1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 1186 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3896) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (187) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (921) - Cronos (42) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 22:57

Danh sách 1186 đồng coin, xắp xếp theo thứ hạng thị trường

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
68.586 USD
1.747.371.233 đ
1.351.438.598.524 USD
19.704.228 (94%)
Tổng: 21.000.000
19.330.920.335 USD
-0.56% 2%
1
2 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.912 USD
99.661.820 đ
469.955.212.676 USD
120.136.768
17.887.510.682 USD
2.84% 27%
2
3 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
601,47 USD
15.323.652 đ
88.749.679.686 USD
147.554.612
1.478.261.526 USD
0.18% 5%
4
4 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
166,87 USD
4.251.369 đ
74.991.679.550 USD
449.399.486 (78%)
Tổng: 576.788.575
2.543.543.707 USD
2.14% -6%
5
5 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,53 USD
13.475 đ
29.317.412.897 USD
55.430.475.754 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
821.796.579 USD
-0.96% 3%
7
6 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,17 USD
4.308 đ
24.427.187.030 USD
144.461.346.384
1.141.628.885 USD
-0.14% 12%
8
7 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,46 USD
164.520 đ
22.438.251.993 USD
3.474.715.220 (68%)
Tổng: 5.107.009.733
132.114.573 USD
2.46% 1%
9
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,46 USD
11.761 đ
16.475.609.052 USD
35.690.875.991 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
244.514.442 USD
0.41% -1%
10
9 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
37,35 USD
951.473 đ
14.673.651.946 USD
392.907.398 (55%)
Tổng: 715.748.719
278.790.362 USD
0.58% 4%
12
10 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,47 USD
190.201 đ
10.735.158.130 USD
1.437.953.431
189.263.385 USD
-0.01% 7%
13
11 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.839 đ
9.739.910.603 USD
87.404.349.664 (100%)
Tổng: 87.404.425.850
286.769.144 USD
-2.21% -9%
15
12 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
491,16 USD
12.513.357 đ
9.681.465.550 USD
19.711.313 (94%)
Tổng: 21.000.000
267.155.729 USD
1.18% 1%
16
13 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,70 USD
196.233 đ
8.316.389.773 USD
1.079.720.748 (91%)
Tổng: 1.192.647.769
391.209.584 USD
-4.09% -2%
17
14 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,73 USD
18.534 đ
7.207.371.750 USD
9.907.389.444 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
221.635.451 USD
1.06% 7%
18
15 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
84,71 USD
2.158.033 đ
6.316.961.825 USD
74.575.900 (89%)
Tổng: 84.000.000
289.936.207 USD
0.07% 2%
21
16 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
31,85 USD
811.411 đ
4.690.036.922 USD
147.259.615 (70%)
Tổng: 210.700.000
353.995.169 USD
0.48% 14%
25
17 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,35 USD
238.313 đ
4.078.274.980 USD
435.990.194 (40%)
Tổng: 1.097.870.622
121.507.444 USD
3.73% 13%
26
18 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,11 USD
2.717 đ
3.813.110.420 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
33.215.718 USD
-0.22% -4%
28
19 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,57 USD
218.253 đ
3.348.977.627 USD
390.930.671
91.496.612 USD
2.41% 5%
31
20 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.569 đ
3.327.319.638 USD
23.753.943.569 (83%)
Tổng: 28.700.000.000
30.206.278 USD
-0.15% 14%
32
21 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,94 USD
151.327 đ
3.305.678.276 USD
556.534.270 (28%)
Tổng: 1.960.468.347
133.285.668 USD
1.10% 7%
33
22 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.043 đ
3.173.521.679 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
11.004.007 USD
-0.21% -2%
36
23 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.773 đ
3.153.887.943 USD
28.976.034.949 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
52.882.712 USD
-0.52% 3%
37
24 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
429,70 USD
10.947.392 đ
2.937.583.186 USD
6.836.405 (33%)
Tổng: 21.000.000
31.726.473 USD
0.05% 17%
40
25 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,98 USD
50.525 đ
2.898.556.885 USD
1.461.591.330 (80%)
Tổng: 1.818.000.000
39.964.634 USD
0.12% -1%
41
26 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
142,76 USD
3.637.115 đ
2.632.801.172 USD
18.442.055
43.911.749 USD
0.73% 5%
44
27 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
39,29 USD
1.000.932 đ
2.571.543.668 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
59.288.992 USD
-0.01% -17%
47
28 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0353346386 USD
900 đ
2.569.341.172 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
51.037.195 USD
0.35% 3%
48
29 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
6,93 USD
176.498 đ
2.318.081.461 USD
334.609.077 (81%)
Tổng: 412.753.976
214.796.643 USD
4.20% 2%
53
30 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,82 USD
20.841 đ
2.293.457.896 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
129.835.936 USD
1.62% -7%
54
31 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,29 USD
58.392 đ
2.291.959.609 USD
1.000.000.000
20.985.599 USD
0.17% 0%
55
32 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,23 USD
56.798 đ
1.890.961.871 USD
848.193.896 (25%)
Tổng: 3.458.992.725
129.326.829 USD
-0.86% -0%
56
33 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,04 USD
51.856 đ
1.811.565.035 USD
890.020.308 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
120.157.856 USD
-9.13% 15%
57
34 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,19 USD
4.939 đ
1.583.381.311 USD
8.168.429.383 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
38.971.191 USD
2.27% 11%
63
35 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,54 USD
13.645 đ
1.566.575.820 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
77.100.191 USD
1.33% 2%
64
36 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,93 USD
23.807 đ
1.410.037.345 USD
1.508.945.933
33.570.381 USD
0.83% 7%
68
37 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
63,38 USD
1.614.666 đ
1.248.983.036 USD
19.707.075
40.647.767 USD
0.36% -3%
72
38 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,12 USD
130.440 đ
1.219.716.434 USD
238.229.744 (61%)
Tổng: 388.539.008
13.849.082 USD
-3.00% -7%
73
39 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0280127336 USD
714 đ
1.142.648.058 USD
40.790.308.897 (41%)
Tổng: 100.559.787.198
6.776.348 USD
2.19% 4%
77
40 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
15,30 USD
389.863 đ
1.079.424.891 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
30.462.633 USD
0.01% 3%
81
41 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
39,03 USD
994.345 đ
1.053.287.700 USD
26.987.231 (86%)
Tổng: 31.415.926
20.385.484 USD
0.23% 3%
83
42 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,18 USD
81.050 đ
1.033.696.627 USD
324.930.284 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
11.799.471 USD
-1.22% 17%
85
43 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,87 USD
22.290 đ
972.106.513 USD
1.111.097.761 (96%)
Tổng: 1.163.154.413
25.877.448 USD
2.67% 13%
90
44 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000487134 USD
1,2411 đ
960.018.627 USD
19.707.470.298.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
12.652.406 USD
0.21% -0%
91
45 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
0,96 USD
24.433 đ
942.842.324 USD
983.144.554 (98%)
Tổng: 1.003.710.313
30.970.865 USD
-1.19% 6%
92
46 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,83 USD
21.201 đ
937.930.418 USD
1.127.120.365
81.588.831 USD
-0.45% 5%
93
47 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,22 USD
5.599 đ
888.188.077 USD
4.041.827.132 (81%)
Tổng: 5.004.327.147
33.753.353 USD
0.69% -0%
96
48 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,78 USD
19.914 đ
856.922.804 USD
1.096.310.409
7.887.570 USD
-4.29% -5%
98
49 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.829 đ
747.594.388 USD
3.267.780.757
11.522.319 USD
1.44% 6%
105
50 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0161820476 USD
412 đ
715.844.657 USD
44.236.964.024 (98%)
Tổng: 44.926.872.503
19.302.255 USD
-0.21% 1%
111
51 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.845 đ
701.866.684 USD
3.690.352.520 (62%)
Tổng: 5.953.625.016
7.747.649 USD
1.93% 8%
112
52 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,14 USD
105.507 đ
666.228.870 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
6.692.964 USD
-0.26% -8%
116
53 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.586 đ
665.917.928 USD
6.560.877.913
9.700.450 USD
-2.88% -3%
117
54 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001140156 USD
2,9048 đ
661.295.152 USD
5.800.041.223.268 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
22.505.108 USD
2.18% 10%
119
55 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003012458 USD
7,6748 đ
632.616.273 USD
2.100.000.000.000
44.211.703 USD
4.28% 8%
121
56 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
35,57 USD
906.173 đ
622.940.250 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.131.933 USD
-1.27% -1%
122
57 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,84 USD
21.285 đ
553.533.184 USD
662.551.862 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
11.193.695 USD
1.02% -1%
127
58 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0347746528 USD
886 đ
518.122.800 USD
14.899.438.491 (39%)
Tổng: 37.917.665.461
5.266.905 USD
-2.48% -4%
134
59 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,090794113 USD
2.313 đ
513.712.833 USD
5.657.997.160 (67%)
Tổng: 8.452.859.095
14.917.144 USD
0.22% 2%
135
60 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,34 USD
8.764 đ
501.362.080 USD
1.457.465.093 (81%)
Tổng: 1.808.329.582
15.388.058 USD
-0.56% 10%
138
61 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,39 USD
35.303 đ
499.636.067 USD
360.566.782 (37%)
Tổng: 980.000.000
2.620.208 USD
-1.82% -4%
139
62 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0525070853 USD
1.338 đ
495.739.290 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
17.437.533 USD
1.40% 8%
140
63 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,89 USD
22.577 đ
475.588.402 USD
536.677.480 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
21.874.485 USD
-1.24% 7%
147
64 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,61 USD
15.415 đ
454.020.598 USD
750.385.122 (75%)
Tổng: 1.004.262.701
26.782.282 USD
1.02% 6%
153
65 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0244817363 USD
624 đ
451.130.339 USD
18.427.219.951 (88%)
Tổng: 21.000.000.000
22.458.998 USD
1.74% 8%
158
66 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,78 USD
45.233 đ
445.633.018 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
45.315.521 USD
4.94% 22%
159
67 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,05 USD
77.645 đ
444.958.649 USD
146.000.000 (14%)
Tổng: 1.016.558.337
41.370.344 USD
6.82% 17%
160
68 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
27,00 USD
687.927 đ
440.894.173 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
36.735.749 USD
2.39% 15%
162
69 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0410377208 USD
1.046 đ
429.132.411 USD
10.457.023.489 (81%)
Tổng: 12.857.026.293
2.364.017 USD
-0.42% -6%
166
70 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0299098323 USD
762 đ
415.297.861 USD
13.884.994.636 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
7.498.735 USD
0.05% 4%
171
71 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,82 USD
97.434 đ
412.343.407 USD
107.818.999
12.257.132 USD
3.29% 17%
172
72 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0071168839 USD
181 đ
407.697.522 USD
57.285.959.128 (100%)
Tổng: 57.311.955.000
6.008.727 USD
-2.06% 1%
176
73 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,70 USD
94.307 đ
389.292.784 USD
105.167.256 (98%)
Tổng: 107.822.406
43.739.753 USD
-0.20% 3%
181
74 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,45 USD
11.392 đ
380.390.534 USD
850.667.719 (81%)
Tổng: 1.055.014.089
51.798.155 USD
-3.30% 2%
184
75 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
30,27 USD
771.183 đ
357.638.398 USD
11.815.032 (63%)
Tổng: 18.900.000
36.703.494 USD
0.86% 4%
192
76 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0290912874 USD
741 đ
350.258.582 USD
12.039.982.162 (95%)
Tổng: 12.634.565.524
6.625.615 USD
1.34% 3%
193
77 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,16 USD
844.943 đ
347.057.744 USD
10.464.603 (33%)
Tổng: 31.464.603
6.861.075 USD
6.28% 10%
194
78 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,69 USD
17.643 đ
342.368.876 USD
494.381.890 (90%)
Tổng: 547.043.062
1.482.086 USD
-0.12% -6%
195
79 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,0373664654 USD
952 đ
336.298.189 USD
8.999.999.999
3.594.450 USD
0.63% 1%
197
80 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
20,91 USD
532.668 đ
336.291.510 USD
16.084.494 (77%)
Tổng: 21.000.000
2.340.796 USD
0.76% 9%
198
81 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,95 USD
24.210 đ
330.101.345 USD
347.373.652 (79%)
Tổng: 440.000.000
10.174.522 USD
3.47% 7%
200
82 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,11 USD
2.830 đ
9.712.469.277 USD
87.422.775.793 (100%)
Tổng: 87.422.787.372
1.007.237 USD
-2.48% -9%
205
83 Biểu tượng logo của Fasttoken Fasttoken
11/2022
FTN
2,21 USD
56.197 đ
672.431.319 USD
304.850.250 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
13.679.101 USD
2.94% 10%
225
84 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0220708867 USD
562 đ
308.215.573 USD
13.964.802.471 (98%)
Tổng: 14.287.527.471
5.643.458 USD
0.67% 13%
250
85 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,69 USD
17.645 đ
283.607.427 USD
409.500.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
675.911.276 USD
30.34% 104%
261
86 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,44 USD
62.216 đ
280.110.249 USD
114.702.310
27.605.402 USD
-0.04% 0%
263
87 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,31 USD
7.872 đ
278.309.682 USD
900.697.857 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
10.259.716 USD
1.31% 0%
267
88 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
32,59 USD
830.367 đ
276.064.404 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
13.489.506 USD
-0.36% 12%
268
89 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,30 USD
7.695 đ
261.281.151 USD
865.049.538 (77%)
Tổng: 1.120.465.427
4.406.397 USD
1.86% 14%
273
90 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
2,73 USD
69.595 đ
255.778.645 USD
93.634.861 (9%)
Tổng: 1.009.958.523
105.174.081 USD
14.31% 30%
276
91 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,71 USD
18.088 đ
242.160.169 USD
341.092.249 (57%)
Tổng: 600.000.000
6.920.106 USD
-0.55% 0%
283
92 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,84 USD
21.407 đ
231.131.031 USD
275.072.428 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
5.789.257 USD
1.67% 6%
288
93 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0669431556 USD
1.706 đ
230.916.091 USD
3.449.435.408 (82%)
Tổng: 4.187.607.177
13.364.034 USD
4.25% 8%
289
94 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,14 USD
3.527 đ
226.934.776 USD
1.639.345.851 (97%)
Tổng: 1.683.071.360
2.929.738 USD
1.80% 8%
291
95 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,22 USD
5.705 đ
223.391.482 USD
997.610.410
3.431.512 USD
-0.64% 2%
295
96 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
0,83 USD
21.218 đ
222.177.152 USD
266.778.951 (79%)
Tổng: 336.231.180
1.109.311 USD
-1.65% -15%
296
97 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,68 USD
42.902 đ
217.061.281 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
6.948.657 USD
0.27% -3%
298
98 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.590 đ
216.973.619 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
1.964.616 USD
-1.58% -19%
299
99 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.590 đ
216.973.619 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
1.964.616 USD
-1.58% -19%
299
100 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,35 USD
8.910 đ
211.636.985 USD
605.158.732
9.196.623 USD
-1.67% 7%
304
101 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0325849873 USD
830 đ
210.077.402 USD
6.447.061.045 (65%)
Tổng: 9.924.441.045
1.170.302 USD
0.82% -3%
305
102 Biểu tượng logo của FINSCHIA FINSCHIA
03/2020
FNSA
26,41 USD
672.850 đ
207.720.359 USD
7.865.183
953.404 USD
0.13% 6%
308
103 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,13 USD
3.359 đ
207.357.356 USD
1.572.639.906 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
6.796.313 USD
1.27% 1%
309
104 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,71 USD
17.976 đ
197.213.371 USD
279.513.204 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
6.451.480 USD
2.46% 9%
318
105 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0114628083 USD
292 đ
195.257.057 USD
17.033.963.351 (81%)
Tổng: 21.000.000.000
6.807.751 USD
-1.50% 4%
320
106 Biểu tượng logo của Rootstock Smart Bitcoin Rootstock Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
69.514 USD
1.771.008.392 đ
194.192.062 USD
2.794 (0%)
Tổng: 20.999.764
436.596 USD
0.65% 3%
321
107 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0090636868 USD
231 đ
193.192.484 USD
21.315.000.000
8.339.884 USD
-1.75% 2%
323
108 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
17,58 USD
447.864 đ
192.592.575 USD
10.955.734 (55%)
Tổng: 20.000.000
1.487 USD
4.06% 7%
324
109 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
03/2022
ZBC
0,032039135 USD
816 đ
163.026.811 USD
5.088.364.937 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
11.519 USD
-0.33% 9%
326
110 Biểu tượng logo của Kujira Kujira
11/2021
KUJI
1,56 USD
39.675 đ
190.535.816 USD
122.349.807
496.481 USD
-2.55% 0%
328
111 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
19,61 USD
499.563 đ
174.211.404 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
9.534.356 USD
-4.53% 2%
342
112 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
XNO
1,28 USD
32.577 đ
170.382.729 USD
133.248.297
2.599.632 USD
1.83% 9%
348
113 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,32 USD
8.147 đ
160.123.194 USD
500.749.243
2.545.399 USD
-0.16% 1%
359
114 Biểu tượng logo của Stratis [New] Stratis [New]
08/2016
STRAX
0,0816256841 USD
2.080 đ
156.990.652 USD
1.923.299.683
5.608.631 USD
-0.74% 2%
362
115 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0223997121 USD
571 đ
152.683.669 USD
6.816.322.838 (76%)
Tổng: 8.960.805.524
8.469.131 USD
1.63% 6%
366
116 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
0,84 USD
21.286 đ
151.297.970 USD
181.083.640
5.032.896 USD
1.28% 1%
369
117 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,19 USD
4.878 đ
150.691.278 USD
787.025.797
1.483.845 USD
1.68% 7%
370
118 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
9,55 USD
243.390 đ
143.644.940 USD
15.036.113 (72%)
Tổng: 21.000.000
4.732.494 USD
1.93% 16%
380
119 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0645387627 USD
1.644 đ
143.625.994 USD
2.225.422.188 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
2.195.512 USD
-1.13% 7%
381
120 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,19 USD
4.833 đ
137.471.348 USD
724.611.875 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
5.284.435 USD
-0.82% -3%
388
121 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
1,72 USD
43.790 đ
136.556.236 USD
79.447.527 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
1.577.496 USD
-4.76% -9%
390
122 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0473203712 USD
1.206 đ
135.972.641 USD
2.873.448.318 (77%)
Tổng: 3.711.998.690
1.850.264 USD
-0.48% 23%
392
123 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
15,14 USD
385.814 đ
135.804.439 USD
8.967.767 (79%)
Tổng: 11.318.853
3.510.434 USD
-0.02% 8%
393
124 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,28 USD
7.257 đ
131.817.589 USD
462.763.272
4.824.604 USD
2.52% 6%
399
125 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0221680844 USD
565 đ
130.729.555 USD
5.897.196.722 (66%)
Tổng: 8.999.999.999
279.157 USD
1.39% 4%
402
126 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
2,57 USD
65.418 đ
127.569.832 USD
49.682.163 (78%)
Tổng: 64.000.000
11.828.594 USD
0.80% -1%
409
127 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,30 USD
7.666 đ
113.006.455 USD
375.573.675 (89%)
Tổng: 420.000.000
9.504.669 USD
-0.36% 1%
435
128 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,31 USD
7.900 đ
111.555.998 USD
359.738.456 (36%)
Tổng: 986.245.419
2.114.343 USD
0.05% -0%
443
129 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0122742587 USD
313 đ
110.908.737 USD
9.035.880.692 (94%)
Tổng: 9.584.049.164
748.894 USD
-0.64% -1%
445
130 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,41 USD
10.368 đ
110.431.422 USD
271.355.295 (92%)
Tổng: 295.517.139
2.868.940 USD
0.91% 13%
447
131 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
3,60 USD
91.833 đ
110.067.502 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
255.073 USD
1.70% 32%
449
132 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0558777893 USD
1.424 đ
109.939.485 USD
1.967.498.831 (93%)
Tổng: 2.112.591.596
373.596 USD
-5.72% 12%
450
133 Biểu tượng logo của Forta Forta
06/2022
FORT
0,26 USD
6.599 đ
109.608.434 USD
423.170.630 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
1.651.832 USD
-7.85% 5%
453
134 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,10 USD
2.667 đ
104.585.123 USD
998.999.495
16.898.491 USD
-1.33% 5%
467
135 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
3,29 USD
83.830 đ
98.917.140 USD
30.062.138 (44%)
Tổng: 69.017.450
2.602.519 USD
-6.89% -13%
480
136 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,10 USD
2.600 đ
98.209.724 USD
962.499.997 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
3.228.806 USD
0.67% -0%
482
137 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0058405827 USD
149 đ
96.497.823 USD
16.521.951.236
7.468.408 USD
5.15% 6%
486
138 Biểu tượng logo của Ozone Chain Ozone Chain
09/2023
OZO
0,22 USD
5.561 đ
95.401.128 USD
437.088.875 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
215.341 USD
-0.80% -10%
489
139 Biểu tượng logo của XPLA XPLA
10/2022
XPLA
0,16 USD
4.178 đ
94.528.792 USD
576.447.883 (29%)
Tổng: 2.000.000.000
1.512.528 USD
3.90% 17%
491
140 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
9,55 USD
243.376 đ
94.395.606 USD
9.881.507 (99%)
Tổng: 10.000.000
1.490.359 USD
1.38% 18%
492
141 Biểu tượng logo của Shentu Shentu
10/2019
CTK
0,69 USD
17.705 đ
93.504.048 USD
134.547.503
871.639 USD
-1.53% 3%
494
142 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
1,23 USD
31.420 đ
93.063.771 USD
75.461.412 (77%)
Tổng: 97.739.924
590.995 USD
-0.46% -1%
495
143 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,22 USD
5.512 đ
92.649.501 USD
428.271.421 (86%)
Tổng: 500.000.000
3.408.717 USD
-0.15% 12%
498
144 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,12 USD
3.126 đ
92.614.362 USD
754.831.362 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
5.677.704 USD
1.32% 12%
499
145 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,82 USD
20.900 đ
91.525.903 USD
111.567.264
296.250 USD
0.07% 0%
502
146 Biểu tượng logo của Radworks Radworks
09/2020
RAD
1,71 USD
43.504 đ
88.479.728 USD
51.815.475 (52%)
Tổng: 99.999.620
5.787.920 USD
-0.87% 5%
509
147 Biểu tượng logo của Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration
03/2022
BFIC
7,31 USD
186.249 đ
77.333.166 USD
10.578.424 (50%)
Tổng: 21.000.000
6.619.195 USD
-4.73% -22%
542
148 Biểu tượng logo của KWD KWD
08/2015
KWD
0,69 USD
17.457 đ
73.332.798 USD
107.024.222
0 USD
0.00% -0%
551
149 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,32 USD
8.084 đ
70.165.133 USD
221.129.238 (74%)
Tổng: 299.792.458
2.774.143 USD
0.16% 1%
558
150 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0124235298 USD
317 đ
68.442.140 USD
5.509.073.605 (54%)
Tổng: 10.250.000.000
5.723.022 USD
2.02% 9%
562
151 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0717508951 USD
1.828 đ
68.163.350 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
3.728.551 USD
-0.57% -2%
564
152 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0396846823 USD
1.011 đ
67.607.171 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
695.586 USD
-0.43% -0%
567
153 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,61 USD
15.543 đ
66.270.983 USD
108.626.216 (85%)
Tổng: 127.660.548
5.815.234 USD
-4.91% -2%
572
154 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
4.176 USD
106.384.725 đ
64.051.313 USD
15.339 (15%)
Tổng: 100.000
2.385.167 USD
-3.87% 19%
576
155 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,36 USD
9.299 đ
62.642.420 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
7.926.254 USD
1.54% 8%
581
156 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
0,82 USD
20.866 đ
62.537.244 USD
76.356.149 (91%)
Tổng: 83.540.184
1.449 USD
-0.62% 0%
585
157 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0034505597 USD
88 đ
62.016.410 USD
17.972.855.355 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
926.491 USD
5.56% 12%
588
158 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
2,70 USD
68.914 đ
59.760.214 USD
22.092.806 (78%)
Tổng: 28.219.999
457.842 USD
-3.68% -5%
600
159 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020
MAPO
0,0135585067 USD
345 đ
59.611.825 USD
4.396.636.438 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
7.610.798 USD
5.26% -5%
602
160 Biểu tượng logo của Bitcoin Palladium Bitcoin Palladium
05/2017
BTCP
22,73 USD
579.172 đ
56.307.504 USD
2.476.893
0 USD
0.00% -0%
615
161 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018
AERGO
0,13 USD
3.186 đ
55.641.250 USD
445.000.000 (89%)
Tổng: 500.000.000
2.521.628 USD
0.39% 0%
621
162 Biểu tượng logo của OctaSpace OctaSpace
04/2023
OCTA
1,89 USD
48.232 đ
54.410.585 USD
28.740.801 (60%)
Tổng: 48.000.000
485.213 USD
1.01% 2%
626
163 Biểu tượng logo của Komodo Komodo
02/2017
KMD
0,39 USD
10.004 đ
53.386.805 USD
135.953.876 (97%)
Tổng: 139.921.145
4.125.423 USD
-0.67% -1%
631
164 Biểu tượng logo của Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX
05/2018
WIOTX
0,0519280074 USD
1.323 đ
52.227.577 USD
1.005.768.942 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
47.142 USD
0.29% 7%
634
165 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,0633450557 USD
1.614 đ
51.832.273 USD
818.252.863 (68%)
Tổng: 1.200.000.000
3.428.413 USD
-1.13% 3%
636
166 Biểu tượng logo của Neom Neom
05/2019
NEOM
23,70 USD
603.863 đ
50.718.618 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
0 USD
0.00% -0%
642
167 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000170486 USD
0,4343 đ
50.050.269 USD
2.935.737.051.545
250.135 USD
4.80% -7%
647
168 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,25 USD
6.431 đ
49.977.476 USD
198.000.137 (94%)
Tổng: 210.000.000
3.518.665 USD
-1.09% 8%
648
169 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0046408476 USD
118 đ
49.794.336 USD
10.729.577.936
1.768.218 USD
-1.01% -2%
649
170 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0021774914 USD
55 đ
49.693.424 USD
22.821.409.581
13.411.010 USD
2.69% 13%
650
171 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
0,25 USD
6.373 đ
49.082.788 USD
196.213.798
91.186 USD
-6.26% -12%
655
172 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
3,63 USD
92.397 đ
48.470.058 USD
13.364.903
26.021.158 USD
-2.08% -1%
658
173 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,0010457009 USD
27 đ
45.971.827 USD
43.962.691.397 (22%)
Tổng: 200.000.000.000
375.221 USD
-0.18% 0%
671
174 Biểu tượng logo của Bitcoin Dominica Bitcoin Dominica
08/2017
BTCD
44,47 USD
1.132.850 đ
45.857.364 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
0 USD
0.00% -0%
674
175 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,54 USD
13.724 đ
45.865.662 USD
85.142.119 (81%)
Tổng: 105.000.000
547.437 USD
-0.31% -1%
676
176 Biểu tượng logo của Viction Viction
03/2018
VIC
0,47 USD
12.023 đ
45.694.483 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
5.014.317 USD
0.56% -6%
677
177 Biểu tượng logo của Statter Network Statter Network
06/2023
STT
0,86 USD
21.943 đ
43.360.243 USD
50.344.589 (50%)
Tổng: 100.000.000
9.904.598 USD
-1.76% 2%
695
178 Biểu tượng logo của Clore.ai Clore.ai
05/2023
CLORE
0,17 USD
4.320 đ
42.301.106 USD
249.491.637 (70%)
Tổng: 355.045.843
2.744.234 USD
-3.95% -6%
702
179 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,026101453 USD
665 đ
42.216.340 USD
1.617.394.269 (77%)
Tổng: 2.109.578.283
2.759.949 USD
0.53% 10%
703
180 Biểu tượng logo của Moonchain Moonchain
12/2018
MXC
0,0151649401 USD
386 đ
40.067.779 USD
2.642.132.371
7.792.889 USD
3.83% 6%
714
181 Biểu tượng logo của Dynex Dynex
12/2022
DNX
0,44 USD
11.176 đ
39.562.131 USD
90.187.528 (82%)
Tổng: 110.000.000
1.081.947 USD
-6.54% -12%
718
182 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,0148450217 USD
378 đ
38.516.712 USD
2.594.587.796
923.195 USD
3.52% 0%
725
183 Biểu tượng logo của Graphlinq Chain Graphlinq Chain
03/2021
GLQ
0,11 USD
2.864 đ
38.217.034 USD
339.999.895 (52%)
Tổng: 650.000.000
705.889 USD
2.92% 9%
728
184 Biểu tượng logo của Meter Governance Meter Governance
07/2020
MTRG
1,15 USD
29.347 đ
38.213.097 USD
33.174.157 (76%)
Tổng: 43.845.069
214.185 USD
-7.85% -5%
729
185 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,0073452316 USD
187 đ
36.743.360 USD
5.002.341.948 (48%)
Tổng: 10.500.000.000
733.566 USD
-0.41% 1%
735
186 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
2,54 USD
64.656 đ
36.323.315 USD
14.312.916 (68%)
Tổng: 21.000.000
12.194 USD
-2.27% -9%
741
187 Biểu tượng logo của Taraxa Taraxa
03/2021
TARA
0,0084144141 USD
214 đ
35.106.807 USD
4.172.222.330 (35%)
Tổng: 12.000.000.000
359.289 USD
-0.21% 2%
754
188 Biểu tượng logo của Vara Network Vara Network
09/2023
VARA
0,0663949641 USD
1.692 đ
34.652.391 USD
521.912.942 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
3.629.581 USD
-9.56% -15%
758
189 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0486567334 USD
1.240 đ
34.479.795 USD
708.633.582 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
112.390 USD
1.98% 13%
760
190 Biểu tượng logo của Nibiru Chain Nibiru Chain
03/2024
NIBI
0,18 USD
4.635 đ
33.966.391 USD
186.694.846 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
1.459.246 USD
1.63% 1%
763
191 Biểu tượng logo của Concordium Concordium
02/2022
CCD
0,0033446622 USD
85 đ
31.799.826 USD
9.507.634.507 (72%)
Tổng: 13.155.072.965
986.131 USD
-3.83% -8%
775
192 Biểu tượng logo của XPR Network XPR Network
04/2020
XPR
0,001221503 USD
31 đ
31.481.669 USD
25.772.896.117 (89%)
Tổng: 29.063.148.559
1.734.393 USD
5.90% 9%
778
193 Biểu tượng logo của Ice Open Network Ice Open Network
01/2024
ICE
0,0046792117 USD
119 đ
30.953.941 USD
6.615.204.261 (31%)
Tổng: 21.150.537.435
4.357.072 USD
-2.43% -3%
782
194 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
0,37 USD
9.346 đ
30.407.176 USD
82.893.303
3.290.084 USD
0.25% 13%
789
195 Biểu tượng logo của DeepBrain Chain DeepBrain Chain
12/2017
DBC
0,0052895044 USD
135 đ
28.716.467 USD
5.428.952.299 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
716.918 USD
-0.45% 26%
807
196 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020
KLV
0,0032011658 USD
82 đ
28.428.851 USD
8.880.780.407 (89%)
Tổng: 10.000.000.000
1.092.985 USD
-1.16% 9%
810
197 Biểu tượng logo của AirDAO AirDAO
10/2017
AMB
0,0094004816 USD
239 đ
28.428.645 USD
3.024.168.994 (47%)
Tổng: 6.500.000.000
2.072.735 USD
3.94% 8%
812
198 Biểu tượng logo của Decimal Decimal
10/2021
DEL
0,0030628484 USD
78 đ
27.436.857 USD
8.957.954.670 (10%)
Tổng: 92.075.616.000
204.541 USD
1.04% -10%
828
199 Biểu tượng logo của FONSmartChain FONSmartChain
11/2022
FON
2,17 USD
55.254 đ
26.791.091 USD
12.352.968 (54%)
Tổng: 23.031.550
220.482 USD
8.73% 9%
832
200 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,0303913389 USD
774 đ
26.635.491 USD
876.417.166 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
1.863.923 USD
0.70% 5%
834
201 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,0242997136 USD
619 đ
26.545.137 USD
1.092.405.362
1.805.039 USD
0.72% 4%
837
202 Biểu tượng logo của AXEL AXEL
08/2020
AXEL
0,0890203662 USD
2.268 đ
25.201.908 USD
283.102.718 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
2.697 USD
0.20% 20%
851
203 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,0326819247 USD
833 đ
24.864.611 USD
760.806.191 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
2.287.936 USD
1.31% -5%
856
204 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
1,79 USD
45.616 đ
24.577.049 USD
13.726.538 (64%)
Tổng: 21.400.000
1.668.174 USD
0.20% 7%
859
205 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
1,99 USD
50.798 đ
24.391.571 USD
12.233.307 (86%)
Tổng: 14.262.807
64.323 USD
-2.82% 1%
861
206 Biểu tượng logo của Lingose Lingose
09/2022
LING
0,0037878535 USD
97 đ
23.631.997 USD
6.238.888.889 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
522.181 USD
-2.27% 1%
866
207 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
3,09 USD
78.719 đ
23.477.769 USD
7.598.468 (38%)
Tổng: 19.740.000
13.316.397 USD
-6.28% -3%
870
208 Biểu tượng logo của Wrapped KardiaChain Wrapped KardiaChain
04/2020
WKAI
0,0052494408 USD
134 đ
23.141.110 USD
4.408.300.000 (88%)
Tổng: 5.000.000.000
188 USD
-6.97% -7%
874
209 Biểu tượng logo của CENNZnet CENNZnet
03/2018
CENNZ
0,0191904336 USD
489 đ
23.028.520 USD
1.200.000.000
31.085 USD
0.00% -3%
877
210 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
8,80 USD
224.175 đ
22.999.890 USD
2.613.892
557 USD
-1.36% -8%
879
211 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin
12/2019
XNC
0,30 USD
7.638 đ
22.867.580 USD
76.274.958 (69%)
Tổng: 110.000.000
0 USD
-0.03% -0%
881
212 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0135536253 USD
345 đ
22.234.934 USD
1.640.515.592 (78%)
Tổng: 2.100.000.000
502.417 USD
10.78% 14%
893
213 Biểu tượng logo của MonaCoin MonaCoin
03/2014
MONA
0,34 USD
8.618 đ
22.233.654 USD
65.729.675 (63%)
Tổng: 105.120.000
180.054 USD
-3.22% -2%
894
214 Biểu tượng logo của Bitcoin Unlimited Bitcoin Unlimited
01/2018
BTCU
0,0099090028 USD
252 đ
16.646.981 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
0 USD
-0.83% 0%
916
215 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,0042358926 USD
108 đ
20.226.387 USD
4.775.000.000 (96%)
Tổng: 5.000.000.000
651.077 USD
0.09% -4%
929
216 Biểu tượng logo của Abelian Abelian
12/2023
ABEL
0,27 USD
6.925 đ
19.473.201 USD
71.640.576 (32%)
Tổng: 225.179.981
440.980 USD
-3.07% -8%
943
217 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
0,0958456969 USD
2.442 đ
18.997.604 USD
198.210.294 (79%)
Tổng: 250.000.000
54.289 USD
0.24% 0%
949
218 Biểu tượng logo của Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger
06/2017
QRL
0,28 USD
7.065 đ
18.838.827 USD
67.937.170 (65%)
Tổng: 105.000.000
4.611.332 USD
0.44% 11%
952
219 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000390821 USD
0,9957 đ
18.694.273 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
2.73% 27%
957
220 Biểu tượng logo của Ambire Wallet Ambire Wallet
01/2022
WALLET
0,0313720731 USD
799 đ
18.502.802 USD
589.785.767 (94%)
Tổng: 625.308.176
1.489.371 USD
3.06% 28%
961
221 Biểu tượng logo của Oho Oho
10/2022
OHO
0,0007535018 USD
19,1970 đ
18.177.399 USD
24.123.896.382 (54%)
Tổng: 45.000.000.000
853.895 USD
-0.70% 2%
965
222 Biểu tượng logo của Neurai Neurai
06/2023
XNA
0,0017696053 USD
45 đ
17.471.141 USD
9.872.903.071 (47%)
Tổng: 21.000.000.000
224.151 USD
-3.05% -2%
981
223 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,0110861184 USD
282 đ
17.245.722 USD
1.555.614.098 (62%)
Tổng: 2.520.000.000
97.575 USD
-1.44% 1%
987
224 Biểu tượng logo của Mintlayer Mintlayer
11/2021
ML
0,26 USD
6.696 đ
16.871.917 USD
64.198.610 (11%)
Tổng: 600.000.000
2.768.750 USD
14.37% -23%
998
225 Biểu tượng logo của OORT OORT
02/2024
OORT
0,23 USD
5.948 đ
16.735.965 USD
71.683.627 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
1.648.367 USD
0.41% 7%
1002
226 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0373850589 USD
952 đ
16.606.370 USD
444.198.043 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
256.320 USD
-3.66% -8%
1007
227 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
03/2021
BNC
0,43 USD
10.991 đ
16.479.424 USD
38.200.179 (48%)
Tổng: 80.000.000
79.831 USD
-3.19% 2%
1008
228 Biểu tượng logo của BlackFort Exchange Network BlackFort Exchange Network
04/2024
BXN
0,003497985 USD
89 đ
15.704.518 USD
4.489.589.680 (9%)
Tổng: 49.999.999.999
470.539 USD
-5.47% 9%
1023
229 Biểu tượng logo của Æternity Æternity
06/2017
AE
0,0401352718 USD
1.023 đ
15.216.289 USD
379.125.094 (71%)
Tổng: 536.306.702
505.416 USD
-0.11% -13%
1035
230 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,0123966982 USD
316 đ
15.187.310 USD
1.225.109.279
964.512 USD
-2.84% -0%
1036
231 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,50 USD
12.795 đ
14.513.720 USD
28.900.034
29.769 USD
0.69% -10%
1048
232 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,0234216977 USD
597 đ
14.510.953 USD
619.551.705 (30%)
Tổng: 2.040.000.000
48.592 USD
-0.87% 5%
1049
233 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018
AMO
0,0007543035 USD
19,2174 đ
14.407.197 USD
19.100.000.000 (90%)
Tổng: 21.200.000.000
1.052.356 USD
7.80% 11%
1053
234 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0013517454 USD
34 đ
14.123.072 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
239.158 USD
-1.48% 4%
1061
235 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,76 USD
19.446 đ
14.058.456 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
0.03% 0%
1063
236 Biểu tượng logo của Shiden Network Shiden Network
08/2021
SDN
0,22 USD
5.497 đ
14.046.644 USD
65.102.944 (77%)
Tổng: 84.622.192
381.160 USD
-0.16% -0%
1065
237 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0552020564 USD
1.406 đ
13.946.796 USD
252.649.936 (27%)
Tổng: 928.594.936
396.465 USD
-3.10% -3%
1068
238 Biểu tượng logo của Wrapped Core Wrapped Core
02/2023
WCORE
2,04 USD
51.899 đ
13.900.334 USD
6.823.594 (0%)
Tổng: 2.100.000.000
403.648 USD
-9.09% 14%
1070
239 Biểu tượng logo của KILT Protocol KILT Protocol
11/2021
KILT
0,28 USD
7.110 đ
13.791.949 USD
49.420.140 (17%)
Tổng: 290.560.000
92.770 USD
-6.87% -4%
1073
240 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
0,13 USD
3.260 đ
13.469.286 USD
105.249.997 (98%)
Tổng: 107.499.997
74.788 USD
-1.49% 3%
1080
241 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
0,071811678 USD
1.830 đ
13.392.368 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
27.830 USD
-2.36% -7%
1082
242 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,17 USD
4.376 đ
13.139.179 USD
76.496.048
78.052 USD
3.09% -9%
1092
243 Biểu tượng logo của KIRA KIRA
09/2020
KEX
0,061193051 USD
1.559 đ
12.579.215 USD
205.566.066 (69%)
Tổng: 300.000.000
279.484 USD
0.77% -11%
1104
244 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
0,76 USD
19.369 đ
12.403.668 USD
16.314.929 (16%)
Tổng: 100.000.000
238.478 USD
-1.42% 10%
1105
245 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
0,62 USD
15.826 đ
12.394.599 USD
19.953.054 (64%)
Tổng: 31.414.125
392.760 USD
-0.39% 9%
1106
246 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0011443962 USD
29 đ
12.352.013 USD
10.793.475.852 (51%)
Tổng: 21.000.000.000
111.164 USD
-0.31% 6%
1108
247 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,0121173099 USD
309 đ
12.336.180 USD
1.018.062.633 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
20.061 USD
-0.23% -1%
1109
248 Biểu tượng logo của Ref Finance Ref Finance
09/2021
REF
0,37 USD
9.339 đ
12.245.399 USD
33.406.906 (33%)
Tổng: 99.990.506
104.972 USD
-4.53% 0%
1113
249 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,010198853 USD
260 đ
12.145.321 USD
1.190.851.658 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
481 USD
-19.17% -5%
1115
250 Biểu tượng logo của Adshares Adshares
08/2017
ADS
0,31 USD
7.938 đ
12.074.446 USD
38.751.054 (100%)
Tổng: 38.758.206
33.247 USD
-18.70% -16%
1117
251 Biểu tượng logo của Arsenal Fan Token Arsenal Fan Token
09/2021
AFC
1,21 USD
30.736 đ
11.746.083 USD
9.736.282 (24%)
Tổng: 40.000.000
6.100.675 USD
-19.48% -0%
1130
252 Biểu tượng logo của Wrapped EGLD Wrapped EGLD
09/2020
WEGLD
39,14 USD
997.195 đ
11.742.298 USD
300.000
613.408 USD
0.47% 3%
1131
253 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,28 USD
7.137 đ
11.738.478 USD
41.903.029 (43%)
Tổng: 97.770.938
862.267 USD
-0.72% -22%
1133
254 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0006462351 USD
16,4641 đ
11.620.724 USD
17.982.192.489 (60%)
Tổng: 30.000.000.000
174.552 USD
1.21% -14%
1134
255 Biểu tượng logo của MEVerse MEVerse
03/2022
MEV
0,0064801345 USD
165 đ
11.124.091 USD
1.716.645.035 (85%)
Tổng: 2.010.000.000
1.456.347 USD
10.30% 8%
1143
256 Biểu tượng logo của Areon Network Areon Network
01/2023
AREA
0,0899352452 USD
2.291 đ
10.927.132 USD
121.500.000 (49%)
Tổng: 250.000.000
638.811 USD
-0.22% -10%
1149
257 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
0,0410793174 USD
1.047 đ
10.813.911 USD
263.244.669 (3%)
Tổng: 10.161.000.000
1.357.491 USD
1.89% 0%
1153
258 Biểu tượng logo của Bitcoin XT Bitcoin XT
04/2020
BTCXT
0,0105674625 USD
269 đ
10.639.845 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
0 USD
0.00% 3%
1158
259 Biểu tượng logo của Joystream Joystream
09/2020
JOY
0,0113830343 USD
290 đ
10.505.723 USD
922.928.165 (87%)
Tổng: 1.061.514.047
150.117 USD
-4.20% -6%
1162
260 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
12/2013
DMD
2,75 USD
70.012 đ
10.482.121 USD
3.814.386 (87%)
Tổng: 4.380.000
12.596 USD
0.19% 2%
1163
261 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018
OXEN
0,15 USD
3.912 đ
10.451.637 USD
68.064.151
8.560 USD
1.95% -15%
1167
262 Biểu tượng logo của Onomy Protocol Onomy Protocol
06/2021
NOM
0,11 USD
2.709 đ
10.385.713 USD
97.666.679 (60%)
Tổng: 163.181.352
137.796 USD
-5.68% -16%
1168
263 Biểu tượng logo của Islamic Coin Islamic Coin
10/2023
ISLM
0,0482492875 USD
1.229 đ
9.765.439 USD
202.395.513 (1%)
Tổng: 20.042.694.051
832.027 USD
-0.87% 2%
1189
264 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
1,91 USD
48.550 đ
9.720.334 USD
5.100.859 (57%)
Tổng: 9.000.000
287.746 USD
1.07% 10%
1191
265 Biểu tượng logo của XDB CHAIN XDB CHAIN
09/2019
XDB
0,0005621887 USD
14,3229 đ
9.668.335 USD
17.197.670.082 (91%)
Tổng: 18.974.370.020
2.161.426 USD
-1.12% -4%
1192
266 Biểu tượng logo của Banano Banano
01/2020
BAN
0,0061204612 USD
156 đ
9.649.417 USD
1.576.583.342 (82%)
Tổng: 1.918.861.422
23.288 USD
-0.53% 8%
1194
267 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,00000426 USD
0,1085 đ
9.590.392 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
693.767 USD
1.10% 1%
1198
268 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,12 USD
3.082 đ
9.321.281 USD
77.065.022
692.904 USD
1.07% 10%
1207
269 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,0031014096 USD
79 đ
9.289.938 USD
2.995.392.136 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
101.559 USD
-3.24% 2%
1208
270 Biểu tượng logo của PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES
06/2023
3ULL
0,0019134925 USD
49 đ
9.037.877 USD
4.723.235.871 (9%)
Tổng: 50.000.000.000
477.609 USD
0.67% -2%
1212
271 Biểu tượng logo của SAFE DEAL SAFE DEAL
10/2020
SFD
0,25 USD
6.318 đ
8.959.637 USD
36.126.504 (100%)
Tổng: 36.153.646
166 USD
2.39% -31%
1214
272 Biểu tượng logo của Wrapped Near Wrapped Near
09/2021
WNEAR
7,73 USD
197.015 đ
8.794.751 USD
1.137.294
1.005.921 USD
-3.72% -1%
1222
273 Biểu tượng logo của ColossusXT ColossusXT
09/2017
COLX
0,0006853352 USD
17,4603 đ
8.725.932 USD
12.732.356.945 (83%)
Tổng: 15.305.765.296
0 USD
-0.62% 2%
1225
274 Biểu tượng logo của Bitcicoin Bitcicoin
01/2021
BITCI
0,0010947582 USD
28 đ
8.439.304 USD
7.708.828.412 (8%)
Tổng: 100.000.000.000
1.634.440 USD
3.40% -1%
1240
275 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
9,30 USD
237.001 đ
8.009.345 USD
860.982 (86%)
Tổng: 1.000.000
1.299 USD
0.08% -1%
1261
276 Biểu tượng logo của Kunci Coin Kunci Coin
02/2022
KUNCI
0,0064950623 USD
165 đ
8.005.712 USD
1.232.584.338 (3%)
Tổng: 39.999.999.999
59.337 USD
4.61% -4%
1262
277 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,16 USD
4.203 đ
7.934.940 USD
48.096.625 (88%)
Tổng: 54.780.236
1.156 USD
-1.83% -5%
1269
278 Biểu tượng logo của Fractal Network Fractal Network
08/2019
FRA
0,0006908111 USD
17,5998 đ
7.882.484 USD
11.410.476.144 (54%)
Tổng: 21.000.000.000
520.294 USD
-1.17% 0%
1270
279 Biểu tượng logo của Bitcoin 2 Bitcoin 2
05/2019
BTC2
0,43 USD
10.969 đ
7.853.423 USD
18.240.769 (87%)
Tổng: 21.000.000
1.260 USD
1.02% 23%
1272
280 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,001976199 USD
50 đ
7.683.327 USD
3.887.932.055
290.989 USD
0.91% 11%
1282
281 Biểu tượng logo của Wrapped XDC Wrapped XDC
04/2018
WXDC
0,0348055423 USD
887 đ
7.641.360 USD
219.544.339
40.639 USD
-2.26% -4%
1284
282 Biểu tượng logo của Wrapped Conflux Wrapped Conflux
11/2020
WCFX
0,22 USD
5.593 đ
6.928.932 USD
31.561.474
188.296 USD
0.34% -1%
1323
283 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
1,06 USD
27.001 đ
6.709.442 USD
6.330.750 (89%)
Tổng: 7.102.886
2.467 USD
2.67% 22%
1333
284 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
0,45 USD
11.491 đ
6.646.869 USD
14.736.400
8.711 USD
8.44% 10%
1336
285 Biểu tượng logo của Suiswap Suiswap
06/2023
SSWP
0,0007507416 USD
19,1266 đ
6.638.166 USD
8.842.144.919 (88%)
Tổng: 10.000.000.000
566.789 USD
-0.64% -7%
1337
286 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (LAVA) Vulcan Forged (LAVA)
11/2021
LAVA
0,0270109283 USD
688 đ
6.641.860 USD
245.895.290 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
86.273 USD
-5.00% -8%
1338
287 Biểu tượng logo của Wrapped Cardano Wrapped Cardano
10/2017
WADA
0,46 USD
11.650 đ
5.755.403 USD
12.586.840 (0%)
Tổng: 45.000.000.000
2.983 USD
-0.65% -5%
1361
288 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000311824 USD
0,7944 đ
5.739.641 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
20.618 USD
-0.04% -1%
1362
289 Biểu tượng logo của BOSagora BOSagora
08/2019
BOA
0,0184156946 USD
469 đ
5.729.369 USD
311.113.394 (6%)
Tổng: 4.950.000.000
394.173 USD
7.52% 8%
1363
290 Biểu tượng logo của PKT PKT
05/2021
PKT
0,0013431904 USD
34 đ
5.702.370 USD
4.245.392.097 (71%)
Tổng: 6.000.000.000
32.437 USD
-0.69% 2%
1365
291 Biểu tượng logo của Wownero Wownero
05/2020
WOW
0,0857602517 USD
2.185 đ
5.672.135 USD
66.139.439 (36%)
Tổng: 184.467.440
3.324 USD
0.14% 10%
1367
292 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
0,79 USD
20.241 đ
5.632.793 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
51 USD
0.70% -14%
1369
293 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,0370453622 USD
944 đ
5.584.720 USD
150.753.560 (57%)
Tổng: 262.800.000
163.188 USD
3.00% -23%
1370
294 Biểu tượng logo của BLOCX. BLOCX.
10/2023
BLOCX
0,0993793121 USD
2.532 đ
5.573.222 USD
56.080.302 (33%)
Tổng: 169.000.000
70.506 USD
-1.90% -15%
1371
295 Biểu tượng logo của Grove Coin Grove Coin
01/2023
GRV
0,0585650489 USD
1.492 đ
5.568.560 USD
95.083.335 (96%)
Tổng: 99.050.000
1.180.646 USD
-0.02% 0%
1372
296 Biểu tượng logo của Humanode Humanode
03/2023
HMND
0,17 USD
4.427 đ
5.544.487 USD
31.905.741 (8%)
Tổng: 400.000.000
658.165 USD
-2.94% -7%
1375
297 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0068539602 USD
175 đ
5.488.088 USD
800.717.825 (95%)
Tổng: 840.000.000
164 USD
10.44% 14%
1384
298 Biểu tượng logo của Ignis Ignis
12/2017
IGNIS
0,0071469127 USD
182 đ
5.439.829 USD
761.143.950 (76%)
Tổng: 999.449.694
428 USD
-4.76% 25%
1385
299 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
0,12 USD
3.086 đ
5.318.599 USD
43.904.416
10.204 USD
6.83% 17%
1395
300 Biểu tượng logo của Omax Coin Omax Coin
11/2021
OMAX
0,0005976773 USD
15,2270 đ
5.180.665 USD
8.667.996.990 (96%)
Tổng: 9.000.000.000
563.600 USD
-0.10% 4%
1405
301 Biểu tượng logo của GoChain GoChain
06/2018
GO
0,0040855521 USD
104 đ
5.173.849 USD
1.266.376.936
171.728 USD
2.05% 1%
1406
302 Biểu tượng logo của Giant Mammoth Giant Mammoth
01/2023
GMMT
0,0309567702 USD
789 đ
5.062.183 USD
163.524.262 (3%)
Tổng: 5.000.000.000
1.253.252 USD
-7.05% 2%
1411
303 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,0685329257 USD
1.746 đ
4.760.744 USD
69.466.522 (83%)
Tổng: 84.000.000
20.489 USD
10.65% 6%
1431
304 Biểu tượng logo của PRIZM PRIZM
05/2017
PZM
0,0011991795 USD
31 đ
4.624.717 USD
3.856.568.170 (64%)
Tổng: 6.000.000.000
1.438 USD
-0.04% 2%
1434
305 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019
MTV
0,0012780637 USD
33 đ
4.584.887 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
140.373 USD
-1.96% 3%
1438
306 Biểu tượng logo của TENT TENT
07/2018
TENT
0,12 USD
2.988 đ
4.535.153 USD
38.664.688 (46%)
Tổng: 84.096.000
0 USD
2.07% 21%
1440
307 Biểu tượng logo của Napoli Fan Token Napoli Fan Token
11/2021
NAP
1,98 USD
50.468 đ
4.217.550 USD
2.129.076 (21%)
Tổng: 10.000.000
2.084.725 USD
-9.48% -1%
1461
308 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,42 USD
10.708 đ
4.182.197 USD
9.950.046
507.338 USD
-0.04% -4%
1463
309 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
0,23 USD
5.966 đ
4.046.644 USD
17.279.628 (82%)
Tổng: 21.000.000
1.657 USD
-4.73% 5%
1476
310 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,040024816 USD
1.020 đ
3.930.952 USD
98.212.860
143.824 USD
12.91% 1%
1487
311 Biểu tượng logo của Calamari Network Calamari Network
11/2021
KMA
0,0013744244 USD
35 đ
3.924.832 USD
2.855.618.728 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
264.542 USD
8.95% 11%
1488
312 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Cash Wrapped Bitcoin Cash
07/2017
WBCH
481,51 USD
12.267.392 đ
3.857.785 USD
8.012 (0%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
0.00% 0%
1493
313 Biểu tượng logo của Xaya Xaya
05/2020
CHI
0,0701238265 USD
1.787 đ
3.853.221 USD
54.948.813 (86%)
Tổng: 64.090.940
8.188 USD
0.92% 17%
1494
314 Biểu tượng logo của Veritise Veritise
09/2022
VTS
0,0171875164 USD
438 đ
3.850.954 USD
224.055.263 (73%)
Tổng: 305.140.369
374.864 USD
4.48% -9%
1495
315 Biểu tượng logo của Particl Particl
07/2017
PART
0,27 USD
6.775 đ
3.726.092 USD
14.011.628 (100%)
Tổng: 14.036.086
16.445 USD
4.31% 26%
1500
316 Biểu tượng logo của NerveNetwork NerveNetwork
07/2020
NVT
0,0134128812 USD
342 đ
3.715.149 USD
276.983.684 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
10 USD
0.00% 4%
1501
317 Biểu tượng logo của ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger
01/2019
ADM
0,0300054118 USD
764 đ
3.311.722 USD
110.370.831 (55%)
Tổng: 200.000.000
877.216 USD
0.39% 0%
1531
318 Biểu tượng logo của Uno Re Uno Re
03/2021
UNO
0,0414553924 USD
1.056 đ
3.243.559 USD
78.242.153 (20%)
Tổng: 384.649.206
381.557 USD
-0.94% 1%
1536
319 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,0041275123 USD
105 đ
3.154.759 USD
764.324.623 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
33.753 USD
4.79% 9%
1541
320 Biểu tượng logo của Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token
07/2021
SAUBER
0,57 USD
14.578 đ
3.133.042 USD
5.475.575 (55%)
Tổng: 10.000.000
440.129 USD
-3.06% 3%
1544
321 Biểu tượng logo của Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC)
01/2019
XFC
0,0080924568 USD
206 đ
3.031.924 USD
374.660.526 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
51.789 USD
0.14% -0%
1555
322 Biểu tượng logo của Wrapped Klaytn Wrapped Klaytn
03/2020
WKLAY
0,19 USD
4.843 đ
2.739.472 USD
14.412.311
4.994 USD
1.55% 7%
1583
323 Biểu tượng logo của Minter Network Minter Network
04/2020
BIP
0,0003333346 USD
8,4924 đ
2.734.683 USD
8.204.018.258 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
1.153 USD
-3.33% 1%
1584
324 Biểu tượng logo của Tokes Tokes
03/2017
TKS
0,012491557 USD
318 đ
2.498.306 USD
199.999.574 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
562 USD
-0.04% -1%
1612
325 Biểu tượng logo của SafeCoin SafeCoin
03/2019
SAFE
0,0893472294 USD
2.276 đ
2.478.051 USD
27.735.063 (77%)
Tổng: 36.000.000
2 USD
11.68% 9%
1613
326 Biểu tượng logo của Integritee Network Integritee Network
10/2021
TEER
0,61 USD
15.523 đ
2.423.728 USD
3.978.047 (40%)
Tổng: 10.000.000
21.857 USD
-2.57% -3%
1617
327 Biểu tượng logo của Signum Signum
07/2021
SIGNA
0,0011216336 USD
29 đ
2.388.958 USD
2.129.891.582 (98%)
Tổng: 2.167.966.569
0 USD
-2.99% 5%
1620
328 Biểu tượng logo của Gleec Coin Gleec Coin
02/2020
GLEEC
0,0129950074 USD
331 đ
2.361.908 USD
181.755.046 (87%)
Tổng: 210.000.075
108.359 USD
-3.02% 0%
1623
329 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,0055996828 USD
143 đ
2.333.348 USD
416.692.955 (64%)
Tổng: 647.367.590
432.812 USD
-2.82% -9%
1631
330 Biểu tượng logo của TenUp TenUp
09/2019
TUP
0,0221107378 USD
563 đ
2.329.848 USD
105.371.800 (55%)
Tổng: 191.998.849
194.471 USD
1.11% 12%
1632
331 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0033405196 USD
85 đ
2.185.492 USD
654.237.215 (60%)
Tổng: 1.083.202.000
8.434 USD
-6.98% -4%
1646
332 Biểu tượng logo của v.systems v.systems
03/2019
VSYS
0,0006866585 USD
17,4940 đ
2.150.297 USD
3.131.538.163 (62%)
Tổng: 5.070.146.592
542.228 USD
-7.76% -10%
1649
333 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
0,16 USD
4.149 đ
2.036.760 USD
12.505.375 (60%)
Tổng: 21.000.000
88.120 USD
-0.47% -4%
1665
334 Biểu tượng logo của Subsocial Subsocial
09/2020
SUB
0,0024085483 USD
61 đ
2.036.800 USD
845.654.529 (84%)
Tổng: 1.004.562.361
154.863 USD
7.85% -29%
1666
335 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,0003126382 USD
7,9651 đ
1.985.305 USD
6.350.167.832 (76%)
Tổng: 8.337.479.657
400.304 USD
-3.10% -8%
1673
336 Biểu tượng logo của Wrapped Harmony Wrapped Harmony
09/2021
WONE
0,0138164743 USD
352 đ
1.861.942 USD
134.762.471 (55%)
Tổng: 244.255.327
10.833 USD
39.18% -18%
1689
337 Biểu tượng logo của Ghost Ghost
05/2020
GHOST
0,0734380625 USD
1.871 đ
1.857.939 USD
25.299.404
914 USD
-0.85% -13%
1690
338 Biểu tượng logo của Göztepe S.K. Fan Token Göztepe S.K. Fan Token
04/2021
GOZ
0,74 USD
18.949 đ
1.755.188 USD
2.359.821 (34%)
Tổng: 7.000.000
195.875 USD
-5.01% -3%
1702
339 Biểu tượng logo của 3DPass 3DPass
01/2024
P3D
0,0053893825 USD
137 đ
1.755.462 USD
325.726.084 (33%)
Tổng: 1.000.000.000
39.967 USD
-3.08% -16%
1706
340 Biểu tượng logo của MNet Pioneer MNet Pioneer
05/2021
NEER
0,0830242043 USD
2.115 đ
1.615.088 USD
19.453.215 (19%)
Tổng: 100.000.000
178.103 USD
1.94% 24%
1737
341 Biểu tượng logo của YUSRA YUSRA
08/2020
YUSRA
0,0398759659 USD
1.016 đ
1.595.039 USD
40.000.000
24.431 USD
11.11% 19%
1742
342 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,01896348 USD
483 đ
933.733 USD
49.238.466
0 USD
0.00% 0%
1746
343 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0014047533 USD
36 đ
1.505.324 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
114 USD
-10.98% -8%
1760
344 Biểu tượng logo của Idena Idena
08/2020
IDNA
0,0213592232 USD
544 đ
1.479.848 USD
69.283.792 (58%)
Tổng: 118.818.537
39.717 USD
3.52% -3%
1764
345 Biểu tượng logo của Bitgesell Bitgesell
06/2020
BGL
0,0894656132 USD
2.279 đ
1.445.579 USD
16.157.930 (77%)
Tổng: 21.000.000
12.282 USD
-3.57% -1%
1772
346 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
0,0319882829 USD
815 đ
1.441.773 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
87.289 USD
-0.19% -3%
1774
347 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000737758 USD
1,8796 đ
1.409.585 USD
19.106.325.681 (66%)
Tổng: 29.000.000.000
72.848 USD
-8.79% 26%
1777
348 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000796613 USD
2,0295 đ
1.389.501 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
27.485 USD
1.71% 10%
1780
349 Biểu tượng logo của Primecoin Primecoin
07/2013
XPM
0,0274163241 USD
698 đ
1.359.344 USD
49.581.573
20 USD
-0.61% 2%
1784
350 Biểu tượng logo của OneLedger OneLedger
07/2018
OLT
0,0026056031 USD
66 đ
1.320.876 USD
506.936.797 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
293.745 USD
0.11% -4%
1790
351 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,0349788677 USD
891 đ
1.287.943 USD
36.820.604 (96%)
Tổng: 38.307.413
0 USD
-0.03% -0%
1800
352 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,0000118261 USD
0,3013 đ
1.281.492 USD
108.361.498.750
183.673 USD
6.67% -4%
1801
353 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0053950736 USD
137 đ
1.276.476 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
0 USD
-2.81% -12%
1806
354 Biểu tượng logo của Natus Vincere Fan Token Natus Vincere Fan Token
01/2021
NAVI
0,40 USD
10.173 đ
1.266.550 USD
3.171.926 (63%)
Tổng: 5.000.000
558 USD
0.08% 11%
1809
355 Biểu tượng logo của MainnetZ MainnetZ
12/2023
NetZ
0,0086157214 USD
220 đ
1.235.130 USD
143.357.718 (13%)
Tổng: 1.100.000.000
479.173 USD
-2.12% 1%
1817
356 Biểu tượng logo của Wrapped-Energi Wrapped-Energi
08/2018
WNRG
0,11 USD
2.907 đ
1.226.125 USD
10.746.606
162 USD
-0.38% 0%
1819
357 Biểu tượng logo của Young Boys Fan Token Young Boys Fan Token
01/2021
YBO
0,37 USD
9.461 đ
1.143.839 USD
3.080.226 (62%)
Tổng: 5.000.000
74 USD
0.44% 0%
1839
358 Biểu tượng logo của Wrapped Elastos Wrapped Elastos
01/2018
WELA
2,91 USD
74.239 đ
1.143.557 USD
392.439 (1%)
Tổng: 28.220.000
670 USD
-0.10% -0%
1840
359 Biểu tượng logo của Nordek Nordek
04/2023
NRK
0,001775961 USD
45 đ
1.130.866 USD
636.762.888 (30%)
Tổng: 2.100.000.000
191.728 USD
13.09% -1%
1842
360 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
0,23 USD
5.754 đ
1.129.488 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 744.591.599
369 USD
-0.04% -12%
1843
361 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,0618172357 USD
1.575 đ
1.119.914 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
25 USD
3.99% -8%
1845
362 Biểu tượng logo của WaykiChain WaykiChain
01/2018
WICC
0,0050943171 USD
130 đ
1.069.807 USD
210.000.000
485.772 USD
-2.07% -14%
1856
363 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0012039711 USD
31 đ
1.043.238 USD
866.497.511 (35%)
Tổng: 2.500.000.000
1.662 USD
3.35% 3%
1857
364 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,0010455446 USD
27 đ
1.036.134 USD
990.999.784 (99%)
Tổng: 1.000.000.000
8.720 USD
-7.04% -9%
1862
365 Biểu tượng logo của Omchain Omchain
06/2021
OMC
0,0110507653 USD
282 đ
1.025.608 USD
92.808.753 (37%)
Tổng: 249.045.426
219.109 USD
0.61% -1%
1865
366 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,0345577044 USD
880 đ
1.023.863 USD
29.627.634 (97%)
Tổng: 30.651.125
310 USD
-2.86% 5%
1866
367 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0054210522 USD
138 đ
1.006.094 USD
185.590.144 (33%)
Tổng: 564.000.000
31.956 USD
15.41% -17%
1872
368 Biểu tượng logo của AME Chain AME Chain
01/2021
AME
0,0019878411 USD
51 đ
993.921 USD
500.000.000 (50%)
Tổng: 1.000.000.000
51.074 USD
-1.66% 1%
1878
369 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0137081621 USD
349 đ
938.685 USD
68.476.368 (99%)
Tổng: 69.000.000
7 USD
-0.61% -18%
1895
370 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0001316021 USD
3,3528 đ
937.984 USD
7.127.420.497 (89%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
-0.61% 4%
1896
371 Biểu tượng logo của UBIX.Network UBIX.Network
11/2020
UBX
0,00002031 USD
0,5174 đ
925.287 USD
45.558.153.243 (5%)
Tổng: 1.000.000.000.000
513.746 USD
-1.95% 7%
1899
372 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0000685405 USD
1,7462 đ
863.908 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
7.987 USD
-0.60% 1%
1915
373 Biểu tượng logo của Vexanium Vexanium
07/2018
VEX
0,0011523018 USD
29 đ
845.377 USD
733.642.279 (73%)
Tổng: 1.008.772.305
50.938 USD
-4.74% -10%
1920
374 Biểu tượng logo của RioDeFi RioDeFi
08/2020
RFUEL
0,002448659 USD
62 đ
843.688 USD
344.550.838 (96%)
Tổng: 358.029.580
123.654 USD
1.68% 10%
1921
375 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0000389147 USD
0,9914 đ
823.634 USD
21.165.096.531
1 USD
-0.00% -9%
1926
376 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021
GLCH
0,0103569963 USD
264 đ
821.133 USD
79.282.952 (89%)
Tổng: 88.888.888
5.404 USD
36.60% 10%
1928
377 Biểu tượng logo của Solrise Finance Solrise Finance
07/2021
SLRS
0,0053898046 USD
137 đ
820.070 USD
152.152.080 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
16.285 USD
4.04% -3%
1930
378 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000089246 USD
0,2274 đ
812.951 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.26% 3%
1936
379 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,0000037757 USD
0,0962 đ
801.460 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
20.217 USD
0.34% 9%
1940
380 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0006434716 USD
16,3937 đ
764.927 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
-1.63% -1%
1949
381 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0102927604 USD
262 đ
742.402 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-17.91% -72%
1953
382 Biểu tượng logo của Wrapped Evmos Wrapped Evmos
05/2022
WEVMOS
0,0462840918 USD
1.179 đ
713.634 USD
15.418.564 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
5 USD
-6.32% -0%
1968
383 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0090188759 USD
230 đ
704.556 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.899.489
75.395 USD
19.09% 2%
1970
384 Biểu tượng logo của RIZON RIZON
11/2021
ATOLO
0,0003034272 USD
7,7304 đ
698.300 USD
2.301.377.178 (81%)
Tổng: 2.851.982.500
13.921 USD
8.29% 5%
1977
385 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0513745533 USD
1.309 đ
691.860 USD
13.466.980 (79%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
-0.77% 28%
1978
386 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
2,91 USD
74.052 đ
676.189 USD
232.636 (23%)
Tổng: 1.000.000
1.679 USD
9.14% 24%
1981
387 Biểu tượng logo của Bitswift Bitswift
10/2014
BITS
0,17 USD
4.296 đ
655.084 USD
3.884.635
7 USD
-0.60% 2%
1986
388 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,006854081 USD
175 đ
622.257 USD
90.786.393 (93%)
Tổng: 98.000.000
0 USD
-0.61% -15%
1996
389 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0001986392 USD
5,0607 đ
616.730 USD
3.104.773.221
18 USD
8.83% -30%
1998
390 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0616034068 USD
1.569 đ
572.112 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
0 USD
-0.99% 3%
2027
391 Biểu tượng logo của CloakCoin CloakCoin
06/2014
CLOAK
0,0946715029 USD
2.412 đ
570.846 USD
6.029.757
3 USD
-53.21% -45%
2029
392 Biểu tượng logo của Gather Gather
09/2020
GTH
0,0027514561 USD
70 đ
549.594 USD
199.746.653 (35%)
Tổng: 566.571.924
0 USD
1.41% 12%
2041
393 Biểu tượng logo của Ycash Ycash
07/2019
YEC
0,036309639 USD
925 đ
548.040 USD
15.093.513 (72%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
1.67% 11%
2042
394 Biểu tượng logo của Odin Protocol Odin Protocol
05/2021
ODIN
0,0309923645 USD
790 đ
541.403 USD
17.468.925 (13%)
Tổng: 138.200.000
6.831 USD
-15.12% -1%
2045
395 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0058374423 USD
149 đ
502.475 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
52 USD
0.35% 0%
2063
396 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,29 USD
7.264 đ
487.571 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
0 USD
0.00% 6%
2064
397 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000039956 USD
0,1018 đ
231.658 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
2064
398 Biểu tượng logo của Hyperblox Hyperblox
01/2018
HPB
0,0066244744 USD
169 đ
484.050 USD
73.069.950 (72%)
Tổng: 101.119.950
24.446 USD
-9.20% -2%
2066
399 Biểu tượng logo của XTRABYTES XTRABYTES
04/2017
XBY
0,0011184909 USD
28 đ
480.951 USD
430.000.000 (66%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
-7.09% 1%
2067
400 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0072210349 USD
184 đ
435.892 USD
60.364.268 (68%)
Tổng: 88.888.888
0 USD
-2.64% -4%
2089
401 Biểu tượng logo của Fruits Fruits
09/2021
FRTS
0,0000204216 USD
0,5203 đ
430.220 USD
21.066.845.547 (53%)
Tổng: 40.000.000.000
65.076 USD
-8.66% 27%
2093
402 Biểu tượng logo của Massnet Massnet
05/2020
MASS
0,0043101682 USD
110 đ
422.509 USD
98.026.147 (47%)
Tổng: 206.438.400
52.806 USD
1.38% 9%
2099
403 Biểu tượng logo của PUBLISH PUBLISH
09/2019
NEWS
0,0002068651 USD
5,2703 đ
420.626 USD
2.033.332.889 (20%)
Tổng: 10.000.000.000
50.395 USD
0.45% 5%
2101
404 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,0007047826 USD
17,9557 đ
417.802 USD
592.810.145
0 USD
1.40% 7%
2105
405 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,0291747175 USD
743 đ
415.014 USD
14.225.109 (79%)
Tổng: 18.000.000
388 USD
-22.03% -6%
2106
406 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash
11/2019
SFX
0,0011992182 USD
31 đ
404.645 USD
337.423.614 (34%)
Tổng: 1.000.000.000
150 USD
9.05% 20%
2112
407 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0013708162 USD
35 đ
398.452 USD
290.667.510
0 USD
-0.61% 2%
2114
408 Biểu tượng logo của Metrix Coin Metrix Coin
07/2017
MRX
0,0000239181 USD
0,6094 đ
397.485 USD
16.618.565.066 (55%)
Tổng: 30.000.000.000
12 USD
-8.89% 27%
2115
409 Biểu tượng logo của Evadore Evadore
09/2023
EVA
0,0021728248 USD
55 đ
377.688 USD
173.823.400 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
1.369.925 USD
3.74% 15%
2123
410 Biểu tượng logo của Levante U.D. Fan Token Levante U.D. Fan Token
09/2021
LEV
0,37 USD
9.529 đ
377.237 USD
1.008.626 (50%)
Tổng: 2.000.000
1 USD
9.85% 7%
2124
411 Biểu tượng logo của Wrapped Nervos Network Wrapped Nervos Network
11/2019
WCKB
0,0161231257 USD
411 đ
369.048 USD
22.889.362
6.928 USD
-0.12% 1%
2129
412 Biểu tượng logo của Kripto koin Kripto koin
06/2022
KRIPTO
0,0000670171 USD
1,7074 đ
363.199 USD
5.419.500.000 (5%)
Tổng: 99.999.999.999
100.660 USD
-5.40% -6%
2132
413 Biểu tượng logo của New BitShares New BitShares
09/2020
NBS
0,0001360143 USD
3,4652 đ
354.681 USD
2.607.670.560 (72%)
Tổng: 3.600.000.000
103.682 USD
-1.55% 9%
2139
414 Biểu tượng logo của BlackHat BlackHat
06/2021
BLKC
0,0309431341 USD
788 đ
330.994 USD
10.696.835 (98%)
Tổng: 10.896.578
10.481 USD
-3.67% 25%
2153
415 Biểu tượng logo của AtromG8 AtromG8
05/2020
AG8
0,0077547586 USD
198 đ
325.700 USD
42.000.000 (50%)
Tổng: 84.000.000
3.427 USD
-0.04% -0%
2159
416 Biểu tượng logo của Acorn Protocol Acorn Protocol
05/2023
ACN
0,000060366 USD
1,5379 đ
282.646 USD
4.682.213.372 (47%)
Tổng: 10.000.000.000
19.932 USD
-8.41% -11%
2186
417 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000052256 USD
0,1331 đ
277.311 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
0 USD
-24.23% -32%
2187
418 Biểu tượng logo của Ravencoin Classic Ravencoin Classic
06/2020
RVC
0,0000196916 USD
0,5017 đ
273.416 USD
13.884.887.136 (66%)
Tổng: 21.000.000.000
13.047 USD
-2.02% -1%
2191
419 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,0059584551 USD
152 đ
260.274 USD
43.681.422 (60%)
Tổng: 72.245.700
1.187 USD
-38.38% -34%
2201
420 Biểu tượng logo của Alliance Fan Token Alliance Fan Token
03/2021
ALL
0,15 USD
3.900 đ
232.534 USD
1.519.184 (30%)
Tổng: 5.000.000
8 USD
0.08% 8%
2228
421 Biểu tượng logo của Kava Swap Kava Swap
09/2021
SWP
0,0067655896 USD
172 đ
229.043 USD
33.854.166 (14%)
Tổng: 250.000.000
140.194 USD
0.11% -2%
2231
422 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0069130917 USD
176 đ
82.700 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
0 USD
0.00% 0%
2244
423 Biểu tượng logo của LiteDoge LiteDoge
03/2015
LDOGE
0,0000130113 USD
0,3315 đ
213.679 USD
16.422.580.992
0 USD
-0.16% 63%
2245
424 Biểu tượng logo của Neblio Neblio
09/2017
NEBL
0,0101036233 USD
257 đ
211.564 USD
20.939.384
38.311 USD
10.34% 4%
2249
425 Biểu tượng logo của Golos Blockchain Golos Blockchain
10/2019
GLS
0,0005198279 USD
13,2437 đ
205.497 USD
395.316.432
7 USD
0.10% 3%
2252
426 Biểu tượng logo của Polis Polis
01/2018
POLIS
0,0205600562 USD
524 đ
202.144 USD
9.831.891 (39%)
Tổng: 25.000.000
0 USD
-0.62% 109%
2258
427 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0034270405 USD
87 đ
194.498 USD
56.753.953 (80%)
Tổng: 70.758.284
4.861 USD
-0.61% 28%
2265
428 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,004843244 USD
123 đ
191.591 USD
39.558.325 (94%)
Tổng: 42.077.150
134 USD
0.45% 4%
2266
429 Biểu tượng logo của Centaur Centaur
10/2020
CNTR
0,0000383166 USD
0,9762 đ
188.842 USD
4.928.458.333 (82%)
Tổng: 6.000.000.000
229 USD
5.99% 12%
2270
430 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0157430928 USD
401 đ
188.790 USD
11.991.948 (57%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-0.99% 3%
2271
431 Biểu tượng logo của Asch Asch
04/2017
XAS
0,0008099915 USD
20,6362 đ
75.617 USD
93.355.331 (81%)
Tổng: 114.855.331
0 USD
0.00% -18%
2279
432 Biểu tượng logo của uPlexa uPlexa
02/2019
UPX
0,0000685335 USD
1,7460 đ
180.194 USD
2.629.276.861 (25%)
Tổng: 10.500.000.000
0 USD
-0.62% 2%
2279
433 Biểu tượng logo của Decentrahub Coin Decentrahub Coin
08/2020
DCNTR
0,0973744998 USD
2.481 đ
172.456 USD
1.771.062 (4%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
-1.62% 1%
2287
434 Biểu tượng logo của NextDAO NextDAO
07/2020
NAX
0,0000630858 USD
1,6072 đ
165.212 USD
2.618.846.335 (26%)
Tổng: 10.000.000.000
22.059 USD
0.01% -10%
2297
435 Biểu tượng logo của X-CASH X-CASH
09/2018
XCASH
0,0000025014 USD
0,0637 đ
157.142 USD
62.820.378.619 (63%)
Tổng: 100.000.000.000
159 USD
10.71% -7%
2312
436 Biểu tượng logo của Apron Network Apron Network
02/2021
APN
0,0016227461 USD
41 đ
151.727 USD
93.500.000 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
27.957 USD
4.45% 12%
2319
437 Biểu tượng logo của Sakura Sakura
08/2021
SKU
0,0026923069 USD
69 đ
142.692 USD
53.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
10.384 USD
-0.04% -5%
2336
438 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo
01/2020
NYZO
0,0115493341 USD
294 đ
137.664 USD
11.919.651 (12%)
Tổng: 100.000.000
29.559 USD
-4.46% 19%
2341
439 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0002055698 USD
5,2373 đ
130.542 USD
635.025.286 (98%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
-0.63% 2%
2347
440 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0004797346 USD
12,2222 đ
128.314 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
139 USD
-86.36% -86%
2352
441 Biểu tượng logo của Ritocoin Ritocoin
04/2020
RITO
0,0000685335 USD
1,7460 đ
124.397 USD
1.815.129.652 (99%)
Tổng: 1.827.820.111
4 USD
-0.62% 2%
2358
442 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0006853352 USD
17,4603 đ
114.725 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
0 USD
-0.62% 2%
2370
443 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0054141481 USD
138 đ
112.403 USD
20.760.950
0 USD
-0.62% 2%
2371
444 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021
erowan
0,0000079948 USD
0,2037 đ
107.667 USD
13.467.094.624 (100%)
Tổng: 13.513.729.761
12.520 USD
-27.30% -43%
2377
445 Biểu tượng logo của ZENZO ZENZO
08/2019
ZNZ
0,0034266653 USD
87 đ
101.659 USD
29.667.006 (36%)
Tổng: 83.000.000
19 USD
-0.69% -9%
2388
446 Biểu tượng logo của The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies
04/2021
TCP
0,0008577844 USD
21,8538 đ
100.174 USD
116.782.511 (47%)
Tổng: 250.000.000
147.175 USD
3.91% -4%
2389
447 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0067955701 USD
173 đ
98.319 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
116 USD
9.63% 13%
2392
448 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,00486588 USD
124 đ
94.598 USD
19.441.021 (78%)
Tổng: 25.000.000
14 USD
38.35% 43%
2397
449 Biểu tượng logo của Bitcoin Confidential Bitcoin Confidential
05/2019
BC
0,0000021574 USD
0,0550 đ
15.891 USD
7.365.901.523 (77%)
Tổng: 9.600.000.000
0 USD
0.00% -9%
2400
450 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0047973465 USD
122 đ
82.885 USD
17.277.299 (94%)
Tổng: 18.400.000
0 USD
-0.62% 52%
2414
451 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0013708162 USD
35 đ
73.549 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
0 USD
-0.61% -32%
2428
452 Biểu tượng logo của FreedomCoin FreedomCoin
03/2016
FREED
0,0099111688 USD
253 đ
65.457 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
0 USD
-2.12% 0%
2441
453 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000657936 USD
1,6762 đ
65.058 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
-1.62% 1%
2442
454 Biểu tượng logo của UCA Coin UCA Coin
04/2020
UCA
0,0000272853 USD
0,6951 đ
62.985 USD
2.308.373.935 (43%)
Tổng: 5.347.234.070
0 USD
0.00% 39%
2447
455 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0014392039 USD
37 đ
60.378 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
0 USD
-0.62% 2%
2451
456 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0000413318 USD
1,0530 đ
58.437 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
380 USD
3.20% 21%
2453
457 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0102810309 USD
262 đ
55.843 USD
5.431.630
0 USD
-0.61% -4%
2457
458 Biểu tượng logo của The Coop Network The Coop Network
11/2021
GMD
0,0002528312 USD
6,4414 đ
53.827 USD
212.897.880 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.04% -0%
2460
459 Biểu tượng logo của Phore Phore
11/2017
PHR
0,0017476048 USD
45 đ
53.365 USD
30.535.913
0 USD
-0.62% 2%
2461
460 Biểu tượng logo của Tachyon Protocol Tachyon Protocol
01/2020
IPX
0,0001998697 USD
5,0921 đ
53.337 USD
266.858.531 (18%)
Tổng: 1.500.000.000
5 USD
-0.04% -0%
2463
461 Biểu tượng logo của MultiCoinCasino MultiCoinCasino
05/2020
MCC
0,0100539403 USD
256 đ
48.338 USD
4.807.840 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
-0.03% -0%
2472
462 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
0,0078952297 USD
201 đ
47.330 USD
5.994.733 (29%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-9.19% -29%
2473
463 Biểu tượng logo của Fivebalance Fivebalance
10/2018
FBN
0,0000390821 USD
0,9957 đ
42.696 USD
1.092.481.026 (36%)
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
2.73% 27%
2481
464 Biểu tượng logo của AquariusCoin AquariusCoin
05/2016
ARCO
0,0083835349 USD
214 đ
38.010 USD
4.533.874 (11%)
Tổng: 42.000.000
0 USD
-16.66% -15%
2491
465 Biểu tượng logo của x42 Protocol x42 Protocol
09/2019
X42
0,001713338 USD
44 đ
34.553 USD
20.166.886 (48%)
Tổng: 42.000.000
82 USD
-0.62% -43%
2497
466 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta
09/2019
LYRA
0,0011650699 USD
30 đ
29.107 USD
24.983.231 (50%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
-0.62% 2%
2514
467 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
04/2015
NTRN
0,0006853352 USD
17,4603 đ
26.811 USD
39.121.694 (58%)
Tổng: 68.000.000
0 USD
-0.62% 2%
2522
468 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0032567987 USD
83 đ
22.478 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
1 USD
-0.04% -0%
2528
469 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,0006853352 USD
17,4603 đ
22.259 USD
32.479.221
0 USD
-0.62% 2%
2530
470 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0000685335 USD
1,7460 đ
21.430 USD
312.694.475 (78%)
Tổng: 400.000.000
1 USD
-0.62% 2%
2533
471 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,000685396 USD
17,4618 đ
17.004 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
-0.61% 2%
2544
472 Biểu tượng logo của Ice Network Ice Network
01/2024
ICE
0,0038524261 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.150.537.435
3.931.298 USD
-4.24% 10%
2552
473 Biểu tượng logo của Vivo Vivo
09/2017
VIVO
0,002494274 USD
64 đ
13.449 USD
5.391.794 (20%)
Tổng: 27.200.000
0 USD
0.82% 1%
2559
474 Biểu tượng logo của Streamit Coin Streamit Coin
09/2019
STREAM
0,0006579358 USD
16,7622 đ
8.901 USD
13.529.414 (2%)
Tổng: 840.000.000
0 USD
-1.62% 1%
2585
475 Biểu tượng logo của Scholarship Coin Scholarship Coin
03/2021
SCHO
0,0005996186 USD
15,2765 đ
8.293 USD
13.831.050 (69%)
Tổng: 20.000.000
0 USD
-0.03% -8%
2587
476 Biểu tượng logo của Acoin Acoin
09/2014
ACOIN
0,0061685642 USD
157 đ
7.526 USD
1.220.085
0 USD
-0.61% 2%
2589
477 Biểu tượng logo của Grimm Grimm
02/2020
GRIMM
0,0001096536 USD
2,7936 đ
6.634 USD
60.501.300 (23%)
Tổng: 262.800.000
22 USD
-0.62% 2%
2594
478 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0003289679 USD
8,3811 đ
5.577 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
-1.62% 26%
2597
479 Biểu tượng logo của MoneroV MoneroV
05/2019
XMV
0,0014392039 USD
37 đ
3.886 USD
2.700.000 (20%)
Tổng: 13.598.604
88 USD
-0.62% 2%
2602
480 Biểu tượng logo của Defis Defis
07/2020
XGM
0,0000274134 USD
0,6984 đ
3.689 USD
134.558.580 (51%)
Tổng: 262.800.000
10 USD
-0.62% 2%
2603
481 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0006854081 USD
17,4621 đ
3.606 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
-0.61% 2%
2605
482 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0006853352 USD
17,4603 đ
3.475 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
5 USD
-0.62% 2%
2606
483 Biểu tượng logo của NestEGG Coin NestEGG Coin
11/2020
EGG
0,0000685335 USD
1,7460 đ
2.902 USD
42.342.655 (4%)
Tổng: 1.000.250.000
0 USD
-0.62% 2%
2607
484 Biểu tượng logo của KZ Cash KZ Cash
01/2018
KZC
0,0010972951 USD
28 đ
1.716 USD
1.563.996 (8%)
Tổng: 18.900.000
0 USD
-9.56% -4%
2614
485 Biểu tượng logo của Kemacoin Kemacoin
02/2020
KEMA
0,0000685335 USD
1,7460 đ
1.669 USD
24.360.241 (97%)
Tổng: 25.017.096
0 USD
-0.62% 2%
2615
486 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital
12/2019
SCAP
0,0004112011 USD
10,4762 đ
762 USD
1.852.870 (28%)
Tổng: 6.600.000
0 USD
-0.62% 2%
2619
487 Biểu tượng logo của ZCore (old) ZCore (old)
08/2018
ZCR
0,0000076216 USD
0,1942 đ
95 USD
12.505.925 (69%)
Tổng: 18.000.000
13 USD
-10.26% 31%
2630
488 Biểu tượng logo của Parcl Parcl
04/2024
PRCL
0,42 USD
10.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.861.426 USD
0.81% 19%
2653
489 Biểu tượng logo của CANTO CANTO
08/2022
CANTO
0,20 USD
4.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.644.744 USD
-6.85% 22%
2690
490 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
35,27 USD
898.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
5.296.954 USD
-0.17% 3%
2712
491 Biểu tượng logo của Zetrix Zetrix
12/2023
ZETRIX
16,79 USD
427.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.110.067.061
4.355.693 USD
-0.87% -1%
2723
492 Biểu tượng logo của RSIC•GENESIS•RUNE RSIC•GENESIS•RUNE
04/2024
RSIC
0,0078315834 USD
200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
3.560.801 USD
0.22% -2%
2737
493 Biểu tượng logo của Qubic Qubic
01/2024
QUBIC
0,0000041288 USD
0,1052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.472.338 USD
-3.99% -18%
2741
494 Biểu tượng logo của MetaMUI MetaMUI
08/2021
MMUI
0,0789025718 USD
2.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 984.596.928
2.907.821 USD
-9.40% -12%
2757
495 Biểu tượng logo của Spacemesh Spacemesh
03/2024
SMH
2,18 USD
55.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000
2.832.333 USD
-2.23% -11%
2760
496 Biểu tượng logo của CrossFi CrossFi
05/2023
XFI
0,86 USD
21.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 378.432.000
1.914.204 USD
-0.81% -11%
2801
497 Biểu tượng logo của MCOIN MCOIN
12/2022
MCOIN
0,98 USD
25.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.810.802 USD
0.29% -1%
2810
498 Biểu tượng logo của Virtual Coin Virtual Coin
11/2023
VRC
0,83 USD
21.070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.683.325 USD
-0.96% -10%
2823
499 Biểu tượng logo của MicroVisionChain MicroVisionChain
04/2023
SPACE
3,46 USD
88.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.559.853 USD
-8.75% -24%
2835
500 Biểu tượng logo của Metacoin Metacoin
08/2020
MTC
0,0138957206 USD
354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
1.372.293 USD
1.45% 1%
2852
501 Biểu tượng logo của Partisia Blockchain Partisia Blockchain
01/2022
MPC
0,36 USD
9.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.324.838 USD
-1.93% -12%
2861
502 Biểu tượng logo của BITCOIN ADDITIONAL BITCOIN ADDITIONAL
04/2022
BTCA
68.531 USD
1.745.966.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.227.966 USD
-0.62% 2%
2876
503 Biểu tượng logo của XT Stablecoin XTUSD XT Stablecoin XTUSD
07/2022
XTUSD
1,00 USD
25.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.800.030
1.208.271 USD
-0.02% -0%
2879
504 Biểu tượng logo của OKT Chain OKT Chain
01/2021
OKT
14,72 USD
374.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.104.696 USD
-0.59% 9%
2895
505 Biểu tượng logo của Nim Network Nim Network
05/2024
NIM
0,0840983035 USD
2.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.002.688.533
1.086.346 USD
-0.68% -1%
2899
506 Biểu tượng logo của EgonCoin EgonCoin
04/2024
EGON
0,18 USD
4.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 271.000.000
1.064.281 USD
18.20% 146%
2906
507 Biểu tượng logo của Subsquid Subsquid
10/2021
SQD
0,13 USD
3.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337.000.000
1.053.268 USD
2.11% -3%
2909
508 Biểu tượng logo của Abyss World Abyss World
06/2023
AWT
0,000787145 USD
20,0541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
992.399 USD
-1.63% 12%
2920
509 Biểu tượng logo của BizAuto BizAuto
10/2022
BIZA
0,0013376002 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000.000
961.772 USD
-1.45% -15%
2926
510 Biểu tượng logo của Ethscriptions Ethscriptions
01/2024
ETHS
2,31 USD
58.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
933.837 USD
1.84% 36%
2936
511 Biểu tượng logo của Iron Fish Iron Fish
02/2022
IRON
1,35 USD
34.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 53.592.262
876.549 USD
0.29% -5%
2957
512 Biểu tượng logo của Paycoin Paycoin
03/2020
PCI
0,12 USD
3.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.900.000.000
818.612 USD
-0.28% -6%
2976
513 Biểu tượng logo của UBIT UBIT
11/2021
UBIT
0,11 USD
2.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
805.027 USD
-0.04% -3%
2981
514 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,0285065051 USD
726 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.241.075
712.259 USD
4.39% 18%
3006
515 Biểu tượng logo của GoSleep GoSleep
04/2023
ZZZ
0,12 USD
2.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
628.132 USD
-0.12% 1%
3036
516 Biểu tượng logo của Bitkub Coin Bitkub Coin
12/2021
KUB
1,92 USD
48.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
626.718 USD
-0.35% 1%
3038
517 Biểu tượng logo của TENET TENET
05/2023
TENET
0,0340100766 USD
866 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
598.878 USD
-3.59% -1%
3057
518 Biểu tượng logo của Rowan Token Rowan Token
07/2020
RWN
0,34 USD
8.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.000.000
590.456 USD
8.12% 34%
3067
519 Biểu tượng logo của Zedxion Zedxion
10/2021
ZEDXION
0,24 USD
6.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.756.558.137
586.034 USD
-0.65% 1%
3069
520 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
230,37 USD
5.869.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
578.530 USD
1.31% 3%
3076
521 Biểu tượng logo của PIZA (Ordinals) PIZA (Ordinals)
05/2023
PIZA
0,26 USD
6.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
564.757 USD
-1.63% -33%
3080
522 Biểu tượng logo của WYscale WYscale
10/2021
WYS
17,71 USD
451.282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
549.414 USD
-1.04% 11%
3092
523 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
8,56 USD
217.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
533.685 USD
2.05% 5%
3101
524 Biểu tượng logo của Evmos Evmos
05/2022
EVMOS
0,04654542 USD
1.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
526.761 USD
-4.52% 2%
3110
525 Biểu tượng logo của FACT0RN FACT0RN
08/2023
FACT
26,36 USD
671.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145.259
524.211 USD
32.93% 14%
3114
526 Biểu tượng logo của Abey Abey
12/2021
ABEY
0,28 USD
7.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.159.996.027
516.608 USD
3.26% 2%
3116
527 Biểu tượng logo của Ethereum Gold Ethereum Gold
05/2023
ETHG
0,20 USD
5.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.700.000
491.751 USD
2.89% 25%
3132
528 Biểu tượng logo của xx network xx network
03/2022
XX
0,14 USD
3.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 953.639.587
463.219 USD
-3.84% 10%
3144
529 Biểu tượng logo của Omega Network Omega Network
06/2023
OMN
0,004558749 USD
116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 970.000.000
450.148 USD
3.48% 13%
3149
530 Biểu tượng logo của DisChain DisChain
09/2022
DIS
0,0270062189 USD
688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
449.467 USD
-1.17% -10%
3150
531 Biểu tượng logo của RealLink RealLink
11/2021
REAL
0,0081345019 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
440.139 USD
0.95% -4%
3163
532 Biểu tượng logo của krest Network krest Network
08/2023
KREST
0,28 USD
7.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
424.546 USD
-3.57% -15%
3177
533 Biểu tượng logo của Parex Parex
02/2022
PRX
0,32 USD
8.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.000
405.277 USD
0.66% -3%
3201
534 Biểu tượng logo của piin  (Ordinals) piin (Ordinals)
01/2024
PIIN
0,0002669049 USD
6,7999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
398.362 USD
2.03% 4%
3208
535 Biểu tượng logo của UniFi Protocol UniFi Protocol
09/2020
UP
0,34 USD
8.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.272.342
395.701 USD
-1.20% -4%
3212
536 Biểu tượng logo của Songbird Songbird
09/2021
SGB
0,0090143037 USD
230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.089.041.096
395.599 USD
3.80% 11%
3213
537 Biểu tượng logo của AIBLOCK AIBLOCK
05/2024
AIBCOIN
0,49 USD
12.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
393.175 USD
-6.74% 4.773%
3217
538 Biểu tượng logo của Paribu Net Paribu Net
03/2022
PRB
0,43 USD
10.830 đ
0 USD
N/A
390.815 USD
-0.60% 1%
3223
539 Biểu tượng logo của Kalichain Kalichain
12/2021
KALIS
0,13 USD
3.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
257.857 USD
1.06% 19%
3253
540 Biểu tượng logo của Axiome Axiome
05/2024
AXM
0,36 USD
9.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
336.004 USD
-3.84% -9%
3269
541 Biểu tượng logo của Electric Vehicle Direct Currency Electric Vehicle Direct Currency
09/2021
EVDC
0,0000204398 USD
0,5207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
332.909 USD
-3.43% -18%
3271
542 Biểu tượng logo của SATOSHI•NAKAMOTO SATOSHI•NAKAMOTO
04/2024
1,34 USD
34.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
331.906 USD
-9.35% 22%
3274
543 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
4,15 USD
105.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
315.849 USD
-4.94% -21%
3287
544 Biểu tượng logo của xDAI xDAI
03/2021
xDAI
1,00 USD
25.402 đ
0 USD
N/A
312.913 USD
-1.10% -0%
3292
545 Biểu tượng logo của Paladeum Paladeum
06/2023
PLB
1,07 USD
27.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
311.595 USD
-0.15% -8%
3296
546 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021
KOIN
0,47 USD
11.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.084.532
299.416 USD
-2.21% -4%
3310
547 Biểu tượng logo của PYRIN PYRIN
02/2024
PYI
0,0339042894 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
283.492 USD
4.85% -12%
3330
548 Biểu tượng logo của Kingdomverse Kingdomverse
02/2023
KING
0,0011285436 USD
29 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
263.957 USD
0.31% -1%
3364
549 Biểu tượng logo của Genesys Genesys
08/2023
GSYS
0,19 USD
4.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
257.490 USD
-2.94% -2%
3379
550 Biểu tượng logo của Pixie Pixie
09/2022
PIX
0,0001202244 USD
3,0630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
254.748 USD
11.34% 23%
3381
551 Biểu tượng logo của Canxium Canxium
02/2024
CAU
5,10 USD
129.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 855.660
242.547 USD
-6.06% -8%
3402
552 Biểu tượng logo của Nexacore Nexacore
11/2021
NCO
0,0100963789 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
239.119 USD
-0.04% 7%
3408
553 Biểu tượng logo của Aura Network Aura Network
05/2022
AURA
0,0339288402 USD
864 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
214.955 USD
0.14% 2%
3460
554 Biểu tượng logo của Hyper Pay Hyper Pay
12/2017
HPY
0,0003905946 USD
9,9512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650.000.000
210.374 USD
-4.32% -5%
3472
555 Biểu tượng logo của ClassZZ ClassZZ
05/2021
CZZ
0,0214964814 USD
548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
207.408 USD
4.63% -6%
3478
556 Biểu tượng logo của SMART SMART
11/2023
SMART
0,003275988 USD
83 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.010.200.000
201.181 USD
-0.87% 32%
3495
557 Biểu tượng logo của EOS Force EOS Force
10/2019
EOSC
0,0018307644 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
199.045 USD
-4.50% 6%
3505
558 Biểu tượng logo của ONEG8.ONE ONEG8.ONE
05/2024
G8C
0,0627790753 USD
1.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
197.376 USD
13.19% -10%
3513
559 Biểu tượng logo của ONEG.ONE ONEG.ONE
05/2024
G8C
0,0662523379 USD
1.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
167.846 USD
-6.61% -5%
3540
560 Biểu tượng logo của QiSwap QiSwap
02/2021
QI
0,0126152706 USD
321 đ
0 USD
N/A
174.355 USD
89.02% 118%
3578
561 Biểu tượng logo của PEGO Network PEGO Network
07/2023
PG
0,19 USD
4.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.167.301
170.964 USD
-14.18% -26%
3588
562 Biểu tượng logo của KONPAY KONPAY
06/2022
KON
0,0008275189 USD
21,0827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200.000.000
168.104 USD
-5.10% -17%
3589
563 Biểu tượng logo của NuCoin NuCoin
03/2022
NUC
0,16 USD
4.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000.000
170.237 USD
1.51% -4%
3591
564 Biểu tượng logo của ClearDAO ClearDAO
01/2022
CLH
0,0017226763 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
167.339 USD
-4.12% 15%
3602
565 Biểu tượng logo của RankerDAO RankerDAO
02/2022
RANKER
0,0015993579 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
166.911 USD
-1.47% 2%
3607
566 Biểu tượng logo của Decentralized USD (DefiChain) Decentralized USD (DefiChain)
03/2022
DUSD
0,11 USD
2.776 đ
0 USD
N/A
163.346 USD
-3.71% -71%
3615
567 Biểu tượng logo của Iustitia Coin Iustitia Coin
08/2023
IUS
0,0000043764 USD
0,1115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 92.233.720.368
157.372 USD
0.34% -4%
3633
568 Biểu tượng logo của USDH USDH
04/2022
USDH
0,97 USD
24.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.496.273
153.626 USD
0.64% 2%
3649
569 Biểu tượng logo của KALICHAIN KALICHAIN
04/2024
KALIS
0,0897459088 USD
2.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
151.432 USD
-1.27% 3%
3658
570 Biểu tượng logo của DINO(ASC20) DINO(ASC20)
01/2024
DINO
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000.000.000
149.970 USD
5.56% 17%
3666
571 Biểu tượng logo của DUBXCOIN DUBXCOIN
04/2024
DUBX
0,0501585046 USD
1.278 đ
0 USD
N/A
149.844 USD
3.93% -11%
3667
572 Biểu tượng logo của Jurat Jurat
01/2024
JTC
63,33 USD
1.613.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
149.736 USD
-0.62% -2%
3668
573 Biểu tượng logo của ViCA Token ViCA Token
03/2022
VICA
0,039202577 USD
999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
145.764 USD
1.96% 2%
3688
574 Biểu tượng logo của Qitmeer Network Qitmeer Network
12/2021
MEER
0,0341653855 USD
870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.240.000
144.606 USD
-13.50% 79%
3692
575 Biểu tượng logo của Hurricane NFT Hurricane NFT
04/2022
NHCT
0,0066391848 USD
169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.462.088
144.242 USD
-0.42% -17%
3693
576 Biểu tượng logo của AIA Chain AIA Chain
12/2023
AIA
0,0039807484 USD
101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
143.702 USD
-27.80% -42%
3695
577 Biểu tượng logo của Pi Pi
12/2021
PI
39,71 USD
1.011.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
140.687 USD
-0.91% -3%
3706
578 Biểu tượng logo của Sui (IOU) Sui (IOU)
04/2023
SUI
1,05 USD
26.802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
135.326 USD
1.99% -3%
3731
579 Biểu tượng logo của Andromeda Andromeda
04/2024
ANDR
0,28 USD
7.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
135.277 USD
-7.10% -16%
3732
580 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
08/2023
BXC
0,0001183723 USD
3,0158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
131.786 USD
-0.90% 122%
3748
581 Biểu tượng logo của Pollux Coin Pollux Coin
08/2020
POX
0,46 USD
11.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
124.103 USD
-5.49% 12%
3786
582 Biểu tượng logo của STAMP STAMP
03/2024
STAMP
0,0631103116 USD
1.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
116.769 USD
4.75% 4%
3821
583 Biểu tượng logo của SedraCoin SedraCoin
03/2024
SDR
0,0003695773 USD
9,4157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.709.600.500
115.765 USD
1.38% -22%
3826
584 Biểu tượng logo của Massa Massa
04/2024
MASSA
0,0876664051 USD
2.233 đ
0 USD
N/A
114.875 USD
-5.25% -15%
3827
585 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
0,15 USD
3.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
111.324 USD
-3.85% -8%
3841
586 Biểu tượng logo của T-Project T-Project
04/2024
TTTU
0,006185272 USD
158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
110.092 USD
-4.86% -23%
3849
587 Biểu tượng logo của Alvey Chain Alvey Chain
08/2022
ALV
0,0102233356 USD
260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.000.000
103.150 USD
-7.46% -7%
3877
588 Biểu tượng logo của Witnet Witnet
11/2021
WIT
0,0080343126 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.499.269.793
102.468 USD
1.09% 13%
3879
589 Biểu tượng logo của Megatech Megatech
09/2021
MGT
0,0009513798 USD
24,2383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
101.468 USD
-0.35% -2%
3885
590 Biểu tượng logo của Nexalt Nexalt
08/2020
XLT
0,0019167818 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.800.000
98.597 USD
-0.49% -0%
3897
591 Biểu tượng logo của Polkaswap Polkaswap
08/2020
PSWAP
0,0030456617 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
93.366 USD
5.92% 100%
3920
592 Biểu tượng logo của Neoxa Neoxa
07/2022
NEOX
0,0017415859 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
92.198 USD
-0.36% -2%
3927
593 Biểu tượng logo của Fieres Fieres
03/2024
FIERO
1,02 USD
26.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
89.194 USD
-0.19% -1%
3943
594 Biểu tượng logo của Meter Stable Meter Stable
08/2020
MTR
0,69 USD
17.687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 391.722
89.163 USD
1.60% -3%
3944
595 Biểu tượng logo của Relictum Pro Relictum Pro
10/2021
GTN
0,0003206858 USD
8,1701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
87.898 USD
-0.50% 0%
3950
596 Biểu tượng logo của Zeniq Zeniq
12/2022
ZENIQ
0,0180671677 USD
460 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.000.000
87.880 USD
5.20% -9%
3952
597 Biểu tượng logo của MNet MNet
05/2021
NUUM
0,0267162102 USD
681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.115
87.764 USD
4.43% 19%
3954
598 Biểu tượng logo của Polimec Polimec
05/2024
PLMC
0,43 USD
10.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
84.367 USD
0.10% 0%
3977
599 Biểu tượng logo của Karlsen Karlsen
03/2024
KLS
0,0038558185 USD
98 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.961.000.000
82.484 USD
-3.33% -2%
3987
600 Biểu tượng logo của Monero Classic Monero Classic
04/2018
XMC
0,22 USD
5.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.176.436
81.215 USD
-1.80% -2%
3995
601 Biểu tượng logo của Xodex Xodex
05/2022
XODEX
0,0001788132 USD
4,5556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
80.282 USD
-1.68% -2%
4001
602 Biểu tượng logo của Stratis [Old] Stratis [Old]
08/2016
STRAX
0,0806474272 USD
2.055 đ
0 USD
N/A
77.874 USD
-0.77% 3%
4016
603 Biểu tượng logo của Loop Network Loop Network
03/2022
LOOP
0,03776687 USD
962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
77.183 USD
6.21% -3%
4021
604 Biểu tượng logo của Temtum Temtum
07/2020
TEM
0,37 USD
9.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
75.684 USD
-0.20% 3%
4036
605 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,0024486709 USD
62 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
72.051 USD
0.85% -1%
4059
606 Biểu tượng logo của Kingaru Kingaru
10/2022
KRU
0,0457002087 USD
1.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
71.978 USD
-0.82% 3%
4061
607 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin
01/2018
LBTC
0,38 USD
9.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.465.926
71.027 USD
-1.68% -15%
4067
608 Biểu tượng logo của MOBIX MOBIX
09/2022
MOBX
0,0888464509 USD
2.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.918.723
71.023 USD
1.22% 1%
4068
609 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,12 USD
3.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 603.718.775
70.313 USD
-3.32% -9%
4071
610 Biểu tượng logo của NOOT (Ordinals) NOOT (Ordinals)
05/2023
NOOT
0,0024617354 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
67.804 USD
-7.82% -20%
4090
611 Biểu tượng logo của Pirichain Pirichain
10/2022
PIRI
0,0006805564 USD
17,3385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
66.239 USD
32.70% 71%
4106
612 Biểu tượng logo của BITONE BITONE
03/2022
BIO
0,0056961961 USD
145 đ
0 USD
N/A
66.016 USD
1.75% -7%
4112
613 Biểu tượng logo của ASTRA Protocol ASTRA Protocol
03/2022
ASTRA
0,0017249716 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.517 USD
2.46% -3%
4155
614 Biểu tượng logo của Andus Chain Andus Chain
11/2021
DEB
0,0013555729 USD
35 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
61.490 USD
-0.30% 2%
4157
615 Biểu tượng logo của Klever Finance Klever Finance
06/2022
KFI
0,65 USD
16.476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
61.168 USD
0.78% 3%
4163
616 Biểu tượng logo của Basilisk Basilisk
11/2021
BSX
0,0001069878 USD
2,7257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.999.974.274
58.659 USD
-8.27% 5%
4186
617 Biểu tượng logo của LunarCrush LunarCrush
10/2021
LUNR
0,0814865698 USD
2.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
56.763 USD
0.36% 12%
4200
618 Biểu tượng logo của AmazeToken AmazeToken
03/2023
AMT
10,28 USD
261.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
55.421 USD
-0.15% -0%
4210
619 Biểu tượng logo của JUNO JUNO
11/2021
JUNO
0,18 USD
4.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
51.917 USD
-0.23% 9%
4259
620 Biểu tượng logo của Egg N Partners Egg N Partners
09/2022
EGGT
0,68 USD
17.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.772 USD
-5.24% -6%
4263
621 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
0,99 USD
25.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 698.964.077
50.999 USD
0.06% 0%
4270
622 Biểu tượng logo của Pkoin Pkoin
07/2020
PKOIN
0,51 USD
12.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.375.000
49.190 USD
-0.94% 0%
4290
623 Biểu tượng logo của Utopia USD Utopia USD
11/2022
UUSD
1,00 USD
25.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
49.043 USD
-0.04% -0%
4291
624 Biểu tượng logo của ExchangeCoin ExchangeCoin
09/2019
EXCC
0,0172786846 USD
440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.003.078
47.358 USD
-2.28% -1%
4304
625 Biểu tượng logo của DucatusX DucatusX
10/2021
DUCX
0,0053789853 USD
137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 777.874.205
46.352 USD
-0.88% -1%
4319
626 Biểu tượng logo của XDAG XDAG
04/2020
XDAG
0,005453713 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.446.294.144
46.032 USD
-1.29% 5%
4323
627 Biểu tượng logo của Plug Chain Plug Chain
10/2021
PC
0,000170396 USD
4,3412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
45.983 USD
0.32% 17%
4324
628 Biểu tượng logo của Dotblox Dotblox
10/2021
DTBX
0,0187501947 USD
478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
54.044 USD
0.35% 4%
4336
629 Biểu tượng logo của Doric Network Doric Network
07/2018
DRC
1,83 USD
46.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000
43.979 USD
0.46% 6%
4349
630 Biểu tượng logo của Filda Filda
02/2021
FILDA
0,0030414575 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
43.561 USD
1.69% 47%
4359
631 Biểu tượng logo của ConsciousDao ConsciousDao
05/2023
CVN
0,26 USD
6.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
40.823 USD
2.85% -27%
4388
632 Biểu tượng logo của ConsciousDao ConsciousDao
05/2023
CVN
0,26 USD
6.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
40.823 USD
2.85% -27%
4388
633 Biểu tượng logo của WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin
05/2020
WGRT
0,0142130618 USD
362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
39.473 USD
0.65% 4%
4405
634 Biểu tượng logo của Artery Network Artery Network
07/2021
ARTR
0,0015489656 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
38.272 USD
-0.93% -6%
4422
635 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
08/2020
SFL
0,0030551586 USD
78 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
37.113 USD
0.27% 13%
4436
636 Biểu tượng logo của Volare Network Volare Network
08/2022
VOLR
0,62 USD
15.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
36.585 USD
-0.17% -0%
4439
637 Biểu tượng logo của Qi Blockchain Qi Blockchain
09/2022
QIE
0,0054164621 USD
138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
35.137 USD
7.29% -2%
4458
638 Biểu tượng logo của BANK (Ordinals) BANK (Ordinals)
05/2023
BANK
0,0118045764 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
34.732 USD
-11.70% -14%
4467
639 Biểu tượng logo của Ink Ink
11/2017
INK
0,0008129656 USD
20,7119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
34.722 USD
-4.12% -10%
4469
640 Biểu tượng logo của Bajun Network Bajun Network
08/2022
BAJU
0,0697914635 USD
1.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
34.701 USD
-14.16% -26%
4470
641 Biểu tượng logo của ONUS ONUS
11/2021
ONUS
0,47 USD
12.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
33.909 USD
-0.08% -0%
4487
642 Biểu tượng logo của Achain Achain
08/2017
ACT
0,0010532492 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.632 USD
-5.99% -37%
4492
643 Biểu tượng logo của Global Innovation Platform Global Innovation Platform
04/2023
GIP
0,0168887219 USD
430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
33.671 USD
4.93% -4%
4494
644 Biểu tượng logo của WANKO•MANKO•RUNES WANKO•MANKO•RUNES
04/2024
WANKO
0,14 USD
3.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.202 USD
-9.74% -10%
4513
645 Biểu tượng logo của Zeepin Zeepin
01/2018
ZPT
0,0002255277 USD
5,7458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
32.178 USD
1.85% 1%
4516
646 Biểu tượng logo của Malinka Malinka
06/2022
MLNK
0,0016819862 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.242.678.247
31.791 USD
0.21% 3%
4520
647 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0011993771 USD
31 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.166.000
30.812 USD
20.31% -8%
4535
648 Biểu tượng logo của Tongtongcoin Tongtongcoin
10/2022
TTC
0,0654107154 USD
1.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
30.170 USD
0.29% -4%
4547
649 Biểu tượng logo của Shimmer Shimmer
11/2021
SMR
0,0084519805 USD
215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.813.620.509
30.147 USD
1.79% -2%
4549
650 Biểu tượng logo của Equilibrium Equilibrium
08/2020
EQ
0,0000233743 USD
0,5955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
29.965 USD
-6.23% -12%
4553
651 Biểu tượng logo của D-Ecosystem D-Ecosystem
11/2023
DCX
0,37 USD
9.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 527.200.407
29.692 USD
-0.70% -3%
4561
652 Biểu tượng logo của Kintsugi Kintsugi
11/2021
KINT
0,75 USD
19.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
29.383 USD
-0.71% -5%
4572
653 Biểu tượng logo của NexDAX Chain NexDAX Chain
08/2023
NT
0,0045188035 USD
115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250.000.000
28.119 USD
-15.99% 46%
4586
654 Biểu tượng logo của Sirius Chain Sirius Chain
08/2018
XPX
0,0007179754 USD
18,2919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
28.066 USD
-0.86% -16%
4588
655 Biểu tượng logo của Xiden Xiden
04/2022
XDEN
0,22 USD
5.536 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
27.001 USD
10.00% -21%
4612
656 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
1,51 USD
38.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
26.892 USD
-1.63% -5%
4616
657 Biểu tượng logo của Shine Chain Shine Chain
03/2024
SC20
0,026809933 USD
683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
26.698 USD
-1.88% -32%
4624
658 Biểu tượng logo của Farmers World Wood Farmers World Wood
03/2022
FWW
0,0000009612 USD
0,0245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
26.597 USD
1.05% 5%
4626
659 Biểu tượng logo của Navcoin Navcoin
06/2014
NAV
0,0474873894 USD
1.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.939.361
26.524 USD
2.07% 7%
4629
660 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,012898226 USD
329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.494 USD
1.02% -4%
4630
661 Biểu tượng logo của RIKEZA RIKEZA
03/2022
RIK
0,0000101299 USD
0,2581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
26.290 USD
-2.98% -37%
4640
662 Biểu tượng logo của Acala Acala
03/2024
ASEED
0,50 USD
12.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.126.270
25.943 USD
-0.82% 11%
4648
663 Biểu tượng logo của Monster Galaxy Monster Galaxy
01/2022
GGM
0,0028130287 USD
72 đ
0 USD
N/A
25.800 USD
2.37% 4%
4656
664 Biểu tượng logo của Starcoin Starcoin
06/2021
STC
0,0006333688 USD
16,1363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.185.136.000
25.305 USD
-15.27% -20%
4671
665 Biểu tượng logo của Kronobit Networks Blockchain Kronobit Networks Blockchain
01/2024
KNB
0,0008680181 USD
22,1145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000
25.148 USD
1.71% 19%
4673
666 Biểu tượng logo của Coral Swap Coral Swap
11/2020
CORAL
0,0133601768 USD
340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
25.114 USD
-4.86% 4%
4674
667 Biểu tượng logo của Bandot Protocol Bandot Protocol
04/2021
BDT
0,0000330059 USD
0,8409 đ
0 USD
N/A
24.840 USD
-4.71% -2%
4680
668 Biểu tượng logo của OVO OVO
03/2023
OVO
0,0047532232 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
24.834 USD
-2.87% -19%
4681
669 Biểu tượng logo của Bottos Bottos
01/2018
BTO
0,0006817432 USD
17,3688 đ
0 USD
N/A
24.325 USD
0.07% 0%
4700
670 Biểu tượng logo của Phoenix Blockchain Phoenix Blockchain
12/2021
PHX
0,0521472627 USD
1.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.110
24.176 USD
12.64% 20%
4706
671 Biểu tượng logo của BovineVerse Token BovineVerse Token
02/2022
BVT
0,0082361733 USD
210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.132 USD
-0.66% 2%
4711
672 Biểu tượng logo của FileStar FileStar
02/2021
STAR
0,0054917886 USD
140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
23.279 USD
-4.82% -9%
4740
673 Biểu tượng logo của Plian Plian
06/2018
PI
0,002846179 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
22.298 USD
0.01% -0%
4775
674 Biểu tượng logo của VinDax Coin VinDax Coin
07/2019
VD
0,014123436 USD
360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
22.203 USD
-0.89% 11%
4777
675 Biểu tượng logo của YIN Finance YIN Finance
07/2021
YIN
0,0080853642 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.335 USD
-11.88% -36%
4807
676 Biểu tượng logo của CCA Coin CCA Coin
11/2021
CCA
0,0000459693 USD
1,1712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.997
21.267 USD
-0.04% -2%
4810
677 Biểu tượng logo của Bitcoin File Bitcoin File
07/2018
BIFI
0,000612091 USD
15,5942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.050.000.000
20.210 USD
0.96% 3%
4846
678 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
399,34 USD
10.174.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
20.113 USD
-3.10% 2%
4855
679 Biểu tượng logo của Rubidium Rubidium
02/2022
RBD
0,0315589252 USD
804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.110 USD
6.58% 29%
4856
680 Biểu tượng logo của Metatime Coin Metatime Coin
06/2023
MTC
0,0022724542 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.816 USD
-1.44% -7%
4872
681 Biểu tượng logo của MO MO
04/2024
MO
0,000916388 USD
23,3468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.390 USD
13.03% 2%
4889
682 Biểu tượng logo của Crypto Emergency Crypto Emergency
05/2023
CEM
0,34 USD
8.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187.000.000
17.025 USD
6.93% -27%
4978
683 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
0,0448318065 USD
1.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.659 USD
-4.41% -1%
4990
684 Biểu tượng logo của HydraDX HydraDX
08/2020
HDX
0,0150859084 USD
384 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.500.000.000
16.480 USD
1.29% 7%
5002
685 Biểu tượng logo của MinePlex MinePlex
12/2020
PLEX
0,0144509886 USD
368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 414.720.000
16.104 USD
-0.65% -0%
5010
686 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
0,0263503798 USD
671 đ
0 USD
N/A
15.933 USD
12.36% 16%
5023
687 Biểu tượng logo của Bikerush Bikerush
05/2022
BRT
0,0000610516 USD
1,5554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
15.679 USD
6.72% 16%
5037
688 Biểu tượng logo của ParallelChain ParallelChain
11/2022
XPLL
0,0420103752 USD
1.070 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.277.868
15.622 USD
-0.54% -1%
5040
689 Biểu tượng logo của Credits Credits
03/2018
CS
0,0026754455 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.471.072
15.536 USD
-5.60% -10%
5045
690 Biểu tượng logo của CasinoCoin CasinoCoin
01/2018
CSC
0,0003292759 USD
8,3890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.000.000.000
15.313 USD
-0.46% -20%
5063
691 Biểu tượng logo của Bnext Token Bnext Token
02/2022
B3X
0,0010545368 USD
27 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
14.844 USD
-0.84% -2%
5079
692 Biểu tượng logo của Qitcoin Qitcoin
01/2022
QTC
0,0565944093 USD
1.442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
14.751 USD
1.57% -18%
5087
693 Biểu tượng logo của Trice Trice
11/2022
TRI
0,14 USD
3.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
14.663 USD
7.20% 8%
5091
694 Biểu tượng logo của Sukhavati Network Sukhavati Network
08/2021
SKT
0,0018020667 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 618.034.000
14.363 USD
-2.08% -6%
5106
695 Biểu tượng logo của Altair Altair
09/2021
AIR
0,0223549048 USD
570 đ
0 USD
N/A
14.111 USD
-0.99% -4%
5127
696 Biểu tượng logo của Flash Protocol Flash Protocol
04/2024
FLASH
0,0010309742 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
14.063 USD
0.23% -11%
5133
697 Biểu tượng logo của Silver Silver
04/2023
KAG
30,99 USD
789.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.029.325
13.967 USD
0.80% -2%
5139
698 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0051293829 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.853 USD
-0.31% 0%
5145
699 Biểu tượng logo của Secretum Secretum
11/2021
SER
0,001828398 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.588 USD
-0.99% -9%
5166
700 Biểu tượng logo của TrustBase TrustBase
05/2021
TBE
0,0001895008 USD
4,8279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.419 USD
-3.54% -5%
5180
701 Biểu tượng logo của Winerz Winerz
04/2022
WNZ
0,000271929 USD