểu tượng logo của Melalie Melalie
05/2021 / Ethereum Blockchain
MEL *
0,0111250482 USD
≈ 257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
349.875 USD
(0 exchanges)
24.36% 24%
2907
459 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0047965421 USD
≈ 111 đ
7.417.647 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
6.449 USD
(2 exchanges)
24.33% 24%
883
460 Biểu tượng logo của PocMon PocMon
05/2021 / Binance Smart Chain
PMON *
0,0000000092 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
117.901 USD
(0 exchanges)
24.31% 24%
3209
461 Biểu tượng logo của Bitcoin Adult Bitcoin Adult
09/2018
BTAD
0,0011884163 USD
≈ 27 đ
61.301 USD
51.582.493 (96%)
Tổng: 53.543.730
24 USD
(2 exchanges)
24.29% 24%
2246
462 Biểu tượng logo của Stabilize Stabilize
10/2020 / Ethereum Blockchain
STBZ *
1,11 USD
≈ 25.739 đ
148.128 USD
133.000
2.188 USD
(1 exchanges)
24.23% 24%
2091
463 Biểu tượng logo của MY IDENTITY COIN MY IDENTITY COIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
MYID *
0,0009988722 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.756 USD
(0 exchanges)
24.14% 24%
4427
464 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0117299794 USD
≈ 271 đ
161.761 USD
13.790.433 (66%)
Tổng: 21.000.000
567 USD
(4 exchanges)
24.06% 24%
2071
465 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0007873959 USD
≈ 18 đ
3.411.134 USD
4.332.171.294 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
168.706 USD
(2 exchanges)
23.93% 24%
1135
466 Biểu tượng logo của Ixinium Ixinium
04/2020
XXA
0,7504180154 USD
≈ 17.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 540.000.000
1.701 USD
(4 exchanges)
23.90% 24%
4436
467 Biểu tượng logo của Kush Finance Kush Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KSEED *
0,7688149919 USD
≈ 17.767 đ
186.973 USD
243.196 (58%)
Tổng: 420.000
712 USD
(3 exchanges)
23.87% 24%
2042
468 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0055245753 USD
≈ 128 đ
508.405 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
2.329 USD
(1 exchanges)
23.82% 24%
1766
469 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
≈ 13.958.440 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
(1 exchanges)
23.78% 24%
2511
470 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0062059016 USD
≈ 143 đ
6.205.902 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
2.564 USD
(2 exchanges)
23.71% 24%
940
471 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
0,3193263958 USD
≈ 7.380 đ
0 USD
N/A
83 USD
(3 exchanges)
23.68% 24%
4814
472 Biểu tượng logo của Medican Coin Medican Coin
02/2021 / Ethereum Blockchain
MCAN *
0,0695295325 USD
≈ 1.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
841.272 USD
(2 exchanges)
23.67% 24%
2741
473 Biểu tượng logo của Pub Finance Pub Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PINT *
0,3738808609 USD
≈ 8.640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
9.911 USD
(0 exchanges)
23.66% 24%
4022
474 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0012415162 USD
≈ 29 đ
458.938 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
2.817 USD
(5 exchanges)
23.23% 23%
1798
475 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0252412070 USD
≈ 583 đ
32.712.350 USD
1.295.989.928 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
704.287 USD
(6 exchanges)
23.23% 23%
485
476 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
35,99 USD
≈ 831.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
251.411 USD
(2 exchanges)
23.22% 23%
2984
477 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0057374924 USD
≈ 133 đ
3.456.144 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
556 USD
(2 exchanges)
23.06% 23%
1128
478 Biểu tượng logo của MobiePay MobiePay
10/2020 / Ethereum Blockchain
MBX *
0,0073097720 USD
≈ 169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
302.827 USD
(1 exchanges)
23.03% 23%
2929
479 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,0261742799 USD
≈ 605 đ
17.125.174 USD
654.274.878 (69%)
Tổng: 950.000.000
159.066 USD
(10 exchanges)
23.02% 23%
641
480 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
22,56 USD
≈ 521.467 đ
29.072.082 USD
1.288.396 (6%)
Tổng: 20.000.000
24.873.326 USD
(1 exchanges)
22.62% 23%
515
481 Biểu tượng logo của Herpes Herpes
07/2021 / Binance Smart Chain
HERPES *
0,0000000010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969.697
6.410 USD
(1 exchanges)
22.54% 23%
4161
482 Biểu tượng logo của WPP TOKEN WPP TOKEN
04/2019 / Ethereum Blockchain
WPP *
0,0232090158 USD
≈ 536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
694.743 USD
(1 exchanges)
22.51% 23%
2768
483 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
5,98 USD
≈ 138.195 đ
52.253.213 USD
8.738.173 (87%)
Tổng: 10.000.000
1.456.542 USD
(3 exchanges)
22.49% 22%
386
484 Biểu tượng logo của O3Swap O3Swap
05/2021 / Ethereum Blockchain
O3 *
4,55 USD
≈ 105.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.787.958
17.423.437 USD
(1 exchanges)
22.44% 22%
2568
485 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0005849550 USD
≈ 14 đ
58.495 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
35 USD
(1 exchanges)
22.42% 22%
2252
486 Biểu tượng logo của SaveNode SaveNode
09/2018
SNO
0,0003899700 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.100.632
327 USD
(1 exchanges)
22.42% 22%
4667
487 Biểu tượng logo của SENPAI SENPAI
04/2021 / Ethereum Blockchain
SENPAI *
0,3444334694 USD
≈ 7.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 231.491
0 USD
(0 exchanges)
22.39% 22%
4488
488 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
10,28 USD
≈ 237.612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
155.686 USD
(2 exchanges)
22.28% 22%
3122
489 Biểu tượng logo của Noah Coin Noah Coin
03/2018
NOAHP
0,0000342293 USD
≈ 1 đ
4.507 USD
131.656.984 (0%)
Tổng: 216.000.000.000
5.168 USD
(1 exchanges)
22.26% 22%
2511
490 Biểu tượng logo của 0xcert 0xcert
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZXC *
0,0024178141 USD
≈ 56 đ
830.669 USD
343.562.130
4.821 USD
(3 exchanges)
22.21% 22%
1625
491 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
≈ 1.066 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
(7 exchanges)
22.18% 22%
634
492 Biểu tượng logo của YIELD App YIELD App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,4333677401 USD
≈ 10.015 đ
48.770.591 USD
112.538.581 (38%)
Tổng: 300.000.000
2.072.416 USD
(2 exchanges)
22.18% 22%
400
493 Biểu tượng logo của GoldFarm GoldFarm
06/2021 / Binance Smart Chain
GOLD *
5,09 USD
≈ 117.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
40.223 USD
(1 exchanges)
22.07% 22%
3497
494 Biểu tượng logo của Small Love Potion Small Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,3123998067 USD
≈ 7.220 đ
169.062.531 USD
541.173.609
237.472.807 USD
(3 exchanges)
22.01% 22%
159
495 Biểu tượng logo của Hiz Finance Hiz Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
HIZ *
0,1631825736 USD
≈ 3.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.594
12 USD
(1 exchanges)
21.99% 22%
4949
496 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,4838370360 USD
≈ 11.181 đ
6.267.187 USD
12.953.096 (1%)
Tổng: 1.200.000.000
19.991 USD
(4 exchanges)
21.96% 22%
938
497 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
282,00 USD
≈ 6.517.020 đ
0 USD
N/A
13.754 USD
(1 exchanges)
21.93% 22%
3911
498 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
35,35 USD
≈ 816.878 đ
269.241 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
15.355 USD
(0 exchanges)
21.92% 22%
1947
499 Biểu tượng logo của SpaceVikings SpaceVikings
06/2021 / Binance Smart Chain
SVT *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
22.409 USD
(0 exchanges)
21.86% 22%
3755
500 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
1,48 USD
≈ 34.188 đ
12.544.040 USD
8.479.255 (12%)
Tổng: 70.000.000
1.470.320 USD
(0 exchanges)
21.83% 22%
736
501 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,3176250410 USD
≈ 7.340 đ
3.785.980 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
105.308 USD
(3 exchanges)
21.81% 22%
1099
502 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
9,38 USD
≈ 216.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
1.609.840 USD
(0 exchanges)
21.78% 22%
2676
503 Biểu tượng logo của GokuMarket Credit GokuMarket Credit
09/2020 / Ethereum Blockchain
GMC *
0,2334726817 USD
≈ 5.396 đ
735.439 USD
3.150.000 (6%)
Tổng: 50.000.000
321.629 USD
(3 exchanges)
21.70% 22%
1657
504 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0010033169 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
2.467 USD
(2 exchanges)
21.67% 22%
4377
505 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0005099827 USD
≈ 12 đ
53.548 USD
105.000.000 (42%)
Tổng: 250.000.000
34.189 USD
(2 exchanges)
21.64% 22%
2266
506 Biểu tượng logo của Golden Token Golden Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0152846428 USD
≈ 353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 979.582
76.135 USD
(2 exchanges)
21.62% 22%
3350
507 Biểu tượng logo của Sting Defi Sting Defi
04/2021 / Binance Smart Chain
SDFI *
1,74 USD
≈ 40.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
61.890 USD
(1 exchanges)
21.62% 22%
3404
508 Biểu tượng logo của MORK MORK
08/2020 / Ethereum Blockchain
MORK *
1,30 USD
≈ 30.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.173 USD
(1 exchanges)
21.51% 22%
4480
509 Biểu tượng logo của BitCanna BitCanna
08/2019
BCNA
0,0367221771 USD
≈ 849 đ
0 USD
N/A
Tổng: 392.302.736
66 USD
(1 exchanges)
21.35% 21%
4841
510 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,1969793156 USD
≈ 4.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
786 USD
(2 exchanges)
21.25% 21%
4563
511 Biểu tượng logo của Sensitrust Sensitrust
05/2021 / Ethereum Blockchain
SETS *
0,0826172048 USD
≈ 1.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
257.990 USD
(0 exchanges)
21.25% 21%
2981
512 Biểu tượng logo của 1irstcoin 1irstcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
FST *
0,4536461336 USD
≈ 10.484 đ
15.870.854 USD
34.985.097 (35%)
Tổng: 100.000.000
27.389 USD
(2 exchanges)
21.22% 21%
664
513 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0000053038 USD
≈ 0 đ
88.758 USD
16.734.693.829 (67%)
Tổng: 25.000.000.000
214 USD
(3 exchanges)
21.16% 21%
2184
514 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain
RAVEN *
0,0008239367 USD
≈ 19 đ
3.669.239 USD
4.453.302.193 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
5.779 USD
(4 exchanges)
21.10% 21%
1106
515 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
40,85 USD
≈ 944.150 đ
571.964 USD
14.000
35.529 USD
(2 exchanges)
21.10% 21%
1731
516 Biểu tượng logo của ExzoCoin 2.0 ExzoCoin 2.0
06/2021 / Binance Smart Chain
EXZO *
0,0000851063 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
17.703 USD
(0 exchanges)
21.06% 21%
3831
517 Biểu tượng logo của Bezoge Earth Bezoge Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
BEZOGE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
535.088 USD
(0 exchanges)
21.03% 21%
2809
518 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
PINK *
0,1620244996 USD
≈ 3.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
157.855 USD
(0 exchanges)
20.96% 21%
3119
519 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
1,50 USD
≈ 34.639 đ
1.062.111 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
305.613 USD
(2 exchanges)
20.76% 21%
1538
520 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
346,95 USD
≈ 8.018.015 đ
0 USD
N/A
1.300 USD
(1 exchanges)
20.70% 21%
4477
521 Biểu tượng logo của Presearch Presearch
12/2017 / Ethereum Blockchain
PRE *
0,0269639932 USD
≈ 623 đ
9.455.233 USD
350.661.436 (70%)
Tổng: 500.000.000
266.596 USD
(3 exchanges)
20.66% 21%
806
522 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0120240757 USD
≈ 278 đ
8.692 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
686 USD
(3 exchanges)
20.64% 21%
2477
523 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0035890342 USD
≈ 83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.143 USD
(1 exchanges)
20.64% 21%
4167
524 Biểu tượng logo của Hokkaido Inu Hokkaido Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.498.141 USD
(1 exchanges)
20.51% 21%
2715
525 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
HZN *
0,1183656533 USD
≈ 2.735 đ
4.734.626 USD
40.000.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
268.016 USD
(0 exchanges)
20.50% 21%
1024
526 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,2224788036 USD
≈ 5.141 đ
133.520 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
1.078 USD
(7 exchanges)
20.48% 20%
2113
527 Biểu tượng logo của Ballbag Token Ballbag Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
BALLBAG *
0,0000003620 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
751 USD
(0 exchanges)
20.42% 20%
4571
528 Biểu tượng logo của FLO FLO
11/2013
FLO
0,0414412347 USD
≈ 958 đ
6.313.614 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
59.637 USD
(2 exchanges)
20.41% 20%
1072
529 Biểu tượng logo của Torj.world Torj.world
04/2021 / Binance Smart Chain
TORJ *
0,0491463703 USD
≈ 1.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.700.000
1.332 USD
(0 exchanges)
20.31% 20%
3916
530 Biểu tượng logo của Mobius Mobius
01/2018
MOBI
0,0138873866 USD
≈ 321 đ
7.404.368 USD
533.172.141 (60%)
Tổng: 888.000.000
35.676 USD
(3 exchanges)
20.29% 20%
886
531 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,0375970296 USD
≈ 869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.770 USD
(2 exchanges)
20.15% 20%
3748
532 Biểu tượng logo của Atmos Atmos
04/2017 / EOS Blockchain
ATMOS *
0,0224891729 USD
≈ 520 đ
1.410.467 USD
62.717.622 (63%)
Tổng: 100.000.000
3.750 USD
(1 exchanges)
20.09% 20%
1449
533 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain
KEY *
47,82 USD
≈ 1.105.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
90.482 USD
(0 exchanges)
20.07% 20%
3289
534 Biểu tượng logo của CY Finance CY Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYF *
0,0000060000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11 USD
(4 exchanges)
19.99% 20%
4942
535 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
104,20 USD
≈ 2.408.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
216.937 USD
(1 exchanges)
19.98% 20%
3022
536 Biểu tượng logo của UltrAlpha UltrAlpha
12/2019 / Ethereum Blockchain
UAT *
0,0779534881 USD
≈ 1.802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
207 USD
(1 exchanges)
19.95% 20%
4719
537 Biểu tượng logo của Mango Finance Mango Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
MANGO *
0,0245936461 USD
≈ 568 đ
0 USD
N/A
2.810 USD
(0 exchanges)
19.94% 20%
4356
538 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0004393325 USD
≈ 10 đ
144.242 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
10.747 USD
(1 exchanges)
19.90% 20%
2096
539 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,9230480014 USD
≈ 21.332 đ
23.076.200 USD
25.000.000
1.013.987 USD
(11 exchanges)
19.85% 20%
575
540 Biểu tượng logo của Acute Angle Cloud Acute Angle Cloud
01/2018 / Ethereum Blockchain
AAC *
0,0058617702 USD
≈ 135 đ
1.465.443 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
2.357.542 USD
(6 exchanges)
19.85% 20%
1427
541 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000038759 USD
≈ 0 đ
77.202 USD
19.918.713.667
933 USD
(2 exchanges)
19.79% 20%
2207
542 Biểu tượng logo của AI Network AI Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
AIN *
0,0998159455 USD
≈ 2.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
16.788 USD
(2 exchanges)
19.66% 20%
3845
543 Biểu tượng logo của Collective Collective
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2 *
0,9255701861 USD
≈ 21.390 đ
233.212 USD
251.966 (50%)
Tổng: 505.213
145.256 USD
(0 exchanges)
19.64% 20%
1985
544 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0003875786 USD
≈ 9 đ
3.759.197 USD
9.699.185.558 (19%)
Tổng: 50.000.000.000
166.938 USD
(1 exchanges)
19.63% 20%
1101
545 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,1851400703 USD
≈ 4.279 đ
160.334.758 USD
866.018.674 (58%)
Tổng: 1.500.000.000
36.646.206 USD
(24 exchanges)
19.59% 20%
163
546 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
1,81 USD
≈ 41.756 đ
44.338.741 USD
24.539.273 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
56.382.616 USD
(1 exchanges)
19.58% 20%
424
547 Biểu tượng logo của Cash Tech Cash Tech
03/2021 / Ethereum Blockchain
CATE *
0,0100215178 USD
≈ 232 đ
117.811 USD
11.755.793 (8%)
Tổng: 155.000.000
219.998 USD
(5 exchanges)
19.51% 20%
2123
548 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0056067339 USD
≈ 130 đ
7.927.133 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
222.046 USD
(4 exchanges)
19.49% 19%
867
549 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain
WHEAT *
2,25 USD
≈ 52.110 đ
0 USD
N/A
1.054 USD
(1 exchanges)
19.49% 19%
4513
550 Biểu tượng logo của Chumhum Chumhum
06/2021 / Polygon Blockchain
CHUM *
0,0053280932 USD
≈ 123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000
4.422 USD
(1 exchanges)
19.46% 19%
4260
551 Biểu tượng logo của The Everlasting Parachain The Everlasting Parachain
06/2021 / Binance Smart Chain
ELP *
4,16 USD
≈ 96.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.187.303 USD
(0 exchanges)
19.46% 19%
2699
552 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DDX *
2,62 USD
≈ 60.588 đ
68.412.852 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
27.222 USD
(2 exchanges)
19.44% 19%
335
553 Biểu tượng logo của Fountain Fountain
01/2019 / Ethereum Blockchain
FTN *
0,0092862476 USD
≈ 215 đ
823.455 USD
88.674.658 (4%)
Tổng: 2.208.919.511
7.113 USD
(1 exchanges)
19.42% 19%
1624
554 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,0513460529 USD
≈ 1.187 đ
1.533.903 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
8.045 USD
(1 exchanges)
19.40% 19%
1411
555 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0006975312 USD
≈ 16 đ
467.891 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
696 USD
(4 exchanges)
19.36% 19%
1791
556 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,4155326004 USD
≈ 9.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
192.301 USD
(1 exchanges)
19.36% 19%
3133
557 Biểu tượng logo của Rocket Vault Rocket Vault
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,0305331515 USD
≈ 706 đ
502.429 USD
16.455.198 (16%)
Tổng: 100.000.000
335.618 USD
(0 exchanges)
19.07% 19%
1776
558 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0022755213 USD
≈ 53 đ
1.348.952 USD
592.810.145
38 USD
(2 exchanges)
19.06% 19%
1467
559 Biểu tượng logo của PinkPanda PinkPanda
06/2021 / Binance Smart Chain
PINKPANDA *
0,0000000095 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
83.532 USD
(0 exchanges)
19.01% 19%
3309
560 Biểu tượng logo của HeartBout HeartBout
08/2018 / Ethereum Blockchain
HB *
0,0022755213 USD
≈ 53 đ
121.730 USD
53.495.267 (84%)
Tổng: 63.695.267
30 USD
(3 exchanges)
19.00% 19%
2131
561 Biểu tượng logo của Alchemist Alchemist
04/2021 / Ethereum Blockchain
MIST *
44,24 USD
≈ 1.022.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.051.010
1.794.185 USD
(0 exchanges)
18.91% 19%
2672
562 Biểu tượng logo của PolyDoge PolyDoge
05/2021 / Polygon Blockchain
POLYDOGE *
0,0000000059 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.093.485.320.190
200.657 USD
(0 exchanges)
18.87% 19%
3054
563 Biểu tượng logo của Chain Guardians Chain Guardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
0,3832715343 USD
≈ 8.857 đ
10.972.372 USD
28.628.194 (24%)
Tổng: 120.000.000
1.316.844 USD
(1 exchanges)
18.84% 19%
773
564 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
0,7485595939 USD
≈ 17.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
18.80% 19%
4681
565 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0008110187 USD
≈ 19 đ
27.628.547 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
733.379 USD
(1 exchanges)
18.79% 19%
533
566 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0034718613 USD
≈ 80 đ
93.011.384 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
32.776 USD
(4 exchanges)
18.74% 19%
278
567 Biểu tượng logo của APYSwap APYSwap
02/2021 / Ethereum Blockchain
APYS *
0,1379850630 USD
≈ 3.189 đ
2.266.055 USD
16.422.465 (16%)
Tổng: 100.000.000
406.540 USD
(0 exchanges)
18.74% 19%
1288
568 Biểu tượng logo của Hands of Steel Hands of Steel
08/2020 / Ethereum Blockchain
STEEL *
0,0102993886 USD
≈ 238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.602.332
700 USD
(1 exchanges)
18.69% 19%
4353
569 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0230732263 USD
≈ 533 đ
61.362 USD
2.659.457
0 USD
(2 exchanges)
18.68% 19%
2245
570 Biểu tượng logo của SYL SYL
04/2021 / Binance Smart Chain
SYL *
0,0016642571 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.814 USD
(1 exchanges)
18.66% 19%
3997
571 Biểu tượng logo của BlackPool BlackPool
06/2021 / Ethereum Blockchain
BPT *
3,14 USD
≈ 72.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
64.015 USD
(0 exchanges)
18.65% 19%
3389
572 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
8,90 USD
≈ 205.692 đ
387.679.787 USD
43.556.739 (29%)
Tổng: 150.000.000
28.529.326 USD
(8 exchanges)
18.64% 19%
224
573 Biểu tượng logo của NEFTiPEDiA NEFTiPEDiA
07/2021 / Binance Smart Chain
NFT *
0,0099129107 USD
≈ 229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
32 USD
(1 exchanges)
18.60% 19%
4893
574 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,1253590687 USD
≈ 2.897 đ
6.441.708 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
124.381 USD
(4 exchanges)
18.59% 19%
926
575 Biểu tượng logo của Mandala Exchange Token Mandala Exchange Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
MDX *
0,0822711506 USD
≈ 1.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
177.331 USD
(1 exchanges)
18.55% 19%
3088
576 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,2189360622 USD
≈ 5.060 đ
1.338.045 USD
6.111.581 (59%)
Tổng: 10.366.071
8.664 USD
(9 exchanges)
18.51% 19%
1474
577 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain
CTT *
28,15 USD
≈ 650.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
754.661 USD
(0 exchanges)
18.49% 18%
2761
578 Biểu tượng logo của Rocket Moon GO Rocket Moon GO
05/2021 / Binance Smart Chain
SKYLARK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.446 USD
(0 exchanges)
18.47% 18%
4324
579 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
503,90 USD
≈ 11.645.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
1.824.540 USD
(8 exchanges)
18.41% 18%
2671
580 Biểu tượng logo của CompliFi CompliFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
COMFI *
1,56 USD
≈ 36.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
31.544 USD
(0 exchanges)
18.38% 18%
3641
581 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0588397954 USD
≈ 1.360 đ
28.723.825 USD
488.170.031 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
742.092 USD
(3 exchanges)
18.34% 18%
517
582 Biểu tượng logo của Energycoin Energycoin
05/2014
ENRG
0,0009427160 USD
≈ 22 đ
115.318 USD
122.325.446
16 USD
(1 exchanges)
18.32% 18%
2144
583 Biểu tượng logo của NAOS Finance NAOS Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAOS *
0,4312679153 USD
≈ 9.967 đ
3.797.255 USD
8.804.863 (3%)
Tổng: 300.000.000
269.471 USD
(0 exchanges)
18.29% 18%
1098
584 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0915173184 USD
≈ 2.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
36.736 USD
(6 exchanges)
18.28% 18%
3571
585 Biểu tượng logo của FomoDota FomoDota
07/2021 / Binance Smart Chain
FDOTA *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
6.467 USD
(1 exchanges)
18.22% 18%
4154
586 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0003217601 USD
≈ 7 đ
845.996 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
1.008 USD
(2 exchanges)
18.16% 18%
1619
587 Biểu tượng logo của Governor DAO Governor DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
GDAO *
0,5660456602 USD
≈ 13.081 đ
1.615.514 USD
2.854.035 (98%)
Tổng: 2.921.625
39.123 USD
(1 exchanges)
18.16% 18%
1389
588 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0011694897 USD
≈ 27 đ
773.309 USD
661.235.992 (28%)
Tổng: 2.361.117.844
0 USD
(2 exchanges)
18.11% 18%
1640
589 Biểu tượng logo của My Crypto Heroes My Crypto Heroes
05/2021 / Ethereum Blockchain
MCHC *
0,2987587947 USD
≈ 6.904 đ
0 USD
N/A
5.868 USD
(0 exchanges)
18.11% 18%
4180
590 Biểu tượng logo của Props Token Props Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
PROPS *
0,0468772358 USD
≈ 1.083 đ
16.899.351 USD
360.502.301 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
1.302.380 USD
(3 exchanges)
18.07% 18%
647
591 Biểu tượng logo của DeFiato DeFiato
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFO *
0,0023487761 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
(1 exchanges)
18.04% 18%
4759
592 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
114,88 USD
≈ 2.654.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
10.593 USD
(1 exchanges)
18.01% 18%
4004
593 Biểu tượng logo của USDL USDL
10/2020 / Ethereum Blockchain
USDL *
0,9085182512 USD
≈ 20.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.641 USD
(0 exchanges)
18.00% 18%
4309
594 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
0,8990623918 USD
≈ 20.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
404.971 USD
(0 exchanges)
17.89% 18%
2870
595 Biểu tượng logo của SafeMoonCash SafeMoonCash
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOONCASH *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
45.492 USD
(0 exchanges)
17.86% 18%
3498
596 Biểu tượng logo của Klondike Finance Klondike Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
KLON *
369,91 USD
≈ 8.548.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
17.82% 18%
5000
597 Biểu tượng logo của QunQun QunQun
01/2018 / Ethereum Blockchain
QUN *
0,0064567123 USD
≈ 149 đ
4.711.965 USD
729.777.775 (47%)
Tổng: 1.557.000.000
629.842 USD
(5 exchanges)
17.79% 18%
1026
598 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0017283741 USD
≈ 40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
37.180 USD
(1 exchanges)
17.77% 18%
3660
599 Biểu tượng logo của DxSale Network DxSale Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
SALE *
0,9599118655 USD
≈ 22.184 đ
0 USD
N/A
301.564 USD
(2 exchanges)
17.77% 18%
2941
600 Biểu tượng logo của Nokencoin Nokencoin
07/2020
NOKN
0,0206566381 USD
≈ 477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
487 USD
(1 exchanges)
17.72% 18%
4584
601 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin
07/2016
PUT
0,0004874625 USD
≈ 11 đ
579.471 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
174 USD
(1 exchanges)
17.72% 18%
1724
602 Biểu tượng logo của Charged Particles Charged Particles
06/2021 / Ethereum Blockchain
IONX *
0,5136196481 USD
≈ 11.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
169.028 USD
(1 exchanges)
17.71% 18%
3101
603 Biểu tượng logo của Vulkania Vulkania
05/2021 / Binance Smart Chain
VLK *
0,0907316717 USD
≈ 2.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
42.787 USD
(1 exchanges)
17.65% 18%
3519
604 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
12,86 USD
≈ 297.134 đ
771.443.135 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
325.148.012 USD
(34 exchanges)
17.57% 18%
80
605 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain
HERO *
0,0134590538 USD
≈ 311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.604.421 USD
(0 exchanges)
17.57% 18%
2626
606 Biểu tượng logo của Everus Everus
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVR *
0,0094166820 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18 USD
(3 exchanges)
17.52% 18%
4930
607 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
2,90 USD
≈ 66.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.523 USD
(2 exchanges)
17.45% 17%
4441
608 Biểu tượng logo của Roseon Finance Roseon Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
ROSN *
0,1132514529 USD
≈ 2.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
203.609 USD
(0 exchanges)
17.45% 17%
3043
609 Biểu tượng logo của Flits Flits
09/2019
FLS
0,5564851251 USD
≈ 12.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.506.413
4.065 USD
(3 exchanges)
17.41% 17%
4287
610 Biểu tượng logo của CryptoCart CryptoCart
05/2021 / Ethereum Blockchain
CC *
6,83 USD
≈ 157.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
35.868 USD
(0 exchanges)
17.40% 17%
3583
611 Biểu tượng logo của Tamy Token Tamy Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
TMT *
0,0422467524 USD
≈ 976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
131.500 USD
(1 exchanges)
17.37% 17%
3174
612 Biểu tượng logo của Nodeseeds Nodeseeds
04/2021 / Ethereum Blockchain
NDS *
53,78 USD
≈ 1.242.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
570 USD
(0 exchanges)
17.36% 17%
4607
613 Biểu tượng logo của Catoshi Nakamoto Catoshi Nakamoto
06/2021 / Ethereum Blockchain
CATS *
0,0488175551 USD
≈ 1.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.467.249
4.061 USD
(0 exchanges)
17.35% 17%
4288
614 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0062893141 USD
≈ 145 đ
16.195.673 USD
2.575.109.612 (40%)
Tổng: 6.500.000.000
83.380 USD
(5 exchanges)
17.32% 17%
658
615 Biểu tượng logo của Bezop Bezop
03/2018 / Ethereum Blockchain
BEZ *
0,0046327047 USD
≈ 107 đ
257.976 USD
55.685.931 (62%)
Tổng: 89.267.250
0 USD
(3 exchanges)
17.27% 17%
1973
616 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
4,09 USD
≈ 94.446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
21.251.267 USD
(5 exchanges)
17.23% 17%
2567
617 Biểu tượng logo của Blue Swap Blue Swap
04/2021 / Binance Smart Chain
BLUE *
0,0936398352 USD
≈ 2.164 đ
0 USD
N/A
364 USD
(0 exchanges)
17.23% 17%
4656
618 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
137,56 USD
≈ 3.178.954 đ
1.409.066.966 USD
10.243.474 (54%)
Tổng: 18.900.000
298.392.422 USD
(Large exchanges)
17.16% 17%
58
619 Biểu tượng logo của MNPCoin MNPCoin
09/2018
MNP
0,0010074226 USD
≈ 23 đ
2.208 USD
2.191.996 (52%)
Tổng: 4.237.567
0 USD
(1 exchanges)
17.13% 17%
2523
620 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
1,57 USD
≈ 36.293 đ
625.355 USD
398.206 (70%)
Tổng: 568.538
111.409 USD
(2 exchanges)
17.10% 17%
1704
621 Biểu tượng logo của PRIA PRIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRIA *
3,11 USD
≈ 71.798 đ
215.473 USD
69.356
3.251 USD
(1 exchanges)
17.10% 17%
2009
622 Biểu tượng logo của Foliowatch Foliowatch
05/2021 / Binance Smart Chain
FWATCH *
0,0018809709 USD
≈ 43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
43.644 USD
(0 exchanges)
17.04% 17%
3509
623 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
07/2021 / Binance Smart Chain
GOMA *
0,0000000021 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
75.784 USD
(0 exchanges)
17.02% 17%
3355
624 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0067336189 USD
≈ 156 đ
461.891 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
7.514 USD
(2 exchanges)
17.00% 17%
1793
625 Biểu tượng logo của ChangeNOW Token ChangeNOW Token
04/2019 / Binance Chain
NOW *
0,0262936981 USD
≈ 608 đ
2.193.762 USD
83.432.980 (42%)
Tổng: 199.763.510
45 USD
(2 exchanges)
16.97% 17%
1294
626 Biểu tượng logo của Previse Previse
02/2021 / Ethereum Blockchain
PRVS *
0,0979162574 USD
≈ 2.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
557.025 USD
(2 exchanges)
16.92% 17%
2821
627 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,0010027065 USD
≈ 23 đ
7.021.210 USD
7.002.258.293 (7%)
Tổng: 100.000.000.000
221.963 USD
(5 exchanges)
16.90% 17%
902
628 Biểu tượng logo của HappinessToken HappinessToken
02/2021 / Binance Smart Chain
HPS *
0,9839360311 USD
≈ 22.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.782 USD
(0 exchanges)
16.90% 17%
4423
629 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
GC *
0,0040273103 USD
≈ 93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.001
6.985 USD
(2 exchanges)
16.89% 17%
4120
630 Biểu tượng logo của Trodl Trodl
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRO *
0,0036769500 USD
≈ 85 đ
364.307 USD
99.078.577 (17%)
Tổng: 600.000.000
0 USD
(0 exchanges)
16.86% 17%
1871
631 Biểu tượng logo của Genesis Vision Genesis Vision
11/2017 / Ethereum Blockchain
GVT *
2,66 USD
≈ 61.526 đ
11.785.656 USD
4.426.883 (100%)
Tổng: 4.436.644
632.259 USD
(6 exchanges)
16.83% 17%
748
632 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0192060163 USD
≈ 444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
48.083 USD
(2 exchanges)
16.83% 17%
3485
633 Biểu tượng logo của MONK MONK
11/2017
MONK
0,0701497472 USD
≈ 1.621 đ
904.819 USD
12.898.399 (61%)
Tổng: 21.000.000
1.770 USD
(0 exchanges)
16.83% 17%
1596
634 Biểu tượng logo của Mandi Token Mandi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MANDI *
0,0070923923 USD
≈ 164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.369 USD
(2 exchanges)
16.82% 17%
4470
635 Biểu tượng logo của Glitchy Glitchy
06/2021 / Binance Smart Chain
GLITCHY *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.116 USD
(1 exchanges)
16.82% 17%
4049
636 Biểu tượng logo của SafeInsure SafeInsure
10/2018
SINS
0,0076173416 USD
≈ 176 đ
161.301 USD
21.175.480
36 USD
(7 exchanges)
16.80% 17%
2072
637 Biểu tượng logo của ZUZ Protocol ZUZ Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZUZ *
2,43 USD
≈ 56.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
189.516 USD
(0 exchanges)
16.74% 17%
3080
638 Biểu tượng logo của Vanilla Network Vanilla Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
VNLA *
9,54 USD
≈ 220.496 đ
6.273.133 USD
657.481 (66%)
Tổng: 1.000.000
2.310 USD
(1 exchanges)
16.62% 17%
937
639 Biểu tượng logo của Jiviz Jiviz
10/2020
JVZ
0,0096549118 USD
≈ 223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
6 USD
(1 exchanges)
16.55% 17%
4881
640 Biểu tượng logo của IFToken IFToken
03/2021 / Ethereum Blockchain
IFT *
0,0050775772 USD
≈ 117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
75.668 USD
(2 exchanges)
16.48% 16%
3354
641 Biểu tượng logo của WeOwn WeOwn
04/2018
CHX
0,0096334377 USD
≈ 223 đ
960.637 USD
99.719.012 (59%)
Tổng: 168.956.522
108.140 USD
(2 exchanges)
16.47% 16%
1575
642 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0065865179 USD
≈ 152 đ
5.472.334 USD
830.838.627 (40%)
Tổng: 2.100.000.000
53.902 USD
(7 exchanges)
16.47% 16%
981
643 Biểu tượng logo của MyTVchain MyTVchain
04/2020 / Ethereum Blockchain
MYTV *
0,0098153426 USD
≈ 227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
16.46% 16%
4939
644 Biểu tượng logo của Name Changing Token Name Changing Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,0813226546 USD
≈ 1.879 đ
3.207.556 USD
39.442.343
125.380 USD
(4 exchanges)
16.37% 16%
1409
645 Biểu tượng logo của MktCoin MktCoin
02/2018
MLM
0,0000071981 USD
≈ 0 đ
8.706 USD
1.209.529.900 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
74 USD
(1 exchanges)
16.36% 16%
2476
646 Biểu tượng logo của Demodyfi Demodyfi
05/2021 / Binance Smart Chain
DMOD *
0,1804553294 USD
≈ 4.170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.502 USD
(2 exchanges)
16.35% 16%
3752
647 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
4,20 USD
≈ 97.113 đ
2.365.526 USD
562.926 (91%)
Tổng: 619.242
718 USD
(2 exchanges)
16.28% 16%
1274
648 Biểu tượng logo của POOROCKET POOROCKET
05/2021 / Binance Smart Chain
POOROCKET *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.685 USD
(0 exchanges)
16.28% 16%
4254
649 Biểu tượng logo của Stellar Gold Stellar Gold
05/2019 / Stellar Blockchain
XLMG *
0,0024350441 USD
≈ 56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 785.595.002
15.204 USD
(2 exchanges)
16.27% 16%
3872
650 Biểu tượng logo của Cribnb Decentralized Renting and Sharing Cribnb Decentralized Renting and Sharing
06/2021 / Ethereum Blockchain
CRB *
0,2158736559 USD
≈ 4.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.000.000
11.494 USD
(0 exchanges)
16.24% 16%
3859
651 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
5,40 USD
≈ 124.874 đ
1.857.071 USD
343.682 (34%)
Tổng: 1.000.000
27.338 USD
(0 exchanges)
16.21% 16%
1340
652 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,3753566362 USD
≈ 8.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
1.029 USD
(2 exchanges)
16.16% 16%
4520
653 Biểu tượng logo của EtherGem EtherGem
08/2018
EGEM
0,0129003436 USD
≈ 298 đ
251.339 USD
19.483.114 (51%)
Tổng: 38.192.180
779 USD
(2 exchanges)
16.15% 16%
1968
654 Biểu tượng logo của Lympo Lympo
03/2018 / Ethereum Blockchain
LYM *
0,0125391006 USD
≈ 290 đ
10.365.736 USD
826.672.979 (83%)
Tổng: 999.999.999
547.507 USD
(5 exchanges)
16.10% 16%
784
655 Biểu tượng logo của Space Hoge Space Hoge
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOGE *
0,0000000016 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
30 USD
(1 exchanges)
16.08% 16%
4899
656 Biểu tượng logo của MeconCash MeconCash
10/2019 / Ethereum Blockchain
MCH *
0,0650501235 USD
≈ 1.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
130.435 USD
(5 exchanges)
16.02% 16%
3181
657 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0507662445 USD
≈ 1.173 đ
2.143.741.855 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
61.805.779 USD
(5 exchanges)
16.02% 16%
44
658 Biểu tượng logo của Ambrosus Ambrosus
10/2017
AMB
0,0311751696 USD
≈ 720 đ
6.640.750 USD
213.014.074 (28%)
Tổng: 762.247.288
686.591 USD
(7 exchanges)
16.01% 16%
917
659 Biểu tượng logo của Bitcashpay Bitcashpay
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0060971303 USD
≈ 141 đ
1.211.226 USD
198.655.033 (23%)
Tổng: 850.000.000
201.136 USD
(1 exchanges)
15.97% 16%
1504
660 Biểu tượng logo của Panda Finance Panda Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PAND *
0,0000000592 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
15.96% 16%
3746
661 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
131,18 USD
≈ 3.031.489 đ
76.896.285 USD
586.205 (55%)
Tổng: 1.070.000
2.654.141 USD
(1 exchanges)
15.91% 16%
312
662 Biểu tượng logo của ECOChain ECOChain
04/2020
ECOC
0,0149993816 USD
≈ 347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
15.87% 16%
4918
663 Biểu tượng logo của Aloha Aloha
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALOHA *
0,0192615484 USD
≈ 445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.827 USD
(1 exchanges)
15.84% 16%
3532
664 Biểu tượng logo của Levolution Levolution
07/2019 / Ethereum Blockchain
LEVL *
0,1113487927 USD
≈ 2.573 đ
10.972.219 USD
98.539.178 (32%)
Tổng: 311.000.000
129.067 USD
(3 exchanges)
15.82% 16%
770
665 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
0,3585815212 USD
≈ 8.287 đ
5.253.219 USD
14.650.000 (15%)
Tổng: 100.000.000
253.188 USD
(0 exchanges)
15.77% 16%
997
666 Biểu tượng logo của Axion Axion
11/2020 / Ethereum Blockchain
AXN *
0,0000777683 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 156.630.345.427
93.139 USD
(2 exchanges)
15.66% 16%
3274
667 Biểu tượng logo của Litecoin Plus Litecoin Plus
05/2014
LCP
0,0468107236 USD
≈ 1.082 đ
128.839 USD
2.752.341 (69%)
Tổng: 4.000.000
28 USD
(1 exchanges)
15.65% 16%
2124
668 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
10,08 USD
≈ 233.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
32.651 USD
(1 exchanges)
15.56% 16%
3624
669 Biểu tượng logo của 8X8 PROTOCOL 8X8 PROTOCOL
05/2020 / Ethereum Blockchain
EXE *
0,0024311752 USD
≈ 56 đ
753.664 USD
310.000.000 (35%)
Tổng: 880.000.000
5.017 USD
(8 exchanges)
15.55% 16%
1647
670 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
884,64 USD
≈ 20.444.008 đ
360.048 USD
407 (85%)
Tổng: 480
2.097 USD
(1 exchanges)
15.53% 16%
1875
671 Biểu tượng logo của TravelNote TravelNote
12/2018 / Ethereum Blockchain
TVNT *
0,0128835480 USD
≈ 298 đ
27.743 USD
2.153.333 (92%)
Tổng: 2.333.333
0 USD
(2 exchanges)
15.50% 16%
2367
672 Biểu tượng logo của Hungarian Vizsla Inu Hungarian Vizsla Inu
07/2021 / Binance Smart Chain
HVI *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
101.518 USD
(0 exchanges)
15.50% 16%
3255
673 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
707,71 USD
≈ 16.355.171 đ
6.290.124 USD
8.888
80.032 USD
(5 exchanges)
15.49% 15%
936
674 Biểu tượng logo của CBET Token CBET Token
07/2021 / Binance Smart Chain
CBET *
0,0000001744 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
66.604 USD
(0 exchanges)
15.43% 15%
3379
675 Biểu tượng logo của Bit World Token Bit World Token
08/2020
BWB
0,0080500933 USD
≈ 186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
15.42% 15%
4242
676 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
33,10 USD
≈ 764.987 đ
0 USD
N/A
25.007.104 USD
(2 exchanges)
15.40% 15%
2561
677 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
98,86 USD
≈ 2.284.663 đ
436.765 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
11.405 USD
(2 exchanges)
15.23% 15%
1815
678 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin
12/2019
XNC
1,28 USD
≈ 29.656 đ
97.879.681 USD
76.274.958 (69%)
Tổng: 110.000.000
50.318 USD
(4 exchanges)
15.19% 15%
271
679 Biểu tượng logo của Bytus Bytus
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTS *
1,08 USD
≈ 24.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
172.315 USD
(2 exchanges)
15.18% 15%
3096
680 Biểu tượng logo của Swirge Swirge
10/2020 / Ethereum Blockchain
SWG *
0,0016451492 USD
≈ 38 đ
19.710 USD
11.980.559 (15%)
Tổng: 79.709.911
4.648 USD
(3 exchanges)
15.17% 15%
2410
681 Biểu tượng logo của Uhive Uhive
03/2021 / Ethereum Blockchain
HVE2 *
0,0019767486 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
21.195 USD
(2 exchanges)
15.11% 15%
3770
682 Biểu tượng logo của upShib upShib
05/2021 / Binance Smart Chain
UPSHIB *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
688 USD
(0 exchanges)
15.07% 15%
4552
683 Biểu tượng logo của CURE Farm CURE Farm
01/2021 / Ethereum Blockchain
CURE *
3,10 USD
≈ 71.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000
118 USD
(1 exchanges)
15.05% 15%
4725
684 Biểu tượng logo của Clover Clover
02/2021
CLV
2,92 USD
≈ 67.494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222
50.238 USD
(1 exchanges)
15.05% 15%
3484
685 Biểu tượng logo của Fundamenta Fundamenta
10/2020 / Ethereum Blockchain
FMTA *
0,3498288883 USD
≈ 8.085 đ
352.300 USD
1.007.064 (6%)
Tổng: 17.941.593
44.308 USD
(1 exchanges)
14.99% 15%
1880
686 Biểu tượng logo của Pepedex Pepedex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PPDEX *
1,58 USD
≈ 36.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.679
185.430 USD
(0 exchanges)
14.93% 15%
3078
687 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
282,90 USD
≈ 6.537.915 đ
13.952.834 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
187.487 USD
(14 exchanges)
14.91% 15%
714
688 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
85,47 USD
≈ 1.975.249 đ
50.574.114 USD
591.707 (86%)
Tổng: 690.420
710.408 USD
(9 exchanges)
14.87% 15%
388
689 Biểu tượng logo của Basis Dollar Basis Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSD *
0,0125439125 USD
≈ 290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.001
46.391 USD
(2 exchanges)
14.78% 15%
3492
690 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / Ethereum Blockchain
BIZZ *
0,2859730727 USD
≈ 6.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 320.000.000
109.179 USD
(5 exchanges)
14.72% 15%
3233
691 Biểu tượng logo của Agora Agora
10/2019
VOTE
0,0041360088 USD
≈ 96 đ
155.378 USD
37.567.045 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
176 USD
(1 exchanges)
14.66% 15%
2083
692 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
JT *
0,0872955890 USD
≈ 2.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.752 USD
(4 exchanges)
14.66% 15%
3601
693 Biểu tượng logo của Trittium Trittium
07/2018
TRTT
0,0503690079 USD
≈ 1.164 đ
6.493.362 USD
128.915.825 (100%)
Tổng: 129.247.752
31.778 USD
(2 exchanges)
14.58% 15%
921
694 Biểu tượng logo của Zuplo Zuplo
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLP *
0,0019219385 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
286 USD
(2 exchanges)
14.50% 15%
4681
695 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0003582331 USD
≈ 8 đ
16.320.438 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
492.243 USD
(2 exchanges)
14.46% 14%
653
696 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
4,94 USD
≈ 114.197 đ
25.205.925 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
98.246 USD
(1 exchanges)
14.43% 14%
558
697 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
87.788 USD
≈ 2.028.783.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
14.41% 14%
4284
698 Biểu tượng logo của Tower Tower
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOWER *
0,0246035047 USD
≈ 569 đ
5.680.443 USD
230.879.436 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
1.086.494 USD
(2 exchanges)
14.39% 14%
968
699 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
0,0663417479 USD
≈ 1.533 đ
0 USD
N/A
3.844.189 USD
(1 exchanges)
14.35% 14%
2620
700 Biểu tượng logo của Baz Token Baz Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
BAZT *
0,0008003485 USD
≈ 18 đ
872 USD
1.089.402 (44%)
Tổng: 2.500.000
2 USD
(2 exchanges)
14.31% 14%
2535
701 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
1,00 USD
≈ 23.111 đ
733.264.808 USD
733.218.399 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
20.048.950 USD
(8 exchanges)
14.28% 14%
213
702 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0118816992 USD
≈ 275 đ
263.752 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
1.048 USD
(6 exchanges)
14.28% 14%
1955
703 Biểu tượng logo của Xiglute Coin Xiglute Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
XGC *
0,0000023656 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
164.119 USD
(2 exchanges)
14.26% 14%
3110
704 Biểu tượng logo của Pundi X NEM Pundi X NEM
08/2018 / Binance Chain
NPXSXEM *
0,0002196814 USD
≈ 5 đ
4.043.660 USD
18.406.933.434 (17%)
Tổng: 106.784.637.943
7.372 USD
(3 exchanges)
14.24% 14%
1069
705 Biểu tượng logo của CEEZEE SAFU CEEZEE SAFU
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFU *
0,0000029793 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
12.913 USD
(0 exchanges)
14.23% 14%
3941
706 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0033849669 USD
≈ 78 đ
2.246.660 USD
663.717.042
330.801 USD
(8 exchanges)
14.07% 14%
1289
707 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / Binance Chain
CBIX *
0,0053990771 USD
≈ 125 đ
387.937 USD
71.852.557
3.155 USD
(1 exchanges)
14.01% 14%
1853
708 Biểu tượng logo của Color Platform Color Platform
10/2019 / Ethereum Blockchain
CLR *
0,0017095631 USD
≈ 40 đ
234.604 USD
137.230.262 (39%)
Tổng: 350.000.000
86 USD
(2 exchanges)
13.94% 14%
1983
709 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
1,98 USD
≈ 45.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
59.488 USD
(0 exchanges)
13.94% 14%
3420
710 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,0794705418 USD
≈ 1.837 đ
30.207.108 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
107.210 USD
(2 exchanges)
13.90% 14%
505
711 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
1,25 USD
≈ 28.785 đ
224.671.100 USD
180.375.224 (22%)
Tổng: 824.104.972
8.440.028 USD
(0 exchanges)
13.87% 14%
140
712 Biểu tượng logo của SovranoCoin SovranoCoin
09/2019
SVR
0,0349455055 USD
≈ 808 đ
53.419 USD
1.528.651 (25%)
Tổng: 6.000.000
0 USD
(2 exchanges)
13.82% 14%
2269
713 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0381797863 USD
≈ 882 đ
70.742 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
99 USD
(6 exchanges)
13.80% 14%
2220
714 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
2.572 USD
≈ 59.438.152 đ
99.267.629 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
29.012.598 USD
(47 exchanges)
13.80% 14%
268
715 Biểu tượng logo của Blockmason Credit Protocol Blockmason Credit Protocol
10/2017 / Binance Chain
BCPT *
0,0032657274 USD
≈ 75 đ
379.343 USD
116.158.667
385 USD
(3 exchanges)
13.79% 14%
1867
716 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0140964769 USD
≈ 326 đ
168.632 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
27.432 USD
(5 exchanges)
13.79% 14%
2062
717 Biểu tượng logo của Halving Token Halving Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HALV *
0,0112232220 USD
≈ 259 đ
23.362 USD
2.081.537 (59%)
Tổng: 3.500.000
923 USD
(1 exchanges)
13.76% 14%
2390
718 Biểu tượng logo của LUXCoin LUXCoin
10/2017
LUX
0,0718826005 USD
≈ 1.661 đ
844.346 USD
11.746.184 (20%)
Tổng: 60.000.000
9.228 USD
(3 exchanges)
13.73% 14%
1617
719 Biểu tượng logo của Prosper Prosper
01/2021 / Ethereum Blockchain
PROS *
0,7850684726 USD
≈ 18.143 đ
3.513.028 USD
4.474.804 (4%)
Tổng: 100.000.000
903.544 USD
(4 exchanges)
13.72% 14%
1121
720 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,1369564129 USD
≈ 3.165 đ
2.503.907 USD
18.282.511 (39%)
Tổng: 46.405.087
333.851 USD
(0 exchanges)
13.70% 14%
1254
721 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,0013760511 USD
≈ 32 đ
0 USD
N/A
606.535 USD
(1 exchanges)
13.69% 14%
2787
722 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / Ethereum Blockchain
AZ *
0,0000172368 USD
≈ 0 đ
1.431.651 USD
83.057.996.159 (67%)
Tổng: 124.724.662.825
288 USD
(3 exchanges)
13.67% 14%
1438
723 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,1787110791 USD
≈ 4.130 đ
49.816.671 USD
278.755.358 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
274.381 USD
(3 exchanges)
13.59% 14%
392
724 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000016957 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
35.758 USD
(0 exchanges)
13.57% 14%
3584
725 Biểu tượng logo của Polychart Polychart
06/2021 / Polygon Blockchain
PCHART *
0,0011696542 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
210 USD
(0 exchanges)
13.47% 13%
4720
726 Biểu tượng logo của Butterfly Protocol Butterfly Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BFLY *
0,0981375647 USD
≈ 2.268 đ
0 USD
N/A
11.925 USD
(0 exchanges)
13.44% 13%
3973
727 Biểu tượng logo của FLAMA FLAMA
07/2020 / Ethereum Blockchain
FMA *
0,0109580582 USD
≈ 253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
181 USD
(4 exchanges)
13.40% 13%
4738
728 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
1.308 USD
≈ 30.235.364 đ
1.955.837 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
24.139 USD
(1 exchanges)
13.39% 13%
1320
729 Biểu tượng logo của Insureum Insureum
10/2018 / Klaytn Blockchain
ISR *
0,0162171086 USD
≈ 375 đ
3.471.249 USD
214.048.583 (74%)
Tổng: 290.000.000
156.751 USD
(3 exchanges)
13.30% 13%
1125
730 Biểu tượng logo của Blurt Blurt
11/2020
BLURT
0,0032497502 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
55 USD
(1 exchanges)
13.30% 13%
4856
731 Biểu tượng logo của UniMex Network UniMex Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
UMX *
0,6193616136 USD
≈ 14.313 đ
4.361.865 USD
7.042.517 (70%)
Tổng: 10.000.000
40.069 USD
(1 exchanges)
13.30% 13%
1043
732 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0238764157 USD
≈ 552 đ
20.705.182 USD
867.181.324 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
751.850 USD
(0 exchanges)
13.29% 13%
597
733 Biểu tượng logo của Fire Inu Fire Inu
05/2021 / Binance Smart Chain
FINU *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.210 USD
(0 exchanges)
13.29% 13%
4487
734 Biểu tượng logo của Portion Portion
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRT *
0,0132903478 USD
≈ 307 đ
2.902.065 USD
218.358.830 (15%)
Tổng: 1.500.000.000
4.896 USD
(1 exchanges)
13.24% 13%
1200
735 Biểu tượng logo của YoloCash YoloCash
08/2018 / Ethereum Blockchain
YLC *
0,0003875869 USD
≈ 9 đ
11.434 USD
29.499.388 (60%)
Tổng: 48.888.888
36.168 USD
(1 exchanges)
13.15% 13%
2460
736 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,1300569559 USD
≈ 3.006 đ
49.094.688 USD
377.486.058 (83%)
Tổng: 454.278.600
2.614.548 USD
(1 exchanges)
13.14% 13%
398
737 Biểu tượng logo của 2key.network 2key.network
05/2020 / Ethereum Blockchain
2KEY *
0,0183885773 USD
≈ 425 đ
1.414.477 USD
76.921.517 (13%)
Tổng: 600.000.000
303.119 USD
(7 exchanges)
13.02% 13%
1473
738 Biểu tượng logo của Ethereum Push Notification Service Ethereum Push Notification Service
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
0,8723102348 USD
≈ 20.159 đ
6.910.250 USD
7.921.780 (8%)
Tổng: 100.000.000
1.207.465 USD
(0 exchanges)
13.01% 13%
908
739 Biểu tượng logo của Mercurity Swap Protocol Mercurity Swap Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MEE *
46,14 USD
≈ 1.066.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
12.98% 13%
4823
740 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,4737716362 USD
≈ 10.949 đ
115.058.826 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
494.915 USD
(4 exchanges)
12.94% 13%
256
741 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020 / Ethereum Blockchain
GTH *
0,0441857225 USD
≈ 1.021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
181.956 USD
(2 exchanges)
12.93% 13%
3075
742 Biểu tượng logo của SportX SportX
02/2021 / Ethereum Blockchain
SX *
0,4284045538 USD
≈ 9.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.155 USD
(1 exchanges)
12.92% 13%
3903
743 Biểu tượng logo của Formation Fi Formation Fi
06/2021 / Ethereum Blockchain
FORM *
0,2478873229 USD
≈ 5.729 đ
7.266.817 USD
29.315.000 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
2.545.986 USD
(0 exchanges)
12.91% 13%
893
744 Biểu tượng logo của Truebit Truebit
10/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,2266197113 USD
≈ 5.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 279.976.074
1.973.433 USD
(0 exchanges)
12.88% 13%
2659
745 Biểu tượng logo của Wrapped BIND Wrapped BIND
02/2021 / Ethereum Blockchain
WBIND *
0,0222953884 USD
≈ 515 đ
0 USD
N/A
5.663 USD
(0 exchanges)
12.85% 13%
4186
746 Biểu tượng logo của Stopelon Stopelon
06/2021 / Binance Smart Chain
STOPELON *
0,0000020455 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
7.480 USD
(1 exchanges)
12.82% 13%
4107
747 Biểu tượng logo của Trabzonspor Fan Token Trabzonspor Fan Token
11/2020
TRA
3,87 USD
≈ 89.419 đ
9.117.099 USD
2.356.284 (24%)
Tổng: 10.000.000
9.890.261 USD
(1 exchanges)
12.80% 13%
815
748 Biểu tượng logo của StarLink StarLink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000012959 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.397.539 USD
(1 exchanges)
12.79% 13%
2688
749 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000189562 USD
≈ 0 đ
20.381 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
18.792 USD
(4 exchanges)
12.76% 13%
2405
750 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0617641492 USD
≈ 1.427 đ
95.292 USD
1.542.831 (34%)
Tổng: 4.500.000
58 USD
(2 exchanges)
12.67% 13%
2172
751 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
19,91 USD
≈ 460.172 đ
0 USD
N/A
2.585 USD
(2 exchanges)
12.63% 13%
3876
752 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
113,69 USD
≈ 2.627.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
1.142 USD
(1 exchanges)
12.60% 13%
4500
753 Biểu tượng logo của Dragonmusk Dragonmusk
05/2021 / Binance Smart Chain
DMUSK *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.580 USD
(1 exchanges)
12.58% 13%
4196
754 Biểu tượng logo của Yieldly Yieldly
07/2021 / Ethereum Blockchain
YLDY *
0,0061211952 USD
≈ 141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
50.223 USD
(0 exchanges)
12.58% 13%
3476
755 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,1299560786 USD
≈ 3.003 đ
95.496.227 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
546.737 USD
(2 exchanges)
12.57% 13%
273
756 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
64,12 USD
≈ 1.481.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
652.628 USD
(0 exchanges)
12.55% 13%
2778
757 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,1900614402 USD
≈ 4.392 đ
29.134.451 USD
153.289.646 (58%)
Tổng: 265.000.000
9.071 USD
(2 exchanges)
12.52% 13%
512
758 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0014891177 USD
≈ 34 đ
131.316 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
7.091 USD
(1 exchanges)
12.51% 13%
2117
759 Biểu tượng logo của Wenlambo Wenlambo
05/2021 / Binance Smart Chain
WENLAMBO *
0,0000000133 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
159.054 USD
(0 exchanges)
12.49% 12%
3116
760 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0019532038 USD
≈ 45 đ
24.832.888 USD
12.713.925.827 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
346.074 USD
(2 exchanges)
12.46% 12%
563
761 Biểu tượng logo của Liquidity Dividends Protocol Liquidity Dividends Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
LID *
0,1305226440 USD
≈ 3.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 142.786.830
30.175 USD
(7 exchanges)
12.39% 12%
3655
762 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,1188632870 USD
≈ 2.747 đ
17.829.493 USD
150.000.000 (30%)
Tổng: 500.000.000
1.734.859 USD
(12 exchanges)
12.39% 12%
631
763 Biểu tượng logo của SXPDOWN SXPDOWN
10/2020
SXPDOWN
2,75 USD
≈ 63.508 đ
0 USD
N/A
1.204.675 USD
(1 exchanges)
12.37% 12%
2697
764 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
4,43 USD
≈ 102.466 đ
311.130.798 USD
70.172.142 (50%)
Tổng: 139.394.114
214.224.450 USD
(26 exchanges)
12.36% 12%
116
765 Biểu tượng logo của Arteon Arteon
05/2021 / Ethereum Blockchain
ARTEON *
0,0108181103 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
47 USD
(0 exchanges)
12.36% 12%
4868
766 Biểu tượng logo của TopBidder TopBidder
04/2021 / Ethereum Blockchain
BID *
0,4112400159 USD
≈ 9.504 đ
2.269.915 USD
5.519.684 (6%)
Tổng: 100.000.000
11.948 USD
(0 exchanges)
12.28% 12%
1287
767