1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 4545 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (89) - Ethereum (2879) - Tron (65) - Neo (26) - EOS (32) - Chiliz (6) - Binance Smart Chain (99) - Solana (2) - Xdai chain (1) -

Bảng xếp hạng 4545 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
165.810 USD
≈ 3.830.216.623 đ
6.964.022 USD
42
7.669 USD
(2 exchanges)
4.30% 38%
895
2 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
141.728 USD
≈ 3.273.916.102 đ
0 USD
N/A
9.432 USD
(0 exchanges)
-1.48% 62%
3264
3 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
70.327 USD
≈ 1.624.561.257 đ
22.082.781 USD
314 (100%)
Tổng: 315
439.150 USD
(2 exchanges)
-1.76% 9%
591
4 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
59.752 USD
≈ 1.380.268.843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
39.161.190 USD
(3 exchanges)
26.19% 42%
2358
5 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
55.198 USD
≈ 1.275.073.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
15.959.160 USD
(5 exchanges)
-13.63% -46%
2376
6 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
48.134 USD
≈ 1.111.904.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
372.970 USD
(1 exchanges)
-5.90% -13%
2684
7 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
47.773 USD
≈ 1.103.561.490 đ
27.716.860 USD
580 (0%)
Tổng: 20.999.764
144.464 USD
(4 exchanges)
-3.96% -12%
527
8 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
47.452 USD
≈ 1.096.151.865 đ
228.254.246 USD
4.810 (70%)
Tổng: 6.910
491.582.111 USD
(2 exchanges)
-4.84% -8%
227
9 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
01/2009
BTC
47.375 USD
≈ 1.094.355.132 đ
883.032.929.802 USD
18.639.343 (89%)
Tổng: 21.000.000
957.443.740.413 USD
(All exchanges)
-4.64% -13%
1
10 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
47.311 USD
≈ 1.092.879.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-4.77% -13%
3895
11 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
47.285 USD
≈ 1.092.276.383 đ
5.835.888.901 USD
123.420
240.476.144 USD
(Large exchanges)
-4.75% -13%
15
12 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
47.254 USD
≈ 1.091.566.088 đ
827.047.954 USD
17.502
50.359.545 USD
(11 exchanges)
-4.61% -13%
71
13 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain
BTCB *
47.237 USD
≈ 1.091.180.698 đ
675.090.020 USD
14.291 (77%)
Tổng: 18.501
39.270.823 USD
(5 exchanges)
-4.63% -13%
82
14 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
47.141 USD
≈ 1.088.968.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
5.450.892 USD
(4 exchanges)
-5.72% -12%
2424
15 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
46.918 USD
≈ 1.083.810.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(3 exchanges)
-4.75% -19%
3906
16 Biểu tượng logo của mStable BTC mStable BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MBTC *
45.628 USD
≈ 1.054.012.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
18.265 USD
(1 exchanges)
-10.98% -14%
3183
17 Biểu tượng logo của PieDAO BTC++ PieDAO BTC++
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTC++ *
44.433 USD
≈ 1.026.404.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90
0 USD
(1 exchanges)
-4.45% -13%
3916
18 Biểu tượng logo của Robonomics Web Services Robonomics Web Services
07/2020 / Ethereum Blockchain
RWS *
38.116 USD
≈ 880.474.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
5.836 USD
(2 exchanges)
-7.27% -21%
3314
19 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
34.441 USD
≈ 795.579.108 đ
84.567.599 USD
2.455 (37%)
Tổng: 6.613
2.415.994 USD
(3 exchanges)
-9.82% -27%
298
20 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
33.705 USD
≈ 778.586.008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
13.63% 15%
3973
21 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
32.404 USD
≈ 748.526.969 đ
1.187.105.168 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
306.819.978 USD
(Large exchanges)
-4.97% -28%
57
22 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
30.225 USD
≈ 698.205.514 đ
3.627.042 USD
120
45.964 USD
(0 exchanges)
-11.75% 17%
1081
23 Biểu tượng logo của nHBTC(N0001) nHBTC(N0001)
? / Ethereum Blockchain
HBTC *
24.282 USD
≈ 560.914.506 đ
116.800.529 USD
4.810
1.036 USD
(2 exchanges)
4.69% 9%
231
24 Biểu tượng logo của Project-X Project-X
05/2017
NANOX
23.897 USD
≈ 552.028.288 đ
1.870 USD
N/A
Tổng: 1
0 USD
(1 exchanges)
-4.05% -13%
2327
25 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
11.891 USD
≈ 274.678.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
-7.32% -15%
3931
26 Biểu tượng logo của Bankcoin Reserve Bankcoin Reserve
05/2020
BCR
10.323 USD
≈ 238.461.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
41.292 USD
(2 exchanges)
-4.55% -0%
3074
27 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018
THR
9.266 USD
≈ 214.054.969 đ
803.271.586 USD
86.686 (87%)
Tổng: 100.000
50.975 USD
(1 exchanges)
-4.03% -13%
208
28 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
8.645 USD
≈ 199.705.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
1.433.137 USD
(1 exchanges)
-6.47% 31%
2512
29 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
7.618 USD
≈ 175.964.250 đ
0 USD
N/A
8.920 USD
(1 exchanges)
-5.69% -10%
3273
30 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
7.338 USD
≈ 169.509.597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
84.186 USD
(1 exchanges)
-6.38% -9%
2943
31 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
6.823 USD
≈ 157.619.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
602.878 USD
(3 exchanges)
-20.10% -81%
2618
32 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
5.308 USD
≈ 122.620.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
125.952 USD
(1 exchanges)
-4.23% -31%
2851
33 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain
AUTO *
4.834 USD
≈ 111.665.600 đ
70.578.605 USD
14.600 (18%)
Tổng: 80.000
11.598.511 USD
(1 exchanges)
-13.36% -58%
331
34 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
4.634 USD
≈ 107.052.642 đ
18.472.374 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
7.177.568 USD
(1 exchanges)
6.25% -12%
640
35 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
4.362 USD
≈ 100.763.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
5.542 USD
(3 exchanges)
-2.99% 2%
3321
36 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
4.296 USD
≈ 99.243.603 đ
42.962.599 USD
10.000
1.507.385 USD
(3 exchanges)
-4.13% -22%
434
37 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
3.666 USD
≈ 84.684.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
113.003 USD
(1 exchanges)
-5.73% -44%
2873
38 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
3.401 USD
≈ 78.570.292 đ
2.129.221 USD
626 (6%)
Tổng: 10.000
651.545 USD
(3 exchanges)
-8.43% -2%
1256
39 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
3.270 USD
≈ 75.534.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
8.915.762 USD
(8 exchanges)
-17.34% -66%
2397
40 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
12/2020 / Tron Blockchain
DJV *
3.124 USD
≈ 72.165.485 đ
5.488.951 USD
1.757 (6%)
Tổng: 30.000
147.573 USD
(1 exchanges)
3.16% -40%
973
41 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock Bittrex Amazon tokenized stock Bittrex
12/2020
AMZN
3.116 USD
≈ 71.968.445 đ
0 USD
N/A
607 USD
(1 exchanges)
-1.97% -7%
3539
42 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
3.114 USD
≈ 71.932.176 đ
27.676.761 USD
8.888
2.315.046 USD
(5 exchanges)
11.89% -26%
528
43 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
3.107 USD
≈ 71.771.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
10.105 USD
(1 exchanges)
-13.36% -58%
3260
44 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
3.106 USD
≈ 71.746.487 đ
13.145.532 USD
4.232
128.706 USD
(1 exchanges)
-0.07% -8%
717
45 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
3.088 USD
≈ 71.323.560 đ
0 USD
N/A
151 USD
(1 exchanges)
-0.27% -6%
3617
46 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
2.984 USD
≈ 68.930.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
36.469 USD
(1 exchanges)
-14.91% -60%
3091
47 Biểu tượng logo của Bounce Token (OLD) Bounce Token (OLD)
08/2020 / Ethereum Blockchain
BOT *
2.797 USD
≈ 64.605.582 đ
39.666.175 USD
14.183 (14%)
Tổng: 100.000
64.821.796 USD
(9 exchanges)
-7.83% 9%
454
48 Biểu tượng logo của TheToken.Network TheToken.Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
TTN *
2.753 USD
≈ 63.605.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
2.381 USD
(0 exchanges)
1.65% 9%
3432
49 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021
SBDO
2.681 USD
≈ 61.927.837 đ
0 USD
N/A
6.155.518 USD
(1 exchanges)
-20.13% -25%
2415
50 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
2.472 USD
≈ 57.103.200 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
4.52% 6%
3978
51 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
2.470 USD
≈ 57.047.953 đ
192.186.576 USD
77.821 (78%)
Tổng: 100.000
17.238.614 USD
(7 exchanges)
-10.29% 16%
135
52 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
2.370 USD
≈ 54.736.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 480
124.337 USD
(1 exchanges)
2.10% -12%
2853
53 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOA *
2.184 USD
≈ 50.440.277 đ
495.669 USD
227
2.188 USD
(1 exchanges)
-6.59% -1%
1675
54 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
2.133 USD
≈ 49.283.251 đ
82.343.565 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
114.552.582 USD
(47 exchanges)
-7.10% -39%
302
55 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
2.079 USD
≈ 48.013.533 đ
0 USD
N/A
317 USD
(1 exchanges)
-1.13% -2%
3577
56 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.069 USD
≈ 47.804.004 đ
2.059.584.352 USD
995.239 (99%)
Tổng: 1.005.577
100.754.372 USD
(Large exchanges)
-5.96% -19%
39
57 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
2.068 USD
≈ 47.778.658 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
(0 exchanges)
-6.00% 0%
3922
58 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
2.043 USD
≈ 47.186.065 đ
3.053.649 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
104.819 USD
(1 exchanges)
-3.85% 9%
1143
59 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
2.036 USD
≈ 47.036.220 đ
0 USD
N/A
474 USD
(1 exchanges)
0.80% -3%
3558
60 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
2.024 USD
≈ 46.760.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
158.850 USD
(1 exchanges)
-2.44% -5%
2801
61 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
1.989 USD
≈ 45.949.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
8.707.414 USD
(5 exchanges)
-7.01% -27%
2399
62 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.796 USD
≈ 41.489.351 đ
1.478.532 USD
823
25.371 USD
(2 exchanges)
1.00% 1%
1373
63 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.756 USD
≈ 40.562.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
4.863.830 USD
(1 exchanges)
-1.57% -2%
2429
64 Biểu tượng logo của Gold BCR Gold BCR
10/2020
GBCR
1.752 USD
≈ 40.467.095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
364.852 USD
(2 exchanges)
-1.27% -1%
2688
65 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.742 USD
≈ 40.250.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.990
2.429.066 USD
(4 exchanges)
-1.21% -2%
2495
66 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.741 USD
≈ 40.208.833 đ
123.451.920 USD
70.923
18.174.669 USD
(21 exchanges)
-2.37% -3%
174
67 Biểu tượng logo của sXAU sXAU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXAU *
1.739 USD
≈ 40.166.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225
0 USD
(1 exchanges)
-4.05% -14%
3971
68 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
1.723 USD
≈ 39.801.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
15.327 USD
(1 exchanges)
-17.93% -63%
3206
69 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
1.635 USD
≈ 37.761.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
5.387.180 USD
(2 exchanges)
-6.18% -2%
2425
70 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
1.598 USD
≈ 36.922.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
(1 exchanges)
0.00% -13%
3956
71 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
1.586 USD
≈ 36.628.030 đ
0 USD
N/A
1.194.053 USD
(1 exchanges)
-2.40% -22%
2535
72 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Mirror Google tokenized stock Mirror
? / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
1.585 USD
≈ 36.603.169 đ
0 USD
N/A
36.910 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2912
73 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
1.572 USD
≈ 36.307.460 đ
44.009.043 USD
28.000
19.063.645 USD
(12 exchanges)
4.76% 20%
428
74 Biểu tượng logo của iETH iETH
08/2020 / Ethereum Blockchain
IETH *
1.553 USD
≈ 35.867.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.990
0 USD
(1 exchanges)
5.39% 11%
3969
75 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
1.543 USD
≈ 35.639.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
230.296 USD
(5 exchanges)
-4.31% -22%
2748
76 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
1.533 USD
≈ 35.406.381 đ
0 USD
N/A
3.482 USD
(1 exchanges)
-8.52% -39%
3385
77 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
1.518 USD
≈ 35.062.422 đ
44.518.650 USD
29.330
774.756 USD
(1 exchanges)
-2.99% -23%
423
78 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
1.517 USD
≈ 35.050.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
1.485.366.129 USD
(Large exchanges)
-4.56% -22%
2342
79 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
1.511 USD
≈ 34.909.719 đ
274.596.092 USD
181.702
137.423 USD
(1 exchanges)
-3.75% -23%
219
80 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
1.511 USD
≈ 34.912.513 đ
173.552.612.568 USD
114.831.760
38.764.030.000 USD
(All exchanges)
-5.40% -23%
2
81 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
1.510 USD
≈ 34.882.617 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
(1 exchanges)
-4.39% -23%
3960
82 Biểu tượng logo của iDeFi iDeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
IDEFI *
1.502 USD
≈ 34.687.780 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-0.22% 1%
3798
83 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021
BETH
1.487 USD
≈ 34.347.808 đ
0 USD
N/A
7.779.763 USD
(0 exchanges)
-5.17% -22%
2405
84 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
1.477 USD
≈ 34.107.843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
(1 exchanges)
0.24% -13%
3957
85 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
1.469 USD
≈ 33.928.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
6.794 USD
(2 exchanges)
3.44% -5%
3302
86 Biểu tượng logo của StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether
01/2021 / Ethereum Blockchain
STETH *
1.460 USD
≈ 33.719.692 đ
0 USD
N/A
383.027 USD
(1 exchanges)
-5.53% -23%
2682
87 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
1.404 USD
≈ 32.427.549 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
(1 exchanges)
-4.39% -22%
3965
88 Biểu tượng logo của growth Root Token growth Root Token
02/2021 / Binance Smart Chain
GROOT *
1.242 USD
≈ 28.686.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
339.627 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2692
89 Biểu tượng logo của ETH 26 EMA Crossover Yield II ETH 26 EMA Crossover Yield II
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHEMAAPY *
1.226 USD
≈ 28.329.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696
0 USD
(1 exchanges)
0.24% -20%
3958
90 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019
MAPR
1.222 USD
≈ 28.222.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
520 USD
(2 exchanges)
-5.12% -23%
3549
91 Biểu tượng logo của sCEX sCEX
08/2020 / Ethereum Blockchain
SCEX *
1.203 USD
≈ 27.787.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35
0 USD
(1 exchanges)
-0.15% 1%
3779
92 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
1.194 USD
≈ 27.573.627 đ
1.156.368 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
1.071 USD
(1 exchanges)
-8.16% -27%
1444
93 Biểu tượng logo của zLOT Finance zLOT Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLOT *
1.161 USD
≈ 26.816.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
(1 exchanges)
-0.02% 0%
4002
94 Biểu tượng logo của Grace Period Token Grace Period Token
12/2020
GPT
1.139 USD
≈ 26.316.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
33.801 USD
(1 exchanges)
-0.99% -3%
3101
95 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
1.124 USD
≈ 25.963.938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
(1 exchanges)
-4.52% -23%
3961
96 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
1.108 USD
≈ 25.603.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
2.456 USD
(0 exchanges)
-12.80% 80%
3426
97 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
1.048 USD
≈ 24.204.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
427.067 USD
(2 exchanges)
-9.05% -48%
2669
98 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
967,11 USD
≈ 22.340.247 đ
69.631.938 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.470.106 USD
(1 exchanges)
-13.40% -46%
334
99 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
958,32 USD
≈ 22.137.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
2.438.037 USD
(1 exchanges)
-4.41% -13%
2474
100 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain
vBTC *
952,01 USD
≈ 21.991.322 đ
195.956.962 USD
205.836
0 USD
(1 exchanges)
-4.21% -12%
233
101 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Yield Set ETH RSI 60/40 Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSIAPY *
945,54 USD
≈ 21.841.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.354
0 USD
(1 exchanges)
0.24% -25%
3963
102 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
945,46 USD
≈ 21.840.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
(1 exchanges)
0.00% -26%
3962
103 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
894,07 USD
≈ 20.653.041 đ
53.301.192 USD
59.616 (85%)
Tổng: 70.200
1.264.142 USD
(1 exchanges)
-14.40% -35%
387
104 Biểu tượng logo của Crow Finance Crow Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CROW *
828,96 USD
≈ 19.149.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.962
252.924 USD
(1 exchanges)
-9.02% 0%
2740
105 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
825,25 USD
≈ 19.063.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
18.294 USD
(1 exchanges)
-29.86% -84%
3181
106 Biểu tượng logo của Unicore Unicore
10/2020 / Ethereum Blockchain
UNICORE *
824,09 USD
≈ 19.036.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
-3.72% -6%
3971
107 Biểu tượng logo của FlexETH/BTC Set FlexETH/BTC Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
FLEXETHBTC *
792,54 USD
≈ 18.307.674 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84
0 USD
(1 exchanges)
-4.39% -22%
3964
108 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
767,25 USD
≈ 17.723.475 đ
0 USD
N/A
26.839 USD
(1 exchanges)
2.75% -21%
3127
109 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
766,92 USD
≈ 17.715.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
(1 exchanges)
-4.98% -13%
3959
110 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
749,26 USD
≈ 17.307.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.248 USD
(2 exchanges)
-4.73% -23%
3443
111 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
722,93 USD
≈ 16.699.586 đ
3.784.147 USD
5.234 (52%)
Tổng: 10.000
96.708 USD
(1 exchanges)
-10.28% -14%
1072
112 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
721,30 USD
≈ 16.662.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
635.095 USD
(0 exchanges)
11.45% 47%
2609
113 Biểu tượng logo của stETH stETH
? / Ethereum Blockchain
STETH *
720,31 USD
≈ 16.639.102 đ
5.512.513 USD
7.653
95.178 USD
(1 exchanges)
1.36% 24%
738
114 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
695,02 USD
≈ 16.055.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
28.857 USD
(1 exchanges)
-8.08% 9%
3117
115 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
686,76 USD
≈ 15.864.156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
(1 exchanges)
-2.17% -23%
3967
116 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
682,36 USD
≈ 15.762.578 đ
13.045.128 USD
19.118
320.051 USD
(1 exchanges)
-3.05% -15%
720
117 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
681,20 USD
≈ 15.735.635 đ
0 USD
N/A
32.592 USD
(1 exchanges)
-2.76% -14%
3104
118 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
679,20 USD
≈ 15.689.520 đ
0 USD
N/A
108.349 USD
(1 exchanges)
-1.57% -13%
2885
119 Biểu tượng logo của Civitas Protocol Civitas Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CVT *
662,63 USD
≈ 15.306.698 đ
0 USD
N/A
86.317 USD
(0 exchanges)
-8.87% -26%
2936
120 Biểu tượng logo của Sumcoin Sumcoin
07/2020
SUM
655,03 USD
≈ 15.131.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-4.11% -14%
3781
121 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
644,00 USD
≈ 14.876.463 đ
3.518.187 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
791.676 USD
(1 exchanges)
6.45% -19%
1085
122 Biểu tượng logo của TheOvOrideA TheOvOrideA
11/2020 / Ethereum Blockchain
OVOA *
641,19 USD
≈ 14.811.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.207 USD
(1 exchanges)
-3.30% -75%
3487
123 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021 / Ethereum Blockchain
XFUND *
641,28 USD
≈ 14.813.601 đ
0 USD
N/A
109.883 USD
(2 exchanges)
-12.13% -54%
2881
124 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021
BAGS
621,25 USD
≈ 14.350.817 đ
0 USD
N/A
209.751.271 USD
(2 exchanges)
14.61% 87%
2345
125 Biểu tượng logo của Pokeball Pokeball
01/2021 / Binance Smart Chain
POKE *
617,42 USD
≈ 14.262.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.310.673 USD
(1 exchanges)
-24.94% -59%
2372
126 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
606,87 USD
≈ 14.018.697 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
(1 exchanges)
-4.56% -13%
3954
127 Biểu tượng logo của Dandy Dego Dandy Dego
10/2020 / Ethereum Blockchain
DANDY *
605,36 USD
≈ 13.983.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.375
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% 184%
3962
128 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Mirror Tesla tokenized stock Mirror
? / Ethereum Blockchain
mTSLA *
575,58 USD
≈ 13.295.798 đ
0 USD
N/A
32.619 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2939
129 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
567,20 USD
≈ 13.102.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
24.571 USD
(1 exchanges)
-19.97% -67%
3138
130 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
550,80 USD
≈ 12.723.480 đ
0 USD
N/A
16.740 USD
(1 exchanges)
2.59% -8%
3191
131 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
551,11 USD
≈ 12.730.751 đ
12.993.224 USD
23.576
48 USD
(1 exchanges)
-1.04% -1%
721
132 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
550,48 USD
≈ 12.716.040 đ
0 USD
N/A
174 USD
(1 exchanges)
1.33% -2%
3608
133 Biểu tượng logo của Tixl [old] Tixl [old]
12/2019 / Binance Chain
MTXLT *
549,53 USD
≈ 12.694.166 đ
27.484.794 USD
50.015 (0%)
Tổng: 899.994.671
0 USD
(1 exchanges)
-2.55% 53%
516
134 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
545,37 USD
≈ 12.598.047 đ
0 USD
N/A
87 USD
(1 exchanges)
0.69% 0%
3647
135 Biểu tượng logo của Chad Link Set Chad Link Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHADLINK *
509,26 USD
≈ 11.763.906 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-2.27% -24%
3955
136 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
502,72 USD
≈ 11.612.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
(1 exchanges)
-2.27% -24%
3966
137 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
502,02 USD
≈ 11.596.763 đ
39.993.117 USD
79.664 (40%)
Tổng: 200.000
7.349.725 USD
(1 exchanges)
7.57% -2%
450
138 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
499,21 USD
≈ 11.531.743 đ
9.317.869.903 USD
18.665.244 (89%)
Tổng: 21.000.000
5.385.683.537 USD
(Large exchanges)
-5.69% -30%
10
139 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
498,82 USD
≈ 11.522.687 đ
0 USD
N/A
29.114.481 USD
(1 exchanges)
-7.70% -38%
2367
140 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
470,72 USD
≈ 10.873.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
237 USD
(3 exchanges)
-13.58% -52%
3595
141 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Mirror Netflix tokenized stock Mirror
? / Ethereum Blockchain
mNFLX *
468,30 USD
≈ 10.817.749 đ
0 USD
N/A
11.692 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3059
142 Biểu tượng logo của Monster Slayer Share Monster Slayer Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MSS *
466,08 USD
≈ 10.766.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
456.495 USD
(1 exchanges)
-11.52% -7%
2658
143 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKBULL *
459,87 USD
≈ 10.622.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.165
2.521.100 USD
(4 exchanges)
-13.32% -74%
2471
144 Biểu tượng logo của Ethanol Ethanol
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENOL *
446,07 USD
≈ 10.304.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
145.598 USD
(1 exchanges)
31.34% -26%
2818
145 Biểu tượng logo của Refract Refract
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFR *
442,87 USD
≈ 10.230.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916
184 USD
(1 exchanges)
0.41% 0%
3592
146 Biểu tượng logo của Tsunami finance Tsunami finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAMI *
435,80 USD
≈ 10.067.072 đ
0 USD
N/A
128.473 USD
(2 exchanges)
-4.74% -23%
2849
147 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
435,37 USD
≈ 10.057.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
1.913 USD
(1 exchanges)
-6.52% -30%
3459
148 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
420,69 USD
≈ 9.717.942 đ
147.241.540 USD
350.000
2.670.329 USD
(7 exchanges)
-7.29% 17%
251
149 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
415,56 USD
≈ 9.599.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
139.364 USD
(2 exchanges)
-7.63% -53%
2831
150 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
410,72 USD
≈ 9.487.631 đ
1.903.536.897 USD
4.634.634 (46%)
Tổng: 10.000.000
377.173.441 USD
(Large exchanges)
-5.32% -12%
45
151 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
410,54 USD
≈ 9.483.461 đ
14.955.952 USD
36.430 (3%)
Tổng: 1.070.000
7.544.070 USD
(1 exchanges)
-0.44% -36%
683
152 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
405,84 USD
≈ 9.374.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.244.228 USD
(0 exchanges)
-24.93% 0%
2529
153 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
400,00 USD
≈ 9.239.942 đ
0 USD
N/A
231.194 USD
(1 exchanges)
-1.46% -1%
2749
154 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex
12/2020
SPY
400,02 USD
≈ 9.240.465 đ
0 USD
N/A
550 USD
(1 exchanges)
4.02% 2%
3544
155 Biểu tượng logo của Spartan Spartan
? / Ethereum Blockchain
300 *
397,00 USD
≈ 9.170.619 đ
0 USD
N/A
2.849 USD
(1 exchanges)
-25.05% 1%
3281
156 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
387,84 USD
≈ 8.959.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
11.743 USD
(3 exchanges)
105.67% 68%
3248
157 Biểu tượng logo của yieldfarming.insure yieldfarming.insure
? / Ethereum Blockchain
SAFE *
387,23 USD
≈ 8.945.093 đ
18.114.782 USD
46.780 (58%)
Tổng: 80.000
2.765 USD
(3 exchanges)
-1.42% -13%
374
158 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
382,79 USD
≈ 8.842.449 đ
0 USD
N/A
19.756 USD
(1 exchanges)
-0.26% -2%
3174
159 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
377,89 USD
≈ 8.729.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.534
6.880.542 USD
(2 exchanges)
-5.57% -12%
2412
160 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
376,07 USD
≈ 8.687.321 đ
127.865 USD
340
2.181 USD
(1 exchanges)
-11.03% -49%
1960
161 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
01/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
372,05 USD
≈ 8.594.340 đ
219.281.420 USD
589.388 (39%)
Tổng: 1.500.000
80.149.879 USD
(2 exchanges)
-9.95% 62%
127
162 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
371,26 USD
≈ 8.576.066 đ
0 USD
N/A
28.297.509 USD
(0 exchanges)
-3.27% 0%
2370
163 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
368,43 USD
≈ 8.510.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
86.139 USD
(1 exchanges)
-14.70% -39%
2937
164 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
350,21 USD
≈ 8.089.740 đ
672.744 USD
1.921
6.684 USD
(1 exchanges)
-9.28% -27%
1603
165 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
347,05 USD
≈ 8.016.767 đ
6.153.717 USD
17.732 (89%)
Tổng: 20.000
11 USD
(3 exchanges)
4.57% -18%
943
166 Biểu tượng logo của AmericanHorror.Finance AmericanHorror.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
AHF *
346,25 USD
≈ 7.998.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
344 USD
(1 exchanges)
5.62% -14%
3582
167 Biểu tượng logo của Binance Beacon ETH Binance Beacon ETH
01/2021 / Binance Smart Chain
BETH *
344,85 USD
≈ 7.966.086 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3976
168 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
343,76 USD
≈ 7.940.810 đ
1.518.723 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
3.664 USD
(2 exchanges)
6.24% -28%
1365
169 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
342,89 USD
≈ 7.920.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
6.061.186 USD
(4 exchanges)
-6.56% -14%
2416
170 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
338,22 USD
≈ 7.812.771 đ
4.198.689.085 USD
12.414.253 (78%)
Tổng: 16.000.000
549.277.063 USD
(Large exchanges)
-8.83% -21%
17
171 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
329,57 USD
≈ 7.613.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
153.473 USD
(2 exchanges)
-16.14% -17%
2799
172 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
316,38 USD
≈ 7.308.481 đ
11.752.353 USD
37.146
458.902 USD
(1 exchanges)
-1.63% -5%
753
173 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTMXBULL *
313,66 USD
≈ 7.245.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.106
7.901 USD
(1 exchanges)
-2.71% 74%
3284
174 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
312,49 USD
≈ 7.218.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
3.563.950 USD
(1 exchanges)
-10.75% -42%
2449
175 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
311,44 USD
≈ 7.194.181 đ
137.312.319 USD
440.900 (68%)
Tổng: 650.000
4.201.986 USD
(2 exchanges)
-5.40% 29%
256
176 Biểu tượng logo của TornadoCore TornadoCore
?
TCORE
300,60 USD
≈ 6.943.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
7.398.851 USD
(1 exchanges)
80.06% 0%
2433
177 Biểu tượng logo của N3RD Finance N3RD Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
N3RDz *
301,22 USD
≈ 6.958.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.425
79.157 USD
(1 exchanges)
-4.33% -17%
2951
178 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
301,06 USD
≈ 6.954.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
255.096 USD
(1 exchanges)
-8.36% -36%
2735
179 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
289,90 USD
≈ 6.696.736 đ
33.779.877 USD
116.522
32.599 USD
(9 exchanges)
-4.95% -22%
486
180 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
288,13 USD
≈ 6.655.858 đ
129.659.573 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(5 exchanges)
168.06% 145%
258
181 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
280,06 USD
≈ 6.469.352 đ
14.423.781 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
466.142 USD
(9 exchanges)
-5.15% -15%
697
182 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
267,53 USD
≈ 6.179.832 đ
53.505.304 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
6.328.989 USD
(8 exchanges)
-13.63% -31%
393
183 Biểu tượng logo của sBNB sBNB
08/2020 / Ethereum Blockchain
SBNB *
266,79 USD
≈ 6.162.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.717
0 USD
(1 exchanges)
0.01% 3%
3974
184 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
265,33 USD
≈ 6.129.172 đ
2.120.083 USD
7.990 (27%)
Tổng: 30.000
2.282.989 USD
(6 exchanges)
-17.28% -33%
1257
185 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
263,83 USD
≈ 6.094.435 đ
79.930.618 USD
302.964 (3%)
Tổng: 10.000.000
5.275.053 USD
(0 exchanges)
-12.08% -19%
310
186 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
263,13 USD
≈ 6.078.303 đ
0 USD
N/A
316 USD
(1 exchanges)
2.45% 1%
3578
187 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
261,60 USD
≈ 6.042.900 đ
0 USD
N/A
277 USD
(1 exchanges)
-0.46% -2%
3586
188 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
262,06 USD
≈ 6.053.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
521 USD
(2 exchanges)
-37.20% -22%
3547
189 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / Tron Blockchain
PEARL *
260,63 USD
≈ 6.020.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
4.852.397 USD
(18 exchanges)
0.16% -23%
2428
190 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
259,08 USD
≈ 5.984.633 đ
0 USD
N/A
1.054 USD
(1 exchanges)
2.51% -10%
3500
191 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
241,65 USD
≈ 5.582.229 đ
0 USD
N/A
483 USD
(1 exchanges)
-2.69% -9%
3557
192 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
241,55 USD
≈ 5.579.805 đ
0 USD
N/A
4.281 USD
(1 exchanges)
-0.35% -9%
3358
193 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
242,02 USD
≈ 5.590.670 đ
10.871.158 USD
44.918
83.115 USD
(1 exchanges)
-2.94% -10%
783
194 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
237,92 USD
≈ 5.495.840 đ
297.394 USD
1.250
224 USD
(1 exchanges)
-1.66% 14%
1781
195 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
234,52 USD
≈ 5.417.526 đ
0 USD
N/A
7.532 USD
(1 exchanges)
30.00% 0%
3280
196 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
234,50 USD
≈ 5.417.011 đ
0 USD
N/A
1.524.465 USD
(2 exchanges)
-14.97% 43%
2504
197 Biểu tượng logo của SAFE2 SAFE2
? / Ethereum Blockchain
SAFE2 *
233,89 USD
≈ 5.402.760 đ
12.323.205 USD
52.689
2.469 USD
(1 exchanges)
-1.77% -46%
455
198 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
233,56 USD
≈ 5.395.232 đ
11.397.697 USD
48.800
103.795 USD
(1 exchanges)
-0.23% -5%
770
199 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
232,04 USD
≈ 5.360.233 đ
113.892.463 USD
490.821 (71%)
Tổng: 690.420
3.562.682 USD
(9 exchanges)
-9.85% -33%
267
200 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain
WBNB *
231,78 USD
≈ 5.354.122 đ
923.631.668 USD
3.984.947
687.697.229 USD
(4 exchanges)
-6.11% -22%
207
201 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
230,91 USD
≈ 5.333.926 đ
35.682.528.772 USD
154.532.785 (91%)
Tổng: 170.532.785
4.452.246.468 USD
(Large exchanges)
-6.80% -24%
4
202 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Mirror Alibaba tokenized stock Mirror
? / Ethereum Blockchain
mBABA *
231,13 USD
≈ 5.339.136 đ
0 USD
N/A
5.553 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3184
203 Biểu tượng logo của 3XT TOKEN 3XT TOKEN
12/2020 / Ethereum Blockchain
3XT *
226,97 USD
≈ 5.242.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
23 USD
(1 exchanges)
4.07% 11%
3682
204 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
226,89 USD
≈ 5.241.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
157.761 USD
(1 exchanges)
-5.94% -16%
2803
205 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
225,68 USD
≈ 5.213.093 đ
0 USD
N/A
15.863 USD
(1 exchanges)
0.01% -19%
3199
206 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
223,33 USD
≈ 5.159.016 đ
1.891.661.188 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
292.033.187 USD
(27 exchanges)
-6.84% -1%
46
207 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
218,60 USD
≈ 5.049.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.933
493.349 USD
(14 exchanges)
6.09% -9%
2648
208 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
217,27 USD
≈ 5.018.861 đ
2.171.129.765 USD
9.992.924 (53%)
Tổng: 18.900.000
1.292.273.792 USD
(Large exchanges)
-6.99% -31%
37
209 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
210,69 USD
≈ 4.866.824 đ
0 USD
N/A
6.314 USD
(1 exchanges)
16.50% 4%
3310
210 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
210,33 USD
≈ 4.858.594 đ
3.754.246.720 USD
17.849.424
754.542.041 USD
(Large exchanges)
1.82% -22%
21
211 Biểu tượng logo của ETH AI Limit Loss ETH AI Limit Loss
08/2020 / Ethereum Blockchain
ELL *
210,09 USD
≈ 4.853.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3806
212 Biểu tượng logo của JustLiquidity JustLiquidity
09/2020 / Ethereum Blockchain
JUL *
210,43 USD
≈ 4.860.909 đ
91.930.290 USD
436.871 (44%)
Tổng: 1.000.000
15.594.940 USD
(4 exchanges)
-5.55% 60%
281
213 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
205,36 USD
≈ 4.743.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
795.521 USD
(4 exchanges)
-17.33% -25%
2583
214 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
201,93 USD
≈ 4.664.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.818 USD
(1 exchanges)
-4.81% -23%
3461
215 Biểu tượng logo của DefHold DefHold
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEFO *
192,05 USD
≈ 4.436.328 đ
0 USD
N/A
1.537 USD
(1 exchanges)
-4.56% -25%
3473
216 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
192,16 USD
≈ 4.438.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
112.212 USD
(1 exchanges)
40.00% 62%
2874
217 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
190,05 USD
≈ 4.390.143 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.74% -3%
4002
218 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
187,31 USD
≈ 4.326.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
2.280 USD
(1 exchanges)
-21.97% -6%
3439
219 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
186,30 USD
≈ 4.303.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
274.491 USD
(1 exchanges)
-39.24% -64%
2741
220 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
182,21 USD
≈ 4.208.983 đ
3.400.572.904 USD
18.663.233 (89%)
Tổng: 21.000.000
898.676.078.684 USD
(Large exchanges)
-4.97% -25%
23
221 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
177,74 USD
≈ 4.105.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
1.521.775 USD
(0 exchanges)
-5.56% -47%
2505
222 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
177,03 USD
≈ 4.089.439 đ
11.781.447.192 USD
66.549.813 (79%)
Tổng: 84.000.000
8.359.841.803 USD
(Large exchanges)
-8.57% -25%
8
223 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
170,98 USD
≈ 3.949.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
143.489 USD
(2 exchanges)
-4.73% -14%
2823
224 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
160,64 USD
≈ 3.710.816 đ
963.848 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
1.974.814 USD
(1 exchanges)
-12.89% -47%
1513
225 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
158,52 USD
≈ 3.661.924 đ
3.451.086 USD
21.770 (78%)
Tổng: 28.000
59.756 USD
(1 exchanges)
-4.19% -11%
1099
226 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
158,55 USD
≈ 3.662.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.192
118.968 USD
(2 exchanges)
3.01% -20%
2863
227 Biểu tượng logo của Money of Tommorow, Today Money of Tommorow, Today
?
MTTCOIN
159,03 USD
≈ 3.673.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
234.033 USD
(1 exchanges)
0.92% 0%
2594
228 Biểu tượng logo của HLand Token HLand Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
HLAND *
158,49 USD
≈ 3.661.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.057
36.511 USD
(2 exchanges)
-6.63% -41%
3090
229 Biểu tượng logo của YfDFI Finance YfDFI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
157,38 USD
≈ 3.635.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
1.198.726 USD
(1 exchanges)
-30.60% 63%
2516
230 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
153,40 USD
≈ 3.543.540 đ
0 USD
N/A
320 USD
(1 exchanges)
4.57% -12%
3575
231 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
152,24 USD
≈ 3.516.840 đ
7.550.806 USD
49.597 (99%)
Tổng: 50.000
173.967 USD
(1 exchanges)
-14.94% -38%
873
232 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018
XIN
151,46 USD
≈ 3.498.613 đ
80.633.190 USD
532.390 (53%)
Tổng: 1.000.000
1.633.210 USD
(3 exchanges)
-4.29% -27%
306
233 Biểu tượng logo của Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
12/2020
BYND
150,06 USD
≈ 3.466.474 đ
0 USD
N/A
5.563 USD
(1 exchanges)
2.37% -11%
3320
234 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
148,74 USD
≈ 3.435.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
2.854 USD
(1 exchanges)
-4.84% -23%
3405
235 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
146,95 USD
≈ 3.394.624 đ
7.617.130 USD
51.834 (75%)
Tổng: 69.325
1.603.316 USD
(8 exchanges)
2.02% -1%
871
236 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
146,95 USD
≈ 3.394.545 đ
0 USD
N/A
2.918 USD
(1 exchanges)
0.88% -11%
3403
237 Biểu tượng logo của Divert Finance Divert Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEVE *
146,63 USD
≈ 3.387.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
61.627 USD
(1 exchanges)
0.33% -3%
2996
238 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
145,83 USD
≈ 3.368.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
8.324 USD
(1 exchanges)
5.01% 35%
3276
239 Biểu tượng logo của NIX Bridge Token NIX Bridge Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NBT *
143,58 USD
≈ 3.316.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
558.215 USD
(1 exchanges)
0.89% -32%
2630
240 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
144,41 USD
≈ 3.335.975 đ
2.021.803 USD
14.000
997.765 USD
(2 exchanges)
37.32% -41%
1277
241 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
139,39 USD
≈ 3.219.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
112.039 USD
(4 exchanges)
4.65% 13%
2876
242 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
135,03 USD
≈ 3.119.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
285.593 USD
(0 exchanges)
23.56% 34%
2715
243 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
133,61 USD
≈ 3.086.276 đ
0 USD
N/A
402 USD
(1 exchanges)
4.26% 8%
3562
244 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
132,13 USD
≈ 3.052.154 đ
81.440.725 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
4.081.086 USD
(19 exchanges)
-4.72% -26%
304
245 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
130,23 USD
≈ 3.008.313 đ
0 USD
N/A
17.294 USD
(1 exchanges)
0.81% -14%
3188
246 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
129,46 USD
≈ 2.990.477 đ
0 USD
N/A
14.777.252 USD
(1 exchanges)
-6.76% -11%
2378
247 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
129,31 USD
≈ 2.987.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
8.254 USD
(1 exchanges)
-4.88% -58%
3277
248 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
127,96 USD
≈ 2.955.772 đ
192.520.194 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
858.981 USD
(21 exchanges)
-4.38% -21%
134
249 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
127,64 USD
≈ 2.948.468 đ
0 USD
N/A
79.665.580 USD
(2 exchanges)
-8.78% -27%
2348
250 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
126,57 USD
≈ 2.923.652 đ
0 USD
N/A
2.742 USD
(1 exchanges)
-5.54% -15%
3413
251 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
126,89 USD
≈ 2.931.245 đ
532.827 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
296.373 USD
(3 exchanges)
-10.38% -54%
1661
252 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
126,46 USD
≈ 2.921.157 đ
1.599.245.630 USD
12.646.555 (60%)
Tổng: 21.000.000
59.307.227 USD
(34 exchanges)
-11.98% -6%
47
253 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
125,70 USD
≈ 2.903.670 đ
0 USD
N/A
52.930 USD
(1 exchanges)
-0.59% -8%
3028
254 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
126,04 USD
≈ 2.911.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
978.002 USD
(1 exchanges)
-9.64% -39%
2560
255 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Ethereum Blockchain
FRIES *
125,73 USD
≈ 2.904.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
450.014 USD
(2 exchanges)
-4.69% -48%
2661
256 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
125,23 USD
≈ 2.892.886 đ
0 USD
N/A
12.621 USD
(1 exchanges)
-10.22% -17%
3237
257 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
123,78 USD
≈ 2.859.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
743.563 USD
(2 exchanges)
5.40% -10%
2588
258 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
124,30 USD
≈ 2.871.281 đ
19.482.381 USD
156.739 (16%)
Tổng: 1.000.000
317.681 USD
(2 exchanges)
-4.07% -30%
619
259 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
124,48 USD
≈ 2.875.408 đ
11.517.046 USD
92.524
379.022 USD
(1 exchanges)
-0.40% -4%
766
260 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
122,89 USD
≈ 2.838.763 đ
0 USD
N/A
4.286 USD
(1 exchanges)
0.36% -5%
3357
261 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
123,49 USD
≈ 2.852.619 đ
0 USD
N/A
13.217 USD
(1 exchanges)
1.61% -5%
3231
262 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
122,99 USD
≈ 2.841.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
89.427 USD
(3 exchanges)
74.06% -4%
2928
263 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
123,45 USD
≈ 2.851.800 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
14.933 USD
(0 exchanges)
-3.83% 0%
3212
264 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
121,80 USD
≈ 2.813.530 đ
1.366.213.185 USD
11.217.056 (53%)
Tổng: 21.000.000
817.536.468 USD
(Large exchanges)
-9.10% -33%
51
265 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
120,73 USD
≈ 2.788.851 đ
2.055.550.546 USD
17.026.087 (54%)
Tổng: 31.415.926
230.001.267 USD
(12 exchanges)
0.54% -16%
41
266 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
120,95 USD
≈ 2.794.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
87.423 USD
(1 exchanges)
-8.48% 37%
2923
267 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
121,20 USD
≈ 2.799.802 đ
0 USD
N/A
1.054.006 USD
(1 exchanges)
1.88% 3%
2553
268 Biểu tượng logo của IYF.finance IYF.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
IYF *
117,55 USD
≈ 2.715.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
512.721 USD
(1 exchanges)
10.56% -39%
2642
269 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
117,19 USD
≈ 2.707.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
196.794 USD
(1 exchanges)
-3.60% -43%
2768
270 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
114,93 USD
≈ 2.654.838 đ
0 USD
N/A
28.794.284 USD
(1 exchanges)
15.87% 49%
2369
271 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
113,65 USD
≈ 2.625.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
4.599.483 USD
(1 exchanges)
-13.47% -55%
2432
272 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Mirror Apple tokenized stock Mirror
? / Ethereum Blockchain
mAAPL *
112,01 USD
≈ 2.587.476 đ
0 USD
N/A
20.079 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2999
273 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
112,02 USD
≈ 2.587.657 đ
0 USD
N/A
318 USD
(1 exchanges)
-1.76% -2%
3576
274 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
110,40 USD
≈ 2.550.240 đ
0 USD
N/A
2 USD
(1 exchanges)
-1.45% -5%
3755
275 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
108,22 USD
≈ 2.499.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
96.369 USD
(1 exchanges)
-23.04% -28%
2911
276 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
EARN *
107,69 USD
≈ 2.487.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
167.712 USD
(2 exchanges)
-2.86% 41%
2789
277 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
105,71 USD
≈ 2.441.923 đ
31.184.529 USD
294.998 (90%)
Tổng: 329.606
3.121.244 USD
(1 exchanges)
0.96% -31%
497
278 Biểu tượng logo của Printer.Finance Printer.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PRINT *
104,45 USD
≈ 2.412.804 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-3.61% -5%
3920
279 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
102,99 USD
≈ 2.379.073 đ
0 USD
N/A
48.154 USD
(1 exchanges)
-13.53% -37%
3044
280 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
101,18 USD
≈ 2.337.243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
50.210 USD
(3 exchanges)
-8.10% 7%
3036
281 Biểu tượng logo của Constant Constant
03/2019 / Ethereum Blockchain
CONST *
99,58 USD
≈ 2.300.252 đ
5.049.215 USD
50.706
0 USD
(1 exchanges)
1.63% 16%
811
282 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
99,98 USD
≈ 2.309.423 đ
0 USD
N/A
502.757 USD
(0 exchanges)
-44.46% 122%
2645
283 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
? / Ethereum Blockchain
COVER *
98,92 USD
≈ 2.285.008 đ
4.219.548 USD
42.657 (47%)
Tổng: 90.000
62.097 USD
(4 exchanges)
544.50% 242%
843
284 Biểu tượng logo của AAVEUP AAVEUP
11/2020
AAVEUP
97,55 USD
≈ 2.253.302 đ
0 USD
N/A
3.881.993 USD
(1 exchanges)
-13.15% -37%
2444
285 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
95,31 USD
≈ 2.201.594 đ
0 USD
N/A
44.920.306 USD
(2 exchanges)
-10.92% -50%
2355
286 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
94,57 USD
≈ 2.184.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
3.449 USD
(1 exchanges)
-16.33% -37%
3387
287 Biểu tượng logo của Charged Finance Charged Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHARGED *
93,89 USD
≈ 2.168.838 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3974
288 Biểu tượng logo của Tokemon Tokemon
01/2021 / Ethereum Blockchain
TKMN *
93,69 USD
≈ 2.164.247 đ
0 USD
N/A
16.256 USD
(1 exchanges)
6.05% -11%
3196
289 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
93,40 USD
≈ 2.157.543 đ
7.913.969 USD
84.732 (61%)
Tổng: 140.000
974.359 USD
(1 exchanges)
-25.79% -13%
862
290 Biểu tượng logo của Tixl Tixl
? / Binance Chain
MTXLT *
92,77 USD
≈ 2.143.006 đ
5.730.067.042 USD
61.765.824 (7%)
Tổng: 899.994.671
4.453 USD
(1 exchanges)
28.29% 104%
201
291 Biểu tượng logo của Your Finance Decentralized Your Finance Decentralized
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
90,55 USD
≈ 2.091.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
273.077 USD
(1 exchanges)
-19.20% -42%
2723
292 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
90,43 USD
≈ 2.089.024 đ
1.612.554.904 USD
17.831.302 (85%)
Tổng: 21.000.000
3.331.266 USD
(5 exchanges)
-0.04% -0%
203
293 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
88,56 USD
≈ 2.045.759 đ
0 USD
N/A
114.020 USD
(2 exchanges)
10.31% -18%
2870
294 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
88,94 USD
≈ 2.054.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
154 USD
(0 exchanges)
9.95% -11%
3615
295 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
88,44 USD
≈ 2.042.966 đ
1.998.658 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
1.505.213 USD
(1 exchanges)
-11.03% 7%
1286
296 Biểu tượng logo của Wrapped ZEC Wrapped ZEC
11/2020 / Ethereum Blockchain
WZEC *
87,89 USD
≈ 2.030.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.438.900
0 USD
(1 exchanges)
0.02% 0%
4000
297 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
87,56 USD
≈ 2.022.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.098.780 USD
(4 exchanges)
2.43% -44%
2548
298 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
86,42 USD
≈ 1.996.235 đ
2.361.524 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
151.117 USD
(2 exchanges)
-10.94% -44%
1220
299 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
84,60 USD
≈ 1.954.260 đ
0 USD
N/A
3.207 USD
(1 exchanges)
2.77% -5%
3395
300 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron Blockchain
JFI *
85,14 USD
≈ 1.966.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
688.739 USD
(10 exchanges)
-12.23% -29%
2598
301 Biểu tượng logo của Goose Finance Goose Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
EGG *
84,96 USD
≈ 1.962.553 đ
43.352.499 USD
510.275 (100%)
Tổng: 510.358
25.601.283 USD
(1 exchanges)
-28.45% -40%
432
302 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
83,42 USD
≈ 1.926.994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
143.663 USD
(3 exchanges)
4.02% 25%
2824
303 Biểu tượng logo của Neeva Defi Neeva Defi
10/2020 / Ethereum Blockchain
NVA *
82,77 USD
≈ 1.911.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
4.878 USD
(1 exchanges)
6.97% -3%
3340
304 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
82,93 USD
≈ 1.915.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
474.137 USD
(1 exchanges)
3.97% 28%
2653
305 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow, Today Money of Tomorrow, Today
12/2020
MTTCOIN
82,05 USD
≈ 1.895.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
2.592 USD
(1 exchanges)
-3.61% -9%
3403
306 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
82,21 USD
≈ 1.898.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.208.000
41.187.459 USD
(1 exchanges)
-3.44% -7%
2356
307 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
82,47 USD
≈ 1.905.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.988
15.329 USD
(1 exchanges)
-2.59% 18%
3205
308 Biểu tượng logo của YFIII YFIII
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
80,55 USD
≈ 1.860.728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
3.619.692 USD
(2 exchanges)
0.56% -2%
2451
309 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
78,04 USD
≈ 1.802.724 đ
0 USD
N/A
271 USD
(1 exchanges)
4.14% 8%
3588
310 Biểu tượng logo của Combine.finance Combine.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
COMB *
78,37 USD
≈ 1.810.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.564
15.240 USD
(1 exchanges)
-10.41% -36%
3207
311 Biểu tượng logo của Mirrored Twitter Mirrored Twitter
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTWTR *
77,36 USD
≈ 1.787.076 đ
11.475.331 USD
148.332
251.212 USD
(1 exchanges)
0.08% 6%
769
312 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
75,55 USD
≈ 1.745.237 đ
2.946.505 USD
39.000
34.106 USD
(1 exchanges)
-2.16% -17%
1155
313 Biểu tượng logo của Mushroom Mushroom
02/2021 / Ethereum Blockchain
MUSH *
75,92 USD
≈ 1.753.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.248.888
2.726.553 USD
(2 exchanges)
-14.12% 0%
2465
314 Biểu tượng logo của Yfi.mobi Yfi.mobi
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIM *
75,08 USD
≈ 1.734.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
390.263 USD
(2 exchanges)
0.39% -23%
2681
315 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
73,69 USD
≈ 1.702.252 đ
5.013.404 USD
68.033 (97%)
Tổng: 69.838
4.647 USD
(2 exchanges)
-21.41% -16%
1005
316 Biểu tượng logo của DuckDaoDime DuckDaoDime
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDIM *
74,48 USD
≈ 1.720.390 đ
77.250.707 USD
1.037.260 (69%)
Tổng: 1.500.000
2.521.313 USD
(3 exchanges)
-7.58% -20%
314
317 Biểu tượng logo của MoonTools MoonTools
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONS *
72,80 USD
≈ 1.681.794 đ
2.002.136 USD
27.500 (55%)
Tổng: 50.000
72.550 USD
(1 exchanges)
-10.92% -2%
1282
318 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
69,04 USD
≈ 1.594.709 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
0 USD
(1 exchanges)
4.10% 17%
4000
319 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
68,66 USD
≈ 1.586.125 đ
0 USD
N/A
137.134 USD
(1 exchanges)
-11.15% -34%
2833
320 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
68,06 USD
≈ 1.572.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
61.270 USD
(1 exchanges)
-3.70% -42%
2997
321 Biểu tượng logo của Itchiro Games Itchiro Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
JEM *
66,57 USD
≈ 1.537.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
144.248 USD
(2 exchanges)
-3.39% -16%
2820
322 Biểu tượng logo của SUSHIUP SUSHIUP
12/2020
SUSHIUP
67,16 USD
≈ 1.551.349 đ
0 USD
N/A
7.195.307 USD
(1 exchanges)
10.57% 15%
2408
323 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
65,99 USD
≈ 1.524.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
86.496 USD
(2 exchanges)
3.83% 2%
2938
324 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
66,39 USD
≈ 1.533.658 đ
0 USD
N/A
1.002.358 USD
(1 exchanges)
-9.28% -39%
2557
325 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
65,55 USD
≈ 1.514.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
24.739 USD
(1 exchanges)
-14.54% -78%
3134
326 Biểu tượng logo của Mercurity Swap Protocol Mercurity Swap Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MEE *
66,48 USD
≈ 1.535.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
8.19% -0%
4002
327 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
66,30 USD
≈ 1.531.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
6.506.995 USD
(3 exchanges)
-0.30% 9%
2414
328 Biểu tượng logo của Channels Channels
02/2021
CAN
66,37 USD
≈ 1.533.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
2.017.225 USD
(0 exchanges)
-14.85% 0%
2485
329 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
64,83 USD
≈ 1.497.573 đ
8.963.979 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
379.922 USD
(5 exchanges)
-2.30% -11%
824
330 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
64,63 USD
≈ 1.492.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
38.867 USD
(2 exchanges)
-5.93% -5%
3080
331 Biểu tượng logo của Viking Swap Viking Swap
02/2021 / Binance Smart Chain
VIKING *
65,46 USD
≈ 1.512.157 đ
0 USD
N/A
15.341.015 USD
(1 exchanges)
-8.42% 0%
2377
332 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
62,77 USD
≈ 1.450.055 đ
36.170.823 USD
576.217 (72%)
Tổng: 800.000
831.330 USD
(3 exchanges)
-18.19% -41%
470
333 Biểu tượng logo của dForce GOLDx dForce GOLDx
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDX *
61,80 USD
≈ 1.427.645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.009
0 USD
(1 exchanges)
0.10% 0%
3804
334 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
60,40 USD
≈ 1.395.277 đ
11.921.512 USD
197.371 (39%)
Tổng: 500.000
102.509 USD
(4 exchanges)
-5.48% -6%
743
335 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
57,96 USD
≈ 1.338.923 đ
355.015.687 USD
6.124.968 (92%)
Tổng: 6.677.184
14.512.462 USD
(31 exchanges)
-4.71% -23%
214
336 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
57,92 USD
≈ 1.337.870 đ
86.450.864 USD
1.492.682 (15%)
Tổng: 10.000.000
3.975.507 USD
(6 exchanges)
23.59% -5%
292
337 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
58,16 USD
≈ 1.343.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
36.872 USD
(1 exchanges)
0.94% 13%
3088
338 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
56,71 USD
≈ 1.310.027 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.904.846 USD
(13 exchanges)
-5.25% -24%
2498
339 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
57,06 USD
≈ 1.318.128 đ
4.373.392 USD
76.643 (96%)
Tổng: 80.000
918.760 USD
(9 exchanges)
7.13% -2%
1037
340 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
57,20 USD
≈ 1.321.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.509.192 USD
(1 exchanges)
-8.44% -61%
2472
341 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
55,85 USD
≈ 1.290.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
7.906 USD
(1 exchanges)
-2.57% -5%
3283
342 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020
CGT
55,80 USD
≈ 1.289.054 đ
2.493.016 USD
44.675 (0%)
Tổng: 8.133.525.786
158.970 USD
(3 exchanges)
-1.32% -3%
1206
343 Biểu tượng logo của Mythic Finance Mythic Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MYTHIC *
55,54 USD
≈ 1.282.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
30.687 USD
(2 exchanges)
4.13% -40%
3109
344 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
56,36 USD
≈ 1.301.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
2.724 USD
(0 exchanges)
-9.83% 4%
3362
345 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
55,31 USD
≈ 1.277.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
4.448 USD
(2 exchanges)
-3.44% -4%
3350
346 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
55,27 USD
≈ 1.276.832 đ
60.911 USD
1.102 (55%)
Tổng: 2.000
27.693 USD
(4 exchanges)
-5.27% -19%
2077
347 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
54,98 USD
≈ 1.270.072 đ
475.633.117 USD
8.650.790 (29%)
Tổng: 30.000.000
128.750.040 USD
(4 exchanges)
-11.90% -37%
93
348 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
51,94 USD
≈ 1.199.814 đ
0 USD
N/A
1.173 USD
(1 exchanges)
1.78% -12%
3488
349 Biểu tượng logo của Digital Gold Digital Gold
11/2019 / Ethereum Blockchain
GOLD *
49,78 USD
≈ 1.149.855 đ
673.469 USD
13.530 (71%)
Tổng: 19.175
647.679 USD
(1 exchanges)
-12.13% -26%
1604
350 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
48,89 USD
≈ 1.129.442 đ
0 USD
N/A
206 USD
(2 exchanges)
-2.00% 1%
3599
351 Biểu tượng logo của Komet Komet
11/2020 / Ethereum Blockchain
KOMET *
47,97 USD
≈ 1.108.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
14.532 USD
(2 exchanges)
-0.54% -28%
3214
352 Biểu tượng logo của Dfinity (IOU) Dfinity (IOU)
07/2020
ICP
47,52 USD
≈ 1.097.619 đ
0 USD
N/A
1.500.465 USD
(1 exchanges)
-4.28% -22%
2509
353 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
48,14 USD
≈ 1.111.983 đ
520.153.935 USD
10.805.519 (51%)
Tổng: 21.000.000
54.911.227 USD
(22 exchanges)
-9.77% -37%
88
354 Biểu tượng logo của Seal Finance Seal Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SEAL *
48,23 USD
≈ 1.114.105 đ
168.129 USD
3.486
0 USD
(1 exchanges)
-3.72% -6%
1746
355 Biểu tượng logo của The Luxury Coin The Luxury Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TLB *
47,70 USD
≈ 1.101.885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 62.000.000
1.298.546 USD
(3 exchanges)
2.24% -0%
2526
356 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
47,72 USD
≈ 1.102.388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
3.224.891 USD
(1 exchanges)
25.46% 0%
2455
357 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
45,96 USD
≈ 1.061.689 đ
2.750.885 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
416.070 USD
(5 exchanges)
-27.53% 64%
1174
358 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
45,77 USD
≈ 1.057.355 đ
2.151.015 USD
46.993 (94%)
Tổng: 50.000
227.160 USD
(7 exchanges)
-8.67% -22%
1250
359 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
46,22 USD
≈ 1.067.637 đ
38.890.138 USD
841.449 (4%)
Tổng: 23.037.721
2.062.202 USD
(1 exchanges)
-14.14% -39%
457
360 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
45,96 USD
≈ 1.061.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
105.044 USD
(1 exchanges)
-17.13% 3%
2894
361 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
46,30 USD
≈ 1.069.530 đ
0 USD
N/A
13.479 USD
(1 exchanges)
-1.80% -15%
3228
362 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
46,36 USD
≈ 1.070.849 đ
107.457.276 USD
2.318.032 (11%)
Tổng: 21.000.000
65.383.664 USD
(2 exchanges)
9.55% -11%
187
363 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
45,28 USD
≈ 1.045.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
132.521 USD
(1 exchanges)
-5.31% -46%
2837
364 Biểu tượng logo của Yeld Finance Yeld Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YELD *
44,90 USD
≈ 1.037.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
75.401 USD
(1 exchanges)
-0.22% -30%
2963
365 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
45,31 USD
≈ 1.046.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
7.812.176 USD
(3 exchanges)
-2.16% -23%
2406
366 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
44,99 USD
≈ 1.039.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
15.600 USD
(1 exchanges)
-8.76% 139%
3203
367 Biểu tượng logo của zzz.finance zzz.finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZZZ *
43,95 USD
≈ 1.015.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
0 USD
(1 exchanges)
-4.08% 20%
3895
368 Biểu tượng logo của Lien Lien
08/2020 / Ethereum Blockchain
LIEN *
44,05 USD
≈ 1.017.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
985.272 USD
(9 exchanges)
-0.27% -35%
2559
369 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
43,75 USD
≈ 1.010.628 đ
73.367.393 USD
1.676.964
12.926.635 USD
(28 exchanges)
-7.30% -33%
322
370 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
44,16 USD
≈ 1.019.981 đ
0 USD
N/A
652.078 USD
(0 exchanges)
-5.76% -23%
2606
371 Biểu tượng logo của Global Human Trust Global Human Trust
06/2020 / Ethereum Blockchain
GHT *
42,98 USD
≈ 992.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
219.415 USD
(1 exchanges)
-0.10% -0%
2753
372 Biểu tượng logo của Mirrored United States Oil Fund Mirrored United States Oil Fund
12/2020 / Ethereum Blockchain
mUSO *
42,54 USD
≈ 982.782 đ
10.762.093 USD
252.960
263.712 USD
(1 exchanges)
-1.50% 4%
785
373 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
42,63 USD
≈ 984.841 đ
21.681.591 USD
508.554
8.776.084 USD
(2 exchanges)
10.24% 34%
599
374 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
42,56 USD
≈ 983.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
945.852 USD
(4 exchanges)
5.29% -37%
2564
375 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ATOMBULL *
41,78 USD
≈ 965.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055
507.301 USD
(1 exchanges)
-18.81% -69%
2647
376 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
41,66 USD
≈ 962.355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
140.048 USD
(2 exchanges)
-17.09% -18%
2829
377 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
41,22 USD
≈ 952.158 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
19.351 USD
(1 exchanges)
2.34% -38%
3176
378 Biểu tượng logo của xSigma xSigma
02/2021 / Ethereum Blockchain
SIG *
40,81 USD
≈ 942.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.152
151.396 USD
(0 exchanges)
-27.82% 0%
2810
379 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
40,01 USD
≈ 924.292 đ
1.120.354 USD
28.000
7.068 USD
(1 exchanges)
-18.89% -47%
1457
380 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
38,92 USD
≈ 898.994 đ
2.745.193.548 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
1.229.656.798 USD
(Large exchanges)
-5.35% -19%
29
381 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
38,65 USD
≈ 892.727 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
436.751 USD
(1 exchanges)
-4.52% -32%
2667
382 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
37,79 USD
≈ 872.962 đ
29.012 USD
768
31.457 USD
(1 exchanges)
-3.82% -12%
2174
383 Biểu tượng logo của TimeMiner TimeMiner
08/2020 / Ethereum Blockchain
TIME *
37,86 USD
≈ 874.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3880
384 Biểu tượng logo của WaterDrop WaterDrop
12/2020 / Ethereum Blockchain
WDP *
38,49 USD
≈ 889.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.950
6.162 USD
(3 exchanges)
-0.12% -0%
3311
385 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
38,14 USD
≈ 880.920 đ
56.330.110 USD
1.477.122 (97%)
Tổng: 1.524.032
2.266.227 USD
(18 exchanges)
-4.89% -23%
383
386 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
36,76 USD
≈ 849.194 đ
255.266.744 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
138.660.646 USD
(Large exchanges)
-3.13% -12%
122
387 Biểu tượng logo của STPAY STPAY
06/2020 / Ethereum Blockchain
STP *
37,37 USD
≈ 863.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
50.588 USD
(3 exchanges)
-5.23% 15%
3035
388 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
37,20 USD
≈ 859.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
161.835 USD
(1 exchanges)
-18.80% -34%
2798
389 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
35,59 USD
≈ 822.015 đ
263.027.532 USD
7.391.514 (0%)
Tổng: 2.000.000.000
21.417 USD
(3 exchanges)
-7.75% -23%
223
390 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
36,12 USD
≈ 834.478 đ
172.220.660 USD
4.767.406 (43%)
Tổng: 11.000.000
20.111.407 USD
(32 exchanges)
-3.56% -13%
142
391 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
35,53 USD
≈ 820.844 đ
0 USD
N/A
53.982 USD
(1 exchanges)
0.55% -16%
3019
392 Biểu tượng logo của KING OF DEFI KING OF DEFI
12/2020 / Tron Blockchain
KODX *
34,83 USD
≈ 804.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
1.233 USD
(2 exchanges)
0.71% -24%
3484
393 Biểu tượng logo của 3x Long Tezos Token 3x Long Tezos Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
XTZBULL *
35,28 USD
≈ 814.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 184
256.957 USD
(1 exchanges)
-7.67% -76%
2734
394 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
34,90 USD
≈ 806.273 đ
59.456.223 USD
1.703.442 (100%)
Tổng: 1.707.842
51.087.139 USD
(35 exchanges)
-10.89% -33%
372
395 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
35,41 USD
≈ 818.022 đ
1.950.302.460 USD
55.074.307 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
880.613.404 USD
(44 exchanges)
-1.35% -16%
44
396 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
35,35 USD
≈ 816.584 đ
0 USD
N/A
5.558.548 USD
(1 exchanges)
-28.44% 20%
2423
397 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
33,51 USD
≈ 774.031 đ
0 USD
N/A
351 USD
(1 exchanges)
-2.02% -6%
3570
398 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
33,81 USD
≈ 781.067 đ
408.208.754 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
10.581.974 USD
(18 exchanges)
-6.39% -21%
100
399 Biểu tượng logo của STING STING
01/2021 / Ethereum Blockchain
STN *
33,56 USD
≈ 775.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
61.114.396 USD
(3 exchanges)
0.79% 3%
2351
400 Biểu tượng logo của BT.Finance BT.Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
BT *
34,01 USD
≈ 785.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.027
1.274.680 USD
(3 exchanges)
-4.94% 0%
2527
401 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
33,46 USD
≈ 772.926 đ
0 USD
N/A
30 USD
(1 exchanges)
-0.77% -3%
3689
402 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
33,27 USD
≈ 768.431 đ
25.071.489 USD
753.681 (75%)
Tổng: 1.000.000
40.723 USD
(5 exchanges)
-2.91% -14%
553
403 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
33,48 USD
≈ 773.391 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
213.385 USD
(5 exchanges)
-1.10% -20%
2758
404 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
33,28 USD
≈ 768.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
787 USD
(1 exchanges)
-6.72% -33%
3526
405 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
31,67 USD
≈ 731.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.360.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.94% 6%
3865
406 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
31,94 USD
≈ 737.776 đ
29.174.583.628 USD
913.465.081 (87%)
Tổng: 1.049.140.968
5.437.098.451 USD
(59 exchanges)
-4.07% -5%
6
407 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
31,71 USD
≈ 732.481 đ
103.900.214 USD
3.276.667 (33%)
Tổng: 10.000.000
73.598.734 USD
(6 exchanges)
-9.08% 24%
190
408 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
31,78 USD
≈ 734.230 đ
30.160.959 USD
948.910 (95%)
Tổng: 1.000.000
3.473.300 USD
(2 exchanges)
-14.89% 11%
504
409 Biểu tượng logo của Robonomics.network Robonomics.network
10/2019 / Ethereum Blockchain
XRT *
30,58 USD
≈ 706.510 đ
28.377.457 USD
927.827 (9%)
Tổng: 9.984.038
877.067 USD
(11 exchanges)
-6.93% -16%
518
410 Biểu tượng logo của Interop Interop
01/2021 / Ethereum Blockchain
TROP *
30,55 USD
≈ 705.750 đ
0 USD
N/A
25.528 USD
(1 exchanges)
-5.14% -54%
3129
411 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / Binance Smart Chain
vETH *
30,38 USD
≈ 701.867 đ
61.800.616 USD
2.033.994
0 USD
(1 exchanges)
-4.72% -23%
363
412 Biểu tượng logo của Bonorum Bonorum
03/2020
BONO
29,95 USD
≈ 691.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.087 USD
(4 exchanges)
-3.47% -13%
3497
413 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
30,18 USD
≈ 697.083 đ
0 USD
N/A
1.447 USD
(1 exchanges)
-4.74% -23%
3478
414 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
29,61 USD
≈ 684.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
4.548 USD
(1 exchanges)
-9.29% -49%
3346
415 Biểu tượng logo của HashBridge Oracle HashBridge Oracle
02/2021
HBO
29,82 USD
≈ 688.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
185.297.415 USD
(0 exchanges)
-55.69% 0%
2346
416 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain
FTT *
28,56 USD
≈ 659.819 đ
2.694.888.076 USD
94.346.958 (27%)
Tổng: 345.219.294
85.695.580 USD
(17 exchanges)
-6.99% -10%
30
417 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
29,15 USD
≈ 673.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
197.568 USD
(2 exchanges)
-15.05% -57%
2767
418 Biểu tượng logo của Crowns Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
28,81 USD
≈ 665.600 đ
15.213.712 USD
528.000 (5%)
Tổng: 10.000.000
4.721.254 USD
(2 exchanges)
-9.63% -13%
679
419 Biểu tượng logo của sXAG sXAG
07/2020 / Ethereum Blockchain
SXAG *
27,66 USD
≈ 638.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.464
0 USD
(1 exchanges)
-1.26% -8%
3932
420 Biểu tượng logo của YEP COIN YEP COIN
09/2020
YEP
27,60 USD
≈ 637.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
0 USD
(1 exchanges)
13.57% 1%
3999
421 Biểu tượng logo của The Famous Token The Famous Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
TFT *
27,68 USD
≈ 639.520 đ
0 USD
N/A
83.546 USD
(0 exchanges)
15.53% -21%
2944
422 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
26,81 USD
≈ 619.310 đ
469.547.872 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
125.093.072 USD
(48 exchanges)
-6.33% -4%
95
423 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
26,53 USD
≈ 612.796 đ
10.863.452.816 USD
409.509.556 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
2.520.909.525 USD
(Large exchanges)
-3.02% -24%
9
424 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
27,02 USD
≈ 624.268 đ
2.079.191.783 USD
76.937.055 (11%)
Tổng: 720.000.000
202.245.700 USD
(21 exchanges)
-7.11% -31%
38
425 Biểu tượng logo của Payship Payship
10/2020 / Ethereum Blockchain
PSHP *
26,73 USD
≈ 617.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
1.323 USD
(1 exchanges)
-2.97% -44%
3459
426 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
26,58 USD
≈ 614.082 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-16.68% -25%
3467
427 Biểu tượng logo của Crudeoil Finance Crudeoil Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
OIL *
27,33 USD
≈ 631.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
95.521 USD
(0 exchanges)
-20.37% -59%
2908
428 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
26,54 USD
≈ 613.015 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
(1 exchanges)
-2.59% 0%
3920
429 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
26,19 USD
≈ 604.914 đ
288.054.184 USD
11.000.000
34.068.181 USD
(50 exchanges)
-4.08% -25%
115
430 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
26,46 USD
≈ 611.246 đ
55.143.279 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
9.467.351 USD
(7 exchanges)
0.00% 0%
389
431 Biểu tượng logo của Global Utility Smart Digital Token Global Utility Smart Digital Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
GUSDT *
25,97 USD
≈ 599.876 đ
0 USD
N/A
4.630.319 USD
(3 exchanges)
-4.25% -6%
2433
432 Biểu tượng logo của Smpl foundation Smpl foundation
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMPL *
25,90 USD
≈ 598.198 đ
0 USD
N/A
13 USD
(1 exchanges)
0.33% 12%
3658
433 Biểu tượng logo của CORD.Finance CORD.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CORD *
25,78 USD
≈ 595.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.990
5.182 USD
(1 exchanges)
-10.56% 0%
3333
434 Biểu tượng logo của Global Reserve System Global Reserve System
03/2020 / Ethereum Blockchain
GLOB *
24,70 USD
≈ 570.622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-3.24% 26%
3886
435 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
25,09 USD
≈ 579.557 đ
103.677.142 USD
4.132.364 (48%)
Tổng: 8.537.500
8.985.818 USD
(15 exchanges)
-8.77% -4%
191
436 Biểu tượng logo của sLINK sLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
sLINK *
24,79 USD
≈ 572.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.278
0 USD
(1 exchanges)
-11.30% -27%
3970
437 Biểu tượng logo của BABY YODA FINANCE BABY YODA FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YODA *
24,72 USD
≈ 571.065 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3995
438 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Silver Trust Mirrored iShares Silver Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mSLV *
24,93 USD
≈ 575.947 đ
11.824.550 USD
474.257
603.561 USD
(1 exchanges)
-4.72% -1%
750
439 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
24,06 USD
≈ 555.800 đ
7.257.832.393 USD
301.648.085 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
1.167.402.808 USD
(Large exchanges)
-3.88% 18%
13
440 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
23,71 USD
≈ 547.776 đ
237.133 USD
10.000
1.749 USD
(1 exchanges)
-14.37% 18%
1838
441 Biểu tượng logo của TenSpeed Finance TenSpeed Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TENS *
23,68 USD
≈ 547.081 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3978
442 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
23,63 USD
≈ 545.954 đ
16.085.229 USD
680.586 (7%)
Tổng: 10.000.000
5.193.712 USD
(2 exchanges)
-11.85% -31%
670
443 Biểu tượng logo của Native Utility Token Native Utility Token
08/2020 / EOS Blockchain
NUT *
23,23 USD
≈ 536.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.998.686
1.598 USD
(4 exchanges)
0.99% -4%
3469
444 Biểu tượng logo của iLINK iLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
ILINK *
22,99 USD
≈ 531.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.627
0 USD
(1 exchanges)
-1.09% -10%
3822
445 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
22,81 USD
≈ 527.007 đ
3.504.869 USD
153.627 (15%)
Tổng: 1.000.000
141.453 USD
(2 exchanges)
2.82% -41%
1089
446 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
22,96 USD
≈ 530.328 đ
22.673.291 USD
987.603 (40%)
Tổng: 2.487.603
4.942.743 USD
(4 exchanges)
-8.32% -35%
585
447 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
23,19 USD
≈ 535.793 đ
0 USD
N/A
9.083.904 USD
(3 exchanges)
-17.50% -11%
2394
448 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
23,46 USD
≈ 541.889 đ
0 USD
N/A
1.855.516 USD
(2 exchanges)
-13.64% -35%
2492
449 Biểu tượng logo của BeeSwap BeeSwap
02/2021
BEE
22,87 USD
≈ 528.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.984.111 USD
(0 exchanges)
52.65% 0%
2427
450 Biểu tượng logo của LTCUP LTCUP
10/2020
LTCUP
22,40 USD
≈ 517.457 đ
0 USD
N/A
12.752.508 USD
(1 exchanges)
-19.85% -62%
2381
451 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
22,02 USD
≈ 508.582 đ
0 USD
N/A
122.150 USD
(1 exchanges)
0.02% -14%
2859
452 Biểu tượng logo của Rizen Coin Rizen Coin
? / Ethereum Blockchain
RZN *
22,35 USD
≈ 516.244 đ
0 USD
N/A
1.959 USD
(1 exchanges)
3.90% -9%
3281
453 Biểu tượng logo của Farm Defi Farm Defi
11/2020 / Ethereum Blockchain
PFARM *
22,37 USD
≈ 516.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(2 exchanges)
-3.71% -59%
3991
454 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
22,21 USD
≈ 513.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
291.752 USD
(3 exchanges)
1.69% -15%
2710
455 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
POOLZ *
21,64 USD
≈ 499.828 đ
14.009.738 USD
647.472 (13%)
Tổng: 5.000.000
184.969 USD
(2 exchanges)
1.50% -12%
707
456 Biểu tượng logo của decentral.games (DG-decentral games) decentral.games (DG-decentral games)
? / Ethereum Blockchain
$DG *
20,81 USD
≈ 480.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
70.895 USD
(2 exchanges)
0.00% 0%
2767
457 Biểu tượng logo của BMToken BMToken
07/2020 / Ethereum Blockchain
BMT *
20,69 USD
≈ 477.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.93% -11%
3809
458 Biểu tượng logo của FNK wallet FNK wallet
12/2020 / Ethereum Blockchain
FNK *
20,51 USD
≈ 473.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
267.751 USD
(1 exchanges)
1.57% -6%
2726
459 Biểu tượng logo của Bitbot Protocol Bitbot Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
BBP *
20,82 USD
≈ 481.043 đ
0 USD
N/A
197 USD
(2 exchanges)
-5.57% -87%
3608
460 Biểu tượng logo của Launchpool Launchpool
02/2021 / Ethereum Blockchain
LPOOL *
20,73 USD
≈ 478.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.404.479 USD
(4 exchanges)
-45.87% 0%
2435
461 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
20,25 USD
≈ 467.692 đ
1.135.231.679 USD
56.070.717 (55%)
Tổng: 101.172.570
43.091.743 USD
(40 exchanges)
-5.77% -23%
59
462 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAX *
19,63 USD
≈ 453.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 305.540
882.479 USD
(1 exchanges)
-20.92% -46%
2571
463 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
19,86 USD
≈ 458.819 đ
36.469.622 USD
1.836.125 (65%)
Tổng: 2.835.689
121.755 USD
(1 exchanges)
-12.52% -16%
469
464 Biểu tượng logo của UNIUP UNIUP
10/2020
UNIUP
19,70 USD
≈ 455.031 đ
0 USD
N/A
12.398.301 USD
(1 exchanges)
-9.96% -7%
2382
465 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
19,59 USD
≈ 452.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
7.610 USD
(1 exchanges)
0.11% 18%
3287
466 Biểu tượng logo của RIFT Token RIFT Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
RIFT *
19,68 USD
≈ 454.640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
530 USD
(1 exchanges)
-4.92% -23%
3546
467 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
20,07 USD
≈ 463.650 đ
467.684.746 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
52.189.383 USD
(0 exchanges)
-3.81% 9%
96
468 Biểu tượng logo của ECOC Financial Growth ECOC Financial Growth
12/2020
EFG
19,26 USD
≈ 444.940 đ
0 USD
N/A
43.297 USD
(1 exchanges)
-1.05% -4%
3065
469 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
18,59 USD
≈ 429.481 đ
3.922.503.853 USD
210.975.044 (78%)
Tổng: 268.759.647
989.666.603 USD
(Large exchanges)
-5.04% -18%
19
470 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Friends With Benefits
10/2020 / Ethereum Blockchain
FWB *
18,65 USD
≈ 430.774 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.051 USD
(1 exchanges)
-2.56% -5%
3336
471 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
19,30 USD
≈ 445.816 đ
2.216.374.136 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
252.694.613 USD
(Large exchanges)
-7.73% -14%
35
472 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
19,50 USD
≈ 450.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
139 USD
(1 exchanges)
5.18% -12%
3627
473 Biểu tượng logo của CyberFi Token CyberFi Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
CFi *
19,42 USD
≈ 448.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000
3.003.228 USD
(1 exchanges)
-5.02% 138%
2461
474 Biểu tượng logo của CafeSwap Token CafeSwap Token
02/2021 / Binance Smart Chain
BREW *
18,82 USD
≈ 434.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 271.344
10.328.638 USD
(1 exchanges)
19.09% 15%
2390
475 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
19,36 USD
≈ 447.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
-7.09% 0%
3921
476 Biểu tượng logo của SharedStake SharedStake
02/2021 / Ethereum Blockchain
SGT *
19,24 USD
≈ 444.530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
211.430 USD
(0 exchanges)
-13.43% -47%
2759
477 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
17,62 USD
≈ 407.080 đ
37.882.122 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
30.708 USD
(3 exchanges)
-11.73% -18%
460
478 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
17,54 USD
≈ 405.119 đ
107.330.206 USD
6.120.000 (32%)
Tổng: 19.250.000
13.116.635 USD
(6 exchanges)
-10.73% -37%
188
479 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
17,64 USD
≈ 407.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
154.099 USD
(2 exchanges)
-0.48% 13%
2808
480 Biểu tượng logo của yffc.finance yffc.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFFC *
18,24 USD
≈ 421.419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(1 exchanges)
-3.61% -5%
3910
481 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
17,91 USD
≈ 413.823 đ
419.490 USD
23.416 (98%)
Tổng: 24.000
33.586 USD
(1 exchanges)
-14.58% -41%
1710
482 Biểu tượng logo của Kompass Kompass
10/2020 / Ethereum Blockchain
KOMP *
18,00 USD
≈ 415.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
801 USD
(1 exchanges)
12.39% -10%
3518
483 Biểu tượng logo của Yearn Land Yearn Land
09/2020 / Ethereum Blockchain
YLAND *
17,63 USD
≈ 407.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.758
729 USD
(1 exchanges)
-10.21% -4%
3512
484 Biểu tượng logo của Versess Coin Versess Coin
10/2019
VERS
16,65 USD
≈ 384.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 176.460
11 USD
(1 exchanges)
-21.24% -54%
3725
485 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
17,41 USD
≈ 402.106 đ
123.418.089 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
959.534 USD
(3 exchanges)
1.10% -20%
263
486 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Gold Trust Mirrored iShares Gold Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mIAU *
16,67 USD
≈ 385.039 đ
12.424.183 USD
745.376
345.781 USD
(1 exchanges)
-2.30% -3%
731
487 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
16,77 USD
≈ 387.407 đ
1.006.252.306 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
557.378.443 USD
(34 exchanges)
-4.12% 15%
66
488 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
17,15 USD
≈ 396.251 đ
86.638.100 USD
5.050.683 (51%)
Tổng: 10.000.000
836.529 USD
(5 exchanges)
2.26% 15%
290
489 Biểu tượng logo của HBTC Captain Token HBTC Captain Token
09/2020
HBC
16,79 USD
≈ 387.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.543.400
0 USD
(1 exchanges)
3.16% 109%
3999
490 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUCATO *
16,60 USD
≈ 383.349 đ
21.075.911 USD
1.270.000 (3%)
Tổng: 50.000.000
267.019 USD
(4 exchanges)
-13.26% -24%
604
491 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
16,95 USD
≈ 391.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
16.421 USD
(1 exchanges)
2.70% -13%
3195
492 Biểu tượng logo của EasyFi EasyFi
10/2020 / Ethereum Blockchain
EASY *
17,30 USD
≈ 399.632 đ
29.916.654 USD
1.729.279 (17%)
Tổng: 10.000.000
12.751.025 USD
(3 exchanges)
-6.71% -20%
506
493 Biểu tượng logo của Spore Engineering Spore Engineering
02/2021 / Binance Smart Chain
SPORE *
16,68 USD
≈ 385.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.079
78.189 USD
(1 exchanges)
-25.79% 0%
2954
494 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
16,16 USD
≈ 373.268 đ
3.019.536.300 USD
186.866.518 (37%)
Tổng: 500.000.000
1.788.015.073 USD
(Large exchanges)
-10.75% -29%
27
495 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
16,09 USD
≈ 371.636 đ
2.047.125.599 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
996.996.093 USD
(Large exchanges)
1.86% 10%
42
496 Biểu tượng logo của Zoom Protocol Zoom Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOM *
15,74 USD
≈ 363.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.48% 4%
4000
497 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
16,34 USD
≈ 377.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
206.288 USD
(2 exchanges)
-13.72% -30%
2763
498 Biểu tượng logo của Chalice Finance Chalice Finance
? / Ethereum Blockchain
CHAL *
16,25 USD
≈ 375.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.945
12.668 USD
(1 exchanges)
-16.49% -2%
3097
499 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
16,00 USD
≈ 369.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001
395.008 USD
(2 exchanges)
8.01% -2%
2677
500 Biểu tượng logo của RamenSwap RamenSwap
02/2021 / Binance Smart Chain
RAMEN *
16,42 USD
≈ 379.238 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.501.050
5.681.738 USD
(0 exchanges)
57.48% 0%
2421
501 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021
WHT
16,22 USD
≈ 374.654 đ
0 USD
N/A
872.479.919 USD
(0 exchanges)
-10.44% 0%
2343
502 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
15,55 USD
≈ 359.148 đ
139.927.961 USD
9.000.000 (9%)
Tổng: 100.000.000
124.117.524 USD
(1 exchanges)
-19.95% 0%
254
503 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
16,15 USD
≈ 373.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
396.920 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2680
504 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
14,96 USD
≈ 345.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
111.785 USD
(1 exchanges)
10.34% -4%
2877
505 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
15,23 USD
≈ 351.812 đ
3.988.731.885 USD
261.900.137 (54%)
Tổng: 488.630.611
325.062.609 USD
(13 exchanges)
-1.13% 34%
18
506 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
15,44 USD
≈ 356.720 đ
165.361.467 USD
10.708.266 (54%)
Tổng: 20.000.000
885.125 USD
(6 exchanges)
-3.59% -19%
244
507 Biểu tượng logo của UniGraph UniGraph
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRAPH *
15,29 USD
≈ 353.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
1.48% -3%
3890
508 Biểu tượng logo của MM Token MM Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
MM *
15,18 USD
≈ 350.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.916
283.480 USD
(1 exchanges)
-12.32% -36%
2717
509 Biểu tượng logo của KnoxFS KnoxFS
?
KFX
15,49 USD
≈ 357.814 đ
2.078.616.242 USD
134.192.769
0 USD
(1 exchanges)
-6.46% 17%
203
510 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
14,63 USD
≈ 338.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
151.362 USD
(4 exchanges)
-65.72% -72%
2811
511 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
14,55 USD
≈ 336.088 đ
0 USD
N/A
93.659 USD
(1 exchanges)
-9.26% -47%
2917
512 Biểu tượng logo của Neeo Neeo
11/2020
NEEO
15,01 USD
≈ 346.826 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.10% 93.699%
3724
513 Biểu tượng logo của EduMetrix Coin EduMetrix Coin
11/2020
EMC
15,19 USD
≈ 350.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.042.208 USD
(1 exchanges)
1.23% 13%
2403
514 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
14,09 USD
≈ 325.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.225.935 USD
(9 exchanges)
-13.67% 2%
2530
515 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
14,27 USD
≈ 329.726 đ
12.208.855 USD
855.330 (3%)
Tổng: 25.000.000
68.357.980 USD
(11 exchanges)
-1.23% -18%
740
516 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
14,50 USD
≈ 334.866 đ
23.377.014 USD
1.612.612 (4%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.91% -5%
570
517 Biểu tượng logo của YFWorld YFWorld
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFW *
14,43 USD
≈ 333.355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333
1.689 USD
(2 exchanges)
-3.56% -9%
3463
518 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Ethereum Blockchain
THIRM *
14,17 USD
≈ 327.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3958
519 Biểu tượng logo của Stabilize Stabilize
10/2020 / Ethereum Blockchain
STBZ *
14,03 USD
≈ 324.016 đ
1.865.548 USD
133.000
214.353 USD
(1 exchanges)
-15.88% -26%
1306
520 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
13,75 USD
≈ 317.521 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
125.394 USD
(3 exchanges)
-21.50% -38%
2852
521 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
14,32 USD
≈ 330.864 đ
0 USD
N/A
144 USD
(2 exchanges)
-8.08% -0%
3601
522 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
14,25 USD
≈ 329.116 đ
264.616.996 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
5.460.820 USD
(6 exchanges)
-5.66% -18%
222
523 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
13,77 USD
≈ 318.064 đ
27.540.196 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
20.883.290 USD
(0 exchanges)
-18.07% 0%
533
524 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
13,17 USD
≈ 304.230 đ
270.382.416 USD
20.530.000 (21%)
Tổng: 100.000.000
52.180.707 USD
(13 exchanges)
-8.22% 63%
220
525 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
12,54 USD
≈ 289.696 đ
257.014.683 USD
20.494.033 (20%)
Tổng: 100.000.000
164.643.480 USD
(52 exchanges)
-6.52% -29%
121
526 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
13,12 USD
≈ 303.062 đ
394.402.188 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
504.086 USD
(5 exchanges)
-5.92% -7%
102
527 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
12,60 USD
≈ 291.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
2.814 USD
(3 exchanges)
-0.21% -27%
3406
528 Biểu tượng logo của Idle Idle
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDLE *
12,67 USD
≈ 292.569 đ
14.656.458 USD
1.157.211 (9%)
Tổng: 13.000.000
300.313 USD
(2 exchanges)
-15.35% -42%
690
529 Biểu tượng logo của YAMv2 YAMv2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
12,94 USD
≈ 298.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
78.210 USD
(17 exchanges)
-0.09% -0%
3659
530 Biểu tượng logo của Crust Crust
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRU *
12,67 USD
≈ 292.706 đ
20.572.445 USD
1.623.554 (81%)
Tổng: 2.000.010
2.459.799 USD
(8 exchanges)
-6.48% -1%
609
531 Biểu tượng logo của Yield Farming Known as Ash Yield Farming Known as Ash
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFKA *
12,80 USD
≈ 295.602 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-14.98% -16%
4001
532 Biểu tượng logo của SUN SUN
09/2020
SUN
13,13 USD
≈ 303.252 đ
62.511.928 USD
4.761.798 (24%)
Tổng: 19.900.730
191.598.977 USD
(27 exchanges)
-11.80% -24%
362
533 Biểu tượng logo của Betherchip Betherchip
09/2020
BEC
13,02 USD
≈ 300.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000.000
692.321 USD
(3 exchanges)
2.92% -2%
2596
534 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
13,15 USD
≈ 303.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
42.936 USD
(3 exchanges)
-1.22% -34%
3066
535 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
12,76 USD
≈ 294.812 đ
198.844.445 USD
15.580.453 (16%)
Tổng: 100.000.000
48.776.350 USD
(7 exchanges)
-5.53% -25%
132
536 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
12,75 USD
≈ 294.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.185.103 USD
(1 exchanges)
-9.63% -54%
2392
537 Biểu tượng logo của Mirrored ProShares VIX Mirrored ProShares VIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
mVIXY *
13,33 USD
≈ 307.864 đ
9.445.158 USD
708.701
438.396 USD
(1 exchanges)
6.98% 7%
814
538 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
12,57 USD
≈ 290.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
45.849 USD
(4 exchanges)
7.87% -36%
3057
539 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
11,97 USD
≈ 276.516 đ
121.240.508 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
229.852.178 USD
(31 exchanges)
-6.93% 161%
175
540 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
11,93 USD
≈ 275.641 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
53.070 USD
(1 exchanges)
-21.05% -19%
3025
541 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
11,62 USD
≈ 268.445 đ
15.236.627 USD
1.311.131
13.417.973 USD
(8 exchanges)
-12.46% -40%
680
542 Biểu tượng logo của LINKUP LINKUP
09/2020
LINKUP
12,25 USD
≈ 282.960 đ
0 USD
N/A
6.571.850 USD
(1 exchanges)
-4.52% -59%
2413
543 Biểu tượng logo của Earnbase Earnbase
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENB *
11,98 USD
≈ 276.813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000
14.364 USD
(2 exchanges)
-1.55% -31%
3217
544 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
11,90 USD
≈ 274.990 đ
1.449.363.148 USD
121.750.827 (61%)
Tổng: 198.469.559
296.866.154 USD
(3 exchanges)
-9.24% -34%
50
545 Biểu tượng logo của CSP DAO CSP DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
NEBO *
12,13 USD
≈ 280.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
55.254 USD
(1 exchanges)
1.60% 2%
3016
546 Biểu tượng logo của Volts.Finance Volts.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
VOLTS *
11,79 USD
≈ 272.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.318
0 USD
(1 exchanges)
-2.03% -27%
4002
547 Biểu tượng logo của YVS.Finance YVS.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YVS *
11,98 USD
≈ 276.710 đ
5.122.811 USD
427.657 (21%)
Tổng: 2.000.000
523.122 USD
(1 exchanges)
-7.78% -38%
995
548 Biểu tượng logo của POC Blockchain POC Blockchain
01/2021
POC
11,52 USD
≈ 266.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.348.790 USD
(2 exchanges)
-2.25% -3%
2519
549 Biểu tượng logo của Berry Data Berry Data
02/2021 / Binance Smart Chain
BRY *
12,20 USD
≈ 281.839 đ
24.401.673 USD
2.000.000 (27%)
Tổng: 7.500.000
7.289.371 USD
(1 exchanges)
-11.60% -53%
556
550 Biểu tượng logo của PizzaSwap PizzaSwap
02/2021 / Binance Chain
PIZZA *
11,97 USD
≈ 276.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
75.323 USD
(0 exchanges)
-3.55% -72%
2964
551 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
12,04 USD
≈ 278.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
106.303 USD
(1 exchanges)
-0.37% 0%
2892
552 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
10,61 USD
≈ 245.193 đ
354.465.434 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
19.097.155 USD
(10 exchanges)
8.84% 50%
106
553 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
11,13 USD
≈ 257.016 đ
85.931.809 USD
7.723.350 (37%)
Tổng: 21.000.000
1.884.897 USD
(6 exchanges)
-5.87% -3%
296
554 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
11,03 USD
≈ 254.840 đ
1.283.171.977 USD
116.313.299 (55%)
Tổng: 210.700.000
1.645.885.502 USD
(Large exchanges)
-5.28% -29%
55
555 Biểu tượng logo của PRIA PRIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRIA *
10,79 USD
≈ 249.354 đ
748.668 USD
69.356
24.019 USD
(1 exchanges)
5.67% -25%
1579
556 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
10,94 USD
≈ 252.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
15.775 USD
(1 exchanges)
4.84% -1%
3150
557 Biểu tượng logo của XLMUP XLMUP
12/2020
XLMUP
11,31 USD
≈ 261.282 đ
0 USD
N/A
9.247.071 USD
(1 exchanges)
-7.41% -61%
2396
558 Biểu tượng logo của FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN FIRST INTERCHANGEABLE TOKEN
12/2020 / Tron Blockchain
FIT *
11,41 USD
≈ 263.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
7.594 USD
(1 exchanges)
8.96% 21%
3288
559 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
11,30 USD
≈ 260.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211.450
286.057 USD
(2 exchanges)
22.17% -38%
2716
560 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
11,36 USD
≈ 262.322 đ
180.582 USD
15.902 (80%)
Tổng: 20.000
301 USD
(0 exchanges)
20.43% 1%
1901
561 Biểu tượng logo của Rise Protocol Rise Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
11,42 USD
≈ 263.885 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
60.270 USD
(0 exchanges)
-13.75% -27%
3000
562 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
9,51 USD
≈ 219.663 đ
12.251.632 USD
1.288.396 (6%)
Tổng: 20.000.000
1.315.378 USD
(1 exchanges)
-5.04% -26%
734
563 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3L *
9,64 USD
≈ 222.786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
60.704.879 USD
(4 exchanges)
7.50% -31%
2352
564 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
10,28 USD
≈ 237.356 đ
2.367.149 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
38.939 USD
(1 exchanges)
0.16% -10%
1218
565 Biểu tượng logo của Largo Coin Largo Coin
03/2020
LRG
9,72 USD
≈ 224.486 đ
174.257.537 USD
17.931.369 (9%)
Tổng: 200.000.000
93.583 USD
(3 exchanges)
0.93% 1%
240
566 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
9,93 USD
≈ 229.460 đ
102.112.097 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
3.977.123 USD
(7 exchanges)
-11.59% -6%
272
567 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
9,67 USD
≈ 223.320 đ
1.009.628.657 USD
104.434.852
99.271.509 USD
(Large exchanges)
-6.72% -23%
65
568 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
9,51 USD
≈ 219.691 đ
82.588.400 USD
8.683.989 (87%)
Tổng: 10.000.000
6.318.465 USD
(3 exchanges)
-7.62% -13%
301
569 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron Blockchain
CORN *
9,78 USD
≈ 226.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
41.440 USD
(6 exchanges)
-4.36% -29%
3072
570 Biểu tượng logo của FINANCIAL INVESTMENT TOKEN FINANCIAL INVESTMENT TOKEN
09/2020 / Ethereum Blockchain
FIT *
10,22 USD
≈ 236.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
458.129 USD
(1 exchanges)
0.36% 1%
2657
571 Biểu tượng logo của Elxis Elxis
11/2020 / Tron Blockchain
LEX *
9,60 USD
≈ 221.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
13.594 USD
(1 exchanges)
-0.09% 37%
3224
572 Biểu tượng logo của pulltherug.finance pulltherug.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RUGZ *
10,27 USD
≈ 237.220 đ
96.911 USD
9.437 (94%)
Tổng: 10.000
2.764 USD
(1 exchanges)
-1.16% -12%
2007
573 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020
vBCH
9,99 USD
≈ 230.745 đ
1.542.214 USD
154.392
0 USD
(1 exchanges)
-5.10% -30%
1361
574 Biểu tượng logo của FastSwap FastSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
FAST *
9,60 USD
≈ 221.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.370.857 USD
(1 exchanges)
-5.05% -20%
2518
575 Biểu tượng logo của BlackBerry tokenized stock FTX BlackBerry tokenized stock FTX
01/2021
BB
10,38 USD
≈ 239.778 đ
0 USD
N/A
116 USD
(0 exchanges)
-10.92% -6%
3629
576 Biểu tượng logo của B20 B20
02/2021 / Ethereum Blockchain
B20 *
10,45 USD
≈ 241.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.847.244 USD
(0 exchanges)
-17.21% 92%
2443
577 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
9,43 USD
≈ 217.794 đ
12.407.008 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
974.218 USD
(2 exchanges)
-4.23% -26%
733
578 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
8,78 USD
≈ 202.707 đ
45.552.530 USD
5.191.044 (87%)
Tổng: 5.963.180
939.751 USD
(4 exchanges)
-7.33% -8%
418
579 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
8,82 USD
≈ 203.653 đ
54.715.794 USD
6.206.324
798.459.708 USD
(3 exchanges)
74.22% 77%
385
580 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
9,40 USD
≈ 217.187 đ
35.765.312 USD
3.803.994 (4%)
Tổng: 100.000.000
12.242.671 USD
(2 exchanges)
30.71% 79%
475
581 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MATICBULL *
9,48 USD
≈ 218.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.586
774.817 USD
(1 exchanges)
-8.47% 59%
2585
582 Biểu tượng logo của Defis Network Defis Network
08/2020 / EOS Blockchain
DFS *
9,19 USD
≈ 212.201 đ
3.406.678 USD
370.848 (4%)
Tổng: 10.000.000
169.314 USD
(3 exchanges)
10.93% 42%
1111
583 Biểu tượng logo của DeFiat DeFiat
09/2020 / Ethereum Blockchain
DFT *
9,35 USD
≈ 215.949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 499.963
123.518 USD
(1 exchanges)
-5.31% -43%
2855
584 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
8,85 USD
≈ 204.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
151.760 USD
(1 exchanges)
-1.25% 2%
2812
585 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
8,52 USD
≈ 196.894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
331 USD
(2 exchanges)
-4.73% -24%
3574
586 Biểu tượng logo của UnityDAO UnityDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
UTY *
8,95 USD
≈ 206.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
510 USD
(1 exchanges)
-18.25% -19%
3526
587 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
9,33 USD
≈ 215.502 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
3.443 USD
(1 exchanges)
-3.70% -16%
3387
588 Biểu tượng logo của Smol Smol
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMOL *
8,90 USD
≈ 205.702 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
3.845 USD
(1 exchanges)
-17.35% -60%
3372
589 Biểu tượng logo của SEEN SEEN
11/2020 / Ethereum Blockchain
SEEN *
9,22 USD
≈ 213.031 đ
6.499.501 USD
704.772 (70%)
Tổng: 1.000.000
114.419 USD
(1 exchanges)
-18.58% -16%
920
590 Biểu tượng logo của Mettalex Mettalex
09/2020 / Ethereum Blockchain
MTLX *
9,38 USD
≈ 216.565 đ
10.528.290 USD
1.123.003 (3%)
Tổng: 40.000.000
1.959.518 USD
(2 exchanges)
-9.76% -9%
789
591 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
AQT *
9,11 USD
≈ 210.424 đ
36.158.941 USD
3.969.473 (13%)
Tổng: 30.000.000
693.206.379 USD
(2 exchanges)
3.75% 155%
472
592 Biểu tượng logo của BCHUP BCHUP
10/2020
BCHUP
9,21 USD
≈ 212.739 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.10% 0%
3984
593 Biểu tượng logo của DotBased DotBased
10/2020 / Ethereum Blockchain
xDOT *
9,07 USD
≈ 209.505 đ
0 USD
N/A
3.706 USD
(1 exchanges)
-7.13% -3%
3359
594 Biểu tượng logo của MahaDAO MahaDAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
MAHA *
9,28 USD
≈ 214.370 đ
10.500.158 USD
1.131.471 (11%)
Tổng: 10.000.000
1.901.602 USD
(1 exchanges)
-11.80% -10%
790
595 Biểu tượng logo của DerivaDEX DerivaDEX
09/2020
DDX
9,05 USD
≈ 208.986 đ
0 USD
N/A
276.810 USD
(1 exchanges)
-9.69% 59%
2583
596 Biểu tượng logo của Freeliquid Freeliquid
02/2021 / Ethereum Blockchain
FL *
9,07 USD
≈ 209.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.298.752 USD
(3 exchanges)
0.72% 16%
2523
597 Biểu tượng logo của Shield Protocol Shield Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
SHIELD *
8,77 USD
≈ 202.581 đ
1.894.263 USD
216.000 (22%)
Tổng: 1.000.000
395.438 USD
(1 exchanges)
-18.35% -65%
1305
598 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
8,55 USD
≈ 197.619 đ
96.446.903 USD
11.273.830 (2%)
Tổng: 555.000.000
23.177.219 USD
(2 exchanges)
-16.02% 0%
278
599 Biểu tượng logo của Kebab Token Kebab Token
01/2021
KEBAB
8,92 USD
≈ 206.157 đ
9.646.850 USD
1.080.935
2.231.175 USD
(1 exchanges)
-9.43% -62%
807
600 Biểu tượng logo của BlackFisk BlackFisk
02/2021 / Ethereum Blockchain
BLFI *
8,81 USD
≈ 203.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 139.986
35.312 USD
(1 exchanges)
-11.25% -32%
3095
601 Biểu tượng logo của Opium Opium
01/2021 / Ethereum Blockchain
OPIUM *
8,55 USD
≈ 197.391 đ
35.557.795 USD
4.161.204 (4%)
Tổng: 100.000.000
393.876 USD
(0 exchanges)
-9.34% -38%
474
602 Biểu tượng logo của CryptoEnergy CryptoEnergy
03/2020 / Ethereum Blockchain
CNRG *
8,00 USD
≈ 184.690 đ
221.469 USD
27.700 (1%)
Tổng: 3.675.000
11 USD
(3 exchanges)
-0.09% -0%
1863
603 Biểu tượng logo của Wrapped CrescoFin Wrapped CrescoFin
11/2020 / Ethereum Blockchain
wCRES *
8,22 USD
≈ 189.942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
288.531 USD
(3 exchanges)
-4.33% -12%
2712
604 Biểu tượng logo của BITCOINHEDGE BITCOINHEDGE
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTCHG *
8,14 USD
≈ 187.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
57.139 USD
(1 exchanges)
-4.80% -18%
3015
605 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,47 USD
≈ 195.696 đ
84.716.931 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
11.401.821 USD
(13 exchanges)
-2.62% 13%
299
606 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron Blockchain
DVS *
8,26 USD
≈ 190.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-4.98% -47%
3977
607 Biểu tượng logo của Bast Bast
09/2020 / Ethereum Blockchain
BAST *
8,27 USD
≈ 191.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
5.09% -12%
4001
608 Biểu tượng logo của Farm House Finance Farm House Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FHSE *
7,73 USD
≈ 178.561 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
-10.02% -10%
4000
609 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
8,22 USD
≈ 189.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
6.310 USD
(1 exchanges)
-1.36% 11%
3309
610 Biểu tượng logo của BCHDOWN BCHDOWN
10/2020
BCHDOWN
7,83 USD
≈ 180.923 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.10% 0%
3985
611 Biểu tượng logo của 7up Finance 7up Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
7UP *
8,06 USD
≈ 186.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
3.105.242 USD
(1 exchanges)
-9.32% -61%
2459
612 Biểu tượng logo của Ethereum Lightning Ethereum Lightning
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETLT *
8,34 USD
≈ 192.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.201.545 USD
(1 exchanges)
0.52% -2%
2537
613 Biểu tượng logo của YUI Token YUI Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
YUI *
7,57 USD
≈ 174.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.823
47.376 USD
(1 exchanges)
-4.92% -24%
3050
614 Biểu tượng logo của Ztranzit Coin Ztranzit Coin
01/2021 / Tron Blockchain
ZTNZ *
7,72 USD
≈ 178.403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
21.124 USD
(1 exchanges)
-0.98% -1%
3161
615 Biểu tượng logo của cherry cherry
01/2021 / Ethereum Blockchain
CHERRY *
7,57 USD
≈ 174.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
556 USD
(1 exchanges)
-5.05% -20%
3533
616 Biểu tượng logo của Stake DAO Stake DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
SDT *
7,98 USD
≈ 184.434 đ
5.657.604 USD
708.604 (2%)
Tổng: 41.600.000
2.129.202 USD
(2 exchanges)
-3.75% -34%
964
617 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
7,89 USD
≈ 182.259 đ
0 USD
N/A
11.577 USD
(0 exchanges)
-22.87% 39%
3250
618 Biểu tượng logo của Indexed Finance Indexed Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
NDX *
8,07 USD
≈ 186.414 đ
6.898.126 USD
854.801 (9%)
Tổng: 10.000.000
1.354.314 USD
(2 exchanges)
-17.61% -34%
900
619 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
8,40 USD
≈ 194.102 đ
153.452.782 USD
18.262.394 (18%)
Tổng: 100.000.000
68.178.390 USD
(0 exchanges)
-7.39% -21%
159
620 Biểu tượng logo của Vinci Vinci
11/2019 / Ethereum Blockchain
VINCI *
7,03 USD
≈ 162.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.319 USD
(2 exchanges)
-4.04% -13%
3436
621 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
6,88 USD
≈ 158.928 đ
8.419.686 USD
1.223.789 (12%)
Tổng: 10.000.000
778.747 USD
(1 exchanges)
-6.85% -28%
841
622 Biểu tượng logo của WAV3 WAV3
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAV3 *
7,47 USD
≈ 172.483 đ
0 USD
N/A
299 USD
(1 exchanges)
0.84% 9%
3570
623 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
6,71 USD
≈ 154.999 đ
1.491.582.522 USD
222.295.208 (100%)
Tổng: 222.295.209
28.111.510 USD
(6 exchanges)
-0.08% 23%
48
624 Biểu tượng logo của BitcoinPoS BitcoinPoS
07/2020
BPS
6,91 USD
≈ 159.654 đ
28.432.423 USD
4.113.821 (20%)
Tổng: 21.000.000
69.024 USD
(5 exchanges)
-4.62% -26%
521
625 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
6,54 USD
≈ 150.964 đ
90.791.451 USD
13.892.594
312.207 USD
(4 exchanges)
-6.80% -29%
284
626 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
7,26 USD
≈ 167.694 đ
1.125.825 USD
155.083 (16%)
Tổng: 1.000.000
55.845 USD
(7 exchanges)
-4.63% -29%
1460
627 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018
KUN
7,39 USD
≈ 170.602 đ
14.771 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
15 USD
(1 exchanges)
-1.03% -15%
2249
628 Biểu tượng logo của Eauric Eauric
11/2020 / Ethereum Blockchain
EAURIC *
7,04 USD
≈ 162.574 đ
191.713.767 USD
27.240.513 (24%)
Tổng: 114.000.000
10.584.788 USD
(4 exchanges)
0.45% 13%
235
629 Biểu tượng logo của Hedget Hedget
09/2020 / Ethereum Blockchain
HGET *
7,19 USD
≈ 165.975 đ
12.584.275 USD
1.751.448 (18%)
Tổng: 10.000.000
1.443.025 USD
(11 exchanges)
-10.26% -13%
726
630 Biểu tượng logo của fyeth.finance fyeth.finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
YETH *
6,89 USD
≈ 159.107 đ
3.773.674 USD
547.882 (6%)
Tổng: 9.000.000
3.892 USD
(1 exchanges)
1.83% -2%
1073
631 Biểu tượng logo của YFII Gold YFII Gold
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIIG *
6,88 USD
≈ 158.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
85.196 USD
(2 exchanges)
-8.54% -26%
2927
632 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
7,20 USD
≈ 166.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
133 USD
(1 exchanges)
-11.19% -19%
3622
633 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
6,76 USD
≈ 156.263 đ
19.075.909 USD
2.819.943 (3%)
Tổng: 98.942.301
4.958.957 USD
(1 exchanges)
-5.01% -24%
622
634 Biểu tượng logo của Pteria Pteria
10/2020 / Ethereum Blockchain
PTERIA *
6,85 USD
≈ 158.340 đ
0 USD
N/A
7.802.059 USD
(2 exchanges)
-82.61% 64%
2404
635 Biểu tượng logo của BitDEFi BitDEFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFI *
6,87 USD
≈ 158.753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
21.897 USD
(1 exchanges)
-14.14% -30%
3152
636 Biểu tượng logo của Keep4r Keep4r
11/2020 / Ethereum Blockchain
KP4R *
7,15 USD
≈ 165.185 đ
562.117 USD
78.608 (79%)
Tổng: 100.000
69.067 USD
(2 exchanges)
5.68% -11%
1649
637 Biểu tượng logo của Cord DeFi Cord DeFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORD *
7,21 USD
≈ 166.613 đ
0 USD
N/A
4.642 USD
(1 exchanges)
21.64% 72%
3227
638 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,78 USD
≈ 156.617 đ
5.439.022 USD
802.221 (93%)
Tổng: 862.876
5.022 USD
(2 exchanges)
-28.13% -79%
976
639 Biểu tượng logo của Vaultz Vaultz
01/2021 / Ethereum Blockchain
VAULTZ *
6,77 USD
≈ 156.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777
521 USD
(1 exchanges)
1.43% 11%
3519
640 Biểu tượng logo của Nord Finance Nord Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
NORD *
7,18 USD
≈ 165.892 đ
5.431.333 USD
756.296 (8%)
Tổng: 10.000.000
1.322.747 USD
(2 exchanges)
-5.97% -45%
978
641 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
7,04 USD
≈ 162.583 đ
0 USD
N/A
264.104 USD
(2 exchanges)
6.06% 40%
2727
642 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020
DDX
6,83 USD
≈ 157.863 đ
178.327.974 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
438.101 USD
(2 exchanges)
-22.42% -22%
239
643 Biểu tượng logo của Panda Yield Panda Yield
01/2021 / Binance Smart Chain
BBOO *
7,16 USD
≈ 165.466 đ
4.693.916 USD
655.298 (100%)
Tổng: 655.549
1.178.438 USD
(0 exchanges)
-16.21% -42%
1023
644 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
7,04 USD
≈ 162.569 đ
17.527.872 USD
2.490.601 (50%)
Tổng: 5.000.000
124.496 USD
(0 exchanges)
8.33% -8%
656
645 Biểu tượng logo của WhaleRoom WhaleRoom
02/2021 / Ethereum Blockchain
WHL *
7,39 USD
≈ 170.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
75.574 USD
(1 exchanges)
-6.50% 0%
2962
646 Biểu tượng logo của 3x Long Litecoin Token 3x Long Litecoin Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
LTCBULL *
6,22 USD
≈ 143.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 337.515
1.185.103 USD
(3 exchanges)
-21.69% -67%
2538
647 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
6,01 USD
≈ 138.732 đ
7.327.012 USD
1.220.010 (12%)
Tổng: 10.000.000
1.076.734 USD
(1 exchanges)
-8.13% -32%
880
648 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
6,12 USD
≈ 141.460 đ
21.479.645 USD
3.507.572 (35%)
Tổng: 10.000.000
869.841 USD
(1 exchanges)
3.75% 5%
602
649 Biểu tượng logo của Dev Protocol Dev Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEV *
5,56 USD
≈ 128.547 đ
3.922.141 USD
704.813 (6%)
Tổng: 12.729.090
283.066 USD
(1 exchanges)
-5.57% -13%
1064
650 Biểu tượng logo của Rewardiqa Rewardiqa
07/2020 / Ethereum Blockchain
REW *
5,90 USD
≈ 136.391 đ
59.043.898 USD
10.000.000 (0%)
Tổng: 21.000.000.000
1.035.457 USD
(3 exchanges)
-4.73% -23%
375
651 Biểu tượng logo của TILWIKI TILWIKI
04/2020 / Ethereum Blockchain
TLW *
5,78 USD
≈ 133.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.797.979
3.858 USD
(1 exchanges)
17.56% 28%
3371
652 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
6,00 USD
≈ 138.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
176.698 USD
(2 exchanges)
-25.01% 34%
2782
653 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
6,22 USD
≈ 143.709 đ
2.582.143.106 USD
415.058.717 (44%)
Tổng: 949.720.114
208.559.816 USD
(16 exchanges)
-5.52% -2%
32
654 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
5,57 USD
≈ 128.726 đ
1.003.075.478 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
439.126 USD
(3 exchanges)
-3.09% -34%
206
655 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
5,63 USD
≈ 130.029 đ
4.795.881 USD
852.000 (4%)
Tổng: 20.000.000
79.026 USD
(9 exchanges)
-7.72% -25%
1016
656 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
5,51 USD
≈ 127.384 đ
890.737 USD
161.528 (16%)
Tổng: 999.082
149.906 USD
(2 exchanges)
0.02% -40%
1531
657 Biểu tượng logo của stakedFIRO stakedFIRO
10/2020 / Ethereum Blockchain
stFIRO *
6,31 USD
≈ 145.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.207
9.574 USD
(1 exchanges)
4.14% 23%
3228
658 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFFI *
6,00 USD
≈ 138.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
71.088 USD
(7 exchanges)
-7.89% -20%
2978
659 Biểu tượng logo của Offshift Offshift
08/2020 / Ethereum Blockchain
XFT *
6,45 USD
≈ 149.044 đ
11.582.971 USD
1.795.223 (18%)
Tổng: 10.000.000
420.779 USD
(2 exchanges)
10.50% 20%
760
660 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020 / Ethereum Blockchain
SRM *
6,18 USD
≈ 142.656 đ
308.779.943 USD
50.000.000 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
405.278.290 USD
(36 exchanges)
-13.68% 26%
111
661 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
5,89 USD
≈ 135.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
1.593 USD
(2 exchanges)
-14.07% -67%
3470
662 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
5,59 USD
≈ 129.204 đ
15.254.646 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
101.097.346 USD
(1 exchanges)
17.95% 21%
678
663 Biểu tượng logo của Moon YFI Moon YFI
09/2020 / Ethereum Blockchain
MYFI *
5,87 USD
≈ 135.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.516
0 USD
(2 exchanges)
-22.44% -21%
4001
664 Biểu tượng logo của DefiBox DefiBox
09/2020 / EOS Blockchain
BOX *
6,35 USD
≈ 146.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
65.369 USD
(5 exchanges)
-13.18% -3%
2989
665 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
5,55 USD
≈ 128.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
85.513 USD
(3 exchanges)
-8.78% -9%
2939
666 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
6,11 USD
≈ 141.065 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-22.44% -37%
4002
667 Biểu tượng logo của Samurai Samurai
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAM *
6,39 USD
≈ 147.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
17.490 USD
(2 exchanges)
19.27% -8%
3185
668 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
5,85 USD
≈ 135.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
13.036 USD
(4 exchanges)
-7.10% -12%
3233
669 Biểu tượng logo của Ternio-ERC20 Ternio-ERC20
09/2020 / Ethereum Blockchain
TERN *
6,30 USD
≈ 145.490 đ
0 USD
N/A
119.961 USD
(2 exchanges)
5.04% -7%
2862
670 Biểu tượng logo của Aitra Aitra
10/2020
AITRA
5,51 USD
≈ 127.275 đ
8.264.822 USD
1.500.035 (0%)
Tổng: 360.000.000
336.232 USD
(3 exchanges)
-4.05% -12%
852
671 Biểu tượng logo của SwapShip SwapShip
09/2020 / Ethereum Blockchain
SWSH *
5,91 USD
≈ 136.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000
914 USD
(1 exchanges)
-2.37% -48%
3499
672 Biểu tượng logo của SmartCredit Token SmartCredit Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMARTCREDIT *
5,61 USD
≈ 129.534 đ
6.205.438 USD
1.106.625 (4%)
Tổng: 25.000.000
2.733.436 USD
(1 exchanges)
-11.28% -26%
940
673 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,69 USD
≈ 131.443 đ
216.107.529 USD
37.979.074 (31%)
Tổng: 123.171.355
3.899.551 USD
(1 exchanges)
-10.72% 76%
229
674 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
5,59 USD
≈ 129.154 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
757 USD
(1 exchanges)
-13.39% 55%
3492
675 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
6,00 USD
≈ 138.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
275 USD
(1 exchanges)
-4.85% -38%
3587
676 Biểu tượng logo của YFIA YFIA
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFIA *
5,89 USD
≈ 136.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000
1.395 USD
(1 exchanges)
-18.22% -19%
3479
677 Biểu tượng logo của Value Liquidity Value Liquidity
10/2020 / Ethereum Blockchain
VALUE *
5,85 USD
≈ 135.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.626.401
27.816.316 USD
(18 exchanges)
16.47% -12%
2371
678 Biểu tượng logo của YFIUP YFIUP
10/2020
YFIUP
5,75 USD
≈ 132.742 đ
0 USD
N/A
3.489.449 USD
(1 exchanges)
-8.87% -54%
2450
679 Biểu tượng logo của Ethereum Yield Ethereum Yield
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETHY *
5,89 USD
≈ 136.108 đ
589.212 USD
100.000 (20%)
Tổng: 500.000
1.337 USD
(2 exchanges)
-4.94% -26%
1638
680 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
6,33 USD
≈ 146.225 đ
44.238.918 USD
6.988.670 (7%)
Tổng: 100.065.903
2.659.572 USD
(3 exchanges)
-12.86% -44%
426
681 Biểu tượng logo của Apollon Limassol Apollon Limassol
11/2020 / Chiliz Blockchain
APL *
6,02 USD
≈ 139.174 đ
1.506.270 USD
250.010 (25%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.23% 2%
1367
682 Biểu tượng logo của Mantis Mantis
01/2021
MNTIS
6,26 USD
≈ 144.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.500.000
262.316 USD
(3 exchanges)
-4.15% -13%
2728
683 Biểu tượng logo của YFST.Protocol YFST.Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFST *
5,70 USD
≈ 131.562 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
64 USD
(1 exchanges)
9.66% -24%
3662
684 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
6,33 USD
≈ 146.187 đ
49.757.279 USD
7.862.476 (4%)
Tổng: 200.000.000
45.431.709 USD
(11 exchanges)
-3.01% -14%
401
685 Biểu tượng logo của Dynamic Supply Tracker Dynamic Supply Tracker
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSTR *
6,36 USD
≈ 146.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.001
0 USD
(2 exchanges)
-0.10% 0%
3999
686 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
5,79 USD
≈ 133.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
243.914 USD
(1 exchanges)
-4.68% -28%
2744
687 Biểu tượng logo của zzz.finance v2 zzz.finance v2
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZZZV2 *
6,35 USD
≈ 146.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.999
1.931 USD
(2 exchanges)
7.18% -52%
3456
688 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021
MDX
6,19 USD
≈ 142.944 đ
471.280.467 USD
76.160.000 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
442.048.448 USD
(4 exchanges)
-12.13% 3%
210
689 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
5,26 USD
≈ 121.472 đ
516.163.743 USD
98.157.261 (91%)
Tổng: 107.822.406
542.646.324 USD
(Large exchanges)
-4.09% -27%
89
690 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
4,57 USD
≈ 105.642 đ
641.377.583 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
338.501.537 USD
(Large exchanges)
-5.92% -30%
86
691 Biểu tượng logo của Trendering Trendering
07/2020 / Ethereum Blockchain
TRND *
4,71 USD
≈ 108.814 đ
0 USD
N/A
3.696 USD
(2 exchanges)
-2.66% -25%
3376
692 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
4,50 USD
≈ 103.965 đ
5.736.237 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
1.446.993 USD
(1 exchanges)
-12.30% -44%
961
693 Biểu tượng logo của DFOhub DFOhub
06/2020 / Ethereum Blockchain
BUIDL *
5,27 USD
≈ 121.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
140.854 USD
(9 exchanges)
-2.97% -13%
2828
694 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
4,96 USD
≈ 114.671 đ
220.694.864 USD
44.458.111 (2%)
Tổng: 2.000.000.000
2.096.465 USD
(3 exchanges)
-3.58% -9%
228
695 Biểu tượng logo của Litecoin SV Litecoin SV
05/2020 / Ethereum Blockchain
LSV *
4,75 USD
≈ 109.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
17.399 USD
(3 exchanges)
-4.05% -13%
3186
696 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
5,25 USD
≈ 121.279 đ
699.574.830 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
85.699.918 USD
(28 exchanges)
-8.91% -26%
79
697 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
5,16 USD
≈ 119.188 đ
720.403.381 USD
139.622.027
107.401.546 USD
(Large exchanges)
-5.23% -7%
77
698 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
4,85 USD
≈ 112.076 đ
1.158.911.325 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.161
7.342.168 USD
(14 exchanges)
-3.19% -16%
58
699 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain
RUNE *
4,76 USD
≈ 109.966 đ
1.134.300.625 USD
238.275.761 (48%)
Tổng: 500.000.000
66.708.418 USD
(12 exchanges)
-3.75% 6%
60
700 Biểu tượng logo của Qubitica Qubitica
08/2018 / Ethereum Blockchain
QBIT *
4,51 USD
≈ 104.278 đ
3.650.529 USD
808.675 (8%)
Tổng: 10.000.000
0 USD
(6 exchanges)
-2.99% -21%
1080
701 Biểu tượng logo của yfBeta yfBeta
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBETA *
5,13 USD
≈ 118.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
17 USD
(1 exchanges)
-8.34% -30%
3719
702 Biểu tượng logo của Elitium Elitium
05/2019 / Ethereum Blockchain
EUM *
5,21 USD
≈ 120.259 đ
156.629.000 USD
30.086.253 (9%)
Tổng: 332.200.000
334.786 USD
(3 exchanges)
2.00% -11%
248
703 Biểu tượng logo của Omni Omni
12/2013
OMNI
4,85 USD
≈ 111.972 đ
2.728.280 USD
562.849 (91%)
Tổng: 619.165
777.111 USD
(2 exchanges)
-9.21% -19%
1177
704 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI++ PieDAO DEFI++
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI++ *
4,75 USD
≈ 109.734 đ
1.592.096 USD
335.150
6.757 USD
(1 exchanges)
-1.42% -17%
1352
705 Biểu tượng logo của Chi Gastoken Chi Gastoken
06/2020 / Ethereum Blockchain
CHI *
4,75 USD
≈ 109.796 đ
4.056.250 USD
853.394 (9%)
Tổng: 10.000.000
871.050 USD
(3 exchanges)
-22.77% -20%
1059
706 Biểu tượng logo của Soft Link Soft Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
SLINK *
5,34 USD
≈ 123.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.176.293
0 USD
(1 exchanges)
-3.72% -6%
3871
707 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
5,00 USD
≈ 115.432 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
0 USD
(4 exchanges)
-0.09% -0%
3979
708 Biểu tượng logo của Yield Stake Finance Yield Stake Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YI12 *
4,81 USD
≈ 111.039 đ
53.409 USD
11.111
878 USD
(3 exchanges)
-17.01% -2%
2102
709 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
5,30 USD
≈ 122.457 đ
115.541.835 USD
21.795.505 (15%)
Tổng: 150.000.000
3.936.656 USD
(8 exchanges)
-9.28% -22%
265
710 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain
BURGER *
5,17 USD
≈ 119.516 đ
61.484.572 USD
11.883.749 (57%)
Tổng: 21.000.000
210.363.424 USD
(5 exchanges)
-19.15% -58%
366
711 Biểu tượng logo của Buccaneer V2 Buccaneer V2
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUCC *
4,64 USD
≈ 107.280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
824 USD
(1 exchanges)
2.76% 8%
3508
712 Biểu tượng logo của Pajama.Finance Pajama.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PJM *
4,76 USD
≈ 110.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
1.01% -3%
4002
713 Biểu tượng logo của YFE Money YFE Money
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFE *
5,40 USD
≈ 124.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
181 USD
(1 exchanges)
-7.27% 12%
3586
714 Biểu tượng logo của Convertible ACXT Convertible ACXT
? / Ethereum Blockchain
CACXT *
5,01 USD
≈ 115.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000
0 USD
(1 exchanges)
2.69% 8%
3998
715 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Small Cap PieDAO DEFI Small Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+S *
5,08 USD
≈ 117.391 đ
0 USD
N/A
26.080 USD
(1 exchanges)
-5.55% -24%
3128
716 Biểu tượng logo của Crypxie Crypxie
11/2020 / Ethereum Blockchain
CPX *
4,62 USD
≈ 106.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.918.679
0 USD
(2 exchanges)
3.85% 3%
4000
717 Biểu tượng logo của Yfscience Yfscience
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFSI *
4,88 USD
≈ 112.813 đ
59.868 USD
12.259 (39%)
Tổng: 31.415
3.508 USD
(2 exchanges)
45.06% 96%
2080
718 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
5,22 USD
≈ 120.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.510 USD
(2 exchanges)
-7.18% -13%
3323
719 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
4,58 USD
≈ 105.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
1.471.182 USD
(1 exchanges)
1.60% 1%
2513
720 Biểu tượng logo của Gallery Finance Gallery Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
GLF *
4,56 USD
≈ 105.272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
-3.71% -6%
3970
721 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
5,13 USD
≈ 118.417 đ
24.093.492 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
1.270.309 USD
(3 exchanges)
-5.23% -23%
561
722 Biểu tượng logo của Yearn Finance Red Moon Yearn Finance Red Moon
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFRM *
4,73 USD
≈ 109.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
12 USD
(1 exchanges)
-4.23% -14%
3720
723 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain
vBNB *
4,68 USD
≈ 107.994 đ
394.234.025 USD
84.327.095
0 USD
(1 exchanges)
-5.44% -23%
212
724 Biểu tượng logo của Team Heretics Fan Token Team Heretics Fan Token
11/2020 / Chiliz Blockchain
TH *
4,70 USD
≈ 108.613 đ
1.998.290 USD
425.000 (9%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-1.42% -9%
1287
725 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
5,22 USD
≈ 120.648 đ
200.259.780 USD
38.342.962 (10%)
Tổng: 370.575.000
8.973.342 USD
(1 exchanges)
-9.06% 10%
232
726 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
5,02 USD
≈ 116.056 đ
58.197.609 USD
11.583.766 (54%)
Tổng: 21.400.000
3.886.336 USD
(34 exchanges)
-6.68% -22%
377
727 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
4,72 USD
≈ 108.972 đ
678.151.059 USD
143.755.094 (10%)
Tổng: 1.500.000.000
641.107.569 USD
(Large exchanges)
7.68% 1%
81
728 Biểu tượng logo của DePay DePay
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEPAY *
4,86 USD
≈ 112.330 đ
6.608.181 USD
1.358.931 (2%)
Tổng: 63.000.000
437.764 USD
(1 exchanges)
-5.62% -30%
914
729 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
4,94 USD
≈ 114.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
166.625 USD
(2 exchanges)
-7.18% 28%
2787
730 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
5,06 USD
≈ 116.791 đ
22.964.729 USD
4.542.188 (5%)
Tổng: 100.000.000
3.072.574 USD
(6 exchanges)
-15.80% 37%
575
731 Biểu tượng logo của Prosper Prosper
01/2021 / Ethereum Blockchain
PROS *
4,87 USD
≈ 112.574 đ
21.807.234 USD
4.474.804 (4%)
Tổng: 100.000.000
5.252.468 USD
(4 exchanges)
-9.15% 0%
597
732 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
4,90 USD
≈ 113.108 đ
392.296.878 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
29.366.386 USD
(3 exchanges)
-8.48% 43%
103
733 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
4,76 USD
≈ 110.043 đ
0 USD
N/A
2.756.534 USD
(1 exchanges)
-4.04% 13%
2469
734 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
5,18 USD
≈ 119.769 đ
30.254.677 USD
5.835.257 (5%)
Tổng: 126.141.000
3.492.251 USD
(2 exchanges)
-0.05% 22%
503
735 Biểu tượng logo của Hype Hype
12/2020 / Ethereum Blockchain
HYPE *
4,85 USD
≈ 112.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.75% 40%
4001
736 Biểu tượng logo của Libocoin Libocoin
02/2021
LBY
5,42 USD
≈ 125.169 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
24.174 USD
(3 exchanges)
0.89% 0%
3141
737 Biểu tượng logo của Strudel Finance Strudel Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
$TRDL *
5,23 USD
≈ 120.802 đ
0 USD
N/A
1.072.853 USD
(0 exchanges)
7.12% -1%
2550
738 Biểu tượng logo của Gladius Finance Gladius Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLAD *
4,87 USD
≈ 112.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
684 USD
(1 exchanges)
0.21% 5%
3518
739 Biểu tượng logo của Midas Dollar Midas Dollar
02/2021 / Binance Smart Chain
MDO *
5,12 USD
≈ 118.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 160.119
3.200.070 USD
(1 exchanges)
-22.08% -11%
2457
740 Biểu tượng logo của Peanut Peanut
02/2021 / Ethereum Blockchain
NUX *
4,89 USD
≈ 113.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
421.546 USD
(0 exchanges)
-33.74% -83%
2670
741 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
4,33 USD
≈ 100.007 đ
59.950.342 USD
13.847.549 (14%)
Tổng: 100.000.000
17.778.761 USD
(1 exchanges)
-4.89% -28%
371
742 Biểu tượng logo của FinexboxToken FinexboxToken
06/2020 / Ethereum Blockchain
FNB *
3,65 USD
≈ 84.375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.500.000
5.727.546 USD
(1 exchanges)
-4.05% -13%
2419
743 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,79 USD
≈ 87.456 đ
272.263.998 USD
71.914.261 (32%)
Tổng: 223.000.000
4.972.570 USD
(7 exchanges)
-8.69% -18%
118
744 Biểu tượng logo của Groovy Finance Groovy Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GVY *
3,61 USD
≈ 83.303 đ
0 USD
N/A
12.250 USD
(1 exchanges)
-20.94% -18%
3243
745 Biểu tượng logo của NEOBITCOIN NEOBITCOIN
07/2020
NBTC
4,18 USD
≈ 96.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-4.98% 109%
3935
746 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
3,62 USD
≈ 83.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
698 USD
(3 exchanges)
-0.69% -50%
3530
747 Biểu tượng logo của Ethereum Stake Ethereum Stake
11/2020 / Ethereum Blockchain
ETHYS *
4,04 USD
≈ 93.406 đ
808.713 USD
200.000 (40%)
Tổng: 500.000
0 USD
(1 exchanges)
-4.45% -25%
1558
748 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
3,62 USD
≈ 83.657 đ
211.946.586 USD
58.524.186 (50%)
Tổng: 117.109.662
118.626.261 USD
(26 exchanges)
-2.45% -29%
128
749 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
4,30 USD
≈ 99.376 đ
170.400.313 USD
39.609.523 (100%)
Tổng: 39.609.524
43.569.448 USD
(43 exchanges)
-7.42% -29%
144
750 Biểu tượng logo của Zcoin Zcoin
?
XZC
4,23 USD
≈ 97.704 đ
47.661.030 USD
11.268.393 (53%)
Tổng: 21.400.000
6.005.754 USD
(34 exchanges)
-5.44% 14%
157
751 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
4,04 USD
≈ 93.330 đ
745.213.558 USD
184.447.717 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
17.710.253 USD
(11 exchanges)
-6.06% -29%
75
752 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
4,48 USD
≈ 103.553 đ
316.700.485 USD
70.647.983 (24%)
Tổng: 300.000.000
127.841 USD
(5 exchanges)
-0.73% -0%
217
753 Biểu tượng logo của Vitae Vitae
08/2018
VITAE
3,76 USD
≈ 86.794 đ
73.159.123 USD
19.471.178 (19%)
Tổng: 100.000.000
1.596.384 USD
(3 exchanges)
-1.08% -11%
321
754 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
3,97 USD
≈ 91.775 đ
84.086.219 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
524.680 USD
(8 exchanges)
11.12% -18%
300
755 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
4,34 USD
≈ 100.308 đ
320.052.516 USD
73.705.126 (74%)
Tổng: 100.000.000
22.735.135 USD
(15 exchanges)
7.60% 89%
110
756 Biểu tượng logo của Aidos Kuneen Aidos Kuneen
06/2017
ADK
3,92 USD
≈ 90.606 đ
98.058.463 USD
25.000.000
2.052.339 USD
(11 exchanges)
10.35% 33%
197
757 Biểu tượng logo của Diamond Platform Token Diamond Platform Token
05/2019 / Ethereum Blockchain
DPT *
3,88 USD
≈ 89.611 đ
6.684.330 USD
1.723.087 (17%)
Tổng: 10.000.000
1.770 USD
(3 exchanges)
-1.57% -7%
910
758 Biểu tượng logo của Genesis Vision Genesis Vision
11/2017 / Ethereum Blockchain
GVT *
3,82 USD
≈ 88.133 đ
16.889.848 USD
4.426.883 (100%)
Tổng: 4.436.644
574.373 USD
(6 exchanges)
-5.24% -30%
654
759 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
3,54 USD
≈ 81.841 đ
103.646.218 USD
29.254.603 (30%)
Tổng: 97.739.924
2.681.452 USD
(10 exchanges)
14.37% 60%
192
760 Biểu tượng logo của BitBar BitBar
?
BTB
3,59 USD
≈ 83.005 đ
170.482 USD
47.445
0 USD
(1 exchanges)
11.82% -41%
1787
761 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
3,68 USD
≈ 85.072 đ
3.501.857.127 USD
950.875.921 (93%)
Tổng: 1.027.376.333
3.178.967.277 USD
(Large exchanges)
-6.53% -28%
22
762 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
3,65 USD
≈ 84.418 đ
2.782.005.259 USD
761.262.438
665.930.090 USD
(Large exchanges)
-1.00% -26%
28
763 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020
ANY
4,16 USD
≈ 96.004 đ
77.459.381 USD
18.637.970 (19%)
Tổng: 100.000.000
2.089.052 USD
(3 exchanges)
-18.97% 48%
313
764 Biểu tượng logo của sXTZ sXTZ
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXTZ *
4,21 USD
≈ 97.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.477
0 USD
(1 exchanges)
-2.48% 6%
3972
765 Biểu tượng logo của YMPL YMPL
08/2020 / Ethereum Blockchain
YMPL *
3,72 USD
≈ 86.030 đ
164.490 USD
44.167 (0%)
Tổng: 999.999.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
-4.56% -22%
1914
766 Biểu tượng logo của SocialGood SocialGood
08/2020 / Ethereum Blockchain
SG *
3,53 USD
≈ 81.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000
1.486.281 USD
(2 exchanges)
-2.66% -6%
2510
767 Biểu tượng logo của YFIVE FINANCE YFIVE FINANCE
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFIVE *
4,12 USD
≈ 95.149 đ
74.754 USD
18.149 (55%)
Tổng: 33.000
151.259 USD
(2 exchanges)
7.80% -1%
2049
768 Biểu tượng logo của Social Finance Social Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOFI *
4,15 USD
≈ 95.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
41 USD
(1 exchanges)
-5.75% -21%
3678
769 Biểu tượng logo của dHedge DAO dHedge DAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DHT *
3,99 USD
≈ 92.129 đ
28.550.668 USD
7.158.665 (7%)
Tổng: 100.000.000
5.619.877 USD
(6 exchanges)
-6.02% 23%
517
770 Biểu tượng logo của Firo Firo
?
XZC
4,16 USD
≈ 95.999 đ
46.829.113 USD
11.268.393 (53%)
Tổng: 21.400.000
6.137.349 USD
(34 exchanges)
-7.05% 12%
159
771 Biểu tượng logo của Alaya Alaya
11/2020
ATP
3,76 USD
≈ 86.884 đ
0 USD
N/A
146.803 USD
(3 exchanges)
-0.92% 22%
2816
772 Biểu tượng logo của Toshify.finance Toshify.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
4,31 USD
≈ 99.647 đ
0 USD
N/A
5.307 USD
(1 exchanges)
-8.87% -48%
3326
773 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
3,82 USD
≈ 88.354 đ
31.894.394 USD
8.338.747 (40%)
Tổng: 21.000.000
2.897.579 USD
(6 exchanges)
-3.38% 7%
492
774 Biểu tượng logo của YEARN2.FINANCE YEARN2.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFI2 *
4,28 USD
≈ 98.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
(1 exchanges)
-5.45% -8%
4002
775 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
4,32 USD
≈ 99.834 đ
244.182.053 USD
56.500.000 (57%)
Tổng: 100.000.000
40.991.858 USD
(2 exchanges)
-11.22% -12%
123
776 Biểu tượng logo của Venus LTC Venus LTC
12/2020
vLTC
3,54 USD
≈ 81.854 đ
14.678.423 USD
4.142.378
0 USD
(1 exchanges)
-7.91% -25%
689
777 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
4,21 USD
≈ 97.246 đ
412.478.703 USD
97.980.575 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
68.699.656 USD
(7 exchanges)
-10.15% -31%
99
778 Biểu tượng logo của PieDAO DEFI Large Cap PieDAO DEFI Large Cap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEFI+L *
3,95 USD
≈ 91.255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 142.110
109.522 USD
(1 exchanges)
-11.62% -24%
2883
779 Biểu tượng logo của YFOS.finance YFOS.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOS *
4,08 USD
≈ 94.213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
2.12% -0%
4002
780 Biểu tượng logo của YeaFinance YeaFinance
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEA *
3,57 USD
≈ 82.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.750
2.399 USD
(3 exchanges)
-9.01% -42%
3427
781 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
4,42 USD
≈ 102.038 đ
1.322.179.131 USD
299.322.872 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
240.891.195 USD
(8 exchanges)
-4.46% 3%
52
782 Biểu tượng logo của stakedXZC stakedXZC
? / Ethereum Blockchain
STAKEDXZC *
3,69 USD
≈ 85.210 đ
0 USD
N/A
2.687 USD
(1 exchanges)
-20.37% 13%
3179
783 Biểu tượng logo của XFII XFII
11/2020 / Ethereum Blockchain
XFII *
4,42 USD
≈ 102.012 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
0 USD
(2 exchanges)
-1.90% 7%
4001
784 Biểu tượng logo của XCredit XCredit
10/2020 / Ethereum Blockchain
XFYI *
4,39 USD
≈ 101.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
21 USD
(3 exchanges)
-4.73% -23%
3706
785 Biểu tượng logo của SUP8EME SUP8EME
11/2020 / Ethereum Blockchain
SUP8EME *
3,69 USD
≈ 85.193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
25.120 USD
(1 exchanges)
-4.68% -13%
3133
786 Biểu tượng logo của Club Atletico Independiente Club Atletico Independiente
11/2020 / Chiliz Blockchain
CAI *
3,93 USD
≈ 90.703 đ
2.166.304 USD
551.709 (11%)
Tổng: 5.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.88% -17%
1244
787 Biểu tượng logo của BSC FARM BSC FARM
11/2020 / Binance Smart Chain
BSC *
3,50 USD
≈ 80.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.502.258
461.358 USD
(2 exchanges)
-13.44% -36%
2656
788 Biểu tượng logo của DeFi Yield Protocol DeFi Yield Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
4,10 USD
≈ 94.690 đ
10.919.318 USD
2.663.821 (10%)
Tổng: 25.651.531
1.304.452 USD
(1 exchanges)
-4.40% -15%
779
789 Biểu tượng logo của FILUP FILUP
12/2020
FILUP
4,06 USD
≈ 93.866 đ
0 USD
N/A
1.834.788 USD
(1 exchanges)
0.73% -44%
2493
790 Biểu tượng logo của IDL Token IDL Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDL *
4,20 USD
≈ 96.959 đ
0 USD
N/A
2.002 USD
(2 exchanges)
-1.50% -23%
3452
791 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
4,48 USD
≈ 103.471 đ
12.580.671 USD
2.808.660 (3%)
Tổng: 100.000.000
186.805.740 USD
(2 exchanges)
19.18% 3%
725
792 Biểu tượng logo của Wrapped Celo Wrapped Celo
01/2021 / Ethereum Blockchain
WCELO *
4,03 USD
≈ 93.158 đ
0 USD