1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4862 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 07:31

Bảng xếp hạng 4862 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
0,0106232214 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
0 USD
1311521.25% 1.740.537%
7824
2 Biểu tượng logo của MEME(Ordinals) MEME(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MEME *
57,60 USD
1.407.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
92.807 USD
204212.91% 124.451%
3135
3 Biểu tượng logo của CRYPTOKKI CRYPTOKKI
08/2022 / Klaytn Blockchain
TOKKI *
0,009161393 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
80 USD
33755.72% 6%
6441
4 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,0022060102 USD
54 đ
11.299.606 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
20911.94% 12.200%
865
5 Biểu tượng logo của Weecoins Weecoins
11/2021
WCS
0,0151056718 USD
369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
0 USD
14711.24% 3%
8118
6 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0001705184 USD
4,1658 đ
0 USD
N/A
533 USD
8735.11% 5.631%
5754
7 Biểu tượng logo của Viacoin Viacoin
07/2014
VIA
0,27 USD
6.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.176.392
0 USD
4427.44% 4.978%
7452
8 Biểu tượng logo của Wojak 2.0 Coin Wojak 2.0 Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK2.0 *
0,0000037918 USD
0,0926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
140.222 USD
1411.52% 1.412%
3037
9 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0002327158 USD
5,6852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.399.000
0 USD
944.34% 16%
7626
10 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0050400841 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
900.99% 13%
7636
11 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0168183874 USD
411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8 USD
733.05% 464%
7064
12 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,0018086824 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
683.56% 138%
7258
13 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche C-Chain
WMEMO *
28.378 USD
693.271.921 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.215
8.631 USD
600.61% 546%
4614
14 Biểu tượng logo của ONSTON ONSTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ONSTON *
0,0020756817 USD
51 đ
487.423 USD
234.825.543 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
591.60% 600%
1567
15 Biểu tượng logo của Pre-retogeum Pre-retogeum
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRTG *
12,00 USD
293.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
693 USD
554.40% 127%
5665
16 Biểu tượng logo của Cindrum Cindrum
11/2021 / Ethereum Blockchain
CIND *
0,000888135 USD
21,6971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
62.707 USD
504.17% 1%
3453
17 Biểu tượng logo của SuperMarket SuperMarket
09/2023 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,0021437651 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.224 USD
502.73% 77%
3695
18 Biểu tượng logo của Angry Bulls Club Angry Bulls Club
03/2023 / Polygon Blockchain
ABC *
0,0310047144 USD
757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
766 USD
441.55% 377%
5625
19 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,0741412324 USD
1.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
377.57% 459%
7537
20 Biểu tượng logo của CRAZY DOGE CRAZY DOGE
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.974.325.860.689.920
148.930 USD
364.87% 365%
3009
21 Biểu tượng logo của Risitas Risitas
05/2023 / Ethereum Blockchain
RISITA *
0,0009544145 USD
23,3163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000
380.915 USD
355.17% -96%
2662
22 Biểu tượng logo của TripCandy TripCandy
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CANDY *
0,0031054722 USD
76 đ
650.233 USD
209.382.822 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
11 USD
314.11% 486%
1587
23 Biểu tượng logo của Ethera Ethera
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
364 USD
242.55% 236%
5883
24 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0004471149 USD
10,9230 đ
595.229 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
0 USD
232.37% 15%
1604
25 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000000203 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.159.596 USD
229.18% 7%
2311
26 Biểu tượng logo của Phaeton Phaeton
12/2021
PHAE
0,0401150623 USD
980 đ
0 USD
N/A
0 USD
220.96% 221%
8191
27 Biểu tượng logo của Felix Felix
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLX *
0,0000004535 USD
0,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
115.788 USD
207.85% 280%
3136
28 Biểu tượng logo của OHMS (Ordinals) OHMS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OHMS *
0,0291798328 USD
713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.000.000
75.925 USD
205.82% 184%
3353
29 Biểu tượng logo của Tiamonds Tiamonds
02/2022 / Ethereum Blockchain
TIA *
0,0087566942 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000.000
0 USD
203.91% 158%
8271
30 Biểu tượng logo của The Wasted Lands The Wasted Lands
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAL *
0,0006539171 USD
15,9752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.702 USD
201.45% 138%
4657
31 Biểu tượng logo của Starter Starter
03/2021 / Ethereum Blockchain
START *
0,0486847989 USD
1.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
138 USD
201.27% 196%
6243
32 Biểu tượng logo của ordinex ordinex
02/2023 / Ethereum Blockchain
ORD *
0,0000057778 USD
0,1412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.842.409 USD
187.87% 660%
2336
33 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0030879943 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
765 USD
181.80% 163%
5626
34 Biểu tượng logo của Milady Coin Milady Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LADYS *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.888.000.888
309 USD
178.66% 72%
5946
35 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0048628066 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
42.960 USD
173.53% 203%
3667
36 Biểu tượng logo của SIRIN LABS Token SIRIN LABS Token
12/2017 / Ethereum Blockchain
SRN *
0,0001419442 USD
3,4677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 572.166.104
86 USD
173.35% 159%
6417
37 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021
ETL
0,0000624662 USD
1,5260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
48 USD
160.30% -52%
6608
38 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
2,81 USD
68.590 đ
14.065.337 USD
5.009.700
34.654.379 USD
159.58% 160%
812
39 Biểu tượng logo của Wall Street Bets (WSB) Wall Street Bets (WSB)
10/2023 / Ethereum Blockchain
WSB *
0,0000000146 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
246.703 USD
148.00% 10%
2808
40 Biểu tượng logo của MarsColony MarsColony
01/2022 / Harmony Blockchain
CLNY *
0,0004352009 USD
10,6320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.800.000
723 USD
145.75% 195%
5648
41 Biểu tượng logo của Connectome Connectome
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNTM *
0,0016005725 USD
39 đ
1.938 USD
1.210.675 (1%)
Tổng: 140.000.000
2.737 USD
145.05% 125%
2173
42 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,31 USD
7.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.540.204 USD
141.31% 339%
2332
43 Biểu tượng logo của Trace AI Trace AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
TAI *
0,0034765531 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.561 USD
141.10% 102%
3747
44 Biểu tượng logo của Peepo (SOL) Peepo (SOL)
11/2023 / Solana Blockchain
$PEEP *
0,0000471209 USD
1,1512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.862.587.590
1.242.673 USD
139.98% 68%
2398
45 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
0,42 USD
10.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.276.661 USD
139.41% 222%
2285
46 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,39 USD
9.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.548.714 USD
136.92% 355%
2366
47 Biểu tượng logo của GO HAYYA GO HAYYA
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HAYYA *
0,0000000033 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1.333 USD
133.94% 146%
5378
48 Biểu tượng logo của AI Trader AI Trader
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIT *
0,0001507675 USD
3,6832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
1 USD
132.33% 2%
7279
49 Biểu tượng logo của Nutcoin Nutcoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
NUT *
0,0000000105 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
59.989 USD
131.79% 133%
3476
50 Biểu tượng logo của NALS (Ordinals) NALS (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
NALS *
0,62 USD
15.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.522.061 USD
131.29% 605%
2259
51 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0052374374 USD
128 đ
51.494 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
125.51% 162%
2028
52 Biểu tượng logo của Orbit Bridge Klaytn Handy Orbit Bridge Klaytn Handy
12/2022 / Klaytn Blockchain
OHANDY *
0,0043718186 USD
107 đ
0 USD
N/A
25.931 USD
125.39% 229%
4029
53 Biểu tượng logo của Minds Minds
03/2021 / Ethereum Blockchain
MINDS *
0,11 USD
2.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
147.215 USD
124.82% 108%
3013
54 Biểu tượng logo của Trisolaris Trisolaris
12/2021
TRI
0,0080038257 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.742.469
315.700 USD
124.46% 297%
2716
55 Biểu tượng logo của Space Misfits Space Misfits
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMCW *
0,0137054165 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
235.809 USD
124.11% 146%
2825
56 Biểu tượng logo của LUNCARMY LUNCARMY
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUNCARMY *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
80.065 USD
122.86% 191%
3325
57 Biểu tượng logo của MIR Token MIR Token
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MIR *
0,0024230161 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
414.710 USD
120.09% 169%
2630
58 Biểu tượng logo của Guacamole Guacamole
05/2023 / Solana Blockchain
GUAC *
0,0000003644 USD
0,0089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.000.000.000.000
5.174.372 USD
118.75% 171%
2252
59 Biểu tượng logo của Minifootball Minifootball
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MINIFOOTBALL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
13 USD
115.84% 15%
6950
60 Biểu tượng logo của Bitcoin 2.0 Bitcoin 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
BTC2.0 *
0,16 USD
3.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.088.123 USD
110.31% 76%
2316
61 Biểu tượng logo của Handy Handy
11/2020 / Ethereum Blockchain
HANDY *
0,0043179108 USD
105 đ
4.084.623 USD
945.972.125 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
578.092 USD
108.03% 244%
1130
62 Biểu tượng logo của DAWG DAWG
11/2021 / Solana Blockchain
DAWG *
0,0083609695 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
2.089 USD
105.37% 131%
5186
63 Biểu tượng logo của Tipcoin Tipcoin
09/2023 / Ethereum Blockchain
TIP *
0,0008501114 USD
20,7682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13 USD
105.36% 101%
6952
64 Biểu tượng logo của Hiveterminal Token Hiveterminal Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
HVN *
0,000639743 USD
15,6289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1 USD
104.97% 17%
7297
65 Biểu tượng logo của AntiMatter Token AntiMatter Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,22 USD
5.406 đ
6.926.324 USD
31.301.449 (31%)
Tổng: 100.000.000
4.196.374 USD
104.72% 430%
995
66 Biểu tượng logo của Windfall Token Windfall Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WFT *
0,0513483668 USD
1.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
50.661 USD
102.99% 90%
3578
67 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001293363 USD
3,1597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
100.27% 99%
8373
68 Biểu tượng logo của Food Bank Food Bank
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOOD *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
100.09% -0%
8278
69 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0075971304 USD
186 đ
2.110.543 USD
277.807.957 (6%)
Tổng: 4.700.000.000
0 USD
99.95% 103%
1296
70 Biểu tượng logo của Shihtzu Exchange Shihtzu Exchange
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STZU *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
12.969 USD
99.92% 315%
4438
71 Biểu tượng logo của indaHash indaHash
01/2018 / Ethereum Blockchain
IDH *
0,0004940791 USD
12,0704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
0 USD
95.56% 52%
7392
72 Biểu tượng logo của Wrapped-Energi Wrapped-Energi
08/2018
WNRG
0,19 USD
4.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.655.353
13.820 USD
91.30% 199%
4405
73 Biểu tượng logo của War Bond Token War Bond Token
01/2022 / Fantom Blockchain
WBOND *
0,0004307724 USD
10,5238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.958 USD
91.23% 109%
4817
74 Biểu tượng logo của PsyOptions PsyOptions
01/2022 / Solana Blockchain
PSY *
0,0213026814 USD
520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
317.411 USD
88.82% 180%
2711
75 Biểu tượng logo của ShibLa ShibLa
04/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4 USD
86.16% 123%
7150
76 Biểu tượng logo của Mover Mover
03/2023 / Aptos Blockchain
MOVER *
0,078011862 USD
1.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.706 USD
85.76% 75%
4610
77 Biểu tượng logo của Biop Biop
06/2023
BIOP
0,49 USD
12.021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
351.648 USD
85.71% 116%
2684
78 Biểu tượng logo của Charged Particles Charged Particles
06/2021 / Ethereum Blockchain
IONX *
0,0271768962 USD
664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.177.016 USD
84.63% 93%
2406
79 Biểu tượng logo của GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN
03/2023
GDCC
2,00 USD
48.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
14.859 USD
82.73% 119%
4381
80 Biểu tượng logo của AFEN Blockchain Network AFEN Blockchain Network
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AFEN *
0,0007314272 USD
17,8688 đ
107.421 USD
146.865.359 (17%)
Tổng: 850.000.000
83.209 USD
82.68% 244%
1933
81 Biểu tượng logo của SafeInsure SafeInsure
10/2018
SINS
0,0010587409 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
80.19% 47%
7341
82 Biểu tượng logo của CoinGhost CoinGhost
06/2022 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0001267244 USD
3,0959 đ
0 USD
N/A
0 USD
79.72% -0%
8376
83 Biểu tượng logo của BOHR BOHR
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BR *
0,0180023595 USD
440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
90 USD
79.55% 74%
6404
84 Biểu tượng logo của B.Protocol B.Protocol
06/2021 / Ethereum Blockchain
BPRO *
0,76 USD
18.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.264 USD
77.78% 253%
5399
85 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,31 USD
7.558 đ
89.643.044 USD
289.770.513
290.343.761 USD
77.47% 68%
358
86 Biểu tượng logo của Parallel Parallel
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAR *
1,05 USD
25.750 đ
0 USD
N/A
15.873 USD
77.29% -0%
4353
87 Biểu tượng logo của CEREAL CEREAL
07/2020 / Ethereum Blockchain
CEP *
0,0084319745 USD
206 đ
1.580.995 USD
187.500.000 (75%)
Tổng: 250.000.000
268.228 USD
76.80% 72%
1371
88 Biểu tượng logo của NOOT (Ordinals) NOOT (Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0016491709 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
653.557 USD
76.11% 275%
2510
89 Biểu tượng logo của Mochi (New) Mochi (New)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000029904 USD
0,0731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
53 USD
75.84% 76%
6565
90 Biểu tượng logo của Satoshi Island Satoshi Island
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STC *
0,99 USD
24.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8.124.615 USD
75.69% 254%
2237
91 Biểu tượng logo của VeriDocGlobal VeriDocGlobal
08/2018 / Ethereum Blockchain
VDG *
0,000312497 USD
7,6343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
75.27% 24%
7640
92 Biểu tượng logo của Luna 2.0 Luna 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
LUNA2.0 *
0,0000000442 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.820.000.000.000
9.727 USD
74.87% 413%
4562
93 Biểu tượng logo của Molecules of Korolchuk IP-NFT Molecules of Korolchuk IP-NFT
11/2023 / Ethereum Blockchain
VITA-FAST *
6,57 USD
160.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
21.088 USD
71.70% 166%
4187
94 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,14 USD
3.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.987
14.601.434 USD
70.49% 136%
2224
95 Biểu tượng logo của Squid Game Squid Game
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUID *
0,0000040155 USD
0,0981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
19.834 USD
69.23% -34%
4221
96 Biểu tượng logo của Symbiosis Symbiosis
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,44 USD
10.831 đ
23.311.396 USD
52.582.215 (53%)
Tổng: 99.741.145
17.032.506 USD
68.98% 87%
679
97 Biểu tượng logo của The Doge NFT The Doge NFT
09/2021 / Ethereum Blockchain
DOG *
0,0016628012 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.969.696.969
1.168.036 USD
68.68% 135%
2408
98 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
8,84 USD
215.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
0 USD
68.52% 75%
7496
99 Biểu tượng logo của Smart Game Finance Smart Game Finance
02/2023 / Ethereum Blockchain
SMART *
0,0003201145 USD
7,8204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 622.080.000
88.077 USD
67.93% 172%
3270
100 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,15 USD
3.580 đ
12.171.640 USD
83.070.175 (14%)
Tổng: 594.717.455
1.239.543 USD
67.68% 218%
845
101 Biểu tượng logo của SESTERCE MONEY SESTERCE MONEY
10/2019 / Ethereum Blockchain
SES *
0,000034399 USD
0,8404 đ
0 USD
N/A
1.429 USD
67.30% 640%
5350
102 Biểu tượng logo của Shanum Shanum
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHAN *
0,0003233408 USD
7,8992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
66.89% 65%
8456
103 Biểu tượng logo của Gem Guardian Gem Guardian
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMG *
0,0107566847 USD
263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.956 USD
66.87% 70%
4690
104 Biểu tượng logo của Opacity Opacity
12/2018 / Ethereum Blockchain
OPCT *
0,0010977966 USD
27 đ
88.324 USD
80.456.100 (62%)
Tổng: 130.000.000
36 USD
66.77% 83%
1967
105 Biểu tượng logo của LimoCoin Swap LimoCoin Swap
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LMCSWAP *
0,0041797288 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.650.000.000
32.587 USD
65.57% 171%
3840
106 Biểu tượng logo của BLOCK GALAXY NETWORK BLOCK GALAXY NETWORK
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GLAX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
560 USD
65.42% -41%
5736
107 Biểu tượng logo của Brickken Brickken
09/2022 / Ethereum Blockchain
BKN *
0,48 USD
11.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.000.000
948.330 USD
65.16% 336%
2450
108 Biểu tượng logo của Chin Chin
02/2023 / Ethereum Blockchain
CHIN *
0,0000920346 USD
2,2484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
64.37% -5%
8560
109 Biểu tượng logo của WOOP WOOP
04/2022 / Solana Blockchain
WOOP *
0,0003753845 USD
9,1706 đ
0 USD
N/A
823 USD
64.03% 24%
5593
110 Biểu tượng logo của CODAI CODAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CODAI *
0,0000000301 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
56.499 USD
63.87% 53%
3521
111 Biểu tượng logo của Mumu Mumu
04/2023 / Ethereum Blockchain
MUMU *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.446 USD
63.17% 60%
4718
112 Biểu tượng logo của PumaPay PumaPay
08/2018 / Ethereum Blockchain
PMA *
0,000003088 USD
0,0754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.042.956.829
0 USD
62.70% 111%
7395
113 Biểu tượng logo của MOG Coin MOG Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000000498 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.169.022 USD
62.70% 104%
2407
114 Biểu tượng logo của DRC Mobility DRC Mobility
12/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,0006181623 USD
15,1017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.302 USD
62.29% 57%
3736
115 Biểu tượng logo của Paras Paras
12/2021 / Near Blockchain
PARAS *
0,0113527453 USD
277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.794 USD
62.28% 87%
3479
116 Biểu tượng logo của Axis DeFi Axis DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXIS *
0,0638704838 USD
1.560 đ
133.132 USD
2.084.401 (9%)
Tổng: 24.000.000
39.319 USD
61.65% 70%
1896
117 Biểu tượng logo của Wally Wally
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WALLY *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.008.091.900.000.000
19.666 USD
61.63% 144%
4229
118 Biểu tượng logo của $BSV (Ordinals) $BSV (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,15 USD
3.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
565.861 USD
61.13% 388%
2550
119 Biểu tượng logo của Fame MMA Fame MMA
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAME *
0,0023653175 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.909.194.789
6.330.955 USD
61.08% 171%
2246
120 Biểu tượng logo của BISOSwap BISOSwap
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
BISO *
0,0167070354 USD
408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.797.386 USD
60.94% 340%
2340
121 Biểu tượng logo của Bobo Bobo
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
1.740 USD
60.31% 33%
5267
122 Biểu tượng logo của Stealth Stealth
07/2014
XST
0,0800121562 USD
1.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.630.019
0 USD
60.04% 33%
7450
123 Biểu tượng logo của Pepelisa Pepelisa
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPELISA *
0,0000308816 USD
0,7544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
59.91% 7%
7352
124 Biểu tượng logo của OIN Finance OIN Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
OIN *
0,0030954578 USD
76 đ
101.998 USD
32.950.759 (33%)
Tổng: 100.000.000
316.384 USD
59.90% 94%
1940
125 Biểu tượng logo của Parallel Finance Parallel Finance
10/2021
PARA
0,007155716 USD
175 đ
0 USD
N/A
110.540 USD
59.73% 110%
3156
126 Biểu tượng logo của VMPX (Ordinals) VMPX (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
VMPX *
0,10 USD
2.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.624.000
45.574.696 USD
59.32% 183%
2203
127 Biểu tượng logo của Yaku Yaku
08/2022 / Solana Blockchain
$YAKU *
0,00454468 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
659 USD
59.23% 197%
5684
128 Biểu tượng logo của The Ordinals Council The Ordinals Council
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
CNCL *
189,72 USD
4.634.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
5.457 USD
58.59% 79%
4789
129 Biểu tượng logo của Topshelf Finance Topshelf Finance
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIQR *
0,0001856511 USD
4,5355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82 USD
58.23% 46%
6434
130 Biểu tượng logo của GameStation GameStation
10/2021 / Polygon Blockchain
GAMER *
0,0037885583 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
66.570 USD
58.17% 124%
3425
131 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,000051589 USD
1,2603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
387.022 USD
57.80% 126%
2655
132 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0774363734 USD
1.892 đ
73.564.555 USD
950.000.000
39.956.724 USD
57.71% 241%
402
133 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0001323201 USD
3,2326 đ
5.603 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
4 USD
57.64% 250%
2153
134 Biểu tượng logo của Spank Spank
05/2023 / Fantom Blockchain
SPANK *
0,0003248876 USD
7,9370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
63 USD
56.18% 108%
6512
135 Biểu tượng logo của WASSIE WASSIE
05/2023 / Ethereum Blockchain
WASSIE *
0,0000013968 USD
0,0341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 684.891.192.789
79.368 USD
56.01% 208%
3332
136 Biểu tượng logo của GoldPesa Option GoldPesa Option
12/2021 / Polygon Blockchain
GPO *
0,37 USD
9.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.239 USD
55.78% 52%
5407
137 Biểu tượng logo của God Coin God Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
GOD *
0,0000007378 USD
0,0180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777
66.426 USD
55.62% 43%
3428
138 Biểu tượng logo của Vocare ex Machina Vocare ex Machina
09/2023 / Ethereum Blockchain
VOCARE *
0,0075268224 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.510 USD
55.42% 83%
4622
139 Biểu tượng logo của FLOKI SHIBA PEPE CEO FLOKI SHIBA PEPE CEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
3CEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
5 USD
55.03% 6%
7132
140 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
109 USD
54.72% 42%
6327
141 Biểu tượng logo của Ethereum Express Ethereum Express
09/2023 / Ethereum Blockchain
ETE *
0,0193384339 USD
472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
908.643 USD
54.62% 64%
2455
142 Biểu tượng logo của Exorde Exorde
02/2023 / Ethereum Blockchain
EXD *
0,0814023775 USD
1.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
79.452 USD
53.75% 41%
3331
143 Biểu tượng logo của Gravity Finance Gravity Finance
06/2021 / Polygon Blockchain
GFI *
0,0019174679 USD
47 đ
675.461 USD
352.267.212 (29%)
Tổng: 1.200.000.000
15.984 USD
53.47% 49%
1573
144 Biểu tượng logo của ETHAX ETHAX
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETHAX *
0,0671285071 USD
1.640 đ
9.138.854 USD
136.139.688 (17%)
Tổng: 800.000.008
3.950 USD
53.24% -3%
932
145 Biểu tượng logo của Grumpy Grumpy
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
GRUM *
0,0000470037 USD
1,1483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
146.700 USD
53.23% 92%
3015
146 Biểu tượng logo của COLLARSWAP COLLARSWAP
03/2023 / Ethereum Blockchain
COLLAR *
0,0000000395 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
53.02% 3%
8580
147 Biểu tượng logo của Ltradex Ltradex
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LTEX *
0,0000000068 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
0 USD
53.00% 168%
8161
148 Biểu tượng logo của csas (Ordinals) csas (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,0090063703 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.350.973 USD
51.70% 109%
2384
149 Biểu tượng logo của Menzy Menzy
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MNZ *
0,0003771122 USD
9,2129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
77.032 USD
51.41% 43%
3344
150 Biểu tượng logo của Dogecoin 2.0 Dogecoin 2.0
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE2 *
0,0002410243 USD
5,8882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
622 USD
51.40% 0%
5702
151 Biểu tượng logo của BANK (Ordinals) BANK (Ordinals)
05/2023
BANK
0,0198811113 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
465.447 USD
51.35% 226%
2600
152 Biểu tượng logo của WJEWEL WJEWEL
11/2022 / Avalanche DFK Blockchain
WJEWEL *
0,30 USD
7.346 đ
0 USD
N/A
1.401.675 USD
51.14% 134%
2379
153 Biểu tượng logo của xJEWEL xJEWEL
04/2022 / Avalanche DFK Blockchain
XJEWEL *
0,57 USD
14.047 đ
0 USD
N/A
3.474 USD
51.12% 141%
4969
154 Biểu tượng logo của GROK 2.0 GROK 2.0
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK2.0 *
0,000095088 USD
2,3230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
95.294 USD
51.02% -54%
3227
155 Biểu tượng logo của Sandwich Network Sandwich Network
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANDWICH *
0,0004750565 USD
11,6056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60.331 USD
50.89% 53%
3472
156 Biểu tượng logo của Proton Loan Proton Loan
10/2022
LOAN
0,0000917881 USD
2,2424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.776.304.179
0 USD
50.72% 32%
7389
157 Biểu tượng logo của Apricot Finance Apricot Finance
10/2021 / Solana Blockchain
APT *
0,00108006 USD
26 đ
0 USD
N/A
43.489 USD
50.54% 243%
3660
158 Biểu tượng logo của TheFutbolCoin TheFutbolCoin
05/2021 / Stellar Blockchain
TFC *
0,0090003685 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.499.999.950
1 USD
50.02% -73%
7304
159 Biểu tượng logo của NIKPLACE NIKPLACE
12/2022 / Klaytn Blockchain
NIK *
0,53 USD
12.876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000.000
15 USD
49.87% -42%
6917
160 Biểu tượng logo của Kondux Kondux
09/2022 / Ethereum Blockchain
KNDX *
0,0240111968 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.498.293.966.313
788.738 USD
49.01% 175%
2481
161 Biểu tượng logo của Optimus AI Optimus AI
03/2023 / Ethereum Blockchain
OPTI *
0,28 USD
6.830 đ
26.568.295 USD
95.034.939 (95%)
Tổng: 100.000.000
1.305.196 USD
48.93% 33%
645
162 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,19 USD
4.599 đ
28.744.881 USD
152.698.719 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
3.634.090 USD
48.91% 61%
624
163 Biểu tượng logo của President Ron DeSantis President Ron DeSantis
05/2023 / Ethereum Blockchain
RON *
0,0001174235 USD
2,8687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.563 USD
48.70% 36%
5094
164 Biểu tượng logo của TaleCraft TaleCraft
11/2021 / Avalanche C-Chain
CRAFT *
0,0137865734 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
105.639 USD
48.55% 207%
3178
165 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
0,0000001069 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
18 USD
48.11% -64%
6879
166 Biểu tượng logo của Fitmint Fitmint
05/2022 / Polygon Blockchain
FITT *
0,0020031864 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.087 USD
47.80% 65%
4888
167 Biểu tượng logo của MojitoSwap MojitoSwap
10/2021 / KCC Blockchain
MJT *
0,0301744371 USD
737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
308.135 USD
47.54% 46%
2725
168 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
0,31 USD
7.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
1 USD
47.16% 63%
7276
169 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0127459988 USD
311 đ
919.350 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
74 USD
46.74% 10%
1496
170 Biểu tượng logo của Diamond DND Diamond DND
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DND *
0,0000039038 USD
0,0954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.592.427.963
216 USD
46.27% 21%
6081
171 Biểu tượng logo của DeFi Land Gold DeFi Land Gold
05/2022 / Solana Blockchain
GOLDY *
0,0000572693 USD
1,3991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.010
8.904 USD
45.85% 106%
4599
172 Biểu tượng logo của Chainback Chainback
06/2023 / Ethereum Blockchain
ARCHIVE *
0,0019392371 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212.501 USD
45.39% 137%
2864
173 Biểu tượng logo của AMMYI Coin AMMYI Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
AMI *
0,0019594863 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
179 USD
45.05% 10%
6155
174 Biểu tượng logo của USD Velero Stablecoin USD Velero Stablecoin
03/2022 / Velas Blockchain
USDV *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.411.146.350
7.567.836 USD
44.92% -100%
2192
175 Biểu tượng logo của BOB Coin BOB Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOB *
0,0000000136 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
0 USD
44.89% -55%
7339
176 Biểu tượng logo của Fronk Fronk
01/2023 / Solana Blockchain
FRONK *
0,0000000346 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.995.748.873.948
277.944 USD
44.63% -7%
2762
177 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,21 USD
5.175 đ
14.754.459 USD
69.655.810
447.272 USD
44.50% 241%
798
178 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
0,17 USD
4.156 đ
1.207.261 USD
7.096.098 (7%)
Tổng: 100.000.000
1.551.265 USD
43.67% 49%
1437
179 Biểu tượng logo của Ref Finance Ref Finance
09/2021
REF
0,16 USD
3.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
852.136 USD
43.54% 76%
2464
180 Biểu tượng logo của JK Coin JK Coin
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JK *
0,12 USD
2.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.752 USD
43.06% 55%
5061
181 Biểu tượng logo của KinkyMilady KinkyMilady
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KML *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.888.000.888
2 USD
42.83% -3%
7261
182 Biểu tượng logo của YAY Games YAY Games
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YAY *
0,0015316662 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
116.606 USD
42.46% 84%
3130
183 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0001990636 USD
4,8631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 301.473.028
0 USD
42.40% 7%
7605
184 Biểu tượng logo của KungFu Inu KungFu Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KUNGFU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3 USD
42.34% -47%
7181
185 Biểu tượng logo của YURI YURI
05/2023 / Arbitrum Blockchain
YURI *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
7.790 USD
42.20% 5%
4654
186 Biểu tượng logo của WHITE TIGER MOON WHITE TIGER MOON
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$WHTETGRMOON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.619 USD
42.05% 26%
5300
187 Biểu tượng logo của BitX BitX
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
493.011 USD
41.79% 232%
2504
188 Biểu tượng logo của AMATERAS AMATERAS
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AMT *
0,0054160799 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5 USD
41.70% 44%
7115
189 Biểu tượng logo của Revolt 2 Earn Revolt 2 Earn
05/2022 / Polygon Blockchain
RVLT *
0,0000000144 USD
0,0004 đ
861.322 USD
59.815.774.993.144 (91%)
Tổng: 65.424.725.966.677
13.554 USD
41.51% 32%
1511
190 Biểu tượng logo của GreenEnvCoalition GreenEnvCoalition
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEC *
0,0027616226 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
126.690 USD
41.51% 71%
3091
191 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
BEST *
0,39 USD
9.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 794.756.875
9.425 USD
41.48% 3%
4581
192 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,044396884 USD
1.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.241.075
438.864 USD
40.92% 49%
2616
193 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
22,79 USD
556.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
246.369 USD
40.14% 28%
2809
194 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN (old) DINGO TOKEN (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DINGO *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
150 USD
40.11% 47%
6216
195 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
0,86 USD
21.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.780.000
3.671 USD
40.03% -20%
4945
196 Biểu tượng logo của Merge Merge
11/2019
MERGE
0,0036455902 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14 USD
39.89% 114%
6936
197 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,0007112888 USD
17,3768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.657.274
181 USD
39.82% -20%
6151
198 Biểu tượng logo của Drac (Ordinals) Drac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
DRAC *
0,0144766562 USD
354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.824.000
642.565 USD
39.79% 185%
2512
199 Biểu tượng logo của MR BOB COIN MR BOB COIN
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRBOB *
0,0000060074 USD
0,1468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.970 USD
38.87% 46%
4688
200 Biểu tượng logo của SteakHut Finance SteakHut Finance
05/2022 / Avalanche C-Chain
STEAK *
1,74 USD
42.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
172.418 USD
38.82% 106%
2947
201 Biểu tượng logo của SafeBlast SafeBlast
05/2021 / Ethereum Blockchain
BLAST *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
781.330 USD
175.553.096.633.450 (18%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28 USD
38.67% -46%
1541
202 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000002828 USD
0,0069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 172.076.810.000
2 USD
38.54% 45%
7259
203 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0162436065 USD
397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
54.922.918 USD
38.53% -33%
2202
204 Biểu tượng logo của Mindfolk Wood Mindfolk Wood
01/2022 / Solana Blockchain
$WOOD *
0,0006183667 USD
15,1067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.222
18 USD
38.41% 184%
6868
205 Biểu tượng logo của Metabit Metabit
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBIT *
0,0000264612 USD
0,6464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
40 USD
38.37% 18%
6660
206 Biểu tượng logo của Marvin Inu Marvin Inu
12/2021 / Ethereum Blockchain
MARVIN *
0,0000012265 USD
0,0300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
8.125 USD
38.33% 36%
4639
207 Biểu tượng logo của Everest Token Everest Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
EVRT *
0,0000304281 USD
0,7434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
38.30% 55%
8006
208 Biểu tượng logo của Govi Govi
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOVI *
0,42 USD
10.380 đ
9.408.184 USD
22.143.479 (69%)
Tổng: 32.000.000
588.297 USD
38.21% 40%
921
209 Biểu tượng logo của Takamaka Takamaka
07/2021
TKG
1,79 USD
43.707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 204.000.000
3.065 USD
37.64% 22%
5012
210 Biểu tượng logo của Etherland Etherland
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0712427869 USD
1.740 đ
2.210.250 USD
31.024.196 (49%)
Tổng: 63.343.034
1.024.067 USD
37.37% 527%
1282
211 Biểu tượng logo của Jswap.Finance Jswap.Finance
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JF *
0,0222880146 USD
544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
74 USD
37.33% 23%
6472
212 Biểu tượng logo của Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAGA *
0,0014420462 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
24.249.014 USD
37.29% 88%
2209
213 Biểu tượng logo của Autonolas Autonolas
11/2023 / Ethereum Blockchain
OLAS *
4,76 USD
116.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 536.256.363
12.588.841 USD
37.28% 88%
2228
214 Biểu tượng logo của VidyX VidyX
01/2021 / Tron10 Blockchain
VIDYX *
0,0005618573 USD
13,7262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.066 USD
37.03% 45%
3677
215 Biểu tượng logo của 5ire 5ire
12/2023 / Ethereum Blockchain
5IRE *
0,44 USD
10.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
13.670.075 USD
37.00% 37%
2225
216 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,0388204998 USD
948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.973.098
106 USD
36.94% 6%
6334
217 Biểu tượng logo của NeoCortexAI NeoCortexAI
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
nCORAI *
0,00249566 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.327 USD
36.93% 30%
4181
218 Biểu tượng logo của MEME (Ordinals) MEME (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MEME *
69,38 USD
1.694.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
103.696 USD
36.81% 38%
3187
219 Biểu tượng logo của Bitxor Bitxor
05/2023 / Core Blockchain
BXR *
0,000280414 USD
6,8505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
71.593 USD
36.55% 76%
3390
220 Biểu tượng logo của Blockster Blockster
11/2021 / Ethereum Blockchain
BXR *
0,0003671524 USD
8,9695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
563 USD
36.46% 28%
5732
221 Biểu tượng logo của MetaFinance MetaFinance
12/2021 / Ethereum Blockchain
MF *
0,0016540045 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
62.260 USD
35.90% -31%
3459
222 Biểu tượng logo của Eldarune Eldarune
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELDA *
0,0065681534 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
158.342 USD
35.81% 66%
2982
223 Biểu tượng logo của Chronos Chronos
03/2023 / Arbitrum Blockchain
CHR *
0,0057100497 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.174.000
43.813 USD
35.74% 47%
3657
224 Biểu tượng logo của Vital Network Vital Network
06/2022 / Elrond Blockchain
VITAL *
0,0000203629 USD
0,4975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
67 USD
35.61% 20%
6498
225 Biểu tượng logo của LunaChow LunaChow
10/2021 / Ethereum Blockchain
LUCHOW *
0,0000003491 USD
0,0085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8 USD
35.24% 16%
7055
226 Biểu tượng logo của Derp Derp
11/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000001506 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
564.072 USD
35.15% 35%
2457
227 Biểu tượng logo của WOOF WOOF
10/2021 / Solana Blockchain
WOOF *
0,0003953614 USD
9,6587 đ
7.078.155 USD
17.902.999.424
179.747 USD
35.00% 16%
991
228 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
0,10 USD
2.533 đ
116.051 USD
1.119.294
384.342 USD
34.98% -5%
1920
229 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0008911872 USD
21,7717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.829.631
85 USD
34.83% 42%
6423
230 Biểu tượng logo của Galaxy Heroes Galaxy Heroes
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GHC *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
0 USD
34.73% 38%
8330
231 Biểu tượng logo của X7R X7R
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7R *
0,0078454889 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.714 USD
34.61% 31%
4061
232 Biểu tượng logo của WHEE (Ordinals) WHEE (Ordinals)
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
WHEE *
0,072355881 USD
1.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
140.518 USD
34.36% 68%
3033
233 Biểu tượng logo của Rencom Network Rencom Network
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RNT *
0,24 USD
5.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
41.645 USD
34.18% -4%
3683
234 Biểu tượng logo của Protectorate Protocol Protectorate Protocol
07/2023 / Ethereum Blockchain
PRTC *
0,24 USD
5.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
103.827 USD
34.02% 109%
3185
235 Biểu tượng logo của Digital Bank of Africa Digital Bank of Africa
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DBA *
0,002650403 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.340
54 USD
33.87% -33%
6562
236 Biểu tượng logo của Materium Materium
03/2022 / Ethereum Blockchain
MTRM *
0,13 USD
3.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.960.389
131.087 USD
33.77% -10%
3073
237 Biểu tượng logo của Garuda Coin Garuda Coin
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GARU *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
33.39% -0%
8751
238 Biểu tượng logo của NEKO NEKO
04/2022 / Near Blockchain
NEKO *
0,0000225441 USD
0,5508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.527 USD
33.38% 72%
5324
239 Biểu tượng logo của OXBT (Ordinals) OXBT (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OXBT *
0,0454347616 USD
1.110 đ
9.086.952 USD
200.000.000
185.258 USD
33.05% 148%
937
240 Biểu tượng logo của DogeBoy DogeBoy
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOGB *
0,0000004959 USD
0,0121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
14.415 USD
32.98% 45%
4391
241 Biểu tượng logo của Sparko Sparko
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPARKO *
0,55 USD
13.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
99.501 USD
32.82% -46%
3205
242 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,0508937135 USD
1.243 đ
50.894.721 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
49.671.364 USD
32.74% 88%
480
243 Biểu tượng logo của Cirus Foundation Cirus Foundation
09/2021 / Ethereum Blockchain
CIRUS *
0,0413272117 USD
1.010 đ
2.586.679 USD
62.590.209 (25%)
Tổng: 250.000.000
4.858.054 USD
32.61% 50%
1248
244 Biểu tượng logo của Taroverse Taroverse
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TARO *
0,0002505388 USD
6,1207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.691 USD
32.45% 70%
5279
245 Biểu tượng logo của STCoin STCoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
ST *
0,29 USD
7.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
1.221 USD
32.45% 25%
5416
246 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,38 USD
33.750 đ
39.857.110 USD
28.850.667
0 USD
32.40% 1.650%
536
247 Biểu tượng logo của ROOBEE ROOBEE
10/2019 / Ethereum Blockchain
ROOBEE *
0,0012114839 USD
30 đ
4.969.584 USD
4.102.063.740 (76%)
Tổng: 5.400.000.000
441.051 USD
32.30% 62%
1075
248 Biểu tượng logo của Etica Etica
04/2023
ETI
1,25 USD
30.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.479.636
539 USD
31.61% -4%
5751
249 Biểu tượng logo của Graphite Protocol Graphite Protocol
05/2023 / Solana Blockchain
GP *
0,34 USD
8.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
263.444 USD
31.58% 95%
2786
250 Biểu tượng logo của Herbee Herbee
08/2022 / Klaytn Blockchain
BEE *
0,0004628507 USD
11,3074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
830 USD
31.47% 8%
5587
251 Biểu tượng logo của Harry Harry
06/2023 / Ethereum Blockchain
GORILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
668.335 USD
31.47% -32%
2505
252 Biểu tượng logo của COXSWAP V2 COXSWAP V2
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
COX *
0,0000000366 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
44 USD
31.21% 23%
6635
253 Biểu tượng logo của TheSolanDAO TheSolanDAO
01/2022 / Solana Blockchain
SDO *
0,000005478 USD
0,1338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
13.196 USD
30.93% 401%
4427
254 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
11/2021 / Ethereum Blockchain
QANX *
0,0452814838 USD
1.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.000
2.075.728 USD
30.90% 52%
2318
255 Biểu tượng logo của Modex Modex
11/2019 / Ethereum Blockchain
MODEX *
0,16 USD
3.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 266.399.993
90.839 USD
30.70% 42%
3257
256 Biểu tượng logo của Attila Attila
05/2020 / Ethereum Blockchain
ATT *
0,0044636165 USD
109 đ
2.010.336 USD
450.382.736 (15%)
Tổng: 3.000.000.000
11 USD
30.62% 33%
1311
257 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0428053265 USD
1.046 đ
376.579.860 USD
8.797.500.000 (13%)
Tổng: 69.000.000.000
985.979.136 USD
30.48% 52%
124
258 Biểu tượng logo của CV SHOTS CV SHOTS
06/2022
CVSHOT
0,0002736716 USD
6,6858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
3 USD
30.33% -2%
7197
259 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,0098999065 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.089.041.096
2.693.711 USD
30.31% 124%
2293
260 Biểu tượng logo của Crypto Inu Crypto Inu
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ABCD *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
327 USD
30.23% 28%
5924
261 Biểu tượng logo của Sperax Sperax
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPA *
0,0094522805 USD
231 đ
15.990.007 USD
1.691.656.057 (34%)
Tổng: 5.000.000.000
5.322.609 USD
30.21% 84%
777
262 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
0,13 USD
3.178 đ
6.394.728 USD
49.153.913 (49%)
Tổng: 100.000.000
295.884 USD
30.20% 83%
1018
263 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,0112091956 USD
274 đ
672.674 USD
60.010.875 (68%)
Tổng: 88.888.888
16.903 USD
30.12% 1.024%
1578
264 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,000171982 USD
4,2015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000.000
52.853 USD
30.03% 77%
3556
265 Biểu tượng logo của OLOID OLOID
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OLOID *
0,0004029592 USD
9,8443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.666.666
0 USD
29.99% -0%
8375
266 Biểu tượng logo của BitCone BitCone
05/2023 / Polygon Blockchain
CONE *
0,0000080098 USD
0,1957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 608.000.000.000
119.375 USD
29.99% 97%
3117
267 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0,0412789131 USD
1.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
899 USD
29.91% -36%
5550
268 Biểu tượng logo của STOA Network STOA Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
STA *
0,0040014313 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
3.946 USD
29.64% 25%
4906
269 Biểu tượng logo của WEB5 Inu WEB5 Inu
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB5 *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
156 USD
29.59% 104%
6206
270 Biểu tượng logo của XREATORS XREATORS
05/2022 / Ethereum Blockchain
ORT *
0,0075907151 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
22.074 USD
29.58% 2%
4145
271 Biểu tượng logo của Popcorn Popcorn
11/2021 / Ethereum Blockchain
POP *
0,0775876701 USD
1.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.840 USD
29.46% 215%
5048
272 Biểu tượng logo của Hype Meme Token Hype Meme Token
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HMTT *
0,002342379 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000.000
1.653.807 USD
29.34% 23%
2355
273 Biểu tượng logo của Gold Fever Gold Fever
11/2021 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,26 USD
6.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.889.138
807.428 USD
29.30% 10%
2472
274 Biểu tượng logo của BODA Token BODA Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BODAV2 *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.216 USD
29.26% 38%
4994
275 Biểu tượng logo của Naxion Naxion
11/2023
NXN
0,23 USD
5.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.314.000
58.256 USD
29.16% 47%
3500
276 Biểu tượng logo của Pinnako Pinnako
07/2023 / zkSync Era Blockchain
PIKO *
0,0653121763 USD
1.596 đ
0 USD
N/A
335 USD
29.13% 3%
5917
277 Biểu tượng logo của POLKER POLKER
06/2021 / Polygon Blockchain
PKR *
0,0066051657 USD
161 đ
1.279.020 USD
193.639.424 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
67.650 USD
28.99% 102%
1425
278 Biểu tượng logo của Groooook Groooook
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROOOOOK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
83.960 USD
28.97% 132%
3299
279 Biểu tượng logo của BabyKitty BabyKitty
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYKITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
44 USD
28.96% -36%
6637
280 Biểu tượng logo của Onchain AI Onchain AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
OCAI *
0,0361286596 USD
883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
162.459 USD
28.96% 29%
2971
281 Biểu tượng logo của TRAC (Ordinals) TRAC (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
TRAC *
5,90 USD
144.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.837.205 USD
28.95% 95%
2290
282 Biểu tượng logo của Streakk Chain Streakk Chain
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STKC *
2,01 USD
49.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000.000
90.567 USD
28.76% -4%
3259
283 Biểu tượng logo của Dejitaru Shirudo Dejitaru Shirudo
02/2023 / Ethereum Blockchain
SHIELD *
0,0010457129 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
126.410 USD
28.71% 1.004%
3094
284 Biểu tượng logo của Rainmaker Games Rainmaker Games
12/2021 / Ethereum Blockchain
RAIN *
0,0088690977 USD
217 đ
5.408.684 USD
609.834.699 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.370.901 USD
28.66% 141%
1056
285 Biểu tượng logo của XList XList
08/2022 / XRP Ledger Blockchain
XLIST *
0,0004500684 USD
10,9952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.948.897
10 USD
28.61% -10%
7011
286 Biểu tượng logo của Mars Protocol Mars Protocol
03/2022 / Terra Classic Blockchain
MARS *
0,14 USD
3.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.477 USD
28.34% 53%
4015
287 Biểu tượng logo của Yoshi.exchange Yoshi.exchange
10/2021 / Ethereum Blockchain
YOSHI *
0,041854876 USD
1.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.793 USD
28.31% -2%
4259
288 Biểu tượng logo của MaidSafeCoin MaidSafeCoin
04/2014
MAID
0,11 USD
2.802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 452.552.412
137 USD
28.23% 47%
6247
289 Biểu tượng logo của HXRO HXRO
02/2019 / Ethereum Blockchain
HXRO *
0,15 USD
3.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121.830 USD
28.23% 9%
3107
290 Biểu tượng logo của FairERC20 FairERC20
06/2023 / Ethereum Blockchain
ferc *
0,0878209817 USD
2.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.124.625 USD
28.20% 38%
2419
291 Biểu tượng logo của Echidna Echidna
03/2022
ECD
0,000530522 USD
12,9607 đ
0 USD
N/A
518 USD
28.17% 20%
5763
292 Biểu tượng logo của Kurobi Kurobi
09/2021 / Solana Blockchain
KURO *
0,0006571502 USD
16,0542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
72.832 USD
28.12% 62%
3376
293 Biểu tượng logo của IL CAPO OF CRYPTO IL CAPO OF CRYPTO
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAPO *
0,0021944812 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.244.000 USD
27.91% 47%
2286
294 Biểu tượng logo của Gravitas Gravitas
11/2023 / Ethereum Blockchain
GRAVITAS *
0,0000297818 USD
0,7276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.384 USD
27.83% -66%
5361
295 Biểu tượng logo của Xave Coin Xave Coin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XVC *
0,0001380181 USD
3,3718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
33 USD
27.81% 39%
6727
296 Biểu tượng logo của Chihuahua Chihuahua
01/2022 / Cosmos Blockchain
HUAHUA *
0,0000723199 USD
1,7668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 103.000.000.000
81.140 USD
27.70% 37%
3320
297 Biểu tượng logo của Saltmarble Saltmarble
06/2022 / Ethereum Blockchain
SML *
0,63 USD
15.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
46.270 USD
27.64% 71%
3626
298 Biểu tượng logo của $REKT $REKT
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
REKT *
6,28 USD
153.475 đ
6.282.233 USD
1.000.000
850.576 USD
27.55% 29%
1021
299 Biểu tượng logo của KITTI TOKEN KITTI TOKEN
02/2023 / Solana Blockchain
KITTI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000.000.000
203 USD
27.43% -5%
6102
300 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms
10/2021 / Klaytn Blockchain
JEWEL *
0,30 USD
7.326 đ
21.606.740 USD
72.049.372 (59%)
Tổng: 122.122.873
627.422 USD
27.38% 133%
696
301 Biểu tượng logo của Astroport Classic Astroport Classic
12/2021 / Terra Classic Blockchain
ASTROC *
0,003870519 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.246 USD
27.24% 57%
3231
302 Biểu tượng logo của Froge Froge
12/2023 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000000053 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000.000.000
3.651.881 USD
26.98% 27%
2272
303 Biểu tượng logo của Hub - Human Trust Protocol Hub - Human Trust Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
HUB *
0,0001389569 USD
3,3947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
19 USD
26.95% 35%
6858
304 Biểu tượng logo của Gamerse Gamerse
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFG *
0,0002308704 USD
5,6402 đ
39.284 USD
170.157.314 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
8.620 USD
26.55% 24%
2059
305 Biểu tượng logo của Akt.io Akt.io
10/2021 / Ethereum Blockchain
AKTIO *
0,21 USD
5.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
110.865 USD
26.50% 7%
3155
306 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,0008539327 USD
20,8616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.978.302
465 USD
26.44% 43%
5798
307 Biểu tượng logo của ESG ESG
04/2022 / Ethereum Blockchain
ESG *
0,51 USD
12.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
74.174 USD
26.36% 11%
3363
308 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,13 USD
3.152 đ
32.462.146 USD
251.612.739 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
2.654.388 USD
26.13% 175%
586
309 Biểu tượng logo của Connex Connex
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CONX *
15,88 USD
387.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
138.382 USD
26.11% 100%
3043
310 Biểu tượng logo của Pundi X PURSE Pundi X PURSE
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PURSE *
0,0008379042 USD
20,4700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.983.425.985
82.496 USD
25.99% 443%
3307
311 Biểu tượng logo của Xeno Token Xeno Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XNO *
0,0001420186 USD
3,4695 đ
168.087 USD
1.183.558.942 (56%)
Tổng: 2.100.000.000
162.849 USD
25.69% 58%
1846
312 Biểu tượng logo của PANDA PANDA
12/2023 / Ethereum Blockchain
PANDA *
0,0000001249 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
689.103 USD
25.65% 26%
2502
313 Biểu tượng logo của Artemis Protocol Artemis Protocol
01/2022 / Harmony Blockchain
MIS *
0,0001042457 USD
2,5467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.217.855
132 USD
25.64% 38%
6263
314 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,0016823503 USD
41 đ
157.300 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
121.743 USD
25.35% 36%
1857
315 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,76 USD
18.482 đ
1.493.838 USD
1.974.579 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
7.025.412 USD
25.32% 93%
1387
316 Biểu tượng logo của BlackCoin BlackCoin
02/2014
BLK
0,0172045397 USD
420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.991.303
165 USD
25.27% 46%
6182
317 Biểu tượng logo của Hayya Qatar Hayya Qatar
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HQR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
25.05% -0%
8494
318 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0003099595 USD
7,5723 đ
3.744 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
216 USD
25.01% 129%
2169
319 Biểu tượng logo của 4P FOUR 4P FOUR
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,011886603 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
62.022 USD
25.00% 95%
3461
320 Biểu tượng logo của Heroes of NFT Heroes of NFT
02/2022 / Avalanche C-Chain
HON *
0,0185604168 USD
453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
73.334 USD
24.99% 70%
3372
321 Biểu tượng logo của XAI Corp XAI Corp
05/2023 / Ethereum Blockchain
XAI *
0,0007712682 USD
18,8421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
242.773 USD
24.98% 21%
2816
322 Biểu tượng logo của GoSleep GoSleep
04/2023
ZZZ
0,30 USD
7.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
695.512 USD
24.74% 22%
2499
323 Biểu tượng logo của Data Lake Data Lake
01/2023 / Ethereum Blockchain
LAKE *
0,0100436861 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500.000.000
173.493 USD
24.73% 6%
2945
324 Biểu tượng logo của Vault Tech Vault Tech
10/2023 / Ethereum Blockchain
VAULT *
0,11 USD
2.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
200.646 USD
24.62% 23%
2887
325 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,28 USD
31.151 đ
98.541.097 USD
77.280.001
121.604.158 USD
24.46% 54%
346
326 Biểu tượng logo của THIS IS FINE 2.0 THIS IS FINE 2.0
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FINE 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2 USD
24.44% 133%
7213
327 Biểu tượng logo của TrustVerse TrustVerse
07/2019 / Ethereum Blockchain
TRV *
0,0000656123 USD
1,6029 đ
65.612 USD
1.000.000.000
38 USD
24.39% -31%
2002
328 Biểu tượng logo của BookieBot BookieBot
09/2023 / Ethereum Blockchain
BB *
3,01 USD
73.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
457.736 USD
24.35% 140%
2605
329 Biểu tượng logo của Snail Trail Snail Trail
05/2022 / Avalanche C-Chain
SLIME *
0,0036600732 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
12.530 USD
24.15% 43%
4452
330 Biểu tượng logo của Abyss World Abyss World
06/2023
AWT
0,0038325328 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
888.320 USD
24.00% 178%
2458
331 Biểu tượng logo của Kaizen Finance Kaizen Finance
04/2022 / Ethereum Blockchain
KZEN *
0,001925057 USD
47 đ
222.042 USD
115.343.034 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
96.047 USD
23.97% 48%
1794
332 Biểu tượng logo của Realm Realm
09/2021 / Ethereum Blockchain
REALM *
0,0053878917 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
262.996 USD
23.95% 16%
2787
333 Biểu tượng logo của wShiba wShiba
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSHIB *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2 USD
23.86% 47%
7253
334 Biểu tượng logo của Alaska Gold Rush Alaska Gold Rush
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CARAT *
0,0095764958 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72.919 USD
23.77% 76%
3375
335 Biểu tượng logo của Raiden Network Token Raiden Network Token
11/2017 / Ethereum Blockchain
RDN *
0,0129454507 USD
316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
37.487 USD
23.68% 49%
3733
336 Biểu tượng logo của The Bend The Bend
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEND *
0,38 USD
9.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.826 USD
23.63% 55%
5241
337 Biểu tượng logo của Euro Shiba Inu Euro Shiba Inu
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EShib *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
92.158 USD
23.60% 45%
3246
338 Biểu tượng logo của Greyhound Greyhound
11/2021 / XRP Ledger Blockchain
GREYHOUND *
0,00000021 USD
0,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
231 USD
23.56% 91%
6052
339 Biểu tượng logo của Konnect Konnect
05/2022 / Ethereum Blockchain
KCT *
0,0269636446 USD
659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
73.966 USD
23.51% 7%
3365
340 Biểu tượng logo của Luffy G5 Luffy G5
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFG *
0,0040572988 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
697 USD
23.50% 118%
5662
341 Biểu tượng logo của ORO ORO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ORO *
0,0044397424 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
23.46% 12%
7346
342 Biểu tượng logo của Battle Saga Battle Saga
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTL *
0,0038668133 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
16.808 USD
23.44% 539%
4317
343 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
0,60 USD
14.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.579.041
0 USD
23.42% 19%
7577
344 Biểu tượng logo của Metagamble Metagamble
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAMBL *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
0 USD
23.31% 23%
8382
345 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche C-Chain
HAT *
806,60 USD
19.705.335 đ
0 USD
N/A
4.245 USD
23.28% 31%
4877
346 Biểu tượng logo của Launchblock.com Launchblock.com
12/2021 / Ethereum Blockchain
LBP *
0,0002451352 USD
5,9887 đ
287.297 USD
1.171.992.824 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
75.062 USD
23.27% 57%
1753
347 Biểu tượng logo của CheersLand CheersLand
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEERS *
0,0314129323 USD
767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
153.308 USD
23.19% 58%
2995
348 Biểu tượng logo của TokenBot TokenBot
08/2022 / Ethereum Blockchain
TKB *
0,0002351308 USD
5,7442 đ
138.479 USD
588.945.823 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
90.490 USD
23.18% 10%
1886
349 Biểu tượng logo của D-SHOP D-SHOP
05/2023 / Klaytn Blockchain
DP *
0,12 USD
2.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.574 USD
23.11% -3%
4331
350 Biểu tượng logo của Perion Perion
02/2022 / Ethereum Blockchain
PERC *
0,21 USD
5.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
200.438 USD
23.06% 54%
2888
351 Biểu tượng logo của Epiko Epiko
09/2023 / Ethereum Blockchain
EPIKO *
0,0009628444 USD
23,5223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
38.577 USD
23.05% 63%
3714
352 Biểu tượng logo của MetaDoge V2 MetaDoge V2
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGEV2 *
0,0000003095 USD
0,0076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
22.99% 11%
8094
353 Biểu tượng logo của Sense4FIT Sense4FIT
12/2022 / Elrond Blockchain
SFIT *
0,0031792772 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.197 USD
22.95% 26%
4107
354 Biểu tượng logo của Waygate Waygate
07/2023 / Ethereum Blockchain
WAY *
0,0000000012 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60 USD
22.95% 32%
6524
355 Biểu tượng logo của NAGA NAGA
12/2017 / Ethereum Blockchain
NGC *
0,0292139546 USD
714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.910.266
175.483 USD
22.93% 48%
2941
356 Biểu tượng logo của PUMLx PUMLx
09/2022 / Ethereum Blockchain
PUMLX *
0,0137429984 USD
336 đ
771.571 USD
56.142.858 (11%)
Tổng: 500.000.000
902.095 USD
22.93% 61%
1542
357 Biểu tượng logo của PixelVerse PixelVerse
11/2021 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,000687746 USD
16,8016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.981 USD
22.90% 85%
4052
358 Biểu tượng logo của Pepe Community Pepe Community
08/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0024361353 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
942.120 USD
22.89% 12%
2453
359 Biểu tượng logo của OLD DOVU OLD DOVU
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0002620287 USD
6,4014 đ
250.541 USD
956.157.114 (99%)
Tổng: 963.761.390
782 USD
22.77% 5%
1773
360 Biểu tượng logo của Xodex Xodex
05/2022
XODEX
0,0002741132 USD
6,6966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000.000
96.646 USD
22.75% 17%
3220
361 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAME *
0,0940787522 USD
2.298 đ
2.840.216 USD
30.189.767 (30%)
Tổng: 100.000.000
290.009 USD
22.72% 87%
1230
362 Biểu tượng logo của G Revolution G Revolution
06/2023 / Ethereum Blockchain
G *
0,0103933908 USD
254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
98.040 USD
22.68% 144%
3213
363 Biểu tượng logo của XPLA XPLA
10/2022
XPLA
0,26 USD
6.313 đ
60.455.336 USD
233.937.242 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
4.033.192 USD
22.65% 19%
440
364 Biểu tượng logo của IBF Net IBF Net
12/2023 / Polygon Blockchain
IBFN *
0,0026053201 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
22.50% 147%
7027
365 Biểu tượng logo của ELON DOGE ELON DOGE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELONDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
27.145 USD
22.46% 90%
3991
366 Biểu tượng logo của Wrapped NewYorkCoin Wrapped NewYorkCoin
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WNYC *
0,0000169323 USD
0,4137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.756.946.988
135 USD
22.36% 66%
6251
367 Biểu tượng logo của Token IN Token IN
08/2023 / Aptos Blockchain
TIN *
0,004984758 USD
122 đ
25.214 USD
5.058.136 (5%)
Tổng: 99.962.434
34.108 USD
22.34% 6%
2090
368 Biểu tượng logo của Misbloc Misbloc
11/2020 / Ethereum Blockchain
MSB *
0,0007801186 USD
19,0583 đ
155.259 USD
199.019.940 (66%)
Tổng: 300.000.000
61.065 USD
22.21% 44%
1860
369 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Cosmos Blockchain
STRD *
2,17 USD
52.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
216.575 USD
22.21% 59%
2858
370 Biểu tượng logo của Multichain Multichain
01/2022 / Ethereum Blockchain
MULTI *
2,00 USD
48.785 đ
29.037.589 USD
14.541.094 (15%)
Tổng: 100.000.000
1.419.900 USD
22.21% -0%
623
371 Biểu tượng logo của XEN Crypto XEN Crypto
10/2022 / Ethereum Blockchain
XEN *
0,0000006347 USD
0,0155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.852.089.603.434
6.162.648 USD
22.18% 17%
2247
372 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0459514538 USD
1.123 đ
22.975.727 USD
500.000.000
105.907 USD
22.12% 25%
683
373 Biểu tượng logo của Lyra Lyra
12/2021 / Ethereum Blockchain
LYRA *
0,16 USD
4.004 đ
95.170.071 USD
580.696.280 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
374.054 USD
22.08% 60%
350
374 Biểu tượng logo của Husky Avax Husky Avax
08/2021 / Avalanche C-Chain
HUSKY *
0,0000000508 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
36.993 USD
22.05% 24%
3742
375 Biểu tượng logo của Rottolabs (new) Rottolabs (new)
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ROTTO *
0,0000088799 USD
0,2169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
493 USD
21.96% -26%
5777
376 Biểu tượng logo của A2DAO A2DAO
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ATD *
0,0583816382 USD
1.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
27.779 USD
21.92% 119%
3967
377 Biểu tượng logo của CORE ID CORE ID
03/2023 / Core Blockchain
CID *
0,0024270931 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
4.777 USD
21.88% 17%
4836
378 Biểu tượng logo của Wrapped Harmony Wrapped Harmony
09/2021
WONE
0,0141770979 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 244.255.327
160.501 USD
21.87% 8%
2975
379 Biểu tượng logo của AAG AAG
12/2021 / Ethereum Blockchain
AAG *
0,0045592365 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.047 USD
21.86% 47%
3151
380 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
6,52 USD
159.308 đ
117.377.689 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
6.596.528 USD
21.86% 249%
297
381 Biểu tượng logo của Zoomer Coin Zoomer Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
ZOOMER *
0,0000133784 USD
0,3268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
66.106 USD
21.83% 92%
3433
382 Biểu tượng logo của FLOKI CEO FLOKI CEO
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLOKICEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
95.190 USD
21.81% 19%
3228
383 Biểu tượng logo của OnGO OnGO
11/2021 / Ethereum Blockchain
FTG *
0,0030104578 USD
74 đ
346.024 USD
114.940.812 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
196.793 USD
21.80% 81%
1711
384 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,16 USD
3.967 đ
125.565.973 USD
773.213.840 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
6.986.308 USD
21.76% 6%
286
385 Biểu tượng logo của Cogecoin Cogecoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
COGE *
0,000000008 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.150 USD
21.52% 22%
5448
386 Biểu tượng logo của MAX Exchange Token MAX Exchange Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
MAX *
0,0231206448 USD
565 đ
111.740 USD
4.832.916 (1%)
Tổng: 500.000.000
83.917 USD
21.51% -16%
1929
387 Biểu tượng logo của Carbon Carbon
12/2020 / Ethereum Blockchain
CRBN *
0,0488292085 USD
1.193 đ
1.879.941 USD
38.500.327 (77%)
Tổng: 50.000.000
46.352 USD
21.46% 343%
1328
388 Biểu tượng logo của OXM Protocol OXM Protocol
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54 USD
21.46% -28%
6558
389 Biểu tượng logo của WorkQuest Token WorkQuest Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0008741028 USD
21,3543 đ
56.696 USD
64.862.500 (65%)
Tổng: 100.000.000
87.531 USD
21.40% 70%
2010
390 Biểu tượng logo của Blockchain Monster Hunt Blockchain Monster Hunt
10/2021 / Ethereum Blockchain
BCMC *
0,0055960164 USD
137 đ
1.329.470 USD
237.574.369 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
53.914 USD
21.36% 62%
1415
391 Biểu tượng logo của PEPE (Ordinals) PEPE (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
PEPEBRC *
0,20 USD
4.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000
1.192.418 USD
21.36% 237%
2404
392 Biểu tượng logo của BRN Metaverse BRN Metaverse
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRN *
0,18 USD
4.462 đ
1.735.863 USD
9.504.281 (3%)
Tổng: 320.000.000
455.962 USD
21.35% -6%
1346
393 Biểu tượng logo của GenieCoin GenieCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
GNC *
0,0672062279 USD
1.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
22 USD
21.34% 24%
6819
394 Biểu tượng logo của Universe.XYZ Universe.XYZ
07/2021 / Ethereum Blockchain
XYZ *
0,0000735363 USD
1,7965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.857 USD
21.21% -10%
4602
395 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,10 USD
2.524 đ
20.240.546 USD
195.899.230 (85%)
Tổng: 230.000.000
6.935.398 USD
21.20% 32%
715
396 Biểu tượng logo của Wrapped Accumulate Wrapped Accumulate
09/2022 / Ethereum Blockchain
WACME *
0,0133017434 USD
325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.021 USD
21.20% 72%
5204
397 Biểu tượng logo của Blocknet Blocknet
11/2014
BLOCK
0,0432378 USD
1.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.095.348
0 USD
21.19% 41%
7461
398 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000075978 USD
0,1856 đ
411.620.943 USD
54.175.991.495.377 (54%)
Tổng: 100.000.000.000.000
84.465.815 USD
21.15% 84%
224
399 Biểu tượng logo của KEK KEK
05/2023 / Ethereum Blockchain
KEKE *
0,0000000086 USD
0,0002 đ
638.355 USD
74.280.393.141.279 (96%)
Tổng: 77.777.777.777.777
169.016 USD
21.15% 48%
1592
400 Biểu tượng logo của Leia Leia
12/2023 / Solana Blockchain
LEIA *
0,0003658005 USD
8,9365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
613.413 USD
21.15% 21%
2527
401 Biểu tượng logo của Dogechain Dogechain
08/2022 / Ethereum Blockchain
DC *
0,0011425742 USD
28 đ
27.717.758 USD
24.259.045.477 (12%)
Tổng: 200.000.000.000
12.640.891 USD
21.11% -14%
633
402 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,29 USD
7.200 đ
5.428.176 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
21.08% -44%
1055
403 Biểu tượng logo của kendoll janner kendoll janner
08/2023 / Ethereum Blockchain
KEN *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.532 USD
21.04% -25%
5320
404 Biểu tượng logo của Conscious Value Network Conscious Value Network
01/2019
CVNT
0,68 USD
16.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
29.741 USD
20.97% 20%
3914
405 Biểu tượng logo của Hot Cross Hot Cross
05/2021 / Ethereum Blockchain
HOTCROSS *
0,0104457041 USD
255 đ
1.188.199 USD
113.749.999 (23%)
Tổng: 500.000.000
366.522 USD
20.90% 86%
1445
406 Biểu tượng logo của RioDeFi RioDeFi
08/2020
RFUEL
0,0024072634 USD
59 đ
829.425 USD
344.550.838 (96%)
Tổng: 358.029.580
78.525 USD
20.89% 15%
1527
407 Biểu tượng logo của Spaceswap MILK2 Spaceswap MILK2
10/2020 / Ethereum Blockchain
MILK2 *
0,0118849995 USD
290 đ
87.675 USD
7.376.937 (11%)
Tổng: 65.200.000
1.857 USD
20.87% 53%
1969
408 Biểu tượng logo của Sipher Sipher
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIPHER *
0,25 USD
6.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
193.786 USD
20.82% 40%
2900
409 Biểu tượng logo của KingdomStarter KingdomStarter
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
KDG *
0,000724647 USD
17,7031 đ
384.788 USD
531.000.869 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
246.906 USD
20.80% 90%
1690
410 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,29 USD
6.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000
3.906 USD
20.77% 14%
4914
411 Biểu tượng logo của X7DAO X7DAO
10/2022 / Ethereum Blockchain
X7DAO *
0,0041794588 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.261 USD
20.73% 31%
4728
412 Biểu tượng logo của Newsly Newsly
08/2023 / Ethereum Blockchain
NEWS *
0,0286536197 USD
700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137.738 USD
20.68% 66%
3046
413 Biểu tượng logo của Floki SafeMoon Floki SafeMoon
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FSM *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 936.339.535.281.306
7.258 USD
20.57% 25%
4675
414 Biểu tượng logo của Tranquil Finance Tranquil Finance
11/2021 / Harmony Blockchain
TRANQ *
0,0004691592 USD
11,4616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
280 USD
20.56% 33%
5980
415 Biểu tượng logo của Finblox Finblox
10/2022 / Ethereum Blockchain
FBX *
0,0006567215 USD
16,0437 đ
633.686 USD
964.923.179 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
116.450 USD
20.52% 29%
1596
416 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSWAP *
0,0000353184 USD
0,8628 đ
52.978 USD
1.500.000.000
19.497 USD
20.51% 63%
2022
417 Biểu tượng logo của Kaddex Kaddex
09/2022
KDX
0,0161024554 USD
393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
20.44% 42%
8459
418 Biểu tượng logo của Mechanium Mechanium
12/2021 / Ethereum Blockchain
MECHA *
0,11 USD
2.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
23.201 USD
20.41% 90%
4106
419 Biểu tượng logo của Hydranet Hydranet
04/2022 / Arbitrum Blockchain
HDN *
0,14 USD
3.345 đ
21.702.898 USD
158.528.886 (53%)
Tổng: 300.000.000
708.611 USD
20.39% 8%
694
420 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,16 USD
3.865 đ
97.247.758 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
69.751.234 USD
20.34% 24%
347
421 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
150 USD
20.34% -33%
6219
422 Biểu tượng logo của Subawu Token Subawu Token
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SUBAWU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 860.000.000.000.000
952 USD
20.27% 46%
5537
423 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000080772 USD
0,1973 đ
428.634 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
256 USD
20.25% -4%
1662
424 Biểu tượng logo của Realio Network Realio Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
RIO *
0,75 USD
18.394 đ
4.945.550 USD
6.568.515 (9%)
Tổng: 75.000.000
9.604.733 USD
20.24% 7%
1077
425 Biểu tượng logo của Obortech Obortech
05/2021 / Ethereum Blockchain
OBOT *
0,0195620777 USD
478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
581 USD
20.17% 12%
5724
426 Biểu tượng logo của DragonMaster DragonMaster
04/2022 / Polygon Blockchain
DMT *
0,0120371752 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.069 USD
20.15% 52%
4810
427 Biểu tượng logo của Knights & Peasants Knights & Peasants
05/2022 / Harmony Blockchain
KNIGHT *
0,0000383298 USD
0,9364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
0 USD
20.07% 33%
7396
428 Biểu tượng logo của Realms of Ruby Realms of Ruby
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUBY *
0,0000600225 USD
1,4664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
20.05% -33%
8445
429 Biểu tượng logo của Cornatto Cornatto
03/2022 / Tron20 Blockchain
CNC *
0,0000581558 USD
1,4207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
212 USD
20.04% -56%
6084
430 Biểu tượng logo của Alcazar Alcazar
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LEO *
0,0000967863 USD
2,3645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
20.04% -11%
8499
431 Biểu tượng logo của Moon Robots Moon Robots
04/2022 / Harmony Blockchain
OIL *
0,00019662 USD
4,8034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
10 USD
20.03% 28%
7014
432 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021
KOIN
1,15 USD
28.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.084.532
1.307.507 USD
20.02% -30%
2389
433 Biểu tượng logo của Tranquil Staked ONE Tranquil Staked ONE
12/2021 / Harmony Blockchain
STONE *
0,0155643002 USD
380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.174.088
12 USD
20.02% 56%
6969
434 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,62 USD
15.183 đ
210.406.104 USD
338.552.332 (77%)
Tổng: 440.000.000
40.426.706 USD
19.95% 15%
174
435 Biểu tượng logo của Sketch Coin Sketch Coin
01/2023
SKET
0,0008131236 USD
19,8646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.760 USD
19.94% -1%
5261
436 Biểu tượng logo của Chikn Fert Chikn Fert
05/2022 / Avalanche C-Chain
FERT *
0,0005307812 USD
12,9670 đ
0 USD
N/A
933 USD
19.92% 30%
5543
437 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,021035141 USD
514 đ
129.725.382 USD
6.167.079.268 (7%)
Tổng: 92.075.616.000
464.799 USD
19.88% 19%
280
438 Biểu tượng logo của Speed Star STAR Speed Star STAR
04/2022 / Harmony Blockchain
STAR *
0,0066226009 USD
162 đ
0 USD
N/A
18 USD
19.88% 28%
6870
439 Biểu tượng logo của Farmers Only Farmers Only
10/2021 / Harmony Blockchain
FOX *
0,0056407733 USD
138 đ
0 USD
N/A
13 USD
19.87% 25%
6958
440 Biểu tượng logo của WeFi WeFi
05/2023 / Ethereum Blockchain
WEFI *
0,0635763765 USD
1.553 đ
193.373 USD
3.041.584 (3%)
Tổng: 100.000.000
129.244 USD
19.86% -33%
1822
441 Biểu tượng logo của Everdome Everdome
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOME *
0,0009289972 USD
22,6954 đ
17.649.870 USD
18.998.841.067 (19%)
Tổng: 100.000.000.000
1.782.863 USD
19.76% 51%
750
442 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0030884143 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
412 USD
19.74% 84%
5830
443 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0020332624 USD
50 đ
36.518.204 USD
17.960.398.668 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
540.569 USD
19.73% 15%
556
444 Biểu tượng logo của Reddit Reddit
06/2023 / Ethereum Blockchain
REDDIT *
0,0016715139 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.544 USD
19.73% 101%
4850
445 Biểu tượng logo của Millix Millix
04/2023 / Ethereum Blockchain
WMLX *
0,0632015527 USD
1.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
19.65% 31%
8602
446 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
11/2023 / Avalanche C-Chain
SHRAP *
0,38 USD
9.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18.126.845 USD
19.64% 118%
2220
447 Biểu tượng logo của Holdstation Holdstation
11/2023 / zkSync Era Blockchain
HOLD *
1,92 USD
46.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.499.033 USD
19.61% 52%
2369
448 Biểu tượng logo của Centaurify Centaurify
11/2021 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0010793061 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.001 USD
19.59% 215%
3420
449 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,31 USD
7.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.055.448
289.375 USD
19.52% 160%
2748
450 Biểu tượng logo của Capybara Capybara
05/2023 / Ethereum Blockchain
BARA *
0,0014935602 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.242 USD
19.46% 17%
4992
451 Biểu tượng logo của Ai.com Ai.com
08/2023 / Ethereum Blockchain
AI *
0,0001848385 USD
4,5156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
505 USD
19.43% 13%
5770
452 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.377 USD
33.651.941 đ
53.165.384 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
21.085.128 USD
19.42% 31%
465
453 Biểu tượng logo của BreederDAO BreederDAO
04/2022 / Ethereum Blockchain
BREED *
0,0310019357 USD
757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
624.171 USD
19.39% 52%
2521
454 Biểu tượng logo của BABYTRUMP BABYTRUMP
08/2023 / Ethereum Blockchain
BABYTRUMP *
0,0087680075 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
29.371 USD
19.34% 366%
3927
455 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
0,47 USD
11.409 đ
46.701.136 USD
100.000.000
1.641.375 USD
19.29% 40%
501
456 Biểu tượng logo của EmotiCoin EmotiCoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
EMOTI *
0,0000163416 USD
0,3992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777
0 USD
19.29% -14%
8844
457 Biểu tượng logo của Biometric Financial Biometric Financial
05/2022 / Avalanche C-Chain
BIOFI *
0,0006692816 USD
16,3505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
50.929 USD
19.28% 11%
3575
458 Biểu tượng logo của BurgerCities BurgerCities
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURGER *
0,51 USD
12.456 đ
23.631.517 USD
46.350.161 (74%)
Tổng: 63.000.000
25.678.870 USD
19.20% 16%
677
459 Biểu tượng logo của Pepe Coin Pepe Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
6.364 USD
19.17% 6%
4724
460 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
9.402 USD
229.699.866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.041.229 USD
19.02% 25%
2222
461 Biểu tượng logo của Dragon Mainland Shards Dragon Mainland Shards
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DMS *
0,0000852258 USD
2,0821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.196 USD
18.93% 10%
3673
462 Biểu tượng logo của Tigres Fan Token Tigres Fan Token
01/2023 / Chiliz Blockchain
TIGRES *
1,70 USD
41.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
32.157 USD
18.89% 35%
3856
463 Biểu tượng logo của Evedo Evedo
05/2019 / Ethereum Blockchain
EVED *
0,0114712531 USD
280 đ
179.852 USD
15.678.468 (88%)
Tổng: 17.756.589
89.162 USD
18.83% 1%
1834
464 Biểu tượng logo của NFT Champions NFT Champions
10/2021 / Polygon Blockchain
CHAMP *
0,0074219739 USD
181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.797 USD
18.82% 51%
3478
465 Biểu tượng logo của Stobox Token Stobox Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
STBU *
0,0601663248 USD
1.470 đ
5.407.070 USD
89.868.704 (90%)
Tổng: 100.000.000
215.466 USD
18.79% -7%
1057
466 Biểu tượng logo của hiOD hiOD
11/2022 / Ethereum Blockchain
HIOD *
0,0016747114 USD
41 đ
168.252 USD
100.466.000
221.555 USD
18.79% 28%
1845
467 Biểu tượng logo của WECOIN WECOIN
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WECO *
0,0002493494 USD
6,0916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
169.667 USD
18.78% 18%
2955
468 Biểu tượng logo của Ubex Ubex
08/2018 / Ethereum Blockchain
UBEX *
0,000030104 USD
0,7354 đ
99.532 USD
3.306.258.739 (84%)
Tổng: 3.923.877.492
2.124 USD
18.77% -70%
1946
469 Biểu tượng logo của Speed Star JOC Speed Star JOC
04/2022 / Harmony Blockchain
JOC *
0,0000263 USD
0,6425 đ
0 USD
N/A
106 USD
18.67% 27%
6335
470 Biểu tượng logo của PepePAD PepePAD
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPE *
0,0000016203 USD
0,0396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
143.535 USD
18.58% 42%
3026
471 Biểu tượng logo của Pacific Pacific
11/2021 / Ethereum Blockchain
PAF *
0,0002423657 USD
5,9210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
175.447 USD
18.56% 18%
2942
472 Biểu tượng logo của Joe coin Joe coin
11/2023 / Ethereum Blockchain
JOE *
0,0063613262 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
856.149 USD
18.55% 68%
2463
473 Biểu tượng logo của SALAMANDER SALAMANDER
09/2023 / Ethereum Blockchain
SALLY *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
991 USD
18.54% -5%
5515
474 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,32 USD
7.868 đ
9.185.054 USD
28.519.587
9.042 USD
18.38% 24%
929
475 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0009932602 USD
24,2653 đ
0 USD
N/A
0 USD
18.36% 20%
7800
476 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0893320378 USD
2.182 đ
829.629 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
0 USD
18.32% 19%
1526
477 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000039708 USD
0,0970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4 USD
18.25% 19%
7158
478 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Polygon Blockchain
CARR *
0,0003310503 USD
8,0876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
22.433 USD
18.25% 49%
4138
479 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BPLC *
0,000000026 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.000.000.000
3.753.136 USD
18.24% 30%
2268
480 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0016148514 USD
39 đ
9.539.058 USD
5.907.080.871 (42%)
Tổng: 14.000.000.000
55.679 USD
18.22% 5%
915
481 Biểu tượng logo của STARSHIP STARSHIP
11/2023 / Ethereum Blockchain
STARSHIP *
0,0000156165 USD
0,3815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
11.361 USD
18.13% -18%
4494
482 Biểu tượng logo của PICKLE PICKLE
09/2023 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
44.996 USD
18.11% 105%
3640
483 Biểu tượng logo của Fabwelt Fabwelt
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WELT *
0,0124599831 USD
304 đ
2.853.233 USD
228.991.733 (46%)
Tổng: 500.000.000
325.850 USD
18.08% 32%
1229
484 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
11/2023 / Ethereum Blockchain
RSRV *
0,34 USD
8.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
7.330 USD
18.08% 16%
4673
485 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,11 USD
2.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.223
212.897 USD
18.04% 71%
2863
486 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0440109305 USD
1.075 đ
508.511.989 USD
11.554.220.365 (95%)
Tổng: 12.208.323.659
56.936.631 USD
18.04% 34%
97
487 Biểu tượng logo của Jade Protocol Jade Protocol
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
JADE *
0,0539842281 USD
1.319 đ
0 USD
N/A
14 USD
18.04% 52%
6935
488 Biểu tượng logo của BizAuto BizAuto
10/2022
BIZA
0,0114867034 USD
281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000.000
496.015 USD
18.04% 10%
2580
489 Biểu tượng logo của LEMONCHAIN LEMONCHAIN
04/2022 / Klaytn Blockchain
LEMC *
0,0008293498 USD
20,2610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
10.226 USD
17.99% 12%
4538
490 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0000990016 USD
2,4186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
17.98% 14%
7550
491 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
HYPE *
0,000046007 USD
1,1240 đ
69.010 USD
1.500.000.000 (30%)
Tổng: 5.000.000.000
40.436 USD
17.98% 15%
1999
492 Biểu tượng logo của Snowball Snowball
05/2021 / Avalanche C-Chain
SNOB *
0,0154503072 USD
377 đ
84.860 USD
5.492.417 (31%)
Tổng: 18.000.000
769 USD
17.96% 30%
1974
493 Biểu tượng logo của Sommelier Sommelier
02/2022 / Ethereum Blockchain
SOMM *
0,19 USD
4.762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
629.658 USD
17.93% 18%
2520
494 Biểu tượng logo của Defira Defira
02/2022 / Harmony Blockchain
FIRA *
0,0109073011 USD
266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.369 USD
17.84% 54%
5128
495 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,88 USD
45.937 đ
140.842.926 USD
74.902.642 (90%)
Tổng: 83.540.184
30.999 USD
17.82% 30%
269
496 Biểu tượng logo của Captain Tsubasa Captain Tsubasa
09/2023 / Polygon Blockchain
TSUGT *
0,11 USD
2.657 đ
19.454.608 USD
178.880.147 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
556.474 USD
17.82% -32%
721
497 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0011721493 USD
29 đ
10.549.344 USD
9.000.000.000 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
98.813 USD
17.81% 6%
888
498 Biểu tượng logo của HajiIni HajiIni
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
44 USD
17.79% 56%
6634
499 Biểu tượng logo của Spores Network Spores Network
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPO *
0,0017996647 USD
44 đ
1.904.590 USD
1.058.302.432 (21%)
Tổng: 5.000.000.000
122.945 USD
17.73% 85%
1327
500 Biểu tượng logo của HongKong Doge HongKong Doge
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HKDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
0 USD
17.71% -74%
7369
501 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KCC Blockchain
WKCS *
9,81 USD
239.646 đ
0 USD
N/A
0 USD
17.70% 27%
7939
502 Biểu tượng logo của Seascape Crowns Seascape Crowns
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CWS *
0,46 USD
11.348 đ
2.253.909 USD
4.852.052 (49%)
Tổng: 10.000.000
368.749 USD
17.70% -13%
1277
503 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,0002449444 USD
5,9840 đ
840.446 USD
3.431.169.240 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
133.247 USD
17.69% 90%
1521
504 Biểu tượng logo của Espresso Bot Espresso Bot
07/2023 / Ethereum Blockchain
ESPR *
0,0007314501 USD
17,8693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.552 USD
17.68% 49%
4334
505 Biểu tượng logo của Cpos Cloud Payment Cpos Cloud Payment
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPOS *
0,000001356 USD
0,0331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.100.001.015
31.626 USD
17.66% 21%
3867
506 Biểu tượng logo của Poof Token Poof Token
02/2023 / Ethereum Blockchain
POOF *
0,28 USD
6.895 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
75.109 USD
17.63% 63%
3358
507 Biểu tượng logo của Synesis One Synesis One
01/2022 / Solana Blockchain
SNS *
0,011221034 USD
274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
376.847 USD
17.51% 19%
2665
508 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,39 USD
34.033 đ
8.358.532 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
765.278 USD
17.46% 29%
951
509 Biểu tượng logo của Panda DAO Panda DAO
04/2022 / Ethereum Blockchain
PANDA *
0,0065453412 USD
160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.928.747.627
29.047 USD
17.42% 38%
3933
510 Biểu tượng logo của BOBO BOBO
05/2023 / Ethereum Blockchain
BOBO *
0,0000000547 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
615.262 USD
17.40% 50%
2526
511 Biểu tượng logo của Kaby Arena Kaby Arena
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KABY *
0,0005079104 USD
12,4083 đ
430.215 USD
847.029.773 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
39.677 USD
17.37% 16%
1661
512 Biểu tượng logo của Cope Cope
01/2023 / Solana Blockchain
COPE *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
10.453 USD
17.35% -11%
4523
513 Biểu tượng logo của Dimitra Dimitra
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMTR *
0,034854887 USD
852 đ
15.224.172 USD
436.787.289 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
808.285 USD
17.33% 19%
787
514 Biểu tượng logo của 0 Knowledge Network 0 Knowledge Network
09/2023 / Ethereum Blockchain
0KN *
0,0021618669 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
189.594 USD
17.33% 36%
2912
515 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0004782494 USD
11,6836 đ
33.876.720 USD
70.834.835.671 (92%)
Tổng: 76.715.880.000
1.795.142 USD
17.31% 58%
579
516 Biểu tượng logo của Finxflo Finxflo
02/2021 / Ethereum Blockchain
FXF *
0,0014815111 USD
36 đ
134.065 USD
90.492.324 (60%)
Tổng: 150.000.000
31.853 USD
17.27% 13%
1893
517 Biểu tượng logo của DeepFakeAI DeepFakeAI
06/2023 / Ethereum Blockchain
FAKEAI *
0,0013090104 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.465 USD
17.26% 11%
3685
518 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,82 USD
239.964 đ
950.161.637 USD
96.732.986 (57%)
Tổng: 170.118.638
7.115.654 USD
17.25% 27%
62
519 Biểu tượng logo của 4JNET 4JNET
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
4JNET *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 820.000.000.000.000
42.192 USD
17.25% 3%
3674
520 Biểu tượng logo của Avalaunch Avalaunch
05/2021 / Avalanche C-Chain
XAVA *
0,73 USD
17.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
800.739 USD
17.19% 32%
2478
521 Biểu tượng logo của C+Charge C+Charge
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CCHG *
0,0010845146 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.873 USD
17.15% 7%
3209
522 Biểu tượng logo của Clay Nation Clay Nation
10/2022 / Cardano Blockchain
CLAY *
0,0073302394 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
27.643 USD
17.15% 51%
3977
523 Biểu tượng logo của OkLetsPlay OkLetsPlay
11/2021 / Polygon Blockchain
OKLP *
0,0052853398 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
10.952 USD
17.14% 62%
4509
524 Biểu tượng logo của Franklin Franklin
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLY *
0,0018397417 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.687.110.673
302.693 USD
17.14% 42%
2735
525 Biểu tượng logo của zkSwap Finance zkSwap Finance
09/2023 / zkSync Era Blockchain
ZF *
0,0146299253 USD
357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
866.425 USD
16.98% 29%
2460
526 Biểu tượng logo của TRVL TRVL
11/2021 / Ethereum Blockchain
TRVL *
0,0313026935 USD
765 đ
9.178.530 USD
293.218.534 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
233.355 USD
16.96% 24%
930
527 Biểu tượng logo của Waifu Waifu
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAIFU *
0,0013645885 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
0 USD
16.96% -1%
8550
528 Biểu tượng logo của Perry Perry
05/2023 / Ethereum Blockchain
PERRY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
616 USD
16.96% 32%
5703
529 Biểu tượng logo của Empowa Empowa
04/2022 / Cardano Blockchain
EMP *
0,15 USD
3.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
30.897 USD
16.93% 29%
3884
530 Biểu tượng logo của InteractWith InteractWith
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
INTER *
0,0036178375 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
880 USD
16.93% 35%
5560
531 Biểu tượng logo của Treat Treat
08/2023 / Ethereum Blockchain
TREAT *
0,0003213468 USD
7,8505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.333
6.067 USD
16.93% -20%
4744
532 Biểu tượng logo của linSpirit linSpirit
01/2022 / Fantom Blockchain
LINSPIRIT *
0,0018961297 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.256.961
1.108 USD
16.91% 83%
5463
533 Biểu tượng logo của Crypviser Crypviser
03/2022 / Ethereum Blockchain
CVNX *
0,0035334531 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
35 USD
16.88% 34%
6696
534 Biểu tượng logo của ASH ASH
09/2021 / Ethereum Blockchain
ASH *
0,83 USD
20.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.379.822
6.476 USD
16.87% 35%
4714
535 Biểu tượng logo của ASSAPLAY ASSAPLAY
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ASSA *
0,0052428753 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
33.412 USD
16.86% 27%
3822
536 Biểu tượng logo của Yorkie Doge Yorkie Doge
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
YDOGE *
0,000000021 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
35 USD
16.86% 44%
6700
537 Biểu tượng logo của NexAI NexAI
06/2023 / Ethereum Blockchain
NEX *
0,0016210396 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.598 USD
16.86% 249%
3787
538 Biểu tượng logo của SPRINK SPRINK
03/2021 / Ethereum Blockchain
SPRINK *
0,077875481 USD
1.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
2 USD
16.85% 17%
7249
539 Biểu tượng logo của MMX MMX
11/2023 / Ethereum Blockchain
MMX *
2,77 USD
67.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
8.528.984 USD
16.83% -8%
2236
540 Biểu tượng logo của SoulSwap Finance SoulSwap Finance
10/2021 / Fantom Blockchain
SOUL *
0,0019523918 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4.639 USD
16.78% 7%
4843
541 Biểu tượng logo của ADDAMS AI ADDAMS AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
ADDAMS *
0,0000309711 USD
0,7566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
155.912 USD
16.78% 18%
2987
542 Biểu tượng logo của OceanEx Token OceanEx Token
04/2019 / VeChain
OCE *
0,0004885444 USD
11,9351 đ
873.536 USD
1.788.038.022 (20%)
Tổng: 8.811.756.112
1.291 USD
16.77% 24%
1506
543 Biểu tượng logo của Zenfuse Zenfuse
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZEFU *
0,0100981019 USD
247 đ
655.360 USD
64.899.301 (32%)
Tổng: 200.000.000
755 USD
16.76% 4%
1583
544 Biểu tượng logo của DeFi Kingdoms Crystal DeFi Kingdoms Crystal
04/2022 / Avalanche DFK Blockchain
CRYSTAL *
0,016416044 USD
401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.184.248
486.971 USD
16.76% 31%
2585
545 Biểu tượng logo của ATLANT ATLANT
11/2017 / Ethereum Blockchain
ATL *
0,0039702784 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.175.041
10 USD
16.70% 29%
7025
546 Biểu tượng logo của Guild of Guardians Guild of Guardians
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOG *
0,11 USD
2.606 đ
53.141.895 USD
498.243.003 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
380.892 USD
16.70% 27%
465
547 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
ORDI *
61,25 USD
1.496.315 đ
1.286.230.355 USD
21.000.000
1.147.201.610 USD
16.69% 202%
54
548 Biểu tượng logo của RED RED
05/2018 / Ethereum Blockchain
RED *
0,0025191634 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
26.535 USD
16.67% 25%
4013
549 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,0002983716 USD
7,2892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
313.806 USD
16.63% 14%
2718
550 Biểu tượng logo của XTRM COIN XTRM COIN
06/2020
XTRM
0,0000631058 USD
1,5417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.159 USD
16.62% -33%
5172
551 Biểu tượng logo của Songbird Finance Songbird Finance
05/2023 / Songbird Network Blockchain
SFIN *
398,44 USD
9.733.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
43.247 USD
16.60% 61%
3663
552 Biểu tượng logo của ALLPAYCOIN ALLPAYCOIN
08/2022 / Ethereum Blockchain
APCG *
0,0058520932 USD
143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
65.616 USD
16.59% 28%
3438
553 Biểu tượng logo của NKCL Classic NKCL Classic
12/2021 / Ethereum Blockchain
NKCLC *
0,92 USD
22.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
18.919 USD
16.57% -1%
4251
554 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
32,06 USD
783.188 đ
296.033.640 USD
9.234.178 (31%)
Tổng: 30.234.178
31.609.474 USD
16.55% 26%
146
555 Biểu tượng logo của BASE BASE
08/2023 / Base Blockchain
BASE *
0,0000004477 USD
0,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.810.700.034
6.123 USD
16.54% 7%
4738
556 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0016980801 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
10.145 USD
16.52% 10%
4544
557 Biểu tượng logo của ELLERIUM (NEW) ELLERIUM (NEW)
11/2023 / Arbitrum Blockchain
ELM *
0,58 USD
14.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
5.389 USD
16.48% 13%
4792
558 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,0000016146 USD
0,0394 đ
674.048.691 USD
417.481.332.889.210 (99%)
Tổng: 420.690.000.000.000
513.813.605 USD
16.40% 47%
79
559 Biểu tượng logo của Baby Grok Baby Grok
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYGROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.678.715 USD
16.40% -12%
2294
560 Biểu tượng logo của OSHI OSHI
06/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
OSHI *
352,72 USD
8.616.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.337
121.310 USD
16.38% 32%
3110
561 Biểu tượng logo của SENATE SENATE
12/2021 / Ethereum Blockchain
SENATE *
0,31 USD
7.685 đ
32.211.741 USD
102.397.677 (34%)
Tổng: 300.000.000
836.073 USD
16.37% 96%
597
562 Biểu tượng logo của aEGGS aEGGS
03/2023 / Arbitrum Blockchain
aEGGS *
0,0000000075 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.324.324.324.357
261 USD
16.32% 89%
6005
563 Biểu tượng logo của Bear Inu Bear Inu
03/2023 / Ethereum Blockchain
BEAR *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
81.642 USD
16.31% 34%
3313
564 Biểu tượng logo của IndiGG IndiGG
02/2022
INDI
0,0258647501 USD
632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.537 USD
16.30% 48%
4387
565 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,19 USD
4.585 đ
32.208.748 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
7.330.149 USD
16.30% 25%
597
566 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001685795 USD
4,1184 đ
2.124.835 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
104.452 USD
16.27% 10%
1295
567 Biểu tượng logo của ZKSpace ZKSpace
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
0,0884043502 USD
2.160 đ
17.454.555 USD
197.440.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
2.236.328 USD
16.26% 34%
754
568 Biểu tượng logo của Bull Market Bull Market
04/2023 / Ethereum Blockchain
BULL *
0,0001723943 USD
4,2116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.702 USD
16.23% 45%
5070
569 Biểu tượng logo của Playkey Playkey
12/2017 / Ethereum Blockchain
PKT *
0,0021038051 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.893.268
79.009 USD
16.13% 45%
3335
570 Biểu tượng logo của ONE Token ONE Token
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONE *
0,16 USD
3.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.375 USD
16.11% 22%
5365
571 Biểu tượng logo của GameCredits GameCredits
09/2014 / Ethereum Blockchain
GAME *
0,0089878821 USD
220 đ
1.742.059 USD
193.823.106 (97%)
Tổng: 200.000.000
16.856 USD
16.09% 5%
1345
572 Biểu tượng logo của AiONE AiONE
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIONE *
0,000126581 USD
3,0924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
311 USD
16.09% 32%
5944
573 Biểu tượng logo của Silent Notary Silent Notary
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBSN *
0,000017864 USD
0,4364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 186.462.812.051
288.343 USD
16.06% 101%
2752
574 Biểu tượng logo của NOOT NOOT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$NOOT *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
6.403 USD
16.06% 37%
4722
575 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0048689991 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.500.000
0 USD
16.04% 28%
7502
576 Biểu tượng logo của Ribbit Ribbit
05/2023 / Ethereum Blockchain
RIBBIT *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
19.319 USD
16.04% 23%
4240
577 Biểu tượng logo của MuratiAI MuratiAI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MURATIAI *
0,0000027793 USD
0,0679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
19.433 USD
15.98% -6%
4234
578 Biểu tượng logo của Colony Colony
10/2021 / Avalanche C-Chain
CLY *
0,21 USD
5.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
213.640 USD
15.93% 41%
2862
579 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0002525263 USD
6,1692 đ
357.037 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
15.86% 0%
1705
580 Biểu tượng logo của Bloktopia Bloktopia
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BLOK *
0,0026271601 USD
64 đ
46.071.563 USD
17.536.640.676 (15%)
Tổng: 117.240.965.530
4.401.818 USD
15.84% 20%
504
581 Biểu tượng logo của Base Velocimeter Base Velocimeter
08/2023 / Base Blockchain
BVM *
0,0497072551 USD
1.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.285.100
8.420 USD
15.77% 16%
4628
582 Biểu tượng logo của Onomy Protocol Onomy Protocol
06/2021
NOM
0,17 USD
4.275 đ
11.948.863 USD
68.285.602 (44%)
Tổng: 154.025.712
1.616.074 USD
15.75% -2%
851
583 Biểu tượng logo của Vow Vow
03/2021 / Ethereum Blockchain
VOW *
0,40 USD
9.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 825.743.074
501.094 USD
15.71% 53%
2576
584 Biểu tượng logo của Boryoku Dragonz Boryoku Dragonz
11/2021 / Solana Blockchain
BOKU *
0,0003665821 USD
8,9556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.069
46 USD
15.64% -6%
6613
585 Biểu tượng logo của WAM WAM
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAM *
0,0121671669 USD
297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
420.113 USD
15.63% -0%
2626
586 Biểu tượng logo của Hamster Coin Hamster Coin
06/2023 / Ethereum Blockchain
$HAMSTR *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000.000.000
352 USD
15.59% 20%
5897
587 Biểu tượng logo của KiboShib KiboShib
03/2023 / Ethereum Blockchain
KIBSHI *
0,0000004458 USD
0,0109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
23.642 USD
15.57% -0%
4092
588 Biểu tượng logo của Swirge Swirge
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SWG *
0,0006819659 USD
16,6604 đ
8.170 USD
11.980.559
27 USD
15.50% -4%
2146
589 Biểu tượng logo của KWAI KWAI
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KWAI *
0,12 USD
2.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
19.151 USD
15.49% 30%
4242
590 Biểu tượng logo của Dives Defi Dives Defi
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DDF *
0,0064504449 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
298 USD
15.47% -22%
5957
591 Biểu tượng logo của T23 T23
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
T23 *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.709 USD
15.45% 19%
3943
592 Biểu tượng logo của WORLD ID WORLD ID
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
WOID *
0,0000018298 USD
0,0447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
420.155 USD
15.45% 63%
2625
593 Biểu tượng logo của AETERNUS AETERNUS
11/2023 / Polygon Blockchain
ATRNO *
0,15 USD
3.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.645 USD
15.44% -74%
3525
594 Biểu tượng logo của Crunchy Network Crunchy Network
10/2021 / Tezos Blockchain
CRNCHY *
0,0001923638 USD
4,6994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
15.42% 41%
8547
595 Biểu tượng logo của Ancient Kingdom Ancient Kingdom
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOM *
0,00000735 USD
0,1796 đ
11.634 USD
1.582.906.634 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
352 USD
15.39% 31%
2133
596 Biểu tượng logo của Wasder Wasder
07/2021 / Ethereum Blockchain
WAS *
0,0190518108 USD
465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
562.460 USD
15.38% 56%
2552
597 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0891864941 USD
2.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.840.000.000
1.912.541 USD
15.37% 91%
2329
598 Biểu tượng logo của Superpower Squad Superpower Squad
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SQUAD *
0,0043614826 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.675.092 USD
15.36% 85%
2205
599 Biểu tượng logo của XRUN XRUN
04/2022 / Ethereum Blockchain
XRUN *
0,46 USD
11.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
190.804 USD
15.34% 11%
2907
600 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,24 USD
5.795 đ
148.256.081 USD
625.051.477 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
1.851.637 USD
15.34% 16%
254
601 Biểu tượng logo của OUCHI OUCHI
06/2023 / Ethereum Blockchain
OUCHI *
0,0003939929 USD
9,6252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.588 USD
15.33% 2%
5090
602 Biểu tượng logo của Defi Connect (new) Defi Connect (new)
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DFC *
0,0001205555 USD
2,9452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
412 USD
15.31% -4%
5831
603 Biểu tượng logo của AVATA Network AVATA Network
03/2022 / Avalanche C-Chain
AVAT *
0,0011702555 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
795 USD
15.27% 58%
5610
604 Biểu tượng logo của Hikari Protocol Hikari Protocol
02/2023 / Ethereum Blockchain
HIKARI *
0,0032205274 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
432.376 USD
15.27% 72%
2617
605 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,29 USD
7.155 đ
9.493.831 USD
32.417.814
33.063 USD
15.25% 19%
918
606 Biểu tượng logo của Mimir Token Mimir Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
MIMIR *
0,0027066977 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.215 USD
15.24% 35%
3878
607 Biểu tượng logo của ENEFTIVERSE ENEFTIVERSE
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EVR *
0,0001123319 USD
2,7443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
2 USD
15.24% 27%
7212
608 Biểu tượng logo của Idle Ninja Online Idle Ninja Online
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NINKY *
0,0002352155 USD
5,7463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12.193 USD
15.14% 11%
4461
609 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
0,40 USD
9.818 đ
199.175 USD
495.589 (99%)
Tổng: 500.000
47.490 USD
15.11% 34%
1816
610 Biểu tượng logo của DogeArmy DogeArmy
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGRMY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
15.10% 9%
8586
611 Biểu tượng logo của Unification Unification
04/2019 / Ethereum Blockchain
FUND *
0,22 USD
5.309 đ
7.486.160 USD
34.447.402 (29%)
Tổng: 120.000.000
78.755 USD
15.05% 55%
975
612 Biểu tượng logo của Wrapped THETA Wrapped THETA
01/2018 / Theta Network Blockchain
WTHETA *
1,28 USD
31.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 646.965
1.832 USD
15.04% 26%
5239
613 Biểu tượng logo của StickMan StickMan
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STIC *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000.000.000
51 USD
15.04% 7%
6586
614 Biểu tượng logo của Yield Yak AVAX Yield Yak AVAX
09/2022 / Avalanche C-Chain
YYAVAX *
26,44 USD
645.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.305
40 USD
15.03% 20%
6664
615 Biểu tượng logo của Gametree Gametree
03/2022 / Klaytn Blockchain
GTCOIN *
0,0016573808 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
43.076 USD
14.97% 31%
3664
616 Biểu tượng logo của NexDAX Chain NexDAX Chain
08/2023
NT
0,0027733922 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
9.237 USD
14.96% 11%
4588
617 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,000006212 USD
0,1518 đ
58.269 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
287 USD
14.95% 6%
2009
618 Biểu tượng logo của Coin Edelweis Coin Edelweis
09/2022
EDEL
0,0000721636 USD
1,7630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.855.550
0 USD
14.94% -5%
8469
619 Biểu tượng logo của OctaSpace OctaSpace
04/2023
OCTA
0,92 USD
22.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000
408.492 USD
14.93% 5%
2636
620 Biểu tượng logo của Nitro Network Nitro Network
02/2018 / Avalanche C-Chain
NCash *
0,000007009 USD
0,1712 đ
51.342 USD
7.325.209.699 (40%)
Tổng: 18.467.541.792
540 USD
14.89% -9%
2029
621 Biểu tượng logo của Neurashi Neurashi
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEI *
0,0138273711 USD
338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
6.548 USD
14.88% 17%
4707
622 Biểu tượng logo của Kitty Coin Solana Kitty Coin Solana
12/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0002348358 USD
5,7370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
2.102 USD
14.84% -1%
5183
623 Biểu tượng logo của VRMARS VRMARS
03/2023 / Bitcichain
VRM *
0,0009022572 USD
22,0421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
5.367 USD
14.83% 13%
4794
624 Biểu tượng logo của Dummy Dummy
06/2023 / Ethereum Blockchain
DUMMY *
0,0000001058 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.969.696.969.696
0 USD
14.83% 26%
8740
625 Biểu tượng logo của BlockChainGames BlockChainGames
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCG *
0,0000833743 USD
2,0368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
217 USD
14.81% 14%
6079
626 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,0166420445 USD
407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.976 USD
14.80% -1%
3802
627 Biểu tượng logo của UX Chain UX Chain
12/2021 / Cosmos Blockchain
UX *
0,0051364729 USD
125 đ
20.464.555 USD
3.984.164.930 (32%)
Tổng: 12.303.154.593
452.419 USD
14.80% 56%
711
628 Biểu tượng logo của Brokkr Brokkr
10/2022 / Avalanche C-Chain
BRO *
0,0020725552 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
238 USD
14.76% 25%
6037
629 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
52,07 USD
1.271.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000
299.236 USD
14.75% 61%
2739
630 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
0,0801190674 USD
1.957 đ
110.395 USD
1.377.892 (14%)
Tổng: 10.000.000
74.181 USD
14.74% 85%
1931
631 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Cosmos Blockchain
TIA *
10,18 USD
248.676 đ
1.513.783.796 USD
148.714.761 (15%)
Tổng: 1.007.671.233
440.138.089 USD
14.72% 63%
43
632 Biểu tượng logo của Derp Derp
11/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000001245 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
141.007 USD
14.72% -4%
3031
633 Biểu tượng logo của Solidly Solidly
02/2022 / Fantom Blockchain
SOLID *
0,0060652138 USD
148 đ
0 USD
N/A
362 USD
14.50% 23%
5887
634 Biểu tượng logo của SpiritSwap SpiritSwap
06/2021 / Fantom Blockchain
SPIRIT *
0,0035366276 USD
86 đ
1.502.607 USD
424.870.124 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
43.993 USD
14.49% 27%
1384
635 Biểu tượng logo của Yield Protocol Yield Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
YIELD *
0,0018764167 USD
46 đ
63.816 USD
34.009.745 (24%)
Tổng: 140.682.541
57.863 USD
14.48% 16%
2003
636 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0791679387 USD
1.934 đ
1.421.110 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
11.692 USD
14.44% 79%
1400
637 Biểu tượng logo của Calcium Calcium
09/2023 / Ethereum Blockchain
CAL *
0,0073230503 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
386.827 USD
14.39% -25%
2656
638 Biểu tượng logo của Suteku Suteku
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SUTEKU *
0,0000026879 USD
0,0657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
72 USD
14.35% -4%
6477
639 Biểu tượng logo của EMG SuperApp EMG SuperApp
08/2023 / Polygon Blockchain
EMGS *
0,0000981351 USD
2,3974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
8.079 USD
14.34% -22%
4643
640 Biểu tượng logo của DMEX (Decentralized Mining Exchange) DMEX (Decentralized Mining Exchange)
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DMC *
0,0052661634 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
91 USD
14.26% 22%
6400
641 Biểu tượng logo của Metaland Shares Metaland Shares
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MLS *
0,0608034251 USD
1.485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
358.040 USD
14.20% -19%
2676
642 Biểu tượng logo của DackieSwap DackieSwap
06/2023 / Base Blockchain
DACKIE *
0,0016577091 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
277 USD
14.16% 87%
5981
643 Biểu tượng logo của G999 G999
02/2021
G999
0,0024752013 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.807.149.958
4.864 USD
14.12% 81%
4830
644 Biểu tượng logo của MicroMoney MicroMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
AMM *
0,0027374526 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.532.943
116.198 USD
14.08% -8%
3133
645 Biểu tượng logo của Love Love
05/2023 / Ethereum Blockchain
LOVE *
0,0004234895 USD
10,3458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 68.103.965
2.351 USD
14.07% 17%
5130
646 Biểu tượng logo của APWine Finance APWine Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
APW *
0,29 USD
7.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
19.138 USD
14.06% 17%
4243
647 Biểu tượng logo của BabyPepe BabyPepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
BABYPEPE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.206.908.008.507.070
8.223 USD
14.06% 9%
4635
648 Biểu tượng logo của InfinityBit Token InfinityBit Token
08/2023 / Ethereum Blockchain
IBIT *
0,0009340279 USD
22,8183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.700.000.000
31.569 USD
14.06% 5%
3869
649 Biểu tượng logo của THE9 THE9
04/2023 / Ethereum Blockchain
THE9 *
0,0806122574 USD
1.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
24.720 USD
14.03% 265%
4060
650 Biểu tượng logo của Algory Project Algory Project
04/2020 / Ethereum Blockchain
ALG *
0,0624158478 USD
1.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.300.000
550 USD
14.00% 17%
5741
651 Biểu tượng logo của Wizardia Wizardia
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WZRD *
0,0036658688 USD
90 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
86.806 USD
13.96% 4%
3277
652 Biểu tượng logo của MEGAWEAPON MEGAWEAPON
11/2021 / Avalanche C-Chain
WEAPON *
1,62 USD
39.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
189.320 USD
13.92% 57%
2914
653 Biểu tượng logo của Spintop Spintop
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SPIN *
0,0085079268 USD
208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.868.993
160.349 USD
13.91% 140%
2976
654 Biểu tượng logo của Zombie Inu(New) Zombie Inu(New)
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZINU *
0,0007502607 USD
18,3289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.363.115
146.409 USD
13.91% 17%
3017
655 Biểu tượng logo của Mobility Coin Mobility Coin
09/2020
MOBIC
0,0020900991 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 726.543.831
1.527 USD
13.90% -18%
5322
656 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,75 USD
18.232 đ
190.425.529 USD
255.156.296 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
20.113.093 USD
13.89% 21%
183
657 Biểu tượng logo của Tyrion Tyrion
09/2023 / Ethereum Blockchain
TYRION *
0,0072055394 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.690 USD
13.89% 54%
3577
658 Biểu tượng logo của Degis Degis
03/2022 / Avalanche C-Chain
DEG *
0,0120457281 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.276 USD
13.88% 12%
4459
659 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
4,85 USD
118.412 đ
248.719 USD
51.314 (48%)
Tổng: 106.733
323.832 USD
13.80% 20%
1776
660 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXVS *
0,19 USD
4.643 đ
42.656.889 USD
224.433.925
12.410.173 USD
13.80% 40%
520
661 Biểu tượng logo của Lost Worlds Lost Worlds
03/2022 / Avalanche C-Chain
LOST *
0,0564554319 USD
1.379 đ
0 USD
N/A
88.357 USD
13.75% 15%
3269
662 Biểu tượng logo của DOGGO DOGGO
01/2023 / Solana Blockchain
DOGGO *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
24.899 USD
13.75% 16%
4055
663 Biểu tượng logo của PulseBitcoin PulseBitcoin
01/2023 / Ethereum Blockchain
PLSB *
0,12 USD
2.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.320 USD
13.75% 89%
4984
664 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
9,44 USD
230.687 đ
147.857.009 USD
15.658.232 (52%)
Tổng: 30.000.000
42.534.721 USD
13.72% 40%
255
665 Biểu tượng logo của Kenshi V3 Kenshi V3
01/2022 / Arbitrum Blockchain
KNS *
0,0032715619 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.028 USD