1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2521 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (69) - Ethereum (2662) - Tron (55) - Neo (21) - Binance Smart Chain (268) - EOS (29) - Chiliz (5) - Heco (16) - Avalanche (1) - Solana (3) - Xdai chain (3) - Wanchain (0) - IOST (1) -

Bảng xếp hạng 2521 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của KVANT KVANT
07/2020
KVNT
0,0562174439 USD
≈ 1.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000
24 USD
(2 exchanges)
5514.99% 334%
3996
2 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / Binance Chain
MCASH *
0,0272936024 USD
≈ 632 đ
17.470.438 USD
640.092.800 (67%)
Tổng: 960.460.651
63.520 USD
(3 exchanges)
5164.37% 3.290%
875
3 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
314,46 USD
≈ 7.282.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
232 USD
(3 exchanges)
3949.04% 1.986%
3905
4 Biểu tượng logo của DOOS TOKEN DOOS TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
DOOS *
5,41 USD
≈ 125.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
744 USD
(3 exchanges)
3410.39% 10.080%
3842
5 Biểu tượng logo của TRONCLASSIC TRONCLASSIC
09/2018 / Ethereum Blockchain
TRXC *
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
44 USD
(1 exchanges)
2845.26% 2.883%
3992
6 Biểu tượng logo của CustomContractNetwork CustomContractNetwork
03/2019 / Ethereum Blockchain
CCN *
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
1.024.374 USD
1.620.841.876 (0%)
Tổng: 890.000.000.000
13 USD
(1 exchanges)
2501.65% 1.391%
1680
7 Biểu tượng logo của Decentralized Crypto Token Decentralized Crypto Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
DCTO *
0,0003275119 USD
≈ 8 đ
325.241 USD
993.067.232 (16%)
Tổng: 6.300.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1426.28% 8%
1937
8 Biểu tượng logo của Escroco Emerald Escroco Emerald
10/2018 / Ethereum Blockchain
ESCE *
0,0003275119 USD
≈ 8 đ
294.761 USD
900.000.000 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
1425.55% 1.446%
1957
9 Biểu tượng logo của Jiviz Jiviz
10/2020
JVZ
0,0472353352 USD
≈ 1.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
134 USD
(1 exchanges)
1278.24% 1.442%
3989
10 Biểu tượng logo của Trias (old) Trias (old)
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRY *
0,0035664591 USD
≈ 83 đ
8.202.856 USD
2.300.000.000 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
5 USD
(2 exchanges)
1238.70% 1.230%
1123
11 Biểu tượng logo của MidasProtocol MidasProtocol
09/2018 / Ethereum Blockchain
MAS *
0,0458169346 USD
≈ 1.061 đ
8.959.067 USD
195.540.521 (72%)
Tổng: 270.540.521
213.864 USD
(2 exchanges)
1198.17% 1.207%
1098
12 Biểu tượng logo của Atlas Token Atlas Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
ATLS *
0,0047631912 USD
≈ 110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 875.000.000
62 USD
(1 exchanges)
1054.80% 1.342%
3954
13 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN
10/2019 / Ethereum Blockchain
ZUM *
0,0002184489 USD
≈ 5 đ
3.299.704 USD
15.105.155.812 (19%)
Tổng: 81.203.857.414
0 USD
(3 exchanges)
917.53% 74%
1355
14 Biểu tượng logo của BitMoney BitMoney
10/2018
BIT
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
52.139 USD
82.497.698 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
883.28% 126%
2243
15 Biểu tượng logo của Boolberry Boolberry
06/2014
BBR
0,1109162552 USD
≈ 2.569 đ
1.464.921 USD
13.207.454 (72%)
Tổng: 18.450.000
0 USD
(2 exchanges)
870.03% 691%
1587
16 Biểu tượng logo của HOMIHELP HOMIHELP
05/2020 / Ethereum Blockchain
HOMI *
3,16 USD
≈ 73.171 đ
3.634.416 USD
1.150.359 (1%)
Tổng: 100.000.000
67 USD
(3 exchanges)
796.03% 4%
1326
17 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
40,11 USD
≈ 928.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
55 USD
(4 exchanges)
693.10% 701%
3985
18 Biểu tượng logo của Securypto Securypto
01/2021 / Ethereum Blockchain
SCU *
0,1850998022 USD
≈ 4.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
103 USD
(1 exchanges)
631.02% 502%
3962
19 Biểu tượng logo của WXCOINS WXCOINS
10/2018 / Ethereum Blockchain
WXC *
0,0003476008 USD
≈ 8 đ
10.776 USD
31.000.000
0 USD
(2 exchanges)
477.60% 495%
2348
20 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0208239070 USD
≈ 482 đ
420.642 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
33 USD
(2 exchanges)
402.13% -29%
1878
21 Biểu tượng logo của Unicrypt Unicrypt
07/2020 / Ethereum Blockchain
UNC *
0,1058721424 USD
≈ 2.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
538 USD
(4 exchanges)
337.59% 42%
3873
22 Biểu tượng logo của Moneytoken Moneytoken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IMT *
0,0003620455 USD
≈ 8 đ
3.414.211 USD
9.430.337.527 (49%)
Tổng: 19.155.705.310
0 USD
(3 exchanges)
321.60% 242%
1340
23 Biểu tượng logo của Mchain Mchain
09/2019
MAR
0,0028132346 USD
≈ 65 đ
168.908 USD
60.040.525 (29%)
Tổng: 210.000.000
15 USD
(2 exchanges)
308.18% 75%
2061
24 Biểu tượng logo của PlusOneCoin PlusOneCoin
10/2018
PLUS1
0,0311208994 USD
≈ 721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
33 USD
(2 exchanges)
267.63% 324%
3987
25 Biểu tượng logo của Flowchain Flowchain
02/2019 / Ethereum Blockchain
FLC *
0,1145592806 USD
≈ 2.653 đ
101.023 USD
881.836 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
16.208 USD
(3 exchanges)
260.72% 222%
2151
26 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron Blockchain
JSB *
2,28 USD
≈ 52.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
49.871 USD
(3 exchanges)
246.84% 20%
3281
27 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,5409673052 USD
≈ 12.529 đ
1.565.013 USD
2.892.990 (19%)
Tổng: 15.000.000
238 USD
(2 exchanges)
244.47% 475%
1574
28 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin
11/2019 / Ethereum Blockchain
CBC *
0,1732117317 USD
≈ 4.012 đ
0 USD
N/A
0 USD
(3 exchanges)
239.24% 256%
3944
29 Biểu tượng logo của iCherry Finance iCherry Finance
09/2020
ICH
1,00 USD
≈ 23.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.596
153 USD
(1 exchanges)
232.98% 234%
3929
30 Biểu tượng logo của MultiCoinCasino MultiCoinCasino
05/2020
MCC
0,0325428149 USD
≈ 754 đ
156.461 USD
4.807.840 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
10.821 USD
(3 exchanges)
225.09% 225%
2078
31 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000672119 USD
≈ 2 đ
39.386 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
108.675 USD
(3 exchanges)
213.05% 15%
2267
32 Biểu tượng logo của StellarPayGlobal StellarPayGlobal
04/2020
XLPG
0,5367125405 USD
≈ 12.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000
2.739 USD
(1 exchanges)
210.80% 2%
3693
33 Biểu tượng logo của ZPER ZPER
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZPR *
0,0031235962 USD
≈ 72 đ
3.935.640 USD
1.259.970.702 (68%)
Tổng: 1.850.000.000
956 USD
(4 exchanges)
198.57% 29%
1304
34 Biểu tượng logo của P2P P2P
09/2020 / Ethereum Blockchain
P2P *
0,0608781568 USD
≈ 1.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
89 USD
(4 exchanges)
192.45% 3.626%
3965
35 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0600295281 USD
≈ 1.390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
891 USD
(2 exchanges)
192.42% -14%
3819
36 Biểu tượng logo của KingXChain KingXChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
KXC *
0,0005798323 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.850.000.000
81 USD
(2 exchanges)
192.10% 179%
3914
37 Biểu tượng logo của bZx Vesting Token bZx Vesting Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
VBZRX *
0,3186034255 USD
≈ 7.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 889.389.933
4.149 USD
(4 exchanges)
190.09% 30%
3656
38 Biểu tượng logo của BitCoal BitCoal
07/2017
COAL
0,0069520160 USD
≈ 161 đ
31.284 USD
4.500.000 (36%)
Tổng: 12.500.000
1.861 USD
(1 exchanges)
188.63% 98%
2287
39 Biểu tượng logo của Naz Coin Naz Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAZ *
0,0004403827 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
186.26% 175%
3976
40 Biểu tượng logo của XOVBank XOVBank
08/2018 / Ethereum Blockchain
XOV *
0,0004196014 USD
≈ 10 đ
58.676 USD
139.838.002 (93%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
(1 exchanges)
179.35% 30%
2229
41 Biểu tượng logo của Tradeplus Tradeplus
12/2019
TDPS
0,1786886065 USD
≈ 4.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 783.178
2 USD
(1 exchanges)
168.77% -33%
3996
42 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,0172910429 USD
≈ 400 đ
3.720.316 USD
215.158.577 (28%)
Tổng: 760.296.472
74.347 USD
(5 exchanges)
160.42% 122%
1312
43 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0025643659 USD
≈ 59 đ
2.016.009 USD
786.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
396 USD
(2 exchanges)
159.67% 48%
1504
44 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Ethereum Blockchain
CPR *
0,0022272653 USD
≈ 52 đ
133.688 USD
60.023.402 (6%)
Tổng: 1.080.000.000
120.906 USD
(3 exchanges)
157.44% 90%
2084
45 Biểu tượng logo của BELIEVER BELIEVER
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLVR *
0,3456070140 USD
≈ 8.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.500.000
1.250 USD
(2 exchanges)
147.69% 9%
3789
46 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0019384830 USD
≈ 45 đ
118.544 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
6.224 USD
(1 exchanges)
146.08% 41%
2125
47 Biểu tượng logo của GenesisX GenesisX
10/2018
XGS
0,0088480204 USD
≈ 205 đ
100.528 USD
11.361.683 (60%)
Tổng: 19.000.000
12.967 USD
(1 exchanges)
145.04% 152%
2155
48 Biểu tượng logo của BTSunicorn BTSunicorn
04/2021
BTSUCN
0,0013699030 USD
≈ 32 đ
0 USD
N/A
809.372 USD
(0 exchanges)
139.05% 192%
2715
49 Biểu tượng logo của Aeon Aeon
08/2015
AEON
1,85 USD
≈ 42.894 đ
29.321.055 USD
15.831.459
802.230 USD
(3 exchanges)
134.01% 226%
741
50 Biểu tượng logo của Kepler Network Kepler Network
07/2020
KMW
0,0003402991 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 688.444.000
539 USD
(3 exchanges)
126.24% 305%
3866
51 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,0583078568 USD
≈ 1.350 đ
888.143 USD
15.231.956 (82%)
Tổng: 18.500.000
42.208 USD
(4 exchanges)
125.21% 170%
1715
52 Biểu tượng logo của Maecenas Maecenas
10/2017 / Ethereum Blockchain
ART *
0,0343207318 USD
≈ 795 đ
2.363.981 USD
68.879.107 (69%)
Tổng: 100.000.000
2.465 USD
(4 exchanges)
123.59% 16%
1461
53 Biểu tượng logo của LHT LHT
09/2019
LHT
0,0065110603 USD
≈ 151 đ
325.553 USD
50.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
116.80% 131%
1936
54 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0016555632 USD
≈ 38 đ
1.371.392 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
492 USD
(3 exchanges)
116.59% -36%
1609
55 Biểu tượng logo của DFOhub DFOhub
06/2020 / Ethereum Blockchain
BUIDL *
27,12 USD
≈ 628.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
593.175 USD
(9 exchanges)
115.09% 453%
2769
56 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken
11/2019 / Ethereum Blockchain
AET *
0,1048995575 USD
≈ 2.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
72 USD
(3 exchanges)
115.07% 750%
3976
57 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000920894 USD
≈ 2 đ
1.568.650 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
10.008 USD
(2 exchanges)
114.54% -13%
1575
58 Biểu tượng logo của 808TA 808TA
01/2020 / Ethereum Blockchain
808TA *
0,0000004261 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.080.808.080.808
17.993 USD
(2 exchanges)
111.95% -30%
3472
59 Biểu tượng logo của Akroma Akroma
08/2018
AKA
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
24.240 USD
19.177.485
91 USD
(1 exchanges)
110.04% 116%
2311
60 Biểu tượng logo của NPCoin NPCoin
07/2019
NPC
0,0025280058 USD
≈ 59 đ
183.173 USD
72.457.335 (48%)
Tổng: 150.000.000
62 USD
(1 exchanges)
110.04% 8%
2048
61 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
1.005.877 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
3.522 USD
(1 exchanges)
110.04% 116%
1687
62 Biểu tượng logo của Nibble Nibble
08/2019
NBXC
0,0012640029 USD
≈ 29 đ
341 USD
269.549 (1%)
Tổng: 21.000.000
41 USD
(1 exchanges)
109.91% 116%
2398
63 Biểu tượng logo của PonziCoin PonziCoin
05/2016
PONZI
0,0025280058 USD
≈ 59 đ
2.177 USD
861.099
0 USD
(1 exchanges)
109.91% 116%
2388
64 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0012617983 USD
≈ 29 đ
169.786 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
1.653 USD
(4 exchanges)
109.10% 76%
2059
65 Biểu tượng logo của Tourist Token Tourist Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
TOTO *
0,0001514476 USD
≈ 4 đ
822.864 USD
5.433.323.630 (82%)
Tổng: 6.599.974.663
1.352 USD
(2 exchanges)
105.21% 1.620%
1731
66 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000393682 USD
≈ 1 đ
168.851 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
196 USD
(3 exchanges)
103.75% 6%
2062
67 Biểu tượng logo của Acuity Token Acuity Token
09/2020
ACU
0,0373860405 USD
≈ 866 đ
0 USD
N/A
11 USD
(1 exchanges)
103.44% 0%
3970
68 Biểu tượng logo của Esportbits Esportbits
04/2019 / Ethereum Blockchain
HLT *
0,3200089484 USD
≈ 7.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 303.843.732
16 USD
(1 exchanges)
102.44% 102%
4000
69 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,0007270389 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
123.766 USD
(1 exchanges)
100.41% -66%
3075
70 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
1,20 USD
≈ 27.722 đ
1.030.898 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
99.18% -39%
1678
71 Biểu tượng logo của CY Finance CY Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CYF *
0,0000800899 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
64.093 USD
(4 exchanges)
98.81% -0%
3246
72 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBULL *
6,04 USD
≈ 139.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
69.450.700 USD
(6 exchanges)
98.08% 186%
2404
73 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0190340372 USD
≈ 441 đ
326.500 USD
17.153.477 (29%)
Tổng: 60.000.000
406 USD
(2 exchanges)
98.06% 121%
1934
74 Biểu tượng logo của EcoG9coin EcoG9coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
EGC *
0,0069692870 USD
≈ 161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.484 USD
(1 exchanges)
96.84% 295%
3680
75 Biểu tượng logo của FREE Coin FREE Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000114925 USD
≈ 0 đ
113.901.709 USD
9.910.989.997.635 (90%)
Tổng: 10.998.999.997.635
4.093.795 USD
(13 exchanges)
95.43% 290%
400
76 Biểu tượng logo của LINA LINA
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0122739295 USD
≈ 284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
330.623 USD
(5 exchanges)
93.67% 115%
2870
77 Biểu tượng logo của Pesetacoin Pesetacoin
02/2014
PTC
0,0058144134 USD
≈ 135 đ
833.695 USD
143.384.219
1 USD
(1 exchanges)
93.12% 11%
1728
78 Biểu tượng logo của CryptoBharatCoin CryptoBharatCoin
05/2020 / Tron Blockchain
CBC *
0,3004461788 USD
≈ 6.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
378 USD
(2 exchanges)
91.39% 107%
3879
79 Biểu tượng logo của Bionic Bionic
08/2018 / Ethereum Blockchain
BNC *
0,0000805783 USD
≈ 2 đ
41.815 USD
518.931.721 (74%)
Tổng: 700.000.000
142 USD
(1 exchanges)
85.90% -40%
2260
80 Biểu tượng logo của Khipu Token Khipu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
KIP *
0,0021223711 USD
≈ 49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
305.611 USD
(2 exchanges)
85.17% 348%
2887
81 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
17,99 USD
≈ 416.614 đ
23.688.840 USD
1.316.886 (10%)
Tổng: 13.000.000
828.460 USD
(2 exchanges)
85.11% 77%
802
82 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
9.313 USD
≈ 215.677.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
556.319 USD
(1 exchanges)
85.05% 127%
2779
83 Biểu tượng logo của LivenPay LivenPay
07/2020 / Ethereum Blockchain
LVN *
0,0029480000 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
70 USD
(2 exchanges)
83.76% 0%
3979
84 Biểu tượng logo của XDNA XDNA
08/2018
XDNA
0,0044240102 USD
≈ 102 đ
39.029 USD
8.822.007 (42%)
Tổng: 21.000.000
48 USD
(2 exchanges)
83.67% 279%
2268
85 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0758401745 USD
≈ 1.756 đ
1.290.627 USD
17.017.723
13.976 USD
(1 exchanges)
82.64% 103%
1628
86 Biểu tượng logo của MEET.ONE MEET.ONE
08/2018 / Binance Chain
MEETONE *
0,0141915521 USD
≈ 329 đ
27.152.297 USD
1.913.271.866 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
20.262 USD
(7 exchanges)
82.39% 1.185%
768
87 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,0011741519 USD
≈ 27 đ
11.052.700 USD
9.413.347.722 (19%)
Tổng: 50.000.000.000
338.675 USD
(1 exchanges)
82.34% 9%
1020
88 Biểu tượng logo của EthereumX EthereumX
03/2019
ETX
0,0025294573 USD
≈ 59 đ
220.633 USD
87.225.579 (87%)
Tổng: 100.000.000
288 USD
(2 exchanges)
82.31% 193%
2016
89 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0186440429 USD
≈ 432 đ
49.357 USD
2.647.327
0 USD
(2 exchanges)
82.24% 190%
2247
90 Biểu tượng logo của hybrix hybrix
08/2020 / Ethereum Blockchain
HY *
4,71 USD
≈ 109.127 đ
10.998.275 USD
2.334.168 (33%)
Tổng: 7.000.000
55.788 USD
(7 exchanges)
81.63% 94%
1021
91 Biểu tượng logo của Empow Empow
08/2020
EM
0,0135079609 USD
≈ 313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.027 USD
(1 exchanges)
79.93% 112%
3698
92 Biểu tượng logo của Yap Stone Yap Stone
11/2019
YAP
0,0751436533 USD
≈ 1.740 đ
11.271.548 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
547.915 USD
(6 exchanges)
79.90% 810%
1017
93 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
0,3471418372 USD
≈ 8.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
36.376 USD
(2 exchanges)
76.52% 284%
3336
94 Biểu tượng logo của Defi Shopping Stake Defi Shopping Stake
09/2020 / Ethereum Blockchain
DSS *
0,0257258006 USD
≈ 596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.666.666
707 USD
(3 exchanges)
75.77% 10%
3849
95 Biểu tượng logo của IntelliShare IntelliShare
03/2019 / Ethereum Blockchain
INE *
0,0017601361 USD
≈ 41 đ
559.046 USD
317.615.200 (32%)
Tổng: 986.000.000
0 USD
(2 exchanges)
75.17% 76%
1829
96 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,0031600073 USD
≈ 73 đ
148.717 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
38 USD
(1 exchanges)
74.92% 80%
2085
97 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0014975052 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
0 USD
(9 exchanges)
73.78% 4%
4001
98 Biểu tượng logo của MTI Finance MTI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTI *
0,0087042816 USD
≈ 202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
41 USD
(2 exchanges)
70.44% -9%
3995
99 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
78,38 USD
≈ 1.815.280 đ
59.073.476 USD
753.681 (75%)
Tổng: 1.000.000
789.397 USD
(5 exchanges)
69.05% 108%
554
100 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0170886790 USD
≈ 396 đ
151.652 USD
8.874.403 (18%)
Tổng: 50.000.000
6.341 USD
(3 exchanges)
67.03% 142%
2082
101 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0004640985 USD
≈ 11 đ
1.184.838 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
109.247 USD
(2 exchanges)
66.62% 47%
1653
102 Biểu tượng logo của Sqrtle Finance Sqrtle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
SQRT *
0,0000053147 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
29.658 USD
(1 exchanges)
64.10% 0%
3408
103 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
61,93 USD
≈ 1.434.339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
3.743 USD
(1 exchanges)
63.25% 165%
3667
104 Biểu tượng logo của BTU Protocol BTU Protocol
02/2019 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,9414768643 USD
≈ 21.805 đ
85.217.154 USD
90.514.336 (91%)
Tổng: 100.000.000
507 USD
(5 exchanges)
62.39% 51%
464
105 Biểu tượng logo của Wrapped Conceal Wrapped Conceal
11/2020 / Ethereum Blockchain
WCCX *
0,4433019765 USD
≈ 10.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
34.373 USD
(1 exchanges)
62.12% 300%
3353
106 Biểu tượng logo của Coinlancer Coinlancer
01/2018 / Ethereum Blockchain
CL *
0,0372253975 USD
≈ 862 đ
2.963.857 USD
79.619.229 (27%)
Tổng: 300.000.000
45.569 USD
(2 exchanges)
62.11% 65%
1385
107 Biểu tượng logo của DAV Coin DAV Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAV *
0,0030838577 USD
≈ 71 đ
2.139.120 USD
693.650.813 (50%)
Tổng: 1.380.276.938
1.503.750 USD
(3 exchanges)
61.60% 71%
1486
108 Biểu tượng logo của SakeToken SakeToken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAKE *
0,5577010096 USD
≈ 12.916 đ
45.081.232 USD
80.834.052 (63%)
Tổng: 128.264.158
3.570.561 USD
(1 exchanges)
61.10% 62%
620
109 Biểu tượng logo của USDQ USDQ
06/2019 / Ethereum Blockchain
USDQ *
3,15 USD
≈ 72.899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.460.288
429 USD
(3 exchanges)
60.98% 66%
3880
110 Biểu tượng logo của Helix Helix
05/2020
HLIX
0,0104918104 USD
≈ 243 đ
337.798 USD
32.196.370 (6%)
Tổng: 500.000.000
1.313 USD
(4 exchanges)
60.03% 79%
1928
111 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0146912529 USD
≈ 340 đ
191.453 USD
13.031.736 (62%)
Tổng: 21.000.000
698 USD
(4 exchanges)
58.13% 123%
2044
112 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
2,63 USD
≈ 60.968 đ
4.211.974 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
4.932.680 USD
(0 exchanges)
57.80% 51%
1290
113 Biểu tượng logo của Eurocoin Eurocoin
08/2015
EUC
0,0018960044 USD
≈ 44 đ
23.542 USD
12.416.554
0 USD
(1 exchanges)
57.53% 62%
2312
114 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0018960044 USD
≈ 44 đ
27.914 USD
14.722.480 (100%)
Tổng: 14.755.356
56 USD
(2 exchanges)
57.53% 62%
2298
115 Biểu tượng logo của MYX Network MYX Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
MYX *
0,0011148284 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
342 USD
(3 exchanges)
57.47% 57%
3900
116 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0151680057 USD
≈ 351 đ
1.036.238 USD
68.317.360 (26%)
Tổng: 260.000.000
745 USD
(7 exchanges)
57.43% 21%
1677
117 Biểu tượng logo của QUINADS QUINADS
01/2019 / Ethereum Blockchain
QUIN *
0,0000337278 USD
≈ 1 đ
448.411 USD
13.294.999.111 (66%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
57.10% 59%
1870
118 Biểu tượng logo của Ti-Value Ti-Value
09/2018
TV
0,0150033305 USD
≈ 347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
86.938 USD
(3 exchanges)
57.07% 64%
3176
119 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0018960044 USD
≈ 44 đ
33.746 USD
17.798.395 (64%)
Tổng: 27.798.395
4.492 USD
(2 exchanges)
55.65% 8%
2281
120 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,2421872172 USD
≈ 5.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.350.000.000
25.623.899 USD
(1 exchanges)
55.55% 81%
2396
121 Biểu tượng logo của Save and Gain Save and Gain
10/2015
SANDG
0,0044240102 USD
≈ 102 đ
13.559 USD
3.064.800
0 USD
(1 exchanges)
55.32% 59%
2340
122 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,1681123868 USD
≈ 3.893 đ
1.601.514 USD
9.526.449
0 USD
(1 exchanges)
55.10% -39%
1568
123 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,5813212481 USD
≈ 13.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.775.228 USD
(1 exchanges)
54.83% 52%
2534
124 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,6141794396 USD
≈ 14.224 đ
233.452.345 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
284.110 USD
(2 exchanges)
54.61% 153%
263
125 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0165038725 USD
≈ 382 đ
59.205.488 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
31.230.149 USD
(5 exchanges)
54.27% 169%
560
126 Biểu tượng logo của Bananatok Bananatok
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNA *
0,2043101683 USD
≈ 4.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.800.000.000
729 USD
(4 exchanges)
53.96% 499%
3844
127 Biểu tượng logo của DSYS DSYS
08/2020 / Ethereum Blockchain
DSYS *
0,0032325901 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
54.046 USD
(2 exchanges)
53.65% 155%
3269
128 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0018847892 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22 USD
(2 exchanges)
53.59% 0%
4002
129 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
6,93 USD
≈ 160.450 đ
138.964 USD
20.059 (40%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
52.20% 10%
2091
130 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,0100454043 USD
≈ 233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
1.006.277 USD
(3 exchanges)
52.17% 57%
2673
131 Biểu tượng logo của WorkQuest WorkQuest
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,3993389521 USD
≈ 9.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
693.936 USD
(0 exchanges)
51.40% -38%
2742
132 Biểu tượng logo của iBTC iBTC
10/2018 / Ethereum Blockchain
IBTC *
0,0004987881 USD
≈ 12 đ
24.936 USD
49.993.999 (100%)
Tổng: 50.000.000
1.412 USD
(1 exchanges)
51.22% -32%
2309
133 Biểu tượng logo của Richlab Token Richlab Token
12/2020 / Tron Blockchain
RLE *
0,0001656378 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
1.287 USD
(2 exchanges)
50.58% 54%
3787
134 Biểu tượng logo của SHIELD SHIELD
11/2017
XSH
0,0011553574 USD
≈ 27 đ
592.668 USD
512.973.375 (68%)
Tổng: 752.520.000
67 USD
(2 exchanges)
50.24% 70%
1820
135 Biểu tượng logo của Stacker Ventures Stacker Ventures
03/2021 / Ethereum Blockchain
STACK *
41,44 USD
≈ 959.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
254.853 USD
(0 exchanges)
50.22% 16%
2931
136 Biểu tượng logo của weBloc weBloc
04/2020
WOK
0,0000265537 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
115 USD
(1 exchanges)
50.00% -95%
3986
137 Biểu tượng logo của Zetacoin Zetacoin
09/2013
ZET
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
109.872 USD
173.847.157
5.507 USD
(2 exchanges)
49.94% -17%
2138
138 Biểu tượng logo của QUEENBEE QUEENBEE
03/2020 / Ethereum Blockchain
QBZ *
0,0188092521 USD
≈ 436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
1.802 USD
(2 exchanges)
49.91% 145%
3753
139 Biểu tượng logo của RougeCoin RougeCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
XRGE *
0,0005133639 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
197.908 USD
(0 exchanges)
49.84% -44%
2983
140 Biểu tượng logo của Lightstreams Lightstreams
12/2019
PHT
0,0164278534 USD
≈ 380 đ
757.544 USD
46.113.387 (15%)
Tổng: 300.000.000
2.468 USD
(2 exchanges)
49.16% 29%
1759
141 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,1191876625 USD
≈ 2.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
8.363 USD
(1 exchanges)
48.82% -24%
3573
142 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
07/2020 / Ethereum Blockchain
QARK *
0,1036482385 USD
≈ 2.400 đ
1.975.324 USD
19.057.960 (6%)
Tổng: 333.333.000
8.329 USD
(3 exchanges)
48.38% 83%
1506
143 Biểu tượng logo của Precium Precium
11/2019 / Ethereum Blockchain
PCM *
0,0374043147 USD
≈ 866 đ
28.036.404 USD
749.550.000 (100%)
Tổng: 750.000.000
15 USD
(3 exchanges)
48.27% -47%
757
144 Biểu tượng logo của PHILLIPS PAY COIN PHILLIPS PAY COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
PPC *
0,0026488627 USD
≈ 61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
83.236 USD
(1 exchanges)
48.25% 52%
3164
145 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,6878803413 USD
≈ 15.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.245.700
141.058 USD
(1 exchanges)
47.78% 172%
3056
146 Biểu tượng logo của KUN KUN
11/2020 / Ethereum Blockchain
KUN *
2,42 USD
≈ 56.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
365 USD
(2 exchanges)
47.60% 124%
3889
147 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
3,72 USD
≈ 86.120 đ
4.019.432 USD
1.080.935
0 USD
(1 exchanges)
47.29% 58%
1301
148 Biểu tượng logo của Wixlar Wixlar
10/2018 / Ethereum Blockchain
WIX *
0,0112062361 USD
≈ 260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.330.000.000
2.896 USD
(5 exchanges)
47.00% 44%
3649
149 Biểu tượng logo của XRPUP XRPUP
09/2020
XRPUP
28,08 USD
≈ 650.246 đ
0 USD
N/A
159.622.821 USD
(1 exchanges)
46.82% 124%
2402
150 Biểu tượng logo của B360 B360
04/2021
B360
0,0015844339 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
24.549 USD
(1 exchanges)
45.92% 52%
3418
151 Biểu tượng logo của The Smokehouse The Smokehouse
02/2021 / Binance Smart Chain
SMOKE *
0,0441293208 USD
≈ 1.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
26.471 USD
(1 exchanges)
45.29% -7%
3398
152 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,2395974941 USD
≈ 5.549 đ
458.828 USD
1.914.997 (19%)
Tổng: 10.000.000
1.350 USD
(5 exchanges)
45.09% 14%
1862
153 Biểu tượng logo của Omega Protocol Money Omega Protocol Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
OPM *
0,0012179041 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
126 USD
(4 exchanges)
44.92% -13%
3951
154 Biểu tượng logo của Indorse Token Indorse Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
IND *
0,0342352318 USD
≈ 793 đ
1.283.151 USD
37.480.419 (22%)
Tổng: 170.622.047
31.156 USD
(4 exchanges)
44.90% 19%
1631
155 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0069520160 USD
≈ 161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
1.174 USD
(1 exchanges)
44.31% 49%
3797
156 Biểu tượng logo của Semitoken Semitoken
09/2020 / Ethereum Blockchain
SEMI *
0,0093990909 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
266 USD
(1 exchanges)
44.18% 57%
3961
157 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
22,98 USD
≈ 532.225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
11.387 USD
(1 exchanges)
43.94% -26%
3527
158 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
29,14 USD
≈ 674.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
158.798 USD
(3 exchanges)
43.51% -18%
3028
159 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0141568159 USD
≈ 328 đ
123.390 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
0 USD
(1 exchanges)
43.31% -15%
2115
160 Biểu tượng logo của PopularCoin PopularCoin
04/2014
POP
0,0000920904 USD
≈ 2 đ
382.756 USD
4.156.304.866 (83%)
Tổng: 4.999.999.999
4 USD
(1 exchanges)
43.05% 117%
1901
161 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0231720384 USD
≈ 537 đ
666.862 USD
28.778.720 (33%)
Tổng: 88.188.888
4.085 USD
(2 exchanges)
42.96% 28%
1788
162 Biểu tượng logo của Buzzshow Buzzshow
05/2020 / Ethereum Blockchain
GLDY *
0,0556163573 USD
≈ 1.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
25.258 USD
(2 exchanges)
42.42% -5%
3416
163 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,0913721432 USD
≈ 2.116 đ
246.705 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.287.182
337.038 USD
(2 exchanges)
42.35% 1.916%
1997
164 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0018753235 USD
≈ 43 đ
1.854.356 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
45 USD
(3 exchanges)
42.12% 41%
1523
165 Biểu tượng logo của Baguette Token Baguette Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
BGTT *
0,0134047960 USD
≈ 310 đ
155.630 USD
11.609.998 (23%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(3 exchanges)
41.94% 71%
2075
166 Biểu tượng logo của Aitheon Aitheon
09/2019 / Ethereum Blockchain
ACU *
0,0235979225 USD
≈ 547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.094.865
29.024 USD
(2 exchanges)
41.90% 39%
3386
167 Biểu tượng logo của Nyan Cat Token Nyan Cat Token
03/2021 / Binance Smart Chain
NCAT *
0,0000000127 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
292.781 USD
(1 exchanges)
41.72% 0%
2844
168 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0682278021 USD
≈ 1.580 đ
881.850 USD
12.925.084 (70%)
Tổng: 18.400.000
15.939 USD
(3 exchanges)
41.63% 67%
1716
169 Biểu tượng logo của VersoView VersoView
12/2020 / Ethereum Blockchain
VVT *
0,2915319175 USD
≈ 6.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
853.561 USD
(1 exchanges)
41.15% 68%
2706
170 Biểu tượng logo của Utile Network Utile Network
03/2021 / Binance Smart Chain
UTL *
0,0080733629 USD
≈ 187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.293 USD
(1 exchanges)
40.83% -57%
3626
171 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,1687830232 USD
≈ 3.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.168 USD
(2 exchanges)
40.46% -2%
3688
172 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0025295098 USD
≈ 59 đ
106.336 USD
42.038.227 (14%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
40.02% 44%
2145
173 Biểu tượng logo của Bitcoiin Bitcoiin
01/2019
B2G
0,0025280058 USD
≈ 59 đ
133.382 USD
52.761.896 (89%)
Tổng: 59.178.452
256 USD
(2 exchanges)
40.02% 116%
2097
174 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0025295098 USD
≈ 59 đ
2.480.774 USD
980.733.271
0 USD
(1 exchanges)
40.02% -13%
1439
175 Biểu tượng logo của PayAccept PayAccept
10/2020 / Ethereum Blockchain
PAYT *
0,2136124624 USD
≈ 4.947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
622.587 USD
(3 exchanges)
39.98% 88%
2760
176 Biểu tượng logo của CPChain CPChain
01/2018 / Binance Chain
CPC *
0,0311422594 USD
≈ 721 đ
11.733.340 USD
376.765.852 (38%)
Tổng: 999.999.999
1.142.365 USD
(4 exchanges)
39.98% 15%
1008
177 Biểu tượng logo của TILWIKI TILWIKI
04/2020 / Ethereum Blockchain
TLW *
1,40 USD
≈ 32.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.797.979
40 USD
(1 exchanges)
39.73% -52%
3996
178 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
0,7945085907 USD
≈ 18.401 đ
4.767.052 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
165.074 USD
(3 exchanges)
39.69% 24%
1258
179 Biểu tượng logo của XCredit XCredit
10/2020 / Ethereum Blockchain
XFYI *
1,63 USD
≈ 37.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
353 USD
(3 exchanges)
39.65% 79%
3894
180 Biểu tượng logo của CORD.Finance CORD.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CORD *
20,71 USD
≈ 479.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.990
49.404 USD
(1 exchanges)
39.57% -3%
3273
181 Biểu tượng logo của Ether Zero Ether Zero
06/2018
ETZ
0,0040053260 USD
≈ 93 đ
724.355 USD
180.848.059 (81%)
Tổng: 222.877.472
67.910 USD
(6 exchanges)
39.42% 34%
1770
182 Biểu tượng logo của Asura Coin Asura Coin
10/2018 / Neo Blockchain
ASA *
0,0002992907 USD
≈ 7 đ
66.123 USD
220.932.400 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
141 USD
(2 exchanges)
39.41% -57%
2210
183 Biểu tượng logo của Daiquilibrium Daiquilibrium
01/2021 / Ethereum Blockchain
DAIQ *
0,1072773903 USD
≈ 2.485 đ
0 USD
N/A
19.213 USD
(2 exchanges)
39.35% 31%
3449
184 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000919063 USD
≈ 2 đ
20.553 USD
223.628.631 (46%)
Tổng: 486.000.000
7.897 USD
(3 exchanges)
38.76% 18%
2322
185 Biểu tượng logo của Noku Noku
08/2018 / Ethereum Blockchain
NOKU *
0,3721104605 USD
≈ 8.618 đ
11.636.454 USD
31.271.504 (31%)
Tổng: 99.999.976
13.210 USD
(1 exchanges)
38.69% 60%
1009
186 Biểu tượng logo của Opennity Opennity
08/2019 / Ethereum Blockchain
OPNN *
0,0010002502 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
915 USD
(2 exchanges)
38.62% -32%
3817
187 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0106953068 USD
≈ 248 đ
2.878.628 USD
269.148.702
464 USD
(3 exchanges)
38.43% -8%
1394
188 Biểu tượng logo của Doge Token Doge Token
05/2019
DOGET
0,0000138774 USD
≈ 0 đ
138.774 USD
9.999.990.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
38.33% -15%
2092
189 Biểu tượng logo của 3x Long EOS Token 3x Long EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBULL *
0,6660354129 USD
≈ 15.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.057.301
6.294.686 USD
(6 exchanges)
37.95% 14%
2474
190 Biểu tượng logo của FidexToken FidexToken
04/2019 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,0000136810 USD
≈ 0 đ
413.143 USD
30.198.335.553 (92%)
Tổng: 32.948.335.553
162 USD
(3 exchanges)
37.91% 328%
1881
191 Biểu tượng logo của Iridium Iridium
10/2018
IRD
0,0025276907 USD
≈ 59 đ
51.202 USD
20.256.627 (81%)
Tổng: 25.000.000
1.672 USD
(2 exchanges)
37.82% -12%
2246
192 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0125561763 USD
≈ 291 đ
2.210.465 USD
176.046.043
0 USD
(4 exchanges)
37.79% 37%
1477
193 Biểu tượng logo của ICE ROCK MINING ICE ROCK MINING
08/2018 / Ethereum Blockchain
ROCK2 *
0,0397596217 USD
≈ 921 đ
625.191 USD
15.724.272
62.726 USD
(2 exchanges)
37.29% 86%
1823
194 Biểu tượng logo của DapperCoin DapperCoin
09/2019
DAPP
0,0063823675 USD
≈ 148 đ
0 USD
N/A
237.685 USD
(0 exchanges)
37.28% 54%
2943
195 Biểu tượng logo của COIN COIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
$COIN *
0,4618443893 USD
≈ 10.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.142.857
1.666.090 USD
(1 exchanges)
37.05% 53%
2597
196 Biểu tượng logo của Puriever Puriever
09/2020 / Ethereum Blockchain
PURE *
0,9674758948 USD
≈ 22.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
202 USD
(2 exchanges)
37.04% 27%
3931
197 Biểu tượng logo của ChallengeDac ChallengeDac
07/2020
CHL
0,0002780272 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
42 USD
(1 exchanges)
36.89% 104%
3985
198 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Coin Innovative Bioresearch Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
INNBC *
0,0000167191 USD
≈ 0 đ
4.249.660 USD
254.179.999.999 (100%)
Tổng: 254.180.000.000
87.001 USD
(5 exchanges)
36.81% -18%
1287
199 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
225,70 USD
≈ 5.227.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
45.505 USD
(1 exchanges)
36.54% 53%
3299
200 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,6501648116 USD
≈ 15.058 đ
7.749.738 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
609.697 USD
(3 exchanges)
36.43% 3%
1145
201 Biểu tượng logo của Dice Dice
08/2020 / EOS Blockchain
DICE *
0,0003852395 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.800.000.000
14.419 USD
(3 exchanges)
36.41% -46%
3499
202 Biểu tượng logo của Crypto Rewards Studio Crypto Rewards Studio
02/2021 / Ethereum Blockchain
CRS *
0,0151358303 USD
≈ 351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
101.257 USD
(2 exchanges)
36.40% 40%
3146
203 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000204418 USD
≈ 0 đ
9.777.992 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
5.789 USD
(6 exchanges)
36.08% 105%
1072
204 Biểu tượng logo của DDS.Store DDS.Store
03/2021 / Ethereum Blockchain
DDS *
5,16 USD
≈ 119.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000
2.973.160 USD
(0 exchanges)
35.58% 18%
2525
205 Biểu tượng logo của WeOwn WeOwn
04/2018
CHX
0,0551432823 USD
≈ 1.277 đ
5.498.834 USD
99.719.012 (59%)
Tổng: 168.956.522
339.556 USD
(2 exchanges)
35.51% -33%
1221
206 Biểu tượng logo của TheToken.Network TheToken.Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
TTN *
7.200 USD
≈ 166.743.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
9.824 USD
(0 exchanges)
34.82% 36%
3529
207 Biểu tượng logo của BZEdge BZEdge
05/2019
BZE
0,0006323775 USD
≈ 15 đ
1.894.065 USD
2.995.148.750 (99%)
Tổng: 3.030.000.000
1 USD
(2 exchanges)
34.46% 232%
1516
208 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0010741769 USD
≈ 25 đ
37.596 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
598 USD
(3 exchanges)
34.43% 67%
2269
209 Biểu tượng logo của Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANG *
0,0019612273 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000.000
3 USD
(1 exchanges)
34.29% 94%
3880
210 Biểu tượng logo của Blockburn Blockburn
07/2019 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000500325 USD
≈ 1 đ
98.701 USD
1.972.738.958 (100%)
Tổng: 1.977.738.957
163 USD
(5 exchanges)
34.18% -27%
2157
211 Biểu tượng logo của FXPay FXPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXP *
0,0115111817 USD
≈ 267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6.498 USD
(2 exchanges)
34.05% 43%
3597
212 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0532582848 USD
≈ 1.233 đ
5.313.939 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
104 USD
(3 exchanges)
34.01% 22%
1231
213 Biểu tượng logo của Kiwi Finance Kiwi Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
KIWI *
3,02 USD
≈ 69.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
73.781 USD
(0 exchanges)
33.84% 12%
3222
214 Biểu tượng logo của Yeld Finance Yeld Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YELD *
31,82 USD
≈ 737.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
282.174 USD
(1 exchanges)
33.76% 24%
2909
215 Biểu tượng logo của Bincentive Bincentive
05/2020 / Ethereum Blockchain
BCNT *
0,1070424370 USD
≈ 2.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
859.954 USD
(2 exchanges)
33.50% 104%
2703
216 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,0000117414 USD
≈ 0 đ
233.874 USD
19.918.713.667
3.531 USD
(2 exchanges)
33.39% -1%
2006
217 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron Blockchain
EOX *
0,0265448139 USD
≈ 615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.911 USD
(1 exchanges)
33.35% 10%
3482
218 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
16,07 USD
≈ 372.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
737.945 USD
(1 exchanges)
33.31% -7%
2728
219 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
2,54 USD
≈ 58.778 đ
450.545.054 USD
177.526.930 (89%)
Tổng: 200.000.000
17.734.283 USD
(7 exchanges)
33.10% 482%
226
220 Biểu tượng logo của Einsteinium Einsteinium
04/2014
EMC2
0,6326334555 USD
≈ 14.652 đ
140.132.399 USD
221.506.463 (90%)
Tổng: 245.465.283
1.004.980 USD
(4 exchanges)
33.07% 45%
352
221 Biểu tượng logo của Aunite Aunite
02/2019
AUNIT
0,0145000000 USD
≈ 336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.253.518
48 USD
(2 exchanges)
33.02% 0%
3976
222 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,1321668873 USD
≈ 3.061 đ
73.693.283 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
2.719 USD
(4 exchanges)
33.02% -15%
504
223 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000093456 USD
≈ 0 đ
467.378 USD
50.010.379.198 (51%)
Tổng: 99.000.000.000
4.522 USD
(2 exchanges)
32.76% -2%
1860
224 Biểu tượng logo của Fortuna Fortuna
01/2018 / Ethereum Blockchain
FOTA *
0,0007812499 USD
≈ 18 đ
374.998 USD
479.997.016 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
195 USD
(5 exchanges)
32.43% -30%
1906
225 Biểu tượng logo của Penta Penta
04/2018 / Ethereum Blockchain
PNT *
0,0013699588 USD
≈ 32 đ
28.788.752 USD
21.014.319.521 (21%)
Tổng: 100.000.000.000
760.483 USD
(5 exchanges)
32.40% -60%
745
226 Biểu tượng logo của MCO MCO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MCO *
22,80 USD
≈ 528.114 đ
360.144.208 USD
15.793.831 (50%)
Tổng: 31.587.682
6.111.632 USD
(29 exchanges)
32.29% 89%
160
227 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0278246078 USD
≈ 644 đ
40.883 USD
1.469.314 (33%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
(2 exchanges)
32.02% 32%
2263
228 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,8599614297 USD
≈ 19.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.678 USD
(0 exchanges)
31.98% -25%
3595
229 Biểu tượng logo của CoinHe Token CoinHe Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CHT *
0,2724987775 USD
≈ 6.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
882.685 USD
(2 exchanges)
31.91% 86%
2698
230 Biểu tượng logo của ZrCoin ZrCoin
06/2017
ZRC
0,2927695580 USD
≈ 6.781 đ
1.460.596 USD
4.988.893
95.149 USD
(2 exchanges)
31.84% 5%
1588
231 Biểu tượng logo của Swace Swace
08/2019 / Ethereum Blockchain
SWACE *
0,0161090976 USD
≈ 373 đ
8.268.680 USD
513.292.589 (19%)
Tổng: 2.700.000.000
0 USD
(1 exchanges)
31.79% 8%
1118
232 Biểu tượng logo của Diagon Diagon
09/2020 / Ethereum Blockchain
DGN *
0,0139990849 USD
≈ 324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
391 USD
(1 exchanges)
31.66% 11%
3932
233 Biểu tượng logo của Pando Pando
03/2021 / Ethereum Blockchain
PANDO *
3,97 USD
≈ 91.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.378.686 USD
(0 exchanges)
31.65% 7%
2619
234 Biểu tượng logo của SolarCoin SolarCoin
03/2014
SLR
0,0482611938 USD
≈ 1.118 đ
3.127.341 USD
64.800.334 (0%)
Tổng: 98.035.225.943
6.758 USD
(2 exchanges)
31.58% 85%
1369
235 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
205,32 USD
≈ 4.755.218 đ
1.692.166 USD
8.242 (67%)
Tổng: 12.343
627.345 USD
(2 exchanges)
31.57% 24%
1549
236 Biểu tượng logo của Rapids Rapids
10/2018
RPD
0,0001896004 USD
≈ 4 đ
2.642.570 USD
13.937.571.364 (46%)
Tổng: 30.000.000.000
8.872 USD
(6 exchanges)
31.40% 28%
1423
237 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,1716755570 USD
≈ 3.976 đ
92.159.236 USD
536.822.115 (14%)
Tổng: 3.968.584.074
3.067.539 USD
(1 exchanges)
31.37% 31%
451
238 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0031615497 USD
≈ 73 đ
2.879.603 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
49.264 USD
(3 exchanges)
31.34% 35%
1395
239 Biểu tượng logo của BasketCoin BasketCoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
BSKT *
0,4100418631 USD
≈ 9.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
337.823 USD
(0 exchanges)
31.05% 0%
2861
240 Biểu tượng logo của FairGame FairGame
01/2018 / Ethereum Blockchain
FAIR *
0,0128749888 USD
≈ 298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
5.411.002 USD
(3 exchanges)
30.96% 25%
2483
241 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
410,99 USD
≈ 9.518.547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
35.881 USD
(0 exchanges)
30.95% 50%
3342
242 Biểu tượng logo của 3X Long TRX Token 3X Long TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBULL *
37,14 USD
≈ 860.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 482.143
3.819.278 USD
(3 exchanges)
30.87% 54%
2505
243 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
46,89 USD
≈ 1.085.885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
37.457.621 USD
(5 exchanges)
30.81% -6%
2413
244 Biểu tượng logo của PAXEX PAXEX
09/2018
PAXEX
0,0004721776 USD
≈ 11 đ
8.297 USD
17.571.745 (68%)
Tổng: 25.817.955
36 USD
(2 exchanges)
30.77% -19%
2360
245 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBULL *
0,0495482668 USD
≈ 1.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.304.255
405.525 USD
(3 exchanges)
30.70% 8%
2837
246 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0917212211 USD
≈ 2.124 đ
11.847.518.924 USD
129.168.787.593
6.730.847.402 USD
(Large exchanges)
30.41% 49%
14
247 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,0019603793 USD
≈ 45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
710 USD
(1 exchanges)
30.31% -9%
3847
248 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
63,14 USD
≈ 1.462.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
2.482 USD
(2 exchanges)
30.29% -2%
3706
249 Biểu tượng logo của iOWN Token iOWN Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
iOWN *
0,0259017132 USD
≈ 600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
38.388 USD
(2 exchanges)
30.07% 8%
3330
250 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
GC *
0,0199709822 USD
≈ 463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.001
174.094 USD
(2 exchanges)
30.07% 146%
3005
251 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0177524308 USD
≈ 411 đ
7.362.691 USD
414.742.669 (93%)
Tổng: 445.395.701
22.952 USD
(2 exchanges)
30.05% 70%
1154
252 Biểu tượng logo của Celeum Celeum
02/2020 / Ethereum Blockchain
CLX *
0,0009208945 USD
≈ 21 đ
4.722 USD
5.127.335 (23%)
Tổng: 21.900.000
8 USD
(2 exchanges)
29.99% -89%
2380
253 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
24,02 USD
≈ 556.202 đ
0 USD
N/A
26.734.079 USD
(1 exchanges)
29.98% 47%
2420
254 Biểu tượng logo của TranslateMe Network Token TranslateMe Network Token
07/2019 / Neo Blockchain
TMN *
0,0069055484 USD
≈ 160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
57 USD
(2 exchanges)
29.57% 3%
3987
255 Biểu tượng logo của Ubiner Ubiner
10/2020 / Ethereum Blockchain
UBIN *
0,0008018944 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
36 USD
(2 exchanges)
29.36% 59%
3999
256 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
36,84 USD
≈ 853.207 đ
0 USD
N/A
3.165.763 USD
(3 exchanges)
29.28% 64%
2518
257 Biểu tượng logo của Marblecoin Marblecoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
MBC *
0,6289975878 USD
≈ 14.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.843 USD
(1 exchanges)
29.27% 62%
3443
258 Biểu tượng logo của MU DANK MU DANK
03/2021 / Ethereum Blockchain
DANK *
0,3039762670 USD
≈ 7.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.876.833 USD
(0 exchanges)
29.22% 39%
2578
259 Biểu tượng logo của Conceal Conceal
02/2019
CCX
0,2368760647 USD
≈ 5.486 đ
2.501.981 USD
10.562.405 (5%)
Tổng: 200.000.000
119.959 USD
(7 exchanges)
29.16% 116%
1436
260 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0023682757 USD
≈ 55 đ
619.509 USD
261.586.549
492.333 USD
(5 exchanges)
28.73% 28%
1809
261 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0144285488 USD
≈ 334 đ
11.263.322 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
110.047 USD
(5 exchanges)
28.69% -8%
1015
262 Biểu tượng logo của Bullswap Exchange Bullswap Exchange
11/2020 / Ethereum Blockchain
BVL *
0,0114881594 USD
≈ 266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
74.310 USD
(1 exchanges)
28.63% 78%
3219
263 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021
CONV
0,1339549278 USD
≈ 3.102 đ
0 USD
N/A
5.828.125 USD
(0 exchanges)
28.63% 3%
2477
264 Biểu tượng logo của NFX Coin NFX Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
NFXC *
0,0046462641 USD
≈ 108 đ
649.659 USD
139.824.015 (28%)
Tổng: 500.000.000
149 USD
(3 exchanges)
28.60% -1%
1794
265 Biểu tượng logo của Orient Orient
12/2020 / Ethereum Blockchain
OFT *
0,5532290446 USD
≈ 12.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
49 USD
(1 exchanges)
28.55% -78%
3977
266 Biểu tượng logo của mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA)
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
3,50 USD
≈ 80.956 đ
60.600.310 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
8.437.230 USD
(25 exchanges)
28.07% 22%
553
267 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
11,82 USD
≈ 273.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
2.024.685 USD
(3 exchanges)
28.01% 14%
2569
268 Biểu tượng logo của Equilibria Equilibria
08/2019
XEQ
0,0763327273 USD
≈ 1.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.560.000
71.873 USD
(2 exchanges)
28.01% 89%
3227
269 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,2087206413 USD
≈ 4.834 đ
259.947.012 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
272.266 USD
(6 exchanges)
27.88% -34%
190
270 Biểu tượng logo của renDOGE renDOGE
01/2021 / Ethereum Blockchain
RENDOGE *
0,0908415654 USD
≈ 2.104 đ
280.131 USD
3.083.733
807.772 USD
(2 exchanges)
27.87% 45%
1968
271 Biểu tượng logo của City Coin City Coin
01/2020
CITY
0,0992242283 USD
≈ 2.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.736.000.000
10.877 USD
(1 exchanges)
27.74% 4%
3543
272 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0000178800 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
27.71% -9%
3998
273 Biểu tượng logo của Multicoin Multicoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
MTCN *
0,0275227990 USD
≈ 637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
102.334 USD
(1 exchanges)
27.57% 193%
3119
274 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,76 USD
≈ 40.736 đ
79.860.864.574 USD
45.404.028.640 (45%)
Tổng: 100.000.000.000
30.345.383.388 USD
(Large exchanges)
27.37% 67%
4
275 Biểu tượng logo của Era Swap Era Swap
10/2019 / Ethereum Blockchain
ES *
0,0100098334 USD
≈ 232 đ
196.416 USD
19.622.271 (1%)
Tổng: 1.347.961.718
0 USD
(1 exchanges)
27.28% 20%
2038
276 Biểu tượng logo của PRiVCY PRiVCY
07/2018
PRIV
0,0067818716 USD
≈ 157 đ
111.962 USD
16.508.939 (74%)
Tổng: 22.175.970
608 USD
(2 exchanges)
27.07% 137%
2134
277 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus
08/2020 / Ethereum Blockchain
ROZ *
0,0091444981 USD
≈ 212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
127.871 USD
(1 exchanges)
27.01% 10%
3089
278 Biểu tượng logo của Innovative Bioresearch Classic Innovative Bioresearch Classic
03/2019 / Ethereum Blockchain
INNBCL *
0,0000010177 USD
≈ 0 đ
3.634 USD
3.570.727.162 (71%)
Tổng: 5.000.000.000
3.830 USD
(3 exchanges)
26.99% 29%
2384
279 Biểu tượng logo của Mobius Mobius
01/2018
MOBI
0,0365548776 USD
≈ 847 đ
18.901.902 USD
517.082.884 (58%)
Tổng: 888.000.000
531.462 USD
(3 exchanges)
26.93% 44%
855
280 Biểu tượng logo của NeoWorld Cash NeoWorld Cash
04/2019 / Ethereum Blockchain
NASH *
0,0001831436 USD
≈ 4 đ
4.342.325 USD
23.709.948.546 (24%)
Tổng: 100.000.000.000
1.055 USD
(3 exchanges)
26.90% -8%
1278
281 Biểu tượng logo của KnoxFS (new) KnoxFS (new)
01/2021
KFX
1,15 USD
≈ 26.538 đ
443.133 USD
386.723
110 USD
(1 exchanges)
26.86% -18%
1872
282 Biểu tượng logo của AINORI AINORI
03/2021 / Binance Smart Chain
AIN *
0,0000158313 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
31.725 USD
(0 exchanges)
26.79% 52%
3378
283 Biểu tượng logo của Shrimp Capital Shrimp Capital
03/2021 / Binance Smart Chain
SHRMP *
0,0200662574 USD
≈ 465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83.568.416
36.191 USD
(0 exchanges)
26.73% 1%
3329
284 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
31,40 USD
≈ 727.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
2.657 USD
(0 exchanges)
26.70% -16%
3720
285 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
32,42 USD
≈ 750.955 đ
697.033 USD
21.497 (0%)
Tổng: 100.000.000
3.719.789 USD
(0 exchanges)
26.46% 0%
1782
286 Biểu tượng logo của DragonFarm Finance DragonFarm Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
DRAGON *
0,0040752274 USD
≈ 94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.272 USD
(0 exchanges)
26.45% 41%
3517
287 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,6393687961 USD
≈ 14.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
756.833 USD
(1 exchanges)
26.39% 60%
2745
288 Biểu tượng logo của VNT Chain VNT Chain
06/2019 / Ethereum Blockchain
VNT *
0,0032773361 USD
≈ 76 đ
8.906.532 USD
2.717.613.095 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
134.713 USD
(3 exchanges)
26.38% 42%
1093
289 Biểu tượng logo của YoloCash YoloCash
08/2018 / Ethereum Blockchain
YLC *
0,0010820511 USD
≈ 25 đ
31.920 USD
29.499.388 (60%)
Tổng: 48.888.888
46.116 USD
(1 exchanges)
26.06% -26%
2282
290 Biểu tượng logo của Impleum Impleum
01/2019
IMPL
0,0037920087 USD
≈ 88 đ
35.742 USD
9.425.495 (99%)
Tổng: 9.532.441
0 USD
(1 exchanges)
26.02% 8%
2277
291 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0144173565 USD
≈ 334 đ
30.851 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
26.01% -21%
2289
292 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0265440611 USD
≈ 615 đ
2.050.029 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
0 USD
(1 exchanges)
25.95% -5%
1499
293 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
3,13 USD
≈ 72.539 đ
584.107.504 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
39.979.441 USD
(21 exchanges)
25.95% 78%
123
294 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin Cash Token 3x Long Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBULL *
6,16 USD
≈ 142.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.823
2.198.290 USD
(4 exchanges)
25.86% 28%
2561
295 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
2,21 USD
≈ 51.274 đ
32.625.274 USD
14.736.400
199.546 USD
(6 exchanges)
25.74% 42%
701
296 Biểu tượng logo của Eternal Cash Eternal Cash
03/2021 / Binance Smart Chain
EC *
0,0455477736 USD
≈ 1.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.615.383
13.360 USD
(0 exchanges)
25.67% 65%
3492
297 Biểu tượng logo của PieDAO DOUGH v2 PieDAO DOUGH v2
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOUGH *
1,97 USD
≈ 45.732 đ
13.418.008 USD
6.795.315 (9%)
Tổng: 76.729.009
2.701.431 USD
(1 exchanges)
25.44% 55%
979
298 Biểu tượng logo của MP3 MP3
02/2021 / Ethereum Blockchain
MP3 *
0,1342671846 USD
≈ 3.110 đ
0 USD
N/A
110.569 USD
(0 exchanges)
25.38% 48%
3125
299 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
3,23 USD
≈ 74.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
49.232 USD
(2 exchanges)
25.31% -5%
3285
300 Biểu tượng logo của DOGEFI DOGEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEFI *
0,2999597999 USD
≈ 6.947 đ
299.960 USD
1.000.000
23.842 USD
(2 exchanges)
25.28% 46%
1953
301 Biểu tượng logo của YFIX Finance YFIX Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIX *
3,27 USD
≈ 75.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
72.956 USD
(1 exchanges)
25.19% 18%
3223
302 Biểu tượng logo của Neuromorphic.io Neuromorphic.io
06/2020 / Ethereum Blockchain
NMP *
0,0406931031 USD
≈ 942 đ
284.852 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
130 USD
(6 exchanges)
25.09% -40%
1962
303 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000297460 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
6.324 USD
(2 exchanges)
25.08% 3%
3604
304 Biểu tượng logo của Hdac Hdac
08/2018
HDAC
0,0815944224 USD
≈ 1.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.851.982.500
124.234 USD
(6 exchanges)
24.97% -22%
3099
305 Biểu tượng logo của Tepleton Tepleton
10/2019 / Ethereum Blockchain
TEP *
0,0055027067 USD
≈ 127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.551 USD
(4 exchanges)
24.89% 34%
3769
306 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Binance Smart Chain
THIRM *
21,88 USD
≈ 506.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
7.853 USD
(1 exchanges)
24.74% 80%
3580
307 Biểu tượng logo của trees.finance trees.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
GANJA *
288,31 USD
≈ 6.677.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
9.981 USD
(1 exchanges)
24.72% 12%
3536
308 Biểu tượng logo của GorillaYield GorillaYield
02/2021 / Binance Smart Chain
YAPE *
0,0031498065 USD
≈ 73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
2.654 USD
(0 exchanges)
24.62% 43%
3721
309 Biểu tượng logo của Naruto BSC Naruto BSC
02/2021 / Binance Smart Chain
NARUTO2 *
0,0510455430 USD
≈ 1.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.052.124
2.480 USD
(0 exchanges)
24.62% -29%
3729
310 Biểu tượng logo của Asgard finance Asgard finance
03/2021 / Binance Smart Chain
THOR *
0,0055285666 USD
≈ 128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.354 USD
(0 exchanges)
24.62% 77%
3684
311 Biểu tượng logo của Bonkey dAPP Bonkey dAPP
03/2021 / Binance Smart Chain
BNKY *
0,0081833551 USD
≈ 190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.978 USD
(0 exchanges)
24.62% 59%
3659
312 Biểu tượng logo của The Gemstone The Gemstone
03/2021 / Binance Smart Chain
GST *
0,0215235604 USD
≈ 498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
8.630 USD
(0 exchanges)
24.62% 31%
3564
313 Biểu tượng logo của UnderDog UnderDog
03/2021 / Binance Smart Chain
DOG *
0,0002325002 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.107 USD
(0 exchanges)
24.62% -62%
3823
314 Biểu tượng logo của WaterDefi WaterDefi
03/2021 / Binance Smart Chain
WATER *
1,09 USD
≈ 25.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.150 USD
(1 exchanges)
24.62% -2%
3610
315 Biểu tượng logo của SaturnV Gold SaturnV Gold
03/2021 / Binance Smart Chain
SATVG *
0,0248317079 USD
≈ 575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.500.000
3.130 USD
(0 exchanges)
24.62% 13%
3694
316 Biểu tượng logo của Realfinance Network Realfinance Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REFI *
0,0271083974 USD
≈ 628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.805 USD
(0 exchanges)
24.62% -9%
3219
317 Biểu tượng logo của Gadoshi Gadoshi
02/2021 / Binance Smart Chain
GADOSHI *
0,0002590586 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.693.539
4.132 USD
(0 exchanges)
24.59% 11%
3652
318 Biểu tượng logo của FlourMix FlourMix
03/2021 / Binance Smart Chain
FLO *
0,4425523782 USD
≈ 10.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
1.970 USD
(0 exchanges)
24.59% 8%
3762
319 Biểu tượng logo của DaftCoin DaftCoin
03/2021 / Binance Smart Chain
DAFT *
0,0188910436 USD
≈ 438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.578 USD
(1 exchanges)
24.59% 22%
3427
320 Biểu tượng logo của Ternio Ternio
06/2018
TERN
0,0169490177 USD
≈ 393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899.921.008
1.824 USD
(4 exchanges)
24.44% -0%
3752
321 Biểu tượng logo của Sapien Sapien
08/2018 / Ethereum Blockchain
SPN *
0,0092316974 USD
≈ 214 đ
2.047.537 USD
221.794.160 (44%)
Tổng: 500.000.000
6.189 USD
(1 exchanges)
24.38% 55%
1501
322 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0128381584 USD
≈ 297 đ
30.846.175 USD
2.402.694.687 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
2.157.104 USD
(2 exchanges)
24.37% -6%
727
323 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,4657905087 USD
≈ 10.788 đ
2.616.928 USD
5.618.251
10.436 USD
(10 exchanges)
24.36% 7%
1437
324 Biểu tượng logo của Rich Maker Rich Maker
02/2021 / Binance Smart Chain
RICH *
4,14 USD
≈ 95.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
6.513 USD
(1 exchanges)
24.32% 9%
3602
325 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
35,19 USD
≈ 815.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
794.215 USD
(1 exchanges)
24.22% 7%
2718
326 Biểu tượng logo của Name Changing Token Name Changing Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,1087836839 USD
≈ 2.519 đ
4.288.279 USD
39.420.238
328.228 USD
(4 exchanges)
24.20% -5%
1286
327 Biểu tượng logo của ZCore ZCore
08/2018
ZCR
0,0763468246 USD
≈ 1.768 đ
716.393 USD
9.383.400 (52%)
Tổng: 18.000.000
3.540 USD
(4 exchanges)
24.11% 11%
1773
328 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,3286392405 USD
≈ 7.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.783 USD
(2 exchanges)
24.10% 1%
3707
329 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0129242120 USD
≈ 299 đ
2.401.470 USD
185.811.695 (20%)
Tổng: 920.952.070
12.325 USD
(6 exchanges)
24.05% 31%
1453
330 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3L *
369,70 USD
≈ 8.562.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
34.787.155 USD
(4 exchanges)
23.99% 2%
2415
331 Biểu tượng logo của Unistake Unistake
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNISTAKE *
0,1341118232 USD
≈ 3.106 đ
19.626.359 USD
146.343.243 (52%)
Tổng: 279.999.999
1.194.568 USD
(1 exchanges)
23.98% -2%
847
332 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
39.648 USD
≈ 918.252.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
29.115.003 USD
(3 exchanges)
23.97% 25%
2417
333 Biểu tượng logo của Pokeball Pokeball
01/2021 / Binance Smart Chain
POKE *
0,1557570192 USD
≈ 3.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.323 USD
(1 exchanges)
23.86% 38%
3625
334 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0043939035 USD
≈ 102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
15.530.645 USD
(2 exchanges)
23.78% 128%
2437
335 Biểu tượng logo của DEONEX COIN DEONEX COIN
08/2020 / Ethereum Blockchain
DON *
0,7434957205 USD
≈ 17.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
65 USD
(1 exchanges)
23.74% 45%
3983
336 Biểu tượng logo của EthicHub EthicHub
02/2021 / Ethereum Blockchain
ETHIX *
0,5462697234 USD
≈ 12.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
258.750 USD
(0 exchanges)
23.74% 4%
2929
337 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,1022227508 USD
≈ 2.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
11 USD
(1 exchanges)
23.72% -42%
3978
338 Biểu tượng logo của YieldPanda Finance YieldPanda Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
yPANDA *
0,0071102901 USD
≈ 165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.306 USD
(1 exchanges)
23.72% 24%
3607
339 Biểu tượng logo của DIESEL DIESEL
03/2021 / Binance Smart Chain
DIESEL *
0,8995611147 USD
≈ 20.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
18.689 USD
(1 exchanges)
23.62% 16%
3445
340 Biểu tượng logo của Tokenbox Tokenbox
01/2018 / Ethereum Blockchain
TBX *
0,0730900004 USD
≈ 1.693 đ
821.199 USD
11.235.451 (70%)
Tổng: 16.051.590
6.899 USD
(4 exchanges)
23.50% 33%
1725
341 Biểu tượng logo của Schain Wallet Schain Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
SCHA *
0,0065105600 USD
≈ 151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.696 USD
(1 exchanges)
23.47% 20%
3755
342 Biểu tượng logo của Adelphoi Adelphoi
06/2017 / Ethereum Blockchain
ADL *
0,0676241556 USD
≈ 1.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.054 USD
(1 exchanges)
23.41% 29%
3735
343 Biểu tượng logo của NDN Link NDN Link
05/2020 / Ethereum Blockchain
NDN *
0,0112915542 USD
≈ 262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
35.601 USD
(1 exchanges)
23.18% -10%
3344
344 Biểu tượng logo của Etherisc DIP Token Etherisc DIP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIP *
0,3167854743 USD
≈ 7.337 đ
58.583.609 USD
184.931.489 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
1.008.467 USD
(2 exchanges)
22.77% -17%
561
345 Biểu tượng logo của MyToken MyToken
05/2018 / Ethereum Blockchain
MT *
0,0031220398 USD
≈ 72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
1.306.169 USD
(7 exchanges)
22.70% 46%
2626
346 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0005986945 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50 USD
(2 exchanges)
22.70% 2%
3989
347 Biểu tượng logo của Noah Coin Noah Coin
03/2018
NOAHP
0,0000553114 USD
≈ 1 đ
6.306.171 USD
114.012.092.115 (46%)
Tổng: 246.000.000.000
439 USD
(1 exchanges)
22.69% 0%
1183
348 Biểu tượng logo của AidCoin AidCoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
AID *
0,0265440611 USD
≈ 615 đ
1.129.373 USD
42.547.118 (100%)
Tổng: 42.547.119
1.649 USD
(3 exchanges)
22.45% 14%
1663
349 Biểu tượng logo của OBIC OBIC
09/2020 / Ethereum Blockchain
OBIC *
0,3794320345 USD
≈ 8.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
6 USD
(1 exchanges)
22.42% 20%
3987
350 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
1,10 USD
≈ 25.432 đ
29.516.624 USD
26.879.332
196.713 USD
(12 exchanges)
22.38% 42%
743
351 Biểu tượng logo của Taco Finance Taco Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TACO *
0,0532644659 USD
≈ 1.234 đ
0 USD
N/A
15.640 USD
(1 exchanges)
22.33% -39%
3471
352 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
111,63 USD
≈ 2.585.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
306.017 USD
(4 exchanges)
22.21% -5%
2888
353 Biểu tượng logo của Project Inverse Project Inverse
03/2021 / Ethereum Blockchain
XIV *
0,2544985776 USD
≈ 5.894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
840.685 USD
(0 exchanges)
22.20% 15%
2712
354 Biểu tượng logo của DeadSoul DeadSoul
03/2021 / Binance Smart Chain
DSL *
0,0612315085 USD
≈ 1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.051.200.000
8.847 USD
(0 exchanges)
22.19% -8%
3558
355 Biểu tượng logo của Trittium Trittium
07/2018
TRTT
0,0689953004 USD
≈ 1.598 đ
8.894.586 USD
128.915.825 (100%)
Tổng: 129.247.752
208.711 USD
(2 exchanges)
22.18% -20%
1094
356 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
2,44 USD
≈ 56.561 đ
52.340.095 USD
21.431.711 (5%)
Tổng: 400.000.000
1.889.416 USD
(1 exchanges)
22.15% -2%
588
357 Biểu tượng logo của TE-FOOD TE-FOOD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TONE *
0,0685370637 USD
≈ 1.587 đ
38.927.249 USD
567.973.686 (57%)
Tổng: 1.000.000.000
711.034 USD
(2 exchanges)
22.12% -3%
652
358 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
7.229 USD
≈ 167.415.843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
8.048.471 USD
(8 exchanges)
22.05% 19%
2462
359 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKACHU *
0,0000000197 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
75.127 USD
(1 exchanges)
22.00% 18%
3216
360 Biểu tượng logo của Vision Network Vision Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
VSN *
0,0020003003 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
311 USD
(2 exchanges)
21.91% 45%
3910
361 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0001560237 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
60 USD
(2 exchanges)
21.90% 77%
3967
362 Biểu tượng logo của Medicalveda Medicalveda
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVEDA *
0,0382372382 USD
≈ 886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
212.766 USD
(3 exchanges)
21.79% 27%
2965
363 Biểu tượng logo của Dollar Protocol Dollar Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
USDF *
0,0255430689 USD
≈ 592 đ
0 USD
N/A
1.235 USD
(0 exchanges)
21.75% -31%
3791
364 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
59,79 USD
≈ 1.384.644 đ
597.860 USD
10.000
2.551 USD
(1 exchanges)
21.65% 37%
1818
365 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,3902518117 USD
≈ 9.038 đ
188.387.491 USD
482.733.161 (55%)
Tổng: 870.506.350
1.582.667 USD
(2 exchanges)
21.54% 49%
293
366 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0200870115 USD
≈ 465 đ
20.087.011 USD
1.000.000.000 (83%)
Tổng: 1.200.000.000
127.477 USD
(2 exchanges)
21.54% -7%
841
367 Biểu tượng logo của PeepCoin PeepCoin
07/2017
PCN
0,0000066416 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.734.417.411
1.149 USD
(2 exchanges)
21.44% 102%
3799
368 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
160,60 USD
≈ 3.719.406 đ
57.799.872 USD
359.908 (93%)
Tổng: 388.372
3.700.685 USD
(1 exchanges)
21.40% 20%
565
369 Biểu tượng logo của Tesra Tesra
10/2019 / Ethereum Blockchain
TSR *
0,0166107979 USD
≈ 385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
503.204 USD
(2 exchanges)
21.26% 40%
2804
370 Biểu tượng logo của Project-X Project-X
05/2017
NANOX
164.090 USD
≈ 3.800.322.547 đ
12.842 USD
N/A
Tổng: 1
399 USD
(1 exchanges)
21.17% -9%
2344
371 Biểu tượng logo của Wrapped CrescoFin Wrapped CrescoFin
11/2020 / Ethereum Blockchain
wCRES *
50,07 USD
≈ 1.159.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
2.301.391 USD
(3 exchanges)
21.06% 55%
2556
372 Biểu tượng logo của Crudeoil Finance Crudeoil Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
OIL *
19,45 USD
≈ 450.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
57.506 USD
(0 exchanges)
21.06% 25%
3229
373 Biểu tượng logo của ESR Coin ESR Coin
08/2020
ESRC
0,2915382791 USD
≈ 6.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.855.875
8.866 USD
(2 exchanges)
20.98% 21%
3563
374 Biểu tượng logo của Emanate Emanate
06/2019 / EOS Blockchain
EMT *
0,0448141666 USD
≈ 1.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 208.000.000
36.271 USD
(3 exchanges)
20.83% 30%
3341
375 Biểu tượng logo của Ether-1 Ether-1
10/2018
ETHO
0,1246657742 USD
≈ 2.887 đ
6.962.184 USD
55.846.796
274.652 USD
(4 exchanges)
20.82% 8%
1168
376 Biểu tượng logo của EveriToken EveriToken
08/2019
EVT
0,0125495016 USD
≈ 291 đ
283.803 USD
22.614.716 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
679 USD
(2 exchanges)
20.80% -9%
1964
377 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
4.458 USD
≈ 103.247.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
10.525 USD
(1 exchanges)
20.78% 29%
3541
378 Biểu tượng logo của Baz Token Baz Token
12/2019 / Ethereum Blockchain
BAZT *
0,0533346703 USD
≈ 1.235 đ
58.103 USD
1.089.402 (44%)
Tổng: 2.500.000
356 USD
(2 exchanges)
20.77% 5%
2232
379 Biểu tượng logo của Enigma Enigma
10/2017 / Ethereum Blockchain
ENG *
0,2179446918 USD
≈ 5.048 đ
3.049.704 USD
13.993.018 (40%)
Tổng: 35.242.582
5.225.266 USD
(17 exchanges)
20.69% 17%
1378
380 Biểu tượng logo của Psychic Psychic
01/2021 / Binance Smart Chain
PSY *
0,1640185960 USD
≈ 3.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.149.376
13.514 USD
(0 exchanges)
20.57% -5%
3487
381 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,3288362745 USD
≈ 7.616 đ
11.704.312 USD
35.593.128 (19%)
Tổng: 184.467.440
312.660 USD
(2 exchanges)
20.55% 421%
1006
382 Biểu tượng logo của CommunityToken CommunityToken
03/2021 / Binance Smart Chain
CT *
0,0004082269 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
903 USD
(0 exchanges)
20.50% 73%
3855
383 Biểu tượng logo của Niobium Coin Niobium Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NBC *
0,0055027067 USD
≈ 127 đ
344.622 USD
62.627.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
0 USD
(2 exchanges)
20.38% -44%
1925
384 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0116493159 USD
≈ 270 đ
357.838 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
12.699 USD
(3 exchanges)
20.37% -16%
1920
385 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
1,19 USD
≈ 27.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
952.083 USD
(2 exchanges)
20.36% -2%
2683
386 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0109189100 USD
≈ 253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
194.518 USD
(1 exchanges)
20.35% 9%
2997
387 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
515,92 USD
≈ 11.948.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.254.558 USD
(4 exchanges)
20.34% -3%
2557
388 Biểu tượng logo của snglsDAO snglsDAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
SGT *
0,0005955945 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.920 USD
(2 exchanges)
20.31% 50%
3464
389 Biểu tượng logo của AlloHash AlloHash
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALH *
0,0209241532 USD
≈ 485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
10.327 USD
(0 exchanges)
20.27% 6%
3544
390 Biểu tượng logo của Factom Factom
10/2015
FCT
2,89 USD
≈ 66.916 đ
28.180.757 USD
9.753.465
226.015 USD
(5 exchanges)
20.23% 25%
756
391 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
9,54 USD
≈ 221.042 đ
6.061.688 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
607 USD
(4 exchanges)
20.07% 382%
1193
392 Biểu tượng logo của Blue Whale EXchange Blue Whale EXchange
07/2018 / Ethereum Blockchain
BWX *
0,0541184192 USD
≈ 1.253 đ
2.077.237 USD
38.383.186 (60%)
Tổng: 64.320.000
241.276 USD
(3 exchanges)
20.06% -1%
1493
393 Biểu tượng logo của STABLE ASSET STABLE ASSET
09/2020 / Ethereum Blockchain
STA *
3,15 USD
≈ 72.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.880.000
605.660 USD
(5 exchanges)
20.00% 24%
2765
394 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,30 USD
≈ 30.195 đ
80.443.783 USD
61.700.629 (74%)
Tổng: 83.540.184
75.394 USD
(4 exchanges)
19.98% 58%
488
395 Biểu tượng logo của YAS YAS
08/2020 / EOS Blockchain
YAS *
0,0540742535 USD
≈ 1.252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
76.793 USD
(4 exchanges)
19.77% 17%
3206
396 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0001574502 USD
≈ 4 đ
14.564.147 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
332.541 USD
(2 exchanges)
19.68% 91%
949
397 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
437,18 USD
≈ 10.125.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
707.451 USD
(2 exchanges)
19.60% 7%
2736
398 Biểu tượng logo của Debase Debase
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEBASE *
0,3656893886 USD
≈ 8.469 đ
0 USD
N/A
10.152 USD
(1 exchanges)
19.54% -7%
3549
399 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,1469792519 USD
≈ 3.404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
30.052 USD
(2 exchanges)
19.53% -40%
3379
400 Biểu tượng logo của Connect Financial Connect Financial
01/2021 / Ethereum Blockchain
CNFI *
0,8180293118 USD
≈ 18.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.500.000
895.808 USD
(1 exchanges)
19.46% 13%
2697
401 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
146,10 USD
≈ 3.383.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
1.171 USD
(1 exchanges)
19.41% -10%
3798
402 Biểu tượng logo của USD Bancor USD Bancor
03/2021 / Ethereum Blockchain
USDB *
1,45 USD
≈ 33.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.317
2.142 USD
(1 exchanges)
19.40% 16%
3713
403 Biểu tượng logo của Colibri Protocol Colibri Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
CLBR *
0,0003889494 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
125 USD
(2 exchanges)
19.35% -15%
4001
404 Biểu tượng logo của Blueshare Token Blueshare Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BST1 *
0,0090843966 USD
≈ 210 đ
0 USD
N/A
7 USD
(1 exchanges)
19.35% 87%
3989
405 Biểu tượng logo của Dracula Token Dracula Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
1,26 USD
≈ 29.209 đ
18.035.039 USD
14.299.890 (98%)
Tổng: 14.653.198
1.100.280 USD
(1 exchanges)
19.34% 24%
868
406 Biểu tượng logo của LTCUP LTCUP
10/2020
LTCUP
38,87 USD
≈ 900.162 đ
0 USD
N/A
19.465.047 USD
(1 exchanges)
19.32% 19%
2430
407 Biểu tượng logo của Marsan Exchange token Marsan Exchange token
03/2021 / Ethereum Blockchain
MRS *
1,48 USD
≈ 34.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
204.468 USD
(1 exchanges)
19.09% 6%
2978
408 Biểu tượng logo của Bitgear Bitgear
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0367834885 USD
≈ 852 đ
2.593.002 USD
70.493.647 (77%)
Tổng: 91.000.000
38.842 USD
(1 exchanges)
19.04% -15%
1427
409 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain
12/2017 / Ethereum Blockchain
DRGN *
0,3259001147 USD
≈ 7.548 đ
120.681.233 USD
370.301.290 (85%)
Tổng: 433.494.437
1.790.934 USD
(11 exchanges)
18.97% 1%
386
410 Biểu tượng logo của JavaScript Token JavaScript Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
JS *
0,0010744025 USD
≈ 25 đ
8.587 USD
7.991.996
1 USD
(1 exchanges)
18.95% -12%
2359
411 Biểu tượng logo của SpeedCash SpeedCash
04/2017
SCS
0,0107440247 USD
≈ 249 đ
6.175 USD
574.745 (98%)
Tổng: 587.545
0 USD
(1 exchanges)
18.95% -57%
2373
412 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,0752081730 USD
≈ 1.742 đ
206.278 USD
2.742.760 (20%)
Tổng: 14.000.000
0 USD
(1 exchanges)
18.95% -9%
2031
413 Biểu tượng logo của ARMOR ARMOR
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARMOR *
1,37 USD
≈ 31.753 đ
28.239.566 USD
20.597.138 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
7.034.865 USD
(1 exchanges)
18.93% 11%
754
414 Biểu tượng logo của SkinCoin SkinCoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
SKIN *
0,0028570180 USD
≈ 66 đ
251.942 USD
88.183.483 (23%)
Tổng: 388.183.483
23.616 USD
(1 exchanges)
18.89% 24%
1991
415 Biểu tượng logo của Civitas Protocol Civitas Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CVT *
377,83 USD
≈ 8.750.547 đ
0 USD
N/A
248.224 USD
(0 exchanges)
18.83% 10%
2935
416 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,0267026457 USD
≈ 618 đ
181.437.484 USD
6.794.738.093 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
35.853.983 USD
(6 exchanges)
18.82% -5%
298
417 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,1355510077 USD
≈ 3.139 đ
82.431.521 USD
608.121.784 (80%)
Tổng: 764.626.704
5.774.879 USD
(20 exchanges)
18.77% 29%
477
418 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0349362769 USD
≈ 809 đ
444.753.512 USD
12.730.420.963 (42%)
Tổng: 30.000.000.000
2.737 USD
(7 exchanges)
18.66% -25%
228
419 Biểu tượng logo của Lightning Lightning
03/2021 / Binance Smart Chain
LIGHT *
0,6087185669 USD
≈ 14.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
827.532 USD
(1 exchanges)
18.61% 79%
2691
420 Biểu tượng logo của Buy-Sell Buy-Sell
12/2020 / Ethereum Blockchain
BSE *
1,66 USD
≈ 38.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
182.139 USD
(2 exchanges)
18.58% 26%
2996
421 Biểu tượng logo của UChain UChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
UCN *
0,0007454229 USD
≈ 17 đ
227.613 USD
305.346.957 (37%)
Tổng: 823.600.647
21.847 USD
(1 exchanges)
18.51% -24%
2009
422 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
1,06 USD
≈ 24.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
21.587 USD
(2 exchanges)
18.50% 25%
3436
423 Biểu tượng logo của megaBONK megaBONK
08/2020 / Ethereum Blockchain
BONK *
0,4861640036 USD
≈ 11.260 đ
1.458.492 USD
3.000.000
31.252 USD
(1 exchanges)
18.45% -25%
1589
424 Biểu tượng logo của Flixxo Flixxo
11/2017 / Ethereum Blockchain
FLIXX *
0,0607132519 USD
≈ 1.406 đ
5.119.565 USD
84.323.675 (38%)
Tổng: 222.151.329
28.820 USD
(4 exchanges)
18.41% 4%
1239
425 Biểu tượng logo của wanEOS wanEOS
03/2021
WANEOS
4,48 USD
≈ 103.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.568.862 USD
(0 exchanges)
18.39% 7%
2593
426 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
850,75 USD
≈ 19.703.370 đ
0 USD
N/A
369.049 USD
(1 exchanges)
18.37% 21%
2850
427 Biểu tượng logo của Davies Davies
05/2019
DVS
0,0150793590 USD
≈ 349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
148 USD
(1 exchanges)
18.33% 3%
3963
428 Biểu tượng logo của Freight Trust & Clearing Network Freight Trust & Clearing Network
04/2020 / Ethereum Blockchain
EDI *
0,0026961196 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 611.029.679
12.391 USD
(4 exchanges)
18.31% 54%
3519
429 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0048213368 USD
≈ 112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
144.616 USD
(6 exchanges)
18.30% -4%
3049
430 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
7.960 USD
≈ 184.353.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
48.559 USD
(1 exchanges)
18.28% 40%
3319
431 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
1.138 USD
≈ 26.347.169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
3.706 USD
(3 exchanges)
18.26% 29%
3666
432 Biểu tượng logo của YFS.FINANCE YFS.FINANCE
04/2021 / Ethereum Blockchain
YFS *
178,06 USD
≈ 4.123.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
65.922 USD
(1 exchanges)
18.22% 0%
3237
433 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0536612180 USD
≈ 1.243 đ
82.567.030 USD
1.538.672.302 (88%)
Tổng: 1.741.763.103
7.807.485 USD
(8 exchanges)
18.17% 16%
475
434 Biểu tượng logo của Chow Chow Chow Chow
03/2021 / Ethereum Blockchain
CHOW *
0,0140825553 USD
≈ 326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
640.118 USD
(2 exchanges)
18.15% 32%
2753
435 Biểu tượng logo của XinFin Network XinFin Network
04/2018
XDC
0,0797430214 USD
≈ 1.847 đ
977.536.105 USD
12.258.578.729 (33%)
Tổng: 37.658.578.724
12.018.281 USD
(12 exchanges)
18.13% 46%
216
436 Biểu tượng logo của UnFederalReserve UnFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
ERSDL *
0,6738511123 USD
≈ 15.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 306.598.539
26.086.914 USD
(1 exchanges)
18.07% 9%
2421
437 Biểu tượng logo của EventChain EventChain
11/2017 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0439509296 USD
≈ 1.018 đ
1.373.488 USD
31.250.497 (37%)
Tổng: 84.000.000
31.294 USD
(1 exchanges)
18.06% 27%
1610
438 Biểu tượng logo của MP4 MP4
02/2021 / Ethereum Blockchain
MP4 *
0,0128425594 USD
≈ 297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
103.508 USD
(1 exchanges)
18.06% -6%
3144
439 Biểu tượng logo của BitGreen BitGreen
03/2018
BITG
0,4658993599 USD
≈ 10.790 đ
5.563.340 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(6 exchanges)
18.02% 13%
1216
440 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,7532524347 USD
≈ 17.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
3.147 USD
(2 exchanges)
18.02% 8%
3690
441 Biểu tượng logo của Uranus Uranus
07/2019 / Ethereum Blockchain
URAC *
0,0025276438 USD
≈ 59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
3.380 USD
(3 exchanges)
17.98% -13%
3677
442 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
1,12 USD
≈ 25.996 đ
5.371.704 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
2.577 USD
(4 exchanges)
17.97% 164%
1227
443 Biểu tượng logo của SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel
12/2020 / Binance Smart Chain
SFUEL *
0,2081082011 USD
≈ 4.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
512.542 USD
(1 exchanges)
17.92% 51%
2794
444 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
17,26 USD
≈ 399.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
6.269 USD
(4 exchanges)
17.87% 24%
3605
445 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
1,47 USD
≈ 33.975 đ
14.309.187 USD
9.754.125 (100%)
Tổng: 9.792.561
93.585 USD
(7 exchanges)
17.86% 21%
944
446 Biểu tượng logo của Easticoin Easticoin
08/2020
ESTI
0,0221943988 USD
≈ 514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
32.558 USD
(1 exchanges)
17.85% -11%
3369
447 Biểu tượng logo của Thore Cash Thore Cash
08/2018 / Ethereum Blockchain
TCH *
0,0006821639 USD
≈ 16 đ
37.557 USD
55.056.178 (50%)
Tổng: 111.111.111
99 USD
(2 exchanges)
17.76% 11%
2271
448 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0056494023 USD
≈ 131 đ
34.873.008 USD
6.172.866.940 (77%)
Tổng: 8.000.000.000
135.957 USD
(2 exchanges)
17.74% 90%
719
449 Biểu tượng logo của Benz Benz
10/2018
BENZ
0,0002253290 USD
≈ 5 đ
1.343 USD
5.958.969 (89%)
Tổng: 6.680.473
0 USD
(1 exchanges)
17.69% 77%
2393
450 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
278,88 USD
≈ 6.458.966 đ
1.649.565 USD
5.915 (10%)
Tổng: 60.000
126.583 USD
(1 exchanges)
17.68% 6%
1556
451 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,1076817176 USD
≈ 2.494 đ
2.153.634 USD
20.000.000
147.216 USD
(7 exchanges)
17.65% 64%
1483
452 Biểu tượng logo của Zippie Zippie
05/2018 / Ethereum Blockchain
ZIPT *
0,0049908958 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
108 USD
(2 exchanges)
17.63% -12%
3957
453 Biểu tượng logo của MetaWhale BTC MetaWhale BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWBTC *
0,7246795014 USD
≈ 16.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.445.292
19.478 USD
(1 exchanges)
17.62% 27%
3458
454 Biểu tượng logo của Zenswap Network Token Zenswap Network Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZNT *
0,0000131227 USD
≈ 0 đ
157.491 USD
12.001.366.640 (60%)
Tổng: 20.000.000.000
11.327 USD
(2 exchanges)
17.61% 11%
2068
455 Biểu tượng logo của HyruleSwap HyruleSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
RUPEE *
1,75 USD
≈ 40.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
931.933 USD
(1 exchanges)
17.61% 81%
2705
456 Biểu tượng logo của Bidao Bidao
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0264293200 USD
≈ 612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
1.928.191 USD
(4 exchanges)
17.56% -7%
2576
457 Biểu tượng logo của AICON AICON
07/2020 / Ethereum Blockchain
AICO *
0,0634641059 USD
≈ 1.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
58.912 USD
(1 exchanges)
17.54% -10%
3224
458 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,0455488196 USD
≈ 1.055 đ
416.561 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
696 USD
(6 exchanges)
17.48% 16%
1879
459 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0022514627 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.699 USD
(1 exchanges)
17.40% 147%
3619
460 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
41,06 USD
≈ 950.914 đ
0 USD
N/A
123.175 USD
(1 exchanges)
17.35% 18%
3064
461 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000018400 USD
≈ 0 đ
316.626 USD
172.076.810.000
29 USD
(1 exchanges)
17.30% -5%
1941
462 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,0025652864 USD
≈ 59 đ
30.455.744 USD
11.872.259.168 (12%)
Tổng: 100.000.000.000
324.805 USD
(2 exchanges)
17.29% 17%
733
463 Biểu tượng logo của Swirl Cash Swirl Cash
03/2021 / Binance Smart Chain
SWIRL *
3,07 USD
≈ 71.045 đ
0 USD
N/A
1.423.641 USD
(0 exchanges)
17.28% 4%
2674
464 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
1,49 USD
≈ 34.405 đ
368.955.834 USD
248.364.400 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
30.401.652 USD
(0 exchanges)
17.26% -8%
233
465 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
189,28 USD
≈ 4.383.663 đ
30.237.623 USD
159.753 (16%)
Tổng: 1.000.000
627.049 USD
(0 exchanges)
17.24% 34%
737
466 Biểu tượng logo của Superbid Superbid
03/2021 / Ethereum Blockchain
SUPERBID *
1,79 USD
≈ 41.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.830.000
242.965 USD
(0 exchanges)
17.22% 25%
2939
467 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0744845522 USD
≈ 1.725 đ
52.782.255 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
24.612.599 USD
(3 exchanges)
17.19% 201%
584
468 Biểu tượng logo của Sad Cat Token Sad Cat Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
SCAT *
0,0000196615 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.524.091.709
5.034 USD
(0 exchanges)
17.12% 12%
3632
469 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
23,60 USD
≈ 546.611 đ
236.014.967 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
28.795.780 USD
(13 exchanges)
17.07% 48%
200
470 Biểu tượng logo của Endorsit Endorsit
08/2018 / Neo Blockchain
EDS *
0,0000210904 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
793 USD
(1 exchanges)
17.01% 50%
3835
471 Biểu tượng logo của BonusCloud BonusCloud
09/2019 / Ethereum Blockchain
BXC *
0,0009371402 USD
≈ 22 đ
2.913.928 USD
3.109.383.414 (44%)
Tổng: 7.000.000.000
105.047 USD
(1 exchanges)
17.00% 1%
1387
472 Biểu tượng logo của ParkinGo ParkinGo
09/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,1281089624 USD
≈ 2.967 đ
2.583.790 USD
20.168.694 (21%)
Tổng: 94.808.613
147.249 USD
(1 exchanges)
16.99% 46%
1429
473 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0075950175 USD
≈ 176 đ
1.809.527 USD
238.251.900 (60%)
Tổng: 400.000.000
12.100 USD
(4 exchanges)
16.99% 37%
1531
474 Biểu tượng logo của Ulord Ulord
09/2018
UT
0,0362141777 USD
≈ 839 đ
2.827.926 USD
78.088.908 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
16.95% -8%
1401
475 Biểu tượng logo của Playgroundz Playgroundz
09/2018 / Ethereum Blockchain
IOG *
0,1290809092 USD
≈ 2.990 đ
3.684.630 USD
28.545.120 (1%)
Tổng: 2.200.000.000
3.727 USD
(1 exchanges)
16.90% 59%
1319
476 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
103,22 USD
≈ 2.390.462 đ
0 USD
N/A
42.549.248 USD
(1 exchanges)
16.79% 20%
2412
477 Biểu tượng logo của Blood Blood
06/2020 / Ethereum Blockchain
BLOOD *
0,0001974164 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
853 USD
(2 exchanges)
16.77% 9%
3844
478 Biểu tượng logo của indaHash indaHash
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDH *
0,0086995990 USD
≈ 201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
32.352 USD
(2 exchanges)
16.74% 18%
3364
479 Biểu tượng logo của InflationCoin InflationCoin
01/2017
IFLT
0,0000071103 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.790.092.020
0 USD
(1 exchanges)
16.73% -43%
4000
480 Biểu tượng logo của Farming Bad Farming Bad
03/2021 / Ethereum Blockchain
METH *
0,0316601344 USD
≈ 733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.411.736
20.896 USD
(0 exchanges)
16.73% -6%
3442
481 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
8,67 USD
≈ 200.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.723 USD
(1 exchanges)
16.71% -2%
3709
482 Biểu tượng logo của PieDAO Yearn Ecosystem Pie PieDAO Yearn Ecosystem Pie
01/2021 / Ethereum Blockchain
YPIE *
3,25 USD
≈ 75.313 đ
0 USD
N/A
52.140 USD
(1 exchanges)
16.70% 7%
3276
483 Biểu tượng logo của DMScript DMScript
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMST *
0,2217748856 USD
≈ 5.136 đ
13.306.493 USD
60.000.000 (60%)
Tổng: 100.000.000
1.910.246 USD
(5 exchanges)
16.68% -20%
973
484 Biểu tượng logo của Fatfi Protocol Fatfi Protocol
03/2021 / Binance Smart Chain
FAT *
0,0271854477 USD
≈ 630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
18.494 USD
(1 exchanges)
16.61% 10%
3447
485 Biểu tượng logo của NEXT NEXT
12/2018
NEXT
0,2921308947 USD
≈ 6.766 đ
1.819.611 USD
6.228.754 (21%)
Tổng: 30.300.000
22.631 USD
(1 exchanges)
16.60% -10%
1528
486 Biểu tượng logo của Blacknet Blacknet
04/2020
BLN
0,0029750339 USD
≈ 69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.006.014.565
515.460 USD
(0 exchanges)
16.58% 23%
2799
487 Biểu tượng logo của InterValue InterValue
11/2018 / Ethereum Blockchain
INVE *
0,0015007382 USD
≈ 35 đ
191.933 USD
127.892.710 (3%)
Tổng: 4.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
16.58% 29%
2043
488 Biểu tượng logo của RED RED
05/2018 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0125218302 USD
≈ 290 đ
1.627.838 USD
130.000.009 (65%)
Tổng: 200.000.000
135.899 USD
(2 exchanges)
16.53% -1%
1558
489 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,1550447801 USD
≈ 3.591 đ
9.971.794.488 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
1.838.901.125 USD
(Large exchanges)
16.50% 40%
18
490 Biểu tượng logo của Birake Birake
09/2018
BIR
0,0144091158 USD
≈ 334 đ
1.303.187 USD
90.441.846 (96%)
Tổng: 94.462.104
4.127 USD
(2 exchanges)
16.39% -29%
1624
491 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0084221554 USD
≈ 195 đ
1.409.867 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
6.553 USD
(4 exchanges)
16.34% -3%
1599
492 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
2,45 USD
≈ 56.646 đ
10.403.093 USD
4.253.333 (20%)
Tổng: 21.000.000
27.229 USD
(5 exchanges)
16.33% -15%
1038
493 Biểu tượng logo của AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance)
11/2020 / Ethereum Blockchain
AGOV *
0,0402791358 USD
≈ 933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
320.675 USD
(1 exchanges)
16.32% -18%
2879
494 Biểu tượng logo của AntiMatter AntiMatter
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
5,43 USD
≈ 125.811 đ
51.043.165 USD
9.396.333 (9%)
Tổng: 100.000.000
7.669.826 USD
(1 exchanges)
16.32% 7%
592
495 Biểu tượng logo của Karbo Karbo
08/2016
KRB
0,2554519270 USD
≈ 5.916 đ
2.302.322 USD
9.012.741
4.842 USD
(5 exchanges)
16.29% 1%
1467
496 Biểu tượng logo của Tamy Token Tamy Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
TMT *
0,0910082094 USD
≈ 2.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
54.795 USD
(1 exchanges)
16.26% 11%
3268
497 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,1914474761 USD
≈ 4.434 đ
3.600.189 USD
18.805.100 (19%)
Tổng: 100.000.000
83.320 USD
(5 exchanges)
16.24% 33%
1330
498 Biểu tượng logo của Axial Entertainment Digital Asset Axial Entertainment Digital Asset
12/2019 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,0347583918 USD
≈ 805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 380.000.000
2.528.606 USD
(2 exchanges)
16.22% 40%
2527
499 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
1.407 USD
≈ 32.586.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
259.482 USD
(2 exchanges)
16.22% 55%
2927
500 Biểu tượng logo của MalwareChain MalwareChain
02/2020
MALW
0,1636883766 USD
≈ 3.791 đ
1.141.329 USD
6.972.575 (98%)
Tổng: 7.124.323
6.743 USD
(2 exchanges)
16.17% -30%
1658
501 Biểu tượng logo của Arianee Arianee
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
2,67 USD
≈ 61.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
44.172 USD
(2 exchanges)
16.14% 22%
3304
502 Biểu tượng logo của Snetwork Snetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
SNET *
0,0219944655 USD
≈ 509 đ
5.062.226 USD
230.159.082 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
919.617 USD
(3 exchanges)
16.05% 17%
1244
503 Biểu tượng logo của PrimeFinance PrimeFinance
01/2021
PFI
2,27 USD
≈ 52.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
1.069 USD
(1 exchanges)
16.01% 1%
3807
504 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0012596480 USD
≈ 29 đ
76.210 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
2.782 USD
(2 exchanges)
15.97% 24%
2191
505 Biểu tượng logo của Mars Mars
01/2021 / Ethereum Blockchain
Mars *
0,0652630962 USD
≈ 1.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
867.746 USD
(2 exchanges)
15.96% 72%
2702
506 Biểu tượng logo của MetaMorph MetaMorph
08/2018 / Ethereum Blockchain
METM *
0,0037636593 USD
≈ 87 đ
1.284.725 USD
341.349.997 (94%)
Tổng: 362.949.997
4.127 USD
(3 exchanges)
15.92% -13%
1630
507 Biểu tượng logo của Social Rocket Social Rocket
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKS *
1,99 USD
≈ 46.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
837.871 USD
(1 exchanges)
15.92% -24%
2711
508 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
3,29 USD
≈ 76.144 đ
104.233.133 USD
31.703.503 (32%)
Tổng: 97.739.924
1.161.213 USD
(10 exchanges)
15.84% 34%
423
509 Biểu tượng logo của LINKUP LINKUP
09/2020
LINKUP
15,51 USD
≈ 359.214 đ
0 USD
N/A
13.127.052 USD
(1 exchanges)
15.75% 1%
2442
510 Biểu tượng logo của Spendcoin Spendcoin
01/2019 / Binance Chain
SPND *
0,0552008818 USD
≈ 1.278 đ
143.289.728 USD
2.595.786.940
968.590 USD
(9 exchanges)
15.72% 49%
349
511 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0044013471 USD
≈ 102 đ
1.951.579 USD
443.405.035 (67%)
Tổng: 657.440.000
30.910 USD
(3 exchanges)
15.65% -5%
1509
512 Biểu tượng logo của PalletOne PalletOne
11/2018 / Ethereum Blockchain
PTN *
0,0017587741 USD
≈ 41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.525 USD
(3 exchanges)
15.62% 13%
3518
513 Biểu tượng logo của TecraCoin TecraCoin
11/2020
TCR
0,4519222975 USD
≈ 10.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
329.532 USD
(1 exchanges)
15.60% 18%
2872
514 Biểu tượng logo của Tacoswap Tacoswap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TACO *
0,0297495072 USD
≈ 689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 237.721.964
46.382 USD
(0 exchanges)
15.60% -10%
3292
515 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
93.962 USD
≈ 2.176.154.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
10.499.022 USD
(5 exchanges)
15.57% 19%
2448
516 Biểu tượng logo của DOS Network DOS Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
DOS *
0,1717245321 USD
≈ 3.977 đ
23.344.064 USD
135.939.017 (14%)
Tổng: 950.000.000
2.696.466 USD
(10 exchanges)
15.54% -2%
804
517 Biểu tượng logo của SkyHub Coin SkyHub Coin
11/2018
SHB
0,0208560480 USD
≈ 483 đ
13.419 USD
643.413 (13%)
Tổng: 5.000.000
42 USD
(2 exchanges)
15.52% -22%
2341
518 Biểu tượng logo của King DAG King DAG
05/2020 / Ethereum Blockchain
KDAG *
0,5362877055 USD
≈ 12.420 đ
29.094.437 USD
54.251.545 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
3.518.142 USD
(5 exchanges)
15.49% 5%
744
519 Biểu tượng logo của xBTC xBTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
xBTC *
0,6232731968 USD
≈ 14.435 đ
3.290.269 USD
5.279.015 (59%)
Tổng: 8.949.460
40.284 USD
(3 exchanges)
15.48% 1%
1350
520 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
162,06 USD
≈ 3.753.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
22.909 USD
(1 exchanges)
15.48% -53%
3426
521 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0069520160 USD
≈ 161 đ
128.080 USD
18.423.383 (37%)
Tổng: 50.000.000
653 USD
(1 exchanges)
15.45% 19%
2105
522 Biểu tượng logo của BitOnyx BitOnyx
10/2020 / Ethereum Blockchain
BTNYX *
0,0486641120 USD
≈ 1.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
200 USD
(3 exchanges)
15.45% -2%
3932
523 Biểu tượng logo của RI Token RI Token
09/2020
RI
0,2889462999 USD
≈ 6.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.702
2.580 USD
(1 exchanges)
15.44% 14%
3702
524 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
79,66 USD
≈ 1.844.926 đ
60.983 USD
766
49.547 USD
(1 exchanges)
15.32% 24%
2220
525 Biểu tượng logo của BT.Finance BT.Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
BT *
25,70 USD
≈ 595.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.027
414.422 USD
(3 exchanges)
15.26% -6%
2834
526 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
808,55 USD
≈ 18.726.016 đ
1.010.687 USD
1.250
3.734 USD
(1 exchanges)
15.23% 58%
1684
527 Biểu tượng logo của ZBG Token ZBG Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZT *
0,4275680116 USD
≈ 9.902 đ
112.432.548 USD
262.958.277 (53%)
Tổng: 500.000.000
169.034 USD
(2 exchanges)
15.21% 1.032%
403
528 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,47 USD
≈ 149.855 đ
4.311.384 USD
666.322
0 USD
(2 exchanges)
15.15% 41%
1216
529 Biểu tượng logo của Monster Slayer Cash Monster Slayer Cash
02/2021 / Binance Smart Chain
MSC *
0,0814716108 USD
≈ 1.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57
240.329 USD
(1 exchanges)
15.15% -56%
3018
530 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0095798818 USD
≈ 222 đ
124.570 USD
13.003.335 (19%)
Tổng: 70.000.000
1.005 USD
(3 exchanges)
15.14% 26%
2111
531 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0789524903 USD
≈ 1.829 đ
77.391.015 USD
980.222.595 (70%)
Tổng: 1.400.222.610
7.289 USD
(3 exchanges)
15.13% 20%
492
532 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0013496454 USD
≈ 31 đ
45.977.658 USD
34.066.471.176 (6%)
Tổng: 560.270.974.250
4.755.009 USD
(1 exchanges)
15.08% 36%
615
533 Biểu tượng logo của Kimochi Finance Kimochi Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
KIMOCHI *
0,1590857937 USD
≈ 3.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
9.455 USD
(0 exchanges)
15.07% 55%
3549
534 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
28,72 USD
≈ 665.043 đ
574.303 USD
20.000
893 USD
(0 exchanges)
15.04% 19%
1826
535 Biểu tượng logo của Pasta Finance Pasta Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PASTA *
0,0719693888 USD
≈ 1.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.594 USD
(0 exchanges)
15.03% 13%
3670
536 Biểu tượng logo của Metric Exchange Metric Exchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
METRIC *
8,12 USD
≈ 187.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
372.033 USD
(0 exchanges)
14.99% 27%
2849
537 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0382097991 USD
≈ 885 đ
27.007.164 USD
706.812.517 (73%)
Tổng: 963.761.390
54.611 USD
(1 exchanges)
14.98% -0%
769
538 Biểu tượng logo của Super CoinView Token Super CoinView Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCV *
0,0009609535 USD
≈ 22 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.869 USD
(1 exchanges)
14.98% 23%
3590
539 Biểu tượng logo của OSA Token OSA Token
11/2018 / Ethereum Blockchain
OSA *
0,0001453603 USD
≈ 3 đ
202.021 USD
1.389.796.615 (62%)
Tổng: 2.256.642.170
6.222 USD
(1 exchanges)
14.95% 8%
2017
540 Biểu tượng logo của Monster Slayer Share Monster Slayer Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MSS *
10,17 USD
≈ 235.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
33.701 USD
(1 exchanges)
14.95% -91%
3371
541 Biểu tượng logo của Trade.win Trade.win
11/2020 / Ethereum Blockchain
TWI *
0,1628325184 USD
≈ 3.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
17.680 USD
(3 exchanges)
14.91% -16%
3478
542 Biểu tượng logo của Idavoll Network Idavoll Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
IDV *
0,0890042363 USD
≈ 2.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.638.127 USD
(0 exchanges)
14.85% -18%
2599
543 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0125035041 USD
≈ 290 đ
30.785.849 USD
2.462.177.732 (46%)
Tổng: 5.400.000.000
3.532.890 USD
(10 exchanges)
14.82% 52%
728
544 Biểu tượng logo của ThoreNext ThoreNext
05/2019 / Ethereum Blockchain
THX *
0,1112322559 USD
≈ 2.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.462 USD
(1 exchanges)
14.81% 8%
3775
545 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,1219429909 USD
≈ 2.824 đ
8.997.013 USD
73.780.484 (4%)
Tổng: 2.003.485.058
11.608 USD
(3 exchanges)
14.77% 2%
1088
546 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Small Cap PieDAO DEFI Small Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+S *
6,53 USD
≈ 151.318 đ
0 USD
N/A
78.816 USD
(1 exchanges)
14.77% 5%
3194
547 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0064570906 USD
≈ 150 đ
82.940.174 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
1.547.515 USD
(3 exchanges)
14.76% 5%
478
548 Biểu tượng logo của VeriCoin VeriCoin
05/2014
VRC
0,1118642574 USD
≈ 2.591 đ
3.756.692 USD
33.582.591
137.426 USD
(3 exchanges)
14.74% 17%
1313
549 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0027170370 USD
≈ 63 đ
1.452.187 USD
534.474.590 (47%)
Tổng: 1.129.842.156
71.128 USD
(4 exchanges)
14.73% 64%
1590
550 Biểu tượng logo của Ultiledger Ultiledger
01/2019 / Ethereum Blockchain
ULT *
0,0163067927 USD
≈ 378 đ
38.562.765 USD
2.364.828.294 (53%)
Tổng: 4.500.000.000
130.714 USD
(5 exchanges)
14.71% 13%
653
551 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,5190640426 USD
≈ 12.022 đ
0 USD
N/A
384.903 USD
(0 exchanges)
14.65% -20%
2847
552 Biểu tượng logo của OpenAlexa Protocol OpenAlexa Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
OAP *
4,41 USD
≈ 102.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
104.221 USD
(2 exchanges)
14.64% 38%
3140
553 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
446,58 USD
≈ 10.342.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
34.673.840 USD
(1 exchanges)
14.62% 68%
2418
554 Biểu tượng logo của LifetionCoin LifetionCoin
11/2020
LTP
0,0273134353 USD
≈ 633 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
17.240 USD
(2 exchanges)
14.60% 24%
3485
555 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
222,86 USD
≈ 5.161.398 đ
3.120.016 USD
14.000
691.882 USD
(2 exchanges)
14.60% 6%
1371
556 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0011607175 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
88 USD
(0 exchanges)
14.58% -5%
3967
557 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,0685989504 USD
≈ 1.589 đ
9.755.850 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
734 USD
(4 exchanges)
14.54% -28%
1055
558 Biểu tượng logo của Freedom Reserve Freedom Reserve
11/2020 / Ethereum Blockchain
FR *
0,0040389761 USD
≈ 94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
11.116 USD
(1 exchanges)
14.51% 21%
3529
559 Biểu tượng logo của Mochimo Mochimo
05/2020
MCM
0,2072964769 USD
≈ 4.801 đ
1.793.140 USD
8.650.122 (11%)
Tổng: 79.533.882
9.966 USD
(2 exchanges)
14.44% 21%
1507
560 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
1,70 USD
≈ 39.411 đ
146.032.564 USD
85.816.280 (33%)
Tổng: 262.800.000
94.011.532 USD
(26 exchanges)
14.43% 40%
343
561 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
15,62 USD
≈ 361.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
22.970 USD
(2 exchanges)
14.40% 22%
3424
562 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCPAD *
4,96 USD
≈ 114.871 đ
160.533.473 USD
32.366.276 (18%)
Tổng: 175.600.000
19.504.978 USD
(1 exchanges)
14.39% 17%
321
563 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
43,61 USD
≈ 1.010.047 đ
526.512.848 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
11.016.872 USD
(18 exchanges)
14.36% 12%
131
564 Biểu tượng logo của SynLev SynLev
10/2020 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,0169659439 USD
≈ 393 đ
207.782 USD
12.247.020 (12%)
Tổng: 100.000.000
121.179 USD
(1 exchanges)
14.36% 63%
2028
565 Biểu tượng logo của BULLS BULLS
01/2021
BULLS
0,0379638847 USD
≈ 879 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
76.112 USD
(1 exchanges)
14.34% -4%
3205
566 Biểu tượng logo của Datamine FLUX Datamine FLUX
07/2020 / Ethereum Blockchain
FLUX *
1,16 USD
≈ 26.929 đ
606.138 USD
521.299
64.615 USD
(3 exchanges)
14.34% 100%
1815
567 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
39,05 USD
≈ 904.307 đ
0 USD
N/A
82.869 USD
(0 exchanges)
14.32% 38%
3183
568 Biểu tượng logo của Force DAO Force DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORCE *
0,0377379277 USD
≈ 874 đ
0 USD
N/A
1.090 USD
(0 exchanges)
14.30% -57%
3804
569 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
10,61 USD
≈ 245.782 đ
9.041.704 USD
852.000 (4%)
Tổng: 20.000.000
1.314.950 USD
(9 exchanges)
14.27% 15%
1092
570 Biểu tượng logo của Sharder Sharder
05/2018 / Ethereum Blockchain
SS *
0,0110045982 USD
≈ 255 đ
3.117.413 USD
283.282.765 (57%)
Tổng: 500.000.000
168.349 USD
(4 exchanges)
14.27% -9%
1396
571 Biểu tượng logo của Walnut.finance Walnut.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WTF *
0,8120677035 USD
≈ 18.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.593
1.836 USD
(1 exchanges)
14.26% 17%
3751
572 Biểu tượng logo của Bithao Bithao
10/2020 / Ethereum Blockchain
BHAO *
0,5884716720 USD
≈ 13.629 đ
31.879.033 USD
54.172.587 (3%)
Tổng: 2.100.000.000
3.220.506 USD
(2 exchanges)
14.23% 94%
710
573 Biểu tượng logo của Mute Mute
03/2021 / Ethereum Blockchain
MUTE *
0,6549555199 USD
≈ 15.169 đ
0 USD
N/A
135.276 USD
(0 exchanges)
14.23% 15%
3069
574 Biểu tượng logo của UBU UBU
04/2020 / Ethereum Blockchain
UBU *
0,1493227281 USD
≈ 3.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.261.980
645.671 USD
(2 exchanges)
14.22% 36%
2750
575 Biểu tượng logo của Fairmoon Fairmoon
04/2021 / Binance Smart Chain
FAIRMOON *
0,0054538284 USD
≈ 126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
961.099 USD
(0 exchanges)
14.22% -64%
2646
576 Biểu tượng logo của Joint Ventures Joint Ventures
09/2018 / Ethereum Blockchain
JOINT *
0,0011511182 USD
≈ 27 đ
25.610 USD
22.248.085 (4%)
Tổng: 616.000.000
12.420 USD
(1 exchanges)
14.14% 11%
2303
577 Biểu tượng logo của Devery Devery
01/2018 / Ethereum Blockchain
EVE *
0,0094566745 USD
≈ 219 đ
594.987 USD
62.917.112 (63%)
Tổng: 99.998.702
13.054 USD
(1 exchanges)
14.11% 21%
1819
578 Biểu tượng logo của Birthday Cake Birthday Cake
02/2021 / Binance Smart Chain
BDAY *
0,0242406399 USD
≈ 561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
8.737 USD
(0 exchanges)
14.11% -45%
3561
579 Biểu tượng logo của Waves Enterprise Waves Enterprise
01/2020
WEST
0,4063354551 USD
≈ 9.411 đ
17.052.242 USD
41.965.923 (10%)
Tổng: 400.000.000
891.088 USD
(3 exchanges)
14.08% 1%
886
580 Biểu tượng logo của Centric Cash Centric Cash
07/2020 / Tron Blockchain
CNS *
0,0026200877 USD
≈ 61 đ
8.501.019 USD
3.244.555.204
4.332.354 USD
(9 exchanges)
14.01% -12%
1112
581 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0075260742 USD
≈ 174 đ
1.781.759.741 USD
236.744.908.115 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
860.338.112 USD
(36 exchanges)
14.01% -5%
62
582 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,0011307994 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.894
843.496 USD
(1 exchanges)
13.99% 22%
2708
583 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
210,04 USD
≈ 4.864.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
3.561.235 USD
(1 exchanges)
13.99% 230%
2516
584 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM
05/2018 / Ethereum Blockchain
MTC *
0,0178525476 USD
≈ 413 đ
13.668.736 USD
765.646.219 (98%)
Tổng: 783.285.021
611.533 USD
(5 exchanges)
13.98% 22%
942
585 Biểu tượng logo của MahaDAO MahaDAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
MAHA *
8,66 USD
≈ 200.594 đ
12.085.097 USD
1.395.313 (14%)
Tổng: 10.000.000
1.697.410 USD
(1 exchanges)
13.88% 18%
995
586 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
36,12 USD
≈ 836.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
131.513 USD
(1 exchanges)
13.87% 26%
3082
587 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0039183293 USD
≈ 91 đ
3.409.987 USD
870.265.488 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
3.055 USD
(1 exchanges)
13.80% 9%
1339
588 Biểu tượng logo của Bestay Bestay
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSY *
0,0829019812 USD
≈ 1.920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.205 USD
(2 exchanges)
13.78% -29%
3636
589 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,6508822383 USD
≈ 15.074 đ
14.871.925.715 USD
22.848.873.175 (46%)
Tổng: 50.001.806.812
4.301.646.499 USD
(Large exchanges)
13.73% 19%
10
590 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
1.714 USD
≈ 39.686.156 đ
968.164 USD
565
10.225 USD
(1 exchanges)
13.70% 0%
1697
591 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
179,58 USD
≈ 4.159.020 đ
0 USD
N/A
34.274.400 USD
(2 exchanges)
13.62% 13%
2416
592 Biểu tượng logo của Limestone Network Limestone Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
LIMEX *
0,0116305605 USD
≈ 269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4.974 USD
(1 exchanges)
13.56% 33%
3634
593 Biểu tượng logo của DeFi Nation Signals DAO DeFi Nation Signals DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
3,59 USD
≈ 83.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
350 USD
(2 exchanges)
13.46% 24%
3897
594 Biểu tượng logo của TRXUP TRXUP
09/2020
TRXUP
21,41 USD
≈ 495.946 đ
0 USD
N/A
17.799.377 USD
(1 exchanges)
13.46% 28%
2434
595 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
3.164 USD
≈ 73.266.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
564.054 USD
(2 exchanges)
13.46% 2%
2777
596 Biểu tượng logo của Hue Hue
03/2021 / Ethereum Blockchain
HUE *
0,1177405006 USD
≈ 2.727 đ
0 USD
N/A
12.823 USD
(1 exchanges)
13.44% -7%
3512
597 Biểu tượng logo của HEAT HEAT
07/2016
HEAT
0,0170640393 USD
≈ 395 đ
810.642 USD
47.505.887
0 USD
(2 exchanges)
13.42% -42%
1737
598 Biểu tượng logo của DoDreamChain DoDreamChain
07/2020 / Ethereum Blockchain
DRM *
0,0796016128 USD
≈ 1.844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.000.000
173.951 USD
(1 exchanges)
13.41% 60%
3008
599 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0252992132 USD
≈ 586 đ
2.361.816 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
35.437 USD
(3 exchanges)
13.40% 11%
1458
600 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0076204023 USD
≈ 176 đ
209.422 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
13.40% 13%
2026
601 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0192941852 USD
≈ 447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
1.200 USD
(7 exchanges)
13.39% -69%
3793
602 Biểu tượng logo của Crypto Accept Crypto Accept
03/2021 / Ethereum Blockchain
ACPT *
0,0005292670 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
347 USD
(1 exchanges)
13.33% -52%
3898
603 Biểu tượng logo của FLAMA FLAMA
07/2020 / Ethereum Blockchain
FMA *
0,0307287807 USD
≈ 712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
9.055 USD
(4 exchanges)
13.21% -5%
3560
604 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
54,28 USD
≈ 1.257.140 đ
2.550.820 USD
46.993 (94%)
Tổng: 50.000
141.301 USD
(7 exchanges)
13.20% 31%
1431
605 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0005782855 USD
≈ 13 đ
1.289.839 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
234.342 USD
(4 exchanges)
13.18% 22%
1629
606 Biểu tượng logo của Degens Degens
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEGENS *
3,17 USD
≈ 73.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.192.720
5.383 USD
(0 exchanges)
13.17% -14%
3625
607 Biểu tượng logo của Databroker Databroker
07/2018 / Ethereum Blockchain
DTX *
0,0889042833 USD
≈ 2.059 đ
6.864.763 USD
77.215.213 (34%)
Tổng: 225.000.000
0 USD
(1 exchanges)
13.16% -2%
1171
608 Biểu tượng logo của Sentinel Chain Sentinel Chain
04/2018 / Ethereum Blockchain
SENC *
0,0036002253 USD
≈ 83 đ
710.215 USD
197.269.666 (39%)
Tổng: 500.000.000
89.067 USD
(1 exchanges)
13.12% 8%
1779
609 Biểu tượng logo của CryptoTask CryptoTask
02/2021 / Ethereum Blockchain
CTASK *
1,80 USD
≈ 41.578 đ
2.853.318 USD
1.589.385 (10%)
Tổng: 15.400.000
796.553 USD
(2 exchanges)
13.00% -3%
1399
610 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
1,01 USD
≈ 23.435 đ
1.730.291 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
51.783 USD
(5 exchanges)
12.99% 50%
1544
611 Biểu tượng logo của Documentchain Documentchain
01/2020
DMS
0,0292529747 USD
≈ 677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
746 USD
(2 exchanges)
12.98% 12%
3840
612 Biểu tượng logo của WasabiX WasabiX
04/2021 / Ethereum Blockchain
WASABI *
68,60 USD
≈ 1.588.859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
1.834.189 USD
(0 exchanges)
12.96% 45%
2582
613 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0001680484 USD
≈ 4 đ
2.656.206 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
5.880 USD
(3 exchanges)
12.93% -21%
1419
614 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
8,05 USD
≈ 186.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
14.707 USD
(1 exchanges)
12.92% 11%
3497
615 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019
SHX
0,0006188817 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.204 USD
(2 exchanges)
12.90% 4%
3547
616 Biểu tượng logo của GYSR GYSR
11/2020 / Ethereum Blockchain
GYSR *
1,28 USD
≈ 29.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
175.704 USD
(1 exchanges)
12.86% -7%
3003
617 Biểu tượng logo của Combo Combo
11/2020
COMB
0,0133415626 USD
≈ 309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
293.896 USD
(1 exchanges)
12.83% 6%
2902
618 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
967,89 USD
≈ 22.416.352 đ
0 USD
N/A
1.117.312 USD
(2 exchanges)
12.83% 0%
2652
619 Biểu tượng logo của TOZEX TOZEX
02/2021 / Ethereum Blockchain
TOZ *
0,6416716452 USD
≈ 14.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
2.153 USD
(0 exchanges)
12.82% 4%
3723
620 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
13,17 USD
≈ 304.955 đ
0 USD
N/A
7.488.289 USD
(1 exchanges)
12.78% 40%
2465
621 Biểu tượng logo của BOSCore BOSCore
09/2019 / EOS Blockchain
BOS *
0,0039907430 USD
≈ 92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.820.225
3.949 USD
(2 exchanges)
12.77% 4%
3659
622 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0016573810 USD
≈ 38 đ
1.657.381 USD
1.000.000.000
135.610 USD
(3 exchanges)
12.77% 1%
1551
623 Biểu tượng logo của Filenet Filenet
12/2019
FN
0,0294424820 USD
≈ 682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
154.447 USD
(2 exchanges)
12.73% -14%
3033
624 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,3960118826 USD
≈ 9.172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
151.348.508 USD
(1 exchanges)
12.73% 97%
2371
625 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
14,87 USD
≈ 344.288 đ
9.359.554 USD
629.610
214.840 USD
(7 exchanges)
12.68% -19%
1095
626 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
0,0000184996 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000.000
15.677 USD
(2 exchanges)
12.67% -9%
3490
627 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,6457087962 USD
≈ 14.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.180.000.000
1.744.789 USD
(0 exchanges)
12.67% 0%
2592
628 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,3045979944 USD
≈ 7.054 đ
3.357.226 USD
11.021.825 (52%)
Tổng: 21.000.000
59.413 USD
(3 exchanges)
12.66% 11%
1343
629 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000258381 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.761.098.438
3.258 USD
(7 exchanges)
12.64% -7%
3682
630 Biểu tượng logo của KONJUNGATE KONJUNGATE
01/2021
KONJ
0,0014258384 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.934.568
28.657 USD
(1 exchanges)
12.61% 16%
3389
631 Biểu tượng logo của Viking Swap Viking Swap
02/2021 / Binance Smart Chain
VIKING *
0,0970609127 USD
≈ 2.248 đ
0 USD
N/A
6.549 USD
(1 exchanges)
12.57% -30%
3600
632 Biểu tượng logo của Union Fair Coin Union Fair Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
UFC *
0,2138703550 USD
≈ 4.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.899.662 USD
(5 exchanges)
12.55% -12%
2577
633 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / Binance Smart Chain
vXVS *
1,63 USD
≈ 37.805 đ
366.353.725 USD
224.433.925
0 USD
(1 exchanges)
12.53% 41%
234
634 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
838,69 USD
≈ 19.424.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
918 USD
(0 exchanges)
12.51% 5%
3816
635 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000189600 USD
≈ 0 đ
293.881 USD
15.500.000.000
171 USD
(3 exchanges)
12.45% 25%
1958
636 Biểu tượng logo của GET Protocol GET Protocol
01/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
6,50 USD
≈ 150.614 đ
74.060.074 USD
11.388.258 (49%)
Tổng: 23.368.773
2.015.713 USD
(6 exchanges)
12.36% -23%
505
637 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0488432152 USD
≈ 1.131 đ
47.890.772 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
24.994.379 USD
(7 exchanges)
12.34% 174%
608
638 Biểu tượng logo của VARC VARC
05/2020 / Ethereum Blockchain
VARC *
0,0012571895 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
1.255.422 USD
(1 exchanges)
12.33% 19%
2629
639 Biểu tượng logo của BiFi BiFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
0,1036289927 USD
≈ 2.400 đ
10.180.118 USD
98.236.198 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.814.828 USD
(1 exchanges)
12.26% 29%
1043
640 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
08/2017
SHDW
0,0891652206 USD
≈ 2.065 đ
624.157 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
12.25% 32%
1807
641 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0015655207 USD
≈ 36 đ
119.943 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
55.939 USD
(2 exchanges)
12.24% -37%
2121
642 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
2,19 USD
≈ 50.712 đ
5.078.798 USD
2.319.478 (69%)
Tổng: 3.358.257
255.084 USD
(2 exchanges)
12.21% 7%
1240
643 Biểu tượng logo của My Crypto Play My Crypto Play
01/2021 / Ethereum Blockchain
MCP *
0,0560986120 USD
≈ 1.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.560.000
29.407 USD
(1 exchanges)
12.14% -21%
3383
644 Biểu tượng logo của Open Platform Open Platform
05/2018 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,0119821589 USD
≈ 278 đ
12.720.385 USD
1.061.610.422 (61%)
Tổng: 1.745.447.045
2.109.994 USD
(2 exchanges)
12.11% 1%
985
645 Biểu tượng logo của Chintai Chintai
02/2021
CHEX
0,0176581159 USD
≈ 409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.860.169
32.804 USD
(1 exchanges)
12.08% 28%
3363
646 Biểu tượng logo của Jewel Jewel
03/2019 / Ethereum Blockchain
JWL *
0,5089370539 USD
≈ 11.787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
110.133 USD
(3 exchanges)
12.04% 129%
3128
647 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0201608464 USD
≈ 467 đ
312.300 USD
15.490.406 (62%)
Tổng: 25.000.000
1.974 USD
(1 exchanges)
12.04% 72%
1944
648 Biểu tượng logo của 10x.gg 10x.gg
03/2021 / Ethereum Blockchain
XGG *
0,0096531622 USD
≈ 224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
751.512 USD
(0 exchanges)
12.00% -25%
2726
649 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
39,22 USD
≈ 908.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
431.323 USD
(3 exchanges)
11.99% -11%
2828
650 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
132,48 USD
≈ 3.068.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
75.666 USD
(1 exchanges)
11.95% 1%
3213
651 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0309864951 USD
≈ 718 đ
393.911 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 32.000.000
260 USD
(3 exchanges)
11.94% 83%
1893
652 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0007173529 USD
≈ 17 đ
371.127 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
144 USD
(1 exchanges)
11.93% 114%
1909
653 Biểu tượng logo của RING X PLATFORM RING X PLATFORM
06/2020
RINGX
0,1600000000 USD
≈ 3.706 đ
35.219.841 USD
220.124.009 (49%)
Tổng: 452.372.597
0 USD
(2 exchanges)
11.89% -12%
677
654 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,1491566832 USD
≈ 3.454 đ
10.688.516.814 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
8.155.611.646 USD
(Large exchanges)
11.84% 24%
17
655 Biểu tượng logo của Uhive Uhive
03/2021 / Ethereum Blockchain
HVE2 *
0,0030518501 USD
≈ 71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
55.681 USD
(2 exchanges)
11.81% 0%
3266
656 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,0054581490 USD
≈ 126 đ
713.803 USD
130.777.575 (22%)
Tổng: 600.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.78% 16%
1774
657 Biểu tượng logo của Gems Gems
02/2018 / Ethereum Blockchain
GEM *
0,0006266565 USD
≈ 15 đ
754.051 USD
1.203.292.896 (15%)
Tổng: 8.000.000.000
14.924 USD
(2 exchanges)
11.78% -3%
1760
658 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / Ethereum Blockchain
10SET *
2,35 USD
≈ 54.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.721.491 USD
(1 exchanges)
11.75% -19%
2594
659 Biểu tượng logo của Deflect Deflect
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEFLCT *
4,98 USD
≈ 115.351 đ
0 USD
N/A
129.035 USD
(2 exchanges)
11.74% 3%
3088
660 Biểu tượng logo của DubaiCoin DubaiCoin
04/2017
DBIX
0,2736566296 USD
≈ 6.338 đ
1.166.645 USD
4.263.172
3.912 USD
(1 exchanges)
11.73% -21%
1651
661 Biểu tượng logo của Metronome Metronome
06/2018 / Ethereum Blockchain
MET *
3,53 USD
≈ 81.731 đ
40.981.260 USD
11.612.860 (90%)
Tổng: 12.946.809
236.390 USD
(8 exchanges)
11.70% 8%
640
662 Biểu tượng logo của Elysian Elysian
07/2018 / Ethereum Blockchain
ELY *
0,0036403825 USD
≈ 84 đ
356.634 USD
97.966.210 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.652.474 USD
(4 exchanges)
11.70% -47%
1916
663 Biểu tượng logo của Coin Artist Coin Artist
09/2020 / Ethereum Blockchain
COIN *
2,73 USD
≈ 63.315 đ
2.955.496 USD
1.081.093 (31%)
Tổng: 3.470.000
105.247 USD
(1 exchanges)
11.67% 28%
1386
664 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
7,27 USD
≈ 168.435 đ
6.927.264.910 USD
952.507.327 (93%)
Tổng: 1.028.674.405
3.605.742.787 USD
(Large exchanges)
11.65% 11%
22
665 Biểu tượng logo của EFFORCE EFFORCE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WOZX *
1,83 USD
≈ 42.327 đ
141.672.233 USD
77.518.292 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
16.116.407 USD
(1 exchanges)
11.65% 10%
351
666 Biểu tượng logo của POPCHAIN POPCHAIN
07/2018 / Ethereum Blockchain
PCH *
0,0008862651 USD
≈ 21 đ
791.257 USD
892.799.357 (45%)
Tổng: 2.000.000.000
5.761 USD
(1 exchanges)
11.63% -51%
1745
667 Biểu tượng logo của Matryx Matryx
12/2017 / Ethereum Blockchain
MTX *
0,0761543146 USD
≈ 1.764 đ
1.768.631 USD
23.224.303 (7%)
Tổng: 314.159.265
34.214 USD
(5 exchanges)
11.61% -3%
1537
668 Biểu tượng logo của Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger
06/2017
QRL
0,4922687027 USD
≈ 11.401 đ
36.294.881 USD
73.729.816 (70%)
Tổng: 105.000.000
132.950 USD
(5 exchanges)
11.60% 5%
672
669 Biểu tượng logo của Narwhalswap Narwhalswap
12/2020 / Binance Smart Chain
NAR *
0,4490070212 USD
≈ 10.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
19.868 USD
(1 exchanges)
11.57% 29%
3436
670 Biểu tượng logo của Bankera Bankera
06/2018 / Ethereum Blockchain
BNK *
0,0025381251 USD
≈ 59 đ
62.485.879 USD
24.618.912.108 (98%)
Tổng: 25.000.000.000
6.007 USD
(3 exchanges)
11.56% 26%
540
671 Biểu tượng logo của TrueFeedBack TrueFeedBack
09/2019 / Ethereum Blockchain
TFB *
0,0059549264 USD
≈ 138 đ
14.039.186 USD
2.357.575.089 (37%)
Tổng: 6.357.575.089
276.135 USD
(4 exchanges)
11.56% 1%
954
672 Biểu tượng logo của QuiverX QuiverX
10/2020 / Ethereum Blockchain
QRX *
0,0854111149 USD
≈ 1.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
488.894 USD
(1 exchanges)
11.55% -1%
2810
673 Biểu tượng logo của SatoExchange Token SatoExchange Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
SATX *
0,0093923040 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
141.936 USD
(1 exchanges)
11.52% 47%
3054
674 Biểu tượng logo của Vlad Finance Vlad Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
VLAD *
1,42 USD
≈ 32.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 824.582
11.801 USD
(0 exchanges)
11.45% -23%
3508
675 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019 / EOS Blockchain
TLOS *
0,1284813648 USD
≈ 2.976 đ
34.705.829 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
1.395.914 USD
(4 exchanges)
11.44% -5%
680
676 Biểu tượng logo của CWV Chain CWV Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
CWV *
0,0029873094 USD
≈ 69 đ
10.577.800 USD
3.540.912.311 (35%)
Tổng: 10.000.000.000
20.999 USD
(1 exchanges)
11.43% -1%
1036
677 Biểu tượng logo của Truegame Truegame
07/2018 / Ethereum Blockchain
TGAME *
0,0038247176 USD
≈ 89 đ
315.828 USD
82.575.464 (81%)
Tổng: 101.945.017
7.791 USD
(2 exchanges)
11.41% 18%
1939
678 Biểu tượng logo của ImpulseVen ImpulseVen
03/2021 / Ethereum Blockchain
VEN *
1,45 USD
≈ 33.630 đ
0 USD
N/A
2.923.126 USD
(2 exchanges)
11.41% -20%
2527
679 Biểu tượng logo của Release Project Release Project
07/2020 / Ethereum Blockchain
REL *
0,0001665971 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
220.005 USD
(2 exchanges)
11.34% -10%
2961
680 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,4596181337 USD
≈ 10.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
866 USD
(2 exchanges)
11.31% -9%
3824
681 Biểu tượng logo của Pyrk Pyrk
05/2020
PYRK
0,0128228056 USD
≈ 297 đ
202.369 USD
15.781.994 (16%)
Tổng: 100.000.000
13.605 USD
(4 exchanges)
11.30% -38%
2032
682 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020
ANY
2,99 USD
≈ 69.318 đ
55.787.625 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
1.173.538 USD
(3 exchanges)
11.28% 10%
569
683 Biểu tượng logo của BITTO BITTO
04/2020 / Ethereum Blockchain
BITTO *
0,3634080072 USD
≈ 8.417 đ
1.103.620 USD
3.036.861 (17%)
Tổng: 17.709.627
147.913 USD
(3 exchanges)
11.26% 14%
1667
684 Biểu tượng logo của Pizza Pizza
07/2020 / EOS Blockchain
PIZZA *
0,0973973097 USD
≈ 2.256 đ
3.016.992 USD
30.976.128 (14%)
Tổng: 220.000.000
6.921 USD
(2 exchanges)
11.25% -7%
1381
685 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
1.337 USD
≈ 30.970.951 đ
8.946.652 USD
6.690 (67%)
Tổng: 10.000
267.444 USD
(1 exchanges)
11.24% -7%
1091
686 Biểu tượng logo của DeFinition DeFinition
08/2020 / Tron Blockchain
DZI *
1,75 USD
≈ 40.566 đ
4.087.711 USD
2.333.767 (48%)
Tổng: 4.831.309
0 USD
(1 exchanges)
11.21% 13%
1299
687 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0113760058 USD
≈ 263 đ
4.853.438 USD
426.638.105 (85%)
Tổng: 500.000.000
90.502 USD
(2 exchanges)
11.20% 30%
1251
688 Biểu tượng logo của GLOBALTRUSTFUND TOKEN GLOBALTRUSTFUND TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
GTF *
0,0006713717 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.855 USD
(2 exchanges)
11.20% -55%
3705
689 Biểu tượng logo của APIX APIX
02/2020 / Ethereum Blockchain
APIX *
0,2108748447 USD
≈ 4.884 đ
25.440.814 USD
120.644.138 (59%)
Tổng: 204.047.845
344.238 USD
(5 exchanges)
11.18% 46%
780
690 Biểu tượng logo của Umbria Network Umbria Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
UMBR *
2,18 USD
≈ 50.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
125.364 USD
(1 exchanges)
11.15% 55%
3095
691 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0001165050 USD
≈ 3 đ
1.044.964 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
5.616 USD
(1 exchanges)
11.15% 14%
1675
692 Biểu tượng logo của Mysterium Mysterium
06/2017 / Ethereum Blockchain
MYST *
0,5985401500 USD
≈ 13.862 đ
11.990.931 USD
20.033.628 (62%)
Tổng: 32.433.365
125.750 USD
(2 exchanges)
11.14% 36%
999
693 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
BEST *
2,62 USD
≈ 60.687 đ
1.093.587.790 USD
417.348.513 (47%)
Tổng: 883.626.310
1.540.058 USD
(2 exchanges)
11.12% 41%
213
694 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0126975357 USD
≈ 294 đ
306.169 USD
24.112.484 (29%)
Tổng: 84.000.000
6.994 USD
(3 exchanges)
11.10% -10%
1947
695 Biểu tượng logo của XPToken.io XPToken.io
11/2020 / Ethereum Blockchain
XPT *
1,25 USD
≈ 29.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3.885 USD
(1 exchanges)
11.10% 11%
3663
696 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,4469611439 USD
≈ 10.352 đ
10.038.264 USD
22.458.918 (90%)
Tổng: 25.000.000
5.310 USD
(8 exchanges)
11.09% 167%
1048
697 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,3533674758 USD
≈ 8.184 đ
110.616.692 USD
313.035.860 (48%)
Tổng: 647.367.590
11.140.260 USD
(14 exchanges)
11.01% 53%
408
698 Biểu tượng logo của PieDAO Balanced Crypto Pie PieDAO Balanced Crypto Pie
01/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
3,78 USD
≈ 87.442 đ
0 USD
N/A
14.025 USD
(1 exchanges)
11.01% 9%
3502
699 Biểu tượng logo của AAX Token AAX Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
AAB *
0,3405775901 USD
≈ 7.888 đ
2.554.334 USD
7.500.005 (30%)
Tổng: 25.000.000
102.787 USD
(2 exchanges)
10.91% 68%
1430
700 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0771149313 USD
≈ 1.786 đ
262.451 USD
3.403.380
0 USD
(1 exchanges)
10.89% -19%
1981
701 Biểu tượng logo của Juggernaut Juggernaut
09/2020 / Ethereum Blockchain
JGN *
3,73 USD
≈ 86.289 đ
38.468.678 USD
10.325.000 (7%)
Tổng: 150.000.000
12.319.655 USD
(3 exchanges)
10.86% 56%
658
702 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
2.344 USD
≈ 54.280.688 đ
168.748.252 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
9.886.000 USD
(1 exchanges)
10.85% 22%
313
703 Biểu tượng logo của SOLBIT SOLBIT
02/2020
SBT
0,0013208586 USD
≈ 31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.082 USD
(2 exchanges)
10.84% 37%
3805
704 Biểu tượng logo của DECOIN DECOIN
08/2019
DTEP
0,1287695885 USD
≈ 2.982 đ
7.032.225 USD
54.610.912 (39%)
Tổng: 140.000.000
653.169 USD
(5 exchanges)
10.84% 35%
1164
705 Biểu tượng logo của Arion Arion
08/2018
ARION
0,0120080276 USD
≈ 278 đ
165.641 USD
13.794.223 (66%)
Tổng: 21.000.000
125 USD
(1 exchanges)
10.79% 21%
2066
706 Biểu tượng logo của Davion Davion
12/2019 / Ethereum Blockchain
DAVP *
0,0379827892 USD
≈ 880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
2.152 USD
(2 exchanges)
10.79% 1%
3732
707 Biểu tượng logo của ContentBox ContentBox
07/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0046986454 USD
≈ 109 đ
8.075.949 USD
1.718.782.470 (57%)
Tổng: 3.000.000.000
2.411.583 USD
(3 exchanges)
10.77% 12%
1128
708 Biểu tượng logo của Ethanol Ethanol
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENOL *
135,44 USD
≈ 3.136.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
22.720 USD
(1 exchanges)
10.77% 11%
3428
709 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
0,4559311412 USD
≈ 10.559 đ
615.912 USD
1.350.889 (19%)
Tổng: 7.008.053
0 USD
(5 exchanges)
10.76% 4%
1812
710 Biểu tượng logo của LiquidApps LiquidApps
06/2019 / EOS Blockchain
DAPP *
0,0322606546 USD
≈ 747 đ
22.901.913 USD
709.902.294 (4%)
Tổng: 20.000.000.000
42.717 USD
(5 exchanges)
10.75% 4%
809
711 Biểu tượng logo của Cybercoin Cybercoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CBR *
0,0000649905 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
367 USD
(1 exchanges)
10.72% 11%
3888
712 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.955 USD
≈ 91.590.246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
361.729.995 USD
(1 exchanges)
10.72% 0%
2368
713 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0004405213 USD
≈ 10 đ
492.371 USD
1.117.700.232 (17%)
Tổng: 6.500.000.000
46.164 USD
(2 exchanges)
10.70% 17%
1853
714 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0653652601 USD
≈ 1.514 đ
1.070.302.258 USD
16.374.175.762 (73%)
Tổng: 22.306.434.689
582.237.092 USD
(44 exchanges)
10.60% 15%
94
715 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0437822078 USD
≈ 1.014 đ
108.890.294 USD
2.487.090.075 (27%)
Tổng: 9.200.000.000
1.893.508 USD
(5 exchanges)
10.59% 57%
414
716 Biểu tượng logo của Cope Cope
03/2021 / Solana Blockchain
COPE *
5,66 USD
≈ 130.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.981.294 USD
(0 exchanges)
10.59% 50%
2574
717 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
9,96 USD
≈ 230.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
721 USD
(2 exchanges)
10.56% 225%
3846
718 Biểu tượng logo của GoCrypto Token GoCrypto Token
08/2018
GOC
0,0413522495 USD
≈ 958 đ
7.779.011 USD
188.115.799 (57%)
Tổng: 327.902.034
21.709 USD
(2 exchanges)
10.55% 23%
1144
719 Biểu tượng logo của Meta Meta
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
2,74 USD
≈ 63.559 đ
47.577.618 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
3.474.059 USD
(25 exchanges)
10.54% -20%
602
720 Biểu tượng logo của 7Eleven 7Eleven
10/2019 / Ethereum Blockchain
7E *
0,0000025280 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
269 USD
(2 exchanges)
10.50% 44%
3918
721 Biểu tượng logo của Blockpass Blockpass
08/2018 / Ethereum Blockchain
PASS *
0,0084898277 USD
≈ 197 đ
1.419.701 USD
167.223.762 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
9.134 USD
(2 exchanges)
10.50% 7%
1596
722 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019 / Ethereum Blockchain
MATIC *
0,3902320452 USD
≈ 9.038 đ
1.966.140.505 USD
5.038.388.130 (50%)
Tổng: 10.000.000.000
526.160.265 USD
(0 exchanges)
10.50% 4%
64
723 Biểu tượng logo của Coreto Coreto
10/2020 / Ethereum Blockchain
COR *
0,0207068924 USD
≈ 480 đ
4.727.041 USD
228.283.474 (49%)
Tổng: 462.274.355
487.562 USD
(0 exchanges)
10.49% -25%
1262
724 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
0,0897382141 USD
≈ 2.078 đ
179.182 USD
1.996.722 (3%)
Tổng: 70.000.000
338.639 USD
(0 exchanges)
10.48% 7%
2051
725 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,07 USD
≈ 24.710 đ
226.434.240 USD
212.230.787 (54%)
Tổng: 395.345.189
3.916.292 USD
(22 exchanges)
10.46% 3%
269
726 Biểu tượng logo của AEN Smart Token AEN Smart Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
AENS *
0,0094109517 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
63.906 USD
(2 exchanges)
10.45% -7%
3249
727 Biểu tượng logo của CRDT CRDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CRDT *
0,0336663607 USD
≈ 780 đ
245.809 USD
7.301.319 (2%)
Tổng: 300.000.000
233.375 USD
(2 exchanges)
10.44% 9%
1998
728 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,1602123686 USD
≈ 3.711 đ
5.485.714 USD
34.240.268 (84%)
Tổng: 40.923.879
5.124 USD
(3 exchanges)
10.42% -7%
1222
729 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0204136468 USD
≈ 473 đ
390.250 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
2 USD
(1 exchanges)
10.42% 74%
1897
730 Biểu tượng logo của DexKit DexKit
11/2020 / Ethereum Blockchain
KIT *
4,38 USD
≈ 101.465 đ
3.500.005 USD
798.898 (8%)
Tổng: 10.000.000
1.740.771 USD
(3 exchanges)
10.38% 2%
1334
731 Biểu tượng logo của BAEPAY BAEPAY
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAEPAY *
0,5550826455 USD
≈ 12.856 đ
0 USD
N/A
9.290 USD
(1 exchanges)
10.38% -19%
3555
732 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
18,20 USD
≈ 421.554 đ
547.185.705 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
9.053.314 USD
(5 exchanges)
10.36% -0%
128
733 Biểu tượng logo của Ubique Chain Of Things Ubique Chain Of Things
08/2018 / Ethereum Blockchain
UCT *
0,0044613990 USD
≈ 103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
499 USD
(3 exchanges)
10.35% -3%
3875
734 Biểu tượng logo của MixTrust MixTrust
08/2020 / Ethereum Blockchain
MXT *
0,0045172220 USD
≈ 105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
535.966 USD
(1 exchanges)
10.35% -15%
2783
735 Biểu tượng logo của OKCash OKCash
12/2014
OK
0,0591129990 USD
≈ 1.369 đ
4.753.511 USD
80.413.970 (77%)
Tổng: 105.000.000
45.549 USD
(7 exchanges)
10.34% 12%
1259
736 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0553698346 USD
≈ 1.282 đ
70.857.434 USD
1.279.711.862 (43%)
Tổng: 3.000.000.000
26.998 USD
(3 exchanges)
10.33% 36%
509
737 Biểu tượng logo của Compound 0x Compound 0x
07/2020 / Ethereum Blockchain
CZRX *
0,0482192473 USD
≈ 1.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.873.626.139
888.886 USD
(1 exchanges)
10.29% 25%
2693
738 Biểu tượng logo của UCROWDME UCROWDME
08/2020
UCM
0,0184652110 USD
≈ 428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
346.415 USD
(2 exchanges)
10.28% 31%
2904
739 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,6165725385 USD
≈ 14.280 đ
30.220.353 USD
49.013.460
187.568 USD
(2 exchanges)
10.27% 8%
734
740 Biểu tượng logo của CSP DAO CSP DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
NEBO *
32,19 USD
≈ 745.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
311.428 USD
(1 exchanges)
10.26% 23%
2882
741 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
8,67 USD
≈ 200.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
589 USD
(0 exchanges)
10.25% -53%
3844
742 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
172,34 USD
≈ 3.991.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
120.636 USD
(2 exchanges)
10.19% 21%
3108
743 Biểu tượng logo của Friction Finance Friction Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
TAO *
0,3393076073 USD
≈ 7.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
176.851 USD
(0 exchanges)
10.15% -13%
2928
744 Biểu tượng logo của Quasarcoin Quasarcoin
10/2018
QAC
0,0197770369 USD
≈ 458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.100.000
2.153 USD
(1 exchanges)
10.12% -9%
3731
745 Biểu tượng logo của USDX [Lighthouse] USDX [Lighthouse]
10/2019
USDX
2,27 USD
≈ 52.666 đ
8.579.098 USD
3.772.661
192 USD
(2 exchanges)
10.11% 12%
1106
746 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHFT *
3,31 USD
≈ 76.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.520.000.000
2.122.160 USD
(0 exchanges)
10.09% 14%
2565
747 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
41,25 USD
≈ 955.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
388.934 USD
(1 exchanges)
10.08% 19%
2845
748 Biểu tượng logo của StockChain StockChain
03/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0006320015 USD
≈ 15 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
932 USD
(1 exchanges)
10.08% 35%
3814
749 Biểu tượng logo của Golos Blockchain Golos Blockchain
10/2019
GLS
0,0025150799 USD
≈ 58 đ
639.192 USD
254.143.749
1.519 USD
(2 exchanges)
10.08% 7%
1801
750 Biểu tượng logo của Universa Universa
02/2018 / Ethereum Blockchain
UTNP *
0,0042714319 USD
≈ 99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.997.891.952
1.997 USD
(5 exchanges)
10.03% 1%
3739
751 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
7,50 USD
≈ 173.767 đ
0 USD
N/A
5.394.636 USD
(1 exchanges)
10.02% 15%
2486
752 Biểu tượng logo của Nuco.cloud Nuco.cloud
09/2020 / Ethereum Blockchain
NCDT *
0,2141634904 USD
≈ 4.960 đ
1.394.889 USD
6.513.196 (13%)
Tổng: 50.000.000
55.722 USD
(3 exchanges)
10.01% 21%
1604
753 Biểu tượng logo của FirstCoin FirstCoin
02/2017
FRST
0,0025871900 USD
≈ 60 đ
80.740 USD
31.207.528 (28%)
Tổng: 110.000.000
0 USD
(1 exchanges)
10.00% -18%
2182
754 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
80,24 USD
≈ 1.858.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
269.890 USD
(1 exchanges)
9.96% -14%
2923
755 Biểu tượng logo của extraDNA extraDNA
10/2020 / Ethereum Blockchain
XDNA *
0,0013790877 USD
≈ 32 đ
1.325.558 USD
961.184.497 (9%)
Tổng: 11.000.000.000
513.648 USD
(3 exchanges)
9.95% 18%
1615
756 Biểu tượng logo của Sovi Finance Sovi Finance
03/2021 / Heco Blockchain
SOVI *
11,48 USD
≈ 265.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
714.970 USD
(0 exchanges)
9.94% 24%
2734
757 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
498,20 USD
≈ 11.538.361 đ
0 USD
N/A
19.844 USD
(2 exchanges)
9.93% 0%
3455
758 Biểu tượng logo của Swarm City Swarm City
03/2017 / Ethereum Blockchain
SWT *
0,0928339069 USD
≈ 2.150 đ
792.437 USD
8.536.073
1.015 USD
(3 exchanges)
9.88% -1%
1744
759 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
82,90 USD
≈ 1.919.980 đ
909.443.184 USD
10.970.275 (52%)
Tổng: 21.000.000
73.879.541 USD
(22 exchanges)
9.84% 28%
101
760 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0005998467 USD
≈ 14 đ
5.967.122 USD
9.947.744.116 (72%)
Tổng: 13.747.744.116
30.159 USD
(1 exchanges)
9.84% 16%
1197
761 Biểu tượng logo của IFX24 IFX24
02/2020 / Ethereum Blockchain
IFX24 *
0,0284400654 USD
≈ 659 đ
85.320 USD
3.000.000
0 USD
(3 exchanges)
9.84% -17%
2175
762 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse
12/2019 / Ethereum Blockchain
SYM *
0,1013780574 USD
≈ 2.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.214 USD
(2 exchanges)
9.82% -15%
3792
763 Biểu tượng logo của ZelaaPayAE ZelaaPayAE
06/2020 / Ethereum Blockchain
ZPAE *
0,0070497324 USD
≈ 163 đ
1.198.540 USD
170.012.159 (13%)
Tổng: 1.350.000.000
271.403 USD
(7 exchanges)
9.77% -35%
1646
764 Biểu tượng logo của StakedZEN StakedZEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
STZEN *
81,26 USD
≈ 1.881.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8.537 USD
(1 exchanges)
9.76% 34%
3565
765 Biểu tượng logo của KIMCHI.finance KIMCHI.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIMCHI *
0,1059756978 USD
≈ 2.454 đ
151.424.073 USD
1.428.856.575
790.746 USD
(8 exchanges)
9.74% 3%
333
766 Biểu tượng logo của Thingschain Thingschain
08/2018 / Ethereum Blockchain
TIC *
0,0000202597 USD
≈ 0 đ
231.872 USD
11.445.000.000 (44%)
Tổng: 26.000.000.000
12.112 USD
(1 exchanges)
9.73% 15%
2011
767 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
200,54 USD
≈ 4.644.591 đ
0 USD
N/A
49.053.804 USD
(2 exchanges)
9.73% 14%
2410
768 Biểu tượng logo của VINchain VINchain
08/2018
VIN
0,0079959027 USD
≈ 185 đ
4.718.453 USD
590.108.901 (70%)
Tổng: 840.108.901
381.003 USD
(2 exchanges)
9.70% 17%
1252
769 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
3,91 USD
≈ 90.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
776 USD
(2 exchanges)
9.69% 17%
3836
770 Biểu tượng logo của DeltaHub Community DeltaHub Community
10/2020 / Ethereum Blockchain
DHC *
2,93 USD
≈ 67.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.830.018 USD
(2 exchanges)
9.69% 43%
2584
771 Biểu tượng logo của Swop Swop
03/2021
SWOP
21,25 USD
≈ 492.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
212.893 USD
(2 exchanges)
9.69% 35%
2966
772 Biểu tượng logo của Pub Finance Pub Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PINT *
0,4512926318 USD
≈ 10.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
35.726 USD
(0 exchanges)
9.68% -11%
3343
773 Biểu tượng logo của Clash Token Clash Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCT *
0,9135863461 USD
≈ 21.159 đ
1.356.676 USD
1.485.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
24.532 USD
(0 exchanges)
9.66% 16%
1611
774 Biểu tượng logo của Nuggets Nuggets
08/2018 / Ethereum Blockchain
NUG *
0,0019014972 USD
≈ 44 đ
3.279.760 USD
1.724.830.450 (18%)
Tổng: 9.729.464.161
2.275 USD
(2 exchanges)
9.65% 23%
1352
775 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,0081011748 USD
≈ 188 đ
0 USD
N/A
4 USD
(1 exchanges)
9.64% 14%
3988
776 Biểu tượng logo của Cenfura Token