1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 5167 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (70) - Ethereum (3043) - Tron (68) - Neo (21) - Binance Smart Chain (516) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (21) - Avalanche (1) - Solana (6) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Stellar (1) - Avalanche Contract Chain (1) - Polygon (5) -

Bảng xếp hạng 5167 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của BlipCoin BlipCoin
08/2020
BPCN
535.334 USD
≈ 12.392.973.116 đ
0 USD
N/A
3.861.648 USD
(0 exchanges)
4.12% 0%
2648
2 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
251.255 USD
≈ 5.816.554.724 đ
0 USD
N/A
303.306 USD
(0 exchanges)
35.57% -2%
3058
3 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
138.248 USD
≈ 3.200.431.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
69 USD
(0 exchanges)
81.04% -22%
4336
4 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
100.983 USD
≈ 2.337.748.755 đ
4.241.267 USD
42
4.019 USD
(2 exchanges)
3.27% -10%
1347
5 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
96.442 USD
≈ 2.232.623.224 đ
30.282.665 USD
314 (100%)
Tổng: 315
62.197 USD
(2 exchanges)
9.76% 20%
711
6 Biểu tượng logo của Robonomics Web Services Robonomics Web Services
07/2020 / Ethereum Blockchain
RWS *
92.316 USD
≈ 2.137.118.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
0 USD
(2 exchanges)
7.04% 15%
4623
7 Biểu tượng logo của mStable BTC mStable BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MBTC *
88.173 USD
≈ 2.041.205.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4987
8 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
87.374 USD
≈ 2.022.712.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
5.77% 6%
4568
9 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing YFI Matic Aave Interest Bearing YFI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAYFI *
75.724 USD
≈ 1.753.009.705 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-11.48% 87%
5002
10 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
74.449 USD
≈ 1.723.501.863 đ
2.727.453.395 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
1.077.364.256 USD
(Large exchanges)
7.28% 44%
56
11 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
67.406 USD
≈ 1.560.448.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
6.09% 2%
4669
12 Biểu tượng logo của wanBTC wanBTC
03/2021 / Wanchain
WANBTC *
64.050 USD
≈ 1.482.766.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(0 exchanges)
30.14% -3%
4447
13 Biểu tượng logo của PieDAO BTC++ PieDAO BTC++
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTC++ *
63.823 USD
≈ 1.477.509.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 2%
4589
14 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
55.781 USD
≈ 1.291.340.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120
15.759 USD
(0 exchanges)
18.21% -12%
3719
15 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
53.130 USD
≈ 1.229.949.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
93.133 USD
(1 exchanges)
4.54% -8%
3332
16 Biểu tượng logo của τBitcoin τBitcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
ΤBTC *
52.403 USD
≈ 1.213.129.786 đ
16.244.934 USD
310 (15%)
Tổng: 2.100
652 USD
(0 exchanges)
1.77% -12%
907
17 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
51.966 USD
≈ 1.203.017.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
420.255 USD
(4 exchanges)
7.08% -10%
2983
18 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
50.694 USD
≈ 1.173.555.639 đ
8.874.667.678 USD
175.065
306.430.813 USD
(Large exchanges)
2.67% -10%
22
19 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
50.640 USD
≈ 1.172.327.265 đ
597.098.469 USD
11.791 (86%)
Tổng: 13.698
29.748.142 USD
(11 exchanges)
2.45% -10%
124
20 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain
BTCB *
50.551 USD
≈ 1.170.257.996 đ
2.759.990.176 USD
54.598 (92%)
Tổng: 59.501
139.436.304 USD
(5 exchanges)
1.92% -11%
54
21 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
01/2009
BTC
50.473 USD
≈ 1.168.457.582 đ
944.347.165.024 USD
18.709.825 (89%)
Tổng: 21.000.000
71.463.505.240 USD
(All exchanges)
2.13% -11%
1
22 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
50.354 USD
≈ 1.165.688.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
361.024 USD
(2 exchanges)
2.89% -10%
3022
23 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
50.243 USD
≈ 1.163.123.170 đ
1.452.340.195 USD
28.906
815.740 USD
(2 exchanges)
1.42% -11%
211
24 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
49.480 USD
≈ 1.145.464.739 đ
80.030.179 USD
1.617 (0%)
Tổng: 20.999.764
592.300 USD
(4 exchanges)
2.79% -11%
456
25 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
43.385 USD
≈ 1.004.352.762 đ
36.976.832 USD
852 (13%)
Tổng: 6.613
737.029 USD
(3 exchanges)
-9.43% -18%
651
26 Biểu tượng logo của Klondike BTC Klondike BTC
03/2021 / Ethereum Blockchain
KBTC *
39.425 USD
≈ 912.677.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187
186.856 USD
(1 exchanges)
-0.51% -18%
3191
27 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
38.930 USD
≈ 901.229.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
9.685.617 USD
(1 exchanges)
124.70% -70%
2588
28 Biểu tượng logo của Project-X Project-X
05/2017
NANOX
34.234 USD
≈ 792.525.923 đ
2.679 USD
N/A
Tổng: 1
197 USD
(1 exchanges)
3.06% -14%
2498
29 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
33.791 USD
≈ 782.255.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
12.759.027 USD
(5 exchanges)
7.57% -36%
2576
30 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
31.098 USD
≈ 719.909.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
43.315.013 USD
(3 exchanges)
41.51% 12%
2537
31 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
21.599 USD
≈ 500.018.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
1.884.099 USD
(3 exchanges)
13.70% -21%
2713
32 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
20.811 USD
≈ 481.781.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
35.846.245 USD
(8 exchanges)
17.63% 32%
2546
33 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
19.249 USD
≈ 445.608.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
-5.39% -1%
4611
34 Biểu tượng logo của Bankcoin Reserve Bankcoin Reserve
05/2020
BCR
18.424 USD
≈ 426.526.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
65.590 USD
(2 exchanges)
-22.56% -17%
3418
35 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
14.225 USD
≈ 329.308.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
94.205 USD
(1 exchanges)
53.70% -43%
3326
36 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
11.949 USD
≈ 276.608.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
20.182 USD
(1 exchanges)
2.50% -10%
3659
37 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018
THR
9.790 USD
≈ 226.644.743 đ
848.679.527 USD
86.686 (87%)
Tổng: 100.000
33.565 USD
(1 exchanges)
5.90% -10%
219
38 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
7.326 USD
≈ 169.591.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
9.407 USD
(1 exchanges)
6.61% -3%
3796
39 Biểu tượng logo của TheToken.Network TheToken.Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
TTN *
7.305 USD
≈ 169.114.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(0 exchanges)
0.01% 0%
4977
40 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
6.878 USD
≈ 159.231.193 đ
68.782.373 USD
10.000
259.306 USD
(3 exchanges)
-0.17% -12%
495
41 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
6.323 USD
≈ 146.365.875 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.00% -2%
4674
42 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
5.914 USD
≈ 136.919.113 đ
0 USD
N/A
42.019.009 USD
(0 exchanges)
85.51% 802%
2538
43 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
5.670 USD
≈ 131.267.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
1.148 USD
(3 exchanges)
-1.38% -21%
4105
44 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
5.062 USD
≈ 117.194.438 đ
5.035.331.022 USD
994.654 (99%)
Tổng: 1.005.577
566.134.537 USD
(Large exchanges)
7.48% -0%
39
45 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
5.057 USD
≈ 117.080.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
(0 exchanges)
6.23% -0%
4597
46 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
4.556 USD
≈ 105.482.388 đ
0 USD
N/A
2.429.010 USD
(2 exchanges)
5.56% 295%
2689
47 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
4.335 USD
≈ 100.353.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
8.380.497 USD
(1 exchanges)
10.06% 6%
2471
48 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
4.204 USD
≈ 97.322.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
17.714 USD
(1 exchanges)
16.39% 17%
3692
49 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
4.123 USD
≈ 95.442.450 đ
0 USD
N/A
216.677 USD
(1 exchanges)
9.24% 13%
3151
50 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
4.014 USD
≈ 92.932.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
16.150 USD
(5 exchanges)
4.55% 14%
3713
51 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
3.974 USD
≈ 91.996.591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
2.734.574.214 USD
(Large exchanges)
7.25% 15%
2513
52 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.971 USD
≈ 91.917.714 đ
1.349.274.204 USD
339.822
20.178 USD
(1 exchanges)
2.48% 16%
212
53 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015 / Heco Blockchain
ETH *
3.968 USD
≈ 91.861.712 đ
459.779.927.669 USD
115.868.789
61.486.479.591 USD
(All exchanges)
7.78% 15%
2
54 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.955 USD
≈ 91.550.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
361.729.995 USD
(1 exchanges)
10.72% 0%
2368
55 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
3.950 USD
≈ 91.441.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
403.616 USD
(1 exchanges)
6.66% 0%
3003
56 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
3.911 USD
≈ 90.543.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4655
57 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
3.744 USD
≈ 86.684.234 đ
109.824.993 USD
29.330
1.208.863 USD
(1 exchanges)
5.66% 12%
379
58 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / Binance Smart Chain
BETH *
3.739 USD
≈ 86.562.773 đ
0 USD
N/A
39.799.489 USD
(0 exchanges)
7.75% 15%
2544
59 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOA *
3.734 USD
≈ 86.438.606 đ
847.584 USD
227
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
1822
60 Biểu tượng logo của StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether
01/2021 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.701 USD
≈ 85.675.244 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4959
61 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
3.628 USD
≈ 83.995.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4661
62 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
3.626 USD
≈ 83.941.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
35.069 USD
(1 exchanges)
29.50% -45%
3547
63 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
3.618 USD
≈ 83.749.111 đ
0 USD
N/A
102.356 USD
(1 exchanges)
4.60% 22%
3310
64 Biểu tượng logo của Bounce Token (OLD) Bounce Token (OLD)
08/2020 / Ethereum Blockchain
BOT *
3.546 USD
≈ 82.093.473 đ
43.464.306 USD
12.257 (12%)
Tổng: 100.000
0 USD
(9 exchanges)
0.37% 1%
617
65 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
3.434 USD
≈ 79.495.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4651
66 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
3.391 USD
≈ 78.504.658 đ
0 USD
N/A
4.296 USD
(1 exchanges)
4.13% 6%
3929
67 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
3.375 USD
≈ 78.127.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
21.545 USD
(1 exchanges)
10.66% 16%
3646
68 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
3.329 USD
≈ 77.066.350 đ
0 USD
N/A
647 USD
(1 exchanges)
-7.91% 0%
4176
69 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
3.248 USD
≈ 75.184.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4652
70 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
3.201 USD
≈ 74.110.439 đ
37.041.229 USD
11.571
46.934 USD
(1 exchanges)
0.33% -4%
650
71 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
3.191 USD
≈ 73.860.075 đ
0 USD
N/A
108.428 USD
(1 exchanges)
1.51% -4%
3299
72 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock Bittrex Amazon tokenized stock Bittrex
12/2020
AMZN
3.172 USD
≈ 73.432.483 đ
0 USD
N/A
775 USD
(1 exchanges)
1.44% -4%
4159
73 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
3.163 USD
≈ 73.226.323 đ
12.608.213 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
4.902.425 USD
(1 exchanges)
1.35% -19%
996
74 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
2.911 USD
≈ 67.393.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4656
75 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
2.810 USD
≈ 65.062.015 đ
108.472.291 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
127.471.136 USD
(47 exchanges)
7.05% 7%
381
76 Biểu tượng logo của BFis.Finance BFis.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
2.799 USD
≈ 64.802.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
2.37% -6%
4815
77 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain
AUTO *
2.757 USD
≈ 63.815.444 đ
40.247.643 USD
14.600 (18%)
Tổng: 80.000
15.949.606 USD
(1 exchanges)
4.09% -10%
633
78 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
2.664 USD
≈ 61.673.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
888.070 USD
(0 exchanges)
0.98% 68%
2828
79 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
2.530 USD
≈ 58.567.156 đ
1.469.871 USD
581 (6%)
Tổng: 10.000
44.384 USD
(3 exchanges)
-2.42% -4%
1606
80 Biểu tượng logo của sXAU sXAU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXAU *
2.429 USD
≈ 56.229.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225
0 USD
(1 exchanges)
-5.38% -1%
4667
81 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
2.372 USD
≈ 54.910.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
318.446 USD
(0 exchanges)
15.29% 51%
3049
82 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
2.309 USD
≈ 53.460.271 đ
0 USD
N/A
3.373.932 USD
(0 exchanges)
4.11% 15%
2662
83 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
2.265 USD
≈ 52.429.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
283.737 USD
(1 exchanges)
1.17% -4%
3077
84 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
2.247 USD
≈ 52.011.105 đ
0 USD
N/A
19.887 USD
(1 exchanges)
2.47% -4%
3663
85 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
2.244 USD
≈ 51.948.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
65.971 USD
(1 exchanges)
32.51% 166%
3416
86 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
2.245 USD
≈ 51.960.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
241.917 USD
(1 exchanges)
66.14% -77%
3114
87 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
2.202 USD
≈ 50.986.208 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
1.28% -5%
4903
88 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
GOAT *
1.997 USD
≈ 46.225.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
43.960 USD
(0 exchanges)
-3.71% -45%
3502
89 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
1.950 USD
≈ 45.142.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
4.712.279 USD
(5 exchanges)
3.87% -11%
2640
90 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
CYC *
1.924 USD
≈ 44.531.140 đ
21.715.092 USD
11.289 (23%)
Tổng: 50.000
142.872 USD
(1 exchanges)
-0.87% -19%
815
91 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.861 USD
≈ 43.071.850 đ
111.932.853 USD
60.161 (71%)
Tổng: 84.150
35.074.330 USD
(21 exchanges)
2.27% 1%
377
92 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.838 USD
≈ 42.557.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.990
296.245 USD
(4 exchanges)
0.95% 1%
3081
93 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.833 USD
≈ 42.423.801 đ
1.570.186 USD
857
13.729 USD
(2 exchanges)
5.46% 1%
1653
94 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.822 USD
≈ 42.182.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
11.653.850 USD
(1 exchanges)
-0.10% 1%
2579
95 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
1.816 USD
≈ 42.037.428 đ
0 USD
N/A
39.999.258 USD
(1 exchanges)
11.15% -7%
2543
96 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
1.793 USD
≈ 41.502.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4654
97 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
1.748 USD
≈ 40.471.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
273.093 USD
(2 exchanges)
6.30% 13%
3082
98 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / Binance Smart Chain
VBSWAP *
1.723 USD
≈ 39.884.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.00% -0%
5001
99 Biểu tượng logo của Gold BCR Gold BCR
10/2020
GBCR
1.718 USD
≈ 39.772.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-0.00% 0%
4847
100 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
1.677 USD
≈ 38.822.513 đ
1.624.602 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
42.311 USD
(1 exchanges)
6.71% -16%
1645
101 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
1.676 USD
≈ 38.790.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4657
102 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Yield Set ETH RSI 60/40 Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSIAPY *
1.661 USD
≈ 38.446.363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.354
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4658
103 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
1.593 USD
≈ 36.870.727 đ
14.155.811 USD
8.888
941.384 USD
(5 exchanges)
-4.03% 29%
950
104 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
1.540 USD
≈ 35.662.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
7.702 USD
(2 exchanges)
6.66% 11%
3840
105 Biểu tượng logo của Spaceswap SHAKE Spaceswap SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
1.533 USD
≈ 35.493.788 đ
901.527 USD
588 (6%)
Tổng: 10.000
59.682 USD
(3 exchanges)
27.89% -2%
1805
106 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
1.489 USD
≈ 34.476.792 đ
6.579.631 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
212.822 USD
(2 exchanges)
21.04% 54%
1217
107 Biểu tượng logo của Grace Period Token Grace Period Token
12/2020
GPT
1.460 USD
≈ 33.793.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
44.440 USD
(1 exchanges)
-0.50% -20%
3500
108 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
1.459 USD
≈ 33.765.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 478.612
6.551.569 USD
(0 exchanges)
4.47% -8%
2614
109 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
1.404 USD
≈ 32.502.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
51.765 USD
(1 exchanges)
37.44% -64%
3468
110 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
1.374 USD
≈ 31.806.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.514.760
319.079.258 USD
(0 exchanges)
33.80% 100%
2515
111 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
1.307 USD
≈ 30.262.328 đ
24.493.743.644 USD
18.737.163 (89%)
Tổng: 21.000.000
7.672.390.876 USD
(Large exchanges)
6.15% -8%
10
112 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron Blockchain
DJV *
1.306 USD
≈ 30.234.754 đ
3.441.407 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
28 USD
(1 exchanges)
11.30% -21%
1418
113 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
1.303 USD
≈ 30.168.174 đ
93.827.582 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
4.144.612 USD
(1 exchanges)
6.35% -17%
420
114 Biểu tượng logo của TheOvOrideA TheOvOrideA
11/2020 / Ethereum Blockchain
OVOA *
1.214 USD
≈ 28.102.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.841 USD
(1 exchanges)
10.63% 7%
3885
115 Biểu tượng logo của ETH 26 EMA Crossover Yield II ETH 26 EMA Crossover Yield II
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHEMAAPY *
1.196 USD
≈ 27.689.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4653
116 Biểu tượng logo của zLOT Finance zLOT Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLOT *
1.159 USD
≈ 26.821.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
(1 exchanges)
-0.10% -0%
4856
117 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
1.151 USD
≈ 26.651.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
(1 exchanges)
11.00% -4%
4663
118 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
1.133 USD
≈ 26.226.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
(1 exchanges)
5.95% 15%
4662
119 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
1.121 USD
≈ 25.944.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
344.471 USD
(2 exchanges)
29.62% -14%
3030
120 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
1.114 USD
≈ 25.778.855 đ
100.184.641 USD
89.968 (90%)
Tổng: 100.000
2.527.526 USD
(7 exchanges)
13.53% -13%
400
121 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
1.091 USD
≈ 25.249.957 đ
1.630.523 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
152.147 USD
(1 exchanges)
-27.42% -1%
1644
122 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
1.064 USD
≈ 24.621.547 đ
7.727.158 USD
7.265 (73%)
Tổng: 10.000
60.241 USD
(1 exchanges)
3.15% -5%
1156
123 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
1.026 USD
≈ 23.742.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
17.837 USD
(1 exchanges)
3.65% -10%
3689
124 Biểu tượng logo của Ito Vault Ito Vault
05/2021 / Ethereum Blockchain
VSPACEX *
1.022 USD
≈ 23.651.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115
3.530 USD
(0 exchanges)
15.73% 25%
3954
125 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain
vBTC *
1.011 USD
≈ 23.398.448 đ
208.045.051 USD
205.836
0 USD
(1 exchanges)
1.68% -11%
267
126 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
1.006 USD
≈ 23.290.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
196.236 USD
(2 exchanges)
5.77% 27%
3175
127 Biểu tượng logo của iETH iETH
08/2020 / Ethereum Blockchain
IETH *
958,27 USD
≈ 22.183.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.990
0 USD
(1 exchanges)
-3.99% 9%
4665
128 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
951,08 USD
≈ 22.017.466 đ
459.371 USD
483
5.861 USD
(1 exchanges)
14.37% -17%
1961
129 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
949,12 USD
≈ 21.972.180 đ
26.575.423 USD
28.000
5.598.811 USD
(12 exchanges)
-8.62% -23%
754
130 Biểu tượng logo của Refract Refract
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFR *
948,51 USD
≈ 21.958.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4921
131 Biểu tượng logo của FlexETH/BTC Set FlexETH/BTC Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
FLEXETHBTC *
939,35 USD
≈ 21.745.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4660
132 Biểu tượng logo của growth Root Token growth Root Token
02/2021 / Binance Smart Chain
GROOT *
893,57 USD
≈ 20.686.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
4.877 USD
(0 exchanges)
17.40% 9%
3900
133 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
872,17 USD
≈ 20.190.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
(0 exchanges)
-0.56% -4%
4913
134 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
838,43 USD
≈ 19.409.594 đ
26.024.295 USD
31.039 (62%)
Tổng: 50.000
4.462.798 USD
(1 exchanges)
15.52% 63%
759
135 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018
XIN
813,76 USD
≈ 18.838.494 đ
458.565.031 USD
563.515 (56%)
Tổng: 1.000.000
459.291 USD
(3 exchanges)
6.36% 3%
231
136 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
810,73 USD
≈ 18.768.351 đ
4.114.949.791 USD
5.075.624 (51%)
Tổng: 10.000.000
370.404.516 USD
(Large exchanges)
4.52% 12%
46
137 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
801,11 USD
≈ 18.545.650 đ
127.979.407 USD
159.753 (16%)
Tổng: 1.000.000
10.943.776 USD
(0 exchanges)
16.27% 32%
350
138 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
792,94 USD
≈ 18.356.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000
22.848 USD
(0 exchanges)
6.08% 0%
3631
139 Biểu tượng logo của Sheesha Finance Sheesha Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SHEESHA *
781,95 USD
≈ 18.102.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000
251.391 USD
(0 exchanges)
1.30% -11%
3085
140 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
760,80 USD
≈ 17.612.594 đ
71.381.759 USD
93.824
225.222 USD
(9 exchanges)
4.88% 14%
487
141 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
760,30 USD
≈ 17.600.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.236.207 USD
(0 exchanges)
8.04% -2%
2696
142 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
759,24 USD
≈ 17.576.515 đ
3.548.710 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
86.826 USD
(0 exchanges)
2.41% -11%
1406
143 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
752,06 USD
≈ 17.410.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
11.249 USD
(2 exchanges)
-0.10% 13%
3772
144 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
742,96 USD
≈ 17.199.525 đ
1.656.927 USD
2.230
56.914 USD
(0 exchanges)
-17.32% 5%
1640
145 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
735,42 USD
≈ 17.024.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
484.315 USD
(4 exchanges)
13.49% 34%
2955
146 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
731,82 USD
≈ 16.941.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
19.085.179 USD
(0 exchanges)
23.80% 22%
2561
147 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
702,69 USD
≈ 16.267.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
3.811.656 USD
(4 exchanges)
25.05% 24%
2650
148 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
698,74 USD
≈ 16.175.947 đ
5.240.587 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
126.012 USD
(1 exchanges)
-4.37% -25%
1283
149 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
696,03 USD
≈ 16.113.077 đ
3.802.408 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
455.582 USD
(1 exchanges)
-1.95% -13%
1398
150 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
682,43 USD
≈ 15.798.178 đ
11.629.337 USD
17.041 (95%)
Tổng: 18.000
570.485 USD
(2 exchanges)
5.57% 4%
1017
151 Biểu tượng logo của sBNB sBNB
08/2020 / Ethereum Blockchain
SBNB *
671,70 USD
≈ 15.549.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.717
0 USD
(1 exchanges)
0.04% -1%
4670
152 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
671,76 USD
≈ 15.551.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
858.960 USD
(2 exchanges)
8.69% -5%
2834
153 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
657,44 USD
≈ 15.219.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
43.665 USD
(1 exchanges)
19.15% 19%
3504
154 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
652,29 USD
≈ 15.100.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.417
5.363.987 USD
(0 exchanges)
41.85% 127%
2633
155 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
648,98 USD
≈ 15.023.844 đ
48.770.084 USD
75.149 (93%)
Tổng: 81.000
2.082.136 USD
(0 exchanges)
12.86% -4%
587
156 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
644,94 USD
≈ 14.930.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
(1 exchanges)
3.18% -10%
4649
157 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
643,73 USD
≈ 14.902.387 đ
218.869 USD
340
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 16%
2128
158 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
644,03 USD
≈ 14.909.378 đ
4.830.252 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
403.754 USD
(1 exchanges)
3.53% -22%
1308
159 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain
WBNB *
612,25 USD
≈ 14.173.557 đ
4.663.483.707 USD
7.616.976
623.483.255 USD
(4 exchanges)
1.86% -6%
202
160 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
609,44 USD
≈ 14.108.465 đ
54.761.776 USD
89.856 (45%)
Tổng: 200.000
3.205.777 USD
(1 exchanges)
-0.01% 1%
555
161 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
608,82 USD
≈ 14.094.088 đ
0 USD
N/A
689.467 USD
(0 exchanges)
5.79% 10%
2877
162 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
607,87 USD
≈ 14.072.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.534
8.678.286 USD
(2 exchanges)
6.79% 9%
2595
163 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
605,52 USD
≈ 14.017.807 đ
92.906.810.996 USD
153.432.897 (90%)
Tổng: 170.532.785
6.123.615.028 USD
(Large exchanges)
3.71% -3%
3
164 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
≈ 13.982.600 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
(1 exchanges)
2.42% 24%
2511
165 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
592,49 USD
≈ 13.716.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
332 USD
(1 exchanges)
10.80% 23%
4075
166 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
589,30 USD
≈ 13.642.293 đ
0 USD
N/A
243.356 USD
(1 exchanges)
1.20% -12%
3112
167 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
588,34 USD
≈ 13.620.029 đ
205.918.362 USD
350.000
5.302.391 USD
(7 exchanges)
9.92% -17%
268
168 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
587,75 USD
≈ 13.606.433 đ
37.182.736 USD
63.263
1.042.541 USD
(1 exchanges)
0.62% -12%
648
169 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
586,97 USD
≈ 13.588.393 đ
0 USD
N/A
11.030 USD
(1 exchanges)
0.81% -12%
3775
170 Biểu tượng logo của Octree Octree
03/2021 / Binance Smart Chain
OCT *
583,52 USD
≈ 13.508.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
99 USD
(1 exchanges)
2.32% 6%
4317
171 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
551,85 USD
≈ 12.775.328 đ
0 USD
N/A
1.434 USD
(1 exchanges)
0.52% -5%
4072
172 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
550,55 USD
≈ 12.745.190 đ
7.018.121.139 USD
12.747.515 (80%)
Tổng: 16.000.000
1.593.099.479 USD
(Large exchanges)
2.95% 23%
29
173 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
546,03 USD
≈ 12.640.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
204.686 USD
(1 exchanges)
1.09% -28%
3162
174 Biểu tượng logo của Chad Link Set Chad Link Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHADLINK *
536,56 USD
≈ 12.421.364 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4650
175 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
537,13 USD
≈ 12.434.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(2 exchanges)
6.75% 15%
4803
176 Biểu tượng logo của 3XT TOKEN 3XT TOKEN
12/2020 / Ethereum Blockchain
3XT *
535,61 USD
≈ 12.399.475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4926
177 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE
03/2021 / Polygon Blockchain
MAAAVE *
536,04 USD
≈ 12.409.370 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-3.22% 15%
5002
178 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
526,47 USD
≈ 12.187.891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
7.860 USD
(1 exchanges)
6.44% -21%
3837
179 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
524,01 USD
≈ 12.130.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
834 USD
(1 exchanges)
1.47% -38%
3863
180 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
521,72 USD
≈ 12.077.748 đ
4.418.994.111 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
891.700.896 USD
(27 exchanges)
2.03% 22%
43
181 Biểu tượng logo của AmericanHorror.Finance AmericanHorror.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
AHF *
514,01 USD
≈ 11.899.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4796
182 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
514,37 USD
≈ 11.907.552 đ
31.977.237 USD
62.168 (89%)
Tổng: 70.200
3.860.200 USD
(1 exchanges)
6.80% -15%
697
183 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
513,37 USD
≈ 11.884.499 đ
0 USD
N/A
396 USD
(1 exchanges)
5.23% 2%
4225
184 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
504,00 USD
≈ 11.667.600 đ
0 USD
N/A
22.421 USD
(1 exchanges)
2.49% -17%
3634
185 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
502,83 USD
≈ 11.640.506 đ
628.537 USD
1.250
901 USD
(1 exchanges)
-10.27% -3%
1889
186 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
501,35 USD
≈ 11.606.358 đ
18.264.347 USD
36.430 (3%)
Tổng: 1.070.000
10.604.553 USD
(1 exchanges)
2.11% 6%
866
187 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
500,92 USD
≈ 11.596.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
1.463.154 USD
(2 exchanges)
14.15% -3%
2747
188 Biểu tượng logo của DiamondToken DiamondToken
05/2021 / Binance Smart Chain
DIAMOND *
494,81 USD
≈ 11.454.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
69.963 USD
(0 exchanges)
7.00% 0%
3402
189 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
488,88 USD
≈ 11.317.572 đ
0 USD
N/A
103.456 USD
(1 exchanges)
0.82% -2%
3307
190 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
484,84 USD
≈ 11.223.980 đ
34.289.087 USD
70.723
254.611 USD
(1 exchanges)
-1.62% -4%
679
191 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
464,55 USD
≈ 10.754.392 đ
0 USD
N/A
2.885.797 USD
(0 exchanges)
-24.66% -43%
2674
192 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
463,13 USD
≈ 10.721.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
410.434 USD
(1 exchanges)
4.73% 12%
2995
193 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
460,11 USD
≈ 10.651.440 đ
883.862 USD
1.921
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 3%
1811
194 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
450,89 USD
≈ 10.438.164 đ
22.238.024 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
2.457.516 USD
(14 exchanges)
21.35% 17%
804
195 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
449,09 USD
≈ 10.396.525 đ
0 USD
N/A
68.109.110 USD
(2 exchanges)
11.29% 29%
2529
196 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
447,88 USD
≈ 10.368.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
904 USD
(3 exchanges)
2.71% -47%
4139
197 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
445,13 USD
≈ 10.304.746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
77.015 USD
(1 exchanges)
0.89% -29%
3382
198 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
436,04 USD
≈ 10.094.272 đ
0 USD
N/A
912 USD
(1 exchanges)
7.89% -6%
4138
199 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
432,26 USD
≈ 10.006.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.472.001 USD
(4 exchanges)
35.79% -27%
2687
200 Biểu tượng logo của Co2B Co2B
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
418,95 USD
≈ 9.698.765 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
11.106 USD
(1 exchanges)
-76.86% -87%
3773
201 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
415,78 USD
≈ 9.625.291 đ
7.446.244.878 USD
17.909.127
516.148.288 USD
(Large exchanges)
7.41% -14%
27
202 Biểu tượng logo của Bearn Bearn
03/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
416,48 USD
≈ 9.641.497 đ
0 USD
N/A
280.723 USD
(3 exchanges)
1.37% 12%
3079
203 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
412,75 USD
≈ 9.555.163 đ
0 USD
N/A
95.564 USD
(1 exchanges)
2.03% -2%
3324
204 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex
12/2020
SPY
410,94 USD
≈ 9.513.291 đ
0 USD
N/A
1.713 USD
(1 exchanges)
1.15% -1%
4056
205 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain
SBDO *
392,19 USD
≈ 9.079.199 đ
0 USD
N/A
612.640 USD
(1 exchanges)
-1.98% 11%
2905
206 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
386,06 USD
≈ 8.937.329 đ
3.011.844 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
1.477.677 USD
(6 exchanges)
-0.18% 70%
1454
207 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
378,76 USD
≈ 8.768.181 đ
3.836.825.607 USD
10.130.096 (54%)
Tổng: 18.900.000
1.166.883.912 USD
(Large exchanges)
7.76% -13%
48
208 Biểu tượng logo của Klondike Finance Klondike Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
KLON *
369,91 USD
≈ 8.563.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-6.51% 18%
5000
209 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
367,69 USD
≈ 8.511.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
11.996.424 USD
(4 exchanges)
0.00% 0%
2578
210 Biểu tượng logo của UNILAYERX UNILAYERX
05/2021 / Ethereum Blockchain
LAYERX *
361,91 USD
≈ 8.378.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
22.099 USD
(0 exchanges)
7.21% 20%
3638
211 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
361,13 USD
≈ 8.360.064 đ
5.773.680 USD
15.988
3.924 USD
(1 exchanges)
1.49% 0%
1257
212 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
359,08 USD
≈ 8.312.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
(1 exchanges)
21.91% -16%
2429
213 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
359,27 USD
≈ 8.317.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
3.247 USD
(1 exchanges)
4.51% -10%
3972
214 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
343,39 USD
≈ 7.949.435 đ
0 USD
N/A
3.701 USD
(2 exchanges)
-0.56% 32%
3912
215 Biểu tượng logo của EFT.finance EFT.finance
03/2021 / Tron Blockchain
EFT *
342,48 USD
≈ 7.928.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000
28.744 USD
(0 exchanges)
3.83% -19%
3589
216 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
340,07 USD
≈ 7.872.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
124.493 USD
(2 exchanges)
11.52% 0%
3262
217 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
326,73 USD
≈ 7.563.841 đ
21.810.134.838 USD
66.752.415 (79%)
Tổng: 84.000.000
7.982.087.273 USD
(Large exchanges)
5.24% -10%
12
218 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
326,33 USD
≈ 7.554.438 đ
6.112.856.406 USD
18.732.383 (89%)
Tổng: 21.000.000
2.084.759.587 USD
(Large exchanges)
3.60% -21%
32
219 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
324,13 USD
≈ 7.503.509 đ
37.392.931 USD
115.366
257.009 USD
(1 exchanges)
0.64% -4%
646
220 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
321,61 USD
≈ 7.445.187 đ
39.863.005.523 USD
123.949.678 (26%)
Tổng: 469.213.678
695.298.623 USD
(0 exchanges)
14.13% 0%
8
221 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
315,95 USD
≈ 7.314.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
4 USD
(0 exchanges)
6.30% -7%
4420
222 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
314,94 USD
≈ 7.290.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
212.130 USD
(1 exchanges)
10.88% 28%
3153
223 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
314,35 USD
≈ 7.277.161 đ
62.869.958 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
9.863.250 USD
(8 exchanges)
1.97% 6%
522
224 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
310,20 USD
≈ 7.181.118 đ
0 USD
N/A
641 USD
(1 exchanges)
3.01% -3%
4178
225 Biểu tượng logo của Mirrored Facebook Inc Mirrored Facebook Inc
02/2021 / Ethereum Blockchain
mFB *
310,12 USD
≈ 7.179.382 đ
0 USD
N/A
804 USD
(0 exchanges)
1.44% -4%
4152
226 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
308,14 USD
≈ 7.133.441 đ
0 USD
N/A
18.914 USD
(1 exchanges)
1.97% -4%
3675
227 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
305,94 USD
≈ 7.082.601 đ
3.599.953.972 USD
11.766.713 (56%)
Tổng: 21.000.000
1.837.125.739 USD
(Large exchanges)
5.38% -3%
50
228 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
305,64 USD
≈ 7.075.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
121.472 USD
(1 exchanges)
5.60% -4%
3270
229 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
300,12 USD
≈ 6.947.666 đ
68.231.548 USD
227.351 (23%)
Tổng: 1.000.000
841.182 USD
(2 exchanges)
5.12% -2%
500
230 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
299,64 USD
≈ 6.936.583 đ
152.884.079 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
5.911.496 USD
(1 exchanges)
1.06% -6%
321
231 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
295,87 USD
≈ 6.849.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
-8.77% -26%
4879
232 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
287,81 USD
≈ 6.662.849 đ
14.823.109 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
251.501 USD
(9 exchanges)
1.14% -15%
934
233 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
287,57 USD
≈ 6.657.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
153.734 USD
(1 exchanges)
-1.07% -4%
3233
234 Biểu tượng logo của Wrapped ZEC Wrapped ZEC
11/2020 / Ethereum Blockchain
WZEC *
282,28 USD
≈ 6.534.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.438.900
0 USD
(1 exchanges)
0.00% -0%
4884
235 Biểu tượng logo của Elastic Governance Elastic Governance
04/2021 / Ethereum Blockchain
EGT *
279,91 USD
≈ 6.479.879 đ
0 USD
N/A
54.681 USD
(0 exchanges)
-1.96% 20%
3440
236 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
278,82 USD
≈ 6.454.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
926 USD
(1 exchanges)
7.01% 13%
4136
237 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
277,88 USD
≈ 6.432.922 đ
0 USD
N/A
324.895 USD
(1 exchanges)
3.54% 8%
3044
238 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
275,00 USD
≈ 6.366.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
56 USD
(3 exchanges)
-40.16% -36%
4345
239 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
273,87 USD
≈ 6.340.102 đ
4.994.219 USD
18.236 (91%)
Tổng: 20.000
2.237 USD
(3 exchanges)
0.33% -5%
1300
240 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
273,14 USD
≈ 6.323.271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4824
241 Biểu tượng logo của Elena Protocol Elena Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELENA *
269,04 USD
≈ 6.228.270 đ
0 USD
N/A
2.026.547 USD
(0 exchanges)
-7.47% -21%
2708
242 Biểu tượng logo của Total Crypto Market Cap Token Total Crypto Market Cap Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
TCAP *
266,51 USD
≈ 6.169.629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
152.671 USD
(1 exchanges)
1.60% 0%
3232
243 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
263,13 USD
≈ 6.091.498 đ
0 USD
N/A
911.104 USD
(2 exchanges)
-15.41% 76%
2825
244 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
260,29 USD
≈ 6.025.641 đ
391.624.260 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
2.930.261 USD
(21 exchanges)
5.05% 3%
146
245 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
258,67 USD
≈ 5.988.146 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4838
246 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
252,87 USD
≈ 5.853.831 đ
17.802.660 USD
70.404 (70%)
Tổng: 100.000
238.473 USD
(1 exchanges)
-1.35% 83%
873
247 Biểu tượng logo của Tokemon Tokemon
01/2021 / Ethereum Blockchain
TKMN *
252,04 USD
≈ 5.834.839 đ
0 USD
N/A
3.036 USD
(1 exchanges)
5.25% 4%
3983
248 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
247,97 USD
≈ 5.740.409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.360.000
0 USD
(1 exchanges)
11.59% -8%
4526
249 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / Tron Blockchain
PEARL *
248,46 USD
≈ 5.751.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
1.358.384 USD
(18 exchanges)
3.82% -13%
2761
250 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
246,69 USD
≈ 5.710.783 đ
35.955.594 USD
145.754
276.353 USD
(1 exchanges)
1.39% -2%
665
251 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
244,69 USD
≈ 5.664.543 đ
0 USD
N/A
254.599 USD
(2 exchanges)
34.06% -1%
3101
252 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
244,05 USD
≈ 5.649.758 đ
0 USD
N/A
7.128 USD
(1 exchanges)
2.28% -4%
3856
253 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
235,18 USD
≈ 5.444.393 đ
9.171.979 USD
39.000
53.510 USD
(1 exchanges)
-0.66% -2%
1097
254 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
233,03 USD
≈ 5.394.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
183.240.784 USD
(5 exchanges)
24.86% 32%
2517
255 Biểu tượng logo của Dark Matter Dark Matter
04/2021
DMT
224,75 USD
≈ 5.202.987 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
194.537 USD
(0 exchanges)
-0.85% 1%
3183
256 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
210,96 USD
≈ 4.883.649 đ
0 USD
N/A
16.973 USD
(1 exchanges)
-4.77% -6%
3701
257 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
210,79 USD
≈ 4.879.700 đ
33.843.268 USD
160.557
579.902 USD
(1 exchanges)
-5.51% -9%
682
258 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
210,20 USD
≈ 4.866.130 đ
0 USD
N/A
567.259 USD
(1 exchanges)
-4.48% -7%
2920
259 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
202,65 USD
≈ 4.691.448 đ
2.619.184.879 USD
12.924.396 (62%)
Tổng: 21.000.000
42.415.416 USD
(34 exchanges)
3.20% 1%
57
260 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
202,00 USD
≈ 4.676.300 đ
0 USD
N/A
313.705 USD
(1 exchanges)
-0.85% -12%
3055
261 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
202,32 USD
≈ 4.683.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
84.571.173 USD
(1 exchanges)
5.59% -4%
2524
262 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
201,02 USD
≈ 4.653.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
54.928 USD
(1 exchanges)
-2.88% -15%
3460
263 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
191,81 USD
≈ 4.440.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
58.883 USD
(1 exchanges)
17.22% 8%
3450
264 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
192,12 USD
≈ 4.447.664 đ
879.308 USD
4.577 (8%)
Tổng: 60.000
78.325 USD
(1 exchanges)
29.03% -14%
1813
265 Biểu tượng logo của KING OF DEFI KING OF DEFI
12/2020 / Tron Blockchain
KODX *
190,88 USD
≈ 4.418.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
17.808 USD
(2 exchanges)
11.80% -25%
3690
266 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
189,71 USD
≈ 4.391.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
79.745 USD
(2 exchanges)
6.48% -0%
3373
267 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
188,65 USD
≈ 4.367.356 đ
0 USD
N/A
62 USD
(1 exchanges)
2.06% 14%
4341
268 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
184,15 USD
≈ 4.263.073 đ
0 USD
N/A
3.386 USD
(1 exchanges)
0.14% 6%
3960
269 Biểu tượng logo của N3RD Finance N3RD Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
N3RDz *
181,26 USD
≈ 4.196.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.425
59.350 USD
(1 exchanges)
-0.02% -1%
3447
270 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
169,58 USD
≈ 3.925.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
6.66% 14%
4981
271 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
168,72 USD
≈ 3.905.837 đ
2.944.506.187 USD
17.452.169 (56%)
Tổng: 31.415.926
150.171.525 USD
(12 exchanges)
3.21% -12%
52
272 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
167,67 USD
≈ 3.881.607 đ
8.383.373 USD
49.999 (100%)
Tổng: 50.000
122.601 USD
(1 exchanges)
0.94% -7%
1125
273 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
≈ 3.877.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
(1 exchanges)
11.08% 4%
3221
274 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
165,28 USD
≈ 3.826.116 đ
0 USD
N/A
64.121 USD
(0 exchanges)
13.57% 3%
3422
275 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
162,16 USD
≈ 3.754.070 đ
13.765.833 USD
84.889 (61%)
Tổng: 140.000
898.487 USD
(1 exchanges)
1.70% -16%
966
276 Biểu tượng logo của Nodeseeds Nodeseeds
04/2021 / Ethereum Blockchain
NDS *
161,50 USD
≈ 3.738.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
436.660 USD
(0 exchanges)
16.54% -9%
2977
277 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
159,31 USD
≈ 3.688.109 đ
74.802.098 USD
469.528 (72%)
Tổng: 650.000
3.604.894 USD
(2 exchanges)
8.78% -24%
478
278 Biểu tượng logo của Civitas Protocol Civitas Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CVT *
157,91 USD
≈ 3.655.651 đ
0 USD
N/A
1.437 USD
(0 exchanges)
5.58% 5%
4071
279 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3L *
156,54 USD
≈ 3.623.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
49.592.186 USD
(4 exchanges)
12.18% -31%
2533
280 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.639.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-25.43% -38%
3225
281 Biểu tượng logo của Tsunami finance Tsunami finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAMI *
154,73 USD
≈ 3.581.917 đ
0 USD
N/A
776 USD
(2 exchanges)
5.28% 3%
4157
282 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
153,92 USD
≈ 3.563.338 đ
6.422.035 USD
41.722 (58%)
Tổng: 71.333
2.474.742 USD
(8 exchanges)
29.82% 11%
1223
283 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
153,88 USD
≈ 3.562.273 đ
21.276.541 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
740.976 USD
(5 exchanges)
0.97% 1%
824
284 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
153,93 USD
≈ 3.563.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
7.924 USD
(1 exchanges)
7.57% 12%
3834
285 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
151,18 USD
≈ 3.499.837 đ
970.590.478 USD
6.420.061 (93%)
Tổng: 6.923.018
9.183 USD
(31 exchanges)
6.66% 14%
218
286 Biểu tượng logo của Divert Finance Divert Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEVE *
150,92 USD
≈ 3.493.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
30.295 USD
(1 exchanges)
0.35% -30%
3582
287 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
151,40 USD
≈ 3.504.910 đ
0 USD
N/A
96 USD
(1 exchanges)
-0.56% -8%
4318
288 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
149,98 USD
≈ 3.471.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
49.123 USD
(1 exchanges)
-2.47% -24%
3478
289 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
148,77 USD
≈ 3.444.076 đ
0 USD
N/A
70.283.570 USD
(1 exchanges)
32.55% 25%
2528
290 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
147,43 USD
≈ 3.413.048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
39.036 USD
(1 exchanges)
-13.14% -18%
3526
291 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
144,07 USD
≈ 3.335.219 đ
80.271.563 USD
557.171 (81%)
Tổng: 690.420
1.686.421 USD
(9 exchanges)
-6.47% -12%
455
292 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
FUEL *
142,24 USD
≈ 3.292.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
16.990 USD
(1 exchanges)
0.26% -16%
3700
293 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
139,62 USD
≈ 3.232.306 đ
1.546.965.427 USD
11.079.475 (53%)
Tổng: 21.000.000
158.839.875 USD
(22 exchanges)
1.81% 10%
83
294 Biểu tượng logo của Crow Finance Crow Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CROW *
139,51 USD
≈ 3.229.649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.962
4.116 USD
(1 exchanges)
-0.87% -33%
3934
295 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
136,74 USD
≈ 3.165.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
10.714 USD
(1 exchanges)
6.51% 16%
3778
296 Biểu tượng logo của Alchemist DeFi Aurum Alchemist DeFi Aurum
04/2021 / Binance Smart Chain
AURUM *
136,66 USD
≈ 3.163.673 đ
0 USD
N/A
16.627 USD
(0 exchanges)
-24.07% 0%
3705
297 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
136,30 USD
≈ 3.155.294 đ
50.167.287 USD
368.071 (93%)
Tổng: 395.509
1.463.400 USD
(1 exchanges)
1.28% 10%
579
298 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
135,10 USD
≈ 3.127.565 đ
0 USD
N/A
41.917 USD
(1 exchanges)
-3.49% -13%
3510
299 Biểu tượng logo của Alchemist Alchemist
04/2021 / Ethereum Blockchain
MIST *
134,06 USD
≈ 3.103.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.051.010
8.623.273 USD
(0 exchanges)
27.70% -14%
2596
300 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
129,90 USD
≈ 3.007.187 đ
80.067.561 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
7.655.669 USD
(19 exchanges)
9.44% -5%
458
301 Biểu tượng logo của StakedZEN StakedZEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
STZEN *
128,54 USD
≈ 2.975.790 đ
4.293.921 USD
33.404 (0%)
Tổng: 21.000.000
1.993 USD
(1 exchanges)
3.70% 11%
1342
302 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
127,41 USD
≈ 2.949.589 đ
0 USD
N/A
781 USD
(1 exchanges)
4.25% -2%
4155
303 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
127,19 USD
≈ 2.944.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
663.710 USD
(1 exchanges)
-3.38% 17%
2885
304 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
126,60 USD
≈ 2.930.824 đ
1.772.420 USD
14.000
401.415 USD
(2 exchanges)
0.42% -27%
1624
305 Biểu tượng logo của trees.finance trees.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
GANJA *
127,03 USD
≈ 2.940.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
3.182 USD
(1 exchanges)
-4.21% -16%
3974
306 Biểu tượng logo của COVIR.IO COVIR.IO
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVR *
125,55 USD
≈ 2.906.549 đ
14.954.353 USD
119.108 (1%)
Tổng: 8.000.000
2.409 USD
(1 exchanges)
65.97% 10%
932
307 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
126,35 USD
≈ 2.925.003 đ
0 USD
N/A
26.819 USD
(1 exchanges)
3.30% -3%
3602
308 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
126,33 USD
≈ 2.924.436 đ
35.878.880 USD
284.019
407.755 USD
(1 exchanges)
1.66% -4%
667
309 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
124,24 USD
≈ 2.876.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
84.374 USD
(4 exchanges)
-2.83% 7%
3360
310 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
123,96 USD
≈ 2.869.756 đ
3.387.558 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
149.375 USD
(2 exchanges)
10.34% -30%
1421
311 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
124,09 USD
≈ 2.872.632 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
627.373 USD
(4 exchanges)
25.24% 9%
2893
312 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021
MEDIA
123,53 USD
≈ 2.859.734 đ
0 USD
N/A
476.584 USD
(0 exchanges)
-2.77% -9%
2949
313 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
123,42 USD
≈ 2.857.283 đ
0 USD
N/A
110.043 USD
(1 exchanges)
4.83% -19%
3296
314 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
122,34 USD
≈ 2.832.159 đ
8.656.590.967 USD
70.758.773
2.017.554.416 USD
(44 exchanges)
6.88% -20%
23
315 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
122,31 USD
≈ 2.831.403 đ
116.840.592 USD
955.307 (96%)
Tổng: 1.000.000
3.468.357 USD
(2 exchanges)
9.57% 2%
369
316 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
121,31 USD
≈ 2.808.262 đ
0 USD
N/A
612.900 USD
(1 exchanges)
-1.78% -7%
2902
317 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021 / Heco Blockchain
BAGS *
120,90 USD
≈ 2.798.784 đ
0 USD
N/A
13.429.724 USD
(2 exchanges)
1.78% -23%
2573
318 Biểu tượng logo của Fomo App Fomo App
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
119,98 USD
≈ 2.777.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
110.405 USD
(0 exchanges)
25.88% -11%
3295
319 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
118,53 USD
≈ 2.743.973 đ
90.440 USD
763
79.840 USD
(1 exchanges)
-5.36% -14%
2271
320 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
118,02 USD
≈ 2.732.080 đ
5.545.963 USD
46.993 (94%)
Tổng: 50.000
108.918 USD
(7 exchanges)
20.13% 15%
1266
321 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
117,25 USD
≈ 2.714.442 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-6.05% -7%
4826
322 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
117,00 USD
≈ 2.708.653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
0 USD
(1 exchanges)
2.12% -9%
3222
323 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
115,74 USD
≈ 2.679.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
21.221 USD
(1 exchanges)
6.56% 6%
3649
324 Biểu tượng logo của Ethanol Ethanol
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENOL *
114,67 USD
≈ 2.654.560 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
14.293 USD
(1 exchanges)
2.07% 11%
3736
325 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
113,31 USD
≈ 2.623.075 đ
0 USD
N/A
25.192 USD
(2 exchanges)
3.02% 24%
3614
326 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
112,15 USD
≈ 2.596.247 đ
0 USD
N/A
37.062.445 USD
(2 exchanges)
5.05% -22%
2545
327 Biểu tượng logo của Ruler Protocol Ruler Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
RULER *
111,60 USD
≈ 2.583.653 đ
417.291 USD
3.739 (0%)
Tổng: 1.000.000
97.528 USD
(0 exchanges)
6.96% -30%
1994
328 Biểu tượng logo của Cryptocurrency Top 10 Tokens Index Cryptocurrency Top 10 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
CC10 *
112,35 USD
≈ 2.600.848 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.746
9.541 USD
(1 exchanges)
8.53% 7%
3793
329 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
110,60 USD
≈ 2.560.390 đ
0 USD
N/A
187.266 USD
(1 exchanges)
4.09% -6%
3188
330 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
110,84 USD
≈ 2.565.889 đ
1.099.083.347 USD
9.916.165 (33%)
Tổng: 30.000.000
305.048.623 USD
(4 exchanges)
7.44% 1%
97
331 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.555.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-72.76% -73%
3999
332 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
109,58 USD
≈ 2.536.662 đ
179.617.358 USD
1.639.218 (96%)
Tổng: 1.707.842
145.645.384 USD
(35 exchanges)
13.51% -2%
295
333 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
110,32 USD
≈ 2.553.976 đ
0 USD
N/A
17.952.678 USD
(1 exchanges)
21.27% -2%
2563
334 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
109,40 USD
≈ 2.532.525 đ
1.169.990 USD
10.695 (67%)
Tổng: 15.915
216.142 USD
(2 exchanges)
0.99% -6%
1731
335 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
109,26 USD
≈ 2.529.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
37.138 USD
(4 exchanges)
5.93% 15%
3536
336 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
109,39 USD
≈ 2.532.317 đ
183.438.658 USD
1.676.964
65.303.421 USD
(28 exchanges)
11.51% 11%
290
337 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
107,85 USD
≈ 2.496.816 đ
12.544.833.684 USD
116.313.299 (55%)
Tổng: 210.700.000
12.238.785.167 USD
(Large exchanges)
24.49% -23%
16
338 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
107,15 USD
≈ 2.480.418 đ
67.144.060 USD
626.663 (6%)
Tổng: 10.000.000
6.831.679 USD
(0 exchanges)
10.42% -17%
502
339 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
105,95 USD
≈ 2.452.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
431.047 USD
(1 exchanges)
-5.90% -11%
2979
340 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
106,38 USD
≈ 2.462.709 đ
190.712.360 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
6.927.039 USD
(18 exchanges)
-2.40% -6%
280
341 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
105,45 USD
≈ 2.441.199 đ
1.846.866.768 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
207.935.351 USD
(48 exchanges)
13.54% -21%
73
342 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
103,34 USD
≈ 2.392.321 đ
0 USD
N/A
18.582 USD
(1 exchanges)
-0.85% -7%
3678
343 Biểu tượng logo của Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
12/2020
BYND
102,98 USD
≈ 2.384.028 đ
0 USD
N/A
5 USD
(1 exchanges)
-1.27% -7%
4417
344 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
103,19 USD
≈ 2.388.778 đ
619.122 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
562.854 USD
(1 exchanges)
14.64% -3%
1892
345 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
102,08 USD
≈ 2.363.115 đ
1.821.390.263 USD
17.843.050 (85%)
Tổng: 21.000.000
2.979.643 USD
(5 exchanges)
0.06% -0%
206
346 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
102,04 USD
≈ 2.362.226 đ
0 USD
N/A
13.332 USD
(1 exchanges)
0.43% -6%
3748
347 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron Blockchain
JFI *
102,04 USD
≈ 2.362.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
989.594 USD
(10 exchanges)
0.60% -10%
2809
348 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
101,39 USD
≈ 2.347.130 đ
7.151.784.876 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
1.511.577.511 USD
(Large exchanges)
7.97% -21%
28
349 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
99,72 USD
≈ 2.308.411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
106.847 USD
(1 exchanges)
19.65% 31%
3302
350 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
99,51 USD
≈ 2.303.679 đ
757.975 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
27.001 USD
(0 exchanges)
-5.23% -28%
1851
351 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
99,14 USD
≈ 2.295.174 đ
0 USD
N/A
171 USD
(2 exchanges)
6.32% 3%
4286
352 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
97,31 USD
≈ 2.252.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.983 USD
(1 exchanges)
2.35% -37%
3868
353 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
94,14 USD
≈ 2.179.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
1.354 USD
(3 exchanges)
-1.31% 64%
4081
354 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
91,80 USD
≈ 2.125.170 đ
0 USD
N/A
369.983 USD
(1 exchanges)
-4.72% -11%
3018
355 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
89,56 USD
≈ 2.073.335 đ
0 USD
N/A
15.668 USD
(1 exchanges)
-4.66% -16%
3720
356 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
89,86 USD
≈ 2.080.298 đ
2.030.784 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
530.200 USD
(1 exchanges)
22.43% -2%
1570
357 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
89,00 USD
≈ 2.060.374 đ
98.078 USD
1.102 (55%)
Tổng: 2.000
63 USD
(4 exchanges)
61.54% 59%
2255
358 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
88,55 USD
≈ 2.050.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
9.960 USD
(1 exchanges)
12.54% -34%
3788
359 Biểu tượng logo của Komet Komet
11/2020 / Ethereum Blockchain
KOMET *
87,68 USD
≈ 2.029.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
4.384 USD
(2 exchanges)
6.37% 7%
3919
360 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
86,61 USD
≈ 2.005.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
15.276 USD
(1 exchanges)
1.69% -9%
3724
361 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
86,15 USD
≈ 1.994.391 đ
2.013.930 USD
23.377 (83%)
Tổng: 28.000
37.483 USD
(1 exchanges)
-0.14% -18%
1573
362 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
85,32 USD
≈ 1.975.234 đ
6.723.475 USD
78.800 (8%)
Tổng: 1.000.000
708.638 USD
(0 exchanges)
8.23% -27%
1209
363 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
83,81 USD
≈ 1.940.296 đ
1.676.282 USD
20.000
1.768 USD
(0 exchanges)
0.84% -20%
1638
364 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
83,19 USD
≈ 1.925.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
831.121 USD
(3 exchanges)
-12.15% -22%
2844
365 Biểu tượng logo của Wault Finance (OLD) Wault Finance (OLD)
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
82,36 USD
≈ 1.906.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
84.282 USD
(1 exchanges)
21.61% -5%
3358
366 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
81,10 USD
≈ 1.877.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
191.565 USD
(0 exchanges)
5.67% -10%
3185
367 Biểu tượng logo của Combine.finance Combine.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
COMB *
80,01 USD
≈ 1.852.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.564
4.050 USD
(1 exchanges)
5.68% 15%
3936
368 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / Binance Smart Chain
vETH *
79,49 USD
≈ 1.840.165 đ
161.679.673 USD
2.033.994
0 USD
(1 exchanges)
6.30% 14%
313
369 Biểu tượng logo của DefHold DefHold
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEFO *
79,29 USD
≈ 1.835.659 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 14%
4873
370 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain
KEY *
76,99 USD
≈ 1.782.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
55.340 USD
(0 exchanges)
10.01% -33%
3459
371 Biểu tượng logo của Venus BETH Venus BETH
02/2021 / Binance Smart Chain
VBETH *
75,20 USD
≈ 1.740.848 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
7.51% 15%
4973
372 Biểu tượng logo của B26 Finance B26 Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
B26 *
75,45 USD
≈ 1.746.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000
7.449 USD
(1 exchanges)
-0.02% -5%
3846
373 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
74,50 USD
≈ 1.724.675 đ
0 USD
N/A
1.812 USD
(1 exchanges)
0.36% -4%
4044
374 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
73,86 USD
≈ 1.709.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
62.120 USD
(1 exchanges)
7.52% -26%
3428
375 Biểu tượng logo của Payship Payship
10/2020 / Ethereum Blockchain
PSHP *
72,69 USD
≈ 1.682.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
0 USD
(1 exchanges)
6.75% 5%
4823
376 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
72,59 USD
≈ 1.680.496 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 9%
4952
377 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
72,08 USD
≈ 1.668.685 đ
47.008.061 USD
652.152 (7%)
Tổng: 10.000.000
1.481.429 USD
(0 exchanges)
7.29% 12%
597
378 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
70,96 USD
≈ 1.642.759 đ
600.624.706 USD
8.464.090 (56%)
Tổng: 15.000.000
25.620.699 USD
(2 exchanges)
24.44% -0%
123
379 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
71,18 USD
≈ 1.647.746 đ
0 USD
N/A
736.168 USD
(0 exchanges)
4.09% 75%
2866
380 Biểu tượng logo của Crust Crust
08/2020
CRU
69,53 USD
≈ 1.609.704 đ
121.269.004 USD
1.744.033 (9%)
Tổng: 20.000.000
9.509.596 USD
(8 exchanges)
0.03% -25%
366
381 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
68,89 USD
≈ 1.594.826 đ
51.921.794 USD
753.681 (75%)
Tổng: 1.000.000
607.217 USD
(5 exchanges)
24.85% 3%
574
382 Biểu tượng logo của MoonTools MoonTools
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONS *
67,56 USD
≈ 1.564.065 đ
1.857.960 USD
27.500 (55%)
Tổng: 50.000
23.932 USD
(1 exchanges)
-1.33% -27%
1607
383 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
67,21 USD
≈ 1.555.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4919
384 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
66,14 USD
≈ 1.531.081 đ
4.940.277 USD
74.697 (96%)
Tổng: 78.000
292.988 USD
(9 exchanges)
13.84% 10%
1303
385 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
65,43 USD
≈ 1.514.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
2.920.238 USD
(1 exchanges)
91.93% 237%
2671
386 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
64,76 USD
≈ 1.499.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
563.344 USD
(1 exchanges)
-7.41% 40%
2898
387 Biểu tượng logo của BSCswap BSCswap
10/2020 / Binance Smart Chain
BSWAP *
64,94 USD
≈ 1.503.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.00% 0%
4841
388 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
63,77 USD
≈ 1.476.322 đ
442.821.977 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
113.568.915 USD
(Large exchanges)
5.23% -2%
136
389 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
61,72 USD
≈ 1.428.751 đ
617.171 USD
10.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
1893
390 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
62,17 USD
≈ 1.439.206 đ
0 USD
N/A
549.683 USD
(1 exchanges)
11.08% 220%
2928
391 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
60,27 USD
≈ 1.395.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
8.254 USD
(1 exchanges)
4.59% 2%
3823
392 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
60,49 USD
≈ 1.400.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
6.270 USD
(2 exchanges)
10.54% 14%
3876
393 Biểu tượng logo của JustLiquidity Binance JustLiquidity Binance
03/2021 / Binance Smart Chain
JULB *
59,70 USD
≈ 1.382.005 đ
0 USD
N/A
313.498 USD
(2 exchanges)
10.57% -18%
3053
394 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
59,16 USD
≈ 1.369.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.623 USD
(2 exchanges)
1.79% -7%
3569
395 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
58,92 USD
≈ 1.363.916 đ
290.537.862 USD
4.931.352 (45%)
Tổng: 11.000.000
14.669.190 USD
(32 exchanges)
3.82% -14%
171
396 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020
CGT
59,20 USD
≈ 1.370.420 đ
3.628.438 USD
61.294 (0%)
Tổng: 8.133.525.786
2.243.907 USD
(3 exchanges)
3.55% 1%
1395
397 Biểu tượng logo của JustLiquidity JustLiquidity
09/2020 / Ethereum Blockchain
JUL *
59,08 USD
≈ 1.367.685 đ
25.810.014 USD
436.871 (44%)
Tổng: 1.000.000
1.072.092 USD
(4 exchanges)
7.74% -17%
762
398 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
58,95 USD
≈ 1.364.728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
2.515 USD
(2 exchanges)
2.13% 2%
4003
399 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
EARN *
58,58 USD
≈ 1.356.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
68.361 USD
(2 exchanges)
-4.95% -0%
3405
400 Biểu tượng logo của The Famous Token The Famous Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
TFT *
59,40 USD
≈ 1.375.105 đ
0 USD
N/A
510.304 USD
(0 exchanges)
7.03% 15%
2943
401 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
58,14 USD
≈ 1.346.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.06% -10%
4777
402 Biểu tượng logo của Pumpy farm Pumpy farm
04/2021 / Binance Smart Chain
PMP *
57,75 USD
≈ 1.336.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.655
45.734 USD
(0 exchanges)
-5.81% 106%
3494
403 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain
FTT *
57,41 USD
≈ 1.329.083 đ
5.416.628.310 USD
94.346.958 (28%)
Tổng: 339.228.639
158.262.666 USD
(17 exchanges)
4.75% -0%
35
404 Biểu tượng logo của YEARNYFI NETWORK YEARNYFI NETWORK
03/2021 / Ethereum Blockchain
YNI *
57,37 USD
≈ 1.328.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
61.835 USD
(1 exchanges)
4.03% -24%
3432
405 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
55,94 USD
≈ 1.295.070 đ
675.379.904 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
17.044.601 USD
(18 exchanges)
5.58% 48%
119
406 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
55,71 USD
≈ 1.289.677 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
6.501.258 USD
(3 exchanges)
0.69% -11%
2615
407 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
55,44 USD
≈ 1.283.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
296.900 USD
(3 exchanges)
15.13% -4%
3069
408 Biểu tượng logo của Toshimon Toshimon
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
55,17 USD
≈ 1.277.084 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
13.782 USD
(0 exchanges)
4.12% 2%
3742
409 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
54,86 USD
≈ 1.269.908 đ
0 USD
N/A
13.239.416 USD
(0 exchanges)
26.63% 53%
2574
410 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
53,99 USD
≈ 1.249.894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
285.293 USD
(1 exchanges)
5.00% -16%
3075
411 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
53,81 USD
≈ 1.245.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
3.410 USD
(0 exchanges)
3.15% -4%
3959
412 Biểu tượng logo của sLINK sLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
sLINK *
51,97 USD
≈ 1.203.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.278
0 USD
(1 exchanges)
8.50% 6%
4666
413 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
51,97 USD
≈ 1.203.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
44.174 USD
(0 exchanges)
-0.79% -34%
3501
414 Biểu tượng logo của Prism Network Prism Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRISM *
51,95 USD
≈ 1.202.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
136.240 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3254
415 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
50,88 USD
≈ 1.177.872 đ
0 USD
N/A
10 USD
(1 exchanges)
0.40% -6%
4404
416 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
51,00 USD
≈ 1.180.573 đ
0 USD
N/A
4.677 USD
(1 exchanges)
11.64% 35%
3907
417 Biểu tượng logo của RIFT Token RIFT Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
RIFT *
51,35 USD
≈ 1.188.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
1.383 USD
(1 exchanges)
6.66% 14%
4078
418 Biểu tượng logo của Mirrored Twitter Mirrored Twitter
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTWTR *
51,20 USD
≈ 1.185.324 đ
33.360.094 USD
651.540
516.844 USD
(1 exchanges)
0.39% -7%
687
419 Biểu tượng logo của Bitbot Protocol Bitbot Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
BBP *
51,15 USD
≈ 1.184.131 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
6.65% 15%
4960
420 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
50,95 USD
≈ 1.179.551 đ
91.949.124 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
1.357.952 USD
(1 exchanges)
-9.31% -19%
424
421 Biểu tượng logo của YFS.FINANCE YFS.FINANCE
04/2021 / Ethereum Blockchain
YFS *
50,84 USD
≈ 1.177.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
8.673 USD
(1 exchanges)
1.71% -15%
3812
422 Biểu tượng logo của The Luxury Coin The Luxury Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TLB *
50,37 USD
≈ 1.165.994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
160 USD
(3 exchanges)
4.99% -5%
4290
423 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
49,33 USD
≈ 1.142.094 đ
119.404.131 USD
2.420.297 (24%)
Tổng: 10.000.000
5.350.818 USD
(6 exchanges)
7.50% 17%
367
424 Biểu tượng logo của Peet DeFi Peet DeFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
PTE *
49,49 USD
≈ 1.145.676 đ
1.966.091 USD
39.728 (40%)
Tổng: 100.000
0 USD
(3 exchanges)
6.73% 14%
1585
425 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow, Today Money of Tomorrow, Today
12/2020
MTTCOIN
48,14 USD
≈ 1.114.436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
0 USD
(1 exchanges)
2.37% -8%
4896
426 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
48,37 USD
≈ 1.119.858 đ
376.564.735 USD
7.784.449 (6%)
Tổng: 126.141.000
55.296.436 USD
(2 exchanges)
-7.86% -17%
237
427 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
46,97 USD
≈ 1.087.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.451.470 USD
(9 exchanges)
0.10% -19%
2659
428 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
46,79 USD
≈ 1.083.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4818
429 Biểu tượng logo của Mercurity Swap Protocol Mercurity Swap Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MEE *
46,14 USD
≈ 1.068.164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-5.86% 13%
4823
430 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
45,69 USD
≈ 1.057.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
(1 exchanges)
11.93% -3%
4595
431 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
45,91 USD
≈ 1.062.881 đ
132.630.441 USD
2.888.748 (44%)
Tổng: 6.540.888
1.409.759 USD
(0 exchanges)
0.62% -17%
347
432 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
45,22 USD
≈ 1.046.727 đ
0 USD
N/A
65 USD
(1 exchanges)
3.34% -4%
4340
433 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
45,19 USD
≈ 1.046.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
56.556 USD
(2 exchanges)
1.62% -32%
3457
434 Biểu tượng logo của ECOC Financial Growth ECOC Financial Growth
12/2020
EFG
45,00 USD
≈ 1.041.702 đ
0 USD
N/A
7.210 USD
(1 exchanges)
-10.01% 7%
3845
435 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
45,41 USD
≈ 1.051.328 đ
19.301.278.888 USD
425.009.554 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
2.773.131.734 USD
(Large exchanges)
9.76% -4%
13
436 Biểu tượng logo của Mirrored United States Oil Fund Mirrored United States Oil Fund
12/2020 / Ethereum Blockchain
mUSO *
44,52 USD
≈ 1.030.533 đ
36.139.193 USD
811.834
217.753 USD
(1 exchanges)
-1.94% -1%
663
437 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
45,49 USD
≈ 1.053.089 đ
1.273.715 USD
28.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% -21%
1704
438 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
44,85 USD
≈ 1.038.338 đ
0 USD
N/A
351.719 USD
(1 exchanges)
33.87% -22%
3028
439 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
45,08 USD
≈ 1.043.631 đ
0 USD
N/A
1.362.216 USD
(2 exchanges)
5.22% 18%
2760
440 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
43,57 USD
≈ 1.008.720 đ
1.455.113.925 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
122.370.517 USD
(10 exchanges)
57.82% 66%
87
441 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
44,40 USD
≈ 1.027.935 đ
19.981.457 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
379.196 USD
(5 exchanges)
3.96% -7%
843
442 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
44,32 USD
≈ 1.026.010 đ
92.361.129 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
14.147.823 USD
(7 exchanges)
14.04% -7%
426
443 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUCATO *
43,87 USD
≈ 1.015.656 đ
56.157.227 USD
1.280.000 (3%)
Tổng: 50.000.000
243.671 USD
(4 exchanges)
10.13% 5%
543
444 Biểu tượng logo của CoffeeSwap CoffeeSwap
03/2021 / Binance Smart Chain
COFE *
43,97 USD
≈ 1.017.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
702 USD
(0 exchanges)
-4.64% -28%
4169
445 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
43,02 USD
≈ 995.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
10.552 USD
(1 exchanges)
8.35% -43%
3781
446 Biểu tượng logo của Global Human Trust Global Human Trust
06/2020 / Ethereum Blockchain
GHT *
43,04 USD
≈ 996.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
235.540 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3125
447 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
42,98 USD
≈ 995.029 đ
78.962.566 USD
1.837.115 (65%)
Tổng: 2.835.689
656.905 USD
(1 exchanges)
-1.53% -9%
465
448 Biểu tượng logo của ShibaPup ShibaPup
05/2021 / Binance Smart Chain
SHIBAPUP *
43,31 USD
≈ 1.002.705 đ
0 USD
N/A
69.371 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3385
449 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
42,28 USD
≈ 978.677 đ
11.525.878.532 USD
272.637.428 (55%)
Tổng: 494.519.162
725.960.450 USD
(13 exchanges)
1.21% -1%
18
450 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
41,19 USD
≈ 953.448 đ
38.616.868.487 USD
937.628.662 (87%)
Tổng: 1.073.152.777
5.183.472.620 USD
(59 exchanges)
8.87% 0%
9
451 Biểu tượng logo của Yfi.mobi Yfi.mobi
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIM *
40,58 USD
≈ 939.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
105.903 USD
(2 exchanges)
3.64% -2%
3305
452 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
40,86 USD
≈ 945.953 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-0.16% 17%
4582
453 Biểu tượng logo của wanLINK wanLINK
03/2021 / Wanchain
WANLINK *
41,50 USD
≈ 960.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
196 USD
(1 exchanges)
15.50% -19%
4271
454 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
40,14 USD
≈ 929.171 đ
0 USD
N/A
4.571 USD
(1 exchanges)
2.57% 2%
3910
455 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
40,21 USD
≈ 930.862 đ
0 USD
N/A
56 USD
(1 exchanges)
1.80% 3%
4347
456 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
40,20 USD
≈ 930.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
984.232 USD
(13 exchanges)
-3.24% -3%
2812
457 Biểu tượng logo của Robonomics.network Robonomics.network
10/2019 / Ethereum Blockchain
XRT *
40,29 USD
≈ 932.661 đ
39.791.048 USD
987.672 (10%)
Tổng: 9.984.039
1.423.519 USD
(11 exchanges)
6.10% -10%
634
458 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
40,00 USD
≈ 926.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
0 USD
(4 exchanges)
-0.00% 300%
4675
459 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
39,78 USD
≈ 920.955 đ
22.260.848.527 USD
559.570.115 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
906.823.407 USD
(Large exchanges)
5.27% -2%
11
460 Biểu tượng logo của Smpl foundation Smpl foundation
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMPL *
40,41 USD
≈ 935.442 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4851
461 Biểu tượng logo của Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token
03/2021
STV
40,12 USD
≈ 928.864 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-1.64% -5%
5001
462 Biểu tượng logo của LTCUP LTCUP
10/2020
LTCUP
38,78 USD
≈ 897.660 đ
0 USD
N/A
15.965.611 USD
(1 exchanges)
7.00% -25%
2567
463 Biểu tượng logo của Rise Protocol Rise Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
39,27 USD
≈ 909.001 đ
2.671.970 USD
68.048 (68%)
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
6.65% 15%
1482
464 Biểu tượng logo của Secure Pad Secure Pad
04/2021 / Ethereum Blockchain
SEPA *
39,18 USD
≈ 907.014 đ
7.224.967 USD
184.405 (53%)
Tổng: 350.000
296.566 USD
(0 exchanges)
-5.21% 13%
1182
465 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
38,37 USD
≈ 888.295 đ
422.083.882 USD
11.000.000
40.690.032 USD
(50 exchanges)
9.40% -22%
142
466 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
38,41 USD
≈ 889.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
225.201 USD
(2 exchanges)
17.69% 8%
3139
467 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
38,20 USD
≈ 884.330 đ
0 USD
N/A
8.828.426 USD
(0 exchanges)
-1.18% -16%
2593
468 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
37,30 USD
≈ 863.466 đ
692.746.568 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
6.797.208 USD
(6 exchanges)
7.74% -11%
224
469 Biểu tượng logo của wanUNI wanUNI
03/2021 / Wanchain
WANUNI *
36,92 USD
≈ 854.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1 USD
(1 exchanges)
9.43% -19%
4433
470 Biểu tượng logo của WasabiX WasabiX
04/2021 / Ethereum Blockchain
WASABI *
37,41 USD
≈ 865.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
404.938 USD
(0 exchanges)
2.53% -6%
3002
471 Biểu tượng logo của Golden Ratio Token Golden Ratio Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
35,55 USD
≈ 822.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.180
0 USD
(1 exchanges)
6.30% 14%
4588
472 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
35,98 USD
≈ 832.980 đ
6.451.043.902 USD
179.285.916 (36%)
Tổng: 500.000.000
1.743.561.175 USD
(Large exchanges)
6.39% 47%
31
473 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
36,21 USD
≈ 838.330 đ
4.667.914.174 USD
128.901.685 (18%)
Tổng: 720.000.000
406.617.292 USD
(21 exchanges)
8.37% -14%
41
474 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
36,22 USD
≈ 838.505 đ
28.886.043 USD
797.505 (100%)
Tổng: 800.000
1.760.058 USD
(3 exchanges)
-14.24% -47%
724
475 Biểu tượng logo của MYFinance MYFinance
03/2021 / Ethereum Blockchain
MYFI *
36,27 USD
≈ 839.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
348 USD
(1 exchanges)
8.54% 11%
3996
476 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
36,23 USD
≈ 838.712 đ
0 USD
N/A
2.139 USD
(0 exchanges)
-16.81% 8%
4029
477 Biểu tượng logo của Gambit Gambit
04/2021 / Binance Smart Chain
GMT *
35,51 USD
≈ 822.029 đ
0 USD
N/A
244.037 USD
(0 exchanges)
-3.85% -30%
3110
478 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
35,49 USD
≈ 821.602 đ
2.129.421.380 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.718.498.427 USD
(34 exchanges)
2.96% 9%
64
479 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018
KUN
34,63 USD
≈ 801.784 đ
69.269 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
1.805 USD
(1 exchanges)
-3.49% 36%
2313
480 Biểu tượng logo của DeFi Omega DeFi Omega
08/2020 / Ethereum Blockchain
DFIO *
35,04 USD
≈ 811.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
961 USD
(1 exchanges)
6.12% -24%
4129
481 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
35,32 USD
≈ 817.741 đ
56.150.612 USD
1.589.607 (59%)
Tổng: 2.714.607
6.494.779 USD
(4 exchanges)
6.16% -20%
544
482 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / Heco Blockchain
WHT *
35,23 USD
≈ 815.570 đ
0 USD
N/A
3.465.390 USD
(0 exchanges)
23.54% 49%
2657
483 Biểu tượng logo của Swop Swop
03/2021
SWOP
35,32 USD
≈ 817.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
224.184 USD
(2 exchanges)
5.81% 44%
3141
484 Biểu tượng logo của Wealthlocks Wealthlocks
03/2021 / Binance Smart Chain
WLT *
35,26 USD
≈ 816.311 đ
2.220.829 USD
62.981 (63%)
Tổng: 100.000
1.362 USD
(1 exchanges)
3.24% -23%
1543
485 Biểu tượng logo của CryptEx CryptEx
03/2021 / Binance Smart Chain
CRX *
35,36 USD
≈ 818.695 đ
3.006.006 USD
85.000 (85%)
Tổng: 100.000
13.119 USD
(1 exchanges)
4.73% -10%
1452
486 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
34,14 USD
≈ 790.445 đ
722.656.027 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
15.008.659 USD
(8 exchanges)
-1.49% 6%
115
487 Biểu tượng logo của Yield Farming Known as Ash Yield Farming Known as Ash
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFKA *
34,06 USD
≈ 788.548 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4764
488 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
33,59 USD
≈ 777.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
99.046 USD
(1 exchanges)
-22.51% -23%
3319
489 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
32,76 USD
≈ 758.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
8.728 USD
(3 exchanges)
0.38% -1%
3811
490 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
32,74 USD
≈ 757.845 đ
3.440.551.228 USD
105.099.040
197.376.030 USD
(Large exchanges)
5.99% -4%
51
491 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
33,45 USD
≈ 774.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
11.600 USD
(1 exchanges)
8.13% -40%
3769
492 Biểu tượng logo của UNIUP UNIUP
10/2020
UNIUP
33,32 USD
≈ 771.292 đ
0 USD
N/A
5.518.546 USD
(1 exchanges)
8.57% -11%
2631
493 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
33,42 USD
≈ 773.569 đ
52.658.329 USD
1.575.866 (66%)
Tổng: 2.400.000
2.247.328 USD
(1 exchanges)
14.72% -3%
568
494 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
32,87 USD
≈ 760.883 đ
0 USD
N/A
704 USD
(0 exchanges)
6.38% 15%
4168
495 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron Blockchain
DVS *
31,53 USD
≈ 729.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
8.31% -24%
4673
496 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
31,81 USD
≈ 736.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
8.060 USD
(3 exchanges)
-1.27% -27%
3826
497 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
31,96 USD
≈ 739.839 đ
5.269.955.602 USD
164.900.129
525.681.955 USD
(3 exchanges)
6.24% -10%
37
498 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
32,00 USD
≈ 740.800 đ
0 USD
N/A
252.707 USD
(1 exchanges)
-4.90% -13%
3102
499 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
31,61 USD
≈ 731.835 đ
0 USD
N/A
4.336 USD
(2 exchanges)
-5.93% 11%
3923
500 Biểu tượng logo của sXAG sXAG
07/2020 / Ethereum Blockchain
SXAG *
30,57 USD
≈ 707.754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.464
0 USD
(1 exchanges)
2.69% 5%
4612
501 Biểu tượng logo của SUN SUN
09/2020
SUN
31,09 USD
≈ 719.688 đ
156.169.346 USD
5.023.453 (25%)
Tổng: 19.900.730
238.471.908 USD
(27 exchanges)
9.02% -19%
317
502 Biểu tượng logo của DuckDaoDime DuckDaoDime
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDIM *
30,86 USD
≈ 714.297 đ
32.199.053 USD
1.043.555 (70%)
Tổng: 1.500.000
751.986 USD
(3 exchanges)
4.81% -11%
693
503 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
30,80 USD
≈ 713.113 đ
129.346 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
41.174 USD
(3 exchanges)
-1.57% -20%
2213
504 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
30,74 USD
≈ 711.624 đ
98.816.444 USD
3.214.622 (32%)
Tổng: 10.000.000
7.160.758 USD
(2 exchanges)
4.91% -14%
405
505 Biểu tượng logo của pETH18C pETH18C
03/2021 / Ethereum Blockchain
pETH18C *
31,15 USD
≈ 721.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
518.601 USD
(0 exchanges)
2.65% 12%
2942
506 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
31,34 USD
≈ 725.416 đ
204.555.002 USD
6.527.906 (44%)
Tổng: 15.000.000
43.936.636 USD
(0 exchanges)
2.82% -17%
269
507 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
29,83 USD
≈ 690.679 đ
15.172.692 USD
508.554
921.274 USD
(2 exchanges)
4.85% -13%
927
508 Biểu tượng logo của HLand Token HLand Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
HLAND *
30,35 USD
≈ 702.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.057
6.670 USD
(2 exchanges)
-0.17% -20%
3866
509 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
29,94 USD
≈ 693.172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4808
510 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
29,97 USD
≈ 693.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
159.698 USD
(1 exchanges)
-8.14% 4%
3221
511 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
30,30 USD
≈ 701.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
232.054 USD
(5 exchanges)
-9.19% -9%
3130
512 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
30,08 USD
≈ 696.324 đ
266.283.941 USD
8.852.887 (42%)
Tổng: 21.000.000
21.144.880 USD
(2 exchanges)
1.61% -6%
179
513 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
30,23 USD
≈ 699.904 đ
0 USD
N/A
5.234 USD
(0 exchanges)
10.67% 52%
3894
514 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
29,44 USD
≈ 681.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
557.151 USD
(1 exchanges)
6.14% -8%
2926
515 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
28,83 USD
≈ 667.485 đ
85.079.828 USD
2.950.774 (7%)
Tổng: 40.000.000
21.685.133 USD
(1 exchanges)
-5.00% -21%
437
516 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
29,32 USD
≈ 678.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4799
517 Biểu tượng logo của Itchiro Games Itchiro Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
JEM *
28,53 USD
≈ 660.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
3.68% 2%
4876
518 Biểu tượng logo của Weather Finance Weather Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
WEATHER *
29,03 USD
≈ 672.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
0 USD
(0 exchanges)
2.37% -6%
4997
519 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
28,24 USD
≈ 653.816 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.027.327 USD
(9 exchanges)
7.71% 12%
2803
520 Biểu tượng logo của Wrapped CrescoFin Wrapped CrescoFin
11/2020 / Ethereum Blockchain
wCRES *
27,63 USD
≈ 639.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
785.557 USD
(3 exchanges)
5.61% -8%
2853
521 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
28,27 USD
≈ 654.538 đ
4.511.346 USD
159.559 (16%)
Tổng: 1.000.000
216.900 USD
(7 exchanges)
-1.80% 138%
1329
522 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
27,73 USD
≈ 641.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
0 USD
(3 exchanges)
3.89% -5%
4821
523 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
28,20 USD
≈ 652.849 đ
8.628.080 USD
305.951 (61%)
Tổng: 500.000
788.073 USD
(4 exchanges)
7.71% -12%
1124
524 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
27,98 USD
≈ 647.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
2.874.444 USD
(1 exchanges)
3.32% 18%
2675
525 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
27,43 USD
≈ 635.066 đ
35.344.150 USD
1.288.396 (6%)
Tổng: 20.000.000
29.131.158 USD
(1 exchanges)
-2.45% -16%
669
526 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
27,32 USD
≈ 632.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
90.313 USD
(3 exchanges)
-9.16% -21%
3340
527 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
26,74 USD
≈ 619.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
8.880 USD
(3 exchanges)
3.45% -25%
3809
528 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
26,86 USD
≈ 621.800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
6.377 USD
(3 exchanges)
8.93% 9%
3873
529 Biểu tượng logo của Yearn Land Yearn Land
09/2020 / Ethereum Blockchain
YLAND *
26,86 USD
≈ 621.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.758
2.319 USD
(1 exchanges)
4.24% 11%
4016
530 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
27,36 USD
≈ 633.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
2.888.080 USD
(1 exchanges)
4.76% -11%
2673
531 Biểu tượng logo của Interop Interop
01/2021 / Ethereum Blockchain
TROP *
27,01 USD
≈ 625.339 đ
0 USD
N/A
8.907 USD
(1 exchanges)
3.84% -7%
3807
532 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
27,07 USD
≈ 626.640 đ
7.011.229 USD
259.016 (26%)
Tổng: 1.000.000
1.713 USD
(0 exchanges)
-19.87% -40%
1177
533 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
26,40 USD
≈ 611.166 đ
434.284.426 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
14.488.628 USD
(6 exchanges)
7.35% -26%
141
534 Biểu tượng logo của Volts.Finance Volts.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
VOLTS *
25,92 USD
≈ 600.029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.318
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4867
535 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020
vBCH
25,99 USD
≈ 601.720 đ
4.012.994 USD
154.392
0 USD
(1 exchanges)
8.19% -9%
1362
536 Biểu tượng logo của TreeDefi TreeDefi
04/2021 / Binance Smart Chain
SEED *
25,88 USD
≈ 599.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.584.000
1.494.582 USD
(0 exchanges)
0.19% -48%
2744
537 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
25,35 USD
≈ 586.794 đ
1.532.210.935 USD
60.448.294 (60%)
Tổng: 101.172.570
61.524.249 USD
(40 exchanges)
2.04% 0%
84
538 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
24,72 USD
≈ 572.193 đ
5.209.480.524 USD
210.767.263 (78%)
Tổng: 268.551.866
673.633.650 USD
(Large exchanges)
6.67% -3%
38
539 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
25,03 USD
≈ 579.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
130.375 USD
(2 exchanges)
0.01% 2%
3257
540 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
25,05 USD
≈ 579.882 đ
8.474.216 USD
338.307 (17%)
Tổng: 2.000.000
55.381 USD
(2 exchanges)
2.55% 12%
1121
541 Biểu tượng logo của DefiBox DefiBox
09/2020 / EOS Blockchain
BOX *
25,35 USD
≈ 586.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
29.481.835 USD
(5 exchanges)
11.91% -11%
2550
542 Biểu tượng logo của HBTC Captain Token HBTC Captain Token
09/2020
HBC
25,13 USD
≈ 581.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.543.400
0 USD
(1 exchanges)
5.40% -3%
4751
543 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
25,45 USD
≈ 589.078 đ
0 USD
N/A
15.785.385 USD
(1 exchanges)
10.67% 27%
2568
544 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Silver Trust Mirrored iShares Silver Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mSLV *
25,34 USD
≈ 586.566 đ
37.752.250 USD
1.489.969
23.916 USD
(1 exchanges)
-0.05% -3%
644
545 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
25,42 USD
≈ 588.454 đ
863.434.074 USD
33.967.817 (3%)
Tổng: 1.344.157.523
55.051.610 USD
(1 exchanges)
7.46% -12%
108
546 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
24,66 USD
≈ 570.944 đ
15.930.483 USD
645.931 (6%)
Tổng: 10.000.000
348.704 USD
(2 exchanges)
28.74% 30%
914
547 Biểu tượng logo của Vanilla Network Vanilla Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
VNLA *
23,57 USD
≈ 545.692 đ
16.423.897 USD
696.754 (70%)
Tổng: 1.000.000
34.669 USD
(1 exchanges)
4.14% -19%
904
548 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
23,77 USD
≈ 550.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
6.140 USD
(2 exchanges)
4.87% 3%
3878
549 Biểu tượng logo của Stacker Ventures Stacker Ventures
03/2021 / Ethereum Blockchain
STACK *
23,85 USD
≈ 552.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
16.623 USD
(0 exchanges)
5.90% 7%
3706
550 Biểu tượng logo của Urus Urus
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
24,33 USD
≈ 563.186 đ
11.434.005 USD
470.000 (47%)
Tổng: 1.000.000
1.978.618 USD
(1 exchanges)
9.58% -15%
1024
551 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
23,16 USD
≈ 536.040 đ
238.028.217 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
4.762.693 USD
(7 exchanges)
8.38% 13%
256
552 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
22,76 USD
≈ 526.931 đ
319.533.875 USD
14.038.280
2.367.778 USD
(4 exchanges)
6.08% -0%
163
553 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
23,46 USD
≈ 543.197 đ
234.642.527 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
9.589.917 USD
(13 exchanges)
-1.36% -21%
190
554 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
23,03 USD
≈ 533.100 đ
1.378.304 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
35.332 USD
(5 exchanges)
17.08% -37%
1689
555 Biểu tượng logo của Yeld Finance Yeld Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YELD *
23,05 USD
≈ 533.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
210.277 USD
(1 exchanges)
-0.40% -20%
3155
556 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
23,15 USD
≈ 535.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
695 USD
(2 exchanges)
0.63% 27%
4172
557 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
22,97 USD
≈ 531.717 đ
24.605.395 USD
1.071.274 (5%)
Tổng: 23.037.721
1.811.190 USD
(1 exchanges)
0.43% -29%
773
558 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
23,48 USD
≈ 543.657 đ
21.884.768 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
3.617.079 USD
(1 exchanges)
4.48% -18%
811
559 Biểu tượng logo của Crowns Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
22,78 USD
≈ 527.403 đ
26.736.849 USD
1.173.596 (12%)
Tổng: 10.000.000
4.248.089 USD
(2 exchanges)
16.65% -17%
753
560 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
22,67 USD
≈ 524.805 đ
36.271.637 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
55.195.806 USD
(0 exchanges)
31.40% 120%
664
561 Biểu tượng logo của Sienna (ERC20) Sienna (ERC20)
05/2021 / Ethereum Blockchain
wSIENNA *
23,35 USD
≈ 540.509 đ
0 USD
N/A
204.208 USD
(0 exchanges)
31.36% -9%
3164
562 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
21,93 USD
≈ 507.629 đ
2.156.918.475 USD
98.364.429 (91%)
Tổng: 107.822.406
1.330.649.562 USD
(Large exchanges)
12.40% -32%
62
563 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
21,99 USD
≈ 509.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
120.323 USD
(1 exchanges)
27.51% -56%
3273
564 Biểu tượng logo của YFWorld YFWorld
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFW *
22,09 USD
≈ 511.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333
1.488 USD
(2 exchanges)
-0.00% 9%
4067
565 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
21,53 USD
≈ 498.391 đ
121.688.183 USD
5.652.357 (57%)
Tổng: 10.000.000
511.733 USD
(5 exchanges)
6.67% 0%
363
566 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
22,01 USD
≈ 509.612 đ
30.475.806 USD
1.384.416
20.485.551 USD
(8 exchanges)
-12.99% 13%
709
567 Biểu tượng logo của Channels Channels
02/2021 / Heco Blockchain
CAN *
22,12 USD
≈ 512.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
240.328 USD
(0 exchanges)
-5.80% -12%
3118
568 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
20,96 USD
≈ 485.246 đ
0 USD
N/A
365.617 USD
(1 exchanges)
-3.21% -31%
3020
569 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
20,97 USD
≈ 485.502 đ
495.353 USD
23.620 (98%)
Tổng: 24.000
44.966 USD
(1 exchanges)
-45.73% -46%
1943
570 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
20,61 USD
≈ 477.086 đ
2.366.705.659 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
627.796.822 USD
(Large exchanges)
4.25% 12%
60
571 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
20,54 USD
≈ 475.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
6.75% 15%
4810
572 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
21,13 USD
≈ 489.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
16.675 USD
(1 exchanges)
-0.75% -5%
3704
573 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
20,93 USD
≈ 484.619 đ
83.297.800 USD
3.979.091 (40%)
Tổng: 10.000.000
11.780.098 USD
(6 exchanges)
5.56% -17%
448
574 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
20,79 USD
≈ 481.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
8.24% 13%
4596
575 Biểu tượng logo của Oracle Top 5 Tokens Index Oracle Top 5 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
ORCL5 *
21,11 USD
≈ 488.688 đ
0 USD
N/A
10.756 USD
(1 exchanges)
9.22% -7%
3777
576 Biểu tượng logo của KLend KLend
04/2021 / Binance Smart Chain
KLT *
21,30 USD
≈ 493.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
151.045 USD
(0 exchanges)
0.48% -37%
3235
577 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
20,09 USD
≈ 465.000 đ
4.627.432 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
35.108 USD
(1 exchanges)
-1.79% 16%
1321
578 Biểu tượng logo của MCO MCO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MCO *
20,17 USD
≈ 467.005 đ
318.609.062 USD
15.793.831 (50%)
Tổng: 31.587.682
2.634.333 USD
(29 exchanges)
-0.33% -15%
162
579 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
19,99 USD
≈ 462.831 đ
141.749.518 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
951.535 USD
(3 exchanges)
4.31% -16%
332
580 Biểu tượng logo của UnityDAO UnityDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
UTY *
19,57 USD
≈ 453.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4786
581 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
20,00 USD
≈ 463.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
0 USD
(1 exchanges)
-0.00% 0%
4858
582 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
19,65 USD
≈ 454.998 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
903 USD
(4 exchanges)
5.10% 5%
4140
583 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
19,91 USD
≈ 460.968 đ
0 USD
N/A
2.585 USD
(2 exchanges)
0.59% 13%
3876
584 Biểu tượng logo của DotBased DotBased
10/2020 / Ethereum Blockchain
xDOT *
19,72 USD
≈ 456.498 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4848
585 Biểu tượng logo của Multiplier Multiplier
03/2021 / Binance Smart Chain
BMXX *
19,56 USD
≈ 452.743 đ
19.800.275 USD
1.012.442 (8%)
Tổng: 13.000.000
5.966 USD
(1 exchanges)
5.08% 4%
845
586 Biểu tượng logo của Bogged Finance Bogged Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BOG *
19,66 USD
≈ 455.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
1.751.393 USD
(1 exchanges)
9.77% 98%
2719
587 Biểu tượng logo của CompliFi CompliFi
05/2021 / Ethereum Blockchain
COMFI *
19,75 USD
≈ 457.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
821.263 USD
(0 exchanges)
-7.40% -54%
2846
588 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
19,84 USD
≈ 459.365 đ
16.069.386 USD
809.828 (1%)
Tổng: 100.000.000
1.981.011 USD
(0 exchanges)
11.68% 8%
911
589 Biểu tượng logo của MORPHOSE MORPHOSE
04/2021 / Binance Smart Chain
MORPH *
19,74 USD
≈ 457.048 đ
978.912 USD
49.583 (50%)
Tổng: 100.000
241.032 USD
(0 exchanges)
13.42% -38%
1778
590 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
18,65 USD
≈ 431.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
133.843.270 USD
(1 exchanges)
-3.44% 91%
2519
591 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain
RUNE *
18,62 USD
≈ 430.987 đ
4.466.962.563 USD
239.938.034 (48%)
Tổng: 500.000.000
152.497.602 USD
(12 exchanges)
10.70% 7%
42
592 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
18,83 USD
≈ 435.997 đ
3.427.558 USD
181.992 (18%)
Tổng: 999.082
0 USD
(2 exchanges)
27.25% 30%
1419
593 Biểu tượng logo của Farm House Finance Farm House Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FHSE *
19,30 USD
≈ 446.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4756
594 Biểu tượng logo của LINKUP LINKUP
09/2020
LINKUP
19,00 USD
≈ 439.830 đ
0 USD
N/A
5.624.394 USD
(1 exchanges)
22.95% -11%
2630
595 Biểu tượng logo của Samurai Samurai
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAM *
18,61 USD
≈ 430.817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
1.431 USD
(2 exchanges)
2.00% 14%
4073
596 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
18,79 USD
≈ 434.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(2 exchanges)
7.41% -9%
4844
597 Biểu tượng logo của CSP DAO CSP DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
NEBO *
18,65 USD
≈ 431.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
191.848 USD
(1 exchanges)
-9.73% -2%
3184
598 Biểu tượng logo của Apollon Limassol Apollon Limassol
11/2020 / Chiliz Blockchain
APL *
19,08 USD
≈ 441.706 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.16% -12%
4863
599 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
19,14 USD
≈ 442.990 đ
29.035.153 USD
1.517.334 (15%)
Tổng: 10.000.000
5.986.015 USD
(0 exchanges)
2.57% -17%
722
600 Biểu tượng logo của Mina Token Mina Token
03/2021
MINA
18,56 USD
≈ 429.732 đ
0 USD
N/A
467.751 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2817
601 Biểu tượng logo của Dev Protocol Dev Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEV *
17,92 USD
≈ 414.744 đ
20.029.620 USD
1.118.005 (9%)
Tổng: 12.729.090
740.705 USD
(1 exchanges)
21.72% 25%
842
602 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
17,86 USD
≈ 413.438 đ
38.390.692 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
31.758 USD
(3 exchanges)
-19.50% -10%
640
603 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
17,56 USD
≈ 406.476 đ
96.613.759 USD
5.502.440 (64%)
Tổng: 8.537.500
3.420.565 USD
(15 exchanges)
0.23% 5%
412
604 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Gold Trust Mirrored iShares Gold Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mIAU *
17,79 USD
≈ 411.811 đ
41.876.411 USD
2.354.084
61.271 USD
(1 exchanges)
0.67% -0%
622
605 Biểu tượng logo của MEME CASH MEME CASH
12/2020 / Ethereum Blockchain
MCH *
18,49 USD
≈ 427.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4908
606 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
18,02 USD
≈ 417.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
780 USD
(4 exchanges)
-5.71% -20%
4156
607 Biểu tượng logo của stakedFIRO stakedFIRO
10/2020 / Ethereum Blockchain
stFIRO *
17,87 USD
≈ 413.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.207
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4850
608 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
17,52 USD
≈ 405.702 đ
89.392.829 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
388.528 USD
(1 exchanges)
16.70% -7%
429
609 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
18,23 USD
≈ 422.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4889
610 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
18,22 USD
≈ 421.785 đ
438.283.727 USD
24.055.555 (24%)
Tổng: 100.000.000
128.305.195 USD
(7 exchanges)
-5.24% 3%
138
611 Biểu tượng logo của PRIA PRIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRIA *
17,70 USD
≈ 409.772 đ
1.227.653 USD
69.356
12.647 USD
(1 exchanges)
-2.75% 130%
1719
612 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Binance Smart Chain
THIRM *
17,96 USD
≈ 415.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
2.37% -6%
4813
613 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
18,18 USD
≈ 420.972 đ
0 USD
N/A
2.879.684 USD
(1 exchanges)
6.39% 3%
2678
614 Biểu tượng logo của CORD.Finance CORD.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CORD *
18,09 USD
≈ 418.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.990
0 USD
(1 exchanges)
2.37% -8%
4990
615 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
18,46 USD
≈ 427.278 đ
0 USD
N/A
1.799.666 USD
(2 exchanges)
6.65% 6%
2717
616 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
17,80 USD
≈ 412.091 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
18.417 USD
(0 exchanges)
-47.91% -56%
3679
617 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
18,26 USD
≈ 422.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
22.904 USD
(1 exchanges)
-14.24% -21%
3630
618 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
17,84 USD
≈ 412.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
495.091 USD
(0 exchanges)
1.97% -6%
2950
619 Biểu tượng logo của Bafi Finance Bafi Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
18,18 USD
≈ 420.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
696.407 USD
(3 exchanges)
3.27% -10%
2873
620 Biểu tượng logo của SharedStake SharedStake
02/2021 / Ethereum Blockchain
SGT *
16,62 USD
≈ 384.805 đ
2.493.582 USD
150.015 (2%)
Tổng: 10.000.000
464.992 USD
(0 exchanges)
16.27% 8%
1506
621 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
16,86 USD
≈ 390.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.759 USD
(1 exchanges)
-22.05% 10%
4048
622 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain
START *
16,57 USD
≈ 383.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
610.399 USD
(1 exchanges)
7.71% -9%
2903
623 Biểu tượng logo của UME Token UME Token
03/2021 / Tron Blockchain
UME *
16,73 USD
≈ 387.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000.000
29.396 USD
(2 exchanges)
0.57% -23%
3587
624 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
16,58 USD
≈ 383.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
437 USD
(0 exchanges)
6.48% -24%
4212
625 Biểu tượng logo của Octree Octree
04/2021 / Binance Smart Chain
OAK *
17,48 USD
≈ 404.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.718 USD
(0 exchanges)
3.19% -13%
4055
626 Biểu tượng logo của Polkadex Polkadex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PDEX *
16,60 USD
≈ 384.222 đ
32.594.288 USD
1.963.860 (10%)
Tổng: 20.000.000
2.139.645 USD
(0 exchanges)
13.51% -6%
691
627 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
16,40 USD
≈ 379.669 đ
63.306.512 USD
3.860.061 (15%)
Tổng: 25.000.000
4.295.047 USD
(11 exchanges)
27.73% -14%
520
628 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
15,56 USD
≈ 360.313 đ
1.284.648.818 USD
82.538.303 (37%)
Tổng: 223.000.000
18.182.458 USD
(7 exchanges)
1.62% -12%
90
629 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
15,80 USD
≈ 365.793 đ
20.793.057 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
17.569.197 USD
(2 exchanges)
-6.95% -10%
833
630 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
15,85 USD
≈ 367.004 đ
6.081.298.987 USD
383.597.889 (40%)
Tổng: 958.382.390
547.428.005 USD
(16 exchanges)
2.47% -4%
33
631 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
16,00 USD
≈ 370.377 đ
480.964.877 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
34.950.247 USD
(5 exchanges)
-5.55% 13%
133
632 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
15,69 USD
≈ 363.229 đ
86.550.457 USD
5.516.202 (88%)
Tổng: 6.288.338
775.159 USD
(4 exchanges)
8.43% -14%
431
633 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
16,34 USD
≈ 378.381 đ
26.021.612 USD
1.592.048 (12%)
Tổng: 13.000.000
609.842 USD
(2 exchanges)
3.03% 24%
760
634 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
15,84 USD
≈ 366.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
390 USD
(2 exchanges)
4.13% -29%
4228
635 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
16,13 USD
≈ 373.416 đ
2.052.486.689 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
835.251.306 USD
(Large exchanges)
8.28% -4%
68
636 Biểu tượng logo của Moon YFI Moon YFI
09/2020 / Ethereum Blockchain
MYFI *
16,08 USD
≈ 372.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.516
0 USD
(2 exchanges)
7.04% 15%
4772
637 Biểu tượng logo của XRPUP XRPUP
09/2020
XRPUP
15,88 USD
≈ 367.628 đ
0 USD
N/A
41.424.273 USD
(1 exchanges)
21.23% -24%
2541
638 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020
BEC
15,91 USD
≈ 368.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
986.198 USD
(3 exchanges)
7.52% 22%
2813
639 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
16,36 USD
≈ 378.762 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4773
640 Biểu tượng logo của Buccaneer V2 Buccaneer V2
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUCC *
15,51 USD
≈ 359.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
3.111 USD
(1 exchanges)
6.76% 4%
3981
641 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
15,93 USD
≈ 368.815 đ
51.571.237 USD
3.237.057 (3%)
Tổng: 98.942.301
32.791.836 USD
(1 exchanges)
-1.67% -21%
576
642 Biểu tượng logo của pulltherug.finance pulltherug.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RUGZ *
15,88 USD
≈ 367.736 đ
149.906 USD
9.437 (94%)
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
2190
643 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
15,71 USD
≈ 363.622 đ
186.263.022 USD
11.858.426 (55%)
Tổng: 21.400.000
11.983.059 USD
(34 exchanges)
2.94% -1%
285
644 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
15,73 USD
≈ 364.145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
811.787 USD
(1 exchanges)
-2.80% -1%
2840
645 Biểu tượng logo của Occam.Fi Occam.Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
OCC *
15,89 USD
≈ 367.818 đ
0 USD
N/A
1.705.831 USD
(0 exchanges)
1.59% 2%
2724
646 Biểu tượng logo của WAV3 WAV3
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAV3 *
15,33 USD
≈ 354.822 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4901
647 Biểu tượng logo của DFOhub DFOhub
06/2020 / Ethereum Blockchain
BUIDL *
14,83 USD
≈ 343.270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
105.147 USD
(9 exchanges)
8.26% -20%
3304
648 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
14,79 USD
≈ 342.454 đ
1.555.194.657 USD
105.131.646 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
3.663.344 USD
(3 exchanges)
7.22% 57%
208
649 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
15,19 USD
≈ 351.711 đ
311.359.970 USD
20.494.033 (20%)
Tổng: 100.000.000
137.152.038 USD
(52 exchanges)
5.05% -19%
166
650 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
14,65 USD
≈ 339.064 đ
12.478.730 USD
852.000 (4%)
Tổng: 20.000.000
1.029.718 USD
(9 exchanges)
-1.38% 39%
993
651 Biểu tượng logo của YEP COIN YEP COIN
09/2020
YEP
15,09 USD
≈ 349.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
770 USD
(1 exchanges)
1.80% 173%
3928
652 Biểu tượng logo của Earnbase Earnbase
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENB *
15,36 USD
≈ 355.610 đ
1.865.889 USD
121.468 (12%)
Tổng: 990.000
32.932 USD
(2 exchanges)
-0.73% 2%
1605
653 Biểu tượng logo của WaterDrop WaterDrop
12/2020 / Ethereum Blockchain
WDP *
14,84 USD
≈ 343.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.950
4.882 USD
(3 exchanges)
0.06% 0%
3901
654 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
15,05 USD
≈ 348.462 đ
0 USD
N/A
1.499.453 USD
(3 exchanges)
9.32% -22%
2745
655 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
14,77 USD
≈ 341.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
186.465 USD
(1 exchanges)
6.67% 16%
3193
656 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
14,68 USD
≈ 339.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(3 exchanges)
2.61% 25%
4958
657 Biểu tượng logo của wanSUSHI wanSUSHI
03/2021 / Wanchain
WANSUSHI *
15,27 USD
≈ 353.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(0 exchanges)
10.21% -13%
4443
658 Biểu tượng logo của GSPI Shopping.io Governance GSPI Shopping.io Governance
03/2021 / Binance Smart Chain
GSPI *
15,12 USD
≈ 350.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
67.581 USD
(0 exchanges)
2.27% -31%
3411
659 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
14,82 USD
≈ 342.997 đ
142.255.114 USD
9.601.254 (32%)
Tổng: 30.000.000
7.170.405 USD
(0 exchanges)
9.15% -42%
336
660 Biểu tượng logo của CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE
04/2021 / Binance Smart Chain
CLIMB *
15,09 USD
≈ 349.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 625.000
166.521 USD
(1 exchanges)
-3.60% 9%
3210
661 Biểu tượng logo của SatisFinance Token SatisFinance Token
04/2021 / Binance Smart Chain
SAT *
14,81 USD
≈ 342.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
8.237 USD
(0 exchanges)
37.71% 11%
3824
662 Biểu tượng logo của CryptoCart CryptoCart
05/2021 / Ethereum Blockchain
CC *
14,89 USD
≈ 344.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.135.967 USD
(0 exchanges)
50.93% 3%
2784
663 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
14,43 USD
≈ 334.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
263.426 USD
(2 exchanges)
12.18% 1%
3089
664 Biểu tượng logo của yfBeta yfBeta
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBETA *
13,58 USD
≈ 314.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 20%
4739
665 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
14,46 USD
≈ 334.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
234.035 USD
(4 exchanges)
-54.54% -72%
3127
666 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron Blockchain
CORN *
14,03 USD
≈ 324.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
24.167 USD
(6 exchanges)
11.67% -16%
3620
667 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
13,87 USD
≈ 321.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
8.560 USD
(1 exchanges)
1.73% -29%
3816
668 Biểu tượng logo của Team Heretics Fan Token Team Heretics Fan Token
11/2020 / Chiliz Blockchain
TH *
14,47 USD
≈ 334.930 đ
6.148.819 USD
425.000 (9%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
11.59% -10%
1235
669 Biểu tượng logo của Vaultz Vaultz
01/2021 / Ethereum Blockchain
VAULTZ *
14,24 USD
≈ 329.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4941
670 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
13,92 USD
≈ 322.255 đ
0 USD
N/A
984.206 USD
(1 exchanges)
15.74% 12%
2814
671 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
14,18 USD
≈ 328.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(0 exchanges)
1.92% -6%
4991
672 Biểu tượng logo của Radicle Radicle
09/2020
RAD
14,05 USD
≈ 325.150 đ
68.874.363 USD
4.903.705 (5%)
Tổng: 99.999.620
1.394.169 USD
(4 exchanges)
17.48% -8%
494
673 Biểu tượng logo của CyberTime Finance Token CyberTime Finance Token
03/2021 / Binance Smart Chain
CTF *
13,59 USD
≈ 314.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 86.400
10.989 USD
(1 exchanges)
29.15% -8%
3776
674 Biểu tượng logo của Clover Clover
02/2021
CLV
13,64 USD
≈ 315.745 đ
0 USD
N/A
189.454 USD
(0 exchanges)
-10.13% -16%
3186
675 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
13,18 USD
≈ 305.145 đ
334.658.183 USD
25.389.000 (25%)
Tổng: 100.000.000
21.539.972 USD
(13 exchanges)
10.98% -12%
240
676 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
12,56 USD
≈ 290.680 đ
44.042.390 USD
3.507.572 (35%)
Tổng: 10.000.000
34.154.659 USD
(1 exchanges)
-3.84% 71%
612
677 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
13,16 USD
≈ 304.663 đ
133.293.397 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
31.646.882 USD
(31 exchanges)
12.12% -21%
345
678 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
13,20 USD
≈ 305.655 đ
9.375.789 USD
710.112 (100%)
Tổng: 710.113
289.803 USD
(4 exchanges)
19.39% 26%
1094
679 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
13,36 USD
≈ 309.375 đ
116.583.530 USD
8.723.740 (87%)
Tổng: 10.000.000
4.150.576 USD
(3 exchanges)
8.07% -23%
371
680 Biểu tượng logo của FINANCIAL INVESTMENT TOKEN FINANCIAL INVESTMENT TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIT *
13,47 USD
≈ 311.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
80 USD
(1 exchanges)
155.35% 254%
4238
681 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain
BURGER *
13,15 USD
≈ 304.407 đ
158.796.954 USD
12.076.423 (58%)
Tổng: 21.000.000
62.435.023 USD
(5 exchanges)
10.14% -19%
316
682 Biểu tượng logo của SwapShip SwapShip
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWSH *
13,16 USD
≈ 304.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 11%
4790
683 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
12,62 USD
≈ 292.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
536.887 USD
(2 exchanges)
-29.27% 18%
2935
684 Biểu tượng logo của Shabu Shabu Finance Shabu Shabu Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOBE *
12,89 USD
≈ 298.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000.000
8.603.339 USD
(2 exchanges)
0.13% -1%
2597
685 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
13,33 USD
≈ 308.590 đ
0 USD
N/A
38.225 USD
(0 exchanges)
22.29% 43%
3532
686 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
12,59 USD
≈ 291.410 đ
161.460.999 USD
12.826.666 (13%)
Tổng: 100.000.000
41.365.097 USD
(1 exchanges)
11.67% -5%
314
687 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
13,23 USD
≈ 306.263 đ
224.663.069 USD
16.981.987 (16%)
Tổng: 103.907.035
3.262.593 USD
(1 exchanges)
15.71% 42%
257
688 Biểu tượng logo của B Non-Fungible Yearn B Non-Fungible Yearn
03/2021 / Binance Smart Chain
BNFY *
12,91 USD
≈ 298.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.532 USD
(1 exchanges)
3.03% -10%
3911
689 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain
WHEAT *
12,74 USD
≈ 294.909 đ
0 USD
N/A
9.431 USD
(1 exchanges)
15.90% 20%
3795
690 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
12,01 USD
≈ 278.105 đ
1.600.734.564 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
1.484.378.709 USD
(28 exchanges)
-19.10% 13%
81
691 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
11,65 USD
≈ 269.713 đ
100.281.610 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
29.080.129 USD
(6 exchanges)
12.66% -24%
399
692 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
12,06 USD
≈ 279.085 đ
0 USD
N/A
5.760.923 USD
(1 exchanges)
7.58% 69%
2628
693 Biểu tượng logo của Global Utility Smart Digital Token Global Utility Smart Digital Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
GUSDT *
11,87 USD
≈ 274.805 đ
0 USD
N/A
467.124 USD
(3 exchanges)
-3.04% 1%
2962
694 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain
vBNB *
12,19 USD
≈ 282.259 đ
1.028.166.142 USD
84.327.095
0 USD
(1 exchanges)
5.20% -4%
216
695 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
12,21 USD
≈ 282.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 15%
4916
696 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
12,29 USD
≈ 284.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
56.467 USD
(4 exchanges)
14.87% 14%
3458
697 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
12,16 USD
≈ 281.503 đ
974.237.627 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
42.990.841 USD
(3 exchanges)
9.64% -13%
103
698 Biểu tượng logo của Gladius Finance Gladius Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLAD *
12,35 USD
≈ 285.957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4972
699 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
11,72 USD
≈ 271.367 đ
23.446.087 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
42.926.726 USD
(0 exchanges)
-7.93% 13%
794
700 Biểu tượng logo của Bafi Finanace Bafi Finanace
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
11,61 USD
≈ 268.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
36.845 USD
(0 exchanges)
-12.88% -7%
3454
701 Biểu tượng logo của Polkamon Polkamon
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
12,28 USD
≈ 284.229 đ
21.042.794 USD
1.713.901 (17%)
Tổng: 9.851.543
5.132.201 USD
(0 exchanges)
56.12% -5%
831
702 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 284.097 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
3.77% 140%
1133
703 Biểu tượng logo của Savix Savix
04/2021 / Ethereum Blockchain
SVX *
11,85 USD
≈ 274.377 đ
782.258 USD
66.001 (81%)
Tổng: 81.955
61.804 USD
(3 exchanges)
-2.52% -21%
1844
704 Biểu tượng logo của Kattana Kattana
04/2021 / Ethereum Blockchain
KTN *
12,03 USD
≈ 278.452 đ
12.811.675 USD
1.065.140 (11%)
Tổng: 10.000.000
170.893 USD
(2 exchanges)
8.85% -19%
983
705 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
10,55 USD
≈ 244.167 đ
1.479.195.055 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
688.202.448 USD
(Large exchanges)
10.32% -28%
85
706 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
11,26 USD
≈ 260.659 đ
10.734.509.191 USD
953.367.239 (93%)
Tổng: 1.029.534.318
8.754.866.621 USD
(Large exchanges)
8.13% -4%
19
707 Biểu tượng logo của MM Token MM Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
MM *
10,57 USD
≈ 244.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.916
72.338 USD
(1 exchanges)
0.74% -10%
3395
708 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
10,74 USD
≈ 248.707 đ
29.300.639 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.27% -10%
717
709 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
10,90 USD
≈ 252.300 đ
723.909 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
80.730 USD
(3 exchanges)
-0.55% -16%
1864
710 Biểu tượng logo của Keep4r Keep4r
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP4R *
11,30 USD
≈ 261.705 đ
922.558 USD
81.608 (82%)
Tổng: 100.000
50.444 USD
(2 exchanges)
12.17% -9%
1797
711 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
11,01 USD
≈ 254.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
0 USD
(1 exchanges)
5.41% 67%
4924
712 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
11,15 USD
≈ 258.226 đ
0 USD
N/A
9.555.443 USD
(1 exchanges)
12.72% -37%
2587
713 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
11,35 USD
≈ 262.768 đ
39.693.549 USD
3.497.024 (17%)
Tổng: 20.000.000
1.731.730 USD
(1 exchanges)
7.48% 49%
632
714 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
EGG *
10,99 USD
≈ 254.467 đ
19.292.559 USD
1.755.130 (94%)
Tổng: 1.867.617
2.860.742 USD
(1 exchanges)
0.70% -19%
853
715 Biểu tượng logo của Rich Maker Rich Maker
02/2021 / Binance Smart Chain
RICH *
11,41 USD
≈ 264.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
0 USD
(1 exchanges)
2.37% -44%
4992
716 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
10,52 USD
≈ 243.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.930.269
149.551 USD
(0 exchanges)
1.88% -19%
3239
717 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / Binance Smart Chain
aWSB *
10,72 USD
≈ 248.176 đ
65.533 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.00% 0%
2320
718 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
11,24 USD
≈ 260.204 đ
195.574.390 USD
17.400.000 (17%)
Tổng: 100.000.000
55.415.637 USD
(0 exchanges)
9.91% -22%
272
719 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
11,24 USD
≈ 260.175 đ
5.631.112 USD
501.048 (77%)
Tổng: 652.182
0 USD
(0 exchanges)
2.37% -6%
1261
720 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Mt Pelerin
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
10,50 USD
≈ 243.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(0 exchanges)
0.01% 0%
4577
721 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
10,31 USD
≈ 238.690 đ
10.310.591.984 USD
1.000.000.000
507.269.926 USD
(18 exchanges)
12.43% -13%
20
722 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
9,94 USD
≈ 230.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
1.036.023 USD
(3 exchanges)
13.77% -43%
2804
723 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
10,04 USD
≈ 232.352 đ
200.962 USD
20.022 (40%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
6.46% 16%
2146
724 Biểu tượng logo của BLOCKIDCOIN BLOCKIDCOIN
04/2020
BID
10,22 USD
≈ 236.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
123 USD
(1 exchanges)
-22.85% -37%
4305
725 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
9,85 USD
≈ 228.047 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
405.775 USD
(3 exchanges)
3.27% -11%
2999
726 Biểu tượng logo của Largo Coin Largo Coin
03/2020
LRG
10,13 USD
≈ 234.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
76.864 USD
(3 exchanges)
3.94% 4%
3383
727 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
9,86 USD
≈ 228.271 đ
76.156.071 USD
7.723.350 (37%)
Tổng: 21.000.000
1.243.004 USD
(6 exchanges)
0.78% -7%
475
728 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
10,23 USD
≈ 236.717 đ
152.827.314 USD
14.945.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
2.554.343 USD
(2 exchanges)
0.64% -1%
322
729 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTMXBULL *
10,43 USD
≈ 241.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.106
18.858 USD
(1 exchanges)
-0.04% -34%
3671
730 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
10,38 USD
≈ 240.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
478.006 USD
(1 exchanges)
20.86% -33%
2957
731 Biểu tượng logo của Defis Network Defis Network
08/2020 / EOS Blockchain
DFS *
9,64 USD
≈ 223.207 đ
3.575.636 USD
370.848 (4%)
Tổng: 10.000.000
452.084 USD
(3 exchanges)
6.54% -12%
1402
732 Biểu tượng logo của YMPL YMPL
08/2020 / Ethereum Blockchain
YMPL *
9,73 USD
≈ 225.328 đ
429.894 USD
44.167 (0%)
Tổng: 999.999.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
1985
733 Biểu tượng logo của Bast Bast
09/2020 / Ethereum Blockchain
BAST *
10,32 USD
≈ 238.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 13%
4736
734 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
9,99 USD
≈ 231.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.274.792 USD
(1 exchanges)
0.15% -0%
2566
735 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
9,99 USD
≈ 231.258 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 150%
4742
736 Biểu tượng logo của TRXUP TRXUP
09/2020
TRXUP
10,26 USD
≈ 237.531 đ
0 USD
N/A
12.549.661 USD
(1 exchanges)
20.72% -55%
2577
737 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
9,65 USD
≈ 223.480 đ
210.403.850 USD
21.795.505 (15%)
Tổng: 150.000.000
38.368.568 USD
(8 exchanges)
32.56% 21%
264
738 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Binance Smart Chain
FRIES *
10,19 USD
≈ 235.973 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
4.201 USD
(2 exchanges)
-0.93% -30%
3932
739 Biểu tượng logo của Zoom Protocol Zoom Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOM *
10,14 USD
≈ 234.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.693 USD
(1 exchanges)
-0.39% -1%
3993
740 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
10,28 USD
≈ 237.905 đ
808.317.610 USD
78.655.577 (26%)
Tổng: 300.000.000
149.166.149 USD
(10 exchanges)
1.69% 58%
111
741 Biểu tượng logo của Ternio-ERC20 Ternio-ERC20
09/2020 / Ethereum Blockchain
TERN *
10,05 USD
≈ 232.581 đ
0 USD
N/A
18.118 USD
(2 exchanges)
1.47% 58%
3684
742 Biểu tượng logo của YFPRO Finance YFPRO Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFPRO *
10,17 USD
≈ 235.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
(4 exchanges)
6.66% 130%
4809
743 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
EASY *
10,49 USD
≈ 242.867 đ
26.488.026 USD
2.524.834 (25%)
Tổng: 10.000.000
8.380.629 USD
(3 exchanges)
21.37% -6%
755
744 Biểu tượng logo của BitDEFi BitDEFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFI *
10,20 USD
≈ 236.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
14.967 USD
(1 exchanges)
1.70% -14%
3729
745 Biểu tượng logo của XFII XFII
11/2020 / Ethereum Blockchain
XFII *
9,66 USD
≈ 223.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
0 USD
(2 exchanges)
6.65% 15%
4864
746 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
10,20 USD
≈ 236.027 đ
0 USD
N/A
31.856.434 USD
(1 exchanges)
31.11% -24%
2548
747 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
10,06 USD
≈ 232.999 đ
29.203.234 USD
2.901.532 (58%)
Tổng: 5.000.000
116.929 USD
(0 exchanges)
-0.74% -30%
720
748 Biểu tượng logo của Natus Vincere Fan Token Natus Vincere Fan Token
01/2021
NAVI
10,08 USD
≈ 233.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.37% -14%
4966
749 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
9,93 USD
≈ 229.827 đ
482.416.796 USD
48.592.860 (9%)
Tổng: 555.000.000
58.161.532 USD
(2 exchanges)
6.34% -24%
230
750 Biểu tượng logo của Crudeoil Finance Crudeoil Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
OIL *
9,58 USD
≈ 221.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
10.155 USD
(0 exchanges)
-0.48% 35%
3786
751 Biểu tượng logo của BT.Finance BT.Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
BT *
9,58 USD
≈ 221.787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.027
108.714 USD
(3 exchanges)
2.34% 5%
3297
752 Biểu tượng logo của Font Font
02/2021 / Ethereum Blockchain
FONT *
9,55 USD
≈ 221.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
335.537 USD
(0 exchanges)
-15.05% 15%
3037
753 Biểu tượng logo của wanEOS wanEOS
03/2021 / Wanchain
WANEOS *
9,59 USD
≈ 221.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
31 USD
(0 exchanges)
4.06% 25%
4371
754 Biểu tượng logo của VANCI FINANCE VANCI FINANCE
03/2021 / Binance Smart Chain
VANCII *
9,77 USD
≈ 226.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
1.367 USD
(0 exchanges)
1.05% -15%
4079
755 Biểu tượng logo của AMPnet Asset Platform and Exchange AMPnet Asset Platform and Exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
AAPX *
10,37 USD
≈ 239.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
511.053 USD
(0 exchanges)
46.53% 10%
2944
756 Biểu tượng logo của DisCas Vision DisCas Vision
05/2021 / Binance Smart Chain
DISC *
10,45 USD
≈ 241.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.173 USD
(0 exchanges)
-10.69% -38%
3712
757 Biểu tượng logo của PooCoin PooCoin
03/2021 / Binance Smart Chain
POOCOIN *
10,01 USD
≈ 231.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
174.171 USD
(2 exchanges)
-13.43% 108%
3201
758 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
8,65 USD
≈ 200.142 đ
10.659.879 USD
1.233.005 (12%)
Tổng: 10.000.000
11.496.132 USD
(1 exchanges)
-9.61% -6%
1048
759 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
8,52 USD
≈ 197.239 đ
10.859.067 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
10.121.595 USD
(1 exchanges)
-5.10% -5%
1043
760 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
9,37 USD
≈ 216.922 đ
750.285.949 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
522.683.421 USD
(23 exchanges)
35.20% 112%
114
761 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
8,50 USD
≈ 196.803 đ
336.729.700 USD
39.609.523 (100%)
Tổng: 39.609.524
45.070.755 USD
(43 exchanges)
4.43% -26%
156
762 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
9,48 USD
≈ 219.529 đ
101.775.262 USD
10.732.493 (54%)
Tổng: 20.000.000
120.025 USD
(6 exchanges)
-1.42% -16%
398
763 Biểu tượng logo của Genesis Vision Genesis Vision
11/2017 / Ethereum Blockchain
GVT *
9,21 USD
≈ 213.229 đ
40.774.944 USD
4.426.883 (100%)
Tổng: 4.436.644
2.678.645 USD
(6 exchanges)
10.93% -27%
629
764 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
8,96 USD
≈ 207.351 đ
133.924.200 USD
14.952.163 (80%)
Tổng: 18.585.933
140.797 USD
(5 exchanges)
0.93% 9%
344
765 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
9,29 USD
≈ 215.091 đ
297.434.050 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
5.412.178 USD
(10 exchanges)
80.14% 136%
180
766 Biểu tượng logo của Internxt Internxt
10/2017 / Ethereum Blockchain
INXT *
9,26 USD
≈ 214.426 đ
5.831.726 USD
629.610
297.483 USD
(7 exchanges)
12.53% 13%
1254
767 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
8,75 USD
≈ 202.550 đ
437.474.001 USD
50.000.000 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
163.394.204 USD
(36 exchanges)
6.39% -14%
139
768 Biểu tượng logo của Social Finance Social Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOFI *
9,37 USD
≈ 216.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
0 USD
(1 exchanges)
7.04% 10%
4737
769 Biểu tượng logo của Hedget Hedget
09/2020 / Ethereum Blockchain
HGET *
8,63 USD
≈ 199.895 đ
15.123.337 USD
1.751.448 (18%)
Tổng: 10.000.000
559.929 USD
(11 exchanges)
3.61% 4%
928
770 Biểu tượng logo của Toshify.finance Toshify.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
8,57 USD
≈ 198.442 đ
0 USD
N/A
3.373 USD
(1 exchanges)
-2.55% 27%
3963
771 Biểu tượng logo của YEARN2.FINANCE YEARN2.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFI2 *
9,34 USD
≈ 216.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 14%
4755
772 Biểu tượng logo của Pajama.Finance Pajama.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PJM *
9,02 USD
≈ 208.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 15%
4798
773 Biểu tượng logo của YFE Money YFE Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFE *
9,33 USD
≈ 215.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
756 USD
(1 exchanges)
5.19% 12%
4163
774 Biểu tượng logo của YFOS.finance YFOS.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOS *
8,96 USD
≈ 207.330 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
6.65% 14%
4806
775 Biểu tượng logo của Yfscience Yfscience
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFSI *
9,24 USD
≈ 213.903 đ
213.406 USD
23.096 (74%)
Tổng: 31.415
0 USD
(2 exchanges)
6.65% 15%
2130
776 Biểu tượng logo của YFIII YFIII
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
8,60 USD
≈ 199.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
2.679 USD
(2 exchanges)
0.12% 132%
3994
777 Biểu tượng logo của YUI Token YUI Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
YUI *
9,12 USD
≈ 211.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.823
19.690 USD
(1 exchanges)
6.66% 7%
3665
778 Biểu tượng logo của Mirrored ProShares VIX Mirrored ProShares VIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
mVIXY *
8,90 USD
≈ 205.920 đ
33.334.394 USD
3.747.525
1.451.094 USD
(1 exchanges)
-10.19% 9%
686
779 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
9,40 USD
≈ 217.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
179.385 USD
(2 exchanges)
3.55% -5%
3200
780 Biểu tượng logo của Yearn Shark Finance Yearn Shark Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
YSKF *
9,10 USD
≈ 210.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
0 USD
(2 exchanges)
6.65% 15%
4954
781 Biểu tượng logo của Shield Protocol Shield Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
SHIELD *
9,35 USD
≈ 216.433 đ
2.106.366 USD
225.300 (23%)
Tổng: 1.000.000
4.505.972 USD
(1 exchanges)
-4.83% -10%
1562
782 Biểu tượng logo của Launchpool Launchpool
02/2021 / Ethereum Blockchain
LPOOL *
9,48 USD
≈ 219.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.324.076 USD
(4 exchanges)
-0.52% 11%
2767
783 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain
SCB *
8,75 USD
≈ 202.486 đ
285.554 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
5.154 USD
(0 exchanges)
5.02% -24%
2076
784 Biểu tượng logo của Decentralized Nations Decentralized Nations
03/2021 / Ethereum Blockchain
DENA *
8,82 USD
≈ 204.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.104 USD
(0 exchanges)
5.44% 15%
4111
785 Biểu tượng logo của Neoteric Neoteric
03/2021 / Binance Smart Chain
NTRC *
8,82 USD
≈ 204.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(0 exchanges)