1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 3840 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1579) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 18:13

Bảng xếp hạng 3840 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 7 ngày qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (7 ngày) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của BlowUP BlowUP
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$BLOW *
0,0003831286 USD
8,7564 đ
0 USD
N/A
274.810 USD
(1 exchanges)
2315129.58% 2.315.130%
3527
2 Biểu tượng logo của GreenMoon GreenMoon
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRM *
5,47 USD
125.073 đ
0 USD
N/A
77.653 USD
(1 exchanges)
8489.72% 8.490%
4147
3 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0002222501 USD
5,0795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
0 USD
(3 exchanges)
7530.82% 7.531%
6046
4 Biểu tượng logo của InflationCoin InflationCoin
01/2017
IFLT
0,0003306765 USD
7,5576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.790.092.020
0 USD
(1 exchanges)
5552.59% 5.553%
5996
5 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain
08/2020
HL
0,0012480905 USD
29 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5325.57% 5.326%
6138
6 Biểu tượng logo của ShibX ShibX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$ShibX *
0,0000395002 USD
0,9028 đ
0 USD
N/A
1.703.308 USD
(1 exchanges)
3905.32% 3.905%
2958
7 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0043121957 USD
99 đ
49.027.178 USD
11.369.423.186 (59%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
(3 exchanges)
3844.38% 3.844%
589
8 Biểu tượng logo của BurnX 2.0 BurnX 2.0
05/2021 / Ethereum Blockchain
BURNX20 *
0,0000000145 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
61.631 USD
(1 exchanges)
1552.08% 1.552%
4255
9 Biểu tượng logo của DaddyUSDT DaddyUSDT
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DADDYUSDT *
0,0000274081 USD
0,6264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.096.892.113
181.273 USD
(0 exchanges)
1239.05% 1.239%
3708
10 Biểu tượng logo của Bitrise Token Bitrise Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRISE *
0,0000000663 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.041.709 USD
(1 exchanges)
1155.78% 1.156%
2922
11 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,000027354 USD
0,6252 đ
328.286 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
177 USD
(2 exchanges)
1152.25% 1.152%
2138
12 Biểu tượng logo của Baby Bitcoin Baby Bitcoin
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BBTC *
0,0000000179 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.058.884 USD
(0 exchanges)
1055.91% 1.056%
3083
13 Biểu tượng logo của Death Token Death Token
09/2021 / Fantom Blockchain
DEATH *
0,0000049473 USD
0,1131 đ
0 USD
N/A
1.075.306 USD
(0 exchanges)
864.99% 865%
3078
14 Biểu tượng logo của Doge Dash Doge Dash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEDASH *
0,0003239842 USD
7,4047 đ
20.322.536 USD
62.726.929.487 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
13.491.398 USD
(1 exchanges)
803.94% 804%
832
15 Biểu tượng logo của LINA LINA
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0226400124 USD
517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
24.309 USD
(5 exchanges)
624.77% 625%
4667
16 Biểu tượng logo của Sudan Gold Coin Sudan Gold Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
SGC *
0,20 USD
4.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(2 exchanges)
568.44% 568%
6078
17 Biểu tượng logo của Payfair Payfair
12/2017 / Ethereum Blockchain
PFR *
0,0042690738 USD
98 đ
167.978 USD
39.347.537 (97%)
Tổng: 40.487.138
0 USD
(1 exchanges)
551.45% 551%
2288
18 Biểu tượng logo của SOLVE SOLVE
02/2019 / Ethereum Blockchain
SOLVE *
0,46 USD
10.563 đ
203.821.867 USD
414.321.873 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
1.070.893.302 USD
(11 exchanges)
525.75% 526%
297
19 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
17,90 USD
409.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
24 USD
(4 exchanges)
492.71% 493%
5860
20 Biểu tượng logo của DABANKING DABANKING
08/2019 / Ethereum Blockchain
DAB *
0,0007111616 USD
16,2536 đ
3.640 USD
5.118.932 (3%)
Tổng: 199.936.930
0 USD
(1 exchanges)
487.64% 488%
2671
21 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
0,32 USD
7.213 đ
99.326 USD
314.719
0 USD
(2 exchanges)
411.15% 411%
2377
22 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
293.618 USD
(0 exchanges)
396.17% 396%
3494
23 Biểu tượng logo của Pirate Coin Games Pirate Coin Games
09/2021
PirateCoin☠
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.442.290 USD
(0 exchanges)
389.21% 389%
2847
24 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0140059852 USD
320 đ
13.445.746 USD
960.000.000 (80%)
Tổng: 1.200.000.000
5.982.666 USD
(3 exchanges)
383.64% 384%
987
25 Biểu tượng logo của BUMO BUMO
09/2018
BU
0,002034005 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
(4 exchanges)
376.24% 376%
6020
26 Biểu tượng logo của Hina Inu Hina Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
$HINA *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
1.796.937 USD
(1 exchanges)
371.30% 371%
2948
27 Biểu tượng logo của PocMon PocMon
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PMON *
0,0000000253 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.642 USD
(1 exchanges)
343.75% 344%
5278
28 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0984071369 USD
2.249 đ
0 USD
N/A
62.014 USD
(4 exchanges)
335.36% 335%
4252
29 Biểu tượng logo của CrossSwap CrossSwap
08/2021 / Ethereum Blockchain
CSWAP *
0,54 USD
12.404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.193.938 USD
(1 exchanges)
333.24% 333%
3043
30 Biểu tượng logo của Education Ecosystem Education Ecosystem
03/2018 / Ethereum Blockchain
LEDU *
0,0634115699 USD
1.449 đ
15.010.179 USD
236.710.413 (65%)
Tổng: 362.983.094
98.148 USD
(2 exchanges)
327.95% 328%
929
31 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin
11/2019 / Ethereum Blockchain
CBC *
2,36 USD
53.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.278
0 USD
(3 exchanges)
325.48% 325%
5973
32 Biểu tượng logo của EverETH EverETH
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVERETH *
0,0000000169 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
250.211 USD
(1 exchanges)
320.39% 320%
3560
33 Biểu tượng logo của Verso Token Verso Token
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,23 USD
5.278 đ
10.581.829 USD
45.824.242 (46%)
Tổng: 100.000.000
1.567.556 USD
(1 exchanges)
314.71% 315%
946
34 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
1,20 USD
27.426 đ
716.418.034 USD
687.500.000 (18%)
Tổng: 3.885.390.082
243.381.380 USD
(9 exchanges)
312.8% 313%
135
35 Biểu tượng logo của MemePad MemePad
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEPAD *
0,0383877718 USD
877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
1.947.112 USD
(0 exchanges)
309.98% 310%
2930
36 Biểu tượng logo của Diligence Diligence
06/2020 / Ethereum Blockchain
IRA *
0,0012999307 USD
30 đ
27.299 USD
21.000.000
4 USD
(2 exchanges)
305.99% 306%
2522
37 Biểu tượng logo của VestChain VestChain
11/2018 / Ethereum Blockchain
VEST *
0,0022985661 USD
53 đ
9.070.030 USD
3.945.951.381
0 USD
(3 exchanges)
298.32% 298%
1101
38 Biểu tượng logo của MobilinkToken MobilinkToken
09/2018 / Ethereum Blockchain
MOLK *
0,0005778014 USD
13,2057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
296.77% 297%
5983
39 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance
12/2019 / Ethereum Blockchain
CALL *
0,0019708214 USD
45 đ
155.534 USD
78.918.545 (10%)
Tổng: 777.000.000
270 USD
(1 exchanges)
279.36% 279%
2301
40 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
7,80 USD
178.271 đ
466.861 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
152.587 USD
(5 exchanges)
278.58% 279%
2023
41 Biểu tượng logo của MERCI MERCI
06/2020
MERCI
0,0001490108 USD
3,4056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
19.516 USD
(1 exchanges)
272.46% 272%
4768
42 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HAM *
0,0000000206 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.703.263 USD
(0 exchanges)
260.73% 261%
2960
43 Biểu tượng logo của Pinknode Pinknode
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNODE *
0,30 USD
6.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
778.455 USD
(0 exchanges)
258.61% 259%
3169
44 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0164864957 USD
377 đ
2.759.836 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
30.430 USD
(4 exchanges)
256.84% 257%
1483
45 Biểu tượng logo của Baby Floki Billionaire Baby Floki Billionaire
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BabyFB *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.541.031 USD
(1 exchanges)
253.48% 253%
2976
46 Biểu tượng logo của Kombai Inu Kombai Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAI *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.716 USD
(0 exchanges)
252.96% 253%
4905
47 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EMPIRE *
0,0243392931 USD
556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.713.773 USD
(0 exchanges)
247.06% 247%
2834
48 Biểu tượng logo của Elitheum Elitheum
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELTHM *
0,0000000308 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
143.438 USD
(1 exchanges)
244.86% 245%
3830
49 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain (BEP2)
ARNX *
0,000349906 USD
7,9971 đ
6.998 USD
20.000.000
33.273 USD
(7 exchanges)
243.34% 243%
2657
50 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0019701995 USD
45 đ
303.595 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
209 USD
(1 exchanges)
241.53% 242%
2160
51 Biểu tượng logo của Charg Coin Charg Coin
04/2020
CHG
0,98 USD
22.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
315 USD
(1 exchanges)
238.02% 238%
5619
52 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PBOM *
0,0001228255 USD
2,8072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
304 USD
(0 exchanges)
234.27% 234%
5622
53 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0811962105 USD
1.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
233.88% 234%
6282
54 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0010000725 USD
23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(4 exchanges)
233.33% 233%
6055
55 Biểu tượng logo của Cake Monster Cake Monster
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONSTA *
0,02301006 USD
526 đ
134.092.563 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.650.262 USD
(0 exchanges)
231.35% 231%
392
56 Biểu tượng logo của MoonRabbit MoonRabbit
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONRABBIT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000.000
48.512 USD
(0 exchanges)
228.37% 228%
4355
57 Biểu tượng logo của IjasCoin IjasCoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
IJC *
0,0005493201 USD
12,5547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
43.559 USD
(0 exchanges)
222.16% 222%
4412
58 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
6,41 USD
146.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(2 exchanges)
219.68% 220%
6271
59 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GYRO *
1.062 USD
24.281.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
6.644.759 USD
(1 exchanges)
218.87% 219%
2787
60 Biểu tượng logo của Torii Finance Torii Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TORII *
2.214 USD
50.608.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
11.966.765 USD
(0 exchanges)
217.84% 218%
2751
61 Biểu tượng logo của IceSlush Finance IceSlush Finance
10/2021 / Avalanche C-Chain
SLUSH *
4,04 USD
92.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000
374.579 USD
(1 exchanges)
217.70% 218%
3408
62 Biểu tượng logo của Dexioprotocol Dexioprotocol
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEXI *
0,0000630949 USD
1,4420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
377.638 USD
(0 exchanges)
215.89% 216%
3406
63 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0236423946 USD
540 đ
63.216 USD
2.673.831
0 USD
(2 exchanges)
215.16% 215%
2454
64 Biểu tượng logo của Bestay Bestay
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSY *
0,0068704983 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
655 USD
(2 exchanges)
215.14% 215%
5524
65 Biểu tượng logo của Gravitoken Gravitoken
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRV *
1.302.431 USD
29.767.051.329 đ
0 USD
N/A
52.984 USD
(0 exchanges)
213.50% 214%
4313
66 Biểu tượng logo của PolkaMonster PolkaMonster
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PKMON *
0,0024635032 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
95.007 USD
(0 exchanges)
213.34% 213%
4038
67 Biểu tượng logo của Metric Exchange Metric Exchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
METRIC *
6,00 USD
137.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
79.089 USD
(0 exchanges)
207.10% 207%
4139
68 Biểu tượng logo của TriipMiles TriipMiles
08/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIIM *
0,14 USD
3.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.019.351 USD
(2 exchanges)
204.75% 205%
2865
69 Biểu tượng logo của Effect Network Effect Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
EFX *
0,0599536659 USD
1.370 đ
15.118.428 USD
252.168.527 (39%)
Tổng: 650.000.000
4.990.729 USD
(5 exchanges)
203.99% 204%
928
70 Biểu tượng logo của Baby Saitama Inu Baby Saitama Inu
08/2021 / Ethereum Blockchain
BABYSAITAMA *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.505.139 USD
(0 exchanges)
202.37% 202%
2980
71 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / Tron10 Blockchain
PALG *
0,88 USD
20.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
702.524 USD
(1 exchanges)
201.83% 202%
3201
72 Biểu tượng logo của Vortex Defi Vortex Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
VTX *
0,0473192498 USD
1.081 đ
118.298 USD
2.500.000 (3%)
Tổng: 100.000.000
543.649 USD
(2 exchanges)
200.98% 201%
2350
73 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
198.92% 199%
5954
74 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken
12/2019 / Ethereum Blockchain
LST *
0,0021264869 USD
49 đ
139.477 USD
65.590.200 (1%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
196.67% 197%
2318
75 Biểu tượng logo của Parallel Protocol Parallel Protocol
07/2021 / Ethereum Blockchain
MIMO *
0,38 USD
8.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
111.207 USD
(3 exchanges)
195.29% 195%
3975
76 Biểu tượng logo của Aventus Utility Token Aventus Utility Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
24.912 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
(3 exchanges)
194.86% 195%
868
77 Biểu tượng logo của AVT AVT
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
24.912 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
(3 exchanges)
194.86% 195%
868
78 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FINE *
0,67 USD
15.340 đ
27.559.359 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
7.338.809 USD
(2 exchanges)
192.70% 193%
735
79 Biểu tượng logo của GrimToken GrimToken
08/2021 / Fantom Blockchain
GRIM *
1,72 USD
39.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.319.459
631.858 USD
(1 exchanges)
192.21% 192%
3229
80 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
185,90 USD
4.248.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
160.965 USD
(1 exchanges)
188.47% 188%
3769
81 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0062988261 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
24.114 USD
(1 exchanges)
186.36% 186%
4669
82 Biểu tượng logo của Entherfound Entherfound
04/2020 / Ethereum Blockchain
ETF *
0,0032836659 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
184.52% 185%
6076
83 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0143188802 USD
327 đ
12.395.941 USD
865.706.013 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
53.002.293 USD
(4 exchanges)
184.16% 184%
990
84 Biểu tượng logo của Lossless Lossless
05/2021 / Ethereum Blockchain
LSS *
1,84 USD
41.996 đ
41.112.405 USD
22.373.970 (22%)
Tổng: 100.000.000
36.339.307 USD
(0 exchanges)
183.87% 184%
634
85 Biểu tượng logo của LatteSwap LatteSwap
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LATTE *
0,67 USD
15.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.361.687
104.749 USD
(0 exchanges)
182.19% 182%
4007
86 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,85 USD
19.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
406.780 USD
(2 exchanges)
180.69% 181%
3381
87 Biểu tượng logo của AMATEN AMATEN
04/2020 / Ethereum Blockchain
AMA *
0,56 USD
12.802 đ
4.241.006 USD
7.571.323 (2%)
Tổng: 500.000.000
7.832 USD
(2 exchanges)
178.34% 178%
1338
88 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,0011000501 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
3.904.861 USD
(2 exchanges)
174.98% 175%
2829
89 Biểu tượng logo của Boost Coin Boost Coin
08/2021 / Ethereum Blockchain
BOOST *
0,24 USD
5.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.115.971 USD
(1 exchanges)
174.57% 175%
2823
90 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0045918754 USD
105 đ
192.639 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
90 USD
(2 exchanges)
174.40% 174%
2255
91 Biểu tượng logo của Cardence.io Cardence.io
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$CRDN *
0,34 USD
7.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
8.951.400 USD
(0 exchanges)
173.88% 174%
2764
92 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0994538257 USD
2.273 đ
67.636.534 USD
680.079.761 (50%)
Tổng: 1.350.000.000
453.163.566 USD
(1 exchanges)
172.70% 173%
514
93 Biểu tượng logo của LEOPARD LEOPARD
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LEOPARD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
67.922 USD
(0 exchanges)
170.75% 171%
4218
94 Biểu tượng logo của SmartCoin SmartCoin
02/2014
SMC
0,0124779305 USD
285 đ
362.999 USD
29.091.309
0 USD
(1 exchanges)
170.38% 170%
2107
95 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,17 USD
3.955 đ
6.658.794 USD
38.480.932 (43%)
Tổng: 88.888.888
7.033.385 USD
(5 exchanges)
166.26% 166%
1192
96 Biểu tượng logo của PancakeFork Finance PancakeFork Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKF *
0,0050003626 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
(0 exchanges)
165.80% 166%
6446
97 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
36,66 USD
837.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
132.868 USD
(1 exchanges)
162.33% 162%
3877
98 Biểu tượng logo của GOMA Finance GOMA Finance
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOMA *
0,0000001695 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.691.113 USD
(0 exchanges)
162.16% 162%
2774
99 Biểu tượng logo của Blue Protocol Blue Protocol
10/2017 / Ethereum Blockchain
BLUE *
0,0257006865 USD
587 đ
941.809 USD
36.645.278 (87%)
Tổng: 42.000.000
0 USD
(2 exchanges)
162.07% 162%
1851
100 Biểu tượng logo của Block Farm Block Farm
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BFC *
2,87 USD
65.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.968.591 USD
(0 exchanges)
161.45% 161%
2869
101 Biểu tượng logo của Leverj Gluon Leverj Gluon
11/2020 / Ethereum Blockchain
L2 *
0,0378798087 USD
866 đ
11.272.992 USD
297.598.961 (35%)
Tổng: 840.610.263
951 USD
(2 exchanges)
158.75% 159%
1018
102 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
1,77 USD
40.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
80 USD
(4 exchanges)
156.93% 157%
5763
103 Biểu tượng logo của Taklimakan Network Taklimakan Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
TAN *
0,0020452483 USD
47 đ
93.963 USD
45.942.180 (13%)
Tổng: 348.942.180
28.961 USD
(3 exchanges)
156.79% 157%
2383
104 Biểu tượng logo của DFX Finance DFX Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
DFX *
1,71 USD
38.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
985.021 USD
(0 exchanges)
155.71% 156%
3097
105 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BHC *
153,30 USD
3.503.697 đ
7.665.055 USD
50.000
788.898 USD
(2 exchanges)
155.66% 156%
1157
106 Biểu tượng logo của Farmland Protocol Farmland Protocol
11/2020
FAR
0,21 USD
4.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
158.131 USD
(2 exchanges)
155.23% 155%
3777
107 Biểu tượng logo của Dether Dether
02/2018 / Ethereum Blockchain
DTH *
0,0087265197 USD
199 đ
872.652 USD
100.000.000
48.202 USD
(3 exchanges)
155.00% 155%
1874
108 Biểu tượng logo của Energy Ledger Energy Ledger
01/2021 / Ethereum Blockchain
ELX *
0,0706544376 USD
1.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 714.000.000
241.923 USD
(0 exchanges)
154.22% 154%
3573
109 Biểu tượng logo của Gods and Legends Gods and Legends
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GNLR *
0,11 USD
2.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
317.280 USD
(0 exchanges)
153.68% 154%
3464
110 Biểu tượng logo của X-Block X-Block
08/2020 / Ethereum Blockchain
IX *
0,0001371278 USD
3,1341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
39.943 USD
(1 exchanges)
152.79% 153%
4429
111 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
0,42 USD
9.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
36.405 USD
(1 exchanges)
152.52% 153%
4495
112 Biểu tượng logo của Kryll Kryll
07/2018 / Ethereum Blockchain
KRL *
0,82 USD
18.792 đ
28.600.420 USD
34.783.443 (70%)
Tổng: 49.417.348
4.096.497 USD
(4 exchanges)
152.40% 152%
729
113 Biểu tượng logo của Rhythm Rhythm
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RHYTHM *
0,0001906233 USD
4,3567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
300.352 USD
(0 exchanges)
149.70% 150%
3484
114 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,000000253 USD
0,0058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.505.118.973.679
95.051 USD
(1 exchanges)
149.66% 150%
4041
115 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
14,41 USD
329.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
87.273 USD
(2 exchanges)
148.17% 148%
4084
116 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0199709901 USD
456 đ
14.437 USD
722.904 (46%)
Tổng: 1.575.256
143 USD
(3 exchanges)
147.13% 147%
2622
117 Biểu tượng logo của Porta Porta
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KIAN *
0,15 USD
3.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
767.606 USD
(2 exchanges)
144.43% 144%
3175
118 Biểu tượng logo của TacoCat Token TacoCat Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCT *
0,0000197372 USD
0,4511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
236.879 USD
(0 exchanges)
144.38% 144%
3585
119 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
782.102 USD
(0 exchanges)
144.02% 144%
3164
120 Biểu tượng logo của The LoveChain The LoveChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LOV *
0,098804501 USD
2.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 535.000.000
5.180 USD
(2 exchanges)
143.92% 144%
5160
121 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,0098509977 USD
225 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
143.88% 144%
5979
122 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000325 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
36.547.506 USD
(4 exchanges)
138.97% 139%
2718
123 Biểu tượng logo của Viper Protocol Viper Protocol
03/2021
VIPER
0,96 USD
21.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(0 exchanges)
138.30% 138%
6349
124 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
4,59 USD
104.884 đ
6.196.388 USD
1.350.243 (5%)
Tổng: 25.000.000
733.491 USD
(1 exchanges)
138.29% 138%
1226
125 Biểu tượng logo của CryptoVerificationCoin CryptoVerificationCoin
07/2019
CVCC
0,48 USD
10.987 đ
280.070 USD
582.595 (2%)
Tổng: 36.000.000
0 USD
(1 exchanges)
138.02% 138%
2176
126 Biểu tượng logo của BLink BLink
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLINK *
0,0286354793 USD
654 đ
5.278.865 USD
184.347.005 (18%)
Tổng: 999.999.999
241.904 USD
(1 exchanges)
137.91% 138%
1269
127 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000862439 USD
1,9711 đ
92.724 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
136.89% 137%
2387
128 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0016778177 USD
38 đ
51.222.272 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
407.146 USD
(2 exchanges)
136.38% 136%
579
129 Biểu tượng logo của LNAsolution Coin LNAsolution Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
LAS *
0,0014144002 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
533 USD
(1 exchanges)
135.45% 135%
5555
130 Biểu tượng logo của Zoo Token Zoo Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
ZOOT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.135.657 USD
(0 exchanges)
135.31% 135%
3061
131 Biểu tượng logo của American Shiba American Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
USHIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
142.420 USD
(0 exchanges)
135.31% 135%
3839
132 Biểu tượng logo của ArchAngel Token ArchAngel Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
ARCHA *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.901.106 USD
(0 exchanges)
135.31% 135%
2934
133 Biểu tượng logo của Keisuke Inu Keisuke Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
$KEI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
186.546 USD
(0 exchanges)
135.19% 135%
3698
134 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,030774258 USD
703 đ
22.543.543 USD
732.545.460 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
2.905.326 USD
(7 exchanges)
134.40% 134%
790
135 Biểu tượng logo của Photon Photon
05/2014
PHO
0,0000041927 USD
0,0958 đ
176.196 USD
42.024.502.189 (47%)
Tổng: 90.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
133.83% 134%
2274
136 Biểu tượng logo của Big Digital Shares Big Digital Shares
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BDS *
0,12 USD
2.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
174.618 USD
(1 exchanges)
132.30% 132%
3732
137 Biểu tượng logo của Polylastic Polylastic
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POLX *
0,0016662471 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7.288.077 USD
(0 exchanges)
130.11% 130%
2780
138 Biểu tượng logo của RedFEG RedFEG
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REDFEG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
101.748 USD
(0 exchanges)
129.59% 130%
4016
139 Biểu tượng logo của UChain UChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
UCN *
0,0002716907 USD
6,2095 đ
82.960 USD
305.346.957 (37%)
Tổng: 823.600.647
6.250 USD
(1 exchanges)
128.91% 129%
2414
140 Biểu tượng logo của ATC Coin ATC Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
ATCC *
0,0013134664 USD
30 đ
538.461 USD
409.953.792 (100%)
Tổng: 410.000.000
3 USD
(2 exchanges)
127.69% 128%
2015
141 Biểu tượng logo của ScooterCoin ScooterCoin
06/2017
SCOOT
0,0013134664 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.153.850
3.896 USD
(0 exchanges)
127.69% 128%
5217
142 Biểu tượng logo của SteepCoin SteepCoin
10/2018
STEEP
0,0013134664 USD
30 đ
238.401 USD
181.505.253 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
127.62% 128%
2208
143 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000013135 USD
0,0300 đ
91.943 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
25 USD
(1 exchanges)
127.62% 128%
2388
144 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0013134664 USD
30 đ
23.499 USD
17.891.126 (64%)
Tổng: 27.891.126
498 USD
(2 exchanges)
127.62% 128%
2578
145 Biểu tượng logo của MoX MoX
01/2019
MOX
0,0013134664 USD
30 đ
6.603 USD
5.027.488 (27%)
Tổng: 18.400.000
0 USD
(1 exchanges)
127.62% 128%
2660
146 Biểu tượng logo của Bitblocks Bitblocks
08/2018
BBK
0,0013138809 USD
30 đ
346.715 USD
263.886.015 (45%)
Tổng: 584.000.000
239 USD
(3 exchanges)
127.62% 128%
2123
147 Biểu tượng logo của InvestFeed InvestFeed
08/2017 / Ethereum Blockchain
IFT *
0,0013138809 USD
30 đ
251.452 USD
191.381.257
0 USD
(1 exchanges)
127.62% 128%
2195
148 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GART *
0,0000897253 USD
2,0507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
296.787 USD
(1 exchanges)
127.14% 127%
3489
149 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000005027 USD
0,0115 đ
272.998.946 USD
548.817.810.510.780 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
106.375.424 USD
(0 exchanges)
126.45% 126%
259
150 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSW *
1,00 USD
22.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
773.098 USD
(0 exchanges)
125.16% 125%
3165
151 Biểu tượng logo của WEYU WEYU
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WEYU *
0,0712869277 USD
1.629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.143.892 USD
(1 exchanges)
124.78% 125%
2912
152 Biểu tượng logo của Xenon Play Xenon Play
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XPLAY *
0,0281876172 USD
644 đ
0 USD
N/A
196.722 USD
(0 exchanges)
123.88% 124%
3669
153 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0006567332 USD
15,0096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
122.85% 123%
5987
154 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,003034009 USD
69 đ
54.366.422 USD
17.919.004.881 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
210.663 USD
(1 exchanges)
121.86% 122%
572
155 Biểu tượng logo của Kaiken Inu Kaiken Inu
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KAIECO *
0,0000000476 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
221.612 USD
(1 exchanges)
121.46% 121%
3621
156 Biểu tượng logo của Axion Axion
11/2020 / Ethereum Blockchain
AXN *
0,0003780648 USD
8,6407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 156.630.345.427
0 USD
(2 exchanges)
121.36% 121%
6258
157 Biểu tượng logo của Bitpayer Token Bitpayer Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,0336455514 USD
769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
120.23% 120%
6104
158 Biểu tượng logo của HashBX HashBX
03/2019 / Binance Smart Chain (BEP20)
HBX *
0,0011000501 USD
25 đ
692.241 USD
629.280.963 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
(3 exchanges)
119.97% 120%
1945
159 Biểu tượng logo của Black Market Gaming Black Market Gaming
09/2021 / Polygon Blockchain
BMG *
0,0052539206 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
49 USD
(0 exchanges)
118.69% 119%
5810
160 Biểu tượng logo của Omega Protocol Money Omega Protocol Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
OPM *
0,0000065883 USD
0,1506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
264 USD
(4 exchanges)
118.11% 118%
5642
161 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
215,01 USD
4.914.133 đ
22.262.276 USD
103.539 (60%)
Tổng: 171.459
597.516 USD
(0 exchanges)
117.71% 118%
805
162 Biểu tượng logo của Modex Modex
11/2019 / Ethereum Blockchain
MODEX *
0,37 USD
8.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 266.399.993
236.820 USD
(1 exchanges)
117.24% 117%
3587
163 Biểu tượng logo của Genaro Network Genaro Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,0277204604 USD
634 đ
7.600.148 USD
274.171.061 (42%)
Tổng: 650.000.000
21.232.366 USD
(9 exchanges)
116.51% 117%
1161
164 Biểu tượng logo của Biconomy Exchange Token Biconomy Exchange Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIT *
0,0000995951 USD
2,2762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3.197.639 USD
(0 exchanges)
115.82% 116%
2856
165 Biểu tượng logo của Impermax Impermax
05/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
0,47 USD
10.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
388.741 USD
(0 exchanges)
113.80% 114%
3398
166 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,01921566 USD
439 đ
124.648.624 USD
5.842.891.863 (90%)
Tổng: 6.486.824.152
921.864 USD
(3 exchanges)
113.39% 113%
408
167 Biểu tượng logo của Kineko Kineko
05/2021 / Ethereum Blockchain
KKO *
0,76 USD
17.285 đ
7.241.989 USD
9.575.607 (10%)
Tổng: 100.000.000
998.475 USD
(0 exchanges)
112.93% 113%
1177
168 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,001346728 USD
31 đ
25.780 USD
19.142.675 (97%)
Tổng: 19.817.755
0 USD
(2 exchanges)
112.10% 112%
2571
169 Biểu tượng logo của JINDO INU JINDO INU
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
JIND *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
131.643 USD
(0 exchanges)
111.87% 112%
3874
170 Biểu tượng logo của VANCI FINANCE VANCI FINANCE
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VANCII *
9,90 USD
226.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
195 USD
(0 exchanges)
110.58% 111%
5683
171 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
49,40 USD
1.129.047 đ
39.005.383 USD
789.576 (79%)
Tổng: 1.000.000
678.738 USD
(5 exchanges)
110.08% 110%
643
172 Biểu tượng logo của CVCoin CVCoin
07/2017
CVN
8,06 USD
184.211 đ
99.771.761 USD
12.380.890 (83%)
Tổng: 15.000.000
1.185.170 USD
(4 exchanges)
109.49% 109%
462
173 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,0761557899 USD
1.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
15.914 USD
(1 exchanges)
109.43% 109%
4830
174 Biểu tượng logo của KCCPAD KCCPAD
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KCCPAD *
0,29 USD
6.670 đ
39.731.565 USD
136.144.011 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
4.409.939 USD
(0 exchanges)
108.45% 108%
650
175 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
379,15 USD
8.665.381 đ
1.675.067 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
4.139 USD
(2 exchanges)
106.96% 107%
1655
176 Biểu tượng logo của WFAIR WFAIR
10/2021 / Ethereum Blockchain
WFAIR *
0,15 USD
3.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
111.244 USD
(1 exchanges)
106.24% 106%
3976
177 Biểu tượng logo của Gastrocoin Gastrocoin
05/2021
GTC
0,0035631081 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.000.000
278 USD
(1 exchanges)
106.16% 106%
5633
178 Biểu tượng logo của Echoin Echoin
09/2019 / Ethereum Blockchain
EC *
0,0087656357 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
566.398 USD
(1 exchanges)
105.51% 106%
3272
179 Biểu tượng logo của Moonbet Moonbet
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBET *
0,000108865 USD
2,4881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
81.176 USD
(1 exchanges)
103.79% 104%
4126
180 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0004189299 USD
9,5746 đ
354.557 USD
846.338.945 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
34 USD
(2 exchanges)
103.16% 103%
2116
181 Biểu tượng logo của Safari Safari
09/2020 / Ethereum Blockchain
SFR *
0,0015523905 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9 USD
(1 exchanges)
103.01% 103%
5900
182 Biểu tượng logo của DeFi of Thrones DeFi of Thrones
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOTX *
0,20 USD
4.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
55.576 USD
(0 exchanges)
102.56% 103%
4299
183 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0006567332 USD
15,0096 đ
10.108.452 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
102.44% 102%
1060
184 Biểu tượng logo của TranslateMe Network Token TranslateMe Network Token
07/2019 / Neo Blockchain
TMN *
0,005582232 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
3.445 USD
(2 exchanges)
101.60% 102%
5242
185 Biểu tượng logo của STPAY STPAY
06/2020 / Ethereum Blockchain
STP *
0,44 USD
10.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
158 USD
(3 exchanges)
101.49% 101%
5703
186 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
1,16 USD
26.566 đ
1.452.523 USD
1.249.615 (60%)
Tổng: 2.100.000
659 USD
(4 exchanges)
101.44% 101%
1705
187 Biểu tượng logo của Fundum Capital Fundum Capital
05/2021 / Ethereum Blockchain
FND *
0,0365826328 USD
836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
151 USD
(0 exchanges)
100.73% 101%
5709
188 Biểu tượng logo của Jur Jur
08/2020
JUR
0,03439615 USD
786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.410 USD
(1 exchanges)
100.62% 101%
5413
189 Biểu tượng logo của Wolf Safe Poor People Wolf Safe Poor People
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSPP *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.999.750.000.000
805.363 USD
(0 exchanges)
100.57% 101%
3158
190 Biểu tượng logo của KIWI TOKEN KIWI TOKEN
07/2020 / Ethereum Blockchain
KIWI *
0,0001688829 USD
3,8598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
100.31% 100%
6112
191 Biểu tượng logo của Bitcoinus Bitcoinus
10/2018 / Ethereum Blockchain
BITS *
0,00000002 USD
0,0005 đ
6.952 USD
347.574.541.555 (97%)
Tổng: 359.294.347.067
157.535 USD
(1 exchanges)
99.98% 100%
2658
192 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,17 USD
3.928 đ
115.929.747 USD
1.000.000.000
265.669 USD
(7 exchanges)
99.55% 100%
399
193 Biểu tượng logo của EYES Protocol EYES Protocol
06/2020 / Ethereum Blockchain
EYES *
0,0091942645 USD
210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
99.23% 99%
6087
194 Biểu tượng logo của OBORTECH OBORTECH
05/2021 / Ethereum Blockchain
OBOT *
0,0785165979 USD
1.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
107.677 USD
(0 exchanges)
99.22% 99%
3974
195 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000459855 USD
1,0510 đ
11.174 USD
243.000.000 (50%)
Tổng: 486.000.000
101 USD
(3 exchanges)
99.16% 99%
2637
196 Biểu tượng logo của Verse Verse
10/2021 / Ethereum Blockchain
VERSE *
3,34 USD
76.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
83.277 USD
(0 exchanges)
99.02% 99%
4111
197 Biểu tượng logo của GM Holding GM Holding
06/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
GM *
0,0218934926 USD
500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
208 USD
(2 exchanges)
99.00% 99%
5673
198 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,55 USD
12.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.539.316
3.594.154 USD
(1 exchanges)
98.76% 99%
2838
199 Biểu tượng logo của Nobility Nobility
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NBL *
0,0006581682 USD
15,0424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.229.567 USD
(1 exchanges)
98.67% 99%
3027
200 Biểu tượng logo của SafeCap Token SafeCap Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFC *
0,000693922 USD
15,8596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.437 USD
(1 exchanges)
97.61% 98%
4272
201 Biểu tượng logo của PlusOneCoin PlusOneCoin
10/2018
PLUS1
0,0107047509 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.387 USD
(2 exchanges)
97.41% 97%
5414
202 Biểu tượng logo của Cryptoindex.com 100 Cryptoindex.com 100
07/2019 / Ethereum Blockchain
CIX100 *
0,28 USD
6.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.991.963 USD
(3 exchanges)
97.11% 97%
2873
203 Biểu tượng logo của FME FME
07/2020 / Ethereum Blockchain
FME *
0,0009272273 USD
21,1918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
2.379 USD
(3 exchanges)
96.91% 97%
5317
204 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,001247793 USD
29 đ
58.724 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
0 USD
(1 exchanges)
96.58% 97%
2468
205 Biểu tượng logo của MMACOIN MMACOIN
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MMA *
0,0008097421 USD
18,5067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
214.156 USD
(0 exchanges)
96.43% 96%
3640
206 Biểu tượng logo của Connect Financial Connect Financial
01/2021 / Ethereum Blockchain
CNFI *
0,72 USD
16.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.500.000
128.461 USD
(1 exchanges)
95.84% 96%
3889
207 Biểu tượng logo của NDN Link NDN Link
05/2020 / Ethereum Blockchain
NDN *
0,0057194148 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
78.328 USD
(1 exchanges)
95.79% 96%
4145
208 Biểu tượng logo của GoldenPyrex GoldenPyrex
10/2018 / Ethereum Blockchain
GPYX *
0,0965397777 USD
2.206 đ
965.398 USD
9.999.999 (100%)
Tổng: 10.000.000
46.215 USD
(1 exchanges)
95.49% 95%
1838
209 Biểu tượng logo của TRONPAD TRONPAD
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TRONPAD *
0,13 USD
2.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.676.957 USD
(0 exchanges)
94.79% 95%
2766
210 Biểu tượng logo của Morphie Network Morphie Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRFI *
0,0014713635 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
3.841.415 USD
(2 exchanges)
94.77% 95%
2828
211 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0422685747 USD
966 đ
19.208.666 USD
454.443.188 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.838.822 USD
(4 exchanges)
94.27% 94%
847
212 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
1,90 USD
43.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
88.386.831 USD
(0 exchanges)
94.21% 94%
2703
213 Biểu tượng logo của Shardus Shardus
07/2020 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,17 USD
3.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.628 USD
(3 exchanges)
93.63% 94%
3756
214 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPORE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
8.587.012 USD
38.496.424.119.823.984
351.668 USD
(2 exchanges)
93.53% 94%
1124
215 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
1,88 USD
43.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
816.932 USD
(1 exchanges)
93.52% 94%
3154
216 Biểu tượng logo của BowsCoin BowsCoin
07/2015
BSC
0,0111679879 USD
255 đ
61.983 USD
5.550.102
0 USD
(1 exchanges)
93.47% 93%
2460
217 Biểu tượng logo của HZM Coin HZM Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
HZM *
0,024722718 USD
565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.657.727 USD
(0 exchanges)
93.29% 93%
2835
218 Biểu tượng logo của Meliora Meliora
03/2021 / Ethereum Blockchain
MORA *
0,47 USD
10.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500.000
452.788 USD
(0 exchanges)
93.23% 93%
3346
219 Biểu tượng logo của Helpico Helpico
08/2019
HELP
0,12 USD
2.672 đ
2.762 USD
23.628 (0%)
Tổng: 5.008.576
12 USD
(2 exchanges)
92.99% 93%
2683
220 Biểu tượng logo của Coreto Coreto
10/2020 / Ethereum Blockchain
COR *
0,0153821962 USD
352 đ
3.511.501 USD
228.283.474 (49%)
Tổng: 462.274.355
129.526 USD
(0 exchanges)
92.78% 93%
1399
221 Biểu tượng logo của ZooCoin ZooCoin
03/2021 / Fantom Blockchain
ZOO *
0,0783703767 USD
1.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
468.311 USD
(0 exchanges)
92.48% 92%
3331
222 Biểu tượng logo của Swarm Markets Swarm Markets
09/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,40 USD
9.137 đ
13.100.948 USD
32.769.650 (13%)
Tổng: 250.000.000
170.765 USD
(1 exchanges)
92.04% 92%
1056
223 Biểu tượng logo của Cryptomeda Cryptomeda
09/2021 / Ethereum Blockchain
TECH *
0,0639454558 USD
1.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
513.051 USD
(3 exchanges)
91.95% 92%
3308
224 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,12 USD
2.814 đ
195.876.315 USD
1.590.616.010 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
33.982 USD
(1 exchanges)
91.93% 92%
305
225 Biểu tượng logo của Investin Investin
10/2021 / Solana Blockchain
IVN *
1,66 USD
38.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
5 USD
(0 exchanges)
91.28% 91%
5923
226 Biểu tượng logo của Redpanda Earth Redpanda Earth
05/2021 / Ethereum Blockchain
REDPANDA *
0, USD
0,0000 đ
5.640.400 USD
403.462.116.467.401.216 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
138.574 USD
(1 exchanges)
91.27% 91%
1252
227 Biểu tượng logo của Crex Token Crex Token
08/2019
CREX
2,76 USD
63.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
1.377 USD
(1 exchanges)
91.26% 91%
5418
228 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,0440011232 USD
1.006 đ
147.322 USD
3.348.139 (22%)
Tổng: 15.000.000
11 USD
(2 exchanges)
90.63% 91%
2309
229 Biểu tượng logo của 1INCHUP 1INCHUP
09/2020
1INCHUP
0,0881163906 USD
2.014 đ
0 USD
N/A
7.503.368 USD
(0 exchanges)
90.15% 90%
2777
230 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
48,12 USD
1.099.713 đ
496.615 USD
10.321 (49%)
Tổng: 21.000
14.829 USD
(0 exchanges)
89.96% 90%
2035
231 Biểu tượng logo của MNPCoin MNPCoin
09/2018
MNP
0,0013134664 USD
30 đ
2.879 USD
2.191.996 (52%)
Tổng: 4.237.567
0 USD
(1 exchanges)
89.74% 90%
2679
232 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Polygon Blockchain
UFARM *
0,0461135966 USD
1.054 đ
1.769.652 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
14.301 USD
(0 exchanges)
89.46% 89%
1628
233 Biểu tượng logo của Offshift Offshift
08/2020 / Ethereum Blockchain
XFT *
4,15 USD
94.793 đ
15.408.334 USD
3.715.000 (37%)
Tổng: 10.000.000
83.973 USD
(2 exchanges)
89.41% 89%
925
234 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,79 USD
18.023 đ
433.642.624 USD
577.034.460 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
55.905.607 USD
(11 exchanges)
89.01% 89%
182
235 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0005822151 USD
13,3065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
88.45% 88%
6152
236 Biểu tượng logo của Catjam Catjam
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATJAM *
0,0000000924 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
88.22% 88%
6411
237 Biểu tượng logo của DeFi Social Gaming DeFi Social Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
211,34 USD
4.830.137 đ
1.585.037 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
115.052 USD
(1 exchanges)
88.12% 88%
1614
238 Biểu tượng logo của Satozhi Satozhi
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SATOZ *
0,22 USD
4.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
172.710 USD
(0 exchanges)
87.80% 88%
3738
239 Biểu tượng logo của Poodl Token Poodl Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POODL *
0,0000000619 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
147.509 USD
(0 exchanges)
87.40% 87%
3813
240 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VFOX *
0,85 USD
19.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
74.660 USD
(0 exchanges)
87.00% 87%
4164
241 Biểu tượng logo của DSLA Protocol DSLA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
DSLA *
0,0107846254 USD
246 đ
58.984.182 USD
5.469.284.262 (94%)
Tổng: 5.831.304.407
3.149.483 USD
(9 exchanges)
86.98% 87%
550
242 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,57 USD
13.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
6.408 USD
(0 exchanges)
86.72% 87%
5120
243 Biểu tượng logo của Chickenkebab Finance Chickenkebab Finance
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHIK *
0,0060137238 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
36.562 USD
(0 exchanges)
86.12% 86%
4489
244 Biểu tượng logo của Space Vikings Space Vikings
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SVT *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000.000.000
27.603 USD
(1 exchanges)
85.68% 86%
4602
245 Biểu tượng logo của Polker Polker
06/2021 / Ethereum Blockchain
PKR *
0,17 USD
3.853 đ
7.984.591 USD
47.360.134 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
3.036.052 USD
(0 exchanges)
85.33% 85%
1147
246 Biểu tượng logo của DNAxCAT Token DNAxCAT Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DXCT *
2,25 USD
51.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.916.196 USD
(2 exchanges)
85.24% 85%
2871
247 Biểu tượng logo của Cure Token Cure Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CURE *
0,0235502497 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
176.730 USD
(0 exchanges)
85.12% 85%
3722
248 Biểu tượng logo của Bone Bone
07/2020 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,59 USD
13.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
198.527 USD
(1 exchanges)
85.11% 85%
3666
249 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,072612 USD
1.660 đ
99.120.098 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
10.820.466 USD
(2 exchanges)
84.76% 85%
463
250 Biểu tượng logo của Dexfin Dexfin
12/2020 / Ethereum Blockchain
DXF *
0,011848665 USD
271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.168.000.000
33.272 USD
(3 exchanges)
84.76% 85%
4526
251 Biểu tượng logo của Aspire Aspire
10/2020
ASP
0,0194852735 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
836 USD
(2 exchanges)
84.58% 85%
5486
252 Biểu tượng logo của Catge coin Catge coin
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATGE *
0,0000000065 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 763.709.606.848.925
609.335 USD
(0 exchanges)
84.36% 84%
3241
253 Biểu tượng logo của Saitama Inu Saitama Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000046 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
7.729.808 USD
(4 exchanges)
84.26% 84%
2745
254 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
300,33 USD
6.864.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
1.272.790 USD
(1 exchanges)
84.24% 84%
3023
255 Biểu tượng logo của UnderDog UnderDog
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOG *
0,0000985306 USD
2,2519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
280 USD
(0 exchanges)
84.17% 84%
5631
256 Biểu tượng logo của Digex Digex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIGEX *
0,0011622535 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
1.346 USD
(8 exchanges)
84.02% 84%
5423
257 Biểu tượng logo của Xiasi Inu Xiasi Inu
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XIASI *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000.000.000
59.541 USD
(0 exchanges)
84.01% 84%
4273
258 Biểu tượng logo của ZYX ZYX
08/2020
ZYX
0,0345891668 USD
791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
83.81% 84%
6125
259 Biểu tượng logo của ImageCoin ImageCoin
07/2019
IMG
0,024533679 USD
561 đ
286.900 USD
11.694.114 (56%)
Tổng: 21.000.000
97.545 USD
(5 exchanges)
83.08% 83%
2172
260 Biểu tượng logo của CATO CATO
08/2021 / Solana Blockchain
CATO *
0,0078898617 USD
180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 290.000.000
7.139 USD
(1 exchanges)
82.85% 83%
5086
261 Biểu tượng logo của Dice Dice
08/2020 / EOS Blockchain
DICE *
0,0000027402 USD
0,0626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
2.643 USD
(3 exchanges)
82.65% 83%
5212
262 Biểu tượng logo của MU DANK MU DANK
03/2021 / Ethereum Blockchain
DANK *
0,0301564278 USD
689 đ
659.683 USD
21.875.375 (44%)
Tổng: 50.000.000
4.872 USD
(0 exchanges)
82.55% 83%
1959
263 Biểu tượng logo của Epanus Epanus
09/2020 / Ethereum Blockchain
EPS *
0,47 USD
10.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
252.464 USD
(3 exchanges)
82.35% 82%
3553
264 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0005716394 USD
13,0648 đ
500.169 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
151.516 USD
(2 exchanges)
82.27% 82%
2031
265 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0098525427 USD
225 đ
8.524.678 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
3.224.931 USD
(0 exchanges)
82.25% 82%
1125
266 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
30,92 USD
706.677 đ
391.253.221 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
21.732.033 USD
(0 exchanges)
82.06% 82%
200
267 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
1,80 USD
41.175 đ
22.423.403 USD
12.446.520 (59%)
Tổng: 21.000.000
2.062.421 USD
(0 exchanges)
81.93% 82%
801
268 Biểu tượng logo của BabyUSDT BabyUSDT
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYUSDT *
0,0000156612 USD
0,3579 đ
595.898 USD
38.049.341.330 (45%)
Tổng: 83.767.552.619
19.394 USD
(1 exchanges)
81.57% 82%
1988
269 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,14 USD
3.246 đ
20.197.825 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
987.470 USD
(4 exchanges)
81.44% 81%
824
270 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0049816407 USD
114 đ
44.120.370 USD
8.856.594.141 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
33.370.586 USD
(6 exchanges)
81.25% 81%
613
271 Biểu tượng logo của NFTBooks NFTBooks
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTBS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
519.445 USD
(1 exchanges)
81.17% 81%
3301
272 Biểu tượng logo của Paribus Paribus
08/2021 / Ethereum Blockchain
PBX *
0,0186946212 USD
427 đ
10.095.478 USD
540.020.477 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
10.431.463 USD
(1 exchanges)
81.05% 81%
1064
273 Biểu tượng logo của PolkaDomain PolkaDomain
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAME *
0,47 USD
10.673 đ
1.450.382 USD
3.105.849 (31%)
Tổng: 10.000.000
6.141 USD
(0 exchanges)
80.74% 81%
1709
274 Biểu tượng logo của AVME AVME
07/2021 / Avalanche C-Chain
AVME *
1,00 USD
22.903 đ
0 USD
N/A
9.125 USD
(1 exchanges)
80.53% 81%
5018
275 Biểu tượng logo của FODL Finance FODL Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
FODL *
0,86 USD
19.683 đ
174.446.440 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.918.123 USD
(1 exchanges)
80.34% 80%
328
276 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0187026321 USD
427 đ
19.925.944 USD
1.065.408.547 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
1.375.871 USD
(0 exchanges)
80.07% 80%
833
277 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0012734059 USD
29 đ
58.014.021 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
7.636.736 USD
(2 exchanges)
79.72% 80%
553
278 Biểu tượng logo của Babylons Babylons
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABI *
0,17 USD
3.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 195.000.000
3.035.517 USD
(2 exchanges)
79.21% 79%
2862
279 Biểu tượng logo của VYNK CHAIN VYNK CHAIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
VYNC *
0,73 USD
16.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000
764.944 USD
(2 exchanges)
79.08% 79%
3161
280 Biểu tượng logo của Sheesh it is bussin bussin Sheesh it is bussin bussin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHEESH *
0,0016742937 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.696
280.848 USD
(0 exchanges)
78.98% 79%
3518
281 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron20 Blockchain
TTC *
0,0769725129 USD
1.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(0 exchanges)
78.92% 79%
6311
282 Biểu tượng logo của Everest Token Everest Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
EVRT *
0,0969016632 USD
2.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
65.871 USD
(2 exchanges)
78.47% 78%
4223
283 Biểu tượng logo của Acet Acet
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ACT *
1,01 USD
23.166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.281.638 USD
(0 exchanges)
78.30% 78%
3016
284 Biểu tượng logo của ZenSports ZenSports
08/2020
SPORTS
0,0001501509 USD
3,4317 đ
0 USD
N/A
6.134 USD
(1 exchanges)
78.13% 78%
5126
285 Biểu tượng logo của Gooreo Gooreo
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOOREO *
0,097149813 USD
2.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.979 USD
(1 exchanges)
77.31% 77%
4727
286 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
265,86 USD
6.076.230 đ
181.665.103 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
6.400.968 USD
(1 exchanges)
77.13% 77%
320
287 Biểu tượng logo của Raven Protocol Raven Protocol
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
RAVEN *
0,0022069077 USD
50 đ
9.918.444 USD
4.494.272.006 (45%)
Tổng: 10.000.000.000
66.232 USD
(4 exchanges)
76.98% 77%
1068
288 Biểu tượng logo của UniLayer UniLayer
08/2020 / Ethereum Blockchain
LAYER *
1,48 USD
33.833 đ
34.857.743 USD
23.547.192 (59%)
Tổng: 40.000.000
11.716.606 USD
(9 exchanges)
76.44% 76%
676
289 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
aWSB *
27,51 USD
628.850 đ
168.198 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
80.159 USD
(1 exchanges)
76.24% 76%
2285
290 Biểu tượng logo của Pacific DeFi Pacific DeFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PACIFIC *
0,0398152988 USD
910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
415.177 USD
(2 exchanges)
76.15% 76%
3366
291 Biểu tượng logo của Crypterium Crypterium
01/2018 / Ethereum Blockchain
CRPT *
0,27 USD
6.250 đ
22.385.194 USD
81.859.729 (85%)
Tổng: 96.857.280
1.034.849 USD
(5 exchanges)
75.92% 76%
802
292 Biểu tượng logo của The global index chain The global index chain
05/2020
TGIC
0,0140010154 USD
320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
547 USD
(2 exchanges)
74.93% 75%
5551
293 Biểu tượng logo của DogemonGo DogemonGo
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGO *
0,0000695339 USD
1,5892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
981.945 USD
(1 exchanges)
74.83% 75%
3100
294 Biểu tượng logo của Hungarian Vizsla Inu Hungarian Vizsla Inu
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HVI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
193.145 USD
(0 exchanges)
74.68% 75%
3684
295 Biểu tượng logo của SHIBAVAX SHIBAVAX
09/2021 / Avalanche C-Chain
SHIBX *
0,0009964078 USD
22,7729 đ
9.752.810 USD
9.787.969.900 (98%)
Tổng: 10.000.000.000
20.377 USD
(0 exchanges)
74.45% 74%
1071
296 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0008421718 USD
19,2478 đ
51.501 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
1.950 USD
(1 exchanges)
74.42% 74%
2488
297 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0019751029 USD
45 đ
1.571.761 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
5.480 USD
(1 exchanges)
74.25% 74%
1677
298 Biểu tượng logo của MiniUSDC MiniUSDC
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINIUSDC *
0,0000037977 USD
0,0868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
123.500 USD
(1 exchanges)
73.15% 73%
3921
299 Biểu tượng logo của Tapcoin Tapcoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
TTT *
0,0022261615 USD
51 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
73.09% 73%
6034
300 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0000471034 USD
1,0765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
5 USD
(3 exchanges)
72.92% 73%
5925
301 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0050576289 USD
116 đ
107.045.203 USD
21.165.096.531
10.999.202 USD
(5 exchanges)
72.73% 73%
409
302 Biểu tượng logo của CashBackPro CashBackPro
06/2020 / Tron20 Blockchain
CBP *
3,45 USD
78.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
180.102 USD
(2 exchanges)
72.64% 73%
3711
303 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001993452 USD
4,5560 đ
2.538.134 USD
12.732.356.945 (96%)
Tổng: 13.237.179.566
173 USD
(6 exchanges)
72.53% 73%
1512
304 Biểu tượng logo của Acuity Token Acuity Token
09/2020
ACU
0,0213022468 USD
487 đ
0 USD
N/A
190 USD
(1 exchanges)
72.38% 72%
5687
305 Biểu tượng logo của Motocoin Motocoin
06/2014
MOTO
0,0774945155 USD
1.771 đ
1.522.199 USD
19.642.673 (61%)
Tổng: 32.173.303
0 USD
(1 exchanges)
72.17% 72%
1689
306 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
0,58 USD
13.359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
2.155.763 USD
(1 exchanges)
71.91% 72%
2911
307 Biểu tượng logo của Pampther Pampther
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAMPTHER *
0,0005770259 USD
13,1879 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
107.769 USD
(0 exchanges)
71.51% 72%
3988
308 Biểu tượng logo của CryptoMines CryptoMines
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETERNAL *
26,25 USD
599.999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
5.678.635 USD
(0 exchanges)
71.34% 71%
2797
309 Biểu tượng logo của Boo Finance Boo Finance
10/2021 / Avalanche C-Chain
BOOFI *
1,07 USD
24.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
170.027 USD
(1 exchanges)
71.32% 71%
3745
310 Biểu tượng logo của Coinhunters Coinhunters
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHTRv2 *
0,0183331909 USD
419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68.994 USD
(0 exchanges)
71.28% 71%
4207
311 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
2,79 USD
63.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.555.574 USD
(0 exchanges)
71.04% 71%
2889
312 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,000019702 USD
0,4503 đ
19.715 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
107 USD
(1 exchanges)
70.77% 71%
2603
313 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,00019702 USD
4,5029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
258 USD
(1 exchanges)
70.77% 71%
5646
314 Biểu tượng logo của Giant Giant
08/2018
GIC
0,0068956984 USD
158 đ
131.536 USD
19.075.144 (100%)
Tổng: 19.112.639
0 USD
(2 exchanges)
70.77% 71%
2327
315 Biểu tượng logo của Ludena Protocol Ludena Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDN *
0,93 USD
21.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
113.480 USD
(1 exchanges)
70.74% 71%
3959
316 Biểu tượng logo của Nekonium Nekonium
12/2017
NUKO
0,0039403991 USD
90 đ
47.288 USD
12.000.829 (56%)
Tổng: 21.606.559
676 USD
(1 exchanges)
70.71% 71%
2500
317 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
25,38 USD
580.120 đ
0 USD
N/A
141 USD
(2 exchanges)
70.71% 71%
5716
318 Biểu tượng logo của Hacken Token Hacken Token
05/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
HAI *
0,13 USD
2.958 đ
58.556.722 USD
452.503.036 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
9.659.628 USD
(5 exchanges)
70.59% 71%
551
319 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000058447 USD
0,1336 đ
5.379.284 USD
920.363.840.000 (80%)
Tổng: 1.149.363.840.000
197.738 USD
(0 exchanges)
70.58% 71%
1268
320 Biểu tượng logo của Petrachor Petrachor
02/2021
PTA
0,0082566782 USD
189 đ
0 USD
N/A
108.614 USD
(1 exchanges)
70.21% 70%
3987
321 Biểu tượng logo của Lith Token Lith Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0020148067 USD
46 đ
11.081.437 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
22.942 USD
(0 exchanges)
70.14% 70%
1027
322 Biểu tượng logo của Safe Haven Safe Haven
04/2019
SHA
0,006525373 USD
149 đ
19.614.328 USD
3.005.855.396 (35%)
Tổng: 8.500.000.000
5.756.670 USD
(4 exchanges)
70.02% 70%
840
323 Biểu tượng logo của CakeUp CakeUp
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKEUP *
0,0000016278 USD
0,0372 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
69.83% 70%
6655
324 Biểu tượng logo của Zeppelin DAO Zeppelin DAO
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZEP *
0,000000006 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
242.872 USD
(0 exchanges)
69.74% 70%
3572
325 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0018154344 USD
41 đ
3.064.603 USD
1.688.082.597 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
89.867 USD
(1 exchanges)
69.61% 70%
1438
326 Biểu tượng logo của GogolCoin GogolCoin
05/2021
GOL
0,0372870789 USD
852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 295.000.000
194.225 USD
(1 exchanges)
69.37% 69%
3680
327 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,0420394361 USD
961 đ
113.506 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.598.604
10.963 USD
(2 exchanges)
69.33% 69%
2356
328 Biểu tượng logo của CryptoSoul CryptoSoul
10/2018 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0031064577 USD
71 đ
988.243 USD
318.125.249 (99%)
Tổng: 322.094.484
623 USD
(2 exchanges)
69.27% 69%
1829
329 Biểu tượng logo của DOWCOIN DOWCOIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
DOW *
0,0004312196 USD
9,8555 đ
5.108 USD
11.845.266 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
69.18% 69%
2667
330 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0000983181 USD
2,2471 đ
1.002.919 USD
10.200.762.791 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
68.78% 69%
1827
331 Biểu tượng logo của PolypuX PolypuX
08/2020 / Ethereum Blockchain
PUX *
0,0015820721 USD
36 đ
63.283 USD
40.000.000 (50%)
Tổng: 80.000.000
3.901 USD
(3 exchanges)
68.47% 68%
2455
332 Biểu tượng logo của 1-UP 1-UP
07/2021 / Ethereum Blockchain
1-UP *
0,0550898642 USD
1.259 đ
0 USD
N/A
226.816 USD
(1 exchanges)
68.03% 68%
3590
333 Biểu tượng logo của The Land Of Strife The Land Of Strife
10/2021 / OKExChain
LOS *
0,0749287977 USD
1.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
67.96% 68%
6640
334 Biểu tượng logo của DailySwap Token DailySwap Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DAILYS *
0,0019338538 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
198.649 USD
(0 exchanges)
67.56% 68%
3663
335 Biểu tượng logo của Showcase Showcase
08/2020
SHO
0,0192061381 USD
439 đ
485.907 USD
25.299.553 (21%)
Tổng: 120.000.000
78.780 USD
(0 exchanges)
67.49% 67%
2038
336 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
0,20 USD
4.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
426 USD
(2 exchanges)
67.44% 67%
5584
337 Biểu tượng logo của Fomo App Fomo App
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
24,83 USD
567.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.301 USD
(0 exchanges)
67.13% 67%
5325
338 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000349925 USD
0,7998 đ
1.678.184 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
966 USD
(1 exchanges)
67.00% 67%
1651
339 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,42 USD
9.577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.218.131 USD
(2 exchanges)
66.99% 67%
2801
340 Biểu tượng logo của PuddingSwap PuddingSwap
06/2021
PUD
0,0242017552 USD
553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
849.232 USD
(1 exchanges)
66.88% 67%
3143
341 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,19 USD
4.340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
720.445 USD
(2 exchanges)
66.83% 67%
3190
342 Biểu tượng logo của Cope Cope
03/2021 / Solana Blockchain
COPE *
2,40 USD
54.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
3.471.226 USD
(0 exchanges)
66.82% 67%
2843
343 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,0000600791 USD
1,3731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.157 USD
(2 exchanges)
66.75% 67%
5257
344 Biểu tượng logo của Snook Snook
09/2021 / Polygon Blockchain
SNK *
0,84 USD
19.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.999.375
163.052 USD
(0 exchanges)
66.65% 67%
3764
345 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,0262778141 USD
601 đ
1.870.616 USD
71.186.129
47.730 USD
(3 exchanges)
66.49% 66%
1612
346 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
352,19 USD
8.049.255 đ
1.646.126 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
595.583 USD
(0 exchanges)
66.06% 66%
1664
347 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNX *
99,99 USD
2.285.314 đ
202.564.913 USD
2.025.814 (10%)
Tổng: 21.000.000
21.664.296 USD
(0 exchanges)
65.97% 66%
291
348 Biểu tượng logo của Freight Trust & Clearing Network Freight Trust & Clearing Network
04/2020 / Ethereum Blockchain
EDI *
0,0011980795 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 611.029.679
1.211 USD
(4 exchanges)
65.75% 66%
5446
349 Biểu tượng logo của CyberDragon Gold CyberDragon Gold
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOLD *
0,0069428851 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 219.084.531
9.089.753 USD
(1 exchanges)
65.75% 66%
2762
350 Biểu tượng logo của SOLA Token SOLA Token
10/2021 / Solana Blockchain
SOLA *
0,10 USD
2.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.153.077
182.519 USD
(1 exchanges)
65.54% 66%
3710
351 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
3,31 USD
75.650 đ
347.145.034 USD
104.802.871 (21%)
Tổng: 500.000.000
24.870.431 USD
(1 exchanges)
65.31% 65%
214
352 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBULL *
2.452 USD
56.042.060 đ
102.286.390 USD
N/A
Tổng: 2.689
12.340.063 USD
(8 exchanges)
65.19% 65%
458
353 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0152477187 USD
348 đ
13.215.597 USD
866.726.149 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
174.800 USD
(7 exchanges)
65.15% 65%
965
354 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,34 USD
7.761 đ
26.830.989 USD
79.013.040 (40%)
Tổng: 200.000.000
566.691 USD
(0 exchanges)
64.60% 65%
747
355 Biểu tượng logo của Blockmine Blockmine
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOLD NUGGET *
0,27 USD
6.155 đ
0 USD
N/A
33.119 USD
(1 exchanges)
64.17% 64%
4528
356 Biểu tượng logo của United Bitcoin United Bitcoin
12/2017
UBTC
1,27 USD
28.914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
79.314 USD
(4 exchanges)
64.07% 64%
4135
357 Biểu tượng logo của Hyper Pay Hyper Pay
12/2017
HPY
0,0010419429 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
18.332 USD
(1 exchanges)
63.80% 64%
4786
358 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,19 USD
4.237 đ
4.168.744 USD
22.488.878 (76%)
Tổng: 29.639.829
158 USD
(5 exchanges)
63.70% 64%
1344
359 Biểu tượng logo của SYA x Flooz SYA x Flooz
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SYA *
0,0000000441 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
451.351 USD
(2 exchanges)
63.67% 64%
3341
360 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0005405293 USD
12,3538 đ
208.986 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
317 USD
(4 exchanges)
63.60% 64%
2238
361 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0034067365 USD
78 đ
7.607.668 USD
2.233.125.000 (37%)
Tổng: 6.000.000.000
528.781 USD
(2 exchanges)
63.51% 64%
1165
362 Biểu tượng logo của BNB Diamond BNB Diamond
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNBD *
0,0000000269 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
56.921 USD
(0 exchanges)
63.49% 63%
4285
363 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
10,17 USD
232.388 đ
0 USD
N/A
127.424 USD
(0 exchanges)
63.19% 63%
3895
364 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,0087537565 USD
200 đ
1.883.001 USD
215.107.791 (28%)
Tổng: 760.245.687
51.274 USD
(5 exchanges)
63.09% 63%
1610
365 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,24 USD
5.422 đ
1.449.999 USD
6.111.581 (59%)
Tổng: 10.366.071
79.777 USD
(9 exchanges)
62.99% 63%
1710
366 Biểu tượng logo của Hiveterminal Token Hiveterminal Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
HVN *
0,0514887295 USD
1.177 đ
25.744.365 USD
500.000.000
302.401 USD
(4 exchanges)
62.96% 63%
744
367 Biểu tượng logo của GlitzKoin GlitzKoin
05/2019
GTN
0,56 USD
12.724 đ
137.786.853 USD
247.499.428 (25%)
Tổng: 998.999.328
854.414 USD
(0 exchanges)
62.76% 63%
360
368 Biểu tượng logo của Tokoin Tokoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
TOKO *
0,0284056222 USD
649 đ
5.075.062 USD
178.664.008 (9%)
Tổng: 1.992.959.226
1.339.399 USD
(3 exchanges)
62.58% 63%
1290
369 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,13 USD
2.900 đ
7.242.440 USD
57.086.346
4.484.002 USD
(4 exchanges)
62.55% 63%
1188
370 Biểu tượng logo của SafeMoonCash SafeMoonCash
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEMOONCASH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
34.427 USD
(0 exchanges)
62.55% 63%
4519
371 Biểu tượng logo của QuickX Protocol QuickX Protocol
04/2019 / Ethereum Blockchain
QCX *
0,0188323716 USD
430 đ
9.397.491 USD
499.007.299 (100%)
Tổng: 500.000.000
39.588 USD
(3 exchanges)
61.95% 62%
1088
372 Biểu tượng logo của OAX OAX
07/2017 / Ethereum Blockchain
OAX *
0,35 USD
7.886 đ
26.549.437 USD
76.946.351 (77%)
Tổng: 100.000.000
2.719.614 USD
(4 exchanges)
61.66% 62%
743
373 Biểu tượng logo của Hokkaidu Inu Hokkaidu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.229.596 USD
(1 exchanges)
61.60% 62%
2854
374 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000035233 USD
0,0805 đ
70.180 USD
19.918.713.667
233 USD
(2 exchanges)
61.26% 61%
2437
375 Biểu tượng logo của Selfkey Selfkey
01/2018 / Ethereum Blockchain
KEY *
0,0148059517 USD
338 đ
72.622.741 USD
4.904.969.446 (82%)
Tổng: 5.999.999.954
166.600.328 USD
(13 exchanges)
60.77% 61%
502
376 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
377,16 USD
8.620.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
80.746 USD
(1 exchanges)
60.58% 61%
4127
377 Biểu tượng logo của Sway Social Protocol Sway Social Protocol
10/2021 / Polygon Blockchain
SWAY *
0,17 USD
3.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
570.241 USD
(2 exchanges)
60.40% 60%
3270
378 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
21,30 USD
486.792 đ
10.831.764 USD
508.554
841.086 USD
(2 exchanges)
60.38% 60%
1033
379 Biểu tượng logo của Hub - Human Trust Protocol Hub - Human Trust Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
HUB *
0,0104277563 USD
238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
364 USD
(1 exchanges)
60.38% 60%
5601
380 Biểu tượng logo của Starmon Metaverse Starmon Metaverse
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMON *
3,24 USD
74.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.434.952 USD
(0 exchanges)
59.99% 60%
2893
381 Biểu tượng logo của EnterCoin EnterCoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
ENTRC *
0,0219676762 USD
502 đ
125.147 USD
5.696.850 (95%)
Tổng: 6.000.000
37.358 USD
(1 exchanges)
59.98% 60%
2343
382 Biểu tượng logo của MIMOSA MIMOSA
03/2021 / Heco Blockchain
MIMO *
0,19 USD
4.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
15.330 USD
(1 exchanges)
59.47% 59%
4847
383 Biểu tượng logo của SBank SBank
12/2019 / Ethereum Blockchain
STS *
0,0230044773 USD
526 đ
323.645 USD
14.068.774 (28%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(4 exchanges)
59.41% 59%
2142
384 Biểu tượng logo của Akroma Akroma
08/2018
AKA
0,0045971323 USD
105 đ
88.161 USD
19.177.485
1.276 USD
(1 exchanges)
59.33% 59%
2398
385 Biểu tượng logo của Smile Coin Smile Coin
10/2021 / Algorand Blockchain
SMILE *
0,0173312569 USD
396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
266.571 USD
(0 exchanges)
59.27% 59%
3534
386 Biểu tượng logo của RYI Platinum RYI Platinum
03/2021 / Ethereum Blockchain
RYIP *
0,38 USD
8.766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 131.000
109 USD
(2 exchanges)
59.11% 59%
5743
387 Biểu tượng logo của Isiklar Coin Isiklar Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
ISIKC *
0,62 USD
14.282 đ
2.540.045 USD
4.064.805 (4%)
Tổng: 100.000.000
637.669 USD
(3 exchanges)
58.76% 59%
1511
388 Biểu tượng logo của PEACOCKCOIN PEACOCKCOIN
05/2021 / Binance Smart Chain
PEKC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
71.237 USD
(1 exchanges)
58.74% 59%
3681
389 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0005926004 USD
13,5439 đ
11.937.139 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
387.457 USD
(10 exchanges)
58.69% 59%
997
390 Biểu tượng logo của IoT Chain IoT Chain
12/2017 / Ethereum Blockchain
ITC *
0,0931302218 USD
2.128 đ
8.122.320 USD
87.214.657 (87%)
Tổng: 99.999.999
11.376.436 USD
(8 exchanges)
58.68% 59%
1143
391 Biểu tượng logo của LuckyPig LuckyPig
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LuckyPig *
0,0000765052 USD
1,7485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
928.520 USD
(1 exchanges)
58.53% 59%
3120
392 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0256206781 USD
586 đ
41.038 USD
1.601.758 (36%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
(2 exchanges)
58.52% 59%
2521
393 Biểu tượng logo của Crowd Machine Crowd Machine
05/2018 / Ethereum Blockchain
CMCT *
0,000131702 USD
3,0100 đ
61.922 USD
470.164.800 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
897 USD
(4 exchanges)
58.42% 58%
2461
394 Biểu tượng logo của IFOSwap Token IFOSwap Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,49 USD
11.156 đ
0 USD
N/A
282.087 USD
(0 exchanges)
58.30% 58%
3514
395 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0082091648 USD
188 đ
132.708 USD
16.165.820 (65%)
Tổng: 25.000.000
114 USD
(1 exchanges)
58.12% 58%
2326
396 Biểu tượng logo của PolyPlay PolyPlay
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLAY *
17,37 USD
397.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
34.563.339 USD
(1 exchanges)
58.10% 58%
2719
397 Biểu tượng logo của OASISBloc OASISBloc
11/2020
OSB
0,0041101872 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
62.204 USD
(1 exchanges)
58.06% 58%
4249
398 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0001724878 USD
3,9422 đ
0 USD
N/A
6 USD
(2 exchanges)
57.93% 58%
5922
399 Biểu tượng logo của BerrySwap BerrySwap
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BERRY *
0,001800337 USD
41 đ
0 USD
N/A
229.346 USD
(0 exchanges)
57.91% 58%
3597
400 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
471,31 USD
10.771.801 đ
59.685.074 USD
126.636 (13%)
Tổng: 1.000.000
1.654.429 USD
(4 exchanges)
57.88% 58%
548
401 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain (BEP2)
VDX *
0,001504436 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.697.703.183
2.876 USD
(4 exchanges)
57.85% 58%
5279
402 Biểu tượng logo của Baby Moon Wolf Baby Moon Wolf
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYWOLF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
47.657 USD
(0 exchanges)
57.70% 58%
4360
403 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0118211973 USD
270 đ
2.193.898 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
4.686 USD
(1 exchanges)
57.63% 58%
1551
404 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
12/2017
BCX
0,0009632178 USD
22,0143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
8.958 USD
(5 exchanges)
57.56% 58%
5023
405 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,78 USD
17.899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
567.202 USD
(2 exchanges)
57.40% 57%
3271
406 Biểu tượng logo của Degens Degens
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEGENS *
2,23 USD
50.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.192.720
0 USD
(0 exchanges)
57.22% 57%
6243
407 Biểu tượng logo của Eloin Eloin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELOIN *
0,0000000197 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
32.731 USD
(1 exchanges)
56.99% 57%
4536
408 Biểu tượng logo của Uptrennd Uptrennd
08/2019 / Ethereum Blockchain
1UP *
0,0003349339 USD
7,6549 đ
134.463 USD
401.460.369 (40%)
Tổng: 995.554.318
0 USD
(6 exchanges)
56.92% 57%
2322
409 Biểu tượng logo của UnderMineGold UnderMineGold
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
UMG *
0,0069333777 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.979 USD
(1 exchanges)
56.84% 57%
4323
410 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0176250266 USD
403 đ
400.256 USD
22.709.513 (53%)
Tổng: 42.707.233
66 USD
(2 exchanges)
56.69% 57%
2093
411 Biểu tượng logo của handleFOREX handleFOREX
09/2021 / Ethereum Blockchain
FOREX *
0,28 USD
6.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
758.723 USD
(0 exchanges)
56.58% 57%
3181
412 Biểu tượng logo của OwlDAO OwlDAO
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OWL *
0,0068618163 USD
157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.714 USD
(1 exchanges)
56.21% 56%
4813
413 Biểu tượng logo của MuskSwap MuskSwap
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MUSK *
0,0000012924 USD
0,0295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
892.560 USD
(1 exchanges)
56.12% 56%
3130
414 Biểu tượng logo của Polyroll Polyroll
07/2021 / Polygon Blockchain
ROLL *
0,0300115386 USD
686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
62.727 USD
(1 exchanges)
56.06% 56%
4244
415 Biểu tượng logo của HarmonyPad HarmonyPad
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HPAD *
0,0532956736 USD
1.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 799.435.078
1.747.940 USD
(1 exchanges)
55.63% 56%
2956
416 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0014265732 USD
33 đ
943.302 USD
661.235.989 (28%)
Tổng: 2.361.184.613
0 USD
(2 exchanges)
55.39% 55%
1847
417 Biểu tượng logo của NFTify NFTify
06/2021 / Ethereum Blockchain
N1 *
0,0570886946 USD
1.305 đ
1.162.442 USD
20.362.031 (10%)
Tổng: 200.000.000
14.616 USD
(0 exchanges)
55.14% 55%
1781
418 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0197072811 USD
450 đ
1.966.329 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
454 USD
(3 exchanges)
55.04% 55%
1592
419 Biểu tượng logo của Birb Birb
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIRB *
0,14 USD
3.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.743.560 USD
(0 exchanges)
54.94% 55%
2954
420 Biểu tượng logo của Autonio Autonio
11/2017 / Ethereum Blockchain
NIOX *
0,13 USD
2.976 đ
12.295.963 USD
94.440.196 (31%)
Tổng: 300.000.000
408.622 USD
(5 exchanges)
54.92% 55%
988
421 Biểu tượng logo của Phantomx Phantomx
11/2017
PNX
0,0010712356 USD
24 đ
51.950 USD
48.495.525
1 USD
(1 exchanges)
54.75% 55%
2487
422 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,017793089 USD
407 đ
100.948.682 USD
5.673.477.055 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
22.076.263 USD
(2 exchanges)
54.60% 55%
429
423 Biểu tượng logo của DEMOS DEMOS
07/2020
DOS
0,0014201084 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
54.34% 54%
6110
424 Biểu tượng logo của DRIFE DRIFE
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRF *
0,0111251895 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
247.807 USD
(2 exchanges)
53.90% 54%
3564
425 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
164,47 USD
3.758.945 đ
2.999.212 USD
18.236 (91%)
Tổng: 20.000
300.776 USD
(3 exchanges)
53.59% 54%
1450
426 Biểu tượng logo của Premia Premia
02/2021 / Ethereum Blockchain
PREMIA *
3,70 USD
84.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.409.249 USD
(2 exchanges)
53.55% 54%
2894
427 Biểu tượng logo của MY IDENTITY COIN MY IDENTITY COIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
MYID *
0,0022945364 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
16.641 USD
(0 exchanges)
53.55% 54%
4816
428 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
1,01 USD
23.070 đ
17.499.984 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
9.309.819 USD
(25 exchanges)
53.17% 53%
871
429 Biểu tượng logo của 2crazyNFT 2crazyNFT
06/2021 / Ethereum Blockchain
2CRZ *
0,0447723048 USD
1.023 đ
4.397.228 USD
98.213.123 (20%)
Tổng: 500.000.000
9.429.069 USD
(1 exchanges)
52.99% 53%
1330
430 Biểu tượng logo của QiDao QiDao
06/2021 / Polygon Blockchain
QI *
0,59 USD
13.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
717.012 USD
(0 exchanges)
52.93% 53%
3197
431 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
0,17 USD
3.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
840.588 USD
(3 exchanges)
52.74% 53%
3147
432 Biểu tượng logo của Magic beasties Magic beasties
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSTS *
0,0000014887 USD
0,0340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
39.012 USD
(0 exchanges)
52.58% 53%
4453
433 Biểu tượng logo của Minisoccer Minisoccer
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINISOCCER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
20.306 USD
(1 exchanges)
52.53% 53%
4744
434 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
3,60 USD
82.278 đ
553.841.966 USD
153.651.251 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
21.699.792 USD
(5 exchanges)
52.41% 52%
157
435 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RUNE *
327,08 USD
7.475.463 đ
6.312.663 USD
19.300 (86%)
Tổng: 22.530
169.021 USD
(0 exchanges)
52.36% 52%
1216
436 Biểu tượng logo của MeconCash MeconCash
10/2019 / Ethereum Blockchain
MCH *
0,12 USD
2.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
241.636 USD
(5 exchanges)
52.28% 52%
3574
437 Biểu tượng logo của Iconic Iconic
02/2017
ICON
0,0229856614 USD
525 đ
13.628 USD
592.894
0 USD
(1 exchanges)
52.24% 52%
2626
438 Biểu tượng logo của Revolotto Revolotto
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RVL *
0,14 USD
3.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
43.106 USD
(0 exchanges)
52.03% 52%
4410
439 Biểu tượng logo của VersoView VersoView
12/2020 / Ethereum Blockchain
VVT *
0,13 USD
2.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
61.451 USD
(1 exchanges)
52.01% 52%
4261
440 Biểu tượng logo của Covesting Covesting
01/2018 / Ethereum Blockchain
COV *
0,65 USD
14.925 đ
11.754.246 USD
18.000.000 (90%)
Tổng: 20.000.000
512.143 USD
(6 exchanges)
51.95% 52%
1006
441 Biểu tượng logo của Impleum Impleum
01/2019
IMPL
0,0131346636 USD
300 đ
140.118 USD
10.667.825 (99%)
Tổng: 10.774.766
0 USD
(1 exchanges)
51.75% 52%
2316
442 Biểu tượng logo của BTC Lite BTC Lite
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTCL *
0,0026269327 USD
60 đ
49.124 USD
18.700.000 (89%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
51.75% 52%
2493
443 Biểu tượng logo của GridZone.io GridZone.io
09/2021 / Ethereum Blockchain
ZONE *
0,64 USD
14.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
216.441 USD
(1 exchanges)
51.55% 52%
3632
444 Biểu tượng logo của HOQU HOQU
03/2018 / Ethereum Blockchain
HQX *
0,0067244617 USD
154 đ
1.137.402 USD
169.144.018 (61%)
Tổng: 275.854.380
3.448.267 USD
(2 exchanges)
51.46% 51%
1792
445 Biểu tượng logo của Metawhale Gold Metawhale Gold
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWG *
0,21 USD
4.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.350.000
0 USD
(1 exchanges)
50.96% 51%
6322
446 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
68,92 USD
1.575.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
109.338 USD
(0 exchanges)
50.89% 51%
3986
447 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
106,75 USD
2.439.730 đ
49.259.608 USD
461.456 (46%)
Tổng: 1.000.000
9.014.336 USD
(0 exchanges)
50.81% 51%
586
448 Biểu tượng logo của ZEDXION ZEDXION
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZEDXION *
0,26 USD
5.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.746.558.037
170.945 USD
(0 exchanges)
50.80% 51%
3744
449 Biểu tượng logo của Blakecoin Blakecoin
02/2014
BLC
0,0006567332 USD
15,0096 đ
19.064 USD
29.028.833 (0%)
Tổng: 7.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
50.76% 51%
2605
450 Biểu tượng logo của Polkamarkets Polkamarkets
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLK *
0,78 USD
17.743 đ
34.594.801 USD
44.561.517 (45%)
Tổng: 100.000.000
9.916.878 USD
(0 exchanges)
50.72% 51%
674
451 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0300257092 USD
686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
3.329 USD
(4 exchanges)
50.65% 51%
5248
452 Biểu tượng logo của Chow Chow Chow Chow
03/2021 / Ethereum Blockchain
CHOW *
0,0036728789 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
432 USD
(2 exchanges)
50.65% 51%
5579
453 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
118,79 USD
2.714.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
2.334 USD
(1 exchanges)
50.46% 50%
5319
454 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,40 USD
9.116 đ
22.484.311 USD
56.370.273 (2%)
Tổng: 3.180.000.000
2.641.623 USD
(0 exchanges)
50.36% 50%
798
455 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
0,42 USD
9.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
268.773 USD
(0 exchanges)
50.32% 50%
3533
456 Biểu tượng logo của JEDSTAR JEDSTAR
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
JED *
0,0819323923 USD
1.873 đ
0 USD
N/A
26.301 USD
(1 exchanges)
50.31% 50%
4626
457 Biểu tượng logo của Sanshu Inu Sanshu Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SANSHU *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
342.828 USD
(0 exchanges)
50.26% 50%
3442
458 Biểu tượng logo của Occam.Fi Occam.Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
OCC *
8,04 USD
183.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.866.711 USD
(0 exchanges)
50.03% 50%
2832
459 Biểu tượng logo của NFT TOKEN PILOT NFT TOKEN PILOT
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTP *
0,000166138 USD
3,7971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
10.260 USD
(0 exchanges)
50.02% 50%
4978
460 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBEAR *
0,00000003 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.190.383
7.001 USD
(2 exchanges)
50.00% 50%
5097
461 Biểu tượng logo của MCOBIT MCOBIT
02/2021 / Tron20 Blockchain
MCT *
0,0030001367 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
860 USD
(1 exchanges)
50.00% 50%
5488
462 Biểu tượng logo của Itchiro Games Itchiro Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
JEM *
2,55 USD
58.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
110.981 USD
(2 exchanges)
49.98% 50%
3977
463 Biểu tượng logo của MeowSwap MeowSwap
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEOW *
0,15 USD
3.481 đ
0 USD
N/A
19.957 USD
(1 exchanges)
49.49% 49%
4752
464 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,50 USD
11.319 đ
342.072.468 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
102.145.352 USD
(24 exchanges)
49.48% 49%
165
465 Biểu tượng logo của UMI UMI
05/2021
UMI
0,0630935979 USD
1.442 đ
0 USD
N/A
129.532 USD
(0 exchanges)
49.46% 49%
3886
466 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000544226 USD
1,2438 đ
4.936.603 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
49.29% 49%
1297
467 Biểu tượng logo của TonCoin TonCoin
08/2021 / Ethereum Blockchain
TONCOIN *
0,96 USD
21.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 485.606
573.337 USD
(2 exchanges)
49.22% 49%
3094
468 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
24,12 USD
551.263 đ
6.395.272.970 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.078.853.226 USD
(34 exchanges)
49.02% 49%
33
469 Biểu tượng logo của Avakus Avakus
09/2021 / Ethereum Blockchain
AVAK *
0,0000039121 USD
0,0894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
31.245 USD
(0 exchanges)
48.70% 49%
4553
470 Biểu tượng logo của Fire Token Fire Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIRE *
0,0005070387 USD
11,5884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.540 USD
(0 exchanges)
48.68% 49%
4639
471 Biểu tượng logo của Influencer Influencer
10/2021 / Klaytn Blockchain
IMI *
0,0541047543 USD
1.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
414.738 USD
(0 exchanges)
48.61% 49%
3369
472 Biểu tượng logo của Pawtocol Pawtocol
12/2019 / Ethereum Blockchain
UPI *
0,0075459803 USD
172 đ
1.908.562 USD
252.924.377 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
86.987 USD
(2 exchanges)
48.47% 48%
1604
473 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0019701995 USD
45 đ
27.416 USD
13.915.413 (56%)
Tổng: 25.000.000
13 USD
(2 exchanges)
48.45% 48%
2562
474 Biểu tượng logo của Richlab Token Richlab Token
12/2020 / Tron20 Blockchain
RLE *
0,0000411194 USD
0,9398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
0 USD
(2 exchanges)
48.27% 48%
6278
475 Biểu tượng logo của BSC Station BSC Station
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSCS *
0,27 USD
6.242 đ
10.079.363 USD
36.903.908 (7%)
Tổng: 500.000.000
1.925.526 USD
(0 exchanges)
48.18% 48%
1062
476 Biểu tượng logo của Nydronia Nydronia
01/2021 / Ethereum Blockchain
NIA *
0,0000360126 USD
0,8231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
409 USD
(1 exchanges)
48.07% 48%
5587
477 Biểu tượng logo của KP2R.Network KP2R.Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP2R *
0,22 USD
4.928 đ
0 USD
N/A
38.382 USD
(1 exchanges)
48.06% 48%
4462
478 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
9,97 USD
227.804 đ
7.953.500 USD
797.953 (100%)
Tổng: 800.000
1.637.175 USD
(3 exchanges)
48.04% 48%
1152
479 Biểu tượng logo của SupremeX SupremeX
06/2021 / Polygon Blockchain
SXC *
0,0170750627 USD
390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
471.073 USD
(0 exchanges)
48.00% 48%
3330
480 Biểu tượng logo của VNX VNX
12/2019 / Ethereum Blockchain
VNXLU *
0,0085375314 USD
195 đ
239.945 USD
28.104.700 (35%)
Tổng: 80.000.000
2 USD
(2 exchanges)
47.95% 48%
2207
481 Biểu tượng logo của Royal Protocol Royal Protocol
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ROY *
0,0167457199 USD
383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
48.799 USD
(0 exchanges)
47.95% 48%
4352
482 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,38 USD
100.105 đ
793.047.658 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
318.300.716 USD
(29 exchanges)
47.94% 48%
128
483 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0012936587 USD
30 đ
16.840 USD
13.017.308 (19%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(3 exchanges)
47.90% 48%
2613
484 Biểu tượng logo của NOVA NOVA
10/2019 / Ethereum Blockchain
NOVA *
0,0000510237 USD
1,1661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.949.964.204
1.317 USD
(1 exchanges)
47.66% 48%
5429
485 Biểu tượng logo của NFTMart Token NFTMart Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
NMT *
0,084549099 USD
1.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
135.815 USD
(1 exchanges)
47.63% 48%
3866
486 Biểu tượng logo của Corgidoge real estate payment Corgidoge real estate payment
05/2021 / Binance Smart Chain
CORGI *
0,0000006263 USD
0,0143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
247.842 USD
(2 exchanges)
47.50% 48%
3151
487 Biểu tượng logo của CumRocket CumRocket
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUMMIES *
0,0437949697 USD
1.001 đ
57.828.118 USD
1.320.428.309 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
1.882.372 USD
(0 exchanges)
47.42% 47%
552
488 Biểu tượng logo của FortKnoxster FortKnoxster
08/2018 / Ethereum Blockchain
FKX *
0,11 USD
2.402 đ
15.668.092 USD
149.077.343 (99%)
Tổng: 150.000.000
3.323.644 USD
(1 exchanges)
47.11% 47%
916
489 Biểu tượng logo của GOKU INU GOKU INU
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOKU *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
102.606 USD
(0 exchanges)
47.07% 47%
4014
490 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
15,40 USD
351.966 đ
75.921.828 USD
4.930.001 (49%)
Tổng: 10.000.000
1.232.924 USD
(2 exchanges)
46.88% 47%
431
491 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0001630074 USD
3,7255 đ
394.126 USD
2.417.841.382 (12%)
Tổng: 20.000.000.000
19 USD
(1 exchanges)
46.84% 47%
2095
492 Biểu tượng logo của Star Foxx Star Foxx
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOXX *
0,0000004425 USD
0,0101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
32.122 USD
(0 exchanges)
46.64% 47%
4545
493 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
116,11 USD
2.653.782 đ
0 USD
N/A
17.874.622 USD
(2 exchanges)
46.55% 47%
2734
494 Biểu tượng logo của Bitsten Token Bitsten Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BST *
0,0119322547 USD
273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.408.272
43.880 USD
(2 exchanges)
46.54% 47%
4413
495 Biểu tượng logo của Lightstreams Lightstreams
12/2019
PHT
0,028738627 USD
657 đ
1.328.009 USD
46.209.884 (15%)
Tổng: 300.000.000
271 USD
(2 exchanges)
46.54% 47%
1739
496 Biểu tượng logo của Vaulty Finance Vaulty Finance
08/2021 / Binance Smart Chain
$VLTY *
0,70 USD
15.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
45.803 USD
(1 exchanges)
46.52% 47%
3847
497 Biểu tượng logo của Bulldog Token Bulldog Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDOG *
0,0032223102 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.693 USD
(0 exchanges)
46.41% 46%
5029
498 Biểu tượng logo của Fungie DAO Fungie DAO
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FNG *
1,52 USD
34.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.239 USD
(0 exchanges)
46.31% 46%
4917
499 Biểu tượng logo của Bitcoin CZ Bitcoin CZ
06/2019
BCZ
0,0059105986 USD
135 đ
21.947 USD
3.713.193 (93%)
Tổng: 3.999.999
0 USD
(3 exchanges)
46.28% 46%
2585
500 Biểu tượng logo của Pallapay Pallapay
06/2021 / Tron20 Blockchain
PALLA *
0,0619932738 USD
1.417 đ
7.312.053 USD
117.949.141 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
902.649 USD
(1 exchanges)
46.25% 46%
1172
501 Biểu tượng logo của TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT TECHNOLOGY INNOVATION PROJECT
01/2021 / Ethereum Blockchain
TIP *
0,20 USD
4.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.300.000
0 USD
(0 exchanges)
46.20% 46%
6307
502 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0078769636 USD
180 đ
7.808.301 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
281.418 USD
(6 exchanges)
46.19% 46%
1155
503 Biểu tượng logo của MobiFi MobiFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MoFi *
0,0754279583 USD
1.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
238.212 USD
(3 exchanges)
46.18% 46%
3579
504 Biểu tượng logo của SpacePenguin SpacePenguin
04/2021 / Ethereum Blockchain
PNGN *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
88.019 USD
(0 exchanges)
46.13% 46%
4088
505 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0095493362 USD
218 đ
114.236 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
9.767 USD
(5 exchanges)
46.04% 46%
2355
506 Biểu tượng logo của Divergence Divergence
06/2021 / Ethereum Blockchain
DIVER *
0,31 USD
7.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.071.628 USD
(1 exchanges)
46.04% 46%
2920
507 Biểu tượng logo của NftyPlay NftyPlay
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POLO *
0,0057072625 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
931.309 USD
(2 exchanges)
45.92% 46%
3113
508 Biểu tượng logo của Pube finance Pube finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PUBE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
1.293 USD
(0 exchanges)
45.84% 46%
5435
509 Biểu tượng logo của Rewards Bunny Rewards Bunny
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBUNNY *
0,0007063186 USD
16,1429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
45.84% 46%
6552
510 Biểu tượng logo của Moonfarm Finance Moonfarm Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MFO *
0,31 USD
7.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
123.388 USD
(1 exchanges)
45.79% 46%
3936
511 Biểu tượng logo của Mondo Community Coin Mondo Community Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
MNDCC *
1,40 USD
32.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
74.183 USD
(0 exchanges)
45.73% 46%
4172
512 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
26,63 USD
608.629 đ
647.578.527 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
53.655.805 USD
(8 exchanges)
45.61% 46%
144
513 Biểu tượng logo của Lykke Lykke
11/2016
LKK
0,0124637443 USD
285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.285.690.000
4.016 USD
(1 exchanges)
45.46% 45%
5208
514 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
12,62 USD
288.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000.000
9.847 USD
(2 exchanges)
45.43% 45%
4992
515 Biểu tượng logo của NCAT Token NCAT Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NCAT *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.643 USD
(0 exchanges)
45.26% 45%
5378
516 Biểu tượng logo của RewardsCoin RewardsCoin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RWSC *
0,0000098043 USD
0,2241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
37.370 USD
(1 exchanges)
45.19% 45%
4476
517 Biểu tượng logo của REPO REPO
05/2018
REPO
0,27 USD
6.124 đ
6.048.466 USD
22.573.354 (6%)
Tổng: 356.999.900
3.216.221 USD
(1 exchanges)
45.11% 45%
1234
518 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0620623043 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
60.305.422 USD
(1 exchanges)
45.03% 45%
2695
519 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0007840867 USD
17,9203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
15.040 USD
(1 exchanges)
44.91% 45%
4966
520 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
130,66 USD
2.986.150 đ
68.193.307 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
1.578.600 USD
(1 exchanges)
44.90% 45%
517
521 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,02138098 USD
489 đ
604.623.719 USD
28.282.254.945 (83%)
Tổng: 34.134.813.372
65.256.769 USD
(26 exchanges)
44.88% 45%
149
522 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
44,89 USD
1.025.982 đ
93.550.701 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
146.599.501 USD
(7 exchanges)
44.84% 45%
442
523 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
3,43 USD
78.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.220.000
15.197.538 USD
(0 exchanges)
44.77% 45%
2744
524 Biểu tượng logo của TSA NFT TSA NFT
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TSA *
0,0075058758 USD
172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
161.581 USD
(0 exchanges)
44.77% 45%
3771
525 Biểu tượng logo của InterValue InterValue
11/2018 / Ethereum Blockchain
INVE *
0,0017583697 USD
40 đ
224.883 USD
127.892.710 (3%)
Tổng: 4.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
44.71% 45%
2224
526 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0095730745 USD
219 đ
263.085 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
44.48% 44%
2197
527 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
A *
0,0099966036 USD
228 đ
347.200 USD
34.731.759 (12%)
Tổng: 278.273.649
0 USD
(4 exchanges)
44.32% 44%
2124
528 Biểu tượng logo của REVIVAL REVIVAL
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RVL *
0,0000000064 USD
0,0001 đ
1.660.494 USD
260.897.325.501.280 (52%)
Tổng: 500.000.000.000.000
17.721 USD
(0 exchanges)
44.19% 44%
1661
529 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,000043122 USD
0,9856 đ
610.747 USD
14.163.258.778 (20%)
Tổng: 71.242.994.050
4 USD
(3 exchanges)
44.17% 44%
1980
530 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0052538655 USD
120 đ
189.299 USD
36.030.418 (7%)
Tổng: 500.000.000
118 USD
(4 exchanges)
43.92% 44%
2258
531 Biểu tượng logo của GIVE Token GIVE Token
07/2021 / Heco Blockchain
GIVE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
125 USD
(0 exchanges)
43.61% 44%
5728
532 Biểu tượng logo của Robust Token Robust Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBT *
53,17 USD
1.215.237 đ
1.856.030 USD
34.906 (35%)
Tổng: 100.000
49.759 USD
(1 exchanges)
43.61% 44%
1615
533 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0001313466 USD
3,0019 đ
770.038 USD
5.862.641.980 (95%)
Tổng: 6.167.111.116
4 USD
(1 exchanges)
43.46% 43%
1910
534 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
10,59 USD
242.034 đ
150.560.243 USD
14.198.202 (14%)
Tổng: 100.000.000
31.322.228 USD
(0 exchanges)
43.45% 43%
365
535 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
26,13 USD
597.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
11.654 USD
(1 exchanges)
43.39% 43%
4930
536 Biểu tượng logo của Moon Rabbit Moon Rabbit
08/2021 / Ethereum Blockchain
AAA *
0,0019840631 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
16.868.183 USD
(2 exchanges)
43.30% 43%
2737
537 Biểu tượng logo của Unipilot Unipilot
07/2021 / Ethereum Blockchain
PILOT *
6,58 USD
150.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
594.998 USD
(0 exchanges)
43.24% 43%
3252
538 Biểu tượng logo của ZooKeeper ZooKeeper
04/2021 / Wanchain
ZOO *
0,15 USD
3.344 đ
9.274.816 USD
63.390.713 (41%)
Tổng: 155.157.120
1.166.254 USD
(0 exchanges)
43.15% 43%
1087
539 Biểu tượng logo của Moonlight Token Moonlight Token
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOONLIGHT *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
19.534 USD
(0 exchanges)
43.11% 43%
4766
540 Biểu tượng logo của Freedom Freedom
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FDM *
0,0000118091 USD
0,2699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
42.94% 43%
6637
541 Biểu tượng logo của Crowny Crowny
04/2021 / Ethereum Blockchain
CRWNY *
0,0219917017 USD
503 đ
6.545.769 USD
297.647.247 (33%)
Tổng: 900.000.000
330.516 USD
(1 exchanges)
42.82% 43%
1214
542 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain (BEP2)
BULL *
19.925 USD
455.396.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
25.698.173 USD
(5 exchanges)
42.81% 43%
2724
543 Biểu tượng logo của APY.Finance APY.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
APY *
0,94 USD
21.517 đ
48.714.799 USD
51.744.762 (52%)
Tổng: 100.000.000
828.147 USD
(6 exchanges)
42.72% 43%
590
544 Biểu tượng logo của Vanity Vanity
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VNY *
0,0004899601 USD
11,1980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
25.038 USD
(0 exchanges)
42.69% 43%
4648
545 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,0111781398 USD
255 đ
1.964.556 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
314.845 USD
(2 exchanges)
42.62% 43%
1593
546 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
105,49 USD
2.410.947 đ
39.860.027 USD
377.860 (96%)
Tổng: 395.466
3.402.679 USD
(1 exchanges)
42.37% 42%
642
547 Biểu tượng logo của SpreadCoin SpreadCoin
10/2014
SPR
0,0032836659 USD
75 đ
36.643 USD
11.159.260
0 USD
(1 exchanges)
42.31% 42%
2535
548 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,38 USD
8.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204.299 USD
(1 exchanges)
42.29% 42%
3654
549 Biểu tượng logo của Rezerve Rezerve
09/2021 / Ethereum Blockchain
RZRV *
0,16 USD
3.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
19.720 USD
(2 exchanges)
42.29% 42%
4761
550 Biểu tượng logo của Cannation Cannation
05/2017
CNNC
0,0032836659 USD
75 đ
8.133 USD
2.476.893
0 USD
(1 exchanges)
42.26% 42%
2653
551 Biểu tượng logo của PonziCoin PonziCoin
05/2016
PONZI
0,0032836659 USD
75 đ
2.828 USD
861.099
0 USD
(1 exchanges)
42.26% 42%
2680
552 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0065673318 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
1.605 USD
(1 exchanges)
42.26% 42%
5382
553 Biểu tượng logo của Husky Avax Husky Avax
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUSKY *
0,0000000531 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
113.756 USD
(2 exchanges)
42.18% 42%
3957
554 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
776,20 USD
17.739.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
42.13% 42%
6106
555 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0061043877 USD
140 đ
5.056.592 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
(3 exchanges)
42.10% 42%
1292
556 Biểu tượng logo của Lunyr Lunyr
05/2017 / Ethereum Blockchain
LUN *
0,13 USD
2.942 đ
295.779 USD
2.297.853 (85%)
Tổng: 2.703.356
1 USD
(7 exchanges)
42.08% 42%
2163
557 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,0008200626 USD
18,7425 đ
35.585.096 USD
43.393.147.156 (100%)
Tổng: 43.393.876.265
263 USD
(3 exchanges)
42.07% 42%
667
558 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0032779078 USD
75 đ
175.871 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
343 USD
(2 exchanges)
42.01% 42%
2275
559 Biểu tượng logo của LTCUP LTCUP
10/2020
LTCUP
5,25 USD
120.017 đ
0 USD
N/A
3.234.509 USD
(1 exchanges)
41.98% 42%
2852
560 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,0369766645 USD
845 đ
21.029.505 USD
568.723.686 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
478.594 USD
(2 exchanges)
41.94% 42%
822
561 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,62 USD
14.063 đ
302.470.440 USD
548.956.194 (38%)
Tổng: 1.450.000.000
21.127.416 USD
(5 exchanges)
41.87% 42%
242
562 Biểu tượng logo của Omni Real Estate Token Omni Real Estate Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORT *
0,047403056 USD
1.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.333 USD
(0 exchanges)
41.79% 42%
4518
563 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
1,16 USD
26.552 đ
15.105.644 USD
13.002.368 (62%)
Tổng: 21.000.000
105.668 USD
(2 exchanges)
41.68% 42%
927
564 Biểu tượng logo của LavaSwap LavaSwap
02/2021 / Heco Blockchain
LAVA *
0,034565529 USD
790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
472.124 USD
(1 exchanges)
41.52% 42%
3329
565 Biểu tượng logo của CheeseFry CheeseFry
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHEESE *
7,97 USD
182.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.313.200
9.571 USD
(1 exchanges)
41.52% 42%
5001
566 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,03920757 USD
896 đ
323.018.613 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
37.042.602 USD
(8 exchanges)
41.43% 41%
224
567 Biểu tượng logo của Doxxed Doxxed
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOX *
0,0127269416 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
391.677 USD
(1 exchanges)
41.23% 41%
3396
568 Biểu tượng logo của Mute Mute
03/2021 / Ethereum Blockchain
MUTE *
1,26 USD
28.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.188.935
1.401.011 USD
(0 exchanges)
41.04% 41%
3001
569 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
19,53 USD
446.358 đ
195.290.252 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
4.525.075 USD
(13 exchanges)
40.95% 41%
311
570 Biểu tượng logo của SafeZone SafeZone
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEZONE *
0,000496036 USD
11,3369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.744 USD
(0 exchanges)
40.91% 41%
4426
571 Biểu tượng logo của EchoLink EchoLink
01/2018 / Ethereum Blockchain
EKO *
0,0010887356 USD
25 đ
544.368 USD
500.000.000
15.914 USD
(4 exchanges)
40.87% 41%
2010
572 Biểu tượng logo của yBEARSwap yBEARSwap
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBEAR *
0,0001310095 USD
2,9942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.329.351
2.262 USD
(0 exchanges)
40.86% 41%
5329
573 Biểu tượng logo của Polylauncher Polylauncher
08/2021 / Polygon Blockchain
ANGEL *
0,19 USD
4.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
959.676 USD
(0 exchanges)
40.83% 41%
3104
574 Biểu tượng logo của Ape Fun Token Ape Fun Token
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AFT *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
40.82% 41%
6528
575 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BORING *
0,013124206 USD
300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.660.722 USD
(2 exchanges)
40.81% 41%
2883
576 Biểu tượng logo của FM Gallery FM Gallery
03/2021 / Ethereum Blockchain
FMG *
0,018528496 USD
423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.796 USD
(0 exchanges)
40.72% 41%
4435
577 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000485401 USD
1,1094 đ
970.802 USD
20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
40.66% 41%
1834
578 Biểu tượng logo của Bistroo Bistroo
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIST *
0,16 USD
3.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
197.597 USD
(0 exchanges)
40.60% 41%
3668
579 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
11/2020
LYR
0,0001035371 USD
2,3663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
20.975 USD
(2 exchanges)
40.54% 41%
4726
580 Biểu tượng logo của WagyuSwap WagyuSwap
08/2021 / Ethereum Blockchain
WAG *
0,44 USD
10.100 đ
6.963.527 USD
15.757.908 (3%)
Tổng: 500.000.000
708.990 USD
(1 exchanges)
40.48% 40%
1194
581 Biểu tượng logo của Piggy Finance Piggy Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIGGY *
0,0358515477 USD
819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
97.025 USD
(2 exchanges)
40.48% 40%
4036
582 Biểu tượng logo của Roseon Finance Roseon Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ROSN *
0,22 USD
4.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.568.597 USD
(0 exchanges)
40.43% 40%
2972
583 Biểu tượng logo của TerraCredit TerraCredit
07/2019
CREDIT
0,0040532955 USD
93 đ
385.401 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
69.033 USD
(4 exchanges)
40.34% 40%
1988
584 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,82 USD
18.751 đ
178.647.403 USD
180.833.876 (21%)
Tổng: 870.634.880
5.622.966 USD
(2 exchanges)
40.13% 40%
321
585 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
849,82 USD
19.422.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
5.853.945 USD
(2 exchanges)
40.03% 40%
2794
586 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,78 USD
17.864 đ
283.516.650 USD
358.473.020 (72%)
Tổng: 500.000.000
6.159.394 USD
(6 exchanges)
40.01% 40%
248
587 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0014001015 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15 USD
(2 exchanges)
40.00% 40%
5878
588 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,29 USD
6.605 đ
173.090.388 USD
598.909.623 (55%)
Tổng: 1.084.734.273
509.821.556 USD
(2 exchanges)
39.89% 40%
317
589 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,45 USD
33.140 đ
169.490.779 USD
91.586.734 (23%)
Tổng: 395.345.189
5.652.715 USD
(22 exchanges)
39.83% 40%
336
590 Biểu tượng logo của ETG Finance ETG Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ETGF *
0,56 USD
12.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
85.764 USD
(1 exchanges)
39.76% 40%
4100
591 Biểu tượng logo của Unknown Fair Object Unknown Fair Object
04/2020
UFO
0,43 USD
9.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.200
39.184 USD
(2 exchanges)
39.75% 40%
4451
592 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
2,22 USD
50.738 đ
163.614.087 USD
73.583.300 (15%)
Tổng: 500.000.000
7.471.703 USD
(1 exchanges)
39.73% 40%
345
593 Biểu tượng logo của YAM V1 YAM V1
08/2020
YAM
0,70 USD
15.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
7.407 USD
(6 exchanges)
39.72% 40%
5082
594 Biểu tượng logo của Bulk Bulk
06/2021 / Ethereum Blockchain
BULK *
0,0399755817 USD
914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.000.000
10.489 USD
(0 exchanges)
39.66% 40%
4969
595 Biểu tượng logo của LibreFreelencer LibreFreelencer
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIBREF *
0,0000656733 USD
1,5010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 399.000.000
0 USD
(1 exchanges)
39.58% 40%
5980
596 Biểu tượng logo của SharedStake SharedStake
02/2021 / Ethereum Blockchain
SGT *
0,30 USD
6.930 đ
45.488 USD
150.015 (2%)
Tổng: 10.000.000
8.169 USD
(0 exchanges)
39.46% 39%
2508
597 Biểu tượng logo của Steam Exchange Steam Exchange
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEAMX *
0,0000889973 USD
2,0340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
234.117 USD
(0 exchanges)
39.37% 39%
3591
598 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0475689992 USD
1.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
281 USD
(1 exchanges)
39.34% 39%
5632
599 Biểu tượng logo của CREAMPYE CREAMPYE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PYE *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
583.339 USD
(0 exchanges)
39.34% 39%
3258
600 Biểu tượng logo của BitForex Token BitForex Token
08/2019 / Ethereum Blockchain
BF *
0,0036157927 USD
83 đ
15.480.580 USD
4.281.379.258 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
311.041 USD
(2 exchanges)
39.27% 39%
926
601 Biểu tượng logo của ITEN ITEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
ITEN *
0,0001840672 USD
4,2069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.007 USD
(3 exchanges)
39.19% 39%
5468
602 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,007224065 USD
165 đ
2.665.836 USD
369.021.637 (82%)
Tổng: 449.848.164
266 USD
(2 exchanges)
39.14% 39%
1497
603 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0518661421 USD
1.185 đ
27.025.103 USD
521.054.807 (48%)
Tổng: 1.083.202.000
817.030 USD
(0 exchanges)
39.13% 39%
737
604 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,01444813 USD
330 đ
373.235 USD
25.832.775 (86%)
Tổng: 30.000.000
14 USD
(1 exchanges)
39.10% 39%
2157
605 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0001293659 USD
2,9567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
25 USD
(2 exchanges)
39.09% 39%
5857
606 Biểu tượng logo của Leonicorn Swap Leonicorn Swap
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LEOS *
1,79 USD
40.835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 146.751.417
1.451.705 USD
(0 exchanges)
39.06% 39%
2990
607 Biểu tượng logo của Big Data Protocol Big Data Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,18 USD
4.135 đ
5.702.900 USD
31.520.556 (39%)
Tổng: 80.000.000
2.023.859 USD
(3 exchanges)
39.05% 39%
1256
608 Biểu tượng logo của XGOLD COIN XGOLD COIN
10/2021 / Ripple Blockchain
XGOLD *
0,0261308951 USD
597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
89.212 USD
(1 exchanges)
38.96% 39%
4074
609 Biểu tượng logo của LBK LBK
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBK *
0,0125432151 USD
287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
162.009 USD
(2 exchanges)
38.90% 39%
3767
610 Biểu tượng logo của CoShi Inu CoShi Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
COSHI *
0,0000000073 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
285.253 USD
(0 exchanges)
38.86% 39%
3510
611 Biểu tượng logo của King Cardano King Cardano
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KADA *
0,0043839929 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
0 USD
(1 exchanges)
38.76% 39%
6573
612 Biểu tượng logo của Portify Portify
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PFY *
0,0152363485 USD
348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
778.038 USD
(2 exchanges)
38.72% 39%
3166
613 Biểu tượng logo của Unibright Unibright
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBT *
2,89 USD
66.051 đ
434.312.970 USD
149.999.999 (100%)
Tổng: 150.000.000
2.621.564 USD
(16 exchanges)
38.59% 39%
183
614 Biểu tượng logo của ZCore Finance ZCore Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZEFI *
0,27 USD
6.194 đ
0 USD
N/A
106.825 USD
(0 exchanges)
38.53% 39%
3989
615 Biểu tượng logo của Akita Inu Akita Inu
02/2021 / Ethereum Blockchain
AKITA *
0,0000030435 USD
0,0696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
38.103.992 USD
(1 exchanges)
38.38% 38%
2717
616 Biểu tượng logo của Ether Kingdoms Token Ether Kingdoms Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
IMP *
0,0095730745 USD
219 đ
74.998 USD
7.834.258 (60%)
Tổng: 13.000.000
3 USD
(3 exchanges)
38.25% 38%
2429
617 Biểu tượng logo của Kemacoin Kemacoin
02/2020
KEMA
0,0011164464 USD
26 đ
27.197 USD
24.360.241 (97%)
Tổng: 25.017.096
19 USD
(1 exchanges)
38.24% 38%
2565
618 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0111644641 USD
255 đ
686.009 USD
61.445.805 (61%)
Tổng: 100.000.000
56 USD
(2 exchanges)
38.24% 38%
1949
619 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,007335501 USD
168 đ
896.009 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
7.378 USD
(3 exchanges)
38.22% 38%
1863
620 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0011781311 USD
27 đ
1.568.407 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
256.882 USD
(9 exchanges)
38.22% 38%
1679
621 Biểu tượng logo của Cryptrust Cryptrust
09/2018 / Ethereum Blockchain
CTRT *
0,0000059498 USD
0,1360 đ
42.201 USD
7.092.756.485 (79%)
Tổng: 8.966.516.684
1.518 USD
(2 exchanges)
38.15% 38%
2519
622 Biểu tượng logo của Digital Reserve Currency Digital Reserve Currency
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0020834251 USD
48 đ
2.083.425 USD
1.000.000.000
48.892 USD
(1 exchanges)
38.15% 38%
1573
623 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,38 USD
8.627 đ
234.455.060 USD
620.993.425 (70%)
Tổng: 888.000.000
17.815.136 USD
(8 exchanges)
37.99% 38%
275
624 Biểu tượng logo của Primas Primas
08/2017 / Ethereum Blockchain
PST *
0,0252567066 USD
577 đ
1.330.841 USD
52.692.565 (52%)
Tổng: 101.342.466
6.282.951 USD
(4 exchanges)
37.94% 38%
1738
625 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,0006040755 USD
13,8061 đ
2.002.009 USD
3.314.170.196 (84%)
Tổng: 3.931.788.949
1.095.332 USD
(7 exchanges)
37.94% 38%
1589
626 Biểu tượng logo của Bridge Protocol Bridge Protocol
07/2018 / Neo Blockchain
BRDG *
0,0009589827 USD
21,9175 đ
214.897 USD
224.088.259 (50%)
Tổng: 450.000.000
15 USD
(3 exchanges)
37.91% 38%
2233
627 Biểu tượng logo của Locklet Locklet
07/2021 / Ethereum Blockchain
LKT *
0,0149374773 USD
341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
516.090 USD
(2 exchanges)
37.82% 38%
3304
628 Biểu tượng logo của Virtue Poker Virtue Poker
05/2021 / Ethereum Blockchain
VPP *
0,50 USD
11.490 đ
7.292.030 USD
14.504.255 (3%)
Tổng: 500.000.000
256.631 USD
(1 exchanges)
37.80% 38%
1175
629 Biểu tượng logo của MoonX MoonX
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MoonX *
0,24 USD
5.555 đ
0 USD
N/A
21.531 USD
(1 exchanges)
37.76% 38%
4714
630 Biểu tượng logo của Nucleus Vision Nucleus Vision
02/2018 / Ethereum Blockchain
NCASH *
0,0033558513 USD
77 đ
24.182.931 USD
7.206.198.610 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
4.543.826 USD
(11 exchanges)
37.72% 38%
783
631 Biểu tượng logo của FarmersOnly FarmersOnly
10/2021 / Avalanche C-Chain
CORN *
38,64 USD
883.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
77.562 USD
(0 exchanges)
37.66% 38%
4150
632 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0003400047 USD
7,7708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13 USD
(2 exchanges)
37.65% 38%
5884
633 Biểu tượng logo của Shih Tzu Shih Tzu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SHIH *
0,0000000087 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
428.928 USD
(0 exchanges)
37.65% 38%
3356
634 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,0198470046 USD
454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
(3 exchanges)
37.58% 38%
5972
635 Biểu tượng logo của Budbo Budbo
04/2018 / Ethereum Blockchain
BUBO *
0,0571357868 USD
1.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
166.829 USD
(1 exchanges)
37.56% 38%
3750
636 Biểu tượng logo của Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
IIC *
0,0000916736 USD
2,0952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
43.036 USD
(3 exchanges)
37.53% 38%
4404
637 Biểu tượng logo của Froge Finance Froge Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000042973 USD
0,0982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
44.356 USD
(0 exchanges)
37.45% 37%
4400
638 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,71 USD
16.147 đ
89.032.956 USD
125.943.493 (25%)
Tổng: 500.000.000
1.070.820 USD
(7 exchanges)
37.4% 37%
485
639 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0010496797 USD
24 đ
104.967 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
6 USD
(1 exchanges)
37.33% 37%
2367
640 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANI *
0,0032171563 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
12.320 USD
(0 exchanges)
37.29% 37%
4913
641 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0030899644 USD
71 đ
6.334.348 USD
2.049.974.547 (38%)
Tổng: 5.327.703.171
27.929 USD
(21 exchanges)
37.28% 37%
1274
642 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
6,23 USD
142.387 đ
86.908.335 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.087.841 USD
(3 exchanges)
37.23% 37%
490
643 Biểu tượng logo của Octaplex Network Octaplex Network
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLX *
5,00 USD
114.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 997.638
0 USD
(1 exchanges)
37.22% 37%
6610
644 Biểu tượng logo của DeSpace Protocol DeSpace Protocol
06/2021 / Ethereum Blockchain
DES *
0,81 USD
18.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
717.585 USD
(0 exchanges)
37.18% 37%
3196
645 Biểu tượng logo của Liquidus Liquidus
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LIQ *
0,94 USD
21.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.000.000
91.947 USD
(1 exchanges)
36.97% 37%
4057
646 Biểu tượng logo của NFT NFT
08/2020 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,15 USD
3.506 đ
5.655.621 USD
36.863.404 (41%)
Tổng: 88.888.888
43.947 USD
(1 exchanges)
36.87% 37%
1258
647 Biểu tượng logo của NuBits NuBits
09/2014
USNBT
0,23 USD
5.296 đ
2.544.667 USD
10.981.667 (16%)
Tổng: 70.510.851
24 USD
(1 exchanges)
36.83% 37%
1510
648 Biểu tượng logo của ARCx (old) ARCx (old)
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
13.885 USD
317.347.950 đ
0 USD
N/A
27.077.899 USD
(1 exchanges)
36.81% 37%
2723
649 Biểu tượng logo của Baby Floki (BSC) Baby Floki (BSC)
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYFLOKI *
0,0000000035 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
334.178 USD
(1 exchanges)
36.80% 37%
3449
650 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
11,91 USD
272.200 đ
20.795.550 USD