1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 10294 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3492) - Ethereum (3641) - TRON (101) - OKC Token (18) - Wanchain (9) - Cronos (52) - Solana (353) - Polygon (255) - XDC Network (7) - Avalanche (201) - Fantom (113) - BNB Smart Chain (BEP20) (40) - XRP (24) - Klaytn (57) - IoTeX (6) - Chiliz (31) - Neo (10) - Terra Classic (8) - EOS (14) - TomoChain (2) - Harmony (33) - Bitgert (3) - Cardano (33) - Arbitrum (30) - Dogechain (17) - Cosmos (16) - Waves (7) - Secret (3) - Binance Chain (BEP2) (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (11) - Ontology (1) - Algorand (19) - Aurora (5) - Binance Smart Chain (BEP20) (122) - Boba Network (1) - KuCoin Token (7) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - Xinfin Network (XDC) (2) - MetisDAO (14) - Celo (15) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Terra (8) - Polkadot (1) - Huobi Token (30) - Karura (2) - STAKE (6) - HECO (1) - IOST (1) - Optimism (6) - Moonbeam (8) - Moonriver (10) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (11) - Fusion (1) - Elrond (15) - Avalanche C-Chain (9) - NEAR Protocol (6) - Velas (1) - Stacks (2) - SORA (2) - BNB Chain (BEP20) (1) - Cube Network (1) - Arbitrum (Ethereum) (1) - Hedera (3) - Meter Governance (1) - Ripple (1) - NEM (1) - Bitcicoin (17) - OKExChain (1) - Everscale (4) - KardiaChain (5) - XRP Ledger (1) - Elastos (1) - Songbird (1) - Tron20 (1) - Conflux (1) - CANTO (3) - Kadena (1) - Ethereum Classic (1) - EthereumPoW (1) -

01/10/2022 09:35

Bảng xếp hạng 10294 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
238.953 USD
5.737.251.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.379.776 USD
-0.60% 0%
2697
2 Biểu tượng logo của BlockStream Mining Notes BlockStream Mining Notes
02/2022
BMN
147.006 USD
3.529.622.942 đ
0 USD
N/A
29.410 USD
-0.31% 0%
4395
3 Biểu tượng logo của 四皇 - Four Emperors 四皇 - Four Emperors
07/2022 / Ethereum Blockchain
YONKŌ *
94.924 USD
2.279.131.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4
4.155 USD
-4.95% -11%
5355
4 Biểu tượng logo của Punk Vault (NFTX) Punk Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
82.841 USD
1.989.007.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110
36.721 USD
-2.31% 0%
4286
5 Biểu tượng logo của nHBTC(N0001) nHBTC(N0001)
? / Ethereum Blockchain
HBTC *
47.551 USD
1.141.703.231 đ
1.963.387.989 USD
4.810
6.447.906 USD
-1.78% -4%
231
6 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
36.926 USD
886.604.830 đ
1.550.910 USD
42
0 USD
-14.21% -4%
1271
7 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche Blockchain
WMEMO *
26.813 USD
643.785.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.644
117.915 USD
0.17% 0%
3617
8 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
22.379 USD
537.320.511 đ
6.758.467 USD
302 (96%)
Tổng: 315
0 USD
-3.18% 4%
857
9 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
19.721 USD
473.501.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
8.453 USD
0.24% 3%
5035
10 Biểu tượng logo của Algomint Algomint
08/2022 / Algorand Blockchain
GOBTC *
19.634 USD
471.411.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.862 USD
-0.50% 2%
5721
11 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
19.599 USD
470.564.899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
891.315 USD
0.55% 1%
2891
12 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
19.547 USD
469.311.465 đ
60.178.909 USD
3.580 (26%)
Tổng: 13.698
1.863.389 USD
-0.19% 1%
354
13 Biểu tượng logo của BTC Proxy BTC Proxy
01/2022 / Polygon Blockchain
BTCPX *
19.517 USD
468.597.914 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14
33.762 USD
0.25% 1%
4330
14 Biểu tượng logo của Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged
06/2022 / Avalanche Blockchain
BTC.b *
19.475 USD
467.586.904 đ
0 USD
N/A
283.938 USD
0.13% 1%
3223
15 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
19.457 USD
467.155.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
0.00% 1%
8268
16 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Blockchain
BTCB *
19.453 USD
467.064.165 đ
2.049.607.603 USD
105.363 (94%)
Tổng: 112.501
8.865.913 USD
-0.51% 1%
205
17 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
19.449 USD
466.977.933 đ
48.851.225 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
973.338 USD
-6.06% 6%
406
18 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
19.446 USD
466.893.418 đ
4.758.566.850 USD
244.856
292.660.861 USD
0.15% 1%
19
19 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
19.443 USD
466.830.668 đ
61.576.889 USD
3.167 (0%)
Tổng: 20.999.764
31.542 USD
-0.60% 1%
319
20 Biểu tượng logo của BITCOIN ADDITIONAL BITCOIN ADDITIONAL
04/2022
BTCA
19.432 USD
466.551.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.205.476 USD
-0.69% 1%
2838
21 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
19.407 USD
465.965.912 đ
371.959.059.234 USD
19.165.231 (91%)
Tổng: 21.000.000
35.246.567.599 USD
0.04% 1%
1
22 Biểu tượng logo của OEC BTC OEC BTC
08/2021 / OKC Token Blockchain
BTCK *
19.374 USD
465.162.770 đ
0 USD
N/A
493 USD
-0.61% 1%
6277
23 Biểu tượng logo của Kintsugi BTC Kintsugi BTC
06/2022
KBTC
19.233 USD
461.789.924 đ
0 USD
N/A
1.982 USD
0.36% 1%
5686
24 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
18.274 USD
438.763.542 đ
237.071.393 USD
38.969
181.922 USD
-6.3% -6%
145
25 Biểu tượng logo của Mirrored Bitcoin Mirrored Bitcoin
02/2021 / Terra Classic Blockchain
mBTC *
17.144 USD
411.635.691 đ
0 USD
N/A
0 USD
4.93% 4%
8436
26 Biểu tượng logo của Polaris Finance Orbital Polaris Finance Orbital
06/2022 / Aurora Blockchain
ORBITAL *
11.988 USD
287.841.610 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 1%
9338
27 Biểu tượng logo của CRYN CRYN
03/2022 / Ethereum Blockchain
CRYN *
11.467 USD
275.314.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
0 USD
-0.70% 1%
9215
28 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
8.627 USD
207.125.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
471 USD
-14.68% -1%
6298
29 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
8.197 USD
196.819.094 đ
257.279.965 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
31.632.660 USD
0.2% -3%
135
30 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Blockchain
MFI *
6.958 USD
167.066.295 đ
0 USD
N/A
919.279 USD
-1.32% 2%
2883
31 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
5.648 USD
135.618.324 đ
56.191.018 USD
10.000
12.748 USD
-1.16% -0%
371
32 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
5.543 USD
133.075.425 đ
0 USD
N/A
22 USD
-0.49% -2%
7452
33 Biểu tượng logo của PMXX PMXX
08/2022
PMXX
5.007 USD
120.228.390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9434
34 Biểu tượng logo của Wrapped Star Wrapped Star
03/2022 / Ethereum Blockchain
WSTR *
4.971 USD
119.350.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.535
26.229 USD
-2.29% -12%
4448
35 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
4.711 USD
113.111.110 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.65% 1%
8338
36 Biểu tượng logo của Liquid Finance Liquid Finance
08/2022 / Arbitrum Blockchain
LIQD *
3.882 USD
93.216.796 đ
0 USD
N/A
34.890 USD
-2.32% -8%
4315
37 Biểu tượng logo của 2G CARBON COIN 2G CARBON COIN
09/2022 / BNB Blockchain
2GCC *
3.687 USD
88.514.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
259.891 USD
1.27% -20%
3246
38 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
3.556 USD
85.374.376 đ
2.040.759 USD
574 (9%)
Tổng: 6.613
13.994 USD
-1.13% -5%
1189
39 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.453 USD
82.910.220 đ
4.720.026.733 USD
1.366.874
161.677.338 USD
2.46% 22%
202
40 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
2.985 USD
71.661.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
61.202 USD
0.73% -0%
3984
41 Biểu tượng logo của Lido stETH Lido stETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
2.936 USD
70.501.603 đ
10.241.166.793 USD
3.487.728
868.744 USD
-0.46% -4%
202
42 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
2.926 USD
70.249.149 đ
85.814.558 USD
29.330
367.364 USD
-3.67% -10%
422
43 Biểu tượng logo của PLC Ultima PLC Ultima
02/2022
PLCU
2.918 USD
70.061.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
4.623.580 USD
-5.28% -2%
2704
44 Biểu tượng logo của Governance OHM Governance OHM
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOHM *
2.536 USD
60.897.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 113.153
299.794 USD
-5.65% 2%
3203
45 Biểu tượng logo của Double Swap Token Double Swap Token
09/2022
DST
2.531 USD
60.767.329 đ
0 USD
N/A
5.559.945 USD
39.35% 92%
2690
46 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
2.530 USD
60.742.869 đ
1.469.871 USD
581 (6%)
Tổng: 10.000
44.384 USD
-2.42% -4%
1606
47 Biểu tượng logo của Wrapped Staked Olympus Wrapped Staked Olympus
10/2021 / Avalanche Blockchain
WSOHM *
2.200 USD
52.819.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64
31 USD
-0.44% -8%
7364
48 Biểu tượng logo của Ten Best Coins Ten Best Coins
09/2022 / Ethereum Blockchain
TBC *
2.100 USD
50.427.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
83.040 USD
-0.44% 0%
3809
49 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
1.820 USD
43.693.398 đ
65.170.280 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.186 USD
-8.65% 16%
342
50 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.684 USD
40.428.998 đ
415.106.355 USD
246.524
948.493 USD
-0.13% -1%
96
51 Biểu tượng logo của Universal Gold Universal Gold
01/2021 / Ethereum Blockchain
UPXAU *
1.661 USD
39.872.939 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.37% 0%
8423
52 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.656 USD
39.754.558 đ
508.773.468 USD
325.209
7.035.765 USD
0.13% 1%
80
53 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOA *
1.649 USD
39.600.425 đ
374.398 USD
227
0 USD
0.00% -2%
1747
54 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.641 USD
39.406.897 đ
2.002.942 USD
1.220
10.084 USD
-0.67% -0%
1196
55 Biểu tượng logo của Elite 1337 Elite 1337
10/2021 / Fantom Blockchain
ELITE *
1.629 USD
39.122.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.336
2.719 USD
-17.73% -29%
6260
56 Biểu tượng logo của ETHPoS (IOU) ETHPoS (IOU)
08/2022
ETHS
1.462 USD
35.104.842 đ
0 USD
N/A
958.683 USD
-0.00% 0%
2875
57 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
1.459 USD
35.034.512 đ
0 USD
N/A
973 USD
1.14% 4%
6009
58 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
1.384 USD
33.219.276 đ
186.343.458 USD
N/A
Tổng: 3.807
668.942 USD
0.35% 0%
166
59 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
1.344 USD
32.279.129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
1.336.454 USD
-0.17% 1%
2821
60 Biểu tượng logo của wanETH wanETH
03/2021 / Wanchain
WANETH *
1.330 USD
31.944.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
12.119 USD
-0.25% 0%
4833
61 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.330 USD
31.942.184 đ
160.639.918.648 USD
122.597.175
10.965.252.382 USD
0.12% 0%
2
62 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
1.328 USD
31.879.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
242.812.594 USD
-0.61% 0%
2653
63 Biểu tượng logo của Aave Ethereum Aave Ethereum
02/2021 / Ethereum Blockchain
aETH *
1.328 USD
31.881.870 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.59% -0%
8439
64 Biểu tượng logo của StakeWise StakeWise
03/2022 / Ethereum Blockchain
RETH2 *
1.327 USD
31.864.375 đ
0 USD
N/A
2.171 USD
-0.05% 6%
5638
65 Biểu tượng logo của OEC ETH OEC ETH
08/2021 / OKC Token Blockchain
ETHK *
1.327 USD
31.868.207 đ
0 USD
N/A
1.751 USD
-0.67% 0%
5741
66 Biểu tượng logo của Algomint Algomint
08/2022 / Algorand Blockchain
GOETH *
1.325 USD
31.803.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.999.997
1.036 USD
-1.41% -1%
5979
67 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
1.324 USD
31.784.018 đ
4.616.993.247 USD
3.487.728 (79%)
Tổng: 4.391.132
8.845.618 USD
-0.51% 0%
203
68 Biểu tượng logo của sETH2 sETH2
12/2021 / Ethereum Blockchain
SETH2 *
1.321 USD
31.707.846 đ
83.948.659 USD
N/A
180.194 USD
-0.37% 1%
280
69 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
1.316 USD
31.605.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
-0.28% -0%
8332
70 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
1.311 USD
31.482.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
214.021 USD
1.93% 3%
3317
71 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / BNB Blockchain
BETH *
1.300 USD
31.209.476 đ
0 USD
N/A
30.241.461 USD
-0.58% 1%
2663
72 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
CBETH *
1.296 USD
31.125.187 đ
0 USD
N/A
9.471.775 USD
0.37% 1%
2674
73 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
1.221 USD
29.320.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
-0.28% -0%
8335
74 Biểu tượng logo của Ankr Reward Bearing Staked ETH Ankr Reward Bearing Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aETHc *
1.208 USD
29.002.623 đ
35.428.861 USD
29.330 (53%)
Tổng: 54.973
0 USD
0.00% -6%
440
75 Biểu tượng logo của Sake Sake
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAK3 *
1.186 USD
28.484.656 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888
0 USD
-0.01% 0%
8551
76 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
1.156 USD
27.749.317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
-0.33% -0%
8329
77 Biểu tượng logo của Aelin Aelin
01/2022 / Optimism Blockchain
AELIN *
1.146 USD
27.504.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
-0.07% 4%
8168
78 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
1.093 USD
26.244.611 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
-0.33% -0%
8330
79 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
1.015 USD
24.379.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.366
0 USD
1.31% -1%
8395
80 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
979,79 USD
23.524.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
-0.28% -0%
8333
81 Biểu tượng logo của AvocadoCoin AvocadoCoin
02/2022 / Solana Blockchain
AVDO *
959,89 USD
23.046.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
34.363 USD
0.02% -2%
4323
82 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
925,06 USD
22.210.691 đ
36.696.745 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
14.605.322 USD
2.2% 3%
481
83 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
909,20 USD
21.829.892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
2 USD
3.32% 4%
7967
84 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018
THR
874,42 USD
20.994.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-0.68% 1%
8208
85 Biểu tượng logo của ftm.guru ftm.guru
10/2021 / Fantom Blockchain
ELITE *
851,22 USD
20.437.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337
543 USD
-1.66% -15%
6228
86 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche Blockchain
HAT *
804,23 USD
19.309.494 đ
0 USD
N/A
47.796 USD
171.20% 209%
4121
87 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
743,04 USD
17.840.390 đ
669.093.912 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
35.451.943 USD
0.53% 10%
67
88 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
739,51 USD
17.755.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
0.17% 10%
8302
89 Biểu tượng logo của stETH stETH
? / Ethereum Blockchain
STETH *
720,31 USD
17.294.582 đ
5.512.513 USD
7.653
95.178 USD
1.36% 24%
738
90 Biểu tượng logo của Tao Te Ching Tao Te Ching
07/2022 / BNB Blockchain
TTC *
706,44 USD
16.961.713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.162
59.976 USD
-1.52% -7%
3999
91 Biểu tượng logo của Nation3 Nation3
04/2022 / Ethereum Blockchain
NATION *
703,93 USD
16.901.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069
159.240 USD
0.08% -0%
3460
92 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
662,62 USD
15.909.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
658 USD
-0.72% -5%
6160
93 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
641,56 USD
15.403.956 đ
6.681.331 USD
10.414 (92%)
Tổng: 11.300
269.888 USD
5.74% -9%
866
94 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
14.502.040 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
2.42% 24%
2511
95 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
603,38 USD
14.487.154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
-0.28% -0%
8331
96 Biểu tượng logo của HashLand HashLand
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HC *
579,33 USD
13.909.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.111.543 USD
9.93% 10%
2899
97 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
563,95 USD
13.540.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
-0.28% -0%
8334
98 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
534,85 USD
12.841.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
0 USD
0.00% -2%
8622
99 Biểu tượng logo của Serene Serene
08/2022 / Fantom Blockchain
SERENE *
462,84 USD
11.112.761 đ
0 USD
N/A
410 USD
-5.00% 0%
6355
100 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
456,90 USD
10.970.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
5.162 USD
3.41% -2%
5266
101 Biểu tượng logo của decentral.games (DG-decentral games) decentral.games (DG-decentral games)
? / Ethereum Blockchain
$DG *
446,87 USD
10.729.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
70.895 USD
1.22% 77%
2767
102 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
433,02 USD
10.396.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
46.014 USD
-3.76% -3%
4144
103 Biểu tượng logo của ApeJet ApeJet
09/2022 / BNB Blockchain
JET *
415,69 USD
9.980.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000
69.635 USD
0.76% -4%
3910
104 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
407,57 USD
9.785.825 đ
11.412.041 USD
28.000
1.117.880 USD
-1.88% 8%
943
105 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
402,61 USD
9.666.666 đ
31.381.201 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
2.761.120 USD
-4.04% -38%
500
106 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
403,25 USD
9.682.033 đ
42.647.475 USD
N/A
Tổng: 107.647
970.493 USD
1.61% -11%
439
107 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
392,56 USD
9.425.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
165 USD
-0.57% 1%
6734
108 Biểu tượng logo của Degree Crypto Token Degree Crypto Token
11/2021 / TRON Blockchain
DCT *
382,60 USD
9.186.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
177.149 USD
-1.31% -2%
3406
109 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
381,30 USD
9.155.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
-0.32% -0%
8336
110 Biểu tượng logo của Aura Finance Aura Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
AURA *
369,92 USD
8.881.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
18275.44% 17.430%
9441
111 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
362,56 USD
8.705.082 đ
0 USD
N/A
984.813 USD
-0.46% -1%
2872
112 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
362,02 USD
8.692.119 đ
17.854.864 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
3.917 USD
0.01% -1%
616
113 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
359,08 USD
8.621.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
21.91% -16%
2429
114 Biểu tượng logo của Decentral Games [Old] Decentral Games [Old]
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
347,93 USD
8.353.755 đ
120.625.127 USD
346.695 (35%)
Tổng: 1.000.000
773.205 USD
-3.04% -2%
402
115 Biểu tượng logo của Beefy Finance Beefy Finance
10/2020 / BNB Blockchain
BIFI *
338,47 USD
8.126.785 đ
24.370.200 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
442.106 USD
-0.58% -2%
536
116 Biểu tượng logo của Planet Finance Planet Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AQUA *
329,75 USD
7.917.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
10.833 USD
7.14% -16%
5673
117 Biểu tượng logo của Stader BNBx Stader BNBx
08/2022 / BNB Blockchain
BNBX *
293,35 USD
7.043.421 đ
0 USD
N/A
103.701 USD
0.02% 2%
3690
118 Biểu tượng logo của Ankr Reward Bearing Staked BNB Ankr Reward Bearing Staked BNB
04/2022 / BNB Blockchain
aBNBc *
292,86 USD
7.031.541 đ
0 USD
N/A
496.902 USD
0.05% 3%
3031
119 Biểu tượng logo của pSTAKE Staked BNB pSTAKE Staked BNB
08/2022 / BNB Blockchain
STKBNB *
284,49 USD
6.830.489 đ
0 USD
N/A
40.311 USD
0.24% 3%
4234
120 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Blockchain
WBNB *
284,01 USD
6.819.195 đ
1.204.034.406 USD
4.239.337
98.722.532 USD
0.27% 3%
208
121 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
283,94 USD
6.817.399 đ
46.325.010.846 USD
161.337.261 (81%)
Tổng: 200.000.000
677.168.307 USD
0.04% 3%
5
122 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
268,55 USD
6.447.994 đ
0 USD
N/A
1.908.815 USD
-0.46% -3%
2773
123 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
264,90 USD
6.360.335 đ
0 USD
N/A
6.215 USD
-1.30% -2%
5178
124 Biểu tượng logo của LIF3 LSHARE LIF3 LSHARE
06/2022 / Fantom Blockchain
LSHARE *
258,38 USD
6.203.682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
90.082 USD
1.23% 6%
3756
125 Biểu tượng logo của Yield Yak Yield Yak
08/2021 / Avalanche Blockchain
YAK *
248,64 USD
5.969.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
8.232 USD
-1.80% -2%
5053
126 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
247,40 USD
5.940.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
-0.39% 1%
8328
127 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
244,88 USD
5.879.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.411.499
0 USD
-0.70% 1%
8293
128 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
244,36 USD
5.867.039 đ
7.783.194 USD
31.852 (64%)
Tổng: 50.000
16.111 USD
-0.05% -3%
819
129 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
238,84 USD
5.734.500 đ
0 USD
N/A
5 USD
6.94% 7%
7809
130 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
238,88 USD
5.735.548 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
68 USD
-0.59% -0%
7110
131 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
235,93 USD
5.664.679 đ
0 USD
N/A
243.141 USD
-1.95% 4%
3262
132 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / BNB Blockchain
AUTO *
235,19 USD
5.646.999 đ
12.465.859 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
3.041.207 USD
-0.37% -1%
700
133 Biểu tượng logo của Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVOO
231,94 USD
5.568.950 đ
0 USD
N/A
89 USD
1.20% -5%
7015
134 Biểu tượng logo của Streakk Streakk
08/2022 / BNB Blockchain
STKK *
230,84 USD
5.542.455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.545.535 USD
-6.09% 11%
2803
135 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
227,76 USD
5.468.518 đ
46.017.738 USD
N/A
Tổng: 500.000
451.968 USD
1.49% -4%
420
136 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / BNB Blockchain
PINKSALE *
220,71 USD
5.299.205 đ
0 USD
N/A
63.452 USD
0.66% 2%
3969
137 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
216,91 USD
5.208.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
-3.40% 1%
8337
138 Biểu tượng logo của Snowbank Snowbank
11/2021 / Avalanche Blockchain
SB *
217,43 USD
5.220.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.530
0 USD
-0.73% -3%
8803
139 Biểu tượng logo của JPool JPool
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
214,78 USD
5.156.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.534
21.708 USD
-19.18% -19%
5298
140 Biểu tượng logo của JPool Staking Pool Token JPool Staking Pool Token
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
210,73 USD
5.059.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.534
57.901 USD
-0.05% -21%
4919
141 Biểu tượng logo của Gold Rush Community Gold Rush Community
04/2022 / BNB Blockchain
GRUSH *
202,99 USD
4.873.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000
0 USD
-0.00% 0%
9288
142 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
197,20 USD
4.734.863 đ
0 USD
N/A
4.576 USD
1.15% -7%
5319
143 Biểu tượng logo của Redacted Redacted
08/2022 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
184,65 USD
4.433.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.190
2.302 USD
-4.14% -8%
5614
144 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018 / Ethereum Blockchain
XIN *
175,53 USD
4.214.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
33.358 USD
-0.26% -0%
4336
145 Biểu tượng logo của Microsoft Tokenized Stock Defichain Microsoft Tokenized Stock Defichain
03/2022
DMSFT
173,08 USD
4.155.584 đ
0 USD
N/A
18.256 USD
3.88% -8%
4634
146 Biểu tượng logo của EMP Shares EMP Shares
01/2022 / BNB Blockchain
ESHARE *
173,21 USD
4.158.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.859
12 USD
-1.14% -20%
7621
147 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
4.021.851 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
11.08% 4%
3221
148 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
164,03 USD
3.938.428 đ
16.983.790 USD
103.539 (60%)
Tổng: 171.459
1.351.127 USD
-13.71% -13%
881
149 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Defichain Netflix Tokenized Stock Defichain
03/2022
DNFLX
163,86 USD
3.934.230 đ
0 USD
N/A
3.637 USD
0.09% -2%
5415
150 Biểu tượng logo của Enegra (EGX) Enegra (EGX)
12/2021 / Polygon Blockchain
EGX *
164,42 USD
3.947.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.000.000
1.379.734 USD
-0.79% -1%
2818
151 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
158,25 USD
3.799.521 đ
0 USD
N/A
456.985 USD
6.55% 11%
3059
152 Biểu tượng logo của Tomb Shares Tomb Shares
01/2022 / Fantom Blockchain
TSHARE *
155,99 USD
3.745.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
57.237 USD
-1.58% -10%
4035
153 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
154,64 USD
3.712.932 đ
312.823.022 USD
2.022.898 (10%)
Tổng: 21.000.000
7.918.842 USD
-2.17% -3%
103
154 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
150,94 USD
3.624.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
0 USD
-5.66% -1%
8310
155 Biểu tượng logo của CZbnb CZbnb
06/2022 / BNB Blockchain
CZBNB *
148,91 USD
3.575.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 750
287 USD
1.63% 2%
6500
156 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
147,94 USD
3.552.039 đ
2.684.378.722 USD
18.181.328
63.735.359 USD
0.1% 4%
30
157 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
146,06 USD
3.507.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
-0.59% -0%
8315
158 Biểu tượng logo của Spaceswap SHAKE Spaceswap SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
145,71 USD
3.498.433 đ
110.592 USD
759 (15%)
Tổng: 5.000
15.816 USD
-0.79% -3%
2117
159 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
143,58 USD
3.447.356 đ
1.931.407.900 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
98.550.988 USD
6.03% 30%
34
160 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
142,58 USD
3.423.435 đ
0 USD
N/A
456 USD
-6.52% -7%
6311
161 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
142,85 USD
3.429.739 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.40% 4%
8421
162 Biểu tượng logo của CryptoMines Classic CryptoMines Classic
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NGT *
142,90 USD
3.430.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.531.021 USD
-14.12% 43%
2877
163 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
137,89 USD
3.310.739 đ
0 USD
N/A
81.112 USD
-3.43% -8%
3824
164 Biểu tượng logo của Cross-Chain BCH Cross-Chain BCH
11/2021 / Ethereum Blockchain
CCBCH *
136,65 USD
3.281.068 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.565
0 USD
0.03% -1%
8779
165 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
136,43 USD
3.275.684 đ
0 USD
N/A
70.229 USD
-0.20% -3%
3904
166 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
134,78 USD
3.236.068 đ
0 USD
N/A
3.364 USD
0.96% 5%
5441
167 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
133,06 USD
3.194.773 đ
0 USD
N/A
3.183 USD
-1.92% -3%
5463
168 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
131,80 USD
3.164.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
30.573 USD
0.23% -2%
4382
169 Biểu tượng logo của KDSwap KDSwap
08/2022 / Kadena Blockchain
KDS *
131,69 USD
3.161.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
0.00% 0%
9446
170 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
129,90 USD
3.118.966 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.23% 0%
8397
171 Biểu tượng logo của PURR Vault (NFTX) PURR Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PURR *
128,92 USD
3.095.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899
124 USD
-4.83% -7%
6852
172 Biểu tượng logo của DuckDuck DuckDuck
10/2021 / Zilliqa Blockchain
DUCK *
129,09 USD
3.099.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 421
201 USD
-2.17% -12%
6653
173 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
124,21 USD
2.982.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
841.788 USD
0.02% 0%
2900
174 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
122,39 USD
2.938.473 đ
0 USD
N/A
204.497 USD
-2.95% -2%
3336
175 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Cash Wrapped Bitcoin Cash
07/2017
WBCH
121,27 USD
2.911.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.480 USD
6.13% 3%
5327
176 Biểu tượng logo của BR34P BR34P
02/2021 / BNB Blockchain
BR34P *
120,62 USD
2.896.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.043
60 USD
-0.61% 4%
7155
177 Biểu tượng logo của AmpliFi AmpliFi
08/2022 / Ethereum Blockchain
AMPLIFI *
121,37 USD
2.914.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.373
200.213 USD
-8.59% -2%
3346
178 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
120,10 USD
2.883.601 đ
309.782.752 USD
2.579.588 (26%)
Tổng: 10.000.000
1.317.476 USD
0.7% -4%
120
179 Biểu tượng logo của JoJos Adventure JoJos Adventure
09/2022 / Ethereum Blockchain
JOJO *
120,47 USD
2.892.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
47.813 USD
-50.23% -51%
4120
180 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
119,14 USD
2.860.551 đ
2.286.147.715 USD
19.188.294 (91%)
Tổng: 21.000.000
608.289.684 USD
1.39% -1%
32
181 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
119,15 USD
2.860.792 đ
0 USD
N/A
108 USD
0.87% -3%
6918
182 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
117,87 USD
2.830.054 đ
0 USD
N/A
2.439 USD
-0.63% 20%
5591
183 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
117,70 USD
2.826.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
93.274 USD
0.35% 1%
3737
184 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
112,50 USD
2.701.125 đ
0 USD
N/A
92.851 USD
-1.75% -1%
3738
185 Biểu tượng logo của Wrapped Staked HEC Wrapped Staked HEC
12/2021 / Fantom Blockchain
WSHEC *
108,03 USD
2.593.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
4.888 USD
-0.22% -5%
5295
186 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
105,80 USD
2.540.138 đ
0 USD
N/A
569 USD
-0.40% 3%
6207
187 Biểu tượng logo của Mariande Staked SOL Mariande Staked SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
106,19 USD
2.549.675 đ
52.883.712 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
23.794.949 USD
1.14% -11%
554
188 Biểu tượng logo của Mugen Finance Mugen Finance
09/2022 / Arbitrum Blockchain
MGN *
104,79 USD
2.516.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.865
24.367 USD
-3.64% -7%
4483
189 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
103,84 USD
2.493.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
228.068 USD
-6.66% -9%
3288
190 Biểu tượng logo của Lido for Solana Lido for Solana
10/2021 / Solana Blockchain
STSOL *
103,56 USD
2.486.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 511.616.946
1.178.587 USD
-2.07% -3%
3174
191 Biểu tượng logo của Total Crypto Market Cap Token Total Crypto Market Cap Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
TCAP *
103,49 USD
2.484.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.207
198 USD
-0.89% 0%
6663
192 Biểu tượng logo của XETA XETA
08/2022 / Avalanche Blockchain
XETA *
103,46 USD
2.484.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
59.636 USD
-0.92% 0%
4005
193 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
100,72 USD
2.418.327 đ
0 USD
N/A
8.594 USD
0.56% -8%
5026
194 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
99,64 USD
2.392.353 đ
885.599 USD
8.888
24.590 USD
0.37% 3%
1461
195 Biểu tượng logo của Horde Token Horde Token
03/2022 / BNB Blockchain
$HORDE *
99,96 USD
2.400.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111
541.565 USD
0.76% 1%
3009
196 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
98,47 USD
2.364.265 đ
42.949.045 USD
425.178
6.026.354 USD
-0.54% 1%
436
197 Biểu tượng logo của wanBTC wanBTC
03/2021 / Wanchain
WANBTC *
98,36 USD
2.361.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
0.06% 0%
8444
198 Biểu tượng logo của Animal Farm Pigs Animal Farm Pigs
06/2022 / BNB Blockchain
AFP *
96,68 USD
2.321.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 360.985
790.087 USD
-25.92% -21%
2908
199 Biểu tượng logo của COAL COAL
09/2022 / BNB Blockchain
MLB *
97,41 USD
2.338.838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
118.698 USD
3.30% 10%
3609
200 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
96,30 USD
2.312.163 đ
0 USD
N/A
42.033 USD
-1.53% -3%
4212
201 Biểu tượng logo của NSKSwap NSKSwap
09/2022 / BNB Blockchain
NSK *
95,53 USD
2.293.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000
8.150 USD
-3.52% -39%
5057
202 Biểu tượng logo của Goat Gang Goat Gang
06/2022 / BNB Blockchain
GGT *
94,79 USD
2.276.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.700.000
15.135.679 USD
-1.10% -35%
2669
203 Biểu tượng logo của Google Tokenized Stock Zipmex Google Tokenized Stock Zipmex
04/2022
GOOGL
93,64 USD
2.248.376 đ
0 USD
N/A
4.197 USD
-1.63% -3%
5347
204 Biểu tượng logo của Fortress DAO Fortress DAO
11/2021 / Avalanche C-Chain
FORT *
94,14 USD
2.260.404 đ
0 USD
N/A
11.914.095 USD
-35.99% 9%
2834
205 Biểu tượng logo của Colony Avalanche Index Colony Avalanche Index
09/2022 / Avalanche Blockchain
CAI *
91,60 USD
2.199.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500
14.346 USD
1.26% -1%
4738
206 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
91,23 USD
2.190.552 đ
175.262 USD
1.921
182 USD
-0.37% 0%
1979
207 Biểu tượng logo của Stable One Rocket Stable One Rocket
07/2022 / Polygon Blockchain
SROCKET *
90,52 USD
2.173.403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.602.527 USD
0.92% -9%
2796
208 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
89,97 USD
2.160.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
1 USD
-0.00% 164%
8036
209 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / BNB Blockchain
BULL *
88,86 USD
2.133.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
4.567.063 USD
-2.69% 2%
2706
210 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
86,78 USD
2.083.516 đ
0 USD
N/A
111.657 USD
-3.41% -0%
3649
211 Biểu tượng logo của Bitsubishi Bitsubishi
04/2022 / BNB Blockchain
BITSU *
85,59 USD
2.055.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
86 USD
3.34% -23%
7036
212 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
86,04 USD
2.065.893 đ
241.473.769 USD
2.806.430 (12%)
Tổng: 22.582.025
13.935.401 USD
-5.40% -13%
269
213 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
85,28 USD
2.047.573 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
46.587 USD
-0.06% -3%
4141
214 Biểu tượng logo của Phuture DeFi Index Phuture DeFi Index
05/2022 / Ethereum Blockchain
PDI *
81,68 USD
1.961.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.597
66 USD
-1.65% -2%
7122
215 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
80,85 USD
1.941.198 đ
0 USD
N/A
28.816 USD
2.04% 1%
4408
216 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
81,00 USD
1.944.906 đ
45.279.890 USD
558.983
623.410 USD
-0.71% 2%
387
217 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
80,60 USD
1.935.110 đ
0 USD
N/A
36.930 USD
3.84% -3%
4280
218 Biểu tượng logo của NIX Bridge Token NIX Bridge Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NBT *
80,50 USD
1.932.737 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
265.330 USD
-27.31% -24%
2750
219 Biểu tượng logo của Crypto Volatility Token Crypto Volatility Token
02/2022 / Polygon Blockchain
CVOL *
79,79 USD
1.915.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508
4.021 USD
-6.60% -6%
5371
220 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
78,58 USD
1.886.670 đ
0 USD
N/A
2 USD
-17.59% -17%
7920
221 Biểu tượng logo của Opyn Squeeth Opyn Squeeth
01/2022 / Ethereum Blockchain
OSQTH *
78,89 USD
1.894.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.418
302.377 USD
-1.78% -3%
3198
222 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
78,05 USD
1.873.895 đ
5.765.573 USD
73.874
44 USD
-18.43% -61%
899
223 Biểu tượng logo của Ankr Avalanche Reward Earning Bond Ankr Avalanche Reward Earning Bond
03/2022 / Avalanche C-Chain
AAVAXB *
76,20 USD
1.829.647 đ
0 USD
N/A
4 USD
-6.79% -21%
8563
224 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
75,12 USD
1.803.631 đ
1.060.276.654 USD
14.093.193 (88%)
Tổng: 16.000.000
99.611.287 USD
-1.92% -3%
51
225 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
75,23 USD
1.806.286 đ
0 USD
N/A
2.438 USD
0.47% -11%
5593
226 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
74,01 USD
1.776.929 đ
2.072.220 USD
28.000
9.075 USD
-2.74% 1%
1183
227 Biểu tượng logo của UNIUM UNIUM
03/2022 / Ethereum Blockchain
UNM *
74,37 USD
1.785.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
840 USD
4.25% 3%
6075
228 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
72,33 USD
1.736.551 đ
0 USD
N/A
94 USD
1.22% -4%
6991
229 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
71,52 USD
1.717.196 đ
6.703.259 USD
93.726 (49%)
Tổng: 190.000
334.647 USD
-1.29% -1%
861
230 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE
03/2021 / Polygon Blockchain
MAAAVE *
71,04 USD
1.705.715 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.48% 1%
8459
231 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
69,10 USD
1.659.091 đ
0 USD
N/A
1.256 USD
0.00% -6%
5890
232 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
65,10 USD
1.562.933 đ
9.350.383 USD
143.642 (72%)
Tổng: 200.000
0 USD
-0.61% -8%
770
233 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
64,61 USD
1.551.286 đ
0 USD
N/A
42.841 USD
3.53% 4%
4195
234 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
63,87 USD
1.533.519 đ
0 USD
N/A
431 USD
-0.75% -7%
6338
235 Biểu tượng logo của MonkeDAO MonkeDAO
01/2022 / Solana Blockchain
DAOSOL *
63,92 USD
1.534.697 đ
0 USD
N/A
0 USD
324.44% 83%
9094
236 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
61,48 USD
1.476.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.787 USD
-0.93% -12%
5213
237 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
61,45 USD
1.475.415 đ
421.175.060 USD
7.267.152 (73%)
Tổng: 10.000.000
27.746.447 USD
-1.18% -3%
95
238 Biểu tượng logo của Grizzly Honey Grizzly Honey
08/2022 / BNB Blockchain
GHNY *
60,59 USD
1.454.782 đ
0 USD
N/A
1.064.159 USD
0.82% -13%
2861
239 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
58,54 USD
1.405.545 đ
41.572.682 USD
710.112
74.192 USD
-0.3% -1%
449
240 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Blockchain
vETH *
59,12 USD
1.419.541 đ
120.255.621 USD
2.033.994
0 USD
0.00% -14%
235
241 Biểu tượng logo của Planet Planet
05/2021 / BNB Blockchain
AQUA *
57,83 USD
1.388.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
95.770 USD
3.45% 17%
3726
242 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
57,29 USD
1.375.552 đ
18.739.812 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
4.249.671 USD
0.45% 2%
607
243 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
56,84 USD
1.364.728 đ
72.190.822 USD
650.861 (7%)
Tổng: 10.000.000
4.073.910 USD
-0.42% 1%
315
244 Biểu tượng logo của Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVNQ
56,61 USD
1.359.130 đ
0 USD
N/A
89 USD
1.18% -9%
7019
245 Biểu tượng logo của Genesis Mana Genesis Mana
10/2021 / Ethereum Blockchain
MANA *
57,44 USD
1.379.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412
0 USD
0.00% -13%
8708
246 Biểu tượng logo của Universal Store of Value Universal Store of Value
05/2022 / Ethereum Blockchain
USV *
57,32 USD
1.376.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
51.266 USD
17.57% -27%
4081
247 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
56,19 USD
1.349.122 đ
723.086.055 USD
15.379.613 (73%)
Tổng: 21.000.000
47.775.726 USD
-0.12% 0%
64
248 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
55,86 USD
1.341.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
320 USD
-0.56% -2%
6457
249 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
55,08 USD
1.322.351 đ
0 USD
N/A
15.767 USD
-2.26% -2%
4696
250 Biểu tượng logo của Litecoin TRC20 Litecoin TRC20
05/2021 / TRON Blockchain
LTCT *
54,91 USD
1.318.471 đ
0 USD
N/A
35.021 USD
2.92% 1%
4313
251 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
54,24 USD
1.302.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.154
613 USD
0.97% 1%
6183
252 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
54,16 USD
1.300.382 đ
76.927.674 USD
N/A
1.962.226 USD
11% -12%
302
253 Biểu tượng logo của Olympus v1 Olympus v1
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
54,31 USD
1.303.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
207.205 USD
-1.58% 6%
3330
254 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
52,75 USD
1.266.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
18.790 USD
-1.09% 2%
4619
255 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
52,80 USD
1.267.691 đ
3.850.265 USD
72.924 (72%)
Tổng: 100.771
8.781 USD
-1.20% -3%
997
256 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
53,48 USD
1.284.055 đ
3.810.919.913 USD
71.284.731 (85%)
Tổng: 84.000.000
279.015.959 USD
-0.45% -3%
24
257 Biểu tượng logo của VIIIDA Gold VIIIDA Gold
04/2022 / Ethereum Blockchain
AUV *
53,35 USD
1.280.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
0 USD
-3.60% 6%
9275
258 Biểu tượng logo của Xbullion Xbullion
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
53,18 USD
1.276.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
921 USD
1.02% 0%
6035
259 Biểu tượng logo của Erth Point Erth Point
07/2022 / NEM Blockchain
ERTH *
53,11 USD
1.275.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.783 USD
-2.50% 40%
4458
260 Biểu tượng logo của Comtech Gold Comtech Gold
05/2022 / XDC Network Blockchain
CGO *
53,44 USD
1.283.037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 121.000
2.815.296 USD
-0.01% 1%
2741
261 Biểu tượng logo của ZEUS10000 (NEW) ZEUS10000 (NEW)
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
52,64 USD
1.263.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.653
1.313 USD
-2.87% 1%
5871
262 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
51,82 USD
1.244.287 đ
283.113 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
4.434 USD
-5.03% -20%
1842
263 Biểu tượng logo của Donnie Finance Donnie Finance
03/2021 / IOST Blockchain
DON *
49,94 USD
1.198.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.113.761 USD
-8.80% -22%
2851
264 Biểu tượng logo của Bankless BED Index Bankless BED Index
10/2021 / Ethereum Blockchain
BED *
49,56 USD
1.189.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.382
1.593 USD
-0.37% 0%
5776
265 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
48,60 USD
1.166.886 đ
932.334.721 USD
19.184.208 (91%)
Tổng: 21.000.000
21.278.497 USD
-0.93% -2%
54
266 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
49,07 USD
1.178.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
8.366 USD
10.10% 18%
5043
267 Biểu tượng logo của LYFE GOLD LYFE GOLD
03/2022 / Ethereum Blockchain
LGOLD *
49,42 USD
1.186.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
50 USD
-0.64% -0%
7218
268 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
48,01 USD
1.152.720 đ
1.105.913.822 USD
23.498.735 (75%)
Tổng: 31.415.926
41.830.775 USD
-0.78% 0%
49
269 Biểu tượng logo của Wrapped Elrond Wrapped Elrond
09/2020
WEGLD
47,50 USD
1.140.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.415.926
2.043.854 USD
-0.49% -1%
2760
270 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
46,62 USD
1.119.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
-0.59% -0%
8276
271 Biểu tượng logo của dexSHARE dexSHARE
05/2022 / BNB Blockchain
DEXSHARE *
45,84 USD
1.100.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 101.500
75.844 USD
-3.67% -24%
3850
272 Biểu tượng logo của Meerkat Shares Meerkat Shares
03/2022 / Cronos Blockchain
MSHARE *
45,90 USD
1.102.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.316
0 USD
-6.54% -15%
8144
273 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
44,81 USD
1.075.853 đ
2.447.589 USD
54.623 (94%)
Tổng: 58.000
0 USD
-0.64% 670%
1141
274 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
44,00 USD
1.056.512 đ
0 USD
N/A
16 USD
-3.33% -3%
7553
275 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
43,94 USD
1.054.999 đ
0 USD
N/A
280 USD
-1.01% -0%
6513
276 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
43,91 USD
1.054.159 đ
0 USD
N/A
11.619 USD
1.71% 5%
4856
277 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
43,54 USD
1.045.451 đ
287.120.974 USD
6.594.068 (97%)
Tổng: 6.784.822
2.171 USD
-0.58% 0%
218
278 Biểu tượng logo của Dogs Token Dogs Token
02/2022 / BNB Blockchain
DOGS *
43,82 USD
1.052.191 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9124
279 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
42,65 USD
1.024.027 đ
382.969.733 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
17.510.945 USD
-0.73% 1%
102
280 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / TRON Blockchain
JFI *
43,48 USD
1.044.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
1.051.652 USD
1.99% -1%
2863
281 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
42,75 USD
1.026.425 đ
3.932.250 USD
91.983 (92%)
Tổng: 100.000
26.522 USD
-0.16% -16%
998
282 Biểu tượng logo của Sifu Vision Sifu Vision
03/2022 / Ethereum Blockchain
SIFU *
42,91 USD
1.030.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
345 USD
0.01% 5%
6428
283 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
43,09 USD
1.034.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
18.251 USD
7.40% 6%
4635
284 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
41,80 USD
1.003.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
-0.40% 0%
8403
285 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
42,26 USD
1.014.663 đ
462.165.376 USD
10.937.856 (58%)
Tổng: 18.900.000
56.290.769 USD
0.29% 0%
85
286 Biểu tượng logo của 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XRPHEDGE *
42,06 USD
1.009.741 đ
0 USD
N/A
7.038 USD
-0.42% 5%
5124
287 Biểu tượng logo của Invest Like Stakeborg Index Invest Like Stakeborg Index
12/2021 / Ethereum Blockchain
ILSI *
42,02 USD
1.008.957 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 4%
8981
288 Biểu tượng logo của UwU Lend UwU Lend
09/2022 / Ethereum Blockchain
UWU *
41,98 USD
1.007.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
104.439 USD
-22.47% -71%
3685
289 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
40,67 USD
976.487 đ
87.426.326 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
14.210 USD
18.15% 26%
269
290 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / STAKE Blockchain
AGVE *
40,76 USD
978.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
84 USD
-1.15% -1%
7040
291 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBT *
41,22 USD
989.781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
87.295 USD
17.55% 18%
3466
292 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum Blockchain
GMX *
39,78 USD
955.118 đ
321.210.547 USD
N/A
3.720.260 USD
-1.56% -0%
118
293 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
37,85 USD
908.779 đ
0 USD
N/A
21.729 USD
-0.37% -0%
4548
294 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
38,26 USD
918.522 đ
26.058.880 USD
681.175 (99%)
Tổng: 690.420
2.906.063 USD
-0.34% -2%
515
295 Biểu tượng logo của Invictus Invictus
11/2021 / Solana Blockchain
IN *
38,03 USD
913.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.181
141 USD
0.37% 0%
6798
296 Biểu tượng logo của DIAMOND DIAMOND
12/2021 / XRP Blockchain
DIAMOND *
37,96 USD
911.446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
228 USD
26.53% 41%
6604
297 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
36,72 USD
881.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
25.233 USD
0.74% -2%
4468
298 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
37,16 USD
892.305 đ
0 USD
N/A
50.818 USD
-0.86% -14%
4088
299 Biểu tượng logo của Billion Happiness Billion Happiness
09/2020 / BNB Blockchain
BHC *
37,19 USD
892.978 đ
1.859.596 USD
50.000
122.785 USD
0.06% 20%
1216
300 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / BNB Blockchain
BHC *
35,52 USD
852.885 đ
1.776.104 USD
50.000
123.233 USD
6.03% -4%
1244
301 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
35,63 USD
855.591 đ
20.299.353 USD
569.650 (57%)
Tổng: 1.000.000
984.682 USD
3.18% 10%
829
302 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / BNB Blockchain
KEY *
35,73 USD
857.920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
71 USD
-0.06% 2%
7093
303 Biểu tượng logo của Xiden Xiden
04/2022
XDEN
36,28 USD
870.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
911.553 USD
-2.86% -10%
2885
304 Biểu tượng logo của MOREAL MOREAL
06/2022 / Klaytn Blockchain
$MOR *
36,00 USD
864.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
178.218 USD
-7.43% 13%
3402
305 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
34,63 USD
831.433 đ
0 USD
N/A
694.642 USD
0.13% 8%
2936
306 Biểu tượng logo của Lido Staked SOL Lido Staked SOL
10/2021 / Solana Blockchain
stSOL *
34,98 USD
839.870 đ
136.436.299 USD
N/A
Tổng: 511.616.946
4.197.560 USD
-2.9% -2%
200
307 Biểu tượng logo của SIL.FINANCE SIL.FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIL *
34,85 USD
836.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
2.144 USD
-0.69% -16%
6533
308 Biểu tượng logo của Socean Staked Sol Socean Staked Sol
10/2021 / Solana Blockchain
SCNSOL *
35,48 USD
851.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455.587
313.246 USD
-4.95% -1%
3184
309 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
35,24 USD
846.112 đ
245.150.616 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
6.814.307 USD
-2.88% -2%
141
310 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
34,30 USD
823.543 đ
98.209.641 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
931.231 USD
-6.81% -19%
501
311 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
33,08 USD
794.251 đ
11.726.943.026 USD
354.912.814 (69%)
Tổng: 511.616.946
1.089.610.218 USD
-2.85% -2%
9
312 Biểu tượng logo của Wrapped SOL Wrapped SOL
07/2022 / Algorand Blockchain
XSOL *
32,71 USD
785.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
489 USD
-4.45% -4%
6282
313 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / BNB Blockchain
CYC *
33,48 USD
803.805 đ
879.867 USD
26.282 (53%)
Tổng: 50.000
9.963 USD
1.22% -2%
1468
314 Biểu tượng logo của JPool Staked SOL (JSOL) JPool Staked SOL (JSOL)
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
32,79 USD
787.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
199.344 USD
-1.63% -8%
3347
315 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,29 USD
799.293 đ
174.326.415 USD
5.234.156 (20%)
Tổng: 26.234.156
4.601.757 USD
0.51% -2%
178
316 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
33,27 USD
798.779 đ
0 USD
N/A
29.927.683 USD
-1.94% -1%
2664
317 Biểu tượng logo của PDX Coin PDX Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
PDX *
32,23 USD
773.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
412.376 USD
3.56% 21%
3094
318 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
32,00 USD
768.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
-0.00% 0%
8422
319 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
31,91 USD
766.266 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 1%
8490
320 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
31,68 USD
760.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
0 USD
0.00% -3%
8484
321 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
31,04 USD
745.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
27.395 USD
-12.43% -1%
5297
322 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTS *
30,65 USD
735.878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
759.961 USD
-9.87% 459%
3374
323 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
751.033 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
119
324 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
29,60 USD
710.696 đ
186.647.996 USD
6.262.618 (99%)
Tổng: 6.345.959
280.144 USD
-1.53% -12%
164
325 Biểu tượng logo của JPG NFT Index JPG NFT Index
04/2022 / Ethereum Blockchain
JPG *
30,01 USD
720.654 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -0%
9261
326 Biểu tượng logo của Midas Midas
10/2019 / Fantom Blockchain
MIDAS *
29,05 USD
697.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
57.328 USD
-0.53% -6%
4032
327 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
29,30 USD
703.571 đ
18.098.747 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
560.477 USD
-11.11% 36%
609
328 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
29,19 USD
700.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
20.238 USD
-3.89% -3%
4586
329 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / SORA Blockchain
CERES *
29,12 USD
699.175 đ
160.510 USD
5.512 (22%)
Tổng: 25.000
746 USD
1.84% -1%
2008
330 Biểu tượng logo của EC Bet Network EC Bet Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECN *
29,29 USD
703.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
2.369.517 USD
-4.06% 0%
2872
331 Biểu tượng logo của Crime Cash Game Crime Cash Game
04/2022 / Fantom Blockchain
CRIME *
29,32 USD
704.020 đ
0 USD
N/A
11.246 USD
-0.09% 1%
4882
332 Biểu tượng logo của Redacted Cartel Redacted Cartel
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
28,91 USD
694.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.051
33.005 USD
1.96% -22%
4341
333 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
27,79 USD
667.238 đ
3.813.278.625 USD
137.140.985 (65%)
Tổng: 210.700.000
331.813.626 USD
0.81% -4%
23
334 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
27,60 USD
662.573 đ
165.574 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
0 USD
0.00% 0%
1996
335 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / STAKE Blockchain
HNY *
27,65 USD
663.857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
-1.62% -5%
8150
336 Biểu tượng logo của Okuru Okuru
06/2022 / Ethereum Blockchain
XOT *
27,53 USD
661.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
68.477 USD
1.25% -4%
3919
337 Biểu tượng logo của TUBE2 TUBE2
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
27,60 USD
662.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
210.179 USD
0.00% 0%
3506
338 Biểu tượng logo của Spartacus Spartacus
11/2021 / Fantom Blockchain
SPA *
27,69 USD
664.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000
2 USD
-0.10% -6%
7976
339 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
28,22 USD
677.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.670.043 USD
-0.59% 9%
2790
340 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
26,67 USD
640.347 đ
0 USD
N/A
376 USD
0.62% -4%
6392
341 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
27,45 USD
658.986 đ
109.401 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
57.075 USD
-2.62% 3%
2119
342 Biểu tượng logo của Liqwid Finance Liqwid Finance
03/2022 / Cardano Blockchain
LQ *
27,27 USD
654.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-1.42% -6%
9186
343 Biểu tượng logo của PEGONetwork PEGONetwork
07/2022 / BNB Blockchain
OSK-DAO *
27,02 USD
648.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.880.829
313 USD
0.20% -3%
6470
344 Biểu tượng logo của Soulsaver Soulsaver
09/2022 / Ethereum Blockchain
SOUL *
26,59 USD
638.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
967.297 USD
-1.90% 133%
2873
345 Biểu tượng logo của Rook Rook
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
26,77 USD
642.774 đ
16.534.812 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
113.028 USD
-2.39% -7%
642
346 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
25,78 USD
618.955 đ
53.722.397 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
19.561.330 USD
5.38% -7%
586
347 Biểu tượng logo của Tari World Tari World
05/2022 / Klaytn Blockchain
TARI *
26,25 USD
630.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
3.681.834 USD
0.21% -1%
2720
348 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
25,19 USD
604.812 đ
362.719.890 USD
14.390.103 (69%)
Tổng: 21.000.000
2.324.964 USD
-1.18% 0%
111
349 Biểu tượng logo của iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain
03/2022
DEEM
24,62 USD
591.119 đ
0 USD
N/A
29 USD
1.25% -12%
7384
350 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
25,45 USD
611.143 đ
0 USD
N/A
52.554 USD
-2.43% 2%
4071
351 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
598.314 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
95
352 Biểu tượng logo của JustCarbon Removal JustCarbon Removal
05/2022 / Ethereum Blockchain
JCR *
25,02 USD
600.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.995
230.769 USD
1.70% 2%
3282
353 Biểu tượng logo của Index Coop Index Coop
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTC2X-FLI *
25,36 USD
608.781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
93.924 USD
-2.66% -22%
4395
354 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Blockchain
FTT *
24,25 USD
582.283 đ
3.249.127.821 USD
133.975.253 (38%)
Tổng: 352.170.015
77.476.910 USD
-0.23% 2%
24
355 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
24,49 USD
588.005 đ
460.948.537 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.187.290 USD
0.02% 0%
86
356 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
24,18 USD
580.562 đ
105.283.860 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
11.768.539 USD
-3.33% -2%
228
357 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
23,99 USD
576.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
-0.00% 2%
8390
358 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
24,18 USD
580.562 đ
105.283.860 USD
4.930.001 (49%)
Tổng: 10.000.000
11.768.539 USD
-3.33% -2%
228
359 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
24,08 USD
578.173 đ
105.791.087 USD
4.393.228 (44%)
Tổng: 10.000.000
8.038.181 USD
-2.79% -2%
241
360 Biểu tượng logo của Tazor Tazor
09/2022 / BNB Blockchain
TAZOR *
24,43 USD
586.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 515.792
2 USD
0.79% -12%
7924
361 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / BNB Blockchain
RUNE *
23,00 USD
552.249 đ
310.902 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
0 USD
-17.47% -23%
1801
362 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019
BDCC
22,56 USD
541.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.326 USD
107.53% 329%
6987
363 Biểu tượng logo của Varen Varen
09/2021 / Ethereum Blockchain
VRN *
23,21 USD
557.289 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
0 USD
0.00% 5%
8625
364 Biểu tượng logo của Square Token Square Token
01/2022 / BNB Blockchain
SQUA *
22,77 USD
546.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
580.782 USD
1.71% 7%
2991
365 Biểu tượng logo của Bitcoin Pro Bitcoin Pro
01/2020 / Ethereum Blockchain
BTCP *
23,08 USD
554.190 đ
0 USD
N/A
101 USD
-73.83% -61%
6945
366 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
21,50 USD
516.330 đ
8.958.818 USD
416.597 (64%)
Tổng: 650.000
16.735 USD
-3.43% 1%
783
367 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
21,61 USD
518.958 đ
302.599 USD
14.000
0 USD
-0.42% 2%
1817
368 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / BNB Blockchain
FUEL *
21,57 USD
517.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
39.133 USD
-0.00% 0%
4247
369 Biểu tượng logo của ETHPoW (IOU) ETHPoW (IOU)
08/2022
ETHW
21,80 USD
523.532 đ
0 USD
N/A
56.805.905 USD
-35.84% -34%
2670
370 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
21,78 USD
522.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.766 USD
1.15% 1%
5145
371 Biểu tượng logo của Meta Utopia Meta Utopia
03/2022 / BNB Blockchain
LAND *
22,04 USD
529.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
286.651 USD
-4.76% 7%
3221
372 Biểu tượng logo của Pebble Pebble
08/2022 / Fantom Blockchain
PBL *
21,14 USD
507.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
980 USD
-14.88% 11%
6004
373 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
513.890 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
-5.15% -6%
545
374 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
21,13 USD
507.375 đ
32.577.168 USD
1.541.617 (89%)
Tổng: 1.733.917
2.970.262 USD
-0.72% 3%
455
375 Biểu tượng logo của .Alpha .Alpha
03/2022 / Ethereum Blockchain
.ALPHA *
20,90 USD
501.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 312.729
0 USD
-0.61% 0%
9196
376 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
20,91 USD
502.077 đ
4.052.512 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
148.021 USD
-0.72% -3%
985
377 Biểu tượng logo của Data Economy Index Data Economy Index
09/2021 / Ethereum Blockchain
DATA *
20,63 USD
495.223 đ
0 USD
N/A
1.478 USD
-1.13% 3%
5817
378 Biểu tượng logo của Hector DAO Hector DAO
11/2021 / Fantom Blockchain
HEC *
21,20 USD
509.012 đ
70.839.059 USD
N/A
Tổng: 10.094.251
2.067.162 USD
5.52% -3%
499
379 Biểu tượng logo của Egoras Credit Egoras Credit
11/2021 / BNB Blockchain
EGC *
21,48 USD
515.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
66.230 USD
7.65% -6%
3942
380 Biểu tượng logo của SIL Finance SIL Finance
05/2021 / BNB Blockchain
SIL *
20,91 USD
502.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
-0.00% -0%
8526
381 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
20,48 USD
491.792 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.19% 0%
8398
382 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
20,50 USD
492.205 đ
359.036.354 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
5.174.296 USD
0.04% -4%
112
383 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / BNB Blockchain
SHEESHA *
19,57 USD
469.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
743.284 USD
3.14% 6%
2924
384 Biểu tượng logo của QITMEER NETWORK QITMEER NETWORK
12/2021 / BNB Blockchain
MEER *
20,12 USD
483.059 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.240.000
1.662.821 USD
-7.88% -22%
2792
385 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
19,08 USD
458.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
33.434 USD
0.50% -0%
4334
386 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
19,37 USD
464.971 đ
39.477.367 USD
2.038.518 (98%)
Tổng: 2.070.263
7.974.257 USD
-0.45% -2%
416
387 Biểu tượng logo của AstroFarms Finance AstroFarms Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
LEO *
18,59 USD
446.421 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
1 USD
1.94% -0%
8081
388 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
19,13 USD
459.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
408.184 USD
-0.64% -1%
3098
389 Biểu tượng logo của Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
12/2020
BYND
19,44 USD
466.812 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.26% 0%
8396
390 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
18,37 USD
441.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
121.590 USD
1.31% 9%
3596
391 Biểu tượng logo của Best Fintech Investment Coin Best Fintech Investment Coin
03/2022
BFIC
17,65 USD
423.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
718.198 USD
0.43% -7%
2930
392 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
18,07 USD
433.970 đ
8.133.552 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
92 USD
0.08% -23%
809
393 Biểu tượng logo của BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX
02/2022 / Avalanche Blockchain
SAVAX *
17,85 USD
428.579 đ
85.345.810 USD
N/A
1.758.097 USD
-0.92% -4%
278
394 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
18,15 USD
435.782 đ
113.091.937 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
1.398.084 USD
2.82% -2%
219
395 Biểu tượng logo của BabylonDAO BabylonDAO
01/2022 / Solana Blockchain
BBY *
18,39 USD
441.480 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9029
396 Biểu tượng logo của Yield Yak AVAX Yield Yak AVAX
09/2022 / Avalanche Blockchain
YYAVAX *
17,65 USD
423.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.305
11.680 USD
-1.13% -5%
4853
397 Biểu tượng logo của USHARE USHARE
01/2022 / Harmony Blockchain
USHARE *
16,91 USD
406.010 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.32% -3%
9041
398 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
17,38 USD
417.346 đ
311.465.013 USD
17.918.635 (85%)
Tổng: 21.000.000
597.923 USD
-1.97% 9%
215
399 Biểu tượng logo của Concave Concave
04/2022 / Ethereum Blockchain
CNV *
16,93 USD
406.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.000.000
0 USD
0.00% -2%
9233
400 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
17,26 USD
414.413 đ
5.109.364.814 USD
295.963.244 (41%)
Tổng: 720.000.000
213.155.832 USD
-0.46% -4%
17
401 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
16,95 USD
406.863 đ
8.844.384 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
229.971 USD
1.41% 3%
786
402 Biểu tượng logo của Ankr Reward Earning Staked AVAX Ankr Reward Earning Staked AVAX
03/2022 / Ethereum Blockchain
aAVAXb *
17,07 USD
409.813 đ
0 USD
N/A
1 USD
-1.15% -3%
8080
403 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche Blockchain
WAVAX *
17,14 USD
411.615 đ
0 USD
N/A
7.613.991 USD
-1.10% -4%
2681
404 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Blockchain
SANTOS *
17,28 USD
414.893 đ
73.903.953 USD
4.550.000 (15%)
Tổng: 30.000.000
31.071.275 USD
-1.42% -12%
309
405 Biểu tượng logo của Umami Finance Umami Finance
12/2021 / Arbitrum Blockchain
UMAMI *
16,62 USD
399.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.287
141.396 USD
-1.83% -11%
3525
406 Biểu tượng logo của Wine Shares Wine Shares
01/2022 / Avalanche Blockchain
WINE *
17,11 USD
410.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.032
21.960 USD
12.01% 46%
4544
407 Biểu tượng logo của ONTPAY ONTPAY
09/2022 / Ethereum Blockchain
ONTP *
17,00 USD
408.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
0.00% 0%
9462
408 Biểu tượng logo của Champion Champion
08/2022 / Avalanche Blockchain
CHAM *
17,19 USD
412.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.001
5.087 USD
-4.83% -14%
5269
409 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
16,39 USD
393.524 đ
38.617.340 USD
2.269.010 (94%)
Tổng: 2.406.596
8.561.992 USD
2.49% 7%
472
410 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
16,06 USD
385.601 đ
4.045.058.196 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
22.707.646 USD
-0.92% 8%
20
411 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
15,75 USD
378.158 đ
0 USD
N/A
38.261 USD
1.94% -11%
4260
412 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
16,35 USD
392.564 đ
55.541.220 USD
3.348.135 (51%)
Tổng: 6.540.888
1.510.122 USD
-0.93% -4%
372
413 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
15,81 USD
379.598 đ
407.317.763 USD
20.244.862 (20%)
Tổng: 100.000.000
81.407.763 USD
2.72% 13%
99
414 Biểu tượng logo của Jade Protocol Jade Protocol
11/2021 / BNB Blockchain
JADE *
15,97 USD
383.495 đ
0 USD
N/A
33.318 USD
-0.28% -0%
4337
415 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
387.281 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
153
416 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
15,83 USD
380.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
38 USD
0.37% -2%
7303
417 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
15,41 USD
369.994 đ
0 USD
N/A
7.300 USD
1.18% -4%
5105
418 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
14,85 USD
356.549 đ
90.141.261 USD
5.888.504 (54%)
Tổng: 11.000.000
3.170.046 USD
-0.31% -3%
263
419 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
14,90 USD
357.787 đ
12.251.156 USD
822.137 (82%)
Tổng: 1.000.000
3.799 USD
-1.33% 0%
706
420 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
14,51 USD
348.326 đ
8.942.122 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
2.442.298 USD
-0.37% -6%
784
421 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
14,74 USD
353.923 đ
0 USD
N/A
1.390.677 USD
3.00% -5%
2816
422 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
14,73 USD
353.667 đ
43.110.145 USD
1.676.964
1.820.007 USD
-1.27% -1%
435
423 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
15,13 USD
363.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
363.562 USD
0.41% -7%
3136
424 Biểu tượng logo của Frozen Walrus Share Frozen Walrus Share
06/2022 / Avalanche Blockchain
WSHARE *
14,70 USD
352.879 đ
0 USD
N/A
50.257 USD
45.12% 56%
4096
425 Biểu tượng logo của DreamDAO DreamDAO
02/2022 / BNB Blockchain
DREAM *
15,37 USD
369.031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.997
830 USD
-0.57% -3%
6081
426 Biểu tượng logo của CocktailBar CocktailBar
10/2021 / Ethereum Blockchain
COC *
15,06 USD
361.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
5.266 USD
-4.11% 21%
5260
427 Biểu tượng logo của Bankless DeFi Innovation Index Bankless DeFi Innovation Index
01/2022 / Ethereum Blockchain
GMI *
14,83 USD
356.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
84 USD
-1.94% 3%
7045
428 Biểu tượng logo của Maia Maia
01/2022 / MetisDAO Blockchain
MAIA *
14,80 USD
355.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.785
0 USD
-1.10% 10%
9060
429 Biểu tượng logo của JUNO (JUNO) JUNO (JUNO)
11/2021
JUNO
15,31 USD
367.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.783.747 USD
7.70% 53%
2966
430 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
14,39 USD
345.400 đ
28.052.096 USD
1.950.000 (9%)
Tổng: 22.000.000
255.309 USD
-0.14% -7%
498
431 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
14,18 USD
340.462 đ
182.664.810 USD
12.879.213 (61%)
Tổng: 21.000.000
6.716.452 USD
1.39% 0%
167
432 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
14,39 USD
345.504 đ
0 USD
N/A
8.417 USD
-2.44% -8%
5039
433 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
14,45 USD
346.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
189.172 USD
1.56% -1%
3376
434 Biểu tượng logo của Peak Finance Peak Finance
04/2022 / MetisDAO Blockchain
PEAK *
14,05 USD
337.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.072
0 USD
-3.96% -4%
9245
435 Biểu tượng logo của MirArc Chain MirArc Chain
07/2022 / BNB Blockchain
MAT *
13,87 USD
333.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
301.477 USD
1.17% 0%
3199
436 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / BNB Blockchain
VBSWAP *
13,86 USD
332.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-0.58% 2%
8455
437 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
14,09 USD
338.295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
2.824.132 USD
0.27% -4%
2740
438 Biểu tượng logo của Wrapped OKT Wrapped OKT
08/2021 / OKC Token Blockchain
WOKT *
14,08 USD
338.145 đ
0 USD
N/A
16.741 USD
0.15% -4%
4678
439 Biểu tượng logo của Round Dollar Round Dollar
09/2021 / TRON Blockchain
RD *
13,56 USD
325.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.994
71.611 USD
-0.30% -0%
3885
440 Biểu tượng logo của The Debt Box The Debt Box
07/2022 / BNB Blockchain
DEBT *
14,28 USD
342.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.837.004 USD
-0.73% -7%
2739
441 Biểu tượng logo của Rome Rome
12/2021 / Moonriver Blockchain
ROME *
13,56 USD
325.659 đ
0 USD
N/A
229 USD
0.75% -1%
6597
442 Biểu tượng logo của Crunchy DAO Crunchy DAO
10/2021 / Tezos Blockchain
crDAO *
14,02 USD
336.629 đ
0 USD
N/A
0 USD
-3.03% -21%
8757
443 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
13,25 USD
318.172 đ
98.509.690 USD
7.433.782 (87%)
Tổng: 8.537.500
3.051.886 USD
9.22% 1%
428
444 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
13,01 USD
312.419 đ
3.726.262.322 USD
286.370.297
374.388.621 USD
1.60% -8%
23
445 Biểu tượng logo của YAMv2 YAMv2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
12,95 USD
310.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
111.531 USD
0.07% 0%
3227
446 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / TRON Blockchain
CORN *
12,58 USD
302.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
16.489 USD
4.85% -0%
4682
447 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
12,64 USD
303.486 đ
1.142.473.445 USD
83.056.187 (31%)
Tổng: 270.000.000
52.664.213 USD
-0.69% -4%
48
448 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
12,90 USD
309.650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
168.444 USD
1.40% -14%
3429
449 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
12,74 USD
305.785 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
0 USD
0.00% -4%
8425
450 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BELT *
12,93 USD
310.332 đ
70.999.430 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
25.789.145 USD
-2.52% -28%
398
451 Biểu tượng logo của Torah Network Torah Network
01/2022 / Polygon Blockchain
VP *
12,73 USD
305.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
16.63% -10%
9043
452 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche Blockchain
TIME *
13,09 USD
314.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.155.830
38.033 USD
-54.82% -22%
4262
453 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
13,09 USD
314.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
16.558 USD
17.11% 51%
4681
454 Biểu tượng logo của pSTAKE Staked ATOM pSTAKE Staked ATOM
10/2021 / Ethereum Blockchain
STKATOM *
12,65 USD
303.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 281.097.381
423 USD
-0.17% -8%
6345
455 Biểu tượng logo của Hector Finance Hector Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
HEC *
13,41 USD
321.974 đ
33.354.997 USD
N/A
Tổng: 10.094.251
1.566.359 USD
2.93% 4%
492
456 Biểu tượng logo của Geegoopuzzle Geegoopuzzle
08/2022 / EOS Blockchain
GGP *
12,90 USD
309.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
18.488.673 USD
14.41% 14%
2666
457 Biểu tượng logo của Leonidasbilic Leonidasbilic
08/2022 / BNB Blockchain
LIO *
13,17 USD
316.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
134 USD
-0.60% -2%
6814
458 Biểu tượng logo của GTraX GTraX
09/2022 / Ethereum Blockchain
GTRX *
13,17 USD
316.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.674.915 USD
6.44% 1%
2788
459 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
12,31 USD
295.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
0 USD
-0.72% 28%
8266
460 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
11,69 USD
280.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
6.898 USD
-5.50% -3%
5132
461 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
11,97 USD
287.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
8.363 USD
0.22% -2%
5044
462 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / BNB Blockchain
PSI *
12,13 USD
291.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
3.615 USD
-32.58% -15%
5417
463 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
11,50 USD
276.115 đ
0 USD
N/A
169.738 USD
-0.43% -1%
3425
464 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
12,18 USD
292.345 đ
56.910 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
2.149.104 USD
3.37% 2%
2256
465 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / BNB Blockchain
aWSB *
11,92 USD
286.222 đ
72.873 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
0 USD
-1.81% 7%
2207
466 Biểu tượng logo của iShares Silver Trust Defichain iShares Silver Trust Defichain
03/2022
DSLV
11,97 USD
287.387 đ
0 USD
N/A
1.281 USD
1.75% -7%
5882
467 Biểu tượng logo của Lobis Lobis
11/2021 / Ethereum Blockchain
LOBI *
12,40 USD
297.692 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.682
0 USD
0.00% -39%
8893
468 Biểu tượng logo của Tiger shares Tiger shares
04/2022 / Cronos Blockchain
Tiger *
11,70 USD
280.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.100
24 USD
-8.99% -27%
7438
469 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
11,91 USD
286.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.444.717
178.508.018 USD
-0.20% 60%
2655
470 Biểu tượng logo của Wrapped EthereumPoW Wrapped EthereumPoW
08/2022
WETHW
11,84 USD
284.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.444.717
444.151 USD
0.43% 20%
3071
471 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
11,05 USD
265.333 đ
8.282 USD
749
20.791 USD
-9.49% -6%
2521
472 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
11,48 USD
275.584 đ
1.089.732 USD
94.942 (68%)
Tổng: 140.000
22.427 USD
-0.39% 5%
1393
473 Biểu tượng logo của PDBC Defichain PDBC Defichain
03/2022
DPDBC
11,12 USD
267.068 đ
0 USD
N/A
3.839 USD
0.32% -5%
5398
474 Biểu tượng logo của MSQUARE GLOBAL MSQUARE GLOBAL
04/2022 / Polygon Blockchain
MSQ *
11,30 USD
271.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.961.431
0 USD
0.00% -35%
9280
475 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / TRON Blockchain
PEARL *
11,37 USD
273.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
8.721 USD
-2.29% -5%
5021
476 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
11,12 USD
267.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
584 USD
0.95% 3%
6195
477 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
11,36 USD
272.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
174.376 USD
-0.79% -2%
3412
478 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
11,15 USD
267.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
24.451 USD
-0.82% -0%
4480
479 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
10,75 USD
258.046 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.489 USD
-3.12% 35%
5811
480 Biểu tượng logo của DiamondToken DiamondToken
05/2021 / BNB Blockchain
DIAMOND *
10,58 USD
253.938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
0.27% 8%
8498
481 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
10,55 USD
253.306 đ
57.149.871 USD
5.417.775 (52%)
Tổng: 10.488.396
4.901.141 USD
0.07% -2%
367
482 Biểu tượng logo của SolFarm SolFarm
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
10,62 USD
254.890 đ
8.654.235 USD
815.206 (8%)
Tổng: 10.000.000
612.024 USD
3.88% -29%
1029
483 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / BNB Blockchain
SEED *
10,68 USD
256.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
11 USD
43.08% -1%
7626
484 Biểu tượng logo của GameFi GameFi
09/2021 / BNB Blockchain
GAFI *
10,95 USD
262.875 đ
10.927.764 USD
998.099 (7%)
Tổng: 14.954.970
261.849 USD
-1.20% -6%
745
485 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
11,26 USD
270.353 đ
78.473.498 USD
10.000.000
2.109.368 USD
-1.7% -1%
295
486 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
11,24 USD
269.755 đ
112.351.156 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
3.809.367 USD
-1.96% -1%
239
487 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
10,96 USD
263.150 đ
115.374.858 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
4.270.664 USD
46.97% 66%
223
488 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
10,17 USD
244.182 đ
101.656.542 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
6.544.428 USD
0.5% 6%
237
489 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
9,93 USD
238.465 đ
206.935.744 USD
20.835.499 (70%)
Tổng: 29.600.000
269.763 USD
0.29% 8%
225
490 Biểu tượng logo của WhiteBIT Token WhiteBIT Token
08/2022
WBT
10,39 USD
249.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 394.798.409
39.634.538 USD
76.21% 165%
2661
491 Biểu tượng logo của Metria Metria
03/2022 / Ethereum Blockchain
METR *
10,45 USD
251.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
554 USD
-0.43% 1%
6221
492 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020 / Zilliqa Blockchain
GZIL *
10,16 USD
243.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
2.642 USD
-0.72% 3%
5545
493 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
START *
9,54 USD
229.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.015.947 USD
-11.03% 8%
2698
494 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,33 USD
248.023 đ
289.777.872 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
921.874 USD
-4.86% 0%
128
495 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHEAT *
9,78 USD
234.729 đ
0 USD
N/A
523.859 USD
6.55% -5%
3566
496 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / BNB Blockchain
OLYMPUS *
10,33 USD
248.023 đ
289.777.872 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
921.874 USD
-4.86% 0%
128
497 Biểu tượng logo của Wrapped Moonriver Wrapped Moonriver
09/2021 / Moonriver Blockchain
WMOVR *
10,47 USD
251.315 đ
0 USD
N/A
387.795 USD
-0.36% -2%
3111
498 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Aurum Dragon Crypto Aurum
11/2021 / Avalanche Blockchain
DCAU *
9,90 USD
237.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
2.255 USD
0.25% -4%
5620
499 Biểu tượng logo của Hector Network Hector Network
11/2021 / Ethereum Blockchain
HEC *
9,77 USD
234.634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
562.223 USD
-0.24% -4%
2993
500 Biểu tượng logo của Leo Leo
12/2021 / BNB Blockchain
LEO *
10,16 USD
243.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
54 USD
-0.19% -0%
7186
501 Biểu tượng logo của Olympus v2 Olympus v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
10,29 USD
246.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
1.090.394 USD
-5.01% -0%
2854
502 Biểu tượng logo của Saltmarble Saltmarble
06/2022 / Ethereum Blockchain
SML *
9,70 USD
232.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
594.421 USD
2.10% -5%
2983
503 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
9,38 USD
225.214 đ
469.848.889 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
16.177.972 USD
3.45% -8%
83
504 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
9,04 USD
216.941 đ
461.201 USD
51.044 (53%)
Tổng: 96.052
17.016 USD
-1.02% 1%
1673
505 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
8,51 USD
204.269 đ
26.469.223 USD
3.111.216 (16%)
Tổng: 20.000.000
4.682.152 USD
0.46% -1%
509
506 Biểu tượng logo của SAFE(AnWang) SAFE(AnWang)
08/2022 / BNB Blockchain
SAFE *
9,44 USD
226.566 đ
0 USD
N/A
1.708.525 USD
-17.34% 0%
2787
507 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
9,08 USD
218.011 đ
237.678.346 USD
24.745.596 (96%)
Tổng: 25.866.594
7.257.647 USD
0.5% -5%
143
508 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
8,75 USD
210.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
107 USD
-0.67% -16%
6922
509 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
8,75 USD
210.061 đ
16.202.975 USD
1.852.000 (9%)
Tổng: 20.000.000
781.804 USD
17.52% 23%
646
510 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
9,42 USD
226.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.207 USD
2.14% 4%
5632
511 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
8,86 USD
212.729 đ
625.061.165 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
32.551.370 USD
0.53% 3%
69
512 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
9,00 USD
216.098 đ
490.808 USD
54.532
5 USD
1.65% 18%
1659
513 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
8,94 USD
214.557 đ
24.516.292 USD
2.743.500 (97%)
Tổng: 2.835.689
32.659 USD
-0.68% 12%
534
514 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017
KCS
9,15 USD
219.623 đ
899.893.176 USD
98.379.861 (58%)
Tổng: 170.118.638
1.865.977 USD
-1.18% 2%
52
515 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
9,22 USD
221.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
56.720 USD
-0.94% -3%
4041
516 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / BNB Blockchain
BTCST *
8,78 USD
210.828 đ
107.138.372 USD
12.201.404 (81%)
Tổng: 15.000.000
4.604.342 USD
-0.34% -2%
177
517 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
8,80 USD
211.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.021 USD
-0.77% 1%
5278
518 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KuCoin Token Blockchain
WKCS *
9,17 USD
220.086 đ
0 USD
N/A
11.645 USD
-0.77% 2%
4854
519 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
8,92 USD
214.173 đ
25.526.852 USD
2.861.699 (57%)
Tổng: 5.000.000
6.763.890 USD
0.96% 1%
523
520 Biểu tượng logo của Torii Finance Torii Finance
10/2021 / BNB Blockchain
TORII *
9,34 USD
224.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
5 USD
0.49% -2%
7803
521 Biểu tượng logo của bloXmove bloXmove
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLXM *
8,92 USD
214.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
988.644 USD
-2.41% -13%
3315
522 Biểu tượng logo của RailNode RailNode
12/2021 / Ethereum Blockchain
TRAIN *
8,57 USD
205.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2 USD
-3.32% -4%
7925
523 Biểu tượng logo của sKCS.io sKCS.io
08/2022 / KuCoin Token Blockchain
SKCS *
9,30 USD
223.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
2.09% 2%
9572
524 Biểu tượng logo của UltronGlow UltronGlow
05/2022
UTG
9,32 USD
223.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
195.934 USD
-0.21% 17%
3358
525 Biểu tượng logo của MetaSwap MetaSwap
02/2022 / BNB Blockchain
MSC *
9,46 USD
227.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.801 USD
-0.46% -14%
5732
526 Biểu tượng logo của BlockAura BlockAura
06/2022 / BNB Blockchain
TBAC *
8,66 USD
208.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
35.615 USD
15.14% -6%
4304
527 Biểu tượng logo của Shade Protocol Shade Protocol
03/2022 / Secret Blockchain
SHD *
8,75 USD
210.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
119.882 USD
-5.49% -29%
3606
528 Biểu tượng logo của New Earth Order Money New Earth Order Money
01/2022 / TRON Blockchain
NEOM *
9,15 USD
219.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
24.079 USD
-0.16% -6%
4492
529 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Blockchain
PLT *
8,76 USD
210.328 đ
101.939.484 USD
N/A
Tổng: 19.272.000
15.141 USD
-3.67% 4%
236
530 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Blockchain
GAFI *
8,81 USD
211.502 đ
8.792.162 USD
998.099 (7%)
Tổng: 14.954.970
214.700 USD
-0.22% -4%
788
531 Biểu tượng logo của sKCS.io Staked KCS sKCS.io Staked KCS
08/2022 / KuCoin Token Blockchain
SKCS *
9,15 USD
219.779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.61% 2%
9422
532 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
7,59 USD
182.236 đ
3.731.563.397 USD
491.599.970 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
415.002.257 USD
-2.6% 2%
25
533 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
7,86 USD
188.614 đ
3.995.022 USD
508.554
144.567 USD
-2.24% -5%
993
534 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
8,21 USD
197.239 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
4.330.692 USD
-3.13% -4%
2708
535 Biểu tượng logo của Tokenize Xchange Tokenize Xchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKX *
7,89 USD
189.439 đ
631.204.350 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.405.917 USD
2.97% 28%
68
536 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
7,56 USD
181.540 đ
15.457.888 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
633.952 USD
2.52% -8%
838
537 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
7,65 USD
183.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.340
2.029 USD
0.12% 5%
5671
538 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
8,37 USD
200.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
55 USD
-0.40% -7%
7183
539 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
7,58 USD
182.018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
-4.06% 2%
8300
540 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
188.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
7.48% -30%
2705
541 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
7,94 USD
190.624 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
251.810 USD
-1.28% 0%
3254
542 Biểu tượng logo của Florin Florin
10/2020
XFL
7,89 USD
189.445 đ
1.080.285 USD
136.914 (65%)
Tổng: 210.000
303 USD
-15.61% -33%
1397
543 Biểu tượng logo của Nemesis DAO Nemesis DAO
11/2021 / BNB Blockchain
NMS *
7,67 USD
184.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.215
610.121 USD
-0.52% -4%
2974
544 Biểu tượng logo của Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income
11/2021 / Polygon Blockchain
DUBI *
7,85 USD
188.539 đ
0 USD
N/A
450 USD
3.90% -6%
6317
545 Biểu tượng logo của Ring Ring
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RING *
8,16 USD
195.999 đ
0 USD
N/A
Tổng: 349.852
0 USD
12.73% -43%
9690
546 Biểu tượng logo của Empower Empower
12/2021 / Ethereum Blockchain
MPWR *
7,55 USD
181.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.40% 2%
8934
547 Biểu tượng logo của Honey Honey
04/2022 / Polygon Blockchain
HNY *
8,29 USD
199.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.997
3.137 USD
-1.61% -12%
5471
548 Biểu tượng logo của Redlight Chain Redlight Chain
08/2022
REDLC
7,94 USD
190.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.498.319 USD
-2.23% 25%
2744
549 Biểu tượng logo của Bitcoin E-wallet Bitcoin E-wallet
09/2022 / BNB Blockchain
BITWALLET *
8,10 USD
194.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
66.506 USD
53.27% -76%
3937
550 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
7,08 USD
169.991 đ
54.240.921 USD
11.000.000
6.508.533 USD
0.9% -2%
377
551 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
7,05 USD
169.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
2.267 USD
8.17% 309%
5619
552 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
6,56 USD
157.506 đ
4.951.950.146 USD
762.209.327 (76%)
Tổng: 1.000.000.000
160.742.218 USD
4.33% 11%
18
553 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
6,86 USD
164.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
8.240 USD
-2.23% 5%
5051
554 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
6,90 USD
165.669 đ
0 USD
N/A
120.951 USD
-4.07% -14%
3598
555 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
6,97 USD
167.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
10.623 USD
3.34% 10%
4908
556 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021 / Solana Blockchain
MEDIA *
7,19 USD
172.627 đ
0 USD
N/A
86.593 USD
-1.26% -8%
3785
557 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
6,54 USD
157.004 đ
22.940.139 USD
3.508.140 (18%)
Tổng: 20.000.000
4.294.407 USD
-1.21% -3%
553
558 Biểu tượng logo của 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNBHEDGE *
6,89 USD
165.358 đ
0 USD
N/A
1.338 USD
-0.95% -3%
5861
559 Biểu tượng logo của Custodiy Custodiy
08/2022 / BNB Blockchain
CTY *
7,35 USD
176.413 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
85.666 USD
-7.74% -39%
3791
560 Biểu tượng logo của Lazio Fan Token Lazio Fan Token
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
6,65 USD
159.667 đ
42.837.809 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
6.857.983 USD
-3.2% -9%
437
561 Biểu tượng logo của Sandclock Sandclock
10/2021 / Ethereum Blockchain
QUARTZ *
7,04 USD
168.920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
654.864 USD
18.00% -3%
3467
562 Biểu tượng logo của Euler Finance Euler Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
6,70 USD
160.894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.182.818
2.280.680 USD
1.44% 14%
2886
563 Biểu tượng logo của S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token
10/2021 / BNB Blockchain
LAZIO *
6,65 USD
159.549 đ
57.147.836 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
9.435.293 USD
-3.30% -8%
329
564 Biểu tượng logo của Asgardian Aereus Asgardian Aereus
01/2022 / Avalanche Blockchain
VOLT *
7,21 USD
173.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.232
0 USD
0.00% 0%
9050
565 Biểu tượng logo của Point Coin Point Coin
09/2022 / Ethereum Blockchain
POINT *
6,93 USD
166.341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
413.418 USD
-0.57% -3%
3093
566 Biểu tượng logo của Acumen Acumen
02/2022 / Solana Blockchain
ACM *
6,80 USD
163.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000.000
4.506 USD
-1.52% -3%
5323
567 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
6,63 USD
159.304 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
3.392.712 USD
-18.38% -29%
2726
568 Biểu tượng logo của semicon1 semicon1
09/2022 / Ethereum Blockchain
SMC1 *
6,50 USD
156.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
0.00% 0%
9464
569 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
5,60 USD
134.480 đ
0 USD
N/A
1 USD
-94.45% -94%
8066
570 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
6,03 USD
144.878 đ
23.846.037 USD
3.951.907 (10%)
Tổng: 40.000.000
1.438.796 USD
-1.00% -5%
542
571 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain (BEP2)
KAVA *
5,79 USD
139.018 đ
529.147.390 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.400.290
93.801.113 USD
8.31% -3%
146
572 Biểu tượng logo của Palantir Tokenized Stock Defichain Palantir Tokenized Stock Defichain
03/2022
DPLTR
5,67 USD
136.059 đ
0 USD
N/A
13.577 USD
3.71% 3%
4771
573 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
5,69 USD
136.563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
85 USD
-1.56% 6%
7038
574 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
6,07 USD
145.625 đ
838.627 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
100.513 USD
2.03% -6%
1481
575 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
6,31 USD
151.503 đ
7.295.497.755 USD
1.121.967.578 (91%)
Tổng: 1.237.591.249
305.346.600 USD
-1.71% -2%
11
576 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
5,75 USD
138.058 đ
278.897.730 USD
43.653.971 (44%)
Tổng: 100.000.000
35.966.516 USD
2.98% 6%
207
577 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
5,67 USD
136.030 đ
0 USD
N/A
20.915 USD
-1.57% -2%
4570
578 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
5,68 USD
136.377 đ
1.659.697.773 USD
292.092.062
123.797.132 USD
-1.3% -0%
38
579 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Blockchain
UNFI *
6,31 USD
151.503 đ
39.371.780 USD
4.515.405 (45%)
Tổng: 10.000.000
20.345.147 USD
0.28% -4%
467
580 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
5,54 USD
133.123 đ
0 USD
N/A
13.133 USD
-2.15% 7%
4793
581 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
6,39 USD
153.390 đ
7.026.114 USD
1.099.795 (11%)
Tổng: 10.000.000
7.359.968 USD
-0.48% -13%
843
582 Biểu tượng logo của Crowns Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
5,83 USD
139.935 đ
12.579.110 USD
2.158.313 (22%)
Tổng: 10.000.000
1.394.920 USD
1.05% 16%
902
583 Biểu tượng logo của wanLINK wanLINK
03/2021 / Wanchain
WANLINK *
6,44 USD
154.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
-0.59% -2%
8164
584 Biểu tượng logo của Urus Urus
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
6,01 USD
144.202 đ
2.822.777 USD
470.000 (47%)
Tổng: 1.000.000
222.434 USD
-2.52% -16%
1210
585 Biểu tượng logo của ApeParkDAO ApeParkDAO
08/2022 / BNB Blockchain
APD *
5,53 USD
132.694 đ
0 USD
N/A
4.694 USD
0.35% 0%
5308
586 Biểu tượng logo của ETHPoW ETHPoW
08/2022
ETHW
5,97 USD
143.370 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.444.717
102.359.384 USD
-3.22% -83%
2658
587 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
6,15 USD
147.662 đ
1.613.655.607 USD
262.250.653 (54%)
Tổng: 488.508.776
31.112.301 USD
0.8% -1%
39
588 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
6,12 USD
146.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
280.446 USD
-2.41% -2%
3226
589 Biểu tượng logo của Drip Network Drip Network
07/2021 / BNB Blockchain
DRIP *
6,41 USD
153.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
70.572 USD
-0.27% -5%
3898
590 Biểu tượng logo của Argentine Football Association Fan Token Argentine Football Association Fan Token
06/2021 / Chiliz Blockchain
ARG *
6,47 USD
155.244 đ
9.090.179 USD
1.405.885 (7%)
Tổng: 20.000.000
2.757.770 USD
3.92% 7%
779
591 Biểu tượng logo của StaySAFU StaySAFU
09/2021 / BNB Blockchain
SAFU *
6,45 USD
154.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
9.998 USD
4.99% -15%
4947
592 Biểu tượng logo của OEC FIL OEC FIL
09/2021 / OKC Token Blockchain
FILK *
5,68 USD
136.473 đ
0 USD
N/A
589 USD
-1.09% -0%
6191
593 Biểu tượng logo của arbee.info arbee.info
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
ARBYS *
5,66 USD
135.790 đ
0 USD
N/A
0 USD
-25.73% 0%
6663
594 Biểu tượng logo của Ethereum Wrapped Filecoin Ethereum Wrapped Filecoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
EFIL *
5,63 USD
135.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.427
363 USD
-0.15% 3%
6404
595 Biểu tượng logo của OEC UNI OEC UNI
09/2021 / OKC Token Blockchain
UNIK *
6,43 USD
154.345 đ
0 USD
N/A
131 USD
0.85% 9%
6826
596 Biểu tượng logo của Helkin Helkin
10/2021 / BNB Blockchain
HK *
5,84 USD
140.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222
40.521 USD
2.34% -14%
4229
597 Biểu tượng logo của 7Pixels 7Pixels
06/2022 / Ethereum Blockchain
7PXS *
6,15 USD
147.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
27.121 USD
3.93% -15%
4439
598 Biểu tượng logo của xcDOT xcDOT
06/2022 / Moonbeam Blockchain
XCDOT *
6,26 USD
150.333 đ
0 USD
N/A
130.011 USD
-2.51% -3%
3564
599 Biểu tượng logo của Portugal National Team Fan Token Portugal National Team Fan Token
09/2021 / Chiliz Blockchain
POR *
5,85 USD
140.370 đ
11.715.981 USD
2.003.988 (10%)
Tổng: 20.000.000
4.129.567 USD
-0.97% -4%
718
600 Biểu tượng logo của Furio Furio
07/2022 / BNB Blockchain
$FUR *
5,51 USD
132.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
236.324 USD
0.42% 0%
3274
601 Biểu tượng logo của Euler Euler
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
6,48 USD
155.585 đ
71.463.311 USD
N/A
Tổng: 27.182.818
1.521.412 USD
-1.99% 2%
320
602 Biểu tượng logo của Bounce Finance Governance Token Bounce Finance Governance Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
6,44 USD
154.556 đ
13.414.763 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
4.699.031 USD
-0.25% -5%
687
603 Biểu tượng logo của DinoEGG DinoEGG
01/2022 / Solana Blockchain
DINOEGG *
6,00 USD
144.048 đ
0 USD
N/A
101 USD
-1.96% -50%
6946
604 Biểu tượng logo của FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token
11/2021 / BNB Blockchain
PORTO *
5,69 USD
136.584 đ
44.371.160 USD
7.800.000 (20%)
Tổng: 40.000.000
12.353.427 USD
-1.42% -9%
389
605 Biểu tượng logo của OSK OSK
02/2022 / TRON Blockchain
OSK *
6,25 USD
150.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36.789 USD
-4.07% -13%
4285
606 Biểu tượng logo của HAPI Protocol HAPI Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
6,30 USD
151.178 đ
4.437.846 USD
704.817 (70%)
Tổng: 1.000.000
172.425 USD
3.94% -9%
960
607 Biểu tượng logo của Realms of Ruby Realms of Ruby
08/2022 / BNB Blockchain
RUBY *
5,76 USD
138.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.971 USD
2.06% 0%
5288
608 Biểu tượng logo của Qitchain Network Qitchain Network
01/2022
QTC
6,00 USD
144.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.000.000
69.244 USD
5.88% -42%
4546
609 Biểu tượng logo của Holy Trinity Holy Trinity
03/2021
HOLY
5,80 USD
139.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.346
7.901 USD
-1.52% -1%
5070
610 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
5,66 USD
135.897 đ
103.302.050 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
13.695.024 USD
0.91% -0%
233
611 Biểu tượng logo của ShowTime Potocol ShowTime Potocol
09/2022 / Ethereum Blockchain
STP *
6,47 USD
155.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.323.061 USD
-1.02% -2%
2750
612 Biểu tượng logo của Future Of Fintech Future Of Fintech
08/2022 / BNB Blockchain
FOF *
5,83 USD
140.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2.044.414 USD
-0.97% 51%
2759
613 Biểu tượng logo của Mad Hatter Society Mad Hatter Society
09/2022 / Ethereum Blockchain
MADHAT *
6,24 USD
149.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
64.515 USD
-0.01% -0%
3962
614 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
5,36 USD
128.694 đ
195.872.386 USD
43.822.910 (46%)
Tổng: 96.150.704
6.581.973 USD
-0.31% -0%
160
615 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
5,23 USD
125.572 đ
677.825.926 USD
127.254.525 (57%)
Tổng: 223.000.000
30.096.098 USD
3.46% 3%
65
616 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
5,42 USD
130.241 đ
6.913.638 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
2.518.773 USD
0.41% -6%
848
617 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
4,67 USD
112.182 đ
9.750.974 USD
2.086.980 (21%)
Tổng: 10.000.000
3.146.080 USD
-3.25% 0%
764
618 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
5,07 USD
121.703 đ
6.670.282 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
3.116.919 USD
-0.59% -11%
865
619 Biểu tượng logo của PulseDogecoin PulseDogecoin
08/2022 / Ethereum Blockchain
PLSD *
5,03 USD
120.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.094.657
446.450 USD
17.96% 59%
3070
620 Biểu tượng logo của Cajutel Cajutel
01/2019 / Ethereum Blockchain
CAJ *
4,78 USD
114.756 đ
6.463.739 USD
1.352.389 (76%)
Tổng: 1.780.000
252 USD
-7.18% -48%
872
621 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
4,84 USD
116.208 đ
74.012.004 USD
15.205.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
840.861 USD
-1.55% 7%
307
622 Biểu tượng logo của Bitcoin Pay Bitcoin Pay
08/2022 / BNB Blockchain
BTCPAY *
4,67 USD
112.129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
164.163 USD
-45.67% -66%
3435
623 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / BNB Blockchain
CAKE *
4,73 USD
113.567 đ
677.927.391 USD
143.452.356 (19%)
Tổng: 750.000.000
57.716.762 USD
-3.93% 5%
66
624 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
5,41 USD
129.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
138 USD
-2.27% -18%
6806
625 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
5,41 USD
129.894 đ
1.699.064.284 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
159.284.627 USD
0.86% -5%
36
626 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
5,16 USD
123.892 đ
50.374.075 USD
9.760.034 (98%)
Tổng: 10.000.000
5.457.162 USD
0.95% 2%
397
627 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Blockchain
XVS *
4,80 USD
115.248 đ
67.833.619 USD
12.170.524 (41%)
Tổng: 29.960.733
2.006.593 USD
-0.83% 4%
332
628 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
5,39 USD
129.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
122.527 USD
1.31% -0%
3593
629 Biểu tượng logo của BlackBerry tokenized stock FTX BlackBerry tokenized stock FTX
01/2021
BB
4,69 USD
112.667 đ
0 USD
N/A
395 USD
-1.98% -7%
6375
630 Biểu tượng logo của Hype Hype
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
4,85 USD
116.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
3.75% 40%
4001
631 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
5,30 USD
127.197 đ
26.719.229 USD
5.043.593 (50%)
Tổng: 10.000.000
553.523 USD
-0.43% -1%
508
632 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
4,52 USD
108.464 đ
0 USD
N/A
2 USD
-2.35% -4%
7970
633 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
4,70 USD
112.903 đ
71.935.810 USD
15.297.897
2.135.825 USD
0.39% -1%
289
634 Biểu tượng logo của PRIVATEUM INITIATIVE PRIVATEUM INITIATIVE
05/2021 / BNB Blockchain
PRI *
5,45 USD
130.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
180.167 USD
0.12% 19%
3396
635 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
4,85 USD
116.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
127.502 USD
-2.87% -8%
3573
636 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
4,92 USD
118.129 đ
340.628.562 USD
67.683.254 (68%)
Tổng: 100.000.000
4.556.477 USD
-0.46% 2%
115
637 Biểu tượng logo của Liquid KSM Liquid KSM
06/2022
LKSM
5,14 USD
123.518 đ
0 USD
N/A
21.172 USD
-0.95% 0%
4559
638 Biểu tượng logo của YSL.IO YSL.IO
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YSL *
5,21 USD
125.204 đ
0 USD
N/A
18.992 USD
-6.24% 0%
4199
639 Biểu tượng logo của NewB.Farm NewB.Farm
07/2021 / BNB Blockchain
NEWB *
4,64 USD
111.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
2.322 USD
0.21% 2%
5609
640 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
5,21 USD
125.029 đ
0 USD
N/A
2.035 USD
15.86% 15%
5670
641 Biểu tượng logo của TON Coin TON Coin
08/2021
TONCOIN
4,51 USD
108.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
32.669.594 USD
5.02% 402%
2757
642 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / BNB Blockchain
GYRO *
4,52 USD
108.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
785 USD
-0.44% -2%
6100
643 Biểu tượng logo của MICROCOSM MICROCOSM
04/2022 / BNB Blockchain
MIC *
5,03 USD
120.791 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
1.144 USD
-2.94% -23%
5930
644 Biểu tượng logo của marmaj marmaj
11/2021 / NEAR Protocol Blockchain
MARMAJ *
5,45 USD
130.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.019
2.024 USD
30.47% 22%
5673
645 Biểu tượng logo của Rumito Rumito
10/2021 / TRON Blockchain
RUTC *
4,63 USD
111.173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
8732
646 Biểu tượng logo của S.S. Lazio S.S. Lazio
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
5,11 USD
122.743 đ
43.964.757 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
8.702.837 USD
-2.42% -16%
678
647 Biểu tượng logo của Adana Demirspor Token Adana Demirspor Token
12/2021 / Ethereum Blockchain
DEMIR *
5,02 USD
120.554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
231.454 USD
-0.20% -7%
3277
648 Biểu tượng logo của FortuneDAO FortuneDAO
12/2021 / Cronos Blockchain
FORT *
4,51 USD
108.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.951
0 USD
0.00% 0%
8930
649 Biểu tượng logo của OSK OSK
07/2022 / BNB Blockchain
OSK *
5,48 USD
131.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
396.127 USD
-0.64% -11%
3106
650 Biểu tượng logo của ElasticSwap ElasticSwap
03/2022 / Avalanche Blockchain
TIC *
4,71 USD
113.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
2.136 USD
2.19% 4%
5645
651 Biểu tượng logo của Legacy ICHI Legacy ICHI
06/2022 / Ethereum Blockchain
ICHI *
5,26 USD
126.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
1.750 USD
-1.02% -2%
5742
652 Biểu tượng logo của Comb Finance Comb Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
COMB *
4,61 USD
110.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
1.541 USD
-1.01% -10%
5794
653 Biểu tượng logo của BITICA COIN BITICA COIN
09/2019
BDCC
4,86 USD
116.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
1088.85% 1.193%
8241
654 Biểu tượng logo của Wrapped Ampleforth Wrapped Ampleforth
01/2022 / Ethereum Blockchain
WAMPL *
4,55 USD
109.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
151.786 USD
-1.26% 2%
3488
655 Biểu tượng logo của WeBuy WeBuy
06/2022 / Klaytn Blockchain
WE *
4,99 USD
119.838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
1.401.086 USD
-4.99% 13%
2815
656 Biểu tượng logo của Binance Wrapped DOT Binance Wrapped DOT
02/2022 / Ethereum Blockchain
BDOT *
4,60 USD
110.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000
197.089 USD
-1.65% -1%
3352
657 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
5,41 USD
129.894 đ
1.699.064.284 USD
306.875.000 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
159.284.627 USD
0.86% -5%
36
658 Biểu tượng logo của Neton Neton
05/2022 / Ethereum Blockchain
NTO *
5,14 USD
123.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
94.711 USD
-2.49% 1%
3729
659 Biểu tượng logo của BundlesBets BundlesBets
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
5,35 USD
128.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
12.321 USD
-13.93% -13%
4823
660 Biểu tượng logo của Doge Pup Token Doge Pup Token
08/2022 / Dogechain
DOGEPUP *
4,57 USD
109.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
0.00% -2%
9437
661 Biểu tượng logo của PIMRIDE PIMRIDE
09/2022 / BNB Blockchain
PIM *
4,87 USD
116.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
198.824 USD
-0.57% 2%
3349
662 Biểu tượng logo của PrimeFinance PrimeFinance
01/2021
PFI
5,30 USD
127.257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
0 USD
-0.00% -67%
8417
663 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / BNB Blockchain
ETHBULL *
4,48 USD
107.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
3.012.942 USD
-1.71% 0%
2735
664 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
3,85 USD
92.374 đ
8.325.013 USD
2.163.854 (22%)
Tổng: 10.000.000
2.192.875 USD
-1.16% -7%
800
665 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
3,83 USD
91.859 đ
115.013.889 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
920.566 USD
-3.87% -6%
172
666 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
4,17 USD
100.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
0 USD
-0.70% 1%
8186