1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 10681 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3599) - Ethereum (4092) - TRON (109) - OKC Token (19) - Wanchain (11) - BNB Smart Chain (BEP20) (72) - Neo (15) - Solana (318) - Polygon (191) - XDC Network (6) - Tron20 (1) - Stellar (22) - Avalanche (266) - Fantom (173) - NEAR Protocol (7) - Cronos (53) - Waves (15) - Ontology (2) - XRP (22) - Klaytn (34) - GXChain (1) - EOS (20) - IoTeX (8) - Chiliz (33) - IOST (2) - Nebulas (1) - Elastos (2) - Yocoin (1) - Terra (51) - Qtum (6) - VeChain (11) - TomoChain (3) - Cardano (18) - Binance Smart Chain (BEP20) (143) - Cosmos (25) - Secret (5) - Binance Chain (BEP2) (2) - RSK Smart Bitcoin (3) - Omni (1) - v.systems (1) - Celo (16) - Ardor (2) - Algorand (12) - BitShares (4) - Aurora (13) - INT (1) - Harmony (34) - Boba Network (1) - Ubiq (1) - Fuse Network (3) - Oasis Network (4) - Huobi Token (33) - Xinfin Network (XDC) (2) - Super Zero Protocol (1) - Meter Governance (2) - MetisDAO (11) - KCC (1) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (18) - Arbitrum (1) - STAKE (7) - Avalanche C-Chain (11) - HECO (1) - Bitcoin Cash (5) - Moonbeam (4) - Moonriver (10) - KuCoin Token (4) - Tezos (7) - Elrond (10) - Velas (3) - Hoo Smart Chain (1) - BNB Chain (BEP20) (1) - Arbitrum (Ethereum) (1) - Ripple (1) - Bitgert (2) - OKExChain (1) - KardiaChain (4) - Hive (1) - XRP Ledger (1) - BNB Chain (1) - Songbird (1) - Ronin (1) -

23/05/2022 03:50

Bảng xếp hạng 10681 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của BlockStream Mining Notes BlockStream Mining Notes
02/2022
BMN
306.934 USD
7.154.634.887 đ
0 USD
N/A
1.471.175 USD
0.02% -0%
3015
2 Biểu tượng logo của Punk Vault (NFTX) Punk Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
99.595 USD
2.321.553.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110
15.716 USD
0.73% -6%
5059
3 Biểu tượng logo của GLYPH Vault (NFTX) GLYPH Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
GLYPH *
59.577 USD
1.388.730.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8
53 USD
0.02% -1%
7923
4 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014 / BNB Blockchain
42 *
53.417 USD
1.245.149.656 đ
2.243.510 USD
42
0 USD
1.84% -1%
1245
5 Biểu tượng logo của nHBTC(N0001) nHBTC(N0001)
? / Ethereum Blockchain
HBTC *
47.551 USD
1.108.417.422 đ
1.963.387.989 USD
4.810
6.447.906 USD
-1.78% -4%
231
6 Biểu tượng logo của PLC Ultima PLC Ultima
02/2022
PLCU
34.448 USD
802.980.841 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
6.428.597 USD
-36.89% -41%
2853
7 Biểu tượng logo của BTC Proxy BTC Proxy
01/2022 / Polygon Blockchain
BTCPX *
30.127 USD
702.255.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14
4.224 USD
2.16% -2%
5736
8 Biểu tượng logo của oBTC oBTC
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBTC *
30.113 USD
701.940.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.397 USD
1.47% -1%
6410
9 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
30.033 USD
700.069.230 đ
572.331.749.860 USD
19.046.637 (91%)
Tổng: 21.000.000
16.003.964.132 USD
1.83% -1%
1
10 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
30.027 USD
699.929.370 đ
8.304.935.898 USD
276.603
191.845.758 USD
1.9% -1%
13
11 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
30.025 USD
699.873.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
4.973 USD
7.82% 0%
5649
12 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018 / RSK Smart Bitcoin Blockchain
RBTC *
30.024 USD
699.860.120 đ
94.756.703 USD
3.156 (0%)
Tổng: 20.999.764
10.138 USD
2.39% -1%
287
13 Biểu tượng logo của BITCOIN ADDITIONAL BITCOIN ADDITIONAL
04/2022
BTCA
30.010 USD
699.522.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
102.933 USD
1.84% -1%
3966
14 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
30.004 USD
699.393.240 đ
190.901.390 USD
6.364 (46%)
Tổng: 13.698
1.604.148 USD
1.78% -1%
199
15 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
29.995 USD
699.183.450 đ
1.168.641.013 USD
38.970
365.374 USD
2.03% 0%
59
16 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Blockchain
BTCB *
29.983 USD
698.903.740 đ
3.154.174.898 USD
105.199 (94%)
Tổng: 112.501
16.511.433 USD
1.88% -1%
205
17 Biểu tượng logo của OEC BTC OEC BTC
08/2021 / OKC Token Blockchain
BTCK *
29.809 USD
694.841.824 đ
0 USD
N/A
22.430 USD
1.35% -1%
4860
18 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
29.486 USD
687.316.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
1.46% -4%
8565
19 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
29.402 USD
685.367.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
0 USD
0.00% -3%
8608
20 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
28.314 USD
659.996.790 đ
8.550.795 USD
302 (96%)
Tổng: 315
2.402 USD
6.43% -6%
830
21 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche Blockchain
WMEMO *
27.973 USD
652.046.491 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.644
721.155 USD
-0.04% 0%
3170
22 Biểu tượng logo của Hakuna Shares Hakuna Shares
05/2022 / Cronos Blockchain
MTT *
15.511 USD
361.554.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
2.617.785 USD
1.14% 15%
2927
23 Biểu tượng logo của CRYN CRYN
03/2022 / Ethereum Blockchain
CRYN *
14.471 USD
337.329.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
0 USD
1.88% -1%
9961
24 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
13.249 USD
308.835.283 đ
19.806.236 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
350.065 USD
-0.57% -6%
634
25 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
11.626 USD
271.010.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
5.469.172 USD
1.46% -4%
2865
26 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
11.326 USD
263.999.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
113 USD
-21.61% -58%
7651
27 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
9.367 USD
218.339.875 đ
332.540.143 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
47.399.025 USD
1.83% -9%
138
28 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
9.304 USD
216.875.419 đ
4.679.191 USD
503 (8%)
Tổng: 6.613
35.388 USD
3.75% -28%
1003
29 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
6.345 USD
147.901.950 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 7%
8659
30 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
6.051 USD
141.039.486 đ
60.505.974 USD
10.000
0 USD
-0.85% 0%
401
31 Biểu tượng logo của Aelin Aelin
01/2022 / Ethereum Blockchain
AELIN *
3.976 USD
92.671.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
1.46% -8%
9700
32 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
3.930 USD
91.608.300 đ
0 USD
N/A
3 USD
-3.01% -4%
8306
33 Biểu tượng logo của Bitsubishi Bitsubishi
04/2022 / BNB Blockchain
BITSU *
3.802 USD
88.634.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
38.292 USD
11.50% 76.684%
4543
34 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.453 USD
80.493.013 đ
4.720.026.733 USD
1.366.874
161.677.338 USD
2.46% 22%
202
35 Biểu tượng logo của Lido stETH Lido stETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
2.936 USD
68.446.163 đ
10.241.166.793 USD
3.487.728
868.744 USD
-0.46% -4%
202
36 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
2.926 USD
68.201.069 đ
85.814.558 USD
29.330
367.364 USD
-3.67% -10%
422
37 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
2.766 USD
64.477.971 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.96% -1%
8917
38 Biểu tượng logo của Meerkat Shares Meerkat Shares
03/2022 / Cronos Blockchain
MSHARE *
2.744 USD
63.958.211 đ
72.798.474 USD
N/A
Tổng: 71.316
2.257.476 USD
-1.41% 26%
361
39 Biểu tượng logo của Governance OHM Governance OHM
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOHM *
2.688 USD
62.665.930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 113.153
265.375 USD
6.81% 17%
3517
40 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
2.530 USD
58.971.940 đ
1.469.871 USD
581 (6%)
Tổng: 10.000
44.384 USD
-2.42% -4%
1606
41 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
2.421 USD
56.436.048 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -5%
8951
42 Biểu tượng logo của Google Tokenized Stock Zipmex Google Tokenized Stock Zipmex
04/2022
GOOGL
2.248 USD
52.411.494 đ
0 USD
N/A
29.605 USD
4.00% -4%
4707
43 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
2.221 USD
51.766.513 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.63% -4%
8837
44 Biểu tượng logo của Wrapped Staked Olympus Wrapped Staked Olympus
10/2021 / Avalanche Blockchain
WSOHM *
2.220 USD
51.739.426 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64
37 USD
2.56% 5%
8014
45 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
2.191 USD
51.081.534 đ
0 USD
N/A
9.074 USD
0.01% -6%
5323
46 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Zipmex Amazon Tokenized Stock Zipmex
04/2022
AMZN
2.187 USD
50.987.482 đ
0 USD
N/A
0 USD
2.07% -3%
9993
47 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
2.169 USD
50.554.728 đ
0 USD
N/A
8.887 USD
0.65% -4%
5336
48 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
2.150 USD
50.111.020 đ
0 USD
N/A
33.316 USD
1.49% -3%
4636
49 Biểu tượng logo của Mirrored Bitcoin Mirrored Bitcoin
02/2021 / Terra Blockchain
mBTC *
2.129 USD
49.629.597 đ
0 USD
N/A
52.829 USD
5.51% -68%
4354
50 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
2.102 USD
49.007.790 đ
0 USD
N/A
127.393 USD
1.66% -4%
3860
51 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
2.068 USD
48.216.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
1.46% 5%
8859
52 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
2.045 USD
47.671.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.807
43.418 USD
1.45% -4%
4476
53 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015 / Huobi Token Blockchain
ETH *
2.016 USD
46.981.771 đ
243.784.244.004 USD
120.881.911
8.664.669.558 USD
1.78% -2%
2
54 Biểu tượng logo của Aave Ethereum Aave Ethereum
02/2021 / Ethereum Blockchain
aETH *
2.012 USD
46.910.176 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.50% -4%
8921
55 Biểu tượng logo của OEC ETH OEC ETH
08/2021 / OKC Token Blockchain
ETHK *
2.010 USD
46.863.137 đ
0 USD
N/A
25.200 USD
1.59% -4%
4796
56 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
2.009 USD
46.822.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
714.763.875 USD
1.45% -4%
2810
57 Biểu tượng logo của sETH2 sETH2
12/2021 / Ethereum Blockchain
SETH2 *
2.009 USD
46.832.354 đ
123.395.890 USD
N/A
1.578.228 USD
2.03% -2%
256
58 Biểu tượng logo của wanETH wanETH
03/2021 / Wanchain
WANETH *
2.008 USD
46.807.509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
21.915 USD
0.97% -3%
4869
59 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
2.008 USD
46.796.690 đ
49.311.824 USD
N/A
Tổng: 29.935
1.996.975 USD
1.33% -3%
456
60 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
1.992 USD
46.443.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
1.60% -3%
8650
61 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
1.959 USD
45.665.643 đ
6.832.661.654 USD
3.487.728 (83%)
Tổng: 4.196.321
1.089.277 USD
2.14% -5%
203
62 Biểu tượng logo của Sake Sake
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAK3 *
1.955 USD
45.561.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888
0 USD
0.70% -8%
9072
63 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / BNB Blockchain
BETH *
1.946 USD
45.366.572 đ
0 USD
N/A
1.316.822 USD
1.47% -2%
3035
64 Biểu tượng logo của Ankr Reward Bearing Staked ETH Ankr Reward Bearing Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aETHc *
1.904 USD
44.389.365 đ
55.853.285 USD
29.330
7.615 USD
1.31% -4%
394
65 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.866 USD
43.490.399 đ
459.688.562 USD
246.524
757.807 USD
0.22% 0%
115
66 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.855 USD
43.236.179 đ
2.146.425 USD
1.157
83 USD
0.03% 2%
1260
67 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.851 USD
43.147.742 đ
615.295.552 USD
332.355
7.982.199 USD
-0.32% 2%
93
68 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
1.850 USD
43.113.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
1.67% -3%
8654
69 Biểu tượng logo của Anchor bETH Token Anchor bETH Token
11/2021 / Terra Blockchain
BETH *
1.840 USD
42.900.278 đ
0 USD
N/A
117.852 USD
-9.17% -25%
3896
70 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
1.749 USD
40.776.649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
1.60% -3%
8647
71 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
1.735 USD
40.448.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
1 USD
2.00% -3%
8358
72 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.714 USD
39.951.509 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
16.269.121 USD
-2.73% -3%
2829
73 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
1.654 USD
38.565.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
1.60% -3%
8648
74 Biểu tượng logo của Elite 1337 Elite 1337
10/2021 / Fantom Blockchain
ELITE *
1.629 USD
37.981.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.336
2.719 USD
-17.73% -29%
6260
75 Biểu tượng logo của AvocadoCoin AvocadoCoin
02/2022 / Solana Blockchain
AVDO *
1.628 USD
37.938.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.234 USD
0.82% -7%
5615
76 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
1.620 USD
37.753.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
67.864 USD
1.70% 1%
4203
77 Biểu tượng logo của EMP Shares EMP Shares
01/2022 / BNB Blockchain
ESHARE *
1.531 USD
35.680.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.859
2.653.104 USD
7.05% 79%
2924
78 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
1.483 USD
34.569.196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
1.60% -3%
8651
79 Biểu tượng logo của τBitcoin τBitcoin
04/2021 / BNB Blockchain
ΤBTC *
1.476 USD
34.396.633 đ
457.441 USD
310 (15%)
Tổng: 2.100
1.087 USD
1.83% 10%
1791
80 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
1.452 USD
33.834.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.366
1.419 USD
4.91% -6%
6396
81 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
1.410 USD
32.861.273 đ
1.271.777.070 USD
977.631 (97%)
Tổng: 1.005.577
63.204.715 USD
1.01% -10%
57
82 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020 / Ethereum Blockchain
AMKR *
1.409 USD
32.854.329 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
0.12% -5%
8604
83 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
1.272 USD
29.640.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
0 USD
1.45% 29%
9145
84 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
1.210 USD
28.213.259 đ
47.904.875 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
7.155.764 USD
1.61% -2%
465
85 Biểu tượng logo của Nation3 Nation3
04/2022 / Ethereum Blockchain
NATION *
1.078 USD
25.138.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069
685.262 USD
7.50% -9%
3183
86 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
937,47 USD
21.852.390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
8.187 USD
-0.22% -1%
5386
87 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
913,28 USD
21.288.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
1.60% -3%
8649
88 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
873,84 USD
20.369.155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
2.178 USD
-1.79% -10%
6130
89 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
853,60 USD
19.897.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
1.60% -3%
8652
90 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
786,40 USD
18.331.047 đ
1.753.812 USD
2.230
4.472 USD
4.18% -5%
1339
91 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
737,29 USD
17.186.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
9.421 USD
-11.82% -11%
5313
92 Biểu tượng logo của Antique Zombie Shards Antique Zombie Shards
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOMB *
721,56 USD
16.819.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
1.46% -4%
8743
93 Biểu tượng logo của stETH stETH
? / Ethereum Blockchain
STETH *
720,31 USD
16.790.367 đ
5.512.513 USD
7.653
95.178 USD
1.36% 24%
738
94 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
687,01 USD
16.014.203 đ
53.603.740 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
1.518.103 USD
1.49% 50%
432
95 Biểu tượng logo của Beefy Finance Beefy Finance
10/2020 / BNB Blockchain
BIFI *
685,65 USD
15.982.609 đ
49.367.132 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
2.031.352 USD
0.40% 12%
418
96 Biểu tượng logo của PURR Vault (NFTX) PURR Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PURR *
682,58 USD
15.910.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899
0 USD
1.45% 24%
9178
97 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
670,60 USD
15.631.669 đ
0 USD
N/A
104.992 USD
0.38% -14%
3957
98 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
670,77 USD
15.635.566 đ
0 USD
N/A
15.622 USD
-0.05% -16%
5066
99 Biểu tượng logo của Tomb Shares Tomb Shares
01/2022 / Fantom Blockchain
TSHARE *
667,28 USD
15.554.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
5.502.944 USD
-2.97% -16%
2864
100 Biểu tượng logo của Metal Backed Money Metal Backed Money
01/2022
MBMX
643,95 USD
15.010.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9765
101 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
638,02 USD
14.872.145 đ
114.693 USD
180 (38%)
Tổng: 480
0 USD
1.45% -3%
2244
102 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
606,14 USD
14.129.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
307 USD
1.75% -1%
7197
103 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
14.079.240 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
2.42% 24%
2511
104 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / BNB Blockchain
BULL *
602,12 USD
14.035.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
2.200.735 USD
5.33% -7%
2951
105 Biểu tượng logo của ftm.guru ftm.guru
10/2021 / Fantom Blockchain
ELITE *
601,36 USD
14.017.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337
20.174 USD
-2.11% 13%
4923
106 Biểu tượng logo của HashLand HashLand
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HC *
579,33 USD
13.504.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
5.111.543 USD
9.93% 10%
2899
107 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
577,51 USD
13.461.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
1.67% -4%
8655
108 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
548,75 USD
12.791.363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
31.199 USD
0.21% 1%
4671
109 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
545,77 USD
12.721.985 đ
26.917.559 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
147.608 USD
0.03% 6%
556
110 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche Blockchain
HAT *
514,77 USD
11.999.219 đ
0 USD
N/A
649 USD
4.92% -9%
6807
111 Biểu tượng logo của Universal Store of Value Universal Store of Value
05/2022 / Ethereum Blockchain
USV *
502,12 USD
11.704.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
59.442 USD
-1.59% -5%
4278
112 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
480,55 USD
11.201.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.647
594.334 USD
1.82% -3%
3240
113 Biểu tượng logo của SquidDao SquidDao
11/2021 / Ethereum Blockchain
SQUID *
469,52 USD
10.944.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65
0 USD
-4.06% -28%
9307
114 Biểu tượng logo của decentral.games (DG-decentral games) decentral.games (DG-decentral games)
? / Ethereum Blockchain
$DG *
446,87 USD
10.416.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
70.895 USD
1.22% 77%
2767
115 Biểu tượng logo của Lobis Lobis
11/2021 / Ethereum Blockchain
LOBI *
445,63 USD
10.387.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.682
0 USD
1565.36% 1.026%
9473
116 Biểu tượng logo của Polaris Finance Polaris Finance
03/2022 / Aurora Blockchain
SPOLAR *
438,07 USD
10.211.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.001
0 USD
0.00% 36%
9923
117 Biểu tượng logo của Yield Yak Yield Yak
08/2021 / Avalanche Blockchain
YAK *
416,14 USD
9.700.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
20.597 USD
7.18% -3%
4908
118 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
410,73 USD
9.574.116 đ
77.586.824 USD
N/A
Tổng: 500.000
815.224 USD
4.37% -2%
347
119 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
407,57 USD
9.500.524 đ
11.412.041 USD
28.000
1.117.880 USD
-1.88% 8%
943
120 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
397,30 USD
9.261.173 đ
0 USD
N/A
40.907 USD
1.20% -3%
4504
121 Biểu tượng logo của MICROCOSM MICROCOSM
04/2022 / BNB Blockchain
MIC *
382,27 USD
8.910.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
1.811.286 USD
-1.12% 13%
2979
122 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
381,24 USD
8.886.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
1.88% -1%
8646
123 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021 / Ethereum Blockchain
XFUND *
379,58 USD
8.847.999 đ
0 USD
N/A
30.236 USD
9.34% -12%
4696
124 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
378,31 USD
8.818.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.411.499
0 USD
1.88% -1%
8595
125 Biểu tượng logo của Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVOO
366,76 USD
8.549.272 đ
0 USD
N/A
3.657 USD
0.18% -1%
5815
126 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
362,04 USD
8.439.141 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
103 USD
1.50% -4%
7683
127 Biểu tượng logo của DuckDuck DuckDuck
10/2021 / Zilliqa Blockchain
DUCK *
360,81 USD
8.410.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 421
2.121 USD
15.99% 36%
6144
128 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BUNNY *
359,08 USD
8.370.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
21.91% -16%
2429
129 Biểu tượng logo của Decentral Games [Old] Decentral Games [Old]
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
347,93 USD
8.110.205 đ
120.625.127 USD
346.695 (35%)
Tổng: 1.000.000
773.205 USD
-3.04% -2%
402
130 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
331,53 USD
7.727.928 đ
10.500.918 USD
31.674 (63%)
Tổng: 50.000
147.343 USD
-5.72% -4%
788
131 Biểu tượng logo của Planet Finance Planet Finance
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AQUA *
329,75 USD
7.686.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
10.833 USD
7.14% -16%
5673
132 Biểu tượng logo của Ankr Reward Bearing Staked BNB Ankr Reward Bearing Staked BNB
04/2022 / BNB Blockchain
aBNBc *
320,49 USD
7.470.710 đ
0 USD
N/A
34.772 USD
1.90% 6%
4611
133 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Blockchain
WBNB *
317,89 USD
7.409.967 đ
1.670.565.405 USD
5.255.203
447.885.266 USD
1.70% 6%
207
134 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
318,36 USD
7.420.972 đ
53.564.006.222 USD
163.276.975 (99%)
Tổng: 165.116.760
1.712.232.440 USD
1.68% 7%
4
135 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
301,87 USD
7.036.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
1.50% -10%
8624
136 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
297,08 USD
6.924.935 đ
193.567.591 USD
650.861 (7%)
Tổng: 10.000.000
7.364.350 USD
1.02% -4%
198
137 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
289,59 USD
6.750.408 đ
0 USD
N/A
20.647 USD
0.34% -4%
4906
138 Biểu tượng logo của Spaceswap SHAKE Spaceswap SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
287,21 USD
6.694.979 đ
217.996 USD
759 (15%)
Tổng: 5.000
27.353 USD
4.04% 1%
2059
139 Biểu tượng logo của FEG Wrapped BNB FEG Wrapped BNB
02/2022 / BNB Blockchain
fBNB *
286,30 USD
6.673.710 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -8%
9837
140 Biểu tượng logo của Opyn Squeeth Opyn Squeeth
01/2022 / Ethereum Blockchain
OSQTH *
284,26 USD
6.626.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.418
5.776.536 USD
2.99% -12%
2862
141 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
277,62 USD
6.471.398 đ
2.165.866 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
0 USD
-0.32% -0%
1259
142 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
274,70 USD
6.403.170 đ
0 USD
N/A
1.652.472 USD
7.06% 42%
2999
143 Biểu tượng logo của Microsoft Tokenized Stock Defichain Microsoft Tokenized Stock Defichain
03/2022
DMSFT
258,64 USD
6.029.001 đ
0 USD
N/A
36.198 USD
0.02% -3%
4586
144 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / BNB Blockchain
PINKSALE *
229,55 USD
5.350.847 đ
0 USD
N/A
113.534 USD
3.07% 3%
3917
145 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018 / Ethereum Blockchain
XIN *
225,74 USD
5.261.897 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
13.800 USD
2.07% 3%
5125
146 Biểu tượng logo của Snowbank Snowbank
11/2021 / Avalanche Blockchain
SB *
225,12 USD
5.247.455 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.530
4.128 USD
2.46% -2%
5746
147 Biểu tượng logo của Low Orbit Crypto Cannon Low Orbit Crypto Cannon
05/2021
LOCC
219,22 USD
5.110.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
0.00% -1%
9112
148 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
217,81 USD
5.077.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
0 USD
1.46% -12%
8950
149 Biểu tượng logo của JPool JPool
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
214,78 USD
5.006.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.534
21.708 USD
-19.18% -19%
5298
150 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
213,56 USD
4.978.084 đ
551.233.794 USD
2.579.588 (26%)
Tổng: 10.000.000
406.544 USD
1.42% -7%
102
151 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
213,12 USD
4.967.745 đ
2.110.170 USD
9.901 (99%)
Tổng: 10.000
1.094 USD
0.69% -4%
1267
152 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
211,13 USD
4.921.480 đ
149.355 USD
707
7.555 USD
53.98% -46%
2162
153 Biểu tượng logo của JPool Staking Pool Token JPool Staking Pool Token
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
210,73 USD
4.912.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.534
57.901 USD
-0.05% -21%
4919
154 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
208,95 USD
4.870.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
2.40% -4%
8656
155 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
206,83 USD
4.821.138 đ
29.709.030 USD
143.642 (72%)
Tổng: 200.000
7.070 USD
-5.78% -12%
533
156 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
199,77 USD
4.656.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
101.595 USD
0.28% 3%
3975
157 Biểu tượng logo của Wine Shares Wine Shares
01/2022 / Avalanche Blockchain
WINE *
197,60 USD
4.606.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.032
79.045 USD
-3.95% 27%
4105
158 Biểu tượng logo của Facebook Tokenized Stock Zipmex Facebook Tokenized Stock Zipmex
04/2022
FB
196,65 USD
4.583.840 đ
0 USD
N/A
0 USD
2.15% -3%
9994
159 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017 / Huobi Token Blockchain
BCH *
196,94 USD
4.590.671 đ
3.758.203.108 USD
19.070.331 (91%)
Tổng: 21.000.000
760.390.125 USD
2.58% -8%
24
160 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Cash Wrapped Bitcoin Cash
07/2017 / Bitcoin Cash Blockchain
WBCH *
196,77 USD
4.586.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.774 USD
-0.86% -6%
6251
161 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
194,63 USD
4.536.825 đ
0 USD
N/A
2.423 USD
0.54% -3%
6055
162 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
194,36 USD
4.530.514 đ
0 USD
N/A
104.621 USD
2.69% -3%
3958
163 Biểu tượng logo của Inverse MATIC Flexible Leverage Index Inverse MATIC Flexible Leverage Index
02/2022 / Polygon Blockchain
IMATIC-FLI-P *
194,09 USD
4.524.341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 992
5 USD
-4.84% 4%
8258
164 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
193,26 USD
4.504.873 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.62% -1%
8836
165 Biểu tượng logo của Degree Crypto Token Degree Crypto Token
11/2021 / TRON Blockchain
DCT *
188,73 USD
4.399.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
77.228 USD
-0.30% -4%
4119
166 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
186,81 USD
4.354.541 đ
0 USD
N/A
14.670 USD
-0.56% 0%
5100
167 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Zipmex Netflix Tokenized Stock Zipmex
04/2022
NFLX
185,31 USD
4.319.558 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.14% -3%
9992
168 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
183,85 USD
4.285.504 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.63% 0%
8838
169 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014 / Secret Blockchain
XMR *
180,30 USD
4.202.793 đ
3.269.759.790 USD
18.124.610
112.818.603 USD
0.53% 16%
28
170 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Defichain Netflix Tokenized Stock Defichain
03/2022
DNFLX
177,50 USD
4.137.473 đ
0 USD
N/A
133.195 USD
-2.38% -2%
3836
171 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
174,17 USD
4.059.878 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.47% 14%
8879
172 Biểu tượng logo của Gold Rush Community Gold Rush Community
04/2022 / BNB Blockchain
GRUSH *
172,79 USD
4.027.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000
802.403 USD
-0.10% -1%
3149
173 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / BNB Blockchain
AUTO *
170,79 USD
3.981.112 đ
9.052.295 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
2.510.879 USD
0.88% 1%
821
174 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
3.904.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
11.08% 4%
3221
175 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
166,12 USD
3.872.372 đ
0 USD
N/A
94.646 USD
0.82% -9%
4012
176 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
165,65 USD
3.861.302 đ
318.214 USD
1.921
0 USD
1.46% -8%
1911
177 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
164,75 USD
3.840.350 đ
159.604 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
0 USD
1.46% -4%
2139
178 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
165,05 USD
3.847.207 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.64% 21%
8835
179 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
164,03 USD
3.823.605 đ
16.983.790 USD
103.539 (60%)
Tổng: 171.459
1.351.127 USD
-13.71% -13%
881
180 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
162,63 USD
3.790.905 đ
0 USD
N/A
11 USD
-0.70% 3%
8161
181 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
162,84 USD
3.795.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
776 USD
12.75% -58%
6699
182 Biểu tượng logo của YfDFI Finance YfDFI Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFD *
157,38 USD
3.668.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
1.198.726 USD
-30.60% 63%
2516
183 Biểu tượng logo của Hoopoe Hoopoe
09/2021 / Avalanche Blockchain
HOOP *
154,64 USD
3.604.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
8.02% 0%
9157
184 Biểu tượng logo của Total Crypto Market Cap Token Total Crypto Market Cap Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
TCAP *
149,46 USD
3.484.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.207
50.434 USD
0.53% -12%
4388
185 Biểu tượng logo của Enegra (EGX) Enegra (EGX)
12/2021 / Polygon Blockchain
EGX *
147,58 USD
3.440.100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.670.530 USD
-0.34% -6%
2996
186 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
147,16 USD
3.430.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
58.408 USD
-2.26% -18%
4293
187 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
146,47 USD
3.414.216 đ
56.084.709 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
19.164.045 USD
-1.14% 22%
424
188 Biểu tượng logo của Genesis Mana Genesis Mana
10/2021 / Ethereum Blockchain
MANA *
146,06 USD
3.404.701 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412
1.472 USD
5.69% -9%
6373
189 Biểu tượng logo của FantOHM FantOHM
11/2021 / Fantom Blockchain
FHM *
143,36 USD
3.341.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
5.217.552 USD
7.21% 141%
2946
190 Biểu tượng logo của CryptoMines Classic CryptoMines Classic
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NGT *
142,90 USD
3.330.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.531.021 USD
-14.12% 43%
2877
191 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
139,67 USD
3.255.777 đ
0 USD
N/A
0 USD
3.02% 1%
8831
192 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
139,67 USD
3.255.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
1.029.252 USD
12.38% 11%
3092
193 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
140,32 USD
3.270.798 đ
0 USD
N/A
36.954 USD
1.69% -5%
4570
194 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
138,11 USD
3.219.251 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.07% -6%
8834
195 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
138,22 USD
3.221.908 đ
0 USD
N/A
9.587 USD
-0.08% -7%
5304
196 Biểu tượng logo của Mirrored Ether Mirrored Ether
02/2021 / Terra Blockchain
mETH *
134,12 USD
3.126.376 đ
0 USD
N/A
31.519 USD
-14.93% -70%
4667
197 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
130,67 USD
3.046.025 đ
9.731.942 USD
74.475
45 USD
-59.19% -65%
808
198 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
131,37 USD
3.062.311 đ
1.167.646 USD
8.888
15.362 USD
1.90% -9%
1483
199 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
130,35 USD
3.038.467 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.46% -4%
8774
200 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
128,51 USD
2.995.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
1.530.922 USD
0.04% -1%
3010
201 Biểu tượng logo của Inverse BTC Flexible Leverage Index Inverse BTC Flexible Leverage Index
03/2022 / Polygon Blockchain
IBTC-FLI-P *
128,05 USD
2.984.889 đ
0 USD
N/A
0 USD
-3.16% 0%
9935
202 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
124,84 USD
2.910.089 đ
3.495.602 USD
28.000
24.113 USD
-17.47% 4%
1103
203 Biểu tượng logo của MetaSwap MetaSwap
02/2022 / BNB Blockchain
MSC *
125,20 USD
2.918.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
783.933 USD
-4.84% -10%
3153
204 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
120,52 USD
2.809.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
0.07% 0%
8754
205 Biểu tượng logo của The Web3 Project The Web3 Project
03/2022 / BNB Blockchain
WEB3 *
119,99 USD
2.797.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
140.504 USD
-0.99% -15%
3805
206 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
118,16 USD
2.754.277 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.45% -4%
8971
207 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Blockchain
BNX *
117,71 USD
2.743.799 đ
238.113.459 USD
2.022.898 (10%)
Tổng: 21.000.000
26.840.599 USD
1.32% -10%
230
208 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
118,05 USD
2.751.841 đ
0 USD
N/A
87.556 USD
-0.79% 2%
4050
209 Biểu tượng logo của Egoras Credit Egoras Credit
11/2021 / BNB Blockchain
EGC *
116,36 USD
2.712.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
4.985 USD
-6.74% 9%
5646
210 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
115,14 USD
2.683.935 đ
0 USD
N/A
1.690 USD
1.12% -0%
6282
211 Biểu tượng logo của wanBTC wanBTC
03/2021 / Wanchain
WANBTC *
114,01 USD
2.657.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
-1.71% 2%
8927
212 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
112,89 USD
2.631.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
0 USD
1.45% -4%
8614
213 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
112,43 USD
2.620.743 đ
0 USD
N/A
6 USD
-0.98% -8%
8242
214 Biểu tượng logo của Airbnb Tokenized Stock Zipmex Airbnb Tokenized Stock Zipmex
04/2022
ABNB
111,64 USD
2.602.221 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.13% -10%
9990
215 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
106,55 USD
2.483.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
88.510 USD
1.82% -0%
4046
216 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
106,12 USD
2.473.772 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
155.254 USD
-2.55% -43%
3767
217 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
105,87 USD
2.467.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
8.961 USD
-2.12% -1%
5331
218 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016 / BNB Blockchain
ZEC *
105,63 USD
2.462.235 đ
1.317.804.745 USD
14.440.069 (69%)
Tổng: 21.000.000
133.850.879 USD
1.86% -1%
54
219 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
105,56 USD
2.460.492 đ
9.893.231 USD
93.726 (67%)
Tổng: 140.000
1.143.149 USD
-6.85% 9%
801
220 Biểu tượng logo của Mariande Staked SOL Mariande Staked SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
106,19 USD
2.475.340 đ
52.883.712 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
23.794.949 USD
1.14% -11%
554
221 Biểu tượng logo của MetaFinance MetaFinance
11/2021 / Ethereum Blockchain
MFI *
105,15 USD
2.450.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000
1.405.946 USD
-2.54% -28%
3024
222 Biểu tượng logo của Lido for Solana Lido for Solana
10/2021 / Solana Blockchain
STSOL *
103,56 USD
2.413.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 511.616.946
1.178.587 USD
-2.07% -3%
3174
223 Biểu tượng logo của BR34P BR34P
02/2021 / BNB Blockchain
BR34P *
100,57 USD
2.344.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.043
25.754 USD
-0.02% -0%
4784
224 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
100,18 USD
2.335.291 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.46% 18%
8855
225 Biểu tượng logo của Horde Token Horde Token
03/2022 / BNB Blockchain
$HORDE *
99,53 USD
2.320.003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.111
183.517 USD
0.15% -4%
3696
226 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
98,93 USD
2.306.058 đ
47.799.884 USD
558.983
190.313 USD
1.91% 1%
467
227 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
97,59 USD
2.274.722 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.63% -1%
8893
228 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
93,83 USD
2.187.177 đ
0 USD
N/A
537 USD
-0.05% -2%
6913
229 Biểu tượng logo của Fortress DAO Fortress DAO
11/2021 / Avalanche C-Chain
FORT *
94,14 USD
2.194.503 đ
0 USD
N/A
11.914.095 USD
-35.99% 9%
2834
230 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
92,61 USD
2.158.739 đ
1.275.322.710 USD
13.740.547 (86%)
Tổng: 16.000.000
146.737.741 USD
1.62% 6%
56
231 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
91,20 USD
2.125.872 đ
0 USD
N/A
3.675 USD
0.88% 1%
5812
232 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020 / BNB Blockchain
EGLD *
91,20 USD
2.125.872 đ
2.044.200.525 USD
21.973.254 (70%)
Tổng: 31.415.926
29.529.803 USD
0.28% 3%
37
233 Biểu tượng logo của Wrapped Elrond Wrapped Elrond
09/2020 / Elrond Blockchain
WEGLD *
91,09 USD
2.123.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.415.926
3.090.982 USD
0.04% -4%
2903
234 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018 / Ethereum Blockchain
THR *
90,08 USD
2.099.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
1047.78% -99%
8476
235 Biểu tượng logo của Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVNQ
90,45 USD
2.108.465 đ
0 USD
N/A
28.163 USD
0.66% -7%
4731
236 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
87,53 USD
2.040.346 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.38% 2%
8832
237 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZCB *
88,25 USD
2.057.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
182.229 USD
14.82% 30%
3701
238 Biểu tượng logo của Alibaba Tokenized Stock Zipmex Alibaba Tokenized Stock Zipmex
04/2022
BABA
88,02 USD
2.051.660 đ
0 USD
N/A
0 USD
2.10% -2%
9989
239 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
87,00 USD
2.027.970 đ
0 USD
N/A
2.718 USD
0.17% -1%
5984
240 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
86,04 USD
2.005.663 đ
241.473.769 USD
2.806.430 (12%)
Tổng: 22.582.025
13.935.401 USD
-5.40% -13%
269
241 Biểu tượng logo của Crypto Volatility Token Crypto Volatility Token
02/2022 / Polygon Blockchain
CVOL *
85,89 USD
2.002.196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.508
6.323 USD
-4.76% -12%
5515
242 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
83,84 USD
1.954.359 đ
0 USD
N/A
146 USD
-0.09% -1%
7545
243 Biểu tượng logo của Wrapped Staked HEC Wrapped Staked HEC
12/2021 / Fantom Blockchain
WSHEC *
82,91 USD
1.932.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
46.615 USD
1.73% 0%
4432
244 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
81,09 USD
1.890.296 đ
0 USD
N/A
52.828 USD
5.17% -1%
4355
245 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
80,71 USD
1.881.245 đ
321.692 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
140.073 USD
6.14% 6%
1907
246 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
79,90 USD
1.862.469 đ
718.296.938 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
56.023.332 USD
0.24% 7%
84
247 Biểu tượng logo của NIX Bridge Token NIX Bridge Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NBT *
80,50 USD
1.876.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
265.330 USD
-27.31% -24%
2750
248 Biểu tượng logo của Crime Cash Game Crime Cash Game
04/2022 / Fantom Blockchain
CRIME *
76,64 USD
1.786.570 đ
0 USD
N/A
172.146 USD
8.96% -64%
3726
249 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / STAKE Blockchain
HNY *
75,59 USD
1.761.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
0.41% -15%
8844
250 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
75,57 USD
1.761.462 đ
24.717.905 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
4.655.924 USD
0.53% -6%
583
251 Biểu tượng logo của Ankr Avalanche Reward Earning Bond Ankr Avalanche Reward Earning Bond
03/2022 / Avalanche C-Chain
AAVAXB *
76,20 USD
1.776.305 đ
0 USD
N/A
4 USD
-6.79% -21%
8563
252 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / STAKE Blockchain
AGVE *
75,00 USD
1.748.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
84 USD
-0.03% -4%
7765
253 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
74,00 USD
1.724.928 đ
6.742.928 USD
91.121 (91%)
Tổng: 100.000
21.429 USD
1.35% 4%
893
254 Biểu tượng logo của Tsunami finance Tsunami finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAMI *
72,60 USD
1.692.205 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.46% -4%
8781
255 Biểu tượng logo của MAST MAST
02/2022 / BNB Blockchain
MAST *
72,62 USD
1.692.776 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
9.165 USD
0.96% 3%
5318
256 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013 / Huobi Token Blockchain
LTC *
71,06 USD
1.656.409 đ
5.001.416.691 USD
70.336.819 (84%)
Tổng: 84.000.000
344.818.240 USD
1.61% 3%
18
257 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
70,66 USD
1.647.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
1.50% -4%
8575
258 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
70,48 USD
1.642.889 đ
483.793.400 USD
7.119.438 (71%)
Tổng: 10.000.000
49.694.671 USD
3.75% -2%
110
259 Biểu tượng logo của Bankless BED Index Bankless BED Index
10/2021 / Ethereum Blockchain
BED *
69,81 USD
1.627.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.382
1.867 USD
0.64% -3%
6220
260 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
68,59 USD
1.598.810 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.813 USD
0.29% 0%
5673
261 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
68,51 USD
1.596.968 đ
922.002.611 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
17.073.971 USD
1.36% -5%
70
262 Biểu tượng logo của Tiger shares Tiger shares
04/2022 / Cronos Blockchain
Tiger *
68,03 USD
1.585.859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.100
81.618 USD
-10.11% -42%
4080
263 Biểu tượng logo của 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XRPHEDGE *
67,48 USD
1.573.029 đ
0 USD
N/A
568 USD
-0.72% 1%
6878
264 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
65,69 USD
1.531.248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
1.46% -4%
8851
265 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
66,29 USD
1.545.278 đ
0 USD
N/A
20.876 USD
1.70% -5%
4896
266 Biểu tượng logo của PEANUTS PEANUTS
10/2021 / Ethereum Blockchain
PEANUTS *
65,87 USD
1.535.401 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.834
68 USD
0.88% -5%
7847
267 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
65,48 USD
1.526.360 đ
427.382.509 USD
6.526.826 (96%)
Tổng: 6.802.740
666 USD
1.46% -8%
219
268 Biểu tượng logo của .Alpha .Alpha
03/2022 / Ethereum Blockchain
.ALPHA *
65,39 USD
1.524.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 312.729
131 USD
1.14% 31%
7581
269 Biểu tượng logo của Planet Planet
05/2021 / BNB Blockchain
AQUA *
65,34 USD
1.523.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
266.349 USD
4.01% 36%
3515
270 Biểu tượng logo của Aleph Finance Aleph Finance
05/2022 / Avalanche Blockchain
NALEPH *
64,17 USD
1.495.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
32.100 USD
6.54% -16%
4659
271 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
62,42 USD
1.454.958 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
40.387 USD
-1.54% -2%
4514
272 Biểu tượng logo của Bomb Money Bomb Money
12/2021 / BNB Blockchain
BSHARE *
61,61 USD
1.436.069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.001
263.208 USD
26.94% -15%
3524
273 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
61,39 USD
1.430.973 đ
0 USD
N/A
597.074 USD
2.11% 5%
3238
274 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
60,21 USD
1.403.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
20.773 USD
-0.01% 2%
4901
275 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
59,68 USD
1.391.141 đ
640.839.715 USD
10.735.310 (57%)
Tổng: 18.900.000
125.588.896 USD
4.38% -3%
88
276 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
60,37 USD
1.407.230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
0 USD
1.45% -5%
8995
277 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
59,58 USD
1.388.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
51.325 USD
1.76% -22%
4373
278 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
59,50 USD
1.386.939 đ
5.290.850 USD
88.922 (88%)
Tổng: 100.771
10.840 USD
0.25% 2%
963
279 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
59,05 USD
1.376.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
331.235 USD
3.18% -3%
3427
280 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / BNB Blockchain
KEY *
59,08 USD
1.377.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
152 USD
1.50% 2%
7520
281 Biểu tượng logo của VIIIDA Gold VIIIDA Gold
04/2022 / Ethereum Blockchain
AUV *
58,86 USD
1.371.964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.800.000
432.073 USD
0.04% 1%
3336
282 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche Blockchain
TIME *
58,69 USD
1.368.064 đ
53.051.219 USD
N/A
Tổng: 1.155.830
352.564 USD
-0.78% -12%
436
283 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Ethereum Blockchain
CERES *
58,19 USD
1.356.381 đ
320.736 USD
5.512 (22%)
Tổng: 25.000
31.611 USD
17.40% 60%
1908
284 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
57,15 USD
1.332.084 đ
23.496.911 USD
411.170 (63%)
Tổng: 650.000
94.047 USD
-1.18% 8%
594
285 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / BNB Blockchain
CYC *
57,10 USD
1.330.954 đ
1.500.650 USD
26.282 (53%)
Tổng: 50.000
46.700 USD
3.73% 15%
1401
286 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
56,61 USD
1.319.671 đ
10.971.586 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
251.624 USD
-1.64% -36%
778
287 Biểu tượng logo của Xbullion Xbullion
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
57,42 USD
1.338.476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
326 USD
0.02% -3%
7170
288 Biểu tượng logo của Olympus v1 Olympus v1
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
56,84 USD
1.324.929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
22.535 USD
5.71% 19%
4855
289 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
55,34 USD
1.289.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.188
43 USD
0.00% -1%
7988
290 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
54,60 USD
1.272.726 đ
325.046.576 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
5.058.343 USD
4.19% -1%
142
291 Biểu tượng logo của Golden Ratio Per Liquidity Golden Ratio Per Liquidity
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRPL *
53,90 USD
1.256.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.655.235
0 USD
1.46% -3%
8856
292 Biểu tượng logo của Lido Staked SOL Lido Staked SOL
10/2021 / Solana Blockchain
stSOL *
54,28 USD
1.265.267 đ
127.653.168 USD
N/A
Tổng: 511.616.946
3.288.087 USD
4.37% 0%
250
293 Biểu tượng logo của Invest Like Stakeborg Index Invest Like Stakeborg Index
12/2021 / Ethereum Blockchain
ILSI *
53,97 USD
1.258.134 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.45% -2%
9611
294 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
53,14 USD
1.238.757 đ
32.822.891 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
876.109 USD
-4.93% -11%
510
295 Biểu tượng logo của JPool Staked SOL (JSOL) JPool Staked SOL (JSOL)
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
53,16 USD
1.239.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
46.226 USD
2.36% -7%
4437
296 Biểu tượng logo của LYFE GOLD LYFE GOLD
03/2022 / Ethereum Blockchain
LGOLD *
53,16 USD
1.239.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
19 USD
0.00% -2%
8106
297 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
52,35 USD
1.220.279 đ
0 USD
N/A
330 USD
-0.66% 5%
7166
298 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
52,19 USD
1.216.549 đ
17.727.641.070 USD
339.268.665 (66%)
Tổng: 511.616.946
923.213.243 USD
4.17% -1%
9
299 Biểu tượng logo của Socean Staked Sol Socean Staked Sol
10/2021 / Solana Blockchain
SCNSOL *
51,78 USD
1.207.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455.587
250 USD
1.94% -8%
7287
300 Biểu tượng logo của Meta Utopia Meta Utopia
03/2022 / BNB Blockchain
LAND *
51,67 USD
1.204.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.055.225
2.185.507 USD
-2.12% 27%
2953
301 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
51,38 USD
1.197.668 đ
311.910.149 USD
5.975.799 (99%)
Tổng: 6.044.999
837.527 USD
6.42% -11%
147
302 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
51,27 USD
1.195.094 đ
34.689.254 USD
676.605 (98%)
Tổng: 690.420
20.175.453 USD
-1.72% -1%
498
303 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
50,85 USD
1.185.348 đ
0 USD
N/A
66 USD
1.22% -4%
7854
304 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
51,30 USD
1.195.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
293 USD
2.67% 3%
7218
305 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
50,38 USD
1.174.354 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.63% 1%
8833
306 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / BNB Blockchain
ETHBULL *
49,62 USD
1.156.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
406.313 USD
4.10% -16%
3359
307 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
50,31 USD
1.172.726 đ
959.513.579 USD
19.066.339 (91%)
Tổng: 21.000.000
53.681.178 USD
3.55% -7%
67
308 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / TRON Blockchain
JFI *
50,16 USD
1.169.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
99.910 USD
2.65% 9%
3989
309 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
50,42 USD
1.175.177 đ
0 USD
N/A
14.960.264 USD
-1.38% -5%
2831
310 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
48,86 USD
1.138.996 đ
128.794 USD
2.636
1.766 USD
2.90% -65%
2205
311 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
49,11 USD
1.144.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
394.493 USD
-0.42% -11%
3368
312 Biểu tượng logo của Liqwid Finance Liqwid Finance
03/2022 / Cardano Blockchain
LQ *
47,92 USD
1.117.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
4.57% 11%
9924
313 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
47,86 USD
1.115.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.992 USD
7.26% -8%
5289
314 Biểu tượng logo của Varen Varen
09/2021 / Ethereum Blockchain
VRN *
45,65 USD
1.064.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
3.596 USD
10.60% -9%
5826
315 Biểu tượng logo của Dynasty Global Investments Dynasty Global Investments
11/2021 / Ethereum Blockchain
DYN *
46,27 USD
1.078.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
10.507 USD
-13.79% -33%
5255
316 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
44,87 USD
1.045.847 đ
198.222 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
16 USD
1.61% -6%
2086
317 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / BNB Blockchain
SHEESHA *
44,53 USD
1.037.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
826.233 USD
0.19% -7%
3140
318 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
43,75 USD
1.019.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
169.077 USD
-0.12% -18%
3729
319 Biểu tượng logo của JPG NFT Index JPG NFT Index
04/2022 / Ethereum Blockchain
JPG *
43,67 USD
1.017.908 đ
0 USD
N/A
56 USD
1.39% 0%
7901
320 Biểu tượng logo của Dogs Token Dogs Token
02/2022 / BNB Blockchain
DOGS *
43,82 USD
1.021.515 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9828
321 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
42,65 USD
994.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
31.097 USD
4.28% 11%
4673
322 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
43,13 USD
1.005.360 đ
0 USD
N/A
529 USD
-0.16% -2%
6920
323 Biểu tượng logo của PDSHARE PDSHARE
04/2022 / Polygon Blockchain
PDSHARE *
43,12 USD
1.005.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.288
123.490 USD
30.38% -33%
3871
324 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / BNB Blockchain
RUNE *
42,25 USD
984.771 đ
571.048 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
549 USD
1.93% -12%
1720
325 Biểu tượng logo của iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain
03/2022
DEEM
41,40 USD
965.117 đ
0 USD
N/A
9.711 USD
0.27% 0%
5300
326 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
41,23 USD
961.039 đ
824.572 USD
20.000
0 USD
0.00% 66%
1598
327 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / BNB Blockchain
BHC *
41,26 USD
961.678 đ
2.062.801 USD
50.000
303.164 USD
-0.95% -2%
1277
328 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
40,58 USD
945.869 đ
917.018 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
40.047 USD
3.00% 18%
1781
329 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBT *
41,22 USD
960.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
87.295 USD
17.55% 18%
3466
330 Biểu tượng logo của Bitcoin Pro Bitcoin Pro
01/2020 / Ethereum Blockchain
BTCP *
40,26 USD
938.513 đ
0 USD
N/A
0 USD
-15.54% 9%
8558
331 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
38,95 USD
907.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
2.298 USD
1.57% -16%
6092
332 Biểu tượng logo của Xiden Xiden
04/2022
XDEN
39,37 USD
917.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
236.790 USD
-0.89% 8%
3582
333 Biểu tượng logo của Jumbo Jumbo
11/2021 / BNB Blockchain
JUB *
39,29 USD
915.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
888.915 USD
313.95% 313%
3123
334 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
38,02 USD
886.246 đ
534.044.878 USD
14.038.393 (67%)
Tổng: 21.000.000
934.161 USD
2.13% 12%
106
335 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
38,04 USD
886.712 đ
0 USD
N/A
298 USD
0.00% -7%
7211
336 Biểu tượng logo của Twitter Tokenized Stock Zipmex Twitter Tokenized Stock Zipmex
04/2022
TWTR
37,91 USD
883.648 đ
0 USD
N/A
0 USD
-2.16% -9%
9991
337 Biểu tượng logo của Invictus Invictus
11/2021 / Solana Blockchain
IN *
37,88 USD
883.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 249.181
1.425 USD
-0.00% -3%
6394
338 Biểu tượng logo của The Neighbours The Neighbours
04/2022 / Avalanche Blockchain
NEIBR *
36,86 USD
859.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.022.000
5.328 USD
1.48% -25%
5606
339 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
36,54 USD
851.747 đ
54.780.826 USD
1.099.795 (11%)
Tổng: 10.000.000
1.863.830 USD
1.24% -4%
429
340 Biểu tượng logo của DIAMOND DIAMOND
12/2021 / XRP Blockchain
DIAMOND *
37,21 USD
867.274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
406.775 USD
-3.38% -20%
3358
341 Biểu tượng logo của Safuu Safuu
03/2022 / BNB Blockchain
SAFUU *
36,65 USD
854.340 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.250.000.000
948.294 USD
11.30% -31%
3109
342 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
36,27 USD
845.534 đ
0 USD
N/A
165.336 USD
-8.85% -24%
3737
343 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
35,80 USD
834.508 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.47% -4%
8904
344 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
36,47 USD
850.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
0 USD
1.46% -8%
8780
345 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
35,63 USD
830.647 đ
20.299.353 USD
569.650 (57%)
Tổng: 1.000.000
984.682 USD
3.18% 10%
829
346 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
36,46 USD
849.883 đ
146.590.592 USD
4.020.263 (16%)
Tổng: 25.020.263
4.271.832 USD
0.69% -6%
226
347 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
34,89 USD
813.286 đ
74.976.820 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
1.512 USD
9.36% -3%
359
348 Biểu tượng logo của DefHold DefHold
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEFO *
35,08 USD
817.683 đ
0 USD
N/A
88 USD
1.41% -4%
7739
349 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
34,87 USD
812.896 đ
209.240 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
0 USD
1.46% -4%
2072
350 Biểu tượng logo của SIL.FINANCE SIL.FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIL *
34,85 USD
812.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
2.144 USD
-0.69% -16%
6533
351 Biểu tượng logo của Redacted Cartel Redacted Cartel
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
35,22 USD
821.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.051
125.420 USD
4.65% -11%
3864
352 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
34,30 USD
799.533 đ
98.209.641 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
931.231 USD
-6.81% -19%
501
353 Biểu tượng logo của Concave Concave
04/2022 / Ethereum Blockchain
CNV *
32,73 USD
762.842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.000.000
0 USD
1.45% -11%
9980
354 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
32,93 USD
767.521 đ
1.695.814 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
0 USD
0.69% -8%
1351
355 Biểu tượng logo của Babylon Finance Babylon Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
BABL *
32,96 USD
768.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
158.735 USD
1.65% -9%
3759
356 Biểu tượng logo của ZEUS10000 (NEW) ZEUS10000 (NEW)
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZEUS *
33,39 USD
778.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.653
187 USD
0.84% -2%
7436
357 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
31,81 USD
741.484 đ
22.588.454 USD
710.112
68.392 USD
-1.36% -5%
603
358 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
31,97 USD
745.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
50 USD
0.02% 0%
7950
359 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
32,36 USD
754.312 đ
42.293.126 USD
1.302.039 (83%)
Tổng: 1.562.945
1.564.980 USD
-0.48% -3%
496
360 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
32,46 USD
756.583 đ
16.940.474 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
696.017 USD
0.81% 3%
669
361 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Blockchain
FTT *
30,52 USD
711.421 đ
4.163.123.758 USD
136.304.476 (39%)
Tổng: 352.170.015
22.374.789 USD
1.66% -4%
23
362 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020 / BNB Blockchain
AVAX *
31,29 USD
729.370 đ
8.445.989.412 USD
269.128.737 (68%)
Tổng: 395.891.290
591.084.894 USD
5.57% -8%
12
363 Biểu tượng logo của Fantastic Protocol Peg-AVAX (FAVAX) Token Fantastic Protocol Peg-AVAX (FAVAX) Token
03/2022 / Avalanche Blockchain
FAVAX *
31,18 USD
726.875 đ
0 USD
N/A
2.363 USD
4.82% -12%
6072
364 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
31,04 USD
723.592 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
27.395 USD
-12.43% -1%
5297
365 Biểu tượng logo của Staked LUNA Staked LUNA
01/2022 / Terra Blockchain
stLUNA *
30,99 USD
722.377 đ
54.175.100 USD
N/A
Tổng: 408.112
43.206.429 USD
-52.15% -64%
484
366 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTS *
30,65 USD
714.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
759.961 USD
-9.87% 459%
3374
367 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
30,62 USD
713.752 đ
44.505.287 USD
2.093.289
2.589.997 USD
1.16% 8%
483
368 Biểu tượng logo của BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX
02/2022 / Avalanche Blockchain
SAVAX *
31,37 USD
731.235 đ
122.323.923 USD
N/A
357.260 USD
5.59% -8%
258
369 Biểu tượng logo của Ankr Reward Earning Staked AVAX Ankr Reward Earning Staked AVAX
03/2022 / Avalanche Blockchain
aAVAXb *
30,97 USD
721.979 đ
0 USD
N/A
0 USD
5.21% -11%
8397
370 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche Blockchain
WAVAX *
31,28 USD
729.021 đ
0 USD
N/A
44.040.673 USD
5.26% -11%
2817
371 Biểu tượng logo của Florin Florin
10/2020
XFL
31,22 USD
727.705 đ
4.274.258 USD
136.914 (65%)
Tổng: 210.000
175 USD
4.72% 18%
1040
372 Biểu tượng logo của NKCL Classic NKCL Classic
12/2021 / Ethereum Blockchain
NKCLC *
31,36 USD
730.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.999.999
25.875 USD
-0.18% -1%
4781
373 Biểu tượng logo của OEC Token OEC Token
01/2021
OKT
31,28 USD
729.137 đ
499.790.761 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
7.503.923 USD
3.84% -15%
119
374 Biểu tượng logo của AmazingTeamDAO AmazingTeamDAO
04/2022 / BNB Blockchain
AMAZINGTEAM *
30,22 USD
704.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
37.031 USD
-5.68% 28%
4567
375 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021 / Solana Blockchain
MEDIA *
28,99 USD
675.735 đ
0 USD
N/A
102.790 USD
-0.59% -5%
3967
376 Biểu tượng logo của EC Bet Network EC Bet Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECN *
29,29 USD
682.679 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
2.369.517 USD
-4.06% 0%
2872
377 Biểu tượng logo của AstroFarms Finance AstroFarms Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
LEO *
28,76 USD
670.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
0 USD
-1.41% -3%
9199
378 Biểu tượng logo của Avax Nodes Avax Nodes
05/2022 / Avalanche Blockchain
ANODE *
28,75 USD
670.262 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.283 USD
0.68% -30%
6463
379 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
27,88 USD
649.820 đ
130.298 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
31.791 USD
5.93% -28%
2202
380 Biểu tượng logo của OKC Token OKC Token
01/2021
OKT
27,73 USD
646.400 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
1.054.546 USD
-0.07% 21%
3088
381 Biểu tượng logo của Wrapped OKT Wrapped OKT
08/2021 / OKC Token Blockchain
WOKT *
27,75 USD
646.806 đ
0 USD
N/A
263.592 USD
0.66% 22%
3522
382 Biểu tượng logo của TUBE2 TUBE2
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
27,60 USD
643.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
210.179 USD
0.00% 0%
3506
383 Biểu tượng logo của Bubblefong Bubblefong
03/2022 / Ethereum Blockchain
BBF *
27,59 USD
643.131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.650.348 USD
0.75% -0%
2867
384 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
27,44 USD
639.727 đ
20.676 USD
753
36.332 USD
1.34% -8%
2585
385 Biểu tượng logo của Metis Metis
11/2020 / Ethereum Blockchain
MTS *
26,69 USD
622.144 đ
114.296.237 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
5.180.683 USD
1.36% -2%
273
386 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
26,69 USD
622.144 đ
114.296.237 USD
4.930.001 (49%)
Tổng: 10.000.000
5.180.683 USD
1.36% -2%
273
387 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
26,57 USD
619.385 đ
114.663.599 USD
4.315.260 (43%)
Tổng: 10.000.000
8.899.674 USD
0.35% -6%
258
388 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
26,07 USD
607.785 đ
543.264.966 USD
20.835.499 (70%)
Tổng: 29.600.000
301.488 USD
-3.35% 9%
215
389 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
25,78 USD
600.910 đ
53.722.397 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
19.561.330 USD
5.38% -7%
586
390 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
25,80 USD
601.386 đ
140.943 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
27.771 USD
-32.31% -49%
2176
391 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
25,55 USD
595.571 đ
81.468.556 USD
3.188.089 (49%)
Tổng: 6.540.888
18.294.086 USD
4.75% -2%
336
392 Biểu tượng logo của SIL Finance SIL Finance
05/2021 / BNB Blockchain
SIL *
25,70 USD
599.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
0.00% 0%
9039
393 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
24,86 USD
579.487 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -20%
8829
394 Biểu tượng logo của Metria Metria
03/2022 / Ethereum Blockchain
METR *
24,75 USD
576.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.980 USD
-2.09% -3%
5647
395 Biểu tượng logo của Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs)
01/2021
FLOW
24,92 USD
580.871 đ
1.356.923.737 USD
23.301.002 (2%)
Tổng: 1.338.178.864
58.778.759 USD
-5.68% 4%
95
396 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / BNB Blockchain
FUEL *
25,21 USD
587.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
106.698 USD
6.52% 8%
3951
397 Biểu tượng logo của Piggy Finance Piggy Finance
03/2022 / Avalanche Blockchain
PIGGY *
25,45 USD
593.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.431
31.259 USD
-16.60% 1%
4669
398 Biểu tượng logo của Data Economy Index Data Economy Index
09/2021 / Ethereum Blockchain
DATA *
24,56 USD
572.418 đ
0 USD
N/A
9 USD
1.45% -6%
8195
399 Biểu tượng logo của Torii Finance Torii Finance
10/2021 / BNB Blockchain
TORII *
24,57 USD
572.676 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
151.983 USD
-3.80% -11%
3773
400 Biểu tượng logo của JustCarbon Removal JustCarbon Removal
05/2022 / Ethereum Blockchain
JCR *
25,43 USD
592.836 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.995
1.116.024 USD
-3.47% -4%
3073
401 Biểu tượng logo của GizaDao GizaDao
12/2021 / Fantom Blockchain
GIZA *
24,98 USD
582.361 đ
0 USD
N/A
4 USD
-1.32% -7%
8274
402 Biểu tượng logo của Bankless DeFi Innovation Index Bankless DeFi Innovation Index
01/2022 / Ethereum Blockchain
GMI *
25,48 USD
593.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
510 USD
3.92% -4%
6942
403 Biểu tượng logo của Index Coop Index Coop
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTC2X-FLI *
25,36 USD
591.032 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
93.924 USD
-2.66% -22%
4395
404 Biểu tượng logo của MetaReserve.Finance MetaReserve.Finance
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
POWER *
24,56 USD
572.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 53.482
824.199 USD
-12.64% -18%
3323
405 Biểu tượng logo của Midas Midas
10/2019 / Fantom Blockchain
MIDAS *
23,51 USD
548.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
160.848 USD
-3.29% 31%
3749
406 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
23,93 USD
557.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
0 USD
0.00% 0%
8870
407 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
23,75 USD
553.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
1.46% -4%
8762
408 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
23,74 USD
553.379 đ
140.427.835 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
3.767.097 USD
-1.84% 1%
232
409 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
24,36 USD
567.832 đ
101.170.125 USD
4.158.553 (42%)
Tổng: 10.000.000
9.436.282 USD
2.96% 9%
296
410 Biểu tượng logo của Wrapped Moonriver Wrapped Moonriver
09/2021 / Moonriver Blockchain
WMOVR *
23,81 USD
554.902 đ
0 USD
N/A
518 USD
-0.08% 6%
6933
411 Biểu tượng logo của Umami Finance Umami Finance
12/2021
UMAMI
24,39 USD
568.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 105.287
108.993 USD
9.12% 90%
3936
412 Biểu tượng logo của Mirrored SPDR S&P 500 Mirrored SPDR S&P 500
12/2021 / Terra Blockchain
MSPY *
23,98 USD
559.010 đ
0 USD
N/A
777 USD
7.50% -64%
6698
413 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
24,28 USD
565.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.625 USD
6.67% 0%
6301
414 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
23,33 USD
543.822 đ
0 USD
N/A
9 USD
-0.39% -4%
8191
415 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
22,56 USD
525.984 đ
13.908.399 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
2.104.851 USD
4.11% 2%
719
416 Biểu tượng logo của BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY BITICA DIGITAL CRYPTO CURRENCY
09/2019
BDCC
22,56 USD
525.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
1.326 USD
107.53% 329%
6987
417 Biểu tượng logo của Silvertoken Silvertoken
10/2021 / Ethereum Blockchain
SLVT *
23,37 USD
544.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
9220
418 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
22,00 USD
512.716 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.26% 9%
8839
419 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
22,00 USD
512.820 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.14% 6%
8830
420 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
21,70 USD
505.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
227 USD
1.51% 0%
7337
421 Biểu tượng logo của Shade Protocol Shade Protocol
03/2022 / Secret Blockchain
SHD *
21,82 USD
508.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
236.576 USD
-1.84% 30%
3583
422 Biểu tượng logo của BabylonDAO BabylonDAO
01/2022 / Solana Blockchain
BBY *
21,53 USD
501.803 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.03% -35%
9686
423 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
21,95 USD
511.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
21.779.324 USD
-1.38% -9%
2824
424 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
21,11 USD
492.142 đ
2.004.502 USD
94.942 (68%)
Tổng: 140.000
9.146 USD
2.95% -8%
1290
425 Biểu tượng logo của SORA SORA
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
21,22 USD
494.742 đ
11.091.056 USD
522.560
1.421.460 USD
4.44% 40%
776
426 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
20,92 USD
487.645 đ
259.793.023 USD
12.411.438 (59%)
Tổng: 21.000.000
16.473.591 USD
3.15% -2%
172
427 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016 / BNB Blockchain
ETC *
20,83 USD
485.547 đ
2.810.503.934 USD
134.897.851 (64%)
Tổng: 210.700.000
175.872.013 USD
2.8% -2%
32
428 Biểu tượng logo của PDX Coin PDX Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
PDX *
20,81 USD
485.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
249.026 USD
12.80% 5%
3560
429 Biểu tượng logo của Peak Finance Peak Finance
04/2022 / MetisDAO Blockchain
PEAK *
21,23 USD
494.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.072
0 USD
-0.46% -10%
9999
430 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
498.908 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
-5.15% -6%
545
431 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
20,78 USD
484.395 đ
56.517.853 USD
2.719.743 (96%)
Tổng: 2.835.689
86.917 USD
-6.81% 3%
392
432 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
21,42 USD
499.300 đ
1.714.644.980 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
142.612.865 USD
2.58% 0%
43
433 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
20,87 USD
486.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
1.46% -4%
8805
434 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
21,06 USD
490.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
9.899 USD
11.79% -8%
5295
435 Biểu tượng logo của Beau Cat Beau Cat
05/2022 / Ethereum Blockchain
BUC *
20,87 USD
486.504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.419.245 USD
6.79% 16%
3013
436 Biểu tượng logo của CocktailBar CocktailBar
10/2021 / Ethereum Blockchain
COC *
21,05 USD
490.672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
8.865 USD
-5.57% -12%
5338
437 Biểu tượng logo của Hector DAO Hector DAO
11/2021 / Fantom Blockchain
HEC *
21,20 USD
494.172 đ
70.839.059 USD
N/A
Tổng: 10.094.251
2.067.162 USD
5.52% -3%
499
438 Biểu tượng logo của Jade Protocol Jade Protocol
11/2021 / BNB Blockchain
JADE *
20,69 USD
482.263 đ
0 USD
N/A
2.408.178 USD
0.12% -0%
2936
439 Biểu tượng logo của Leo Leo
12/2021 / BNB Blockchain
LEO *
21,11 USD
492.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
843 USD
-1.30% -12%
6660
440 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
19,79 USD
461.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
8.251 USD
-1.17% 3%
5382
441 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
19,89 USD
463.636 đ
321.955.253 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
655.290 USD
0.06% 0%
144
442 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
20,32 USD
473.680 đ
95.539 USD
4.702
1.693 USD
4.35% -57%
2288
443 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
20,02 USD
466.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
0 USD
0.02% -48%
8881
444 Biểu tượng logo của iShares Silver Trust Defichain iShares Silver Trust Defichain
03/2022
DSLV
19,68 USD
458.738 đ
0 USD
N/A
17.942 USD
1.93% 3%
4995
445 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
20,36 USD
474.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.417
28 USD
1.45% -4%
8051
446 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021
GMX
20,20 USD
470.862 đ
154.544.312 USD
N/A
1.373.654 USD
7.9% -6%
222
447 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
18,72 USD
436.341 đ
36.502.133 USD
1.950.000 (9%)
Tổng: 22.000.000
469.164 USD
2.02% -9%
484
448 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
18,73 USD
436.590 đ
8.428.386 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
150.483 USD
-14.45% -43%
838
449 Biểu tượng logo của PDBC Defichain PDBC Defichain
03/2022
DPDBC
18,71 USD
436.243 đ
0 USD
N/A
5.014 USD
1.33% -3%
5639
450 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
19,24 USD
448.484 đ
337.148.817 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
4.707.689 USD
3.14% -3%
135
451 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / TRON Blockchain
DVS *
19,29 USD
449.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
3.88% 10%
8658
452 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020 / Zilliqa Blockchain
GZIL *
19,25 USD
448.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
25.970 USD
4.22% 10%
4777
453 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
18,78 USD
437.719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.340
39.908 USD
-5.80% -17%
4518
454 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
19,39 USD
451.864 đ
0 USD
N/A
125.168 USD
1.87% -3%
3867
455 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / BNB Blockchain
aWSB *
19,27 USD
449.276 đ
117.822 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
14.406 USD
-3.91% 9%
2229
456 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
18,77 USD
437.529 đ
365.055.491 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
1.881.377 USD
6.77% 20%
129
457 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / BNB Blockchain
OLYMPUS *
18,77 USD
437.529 đ
365.055.491 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
1.881.377 USD
6.77% 20%
129
458 Biểu tượng logo của DreamDAO DreamDAO
02/2022 / BNB Blockchain
DREAM *
19,11 USD
445.486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.997
5.620 USD
0.90% 17%
5573
459 Biểu tượng logo của Aalto Protocol Aalto Protocol
05/2022 / BNB Blockchain
AALTO *
18,53 USD
431.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500.000.000
132.955 USD
9.65% 55%
3838
460 Biểu tượng logo của Baddest Alpha Ape Bundle Baddest Alpha Ape Bundle
10/2021 / Ethereum Blockchain
APED *
18,96 USD
441.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.300.000
18 USD
1.39% -4%
8110
461 Biểu tượng logo của Stronger Stronger
04/2022 / Ethereum Blockchain
STRNGR *
18,92 USD
440.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.532.617 USD
14.73% 14%
3008
462 Biểu tượng logo của Mirrored Goldman Sachs Group Inc Mirrored Goldman Sachs Group Inc
02/2021 / Terra Blockchain
mGS *
19,33 USD
450.665 đ
0 USD
N/A
549 USD
11.50% -63%
6897
463 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
18,01 USD
419.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
0 USD
1.88% -3%
8427
464 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
17,75 USD
413.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
4.862 USD
1.94% 29%
5667
465 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018 / Waves Blockchain
KUN *
17,82 USD
415.436 đ
35.644 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
120 USD
3.74% -11%
2510
466 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
18,28 USD
426.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
0 USD
1.46% -4%
8843
467 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
18,15 USD
423.063 đ
60.884 USD
3.355
1.692 USD
6.94% -61%
2402
468 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
18,43 USD
429.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
37.130 USD
-4.72% -11%
4564
469 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
18,02 USD
420.153 đ
252.344 USD
14.000
0 USD
1.46% -2%
2009
470 Biểu tượng logo của Miniverse Share Miniverse Share
03/2022 / Fantom Blockchain
MSHARE *
18,20 USD
424.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.131
10.974 USD
6.19% 27%
5234
471 Biểu tượng logo của Olympus v2 Olympus v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
18,33 USD
427.279 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
1.487.956 USD
4.71% 13%
3014
472 Biểu tượng logo của ImmortalDAO Finance ImmortalDAO Finance
01/2022 / Celo Blockchain
IMMO *
17,51 USD
408.155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.301
62.246 USD
18.78% -22%
4260
473 Biểu tượng logo của Komet Komet
11/2020 / Ethereum Blockchain
KOMET *
17,29 USD
402.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
1.46% -4%
8813
474 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
16,70 USD
389.277 đ
0 USD
N/A
239 USD
1.29% 16%
7301
475 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
16,58 USD
386.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
0.62% -4%
8812
476 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
16,81 USD
391.841 đ
1.647.165.870 USD
98.379.861 (58%)
Tổng: 170.118.638
10.409.986 USD
5.24% 30%
46
477 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
17,43 USD
406.293 đ
47.942.148 USD
1.676.964
691.242 USD
1.24% -11%
463
478 Biểu tượng logo của Dark Matter Dark Matter
04/2021 / Ethereum Blockchain
DMT *
17,08 USD
398.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
0 USD
1.46% -6%
8974
479 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
17,26 USD
402.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
11.891 USD
0.62% -3%
5197
480 Biểu tượng logo của Drip Network Drip Network
07/2021 / BNB Blockchain
DRIP *
16,65 USD
388.096 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
96.875 USD
-0.17% 3%
4003
481 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KuCoin Token Blockchain
WKCS *
16,58 USD
386.504 đ
0 USD
N/A
80.109 USD
4.39% 20%
4097
482 Biểu tượng logo của DinoEGG DinoEGG
01/2022 / Solana Blockchain
DINOEGG *
16,89 USD
393.734 đ
0 USD
N/A
80 USD
4.23% 0%
7778
483 Biểu tượng logo của Comb Finance Comb Finance
01/2022 / Fantom Blockchain
COMB *
16,80 USD
391.535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 230.000.000
30.320 USD
-0.11% 24%
4695
484 Biểu tượng logo của New Earth Order Money New Earth Order Money
01/2022 / TRON Blockchain
NEOM *
16,94 USD
394.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.000.000
693.289 USD
4.00% 24%
3181
485 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
15,55 USD
362.471 đ
781.108.087 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
15.360.035 USD
3.22% 2%
78
486 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
16,40 USD
382.251 đ
0 USD
N/A
2.900.801 USD
5.68% -3%
2911
487 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
15,60 USD
363.636 đ
51.232.526 USD
1.737.212 (35%)
Tổng: 5.000.000
33.984 USD
-4.71% -16%
443
488 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / BNB Blockchain
VBSWAP *
16,19 USD
377.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
40 USD
1.83% 6%
8002
489 Biểu tượng logo của Mirrored Facebook Inc Mirrored Facebook Inc
02/2021 / Ethereum Blockchain
mFB *
15,81 USD
368.420 đ
0 USD
N/A
1.823 USD
29.18% -54%
6235
490 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
15,92 USD
371.023 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
14.754 USD
-10.10% -3%
5095
491 Biểu tượng logo của Pylon Finance Pylon Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PYLON *
15,53 USD
361.965 đ
227.927 USD
14.678 (100%)
Tổng: 14.700
0 USD
0.00% -30%
2041
492 Biểu tượng logo của GameFi GameFi
09/2021 / BNB Blockchain
GAFI *
15,59 USD
363.337 đ
15.557.558 USD
998.099 (7%)
Tổng: 14.954.970
492.917 USD
1.44% -17%
699
493 Biểu tượng logo của DIVI LAND DIVI LAND
05/2022 / Ethereum Blockchain
DVLD *
16,11 USD
375.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
195 USD
-23.18% 210%
7415
494 Biểu tượng logo của Juno Network Juno Network
11/2021
JUNO
16,13 USD
375.990 đ
610.554.149 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.581.166 USD
17.66% 63%
153
495 Biểu tượng logo của LootBox.io LootBox.io
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
16,33 USD
380.647 đ
369.037 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
63 USD
48.09% -7%
1861
496 Biểu tượng logo của BundlesBets BundlesBets
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
16,47 USD
383.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
2.286 USD
0.65% 9%
6096
497 Biểu tượng logo của Best Fintech Investment Coin Best Fintech Investment Coin
03/2022
BFIC
14,54 USD
339.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
672.412 USD
1.42% 27%
3192
498 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
15,08 USD
351.515 đ
385.893.319 USD
23.850.565 (93%)
Tổng: 25.544.922
27.496.048 USD
1.4% -1%
126
499 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
14,69 USD
342.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
7 USD
1.50% -4%
8220
500 Biểu tượng logo của DOTDOWN DOTDOWN
09/2020
DOTDOWN
15,07 USD
351.338 đ
0 USD
N/A
2.327.685 USD
-1.12% 30%
2941
501 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
14,97 USD
348.836 đ
16.351 USD
1.093 (55%)
Tổng: 2.000
0 USD
0.02% 127%
2612
502 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
14,87 USD
346.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
0 USD
1.39% -33%
8890
503 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
15,13 USD
352.671 đ
0 USD
N/A
0 USD
3.33% 109%
8947
504 Biểu tượng logo của NewB.Farm NewB.Farm
07/2021 / BNB Blockchain
NEWB *
15,44 USD
359.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
20.854 USD
1.02% -13%
4897
505 Biểu tượng logo của Wrapped Arweave Wrapped Arweave
08/2021 / Ethereum Blockchain
WAR *
15,16 USD
353.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
1.45% -17%
9121
506 Biểu tượng logo của Spartacus Spartacus
11/2021 / Fantom Blockchain
SPA *
14,59 USD
340.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000
13.512 USD
-0.24% -1%
5138
507 Biểu tượng logo của Dragon Crypto Aurum Dragon Crypto Aurum
11/2021 / Avalanche Blockchain
DCAU *
14,80 USD
344.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
38.580 USD
10.53% -13%
4539
508 Biểu tượng logo của H2O H2O
05/2022 / Ethereum Blockchain
PSDN *
14,82 USD
345.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999
5.058 USD
-1.70% -5%
5630
509 Biểu tượng logo của JUNO (JUNO) JUNO (JUNO)
11/2021
JUNO
15,31 USD
356.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
4.783.747 USD
7.70% 53%
2966
510 Biểu tượng logo của Piston Piston
04/2022 / BNB Blockchain
PSTN *
15,08 USD
351.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
256.055 USD
-0.66% -12%
3543
511 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
13,95 USD
325.087 đ
546.081 USD
39.156 (43%)
Tổng: 92.062
47.543 USD
1.12% 1%
1729
512 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
14,15 USD
329.784 đ
253.448.001 USD
17.914.364 (85%)
Tổng: 21.000.000
204.472 USD
-28.06% -26%
228
513 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
14,48 USD
337.505 đ
75.553 USD
5.218
476 USD
7.73% -57%
2358
514 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
13,80 USD
321.745 đ
276.058 USD
20.000
0 USD
1.84% -1%
1976
515 Biểu tượng logo của DShares DShares
03/2022 / Fantom Blockchain
DSHARE *
14,22 USD
331.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
20.396 USD
4.94% 17%
4914
516 Biểu tượng logo của Round Dollar Round Dollar
09/2021 / TRON Blockchain
RD *
14,41 USD
335.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.994
167.643 USD
-0.59% 1%
3733
517 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
13,80 USD
321.678 đ
145.280.233 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
466.869 USD
4.14% 21%
229
518 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
13,24 USD
308.624 đ
79.634.423 USD
5.888.504 (54%)
Tổng: 11.000.000
1.867.844 USD
2.67% 4%
341
519 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016 / Ethereum Blockchain
GBYTE *
13,40 USD
312.425 đ
10.838.922 USD
808.692 (81%)
Tổng: 1.000.000
15.901 USD
2.40% 2%
783
520 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
13,25 USD
308.895 đ
98.509.690 USD
7.433.782 (87%)
Tổng: 8.537.500
3.051.886 USD
9.22% 1%
428
521 Biểu tượng logo của YAMv2 YAMv2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
12,95 USD
301.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
111.531 USD
0.07% 0%
3227
522 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / TRON Blockchain
CORN *
13,14 USD
306.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
841 USD
-0.37% -1%
6662
523 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
13,08 USD
304.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
0 USD
1.47% -4%
8906
524 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BELT *
12,93 USD
301.284 đ
70.999.430 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
25.789.145 USD
-2.52% -28%
398
525 Biểu tượng logo của DiamondToken DiamondToken
05/2021 / BNB Blockchain
DIAMOND *
12,60 USD
293.600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
0.00% -0%
9012
526 Biểu tượng logo của BITONE BITONE
03/2022 / TRON Blockchain
BIO *
12,75 USD
297.197 đ
0 USD
N/A
1.067.576 USD
11.01% -10%
3086
527 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / BNB Blockchain
SEED *
12,71 USD
296.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
0 USD
-7.67% -47%
9098
528 Biểu tượng logo của UNIUM UNIUM
03/2022 / Ethereum Blockchain
UNM *
13,34 USD
310.890 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.023 USD
1.16% 3%
4536
529 Biểu tượng logo của Genopets Genopets
11/2021 / Solana Blockchain
GENE *
12,52 USD
291.841 đ
47.238.317 USD
3.772.774 (4%)
Tổng: 100.000.000
1.533.804 USD
0.18% 41%
472
530 Biểu tượng logo của BTC 2x Flexible Leverage Index BTC 2x Flexible Leverage Index
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTC2X-FLI *
12,95 USD
301.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
552.938 USD
4.43% -0%
3261
531 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)
12/2021 / Polygon Blockchain
ETH2X-FLI-P *
12,73 USD
296.620 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
118 USD
2.05% -7%
7632
532 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
12,57 USD
292.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
599.917 USD
-1.23% 38%
3236
533 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
12,45 USD
290.210 đ
3.240.547.965 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
8.152.838 USD
2.24% -2%
29
534 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / TRON Blockchain
PEARL *
12,47 USD
290.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
51.294 USD
10.99% 1%
4374
535 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
12,33 USD
287.327 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
0 USD
0.74% -1%
8858
536 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
11,89 USD
277.222 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 3%
9028
537 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
12,23 USD
285.023 đ
0 USD
N/A
81 USD
0.76% 3%
7775
538 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
12,00 USD
279.669 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
0 USD
-0.06% -1%
8987
539 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
11,66 USD
271.808 đ
209.892 USD
18.000
0 USD
6.10% -1%
2070
540 Biểu tượng logo của Piggy Share Piggy Share
03/2022 / Avalanche Blockchain
PSHARE *
11,86 USD
276.437 đ
0 USD
N/A
45.847 USD
-15.23% 70%
4440
541 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / BNB Blockchain
GYRO *
12,08 USD
281.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
157.889 USD
-1.75% 0%
3763
542 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
12,45 USD
290.210 đ
309.844.205 USD
20.244.862 (20%)
Tổng: 100.000.000
72.209.066 USD
-2.25% 28%
148
543 Biểu tượng logo của Nirvana ANA Nirvana ANA
04/2022 / Solana Blockchain
ANA *
11,83 USD
275.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.032.297
50.804 USD
5.62% 6%
4381
544 Biểu tượng logo của MetaPlay MetaPlay
11/2021 / BNB Blockchain
MPLAY *
11,64 USD
271.251 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
102.750 USD
-3.66% -17%
3968
545 Biểu tượng logo của ChargeDefi ChargeDefi
12/2021 / BNB Blockchain
CHARGE *
11,74 USD
273.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
71.006 USD
12.91% -3%
4166
546 Biểu tượng logo của The Phoenix The Phoenix
01/2022 / Avalanche Blockchain
FIRE *
12,34 USD
287.565 đ
0 USD
N/A
167.058 USD
-1.76% -29%
3734
547 Biểu tượng logo của Comfy Share Comfy Share
01/2022 / Harmony Blockchain
CSHARE *
12,22 USD
284.742 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.501
0 USD
-9.35% 37%
9774
548 Biểu tượng logo của Code7 Code7
03/2022 / Fantom Blockchain
CODE7 *
12,37 USD
288.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.315
887.820 USD
7.61% 61%
3229
549 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
10,54 USD
245.687 đ
73.478.871 USD
11.000.000
244.874.648 USD
49.36% 41%
362
550 Biểu tượng logo của Freedom God Dao Freedom God Dao
04/2022 / BNB Blockchain
FGD *
10,52 USD
245.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
26.298.696 USD
0.74% -9%
2822
551 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
10,99 USD
256.105 đ
18.715.559 USD
1.703.442 (71%)
Tổng: 2.388.408
3.978.350 USD
2.37% 5%
648
552 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
11,44 USD
266.564 đ
624.649 USD
54.623 (94%)
Tổng: 58.000
1.027 USD
-45.10% -34%
1686
553 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
10,76 USD
250.816 đ
759.043.461 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
59.613.007 USD
4.31% 0%
80
554 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019 / BNB Blockchain
ATOM *
11,33 USD
264.024 đ
3.243.614.040 USD
286.370.297
211.988.934 USD
0.39% -4%
28
555 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020 / BNB Blockchain
BCA *
11,31 USD
263.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
228.987 USD
1.11% -3%
3596
556 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
11,16 USD
260.056 đ
124.920 USD
11.197
273 USD
9.26% -62%
2212
557 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
11,47 USD
267.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
1.47% -4%
8899
558 Biểu tượng logo của SolFarm SolFarm
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
10,62 USD
247.459 đ
8.654.235 USD
815.206 (8%)
Tổng: 10.000.000
612.024 USD
3.88% -29%
1029
559 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
10,52 USD
245.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
190.160 USD
1.02% 1%
3674
560 Biểu tượng logo của Boryoku Genesis Dragonz Index Boryoku Genesis Dragonz Index
03/2022 / Solana Blockchain
DRGNZ *
10,99 USD
256.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.000
10 USD
2.39% -11%
8178
561 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
11,44 USD
266.589 đ
0 USD
N/A
599.717 USD
3.42% -10%
3237
562 Biểu tượng logo của pSTAKE Staked ATOM pSTAKE Staked ATOM
10/2021 / Ethereum Blockchain
STKATOM *
10,84 USD
252.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 281.097.381
30.104 USD
-0.01% 1%
4701
563 Biểu tượng logo của 2SHARE 2SHARE
01/2022 / Fantom Blockchain
2SHARES *
10,94 USD
255.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.065
19.757 USD
-2.76% -11%
4949
564 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
9,70 USD
225.994 đ
1.340.542 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
278.256 USD
-2.40% -12%
1441
565 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020 / Huobi Token Blockchain
DOT *
10,06 USD
234.499 đ
11.229.409.237 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
333.082.333 USD
1.28% -12%
11
566 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
10,22 USD
238.341 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
1.45% -2%
8761
567 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
9,69 USD
225.855 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.46% -8%
8799
568 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
9,86 USD
229.883 đ
0 USD
N/A
0 USD
14.85% 17%
8828
569 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021
PFI
9,51 USD
221.664 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
0 USD
0.00% -13%
9023
570 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
9,89 USD
230.431 đ
91.035 USD
9.209 (15%)
Tổng: 60.000
0 USD
1.46% -14%
2302
571 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
START *
9,54 USD
222.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.015.947 USD
-11.03% 8%
2698
572 Biểu tượng logo của WHEAT Token WHEAT Token
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
WHEAT *
9,78 USD
227.886 đ
0 USD
N/A
523.859 USD
6.55% -5%
3566
573 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
10,37 USD
241.725 đ
639.164.669 USD
61.903.631 (62%)
Tổng: 100.000.000
31.704.796 USD
8.48% -12%
89
574 Biểu tượng logo của PegasusDollar PegasusDollar
04/2022 / Cronos Blockchain
PES *
9,84 USD
229.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
148.102 USD
-7.15% 0%
3782
575 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
10,06 USD
234.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
1.50% -61%
9334
576 Biểu tượng logo của Bitcoin Latinum Bitcoin Latinum
11/2021
LTNM
10,16 USD
236.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
134.488 USD
-2.66% 2%
3833
577 Biểu tượng logo của Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income
11/2021 / Polygon Blockchain
DUBI *
9,88 USD
230.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 654.807
12.872 USD
5.49% -2%
5164
578 Biểu tượng logo của XIDO FINANCE XIDO FINANCE
11/2021 / Ethereum Blockchain
XIDO *
10,06 USD
234.499 đ
306.859.700 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.573 USD
-14.96% -14%
143
579 Biểu tượng logo của Maia Maia
01/2022 / MetisDAO Blockchain
MAIA *
10,39 USD
242.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.785
0 USD
0.00% -33%
9719
580 Biểu tượng logo của GScarab GScarab
12/2021 / Fantom Blockchain
GSCARAB *
10,05 USD
234.304 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.501
2.066 USD
-4.87% -0%
6158
581 Biểu tượng logo của Mad Meerkat ETF Mad Meerkat ETF
03/2022 / Cronos Blockchain
METF *
9,56 USD
222.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.767.785
710.458 USD
-6.40% -2%
3176
582 Biểu tượng logo của Iron Bank Iron Bank
01/2022 / Fantom Blockchain
IB *
9,93 USD
231.489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.300.000
1.143.699 USD
-2.15% 16%
3069
583 Biểu tượng logo của N3RD Finance N3RD Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
N3RDz *
8,88 USD
207.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.425
0 USD
1.46% -4%
8853
584 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
8,58 USD
200.000 đ
85.838.957 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
2.762.636 USD
2.28% 46%
321
585 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
9,33 USD
217.466 đ
17.277.865 USD
1.852.000 (9%)
Tổng: 20.000.000
767.710 USD
-0.66% 0%
664
586 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
9,33 USD
217.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
2.032 USD
-11.18% -3%
6167
587 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
8,94 USD
208.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
273.589 USD
-0.25% 22%
3503
588 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
9,24 USD
215.355 đ
0 USD
N/A
1.967.308 USD
3.27% -8%
2967
589 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
8,77 USD
204.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
101.183 USD
14.36% 11%
3981
590 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
8,75 USD
203.922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
0 USD
1.46% -16%
8798
591 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
9,05 USD
210.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
20.149 USD
1.06% -2%
4926
592 Biểu tượng logo của Luxurious Pro Network Token Luxurious Pro Network Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
LPNT *
9,09 USD
211.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
189.569 USD
1.65% 2%
3675
593 Biểu tượng logo của bloXmove bloXmove
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BLXM *
8,92 USD
207.887 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
988.644 USD
-2.41% -13%
3315
594 Biểu tượng logo của Yearn Cash Yearn Cash
11/2021 / Ethereum Blockchain
YFIC *
9,49 USD
221.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
0 USD
-2.95% -21%
9431
595 Biểu tượng logo của Nemesis DAO Nemesis DAO
11/2021 / BNB Blockchain
NMS *
8,93 USD
208.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.215
84.917 USD
1.11% 5%
4064
596 Biểu tượng logo của CRODEX CRODEX
11/2021 / Cronos Blockchain
CRX *
9,02 USD
210.323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.970 USD
-0.21% -8%
5932
597 Biểu tượng logo của Covenant Covenant
01/2022 / Ethereum Blockchain
COVN *
8,56 USD
199.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.300.761 USD
-0.28% -1%
3038
598 Biểu tượng logo của Asgardian Aereus Asgardian Aereus
01/2022 / Avalanche Blockchain
VOLT *
9,42 USD
219.610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.232
1.541 USD
-2.33% -3%
6332
599 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
7,78 USD
181.352 đ
84.092.091 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
11.079.700 USD
1.49% -18%
327
600 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
8,05 USD
187.646 đ
809.590.020 USD
118.196.058 (53%)
Tổng: 223.000.000
8.523.090 USD
-0.06% -19%
77
601 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
PSG *
8,33 USD
194.071 đ
25.902.846 USD
3.111.216 (16%)
Tổng: 20.000.000
16.485.929 USD
-13.42% 61%
571
602 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
8,06 USD
187.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
4.043 USD
-0.74% 1%
5733
603 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
7,93 USD
184.861 đ
194.908 USD
24.577 (88%)
Tổng: 28.000
0 USD
1.46% -21%
2089
604 Biểu tượng logo của Palantir Tokenized Stock Defichain Palantir Tokenized Stock Defichain
03/2022
DPLTR
8,19 USD
190.916 đ
0 USD
N/A
44.085 USD
2.04% 1%
4468
605 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
7,74 USD
180.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36.122 USD
3.48% -10%
4588
606 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
8,17 USD
190.339 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
1.46% -7%
8822
607 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
8,27 USD
192.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
337.375 USD
0.01% 10%
3420
608 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / BNB Blockchain
GRO *
7,90 USD
184.033 đ
3.421.521 USD
433.377 (75%)
Tổng: 580.000
40.576 USD
0.19% 0%
1106
609 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
8,19 USD
190.875 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.46% -4%
8732
610 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
8,23 USD
191.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
29 USD
-0.01% -3%
8047
611 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
7,56 USD
176.247 đ
15.457.888 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
633.952 USD
2.52% -8%
838
612 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
8,32 USD
193.949 đ
0 USD
N/A
2.949 USD
2.31% -7%
5935
613 Biểu tượng logo của APEcoin APEcoin
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
APE *
7,98 USD
186.014 đ
2.336.296.990 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
356.085.070 USD
-0.52% -8%
34
614 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017 / Huobi Token Blockchain
FIL *
8,38 USD
195.338 đ
1.786.296.903 USD
212.745.072
128.676.061 USD
3.25% -5%
41
615 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
7,65 USD
178.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
182.129 USD
0.74% 0%
3702
616 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
7,56 USD
176.224 đ
455.279.394 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
39.889.560 USD
17.87% -13%
116
617 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
182.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
7.48% -30%
2705
618 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / BNB Blockchain
BTCST *
8,42 USD
196.244 đ
96.108.238 USD
11.415.812 (76%)
Tổng: 15.000.000
2.208.383 USD
-1.52% 12%
284
619 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
8,07 USD
188.112 đ
1.891.740.098 USD
233.839.745 (49%)
Tổng: 481.883.032
61.790.885 USD
1.09% -6%
38
620 Biểu tượng logo của Polaris Finance Polaris Finance
03/2022 / Aurora Blockchain
POLAR *
8,23 USD
191.801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.559
0 USD
0.00% 8%
9922
621 Biểu tượng logo của Robust Token Robust Token
07/2021 / BNB Blockchain
RBT *
8,23 USD
191.801 đ
196.696 USD
23.905 (24%)
Tổng: 100.000
228 USD
3.50% 12%
2087
622 Biểu tượng logo của Mirrored Airbnb Inc Mirrored Airbnb Inc
02/2021 / Terra Blockchain
mABNB *
8,16 USD
190.143 đ
0 USD
N/A
2.187 USD
5.24% -70%
6124
623 Biểu tượng logo của OEC FIL OEC FIL
09/2021 / OKC Token Blockchain
FILK *
8,36 USD
194.899 đ
0 USD
N/A
2.127 USD
2.14% -6%
6143
624 Biểu tượng logo của Ethereum Wrapped Filecoin Ethereum Wrapped Filecoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
EFIL *
8,30 USD
193.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.427
1.111 USD
0.96% -3%
6549
625 Biểu tượng logo của 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNBHEDGE *
7,91 USD
184.303 đ
0 USD
N/A
14.987 USD
-1.87% -7%
5089
626 Biểu tượng logo của SSV Network SSV Network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
8,43 USD
196.503 đ
57.587.514 USD
10.000.000
491.641 USD
8% 8%
416
627 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
8,46 USD
197.251 đ
84.620.674 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
1.636.043 USD
8.03% 2%
308
628 Biểu tượng logo của Belrium Belrium
11/2021
BEL
8,14 USD
189.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.742.000
259.580 USD
0.70% 2%
3532
629 Biểu tượng logo của FloorDAO FloorDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
FLOOR *
8,10 USD
188.768 đ
0 USD
N/A
2.758.781 USD
4.11% -6%
2920
630 Biểu tượng logo của Ring Ring
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
RING *
8,16 USD
190.285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 349.852
0 USD
12.73% -43%
9690
631 Biểu tượng logo của HAPI Protocol HAPI Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
7,96 USD
185.543 đ
5.416.836 USD
680.524 (68%)
Tổng: 1.000.000
1.739.212 USD
2.78% -6%
956
632 Biểu tượng logo của ElasticSwap ElasticSwap
03/2022 / Avalanche Blockchain
TIC *
7,82 USD
182.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
0 USD
-0.07% -8%
9938
633 Biểu tượng logo của Hector Finance Hector Finance
11/2021 / Fantom Blockchain
HEC *
8,10 USD
188.859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.094.251
577.142 USD
0.82% -3%
3247
634 Biểu tượng logo của Holy Trinity Holy Trinity
03/2021
HOLY
8,26 USD
192.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.346
130 USD
2.32% -6%
7583
635 Biểu tượng logo của Poollotto.finance Poollotto.finance
12/2021 / BNB Blockchain
PLT *
7,95 USD
185.315 đ
84.780.765 USD
N/A
Tổng: 19.272.000
666.757 USD
1.74% -18%
326
636 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
7,98 USD
186.014 đ
2.336.296.990 USD
292.187.500 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
356.085.070 USD
-0.52% -8%
34
637 Biểu tượng logo của BTSE BTSE
03/2020 / Ethereum Blockchain
BTSE *
6,64 USD
154.875 đ
28.933.296 USD
4.354.711 (2%)
Tổng: 200.000.000
2.082.803 USD
-0.04% 6%
541
638 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / TRON Blockchain
DJV *
7,21 USD
167.962 đ
18.987 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
0 USD
1.84% -1%
2594
639 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
7,26 USD
169.231 đ
3.393.391.283 USD
467.009.550 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
320.548.837 USD
3.23% -0%
25
640 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
7,00 USD
163.170 đ
1.084.878.619 USD
154.885.159 (31%)
Tổng: 500.000.000
29.804.340 USD
-0.85% -1%
63
641 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANY *
6,51 USD
151.769 đ
121.358.442 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
1.060.933 USD
-6.55% -18%
253
642 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
7,44 USD
173.426 đ
83.825.363 USD
12.433.072 (100%)
Tổng: 12.485.048
28.981 USD
1.22% -8%
329
643 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
6,88 USD
160.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
0 USD
-4.55% -14%
8816
644 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
7,05 USD
164.330 đ
98.120 USD
13.918
519 USD
10.85% -55%
2284
645 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / Huobi Token Blockchain
WHT *
6,99 USD
163.011 đ
0 USD
N/A
397.363 USD
-1.06% -0%
3365
646 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020 / Ethereum Blockchain
ALINK *
7,28 USD
169.582 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
2.71% -5%
8602
647 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
6,98 USD
162.697 đ
0 USD
N/A
150.647 USD
2.27% 8%
3774
648 Biểu tượng logo của ZilSwap ZilSwap
04/2021 / Zilliqa Blockchain
ZWAP *
6,75 USD
157.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.201 USD
8.53% 3%
5384
649 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
6,51 USD
151.740 đ
22.836.746 USD
3.508.140 (18%)
Tổng: 20.000.000
35.156.134 USD
-12.07% 34%
601
650 Biểu tượng logo của Staked NEAR Staked NEAR
03/2022 / Aurora Blockchain
STNEAR *
6,62 USD
154.200 đ
0 USD
N/A
18.532 USD
1.92% -5%
4980
651 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
6,61 USD
154.041 đ
0 USD
N/A
2.136 USD
0.05% -99%
6142
652 Biểu tượng logo của LiNEAR Protocol LiNEAR Protocol
04/2022
LINEAR
6,92 USD
161.377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.920.634.920
3 USD
0.00% -10%
8434
653 Biểu tượng logo của Guardian Guardian
10/2021 / BNB Blockchain
GUARD *
7,46 USD
173.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.298.108 USD
-3.03% -20%
2943
654 Biểu tượng logo của Ethereans Ethereans
10/2021 / Ethereum Blockchain
OS *
7,38 USD
171.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
13.579 USD
0.43% 13%
5133
655 Biểu tượng logo của Minato Minato
05/2022 / Ethereum Blockchain
MNTO *
7,05 USD
164.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
8.673 USD
-0.63% 4%
5351
656 Biểu tượng logo của Sandclock Sandclock
10/2021 / Ethereum Blockchain
QUARTZ *
7,04 USD
163.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
654.864 USD
18.00% -3%
3467
657 Biểu tượng logo của JUNO JUNO
11/2021 / Cosmos Blockchain
JUNO *
7,16 USD
166.900 đ
365.042.494 USD
N/A
Tổng: 185.562.268
1.110.696 USD
2.21% 18%
128
658 Biểu tượng logo của Kitty Finance Kitty Finance
12/2021 / Avalanche Blockchain
KITTY *
7,30 USD
170.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145
40 USD
5.17% -40%
8003
659 Biểu tượng logo của Mirrored Square Mirrored Square
12/2021 / Terra Blockchain
MSQ *
6,97 USD
162.438 đ
0 USD
N/A
477 USD
20.85% -52%
6978
660 Biểu tượng logo của Kaiken Kaiken
11/2021 / BNB Blockchain
KAIDHT *
7,41 USD
172.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
283 USD
1.70% -10%
7231
661 Biểu tượng logo của STAKE STAKE
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
6,82 USD
159.051 đ
57.704.475 USD
8.456.967 (99%)
Tổng: 8.537.500
224.810 USD
0.78% -8%
385
662 Biểu tượng logo của D3 Protocol D3 Protocol
02/2022 / BNB Blockchain
DEFI *
6,65 USD
155.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333
7.186 USD
-2.02% -19%
5447
663 Biểu tượng logo của Vikings Finance Vikings Finance
12/2021 / Avalanche Blockchain
VAL *
6,96 USD
162.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999
0 USD
-0.16% 0%
9532
664 Biểu tượng logo của Asia Pacific Electronic Coin Asia Pacific Electronic Coin
10/2021 / TRON Blockchain
APECOIN *
7,47 USD
174.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.908.020 USD
6.12% -8%
2858
665 Biểu tượng logo của Project Galaxy Project Galaxy
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
6,97 USD