1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5363 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (63) - Ethereum (3328) - Tron10 (15) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (1636) - Neo (21) - Tron20 (76) - EOS (26) - Chiliz (15) - Tron (0) - Klaytn (8) - TomoChain (3) - Waves (3) - ONT (1) - Fantom (16) - Celo (3) - Avalanche (26) - Solana (40) - Heco (38) - Xdai chain (6) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (5) - Polygon (66) - Avalanche Contract Chain (6) - Moonriver (2) - KCC (2) - ICON (6) - OKExChain (8) - Cardano (1) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (7) - Algorand (1) -

23/09/2021 11:59

Bảng xếp hạng 5363 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của SiaCashCoin SiaCashCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
SCC *
0,0003774441 USD
8,6284 đ
6.701.404 USD
17.754.693.829 (71%)
Tổng: 25.000.000.000
144 USD
(3 exchanges)
10000.76% 8.088%
1105
2 Biểu tượng logo của AABC Token AABC Token
05/2021 / Tron20 Blockchain
AABC *
0,0000935647 USD
2,1389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
5445.45% 5.637%
6239
3 Biểu tượng logo của YUMMY YUMMY
05/2021 / Binance Smart Chain
YUMMY *
0,0000115409 USD
0,2638 đ
7.373.573 USD
638.907.267.049 (64%)
Tổng: 1.000.000.000.000
11.988 USD
(0 exchanges)
1212.99% 32%
1075
4 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / Binance Smart Chain
HAM *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
13.316 USD
(0 exchanges)
1093.73% 172%
4371
5 Biểu tượng logo của DOWCOIN DOWCOIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
DOW *
0,0008095919 USD
18,5073 đ
9.590 USD
11.845.266 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
1 USD
(1 exchanges)
838.70% -16%
2618
6 Biểu tượng logo của YFI CREDITS GROUP YFI CREDITS GROUP
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFICG *
0,18 USD
4.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
222 USD
(1 exchanges)
799.99% 800%
5250
7 Biểu tượng logo của Gravitoken Gravitoken
09/2021 / Binance Smart Chain
GRV *
0,83 USD
19.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.417.888 USD
(0 exchanges)
681.12% 37.346.021%
2823
8 Biểu tượng logo của ParallelCoin ParallelCoin
10/2015
DUO
0,21 USD
4.714 đ
64.898 USD
314.719
3 USD
(2 exchanges)
599.67% 43%
2381
9 Biểu tượng logo của EtherSmart EtherSmart
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETM *
42,17 USD
964.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.999.999
3.021 USD
(1 exchanges)
501.46% -86%
4830
10 Biểu tượng logo của Apiary Fund Coin Apiary Fund Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
AFC *
0,0001672642 USD
3,8237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
(3 exchanges)
457.54% -17%
5956
11 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0023548466 USD
54 đ
71.891.355 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
820.447 USD
(2 exchanges)
453.89% -17%
453
12 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002455708 USD
5,6137 đ
3.779.831 USD
15.392.022.544
0 USD
(1 exchanges)
386.38% 398%
1296
13 Biểu tượng logo của AquaGoat.Finance AquaGoat.Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
AQUAGOAT *
0,0000000089 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
242.488 USD
(0 exchanges)
364.01% 24.748%
3344
14 Biểu tượng logo của Tapcoin Tapcoin
07/2019 / Ethereum Blockchain
TTT *
0,0050284338 USD
115 đ
0 USD
N/A
1.841 USD
(0 exchanges)
361.72% -35%
4960
15 Biểu tượng logo của EthereumX EthereumX
03/2019
ETX
0,0280569762 USD
641 đ
2.447.286 USD
87.225.579 (87%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(2 exchanges)
336.33% 946%
1440
16 Biểu tượng logo của VELOREX VELOREX
05/2021 / Binance Smart Chain
VEX *
0,0050779707 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
130.627 USD
(1 exchanges)
318.03% 389%
3567
17 Biểu tượng logo của EUNOMIA EUNOMIA
10/2018 / Ethereum Blockchain
ENTS *
0,000008813 USD
0,2015 đ
144.716 USD
16.420.688.682 (82%)
Tổng: 19.973.330.191
2 USD
(3 exchanges)
273.57% -8%
2248
18 Biểu tượng logo của Bitgear Bitgear
08/2020 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,0295184076 USD
675 đ
2.080.947 USD
70.496.579 (77%)
Tổng: 91.000.000
661.291 USD
(1 exchanges)
229.79% 208%
1491
19 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,002994146 USD
68 đ
117.136 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
24 USD
(1 exchanges)
223.07% 26%
2294
20 Biểu tượng logo của Sombe Sombe
02/2020
SBE
0,0013209468 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
213.74% 39%
5676
21 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0004406516 USD
10,0733 đ
5.610.533 USD
12.732.356.945 (97%)
Tổng: 13.171.179.231
30 USD
(6 exchanges)
191.09% 177%
1161
22 Biểu tượng logo của Throne Throne
07/2021 / Ethereum Blockchain
THN *
5,84 USD
133.502 đ
44.170.251 USD
N/A
Tổng: 1.974.198.687
493.434 USD
(0 exchanges)
187.48% 135%
609
23 Biểu tượng logo của Sudan Gold Coin Sudan Gold Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
SGC *
0,089111367 USD
2.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
327 USD
(2 exchanges)
182.84% -41%
5201
24 Biểu tượng logo của Moneynet Moneynet
02/2019 / Ethereum Blockchain
MNC *
0,0001553628 USD
3,5516 đ
569.681 USD
3.666.779.203 (13%)
Tổng: 27.967.628.448
39 USD
(2 exchanges)
170.21% 9%
1923
25 Biểu tượng logo của ZABAKU INU ZABAKU INU
05/2021 / Binance Smart Chain
ZABAKU *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.616.868.674.757.410
1.667 USD
(0 exchanges)
168.25% 157%
4983
26 Biểu tượng logo của Tengu Tengu
09/2021 / Binance Smart Chain
TENGU *
0,016819625 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.565 USD
(3 exchanges)
166.04% -30%
4610
27 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0044031558 USD
101 đ
113.417 USD
25.758.008 (86%)
Tổng: 30.000.000
7 USD
(1 exchanges)
161.45% -34%
2298
28 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / Binance Chain
ECO *
0,0002770078 USD
6,3324 đ
617.853 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
167.142 USD
(4 exchanges)
147.34% -29%
1896
29 Biểu tượng logo của Plutos Network Plutos Network
06/2021 / Binance Smart Chain
PLUT *
0,65 USD
14.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
361.085 USD
(1 exchanges)
139.09% 86%
3227
30 Biểu tượng logo của King Cardano King Cardano
09/2021 / Binance Smart Chain
KADA *
0,0092375766 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
24.069 USD
(1 exchanges)
135.24% 8%
4185
31 Biểu tượng logo của AirCoin AirCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
AIR *
0,000000143 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.639.056.093.744.460
2.040.834 USD
(1 exchanges)
129.68% 244%
2877
32 Biểu tượng logo của Zer-Dex Zer-Dex
07/2019
ZDX
0,0028997452 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
129.57% -35%
5662
33 Biểu tượng logo của DigiDinar DigiDinar
07/2020
DDR
0,0624850818 USD
1.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
1.420 USD
(5 exchanges)
120.36% -55%
5003
34 Biểu tượng logo của Emerald Crypto Emerald Crypto
08/2013
EMD
0,0199118972 USD
455 đ
380.658 USD
19.117.129 (60%)
Tổng: 32.000.000
0 USD
(1 exchanges)
118.42% 55%
2032
35 Biểu tượng logo của Everus Everus
10/2017 / Ethereum Blockchain
EVR *
0,0072602387 USD
166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
115.55% 52%
5603
36 Biểu tượng logo của Bingo Share Bingo Share
05/2021 / Binance Smart Chain
SBGO *
0,89 USD
20.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
275 USD
(0 exchanges)
113.10% 21%
5225
37 Biểu tượng logo của Safe Shield Safe Shield
09/2021 / Ethereum Blockchain
SFSHLD *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
41.786 USD
(1 exchanges)
111.70% 9%
3969
38 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0007413994 USD
16,9484 đ
45.339 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
917 USD
(1 exchanges)
110.52% 34%
2451
39 Biểu tượng logo của Kianite Finance Kianite Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
KIAN *
0,22 USD
5.027 đ
0 USD
N/A
2.951.302 USD
(0 exchanges)
109.81% 476%
2833
40 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000008813 USD
0,0201 đ
61.691 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
19 USD
(1 exchanges)
109.32% 85%
2389
41 Biểu tượng logo của ROIyal Coin ROIyal Coin
01/2019
ROCO
0,0044065158 USD
101 đ
9.017 USD
2.046.195 (10%)
Tổng: 21.000.000
49 USD
(1 exchanges)
109.32% 32%
2625
42 Biểu tượng logo của XFUEL XFUEL
08/2020
XFUEL
0,0008813032 USD
20,1466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
146 USD
(1 exchanges)
109.32% 85%
5310
43 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0017612623 USD
40 đ
757.343 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
89 USD
(2 exchanges)
109.05% 23%
1842
44 Biểu tượng logo của Wraith Wraith
09/2021 / Binance Smart Chain
WRAITH *
0,0000001878 USD
0,0043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
708.082 USD
(1 exchanges)
108.48% -51%
3045
45 Biểu tượng logo của Italo Italo
01/2019
XTA
0,0008741672 USD
19,9835 đ
15.640 USD
17.891.126 (64%)
Tổng: 27.891.126
68 USD
(2 exchanges)
106.30% -8%
2588
46 Biểu tượng logo của IDL Token IDL Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDL *
0,41 USD
9.374 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
95.24% -15%
6054
47 Biểu tượng logo của YFIDapp YFIDapp
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFID *
4,82 USD
110.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(2 exchanges)
90.35% -14%
6020
48 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0068741646 USD
157 đ
110.988 USD
16.145.722 (100%)
Tổng: 16.178.598
113 USD
(2 exchanges)
89.85% 64%
2303
49 Biểu tượng logo của BitMoney BitMoney
10/2018
BIT
0,000439489 USD
10,0467 đ
36.257 USD
82.497.698 (0%)
Tổng: 70.000.000.000
14 USD
(2 exchanges)
89.79% 822%
2487
50 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
10,18 USD
232.715 đ
82.892.502 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.722.550 USD
(1 exchanges)
88.12% 101%
439
51 Biểu tượng logo của GLYPH Vault (NFTX) GLYPH Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
GLYPH *
1.657.745 USD
37.896.058.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8
36.133 USD
(2 exchanges)
84.79% 65%
4029
52 Biểu tượng logo của LitecoinToken LitecoinToken
03/2019 / Ethereum Blockchain
LTK *
0,00000011 USD
0,0025 đ
10.314 USD
93.798.013.228 (11%)
Tổng: 840.000.000.000
270 USD
(1 exchanges)
83.24% 37%
2614
53 Biểu tượng logo của TKN Token TKN Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKNT *
0,0078007839 USD
178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13 USD
(2 exchanges)
81.39% 13%
5477
54 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0260598175 USD
596 đ
331.876 USD
12.735.159 (61%)
Tổng: 21.000.000
5.073 USD
(2 exchanges)
81.23% 4%
2066
55 Biểu tượng logo của Herobattle Herobattle
09/2021 / Binance Smart Chain
HRB *
0,0273351736 USD
625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.873 USD
(1 exchanges)
80.70% -14%
3916
56 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0001553628 USD
3,5516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
0 USD
(2 exchanges)
80.14% -12%
5556
57 Biểu tượng logo của HEdpAY HEdpAY
09/2019 / Ethereum Blockchain
HDP.ф *
0,50 USD
11.424 đ
33.078.674 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.899 USD
(2 exchanges)
77.29% -9%
677
58 Biểu tượng logo của DeHub DeHub
09/2021 / Binance Smart Chain
DEHUB *
0,0024637049 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
276.225 USD
(0 exchanges)
77.10% 49%
3304
59 Biểu tượng logo của Arctic Finance Arctic Finance
09/2021 / Avalanche Blockchain
AURORA *
13,02 USD
297.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
179.404 USD
(0 exchanges)
75.31% -76%
3444
60 Biểu tượng logo của Penguin Finance Penguin Finance
07/2021 / Avalanche Blockchain
PEFI *
2,36 USD
53.950 đ
41.214.372 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.891.529 USD
(1 exchanges)
74.63% -0%
628
61 Biểu tượng logo của BSCView BSCView
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCV *
0,0193162538 USD
442 đ
227.959 USD
11.801.399 (9%)
Tổng: 125.000.000
156.124 USD
(0 exchanges)
74.28% 54%
2166
62 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0001556171 USD
3,5574 đ
397.288 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
112.207 USD
(2 exchanges)
74.25% 10%
2021
63 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,38 USD
8.626 đ
32.510.542 USD
18.282.511 (39%)
Tổng: 46.405.087
6.657.757 USD
(0 exchanges)
73.95% 74%
682
64 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
7.153 USD
163.507.852 đ
10.692.511 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
1.176.001 USD
(1 exchanges)
73.23% 5%
944
65 Biểu tượng logo của SHIB CAKE SHIB CAKE
09/2021 / Binance Smart Chain
SHIBCAKE *
0,0000171989 USD
0,3932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
606.404 USD
(0 exchanges)
71.93% -6%
3082
66 Biểu tượng logo của Voltage Voltage
09/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
1,49 USD
34.066 đ
0 USD
N/A
242.905 USD
(0 exchanges)
71.09% 0%
3341
67 Biểu tượng logo của SeChain SeChain
08/2020 / Ethereum Blockchain
SNN *
0,0000009341 USD
0,0214 đ
15.912 USD
17.033.991.147 (25%)
Tổng: 68.700.000.000
37 USD
(2 exchanges)
71.04% 10%
2585
68 Biểu tượng logo của Teddy Cash Teddy Cash
09/2021 / Avalanche Blockchain
TEDDY *
0,46 USD
10.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
175.125 USD
(1 exchanges)
69.92% 459%
3453
69 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
0,25 USD
5.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
1.147.724 USD
(1 exchanges)
69.34% 10%
2957
70 Biểu tượng logo của Electra Electra
06/2017
ECA
0,0000337512 USD
0,7716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.623.850.653
2 USD
(7 exchanges)
68.73% 147%
5539
71 Biểu tượng logo của ECC ECC
03/2014
ECC
0,0003192288 USD
7,2976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
68.40% 97%
5585
72 Biểu tượng logo của BarbecueSwap Finance BarbecueSwap Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
BBQ *
0,17 USD
3.879 đ
0 USD
N/A
292.131 USD
(0 exchanges)
68.33% -11%
3282
73 Biểu tượng logo của Netkoin Netkoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0000484717 USD
1,1081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.400.000.000
0 USD
(4 exchanges)
67.80% -82%
5553
74 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019 / Binance Smart Chain
BDCC *
0,21 USD
4.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
252.619 USD
(4 exchanges)
67.79% 144%
3328
75 Biểu tượng logo của SaturnV Gold v2 SaturnV Gold v2
03/2021 / Binance Smart Chain
SATVGv2 *
0,0016918511 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.500.000
1.152 USD
(1 exchanges)
67.79% 40%
5030
76 Biểu tượng logo của Vent Finance Vent Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
VENT *
1,15 USD
26.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4.227.332 USD
(2 exchanges)
67.34% 245%
2803
77 Biểu tượng logo của TrueDeck TrueDeck
10/2018 / Ethereum Blockchain
TDP *
0,0061523665 USD
141 đ
188.985 USD
30.717.516 (15%)
Tổng: 200.000.000
30.436 USD
(3 exchanges)
67.17% -39%
2202
78 Biểu tượng logo của Project X Project X
09/2021 / Binance Smart Chain
XIL *
0,09024179 USD
2.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.317.706 USD
(2 exchanges)
65.03% 34%
2935
79 Biểu tượng logo của Lendingblock Lendingblock
04/2018 / Ethereum Blockchain
LND *
0,0111138103 USD
254 đ
8.748.378 USD
787.162.769 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
5.050 USD
(2 exchanges)
64.90% 21%
1013
80 Biểu tượng logo của Metacoin Metacoin
08/2020
MTC
0,12 USD
2.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4.196 USD
(1 exchanges)
64.90% -4%
5124
81 Biểu tượng logo của Verso Token Verso Token
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,23 USD
5.279 đ
10.581.829 USD
45.824.242 (46%)
Tổng: 100.000.000
1.567.556 USD
(1 exchanges)
64.66% 315%
946
82 Biểu tượng logo của RealTract RealTract
09/2018 / Ethereum Blockchain
RET *
0,0004406516 USD
10,0733 đ
4.670.907 USD
10.600.000.000 (43%)
Tổng: 24.600.000.000
13 USD
(3 exchanges)
64.42% 211%
1216
83 Biểu tượng logo của BOX Token BOX Token
10/2018 / Ethereum Blockchain
BOX *
0,0352925148 USD
807 đ
3.521.373 USD
99.776.753 (100%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
(3 exchanges)
63.55% 56%
1322
84 Biểu tượng logo của WorkQuest Token WorkQuest Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,0361484635 USD
826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.350 USD
(2 exchanges)
63.52% 1%
4039
85 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
0,26 USD
5.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
366.482 USD
(1 exchanges)
63.18% -53%
3224
86 Biểu tượng logo của FRED Energy FRED Energy
01/2020
FRED
0,0008806219 USD
20,1310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 807.999.392
0 USD
(2 exchanges)
62.63% -18%
5706
87 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
17,04 USD
389.529 đ
402.474 USD
23.620 (98%)
Tổng: 24.000
25.893 USD
(1 exchanges)
62.22% 75%
2011
88 Biểu tượng logo của WEBN token WEBN token
02/2019 / Ethereum Blockchain
WEBN *
0,0000037287 USD
0,0852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
62.13% 5%
5571
89 Biểu tượng logo của HOPPY HOPPY
05/2021 / Binance Smart Chain
HOP *
0,0000000456 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
163.493 USD
(0 exchanges)
61.97% 45%
3475
90 Biểu tượng logo của Starname Starname
10/2020
IOV
0,10 USD
2.369 đ
13.943.971 USD
95.851.666 (73%)
Tổng: 130.520.249
99.739 USD
(1 exchanges)
61.82% 23%
948
91 Biểu tượng logo của Tokenbox Tokenbox
01/2018 / Ethereum Blockchain
TBX *
0,014448102 USD
330 đ
162.331 USD
11.235.451 (70%)
Tổng: 16.051.590
1.717 USD
(4 exchanges)
61.62% -11%
2234
92 Biểu tượng logo của FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN
12/2020 / Tron20 Blockchain
FIT *
0,54 USD
12.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
787 USD
(1 exchanges)
61.61% 2%
5088
93 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLARV3 *
0,019528339 USD
446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
246.169 USD
(1 exchanges)
61.47% 1.232%
3336
94 Biểu tượng logo của UniFarm UniFarm
04/2021 / Polygon Blockchain
UFARM *
0,0448141941 USD
1.024 đ
1.719.786 USD
38.375.919 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
98.440 USD
(0 exchanges)
60.87% 5%
1556
95 Biểu tượng logo của ChainZ Arena ChainZ Arena
07/2020 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0620375515 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
0 USD
(3 exchanges)
60.15% 26%
5742
96 Biểu tượng logo của Mega Lottery Services Global Mega Lottery Services Global
04/2020 / TomoChain
MLR *
0,011456941 USD
262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.551 USD
(1 exchanges)
60.07% -76%
4780
97 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0290020354 USD
663 đ
819.319 USD
28.250.407 (28%)
Tổng: 102.638.297
77.751 USD
(1 exchanges)
59.02% 97%
1805
98 Biểu tượng logo của Able Finance Able Finance
09/2021 / Binance Smart Chain
ABLE *
0,0160761262 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
131.942 USD
(0 exchanges)
57.93% 200%
3565
99 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
6,78 USD
155.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
20.288.848 USD
(0 exchanges)
57.90% 196%
2709
100 Biểu tượng logo của Simple Software Solutions Simple Software Solutions
05/2020
SSS
0,0418299804 USD
956 đ
127.251 USD
3.042.090 (22%)
Tổng: 14.000.000
453 USD
(1 exchanges)
57.61% 44%
2274
101 Biểu tượng logo của Yearn Finance Network Yearn Finance Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFN *
0,49 USD
11.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.800
2.336 USD
(2 exchanges)
57.25% 97%
4900
102 Biểu tượng logo của BerrySwap BerrySwap
04/2021 / Binance Smart Chain
BERRY *
0,0013124501 USD
30 đ
0 USD
N/A
56 USD
(0 exchanges)
56.99% -30%
5380
103 Biểu tượng logo của Bitblocks Bitblocks
08/2018
BBK
0,0013219547 USD
30 đ
348.845 USD
263.886.015 (45%)
Tổng: 584.000.000
22 USD
(3 exchanges)
56.92% -8%
2057
104 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,0074661026 USD
171 đ
170.969 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
4 USD
(3 exchanges)
56.66% 28%
2224
105 Biểu tượng logo của NuShares NuShares
10/2014
NSR
0,0001319329 USD
3,0160 đ
773.282 USD
5.861.177.947 (95%)
Tổng: 6.165.647.188
9 USD
(1 exchanges)
56.59% 90%
1832
106 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
1,40 USD
32.004 đ
20.943.316 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
702.463 USD
(0 exchanges)
56.34% 39%
823
107 Biểu tượng logo của Ludos Protocol Ludos Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
LUD *
0,0002017752 USD
4,6126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
47.573 USD
(2 exchanges)
55.99% 18%
3921
108 Biểu tượng logo của Fantom Oasis Fantom Oasis
09/2021 / Fantom Blockchain
FTMO *
0,19 USD
4.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
274.963 USD
(0 exchanges)
55.90% -26%
3305
109 Biểu tượng logo của DeepSpace Token DeepSpace Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
DXO *
0,0000173814 USD
0,3973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.822.646 USD
(0 exchanges)
55.42% -36%
2889
110 Biểu tượng logo của PAYCENT PAYCENT
09/2018 / Binance Chain
PYN *
0,0015379661 USD
35 đ
131.205 USD
85.310.628 (85%)
Tổng: 100.000.000
1.136 USD
(1 exchanges)
55.13% 37%
2267
111 Biểu tượng logo của The global index chain The global index chain
05/2020
TGIC
0,0138753944 USD
317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
282 USD
(2 exchanges)
53.95% 39%
5221
112 Biểu tượng logo của PIXL PIXL
05/2021 / Binance Smart Chain
PXL *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
187 USD
(0 exchanges)
53.93% -12%
5279
113 Biểu tượng logo của StrongHands Masternode StrongHands Masternode
01/2019
SHMN
0,0530758085 USD
1.213 đ
174.134 USD
3.280.847 (22%)
Tổng: 15.000.000
0 USD
(2 exchanges)
53.73% 39%
2222
114 Biểu tượng logo của Magic beasties Magic beasties
09/2021 / Binance Smart Chain
BSTS *
0,0000016002 USD
0,0366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
39.750 USD
(0 exchanges)
53.63% -63%
3990
115 Biểu tượng logo của Omnitude Omnitude
08/2018 / Ethereum Blockchain
ECOM *
0,0151264572 USD
346 đ
980.396 USD
64.813.301 (87%)
Tổng: 74.413.301
666.646 USD
(1 exchanges)
53.41% 55%
1752
116 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
32,29 USD
738.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
1.906 USD
(2 exchanges)
53.28% 35%
4955
117 Biểu tượng logo của JUIICE JUIICE
08/2020 / Ethereum Blockchain
JUI *
0,0000311382 USD
0,7118 đ
205.512 USD
6.600.000.100 (13%)
Tổng: 50.000.000.000
311 USD
(2 exchanges)
52.84% -12%
2183
118 Biểu tượng logo của Zero Exchange Zero Exchange
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZERO *
0,0170859277 USD
391 đ
0 USD
N/A
65.008 USD
(1 exchanges)
50.26% -21%
3809
119 Biểu tượng logo của Antiample Antiample
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAMP *
0,0058095405 USD
133 đ
2.706.839 USD
465.929.910 (47%)
Tổng: 990.000.000
298.633 USD
(4 exchanges)
50.20% 40%
1406
120 Biểu tượng logo của XTZUP XTZUP
09/2020
XTZUP
0,0703921277 USD
1.609 đ
0 USD
N/A
2.552.342 USD
(1 exchanges)
49.93% -34%
2850
121 Biểu tượng logo của VKENAF VKENAF
02/2021 / Ethereum Blockchain
VKNF *
0,19 USD
4.384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
172.881 USD
(0 exchanges)
49.54% -29%
3460
122 Biểu tượng logo của Historia Historia
03/2020
HTA
0,0044065158 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.678.533
1.041 USD
(1 exchanges)
49.51% 32%
5048
123 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,15 USD
3.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.419.053 USD
(0 exchanges)
48.84% 109%
2924
124 Biểu tượng logo của Parallel Protocol Parallel Protocol
07/2021 / Ethereum Blockchain
MIMO *
0,0863018543 USD
1.973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
208.802 USD
(3 exchanges)
48.45% 101%
3384
125 Biểu tượng logo của AIDUS TOKEN AIDUS TOKEN
03/2019 / Ethereum Blockchain
AIDUS *
0,0018984149 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
47.83% -18%
5643
126 Biểu tượng logo của HASH Token HASH Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
HASH *
0,21 USD
4.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28.390 USD
(0 exchanges)
47.83% 119%
4126
127 Biểu tượng logo của CropperFinance CropperFinance
08/2021 / Solana Blockchain
CRP *
0,75 USD
17.042 đ
12.261.420 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
9.720.831 USD
(1 exchanges)
47.81% -9%
986
128 Biểu tượng logo của ElonTech ElonTech
05/2021 / Binance Smart Chain
ETCH *
0,0000050982 USD
0,1165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.979.803.438.049
14.408 USD
(0 exchanges)
47.79% 5%
4351
129 Biểu tượng logo của 3X Short BNB Token 3X Short BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBEAR *
0,0000000591 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.767
1.446 USD
(3 exchanges)
47.75% -1%
4876
130 Biểu tượng logo của Clash Token Clash Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
SCT *
0,17 USD
3.790 đ
292.904 USD
1.766.500 (18%)
Tổng: 10.000.000
37.239 USD
(0 exchanges)
47.59% -16%
2109
131 Biểu tượng logo của XNODE XNODE
02/2021
XNODE
0,0035252126 USD
81 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
145 USD
(2 exchanges)
47.54% -26%
5313
132 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
3,48 USD
79.553 đ
83.482.632 USD
22.786.479 (23%)
Tổng: 100.000.000
22.251.042 USD
(0 exchanges)
47.29% -12%
437
133 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0017961805 USD
41 đ
332.944 USD
185.362.003
17 USD
(4 exchanges)
47.21% 6%
2065
134 Biểu tượng logo của DEMOS DEMOS
07/2020
DOS
0,0012201226 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
46.99% 39%
5773
135 Biểu tượng logo của CryptoMines CryptoMines
09/2021 / Binance Smart Chain
ETERNAL *
2,00 USD
45.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.028.798 USD
(0 exchanges)
46.72% 164%
2982
136 Biểu tượng logo của NuBits NuBits
09/2014
USNBT
0,41 USD
9.395 đ
4.513.305 USD
10.981.667 (16%)
Tổng: 70.510.851
1 USD
(1 exchanges)
46.60% 25%
1231
137 Biểu tượng logo của Joint Ventures Joint Ventures
09/2018 / Ethereum Blockchain
JOINT *
0,0026467428 USD
61 đ
58.885 USD
22.248.085 (4%)
Tổng: 616.000.000
15.997 USD
(1 exchanges)
46.16% 1%
2398
138 Biểu tượng logo của Blizzard Network Blizzard Network
09/2021 / Avalanche Contract Chain
BLIZZ *
6,31 USD
144.230 đ
0 USD
N/A
181.427 USD
(0 exchanges)
46.14% 0%
3437
139 Biểu tượng logo của OpenSwap OpenSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
OSWAP *
0,079220665 USD
1.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
855.979 USD
(1 exchanges)
46.01% -1%
3002
140 Biểu tượng logo của SandMan SandMan
08/2021 / Polygon Blockchain
SANDMAN *
0,72 USD
16.454 đ
0 USD
N/A
6.539 USD
(1 exchanges)
45.95% -27%
4621
141 Biểu tượng logo của BinStarter BinStarter
08/2021 / Binance Smart Chain
BSR *
2,38 USD
54.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.739.797
971.615 USD
(1 exchanges)
45.91% 165%
2986
142 Biểu tượng logo của Okex Fly Okex Fly
09/2021 / OKExChain
OKFLY *
0,000000026 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
235.553 USD
(0 exchanges)
45.61% 89%
3353
143 Biểu tượng logo của Boring Protocol Boring Protocol
08/2021 / Solana Blockchain
BOP *
0,11 USD
2.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
449.072 USD
(1 exchanges)
45.53% 4%
3151
144 Biểu tượng logo của Norse Finance Norse Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
NFI *
0,94 USD
21.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000
0 USD
(0 exchanges)
45.23% 21%
6203
145 Biểu tượng logo của Gondola Finance Gondola Finance
06/2021 / Avalanche Blockchain
GDL *
0,0066559768 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
94.620 USD
(1 exchanges)
45.18% -9%
3681
146 Biểu tượng logo của Everyonescrypto Everyonescrypto
12/2020 / Ethereum Blockchain
EOC *
0,0146554528 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.499.999
4.042 USD
(1 exchanges)
45.06% 2%
4748
147 Biểu tượng logo của SBank SBank
12/2019 / Ethereum Blockchain
STS *
0,0146475342 USD
335 đ
140.159 USD
9.568.774 (19%)
Tổng: 50.000.000
2.975 USD
(4 exchanges)
44.96% -6%
2255
148 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0042656881 USD
98 đ
8.044.977 USD
1.885.974.016
46 USD
(2 exchanges)
44.66% 27%
1047
149 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
1,72 USD
39.236 đ
9.312.411 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
33 USD
(1 exchanges)
44.56% -23%
992
150 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
6,39 USD
146.017 đ
2.141.972 USD
335.340 (67%)
Tổng: 500.000
67.115 USD
(4 exchanges)
44.46% 2%
1483
151 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000049821 USD
0,1139 đ
21.368 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
3 USD
(3 exchanges)
44.42% 0%
2553
152 Biểu tượng logo của Vee Finance Vee Finance
09/2021 / Avalanche Blockchain
VEE *
0,15 USD
3.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
51.872 USD
(0 exchanges)
44.29% 0%
3883
153 Biểu tượng logo của Combo Combo
11/2020
COMB
0,0057671743 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
458.510 USD
(1 exchanges)
43.95% -11%
3135
154 Biểu tượng logo của UniWorld UniWorld
11/2020
UNW
0,0280751677 USD
642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
767.632 USD
(1 exchanges)
43.45% 78%
2997
155 Biểu tượng logo của Metawhale Gold Metawhale Gold
02/2021 / Ethereum Blockchain
MWG *
0,21 USD
4.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.350.000
17.931 USD
(1 exchanges)
43.24% 17%
4288
156 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0501690614 USD
1.147 đ
538.970 USD
10.743.077 (21%)
Tổng: 50.000.000
19.251 USD
(3 exchanges)
43.13% 44%
1941
157 Biểu tượng logo của Wheelers Wheelers
09/2021 / Binance Smart Chain
WHEEL *
0,11 USD
2.482 đ
0 USD
N/A
307.464 USD
(1 exchanges)
43.08% 0%
3268
158 Biểu tượng logo của Drops Ownership Power Drops Ownership Power
05/2021 / Ethereum Blockchain
DOP *
2,83 USD
64.635 đ
3.325.149 USD
1.176.034 (8%)
Tổng: 15.000.000
946.383 USD
(1 exchanges)
42.67% 89%
1347
159 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,082997 USD
1.897 đ
182.592.897 USD
2.145.135.756
298.366.808 USD
(0 exchanges)
42.25% -12%
278
160 Biểu tượng logo của Tarot Tarot
08/2021 / Fantom Blockchain
TAROT *
1,21 USD
27.623 đ
5.839.864 USD
4.832.941 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.901.106 USD
(1 exchanges)
41.57% -17%
1146
161 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
51,12 USD
1.168.603 đ
26.681.006 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
2.502.022 USD
(1 exchanges)
40.63% 20%
672
162 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,000532 USD
12,1615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
40.32% 12%
5561
163 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0043171248 USD
99 đ
56.184 USD
13.014.300 (19%)
Tổng: 70.000.000
528 USD
(3 exchanges)
40.24% 12%
2421
164 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
5,87 USD
134.163 đ
111.378.027 USD
18.977.700 (38%)
Tổng: 50.000.000
8.314.698 USD
(0 exchanges)
40.13% 78%
350
165 Biểu tượng logo của Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOP *
0,37 USD
8.553 đ
3.755.914 USD
10.039.116 (11%)
Tổng: 88.888.888
4.168.882 USD
(1 exchanges)
39.79% -2%
1297
166 Biểu tượng logo của World Token World Token
02/2021
WORLD
0,0435630885 USD
996 đ
4.333.502 USD
99.476.474 (99%)
Tổng: 100.000.000
473.330 USD
(1 exchanges)
39.72% 68%
1248
167 Biểu tượng logo của Sakura Bloom Sakura Bloom
05/2018 / Ethereum Blockchain
SKB *
0,0008407301 USD
19,2191 đ
2.171.577 USD
2.582.965.294 (43%)
Tổng: 6.000.000.000
88.915 USD
(2 exchanges)
39.26% -21%
1485
168 Biểu tượng logo của ASH ASH
09/2021 / Ethereum Blockchain
ASH *
19,85 USD
453.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.379.822
1.671.131 USD
(3 exchanges)
38.90% 38%
2906
169 Biểu tượng logo của LIQ Protocol LIQ Protocol
07/2021 / Solana Blockchain
LIQ *
1,81 USD
41.377 đ
16.332.650 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
871.575 USD
(0 exchanges)
38.65% -7%
889
170 Biểu tượng logo của Wrapped Arweave Wrapped Arweave
08/2021 / Ethereum Blockchain
WAR *
54,24 USD
1.240.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
31.288 USD
(1 exchanges)
38.60% -1%
4093
171 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
THIRM *
2,73 USD
62.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.609 USD
(1 exchanges)
38.56% 10%
4713
172 Biểu tượng logo của Anime Token Anime Token
02/2021 / Binance Smart Chain
ANI *
0,0045801951 USD
105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
809 USD
(0 exchanges)
38.34% 47%
5083
173 Biểu tượng logo của Collective Collective
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2 *
1,32 USD
30.162 đ
345.584 USD
261.918 (52%)
Tổng: 505.213
184 USD
(0 exchanges)
38.21% 66%
2058
174 Biểu tượng logo của Bright Union Bright Union
08/2021 / Ethereum Blockchain
BRIGHT *
0,30 USD
6.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
70.842 USD
(1 exchanges)
38.15% 3%
3778
175 Biểu tượng logo của TUNE TOKEN TUNE TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
TUNE *
0,002030204 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.667 USD
(1 exchanges)
38.08% 28%
4469
176 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
12,90 USD
294.894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
28.298 USD
(1 exchanges)
37.86% -45%
4129
177 Biểu tượng logo của GrowingFi GrowingFi
05/2021 / Binance Smart Chain
GROW *
5,36 USD
122.551 đ
0 USD
N/A
4.800 USD
(1 exchanges)
37.77% 13%
4702
178 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Binance Smart Chain
SHI *
0,69 USD
15.706 đ
59.763.399 USD
N/A
Tổng: 749.491.340
7.569.514 USD
(0 exchanges)
37.74% 10%
521
179 Biểu tượng logo của Polyroll Polyroll
07/2021 / Polygon Blockchain
ROLL *
0,0212579523 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
187.637 USD
(1 exchanges)
37.69% 9%
3428
180 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,0421908976 USD
964 đ
63.277 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
24 USD
(3 exchanges)
37.67% 82%
2384
181 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0559449968 USD
1.279 đ
294.325 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
53.873 USD
(6 exchanges)
37.58% 66%
2108
182 Biểu tượng logo của Pastel Pastel
03/2021
PSL
0,003071134 USD
70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
190.127 USD
(0 exchanges)
37.53% 14%
3421
183 Biểu tượng logo của Aidi Finance Aidi Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
AIDI *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
861.686 USD
(0 exchanges)
37.44% 191%
3000
184 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,12 USD
2.644 đ
646.101.419 USD
5.912.336.993 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
302.564.041 USD
(15 exchanges)
37.05% 23%
132
185 Biểu tượng logo của BetU BetU
09/2021 / Binance Smart Chain
BETU *
0,16 USD
3.654 đ
17.101.253 USD
104.631.362 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.110.638 USD
(1 exchanges)
36.93% 91%
878
186 Biểu tượng logo của Cryptomeda Cryptomeda
09/2021 / Ethereum Blockchain
TECH *
0,0705740213 USD
1.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
532.448 USD
(3 exchanges)
36.84% -16%
3106
187 Biểu tượng logo của LoTerra LoTerra
09/2021 / Terra Blockchain
LOTA *
3,23 USD
73.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000.000
219.174 USD
(1 exchanges)
36.84% -20%
3373
188 Biểu tượng logo của Spectrum Token Spectrum Token
08/2021 / Terra Blockchain
SPEC *
6,24 USD
142.646 đ
17.216.462 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
2.605.243 USD
(1 exchanges)
36.76% 2%
874
189 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0012560383 USD
29 đ
75.992 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
32 USD
(2 exchanges)
36.73% -1%
2357
190 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,022000665 USD
503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
0 USD
(1 exchanges)
36.62% 53%
5559
191 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
0,38 USD
8.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
624.410 USD
(1 exchanges)
36.56% -46%
3081
192 Biểu tượng logo của Lydia Finance Lydia Finance
08/2021 / Avalanche Blockchain
LYD *
0,0748473015 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 540.000.000
139.737 USD
(0 exchanges)
36.49% 124%
3541
193 Biểu tượng logo của PolkaMonster PolkaMonster
08/2021 / Binance Smart Chain
PKMON *
0,0011628479 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100.436 USD
(0 exchanges)
36.35% -0%
3656
194 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
0,97 USD
22.076 đ
10.818.135 USD
11.202.090 (56%)
Tổng: 20.000.000
332.478 USD
(2 exchanges)
36.28% 8%
939
195 Biểu tượng logo của Typerium Typerium
10/2018 / Ethereum Blockchain
TYPE *
0,0004930917 USD
11,2721 đ
801.195 USD
1.624.839.391 (87%)
Tổng: 1.865.000.000
89 USD
(1 exchanges)
36.27% -8%
1816
196 Biểu tượng logo của Dogefather Dogefather
05/2021 / Binance Smart Chain
DOGEFATHER *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
152 USD
(0 exchanges)
36.27% 12%
5305
197 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,51 USD
11.718 đ
17.841.320 USD
34.967.363 (41%)
Tổng: 85.967.363
2.595.399 USD
(1 exchanges)
36.25% -22%
864
198 Biểu tượng logo của DAPPCENTS DAPPCENTS
12/2020 / Tron20 Blockchain
DPC *
0,0004003781 USD
9,1526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85 USD
(0 exchanges)
36.08% -47%
5356
199 Biểu tượng logo của MYX Network MYX Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
MYX *
0,0012999592 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
317 USD
(3 exchanges)
35.93% 19%
5203
200 Biểu tượng logo của Prime Whiterock Company Prime Whiterock Company
03/2021 / Ethereum Blockchain
PWC *
0,0097492859 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(0 exchanges)
35.93% -8%
6137
201 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
22.636 USD
517.460.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
457.314 USD
(1 exchanges)
35.76% -7%
3146
202 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0316359728 USD
723 đ
938.545 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
194 USD
(4 exchanges)
35.47% -16%
1774
203 Biểu tượng logo của Cybereits Cybereits
05/2018 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0014012168 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
35.41% -10%
5614
204 Biểu tượng logo của SafeGem.Finance SafeGem.Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
GEMS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
3.073 USD
(0 exchanges)
35.37% 64%
4824
205 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
8,30 USD
189.711 đ
0 USD
N/A
13.354.387 USD
(1 exchanges)
35.34% -36%
2721
206 Biểu tượng logo của Evanesco Network Evanesco Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
EVA *
0,21 USD
4.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
112.001 USD
(0 exchanges)
35.06% 27%
3616
207 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche Blockchain
TIME *
3.922 USD
89.649.605 đ
219.594.022 USD
N/A
Tổng: 30.090
11.323.573 USD
(1 exchanges)
34.93% 135%
247
208 Biểu tượng logo của xBTC xBTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
xBTC *
0,40 USD
9.145 đ
370.318 USD
925.694
4.799 USD
(3 exchanges)
34.89% 1%
2038
209 Biểu tượng logo của DEXTF Protocol DEXTF Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
DEXTF *
0,28 USD
6.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
289.478 USD
(0 exchanges)
34.72% 47%
3287
210 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021 / Ethereum Blockchain
erowan *
0,24 USD
5.482 đ
47.931.991 USD
N/A
Tổng: 998.038.472
572.717 USD
(0 exchanges)
34.64% -4%
579
211 Biểu tượng logo của Moontography Moontography
09/2021 / Binance Smart Chain
MTGY *
0,0120240633 USD
275 đ
5.551.919 USD
461.734.045 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
278.749 USD
(0 exchanges)
34.64% 0%
1165
212 Biểu tượng logo của Steak Token Steak Token
09/2021 / Fantom Blockchain
STEAK *
4,60 USD
105.073 đ
0 USD
N/A
134.582 USD
(2 exchanges)
34.59% -2%
3557
213 Biểu tượng logo của Dogira Dogira
04/2021 / Ethereum Blockchain
DOGIRA *
0,0442204685 USD
1.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.334 USD
(1 exchanges)
34.38% -44%
4213
214 Biểu tượng logo của ChartEx ChartEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHART *
0,0222355045 USD
508 đ
444.710 USD
20.000.000 (8%)
Tổng: 250.000.000
68.838 USD
(1 exchanges)
34.11% -16%
1987
215 Biểu tượng logo của Papa Shiba Papa Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
PHIBA *
0,0000003548 USD
0,0081 đ
0 USD
N/A
7.877 USD
(0 exchanges)
34.06% 7%
4547
216 Biểu tượng logo của Dexit Finance Dexit Finance
09/2021 / Binance Smart Chain
DXT *
0,0087826748 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.998.876.543
511.404 USD
(1 exchanges)
34.06% 167%
3113
217 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000006389 USD
0,0146 đ
109.934 USD
172.076.810.000
110 USD
(1 exchanges)
33.98% -22%
2306
218 Biểu tượng logo của EXRNchain EXRNchain
10/2017 / Ethereum Blockchain
EXRN *
0,0000234896 USD
0,5370 đ
2.172.790 USD
92.500.000.000 (93%)
Tổng: 100.000.000.000
71.779 USD
(2 exchanges)
33.96% -21%
1484
219 Biểu tượng logo của BETFURY BETFURY
07/2021 / Binance Smart Chain
BFG *
0,0241255908 USD
552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
70.081 USD
(1 exchanges)
33.94% -12%
3785
220 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche Blockchain
JOE *
4,26 USD
97.384 đ
368.558.035 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
54.293.026 USD
(1 exchanges)
33.9% 81%
180
221 Biểu tượng logo của Habitat Habitat
03/2021 / Ethereum Blockchain
HBT *
1,33 USD
30.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46.829 USD
(0 exchanges)
33.77% 63%
3927
222 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
34,22 USD
782.269 đ
77.689.160 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.587.624 USD
(9 exchanges)
33.75% -36%
459
223 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
0,43 USD
9.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.487 USD
(1 exchanges)
33.73% 41%
4438
224 Biểu tượng logo của AFEN Blockchain AFEN Blockchain
05/2021 / Binance Smart Chain
AFEN *
0,017734595 USD
405 đ
2.406.438 USD
135.691.759 (16%)
Tổng: 850.000.000
1.515.784 USD
(0 exchanges)
33.71% 38%
1450
225 Biểu tượng logo của 3X Long TRX Token 3X Long TRX Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
TRXBULL *
0,43 USD
9.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 482.143
112.500 USD
(3 exchanges)
33.52% -44%
3613
226 Biểu tượng logo của Spookyswap Spookyswap
05/2021 / Fantom Blockchain
BOO *
19,26 USD
440.284 đ
85.374.945 USD
N/A
4.791.125 USD
(0 exchanges)
33.48% -2%
428
227 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
50,15 USD
1.146.429 đ
2.366.437.739 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
97.575.392 USD
(10 exchanges)
33.44% -13%
60
228 Biểu tượng logo của Fantom Doge Fantom Doge
09/2021 / Fantom Blockchain
RIP *
0,0000000009 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.187 USD
(0 exchanges)
33.40% -17%
4275
229 Biểu tượng logo của MarketMove MarketMove
09/2021 / Binance Smart Chain
MOVE *
0,000026422 USD
0,6040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
119.322 USD
(0 exchanges)
33.32% 24%
3595
230 Biểu tượng logo của Arena Token Arena Token
07/2021 / Binance Smart Chain
ARENA *
2,18 USD
49.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 575.737
659.257 USD
(0 exchanges)
33.24% 17%
3058
231 Biểu tượng logo của APR Coin APR Coin
05/2018
APR
0,0018507366 USD
42 đ
25.658 USD
13.863.921 (55%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
(2 exchanges)
33.20% 18%
2527
232 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain
12/2019 / Ethereum Blockchain
JOB *
0,000811859 USD
18,5591 đ
6.137.327 USD
7.559.598.141 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
2.141 USD
(5 exchanges)
33.15% -5%
1133
233 Biểu tượng logo của Gamestarter Gamestarter
07/2021 / Binance Smart Chain
GAME *
1,40 USD
32.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.298.391 USD
(3 exchanges)
32.92% 26%
2865
234 Biểu tượng logo của Swingby Swingby
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWINGBY *
0,067283 USD
1.538 đ
17.385.271 USD
259.005.471 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
1.143.937 USD
(7 exchanges)
32.89% -3%
868
235 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,00001617 USD
0,3696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.900.223.063
415.682 USD
(1 exchanges)
32.87% -30%
3179
236 Biểu tượng logo của FXPay FXPay
08/2020 / Ethereum Blockchain
FXP *
0,0020239798 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
76 USD
(2 exchanges)
32.84% 50%
5364
237 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,90 USD
20.514 đ
39.573.788 USD
44.082.347 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
2.683.837 USD
(0 exchanges)
32.84% -4%
634
238 Biểu tượng logo của YFIA YFIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFIA *
0,0000890089 USD
2,0347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
219 USD
(1 exchanges)
32.83% 33%
5253
239 Biểu tượng logo của E-coin Finance E-coin Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
ECOIN *
0,0000000031 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
198.258 USD
(0 exchanges)
32.81% -9%
3406
240 Biểu tượng logo của Floki Inu Floki Inu
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0000452851 USD
1,0352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
5.120.140 USD
(1 exchanges)
32.81% -21%
2777
241 Biểu tượng logo của Sportcash One Sportcash One
05/2021 / Waves Blockchain
SCONEX *
0,0438439917 USD
1.002 đ
557.107 USD
12.706.570 (13%)
Tổng: 100.000.000
41.327 USD
(0 exchanges)
32.73% -1%
1929
242 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
65,78 USD
1.503.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
948.347 USD
(1 exchanges)
32.71% -27%
2989
243 Biểu tượng logo của The ChampCoin The ChampCoin
08/2017
TCC
0,013760116 USD
315 đ
2.418.338 USD
175.749.859 (88%)
Tổng: 198.824.132
207.246 USD
(2 exchanges)
32.58% -5%
1447
244 Biểu tượng logo của Squorum Squorum
10/2018
SQR
0,001674476 USD
38 đ
22.795 USD
13.613.403 (98%)
Tổng: 13.961.783
2 USD
(1 exchanges)
32.57% 0%
2542
245 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
4.673 USD
(0 exchanges)
32.55% -15%
4707
246 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
23,21 USD
530.467 đ
346.820.108 USD
14.945.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
12.562.244 USD
(2 exchanges)
32.36% 23%
236
247 Biểu tượng logo của Pyram Token Pyram Token
07/2021 / Binance Smart Chain
PYRAM *
0,0467482951 USD
1.069 đ
0 USD
N/A
215.046 USD
(2 exchanges)
32.32% 30%
3377
248 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
1.726 USD
39.445.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
1.374.851 USD
(3 exchanges)
32.16% -28%
2930
249 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,40 USD
9.061 đ
344.702.399 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
216.805.690 USD
(11 exchanges)
32.04% 22%
191
250 Biểu tượng logo của PEPS Coin PEPS Coin
05/2020
PEPS
0,0200747472 USD
459 đ
1.231.901 USD
61.365.691 (83%)
Tổng: 74.000.000
830 USD
(2 exchanges)
32.04% -19%
1675
251 Biểu tượng logo của SpiritSwap SpiritSwap
06/2021 / Fantom Blockchain
SPIRIT *
0,14 USD
3.199 đ
15.641.441 USD
111.762.638 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
2.482.204 USD
(0 exchanges)
31.92% -16%
911
252 Biểu tượng logo của Bankless DAO Bankless DAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
0,12 USD
2.802 đ
31.127.305 USD
N/A
325.981 USD
(0 exchanges)
31.91% 39%
696
253 Biểu tượng logo của Omega Protocol Money Omega Protocol Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
OPM *
0,0000043161 USD
0,0987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
522 USD
(4 exchanges)
31.82% 8%
5154
254 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
491,38 USD
11.232.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
3.061.680 USD
(4 exchanges)
31.80% 32%
2831
255 Biểu tượng logo của Revo Network Revo Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REVO *
0,0023830972 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
73.718 USD
(0 exchanges)
31.66% -7%
3769
256 Biểu tượng logo của Feisty Doge NFT Feisty Doge NFT
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFD *
0,0001569 USD
3,5867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
471.878 USD
(3 exchanges)
31.52% -12%
3137
257 Biểu tượng logo của Yield Yak Yield Yak
08/2021 / Avalanche Blockchain
YAK *
14.599 USD
333.741.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
4.418.489 USD
(2 exchanges)
31.51% 23%
2793
258 Biểu tượng logo của Wildfire Token Wildfire Token
09/2021 / Binance Smart Chain
WILDF *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.969 USD
(1 exchanges)
31.36% 0%
4131
259 Biểu tượng logo của Wrapped Conceal Wrapped Conceal
11/2020 / Ethereum Blockchain
WCCX *
0,46 USD
10.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
24.288 USD
(1 exchanges)
31.30% 29%
4178
260 Biểu tượng logo của TasteNFT TasteNFT
06/2021 / Binance Smart Chain
TASTE *
0,0000000142 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
135.455 USD
(0 exchanges)
31.16% -8%
3558
261 Biểu tượng logo của GHOSTPRISM GHOSTPRISM
04/2020
GHOST
0,51 USD
11.635 đ
2.570.948 USD
5.051.234 (3%)
Tổng: 175.000.000
83 USD
(5 exchanges)
30.88% 18%
1420
262 Biểu tượng logo của Ape-X Ape-X
09/2021 / Avalanche Blockchain
APE-X *
0,0000030575 USD
0,0699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
413.909 USD
(0 exchanges)
30.78% -36%
3183
263 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
36,64 USD
837.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
20.455 USD
(1 exchanges)
30.77% 13%
4231
264 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,37 USD
8.379 đ
359.057.605 USD
1.000.000.000
12.386.902 USD
(10 exchanges)
30.7% -21%
182
265 Biểu tượng logo của 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token
09/2020
SUSHIBULL
0,00018675 USD
4,2691 đ
0 USD
N/A
240.150 USD
(1 exchanges)
30.69% -74%
3345
266 Biểu tượng logo của Pet Games Pet Games
08/2021 / Binance Smart Chain
PETG *
0,0001889177 USD
4,3187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
208.332 USD
(0 exchanges)
30.69% -25%
3386
267 Biểu tượng logo của KuboCoin KuboCoin
05/2019
KUBO
0,0000375521 USD
0,8584 đ
3.406.300 USD
90.708.745.843 (91%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
30.62% -21%
1334
268 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
19,70 USD
450.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
540.972 USD
(1 exchanges)
30.39% 15%
3102
269 Biểu tượng logo của Babylons Babylons
06/2021 / Binance Smart Chain
BABI *
0,10 USD
2.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 195.000.000
207.513 USD
(2 exchanges)
30.35% -15%
3388
270 Biểu tượng logo của TRXUP TRXUP
09/2020
TRXUP
0,38 USD
8.648 đ
0 USD
N/A
1.038.739 USD
(1 exchanges)
30.31% -34%
2975
271 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,11 USD
2.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.245.535
134 USD
(1 exchanges)
30.30% -42%
5319
272 Biểu tượng logo của Rhinos Finance Rhinos Finance
08/2021 / Binance Smart Chain
RHO *
0,0000000104 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
34.593 USD
(1 exchanges)
30.30% -3%
4048
273 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Ethereum Blockchain
CERES *
142,65 USD
3.260.953 đ
1.106.864 USD
7.759 (72%)
Tổng: 10.759
105.719 USD
(2 exchanges)
30.26% -9%
1713
274 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Binance Smart Chain
RISE *
0,0000000281 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
326.725 USD
(3 exchanges)
30.25% -3%
3257
275 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
61,53 USD
1.406.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
31.483 USD
(1 exchanges)
30.21% -45%
4090
276 Biểu tượng logo của Shard Shard
09/2018
SHARD
0,12 USD
2.831 đ
4.105.996 USD
33.160.177 (16%)
Tổng: 210.000.000
184 USD
(1 exchanges)
30.04% 5%
1266
277 Biểu tượng logo của Wild Credit Wild Credit
07/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,61 USD
13.985 đ
0 USD
N/A
461.592 USD
(1 exchanges)
29.97% 19%
3144
278 Biểu tượng logo của MesChain MesChain
11/2019 / Ethereum Blockchain
MES *
0,0004845744 USD
11,0774 đ
423.989 USD
874.972.732 (20%)
Tổng: 4.399.700.232
89.492 USD
(2 exchanges)
29.68% -4%
2003
279 Biểu tượng logo của WAY-F coin WAY-F coin
11/2020
WAYF
0,32 USD
7.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
0 USD
(0 exchanges)
29.66% -2%
5991
280 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
33,62 USD
768.553 đ
13.464.205.100 USD
400.485.298 (40%)
Tổng: 994.807.663
1.497.359.100 USD
(16 exchanges)
29.58% -8%
12
281 Biểu tượng logo của Genesis Pool Genesis Pool
09/2021 / Ethereum Blockchain
GPOOL *
0,0145815018 USD
333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
109.545 USD
(1 exchanges)
29.52% -11%
3627
282 Biểu tượng logo của 4-Stock 4-Stock
06/2021 / Binance Smart Chain
4STC *
0,0008041775 USD
18,3835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 375.000.000
2.405 USD
(1 exchanges)
29.47% -3%
4897
283 Biểu tượng logo của Morpheus Token Morpheus Token
09/2021 / Fantom Blockchain
MORPH *
3,03 USD
69.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.773
1.222.089 USD
(0 exchanges)
29.37% -56%
2949
284 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
161,95 USD
3.702.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
23.724 USD
(1 exchanges)
29.35% -34%
4190
285 Biểu tượng logo của TRAXIA TRAXIA
06/2018
TM2
0,0006227831 USD
14,2368 đ
204.473 USD
328.320.714 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
87 USD
(1 exchanges)
29.23% 12%
2184
286 Biểu tượng logo của ClassZZ ClassZZ
05/2021
CZZ
0,0441890191 USD
1.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4.842 USD
(3 exchanges)
29.20% -3%
4697
287 Biểu tượng logo của DogeMoon DogeMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
DGMOON *
0,0001122649 USD
2,5664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
101.922 USD
(0 exchanges)
29.14% -32%
3651
288 Biểu tượng logo của Ubeswap Ubeswap
07/2021 / Celo Blockchain
UBE *
0,99 USD
22.600 đ
29.498.618 USD
N/A
1.932.404 USD
(0 exchanges)
29% 20%
712
289 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
9,94 USD
227.316 đ
50.722.540 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
111.715 USD
(1 exchanges)
28.96% 13%
528
290 Biểu tượng logo của NFTBlackMarket NFTBlackMarket
08/2021 / Binance Smart Chain
NBM *
0,000000004 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
207.727 USD
(0 exchanges)
28.93% -22%
3389
291 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
144,25 USD
3.297.655 đ
0 USD
N/A
4.727.090 USD
(1 exchanges)
28.82% -20%
2788
292 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
POOLZ *
9,70 USD
221.742 đ
26.389.835 USD
2.731.815 (55%)
Tổng: 5.000.000
1.433.572 USD
(2 exchanges)
28.8% 41%
752
293 Biểu tượng logo của AvaXlauncher AvaXlauncher
09/2021 / Binance Smart Chain
AVXL *
0,16 USD
3.678 đ
12.048.238 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.243.639 USD
(0 exchanges)
28.66% 4%
996
294 Biểu tượng logo của AlgoVest AlgoVest
03/2021 / Ethereum Blockchain
AVS *
0,41 USD
9.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
27.036 USD
(0 exchanges)
28.58% 35%
4143
295 Biểu tượng logo của PocMon PocMon
05/2021 / Binance Smart Chain
PMON *
0,0000000063 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
79 USD
(0 exchanges)
28.56% 19%
5360
296 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / Binance Smart Chain
ALT *
10,14 USD
231.868 đ
608.576.279 USD
60.000.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
3.820.045 USD
(0 exchanges)
28.55% 145%
223
297 Biểu tượng logo của Ulord Ulord
09/2018
UT
0,0353605712 USD
808 đ
2.885.312 USD
81.596.875 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
28.41% 7%
1390
298 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000293167 USD
0,6702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 143.761.098.438
307 USD
(7 exchanges)
28.40% -10%
5210
299 Biểu tượng logo của NeuroChain NeuroChain
08/2018 / Ethereum Blockchain
NCC *
0,0057857552 USD
132 đ
2.619.020 USD
452.666.935 (69%)
Tổng: 657.440.000
14.056 USD
(3 exchanges)
28.31% 19%
1415
300 Biểu tượng logo của NFTb NFTb
05/2021 / Binance Smart Chain
NFTB *
0,12 USD
2.811 đ
14.470.642 USD
106.243.272 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.233.371 USD
(0 exchanges)
28.24% 11%
936
301 Biểu tượng logo của OKCash OKCash
12/2014
OK
0,0248197527 USD
567 đ
2.067.109 USD
83.284.849 (79%)
Tổng: 105.000.000
778.911 USD
(7 exchanges)
28.14% -13%
1494
302 Biểu tượng logo của MidasProtocol MidasProtocol
09/2018 / Ethereum Blockchain
MAS *
0,0016347428 USD
37 đ
319.658 USD
195.540.521 (72%)
Tổng: 270.540.521
85.137 USD
(2 exchanges)
28.06% 15%
2078
303 Biểu tượng logo của YoloCash YoloCash
08/2018 / Ethereum Blockchain
YLC *
0,000404796 USD
9,2536 đ
11.941 USD
29.499.388 (60%)
Tổng: 48.888.888
70.012 USD
(1 exchanges)
28.02% -20%
2606
304 Biểu tượng logo của Spaceswap MILK2 Spaceswap MILK2
10/2020 / Ethereum Blockchain
MILK2 *
0,0674737556 USD
1.542 đ
497.750 USD
7.376.937 (11%)
Tổng: 65.200.000
46.277 USD
(3 exchanges)
28.02% -23%
1955
305 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
VFOX *
0,56 USD
12.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
12.593 USD
(0 exchanges)
27.96% -32%
4391
306 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0259140154 USD
592 đ
11.776.448 USD
454.443.188 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
690.759 USD
(4 exchanges)
27.80% -13%
917
307 Biểu tượng logo của HyperQuant HyperQuant
11/2018 / Ethereum Blockchain
HQT *
0,000279932 USD
6,3992 đ
27.993 USD
100.000.000
2.477 USD
(2 exchanges)
27.80% -1%
2522
308 Biểu tượng logo của Crypto Island Crypto Island
09/2021 / Binance Smart Chain
CISLA *
0,0000189452 USD
0,4331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
148.408 USD
(1 exchanges)
27.80% 0%
3513
309 Biểu tượng logo của NAFTY NAFTY
07/2021 / Binance Smart Chain
NAFTY *
0,0014097516 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
63.103 USD
(0 exchanges)
27.74% -3%
3819
310 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
8,20 USD
187.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
50.881 USD
(4 exchanges)
27.70% 19%
3896
311 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche Blockchain
QI *
0,14 USD
3.234 đ
81.219.710 USD
325.692.000 (5%)
Tổng: 7.200.000.000
10.415.031 USD
(1 exchanges)
27.7% -23%
446
312 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
38,27 USD
874.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
279.789 USD
(2 exchanges)
27.49% -36%
3300
313 Biểu tượng logo của 1INCHUP 1INCHUP
09/2020
1INCHUP
0,0346264798 USD
792 đ
0 USD
N/A
1.719.256 USD
(0 exchanges)
27.49% 0%
2902
314 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
40,14 USD
917.600 đ
11.194.084.558 USD
221.797.239 (79%)
Tổng: 279.581.842
2.217.194.382 USD
(73 exchanges)
27.46% 19%
15
315 Biểu tượng logo của Saitama Inu Saitama Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000046 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
7.729.808 USD
(4 exchanges)
27.38% 84%
2745
316 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Token Wrapped LUNA Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNA *
33,56 USD
767.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.183.893
35.239.116 USD
(2 exchanges)
27.36% -6%
2702
317 Biểu tượng logo của Siren Siren
03/2021 / Ethereum Blockchain
SI *
0,47 USD
10.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
650.211 USD
(3 exchanges)
27.33% 11%
3063
318 Biểu tượng logo của Black Market Gaming Black Market Gaming
09/2021 / Polygon Blockchain
BMG *
0,0084109737 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.571 USD
(0 exchanges)
27.33% -68%
4873
319 Biểu tượng logo của Zoo Token Zoo Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
ZOOT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.272 USD
(0 exchanges)
27.29% -13%
5014
320 Biểu tượng logo của SMD COIN SMD COIN
09/2021
SMD
0,0445256497 USD
1.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
166.397 USD
(2 exchanges)
27.29% 33%
3470
321 Biểu tượng logo của Chihuahuax Chihuahuax
09/2021 / Avalanche Contract Chain
CHIHUA *
0,0000000084 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888.888.888
12.447 USD
(2 exchanges)
27.29% -17%
4393
322 Biểu tượng logo của SparksPay SparksPay
01/2018
SPK
0,002606893 USD
60 đ
27.235 USD
10.447.283 (50%)
Tổng: 21.000.000
13 USD
(2 exchanges)
27.27% -4%
2521
323 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
1.123 USD
25.666.751 đ
46.987.525 USD
N/A
Tổng: 2.689
3.408.636 USD
(8 exchanges)
27.25% -41%
586
324 Biểu tượng logo của Small dogecoin Small dogecoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDOG *
0,0000002597 USD
0,0059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.756.977.746.000
144.465 USD
(2 exchanges)
27.15% -4%
3527
325 Biểu tượng logo của AICON AICON
07/2020 / Ethereum Blockchain
AICO *
0,0080513132 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.035 USD
(1 exchanges)
27.06% 5%
5053
326 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
27,24 USD
622.706 đ
58.557.688 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
2.331 USD
(3 exchanges)
27.04% 52%
527
327 Biểu tượng logo của DogeWarrior DogeWarrior
08/2021 / Binance Smart Chain
DWR *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.548.530.448.998
51.158 USD
(1 exchanges)
26.91% 20%
3891
328 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
1,09 USD
24.857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
788.373 USD
(4 exchanges)
26.90% -61%
3016
329 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
12,55 USD
286.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
198.290 USD
(1 exchanges)
26.90% 26%
3405
330 Biểu tượng logo của FUTURAX FUTURAX
08/2018 / Ethereum Blockchain
FTXT *
0,0000116687 USD
0,2667 đ
39.748 USD
3.406.412.461 (48%)
Tổng: 7.076.400.718
5 USD
(3 exchanges)
26.86% -0%
2474
331 Biểu tượng logo của Binamon Binamon
06/2021 / Binance Smart Chain
BMON *
0,20 USD
4.663 đ
24.304.254 USD
115.453.949 (38%)
Tổng: 300.000.000
2.584.196 USD
(0 exchanges)
26.85% 22%
779
332 Biểu tượng logo của Avalaunch Avalaunch
05/2021 / Avalanche Contract Chain
XAVA *
4,48 USD
102.413 đ
55.555.999 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.868.213 USD
(2 exchanges)
26.81% 23%
539
333 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
1,52 USD
34.723 đ
52.811.224 USD
34.768.901 (35%)
Tổng: 100.000.000
5.109.610 USD
(24 exchanges)
26.77% 4%
525
334 Biểu tượng logo của Vanity Vanity
05/2021 / Binance Smart Chain
VNY *
0,0004521276 USD
10,3356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
29.189 USD
(0 exchanges)
26.70% -20%
4115
335 Biểu tượng logo của LinkPool LinkPool
04/2021 / Ethereum Blockchain
LPL *
3,65 USD
83.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
218.905 USD
(0 exchanges)
26.38% -5%
3374
336 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
14,99 USD
342.671 đ
35.969.747 USD
645.931 (6%)
Tổng: 10.000.000
1.579.340 USD
(2 exchanges)
26.29% 43%
651
337 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
1.142 USD
26.113.943 đ
6.240.615 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
408.582 USD
(1 exchanges)
26.18% 23%
1124
338 Biểu tượng logo của Graphlinq Protocol Graphlinq Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
GLQ *
0,0305948338 USD
699 đ
10.402.240 USD
339.999.895 (68%)
Tổng: 500.000.000
1.433.224 USD
(0 exchanges)
26.16% -24%
951
339 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000600777 USD
1,3734 đ
1.538.597 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
572 USD
(3 exchanges)
26.14% -11%
1601
340 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0295008917 USD
674 đ
0 USD
N/A
785 USD
(4 exchanges)
26.06% 3%
5089
341 Biểu tượng logo của EpicHero 3D NFT EpicHero 3D NFT
09/2021 / Binance Smart Chain
EPICHERO *
0,51 USD
11.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
339.813 USD
(0 exchanges)
25.87% 0%
3245
342 Biểu tượng logo của Bake Coin Bake Coin
09/2021 / Binance Smart Chain
BAKECOIN *
0,0000200884 USD
0,4592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
20.915 USD
(1 exchanges)
25.64% -15%
4226
343 Biểu tượng logo của Creator Platform Creator Platform
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTR *
0,42 USD
9.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
173.286 USD
(1 exchanges)
25.59% -15%
3459
344 Biểu tượng logo của Max Crowdfund Max Crowdfund
02/2019 / Binance Smart Chain
MCF *
0,0026439095 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
(1 exchanges)
25.59% 39%
5524
345 Biểu tượng logo của Switch Switch
07/2019 / Ethereum Blockchain
ESH *
0,0154855464 USD
354 đ
187.589 USD
12.113.793 (89%)
Tổng: 13.573.399
115.632 USD
(11 exchanges)
25.49% -48%
2204
346 Biểu tượng logo của Universidad de Chile Fan Token Universidad de Chile Fan Token
04/2021 / Chiliz Blockchain
UCH *
8,71 USD
199.125 đ
3.268.547 USD
375.236 (8%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(0 exchanges)
25.48% 477%
1340
347 Biểu tượng logo của CARMA COIN CARMA COIN
06/2021 / Binance Smart Chain
CARMA *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
33.348 USD
(0 exchanges)
25.47% -42%
4068
348 Biểu tượng logo của Connect Coin Connect Coin
05/2019 / Ethereum Blockchain
XCON *
0,0002641894 USD
6,0394 đ
10.303 USD
38.996.796 (56%)
Tổng: 70.000.000
6 USD
(1 exchanges)
25.43% -8%
2615
349 Biểu tượng logo của BEAR Coin BEAR Coin
09/2020
BEAR
0,005283787 USD
121 đ
0 USD
N/A
15 USD
(1 exchanges)
25.43% 1%
5466
350 Biểu tượng logo của Endor Protocol Endor Protocol
05/2018 / Ethereum Blockchain
EDR *
0,002641634 USD
60 đ
3.880.302 USD
1.468.902.335 (100%)
Tổng: 1.468.902.336
76.955 USD
(9 exchanges)
25.42% -21%
1285
351 Biểu tượng logo của FM Gallery FM Gallery
03/2021 / Ethereum Blockchain
FMG *
0,034491286 USD
788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
37.711 USD
(0 exchanges)
25.37% 59%
4013
352 Biểu tượng logo của CyberMusic CyberMusic
09/2018 / Ethereum Blockchain
CYMT *
0,0000041417 USD
0,0947 đ
64.196 USD
15.500.000.000
1.179 USD
(3 exchanges)
25.32% 33%
2382
353 Biểu tượng logo của 888tron 888tron
08/2020 / Tron20 Blockchain
888 *
0,29 USD
6.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
395.847 USD
(2 exchanges)
25.31% -1%
3194
354 Biểu tượng logo của Good Bridging Good Bridging
09/2021 / Avalanche Blockchain
GB *
2,11 USD
48.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.327.880
2.632.847 USD
(0 exchanges)
25.13% 25%
2848
355 Biểu tượng logo của JDI Yield JDI Yield
06/2021 / Binance Smart Chain
JDI *
0,0309975021 USD
709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
14.933 USD
(1 exchanges)
25.07% -14%
4339
356 Biểu tượng logo của xToken xToken
02/2021 / Ethereum Blockchain
XTK *
0,0706852132 USD
1.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
164.774 USD
(0 exchanges)
25.00% -16%
3474
357 Biểu tượng logo của Promise Promise
06/2021 / Binance Smart Chain
PROMISE *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
764 USD
(1 exchanges)
25.00% -46%
5093
358 Biểu tượng logo của POTENT POTENT
08/2021 / Binance Smart Chain
PTT` *
0,0264271912 USD
604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.961 USD
(0 exchanges)
25.00% -27%
4285
359 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
6,64 USD
151.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
12.136 USD
(1 exchanges)
24.98% -38%
4400
360 Biểu tượng logo của growth Root Token growth Root Token
02/2021 / Binance Smart Chain
GROOT *
339,88 USD
7.769.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
40.715 USD
(0 exchanges)
24.95% -2%
3980
361 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
2,09 USD
47.777 đ
34.944.700 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
2.420.966 USD
(2 exchanges)
24.93% 43%
658
362 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
5,42 USD
123.901 đ
105.155.380 USD
19.379.231 (69%)
Tổng: 28.220.000
6.682.909 USD
(12 exchanges)
24.91% -13%
386
363 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / Binance Chain
ARNX *
0,0001077033 USD
2,4621 đ
2.154 USD
20.000.000
10.536 USD
(7 exchanges)
24.91% 10%
2671
364 Biểu tượng logo của Thoreum Thoreum
07/2021 / Binance Smart Chain
THOREUM *
0,02433304 USD
556 đ
45.691.026 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
259.762 USD
(0 exchanges)
24.87% 41%
597
365 Biểu tượng logo của Electrum Dark Electrum Dark
02/2019 / Ethereum Blockchain
ELD *
0,0026832005 USD
61 đ
10.463 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
90 USD
(3 exchanges)
24.78% 10%
2613
366 Biểu tượng logo của FinNexus FinNexus
06/2020 / Ethereum Blockchain
FNX *
0,0164716509 USD
377 đ
567.813 USD
34.472.130 (20%)
Tổng: 176.495.407
341 USD
(5 exchanges)
24.77% 8.759%
1925
367 Biểu tượng logo của BabyBoo BabyBoo
09/2021 / Fantom Blockchain
BABYBOO *
0,0000046819 USD
0,1070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5.236 USD
(0 exchanges)
24.77% -53%
4679
368 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain
XRPBULL *
0,0089964186 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
1.352.516 USD
(6 exchanges)
24.74% -31%
2933
369 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020 / Ethereum Blockchain
GTH *
0,11 USD
2.509 đ
13.179.293 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
540.936 USD
(2 exchanges)
24.74% -20%
962
370 Biểu tượng logo của Landshare Landshare
08/2021 / Binance Smart Chain
LAND *
2,50 USD
57.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
107.285 USD
(2 exchanges)
24.72% 8%
3632
371 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,11 USD
2.584 đ
15.259.190 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.107 USD
(0 exchanges)
24.51% 5%
923
372 Biểu tượng logo của GrimToken GrimToken
08/2021 / Fantom Blockchain
GRIM *
0,23 USD
5.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
18.475 USD
(1 exchanges)
24.48% -16%
4269
373 Biểu tượng logo của CryptoCart CryptoCart
05/2021 / Ethereum Blockchain
CC *
8,65 USD
197.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
97.525 USD
(0 exchanges)
24.43% -19%
3669
374 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
43,81 USD
1.001.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
56.682 USD
(1 exchanges)
24.32% -5%
3856
375 Biểu tượng logo của Xriba Xriba
08/2018 / Ethereum Blockchain
XRA *
0,019896 USD
455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
28.541 USD
(1 exchanges)
24.28% 26%
4123
376 Biểu tượng logo của DePay DePay
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEPAY *
1,40 USD
32.114 đ
2.931.396 USD
2.086.652 (3%)
Tổng: 62.000.000
141.971 USD
(1 exchanges)
24.19% 2%
1384
377 Biểu tượng logo của AVME AVME
07/2021 / Avalanche Blockchain
AVME *
0,89 USD
20.353 đ
0 USD
N/A
61.187 USD
(1 exchanges)
24.18% 11%
3832
378 Biểu tượng logo của AntiMatter AntiMatter
02/2021 / Ethereum Blockchain
MATTER *
0,54 USD
12.426 đ
16.313.549 USD
29.492.243 (29%)
Tổng: 100.000.000
236.003 USD
(1 exchanges)
24.13% 8%
891
379 Biểu tượng logo của Tiger King Tiger King
05/2021 / Ethereum Blockchain
TKING *
0,0000100718 USD
0,2302 đ
5.894.539 USD
585.250.000.000 (82%)
Tổng: 711.000.000.000
114.323 USD
(0 exchanges)
24.07% -37%
1145
380 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
633,43 USD
14.480.199 đ
1.216.818 USD
1.921
48.986 USD
(1 exchanges)
24.04% -7%
1681
381 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / Binance Smart Chain
JADE *
0,23 USD
5.185 đ
13.223.925 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
844.311 USD
(3 exchanges)
23.96% -15%
961
382 Biểu tượng logo của SXPUP SXPUP
10/2020
SXPUP
0,25 USD
5.769 đ
0 USD
N/A
1.611.165 USD
(1 exchanges)
23.86% -41%
2909
383 Biểu tượng logo của Vaulty Finance Vaulty Finance
08/2021 / Binance Smart Chain
$VLTY *
0,70 USD
15.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
45.803 USD
(1 exchanges)
23.85% 47%
3847
384 Biểu tượng logo của AmazonasCoin AmazonasCoin
01/2021
AMZ
0,0003696198 USD
8,4495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
3.327 USD
(1 exchanges)
23.79% 35%
4797
385 Biểu tượng logo của TENT TENT
07/2018
TENT
0,0198141261 USD
453 đ
766.107 USD
38.664.688 (46%)
Tổng: 84.096.000
112.581 USD
(3 exchanges)
23.78% -28%
1835
386 Biểu tượng logo của Snowball Snowball
05/2021 / Avalanche Contract Chain
SNOB *
1,43 USD
32.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.045.574 USD
(1 exchanges)
23.77% 1%
2972
387 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain
BSC *
0,11 USD
2.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
193 USD
(2 exchanges)
23.67% 5%
5274
388 Biểu tượng logo của Super Floki Super Floki
07/2021 / Binance Smart Chain
SLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
303.479 USD
(0 exchanges)
23.67% -4%
3272
389 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
1,25 USD
28.575 đ
3.177.621.027 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
583.903.394 USD
(24 exchanges)
23.62% -13%
52
390 Biểu tượng logo của yBEARSwap yBEARSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
SBEAR *
0,0000680068 USD
1,5546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.329.351
2.432 USD
(0 exchanges)
23.62% -3%
4891
391 Biểu tượng logo của Cycle Finance Cycle Finance
09/2021 / Avalanche Blockchain
CYCLE *
34,80 USD
795.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
85.591 USD
(1 exchanges)
23.61% -1%
3715
392 Biểu tượng logo của Suretly Suretly
08/2017 / Ethereum Blockchain
SUR *
0,26 USD
5.919 đ
60.921 USD
235.290
153 USD
(2 exchanges)
23.58% -22%
2392
393 Biểu tượng logo của DoveSwap Finance DoveSwap Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
DOVE *
0,0040224569 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
199 USD
(0 exchanges)
23.58% -24%
5268
394 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,46 USD
10.431 đ
33.818.528 USD
64.367.999 (64%)
Tổng: 100.000.000
602.993 USD
(2 exchanges)
23.56% -23%
671
395 Biểu tượng logo của ZooCoin ZooCoin
03/2021 / Fantom Blockchain
ZOO *
0,0273531362 USD
625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
110.034 USD
(0 exchanges)
23.56% -21%
3625
396 Biểu tượng logo của Uniqly Uniqly
04/2021 / Ethereum Blockchain
UNIQ *
0,64 USD
14.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
81.342 USD
(2 exchanges)
23.50% 3%
3736
397 Biểu tượng logo của Elementeum Elementeum
05/2019 / Ethereum Blockchain
ELET *
0,0259940343 USD
594 đ
135.770 USD
5.223.113 (10%)
Tổng: 50.000.000
46.232 USD
(2 exchanges)
23.32% -29%
2260
398 Biểu tượng logo của VersoView VersoView
12/2020 / Ethereum Blockchain
VVT *
0,0816444288 USD
1.866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
49.068 USD
(1 exchanges)
23.26% 5%
3909
399 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,77 USD
17.538 đ
572.408.463 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
78.842.383 USD
(23 exchanges)
23.25% -17%
117
400 Biểu tượng logo của DinoSwap DinoSwap
07/2021 / Polygon Blockchain
DINO *
0,39 USD
8.801 đ
12.233.546 USD
31.715.369 (31%)
Tổng: 103.864.451
1.937.920 USD
(0 exchanges)
23.16% 2%
988
401 Biểu tượng logo của Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,87 USD
19.860 đ
39.095.417 USD
45.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
1.287.837 USD
(2 exchanges)
23.16% -34%
581
402 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
0,71 USD
16.118 đ
881.065 USD
1.249.615 (60%)
Tổng: 2.100.000
643 USD
(4 exchanges)
23.14% -11%
1789
403 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
14,05 USD
321.183 đ
773.488.638 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
108.448.094 USD
(8 exchanges)
22.92% -21%
118
404 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,0028500861 USD
65 đ
430.562 USD
151.069.753 (25%)
Tổng: 600.000.000
27 USD
(2 exchanges)
22.83% -2%
1998
405 Biểu tượng logo của vEmpire DDAO vEmpire DDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
VEMP *
0,12 USD
2.760 đ
20.763.739 USD
N/A
Tổng: 810.720.000
8.113.140 USD
(1 exchanges)
22.79% 20%
825
406 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0024741547 USD
57 đ
235.251 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
78.932 USD
(4 exchanges)
22.79% 56%
2158
407 Biểu tượng logo của Charli3 Charli3
05/2021 / Ethereum Blockchain
C3 *
1,62 USD
37.033 đ
26.142.012 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
758.828 USD
(1 exchanges)
22.76% -19%
756
408 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,03213173 USD
735 đ
34.959.709 USD
1.021.887.178 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
3.275.362 USD
(0 exchanges)
22.74% 10%
656
409 Biểu tượng logo của Project Quantum Project Quantum
06/2021 / Binance Smart Chain
QBIT *
0,000083604 USD
1,9112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
192.862 USD
(0 exchanges)
22.72% -33%
3414
410 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,0836599608 USD
1.912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
603 USD
(1 exchanges)
22.59% 10%
5130
411 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,13 USD
2.962 đ
80.261.296 USD
619.463.500 (71%)
Tổng: 870.663.574
471.266 USD
(2 exchanges)
22.59% 11%
425
412 Biểu tượng logo của LINKUP LINKUP
09/2020
LINKUP
1,44 USD
32.919 đ
0 USD
N/A
2.608.828 USD
(1 exchanges)
22.58% -49%
2849
413 Biểu tượng logo của E-leven E-leven
09/2021 / Binance Smart Chain
ELV *
1,00 USD
22.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
18.094 USD
(0 exchanges)
22.48% -2%
4280
414 Biểu tượng logo của WagyuSwap WagyuSwap
08/2021 / Ethereum Blockchain
WAG *
0,59 USD
13.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
209.240 USD
(1 exchanges)
22.46% -12%
3383
415 Biểu tượng logo của Nano Dogecoin Nano Dogecoin
08/2021 / Binance Smart Chain
INDC *
0,0000000808 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
470.155 USD
(1 exchanges)
22.42% 9.403%
3138
416 Biểu tượng logo của Paytomat Paytomat
04/2019 / EOS Blockchain
PTI *
0,0001132919 USD
2,5899 đ
18.810 USD
166.030.078 (5%)
Tổng: 3.600.000.000
0 USD
(3 exchanges)
22.33% 42%
2569
417 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
61,38 USD
1.403.228 đ
2.373.037 USD
38.659 (51%)
Tổng: 76.014
606.712 USD
(8 exchanges)
22.31% -3%
1457
418 Biểu tượng logo của Mantis Mantis
01/2021
MNTIS
0,0923178938 USD
2.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.500.000
10.021 USD
(3 exchanges)
22.29% -85%
4453
419 Biểu tượng logo của SOCIETY OF GALACTIC EXPLORATION SOCIETY OF GALACTIC EXPLORATION
07/2021 / Ethereum Blockchain
SGE *
0,0000000161 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
8.306 USD
(1 exchanges)
22.27% 19%
4528
420 Biểu tượng logo của One Cash One Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONC *
0,38 USD
8.687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.407
122.206 USD
(5 exchanges)
22.23% 15%
3587
421 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,86 USD
19.714 đ
42.626.028 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
25.667.320 USD
(9 exchanges)
22.22% -11%
563
422 Biểu tượng logo của Promotion Coin Promotion Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
PC *
0,0000689673 USD
1,5766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.750.000.000
46.360 USD
(1 exchanges)
22.18% 0%
3931
423 Biểu tượng logo của XRPUP XRPUP
09/2020
XRPUP
4,69 USD
107.205 đ
0 USD
N/A
7.227.404 USD
(1 exchanges)
22.15% -21%
2757
424 Biểu tượng logo của Balloon-X Balloon-X
07/2020 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0040392059 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.136 USD
(1 exchanges)
22.13% 36%
3949
425 Biểu tượng logo của TokenClub TokenClub
01/2018 / Ethereum Blockchain
TCT *
0,02998206 USD
685 đ
17.330.435 USD
817.902.279 (82%)
Tổng: 995.239.500
6.547.482 USD
(7 exchanges)
22.13% -20%
870
426 Biểu tượng logo của Prepayway Prepayway
08/2020 / Ethereum Blockchain
InBit *
0,0012761639 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 846.442.656
5.595 USD
(1 exchanges)
22.13% 7%
4657
427 Biểu tượng logo của Vetri Vetri
10/2018 / Ethereum Blockchain
VLD *
0,0061691221 USD
141 đ
2.232.327 USD
361.854.970 (80%)
Tổng: 449.848.164
595 USD
(2 exchanges)
22.12% -23%
1476
428 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,0000308456 USD
0,7051 đ
7.495 USD
243.000.000 (50%)
Tổng: 486.000.000
56 USD
(3 exchanges)
22.10% -19%
2638
429 Biểu tượng logo của Wrapped Fantom Wrapped Fantom
06/2021 / Fantom Blockchain
WFTM *
1,25 USD
28.624 đ
0 USD
N/A
49.824.506 USD
(0 exchanges)
22.07% -13%
2696
430 Biểu tượng logo của MobiFi MobiFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MoFi *
0,0261434028 USD
598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
58.401 USD
(3 exchanges)
22.01% -14%
3846
431 Biểu tượng logo của Fashion Coin Fashion Coin
08/2020
FSHN
0,0000005491 USD
0,0126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.001
154 USD
(2 exchanges)
22.00% 36%
5304
432 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,066812 USD
1.527 đ
1.518.998.147 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
605.525.310 USD
(44 exchanges)
21.95% -16%
78
433 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0681868513 USD
1.559 đ
14.612.581 USD
214.302.042 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
1.658.997 USD
(7 exchanges)
21.95% 11%
847
434 Biểu tượng logo của Bitcoin Banana Bitcoin Banana
07/2021 / Binance Smart Chain
BIBA *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
269 USD
(0 exchanges)
21.95% 10%
5230
435 Biểu tượng logo của EXMR FDN EXMR FDN
08/2018 / Ethereum Blockchain
EXMR *
0,0033152809 USD
76 đ
20.922 USD
6.310.751 (8%)
Tổng: 75.000.000
13.690 USD
(3 exchanges)
21.94% -2%
2557
436 Biểu tượng logo của Lightning Lightning
03/2021 / Binance Smart Chain
LIGHT *
0,26 USD
6.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
176.440 USD
(1 exchanges)
21.94% 53%
3450
437 Biểu tượng logo của aiRight aiRight
09/2021 / Binance Smart Chain
AIRI *
0,0140367957 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
510.670 USD
(1 exchanges)
21.87% 29%
3115
438 Biểu tượng logo của Elysian Elysian
07/2018 / Ethereum Blockchain
ELY *
0,0032901572 USD
75 đ
322.324 USD
97.966.210 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
111.841 USD
(4 exchanges)
21.86% -3%
2075
439 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,30 USD
6.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
255 USD
(0 exchanges)
21.85% 187%
5238
440 Biểu tượng logo của LGO Token LGO Token
03/2018 / Ethereum Blockchain
LGO *
0,40 USD
9.252 đ
21.848.482 USD
53.985.545 (25%)
Tổng: 217.845.595
15.277 USD
(2 exchanges)
21.84% 0%
726
441 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain
DPET *
2,30 USD
52.578 đ
27.712.050 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
3.451.887 USD
(0 exchanges)
21.79% -13%
737
442 Biểu tượng logo của BoutsPro BoutsPro
05/2018 / Ethereum Blockchain
BOUTS *
0,0031072558 USD
71 đ
238.063 USD
76.615.188 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
1 USD
(2 exchanges)
21.74% -22%
2153
443 Biểu tượng logo của Link Machine Learning Link Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0278929213 USD
638 đ
3.347.151 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
13.449 USD
(0 exchanges)
21.73% 6%
1341
444 Biểu tượng logo của 3x Long EOS Token 3x Long EOS Token
04/2020 / Binance Chain
EOSBULL *
0,0007639142 USD
17,4631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.057.301
289.525 USD
(6 exchanges)
21.72% -44%
3290
445 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
4,77 USD
109.042 đ
379.568.323 USD
79.309.568 (20%)
Tổng: 388.539.008
3.763.868 USD
(1 exchanges)
21.72% -10%
177
446 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0220651149 USD
504 đ
1.949.142 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
1 USD
(2 exchanges)
21.69% 15%
1524
447 Biểu tượng logo của Markaccy Markaccy
09/2020
MKCY
0,0000729973 USD
1,6687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
193 USD
(2 exchanges)
21.67% -33%
5275
448 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
3,50 USD
80.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.779.649 USD
(0 exchanges)
21.66% 0%
2786
449 Biểu tượng logo của UnderMineGold UnderMineGold
09/2021 / Binance Smart Chain
UMG *
0,003489547 USD
80 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147.093 USD
(1 exchanges)
21.64% 23%
3522
450 Biểu tượng logo của GoNetwork GoNetwork
07/2018 / Ethereum Blockchain
GOT *
0,0009165553 USD
20,9525 đ
65.987 USD
71.994.620 (72%)
Tổng: 100.000.000
32.156 USD
(3 exchanges)
21.62% -26%
2379
451 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
76,31 USD
1.744.447 đ
49.125.000 USD
N/A
852.929 USD
(0 exchanges)
21.62% 42%
571
452 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
15,72 USD
359.359 đ
682.730.641 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
9.348.219 USD
(10 exchanges)
21.61% -12%
127
453 Biểu tượng logo của RedFEG RedFEG
07/2021 / Binance Smart Chain
REDFEG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
468.479 USD
(0 exchanges)
21.61% 148%
3140
454 Biểu tượng logo của Ztranzit Coin Ztranzit Coin
01/2021 / Tron20 Blockchain
ZTNZ *
1,92 USD
43.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
113.844 USD
(1 exchanges)
21.59% -12%
3608
455 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Short Amun Bitcoin 3x Daily Short
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3S *
0,0076236029 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
4.512.067 USD
(4 exchanges)
21.55% -41%
2791
456 Biểu tượng logo của SolanaSail Governance Token SolanaSail Governance Token
08/2021 / Solana Blockchain
GSAIL *
0,94 USD
21.408 đ
3.465.028 USD
3.700.000 (37%)
Tổng: 10.000.000
272.653 USD
(0 exchanges)
21.55% -26%
1326
457 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
414,44 USD
9.474.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
104.909 USD
(3 exchanges)
21.54% -35%
3642
458 Biểu tượng logo của VelasPad VelasPad
09/2021 / Ethereum Blockchain
VLXPAD *
0,51 USD
11.592 đ
32.439.665 USD
54.596.247 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
10.476.178 USD
(1 exchanges)
21.53% 0%
683
459 Biểu tượng logo của PolkaWar PolkaWar
07/2021 / Binance Smart Chain
PWAR *
0,15 USD
3.456 đ
1.920.145 USD
12.700.464 (13%)
Tổng: 100.000.000
1.752.389 USD
(0 exchanges)
21.50% -26%
1529
460 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,04337628 USD
992 đ
205.942.447 USD
4.759.441.877 (38%)
Tổng: 12.414.120.171
2.110.996 USD
(6 exchanges)
21.47% 4%
262
461 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
12,88 USD
294.327 đ
0 USD
N/A
1.149.604 USD
(1 exchanges)
21.47% -19%
2964
462 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,092536831 USD
2.115 đ
964.889 USD
10.427.077 (50%)
Tổng: 21.000.000
1.197 USD
(3 exchanges)
21.43% 14%
1757
463 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
0,20 USD
4.639 đ
0 USD
N/A
251.555 USD
(1 exchanges)
21.42% -35%
3332
464 Biểu tượng logo của Mercor Finance Mercor Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
MRCR *
0,0389799441 USD
891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46.819 USD
(0 exchanges)
21.42% 6%
3926
465 Biểu tượng logo của Meteorite.network Meteorite.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
METEOR *
45,57 USD
1.041.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
5.324 USD
(0 exchanges)
21.41% -13%
4672
466 Biểu tượng logo của Open Governance Token Open Governance Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
OPEN *
0,30 USD
6.800 đ
1.079.998 USD
3.630.939 (4%)
Tổng: 100.000.000
142.111 USD
(3 exchanges)
21.36% -11%
1725
467 Biểu tượng logo của Husky Avax Husky Avax
08/2021 / Binance Smart Chain
HUSKY *
0,000000094 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
243.215 USD
(2 exchanges)
21.28% 13%
3340
468 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
178,24 USD
4.074.566 đ
53.368.006 USD
N/A
Tổng: 299.417
213.426 USD
(0 exchanges)
21.11% -11%
547
469 Biểu tượng logo của LINKA LINKA
11/2019 / Ethereum Blockchain
LINKA *
0,0028889817 USD
66 đ
2.005.387 USD
694.150.020 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
7.457 USD
(3 exchanges)
21.09% 20%
1500
470 Biểu tượng logo của Plasma Finance Plasma Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
PPAY *
0,16 USD
3.716 đ
24.796.129 USD
123.116.295 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
682.354 USD
(2 exchanges)
20.96% -22%
773
471 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
7,65 USD
174.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
4.102 USD
(1 exchanges)
20.91% -44%
4746
472 Biểu tượng logo của Trustworks Trustworks
04/2021 / Binance Smart Chain
TRUST *
0,53 USD
12.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
32.881 USD
(1 exchanges)
20.89% -17%
4075
473 Biểu tượng logo của Death Token Death Token
09/2021 / Fantom Blockchain
DEATH *
0,0000006077 USD
0,0139 đ
0 USD
N/A
7.335 USD
(0 exchanges)
20.86% 0%
4574
474 Biểu tượng logo của Pocket Bomb Pocket Bomb
03/2021 / Binance Smart Chain
PBOM *
0,0081768455 USD
187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000
6.731 USD
(0 exchanges)
20.73% 37%
4596
475 Biểu tượng logo của TribeOne TribeOne
06/2021 / Ethereum Blockchain
HAKA *
0,11 USD
2.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.408.364
280.382 USD
(0 exchanges)
20.73% -13%
3299
476 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
5,17 USD
118.220 đ
930.884.087 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
2.701 USD
(3 exchanges)
20.72% 8%
212
477 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
0,63 USD
14.435 đ
48.923.600 USD
71.602.641 (92%)
Tổng: 78.000.000
4.789.795 USD
(4 exchanges)
20.72% -13%
572
478 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0005230941 USD
11,9579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
1 USD
(0 exchanges)
20.71% -9%
5542
479 Biểu tượng logo của Doont Buy Doont Buy
08/2021 / Ethereum Blockchain
DBUY *
0,0811736445 USD
1.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.824.789 USD
(1 exchanges)
20.69% -14%
2839
480 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,35 USD
8.050 đ
70.795.643 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.819.644 USD
(2 exchanges)
20.69% -33%
483
481 Biểu tượng logo của The Hash Speed The Hash Speed
08/2020 / Tron20 Blockchain
THS *
0,0330236688 USD
755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
28.660 USD
(1 exchanges)
20.67% -1%
4120
482 Biểu tượng logo của Horizon Protocol Horizon Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
HZN *
0,18 USD
4.204 đ
7.356.826 USD
40.000.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
399.142 USD
(0 exchanges)
20.64% -11%
1076
483 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
124,59 USD
2.848.127 đ
115.113.278 USD
N/A
Tổng: 334.473
8.415.720 USD
(4 exchanges)
20.5% -27%
373
484 Biểu tượng logo của bUKHI bUKHI
09/2021 / Ethereum Blockchain
BUKH *
0,0438630287 USD
1.003 đ
0 USD
N/A
71.276 USD
(0 exchanges)
20.49% 0%
3776
485 Biểu tượng logo của Axia Protocol Axia Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
AXIA *
4,41 USD
100.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
2.251.678 USD
(1 exchanges)
20.39% 443%
2867
486 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0003113815 USD
7,1182 đ
86.162 USD
276.709.240
3.032 USD
(5 exchanges)
20.36% -32%
2333
487 Biểu tượng logo của Cofinex Coin Cofinex Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CNX *
0,16 USD
3.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(2 exchanges)
20.29% 6%
5718
488 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,092833 USD
2.122 đ
74.802.111 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
127.467.426 USD
(2 exchanges)
20.28% -15%
467
489 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
5,72 USD
130.759 đ
4.862.233.382 USD
860.638.869 (97%)
Tổng: 889.956.402
504.049.503 USD
(81 exchanges)
20.27% -17%
32
490 Biểu tượng logo của Interlude Interlude
09/2021 / Binance Smart Chain
ISH *
0,0138752987 USD
317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
386.102 USD
(0 exchanges)
20.27% 0%
3202
491 Biểu tượng logo của AceD AceD
07/2018 / Binance Smart Chain
ACED *
0,0006356203 USD
14,5303 đ
158.897 USD
249.987.000
6.037 USD
(3 exchanges)
20.26% 1%
2236
492 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
0,86 USD
19.729 đ
0 USD
N/A
2.754.868 USD
(1 exchanges)
20.26% -52%
2841
493 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,20 USD
4.522 đ
296.862.098 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
42.555.109 USD
(2 exchanges)
20.17% -22%
209
494 Biểu tượng logo của Blank Wallet Blank Wallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,38 USD
8.720 đ
7.398.175 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
960.331 USD
(1 exchanges)
20.15% -10%
1073
495 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain
SHR *
0,0269894675 USD
617 đ
62.943.063 USD
2.332.134.287 (36%)
Tổng: 6.434.460.140
2.648.940 USD
(9 exchanges)
20.01% -6%
482
496 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,00824578 USD
188 đ
56.473.413 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
1.805.632 USD
(5 exchanges)
20.01% -19%
536
497 Biểu tượng logo của Oracle System Oracle System
09/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,0000788415 USD
1,8023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.284 USD
(2 exchanges)
19.97% -12%
5013
498 Biểu tượng logo của XXT-Token XXT-Token
07/2021 / Binance Smart Chain
XXT *
0,0358425481 USD
819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
10.640 USD
(1 exchanges)
19.97% -15%
4435
499 Biểu tượng logo của HeroFi HeroFi
09/2021 / Binance Smart Chain
HEROEGG *
0,0190362698 USD
435 đ
1.641.428 USD
86.226.371 (17%)
Tổng: 520.000.000
600.543 USD
(2 exchanges)
19.95% -3%
1567
500 Biểu tượng logo của PolygonFarm Finance PolygonFarm Finance
07/2021 / Polygon Blockchain
SPADE *
3,31 USD
75.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
114.772 USD
(2 exchanges)
19.92% -25%
3603
501 Biểu tượng logo của Pinknode Pinknode
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNODE *
0,0879482814 USD
2.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
30.185 USD
(0 exchanges)
19.78% -8%
4103
502 Biểu tượng logo của X8X Token X8X Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
X8X *
0,0245041623 USD
560 đ
2.022.141 USD
82.522.341 (97%)
Tổng: 85.240.628
15.337 USD
(1 exchanges)
19.77% -17%
1499
503 Biểu tượng logo của Acet Acet
09/2021 / Binance Smart Chain
ACT *
0,21 USD
4.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147.809 USD
(0 exchanges)
19.77% -27%
3516
504 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain
HERO *
0,10 USD
2.318 đ
476.267.260 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.309.375 USD
(0 exchanges)
19.76% -6%
151
505 Biểu tượng logo của DeathRoad DeathRoad
09/2021 / Binance Smart Chain
DRACE *
0,0935894128 USD
2.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
403.359 USD
(0 exchanges)
19.76% -16%
3188
506 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
66,70 USD
1.524.762 đ
3.855.846.602 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
692.056.729 USD
(8 exchanges)
19.73% -3%
48
507 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
59,86 USD
1.368.491 đ
0 USD
N/A
13.780.309 USD
(2 exchanges)
19.70% -32%
2719
508 Biểu tượng logo của MyBricks MyBricks
07/2021 / Binance Smart Chain
$BRICKS *
0,0341575655 USD
781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
86.692 USD
(0 exchanges)
19.66% 136%
3710
509 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
67,73 USD
1.548.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
32.832 USD
(1 exchanges)
19.64% -7%
4077
510 Biểu tượng logo của NAGA NAGA
12/2017 / Ethereum Blockchain
NGC *
0,10 USD
2.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.910.266
11.799 USD
(4 exchanges)
19.61% 48%
4409
511 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,0003525213 USD
8,0586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.040.071
0 USD
(2 exchanges)
19.61% 6%
5558
512 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
10,03 USD
229.286 đ
86.595.268 USD
8.628.261 (9%)
Tổng: 100.000.000
9.575.549 USD
(0 exchanges)
19.47% -22%
423
513 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
0,0942999291 USD
2.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
46.395 USD
(3 exchanges)
19.46% -43%
3930
514 Biểu tượng logo của Ape Fun Token Ape Fun Token
08/2021 / Binance Smart Chain
AFT *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000.000
6.313 USD
(0 exchanges)
19.46% -28%
4619
515 Biểu tượng logo của Sunny Aggregator Sunny Aggregator
09/2021 / Solana Blockchain
SUNNY *
0,0485237 USD
1.109 đ
12.192.665 USD
N/A
Tổng: 19.884.700.000
2.633.330 USD
(0 exchanges)
19.43% -25%
991
516 Biểu tượng logo của EXRT Network EXRT Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
EXRT *
0,0039866265 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.380 USD
(1 exchanges)
19.36% -26%
4789
517 Biểu tượng logo của Moonie NFT Moonie NFT
08/2021 / Binance Smart Chain
MNY *
0,0327590778 USD
749 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
394.754 USD
(2 exchanges)
19.26% 16%
3195
518 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
2,80 USD
63.970 đ
2.392.005 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
64.375 USD
(2 exchanges)
19.24% -9%
1455
519 Biểu tượng logo của KelVPN KelVPN
04/2021 / Ethereum Blockchain
KEL *
0,0163667277 USD
374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.053 USD
(0 exchanges)
19.23% -30%
4005
520 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
11,30 USD
258.318 đ
465.856.384 USD
41.264.427 (36%)
Tổng: 115.693.942
6.377.045 USD
(1 exchanges)
19.22% 2%
152
521 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,22 USD
5.005 đ
82.636.778 USD
378.153.580 (83%)
Tổng: 454.278.600
4.491.759 USD
(1 exchanges)
19.21% -21%
443
522 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
5,96 USD
136.246 đ
67.108.226 USD
11.238.875 (54%)
Tổng: 21.000.000
2.673.722 USD
(6 exchanges)
19.15% 15%
500
523 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,077386 USD
1.769 đ
53.970.242 USD
1.000.000.000
2.404.318 USD
(7 exchanges)
19.14% 44%
545
524 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
10,22 USD
233.629 đ
267.209.268 USD
21.376.501 (21%)
Tổng: 100.000.000
11.528.919 USD
(0 exchanges)
19.11% -20%
226
525 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
19,08 USD
436.243 đ
31.373.012 USD
1.644.007 (3%)
Tổng: 64.999.723
9.380.259 USD
(0 exchanges)
19.11% -8%
628
526 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,34 USD
30.632 đ
21.214.988 USD
14.736.400
34.415 USD
(6 exchanges)
19.08% -5%
818
527 Biểu tượng logo của One Get Coin One Get Coin
04/2021 / Binance Smart Chain
OGC *
0,12 USD
2.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999
67 USD
(0 exchanges)
19.05% -20%
5369
528 Biểu tượng logo của Burency Burency
08/2020 / Ethereum Blockchain
BUY *
0,05099 USD
1.166 đ
23.272.559 USD
193.878.224 (28%)
Tổng: 700.000.000
1.354.616 USD
(3 exchanges)
19.04% -17%
793
529 Biểu tượng logo của StarbaseUniverse StarbaseUniverse
08/2021 / Binance Smart Chain
SUNI *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.799 USD
(1 exchanges)
19.04% -3%
4646
530 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
4.386 USD
100.262.360 đ
92.190.697 USD
13.755.327 (70%)
Tổng: 19.655.327
266.756 USD
(2 exchanges)
19.02% -1%
406
531 Biểu tượng logo của Skyrim Finance Skyrim Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
SKYRIM *
0,10 USD
2.389 đ
1.598.712 USD
15.295.055 (15%)
Tổng: 100.000.000
32.316 USD
(1 exchanges)
19.02% -31%
1585
532 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0101372999 USD
232 đ
8.756.570 USD
863.797.111 (41%)
Tổng: 2.100.000.000
102.577 USD
(7 exchanges)
19.00% 12%
1018
533 Biểu tượng logo của HEDGE4.Ai HEDGE4.Ai
05/2021 / Binance Smart Chain
HEJJ *
0,0000768531 USD
1,7569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.980.441
11 USD
(0 exchanges)
19.00% 4%
5483
534 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
3.118 USD
71.278.394 đ
386.374.229 USD
N/A
Tổng: 29.935
1.452.516 USD
(5 exchanges)
18.96% -13%
174
535 Biểu tượng logo của Xenon Pay Xenon Pay
05/2021 / Binance Smart Chain
X2P *
0,10 USD
2.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
135.557 USD
(1 exchanges)
18.94% 63%
3553
536 Biểu tượng logo của Cryptofifa Cryptofifa
05/2021 / Binance Smart Chain
FFA *
0,0192572776 USD
440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
177.032 USD
(3 exchanges)
18.94% 13%
3447
537 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
0,0440651576 USD
1.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
5 USD
(1 exchanges)
18.93% -6%
5515
538 Biểu tượng logo của adbank adbank
02/2018 / Ethereum Blockchain
ADB *
0,0019311476 USD
44 đ
1.692.314 USD
876.325.674 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
4.318 USD
(1 exchanges)
18.85% -4%
1563
539 Biểu tượng logo của Rublix Rublix
04/2018 / Ethereum Blockchain
RBLX *
0,0192432543 USD
440 đ
399.218 USD
20.745.871 (21%)
Tổng: 100.000.000
2.550 USD
(2 exchanges)
18.84% 42%
2016
540 Biểu tượng logo của Greenheart CBD Greenheart CBD
05/2021 / Binance Smart Chain
CBD *
0,0344319966 USD
787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
28.549 USD
(1 exchanges)
18.80% -23%
4122
541 Biểu tượng logo của ZoidPay ZoidPay
07/2021 / TomoChain
ZPAY *
0,0657066032 USD
1.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
34.179 USD
(1 exchanges)
18.80% 11%
4056
542 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
235,71 USD
5.388.331 đ
77.907.216 USD
327.382 (33%)
Tổng: 1.000.000
1.667.158 USD
(2 exchanges)
18.74% 3%
456
543 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
322,82 USD
7.379.665 đ
32.282.212 USD
N/A
Tổng: 120.000
78.615 USD
(1 exchanges)
18.73% -52%
684
544 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00000277 USD
0,0633 đ
71.317.646 USD
N/A
Tổng: 51.515.151.515.151
1.248.892 USD
(4 exchanges)
18.73% -28%
481
545 Biểu tượng logo của BNS Token BNS Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNS *
0,11 USD
2.531 đ
46.125.284 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
216.512 USD
(4 exchanges)
18.7% 7%
592
546 Biểu tượng logo của Larix Larix
09/2021 / Solana Blockchain
LARIX *
0,084357235 USD
1.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.880.698 USD
(4 exchanges)
18.67% 0%
2836
547 Biểu tượng logo của Shiba Link Shiba Link
08/2021 / Ethereum Blockchain
SLINK *
0,0000000621 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.799 USD
(1 exchanges)
18.65% -3%
4967
548 Biểu tượng logo của BULL FINANCE BULL FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain
BULL *
0,0000000051 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
176.355 USD
(0 exchanges)
18.63% -6%
3451
549 Biểu tượng logo của Emrals Emrals
02/2020
EMRALS
0,0245901054 USD
562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.843.064
2.416 USD
(4 exchanges)
18.59% 8%
4889
550 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0445340706 USD
1.018 đ
58.428.734 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
1.283.636 USD
(2 exchanges)
18.58% -33%
495
551 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0580681455 USD
1.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.392.620
182.864 USD
(0 exchanges)
18.55% -16%
3434
552 Biểu tượng logo của UniDex UniDex
01/2021 / Ethereum Blockchain
UNIDX *
1,45 USD
33.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
26.933 USD
(1 exchanges)
18.53% -21%
4144
553 Biểu tượng logo của Cryptochrome Cryptochrome
11/2020 / Ethereum Blockchain
CHM *
0,0544917641 USD
1.246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
9.028 USD
(2 exchanges)
18.47% 47%
4494
554 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,19 USD
4.280 đ
232.670.888 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
71.070.878 USD
(1 exchanges)
18.47% -17%
239
555 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0009120479 USD
20,8494 đ
274.920 USD
301.431.307 (100%)
Tổng: 301.473.028
117 USD
(1 exchanges)
18.46% -21%
2118
556 Biểu tượng logo của ClinTex CTi ClinTex CTi
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTI *
0,0442174468 USD
1.011 đ
5.060.473 USD
114.445.175 (60%)
Tổng: 191.311.840
155.706 USD
(1 exchanges)
18.45% -10%
1199
557 Biểu tượng logo của Libertas Token Libertas Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBERTAS *
0,0083685498 USD
191 đ
786.403 USD
93.971.206 (94%)
Tổng: 100.000.000
3.442 USD
(1 exchanges)
18.39% -35%
1821
558 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,000445893 USD
10,1931 đ
6.074.852 USD
13.624.012.871 (32%)
Tổng: 42.000.000.000
174.512 USD
(3 exchanges)
18.37% -17%
1138
559 Biểu tượng logo của GreenTrust GreenTrust
05/2021 / Binance Smart Chain
GNT *
0,0000009118 USD
0,0208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.105.420.000.000
145.217 USD
(0 exchanges)
18.34% -53%
3524
560 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche Contract Chain
PNG *
1,94 USD
44.348 đ
99.392.655 USD
21.378.683 (4%)
Tổng: 538.000.000
10.591.027 USD
(0 exchanges)
18.34% -12%
394
561 Biểu tượng logo của Shiba Floki Shiba Floki
07/2021 / Binance Smart Chain
FLOKI *
0,0000000196 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
131.047 USD
(0 exchanges)
18.34% 10%
3566
562 Biểu tượng logo của Meter Stable Meter Stable
08/2020
MTR
3,15 USD
71.917 đ
0 USD
N/A
439.304 USD
(4 exchanges)
18.32% 10%
3162
563 Biểu tượng logo của Cenfura Token Cenfura Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XCF *
0,0598562999 USD
1.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
5.624 USD
(2 exchanges)
18.28% 7%
4653
564 Biểu tượng logo của Sharder Sharder
05/2018 / Ethereum Blockchain
SS *
0,0059941723 USD
137 đ
1.698.046 USD
283.282.765 (57%)
Tổng: 500.000.000
75.640 USD
(4 exchanges)
18.25% -16%
1576
565 Biểu tượng logo của SolFarm SolFarm
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
18,80 USD
429.768 đ
25.481.449 USD
815.206 (8%)
Tổng: 10.000.000
2.401.749 USD
(2 exchanges)
18.24% -27%
761
566 Biểu tượng logo của PolyQuity PolyQuity
09/2021 / Polygon Blockchain
PYQ *
0,0731185015 USD
1.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.996 USD
(0 exchanges)
18.19% 11%
3871
567 Biểu tượng logo của BitDegree BitDegree
01/2018 / Ethereum Blockchain
BDG *
0,0023241083 USD
53 đ
893.761 USD
384.560.931 (75%)
Tổng: 514.800.000
546 USD
(1 exchanges)
18.18% 0%
1781
568 Biểu tượng logo của qiibee qiibee
07/2019 / Ethereum Blockchain
QBX *
0,0114482052 USD
262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.380.392.157
27.251 USD
(1 exchanges)
18.16% -8%
4142
569 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,085715 USD
1.959 đ
103.038.536 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
810.879 USD
(0 exchanges)
18.15% 3%
388
570 Biểu tượng logo của HappyCoin HappyCoin
05/2021 / Binance Smart Chain
HAPPY *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.883 USD
(1 exchanges)
18.15% -14%
4695
571 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
12,67 USD
289.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
530.147 USD
(2 exchanges)
18.14% 13%
3099
572 Biểu tượng logo của NotSafeMoon NotSafeMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
NOTSAFEMOON *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.204 USD
(1 exchanges)
18.14% -9%
4680
573 Biểu tượng logo của Alkimi Alkimi
07/2021 / Ethereum Blockchain
$ADS *
0,50 USD
11.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
352.631 USD
(1 exchanges)
18.13% 16%
3233
574 Biểu tượng logo của CryptoCars CryptoCars
08/2021 / Binance Smart Chain
CCAR *
0,23 USD
5.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.316.577 USD
(1 exchanges)
18.10% -7%
2936
575 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,06398912 USD
1.463 đ
56.755.786 USD
886.959.940 (11%)
Tổng: 7.771.000.000
1.453.784 USD
(7 exchanges)
18.08% -3%
504
576 Biểu tượng logo của Storage Area Network Anywhere Storage Area Network Anywhere
08/2021 / Ethereum Blockchain
SANA *
0,0252680331 USD
578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
763.965 USD
(1 exchanges)
18.05% 37%
3022
577 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
43.499 USD
994.387.140 đ
202.481.912 USD
N/A
Tổng: 513
1.068.930 USD
(4 exchanges)
18.04% -10%
264
578 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
36,13 USD
825.932 đ
154.163.311 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.956.198 USD
(3 exchanges)
17.99% 2%
317
579 Biểu tượng logo của GIVLY Coin GIVLY Coin
08/2020 / Binance Chain
GIV *
0,003434552 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.479 USD
(1 exchanges)
17.96% 7%
4721
580 Biểu tượng logo của AstroElon AstroElon
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELONONE *
0,0000000238 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
45.312 USD
(1 exchanges)
17.92% -6%
3937
581 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
11,91 USD
272.335 đ
0 USD
N/A
31.518 USD
(1 exchanges)
17.90% 21%
4089
582 Biểu tượng logo của Vangold Token Vangold Token
04/2021 / Binance Smart Chain
VGD *
0,0024949248 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
721 USD
(0 exchanges)
17.86% -20%
5100
583 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,61 USD
13.888 đ
255.858.812 USD
408.197.415 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
42.312.671 USD
(10 exchanges)
17.84% -12%
231
584 Biểu tượng logo của BitGreen BitGreen
03/2018
BITG
0,24 USD
5.519 đ
2.883.108 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
994 USD
(6 exchanges)
17.84% -8%
1391
585 Biểu tượng logo của Woofy Woofy
05/2021 / Ethereum Blockchain
WOOFY *
0,0309730526 USD
708 đ
0 USD
N/A
260.738 USD
(0 exchanges)
17.83% -17%
3317
586 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,15 USD
3.456 đ
84.814.615 USD
698.631.284 (74%)
Tổng: 950.000.000
1.754.016 USD
(10 exchanges)
17.75% 47%
431
587 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021
XCAD
3,47 USD
79.324 đ
58.738.561 USD
N/A
3.164.126 USD
(0 exchanges)
17.75% -8%
525
588 Biểu tượng logo của Position Exchange Position Exchange
08/2021 / Binance Smart Chain
POSI *
5,23 USD
119.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.497.185 USD
(1 exchanges)
17.75% -19%
2854
589 Biểu tượng logo của EYES Protocol EYES Protocol
06/2020 / Ethereum Blockchain
EYES *
0,0039658642 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.74% -24%
5738
590 Biểu tượng logo của PIXEL PIXEL
07/2019 / Ethereum Blockchain
PXL *
0,0039658642 USD
91 đ
2.211.277 USD
557.577.505 (56%)
Tổng: 987.500.000
796 USD
(4 exchanges)
17.74% -24%
1479
591 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
TOMOBULL *
0,000464 USD
10,6070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.532
45.965 USD
(1 exchanges)
17.74% -22%
3934
592 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
29,79 USD
680.999 đ
53.999.546 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.188.977 USD
(0 exchanges)
17.73% 9%
544
593 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
11,43 USD
261.334 đ
262.934.718 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
141.763.349 USD
(0 exchanges)
17.70% -11%
179
594 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
8,20 USD
187.483 đ
0 USD
N/A
758.915 USD
(0 exchanges)
17.70% -2%
3024
595 Biểu tượng logo của PicaArtMoney PicaArtMoney
11/2020 / Ethereum Blockchain
PICA *
0,0178525754 USD
408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.69% -7%
5979
596 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
74,38 USD
1.700.230 đ
16.383.983.627 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
2.601.775.139 USD
(21 exchanges)
17.68% 25%
11
597 Biểu tượng logo của SUSHIUP SUSHIUP
12/2020
SUSHIUP
0,0605360835 USD
1.384 đ
0 USD
N/A
5.391.117 USD
(1 exchanges)
17.62% -59%
2773
598 Biểu tượng logo của Rug Busters Rug Busters
06/2021 / Binance Smart Chain
RUGBUST *
0,0476578188 USD
1.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.857.630
11.140 USD
(0 exchanges)
17.61% -20%
4426
599 Biểu tượng logo của Mobile Crypto Pay Coin Mobile Crypto Pay Coin
06/2019
MCPC
0,0017626063 USD
40 đ
17.004 USD
9.647.081 (46%)
Tổng: 21.000.000
87 USD
(2 exchanges)
17.59% -8%
2576
600 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
41,22 USD
942.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
87.295 USD
(1 exchanges)
17.55% 18%
3466
601 Biểu tượng logo của AiLink Token AiLink Token
09/2018 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0000358089 USD
0,8186 đ
185.634 USD
5.184.020.527 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
2.323 USD
(2 exchanges)
17.51% -14%
2208
602 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
8,77 USD
200.553 đ
3.863.298 USD
440.358 (22%)
Tổng: 2.000.000
66.664 USD
(2 exchanges)
17.47% -18%
1288
603 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Binance Smart Chain
RACA *
0,00048083 USD
10,9918 đ
84.989.266 USD
N/A
Tổng: 445.278.491.084
6.022.324 USD
(0 exchanges)
17.46% -2%
430
604 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
285,83 USD
6.534.043 đ
0 USD
N/A
3.353.047 USD
(1 exchanges)
17.44% -27%
2826
605 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,53 USD
12.209 đ
56.429.700 USD
100.843.904 (50%)
Tổng: 200.000.000
224.086 USD
(10 exchanges)
17.43% -9%
538
606 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / Binance Smart Chain
BREW *
0,59 USD
13.533 đ
3.882.143 USD
6.557.514 (99%)
Tổng: 6.591.649
140.550 USD
(1 exchanges)
17.43% -14%
1286
607 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,21 USD
4.756 đ
90.353.728 USD
546.329.992 (46%)
Tổng: 1.200.000.000
43.357.909 USD
(1 exchanges)
17.42% -20%
409
608 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
2,07 USD
47.279 đ
0 USD
N/A
1.041.702 USD
(1 exchanges)
17.41% -36%
2974
609 Biểu tượng logo của UNIUP UNIUP
10/2020
UNIUP
3,14 USD
71.851 đ
0 USD
N/A
1.259.063 USD
(1 exchanges)
17.35% -48%
2946
610 Biểu tượng logo của Waletoken Waletoken
10/2018 / Ethereum Blockchain
WTN *
0,000004048 USD
0,0925 đ
80.630 USD
19.918.713.667
706 USD
(2 exchanges)
17.34% -12%
2344
611 Biểu tượng logo của Meter Governance mapped by Meter.io Meter Governance mapped by Meter.io
08/2020 / Ethereum Blockchain
eMTRG *
4,13 USD
94.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
165.300 USD
(2 exchanges)
17.33% -8%
3472
612 Biểu tượng logo của Privapp Network Privapp Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
bPRIVA *
0,44 USD
9.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
103.756 USD
(0 exchanges)
17.32% -25%
3649
613 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,13 USD
3.059 đ
147.141.053 USD
1.099.632.605 (54%)
Tổng: 2.039.042.435
19.924.480 USD
(15 exchanges)
17.30% 1%
310
614 Biểu tượng logo của DxSale Network DxSale Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
SALE *
1,05 USD
24.003 đ
26.546.372 USD
N/A
Tổng: 89.683.486
115.419 USD
(2 exchanges)
17.3% -32%
751
615 Biểu tượng logo của OXO.Farm OXO.Farm
05/2021 / Ethereum Blockchain
OXO *
0,0385225279 USD
881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
19.399 USD
(0 exchanges)
17.30% 20%
4257
616 Biểu tượng logo của Index Chain Index Chain
07/2020
IDX
0,0056947077 USD
130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
108 USD
(6 exchanges)
17.29% 143%
5332
617 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,53 USD
12.182 đ
203.950 USD
382.733 (43%)
Tổng: 900.000
71.617 USD
(5 exchanges)
17.28% 9%
2185
618 Biểu tượng logo của Derivex Derivex
08/2020 / Ethereum Blockchain
DVX *
0,0009409477 USD
21,5101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
17.23% 7%
5791
619 Biểu tượng logo của Swapz Swapz
06/2021 / Binance Smart Chain
SWAPZ *
0,0405187549 USD
926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
168.430 USD
(0 exchanges)
17.21% 25%
3462
620 Biểu tượng logo của Waltonchain Waltonchain
08/2017 / Ethereum Blockchain
WTC *
0,96 USD
21.978 đ
28.074.623 USD
77.808.490 (78%)
Tổng: 100.000.000
10.700.059 USD
(21 exchanges)
17.2% -20%
732
621 Biểu tượng logo của Buying.com Buying.com
09/2021 / Ethereum Blockchain
WBUY *
0,0422858774 USD
967 đ
1.836.899 USD
43.440.000 (4%)
Tổng: 986.800.000
33.842 USD
(0 exchanges)
17.20% -13%
1538
622 Biểu tượng logo của HyperDAO HyperDAO
03/2020 / Ethereum Blockchain
HDAO *
0,0268412214 USD
614 đ
12.581.422 USD
468.735.059 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
1.012.861 USD
(5 exchanges)
17.17% 31%
894
623 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,0256972034 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
258.139 USD
(0 exchanges)
17.17% -19%
3320
624 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0001262046 USD
2,8850 đ
6.697.344 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
8.981 USD
(5 exchanges)
17.16% -14%
1106
625 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
37,84 USD
864.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.279.943 USD
(1 exchanges)
17.16% 14%
2939
626 Biểu tượng logo của Defi Defi
08/2019 / Ethereum Blockchain
DEFI *
0,47 USD
10.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
98 USD
(2 exchanges)
17.15% -14%
5339
627 Biểu tượng logo của Cyclos Cyclos
06/2021 / Solana Blockchain
CYS *
3,84 USD
87.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.030.912 USD
(2 exchanges)
17.13% -16%
2880
628 Biểu tượng logo của Finxflo Finxflo
02/2021 / Ethereum Blockchain
FXF *
0,46 USD
10.514 đ
36.703.542 USD
71.808.093 (48%)
Tổng: 150.000.000
471.578 USD
(2 exchanges)
17.08% -23%
648
629 Biểu tượng logo của Verso Verso
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,18 USD
4.022 đ
8.062.293 USD
45.824.242 (46%)
Tổng: 100.000.000
243.018 USD
(1 exchanges)
17.01% 8%
1046
630 Biểu tượng logo của Conceal Conceal
02/2019
CCX
0,40 USD
9.213 đ
4.647.037 USD
11.530.273 (6%)
Tổng: 200.000.000
114.073 USD
(7 exchanges)
17.00% 20%
1218
631 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
0,12 USD
2.814 đ
3.532.469 USD
28.695.751 (6%)
Tổng: 500.000.000
639.522 USD
(3 exchanges)
17.00% -12%
1319
632 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain
MBOX *
5,26 USD
120.244 đ
156.624.309 USD
61.473.401 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
56.425.109 USD
(0 exchanges)
17% -2%
313
633 Biểu tượng logo của Tokoin Tokoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
TOKO *
0,0167218231 USD
382 đ
2.987.588 USD
178.664.008 (9%)
Tổng: 1.992.959.226
469.920 USD
(3 exchanges)
16.98% -16%
1381
634 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
0,0635463861 USD
1.453 đ
0 USD
N/A
498.560 USD
(1 exchanges)
16.95% -30%
3121
635 Biểu tượng logo của King Swap King Swap
10/2020 / Ethereum Blockchain
$KING *
0,0074052241 USD
169 đ
0 USD
N/A
1.998.812 USD
(1 exchanges)
16.92% 6%
2881
636 Biểu tượng logo của Dogecoin 2.0 Dogecoin 2.0
08/2021 / Binance Smart Chain
DOGE2 *
0,0674253774 USD
1.541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.026 USD
(1 exchanges)
16.84% 2%
4071
637 Biểu tượng logo của AirSwap AirSwap
10/2017 / Ethereum Blockchain
AST *
0,24 USD
5.590 đ
42.255.665 USD
150.000.000 (30%)
Tổng: 500.000.000
2.385.905 USD
(12 exchanges)
16.82% -27%
617
638 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0211515021 USD
484 đ
5.004.450 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
25.360 USD
(7 exchanges)
16.82% -13%
1202
639 Biểu tượng logo của UNION Protocol Governance Token UNION Protocol Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNN *
0,0152915441 USD
350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
632.481 USD
(1 exchanges)
16.78% -9%
3071
640 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0203762733 USD
466 đ
14.524.463 USD
712.812.517 (74%)
Tổng: 963.761.390
2.302.569 USD
(1 exchanges)
16.76% -49%
851
641 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0044338298 USD
101 đ
3.836.266 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
88.043 USD
(0 exchanges)
16.76% -11%
1293
642 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin Cash Token 3x Long Bitcoin Cash Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BCHBULL *
0,0227708584 USD
521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 94.823
17.706 USD
(4 exchanges)
16.75% -44%
4292
643 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
1,38 USD
31.454 đ
23.881.343 USD
17.356.434 (83%)
Tổng: 21.000.000
1.877 USD
(3 exchanges)
16.74% 1%
704
644 Biểu tượng logo của FANBI TOKEN FANBI TOKEN
08/2020 / Ethereum Blockchain
FBT *
0,0010921522 USD
25 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
13.262 USD
(3 exchanges)
16.74% -19%
4369
645 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
1,45 USD
33.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
6.650 USD
(2 exchanges)
16.74% 2%
4603
646 Biểu tượng logo của Tcoin Tcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
TCO *
0,0000257326 USD
0,5882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60 USD
(1 exchanges)
16.74% 12%
5373
647 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,25 USD
5.808 đ
5.922.349 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
1.523.278 USD
(1 exchanges)
16.73% -19%
1143
648 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
32,00 USD
731.543 đ
31.603.519.678 USD