1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 6581 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 18:33

Bảng xếp hạng 6581 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của PumpETH PumpETH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0515868323 USD
1.174 đ
0 USD
N/A
182.180 USD
11095.30% 7.510.661%
3937
2 Biểu tượng logo của Chainpay Chainpay
03/2020 / Tron20 Blockchain
CPAY *
0,54 USD
12.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.555.555
2 USD
5414.42% 4.790%
8294
3 Biểu tượng logo của EmploymentCoin EmploymentCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
EC2 *
0,48 USD
11.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750.000.000
0 USD
4735.15% -21%
8735
4 Biểu tượng logo của AppCoins AppCoins
01/2018
APPC
0,0196970124 USD
448 đ
4.802.793 USD
243.833.564 (100%)
Tổng: 243.833.565
428 USD
1130.60% -12%
1222
5 Biểu tượng logo của Son of Babydoge Son of Babydoge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOB *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
99.077 USD
1100.23% 720%
4346
6 Biểu tượng logo của FirstDog FirstDog
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FSD *
1,01 USD
23.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.997
63.980 USD
821.71% 4.027.467%
4671
7 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0049441359 USD
113 đ
109.751 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
309 USD
696.43% 15%
2402
8 Biểu tượng logo của KanadeCoin KanadeCoin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KNDC *
0,0001918029 USD
4,3654 đ
1.049.365 USD
5.471.056.500 (55%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
687.07% -23%
1734
9 Biểu tượng logo của Hodler Heroes NFT Hodler Heroes NFT
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HHNFT *
0,0041480619 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.307 USD
629.32% -24%
5464
10 Biểu tượng logo của Roar Soltigers Token Roar Soltigers Token
11/2021 / Solana Blockchain
ROAR *
0,0002893595 USD
6,5858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
845 USD
618.50% 85%
7176
11 Biểu tượng logo của Spiking Spiking
07/2019 / Ethereum Blockchain
SPIKE *
0,0112876017 USD
257 đ
4.999.218 USD
442.894.598 (9%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
430.89% -26%
1211
12 Biểu tượng logo của Gomb Gomb
01/2022 / Fantom Blockchain
GOMB *
0,000000033 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.282 USD
430.31% -100%
6714
13 Biểu tượng logo của PAPPAY PAPPAY
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAPPAY *
0,0000005425 USD
0,0123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
140.738 USD
405.42% -42%
4086
14 Biểu tượng logo của Pmail Pmail
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PML *
0,0000167027 USD
0,3802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.555.555.555.552
1.927.758 USD
367.46% 407%
3080
15 Biểu tượng logo của GMB GMB
02/2019 / Ethereum Blockchain
GMB *
0,0008494986 USD
19,3346 đ
439.494 USD
517.356.899 (10%)
Tổng: 5.000.000.000
111 USD
308.27% 349%
2029
16 Biểu tượng logo của Wall Street Capital Wall Street Capital
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSC *
0,0000278633 USD
0,6342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.673 USD
306.56% -97%
6100
17 Biểu tượng logo của Croking Croking
01/2022 / Cronos Blockchain
CRK *
0,0000000049 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
901.341 USD
285.40% 979%
3250
18 Biểu tượng logo của BitcoinRegular BitcoinRegular
07/2019 / Ethereum Blockchain
BTRL *
0,47 USD
10.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
13 USD
276.07% -85%
8198
19 Biểu tượng logo của Kuende Kuende
05/2019 / Ethereum Blockchain
KUE *
0,0006803893 USD
15,4857 đ
607.908 USD
893.470.233 (25%)
Tổng: 3.560.000.000
0 USD
223.47% 223%
1915
20 Biểu tượng logo của LONG COIN LONG COIN
11/2020
LONG
0,0000011407 USD
0,0260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.042.000.000
3 USD
200.07% 338%
8278
21 Biểu tượng logo của Ormeus Coin Ormeus Coin
09/2017 / Ethereum Blockchain
ORMEUS *
0,0085049712 USD
194 đ
305.371 USD
35.904.998 (18%)
Tổng: 200.000.000
797.474 USD
183.40% 183%
2145
22 Biểu tượng logo của Exohood Exohood
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EXO *
0,0002841067 USD
6,4663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.989 USD
178.96% 822%
6284
23 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MERO *
0,0000102552 USD
0,2334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166 USD
173.43% 100%
7738
24 Biểu tượng logo của Libfx Libfx
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIBFX *
0,0114441911 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.288 USD
169.77% 109%
6986
25 Biểu tượng logo của DMScript DMScript
07/2020 / Ethereum Blockchain
DMST *
0,0006499598 USD
14,7931 đ
64.996 USD
100.000.000
235 USD
158.37% -62%
2490
26 Biểu tượng logo của AgaveCoin AgaveCoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
AGVC *
0,0783242568 USD
1.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000
28 USD
157.02% -24%
8113
27 Biểu tượng logo của Flinch Token Flinch Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLN *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
536 USD
141.67% 50%
7353
28 Biểu tượng logo của GoldFund GoldFund
04/2019 / Ethereum Blockchain
GFUN *
0,0034171518 USD
78 đ
526.561 USD
154.093.551 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
711 USD
128.71% 75%
1969
29 Biểu tượng logo của MiniTesla MiniTesla
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINITESLA *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
71.890 USD
127.27% 70%
4577
30 Biểu tượng logo của Tratok Tratok
05/2019 / Ethereum Blockchain
TRAT *
0,0191602807 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
559 USD
122.13% 8%
7339
31 Biểu tượng logo của Mantis Mantis
01/2021
MNTIS
0,039219328 USD
893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.500.000
0 USD
121.35% -23%
8639
32 Biểu tượng logo của MobilinkToken MobilinkToken
09/2018 / Ethereum Blockchain
MOLK *
0,000210756 USD
4,7968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
0 USD
116.21% -16%
8380
33 Biểu tượng logo của Crazy Rich Coin Crazy Rich Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
CRC *
0,0000246634 USD
0,5613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
155.830 USD
115.60% 29%
4020
34 Biểu tượng logo của HashNet BitEco HashNet BitEco
05/2019 / Ethereum Blockchain
HNB *
0,0006723946 USD
15,3037 đ
19.930 USD
29.640.456 (3%)
Tổng: 1.000.000.000
3.850 USD
114.75% 534%
2659
35 Biểu tượng logo của PSY Coin PSY Coin
01/2022 / Solana Blockchain
PSY *
0,11 USD
2.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.774 USD
114.42% -82%
6622
36 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0014022732 USD
32 đ
927.276 USD
661.266.329 (28%)
Tổng: 2.361.244.505
0 USD
113.85% 16%
1782
37 Biểu tượng logo của X3Swap X3Swap
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
X3S *
0,0000012152 USD
0,0277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
305 USD
111.11% 22%
7556
38 Biểu tượng logo của Nezuko Inu Nezuko Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
NEZUKO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
17.293 USD
109.92% -35%
5552
39 Biểu tượng logo của Karatgold Coin Karatgold Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
KBC *
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
46 USD
109.37% -5%
8021
40 Biểu tượng logo của NAGA NAGA
12/2017 / Ethereum Blockchain
NGC *
0,83 USD
18.855 đ
66.830.354 USD
N/A
Tổng: 77.910.266
2.240.254 USD
106.48% 4%
498
41 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0697709499 USD
1.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
248.001 USD
104.72% 143%
3757
42 Biểu tượng logo của ZeusNetwork ZeusNetwork
10/2018 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
0,0000007167 USD
0,0163 đ
50.167 USD
70.000.000.000 (70%)
Tổng: 100.000.000.000
5 USD
102.24% -17%
2535
43 Biểu tượng logo của CMITCOIN CMITCOIN
09/2018 / Ethereum Blockchain
CMIT *
0,0000071667 USD
0,1631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
35 USD
102.24% -17%
8069
44 Biểu tượng logo của 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABEAR *
0,00000002 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 220.418
13.800 USD
100.05% 0%
5691
45 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
0,0200117453 USD
455 đ
21.631 USD
1.080.935
2 USD
100.05% 100%
2647
46 Biểu tượng logo của Upfiring Upfiring
11/2017 / Ethereum Blockchain
UFR *
0,0783114234 USD
1.782 đ
1.879.474 USD
24.000.000
142 USD
99.09% 25%
1530
47 Biểu tượng logo của GoalTime N GoalTime N
04/2020 / Ethereum Blockchain
GTX *
0,0000500094 USD
1,1382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
98.64% -86%
8295
48 Biểu tượng logo của Metal Backed Money Metal Backed Money
01/2022
MBMX
867,22 USD
19.737.899 đ
0 USD
N/A
6.277.460 USD
98.47% 98%
2927
49 Biểu tượng logo của ANTIS INU ANTIS INU
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANTIS *
0,0002740249 USD
6,2368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
475.695 USD
97.57% 97%
3458
50 Biểu tượng logo của Sparkle Loyalty Sparkle Loyalty
03/2019 / Ethereum Blockchain
SPRKL *
0,0008284029 USD
18,8545 đ
10.784 USD
13.017.308 (19%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
97.17% 150%
2734
51 Biểu tượng logo của LunchMoney LunchMoney
06/2020 / Ethereum Blockchain
LMY *
0,0016678693 USD
38 đ
248.513 USD
149.000.000 (79%)
Tổng: 189.000.000
2 USD
96.11% -24%
2211
52 Biểu tượng logo của Megatech Megatech
09/2021
MGT
0,011706871 USD
266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
578.643 USD
95.05% -32%
3386
53 Biểu tượng logo của EOX EOX
01/2021 / Tron20 Blockchain
EOX *
0,0001946452 USD
4,4301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
94.58% -3%
8651
54 Biểu tượng logo của WALTERINU WALTERINU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$WINU *
0,0000019724 USD
0,0449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.995 USD
92.55% -22%
5874
55 Biểu tượng logo của Scary Chain Capital v2 Scary Chain Capital v2
11/2021 / Fantom Blockchain
SCC *
0,000001963 USD
0,0447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
148.811 USD
91.50% -57%
4047
56 Biểu tượng logo của StormSwap Finance StormSwap Finance
11/2021 / Cronos Blockchain
WIND *
0,0098158901 USD
223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
90.93% -50%
9060
57 Biểu tượng logo của Bullswap Exchange Bullswap Exchange
11/2020 / Ethereum Blockchain
BVL *
0,0005559564 USD
12,6536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.763 USD
90.12% 12%
6195
58 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0001343201 USD
3,0571 đ
222.990 USD
1.660.141.137 (99%)
Tổng: 1.672.422.444
127 USD
89.52% 56%
2240
59 Biểu tượng logo của Shinji Inu Shinji Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHINJI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.327.852 USD
87.92% 718%
3152
60 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
130,09 USD
2.960.863 đ
0 USD
N/A
307.614 USD
87.43% -18%
3652
61 Biểu tượng logo của Infinite Ecosystem Infinite Ecosystem
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
INFINITY *
809,53 USD
18.424.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
520.461 USD
86.35% -33%
3418
62 Biểu tượng logo của Keanu Inu Keanu Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KEANU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.407 USD
85.79% -40%
6951
63 Biểu tượng logo của SIMP Token SIMP Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIMP *
0,0000080205 USD
0,1825 đ
2.755.818 USD
343.598.389.290 (34%)
Tổng: 1.000.000.000.000
104.895 USD
84.57% 9%
1397
64 Biểu tượng logo của MYCE MYCE
09/2019
YCE
0,006378044 USD
145 đ
0 USD
N/A
46.348 USD
81.80% 51%
4925
65 Biểu tượng logo của Shitcoin Shitcoin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
STC *
0,0174745332 USD
398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
15.499 USD
78.42% -19%
5616
66 Biểu tượng logo của DefPace DefPace
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPACE *
0,0000000029 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
195 USD
76.28% 17%
7695
67 Biểu tượng logo của Obsidium Obsidium
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OBS *
0,0366936155 USD
835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.500.000
33.481 USD
76.26% 76%
5145
68 Biểu tượng logo của Crossing the Yellow Blocks Crossing the Yellow Blocks
07/2021 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,0914793989 USD
2.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
21.430 USD
75.92% 57%
5434
69 Biểu tượng logo của Ethereum Meta Ethereum Meta
11/2018 / Ethereum Blockchain
ETHM *
0,0001036625 USD
2,3594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992.099.000.000.000
12.533 USD
74.56% 9.787.226%
5745
70 Biểu tượng logo của Last Survivor Last Survivor
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LSC *
0,0149355804 USD
340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
73.393 USD
74.56% 9%
4564
71 Biểu tượng logo của Cloud Protocol Cloud Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
CPRO *
0,0000129736 USD
0,2953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
695 USD
74.41% -4%
7258
72 Biểu tượng logo của Rubycoin Rubycoin
03/2014
RBY
0,33 USD
7.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.601.562
33 USD
74.18% -21%
8079
73 Biểu tượng logo của IGToken IGToken
08/2018 / Ethereum Blockchain
IG *
0,0000050541 USD
0,1150 đ
21.677 USD
4.289.024.188 (65%)
Tổng: 6.562.786.056
46 USD
72.83% -27%
2646
74 Biểu tượng logo của AnyPrinter AnyPrinter
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ANYP *
0,0012538642 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
110.135 USD
71.61% -70%
4274
75 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
5,72 USD
130.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
315.410 USD
71.48% -18%
3639
76 Biểu tượng logo của GScarab GScarab
12/2021 / Fantom Blockchain
GSCARAB *
210,78 USD
4.797.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.501
154.863 USD
70.59% -24%
4023
77 Biểu tượng logo của Atlantis Loans Polygon Atlantis Loans Polygon
01/2022 / Polygon Blockchain
ATLX *
3,94 USD
89.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.500.000
19.244 USD
70.34% -7%
5503
78 Biểu tượng logo của BAHA BAHA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BA *
0,0333193604 USD
758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.629 USD
69.70% -21%
5612
79 Biểu tượng logo của Zenith Token Zenith Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZENX *
0,0847497412 USD
1.929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000.000
306 USD
69.44% -5%
7553
80 Biểu tượng logo của Morpheus Token Morpheus Token
09/2021 / Fantom Blockchain
MORPH *
1,08 USD
24.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.773
34.752 USD
68.61% -6%
5120
81 Biểu tượng logo của Green Chart Green Chart
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GREEN *
0,0000652706 USD
1,4856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.244.970 USD
68.02% -61%
3163
82 Biểu tượng logo của Veles Veles
02/2020
VLS
0,0397751999 USD
905 đ
51.305 USD
1.289.862 (92%)
Tổng: 1.395.368
0 USD
67.53% 117%
2530
83 Biểu tượng logo của Universe Coin Universe Coin
01/2020 / Ethereum Blockchain
UNIS *
0,0035135722 USD
80 đ
0 USD
N/A
25.670 USD
67.10% 141%
5316
84 Biểu tượng logo của Bagus Wallet Bagus Wallet
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BG *
0,0005002936 USD
11,3867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
115 USD
66.71% 25%
7840
85 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
8,70 USD
198.054 đ
0 USD
N/A
24.598.174 USD
65.83% 13%
2850
86 Biểu tượng logo của CryptoRockets CryptoRockets
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CROCKET *
0,20 USD
4.655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
397.336 USD
64.76% -7%
3527
87 Biểu tượng logo của Totem Finance Totem Finance
09/2021 / Fantom Blockchain
TOTEM *
0,0011295468 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.376.488
345 USD
64.74% -31%
7512
88 Biểu tượng logo của Nfans Nfans
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFS *
0,13 USD
2.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
298.051 USD
64.59% 163%
3666
89 Biểu tượng logo của 1irstcoin 1irstcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
FST *
0,15 USD
3.350 đ
5.854.071 USD
39.775.121 (40%)
Tổng: 100.000.000
21.702 USD
64.44% -48%
1166
90 Biểu tượng logo của PetsHelp Coin PetsHelp Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0000001844 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.796 USD
64.30% -68%
4727
91 Biểu tượng logo của Eternal Oasis Eternal Oasis
09/2021
ETOS
3,45 USD
78.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
13 USD
63.75% 175%
8195
92 Biểu tượng logo của Digiwage Digiwage
10/2018
WAGE
0,0010391719 USD
24 đ
48.906 USD
47.062.308 (85%)
Tổng: 55.062.329
50 USD
62.92% 27%
2540
93 Biểu tượng logo của Krause Krause
11/2021 / Ethereum Blockchain
KRAUSE *
0,72 USD
16.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.999.250
4.815 USD
62.01% -35%
6307
94 Biểu tượng logo của PolySwarm PolySwarm
04/2018 / Ethereum Blockchain
NCT *
0,073474 USD
1.672 đ
111.678.970 USD
1.546.457.130 (82%)
Tổng: 1.885.913.075
46.857.760 USD
61.95% -29%
388
95 Biểu tượng logo của SOCIETY OF GALACTIC EXPLORATION SOCIETY OF GALACTIC EXPLORATION
07/2021 / Ethereum Blockchain
SGE *
0,0000000078 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
22.077 USD
61.52% -60%
5416
96 Biểu tượng logo của Day Of Defeat Day Of Defeat
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOD *
0,0000009562 USD
0,0218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.900.000.000
608.696 USD
60.86% -18%
3374
97 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MXF *
0,20 USD
4.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
1 USD
60.63% 9%
8315
98 Biểu tượng logo của STEP STEP
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
STEP *
0,0081342409 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.253 USD
60.56% 12%
3991
99 Biểu tượng logo của Honey Token Honey Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
SWEET *
0,0004870734 USD
11,0858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
331 USD
60.40% -7%
7528
100 Biểu tượng logo của Jswap.Finance Jswap.Finance
08/2021 / OKExChain
JF *
0,43 USD
9.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.233 USD
59.67% 10%
6060
101 Biểu tượng logo của TeraBlock TeraBlock
05/2021 / Ethereum Blockchain
TBC *
0,0123979527 USD
282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
46.957 USD
59.45% -15%
4916
102 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
9,24 USD
210.350 đ
57.128.166 USD
6.181.296 (31%)
Tổng: 20.000.000
14.539.255 USD
59.31% 17%
506
103 Biểu tượng logo của EzyStayz EzyStayz
04/2020 / Ethereum Blockchain
EZY *
0,0132044157 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.600.000.000
14.638 USD
58.55% 4%
5650
104 Biểu tượng logo của DeFi Gold DeFi Gold
10/2020 / Ethereum Blockchain
DFGL *
0,32 USD
7.239 đ
0 USD
N/A
20 USD
58.25% 59%
8158
105 Biểu tượng logo của Frontrow Frontrow
12/2021 / Ethereum Blockchain
FRR *
0,14 USD
3.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.880.726 USD
58.19% -55%
2918
106 Biểu tượng logo của VNX VNX
12/2019 / Ethereum Blockchain
VNXLU *
0,0358335134 USD
816 đ
1.007.090 USD
28.104.700 (35%)
Tổng: 80.000.000
50 USD
58.00% -10%
1750
107 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Aurum Dragon Crypto Aurum
11/2021 / Avalanche C-Chain
DCAU *
85,51 USD
1.946.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
3.128.704 USD
57.54% -7%
3001
108 Biểu tượng logo của ImpactXP ImpactXP
12/2021 / Ethereum Blockchain
IMPACTXP *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
793.817 USD
57.13% -28%
3290
109 Biểu tượng logo của CPUcoin CPUcoin
01/2021 / Ethereum Blockchain
CPU *
0,11 USD
2.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
13.790 USD
56.59% 41%
5694
110 Biểu tượng logo của Apollo Inu Apollo Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
APOLLO *
0,0000087771 USD
0,1998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
356.726 USD
56.55% -32%
3582
111 Biểu tượng logo của BitcoMine Token BitcoMine Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BME *
0,0000016845 USD
0,0383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
86.786 USD
56.31% -22%
4436
112 Biểu tượng logo của HashBit BlockChain HashBit BlockChain
10/2021
HBIT
0,0000172001 USD
0,3915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
78 USD
56.31% 72%
7918
113 Biểu tượng logo của FlameMetaverse FlameMetaverse
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FMV *
0,0000009196 USD
0,0209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7.840 USD
55.93% -26%
6005
114 Biểu tượng logo của Green Climate World Green Climate World
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WGC *
0,86 USD
19.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.662.162 USD
55.61% 36%
3031
115 Biểu tượng logo của ShowHand ShowHand
08/2018 / Ethereum Blockchain
HAND *
0,0000007581 USD
0,0173 đ
46.937 USD
61.912.434.418 (15%)
Tổng: 403.000.000.000
592 USD
55.55% -24%
2547
116 Biểu tượng logo của Five7 Five7
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
F7 *
0,0211179699 USD
481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
229 USD
55.52% -38%
7656
117 Biểu tượng logo của Nemesis Nemesis
11/2021 / Ethereum Blockchain
NMS *
0,0080238147 USD
183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
30.853 USD
53.79% 39%
5206
118 Biểu tượng logo của Eagle Vision Eagle Vision
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVI *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
70 USD
53.64% -22%
7938
119 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
9,61 USD
218.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
57.770 USD
53.38% -0%
4757
120 Biểu tượng logo của WonderHero WonderHero
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WND *
1,22 USD
27.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.770.761 USD
53.19% -59%
3100
121 Biểu tượng logo của EverReflect EverReflect
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVRF *
0,0000000227 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
657.625 USD
52.66% 53%
3345
122 Biểu tượng logo của Catgirl Catgirl
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATGIRL *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
1.692.517 USD
51.91% -14%
3114
123 Biểu tượng logo của MedicCoin MedicCoin
05/2015
MEDIC
0,0001075005 USD
2,4467 đ
32.073 USD
298.349.398 (100%)
Tổng: 298.349.835
6 USD
51.68% -17%
2602
124 Biểu tượng logo của Nekonium Nekonium
12/2017
NUKO
0,0010750054 USD
24 đ
12.901 USD
12.000.829 (56%)
Tổng: 21.606.559
1 USD
51.68% -17%
2716
125 Biểu tượng logo của Bitbook Gambling Bitbook Gambling
06/2019 / Ethereum Blockchain
BXK *
0,0387001945 USD
881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 709.689.387
310 USD
51.68% -24%
7547
126 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,0430002161 USD
979 đ
1.284.581 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
5.709 USD
51.68% -34%
1671
127 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain
12/2017 / Ethereum Blockchain
DRGN *
0,0941261189 USD
2.142 đ
34.899.526 USD
370.774.090 (86%)
Tổng: 433.494.437
753.932 USD
51.09% -4%
635
128 Biểu tượng logo của ESWAP.TUBE ESWAP.TUBE
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
3,79 USD
86.187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
83.135 USD
51.03% -24%
4470
129 Biểu tượng logo của Pallas Finance Pallas Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
PALLAS *
0,0121082908 USD
276 đ
0 USD
N/A
59.967 USD
50.20% -27%
4723
130 Biểu tượng logo của Project X Nodes Project X Nodes
01/2022 / Avalanche C-Chain
PXT *
13,90 USD
316.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
357.668 USD
49.88% 194%
3579
131 Biểu tượng logo của Ballswap Ballswap
02/2021 / Ethereum Blockchain
BSP *
0,0005237336 USD
11,9202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
65.237 USD
49.31% -27%
4653
132 Biểu tượng logo của AEN Smart Token AEN Smart Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
AENS *
0,0224591994 USD
511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
381.724 USD
49.29% -51%
3544
133 Biểu tượng logo của BitValley BitValley
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BITV *
0,0000928996 USD
2,1144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
115.951 USD
49.04% -27%
4230
134 Biểu tượng logo của Baby Yooshi Baby Yooshi
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABY YOOSHI *
0,0000000017 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
599 USD
48.87% -22%
7312
135 Biểu tượng logo của Saitama Saitama
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAITAMA *
0,0000000315 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
23.554.832 USD
48.30% -17%
2854
136 Biểu tượng logo của Hatoken Hatoken
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
HATOK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000.000
24.488 USD
48.07% -52%
5346
137 Biểu tượng logo của ixirswap ixirswap
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IXIR *
0,0136259197 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.933 USD
47.87% 90%
5076
138 Biểu tượng logo của EurocoinToken EurocoinToken
02/2019 / Ethereum Blockchain
ECTE *
0,31 USD
7.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
48.215 USD
47.35% 25%
4899
139 Biểu tượng logo của MyLottoCoin MyLottoCoin
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MYL *
0,0600352358 USD
1.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.605 USD
47.20% -32%
5319
140 Biểu tượng logo của Exchange Union Exchange Union
10/2017 / Ethereum Blockchain
XUC *
0,0807915143 USD
1.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
82.017 USD
46.98% -18%
4482
141 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork
11/2019
TN
0,0079602483 USD
181 đ
703.176 USD
88.335.911 (88%)
Tổng: 100.000.000
244 USD
46.88% 50%
1871
142 Biểu tượng logo của Kekwcoin Kekwcoin
06/2021 / Solana Blockchain
KEKW *
0,0000071257 USD
0,1622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
1.671 USD
46.67% -45%
6875
143 Biểu tượng logo của Cheems Inu Cheems Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
1.335.181 USD
46.51% 50%
3150
144 Biểu tượng logo của ChartEx ChartEx
09/2020 / Ethereum Blockchain
CHART *
0,0082108313 USD
187 đ
164.217 USD
20.000.000 (8%)
Tổng: 250.000.000
60.080 USD
46.48% -1%
2315
145 Biểu tượng logo của Flokimooni Flokimooni
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKIM *
0,0000016187 USD
0,0368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
239.893 USD
46.40% 40%
3772
146 Biểu tượng logo của BunnyPark Game BunnyPark Game
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BG *
0,0002590653 USD
5,8963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
136.687 USD
46.29% -50%
4110
147 Biểu tượng logo của Warship Battles Warship Battles
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$OIL *
0,000257933 USD
5,8706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.490 USD
46.04% 45%
6921
148 Biểu tượng logo của ZYX ZYX
08/2020
ZYX
0,16 USD
3.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
134.103 USD
45.86% -15%
4126
149 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALGOBULL *
0,00000035 USD
0,0080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.900.223.063
13.063 USD
45.83% -72%
5722
150 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
0,0800103022 USD
1.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
12 USD
45.27% 67%
8202
151 Biểu tượng logo của NFTshootout NFTshootout
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHOO *
0,0000000085 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000.000.000
89.077 USD
44.86% 24%
4426
152 Biểu tượng logo của Transaction Service fee Transaction Service fee
10/2021
TSF
0,12 USD
2.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
84.908 USD
44.74% -15%
4451
153 Biểu tượng logo của Empire Capital Token Empire Capital Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ECC *
0,0538161852 USD
1.225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
145.821 USD
44.60% -53%
4064
154 Biểu tượng logo của Promodio Promodio
09/2021 / Ethereum Blockchain
PMD *
0,000964741 USD
21,9575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
10.803 USD
44.54% -19%
5830
155 Biểu tượng logo của SF Capital SF Capital
04/2019 / Ethereum Blockchain
SFCP *
0,0007164268 USD
16,3059 đ
71.642 USD
99.999.500 (100%)
Tổng: 100.000.000
325 USD
44.41% 66%
2474
156 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
10/2017 / Ethereum Blockchain
ETG *
0,0152151551 USD
346 đ
307.346 USD
20.199.973 (84%)
Tổng: 24.000.000
0 USD
44.32% -23%
2144
157 Biểu tượng logo của PaintSwap PaintSwap
10/2021 / Fantom Blockchain
BRUSH *
0,12 USD
2.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
1.908.278 USD
44.09% -42%
3083
158 Biểu tượng logo của Iron Bank Iron Bank
01/2022 / Fantom Blockchain
IB *
138,36 USD
3.149.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.300.000
28.125.619 USD
43.91% 44%
2845
159 Biểu tượng logo của Cake Monster Cake Monster
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONSTA *
0,0024895507 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
240.440 USD
43.67% -9%
3771
160 Biểu tượng logo của GameZone GameZone
09/2021 / Ethereum Blockchain
GZONE *
0,28 USD
6.431 đ
66.912.443 USD
63.890.302 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
770.175 USD
43.37% -19%
498
161 Biểu tượng logo của Poseidon Token Poseidon Token
01/2022 / Fantom Blockchain
POS *
0,0040460237 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.088.069.801
29.686 USD
43.32% 9%
5230
162 Biểu tượng logo của Havy Havy
09/2018 / Ethereum Blockchain
HAVY *
0,0000021013 USD
0,0478 đ
17.231 USD
8.200.000.000
57 USD
43.16% -2%
2677
163 Biểu tượng logo của Luni Luni
11/2021 / Terra Blockchain
LUNI *
0,0013148387 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
906.420 USD
43.04% 8%
3248
164 Biểu tượng logo của 01coin 01coin
09/2020
ZOC
0,0006701972 USD
15,2537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.177.117
4 USD
42.90% -19%
8263
165 Biểu tượng logo của ClearDAO ClearDAO
01/2022
CLH
0,16 USD
3.621 đ
10.763.467 USD
67.658.418 (13%)
Tổng: 525.357.143
9.894.784 USD
42.61% -59%
964
166 Biểu tượng logo của Hellsing Inu Hellsing Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
HELLSING *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
37.549 USD
42.19% 41%
5063
167 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,37 USD
8.330 đ
6.723.447 USD
18.371.121
135.666 USD
42.03% 31%
1126
168 Biểu tượng logo của NFT Art Finance NFT Art Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTART *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
446.168 USD
41.85% -20%
3485
169 Biểu tượng logo của Verve Verve
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
VERVE *
0,0309519365 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
305.839 USD
41.68% 25%
3657
170 Biểu tượng logo của Dragon Infinity Dragon Infinity
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
$DI *
0,0000017665 USD
0,0402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
79.857 USD
40.88% -51%
4503
171 Biểu tượng logo của Ross Inu Ross Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
$ROSS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.114 USD
40.88% 8%
5864
172 Biểu tượng logo của Pi INU Pi INU
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINU *
0,0000021754 USD
0,0495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.141.592.653.589
156.029 USD
40.30% -34%
4017
173 Biểu tượng logo của BabyDoge ETH BabyDoge ETH
07/2021 / Ethereum Blockchain
BABYDOGE *
0,0000000263 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
75.110 USD
40.19% -8%
4547
174 Biểu tượng logo của UNION Protocol Governance Token UNION Protocol Governance Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNN *
0,0031647905 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
148.366 USD
40.18% -2%
4051
175 Biểu tượng logo của CHIBA INU CHIBA INU
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHIBA *
0,0193580473 USD
441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.998
10.626 USD
39.84% -56%
5839
176 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,46 USD
10.385 đ
23.067.376 USD
50.555.493 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
1.398.391 USD
39.80% -4%
750
177 Biểu tượng logo của Escrowed Illuvium Escrowed Illuvium
12/2021 / Ethereum Blockchain
SILV *
0,0534455658 USD
1.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.729
898 USD
39.64% 12%
7157
178 Biểu tượng logo của Torex Torex
04/2020 / Ethereum Blockchain
TOR *
0,0101317955 USD
231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
93 USD
39.61% -22%
7873
179 Biểu tượng logo của Meta MVRS Meta MVRS
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MVRS *
0,0000140781 USD
0,3204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
287.849 USD
39.25% 64%
3681
180 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
212,07 USD
4.826.733 đ
991.219 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
345.665 USD
39.14% -39%
1758
181 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
0,008095 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
419.634 USD
39.09% -65%
3504
182 Biểu tượng logo của Urubit Urubit
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
URUB *
0,0500262222 USD
1.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 34.000.000
23.405 USD
38.94% 36%
5384
183 Biểu tượng logo của Monster Monster
12/2021 / Fantom Blockchain
MST *
2,01 USD
45.754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
122.944 USD
38.88% -43%
4189
184 Biểu tượng logo của GrimToken GrimToken
08/2021 / Fantom Blockchain
GRIM *
0,76 USD
17.232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.319.459
146.979 USD
38.69% -8%
4057
185 Biểu tượng logo của Royal Gold Royal Gold
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RGOLD *
1,62 USD
36.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
868.251 USD
38.62% -16%
3261
186 Biểu tượng logo của ParrotDao ParrotDao
12/2021 / Avalanche C-Chain
PARR *
0,0000054939 USD
0,1250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 235.948
22 USD
38.58% 266%
8146
187 Biểu tượng logo của SpaceGrime SpaceGrime
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRIMEX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.969.696.969.697.024
19.949 USD
38.51% -34%
5478
188 Biểu tượng logo của BabyKitty BabyKitty
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BABYKITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
7.562 USD
38.43% -54%
6027
189 Biểu tượng logo của Shuna Inuverse Shuna Inuverse
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHUNAV2 *
0,0000001375 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
229.076 USD
38.32% 23%
3799
190 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,000101083 USD
2,3006 đ
110.431 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
51 USD
38.27% 52%
2400
191 Biểu tượng logo của Webcoin Webcoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
WEB *
0,000101083 USD
2,3006 đ
5.604 USD
55.439.991 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
247 USD
38.27% 2%
2775
192 Biểu tượng logo của Lockness Lockness
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LKN *
0,0247262384 USD
563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
197.276 USD
38.01% -29%
3886
193 Biểu tượng logo của BleuFi BleuFi
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLEU *
0,000862889 USD
19,6394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.407.415 USD
37.95% -25%
3135
194 Biểu tượng logo của KleeKai KleeKai
06/2021 / Ethereum Blockchain
KLEE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
150.386 USD
37.82% -25%
4041
195 Biểu tượng logo của PURR Vault (NFTX) PURR Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PURR *
770,37 USD
17.533.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899
5.585 USD
37.10% -11%
6215
196 Biểu tượng logo của Hydrogentoken Hydrogentoken
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HGT *
0,0000000144 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
151 USD
37.04% 48%
7764
197 Biểu tượng logo của NVL NVL
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NVL *
0,0849718716 USD
1.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.534.466
1.813 USD
37.00% -0%
6832
198 Biểu tượng logo của Metapay Metapay
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPAY *
0,0415837839 USD
946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.367 USD
36.99% -2%
6047
199 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
3,94 USD
89.695 đ
61.519.114 USD
15.610.409 (16%)
Tổng: 100.000.000
8.357.297 USD
36.63% -28%
482
200 Biểu tượng logo của Nodestats Nodestats
03/2021
NS
0,0005357723 USD
12,1942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3 USD
36.54% 24%
8280
201 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
49,54 USD
1.127.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
2.582.861 USD
36.51% -58%
3035
202 Biểu tượng logo của WenMoon WenMoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WENMOON *
0,0000003297 USD
0,0075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
3.095 USD
36.29% -21%
6562
203 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
292,55 USD
6.658.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
906.779 USD
36.25% -25%
3247
204 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
0,30 USD
6.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
36.00% -23%
8605
205 Biểu tượng logo của Altura Altura
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALU *
0,0730218535 USD
1.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.329.056 USD
35.88% -36%
2991
206 Biểu tượng logo của Chikn Egg Chikn Egg
12/2021 / Avalanche C-Chain
EGG *
2,89 USD
65.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.231.334
344.507 USD
35.81% -37%
3597
207 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,36 USD
8.092 đ
8.887.928 USD
25.000.000
251.890 USD
35.73% -3%
1042
208 Biểu tượng logo của DarkCrypto DarkCrypto
01/2022 / Cronos Blockchain
DARK *
2,02 USD
45.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
0 USD
35.72% -62%
9201
209 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0163603213 USD
372 đ
592.703 USD
36.228.100 (86%)
Tổng: 42.000.000
19.318 USD
35.66% 15%
1926
210 Biểu tượng logo của Fish Crypto Fish Crypto
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FICO *
0,0098219433 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
640.448 USD
35.66% 1%
3354
211 Biểu tượng logo của Neos Credits Neos Credits
10/2021 / Ethereum Blockchain
NCR *
2,32 USD
52.803 đ
94.675.890 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.715.223 USD
35.65% -32%
422
212 Biểu tượng logo của Galactic Arena: The NFTverse Galactic Arena: The NFTverse
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAN *
0,002104346 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.049.107 USD
35.43% -6%
3206
213 Biểu tượng logo của Everest Token Everest Token
09/2021 / Avalanche C-Chain
EVRT *
0,0000532854 USD
1,2128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
189 USD
35.38% -63%
7703
214 Biểu tượng logo của SnoopDAO SnoopDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
SNOOP *
0,0024766623 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 523.380.000
125.723 USD
35.32% -26%
4166
215 Biểu tượng logo của EVERY GAME EVERY GAME
11/2021 / Ethereum Blockchain
EGAME *
0,0037301716 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
75.642 USD
35.31% -27%
4539
216 Biểu tượng logo của KnoxFS (New) KnoxFS (New)
01/2021
KFX
0,50 USD
11.410 đ
242.537 USD
483.808 (10%)
Tổng: 5.000.000
554 USD
35.27% 14%
2218
217 Biểu tượng logo của Avaxtars Token Avaxtars Token
10/2021 / Avalanche C-Chain
AVXT *
9,59 USD
218.168 đ
1.499.972 USD
156.482 (16%)
Tổng: 1.000.000
163.077 USD
35.18% 58%
1609
218 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0010002158 USD
23 đ
30.403.833 USD
30.397.274.955
83.324 USD
35.08% -4%
677
219 Biểu tượng logo của SafeWages SafeWages
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFEW *
0,000000988 USD
0,0225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
27.599 USD
35.08% 9%
5276
220 Biểu tượng logo của Dark Planet Dark Planet
01/2022 / Fantom Blockchain
DP *
0,32 USD
7.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
29.277 USD
35.08% -55%
5239
221 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
43,72 USD
995.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.234.115 USD
34.89% -22%
3054
222 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse
12/2019
UVU
0,0000143334 USD
0,3262 đ
14.343 USD
1.000.660.283 (94%)
Tổng: 1.063.333.333
4 USD
34.83% 11%
2700
223 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
2 USD
34.83% 11%
8287
224 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin
01/2020
CLC
0,0028666811 USD
65 đ
49.506 USD
17.269.328 (100%)
Tổng: 17.302.212
751 USD
34.83% 26%
2538
225 Biểu tượng logo của Ferret Ferret
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FRT *
0,014228135 USD
324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
78.214 USD
34.76% 32%
4520
226 Biểu tượng logo của Mars Floki Inu Mars Floki Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKI *
0,0000000056 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
109.279 USD
34.70% 3.107%
4282
227 Biểu tượng logo của METAFLIP METAFLIP
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
METAFLIP *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.705 USD
34.62% -15%
5251
228 Biểu tượng logo của Vodi X Vodi X
05/2019 / Binance Chain (BEP2)
VDX *
0,0008275688 USD
18,8355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.697.703.183
381 USD
34.60% -0%
7479
229 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
50,40 USD
1.147.086 đ
31.064.965 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
21.361.016 USD
34.58% -39%
671
230 Biểu tượng logo của Gouki Inu Gouki Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOUKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
266 USD
34.58% 213%
7608
231 Biểu tượng logo của Gbox Gbox
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GBOX *
0,0216009311 USD
492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
47.169 USD
34.49% -33%
4914
232 Biểu tượng logo của LimeOdysseyM with ITAM LimeOdysseyM with ITAM
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOM *
0,10 USD
2.373 đ
0 USD
N/A
90.859 USD
34.43% 28%
4412
233 Biểu tượng logo của srnArt Gallery srnArt Gallery
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SACT *
0,0451733347 USD
1.028 đ
180.693 USD
4.000.000 (80%)
Tổng: 5.000.000
12.389 USD
34.16% -30%
2298
234 Biểu tượng logo của Equilibrium Games Equilibrium Games
10/2021 / XRP Ledger Blockchain
EQ *
0,36 USD
8.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
416.231 USD
33.98% -31%
3510
235 Biểu tượng logo của PolkaPets PolkaPets
10/2021 / Ethereum Blockchain
PETS *
0,11 USD
2.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
165.684 USD
33.97% -30%
3994
236 Biểu tượng logo của Linkka Linkka
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
IKA *
0,0191588483 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
123.211 USD
33.87% -68%
4188
237 Biểu tượng logo của BarterTrade BarterTrade
08/2020 / Ethereum Blockchain
BART *
0,0065408306 USD
149 đ
445.904 USD
68.172.420 (28%)
Tổng: 240.000.000
78.563 USD
33.79% 94%
2025
238 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
9,76 USD
222.193 đ
24.273.128 USD
2.486.379 (88%)
Tổng: 2.835.689
212.802 USD
33.78% -27%
737
239 Biểu tượng logo của Pillar Pillar
07/2017 / Ethereum Blockchain
PLR *
0,0116253234 USD
265 đ
3.015.007 USD
259.348.201 (32%)
Tổng: 800.000.000
126.019 USD
33.75% -24%
1367
240 Biểu tượng logo của Lobis Lobis
11/2021 / Ethereum Blockchain
LOBI *
76,09 USD
1.731.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.682
210.501 USD
33.59% -56%
3838
241 Biểu tượng logo của Ainu Token Ainu Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
89.579 USD
33.57% 71%
4421
242 Biểu tượng logo của GeoDB GeoDB
05/2020 / Ethereum Blockchain
GEO *
0,0134556529 USD
306 đ
639.622 USD
47.535.538 (14%)
Tổng: 350.000.000
2.761 USD
33.56% -38%
1897
243 Biểu tượng logo của Shaman King Inu Shaman King Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHAMAN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
882.522 USD
33.50% -43%
3256
244 Biểu tượng logo của Sponsee Sponsee
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPON *
0,0503902688 USD
1.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
85.018 USD
33.49% -38%
4448
245 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform
11/2021 / Ethereum Blockchain
QANX *
0,078423 USD
1.785 đ
88.718.181 USD
N/A
Tổng: 3.333.333.000
2.356.432 USD
33.4% -31%
436
246 Biểu tượng logo của Zatcoin Zatcoin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZATCOIN *
0,0003947038 USD
8,9835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
4.922 USD
33.33% -37%
6293
247 Biểu tượng logo của Defrost Finance Defrost Finance
11/2021 / Avalanche C-Chain
MELT *
0,68 USD
15.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
145.107 USD
33.24% 62%
4067
248 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
13,45 USD
306.216 đ
55.981.164 USD
4.160.896 (83%)
Tổng: 5.000.000
2.209.628 USD
33.19% 48%
515
249 Biểu tượng logo của WPP TOKEN WPP TOKEN
04/2019 / Ethereum Blockchain
WPP *
0,0059905159 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
63.334 USD
33.08% -26%
4679
250 Biểu tượng logo của Neurotoken Neurotoken
02/2018 / Ethereum Blockchain
NTK *
0,0193242045 USD
440 đ
1.524.808 USD
78.906.618 (79%)
Tổng: 99.987.500
0 USD
33.01% 38%
1600
251 Biểu tượng logo của Adamant Adamant
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADMC *
0,0000186589 USD
0,4247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
169.537 USD
32.89% 51%
3978
252 Biểu tượng logo của Its Not Art Its Not Art
01/2022 / Ethereum Blockchain
NOTART *
0,0256065381 USD
583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.252 USD
32.88% -39%
6057
253 Biểu tượng logo của Dynamic Dynamic
03/2017
DYN
0,15 USD
3.311 đ
2.237.656 USD
15.380.761
88 USD
32.86% -35%
1464
254 Biểu tượng logo của Infinity ETH Infinity ETH
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IETH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.704 USD
32.86% 0%
6863
255 Biểu tượng logo của BrandPad Finance BrandPad Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRAND *
0,067925701 USD
1.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 188.100.000
39.842 USD
32.74% -10%
5033
256 Biểu tượng logo của Aetherius Aetherius
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
AETH *
0,0001253103 USD
2,8521 đ
0 USD
N/A
671.548 USD
32.61% -23%
3334
257 Biểu tượng logo của Gameswap Gameswap
11/2020 / Ethereum Blockchain
GSWAP *
1,62 USD
36.807 đ
18.115.886 USD
11.202.090 (56%)
Tổng: 20.000.000
227.153 USD
32.59% -16%
800
258 Biểu tượng logo của Zuki Moba Zuki Moba
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZUKI *
0,0276813288 USD
630 đ
1.019.199 USD
36.819.022 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
175.019 USD
32.59% -45%
1749
259 Biểu tượng logo của Creditum Creditum
01/2022 / Fantom Blockchain
CREDIT *
2,97 USD
67.555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.720.089 USD
32.53% -46%
3108
260 Biểu tượng logo của PoorQUACK PoorQUACK
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
POOR *
0,0000000139 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
26.030 USD
32.36% -54%
5309
261 Biểu tượng logo của Kalamint Kalamint
10/2021 / Tezos Blockchain
KALAM *
0,20 USD
4.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
76.671 USD
32.26% -25%
4527
262 Biểu tượng logo của Inuyasha Inuyasha
11/2021 / Ethereum Blockchain
INUYASHA *
0,0002461278 USD
5,6019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
241.440 USD
32.24% -10%
3767
263 Biểu tượng logo của Fraktionalized THUG 2856 Fraktionalized THUG 2856
01/2022 / Solana Blockchain
THUG *
2,64 USD
60.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.283 USD
32.18% -78%
6989
264 Biểu tượng logo của Cross Chain Capital Cross Chain Capital
11/2021 / Avalanche C-Chain
CCC *
0,0000022044 USD
0,0502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
57.864 USD
32.17% -71%
4756
265 Biểu tượng logo của BNBHunter BNBHunter
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BHT *
0,0008937411 USD
20,3415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
25.688 USD
32.13% -44%
5314
266 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0264725372 USD
603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.831 USD
32.09% -35%
4672
267 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,24 USD
5.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
253.197 USD
32.08% 17%
3748
268 Biểu tượng logo của Copiosa Coin Copiosa Coin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
COP *
0,0296483366 USD
675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
322.269 USD
32.05% -42%
3631
269 Biểu tượng logo của Meme Lordz Meme Lordz
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
$LORDZ *
0,0456669795 USD
1.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
264.508 USD
32.05% -32%
3728
270 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
19,24 USD
437.962 đ
0 USD
N/A
11.680.483 USD
32.01% -40%
2876
271 Biểu tượng logo của Shiba Fantom Shiba Fantom
10/2021 / Fantom Blockchain
SHIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
74.166 USD
31.99% -31%
4554
272 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
69,13 USD
1.573.434 đ
3.560.464 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
334.926 USD
31.96% -60%
1318
273 Biểu tượng logo của Froyo Games Froyo Games
01/2022
FROYO
0,0403552141 USD
918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
736.594 USD
31.92% -39%
3308
274 Biểu tượng logo của NFT Starter NFT Starter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NST *
0,0000024514 USD
0,0558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
117.446 USD
31.75% -20%
4222
275 Biểu tượng logo của Themis Themis
08/2018 / Ethereum Blockchain
GET *
0,0002504289 USD
5,6998 đ
150.257 USD
599.999.910 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
184.513 USD
31.66% -19%
2335
276 Biểu tượng logo của ChargeDeFi Static ChargeDeFi Static
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STATIC *
1,14 USD
25.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.214.699
2.046.532 USD
31.62% 7%
3071
277 Biểu tượng logo của Eroverse Eroverse
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ERO *
0,0001012393 USD
2,3042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
146.803 USD
31.46% -40%
4058
278 Biểu tượng logo của Elongrab Elongrab
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELONGRAB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.943 USD
31.42% -60%
6802
279 Biểu tượng logo của Chihiro Inu Chihiro Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
CHIRO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
110.617 USD
31.39% -43%
4270
280 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
2,91 USD
66.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
462.915 USD
31.27% -57%
3472
281 Biểu tượng logo của Vangold Vangold
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VGD *
0,0007358154 USD
16,7472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.596 USD
31.27% -8%
6491
282 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,04608271 USD
1.049 đ
190.060.305 USD
3.634.238.363 (12%)
Tổng: 30.000.000.000
9.982.335 USD
31.24% 67%
268
283 Biểu tượng logo của RedFEG RedFEG
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REDFEG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
10.310 USD
30.89% -38%
5854
284 Biểu tượng logo của Zoo Labs Zoo Labs
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZOO *
0,0000043491 USD
0,0990 đ
0 USD
N/A
15.758 USD
30.88% -37%
5606
285 Biểu tượng logo của Evrice Evrice
03/2021
EVC
0,0006667006 USD
15,1741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.287.388
20 USD
30.85% -8%
8153
286 Biểu tượng logo của Fatcoin Fatcoin
04/2019 / Ethereum Blockchain
FAT *
0,0248645935 USD
566 đ
2.676.805 USD
107.655.308 (54%)
Tổng: 200.000.000
2 USD
30.81% -15%
1406
287 Biểu tượng logo của Liquid Driver Liquid Driver
10/2021 / Fantom Blockchain
LQDR *
33,38 USD
759.808 đ
0 USD
N/A
6.950.389 USD
30.80% -37%
2916
288 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DPET *
0,49 USD
11.050 đ
3.339.295 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
2.286.299 USD
30.79% -35%
1337
289 Biểu tượng logo của Consensus Cell Network Consensus Cell Network
09/2020 / Ethereum Blockchain
ECELL *
0,0094094056 USD
214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.665.037.403
34.230 USD
30.72% -7%
5131
290 Biểu tượng logo của Virtue Poker Virtue Poker
05/2021 / Ethereum Blockchain
VPP *
0,0733915494 USD
1.670 đ
1.064.490 USD
14.504.255 (3%)
Tổng: 500.000.000
736.176 USD
30.59% -29%
1729
291 Biểu tượng logo của Puli Inu Puli Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PULI *
0,0195429732 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
330.542 USD
30.53% 408%
3617
292 Biểu tượng logo của Alien Shiba Inu Alien Shiba Inu
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ASHIB *
0,0020348688 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.095 USD
30.52% -47%
5337
293 Biểu tượng logo của Merculet Merculet
06/2018 / Ethereum Blockchain
MVP *
0,0003200628 USD
7,2846 đ
1.389.432 USD
4.341.123.897 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
130.336 USD
30.47% -7%
1640
294 Biểu tượng logo của Baby Cheems Inu Baby Cheems Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BCI *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.796 USD
30.38% -39%
6012
295 Biểu tượng logo của Vagabond Vagabond
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VGO *
0,18 USD
4.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
501.538 USD
30.32% 131%
3438
296 Biểu tượng logo của Dawn Of Gods Dawn Of Gods
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DAGO *
0,0289366091 USD
659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.998
151.275 USD
30.30% -51%
4036
297 Biểu tượng logo của EverETH EverETH
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVERETH *
0,0000000129 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
47.295 USD
30.19% -2%
4911
298 Biểu tượng logo của MILC Platform MILC Platform
05/2021 / Ethereum Blockchain
MLT *
0,23 USD
5.178 đ
17.976.379 USD
79.013.040 (40%)
Tổng: 200.000.000
2.183.159 USD
30.09% -29%
801
299 Biểu tượng logo của Privapp Network Privapp Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
bPRIVA *
0,87 USD
19.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
224.512 USD
30.04% -30%
3808
300 Biểu tượng logo của PHI Token PHI Token
04/2018 / Ethereum Blockchain
PHI *
0,15 USD
3.357 đ
859.561 USD
5.828.254 (43%)
Tổng: 13.578.190
123 USD
30.00% 8%
1804
301 Biểu tượng logo của Metagalaxy Land Metagalaxy Land
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEGALAND *
0,0000000036 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.380.000.000.000.000
667.474 USD
29.90% -20%
3336
302 Biểu tượng logo của Rematic Rematic
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RMTX *
0,0000000108 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 932.000.000.000.000
269.497 USD
29.88% -33%
3719
303 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
12/2021
PHOENIX
0,84 USD
19.179 đ
0 USD
N/A
0 USD
29.72% 96%
9163
304 Biểu tượng logo của Genaro Network Genaro Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,0121025937 USD
275 đ
7.866.686 USD
650.000.000
991.678 USD
29.69% -2%
1083
305 Biểu tượng logo của Feeder.finance Feeder.finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FEED *
0,0591441947 USD
1.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
305.924 USD
29.66% -43%
3656
306 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
12,41 USD
282.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
4.439 USD
29.62% 3%
6356
307 Biểu tượng logo của CateCoin CateCoin
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CATE *
0,0000009657 USD
0,0220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
920.623 USD
29.60% -41%
3238
308 Biểu tượng logo của Metahero Universe (POW) Metahero Universe (POW)
01/2022 / Ethereum Blockchain
POW *
0,18 USD
4.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.252 USD
29.52% -17%
4876
309 Biểu tượng logo của Gate Gate
11/2018 / Ethereum Blockchain
GATE *
0,0199190294 USD
453 đ
10.691.548 USD
536.750.442 (60%)
Tổng: 900.000.000
2.728 USD
29.46% -18%
966
310 Biểu tượng logo của Grim Finance Grim Finance
12/2021 / Fantom Blockchain
REAPER *
0,0483024683 USD
1.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
505.399 USD
29.39% -38%
3434
311 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
0,14 USD
3.217 đ
1.198.536 USD
8.479.255 (12%)
Tổng: 70.000.000
12.508 USD
29.17% -22%
1693
312 Biểu tượng logo của Scientia Scientia
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCIE *
0,0003267221 USD
7,4362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.715 USD
29.08% 155%
6635
313 Biểu tượng logo của Swash Swash
09/2021 / Ethereum Blockchain
SWASH *
0,0606407418 USD
1.380 đ
7.365.222 USD
121.456.667 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.362.770 USD
29.04% -22%
1101
314 Biểu tượng logo của Crabada Amulet Crabada Amulet
12/2021 / Avalanche C-Chain
CRAM *
0,37 USD
8.366 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.461.512
34.311 USD
28.97% 16%
5128
315 Biểu tượng logo của Buffer Finance Buffer Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
iBFR *
0,21 USD
4.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
698.290 USD
28.96% 11%
3321
316 Biểu tượng logo của Ruff Ruff
01/2018 / Ethereum Blockchain
RUFF *
0,0034736904 USD
79 đ
3.405.953 USD
980.500.000 (52%)
Tổng: 1.880.000.000
272.040 USD
28.92% 35%
1328
317 Biểu tượng logo của Zodium Zodium
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZODI *
0,19 USD
4.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
133.291 USD
28.88% -4%
4128
318 Biểu tượng logo của TacoCat Token TacoCat Token
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TCT *
0,0000058048 USD
0,1321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
118.579 USD
28.81% -34%
4214
319 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
1.249 USD
28.426.557 đ
424.154.401 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
124.883.337 USD
28.8% -26%
164
320 Biểu tượng logo của Webflix Token Webflix Token
06/2019 / Ethereum Blockchain
WFX *
0,0000094155 USD
0,2143 đ
135.765 USD
14.419.258.368 (53%)
Tổng: 27.000.000.000
11 USD
28.76% -2%
2356
321 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
2,55 USD
58.038 đ
148.570.059 USD
73.851.416 (74%)
Tổng: 100.000.000
6.942.952 USD
28.65% -8%
316
322 Biểu tượng logo của Ryoshi Token Ryoshi Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
RYOSHI *
0,0000000151 USD
0,0003 đ
4.261.942 USD
282.958.887.289.420 (28%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.259.359 USD
28.65% -11%
1255
323 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
5,90 USD
134.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
8.546 USD
28.63% -68%
5951
324 Biểu tượng logo của FUFU FUFU
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FUFU *
0,0104309905 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
97.929 USD
28.61% -29%
4358
325 Biểu tượng logo của Slushie Capital Slushie Capital
12/2021 / Avalanche C-Chain
SLUSH *
0,0000000171 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
3 USD
28.49% -9%
8281
326 Biểu tượng logo của DoveSwap Finance DoveSwap Finance
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOVE *
0,0018161796 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
28.525 USD
28.36% 1%
5260
327 Biểu tượng logo của Town Star Town Star
10/2021 / Ethereum Blockchain
TOWN *
0,24 USD
5.501 đ
0 USD
N/A
1.041.769 USD
28.36% -54%
3207
328 Biểu tượng logo của Thetan Arena Thetan Arena
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THG *
2,22 USD
50.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
4.606.299 USD
28.32% -50%
2954
329 Biểu tượng logo của Optimus Cat Optimus Cat
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OPCAT *
0,0000002842 USD
0,0065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
32.732 USD
28.25% -66%
5162
330 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,0121869948 USD
277 đ
181.865 USD
14.922.868 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
149.031 USD
28.24% -26%
2297
331 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
11,05 USD
251.498 đ
125.393.293 USD
N/A
Tổng: 24.157.859
8.176.376 USD
28.2% -40%
364
332 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0013903775 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
97.732 USD
28.17% 2%
4360
333 Biểu tượng logo của junca Cash junca Cash
09/2020 / Ethereum Blockchain
JCC *
0,20 USD
4.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000.000
131.001 USD
28.15% 17%
4144
334 Biểu tượng logo của GeroWallet GeroWallet
05/2021 / Ethereum Blockchain
GERO *
0,0539928343 USD
1.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
396.811 USD
28.09% -2%
3528
335 Biểu tượng logo của RoboCalls RoboCalls
03/2019 / Ethereum Blockchain
RC20 *
0,0000312026 USD
0,7102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
0 USD
28.04% 0%
8389
336 Biểu tượng logo của CoinMerge (ERC-20) CoinMerge (ERC-20)
07/2021 / Ethereum Blockchain
CMERGE *
0,0018698803 USD
43 đ
8.450.918 USD
4.519.497.026 (90%)
Tổng: 5.000.000.000
75.415 USD
28.03% -42%
1060
337 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DARA *
0,048256606 USD
1.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
114.262 USD
28.01% -18%
4250
338 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0046582847 USD
106 đ
8.785.404 USD
1.885.974.016
1.241 USD
27.95% 20%
1048
339 Biểu tượng logo của Summit Defi Summit Defi
10/2021 / Fantom Blockchain
SUMMIT *
0,93 USD
21.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999
104.452 USD
27.90% -53%
4310
340 Biểu tượng logo của NOSHIT NOSHIT
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NSH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
1.155.689 USD
27.61% -12%
3180
341 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
5,56 USD
126.607 đ
28.215.258 USD
5.072.242 (4%)
Tổng: 114.285.714
11.559.587 USD
27.59% -39%
699
342 Biểu tượng logo của chikn feed chikn feed
01/2022 / Avalanche C-Chain
FEED *
0,0132257641 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.675.226
116.903 USD
27.55% -44%
4223
343 Biểu tượng logo của Faceter Faceter
05/2018 / Ethereum Blockchain
FACE *
0,0014976348 USD
34 đ
701.097 USD
468.136.184 (50%)
Tổng: 936.154.235
5 USD
27.54% 4%
1873
344 Biểu tượng logo của Satoru Inu Satoru Inu
11/2021 / Ethereum Blockchain
SATO *
0,0000000061 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
10.127 USD
27.50% -41%
5862
345 Biểu tượng logo của Digital Genetic Code Digital Genetic Code
11/2021 / Avalanche C-Chain
DGC *
0,0210249548 USD
479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.443 USD
27.45% 29%
6937
346 Biểu tượng logo của PeerEx PeerEx
08/2020 / Ethereum Blockchain
PERX *
0,0008483829 USD
19,3092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000
383 USD
27.44% -11%
7477
347 Biểu tượng logo của FantomStarter FantomStarter
10/2021 / Fantom Blockchain
FS *
0,0418592362 USD
953 đ
4.332.697 USD
103.506.349 (10%)
Tổng: 996.433.300
215.067 USD
27.42% -53%
1250
348 Biểu tượng logo của DinoEGG DinoEGG
01/2022 / Solana Blockchain
DINOEGG *
22,76 USD
517.905 đ
0 USD
N/A
231 USD
27.42% -32%
7647
349 Biểu tượng logo của USD mars USD mars
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
USDm *
0,27 USD
6.120 đ
0 USD
N/A
190 USD
27.38% -41%
7702
350 Biểu tượng logo của Raiden Network Token Raiden Network Token
11/2017 / Ethereum Blockchain
RDN *
0,16 USD
3.672 đ
10.775.107 USD
66.793.931 (67%)
Tổng: 100.000.000
226.627 USD
27.27% -16%
963
351 Biểu tượng logo của BaTorrent BaTorrent
04/2021
BA
0,0000264799 USD
0,6027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.000.000
1.275 USD
27.26% -12%
6992
352 Biểu tượng logo của ok.lets.go. ok.lets.go.
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OKLG *
0,0000165788 USD
0,3773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
210.945 USD
27.04% -61%
3835
353 Biểu tượng logo của Atlas Cloud Atlas Cloud
01/2022 / Fantom Blockchain
ATLAS *
377,53 USD
8.592.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.022.840
283.306 USD
26.96% -19%
3693
354 Biểu tượng logo của MicroPets MicroPets
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETS *
0,0000013845 USD
0,0315 đ
6.932.455 USD
5.007.120.231.351 (50%)
Tổng: 10.000.000.000.000
316.333 USD
26.93% -28%
1115
355 Biểu tượng logo của Tokenplace Tokenplace
10/2021 / Ethereum Blockchain
TOK *
0,0726483394 USD
1.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
787.978 USD
26.87% -16%
3291
356 Biểu tượng logo của MegaBitcoin MegaBitcoin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBC *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
23.098 USD
26.87% -23%
5394
357 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0004494797 USD
10,2302 đ
71.660 USD
159.429.300 (29%)
Tổng: 545.399.000
0 USD
26.84% 4%
2473
358 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,0000000044 USD
0,0001 đ
728.386.773 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
88.360.139 USD
26.84% -24%
113
359 Biểu tượng logo của StarSharks SEA StarSharks SEA
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEA *
0,95 USD
21.595 đ
0 USD
N/A
2.068.420 USD
26.84% -47%
3068
360 Biểu tượng logo của Multichain Multichain
01/2022 / Ethereum Blockchain
MULTI *
22,43 USD
510.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
70.513 USD
26.84% -18%
4598
361 Biểu tượng logo của ChangeNOW Token ChangeNOW Token
04/2019 / Binance Chain (BEP2)
NOW *
0,0616809447 USD
1.404 đ
5.174.352 USD
83.888.980 (42%)
Tổng: 199.763.510
477 USD
26.81% 1%
1203
362 Biểu tượng logo của GenCoin Capital GenCoin Capital
01/2022 / Ethereum Blockchain
GENCAP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
28.008 USD
26.77% -25%
5269
363 Biểu tượng logo của Octaverse Games Octaverse Games
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
OVG *
0,0000004301 USD
0,0098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
7.308 USD
26.72% -19%
6054
364 Biểu tượng logo của Terra Shiba Terra Shiba
01/2022 / Terra Blockchain
TSHIBA *
0,0000007241 USD
0,0165 đ
0 USD
N/A
43.754 USD
26.70% -35%
4967
365 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0011931414 USD
27 đ
20.712.361 USD
17.359.519.489 (58%)
Tổng: 30.000.000.000
94.258 USD
26.69% -31%
777
366 Biểu tượng logo của WiseAvax WiseAvax
10/2021 / Avalanche C-Chain
WISE *
0,33 USD
7.466 đ
0 USD
N/A
135.056 USD
26.68% -7%
4117
367 Biểu tượng logo của Punk Shiba Punk Shiba
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PUNKS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
2.997 USD
26.61% -29%
6585
368 Biểu tượng logo của JACY JACY
11/2021 / Ethereum Blockchain
JACY *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
221.048 USD
26.60% -44%
3817
369 Biểu tượng logo của City Coin City Coin
01/2020
CITY
0,0981838268 USD
2.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.736.000.000
13.178 USD
26.52% -23%
5719
370 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRISE *
0,0000003311 USD
0,0075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.864.799 USD
26.52% -12%
3090
371 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
73,12 USD
1.664.129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
266.752 USD
26.48% -3%
3723
372 Biểu tượng logo của Andromeda Andromeda
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
M31 *
0,0453385377 USD
1.032 đ
0 USD
N/A
80.588 USD
26.41% -22%
4494
373 Biểu tượng logo của Paladin dao Paladin dao
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAL *
12,45 USD
283.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.109 USD
26.35% 26%
3605
374 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
146,08 USD
3.324.781 đ
117.429.683 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
8.288.218 USD
26.3% -51%
381
375 Biểu tượng logo của GameStation GameStation
10/2021 / Polygon Blockchain
GAMER *
0,21 USD
4.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
176.632 USD
26.30% -23%
3955
376 Biểu tượng logo của SpookySwap SpookySwap
05/2021 / Ethereum Blockchain
BOO *
26,71 USD
607.920 đ
199.145.320 USD
N/A
Tổng: 13.666.000
9.884.542 USD
26.28% -20%
261
377 Biểu tượng logo của Fuse Network Fuse Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
FUSE *
1,12 USD
25.532 đ
61.749.254 USD
55.045.523 (17%)
Tổng: 314.655.931
8.508.678 USD
26.27% -28%
479
378 Biểu tượng logo của Dfyn Network Dfyn Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
DFYN *
0,23 USD
5.285 đ
18.169.774 USD
78.250.830 (31%)
Tổng: 250.000.000
2.398.721 USD
26.23% -26%
799
379 Biểu tượng logo của Block Ape Scissors Block Ape Scissors
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BAS *
0,27 USD
6.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
235.520 USD
26.23% -36%
3784
380 Biểu tượng logo của Hololoot Hololoot
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HOL *
0,47 USD
10.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
163.831 USD
26.15% -5%
4000
381 Biểu tượng logo của Linker Coin Linker Coin
04/2018 / Ethereum Blockchain
LNC *
0,059009026 USD
1.343 đ
6.654.811 USD
112.776.150 (23%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
26.09% 3%
1129
382 Biểu tượng logo của SoulSwap Finance SoulSwap Finance
10/2021 / Fantom Blockchain
SOUL *
0,11 USD
2.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
31.808 USD
26.08% -60%
5181
383 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
19,67 USD
447.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
11.762 USD
26.05% -59%
5782
384 Biểu tượng logo của GenomesDao GenomesDao
11/2021 / Polygon Blockchain
$GENE *
0,0027876961 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.228 USD
26.05% -28%
5761
385 Biểu tượng logo của Pirate Coin Games Pirate Coin Games
09/2021
PirateCoin☠
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
128.282 USD
26.00% -35%
4152
386 Biểu tượng logo của Dinosaureggs Dinosaureggs
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DSG *
0,0603482382 USD
1.374 đ
0 USD
N/A
502.725 USD
26.00% -70%
3436
387 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
27,76 USD
631.883 đ
0 USD
N/A
313.355 USD
25.96% -44%
3646
388 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,35 USD
7.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
686.698 USD
25.91% 146%
3324
389 Biểu tượng logo của SafeCap Token SafeCap Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SFC *
0,0008914971 USD
20,2905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
572 USD
25.89% -11%
7327
390 Biểu tượng logo của Salary Salary
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SLR *
0,95 USD
21.655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
16.982 USD
25.87% -18%
5559
391 Biểu tượng logo của Bankless DAO Bankless DAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
0,0574106797 USD
1.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
201.909 USD
25.84% -8%
3865
392 Biểu tượng logo của Fantasy Girl Fantasy Girl
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FMEV2 *
0,0000000125 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
8.429 USD
25.82% -47%
5962
393 Biểu tượng logo của Nftfy Nftfy
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTFY *
0,0353021927 USD
803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.069 USD
25.81% -10%
6277
394 Biểu tượng logo của Police and Thief Game Police and Thief Game
01/2022 / Avalanche C-Chain
LOOT *
0,0027313102 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
230.753 USD
25.81% -33%
3797
395 Biểu tượng logo của Dynamix Dynamix
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DYNA *
0,0000000027 USD
0,0001 đ
1.411.299 USD
519.128.936.799.470 (52%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
150.318 USD
25.80% -22%
1634
396 Biểu tượng logo của BlockWallet BlockWallet
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLANK *
0,62 USD
14.064 đ
11.984.200 USD
19.394.814 (16%)
Tổng: 125.000.000
589.679 USD
25.78% 5%
924
397 Biểu tượng logo của Cubiex Cubiex
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
CBIX *
0,0019206633 USD
44 đ
138.005 USD
71.852.557
8 USD
25.74% -8%
2354
398 Biểu tượng logo của Drakeball Super Drakeball Super
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBS *
3,07 USD
69.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
90.360 USD
25.53% 168%
4417
399 Biểu tượng logo của Dibs Share Dibs Share
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DSHARE *
177,74 USD
4.045.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
242.944 USD
25.51% -79%
3763
400 Biểu tượng logo của 2omb Finance 2omb Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
2OMB *
7,32 USD
166.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 169.179
9.870.561 USD
25.45% -60%
2888
401 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
08/2017
SHDW
0,0444335567 USD
1.011 đ
311.035 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
11 USD
25.39% -26%
2141
402 Biểu tượng logo của OUSE Token OUSE Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
OUSE *
0,0000111111 USD
0,2529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.999.336.417.069
34.908 USD
25.38% -49%
5116
403 Biểu tượng logo của Titano Titano
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TITANO *
0,11 USD
2.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 835.155.123
906.904 USD
25.35% -23%
3246
404 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,0323978376 USD
737 đ
38.877.405 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
167.379 USD
25.33% -26%
603
405 Biểu tượng logo của DONASWAP DONASWAP
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DONA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
2.287 USD
25.31% -38%
6712
406 Biểu tượng logo của Okex Fly Okex Fly
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OKFLY *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
138 USD
25.27% 10%
7789
407 Biểu tượng logo của Monfter Monfter
01/2022 / Ethereum Blockchain
MON *
0,0062858341 USD
143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
444.787 USD
25.26% -20%
3486
408 Biểu tượng logo của Predictcoin Predictcoin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PRED *
1,00 USD
22.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.879 USD
25.24% -11%
6298
409 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,11 USD
2.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 887.000.000
276.803 USD
25.23% -34%
3706
410 Biểu tượng logo của Game X Change Game X Change
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EXP *
0,0000100875 USD
0,2296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
141 USD
25.23% 137%
7782
411 Biểu tượng logo của WingShop WingShop
08/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
0,0044223808 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
18.502 USD
25.15% 15%
5521
412 Biểu tượng logo của Umbrella Network Umbrella Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
UMB *
0,18 USD
4.183 đ
13.612.219 USD
74.060.182 (15%)
Tổng: 500.000.000
1.655.971 USD
25.12% -30%
878
413 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0010131108 USD
23 đ
2.330.328 USD
2.300.170.828 (43%)
Tổng: 5.334.902.170
11.363 USD
25.11% -12%
1451
414 Biểu tượng logo của ECOSC ECOSC
04/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
0,0100058726 USD
228 đ
8.618 USD
861.265 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
322 USD
25.03% 43%
2743
415 Biểu tượng logo của Venus SXP Venus SXP
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vSXP *
0,0384775477 USD
876 đ
15.263.077 USD
396.674.884
0 USD
25.02% 13%
845
416 Biểu tượng logo của Junior Shiba Junior Shiba
11/2021 / Ethereum Blockchain
JRSHIB *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
963 USD
25.02% -13%
7122
417 Biểu tượng logo của Louverture Louverture
12/2021 / Avalanche C-Chain
LVT *
0,0033330545 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
287.037 USD
24.95% -10%
3683
418 Biểu tượng logo của LaserEyes LaserEyes
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LSR *
0,0185412825 USD
422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.130 USD
24.95% -46%
4992
419 Biểu tượng logo của KCCPAD KCCPAD
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KCCPAD *
0,0809044603 USD
1.841 đ
11.014.658 USD
136.144.011 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
1.177.500 USD
24.92% -34%
959
420 Biểu tượng logo của Scream Scream
08/2021 / Fantom Blockchain
SCREAM *
97,23 USD
2.213.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
11.303.880 USD
24.92% -43%
2880
421 Biểu tượng logo của LINKS Token LINKS Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LINKS *
0,0127374884 USD
290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
104.092 USD
24.92% -8%
4314
422 Biểu tượng logo của Wizards And Dragons Wizards And Dragons
12/2021 / Ethereum Blockchain
GP *
0,0024856007 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.196.658
823.641 USD
24.88% -47%
3275
423 Biểu tượng logo của Jefe Token Jefe Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
JEFE *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.138 USD
24.85% 14%
6397
424 Biểu tượng logo của PartyBoard PartyBoard
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAB(BSC) *
0,000080592 USD
1,8343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.879 USD
24.80% 81%
6820
425 Biểu tượng logo của NFTLaunch NFTLaunch
08/2021 / Ethereum Blockchain
NFTL *
0,12 USD
2.726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.168.629 USD
24.60% -14%
3175
426 Biểu tượng logo của Retreeb Retreeb
10/2021 / Fantom Blockchain
TREEB *
0,15 USD
3.525 đ
22.927.795 USD
148.021.145 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
865.535 USD
24.60% -5%
753
427 Biểu tượng logo của Thetan Coin Thetan Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THC *
0,0561589284 USD
1.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.848.597 USD
24.57% -20%
3093
428 Biểu tượng logo của FlexQ FlexQ
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLQ *
0,0890566796 USD
2.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
17.980 USD
24.57% -23%
5536
429 Biểu tượng logo của SatoshiCrypto SatoshiCrypto
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SATO *
0,0032688995 USD
74 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.812 USD
24.54% -26%
6186
430 Biểu tượng logo của FirstDoge FirstDoge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FIRSTDOGE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
34.169 USD
24.52% 14%
5132
431 Biểu tượng logo của Tenshi Tenshi
08/2021 / Ethereum Blockchain
TENSHI *
0,0068641342 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
155.951 USD
24.50% -22%
4019
432 Biểu tượng logo của Calo App Calo App
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CALO *
0,0728367877 USD
1.658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
381.297 USD
24.47% -48%
3546
433 Biểu tượng logo của Kino Token Kino Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KINO *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.037 USD
24.44% -36%
6773
434 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
1,54 USD
35.014 đ
88.379.319 USD
57.449.187 (19%)
Tổng: 300.000.000
24.110.255 USD
24.44% -41%
403
435 Biểu tượng logo của Somnium Space Cubes Somnium Space Cubes
03/2020 / Ethereum Blockchain
CUBE *
5,39 USD
122.676 đ
70.071.038 USD
12.500.000 (13%)
Tổng: 100.000.000
1.160.405 USD
24.4% -24%
485
436 Biểu tượng logo của Evanesco Network Evanesco Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
EVA *
0,0074762357 USD
170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
293.957 USD
24.39% -15%
3677
437 Biểu tượng logo của DiversiFi DiversiFi
01/2022 / Fantom Blockchain
DFI *
0,12 USD
2.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
64.488 USD
24.37% -0%
4664
438 Biểu tượng logo của Husky Avax Husky Avax
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HUSKY *
0,0000000316 USD
0,0007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
59.967 USD
24.33% -42%
4722
439 Biểu tượng logo của DFS MAFIA DFS MAFIA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DFSM *
0,0000339313 USD
0,7723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.625 USD
24.31% -19%
4897
440 Biểu tượng logo của Lox Network Lox Network
10/2021
LOX
0,0040344811 USD
92 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.038.533 USD
24.17% -17%
3208
441 Biểu tượng logo của Ari Swap Ari Swap
12/2021 / Celo Blockchain
ARI *
0,50 USD
11.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.769 USD
24.16% -32%
4855
442 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
3,14 USD
71.413 đ
16.004.936 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
70.206 USD
24.08% -56%
828
443 Biểu tượng logo của Sensible.Finance Sensible.Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SENSI *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000.000.000
7.987 USD
24.06% -20%
5992
444 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
0,66 USD
15.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.209.144 USD
24.06% -5%
2998
445 Biểu tượng logo của BagSwap BagSwap
01/2022 / Ethereum Blockchain
BSWAP *
0,0000004287 USD
0,0098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
4.413 USD
24.06% -50%
6360
446 Biểu tượng logo của Lovely Inu Lovely Inu
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOVELY *
0,0000001135 USD
0,0026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000.000
260.492 USD
24.03% -20%
3733
447 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
0,61 USD
13.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
9.411 USD
24.00% -68%
5905
448 Biểu tượng logo của ICE ROCK MINING ICE ROCK MINING
08/2018 / Ethereum Blockchain
ROCK2 *
0,0046750883 USD
106 đ
73.512 USD
15.724.272
24.109 USD
23.77% -38%
2466
449 Biểu tượng logo của Alpha5 Alpha5
12/2020 / Ethereum Blockchain
A5T *
0,0170136085 USD
387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.505.321
84.802 USD
23.76% -26%
4453
450 Biểu tượng logo của Diamond Cash Diamond Cash
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DCASH *
0,0032255939 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.600.000
679 USD
23.69% -14%
7264
451 Biểu tượng logo của Limited USD Limited USD
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
LUSD *
0,0012137224 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
166.335 USD
23.65% -18%
3989
452 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,31 USD
7.037 đ
14.984.915 USD
48.462.895 (63%)
Tổng: 77.303.932
141.026 USD
23.64% -7%
848
453 Biểu tượng logo của Tidal Finance Tidal Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
TIDAL *
0,0016675647 USD
38 đ
1.442.821 USD
865.226.229 (4%)
Tổng: 19.838.000.001
369.132 USD
23.64% -28%
1623
454 Biểu tượng logo của 4NEW 4NEW
08/2018 / Ethereum Blockchain
KWATT *
0,0011369309 USD
26 đ
69.526 USD
61.152.763 (41%)
Tổng: 150.000.000
1.344 USD
23.56% -8%
2477
455 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
5,83 USD
132.691 đ
118.713.506 USD
20.346.868 (72%)
Tổng: 28.220.000
4.097.069 USD
23.56% 35%
376
456 Biểu tượng logo của GRAP GRAP
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRAP *
0,14 USD
3.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.430.813
24.090 USD
23.54% -40%
5358
457 Biểu tượng logo của SHIBORG INU SHIBORG INU
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBORG *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
50.619 USD
23.53% -20%
4871
458 Biểu tượng logo của ADACash ADACash
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADACASH *
0,0000000705 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
78.016 USD
23.50% -29%
4522
459 Biểu tượng logo của Yoshi.exchange Yoshi.exchange
10/2021 / Fantom Blockchain
YOSHI *
1,62 USD
36.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.720.083 USD
23.50% -23%
3109
460 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0640519885 USD
1.458 đ
43.309.201 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
18.755.567 USD
23.49% -24%
572
461 Biểu tượng logo của Bread Bread
12/2017 / Ethereum Blockchain
BRD *
0,25 USD
5.710 đ
22.294.386 USD
88.862.718
1.052.597 USD
23.48% -33%
757
462 Biểu tượng logo của Power Nodes Power Nodes
12/2021 / Fantom Blockchain
POWER *
17,83 USD
405.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.376.660 USD
23.45% 3%
3144
463 Biểu tượng logo của Xolo Inu Xolo Inu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XL *
0,0006256411 USD
14,2396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
495.561 USD
23.45% -26%
3440
464 Biểu tượng logo của BUX Token BUX Token
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUX *
0,47 USD
10.660 đ
27.119.458 USD
57.904.773 (76%)
Tổng: 76.384.000
798.353 USD
23.42% -17%
705
465 Biểu tượng logo của DEPO DEPO
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEPO *
0,18 USD
4.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.938.087 USD
23.41% -34%
3012
466 Biểu tượng logo của Avalaunch Avalaunch
05/2021 / Avalanche C-Chain
XAVA *
6,68 USD
152.037 đ
140.269.659 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.978.103 USD
23.39% -19%
332
467 Biểu tượng logo của Stargaze Stargaze
01/2022 / Cosmos Blockchain
STARS *
0,54 USD
12.332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
2.128.967 USD
23.39% -8%
3063
468 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
118,90 USD
2.706.164 đ
78.547.722 USD
666.705 (97%)
Tổng: 690.420
44.210.051 USD
23.38% -18%
461
469 Biểu tượng logo của X-HASH X-HASH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XSH *
2,39 USD
54.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
20.858 USD
23.32% -24%
5450
470 Biểu tượng logo của BSClaunch BSClaunch
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSL *
0,0547655741 USD
1.246 đ
106.965 USD
1.953.140 (2%)
Tổng: 100.000.000
34.823 USD
23.29% -14%
2407
471 Biểu tượng logo của NinjaSwap NinjaSwap
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NINJA *
0,10 USD
2.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
139 USD
23.29% -11%
7786
472 Biểu tượng logo của Pomicoin Pomicoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
POMI *
0,0000070541 USD
0,1606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.000.000
472.648 USD
23.28% 0%
3462
473 Biểu tượng logo của MoonsDust MoonsDust
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOOND *
0,0997740219 USD
2.271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.300.000
2.935 USD
23.26% -25%
6600
474 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,34 USD
7.662 đ
63.831.841 USD
189.612.422 (63%)
Tổng: 299.792.458
59.177.250 USD
23.10% -12%
467
475 Biểu tượng logo của Small Doge Small Doge
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDOG *
0,0000002351 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.756.977.746.000
4.301 USD
23.07% -11%
6372
476 Biểu tượng logo của INTERSTELLAR DOMAIN ORDER INTERSTELLAR DOMAIN ORDER
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
IDO *
0,0003508896 USD
7,9862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
123.790 USD
23.06% -6%
4186
477 Biểu tượng logo của EcchiCoin EcchiCoin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ECCHI *
0,0002443062 USD
5,5604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
78.843 USD
22.99% -11%
4513
478 Biểu tượng logo của Baby Moon Floki Baby Moon Floki
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
55.143 USD
22.97% -27%
4802
479 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0504781734 USD
1.149 đ
47.805.359 USD
947.050.097 (3%)
Tổng: 30.000.000.000
844.369 USD
22.89% -39%
549
480 Biểu tượng logo của Terra World Token Terra World Token
11/2021 / Terra Blockchain
TWD *
0,0709641288 USD
1.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
273.805 USD
22.85% -38%
3711
481 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
275,41 USD
6.268.335 đ
7.711.484 USD
28.000
87.905 USD
22.81% 2.874.878%
1087
482 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
1,78 USD
40.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.720.927 USD
22.81% -10%
2951
483 Biểu tượng logo của Panda Girl Panda Girl
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PGIRL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.761.945.450.000.000
233.505 USD
22.78% -23%
3790
484 Biểu tượng logo của 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token
09/2020
SUSHIBULL
0,00000162 USD
0,0369 đ
0 USD
N/A
44.030 USD
22.73% -73%
4958
485 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
4.306 USD
98.001.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
1.455 USD
22.70% -26%
6932
486 Biểu tượng logo của Tremendous Coin Tremendous Coin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TMDS *
1,34 USD
30.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
12.031 USD
22.69% 21%
5769
487 Biểu tượng logo của TouchCon TouchCon
05/2019 / Ethereum Blockchain
TOC *
0,0070252858 USD
160 đ
1.112.806 USD
158.400.100 (16%)
Tổng: 990.000.000
41.606 USD
22.67% -28%
1714
488 Biểu tượng logo của Blizz Finance Blizz Finance
11/2021 / Avalanche C-Chain
BLZZ *
0,0964195738 USD
2.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.556.724
196.692 USD
22.66% -17%
3889
489 Biểu tượng logo của Megaweapon Megaweapon
11/2021 / Ethereum Blockchain
$WEAPON *
1,78 USD
40.455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
384.480 USD
22.66% -26%
3543
490 Biểu tượng logo của Artfinity Artfinity
05/2019 / Ethereum Blockchain
AT *
0,0010306049 USD
23 đ
128.505 USD
124.689.207 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
1.317 USD
22.65% 1%
2371
491 Biểu tượng logo của Doge Raca Doge Raca
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOCA *
0,000000324 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.498 USD
22.62% -56%
6670
492 Biểu tượng logo của 0cash 0cash
03/2020
ZCH
0,0014333405 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
135 USD
22.57% 19%
7796
493 Biểu tượng logo của BladeWarrior BladeWarrior
09/2021 / OKExChain
BLADE *
0,17 USD
3.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
83.646 USD
22.57% -33%
4466
494 Biểu tượng logo của GLOW V2 GLOW V2
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLOW V2 *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000.000.000.000
70.235 USD
22.57% 4%
4602
495 Biểu tượng logo của Imperium Empires Imperium Empires
12/2021 / Avalanche C-Chain
IME *
0,0431601796 USD
982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
914.437 USD
22.56% 1%
3240
496 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,0026281577 USD
60 đ
95.469 USD
36.325.371 (60%)
Tổng: 60.342.895
19.377 USD
22.55% -11%
2426
497 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
22,51 USD
512.250 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
515.282 USD
22.50% -3%
3423
498 Biểu tượng logo của BlueSparrow Token BlueSparrow Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
BLUESPARROW *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
2.982.533 USD
22.48% -9%
3009
499 Biểu tượng logo của Trade.win Trade.win
11/2020 / Ethereum Blockchain
TWI *
0,0532699962 USD
1.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
1.641 USD
22.41% -15%
6884
500 Biểu tượng logo của BUMooN BUMooN
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUMN *
0,0000000018 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.490 USD
22.41% -10%
6922
501 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBDO *
6,12 USD
139.201 đ
0 USD
N/A
3.181 USD
22.40% 20%
6549
502 Biểu tượng logo của Keeps Coin Keeps Coin
10/2021 / Ethereum Blockchain
KPC *
0,0256950809 USD
585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
317.045 USD
22.37% -18%
3637
503 Biểu tượng logo của Shiba Samurai Shiba Samurai
12/2021 / Ethereum Blockchain
SHIBURAI *
3,38 USD
77.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
173.650 USD
22.32% -34%
3963
504 Biểu tượng logo của SmashCash SmashCash
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SMASH *
0,0018090145 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.556 USD
22.30% -12%
5614
505 Biểu tượng logo của Comb Finance Comb Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
COMB *
150,30 USD
3.420.885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
171.358 USD
22.29% -3%
3973
506 Biểu tượng logo của Fantom Frens Fantom Frens
01/2022 / Fantom Blockchain
FFS *
0,0003348007 USD
7,6201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.172 USD
22.26% -48%
5442
507 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
0,0824 USD
1.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
1.768.120 USD
22.21% -69%
3101
508 Biểu tượng logo của 3X Long VeChain Token 3X Long VeChain Token
08/2020
VETBULL
0,0177754327 USD
405 đ
0 USD
N/A
3.013 USD
22.21% -74%
6581
509 Biểu tượng logo của MetaRewards MetaRewards
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MRW *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
421 USD
22.13% -14%
7445
510 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
186,89 USD
4.253.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
109.707 USD
22.12% -58%
4278
511 Biểu tượng logo của Island Girl Island Girl
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
IGIRL *
0,0002295994 USD
5,2257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.312 USD
22.11% -29%
6052
512 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
0,0036165417 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
41.255 USD
22.10% -68%
5004
513 Biểu tượng logo của ORS Group ORS Group
07/2018 / Ethereum Blockchain
ORS *
0,0007641 USD
17,3909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 557.670.520
170 USD
22.09% -3%
7730
514 Biểu tượng logo của Polkacity Polkacity
02/2021 / Ethereum Blockchain
POLC *
0,32 USD
7.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
8.061.682 USD
22.04% -30%
2902
515 Biểu tượng logo của Born To Race Born To Race
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRT *
0,83 USD
18.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
14.171 USD
22.03% -38%
5675
516 Biểu tượng logo của Petrachor Petrachor
02/2021
PTA
0,008166572 USD
186 đ
0 USD
N/A
0 USD
22.02% -2%
8661
517 Biểu tượng logo của Galaxy War Galaxy War
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GWT *
0,0520828888 USD
1.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
199.855 USD
21.98% -5%
3874
518 Biểu tượng logo của Decentr Decentr
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEC *
0,0590321431 USD
1.344 đ
5.889.550 USD
99.768.535 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
467.503 USD
21.94% -26%
1164
519 Biểu tượng logo của Monetha Monetha
09/2017 / Ethereum Blockchain
MTH *
0,0171507708 USD
390 đ
6.901.470 USD
402.400.000
226.204 USD
21.91% -2%
1118
520 Biểu tượng logo của Dether Dether
02/2018 / Ethereum Blockchain
DTH *
0,0033862802 USD
77 đ
338.628 USD
100.000.000
25.915 USD
21.89% -5%
2113
521 Biểu tượng logo của Pexcoin Pexcoin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEX *
0,0091025984 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5.299.795 USD
21.88% -48%
2939
522 Biểu tượng logo của Metti Inu Metti Inu
10/2021 / Fantom Blockchain
METTI *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.314 USD
21.87% -7%
6704
523 Biểu tượng logo của Kitty Inu Kitty Inu
10/2021 / Ethereum Blockchain
kitty *
0,0000284938 USD
0,6485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
188.769 USD
21.87% -38%
3916
524 Biểu tượng logo của Moola Market Moola Market
10/2021 / Celo Blockchain
MOO *
0,13 USD
3.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
47.476 USD
21.87% -33%
4907
525 Biểu tượng logo của X X
01/2022 / Ethereum Blockchain
X *
0,0168514482 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
416.765 USD
21.87% 65%
3509
526 Biểu tượng logo của Elon GOAT Elon GOAT
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
EGT *
0,0007923234 USD
18,0333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
166.288 USD
21.85% -32%
3990
527 Biểu tượng logo của Hummingbird Egg Token Hummingbird Egg Token
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HEGG *
0,0048801056 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.105.041
6.890 USD
21.81% -11%
6085
528 Biểu tượng logo của Master Floki Master Floki
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MASTER *
0,0000003082 USD
0,0070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6.661 USD
21.77% -1%
6104
529 Biểu tượng logo của TCGCoin 2.0 TCGCoin 2.0
08/2021 / Ethereum Blockchain
TCG2 *
0,32 USD
7.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000.000
147.284 USD
21.70% -36%
4054
530 Biểu tượng logo của Musk Doge Musk Doge
01/2022 / Solana Blockchain
MKD *
0,0000016554 USD
0,0377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.938 USD
21.64% -43%
6429
531 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
2,39 USD
54.460 đ
53.318.194 USD
22.282.782 (22%)
Tổng: 100.000.000
2.530.163 USD
21.61% -25%
523
532 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HERO *
0,068442 USD
1.558 đ
350.661.032 USD
5.095.643.290 (51%)
Tổng: 10.000.000.000
17.559.012 USD
21.58% -38%
179
533 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
3,94 USD
89.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
4.380 USD
21.57% 15%
6362
534 Biểu tượng logo của JFIN JFIN
09/2019 / Ethereum Blockchain
JFC *
2,80 USD
63.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
5.385.310 USD
21.57% -15%
2935
535 Biểu tượng logo của CELEBPLUS CELEBPLUS
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELEB *
0,18 USD
4.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.472.259 USD
21.56% -22%
2925
536 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000109064 USD
0,2482 đ
523.053 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
655 USD
21.55% -14%
1970
537 Biểu tượng logo của PolyDoge PolyDoge
05/2021 / Polygon Blockchain
POLYDOGE *
0,0000000259 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.093.485.320.190
2.729.470 USD
21.55% -9%
3024
538 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,00103211 USD
23 đ
70.912.126 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
570.131 USD
21.5% -3%
482
539 Biểu tượng logo của MOTHEREARTH MOTHEREARTH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOT *
0,0000127045 USD
0,2892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
219 USD
21.46% -79%
7671
540 Biểu tượng logo của ITAM CUBE ITAM CUBE
01/2022 / Ethereum Blockchain
ITAMCUBE *
0,25 USD
5.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
808.289 USD
21.44% 12%
3281
541 Biểu tượng logo của Chainlist Chainlist
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CLIST *
0,001004695 USD
23 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.094 USD
21.41% -49%
4701
542 Biểu tượng logo của Cryptotaxis Token Cryptotaxis Token
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTAX *
0,31 USD
7.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
91.990 USD
21.41% -28%
4402
543 Biểu tượng logo của TasteNFT TasteNFT
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TASTE *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
58.027 USD
21.40% -34%
4755
544 Biểu tượng logo của LoserChick EGG LoserChick EGG
07/2021 / Polygon Blockchain
EGG *
0,11 USD
2.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
3.944 USD
21.39% -35%
6425
545 Biểu tượng logo của The Phoenix The Phoenix
01/2022 / Avalanche C-Chain
FIRE *
324,95 USD
7.395.887 đ
0 USD
N/A
817.686 USD
21.39% 15%
3277
546 Biểu tượng logo của Syfin Syfin
09/2021 / Fantom Blockchain
SYF *
0,0000015675 USD
0,0357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
2.733 USD
21.38% -64%
6632
547 Biểu tượng logo của OrcaDAO OrcaDAO
10/2021 / Avalanche C-Chain
ORCA *
0,008087306 USD
184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.515 USD
21.38% -57%
6034
548 Biểu tượng logo của Farmageddon Farmageddon
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FG *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 856.818.666.513.593
4.686 USD
21.29% -18%
6319
549 Biểu tượng logo của pEOS pEOS
05/2019 / EOS Blockchain
PEOS *
0,0008690101 USD
19,7787 đ
719.848 USD
828.353.669 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
21.27% -19%
1863
550 Biểu tượng logo của Crypto Gladiator Shards Crypto Gladiator Shards
09/2021 / OKExChain
CGS *
0,0491679026 USD
1.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.100.000.000
620.436 USD
21.27% -22%
3367
551 Biểu tượng logo của Shibnobi Shibnobi
11/2021 / Ethereum Blockchain
SHINJA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
9.984.092 USD
21.27% 95%
2887
552 Biểu tượng logo của Meta World Game Meta World Game
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MTW *
0,0180987887 USD
412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
171.780 USD
21.27% 75%
3971
553 Biểu tượng logo của Thor Thor
12/2021 / Avalanche C-Chain
THOR *
177,79 USD
4.046.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.456.743
11.971.122 USD
21.24% 49%
2875
554 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
2,93 USD
66.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.949.108 USD
21.17% -57%
2905
555 Biểu tượng logo của DeFiner DeFiner
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIN *
0,13 USD
2.896 đ
9.146.393 USD
71.881.256 (43%)
Tổng: 168.000.000
408.123 USD
21.15% -15%
1028
556 Biểu tượng logo của ICY MONEY ICY MONEY
12/2021 / Avalanche C-Chain
ICY *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.583 USD
21.14% -30%
5256
557 Biểu tượng logo của Space Dog Space Dog
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPACEDOG *
0,0000000401 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
184 USD
21.13% -17%
7710
558 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
127,66 USD
2.905.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
275.232 USD
21.12% -54%
3709
559 Biểu tượng logo của Launchpool Launchpool
02/2021 / Ethereum Blockchain
LPOOL *
1,85 USD
42.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
987.149 USD
21.11% -27%
3222
560 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,029648765 USD
675 đ
44.467 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
77 USD
21.08% 114%
2555
561 Biểu tượng logo của linSpirit linSpirit
01/2022 / Fantom Blockchain
LINSPIRIT *
0,16 USD
3.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.256.961
190.552 USD
21.08% -48%
3906
562 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MNW *
1,12 USD
25.424 đ
52.703.196 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
504.205 USD
21.06% -31%
525
563 Biểu tượng logo của Fluffy Coin Fluffy Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FLUF *
0,0003169403 USD
7,2136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.173 USD
21.04% -52%
5981
564 Biểu tượng logo của MediBit MediBit
11/2018 / Ethereum Blockchain
MEDIBIT *
0,0000015007 USD
0,0342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
100 USD
20.98% 7%
7867
565 Biểu tượng logo của RocketX RocketX
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
0,0822725187 USD
1.873 đ
5.316.902 USD
64.625.493 (65%)
Tổng: 100.000.000
169.074 USD
20.98% -26%
1196
566 Biểu tượng logo của Varen Varen
09/2021 / Ethereum Blockchain
VRN *
360,38 USD
8.202.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
286.351 USD
20.97% 35%
3684
567 Biểu tượng logo của EFUN EFUN
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
EFUN *
0,0013026644 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.752 USD
20.96% -26%
6196
568 Biểu tượng logo của MetaBUSDCoin MetaBUSDCoin
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MBC *
0,0000000043 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
22.783 USD
20.96% -55%
5403
569 Biểu tượng logo của Shiba Inu Empire Shiba Inu Empire
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBEMP *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
998 USD
20.93% -4%
7104
570 Biểu tượng logo của Cryptokek Cryptokek
12/2020 / Fantom Blockchain
KEK *
0,0885842686 USD
2.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
285.320 USD
20.91% -66%
3686
571 Biểu tượng logo của ACENT ACENT
05/2021 / Ethereum Blockchain
ACE *
0,0360754729 USD
821 đ
4.349.364 USD
120.562.902 (6%)
Tổng: 2.000.000.000
1.026.463 USD
20.85% -21%
1249
572 Biểu tượng logo của MatrixETF MatrixETF
09/2021 / Ethereum Blockchain
MDF *
0,0144081362 USD
328 đ
0 USD
N/A
81.151 USD
20.85% -1%
4491
573 Biểu tượng logo của ebox ebox
03/2021 / Ethereum Blockchain
EBOX *
0,0323319961 USD
736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.959.676
9.114 USD
20.84% -9%
5914
574 Biểu tượng logo của 3X Long Theta Network Token 3X Long Theta Network Token
08/2020
THETABULL
0,56 USD
12.814 đ
0 USD
N/A
156.011 USD
20.82% -76%
4018
575 Biểu tượng logo của 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long Bitcoin SV Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
BSVBULL *
0,0000031627 USD
0,0720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.304.255
2.951 USD
20.80% -49%
6593
576 Biểu tượng logo của Metacoin Metacoin
08/2020
MTC
0,0617175041 USD
1.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
110.961 USD
20.80% -2%
4265
577 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
0,19 USD
4.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
6.250 USD
20.79% -61%
6139
578 Biểu tượng logo của Kaiken Kaiken
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KAIDHT *
14,68 USD
334.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.091 USD
20.78% -22%
7058
579 Biểu tượng logo của DogeZilla DogeZilla
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGEZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
305.408 USD
20.77% -30%
3658
580 Biểu tượng logo của VidyX VidyX
01/2021 / Tron10 Blockchain
VIDYX *
0,0041067695 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
209.541 USD
20.74% -41%
3842
581 Biểu tượng logo của Kuma Inu Kuma Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KUMA *
0,0000001042 USD
0,0024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
553.309 USD
20.73% -41%
3401
582 Biểu tượng logo của PulsePad PulsePad
11/2021 / Ethereum Blockchain
PLSPAD *
0,0752742806 USD
1.713 đ
12.474.294 USD
165.717.873 (3%)
Tổng: 5.000.000.000
617.620 USD
20.70% -28%
909
583 Biểu tượng logo của DMarket DMarket
02/2018 / Ethereum Blockchain
DMT *
0,0119894998 USD
273 đ
682.464 USD
56.921.773
520 USD
20.68% -16%
1882
584 Biểu tượng logo của CrossSwap CrossSwap
08/2021 / Ethereum Blockchain
CSWAP *
0,11 USD
2.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
76.476 USD
20.66% -30%
4532
585 Biểu tượng logo của WIVA by WiV Technology WIVA by WiV Technology
09/2021 / Ethereum Blockchain
WIVA *
0,0525980662 USD
1.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
45.141 USD
20.66% -2%
4940
586 Biểu tượng logo của Daikicoin Daikicoin
09/2019
DIC
0,0389031101 USD
885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.083 USD
20.64% -29%
5475
587 Biểu tượng logo của PolkaBridge PolkaBridge
01/2021 / Ethereum Blockchain
PBR *
0,36 USD
8.251 đ
14.093.401 USD
38.877.932 (47%)
Tổng: 81.877.932
2.175.763 USD
20.61% -41%
866
588 Biểu tượng logo của Ojamu Ojamu
10/2021 / Ethereum Blockchain
OJA *
0,24 USD
5.547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
92.958 USD
20.60% -28%
4390
589 Biểu tượng logo của Dogelana Dogelana
01/2022 / Solana Blockchain
DGLN *
0,0000509913 USD
1,1606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
13.982 USD
20.60% -57%
5683
590 Biểu tượng logo của Tipsy Tipsy
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TIPSY *
0,0418261312 USD
952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000
12.458 USD
20.55% -12%
5749
591 Biểu tượng logo của Beethoven X Beethoven X
10/2021 / Fantom Blockchain
BEETS *
0,53 USD
12.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
294.951 USD
20.53% -38%
3671
592 Biểu tượng logo của ETHPad ETHPad
07/2021 / Ethereum Blockchain
ETHPAD *
0,0384748673 USD
876 đ
7.672.943 USD
199.427.405 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
336.989 USD
20.51% -42%
1089
593 Biểu tượng logo của Shibaverse Shibaverse
09/2021 / Ethereum Blockchain
VERSE *
0,0103694287 USD
236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
105.309 USD
20.49% -34%
4307
594 Biểu tượng logo của ThunderVerse ThunderVerse
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
THUNDER *
0,0041000497 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.925 USD
20.47% -65%
5179
595 Biểu tượng logo của OEC SHIB OEC SHIB
09/2021 / OKExChain
SHIBK *
0,0000229941 USD
0,5233 đ
0 USD
N/A
1.887 USD
20.46% -25%
6816
596 Biểu tượng logo của DeFido DeFido
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DEFIDO *
0,0121849782 USD
277 đ
0 USD
N/A
45.506 USD
20.46% -13%
4934
597 Biểu tượng logo của 0Chain 0Chain
07/2018 / Ethereum Blockchain
ZCN *
0,29 USD
6.494 đ
13.809.369 USD
48.400.982 (12%)
Tổng: 400.000.000
309.794 USD
20.42% -26%
873
598 Biểu tượng logo của Transhuman Coin Transhuman Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THC *
0,0006746057 USD
15,3540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
46.489 USD
20.42% -7%
4923
599 Biểu tượng logo của Mint Club Mint Club
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINT *
0,0000182099 USD
0,4145 đ
18.952.299 USD
1.040.771.353.132 (91%)
Tổng: 1.149.363.840.000
485.189 USD
20.37% -24%
790
600 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
4,67 USD
106.215 đ
575.100.053 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
180.359.488 USD
20.32% -25%
224
601 Biểu tượng logo của PRYZ Token PRYZ Token
11/2021 / Polygon Blockchain
PRYZ *
0,0012328688 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.452 USD
20.31% -25%
5106
602 Biểu tượng logo của MetaDog Racing MetaDog Racing
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOG$ *
0,0024815812 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
50.818 USD
20.29% -29%
4868
603 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
0,0498000159 USD
1.133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
646.066 USD
20.25% -78%
3350
604 Biểu tượng logo của GGDApp GGDApp
01/2021 / Ethereum Blockchain
GGTK *
0,28 USD
6.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.802.479
22.280 USD
20.22% -39%
5410
605 Biểu tượng logo của MicroPee MicroPee
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PEE *
0,000003181 USD
0,0724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
8.504 USD
20.21% -21%
5956
606 Biểu tượng logo của Viper Protocol Viper Protocol
03/2021 / Harmony Blockchain
VIPER *
0,85 USD
19.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
6.968.971 USD
20.17% -24%
2914
607 Biểu tượng logo của BQT BQT
05/2019 / Ethereum Blockchain
BQTX *
0,0014198153 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
85 USD
20.15% 9%
7891
608 Biểu tượng logo của InfinityCake InfinityCake
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
INCAKE *
0,0000001454 USD
0,0033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
29.033 USD
20.15% 22%
5244
609 Biểu tượng logo của Sparda Wallet Sparda Wallet
10/2021 / Zilliqa Blockchain
SPW *
0,0066025837 USD
150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29.767 USD
20.15% -34%
5228
610 Biểu tượng logo của ITAM Games ITAM Games
08/2020
ITAM
0,25 USD
5.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.845.961 USD
20.13% 14%
3094
611 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,51 USD
11.628 đ
86.780.421 USD
169.857.481 (8%)
Tổng: 2.000.000.000
11.860.226 USD
20.08% -37%
407
612 Biểu tượng logo của Lunar Lunar
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LNR *
0,0000000226 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.142.709 USD
20.07% -37%
3181
613 Biểu tượng logo của COLD FINANCE COLD FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
COLD *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.044 USD
20.03% 0%
7077
614 Biểu tượng logo của Planet Finance Planet Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AQUA *
100,25 USD
2.281.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
12.684 USD
20.00% -25%
5738
615 Biểu tượng logo của Papp Mobile Papp Mobile
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAPP *
0,0000000111 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
10 USD
19.96% -5%
8217
616 Biểu tượng logo của Doggy Swap Doggy Swap
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DOGS *
0,0000005363 USD
0,0122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.748.442.229
13 USD
19.94% 7%
8196
617 Biểu tượng logo của ZURRENCY ZURRENCY
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZURR *
2,97 USD
67.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.741
47.141 USD
19.91% -53%
4915
618 Biểu tượng logo của Natural Farm Union Protocol Natural Farm Union Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
NFUP *
0,0288053068 USD
656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.661 USD
19.90% -2%
4396
619 Biểu tượng logo của EHash EHash
03/2021 / Ethereum Blockchain
EHASH *
0,0833482739 USD
1.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.721.432 USD
19.90% -31%
3106
620 Biểu tượng logo của Dukecoin Dukecoin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DKC *
0,0099989852 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.689 USD
19.90% -27%
5017
621 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAMEN *
0,0112918229 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
21.411 USD
19.87% 4%
5436
622 Biểu tượng logo của Dovu Dovu
10/2017 / Ethereum Blockchain
DOV *
0,0201806242 USD
459 đ
18.791.332 USD
931.157.114 (97%)
Tổng: 963.761.390
130.079 USD
19.85% 47%
794
623 Biểu tượng logo của Swirge Swirge
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
SWG *
0,0015569307 USD
35 đ
18.653 USD
11.980.559
69.890 USD
19.84% -26%
2669
624 Biểu tượng logo của Niftyx Protocol Niftyx Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
SHROOM *
0,25 USD
5.581 đ
12.600.643 USD
51.386.058 (78%)
Tổng: 65.557.424
138.165 USD
19.84% -21%
905
625 Biểu tượng logo của SpiritSwap SpiritSwap
06/2021 / Fantom Blockchain
SPIRIT *
0,16 USD
3.724 đ
49.487.493 USD
302.466.341 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
3.249.612 USD
19.83% -52%
542
626 Biểu tượng logo của Warena Warena
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RENA *
0,68 USD
15.490 đ
4.670.274 USD
6.862.242 (7%)
Tổng: 100.000.000
1.067.436 USD
19.83% -43%
1233
627 Biểu tượng logo của Jenny Metaverse DAO Token Jenny Metaverse DAO Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
UJENNY *
0,69 USD
15.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
52.996 USD
19.82% -32%
4838
628 Biểu tượng logo của BlockSwap Network BlockSwap Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
CBSN *
0,0063348453 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
9.947 USD
19.78% -14%
5877
629 Biểu tượng logo của LaunchX LaunchX
05/2021
LNCHX
0,098357728 USD
2.239 đ
0 USD
N/A
91.792 USD
19.76% -11%
4405
630 Biểu tượng logo của TouchFuture TouchFuture
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TF *
0,0000058718 USD
0,1336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
32.596 USD
19.75% 62%
5166
631 Biểu tượng logo của DeFi Bids DeFi Bids
09/2020 / Ethereum Blockchain
BID *
0,0108070002 USD
246 đ
265.028 USD
24.523.754 (58%)
Tổng: 42.507.123
4.857 USD
19.72% -46%
2187
632 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
225,00 USD
5.121.032 đ
0 USD
N/A
3.300.098 USD
19.72% -45%
2993
633 Biểu tượng logo của Tiger Inu Token Tiger Inu Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TGRI *
0,000077593 USD
1,7660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.233 USD
19.71% -32%
6725
634 Biểu tượng logo của CroMoon CroMoon
11/2021 / Cronos Blockchain
MOON *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25.712 USD
19.70% -57%
5313
635 Biểu tượng logo của ChinaZilla ChinaZilla
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CHINAZILLA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
36.664 USD
19.70% -31%
5083
636 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021 / Ethereum Blockchain
TARA *
0,0069343555 USD
158 đ
9.312.988 USD
1.343.021.474 (13%)
Tổng: 10.000.000.000
1.323.012 USD
19.68% -33%
1024
637 Biểu tượng logo của Ginga Finance Ginga Finance
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GIN *
0,0002679253 USD
6,0980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.078 USD
19.68% -50%
5679
638 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSC *
0,06926582 USD
1.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
206 USD
19.67% 22%
7686
639 Biểu tượng logo của COLONY COLONY
10/2021
CLY
0,95 USD
21.657 đ
0 USD
N/A
88.623 USD
19.65% -35%
4428
640 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0602003026 USD
1.370 đ
1.108.825 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
211 USD
19.64% 10%
1716
641 Biểu tượng logo của Sator Sator
11/2021 / Solana Blockchain
SAO *
0,0980465911 USD
2.232 đ
1.386.041 USD
14.136.556 (3%)
Tổng: 500.000.000
29.836 USD
19.63% -14%
1643
642 Biểu tượng logo của 3x Long XRP Token 3x Long XRP Token
04/2020 / Binance Chain (BEP2)
XRPBULL *
0,0004701773 USD
10,7012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 296.514
339.977 USD
19.62% -55%
3607
643 Biểu tượng logo của Terbo Game Coin Terbo Game Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TGC *
0,0000078896 USD
0,1796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
178.326 USD
19.60% -34%
3946
644 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
4,87 USD
110.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
39.675 USD
19.59% -60%
5035
645 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
4,76 USD
108.316 đ
353.208.772 USD
74.218.324 (30%)
Tổng: 250.000.000
4.282.158 USD
19.59% -48%
233
646 Biểu tượng logo của CryptoDrop CryptoDrop
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CDROP *
0,0006084702 USD
13,8488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
261.977 USD
19.55% -29%
3731
647 Biểu tượng logo của Link Machine Learning Link Machine Learning
12/2018 / Ethereum Blockchain
LML *
0,0149539326 USD
340 đ
1.794.472 USD
120.000.000 (30%)
Tổng: 400.000.000
6.369 USD
19.53% -25%
1540
648 Biểu tượng logo của CAT CAT
12/2021 / Avalanche C-Chain
CAT *
75,68 USD
1.722.459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.552
36.070 USD
19.53% -65%
5094
649 Biểu tượng logo của Cyber Crystal Cyber Crystal
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRYSTAL *
0,21 USD
4.677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.538.179
473.385 USD
19.46% -35%
3461
650 Biểu tượng logo của SolidETH SolidETH
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOLIDETH *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
7.060 USD
19.45% -33%
6070
651 Biểu tượng logo của Cred Cred
05/2018 / Ethereum Blockchain
LBA *
0,0032404076 USD
74 đ
3.209.333 USD
990.410.205 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
78.058 USD
19.44% -14%
1346
652 Biểu tượng logo của NFTStyle NFTStyle
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NFTSTYLE *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.932 USD
19.42% -0%
6430
653 Biểu tượng logo của Universe.XYZ Universe.XYZ
07/2021 / Ethereum Blockchain
XYZ *
0,14 USD
3.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
654.184 USD
19.35% 27%
3346
654 Biểu tượng logo của Dusk Network Dusk Network
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,63 USD
14.451 đ
248.835.769 USD
389.489.794 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
100.122.217 USD
19.33% -29%
228
655 Biểu tượng logo của Enjinstarter Enjinstarter
10/2021 / Ethereum Blockchain
EJS *
0,0484508417 USD
1.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
347.892 USD
19.33% -42%
3593
656 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin
08/2020
HAPY
0,0001169687 USD
2,6622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
3.463 USD
19.32% -27%
6510
657 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0008912386 USD
20,2846 đ
229.806 USD
257.850.300 (64%)
Tổng: 400.000.000
4 USD
19.31% 8%
2235
658 Biểu tượng logo của IjasCoin IjasCoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
IJC *
0,0002177869 USD
4,9568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
466.444 USD
19.27% -7%
3469
659 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000184134 USD
0,4191 đ
589.224 USD
31.999.840.391 (64%)
Tổng: 50.000.000.000
1.258 USD
19.25% 22%
1929
660 Biểu tượng logo của Islander Islander
12/2021 / Avalanche C-Chain
ISA *
0,0026743208 USD
61 đ
1.459.521 USD
545.753.780 (4%)
Tổng: 15.000.000.000
503.681 USD
19.25% -50%
1619
661 Biểu tượng logo của Cryptotem Cryptotem