1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 1216 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:18

Danh sách 1216 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
44.081 USD
1.076.890.229 đ
862.310.043.284 USD
19.562.100 (93%)
Tổng: 21.000.000
36.312.154.535 USD
5.00% 17%
1
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
2.294 USD
56.038.552 đ
275.789.264.739 USD
120.230.296
15.383.072.559 USD
2.26% 12%
2
3 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
231,26 USD
5.649.776 đ
35.082.244.415 USD
151.697.919
852.478.629 USD
-0.86% 1%
4
4 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,62 USD
15.195 đ
33.518.530.340 USD
53.888.571.585 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
1.452.525.777 USD
-0.38% 2%
5
5 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
60,99 USD
1.489.963 đ
25.888.220.586 USD
424.473.185 (75%)
Tổng: 564.189.641
1.693.163.722 USD
-0.86% 5%
6
6 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,43 USD
10.399 đ
15.032.284.777 USD
35.315.645.126 (78%)
Tổng: 45.000.000.000
507.048.407 USD
4.63% 10%
8
7 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0942468535 USD
2.302 đ
13.393.800.763 USD
142.114.036.384
1.094.480.332 USD
2.51% 16%
9
8 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,10 USD
2.532 đ
9.173.246.968 USD
88.500.498.345 (100%)
Tổng: 88.500.539.851
270.647.540 USD
-0.18% 1%
10
9 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
24,48 USD
597.930 đ
8.938.951.122 USD
365.224.420 (51%)
Tổng: 720.000.000
816.890.209 USD
8.52% 19%
11
10 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,43 USD
59.292 đ
8.383.579.862 USD
3.454.283.665 (68%)
Tổng: 5.099.167.191
49.869.240 USD
1.19% -0%
13
11 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
5,91 USD
144.421 đ
7.716.381.346 USD
1.305.286.515 (94%)
Tổng: 1.385.291.305
349.131.544 USD
5.08% 12%
14
12 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,81 USD
19.873 đ
7.545.097.912 USD
9.275.188.724 (93%)
Tổng: 10.000.000.000
461.708.865 USD
0.47% 9%
15
13 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
74,29 USD
1.814.934 đ
5.493.709.570 USD
73.948.327 (88%)
Tổng: 84.000.000
409.610.732 USD
2.02% 7%
17
14 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
251,54 USD
6.145.081 đ
4.924.493.058 USD
19.577.506 (93%)
Tổng: 21.000.000
312.504.532 USD
0.12% 13%
19
15 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
9,90 USD
241.746 đ
3.738.904.615 USD
377.840.697
180.002.488 USD
1.56% 7%
20
16 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,12 USD
2.991 đ
3.437.287.267 USD
28.079.742.572 (56%)
Tổng: 50.001.806.812
103.997.976 USD
0.16% 3%
24
17 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
171,48 USD
4.189.144 đ
3.149.514.551 USD
18.367.153
100.779.761 USD
0.61% 2%
25
18 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.434 đ
3.065.463.033 USD
21.807.832.828 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
50.845.700 USD
-3.23% 6%
26
19 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
20,26 USD
494.981 đ
2.925.218.680 USD
144.375.346 (69%)
Tổng: 210.700.000
311.832.176 USD
1.57% 8%
27
20 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,0966847006 USD
2.362 đ
2.442.546.914 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
23.502.375 USD
2.11% 4%
29
21 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,11 USD
124.855 đ
2.298.967.184 USD
449.831.552 (88%)
Tổng: 510.217.260
66.617.850 USD
-0.36% 11%
30
22 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,79 USD
116.966 đ
2.278.368.432 USD
475.869.522 (24%)
Tổng: 1.961.047.422
198.594.117 USD
1.31% 6%
31
23 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,25 USD
55.010 đ
2.259.961.101 USD
1.003.653.961
287.766.796 USD
4.87% 24%
32
24 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,55 USD
160.095 đ
2.213.322.508 USD
337.746.276 (70%)
Tổng: 483.779.846
331.653.663 USD
-2.16% 9%
33
25 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0659232436 USD
1.611 đ
2.213.494.796 USD
33.576.849.010 (67%)
Tổng: 50.000.000.000
76.655.943 USD
3.28% 8%
34
26 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
7,70 USD
188.069 đ
2.142.090.553 USD
278.255.132 (26%)
Tổng: 1.068.891.003
166.265.626 USD
-0.90% 10%
35
27 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0248104737 USD
606 đ
1.804.081.606 USD
72.714.516.834 (85%)
Tổng: 85.985.041.177
59.057.795 USD
3.21% 15%
39
28 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
40
29 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020
INJ
17,19 USD
419.986 đ
1.439.876.268 USD
83.755.556 (84%)
Tổng: 100.000.000
117.347.719 USD
2.29% 4%
47
30 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
50,46 USD
1.232.830 đ
1.326.734.938 USD
26.290.832 (84%)
Tổng: 31.415.926
62.608.235 USD
-3.24% 15%
51
31 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0002247679 USD
5,4911 đ
1.312.049.177 USD
5.837.352.179.361 (86%)
Tổng: 6.823.164.744.023
611.334.533 USD
-13.19% 92%
52
32 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,15 USD
3.756 đ
1.230.922.534 USD
8.006.096.793 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
75.452.548 USD
0.64% 16%
55
33 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,81 USD
19.700 đ
1.188.580.293 USD
1.473.964.291
288.205.694 USD
11.48% 21%
57
34 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,11 USD
27.140 đ
1.110.941.480 USD
1.000.000.000
35.458.368 USD
-0.18% 16%
58
35 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,45 USD
1.281.453 đ
1.026.573.149 USD
19.570.894 (93%)
Tổng: 21.000.000
64.513.860 USD
0.23% 14%
60
36 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,32 USD
7.719 đ
959.973.885 USD
3.038.128.133 (66%)
Tổng: 4.600.000.000
96.000.995 USD
-4.33% 83%
61
37 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,33 USD
8.152 đ
935.557.221 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
101.897.352 USD
2.23% 5%
64
38 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,89 USD
21.849 đ
860.609.806 USD
962.270.674 (98%)
Tổng: 983.253.963
33.068.164 USD
1.94% 10%
67
39 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
12,19 USD
297.693 đ
859.555.371 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
94.854.714 USD
0.98% 12%
68
40 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,74 USD
18.135 đ
824.300.159 USD
1.110.446.605
158.097.284 USD
3.23% 9%
69
41 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,77 USD
18.693 đ
775.199.547 USD
1.013.094.246 (92%)
Tổng: 1.101.733.373
59.245.330 USD
0.51% 3%
72
42 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,21 USD
5.164 đ
750.235.343 USD
3.549.093.018 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
154.019.226 USD
-4.31% 38%
73
43 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0514162526 USD
1.256 đ
713.761.603 USD
13.882.023.028 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
20.007.029 USD
2.70% 5%
76
44 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,15 USD
28.159 đ
687.784.198 USD
596.698.147 (59%)
Tổng: 1.004.262.701
377.125.011 USD
-7.05% 52%
77
45 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,21 USD
5.114 đ
685.426.943 USD
3.274.631.896 (56%)
Tổng: 5.859.437.959
25.931.612 USD
2.17% 4%
78
46 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,31 USD
7.551 đ
672.233.156 USD
2.175.000.000 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
374.197.421 USD
13.02% 9%
80
47 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000310595 USD
0,7588 đ
607.849.308 USD
19.570.460.923.093 (93%)
Tổng: 21.000.000.000.000
17.383.366 USD
-0.92% 8%
87
48 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,38 USD
204.800 đ
548.710.134 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
15.844.679 USD
1.51% 6%
93
49 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,68 USD
773.850 đ
517.217.849 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
83.046.798 USD
0.13% 9%
95
50 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0440109305 USD
1.075 đ
508.511.989 USD
11.554.220.365 (95%)
Tổng: 12.208.323.659
56.936.631 USD
18.04% 34%
97
51 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0521735408 USD
1.275 đ
468.264.465 USD
8.975.132.938 (92%)
Tổng: 9.782.817.453
148.512.960 USD
-9.34% 24%
102
52 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,53 USD
13.003 đ
438.582.463 USD
824.030.630 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
97.946.871 USD
-1.60% -1%
108
53 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,01 USD
73.611 đ
433.694.591 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
4.210.706 USD
5.90% 9%
109
54 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0145874853 USD
356 đ
419.723.687 USD
28.772.860.921 (29%)
Tổng: 100.559.787.198
17.136.665 USD
2.25% 23%
112
55 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0233566806 USD
571 đ
405.757.001 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.881.655 USD
3.57% 12%
116
56 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
1,79 USD
43.692 đ
398.110.818 USD
222.599.335 (57%)
Tổng: 388.539.008
3.641.591 USD
0.20% 4%
119
57 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0728831215 USD
1.781 đ
392.506.041 USD
5.385.417.539 (65%)
Tổng: 8.292.804.277
21.136.178 USD
-0.43% 11%
120
58 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,77 USD
18.746 đ
377.987.841 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
10.475.229 USD
5.00% 19%
122
59 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
32,57 USD
795.792 đ
376.855.787 USD
11.569.085 (61%)
Tổng: 18.900.000
60.281.207 USD
0.46% 9%
123
60 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0385237999 USD
941 đ
363.749.636 USD
9.442.205.517 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
159.037.472 USD
-3.43% 57%
127
61 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0064010576 USD
156 đ
356.862.609 USD
55.750.569.825 (100%)
Tổng: 55.905.135.000
73.446.741 USD
3.16% 42%
128
62 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0385720191 USD
942 đ
347.148.172 USD
8.999.999.999
32.373.806 USD
2.71% 9%
130
63 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,21 USD
78.361 đ
336.012.277 USD
104.755.842 (97%)
Tổng: 107.822.406
56.430.287 USD
1.79% 5%
131
64 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
2,94 USD
71.753 đ
316.673.585 USD
107.818.999
21.842.944 USD
0.89% -1%
136
65 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,59 USD
14.394 đ
307.298.275 USD
521.561.538 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
22.547.850 USD
1.51% 11%
139
66 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0480170077 USD
1.173 đ
305.915.257 USD
6.370.977.121
11.950.637 USD
-0.60% 11%
141
67 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
32,06 USD
783.188 đ
296.033.640 USD
9.234.178 (31%)
Tổng: 30.234.178
31.609.474 USD
16.55% 26%
146
68 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0220296971 USD
538 đ
292.208.680 USD
13.264.307.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
60.462.343 USD
6.31% 14%
148
69 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,61 USD
405.896 đ
290.987.594 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
20.556.283 USD
-4.84% 10%
149
70 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,27 USD
6.533 đ
260.449.010 USD
973.999.493
11.194.685 USD
0.09% 8%
157
71 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,71 USD
17.324 đ
255.476.326 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
1.749.918 USD
-1.59% 5%
160
72 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,25 USD
54.913 đ
254.443.814 USD
113.198.824
68.766.844 USD
2.61% 7%
161
73 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,32 USD
7.699 đ
249.707.985 USD
792.385.491 (72%)
Tổng: 1.095.959.935
23.669.804 USD
1.38% 19%
164
74 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,41 USD
351.921 đ
225.994.424 USD
15.688.306
1.303.613 USD
0.36% 3%
167
75 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0664170425 USD
1.623 đ
224.648.165 USD
3.382.387.353 (83%)
Tổng: 4.092.017.546
30.410.082 USD
2.74% 8%
168
76 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
26,38 USD
644.541 đ
223.468.171 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
26.496.737 USD
0.39% 8%
169
77 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,37 USD
9.025 đ
216.670.791 USD
586.497.991
24.791.449 USD
1.23% 9%
172
78 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,62 USD
15.183 đ
210.406.104 USD
338.552.332 (77%)
Tổng: 440.000.000
40.426.706 USD
19.95% 15%
174
79 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,23 USD
5.685 đ
203.683.852 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
10.955.156 USD
0.75% 6%
176
80 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,014730563 USD
360 đ
201.570.919 USD
13.683.857.073 (97%)
Tổng: 14.130.707.073
15.605.117 USD
1.43% 10%
177
81 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,75 USD
18.232 đ
190.425.529 USD
255.156.296 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
20.113.093 USD
13.89% 21%
183
82 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,37 USD
9.036 đ
185.211.700 USD
500.749.243
5.226.024 USD
2.22% 1%
184
83 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0096666902 USD
236 đ
180.853.085 USD
18.708.894.189
25.974.737 USD
-1.16% 11%
186
84 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
1,13 USD
27.655 đ
176.569.658 USD
155.976.677
72.512.598 USD
3.49% 8%
187
85 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,22 USD
5.279 đ
165.946.775 USD
767.998.912 (86%)
Tổng: 895.687.276
25.724.973 USD
-2.70% 8%
189
86 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
11,17 USD
272.855 đ
161.005.835 USD
14.415.638 (69%)
Tổng: 21.000.000
15.241.881 USD
-2.48% 12%
190
87 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,23 USD
29.946 đ
158.006.100 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
7.776.136 USD
-0.47% -1%
192
88 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,10 USD
2.523 đ
9.141.638.023 USD
88.500.205.588 (100%)
Tổng: 88.500.214.028
1.265.983 USD
-0.80% 0%
202
89 Biểu tượng logo của Wrapped EOS Wrapped EOS
07/2017
WEOS
4,38 USD
106.986 đ
4.862.982.848 USD
1.110.446.605
0 USD
4.26% 1%
204
90 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
4.403 USD
107.575.093 đ
2.642.689.964 USD
600.147 (3%)
Tổng: 17.866.478
430.070 USD
4.85% 17%
205
91 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
340,79 USD
8.325.509 đ
1.780.818.174 USD
5.225.553 (25%)
Tổng: 21.000.000
11.559.886 USD
-0.43% 38%
209
92 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
2,68 USD
65.364 đ
882.036.104 USD
329.665.305 (34%)
Tổng: 979.463.615
21.619.591 USD
-2.03% 29%
212
93 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,0986439381 USD
2.410 đ
577.183.750 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
106.290 USD
-0.96% -0%
216
94 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0506911418 USD
1.238 đ
522.911.406 USD
10.315.636.769 (81%)
Tổng: 12.715.639.487
3.608.553 USD
-2.61% -1%
217
95 Biểu tượng logo của Kujira Kujira
11/2021
KUJI
3,42 USD
83.621 đ
418.788.993 USD
122.349.807
2.367.902 USD
-0.36% 6%
223
96 Biểu tượng logo của Fasttoken Fasttoken
11/2022
FTN
1,31 USD
32.038 đ
399.790.369 USD
304.850.250 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
35.499.129 USD
0.31% 8%
226
97 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
1,40 USD
34.119 đ
384.699.080 USD
275.456.013 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
12.924.602 USD
10.42% 29%
227
98 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
1,32 USD
32.293 đ
352.639.045 USD
266.778.951 (79%)
Tổng: 336.231.180
2.556.437 USD
-0.52% -7%
228
99 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
8,19 USD
199.964 đ
276.999.883 USD
33.841.594 (75%)
Tổng: 45.420.869
856.437 USD
-0.90% 34%
231
100 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0463167336 USD
1.132 đ
273.847.483 USD
5.912.495.581 (60%)
Tổng: 9.923.235.581
2.936.127 USD
-1.20% -2%
232
101 Biểu tượng logo của FINSCHIA FINSCHIA
03/2020
FNSA
29,50 USD
720.714 đ
218.400.836 USD
7.403.116 (1%)
Tổng: 1.000.000.000
1.728.540 USD
5.33% 12%
234
102 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,25 USD
6.039 đ
206.566.831 USD
835.622.048 (70%)
Tổng: 1.200.000.000
13.011.911 USD
-1.52% 0%
237
103 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,13 USD
3.230 đ
201.168.559 USD
1.521.517.215 (93%)
Tổng: 1.637.686.745
2.031.605 USD
-1.24% 53%
239
104 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0329558881 USD
805 đ
192.549.245 USD
5.842.635.602 (65%)
Tổng: 8.999.999.999
1.391.805 USD
13.54% 21%
242
105 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
1,07 USD
26.071 đ
189.282.748 USD
177.367.092
31.386.620 USD
-3.09% -4%
244
106 Biểu tượng logo của TrexBitcoinXT TrexBitcoinXT
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.599.824 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
40.840 USD
-0.10% -90%
249
107 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,69 USD
16.902 đ
155.997.540 USD
225.471.812 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
56.798.220 USD
-5.74% 43%
253
108 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034282244 USD
84 đ
147.705.281 USD
43.085.067.625 (98%)
Tổng: 43.756.914.272
4.298.934 USD
0.77% 5%
256
109 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.613.172 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
29.378 USD
-0.32% -90%
257
110 Biểu tượng logo của Cannation Cannation
05/2017
CNNC
49,45 USD
1.208.075 đ
122.483.523 USD
2.476.893
21.596 USD
-0.73% -1%
259
111 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0084881791 USD
207 đ
141.564.261 USD
16.677.812.755 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
4.393.356 USD
3.15% 13%
265
112 Biểu tượng logo của Rootstock Smart Bitcoin Rootstock Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
43.863 USD
1.071.577.298 đ
140.874.889 USD
3.212 (0%)
Tổng: 20.999.764
0 USD
4.76% 16%
267
113 Biểu tượng logo của Cannation Bitcoin Palladium Cannation Bitcoin Palladium
05/2017
CNNC
48,57 USD
1.186.621 đ
120.308.367 USD
2.476.893
28.086 USD
-1.15% -3%
268
114 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,88 USD
45.937 đ
140.842.926 USD
74.902.642 (90%)
Tổng: 83.540.184
30.999 USD
17.82% 30%
269
115 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,13 USD
3.123 đ
135.185.666 USD
1.057.348.746
16.976.981 USD
-10.40% 37%
274
116 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,021035141 USD
514 đ
129.725.382 USD
6.167.079.268 (7%)
Tổng: 92.075.616.000
464.799 USD
19.88% 19%
280
117 Biểu tượng logo của ShahramCoin ShahramCoin
08/2018
SHC
2,02 USD
49.298 đ
126.781.916 USD
62.827.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
25.147 USD
0.11% 11%
283
118 Biểu tượng logo của Global Currency Reserve Global Currency Reserve
08/2015
GCR
1,00 USD
24.406 đ
106.918.500 USD
107.024.222
13.229 USD
-1.01% -1%
286
119 Biểu tượng logo của Global KWD Bitcoin Global KWD Bitcoin
08/2015
GCR
0,99 USD
24.213 đ
106.072.774 USD
107.024.222
23.408 USD
-0.82% -1%
289
120 Biểu tượng logo của Bitcoin Palladium Bitcoin Palladium
05/2017
BTCP
48,87 USD
1.193.839 đ
121.040.141 USD
2.476.893
24.572 USD
-1.04% 0%
291
121 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,26 USD
6.330 đ
116.628.630 USD
450.095.234
7.735.341 USD
0.17% 0%
298
122 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0457406692 USD
1.117 đ
101.908.175 USD
2.227.955.499
21.379 USD
0.10% -4%
298
123 Biểu tượng logo của Niobium ShahramCoin Niobium ShahramCoin
08/2018
NBC
1,61 USD
39.342 đ
101.178.544 USD
62.827.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
53.296 USD
0.92% -0%
301
124 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0618146083 USD
1.510 đ
114.857.168 USD
1.858.091.009 (19%)
Tổng: 10.000.000.000
1.405.965 USD
5.61% 6%
302
125 Biểu tượng logo của PegCoin Swiss Franc PegCoin Swiss Franc
12/2019
PEG
0,0458877588 USD
1.121 đ
102.235.885 USD
2.227.955.499
28.737 USD
0.84% 0%
303
126 Biểu tượng logo của PegCoin PegCoin
12/2019
PEG
0,0454110999 USD
1.109 đ
101.173.910 USD
2.227.955.499
16.978 USD
-0.61% -2%
305
127 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,58 USD
14.167 đ
113.248.501 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
4.645.727 USD
2.61% -1%
307
128 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
46,80 USD
1.143.290 đ
100.140.581 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
22.415 USD
-1.34% -1%
308
129 Biểu tượng logo của KWD KWD
08/2015
KWD
1,06 USD
25.779 đ
112.935.524 USD
107.024.222
10.842 USD
7.16% 5%
308
130 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,35 USD
8.480 đ
112.387.738 USD
323.774.694 (33%)
Tổng: 986.245.419
39.723.109 USD
-0.46% -3%
309
131 Biểu tượng logo của NetrumNeom NetrumNeom
05/2019
NTR
46,28 USD
1.130.661 đ
99.034.363 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
26.637 USD
-0.84% -4%
309
132 Biểu tượng logo của LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra
08/2017
LTCU
94,85 USD
2.317.182 đ
97.818.664 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
22.453 USD
-7.58% -7%
312
133 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,14 USD
3.526 đ
106.564.177 USD
738.408.671
7.432.148 USD
1.26% 4%
316
134 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
11,95 USD
292.031 đ
106.203.817 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
1.893.572 USD
7.48% 12%
317
135 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,94 USD
22.877 đ
104.476.315 USD
111.567.264
169.885 USD
-0.28% 1%
322
136 Biểu tượng logo của Bitcoin Dominica Bitcoin Dominica
08/2017
BTCD
100,63 USD
2.458.344 đ
103.777.759 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
10.224 USD
-1.33% -2%
323
137 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
1,44 USD
35.278 đ
103.655.334 USD
71.780.751 (73%)
Tổng: 97.739.924
609.160 USD
0.68% 20%
325
138 Biểu tượng logo của Lite Bitcoin Dominica Lite Bitcoin Dominica
08/2017
LTCU
91,49 USD
2.235.211 đ
94.358.296 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
8.891 USD
-9.00% -12%
325
139 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,10 USD
2.516 đ
102.876.140 USD
998.999.495
8.812.675 USD
4.65% 6%
329
140 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
XNO
0,77 USD
18.831 đ
102.710.878 USD
133.248.297
2.342.733 USD
0.59% 6%
330
141 Biểu tượng logo của BitcoinXT BitcoinXT
04/2020
BTCXT
0,0996177427 USD
2.434 đ
100.300.080 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
23.886 USD
-1.32% -0%
335
142 Biểu tượng logo của Swiss Franc Swiss Franc
12/2019
CHF
0,0449193372 USD
1.097 đ
100.078.284 USD
2.227.955.499
20.866 USD
0.78% 10%
337
143 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0124069346 USD
303 đ
99.629.205 USD
8.030.122.504 (86%)
Tổng: 9.340.093.157
2.943.069 USD
0.56% 6%
339
144 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,37 USD
9.091 đ
99.519.642 USD
267.426.742 (94%)
Tổng: 283.358.656
2.212.725 USD
2.40% -3%
340
145 Biểu tượng logo của Viction Viction
03/2018
VIC
1,03 USD
25.102 đ
99.496.016 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
5.902.752 USD
-2.61% -7%
341
146 Biểu tượng logo của Neom Neom
05/2019
NEOM
46,34 USD
1.132.009 đ
99.152.429 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
23.567 USD
-1.50% -1%
344
147 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
0,52 USD
12.798 đ
93.888.694 USD
179.223.850 (9%)
Tổng: 2.100.000.000
33.489.086 USD
2.94% 2%
351
148 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,12 USD
2.893 đ
89.398.942 USD
754.831.362 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
11.681.418 USD
3.67% 11%
359
149 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0499340175 USD
1.220 đ
85.068.028 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
10.697.801 USD
3.33% 4%
365
150 Biểu tượng logo của Radworks Radworks
09/2020
RAD
1,65 USD
40.248 đ
84.773.577 USD
51.455.980 (51%)
Tổng: 99.999.620
7.416.233 USD
1.75% 2%
367
151 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
2,75 USD
67.181 đ
82.668.430 USD
30.062.138 (44%)
Tổng: 69.017.450
1.089.254 USD
5.07% 6%
371
152 Biểu tượng logo của Dynex Dynex
12/2022
DNX
0,98 USD
24.010 đ
76.765.739 USD
78.109.902 (71%)
Tổng: 110.000.000
2.168.334 USD
3.78% -1%
391
153 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018
AERGO
0,17 USD
4.181 đ
76.166.404 USD
445.000.000 (89%)
Tổng: 500.000.000
14.074.141 USD
-2.18% -2%
395
154 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0587677412 USD
1.436 đ
75.071.972 USD
1.277.435.048 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
7.134.509 USD
1.63% 5%
397
155 Biểu tượng logo của Shentu Shentu
10/2019
CTK
0,57 USD
14.009 đ
73.372.534 USD
127.956.607
6.515.956 USD
1.23% -4%
403
156 Biểu tượng logo của Ozone Chain Ozone Chain
09/2023
OZO
0,24 USD
5.887 đ
73.109.316 USD
303.375.000 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
956.165 USD
-0.35% 7%
405
157 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,11 USD
2.727 đ
70.520.238 USD
631.871.181 (63%)
Tổng: 1.000.000.000
12.457.499 USD
0.73% -3%
410
158 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,31 USD
7.576 đ
67.290.440 USD
216.986.463 (72%)
Tổng: 299.792.458
11.554.173 USD
-3.37% -29%
416
159 Biểu tượng logo của Statter Network Statter Network
06/2023
STT
1,33 USD
32.397 đ
66.762.042 USD
50.344.589 (50%)
Tổng: 100.000.000
4.147.119 USD
-0.94% 6%
419
160 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,21 USD
5.101 đ
64.876.824 USD
310.712.767 (52%)
Tổng: 599.999.997
22.374.733 USD
-1.85% -2%
424
161 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
5,13 USD
125.213 đ
64.832.559 USD
12.649.294
7.238.050 USD
-1.50% -5%
425
162 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
7,49 USD
182.958 đ
64.334.291 USD
8.590.433 (78%)
Tổng: 11.079.699
12.482.254 USD
5.27% 13%
427
163 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0038313107 USD
94 đ
63.300.728 USD
16.521.951.238
3.488.805 USD
2.34% 10%
429
164 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000209351 USD
0,5114 đ
61.459.814 USD
2.935.737.051.545
520.557 USD
1.33% 42%
436
165 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0410642848 USD
1.003 đ
60.641.109 USD
1.476.736.041 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
10.227.308 USD
-2.62% 36%
437
166 Biểu tượng logo của XPLA XPLA
10/2022
XPLA
0,26 USD
6.313 đ
60.455.336 USD
233.937.242 (12%)
Tổng: 2.000.000.000
4.033.192 USD
22.65% 19%
440
167 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,0677951939 USD
1.656 đ
56.172.838 USD
828.566.666 (52%)
Tổng: 1.600.000.000
10.907.393 USD
7.58% 7%
452
168 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0156825108 USD
383 đ
55.787.958 USD
3.557.335.831 (34%)
Tổng: 10.332.612.279
1.988.149 USD
-11.84% -12%
453
169 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0284819303 USD
696 đ
55.127.751 USD
1.935.534.231 (92%)
Tổng: 2.101.395.719
668.026 USD
9.98% 16%
456
170 Biểu tượng logo của Forta Forta
06/2022
FORT
0,14 USD
3.468 đ
55.132.150 USD
388.388.554 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
437.523 USD
1.99% 8%
457
171 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0049674774 USD
121 đ
52.124.025 USD
10.493.057.267
6.779.545 USD
1.84% 4%
474
172 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0400067819 USD
977 đ
50.685.069 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.711.998.691
723.829 USD
3.56% 12%
482
173 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
3,48 USD
84.957 đ
49.081.293 USD
14.113.668 (67%)
Tổng: 21.000.000
42.179 USD
1.62% -3%
490
174 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,58 USD
14.168 đ
48.687.348 USD
83.953.449 (80%)
Tổng: 105.000.000
4.874.351 USD
3.13% -1%
492
175 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,0621081403 USD
1.517 đ
47.470.781 USD
764.324.623 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
65.040 USD
0.02% 9%
497
176 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
2,06 USD
50.245 đ
45.267.432 USD
22.009.804 (48%)
Tổng: 45.656.339
410.584 USD
0.07% 0%
508
177 Biểu tượng logo của Neurai Neurai
06/2023
XNA
0,0045837449 USD
112 đ
45.254.869 USD
9.872.903.071 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
3.761.549 USD
0.36% -14%
508
178 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0095766051 USD
234 đ
44.609.414 USD
4.658.165.750 (45%)
Tổng: 10.250.000.000
957.379 USD
-3.94% 15%
512
179 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0019227695 USD
47 đ
43.880.310 USD
22.821.409.581
22.986.333 USD
2.89% 9%
516
180 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,22 USD
5.340 đ
43.142.600 USD
197.388.229 (94%)
Tổng: 210.000.000
1.311.501 USD
1.15% 4%
518
181 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0049380645 USD
121 đ
42.807.883 USD
8.668.959.890 (68%)
Tổng: 12.679.269.908
197.921 USD
0.58% -7%
519
182 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,0009581763 USD
23,4082 đ
42.420.713 USD
44.272.344.299 (100%)
Tổng: 44.287.187.881
596.393 USD
-1.39% -6%
521
183 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
0,21 USD
5.251 đ
42.171.306 USD
196.213.798 (98%)
Tổng: 200.000.000
65.291 USD
5.73% 15%
522
184 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0046985577 USD
115 đ
41.726.859 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.073.072 USD
-0.77% 1%
524
185 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
4,21 USD
102.801 đ
40.816.134 USD
9.699.736 (97%)
Tổng: 10.000.000
1.271.183 USD
4.18% 18%
530
186 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
0,87 USD
21.256 đ
40.361.925 USD
46.388.519 (72%)
Tổng: 64.000.000
12.136.974 USD
3.69% -2%
533
187 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,14 USD
3.383 đ
39.208.275 USD
283.102.718 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
4.773 USD
2.57% -11%
539
188 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0241691968 USD
590 đ
37.539.794 USD
1.553.208.192 (71%)
Tổng: 2.176.071.089
892.700 USD
1.65% 3%
548
189 Biểu tượng logo của Komodo Komodo
02/2017
KMD
0,27 USD
6.648 đ
36.997.229 USD
135.953.876 (68%)
Tổng: 200.000.000
743.080 USD
0.71% 4%
550
190 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0020332624 USD
50 đ
36.518.204 USD
17.960.398.668 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
540.569 USD
19.73% 15%
556
191 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
06/2023
3ULL
0,0077285166 USD
189 đ
36.503.607 USD
4.723.235.871 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
2.336.406 USD
13.38% 6%
558
192 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,13 USD
3.254 đ
35.976.575 USD
270.123.444 (64%)
Tổng: 420.000.000
998.730 USD
2.47% 29%
563
193 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0083523124 USD
204 đ
34.837.354 USD
4.170.983.076 (40%)
Tổng: 10.500.000.000
2.299.239 USD
7.33% 9%
571
194 Biểu tượng logo của Joystream Joystream
09/2020
JOY
0,0457638647 USD
1.118 đ
34.615.537 USD
756.394.527 (73%)
Tổng: 1.038.233.338
399.686 USD
-5.10% -23%
573
195 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
2,86 USD
69.988 đ
34.332.731 USD
11.984.189 (86%)
Tổng: 14.013.689
47.295 USD
-8.67% 5%
576
196 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
0,56 USD
13.659 đ
32.939.619 USD
58.915.648 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
491.422 USD
-7.09% 2%
587
197 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0128894032 USD
315 đ
32.617.567 USD
2.530.572.337
1.327.613 USD
4.95% -16%
592
198 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,19 USD
4.585 đ
32.208.748 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
7.330.149 USD
16.30% 25%
597
199 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,0749986498 USD
1.832 đ
31.669.306 USD
422.265.018 (84%)
Tổng: 500.000.000
1.336.613 USD
0.76% 8%
603
200 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000132984 USD
0,3249 đ
29.938.627 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
1.867.936 USD
-2.86% -14%
615
201 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0309902723 USD
757 đ
29.440.759 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
1.643.390 USD
3.57% 5%
621
202 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0235785852 USD
576 đ
28.294.302 USD
1.200.000.000
23.155 USD
-7.91% 31%
626
203 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
0,36 USD
8.768 đ
28.278.826 USD
78.790.185
4.451.988 USD
3.21% 9%
627
204 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
2,07 USD
50.620 đ
27.144.302 USD
13.100.381 (61%)
Tổng: 21.400.000
1.590.346 USD
4.33% 12%
637
205 Biểu tượng logo của Veritise Veritise
09/2022
VTS
0,12 USD
2.910 đ
26.690.256 USD
224.055.263 (73%)
Tổng: 305.140.369
563.309 USD
-5.31% 3%
640
206 Biểu tượng logo của MonaCoin MonaCoin
03/2014
MONA
0,40 USD
9.828 đ
26.442.024 USD
65.729.675 (63%)
Tổng: 105.120.000
79.560 USD
1.01% 2%
647
207 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0082624095 USD
202 đ
25.392.309 USD
3.073.232.941 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
3.428.033 USD
1.07% 4%
660
208 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
1,25 USD
30.490 đ
25.394.036 USD
20.346.868 (72%)
Tổng: 28.220.000
411.084 USD
-0.92% -1%
661
209 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,23 USD
5.732 đ
24.621.490 USD
104.935.370 (50%)
Tổng: 210.000.000
1.305.976 USD
1.23% 5%
669
210 Biểu tượng logo của Bitcoin UnlimitedIP Bitcoin UnlimitedIP
01/2018
UIP
0,0114442161 USD
280 đ
19.226.117 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
24.953 USD
-3.15% -99%
670
211 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0050114914 USD
122 đ
23.929.872 USD
4.775.000.000 (96%)
Tổng: 5.000.000.000
260.566 USD
7.25% 16%
676
212 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,16 USD
3.802 đ
23.059.152 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.649.369 USD
-20.82% 203%
682
213 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0319041856 USD
779 đ
22.608.377 USD
708.633.582 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
109.257 USD
0.94% 1%
685
214 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0025499577 USD
62 đ
21.807.566 USD
8.552.128.438 (41%)
Tổng: 21.000.000.000
121.875 USD
-8.32% -13%
691
215 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,0008814947 USD
21,5349 đ
21.444.415 USD
24.327.333.798 (87%)
Tổng: 28.030.198.382
888.828 USD
-1.31% -1%
697
216 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,53 USD
12.928 đ
20.507.655 USD
38.752.050 (100%)
Tổng: 38.758.206
168.686 USD
1.15% -19%
709
217 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
2,92 USD
71.242 đ
20.487.288 USD
7.025.454 (36%)
Tổng: 19.740.000
1.555.834 USD
0.43% 2%
710
218 Biểu tượng logo của KILT Protocol KILT Protocol
11/2021
KILT
0,39 USD
9.521 đ
19.261.203 USD
49.420.140 (17%)
Tổng: 290.560.000
166.396 USD
-4.41% 19%
723
219 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0062133954 USD
152 đ
18.609.492 USD
2.995.060.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
1.808.039 USD
0.91% -2%
736
220 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,26 USD
30.764 đ
18.556.829 USD
14.736.400
8.617 USD
2.87% 7%
737
221 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0018465573 USD
45 đ
18.261.816 USD
9.889.656.148 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
483.009 USD
2.96% 3%
741
222 Biểu tượng logo của Shiden Network Shiden Network
08/2021
SDN
0,28 USD
6.802 đ
18.122.973 USD
65.093.050 (78%)
Tổng: 83.605.259
564.989 USD
5.95% 16%
744
223 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
0,0962102081 USD
2.350 đ
17.942.521 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
51.645 USD
-7.77% 27%
747
224 Biểu tượng logo của Bitcoin Unlimited Bitcoin Unlimited
01/2018
BTCU
0,0105328553 USD
257 đ
17.695.044 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
14.304 USD
-0.55% -7%
749
225 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0199371321 USD
487 đ
17.473.245 USD
876.417.166 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
695.378 USD
1.69% 5%
753
226 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0244124695 USD
596 đ
17.391.340 USD
712.395.750 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
1.523.202 USD
2.03% 7%
755
227 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0094513222 USD
231 đ
17.030.126 USD
1.801.877.588 (86%)
Tổng: 2.100.000.000
789.902 USD
-2.56% -9%
758
228 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
0,91 USD
22.160 đ
16.940.153 USD
18.675.559 (67%)
Tổng: 27.975.877
286.637 USD
2.72% 21%
759
229 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,23 USD
5.537 đ
16.851.248 USD
74.354.913 (91%)
Tổng: 81.920.000
191.636 USD
3.22% -4%
761
230 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
1,03 USD
25.059 đ
16.734.694 USD
16.314.929 (16%)
Tổng: 100.000.000
411.453 USD
-0.29% 18%
763
231 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0176826088 USD
432 đ
16.524.808 USD
934.523.200 (47%)
Tổng: 2.000.000.000
49.368 USD
-1.90% -8%
767
232 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0021359043 USD
52 đ
16.465.320 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
703.928 USD
-2.56% -0%
768
233 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0157860061 USD
386 đ
16.356.525 USD
1.036.140.787 (96%)
Tổng: 1.078.040.171
695.503 USD
2.34% 11%
770
234 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,0258927293 USD
633 đ
16.027.262 USD
618.986.969 (30%)
Tổng: 2.040.000.000
68.511 USD
7.79% 30%
775
235 Biểu tượng logo của Arsenal Fan Token Arsenal Fan Token
09/2021
AFC
1,56 USD
38.154 đ
15.205.828 USD
9.736.282 (24%)
Tổng: 40.000.000
1.803.233 USD
1.73% 13%
788
236 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0596456706 USD
1.457 đ
14.854.102 USD
249.039.056 (27%)
Tổng: 924.984.056
463.293 USD
1.44% 11%
794
237 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
2,35 USD
57.307 đ
14.850.385 USD
6.330.750 (89%)
Tổng: 7.102.886
106.545 USD
-4.23% -30%
796
238 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,21 USD
5.175 đ
14.754.459 USD
69.655.810
447.272 USD
44.50% 241%
798
239 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
0,0505759314 USD
1.236 đ
13.313.844 USD
263.244.669 (3%)
Tổng: 10.161.000.000
1.376.885 USD
1.88% -1%
823
240 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0012718314 USD
31 đ
13.288.129 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
505.887 USD
5.76% 21%
824
241 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0035518513 USD
87 đ
13.045.783 USD
3.672.953.158
311.706 USD
9.73% 3%
827
242 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin
12/2019
XNC
0,17 USD
4.083 đ
12.749.326 USD
76.274.958 (69%)
Tổng: 110.000.000
1.008 USD
2.22% 47%
832
243 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0007409832 USD
18,1022 đ
12.743.185 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
1.619.624 USD
-10.42% 77%
833
244 Biểu tượng logo của Evadore Evadore
09/2023
EVA
0,0713957627 USD
1.744 đ
12.410.254 USD
173.823.400 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
5.936.325 USD
3.01% 27%
841
245 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
0,12 USD
2.995 đ
12.046.888 USD
98.270.832 (61%)
Tổng: 160.000.000
316.351 USD
6.61% 27%
848
246 Biểu tượng logo của Onomy Protocol Onomy Protocol
06/2021
NOM
0,17 USD
4.275 đ
11.948.863 USD
68.285.602 (44%)
Tổng: 154.025.712
1.616.074 USD
15.75% -2%
851
247 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
0,65 USD
15.805 đ
11.769.927 USD
18.192.856 (87%)
Tổng: 21.000.000
1.519 USD
12.76% 5%
854
248 Biểu tượng logo của Islamic Coin Islamic Coin
10/2023
ISLM
0,13 USD
3.057 đ
11.354.003 USD
90.734.206 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
2.528.545 USD
1.13% -26%
863
249 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0256018506 USD
625 đ
11.141.921 USD
435.199.842 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
324.784 USD
-4.45% -6%
870
250 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000229443 USD
0,5605 đ
10.975.016 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
2.33% 12%
875
251 Biểu tượng logo của Grove Coin Grove Coin
01/2023
GRV
0,11 USD
2.809 đ
10.934.204 USD
95.083.335 (95%)
Tổng: 100.000.000
2.057.424 USD
-1.09% -2%
878
252 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
2,10 USD
51.369 đ
10.476.077 USD
4.982.196 (55%)
Tổng: 9.000.000
259.281 USD
1.91% 1%
889
253 Biểu tượng logo của Nodle Nodle
09/2020
NODL
0,0035470431 USD
87 đ
9.842.648 USD
2.774.888.227 (13%)
Tổng: 21.000.000.000
129.620 USD
9.21% 18%
901
254 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,29 USD
7.155 đ
9.493.831 USD
32.417.814
33.063 USD
15.25% 19%
918
255 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,32 USD
7.868 đ
9.185.054 USD
28.519.587
9.042 USD
18.38% 24%
929
256 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0004780482 USD
11,6787 đ
9.130.721 USD
19.100.000.000 (90%)
Tổng: 21.200.000.000
186.212 USD
4.40% 2%
934
257 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
0,51 USD
12.436 đ
9.109.787 USD
17.895.313 (100%)
Tổng: 17.922.455
8.873 USD
5.22% 27%
934
258 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019
XDB
0,0004118273 USD
10,0609 đ
7.082.470 USD
17.197.670.082 (86%)
Tổng: 20.000.000.000
901.809 USD
5.11% 20%
938
259 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
12/2013
DMD
2,33 USD
57.032 đ
8.843.163 USD
3.787.994 (86%)
Tổng: 4.380.000
7.773 USD
5.17% 1%
938
260 Biểu tượng logo của Æternity Æternity
06/2017
AE
0,0232364694 USD
568 đ
8.699.248 USD
374.379.066 (70%)
Tổng: 536.306.702
568.743 USD
-5.68% 10%
944
261 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,13 USD
3.219 đ
8.666.570 USD
65.782.688
19.619 USD
12.40% 10%
945
262 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,008404599 USD
205 đ
8.292.914 USD
986.711.465 (39%)
Tổng: 2.520.000.000
131.663 USD
0.69% 12%
953
263 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0047554632 USD
116 đ
8.139.665 USD
1.711.645.048 (85%)
Tổng: 2.010.000.000
370.661 USD
-1.17% -11%
958
264 Biểu tượng logo của Cypherium Cypherium
11/2021
CPH
0,0150019663 USD
366 đ
8.111.236 USD
540.678.192 (6%)
Tổng: 8.428.000.000
12.577 USD
4.69% 12%
959
265 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000437676 USD
1,0692 đ
8.056.162 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
37.989 USD
2.31% 8%
962
266 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0023370581 USD
57 đ
7.478.586 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
292.573 USD
-2.40% 19%
974
267 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0060726721 USD
148 đ
7.485.081 USD
1.232.584.338 (3%)
Tổng: 39.999.999.999
56.160 USD
-1.13% 4%
976
268 Biểu tượng logo của Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger
06/2017
QRL
0,10 USD
2.530 đ
7.036.643 USD
67.937.170 (65%)
Tổng: 105.000.000
5.845 USD
1.44% 6%
993
269 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,14 USD
3.474 đ
6.840.319 USD
48.096.625 (88%)
Tổng: 54.780.236
3.268 USD
10.07% 39%
999
270 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
2,55 USD
62.225 đ
6.657.726 USD
2.613.892
823 USD
-9.58% -7%
1007
271 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
0,38 USD
9.379 đ
6.540.996 USD
17.037.978 (81%)
Tổng: 21.000.000
11.863 USD
-0.71% -0%
1010
272 Biểu tượng logo của Napoli Fan Token Napoli Fan Token
11/2021
NAP
3,06 USD
74.865 đ
6.524.476 USD
2.129.076 (21%)
Tổng: 10.000.000
6.047.811 USD
5.62% 21%
1011
273 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0042213471 USD
103 đ
6.501.135 USD
1.540.061.675 (80%)
Tổng: 1.918.864.893
13.667 USD
2.31% -1%
1013
274 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0003605061 USD
8,8072 đ
6.436.392 USD
17.853.770.283 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
37.244 USD
-2.59% -31%
1014
275 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
0,90 USD
21.987 đ
6.381.122 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
266 USD
2.69% 10%
1016
276 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,30 USD
7.210 đ
6.015.728 USD
20.382.189 (25%)
Tổng: 80.000.000
323.608 USD
2.31% 4%
1032
277 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0006922647 USD
16,9120 đ
6.000.548 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
2.297.439 USD
2.61% -0%
1033
278 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,001580412 USD
39 đ
5.669.522 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
447.497 USD
-1.89% 25%
1042
279 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,000441202 USD
10,7786 đ
5.617.542 USD
12.732.356.945 (85%)
Tổng: 14.931.004.034
0 USD
5.11% 17%
1046
280 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,29 USD
7.200 đ
5.428.176 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
21.08% -44%
1055
281 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0042669458 USD
104 đ
5.314.003 USD
1.245.388.080
126.666 USD
6.71% 0%
1060
282 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
1,32 USD
32.370 đ
5.270.874 USD
3.978.047 (40%)
Tổng: 10.000.000
262.400 USD
-10.20% 55%
1064
283 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
0,11 USD
2.738 đ
5.051.802 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
606.357 USD
5.75% 20%
1070
284 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
1,67 USD
40.766 đ
5.024.340 USD
3.010.935 (0%)
Tổng: 5.000.000.000
2.476.396 USD
-16.69% -28%
1073
285 Biểu tượng logo của Graphlinq Chain Graphlinq Chain
03/2021
GLQ
0,0145833394 USD
356 đ
4.958.334 USD
339.999.895 (52%)
Tổng: 650.000.000
447.716 USD
0.79% 49%
1076
286 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0498095834 USD
1.217 đ
4.891.942 USD
98.212.860
1.586.907 USD
-3.29% 40%
1083
287 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0013002077 USD
32 đ
4.745.095 USD
3.649.489.639 (61%)
Tổng: 6.000.000.000
3.398 USD
1.72% 7%
1092
288 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
0,34 USD
8.240 đ
4.581.586 USD
13.583.071 (100%)
Tổng: 13.607.529
86.159 USD
-10.64% -15%
1103
289 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,0936857042 USD
2.289 đ
3.967.691 USD
42.351.083 (43%)
Tổng: 97.453.500
12.260 USD
0.11% 19%
1136
290 Biểu tượng logo của Metaverse.Network Pioneer Metaverse.Network Pioneer
05/2021
NEER
0,20 USD
4.880 đ
3.885.495 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
576.711 USD
-0.28% 1%
1143
291 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0013222831 USD
32 đ
3.775.936 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
257.059 USD
-2.83% 37%
1148
292 Biểu tượng logo của Humanode Humanode
03/2023
HMND
0,18 USD
4.284 đ
3.769.628 USD
21.494.780 (5%)
Tổng: 400.000.000
629.755 USD
-4.63% -14%
1150
293 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0047715886 USD
117 đ
3.631.866 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
2.579 USD
2.55% 3%
1160
294 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,000452313 USD
11,0500 đ
3.588.278 USD
7.933.175.277 (79%)
Tổng: 10.000.000.000
88 USD
-1.62% -11%
1165
295 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0011518885 USD
28 đ
3.451.802 USD
2.996.646.420 (61%)
Tổng: 4.935.254.849
1.202.317 USD
-3.45% 3%
1179
296 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0610879775 USD
1.492 đ
3.301.049 USD
54.037.617 (86%)
Tổng: 63.179.744
8.844 USD
2.65% 14%
1187
297 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,0410241107 USD
1.002 đ
3.209.815 USD
78.242.153 (20%)
Tổng: 384.649.206
393.171 USD
5.95% 4%
1191
298 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
0,25 USD
6.194 đ
3.170.430 USD
12.505.375 (60%)
Tổng: 21.000.000
455.135 USD
-4.68% -13%
1193
299 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,34 USD
8.408 đ
3.142.776 USD
9.131.933
538.674 USD
-0.03% -0%
1195
300 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0038569752 USD
94 đ
3.066.084 USD
794.945.184 (95%)
Tổng: 840.000.000
1.001 USD
-11.64% 4%
1200
301 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
3,57 USD
87.275 đ
3.047.053 USD
852.929 (85%)
Tổng: 1.000.000
2.380 USD
-34.18% -29%
1206
302 Biểu tượng logo của Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC)
01/2019
XFC
0,0080083129 USD
196 đ
3.000.399 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
83.498 USD
-0.73% -1%
1213
303 Biểu tượng logo của TenUp TenUp
09/2019
TUP
0,0283980312 USD
694 đ
2.992.352 USD
105.371.800 (55%)
Tổng: 191.999.985
318.324 USD
4.44% 21%
1215
304 Biểu tượng logo của Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token
07/2021
SAUBER
0,54 USD
13.290 đ
2.978.623 USD
5.475.575 (55%)
Tổng: 10.000.000
830.716 USD
0.24% 0%
1216
305 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,0800121962 USD
1.955 đ
2.946.097 USD
36.820.604 (96%)
Tổng: 38.307.413
0 USD
0.03% -0%
1220
306 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0057334305 USD
140 đ
2.906.487 USD
506.936.797 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
338.679 USD
12.53% 21%
1223
307 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0026976102 USD
66 đ
2.890.741 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
1.607 USD
5.76% -10%
1226
308 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,10 USD
2.532 đ
2.874.318 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
446 USD
11.52% -88%
1228
309 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0012928017 USD
32 đ
2.753.527 USD
2.129.891.582 (99%)
Tổng: 2.161.806.690
0 USD
13.66% 7%
1234
310 Biểu tượng logo của TENT TENT
07/2018
TENT
0,070148842 USD
1.714 đ
2.712.283 USD
38.664.688 (46%)
Tổng: 84.096.000
0 USD
2.91% 13%
1238
311 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0007912037 USD
19,3291 đ
2.648.904 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
7.409 USD
-4.75% 4%
1244
312 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,035597943 USD
870 đ
2.428.489 USD
68.219.935 (81%)
Tổng: 84.000.000
14.320 USD
4.55% 46%
1260
313 Biểu tượng logo của NerveNetwork NerveNetwork
07/2020
NVT
0,0085325084 USD
208 đ
2.363.366 USD
276.983.684 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
132.718 USD
0.05% 2%
1267
314 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0006940298 USD
16,9551 đ
2.154.805 USD
3.104.773.221
28.533 USD
-4.55% 5%
1289
315 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0032688038 USD
80 đ
2.138.573 USD
654.237.215 (60%)
Tổng: 1.083.202.000
41.054 USD
4.31% 44%
1293
316 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001685795 USD
4,1184 đ
2.124.835 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
104.452 USD
16.27% 10%
1295
317 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,14 USD
3.524 đ
2.087.617 USD
14.473.588 (69%)
Tổng: 21.000.000
3.271 USD
8.49% 3%
1301
318 Biểu tượng logo của Gleec Coin Gleec Coin
02/2020
GLEEC
0,0110530319 USD
270 đ
2.008.944 USD
181.755.046 (87%)
Tổng: 210.000.075
211.224 USD
-29.70% -15%
1312
319 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,0000437517 USD
1,0689 đ
1.995.079 USD
45.600.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
1.841.503 USD
-8.59% 136%
1314
320 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,0799107788 USD
1.952 đ
1.924.719 USD
24.085.849
0 USD
0.00% 0%
1324
321 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0016790287 USD
41 đ
1.810.357 USD
1.078.216.862 (43%)
Tổng: 2.500.000.000
2.702 USD
1.11% 11%
1335
322 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0000785332 USD
1,9186 đ
1.662.162 USD
21.165.096.531
303.865 USD
11.24% 8%
1356
323 Biểu tượng logo của Primecoin Primecoin
07/2013
XPM
0,0343591886 USD
839 đ
1.633.435 USD
47.539.984
896 USD
2.22% 13%
1361
324 Biểu tượng logo của Göztepe S.K. Fan Token Göztepe S.K. Fan Token
04/2021
GOZ
0,69 USD
16.795 đ
1.622.283 USD
2.359.821 (34%)
Tổng: 7.000.000
52.373 USD
0.82% 2%
1365
325 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,0039015311 USD
95 đ
1.593.853 USD
408.519.875 (63%)
Tổng: 647.367.590
447.238 USD
-11.56% 7%
1370
326 Biểu tượng logo của Young Boys Fan Token Young Boys Fan Token
01/2021
YBO
0,51 USD
12.362 đ
1.558.667 USD
3.080.226 (62%)
Tổng: 5.000.000
3.013 USD
3.44% 10%
1375
327 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0002444219 USD
5,9712 đ
1.552.120 USD
6.350.167.832 (91%)
Tổng: 6.979.170.652
395.243 USD
-6.07% -6%
1376
328 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0791679387 USD
1.934 đ
1.421.110 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
11.692 USD
14.44% 79%
1400
329 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0076238493 USD
186 đ
1.414.911 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
75 USD
6.12% 35%
1401
330 Biểu tượng logo của Omchain Omchain
06/2021
OMC
0,0149503394 USD
365 đ
1.387.522 USD
92.808.753 (37%)
Tổng: 249.045.426
292.962 USD
6.59% -3%
1405
331 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,000012768 USD
0,3119 đ
1.352.709 USD
105.945.268.750
13.389 USD
7.46% 25%
1411
332 Biểu tượng logo của Idena Idena
08/2020
IDNA
0,0199226902 USD
487 đ
1.312.994 USD
65.904.452 (60%)
Tổng: 110.280.602
40.551 USD
8.15% 13%
1418
333 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0810805104 USD
1.981 đ
1.310.093 USD
16.157.930 (77%)
Tổng: 21.000.000
2.298 USD
2.97% 17%
1419
334 Biểu tượng logo của Natus Vincere Fan Token Natus Vincere Fan Token
01/2021
NAVI
0,40 USD
9.882 đ
1.283.049 USD
3.171.926 (63%)
Tổng: 5.000.000
2.177 USD
2.41% 4%
1424
335 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000723988 USD
1,7687 đ
1.262.824 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
35.613 USD
3.24% 17%
1429
336 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0004960754 USD
12,1191 đ
1.244.806 USD
2.509.307.307 (84%)
Tổng: 2.995.058.318
48.808 USD
-5.32% -17%
1432
337 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0180892837 USD
442 đ
1.233.833 USD
68.207.951 (99%)
Tổng: 69.000.000
18 USD
7.74% 2%
1433
338 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0010146267 USD
25 đ
1.206.138 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
-7.02% 3%
1439
339 Biểu tượng logo của ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger
01/2019
ADM
0,0131019922 USD
320 đ
1.198.658 USD
91.486.700 (46%)
Tổng: 200.000.000
242.546 USD
-10.86% 27%
1442
340 Biểu tượng logo của Caduceus Caduceus
05/2022
CMP
0,0321315868 USD
785 đ
1.180.272 USD
36.732.438 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
1.751.402 USD
4.42% -1%
1447
341 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0015245887 USD
37 đ
1.118.503 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
58.026 USD
-6.13% -2%
1455
342 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,000005077 USD
0,1240 đ
1.077.700 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
36.409 USD
-4.84% 6%
1457
343 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,39 USD
9.593 đ
1.060.209 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.598.604
7 USD
5.11% 17%
1461
344 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000601684 USD
1,4699 đ
1.016.983 USD
16.902.271.200 (56%)
Tổng: 30.000.000.000
16.030 USD
-1.59% 18%
1472
345 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,0552103743 USD
1.349 đ
1.000.221 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
96 USD
0.42% 23%
1475
346 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000068171 USD
0,1665 đ
980.037 USD
143.761.098.438
648 USD
-56.96% -19%
1485
347 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,0061952915 USD
151 đ
924.043 USD
149.152.515 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
32.295 USD
7.98% 30%
1495
348 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0127459988 USD
311 đ
919.350 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
74 USD
46.74% 10%
1496
349 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000470604 USD
1,1497 đ
883.346 USD
18.770.473.170 (65%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
12.13% -26%
1503
350 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,000431161 USD
10,5333 đ
876.694 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
27.178 USD
-16.23% -43%
1505
351 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0008461519 USD
20,6715 đ
836.352 USD
988.418.168 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
41.709 USD
-10.13% -9%
1523
352 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0893320378 USD
2.182 đ
829.629 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
0 USD
18.32% 19%
1526
353 Biểu tượng logo của RioDeFi RioDeFi
08/2020
RFUEL
0,0024072634 USD
59 đ
829.425 USD
344.550.838 (96%)
Tổng: 358.029.580
78.525 USD
20.89% 15%
1527
354 Biểu tượng logo của WaykiChain WaykiChain
01/2018
WICC
0,0038709629 USD
95 đ
812.902 USD
210.000.000
500.154 USD
-2.61% -2%
1531
355 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,000342153 USD
8,3588 đ
787.423 USD
2.301.377.178 (81%)
Tổng: 2.851.982.500
22.365 USD
0.32% 7%
1535
356 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000132343 USD
0,3233 đ
767.293 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
45 USD
5.11% 17%
1543
357 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0083816988 USD
205 đ
752.250 USD
89.749.081 (92%)
Tổng: 98.000.000
306 USD
-9.22% 17%
1548
358 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0000352421 USD
0,8610 đ
742.441 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
191.155 USD
-0.19% -2%
1552
359 Biểu tượng logo của Bitswift Bitswift
10/2014
BITS
0,19 USD
4.549 đ
723.270 USD
3.884.635
14 USD
5.11% 23%
1559
360 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0092465999 USD
226 đ
722.346 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
49.302 USD
-11.58% 246%
1560
361 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000073911 USD
0,1806 đ
673.263 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.65% 1%
1575
362 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0001241879 USD
3,0339 đ
673.036 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
531.586 USD
5.37% -6%
1577
363 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000416052 USD
1,0164 đ
657.619 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
185 USD
-1.48% 159%
1581
364 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,0133201105 USD
325 đ
655.862 USD
49.238.466
0 USD
3.93% 15%
1582
365 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0031186286 USD
76 đ
622.936 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
57.555 USD
1.16% 11%
1599
366 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,042312798 USD
1.034 đ
570.299 USD
13.478.159 (75%)
Tổng: 18.000.000
7.294 USD
4.97% 12%
1611
367 Biểu tượng logo của Golos Blockchain Golos Blockchain
10/2019
GLS
0,0014802751 USD
36 đ
548.868 USD
370.787.669
13 USD
0.03% 6%
1618
368 Biểu tượng logo của ODIN PROTOCOL ODIN PROTOCOL
05/2021
ODIN
0,0310373343 USD
758 đ
542.189 USD
17.468.925 (17%)
Tổng: 100.000.000
2.957 USD
-1.26% 4%
1621
369 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0093081724 USD
227 đ
534.324 USD
57.403.782 (65%)
Tổng: 88.888.888
0 USD
4.61% 12%
1622
370 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
2,40 USD
58.584 đ
527.626 USD
220.026 (22%)
Tổng: 1.000.000
915 USD
12.31% 23%
1623
371 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0017645682 USD
43 đ
512.860 USD
290.643.309
1 USD
5.11% 41%
1626
372 Biểu tượng logo của Neblio Neblio
09/2017
NEBL
0,023463176 USD
573 đ
491.304 USD
20.939.384
48.891 USD
-2.43% 15%
1634
373 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000688275 USD
1,6815 đ
485.057 USD
7.047.432.779 (88%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
5.11% 24%
1638
374 Biểu tượng logo của BlackHat BlackHat
06/2021
BLKC
0,0462335247 USD
1.129 đ
475.475 USD
10.284.214 (49%)
Tổng: 21.000.000
10.412 USD
-0.43% 11%
1642
375 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0011030051 USD
27 đ
474.292 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
5.11% 53%
1643
376 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0001798429 USD
4,3936 đ
468.971 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
62.612 USD
0.11% 9%
1645
377 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,0102225624 USD
250 đ
446.536 USD
43.681.422 (60%)
Tổng: 72.245.700
106 USD
-5.15% 2%
1651
378 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,0730757596 USD
1.785 đ
438.590 USD
6.001.857
10 USD
-25.36% -19%
1655
379 Biểu tượng logo của Massnet Massnet
05/2020
MASS
0,004466408 USD
109 đ
437.825 USD
98.026.147 (47%)
Tổng: 206.438.400
43.313 USD
5.74% 2%
1656
380 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,0146492629 USD
358 đ
434.023 USD
29.627.634 (97%)
Tổng: 30.651.125
68 USD
-4.59% 23%
1660
381 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000080772 USD
0,1973 đ
428.634 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
256 USD
20.25% -4%
1662
382 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021
GLCH
0,005379345 USD
131 đ
426.490 USD
79.282.952 (89%)
Tổng: 88.888.888
144 USD
1.47% 40%
1663
383 Biểu tượng logo của AME Chain AME Chain
01/2021
AME
0,0008503216 USD
20,7734 đ
425.161 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
73.798 USD
-7.25% -4%
1664
384 Biểu tượng logo của High Performance Blockchain High Performance Blockchain
01/2018
HPB
0,0058173628 USD
142 đ
425.074 USD
73.069.950 (72%)
Tổng: 101.119.950
31.225 USD
2.69% 8%
1665
385 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0075004347 USD
183 đ
419.360 USD
55.911.422 (79%)
Tổng: 70.717.126
4.377 USD
11.68% 24%
1669
386 Biểu tượng logo của Levante U.D. Fan Token Levante U.D. Fan Token
09/2021
LEV
0,41 USD
10.114 đ
417.591 USD
1.008.626 (50%)
Tổng: 2.000.000
2.362 USD
2.18% 11%
1673
387 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0305311813 USD
746 đ
400.870 USD
13.129.861 (77%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
5.11% 53%
1684
388 Biểu tượng logo của Vidulum Vidulum
05/2020
VDL
0,0229344111 USD
560 đ
391.519 USD
17.071.231 (100%)
Tổng: 17.086.081
925 USD
-3.09% 4%
1686
389 Biểu tượng logo của Alliance Fan Token Alliance Fan Token
03/2021
ALL
0,25 USD
6.162 đ
383.184 USD
1.519.184 (30%)
Tổng: 5.000.000
1.879 USD
0.38% 1%
1691
390 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0043713395 USD
107 đ
376.276 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
63 USD
10.01% 14%
1693
391 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,001874285 USD
46 đ
374.856 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
3 USD
0.03% -0%
1695
392 Biểu tượng logo của Acorn Protocol Acorn Protocol
05/2023
ACN
0,0000793465 USD
1,9384 đ
371.517 USD
4.682.213.372 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
37.184 USD
1.61% -4%
1699
393 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0002525263 USD
6,1692 đ
357.037 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
15.86% 0%
1705
394 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,20 USD
4.805 đ
336.334 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
13 USD
1.26% -22%
1717
395 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0013675403 USD
33 đ
323.560 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
0 USD
10.08% 81%
1726
396 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0269096646 USD
657 đ
322.699 USD
11.991.948 (57%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.11% 17%
1727
397 Biểu tượng logo của Kava Swap Kava Swap
09/2021
SWP
0,0089711758 USD
219 đ
303.712 USD
33.854.166 (14%)
Tổng: 250.000.000
44.171 USD
12.57% 37%
1738
398 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000213332 USD
0,5212 đ
282.975 USD
13.264.507.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
20.458 USD
4.18% 19%
1756
399 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,000441202 USD
10,7786 đ
261.549 USD
592.810.145
8 USD
-47.44% 17%
1767
400 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0044114204 USD
108 đ
236.688 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
13 USD
-4.44% 6%
1783
401 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000928264 USD
2,2677 đ
225.144 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
22 USD
1.78% -26%
1792
402 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0000462196 USD
1,1291 đ
220.234 USD
4.764.958.333 (79%)
Tổng: 6.000.000.000
8 USD
0.14% 7%
1796
403 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
0,030879943 USD
754 đ
203.767 USD
6.598.686 (2%)
Tổng: 360.000.000
0 USD
5.11% 17%
1810
404 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000882284 USD
2,1554 đ
203.664 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
5.11% 79%
1812
405 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000031719 USD
0,0775 đ
199.258 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
32 USD
0.23% 38%
1815
406 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0432626437 USD
1.057 đ
193.602 USD
4.475.031
0 USD
3.82% 16%
1821
407 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0043520287 USD
106 đ
185.436 USD
42.609.099
0 USD
3.69% 92%
1829
408 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,0070592327 USD
172 đ
175.134 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
5.11% 17%
1838
409 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000882284 USD
2,1554 đ
159.096 USD
1.803.230.929 (99%)
Tổng: 1.815.898.097
5 USD
5.11% 134%
1851
410 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,0016823503 USD
41 đ
157.300 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
121.743 USD
25.35% 36%
1857
411 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,000970737 USD
23,7151 đ
155.764 USD
160.459.559 (13%)
Tổng: 1.200.000.000
107.638 USD
1.29% -2%
1859
412 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,0129844055 USD
317 đ
154.770 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
37.928 USD
-3.67% -6%
1861
413 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,000058634 USD
1,4324 đ
153.553 USD
2.618.846.335 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
31.179 USD
-3.53% -2%
1862
414 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0005734847 USD
14,0102 đ
153.389 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
5.11% -16%
1863
415 Biểu tượng logo của Wonderman Nation Wonderman Nation
05/2022
WNDR
0,0107156294 USD
262 đ
152.328 USD
14.215.495 (3%)
Tổng: 500.000.000
8.898 USD
-0.60% -2%
1865
416 Biểu tượng logo của FreedomCoin FreedomCoin
03/2016
FREED
0,0224951973 USD
550 đ
148.567 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
75 USD
5.46% 17%
1873
417 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,0027162574 USD
66 đ
143.962 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
15.471 USD
11.30% 19%
1878
418 Biểu tượng logo của AtromG8 AtromG8
05/2020
AG8
0,0034105186 USD
83 đ
143.242 USD
42.000.000 (50%)
Tổng: 84.000.000
76 USD
10.38% -32%
1880
419 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000084814 USD
0,2072 đ
139.286 USD
16.422.580.992
0 USD
2.52% -19%
1882
420 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0089519208 USD
219 đ
129.517 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
28.565 USD
-9.71% -55%
1905
421 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0041007791 USD
100 đ
121.658 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
133 USD
1.67% 9%
1910
422 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000441202 USD
1,0779 đ
116.004 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
0 USD
5.11% 17%
1921
423 Biểu tượng logo của Decentrahub Coin Decentrahub Coin
08/2020
DCNTR
0,0652979021 USD
1.595 đ
115.647 USD
1.771.062 (4%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
5.11% 17%
1922
424 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash
11/2019
SFX
0,0004000524 USD
9,7733 đ
114.515 USD
286.250.791 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
0.02% -20%
1925
425 Biểu tượng logo của KIRA KIRA
09/2020
KEX
0,0091124513 USD
223 đ
114.198 USD
12.532.083 (4%)
Tổng: 300.000.000
117.197 USD
6.69% 19%
1926
426 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0001764808 USD
4,3114 đ
112.070 USD
635.025.286 (98%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
5.11% 17%
1928
427 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0049849051 USD
122 đ
100.530 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
257 USD
5.11% 10%
1943
428 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0057797467 USD
141 đ
98.076 USD
16.968.855 (92%)
Tổng: 18.400.000
15 USD
-13.94% 32%
1949
429 Biểu tượng logo của KnoxFS KnoxFS
01/2021
KFX
0,11 USD
2.792 đ
90.625 USD
793.071 (16%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
5.11% 12%
1961
430 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0158811135 USD
388 đ
86.260 USD
5.431.630
13 USD
-98.41% -48%
1971
431 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0044555346 USD
109 đ
84.981 USD
19.073.174 (76%)
Tổng: 25.000.000
12 USD
5.11% -35%
1973
432 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0020199384 USD
49 đ
83.444 USD
41.310.250 (98%)
Tổng: 42.000.000
55 USD
2.35% 2%
1976
433 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
0,0163799424 USD
400 đ
81.917 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 742.457.011
117 USD
-4.98% -13%
1981
434 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0006972281 USD
17,0333 đ
81.408 USD
116.759.822 (47%)
Tổng: 250.000.000
26.476 USD
-5.29% 7%
1982
435 Biểu tượng logo của Tachyon Protocol Tachyon Protocol
01/2020
IPX
0,0002823834 USD
6,8986 đ
75.356 USD
266.858.531 (18%)
Tổng: 1.500.000.000
1.328 USD
-4.89% -24%
1993
436 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0034413759 USD
84 đ
71.446 USD
20.760.950
0 USD
3.78% 15%
1996
437 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0022060102 USD
54 đ
67.363 USD
30.535.913
0 USD
5.11% 17%
2001
438 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0006052165 USD
14,7854 đ
56.500 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
0 USD
0.22% 1%
2011
439 Biểu tượng logo của ARAW USDe ARAW USDe
03/2019
ARAW
0,0000206158 USD
0,5036 đ
41.099 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
3.32% 0%
2011
440 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0001764268 USD
4,3101 đ
53.819 USD
305.047.800 (76%)
Tổng: 400.000.000
10 USD
5.09% 17%
2019
441 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,0088213384 USD
216 đ
52.882 USD
5.994.733 (29%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.09% 17%
2023
442 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0020950679 USD
51 đ
52.342 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
5.09% 68%
2024
443 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0003087468 USD
7,5427 đ
51.684 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
0 USD
5.09% 17%
2026
444 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0052374374 USD
128 đ
51.494 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
125.51% 162%
2028
445 Biểu tượng logo của USDe USDe
03/2019
USDE
0,0000207878 USD
0,5078 đ
41.442 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
0.00% 1%
2029
446 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000458941 USD
1,1212 đ
50.138 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
2.35% 12%
2033
447 Biểu tượng logo của MultiCoinCasino MultiCoinCasino
05/2020
MCC
0,0100635997 USD
246 đ
48.384 USD
4.807.840 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.05% -0%
2037
448 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0069690597 USD
170 đ
48.099 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
161 USD
0.03% -55%
2038
449 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000441067 USD
1,0775 đ
43.614 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
5.09% 17%
2044
450 Biểu tượng logo của Public Index Network Public Index Network
11/2013
PIN
0,0002651055 USD
6,4765 đ
40.389 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
0 USD
0.00% 0%
2055
451 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
0,0022060102 USD
54 đ
40.392 USD
18.309.955 (76%)
Tổng: 24.209.955
0 USD
5.11% -17%
2056
452 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0009265243 USD
22,6350 đ
38.870 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
5 USD
-23.88% 22%
2061
453 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000051732 USD
0,1264 đ
38.105 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
2 USD
-81.82% -79%
2064
454 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0015883273 USD
39 đ
26.926 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
5.11% 17%
2085
455 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0000344258 USD
0,8410 đ
26.363 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
0 USD
0.00% 0%
2088
456 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0001140408 USD
2,7860 đ
24.279 USD
212.897.880 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
4 USD
-96.18% -96%
2092
457 Biểu tượng logo của BitcoinAlloy BitcoinAlloy
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -3%
2099
458 Biểu tượng logo của Alloy ShahramBank Alloy ShahramBank
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -0%
2103
459 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0039696023 USD
97 đ
20.884 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
5.09% 31%
2105
460 Biểu tượng logo của ShahramBank Coin ShahramBank Coin
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% 1%
2107
461 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0000099994 USD
0,2443 đ
18.580 USD
1.858.081.500 (93%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.01% -0%
2112
462 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,0004410669 USD
10,7753 đ
17.255 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
0 USD
5.09% 17%
2118
463 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0004851736 USD
11,8528 đ
15.799 USD
32.563.896
0 USD
5.09% 17%
2121
464 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,000441202 USD
10,7786 đ
14.330 USD
32.479.221
0 USD
5.11% 17%
2124
465 Biểu tượng logo của Acoin Acoin
09/2014
ACOIN
0,0088213384 USD
216 đ
10.763 USD
1.220.085
0 USD
5.09% 17%
2137
466 Biểu tượng logo của Kemacoin Kemacoin
02/2020
KEMA
0,0003970818 USD
9,7007 đ
9.673 USD
24.360.241 (97%)
Tổng: 25.017.096
6 USD
5.11% 31%
2140
467 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0006001747 USD
14,6623 đ
8.301 USD
13.831.050 (69%)
Tổng: 20.000.000
0 USD
0.05% -0%
2144
468 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0035285353 USD
86 đ
6.538 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
0 USD
5.09% 4%
2149
469 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,000441202 USD
10,7786 đ
5.969 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
5.11% 17%
2150
470 Biểu tượng logo của Electrum BitcoinDark Electrum BitcoinDark
02/2019
ELD
0,0001443107 USD
3,5255 đ
563 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
0 USD
3.32% 0%
2150
471 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0001323201 USD
3,2326 đ
5.603 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
4 USD
57.64% 250%
2153
472 Biểu tượng logo của BitcoinDark BitcoinDark
02/2019
BTCD
0,00014543 USD
3,5529 đ
567 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
0 USD
0.00% 4%
2159
473 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0008821338 USD
21,5505 đ
4.473 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
0 USD
5.09% 133%
2163
474 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0000705707 USD
1,7240 đ
4.270 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
14 USD
5.09% 17%
2166
475 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0003468097 USD
8,4726 đ
4.149 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
0 USD
4.09% 15%
2167
476 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0000176427 USD
0,4310 đ
2.374 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
6 USD
5.09% 17%
2172
477 Biểu tượng logo của ZCore (old) ZCore (old)
08/2018
ZCR
0,0000462573 USD
1,1301 đ
578 USD
12.505.925 (69%)
Tổng: 18.000.000
18 USD
1.03% 5%
2182
478 Biểu tượng logo của BitcoinClassic XT BitcoinClassic XT
02/2019
BXCXT
0,00014543 USD
3,5529 đ
567 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
0 USD
0.00% 0%
2183
479 Biểu tượng logo của KZ Cash KZ Cash
01/2018
KZC
0,0001764808 USD
4,3114 đ
276 USD
1.563.996 (8%)
Tổng: 18.900.000
0 USD
5.11% 17%
2188
480 Biểu tượng logo của MEME MEME
05/2023
MEME
0,0273586699 USD
668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
8.163.019 USD
-8.75% -38%
2193
481 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
29,97 USD
732.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
27.992.279 USD
3.52% 13%
2208
482 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
9.402 USD
229.699.866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.041.229 USD
19.02% 25%
2222
483 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,14 USD
3.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.987
14.601.434 USD
70.49% 136%
2224
484 Biểu tượng logo của Clore.ai Clore.ai
05/2023
CLORE
0,23 USD
5.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 248.281.416
11.032.376 USD
3.19% 3%
2230
485 Biểu tượng logo của Virtual Coin Virtual Coin
11/2023
VRC
1,92 USD
46.864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.129.482 USD
0.51% 8%
2248
486 Biểu tượng logo của TENET TENET
05/2023
TENET
0,13 USD
3.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
3.769.930 USD
2.46% 44%
2267
487 Biểu tượng logo của Wrapped EGLD Wrapped EGLD
09/2020
WEGLD
50,50 USD
1.233.764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.415.926
3.498.169 USD
-3.13% 15%
2275
488 Biểu tượng logo của XT Stablecoin XTUSD XT Stablecoin XTUSD
07/2022
XTUSD
1,00 USD
24.442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.800.030
3.393.378 USD
0.06% -0%
2278
489 Biểu tượng logo của ASTRA Protocol ASTRA Protocol
03/2022
ASTRA
0,0053913209 USD
132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.335.488 USD
-0.89% -22%
2282
490 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,0098999065 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.089.041.096
2.693.711 USD
30.31% 124%
2293
491 Biểu tượng logo của Wrapped Near Wrapped Near
09/2021
WNEAR
2,19 USD
53.441 đ
0 USD
N/A
2.417.311 USD
2.22% 21%
2304
492 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
29,11 USD
711.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
2.404.866 USD
2.22% -0%
2305
493 Biểu tượng logo của Suiswap Suiswap
06/2023
SSWP
0,000671791 USD
16,4119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.305.402 USD
10.46% 37%
2306
494 Biểu tượng logo của OKT Chain OKT Chain
01/2021
OKT
13,87 USD
338.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.253.064 USD
-1.10% 3%
2307
495 Biểu tượng logo của TRAC TRAC
05/2023
TRAC
3,26 USD
79.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.317.440 USD
1.87% 87%
2318
496 Biểu tượng logo của ReserveBlock ReserveBlock
02/2023
RBX
0,0079525111 USD
194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 372.000.000
2.051.693 USD
2.67% 33%
2319
497 Biểu tượng logo của Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration (BFIC) Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration (BFIC)
03/2022
BFIC
23,02 USD
562.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.006.015 USD
-6.19% -0%
2324
498 Biểu tượng logo của BTCDOWN BTCDOWN
05/2020
BTCDOWN
0,0024928782 USD
61 đ
0 USD
N/A
1.949.069 USD
-12.70% -34%
2326
499 Biểu tượng logo của Wrapped Conflux Wrapped Conflux
11/2020
WCFX
0,21 USD
5.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.887.971
1.944.238 USD
-3.88% 37%
2327
500 Biểu tượng logo của EthereumFair EthereumFair
09/2022
ETHF
0,30 USD
7.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.852.159 USD
-1.75% -10%
2333
501 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
1,08 USD
26.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.830.050
1.845.942 USD
-0.01% 6%
2335
502 Biểu tượng logo của SMART SMART
11/2023
SMART
0,0039330915 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.010.200.000
1.665.513 USD
-7.09% -48%
2353
503 Biểu tượng logo của Nordek Nordek
04/2023
NRK
0,0105244737 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.618.922 USD
0.67% -15%
2357
504 Biểu tượng logo của MicroVisionChain MicroVisionChain
04/2023
SPACE
22,35 USD
546.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.602.395 USD
-8.34% -9%
2360
505 Biểu tượng logo của Neon EVM Neon EVM
07/2023
NEON
0,44 USD
10.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.600.267 USD
-1.62% -4%
2361
506 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,39 USD
9.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.548.714 USD
136.92% 355%
2366
507 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,008399863 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.393.150 USD
-14.23% 148%
2380
508 Biểu tượng logo của Evmos Evmos
05/2022
EVMOS
0,0885447832 USD
2.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.324.006 USD
0.24% 24%
2387
509 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021
KOIN
1,15 USD
28.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.084.532
1.307.507 USD
20.02% -30%
2389
510 Biểu tượng logo của Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX
05/2018
WIOTX
0,0384376008 USD
939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.250.950 USD
-3.62% 57%
2396
511 Biểu tượng logo của Parex Parex
02/2022
PRX
0,66 USD
16.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.000
1.214.649 USD
-6.61% 32%
2400
512 Biểu tượng logo của Crypto tex Crypto tex
01/2023
CTEX
0,17 USD
4.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.164.027 USD
2.11% 0%
2409
513 Biểu tượng logo của OHO OHO
10/2022
OHO
0,0006614613 USD
16,1595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
1.078.945 USD
5.16% 9%
2423
514 Biểu tượng logo của Soonaverse Soonaverse
10/2022
SOON
0,15 USD
3.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.066.130 USD
-3.54% -13%
2427
515 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
0,12 USD
2.947 đ
0 USD
N/A
1.035.150 USD
-6.14% -25%
2430
516 Biểu tượng logo của Bitkub Coin Bitkub Coin
12/2021
KUB
1,52 USD
37.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
953.801 USD
0.39% 6%
2448
517 Biểu tượng logo của Abelian Abelian
12/2023
ABEL
1,22 USD
29.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.531.769
949.290 USD
-8.94% -9%
2449
518 Biểu tượng logo của Abyss World Abyss World
06/2023
AWT
0,0038325328 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
888.320 USD
24.00% 178%
2458
519 Biểu tượng logo của Ref Finance Ref Finance
09/2021
REF
0,16 USD
3.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
852.136 USD
43.54% 76%
2464
520 Biểu tượng logo của Iustitia Coin Iustitia Coin
08/2023
IUS
0,0000070465 USD
0,1721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.233.720.368
835.519 USD
-4.84% -12%
2469
521 Biểu tượng logo của mCoin mCoin
12/2022
MCOIN
2,25 USD
54.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
789.266 USD
-2.86% -6%
2480
522 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
9,98 USD
243.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
756.685 USD
3.32% 8%
2484
523 Biểu tượng logo của Pastel Pastel
03/2021
PSL
0,0002504119 USD
6,1176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
730.113 USD
-10.54% -2%
2492
524 Biểu tượng logo của NALS NALS
05/2023
NALS
0,14 USD
3.536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
496.566 USD
-26.82% -27%
2492
525 Biểu tượng logo của GoSleep GoSleep
04/2023
ZZZ
0,30 USD
7.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
695.512 USD
24.74% 22%
2499
526 Biểu tượng logo của Iron Fish Iron Fish
02/2022
IRON
1,37 USD
33.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.635.420
691.844 USD
-2.35% -6%
2501
527 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
05/2023
ETHG
0,17 USD
4.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.700.000
674.167 USD
6.26% -0%
2504
528 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
12,44 USD
303.822 đ
0 USD
N/A
667.113 USD
9.12% 32%
2506
529 Biểu tượng logo của NOOT (Ordinals) NOOT (Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0016491709 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
653.557 USD
76.11% 275%
2510
530 Biểu tượng logo của BITCOIN ADDITIONAL BITCOIN ADDITIONAL
04/2022
BTCA
44.120 USD
1.077.856.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
642.185 USD
5.11% 17%
2513
531 Biểu tượng logo của CANTO CANTO
08/2022
CANTO
0,41 USD
10.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
619.644 USD
-0.42% 15%
2524
532 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
1,00 USD
24.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 698.964.077
612.410 USD
-0.09% 1%
2529
533 Biểu tượng logo của Bitgain Bitgain
11/2023
BGN
0,0017095605 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
604.185 USD
0.40% -16%
2532
534 Biểu tượng logo của USDH USDH
04/2022
USDH
0,99 USD
24.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.496.273
578.866 USD
-0.16% -0%
2546
535 Biểu tượng logo của AIA Chain AIA Chain
12/2023
AIA
0,0022918198 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
543.524 USD
3.11% 13%
2557
536 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
7,06 USD
172.440 đ
0 USD
N/A
539.946 USD
4.33% 23%
2558
537 Biểu tượng logo của FONSmartChain FONSmartChain
11/2022
FON
3,03 USD
74.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.031.550
538.575 USD
-2.45% -12%
2559
538 Biểu tượng logo của Neoxa Neoxa
07/2022
NEOX
0,0060594832 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
525.530 USD
7.96% 31%
2566
539 Biểu tượng logo của BizAuto BizAuto
10/2022
BIZA
0,0114867034 USD
281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000.000
496.015 USD
18.04% 10%
2580
540 Biểu tượng logo của ULTRAPRO ULTRAPRO
10/2023
UPRO
0,19 USD
4.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.090.000.000
469.178 USD
0.05% 1%
2599
541 Biểu tượng logo của BANK (Ordinals) BANK (Ordinals)
05/2023
BANK
0,0198811113 USD
486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
465.447 USD
51.35% 226%
2600
542 Biểu tượng logo của Shimmer Shimmer
11/2021
SMR
0,0451013179 USD
1.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.813.620.509
462.455 USD
-3.57% 18%
2603
543 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,044396884 USD
1.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.241.075
438.864 USD
40.92% 49%
2616
544 Biểu tượng logo của BLOCX. BLOCX.
10/2023
BLOCX
0,16 USD
3.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 91.000.000
416.070 USD
9.91% -48%
2629
545 Biểu tượng logo của OctaSpace OctaSpace
04/2023
OCTA
0,92 USD
22.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000
408.492 USD
14.93% 5%
2636
546 Biểu tượng logo của Alvey Chain Alvey Chain
08/2022
ALV
0,0432865819 USD
1.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
407.357 USD
-0.48% 31%
2639
547 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
0,0700803847 USD
1.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
386.557 USD
0.78% -2%
2657
548 Biểu tượng logo của RankerDAO RankerDAO
02/2022
RANKER
0,0027929428 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
379.908 USD
1.65% 20%
2664
549 Biểu tượng logo của Biop Biop
06/2023
BIOP
0,49 USD
12.021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
351.648 USD
85.71% 116%
2684
550 Biểu tượng logo của Lingose Lingose
09/2022
LING
0,0044079922 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
350.860 USD
5.03% -3%
2685
551 Biểu tượng logo của Ozonechain Ozonechain
02/2023
OZONE
90,71 USD
2.216.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
348.724 USD
0.28% 4%
2687
552 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0033414044 USD
82 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
336.992 USD
3.38% 13%
2696
553 Biểu tượng logo của PEPEBRC PEPEBRC
05/2023
PEPEBRC
0,0810671281 USD
1.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000
244.221 USD
-15.62% 28%
2699
554 Biểu tượng logo của Trisolaris Trisolaris
12/2021
TRI
0,0080038257 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.742.469
315.700 USD
124.46% 297%
2716
555 Biểu tượng logo của ParallelChain ParallelChain
11/2022
XPLL
0,17 USD
4.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.277.868
315.446 USD
-10.11% 27%
2717
556 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
0,0000259736 USD
0,6345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.010.898.833
305.450 USD
-39.19% -13%
2731
557 Biểu tượng logo của Qitmeer Network Qitmeer Network
12/2021
MEER
0,0962549168 USD
2.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.240.000
302.828 USD
-7.77% -12%
2734
558 Biểu tượng logo của BNBDOWN BNBDOWN
09/2020
BNBDOWN
0,0125244799 USD
306 đ
0 USD
N/A
291.789 USD
2.84% -2%
2747
559 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,31 USD
7.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.055.448
289.375 USD
19.52% 160%
2748
560 Biểu tượng logo của ABEY ABEY
12/2021
ABEY
0,41 USD
9.976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.159.996.027
286.043 USD
1.64% 6%
2755
561 Biểu tượng logo của PEGO Network PEGO Network
07/2023
PG
0,52 USD
12.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.167.301
277.191 USD
3.28% 7%
2764
562 Biểu tượng logo của Pi Pi
12/2021
PI
34,56 USD
844.179 đ
0 USD
N/A
275.683 USD
0.44% 2%
2766
563 Biểu tượng logo của krest Network krest Network
08/2023
KREST
0,34 USD
8.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
271.348 USD
0.84% 30%
2774
564 Biểu tượng logo của Propbase Propbase
11/2023
PROPS
0,0223980115 USD
547 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
268.478 USD
5.44% -6%
2779
565 Biểu tượng logo của Paycoin Paycoin
03/2020
PCI
0,0633783204 USD
1.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
257.312 USD
5.15% 27%
2793
566 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2023
XFI
0,87 USD
21.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 378.432.000
256.047 USD
-1.90% -3%
2794
567 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
80,54 USD
1.967.607 đ
0 USD
N/A
244.799 USD
-8.44% 29%
2812
568 Biểu tượng logo của Witnet Witnet
11/2021
WIT
0,0140018645 USD
342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.499.269.793
237.046 USD
5.49% -17%
2824
569 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0014610548 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
232.593 USD
0.06% 11%
2829
570 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,0743611648 USD
1.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.000.000
231.875 USD
9.39% 87%
2830
571 Biểu tượng logo của Sui (IOU) Sui (IOU)
04/2023
SUI
0,64 USD
15.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
230.007 USD
1.77% 4%
2832
572 Biểu tượng logo của Loop Network Loop Network
03/2022
LOOP
0,070728375 USD
1.728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
221.237 USD
2.81% 17%
2847
573 Biểu tượng logo của PIZA(Ordinals) PIZA(Ordinals)
05/2023
PIZA
0,11 USD
2.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
164.666 USD
-17.76% 3%
2854
574 Biểu tượng logo của Hyper Pay Hyper Pay
12/2017
HPY
0,00078927 USD
19,2819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
216.498 USD
-6.80% -19%
2859
575 Biểu tượng logo của PIZA (BRC) PIZA (BRC)
05/2023
PIZA
0,0969332037 USD
2.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
163.081 USD
-39.28% -9%
2863
576 Biểu tượng logo của Marvellex Classic Marvellex Classic
03/2023
MLXC
0,0018036525 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.094.001.113
198.153 USD
8.78% 9%
2891
577 Biểu tượng logo của Paribu Net Paribu Net
03/2022
PRB
0,42 USD
10.154 đ
0 USD
N/A
195.119 USD
1.69% 3%
2897
578 Biểu tượng logo của Omega Network Omega Network
06/2023
OMN
0,0043979923 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.700.000.000
194.753 USD
1.98% 2%
2899
579 Biểu tượng logo của Bloxies Coin Bloxies Coin
08/2023
BXC
0,0005046137 USD
12,3277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
147.467 USD
-3.87% 108%
2901
580 Biểu tượng logo của Best Fintech Investment Coin Best Fintech Investment Coin
03/2022
BFIC
22,47 USD
549.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
155.514 USD
-0.41% 25%
2903
581 Biểu tượng logo của Gold Secured Currency Gold Secured Currency
05/2021
GSX
0,0008002863 USD
19,5510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
188.232 USD
0.05% 14%
2917
582 Biểu tượng logo của ExchangeCoin ExchangeCoin
09/2019
EXCC
0,0311015306 USD
760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.003.078
172.036 USD
3.99% 38%
2949
583 Biểu tượng logo của Paladeum Paladeum
06/2023
PLB
0,59 USD
14.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
169.995 USD
-1.91% -4%
2954
584 Biểu tượng logo của ViCA Token ViCA Token
03/2022
VICA
0,0395584239 USD
966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
162.189 USD
0.52% -5%
2973
585 Biểu tượng logo của Wrapped Harmony Wrapped Harmony
09/2021
WONE
0,0141770979 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 244.255.327
160.501 USD
21.87% 8%
2975
586 Biểu tượng logo của Trice Trice
11/2022
TRI
0,25 USD
6.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
157.689 USD
8.41% -34%
2984
587 Biểu tượng logo của Nirvana Chain Nirvana Chain
10/2022
NAC
1,20 USD
29.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
156.668 USD
5.79% -7%
2986
588 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
08/2023
BXC
0,00039846 USD
9,7344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
124.609 USD
-3.48% -21%
2997
589 Biểu tượng logo của Meter Stable Meter Stable
08/2020
MTR
0,77 USD
18.716 đ
0 USD
N/A
150.834 USD
0.46% -12%
3003
590 Biểu tượng logo của Kingdomverse Kingdomverse
02/2023
KING
0,0013595353 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
149.889 USD
-4.41% -9%
3007
591 Biểu tượng logo của Hurricane NFT Hurricane NFT
04/2022
NHCT
0,0278041024 USD
679 đ
0 USD
N/A
146.524 USD
-8.14% 7%
3016
592 Biểu tượng logo của Grape Grape
07/2023
GRP
21,06 USD
514.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
145.239 USD
-0.99% 3%
3019
593 Biểu tượng logo của Klever Finance Klever Finance
06/2022
KFI
1,06 USD
26.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
144.811 USD
-2.37% 2%
3021
594 Biểu tượng logo của Genesys Genesys
08/2023
GSYS
0,11 USD
2.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
144.455 USD
-18.27% -9%
3023
595 Biểu tượng logo của DeVault DeVault
06/2019
DVT
0,0001590333 USD
3,8852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
136.163 USD
8.75% 1%
3054
596 Biểu tượng logo của Pirichain Pirichain
10/2022
PIRI
0,0015468013 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
134.245 USD
-2.11% -17%
3062
597 Biểu tượng logo của Zeniq Zeniq
12/2022
ZENIQ
0,0230274527 USD
563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000
131.897 USD
-14.61% 2%
3072
598 Biểu tượng logo của Basilisk Basilisk
11/2021
BSX
0,0001360892 USD
3,3247 đ
0 USD
N/A
130.468 USD
-6.96% 110%
3074
599 Biểu tượng logo của NOOT (BRC-20) NOOT (BRC-20)
05/2023
NOOT
0,0005814924 USD
14,2059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.535 USD
-24.60% 77%
3074
600 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
08/2023
BXC
0,0004325046 USD
10,5661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
130.338 USD
-3.20% 6%
3077
601 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
59,80 USD
1.461.036 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
127.210 USD
0.05% -0%
3089
602 Biểu tượng logo của JUNO JUNO
11/2021
JUNO
0,46 USD
11.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
123.536 USD
2.49% 5%
3098
603 Biểu tượng logo của Altair Altair
09/2021
AIR
0,0221239872 USD
540 đ
0 USD
N/A
122.963 USD
-8.78% 176%
3100
604 Biểu tượng logo của Sabai Ecoverse Sabai Ecoverse
07/2023
SABAI
0,0198531013 USD
485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
122.666 USD
0.61% -14%
3102
605 Biểu tượng logo của XBIT XBIT
10/2019
XBT
0,0110029356 USD
269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
122.370 USD
0.05% -0%
3104
606 Biểu tượng logo của Ambire Wallet Ambire Wallet
01/2022
WALLET
0,0084045135 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.731.542
119.537 USD
2.06% 17%
3116
607 Biểu tượng logo của Koinon Koinon
07/2020
KOIN
0,61 USD
14.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
117.757 USD
0.55% 146%
3121
608 Biểu tượng logo của xDAI xDAI
03/2021
xDAI
0,98 USD
23.970 đ
0 USD
N/A
116.249 USD
-1.96% -1%
3132
609 Biểu tượng logo của KONPAY KONPAY
06/2022
KON
0,0034961295 USD
85 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
115.036 USD
-7.43% -27%
3139
610 Biểu tượng logo của ClearDAO ClearDAO
01/2022
CLH
0,0043251215 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
113.966 USD
-1.80% 1%
3143
611 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0040028629 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
113.614 USD
-0.50% -1%
3145
612 Biểu tượng logo của Parallel Finance Parallel Finance
10/2021
PARA
0,007155716 USD
175 đ
0 USD
N/A
110.540 USD
59.73% 110%
3156
613 Biểu tượng logo của Megatech Megatech
09/2021
MGT
0,0014645238 USD
36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
107.227 USD
-0.08% 9%
3171
614 Biểu tượng logo của Drac (BRC) Drac (BRC)
05/2023
DRAC
0,0048784515 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 106.824.000
81.876 USD
-23.82% 47%
3175
615 Biểu tượng logo của MetaMUI MetaMUI
08/2021
MMUI
0,12 USD
2.923 đ
0 USD
N/A
103.028 USD
2.75% 14%
3191
616 Biểu tượng logo của MinePlex MinePlex
12/2020
PLEX
0,025134786 USD
614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 414.720.000
102.698 USD
5.41% -4%
3193
617 Biểu tượng logo của Global Innovation Platform Global Innovation Platform
04/2023
GIP
0,0528080297 USD
1.290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
99.109 USD
-1.47% -7%
3208
618 Biểu tượng logo của Brave Frontier Heroes Brave Frontier Heroes
06/2023
BPC
0,0118007944 USD
288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
98.555 USD
4.46% 3%
3210
619 Biểu tượng logo của Pixie Pixie
09/2022
PIX
0,00047517 USD
11,6084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
98.415 USD
-4.93% 15%
3211
620 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
21,17 USD
517.124 đ
0 USD
N/A
98.168 USD
-0.89% -1%
3212
621 Biểu tượng logo của Xodex Xodex
05/2022
XODEX
0,0002741132 USD
6,6966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.300.000.000
96.646 USD
22.75% 17%
3220
622 Biểu tượng logo của QI Blockchain QI Blockchain
09/2022
QIE
0,0051042592 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
92.407 USD
1.09% -8%
3244
623 Biểu tượng logo của Plug Chain Plug Chain
10/2021
PC
0,0003583367 USD
8,7542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
91.190 USD
-1.21% -1%
3254
624 Biểu tượng logo của Equilibrium Equilibrium
08/2020
EQ
0,0001051634 USD
2,5691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
91.134 USD
0.38% 102%
3255
625 Biểu tượng logo của Xiden Xiden
04/2022
XDEN
0,39 USD
9.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
85.266 USD
5.00% -9%
3286
626 Biểu tượng logo của BITCOLOJIX BITCOLOJIX
02/2022
BTCIX
1,37 USD
33.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
82.420 USD
-0.22% -0%
3308
627 Biểu tượng logo của Internet Computer Technology Internet Computer Technology
09/2023
ICT
0,15 USD
3.707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
80.240 USD
-0.54% 8%
3322
628 Biểu tượng logo của Wrapped Nervos Network Wrapped Nervos Network
11/2019
WCKB
0,0034193497 USD
84 đ
0 USD
N/A
79.496 USD
0.50% 5%
3330
629 Biểu tượng logo của Relictum Pro Relictum Pro
10/2021
GTN
0,0006946056 USD
16,9692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
78.802 USD
3.62% 33%
3337
630 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
08/2020
SFL
0,0028472773 USD
70 đ
0 USD
N/A
77.579 USD
-9.54% -20%
3343
631 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
440,31 USD
10.756.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
74.853 USD
-3.02% 37%
3359
632 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0029009019 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
74.462 USD
10.94% 34%
3360
633 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,0013954992 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
74.408 USD
-25.49% -12%
3361
634 Biểu tượng logo của BSV (BRC) BSV (BRC)
05/2023
BSV
0,0406699031 USD
994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
53.953 USD
-12.58% 120%
3402
635 Biểu tượng logo của Malinka Malinka
06/2022
MLNK
0,002913443 USD
71 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.242.678.247
69.608 USD
-0.93% 5%
3408
636 Biểu tượng logo của PLCU PLCU
02/2022
PLCU
119,06 USD
2.908.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
68.283 USD
2.40% 19%
3414
637 Biểu tượng logo của NOOT(Ordinals) NOOT(Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0005399767 USD
13,1916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.110 USD
-13.67% 51%
3434
638 Biểu tượng logo của xx network xx network
03/2022
XX
0,0801986863 USD
1.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.882.351
65.955 USD
-17.27% -25%
3435
639 Biểu tượng logo của Andus Chain Andus Chain
11/2021
DEB
0,0078951612 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.866 USD
-0.14% 3%
3444
640 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,0123515724 USD
302 đ
0 USD
N/A
62.063 USD
1.42% -7%
3460
641 Biểu tượng logo của DucatusX DucatusX
10/2021
DUCX
0,0060609216 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.874.205
59.855 USD
3.79% 14%
3477
642 Biểu tượng logo của SpartaDex SpartaDex
08/2023
SPARTA
0,59 USD
14.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.275 USD
5.61% 47%
3484
643 Biểu tượng logo của Bandot Protocol Bandot Protocol
04/2021
BDT
0,0000340802 USD
0,8326 đ
0 USD
N/A
59.144 USD
0.59% 9%
3486
644 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin
12/2019
JDC
0,0097034722 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
59.116 USD
10.10% 3%
3490
645 Biểu tượng logo của Ryoma Ryoma
04/2022
RYOMA
0,000848129 USD
20,7198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
58.633 USD
-6.58% 90%
3496
646 Biểu tượng logo của Naxion Naxion
11/2023
NXN
0,23 USD
5.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.314.000
58.256 USD
29.16% 47%
3500
647 Biểu tượng logo của Decentralized USD(Defichain) Decentralized USD(Defichain)
03/2022
DUSD
0,17 USD
4.087 đ
0 USD
N/A
57.877 USD
-0.24% -3%
3505
648 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin
01/2018
LBTC
0,24 USD
5.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.465.926
57.266 USD
-3.15% -16%
3513
649 Biểu tượng logo của GSA Coin GSA Coin
12/2020
GSA
2,33 USD
56.857 đ
0 USD
N/A
55.202 USD
-1.37% -6%
3530
650 Biểu tượng logo của Artery Network Artery Network
07/2021
ARTR
0,0055479845 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
54.170 USD
-4.87% -15%
3542
651 Biểu tượng logo của Utopia USD Utopia USD
11/2022
UUSD
1,00 USD
24.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
53.711 USD
0.03% -0%
3547
652 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,000171982 USD
4,2015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000.000
52.853 USD
30.03% 77%
3556
653 Biểu tượng logo của Unique Network Unique Network
11/2021
UNQ
0,0068904647 USD
168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.041.977.890
52.343 USD
0.33% 105%
3565
654 Biểu tượng logo của PLCUC PLCUC
02/2022
PLCUC
24,99 USD
610.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
50.397 USD
1.17% -7%
3583
655 Biểu tượng logo của Bitcoin Bam Bitcoin Bam
04/2021
BTCBAM
0,57 USD
13.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
50.302 USD
7.86% -3%
3585
656 Biểu tượng logo của AmazeToken AmazeToken
03/2023
AMT
11,50 USD
281.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
50.179 USD
0.05% 11%
3587
657 Biểu tượng logo của Tongtongcoin Tongtongcoin
10/2022
TTC
0,0814591371 USD
1.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
50.019 USD
-0.93% -4%
3588
658 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0005331682 USD
13,0253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
46.955 USD
-1.33% -3%
3622
659 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,0004647367 USD
11,3535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
43.923 USD
-10.94% 35%
3654
660 Biểu tượng logo của BANK (BRC) BANK (BRC)
05/2023
BANK
0,0075643695 USD
185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
37.697 USD
-14.23% 24%
3659
661 Biểu tượng logo của Zenith Coin Zenith Coin
09/2021
ZENITH
0,0048628066 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
42.960 USD
173.53% 203%
3667
662 Biểu tượng logo của XDAG XDAG
04/2020
XDAG
0,0127449379 USD
311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.446.294.144
42.160 USD
10.02% 2%
3675
663 Biểu tượng logo của Nolus Nolus
11/2023
NLS
0,0498078158 USD
1.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.859 USD
-1.74% 9%
3689
664 Biểu tượng logo của MOBIX MOBIX
09/2022
MOBX
0,0270041061 USD
660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.447 USD
-3.92% -0%
3700
665 Biểu tượng logo của Nebulas Nebulas
08/2017
NAS
0,0129373475 USD
316 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.741.015
37.369 USD
-0.28% 1%
3735
666 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
0,0619721668 USD
1.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.688 USD
-4.19% -17%
3745
667 Biểu tượng logo của Qbao Qbao
12/2017
QBT
0,0021038255 USD
51 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.714 USD
-0.10% 14%
3762
668 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0024228666 USD
59 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.800.000
35.575 USD
0.15% -22%
3767
669 Biểu tượng logo của Tesla Tokenized Stock Defichain Tesla Tokenized Stock Defichain
03/2022
DTSLA
143,24 USD
3.499.296 đ
0 USD
N/A
35.127 USD
3.42% 1%
3775
670 Biểu tượng logo của HALO network HALO network
09/2021
HO
0,06009657 USD
1.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
34.918 USD
0.23% -10%
3779
671 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
12/2017
BCX
0,0001808028 USD
4,4170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
34.400 USD
-5.23% 17%
3792
672 Biểu tượng logo của Volare Network Volare Network
08/2022
VOLR
0,63 USD
15.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.503 USD
0.04% -0%
3819
673 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0055517135 USD
136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
33.284 USD
11.12% 36%
3828
674 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
0,0532844978 USD
1.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
33.279 USD
2.38% 11%
3829
675 Biểu tượng logo của Starcoin Starcoin
06/2021
STC
0,0169692917 USD
415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.185.136.000
32.784 USD
-3.90% 33%
3836
676 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0026289403 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.584 USD
-1.41% -7%
3841
677 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
0,0198660834 USD
485 đ
0 USD
N/A
32.579 USD
-1.90% 23%
3842
678 Biểu tượng logo của BITONE BITONE
03/2022
BIO
0,00640229 USD
156 đ
0 USD
N/A
32.500 USD
-4.43% -9%
3844
679 Biểu tượng logo của Farmland Protocol Farmland Protocol
11/2020
FAR
0,0041012005 USD
100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
32.406 USD
-3.69% 11%
3847
680 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
0,58 USD
14.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
32.380 USD
3.66% 52%
3848
681 Biểu tượng logo của NitroEX NitroEX
02/2021
NTX
0,0000420064 USD
1,0262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
32.188 USD
-16.15% -22%
3852
682 Biểu tượng logo của FileStar FileStar
02/2021
STAR
0,0055988158 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
32.057 USD
11.56% 14%
3857
683 Biểu tượng logo của Credits Credits
03/2018
CS
0,0038744109 USD
95 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.471.072
31.538 USD
0.89% -2%
3870
684 Biểu tượng logo của YIN Finance YIN Finance
07/2021
YIN
0,0078622004 USD
192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
31.522 USD
-3.24% 1%
3872
685 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0004292477 USD
10,4865 đ
0 USD
N/A
31.471 USD
-1.11% 9%
3873
686 Biểu tượng logo của Navcoin Navcoin
06/2014
NAV
0,0499852349 USD
1.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.939.361
31.388 USD
3.44% -16%
3874
687 Biểu tượng logo của Super Bitcoin Super Bitcoin
12/2017
SBTC
0,37 USD
9.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.210.000
30.716 USD
-1.80% -5%
3886
688 Biểu tượng logo của Crypto Emergency Crypto Emergency
05/2023
CEM
0,87 USD
21.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187.000.000
30.713 USD
3.31% 9%
3888
689 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,0153354854 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.382 USD
-23.52% 17%
3896
690 Biểu tượng logo của RIKEZA RIKEZA
03/2022
RIK
0,0000610093 USD
1,4905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
29.835 USD
-3.62% -32%
3908
691 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0003808335 USD
9,3038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.727 USD
1.73% 5%
3913
692 Biểu tượng logo của Conscious Value Network Conscious Value Network
01/2019
CVNT
0,68 USD
16.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
29.741 USD
20.97% 20%
3914
693 Biểu tượng logo của Stohn Coin Stohn Coin
11/2023
SOH
0,0454252482 USD
1.110 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
29.608 USD
-18.84% 20%
3918
694 Biểu tượng logo của Synchrony Synchrony
10/2021
SCY
0,0001714528 USD
4,1886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.288 USD
2.22% 16%
3928
695 Biểu tượng logo của Farmers World Wood Farmers World Wood
03/2022
FWW
0,0000013316 USD
0,0325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
28.825 USD
-8.48% 7%
3940
696 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0007087853 USD
17,3156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.166.000
27.897 USD
-5.88% -13%
3965
697 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0002270156 USD
5,5460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
27.071 USD
2.99% 10%
3994
698 Biểu tượng logo của Qitcoin Qitcoin
01/2022
QTC
0,29 USD
7.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
26.801 USD
2.56% 1%
4002
699 Biểu tượng logo của Loon Network Loon Network