1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 1340 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3036) - Ethereum (3574) - TRON (91) - OKC Token (6) - Wanchain (5) - Cronos (49) - Solana (329) - Polygon (272) - XDC Network (9) - Avalanche (158) - Fantom (106) - BNB Smart Chain (BEP20) (31) - Klaytn (74) - XRP (24) - IoTeX (6) - Chiliz (45) - Neo (10) - Terra Classic (7) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (20) - Bitgert (6) - Cardano (40) - Arbitrum (98) - Cosmos (21) - Waves (9) - Secret (3) - Binance Chain (BEP2) (2) - Rootstock Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (9) - Ontology (1) - Algorand (19) - Aurora (5) - Binance Smart Chain (BEP20) (102) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (2) - MetisDAO (12) - Celo (15) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Terra (8) - Polkadot (1) - NEAR Protocol (9) - Huobi Token (22) - Karura (1) - Gnosis (5) - HECO (1) - Optimism (11) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (11) - Moonriver (10) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (12) - Aptos (15) - Fusion (1) - MultiversX (23) - Astar (1) - Avalanche C-Chain (5) - Velas (1) - CANTO (8) - Stacks (3) - SORA (3) - BNB Chain (BEP20) (1) - Ethereum Classic (4) - Bitcicoin (15) - Hedera (2) - Meter Governance (1) - Ripple (1) - NEM (1) - STAKE (1) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - EthereumPoW (1) - XRP Ledger (1) - Step App (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Tron20 (1) - Dogecoin (6) - Conflux (5) - Toncoin (6) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) - Evmos (2) - SX Network (1) - Energi (1) - Core (5) - Radix (1) -

21/03/2023 05:23

Danh sách 1340 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
28.056 USD
666.338.157 đ
542.137.634.787 USD
19.323.175 (92%)
Tổng: 21.000.000
45.499.355.415 USD
-0.06% 16%
1
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.757 USD
41.723.048 đ
214.981.502.187 USD
122.373.866
11.099.870.551 USD
-2.37% 5%
2
3 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
334,99 USD
7.955.923 đ
52.891.283.565 USD
157.890.918 (99%)
Tổng: 159.979.964
681.046.101 USD
-0.95% 8%
4
4 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,38 USD
8.983 đ
19.271.070.832 USD
50.950.912.949 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
1.080.412.514 USD
-3.44% 1%
6
5 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,34 USD
7.977 đ
11.659.692.671 USD
34.716.436.619 (77%)
Tổng: 45.000.000.000
323.204.131 USD
-3.29% -3%
7
6 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,13 USD
26.828 đ
9.866.408.257 USD
8.734.317.475 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
675.423.948 USD
-4.50% -5%
8
7 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0721058267 USD
1.713 đ
9.566.335.132 USD
132.670.764.300
413.516.309 USD
-4.13% -1%
9
8 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
22,73 USD
539.814 đ
8.719.137.422 USD
383.612.480 (71%)
Tổng: 539.312.705
1.147.355.100 USD
3.39% 11%
10
9 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,18 USD
146.813 đ
7.220.208.146 USD
1.168.013.152 (90%)
Tổng: 1.294.436.822
217.146.480 USD
-4.70% 1%
12
10 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,0658128661 USD
1.563 đ
6.000.508.795 USD
91.175.314.991 (100%)
Tổng: 91.175.357.111
254.725.633 USD
-1.37% -2%
14
11 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
80,74 USD
1.917.584 đ
5.853.294.617 USD
72.495.277 (86%)
Tổng: 84.000.000
557.634.719 USD
-4.53% -2%
15
12 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
17,00 USD
403.843 đ
5.536.824.231 USD
325.620.740 (45%)
Tổng: 720.000.000
222.815.208 USD
-3.67% 3%
17
13 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
11,69 USD
277.592 đ
3.347.120.467 USD
286.370.297
186.725.664 USD
-5.73% -3%
21
14 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
2,38 USD
56.490 đ
2.905.158.830 USD
1.221.401.181 (24%)
Tổng: 5.000.000.000
30.474.405 USD
-1.18% -1%
23
15 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
153,44 USD
3.644.249 đ
2.801.087.204 USD
18.255.015
83.263.442 USD
-0.05% 1%
24
16 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
19,90 USD
472.649 đ
2.786.292.775 USD
140.007.646 (66%)
Tổng: 210.700.000
230.077.325 USD
-6.22% 2%
25
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
132,11 USD
3.137.582 đ
2.555.270.391 USD
19.342.181 (92%)
Tổng: 21.000.000
213.306.600 USD
-2.09% 4%
27
18 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,82 USD
138.199 đ
2.368.694.854 USD
407.067.638
417.742.406 USD
-5.13% -9%
28
19 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,0875590846 USD
2.080 đ
2.320.701.390 USD
26.504.404.416 (53%)
Tổng: 50.001.806.812
75.986.604 USD
-0.76% 3%
29
20 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,0622739352 USD
1.479 đ
1.871.443.274 USD
30.051.790.818 (60%)
Tổng: 50.000.000.000
49.226.264 USD
-4.49% -4%
33
21 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
2,02 USD
47.960 đ
1.748.822.532 USD
866.021.029 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
148.816.629 USD
-5.23% -1%
35
22 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0234673169 USD
557 đ
1.701.642.051 USD
72.511.146.418 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
88.378.361 USD
-2.46% -0%
36
23 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,18 USD
28.139 đ
1.619.820.066 USD
1.367.159.080 (75%)
Tổng: 1.818.000.000
538.726.951 USD
1.32% 46%
37
24 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
5,17 USD
122.701 đ
1.531.352.855 USD
296.409.247 (60%)
Tổng: 497.127.193
50.591.977 USD
-4.47% -4%
39
25 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,21 USD
5.039 đ
1.512.418.091 USD
7.128.878.931 (71%)
Tổng: 10.000.000.000
83.265.470 USD
-3.97% -1%
40
26 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
1,19 USD
28.313 đ
1.289.004.821 USD
1.081.263.745 (100%)
Tổng: 1.084.371.464
344.004.031 USD
3.32% 10%
43
27 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,46 USD
10.970 đ
1.285.330.137 USD
2.782.740.370 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
367.260.720 USD
-7.32% 10%
44
28 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
46,63 USD
1.107.464 đ
1.173.180.918 USD
25.159.321 (80%)
Tổng: 31.415.926
51.469.386 USD
6.49% 8%
45
29 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,42 USD
9.897 đ
1.106.810.494 USD
2.655.935.790 (50%)
Tổng: 5.278.164.274
979.810.736 USD
-9.92% 68%
48
30 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,18 USD
28.099 đ
1.101.772.686 USD
931.247.633 (98%)
Tổng: 952.527.835
34.268.559 USD
-4.66% 8%
49
31 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
1,03 USD
24.370 đ
1.063.261.786 USD
1.036.200.000 (73%)
Tổng: 1.417.972.341
53.969.234 USD
-5.35% 3%
52
32 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
1,03 USD
24.406 đ
1.027.630.507 USD
1.000.000.000
24.714.587 USD
-3.67% 1%
53
33 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
12,50 USD
296.974 đ
882.030.505 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
163.912.208 USD
-2.43% 12%
57
34 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001284696 USD
3,0512 đ
758.920.648 USD
5.907.392.770.746 (86%)
Tổng: 6.859.437.679.283
84.955.522 USD
-5.20% -3%
63
35 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,23 USD
5.489 đ
711.579.001 USD
3.078.759.229 (28%)
Tổng: 11.014.722.483
42.755.029 USD
-3.52% -7%
66
36 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,81 USD
19.328 đ
708.610.481 USD
870.721.489 (86%)
Tổng: 1.014.197.213
62.745.797 USD
-5.62% 10%
67
37 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
36,07 USD
856.586 đ
694.865.155 USD
19.266.077 (92%)
Tổng: 21.000.000
36.806.712 USD
-3.08% -0%
70
38 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,13 USD
2.981 đ
1.543.503.825 USD
12.297.035.939 (33%)
Tổng: 37.697.035.939
7.389.584 USD
2.86% 1%
70
39 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
56,39 USD
1.339.232 đ
627.083.535 USD
11.120.725 (59%)
Tổng: 18.900.000
117.032.720 USD
-2.03% 0%
73
40 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000318158 USD
0,7556 đ
615.260.066 USD
19.338.179.673.303 (92%)
Tổng: 21.000.000.000.000
11.253.726 USD
-0.63% 4%
75
41 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
0,22 USD
5.136 đ
601.050.571 USD
2.779.530.283
12.340.601 USD
-3.27% 0%
77
42 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
34,71 USD
824.270 đ
566.690.467 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
39.186.617 USD
-5.43% -2%
80
43 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0390983504 USD
929 đ
540.460.471 USD
13.823.101.642 (37%)
Tổng: 37.705.012.699
6.568.960 USD
10.81% 31%
82
44 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0280603209 USD
666 đ
445.252.738 USD
15.867.699.447 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
49.773.877 USD
-3.69% 6%
88
45 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
591.835 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
95
46 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,82 USD
19.430 đ
402.990.502 USD
492.590.761 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
8.961.041 USD
-4.31% -6%
95
47 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0363786257 USD
864 đ
394.280.053 USD
10.838.233.868 (94%)
Tổng: 11.581.032.551
8.919.863 USD
-3.14% -2%
98
48 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0304824229 USD
724 đ
365.788.805 USD
11.999.991.148 (12%)
Tổng: 100.559.787.198
9.594.480 USD
-1.65% -10%
102
49 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,34 USD
79.288 đ
359.945.284 USD
107.818.999
9.345.037 USD
-3.39% -2%
104
50 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0389344772 USD
925 đ
350.410.295 USD
8.999.999.999
15.114.474 USD
-5.44% 1%
105
51 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,32 USD
78.854 đ
347.228.999 USD
104.581.915 (97%)
Tổng: 107.822.406
175.769.892 USD
-0.98% 16%
106
52 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
1,41 USD
33.525 đ
334.853.801 USD
237.220.847 (24%)
Tổng: 1.004.262.701
50.144.756 USD
-4.08% -1%
110
53 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,0545958807 USD
1.297 đ
331.459.949 USD
6.071.153.075
9.591.882 USD
-2.97% 2%
112
54 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
0,40 USD
9.438 đ
325.411.504 USD
818.912.300 (71%)
Tổng: 1.152.997.575
96.652.660 USD
-6.12% 2%
113
55 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0267584822 USD
636 đ
325.297.640 USD
12.156.804.605 (58%)
Tổng: 21.000.000.000
14.076.370 USD
-3.34% 5%
114
56 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
1,64 USD
38.944 đ
320.216.976 USD
195.286.109 (78%)
Tổng: 250.000.000
3.368.118 USD
0.07% 13%
116
57 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,64 USD
15.257 đ
315.754.279 USD
491.531.934 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
23.450.815 USD
-3.05% 6%
119
58 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
742.900 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
119
59 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
20,18 USD
479.163 đ
298.941.051 USD
14.817.194 (71%)
Tổng: 21.000.000
2.314.480 USD
-4.43% -1%
122
60 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
34,42 USD
817.491 đ
291.546.601 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
25.620.282 USD
-6.10% 2%
125
61 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0665585989 USD
1.581 đ
290.054.324 USD
4.357.879.062 (62%)
Tổng: 7.000.000.000
12.422.496 USD
-5.68% 2%
126
62 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,68 USD
206.268 đ
290.031.614 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
31.579.173 USD
-2.88% -0%
127
63 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,35 USD
388.284 đ
286.331.300 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
10.141.448 USD
-2.61% 7%
128
64 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
40,80 USD
968.997 đ
274.764.929 USD
6.734.458
1.598.306 USD
-2.87% -1%
133
65 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0206103351 USD
489 đ
271.157.083 USD
13.156.364.598 (95%)
Tổng: 13.826.639.598
29.422.480 USD
-5.97% 7%
134
66 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
37,97 USD
901.769 đ
258.728.531 USD
6.814.163 (24%)
Tổng: 27.814.163
9.072.008 USD
-3.14% -2%
136
67 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,22 USD
52.689 đ
245.179.836 USD
110.517.154 (100%)
Tổng: 110.946.448
66.364.865 USD
-4.36% -1%
139
68 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,025128632 USD
597 đ
237.437.568 USD
9.448.885.577 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
11.769.454 USD
-3.90% -1%
141
69 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,40 USD
9.383 đ
236.585.137 USD
598.858.607 (57%)
Tổng: 1.046.109.654
8.976.176 USD
-6.57% -2%
142
70 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
1,02 USD
24.336 đ
229.455.387 USD
223.930.227 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
7.012.450 USD
-3.20% -0%
145
71 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0041438502 USD
98 đ
222.105.907 USD
53.598.922.991
7.710.802 USD
-2.58% 5%
148
72 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0224937835 USD
534 đ
220.380.439 USD
9.797.393.129 (100%)
Tổng: 9.799.585.714
15.335.263 USD
-4.49% -6%
149
73 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,005427137 USD
129 đ
217.458.763 USD
40.068.780.566 (99%)
Tổng: 40.598.968.332
66.420.232 USD
18.30% 33%
150
74 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,46 USD
10.896 đ
215.246.893 USD
469.184.578
266.660.905 USD
7.32% 17%
152
75 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,22 USD
5.207 đ
208.406.420 USD
950.508.360 (100%)
Tổng: 952.265.643
13.951.061 USD
-3.58% 3%
153
76 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
383.088 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
153
77 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,24 USD
5.584 đ
205.779.822 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
27.878.105 USD
-4.55% 9%
154
78 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0107932327 USD
256 đ
201.929.449 USD
18.708.894.189 (21%)
Tổng: 90.000.000.000
22.603.648 USD
-4.18% 4%
158
79 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,035552803 USD
844 đ
198.472.101 USD
5.582.460.005 (62%)
Tổng: 8.999.999.999
1.030.850 USD
-3.54% -3%
160
80 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,63 USD
14.920 đ
184.433.489 USD
293.590.845 (67%)
Tổng: 440.000.000
15.593.350 USD
-4.26% -7%
163
81 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
1,31 USD
31.143 đ
184.408.421 USD
140.632.989 (63%)
Tổng: 223.000.000
16.279.328 USD
-16.46% -45%
164
82 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0736089068 USD
1.748 đ
178.283.494 USD
2.422.036.972 (61%)
Tổng: 3.960.913.516
21.437.635 USD
2.43% 6%
169
83 Biểu tượng logo của Conflux Network Conflux Network
11/2020
CFX
0,31 USD
7.397 đ
271.763.386 USD
872.576.872
16.071.573 USD
-3.63% -3%
173
84 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,31 USD
54.832 đ
160.148.362 USD
69.366.907 (3%)
Tổng: 2.100.000.000
94.573.371 USD
17.87% 2%
179
85 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,28 USD
6.762 đ
159.014.935 USD
558.471.724
16.272.867 USD
-3.54% 5%
181
86 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0097988723 USD
233 đ
156.608.552 USD
15.982.303.652 (76%)
Tổng: 21.000.000.000
4.850.833 USD
-1.68% -4%
182
87 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0871585943 USD
2.070 đ
151.523.237 USD
1.738.477.287 (85%)
Tổng: 2.049.945.261
8.796.351 USD
-7.37% -13%
185
88 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,19 USD
4.490 đ
142.470.686 USD
753.571.731
12.978.454 USD
12.31% 15%
188
89 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,10 USD
26.068 đ
141.482.994 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
3.798.801 USD
-2.53% 7%
191
90 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
10,30 USD
244.626 đ
138.939.841 USD
13.489.250 (64%)
Tổng: 21.000.000
13.037.606 USD
-4.05% -2%
192
91 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022
HFT
0,68 USD
16.132 đ
129.710.096 USD
190.960.962 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
40.724.276 USD
-6.31% -7%
198
92 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,0653945781 USD
1.553 đ
6.649.064.518 USD
101.676.082.428
1.219.010 USD
-1.74% -3%
203
93 Biểu tượng logo của TNC Coin TNC Coin
05/2020
TNC
0,11 USD
2.673 đ
658.550.412 USD
5.851.183.164 (3%)
Tổng: 196.719.999.947
66.927 USD
-0.71% 6%
210
94 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0418342993 USD
994 đ
423.730.018 USD
10.128.770.536 (42%)
Tổng: 24.000.000.000
928.533 USD
-3.79% 8%
214
95 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,45 USD
34.407 đ
354.986.805 USD
245.036.652 (26%)
Tổng: 959.918.854
11.953.998 USD
-9.73% -18%
216
96 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,58 USD
13.892 đ
298.734.930 USD
510.738.161 (43%)
Tổng: 1.200.000.000
12.987.950 USD
-1.02% 8%
218
97 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,0168541091 USD
400 đ
293.266.855 USD
17.400.317.774 (61%)
Tổng: 28.704.026.601
8.591.332 USD
3.75% 37%
219
98 Biểu tượng logo của SXP SXP
08/2019
SXP
0,29 USD
6.786 đ
159.551.980 USD
554.006.333
20.231.688 USD
-4.07% 12%
220
99 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0545795151 USD
1.296 đ
219.368.842 USD
4.019.252.314 (41%)
Tổng: 9.900.000.000
2.590.137 USD
-1.26% 36%
224
100 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
0,99 USD
23.462 đ
176.989.948 USD
179.162.410 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
4.687.709 USD
-4.39% 37%
226
101 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0175801938 USD
418 đ
121.455.274 USD
6.908.642.520 (82%)
Tổng: 8.433.374.831
1.764.504 USD
-0.68% 3%
236
102 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
XNO
0,87 USD
20.695 đ
116.107.237 USD
133.248.297
1.311.980 USD
-1.82% 3%
241
103 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,31 USD
7.361 đ
111.654.135 USD
360.263.043 (84%)
Tổng: 430.011.123
347.557 USD
-8.12% 9%
245
104 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,68 USD
16.206 đ
111.427.549 USD
163.295.557 (86%)
Tổng: 190.165.060
2.414.401 USD
-2.10% -1%
246
105 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
3,65 USD
86.743 đ
109.796.423 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
1.214.560 USD
-4.31% -2%
250
106 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,17 USD
4.055 đ
103.158.426 USD
604.166.850 (82%)
Tổng: 736.731.248
5.767.375 USD
-1.80% 7%
261
107 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022
HOOK
2,05 USD
48.586 đ
102.286.130 USD
50.000.000 (10%)
Tổng: 500.000.000
79.581.868 USD
-9.68% 9%
264
108 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
86,04 USD
2.043.522 đ
241.473.769 USD
2.806.430 (12%)
Tổng: 22.582.025
13.935.401 USD
-5.40% -13%
269
109 Biểu tượng logo của Rootstock Smart Bitcoin Rootstock Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
28.096 USD
667.271.186 đ
99.009.139 USD
3.524 (0%)
Tổng: 20.999.764
42.691 USD
0.21% 16%
270
110 Biểu tượng logo của Radicle Radicle
09/2020
RAD
1,95 USD
46.398 đ
95.393.060 USD
48.829.112 (49%)
Tổng: 99.999.620
6.741.064 USD
-3.11% 20%
275
111 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,85 USD
20.156 đ
94.684.771 USD
111.567.264
632.636 USD
-1.01% 0%
277
112 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,0938358411 USD
2.229 đ
93.741.958 USD
998.999.495
3.350.261 USD
-1.17% 5%
282
113 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,22 USD
5.121 đ
92.631.199 USD
429.641.647
4.937.911 USD
-0.42% 7%
285
114 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
1,50 USD
35.630 đ
87.970.785 USD
58.638.426 (60%)
Tổng: 97.739.924
370.908 USD
-1.73% -1%
294
115 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,0731800793 USD
1.738 đ
86.079.622 USD
1.176.271.233 (59%)
Tổng: 2.000.000.000
8.588.372 USD
-5.39% -3%
296
116 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
24.580 USD
583.771.941 đ
85.652.644 USD
3.485 (0%)
Tổng: 20.999.764
4.759 USD
1.03% 10%
297
117 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
9,45 USD
224.447 đ
83.962.439 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
312.849 USD
1.59% 2%
301
118 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,11 USD
2.630 đ
83.597.565 USD
754.831.362 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
19.837.396 USD
-1.41% 10%
303
119 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0697850953 USD
1.657 đ
82.460.561 USD
1.181.635.713 (79%)
Tổng: 1.500.000.000
12.471.300 USD
-3.19% 5%
307
120 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
0,56 USD
13.201 đ
81.851.743 USD
147.256.335
7.315.383 USD
-1.13% 7%
309
121 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,38 USD
9.044 đ
80.903.531 USD
212.464.279 (11%)
Tổng: 2.000.000.000
5.108.906 USD
-3.21% -7%
312
122 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,15 USD
3.646 đ
80.569.532 USD
524.788.424 (52%)
Tổng: 1.000.000.000
5.193.522 USD
-4.14% -1%
315
123 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
5,99 USD
142.375 đ
80.239.733 USD
13.384.987 (64%)
Tổng: 21.000.000
1.065.955 USD
19.48% 40%
316
124 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
0,39 USD
9.307 đ
76.554.243 USD
195.362.268 (98%)
Tổng: 200.000.000
124.563 USD
7.22% -2%
321
125 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,28 USD
6.548 đ
74.759.067 USD
271.149.104 (27%)
Tổng: 986.245.419
3.018.506 USD
-1.96% 3%
327
126 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0478215471 USD
1.136 đ
69.109.636 USD
1.445.156.854 (68%)
Tổng: 2.112.575.035
35.711.858 USD
18.61% 49%
340
127 Biểu tượng logo của Shentu Shentu
10/2019
CTK
0,76 USD
17.936 đ
68.239.781 USD
90.360.163 (86%)
Tổng: 105.635.269
3.145.767 USD
-4.83% -6%
343
128 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0099279875 USD
236 đ
67.873.757 USD
6.836.607.809 (59%)
Tổng: 11.568.824.325
740.763 USD
-0.44% -5%
344
129 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
0,25 USD
6.041 đ
66.956.665 USD
263.244.669 (3%)
Tổng: 10.161.000.000
20.968.444 USD
-3.72% -0%
345
130 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,0221761041 USD
527 đ
64.612.985 USD
2.913.631.052 (3%)
Tổng: 92.075.616.000
325.595 USD
-3.90% 9%
349
131 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,12 USD
2.782 đ
140.542.836 USD
1.200.000.000
1.824.705 USD
2.66% -6%
352
132 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0174285261 USD
414 đ
64.012.871 USD
3.672.879.225 (36%)
Tổng: 10.250.000.000
2.479.818 USD
-0.26% -4%
355
133 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,10 USD
2.405 đ
62.069.448 USD
613.061.111 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
2.003.485 USD
-4.97% -2%
359
134 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0027340322 USD
65 đ
60.995.862 USD
22.309.854.779
10.788.829 USD
-2.88% -2%
363
135 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,21 USD
4.915 đ
58.591.492 USD
283.102.718 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
54.536 USD
0.97% 4%
370
136 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0449757172 USD
1.068 đ
56.980.273 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
330.476 USD
-4.26% -2%
375
137 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
8,54 USD
202.816 đ
56.833.648 USD
6.655.277 (62%)
Tổng: 10.717.579
4.174.221 USD
-3.18% 0%
376
138 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
0,33 USD
7.945 đ
56.792.247 USD
169.776.776
6.604.781 USD
-5.27% 1%
377
139 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,29 USD
6.817 đ
56.338.965 USD
196.294.193 (93%)
Tổng: 210.000.000
4.343.446 USD
1.03% 21%
380
140 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0315901328 USD
750 đ
53.304.230 USD
1.687.369.624 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
1.915.414 USD
18.49% -2%
395
141 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
0,55 USD
13.070 đ
52.118.963 USD
94.705.625 (95%)
Tổng: 100.000.000
7.885.666 USD
-2.31% 17%
397
142 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,021520963 USD
511 đ
51.804.345 USD
2.407.157.401 (99%)
Tổng: 2.427.868.188
1.010.950 USD
-2.39% -0%
398
143 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0066775711 USD
159 đ
51.476.250 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
721.866 USD
2.25% -6%
400
144 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
3,00 USD
71.147 đ
51.034.503 USD
17.036.118 (39%)
Tổng: 44.072.632
237.097 USD
-5.42% 9%
401
145 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,24 USD
5.739 đ
50.688.817 USD
209.764.762 (70%)
Tổng: 299.792.458
6.799.442 USD
-4.86% 10%
404
146 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0056988616 USD
135 đ
50.610.338 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.105.198 USD
-3.74% 16%
405
147 Biểu tượng logo của Wrapped Velas Wrapped Velas
10/2019
WVLX
0,0216099061 USD
513 đ
49.252.772 USD
2.279.175.680
5.186 USD
-1.14% 0%
409
148 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,18 USD
4.247 đ
48.305.418 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
2.242.165 USD
4.80% 9%
414
149 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0047391687 USD
113 đ
48.164.374 USD
10.163.042.838
1.970.807 USD
-0.69% 6%
415
150 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0028951936 USD
69 đ
47.818.430 USD
16.516.487.725 (100%)
Tổng: 16.555.000.000
1.111.865 USD
-2.45% 1%
417
151 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,0621308622 USD
1.476 đ
47.488.148 USD
764.324.623 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
703.653 USD
-4.71% 5%
418
152 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,11 USD
2.627 đ
45.590.007 USD
412.199.154 (82%)
Tổng: 500.000.000
2.330.144 USD
-3.21% -3%
430
153 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0025372293 USD
60 đ
45.522.681 USD
17.941.886.448 (85%)
Tổng: 21.000.000.000
90.024 USD
5.80% 12%
432
154 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0575608265 USD
1.367 đ
45.402.836 USD
788.780.132 (39%)
Tổng: 2.000.000.000
217.647 USD
2.45% 63%
433
155 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
1,11 USD
26.291 đ
44.022.431 USD
39.768.304 (94%)
Tổng: 42.087.859
15.512.777 USD
-7.51% 6%
438
156 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
0,59 USD
13.910 đ
42.596.113 USD
72.726.361 (87%)
Tổng: 83.540.184
37.341 USD
-3.63% 27%
445
157 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,25 USD
5.830 đ
42.126.295 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
2.091.107 USD
-7.44% -6%
451
158 Biểu tượng logo của ONUS ONUS
11/2021
ONUS
0,42 USD
9.949 đ
40.678.692 USD
97.106.390 (97%)
Tổng: 100.000.000
126 USD
0.91% -2%
457
159 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,022554606 USD
536 đ
40.338.652 USD
1.788.488.456 (85%)
Tổng: 2.100.000.000
1.118.444 USD
2.94% 5%
459
160 Biểu tượng logo của Cypherium Cypherium
11/2021
CPH
0,0744421386 USD
1.768 đ
40.249.241 USD
540.678.192 (6%)
Tổng: 8.428.000.000
343.275 USD
-6.42% 37%
460
161 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
0,33 USD
7.936 đ
38.045.440 USD
113.861.304 (29%)
Tổng: 388.539.008
1.190.890 USD
-3.19% -1%
469
162 Biểu tượng logo của Brazil National Fan Token Brazil National Fan Token
09/2021
BFT
0,98 USD
23.243 đ
29.202.819 USD
29.840.000 (30%)
Tổng: 100.000.000
232.568 USD
2.35% 14%
469
163 Biểu tượng logo của HARD Protocol HARD Protocol
11/2020
HARD
0,94 USD
22.252 đ
72.921.288 USD
78.125.000 (39%)
Tổng: 200.000.000
22.917.432 USD
6.82% -7%
470
164 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
3,01 USD
71.560 đ
36.260.426 USD
12.034.407
1.666.758 USD
-0.22% 6%
479
165 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,43 USD
10.254 đ
35.329.188 USD
81.831.539 (78%)
Tổng: 105.000.000
3.426.536 USD
-3.59% 6%
484
166 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0116825726 USD
277 đ
34.987.020 USD
2.994.804.385 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
1.860.286 USD
-0.87% 10%
486
167 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
0,18 USD
4.360 đ
34.239.209 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
242.067 USD
-1.83% 6%
492
168 Biểu tượng logo của Forta Forta
06/2022
FORT
0,14 USD
3.303 đ
34.203.466 USD
245.908.233 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
228.297 USD
4.44% 4%
493
169 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,91 USD
21.546 đ
34.127.404 USD
37.619.061 (97%)
Tổng: 38.758.206
387.360 USD
-1.19% -2%
494
170 Biểu tượng logo của MonaCoin MonaCoin
03/2014
MONA
0,52 USD
12.264 đ
33.942.150 USD
65.729.675 (63%)
Tổng: 105.120.000
158.731 USD
-0.98% 4%
496
171 Biểu tượng logo của Aeternity Aeternity
06/2017
AE
0,065836 USD
1.564 đ
27.379.815 USD
350.441.940 (65%)
Tổng: 536.306.702
154.255 USD
-3.39% -16%
499
172 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0091609075 USD
218 đ
32.524.539 USD
3.550.362.121 (34%)
Tổng: 10.500.000.000
2.703.540 USD
-4.06% 2%
509
173 Biểu tượng logo của Komodo Komodo
02/2017
KMD
0,24 USD
5.621 đ
32.174.416 USD
135.953.876 (68%)
Tổng: 200.000.000
587.130 USD
-5.86% -2%
513
174 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0317776589 USD
755 đ
30.188.776 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
3.074.579 USD
-4.26% 7%
528
175 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,0308057063 USD
732 đ
28.976.257 USD
940.613.314 (94%)
Tổng: 1.003.612.714
206.635 USD
-3.65% -6%
542
176 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
508.325 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
-5.15% -6%
545
177 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0058769079 USD
140 đ
27.768.390 USD
4.725.000.000 (95%)
Tổng: 5.000.000.000
1.079.884 USD
-4.16% -1%
554
178 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,27 USD
6.482 đ
27.764.123 USD
101.726.932 (48%)
Tổng: 210.000.000
5.308.863 USD
-1.55% 4%
555
179 Biểu tượng logo của Æternity Æternity
06/2017
AE
0,0721384824 USD
1.713 đ
26.419.642 USD
366.235.072 (68%)
Tổng: 536.306.702
255.088 USD
2.70% 1%
561
180 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
0,37 USD
8.691 đ
26.378.656 USD
72.088.376
1.601.610 USD
-3.48% -3%
562
181 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
4,48 USD
106.456 đ
25.950.899 USD
5.789.580 (29%)
Tổng: 20.000.000
3.186.508 USD
-1.46% -4%
566
182 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
2,12 USD
50.334 đ
25.787.182 USD
12.167.725 (57%)
Tổng: 21.400.000
1.974.859 USD
-4.68% 2%
569
183 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000113432 USD
0,2694 đ
25.536.854 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
568.857 USD
4.77% 6%
572
184 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0336717495 USD
800 đ
25.174.697 USD
747.650.388 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
2.061.040 USD
-4.39% -1%
574
185 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020
XPR
0,0016168002 USD
38 đ
24.126.888 USD
14.922.615.558 (53%)
Tổng: 28.030.198.382
1.394.046 USD
2.66% 5%
589
186 Biểu tượng logo của Shiden Network Shiden Network
08/2021
SDN
0,40 USD
9.456 đ
23.694.211 USD
59.513.649 (85%)
Tổng: 70.000.000
322.393 USD
-6.02% -3%
593
187 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW
01/2020
KRT
0,000612666 USD
14,5508 đ
23.493.015 USD
38.345.548.644 (100%)
Tổng: 38.346.277.753
0 USD
-2.39% 7%
596
188 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,31 USD
7.465 đ
23.314.819 USD
74.172.816 (91%)
Tổng: 81.920.000
465.786 USD
1.76% -2%
598
189 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
1,13 USD
26.925 đ
23.066.561 USD
20.346.868 (72%)
Tổng: 28.220.000
147.730 USD
0.01% -2%
601
190 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0297421024 USD
706 đ
23.056.104 USD
775.200.881 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
285.062 USD
-0.07% 6%
602
191 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0945324112 USD
2.245 đ
23.006.806 USD
243.374.792 (26%)
Tổng: 919.319.792
524.096 USD
-2.93% 36%
603
192 Biểu tượng logo của Neblio Neblio
09/2017
NEBL
1,15 USD
27.236 đ
22.766.869 USD
19.853.089
3.487.316 USD
-13.39% -12%
605
193 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0235331935 USD
559 đ
22.737.007 USD
966.167.492 (91%)
Tổng: 1.062.484.481
1.836.953 USD
-4.65% 2%
606
194 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
1,36 USD
32.300 đ
21.778.600 USD
16.013.680 (76%)
Tổng: 21.000.000
10.205 USD
16.35% -3%
612
195 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0305300795 USD
725 đ
21.634.640 USD
708.633.582 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
1.128.336 USD
-2.74% -8%
615
196 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,45 USD
34.362 đ
21.320.661 USD
14.736.400
7.397 USD
-1.67% 15%
620
197 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0139775692 USD
332 đ
21.262.115 USD
1.521.159.668 (23%)
Tổng: 6.500.000.000
8.158.593 USD
-13.58% -18%
622
198 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,03584761 USD
851 đ
20.742.420 USD
578.627.694 (28%)
Tổng: 2.040.000.000
72.451 USD
-5.93% -4%
629
199 Biểu tượng logo của PCHAIN PCHAIN
06/2018
PI
0,0461258266 USD
1.095 đ
37.660.308 USD
816.469.012 (39%)
Tổng: 2.100.000.000
3.412.463 USD
-8.68% 22%
634
200 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0059974162 USD
142 đ
19.928.357 USD
3.322.823.806
131.525 USD
-4.08% -15%
637
201 Biểu tượng logo của KILT Protocol KILT Protocol
11/2021
KILT
0,40 USD
9.574 đ
19.922.311 USD
49.420.140 (17%)
Tổng: 290.560.000
52.197 USD
-6.68% -2%
638
202 Biểu tượng logo của POA POA
02/2018
POA
0,17 USD
4.004 đ
49.497.985 USD
293.587.639
188 USD
821.05% 1.139%
639
203 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0163551675 USD
388 đ
19.626.201 USD
1.200.000.000
95.096 USD
-7.30% -3%
643
204 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0057057737 USD
136 đ
18.258.476 USD
3.200.000.000 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
846.234 USD
-9.42% -28%
656
205 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0210691283 USD
500 đ
18.253.752 USD
866.374.357 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
1.541.892 USD
-6.98% -6%
657
206 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0104319989 USD
248 đ
17.595.079 USD
1.686.645.035 (84%)
Tổng: 2.000.000.000
200.587 USD
1.47% 2%
664
207 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0024867112 USD
59 đ
16.831.079 USD
6.768.409.044 (32%)
Tổng: 21.000.000.000
332.866 USD
-3.57% -3%
675
208 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
1,00 USD
23.685 đ
16.270.461 USD
16.314.929 (16%)
Tổng: 100.000.000
148.658 USD
-2.80% -7%
683
209 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0128425838 USD
305 đ
15.829.568 USD
1.232.584.338 (31%)
Tổng: 3.999.999.998
1.077.210 USD
-0.15% -3%
688
210 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,54 USD
12.783 đ
15.713.860 USD
29.196.481
106.704 USD
-7.12% -7%
692
211 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0007325501 USD
17,3981 đ
15.435.103 USD
21.070.371.743 (100%)
Tổng: 21.142.857.543
1.106.406 USD
0.55% -0%
696
212 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
1,78 USD
42.244 đ
15.308.940 USD
8.606.762 (37%)
Tổng: 23.418.625
100.056 USD
-2.81% 4%
697
213 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,0073900057 USD
176 đ
15.254.479 USD
2.064.203.923 (72%)
Tổng: 2.851.982.500
135.837 USD
-2.34% -2%
698
214 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,53 USD
12.692 đ
14.954.259 USD
27.983.852 (100%)
Tổng: 28.067.055
11.732 USD
11.72% 15%
707
215 Biểu tượng logo của Arsenal Fan Token Arsenal Fan Token
09/2021
AFC
3,12 USD
74.131 đ
14.706.492 USD
4.711.630 (12%)
Tổng: 40.000.000
1.969.167 USD
-0.82% -3%
713
216 Biểu tượng logo của HOPR HOPR
08/2020
HOPR
0,0687091123 USD
1.632 đ
14.618.276 USD
212.755.995 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
474.885 USD
0.29% -2%
715
217 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
0,17 USD
4.139 đ
13.826.359 USD
79.345.833 (79%)
Tổng: 100.000.000
183.046 USD
-2.65% -4%
728
218 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,22 USD
5.261 đ
13.476.256 USD
60.833.613 (97%)
Tổng: 62.664.377
123.654 USD
-0.12% 8%
734
219 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0012807859 USD
30 đ
13.381.685 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
142.739 USD
1.82% -6%
736
220 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
12/2013
DMD
3,35 USD
79.527 đ
12.537.723 USD
3.744.289 (85%)
Tổng: 4.380.000
6.010 USD
0.05% 11%
750
221 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
0,17 USD
3.925 đ
12.243.605 USD
74.084.647 (95%)
Tổng: 78.000.000
12.147 USD
0.27% 39%
756
222 Biểu tượng logo của SIX SIX
09/2018
SIX
0,0425252737 USD
1.010 đ
11.642.425 USD
273.776.596 (27%)
Tổng: 999.999.970
248.876 USD
-0.34% -5%
764
223 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,030105474 USD
715 đ
11.602.618 USD
385.398.939 (60%)
Tổng: 647.367.590
166.596 USD
0.72% 3%
765
224 Biểu tượng logo của Napoli Fan Token Napoli Fan Token
11/2021
NAP
6,85 USD
162.701 đ
11.308.164 USD
1.650.686 (17%)
Tổng: 10.000.000
8.818.096 USD
7.64% 5%
777
225 Biểu tượng logo của Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger
06/2017
QRL
0,15 USD
3.477 đ
11.264.719 USD
76.933.833 (73%)
Tổng: 105.000.000
37.915 USD
2.39% 25%
778
226 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
13,34 USD
316.940 đ
11.095.731 USD
831.463 (83%)
Tổng: 1.000.000
9.470 USD
-3.19% -8%
780
227 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
0,94 USD
22.209 đ
10.856.634 USD
11.609.758 (85%)
Tổng: 13.639.258
129.891 USD
-0.67% 7%
787
228 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin
12/2019
XNC
0,14 USD
3.333 đ
10.705.365 USD
76.274.958 (69%)
Tổng: 110.000.000
0 USD
27.22% 13%
788
229 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020
ORAI
5,12 USD
121.539 đ
10.462.200 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
954.252 USD
-10.68% -7%
793
230 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0457943726 USD
1.088 đ
9.813.828 USD
214.302.042 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
352.861 USD
-3.78% 3%
808
231 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,000004419 USD
0,1050 đ
9.753.729 USD
2.207.205.857.150 (22%)
Tổng: 10.000.000.000.000
301.878 USD
1.76% 2%
810
232 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0004571333 USD
10,8569 đ
9.675.271 USD
21.165.096.531
597.977 USD
7.06% 2%
813
233 Biểu tượng logo của Zel Zel
08/2018
ZEL
0,15 USD
3.460 đ
18.076.566 USD
124.079.775 (59%)
Tổng: 210.000.000
180.070 USD
-12.98% 4%
813
234 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0028972969 USD
69 đ
9.441.533 USD
3.258.738.536 (54%)
Tổng: 6.000.000.000
33.846 USD
4.65% 18%
821
235 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,14 USD
3.326 đ
9.292.835 USD
66.356.235 (79%)
Tổng: 84.000.000
66.277 USD
-0.96% -3%
824
236 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
0,85 USD
20.085 đ
9.218.912 USD
10.901.107 (55%)
Tổng: 20.000.000
361 USD
-5.67% 22%
826
237 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0075202099 USD
179 đ
9.128.955 USD
1.213.922.891
73.087 USD
-3.91% -0%
829
238 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
1,18 USD
27.988 đ
9.118.167 USD
7.737.349 (77%)
Tổng: 10.000.000
3.593 USD
-3.99% -19%
830
239 Biểu tượng logo của WaykiChain WaykiChain
01/2018
WICC
0,0428292312 USD
1.017 đ
8.994.139 USD
210.000.000
232.759 USD
-3.26% -1%
834
240 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,0122513476 USD
291 đ
8.691.963 USD
709.469.945 (81%)
Tổng: 870.663.574
88.294 USD
-0.06% 36%
842
241 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
1,34 USD
31.881 đ
8.498.013 USD
6.330.750 (89%)
Tổng: 7.102.886
21.772 USD
-5.07% -11%
847
242 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000175741 USD
0,4174 đ
8.406.275 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
-2.42% 5%
850
243 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0029419134 USD
70 đ
8.400.983 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
168.710 USD
1.35% 47%
851
244 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
1,17 USD
27.869 đ
8.319.676 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
10.892 USD
-1.10% 4%
856
245 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
0,64 USD
15.263 đ
8.308.590 USD
12.928.434
2.494 USD
-4.94% -11%
857
246 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
1,73 USD
41.083 đ
8.295.521 USD
4.795.664 (53%)
Tổng: 9.000.000
166.401 USD
-4.31% 0%
858
247 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0126501611 USD
300 đ
8.276.206 USD
654.237.215 (60%)
Tổng: 1.083.202.000
23.057 USD
-2.34% -7%
859
248 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0055582438 USD
132 đ
8.186.938 USD
1.472.936.048 (77%)
Tổng: 1.918.869.235
22.466 USD
-0.84% 11%
860
249 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,13 USD
3.019 đ
7.844.757 USD
61.703.560 (99%)
Tổng: 62.359.889
340.240 USD
-5.09% -30%
868
250 Biểu tượng logo của Monero Classic Monero Classic
04/2018
XMC
0,41 USD
9.716 đ
7.844.584 USD
19.176.436
15.475 USD
2.29% -6%
869
251 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
2,96 USD
70.204 đ
7.726.538 USD
2.613.892
2.589 USD
2.59% 20%
876
252 Biểu tượng logo của Gridcoin Gridcoin
02/2015
GRC
0,0181415848 USD
431 đ
7.694.520 USD
424.137.154 (93%)
Tổng: 454.790.186
73.560 USD
-6.86% 59%
879
253 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0004285638 USD
10,1784 đ
7.572.166 USD
17.668.702.757 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
45.320 USD
-3.52% 6%
884
254 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0769985781 USD
1.829 đ
7.562.251 USD
98.212.860
1.091.049 USD
3.15% 19%
886
255 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,23 USD
5.407 đ
7.447.379 USD
32.713.186 (34%)
Tổng: 96.017.250
36.097 USD
12.04% 45%
891
256 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0023915856 USD
57 đ
7.425.331 USD
3.104.773.221 (48%)
Tổng: 6.500.000.000
23.732 USD
-6.73% -4%
894
257 Biểu tượng logo của Navcoin Navcoin
06/2014
NAV
0,0948149404 USD
2.252 đ
7.148.595 USD
75.395.234 (100%)
Tổng: 75.741.484
23.352 USD
6.45% 65%
899
258 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0002324886 USD
5,5216 đ
7.067.021 USD
30.397.274.955
5.142 USD
-0.20% 6%
902
259 Biểu tượng logo của Factom Factom
10/2015
FCT
0,67 USD
15.993 đ
7.045.332 USD
10.462.235
0 USD
-0.07% 16%
903
260 Biểu tượng logo của Venus LTC Venus LTC
12/2020
vLTC
1,63 USD
38.810 đ
6.769.030 USD
4.142.378
6.331.301 USD
-4.53% -2%
908
261 Biểu tượng logo của POA Network POA Network
02/2018
POA
0,0218049783 USD
518 đ
6.431.706 USD
294.965.004
1.478 USD
-49.15% 49%
915
262 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,002939616 USD
70 đ
6.263.738 USD
2.130.801.392
4.936 USD
2.69% 11%
922
263 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,21 USD
4.898 đ
6.160.711 USD
29.873.823 (99%)
Tổng: 30.241.075
7.130 USD
16.03% 5%
925
264 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
0,34 USD
8.118 đ
6.137.297 USD
17.954.211 (85%)
Tổng: 21.000.000
505 USD
-1.51% 4%
926
265 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0020596191 USD
49 đ
5.758.825 USD
2.796.063.162 (59%)
Tổng: 4.734.671.626
479.544 USD
-10.84% -10%
940
266 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0016595918 USD
39 đ
5.556.217 USD
3.347.942.066 (56%)
Tổng: 6.000.000.000
65.044 USD
-6.43% -6%
949
267 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0072454684 USD
172 đ
5.514.844 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
61.702 USD
-3.71% 0%
952
268 Biểu tượng logo của ProximaX ProximaX
08/2018
XPX
0,0009039841 USD
21,4696 đ
5.512.004 USD
6.097.456.550 (68%)
Tổng: 9.000.000.000
41.762 USD
-1.30% 0%
953
269 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,26 USD
6.205 đ
5.325.015 USD
20.382.189 (25%)
Tổng: 80.000.000
150.380 USD
-5.85% -8%
960
270 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000288513 USD
0,6852 đ
5.310.561 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
13.778 USD
-2.89% 4%
961
271 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0002517412 USD
5,9789 đ
5.303.393 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
270.813 USD
0.64% 8%
962
272 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,0082071176 USD
195 đ
5.302.736 USD
646.114.241 (26%)
Tổng: 2.520.000.000
20.422 USD
-3.40% -23%
963
273 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0978240976 USD
2.323 đ
5.152.465 USD
52.670.709 (68%)
Tổng: 77.303.932
10.976 USD
-2.93% 3%
972
274 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
0,41 USD
9.688 đ
5.101.165 USD
12.505.375 (60%)
Tổng: 21.000.000
121.628 USD
0.24% -15%
974
275 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0007953891 USD
18,8905 đ
5.050.854 USD
6.350.167.832 (91%)
Tổng: 6.979.170.652
146.886 USD
6.01% 12%
978
276 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,0684514002 USD
1.626 đ
5.012.845 USD
73.232.181 (19%)
Tổng: 380.539.316
528.827 USD
-4.10% 4%
981
277 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,63 USD
14.918 đ
4.962.248 USD
7.899.894
350.196 USD
-0.17% 0%
985
278 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,0049101542 USD
117 đ
4.862.085 USD
990.210.281 (47%)
Tổng: 2.100.000.000
16.265 USD
3.92% -0%
996
279 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
0,10 USD
2.456 đ
4.660.342 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
64.078 USD
5.30% 5%
1008
280 Biểu tượng logo của Graphlinq Chain Graphlinq Chain
03/2021
GLQ
0,013646032 USD
324 đ
4.639.649 USD
339.999.895 (52%)
Tổng: 650.000.000
1.168.380 USD
0.91% 20%
1009
281 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,0994953652 USD
2.363 đ
4.622.902 USD
46.463.494
5.991 USD
-10.57% -13%
1012
282 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,0002805859 USD
6,6639 đ
4.318.784 USD
15.392.022.544
0 USD
-0.07% 16%
1033
283 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,0325276892 USD
773 đ
4.317.019 USD
132.718.280 (51%)
Tổng: 262.800.000
185.731 USD
-9.78% -14%
1034
284 Biểu tượng logo của DECOIN DECOIN
08/2019
DTEP
0,0757581854 USD
1.799 đ
4.304.045 USD
56.812.933 (41%)
Tổng: 140.000.000
0 USD
-0.07% 16%
1035
285 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,0011598451 USD
28 đ
4.160.793 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
204.380 USD
-1.16% 2%
1044
286 Biểu tượng logo của Nxt Nxt
12/2013
NXT
0,0041110067 USD
98 đ
4.106.895 USD
998.999.942 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
1.116 USD
2.69% 1%
1045
287 Biểu tượng logo của bitCNY bitCNY
09/2014
BITCNY
0,14 USD
3.410 đ
4.055.070 USD
28.245.600
1.927.795 USD
0.53% 1%
1047
288 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
2,49 USD
59.190 đ
3.987.537 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
1.153.395 USD
-2.36% 2%
1050
289 Biểu tượng logo của Caduceus Caduceus
05/2022
CMP
0,10 USD
2.452 đ
3.793.032 USD
36.732.438 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
1.424.871 USD
0.17% -1%
1062
290 Biểu tượng logo của Bifrost (BNC) Bifrost (BNC)
10/2021
BNC
0,24 USD
5.710 đ
2.919.167 USD
12.142.000 (15%)
Tổng: 80.000.000
322.102 USD
-2.49% -25%
1067
291 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,003904804 USD
93 đ
3.764.505 USD
964.070.125 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
149.797 USD
-3.17% -14%
1068
292 Biểu tượng logo của NerveNetwork NerveNetwork
07/2020
NVT
0,0134834946 USD
320 đ
3.734.708 USD
276.983.684 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
41.561 USD
-0.65% 5%
1072
293 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,21 USD
4.872 đ
3.682.131 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
141.716 USD
-4.98% 20%
1080
294 Biểu tượng logo của omchain omchain
06/2021
OMC
0,0396480856 USD
942 đ
3.679.689 USD
92.808.753 (19%)
Tổng: 486.709.996
505.841 USD
5.54% -0%
1081
295 Biểu tượng logo của Metaverse.Network Pioneer Metaverse.Network Pioneer
05/2021
NEER
0,18 USD
4.384 đ
3.591.066 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
124.380 USD
1.50% 2%
1084
296 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0002805859 USD
6,6639 đ
3.572.519 USD
12.732.356.945 (89%)
Tổng: 14.368.684.317
0 USD
-0.07% 16%
1086
297 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,13 USD
3.020 đ
3.526.325 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
82 USD
-6.44% 26%
1092
298 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2017
JUP
0,0034231288 USD
81 đ
3.423.129 USD
1.000.000.000
356.382 USD
-3.38% -24%
1099
299 Biểu tượng logo của ChatCoin ChatCoin
01/2018
CHAT
0,0049255827 USD
117 đ
3.398.655 USD
690.000.640 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
847.169 USD
0.29% -2%
1102
300 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,0901570259 USD
2.141 đ
3.319.636 USD
36.820.604 (96%)
Tổng: 38.307.413
0 USD
-0.11% -0%
1108
301 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0040650741 USD
97 đ
3.152.886 USD
775.603.700 (92%)
Tổng: 840.000.000
530 USD
-2.20% 20%
1121
302 Biểu tượng logo của Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC)
01/2019
XFC
0,0080663664 USD
192 đ
3.022.149 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
60.739 USD
-0.27% -1%
1134
303 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0004288608 USD
10,1854 đ
2.990.439 USD
6.972.982.169 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
1.064 USD
5.59% -11%
1137
304 Biểu tượng logo của Enecuum Enecuum
08/2019
ENQ
0,0104295602 USD
248 đ
2.980.290 USD
285.754.096 (82%)
Tổng: 350.000.000
351.358 USD
-4.00% -2%
1140
305 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0032077313 USD
76 đ
2.912.296 USD
907.899.103 (36%)
Tổng: 2.500.000.000
5.824 USD
-0.08% 21%
1149
306 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,000061979 USD
1,4720 đ
2.823.650 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
574.646 USD
1.01% 2%
1159
307 Biểu tượng logo của BHPCoin BHPCoin
08/2018
BHP
0,14 USD
3.271 đ
2.779.260 USD
20.177.578 (20%)
Tổng: 100.000.000
29.929 USD
-3.41% -8%
1164
308 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,0401237797 USD
953 đ
2.653.764 USD
66.139.439 (36%)
Tổng: 184.467.440
5.632 USD
4.30% 9%
1179
309 Biểu tượng logo của Metaverse Dualchain Network Architecture Metaverse Dualchain Network Architecture
02/2020
DNA
0,0001302269 USD
3,0929 đ
2.623.246 USD
20.143.656.744 (20%)
Tổng: 100.000.000.000
100.111 USD
-6.58% -10%
1181
310 Biểu tượng logo của #MetaHash #MetaHash
02/2019
MHC
0,0006812283 USD
16,1792 đ
2.617.117 USD
3.841.762.738 (42%)
Tổng: 9.200.000.000
35.705 USD
0.19% -12%
1182
311 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,00029431 USD
6,9899 đ
2.551.078 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
1.138.097 USD
-3.21% -6%
1189
312 Biểu tượng logo của Skycoin Skycoin
04/2017
SKY
0,12 USD
2.752 đ
2.549.403 USD
22.000.000 (22%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
36.43% 14%
1190
313 Biểu tượng logo của Aeon Aeon
08/2015
AEON
0,16 USD
3.705 đ
2.469.799 USD
15.831.459
41 USD
-5.99% 8%
1195
314 Biểu tượng logo của SignatureChain SignatureChain
04/2019
SIGN
0,0069831469 USD
166 đ
5.347.549 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.423
56.458 USD
0.55% -19%
1196
315 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0048587118 USD
115 đ
2.463.060 USD
506.936.797 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
510.105 USD
0.22% 9%
1197
316 Biểu tượng logo của RioDeFi RioDeFi
08/2020
RFUEL
0,0066377724 USD
158 đ
2.283.731 USD
344.050.838 (96%)
Tổng: 358.029.580
128.859 USD
-3.35% 6%
1215
317 Biểu tượng logo của Venus DOT Venus DOT
12/2020
vDOT
0,14 USD
3.233 đ
2.266.374 USD
16.649.243
58.307 USD
-4.69% 1%
1219
318 Biểu tượng logo của SIBCoin SIBCoin
09/2015
SIB
0,11 USD
2.672 đ
2.226.756 USD
19.790.761 (68%)
Tổng: 29.000.000
0 USD
-0.07% -8%
1230
319 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,0188522897 USD
448 đ
2.217.359 USD
117.617.510 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
9.648 USD
3.93% -16%
1231
320 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,37 USD
8.813 đ
2.201.551 USD
5.932.821 (100%)
Tổng: 5.950.072
767 USD
3.99% 9%
1233
321 Biểu tượng logo của TransferCoin TransferCoin
08/2015
TX
0,26 USD
6.157 đ
2.150.944 USD
8.296.433
0 USD
-0.07% 16%
1239
322 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0113740706 USD
270 đ
2.110.915 USD
185.590.144 (33%)
Tổng: 564.000.000
131.729 USD
-3.82% -14%
1243
323 Biểu tượng logo của Göztepe S.K. Fan Token Göztepe S.K. Fan Token
04/2021
GOZ
0,96 USD
22.888 đ
2.107.802 USD
2.187.179 (31%)
Tổng: 7.000.000
270.939 USD
-1.28% 1%
1244
324 Biểu tượng logo của Safex Token Safex Token
02/2016
SFT
0,0010937637 USD
26 đ
2.062.810 USD
1.885.974.016
0 USD
-0.70% -23%
1247
325 Biểu tượng logo của CyberMiles CyberMiles
12/2017
CMT
0,0025126546 USD
60 đ
2.010.124 USD
800.000.000 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
80.559 USD
0.57% 19%
1252
326 Biểu tượng logo của TENT TENT
07/2018
TENT
0,0518325677 USD
1.231 đ
2.004.090 USD
38.664.688 (46%)
Tổng: 84.096.000
0 USD
-2.01% 7%
1253
327 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,0039472458 USD
94 đ
1.979.564 USD
501.505.081
171.915 USD
-86.21% -31%
1256
328 Biểu tượng logo của Gulden Gulden
04/2014
NLG
0,0022128191 USD
53 đ
1.247.223 USD
563.635.131 (81%)
Tổng: 700.000.000
0 USD
-2.68% -6%
1265
329 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,0230232829 USD
547 đ
1.875.940 USD
81.480.131 (81%)
Tổng: 100.000.000
39.276 USD
-1.78% -1%
1272
330 Biểu tượng logo của PegNet PegNet
12/2019
PEG
0,0008399366 USD
19,9485 đ
1.871.341 USD
2.227.955.499
77 USD
-2.29% 5%
1274
331 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0093458878 USD
222 đ
1.866.810 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
259.597 USD
11.71% 39%
1277
332 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0005611717 USD
13,3278 đ
1.818.948 USD
3.241.339.820 (43%)
Tổng: 7.506.000.000
132 USD
-0.07% 16%
1287
333 Biểu tượng logo của Nebulas Nebulas
08/2017
NAS
0,0279185472 USD
663 đ
1.797.843 USD
64.396.004 (81%)
Tổng: 79.907.807
88.898 USD
-11.15% -4%
1292
334 Biểu tượng logo của RING X PLATFORM RING X PLATFORM
06/2020
RINGX
0,0056117174 USD
133 đ
1.757.549 USD
313.192.785 (88%)
Tổng: 357.117.790
0 USD
-0.07% 480%
1302
335 Biểu tượng logo của Einsteinium Einsteinium
04/2014
EMC2
0,0078564044 USD
187 đ
1.753.145 USD
223.148.485 (91%)
Tổng: 245.465.283
1.378 USD
3.63% 1%
1303
336 Biểu tượng logo của TrueChain TrueChain
01/2018
TRUE
0,0218004879 USD
518 đ
1.734.786 USD
79.575.543 (80%)
Tổng: 100.000.000
115.783 USD
-4.60% 22%
1307
337 Biểu tượng logo của GHOSTPRISM GHOSTPRISM
04/2020
GHOST
0,31 USD
7.297 đ
1.658.289 USD
5.397.347 (3%)
Tổng: 175.000.000
0 USD
-0.07% 16%
1319
338 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0003055326 USD
7,2564 đ
1.655.834 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
1.336 USD
-12.01% -11%
1320
339 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0020890847 USD
50 đ
1.630.797 USD
780.627.481 (60%)
Tổng: 1.300.000.000
32.371 USD
-0.31% 9%
1326
340 Biểu tượng logo của Primecoin Primecoin
07/2013
XPM
0,0370653937 USD
880 đ
1.621.733 USD
43.753.279 (98%)
Tổng: 44.458.273
586 USD
-0.07% 19%
1328
341 Biểu tượng logo của Emercoin Emercoin
08/2014
EMC
0,0320806228 USD
762 đ
1.614.309 USD
50.320.372
0 USD
-4.13% -1%
1329
342 Biểu tượng logo của Bitcoin Private Bitcoin Private
03/2018
BTCP
0,34 USD
8.003 đ
1.612.723 USD
4.785.761 (21%)
Tổng: 22.873.588
328 USD
-26.51% -24%
1331
343 Biểu tượng logo của Cryptocean Cryptocean
09/2019
CRON
0,19 USD
4.570 đ
1.577.605 USD
8.199.052 (8%)
Tổng: 100.000.000
72.097 USD
2.78% -2%
1339
344 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001280993 USD
3,0424 đ
1.546.377 USD
12.071.708.179 (57%)
Tổng: 21.000.000.000
47.827 USD
12.15% 5%
1345
345 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,0034868976 USD
83 đ
1.540.987 USD
441.936.372
2.326 USD
-9.08% 15%
1346
346 Biểu tượng logo của Idena Idena
08/2020
IDNA
0,023111102 USD
549 đ
1.501.808 USD
64.982.106 (66%)
Tổng: 98.157.505
20.323 USD
-1.66% 4%
1361
347 Biểu tượng logo của INT INT
01/2018
INT
0,0030823137 USD
73 đ
1.499.784 USD
486.577.385 (54%)
Tổng: 901.948.163
372.308 USD
-1.93% 5%
1363
348 Biểu tượng logo của Viacoin Viacoin
07/2014
VIA
0,0645347505 USD
1.533 đ
1.495.577 USD
23.174.755 (100%)
Tổng: 23.176.392
2.459 USD
4.95% 20%
1364
349 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000147724 USD
0,3508 đ
1.485.728 USD
100.574.578.752
11.663 USD
-7.66% -6%
1366
350 Biểu tượng logo của Credits Credits
03/2018
CS
0,006645066 USD
158 đ
1.484.883 USD
223.456.423 (90%)
Tổng: 249.471.071
15.692 USD
-6.01% -10%
1367
351 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
33.670 USD
799.669.722 đ
1.414.151 USD
42
0 USD
-0.07% 39%
1379
352 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0013951882 USD
33 đ
1.395.188 USD
999.999.998 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
136.010 USD
2.80% 7%
1383
353 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0058923033 USD
140 đ
1.394.120 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
98 USD
-0.07% 6%
1384
354 Biểu tượng logo của Blocknet Blocknet
11/2014
BLOCK
0,14 USD
3.423 đ
1.377.954 USD
9.561.627
94 USD
5.17% 4%
1386
355 Biểu tượng logo của Footballcoin Footballcoin
01/2019
XFC
0,0105726194 USD
251 đ
3.961.143 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
451.786 USD
-3.28% 1%
1386
356 Biểu tượng logo của YOYOW YOYOW
08/2017
YOYOW
0,002574486 USD
61 đ
1.374.657 USD
533.953.945 (49%)
Tổng: 1.081.753.416
4.768.580 USD
12.20% 63%
1388
357 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,0622900636 USD
1.479 đ
1.372.323 USD
22.031.166
695 USD
-24.32% -17%
1390
358 Biểu tượng logo của Birake Birake
09/2018
BIR
0,0128721681 USD
306 đ
1.363.199 USD
105.902.792 (66%)
Tổng: 160.768.686
536 USD
1.92% 30%
1393
359 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0000867784 USD
2,0610 đ
1.319.546 USD
15.205.924.871 (36%)
Tổng: 42.000.000.000
270.063 USD
-0.60% -10%
1402
360 Biểu tượng logo của CUTcoin CUTcoin
11/2019
CUT
0,0075758185 USD
180 đ
1.306.867 USD
172.505.119 (86%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
-0.07% 16%
1407
361 Biểu tượng logo của ChessCoin ChessCoin
07/2016
CHESS
0,0238497991 USD
566 đ
1.288.671 USD
54.032.769
0 USD
-0.07% 16%
1412
362 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0004935169 USD
11,7210 đ
1.286.930 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
172.105 USD
-3.80% 4%
1414
363 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0301704443 USD
717 đ
1.285.535 USD
42.609.099
722 USD
-3.98% -9%
1415
364 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0002805859 USD
6,6639 đ
1.244.287 USD
4.434.602.828 (44%)
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
-0.07% 16%
1425
365 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0266063608 USD
632 đ
1.225.672 USD
46.066.863 (46%)
Tổng: 100.800.000
49.161 USD
-18.84% -12%
1427
366 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
0,34 USD
8.096 đ
1.218.412 USD
3.574.189 (36%)
Tổng: 10.000.000
17.192 USD
-0.33% 1%
1429
367 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0016479578 USD
39 đ
1.209.012 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
45.029 USD
-3.33% 0%
1431
368 Biểu tượng logo của Gleec Gleec
02/2020
GLEEC
0,0579041019 USD
1.375 đ
1.207.880 USD
20.859.999 (10%)
Tổng: 210.000.034
74.180 USD
-6.60% 9%
1432
369 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,001003423 USD
24 đ
1.192.820 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
1.604 USD
1.48% 30%
1436
370 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000081773 USD
0,1942 đ
1.175.579 USD
143.761.098.438
767 USD
-5.88% -16%
1439
371 Biểu tượng logo của BlackCoin BlackCoin
02/2014
BLK
0,0182380817 USD
433 đ
1.128.381 USD
61.869.488
106 USD
-0.07% 8%
1447
372 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin
01/2018
LBTC
0,29 USD
6.887 đ
1.119.528 USD
3.860.808 (52%)
Tổng: 7.465.926
137.604 USD
-1.66% -1%
1451
373 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,0617488018 USD
1.467 đ
1.118.674 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
139.681 USD
-3.66% -9%
1452
374 Biểu tượng logo của Trumpcoin Trumpcoin
03/2016
TRUMP
0,38 USD
9.087 đ
2.526.975 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
749 USD
169.51% 194%
1452
375 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0010438188 USD
25 đ
1.118.549 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
198 USD
-3.09% -0%
1453
376 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000128654 USD
0,3056 đ
1.109.728 USD
86.256.637.424 (65%)
Tổng: 132.995.789.787
20 USD
597.56% 426%
1454
377 Biểu tượng logo của AME Chain AME Chain
01/2021
AME
0,0022119991 USD
53 đ
1.106.000 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
49.352 USD
-2.09% -0%
1456
378 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000629809 USD
1,4958 đ
1.098.550 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
40.214 USD
-7.84% -2%
1458
379 Biểu tượng logo của Wagerr Wagerr
07/2017
WGR
0,0050541234 USD
120 đ
1.095.538 USD
216.761.204 (85%)
Tổng: 254.532.315
1.879 USD
9.14% 8%
1459
380 Biểu tượng logo của Bitswift Bitswift
10/2014
BITS
0,28 USD
6.664 đ
1.089.974 USD
3.884.635
6 USD
-0.07% 16%
1462
381 Biểu tượng logo của Kava Swap Kava Swap
09/2021
SWP
0,0316179369 USD
751 đ
1.070.399 USD
33.854.166 (14%)
Tổng: 250.000.000
209.885 USD
-2.90% -11%
1468
382 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
5,29 USD
125.658 đ
1.059.964 USD
200.339 (20%)
Tổng: 1.000.000
668 USD
-10.10% 18%
1471
383 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0146036114 USD
347 đ
1.053.337 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
37 USD
-0.52% 3%
1474
384 Biểu tượng logo của Oduwacoin Oduwacoin
02/2019
OWC
0,25 USD
5.958 đ
1.050.755 USD
4.188.884 (20%)
Tổng: 21.000.000
6.250 USD
0.15% -2%
1475
385 Biểu tượng logo của VINchain VINchain
08/2018
VIN
0,0017398349 USD
41 đ
1.026.692 USD
590.108.901 (70%)
Tổng: 840.108.901
84.347 USD
-2.42% 4%
1482
386 Biểu tượng logo của Lamden Lamden
01/2018
TAU
0,0071807805 USD
171 đ
1.021.220 USD
142.215.728 (49%)
Tổng: 288.090.567
11.902 USD
-11.72% -21%
1483
387 Biểu tượng logo của Okcash Okcash
12/2014
OK
0,0117447234 USD
279 đ
1.017.782 USD
86.658.658 (83%)
Tổng: 105.000.000
32.386 USD
-1.48% 1%
1485
388 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0607941888 USD
1.444 đ
982.308 USD
16.157.930 (77%)
Tổng: 21.000.000
21.793 USD
-6.78% -5%
1494
389 Biểu tượng logo của Conceal Conceal
02/2019
CCX
0,0479801841 USD
1.140 đ
974.886 USD
20.318.511 (10%)
Tổng: 200.000.000
777 USD
-2.91% 8%
1496
390 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,0042449932 USD
101 đ
966.828 USD
227.757.254 (54%)
Tổng: 420.000.000
3.068 USD
15.30% 16%
1503
391 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,010942849 USD
260 đ
961.803 USD
87.893.268 (90%)
Tổng: 98.000.000
594 USD
-0.07% 16%
1507
392 Biểu tượng logo của TenUp TenUp
09/2019
TUP
0,0299757787 USD
712 đ
944.957 USD
31.524.012 (16%)
Tổng: 191.999.985
129.956 USD
2.37% 10%
1512
393 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0021885698 USD
52 đ
941.085 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
-0.07% 16%
1513
394 Biểu tượng logo của Modern Investment Coin Modern Investment Coin
09/2020
MODIC
0,15 USD
3.575 đ
1.877.001 USD
12.469.872 (18%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
0.00% 0%
1513
395 Biểu tượng logo của BlackHat BlackHat
06/2021
BLKC
0,0995879299 USD
2.365 đ
940.653 USD
9.445.448 (45%)
Tổng: 21.000.000
91.501 USD
2.86% 17%
1516
396 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0173995087 USD
413 đ
909.448 USD
52.268.621 (59%)
Tổng: 88.888.888
2.100 USD
-2.61% 4%
1528
397 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,0670962804 USD
1.594 đ
896.858 USD
13.366.731 (64%)
Tổng: 21.000.000
478 USD
-8.49% 10%
1535
398 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0003573521 USD
8,4871 đ
896.706 USD
2.509.307.307 (84%)
Tổng: 2.995.058.318
2.229 USD
-8.56% 23%
1536
399 Biểu tượng logo của Nyancoin Nyancoin
02/2014
NYAN
0,0025012484 USD
59 đ
807.417 USD
322.805.606 (96%)
Tổng: 337.000.000
14 USD
-0.05% -64%
1538
400 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,0468578406 USD
1.113 đ
863.071 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
49 USD
-7.29% 6%
1547
401 Biểu tượng logo của High Performance Blockchain High Performance Blockchain
01/2018
HPB
0,0117212716 USD
278 đ
856.473 USD
73.069.950 (72%)
Tổng: 101.119.950
111.535 USD
6.29% 9%
1550
402 Biểu tượng logo của ODUWA ODUWA
02/2019
OWC
0,37 USD
8.906 đ
1.570.785 USD
4.188.884 (28%)
Tổng: 14.895.858
9.685 USD
0.55% 24%
1555
403 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0107133751 USD
254 đ
836.931 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
47.860 USD
11.86% 27%
1556
404 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0122589176 USD
291 đ
827.239 USD
67.480.625 (98%)
Tổng: 69.000.000
45 USD
0.08% 6%
1559
405 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000453321 USD
1,0766 đ
822.009 USD
18.133.070.154 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
1.487 USD
-7.28% 1%
1561
406 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0005582218 USD
13,2578 đ
789.247 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
236 USD
-9.48% 13%
1569
407 Biểu tượng logo của ODIN PROTOCOL ODIN PROTOCOL
05/2021
ODIN
0,044666049 USD
1.061 đ
780.268 USD
17.468.925 (17%)
Tổng: 100.000.000
2.296 USD
-0.86% 3%
1573
408 Biểu tượng logo của Orbitcoin Orbitcoin
12/2013
ORB
0,24 USD
5.651 đ
766.303 USD
3.220.616 (85%)
Tổng: 3.770.000
1 USD
-0.07% 4.198.690%
1578
409 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,0174168676 USD
414 đ
760.794 USD
43.681.422 (60%)
Tổng: 72.245.700
581 USD
-7.66% -5%
1583
410 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0028058587 USD
67 đ
750.477 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
28 USD
11.03% 21%
1586
411 Biểu tượng logo của AtromG8 AtromG8
05/2020
AG8
0,0171070832 USD
406 đ
718.497 USD
42.000.000 (50%)
Tổng: 84.000.000
2 USD
-10.50% 6%
1596
412 Biểu tượng logo của PRCY Coin PRCY Coin
02/2021
PRCY
0,12 USD
2.943 đ
1.050.877 USD
8.479.255 (12%)
Tổng: 70.000.000
146.519 USD
-7.37% -27%
1601
413 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,0257200458 USD
611 đ
697.121 USD
27.104.194 (88%)
Tổng: 30.651.125
764 USD
-2.34% -5%
1602
414 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0031715263 USD
75 đ
687.514 USD
216.776.861 (43%)
Tổng: 500.000.000
5.007 USD
-18.11% -3%
1606
415 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,25 USD
5.931 đ
674.248 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.598.604
5 USD
-0.07% 16%
1611
416 Biểu tượng logo của Ixcoin Ixcoin
05/2013
IXC
0,0308644459 USD
733 đ
657.799 USD
21.312.520 (100%)
Tổng: 21.322.017
2 USD
-0.07% 18%
1617
417 Biểu tượng logo của KatKoyn KatKoyn
02/2014
KAT
0,0019934736 USD
47 đ
643.504 USD
322.805.606 (96%)
Tổng: 337.000.000
3 USD
165.03% 562%
1620
418 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,002244687 USD
53 đ
641.016 USD
285.570.296 (100%)
Tổng: 286.490.873
11 USD
33.24% 3%
1621
419 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000119748 USD
0,2844 đ
635.469 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
55 USD
15.09% 16%
1624
420 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000029774 USD
0,0707 đ
632.009 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
32.868 USD
1.21% 3%
1626
421 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000387554 USD
0,9204 đ
612.575 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
5 USD
-4.53% 58%
1633
422 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000897875 USD
2,1325 đ
612.569 USD
6.822.432.393 (85%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
-0.07% 18%
1634
423 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,026645864 USD
633 đ
609.940 USD
22.890.596 (92%)
Tổng: 25.000.000
1.196 USD
-1.12% -38%
1637
424 Biểu tượng logo của Young Boys Fan Token Young Boys Fan Token
01/2021
YBO
0,43 USD
10.258 đ
596.074 USD
1.380.111 (28%)
Tổng: 5.000.000
34.847 USD
0.59% 3%
1643
425 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0484991553 USD
1.152 đ
581.599 USD
11.991.948 (57%)
Tổng: 21.000.000
148 USD
-0.69% 16%
1646
426 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
0,12 USD
2.757 đ
580.636 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 731.048.517
15.806 USD
8.93% -1%
1647
427 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,000141327 USD
3,3565 đ
567.593 USD
4.016.166.666 (67%)
Tổng: 6.000.000.000
147 USD
-4.06% 10%
1652
428 Biểu tượng logo của PetroDollar PetroDollar
04/2014
XPD
0,008698162 USD
207 đ
556.624 USD
63.993.275
3 USD
-38.05% -28%
1658
429 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
0,99 USD
23.409 đ
555.007 USD
563.087 (91%)
Tổng: 619.403
548 USD
-36.41% -15%
1659
430 Biểu tượng logo của Mobility Coin Mobility Coin
09/2020
MOBIC
0,044479393 USD
1.056 đ
554.652 USD
12.469.872
39.804 USD
-14.05% -15%
1660
431 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,010228732 USD
243 đ
542.123 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
721.696 USD
0.86% 18%
1666
432 Biểu tượng logo của Karbo Karbo
08/2016
KRB
0,0557591579 USD
1.324 đ
535.217 USD
9.598.729 (100%)
Tổng: 9.625.311
2.057 USD
-4.14% 5%
1671
433 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0008417576 USD
19,9917 đ
534.537 USD
635.025.286 (98%)
Tổng: 650.000.000
13 USD
-0.07% 74%
1672
434 Biểu tượng logo của Kira Network Kira Network
09/2020
KEX
0,0422984129 USD
1.005 đ
530.087 USD
12.532.083 (4%)
Tổng: 300.000.000
359.182 USD
-4.76% 1%
1674
435 Biểu tượng logo của Rise Rise
06/2016
RISE
0,0025043638 USD
59 đ
528.358 USD
210.974.918
30 USD
27.47% 25%
1676
436 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000086982 USD
0,2066 đ
504.300 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
17 USD
-0.07% 16%
1687
437 Biểu tượng logo của Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token
07/2021
SAUBER
0,30 USD
7.199 đ
503.187 USD
1.659.938 (17%)
Tổng: 10.000.000
133.861 USD
-2.16% -5%
1689
438 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0112234349 USD
267 đ
497.030 USD
44.285.015 (50%)
Tổng: 88.188.888
1.284 USD
8.03% 5%
1694
439 Biểu tượng logo của Florin Florin
10/2020
XFL
3,62 USD
86.021 đ
495.895 USD
136.914 (65%)
Tổng: 210.000
5.010 USD
-29.77% -13%
1695
440 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0000612464 USD
1,4546 đ
490.575 USD
8.009.851.348 (80%)
Tổng: 10.000.000.000
634 USD
1.35% -8%
1698
441 Biểu tượng logo của HYCON HYCON
08/2018
HYC
0,0001782105 USD
4,2325 đ
476.995 USD
2.676.582.136 (54%)
Tổng: 5.000.000.000
224.154 USD
6.12% 30%
1702
442 Biểu tượng logo của MUNT MUNT
04/2014
MUNT
0,0008417576 USD
19,9917 đ
474.444 USD
563.635.131 (81%)
Tổng: 700.000.000
5.284 USD
-40.04% -50%
1706
443 Biểu tượng logo của Public Index Network Public Index Network
11/2013
PIN
0,0030864446 USD
73 đ
470.223 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
17 USD
-15.45% 6%
1710
444 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0496636993 USD
1.180 đ
461.228 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
220 USD
-3.35% 12%
1715
445 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0009863631 USD
23,4261 đ
457.584 USD
463.910.527 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
47.607 USD
-47.54% 91%
1717
446 Biểu tượng logo của BitcoinHD BitcoinHD
05/2019
BHD
0,072085607 USD
1.712 đ
438.498 USD
6.083.016 (29%)
Tổng: 21.000.000
96.909 USD
-12.86% 10%
1732
447 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
0,0173963241 USD
413 đ
434.908 USD
25.000.000
0 USD
-61.45% -43%
1736
448 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,0026792245 USD
64 đ
429.907 USD
160.459.559 (13%)
Tổng: 1.200.000.000
10.325 USD
0.30% 10%
1739
449 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0007767034 USD
18,4467 đ
424.080 USD
546.000.153
13.094 USD
-0.72% -3%
1740
450 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020
vBCH
2,70 USD
64.104 đ
416.723 USD
154.392
14.150 USD
-2.08% 4%
1746
451 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0060564201 USD
144 đ
415.439 USD
68.594.750 (38%)
Tổng: 182.000.000
5.490 USD
-6.17% 8%
1747
452 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0053311316 USD
127 đ
411.730 USD
77.231.176 (84%)
Tổng: 91.859.176
3 USD
-0.07% -15%
1751
453 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,0336287515 USD
799 đ
410.476 USD
12.206.112 (68%)
Tổng: 18.000.000
1.307 USD
-5.94% -9%
1754
454 Biểu tượng logo của SeedCoin SeedCoin
10/2014
SEED
0,13 USD
3.055 đ
401.717 USD
3.122.763 (0%)
Tổng: 137.438.953.472
6.123 USD
22.22% 44%
1760
455 Biểu tượng logo của Massnet Massnet
05/2020
MASS
0,0039699174 USD
94 đ
389.156 USD
98.026.147 (47%)
Tổng: 206.438.400
59.919 USD
-1.56% -0%
1767
456 Biểu tượng logo của Curecoin Curecoin
05/2014
CURE
0,0140264877 USD
333 đ
388.690 USD
27.711.161 (100%)
Tổng: 27.806.328
37 USD
-16.73% -48%
1768
457 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0001683515 USD
3,9983 đ
388.618 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
49.89% 74%
1769
458 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0099517935 USD
236 đ
388.143 USD
39.002.350 (93%)
Tổng: 42.000.000
96 USD
-28.36% 31%
1770
459 Biểu tượng logo của Terracoin Terracoin
04/2013
TRC
0,0169193281 USD
402 đ
388.051 USD
22.935.396 (55%)
Tổng: 42.000.000
28 USD
-0.40% 5%
1771
460 Biểu tượng logo của AppCoins AppCoins
01/2018
APPC
0,0016045144 USD
38 đ
384.771 USD
239.805.530 (100%)
Tổng: 239.805.531
0 USD
-2.42% -36%
1774
461 Biểu tượng logo của Denarius Denarius
07/2017
D
0,043771396 USD
1.040 đ
361.769 USD
8.264.974 (83%)
Tổng: 10.000.000
698 USD
-10.20% 12%
1795
462 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0064534751 USD
153 đ
360.177 USD
55.811.339 (79%)
Tổng: 70.616.894
2.794 USD
-0.07% 11%
1796
463 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0001434471 USD
3,4069 đ
359.774 USD
2.508.058.540 (25%)
Tổng: 10.000.000.000
56.088 USD
-3.47% -7%
1797
464 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,043054878 USD
1.023 đ
345.954 USD
8.035.193 (29%)
Tổng: 27.625.814
4.602 USD
10.83% 5%
1807
465 Biểu tượng logo của Scala Scala
04/2018
XLA
0,0000331035 USD
0,7862 đ
337.729 USD
10.202.198.968 (73%)
Tổng: 14.002.198.968
388 USD
-2.14% -4%
1814
466 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000271223 USD
0,6442 đ
334.531 USD
12.334.201.736 (59%)
Tổng: 21.000.000.000
9.086 USD
-1.95% 1%
1818
467 Biểu tượng logo của DogeCash DogeCash
01/2019
DOGEC
0,015432223 USD
367 đ
324.156 USD
21.005.151 (10%)
Tổng: 210.000.000
27 USD
-6.85% 82%
1821
468 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000194679 USD
0,4624 đ
319.712 USD
16.422.580.992
0 USD
-4.12% -1%
1824
469 Biểu tượng logo của MicroBitcoin MicroBitcoin
10/2018
MBC
0,0000066416 USD
0,1577 đ
318.519 USD
47.958.344.687 (79%)
Tổng: 61.000.000.000
395 USD
15.37% 66%
1829
470 Biểu tượng logo của Crypto Sports Crypto Sports
05/2019
CSPN
0,11 USD
2.617 đ
301.604 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
0 USD
0.00% 0%
1833
471 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0003647616 USD
8,6631 đ
308.118 USD
844.711.128 (84%)
Tổng: 1.000.000.000
94 USD
-0.07% 16%
1835
472 Biểu tượng logo của Alliance Fan Token Alliance Fan Token
03/2021
ALL
0,24 USD
5.598 đ
299.671 USD
1.271.450 (25%)
Tổng: 5.000.000
30.155 USD
0.69% -2%
1841
473 Biểu tượng logo của Iridium Iridium
10/2018
IRD
0,0120651925 USD
287 đ
291.158 USD
24.132.057 (97%)
Tổng: 25.000.000
150 USD
13.08% -9%
1855
474 Biểu tượng logo của Tachyon Protocol Tachyon Protocol
01/2020
IPX
0,0010843362 USD
26 đ
289.364 USD
266.858.531 (18%)
Tổng: 1.500.000.000
2.523 USD
2.55% 4%
1858
475 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000045328 USD
0,1077 đ
284.750 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
202 USD
-0.34% -6%
1861
476 Biểu tượng logo của Vidulum Vidulum
05/2020
VDL
0,0166104493 USD
394 đ
283.561 USD
17.071.231 (100%)
Tổng: 17.086.081
335 USD
0.55% 8%
1864
477 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0032835975 USD
78 đ
282.645 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
195 USD
-3.03% 9%
1865
478 Biểu tượng logo của Zennies Zennies
04/2017
ZENI
0,0002805859 USD
6,6639 đ
280.814 USD
1.000.812.836
0 USD
-0.07% 16%
1866
479 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,0002805859 USD
6,6639 đ
275.180 USD
980.733.271
0 USD
-0.07% 16%
1875
480 Biểu tượng logo của PlatinumBAR PlatinumBAR
05/2016
XPTX
0,13 USD
3.025 đ
275.170 USD
2.160.126
0 USD
-0.07% 43%
1876
481 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0086259909 USD
205 đ
270.218 USD
31.326.057 (75%)
Tổng: 42.000.000
9 USD
2.40% 15%
1880
482 Biểu tượng logo của OracleChain OracleChain
07/2017
OCT
0,0087343229 USD
207 đ
262.030 USD
30.000.000 (15%)
Tổng: 200.000.000
0 USD
-3.39% 3%
1890
483 Biểu tượng logo của Arqma Arqma
04/2019
ARQ
0,0159933947 USD
380 đ
261.146 USD
16.328.342 (33%)
Tổng: 50.000.000
653 USD
-8.13% -9%
1891
484 Biểu tượng logo của Natus Vincere Fan Token Natus Vincere Fan Token
01/2021
NAVI
0,22 USD
5.257 đ
256.469 USD
1.158.735 (23%)
Tổng: 5.000.000
17.711 USD
-2.41% -8%
1897
485 Biểu tượng logo của Wonderman Nation Wonderman Nation
05/2022
WNDR
0,0178714422 USD
424 đ
254.051 USD
14.215.495 (3%)
Tổng: 500.000.000
50.414 USD
-0.22% 5%
1899
486 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0000953992 USD
2,2657 đ
243.553 USD
2.552.987.248 (49%)
Tổng: 5.200.000.000
46 USD
-8.17% 1%
1912
487 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,004489374 USD
107 đ
240.871 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
-0.07% 16%
1917
488 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,0047089569 USD
112 đ
231.862 USD
49.238.466
0 USD
-2.22% 6%
1923
489 Biểu tượng logo của Manna Manna
07/2015
MANNA
0,0003499746 USD
8,3119 đ
231.496 USD
661.465.439 (28%)
Tổng: 2.361.443.615
0 USD
3.87% -20%
1924
490 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,13 USD
3.197 đ
230.154 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
271 USD
11.56% 7%
1926
491 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token
04/2018
ZEBI
0,0002145605 USD
5,0958 đ
227.219 USD
1.058.998.069
124 USD
-0.04% 113%
1928
492 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,001113941 USD
26 đ
222.788 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
14 USD
10.96% -0%
1933
493 Biểu tượng logo của Golos Blockchain Golos Blockchain
10/2019
GLS
0,0006600501 USD
15,6762 đ
216.960 USD
328.702.019 (97%)
Tổng: 337.935.604
33 USD
-0.11% 9%
1942
494 Biểu tượng logo của Motocoin Motocoin
06/2014
MOTO
0,010942849 USD
260 đ
214.947 USD
19.642.673 (61%)
Tổng: 32.173.303
0 USD
-0.07% 16%
1947
495 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0001152007 USD
2,7360 đ
211.921 USD
1.839.583.250 (92%)
Tổng: 2.000.000.000
7 USD
1.65% 1%
1950
496 Biểu tượng logo của CREDIT CREDIT
07/2019
CREDIT
0,0000871328 USD
2,0694 đ
211.335 USD
2.425.433.850 (10%)
Tổng: 25.000.000.000
1.703 USD
-10.36% 8%
1953
497 Biểu tượng logo của Stealth Stealth
07/2014
XST
0,0052170706 USD
124 đ
206.753 USD
39.630.019
0 USD
-0.11% -4%
1962
498 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash
11/2019
SFX
0,0009350786 USD
22,2081 đ
205.337 USD
219.593.765 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
755 USD
-0.88% -29%
1968
499 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000100561 USD
0,2388 đ
201.122 USD
20.000.000.000
0 USD
-2.64% 4%
1972
500 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
08/2014
XCN
0,0002805859 USD
6,6639 đ
198.797 USD
708.506.520
0 USD
-0.07% 16%
1974
501 Biểu tượng logo của DopeCoin DopeCoin
02/2014
DOPE
0,0016835152 USD
40 đ
196.711 USD
116.845.228
0 USD
-0.07% 16%
1978
502 Biểu tượng logo của Lethean Lethean
11/2017
LTHN
0,0002456591 USD
5,8344 đ
195.492 USD
795.787.039 (80%)
Tổng: 999.481.516
280 USD
-0.01% -32%
1981
503 Biểu tượng logo của Bitcoin Green Bitcoin Green
03/2018
BITG
0,0162674919 USD
386 đ
194.251 USD
11.941.077 (57%)
Tổng: 21.000.000
207 USD
1.47% 10%
1984
504 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0011504021 USD
27 đ
192.577 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
0 USD
-0.07% 25%
1986
505 Biểu tượng logo của Orient Walt Orient Walt
01/2020
HTDF
0,0020696062 USD
49 đ
192.358 USD
92.944.196 (97%)
Tổng: 96.000.000
0 USD
-0.11% -0%
1987
506 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0005201034 USD
12,3525 đ
192.261 USD
369.659.255 (67%)
Tổng: 554.925.923
95.854 USD
0.92% 7%
1988
507 Biểu tượng logo của TerraCredit TerraCredit
07/2019
CREDIT
0,0040532955 USD
96 đ
385.401 USD
95.083.315 (89%)
Tổng: 106.265.009
69.033 USD
3.38% 40%
1988
508 Biểu tượng logo của Netko Netko
03/2017
NETKO
0,0115040207 USD
273 đ
190.858 USD
16.590.515 (98%)
Tổng: 16.916.140
0 USD
-0.07% 11%
1992
509 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0030864446 USD
73 đ
189.649 USD
61.445.805 (61%)
Tổng: 100.000.000
287 USD
-38.93% 6%
1995
510 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,012944689 USD
307 đ
187.284 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
22.767 USD
-0.39% -13%
2000
511 Biểu tượng logo của SINOVATE SINOVATE
10/2018
SIN
0,0002805859 USD
6,6639 đ
186.230 USD
663.717.042
617 USD
-0.07% -42%
2002
512 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,0089787479 USD
213 đ
181.073 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
480 USD
-10.18% 36%
2007
513 Biểu tượng logo của FreedomCoin FreedomCoin
03/2016
FREED
0,0265153649 USD
630 đ
175.118 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
28 USD
0.57% 20%
2016
514 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000175741 USD
0,4174 đ
169.845 USD
9.664.500.811 (97%)
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
-2.42% 5%
2021
515 Biểu tượng logo của Nerva Nerva
11/2018
XNV
0,0098205055 USD
233 đ
167.123 USD
17.017.723
76 USD
2.87% 1%
2026
516 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0002805859 USD
6,6639 đ
166.334 USD
592.810.145
5 USD
-0.07% 16%
2028
517 Biểu tượng logo của Graft Graft
03/2018
GRFT
0,0002805859 USD
6,6639 đ
165.961 USD
591.481.833 (32%)
Tổng: 1.844.674.407
0 USD
-0.07% 16%
2032
518 Biểu tượng logo của Qbao Qbao
12/2017
QBT
0,0025198716 USD
60 đ
164.677 USD
65.351.403 (65%)
Tổng: 100.000.000
16.047 USD
2.69% -2%
2034
519 Biểu tượng logo của PluraCoin PluraCoin
09/2018
PLURA
0,0001770298 USD
4,2045 đ
163.533 USD
923.760.412 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
130.04% 27%
2036
520 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0056117174 USD
133 đ
161.634 USD
28.802.882 (98%)
Tổng: 29.250.672
0 USD
0.82% 16%
2039
521 Biểu tượng logo của BlueCoin BlueCoin
04/2014
BLU
0,0002805859 USD
6,6639 đ
161.248 USD
574.683.675
0 USD
-0.07% 16%
2040
522 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0126263642 USD
300 đ
156.908 USD
12.426.997 (73%)
Tổng: 17.000.000
26 USD
-0.07% 31%
2044
523 Biểu tượng logo của Hertz Network Hertz Network
07/2021
HTZ
0,0000295625 USD
0,7021 đ
154.861 USD
5.238.410.649 (37%)
Tổng: 14.000.000.000
329 USD
-1.09% 18%
2048
524 Biểu tượng logo của Bitstar Bitstar
04/2014
BITS
0,0072952327 USD
173 đ
154.259 USD
21.145.111
0 USD
-0.07% 16%
2049
525 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0003081427 USD
7,3184 đ
154.071 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
15.164 USD
-1.28% 1%
2050
526 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0364193774 USD
865 đ
150.785 USD
4.140.252 (99%)
Tổng: 4.195.132
0 USD
-1.79% 8%
2053
527 Biểu tượng logo của KnoxFS (New) KnoxFS (New)
01/2021
KFX
0,32 USD
7.632 đ
180.587 USD
561.998 (11%)
Tổng: 5.000.000
1.396 USD
-1.02% 40%
2055
528 Biểu tượng logo của 2GIVE 2GIVE
05/2016
2GIVE
0,0002805859 USD
6,6639 đ
148.274 USD
528.444.586
0 USD
-0.07% 16%
2056
529 Biểu tượng logo của Kobocoin Kobocoin
02/2015
KOBO
0,0058923033 USD
140 đ
145.541 USD
24.700.248
0 USD
-0.07% 16%
2061
530 Biểu tượng logo của Freicoin Freicoin
05/2013
FRC
0,0025252728 USD
60 đ
145.209 USD
57.502.113 (58%)
Tổng: 100.000.000
0 USD
-43.79% -35%
2062
531 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,0121231206 USD
288 đ
144.503 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
15.110 USD
-3.49% 4%
2064
532 Biểu tượng logo của Plair Plair
01/2019
PLA
0,0000056117 USD
0,1333 đ
143.717 USD
25.610.108.545 (26%)
Tổng: 100.000.000.000
27 USD
-0.07% 28%
2066
533 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0012479677 USD
30 đ
143.447 USD
114.944.883 (46%)
Tổng: 250.000.000
56.367 USD
-0.73% -6%
2067
534 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
0,11 USD
2.703 đ
142.239 USD
1.249.615 (60%)
Tổng: 2.100.000
74 USD
-3.32% -3%
2070
535 Biểu tượng logo của Actinium Actinium
10/2018
ACM
0,0030864446 USD
73 đ
141.371 USD
45.803.800 (55%)
Tổng: 84.000.000
70 USD
-0.07% 6%
2071
536 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
0,019641011 USD
466 đ
129.605 USD
6.598.686 (2%)
Tổng: 360.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2084
537 Biểu tượng logo của Synergy Synergy
06/2015
SNRG
0,026375072 USD
626 đ
129.176 USD
4.897.672
4 USD
-3.16% 12%
2086
538 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,0013719359 USD
33 đ
128.276 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
50.630 USD
-2.65% -0%
2088
539 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,0070146468 USD
167 đ
120.245 USD
17.142.056 (93%)
Tổng: 18.500.000
156 USD
-7.47% 11%
2101
540 Biểu tượng logo của Levante U.D. Fan Token Levante U.D. Fan Token
09/2021
LEV
0,42 USD
9.890 đ
119.105 USD
286.008 (14%)
Tổng: 2.000.000
36.249 USD
-2.93% -9%
2103
541 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,0123457784 USD
293 đ
117.611 USD
9.526.449
3 USD
-0.07% -9%
2105
542 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0039282022 USD
93 đ
116.538 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
9 USD
-0.07% -15%
2110
543 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
0,0106622631 USD
253 đ
115.473 USD
10.830.050
6.495 USD
532.87% 4.306%
2111
544 Biểu tượng logo của Swing Swing
09/2015
SWING
0,0182380817 USD
433 đ
115.367 USD
6.325.623 (100%)
Tổng: 6.345.603
3 USD
-1.59% 14%
2112
545 Biểu tượng logo của Cryptojacks Cryptojacks
07/2016
CJ
0,0002805859 USD
6,6639 đ
114.077 USD
406.568.581
0 USD
-0.07% 16%
2116
546 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,004489374 USD
107 đ
111.378 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2122
547 Biểu tượng logo của PoSW Coin PoSW Coin
01/2017
POSW
0,0025252728 USD
60 đ
111.365 USD
44.100.000 (63%)
Tổng: 70.000.000
0 USD
-0.07% 4%
2123
548 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0002525273 USD
5,9975 đ
111.118 USD
440.023.901 (88%)
Tổng: 500.000.000
7 USD
-10.07% 16%
2124
549 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0001122343 USD
2,6656 đ
110.980 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2125
550 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000012152 USD
0,0289 đ
110.695 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.04% -23%
2126
551 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0067340609 USD
160 đ
110.033 USD
16.339.745 (89%)
Tổng: 18.400.000
17 USD
9.01% 26%
2129
552 Biểu tượng logo của Energo Energo
11/2017
TSL
0,0001767079 USD
4,1968 đ
106.445 USD
602.378.920 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
12.782 USD
1.26% -8%
2135
553 Biểu tượng logo của LUXCoin LUXCoin
10/2017
LUX
0,0078564044 USD
187 đ
105.977 USD
13.489.309 (22%)
Tổng: 60.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2136
554 Biểu tượng logo của BitTube BitTube
03/2018
TUBE
0,0002805859 USD
6,6639 đ
103.554 USD
369.062.908 (62%)
Tổng: 600.000.000
4 USD
-0.07% 16%
2138
555 Biểu tượng logo của GoldMint GoldMint
02/2018
MNTP
0,0540102157 USD
1.283 đ
103.429 USD
1.914.997 (19%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-0.93% -46%
2139
556 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000055998 USD
0,1330 đ
102.404 USD
18.287.267.448 (63%)
Tổng: 29.000.000.000
9 USD
-84.77% -2%
2141
557 Biểu tượng logo của TagCoin TagCoin
11/2013
TAG
0,0157128088 USD
373 đ
101.094 USD
6.433.866
0 USD
-0.07% 6%
2144
558 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000561172 USD
1,3328 đ
99.769 USD
1.777.871.132 (99%)
Tổng: 1.790.434.682
8 USD
99.85% 100%
2147
559 Biểu tượng logo của WeOwn WeOwn
04/2018
CHX
0,0009911252 USD
23,5392 đ
98.834 USD
99.719.012 (59%)
Tổng: 168.956.522
347 USD
6.56% 9%
2149
560 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0071223905 USD
169 đ
98.510 USD
13.831.050 (69%)
Tổng: 20.000.000
0 USD
-0.25% -29%
2150
561 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0089787479 USD
213 đ
98.490 USD
10.969.269 (59%)
Tổng: 18.500.000
0 USD
-0.07% 6%
2151
562 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000186862 USD
0,4438 đ
96.618 USD
5.170.553.000 (10%)
Tổng: 50.000.000.000
94 USD
-29.40% 16%
2153
563 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,0049076581 USD
117 đ
92.289 USD
18.805.100 (19%)
Tổng: 100.000.000
146 USD
0.01% 13%
2162
564 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0009817106 USD
23,3156 đ
91.648 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
0 USD
-0.01% -0%
2163
565 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0089109296 USD
212 đ
87.611 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
84 USD
-2.65% -3%
2171
566 Biểu tượng logo của Kurrent Kurrent
12/2016
KURT
0,0014029294 USD
33 đ
86.090 USD
61.364.813 (27%)
Tổng: 228.000.000
0 USD
-0.07% -47%
2175
567 Biểu tượng logo của BBSCoin BBSCoin
08/2018
BBS
0,0000008074 USD
0,0192 đ
82.015 USD
101.578.614.878 (55%)
Tổng: 184.470.000.000
0 USD
-4.53% -2%
2182
568 Biểu tượng logo của MIB Coin MIB Coin
08/2018
MIB
0,0004097139 USD
9,7307 đ
80.656 USD
196.858.949 (33%)
Tổng: 600.000.000
9 USD
-19.42% 15%
2184
569 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0000878705 USD
2,0869 đ
80.034 USD
910.820.150 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
2 USD
-2.42% 5%
2186
570 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,0131851078 USD
313 đ
79.041 USD
5.994.733 (29%)
Tổng: 21.000.000
38 USD
9.56% -34%
2189
571 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0110192006 USD
262 đ
76.052 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
14 USD
-0.11% 22%
2201
572 Biểu tượng logo của Auxilium Auxilium
10/2018
AUX
0,0005354102 USD
12,7160 đ
75.975 USD
141.900.578 (47%)
Tổng: 300.000.000
35.872 USD
-2.82% 10%
2202
573 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0062418763 USD
148 đ
74.670 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
93.190 USD
-0.62% 8%
2206
574 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
08/2017
SHDW
0,0106622631 USD
253 đ
74.636 USD
7.000.000 (70%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2207
575 Biểu tượng logo của Decentrahub Coin Decentrahub Coin
08/2020
DCNTR
0,041526709 USD
986 đ
73.546 USD
1.771.062 (4%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2208
576 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0028058587 USD
67 đ
73.027 USD
26.026.738 (87%)
Tổng: 30.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2212
577 Biểu tượng logo của MojoCoin MojoCoin
04/2016
MOJO
0,0058923033 USD
140 đ
72.339 USD
12.276.850
0 USD
-0.07% 16%
2213
578 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000096241 USD
0,2286 đ
70.890 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
4 USD
-29.06% -6%
2215
579 Biểu tượng logo của Filecash Filecash
02/2021
FIC
0,00275062 USD
65 đ
70.741 USD
25.718.348 (1%)
Tổng: 2.000.000.000
66.054 USD
-1.03% -1%
2217
580 Biểu tượng logo của Cheesecoin Cheesecoin
10/2018
CHEESE
0,0001683515 USD
3,9983 đ
68.834 USD
408.869.908 (12%)
Tổng: 3.500.000.000
1 USD
-0.07% -1%
2227
581 Biểu tượng logo của ROAD ROAD
01/2020
ROAD
0,000830447 USD
19,7231 đ
65.855 USD
79.300.570 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
242.808 USD
-4.93% 2%
2232
582 Biểu tượng logo của Evil Coin Evil Coin
01/2016
EVIL
0,0030864446 USD
73 đ
64.878 USD
21.020.383
3 USD
-0.07% 16%
2237
583 Biểu tượng logo của AOK AOK
11/2021
AOK
0,0003156027 USD
7,4956 đ
63.121 USD
200.000.000 (10%)
Tổng: 2.099.999.998
17.083 USD
-10.00% -7%
2240
584 Biểu tượng logo của Novacoin Novacoin
04/2013
NVC
0,026375072 USD
626 đ
61.606 USD
2.335.757
25 USD
-0.07% 1%
2246
585 Biểu tượng logo của Signature Chain Signature Chain
04/2019
SIGN
0,0000798652 USD
1,8968 đ
61.159 USD
765.779.225 (88%)
Tổng: 874.217.421
32 USD
-1.63% -43%
2248
586 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,0120651925 USD
287 đ
60.961 USD
5.052.601 (51%)
Tổng: 10.000.000
17 USD
-8.77% -0%
2250
587 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0023569213 USD
56 đ
58.884 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
2 USD
19.91% 39%
2254
588 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0045130761 USD
107 đ
58.813 USD
13.031.736 (62%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-1.31% 9%
2255
589 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
0,0031155608 USD
74 đ
56.961 USD
18.282.833 (76%)
Tổng: 24.182.833
0 USD
0.52% -20%
2257
590 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0001964101 USD
4,6647 đ
56.419 USD
287.252.650 (72%)
Tổng: 400.000.000
39 USD
-12.56% 1%
2259
591 Biểu tượng logo của Rimbit Rimbit
10/2014
RBT
0,0002805859 USD
6,6639 đ
55.438 USD
197.581.050 (49%)
Tổng: 401.578.118
0 USD
-0.07% 16%
2261
592 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0028619759 USD
68 đ
52.622 USD
18.386.440 (74%)
Tổng: 25.000.000
27 USD
1.93% 15%
2271
593 Biểu tượng logo của Vivid Coin Vivid Coin
08/2018
VIVID
0,0067621195 USD
161 đ
52.052 USD
7.697.539 (97%)
Tổng: 7.910.746
0 USD
-0.07% 16%
2274
594 Biểu tượng logo của Block-Logic Block-Logic
12/2018
BLTG
0,002244687 USD
53 đ
51.402 USD
22.899.329 (65%)
Tổng: 35.045.912
0 USD
-0.07% 16%
2279
595 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000193777 USD
0,4602 đ
50.949 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
118 USD
-18.17% -42%
2281
596 Biểu tượng logo của SteepCoin SteepCoin
10/2018
STEEP
0,0002805859 USD
6,6639 đ
50.928 USD
181.505.253 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2282
597 Biểu tượng logo của MultiCoinCasino MultiCoinCasino
05/2020
MCC
0,0100775598 USD
239 đ
48.451 USD
4.807.840 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-0.11% -0%
2286
598 Biểu tượng logo của Netrum Netrum
05/2019
NTR
0,0222257148 USD
528 đ
47.559 USD
2.139.819 (19%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
-1.29% 2%
2288
599 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0011223435 USD
27 đ
47.181 USD
42.038.227 (14%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2290
600 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0011223435 USD
27 đ
47.085 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
1 USD
-0.07% -7%
2291
601 Biểu tượng logo của Rubies Rubies
02/2016
RBIES
0,004489374 USD
107 đ
46.758 USD
10.415.252
0 USD
-0.07% -7%
2294
602 Biểu tượng logo của Beetlecoin Beetlecoin
09/2018
BEET
0,000157867 USD
3,7493 đ
45.778 USD
289.976.276 (58%)
Tổng: 500.000.000
0 USD
-0.34% 15%
2300
603 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,008698162 USD
207 đ
44.107 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
4 USD
-0.07% 16%
2305
604 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,001202626 USD
29 đ
43.686 USD
36.325.371 (60%)
Tổng: 60.342.895
78.171 USD
9.14% 10%
2306
605 Biểu tượng logo của Opal Opal
09/2014
OPAL
0,0028058587 USD
67 đ
42.527 USD
15.156.364
0 USD
-0.07% 16%
2311
606 Biểu tượng logo của WinCash WinCash
02/2020
WCC
0,02800247 USD
665 đ
41.998 USD
1.499.784 (7%)
Tổng: 20.000.000
3 USD
-0.07% 16%
2314
607 Biểu tượng logo của BERNcash BERNcash
04/2016
BERN
0,0005611717 USD
13,3278 đ
39.975 USD
71.234.301
0 USD
-0.07% 16%
2320
608 Biểu tượng logo của GoldBlocks GoldBlocks
06/2016
GB
0,0025252728 USD
60 đ
39.303 USD
15.563.873
3 USD
-0.07% 16%
2321
609 Biểu tượng logo của KnoxFS KnoxFS
01/2021
KFX
0,0588949745 USD
1.399 đ
38.962 USD
661.553 (13%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2322
610 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000351482 USD
0,8348 đ
38.399 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-2.42% 5%
2324
611 Biểu tượng logo của Unify Unify
06/2017
UNIFY
0,002104394 USD
50 đ
38.269 USD
18.185.085 (94%)
Tổng: 19.276.800
0 USD
-46.47% 16%
2325
612 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0021885698 USD
52 đ
37.102 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
-31.02% 2%
2329
613 Biểu tượng logo của EtherGem EtherGem
08/2018
EGEM
0,0018628527 USD
44 đ
36.294 USD
19.483.114 (51%)
Tổng: 38.192.180
780 USD
-3.34% 15%
2331
614 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0009003311 USD
21,3829 đ
36.222 USD
40.232.303 (84%)
Tổng: 48.166.000
37.399 USD
0.85% 8%
2333
615 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000002098 USD
0,0050 đ
36.107 USD
172.076.810.000
24 USD
16.24% -4%
2334
616 Biểu tượng logo của PureVidz PureVidz
01/2017
VIDZ
0,0002805859 USD
6,6639 đ
35.152 USD
125.279.775
0 USD
-0.07% 16%
2338
617 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0016835152 USD
40 đ
34.951 USD
20.760.950
0 USD
-0.07% 39%
2340
618 Biểu tượng logo của Ratecoin Ratecoin
06/2015
XRA
0,0002805859 USD
6,6639 đ
34.358 USD
122.449.162
0 USD
-0.07% -23%
2343
619 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019
CSPN
0,0124216443 USD
295 đ
34.005 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
3 USD
-0.11% 15%
2346
620 Biểu tượng logo của MONK MONK
11/2017
MONK
0,0026020564 USD
62 đ
33.732 USD
12.963.755
1.646 USD
8.05% 17%
2347
621 Biểu tượng logo của PayCoin PayCoin
12/2014
XPY
0,0028058587 USD
67 đ
33.657 USD
11.995.342
0 USD
-0.07% 16%
2349
622 Biểu tượng logo của Zetacoin Zetacoin
09/2013
ZET
0,0005611717 USD
13,3278 đ
33.529 USD
59.747.523 (100%)
Tổng: 59.759.017
0 USD
-0.07% 16%
2350
623 Biểu tượng logo của MedicCoin MedicCoin
05/2015
MEDIC
0,0001122343 USD
2,6656 đ
33.485 USD
298.349.398 (100%)
Tổng: 298.349.835
0 USD
-0.07% 16%
2351
624 Biểu tượng logo của GoByte GoByte
11/2017
GBX
0,0033670305 USD
80 đ
32.239 USD
9.574.778 (30%)
Tổng: 31.800.000
6 USD
-14.35% 7%
2352
625 Biểu tượng logo của Universal Currency Universal Currency
05/2015
UNIT
0,0019641011 USD
47 đ
31.326 USD
15.949.110 (8%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2356
626 Biểu tượng logo của PostCoin PostCoin
04/2016
POST
0,0019641011 USD
47 đ
31.167 USD
15.868.233
0 USD
-0.07% 1%
2357
627 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0001929153 USD
4,5817 đ
30.756 USD
159.429.300 (29%)
Tổng: 545.399.000
0 USD
-0.15% 16%
2358
628 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0056117174 USD
133 đ
30.481 USD
5.431.630
0 USD
-0.07% 8%
2361
629 Biểu tượng logo của Onix Onix
06/2017
ONX
0,0002805859 USD
6,6639 đ
30.043 USD
107.072.781 (76%)
Tổng: 141.472.000
0 USD
-0.07% 16%
2363
630 Biểu tượng logo của ICOBID ICOBID
01/2017
ICOB
0,0002805859 USD
6,6639 đ
30.036 USD
107.048.455
0 USD
-0.07% 16%
2364
631 Biểu tượng logo của Global Currency Reserve Global Currency Reserve
08/2015
GCR
0,0002805859 USD
6,6639 đ
30.029 USD
107.024.222
0 USD
-0.07% 16%
2365
632 Biểu tượng logo của SparksPay SparksPay
01/2018
SPK
0,0023849799 USD
57 đ
29.510 USD
12.373.355 (59%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-0.07% 13%
2370
633 Biểu tượng logo của GuccioneCoin GuccioneCoin
08/2015
GCC
0,0014029294 USD
33 đ
28.459 USD
20.285.537 (85%)
Tổng: 23.775.537
0 USD
-0.07% 16%
2375
634 Biểu tượng logo của Theresa May Coin Theresa May Coin
05/2017
MAY
0,0002805859 USD
6,6639 đ
28.064 USD
100.018.000
0 USD
-0.07% 16%
2378
635 Biểu tượng logo của Adzcoin Adzcoin
12/2015
ADZ
0,0005611717 USD
13,3278 đ
27.962 USD
49.827.043 (59%)
Tổng: 84.000.000
3 USD
-0.07% 16%
2380
636 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,000003609 USD
0,0857 đ
27.120 USD
7.514.364.865 (36%)
Tổng: 21.000.000.000
1 USD
1.10% 254%
2383
637 Biểu tượng logo của Beacon Beacon
01/2019
BECN
0,0145904653 USD
347 đ
25.980 USD
1.780.595
243 USD
-1.74% -10%
2386
638 Biểu tượng logo của Desire Desire
11/2017
DSR
0,0025252728 USD
60 đ
25.933 USD
10.269.488 (94%)
Tổng: 10.869.488
0 USD
-0.07% 16%
2387
639 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0008787045 USD
20,8692 đ
25.718 USD
29.267.797 (35%)
Tổng: 84.000.000
3.703 USD
-23.77% -1%
2389
640 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0004208788 USD
9,9959 đ
25.464 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
18 USD
-0.07% 16%
2391
641 Biểu tượng logo của Lithosphere Lithosphere
12/2021
LITHO
0,0004008955 USD
9,5213 đ
24.983 USD
62.316.885 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
286.202 USD
5.15% 11%
2393
642 Biểu tượng logo của BitCash BitCash
05/2019
BITC
0,0011223435 USD
27 đ
24.914 USD
22.198.153 (70%)
Tổng: 31.675.547
134 USD
-8.76% 12%
2395
643 Biểu tượng logo của VAULT VAULT
12/2019
VAULT
0,0339508905 USD
806 đ
23.019 USD
678.010 (23%)
Tổng: 3.000.000
0 USD
-0.07% 31%
2404
644 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0017396324 USD
41 đ
22.947 USD
13.190.895 (69%)
Tổng: 19.209.600
0 USD
-0.07% -63%
2405
645 Biểu tượng logo của ZCore ZCore
08/2018
ZCR
0,0018114848 USD
43 đ
22.654 USD
12.505.925 (69%)
Tổng: 18.000.000
61 USD
0.69% -25%
2406
646 Biểu tượng logo của GlobalToken GlobalToken
06/2017
GLT
0,0001683515 USD
3,9983 đ
22.351 USD
132.763.800 (79%)
Tổng: 168.000.000
0 USD
-0.07% -1%
2407
647 Biểu tượng logo của Coin2.1 Coin2.1
06/2014
C2
0,0002805859 USD
6,6639 đ
21.955 USD
78.245.975 (59%)
Tổng: 133.273.764
0 USD
-0.07% 16%
2408
648 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,0005611717 USD
13,3278 đ
21.954 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
0 USD
-33.38% -67%
2409
649 Biểu tượng logo của Centurion Centurion
02/2017
CNT
0,0002805859 USD
6,6639 đ
21.791 USD
77.663.826 (31%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2411
650 Biểu tượng logo của Akroma Akroma
08/2018
AKA
0,0011223435 USD
27 đ
21.524 USD
19.177.485
25 USD
-0.07% -7%
2412
651 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0012233943 USD
29 đ
21.026 USD
17.186.897 (29%)
Tổng: 60.000.000
0 USD
-3.16% 9%
2414
652 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,0005611717 USD
13,3278 đ
18.226 USD
32.479.221
0 USD
-0.07% 16%
2426
653 Biểu tượng logo của PosEx PosEx
04/2016
PEX
0,0072952327 USD
173 đ
17.897 USD
2.453.240
0 USD
-0.07% 16%
2428
654 Biểu tượng logo của FirstCoin FirstCoin
02/2017
FRST
0,0005705584 USD
13,5508 đ
17.806 USD
31.207.528 (28%)
Tổng: 110.000.000
0 USD
-1.28% 10%
2429
655 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,0084175762 USD
200 đ
17.764 USD
2.110.317
0 USD
-0.07% 20%
2430
656 Biểu tượng logo của Origo Origo
06/2019
OGO
0,0000400698 USD
0,9517 đ
17.651 USD
440.516.789 (65%)
Tổng: 681.277.830
0 USD
33.18% 33%
2431
657 Biểu tượng logo của Bitcoin Adult Bitcoin Adult
09/2018
BTAD
0,000336703 USD
7,9967 đ
17.368 USD
51.582.493 (96%)
Tổng: 53.543.730
0 USD
-0.07% 16%
2435
658 Biểu tượng logo của TajCoin TajCoin
08/2016
TAJ
0,0005611717 USD
13,3278 đ
16.571 USD
29.529.477 (99%)
Tổng: 29.824.867
3 USD
-0.07% 16%
2437
659 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0005050546 USD
11,9950 đ
16.345 USD
32.363.392 (100%)
Tổng: 32.400.246
8 USD
-10.07% -9%
2438
660 Biểu tượng logo của AllSafe AllSafe
10/2016
ASAFE
0,0016835152 USD
40 đ
15.396 USD
9.145.370 (61%)
Tổng: 15.000.000
8 USD
36.02% 38%
2441
661 Biểu tượng logo của FantasyGold FantasyGold
06/2018
FGC
0,0001066226 USD
2,5323 đ
14.891 USD
139.659.829 (67%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2445
662 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0028058587 USD
67 đ
14.762 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
12 USD
42.75% 66%
2446
663 Biểu tượng logo của AmsterdamCoin AmsterdamCoin
08/2015
AMS
0,0002805859 USD
6,6639 đ
14.086 USD
50.201.886 (62%)
Tổng: 81.469.427
0 USD
-0.07% 16%
2450
664 Biểu tượng logo của Eurocoin Eurocoin
08/2015
EUC
0,0011223435 USD
27 đ
13.936 USD
12.416.554
3 USD
-20.06% -7%
2452
665 Biểu tượng logo của X-Coin X-Coin
03/2015
XCO
0,0011223435 USD
27 đ
13.900 USD
12.384.976
0 USD
-0.07% 16%
2453
666 Biểu tượng logo của Dreamcoin Dreamcoin
05/2014
DRM
0,0050505457 USD
120 đ
13.762 USD
2.724.879 (100%)
Tổng: 2.725.165
0 USD
-0.07% 16%
2454
667 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,0003086445 USD
7,3303 đ
13.629 USD
44.156.650 (53%)
Tổng: 84.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2455
668 Biểu tượng logo của Phantomx Phantomx
11/2017
PNX
0,0002805859 USD
6,6639 đ
13.607 USD
48.495.525
0 USD
-0.07% 16%
2457
669 Biểu tượng logo của FuzzBalls FuzzBalls
05/2016
FUZZ
0,0028058587 USD
67 đ
13.552 USD
4.829.945
0 USD
-0.07% 16%
2458
670 Biểu tượng logo của MustangCoin MustangCoin
09/2016
MST
0,0204827687 USD
486 đ
12.911 USD
630.343 (21%)
Tổng: 3.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2460
671 Biểu tượng logo của Startcoin Startcoin
06/2014
START
0,0002805859 USD
6,6639 đ
12.649 USD
45.079.785 (64%)
Tổng: 70.782.220
0 USD
-0.07% 16%
2461
672 Biểu tượng logo của BowsCoin BowsCoin
07/2015
BSC
0,002244687 USD
53 đ
12.458 USD
5.550.102
0 USD
-0.07% 3%
2463
673 Biểu tượng logo của Xuez Xuez
03/2019
XUEZ
0,0027561343 USD
65 đ
12.454 USD
4.518.620 (22%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-1.24% 10%
2464
674 Biểu tượng logo của BLOC.MONEY BLOC.MONEY
10/2018
BLOC
0,0005611717 USD
13,3278 đ
12.183 USD
21.709.183 (43%)
Tổng: 50.000.000
8 USD
-0.07% -23%
2468
675 Biểu tượng logo của EDRCoin EDRCoin
04/2016
EDRC
0,0039282022 USD
93 đ
11.514 USD
2.931.224 (80%)
Tổng: 3.669.691
0 USD
-0.07% 16%
2473
676 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
0,0190798393 USD
453 đ
11.451 USD
600.147 (3%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-1.52% 14%
2474
677 Biểu tượng logo của SafeInsure SafeInsure
10/2018
SINS
0,000476996 USD
11,3287 đ
11.432 USD
23.966.157
0 USD
-0.07% 23%
2475
678 Biểu tượng logo của Quantis Network Quantis Network
10/2018
QUAN
0,0002805859 USD
6,6639 đ
11.162 USD
39.779.347 (4%)
Tổng: 1.100.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2477
679 Biểu tượng logo của Datacoin Datacoin
12/2013
DTC
0,0002805859 USD
6,6639 đ
11.143 USD
39.712.849
0 USD
-0.07% 16%
2478
680 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0061728892 USD
147 đ
10.577 USD
1.713.501 (38%)
Tổng: 4.500.000
0 USD
-0.07% 16%
2480
681 Biểu tượng logo của Californium Californium
04/2015
CF
0,0042087881 USD
100 đ
10.299 USD
2.446.961
0 USD
-0.07% 16%
2482
682 Biểu tượng logo của Dollarcoin Dollarcoin
09/2016
DLC
0,0011223435 USD
27 đ
10.221 USD
9.106.714
0 USD
-0.07% 16%
2483
683 Biểu tượng logo của CrevaCoin CrevaCoin
07/2015
CREVA
0,0002805859 USD
6,6639 đ
10.211 USD
36.390.750 (1%)
Tổng: 6.240.390.800
0 USD
-0.07% 16%
2484
684 Biểu tượng logo của Civitas Civitas
10/2018
CIV
0,0011223435 USD
27 đ
9.782 USD
8.715.357
0 USD
-0.07% 16%
2486
685 Biểu tượng logo của SpreadCoin SpreadCoin
10/2014
SPR
0,0008417576 USD
19,9917 đ
9.393 USD
11.159.260
0 USD
-0.07% 16%
2489
686 Biểu tượng logo của ParkByte ParkByte
05/2015
PKB
0,0019641011 USD
47 đ
9.357 USD
4.764.026
0 USD
-0.07% 1%
2490
687 Biểu tượng logo của SongCoin SongCoin
03/2015
SONG
0,0002805859 USD
6,6639 đ
9.137 USD
32.565.300
0 USD
-0.07% 16%
2493
688 Biểu tượng logo của Beetle Coin Beetle Coin
09/2018
BEET
0,0002420086 USD
5,7477 đ
66.966 USD
276.709.240
0 USD
-0.98% 112%
2493
689 Biểu tượng logo của Bitcoin 21 Bitcoin 21
05/2016
XBTC21
0,0115040207 USD
273 đ
9.124 USD
793.108 (11%)
Tổng: 7.093.108
0 USD
-0.07% 16%
2494
690 Biểu tượng logo của SCRIV NETWORK SCRIV NETWORK
10/2018
SCRIV
0,0003647616 USD
8,6631 đ
9.026 USD
24.744.362 (59%)
Tổng: 42.007.077
7 USD
-0.07% 8%
2495
691 Biểu tượng logo của Acoin Acoin
09/2014
ACOIN
0,0072952327 USD
173 đ
8.901 USD
1.220.085
0 USD
-0.07% 21%
2496
692 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0000561172 USD
1,3328 đ
8.858 USD
157.853.770 (63%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2497
693 Biểu tượng logo của Litecred Litecred
01/2016
LTCR
0,0002805859 USD
6,6639 đ
8.481 USD
30.227.750
0 USD
-0.07% 16%
2500
694 Biểu tượng logo của Apollon Apollon
08/2018
XAP
0,0000561172 USD
1,3328 đ
8.338 USD
148.585.276 (59%)
Tổng: 250.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2502
695 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,0050505457 USD
120 đ
7.875 USD
1.559.202 (31%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2506
696 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0005611717 USD
13,3278 đ
7.592 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2509
697 Biểu tượng logo của BitCoal BitCoal
07/2017
COAL
0,0016835152 USD
40 đ
7.576 USD
4.500.000 (36%)
Tổng: 12.500.000
0 USD
-0.07% 16%
2510
698 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
14.345.000 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
2.42% 24%
2511
699 Biểu tượng logo của DraftCoin DraftCoin
11/2015
DFT
0,0008425065 USD
20,0095 đ
7.343 USD
8.715.912 (47%)
Tổng: 18.715.912
10.035 USD
-49.83% -99%
2512
700 Biểu tượng logo của GenesisX GenesisX
10/2018
XGS
0,0005611717 USD
13,3278 đ
7.138 USD
12.720.679 (67%)
Tổng: 19.000.000
0 USD
-0.07% 16%
2514
701 Biểu tượng logo của GoHelpFund GoHelpFund
10/2018
HELP
0,0005611717 USD
13,3278 đ
6.817 USD
12.147.167 (53%)
Tổng: 23.000.000
4.354 USD
-0.07%