1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 1218 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3211) - Tron (74) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (921) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (23) - Fantom (1) - Avalanche (1) - Solana (8) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (2) - Polygon (21) - Waves (1) -

Bảng xếp hạng 1218 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Ti-Value Ti-Value
09/2018
TV
4,00 USD
≈ 92.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(3 exchanges)
97025.35% 95.042%
4952
2 Biểu tượng logo của PieDAO Balanced Crypto Pie PieDAO Balanced Crypto Pie
01/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
2,87 USD
≈ 66.364 đ
0 USD
N/A
152 USD
(1 exchanges)
14988.11% -10%
4516
3 Biểu tượng logo của SafePost SafePost
07/2020 / Ethereum Blockchain
STAMP *
0,0032247892 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6 USD
(3 exchanges)
14495.51% 7.540%
4370
4 Biểu tượng logo của DubaiCoin DubaiCoin
04/2017
DBIX
0,8242222260 USD
≈ 19.056 đ
3.513.801 USD
4.263.172
400.324 USD
(1 exchanges)
830.95% 667%
1310
5 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
1,82 USD
≈ 41.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.434 USD
(1 exchanges)
799.45% 299%
3443
6 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0001222744 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
591.33% 913%
4937
7 Biểu tượng logo của Transcodium Transcodium
05/2018 / Ethereum Blockchain
TNS *
0,0101153604 USD
≈ 234 đ
766.825 USD
75.807.938 (88%)
Tổng: 85.900.000
292 USD
(5 exchanges)
547.88% 489%
1686
8 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution
11/2019 / Ethereum Blockchain
NST *
0,0033009513 USD
≈ 76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
52 USD
(2 exchanges)
327.57% -32%
4723
9 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0001853234 USD
≈ 4 đ
1.013.915 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
324.16% 263%
1604
10 Biểu tượng logo của COVIR.IO COVIR.IO
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVR *
0,8697280478 USD
≈ 20.108 đ
103.592 USD
119.108 (1%)
Tổng: 8.000.000
162 USD
(1 exchanges)
287.35% -76%
2167
11 Biểu tượng logo của Mushroom Mushroom
02/2021 / Ethereum Blockchain
MUSH *
1,08 USD
≈ 24.945 đ
33.144.864 USD
30.720.299 (68%)
Tổng: 45.248.888
2.114 USD
(2 exchanges)
252.94% 112%
503
12 Biểu tượng logo của Shikoku Inu Shikoku Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
SHIKO *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
570.092 USD
(0 exchanges)
221.30% 0%
2806
13 Biểu tượng logo của Galaxium Galaxium
06/2021 / Binance Smart Chain
GLXM *
0,0000000036 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
192.464 USD
(0 exchanges)
188.67% -96%
3064
14 Biểu tượng logo của Money Plant Token Money Plant Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
MPT *
0,0003391642 USD
≈ 8 đ
437 USD
1.288.768 (0%)
Tổng: 999.999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
180.10% -56%
2511
15 Biểu tượng logo của JSB FOUNDATION JSB FOUNDATION
11/2020 / Tron Blockchain
JSB *
1,22 USD
≈ 28.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
591.739 USD
(3 exchanges)
156.41% 140%
2804
16 Biểu tượng logo của happy birthday coin happy birthday coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
HBDC *
0,0072370265 USD
≈ 167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.700.000.000
932 USD
(2 exchanges)
141.06% -49%
4435
17 Biểu tượng logo của Xdef Finance Xdef Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
XDEF2 *
0,4076639072 USD
≈ 9.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000.000
442 USD
(1 exchanges)
139.00% 100%
4520
18 Biểu tượng logo của BLOCKCLOUT BLOCKCLOUT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CLOUT *
0,0001514163 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45 USD
(2 exchanges)
131.03% -21%
4733
19 Biểu tượng logo của Spiking Spiking
07/2019 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0242715155 USD
≈ 561 đ
10.749.723 USD
442.894.598 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
556 USD
(3 exchanges)
129.11% -21%
811
20 Biểu tượng logo của YFET YFET
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFET *
2,99 USD
≈ 69.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
60 USD
(1 exchanges)
128.00% 3%
4715
21 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare
08/2020 / Ethereum Blockchain
TMED *
0,0004904984 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
2.967 USD
(1 exchanges)
123.00% 46%
4235
22 Biểu tượng logo của IONChain IONChain
10/2018 / Ethereum Blockchain
IONC *
0,0035666955 USD
≈ 82 đ
432.214 USD
121.180.605 (23%)
Tổng: 520.000.000
4.200 USD
(2 exchanges)
120.89% 98%
1837
23 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0240833446 USD
≈ 557 đ
310.925.715 USD
12.910.404.276 (43%)
Tổng: 30.000.000.000
3.893 USD
(7 exchanges)
120.30% 144%
227
24 Biểu tượng logo của Cosmo Coin Cosmo Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
COSM *
0,0015429788 USD
≈ 36 đ
1.035.001 USD
670.780.889 (73%)
Tổng: 923.000.000
202.348 USD
(4 exchanges)
117.87% -6%
1596
25 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0356500059 USD
≈ 824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
8 USD
(7 exchanges)
117.53% -25%
4840
26 Biểu tượng logo của IOEX IOEX
08/2019
IOEX
0,0439529139 USD
≈ 1.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
144.877 USD
(3 exchanges)
114.26% 55%
3165
27 Biểu tượng logo của LNAsolution Coin LNAsolution Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
LAS *
0,0005374873 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
111.22% 30%
4894
28 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
93,21 USD
≈ 2.155.038 đ
1.864.219 USD
20.000
53.749 USD
(0 exchanges)
110.91% 71%
1392
29 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
BabyDoge *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
19.042.308 USD
(0 exchanges)
108.89% 222%
2538
30 Biểu tượng logo của IFX24 IFX24
02/2020 / Ethereum Blockchain
IFX24 *
0,0590870281 USD
≈ 1.366 đ
177.261 USD
3.000.000
0 USD
(3 exchanges)
108.80% 42%
2056
31 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,0036313418 USD
≈ 84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
270.000 USD
(3 exchanges)
106.33% 94%
2982
32 Biểu tượng logo của Yearn Ecosystem Token Index Yearn Ecosystem Token Index
12/2020 / Ethereum Blockchain
YETI *
2,55 USD
≈ 59.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.889.004
219 USD
(1 exchanges)
101.25% -8%
4464
33 Biểu tượng logo của Bitpayer Token Bitpayer Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,0194317932 USD
≈ 449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
101.09% -87%
4978
34 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0001314508 USD
≈ 3 đ
482.001 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
0 USD
(2 exchanges)
100.67% 3%
1807
35 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0200244307 USD
≈ 463 đ
17.246 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
4.757 USD
(3 exchanges)
100.10% -67%
2410
36 Biểu tượng logo của LivenPay LivenPay
07/2020 / Ethereum Blockchain
LVN *
0,0005990000 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
99.00% 481%
4898
37 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
1,36 USD
≈ 31.529 đ
429.181 USD
314.719
363 USD
(2 exchanges)
97.21% 84%
1842
38 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / Binance Smart Chain
FEED *
0,0596696671 USD
≈ 1.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.661.450
176.914 USD
(0 exchanges)
95.63% 19%
3157
39 Biểu tượng logo của Milktea.finance Milktea.finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MTF *
0,0008997511 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.111.866
1.538 USD
(0 exchanges)
94.61% -37%
4366
40 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / Binance Smart Chain
ORK *
2,04 USD
≈ 47.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.475.762
1.019 USD
(0 exchanges)
93.18% 24%
4410
41 Biểu tượng logo của PocketNode PocketNode
03/2020 / Ethereum Blockchain
NODE *
0,0000193044 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
86 USD
(1 exchanges)
90.66% 27%
4692
42 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow, Today Money of Tomorrow, Today
12/2020
MTTCOIN
26,55 USD
≈ 613.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
8.263 USD
(1 exchanges)
90.44% 86%
3990
43 Biểu tượng logo của YFI CREDITS GROUP YFI CREDITS GROUP
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFICG *
0,1700296679 USD
≈ 3.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
13 USD
(1 exchanges)
88.70% 89%
4794
44 Biểu tượng logo của Digital Money Bits Digital Money Bits
05/2017
DMB
0,0006601903 USD
≈ 15 đ
70.095 USD
106.173.958 (81%)
Tổng: 131.250.000
1 USD
(1 exchanges)
86.63% 64%
2223
45 Biểu tượng logo của MintCoin MintCoin
02/2014
MINT
0,0000660190 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.947.260.808
24 USD
(1 exchanges)
86.63% 64%
4781
46 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
0,5941712326 USD
≈ 13.737 đ
6.892.890 USD
11.600.848 (55%)
Tổng: 21.000.000
187.305 USD
(2 exchanges)
86.63% 18%
946
47 Biểu tượng logo của 1Million Token 1Million Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
1MT *
0,3961141550 USD
≈ 9.158 đ
394.410 USD
995.699
12 USD
(4 exchanges)
82.04% 39%
1865
48 Biểu tượng logo của Elxis Elxis
11/2020 / Tron Blockchain
LEX *
7,01 USD
≈ 162.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
242.306 USD
(1 exchanges)
79.63% 86%
3015
49 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0015907114 USD
≈ 37 đ
3.233.469 USD
2.032.718.750 (38%)
Tổng: 5.310.447.374
16.003 USD
(21 exchanges)
78.72% -9%
1224
50 Biểu tượng logo của AmazonasCoin AmazonasCoin
01/2021
AMZ
0,0001754570 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
553 USD
(1 exchanges)
78.22% 35%
4492
51 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,2317916651 USD
≈ 5.359 đ
6.428.756 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
0 USD
(2 exchanges)
78.06% 55%
977
52 Biểu tượng logo của CREAMPYE CREAMPYE
05/2021 / Binance Smart Chain
PYE *
0,0000000260 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
101.816 USD
(0 exchanges)
77.84% -8%
3268
53 Biểu tượng logo của Xion Finance Xion Finance
02/2021 / Xdai chain
XGT *
0,0347050035 USD
≈ 802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
14.083 USD
(0 exchanges)
74.29% -36%
3913
54 Biểu tượng logo của Pirl Pirl
10/2017
PIRL
0,0018485327 USD
≈ 43 đ
156.374 USD
84.593.637 (54%)
Tổng: 156.306.733
0 USD
(5 exchanges)
74.19% 353%
2083
55 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,0043902652 USD
≈ 102 đ
10.101 USD
2.300.683 (13%)
Tổng: 18.000.000
83 USD
(1 exchanges)
72.38% 52%
2450
56 Biểu tượng logo của WEBN token WEBN token
02/2019 / Ethereum Blockchain
WEBN *
0,0000047585 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
252 USD
(2 exchanges)
64.34% -81%
4578
57 Biểu tượng logo của Bitsonic Bitsonic
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSC *
0,0027261856 USD
≈ 63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
406 USD
(1 exchanges)
63.75% 126%
4530
58 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
2,03 USD
≈ 47.019 đ
15.186.859 USD
7.467.603 (11%)
Tổng: 70.000.000
2.376.626 USD
(0 exchanges)
63.71% 38%
719
59 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain
CATGIRL *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
171.869 USD
(0 exchanges)
62.47% 74%
3093
60 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000014068 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
23.830 USD
(2 exchanges)
61.67% -74%
3697
61 Biểu tượng logo của TTCRYPTO TTCRYPTO
01/2021 / Tron Blockchain
TTC *
0,5168741945 USD
≈ 11.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
213 USD
(0 exchanges)
61.24% -37%
4597
62 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,7724179583 USD
≈ 17.858 đ
53.090.773 USD
68.733.220 (84%)
Tổng: 81.920.000
23.046.163 USD
(16 exchanges)
60.71% 22%
404
63 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
27,53 USD
≈ 636.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
1.572 USD
(3 exchanges)
58.99% 29%
4363
64 Biểu tượng logo của Kuma Inu Kuma Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KUMA *
0,0000000275 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
737.037 USD
(1 exchanges)
58.47% 0%
2829
65 Biểu tượng logo của SAFETREES SAFETREES
06/2021 / Binance Smart Chain
TREES *
0,0000000718 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
509.793 USD
(0 exchanges)
57.55% 0%
2833
66 Biểu tượng logo của CUMROCKET CRYPTO CUMROCKET CRYPTO
04/2021 / Binance Smart Chain
CUMMIES *
0,0804089245 USD
≈ 1.859 đ
113.429.604 USD
1.410.659.380
2.742.692 USD
(0 exchanges)
51.70% 109%
296
67 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Short Amun Bitcoin 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3S *
0,1309365402 USD
≈ 3.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
33.326.201 USD
(4 exchanges)
51.60% 123%
2531
68 Biểu tượng logo của Newton Coin Project Newton Coin Project
07/2018
NCP
0,0006603886 USD
≈ 15 đ
69.262 USD
104.880.960 (77%)
Tổng: 136.469.999
3 USD
(2 exchanges)
51.39% 11%
2226
69 Biểu tượng logo của Bitcurate Bitcurate
04/2020 / Ethereum Blockchain
BTCR *
0,0200252365 USD
≈ 463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
17 USD
(1 exchanges)
51.34% -15%
4802
70 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000330194 USD
≈ 1 đ
2.995.151 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
51.15% -18%
1244
71 Biểu tượng logo của Nokencoin Nokencoin
07/2020
NOKN
0,0170877738 USD
≈ 395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.035 USD
(1 exchanges)
50.42% 55%
4318
72 Biểu tượng logo của HOMT HOMT
06/2020 / Ethereum Blockchain
HOMT *
0,0003003995 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
44 USD
(1 exchanges)
50.09% 47%
4734
73 Biểu tượng logo của Kobocoin Kobocoin
02/2015
KOBO
0,0175002971 USD
≈ 405 đ
432.262 USD
24.700.248
0 USD
(1 exchanges)
49.76% 32%
1838
74 Biểu tượng logo của Grain Grain
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRAIN *
0,0365311618 USD
≈ 845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.438.463
4.369 USD
(1 exchanges)
49.61% 7%
4081
75 Biểu tượng logo của QFinance QFinance
01/2021 / Ethereum Blockchain
QFI *
0,4954085046 USD
≈ 11.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
15.906 USD
(1 exchanges)
49.39% 3%
3728
76 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain
BSC *
0,0647726148 USD
≈ 1.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
425 USD
(2 exchanges)
49.29% 1.276%
4525
77 Biểu tượng logo của Internet of People Internet of People
11/2016
IOP
0,0310289421 USD
≈ 717 đ
417.695 USD
13.461.469 (64%)
Tổng: 21.000.000
237 USD
(1 exchanges)
48.67% 31%
1854
78 Biểu tượng logo của Hybrid Bank Cash Hybrid Bank Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBC *
0,0060072320 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
6 USD
(2 exchanges)
48.60% 18%
4847
79 Biểu tượng logo của KILIMANJARO KILIMANJARO
04/2021 / Binance Smart Chain
KILI *
0,0817891102 USD
≈ 1.891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
68 USD
(0 exchanges)
48.52% -84%
4705
80 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,2614353423 USD
≈ 6.044 đ
9.411.672 USD
36.000.000 (17%)
Tổng: 210.000.000
2 USD
(1 exchanges)
47.81% 6%
854
81 Biểu tượng logo của KP2R.Network KP2R.Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP2R *
0,5982536971 USD
≈ 13.832 đ
0 USD
N/A
3.743 USD
(1 exchanges)
47.41% 26%
4180
82 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0064435386 USD
≈ 149 đ
493.673 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
46.02% -12%
1801
83 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0023260163 USD
≈ 54 đ
237.720 USD
102.200.364 (41%)
Tổng: 250.000.000
24.729 USD
(2 exchanges)
45.85% 82%
1988
84 Biểu tượng logo của MNPCoin MNPCoin
09/2018
MNP
0,0016504756 USD
≈ 38 đ
3.618 USD
2.191.996 (52%)
Tổng: 4.237.567
0 USD
(1 exchanges)
45.81% -11%
2491
85 Biểu tượng logo của OC Protocol OC Protocol
08/2020
OCP
0,0072436201 USD
≈ 167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.529.750
4 USD
(1 exchanges)
45.76% -20%
4840
86 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002520026 USD
≈ 6 đ
3.878.829 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
44.90% 6%
1162
87 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0001599235 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.915.597.909
10.586 USD
(6 exchanges)
44.80% -58%
3912
88 Biểu tượng logo của CloudCoin CloudCoin
11/2020
CCE
0,0102135233 USD
≈ 236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.428.160.000
6.588 USD
(1 exchanges)
44.51% 60%
4045
89 Biểu tượng logo của Moon Token Moon Token
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONTOKEN *
0,0000000447 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
731.990 USD
(1 exchanges)
44.40% -80%
2765
90 Biểu tượng logo của SoMee.Social SoMee.Social
12/2017 / Ethereum Blockchain
ONG *
0,0497382556 USD
≈ 1.150 đ
4.927.349 USD
99.065.583 (100%)
Tổng: 99.080.772
2.714 USD
(9 exchanges)
43.72% 7%
1075
91 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,0017192299 USD
≈ 40 đ
95.314 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(5 exchanges)
43.09% -43%
2180
92 Biểu tượng logo của PancakeTools PancakeTools
04/2021 / Binance Smart Chain
TCAKE *
0,1063485880 USD
≈ 2.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.112.442 USD
(1 exchanges)
43.06% 59%
2708
93 Biểu tượng logo của Nyan Cat Token Nyan Cat Token
03/2021 / Binance Smart Chain
NCAT *
0,0000000127 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
292.781 USD
(1 exchanges)
41.72% 0%
2844
94 Biểu tượng logo của Upfire Upfire
05/2021 / Ethereum Blockchain
UPR *
0,0098364623 USD
≈ 227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.475 USD
(0 exchanges)
41.64% 9%
3536
95 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARR *
0,0335149535 USD
≈ 775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 530.000.000
1.077.039 USD
(2 exchanges)
41.24% 17%
2709
96 Biểu tượng logo của Zyro Zyro
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZYRO *
0,0233560213 USD
≈ 540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
221.620 USD
(4 exchanges)
40.42% 1%
3033
97 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0775616818 USD
≈ 1.793 đ
744.944 USD
9.604.534 (19%)
Tổng: 50.000.000
34.280 USD
(3 exchanges)
40.24% 293%
1715
98 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000009904 USD
≈ 0 đ
100.605 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
75 USD
(2 exchanges)
39.99% 23%
2173
99 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000009903 USD
≈ 0 đ
69.320 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
39.97% -38%
2224
100 Biểu tượng logo của PAXEX PAXEX
09/2018
PAXEX
0,0009902854 USD
≈ 23 đ
17.401 USD
17.571.745 (68%)
Tổng: 25.817.955
139 USD
(2 exchanges)
39.97% 33%
2407
101 Biểu tượng logo của PosEx PosEx
04/2016
PEX
0,0079222831 USD
≈ 183 đ
19.435 USD
2.453.240
0 USD
(1 exchanges)
39.97% -34%
2393
102 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
39,34 USD
≈ 909.622 đ
70.999.430 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
25.789.145 USD
(1 exchanges)
39.03% 83%
398
103 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0221163737 USD
≈ 511 đ
1.708.074 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
0 USD
(1 exchanges)
38.94% 25%
1419
104 Biểu tượng logo của Ubricoin Ubricoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
UBN *
0,0000606787 USD
≈ 1 đ
141.842 USD
2.337.584.182 (12%)
Tổng: 19.987.431.317
11 USD
(1 exchanges)
38.88% -21%
2102
105 Biểu tượng logo của Bit Trust System Bit Trust System
12/2019
BIUT
0,0006808306 USD
≈ 16 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
1.686 USD
(1 exchanges)
38.85% -6%
4345
106 Biểu tượng logo của Moon Stop Moon Stop
04/2021 / Binance Smart Chain
MNSTP *
0,0003864479 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
78.997 USD
(0 exchanges)
37.49% -90%
3330
107 Biểu tượng logo của Hands of Steel Hands of Steel
08/2020 / Ethereum Blockchain
STEEL *
0,0102993886 USD
≈ 238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.602.332
700 USD
(1 exchanges)
37.10% 19%
4353
108 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
35,42 USD
≈ 818.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
(1 exchanges)
36.91% -11%
4022
109 Biểu tượng logo của Bridge Oracle Bridge Oracle
09/2020 / Tron Blockchain
BRG *
0,0036034185 USD
≈ 83 đ
28.835.157 USD
8.002.167.205 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
565.709 USD
(4 exchanges)
36.72% 8%
552
110 Biểu tượng logo của 3X Short Sushi Token 3X Short Sushi Token
09/2020
SUSHIBEAR
0,0000015000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
20.131 USD
(1 exchanges)
36.36% 24%
3734
111 Biểu tượng logo của Peseta Digital Peseta Digital
02/2014
PTD
0,0039611416 USD
≈ 92 đ
569.832 USD
143.855.404
225 USD
(1 exchanges)
34.92% 9%
1762
112 Biểu tượng logo của RI Token RI Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
RI *
0,3590438440 USD
≈ 8.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.702
0 USD
(1 exchanges)
34.72% -24%
4998
113 Biểu tượng logo của IYF.finance IYF.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
IYF *
2,52 USD
≈ 58.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
34.54% -24%
5002
114 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0029708562 USD
≈ 69 đ
40.194 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
12 USD
(6 exchanges)
34.50% -7%
2310
115 Biểu tượng logo của MoonBoys MoonBoys
04/2021 / Binance Smart Chain
MBS *
0,0000000075 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
190.468 USD
(1 exchanges)
34.50% -4%
3072
116 Biểu tượng logo của UnityDAO UnityDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
UTY *
12,13 USD
≈ 280.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
34.46% -24%
4996
117 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0050085192 USD
≈ 116 đ
3.017.026 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
1.501 USD
(2 exchanges)
34.38% -30%
1242
118 Biểu tượng logo của DeFi Firefly DeFi Firefly
09/2020
DFF
0,2635069410 USD
≈ 6.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000
0 USD
(2 exchanges)
34.30% -24%
4998
119 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,0000114000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
(1 exchanges)
34.12% -24%
4908
120 Biểu tượng logo của XSwap XSwap
09/2020
XSP
0,0000578673 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 67.611.421
0 USD
(1 exchanges)
34.05% -22%
5002
121 Biểu tượng logo của Magic Balancer Magic Balancer
04/2021 / Binance Smart Chain
MGB *
0,7406198623 USD
≈ 17.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
220 USD
(0 exchanges)
33.77% -68%
4593
122 Biểu tượng logo của FXT Token FXT Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
FXT *
0,0023155812 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.141.852 USD
(2 exchanges)
33.67% -78%
2706
123 Biểu tượng logo của SHPING SHPING
10/2018 / Ethereum Blockchain
SHPING *
0,0008104721 USD
≈ 19 đ
1.364.923 USD
1.684.108.179 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
38.806 USD
(1 exchanges)
33.14% -0%
1509
124 Biểu tượng logo của sXAU sXAU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXAU *
1.869 USD
≈ 43.216.800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225
0 USD
(1 exchanges)
32.65% 13%
4977
125 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0249601286 USD
≈ 577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
317.632 USD
(1 exchanges)
32.48% 9%
2945
126 Biểu tượng logo của Basis Dollar Basis Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSD *
0,0558610411 USD
≈ 1.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.001
102.674 USD
(2 exchanges)
32.31% 99%
3263
127 Biểu tượng logo của Polybius Polybius
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLBT *
4,07 USD
≈ 93.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.969.565
31.466 USD
(5 exchanges)
32.18% 50%
3625
128 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
218,75 USD
≈ 5.057.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
31 USD
(0 exchanges)
31.93% -3%
4583
129 Biểu tượng logo của Social Send Social Send
12/2017
SEND
0,0082523782 USD
≈ 191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.317.039
65 USD
(1 exchanges)
31.80% 0%
4707
130 Biểu tượng logo của Diagon Diagon
09/2020 / Ethereum Blockchain
DGN *
0,0139990849 USD
≈ 324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
391 USD
(1 exchanges)
31.66% 11%
3932
131 Biểu tượng logo của Modex Modex
11/2019 / Ethereum Blockchain
MODEX *
0,0380489079 USD
≈ 880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 266.399.993
13.023 USD
(1 exchanges)
30.96% -8%
3855
132 Biểu tượng logo của Star Foxx Star Foxx
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOXX *
0,0000011705 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
681.159 USD
(0 exchanges)
30.61% -66%
2778
133 Biểu tượng logo của OneSwap DAO Token OneSwap DAO Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
ONES *
1,39 USD
≈ 32.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.995.528
1.093.610 USD
(2 exchanges)
30.47% 19%
2708
134 Biểu tượng logo của Trading Membership Community Trading Membership Community
09/2020
TMC
0,0046199651 USD
≈ 107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
30.26% -24%
5001
135 Biểu tượng logo của Markaccy Markaccy
09/2020
MKCY
0,0013015669 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
73.062 USD
(2 exchanges)
30.07% -9%
3359
136 Biểu tượng logo của Oracle System Oracle System
09/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0000887344 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.820 USD
(2 exchanges)
30.06% -13%
3736
137 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST
09/2020 / Ethereum Blockchain
ISDT *
0,0010321384 USD
≈ 24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
29.34% -36%
5003
138 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018
MMO
0,0042550813 USD
≈ 98 đ
291.209 USD
68.437.920 (26%)
Tổng: 260.000.000
108 USD
(7 exchanges)
29.18% -13%
1938
139 Biểu tượng logo của TheHappyCoin TheHappyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
HAPPY *
0,0000000295 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
350.995 USD
(1 exchanges)
29.16% -58%
3003
140 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,3963396789 USD
≈ 9.163 đ
8.922.211 USD
22.511.526 (90%)
Tổng: 25.000.000
103.515 USD
(8 exchanges)
29.07% 7%
867
141 Biểu tượng logo của IBStoken IBStoken
04/2020 / Ethereum Blockchain
IBS *
0,0072904148 USD
≈ 169 đ
7.796 USD
1.069.402 (0%)
Tổng: 1.500.000.000
88.086 USD
(2 exchanges)
28.84% 201%
2468
142 Biểu tượng logo của Infinity Protocol Infinity Protocol
05/2021 / Binance Smart Chain
INFINITY *
0,0029447361 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.159 USD
(1 exchanges)
28.73% -46%
4256
143 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,1581884764 USD
≈ 3.657 đ
94.913.086 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
62.296.024 USD
(11 exchanges)
28.68% 5%
285
144 Biểu tượng logo của ZeuxCoin ZeuxCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
ZUC *
0,0009010994 USD
≈ 21 đ
171.209 USD
189.999.899 (25%)
Tổng: 750.000.000
61 USD
(2 exchanges)
28.64% -12%
2068
145 Biểu tượng logo của Animal Adoption Advocacy Animal Adoption Advocacy
05/2021 / Binance Smart Chain
PAWS *
0,0000000067 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
53.514 USD
(0 exchanges)
28.59% -49%
3454
146 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
0,0113136202 USD
≈ 262 đ
0 USD
N/A
12.545.856 USD
(1 exchanges)
28.48% 40%
2550
147 Biểu tượng logo của HappyCoin HappyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
HAPPY *
0,0000000192 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
214.394 USD
(1 exchanges)
28.05% 10%
3043
148 Biểu tượng logo của SCC DIGforIT SCC DIGforIT
08/2020
SCC
0,0086334112 USD
≈ 200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
27.88% -44%
4997
149 Biểu tượng logo của ACDX Exchange Token ACDX Exchange Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ACXT *
0,6240463525 USD
≈ 14.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.999.976
241.052 USD
(4 exchanges)
27.78% -0%
2964
150 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
1,35 USD
≈ 31.322 đ
43.556.928 USD
32.151.345 (32%)
Tổng: 100.000.000
21.412.657 USD
(24 exchanges)
27.64% 21%
446
151 Biểu tượng logo của Dogey-Inu Dogey-Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
DINU *
0,0000000096 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
216 USD
(0 exchanges)
27.57% 14%
4588
152 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBEAR *
0,0000389231 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 316
54.013 USD
(1 exchanges)
27.24% 25%
3450
153 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000036878 USD
≈ 0 đ
30.240 USD
8.200.000.000
2.814 USD
(2 exchanges)
27.16% -10%
2367
154 Biểu tượng logo của CELEBPLUS CELEBPLUS
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELEB *
1,72 USD
≈ 39.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
26.97% 30%
5001
155 Biểu tượng logo của 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBEAR *
0,0000067456 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.695
24.861 USD
(3 exchanges)
26.66% 33%
3685
156 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019
CDEX
0,0000462272 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
18 USD
(1 exchanges)
26.39% -4%
4799
157 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin SV Token 3x Short Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBEAR *
0,0001896044 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.139.001
50.226 USD
(3 exchanges)
25.99% 60%
3473
158 Biểu tượng logo của Electronero Electronero
03/2020
ETNX
0,0000044491 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.369.436.423
64 USD
(3 exchanges)
25.77% -97%
4709
159 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,1856506735 USD
≈ 4.292 đ
14.578.194 USD
78.524.864 (79%)
Tổng: 100.000.000
419.503 USD
(9 exchanges)
25.72% 19%
725
160 Biểu tượng logo của FILDOWN FILDOWN
12/2020
FILDOWN
0,0056628173 USD
≈ 131 đ
0 USD
N/A
1.562.154 USD
(1 exchanges)
25.63% 56%
2671
161 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0093206163 USD
≈ 215 đ
3.372.711 USD
361.854.970 (80%)
Tổng: 449.848.164
0 USD
(2 exchanges)
25.47% -20%
1206
162 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
2,89 USD
≈ 66.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(2 exchanges)
25.45% 12%
4996
163 Biểu tượng logo của Xpose Xpose
05/2021 / Binance Smart Chain
XPOSE *
0,0000164001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.066.328 USD
(1 exchanges)
25.44% 297%
2656
164 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006269749 USD
≈ 14 đ
560.183 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
(1 exchanges)
25.42% -19%
1769
165 Biểu tượng logo của 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBEAR *
0,0009943011 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.962
86.789 USD
(4 exchanges)
24.83% 57%
3304
166 Biểu tượng logo của ErcauX ErcauX
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAUX *
0,0583829384 USD
≈ 1.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
24.72% -30%
5002
167 Biểu tượng logo của Yearn4 Finance Yearn4 Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YF4 *
1,15 USD
≈ 26.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
24.72% -30%
5001
168 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0002412973 USD
≈ 6 đ
40.063 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
400 USD
(3 exchanges)
24.71% -21%
2313
169 Biểu tượng logo của Moon YFI Moon YFI
09/2020 / Ethereum Blockchain
MYFI *
10,57 USD
≈ 244.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.516
0 USD
(2 exchanges)
24.66% -20%
5002
170 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,3096292312 USD
≈ 7.159 đ
3.228.528 USD
10.427.077 (50%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
24.51% -43%
1225
171 Biểu tượng logo của Eco Value Coin Eco Value Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0132038052 USD
≈ 305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.300.000.000
559 USD
(2 exchanges)
24.42% 310%
4490
172 Biểu tượng logo của Felixo Coin Felixo Coin
11/2020 / Avalanche Blockchain
FLX *
0,0013203805 USD
≈ 31 đ
198.057 USD
150.000.000 (2%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
24.42% 9%
2035
173 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2021 / Binance Smart Chain
CRFI *
1,51 USD
≈ 34.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.492 USD
(0 exchanges)
23.89% -64%
3442
174 Biểu tượng logo của Camp Camp
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAMP *
0,0001825764 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.935 USD
(5 exchanges)
23.82% -14%
4240
175 Biểu tượng logo của PoolStake PoolStake
12/2020 / Ethereum Blockchain
PSK *
0,4098127521 USD
≈ 9.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
23.36% -24%
5002
176 Biểu tượng logo của Bridge Protocol Bridge Protocol
07/2018 / Neo Blockchain
BRDG *
0,0012133222 USD
≈ 28 đ
271.891 USD
224.088.259 (50%)
Tổng: 450.000.000
140.280 USD
(3 exchanges)
22.95% 7%
1957
177 Biểu tượng logo của NFT Alley NFT Alley
05/2021 / Binance Smart Chain
ALLEY *
2,10 USD
≈ 48.648 đ
0 USD
N/A
45.082 USD
(0 exchanges)
22.95% 69%
3603
178 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0001802105 USD
≈ 4 đ
195.807 USD
1.086.544.743
3.597 USD
(2 exchanges)
22.60% 46%
2039
179 Biểu tượng logo của YFIDOWN YFIDOWN
10/2020
YFIDOWN
3,98 USD
≈ 92.118 đ
0 USD
N/A
1.709.791 USD
(1 exchanges)
22.55% 34%
2664
180 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBEAR *
0,0000013600 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.332
862 USD
(1 exchanges)
22.52% 80%
4443
181 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0577588594 USD
≈ 1.335 đ
1.464.982 USD
25.363.762 (25%)
Tổng: 100.800.000
133.806 USD
(3 exchanges)
22.37% -25%
1478
182 Biểu tượng logo của Jasmy Jasmy
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0640811767 USD
≈ 1.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
1.897.100 USD
(1 exchanges)
22.36% -65%
2657
183 Biểu tượng logo của Memes Token Memes Token
03/2021 / Binance Smart Chain
MEMES *
0,0000000084 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
12.376 USD
(0 exchanges)
22.15% -33%
3865
184 Biểu tượng logo của EOSDOWN EOSDOWN
09/2020
EOSDOWN
0,0016720129 USD
≈ 39 đ
0 USD
N/A
2.339.218 USD
(1 exchanges)
21.96% 53%
2636
185 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
359,08 USD
≈ 8.301.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
(1 exchanges)
21.91% -16%
2429
186 Biểu tượng logo của Pocketnet Pocketnet
07/2020
PKOIN
4,27 USD
≈ 98.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.830.108 USD
(1 exchanges)
21.83% 360%
2633
187 Biểu tượng logo của Pajama.Finance Pajama.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PJM *
5,52 USD
≈ 127.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
21.81% -29%
5002
188 Biểu tượng logo của 3x Short Tezos Token 3x Short Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBEAR *
0,0005338541 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.644
196.658 USD
(1 exchanges)
21.78% 34%
3058
189 Biểu tượng logo của Token Echo Token Echo
05/2021 / Binance Smart Chain
ECHO *
0,5851479274 USD
≈ 13.529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
6.334 USD
(0 exchanges)
21.63% 1%
4097
190 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLCH *
0,6285157732 USD
≈ 14.531 đ
45.361.300 USD
72.172.095 (81%)
Tổng: 88.888.888
4.384.218 USD
(1 exchanges)
21.58% 25%
437
191 Biểu tượng logo của CatzCoin CatzCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
CATZ *
0,0000235554 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
76.073 USD
(0 exchanges)
21.56% -8%
3451
192 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
17,66 USD
≈ 408.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
21.53% -31%
5002
193 Biểu tượng logo của QUSD QUSD
11/2020 / Ethereum Blockchain
QUSD *
1,22 USD
≈ 28.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.910.000
0 USD
(2 exchanges)
21.49% -14%
4526
194 Biểu tượng logo của SafeMoon Inu SafeMoon Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SMI *
0,0000015289 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
145.297 USD
(0 exchanges)
21.46% -23%
3152
195 Biểu tượng logo của Edgeless Edgeless
03/2017 / Ethereum Blockchain
EDG *
0,0046717970 USD
≈ 108 đ
570.646 USD
122.146.967 (93%)
Tổng: 132.046.997
8.658 USD
(3 exchanges)
21.41% 2%
1761
196 Biểu tượng logo của Vision Network Vision Network
07/2020 / Ethereum Blockchain
VSN *
0,0014231278 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
11.444 USD
(2 exchanges)
21.34% -7%
3888
197 Biểu tượng logo của King Swap King Swap
10/2020 / Ethereum Blockchain
$KING *
0,0183630415 USD
≈ 425 đ
0 USD
N/A
1.223.355 USD
(1 exchanges)
21.32% -53%
2694
198 Biểu tượng logo của 3x Short Litecoin Token 3x Short Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBEAR *
0,0186637966 USD
≈ 432 đ
0 USD
N/A
Tổng: 329
28.070 USD
(3 exchanges)
21.25% 52%
3655
199 Biểu tượng logo của Modern Investment Coin Modern Investment Coin
09/2020
MODIC
0,2363396021 USD
≈ 5.464 đ
1.325.760 USD
5.609.554 (8%)
Tổng: 70.000.000
214.034 USD
(3 exchanges)
21.24% -24%
1517
200 Biểu tượng logo của Raptor Token Raptor Token
05/2021 / Binance Smart Chain
RAPTOR *
0,0000000137 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 468.461.865.378.606
36.660 USD
(0 exchanges)
20.97% -10%
3667
201 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0114582474 USD
≈ 265 đ
11.494.604 USD
1.003.172.980 (63%)
Tổng: 1.600.000.000
22.395 USD
(4 exchanges)
20.93% 5%
783
202 Biểu tượng logo của Kingdom Game 4.0 Kingdom Game 4.0
04/2020 / Tron Blockchain
KDG *
0,0043012477 USD
≈ 99 đ
133.685 USD
31.080.481 (31%)
Tổng: 98.812.568
88.133 USD
(1 exchanges)
20.91% 36%
2126
203 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0551258866 USD
≈ 1.275 đ
938.117 USD
17.017.723
4.102 USD
(1 exchanges)
20.80% 5%
1623
204 Biểu tượng logo của Caramel Swap Caramel Swap
05/2021 / Binance Smart Chain
MEL *
0,0606006409 USD
≈ 1.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
126.726 USD
(0 exchanges)
20.70% -78%
3196
205 Biểu tượng logo của Fire Lotto Fire Lotto
09/2018 / Ethereum Blockchain
FLOT *
0,0042670959 USD
≈ 99 đ
117.267 USD
27.481.717 (27%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
20.63% 18%
2156
206 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0343273452 USD
≈ 794 đ
51.484 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
80 USD
(3 exchanges)
20.51% -23%
2270
207 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain
START *
7,25 USD
≈ 167.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
662.122 USD
(1 exchanges)
20.44% -4%
2786
208 Biểu tượng logo của Tidex Token Tidex Token
02/2018
TDX
0,1635004181 USD
≈ 3.780 đ
1.554.068 USD
9.504.980 (10%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
20.37% -9%
1456
209 Biểu tượng logo của Diligence Diligence
06/2020 / Ethereum Blockchain
IRA *
0,0004663549 USD
≈ 11 đ
9.793 USD
21.000.000
14 USD
(2 exchanges)
20.28% -42%
2453
210 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,6032242910 USD
≈ 13.947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
61.064 USD
(5 exchanges)
20.26% -10%
3413
211 Biểu tượng logo của SHENG SHENG
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHENG *
0,0012014658 USD
≈ 28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
853 USD
(1 exchanges)
20.06% -16%
4445
212 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Friends With Benefits
10/2020 / Ethereum Blockchain
FWB *
6,48 USD
≈ 149.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.057 USD
(1 exchanges)
20.02% 855%
3610
213 Biểu tượng logo của XFUEL XFUEL
08/2020
XFUEL
0,0029708562 USD
≈ 69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
237 USD
(1 exchanges)
19.98% 6%
4584
214 Biểu tượng logo của Pollux Coin Pollux Coin
08/2020 / Tron Blockchain
POX *
0,2970856163 USD
≈ 6.869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
488 USD
(1 exchanges)
19.98% -8%
4508
215 Biểu tượng logo của XTZDOWN XTZDOWN
09/2020
XTZDOWN
0,0026632062 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
558.616 USD
(1 exchanges)
19.89% 31%
2816
216 Biểu tượng logo của Minereum Minereum
05/2017 / Ethereum Blockchain
MNE *
0,1552749699 USD
≈ 3.590 đ
1.942.542 USD
12.510.334
49.193 USD
(2 exchanges)
19.81% -25%
1376
217 Biểu tượng logo của Resoper Resoper
09/2020
RSP
0,0019782578 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
19.69% -11%
5001
218 Biểu tượng logo của Skillchain Skillchain
05/2020 / Ethereum Blockchain
SKI *
0,0192096180 USD
≈ 444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 190.800.000
9.851 USD
(2 exchanges)
19.68% -15%
3939
219 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0013533900 USD
≈ 31 đ
18.536 USD
13.696.313 (55%)
Tổng: 25.000.000
1 USD
(2 exchanges)
19.56% 8%
2400
220 Biểu tượng logo của YearnAgnostic Finance YearnAgnostic Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFIAG *
1,29 USD
≈ 29.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 730.000
137.253 USD
(2 exchanges)
19.52% -24%
3175
221 Biểu tượng logo của ETF Dao ETF Dao
09/2020
TFD
0,1100054188 USD
≈ 2.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
5.552 USD
(2 exchanges)
19.51% 244%
4095
222 Biểu tượng logo của Sharder Sharder
05/2018 / Ethereum Blockchain
SS *
0,0039330804 USD
≈ 91 đ
1.114.174 USD
283.282.765 (57%)
Tổng: 500.000.000
164.799 USD
(4 exchanges)
19.45% 9%
1581
223 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BEAR *
0,0016436750 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 178.314
5.149.703 USD
(5 exchanges)
19.08% 58%
2586
224 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
0,0001131362 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
18.793.239 USD
(2 exchanges)
19.01% 58%
2539
225 Biểu tượng logo của LTCDOWN LTCDOWN
10/2020
LTCDOWN
0,0001712089 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
255.217 USD
(1 exchanges)
18.81% 42%
2998
226 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa
01/2020 / Ethereum Blockchain
onLEXpa *
0,0000522735 USD
≈ 1 đ
30.632 USD
585.999.043 (100%)
Tổng: 586.000.000
1.711 USD
(3 exchanges)
18.60% -3%
2340
227 Biểu tượng logo của 3x Short EOS Token 3x Short EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBEAR *
0,0001971210 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.652
770.601 USD
(6 exchanges)
18.42% 66%
2762
228 Biểu tượng logo của Bitgear Bitgear
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0174562362 USD
≈ 404 đ
1.230.641 USD
70.498.647 (77%)
Tổng: 91.000.000
44.996 USD
(1 exchanges)
18.36% -17%
1545
229 Biểu tượng logo của TRXDOWN TRXDOWN
09/2020
TRXDOWN
0,0012965609 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
994.043 USD
(1 exchanges)
18.33% 25%
2724
230 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0012560073 USD
≈ 29 đ
7.832.290 USD
6.235.863.529 (78%)
Tổng: 8.000.000.000
827 USD
(2 exchanges)
18.23% -20%
908
231 Biểu tượng logo của Vipstar Coin Vipstar Coin
04/2018
VIPS
0,0000349087 USD
≈ 1 đ
1.705.999 USD
48.870.352.722 (77%)
Tổng: 63.499.128.193
14 USD
(2 exchanges)
18.21% -56%
1421
232 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000008212 USD
≈ 0 đ
141.306 USD
172.076.810.000
56 USD
(1 exchanges)
18.20% 21%
2105
233 Biểu tượng logo của ETHA Lend ETHA Lend
03/2021 / Ethereum Blockchain
ETHA *
0,4097420411 USD
≈ 9.473 đ
2.832.359 USD
6.912.542 (23%)
Tổng: 30.000.000
3.830.653 USD
(1 exchanges)
18.17% 64%
1260
234 Biểu tượng logo của BullPerks BullPerks
06/2021 / Binance Smart Chain
BLP *
0,0940643554 USD
≈ 2.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.524.723 USD
(0 exchanges)
18.15% 0%
2675
235 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBEAR *
0,0000038070 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.633
497.140 USD
(8 exchanges)
18.03% 56%
2838
236 Biểu tượng logo của LOA Protocol LOA Protocol
04/2020 / Ethereum Blockchain
LOA *
0,0052980340 USD
≈ 122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
18.703 USD
(2 exchanges)
17.94% -8%
3753
237 Biểu tượng logo của UNIDOWN UNIDOWN
10/2020
UNIDOWN
0,0003634434 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
3.234.471 USD
(1 exchanges)
17.92% 54%
2614
238 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
2,18 USD
≈ 50.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
49.997 USD
(1 exchanges)
17.90% -44%
3477
239 Biểu tượng logo của DoveSwap Finance DoveSwap Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
DOVE *
0,0167308791 USD
≈ 387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
439.332 USD
(0 exchanges)
17.89% -16%
2862
240 Biểu tượng logo của OWNDATA OWNDATA
08/2018 / Ethereum Blockchain
OWN *
0,0000566250 USD
≈ 1 đ
577.618 USD
10.200.762.791 (9%)
Tổng: 110.000.000.000
2 USD
(1 exchanges)
17.87% -3%
1758
241 Biểu tượng logo của Etherpay Etherpay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPY *
0,0008443474 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
86 USD
(1 exchanges)
17.84% -30%
4693
242 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0,0000172510 USD
≈ 0 đ
18.547 USD
1.075.139.615 (77%)
Tổng: 1.400.000.000
1.719 USD
(4 exchanges)
17.80% -36%
2399
243 Biểu tượng logo của Hiz Finance Hiz Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
HIZ *
0,2303245070 USD
≈ 5.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.594
1 USD
(1 exchanges)
17.78% 7%
4865
244 Biểu tượng logo của Digital Currency Daily Digital Currency Daily
09/2020
DCD
0,0000501697 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.874.450
0 USD
(1 exchanges)
17.74% -56%
5000
245 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Binance Smart Chain
FRIES *
7,86 USD
≈ 181.776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
8.875 USD
(2 exchanges)
17.71% -36%
3964
246 Biểu tượng logo của DeFiato DeFiato
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFO *
0,0023487761 USD
≈ 54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
(1 exchanges)
17.47% 18%
4759
247 Biểu tượng logo của DEMOS DEMOS
07/2020
DOS
0,0112881647 USD
≈ 261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.41% 32%
4989
248 Biểu tượng logo của Lux Bio Cell Lux Bio Cell
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBXC *
0,0004247775 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.674.560.934
222.466 USD
(3 exchanges)
17.13% 9%
3031
249 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,0069904549 USD
≈ 162 đ
25.077.344 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
4.573.753 USD
(5 exchanges)
17.13% 86%
579
250 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,5251145539 USD
≈ 12.141 đ
52.312.300 USD
99.620.739 (47%)
Tổng: 210.000.000
88.371.602 USD
(24 exchanges)
17.09% 3%
410
251 Biểu tượng logo của Shabu Shabu Finance Shabu Shabu Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOBE *
3,92 USD
≈ 90.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000.000
463.475 USD
(2 exchanges)
17.08% -1%
2879
252 Biểu tượng logo của MISO MISO
06/2021 / Binance Smart Chain
MISO *
0,0264192425 USD
≈ 611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.267 USD
(0 exchanges)
16.98% 7%
3987
253 Biểu tượng logo của Polkally Polkally
05/2021 / Ethereum Blockchain
KALLY *
0,0265438142 USD
≈ 614 đ
458.063 USD
17.256.851 (18%)
Tổng: 95.000.000
47.908 USD
(0 exchanges)
16.95% 4%
1816
254 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3S *
0,1784770876 USD
≈ 4.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
9.282.248 USD
(5 exchanges)
16.73% 54%
2564
255 Biểu tượng logo của MONNOS MONNOS
06/2020 / Ethereum Blockchain
MNS *
0,0016504756 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.942.056.786
65 USD
(3 exchanges)
16.65% -18%
4708
256 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0210865740 USD
≈ 488 đ
425.948 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
134 USD
(2 exchanges)
16.60% 43%
1844
257 Biểu tượng logo của IDCM Token IDCM Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
IT *
0,0007684140 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508.027.170
0 USD
(1 exchanges)
16.43% 129%
4994
258 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
627,12 USD
≈ 14.499.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
(1 exchanges)
16.38% -13%
4973
259 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
56,08 USD
≈ 1.296.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
16.19% 12%
4997
260 Biểu tượng logo của JustBet JustBet
10/2020 / Ethereum Blockchain
WINR *
0,0012140927 USD
≈ 28 đ
1.416.908 USD
1.167.050.613 (68%)
Tổng: 1.722.919.230
5.618 USD
(2 exchanges)
15.99% -21%
1495
261 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,5206215460 USD
≈ 12.037 đ
203.737 USD
391.334 (43%)
Tổng: 900.000
139.384 USD
(5 exchanges)
15.98% 13%
2028
262 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
178,18 USD
≈ 4.119.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
15 USD
(2 exchanges)
15.97% -4%
4787
263 Biểu tượng logo của FLO FLO
11/2013
FLO
0,0414412347 USD
≈ 958 đ
6.313.614 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
59.637 USD
(2 exchanges)
15.75% 20%
1072
264 Biểu tượng logo của Bestay Bestay
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSY *
0,0098718845 USD
≈ 228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.483 USD
(2 exchanges)
15.64% -24%
4051
265 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,47 USD
≈ 149.596 đ
4.311.384 USD
666.322
0 USD
(2 exchanges)
15.15% 41%
1216
266 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0709565700 USD
≈ 1.641 đ
0 USD
N/A
105.085.614 USD
(2 exchanges)
15.14% 41%
2520
267 Biểu tượng logo của Daikicoin Daikicoin
09/2019
DIC
0,1716024945 USD
≈ 3.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.502 USD
(1 exchanges)
15.10% 27%
3980
268 Biểu tượng logo của MyWish MyWish
11/2017 / Binance Chain
WISH *
0,2459215249 USD
≈ 5.686 đ
2.347.727 USD
9.546.651
204 USD
(2 exchanges)
14.83% 2%
1309
269 Biểu tượng logo của Nodestats Nodestats
03/2021
NS
0,0225234835 USD
≈ 521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.095 USD
(0 exchanges)
14.77% -6%
4415
270 Biểu tượng logo của Hey Bitcoin Hey Bitcoin
07/2020 / Ethereum Blockchain
HYBN *
0,0399556831 USD
≈ 924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.311.000.000
42.823 USD
(1 exchanges)
14.71% 31%
3528
271 Biểu tượng logo của ShineChain ShineChain
09/2018 / Ethereum Blockchain
SHE *
0,0006203504 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
262.203 USD
(5 exchanges)
14.57% -17%
2993
272 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
2,82 USD
≈ 65.259 đ
0 USD
N/A
198.759 USD
(3 exchanges)
14.53% -8%
3057
273 Biểu tượng logo của Gire Token Gire Token
09/2020
GET
0,0113140356 USD
≈ 262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
14.52% -12%
5001
274 Biểu tượng logo của Spore Spore
04/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
6.848.943 USD
42.913.174.218.658.136 (43%)
Tổng: 100.000.000.000.000.000
62.980 USD
(2 exchanges)
14.42% -7%
953
275 Biểu tượng logo của FlashX Ultra FlashX Ultra
03/2021 / Binance Smart Chain
FSXU *
0,0008611571 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
2.733 USD
(4 exchanges)
14.12% -37%
4254
276 Biểu tượng logo của XLMDOWN XLMDOWN
12/2020
XLMDOWN
0,0004965978 USD
≈ 11 đ
0 USD
N/A
418.992 USD
(1 exchanges)
14.09% 59%
2876
277 Biểu tượng logo của Pundi X Pundi X
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0075260742 USD
≈ 174 đ
1.781.759.741 USD
236.744.908.115 (92%)
Tổng: 258.526.640.301
860.338.112 USD
(36 exchanges)
14.01% -5%
62
278 Biểu tượng logo của Sether Sether
03/2018 / Ethereum Blockchain
SETH *
0,0323571256 USD
≈ 748 đ
651.565 USD
20.136.683
3.106 USD
(1 exchanges)
13.99% -40%
1723
279 Biểu tượng logo của Everus Everus
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVR *
0,0068460194 USD
≈ 158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(3 exchanges)
13.84% -23%
4883
280 Biểu tượng logo của GlitzKoin GlitzKoin
05/2019
GTN
0,1491672469 USD
≈ 3.449 đ
36.918.808 USD
247.499.428 (25%)
Tổng: 998.999.328
337.350 USD
(0 exchanges)
13.76% -6%
486
281 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,0025299289 USD
≈ 58 đ
444.635 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
171.204 USD
(2 exchanges)
13.54% 4%
1841
282 Biểu tượng logo của Kiwi Finance Kiwi Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
KIWI *
0,5376559630 USD
≈ 12.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
53.560 USD
(0 exchanges)
13.54% -10%
3457
283 Biểu tượng logo của AVCCOIN AVCCOIN
08/2020
AVC
0,0158634033 USD
≈ 367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
0 USD
(1 exchanges)
13.45% 13%
4999
284 Biểu tượng logo của Epanus Epanus
09/2020 / Ethereum Blockchain
EPS *
0,3005927577 USD
≈ 6.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
63.445 USD
(3 exchanges)
13.45% -28%
3404
285 Biểu tượng logo của BlipCoin BlipCoin
08/2020
BPCN
198.251 USD
≈ 4.583.567.149 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
13.45% 13%
4987
286 Biểu tượng logo của YFIX Finance YFIX Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIX *
1,95 USD
≈ 45.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
53.638 USD
(1 exchanges)
13.42% 6%
3455
287 Biểu tượng logo của 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBEAR *
0,0000002178 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.767
12.245 USD
(3 exchanges)
13.36% 38%
3868
288 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0058540500 USD
≈ 135 đ
51.023 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
0 USD
(1 exchanges)
13.36% -1%
2271
289 Biểu tượng logo của KingXChain KingXChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
KXC *
0,0000056367 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.850.000.000
2.621 USD
(2 exchanges)
13.24% 10%
4269
290 Biểu tượng logo của Global Gaming Global Gaming
10/2020 / Ethereum Blockchain
GMNG *
0,0005692832 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
21.568 USD
(1 exchanges)
13.16% -23%
3726
291 Biểu tượng logo của Pika Pika
03/2021 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000005238 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
1.258.301 USD
(1 exchanges)
13.02% 182%
2690
292 Biểu tượng logo của Bitcoin Zero Bitcoin Zero
10/2018
BZX
0,0019970576 USD
≈ 46 đ
57.936 USD
29.010.752 (73%)
Tổng: 40.000.000
592 USD
(3 exchanges)
12.91% -1%
2250
293 Biểu tượng logo của NudezCoin NudezCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
NUDEZ *
0,0000127311 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96.126.629.278
25.260 USD
(0 exchanges)
12.85% 204%
3795
294 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,0989634526 USD
≈ 2.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.279.074
441.028 USD
(1 exchanges)
12.83% 35%
2860
295 Biểu tượng logo của Block Collider Block Collider
05/2021 / Ethereum Blockchain
EMB *
0,2475100000 USD
≈ 5.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
109.190 USD
(0 exchanges)
12.76% 0%
3300
296 Biểu tượng logo của 3x Short XRP Token 3x Short XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBEAR *
0,0000061528 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.615
371.143 USD
(6 exchanges)
12.73% 71%
2904
297 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain
ANI *
0,0110141452 USD
≈ 255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
2.725 USD
(0 exchanges)
12.60% -38%
4255
298 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,0411012138 USD
≈ 950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.391 USD
(2 exchanges)
12.47% -32%
3798
299 Biểu tượng logo của HotDoge HotDoge
05/2021 / Binance Smart Chain
HOTDOGE *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
27.266 USD
(0 exchanges)
12.19% -36%
3661
300 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
365,91 USD
≈ 8.459.802 đ
0 USD
N/A
8.563.191 USD
(0 exchanges)
12.15% 64%
2568
301 Biểu tượng logo của W Green Pay W Green Pay
05/2019 / Ethereum Blockchain
WGP *
0,0063405881 USD
≈ 147 đ
111.786 USD
17.630.267 (3%)
Tổng: 600.000.000
58.916 USD
(2 exchanges)
12.14% 8%
2169
302 Biểu tượng logo của KIWIGO KIWIGO
03/2021 / Binance Smart Chain
KGO *
0,0336325545 USD
≈ 778 đ
1.427.305 USD
42.438.196 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
99.084 USD
(0 exchanges)
12.14% -8%
1498
303 Biểu tượng logo của Peppa Network Peppa Network
06/2021 / Binance Smart Chain
PEPPA *
0,0000000233 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.792.974 USD
(0 exchanges)
12.08% 0%
2577
304 Biểu tượng logo của Freeliquid Freeliquid
02/2021 / Ethereum Blockchain
FL *
1,82 USD
≈ 42.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
114.073 USD
(3 exchanges)
12.05% 21%
3238
305 Biểu tượng logo của IntelliShare IntelliShare
03/2019 / Ethereum Blockchain
INE *
0,0063496442 USD
≈ 147 đ
2.019.918 USD
318.115.200 (32%)
Tổng: 986.000.000
0 USD
(2 exchanges)
12.03% 34%
1363
306 Biểu tượng logo của BnkToTheFuture BnkToTheFuture
03/2018 / Ethereum Blockchain
BFT *
0,0303863611 USD
≈ 703 đ
22.180.828 USD
729.959.998 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
689.489 USD
(7 exchanges)
12.00% -36%
619
307 Biểu tượng logo của SuperCoin SuperCoin
05/2014
SUPER
0,0019805708 USD
≈ 46 đ
105.402 USD
53.217.841
264 USD
(2 exchanges)
11.98% -2%
2162
308 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0019805708 USD
≈ 46 đ
9.705.809 USD
4.900.511.237 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
25.152 USD
(3 exchanges)
11.98% -18%
847
309 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron Blockchain
LIVE *
0,0452797153 USD
≈ 1.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
11.91% 33%
4983
310 Biểu tượng logo của SpreadCoin SpreadCoin
10/2014
SPR
0,0019811657 USD
≈ 46 đ
22.108 USD
11.159.260
0 USD
(1 exchanges)
11.90% -2%
2376
311 Biểu tượng logo của SafeComet SafeComet
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFECOMET *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.420 USD
(0 exchanges)
11.83% -52%
3886
312 Biểu tượng logo của Essek Tov Essek Tov
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETO *
0,0015814078 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.79% 10%
4955
313 Biểu tượng logo của HelixNetwork HelixNetwork
06/2020
MHLX
0,0003953519 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.292.493.394
0 USD
(2 exchanges)
11.75% 10%
4914
314 Biểu tượng logo của MARK.SPACE MARK.SPACE
04/2018 / Ethereum Blockchain
MRK *
0,0007907039 USD
≈ 18 đ
636.515 USD
804.998.349 (27%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.75% 10%
1811
315 Biểu tượng logo của Gem Exchange And Trading Gem Exchange And Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0953665687 USD
≈ 2.205 đ
4.143.504 USD
43.448.183 (9%)
Tổng: 500.000.000
96.462 USD
(4 exchanges)
11.73% -32%
1132
316 Biểu tượng logo của DEONEX COIN DEONEX COIN
08/2020 / Tron Blockchain
DON *
1,12 USD
≈ 25.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.853 USD
(1 exchanges)
11.70% 90%
4246
317 Biểu tượng logo của GoCerberus GoCerberus
06/2021 / Binance Smart Chain
CERBERUS *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
8.275 USD
(0 exchanges)
11.68% 0%
3989
318 Biểu tượng logo của EveryCoin EveryCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
EVY *
0,0000472870 USD
≈ 1 đ
443.552 USD
9.380.000.000 (11%)
Tổng: 88.800.000.000
55.393 USD
(7 exchanges)
11.64% -6%
1830
319 Biểu tượng logo của BitCoen BitCoen
09/2018
BEN
0,0114652065 USD
≈ 265 đ
80.256 USD
7.000.000 (7%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.64% 10%
2277
320 Biểu tượng logo của FunKeyPay FunKeyPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,0000553493 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.64% 10%
5002
321 Biểu tượng logo của MalwareChain MalwareChain
02/2020
MALW
0,1242549451 USD
≈ 2.873 đ
1.014.462 USD
8.164.362
0 USD
(2 exchanges)
11.47% 10%
1686
322 Biểu tượng logo của Cashbery Coin Cashbery Coin
08/2018
CBC
0,0122866497 USD
≈ 284 đ
825.500 USD
67.186.714 (75%)
Tổng: 90.013.848
0 USD
(1 exchanges)
11.47% 10%
1740
323 Biểu tượng logo của Substratum Substratum
09/2017 / Ethereum Blockchain
SUB *
0,0030125865 USD
≈ 70 đ
1.153.884 USD
383.021.000 (81%)
Tổng: 472.000.000
1.256 USD
(3 exchanges)
11.45% -13%
1562
324 Biểu tượng logo của TraDove B2BCoin TraDove B2BCoin
04/2018 / Ethereum Blockchain
BBC *
0,0039634354 USD
≈ 92 đ
1.981.718 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.45% 9%
1446
325 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
CATE *
0,0000001871 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.465.054.342.665
1.188.190 USD
(1 exchanges)
11.45% -6%
2697
326 Biểu tượng logo của STK Coin STK Coin
03/2020 / Ethereum Blockchain
STK *
0,0519210035 USD
≈ 1.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.44% 9%
4999
327 Biểu tượng logo của Blur Blur
09/2019
BLUR
0,0083232143 USD
≈ 192 đ
56.840 USD
6.829.139 (95%)
Tổng: 7.189.139
0 USD
(3 exchanges)
11.44% 10%
2337
328 Biểu tượng logo của EONS EONS
11/2017
EONS
0,0646039967 USD
≈ 1.494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.539.764
0 USD
(0 exchanges)
11.41% 10%
4969
329 Biểu tượng logo của Quoxent Quoxent
08/2018
QUO
0,0003963435 USD
≈ 9 đ
93.108 USD
234.918.133 (65%)
Tổng: 360.000.000
0 USD
(0 exchanges)
11.41% 10%
2184
330 Biểu tượng logo của NPCoin NPCoin
07/2019
NPC
0,0015853742 USD
≈ 37 đ
114.872 USD
72.457.335 (48%)
Tổng: 150.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.40% 10%
2144
331 Biểu tượng logo của CommunityGeneration CommunityGeneration
10/2018
CGEN
0,0003963435 USD
≈ 9 đ
166.301 USD
419.588.244 (4%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.40% 10%
2149
332 Biểu tượng logo của Electrum Dark Electrum Dark
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELD *
0,0020112900 USD
≈ 47 đ
7.843 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
70 USD
(3 exchanges)
11.39% -2%
2467
333 Biểu tượng logo của INDINODE INDINODE
10/2018
XIND
0,0000396344 USD
≈ 1 đ
45.785 USD
1.155.173.414 (99%)
Tổng: 1.161.514.766
0 USD
(1 exchanges)
11.38% 10%
2373
334 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,0024055926 USD
≈ 56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.37% -15%
4926
335 Biểu tượng logo của xscoin xscoin
06/2020
XSC
0,0297257654 USD
≈ 687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.31% 10%
5000
336 Biểu tượng logo của Tradeplus Tradeplus
12/2019
TDPS
0,0832321430 USD
≈ 1.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 783.178
0 USD
(1 exchanges)
11.29% 9%
4957
337 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,2310665904 USD
≈ 5.342 đ
487.624 USD
2.110.317
587 USD
(1 exchanges)
11.28% 38%
1803
338 Biểu tượng logo của Blocklancer Blocklancer
03/2018 / Ethereum Blockchain
LNC *
0,0003963435 USD
≈ 9 đ
47.617 USD
120.140.384 (79%)
Tổng: 152.177.339
0 USD
(1 exchanges)
11.23% 10%
2365
339 Biểu tượng logo của Bittwatt Bittwatt
06/2018 / Ethereum Blockchain
BWT *
0,0055488095 USD
≈ 128 đ
1.703.522 USD
307.006.838 (91%)
Tổng: 338.600.000
0 USD
(1 exchanges)
11.22% 9%
1507
340 Biểu tượng logo của TENA [old] TENA [old]
12/2018 / Ethereum Blockchain
TENA *
3,96 USD
≈ 91.635 đ
11.789.376 USD
2.974.535 (59%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(0 exchanges)
11.22% 9%
770
341 Biểu tượng logo của Divert Finance Divert Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEVE *
13,69 USD
≈ 316.436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
2.898 USD
(1 exchanges)
11.19% 2%
4244
342 Biểu tượng logo của OWL OWL
08/2020 / Ethereum Blockchain
OWL *
1,25 USD
≈ 28.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.445.455
0 USD
(2 exchanges)
11.18% -3%
5001
343 Biểu tượng logo của AC3 AC3
05/2018
AC3
0,0003963435 USD
≈ 9 đ
194.608 USD
491.008.312 (89%)
Tổng: 550.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.17% 10%
2041
344 Biểu tượng logo của Cicoin Cicoin
04/2020
CICX
0,0317074830 USD
≈ 733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.17% 10%
5000
345 Biểu tượng logo của ECOC Financial Growth ECOC Financial Growth
12/2020
EFG
30,04 USD
≈ 694.447 đ
0 USD
N/A
429 USD
(1 exchanges)
11.16% -11%
4524
346 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Binance Smart Chain
NABOX *
0,0000483982 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.019.084 USD
(3 exchanges)
11.15% 0%
2720
347 Biểu tượng logo của CryptoCarbon CryptoCarbon
01/2017
CCRB
0,0039634354 USD
≈ 92 đ
97.860 USD
24.690.718 (35%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
(2 exchanges)
11.11% 9%
2258
348 Biểu tượng logo của Terracoin Terracoin
04/2013
TRC
0,0220805932 USD
≈ 511 đ
506.427 USD
22.935.396 (55%)
Tổng: 42.000.000
583 USD
(1 exchanges)
11.08% -37%
1790
349 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
≈ 3.872.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
(1 exchanges)
11.08% 4%
3221
350 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing USDT Matic Aave Interest Bearing USDT
03/2021 / Polygon Blockchain
MAUSDT *
1,21 USD
≈ 28.046 đ
0 USD
N/A
7.212 USD
(0 exchanges)
11.05% 11%
4027
351 Biểu tượng logo của AirWire AirWire
10/2018
WIRE
0,3170722615 USD
≈ 7.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 195.972.982
0 USD
(1 exchanges)
11.04% 10%
4990
352 Biểu tượng logo của CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE
04/2021 / Binance Smart Chain
CLIMB *
6,88 USD
≈ 159.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
146.121 USD
(1 exchanges)
10.98% 17%
3150
353 Biểu tượng logo của Sustainable Energy Token Sustainable Energy Token
05/2021 / Binance Smart Chain
SET *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
38.461 USD
(0 exchanges)
10.98% -64%
3565
354 Biểu tượng logo của PENG PENG
09/2018
PENG
0,0000395352 USD
≈ 1 đ
310.854 USD
7.862.708.470 (49%)
Tổng: 16.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
10.95% 10%
2004
355 Biểu tượng logo của Hokkaido Inu Hokkaido Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.498.141 USD
(1 exchanges)
10.93% 21%
2715
356 Biểu tượng logo của HollyWoodCoin HollyWoodCoin
12/2017
HWC
0,0075116870 USD
≈ 174 đ
176.808 USD
23.537.666 (55%)
Tổng: 42.892.944
0 USD
(1 exchanges)
10.92% 10%
2143
357 Biểu tượng logo của Novo Novo
10/2020
NOVO
11,49 USD
≈ 265.624 đ
794.425 USD
69.147 (33%)
Tổng: 210.000
0 USD
(1 exchanges)
10.91% 9%
1752
358 Biểu tượng logo của Elephant Money Elephant Money
05/2021 / Binance Smart Chain
ELEPHANT *
0,0000000054 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
13.749 USD
(0 exchanges)
10.86% -9%
3972
359 Biểu tượng logo của Robotina Robotina
09/2018 / Ethereum Blockchain
ROX *
0,0026674405 USD
≈ 62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 331.614.077
77 USD
(4 exchanges)
10.75% -29%
4698
360 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.955 USD
≈ 91.432.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
361.729.995 USD
(1 exchanges)
10.72% 0%
2368
361 Biểu tượng logo của Litecoin Plus Litecoin Plus
05/2014
LCP
0,0399415106 USD
≈ 923 đ
109.933 USD
2.752.341 (69%)
Tổng: 4.000.000
266 USD
(1 exchanges)
10.70% -55%
2152
362 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0593508236 USD
≈ 1.372 đ
16.488.131 USD
277.807.957 (5%)
Tổng: 5.158.308.000
149.962 USD
(1 exchanges)
10.69% -24%
698
363 Biểu tượng logo của FirstBlood FirstBlood
09/2016 / Ethereum Blockchain
1ST *
2,92 USD
≈ 67.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.468.691
0 USD
(2 exchanges)
10.67% 5%
4961
364 Biểu tượng logo của Dfinance Dfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
0,0264835199 USD
≈ 612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.977 USD
(1 exchanges)
10.63% -17%
4139
365 Biểu tượng logo của PlayChip PlayChip
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0113705315 USD
≈ 263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
44.134 USD
(2 exchanges)
10.59% 127%
3511
366 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,24 USD
≈ 28.600 đ
163.894.653 USD
132.489.422
12.552.258 USD
(16 exchanges)
10.57% -10%
162
367 Biểu tượng logo của Meta Meta
06/2020 / Ethereum Blockchain
MTA *
2,74 USD
≈ 63.449 đ
47.577.618 USD
17.336.544 (17%)
Tổng: 99.995.245
3.474.059 USD
(25 exchanges)
10.54% -20%
602
368 Biểu tượng logo của Renewable Electronic Energy Coin Renewable Electronic Energy Coin
05/2019
REEC
0,0007022672 USD
≈ 16 đ
296.134 USD
421.682.631 (41%)
Tổng: 1.017.304.000
184.459 USD
(3 exchanges)
10.54% 34%
1937
369 Biểu tượng logo của Orfano Orfano
04/2021 / Binance Smart Chain
ORFANO *
0,0000000177 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.723 USD
(1 exchanges)
10.48% 40%
3917
370 Biểu tượng logo của Revelation Finance Revelation Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
ADAO *
0,3851812449 USD
≈ 8.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.500.000
0 USD
(0 exchanges)
10.42% -91%
4306
371 Biểu tượng logo của yRise Finance yRise Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YRISE *
1,88 USD
≈ 43.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
19 USD
(2 exchanges)
10.38% -2%
4643
372 Biểu tượng logo của Connect Coin Connect Coin
05/2019 / Ethereum Blockchain
XCON *
0,0004292526 USD
≈ 10 đ
16.739 USD
38.996.796 (56%)
Tổng: 70.000.000
3 USD
(1 exchanges)
10.20% -44%
2412
373 Biểu tượng logo của HelloGold HelloGold
10/2017 / Ethereum Blockchain
HGT *
0,0007865228 USD
≈ 18 đ
206.883 USD
263.034.654 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
10.18% -18%
2025
374 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021
WEC
0,0330403106 USD
≈ 764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.072 USD
(0 exchanges)
10.17% 0%
4227
375 Biểu tượng logo của Birthday Cake Birthday Cake
02/2021 / Binance Smart Chain
BDAY *
0,0057389132 USD
≈ 133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.985 USD
(0 exchanges)
10.15% -70%
4321
376 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
4.335 USD
≈ 100.223.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
8.380.497 USD
(1 exchanges)
10.06% 6%
2471
377 Biểu tượng logo của FOCV FOCV
08/2020 / Ethereum Blockchain
FOCV *
0,0092221023 USD
≈ 213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
35.460 USD
(1 exchanges)
10.05% 22%
3596
378 Biểu tượng logo của Blockcloud Blockcloud
04/2019 / Ethereum Blockchain
BLOC *
0,0007453120 USD
≈ 17 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
85.045 USD
(8 exchanges)
10.01% -14%
3308
379 Biểu tượng logo của Baby Shiba Baby Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
BHIBA *
0,0000024319 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
22.492 USD
(0 exchanges)
9.99% -24%
3715
380 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
2.550 USD
≈ 58.959.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
(1 exchanges)
9.97% -7%
4966
381 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
1.169 USD
≈ 27.025.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
(1 exchanges)
9.97% -7%
4965
382 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
1.898 USD
≈ 43.885.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
(1 exchanges)
9.97% -7%
4967
383 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
1.093 USD
≈ 25.259.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
(1 exchanges)
9.97% -7%
4968
384 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Yield Set ETH RSI 60/40 Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSIAPY *
1.083 USD
≈ 25.032.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.354
0 USD
(1 exchanges)
9.96% -7%
4969
385 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
2.365 USD
≈ 54.689.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
(1 exchanges)
9.96% -7%
4971
386 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
738,60 USD
≈ 17.076.432 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
(1 exchanges)
9.96% -7%
4972
387 Biểu tượng logo của Knekted Knekted
10/2018 / Ethereum Blockchain
KNT *
0,0001011160 USD
≈ 2 đ
101.116 USD
1.000.000.000
15 USD
(3 exchanges)
9.94% -26%
2172
388 Biểu tượng logo của Kryptofranc Kryptofranc
01/2020
KYF
0,0000871812 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
9.90% 4%
4966
389 Biểu tượng logo của Auctus Auctus
04/2018 / Ethereum Blockchain
AUC *
0,0890206453 USD
≈ 2.058 đ
4.713.678 USD
52.950.390 (80%)
Tổng: 65.829.631
29.071 USD
(11 exchanges)
9.84% -33%
1089
390 Biểu tượng logo của WINk WINk
08/2019 / Tron Blockchain
WIN *
0,0012863526 USD
≈ 30 đ
403.409.924 USD
313.607.571.387 (32%)
Tổng: 994.855.928.116
436.047.038 USD
(1 exchanges)
9.79% 5%
133
391 Biểu tượng logo của LP-yCurve LP-yCurve
08/2020 / Ethereum Blockchain
YDAI+YUSDC+YUSDT+YTUSD *
1,12 USD
≈ 25.984 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
9.76% 2%
4948
392 Biểu tượng logo của Xeonbit Token Xeonbit Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
XNS *
0,0110076673 USD
≈ 254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(3 exchanges)
9.73% -3%
4984
393 Biểu tượng logo của Bitgrin Bitgrin
03/2020
XBG
0,0023856757 USD
≈ 55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
9.71% 8%
4955
394 Biểu tượng logo của 2local 2local
04/2021 / Binance Smart Chain
2LC *
0,0007821318 USD
≈ 18 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000.000
2.084 USD
(0 exchanges)
9.68% -26%
4314
395 Biểu tượng logo của Swing Swing
09/2015
SWING
0,0620578843 USD
≈ 1.435 đ
326.297 USD
5.257.949
0 USD
(1 exchanges)
9.65% -6%
1918
396 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,2581437482 USD
≈ 5.968 đ
39.402.970 USD
152.639.646 (58%)
Tổng: 265.000.000
196.692 USD
(2 exchanges)
9.61% -21%
463
397 Biểu tượng logo của Dina Dina
06/2021 / Binance Smart Chain
DINA *
0,0001825107 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
134.767 USD
(1 exchanges)
9.59% 0%
3184
398 Biểu tượng logo của PROXI PROXI
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREDIT *
0,0539615394 USD
≈ 1.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
212.637 USD
(4 exchanges)
9.48% -17%
3038
399 Biểu tượng logo của 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBEAR *
0,0000001635 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.568
9.332 USD
(1 exchanges)
9.39% 32%
3948
400 Biểu tượng logo của Open Predict Token Open Predict Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OPT *
0,8050412194 USD
≈ 18.613 đ
804.621 USD
999.478 (10%)
Tổng: 9.900.000
0 USD
(2 exchanges)
9.37% -7%
1677
401 Biểu tượng logo của Agora Agora
10/2019
VOTE
0,0030989455 USD
≈ 72 đ
116.418 USD
37.567.045 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
595 USD
(1 exchanges)
9.31% 2%
2142
402 Biểu tượng logo của TrueFlip TrueFlip
08/2017 / Ethereum Blockchain
TFL *
0,2953640436 USD
≈ 6.829 đ
1.845.218 USD
6.247.267 (70%)
Tổng: 8.924.667
0 USD
(2 exchanges)
9.23% -1%
1470
403 Biểu tượng logo của Ludos Protocol Ludos Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
LUD *
0,0001900907 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
153.053 USD
(2 exchanges)
9.20% 32%
3134
404 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000045300 USD
≈ 0 đ
77.164 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
1.692 USD
(2 exchanges)
9.19% -2%
2213
405 Biểu tượng logo của AI Network AI Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
AIN *
0,1250055159 USD
≈ 2.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
2.131 USD
(2 exchanges)
9.16% 4%
4457
406 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0015139866 USD
≈ 35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
177.681 USD
(1 exchanges)
9.11% -9%
3088
407 Biểu tượng logo của Aerdrop Aerdrop
06/2021 / Binance Smart Chain
AER *
0,0000060247 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
66.128 USD
(1 exchanges)
9.09% 39%
3392
408 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
176,65 USD
≈ 4.084.126 đ
265.783.858 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
1.819.894 USD
(21 exchanges)
9.05% -7%
127
409 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCX *
0,0986841012 USD
≈ 2.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
39.519 USD
(1 exchanges)
9.02% 0%
3561
410 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron Blockchain
ZASH *
0,0044185473 USD
≈ 102 đ
4.980.391 USD
1.127.155.655 (25%)
Tổng: 4.500.000.000
26.571 USD
(1 exchanges)
8.97% 0%
1085
411 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0489589405 USD
≈ 1.132 đ
0 USD
N/A
12.019.919 USD
(1 exchanges)
8.97% 34%
2553
412 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0005974727 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
39 USD
(0 exchanges)
8.97% 23%
4747
413 Biểu tượng logo của GreenTrust GreenTrust
05/2021 / Binance Smart Chain
GNT *
0,0000126553 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
120.316 USD
(0 exchanges)
8.96% -34%
3211
414 Biểu tượng logo của Kratscoin Kratscoin
03/2020
KTC
0,2456153126 USD
≈ 5.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
8.93% 8%
4969
415 Biểu tượng logo của MiniSwap MiniSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
MINI *
0,0349332623 USD
≈ 808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
26.635 USD
(5 exchanges)
8.92% -2%
3666
416 Biểu tượng logo của PhoenxiDefi Finance PhoenxiDefi Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
PNIXS *
0,1096402606 USD
≈ 2.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
31.277 USD
(0 exchanges)
8.88% -43%
3628
417 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0023106659 USD
≈ 53 đ
428.837 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
273 USD
(1 exchanges)
8.87% -18%
1843
418 Biểu tượng logo của ENERGY Token ENERGY Token
06/2021 / Binance Smart Chain
ENERGY *
0,0111131692 USD
≈ 257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.746 USD
(1 exchanges)
8.87% -9%
4078
419 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020
BEC
4,63 USD
≈ 107.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
1.045.194 USD
(3 exchanges)
8.84% -37%
2715
420 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0001120862 USD
≈ 3 đ
11.668.902 USD
104.106.530.610 (10%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.015.158 USD
(9 exchanges)
8.82% -9%
773
421 Biểu tượng logo của Supreme Finance Supreme Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
0,8442720655 USD
≈ 19.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.79% -48%
5000
422 Biểu tượng logo của Decentralized Vulnerability Platform Decentralized Vulnerability Platform
09/2019 / Ethereum Blockchain
DVP *
0,0067555678 USD
≈ 156 đ
2.058.394 USD
304.695.957 (6%)
Tổng: 5.000.000.000
665.986 USD
(3 exchanges)
8.78% -79%
1355
423 Biểu tượng logo của X Infinity X Infinity
11/2020
XIF
0,1398519399 USD
≈ 3.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000.000
0 USD
(2 exchanges)
8.78% -15%
4696
424 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
41,31 USD
≈ 955.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
28.930 USD
(3 exchanges)
8.76% 22%
3686
425 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
57,00 USD
≈ 1.317.811 đ
1.557.607 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
53.100 USD
(2 exchanges)
8.75% -5%
1455
426 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain
MERO *
0,0000202908 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68 USD
(1 exchanges)
8.73% -93%
4704
427 Biểu tượng logo của CryptoBank CryptoBank
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBANK *
0,5884226115 USD
≈ 13.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.72% -14%
4998
428 Biểu tượng logo của Education Ecosystem Education Ecosystem
03/2018 / Ethereum Blockchain
LEDU *
0,0139837638 USD
≈ 323 đ
3.310.103 USD
236.710.413 (65%)
Tổng: 362.983.094
135.978 USD
(2 exchanges)
8.69% -22%
1217
429 Biểu tượng logo của Degen Token Finance Degen Token Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
ADGNZ *
1,68 USD
≈ 38.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.857 USD
(0 exchanges)
8.66% -39%
4247
430 Biểu tượng logo của AlgoVest AlgoVest
03/2021 / Ethereum Blockchain
AVS *
0,2413719547 USD
≈ 5.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
80 USD
(0 exchanges)
8.65% -10%
4696
431 Biểu tượng logo của BasenjiDAO BasenjiDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
BSJ *
0,0057333611 USD
≈ 133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000.000
29 USD
(0 exchanges)
8.62% -11%
4738
432 Biểu tượng logo của CCSwap CCSwap
05/2021 / Ethereum Blockchain
CC *
1,12 USD
≈ 25.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
573.014 USD
(0 exchanges)
8.57% 0%
2929
433 Biểu tượng logo của Yap Stone Yap Stone
11/2019
YAP
0,0432591383 USD
≈ 1.000 đ
6.488.871 USD
150.000.000 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
174.613 USD
(6 exchanges)
8.55% 4%
973
434 Biểu tượng logo của Rowket Rowket
04/2021 / Binance Smart Chain
KET *
0,0137970987 USD
≈ 319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
7.764 USD
(1 exchanges)
8.55% -21%
4008
435 Biểu tượng logo của Innovation Blockchain Payment Innovation Blockchain Payment
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBP *
0,0560300395 USD
≈ 1.295 đ
9.607.436 USD
171.469.371 (9%)
Tổng: 2.000.000.000
609.711 USD
(2 exchanges)
8.49% -21%
890
436 Biểu tượng logo của PathFund PathFund
05/2021 / Binance Smart Chain
PATH *
0,0000000068 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
71.781 USD
(0 exchanges)
8.49% -55%
3366
437 Biểu tượng logo của NEXT NEXT
03/2019 / Ethereum Blockchain
NET *
0,0027700587 USD
≈ 64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.503.818
80.509 USD
(2 exchanges)
8.44% -75%
3324
438 Biểu tượng logo của SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel
12/2020 / Binance Smart Chain
SFUEL *
0,0846919613 USD
≈ 1.958 đ
2.403.046 USD
28.373.956 (19%)
Tổng: 150.000.000
276.017 USD
(1 exchanges)
8.44% 0%
1302
439 Biểu tượng logo của DAO1 DAO1
06/2021 / Polygon Blockchain
DAO1 *
2,56 USD
≈ 59.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.600.000
269.866 USD
(0 exchanges)
8.38% -17%
2977
440 Biểu tượng logo của DoYourTip DoYourTip
07/2020 / Ethereum Blockchain
DYT *
0,3466046425 USD
≈ 8.013 đ
502.740 USD
1.450.470 (73%)
Tổng: 2.000.000
20.615 USD
(3 exchanges)
8.33% -5%
1794
441 Biểu tượng logo của Bitpumps Token Bitpumps Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,2155488868 USD
≈ 4.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.30% -25%
5001
442 Biểu tượng logo của Woonkly Power Woonkly Power
03/2021 / Binance Smart Chain
WOOP *
0,2778873899 USD
≈ 6.425 đ
0 USD
N/A
1.739.000 USD
(0 exchanges)
8.26% 20%
2665
443 Biểu tượng logo của FEX Token FEX Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
FEX *
0,3772901863 USD
≈ 8.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.19% -5%
4942
444 Biểu tượng logo của Kyber Network Kyber Network
09/2017 / Ethereum Blockchain
KNC *
2,63 USD
≈ 60.714 đ
538.453.110 USD
205.045.092 (91%)
Tổng: 226.000.000
75.240.695 USD
(Large exchanges)
8.16% -14%
115
445 Biểu tượng logo của Marshal Lion Group Coin Marshal Lion Group Coin
12/2019 / Ethereum Blockchain
MLGC *
1,92 USD
≈ 44.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
58 USD
(3 exchanges)
8.15% -41%
4717
446 Biểu tượng logo của ILGON ILGON
06/2021
ILG
0,1835857084 USD
≈ 4.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 235.089.780
29.378 USD
(0 exchanges)
8.12% -4%
3643
447 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000014156 USD
≈ 0 đ
87.645 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
439 USD
(3 exchanges)
8.05% -21%
2193
448 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / Binance Smart Chain
ENERGYX *
0,0000000077 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
139.113 USD
(0 exchanges)
8.00% -65%
3169
449 Biểu tượng logo của Safe Protocol Safe Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
SAFEP *
0,0002180268 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.087 USD
(0 exchanges)
7.93% -51%
4097
450 Biểu tượng logo của Japan Content Token Japan Content Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
JCT *
0,0038168859 USD
≈ 88 đ
1.118.923 USD
293.150.782 (12%)
Tổng: 2.500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.82% -4%
1648
451 Biểu tượng logo của YaySwap YaySwap
05/2021
YAY
0,0827503884 USD
≈ 1.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.843 USD
(0 exchanges)
7.80% -43%
3901
452 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLARV3 *
0,0354658250 USD
≈ 820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
55.742 USD
(1 exchanges)
7.77% -16%
3439
453 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
4,16 USD
≈ 96.077 đ
221.924.384 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
1.052.765 USD
(4 exchanges)
7.75% -5%
235
454 Biểu tượng logo của DeltaChain DeltaChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
DELTA *
0,0000363605 USD
≈ 1 đ
272.704 USD
7.500.000.000
1.709 USD
(2 exchanges)
7.73% -82%
1879
455 Biểu tượng logo của SafeMoonCash SafeMoonCash
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOONCASH *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
832.187 USD
(0 exchanges)
7.71% -34%
2750
456 Biểu tượng logo của Leadcoin Leadcoin
03/2018 / Ethereum Blockchain
LDC *
0,0001505783 USD
≈ 3 đ
118.114 USD
784.399.592 (30%)
Tổng: 2.627.412.706
0 USD
(1 exchanges)
7.64% -12%
2215
457 Biểu tượng logo của RedFox Finance RedFox Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
RFF *
0,0327708780 USD
≈ 758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.908 USD
(0 exchanges)
7.64% -65%
3862
458 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
≈ 181.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
(1 exchanges)
7.48% -30%
2705
459 Biểu tượng logo của Genesis Shards Genesis Shards
04/2021 / Ethereum Blockchain
GS *
0,1598817287 USD
≈ 3.696 đ
1.923.535 USD
12.030.988 (6%)
Tổng: 208.911.248
150.844 USD
(0 exchanges)
7.48% -46%
1378
460 Biểu tượng logo của Beyond Finance Beyond Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
BYN *
0,7462523692 USD
≈ 17.253 đ
4.187.390 USD
5.611.225 (6%)
Tổng: 100.000.000
3.331.190 USD
(0 exchanges)
7.38% 25%
1129
461 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron Blockchain
DVS *
18,06 USD
≈ 417.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
7.32% -7%
4984
462 Biểu tượng logo của Play Royal Play Royal
08/2020 / Tron Blockchain
PLAY *
0,0000327303 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.32% -2%
4996
463 Biểu tượng logo của Blockmason Link Blockmason Link
07/2019 / Binance Chain
BLINK *
0,0004018998 USD
≈ 9 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
14.963 USD
(2 exchanges)
7.31% -19%
3822
464 Biểu tượng logo của STVKE STVKE
11/2020 / Ethereum Blockchain
STV *
0,0144478640 USD
≈ 334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.27% -25%
5002
465 Biểu tượng logo của ACE (TokenStars) ACE (TokenStars)
12/2017 / Ethereum Blockchain
ACE *
0,0055065357 USD
≈ 127 đ
66.604 USD
12.095.419 (84%)
Tổng: 14.476.036
0 USD
(1 exchanges)
7.25% 6%
2310
466 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000331646 USD
≈ 1 đ
18.177.680 USD
548.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
490.711 USD
(10 exchanges)
7.23% 1%
668
467 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
0,1501832299 USD
≈ 3.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
4 USD
(2 exchanges)
7.20% -36%
4856
468 Biểu tượng logo của Chibi Inu Chibi Inu
05/2021 / Binance Smart Chain
CHIBI *
0,0000000015 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.179 USD
(0 exchanges)
7.18% -26%
3641
469 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0008461466 USD
≈ 20 đ
255.055 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
16.133 USD
(1 exchanges)
7.16% 3%
1977
470 Biểu tượng logo của Pepper Finance Pepper Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
PEPR *
2,23 USD
≈ 51.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.667 USD
(1 exchanges)
7.12% 1.674%
3870
471 Biểu tượng logo của BITFXT COIN BITFXT COIN
10/2019 / Ethereum Blockchain
BXT *
0,0024524416 USD
≈ 57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(2 exchanges)
7.08% -9%
4988
472 Biểu tượng logo của QPay QPay
01/2020 / Ethereum Blockchain
QPY *
0,0000250249 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.500.000
0 USD
(1 exchanges)
7.08% -9%
5002
473 Biểu tượng logo của Utrum Utrum
05/2018
OOT
0,0044294099 USD
≈ 102 đ
287.026 USD
64.800.139 (30%)
Tổng: 216.000.149
0 USD
(1 exchanges)
7.08% -9%
2018
474 Biểu tượng logo của LINKDOWN LINKDOWN
09/2020
LINKDOWN
0,2950552100 USD
≈ 6.822 đ
0 USD
N/A
15.208.008 USD
(1 exchanges)
7.07% 28%
2544
475 Biểu tượng logo của BELIEVER BELIEVER
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLVR *
0,0188065013 USD
≈ 435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.500.000
0 USD
(2 exchanges)
7.04% -57%
4920
476 Biểu tượng logo của Revo Network Revo Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REVO *
0,0050038548 USD
≈ 116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
50 USD
(0 exchanges)
7.03% -71%
4727
477 Biểu tượng logo của DogeDao Finance DogeDao Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGEDAO *
0,0000224136 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.679 USD
(0 exchanges)
7.03% -78%
4080
478 Biểu tượng logo của TRONbetDice TRONbetDice
08/2020 / Tron Blockchain
DICE *
0,0305246090 USD
≈ 706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
7.01% 29%
4999
479 Biểu tượng logo của SappChain SappChain
03/2020 / Ethereum Blockchain
SAPP *
0,0000250249 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.96% -9%
4979
480 Biểu tượng logo của CNY Tether CNY Tether
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNYT *
0,0620208552 USD
≈ 1.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
6.94% -6%
4940
481 Biểu tượng logo của 4THPILLAR TECHNOLOGIES 4THPILLAR TECHNOLOGIES
04/2020 / Ethereum Blockchain
FOUR *
0,0113667389 USD
≈ 263 đ
1.442.455 USD
126.901.359 (32%)
Tổng: 400.000.000
475.849 USD
(6 exchanges)
6.92% -3%
1487
482 Biểu tượng logo của Grill.Farm Grill.Farm
05/2021 / Binance Smart Chain
GRILL *
0,0000073316 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 96
0 USD
(0 exchanges)
6.87% 42%
4003
483 Biểu tượng logo của Timers Timers
09/2020 / Ethereum Blockchain
IPM *
0,0142173458 USD
≈ 329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.347.380
2.634 USD
(2 exchanges)
6.82% -10%
4264
484 Biểu tượng logo của DISCIPLINA DISCIPLINA
02/2019 / Ethereum Blockchain
DSCPL *
0,0141321419 USD
≈ 327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.100
194.560 USD
(1 exchanges)
6.82% -56%
3060
485 Biểu tượng logo của Rebased Rebased
08/2020 / Ethereum Blockchain
REB2 *
1,32 USD
≈ 30.588 đ
199.479 USD
150.776 (6%)
Tổng: 2.500.000
0 USD
(1 exchanges)
6.79% -9%
2107
486 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
2,71 USD
≈ 62.615 đ
0 USD
N/A
38.935.314 USD
(1 exchanges)
6.79% 29%
2529
487 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
38,96 USD
≈ 900.719 đ
389.584 USD
10.000
0 USD
(1 exchanges)
6.79% -10%
1954
488 Biểu tượng logo của Power Index Pool Token Power Index Pool Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PIPT *
3,29 USD
≈ 76.095 đ
657.877 USD
199.884
0 USD
(1 exchanges)
6.79% -23%
1799
489 Biểu tượng logo của renDOGE renDOGE
01/2021 / Ethereum Blockchain
RENDOGE *
0,3193708619 USD
≈ 7.384 đ
984.854 USD
3.083.733
0 USD
(2 exchanges)
6.79% -10%
1695
490 Biểu tượng logo của Moonlight Token Moonlight Token
05/2021 / Binance Smart Chain
MOONLIGHT *
0,0000000022 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
102.214 USD
(0 exchanges)
6.76% -27%
3265
491 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain
08/2020
HL
0,0000630459 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.75% 15%
4994
492 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
143,16 USD
≈ 3.309.900 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
6.72% -27%
4495
493 Biểu tượng logo của JBOX JBOX
08/2020 / Ethereum Blockchain
JBX *
0,0026407610 USD
≈ 61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
77.296 USD
(2 exchanges)
6.70% -6%
3341
494 Biểu tượng logo của The Chad Project The Chad Project
05/2021 / Binance Smart Chain
CHAD *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
26.905 USD
(1 exchanges)
6.69% -33%
3728
495 Biểu tượng logo của DUO Network Token DUO Network Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DUO *
0,0018403115 USD
≈ 43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.470 USD
(2 exchanges)
6.68% 27%
3547
496 Biểu tượng logo của CryptoFlow CryptoFlow
09/2018
CFL
0,0026407610 USD
≈ 61 đ
243.019 USD
92.026.159 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
260 USD
(1 exchanges)
6.66% -6%
1984
497 Biểu tượng logo của AAVEDOWN AAVEDOWN
11/2020
AAVEDOWN
0,1230501264 USD
≈ 2.845 đ
0 USD
N/A
6.149.937 USD
(1 exchanges)
6.65% 43%
2582
498 Biểu tượng logo của Sienna (ERC20) Sienna (ERC20)
05/2021 / Ethereum Blockchain
wSIENNA *
8,49 USD
≈ 196.178 đ
0 USD
N/A
615.711 USD
(0 exchanges)
6.63% -24%
2799
499 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
566,14 USD
≈ 13.089.111 đ
846.330 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
66.973 USD
(1 exchanges)
6.59% -13%
1654
500 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
6,62 USD
≈ 153.108 đ
2.945.487 USD
444.783 (70%)
Tổng: 632.785
0 USD
(0 exchanges)
6.55% -10%
1310
501 Biểu tượng logo của Universal Protocol Token Universal Protocol Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
UPT *
0,0052735572 USD
≈ 122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.112 USD
(2 exchanges)
6.54% -18%
4414
502 Biểu tượng logo của Torj.world Torj.world
04/2021 / Binance Smart Chain
TORJ *
0,0491463703 USD
≈ 1.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.700.000
1.332 USD
(0 exchanges)
6.52% 20%
3916
503 Biểu tượng logo của Polychart Polychart
06/2021 / Polygon Blockchain
PCHART *
0,0059930930 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.427 USD
(0 exchanges)
6.52% -61%
4053
504 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain
SCB *
5,54 USD
≈ 128.074 đ
180.850 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
6.51% -10%
2129
505 Biểu tượng logo của MacaronSwap MacaronSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
MCRN *
4,12 USD
≈ 95.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
521 USD
(1 exchanges)
6.50% 11%
4498
506 Biểu tượng logo của Brazilian Digital Token Brazilian Digital Token
07/2019 / Ethereum Blockchain
BRZ *
0,1955326625 USD
≈ 4.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.470.524 USD
(4 exchanges)
6.48% -1%
2574
507 Biểu tượng logo của WHITEX WHITEX
03/2021 / Tron Blockchain
WHX *
0,0032396833 USD
≈ 75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
52.420 USD
(0 exchanges)
6.48% 9%
3466
508 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,2340326019 USD
≈ 5.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
157.459 USD
(3 exchanges)
6.48% -26%
3123
509 Biểu tượng logo của ebirah ebirah
02/2021 / Binance Smart Chain
EBRH *
1,96 USD
≈ 45.417 đ
834.868 USD
425.000 (85%)
Tổng: 500.000
0 USD
(0 exchanges)
6.45% -9%
1737
510 Biểu tượng logo của Bidao Bidao
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0191928746 USD
≈ 444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
785.969 USD
(4 exchanges)
6.40% -10%
2758
511 Biểu tượng logo của Bellevue Network Bellevue Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
BLV *
0,0136689465 USD
≈ 316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 62.018.750
0 USD
(1 exchanges)
6.39% -35%
5001
512 Biểu tượng logo của ZAC Finance ZAC Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZAC *
0,3661389088 USD
≈ 8.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 57.000
0 USD
(1 exchanges)
6.39% -35%
4998
513 Biểu tượng logo của Dollars Dollars
09/2020 / Ethereum Blockchain
USDX *
0,1741533241 USD
≈ 4.026 đ
312.535 USD
1.794.596
0 USD
(1 exchanges)
6.38% -10%
2002
514 Biểu tượng logo của Stakenet Stakenet
04/2018
XSN
0,2277504915 USD
≈ 5.266 đ
26.819.217 USD
117.757.012 (97%)
Tổng: 121.296.049
72.199 USD
(3 exchanges)
6.37% -5%
566
515 Biểu tượng logo của Chess Coin Chess Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHESS *
0,0027145137 USD
≈ 63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
(2 exchanges)
6.36% -10%
4958
516 Biểu tượng logo của Ethereum eRush Ethereum eRush
07/2020 / Ethereum Blockchain
EER *
0,0448845329 USD
≈ 1.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.092.240
0 USD
(2 exchanges)
6.32% -10%
4974
517 Biểu tượng logo của PieDAO BTC++ PieDAO BTC++
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTC++ *
34.826 USD
≈ 805.176.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90
0 USD
(1 exchanges)
6.32% -10%
4902
518 Biểu tượng logo của Community Token Community Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
COM *
0,2431321680 USD
≈ 5.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 939.259
0 USD
(1 exchanges)
6.30% -11%
4500
519 Biểu tượng logo của Digital Rand Digital Rand
08/2020 / Ethereum Blockchain
DZAR *
0,1700086196 USD
≈ 3.931 đ
0 USD
N/A
0 USD
(4 exchanges)
6.27% -10%
4999
520 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
28,72 USD
≈ 663.893 đ
804.022 USD
28.000
0 USD
(1 exchanges)
6.27% -10%
1750
521 Biểu tượng logo của Saren Saren
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAR *
0,0345583335 USD
≈ 799 đ
888.004 USD
25.695.796 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
6.27% -10%
1726
522 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,0076119296 USD
≈ 176 đ
38.053.407 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
58.284 USD
(9 exchanges)
6.26% 2%
474
523 Biểu tượng logo của Chainswap Swap Chainswap Swap
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOKEN *
2,10 USD
≈ 48.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.514.601 USD
(0 exchanges)
6.24% 0%
2649
524 Biểu tượng logo của Arise Finance Arise Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
ARI *
0,1294174925 USD
≈ 2.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
6.24% -5%
4642
525 Biểu tượng logo của Khipu Token Khipu Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
KIP *
0,0003103787 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
915 USD
(2 exchanges)
6.22% 37%
4437
526 Biểu tượng logo của Dragonmusk Dragonmusk
05/2021 / Binance Smart Chain
DMUSK *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.938 USD
(1 exchanges)
6.22% -27%
4163
527 Biểu tượng logo của Business Credit Alliance Chain Business Credit Alliance Chain
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCAC *
0,0001381663 USD
≈ 3 đ
68.553 USD
496.159.437 (97%)
Tổng: 512.122.609
41.643 USD
(2 exchanges)
6.21% 3%
2227
528 Biểu tượng logo của Playkey Playkey
12/2017 / Ethereum Blockchain
PKT *
0,0149982267 USD
≈ 347 đ
261.188 USD
17.414.614 (88%)
Tổng: 19.893.268
69.009 USD
(2 exchanges)
6.16% -16%
1965
529 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
3,81 USD
≈ 88.086 đ
21.333.864 USD
5.599.501 (2%)
Tổng: 360.000.000
144 USD
(3 exchanges)
6.14% -17%
626
530 Biểu tượng logo của VIBE VIBE
09/2017 / Ethereum Blockchain
VIBE *
0,0115608950 USD
≈ 267 đ
3.007.410 USD
260.136.427 (97%)
Tổng: 267.000.000
242.036 USD
(2 exchanges)
6.13% -4%
1243
531 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
4,84 USD
≈ 111.890 đ
369.620.085 USD
76.374.841 (21%)
Tổng: 370.575.000
82.017.467 USD
(1 exchanges)
6.11% 23%
223
532 Biểu tượng logo của DeFi Nation Signals DAO DeFi Nation Signals DAO
07/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
3,50 USD
≈ 80.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
6.10% -9%
4934
533 Biểu tượng logo của Crypto User Base Crypto User Base
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUB *
0,2495697459 USD
≈ 5.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(2 exchanges)
6.10% -10%
4928
534 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
4,27 USD
≈ 98.617 đ
3.006.177 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.09% -10%
1304
535 Biểu tượng logo của FEGtoken FEGtoken
02/2021 / Ethereum Blockchain
FEG *
0,0000000059 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.903.550.124.054.200
3.981.642 USD
(2 exchanges)
6.04% -23%
2604
536 Biểu tượng logo của Flashstake Flashstake
03/2021 / Ethereum Blockchain
FLASH *
0,1969969174 USD
≈ 4.555 đ
1.064.490 USD
5.403.589 (29%)
Tổng: 18.748.518
0 USD
(1 exchanges)
6.03% -9%
1667
537 Biểu tượng logo của Saturna Saturna
05/2021 / Binance Smart Chain
SAT *
0,0000000073 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.518 USD
(0 exchanges)
6.03% -24%
3421
538 Biểu tượng logo của Atlas Token Atlas Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
ATLS *
0,0056153193 USD
≈ 130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 875.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.02% -10%
5002
539 Biểu tượng logo của Sapien Sapien
08/2018 / Ethereum Blockchain
SPN *
0,0082327292 USD
≈ 190 đ
1.825.971 USD
221.794.160 (44%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.01% -9%
1478
540 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
3,66 USD
≈ 84.680 đ
2.147.070 USD
586.210 (6%)
Tổng: 10.000.000
162.596 USD
(2 exchanges)
6.00% -23%
1341
541 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOA *
2.357 USD
≈ 54.492.979 đ
535.031 USD
227
0 USD
(1 exchanges)
5.99% -9%
1852
542 Biểu tượng logo của ENTONE ENTONE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ENTONE *
0,0479785358 USD
≈ 1.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.857 USD
(1 exchanges)
5.98% -17%
4331
543 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
10,78 USD
≈ 249.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
292.914 USD
(0 exchanges)
5.98% 0%
2958
544 Biểu tượng logo của Aunite Aunite
02/2019
AUNIT
0,4052303010 USD
≈ 9.369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.253.518
0 USD
(2 exchanges)
5.97% -9%
4945
545 Biểu tượng logo của Bitradio Bitradio
06/2017
BRO
0,0052836188 USD
≈ 122 đ
53.366 USD
10.100.369 (67%)
Tổng: 15.100.373
28 USD
(2 exchanges)
5.97% -27%
2302
546 Biểu tượng logo của ZOM ZOM
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZOM *
0,0144782319 USD
≈ 335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.245.525
0 USD
(1 exchanges)
5.97% -9%
4931
547 Biểu tượng logo của YMPL YMPL
08/2020 / Ethereum Blockchain
YMPL *
6,14 USD
≈ 142.052 đ
271.367 USD
44.167 (0%)
Tổng: 999.999.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
5.97% -9%
2039
548 Biểu tượng logo của Originate Coin Originate Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0003493976 USD
≈ 8 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.997
0 USD
(1 exchanges)
5.96% -10%
4925
549 Biểu tượng logo của GM Holding GM Holding
06/2020
GM
0,0108131926 USD
≈ 250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.583 USD
(2 exchanges)
5.94% -22%
4047
550 Biểu tượng logo của TronEuropeRewardCoin TronEuropeRewardCoin
08/2020 / Tron Blockchain
TERC *
0,0186507871 USD
≈ 431 đ
4.746.408 USD
254.488.340 (6%)
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
5.94% 7%
1086
551 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,0693199771 USD
≈ 1.603 đ
198.890 USD
2.869.153 (20%)
Tổng: 14.000.000
12 USD
(1 exchanges)
5.93% -4%
2032
552 Biểu tượng logo của Uniris Uniris
09/2020 / Ethereum Blockchain
UCO *
0,1614970332 USD
≈ 3.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
67.453 USD
(1 exchanges)
5.89% -17%
3390
553 Biểu tượng logo của Bone Bone
07/2020 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,1875404655 USD
≈ 4.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.742 USD
(1 exchanges)
5.87% 3%
3526
554 Biểu tượng logo của StackOs StackOs
04/2021 / Ethereum Blockchain
STACK *
0,0338725538 USD
≈ 783 đ
3.990.126 USD
117.798.208 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
86.455 USD
(0 exchanges)
5.86% -23%
1150
555 Biểu tượng logo của cherry cherry
01/2021 / Ethereum Blockchain
CHERRY *
0,1701901041 USD
≈ 3.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.85% -16%
4999
556 Biểu tượng logo của MobiFi MobiFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MoFi *
0,0229628049 USD
≈ 531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
115.623 USD
(3 exchanges)
5.85% 2%
3224
557 Biểu tượng logo của EQO EQO
05/2021 / Ethereum Blockchain
EQO *
1,27 USD
≈ 29.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
128.594 USD
(1 exchanges)
5.83% -8%
3193
558 Biểu tượng logo của Frens Community Frens Community
08/2020 / Ethereum Blockchain
FRENS *
1,51 USD
≈ 34.808 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.81% -10%
5002
559 Biểu tượng logo của YFOS.finance YFOS.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOS *
5,58 USD
≈ 129.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
5.81% -10%
4646
560 Biểu tượng logo của Sirius Bond Sirius Bond
05/2021 / Binance Smart Chain
SRSB *
0,0065708597 USD
≈ 152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.500.000
4.195 USD
(0 exchanges)
5.76% -33%
4160
561 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,4211364770 USD
≈ 9.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
2.773 USD
(2 exchanges)
5.73% -16%
4253
562 Biểu tượng logo của Rise Protocol Rise Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
24,79 USD
≈ 573.056 đ
1.684.089 USD
67.945 (68%)
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
5.72% -9%
1513
563 Biểu tượng logo của HoldToWin HoldToWin
11/2020 / Ethereum Blockchain
7ADD *
1,52 USD
≈ 35.042 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.70% -4%
4765
564 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
11,11 USD
≈ 256.975 đ
0 USD
N/A
11 USD
(1 exchanges)
5.70% 11%
4794
565 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain
PBOM *
0,0177604628 USD
≈ 411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
19.927 USD
(0 exchanges)
5.66% -47%
3744
566 Biểu tượng logo của ClinTex CTi ClinTex CTi
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTI *
0,0687560490 USD
≈ 1.590 đ
7.868.798 USD
114.445.175 (60%)
Tổng: 191.311.840
1.070.059 USD
(1 exchanges)
5.65% 29%
904
567 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBEAR *
0,0000003168 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.190.383
400.873 USD
(2 exchanges)
5.63% 39%
2883
568 Biểu tượng logo của YFarmLand Token YFarmLand Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFARMER *
0,6040057141 USD
≈ 13.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.800
0 USD
(1 exchanges)
5.62% -21%
5001
569 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
5.915 USD
≈ 136.754.800 đ
0 USD
N/A
2.251 USD
(1 exchanges)
5.58% -11%
4298
570 Biểu tượng logo của EasySwap EasySwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ESWA *
0,0759296438 USD
≈ 1.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.57% -17%
5001
571 Biểu tượng logo của Pastel Pastel
03/2021
PSL
0,0060043419 USD
≈ 139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3.279 USD
(0 exchanges)
5.51% 23%
4210
572 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
163,80 USD
≈ 3.786.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
12.226 USD
(4 exchanges)
5.49% 18%
3869
573 Biểu tượng logo của StarLink StarLink
02/2021 / Heco Blockchain
SLNV2 *
0,0030322637 USD
≈ 70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
101.977 USD
(3 exchanges)
5.48% -12%
3266
574 Biểu tượng logo của BDCC Bitica COIN BDCC Bitica COIN
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDCC *
0,5776574104 USD
≈ 13.355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
811.909 USD
(4 exchanges)
5.46% -24%
2754
575 Biểu tượng logo của Elena Protocol Elena Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELENA *
38,57 USD
≈ 891.692 đ
0 USD
N/A
7.524 USD
(0 exchanges)
5.37% -2%
4017
576 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0177446943 USD
≈ 410 đ
212.275 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
40.097 USD
(5 exchanges)
5.36% -18%
2026
577 Biểu tượng logo của Ganesha Token Ganesha Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
GNSH *
0,0014539037 USD
≈ 34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
5.213 USD
(0 exchanges)
5.35% 33%
4108
578 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
WATER *
0,7825913299 USD
≈ 18.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.400 USD
(1 exchanges)
5.34% -24%
3484
579 Biểu tượng logo của Tradebitpay Tradebitpay
11/2020 / Ethereum Blockchain
TBP *
0,0011352760 USD
≈ 26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4 USD
(1 exchanges)
5.32% -27%
4735
580 Biểu tượng logo của DEEX DEEX
10/2018
DEEX
0,0142439081 USD
≈ 329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
5.27% -8%
4991
581 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron Blockchain
EOX *
0,0020004936 USD
≈ 46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
(1 exchanges)
5.24% 25%
4800
582 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
0,5189817564 USD
≈ 11.999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
434.772 USD
(1 exchanges)
5.22% -15%
2866
583 Biểu tượng logo của Mandala Exchange Token Mandala Exchange Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
MDX *
0,0995219459 USD
≈ 2.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
203.828 USD
(1 exchanges)
5.21% -9%
3052
584 Biểu tượng logo của Medican Coin Medican Coin
02/2021 / Ethereum Blockchain
MCAN *
0,0631736756 USD
≈ 1.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
519.290 USD
(2 exchanges)
5.18% 8%
2831
585 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
4,02 USD
≈ 92.868 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
5.18% -10%
4497
586 Biểu tượng logo của KarenCoin KarenCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
KAREN *
0,0000000205 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
119.771 USD
(1 exchanges)
5.16% 35%
3219
587 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,1297976231 USD
≈ 3.001 đ
5.110.810 USD
39.375.219 (39%)
Tổng: 100.000.000
92.207 USD
(3 exchanges)
5.10% 1%
1052
588 Biểu tượng logo của Based Money Based Money
08/2020 / Ethereum Blockchain
$BASED *
0,5544055760 USD
≈ 12.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(4 exchanges)
5.06% -11%
5002
589 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
07/2020 / Ethereum Blockchain
QARK *
0,1192001369 USD
≈ 2.756 đ
2.271.711 USD
19.057.960 (6%)
Tổng: 333.333.000
211 USD
(3 exchanges)
4.98% -40%
1322
590 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
59,53 USD
≈ 1.376.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
360.151 USD
(4 exchanges)
4.93% 6%
2919
591 Biểu tượng logo của DeepCloud AI DeepCloud AI
08/2019 / Ethereum Blockchain
DEEP *
0,0009291336 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.869 USD
(1 exchanges)
4.91% -43%
4328
592 Biểu tượng logo của Coinsuper Ecosystem Network Coinsuper Ecosystem Network
07/2018 / Ethereum Blockchain
CEN *
0,0012608179 USD
≈ 29 đ
452.000 USD
358.497.293 (40%)
Tổng: 898.614.083
765 USD
(1 exchanges)
4.91% 5%
1821
593 Biểu tượng logo của Baer Chain Baer Chain
12/2018
BRC
0,0183023296 USD
≈ 423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.000.000
0 USD
(3 exchanges)
4.87% -12%
4943
594 Biểu tượng logo của Aureus Nummus Gold Aureus Nummus Gold
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANG *
0,0008710627 USD
≈ 20 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000.000
1.044 USD
(1 exchanges)
4.87% -29%
4421
595 Biểu tượng logo của KINGDOGE KINGDOGE
06/2021 / Binance Smart Chain
KDOGE *
0,0000000007 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
1.099.578 USD
(0 exchanges)
4.87% -35%
2722
596 Biểu tượng logo của Kuai Token Kuai Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
KT *
0,1525307965 USD
≈ 3.527 đ
1.737.493 USD
11.391.099 (38%)
Tổng: 30.000.000
23.443.852 USD
(2 exchanges)
4.77% 4%
1417
597 Biểu tượng logo của Essentia Essentia
07/2018 / Ethereum Blockchain
ESS *
0,0023527738 USD
≈ 54 đ
3.339.099 USD
1.419.218.032 (81%)
Tổng: 1.755.313.373
160.730 USD
(3 exchanges)
4.77% -19%
1210
598 Biểu tượng logo của ChallengeDac ChallengeDac
07/2020
CHL
0,0000648475 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.700.000.000
1 USD
(1 exchanges)
4.77% -59%
4890
599 Biểu tượng logo của Qbic Qbic
01/2018
QBIC
0,0004481718 USD
≈ 10 đ
2.099 USD
4.684.176 (9%)
Tổng: 52.500.000
0 USD
(1 exchanges)
4.73% 4%
2500
600 Biểu tượng logo của ROONEX ROONEX
08/2020 / Ethereum Blockchain
RNX *
0,0002841111 USD
≈ 7 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.73% -44%
5001
601 Biểu tượng logo của stakedXEM stakedXEM
01/2021 / Ethereum Blockchain
STXEM *
0,2884822654 USD
≈ 6.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.999.999.999
104 USD
(1 exchanges)
4.73% -23%
4540
602 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0252123275 USD
≈ 583 đ
415.036.091 USD
16.461.633.344 (99%)
Tổng: 16.555.000.000
54.673.777 USD
(27 exchanges)
4.72% -16%
109
603 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000270929 USD
≈ 1 đ
1.570.784 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
55.381 USD
(6 exchanges)
4.71% -17%
1450
604 Biểu tượng logo của Maki Finance Maki Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
MAKI *
1,14 USD
≈ 26.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.373
0 USD
(1 exchanges)
4.71% -23%
5002
605 Biểu tượng logo của VIG VIG
08/2020 / EOS Blockchain
VIG *
0,0009276687 USD
≈ 21 đ
819.408 USD
883.298.355 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
962 USD
(1 exchanges)
4.69% -17%
1666
606 Biểu tượng logo của 10x.gg 10x.gg
03/2021 / Ethereum Blockchain
XGG *
0,0025676900 USD
≈ 59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
188.121 USD
(0 exchanges)
4.68% 0%
3071
607 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
10,80 USD
≈ 249.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
22 USD
(4 exchanges)
4.67% -8%
4786
608 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
02/2018 / Ethereum Blockchain
SWM *
0,0614081057 USD
≈ 1.420 đ
4.801.480 USD
78.189.670 (79%)
Tổng: 99.535.052
20.119 USD
(7 exchanges)
4.64% -16%
1083
609 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
CYC *
595,83 USD
≈ 13.775.550 đ
7.634.671 USD
12.814 (26%)
Tổng: 50.000
1.076.541 USD
(1 exchanges)
4.64% -27%
916
610 Biểu tượng logo của PalGold PalGold
05/2021 / Tron Blockchain
PALG *
1,32 USD
≈ 30.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
144.890 USD
(1 exchanges)
4.63% 128%
3155
611 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
176,05 USD
≈ 4.070.189 đ
0 USD
N/A
169 USD
(1 exchanges)
4.62% -5%
4625
612 Biểu tượng logo của TILWIKI TILWIKI
04/2020 / Ethereum Blockchain
TLW *
1,06 USD
≈ 24.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.797.979
1.031 USD
(1 exchanges)
4.58% -9%
4422
613 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,0378730298 USD
≈ 876 đ
19.553 USD
516.268 (2%)
Tổng: 21.000.000
17 USD
(4 exchanges)
4.56% -67%
2390
614 Biểu tượng logo của AnimalGo AnimalGo
07/2020 / Ethereum Blockchain
GOM2 *
0,0107686837 USD
≈ 249 đ
10.411.857 USD
966.864.393 (97%)
Tổng: 993.993.561
5.002.374 USD
(6 exchanges)
4.56% 14%
824
615 Biểu tượng logo của Schain Wallet Schain Wallet
08/2020 / Ethereum Blockchain
SCHA *
0,0066173881 USD
≈ 153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.56% -10%
5002
616 Biểu tượng logo của Sendvibe Sendvibe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SVB *
0,0005406530 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.56% -10%
4998
617 Biểu tượng logo của Tokens of Babel Tokens of Babel
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOB *
0,1708573410 USD
≈ 3.950 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
4.56% -10%
5001
618 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
7,96 USD
≈ 183.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
173 USD
(4 exchanges)
4.50% -38%
4621
619 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
3.437 USD
≈ 79.466.908 đ
0 USD
N/A
343 USD
(0 exchanges)
4.47% -1%
4546
620 Biểu tượng logo của DeFIRE DeFIRE
05/2021 / Ethereum Blockchain
CWAP *
1,98 USD
≈ 45.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
62.588 USD
(1 exchanges)
4.46% -17%
3409
621 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
5,70 USD
≈ 131.863 đ
60.837.872 USD
10.666.923 (58%)
Tổng: 18.400.000
2.183.107 USD
(10 exchanges)
4.43% 43%
374
622 Biểu tượng logo của Weather Finance Weather Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
WEATHER *
28,23 USD
≈ 652.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
0 USD
(0 exchanges)
4.42% -9%
5002
623 Biểu tượng logo của PETBloc PETBloc
05/2021 / Binance Smart Chain
PETB *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
3.465 USD
(0 exchanges)
4.41% -31%
4195
624 Biểu tượng logo của Holyheld Holyheld
10/2020 / Ethereum Blockchain
HH *
1,27 USD
≈ 29.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.697 USD
(1 exchanges)
4.37% 8%
3392
625 Biểu tượng logo của BitherCash BitherCash
08/2020 / Ethereum Blockchain
BICAS *
0,3334444787 USD
≈ 7.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
0 USD
(2 exchanges)
4.35% 2%
4962
626 Biểu tượng logo của OBIC OBIC
09/2020 / Ethereum Blockchain
OBIC *
0,2737949664 USD
≈ 6.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.35% 2%
4993
627 Biểu tượng logo của bDollar bDollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BDO *
0,0869937062 USD
≈ 2.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.074
36.274 USD
(1 exchanges)
4.29% 1%
3591
628 Biểu tượng logo của GOT Token GOT Token
09/2020 / Tron Blockchain
GOT *
1,10 USD
≈ 25.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
4.27% 2%
4979
629 Biểu tượng logo của Cryptofifa Cryptofifa
05/2021 / Binance Smart Chain
FFA *
0,0575683517 USD
≈ 1.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
268.607 USD
(3 exchanges)
4.22% -26%
2978
630 Biểu tượng logo của $BOOB $BOOB
05/2021 / Binance Smart Chain
$BOOB *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
4.997 USD
(1 exchanges)
4.21% -38%
4101
631 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
944,56 USD
≈ 21.838.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
5.317 USD
(2 exchanges)
4.20% -4%
4106
632 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0069909935 USD
≈ 162 đ
124.958.395 USD
17.874.197.038 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
691.219 USD
(16 exchanges)
4.18% -10%
252
633 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0062616769 USD
≈ 145 đ
2.682.852 USD
428.455.872 (86%)
Tổng: 500.000.000
4.200 USD
(2 exchanges)
4.18% -18%
1274
634 Biểu tượng logo của DexKit DexKit
11/2020 / Ethereum Blockchain
KIT *
2,33 USD
≈ 53.766 đ
1.857.864 USD
798.898 (8%)
Tổng: 10.000.000
847.299 USD
(3 exchanges)
4.17% -24%
1393
635 Biểu tượng logo của HubDao HubDao
10/2020 / Ethereum Blockchain
HD *
0,7269242769 USD
≈ 16.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.200.000
0 USD
(2 exchanges)
4.17% -59%
4988
636 Biểu tượng logo của Consentium Consentium
07/2018 / Ethereum Blockchain
CSM *
0,0013013667 USD
≈ 30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
1.377 USD
(1 exchanges)
4.16% -2%
4380
637 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
0,4766667815 USD
≈ 11.021 đ
2.860.001 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
(3 exchanges)
4.14% -1%
1323
638 Biểu tượng logo của Peach.Finance Peach.Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
PEECH *
0,0000009372 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 981.399.523.105
10.157 USD
(0 exchanges)
4.14% -50%
3928
639 Biểu tượng logo của YFIVE FINANCE YFIVE FINANCE
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFIVE *
3,83 USD
≈ 88.642 đ
86.302 USD
22.509 (68%)
Tổng: 33.000
131.875 USD
(2 exchanges)
4.13% -7%
2195
640 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
57,63 USD
≈ 1.332.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
0 USD
(1 exchanges)
4.10% -18%
5000
641 Biểu tượng logo của NOA PLAY NOA PLAY
05/2021
NOA
0,0373555754 USD
≈ 864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.455 USD
(0 exchanges)
4.10% -24%
3796
642 Biểu tượng logo của Crystal Token Crystal Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
CYL *
0,0039866774 USD
≈ 92 đ
2.250 USD
564.377 (2%)
Tổng: 27.834.890
167.713 USD
(2 exchanges)
4.02% -16%
2499
643 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
43,36 USD
≈ 1.002.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
267.391 USD
(3 exchanges)
4.02% -6%
2976
644 Biểu tượng logo của MediconnectUk MediconnectUk
12/2020
MEDI
0,0019092986 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
57.314 USD
(2 exchanges)
4.02% -20%
3434
645 Biểu tượng logo của CENTERCOIN CENTERCOIN
01/2019 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0001324579 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
12 USD
(5 exchanges)
4.01% -51%
4818
646 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0747535674 USD
≈ 1.728 đ
73.275.136 USD
980.222.595 (70%)
Tổng: 1.400.222.610
116.877 USD
(3 exchanges)
4.01% 4%
328
647 Biểu tượng logo của Widercoin Widercoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
WDR *
0,0172006632 USD
≈ 398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
66.531 USD
(0 exchanges)
3.99% -12%
3389
648 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,3332331678 USD
≈ 7.704 đ
5.555.535 USD
16.671.614 (30%)
Tổng: 55.000.000
204.514 USD
(7 exchanges)
3.95% 1%
1026
649 Biểu tượng logo của HEROcoin HEROcoin
12/2017 / Ethereum Blockchain
PLAY *
0,0200072926 USD
≈ 463 đ
4.974.529 USD
248.635.772 (99%)
Tổng: 252.165.029
74.086 USD
(1 exchanges)
3.95% -7%
1070
650 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0771762412 USD
≈ 1.784 đ
968.582 USD
12.550.257 (65%)
Tổng: 19.209.600
700 USD
(1 exchanges)
3.94% -9%
1615
651 Biểu tượng logo của Sylo Sylo
06/2020 / Ethereum Blockchain
SYLO *
0,0041012350 USD
≈ 95 đ
9.972.635 USD
2.431.617.492 (24%)
Tổng: 10.000.000.000
218.921 USD
(3 exchanges)
3.93% -10%
839
652 Biểu tượng logo của Bitcoin Token Bitcoin Token
07/2019
BTCT
0,0111760544 USD
≈ 258 đ
154.123 USD
13.790.433 (66%)
Tổng: 21.000.000
106 USD
(4 exchanges)
3.88% -6%
2088
653 Biểu tượng logo của Smaugs NFT Smaugs NFT
04/2021 / Binance Smart Chain
SMG *
0,0557819130 USD
≈ 1.290 đ
1.952.367 USD
35.000.000 (35%)
Tổng: 100.000.000
982.130 USD
(0 exchanges)
3.87% -19%
1375
654 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
214,13 USD
≈ 4.950.671 đ
0 USD
N/A
597 USD
(1 exchanges)
3.86% -1%
4482
655 Biểu tượng logo của GrafSound GrafSound
09/2020 / Ethereum Blockchain
GSMT *
0,2104243894 USD
≈ 4.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
132.879 USD
(1 exchanges)
3.84% -3%
3186
656 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
0,7400777602 USD
≈ 17.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
269.809 USD
(0 exchanges)
3.83% -5%
2975
657 Biểu tượng logo của ETHERLAND ETHERLAND
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELAND *
0,0167753570 USD
≈ 388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.869 USD
(3 exchanges)
3.82% -35%
3687
658 Biểu tượng logo của Narwhalswap Narwhalswap
12/2020 / Binance Smart Chain
NAR *
0,1267922676 USD
≈ 2.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
13 USD
(1 exchanges)
3.80% -63%
4812
659 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 283.729 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
3.77% 140%
1133
660 Biểu tượng logo của Matador Token Matador Token
05/2021 / Binance Smart Chain
MTDR *
0,0000000103 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.965 USD
(0 exchanges)
3.77% -13%
4161
661 Biểu tượng logo của IFToken IFToken
03/2021 / Ethereum Blockchain
IFT *
0,0078411975 USD
≈ 181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
101.094 USD
(2 exchanges)
3.74% -19%
3272
662 Biểu tượng logo của LoveHearts LoveHearts
08/2020 / Tron Blockchain
LVH *
0,0000175851 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.71% -10%
4998
663 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
83,63 USD
≈ 1.933.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
3.70% -5%
4480
664 Biểu tượng logo của Asian-African Capital Chain Asian-African Capital Chain
01/2020 / EOS Blockchain
ACC *
0,0587260636 USD
≈ 1.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.69% 11%
4979
665 Biểu tượng logo của UniFi Protocol UniFi Protocol
09/2020
UP
1,08 USD
≈ 24.868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.272.342
665.998 USD
(3 exchanges)
3.69% -13%
2784
666 Biểu tượng logo của PostCoin PostCoin
04/2016
POST
0,0033009513 USD
≈ 76 đ
52.380 USD
15.868.233
0 USD
(1 exchanges)
3.68% -9%
2267
667 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0033009513 USD
≈ 76 đ
1.956.837 USD
592.810.145
98 USD
(2 exchanges)
3.68% 17%
1371
668 Biểu tượng logo của JustLiquidity Binance JustLiquidity Binance
03/2021 / Binance Smart Chain
JULB *
4,54 USD
≈ 105.028 đ
0 USD
N/A
6 USD
(2 exchanges)
3.67% -2%
4843
669 Biểu tượng logo của BQT BQT
05/2019 / Ethereum Blockchain
BQTX *
0,0012631779 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
321 USD
(2 exchanges)
3.65% -15%
4554
670 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
67.895 USD
≈ 1.569.723.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
3.63% -11%
4980
671 Biểu tượng logo của Bytus Bytus
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTS *
0,7557905428 USD
≈ 17.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.000.000
338.655 USD
(2 exchanges)
3.62% -4%
2930
672 Biểu tượng logo của Ystar Ystar
07/2020
YSR
0,0029235669 USD
≈ 68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
837 USD
(2 exchanges)
3.60% -41%
4442
673 Biểu tượng logo của AmericanHorror.Finance AmericanHorror.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
AHF *
357,66 USD
≈ 8.269.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
34 USD
(1 exchanges)
3.59% 20%
4736
674 Biểu tượng logo của Gorilla-Fi Gorilla-Fi
03/2021 / Binance Smart Chain
GFI *
0,0028430518 USD
≈ 66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.59% -19%
4586
675 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Small Cap PieDAO DEFI Small Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+S *
3,00 USD
≈ 69.304 đ
0 USD
N/A
45 USD
(1 exchanges)
3.57% -5%
4771
676 Biểu tượng logo của WAY-F coin WAY-F coin
11/2020
WAYF
0,7682816962 USD
≈ 17.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
751.841 USD
(0 exchanges)
3.56% 42%
2766
677 Biểu tượng logo của SpokLottery SpokLottery
09/2020 / Tron Blockchain
SPKL *
0,0000726041 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
2 USD
(2 exchanges)
3.55% 65%
4864
678 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,3107218076 USD
≈ 7.184 đ
75.461.010 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
124.142 USD
(4 exchanges)
3.54% 40%
325
679 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0030100085 USD
≈ 70 đ
5.676.798 USD
1.885.974.016
2.493 USD
(2 exchanges)
3.52% -18%
1018
680 Biểu tượng logo của Panda Finance Panda Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
PAND *
0,0000000592 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
3.52% 16%
3746
681 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,1908307094 USD
≈ 4.412 đ
63.634.595 USD
333.460.976 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
15.005.998 USD
(6 exchanges)
3.51% -19%
365
682 Biểu tượng logo của LeLeFoodChain LeLeFoodChain
11/2020 / Ethereum Blockchain
LELE *
0,1783452830 USD
≈ 4.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.998
0 USD
(1 exchanges)
3.51% -5%
4999
683 Biểu tượng logo của Elite Swap Elite Swap
12/2020 / Ethereum Blockchain
ELT *
0,0001906511 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
352.311 USD
(0 exchanges)
3.48% -15%
2924
684 Biểu tượng logo của Wault Wault
04/2021 / Binance Smart Chain
WAULTX *
0,1063976683 USD
≈ 2.460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.562.051 USD
(0 exchanges)
3.48% 0%
2650
685 Biểu tượng logo của ChangeNOW Token ChangeNOW Token
04/2019 / Binance Chain
NOW *
0,0254349172 USD
≈ 588 đ
2.121.653 USD
83.414.980 (42%)
Tổng: 199.763.510
1.477 USD
(2 exchanges)
3.46% -25%
1349
686 Biểu tượng logo của Aave Enjin Aave Enjin
02/2021 / Ethereum Blockchain
aENJ *
2,10 USD
≈ 48.518 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
3.43% -16%
5002
687 Biểu tượng logo của Viking Swap Viking Swap
02/2021 / Binance Smart Chain
VIKING *
0,0520905893 USD
≈ 1.204 đ
0 USD
N/A
13.156 USD
(1 exchanges)
3.38% -30%
3850
688 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,0245845968 USD
≈ 568 đ
0 USD
N/A
13.629.121 USD
(1 exchanges)
3.37% 48%
2546
689 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
60,81 USD
≈ 1.405.985 đ
0 USD
N/A
72.453 USD
(0 exchanges)
3.35% 14%
3364
690 Biểu tượng logo của LIMON.GROUP LIMON.GROUP
05/2021 / Binance Smart Chain
LIMON *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
3.34% -89%
4012
691 Biểu tượng logo của Hyperion Hyperion
01/2019
HYN
0,0063076957 USD
≈ 146 đ
1.285.402 USD
203.783.085 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
3.659 USD
(6 exchanges)
3.33% -18%
1532
692 Biểu tượng logo của TotemFi TotemFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOTM *
0,2124954834 USD
≈ 4.913 đ
759.454 USD
3.573.975 (36%)
Tổng: 10.000.000
77.886 USD
(0 exchanges)
3.32% -11%
1690
693 Biểu tượng logo của Semux Semux
08/2018
SEM
0,0204658980 USD
≈ 473 đ
260.170 USD
12.712.343 (40%)
Tổng: 31.822.991
108 USD
(3 exchanges)
3.31% -21%
1967
694 Biểu tượng logo của sXTZ sXTZ
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXTZ *
4,51 USD
≈ 104.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.477
0 USD
(1 exchanges)
3.29% 2%
4978
695 Biểu tượng logo của ATTN ATTN
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATTN *
0,0119029763 USD
≈ 275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
79.360 USD
(1 exchanges)
3.26% -6%
3327
696 Biểu tượng logo của DDS.Store DDS.Store
03/2021 / Ethereum Blockchain
DDS *
0,7804885076 USD
≈ 18.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000
401.227 USD
(0 exchanges)
3.25% -26%
2885
697 Biểu tượng logo của Newv Finance Newv Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
NEWW *
0,0828289016 USD
≈ 1.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.245.487
23.209 USD
(1 exchanges)
3.24% -13%
3575
698 Biểu tượng logo của ORBYT Token ORBYT Token
08/2020
ORBYT
0,0005182494 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
47.021 USD
(1 exchanges)
3.23% -9%
3498
699 Biểu tượng logo của WeTrust WeTrust
04/2017 / Ethereum Blockchain
TRST *
0,0077484459 USD
≈ 179 đ
714.000 USD
92.147.500 (92%)
Tổng: 100.000.000
114 USD
(3 exchanges)
3.18% -14%
1703
700 Biểu tượng logo của Terra SDT Terra SDT
08/2020
SDT
1,42 USD
≈ 32.792 đ
0 USD
N/A
144.635 USD
(2 exchanges)
3.16% 2%
3156
701 Biểu tượng logo của UNII Finance UNII Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNII *
0,0002663249 USD
≈ 6 đ
0 USD
N/A
Tổng: 314.589.903
1.124 USD
(3 exchanges)
3.15% -14%
4411
702 Biểu tượng logo của CheeseSwap CheeseSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
CHS *
0,1100324337 USD
≈ 2.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.492.194
52.700 USD
(1 exchanges)
3.15% -15%
3465
703 Biểu tượng logo của Spheroid Universe Spheroid Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
SPH *
0,0523624552 USD
≈ 1.211 đ
3.555.194 USD
67.895.854 (3%)
Tổng: 2.008.574.001
186.588 USD
(0 exchanges)
3.10% -11%
1193
704 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
1,50 USD
≈ 34.609 đ
963.123 USD
643.398 (70%)
Tổng: 918.609
24.916 USD
(2 exchanges)
3.08% -15%
1617
705 Biểu tượng logo của Goldblock Goldblock
11/2020 / Ethereum Blockchain
GBK *
0,0005857146 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
243.936 USD
(1 exchanges)
3.05% 2%
3012
706 Biểu tượng logo của BaaSid BaaSid
08/2018 / Ethereum Blockchain
BAAS *
0,0034046861 USD
≈ 79 đ
18.725.774 USD
5.500.000.000 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
195.098 USD
(2 exchanges)
3.04% 2%
660
707 Biểu tượng logo của BuildUp BuildUp
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUP *
0,3218427510 USD
≈ 7.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
113.872 USD
(1 exchanges)
3.04% -24%
3237
708 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0110159278 USD
≈ 255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
104 USD
(0 exchanges)
3.03% -9%
4668
709 Biểu tượng logo của MYX Network MYX Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
MYX *
0,0010156618 USD
≈ 23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23 USD
(3 exchanges)
3.01% -10%
4783
710 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
167,60 USD
≈ 3.874.911 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
3.01% 43%
4971
711 Biểu tượng logo của Voltbit Voltbit
05/2021 / Binance Smart Chain
VBit *
0,0013550645 USD
≈ 31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
10.550 USD
(0 exchanges)
3.00% -10%
3914
712 Biểu tượng logo của Incent Incent
12/2016
INCNT
0,0932867778 USD
≈ 2.157 đ
4.292.717 USD
46.016.354
329.575 USD
(2 exchanges)
2.99% -5%
1119
713 Biểu tượng logo của Bezop Bezop
03/2018 / Ethereum Blockchain
BEZ *
0,0035163040 USD
≈ 81 đ
195.809 USD
55.685.931 (62%)
Tổng: 89.267.250
0 USD
(3 exchanges)
2.99% -16%
2034
714 Biểu tượng logo của yBEARSwap yBEARSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
SBEAR *
0,0210256522 USD
≈ 486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.329.351
5.981 USD
(0 exchanges)
2.99% -61%
4068
715 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0075670855 USD
≈ 175 đ
6.248.776 USD
825.783.700 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
85.639 USD
(7 exchanges)
2.97% -37%
988
716 Biểu tượng logo của Bitsten Token Bitsten Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BST *
0,0245874096 USD
≈ 568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.408.272
705.284 USD
(2 exchanges)
2.96% -11%
2772
717 Biểu tượng logo của ROAD ROAD
01/2020
ROAD
0,0027220356 USD
≈ 63 đ
215.859 USD
79.300.570 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
46.380 USD
(3 exchanges)
2.91% -2%
2014
718 Biểu tượng logo của Lock3r Network Lock3r Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
LK3R *
4,28 USD
≈ 98.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
(1 exchanges)
2.90% -31%
5002
719 Biểu tượng logo của Experty Experty
02/2018 / Ethereum Blockchain
EXY *
0,0759145213 USD
≈ 1.755 đ
2.056.399 USD
27.088.352 (34%)
Tổng: 79.404.564
235 USD
(3 exchanges)
2.88% -14%
1358
720 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
2,02 USD
≈ 46.728 đ
29.897.137 USD
14.792.425 (15%)
Tổng: 99.923.620
3.211.420 USD
(3 exchanges)
2.88% -3%
536
721 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
12,74 USD
≈ 294.598 đ
0 USD
N/A
476.079 USD
(0 exchanges)
2.88% -12%
2846
722 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0537520607 USD
≈ 1.243 đ
114.189.838 USD
2.124.380.663
1.710.592 USD
(8 exchanges)
2.86% -26%
191
723 Biểu tượng logo của YFIA YFIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFIA *
2,89 USD
≈ 66.922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.016 USD
(1 exchanges)
2.86% 0%
4425
724 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex
12/2020
SPY
414,85 USD
≈ 9.591.281 đ
0 USD
N/A
498 USD
(1 exchanges)
2.85% -4%
4506
725 Biểu tượng logo của Shilling Token Shilling Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SHILLING *
0,0000002066 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
9.181 USD
(0 exchanges)
2.82% -29%
3954
726 Biểu tượng logo của Tcbcoin Tcbcoin
09/2020 / Ethereum Blockchain
TCFX *
0,0287199753 USD
≈ 664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
402.892 USD
(1 exchanges)
2.80% -35%
2884
727 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,0006553932 USD
≈ 15 đ
13.108 USD
20.000.000
127.112 USD
(7 exchanges)
2.79% -41%
2427
728 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
211,00 USD
≈ 4.878.350 đ
0 USD
N/A
103 USD
(1 exchanges)
2.79% -13%
4681
729 Biểu tượng logo của Rocket Moon GO Rocket Moon GO
05/2021 / Binance Smart Chain
SKYLARK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.446 USD
(0 exchanges)
2.79% 18%
4324
730 Biểu tượng logo của CryptoBonusMiles CryptoBonusMiles
09/2019 / Binance Chain
CBM *
0,0002579298 USD
≈ 6 đ
1.289.649 USD
4.999.998.401 (100%)
Tổng: 5.000.000.000
10.912 USD
(4 exchanges)
2.76% -26%
1531
731 Biểu tượng logo của Phantasma Energy Phantasma Energy
10/2020 / Ethereum Blockchain
KCAL *
0,0229124914 USD
≈ 530 đ
1.066.056 USD
46.527.302
0 USD
(1 exchanges)
2.76% -15%
1590
732 Biểu tượng logo của HollaEx Token HollaEx Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
XHT *
0,2433970647 USD
≈ 5.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
39.735 USD
(1 exchanges)
2.74% 0%
3555
733 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
321,10 USD
≈ 7.423.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
1.788 USD
(3 exchanges)
2.69% -37%
4340
734 Biểu tượng logo của PIRANHAS PIRANHAS
12/2020 / Ethereum Blockchain
$PIR *
2,16 USD
≈ 49.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
11 USD
(1 exchanges)
2.69% -1%
4832
735 Biểu tượng logo của USDP Stablecoin USDP Stablecoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
≈ 23.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.388.842
59.565 USD
(1 exchanges)
2.69% 0%
3419
736 Biểu tượng logo của MarsMission Protocol MarsMission Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
MARSM *
0,0001386190 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16 USD
(1 exchanges)
2.69% -24%
4803
737 Biểu tượng logo của Beer Token Beer Token
05/2021 / Binance Smart Chain
BEER *
0,0000001303 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
3 USD
(1 exchanges)
2.67% -57%
4832
738 Biểu tượng logo của DekBox DekBox
05/2021
DEK
0,0390470078 USD
≈ 903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
254.391 USD
(0 exchanges)
2.67% -65%
2995
739 Biểu tượng logo của BitDNS BitDNS
01/2021 / Ethereum Blockchain
DNS *
0,1307595322 USD
≈ 3.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.419 USD
(2 exchanges)
2.64% -1%
3816
740 Biểu tượng logo của PinkElon PinkElon
05/2021 / Binance Smart Chain
PINKE *
0,0000000003 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
2.61% -27%
4075
741 Biểu tượng logo của Catex Token Catex Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
CATT *
0,0015018080 USD
≈ 35 đ
1.148.190 USD
764.538.331 (61%)
Tổng: 1.262.219.478
1.488 USD
(2 exchanges)
2.56% -31%
1565
742 Biểu tượng logo của Darwinia Crab Network Darwinia Crab Network
04/2021
CRING
0,0041596228 USD
≈ 96 đ
0 USD
N/A
135.991 USD
(0 exchanges)
2.53% -18%
3179
743 Biểu tượng logo của Grumpy Finance Grumpy Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
GRUMPY *
0,0000000348 USD
≈ 0 đ
3.151.501 USD
90.653.603.542.809 (91%)
Tổng: 100.000.000.000.000
11.665 USD
(1 exchanges)
2.53% 8%
1318
744 Biểu tượng logo của BonezYard BonezYard
10/2020 / Ethereum Blockchain
BNZ *
0,0625763458 USD
≈ 1.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
39.766 USD
(1 exchanges)
2.51% -4%
3554
745 Biểu tượng logo của iEthereum iEthereum
10/2017 / Ethereum Blockchain
IETH *
0,0983996858 USD
≈ 2.275 đ
1.771.194 USD
18.000.000
154 USD
(2 exchanges)
2.50% -14%
1408
746 Biểu tượng logo của Omnitude Omnitude
08/2018 / Ethereum Blockchain
ECOM *
0,0064747949 USD
≈ 150 đ
419.653 USD
64.813.301 (87%)
Tổng: 74.413.301
441.000 USD
(1 exchanges)
2.50% -27%
1851
747 Biểu tượng logo của Ethereum Vault Ethereum Vault
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHV *
0,0231399105 USD
≈ 535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
2.50% -19%
5002
748 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
32,07 USD
≈ 741.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
19 USD
(1 exchanges)
2.50% 13%
4777
749 Biểu tượng logo của Lua Swap Lua Swap
09/2020 / Ethereum Blockchain
LUA *
0,0621542461 USD
≈ 1.437 đ
5.166.202 USD
83.119.046 (17%)
Tổng: 500.000.000
31.256 USD
(4 exchanges)
2.50% -7%
1171
750 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0007167103 USD
≈ 17 đ
43.829 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
2.766 USD
(1 exchanges)
2.48% -21%
2304
751 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,0964432948 USD
≈ 2.230 đ
36.658.527 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
27.693 USD
(2 exchanges)
2.47% -17%
483
752 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
8,77 USD
≈ 202.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
44 USD
(0 exchanges)
2.47% 3%
4701
753 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,0480421972 USD
≈ 1.111 đ
6.832.356 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
50.434 USD
(4 exchanges)
2.46% -1%
955
754 Biểu tượng logo của DefiDollar DefiDollar
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUSD *
1,01 USD
≈ 23.359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.836.252
25.147 USD
(1 exchanges)
2.46% -4%
3682
755 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
217,00 USD
≈ 5.017.040 đ
0 USD
N/A
63.309 USD
(0 exchanges)
2.46% -14%
3407
756 Biểu tượng logo của Williecoin Williecoin
05/2021 / Binance Smart Chain
WILLIE *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.021 USD
(2 exchanges)
2.45% -55%
3897
757 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
≈ 13.964.480 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
(1 exchanges)
2.42% 24%
2511
758 Biểu tượng logo của Silverway Silverway
07/2019 / Binance Chain
SLV *
0,0001370151 USD
≈ 3 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.308 USD
(2 exchanges)
2.40% -10%
4392
759 Biểu tượng logo của Freecash Freecash
03/2020
FCH
0,0364192851 USD
≈ 842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.979.700
23.506 USD
(2 exchanges)
2.40% -5%
3703
760 Biểu tượng logo của EtherBone EtherBone
07/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBN *
0,0011754079 USD
≈ 27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.436 USD
(1 exchanges)
2.40% -29%
3597
761 Biểu tượng logo của Datawallet Datawallet
02/2018 / Ethereum Blockchain
DXT *
0,0004244367 USD
≈ 10 đ
165.625 USD
390.222.225 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
2.951 USD
(1 exchanges)
2.38% -2%
2067
762 Biểu tượng logo của Cryptaur Cryptaur
06/2018 / Ethereum Blockchain
CPT *
0,0002365946 USD
≈ 5 đ
3.190.637 USD
13.485.673.471 (49%)
Tổng: 27.662.180.148
3.261 USD
(2 exchanges)
2.37% -23%
1230
763 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
20,10 USD
≈ 464.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
370.202 USD
(5 exchanges)
2.37% -14%
2905
764 Biểu tượng logo của Bonkey dAPP Bonkey dAPP
03/2021 / Binance Smart Chain
BNKY *
0,0086216640 USD
≈ 199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
2.37% -6%
5002
765 Biểu tượng logo của Grace Period Token Grace Period Token
12/2020
GPT
1.256 USD
≈ 29.045.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
39.681 USD
(1 exchanges)
2.36% -7%
3558
766 Biểu tượng logo của Meter Stable Meter Stable
08/2020
MTR
1,43 USD
≈ 32.998 đ
0 USD
N/A
179.016 USD
(4 exchanges)
2.36% -3%
3084
767 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BANANA *
2,30 USD
≈ 53.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.163.863
5.667 USD
(1 exchanges)
2.36% 13%
4079
768 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
97,31 USD
≈ 2.249.800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.983 USD
(1 exchanges)
2.35% -37%
3868
769 Biểu tượng logo của hodlearn hodlearn
02/2021 / Binance Smart Chain
HODL *
0,0012555318 USD
≈ 29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
245 USD
(0 exchanges)
2.34% -52%
4580
770 Biểu tượng logo của EscoinToken EscoinToken
06/2021 / Binance Smart Chain
ELG *
1,83 USD
≈ 42.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
181.325 USD
(0 exchanges)
2.34% -4%
3083
771 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0260091888 USD
≈ 601 đ
2.595.112 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
5 USD
(3 exchanges)
2.33% -20%
1285
772 Biểu tượng logo của Rivex Rivex
05/2020
RVX
0,0503314064 USD
≈ 1.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
21.709 USD
(1 exchanges)
2.31% -10%
3725
773 Biểu tượng logo của BSC Gold BSC Gold
05/2021 / Binance Smart Chain
BSCGOLD *
0,0004127529 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
71.446 USD
(0 exchanges)
2.29% -22%
3370
774 Biểu tượng logo của PlatonCoin PlatonCoin
02/2019 / Ethereum Blockchain
PLTC *
0,5014106603 USD
≈ 11.593 đ
40.691.657 USD
81.154.351 (27%)
Tổng: 300.000.000
468.435 USD
(3 exchanges)
2.28% -7%
455
775 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,0535146199 USD
≈ 1.237 đ
246.810.182 USD
4.612.014.104 (42%)
Tổng: 11.000.000.000
46.538 USD
(4 exchanges)
2.28% 10%
232
776 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,4671491564 USD
≈ 10.800 đ
2.644.440 USD
5.660.805
24.233 USD
(10 exchanges)
2.25% -31%
1280
777 Biểu tượng logo của Dragon Ball Dragon Ball
09/2020 / Tron Blockchain
DRAGON *
0,0900403975 USD
≈ 2.082 đ
0 USD
N/A