1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 2303 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3036) - Ethereum (3574) - TRON (91) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (49) - Solana (329) - Polygon (272) - XDC Network (9) - Avalanche (158) - Fantom (106) - BNB Smart Chain (BEP20) (31) - Klaytn (74) - XRP (24) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (10) - Terra Classic (7) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (20) - Bitgert (6) - Cardano (40) - Arbitrum (98) - Cosmos (21) - Waves (9) - Secret (3) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (9) - Ontology (1) - Algorand (19) - Aurora (5) - Binance Smart Chain (BEP20) (102) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (2) - MetisDAO (12) - Celo (15) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Terra (8) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (9) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - HECO (1) - Optimism (11) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (10) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (15) - Fusion (1) - MultiversX (23) - Astar (1) - Avalanche C-Chain (5) - Velas (1) - CANTO (8) - Stacks (3) - SORA (3) - BNB Chain (BEP20) (1) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (15) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - Ripple (1) - NEM (1) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - XRP Ledger (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Tron20 (1) - Dogecoin (6) - Conflux (5) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - SX Network (1) - Energi (1) - Core (5) - Radix (1) -

21/03/2023 04:40

Bảng xếp hạng 2303 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Lunar V2 Lunar V2
11/2021 / BNB Blockchain
LNR *
0,0861896189 USD
2.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.678 USD
5390759541.41% 4.184.618.672%
4465
2 Biểu tượng logo của Shera Token Shera Token
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHR *
0,0000005008 USD
0,0119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000.000
53.030 USD
2160252305.38% 156.740.179%
4780
3 Biểu tượng logo của EverRise [old] EverRise [old]
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0011012988 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.841 USD
54701242.14% 1.190.483%
6554
4 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / BNB Blockchain
PETH *
0,000001863 USD
0,0442 đ
0 USD
N/A
203 USD
9272.54% 868.782%
6631
5 Biểu tượng logo của Step.app Step.app
04/2022 / Ethereum Blockchain
KCAL *
4,20 USD
99.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.691.130 USD
4299.01% 4.299%
3116
6 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000320186 USD
0,7604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
1744.19% -63%
8969
7 Biểu tượng logo của DeFi Insurance Protocol DeFi Insurance Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFIP *
0,0022260722 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
5.093 USD
1384.39% 108.007%
5330
8 Biểu tượng logo của ZEDXION ZEDXION
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZEDXION *
0,12 USD
2.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.746.558.037
321.283 USD
1204.06% 10.446.886%
3115
9 Biểu tượng logo của Tolar Tolar
10/2018 / Ethereum Blockchain
TOL *
0,049902508 USD
1.185 đ
7.238.454 USD
145.051.916 (21%)
Tổng: 690.189.812
107.400 USD
1147.78% 1.191%
898
10 Biểu tượng logo của CoinGhost CoinGhost
06/2022 / Ethereum Blockchain
GST *
0,0060098865 USD
143 đ
0 USD
N/A
0 USD
873.70% -0%
7882
11 Biểu tượng logo của POA POA
02/2018
POA
0,17 USD
4.004 đ
49.497.985 USD
293.587.639
188 USD
821.05% 1.139%
639
12 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator
07/2021 / Ethereum Blockchain
CVAG *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
19 USD
696.96% -0%
7352
13 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000125852 USD
0,2989 đ
1.085.560 USD
86.256.637.424 (65%)
Tổng: 132.995.789.787
20 USD
575.18% 412%
1462
14 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
0,0111387134 USD
265 đ
120.633 USD
10.830.050
6.209 USD
555.87% 4.488%
2103
15 Biểu tượng logo của HeroVerse HeroVerse
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HES *
1,89 USD
44.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 810.000
8.162.492 USD
533.42% 533%
2801
16 Biểu tượng logo của Luffy Luffy
09/2021 / Ethereum Blockchain
LUFFY *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
31.805 USD
459.96% 226%
4324
17 Biểu tượng logo của mCoin mCoin
12/2022 / BNB Blockchain
MCOIN *
1,71 USD
40.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.995
145.975 USD
417.46% 435%
3479
18 Biểu tượng logo của GM GM
11/2021 / Ethereum Blockchain
GM *
0,0003505077 USD
8,3246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
52.305.951 USD
337.62% 338%
2745
19 Biểu tượng logo của Lightcoin Lightcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
LHC *
0,0027846784 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.147.483.647
0 USD
293.52% 27%
8302
20 Biểu tượng logo của Future Of Fintech Future Of Fintech
08/2022 / BNB Blockchain
FOF *
1,53 USD
36.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
312.021 USD
251.68% 122%
3124
21 Biểu tượng logo của MINDOL MINDOL
03/2019 / Ethereum Blockchain
MIN *
0,0225519379 USD
536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 240.000.000
29 USD
231.98% 287%
7225
22 Biểu tượng logo của nOFTEN nOFTEN
12/2021
NOF
0,0003133612 USD
7,4423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
212.43% 140%
8545
23 Biểu tượng logo của YAY Games YAY Games
09/2021 / BNB Blockchain
YAY *
0,0009699584 USD
23,0365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
450.767 USD
201.09% 371%
3023
24 Biểu tượng logo của RIMAUNANGIS RIMAUNANGIS
10/2022 / BNB Blockchain
RXT *
0,043070853 USD
1.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
80 USD
186.29% 186%
6938
25 Biểu tượng logo của Aventus Utility Token Aventus Utility Token
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
25.888 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
183.5% 195%
868
26 Biểu tượng logo của AVT AVT
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
1,09 USD
25.888 đ
16.272.133 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
370.153 USD
183.5% 195%
868
27 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000835404 USD
1,9841 đ
148.523 USD
1.777.856.852 (99%)
Tổng: 1.790.420.402
9 USD
178.78% 159%
2056
28 Biểu tượng logo của Generative GPT Generative GPT
03/2023 / BNB Blockchain
GGPT *
0,0000065503 USD
0,1556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
135.408 USD
178.58% 179%
3516
29 Biểu tượng logo của Trumpcoin Trumpcoin
03/2016
TRUMP
0,38 USD
9.087 đ
2.526.975 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
749 USD
169.51% 194%
1452
30 Biểu tượng logo của Synchrony Synchrony
10/2021
SCY
0,000219331 USD
5,2091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
238.745 USD
165.76% 112%
3217
31 Biểu tượng logo của KatKoyn KatKoyn
02/2014
KAT
0,001993279 USD
47 đ
643.442 USD
322.805.606 (96%)
Tổng: 337.000.000
3 USD
164.98% 148%
1621
32 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0052129203 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7.106 USD
164.22% 207%
5208
33 Biểu tượng logo của SHIBONE INU SHIBONE INU
03/2023 / Ethereum Blockchain
SHIBONE *
0,0000000055 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.241.521 USD
156.54% -100%
2777
34 Biểu tượng logo của Petroleum OIL Petroleum OIL
12/2022 / Arbitrum Blockchain
OIL *
3,03 USD
72.070 đ
0 USD
N/A
110.098 USD
150.88% 438%
3612
35 Biểu tượng logo của Smart Block Chain City Smart Block Chain City
05/2022 / BNB Blockchain
SBCC *
0,17 USD
4.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
90.973 USD
147.71% 194%
3733
36 Biểu tượng logo của ExodusExt ExodusExt
12/2022 / BNB Blockchain
EXT *
0,0042023931 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.163 USD
146.55% -16%
5325
37 Biểu tượng logo của GO HAYYA GO HAYYA
08/2022 / BNB Blockchain
HAYYA *
0,00000001 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
1.956 USD
144.18% 224%
5728
38 Biểu tượng logo của Collar Collar
03/2023 / Ethereum Blockchain
COLLAR *
0,0019848835 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
472.510 USD
142.95% 143%
3003
39 Biểu tượng logo của DarkShield DarkShield
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DKS *
0,0129145904 USD
307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
405.811 USD
142.77% 143%
3625
40 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / BNB Blockchain
NST *
0,0000016527 USD
0,0393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
11 USD
142.32% 142%
7473
41 Biểu tượng logo của Galaxy Heroes Galaxy Heroes
04/2022 / BNB Blockchain
GHC *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
0 USD
139.79% 20%
8764
42 Biểu tượng logo của PLANET PLANET
08/2019 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,0032779373 USD
78 đ
737.536 USD
225.000.000 (5%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
133.44% -7%
1592
43 Biểu tượng logo của Centaurify Centaurify
11/2021 / Ethereum Blockchain
CENT *
0,0050189571 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
434.493 USD
131.37% 378%
3031
44 Biểu tượng logo của Sucrecoin Sucrecoin
08/2019
XSR
0,0001949275 USD
4,6295 đ
0 USD
N/A
2 USD
129.56% -27%
7711
45 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0001755492 USD
4,1693 đ
162.164 USD
923.752.414 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
125.11% 26%
2036
46 Biểu tượng logo của Plato Farm (PLATO) Plato Farm (PLATO)
04/2022 / BNB Blockchain
PLATO *
0,0000820645 USD
1,9490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
124.08% 107%
8534
47 Biểu tượng logo của The Meebits The Meebits
04/2022 / Ethereum Blockchain
NMEEBITS *
0,0247136548 USD
587 đ
0 USD
N/A
162.915 USD
123.47% 146%
3394
48 Biểu tượng logo của Gemstone Gemstone
01/2023 / Arbitrum Blockchain
GEM *
0,0038297763 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.070 USD
122.87% 50%
4481
49 Biểu tượng logo của CAD Coin CAD Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
CADC *
0,72 USD
17.128 đ
0 USD
N/A
314 USD
117.04% -3%
6466
50 Biểu tượng logo của Belifex Belifex
03/2023 / BNB Blockchain
BEFX *
0,0012475272 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
112.286 USD
112.75% 113%
3598
51 Biểu tượng logo của Bali Social Integrated Bali Social Integrated
11/2021 / Ethereum Blockchain
BSI *
0,42 USD
9.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94 USD
109.27% 92%
6882
52 Biểu tượng logo của Alpha Labz (new) Alpha Labz (new)
08/2022 / Ethereum Blockchain
$ALPHA *
0,0037268739 USD
89 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
28.035 USD
109.13% 109%
4398
53 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019
BDCC
22,56 USD
535.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.326 USD
107.53% 329%
6987
54 Biểu tượng logo của Space Rebase XUSD Space Rebase XUSD
11/2022 / Polygon Blockchain
XUSD *
1,01 USD
23.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.627
519 USD
104.80% 1%
6271
55 Biểu tượng logo của Apple Network Apple Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANK *
0,000027386 USD
0,6504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
260 USD
103.85% 35%
6541
56 Biểu tượng logo của Source Token Source Token
06/2022 / BNB Blockchain
SRCX *
0,0150247162 USD
357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3 USD
102.78% 122%
7664
57 Biểu tượng logo của MetaRim MetaRim
02/2022 / BNB Blockchain
RIM *
0,0002325382 USD
5,5228 đ
0 USD
N/A
115.817 USD
102.47% 144%
3582
58 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,0000002003 USD
0,0048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
78 USD
99.73% -0%
6947
59 Biểu tượng logo của Eco Value Coin Eco Value Coin
07/2019 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0005569357 USD
13,2272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.300.000.000
566 USD
96.76% 15%
6238
60 Biểu tượng logo của Loop X Network Loop X Network
07/2022 / BNB Blockchain
LOOP *
0,0000292876 USD
0,6956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 475.000.000
566 USD
95.75% 211%
6236
61 Biểu tượng logo của UMI UMI
05/2021
UMI
0,0084754257 USD
201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 586.141.472
0 USD
95.44% 88%
8167
62 Biểu tượng logo của ClassicDoge.io ClassicDoge.io
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XDOGE *
0,0017421675 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000
6.154.091 USD
94.83% 168%
2866
63 Biểu tượng logo của Etherlite Etherlite
07/2021
ETL
0,0002666307 USD
6,3325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
777 USD
94.31% -64%
6110
64 Biểu tượng logo của Block Commerce Protocol Block Commerce Protocol
08/2021 / Ethereum Blockchain
BCP *
0,0204997227 USD
487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.338 USD
89.90% 51%
4158
65 Biểu tượng logo của Documentchain Documentchain
01/2020
DMS
0,008103414 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8 USD
88.26% 15%
7539
66 Biểu tượng logo của BUILD BUILD
07/2022 / Ethereum Blockchain
BUILD *
0,0003140592 USD
7,4589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.657.436.079
2.848 USD
85.82% 17%
5571
67 Biểu tượng logo của ASIMI ASIMI
03/2022 / Waves Blockchain
ASIMI *
0,003251787 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.392.816
5 USD
82.30% 258%
7589
68 Biểu tượng logo của Stabilize Stabilize
10/2020 / Ethereum Blockchain
STBZ *
0,34 USD
8.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212.963
7.728 USD
81.66% 167%
5173
69 Biểu tượng logo của A Birds Nest A Birds Nest
03/2023 / Ethereum Blockchain
A Birds Nest *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333.333.333
2.124.239 USD
81.63% 82%
2709
70 Biểu tượng logo của TTX Games TTX Games
02/2022 / Ethereum Blockchain
XMETA *
0,0051767515 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000.000
186.620 USD
77.22% 193%
4022
71 Biểu tượng logo của The Standard Token The Standard Token
10/2022 / Ethereum Blockchain
TST *
0,0298621924 USD
709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.617 USD
72.11% 111%
5364
72 Biểu tượng logo của Sombra Sombra
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMBR *
0,12 USD
2.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
477.917 USD
70.50% 56%
3496
73 Biểu tượng logo của Ryoma Ryoma
04/2022
RYOMA
0,0028296549 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
583.066 USD
69.95% 70%
2945
74 Biểu tượng logo của Vase Token Vase Token
03/2022 / BNB Blockchain
VASE *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
28 USD
69.53% 54%
7242
75 Biểu tượng logo của XCF Token XCF Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
XCF *
0,0075205031 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
20.847 USD
67.83% 45%
4595
76 Biểu tượng logo của Airtor Protocol Airtor Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
0,0551951313 USD
1.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
478.836 USD
67.02% 22%
2994
77 Biểu tượng logo của METAL FRIENDS METAL FRIENDS
12/2022 / BNB Blockchain
MTLS *
0,0000389698 USD
0,9255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.565 USD
66.38% 60%
4438
78 Biểu tượng logo của Verso Token Verso Token
04/2021 / Avalanche Blockchain
VSO *
0,23 USD
5.484 đ
10.581.829 USD
45.824.242 (46%)
Tổng: 100.000.000
1.567.556 USD
64.66% 315%
946
79 Biểu tượng logo của Marshall Inu Marshall Inu
02/2022 / Ethereum Blockchain
MRI *
0,0002365217 USD
5,6174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.303 USD
64.47% 141%
5645
80 Biểu tượng logo của ARB Protocol ARB Protocol
07/2022 / Solana Blockchain
ARB *
0,0030603144 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.000.000
704.144 USD
64.45% 702%
2899
81 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / BNB Blockchain
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
5.552 USD
64.29% 64%
5300
82 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Klaytn Blockchain
DUCATO *
0,0540931078 USD
1.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
50.396 USD
63.94% 116%
4699
83 Biểu tượng logo của Continuum Finance Continuum Finance
03/2022 / BNB Blockchain
CTN *
0,079245568 USD
1.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
20.792 USD
62.28% 48%
4596
84 Biểu tượng logo của ERON ERON
12/2021 / BNB Blockchain
ERON *
0,0000169879 USD
0,4035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
11.528 USD
62.24% 67%
4983
85 Biểu tượng logo của American Shiba American Shiba
05/2021 / Ethereum Blockchain
USHIBA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.561 USD
61.78% 24%
5832
86 Biểu tượng logo của Chellitcoin Chellitcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
CHLT *
0,0183301537 USD
435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
61.73% 71%
7861
87 Biểu tượng logo của Add.xyz Add.xyz
07/2020 / Ethereum Blockchain
ADD *
0,0177191486 USD
421 đ
146.999 USD
8.296.071 (80%)
Tổng: 10.366.071
23 USD
60.60% 76%
2059
88 Biểu tượng logo của LadderCaster LadderCaster
04/2022 / Solana Blockchain
LADA *
0,0002046135 USD
4,8596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2 USD
60.14% 38%
7696
89 Biểu tượng logo của BitBall BitBall
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTB *
0,0008822884 USD
20,9543 đ
535.278 USD
606.692.575 (61%)
Tổng: 999.999.999
128.550 USD
59.81% 56%
1668
90 Biểu tượng logo của LoopSwap LoopSwap
03/2022 / BNB Blockchain
LSWAP *
0,001927579 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.474.093
470.367 USD
59.47% 201%
3009
91 Biểu tượng logo của Gold by Adv3nture.xyz Gold by Adv3nture.xyz
02/2023 / Arbitrum Blockchain
GOLD *
0,0000095626 USD
0,2271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.011 USD
58.85% 28%
5216
92 Biểu tượng logo của Strite Strite
04/2021 / BNB Blockchain
STRI *
0,0054128629 USD
129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.597.817
55.761 USD
58.64% 116%
4020
93 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
CNB *
0,0000641055 USD
1,5225 đ
85.341 USD
1.331.266.628 (89%)
Tổng: 1.500.000.000
83 USD
57.81% -66%
2177
94 Biểu tượng logo của UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN. UNITED EMIRATE DECENTRALIZED COIN.
10/2021 / BNB Blockchain
UEDC *
0,0012486412 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
38.625 USD
57.73% -9%
4261
95 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Blockchain
MOONION *
0,0000001402 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
57.31% 8%
8935
96 Biểu tượng logo của Cryptosroom Cryptosroom
12/2022 / BNB Blockchain
CROOM *
0,0001101813 USD
2,6168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
108 USD
56.93% 83%
6839
97 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,01566685 USD
372 đ
75.723.858 USD
3.356.728.855 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
175.481.236 USD
55.21% 108%
359
98 Biểu tượng logo của Mooney Mooney
01/2022 / Ethereum Blockchain
MOONEY *
0,0672298138 USD
1.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.609.583.580
7.165.672 USD
54.96% 275%
2898
99 Biểu tượng logo của Dope Wars Paper Dope Wars Paper
09/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
0,0012801259 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
4 USD
54.93% -29%
7645
100 Biểu tượng logo của AETHR AETHR
08/2022 / BNB Blockchain
ATH *
0,0026066784 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 790.000.000
783 USD
54.90% 87%
6108
101 Biểu tượng logo của TerraUSD (Wormhole) TerraUSD (Wormhole)
12/2021 / Ethereum Blockchain
UST *
0,10 USD
2.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.531.101
25.227.765 USD
54.56% 17%
2823
102 Biểu tượng logo của Lux Bio Cell Lux Bio Cell
04/2020 / Ethereum Blockchain
LBXC *
0,0000249121 USD
0,5917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.674.560.934
50.205 USD
54.52% -41%
4089
103 Biểu tượng logo của Netcoincapital Netcoincapital
11/2021 / TRON Blockchain
NCC *
0,004006591 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
0 USD
53.64% -3%
7890
104 Biểu tượng logo của Charg Coin Charg Coin
04/2020
CHG
0,41 USD
9.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
52.41% 4%
7991
105 Biểu tượng logo của MetagamZ MetagamZ
02/2022 / Avalanche Blockchain
METAG *
0,0003374514 USD
8,0145 đ
3.374.514 USD
10.000.000.000
114.491 USD
51.99% 194%
1104
106 Biểu tượng logo của LovePot Token LovePot Token
10/2021 / BNB Blockchain
LOVE *
0,0006009886 USD
14,2735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.015.409
0 USD
51.72% -0%
8370
107 Biểu tượng logo của HubinNetwork HubinNetwork
12/2022 / BNB Blockchain
HBN *
0,0003497528 USD
8,3066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
51.61% 9%
7755
108 Biểu tượng logo của Weboo Token Weboo Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WEBOO *
0,0006828838 USD
16,2185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
298.809 USD
51.55% 52%
3908
109 Biểu tượng logo của DoggyStyle Coin DoggyStyle Coin
11/2021 / Solana Blockchain
DSC *
0,0000002573 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
51.39% 52%
7839
110 Biểu tượng logo của Keystone of Opportunity & Knowledge Keystone of Opportunity & Knowledge
? / Ethereum Blockchain
KOK *
0,27 USD
6.437 đ
0 USD
N/A
15.375.847 USD
51.20% 8%
2415
111 Biểu tượng logo của KEEPs Blockchain KEEPs Blockchain
10/2021 / Ethereum Blockchain
KPC *
0,0493812845 USD
1.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
118.966 USD
50.95% 0%
4122
112 Biểu tượng logo của Telegram Inu Telegram Inu
08/2022 / BNB Blockchain
TINU *
0,0000045084 USD
0,1071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10 USD
50.84% 8%
7498
113 Biểu tượng logo của Power Cash Power Cash
12/2021 / BNB Blockchain
PRCH *
0,0000000254 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
1 USD
50.73% 24%
7770
114 Biểu tượng logo của EverGrowCoin EverGrowCoin
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EGC *
0,0000001187 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.198.615 USD
50.66% 0%
2929
115 Biểu tượng logo của EDGE Activity Token EDGE Activity Token
07/2022 / Polygon Blockchain
EAT *
0,0107771989 USD
256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
3.061 USD
49.85% 7%
5536
116 Biểu tượng logo của Mars Inu Mars Inu
11/2021 / BNB Blockchain
MARSINU *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3 USD
49.80% -11%
7675
117 Biểu tượng logo của Baby Doge CEO Baby Doge CEO
03/2023 / BNB Blockchain
BABYCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
22.959 USD
49.71% -23%
4545
118 Biểu tượng logo của BitGoo BitGoo
12/2021 / BNB Blockchain
BTG *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
31 USD
49.51% -18%
7209
119 Biểu tượng logo của ReserveBlock ReserveBlock
02/2023
RBX
0,10 USD
2.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 372.000.000
432.418 USD
49.38% -5%
3033
120 Biểu tượng logo của Tsunami Exchange Tsunami Exchange
11/2022 / Waves Blockchain
TSN *
0,72 USD
17.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
0 USD
48.84% 20%
8991
121 Biểu tượng logo của Era7: Game of Truth Era7: Game of Truth
05/2022 / BNB Blockchain
GOT *
0,002873159 USD
68 đ
0 USD
N/A
57 USD
48.36% 21%
7022
122 Biểu tượng logo của inSure inSure
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0092970041 USD
221 đ
33.337.041 USD
3.585.783.160 (4%)
Tổng: 88.000.000.000
131.058 USD
47.90% 140%
338
123 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0000835404 USD
1,9841 đ
3.537 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
0 USD
47.57% 72%
2552
124 Biểu tượng logo của RimsofLegend RimsofLegend
08/2022 / Ethereum Blockchain
ROL *
0,0022136415 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.440 USD
47.14% 97%
4629
125 Biểu tượng logo của CatCoin (old) CatCoin (old)
04/2022 / Ethereum Blockchain
CATCOIN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
154.728 USD
46.43% 173%
3412
126 Biểu tượng logo của Saudi Shiba Inu Saudi Shiba Inu
07/2022 / Ethereum Blockchain
SAUDISHIB *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.595 USD
46.10% 63%
5821
127 Biểu tượng logo của Doge KaKi Doge KaKi
02/2023 / BNB Blockchain
KAKI *
0,0000001122 USD
0,0027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
2.448.791 USD
45.96% -15%
2694
128 Biểu tượng logo của SpaceXCoin SpaceXCoin
12/2022 / BNB Blockchain
SPXC *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
47.931 USD
45.84% 89%
4116
129 Biểu tượng logo của CAKEPAD CAKEPAD
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CKP *
0,0000500773 USD
1,1893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
12.241 USD
45.35% -33%
5649
130 Biểu tượng logo của TWITTER CEO FLOKI TWITTER CEO FLOKI
02/2023 / BNB Blockchain
FLOKICEO *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
446 USD
45.13% -24%
6329
131 Biểu tượng logo của BullBankers BullBankers
08/2022 / BNB Blockchain
BANKERS *
0,0000001302 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5 USD
44.25% 85%
7599
132 Biểu tượng logo của Friendz Friendz
04/2018 / Ethereum Blockchain
FDZ *
0,0001053115 USD
2,5011 đ
54.357 USD
516.152.388 (46%)
Tổng: 1.129.842.156
46.695 USD
44.12% -11%
2268
133 Biểu tượng logo của DATACHAIN FOUNDATION DATACHAIN FOUNDATION
06/2021 / Ethereum Blockchain
DC *
0,39 USD
9.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
180.857 USD
44.07% -33%
3899
134 Biểu tượng logo của IceCream IceCream
02/2023 / Bitgert Blockchain
ICE *
5,51 USD
130.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
942.593 USD
43.94% 244%
2836
135 Biểu tượng logo của Alias Alias
01/2017
ALIAS
0,0200496842 USD
476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.174.522
0 USD
43.89% 27%
7854
136 Biểu tượng logo của Bolide Bolide
06/2022 / Ethereum Blockchain
BLID *
0,03396935 USD
807 đ
212.295.854 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
199.417 USD
43.67% 45%
184
137 Biểu tượng logo của Myteamcoin Myteamcoin
04/2021 / BNB Blockchain
MYC *
0,0000012863 USD
0,0306 đ
0 USD
N/A
201 USD
43.31% 191%
6636
138 Biểu tượng logo của Biconomy Exchange Token (BIT) Biconomy Exchange Token (BIT)
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIT *
0,0000632031 USD
1,5011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.868.616 USD
42.99% 20%
3066
139 Biểu tượng logo của Day Of Defeat Day Of Defeat
11/2021 / BNB Blockchain
DOD *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.900.000.000
0 USD
42.71% -99%
8326
140 Biểu tượng logo của MetaGods MetaGods
12/2021 / BNB Blockchain
MGOD *
0,007902101 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
98.739 USD
42.50% 71%
3665
141 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
1,83 USD
43.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
0 USD
42.36% 43%
8340
142 Biểu tượng logo của YSL YSL
08/2021 / BNB Blockchain
YSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
4 USD
42.21% 41%
7620
143 Biểu tượng logo của OpenbetAI OpenbetAI
03/2023 / Arbitrum Blockchain
OPENBET *
0,0673255405 USD
1.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
79.070 USD
41.97% 31%
3818
144 Biểu tượng logo của Worldcore Worldcore
12/2017 / Ethereum Blockchain
WRC *
0,0005569357 USD
13,2272 đ
99.192 USD
178.103.291 (73%)
Tổng: 245.209.299
1 USD
41.84% 15%
2149
145 Biểu tượng logo của AlphaDEX AlphaDEX
01/2022 / BNB Blockchain
ROAR *
0,0141021517 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.400.000
519.116 USD
41.61% 37%
2977
146 Biểu tượng logo của BITCONEY BITCONEY
12/2022 / BNB Blockchain
BITCONEY *
1,32 USD
31.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
15.732 USD
41.43% 19%
4757
147 Biểu tượng logo của Connect Connect
04/2022 / BNB Blockchain
CNT *
0,0073120285 USD
174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.267 USD
41.28% 20%
5400
148 Biểu tượng logo của Oikos Oikos
07/2020 / BNB Blockchain
OKS *
0,0014924601 USD
35 đ
164.002 USD
109.886.711 (51%)
Tổng: 217.293.197
17.159 USD
41.27% 30%
2033
149 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0027846784 USD
66 đ
14.650 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
12 USD
40.54% 64%
2445
150 Biểu tượng logo của DINGO TOKEN (old) DINGO TOKEN (old)
05/2021 / BNB Blockchain
DINGO *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
36 USD
40.54% -64%
7169
151 Biểu tượng logo của X7 Coin X7 Coin
11/2022 / TRON Blockchain
X7C *
0,0128210911 USD
305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3.462 USD
40.47% 80%
5483
152 Biểu tượng logo của UBXS Token UBXS Token
01/2022 / BNB Blockchain
UBXS *
0,0345077081 USD
820 đ
307.952 USD
8.924.144 (9%)
Tổng: 100.000.000
290.865 USD
40.32% 56%
1835
153 Biểu tượng logo của SB GROUP SB GROUP
04/2022 / BNB Blockchain
SB *
0,0007294247 USD
17,3238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
424 USD
40.07% 98%
6295
154 Biểu tượng logo của EventChain EventChain
11/2017 / Ethereum Blockchain
EVC *
0,0008951479 USD
21,2598 đ
27.974 USD
31.250.497 (37%)
Tổng: 84.000.000
3.673 USD
40.00% 40%
2378
155 Biểu tượng logo của Neutrino Index Neutrino Index
01/2020 / Ethereum Blockchain
XTN *
0,0620029678 USD
1.473 đ
3.222.960 USD
51.980.734 (8%)
Tổng: 623.814.463
212.223 USD
39.92% -11%
1117
156 Biểu tượng logo của LUXWORLD LUXWORLD
02/2023 / Ethereum Blockchain
LUX *
0,0054088978 USD
128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
111.262 USD
39.75% -9%
3603
157 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,0065107103 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.000.000
698 USD
39.58% -32%
6146
158 Biểu tượng logo của Medal of Honour Medal of Honour
01/2023 / Ethereum Blockchain
MOH *
0,0725192967 USD
1.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
173.827 USD
39.58% 12%
3365
159 Biểu tượng logo của CryptoVsZombie CryptoVsZombie
11/2021 / BNB Blockchain
CVZ *
0,0011411241 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
39.18% 39%
8471
160 Biểu tượng logo của Akitavax Akitavax
12/2021 / Avalanche Blockchain
AKITAX *
0,000053498 USD
1,2706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.440.000.000
107.999 USD
38.67% 8%
3619
161 Biểu tượng logo của ArbitrageCT ArbitrageCT
01/2018 / Ethereum Blockchain
ARCT *
0,0011138713 USD
26 đ
116.573 USD
104.655.777 (69%)
Tổng: 150.729.777
42 USD
38.54% -58%
2108
162 Biểu tượng logo của TeraBlock TeraBlock
05/2021 / Ethereum Blockchain
TBC *
0,0075174793 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
63.449 USD
37.78% 62%
3937
163 Biểu tượng logo của Autobahn Network Autobahn Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,0053251677 USD
126 đ
357.163 USD
67.070.793 (11%)
Tổng: 600.000.000
5.088 USD
37.72% 58%
1798
164 Biểu tượng logo của Ultra Clear Ultra Clear
09/2020
UCR
0,0038902235 USD
92 đ
0 USD
N/A
120 USD
37.44% 35%
6807
165 Biểu tượng logo của THORWallet THORWallet
12/2021 / Ethereum Blockchain
TGT *
0,0307983183 USD
731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
144.778 USD
37.36% -38%
4060
166 Biểu tượng logo của GrimaceBsc.com GrimaceBsc.com
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GRIMACE *
1,61 USD
38.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
83.864 USD
36.94% 7%
4386
167 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0004167771 USD
9,8985 đ
69.183 USD
165.994.209 (33%)
Tổng: 500.000.000
1.565 USD
36.88% -20%
2226
168 Biểu tượng logo của Pixie Pixie
09/2022
PIX
0,0016737534 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
353.108 USD
36.79% 36%
3087
169 Biểu tượng logo của Recast1 Coin Recast1 Coin
12/2021 / TRON Blockchain
R1 *
0,0000054277 USD
0,1289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
197 USD
36.47% 141%
6647
170 Biểu tượng logo của Goldex Token Goldex Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
GLDX *
0,18 USD
4.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
4.215 USD
36.44% 34%
5409
171 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Blockchain
NERIAN *
0,0056092274 USD
133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
962 USD
36.40% 51%
6015
172 Biểu tượng logo của BIZZCOIN BIZZCOIN
04/2020 / TRON Blockchain
BIZZ *
0,00150147 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 201.000.000
9 USD
36.22% 110%
7517
173 Biểu tượng logo của FiboDex FiboDex
03/2022 / BNB Blockchain
FIBO *
0,0000000041 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
46 USD
36.17% -5%
7092
174 Biểu tượng logo của Arbiswap Exchange Arbiswap Exchange
02/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBI *
0,0000000279 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
469 USD
35.89% -97%
6311
175 Biểu tượng logo của YSL.IO YSL.IO
08/2021 / BNB Blockchain
SYSL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 233.898
26 USD
35.77% 70%
7270
176 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
0,12 USD
2.731 đ
2.530.159 USD
22.000.000 (22%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
35.40% 13%
1196
177 Biểu tượng logo của DragonBnB.co DragonBnB.co
05/2022 / BNB Blockchain
BNBDRAGON *
0,0012467109 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
17.301 USD
34.99% 12%
4690
178 Biểu tượng logo của ACRIA ACRIA
12/2022 / Ethereum Blockchain
ACRIA *
0,0817440551 USD
1.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.000.000
22.277 USD
34.90% -24%
4422
179 Biểu tượng logo của ELEF  WORLD ELEF WORLD
12/2021 / BNB Blockchain
ELEF *
0,0000004893 USD
0,0116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 996.000.000
0 USD
34.88% -51%
8516
180 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
4,65 USD
110.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
282.309 USD
34.84% 43%
3159
181 Biểu tượng logo của Rigel Protocol Rigel Protocol
04/2021 / BNB Blockchain
RGP *
0,0363327088 USD
863 đ
65.218 USD
1.795.012 (9%)
Tổng: 20.000.000
11 USD
34.80% 31%
2236
182 Biểu tượng logo của GensoKishi’s Metaverse GensoKishi’s Metaverse
01/2022
MV
0,80 USD
19.008 đ
0 USD
N/A
14.296.894 USD
34.66% 100%
2856
183 Biểu tượng logo của Nomadland Nomadland
04/2022 / BNB Blockchain
NOMAD *
0,0000000161 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
320 USD
34.42% 188%
6452
184 Biểu tượng logo của FIA Protocol FIA Protocol
11/2021 / BNB Blockchain
FIA *
0,0003838553 USD
9,1166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
19 USD
34.36% 13%
7353
185 Biểu tượng logo của Optimus OPT2 Optimus OPT2
09/2022 / Polygon Blockchain
OPT2 *
0,0160463969 USD
381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
39.153 USD
34.33% -16%
4253
186 Biểu tượng logo của H-Space Metaverse H-Space Metaverse
12/2021 / BNB Blockchain
HKSM *
0,0000055732 USD
0,1324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.016 USD
34.31% 30%
5990
187 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,001670807 USD
40 đ
15.280 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
8 USD
33.88% 36%
2441
188 Biểu tượng logo của Tuzlaspor Token Tuzlaspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
TUZLA *
0,15 USD
3.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
24.867 USD
33.83% 28%
4507
189 Biểu tượng logo của Phoenix chain Phoenix chain
03/2023 / BNB Blockchain
PHX *
0,00093664 USD
22,2452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.275.716 USD
33.69% 96%
2769
190 Biểu tượng logo của MintySwap MintySwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MINTYS *
0,0009916313 USD
23,5512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
33.61% 32%
7637
191 Biểu tượng logo của SHIKOKU SHIKOKU
12/2022 / Ethereum Blockchain
SHIK *
0,0000000059 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.136.456 USD
33.54% 10%
2789
192 Biểu tượng logo của SOLA Token SOLA Token
10/2021 / Solana Blockchain
SOLA *
0,0015604374 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.153.077
402 USD
33.51% 25%
6363
193 Biểu tượng logo của Kaiba Inu Kaiba Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
KAIBA *
0,0318208268 USD
756 đ
0 USD
N/A
68.041 USD
33.40% 128%
4661
194 Biểu tượng logo của BitShiba Token BitShiba Token
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBA *
0,0000000518 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.902.975 USD
33.23% 33%
2924
195 Biểu tượng logo của 1irstcoin 1irstcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
FST *
0,13 USD
3.160 đ
6.476.633 USD
48.681.740 (49%)
Tổng: 100.000.000
43.062 USD
33.20% 10%
913
196 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0000400659 USD
0,9516 đ
17.650 USD
440.516.789 (65%)
Tổng: 681.277.830
0 USD
33.16% 33%
2431
197 Biểu tượng logo của Empower Empower
12/2021 / Ethereum Blockchain
MPWR *
0,41 USD
9.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
177.661 USD
33.06% 33%
3355
198 Biểu tượng logo của Revolve Games Revolve Games
09/2021 / BNB Blockchain
RPG *
0,042045036 USD
999 đ
2.000.936 USD
47.590.313 (50%)
Tổng: 95.000.000
79.078 USD
32.76% 21%
1255
199 Biểu tượng logo của Oracolxor Oracolxor
09/2020
XOR
0,0001502972 USD
3,5696 đ
0 USD
N/A
0 USD
32.75% 3%
8068
200 Biểu tượng logo của zkNFTex zkNFTex
12/2022 / BNB Blockchain
ZKN *
0,0000385591 USD
0,9158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
442 USD
32.34% -10%
6335
201 Biểu tượng logo của SANGKARA MISA SANGKARA MISA
04/2022 / BNB Blockchain
MISA *
0,0000004507 USD
0,0107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
96 USD
32.18% 50%
6874
202 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO SATOSHI ALL BEST ICO SATOSHI
07/2022 / BNB Blockchain
SATSALL *
0,0000706942 USD
1,6790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.001
35 USD
32.02% 90%
7180
203 Biểu tượng logo của CZbusd CZbusd
06/2022 / BNB Blockchain
CZBUSD *
0,0111055582 USD
264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 272.765
144 USD
31.93% -79%
6751
204 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
0,0011138713 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
0 USD
31.17% 53%
7998
205 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0022277427 USD
53 đ
636.177 USD
285.570.296 (100%)
Tổng: 286.489.893
0 USD
31.17% 2%
1624
206 Biểu tượng logo của KaraStar KaraStar
12/2021 / BNB Blockchain
KARA *
0,0002277557 USD
5,4092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
56.117 USD
31.11% -29%
4015
207 Biểu tượng logo của Optimus OPT3 Optimus OPT3
10/2022 / Polygon Blockchain
OPT3 *
0,0026565009 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
44 USD
31.04% 13%
7106
208 Biểu tượng logo của Open Swap Open Swap
11/2021 / Ethereum Blockchain
OPENX *
0,0174469112 USD
414 đ
0 USD
N/A
30 USD
30.84% 16%
7340
209 Biểu tượng logo của GrapeVine GrapeVine
10/2022 / Avalanche Blockchain
XGRAPE *
0,56 USD
13.187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 151.237
1.674 USD
30.71% 31%
5800
210 Biểu tượng logo của Multi-Chain Capital Multi-Chain Capital
11/2021 / Ethereum Blockchain
MCC *
0,0000433772 USD
1,0302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.236.753 USD
30.55% -35%
2929
211 Biểu tượng logo của Xaurum Xaurum
04/2015 / Ethereum Blockchain
XAUR *
0,03731469 USD
886 đ
2.656.286 USD
71.186.064
12.291 USD
30.53% 37%
1181
212 Biểu tượng logo của Meshswap Protocol Meshswap Protocol
05/2022 / Polygon Blockchain
MESH *
0,0822471061 USD
1.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.644.000
6.608 USD
30.38% 37%
5238
213 Biểu tượng logo của BITCOIN INTERNATIONAL BITCOIN INTERNATIONAL
10/2021 / BNB Blockchain
BTCI *
0,0389310429 USD
925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.421.978
28 USD
30.25% -3%
7241
214 Biểu tượng logo của Frog Ceo Frog Ceo
03/2023 / BNB Blockchain
FROGCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
185.512 USD
30.06% 30%
3334
215 Biểu tượng logo của Angle Angle
11/2021 / Ethereum Blockchain
ANGLE *
0,0437982895 USD
1.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
356.282 USD
29.97% 16%
3084
216 Biểu tượng logo của Agro Global Agro Global
12/2021 / BNB Blockchain
AGRO *
0,0007139723 USD
16,9568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000.000
204.825 USD
29.72% 25%
3293
217 Biểu tượng logo của Bobcoin Bobcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
BOBC *
0,43 USD
10.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.975 USD
29.67% 11%
5550
218 Biểu tượng logo của Howdoo Howdoo
11/2018 / Ethereum Blockchain
UDOO *
0,006872107 USD
163 đ
3.276.413 USD
476.769.808 (57%)
Tổng: 837.843.489
713.804 USD
29.66% 19%
1336
219 Biểu tượng logo của CALO CALO
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIT *
2,78 USD
66.034 đ
0 USD
N/A
2.872.602 USD
29.63% 30%
3032
220 Biểu tượng logo của EQ9 EQ9
11/2022 / Polygon Blockchain
EQ9 *
0,0004983975 USD
11,8369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
5.675 USD
29.61% -28%
5295
221 Biểu tượng logo của Bogged Finance Bogged Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOG *
0,44 USD
10.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
93.039 USD
29.50% -21%
4258
222 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin
06/2018 / Ethereum Blockchain
0xBTC *
0,29 USD
6.879 đ
2.811.491 USD
9.706.750 (46%)
Tổng: 20.999.810
142.134 USD
29.34% 45%
1165
223 Biểu tượng logo của Quid Token Quid Token
11/2021 / Solana Blockchain
QUID *
0,000012643 USD
0,3003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
340 USD
29.07% 1.095%
6425
224 Biểu tượng logo của WINR Protocol WINR Protocol
02/2023 / Arbitrum Blockchain
WINR *
0,10 USD
2.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.884.064 USD
28.83% 155%
2650
225 Biểu tượng logo của Empire Token Empire Token
06/2021 / BNB Blockchain
EMPIRE *
0,0021486792 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.391 USD
28.80% 24%
4729
226 Biểu tượng logo của PeaceTokenFinance PeaceTokenFinance
12/2021 / BNB Blockchain
PET *
0,0000009415 USD
0,0224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000.000
20.328 USD
28.60% -17%
4601
227 Biểu tượng logo của HyperonChain HyperonChain
08/2022
HPN
0,0100564833 USD
239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
383 USD
28.55% -23%
6378
228 Biểu tượng logo của ENNO Cash ENNO Cash
11/2021 / Waves Blockchain
ENNO *
0,0553911203 USD
1.316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
66.306 USD
27.84% -6%
3912
229 Biểu tượng logo của Elitium Elitium
05/2019 / Ethereum Blockchain
EUM *
0,62 USD
14.834 đ
17.436.234 USD
27.916.379 (8%)
Tổng: 332.200.000
189.923 USD
27.64% 27%
667
230 Biểu tượng logo của BOX BOX
05/2022 / Klaytn Blockchain
BOX *
0,0328592046 USD
780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.345 USD
27.57% 118%
4560
231 Biểu tượng logo của RABBIT TECHNOLOGY RABBIT TECHNOLOGY
12/2022 / BNB Blockchain
RABBIT *
0,0000000884 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555.555.555
58 USD
27.56% 10%
7017
232 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0025041194 USD
59 đ
528.297 USD
210.971.303
30 USD
27.45% 25%
1675
233 Biểu tượng logo của Bloomify Static Bloomify Static
12/2021 / BNB Blockchain
STATIC *
0,0752124052 USD
1.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 529.028
19 USD
27.40% 14%
7349
234 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,0537242178 USD
1.276 đ
102.882 USD
1.914.997 (19%)
Tổng: 10.000.000
65 USD
27.39% -46%
2140
235 Biểu tượng logo của Sohei Sohei
03/2023 / Arbitrum Blockchain
HEI *
0,0351857066 USD
836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
414.174 USD
27.36% 137%
3047
236 Biểu tượng logo của Hxro Hxro
02/2019 / Ethereum Blockchain
HXRO *
0,15 USD
3.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.050 USD
27.23% 14%
4195
237 Biểu tượng logo của NitroShiba NitroShiba
09/2022 / Arbitrum Blockchain
NISHIB *
0,0014937732 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.945 USD
27.11% 68%
4221
238 Biểu tượng logo của Stox Stox
08/2017 / Ethereum Blockchain
STX *
0,0043547291 USD
103 đ
222.672 USD
51.133.449 (94%)
Tổng: 54.527.841
26.931 USD
26.88% 37%
1934
239 Biểu tượng logo của Meerkat Shares Meerkat Shares
03/2022 / Cronos Blockchain
MSHARE *
21,72 USD
515.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.316
0 USD
26.84% 19%
8685
240 Biểu tượng logo của EMP Shares EMP Shares
01/2022 / BNB Blockchain
ESHARE *
0,88 USD
21.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.859
0 USD
26.45% 33%
8630
241 Biểu tượng logo của Beyond Finance Beyond Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
BYN *
1,58 USD
37.497 đ
13.993.287 USD
8.863.175 (9%)
Tổng: 100.000.000
1.288.041 USD
26.41% 70%
1032
242 Biểu tượng logo của Euler Euler
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
3,45 USD
81.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.182.818
6.408.282 USD
26.34% 8%
2640
243 Biểu tượng logo của Shipit pro Shipit pro
04/2021
SHPP
0,0012635138 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
31 USD
26.31% 52%
7207
244 Biểu tượng logo của HiFi Gaming Society HiFi Gaming Society
09/2021 / BNB Blockchain
HIFI *
0,0000031447 USD
0,0747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31 USD
25.63% 16%
7203
245 Biểu tượng logo của AppleSwap AppleSwap
02/2022 / BNB Blockchain
APPLE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
38 USD
25.59% 42%
7148
246 Biểu tượng logo của Space Chain Space Chain
12/2022 / BNB Blockchain
SPACE *
0,0002063688 USD
4,9013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.325 USD
25.49% -9%
5315
247 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,0191699555 USD
455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
25.06% 42%
8100
248 Biểu tượng logo của Talkado Talkado
11/2021 / BNB Blockchain
TALK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
51 USD
25.03% 26%
7063
249 Biểu tượng logo của Chain Guardians Chain Guardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
2,36 USD
56.050 đ
103.981.374 USD
35.373.008 (29%)
Tổng: 120.000.000
17.024.725 USD
24.81% 71%
499
250 Biểu tượng logo của SHARBI SHARBI
02/2023 / Arbitrum Blockchain
SHARBI *
0,0000096479 USD
0,2291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
320.043 USD
24.73% -20%
3116
251 Biểu tượng logo của Alt Markets Alt Markets
02/2023 / Arbitrum Blockchain
AMX *
0,0023363026 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.190 USD
24.57% 30%
4412
252 Biểu tượng logo của Nomad Exiles Nomad Exiles
03/2022 / BNB Blockchain
PRIDE *
0,0023967771 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.617 USD
24.46% 22%
4402
253 Biểu tượng logo của Bitcointry Token Bitcointry Token
02/2023 / Ethereum Blockchain
BTTY *
0,0005148196 USD
12,2270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 497.443.205
14.637 USD
24.34% -20%
4812
254 Biểu tượng logo của MOTIV Protocol MOTIV Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MOV *
0,0004211786 USD
10,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
5.065 USD
24.04% -32%
5335
255 Biểu tượng logo của Smart Reward Token Smart Reward Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
SRT *
0,0000937048 USD
2,2255 đ
0 USD
N/A
231.410 USD
24.02% 16%
3227
256 Biểu tượng logo của GRN GRN
05/2022 / Ethereum Blockchain
G *
0,0151074466 USD
359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
83.463 USD
23.95% 2%
3780
257 Biểu tượng logo của DeFi11 DeFi11
08/2021 / Ethereum Blockchain
D11 *
0,0017575814 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
42 USD
23.94% 8%
6976
258 Biểu tượng logo của Carnomaly Carnomaly
03/2021 / Polygon Blockchain
CARR *
0,0003405602 USD
8,0883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.750.000.000
6.997 USD
23.92% 44%
5218
259 Biểu tượng logo của Vaulty Finance Vaulty Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$VLTY *
0,70 USD
16.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
45.803 USD
23.85% 47%
3847
260 Biểu tượng logo của Pink BNB Pink BNB
03/2023 / BNB Blockchain
PNB *
0,0000000454 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
82.739 USD
23.82% 24%
3788
261 Biểu tượng logo của Gateway Protocol Gateway Protocol
03/2022 / BNB Blockchain
GWP *
1,32 USD
31.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
66.565 USD
23.73% -49%
3910
262 Biểu tượng logo của Jax.Network Jax.Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
WJXN *
0,19 USD
4.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
3.579 USD
23.59% 3%
5465
263 Biểu tượng logo của HyperVerse HyperVerse
01/2022 / BNB Blockchain
HVT *
0,0000004779 USD
0,0113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
52.733 USD
23.51% -38%
4056
264 Biểu tượng logo của ONINO ONINO
01/2022 / BNB Blockchain
ONI *
0,0555874679 USD
1.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
407.987 USD
23.44% 87%
3050
265 Biểu tượng logo của Monsterra NFT Game Monsterra NFT Game
08/2022 / BNB Blockchain
MAG *
0,0074252951 USD
176 đ
0 USD
N/A
6.995 USD
23.29% -39%
5212
266 Biểu tượng logo của Point Network Point Network
09/2022
POINT
0,0330543411 USD
785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.405.389.529
1.118 USD
23.15% 9%
5952
267 Biểu tượng logo của Shiba Inu Classic Shiba Inu Classic
01/2022 / BNB Blockchain
SHIBIC *
0,0000001932 USD
0,0046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
60.424 USD
22.99% -5%
4323
268 Biểu tượng logo của Matchcup Matchcup
12/2022 / BNB Blockchain
MATCH *
0,0003863478 USD
9,1758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.856 USD
22.92% 7%
4800
269 Biểu tượng logo của SHELTERZ SHELTERZ
02/2023 / BNB Blockchain
TERZ *
0,0072971913 USD
173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.932 USD
22.78% 21%
4343
270 Biểu tượng logo của Level Finance Level Finance
01/2023 / BNB Blockchain
LGO *
145.529 USD
3.456.314.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
4.984 USD
22.57% 83%
5343
271 Biểu tượng logo của Creator Platform Creator Platform
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTR *
0,0028513906 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
151.507 USD
22.51% 2%
3458
272 Biểu tượng logo của Spool DAO Spool DAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
SPOOL *
0,47 USD
11.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
506.316 USD
22.48% 15%
2982
273 Biểu tượng logo của Burrow Burrow
06/2022 / NEAR Protocol Blockchain
BRRR *
0,0009976464 USD
23,6941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
22.40% -99%
8826
274 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
6,64 USD
157.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
17 USD
22.34% 26%
7387
275 Biểu tượng logo của KeKChain KeKChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
KEK *
0,0001284909 USD
3,0517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.556 USD
22.24% -18%
5833
276 Biểu tượng logo của 2023 MOON 2023 MOON
12/2022 / BNB Blockchain
2023MOON *
0,0000000274 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.300.000.000
84 USD
22.24% 3%
6925
277 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
359,08 USD
8.528.172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
21.91% -16%
2429
278 Biểu tượng logo của Pocketnet Pocketnet
07/2020
PKOIN
4,27 USD
101.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.830.108 USD
21.83% 360%
2633
279 Biểu tượng logo của Flashstake Flashstake
03/2021 / Ethereum Blockchain
FLASH *
0,11 USD
2.620 đ
596.010 USD
5.403.589 (4%)
Tổng: 150.000.000
209.472 USD
21.79% 46%
1642
280 Biểu tượng logo của Bitsten Token Bitsten Token
05/2020 / BNB Blockchain
BST *
0,0025925948 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.749.863
3.321 USD
21.77% 53%
5499
281 Biểu tượng logo của DogeFather DogeFather
02/2022 / BNB Blockchain
FATHER *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
8.380 USD
21.74% 221%
5139
282 Biểu tượng logo của Lady Uni Lady Uni
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LUNI *
0,0169295661 USD
402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
217.940 USD
21.74% -0%
3868
283 Biểu tượng logo của SafeBull SafeBull
06/2021 / BNB Blockchain
SAFEBULL *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.400 USD
21.66% 29%
5192
284 Biểu tượng logo của New Earth Order Money New Earth Order Money
01/2022 / TRON Blockchain
NEOM *
1,90 USD
45.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
152 USD
21.63% 16%
6731
285 Biểu tượng logo của Grinbit Grinbit
05/2022 / Klaytn Blockchain
GRBT *
0,001572587 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.107 USD
21.54% 2%
5275
286 Biểu tượng logo của AmpleSwap (old) AmpleSwap (old)
10/2021 / BNB Blockchain
AMPLE *
0,0000322836 USD
0,7667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12 USD
21.51% -7%
7466
287 Biểu tượng logo của DigitalDollar DigitalDollar
05/2022 / Arbitrum Blockchain
DUSD *
0,34 USD
8.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.018.232
0 USD
21.46% -39%
8787
288 Biểu tượng logo của SifChain(Ethereum) SifChain(Ethereum)
02/2021 / Ethereum Blockchain
erowan *
0,32 USD
7.603 đ
82.744.420 USD
258.491.248 (26%)
Tổng: 1.010.324.970
515.262 USD
21.21% 7%
473
289 Biểu tượng logo của Wizarre Scroll Wizarre Scroll
12/2021 / BNB Blockchain
SCRL *
0,0000916487 USD
2,1767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
43.870 USD
21.17% -0%
4168
290 Biểu tượng logo của Pip Pip
01/2022 / Solana Blockchain
PIP *
0,12 USD
2.768 đ
9.164.682 USD
78.638.641 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
68.219 USD
20.97% 63%
824
291 Biểu tượng logo của WEB4 AI WEB4 AI
03/2023 / BNB Blockchain
WEB4 *
0,0000000112 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
93.584 USD
20.72% -16%
3714
292 Biểu tượng logo của Jointer Jointer
10/2020 / BNB Blockchain
JNTR *
0,0288991444 USD
686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.927.277.883
212.008 USD
20.65% 24%
3274
293 Biểu tượng logo của Myōbu Myōbu
06/2021 / Ethereum Blockchain
MYOBU *
0,0000001487 USD
0,0035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
605 USD
20.55% 19%
6214
294 Biểu tượng logo của Lite USD Lite USD
07/2022 / BNB Blockchain
LITE *
6,67 USD
158.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
150.499 USD
20.54% 26%
3460
295 Biểu tượng logo của Calvaria: Duels of Eternity Calvaria: Duels of Eternity
02/2023 / Ethereum Blockchain
RIA *
0,0064032761 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.600 USD
20.54% -5%
3720
296 Biểu tượng logo của Hikari Protocol Hikari Protocol
02/2023 / Ethereum Blockchain
HIKARI *
0,0012251298 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
48.297 USD
20.45% 25%
4109
297 Biểu tượng logo của Parachute Parachute
06/2019 / Ethereum Blockchain
PAR *
0,0004036942 USD
9,5877 đ
354.687 USD
878.603.675 (88%)
Tổng: 999.628.334
77.307 USD
20.29% 26%
1801
298 Biểu tượng logo của Battle of Guardians Battle of Guardians
01/2022 / BNB Blockchain
BGS *
0,0011468867 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181.342 USD
20.24% 20%
3346
299 Biểu tượng logo của Loop Network Loop Network
03/2022
LOOP
0,0906103199 USD
2.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.669.912 USD
20.16% 152%
2734
300 Biểu tượng logo của Ternio Ternio
06/2018
TERN
0,0038553422 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899.921.008
512 USD
20.12% 12%
6278
301 Biểu tượng logo của MetaSpets MetaSpets
03/2022 / BNB Blockchain
MSP *
0,0004870139 USD
11,5666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
24.715 USD
20.09% 15%
4509
302 Biểu tượng logo của Dynamite Dynamite
07/2019 / Ethereum Blockchain
DYNMT *
0,001403478 USD
33 đ
541 USD
385.525 (43%)
Tổng: 900.000
35.250 USD
20.07% -28%
2590
303 Biểu tượng logo của Lazio Fan Token Lazio Fan Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
6,25 USD
148.438 đ
39.970.097 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
42.670.320 USD
19.95% -19%
418
304 Biểu tượng logo của PlatinX PlatinX
02/2022 / BNB Blockchain
PTX *
0,0056534276 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.110.000.000
162.283 USD
19.93% 10%
3399
305 Biểu tượng logo của Legend of Fantasy War Legend of Fantasy War
10/2021 / BNB Blockchain
LFW *
0,0079486004 USD
189 đ
230.614 USD
29.013.208 (15%)
Tổng: 200.000.000
49.337 USD
19.79% -15%
1824
306 Biểu tượng logo của Kodi Coin Kodi Coin
02/2022 / BNB Blockchain
KODI *
0,0000052086 USD
0,1237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2 USD
19.71% 26%
7724
307 Biểu tượng logo của Moneta Moneta
09/2022 / Ethereum Blockchain
MON *
0,11 USD
2.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.853 USD
19.69% 22%
4063
308 Biểu tượng logo của Bitindi Chain Bitindi Chain
10/2022
BNI
0,027368849 USD
650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
26.348 USD
19.69% 20%
4472
309 Biểu tượng logo của Ecoin official Ecoin official
08/2020 / XDC Network Blockchain
ECOIN *
0,0004597563 USD
10,9192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
19.68% -1%
7894
310 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0497520258 USD
1.182 đ
38.174.129 USD
767.287.930 (64%)
Tổng: 1.200.000.000
57.812.936 USD
19.60% 50%
415
311 Biểu tượng logo của Paladin Paladin
03/2022 / Ethereum Blockchain
PAL *
0,21 USD
5.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
6.166 USD
19.53% -23%
5268
312 Biểu tượng logo của Kyberdyne Kyberdyne
02/2022 / BNB Blockchain
KBD *
0,0024698494 USD
59 đ
0 USD
N/A
63.219 USD
19.50% 16%
3939
313 Biểu tượng logo của Vince chain Vince chain
03/2022 / BNB Blockchain
VCE *
0,0000165749 USD
0,3937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.572 USD
19.35% 25%
5129
314 Biểu tượng logo của Electric Cash Electric Cash
07/2021
ELCASH
1,84 USD
43.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.277 USD
19.19% 84%
5651
315 Biểu tượng logo của KISSAN KISSAN
07/2022 / BNB Blockchain
KSN *
0,40 USD
9.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
132.579 USD
19.18% -3%
3524
316 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0486321451 USD
1.155 đ
70.281.078 USD
1.445.156.854 (68%)
Tổng: 2.112.575.035
30.817.064 USD
19.12% 53%
338
317 Biểu tượng logo của ONI Token ONI Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ONI *
0,40 USD
9.606 đ
0 USD
N/A
2.139.922 USD
19.02% 19%
3061
318 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
5,99 USD
142.217 đ
80.148.755 USD
13.384.752 (64%)
Tổng: 21.000.000
959.350 USD
18.94% 37%
314
319 Biểu tượng logo của TimeLeap TimeLeap
10/2021 / Polygon Blockchain
TIME *
2,49 USD
59.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.400
14.875 USD
18.94% 0%
4690
320 Biểu tượng logo của Ruby Currency Ruby Currency
12/2021 / TRON Blockchain
RBC *
2,94 USD
69.878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
83.291 USD
18.93% 193%
3783
321 Biểu tượng logo của COGIVERSE COGIVERSE
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
COGI *
0,48 USD
11.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 680.000.000
1.058.515 USD
18.74% 11%
3259
322 Biểu tượng logo của Shuna Inuverse Shuna Inuverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHUNAV2 *
0,0000000063 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
0 USD
18.71% 9%
8529
323 Biểu tượng logo của Onomy Protocol Onomy Protocol
06/2021
NOM
1,21 USD
28.809 đ
0 USD
N/A
2.942.123 USD
18.68% -8%
2678
324 Biểu tượng logo của NFT2STAKE NFT2STAKE
11/2022 / BNB Blockchain
NFT2$ *
0,0139799976 USD
332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
261.309 USD
18.65% 4%
3188
325 Biểu tượng logo của Gamma Gamma
11/2021 / BNB Blockchain
GAM *
0,0014612007 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
199 USD
18.57% -6%
6641
326 Biểu tượng logo của Roko Roko
03/2023 / Ethereum Blockchain
ROKO *
0,0000133526 USD
0,3171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.369.369.369
463.001 USD
18.56% -34%
3015
327 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0027846784 USD
66 đ
744.812 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
28 USD
18.53% 19%
1589
328 Biểu tượng logo của AiBot Token AiBot Token
03/2023 / BNB Blockchain
AIBOT *
5,87 USD
139.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
131.303 USD
18.52% -31%
3532
329 Biểu tượng logo của 0x0.ai: AI Smart Contract 0x0.ai: AI Smart Contract
01/2023 / Ethereum Blockchain
0X0 *
0,0049807798 USD
118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
545.928 USD
18.47% 184%
2962
330 Biểu tượng logo của Bitpaid Token Bitpaid Token
04/2022 / BNB Blockchain
BTP *
0,72 USD
17.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 425.000
156.601 USD
18.38% 71%
3429
331 Biểu tượng logo của IXT IXT
07/2017 / Ethereum Blockchain
IXT *
0,0015751515 USD
37 đ
56.357 USD
35.778.844 (54%)
Tổng: 65.778.844
89 USD
18.18% -0%
2259
332 Biểu tượng logo của Coldstack Coldstack
05/2021 / Ethereum Blockchain
CLS *
0,12 USD
2.959 đ
187.535 USD
1.504.975 (3%)
Tổng: 50.000.000
430.971 USD
18.18% 38%
2001
333 Biểu tượng logo của SeedCoin SeedCoin
10/2014
SEED
0,13 USD
3.003 đ
394.810 USD
3.122.763 (0%)
Tổng: 137.438.953.472
6.378 USD
18.15% 31%
1766
334 Biểu tượng logo của Swanlana Swanlana
10/2021 / Solana Blockchain
SWAN *
0,0000154564 USD
0,3671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4 USD
18.12% 18%
7638
335 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,001670807 USD
40 đ
34.688 USD
20.760.950
0 USD
18.06% 38%
2341
336 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0023391298 USD
56 đ
58.439 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
2 USD
18.06% 38%
2256
337 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
0,0079291424 USD
188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120.565 USD
18.02% 31%
3567
338 Biểu tượng logo của ISTARDUST ISTARDUST
09/2020 / Ethereum Blockchain
ISDT *
0,000226058 USD
5,3689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.964 USD
18.01% 9%
5552
339 Biểu tượng logo của Sandclock Sandclock
10/2021 / Ethereum Blockchain
QUARTZ *
7,04 USD
167.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
654.864 USD
18.00% -3%
3467
340 Biểu tượng logo của Xrpalike Gene Xrpalike Gene
08/2020
XAG
0,0013151635 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
26 USD
17.92% 60%
7264
341 Biểu tượng logo của Yaku Yaku
08/2022 / Solana Blockchain
$YAKU *
0,0057043694 USD
135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
174 USD
17.90% -44%
6678
342 Biểu tượng logo của Refinable Refinable
04/2021 / BNB Blockchain
FINE *
0,0073278749 USD
174 đ
300.881 USD
41.059.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
29.657 USD
17.88% 32%
1842
343 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,031503057 USD
748 đ
53.157.301 USD
1.687.369.624 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
1.991.390 USD
17.83% -2%
392
344 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,36 USD
56.050 đ
163.635.895 USD
69.365.347 (3%)
Tổng: 2.100.000.000
73.286.309 USD
17.77% 11%
216
345 Biểu tượng logo của MUU MUU
09/2022 / BNB Blockchain
MUU *
0,0000003776 USD
0,0090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9.625 USD
17.70% 11%
5076
346 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
383.088 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
153
347 Biểu tượng logo của Griffin Art Griffin Art
09/2021 / BNB Blockchain
GART *
0,0000032905 USD
0,0781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
211.741 USD
17.56% 403%
3178
348 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBT *
41,22 USD
979.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
87.295 USD
17.55% 18%
3466
349 Biểu tượng logo của Crypto Inu Crypto Inu
02/2022 / BNB Blockchain
ABCD *
0,0000000015 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
291 USD
17.54% 3%
6497
350 Biểu tượng logo của Takepile Takepile
09/2022 / Fantom Blockchain
TAKE *
0,56 USD
13.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
13.203 USD
17.51% 38%
4889
351 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,0118574962 USD
282 đ
628.447 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
724.697 USD
17.50% 40%
1629
352 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,0031662085 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.829 USD
17.48% 5%
3901
353 Biểu tượng logo của Angle Protocol Angle Protocol
11/2021 / Ethereum Blockchain
AGEUR *
0,94 USD
22.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.055.701
1.351.271 USD
17.48% -7%
2759
354 Biểu tượng logo của Arbitrage Token Arbitrage Token
08/2022 / BNB Blockchain
RBTR *
0,0000644983 USD
1,5318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
155 USD
17.42% 4%
6727
355 Biểu tượng logo của Cojam Cojam
10/2021 / Klaytn Blockchain
CT *
0,0004346597 USD
10,3232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
9.270 USD
17.42% 33%
5100
356 Biểu tượng logo của Launchpool Launchpool
02/2021 / Ethereum Blockchain
LPOOL *
0,18 USD
4.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
203.697 USD
17.39% 10%
3296
357 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
5,58 USD
132.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
42.050 USD
17.37% -48%
4196
358 Biểu tượng logo của RIZON Blockchain RIZON Blockchain
11/2021
ATOLO
0,0883550813 USD
2.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.851.982.500
105.725 USD
17.36% -10%
4429
359 Biểu tượng logo của MyMetaTrader MyMetaTrader
02/2023 / Arbitrum Blockchain
MMT *
0,88 USD
20.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
693.989 USD
17.33% 81%
2902
360 Biểu tượng logo của LoopNetwork LoopNetwork
03/2022
LOOP
0,0364849914 USD
867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
147.704 USD
17.30% -6%
3490
361 Biểu tượng logo của ZigZag ZigZag
06/2022 / Ethereum Blockchain
ZZ *
0,44 USD
10.419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.457.407 USD
17.26% 17%
2692
362 Biểu tượng logo của Mogul Productions Mogul Productions
03/2021 / Ethereum Blockchain
STARS *
0,0032104547 USD
76 đ
984.510 USD
306.657.541 (77%)
Tổng: 400.000.000
12.125 USD
17.21% 1%
1493
363 Biểu tượng logo của Catcoin BSC Catcoin BSC
03/2023 / BNB Blockchain
CAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
41.602 USD
17.19% -34%
4208
364 Biểu tượng logo của ArbInu ArbInu
01/2023 / Arbitrum Blockchain
ARBINU *
0,0074996695 USD
178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
794.688 USD
17.17% 121%
2869
365 Biểu tượng logo của Tegro Tegro
07/2022 / BNB Blockchain
TGR *
0,16 USD
3.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
331 USD
17.00% 34%
6436
366 Biểu tượng logo của NADA Protocol Token NADA Protocol Token
09/2022
NADA
0,0014463793 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.984 USD
16.96% 7%
5427
367 Biểu tượng logo của Altbase Altbase
10/2021 / BNB Blockchain
ALTB *
0,0001415447 USD
3,3617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 935.000.000
27.170 USD
16.93% 5%
4452
368 Biểu tượng logo của Vanspor Token Vanspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
VAN *
0,13 USD
3.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.337 USD
16.93% 9%
5252
369 Biểu tượng logo của BABB BABB
03/2018 / Ethereum Blockchain
BAX *
0,0005971187 USD
14,1816 đ
29.768.578 USD
49.853.700.000 (79%)
Tổng: 63.000.000.000
3.442.553 USD
16.88% 64%
531
370 Biểu tượng logo của Takamaka Green Coin Takamaka Green Coin
07/2021
TKG
4,67 USD
111.008 đ
0 USD
N/A
94.438 USD
16.87% 23%
3535
371 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Blockchain
CPAN *
0,0000005312 USD
0,0126 đ
8 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
451 USD
16.84% 2%
2600
372 Biểu tượng logo của The Midas Touch Gold The Midas Touch Gold
09/2018 / Ethereum Blockchain
TMTG *
0,0001013319 USD
2,4066 đ
903.062 USD
8.911.927.239 (97%)
Tổng: 9.161.139.666
232.574 USD
16.79% 26%
1531
373 Biểu tượng logo của Infinity Rocket Token Infinity Rocket Token
11/2021 / BNB Blockchain
IRT *
0,0103013066 USD
245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
903.722 USD
16.74% 32%
2842
374 Biểu tượng logo của FOHO Coin FOHO Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
FOHO *
0,0169631695 USD
403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1 USD
16.67% 16%
7779
375 Biểu tượng logo của ZFMCOIN ZFMCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
ZFM *
0,0014023068 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.146 USD
16.51% 16%
5947
376 Biểu tượng logo của TFS Token TFS Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
TFS *
0,0053533913 USD
127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
52.828 USD
16.49% 7%
4054
377 Biểu tượng logo của NoLimitCoin NoLimitCoin
09/2016
NLC
0,0008855277 USD
21,0313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.050.000.000
2.015 USD
16.44% 51%
5712
378 Biểu tượng logo của CONTRACOIN CONTRACOIN
03/2020 / Ethereum Blockchain
CTCN *
0,0476220103 USD
1.131 đ
2.367.577 USD
49.716.031 (50%)
Tổng: 100.000.000
30.316 USD
16.30% 28%
1211
379 Biểu tượng logo của PUNCHWORD PUNCHWORD
02/2023 / Fantom Blockchain
PUNCH *
0,0017587332 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
7.961 USD
16.12% -12%
5157
380 Biểu tượng logo của METAROBOX METAROBOX
03/2022 / BNB Blockchain
RBX *
0,0000000176 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
152 USD
16.09% -99%
6734
381 Biểu tượng logo của Alethea Artificial Liquid Intelligence Token Alethea Artificial Liquid Intelligence Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0110151098 USD
262 đ
17.695.896 USD
1.606.511.091 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
207.462 USD
16.07% 13%
583
382 Biểu tượng logo của Melo Token Melo Token
10/2021 / BNB Blockchain
MELO *
0,0000001408 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
47 USD
15.99% 2%
7088
383 Biểu tượng logo của Dinger Token Dinger Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
DINGER *
0,0000012525 USD
0,0297 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
172 USD
15.96% -1%
6684
384 Biểu tượng logo của Coin Edelweis Coin Edelweis
09/2022
EDEL
0,0009189439 USD
21,8249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.855.550
24 USD
15.95% 26%
7286
385 Biểu tượng logo của GoldOnSteroids GoldOnSteroids
02/2023 / Ethereum Blockchain
GOS *
39,21 USD
931.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.208
7.456 USD
15.95% -23%
5189
386 Biểu tượng logo của Moneta DAO Moneta DAO
09/2022 / Ethereum Blockchain
MON *
0,15 USD
3.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
77.393 USD
15.95% 36%
3830
387 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Blockchain
FOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
22 USD
15.88% 30%
7310
388 Biểu tượng logo của Solice Solice
12/2021 / Solana Blockchain
SLC *
0,0056391556 USD
134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
32.646 USD
15.68% 26%
4348
389 Biểu tượng logo của Aurigami Aurigami
04/2022 / Ethereum Blockchain
PLY *
0,000876238 USD
20,8107 đ
1.944.051 USD
2.218.632.871 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
3.089.101 USD
15.61% 81%
1265
390 Biểu tượng logo của Popcorn Popcorn
11/2021 / Ethereum Blockchain
POP *
0,25 USD
5.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.462 USD
15.49% 1%
4318
391 Biểu tượng logo của Nexum Nexum
02/2022 / Ethereum Blockchain
NEXM *
0,0540373189 USD
1.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
98.691 USD
15.37% 1%
3666
392 Biểu tượng logo của MiraQle MiraQle
08/2020 / Ethereum Blockchain
MQL *
0,0011549545 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
15.167 USD
15.35% 7%
4783
393 Biểu tượng logo của BOT BOT
12/2021 / BNB Blockchain
BOT *
0,0031460008 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.028 USD
15.34% -1%
4329
394 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Blockchain
POR *
0,0005036936 USD
11,9627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
224.278 USD
15.32% 37%
3244
395 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,016023034 USD
381 đ
0 USD
N/A
70.903 USD
15.31% 16%
3880
396 Biểu tượng logo của Croatian FF Fan Token Croatian FF Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,53 USD
12.523 đ
0 USD
N/A
16.945 USD
15.29% 83%
4706
397 Biểu tượng logo của iShares Silver Trust Defichain iShares Silver Trust Defichain
03/2022
DSLV
15,85 USD
376.438 đ
0 USD
N/A
18.403 USD
15.26% 6%
4657
398 Biểu tượng logo của NOA PLAY NOA PLAY
05/2021
NOA
0,0328004712 USD
779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
706.449 USD
15.21% 13%
3394
399 Biểu tượng logo của Marshall Fighting Championship Marshall Fighting Championship
02/2023 / Ethereum Blockchain
MFC *
0,0043496265 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.964 USD
15.20% -8%
4398
400 Biểu tượng logo của Wrapped Core Wrapped Core
02/2023
WCORE
2,32 USD
55.086 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
3.036.789 USD
15.18% 3%
2675
401 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,0291098568 USD
691 đ
2.910.986 USD
99.999.999 (100%)
Tổng: 100.000.000
1.922.439 USD
15.17% -74%
1150
402 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
1,36 USD
32.215 đ
21.720.487 USD
16.013.136 (76%)
Tổng: 21.000.000
10.069 USD
15.11% -13%
615
403 Biểu tượng logo của Shihtzu Exchange Shihtzu Exchange
10/2022 / BNB Blockchain
STZU *
0,0000000071 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.900 USD
15.11% 37%
5350
404 Biểu tượng logo của CyberVein CyberVein
04/2018 / Ethereum Blockchain
CVT *
0,0016253778 USD
39 đ
1.723.558 USD
1.060.404.496 (49%)
Tổng: 2.147.483.648
575.166 USD
15.10% 28%
1307
405 Biểu tượng logo của Lina Network Lina Network
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0006982691 USD
16,5839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
6.191 USD
15.04% 62%
5262
406 Biểu tượng logo của Palantir Tokenized Stock Defichain Palantir Tokenized Stock Defichain
03/2022
DPLTR
6,41 USD
152.204 đ
0 USD
N/A
11.995 USD
15.01% 6%
4956
407 Biểu tượng logo của Hop Protocol Hop Protocol
06/2022 / Ethereum Blockchain
HOP *
0,27 USD
6.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.942.352 USD
14.95% 52%
2717
408 Biểu tượng logo của FoodChain Global FoodChain Global
02/2022 / Polygon Blockchain
FOOD *
0,16 USD
3.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.992 USD
14.75% 31%
4841
409 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,00532487 USD
126 đ
176.346.854 USD
40.067.759.211 (99%)
Tổng: 40.597.663.092
67.877.670 USD
14.69% 39%
205
410 Biểu tượng logo của hiMAYC hiMAYC
10/2022 / Ethereum Blockchain
HIMAYC *
0,0793305014 USD
1.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.926.000
598.526 USD
14.68% 122%
2936
411 Biểu tượng logo của Brother Music Platform Brother Music Platform
11/2020 / Ethereum Blockchain
BMP *
0,0005250948 USD
12,4710 đ
2.297.290 USD
4.375.000.000 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
39.900 USD
14.67% 29%
1214
412 Biểu tượng logo của DeVolution DeVolution
11/2021 / BNB Blockchain
DEVO *
0,0032142876 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
550 USD
14.63% -16%
6247
413 Biểu tượng logo của Age of Zalmoxis Age of Zalmoxis
05/2022
KOSON
0,0164693078 USD
391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
6.790 USD
14.63% -1%
5227
414 Biểu tượng logo của Crazy Internet Coin Crazy Internet Coin
08/2022
CIC
0,0662089159 USD
1.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.000.000
88.781 USD
14.60% -3%
3749
415 Biểu tượng logo của Agrello Agrello
09/2017 / Ethereum Blockchain
DLT *
0,0011138713 USD
26 đ
143.769 USD
129.071.019 (99%)
Tổng: 130.271.020
13.558 USD
14.55% 15%
2068
416 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO
12/2019 / Ethereum Blockchain
ALLBI *
0,000026638 USD
0,6327 đ
12.764 USD
479.147.304 (72%)
Tổng: 666.000.000
1.517 USD
14.54% 6%
2461
417 Biểu tượng logo của BETFURY BETFURY
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BFG *
0,030506925 USD
725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
785.280 USD
14.47% 5%
3305
418 Biểu tượng logo của Cens World Cens World
04/2022 / BNB Blockchain
CENS *
0,0000869416 USD
2,0649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.999.998
2.074 USD
14.42% 10%
5695
419 Biểu tượng logo của Phoenix Global [old] Phoenix Global [old]
10/2017 / Neo Blockchain
PHX *
0,0180051928 USD
428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.711.738.526
21 USD
14.40% 14%
7329
420 Biểu tượng logo của Space Crypto Space Crypto
12/2021 / BNB Blockchain
SPG *
0,0004308006 USD
10,2315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
113 USD
14.39% -15%
6820
421 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
0,47 USD
11.252 đ
3.064.410 USD
6.468.195 (50%)
Tổng: 13.000.000
19.624 USD
14.37% 2%
1132
422 Biểu tượng logo của DAIN DAIN
04/2021 / Ethereum Blockchain
DAIN *
0,0016727517 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
540 USD
14.23% 2%
6253
423 Biểu tượng logo của Stylike Governance Stylike Governance
09/2022 / BNB Blockchain
STYL *
0,0011935207 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.641 USD
14.19% -11%
5075
424 Biểu tượng logo của Grapeswap Grapeswap
02/2021 / BNB Blockchain
GRAPE *
0,0002230621 USD
5,2977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166 USD
14.14% 26%
6701
425 Biểu tượng logo của TokenBot TokenBot
08/2022 / Ethereum Blockchain
TKB *
0,0015283838 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.976 USD
14.11% 20%
4200
426 Biểu tượng logo của Waves.Exchange Token Waves.Exchange Token
12/2021 / Waves Blockchain
WX *
0,41 USD
9.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
14.02% 3%
8646
427 Biểu tượng logo của Metawar Metawar
02/2022 / BNB Blockchain
METAWAR *
0,0004916304 USD
11,6762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
93 USD
14.01% -17%
6887
428 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000065608 USD
0,1558 đ
314.645 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
393 USD
13.96% 64%
1830
429 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0068918718 USD
164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
10.325 USD
13.94% 12%
5048
430 Biểu tượng logo của StepD StepD
04/2022 / BNB Blockchain
STEPD *
0,000006412 USD
0,1523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
8.032 USD
13.79% 24%
5152
431 Biểu tượng logo của Universe Coin Universe Coin
01/2020 / Ethereum Blockchain
UNIS *
0,0010417137 USD
25 đ
0 USD
N/A
0 USD
13.78% -23%
7974
432 Biểu tượng logo của Cogecoin Cogecoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
COGE *
0,0000000267 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.776 USD
13.76% 20%
5356
433 Biểu tượng logo của Matrix Gpt Ai Matrix Gpt Ai
02/2023 / BNB Blockchain
MAI *
0,0005536475 USD
13,1491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
52.767 USD
13.74% -11%
4055
434 Biểu tượng logo của YoCoin YOCO YoCoin YOCO
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YOCO *
0,0157886045 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.700 USD
13.72% -17%
4772
435 Biểu tượng logo của PodFast PodFast
03/2023 / BNB Blockchain
FAST *
0,0694774682 USD
1.650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
204.440 USD
13.57% -13%
3294
436 Biểu tượng logo của RUN TOGETHER RUN TOGETHER
04/2022 / BNB Blockchain
RUN *
0,0112847012 USD
268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
662 USD
13.55% 31%
6172
437 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000002075 USD
0,0049 đ
35.700 USD
172.076.810.000
23 USD
13.52% 21%
2332
438 Biểu tượng logo của PlutusDAO PlutusDAO
05/2022 / Arbitrum Blockchain
PLS *
1,02 USD
24.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.895.337 USD
13.50% 101%
2659
439 Biểu tượng logo của Ofero Network Ofero Network
01/2023 / MultiversX Blockchain
OFE *
0,0225372421 USD
535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
49.512 USD
13.47% 13%
3931
440 Biểu tượng logo của ChargeDeFi Static ChargeDeFi Static
12/2021 / BNB Blockchain
STATIC *
0,15 USD
3.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.214.699
9.386 USD
13.46% -33%
4992
441 Biểu tượng logo của Vox Finance 2.0 Vox Finance 2.0
10/2020 / Arbitrum Blockchain
VOX *
248,09 USD
5.892.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000
59.760 USD
13.45% 56%
3968
442 Biểu tượng logo của Sleep Future Sleep Future
05/2022 / BNB Blockchain
SLEEPEE *
0,0009349698 USD
22,2055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
627 USD
13.42% 28%
6194
443 Biểu tượng logo của Italian National Football Team Fan Token Italian National Football Team Fan Token
10/2022 / Chiliz Blockchain
ITA *
1,37 USD
32.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
131.498 USD
13.33% 12%
3530
444 Biểu tượng logo của SocialGood SocialGood
08/2020 / Ethereum Blockchain
SG *
0,0247310783 USD
587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
131.962 USD
13.32% 21%
3528
445 Biểu tượng logo của Perseus Fintech Perseus Fintech
07/2022 / Ethereum Blockchain
PRS *
0,0932433885 USD
2.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
113.915 USD
13.32% 19%
3592
446 Biểu tượng logo của More Coin More Coin
06/2017 / Ethereum Blockchain
MORE *
0,0105817778 USD
251 đ
21.164 USD
2.000.000 (7%)
Tổng: 30.000.000
22 USD
13.29% -21%
2414
447 Biểu tượng logo của Signata Signata
04/2021 / Ethereum Blockchain
SATA *
0,023276871 USD
553 đ
1.658.720 USD
71.260.435 (71%)
Tổng: 100.000.000
65 USD
13.24% 26%
1316
448 Biểu tượng logo của Freedom. Jobs. Business. Freedom. Jobs. Business.
11/2021 / BNB Blockchain
FJB *
0,0001162043 USD
2,7599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
17.619 USD
13.22% 44%
4681
449 Biểu tượng logo của XRPDOWN XRPDOWN
09/2020
XRPDOWN
0,0001802966 USD
4,2820 đ
0 USD
N/A
751.555 USD
13.20% -11%
2883
450 Biểu tượng logo của Paycer Protocol Paycer Protocol
12/2021 / Polygon Blockchain
PCR *
0,0007492325 USD
17,7943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
385 USD
13.18% 29%
6376
451 Biểu tượng logo của ChinaZilla ChinaZilla
01/2022 / BNB Blockchain
CHINAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.797 USD
13.17% 29%
5768
452 Biểu tượng logo của Echelon Echelon
05/2022
ECH
0,0004871479 USD
11,5698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.983 USD
13.16% 21%
3664
453 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
3,03 USD
71.964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
377.200 USD
13.11% 16%
3066
454 Biểu tượng logo của Hintchain Hintchain
08/2019 / Klaytn Blockchain
HINT *
0,0001899132 USD
4,5104 đ
0 USD
N/A
12.258 USD
13.08% -26%
4944
455 Biểu tượng logo của XList XList
08/2022 / XRP Blockchain
XLIST *
0,0022436909 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.977.713
87 USD
13.03% 4%
6917
456 Biểu tượng logo của Jade Currency Jade Currency
04/2020 / BNB Blockchain
JADE *
0,0017403622 USD
41 đ
93.375 USD
53.652.398 (60%)
Tổng: 90.000.000
1.264 USD
12.97% 27%
2164
457 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Blockchain
ECO *
0,0000125248 USD
0,2975 đ
27.936 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
650 USD
12.96% 14%
2379
458 Biểu tượng logo của GeniuX GeniuX
06/2022 / Polygon Blockchain
IUX *
0,0268501265 USD
638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.181 USD
12.89% 66%
4519
459 Biểu tượng logo của ToxicDeer Finance ToxicDeer Finance
06/2022 / Cronos Blockchain
DEER *
0,0655613698 USD
1.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.756.809
793 USD
12.84% 45%
6104
460 Biểu tượng logo của Gem Gem
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GEMS *
0,0254532064 USD
605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
198.313 USD
12.81% 41%
3839
461 Biểu tượng logo của TotemFi TotemFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOTM *
0,015935214 USD
378 đ
97.423 USD
6.113.675 (61%)
Tổng: 10.000.000
18.068 USD
12.76% 24%
2152
462 Biểu tượng logo của Ring Ring
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RING *
8,16 USD
193.876 đ
0 USD
N/A
Tổng: 349.852
0 USD
12.73% -43%
9690
463 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
110,57 USD
2.626.101 đ
0 USD
N/A
50.048 USD
12.68% 0%
4094
464 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
234,60 USD
5.571.862 đ
0 USD
N/A
49.458 USD
12.68% -0%
4098
465 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,004211801 USD
100 đ
959.268 USD
227.757.254 (54%)
Tổng: 420.000.000
3.111 USD
12.67% 16%
1508
466 Biểu tượng logo của 1peco 1peco
01/2022 / Ethereum Blockchain
1PECO *
0,0825171568 USD
1.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.992 USD
12.63% 10%
5718
467 Biểu tượng logo của XMax XMax
06/2018 / Ethereum Blockchain
XMX *
0,0000141603 USD
0,3363 đ
407.716 USD
28.792.881.608 (96%)
Tổng: 30.000.000.000
43.726 USD
12.57% -1%
1759
468 Biểu tượng logo của BICONOMY (BICO) BICONOMY (BICO)
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
3,72 USD
88.307 đ
243.073.808 USD
65.374.608 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
100.863.191 USD
12.57% -8%
189
469 Biểu tượng logo của APEmove APEmove
08/2022 / BNB Blockchain
BAPE *
0,0142044468 USD
337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000.000
65.530 USD
12.55% -21%
4008
470 Biểu tượng logo của Fara Crystal Fara Crystal
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FARA *
2,50 USD
59.375 đ
16.508.333 USD
11.361.187 (11%)
Tổng: 100.000.000
1.513.276 USD
12.55% -11%
901
471 Biểu tượng logo của PowerTrade Fuel PowerTrade Fuel
09/2020 / Ethereum Blockchain
PTF *
0,0138716244 USD
329 đ
323.370 USD
23.311.586 (6%)
Tổng: 400.000.000
174.847 USD
12.51% 29%
1819
472 Biểu tượng logo của Hokkaido Inu Hokkaido Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
HOKK *
0,0003544349 USD
8,4178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.732 USD
12.47% 0%
5473
473 Biểu tượng logo của Microsoft Tokenized Stock Defichain Microsoft Tokenized Stock Defichain
03/2022
DMSFT
203,28 USD
4.827.952 đ
0 USD
N/A
27.149 USD
12.47% 7%
4454
474 Biểu tượng logo của BuckHathCoin BuckHathCoin
03/2019 / Ethereum Blockchain
BHIG *
0,035643883 USD
847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
462 USD
12.44% 39%
6317
475 Biểu tượng logo của DeVault DeVault
06/2019
DVT
0,0002227743 USD
5,2909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
21 USD
12.44% 15%
7330
476 Biểu tượng logo của Community Business Token Community Business Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBT *
0,0000033738 USD
0,0801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000.000
27.894 USD
12.44% 17%
4432
477 Biểu tượng logo của Shibarium Pad Shibarium Pad
03/2023 / Ethereum Blockchain
$SHIBP *
0,28 USD
6.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
42.089 USD
12.43% -49%
4193
478 Biểu tượng logo của Solge Solge
01/2023 / Solana Blockchain
SOLGE *
0,0000657074 USD
1,5605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
17 USD
12.39% 10%
7385
479 Biểu tượng logo của Thrupenny Thrupenny
08/2022 / Ethereum Blockchain
TPY *
0,66 USD
15.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.141.219 USD
12.36% 29%
2787
480 Biểu tượng logo của Odasea Odasea
02/2023 / Ethereum Blockchain
ODA *
0,0000731682 USD
1,7377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
31.022 USD
12.33% -9%
4378
481 Biểu tượng logo của Vivid Labs Vivid Labs
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,0233364374 USD
554 đ
3.875.886 USD
166.087.301 (63%)
Tổng: 265.000.000
406.564 USD
12.32% 8%
1057
482 Biểu tượng logo của ADADOWN ADADOWN
09/2020
ADADOWN
0,0032763898 USD
78 đ
0 USD
N/A
1.752.674 USD
12.31% -0%
2727
483 Biểu tượng logo của ASPO World ASPO World
11/2021 / BNB Blockchain
ASPO *
0,00303139 USD
72 đ
242.320 USD
79.936.866 (16%)
Tổng: 500.000.000
15.446 USD
12.27% -5%
1912
484 Biểu tượng logo của BonFi BonFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
BNF *
0,0000127209 USD
0,3021 đ
3.783 USD
297.418.335 (31%)
Tổng: 962.499.999
34 USD
12.24% 23%
2548
485 Biểu tượng logo của Degis Degis
03/2022 / Avalanche Blockchain
DEG *
0,0105620498 USD
251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
496 USD
12.24% -16%
6293
486 Biểu tượng logo của Chain Pet Chain Pet
01/2022 / BNB Blockchain
CPET *
0,0000117073 USD
0,2780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
12.24% 62%
7891
487 Biểu tượng logo của Etermon Etermon
12/2021 / BNB Blockchain
ETM *
0,0003073882 USD
7,3005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6 USD
12.18% -11%
7562
488 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0004186985 USD
9,9441 đ
161.882 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
44 USD
12.16% 26%
2037
489 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0001228634 USD
2,9180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
0 USD
12.09% 4%
7907
490 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,14 USD
3.223 đ
232.079 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
272 USD
12.03% 8%
1924
491 Biểu tượng logo của ETHAX ETHAX
05/2022 / BNB Blockchain
ETHAX *
0,084372994 USD
2.004 đ
15.144.202 USD
179.491.102 (22%)
Tổng: 800.000.008
37.227 USD
12.00% 4%
702
492 Biểu tượng logo của Tixl [NEW] Tixl [NEW]
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXL *
0,45 USD
10.610 đ
24.156.887 USD
54.075.497 (6%)
Tổng: 899.994.670
2.234.909 USD
11.94% 11%
547
493 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,0430695129 USD
1.023 đ
346.072 USD
8.035.193 (29%)
Tổng: 27.625.814
4.686 USD
11.93% -0%
1804
494 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
0,40 USD
9.500 đ
0 USD
N/A
2.585 USD
11.89% 94%
3876
495 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
0,40 USD
9.500 đ
0 USD
N/A
4.336 USD
11.89% 94%
3923
496 Biểu tượng logo của Yawww Yawww
03/2022 / Solana Blockchain
YAW *
0,0001939566 USD
4,6065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
131 USD
11.89% -5%
6773
497 Biểu tượng logo của MeDIA eYe MeDIA eYe
11/2021 / Ethereum Blockchain
EYE *
0,0143164725 USD
340 đ
1.331.297 USD
92.990.540 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
9.164 USD
11.81% -6%
1671
498 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,30 USD
7.082 đ
0 USD
N/A
3.238.969 USD
11.79% -15%
2670
499 Biểu tượng logo của NVL Project NVL Project
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NVL *
0,0950394977 USD
2.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.534.466
15.253 USD
11.77% 12%
5843
500 Biểu tượng logo của Mission Helios Mission Helios
09/2021 / Ethereum Blockchain
HELIOS *
0,0000000594 USD
0,0014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.750 USD
11.76% 22%
5784
501 Biểu tượng logo của Kryxivia Kryxivia
11/2021 / Ethereum Blockchain
KXA *
0,0124757615 USD
296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
94.884 USD
11.76% 19%
3703
502 Biểu tượng logo của Metaland Metaland
05/2022 / BNB Blockchain
MLS *
0,22 USD
5.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
774.346 USD
11.73% 88%
2898
503 Biểu tượng logo của NFT-MAKER NFT-MAKER
06/2022 / Cardano Blockchain
NMKR *
0,0095585803 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
11.72% 6%
9800
504 Biểu tượng logo của Hummingbird Egg Token Hummingbird Egg Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HEGG *
0,0062691926 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.105.041
19.273 USD
11.69% -3%
5287
505 Biểu tượng logo của Scientix Scientix
09/2021 / BNB Blockchain
SCIX *
0,0471484477 USD
1.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.313.000
488 USD
11.65% -14%
6299
506 Biểu tượng logo của Halis Halis
03/2023 / BNB Blockchain
HLS *
0,0004945151 USD
11,7447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
899.893 USD
11.65% 12%
2844
507 Biểu tượng logo của InvestDex InvestDex
06/2021 / BNB Blockchain
INVEST *
0,0235603356 USD
560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
39.561 USD
11.60% 16%
4245
508 Biểu tượng logo của Blockchain Bets Blockchain Bets
01/2023 / Ethereum Blockchain
BCB *
0,0098794583 USD
235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.241.706 USD
11.60% 11%
2669
509 Biểu tượng logo của Bali Coin Bali Coin
04/2020 / Ethereum Blockchain
BALI *
0,0047339532 USD
112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
11.673 USD
11.50% 22%
4971
510 Biểu tượng logo của Moonwell Moonwell
03/2022 / Moonriver Blockchain
MFAM *
0,0015269835 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
73.921 USD
11.48% -16%
3771
511 Biểu tượng logo của Keys Token Keys Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
KEYS *
0,0073509398 USD
175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.000.000
8.999 USD
11.48% 10%
5068
512 Biểu tượng logo của AGOV (ANSWER Governance) AGOV (ANSWER Governance)
11/2020 / Ethereum Blockchain
AGOV *
0,0058444915 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.677 USD
11.47% 70%
4272
513 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Defichain Netflix Tokenized Stock Defichain
03/2022
DNFLX
224,65 USD
5.335.506 đ
0 USD
N/A
5.139 USD
11.42% 2%
5327
514 Biểu tượng logo của GreenZoneX GreenZoneX
10/2021 / TRON Blockchain
GZX *
0,0000415855 USD
0,9877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
159 USD
11.41% 7%
6712
515 Biểu tượng logo của SOWL Token SOWL Token
10/2022 / BNB Blockchain
SOWL *
0,0000038585 USD
0,0916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
14.958 USD
11.39% 6%
4795
516 Biểu tượng logo của CWallet CWallet
08/2021 / Ethereum Blockchain
CW *
0,0018378877 USD
44 đ
0 USD
N/A
2 USD
11.36% 11%
7714
517 Biểu tượng logo của ZURRENCY ZURRENCY
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZURR *
16,03 USD
380.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.741
81.439 USD
11.35% 23%
3797
518 Biểu tượng logo của Howl City Howl City
11/2021 / BNB Blockchain
HWL *
0,00009881 USD
2,3467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 540.000.000
1.234 USD
11.33% 4%
5914
519 Biểu tượng logo của PDBC Defichain PDBC Defichain
03/2022
DPDBC
10,62 USD
252.184 đ
0 USD
N/A
1.294 USD
11.32% -8%
5902
520 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
? / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0481495635 USD
1.144 đ
53.465.459 USD
1.110.403.812 (28%)
Tổng: 4.000.000.000
785.189 USD
11.30% -31%
337
521 Biểu tượng logo của Pandora Finance Pandora Finance
05/2021 / BNB Blockchain
PNDR *
0,0027783894 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.604 USD
11.30% 23%
5820
522 Biểu tượng logo của Seiren Games Network Seiren Games Network
08/2022
SERG
0,0127209264 USD
302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.145 USD
11.26% -62%
4455
523 Biểu tượng logo của Oly Sport Oly Sport
11/2021 / BNB Blockchain
OLY *
0,0020836021 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
68 USD
11.26% 9%
6982
524 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
0,73 USD
17.234 đ
410.212.043 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
20.706.044 USD
11.22% 19%
105
525 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0031466865 USD
75 đ
57.856 USD
18.386.440 (74%)
Tổng: 25.000.000
28 USD
11.17% 15%
2257
526 Biểu tượng logo của LEVELG LEVELG
05/2020
LEVELG
0,004233965 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.307 USD
11.12% 36%
5643
527 Biểu tượng logo của SafeMars SafeMars
06/2021 / BNB Blockchain
SMARS *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
62.635 USD
11.12% 33%
3945
528 Biểu tượng logo của GameFi Protocol GameFi Protocol
09/2021 / BNB Blockchain
GFI *
0,000682005 USD
16,1976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.185.882
13.459 USD
11.12% -5%
4872
529 Biểu tượng logo của Symbiosis Finance Symbiosis Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIS *
0,10 USD
2.465 đ
3.042.235 USD
29.310.504 (29%)
Tổng: 100.000.000
649.423 USD
11.11% 10%
1139
530 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
3.978.299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
11.08% 4%
3221
531 Biểu tượng logo của FaceDAO FaceDAO
03/2022 / BNB Blockchain
FACEDAO *
0,0000000422 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.261 USD
11.05% -20%
4996
532 Biểu tượng logo của HeroesTD HeroesTD
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CGC *
0,23 USD
5.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
138.091 USD
11.04% -12%
4258
533 Biểu tượng logo của BNSD Finance BNSD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BNSD *
0,0019361494 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.037.567
5 USD
10.97% 9%
7583
534 Biểu tượng logo của Hungry Bear Hungry Bear
04/2021 / BNB Blockchain
HUNGRY *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
10.96% 11%
8149
535 Biểu tượng logo của Gem Exchange and Trading Gem Exchange and Trading
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,0001961414 USD
4,6584 đ
16.384 USD
83.529.286 (17%)
Tổng: 500.000.000
5.644 USD
10.94% 13%
2439
536 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,0011138323 USD
26 đ
222.766 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
14 USD
10.94% -0%
1933
537 Biểu tượng logo của Wrapped Syscoin Wrapped Syscoin
03/2022 / BNB Blockchain
WSYS *
0,19 USD
4.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 351.821
18.992 USD
10.92% 17%
4639
538 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / Gnosis Blockchain
AGVE *
33,55 USD
796.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.373 USD
10.91% 20%
5874
539 Biểu tượng logo của Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVNQ
63,03 USD
1.496.923 đ
0 USD
N/A
788 USD
10.88% -1%
6105
540 Biểu tượng logo của Tradix Tradix
02/2023 / Ethereum Blockchain
TX *
0,0098720699 USD
234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.559 USD
10.88% 29%
5078
541 Biểu tượng logo của ChainPort ChainPort
01/2022 / Ethereum Blockchain
PORTX *
0,0255162439 USD
606 đ
0 USD
N/A
39.908 USD
10.83% 10%
4241
542 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin
12/2019 / Ethereum Blockchain
ARDX *
0,0094480273 USD
224 đ
2.624.737 USD
277.807.957 (6%)
Tổng: 4.700.000.000
49.738 USD
10.82% -1%
1183
543 Biểu tượng logo của NetZero NetZero
09/2022 / BNB Blockchain
NZERO *
0,0335551994 USD
797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
87.848 USD
10.78% 64%
3754
544 Biểu tượng logo của Rainbow Token Rainbow Token
09/2021 / BNB Blockchain
RAINBOW *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
441.816 USD
860.397.837.230.260 (86%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
418 USD
10.73% 47%
1734
545 Biểu tượng logo của Wagerr Wagerr
07/2017
WGR
0,0051510008 USD
122 đ
1.116.537 USD
216.761.204 (85%)
Tổng: 254.570.813
1.855 USD
10.71% 10%
1452
546 Biểu tượng logo của LimoCoin Swap LimoCoin Swap
12/2021 / BNB Blockchain
LMCSWAP *
0,0011890921 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.650.000.000
2.410 USD
10.70% 4%
5623
547 Biểu tượng logo của DollarBack DollarBack
08/2022 / BNB Blockchain
BACK *
0,0000012355 USD
0,0293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
1.484 USD
10.68% 50%
5850
548 Biểu tượng logo của Mimas Mimas
01/2022 / Cronos Blockchain
MIMAS *
0,0684216977 USD
1.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.700 USD
10.64% -18%
4858
549 Biểu tượng logo của Open Meta Trade Open Meta Trade
03/2023 / Arbitrum Blockchain
OMT *
14,48 USD
344.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
19.866 USD
10.63% 88%
4615
550 Biểu tượng logo của MPX MPX
02/2023 / Fantom Blockchain
MPX *
0,70 USD
16.672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
346.623 USD
10.62% -35%
3099
551 Biểu tượng logo của Blockquare Token Blockquare Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BST *
0,32 USD
7.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.334.316
13.125 USD
10.61% 11%
5646
552 Biểu tượng logo của PRüF Protocol PRüF Protocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRUF *
0,0002611296 USD
6,2018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
57.306 USD
10.60% 8%
3995
553 Biểu tượng logo của ZOGI ZOGI
12/2022 / Ethereum Blockchain
ZOGI *
0,32 USD
7.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 435.000
187.273 USD
10.60% 6%
3328
554 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,19 USD
4.487 đ
132.290.074 USD
753.571.731
11.964.017 USD
10.59% 22%
240
555 Biểu tượng logo của Thunder Lands Thunder Lands
07/2022 / Polygon Blockchain
TNDR *
0,000206091 USD
4,8947 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
29.585 USD
10.57% -5%
4403
556 Biểu tượng logo của DeltaFi DeltaFi
03/2022 / Solana Blockchain
DELFI *
0,0038363109 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.001 USD
10.55% -35%
4593
557 Biểu tượng logo của 1eco 1eco
12/2021 / Ethereum Blockchain
1ECO *
0,50 USD
11.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
794 USD
10.54% 21%
6100
558 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,20 USD
4.704 đ
5.916.377 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
3.325 USD
10.53% 5%
931
559 Biểu tượng logo của Stobox Token Stobox Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
STBU *
0,019567034 USD
465 đ
1.758.464 USD
89.868.704 (90%)
Tổng: 100.000.000
35.975 USD
10.50% 7%
1301
560 Biểu tượng logo của ROVI ROVI
07/2022 / Ethereum Blockchain
ROVI *
0,36 USD
8.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
302 USD
10.50% -6%
6485
561 Biểu tượng logo của CRIPCO CRIPCO
07/2022 / Solana Blockchain
IP3 *
0,73 USD
17.295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
151.928 USD
10.49% 18%
3456
562 Biểu tượng logo của Pirate X Pirate Pirate X Pirate
02/2022 / BNB Blockchain
PXP *
0,0001139661 USD
2,7067 đ
0 USD
N/A
8 USD
10.47% 6%
7530
563 Biểu tượng logo của BSC Mithril BSC Mithril
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MITHRIL *
0,0166083425 USD
394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.770 USD
10.43% 87%
5607
564 Biểu tượng logo của hiBAYC hiBAYC
07/2022 / Ethereum Blockchain
HIBAYC *
0,26 USD
6.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
360.297 USD
10.40% 39%
3080
565 Biểu tượng logo của WALTERINU WALTERINU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$WINU *
0,0000027202 USD
0,0646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.682 USD
10.39% 71%
5838
566 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
3,74 USD
88.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
10.38% 10%
8087
567 Biểu tượng logo của CRB Coin CRB Coin
10/2021 / BNB Blockchain
CRB *
0,0000232482 USD
0,5521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
10.38% 12%
8326
568 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
89,62 USD
2.128.392 đ
0 USD
N/A
247 USD
10.37% -2%
6562
569 Biểu tượng logo của YAM YAM
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
0,64 USD
15.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.575.725
3.563 USD
10.36% 35%
4276
570 Biểu tượng logo của Populous Populous
07/2017 / Ethereum Blockchain
PPT *
0,0991625111 USD
2.355 đ
5.280.626 USD
53.252.246
229.958 USD
10.25% 21%
967
571 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
68,94 USD
1.637.406 đ
1.930.416 USD
28.000
16 USD
10.25% 14%
1266
572 Biểu tượng logo của DEVITA Global DEVITA Global
12/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,33 USD
7.948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
437.061 USD
10.20% 22%
3443
573 Biểu tượng logo của Libonomy Libonomy
02/2021
LBY
0,0022319675 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
23 USD
10.17% -50%
7301
574 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,0172737674 USD
410 đ
84.906.035 USD
4.915.316.558 (33%)
Tổng: 15.000.000.000
16.381.257 USD
10.16% -7%
298
575 Biểu tượng logo của Plant Vs Undead Plant Vs Undead
08/2021 / BNB Blockchain
PVU *
0,013358307 USD
317 đ
465.217 USD
34.826.019 (12%)
Tổng: 300.000.000
15.865 USD
10.16% 43%
1715
576 Biểu tượng logo của Multiverse Capital Multiverse Capital
12/2021 / BNB Blockchain
MVC *
0,0000001223 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.320 USD
10.14% 17%
5641
577 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0576090407 USD
1.368 đ
45.440.175 USD
788.768.132 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
256.712 USD
10.13% 63%
430
578 Biểu tượng logo của Starter Starter
03/2021 / Ethereum Blockchain
START *
0,13 USD
3.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.391 USD
10.08% 19%
5492
579 Biểu tượng logo của OnGo OnGo
11/2021 / Ethereum Blockchain
FTG *
0,0041856025 USD
99 đ
481.097 USD
114.940.812 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
203.680 USD
10.08% 7%
1702
580 Biểu tượng logo của FrenChain FrenChain
11/2022 / Ethereum Blockchain
FREN *
0,0001734294 USD
4,1189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.561 USD
10.07% 44%
5831
581 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,53 USD
12.601 đ
14.847.870 USD
27.983.852 (100%)
Tổng: 28.066.934
12.395 USD
10.05% 14%
709
582 Biểu tượng logo của PAWSWAP PAWSWAP
02/2023 / Ethereum Blockchain
PAW *
0,0000000491 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.152.765 USD
10.05% -18%
2673
583 Biểu tượng logo của AIR AIR
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AIR *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
161.002 USD
10.00% 0%
3124
584 Biểu tượng logo của HashLand HashLand
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HC *
579,33 USD
13.759.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.111.543 USD
9.93% 10%
2899
585 Biểu tượng logo của ZK Cross Chain Bridge ZK Cross Chain Bridge
02/2023 / BNB Blockchain
ZKB *
0,0000006774 USD
0,0161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
435 USD
9.91% 62%
6344
586 Biểu tượng logo của CreamPYE CreamPYE
05/2021 / BNB Blockchain
PYE *
0,0000000022 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10 USD
9.90% 38%
7496
587 Biểu tượng logo của YOYOW YOYOW
08/2017
YOYOW
0,002508126 USD
60 đ
1.339.215 USD
533.950.625 (49%)
Tổng: 1.081.750.095
4.750.994 USD
9.87% 58%
1394
588 Biểu tượng logo của Stilton Musk Stilton Musk
02/2022 / Ethereum Blockchain
STILTON *
0,0000004348 USD
0,0103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451.047.892.788
43.303 USD
9.84% 9.343%
4363
589 Biểu tượng logo của H2Finance H2Finance
06/2021 / BNB Blockchain
YFIH2 *
0,65 USD
15.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
478 USD
9.81% -4%
6307
590 Biểu tượng logo của Catverse Catverse
09/2022 / BNB Blockchain
CATVERSE *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
0 USD
9.76% -64%
7815
591 Biểu tượng logo của Merchant Token Merchant Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
MTO *
0,0362364676 USD
861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
489 USD
9.69% -4%
6297
592 Biểu tượng logo của Infinity Games Infinity Games
10/2022 / BNB Blockchain
ING *
0,0009741595 USD
23,1363 đ
408.040 USD
418.864.071 (8%)
Tổng: 5.000.000.000
624.922 USD
9.69% -2%
1757
593 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0131652171 USD
313 đ
64.027.063 USD
4.863.350.303 (49%)
Tổng: 10.000.000.000
229.764.098 USD
9.67% 63%
350
594 Biểu tượng logo của Black Eye Galaxy Black Eye Galaxy
06/2021 / BNB Blockchain
BYG *
0,0000486272 USD
1,1549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
214 USD
9.66% 17%
6608
595 Biểu tượng logo của wLitiDAO wLitiDAO
03/2022 / Polygon Blockchain
WLD *
0,0112629472 USD
267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.918.024.825
23.466 USD
9.65% 14%
4426
596 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
82,18 USD
1.951.684 đ
0 USD
N/A
52.710 USD
9.64% -7%
4057
597 Biểu tượng logo của PlusOneCoin PlusOneCoin
10/2018
PLUS1
0,0021720491 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
37 USD
9.62% 15%
7161
598 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
69,44 USD
1.649.127 đ
0 USD
N/A
37.197 USD
9.59% -6%
4276
599 Biểu tượng logo của FOX Token FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,84 USD
19.840 đ
9.804.288 USD
11.736.282 (1%)
Tổng: 1.000.001.337
1.208.747 USD
9.58% 2%
795
600 Biểu tượng logo của YAM YAM
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAM *
0,92 USD
21.817 đ
7.598.052 USD
12.372.542 (89%)
Tổng: 13.851.776
246.988 USD
9.58% 29%
914
601 Biểu tượng logo của Shib Army Shib Army
11/2021 / BNB Blockchain
SHIBARMY *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
741.237 USD
9.57% -5%
2886
602 Biểu tượng logo của Crypto Gaming United Crypto Gaming United
11/2021 / Ethereum Blockchain
CGU *
0,0823815064 USD
1.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
226.404 USD
9.57% 19%
3237
603 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0104806898 USD
249 đ
818.754 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
283.613 USD
9.57% 24%
1561
604 Biểu tượng logo của DEVITA DEVITA
12/2021 / Ethereum Blockchain
LIFE *
0,0070315672 USD
167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
10.903 USD
9.54% 11%
5012
605 Biểu tượng logo của GrafenoCoin GrafenoCoin
04/2021 / BNB Blockchain
GFNC *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9 USD
9.52% -9%
7514
606 Biểu tượng logo của TriumphX TriumphX
08/2020 / Ethereum Blockchain
TRIX *
0,000571635 USD
13,5763 đ
2.928.024 USD
5.122.191.387 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
76.905 USD
9.52% 74%
1146
607 Biểu tượng logo của Yield App Yield App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,17 USD
4.010 đ
34.636.720 USD
205.140.175 (68%)
Tổng: 300.000.000
457.811 USD
9.52% 14%
488
608 Biểu tượng logo của IX Swap IX Swap
09/2021 / Ethereum Blockchain
IXS *
0,0325000542 USD
772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 180.000.000
79.641 USD
9.48% 10%
3814
609 Biểu tượng logo của Nelore Coin Nelore Coin
06/2022 / BNB Blockchain
NLC *
0,0014424018 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.853 USD
9.47% -18%
5755
610 Biểu tượng logo của Dao Space Dao Space
03/2023 / BNB Blockchain
DAOP *
0,0109866227 USD
261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12.574 USD
9.47% -8%
4929
611 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0051798872 USD
123 đ
5.134.735 USD
991.283.100 (100%)
Tổng: 995.000.000
508.934 USD
9.43% 7%
976
612 Biểu tượng logo của hiDOODLES hiDOODLES
09/2022 / Ethereum Blockchain
HIDOODLES *
0,0072218802 USD
172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.921.000
773.638 USD
9.43% 2%
2876
613 Biểu tượng logo của Txbit Token Txbit Token
12/2021 / BNB Blockchain
TXBIT *
0,0010824286 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
63.117 USD
9.42% -11%
3940
614 Biểu tượng logo của Meta X Connect Meta X Connect
08/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,0661276971 USD
1.571 đ
174.718.129 USD
2.642.132.373 (99%)
Tổng: 2.664.965.800
13.056.661 USD
9.41% -21%
133
615 Biểu tượng logo của Staika Staika
03/2023 / Solana Blockchain
STIK *
1,27 USD
30.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
17.536.238 USD
9.40% 8%
2624
616 Biểu tượng logo của Monsterra MAG Monsterra MAG
01/2022 / BNB Blockchain
MSTR *
0,29 USD
6.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.194.263 USD
9.34% -7%
2901
617 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / BNB Blockchain
CTT *
0,26 USD
6.151 đ
69.764 USD
269.363 (27%)
Tổng: 1.000.000
15.415 USD
9.33% 2%
2224
618 Biểu tượng logo của Wallet Defi Wallet Defi
12/2022 / BNB Blockchain
WDF *
0,52 USD
12.404 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.636 USD
9.32% 20%
5594
619 Biểu tượng logo của BSC PAYMENTS BSC PAYMENTS
02/2023 / BNB Blockchain
BSCPAY *
0,0023035399 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.591 USD
9.32% 56%
5823
620 Biểu tượng logo của fomobsc fomobsc
01/2023 / BNB Blockchain
FOMO *
0,0048436633 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.655 USD
9.32% 33%
5361
621 Biểu tượng logo của Secure Cash Secure Cash
03/2020
SCSX
0,0139233918 USD
331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
9.31% 15%
7958
622 Biểu tượng logo của FOAM FOAM
12/2018 / Ethereum Blockchain
FOAM *
0,0133664561 USD
317 đ
4.231.445 USD
316.571.950 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
148 USD
9.31% 27%
1040
623 Biểu tượng logo của GridZone GridZone
09/2021 / Ethereum Blockchain
ZONE *
0,54 USD
12.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.801.409
23.191 USD
9.28% -4%
4250
624 Biểu tượng logo của Defiskeletons Defiskeletons
07/2022 / BNB Blockchain
SKELETON *
0,0297684752 USD
707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
299 USD
9.26% 6%
6491
625 Biểu tượng logo của HollyGold HollyGold
01/2021 / Ethereum Blockchain
HGOLD *
0,10 USD
2.397 đ
466.896 USD
4.626.941 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.776 USD
9.25% -8%
1713
626 Biểu tượng logo của Olive.Cash Olive.Cash
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLIVE *
0,17 USD
4.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
121.746 USD
9.25% -15%
3919
627 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
5,35 USD
126.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
2.365 USD
9.24% -7%
5632
628 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Blockchain
PLT *
4,76 USD
113.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.272.000
60.226 USD
9.23% 46%
3961
629 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
13,25 USD
314.726 đ
98.509.690 USD
7.433.782 (87%)
Tổng: 8.537.500
3.051.886 USD
9.22% 1%
428
630 Biểu tượng logo của Luna Rush Luna Rush
12/2021 / BNB Blockchain
LUS *
0,0023384589 USD
56 đ
10.640 USD
4.550.147 (1%)
Tổng: 350.000.000
216.095 USD
9.20% 15%
2479
631 Biểu tượng logo của EthereumFair EthereumFair
09/2022
ETHF
0,33 USD
7.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
3.257.780 USD
9.20% 29%
2668
632 Biểu tượng logo của Maximus BASE Maximus BASE
10/2022 / Ethereum Blockchain
BASE *
0,0863140669 USD
2.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.033.101
25.691 USD
9.19% 11%
4491
633 Biểu tượng logo của Mojito Markets Mojito Markets
10/2022 / Aptos Blockchain
MOJO *
0,003445019 USD
82 đ
0 USD
N/A
18.600 USD
9.19% 0%
4650
634 Biểu tượng logo của Unique Network Unique Network
11/2021
UNQ
0,0108258088 USD
257 đ
0 USD
N/A
579.636 USD
9.18% 19%
2948
635 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,0131378266 USD
312 đ
78.758 USD
5.994.733 (29%)
Tổng: 21.000.000
38 USD
9.16% -35%
2195
636 Biểu tượng logo của Sanshu Inu Sanshu Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
SANSHU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
207.934 USD
9.15% 6%
3283
637 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
1,00 USD
23.789 đ
24.429.664 USD
24.389.886 (24%)
Tổng: 100.000.000
641.995 USD
9.15% 41%
584
638 Biểu tượng logo của Fabwelt Fabwelt
11/2021 / BNB Blockchain
WELT *
0,0077565517 USD
184 đ
1.776.186 USD
228.991.733 (46%)
Tổng: 500.000.000
312.704 USD
9.12% 19%
1300
639 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0005153308 USD
12,2391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
19.840 USD
9.11% -8%
4616
640 Biểu tượng logo của GianniDoge Esport GianniDoge Esport
12/2022 / BNB Blockchain
GDE *
0,0000138668 USD
0,3293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.007 USD
9.08% 9%
5998
641 Biểu tượng logo của Etherparty Etherparty
10/2017 / Ethereum Blockchain
FUEL *
0,0003133178 USD
7,4413 đ
313.318 USD
1.000.000.000
32.867 USD
9.05% 18%
1831
642 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
0,12 USD
2.762 đ
581.581 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 731.046.727
15.394 USD
9.04% -1%
1646
643 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,0874859173 USD
2.078 đ
10.069.052 USD
115.093.401 (100%)
Tổng: 115.465.568
5.656 USD
9.03% 24%
802
644 Biểu tượng logo của Pundi X (Old) Pundi X (Old)
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,0000787461 USD
1,8702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 258.526.640.301
63 USD
9.03% -62%
6998
645 Biểu tượng logo của Diyarbekirspor Token Diyarbekirspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
DIYAR *
0,12 USD
2.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.347 USD
9.03% 1%
5881
646 Biểu tượng logo của pGALA pGALA
11/2022
PGALA
0,0004427283 USD
10,5148 đ
0 USD
N/A
37.431 USD
8.99% 4%
4275
647 Biểu tượng logo của KoaKombat KoaKombat
02/2022 / Ethereum Blockchain
KOACOMBAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
4.332 USD
8.97% 6%
5552
648 Biểu tượng logo của Frax Price Index Share Frax Price Index Share
04/2022 / Ethereum Blockchain
FPIS *
2,35 USD
55.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
754.694 USD
8.91% 7%
2880
649 Biểu tượng logo của Graphlinq Protocol Graphlinq Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
GLQ *
0,0184091074 USD
437 đ
6.259.095 USD
339.999.895 (68%)
Tổng: 500.000.000
481.806 USD
8.89% 5%
942
650 Biểu tượng logo của Stater Stater
03/2021 / Ethereum Blockchain
STR *
0,0008520931 USD
20,2372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
8.87% 1%
8136
651 Biểu tượng logo của Cyberpunk City Cyberpunk City
03/2023 / MultiversX Blockchain
CYBER *
0,16 USD
3.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.727 USD
8.87% 10%
4808
652 Biểu tượng logo của Frontrow Frontrow
12/2021 / Ethereum Blockchain
FRR *
0,0003674814 USD
8,7277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
248.794 USD
8.85% -16%
3206
653 Biểu tượng logo của Tigerfinance Tigerfinance
02/2021 / BNB Blockchain
TIGER *
0,0003274206 USD
7,7762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
8.82% 2%
7655
654 Biểu tượng logo của Throne Throne
07/2021 / Ethereum Blockchain
THN *
0,0380110777 USD
903 đ
14.852.917 USD
390.752.313 (20%)
Tổng: 1.974.198.687
2.081.241 USD
8.77% 24%
708
655 Biểu tượng logo của Edge Edge
02/2018 / Ethereum Blockchain
EDGE *
0,15 USD
3.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
21.305 USD
8.76% 40%
4584
656 Biểu tượng logo của Finance Blocks Finance Blocks
03/2022 / Ethereum Blockchain
FBX *
0,0186905347 USD
444 đ
166.158 USD
8.889.956 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
222.758 USD
8.76% 2%
2027
657 Biểu tượng logo của MIDA MIDA
04/2022 / Ethereum Blockchain
MIDA *
0,52 USD
12.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.218 USD
8.75% -7%
4312
658 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,03854141 USD
915 đ
532.612.631 USD
13.823.082.056 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
6.194.576 USD
8.67% 31%
85
659 Biểu tượng logo của Rally (Solana) Rally (Solana)
02/2022 / Solana Blockchain
SRLY *
0,0174533683 USD
415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
7.175 USD
8.65% -4%
5203
660 Biểu tượng logo của Blocto Token Blocto Token
09/2021 / BNB Blockchain
BLT *
0,0467878416 USD
1.111 đ
11.008.248 USD
235.280.094 (47%)
Tổng: 500.000.000
101.550 USD
8.64% -5%
783
661 Biểu tượng logo của LP Finance LP Finance
10/2022 / Solana Blockchain
LPFI *
0,0492708876 USD
1.170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
70 USD
8.63% 136%
6977
662 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
60,07 USD
1.426.575 đ
0 USD
N/A
370.354 USD
8.62% 25%
3072
663 Biểu tượng logo của Sportium Sportium
11/2021 / BNB Blockchain
SPRT *
0,0018469275 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
595.618 USD
8.56% -13%
2938
664 Biểu tượng logo của Daikicoin Daikicoin
09/2019
DIC
0,0033134743 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
598 USD
8.55% -8%
6217
665 Biểu tượng logo của Wednesday Wednesday
01/2023 / Arbitrum Blockchain
WD *
0,0024810129 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.085 USD
8.55% 30%
5973
666 Biểu tượng logo của BitMax Token BitMax Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
BTMX *
0,40 USD
9.500 đ
1.227.493.681 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
13.992.439 USD
8.53% 35%
210
667 Biểu tượng logo của CHRISTMAS SHIBA CHRISTMAS SHIBA
12/2022 / BNB Blockchain
XSHIB *
0,000000701 USD
0,0166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000.000
27 USD
8.53% 0%