1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2221 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3196) - Ethereum (3349) - TRON (94) - OKC Token (10) - Wanchain (9) - Cronos (50) - Solana (347) - Polygon (256) - XDC Network (8) - Avalanche (182) - Fantom (98) - XRP (22) - Klaytn (63) - IoTeX (6) - Chiliz (44) - Neo (9) - Terra Classic (9) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (27) - Bitgert (3) - Cardano (31) - Arbitrum (35) - Dogechain (2) - Cosmos (18) - Waves (7) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (2) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (13) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (9) - Polkadot (1) - Huobi Token (26) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (9) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (2) - Tezos (11) - Aptos (4) - Fusion (1) - MultiversX (Elrond) (16) - Astar (1) - NEAR Protocol (7) - Velas (1) - Stacks (3) - SORA (2) - Bitcicoin (23) - Cube Network (1) - Hedera (3) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (5) - EthereumPoW (8) - Elrond (16) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (5) - Conflux (1) - CANTO (3) - Ethereum Classic (2) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) -

07/12/2022 22:52

Bảng xếp hạng 2221 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Blockchain
PETH *
0,0029289354 USD
70 đ
0 USD
N/A
668 USD
13539.75% 13.984%
5824
2 Biểu tượng logo của Alpha Coin Alpha Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
APC *
0,0007967709 USD
19,1384 đ
27.887 USD
35.000.000 (54%)
Tổng: 65.000.000
0 USD
6241.25% 6.209%
2313
3 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0285450399 USD
686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137 USD
1830.82% 1.839%
6397
4 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,000006336 USD
0,1522 đ
98.209 USD
15.500.000.000
0 USD
1763.22% 1.784%
2071
5 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000063524 USD
0,1526 đ
114.343 USD
17.999.887.606 (100%)
Tổng: 18.000.000.000
0 USD
1585.23% 7.086%
2029
6 Biểu tượng logo của Adventurer Gold Adventurer Gold
12/2022 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0338172034 USD
812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
513.726 USD
1305.21% 1.305%
2850
7 Biểu tượng logo của CoinGhost CoinGhost
06/2022 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0060004725 USD
144 đ
0 USD
N/A
0 USD
1076.40% 574%
7708
8 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / TRON Blockchain
PALG *
0,006044876 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
0 USD
358.46% 444%
8036
9 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Blockchain
1MCT *
0,000142103 USD
3,4133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
717 USD
324.51% 15%
5797
10 Biểu tượng logo của Nest Arcade Nest Arcade
12/2021 / Solana Blockchain
NESTA *
0,0003849403 USD
9,2463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.018 USD
287.34% 176%
3781
11 Biểu tượng logo của Swanlana Swanlana
10/2021 / Solana Blockchain
SWAN *
0,0000576971 USD
1,3859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
275.01% 195%
8175
12 Biểu tượng logo của Meta Business Meta Business
04/2022 / BNB Blockchain
MEFI *
0,0000000221 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
270.96% 120%
7672
13 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000112434 USD
0,2701 đ
82.818 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
251.63% 125%
2117
14 Biểu tượng logo của Shiba Inu Pay Shiba Inu Pay
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBAY *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
81.937 USD
216.22% 667%
3581
15 Biểu tượng logo của MetaToll MetaToll
04/2022 / BNB Blockchain
TAX *
0,0000000034 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
211.73% -10%
7618
16 Biểu tượng logo của DecentBet DecentBet
11/2017 / Ethereum Blockchain
DBET *
0,0001517858 USD
3,6459 đ
28.632 USD
188.632.973
9 USD
197.57% 201%
2305
17 Biểu tượng logo của Primal Primal
09/2022 / BNB Blockchain
PRM *
0,000414023 USD
9,9448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.124 USD
184.42% 310%
4714
18 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
10/2021 / Ethereum Blockchain
MYCE *
0,000268382 USD
6,4465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.211.836 USD
183.12% 171%
2715
19 Biểu tượng logo của ZelaaNFT ZelaaNFT
07/2022 / Polygon Blockchain
NFTZ *
0,0000940074 USD
2,2581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
304 USD
161.11% 161%
6103
20 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / BNB Blockchain
DFSG *
0,004178559 USD
100 đ
51.485 USD
12.321.318 (59%)
Tổng: 21.000.000
324 USD
159.92% 126%
2203
21 Biểu tượng logo của COBAN COBAN
10/2021 / Solana Blockchain
COBAN *
0,0088465963 USD
212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.908 USD
151.73% 146%
5419
22 Biểu tượng logo của Morpheus Token Morpheus Token
09/2021 / Fantom Blockchain
MORPH *
0,0044819292 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.773
525 USD
145.91% 227%
5912
23 Biểu tượng logo của PlaceWar PlaceWar
01/2022 / BNB Blockchain
GEAR *
0,0000157507 USD
0,3783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
0 USD
139.95% 132%
8614
24 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
0,0071151294 USD
171 đ
130.096 USD
18.284.404 (76%)
Tổng: 24.184.404
0 USD
136.25% 120%
1994
25 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0298957668 USD
718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
183.632 USD
126.81% 495%
3211
26 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,0154012129 USD
370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
126.62% 192%
7930
27 Biểu tượng logo của EarthFund EarthFund
11/2021 / Ethereum Blockchain
1EARTH *
0,0022901594 USD
55 đ
166.619 USD
72.754.338 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
3.578.982 USD
123.35% 132%
1920
28 Biểu tượng logo của Yofune Nushi Yofune Nushi
10/2022 / Ethereum Blockchain
KOYO *
0,0000049289 USD
0,1184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.072.015.000
60.744 USD
110.00% 222%
3758
29 Biểu tượng logo của Aluna.Social Aluna.Social
05/2020 / Ethereum Blockchain
ALN *
0,0031741719 USD
76 đ
119.720 USD
37.716.866 (38%)
Tổng: 100.000.000
54.126 USD
108.98% 100%
2015
30 Biểu tượng logo của MustangCoin MustangCoin
09/2016
MST
0,0261408907 USD
628 đ
16.478 USD
630.343 (21%)
Tổng: 3.000.000
29 USD
107.76% 45%
2391
31 Biểu tượng logo của Fayre Fayre
04/2022 / Ethereum Blockchain
FAYRE *
0,0038002993 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.945 USD
100.00% 90%
3521
32 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019 / HTMLCOIN Blockchain
CDEX *
0,0000199816 USD
0,4800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
668 USD
99.80% 100%
5825
33 Biểu tượng logo của POP Network Token POP Network Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0000898257 USD
2,1576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
21.935 USD
98.51% 2%
4317
34 Biểu tượng logo của Gbrick Gbrick
08/2020
GBX
0,0003373018 USD
8,1020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.693 USD
98.38% 101%
4793
35 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0002380087 USD
5,7170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
36 USD
98.18% 160%
6865
36 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
9,19 USD
220.741 đ
0 USD
N/A
546 USD
94.97% 76%
5890
37 Biểu tượng logo của Enrex Enrex
04/2022 / Solana Blockchain
ENRX *
0,0001093768 USD
2,6272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.650.000.000
125.209 USD
93.57% 65%
3384
38 Biểu tượng logo của MxmBoxcEus Token MxmBoxcEus Token
12/2022 / BNB Blockchain
MBE *
0,16 USD
3.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.126.632 USD
92.37% 92%
2663
39 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,0160218363 USD
385 đ
9.615 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
92.31% 94%
2443
40 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / BNB Blockchain
BULL *
8,87 USD
213.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
2.921 USD
91.80% 75%
5247
41 Biểu tượng logo của CryptoBee CryptoBee
10/2022 / BNB Blockchain
BEE *
0,0002012688 USD
4,8345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
41 USD
91.13% 5.813%
6824
42 Biểu tượng logo của Rank Token Rank Token
12/2020 / TRON Blockchain
RANK *
0,0023001711 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
89.55% 89%
7937
43 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,000269162 USD
6,4653 đ
128.968 USD
479.147.304 (72%)
Tổng: 666.000.000
18.321 USD
88.45% 1.726%
1997
44 Biểu tượng logo của Cryptofi Cryptofi
11/2022 / BNB Blockchain
CFI *
0,0023626895 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.164.024 USD
87.09% 971%
2721
45 Biểu tượng logo của TWITTERDOGE TWITTERDOGE
11/2022 / BNB Blockchain
TDOGE *
0,0000007931 USD
0,0191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 440.000.000.000
14.575 USD
87.02% 717%
4519
46 Biểu tượng logo của Victory Gem Victory Gem
03/2022 / BNB Blockchain
VTG *
0,0031314832 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
680.147 USD
84.63% 166%
2790
47 Biểu tượng logo của Loomi Loomi
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOMI *
0,0000453688 USD
1,0898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.374.649
194 USD
83.11% -11%
6271
48 Biểu tượng logo của Pixel Doge Pixel Doge
10/2022 / BNB Blockchain
PXDOGE *
0,00000003 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.240 USD
80.36% 69%
5358
49 Biểu tượng logo của Metaverse Exchange Metaverse Exchange
12/2021 / Ethereum Blockchain
METACEX *
0,0001100087 USD
2,6424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
80.17% 50%
8425
50 Biểu tượng logo của SHD CASH SHD CASH
03/2021 / TRON Blockchain
SHDC *
0,0000478346 USD
1,1490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
79.68% 66%
7981
51 Biểu tượng logo của Woozoo Music Woozoo Music
12/2021 / Ethereum Blockchain
WZM *
0,73 USD
17.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
75.487 USD
76.61% 215%
3623
52 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000040903 USD
0,0982 đ
69.675 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
2 USD
76.18% -1%
2154
53 Biểu tượng logo của OutPost OutPost
09/2022 / BNB Blockchain
OUT *
0,0000034303 USD
0,0824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000.000
20 USD
75.35% 96%
7035
54 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
1.075.139.615
232 USD
74.08% 121%
2589
55 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000123348 USD
0,2963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
0 USD
72.94% 72%
7748
56 Biểu tượng logo của MetaHome MetaHome
07/2022 / BNB Blockchain
METAHOME *
0,0000001898 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
23 USD
71.32% 5.901%
7002
57 Biểu tượng logo của Cherry Token Cherry Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YT *
0,0561044183 USD
1.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
71.04% 71%
7637
58 Biểu tượng logo của Leonidas Token Leonidas Token
11/2021 / Solana Blockchain
LEONIDAS *
0,0000112853 USD
0,2711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
69.72% 54%
7688
59 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
0,0287522393 USD
691 đ
24.577 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
6.876 USD
68.84% -11%
2334
60 Biểu tượng logo của M7V2 M7V2
06/2022 / BNB Blockchain
M7V2 *
0,0850351266 USD
2.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
108 USD
65.99% 70%
6481
61 Biểu tượng logo của BabyBitcoin BabyBitcoin
07/2021 / BNB Blockchain
BABYBITC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000.000
112 USD
65.40% -100%
6465
62 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / BNB Blockchain
KGO *
0,0141978653 USD
341 đ
602.532 USD
42.438.196 (85%)
Tổng: 49.899.890
35.462 USD
65.14% 65%
1516
63 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,014712537 USD
353 đ
11.195.831 USD
760.972.125 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
892.428 USD
64.28% 5%
680
64 Biểu tượng logo của ICE BEAR TOKEN ICE BEAR TOKEN
06/2022 / BNB Blockchain
IBT *
0,0000000038 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
9 USD
64.14% 16%
7258
65 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,001047755 USD
25 đ
89.123.596 USD
85.061.485.690
679.672 USD
63.98% 102%
185
66 Biểu tượng logo của Doge Digger Doge Digger
07/2022 / BNB Blockchain
DOGEDIGGER *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
441.112 USD
63.50% 99%
2892
67 Biểu tượng logo của BabyCake BabyCake
07/2021 / BNB Blockchain
BC2.1 *
0,0000001118 USD
0,0027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
58 USD
62.98% 79%
6691
68 Biểu tượng logo của SALO Players SALO Players
10/2022 / BNB Blockchain
SALO *
0,000655521 USD
15,7456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
36 USD
62.65% 100%
6868
69 Biểu tượng logo của MyBit MyBit
08/2017 / Ethereum Blockchain
MYB *
0,0002658946 USD
6,3868 đ
41.795 USD
157.187.027 (87%)
Tổng: 179.996.750
342 USD
62.16% 96%
2252
70 Biểu tượng logo của Wrapped NewYorkCoin Wrapped NewYorkCoin
10/2021 / BNB Blockchain
WNYC *
0,000005152 USD
0,1238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.756.946.988
0 USD
59.83% 4%
7650
71 Biểu tượng logo của Swapify Swapify
12/2022 / Ethereum Blockchain
SWIFY *
0,0079211058 USD
190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
201.246 USD
59.65% 60%
3175
72 Biểu tượng logo của ELON BUYS TWITTER ELON BUYS TWITTER
04/2022 / BNB Blockchain
EBT *
0,0000005301 USD
0,0127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
7.314 USD
59.56% 63%
4910
73 Biểu tượng logo của Medium Medium
12/2019 / Ethereum Blockchain
MDM *
0,070005513 USD
1.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143 USD
59.47% 34%
6382
74 Biểu tượng logo của Giddy Giddy
04/2022 / Polygon Blockchain
GDDY *
0,0282023615 USD
677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.387.416 USD
59.27% 309%
2659
75 Biểu tượng logo của MoneydefiSwap MoneydefiSwap
09/2021 / BNB Blockchain
MSD *
0,0000000181 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.999.999
11 USD
59.25% 25%
7207
76 Biểu tượng logo của BabyEthereum BabyEthereum
11/2021 / BNB Blockchain
BBETH *
0,000000089 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
58.93% 12%
8316
77 Biểu tượng logo của Redlight Chain Redlight Chain
08/2022
REDLC
2,11 USD
50.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.103.838 USD
57.73% 50%
2726
78 Biểu tượng logo của Cubo Cubo
02/2022 / Polygon Blockchain
CUBO *
0,0010602257 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
90 USD
57.29% 26%
6544
79 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0444968888 USD
1.069 đ
800.944 USD
18.000.000
0 USD
56.47% 76%
1432
80 Biểu tượng logo của Lightcoin Lightcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
LHC *
0,0023611127 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.147.483.647
0 USD
56.04% -12%
8180
81 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0386915392 USD
929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
25.529 USD
54.90% 46%
4250
82 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0005385085 USD
12,9350 đ
89.389 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
1.425 USD
53.86% 86%
2097
83 Biểu tượng logo của YSL YSL
08/2021 / BNB Blockchain
YSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
4 USD
53.14% -0%
7382
84 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0042505238 USD
102 đ
3.859.047 USD
907.899.103 (36%)
Tổng: 2.500.000.000
1.146 USD
52.23% -3%
947
85 Biểu tượng logo của Metaweds Metaweds
09/2022 / Solana Blockchain
MWEDS *
0,0139610836 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
52.13% 9%
7487
86 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0100758402 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
15.415 USD
51.25% 56%
4483
87 Biểu tượng logo của Promodio Promodio
09/2021 / Ethereum Blockchain
PMD *
0,0000340027 USD
0,8167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.367 USD
50.76% 963%
5548
88 Biểu tượng logo của Rivermount Rivermount
07/2020 / Ethereum Blockchain
RM *
0,0006000473 USD
14,4131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24 USD
50.00% 50%
6989
89 Biểu tượng logo của LifeTime LifeTime
03/2022 / BNB Blockchain
LFT *
0,0000030002 USD
0,0721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
6 USD
50.00% 50%
7334
90 Biểu tượng logo của ScarySwap.Io ScarySwap.Io
03/2022 / BNB Blockchain
SCARYSWAP *
0,0001060083 USD
2,5463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.097 USD
49.30% 108%
5633
91 Biểu tượng logo của Artificial Intelligence Artificial Intelligence
11/2021 / BNB Blockchain
AI *
0,00000009 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.869 USD
49.27% 84%
4992
92 Biểu tượng logo của Good Dog Good Dog
09/2022 / Ethereum Blockchain
HEEL *
0,36 USD
8.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
49.196 USD
48.72% 57%
3898
93 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0500893197 USD
1.203 đ
922.592 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
13 USD
48.04% 40%
1389
94 Biểu tượng logo của Coin Fast Alert V2 Coin Fast Alert V2
03/2022 / BNB Blockchain
CFA *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
29 USD
47.50% 44%
6932
95 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000200162 USD
0,4808 đ
48.548 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
5 USD
47.23% -19%
2215
96 Biểu tượng logo của High Voltage High Voltage
06/2016
HVCO
0,0016451287 USD
40 đ
2.458 USD
1.494.171 (88%)
Tổng: 1.694.171
0 USD
47.11% -16%
2540
97 Biểu tượng logo của Coinstox Coinstox
01/2021 / Ethereum Blockchain
CSX *
0,0000987078 USD
2,3710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7 USD
47.09% -21%
7297
98 Biểu tượng logo của VR Blocks VR Blocks
05/2022 / BNB Blockchain
VRBLOCKS *
0,0046103938 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2 USD
47.02% -39%
7479
99 Biểu tượng logo của WalkN WalkN
06/2022 / BNB Blockchain
WALKN *
0,0000069268 USD
0,1664 đ
0 USD
N/A
187 USD
46.90% 49%
6287
100 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,16 USD
3.800 đ
3.955.262 USD
25.000.000
32.668 USD
46.25% 0%
935
101 Biểu tượng logo của Envelop Envelop
10/2021 / Ethereum Blockchain
NIFTSY *
0,0046108514 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
513 USD
46.16% 2%
5924
102 Biểu tượng logo của Step App Step App
04/2022 / Avalanche Blockchain
FITFI *
0,0488358152 USD
1.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
82.559.845 USD
45.47% 13%
2592
103 Biểu tượng logo của CorionX CorionX
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORX *
0,000217939 USD
5,2349 đ
28.312 USD
129.910.129 (32%)
Tổng: 400.000.000
253 USD
45.36% -7%
2309
104 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,0061912568 USD
149 đ
2.730.526 USD
441.029.281 (97%)
Tổng: 454.278.600
590.659 USD
44.68% 43%
1055
105 Biểu tượng logo của Coin Gabbar Token Coin Gabbar Token
10/2022 / BNB Blockchain
CGT *
0,0021561698 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
43 USD
43.64% -99%
6802
106 Biểu tượng logo của REDANCOIN REDANCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
REDAN *
0,0296323336 USD
712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.678 USD
43.23% 20%
4612
107 Biểu tượng logo của Kindly coin Kindly coin
09/2022 / Polygon Blockchain
KIND *
0,0553613598 USD
1.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.000.000
3.602 USD
42.54% 32%
5154
108 Biểu tượng logo của SPRINK SPRINK
03/2021 / Ethereum Blockchain
SPRINK *
0,13 USD
3.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
12.336 USD
42.13% 48%
4643
109 Biểu tượng logo của Adora Token Adora Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
ARA *
0,0190014964 USD
456 đ
3.040.239 USD
160.000.000 (18%)
Tổng: 888.714.888
14.770 USD
41.64% 32%
1022
110 Biểu tượng logo của Metapplay Metapplay
01/2022 / BNB Blockchain
METAP *
0,0000650051 USD
1,5614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.400.000
0 USD
41.30% 7%
7657
111 Biểu tượng logo của Etermon Etermon
12/2021 / BNB Blockchain
ETM *
0,000381875 USD
9,1726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.491 USD
40.90% -2%
5071
112 Biểu tượng logo của Unicap.finance Unicap.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
UCAP *
0,0279852039 USD
672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
43 USD
39.91% -75%
6804
113 Biểu tượng logo của Oogear Oogear
02/2022 / Ethereum Blockchain
OG *
0,0000846459 USD
2,0332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
294 USD
39.52% -60%
6114
114 Biểu tượng logo của DoubleDice DoubleDice
11/2021 / Ethereum Blockchain
DODI *
0,0008590088 USD
20,6334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
144.767 USD
39.18% 6%
3310
115 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / BNB Blockchain
ORK *
0,00165136 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.809.095
31 USD
39.11% 0%
6907
116 Biểu tượng logo của SOWL Token SOWL Token
10/2022 / BNB Blockchain
SOWL *
0,0000086577 USD
0,2080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
40.343 USD
39.11% 190%
4045
117 Biểu tượng logo của OTCBTC Token OTCBTC Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
OTB *
0,0011805564 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 199.470.888
6.929 USD
38.86% 40%
4926
118 Biểu tượng logo của Alpha Shares (New) Alpha Shares (New)
02/2022 / Avalanche Blockchain
$ALPHA *
0,74 USD
17.857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
29.063 USD
38.68% 38%
4205
119 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0000831767 USD
1,9979 đ
88.084 USD
1.058.998.069
100 USD
38.49% -1%
2100
120 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
0,0075892909 USD
182 đ
13.513 USD
1.780.595
1 USD
38.16% 25%
2411
121 Biểu tượng logo của nOFTEN nOFTEN
12/2021
NOF
0,0001933533 USD
4,6443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
38.10% -19%
8475
122 Biểu tượng logo của Redacted Cartel Redacted Cartel
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
23,28 USD
559.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.051
1.574 USD
37.76% 38%
5490
123 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
0,54 USD
12.955 đ
2.493.608 USD
4.623.306 (46%)
Tổng: 10.000.000
326 USD
37.61% 53%
1082
124 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0006071433 USD
14,5836 đ
101.636 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
1 USD
37.31% -9%
2056
125 Biểu tượng logo của NFT All Best ICO NFT All Best ICO
03/2022 / BNB Blockchain
NFTALLBI *
0,0000025999 USD
0,0624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
42 USD
37.13% 18%
6811
126 Biểu tượng logo của ESG ESG
04/2022 / Ethereum Blockchain
ESG *
0,58 USD
13.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
26.870 USD
36.48% 8%
4230
127 Biểu tượng logo của Everex Everex
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVX *
0,0140089436 USD
336 đ
318.003 USD
22.700.000 (91%)
Tổng: 25.000.000
3.575 USD
36.18% 38%
1743
128 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0106250072 USD
255 đ
162.955 USD
15.336.936 (31%)
Tổng: 50.000.000
2.316 USD
35.85% 97%
1927
129 Biểu tượng logo của UME Token UME Token
03/2021 / TRON Blockchain
UME *
0,0131113198 USD
315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
0 USD
35.71% 88%
7985
130 Biểu tượng logo của Metaverse ALL BEST ICO Metaverse ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
METAALLBI *
0,0000106301 USD
0,2553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
258 USD
35.56% 55%
6156
131 Biểu tượng logo của Ecoreal Estate Ecoreal Estate
09/2018 / Ethereum Blockchain
ECOREAL *
0,14 USD
3.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.477 USD
35.32% 6%
3969
132 Biểu tượng logo của Nomadland Nomadland
04/2022 / BNB Blockchain
NOMAD *
0,0000002752 USD
0,0066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34 USD
35.31% -87%
6879
133 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0062825546 USD
151 đ
112.775 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
288 USD
35.29% 72%
2034
134 Biểu tượng logo của Bitcoin Metaverse Bitcoin Metaverse
03/2022 / BNB Blockchain
BITMETA *
0,0000280327 USD
0,6733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 821.000.000
85 USD
35.19% 87%
6570
135 Biểu tượng logo của PIAS PIAS
11/2022 / BNB Blockchain
PIAS *
0,0410516476 USD
986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.819.587 USD
34.38% -26%
2611
136 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
842.490 USD
20.236.616.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.614.423 USD
34.15% -32%
2689
137 Biểu tượng logo của MoonLift Capital MoonLift Capital
06/2021 / BNB Blockchain
MLTPX *
0,0000027553 USD
0,0662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.500.000.000
40.885 USD
33.60% 35%
4037
138 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000036161 USD
0,0869 đ
519.859 USD
143.761.098.438
65 USD
33.19% 1%
1565
139 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0002251348 USD
5,4077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
160 USD
32.41% -37%
6345
140 Biểu tượng logo của AlgOil AlgOil
04/2021
AGOLP
0,000000205 USD
0,0049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5 USD
32.26% -1%
7364
141 Biểu tượng logo của MONNOS MONNOS
06/2020 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,0006746036 USD
16,2040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.942.056.786
491 USD
32.25% -20%
5940
142 Biểu tượng logo của Port Finance Port Finance
08/2021 / Solana Blockchain
PORT *
0,0315761367 USD
758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
250.445 USD
32.06% 35%
3082
143 Biểu tượng logo của MOREAL MOREAL
06/2022 / Klaytn Blockchain
$MOR *
6,10 USD
146.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
280.978 USD
31.68% 25%
3036
144 Biểu tượng logo của lasrever lasrever
08/2022 / Ethereum Blockchain
LSVR *
0,0006052726 USD
14,5386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 987.654.321
122.894 USD
31.51% 57%
3394
145 Biểu tượng logo của Fanfury Fanfury
08/2022
FURY
0,0046003623 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
1.525 USD
31.43% -19%
5503
146 Biểu tượng logo của Himalayan Cat Coin Himalayan Cat Coin
11/2021 / Solana Blockchain
HIMA *
0,0000015469 USD
0,0372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
31.04% 65%
8298
147 Biểu tượng logo của Cardence Cardence
07/2021 / BNB Blockchain
CRDN *
0,0054699344 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
157.859 USD
30.63% 4%
3278
148 Biểu tượng logo của Energyfi Energyfi
12/2021 / BNB Blockchain
EFT *
0,00248946 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
87.881 USD
30.39% 50%
3551
149 Biểu tượng logo của BullBankers BullBankers
08/2022 / BNB Blockchain
BANKERS *
0,0000034484 USD
0,0828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8 USD
30.31% 3%
7287
150 Biểu tượng logo của Krypton DAO Krypton DAO
05/2022 / BNB Blockchain
KRD *
0,90 USD
21.553 đ
92.038.375 USD
102.457.125 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
101.019 USD
30.25% 134%
235
151 Biểu tượng logo của ChorusX ChorusX
02/2022 / XRP Blockchain
CX1 *
0,0000650051 USD
1,5614 đ
0 USD
N/A
64 USD
30.00% 5%
6663
152 Biểu tượng logo của DaFIN DaFIN
01/2022 / Ethereum Blockchain
DAF *
0,0013001024 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
21 USD
30.00% -83%
7014
153 Biểu tượng logo của Santa Coin Santa Coin
11/2021 / BNB Blockchain
SANTA *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.515 USD
29.80% 66%
4447
154 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001277942 USD
3,0696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
3.351 USD
29.80% 89%
5188
155 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network
01/2020 / Ethereum Blockchain
BITN *
0,001439881 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
39 USD
29.70% 5%
6839
156 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0123878746 USD
298 đ
2.726.927 USD
220.128.710 (44%)
Tổng: 500.000.000
10.797 USD
29.65% 9%
1056
157 Biểu tượng logo của FibSWAP DEx FibSWAP DEx
07/2021 / BNB Blockchain
FIBO *
0,0005271389 USD
12,6619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
552 USD
29.42% -9%
5984
158 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0239484289 USD
575 đ
18.099.503 USD
755.769.943 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
5.884.493 USD
29.22% 32%
579
159 Biểu tượng logo của Blin Metaverse Blin Metaverse
01/2022 / BNB Blockchain
BLIN *
0,0037139599 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.152.623
13.077 USD
29.13% 40%
4581
160 Biểu tượng logo của Jetcoin Jetcoin
07/2017 / Ethereum Blockchain
JET *
0,0051004017 USD
123 đ
65.122 USD
12.768.025 (16%)
Tổng: 80.000.000
375 USD
28.79% 153%
2171
161 Biểu tượng logo của DGPayment DGPayment
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGP *
0,0063004962 USD
151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
188 USD
28.57% 2%
6279
162 Biểu tượng logo của Realms of Ruby Realms of Ruby
08/2022 / BNB Blockchain
RUBY *
2,16 USD
52.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
123 USD
27.99% 7%
6436
163 Biểu tượng logo của Gold Retriever Gold Retriever
10/2022 / Ethereum Blockchain
GLDN *
1,40 USD
33.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.500.000
125.782 USD
27.93% -37%
3380
164 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,0048603084 USD
117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
169 USD
27.89% -37%
6322
165 Biểu tượng logo của ACCEL ACCEL
01/2022 / Ethereum Blockchain
ACCEL *
0,0012037137 USD
29 đ
227.423 USD
188.934.416 (4%)
Tổng: 5.000.000.000
4.145 USD
27.89% 36%
1840
166 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0001357871 USD
3,2616 đ
108.058 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
83 USD
27.79% -3%
2045
167 Biểu tượng logo của Xave Coin Xave Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XVC *
0,0002990235 USD
7,1825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
19 USD
27.78% -0%
7039
168 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0001965413 USD
4,7209 đ
859.868 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
7.782 USD
27.71% 4%
1411
169 Biểu tượng logo của LogiTron LogiTron
02/2022 / Ethereum Blockchain
LTR *
0,0016861328 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
88 USD
27.63% 8%
6553
170 Biểu tượng logo của Boryoku Dragonz Boryoku Dragonz
11/2021 / Solana Blockchain
BOKU *
0,0564628439 USD
1.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.069
4.918 USD
27.54% 48%
5048
171 Biểu tượng logo của Arbidoge Arbidoge
09/2021 / Arbitrum Blockchain
ADOGE *
0,0000000585 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
7.221 USD
27.47% 17%
4916
172 Biểu tượng logo của Listenify Listenify
10/2022 / BNB Blockchain
AUDIO *
0,0009463544 USD
22,7314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
3.403 USD
27.35% 7%
5181
173 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,15 USD
3.722 đ
15.493.803 USD
99.999.999 (100%)
Tổng: 100.000.000
5.631.231 USD
27.17% 46%
608
174 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022
BRRR
0,11 USD
2.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
27.17% 147%
8807
175 Biểu tượng logo của Kromatika Kromatika
11/2021 / Ethereum Blockchain
KROM *
0,0653227347 USD
1.569 đ
5.244.153 USD
80.280.675 (80%)
Tổng: 100.000.000
2.032.083 USD
26.94% 52%
871
176 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,000040706 USD
0,9778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
86.560 USD
26.50% 14%
3557
177 Biểu tượng logo của Atlantis Coin Atlantis Coin
10/2022 / BNB Blockchain
ATC *
0,0047035506 USD
113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
252 USD
26.32% 1%
6166
178 Biểu tượng logo của DR1VER DR1VER
07/2022 / BNB Blockchain
DR1$ *
0,0100614912 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
113.144 USD
26.03% -1%
3427
179 Biểu tượng logo của ExzoCoin 2.0 ExzoCoin 2.0
06/2021 / BNB Blockchain
EXZO *
0,0000019703 USD
0,0473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
68 USD
25.93% -83%
6744
180 Biểu tượng logo của Hakka.Finance Hakka.Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
HAKKA *
0,0015192134 USD
36 đ
589.483 USD
388.018.276 (61%)
Tổng: 635.982.513
18.889 USD
25.67% 30%
1527
181 Biểu tượng logo của Hera Finance Hera Finance
03/2022 / MetisDAO Blockchain
HERA *
0,44 USD
10.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
25.32% 17%
8694
182 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
0,20 USD
4.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
25.19% 12%
7786
183 Biểu tượng logo của Choice Coin Choice Coin
02/2022 / Ethereum Blockchain
CHOICE *
0,0001881293 USD
4,5189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.297 USD
24.87% 102%
5193
184 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Blockchain
MOONION *
0,0000001247 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
665 USD
24.70% -13%
5826
185 Biểu tượng logo của Metafluence Metafluence
01/2022 / BNB Blockchain
METO *
0,0025860899 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.206.608 USD
24.57% 265%
2717
186 Biểu tượng logo của Vera Vera
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERA *
0,0013811302 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
86.443 USD
24.55% -19%
3558
187 Biểu tượng logo của Utopia (utility Token) Utopia (utility Token)
03/2022 / NEAR Protocol Blockchain
UTO *
0,0217981016 USD
524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
47 USD
24.49% 305%
6767
188 Biểu tượng logo của forbitspace forbitspace
03/2022 / Ethereum Blockchain
FBS *
0,0008960706 USD
21,5236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
0 USD
24.44% -10%
8679
189 Biểu tượng logo của ExchangeCoin ExchangeCoin
09/2019
EXCC
0,0023078731 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.003.078
9.825 USD
24.29% 0%
4788
190 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (ETH) Green Satoshi Token (ETH)
12/2021 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0899499382 USD
2.161 đ
3.309.777 USD
36.795.763
42.157 USD
24.26% -47%
989
191 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0004122086 USD
9,9013 đ
2.411.908 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
850.822 USD
24.06% 15%
1094
192 Biểu tượng logo của Green Climate World Green Climate World
08/2021 / BNB Blockchain
WGC *
0,28 USD
6.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
938 USD
23.96% 5%
5698
193 Biểu tượng logo của SpaceMine SpaceMine
04/2022 / Ethereum Blockchain
MINE *
0,0130879184 USD
314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 946.000.000
353.814 USD
23.75% 40%
2958
194 Biểu tượng logo của REBIT REBIT
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEYT *
0,001600126 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
5.450 USD
23.55% 0%
5013
195 Biểu tượng logo của Musk Doge Musk Doge
01/2022 / Solana Blockchain
MKD *
0,0000003739 USD
0,0090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
18 USD
23.46% 3%
7063
196 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0004440765 USD
10,6667 đ
15.945 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
408 USD
23.32% 17%
2396
197 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,0000718408 USD
1,7256 đ
40.057 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
3.029 USD
23.13% -36%
2259
198 Biểu tượng logo của Bitratoken Bitratoken
11/2022 / BNB Blockchain
BITRA *
0,0015982059 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
2.109 USD
23.10% -1%
5384
199 Biểu tượng logo của MongooseCoin MongooseCoin
12/2021 / Solana Blockchain
MONGOOSE *
0,0000002441 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
23.07% 23%
7680
200 Biểu tượng logo của Joe-Yo Coin Joe-Yo Coin
08/2022 / BNB Blockchain
JYC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 297.526.008.584.588.992
8 USD
23.06% 20%
7273
201 Biểu tượng logo của ELON CAT COIN ELON CAT COIN
05/2022 / BNB Blockchain
ELONCAT *
0,000000023 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
952 USD
23.04% -2%
5691
202 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
0,0770645909 USD
1.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.295 USD
22.70% -4%
4383
203 Biểu tượng logo của JERITEX JERITEX
10/2021 / BNB Blockchain
JRIT *
0,0552153483 USD
1.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.812 USD
22.69% -10%
4153
204 Biểu tượng logo của Crypto Chip Token Crypto Chip Token
01/2022 / BNB Blockchain
BVC *
0,0005749453 USD
13,8102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.148 USD
22.65% -8%
4048
205 Biểu tượng logo của Revest Finance Revest Finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
RVST *
0,0339600827 USD
816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
385.360 USD
22.40% 55%
2925
206 Biểu tượng logo của keyTango keyTango
03/2021 / Ethereum Blockchain
TANGO *
0,0056231128 USD
135 đ
55.753 USD
9.915.029 (20%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
22.25% 10%
2187
207 Biểu tượng logo của ZEUS10000 (NEW) ZEUS10000 (NEW)
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
142,62 USD
3.425.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.653
13.210 USD
22.11% 45%
4575
208 Biểu tượng logo của COVA COVA
12/2018 / Ethereum Blockchain
COVA *
0,0000171453 USD
0,4118 đ
42.795 USD
2.496.011.000 (38%)
Tổng: 6.500.000.000
0 USD
21.83% -18%
2247
209 Biểu tượng logo của Generation Generation
05/2022 / Ethereum Blockchain
GEN *
0,0770460675 USD
1.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
180 USD
21.73% -0%
6300
210 Biểu tượng logo của MBD Financials MBD Financials
05/2022 / BNB Blockchain
MBD *
0,0000147012 USD
0,3531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
10 USD
21.69% -1%
7218
211 Biểu tượng logo của Optical Bitcoin Optical Bitcoin
09/2022
OBTC
0,055317045 USD
1.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
127 USD
21.59% -12%
6429
212 Biểu tượng logo của Phaeton Phaeton
12/2021
PHAE
0,0449778121 USD
1.080 đ
0 USD
N/A
52 USD
21.55% 3%
6725
213 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,49 USD
11.854 đ
36.456.173 USD
73.874.861 (15%)
Tổng: 500.000.000
74.322.843 USD
21.24% 40%
402
214 Biểu tượng logo của 1SAFU 1SAFU
01/2022 / Solana Blockchain
SAFU *
0,0000000195 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888.888.888
87 USD
21.21% -11%
6562
215 Biểu tượng logo của DOGE WORLD CUP DOGE WORLD CUP
11/2022 / BNB Blockchain
DWC *
0,0000001758 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
163 USD
21.04% 10%
6335
216 Biểu tượng logo của Monsoon Finance Monsoon Finance
08/2021 / Polygon Blockchain
MCASH *
0,0033647603 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.128 USD
20.98% 10%
4314
217 Biểu tượng logo của Favor Favor
05/2022 / Klaytn Blockchain
FAVOR *
0,0617048594 USD
1.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
20.322 USD
20.98% 8%
4365
218 Biểu tượng logo của Goons of Balatroon Goons of Balatroon
06/2022 / Ethereum Blockchain
GOB *
0,0067137084 USD
161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
87.051 USD
20.95% 9%
3554
219 Biểu tượng logo của PDDOLLAR PDDOLLAR
04/2022 / Polygon Blockchain
PDD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18 USD
20.83% 37%
7062
220 Biểu tượng logo của Matrix Token Matrix Token
02/2022 / BNB Blockchain
MTIX *
0,000140011 USD
3,3631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
7.315 USD
20.69% 47%
4908
221 Biểu tượng logo của Travel Coin Travel Coin
12/2021 / BNB Blockchain
TCOIN *
0,0215088029 USD
517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
244.105 USD
20.33% 11%
3102
222 Biểu tượng logo của Reward Hunters Token Reward Hunters Token
08/2021 / BNB Blockchain
RHT *
0,0000090327 USD
0,2170 đ
7.226 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
13 USD
20.23% -97%
2469
223 Biểu tượng logo của Happiness Happiness
09/2021 / TRON Blockchain
HPNS *
0,0000115109 USD
0,2765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 515.100.000
15 USD
20.02% 9%
7111
224 Biểu tượng logo của Bitnity Bitnity
08/2022 / BNB Blockchain
BTNTY *
0,0000301945 USD
0,7253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.858 USD
19.83% -23%
5426
225 Biểu tượng logo của Spacelens Spacelens
07/2021 / Ethereum Blockchain
SPACE *
0,0020724132 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
19.78% -12%
7674
226 Biểu tượng logo của KamPay KamPay
08/2021 / Ethereum Blockchain
KAMPAY *
0,0074581637 USD
179 đ
2.403.205 USD
322.224.746 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
306.220 USD
19.78% 86%
1096
227 Biểu tượng logo của HALO network HALO network
09/2021
HO
0,15 USD
3.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
89.357 USD
19.47% -0%
3543
228 Biểu tượng logo của Lead Wallet Lead Wallet
09/2020 / Ethereum Blockchain
LEAD *
0,0003002384 USD
7,2117 đ
151.714 USD
505.310.846 (52%)
Tổng: 977.371.361
289 USD
19.13% 6%
1952
229 Biểu tượng logo của Juicebox Juicebox
12/2021 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0015462542 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.174.274.298
1.924 USD
19.10% 20%
5415
230 Biểu tượng logo của Torah Network Torah Network
01/2022 / Polygon Blockchain
VP *
11,45 USD
275.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
486.315 USD
19.05% 74%
2863
231 Biểu tượng logo của JIMNGAME JIMNGAME
06/2022 / BNB Blockchain
JIMN *
0,0120009451 USD
288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
6 USD
19.05% -20%
7349
232 Biểu tượng logo của GlobalToken GlobalToken
06/2017
GLT
0,0001011905 USD
2,4306 đ
13.434 USD
132.763.800 (79%)
Tổng: 168.000.000
0 USD
19.03% -14%
2413
233 Biểu tượng logo của Givewell Inu Givewell Inu
11/2022 / Ethereum Blockchain
GINU *
0,0002398439 USD
5,7610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
101.818 USD
18.92% -29%
3481
234 Biểu tượng logo của Stream Protocol Stream Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
STPL *
0,001859542 USD
45 đ
530.029 USD
285.031.863 (57%)
Tổng: 500.000.000
7.651 USD
18.84% 5%
1558
235 Biểu tượng logo của FIDELIS FIDELIS
04/2022 / BNB Blockchain
FDLS *
0,0007900622 USD
18,9773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
1.075 USD
18.80% 17%
5641
236 Biểu tượng logo của Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANG *
0,0044083472 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000.000
6.025 USD
18.78% 95%
4981
237 Biểu tượng logo của AmpliFi AmpliFi
08/2022 / Ethereum Blockchain
AMPLIFI *
31,66 USD
760.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.373
278.049 USD
18.77% 2%
3039
238 Biểu tượng logo của 8X8 PROTOCOL 8X8 PROTOCOL
05/2020 / Ethereum Blockchain
EXE *
0,0000393031 USD
0,9441 đ
12.184 USD
310.000.000 (35%)
Tổng: 880.000.000
1 USD
18.73% -19%
2428
239 Biểu tượng logo của SmartLOX SmartLOX
11/2021 / XRP Blockchain
SMARTLOX *
0,0001026975 USD
2,4668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.342 USD
18.71% 20%
3695
240 Biểu tượng logo của Moonpot Moonpot
08/2021 / BNB Blockchain
POTS *
0,0214047906 USD
514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
45.753 USD
18.62% 20%
3953
241 Biểu tượng logo của Balıkesirspor Token Balıkesirspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
BLKS *
0,21 USD
4.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
35.302 USD
18.56% 74%
4102
242 Biểu tượng logo của Amazy Amazy
07/2022 / BNB Blockchain
AZY *
0,0415719367 USD
999 đ
1.701.287 USD
40.923.921 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
3.504.472 USD
18.56% 146%
1188
243 Biểu tượng logo của PLUSPAD PLUSPAD
12/2021 / BNB Blockchain
PLUS *
0,0001196591 USD
2,8742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
24 USD
18.54% 16%
6992
244 Biểu tượng logo của FEG Token FEG Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
671.839 USD
18.44% 27%
2793
245 Biểu tượng logo của POW POW
01/2022 / Ethereum Blockchain
POW *
0,0128501128 USD
309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.153 USD
18.44% 4%
3884
246 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,0026527078 USD
64 đ
2.347.491 USD
884.941.570 (92%)
Tổng: 965.000.000
242.688 USD
18.35% 25%
1104
247 Biểu tượng logo của RUG RADIO RUG RADIO
09/2022 / Ethereum Blockchain
RUG *
0,045835548 USD
1.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.225.383
6.384 USD
18.14% -33%
4961
248 Biểu tượng logo của Waste Digital Coin Waste Digital Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WACO *
0,0004189275 USD
10,0626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
89 USD
18.12% 5%
6547
249 Biểu tượng logo của MY IDENTITY COIN MY IDENTITY COIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
MYID *
0,0002508324 USD
6,0250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
36 USD
18.01% 63%
6867
250 Biểu tượng logo của Cornatto Cornatto
03/2022 / TRON Blockchain
CNC *
0,0118868212 USD
286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
18.01% -10%
8654
251 Biểu tượng logo của Atmosphere CCG Atmosphere CCG
11/2021 / BNB Blockchain
ATMSSFT *
0,0000430718 USD
1,0346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
67 USD
17.93% 170%
6647
252 Biểu tượng logo của UNIUM UNIUM
03/2022 / Ethereum Blockchain
UNM *
38,48 USD
924.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.270 USD
17.91% -1%
5575
253 Biểu tượng logo của Pledge Coin Pledge Coin
08/2019 / BNB Blockchain
PLG *
0,0003830302 USD
9,2004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
244.132 USD
17.85% 17%
3101
254 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,043292757 USD
1.040 đ
31.813.017 USD
734.834.633 (3%)
Tổng: 24.000.000.000
253.390 USD
17.83% 22%
430
255 Biểu tượng logo của Global Social Chain Global Social Chain
05/2018 / Ethereum Blockchain
GSC *
0,0010226387 USD
25 đ
485.799 USD
475.044.228 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
852 USD
17.79% 20%
1580
256 Biểu tượng logo của Freeway Token Freeway Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FWT *
0,0021042036 USD
51 đ
21.042.036 USD
10.000.000.000
78.180 USD
17.76% 95%
541
257 Biểu tượng logo của Power Cash Power Cash
12/2021 / BNB Blockchain
PRCH *
0,0000000103 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
105 USD
17.58% -2%
6491
258 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / BNB Blockchain
GART *
0,0000032905 USD
0,0790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
211.741 USD
17.56% 403%
3178
259 Biểu tượng logo của Chip Chip
04/2021 / BNB Blockchain
CHIP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 310.000.000
0 USD
17.49% 339%
7668
260 Biểu tượng logo của DeRace DeRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
DERC *
0,18 USD
4.362 đ
14.602.035 USD
80.400.000 (67%)
Tổng: 120.000.000
3.418.572 USD
17.43% 44%
623
261 Biểu tượng logo của MyToken MyToken
05/2018 / Ethereum Blockchain
MT *
0,0003318698 USD
7,9715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
90.710 USD
17.40% -21%
3533
262 Biểu tượng logo của Olyverse Olyverse
02/2021 / Ethereum Blockchain
OLY *
0,0006745125 USD
16,2018 đ
908.440 USD
1.346.809.588 (27%)
Tổng: 5.000.000.000
8.200 USD
17.36% 9%
1390
263 Biểu tượng logo của Circlepod Circlepod
11/2021 / Solana Blockchain
CPX *
0,0000902294 USD
2,1673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 528.485.903
3 USD
17.35% -29%
7420
264 Biểu tượng logo của Graphlinq Protocol Graphlinq Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
GLQ *
0,0017851544 USD
43 đ
606.952 USD
339.999.895 (68%)
Tổng: 500.000.000
353.387 USD
17.30% 24%
1512
265 Biểu tượng logo của BITCOIN INTERNATIONAL BITCOIN INTERNATIONAL
10/2021 / BNB Blockchain
BTCI *
0,0387030479 USD
930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.421.978
0 USD
17.27% 60%
7701
266 Biểu tượng logo của Bumper Bumper
07/2021 / Ethereum Blockchain
BUMP *
0,0216348539 USD
520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4.293 USD
17.17% -3%
5086
267 Biểu tượng logo của Fanspel Fanspel
06/2021 / BNB Blockchain
FAN *
0,0181941141 USD
437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.575.000.000
0 USD
17.12% 15%
8075
268 Biểu tượng logo của Myōbu Myōbu
06/2021 / Ethereum Blockchain
MYOBU *
0,0000002678 USD
0,0064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.565 USD
17.12% 25%
5063
269 Biểu tượng logo của Metababy Metababy
09/2022 / Ethereum Blockchain
BABY *
0,0272524609 USD
655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.571 USD
17.11% 29%
4948
270 Biểu tượng logo của ByteEx ByteEx
01/2022 / BNB Blockchain
BX *
0,0003747183 USD
9,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
697 USD
17.09% 122%
5810
271 Biểu tượng logo của Cardiocoin Cardiocoin
04/2022 / Ethereum Blockchain
CRDC *
0,0026042051 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
53.284 USD
16.88% 42%
3844
272 Biểu tượng logo của Takamaka Green Coin Takamaka Green Coin
07/2021
TKG
4,67 USD
112.270 đ
0 USD
N/A
94.438 USD
16.87% 23%
3535
273 Biểu tượng logo của Santa Inu Santa Inu
11/2021 / BNB Blockchain
SANINU *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.248 USD
16.86% 4%
4572
274 Biểu tượng logo của PlutusFi PlutusFi
01/2022 / Solana Blockchain
PLUT *
0,0000549443 USD
1,3198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.432 USD
16.82% 46%
5014
275 Biểu tượng logo của Fireal Fireal
12/2022 / BNB Blockchain
FRL *
0,28 USD
6.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
164.212 USD
16.82% 2%
3263
276 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / BNB Blockchain
VEED *
0,0012027149 USD
29 đ
6.694.762 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
144.584 USD
16.71% 24%
808
277 Biểu tượng logo của Degree Crypto Token Degree Crypto Token
11/2021 / TRON Blockchain
DCT *
297,70 USD
7.150.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
172.112 USD
16.71% -3%
3244
278 Biểu tượng logo của ZeroHybrid Network ZeroHybrid Network
09/2021
ZHT
0,0009800772 USD
23,5415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
385 USD
16.67% 17%
6019
279 Biểu tượng logo của Holonus Holonus
07/2022
HLN
0,000405862 USD
9,7488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.805.000.000
48.017 USD
16.58% 17%
3917
280 Biểu tượng logo của Arker Arker
11/2021 / BNB Blockchain
ARKER *
0,0014182202 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
317.145 USD
16.57% 11%
2989
281 Biểu tượng logo của Digital Swiss Franc Digital Swiss Franc
09/2021 / Polygon Blockchain
DSFR *
0,0028710357 USD
69 đ
0 USD
N/A
59.961 USD
16.51% 22%
3769
282 Biểu tượng logo của Bone Bone
06/2022 / BNB Blockchain
BONE *
0,025382576 USD
610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
286 USD
16.50% 17%
6119
283 Biểu tượng logo của Kostren Finance Kostren Finance
11/2022 / Arbitrum Blockchain
KTN *
47,66 USD
1.144.910 đ
0 USD
N/A
0 USD
16.37% 9%
9103
284 Biểu tượng logo của DeFinity DeFinity
05/2021 / Ethereum Blockchain
DEFX *
0,0057291434 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 171.516.755
328 USD
16.35% 8%
6071
285 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0022361918 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
103.971 USD
16.28% 55%
3466
286 Biểu tượng logo của FREEdom Coin FREEdom Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
FREE *
0,0000002458 USD
0,0059 đ
2.442.659 USD
9.938.989.997.635 (99%)
Tổng: 10.000.000.000.000
502.880 USD
16.21% -8%
1090
287 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0001753238 USD
4,2113 đ
52.848 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
2 USD
16.19% -15%
2198
288 Biểu tượng logo của Arcade Kingdoms Arcade Kingdoms
06/2022 / BNB Blockchain
ACK *
0,0019803776 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
223.329 USD
16.16% 9%
3133
289 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,0026652099 USD
64 đ
0 USD
N/A
1.797.111 USD
16.12% 14%
2680
290 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0092757999 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
646 USD
16.07% 17%
5831
291 Biểu tượng logo của Project Quantum Project Quantum
06/2021 / BNB Blockchain
QBIT *
0,0000261058 USD
0,6271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9.321 USD
16.06% -20%
4813
292 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Blockchain
MMO *
0,0012829461 USD
31 đ
87.923 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
110 USD
16.00% -4%
2101
293 Biểu tượng logo của PAW PAW
01/2022
PAW
0,0000010201 USD
0,0245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 340.282.366.920
399 USD
15.91% 1%
6009
294 Biểu tượng logo của Face Meta 2.0 Face Meta 2.0
10/2022 / BNB Blockchain
FACEMETA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
683 USD
15.87% -60%
5815
295 Biểu tượng logo của GAMETREE GAMETREE
03/2022 / Klaytn Blockchain
GTCOIN *
0,12 USD
2.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.841 USD
15.76% 7%
4231
296 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0001180556 USD
2,8357 đ
5.325 USD
45.108.749 (45%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
15.72% 33%
2496
297 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0029513909 USD
71 đ
789.402 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
43 USD
15.72% 13%
1438
298 Biểu tượng logo của AEN Smart Token AEN Smart Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
AENS *
0,0257078375 USD
618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
118.381 USD
15.68% 10%
3410
299 Biểu tượng logo của Redluna Redluna
07/2022 / BNB Blockchain
REDLUNA *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
39 USD
15.65% -1%
6838
300 Biểu tượng logo của PHI Token PHI Token
04/2018 / Ethereum Blockchain
PHI *
0,0616441881 USD
1.481 đ
359.278 USD
5.828.254 (43%)
Tổng: 13.578.190
292 USD
15.44% 17%
1689
301 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
0,0060004725 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
16 USD
15.38% 8%
7095
302 Biểu tượng logo của Moniwar Moniwar
09/2021 / BNB Blockchain
MOWA *
0,0024119056 USD
58 đ
26.075 USD
10.810.810 (4%)
Tổng: 300.000.000
7.624 USD
15.37% 3%
2321
303 Biểu tượng logo của UnlimitedIP UnlimitedIP
01/2018 / Ethereum Blockchain
UIP *
0,0001880148 USD
4,5161 đ
289.540 USD
1.539.985.525 (54%)
Tổng: 2.839.985.525
110.829 USD
15.34% -2%
1779
304 Biểu tượng logo của Saudi Shiba Inu Saudi Shiba Inu
07/2022 / Ethereum Blockchain
SAUDISHIB *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.283 USD
15.34% -23%
5572
305 Biểu tượng logo của WeWay WeWay
01/2022 / BNB Blockchain
WWY *
0,0157899132 USD
379 đ
4.796.001 USD
303.738.270 (3%)
Tổng: 9.970.000.000
2.221.308 USD
15.21% 144%
884
306 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
554 USD
15.15% -90%
5878
307 Biểu tượng logo của Dignity Gold Dignity Gold
01/2022
DIGAU
2,65 USD
63.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18 USD
15.11% 11%
7064
308 Biểu tượng logo của LEMON LEMON
03/2022 / Klaytn Blockchain
LEMN *
0,0157784567 USD
379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.319 USD
15.05% 44%
3868
309 Biểu tượng logo của MAGIC MAGIC
11/2021 / Ethereum Blockchain
MAGIC *
0,61 USD
14.592 đ
126.241.872 USD
177.181.782 (51%)
Tổng: 347.714.007
6.260.969 USD
15.03% 123%
199
310 Biểu tượng logo của Scry.info Scry.info
01/2018 / Ethereum Blockchain
DDD *
0,0015752891 USD
38 đ
693.217 USD
440.057.074 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
30.265 USD
14.88% 39%
1476
311 Biểu tượng logo của Kaiken Shiba Kaiken Shiba
08/2021 / BNB Blockchain
KSHIB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000.000.000.000
40 USD
14.81% -35%
6835
312 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,04199281 USD
1.009 đ
422.474.550 USD
N/A
Tổng: 24.000.000.000
478.650 USD
14.75% 33%
86
313 Biểu tượng logo của Litecash Litecash
04/2020
CASH
0,0006476451 USD
15,5564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700.000
82 USD
14.74% 16%
6582
314 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
08/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0019038419 USD
46 đ
428.364 USD
225.000.000 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
645 USD
14.71% -21%
1628
315 Biểu tượng logo của Crown Sovereign Crown Sovereign
01/2022
CSOV
0,002685067 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.329 USD
14.70% -1%
4905
316 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / BNB Blockchain
BSC *
0,0092290591 USD
222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
1 USD
14.67% -31%
7542
317 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,0041740876 USD
100 đ
5.795.864 USD
1.388.534.346 (100%)
Tổng: 1.390.396.338
3.239.388 USD
14.63% -19%
843
318 Biểu tượng logo của WORLD CUP INU WORLD CUP INU
09/2022 / Ethereum Blockchain
WCI *
0,0026967292 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
850.177 USD
14.52% 14%
2753
319 Biểu tượng logo của Metroverse Metroverse
03/2022 / Ethereum Blockchain
MET *
0,0650100038 USD
1.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.524.509
1.991 USD
14.47% 34%
5401
320 Biểu tượng logo của AlphaDEX AlphaDEX
01/2022 / BNB Blockchain
ROAR *
0,0080350896 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
74.331 USD
14.34% -3%
3632
321 Biểu tượng logo của Graphen Graphen
05/2022
ELTG
0,0000400032 USD
0,9609 đ
0 USD
N/A
35 USD
14.29% -34%
6874
322 Biểu tượng logo của Shiba Lite Shiba Lite
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBLITE *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
73.207 USD
14.28% 6%
3640
323 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0032633431 USD
78 đ
606.367 USD
185.811.695 (20%)
Tổng: 920.952.070
15.102 USD
14.27% -12%
1513
324 Biểu tượng logo của Jax.Network Jax.Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
WJXN *
0,27 USD
6.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
1.758 USD
14.19% 19%
5454
325 Biểu tượng logo của Wrapped Accumulate Wrapped Accumulate
09/2022
WACME
0,0882608254 USD
2.120 đ
0 USD
N/A
9.321 USD
14.16% -14%
4814
326 Biểu tượng logo của SmurfsINU SmurfsINU
08/2022 / BNB Blockchain
SMURF *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.002 USD
14.16% 41%
5233
327 Biểu tượng logo của Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0
04/2020 / BNB Blockchain
KDG *
0,0009804339 USD
23,5500 đ
96.861 USD
98.793.771 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
27.402 USD
14.14% 39%
2078
328 Biểu tượng logo của MOTHEREARTH MOTHEREARTH
12/2021 / BNB Blockchain
MOT *
0,0000025832 USD
0,0620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39 USD
14.14% -1%
6837
329 Biểu tượng logo của SIF Token SIF Token
12/2021 / BNB Blockchain
SIF *
0,004279027 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
22 USD
14.10% -3%
7007
330 Biểu tượng logo của TORG TORG
09/2021 / Ethereum Blockchain
TORG *
0,0000002394 USD
0,0058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000.000
2.243 USD
13.96% -27%
5357
331 Biểu tượng logo của Alias Alias
01/2017
ALIAS
0,0135258008 USD
325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.174.522
11 USD
13.78% 39%
7192
332 Biểu tượng logo của Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology
10/2022 / Ethereum Blockchain
LOTT *
0,0415032684 USD
997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.589 USD
13.64% 28%
5486
333 Biểu tượng logo của Uhive Uhive
03/2021 / Ethereum Blockchain
HVE2 *
0,0005980471 USD
14,3651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
96.572 USD
13.58% -1%
3497
334 Biểu tượng logo của MMSC PLATFORM MMSC PLATFORM
10/2022 / BNB Blockchain
MMSC *
0,15 USD
3.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
5.874 USD
13.53% -5%
4991
335 Biểu tượng logo của Mundocrypto Mundocrypto
08/2022
MCT
0,23 USD
5.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
1.437.271 USD
13.50% 14%
2700
336 Biểu tượng logo của CoinX CoinX
06/2022
CNX
0,0120722608 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.100.000.000
486 USD
13.49% -9%
5947
337 Biểu tượng logo của Hydranet Hydranet
04/2022 / Arbitrum Blockchain
HDX *
0,0368648445 USD
885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 146.000.000
47.328 USD
13.48% 47%
3932
338 Biểu tượng logo của Hippo Coin Hippo Coin
12/2021 / Solana Blockchain
HIPPO *
0,0000005463 USD
0,0131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.500.000.000
10 USD
13.41% 11%
7215
339 Biểu tượng logo của Erzurumspor Token Erzurumspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ERZ *
0,14 USD
3.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
24.801 USD
13.32% 83%
4263
340 Biểu tượng logo của StepEx StepEx
09/2022
SPEX
0,007059556 USD
170 đ
0 USD
N/A
40.741 USD
13.20% -19%
4040
341 Biểu tượng logo của Snowtomb LOT Snowtomb LOT
01/2022 / Avalanche Blockchain
SLOT *
0,10 USD
2.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
257 USD
13.20% 16%
6159
342 Biểu tượng logo của SappChat SappChat
11/2021 / BNB Blockchain
APP *
0,0009280731 USD
22,2923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.624 USD
13.17% -24%
4618
343 Biểu tượng logo của PRüF Protocol PRüF Protocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRUF *
0,000394031 USD
9,4646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
85.088 USD
13.00% 21%
3563
344 Biểu tượng logo của Big Crypto Game Big Crypto Game
11/2022 / BNB Blockchain
CRYPTO *
1,18 USD
28.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
157.908 USD
12.95% 2%
3277
345 Biểu tượng logo của Only1 Only1
07/2021 / Solana Blockchain
LIKE *
0,0048050834 USD
115 đ
770.175 USD
160.283.462 (32%)
Tổng: 500.000.000
394.767 USD
12.74% 13%
1449
346 Biểu tượng logo của Pledge Pledge
09/2021 / BNB Blockchain
PLGR *
0,0005595054 USD
13,4393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
65.437 USD
12.67% 15%
3706
347 Biểu tượng logo của HAPI Protocol HAPI Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
10,50 USD
252.271 đ
7.509.484 USD
715.017 (72%)
Tổng: 1.000.000
746.247 USD
12.47% 23%
782
348 Biểu tượng logo của Chumbi Valley Chumbi Valley
12/2021 / BNB Blockchain
CHMB *
0,0002562289 USD
6,1546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
181.175 USD
12.44% 11%
3219
349 Biểu tượng logo của SaTT SaTT
09/2020 / Ethereum Blockchain
SATT *
0,0016733968 USD
40 đ
5.430.002 USD
3.244.898.181 (26%)
Tổng: 12.270.063.310
81.081 USD
12.32% 4%
863
350 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,0318750216 USD
766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.973.098
33 USD
12.26% -22%
6885
351 Biểu tượng logo của Newsolution2.0 Newsolution2.0
10/2021 / BNB Blockchain
NSTE *
0,0411889573 USD
989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
2.424 USD
12.22% 42%
5320
352 Biểu tượng logo của Setter Protocol Setter Protocol
11/2022 / BNB Blockchain
SET *
0,0080205005 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.969.999
23.045 USD
12.20% -60%
4299
353 Biểu tượng logo của HunnyDAO HunnyDAO
11/2021 / BNB Blockchain
LOVE *
0,0420940178 USD
1.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.467
1.965 USD
12.15% 12%
5406
354 Biểu tượng logo của Lunes Lunes
03/2019
LUNES
0,0053304198 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.728.538
1 USD
11.96% 48%
7518
355 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Blockchain
OKS *
0,0018193018 USD
44 đ
199.917 USD
109.886.711 (51%)
Tổng: 217.293.197
3.995 USD
11.90% 420%
1873
356 Biểu tượng logo của Planet Inverse Planet Inverse
03/2021 / Ethereum Blockchain
XIV *
0,004897693 USD
118 đ
163.757 USD
33.435.498 (37%)
Tổng: 90.000.000
25.688 USD
11.90% 6%
1926
357 Biểu tượng logo của Tycoon Tycoon
05/2021 / Ethereum Blockchain
TYC *
0,0021635004 USD
52 đ
170.517 USD
78.815.560 (56%)
Tổng: 140.000.000
3.244 USD
11.87% -20%
1914
358 Biểu tượng logo của ARC ARC
10/2021 / Ethereum Blockchain
ARC *
0,0097557969 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.521 USD
11.86% -5%
4422
359 Biểu tượng logo của Dash Diamond Dash Diamond
12/2021
DASHD
0,0056689488 USD
136 đ
0 USD
N/A
765 USD
11.83% 1%
5772
360 Biểu tượng logo của Decentralized Activism Decentralized Activism
10/2022 / Ethereum Blockchain
DACT *
0,0000993755 USD
2,3870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.915 USD
11.81% 18%
5248
361 Biểu tượng logo của ProSwap ProSwap
05/2021
PROS
0,69 USD
16.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.053 USD
11.78% -8%
4965
362 Biểu tượng logo của SUPE SUPE
12/2021 / BNB Blockchain
SUPE *
0,0251634436 USD
604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
74.859 USD
11.77% -1%
3629
363 Biểu tượng logo của Kingdom Coin Kingdom Coin
09/2021
KDC
0,000190015 USD
4,5642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3 USD
11.76% 12%
7426
364 Biểu tượng logo của BOT BOT
12/2021 / BNB Blockchain
BOT *
0,0019888566 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
162 USD
11.72% 20%
6342
365 Biểu tượng logo của Sturgeon Moon Sturgeon Moon
08/2022 / BNB Blockchain
MOON *
0,0000000155 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
9.293 USD
11.68% 114%
4816
366 Biểu tượng logo của Yellow Road Yellow Road
04/2021 / BNB Blockchain
ROAD *
0,0113886869 USD
274 đ
34.549 USD
3.033.587 (30%)
Tổng: 10.000.000
28 USD
11.59% 0%
2275
367 Biểu tượng logo của Txbit Token Txbit Token
12/2021 / BNB Blockchain
TXBIT *
0,0004341657 USD
10,4287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
31.248 USD
11.59% -18%
4173
368 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
0,0053390637 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
261 USD
11.55% 179%
6152
369 Biểu tượng logo của Famous Fox Federation Famous Fox Federation
06/2022 / Solana Blockchain
FOXY *
0,0031860275 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.254.341.652
168 USD
11.51% 40%
6325
370 Biểu tượng logo của PUMLx PUMLx
09/2022 / Ethereum Blockchain
PUMLX *
0,0177680938 USD
427 đ
486.706 USD
27.392.155 (5%)
Tổng: 500.000.000
81.915 USD
11.50% -12%
1579
371 Biểu tượng logo của Coinerr Coinerr
01/2022 / Polygon Blockchain
ERR *
0,0000965218 USD
2,3185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
585.534 USD
11.43% -17%
2820
372 Biểu tượng logo của Butterfly Protocol Butterfly Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BFLY *
0,0127010002 USD
305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
546 USD
11.40% -9%
5889
373 Biểu tượng logo của DOGAMÍ DOGAMÍ
11/2021 / Tezos Blockchain
DOGA *
0,0135850698 USD
326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.575 USD
11.36% -6%
4421
374 Biểu tượng logo của Mickey Mickey
12/2021 / Solana Blockchain
MCK *
0,0000001208 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2 USD
11.32% 173%
7472
375 Biểu tượng logo của DIVI LAND DIVI LAND
05/2022 / Ethereum Blockchain
DVLD *
0,0069005434 USD
166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.126 USD
11.29% -4%
5620
376 Biểu tượng logo của Heros Token Heros Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
HEROS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3 USD
11.27% 5%
7437
377 Biểu tượng logo của Lilly Finance Lilly Finance
02/2022 / Ethereum Blockchain
Ly *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
182.559 USD
11.20% 36%
3213
378 Biểu tượng logo của MINE Network MINE Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
MNET *
0,0008180644 USD
19,6499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.035 USD
11.14% 13%
4390
379 Biểu tượng logo của DotOracle DotOracle
10/2021 / Ethereum Blockchain
DTO *
0,0090007088 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.064 USD
11.11% 7%
5107
380 Biểu tượng logo của Sanin Inu Sanin Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SANI *
0,0000069217 USD
0,1663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 883.242.130.297
230.070 USD
11.01% 59%
3124
381 Biểu tượng logo của Muslim Coins Muslim Coins
11/2021 / BNB Blockchain
MUSC *
0,0101007955 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5 USD
10.99% 14%
7358
382 Biểu tượng logo của NIL Coin NIL Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
NIL *
0,0000024502 USD
0,0589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
29.660 USD
10.86% -22%
4199
383 Biểu tượng logo của Janus Network Janus Network
08/2022 / Avalanche Blockchain
JNS *
0,17 USD
4.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
24.249 USD
10.86% 21%
4273
384 Biểu tượng logo của Encyclopedia wTa Encyclopedia wTa
07/2022 / BNB Blockchain
ENCwTa *
0,007260834 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
75 USD
10.84% 32%
6609
385 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0000665052 USD
1,5975 đ
108.060 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
153 USD
10.83% -12%
2044
386 Biểu tượng logo của Shack Token Shack Token
05/2022 / Ethereum Blockchain
SHACK *
0,0002373146 USD
5,7003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.020.000.002
264 USD
10.78% -6%
6150
387 Biểu tượng logo của Point Network Point Network
09/2022
POINT
0,0455035835 USD
1.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.405.389.529
630 USD
10.71% -12%
5839
388 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
31,54 USD
757.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
254 USD
10.70% 9%
6165
389 Biểu tượng logo của BUILD BUILD
07/2022 / Ethereum Blockchain
BUILD *
0,0001514711 USD
3,6383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.657.436.079
2.650 USD
10.68% 11%
5287
390 Biểu tượng logo của Mindsync Mindsync
06/2021 / Ethereum Blockchain
MAI *
0,0050635949 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.810.232
1.081 USD
10.53% -57%
5637
391 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
4,60 USD
110.557 đ
894.136 USD
194.262 (19%)
Tổng: 1.000.000
670 USD
10.52% 10%
1395
392 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
0,0589013677 USD
1.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
302.405 USD
10.51% -36%
3001
393 Biểu tượng logo của Indian Shiba Inu Indian Shiba Inu
04/2022 / BNB Blockchain
INDSHIB *
0,000008157 USD
0,1959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
141 USD
10.37% -20%
6388
394 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,16 USD
3.830 đ
45.141.071 USD
283.102.718 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
45.389 USD
10.33% 11%
359
395 Biểu tượng logo của Liti Capital Liti Capital
07/2021 / Ethereum Blockchain
WLITI *
0,0029489856 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
10.28% 5%
8084
396 Biểu tượng logo của Polaris Share Polaris Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
POLA *
0,0261794909 USD
629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.125.992 USD
10.27% 11%
2723
397 Biểu tượng logo của Cube Network Cube Network
06/2022 / Ethereum Blockchain
CUBE *
0,21 USD
5.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.486 USD
10.27% 60%
3819
398 Biểu tượng logo của XRPayNet XRPayNet
04/2022 / XRP Blockchain
XRPAYNET *
0,0057857282 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
798.261 USD
10.21% 90%
2760
399 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0020103214 USD
48 đ
114.809 USD
57.109.580 (87%)
Tổng: 65.829.631
753 USD
10.19% 9%
2028
400 Biểu tượng logo của CoverCompared CoverCompared
01/2021 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,0019505883 USD
47 đ
196.772 USD
100.878.209 (73%)
Tổng: 137.865.569
0 USD
10.19% 10%
1877
401 Biểu tượng logo của Web3 ALL BEST ICO Web3 ALL BEST ICO
03/2022 / BNB Blockchain
WEB3ALLBI *
0,0000109983 USD
0,2642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 788.000.000
413 USD
10.14% 13%
5994
402 Biểu tượng logo của Tronipay Tronipay
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRP *
0,00078539 USD
18,8651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.311.853
17 USD
10.11% 10%
7074
403 Biểu tượng logo của Parrot Protocol Parrot Protocol
09/2021 / Solana Blockchain
PRT *
0,0013268079 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
32.673 USD
10.11% 33%
4156
404 Biểu tượng logo của Dogecolony Dogecolony
02/2022 / BNB Blockchain
DOGECO *
0,0000003717 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1 USD
10.11% 158%
7521
405 Biểu tượng logo của Urfaspor Token Urfaspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
URFA *
0,16 USD
3.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.734 USD
10.09% 87%
4694
406 Biểu tượng logo của Fatih Karagümrük SK Fan Token Fatih Karagümrük SK Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
FKSK *
0,0040704208 USD
98 đ
0 USD
N/A
716 USD
10.02% 19%
5798
407 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
4,49 USD
107.767 đ
80.758 USD
18.000
0 USD
9.97% -3%
2120
408 Biểu tượng logo của DareNFT DareNFT
09/2021 / BNB Blockchain
DNFT *
0,000007102 USD
0,1706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.392 USD
9.97% 8%
5538
409 Biểu tượng logo của Envoy Envoy
10/2021 / Ethereum Blockchain
ENV *
0,0027702182 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.228 USD
9.92% 10%
4757
410 Biểu tượng logo của Starlink Starlink
07/2021 / Ethereum Blockchain
STARL *
0,0000030625 USD
0,0736 đ
30.561.492 USD
9.979.172.029.859 (100%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.231.948 USD
9.87% 13%
438
411 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Blockchain
DOME *
0,003034019 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.204.735 USD
9.87% 14%
2617
412 Biểu tượng logo của Hare Plus Hare Plus
06/2021 / BNB Blockchain
HARE PLUS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
134 USD
9.81% 18%
6406
413 Biểu tượng logo của Three Kingdoms Three Kingdoms
06/2022 / Ethereum Blockchain
RTK *
0,0023030814 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
64.061 USD
9.79% -2%
3720
414 Biểu tượng logo của Charactbit Charactbit
04/2022 / Solana Blockchain
CHB *
0,0003264129 USD
7,8404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
38 USD
9.79% 2%
6842
415 Biểu tượng logo của DinoSwap DinoSwap
07/2021 / Polygon Blockchain
DINO *
0,0012785155 USD
31 đ
196.380 USD
153.600.047 (96%)
Tổng: 160.454.123
18.362 USD
9.78% -45%
1878
416 Biểu tượng logo của dForce dForce
06/2020 / Ethereum Blockchain
DF *
0,0521311485 USD
1.252 đ
22.522.342 USD
432.032.332 (43%)
Tổng: 999.934.977
22.194.528 USD
9.74% 18%
526
417 Biểu tượng logo của KlayUniverse KlayUniverse
06/2022 / Ethereum Blockchain
KUT *
0,0831265463 USD
1.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.180 USD
9.73% -19%
5369
418 Biểu tượng logo của Klaymore Stakehouse Klaymore Stakehouse
10/2022 / Klaytn Blockchain
HOUSE *
0,0043028366 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
7.060 USD
9.73% 1%
4921
419 Biểu tượng logo của DOJO Coin DOJO Coin
11/2022 / BNB Blockchain
DOJO COIN *
0,0001548242 USD
3,7189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.971.628.000
75.310 USD
9.69% 58%
3626
420 Biểu tượng logo của SoccerInu SoccerInu
10/2022 / BNB Blockchain
SOCCER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.821 USD
9.68% -31%
4211
421 Biểu tượng logo của wLitiDAO wLitiDAO
03/2022 / Polygon Blockchain
WLD *
0,0112629472 USD
271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.918.024.825
23.466 USD
9.65% 14%
4426
422 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,08633 USD
2.074 đ
116.941.631 USD
N/A
Tổng: 1.146.111.711
1.580.658 USD
9.64% 45%
206
423 Biểu tượng logo của Lucky Block (V2) Lucky Block (V2)
01/2022 / Ethereum Blockchain
LBLOCK *
0,0002795355 USD
6,7144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.650.050.129
29.510 USD
9.57% 1%
4200
424 Biểu tượng logo của AOK AOK
11/2021
AOK
0,000751532 USD
18,0518 đ
150.306 USD
200.000.000 (10%)
Tổng: 2.099.999.998
30.666 USD
9.51% 28%
1954
425 Biểu tượng logo của xMATIC xMATIC
12/2022 / Polygon Blockchain
XMATIC *
0,93 USD
22.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.506
935 USD
9.50% -3%
5701
426 Biểu tượng logo của Phoenix Global [old] Phoenix Global [old]
10/2017 / Neo Blockchain
PHX *
0,02655323 USD
638 đ
89.890.905 USD
N/A
Tổng: 3.711.738.526
2.663 USD
9.47% 20%
237
427 Biểu tượng logo của Vangold Vangold
04/2021 / BNB Blockchain
VGD *
0,0000032629 USD
0,0784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
231 USD
9.46% 8%
6201
428 Biểu tượng logo của SportsIcon SportsIcon
11/2021 / Ethereum Blockchain
ICONS *
0,0354356861 USD
851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
22.245 USD
9.44% -23%
4313
429 Biểu tượng logo của ZeLoop Eco Reward ZeLoop Eco Reward
11/2021 / BNB Blockchain
ERW *
0,0000022102 USD
0,0531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000
29.257 USD
9.41% 4%
4202
430 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Blockchain
CTT *
0,34 USD
8.164 đ
77.349 USD
227.582 (23%)
Tổng: 1.000.000
12.886 USD
9.36% 1%
2135
431 Biểu tượng logo của KCAL KCAL
10/2022
KCAL
2,23 USD
53.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
6.636.075 USD
9.27% -22%
2614
432 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,0071005592 USD
171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
57.159 USD
9.23% 15%
3799
433 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,11 USD
2.754 đ
1.923.035 USD
16.775.000 (21%)
Tổng: 80.000.000
224.269 USD
9.20% 14%
1151
434 Biểu tượng logo của Chocoswap Chocoswap
05/2021 / Huobi Token Blockchain
VNLA *
0,0228921778 USD
550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
550 USD
9.20% 25%
5884
435 Biểu tượng logo của Metarix Metarix
05/2022 / BNB Blockchain
MTRX *
0,0051507389 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
24.927 USD
9.19% 1%
4259
436 Biểu tượng logo của Operon Origins Operon Origins
11/2021 / BNB Blockchain
ORO *
0,0029153643 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.462 USD
9.16% -15%
4375
437 Biểu tượng logo của Blockpass Blockpass
08/2018 / Ethereum Blockchain
PASS *
0,0016479922 USD
40 đ
275.583 USD
167.223.762 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
170 USD
9.13% 13%
1789
438 Biểu tượng logo của dexSHARE dexSHARE
05/2022 / BNB Blockchain
DEXSHARE *
29,24 USD
702.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.500
93.211 USD
9.10% -2%
3520
439 Biểu tượng logo của BTS Chain BTS Chain
08/2020 / BNB Blockchain
BTSC *
0,002400189 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
2.850 USD
9.09% 26%
5258
440 Biểu tượng logo của Talent Token Talent Token
10/2020
TTX
0,0002135411 USD
5,1293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
5.554 USD
9.06% 16%
5005
441 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
2,27 USD
54.525 đ
91.034.662 USD
41.958.140 (93%)
Tổng: 45.094.973
39.661.030 USD
9.02% 21%
236
442 Biểu tượng logo của BALI TOKEN BALI TOKEN
12/2021 / BNB Blockchain
BLI *
0,0000000052 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000.000
1.598 USD
9.02% -3%
5482
443 Biểu tượng logo của Props Token Props Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
PROPS *
0,0011634807 USD
28 đ
597.289 USD
513.363.583 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
12.792 USD
8.90% 19%
1520
444 Biểu tượng logo của OneRare OneRare
08/2021 / Polygon Blockchain
ORARE *
0,0258935254 USD
622 đ
231.994 USD
8.959.527 (9%)
Tổng: 100.000.000
106.528 USD
8.89% 6%
1837
445 Biểu tượng logo của RevolutionGames RevolutionGames
03/2022 / BNB Blockchain
RVLNG *
0,00387514 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
147.615 USD
8.87% 22%
3304
446 Biểu tượng logo của Meshswap Protocol Meshswap Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
MESH *
0,0573098738 USD
1.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.644.000
16 USD
8.84% -14%
7100
447 Biểu tượng logo của DEIP Protocol DEIP Protocol
10/2021
DEIP
0,000076506 USD
1,8377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
65 USD
8.82% 9%
6657
448 Biểu tượng logo của CV SHOTS CV SHOTS
06/2022
CVSHOT
0,0060343852 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
237 USD
8.81% 59%
6190
449 Biểu tượng logo của PhotoChromic PhotoChromic
12/2021 / Ethereum Blockchain
PHCR *
0,0000990078 USD
2,3782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
581 USD
8.79% 8%
5864
450 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0048297802 USD
116 đ
149.840 USD
31.024.196 (49%)
Tổng: 63.343.034
611 USD
8.75% -5%
1955
451 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
0,074258173 USD
1.784 đ
8.244.278 USD
111.021.828 (6%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
8.74% -2%
756
452 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0100234782 USD
241 đ
98.550 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
1.160 USD
8.72% 19%
2069
453 Biểu tượng logo của AMMYI Coin AMMYI Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
AMI *
0,0345688168 USD
830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
8.72% -35%
7991
454 Biểu tượng logo của HNB Protocol HNB Protocol
06/2022 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0160611652 USD
386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
27.188 USD
8.70% 5%
4227
455 Biểu tượng logo của ParaState ParaState
03/2021 / Ethereum Blockchain
STATE *
0,0050003938 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
838 USD
8.70% 2%
5735
456 Biểu tượng logo của Archethic Archethic
09/2020 / Ethereum Blockchain
UCO *
0,11 USD
2.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
137.554 USD
8.69% 29%
3337
457 Biểu tượng logo của FIFA World Cup Fans FIFA World Cup Fans
08/2022 / BNB Blockchain
FIFA *
0,0000001369 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
0 USD
8.69% -45%
8977
458 Biểu tượng logo của REGENT COIN REGENT COIN
12/2022 / BNB Blockchain
REGENT *
5,14 USD
123.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.900.000
83.685 USD
8.66% 9%
3569
459 Biểu tượng logo của Ape Fun Token Ape Fun Token
08/2021 / BNB Blockchain
AFT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
3.296 USD
8.65% -7%
5194
460 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0451791496 USD
1.085 đ
4.437.173 USD
98.212.860
954.996 USD
8.62% 13%
905
461 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,0224174413 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.803.299.805
5.619.757 USD
8.57% 1%
2622
462 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000215063 USD
0,5166 đ
339.933 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
27 USD
8.49% 2%
1715
463 Biểu tượng logo của DiemLibre DiemLibre
01/2022 / Ethereum Blockchain
DLB *
0,0010472663 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.389.987.373
114 USD
8.40% -7%
6459
464 Biểu tượng logo của Relay Token Relay Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
RELAY *
0,14 USD
3.402 đ
0 USD
N/A
547 USD
8.37% 6%
5888
465 Biểu tượng logo của SafeBull SafeBull
06/2021 / BNB Blockchain
SAFEBULL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.470 USD
8.30% 7%
5519
466 Biểu tượng logo của Jetswap.finance Jetswap.finance
07/2021 / BNB Blockchain
WINGS *
0,0031076865 USD
75 đ
0 USD
N/A
0 USD
8.27% 4%
8088
467 Biểu tượng logo của Reflex Reflex
10/2020 / Ethereum Blockchain
RFX *
0,0006085388 USD
14,6171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
188 USD
8.27% -9%
6280
468 Biểu tượng logo của BizAuto BizAuto
10/2022
BIZA
0,012982048 USD
312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000.000
51.813 USD
8.27% 2%
3861
469 Biểu tượng logo của BowsCoin BowsCoin
07/2015
BSC
0,0020238109 USD
49 đ
11.232 USD
5.550.102
38 USD
8.21% 9%
2432
470 Biểu tượng logo của Azbit Azbit
10/2019 / BNB Blockchain
AZ *
0,000015953 USD
0,3832 đ
1.112.725 USD
69.750.302.117
1.347 USD
8.21% 6%
1328
471 Biểu tượng logo của SANGKARA MISA SANGKARA MISA
04/2022 / BNB Blockchain
MISA *
0,0000055623 USD
0,1336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
53.386 USD
8.18% 10%
3842
472 Biểu tượng logo của MetaVerse-M MetaVerse-M
06/2022 / BNB Blockchain
M *
0,0038138658 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
480 USD
8.18% 1%
5950
473 Biểu tượng logo của Davinci Coin Davinci Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
DAC *
0,0000308524 USD
0,7411 đ
261.584 USD
8.478.561.025 (96%)
Tổng: 8.800.000.000
87.035 USD
8.17% 14%
1802
474 Biểu tượng logo của LEMONCHAIN LEMONCHAIN
04/2022 / Klaytn Blockchain
LEMC *
0,0662327541 USD
1.591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
174.729 USD
8.13% -92%
3240
475 Biểu tượng logo của Liqwid Finance Liqwid Finance
03/2022 / Cardano Blockchain
LQ *
17,61 USD
422.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
8.08% 14%
8664
476 Biểu tượng logo của Triall Triall
10/2021 / Ethereum Blockchain
TRL *
0,0199763006 USD
480 đ
352.747 USD
17.658.265 (10%)
Tổng: 175.000.000
3.502 USD
8.07% -2%
1695
477 Biểu tượng logo của MEDIA EYE NFT Portal MEDIA EYE NFT Portal
11/2021 / Ethereum Blockchain
eYe *
0,0007742794 USD
18,5982 đ
72.001 USD
92.990.540 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
59.776 USD
8.06% -9%
2148
478 Biểu tượng logo của Bomb Money Bomb Money
12/2021 / BNB Blockchain
BOMB *
0,63 USD
15.100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.711.266
12.135 USD
8.00% 14%
4659
479 Biểu tượng logo của Yuan Chain Coin Yuan Chain Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
YCC *
0,0022973339 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
212.898 USD
7.99% 3%
3147
480 Biểu tượng logo của KeyFi KeyFi
02/2021 / Ethereum Blockchain
KEYFI *
0,0408025927 USD
980 đ
109.695 USD
2.688.429 (27%)
Tổng: 9.994.262
203 USD
7.98% -9%
2041
481 Biểu tượng logo của Penrose Finance Penrose Finance
06/2022 / Polygon Blockchain
PEN *
0,0004544499 USD
10,9159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.122.010
705 USD
7.98% 6%
5802
482 Biểu tượng logo của HODLX HODLX
04/2022 / BNB Blockchain
HODLX *
0,000003503 USD
0,0841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.828.407.799
315 USD
7.97% -5%
6084
483 Biểu tượng logo của XRPFarm XRPFarm
10/2022 / BNB Blockchain
XF *
0,0000028338 USD
0,0681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
4.126 USD
7.96% 57%
5099
484 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0033112487 USD
80 đ
73.685.081 USD
22.252.958.863 (74%)
Tổng: 30.000.000.000
18.410.673 USD
7.95% 5%
256
485 Biểu tượng logo của Hive Dollar Hive Dollar
03/2020
HBD
1,01 USD
24.140 đ
0 USD
N/A
321.048 USD
7.93% 1%
2983
486 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
5,73 USD
137.635 đ
413.333.626 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
14.772.216 USD
7.91% 24%
88
487 Biểu tượng logo của Utility NFT Coin Utility NFT Coin
05/2022 / BNB Blockchain
UNC *
0,0002320183 USD
5,5731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999.999.997
0 USD
7.91% 5%
8751
488 Biểu tượng logo của MEDPING MEDPING
11/2021 / BNB Blockchain
MPG *
0,0025502008 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
7.90% 0%
8404
489 Biểu tượng logo của Vira-lata Finance Vira-lata Finance
04/2021 / BNB Blockchain
REAU *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.000.000.000.000
43 USD
7.89% -7%
6799
490 Biểu tượng logo của Raptor Finance Raptor Finance
05/2021 / BNB Blockchain
RPTR *
0,0001393721 USD
3,3477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 468.461.865.378.606
212 USD
7.88% 0%
6237
491 Biểu tượng logo của XGOLD COIN XGOLD COIN
10/2021 / XRP Blockchain
XGOLD *
0,002229043 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
70 USD
7.85% -9%
6631
492 Biểu tượng logo của Endless Board Game Endless Board Game
08/2020 / BNB Blockchain
ENG *
0,0004206389 USD
10,1037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
146 USD
7.83% 9%
6375
493 Biểu tượng logo của ShibaZilla ShibaZilla
10/2021 / BNB Blockchain
SHIBAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
32 USD
7.81% 10%
6894
494 Biểu tượng logo của X7R X7R
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7R *
0,0503607285 USD
1.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.265 USD
7.80% 27%
3739
495 Biểu tượng logo của Hero Blaze: Three Kingdoms Hero Blaze: Three Kingdoms
07/2022 / BNB Blockchain
MUDOL2 *
0,0190293167 USD
457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
12.999 USD
7.76% 6%
4588
496 Biểu tượng logo của Hey Hey
11/2022 / Ethereum Blockchain
HEY *
0,0028923508 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.609 USD
7.76% -25%
4999
497 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,0078386457 USD
188 đ
580.532 USD
74.060.182 (15%)
Tổng: 500.000.000
141.991 USD
7.74% 4%
1530
498 Biểu tượng logo của DaoVerse DaoVerse
08/2022 / BNB Blockchain
DVRS *
0,0001179923 USD
2,8342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
115.926 USD
7.74% 7%
3419
499 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0000164674 USD
0,3955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
41 USD
7.71% 48%
6819
500 Biểu tượng logo của Leve Invest Leve Invest
10/2022 / BNB Blockchain
LEVE *
0,0022932768 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
17.973 USD
7.69% -16%
4411
501 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,004667986 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
119.796 USD
7.68% 21%
3407
502 Biểu tượng logo của REV3AL REV3AL
06/2022 / BNB Blockchain
REV3L *
0,0060308878 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
221.570 USD
7.67% -3%
3135
503 Biểu tượng logo của SmartFi SmartFi
04/2022 / BNB Blockchain
SMTF *
0,72 USD
17.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.650 USD
7.65% -1%
4399
504 Biểu tượng logo của MetaPlay MetaPlay
11/2021 / BNB Blockchain
MPLAY *
0,0052445111 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
83 USD
7.64% -16%
6580
505 Biểu tượng logo của Betswap.gg Betswap.gg
01/2022 / Ethereum Blockchain
BSGG *
0,0026454749 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
124.939 USD
7.64% 11%
3385
506 Biểu tượng logo của Cypherium Cypherium
11/2021
CPH
0,0229352473 USD
551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.428.000.000
126.287 USD
7.60% 9%
3378
507 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
14,55 USD
349.458 đ
26.997.303 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
8.392.429 USD
7.58% 32%
477
508 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche Blockchain
HAT *
487,84 USD
11.717.819 đ
0 USD
N/A
1.455 USD
7.53% 19%
5526
509 Biểu tượng logo của LuckyDoge LuckyDoge
04/2022 / BNB Blockchain
LUCKYDOGE *
0,0000002744 USD
0,0066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
7.52% -11%
7536
510 Biểu tượng logo của I will poop it NFT I will poop it NFT
06/2022 / Ethereum Blockchain
SHIT *
0,0000000185 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
206.376 USD
7.51% 16%
3161
511 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
04/2022 / Avalanche Blockchain
3ULL *
0,0003096031 USD
7,4367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
283.428 USD
7.50% 6%
3033
512 Biểu tượng logo của handleFOREX handleFOREX
09/2021 / Ethereum Blockchain
FOREX *
0,0131157238 USD
315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
21.047 USD
7.46% 8%
4345
513 Biểu tượng logo của DAEX DAEX
05/2018 / Ethereum Blockchain
DAX *
0,004601874 USD
111 đ
1.632.131 USD
354.666.702 (18%)
Tổng: 2.000.000.000
43.469 USD
7.43% -2%
1203
514 Biểu tượng logo của CronosNode CronosNode
05/2022 / Cronos Blockchain
CRON *
0,16 USD
3.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
201 USD
7.43% 3%
6260
515 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
0,75 USD
17.987 đ
15.091.001 USD
20.152.153 (20%)
Tổng: 100.000.000
388.484 USD
7.43% 0%
611
516 Biểu tượng logo của BABİL TOKEN BABİL TOKEN
01/2022 / Ethereum Blockchain
BABIL *
0,29 USD
6.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.894.000
2.702 USD
7.41% -58%
5280
517 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0011185949 USD
27 đ
6.820.584 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
172.959 USD
7.36% 6%
806
518 Biểu tượng logo của Subme Subme
09/2021 / BNB Blockchain
SUB *
0,001297819 USD
31 đ
132.593 USD
102.165.950 (12%)
Tổng: 880.000.000
1.444 USD
7.35% 15%
1990
519 Biểu tượng logo của Colizeum Colizeum
02/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUM *
0,01099482 USD
264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.158 USD
7.32% -1%
4404
520 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
13,77 USD
330.835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
10.825 USD
7.31% 17%
4727
521 Biểu tượng logo của MetaBET MetaBET
01/2022 / Ethereum Blockchain
MBET *
0,0052491759 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
11.755 USD
7.31% 8%
4693
522 Biểu tượng logo của HashBit BlockChain HashBit BlockChain
10/2021
HBIT
0,0000373615 USD
0,8974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
689.067 USD
7.26% -56%
2783
523 Biểu tượng logo của BAO BAO
10/2022 / BNB Blockchain
BAO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
9.371 USD
7.24% -11%
4807
524 Biểu tượng logo của Gamma Gamma
11/2021 / BNB Blockchain
GAM *
0,0011183262 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
476 USD
7.18% 10%
5954
525 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0014541262 USD
35 đ
378.271 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
155 USD
7.17% -4%
1677
526 Biểu tượng logo của MoonBeans MoonBeans
10/2021 / Moonbeam Blockchain
BEANS *
0,13 USD
3.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
579 USD
7.17% 31%
5867
527 Biểu tượng logo của Shita-kiri Suzume Shita-kiri Suzume
08/2022 / Ethereum Blockchain
SUZUME *
0,0000014803 USD
0,0356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
88.210 USD
7.15% 5%
3550
528 Biểu tượng logo của Halloween Floki Halloween Floki
10/2022 / BNB Blockchain
FLOH *
0,0000000904 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
26.718 USD
7.15% 5%
4233
529 Biểu tượng logo của Yeni Malatyaspor Token Yeni Malatyaspor Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
YMS *
0,10 USD
2.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
17.298 USD
7.13% 53%
4429
530 Biểu tượng logo của Thought Thought
03/2022
THT
0,009680868 USD
233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.033.988
9.256 USD
7.12% 1%
4819
531 Biểu tượng logo của Grom Grom
12/2020 / Ethereum Blockchain
GR *
0,0129859487 USD
312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.353 USD
7.06% 18%
5337
532 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
2,73 USD
65.658 đ
0 USD
N/A
541 USD
7.05% 10%
5894
533 Biểu tượng logo của X7DAO X7DAO
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7DAO *
0,0206600202 USD
496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.728 USD
7.04% 35%
4608
534 Biểu tượng logo của Hyve Hyve
10/2020 / Ethereum Blockchain
HYVE *
0,0276560055 USD
664 đ
709.268 USD
25.646.075 (26%)
Tổng: 100.000.000
64.467 USD
7.03% -1%
1469
535 Biểu tượng logo của Wrapped Ampleforth Wrapped Ampleforth
01/2022 / Ethereum Blockchain
WAMPL *
3,70 USD
88.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
96.508 USD
7.02% 14%
3498
536 Biểu tượng logo của JPGold Coin JPGold Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
JPGC *
0,0236657793 USD
568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
219 USD
6.94% 10%
6226
537 Biểu tượng logo của RED PILL RED PILL
10/2022 / Ethereum Blockchain
RPILL *
0,0003600587 USD
8,6486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.899 USD
6.94% 9%
5127
538 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOIN *
0,0022175789 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
190 USD
6.93% 1%
6277
539 Biểu tượng logo của GPEX GPEX
01/2022 / Ethereum Blockchain
GPX *
0,30 USD
7.198 đ
2.333.123 USD
7.785.806 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
9.282 USD
6.92% -22%
1107
540 Biểu tượng logo của Heart Rate Heart Rate
10/2022
HTR
0,0203846053 USD
490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
134.084 USD
6.90% 10%
3351
541 Biểu tượng logo của Eng Crypto Eng Crypto
08/2022 / BNB Blockchain
ENG *
0,0000531297 USD
1,2762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
219 USD
6.82% 32%
6224
542 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
0,68 USD
16.438 đ
163.466.777 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
7.689.316 USD
6.75% 35%
135
543 Biểu tượng logo của OtterClam Finance OtterClam Finance
11/2021 / Polygon Blockchain
CLAM *
2,15 USD
51.573 đ
270.710 USD
126.082 (20%)
Tổng: 641.903
9.486 USD
6.75% 8%
1793
544 Biểu tượng logo của Hubble Protocol Hubble Protocol
12/2021 / Solana Blockchain
HBB *
0,0839829653 USD
2.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
140.249 USD
6.74% 15%
3325
545 Biểu tượng logo của MonkeyLeague MonkeyLeague
12/2021 / Solana Blockchain
MBS *
0,0735957054 USD
1.768 đ
6.389.261 USD
86.815.679 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
270.991 USD
6.72% -1%
818
546 Biểu tượng logo của Hosky Token Hosky Token
01/2022 / Cardano Blockchain
HOSKY *
0,0000000196 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.009 USD
6.71% 13%
5665
547 Biểu tượng logo của Double Swap Token Double Swap Token
09/2022
DST
1.064 USD
25.556.201 đ
0 USD
N/A
154.929 USD
6.71% 102%
3287
548 Biểu tượng logo của Rubidium Rubidium
02/2022
RBD
0,0235618555 USD
566 đ
0 USD
N/A
63.721 USD
6.70% 40%
3722
549 Biểu tượng logo của Tokenplace Tokenplace
10/2021 / Ethereum Blockchain
TOK *
0,0026567021 USD
64 đ
342.570 USD
128.945.627 (52%)
Tổng: 250.000.000
24.034 USD
6.69% -2%
1711
550 Biểu tượng logo của OnX Finance OnX Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ONX *
0,0552352675 USD
1.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
62.399 USD
6.68% 12%
3737
551 Biểu tượng logo của PANGOLINU PANGOLINU
11/2022 / BNB Blockchain
PANGO *
0,0018349549 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47 USD
6.66% -92%
6766
552 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / BNB Blockchain
XRPBEAR *
0,0000000137 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
702 USD
6.63% 31%
5805
553 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020
ORAI
1,24 USD
29.686 đ
2.526.654 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
600.621 USD
6.61% 17%
1076
554 Biểu tượng logo của SIGN SIGN
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIGN *
0,0628029458 USD
1.509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
253.597 USD
6.60% 7%
3077
555 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,27 USD
6.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.677 USD
6.60% 83%
4938
556 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0105418944 USD
253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
208.184 USD
6.59% 2%
3159
557 Biểu tượng logo của Shopping.io Shopping.io
09/2022 / Ethereum Blockchain
SHOP *
0,024020515 USD
577 đ
2.399.064 USD
99.875.636
6.042 USD
6.59% 6%
1097
558 Biểu tượng logo của Posschain Posschain
06/2022 / BNB Blockchain
POSS *
0,0273764483 USD
658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
308.909 USD
6.59% 117%
2997
559 Biểu tượng logo của ASAN VERSE ASAN VERSE
11/2022 / Klaytn Blockchain
ASAN *
0,000089239 USD
2,1435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
162.097 USD
6.59% -3%
3264
560 Biểu tượng logo của Cappasity Cappasity
12/2017 / Ethereum Blockchain
CAPP *
0,0001879623 USD
4,5149 đ
124.670 USD
663.271.025 (77%)
Tổng: 865.795.081
130.156 USD
6.57% -14%
2005
561 Biểu tượng logo của Mammoth Mammoth
06/2022
MMT
0,0040631497 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
30.307 USD
6.57% -83%
4187
562 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
0,34 USD
8.055 đ
1.160.642 USD
3.460.947 (35%)
Tổng: 10.000.000
17.900 USD
6.57% -7%
1313
563 Biểu tượng logo của ICHELLO Music & Technology ICHELLO Music & Technology
02/2022 / BNB Blockchain
ELLO *
0,0002127139 USD
5,1094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.917 USD
6.57% 0%
5417
564 Biểu tượng logo của Soulsaver Soulsaver
09/2022 / Ethereum Blockchain
SOUL *
23,50 USD
564.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
177.449 USD
6.55% -1%
3228
565 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0045900499 USD
110 đ
314.853 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
4.130 USD
6.52% 13%
1751
566 Biểu tượng logo của XSwap Protocol XSwap Protocol
11/2021 / XDC Network Blockchain
XSP *
0,0006368088 USD
15,2961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000.000
6.765 USD
6.48% -13%
4934
567 Biểu tượng logo của Vivaion Vivaion
01/2022 / Solana Blockchain
VIVAION *
0,0582392979 USD
1.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
116 USD
6.48% 21%
6448
568 Biểu tượng logo của Bread Bread
12/2017 / Ethereum Blockchain
BRD *
0,0059196469 USD
142 đ
526.036 USD
88.862.718
566 USD
6.47% -12%
1561
569 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000262221 USD
0,6299 đ
262.079 USD
9.994.600.000 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
86.857 USD
6.46% 20%
1801
570 Biểu tượng logo của Goblin Goblin
12/2021 / BNB Blockchain
GOBLIN *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.340 USD
6.46% 9%
5556
571 Biểu tượng logo của PolyBeta Finance PolyBeta Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
BETA *
0,34 USD
8.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.600
34 USD
6.44% 8%
6878
572 Biểu tượng logo của Mist Mist
04/2021 / BNB Blockchain
MIST *
0,0152277281 USD
366 đ
858.190 USD
56.357.088 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
269.364 USD
6.43% -1%
1413
573 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,0005121814 USD
12,3026 đ
508.309 USD
992.439.499 (100%)
Tổng: 995.239.500
75.285 USD
6.42% -43%
1568
574 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO SATOSHI ALL BEST ICO SATOSHI
07/2022 / BNB Blockchain
SATSALL *
0,0000287689 USD
0,6910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.001
23 USD
6.40% 115%
6999
575 Biểu tượng logo của Baby Tiger King Baby Tiger King
11/2021 / BNB Blockchain
BABYTK *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.726.353.668.660.810
21.392 USD
6.38% 6%
4333
576 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
564,98 USD
13.570.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
1.307 USD
6.33% 3%
5567
577 Biểu tượng logo của Crypto Global United Crypto Global United
11/2021 / Ethereum Blockchain
CGU *
0,0632695681 USD
1.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
402.184 USD
6.33% -5%
2908
578 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
1,21 USD
29.082 đ
55.731.385 USD
46.031.113 (12%)
Tổng: 395.345.189
1.013.744 USD
6.31% 14%
318
579 Biểu tượng logo của TYV Coin TYV Coin
10/2022 / BNB Blockchain
TYV *
0,85 USD
20.510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
1.581 USD
6.31% 23%
5487
580 Biểu tượng logo của FitR FitR
08/2022
FMT
0,0108108514 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
28.269 USD
6.29% -3%
4216
581 Biểu tượng logo của CZshares CZshares
06/2022 / BNB Blockchain
CZSHARES *
1,57 USD
37.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.761
247 USD
6.28% 38%
6173
582 Biểu tượng logo của Kols Offering Token Kols Offering Token
01/2022 / BNB Blockchain
KOT *
0,0034143927 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
91 USD
6.26% 2%
6541
583 Biểu tượng logo của Whole Network Whole Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000244719 USD
0,5878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
84.410 USD
6.21% 8%
3565
584 Biểu tượng logo của SpiderDAO SpiderDAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
SPDR *
0,0001125674 USD
2,7039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
283 USD
6.19% 6%
6123
585 Biểu tượng logo của Sekuritance Sekuritance
06/2021 / Ethereum Blockchain
SKRT *
0,001242616 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 818.202.997
12.131 USD
6.17% -5%
4661
586 Biểu tượng logo của Fear Fear
05/2021 / Ethereum Blockchain
FEAR *
0,0819020184 USD
1.967 đ
534.997 USD
6.532.157 (10%)
Tổng: 65.000.000
1.490.192 USD
6.17% 5%
1554
587 Biểu tượng logo của GeroWallet GeroWallet
05/2021 / Cardano Blockchain
GERO *
0,0022846463 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
6.16% -58%
8041
588 Biểu tượng logo của 1NFT 1NFT
11/2021 / BNB Blockchain
1NFT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
88 USD
6.16% 4%
6555
589 Biểu tượng logo của DekBox DekBox
05/2021
DEK
0,0018134428 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
9.580 USD
6.12% 18%
4799
590 Biểu tượng logo của Space Token Space Token
05/2021 / BNB Blockchain
SPACE *
0,0157299908 USD
378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
15.305 USD
6.11% 11%
4494
591 Biểu tượng logo của ZudgeZury ZudgeZury
10/2022 / Ethereum Blockchain
ZZC *
0,0000013901 USD
0,0334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
65.360 USD
6.11% 6%
3708
592 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,0586755313 USD
1.409 đ
100.335 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
172 USD
6.10% 1%
2061
593 Biểu tượng logo của Upload Token Upload Token
11/2022 / BNB Blockchain
UPLOAD *
0,000000828 USD
0,0199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
3.094 USD
6.04% -26%
5223
594 Biểu tượng logo của Baby Shiba Coin Baby Shiba Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BABYSHIBA *
0,0005025371 USD
12,0709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
237 USD
6.01% -3%
6189
595 Biểu tượng logo của Poochain Poochain
08/2022 / BNB Blockchain
POOP *
0,0025014433 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.778 USD
6.00% 7%
4891
596 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,0032174239 USD
77 đ
1.449.072 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
580 USD
5.99% 13%
1235
597 Biểu tượng logo của MOBIX MOBIX
09/2022
MOBX
0,0956475324 USD
2.297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
78.238 USD
5.97% 16%
3601
598 Biểu tượng logo của Locus Chain Locus Chain
05/2019 / Ethereum Blockchain
LOCUS *
0,0325586133 USD
782 đ
28.645.337 USD
879.808.261 (13%)
Tổng: 7.000.000.000
908.964 USD
5.96% 6%
459
599 Biểu tượng logo của Darkness Share Darkness Share
03/2022 / Cronos Blockchain
NESS *
0,0010567159 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
2.226 USD
5.94% 6%
5362
600 Biểu tượng logo của XBIT XBIT
10/2019
XBT
0,0119994723 USD
288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
318.885 USD
5.94% 6%
2987
601 Biểu tượng logo của Bullshit Inu Bullshit Inu
05/2022 / BNB Blockchain
BULL *
0,0000000427 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
34.731 USD
5.92% 11%
4114
602 Biểu tượng logo của UCX UCX
11/2019 / Ethereum Blockchain
UCX *
0,10 USD
2.501 đ
0 USD
N/A
79.560 USD
5.90% 6%
3592
603 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
6,86 USD
164.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
288.213 USD
5.89% 60%
3024
604 Biểu tượng logo của Antalyaspor Token Antalyaspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
AKREP *
0,40 USD
9.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.735 USD
5.89% 169%
4792
605 Biểu tượng logo của MCDEX Token MCDEX Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
5,12 USD
123.030 đ
9.497.060 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
85.437 USD
5.86% 3%
720
606 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
0,004503179 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
311.806 USD
5.84% 21%
2993
607 Biểu tượng logo của Duzce Token Duzce Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
DUZCE *
0,11 USD
2.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000
5.507 USD
5.84% 63%
5010
608 Biểu tượng logo của Cardano Gold Cardano Gold
01/2022 / Cardano Blockchain
CARGO *
0,0340270999 USD
817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
0 USD
5.82% -31%
8588
609 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
3,75 USD
90.059 đ
56.173.767 USD
14.982.364 (100%)
Tổng: 15.000.000
12.102.253 USD
5.81% 23%
314
610 Biểu tượng logo của Daily COP Daily COP
09/2021 / Polygon Blockchain
DLYCOP *
0,0000000316 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
40 USD
5.80% -14%
6832
611 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
0,0815860218 USD
1.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.563 USD
5.74% -6%
5492
612 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,0010875273 USD
26 đ
8.101.304 USD
7.449.287.997 (74%)
Tổng: 10.000.000.000
64.722 USD
5.72% 5%
758
613 Biểu tượng logo của Emercoin Emercoin
08/2014
EMC
0,0155030132 USD
372 đ
777.581 USD
50.156.797
6.968 USD
5.71% 5%
1445
614 Biểu tượng logo của Elite Elite
02/2022 / Polygon Blockchain
ELITE *
0,0010027329 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.400.000.000
44 USD
5.71% 7%
6864
615 Biểu tượng logo của Bursaspor Fan Token Bursaspor Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
TMSH *
0,0020480105 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
11 USD
5.71% -4%
7205
616 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0040616479 USD
98 đ
115.105 USD
28.339.400
29 USD
5.69% 1%
2027
617 Biểu tượng logo của Grove Grove
05/2022 / Ethereum Blockchain
GVR *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
1.815.572 USD
2.489.009.590.701.190 (2%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5.548.644 USD
5.68% -2%
1168
618 Biểu tượng logo của Kusunoki Samurai Kusunoki Samurai
03/2022 / Ethereum Blockchain
KUSUNOKI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000.000.000.000
115.629 USD
5.67% -24%
3420
619 Biểu tượng logo của Nemesis DAO Nemesis DAO
11/2021 / BNB Blockchain
NMS *
7,44 USD
178.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.215
455.262 USD
5.67% 12%
2881
620 Biểu tượng logo của AMAUROT AMAUROT
11/2022 / BNB Blockchain
AMA *
4,05 USD
97.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 161.800.000
569.326 USD
5.64% 6%
2828
621 Biểu tượng logo của Agora Defi Agora Defi
04/2022 / MetisDAO Blockchain
AGORA *
0,0016527828 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4 USD
5.61% 12%
7459
622 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0193401398 USD
465 đ
312.497 USD
16.157.930 (77%)
Tổng: 21.000.000
2.367 USD
5.59% -11%
1754
623 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
1,14 USD
27.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
0 USD
5.55% -7%
8013
624 Biểu tượng logo của Fabric Fabric
08/2021
FAB
0,0000009863 USD
0,0237 đ
49 USD
49.413.402 (10%)
Tổng: 500.000.000
267 USD
5.55% -18%
2584
625 Biểu tượng logo của Afyonspor Fan Token Afyonspor Fan Token
06/2022 / Bitcicoin Blockchain
AFYON *
0,0037760193 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
145 USD
5.53% 4%
6379
626 Biểu tượng logo của LadderCaster LadderCaster
04/2022 / Solana Blockchain
LADA *
0,0006272055 USD
15,0655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
5.52% 7%
7525
627 Biểu tượng logo của 1-UP Platform 1-UP Platform
07/2021 / Ethereum Blockchain
1-UP *
0,01933076 USD
464 đ
1.105.159 USD
57.170.994 (88%)
Tổng: 65.000.000
8.107 USD
5.50% 9%
1329
628 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0000702243 USD
1,6868 đ
25.959 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
43 USD
5.48% 5%
2324
629 Biểu tượng logo của dFund dFund
05/2021 / Ethereum Blockchain
DFND *
0,0003591619 USD
8,6271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.557 USD
5.48% -3%
4326
630 Biểu tượng logo của Mimas Finance Mimas Finance
01/2022 / Cronos Blockchain
MIMAS *
0,0050763097 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.788 USD
5.47% 11%
5445
631 Biểu tượng logo của Bitlocus Bitlocus
12/2021 / BNB Blockchain
BTL *
0,0005860462 USD
14,0768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
10.281 USD
5.47% -13%
4753
632 Biểu tượng logo của Agoric Agoric
12/2021
BLD
0,39 USD
9.398 đ
106.505.148 USD
N/A
Tổng: 1.006.745.147
448.642 USD
5.47% 1%
216
633 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0368944068 USD
886 đ
1.572.037 USD
42.609.099
2.915 USD
5.46% 16%
1214
634 Biểu tượng logo của FastSwap (BSC) FastSwap (BSC)
10/2021 / BNB Blockchain
FAST *
0,0006590423 USD
15,8302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.424 USD
5.44% -2%
5176
635 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
0,56 USD
13.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.579.041
101.677 USD
5.42% 3%
3482
636 Biểu tượng logo của Cry Cat Coin Cry Cat Coin
03/2022 / Solana Blockchain
CRYY *
0,0000017251 USD
0,0414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1 USD
5.42% 9%
7574
637 Biểu tượng logo của XDAO XDAO
09/2022 / Ethereum Blockchain
XDAO *
0,74 USD
17.764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121.305 USD
5.42% 2%
3398
638 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0002867065 USD
6,8867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
0 USD
5.39% 7%
7806
639 Biểu tượng logo của Caduceus Caduceus
05/2022
CMP
0,15 USD
3.546 đ
5.422.214 USD
36.732.438 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
878.378 USD
5.39% 23%
864
640 Biểu tượng logo của Mercurial Finance Mercurial Finance
05/2021
MER
0,0091841244 USD
221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.405 USD
5.37% 5%
4484
641 Biểu tượng logo của Draken Draken
06/2021
DRK
0,0005900465 USD
14,1729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.479.000.000
33.833 USD
5.36% 9%
4136
642 Biểu tượng logo của GenesysGo Shadow GenesysGo Shadow
01/2022 / Solana Blockchain
SHDW *
0,0750501317 USD
1.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
47.156 USD
5.35% 1%
3936
643 Biểu tượng logo của Agricoin Agricoin
10/2021 / BNB Blockchain
AGX *
0,0021949915 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
19.109 USD
5.31% 7%
4387
644 Biểu tượng logo của RocketVerse RocketVerse
12/2022 / BNB Blockchain
RKV *
0,0000039672 USD
0,0953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.955 USD
5.31% 26%
5045
645 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
0,46 USD
11.086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
55.032 USD
5.30% 5%
3821
646 Biểu tượng logo của xToken xToken
02/2021 / Ethereum Blockchain
XTK *
0,0034502101 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
201 USD
5.30% -5%
6261
647 Biểu tượng logo của Wombat Web 3 Gaming Platform Wombat Web 3 Gaming Platform
07/2022 / Ethereum Blockchain
WOMBAT *
0,0022918438 USD
55 đ
984.869 USD
429.727.591 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
87.453 USD
5.27% 14%
1363
648 Biểu tượng logo của Zenfuse Zenfuse
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEFU *
0,0067092262 USD
161 đ
435.424 USD
64.899.301 (32%)
Tổng: 200.000.000
20.600 USD
5.25% -7%
1618
649 Biểu tượng logo của bitcastle bitcastle
07/2022 / Ethereum Blockchain
CASTLE *
0,0003949411 USD
9,4865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
4.534 USD
5.22% 9%
5066
650 Biểu tượng logo của Seiren Games Network Seiren Games Network
08/2022
SERG
0,0888069937 USD
2.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.516 USD
5.21% 7%
4560
651 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
1,07 USD
25.627 đ
0 USD
N/A
2.290.491 USD
5.20% 6%
2660
652 Biểu tượng logo của OneRing OneRing
02/2022 / Fantom Blockchain
RING *
0,009850348 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.274 USD
5.19% 22%
4754
653 Biểu tượng logo của REDMARS REDMARS
12/2021 / BNB Blockchain
RMARS *
0,0000903202 USD
2,1695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
12.614 USD
5.18% -61%
4620
654 Biểu tượng logo của Trinity Network Credit Trinity Network Credit
01/2018 / Neo Blockchain
TNC *
0,0003017435 USD
7,2479 đ
100.581 USD
333.333.333 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
16.893 USD
5.17% 1%
2060
655 Biểu tượng logo của Yield App Yield App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,0814767359 USD
1.957 đ
15.958.102 USD
195.860.838 (65%)
Tổng: 300.000.000
273.404 USD
5.17% 7%
602
656 Biểu tượng logo của HAY HAY
08/2022 / BNB Blockchain
HAY *
0,94 USD
22.647 đ
0 USD
N/A
6.492.067 USD
5.17% -6%
2616
657 Biểu tượng logo của Tongtongcoin Tongtongcoin
10/2022
TTC
0,0605847711 USD
1.455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.901 USD
5.17% 6%
4036
658 Biểu tượng logo của Risecoin Risecoin
11/2022 / BNB Blockchain
RSC *
0,0017460035 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.215 USD
5.17% -7%
5590
659 Biểu tượng logo của Cashaa Cashaa
02/2018 / BNB Blockchain
CAS *
0,0064536484 USD
155 đ
5.288.946 USD
819.528.005 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
169.199 USD
5.16% 19%
869
660 Biểu tượng logo của Shoppi Coin Shoppi Coin
11/2021 / BNB Blockchain
SHOP *
0,0001317933 USD
3,1657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
101 USD
5.16% -8%
6506
661 Biểu tượng logo của Mimir Token Mimir Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
MIMIR *
0,0020653858 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.877 USD
5.15% -5%
4440
662 Biểu tượng logo của CrowdSwap CrowdSwap
10/2022 / Polygon Blockchain
CROWD *
0,11 USD
2.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.689 USD
5.15% 3%
4051
663 Biểu tượng logo của FOHO Coin FOHO Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
FOHO *
0,0098248216 USD
236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8 USD
5.14% -0%
7281
664 Biểu tượng logo của Legends of Aria Legends of Aria
09/2022 / Solana Blockchain
ARIA *
0,0013277243 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 637.500.000
1 USD
5.13% 88%
7582
665 Biểu tượng logo của Mac&Cheese Mac&Cheese
06/2021 / Polygon Blockchain
XVMC *
0,0000000865 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
82 USD
5.12% -10%
6583
666 Biểu tượng logo của Synchrony Synchrony
10/2021
SCY
0,0001363741 USD
3,2757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
168.791 USD
5.11% -31%
3253
667 Biểu tượng logo của FaniTrade FaniTrade
03/2022 / Solana Blockchain
FANI *
0,0000313345 USD
0,7527 đ
0 USD
N/A
29 USD
5.09% 47%
6930
668 Biểu tượng logo của Goat Gang Goat Gang
06/2022 / BNB Blockchain
GGT *
37,85 USD
909.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000
9.375.682 USD
5.07% -16%
2609
669 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022