1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4508 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3896) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (187) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (921) - Cronos (42) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 22:01

Bảng xếp hạng 4508 tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong 24h qua

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Mainstream For The Underground Mainstream For The Underground
08/2018 / Ethereum Blockchain
MFTU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.117 USD
2491.52% 1.295%
6425
2 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
2,98 USD
75.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.405
0 USD
2001.03% 2.042%
9286
3 Biểu tượng logo của Bontecoin Bontecoin
10/2022
BONTE
0,0000540105 USD
1,3760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999
0 USD
1700.86% 1.250%
9578
4 Biểu tượng logo của Ben Ben
05/2023 / Ethereum Blockchain
BEN *
0,0000039696 USD
0,1011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
7.751 USD
1087.70% 254%
5508
5 Biểu tượng logo của ENTERBUTTON ENTERBUTTON
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENTC *
0,0416889161 USD
1.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 907.000.000
2.849.966 USD
1046.17% -33%
2583
6 Biểu tượng logo của Wall Street Games (old) Wall Street Games (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WSG *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
1.704.276 USD
885.848.919.144.760 (89%)
Tổng: 999.785.033.525.475
19.759 USD
688.40% 684%
1719
7 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019 / HTMLCOIN Blockchain
CDEX *
0,000025274 USD
0,6439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
0 USD
603.04% 5%
9065
8 Biểu tượng logo của CATAMOTO CATAMOTO
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATA *
0,0000085718 USD
0,2184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
24.452 USD
545.42% 545%
4619
9 Biểu tượng logo của HXAcoin HXAcoin
06/2023 / Ethereum Blockchain
HXA *
0,0000242797 USD
0,6186 đ
7.121 USD
293.284.486 (1%)
Tổng: 44.815.789.474
16.024 USD
523.92% 65%
2591
10 Biểu tượng logo của Dogeconnect Dogeconnect
08/2022
DCC
64,53 USD
1.644.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
11.931 USD
509.20% 545%
5245
11 Biểu tượng logo của MAGA PEPE MAGA PEPE
05/2024 / Solana Blockchain
MAGAPEPE *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
3.768.486 USD
495.55% 4.093%
2734
12 Biểu tượng logo của Telegram Inu Telegram Inu
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TINU *
0,0000054767 USD
0,1395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
476.68% -0%
9565
13 Biểu tượng logo của MileVerse MileVerse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MVC *
0,0103390419 USD
263 đ
28.546.405 USD
2.761.029.999 (92%)
Tổng: 3.000.000.000
105.522.503 USD
388.33% 671%
808
14 Biểu tượng logo của CoinWind CoinWind
05/2021 / Ethereum Blockchain
COW *
0,0480489632 USD
1.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
87 USD
381.37% 58%
7517
15 Biểu tượng logo của Avian Avian
04/2023
AVN
0,0002666274 USD
6,7929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
378.71% 373%
9647
16 Biểu tượng logo của Global Token Global Token
08/2023 / Ethereum Blockchain
GBL *
1,67 USD
42.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.900.000
1.125 USD
326.96% 456%
6422
17 Biểu tượng logo của MAGA (Solana) MAGA (Solana)
03/2024 / Solana Blockchain
MAGA *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.400.000.000.000
857.462 USD
314.19% 341%
2961
18 Biểu tượng logo của Moonscape Moonscape
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSCP *
0,0008872048 USD
22,6033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111.111
21 USD
306.42% 281%
7962
19 Biểu tượng logo của SmartNFT SmartNFT
11/2021 / XRP Ledger Blockchain
SMARTNFT *
0,0000283608 USD
0,7225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
305.85% 306%
8341
20 Biểu tượng logo của beFITTER beFITTER
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FIU *
0,0006856703 USD
17,4688 đ
32.568 USD
47.498.130 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
996.343 USD
205.86% 195%
2504
21 Biểu tượng logo của Hadeswap Hadeswap
02/2023 / Solana Blockchain
HADES *
0,0374922022 USD
955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.766 USD
193.76% -6%
4658
22 Biểu tượng logo của Noku Noku
08/2018 / Ethereum Blockchain
NOKU *
1,03 USD
26.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
189.32% 189%
8968
23 Biểu tượng logo của BARRON BARRON
05/2024 / Ethereum Blockchain
BARRON *
0,000000032 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000.000.000
1.176.252 USD
178.56% 452%
2882
24 Biểu tượng logo của BlocX BlocX
11/2023 / Ethereum Blockchain
BLX *
0,0000165035 USD
0,4205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
483 USD
173.92% -57%
6779
25 Biểu tượng logo của Baby Trump Baby Trump
02/2024 / Ethereum Blockchain
BABYTRUMP *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 771.946.061.400.000
57.529 USD
173.68% 176%
4191
26 Biểu tượng logo của The QWAN The QWAN
05/2023 / Ethereum Blockchain
QWAN *
0,0361572617 USD
921 đ
1.574.046 USD
43.533.333 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
157.77% 71%
1744
27 Biểu tượng logo của King Of Memes King Of Memes
04/2024 / Base Blockchain
KING *
0,000003336 USD
0,0850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
1.076.815 USD
149.51% 2.793%
2902
28 Biểu tượng logo của Baby Slerf Baby Slerf
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYSLERF *
885,15 USD
22.551.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
603.314 USD
146.53% 30.191%
3054
29 Biểu tượng logo của America America
05/2024 / Ethereum Blockchain
AMERICA *
0,0092990008 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.600.000
952.208 USD
146.42% 79%
2930
30 Biểu tượng logo của Bretta Bretta
03/2024 / Base Blockchain
BRETTA *
0,11 USD
2.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
12.044 USD
137.19% 42%
5237
31 Biểu tượng logo của TurboTrix Finance TurboTrix Finance
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TTF *
0,0000554716 USD
1,4133 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777
0 USD
130.90% 164%
8690
32 Biểu tượng logo của VectorChat.ai VectorChat.ai
02/2024 / Ethereum Blockchain
CHAT *
0,0567029746 USD
1.445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
192.014 USD
123.50% 152%
3532
33 Biểu tượng logo của TORG TORG
09/2021 / Ethereum Blockchain
TORG *
0,0000000889 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.000.000.000
55 USD
122.41% 0%
7653
34 Biểu tượng logo của HajiIni HajiIni
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000.000.000
2 USD
116.31% -25%
8508
35 Biểu tượng logo của ROXY FROG ROXY FROG
05/2024 / Base Blockchain
ROXY *
0,000037844 USD
0,9642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
138.104 USD
115.32% 1%
3715
36 Biểu tượng logo của Patton Patton
05/2024 / Ethereum Blockchain
PATTON *
0,0000082407 USD
0,2099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
2.891.456 USD
114.30% 36%
2758
37 Biểu tượng logo của Lumenswap Lumenswap
09/2021 / Stellar Blockchain
LSP *
0,0290262173 USD
740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
137 USD
110.88% 114%
7320
38 Biểu tượng logo của BidiPass BidiPass
09/2019 / Ethereum Blockchain
BDP *
0,0002344497 USD
5,9731 đ
90.646 USD
386.631.337 (26%)
Tổng: 1.500.000.000
22 USD
105.42% -10%
2403
39 Biểu tượng logo của Zipmex Zipmex
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZMT *
0,0082744073 USD
211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2 USD
104.87% 111%
8477
40 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
04/2024 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000327858 USD
0,8353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.662.597 USD
104.17% 755%
2827
41 Biểu tượng logo của Sandwich Network Sandwich Network
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANDWICH *
0,0001478176 USD
3,7660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
103.95% 104%
9361
42 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
01/2024 / Ethereum Blockchain
MAGA *
0,0000000203 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.400.000.000.000
1.762.220 USD
103.39% 284%
2817
43 Biểu tượng logo của MAGA 2.0 MAGA 2.0
03/2024 / Ethereum Blockchain
MAGA 2.0 *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.400.000.000.000
18.223 USD
101.59% 134%
4925
44 Biểu tượng logo của Realfinance Network Realfinance Network
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REFI *
0,0000019987 USD
0,0509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
99.92% 100%
8561
45 Biểu tượng logo của HITOP HITOP
06/2022 / Ethereum Blockchain
HITOP *
0,0001245085 USD
3,1721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
99.77% 99%
9530
46 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
06/2018 / Ethereum Blockchain
AOA *
0,0001245006 USD
3,1719 đ
1.241.901 USD
9.975.060.788 (100%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
99.76% -0%
1815
47 Biểu tượng logo của Pepe the pepe Pepe the pepe
02/2024 / Solana Blockchain
PEPEE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
661 USD
99.08% -41%
6645
48 Biểu tượng logo của Street Runner NFT Street Runner NFT
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SRG *
0,0024878087 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
109.188 USD
94.54% 168%
3852
49 Biểu tượng logo của The Habibiz The Habibiz
06/2023 / Ethereum Blockchain
HABIBI *
0,0000001159 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.000.000
160.525 USD
92.62% 55%
3623
50 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem
11/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ECO *
0,0008482202 USD
21,6101 đ
1.891.915 USD
2.230.453.136 (45%)
Tổng: 5.000.000.000
20.283 USD
92.51% 290%
1683
51 Biểu tượng logo của GameStop 2.0 GameStop 2.0
05/2024 / Solana Blockchain
GME2.0 *
0,000000057 USD
0,0015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
38.108 USD
92.38% 71%
4425
52 Biểu tượng logo của Coolcoin Coolcoin
04/2024 / Solana Blockchain
COOL *
0,0015483375 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 949.998.723
137.812 USD
91.78% 290%
3718
53 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,0126152706 USD
321 đ
0 USD
N/A
174.355 USD
89.02% 118%
3578
54 Biểu tượng logo của Honey Honey
04/2022 / Polygon Blockchain
HNY *
0,0809700172 USD
2.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
16 USD
87.14% -26%
8044
55 Biểu tượng logo của Kitty AI Kitty AI
12/2023 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0021482033 USD
55 đ
0 USD
N/A
Tổng: 994.759.480
2.413.710 USD
84.27% 710%
2772
56 Biểu tượng logo của EcoSmart EcoSmart
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ECG *
0,0245125323 USD
625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
83.51% -8%
9550
57 Biểu tượng logo của FLOKI SHIBA PEPE CEO FLOKI SHIBA PEPE CEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
3CEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
37 USD
82.16% 132%
7795
58 Biểu tượng logo của Vanspor Token Vanspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
VAN *
0,78 USD
19.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
52.263 USD
79.11% 179%
4254
59 Biểu tượng logo của Alpha Token Alpha Token
04/2019 / Ethereum Blockchain
A *
0,0087745468 USD
224 đ
170.349 USD
19.414.002 (7%)
Tổng: 278.273.649
381 USD
76.51% 187%
2291
60 Biểu tượng logo của SonoCoin SonoCoin
04/2020
SONO
0,0036974897 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
25 USD
76.38% 12%
7914
61 Biểu tượng logo của Bread Bread
12/2017 / Ethereum Blockchain
BRD *
0,0134343837 USD
342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.862.718
295 USD
76.11% 109%
7004
62 Biểu tượng logo của Geojam Token Geojam Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
JAM *
0,0028590113 USD
73 đ
2.009.149 USD
702.742.572 (9%)
Tổng: 8.000.000.000
1.807.263 USD
74.79% 91%
1669
63 Biểu tượng logo của SANGKARA MISA SANGKARA MISA
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MISA *
0,0000005074 USD
0,0129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
13 USD
74.40% 24%
8115
64 Biểu tượng logo của Monkas Monkas
05/2024 / Ethereum Blockchain
MONKAS *
0,0000128079 USD
0,3263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.687.932 USD
74.39% 144%
2822
65 Biểu tượng logo của PVC Meta PVC Meta
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PVC *
0,20 USD
5.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
2.861 USD
73.98% -16%
5992
66 Biểu tượng logo của TRUMP ON BASE TRUMP ON BASE
05/2024 / Base Blockchain
TRUMP *
0,0000032235 USD
0,0821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000.000
56.070 USD
73.33% 56%
4203
67 Biểu tượng logo của I love puppies I love puppies
03/2024 / Ethereum Blockchain
PUPPIES *
0,0000004348 USD
0,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000
1.117.008 USD
73.15% 213%
2893
68 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
05/2024 / Ethereum Blockchain
MAGA *
0,0004918746 USD
12,5315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
414.254.681 USD
72.97% 343%
2637
69 Biểu tượng logo của TON Token TON Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
0,081032541 USD
2.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.047.558.528
8.574 USD
71.41% 56%
5463
70 Biểu tượng logo của Aeron Aeron
11/2017 / BNB Beacon Chain (BEP2)
ARNX *
0,0000066494 USD
0,1694 đ
133 USD
20.000.000
42 USD
69.39% 154%
2629
71 Biểu tượng logo của Trump Coin Trump Coin
05/2024 / Solana Blockchain
TRUMPWIN *
0,0000001998 USD
0,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.202.469.000
14.062 USD
68.72% -18%
5134
72 Biểu tượng logo của Dibbles Dibbles
03/2024 / Ethereum Blockchain
DIBBLE *
0,0000000443 USD
0,0011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
41.957 USD
68.71% 111%
4376
73 Biểu tượng logo của Jared From Subway Jared From Subway
07/2023 / Ethereum Blockchain
JARED *
0,0000004597 USD
0,0117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1 USD
68.54% 93%
8535
74 Biểu tượng logo của XRPCHAIN XRPCHAIN
08/2023 / Ethereum Blockchain
RIPPLE CHAIN *
0,22 USD
5.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
134 USD
67.30% 196%
7335
75 Biểu tượng logo của KOK KOK
01/2020 / Ethereum Blockchain
KOK *
0,0041947213 USD
107 đ
450.234 USD
107.333.422 (2%)
Tổng: 5.000.000.000
99.443 USD
67.03% 49%
2083
76 Biểu tượng logo của UNIX UNIX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNIX *
3.593 USD
91.534.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500
6.513 USD
66.47% 76%
5026
77 Biểu tượng logo của CloudChat CloudChat
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CC *
0,0001972688 USD
5,0258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
47 USD
64.83% 82%
7720
78 Biểu tượng logo của ArgentinaCoin ArgentinaCoin
05/2024 / Solana Blockchain
ARG *
0,0024327131 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.039.959 USD
64.53% 50%
2911
79 Biểu tượng logo của Dummy Dummy
06/2023 / Ethereum Blockchain
DUMMY *
0,0000001525 USD
0,0039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.969.696.969.696
91 USD
63.86% 27%
7505
80 Biểu tượng logo của Bitcoin Pro Bitcoin Pro
01/2020 / Ethereum Blockchain
BTCP *
25,88 USD
659.293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
63.42% 110%
9074
81 Biểu tượng logo của Baked Beans Token Baked Beans Token
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKED *
0,0115412006 USD
294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
113.252 USD
62.09% 438%
3834
82 Biểu tượng logo của Choppy Choppy
03/2024 / Ethereum Blockchain
CHOPPY *
0,0000054909 USD
0,1399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
80.848 USD
61.95% 28%
3996
83 Biểu tượng logo của Bodrumspor Fan Token Bodrumspor Fan Token
06/2022 / Bitcichain
BDRM *
0,0112362045 USD
286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000
17.385 USD
61.86% 116%
4964
84 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Sora Blockchain
CERES *
28,64 USD
729.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
11.530 USD
60.55% 27%
5276
85 Biểu tượng logo của Taylor Swift Taylor Swift
03/2024 / Ethereum Blockchain
SWIFTIES *
0,14 USD
3.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
90.062 USD
60.52% 41%
3938
86 Biểu tượng logo của THE BALKAN DWARF THE BALKAN DWARF
02/2024 / Ethereum Blockchain
KEKEC *
0,0004659536 USD
11,8711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000.000
934.116 USD
59.98% 215%
2935
87 Biểu tượng logo của BNBX BNBX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBX *
0,0172944361 USD
441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
44.443 USD
59.73% -76%
4340
88 Biểu tượng logo của U Network U Network
04/2018 / Ethereum Blockchain
UUU *
0,0000054832 USD
0,1397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
271 USD
59.58% 122%
7035
89 Biểu tượng logo của DUKO DUKO
02/2024 / Solana Blockchain
DUKO *
0,0029862797 USD
76 đ
28.859.276 USD
9.663.955.990 (97%)
Tổng: 9.999.609.598
6.136.306 USD
59.58% 100%
803
90 Biểu tượng logo của BTRIPS BTRIPS
10/2021 / Ethereum Blockchain
BTR *
0,0274523828 USD
699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
57.88% 65%
9290
91 Biểu tượng logo của Ribbit Ribbit
05/2023 / Ethereum Blockchain
RIBBIT *
0,0000000065 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
205.769 USD
55.46% 88%
3483
92 Biểu tượng logo của Legends of Elysium Legends of Elysium
08/2022 / Polygon Blockchain
LOE *
0,15 USD
3.786 đ
2.045.229 USD
13.763.427 (7%)
Tổng: 200.000.000
662.990 USD
55.19% 62%
1663
93 Biểu tượng logo của Pre-retogeum Pre-retogeum
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRTG *
4,02 USD
102.341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7 USD
54.82% 27%
8245
94 Biểu tượng logo của ORIGYN ORIGYN
02/2022 / ICP Blockchain
OGY *
0,0110262579 USD
281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.620.450.622
419.585 USD
53.65% 60%
3183
95 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GENS *
0,0004606651 USD
11,7364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
27.997 USD
53.61% 83%
4592
96 Biểu tượng logo của TrumpJr TrumpJr
04/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPJR *
0,0000075483 USD
0,1923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
49.706 USD
53.50% 250%
4287
97 Biểu tượng logo của Simpson Simpson
05/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
256.381 USD
52.83% -85%
3380
98 Biểu tượng logo của Boss Token Boss Token
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BOSS *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
1.277.019 USD
399.260.409.747.130 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
68.401 USD
51.13% 1%
1804
99 Biểu tượng logo của Balıkesirspor Token Balıkesirspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
BLKS *
0,14 USD
3.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
14.897 USD
50.59% 59%
5071
100 Biểu tượng logo của MALOU MALOU
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEVER *
0,0000517954 USD
1,3196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
466.860 USD
50.52% 1.950%
3140
101 Biểu tượng logo của BeatGen NFT BeatGen NFT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGN *
0,002398391 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.203 USD
50.31% -14%
6110
102 Biểu tượng logo của FreeTrump FreeTrump
04/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0,0026165913 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.800 USD
50.01% 119%
5150
103 Biểu tượng logo của EVE Token EVE Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
EVE *
0,0018817365 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
49.99% 3%
9397
104 Biểu tượng logo của Baby Trump (BSC) Baby Trump (BSC)
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYTRUMP *
0,0085136707 USD
217 đ
3.472.556 USD
407.880.040 (86%)
Tổng: 474.474.474
1.007.026 USD
49.91% 72%
1517
105 Biểu tượng logo của Just A Rock Just A Rock
05/2024 / Base Blockchain
ROCCO *
0,0019576147 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.881 USD
49.55% 24%
4325
106 Biểu tượng logo của Cruiz Cruiz
04/2024 / Ethereum Blockchain
CRUIZ *
0,0003447448 USD
8,7831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.845 USD
49.42% 59%
5890
107 Biểu tượng logo của SPX6900 SPX6900
09/2023 / Ethereum Blockchain
SPX *
0,0213897858 USD
545 đ
19.913.743 USD
930.993.090 (93%)
Tổng: 1.000.000.000
1.457.808 USD
48.79% 264%
935
108 Biểu tượng logo của Rentberry Rentberry
04/2018 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0004414122 USD
11,2459 đ
0 USD
N/A
Tổng: 301.473.028
0 USD
48.53% 19%
8933
109 Biểu tượng logo của Soulsaver Soulsaver
09/2022 / Ethereum Blockchain
SOUL *
0,0003993862 USD
10,1752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
218.108 USD
47.63% 32%
3454
110 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000015459 USD
0,0394 đ
603.797.515 USD
390.570.159.911.439 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
79.182.376 USD
46.95% 159%
229
111 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0066595362 USD
170 đ
424.043.980 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
287.066.186 USD
46.91% 428%
236
112 Biểu tượng logo của BABYTRUMP BABYTRUMP
08/2023 / Ethereum Blockchain
BABYTRUMP *
0,17 USD
4.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.694.577
309.082 USD
46.78% 81%
3300
113 Biểu tượng logo của Cat of Meme Cat of Meme
04/2024 / Solana Blockchain
COME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.982.898.597.616
616 USD
46.69% -23%
6667
114 Biểu tượng logo của Sora AI Sora AI
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SORAI *
0,0025358676 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
511.034 USD
46.30% 1.111%
3121
115 Biểu tượng logo của bobcoin bobcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
BOBC *
1,25 USD
31.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
45.87% 51%
8446
116 Biểu tượng logo của FalconX FalconX
05/2024 / Solana Blockchain
FALX *
0,0008945828 USD
22,7913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.179
1.831.946 USD
45.35% 277%
2807
117 Biểu tượng logo của MEME AI MEME AI
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEMEAI *
0,38 USD
9.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000
617.203 USD
45.13% 1.611%
3041
118 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0071883567 USD
183 đ
738.382.406 USD
102.719.221.714
466.900.413 USD
45.07% 31%
108
119 Biểu tượng logo của McLaren F1 Fan Token McLaren F1 Fan Token
09/2022 / Bitcichain
MCL *
0,0697177155 USD
1.776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.723 USD
44.92% 109%
5657
120 Biểu tượng logo của Comb Finance Comb Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
COMB *
0,35 USD
9.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
10 USD
44.17% 45%
8168
121 Biểu tượng logo của MindAI MindAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
MDAI *
5,94 USD
151.396 đ
2.360.481 USD
397.223 (40%)
Tổng: 1.000.000
193.499 USD
44.17% 70%
1625
122 Biểu tượng logo của Open Proprietary Protocol Open Proprietary Protocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
OPP *
0,0005024096 USD
12,7999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
333 USD
43.41% 29%
6943
123 Biểu tượng logo của Zamzam Token Zamzam Token
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ZAMZAM *
0,0000036176 USD
0,0922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
5 USD
43.03% 43%
8349
124 Biểu tượng logo của Starship Starship
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STARSHIP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
434 USD
42.51% 10%
6820
125 Biểu tượng logo của GameStop GameStop
05/2024 / Ethereum Blockchain
GSTOP *
0,0037779647 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.482.110 USD
42.33% 39%
2701
126 Biểu tượng logo của Pepe Sora AI Pepe Sora AI
03/2024 / Solana Blockchain
PEPESORA *
0,0001759388 USD
4,4824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
90.082 USD
42.01% 70%
3937
127 Biểu tượng logo của Goerli ETH Goerli ETH
02/2023 / Ethereum Blockchain
GETH *
0,0166887852 USD
425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.321.330
3.660 USD
41.96% 79%
5866
128 Biểu tượng logo của Joe coin Joe coin
11/2023 / Ethereum Blockchain
JOE *
0,0363874352 USD
927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.105.251 USD
41.56% 277%
2787
129 Biểu tượng logo của CODAI CODAI
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CODAI *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
92.600 USD
41.49% 11%
3925
130 Biểu tượng logo của TRONbetLive TRONbetLive
09/2020 / Tron20 Blockchain
LIVE *
0,0023985544 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
1.577 USD
41.14% -40%
6258
131 Biểu tượng logo của XSwap Treasure XSwap Treasure
11/2022 / XDC Network Blockchain
XTT *
0,0013754684 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.403.152.138
122 USD
41.06% 31%
7373
132 Biểu tượng logo của Pepega Pepega
05/2024 / Ethereum Blockchain
PEPEGA *
0,0000033824 USD
0,0862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
311.213 USD
40.65% 178%
3295
133 Biểu tượng logo của Crypto Carbon Energy Crypto Carbon Energy
08/2021 / Ethereum Blockchain
CYCE *
0,40 USD
10.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
40.30% -5%
9228
134 Biểu tượng logo của BOOK OF NOTHING BOOK OF NOTHING
04/2024 / Solana Blockchain
BON *
0,0000151121 USD
0,3850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.985 USD
40.20% 43%
6156
135 Biểu tượng logo của Bonk Earn Bonk Earn
05/2023 / Solana Blockchain
BERN *
0,003048498 USD
78 đ
0 USD
N/A
30.370 USD
40.06% 33%
4544
136 Biểu tượng logo của Streakk Chain Streakk Chain
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STKC *
0,17 USD
4.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000.000
136 USD
39.95% -0%
7330
137 Biểu tượng logo của Trump Doge Trump Doge
03/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPDOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
935 USD
39.88% -26%
6499
138 Biểu tượng logo của Trump Doge Trump Doge
03/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMPDOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
935 USD
39.88% -26%
6499
139 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRUMP *
0,0001149388 USD
2,9283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
10.539 USD
39.31% 62%
5326
140 Biểu tượng logo của Fronk Fronk
01/2023 / Solana Blockchain
FRONK *
0,0000000233 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.983.263.062.840
78.256 USD
39.21% 23%
4013
141 Biểu tượng logo của Wrapped Harmony Wrapped Harmony
09/2021
WONE
0,0138164743 USD
352 đ
1.861.942 USD
134.762.471 (55%)
Tổng: 244.255.327
10.833 USD
39.18% -18%
1689
142 Biểu tượng logo của Trump Pepe Trump Pepe
03/2024 / Solana Blockchain
TRUMPEPE *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
342.066 USD
39.18% 517%
3262
143 Biểu tượng logo của WallstreetBets Classic WallstreetBets Classic
01/2024 / Ethereum Blockchain
WSBC *
0,0000095767 USD
0,2440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
7.213 USD
39.15% 40%
5542
144 Biểu tượng logo của God Coin God Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
GOD *
0,0000002984 USD
0,0076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777
7.910 USD
38.54% 124%
5495
145 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,00486588 USD
124 đ
94.598 USD
19.441.021 (78%)
Tổng: 25.000.000
14 USD
38.35% 43%
2397
146 Biểu tượng logo của Pambicoin Pambicoin
05/2024 / Solana Blockchain
PAMBI *
0,0022170219 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.105.355 USD
37.86% -86%
2705
147 Biểu tượng logo của Hyper Hyper
01/2024 / Ethereum Blockchain
EON *
0,0002697158 USD
6,8716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
1.064 USD
37.31% -29%
6452
148 Biểu tượng logo của ULTRAPRO ULTRAPRO
10/2023
UPRO
0,16 USD
4.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.090.000.000
131 USD
37.21% 37%
7348
149 Biểu tượng logo của Kitten Haimer Kitten Haimer
04/2024 / Solana Blockchain
KHAI *
1,10 USD
27.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000.000
2.415.373 USD
36.99% 55%
2771
150 Biểu tượng logo của Smile Coin Smile Coin
10/2021 / Algorand Blockchain
SMILE *
0,0000000149 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
660.859 USD
36.90% 111%
3022
151 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021
GLCH
0,0103569963 USD
264 đ
821.133 USD
79.282.952 (89%)
Tổng: 88.888.888
5.404 USD
36.60% 10%
1928
152 Biểu tượng logo của Snork Snork
05/2024 / Solana Blockchain
SNORK *
0,009792928 USD
249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
30 USD
36.60% -97%
7851
153 Biểu tượng logo của KiboShib KiboShib
03/2023 / Ethereum Blockchain
KIBSHI *
0,0000167373 USD
0,4264 đ
16.737.293 USD
1.000.000.000.000
654.006 USD
36.50% 104%
1001
154 Biểu tượng logo của Donald Trump 2.0 Donald Trump 2.0
02/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMP2024 *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 771.946.061.400.000
3.000 USD
36.47% 9%
5957
155 Biểu tượng logo của MT Token MT Token
09/2022 / Polygon Blockchain
MT *
0,0000871075 USD
2,2192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
31 USD
36.28% 74%
7842
156 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
02/2024 / Ethereum Blockchain
TRUMP2024 *
0,009440156 USD
241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.222.958
19.002 USD
36.13% 224%
4896
157 Biểu tượng logo của CatElonMars CatElonMars
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATELON *
0,0000162837 USD
0,4149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
354.375 USD
35.99% 42%
3255
158 Biểu tượng logo của Cogecoin Cogecoin
07/2021 / Ethereum Blockchain
COGE *
0,000000009 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
877 USD
35.95% 52%
6535
159 Biểu tượng logo của LOFI LOFI
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LOFI *
0,0000076214 USD
0,1942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
152 USD
34.98% -79%
7283
160 Biểu tượng logo của Apetardio Apetardio
05/2024 / Base Blockchain
APETARDIO *
0,0026246453 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
398.617 USD
34.90% -33%
3207
161 Biểu tượng logo của OLOID OLOID
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
OLOID *
0,0004041464 USD
10,2964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.666.666
0 USD
34.74% -0%
9531
162 Biểu tượng logo của biis (Ordinals) biis (Ordinals)
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
BIIS *
0,0055704059 USD
142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
402.221 USD
34.62% 38%
3204
163 Biểu tượng logo của Solgun Solgun
04/2024 / Solana Blockchain
SOLGUN *
0,0020439163 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
143.138 USD
34.62% -53%
3700
164 Biểu tượng logo của XDOGE XDOGE
07/2023 / Ethereum Blockchain
XDOGE *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
2.765 USD
34.42% 50%
6005
165 Biểu tượng logo của ANDY ANDY
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANDY *
0,0001543541 USD
3,9325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
13.576.487 USD
34.28% 242%
2667
166 Biểu tượng logo của Eggs Eggs
02/2023 / Ethereum Blockchain
EGGS *
0,0000000122 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 153.653.221.125
1.247 USD
34.01% 84%
6370
167 Biểu tượng logo của Musk Dao Musk Dao
03/2023 / Ethereum Blockchain
MUSK *
0,0010436238 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
923.247 USD
34.01% 41%
2944
168 Biểu tượng logo của Shina Inu Shina Inu
04/2022 / Ethereum Blockchain
SHI *
0,0000010041 USD
0,0256 đ
12.265.165 USD
12.215.422.502.184 (61%)
Tổng: 20.000.000.000.000
544.227 USD
33.83% 66%
1111
169 Biểu tượng logo của Groyper Groyper
05/2024 / Ethereum Blockchain
GROYPER *
0,0570096231 USD
1.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.202.368 USD
33.56% 34%
2880
170 Biểu tượng logo của Pink BNB Pink BNB
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PNB *
0,0000000141 USD
0,0004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
78 USD
33.48% 81%
7558
171 Biểu tượng logo của Trossard Trossard
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TROSS *
0,0000232904 USD
0,5934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
13.465 USD
33.41% 77%
5176
172 Biểu tượng logo của Waves Enterprise Waves Enterprise
01/2020 / Waves Blockchain
WEST *
0,0389250739 USD
992 đ
1.633.527 USD
41.965.923 (10%)
Tổng: 400.000.000
286.058 USD
33.27% 146%
1732
173 Biểu tượng logo của Shanum Shanum
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHAN *
0,0002490012 USD
6,3438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
33.17% -0%
9572
174 Biểu tượng logo của Radx AI Radx AI
05/2024 / Solana Blockchain
RADX *
0,0000172686 USD
0,4400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.248.865.522
13.462 USD
33.04% 97%
5177
175 Biểu tượng logo của SOLPENG SOLPENG
03/2024 / Solana Blockchain
SOLPENG *
2,41 USD
61.332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
1.403 USD
32.97% -3%
6308
176 Biểu tượng logo của FACT0RN FACT0RN
08/2023
FACT
26,36 USD
671.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145.259
524.211 USD
32.93% 14%
3114
177 Biểu tượng logo của Pirichain Pirichain
10/2022
PIRI
0,0006805564 USD
17,3385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
66.239 USD
32.70% 71%
4106
178 Biểu tượng logo của bul bul
04/2024 / Solana Blockchain
BUL *
0,00000119 USD
0,0303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
213.493 USD
32.67% 59%
3464
179 Biểu tượng logo của Okayeg Okayeg
05/2024 / Base Blockchain
OKAYEG *
0,0000271711 USD
0,6922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
820.945 USD
32.65% -40%
2974
180 Biểu tượng logo của Export Mortos Platform Export Mortos Platform
03/2022 / Ethereum Blockchain
EMP *
0,0064960847 USD
166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
143 USD
32.62% 36%
7302
181 Biểu tượng logo của Novacoin Novacoin
04/2013
NVC
0,0219330593 USD
559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.526.391
156 USD
32.52% -11%
7300
182 Biểu tượng logo của Zydio AI Zydio AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
ZDAI *
0,0268121608 USD
683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
155.349 USD
32.34% 254%
3639
183 Biểu tượng logo của IQ50 IQ50
03/2024 / Solana Blockchain
IQ50 *
0,0000273336 USD
0,6964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505.050.505.050
11.419.441 USD
32.27% 23%
2675
184 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
03/2024 / Solana Blockchain
TRUMP *
0,0000110978 USD
0,2827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
1.509 USD
32.22% 57%
6272
185 Biểu tượng logo của Kitty Token Kitty Token
04/2024 / Ethereum Blockchain
KITTY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888
2.058 USD
32.00% -36%
6143
186 Biểu tượng logo của BaseTools BaseTools
08/2023 / Base Blockchain
BASE *
0,0030393311 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
29 USD
32.00% 20%
7864
187 Biểu tượng logo của Rosecoin Rosecoin
04/2024 / TON Blockchain
ROSE *
0,77 USD
19.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
13.768 USD
31.61% -26%
5154
188 Biểu tượng logo của CATBA INU CATBA INU
05/2024 / Solana Blockchain
CATBA *
0,0000065109 USD
0,1659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.366 USD
31.31% 42%
5415
189 Biểu tượng logo của The MVP Society The MVP Society
03/2023 / Solana Blockchain
DGEN *
0,0025262001 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 444.444.444
2.942 USD
31.29% 12%
5970
190 Biểu tượng logo của TEMCO TEMCO
02/2019 / Klaytn Blockchain
TEMCO *
0,0023956564 USD
61 đ
9.518.557 USD
3.973.256.413 (66%)
Tổng: 6.000.000.000
20.813.336 USD
31.17% 30%
1201
191 Biểu tượng logo của AVM (Atomicals) AVM (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
AVM *
0,13 USD
3.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
30.92% 0%
9996
192 Biểu tượng logo của ZELIX ZELIX
11/2021 / Ethereum Blockchain
ZELIX *
0,0007051047 USD
17,9640 đ
4.075.647 USD
5.780.201.157 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
10.121.740 USD
30.79% 57%
1474
193 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
06/2023 / Polygon Blockchain
PEARL *
0,19 USD
4.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.965.684
184 USD
30.66% 2%
7208
194 Biểu tượng logo của XAI Corp XAI Corp
05/2023 / Ethereum Blockchain
XAI *
0,0006996883 USD
17,8260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
125.607 USD
30.55% 45%
3779
195 Biểu tượng logo của Limoverse Limoverse
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIMO *
0,0057820995 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
113.226 USD
30.36% 53%
3835
196 Biểu tượng logo của Peng Peng
03/2024 / Solana Blockchain
PENG *
0,48 USD
12.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.979
14.276.214 USD
30.35% 51%
2664
197 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,69 USD
17.645 đ
283.607.427 USD
409.500.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
675.911.276 USD
30.34% 104%
261
198 Biểu tượng logo của BabyBitcoin BabyBitcoin
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYBITC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000.000
7 USD
30.27% -5%
8264
199 Biểu tượng logo của Connectome Connectome
08/2020 / Ethereum Blockchain
CNTM *
0,0029901978 USD
76 đ
3.620 USD
1.210.675 (1%)
Tổng: 140.000.000
29.175 USD
30.00% 36%
2604
200 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
05/2024 / Solana Blockchain
PEPE *
0,001419208 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 982.666.928
168.426 USD
29.96% 24%
3596
201 Biểu tượng logo của TRUMP CAT TRUMP CAT
05/2024 / Solana Blockchain
TRUMPCAT *
0,0000000965 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
22.643 USD
29.96% 155%
4764
202 Biểu tượng logo của Wojak Wojak
04/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK *
0,0011282926 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
19.239.030 USD
29.90% 153%
2657
203 Biểu tượng logo của Evrmore Evrmore
05/2024
EVR
0,0006903098 USD
17,5870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.369.186.206
690 USD
29.89% 60%
6519
204 Biểu tượng logo của CryptoPlanes CryptoPlanes
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPAN *
0,0000007094 USD
0,0181 đ
11 USD
15.600.000 (16%)
Tổng: 100.000.000
49 USD
29.77% 65%
2632
205 Biểu tượng logo của MAGA Trump MAGA Trump
04/2024 / Ethereum Blockchain
MAGATRUMP *
0,0001128706 USD
2,8756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.385 USD
29.68% 58%
4734
206 Biểu tượng logo của GROK GROK
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
1.536 USD
29.60% 14%
6265
207 Biểu tượng logo của BabyGME BabyGME
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYGME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000.000.000.000
19.674 USD
29.38% -28%
4869
208 Biểu tượng logo của Luna 2.0 Luna 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
LUNA2.0 *
0,0000000217 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.820.000.000.000
126.996 USD
29.23% 71%
3768
209 Biểu tượng logo của Derp Coin Derp Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000039544 USD
0,1007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
259 USD
29.08% 31%
7058
210 Biểu tượng logo của Casinu Inu Casinu Inu
02/2024 / Ethereum Blockchain
CASINU *
0,0000066803 USD
0,1702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
20.880 USD
28.66% 22%
4830
211 Biểu tượng logo của AVALOX AVALOX
04/2024 / Avalanche C-Chain
AVALOX *
0,059297764 USD
1.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.122.180 USD
28.59% 103%
2704
212 Biểu tượng logo của ClubCoin ClubCoin
12/2015
CLUB
0,0017989158 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
251 USD
28.53% -56%
7071
213 Biểu tượng logo của XList XList
08/2022 / XRP Ledger Blockchain
XLIST *
0,0000899414 USD
2,2914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.845.162
2 USD
28.52% 28%
8492
214 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit
11/2019 / Ethereum Blockchain
KUV *
0,0000037375 USD
0,0952 đ
11.119 USD
2.974.904.136 (15%)
Tổng: 20.000.000.000
7 USD
28.03% 28%
2574
215 Biểu tượng logo của Gaming-T-Bot Gaming-T-Bot
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTBOT *
0,0000074062 USD
0,1887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.000.000
30 USD
28.01% -9%
7857
216 Biểu tượng logo của BlockGames BlockGames
04/2024 / Ethereum Blockchain
BLOCK *
0,11 USD
2.734 đ
8.950.737 USD
83.419.968 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
4.086.317 USD
27.74% 27%
1215
217 Biểu tượng logo của PenisGrow PenisGrow
03/2024 / Solana Blockchain
PENIS *
0,0004944207 USD
12,5964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.373.586
3.722 USD
27.68% -12%
5857
218 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
1,83 USD
46.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 619.446
196 USD
27.65% 32%
7182
219 Biểu tượng logo của BNBFROG BNBFROG
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBFROG *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
243 USD
27.65% -36%
7089
220 Biểu tượng logo của CRAZY FLOKI CRAZY FLOKI
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLOKI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.989.937.159.252.640
145 USD
27.63% -21%
7297
221 Biểu tượng logo của Vitteey Vitteey
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VITY *
0,0000000877 USD
0,0022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
27.58% 26%
9469
222 Biểu tượng logo của NEOKingdom DAO NEOKingdom DAO
02/2024 / Injective Blockchain
NEOK *
1,08 USD
27.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 994.255
3.341 USD
27.57% 5%
5906
223 Biểu tượng logo của hiPUNKS hiPUNKS
08/2022 / Ethereum Blockchain
HIPUNKS *
0,0669341099 USD
1.705 đ
199.129 USD
2.975.000
77.164 USD
27.31% 63%
2261
224 Biểu tượng logo của neversol neversol
02/2024 / Solana Blockchain
NEVER *
0,0000394246 USD
1,0044 đ
2.838.580 USD
72.000.197.130 (72%)
Tổng: 100.000.000.000
1.921.657 USD
27.28% 10%
1569
225 Biểu tượng logo của BioPassport Token BioPassport Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
BIOT *
0,0028757568 USD
73 đ
16.888.159 USD
5.872.596.250 (67%)
Tổng: 8.800.000.000
15.314.433 USD
27.24% 24%
997
226 Biểu tượng logo của MicroCreditToken MicroCreditToken
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
1MCT *
0,0000594642 USD
1,5150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
379 USD
27.10% -18%
6884
227 Biểu tượng logo của Thetan World Thetan World
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
THG *
0,0774141384 USD
1.972 đ
8.793.081 USD
113.584.954 (27%)
Tổng: 420.000.000
5.825.204 USD
27.07% 35%
1223
228 Biểu tượng logo của Cat wif Hands Cat wif Hands
03/2024 / Avalanche C-Chain
CATWIF *
0,0000026663 USD
0,0679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
12.490 USD
26.91% -35%
5220
229 Biểu tượng logo của 4ART Coin 4ART Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
4ART *
0,0034377043 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.508.500.000
22.582 USD
26.89% -27%
4767
230 Biểu tượng logo của Nexus Dubai Nexus Dubai
02/2022 / Polygon Blockchain
NXD *
0,0000833407 USD
2,1233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
25.819 USD
26.84% 55%
4655
231 Biểu tượng logo của Grumpy (Ordinals) Grumpy (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
GRUM *
0,000006136 USD
0,1563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
290 USD
26.81% -25%
7014
232 Biểu tượng logo của zkSync Labs zkSync Labs
06/2023 / Ethereum Blockchain
ZKLAB *
0,0025326039 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
256 USD
26.68% 7%
7063
233 Biểu tượng logo của Real Smurf Cat (ETH) Real Smurf Cat (ETH)
09/2023 / Ethereum Blockchain
SMURFCAT *
0,0001654307 USD
4,2147 đ
15.518.900 USD
93.809.047.574 (94%)
Tổng: 100.000.000.000
1.397.333 USD
26.67% 122%
1028
234 Biểu tượng logo của Gaming Stars Gaming Stars
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAMES *
0,0043184454 USD
110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
38.075 USD
26.61% 267%
4426
235 Biểu tượng logo của Pooh Inu Pooh Inu
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOH *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 205.000.000.000.000.000
40 USD
26.51% 33%
7764
236 Biểu tượng logo của Nois Network Nois Network
12/2023
NOIS
0,0157587354 USD
401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.693.388
570 USD
26.39% 101%
6702
237 Biểu tượng logo của Bonkcon Bonkcon
03/2024 / Polygon Blockchain
BONKCON *
0,000000123 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000.000.000
46 USD
26.10% 45%
7729
238 Biểu tượng logo của Independence Day (Solana) Independence Day (Solana)
05/2024 / Solana Blockchain
IN DAY *
0,0005797407 USD
14,7701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
1.180 USD
26.05% 92%
6394
239 Biểu tượng logo của Soarx Coin Soarx Coin
04/2024
Soarx
0,0049117981 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
25.98% 20%
9665
240 Biểu tượng logo của Ketamine Ketamine
05/2024 / Ethereum Blockchain
KETAMINE *
0,0002437667 USD
6,2104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.131 USD
25.88% -50%
4746
241 Biểu tượng logo của Uranium3o8 Uranium3o8
11/2023 / Ethereum Blockchain
U *
7,47 USD
190.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.596 USD
25.77% 66%
6249
242 Biểu tượng logo của CATCEO CATCEO
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CATCEO *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2 USD
25.75% 5%
8484
243 Biểu tượng logo của Tremp Tremp
03/2024 / Solana Blockchain
TREMP *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
3.205 USD
25.72% 36%
5932
244 Biểu tượng logo của Bird Dog Bird Dog
04/2024 / Ethereum Blockchain
BIRDDOG *
0,0000114393 USD
0,2914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
525.069 USD
25.58% 30%
3113
245 Biểu tượng logo của Dynasty Wars Dynasty Wars
02/2024 / Solana Blockchain
DWARS *
0,0678613549 USD
1.729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
547 USD
25.35% -18%
6722
246 Biểu tượng logo của GPT-4o GPT-4o
05/2024 / Solana Blockchain
GPT-4O *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000
15.627 USD
25.26% -28%
5041
247 Biểu tượng logo của Moonions Moonions
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOONION *
0,00000005 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
0 USD
24.96% 150%
9576
248 Biểu tượng logo của Intellix Intellix
02/2024 / Ethereum Blockchain
ITX *
0,0009173844 USD
23,3722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.098 USD
24.86% 47%
5128
249 Biểu tượng logo của BIDZ Coin BIDZ Coin
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIDZ *
0,0057661494 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
113.626 USD
24.84% -10%
3832
250 Biểu tượng logo của Snapmuse.io Snapmuse.io
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SMX *
0,028572636 USD
728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
128.353 USD
24.60% 15%
3756
251 Biểu tượng logo của BillionAir BillionAir
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIRB *
0,0014911013 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
680 USD
24.30% -71%
6631
252 Biểu tượng logo của Flits Flits
09/2019
FLS
0,0089089137 USD
227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.542.059
93 USD
24.15% 5%
7495
253 Biểu tượng logo của KINGU KINGU
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KINGU *
0,0015921584 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1 USD
24.14% -20%
8534
254 Biểu tượng logo của Grow Token Grow Token
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROW *
0,38 USD
9.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
420.791 USD
24.03% 31%
3182
255 Biểu tượng logo của Giftedhands Giftedhands
11/2020 / Ethereum Blockchain
GHD *
0,0000024581 USD
0,0626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
207 USD
24.00% 95%
7151
256 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,19 USD
4.763 đ
76.375.866 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
13.780.503 USD
23.84% 28%
546
257 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,20 USD
4.981 đ
195.485.613 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
4.481.044 USD
23.78% 107%
319
258 Biểu tượng logo của Pepa Inu Pepa Inu
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 190.000.000.000.000.000
2.745 USD
23.67% 48%
6009
259 Biểu tượng logo của LunaOne LunaOne
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
XLN *
0,000679557 USD
17,3131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
159 USD
23.59% -4%
7261
260 Biểu tượng logo của Shiba Armstrong Shiba Armstrong
05/2024 / Base Blockchain
SHIBA *
0,0014964661 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
348.498 USD
23.40% -88%
3257
261 Biểu tượng logo của STAKE STAKE
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
0,19 USD
4.737 đ
1.573.072 USD
8.460.044 (99%)
Tổng: 8.537.500
288 USD
23.35% 28%
1745
262 Biểu tượng logo của Simpson Cat Simpson Cat
05/2024 / Ethereum Blockchain
SNOWBALL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
2.120 USD
23.32% -96%
6130
263 Biểu tượng logo của Starchi Starchi
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELIXIR *
0,0000463361 USD
1,1805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
23.30% 0%
8928
264 Biểu tượng logo của Nirvana Nirvana
02/2024 / Ethereum Blockchain
VANA *
0,01187226 USD
302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
66.567 USD
23.27% -53%
4103
265 Biểu tượng logo của Cat of Elon Cat of Elon
04/2024 / Solana Blockchain
ELONCAT *
0,0002549618 USD
6,4957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.952
19.985 USD
23.16% 7%
4859
266 Biểu tượng logo của Lifeform Token Lifeform Token
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LFT *
0,31 USD
7.866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.845.192 USD
23.14% 113%
2699
267 Biểu tượng logo của Calcium Calcium
09/2023 / Ethereum Blockchain
CAL *
0,0089366756 USD
228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
530.762 USD
23.11% 60%
3104
268 Biểu tượng logo của Gold Secured Currency Gold Secured Currency
05/2021
GSX
0,0015989577 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
77 USD
23.04% 23%
7562
269 Biểu tượng logo của BitStable BitStable
12/2023 / Ethereum Blockchain
BSSB *
0,65 USD
16.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.396.873
2.660.438 USD
23.02% 57%
2764
270 Biểu tượng logo của 0x Leverage 0x Leverage
12/2023 / Ethereum Blockchain
0XL *
0,0057963353 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.028 USD
22.99% -4%
4218
271 Biểu tượng logo của CatGPT CatGPT
04/2024 / Solana Blockchain
CATGPT *
0,0015245703 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000.000
4.122.152 USD
22.93% 9%
2727
272 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,000830924 USD
21,1694 đ
261.114.967 USD
314.246.524.835 (75%)
Tổng: 420.690.000.000
9.571.145 USD
22.87% 10%
274
273 Biểu tượng logo của NFTCloud NFTCloud
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CLOUD *
0,0029884988 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
167.974 USD
22.79% 28%
3599
274 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
3,77 USD
96.102 đ
10.188.661 USD
2.701.063 (36%)
Tổng: 7.414.891
638 USD
22.61% 137%
1177
275 Biểu tượng logo của Hemule Hemule
12/2023 / Ethereum Blockchain
HEMULE *
0,0215801924 USD
550 đ
21.148.558 USD
979.998.588 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
706.223 USD
22.58% 104%
912
276 Biểu tượng logo của Normie Normie
05/2023 / Ethereum Blockchain
NORMIE *
0,0830867954 USD
2.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
6.775.889 USD
22.48% 22%
2516
277 Biểu tượng logo của Catgirl Optimus Catgirl Optimus
04/2023 / Ethereum Blockchain
OPTIG *
0,0002865435 USD
7,3003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.235 USD
22.41% 34%
6105
278 Biểu tượng logo của AxiaZoi AxiaZoi
05/2024 / Solana Blockchain
AZ *
0,0017543023 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.272 USD
22.36% -2%
6364
279 Biểu tượng logo của Mahabibi Bin Solman Mahabibi Bin Solman
04/2024 / Solana Blockchain
MBS *
0,0004199441 USD
10,6989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
189.685 USD
22.33% -9%
3536
280 Biểu tượng logo của Endpoint CeX Fan Token Endpoint CeX Fan Token
07/2021 / Chiliz Blockchain
ENDCEX *
0,15 USD
3.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
564 USD
22.31% 26%
6707
281 Biểu tượng logo của Opyn Squeeth Opyn Squeeth
01/2022 / Ethereum Blockchain
OSQTH *
271,09 USD
6.906.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.418
27 USD
22.30% 57%
7876
282 Biểu tượng logo của VOPO VOPO
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
VOPO *
0,0000001496 USD
0,0038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
95.353 USD
22.26% 38%
3909
283 Biểu tượng logo của 2024PUMP 2024PUMP
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUMP *
0,000001971 USD
0,0502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.024.202.420.242.024
3.399.985 USD
22.19% 40%
2744
284 Biểu tượng logo của MEDIEUS MEDIEUS
03/2023 / Polygon Blockchain
MDUS *
0,099113303 USD
2.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
34.828 USD
22.18% 374%
4463
285 Biểu tượng logo của Biaocoin Biaocoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
BIAO *
0,0000005568 USD
0,0142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
71.263 USD
21.99% 41%
4066
286 Biểu tượng logo của Dentacoin Dentacoin
08/2017 / Ethereum Blockchain
DCN *
0,0000020742 USD
0,0528 đ
1.219.871 USD
588.105.296.887 (7%)
Tổng: 7.899.848.965.678
87 USD
21.95% 21%
1821
287 Biểu tượng logo của BIDEN 2024 BIDEN 2024
01/2024 / Ethereum Blockchain
BIDEN2024 *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 811.942.112.000.000
1.229 USD
21.82% 25%
6379
288 Biểu tượng logo của Ethereum 2.0 Ethereum 2.0
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETH2.0 *
0,0000000527 USD
0,0013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1 USD
21.69% 86%
8560
289 Biểu tượng logo của Book of Ethereum Book of Ethereum
05/2024 / Ethereum Blockchain
BOOE *
0,0173320305 USD
442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
175.701 USD
21.61% -39%
3575
290 Biểu tượng logo của Dawn Protocol Dawn Protocol
05/2020 / Ethereum Blockchain
DAWN *
0,0068482141 USD
174 đ
509.947 USD
74.464.266 (80%)
Tổng: 93.468.683
227 USD
21.59% 2%
2059
291 Biểu tượng logo của Dragon Mainland Shards Dragon Mainland Shards
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DMS *
0,0001401517 USD
3,5706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.183 USD
21.55% 51%
4498
292 Biểu tượng logo của BSCM BSCM
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSCM *
0,0000000087 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 460.000.000.000.000
224.741 USD
21.41% 24%
3318
293 Biểu tượng logo của Turkish Basketball Federation Fan Token Turkish Basketball Federation Fan Token
10/2022 / Bitcichain
TBFT *
0,006092514 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.617 USD
21.32% 48%
5666
294 Biểu tượng logo của Mars Network Mars Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
MARS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.999.999.999
166 USD
21.31% -64%
7248
295 Biểu tượng logo của DICAPRIO CHEERS DICAPRIO CHEERS
04/2024 / Solana Blockchain
CHEERS *
0,0009194598 USD
23,4251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121.159 USD
21.02% -13%
3804
296 Biểu tượng logo của Hoichi Hoichi
09/2022 / Ethereum Blockchain
HOICHI *
0,0000067831 USD
0,1728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.369.369.369
80.201 USD
21.01% 66%
4003
297 Biểu tượng logo của SHARBI SHARBI
02/2023 / Solana Blockchain
SHARBI *
0,0000092128 USD
0,2347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.999.697.242
35.299 USD
20.94% -37%
4452
298 Biểu tượng logo của NexMillionaires NexMillionaires
04/2024 / Solana Blockchain
NEXMS *
17,33 USD
441.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
983 USD
20.88% 14%
6484
299 Biểu tượng logo của CRYPTO CRYPTO
08/2023 / Ethereum Blockchain
CRYPTO *
0,0095374155 USD
243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.584 USD
20.87% 30%
5874
300 Biểu tượng logo của Milady Coin Milady Coin
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LADYS *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.000.888.000.888
6 USD
20.79% 1%
8297
301 Biểu tượng logo của KEK KEK
05/2023 / Ethereum Blockchain
KEKE *
0,0000000391 USD
0,0010 đ
2.901.588 USD
74.280.393.141.279 (96%)
Tổng: 77.777.777.777.777
269.164 USD
20.76% 33%
1564
302 Biểu tượng logo của AITK AITK
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
91 USD
20.66% -62%
7507
303 Biểu tượng logo của FOGNET FOGNET
09/2023 / Ethereum Blockchain
FOG *
0,12 USD
3.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
116 USD
20.59% 9%
7395
304 Biểu tượng logo của Power Cash Power Cash
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRCH *
0,0000000064 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
4 USD
20.46% 2%
8402
305 Biểu tượng logo của Chickencoin Chickencoin
03/2024 / Ethereum Blockchain
CHKN *
0,0000002442 USD
0,0062 đ
15.689.910 USD
64.239.000.000.000 (93%)
Tổng: 69.000.000.000.000
17.876.098 USD
20.45% 108%
1024
306 Biểu tượng logo của Degen Raffles Degen Raffles
05/2024 / Solana Blockchain
RAFFLES *
0,000792311 USD
20,1857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
37.705 USD
20.42% -16%
4430
307 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0002733458 USD
6,9640 đ
2.612.785.822 USD
9.558.536.278.221 (99%)
Tổng: 9.692.020.397.094
831.727.518 USD
20.41% 39%
45
308 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0011993771 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.166.000
30.812 USD
20.31% -8%
4535
309 Biểu tượng logo của PunkAI PunkAI
03/2024 / Solana Blockchain
PUNKAI *
0,0000372896 USD
0,9500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.222.167.556
116.042 USD
20.30% 20%
3824
310 Biểu tượng logo của Demole Demole
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DMLG *
0,0005382455 USD
13,7129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
16.041 USD
20.26% 30%
5015
311 Biểu tượng logo của Coritiba F.C. Fan Token Coritiba F.C. Fan Token
09/2022 / Bitcichain
CRTB *
0,0573433586 USD
1.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
1.248 USD
20.20% 11%
6369
312 Biểu tượng logo của Slothana Slothana
05/2024 / Solana Blockchain
SLOTH *
0,0209011403 USD
532 đ
35.429.902 USD
1.695.118.152 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
22.464.604 USD
20.15% -58%
750
313 Biểu tượng logo của PEPi PEPi
05/2024 / Base Blockchain
PEPI *
50,38 USD
1.283.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.370
19.800 USD
20.15% -33%
4867
314 Biểu tượng logo của MEMEVENGERS MEMEVENGERS
05/2023 / Ethereum Blockchain
MMVG *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.000.000.000.000
654.507 USD
20.04% 7%
3027
315 Biểu tượng logo của Xrius Xrius
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XRS *
0,0000000888 USD
0,0023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
974 USD
19.98% 33%
6487
316 Biểu tượng logo của JOEBIDEN2024 JOEBIDEN2024
10/2023 / Ethereum Blockchain
JOEBIDEN2024 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.835.010.000.000.000
1.761 USD
19.94% 39%
6205
317 Biểu tượng logo của Floor Cheese Burger Floor Cheese Burger
09/2023 / Ethereum Blockchain
FLRBRG *
0,0000114674 USD
0,2922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
9.122 USD
19.91% 10%
5430
318 Biểu tượng logo của Baby Musk Baby Musk
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYMUSK *
0,0000668999 USD
1,7044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
842 USD
19.90% 9%
6555
319 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
07/2023 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000232265 USD
0,5917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
495.244 USD
19.89% 33%
3131
320 Biểu tượng logo của Nvidia Inu Nvidia Inu
03/2024 / Ethereum Blockchain
NINU *
0,000090851 USD
2,3146 đ
651.383 USD
7.169.798.421 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
173.952 USD
19.83% 13%
1988
321 Biểu tượng logo của LNDRY LNDRY
01/2024 / Ethereum Blockchain
LNDRY *
0,0560782356 USD
1.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9.772 USD
19.58% -39%
5380
322 Biểu tượng logo của Voice Street Voice Street
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
VST *
0,009848135 USD
251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
66.779 USD
19.55% 30%
4101
323 Biểu tượng logo của Baby Shiva Baby Shiva
04/2024 / Ethereum Blockchain
BABYSHIV *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.974 USD
19.49% 2%
6160
324 Biểu tượng logo của Viridis Network Viridis Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
VRD *
0,0019342587 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
407.724 USD
19.47% -3%
3195
325 Biểu tượng logo của Portuma Portuma
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POR *
0,0005546466 USD
14,1307 đ
1.110.302 USD
2.001.819.052 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
206.595 USD
19.39% 7%
1847
326 Biểu tượng logo của Real Realm Real Realm
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
REAL *
0,0002117069 USD
5,3937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.758 USD
19.37% 40%
4905
327 Biểu tượng logo của Crypto Trump Crypto Trump
05/2024 / Solana Blockchain
CRUMP *
0,000430828 USD
10,9762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.271 USD
19.37% -44%
5339
328 Biểu tượng logo của DiscoverFeed DiscoverFeed
01/2024 / Ethereum Blockchain
DMCC *
0,0338795801 USD
863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
65.374 USD
19.33% 33%
4115
329 Biểu tượng logo của Big Mike Big Mike
05/2024 / Ethereum Blockchain
BIGMIKE *
0,0190160343 USD
484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.032 USD
19.31% 12%
5193
330 Biểu tượng logo của Trex20 Trex20
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TX20 *
0,019395617 USD
494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
337.872 USD
19.29% 27%
3267
331 Biểu tượng logo của Humaniq Humaniq
05/2017 / Ethereum Blockchain
HMQ *
0,0029747564 USD
76 đ
616.202 USD
207.143.695 (22%)
Tổng: 920.952.070
604 USD
19.26% 29%
1999
332 Biểu tượng logo của IG Gold IG Gold
06/2019 / Ethereum Blockchain
IGG *
0,0000279703 USD
0,7126 đ
247.720 USD
8.856.541.707 (18%)
Tổng: 48.132.126.676
354 USD
19.12% 35%
2214
333 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0090188759 USD
230 đ
704.556 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.899.489
75.395 USD
19.09% 2%
1970
334 Biểu tượng logo của Conan Conan
04/2024 / Ethereum Blockchain
CONAN *
0,000014769 USD
0,3763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.365.346 USD
19.06% 50%
2854
335 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO SATOSHI ALL BEST ICO SATOSHI
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SATSALL *
0,0000395323 USD
1,0072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.001
16 USD
19.00% -19%
8040
336 Biểu tượng logo của TUCKER CARLSON TUCKER CARLSON
01/2024 / Ethereum Blockchain
TUCKER *
0,0000111265 USD
0,2835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.560.000.000
17.885 USD
18.99% 44%
4943
337 Biểu tượng logo của Kitty Solana Kitty Solana
11/2021 / Solana Blockchain
KITTY *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
18 USD
18.96% -17%
7968
338 Biểu tượng logo của Hashgard Hashgard
07/2018 / Ethereum Blockchain
GARD *
0,0000163323 USD
0,4161 đ
163.323 USD
10.000.000.000
30.253 USD
18.94% -5%
2302
339 Biểu tượng logo của ALBEDO ALBEDO
11/2022 / Bitcichain
ALBEDO *
0,0000049346 USD
0,1257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
95 USD
18.92% 1%
7490
340 Biểu tượng logo của Hibiki Run Hibiki Run
11/2023 / Polygon Blockchain
HUT *
0,000834497 USD
21,2605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
2.328 USD
18.91% 52%
6087
341 Biểu tượng logo của LANDWOLF LANDWOLF
12/2023 / Avalanche C-Chain
WOLF *
0,0000230254 USD
0,5866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
546.169 USD
18.80% 34%
3096
342 Biểu tượng logo của Going To The Moon Going To The Moon
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GTTM *
0,0000298818 USD
0,7613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888
69.468 USD
18.79% 24%
4078
343 Biểu tượng logo của Boryoku Dragonz Boryoku Dragonz
11/2021 / Solana Blockchain
BOKU *
0,0023078938 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.069
258 USD
18.77% -16%
7061
344 Biểu tượng logo của Worried Worried
03/2024 / Solana Blockchain
BUFFET *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000
2.074 USD
18.63% 15%
6137
345 Biểu tượng logo của Amaterasu Omikami Amaterasu Omikami
09/2023 / Ethereum Blockchain
OMIKAMI *
0,0376561673 USD
959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.486.023
1.281.604 USD
18.53% 58%
2867
346 Biểu tượng logo của MetaDoge MetaDoge
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
METADOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
243 USD
18.50% -17%
7088
347 Biểu tượng logo của Cris Hensan Cris Hensan
05/2024 / Solana Blockchain
SEAT *
0,0020627055 USD
53 đ
0 USD
N/A
Tổng: 996.296.135
260.078 USD
18.48% -49%
3372
348 Biểu tượng logo của Nutcoin Nutcoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
NUT *
0,0000000199 USD
0,0005 đ
399.525 USD
20.092.757.543.431 (96%)
Tổng: 20.854.000.000.000
1.227.875 USD
18.47% -4%
2113
349 Biểu tượng logo của Popo Popo
05/2024 / Ethereum Blockchain
POPO *
0,0003404672 USD
8,6741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.376 USD
18.44% -23%
4963
350 Biểu tượng logo của HOLD VIP HOLD VIP
05/2023 / Arbitrum Blockchain
HOLD *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 421.000.000.000.000
7.123 USD
18.38% 39%
5549
351 Biểu tượng logo của Substratum Substratum
09/2017 / Ethereum Blockchain
SUB *
0,0002849038 USD
7,2585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 472.000.000
0 USD
18.32% 10%
8884
352 Biểu tượng logo của TMN Global TMN Global
03/2024 / Polygon Blockchain
TMNG *
0,0599638589 USD
1.528 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
42.153 USD
18.31% 7%
4373
353 Biểu tượng logo của Arbidoge Arbidoge
09/2021 / Arbitrum Blockchain
ADOGE *
0,0000003132 USD
0,0080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
18.613 USD
18.31% 40%
4909
354 Biểu tượng logo của WEB5 Inu WEB5 Inu
09/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEB5 *
0,0000000003 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
83 USD
18.28% 68%
7539
355 Biểu tượng logo của Burn Burn
04/2022 / Ethereum Blockchain
BURN *
0,0000084079 USD
0,2142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
19.469 USD
18.23% -6%
4882
356 Biểu tượng logo của Hatayspor Token Hatayspor Token
04/2022 / Ethereum Blockchain
HATAY *
0,17 USD
4.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
10.889 USD
18.22% 28%
5312
357 Biểu tượng logo của Cherry Network Cherry Network
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHER *
0,0019957418 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
18.445 USD
18.21% -2%
4916
358 Biểu tượng logo của EgonCoin EgonCoin
04/2024
EGON
0,18 USD
4.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 271.000.000
1.064.281 USD
18.20% 146%
2906
359 Biểu tượng logo của MixMarvel MixMarvel
09/2019 / Ethereum Blockchain
MIX *
0,0022529301 USD
57 đ
16.277.421 USD
7.225.000.323 (72%)
Tổng: 10.000.000.000
5.975.798 USD
18.18% 15%
1014
360 Biểu tượng logo của 1NFT 1NFT
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
1NFT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
47 USD
17.99% 16%
7719
361 Biểu tượng logo của zkRace zkRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
ZERC *
0,34 USD
8.683 đ
40.898.622 USD
120.000.000
358.022 USD
17.81% 67%
709
362 Biểu tượng logo của TON Bridged USDC TON Bridged USDC
10/2023 / TON Blockchain
JUSDC *
1,37 USD
34.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 137.886
336 USD
17.74% 10%
7045
363 Biểu tượng logo của Make America Based Again Make America Based Again
03/2024 / Base Blockchain
MABA *
0,0056353122 USD
144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
444.670 USD
17.69% 86%
3156
364 Biểu tượng logo của MEME MINT MEME MINT
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEMEMINT *
0,0006175945 USD
15,7345 đ
164.761 USD
266.778.914 (3%)
Tổng: 10.000.000.000
847 USD
17.67% -5%
2300
365 Biểu tượng logo của Erzurumspor Token Erzurumspor Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
ERZ *
0,14 USD
3.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.161 USD
17.66% 34%
6400
366 Biểu tượng logo của HorizonDollar HorizonDollar
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HZD *
0,0000001999 USD
0,0051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5 USD
17.60% 18%
8344
367 Biểu tượng logo của dogwifscarf dogwifscarf
03/2024 / Solana Blockchain
WIFS *
0,0001871405 USD
4,7678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 980.000.000
21.399 USD
17.50% -27%
4806
368 Biểu tượng logo của Cope Cope
04/2023 / Ethereum Blockchain
COPE *
0,0000074135 USD
0,1889 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
23.369 USD
17.45% 92%
4736
369 Biểu tượng logo của Baskonia Fan Token Baskonia Fan Token
06/2022 / Bitcichain
BKN *
0,0011279125 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.249 USD
17.44% 21%
5695
370 Biểu tượng logo của SolanaSail SolanaSail
06/2021 / Solana Blockchain
SAIL *
0,0019265802 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
488 USD
17.34% 22%
6774
371 Biểu tượng logo của Oxygen Oxygen
12/2020 / Ethereum Blockchain
OXY *
0,0091568214 USD
233 đ
372.586 USD
40.689.415 (0%)
Tổng: 10.000.000.000
429.092 USD
17.32% 14%
2128
372 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,002138331 USD
54 đ
12.845.127 USD
6.007.080.871 (43%)
Tổng: 14.000.000.000
9.205.453 USD
17.31% 24%
1096
373 Biểu tượng logo của Brett Brett
12/2023 / Solana Blockchain
BRETT *
0,0035788428 USD
91 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.996.963
324.185 USD
17.28% 19%
3282
374 Biểu tượng logo của XcelToken Plus XcelToken Plus
09/2019 / Ethereum Blockchain
XLAB *
0,0000028781 USD
0,0733 đ
129.515 USD
44.999.840.391 (90%)
Tổng: 50.000.000.000
14 USD
17.26% 24%
2350
375 Biểu tượng logo của Electric Vehicle Zone Electric Vehicle Zone
08/2020 / Ethereum Blockchain
EVZ *
0,0080864731 USD
206 đ
3.580.149 USD
442.733.056 (5%)
Tổng: 8.420.257.832
6.503.817 USD
17.26% 16%
1510
376 Biểu tượng logo của President Donald Trump President Donald Trump
06/2023 / Ethereum Blockchain
DON *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.024 USD
17.24% 37%
5627
377 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,0235218703 USD
599 đ
17.490.775 USD
743.596.290 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
1.978.366 USD
17.18% 11%
980
378 Biểu tượng logo của Millonarios FC Fan Token Millonarios FC Fan Token
01/2022 / Chiliz Blockchain
MFC *
0,16 USD
3.967 đ
883.934 USD
5.676.178 (57%)
Tổng: 10.000.000
329 USD
17.09% 29%
1910
379 Biểu tượng logo của MAU MAU
12/2023 / Aptos Blockchain
MAU *
0,0000910739 USD
2,3203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
290 USD
17.08% 32%
7005
380 Biểu tượng logo của Sonic Inu Sonic Inu
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SONIC *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
6.959 USD
17.07% 19%
5562
381 Biểu tượng logo của JizzLord JizzLord
04/2024 / Solana Blockchain
JIZZLORD *
0,0022971237 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 850.000.000
785.639 USD
17.05% 1%
2989
382 Biểu tượng logo của Molten Molten
01/2021 / Ethereum Blockchain
MOLTEN *
1,14 USD
29.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
2.065 USD
17.03% 8%
6138
383 Biểu tượng logo của Molten Molten
01/2021 / Ethereum Blockchain
MOLTEN *
1,14 USD
29.065 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
2.065 USD
17.03% 8%
6138
384 Biểu tượng logo của CV SHOTS CV SHOTS
06/2022
CVSHOT
0,0005056704 USD
12,8830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
1 USD
17.03% 23%
8557
385 Biểu tượng logo của Invest Club Global Invest Club Global
01/2024 / Ethereum Blockchain
ICG *
0,0000018246 USD
0,0465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000.000
61.740 USD
17.02% -37%
4152
386 Biểu tượng logo của Saito Saito
04/2021 / Ethereum Blockchain
SAITO *
0,0087339699 USD
223 đ
17.287.079 USD
1.979.292.275 (25%)
Tổng: 8.000.000.000
560.092 USD
17.01% 41%
985
387 Biểu tượng logo của shork shork
04/2024 / Solana Blockchain
SHORK *
0,0012755027 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 248.930.466
207.780 USD
17.00% -8%
3477
388 Biểu tượng logo của AMLT AMLT
03/2018 / Ethereum Blockchain
AMLT *
0,0024198729 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
347 USD
16.98% 12%
6918
389 Biểu tượng logo của FSociety FSociety
01/2024
FSC
0,0000194141 USD
0,4946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
16.98% 11%
9771
390 Biểu tượng logo của KAIF Platform KAIF Platform
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KAF *
0,0009834073 USD
25,0543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 809.710.000
48.827 USD
16.97% -20%
4295
391 Biểu tượng logo của SpaceFalcon SpaceFalcon
11/2021 / Solana Blockchain
FCON *
0,000582563 USD
14,8420 đ
10.150.909 USD
17.424.567.889 (87%)
Tổng: 20.000.000.000
620.789 USD
16.95% -3%
1178
392 Biểu tượng logo của SPYRO SPYRO
02/2024 / Ethereum Blockchain
SPYRO *
0,0000003678 USD
0,0094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
18.420 USD
16.95% 24%
4918
393 Biểu tượng logo của Giga Trump Giga Trump
05/2024 / Base Blockchain
GTRUMP *
0,0000190225 USD
0,4846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000.000
134.543 USD
16.94% 17%
3733
394 Biểu tượng logo của RCD Espanyol Fan Token RCD Espanyol Fan Token
06/2022 / Bitcichain
ENFT *
0,0036630467 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.179 USD
16.92% 95%
6393
395 Biểu tượng logo của Dignity Gold Dignity Gold
01/2022
DIGAU
2,02 USD
51.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
4.152 USD
16.88% 1%
5807
396 Biểu tượng logo của Catboy Catboy
12/2023 / Ethereum Blockchain
CATBOY *
0,0620377925 USD
1.581 đ
11.840.392 USD
190.857.727 (95%)
Tổng: 199.999.716
834.802 USD
16.88% 12%
1126
397 Biểu tượng logo của lmeow lmeow
03/2024 / Ethereum Blockchain
LMEOW *
0,0152892762 USD
390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
390.929 USD
16.82% 48%
3222
398 Biểu tượng logo của Fine Fine
09/2023 / Ethereum Blockchain
FINE *
0,0000000083 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
108.632 USD
16.74% 63%
3853
399 Biểu tượng logo của PymeDAO PymeDAO
09/2023 / Ethereum Blockchain
PYME *
0,0001866726 USD
4,7559 đ
90.573 USD
485.198.977 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
145 USD
16.71% 26%
2404
400 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
12,82 USD
326.616 đ
564.048.369 USD
43.997.357 (95%)
Tổng: 46.502.452
31.386.162 USD
16.67% 61%
231
401 Biểu tượng logo của Zamio Zamio
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZAM *
0,001180016 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
201.688 USD
16.59% 26%
3494
402 Biểu tượng logo của Vatra INU Vatra INU
04/2024 / Ethereum Blockchain
VATR *
0,0036478014 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.000.000
311 USD
16.58% 12%
6978
403 Biểu tượng logo của Not Financial Advice Not Financial Advice
01/2023 / Ethereum Blockchain
NFAI *
0,0223745939 USD
570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.946 USD
16.56% 12%
4461
404 Biểu tượng logo của Solana AI BNB Solana AI BNB
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOL-AI *
0,0000098537 USD
0,2510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.008
209 USD
16.49% -37%
7145
405 Biểu tượng logo của Super Best Friends Super Best Friends
04/2024 / Ethereum Blockchain
SUBF *
0,0000000132 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.777.777.777.777
599.379 USD
16.46% 1%
3058
406 Biểu tượng logo của Satoshi Island Satoshi Island
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STC *
0,41 USD
10.483 đ
2.940.129 USD
7.145.125 (34%)
Tổng: 21.000.000
2.307.059 USD
16.46% 28%
1559
407 Biểu tượng logo của Rabbitgame Rabbitgame
12/2023 / Ethereum Blockchain
RAIT *
0,000035207 USD
0,8970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
921 USD
16.44% -39%
6502
408 Biểu tượng logo của TAI TAI
09/2020 / Tron20 Blockchain
TAI *
0,0949795193 USD
2.420 đ
0 USD
N/A
696.004 USD
16.38% 152%
2812
409 Biểu tượng logo của Sponge Sponge
05/2023 / Ethereum Blockchain
$SPONGE *
0,0002864571 USD
7,2981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.400.000.000
122.757 USD
16.36% 350%
3791
410 Biểu tượng logo của SoliDefi SoliDefi
04/2024 / Solana Blockchain
SOLFI *
0,0004056778 USD
10,3355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.313 USD
16.34% -44%
5912
411 Biểu tượng logo của Dark Brandon Dark Brandon
02/2024 / Ethereum Blockchain
BIDEN *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 811.942.112.000.000
11.919 USD
16.32% 84%
5247
412 Biểu tượng logo của Umi Digital Umi Digital
10/2021 / Ethereum Blockchain
UMI *
0,0000016597 USD
0,0423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000.000
1.436 USD
16.26% 104%
6300
413 Biểu tượng logo của Starter.xyz Starter.xyz
04/2024 / Base Blockchain
BUIDL *
0,0012681023 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 215.000.000
4.506 USD
16.21% -25%
5774
414 Biểu tượng logo của Unique Venture Clubs Unique Venture Clubs
11/2021 / Solana Blockchain
UNQ *
0,0003511614 USD
8,9465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
12.549 USD
16.20% 30%
5217
415 Biểu tượng logo của Robin of Da Hood Robin of Da Hood
02/2024 / Solana Blockchain
ROBIN *
0,0000230359 USD
0,5869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 991.120.000
195 USD
16.11% 8%
7183
416 Biểu tượng logo của KAKAXA KAKAXA
05/2024 / TON Blockchain
KAKAXA *
0,0271263632 USD
691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.996
291.787 USD
16.10% -34%
3321
417 Biểu tượng logo của Laika Laika
08/2022 / Ethereum Blockchain
LAIKA *
0,000000404 USD
0,0103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
12.728 USD
16.07% 11%
5205
418 Biểu tượng logo của Multiverse Capital Multiverse Capital
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MVC *
0,0000002429 USD
0,0062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.627 USD
16.06% 20%
5662
419 Biểu tượng logo của BOLT BOLT
04/2019 / Ethereum Blockchain
BOLT *
0,0114246471 USD
291 đ
10.938.272 USD
957.427.533 (96%)
Tổng: 999.000.000
656.552 USD
16.02% 33%
1147
420 Biểu tượng logo của $LAMBO $LAMBO
05/2023 / Ethereum Blockchain
LAMBO *
0,000013168 USD
0,3355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
215.514 USD
16.02% 131%
3459
421 Biểu tượng logo của HALO NFT OFFICIAL HALO NFT OFFICIAL
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HALO *
0,0097062574 USD
247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
317.441 USD
15.98% -4%
3286
422 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0023989042 USD
61 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
15.95% 2%
8737
423 Biểu tượng logo của Exverse Exverse
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EXVG *
0,14 USD
3.516 đ
8.910.029 USD
64.554.912 (16%)
Tổng: 400.000.000
5.204.469 USD
15.94% 35%
1217
424 Biểu tượng logo của Kayserispor Token Kayserispor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
KYSR *
0,21 USD
5.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.236 USD
15.93% 17%
6377
425 Biểu tượng logo của SolPets SolPets
03/2024 / Solana Blockchain
PETS *
0,0005055965 USD
12,8811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.749 USD
15.89% -9%
6207
426 Biểu tượng logo của Sekai DAO Sekai DAO
03/2024 / Solana Blockchain
SEKAI *
0,0000055958 USD
0,1426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.990.073
1.152 USD
15.88% -18%
6407
427 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,017387418 USD
443 đ
109.901.055 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
19.340.868 USD
15.84% 56%
451
428 Biểu tượng logo của ETNA Network ETNA Network
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETNA *
0,0000243446 USD
0,6202 đ
294 USD
12.079.542 (12%)
Tổng: 100.000.000
27 USD
15.80% 39%
2628
429 Biểu tượng logo của Omni Network Omni Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
OMNI *
20,51 USD
522.516 đ
213.122.391 USD
10.391.492 (10%)
Tổng: 100.000.000
104.673.222 USD
15.80% 48%
301
430 Biểu tượng logo của HairyPotheadTrempSanic69Inu HairyPotheadTrempSanic69Inu
04/2024 / Solana Blockchain
SOLANA *
0,0000348588 USD
0,8881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.971.522
1.738 USD
15.63% -29%
6209
431 Biểu tượng logo của Lucretius Lucretius
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LUC *
0,0000694833 USD
1,7702 đ
17.018 USD
244.923.666 (42%)
Tổng: 584.326.440
18.410 USD
15.62% 4%
2543
432 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,45 USD
11.347 đ
112.322.238 USD
252.202.901 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
4.113 USD
15.59% 16%
440
433 Biểu tượng logo của Reddit Reddit
06/2023 / Ethereum Blockchain
REDDIT *
0,0033268328 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.035 USD
15.59% 15%
5718
434 Biểu tượng logo của Lithium Lithium
06/2021 / Ethereum Blockchain
LITH *
0,0016750407 USD
43 đ
8.780.932 USD
5.242.220.240 (52%)
Tổng: 10.000.000.000
2.005.325 USD
15.58% 45%
1224
435 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,0822410585 USD
2.095 đ
76.072.849 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
13.081 USD
15.57% 2%
547
436 Biểu tượng logo của OPEN GPU OPEN GPU
04/2024 / Ethereum Blockchain
OGPU *
0,67 USD
17.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
616.098 USD
15.55% 242%
3046
437 Biểu tượng logo của Ponke Ponke
01/2024 / Solana Blockchain
PONKE *
0,54 USD
13.741 đ
231.806.763 USD
429.777.374 (77%)
Tổng: 555.548.158
56.408.166 USD
15.50% 16%
286
438 Biểu tượng logo của inheritance Art inheritance Art
03/2022 / Ethereum Blockchain
IAI *
1,83 USD
46.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
9.776 USD
15.49% 59%
5378
439 Biểu tượng logo của Zoomer Coin Zoomer Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
ZOOMER *
0,000026516 USD
0,6755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
126.323 USD
15.49% 25%
3773
440 Biểu tượng logo của Vector Space Biosciences, Inc. Vector Space Biosciences, Inc.
03/2024 / Ethereum Blockchain
SBIO *
0,23 USD
5.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.326 USD
15.48% -20%
6339
441 Biểu tượng logo của DegenReborn DegenReborn
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEGEN *
0,0000005866 USD
0,0149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
180.988 USD
15.47% 25%
3557
442 Biểu tượng logo của Based Street Bets Based Street Bets
04/2024 / Base Blockchain
BSB *
0,0000222238 USD
0,5662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
64.411 USD
15.43% 19%
4122
443 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0054210522 USD
138 đ
1.006.094 USD
185.590.144 (33%)
Tổng: 564.000.000
31.956 USD
15.41% -17%
1872
444 Biểu tượng logo của DORK LORD DORK LORD
09/2023 / Ethereum Blockchain
DORKL *
0,0008597242 USD
21,9032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
515.213 USD
15.39% 33%
3119
445 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
11/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0,0000002644 USD
0,0067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
147.906 USD
15.39% 16%
3675
446 Biểu tượng logo của Triall Triall
10/2021 / Ethereum Blockchain
TRL *
0,0044436749 USD
113 đ
188.258 USD
42.365.415 (24%)
Tổng: 175.000.000
50.573 USD
15.34% 32%
2272
447 Biểu tượng logo của Renzo Renzo
04/2024 / Ethereum Blockchain
REZ *
0,16 USD
4.032 đ
181.991.507 USD
1.150.000.000 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
140.694.549 USD
15.32% 54%
333
448 Biểu tượng logo của Windoge98 Windoge98
01/2024 / ICP Blockchain
EXE *
1,33 USD
33.966 đ
11.592.943 USD
8.695.649 (87%)
Tổng: 10.000.000
8.969 USD
15.32% 7%
1135
449 Biểu tượng logo của Tethereum Tethereum
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
T99 *
0,0001679132 USD
4,2779 đ
651.290 USD
3.878.729.996 (39%)
Tổng: 9.999.999.999
1.283.939 USD
15.28% 52%
1989
450 Biểu tượng logo của Songbird Finance Songbird Finance
05/2023 / Songbird Network Blockchain
SFIN *
331,37 USD
8.442.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
20.199 USD
15.26% 27%
4847
451 Biểu tượng logo của MBAPEPE MBAPEPE
04/2024 / Solana Blockchain
MBAPEPE *
0,0000612786 USD
1,5612 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.600 USD
15.24% 22%
5097
452 Biểu tượng logo của PEPEYE 2.0 PEPEYE 2.0
02/2024 / Ethereum Blockchain
PEPEYE 2.0 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
341 USD
15.24% 16%
6929
453 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare
08/2020 / Ethereum Blockchain
TMED *
0,0000092837 USD
0,2365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000.000
14 USD
15.22% 15%
8093
454 Biểu tượng logo của Base Goddess Base Goddess
03/2024 / Base Blockchain
TYBGS *
0,0000004338 USD
0,0111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000.000
588 USD
15.22% -22%
6688
455 Biểu tượng logo của KAIDEX KAIDEX
08/2022 / KardiaChain
KDX *
0,0003273176 USD
8,3391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
15.17% 19%
9552
456 Biểu tượng logo của elizabath whoren elizabath whoren
03/2024 / Solana Blockchain
WHOREN *
0,044900492 USD
1.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.968.674
268.026 USD
15.14% 34%
3357
457 Biểu tượng logo của NFTEarthOFT NFTEarthOFT
05/2023 / Ethereum Blockchain
NFTE *
0,0000108805 USD
0,2772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8 USD
15.13% 9%
8236
458 Biểu tượng logo của Boop Boop
04/2024 / Arbitrum Blockchain
BOOP *
0,0001824424 USD
4,6481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
411.893 USD
15.09% 65%
3190
459 Biểu tượng logo của Christmas Pump Christmas Pump
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHRISPUMP *
0,0000051983 USD
0,1324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.512.251.225.122.512
35 USD
15.05% -26%
7804
460 Biểu tượng logo của Trans Pepe Trans Pepe
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TRANS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
17.102 USD
15.04% 8%
4975
461 Biểu tượng logo của Alltoscan Alltoscan
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ATS *
0,65 USD
16.581 đ
3.044.406 USD
4.677.918 (5%)
Tổng: 100.000.000
379.495 USD
14.99% 16%
1553
462 Biểu tượng logo của EZZY GAME EZZY GAME
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EZY *
0,0000002097 USD
0,0053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
50 USD
14.96% 4%
7682
463 Biểu tượng logo của MEME MEME
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
5 USD
14.91% 11%
8328
464 Biểu tượng logo của VoluMint VoluMint
01/2024 / Ethereum Blockchain
VMINT *
0,0238837135 USD
608 đ
13.187.065 USD
552.136.291 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
659.581 USD
14.85% -13%
1090
465 Biểu tượng logo của Tholana Tholana
05/2024 / Solana Blockchain
THOL *
0,0000008638 USD
0,0220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.721.302.907
19.374 USD
14.81% -12%
4852
466 Biểu tượng logo của Spain National Fan Token Spain National Fan Token
10/2021 / Bitcichain
SNFT *
0,11 USD
2.718 đ
2.443.785 USD
22.903.472 (23%)
Tổng: 100.000.000
83.871 USD
14.80% 15%
1616
467 Biểu tượng logo của Baba Baba
03/2024 / Solana Blockchain
$BABA *
0,00297814 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.488 USD
14.79% -8%
4241
468 Biểu tượng logo của Povel Durev Povel Durev
05/2024 / TON Blockchain
DUREV *
0,0843723261 USD
2.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.900.000
598.581 USD
14.76% 23%
3059
469 Biểu tượng logo của DORK LORD DORK LORD
04/2024 / Solana Blockchain
DLORD *
0,0008008796 USD
20,4040 đ
752.221 USD
939.243.932 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
609.697 USD
14.72% -45%
1951
470 Biểu tượng logo của YOM YOM
02/2023 / Solana Blockchain
YOM *
0,0575905437 USD
1.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
99.434 USD
14.64% 13%
3895
471 Biểu tượng logo của Kocaelispor Fan Token Kocaelispor Fan Token
06/2022 / Bitcichain
KSTT *
0,000547518 USD
13,9491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
1.379 USD
14.61% 13%
6314
472 Biểu tượng logo của Powsche Powsche
04/2024 / Solana Blockchain
POWSCHE *
0,0162606962 USD
414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
38.813 USD
14.60% -22%
4416
473 Biểu tượng logo của Jelly eSports Jelly eSports
12/2022 / Solana Blockchain
JELLY *
0,0082117252 USD
209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
5 USD
14.54% -42%
8325
474 Biểu tượng logo của BOMB BOMB
05/2019 / Ethereum Blockchain
BOMB *
0,24 USD
6.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 883.114
1.606 USD
14.49% 28%
6245
475 Biểu tượng logo của Mad Pepe Mad Pepe
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MADPEPE *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 375.200.000.000.000
61.317 USD
14.47% 8%
4150
476 Biểu tượng logo của Dejitaru Hoshi Dejitaru Hoshi
08/2023 / Ethereum Blockchain
HOSHI *
0,0003067324 USD
7,8146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.255 USD
14.47% 12%
5289
477 Biểu tượng logo của SatoshiVM SatoshiVM
01/2024 / Ethereum Blockchain
SAVM *
3,69 USD
94.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.160.370 USD
14.45% 30%
2784
478 Biểu tượng logo của pepecoin on SOL pepecoin on SOL
01/2024 / Solana Blockchain
PEPE *
0,0008992953 USD
22,9113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
155.562 USD
14.41% 2%
3637
479 Biểu tượng logo của PUDEL PUDEL
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PD *
0,0000005967 USD
0,0152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
6 USD
14.40% -0%
8302
480 Biểu tượng logo của Mintlayer Mintlayer
11/2021
ML
0,26 USD
6.696 đ
16.871.917 USD
64.198.610 (11%)
Tổng: 600.000.000
2.768.750 USD
14.37% -23%
998
481 Biểu tượng logo của DeHealth DeHealth
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DHLT *
0,0009992978 USD
25,4591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
362 USD
14.37% 8%
6898
482 Biểu tượng logo của Ducker Ducker
06/2023 / Ethereum Blockchain
DUCKER *
0,0000058657 USD
0,1494 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.911.007
2.240 USD
14.34% 36%
6100
483 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
2,73 USD
69.595 đ
255.778.645 USD
93.634.861 (9%)
Tổng: 1.009.958.523
105.174.081 USD
14.31% 30%
276
484 Biểu tượng logo của Higher Higher
05/2024 / Base Blockchain
HIGHER *
0,0392629444 USD
1.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
551.862 USD
14.29% -14%
3091
485 Biểu tượng logo của TG20 TGram TG20 TGram
03/2024 / TON Blockchain
TGRAM *
0,0000119209 USD
0,3037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
275.131 USD
14.25% -21%
3343
486 Biểu tượng logo của TG20 TGram TG20 TGram
03/2024 / TON Blockchain
TGRAM *
0,0000119209 USD
0,3037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
275.131 USD
14.25% -21%
3343
487 Biểu tượng logo của TamaKitty TamaKitty
07/2023 / Tron10 Blockchain
TITTY *
0,000000008 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
51 USD
14.24% -0%
7679
488 Biểu tượng logo của Real BIG Coin Real BIG Coin
07/2023 / PulseChain
RBC *
0,0000000808 USD
0,0021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
548 USD
14.23% 32%
6721
489 Biểu tượng logo của Basetama Basetama
03/2024 / Base Blockchain
BTAMA *
0,0037867501 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
748 USD
14.20% 26%
6596
490 Biểu tượng logo của CRED COIN PAY CRED COIN PAY
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRED *
0,0585202248 USD
1.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.700.000.000
102 USD
14.15% -2%
7463
491 Biểu tượng logo của Kleomedes Kleomedes
03/2023 / Osmosis Blockchain
KLEO *
0,0022196597 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 740.000.000
1.134 USD
14.11% 14%
6420
492 Biểu tượng logo của Burnedfi Burnedfi
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURN *
4,88 USD
124.348 đ
67.708.399 USD
13.872.373 (66%)
Tổng: 21.000.000
1.218.368 USD
14.10% -7%
566
493 Biểu tượng logo của Tokuda Tokuda
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKD *
0,0000594332 USD
1,5142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.122.690.000
103.514 USD
14.08% 124%
3874
494 Biểu tượng logo của Citadel.one Citadel.one
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
XCT *
0,0059206607 USD
151 đ
53.265 USD
8.996.449 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
3.331 USD
14.08% 9%
2464
495 Biểu tượng logo của Kephi Gallery Kephi Gallery
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KPHI *
0,0008094529 USD
20,6224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
25 USD
14.04% 25%
7910
496 Biểu tượng logo của VoldemortTrumpRobotnik-10Neko VoldemortTrumpRobotnik-10Neko
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETHEREUM *
0,0004514967 USD
11,5028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.868 USD
14.02% 60%
5500
497 Biểu tượng logo của EtherPOS EtherPOS
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETPOS *
1,26 USD
32.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.012 USD
14.00% 5%
6469
498 Biểu tượng logo của BasedBunny BasedBunny
04/2024 / Base Blockchain
BUNNY *
0,0029559444 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.442 USD
13.97% 130%
4182
499 Biểu tượng logo của Adanaspor Fan Token Adanaspor Fan Token
06/2022 / Bitcichain
ADANA *
0,0030153195 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.146 USD
13.97% -1%
5703
500 Biểu tượng logo của Noso Noso
06/2023
NOSO
0,0490888003 USD
1.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
13.86% -17%
9786
501 Biểu tượng logo của Rizespor Token Rizespor Token
03/2022 / Ethereum Blockchain
RIZE *
0,29 USD
7.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.044 USD
13.85% 11%
5716
502 Biểu tượng logo của Adappter Token Adappter Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
ADP *
0,0030040129 USD
77 đ
9.044.752 USD
3.010.889.917 (30%)
Tổng: 10.000.000.000
1.178.399 USD
13.81% 22%
1211
503 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,61 USD
15.659 đ
78.270.411 USD
127.341.553 (64%)
Tổng: 200.000.000
1.389.453 USD
13.81% 30%
539
504 Biểu tượng logo của Solordi Solordi
01/2024 / Solana Blockchain
SOLO *
0,0016776062 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
147.298 USD
13.80% -26%
3674
505 Biểu tượng logo của Carlo Carlo
05/2024 / Base Blockchain
CARLO *
0,002524005 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
181.919 USD
13.78% 20%
3552
506 Biểu tượng logo của Smart Block Chain City Smart Block Chain City
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
SBCC *
0,0000925442 USD
2,3577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
3.426 USD
13.73% 69%
5897
507 Biểu tượng logo của Kryptonite Kryptonite
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SEILOR *
0,0339492789 USD
865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
639.869 USD
13.71% 48%
3034
508 Biểu tượng logo của Ton Inu Ton Inu
04/2024 / TON Blockchain
TINU *
0,0017006261 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.884 USD
13.70% 2%
5250
509 Biểu tượng logo của Birb Birb
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIRB *
0,0093814153 USD
239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.400.000
10.847 USD
13.54% 38%
5313
510 Biểu tượng logo của Aluna.Social Aluna.Social
05/2020 / Ethereum Blockchain
ALN *
0,0063156946 USD
161 đ
238.208 USD
37.716.866 (38%)
Tổng: 100.000.000
54.969 USD
13.53% 60%
2221
511 Biểu tượng logo của Swarm Markets Swarm Markets
09/2021 / Ethereum Blockchain
SMT *
0,84 USD
21.491 đ
27.642.785 USD
32.769.650 (14%)
Tổng: 241.068.944
808.302 USD
13.51% 22%
824
512 Biểu tượng logo của Landwolf Landwolf
04/2024 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000051262 USD
0,1306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 325.001.519.188
321.076 USD
13.51% 53%
3283
513 Biểu tượng logo của Rocky Rocky
12/2023 / Solana Blockchain
ROCKY *
0,0019389933 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.093 USD
13.46% -22%
4133
514 Biểu tượng logo của Matr1x Fire Matr1x Fire
02/2024 / Polygon Blockchain
FIRE *
1,48 USD
37.703 đ
13.242.748 USD
8.948.412 (5%)
Tổng: 175.000.000
25.460.074 USD
13.43% 24%
1089
515 Biểu tượng logo của CAT DOGE CAT DOGE
04/2024 / Solana Blockchain
CATDOGE *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
6.584 USD
13.39% 4%
5591
516 Biểu tượng logo của EverRise EverRise
06/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
0,0001158756 USD
2,9522 đ
7.402.034 USD
63.879.133.973 (89%)
Tổng: 71.618.033.988
2.769 USD
13.38% -4%
1296
517 Biểu tượng logo của FrogeX FrogeX
04/2021 / Ethereum Blockchain
FROGEX *
0,0000012554 USD
0,0320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 417.483.881.690
4.527 USD
13.36% 21%
5771
518 Biểu tượng logo của DinoLFG DinoLFG
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINO *
0,0176980123 USD
451 đ
5.538.566 USD
312.948.493 (94%)
Tổng: 333.333.333
196.508 USD
13.36% 45%
1377
519 Biểu tượng logo của Bonk on Base Bonk on Base
04/2024 / Base Blockchain
BONK *
0,0000000305 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
197.029 USD
13.34% 112%
3514
520 Biểu tượng logo của Bitci Racing Token Bitci Racing Token
11/2022 / Bitcichain
BRACE *
0,0000039162 USD
0,0998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
925 USD
13.32% 24%
6501
521 Biểu tượng logo của TRUMP TRUMP
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MAGA *
0,0000000028 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.400.000.000.000
185.327 USD
13.25% 11%
3546
522 Biểu tượng logo của Pepe AI Pepe AI
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEPEAI *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
2.809 USD
13.24% -12%
5999
523 Biểu tượng logo của Solar Swap Solar Swap
03/2024 / Solana Blockchain
SOLAR *
0,0006083021 USD
15,4977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
80.030 USD
13.20% -23%
4004
524 Biểu tượng logo của Bitcoin801010101018101010101018101010108 Bitcoin801010101018101010101018101010108
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITCOIN *
0,0000084643 USD
0,2156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.210.008
53 USD
13.19% 32%
7663
525 Biểu tượng logo của ONEG8.ONE ONEG8.ONE
05/2024
G8C
0,0627790753 USD
1.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
197.376 USD
13.19% -10%
3513
526 Biểu tượng logo của Vendetta Vendetta
03/2024 / Polygon Blockchain
VDT *
0,14 USD
3.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
227.878 USD
13.15% 12%
3435
527 Biểu tượng logo của Vendetta Vendetta
03/2024 / Polygon Blockchain
VDT *
0,14 USD
3.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
227.878 USD
13.15% 12%
3435
528 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021 / Ethereum Blockchain
XCHNG *
0,13 USD
3.313 đ
61.644.742 USD
474.046.128 (40%)
Tổng: 1.200.000.000
2.282.475 USD
13.12% 4%
591
529 Biểu tượng logo của Family Family
03/2024 / Solana Blockchain
FAM *
0,0019573244 USD
50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.191.414
1.200.199 USD
13.09% -45%
2881
530 Biểu tượng logo của Nordek Nordek
04/2023
NRK
0,001775961 USD
45 đ
1.130.866 USD
636.762.888 (30%)
Tổng: 2.100.000.000
191.728 USD
13.09% -1%
1842
531 Biểu tượng logo của GROK ALLBESTICO GROK ALLBESTICO
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK *
0,0000004635 USD
0,0118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.999.000.000
22 USD
13.07% 6%
7941
532 Biểu tượng logo của Meme Kombat Meme Kombat
03/2024 / Ethereum Blockchain
MK *
0,13 USD
3.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
98.098 USD
13.06% 60%
3901
533 Biểu tượng logo của real fast real fast
05/2024 / Solana Blockchain
SPEED *
0,0218017375 USD
555 đ
0 USD
N/A
Tổng: 746.904.461
5.339.175 USD
13.04% 40%
2711
534 Biểu tượng logo của MO MO
04/2024
MO
0,000916388 USD
23,3468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.390 USD
13.03% 2%
4889
535 Biểu tượng logo của Urfaspor Token Urfaspor Token
02/2022 / Ethereum Blockchain
URFA *
0,12 USD
3.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
997 USD
13.02% 9%
6475
536 Biểu tượng logo của Unstoppable Ecosystem Token Unstoppable Ecosystem Token
04/2023 / Arbitrum Blockchain
UND *
0,03266687 USD
832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.126 USD
13.01% -28%
5808
537 Biểu tượng logo của Sphere Sphere
10/2022 / Ethereum Blockchain
SXS *
0,0007635398 USD
19,4527 đ
12.408 USD
16.251.088 (16%)
Tổng: 100.000.000
7.933 USD
12.99% 37%
2565
538 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,040024816 USD
1.020 đ
3.930.952 USD
98.212.860
143.824 USD
12.91% 1%
1487
539 Biểu tượng logo của QUINT QUINT
04/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUINT *
0,0559762463 USD
1.426 đ
10.359.636 USD
185.072.011 (23%)
Tổng: 800.000.000
97.025 USD
12.91% -2%
1171
540 Biểu tượng logo của FREN FREN
03/2024 / Cardano Blockchain
FREN *
0,0000082823 USD
0,2110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.069.000.000
35.446 USD
12.90% 21%
4450
541 Biểu tượng logo của Spellfire Spellfire
01/2022 / Ethereum Blockchain
SPELLFIRE *
0,0008036173 USD
20,4738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 640.000.000
152.117 USD
12.87% 14%
3655
542 Biểu tượng logo của STAT STAT
07/2022 / Ethereum Blockchain
STAT *
0,15 USD
3.876 đ
6.834.630 USD
44.918.328 (45%)
Tổng: 100.000.000
637.614 USD
12.85% 10%
1327
543 Biểu tượng logo của Irena Coin Apps Irena Coin Apps
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
IRENA *
0,0000049825 USD
0,1269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.728.981.102
16.516 USD
12.84% 49%
4999
544 Biểu tượng logo của Tonka Finance Tonka Finance
01/2024 / Ethereum Blockchain
TOKA *
0,0005825231 USD
14,8409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
223 USD
12.83% -22%
7110
545 Biểu tượng logo của Stackswap Stackswap
04/2023 / Stacks Blockchain
STSW *
0,036912937 USD
940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
70.012 USD
12.82% 17%
4073
546 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0363543165 USD
926 đ
53.440.842 USD
1.469.999.910 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
7.754.386 USD
12.78% 18%
630
547 Biểu tượng logo của Grape Grape
07/2023 / Ethereum Blockchain
GRP *
4,31 USD
109.717 đ
1.144.862 USD
265.844 (3%)
Tổng: 10.000.000
450.925 USD
12.74% 19%
1838
548 Biểu tượng logo của Boge Boge
04/2024 / Base Blockchain
BOGE *
0,0030869433 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38.915 USD
12.70% -7%
4414
549 Biểu tượng logo của Websser Websser
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WEBSS *
0,000003018 USD
0,0769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
31 USD
12.70% -100%
7793
550 Biểu tượng logo của Hummus Hummus
04/2022 / Metis Andromeda Blockchain
HUM *
0,0075830873 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
335 USD
12.70% 18%
6938
551 Biểu tượng logo của SOLCRAFT SOLCRAFT
04/2024 / Solana Blockchain
SOFT *
0,0030097272 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.247 USD
12.70% -4%
6371
552 Biểu tượng logo của TaoPad TaoPad
01/2024 / Ethereum Blockchain
TPAD *
2,00 USD
51.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.819 USD
12.67% -23%
5377
553 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.371 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
554 Biểu tượng logo của Phoenix Blockchain Phoenix Blockchain
12/2021
PHX
0,0521472627 USD
1.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.110
24.176 USD
12.64% 20%
4706
555 Biểu tượng logo của Memeolorgy Memeolorgy
03/2024 / Solana Blockchain
LORGY *
0,0000592698 USD
1,5100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 699.000.000
3.752 USD
12.55% -0%
5854
556 Biểu tượng logo của KonnektVPN KonnektVPN
04/2024 / Polygon Blockchain
KPN *
0,0549192078 USD
1.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 248.813.253
671.055 USD
12.54% 52%
3017
557 Biểu tượng logo của CandleAI CandleAI
05/2024 / Ethereum Blockchain
CNDL *
0,0383501856 USD
977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
296.848 USD
12.49% 183%
3313
558 Biểu tượng logo của Long Mao Long Mao
03/2024 / zkSync Era Blockchain
LMAO *
0,0021362034 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 886.603.253
21.761 USD
12.49% 33%
4792
559 Biểu tượng logo của Tongue Cat Tongue Cat
04/2024 / Solana Blockchain
LUIS *
0,0007877237 USD
20,0688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
579.851 USD
12.46% 14%
3074
560 Biểu tượng logo của PokerFi PokerFi
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POKERFI *
0,000711655 USD
18,1308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.245.000.000
12.851 USD
12.46% 46%
5202
561 Biểu tượng logo của Convergence Convergence
03/2021 / Ethereum Blockchain
CONV *
0,0013384935 USD
34 đ
2.227.059 USD
1.663.854.925 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
2.190.382 USD
12.45% 4%
1642
562 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0256853773 USD
654 đ
1.266.289.095 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
487.663.547 USD
12.43% 31%
71
563 Biểu tượng logo của Sol Bastard Sol Bastard
05/2024 / Solana Blockchain
SOBA *
0,0036309831 USD
93 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
209.495 USD
12.43% 20%
3476
564 Biểu tượng logo của Chainflip Chainflip
10/2021 / Ethereum Blockchain
FLIP *
2,61 USD
66.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
1.762.318 USD
12.39% -2%
2816
565 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
0,0263503798 USD
671 đ
0 USD
N/A
15.933 USD
12.36% 16%
5023
566 Biểu tượng logo của bozoHYBRID bozoHYBRID
02/2024 / Solana Blockchain
BOZO *
0,0164932453 USD
420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
181.010 USD
12.35% -15%
3556
567 Biểu tượng logo của Battle World Battle World
05/2022 / Polygon Blockchain
BWO *
0,0026776607 USD
68 đ
1.983.338 USD
740.698.018 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
189.303 USD
12.34% 6%
1674
568 Biểu tượng logo của Truflation Truflation
04/2024 / Ethereum Blockchain
TRUF *
0,56 USD
14.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.765.526 USD
12.32% 16%
2815
569 Biểu tượng logo của SIGN SIGN
11/2021 / Ethereum Blockchain
SIGN *
0,0025642377 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.266 USD
12.30% 7%
6366
570 Biểu tượng logo của Custodiy Custodiy
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTY *
24,78 USD
631.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
51.858 USD
12.27% 18%
4261
571 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,0024983813 USD
64 đ
24.983.813 USD
10.000.000.000
51 USD
12.24% -62%
854
572 Biểu tượng logo của BOOK OF BILLIONAIRES BOOK OF BILLIONAIRES
04/2024 / Solana Blockchain
BOBE *
0,0087769332 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.994.778
127.636 USD
12.19% -18%
3766
573 Biểu tượng logo của Elon Musk Elon Musk
04/2023 / Ethereum Blockchain
MUSK *
0,0000266831 USD
0,6798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.914 USD
12.18% 31%
5979
574 Biểu tượng logo của Spartacus Spartacus
11/2021 / Fantom Blockchain
SPA *
31,94 USD
813.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000
57 USD
12.17% 3%
7643
575 Biểu tượng logo của MotoGP Fan Token MotoGP Fan Token
06/2022 / Bitcichain
MGPT *
0,0043470287 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.154 USD
12.15% 34%
5613
576 Biểu tượng logo của MetaWars MetaWars
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
WARS *
0,0005615113 USD
14,3056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
2.549 USD
12.13% -3%
6048
577 Biểu tượng logo của Base Velocimeter Base Velocimeter
08/2023 / Base Blockchain
BVM *
0,0600900027 USD
1.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.285.101
3.745 USD
12.11% 18%
5856
578 Biểu tượng logo của Birake Birake
09/2018
BIR
0,0012428612 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 198.760.395
26 USD
12.10% -7%
7894
579 Biểu tượng logo của RazrFi RazrFi
09/2021 / Solana Blockchain
SOLR *
0,0327422703 USD
834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.006 USD
12.10% 86%
4787
580 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
63.508.946 USD
93.136.097.121.133.936 (96%)
Tổng: 96.702.938.412.730.848
6.784.670 USD
12.08% 70%
577
581 Biểu tượng logo của Intelly Intelly
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
INTL *
0,15 USD
3.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
198.629 USD
12.04% -43%
3508
582 Biểu tượng logo của Zeus Network Zeus Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZEUS *
0,46 USD
11.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.694.864 USD
12.03% 19%
2661
583 Biểu tượng logo của ShibaInu On Solana ShibaInu On Solana
03/2024 / Solana Blockchain
SHIB *
0,000076743 USD
1,9552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
62.766 USD
12.03% -2%
4135
584 Biểu tượng logo của ShibaInu On Solana ShibaInu On Solana
03/2024 / Solana Blockchain
SHIB *
0,000076743 USD
1,9552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
62.766 USD
12.03% -2%
4135
585 Biểu tượng logo của Lucky Block v1 Lucky Block v1
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LBLOCK *
0,0000007741 USD
0,0197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
27 USD
12.02% 7%
7890
586 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,35 USD
34.395 đ
104.372.913 USD
77.310.001
37.426.616 USD
11.97% 29%
469
587 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,41 USD
10.430 đ
45.012.822 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
358.954 USD
11.97% 41%
684
588 Biểu tượng logo của BlockRock BlockRock
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BRO$ *
0,0020448158 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.819 USD
11.97% 169%
5447
589 Biểu tượng logo của Fable Of The Dragon Fable Of The Dragon
10/2022 / Ethereum Blockchain
TYRANT *
0,10 USD
2.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.861 USD
11.89% 40%
5501
590 Biểu tượng logo của BlockDrop BlockDrop
04/2024 / Solana Blockchain
BDROP *
0,26 USD
6.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
265.714 USD
11.88% -22%
3363
591 Biểu tượng logo của Crob Coin Crob Coin
04/2024 / Cronos Blockchain
CROB *
0,0315344067 USD
803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
231.693 USD
11.88% -4%
3424
592 Biểu tượng logo của FC Sion Fan Token FC Sion Fan Token
06/2022 / Bitcichain
SION *
0,0032118381 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
4.514 USD
11.87% 35%
5772
593 Biểu tượng logo của Token IN Token IN
08/2023 / Aptos Blockchain
TIN *
0,0637605705 USD
1.624 đ
713.183 USD
11.185.336 (11%)
Tổng: 99.856.844
610.141 USD
11.87% -7%
1969
594 Biểu tượng logo của Deportivo Alavés Fan Token Deportivo Alavés Fan Token
11/2022 / Bitcichain
DAFT *
0,003866755 USD
99 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
5.455 USD
11.84% 34%
5681
595 Biểu tượng logo của Global Fan Token Global Fan Token
05/2023 / Bitcichain
GLFT *
0,0000108935 USD
0,2775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 66.531.262.274
276.009 USD
11.84% 14%
3341
596 Biểu tượng logo của Gençlerbirliği Fan Token Gençlerbirliği Fan Token
09/2022 / Bitcichain
GBSK *
0,0038345103 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.014 USD
11.83% 9%
5556
597 Biểu tượng logo của Boe Boe
04/2024 / Base Blockchain
BOE *
0,0013938756 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
248.168 USD
11.81% 105%
3394
598 Biểu tượng logo của Metacade Metacade
04/2023 / Ethereum Blockchain
MCADE *
0,0100483565 USD
256 đ
13.371.888 USD
1.330.753.754 (67%)
Tổng: 1.978.120.584
79.176 USD
11.80% -6%
1085
599 Biểu tượng logo của Legia Warsaw Fan Token Legia Warsaw Fan Token
04/2021 / Chiliz Blockchain
LEG *
0,41 USD
10.546 đ
1.108.140 USD
2.677.079 (54%)
Tổng: 5.000.000
29 USD
11.78% 17%
1848
600 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
0,0001132908 USD
2,8863 đ
857.185 USD
7.566.238.697
4.500.648 USD
11.71% 451%
1917
601 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,0893472294 USD
2.276 đ
2.478.051 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
2 USD
11.68% 9%
1613
602 Biểu tượng logo của Apu Apu
10/2023 / Ethereum Blockchain
APU *
0,0000004865 USD
0,0124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
584 USD
11.68% 5%
6691
603 Biểu tượng logo của Genius Genius
01/2023 / Ethereum Blockchain
GENI *
0,0000085067 USD
0,2167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.152.890.762
8.196 USD
11.66% 4%
5480
604 Biểu tượng logo của Baby Pepe Baby Pepe
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYPEPE *
0,0000079916 USD
0,2036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
147.615 USD
11.65% 385%
3676
605 Biểu tượng logo của tbci (Ordinals) tbci (Ordinals)
12/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TBCI *
0,0009240374 USD
23,5417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.073 USD
11.65% -6%
6447
606 Biểu tượng logo của RFOX Finance RFOX Finance
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VFOX *
0,12 USD
2.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
866 USD
11.63% 44%
6545
607 Biểu tượng logo của BLACK ROCK BLACK ROCK
03/2024 / Base Blockchain
ROCK *
0,0008211796 USD
20,9212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
76.253 USD
11.63% 172%
4030
608 Biểu tượng logo của Dreams Quest Dreams Quest
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
DREAMS *
0,0011559012 USD
29 đ
1.807.946 USD
1.564.101.228 (39%)
Tổng: 4.000.000.000
234.562 USD
11.62% 12%
1695
609 Biểu tượng logo của TABOO TOKEN TABOO TOKEN
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TABOO *
0,0010083439 USD
26 đ
9.864.304 USD
9.782.678.080
424.979 USD
11.59% 4%
1186
610 Biểu tượng logo của FOX TOKEN FOX TOKEN
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
3 USD
11.58% -30%
8435
611 Biểu tượng logo của Zenlink Zenlink
12/2021 / Moonbeam Blockchain
ZLK *
0,0236651176 USD
603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.722 USD
11.57% 16%
4623
612 Biểu tượng logo của TTcoin TTcoin
10/2021
TC
0,0001540547 USD
3,9249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.857.684.911
4.738 USD
11.55% 12%
5754
613 Biểu tượng logo của Nothing Token Nothing Token
05/2023 / Ethereum Blockchain
THING *
0,0000006351 USD
0,0162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
7.015 USD
11.55% 43%
5555
614 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZCB *
0,11 USD
2.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.889 USD
11.54% -27%
5841
615 Biểu tượng logo của Universidad de Chile Fan Token Universidad de Chile Fan Token
04/2021 / Chiliz Blockchain
UCH *
0,16 USD
3.967 đ
181.021 USD
1.162.424 (23%)
Tổng: 5.000.000
1.532 USD
11.51% 9%
2276
616 Biểu tượng logo của PLCU PLCU
02/2022
PLCU
461,84 USD
11.766.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
491 USD
11.50% 821%
6770
617 Biểu tượng logo của Sheesha Finance Polygon Sheesha Finance Polygon
01/2022 / Polygon Blockchain
MSHEESHA *
0,0025385455 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.545 USD
11.48% 20%
5098
618 Biểu tượng logo của Noka Solana AI Noka Solana AI
01/2024 / Solana Blockchain
NOKA *
0,0000414627 USD
1,0563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.395 USD
11.47% -20%
6309
619 Biểu tượng logo của WASD Studios WASD Studios
04/2024 / Ethereum Blockchain
WASD *
0,0007969781 USD
20,3046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.178 USD
11.42% 24%
5426
620 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
NEW *
0,0000809347 USD
2,0620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.823.661.262
209.836 USD
11.41% 30%
3474
621 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
MOONEY *
0,0004930304 USD
12,5609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.618.757.244
34.714 USD
11.37% 40%
4468
622 Biểu tượng logo của Pixie Pixie
09/2022
PIX
0,0001202244 USD
3,0630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
254.748 USD
11.34% 23%
3381
623 Biểu tượng logo của Banus.Finance Banus.Finance
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BANUS *
0,0003112603 USD
7,9300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.014 USD
11.32% -4%
5819
624 Biểu tượng logo của SHAUN INU SHAUN INU
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHAUN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
11 USD
11.31% 8%
8158
625 Biểu tượng logo của GeoDB GeoDB
05/2020 / Ethereum Blockchain
GEO *
0,0015294332 USD
39 đ
126.395 USD
82.641.419 (24%)
Tổng: 350.000.000
174 USD
11.30% 33%
2354
626 Biểu tượng logo của Popcat (SOL) Popcat (SOL)
12/2023 / Solana Blockchain
POPCAT *
0,50 USD
12.683 đ
487.858.407 USD
979.973.185 (100%)
Tổng: 979.973.221
54.118.256 USD
11.27% 27%
234
627 Biểu tượng logo của BaseAI BaseAI
04/2024 / Base Blockchain
BASEAI *
0,0017278763 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.420 USD
11.27% -61%
6067
628 Biểu tượng logo của Pac Man Pac Man
08/2023 / Ethereum Blockchain
PACMAN *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
177 USD
11.27% 23%
7226
629 Biểu tượng logo của The Blu Arctic Water Company The Blu Arctic Water Company
01/2024 / Ethereum Blockchain
BARC *
0,0136010446 USD
347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 109.000.000
4.005 USD
11.25% 11%
5821
630 Biểu tượng logo của Artificial Intelligence Artificial Intelligence
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
0,0000002894 USD
0,0074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
916 USD
11.21% -11%
6505
631 Biểu tượng logo của PREMA PREMA
10/2022 / Ethereum Blockchain
PRMX *
0,0000016552 USD
0,0422 đ
477 USD
288.322.108 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
14.330 USD
11.16% -20%
2626
632 Biểu tượng logo của WAR OF MEME WAR OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
WOME *
0,0000058882 USD
0,1500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.188 USD
11.14% 45%
5425
633 Biểu tượng logo của Yeni Malatyaspor Token Yeni Malatyaspor Token
06/2022 / Ethereum Blockchain
YMS *
0,093532873 USD
2.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
919 USD
11.13% 18%
6504
634 Biểu tượng logo của Micromines Micromines
11/2018 / Ethereum Blockchain
MICRO *
0,0000059683 USD
0,1521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
48 USD
11.12% 32%
7714
635 Biểu tượng logo của YUSRA YUSRA
08/2020
YUSRA
0,0398759659 USD
1.016 đ
1.595.039 USD
40.000.000
24.431 USD
11.11% 19%
1742
636 Biểu tượng logo của XV XV
12/2023 / Ethereum Blockchain
XV *
0,0007878202 USD
20,0713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
12 USD
11.11% 14%
8139
637 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000002194 USD
0,0056 đ
161.135.196 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
15.679.141 USD
11.08% 50%
357
638 Biểu tượng logo của Heroes & Empires Heroes & Empires
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
HE *
0,0009762884 USD
24,8729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 313.989.006
63.337 USD
11.07% 9%
4132
639 Biểu tượng logo của Pikaboss Pikaboss
06/2023 / Ethereum Blockchain
PIKA *
0,0000000206 USD
0,0005 đ
8.669.035 USD
420.690.000.000.000
34.510 USD
11.05% 27%
1228
640 Biểu tượng logo của LUXWORLD LUXWORLD
02/2023 / Arbitrum Blockchain
LUX *
0,0020038846 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
15 USD
11.04% 47%
8066
641 Biểu tượng logo của DackieSwap DackieSwap
06/2023 / Base Blockchain
DACKIE *
0,004516589 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.122 USD
11.01% -15%
5616
642 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
36,40 USD
927.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
139.863 USD
10.99% 58%
3710
643 Biểu tượng logo của Afyonspor Fan Token Afyonspor Fan Token
06/2022 / Bitcichain
AFYON *
0,0020363211 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.822 USD
10.99% 10%
5996
644 Biểu tượng logo của Decred-Next Decred-Next
07/2022
DCRN
0,10 USD
2.567 đ
0 USD
N/A
3.956 USD
10.95% -1%
5830
645 Biểu tượng logo của BarbieCrashBandicootRFK888Inu BarbieCrashBandicootRFK888Inu
08/2023 / Ethereum Blockchain
SOLANA *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888.888.888
21.445 USD
10.90% 109%
4804
646 Biểu tượng logo của PROXI PROXI
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREDIT *
0,0048801014 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
146.929 USD
10.84% 12%
3685
647 Biểu tượng logo của Blast Pepe Blast Pepe
03/2024 / Blast Blockchain
BEPE *
0,0000046866 USD
0,1194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
126.471 USD
10.83% 13%
3771
648 Biểu tượng logo của Sakaryaspor Token Sakaryaspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
SKRY *
0,34 USD
8.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
23.548 USD
10.82% 86%
4726
649 Biểu tượng logo của Acquire.Fi Acquire.Fi
05/2022 / Ethereum Blockchain
ACQ *
0,0184958153 USD
471 đ
648.115 USD
35.041.183 (12%)
Tổng: 300.000.000
115.501 USD
10.81% 24%
1990
650 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0135536253 USD
345 đ
22.234.934 USD
1.640.515.592 (78%)
Tổng: 2.100.000.000
502.417 USD
10.78% 14%
893
651 Biểu tượng logo của Enigma Enigma
10/2017 / Ethereum Blockchain
ENG *
0,0189436867 USD
483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
268.331 USD
10.77% 3%
3356
652 Biểu tượng logo của Mochi (New) Mochi (New)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000195405 USD
0,4978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
404.010 USD
10.76% 12%
3203
653 Biểu tượng logo của UPCX UPCX
12/2023 / Ethereum Blockchain
UPC *
1,86 USD
47.497 đ
7.827.779 USD
4.198.713 (1%)
Tổng: 780.000.000
1.110.396 USD
10.76% 14%
1274
654 Biểu tượng logo của PulseTrailerPark PulseTrailerPark
02/2024 / PulseChain
PTP *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555.555.555.555
1.182 USD
10.74% -14%
6392
655 Biểu tượng logo của Baby Baby
03/2024 / Solana Blockchain
BABY *
0,0000178612 USD
0,4551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 981.761.738.847
756.180 USD
10.74% -54%
2997
656 Biểu tượng logo của Champion Champion
08/2022 / Avalanche C-Chain
CHAM *
0,0000103803 USD
0,2645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.001
0 USD
10.73% -100%
8615
657 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000025014 USD
0,0637 đ
157.142 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
159 USD
10.71% -7%
2312
658 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0247946663 USD
632 đ
351.578.671 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
30.954.763 USD
10.69% 49%
243
659 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0247946663 USD
632 đ
351.578.671 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
30.954.763 USD
10.69% 49%
243
660 Biểu tượng logo của Joram Poowel Joram Poowel
04/2024 / Solana Blockchain
POOWEL *
0,0043718308 USD
111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.679.238
125.436 USD
10.68% -16%
3781
661 Biểu tượng logo của Pepeandybrettlandwolf Pepeandybrettlandwolf
05/2024 / Ethereum Blockchain
BOYS *
0,0000000484 USD
0,0012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
135 USD
10.68% -39%
7334
662 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,72 USD
18.294 đ
135.264.446 USD
188.374.951 (75%)
Tổng: 252.301.550
123.805.572 USD
10.66% 26%
394
663 Biểu tượng logo của Plastiks Plastiks
12/2021 / Celo Blockchain
PLASTIK *
0,0077326116 USD
197 đ
1.178.855 USD
152.452.346 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
26.881 USD
10.66% -2%
1830
664 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,0685329257 USD
1.746 đ
4.760.744 USD
69.466.522 (83%)
Tổng: 84.000.000
20.489 USD
10.65% 6%
1431
665 Biểu tượng logo của Baby Maga