1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 6279 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3329) - Tron (81) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (1225) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (30) - Fantom (1) - Celo (1) - Avalanche (4) - Solana (11) - Xdai chain (4) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (4) - Polygon (31) - Waves (1) - KCC (2) - Cardano (2) - TomoChain (1) -

Bảng xếp hạng 6279 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
174.501 USD
≈ 4.032.713.355 đ
0 USD
N/A
13.979 USD
(0 exchanges)
6.09% 12%
3916
2 Biểu tượng logo của BlipCoin BlipCoin
08/2020
BPCN
164.029 USD
≈ 3.790.715.489 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
5.97% -13%
4292
3 Biểu tượng logo của iBTC (Synthetix) iBTC (Synthetix)
08/2020 / Ethereum Blockchain
IBTC *
87.788 USD
≈ 2.028.783.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 505
0 USD
(1 exchanges)
15.61% 14%
4284
4 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
73.317 USD
≈ 1.694.353.290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
44 USD
(0 exchanges)
4.14% 42%
4878
5 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
72.971 USD
≈ 1.686.371.313 đ
3.064.799 USD
42
2.970 USD
(2 exchanges)
2.98% 5%
1184
6 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
51.459 USD
≈ 1.189.213.272 đ
16.158.069 USD
314 (100%)
Tổng: 315
16.702 USD
(2 exchanges)
1.38% 16%
665
7 Biểu tượng logo của Project-X Project-X
05/2017
NANOX
38.219 USD
≈ 883.229.956 đ
2.991 USD
N/A
Tổng: 1
372 USD
(1 exchanges)
25.43% 34%
2521
8 Biểu tượng logo của mStable BTC mStable BTC
02/2021 / Ethereum Blockchain
MBTC *
37.629 USD
≈ 869.594.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.209 USD
(1 exchanges)
-43.38% -57%
4047
9 Biểu tượng logo của PieDAO BTC++ PieDAO BTC++
08/2020 / Ethereum Blockchain
BTC++ *
34.826 USD
≈ 804.828.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90
0 USD
(1 exchanges)
6.32% -10%
4902
10 Biểu tượng logo của Punk Basic Punk Basic
02/2021
PUNK-BASIC
34.332 USD
≈ 793.416.007 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120
2.584 USD
(0 exchanges)
-8.57% -32%
4121
11 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
33.511 USD
≈ 774.435.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 513
152.701 USD
(4 exchanges)
3.13% 5%
3143
12 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
33.427 USD
≈ 772.495.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
129.053 USD
(1 exchanges)
2.53% 5%
3195
13 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
33.371 USD
≈ 771.213.853 đ
1.331.732.717 USD
39.906
8.622.886 USD
(2 exchanges)
3.16% 5%
209
14 Biểu tượng logo của Goes Up Higher Goes Up Higher
06/2021 / Binance Smart Chain
GUH *
33.278 USD
≈ 769.060.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
365.611 USD
(0 exchanges)
-10.33% -44%
2903
15 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain
BTCB *
33.265 USD
≈ 768.756.702 đ
2.432.020.593 USD
73.110 (91%)
Tổng: 80.501
29.032.515 USD
(5 exchanges)
3.19% 5%
39
16 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
01/2009
BTC
33.223 USD
≈ 767.786.657 đ
623.422.167.508 USD
18.764.700 (89%)
Tổng: 21.000.000
21.272.952.390 USD
(All exchanges)
2.99% 5%
1
17 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
33.206 USD
≈ 767.391.333 đ
6.464.382.873 USD
194.675
155.401.288 USD
(Large exchanges)
2.92% 5%
16
18 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
33.183 USD
≈ 766.866.678 đ
418.388.772 USD
12.608 (92%)
Tổng: 13.698
2.934.736 USD
(11 exchanges)
2.95% 5%
108
19 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
33.153 USD
≈ 766.162.359 đ
66.529.971 USD
2.007 (0%)
Tổng: 20.999.764
33.658 USD
(4 exchanges)
3.44% 6%
339
20 Biểu tượng logo của Bitcoin TRC20 Bitcoin TRC20
04/2021 / Tron Blockchain
BTCT *
33.119 USD
≈ 765.388.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
948.244 USD
(0 exchanges)
2.81% 5%
2731
21 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
33.027 USD
≈ 763.261.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
259.650 USD
(3 exchanges)
2.36% 5%
2983
22 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
32.671 USD
≈ 755.022.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.019.384 USD
(2 exchanges)
1.67% 2%
2723
23 Biểu tượng logo của Robonomics Web Services Robonomics Web Services
07/2020 / Ethereum Blockchain
RWS *
29.093 USD
≈ 672.327.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
0 USD
(2 exchanges)
6.89% -19%
4228
24 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
29.008 USD
≈ 670.368.422 đ
1.062.710.601 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
149.005.277 USD
(Large exchanges)
2.51% 5%
67
25 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing YFI Matic Aave Interest Bearing YFI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAYFI *
28.648 USD
≈ 662.044.572 đ
0 USD
N/A
601 USD
(0 exchanges)
1.79% -9%
4612
26 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
26.880 USD
≈ 621.203.206 đ
7.677.784 USD
286 (4%)
Tổng: 6.613
19.650 USD
(3 exchanges)
12.04% -11%
875
27 Biểu tượng logo của Klondike BTC Klondike BTC
03/2021 / Ethereum Blockchain
KBTC *
23.896 USD
≈ 552.227.613 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187
4.819 USD
(1 exchanges)
5.52% 5%
4246
28 Biểu tượng logo của wanBTC wanBTC
03/2021 / Wanchain
WANBTC *
20.033 USD
≈ 462.953.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-4.64% -16%
4998
29 Biểu tượng logo của τBitcoin τBitcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
ΤBTC *
10.291 USD
≈ 237.832.456 đ
3.190.310 USD
310 (15%)
Tổng: 2.100
42.451 USD
(0 exchanges)
2.51% -11%
1169
30 Biểu tượng logo của Sake Sake
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAK3 *
9.453 USD
≈ 218.464.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888
16.113 USD
(0 exchanges)
21.84% 10%
3870
31 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018
THR
8.259 USD
≈ 190.866.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.891 USD
(1 exchanges)
2.89% 6%
4353
32 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
8.218 USD
≈ 189.909.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
21.23% -20%
4212
33 Biểu tượng logo của Bankcoin Reserve Bankcoin Reserve
05/2020
BCR
6.505 USD
≈ 150.333.419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
13.010 USD
(2 exchanges)
3.42% 1%
3942
34 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
6.493 USD
≈ 150.044.358 đ
64.926.161 USD
10.000
76.335 USD
(3 exchanges)
0.53% 4%
347
35 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
6.433 USD
≈ 148.655.075 đ
0 USD
N/A
20 USD
(1 exchanges)
-0.35% -2%
4933
36 Biểu tượng logo của ARCx ARCx
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
6.212 USD
≈ 143.549.449 đ
0 USD
N/A
46.940 USD
(1 exchanges)
-2.95% 0%
3490
37 Biểu tượng logo của TheToken.Network TheToken.Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
TTN *
4.791 USD
≈ 110.719.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
3.845 USD
(0 exchanges)
-13.06% -11%
4118
38 Biểu tượng logo của ARCx (old) ARCx (old)
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
4.607 USD
≈ 106.476.626 đ
0 USD
N/A
12.226.137 USD
(1 exchanges)
4.17% 6%
2575
39 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
4.335 USD
≈ 100.179.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
8.380.497 USD
(1 exchanges)
10.06% 6%
2471
40 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain
BULL *
4.157 USD
≈ 96.067.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
1.487.051 USD
(5 exchanges)
8.59% 12%
2680
41 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.955 USD
≈ 91.392.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
361.729.995 USD
(1 exchanges)
10.72% 0%
2368
42 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
3.743 USD
≈ 86.501.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
8.660 USD
(3 exchanges)
5.38% 7%
4067
43 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock Bittrex Amazon tokenized stock Bittrex
12/2020
AMZN
3.668 USD
≈ 84.761.068 đ
0 USD
N/A
213 USD
(1 exchanges)
1.60% 4%
4723
44 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
3.656 USD
≈ 84.494.782 đ
0 USD
N/A
8.097 USD
(1 exchanges)
0.36% 3%
4093
45 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
3.634 USD
≈ 83.983.446 đ
32.412.347 USD
8.919
57.584 USD
(1 exchanges)
0.72% 0%
489
46 Biểu tượng logo của PRiVCY PRiVCY
07/2018
PRIV
3.561 USD
≈ 82.283.155 đ
58.780.078.015 USD
16.508.939 (74%)
Tổng: 22.175.970
0 USD
(2 exchanges)
-0.12% 26.603.479%
201
47 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
3.341 USD
≈ 77.210.510 đ
0 USD
N/A
35 USD
(1 exchanges)
0.03% -3%
4884
48 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
3.292 USD
≈ 76.078.897 đ
0 USD
N/A
109.953 USD
(2 exchanges)
-10.29% 73%
3247
49 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
3.087 USD
≈ 71.345.263 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
5.97% -13%
4808
50 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
2.991 USD
≈ 69.118.728 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
196 USD
(1 exchanges)
3.57% 6%
4737
51 Biểu tượng logo của Bounce Token (OLD) Bounce Token (OLD)
08/2020 / Ethereum Blockchain
BOT *
2.721 USD
≈ 62.877.842 đ
33.348.231 USD
12.257 (12%)
Tổng: 100.000
0 USD
(9 exchanges)
-22.99% -23%
685
52 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
2.662 USD
≈ 61.528.064 đ
0 USD
N/A
6.193 USD
(1 exchanges)
2.76% 5%
4174
53 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
2.644 USD
≈ 61.101.721 đ
0 USD
N/A
149 USD
(1 exchanges)
3.58% 4%
4767
54 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
2.634 USD
≈ 60.874.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
200.309 USD
(1 exchanges)
2.30% 3%
3057
55 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
2.614 USD
≈ 60.405.516 đ
100.883.223 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
29.798.690 USD
(47 exchanges)
3.22% 17%
265
56 Biểu tượng logo của SHAKE SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
2.530 USD
≈ 58.465.960 đ
1.469.871 USD
581 (6%)
Tổng: 10.000
44.384 USD
(3 exchanges)
-2.42% -4%
1606
57 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.483 USD
≈ 57.383.345 đ
2.461.520.485 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
102.990.055 USD
(Large exchanges)
2.66% 3%
37
58 Biểu tượng logo của Collateral Pay Governance Collateral Pay Governance
07/2021 / Ethereum Blockchain
COLLG *
2.393 USD
≈ 55.294.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
12.865 USD
(0 exchanges)
-7.50% 42%
3841
59 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOA *
2.357 USD
≈ 54.469.409 đ
535.031 USD
227
0 USD
(1 exchanges)
5.99% -9%
1852
60 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
2.356 USD
≈ 54.448.028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
(0 exchanges)
4.21% -21%
4191
61 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
2.351 USD
≈ 54.330.124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
879.007 USD
(5 exchanges)
7.94% -1%
2741
62 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
2.269 USD
≈ 52.436.953 đ
0 USD
N/A
7.207 USD
(1 exchanges)
5.62% 16%
4125
63 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
2.163 USD
≈ 49.980.967 đ
1.437.696.730 USD
664.756
53.968.097 USD
(1 exchanges)
8.78% 15%
208
64 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
2.126 USD
≈ 49.130.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
31.747 USD
(1 exchanges)
-1.67% 4%
3650
65 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
2.102 USD
≈ 48.572.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
2.095 USD
(5 exchanges)
3.78% 11%
4404
66 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015 / Heco Blockchain
ETH *
2.090 USD
≈ 48.290.462 đ
244.093.946.938 USD
116.814.189
15.442.615.129 USD
(All exchanges)
3.87% 11%
2
67 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
2.085 USD
≈ 48.184.342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
1.077.923.404 USD
(Large exchanges)
3.74% 11%
2546
68 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
2.058 USD
≈ 47.558.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
420.145 USD
(1 exchanges)
4.33% 11%
2865
69 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / Binance Smart Chain
BETH *
2.027 USD
≈ 46.849.224 đ
0 USD
N/A
4.477.586 USD
(0 exchanges)
3.97% 12%
2610
70 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
2.022 USD
≈ 46.736.936 đ
59.316.068 USD
29.330
172 USD
(1 exchanges)
3.82% 9%
367
71 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
1.979 USD
≈ 45.741.161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
(1 exchanges)
10.40% -18%
4273
72 Biểu tượng logo của StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether
01/2021 / Ethereum Blockchain
STETH *
1.845 USD
≈ 42.644.967 đ
0 USD
N/A
151 USD
(1 exchanges)
-1.36% -9%
4718
73 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
1.830 USD
≈ 42.302.045 đ
0 USD
N/A
29.684 USD
(1 exchanges)
4.05% 14%
3676
74 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
1.816 USD
≈ 41.961.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
(1 exchanges)
4.99% -18%
4277
75 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.815 USD
≈ 41.940.486 đ
1.621.917 USD
894
150 USD
(2 exchanges)
0.37% -1%
1394
76 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.812 USD
≈ 41.877.791 đ
109.018.165 USD
60.161 (71%)
Tổng: 84.150
14.165.563 USD
(21 exchanges)
0.18% -0%
200
77 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.806 USD
≈ 41.729.397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
28.621.266 USD
(1 exchanges)
0.26% -0%
2559
78 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.802 USD
≈ 41.638.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.990
82.259 USD
(4 exchanges)
-0.25% -1%
3333
79 Biểu tượng logo của sXAU sXAU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SXAU *
1.795 USD
≈ 41.486.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225
0 USD
(1 exchanges)
-0.53% -4%
4282
80 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
1.718 USD
≈ 39.710.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
(1 exchanges)
7.43% -19%
4269
81 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
1.694 USD
≈ 39.137.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
513 USD
(1 exchanges)
5.91% 11%
4629
82 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
1.650 USD
≈ 38.133.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.647
3.329.727 USD
(0 exchanges)
1.88% -23%
2633
83 Biểu tượng logo của Co2B Co2B
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
1.645 USD
≈ 38.009.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
3 USD
(1 exchanges)
-0.11% -32%
4761
84 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
1.625 USD
≈ 37.559.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
(1 exchanges)
4.99% -18%
4270
85 Biểu tượng logo của Holder Finance Holder Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
HFI *
1.546 USD
≈ 35.720.179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.66% -36%
4203
86 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
1.467 USD
≈ 33.897.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
(1 exchanges)
8.38% -18%
4274
87 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
1.417 USD
≈ 32.737.587 đ
2.117.698 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
37.474 USD
(1 exchanges)
5.85% 21%
1307
88 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
1.396 USD
≈ 32.263.797 đ
0 USD
N/A
209 USD
(1 exchanges)
-1.28% 4%
4717
89 Biểu tượng logo của Grace Period Token Grace Period Token
12/2020
GPT
1.264 USD
≈ 29.202.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
35.860 USD
(1 exchanges)
0.02% -2%
3642
90 Biểu tượng logo của BFis.Finance BFis.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
1.262 USD
≈ 29.170.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
-12.29% -49%
4963
91 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
1.258 USD
≈ 29.064.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
62.217 USD
(0 exchanges)
-4.46% -11%
3413
92 Biểu tượng logo của ETH 26 EMA Crossover Yield II ETH 26 EMA Crossover Yield II
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHEMAAPY *
1.196 USD
≈ 27.641.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4964
93 Biểu tượng logo của zLOT Finance zLOT Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
ZLOT *
1.161 USD
≈ 26.832.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
(1 exchanges)
0.14% 0%
4999
94 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
997,00 USD
≈ 23.040.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
270.224 USD
(0 exchanges)
11.03% -8%
2968
95 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
984,83 USD
≈ 22.759.489 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
13.871 USD
(2 exchanges)
2.14% 9%
3921
96 Biểu tượng logo của FlexETH/BTC Set FlexETH/BTC Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
FLEXETHBTC *
939,35 USD
≈ 21.708.379 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4970
97 Biểu tượng logo của Gold BCR Gold BCR
10/2020
GBCR
920,95 USD
≈ 21.283.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-2.48% -8%
4996
98 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
917,08 USD
≈ 21.193.637 đ
372.333 USD
406 (85%)
Tổng: 480
2.250 USD
(1 exchanges)
2.66% 22%
1874
99 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
897,29 USD
≈ 20.736.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
(1 exchanges)
7.16% -19%
4272
100 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
838,66 USD
≈ 19.381.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
(1 exchanges)
7.16% -19%
4275
101 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Yield Set ETH RSI 60/40 Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSIAPY *
831,09 USD
≈ 19.206.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.354
0 USD
(1 exchanges)
4.99% -18%
4276
102 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
791,88 USD
≈ 18.300.246 đ
57.015.046 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.592.234 USD
(1 exchanges)
2.71% -6%
371
103 Biểu tượng logo của Sheesha Finance Sheesha Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
SHEESHA *
781,95 USD
≈ 18.070.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000
251.391 USD
(0 exchanges)
1.30% -11%
3085
104 Biểu tượng logo của iETH iETH
08/2020 / Ethereum Blockchain
IETH *
780,67 USD
≈ 18.041.185 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.990
0 USD
(1 exchanges)
-0.40% 1%
4280
105 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
779,64 USD
≈ 18.017.565 đ
1.738.738 USD
2.230
77.822 USD
(0 exchanges)
25.23% 26%
1361
106 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
723,86 USD
≈ 16.728.416 đ
6.433.672 USD
8.888
78.557 USD
(5 exchanges)
6.11% 21%
936
107 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
713,31 USD
≈ 16.484.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
17.068 USD
(2 exchanges)
-4.89% -8%
3852
108 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain
AUTO *
711,46 USD
≈ 16.441.743 đ
37.708.960 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
2.567.706 USD
(1 exchanges)
2.33% -13%
464
109 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
709,10 USD
≈ 16.387.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
137.045 USD
(3 exchanges)
3.48% -2%
3173
110 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
698,74 USD
≈ 16.147.997 đ
5.240.587 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
126.012 USD
(1 exchanges)
-4.37% -25%
1283
111 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
679,49 USD
≈ 15.703.070 đ
2.708.457 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
383.143 USD
(1 exchanges)
-0.66% 13%
1232
112 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
671,51 USD
≈ 15.518.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
567 USD
(1 exchanges)
3.07% 5%
4618
113 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain
vBTC *
669,53 USD
≈ 15.472.828 đ
137.813.287 USD
205.836
0 USD
(1 exchanges)
3.15% 5%
248
114 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
653,10 USD
≈ 15.093.058 đ
24.675.698 USD
37.783
108.748 USD
(1 exchanges)
-1.47% -1%
565
115 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
646,50 USD
≈ 14.940.674 đ
0 USD
N/A
136.711 USD
(1 exchanges)
-2.47% 1%
3176
116 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
647,35 USD
≈ 14.960.244 đ
0 USD
N/A
524 USD
(1 exchanges)
-0.35% 1%
4625
117 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
630,63 USD
≈ 14.573.949 đ
0 USD
N/A
9.115.728 USD
(0 exchanges)
0.78% 30%
2585
118 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
622,06 USD
≈ 14.375.836 đ
602.625 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
3.60% 3%
1720
119 Biểu tượng logo của Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX Coinbase Pre-IPO tokenized stock FTX
12/2020
CBSE
604,00 USD
≈ 13.958.440 đ
0 USD
N/A
4.353.763 USD
(1 exchanges)
2.42% 24%
2511
120 Biểu tượng logo của Ito Vault Ito Vault
05/2021 / Ethereum Blockchain
VSPACEX *
592,21 USD
≈ 13.686.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 115
601 USD
(0 exchanges)
-4.92% -39%
4215
121 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
570,50 USD
≈ 13.184.144 đ
4.704.266 USD
8.246 (82%)
Tổng: 10.000
129.559 USD
(1 exchanges)
42.80% 53%
1029
122 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
566,94 USD
≈ 13.101.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
(1 exchanges)
4.99% -18%
4278
123 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
549,50 USD
≈ 12.698.945 đ
0 USD
N/A
509 USD
(1 exchanges)
-1.21% 5%
4630
124 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
541,67 USD
≈ 12.517.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.689
2.008.603 USD
(8 exchanges)
12.44% 32%
2662
125 Biểu tượng logo của Chad Link Set Chad Link Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHADLINK *
536,56 USD
≈ 12.399.902 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4960
126 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
536,63 USD
≈ 12.401.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.417
61.314 USD
(0 exchanges)
2.10% 11%
3422
127 Biểu tượng logo của Refract Refract
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFR *
529,40 USD
≈ 12.234.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916
28 USD
(1 exchanges)
7.53% 27%
4834
128 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
517,64 USD
≈ 11.962.646 đ
27.114.350 USD
52.381
131.470 USD
(1 exchanges)
0.05% -5%
538
129 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
517,01 USD
≈ 11.948.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
116.251 USD
(0 exchanges)
3.35% 13%
3228
130 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
516,40 USD
≈ 11.934.004 đ
0 USD
N/A
8.827 USD
(1 exchanges)
0.79% -2%
4058
131 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
511,92 USD
≈ 11.830.488 đ
0 USD
N/A
167 USD
(1 exchanges)
0.43% -5%
4754
132 Biểu tượng logo của Low Orbit Crypto Cannon Low Orbit Crypto Cannon
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCC *
496,51 USD
≈ 11.474.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
180 USD
(0 exchanges)
3.39% 6%
4745
133 Biểu tượng logo của STARK CHAIN STARK CHAIN
11/2020 / Binance Smart Chain
STARK *
489,66 USD
≈ 11.316.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.959.005
98.257 USD
(1 exchanges)
0.94% -2%
3276
134 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
478,18 USD
≈ 11.050.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
(1 exchanges)
5.31% -21%
4279
135 Biểu tượng logo của 3XT TOKEN 3XT TOKEN
12/2020 / Ethereum Blockchain
3XT *
458,52 USD
≈ 10.596.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
0.78% -16%
4997
136 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
454,88 USD
≈ 10.512.206 đ
12.736.554 USD
28.000
1.315.134 USD
(12 exchanges)
2.75% -9%
735
137 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
450,76 USD
≈ 10.416.985 đ
8.473.119.732 USD
18.797.550 (90%)
Tổng: 21.000.000
983.362.873 USD
(Large exchanges)
2.30% 2%
12
138 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex
12/2020
SPY
440,68 USD
≈ 10.184.025 đ
0 USD
N/A
26 USD
(1 exchanges)
1.33% 1%
4926
139 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
439,94 USD
≈ 10.167.013 đ
0 USD
N/A
20.528 USD
(1 exchanges)
0.86% 2%
3786
140 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
426,90 USD
≈ 9.865.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
(1 exchanges)
8.70% -14%
4268
141 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
GOAT *
415,12 USD
≈ 9.593.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
260 USD
(0 exchanges)
-0.06% -19%
4703
142 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
414,42 USD
≈ 9.577.285 đ
518.027 USD
1.250
0 USD
(1 exchanges)
21.52% 7%
1771
143 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
411,48 USD
≈ 9.509.293 đ
2.208.809.270 USD
5.367.968 (54%)
Tổng: 10.000.000
248.986.903 USD
(Large exchanges)
-0.53% 10%
44
144 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
CYC *
408,18 USD
≈ 9.433.078 đ
5.597.494 USD
13.713 (27%)
Tổng: 50.000
35.282 USD
(1 exchanges)
5.72% -10%
979
145 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
402,00 USD
≈ 9.290.215 đ
34.209.091 USD
85.097
27.165 USD
(9 exchanges)
3.78% 11%
481
146 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
399,04 USD
≈ 9.221.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
(0 exchanges)
2.09% -17%
4634
147 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
397,83 USD
≈ 9.193.910 đ
36.170.603 USD
90.919 (91%)
Tổng: 100.000
1.401.841 USD
(7 exchanges)
11.18% 38%
470
148 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
396,25 USD
≈ 9.157.417 đ
0 USD
N/A
Tổng: 85.000
44.897 USD
(0 exchanges)
-10.46% -10%
3652
149 Biểu tượng logo của growth Root Token growth Root Token
02/2021 / Binance Smart Chain
GROOT *
379,29 USD
≈ 8.765.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
950 USD
(0 exchanges)
6.02% 4%
4538
150 Biểu tượng logo của Mirrored Facebook Inc Mirrored Facebook Inc
02/2021 / Ethereum Blockchain
mFB *
373,71 USD
≈ 8.636.475 đ
0 USD
N/A
342 USD
(0 exchanges)
3.40% 8%
4670
151 Biểu tượng logo của Klondike Finance Klondike Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
KLON *
369,91 USD
≈ 8.548.601 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-6.51% 18%
5000
152 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
368,84 USD
≈ 8.523.892 đ
0 USD
N/A
14.724 USD
(1 exchanges)
2.32% 8%
3887
153 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
368,19 USD
≈ 8.508.863 đ
0 USD
N/A
27 USD
(1 exchanges)
5.82% 7%
4910
154 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
366,06 USD
≈ 8.459.591 đ
27.915.746 USD
76.261
63.613 USD
(1 exchanges)
1.05% 1%
533
155 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
359,08 USD
≈ 8.298.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
25.366.871 USD
(1 exchanges)
21.91% -16%
2429
156 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
346,98 USD
≈ 8.018.592 đ
0 USD
N/A
1.300 USD
(1 exchanges)
7.52% 21%
4480
157 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
331,69 USD
≈ 7.665.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 550.000.000
942.154 USD
(0 exchanges)
3.91% 6%
2732
158 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
311,60 USD
≈ 7.201.054 đ
49.778.883 USD
159.753 (16%)
Tổng: 1.000.000
31.246.779 USD
(0 exchanges)
8.25% 4%
395
159 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
309,55 USD
≈ 7.153.701 đ
0 USD
N/A
4.904 USD
(1 exchanges)
1.53% 5%
4240
160 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
305,88 USD
≈ 7.068.916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
6.12% -18%
4125
161 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018 / Ethereum Blockchain
XIN *
297,96 USD
≈ 6.885.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.293 USD
(3 exchanges)
0.72% 2%
4481
162 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain
WBNB *
294,99 USD
≈ 6.817.276 đ
1.985.396.263 USD
6.730.328
637.795.292 USD
(4 exchanges)
-0.55% -4%
204
163 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
293,33 USD
≈ 6.778.944 đ
49.320.274.795 USD
168.137.036
1.783.414.356 USD
(Large exchanges)
0.39% -3%
4
164 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
292,27 USD
≈ 6.754.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
135.421 USD
(3 exchanges)
2.50% -13%
3178
165 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
288,31 USD
≈ 6.662.857 đ
30.688.696 USD
106.443
101.249 USD
(1 exchanges)
1.25% 2%
503
166 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
286,59 USD
≈ 6.623.181 đ
14.134.803 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
201.488 USD
(14 exchanges)
5.51% 17%
715
167 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
285,67 USD
≈ 6.601.773 đ
3.669.111.425 USD
12.844.000 (80%)
Tổng: 16.000.000
356.860.938 USD
(Large exchanges)
3.42% 12%
26
168 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron Blockchain
DJV *
283,09 USD
≈ 6.542.130 đ
745.933 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
16.283 USD
(1 exchanges)
-24.40% -26%
1661
169 Biểu tượng logo của sBNB sBNB
08/2020 / Ethereum Blockchain
SBNB *
282,87 USD
≈ 6.537.052 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.717
0 USD
(1 exchanges)
-0.40% -24%
4285
170 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
282,02 USD
≈ 6.517.482 đ
0 USD
N/A
13.754 USD
(1 exchanges)
0.29% 22%
3926
171 Biểu tượng logo của Wrapped ZEC Wrapped ZEC
11/2020 / Ethereum Blockchain
WZEC *
282,47 USD
≈ 6.527.980 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.438.900
0 USD
(1 exchanges)
0.03% 0%
5002
172 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
280,60 USD
≈ 6.484.717 đ
0 USD
N/A
12.062 USD
(1 exchanges)
3.99% 26%
3970
173 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
280,20 USD
≈ 6.475.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.534
3.875.872 USD
(2 exchanges)
2.55% 7%
2620
174 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
280,37 USD
≈ 6.479.281 đ
8.333.740 USD
29.724 (59%)
Tổng: 50.000
6.408.578 USD
(1 exchanges)
0.60% -5%
851
175 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE
03/2021 / Polygon Blockchain
MAAAVE *
279,86 USD
≈ 6.467.600 đ
0 USD
N/A
6.476 USD
(0 exchanges)
3.60% 5%
4162
176 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
275,05 USD
≈ 6.356.500 đ
0 USD
N/A
11.197 USD
(0 exchanges)
3.78% 4%
3989
177 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
272,30 USD
≈ 6.292.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
1.892.874 USD
(4 exchanges)
-12.99% -19%
2670
178 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
271,38 USD
≈ 6.271.598 đ
92.269 USD
340
880 USD
(1 exchanges)
-3.85% -5%
2185
179 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
266,77 USD
≈ 6.164.955 đ
75.674.221 USD
283.673 (59%)
Tổng: 478.612
7.978.953 USD
(0 exchanges)
1.15% 0%
320
180 Biểu tượng logo của NewB.Farm NewB.Farm
07/2021 / Binance Smart Chain
NEWB *
265,54 USD
≈ 6.136.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
566.954 USD
(0 exchanges)
-0.49% -10%
2804
181 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
262,70 USD
≈ 6.070.997 đ
0 USD
N/A
15.921 USD
(1 exchanges)
0.69% 11%
3872
182 Biểu tượng logo của AmericanHorror.Finance AmericanHorror.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
AHF *
253,38 USD
≈ 5.855.510 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
0 USD
(1 exchanges)
5.47% -19%
4470
183 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
242,02 USD
≈ 5.593.186 đ
33.464.484 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
2.876.932 USD
(5 exchanges)
4.53% -10%
486
184 Biểu tượng logo của xSuter xSuter
05/2021 / Binance Smart Chain
XSUTER *
236,39 USD
≈ 5.463.047 đ
4.727.865 USD
20.000 (63%)
Tổng: 32.000
197.926 USD
(0 exchanges)
-3.73% 3%
1021
185 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
226,63 USD
≈ 5.237.304 đ
0 USD
N/A
26.051 USD
(1 exchanges)
-0.05% 2%
3724
186 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / Xdai chain
AGVE *
223,08 USD
≈ 5.155.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
7.61% -25%
4940
187 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
218,75 USD
≈ 5.055.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
31 USD
(0 exchanges)
31.93% -3%
4583
188 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
216,96 USD
≈ 5.013.919 đ
3.468.738 USD
15.988
0 USD
(1 exchanges)
3.37% 4%
1136
189 Biểu tượng logo của Octree Octree
03/2021 / Binance Smart Chain
OCT *
217,24 USD
≈ 5.020.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
88 USD
(1 exchanges)
0.08% -8%
4817
190 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
210,12 USD
≈ 4.855.832 đ
25.441.158 USD
121.080
239.573 USD
(1 exchanges)
-3.03% -3%
564
191 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
208,49 USD
≈ 4.818.158 đ
16.305.326 USD
78.208
14.237.990 USD
(1 exchanges)
13.63% 25%
658
192 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
206,55 USD
≈ 4.773.371 đ
0 USD
N/A
256.140 USD
(1 exchanges)
-3.39% -3%
2984
193 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
205,40 USD
≈ 4.746.817 đ
0 USD
N/A
4.290 USD
(1 exchanges)
-2.85% -4%
4281
194 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
203,49 USD
≈ 4.702.699 đ
390.908 USD
1.921
3.114 USD
(1 exchanges)
7.10% 7%
1858
195 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
201,71 USD
≈ 4.661.621 đ
3.622.524.338 USD
17.958.674
122.100.411 USD
(Large exchanges)
2.76% 4%
27
196 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
202,19 USD
≈ 4.672.505 đ
0 USD
N/A
1.982 USD
(1 exchanges)
-1.08% 6%
4410
197 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
200,55 USD
≈ 4.634.725 đ
0 USD
N/A
12.103.213 USD
(1 exchanges)
1.86% -8%
2576
198 Biểu tượng logo của Spaceswap SHAKE Spaceswap SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
199,83 USD
≈ 4.618.150 đ
146.762 USD
734 (15%)
Tổng: 5.000
7.390 USD
(3 exchanges)
8.43% 3%
2098
199 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
195,65 USD
≈ 4.521.472 đ
0 USD
N/A
5.248 USD
(1 exchanges)
-0.28% -73%
4222
200 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
194,68 USD
≈ 4.499.094 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-2.05% 10%
4506
201 Biểu tượng logo của TheOvOrideA TheOvOrideA
11/2020 / Ethereum Blockchain
OVOA *
195,13 USD
≈ 4.509.362 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-3.87% -83%
5002
202 Biểu tượng logo của EIFI FINANCE EIFI FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain
EIFI *
194,30 USD
≈ 4.490.312 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
7.095.730 USD
(0 exchanges)
-39.28% 18.274.112%
2593
203 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
190,65 USD
≈ 4.405.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
1.629 USD
(3 exchanges)
-13.06% 46%
4447
204 Biểu tượng logo của SIL.FINANCE SIL.FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain
SIL *
190,94 USD
≈ 4.412.730 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
123.710 USD
(0 exchanges)
-1.86% -29%
3205
205 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
189,83 USD
≈ 4.387.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
191.852 USD
(1 exchanges)
7.88% 3%
3066
206 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
185,11 USD
≈ 4.277.825 đ
278.509.711 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
7.215.413 USD
(21 exchanges)
0.69% 3%
123
207 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
183,50 USD
≈ 4.240.675 đ
1.431.564 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
621.753 USD
(6 exchanges)
0.21% 2%
1448
208 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
183,33 USD
≈ 4.236.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
846.017 USD
(2 exchanges)
0.42% -8%
2747
209 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
180,23 USD
≈ 4.165.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
180 USD
(1 exchanges)
4.08% 3%
4746
210 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
179,13 USD
≈ 4.139.579 đ
0 USD
N/A
6.136 USD
(0 exchanges)
0.50% 8%
4176
211 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
178,22 USD
≈ 4.118.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.514.760
23.288.206 USD
(0 exchanges)
-0.98% -15%
2566
212 Biểu tượng logo của Neko Network Neko Network
05/2021 / Binance Smart Chain
NEKO *
177,60 USD
≈ 4.104.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
189.108 USD
(0 exchanges)
-3.50% -15%
3068
213 Biểu tượng logo của Gas Token Two Gas Token Two
06/2020 / Ethereum Blockchain
GST2 *
175,38 USD
≈ 4.053.083 đ
0 USD
N/A
494.282 USD
(2 exchanges)
4.32% 11%
2827
214 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
173,51 USD
≈ 4.009.824 đ
1.469.649.552 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
121.472.455 USD
(27 exchanges)
0.41% -5%
56
215 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
173,01 USD
≈ 3.998.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
19.52% 25%
4582
216 Biểu tượng logo của Total Crypto Market Cap Token Total Crypto Market Cap Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
TCAP *
173,19 USD
≈ 4.002.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
817 USD
(1 exchanges)
3.64% 14%
4564
217 Biểu tượng logo của Gains Farm v2 Gains Farm v2
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
167,51 USD
≈ 3.871.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
94.789 USD
(1 exchanges)
11.08% 4%
3221
218 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / Binance Smart Chain
SEED *
168,40 USD
≈ 3.891.634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
16.220 USD
(0 exchanges)
-5.76% -7%
3868
219 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
165,64 USD
≈ 3.827.999 đ
102.098.407 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
7.265.593 USD
(19 exchanges)
1.43% -7%
264
220 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
164,19 USD
≈ 3.794.528 đ
1.231.457 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
18.517 USD
(1 exchanges)
2.16% 14%
1505
221 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
157,95 USD
≈ 3.650.199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
90.963 USD
(2 exchanges)
19.77% 2%
3301
222 Biểu tượng logo của EFT.finance EFT.finance
03/2021 / Tron Blockchain
EFT *
158,36 USD
≈ 3.659.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
97.330 USD
(0 exchanges)
0.94% -6%
3278
223 Biểu tượng logo của Internet Computer (IOU) Internet Computer (IOU)
07/2020
ICP
157,22 USD
≈ 3.633.264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 470.913.710
153.039 USD
(1 exchanges)
-25.43% -38%
3225
224 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
151,08 USD
≈ 3.491.479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
986 USD
(2 exchanges)
0.03% -0%
4531
225 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
151,49 USD
≈ 3.500.927 đ
965.849 USD
6.376 (11%)
Tổng: 60.000
18.744 USD
(1 exchanges)
4.90% 2%
1575
226 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
149,44 USD
≈ 3.453.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
7.078 USD
(4 exchanges)
-2.87% -6%
4133
227 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
148,74 USD
≈ 3.437.381 đ
0 USD
N/A
38.008 USD
(1 exchanges)
1.26% 2%
3580
228 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
149,11 USD
≈ 3.445.892 đ
16.199.947 USD
108.646 (54%)
Tổng: 200.000
8.735 USD
(1 exchanges)
2.51% -1%
660
229 Biểu tượng logo của Sergey Save Link Sergey Save Link
10/2020 / Ethereum Blockchain
SSL *
148,16 USD
≈ 3.423.994 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4969
230 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
148,05 USD
≈ 3.421.426 đ
0 USD
N/A
1.490 USD
(1 exchanges)
0.61% 1%
4459
231 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
147,12 USD
≈ 3.400.035 đ
28.071.166 USD
190.799
1.993 USD
(1 exchanges)
0.06% -0%
530
232 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
145,09 USD
≈ 3.353.072 đ
50.124.707 USD
345.469
1.697.403 USD
(7 exchanges)
2.45% -9%
397
233 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
143,16 USD
≈ 3.308.469 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
6.72% -27%
4495
234 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
140,69 USD
≈ 3.251.366 đ
1.441.179.947 USD
10.243.592 (54%)
Tổng: 18.900.000
297.041.572 USD
(Large exchanges)
-0.45% 22%
57
235 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
139,98 USD
≈ 3.234.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
400.437 USD
(4 exchanges)
-3.90% -19%
2875
236 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
139,10 USD
≈ 3.214.601 đ
0 USD
N/A
11.501 USD
(1 exchanges)
-0.39% 3%
3981
237 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
135,92 USD
≈ 3.141.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
491 USD
(1 exchanges)
-4.54% -3%
4564
238 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
134,42 USD
≈ 3.106.550 đ
78.800.269 USD
586.205 (55%)
Tổng: 1.070.000
2.609.722 USD
(1 exchanges)
0.08% 21%
309
239 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
134,29 USD
≈ 3.103.326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.654 USD
(1 exchanges)
-2.03% 8%
4287
240 Biểu tượng logo của Elastic Governance Elastic Governance
04/2021 / Ethereum Blockchain
EGT *
132,87 USD
≈ 3.070.667 đ
0 USD
N/A
2.270 USD
(0 exchanges)
2.01% 9%
4389
241 Biểu tượng logo của DiamondToken DiamondToken
05/2021 / Binance Smart Chain
DIAMOND *
129,76 USD
≈ 2.998.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
1.642 USD
(0 exchanges)
-1.61% -11%
4445
242 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
128,77 USD
≈ 2.975.875 đ
0 USD
N/A
4 USD
(1 exchanges)
-1.89% -0%
5001
243 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
128,74 USD
≈ 2.975.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
298.761 USD
(0 exchanges)
11.04% 8%
2948
244 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
128,11 USD
≈ 2.960.668 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.47% -19%
4521
245 Biểu tượng logo của Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
12/2020
BYND
126,51 USD
≈ 2.923.691 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-2.40% -2%
4905
246 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
127,08 USD
≈ 2.936.873 đ
80.668.828 USD
634.776 (6%)
Tổng: 10.000.000
8.066.859 USD
(0 exchanges)
18.98% 31%
303
247 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
125,18 USD
≈ 2.892.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
0 USD
(2 exchanges)
0.01% 0%
5000
248 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
124,68 USD
≈ 2.881.380 đ
2.343.387.699 USD
18.795.052 (90%)
Tổng: 21.000.000
231.051.552 USD
(Large exchanges)
1.16% 0%
41
249 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
124,44 USD
≈ 2.875.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
659.512 USD
(2 exchanges)
3.83% 1%
2781
250 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
122,51 USD
≈ 2.831.206 đ
0 USD
N/A
7.438 USD
(1 exchanges)
0.14% 5%
4115
251 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
122,43 USD
≈ 2.829.340 đ
8.172.449.378 USD
66.752.415 (79%)
Tổng: 84.000.000
1.061.508.520 USD
(Large exchanges)
2.05% -0%
13
252 Biểu tượng logo của Planet Finance Planet Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
AQUA *
122,14 USD
≈ 2.822.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
21.052 USD
(0 exchanges)
-3.61% -1%
3780
253 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
119,57 USD
≈ 2.763.334 đ
1.572.034.548 USD
13.147.061 (63%)
Tổng: 21.000.000
19.659.539 USD
(34 exchanges)
1.38% 6%
50
254 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
118,19 USD
≈ 2.731.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
10.859 USD
(1 exchanges)
-4.21% 23%
3998
255 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
116,86 USD
≈ 2.700.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
1.174 USD
(1 exchanges)
3.41% 18%
4501
256 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
116,70 USD
≈ 2.696.937 đ
0 USD
N/A
2.065 USD
(1 exchanges)
0.17% 1%
4406
257 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
113,28 USD
≈ 2.617.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
302.124 USD
(2 exchanges)
-0.23% -8%
2946
258 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / Binance Smart Chain
SHEESHA *
111,07 USD
≈ 2.566.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
97.653 USD
(0 exchanges)
-0.94% -8%
3277
259 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAPR *
110,39 USD
≈ 2.551.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
4 USD
(2 exchanges)
-72.76% -73%
3999
260 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
110,15 USD
≈ 2.545.567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
1.877 USD
(1 exchanges)
6.66% 17%
4424
261 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
109,95 USD
≈ 2.540.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
229.102 USD
(1 exchanges)
2.76% 25%
3011
262 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
108,25 USD
≈ 2.501.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
8.591 USD
(1 exchanges)
14.60% 20%
4071
263 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain
SKILL *
105,38 USD
≈ 2.435.315 đ
74.009.741 USD
702.318 (70%)
Tổng: 1.000.000
20.441.152 USD
(0 exchanges)
75.31% 1.005%
322
264 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
104,53 USD
≈ 2.415.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
22.817 USD
(1 exchanges)
1.58% -11%
3759
265 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
102,57 USD
≈ 2.370.440 đ
1.829.860.293 USD
17.839.754 (85%)
Tổng: 21.000.000
8.643.648 USD
(5 exchanges)
-0.41% 2%
205
266 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
101,83 USD
≈ 2.353.221 đ
449.872 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
11.748 USD
(2 exchanges)
9.88% 21%
1815
267 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / Tron Blockchain
PEARL *
99,57 USD
≈ 2.300.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
450.618 USD
(18 exchanges)
1.56% -17%
2855
268 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
100,28 USD
≈ 2.317.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
398.359 USD
(0 exchanges)
0.37% -0%
2876
269 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
97,61 USD
≈ 2.255.842 đ
533.261 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
38.721 USD
(1 exchanges)
9.04% 17%
1764
270 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
98,45 USD
≈ 2.275.228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
79.064 USD
(1 exchanges)
2.88% 4%
3347
271 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
97,07 USD
≈ 2.243.336 đ
43.682.445 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
522.730 USD
(5 exchanges)
-0.46% 2%
432
272 Biểu tượng logo của Flush LoL Flush LoL
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
97,31 USD
≈ 2.248.827 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
2.983 USD
(1 exchanges)
2.35% -37%
3868
273 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
96,44 USD
≈ 2.228.738 đ
1.183.455.457 USD
12.271.363 (58%)
Tổng: 21.000.000
205.386.800 USD
(Large exchanges)
-0.07% 3%
64
274 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
95,87 USD
≈ 2.215.518 đ
1.748.226 USD
18.236 (91%)
Tổng: 20.000
12.514 USD
(3 exchanges)
-4.45% -20%
1360
275 Biểu tượng logo của Zild Finance Zild Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
ZILD *
96,08 USD
≈ 2.220.515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98
2.320.806 USD
(0 exchanges)
-2.35% -6%
2652
276 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
95,09 USD
≈ 2.197.414 đ
0 USD
N/A
211.571 USD
(1 exchanges)
-12.94% -13%
3038
277 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
93,94 USD
≈ 2.170.944 đ
0 USD
N/A
33.501 USD
(1 exchanges)
-17.75% -14%
3629
278 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
94,27 USD
≈ 2.178.486 đ
26.666.561 USD
282.886 (28%)
Tổng: 1.000.000
655.023 USD
(2 exchanges)
-3.93% -10%
545
279 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
92,04 USD
≈ 2.127.044 đ
0 USD
N/A
9.515 USD
(1 exchanges)
1.21% 7%
4034
280 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
89,93 USD
≈ 2.078.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
27.865 USD
(1 exchanges)
-4.50% 43%
3704
281 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
87,17 USD
≈ 2.014.393 đ
51.576.339 USD
591.707 (86%)
Tổng: 690.420
802.155 USD
(9 exchanges)
2.50% 17%
390
282 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
83,54 USD
≈ 1.930.662 đ
390.477 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
5.134 USD
(0 exchanges)
3.45% 11%
1859
283 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
82,91 USD
≈ 1.916.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.581.406 USD
(0 exchanges)
3.01% -20%
2675
284 Biểu tượng logo của Tsunami finance Tsunami finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAMI *
81,37 USD
≈ 1.880.492 đ
0 USD
N/A
85 USD
(2 exchanges)
3.51% 10%
4822
285 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
80,92 USD
≈ 1.870.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
61.624 USD
(0 exchanges)
47.37% 111%
3418
286 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
80,10 USD
≈ 1.851.161 đ
513.055.060 USD
6.405.010 (93%)
Tổng: 6.903.685
8.355 USD
(31 exchanges)
4.17% 11%
218
287 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
79,12 USD
≈ 1.828.432 đ
1.517.307.101 USD
19.177.616 (61%)
Tổng: 31.415.926
33.544.866 USD
(12 exchanges)
0.53% 6%
52
288 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
76,92 USD
≈ 1.777.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.360.000
0 USD
(1 exchanges)
0.97% -4%
4989
289 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
76,40 USD
≈ 1.765.625 đ
15.280.257 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
4.461.508 USD
(8 exchanges)
7.00% 9%
689
290 Biểu tượng logo của Order of the Black Rose Order of the Black Rose
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBR *
76,30 USD
≈ 1.763.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
81.640 USD
(1 exchanges)
4.13% 56%
3338
291 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
74,84 USD
≈ 1.729.661 đ
903.580.382 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
11.774.227 USD
(18 exchanges)
2.06% 5%
74
292 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
74,00 USD
≈ 1.710.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
303 USD
(1 exchanges)
-9.76% -21%
4679
293 Biểu tượng logo của Future Of Finance Fund Future Of Finance Fund
06/2021 / Ethereum Blockchain
FFF *
73,81 USD
≈ 1.705.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.489
5.392 USD
(1 exchanges)
3.72% 9%
4217
294 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
73,35 USD
≈ 1.695.119 đ
0 USD
N/A
18.468 USD
(1 exchanges)
0.30% 11%
3828
295 Biểu tượng logo của Mirrored Twitter Mirrored Twitter
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTWTR *
72,85 USD
≈ 1.683.665 đ
27.949.338 USD
383.633
364.306 USD
(1 exchanges)
0.07% 7%
531
296 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
71,43 USD
≈ 1.650.804 đ
3.678.967 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
162.082 USD
(9 exchanges)
-1.37% 5%
1110
297 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
70,91 USD
≈ 1.638.678 đ
127.118.969 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
10.993.973 USD
(18 exchanges)
0.79% -7%
191
298 Biểu tượng logo của DEFI Top 5 Tokens Index DEFI Top 5 Tokens Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
DEFI5 *
71,42 USD
≈ 1.650.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
618.322 USD
(0 exchanges)
1.13% 8%
2787
299 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
69,71 USD
≈ 1.611.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
783.041 USD
(0 exchanges)
27.59% 28%
2758
300 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
67,49 USD
≈ 1.559.635 đ
31.668.943 USD
469.257 (72%)
Tổng: 650.000
581.244 USD
(2 exchanges)
2.94% -8%
494
301 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
67,37 USD
≈ 1.557.033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
3.546.476 USD
(4 exchanges)
6.91% 20%
2629
302 Biểu tượng logo của Wault Finance Wault Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
64,76 USD
≈ 1.496.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
563.344 USD
(1 exchanges)
-7.41% 40%
2898
303 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
62,92 USD
≈ 1.453.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
630 USD
(1 exchanges)
4.11% 3%
4607
304 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
62,33 USD
≈ 1.440.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
5.233 USD
(1 exchanges)
0.32% -12%
4223
305 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
61,60 USD
≈ 1.423.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
5.845 USD
(1 exchanges)
3.54% 5%
4192
306 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
61,40 USD
≈ 1.418.899 đ
6.438.363 USD
104.863 (75%)
Tổng: 140.376
67.087 USD
(0 exchanges)
7.74% -4%
938
307 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
60,02 USD
≈ 1.387.076 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
38 USD
(3 exchanges)
0.01% -2%
4885
308 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
59,03 USD
≈ 1.364.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
7.757 USD
(1 exchanges)
0.99% 3%
4109
309 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
59,19 USD
≈ 1.367.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.518 USD
(2 exchanges)
-1.38% -4%
3650
310 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
58,52 USD
≈ 1.352.331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
2.382 USD
(2 exchanges)
0.83% 1%
4378
311 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020
CGT
57,84 USD
≈ 1.336.710 đ
3.923.039 USD
67.824 (0%)
Tổng: 8.133.525.786
110.262 USD
(3 exchanges)
0.38% -1%
1087
312 Biểu tượng logo của WallStreet.Finance WallStreet.Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
WSF *
57,63 USD
≈ 1.331.922 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.769
0 USD
(1 exchanges)
4.10% -18%
5000
313 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
58,07 USD
≈ 1.341.969 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
926 USD
(1 exchanges)
4.27% 11%
4544
314 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
56,87 USD
≈ 1.314.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
43.364 USD
(1 exchanges)
4.52% 51%
3521
315 Biểu tượng logo của Water Finance Water Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
WTR *
56,29 USD
≈ 1.300.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
149 USD
(0 exchanges)
-14.13% 597%
4617
316 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / Binance Smart Chain
RUNE *
55,64 USD
≈ 1.285.766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.530
55.406 USD
(0 exchanges)
12.47% 14%
3455
317 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
54,97 USD
≈ 1.270.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
2.024 USD
(4 exchanges)
3.96% -1%
4363
318 Biểu tượng logo của Nodeseeds Nodeseeds
04/2021 / Ethereum Blockchain
NDS *
55,28 USD
≈ 1.277.422 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
586 USD
(0 exchanges)
3.80% 20%
4615
319 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
54,02 USD
≈ 1.248.398 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
19.292 USD
(1 exchanges)
8.43% -6%
3804
320 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
54,20 USD
≈ 1.252.496 đ
4.173.754 USD
77.011 (77%)
Tổng: 100.000
120.014 USD
(1 exchanges)
2.10% 6%
1064
321 Biểu tượng logo của Tokemon Tokemon
01/2021 / Ethereum Blockchain
TKMN *
53,22 USD
≈ 1.229.955 đ
0 USD
N/A
53 USD
(1 exchanges)
3.67% 12%
4860
322 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
52,19 USD
≈ 1.206.082 đ
3.896.165 USD
74.655 (96%)
Tổng: 78.000
9.676 USD
(9 exchanges)
-0.89% 9%
1090
323 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
51,63 USD
≈ 1.193.180 đ
0 USD
N/A
36.489 USD
(2 exchanges)
-7.87% 4%
3603
324 Biểu tượng logo của JustLiquidity JustLiquidity
09/2020 / Ethereum Blockchain
JUL *
51,99 USD
≈ 1.201.392 đ
29.531.920 USD
568.077 (57%)
Tổng: 1.000.000
265 USD
(4 exchanges)
4.06% 11%
510
325 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
51,67 USD
≈ 1.194.117 đ
2.428.184 USD
46.993 (94%)
Tổng: 50.000
116.489 USD
(7 exchanges)
5.59% 2%
1269
326 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
51,66 USD
≈ 1.193.901 đ
0 USD
N/A
266.816 USD
(1 exchanges)
0.38% -3%
2975
327 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
51,74 USD
≈ 1.195.749 đ
86.768.861 USD
1.676.964
9.533.156 USD
(28 exchanges)
2.02% 4%
284
328 Biểu tượng logo của Million Million
07/2021 / Ethereum Blockchain
MM *
52,27 USD
≈ 1.207.865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
14.658.170 USD
(1 exchanges)
-18.68% -57%
2571
329 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
51,24 USD
≈ 1.184.229 đ
0 USD
N/A
4.447.128 USD
(1 exchanges)
2.93% -1%
2611
330 Biểu tượng logo của The Luxury Coin The Luxury Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TLB *
51,11 USD
≈ 1.181.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
115.437 USD
(3 exchanges)
1.26% 2%
3230
331 Biểu tượng logo của StakedZEN StakedZEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
STZEN *
50,57 USD
≈ 1.168.562 đ
1.553.916 USD
30.731 (0%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
(1 exchanges)
3.60% -7%
1413
332 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
49,52 USD
≈ 1.144.325 đ
561.071.635 USD
11.331.019 (54%)
Tổng: 21.000.000
31.882.232 USD
(22 exchanges)
3.27% -5%
92
333 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
49,74 USD
≈ 1.149.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
144.026 USD
(4 exchanges)
8.38% 13%
3159
334 Biểu tượng logo của Civitas Protocol Civitas Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
CVT *
50,02 USD
≈ 1.155.953 đ
0 USD
N/A
10 USD
(0 exchanges)
0.61% -6%
4902
335 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
50,40 USD
≈ 1.164.697 đ
9.082.852 USD
180.223 (18%)
Tổng: 1.000.000
1.770.958 USD
(0 exchanges)
6.81% 9%
821
336 Biểu tượng logo của Mirrored United States Oil Fund Mirrored United States Oil Fund
12/2020 / Ethereum Blockchain
mUSO *
49,41 USD
≈ 1.141.791 đ
26.813.244 USD
542.703
48.078 USD
(1 exchanges)
0.01% -1%
540
337 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
48,96 USD
≈ 1.131.574 đ
0 USD
N/A
25.325 USD
(2 exchanges)
-0.10% -11%
3733
338 Biểu tượng logo của Cryptocurrency Top 10 Tokens Index Cryptocurrency Top 10 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
CC10 *
48,86 USD
≈ 1.129.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.746
20.150 USD
(1 exchanges)
3.58% 5%
3797
339 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
47,50 USD
≈ 1.097.725 đ
0 USD
N/A
276 USD
(1 exchanges)
-0.21% 2%
4695
340 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
47,97 USD
≈ 1.108.572 đ
0 USD
N/A
22.844 USD
(1 exchanges)
0.96% 3%
3757
341 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
47,27 USD
≈ 1.092.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.819 USD
(1 exchanges)
4.62% 11%
4426
342 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
47,48 USD
≈ 1.097.166 đ
1.851.556 USD
39.000
2.780 USD
(1 exchanges)
4.81% 9%
1346
343 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron Blockchain
JFI *
46,40 USD
≈ 1.072.332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
124.711 USD
(10 exchanges)
-0.26% -7%
3203
344 Biểu tượng logo của Mercurity Swap Protocol Mercurity Swap Protocol
11/2020 / Ethereum Blockchain
MEE *
46,14 USD
≈ 1.066.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
-5.86% 13%
4823
345 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
46,31 USD
≈ 1.070.209 đ
4.186.904.907 USD
90.411.682
274.944.404 USD
(44 exchanges)
2.15% 0%
24
346 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain
KEY *
45,92 USD
≈ 1.061.225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
90.737 USD
(0 exchanges)
32.28% 17%
3300
347 Biểu tượng logo của Alchemist Alchemist
04/2021 / Ethereum Blockchain
MIST *
45,88 USD
≈ 1.060.175 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.051.010
1.409.482 USD
(0 exchanges)
1.12% 24%
2684
348 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
46,38 USD
≈ 1.071.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
225.550 USD
(1 exchanges)
0.33% -40%
3018
349 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
45,17 USD
≈ 1.043.988 đ
5.814.665.263 USD
128.715.050 (61%)
Tổng: 210.700.000
2.125.329.809 USD
(Large exchanges)
4.37% 10%
19
350 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
44,57 USD
≈ 1.029.942 đ
0 USD
N/A
13.802.843 USD
(2 exchanges)
5.41% 10%
2573
351 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
45,14 USD
≈ 1.043.223 đ
2.749.462.880 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
6.481.275.217 USD
(8 exchanges)
82.23% 119%
31
352 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
45,41 USD
≈ 1.049.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
13.105.688 USD
(1 exchanges)
-4.87% 0%
2574
353 Biểu tượng logo của Bearn Bearn
03/2021 / Binance Smart Chain
BFI *
45,03 USD
≈ 1.040.656 đ
0 USD
N/A
1.689 USD
(3 exchanges)
4.99% -10%
4439
354 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / Binance Smart Chain
VBSWAP *
45,39 USD
≈ 1.048.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
29.041 USD
(1 exchanges)
-0.10% -1%
3687
355 Biểu tượng logo của Global Human Trust Global Human Trust
06/2020 / Ethereum Blockchain
GHT *
43,95 USD
≈ 1.015.768 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.31% 2%
3073
356 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
44,15 USD
≈ 1.020.307 đ
0 USD
N/A
4.306 USD
(1 exchanges)
-4.44% 3%
4279
357 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020
CRU
42,93 USD
≈ 992.066 đ
74.942.992 USD
1.745.783 (9%)
Tổng: 20.000.000
4.938.983 USD
(7 exchanges)
-5.22% 27%
368
358 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
41,74 USD
≈ 964.704 đ
0 USD
N/A
42 USD
(1 exchanges)
1.81% 4%
4879
359 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
41,84 USD
≈ 966.922 đ
0 USD
N/A
7.193 USD
(1 exchanges)
0.99% 4%
4225
360 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / Binance Smart Chain
vETH *
42,23 USD
≈ 975.894 đ
85.891.909 USD
2.033.994
0 USD
(1 exchanges)
4.15% 11%
287
361 Biểu tượng logo của Crust Crust
08/2020
CRU
42,06 USD
≈ 971.978 đ
73.400.283 USD
1.745.183 (9%)
Tổng: 20.000.000
7.425.597 USD
(8 exchanges)
-4.05% -27%
380
362 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZC *
42,07 USD
≈ 972.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
81.109 USD
(1 exchanges)
-42.66% -23%
3340
363 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
41,60 USD
≈ 961.432 đ
249.615 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
46.194 USD
(1 exchanges)
3.20% 11%
1979
364 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
41,47 USD
≈ 958.461 đ
1.637.708 USD
39.488 (53%)
Tổng: 74.489
233.695 USD
(8 exchanges)
1.73% 3%
1393
365 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
40,65 USD
≈ 939.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
105 USD
(2 exchanges)
3.07% 7%
4800
366 Biểu tượng logo của DefHold DefHold
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEFO *
41,36 USD
≈ 955.926 đ
0 USD
N/A
50 USD
(1 exchanges)
2.97% 9%
4851
367 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
41,18 USD
≈ 951.582 đ
0 USD
N/A
449.852 USD
(1 exchanges)
2.44% 9%
2853
368 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
41,46 USD
≈ 958.086 đ
580.407 USD
14.000
35.494 USD
(2 exchanges)
20.83% 25%
1736
369 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
40,94 USD
≈ 946.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
837 USD
(1 exchanges)
3.84% 7%
4558
370 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
39,57 USD
≈ 914.535 đ
693.080.457 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
23.915.641 USD
(48 exchanges)
3.54% 3%
85
371 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021
MEDIA
39,80 USD
≈ 919.778 đ
0 USD
N/A
16.738 USD
(0 exchanges)
-0.25% -4%
3858
372 Biểu tượng logo của Almace Shards Almace Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
ALMX *
38,96 USD
≈ 900.329 đ
389.584 USD
10.000
0 USD
(1 exchanges)
6.79% -10%
1954
373 Biểu tượng logo của Belt Belt
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
39,34 USD
≈ 909.229 đ
70.999.430 USD
1.804.603 (99%)
Tổng: 1.819.662
25.789.145 USD
(1 exchanges)
39.03% 83%
398
374 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
37,85 USD
≈ 874.764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
4.270 USD
(3 exchanges)
13.11% 8%
4286
375 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
38,47 USD
≈ 889.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
8.801 USD
(3 exchanges)
-13.94% -17%
4081
376 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
37,55 USD
≈ 867.672 đ
110.076.548 USD
2.931.833 (45%)
Tổng: 6.540.888
5.931.373 USD
(0 exchanges)
-0.41% -3%
199
377 Biểu tượng logo của Elena Protocol Elena Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELENA *
38,49 USD
≈ 889.389 đ
0 USD
N/A
289 USD
(0 exchanges)
-1.59% -2%
4700
378 Biểu tượng logo của Livenodes Token Livenodes Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
LNOT *
37,02 USD
≈ 855.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
16 USD
(1 exchanges)
-27.66% -25%
4876
379 Biểu tượng logo của Combine.finance Combine.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
COMB *
36,63 USD
≈ 846.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.564
124 USD
(1 exchanges)
3.54% 8%
4750
380 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
37,46 USD
≈ 865.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
109.665 USD
(3 exchanges)
-1.46% -1%
3244
381 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
36,60 USD
≈ 845.884 đ
0 USD
N/A
1.564 USD
(0 exchanges)
-0.73% 7%
4451
382 Biểu tượng logo của Venus BETH Venus BETH
02/2021 / Binance Smart Chain
VBETH *
37,46 USD
≈ 865.743 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.18% -18%
4746
383 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
FUEL *
36,74 USD
≈ 849.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
332 USD
(1 exchanges)
-0.73% -11%
4673
384 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
06/2021
VEGA
36,89 USD
≈ 852.629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.999.723
517.273 USD
(0 exchanges)
12.08% -20%
2815
385 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
35,72 USD
≈ 825.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
195.150 USD
(2 exchanges)
2.60% 13%
3015
386 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
35,77 USD
≈ 826.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
280 USD
(1 exchanges)
3.28% 1%
4691
387 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
34,88 USD
≈ 806.166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
10.653 USD
(3 exchanges)
-3.46% -12%
4002
388 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
35,01 USD
≈ 808.982 đ
0 USD
N/A
25.025.606 USD
(2 exchanges)
9.64% 25%
2563
389 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain
BHC *
34,53 USD
≈ 798.017 đ
943.637 USD
27.327 (55%)
Tổng: 50.000
57.615 USD
(2 exchanges)
14.58% 4%
1580
390 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
35,38 USD
≈ 817.685 đ
269.507 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
15.370 USD
(0 exchanges)
39.19% 23%
1957
391 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
33,96 USD
≈ 784.770 đ
25.736 USD
758
46.411 USD
(1 exchanges)
3.19% 9%
2383
392 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
34,20 USD
≈ 790.349 đ
60.627.737 USD
1.772.770 (96%)
Tổng: 1.851.856
19.160.066 USD
(35 exchanges)
8.13% 7%
360
393 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
33,94 USD
≈ 784.272 đ
1.696.822 USD
50.000
82.991 USD
(1 exchanges)
-1.58% -8%
1372
394 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain
SBDO *
33,57 USD
≈ 775.779 đ
0 USD
N/A
11.348 USD
(1 exchanges)
-6.91% -33%
3984
395 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain
MDS *
34,01 USD
≈ 785.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
4.297 USD
(1 exchanges)
-6.10% -24%
4280
396 Biểu tượng logo của Dark Matter Dark Matter
04/2021
DMT
34,49 USD
≈ 797.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
174.533 USD
(0 exchanges)
3.27% -5%
3099
397 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
33,99 USD
≈ 785.495 đ
4.653.121.076 USD
136.899.214 (29%)
Tổng: 469.213.710
169.810.744 USD
(0 exchanges)
0.09% 3%
22
398 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
33,41 USD
≈ 772.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
10.932 USD
(1 exchanges)
11.29% 3%
4000
399 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
32,65 USD
≈ 754.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
42.122 USD
(1 exchanges)
-3.09% 7%
3538
400 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
33,45 USD
≈ 772.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
38.774 USD
(1 exchanges)
21.91% -24%
3570
401 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
32,01 USD
≈ 739.647 đ
159.905.306 USD
4.996.183 (45%)
Tổng: 11.000.000
13.404.971 USD
(32 exchanges)
2.66% 1%
167
402 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
32,10 USD
≈ 741.890 đ
642.051 USD
20.000
55.135 USD
(0 exchanges)
-5.07% -15%
1702
403 Biểu tượng logo của Enoki Finance Enoki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
31,61 USD
≈ 730.571 đ
0 USD
N/A
4.336 USD
(2 exchanges)
-5.93% 11%
3923
404 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
30,79 USD
≈ 711.596 đ
2.253.866 USD
73.197 (52%)
Tổng: 140.000
112.416 USD
(1 exchanges)
-1.52% -1%
1290
405 Biểu tượng logo của GOGO.finance GOGO.finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
GOGO *
30,50 USD
≈ 704.883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.650
61 USD
(2 exchanges)
5.16% 53%
4832
406 Biểu tượng logo của Degov Degov
12/2020 / Ethereum Blockchain
DEGOV *
30,83 USD
≈ 712.563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
0 USD
(1 exchanges)
5.47% 5%
4606
407 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
31,38 USD
≈ 725.285 đ
709.248 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
86.333 USD
(1 exchanges)
-3.93% 18%
1676
408 Biểu tượng logo của WaterDrop WaterDrop
12/2020 / Ethereum Blockchain
WDP *
31,03 USD
≈ 717.112 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.950
6.545 USD
(3 exchanges)
0.01% 0%
4158
409 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
30,01 USD
≈ 693.636 đ
28.772.269 USD
958.612 (10%)
Tổng: 10.000.000
2.132.727 USD
(0 exchanges)
-1.65% -3%
519
410 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain
FTT *
29,21 USD
≈ 674.955 đ
2.755.513.879 USD
94.346.958 (28%)
Tổng: 339.228.639
70.667.850 USD
(17 exchanges)
1.69% 14%
32
411 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
29,04 USD
≈ 671.223 đ
2.048.778.547 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
232.466.361 USD
(Large exchanges)
0.91% -2%
45
412 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018
KUN
29,41 USD
≈ 679.663 đ
58.820 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
535 USD
(1 exchanges)
4.60% 7%
2255
413 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
28,72 USD
≈ 663.606 đ
804.022 USD
28.000
0 USD
(1 exchanges)
6.27% -10%
1750
414 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
29,11 USD
≈ 672.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
2.949.169 USD
(3 exchanges)
-2.98% -3%
2640
415 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
28,71 USD
≈ 663.580 đ
10.653.193 USD
371.011 (94%)
Tổng: 394.216
118.696 USD
(1 exchanges)
5.61% 10%
780
416 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
29,41 USD
≈ 679.688 đ
27.462.336 USD
933.744 (93%)
Tổng: 1.000.000
472.208 USD
(2 exchanges)
5.55% 6%
536
417 Biểu tượng logo của MYFinance MYFinance
03/2021 / Ethereum Blockchain
MYFI *
29,26 USD
≈ 676.123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
27 USD
(1 exchanges)
0.56% -8%
4782
418 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
27,69 USD
≈ 639.948 đ
7.549.704.087 USD
272.637.428 (55%)
Tổng: 494.519.162
381.397.357 USD
(13 exchanges)
0.23% 4%
14
419 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021 / Heco Blockchain
BAGS *
28,24 USD
≈ 652.596 đ
0 USD
N/A
3.956.422 USD
(2 exchanges)
9.78% -14%
2618
420 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
27,93 USD
≈ 645.462 đ
0 USD
N/A
36.457 USD
(0 exchanges)
3.77% 8%
3595
421 Biểu tượng logo của Weather Finance Weather Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
WEATHER *
28,23 USD
≈ 652.349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
0 USD
(0 exchanges)
4.42% -9%
5002
422 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain
CTT *
28,23 USD
≈ 652.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
763.545 USD
(0 exchanges)
2.56% 20%
2761
423 Biểu tượng logo của OpenBiSea OpenBiSea
04/2021 / Binance Smart Chain
OBS *
27,70 USD
≈ 640.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
1.217 USD
(0 exchanges)
0.17% 9%
4477
424 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
26,78 USD
≈ 618.853 đ
29.510 USD
1.102 (55%)
Tổng: 2.000
2.874 USD
(4 exchanges)
8.95% -20%
2356
425 Biểu tượng logo của Payship Payship
10/2020 / Ethereum Blockchain
PSHP *
27,30 USD
≈ 630.877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
995 USD
(1 exchanges)
1.42% -6%
4517
426 Biểu tượng logo của RIFT Token RIFT Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
RIFT *
27,24 USD
≈ 629.511 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
734 USD
(1 exchanges)
4.32% 11%
4580
427 Biểu tượng logo của Bitbot Protocol Bitbot Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
BBP *
26,50 USD
≈ 612.476 đ
0 USD
N/A
121 USD
(2 exchanges)
3.68% 11%
4784
428 Biểu tượng logo của Ruler Protocol Ruler Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
RULER *
27,10 USD
≈ 626.336 đ
101.336 USD
3.739 (0%)
Tổng: 1.000.000
103.678 USD
(0 exchanges)
18.47% 15%
2168
429 Biểu tượng logo của KING OF DEFI KING OF DEFI
12/2020 / Tron Blockchain
KODX *
26,50 USD
≈ 612.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
2.819 USD
(2 exchanges)
6.13% -10%
4355
430 Biểu tượng logo của sXAG sXAG
07/2020 / Ethereum Blockchain
SXAG *
26,06 USD
≈ 602.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.464
0 USD
(1 exchanges)
0.22% -6%
4213
431 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
25,91 USD
≈ 598.689 đ
0 USD
N/A
2.704 USD
(2 exchanges)
-57.65% -40%
4364
432 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020
CRU
25,61 USD
≈ 591.843 đ
46.120.284 USD
1.800.883 (9%)
Tổng: 20.000.000
6.458.453 USD
(0 exchanges)
1.00% 7%
418
433 Biểu tượng logo của Cybertronchain Cybertronchain
12/2020 / Ethereum Blockchain
CTC *
26,28 USD
≈ 607.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.597 USD
(0 exchanges)
-4.10% -54%
3432
434 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
25,44 USD
≈ 587.827 đ
472.421.364 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
12.137.526 USD
(6 exchanges)
0.13% 4%
222
435 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
24,70 USD
≈ 570.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
11.149 USD
(1 exchanges)
3.36% 1%
3988
436 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
25,05 USD
≈ 578.833 đ
26.220.485 USD
1.046.858 (21%)
Tổng: 5.000.000
48.950 USD
(1 exchanges)
6.41% 15%
556
437 Biểu tượng logo của Rise Protocol Rise Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
RISE *
24,79 USD
≈ 572.808 đ
1.684.089 USD
67.945 (68%)
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
5.72% -9%
1513
438 Biểu tượng logo của trees.finance trees.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
GANJA *
25,26 USD
≈ 583.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
2.943 USD
(1 exchanges)
-17.36% -22%
4348
439 Biểu tượng logo của Komet Komet
11/2020 / Ethereum Blockchain
KOMET *
24,16 USD
≈ 558.295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
50 USD
(2 exchanges)
-1.52% -8%
4856
440 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Silver Trust Mirrored iShares Silver Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mSLV *
23,73 USD
≈ 548.494 đ
31.318.621 USD
1.319.564
26.086 USD
(1 exchanges)
0.35% -3%
497
441 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
23,13 USD
≈ 534.629 đ
11.764.945 USD
508.554
195.069 USD
(2 exchanges)
2.00% -14%
753
442 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
23,02 USD
≈ 532.102 đ
85.536.846 USD
3.714.995 (37%)
Tổng: 10.000.000
12.673.649 USD
(6 exchanges)
9.25% -4%
288
443 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
23,21 USD
≈ 536.449 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(1 exchanges)
5.47% -19%
4499
444 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
23,10 USD
≈ 533.793 đ
49.918.488 USD
2.161.167 (76%)
Tổng: 2.835.689
118.705 USD
(1 exchanges)
-3.18% -2%
398
445 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
23,09 USD
≈ 533.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.958 USD
(1 exchanges)
-3.69% -11%
4418
446 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
23,28 USD
≈ 537.954 đ
419.006 USD
18.000
477.766 USD
(2 exchanges)
10.36% -8%
1833
447 Biểu tượng logo của H2Finance H2Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
YFIH2 *
22,99 USD
≈ 531.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
15.145 USD
(0 exchanges)
5.15% 8%
3883
448 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
22,21 USD
≈ 513.263 đ
65.539.897 USD
2.950.976 (7%)
Tổng: 40.000.000
23.405.027 USD
(1 exchanges)
-2.05% 42%
341
449 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
22,27 USD
≈ 514.691 đ
28.694.351 USD
1.288.396 (6%)
Tổng: 20.000.000
23.228.421 USD
(1 exchanges)
-2.34% 25%
524
450 Biểu tượng logo của Smpl foundation Smpl foundation
10/2020 / Ethereum Blockchain
SMPL *
21,92 USD
≈ 506.533 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4996
451 Biểu tượng logo của N3RD Finance N3RD Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
N3RDz *
21,17 USD
≈ 489.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.425
289 USD
(1 exchanges)
1.80% 4%
4656
452 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
21,41 USD
≈ 494.777 đ
16.136.050 USD
753.681 (75%)
Tổng: 1.000.000
422.514 USD
(5 exchanges)
-0.04% -6%
664
453 Biểu tượng logo của Yield Farming Known as Ash Yield Farming Known as Ash
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFKA *
20,54 USD
≈ 474.651 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.49% -12%
4999
454 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
21,05 USD
≈ 486.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
98 USD
(0 exchanges)
3.57% 8%
4808
455 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Gold Trust Mirrored iShares Gold Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mIAU *
19,80 USD
≈ 457.529 đ
22.250.380 USD
1.123.878
0 USD
(1 exchanges)
0.09% -2%
585
456 Biểu tượng logo của Spore Finance Spore Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
SPORE *
19,91 USD
≈ 460.172 đ
0 USD
N/A
2.585 USD
(2 exchanges)
0.59% 13%
3876
457 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
19,77 USD
≈ 456.792 đ
0 USD
N/A
88 USD
(1 exchanges)
3.65% 11%
4819
458 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
20,29 USD
≈ 468.950 đ
1.033.814.685 USD
50.946.679 (4%)
Tổng: 1.344.157.523
644.605.438 USD
(1 exchanges)
17.85% 16%
68
459 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
18,59 USD
≈ 429.532 đ
434.491 USD
23.377 (83%)
Tổng: 28.000
2.728 USD
(1 exchanges)
2.56% -19%
1828
460 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
19,39 USD
≈ 448.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
220.216 USD
(3 exchanges)
-2.25% -16%
3022
461 Biểu tượng logo của Golden Ratio Per Liquidity Golden Ratio Per Liquidity
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRPL *
19,13 USD
≈ 442.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.655.235
528 USD
(1 exchanges)
14.63% 41%
4612
462 Biểu tượng logo của Mina Token Mina Token
03/2021
MINA
18,56 USD
≈ 428.989 đ
0 USD
N/A
467.751 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2817
463 Biểu tượng logo của UNILAYERX UNILAYERX
05/2021 / Ethereum Blockchain
LAYERX *
18,74 USD
≈ 433.115 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
9.675 USD
(0 exchanges)
-8.19% -18%
4027
464 Biểu tượng logo của Prism Network Prism Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
PRISM *
19,48 USD
≈ 450.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
1.899 USD
(0 exchanges)
1.16% 6%
4418
465 Biểu tượng logo của ElonDoge DAO ElonDoge DAO
06/2021 / Binance Smart Chain
EDAO *
18,53 USD
≈ 428.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
33.890 USD
(0 exchanges)
-27.47% -62%
3625
466 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
17,66 USD
≈ 408.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
262.300 USD
(13 exchanges)
-0.63% 0%
2979
467 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
18,39 USD
≈ 424.994 đ
127.697.335 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
24.986.649 USD
(Large exchanges)
3.64% 4%
188
468 Biểu tượng logo của ECOC Financial Growth ECOC Financial Growth
12/2020
EFG
18,22 USD
≈ 421.000 đ
0 USD
N/A
112 USD
(1 exchanges)
0.16% 1%
4739
469 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
18,44 USD
≈ 426.033 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
2.722 USD
(1 exchanges)
7.65% 64%
4361
470 Biểu tượng logo của sLINK sLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
sLINK *
18,48 USD
≈ 427.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.278
0 USD
(1 exchanges)
20.83% -22%
4281
471 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
17,64 USD
≈ 407.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
241 USD
(1 exchanges)
3.22% 5%
4709
472 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
18,23 USD
≈ 421.230 đ
10.705.624.067 USD
587.344.640 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
373.556.130 USD
(Large exchanges)
4.92% 11%
11
473 Biểu tượng logo của YFMoonBeam YFMoonBeam
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFMB *
17,66 USD
≈ 408.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
21.53% -31%
5002
474 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
18,26 USD
≈ 421.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
(1 exchanges)
6.92% -22%
4189
475 Biểu tượng logo của YEARNYFI NETWORK YEARNYFI NETWORK
03/2021 / Ethereum Blockchain
YNI *
17,74 USD
≈ 409.954 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
1.126 USD
(1 exchanges)
3.00% -8%
4508
476 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
16,54 USD
≈ 382.315 đ
181.976.192 USD
11.000.000
41.357.874 USD
(50 exchanges)
0.54% -26%
153
477 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
16,54 USD
≈ 382.323 đ
35.562.964 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
146 USD
(3 exchanges)
27.62% 30%
473
478 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
16,87 USD
≈ 389.898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
47.800 USD
(2 exchanges)
4.61% 1%
3494
479 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
16,70 USD
≈ 385.900 đ
34.798.707 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
4.708.578 USD
(7 exchanges)
12.53% 7%
478
480 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron Blockchain
CORN *
16,52 USD
≈ 381.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
220.877 USD
(6 exchanges)
1.30% 156%
3021
481 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
16,92 USD
≈ 390.908 đ
177.020.334 USD
10.465.230 (35%)
Tổng: 30.000.000
17.991.889 USD
(4 exchanges)
-0.98% 5%
158
482 Biểu tượng logo của MoonTools MoonTools
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONS *
17,22 USD
≈ 397.908 đ
473.495 USD
27.500 (55%)
Tổng: 50.000
3.415 USD
(1 exchanges)
0.60% -4%
1794
483 Biểu tượng logo của Yfi.mobi Yfi.mobi
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIM *
16,87 USD
≈ 389.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
85.690 USD
(2 exchanges)
1.99% 10%
3322
484 Biểu tượng logo của CryptEx CryptEx
03/2021 / Binance Smart Chain
CRX *
17,43 USD
≈ 402.889 đ
1.481.852 USD
85.000 (85%)
Tổng: 100.000
2.771 USD
(1 exchanges)
0.39% -1%
1424
485 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
17,26 USD
≈ 398.893 đ
46.223.966 USD
2.678.004 (13%)
Tổng: 20.000.000
21.151.096 USD
(0 exchanges)
10.71% 39%
416
486 Biểu tượng logo của Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
BTC3L *
16,46 USD
≈ 380.461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3
6.839.908 USD
(4 exchanges)
8.62% 19%
2594
487 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
16,02 USD
≈ 370.204 đ
11.375.435 USD
710.112 (100%)
Tổng: 710.113
9.379 USD
(4 exchanges)
3.75% -2%
761
488 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
16,17 USD
≈ 373.757 đ
7.140.509.442 USD
441.509.554 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
637.554.599 USD
(Large exchanges)
1.68% 6%
15
489 Biểu tượng logo của Dark.Build Dark.Build
10/2020 / Ethereum Blockchain
DARK *
16,24 USD
≈ 375.346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4956
490 Biểu tượng logo của Ethanol Ethanol
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENOL *
15,84 USD
≈ 365.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
476 USD
(1 exchanges)
-1.03% 1%
4626
491 Biểu tượng logo của Rigel Finance Rigel Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
RIGEL *
16,46 USD
≈ 380.451 đ
69.127 USD
4.199 (14%)
Tổng: 30.000
2.477 USD
(3 exchanges)
6.10% 10%
2230
492 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
16,00 USD
≈ 369.757 đ
122.101.301 USD
7.631.400 (51%)
Tổng: 15.000.000
47.942.522 USD
(0 exchanges)
13.71% 13%
253
493 Biểu tượng logo của Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token
03/2021
STV
16,18 USD
≈ 373.925 đ
3.270.250 USD
202.114 (20%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
8.39% -2%
1161
494 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing LINK Matic Aave Interest Bearing LINK
03/2021 / Polygon Blockchain
MALINK *
15,96 USD
≈ 368.777 đ
0 USD
N/A
1.182 USD
(0 exchanges)
2.01% -9%
4498
495 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
15,04 USD
≈ 347.661 đ
150.437.376 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
2.134.320 USD
(13 exchanges)
0.41% -5%
171
496 Biểu tượng logo của HBTC Captain Token HBTC Captain Token
09/2020
HBC
14,85 USD
≈ 343.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.543.400
38.665 USD
(1 exchanges)
2.86% -13%
3571
497 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
14,78 USD
≈ 341.599 đ
26.452.428 USD
1.789.570 (61%)
Tổng: 2.914.570
2.654.324 USD
(4 exchanges)
0.11% -0%
547
498 Biểu tượng logo của YEP COIN YEP COIN
09/2020
YEP
15,09 USD
≈ 348.781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
770 USD
(1 exchanges)
1.80% 173%
3928
499 Biểu tượng logo của FOMPOUND FOMPOUND
12/2020 / Ethereum Blockchain
FOMP *
14,68 USD
≈ 339.296 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
0.29% -30%
4630
500 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
14,64 USD
≈ 338.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
40.871 USD
(5 exchanges)
-1.27% -2%
3549
501 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
15,48 USD
≈ 357.812 đ
120.526.523 USD
7.784.449 (6%)
Tổng: 126.141.000
18.938.564 USD
(2 exchanges)
3.13% -3%
254
502 Biểu tượng logo của Swop Swop
03/2021
SWOP
15,37 USD
≈ 355.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
67.661 USD
(2 exchanges)
6.98% 8%
3387
503 Biểu tượng logo của Pancake Bunny Pancake Bunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
14,56 USD
≈ 336.378 đ
7.426.693 USD
510.232 (51%)
Tổng: 1.000.000
8.792.185 USD
(1 exchanges)
-1.35% -1%
888
504 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
14,91 USD
≈ 344.511 đ
0 USD
N/A
75.293 USD
(0 exchanges)
73.21% 75%
3362
505 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
14,25 USD
≈ 329.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
367.252 USD
(9 exchanges)
-1.49% 1%
2902
506 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
14,00 USD
≈ 323.567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
43.212.294 USD
(1 exchanges)
-8.33% 52%
2553
507 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
14,13 USD
≈ 326.480 đ
1.493.382.055 USD
105.709.660
115.953.212 USD
(Large exchanges)
-1.15% 5%
53
508 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron Blockchain
DVS *
13,89 USD
≈ 321.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
9.85% -20%
4290
509 Biểu tượng logo của Yearn Classic Finance Yearn Classic Finance
11/2020 / Binance Smart Chain
EARN *
13,98 USD
≈ 323.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
119.683 USD
(2 exchanges)
0.32% -20%
3215
510 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
13,63 USD
≈ 315.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.044.800
383.367 USD
(2 exchanges)
2.32% -21%
2893
511 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
14,22 USD
≈ 328.726 đ
162.401.493 USD
11.417.112 (76%)
Tổng: 15.000.000
7.402.094 USD
(2 exchanges)
0.02% 1%
164
512 Biểu tượng logo của MEME CASH MEME CASH
12/2020 / Ethereum Blockchain
MCH *
12,55 USD
≈ 290.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
0 USD
(1 exchanges)
-5.25% -26%
5002
513 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
13,28 USD
≈ 306.843 đ
796.650.658 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
314.909.030 USD
(34 exchanges)
1.44% 21%
79
514 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
13,10 USD
≈ 302.705 đ
12.808.195.306 USD
977.841.184 (89%)
Tổng: 1.093.565.341
927.129.464 USD
(59 exchanges)
0.11% 7%
9
515 Biểu tượng logo của YAMv2 YAMv2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
12,95 USD
≈ 299.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
111.502 USD
(17 exchanges)
0.01% 0%
3238
516 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
12,93 USD
≈ 298.703 đ
858.535 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
52.899 USD
(3 exchanges)
52.24% 17%
1622
517 Biểu tượng logo của ACryptoS ACryptoS
12/2020 / Binance Smart Chain
ACS *
13,41 USD
≈ 310.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.888.888
140.991 USD
(1 exchanges)
0.02% -9%
3166
518 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
13,35 USD
≈ 308.617 đ
2.671.184.332 USD
200.024.900
293.395.845 USD
(3 exchanges)
3.13% 3%
33
519 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
12,84 USD
≈ 296.744 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
153.395 USD
(2 exchanges)
80.44% 0%
3137
520 Biểu tượng logo của Volts.Finance Volts.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
VOLTS *
13,47 USD
≈ 311.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.318
0 USD
(1 exchanges)
-11.64% -42%
5001
521 Biểu tượng logo của wanLINK wanLINK
03/2021 / Wanchain
WANLINK *
12,60 USD
≈ 291.188 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
20 USD
(1 exchanges)
4.05% -3%
4934
522 Biểu tượng logo của wanUNI wanUNI
03/2021 / Wanchain
WANUNI *
13,11 USD
≈ 302.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
4 USD
(1 exchanges)
5.41% -21%
4998
523 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
12,82 USD
≈ 296.156 đ
0 USD
N/A
3.031.152 USD
(0 exchanges)
0.98% 3%
2638
524 Biểu tượng logo của Wault Finance (OLD) Wault Finance (OLD)
02/2021 / Binance Smart Chain
WAULT *
12,67 USD
≈ 292.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.055 USD
(1 exchanges)
0.53% -2%
4522
525 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
13,11 USD
≈ 303.074 đ
0 USD
N/A
248.919 USD
(0 exchanges)
0.86% -14%
2991
526 Biểu tượng logo của X (By SpaceGrime) X (By SpaceGrime)
06/2021 / Binance Smart Chain
X *
13,26 USD
≈ 306.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
8.726 USD
(0 exchanges)
69.56% -41%
4062
527 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
12,76 USD
≈ 294.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
36.923 USD
(0 exchanges)
13.82% 36%
3591
528 Biểu tượng logo của Micro Bitcoin Finance Micro Bitcoin Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
MBTC *
13,15 USD
≈ 303.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
8.615 USD
(2 exchanges)
-2.95% -8%
4069
529 Biểu tượng logo của Robonomics.network Robonomics.network
10/2019 / Ethereum Blockchain
XRT *
12,40 USD
≈ 286.557 đ
12.828.885 USD
1.034.611 (11%)
Tổng: 9.271.274
1.155.987 USD
(11 exchanges)
2.40% -3%
732
530 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
11,52 USD
≈ 266.320 đ
81.706.078 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
1.490.977 USD
(3 exchanges)
2.97% 6%
301
531 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
11,60 USD
≈ 268.135 đ
245.563.900 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
9.589.977 USD
(8 exchanges)
2.62% -8%
129
532 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
12,15 USD
≈ 280.857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
833 USD
(3 exchanges)
-9.68% -4%
4557
533 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
12,02 USD
≈ 277.699 đ
197.669.767 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
19.892.617 USD
(6 exchanges)
10.67% 5%
145
534 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
12,13 USD
≈ 280.215 đ
1.983.409 USD
163.576 (16%)
Tổng: 1.000.000
93.041 USD
(7 exchanges)
0.44% 5%
1326
535 Biểu tượng logo của Farm House Finance Farm House Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FHSE *
11,64 USD
≈ 268.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
0.32% -12%
4991
536 Biểu tượng logo của UnityDAO UnityDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
UTY *
12,13 USD
≈ 280.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
34.46% -24%
4996
537 Biểu tượng logo của Yearn Land Yearn Land
09/2020 / Ethereum Blockchain
YLAND *
12,41 USD
≈ 286.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.758
0 USD
(1 exchanges)
0.84% -10%
4796
538 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
12,21 USD
≈ 282.215 đ
0 USD
N/A
16.327 USD
(1 exchanges)
-7.89% -5%
3865
539 Biểu tượng logo của YFIII YFIII
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
11,96 USD
≈ 276.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
25 USD
(2 exchanges)
151.65% 148%
4869
540 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
12,46 USD
≈ 288.057 đ
0 USD
N/A
119 USD
(1 exchanges)
-0.72% -8%
4778
541 Biểu tượng logo của Vaultz Vaultz
01/2021 / Ethereum Blockchain
VAULTZ *
12,20 USD
≈ 281.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777
0 USD
(1 exchanges)
-7.91% -17%
4984
542 Biểu tượng logo của Bafi Finanace Bafi Finanace
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
11,61 USD
≈ 268.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
36.845 USD
(0 exchanges)
-12.88% -7%
3454
543 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 283.606 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
3.77% 140%
1133
544 Biểu tượng logo của GrowingFi GrowingFi
05/2021 / Binance Smart Chain
GROW *
12,09 USD
≈ 279.462 đ
0 USD
N/A
1.197 USD
(1 exchanges)
2.28% -45%
4495
545 Biểu tượng logo của BUNNY DeFi Financial BUNNY DeFi Financial
05/2021 / Binance Smart Chain
BUN *
12,05 USD
≈ 278.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18
2.706 USD
(0 exchanges)
52.57% -44%
4297
546 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
11,12 USD
≈ 257.031 đ
1.019.038.119 USD
91.623.186 (41%)
Tổng: 223.000.000
17.311.113 USD
(7 exchanges)
1.12% 7%
69
547 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
10,78 USD
≈ 249.026 đ
14.180.049 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
17.285.687 USD
(2 exchanges)
-3.04% 35%
712
548 Biểu tượng logo của Wrapped CrescoFin Wrapped CrescoFin
11/2020 / Ethereum Blockchain
wCRES *
11,01 USD
≈ 254.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000
103.140 USD
(3 exchanges)
6.09% 5%
3263
549 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
10,75 USD
≈ 248.444 đ
110.512.485 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
377.772 USD
(7 exchanges)
5.15% 8%
258
550 Biểu tượng logo của YFWorld YFWorld
12/2020 / Ethereum Blockchain
YFW *
11,45 USD
≈ 264.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333
679 USD
(2 exchanges)
0.01% 0%
4592
551 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
11,23 USD
≈ 259.567 đ
2.963.578 USD
263.856 (26%)
Tổng: 999.082
11.791 USD
(2 exchanges)
0.42% -3%
1200
552 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
11,27 USD
≈ 260.515 đ
2.464.229.245 USD
218.599.209 (79%)
Tổng: 276.383.812
203.005.802 USD
(Large exchanges)
-0.03% -3%
38
553 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETCBULL *
10,82 USD
≈ 250.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.849
36.350 USD
(1 exchanges)
13.50% 30%
3597
554 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
11,47 USD
≈ 265.090 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.445.728 USD
(1 exchanges)
3.04% 10%
2560
555 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
10,95 USD
≈ 253.047 đ
1.887.921.706 USD
172.418.164 (24%)
Tổng: 720.000.000
34.743.831 USD
(21 exchanges)
1.40% 0%
47
556 Biểu tượng logo của Moon YFI Moon YFI
09/2020 / Ethereum Blockchain
MYFI *
10,57 USD
≈ 244.351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.516
0 USD
(2 exchanges)
24.66% -20%
5002
557 Biểu tượng logo của YMAX YMAX
09/2020 / Ethereum Blockchain
YMAX *
10,71 USD
≈ 247.446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
36.814 USD
(2 exchanges)
1.92% 10%
3610
558 Biểu tượng logo của Ducato Protocol Token Ducato Protocol Token
09/2020 / Ethereum Blockchain
DUCATO *
10,87 USD
≈ 251.285 đ
13.917.974 USD
1.280.000 (3%)
Tổng: 50.000.000
50.699 USD
(4 exchanges)
-2.50% -3%
718
559 Biểu tượng logo của Money of Tomorrow, Today Money of Tomorrow, Today
12/2020
MTTCOIN
11,19 USD
≈ 258.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.073.240
8.430 USD
(1 exchanges)
21.77% -4%
4077
560 Biểu tượng logo của Novo Novo
10/2020
NOVO
11,49 USD
≈ 265.509 đ
794.425 USD
69.147 (33%)
Tổng: 210.000
0 USD
(1 exchanges)
10.91% 9%
1752
561 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
10,63 USD
≈ 245.689 đ
176.467 USD
16.599 (66%)
Tổng: 25.208
65.039 USD
(2 exchanges)
-16.10% -16%
2041
562 Biểu tượng logo của Hauteclere Shards Hauteclere Shards
10/2020 / Ethereum Blockchain
HAUT *
11,14 USD
≈ 257.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4958
563 Biểu tượng logo của DotBased DotBased
10/2020 / Ethereum Blockchain
xDOT *
10,70 USD
≈ 247.190 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4993
564 Biểu tượng logo của Gladius Finance Gladius Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLAD *
11,01 USD
≈ 254.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
0 USD
(1 exchanges)
-7.14% -14%
5002
565 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / Binance Smart Chain
aWSB *
10,72 USD
≈ 247.815 đ
65.551 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
0.01% -0%
2312
566 Biểu tượng logo của Alchemist DeFi Aurum Alchemist DeFi Aurum
04/2021 / Binance Smart Chain
AURUM *
10,66 USD
≈ 246.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.835
755 USD
(0 exchanges)
-4.79% -17%
4574
567 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
10,52 USD
≈ 243.077 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
147.050 USD
(2 exchanges)
-7.11% 33%
3152
568 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche Contract Chain
WAVAX *
10,96 USD
≈ 253.204 đ
0 USD
N/A
3.161.688 USD
(0 exchanges)
1.94% -0%
2637
569 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
10,01 USD
≈ 231.412 đ
45.217.682 USD
4.515.675 (18%)
Tổng: 25.000.000
5.192.570 USD
(11 exchanges)
2.94% 15%
424
570 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
10,42 USD
≈ 240.877 đ
36.559.647 USD
3.507.572 (35%)
Tổng: 10.000.000
12.743.335 USD
(1 exchanges)
-0.84% -3%
469
571 Biểu tượng logo của WAV3 WAV3
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAV3 *
10,38 USD
≈ 239.800 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-5.25% -26%
4996
572 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
9,85 USD
≈ 227.575 đ
1.030.157.178 USD
104.611.395 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
745.323 USD
(3 exchanges)
2.59% -5%
211
573 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
9,60 USD
≈ 221.918 đ
2.212.227 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
7.435 USD
(1 exchanges)
1.86% 4%
1294
574 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
10,49 USD
≈ 242.523 đ
20.463.834 USD
1.950.000 (9%)
Tổng: 22.000.000
135.300 USD
(2 exchanges)
1.73% 9%
603
575 Biểu tượng logo của stakedFIRO stakedFIRO
10/2020 / Ethereum Blockchain
stFIRO *
9,69 USD
≈ 224.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.207
0 USD
(1 exchanges)
-6.20% -36%
4995
576 Biểu tượng logo của DefiBox DefiBox
09/2020 / EOS Blockchain
BOX *
10,18 USD
≈ 235.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
9.934.485 USD
(5 exchanges)
-14.88% 9%
2581
577 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
10,20 USD
≈ 235.642 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
55.544 USD
(3 exchanges)
-1.34% 0%
3442
578 Biểu tượng logo của Vanilla Network Vanilla Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
VNLA *
9,89 USD
≈ 228.524 đ
6.501.437 USD
657.472 (66%)
Tổng: 1.000.000
5.568 USD
(1 exchanges)
4.97% 22%
929
579 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
10,03 USD
≈ 231.903 đ
0 USD
N/A
1.562.092 USD
(1 exchanges)
-1.94% -10%
2676
580 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
9,50 USD
≈ 219.562 đ
761.184.413 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
14.560.415 USD
(3 exchanges)
-2.04% -3%
82
581 Biểu tượng logo của BlackBerry tokenized stock FTX BlackBerry tokenized stock FTX
01/2021
BB
10,50 USD
≈ 242.655 đ
0 USD
N/A
1.009 USD
(0 exchanges)
-2.19% -2%
4504
582 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
9,59 USD
≈ 221.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
993.247 USD
(2 exchanges)
7.60% 4%
2724
583 Biểu tượng logo của The Famous Token The Famous Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
TFT *
9,85 USD
≈ 227.592 đ
0 USD
N/A
31.003 USD
(0 exchanges)
3.55% 32%
3660
584 Biểu tượng logo của Toshimon Toshimon
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
9,63 USD
≈ 222.480 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
11.820 USD
(0 exchanges)
13.25% 17%
3975
585 Biểu tượng logo của BSCstarter BSCstarter
03/2021 / Binance Smart Chain
START *
9,54 USD
≈ 220.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.015.947 USD
(1 exchanges)
-11.03% 8%
2698
586 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
9,79 USD
≈ 226.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
2.063.180 USD
(0 exchanges)
8.67% 30%
2660
587 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
10,11 USD
≈ 233.635 đ
0 USD
N/A
45.380 USD
(0 exchanges)
0.71% -0%
3513
588 Biểu tượng logo của pETH18C pETH18C
03/2021 / Ethereum Blockchain
pETH18C *
10,16 USD
≈ 234.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
51.607 USD
(0 exchanges)
4.45% 12%
3473
589 Biểu tượng logo của Gambit Gambit
04/2021 / Binance Smart Chain
GMT *
10,00 USD
≈ 231.036 đ
0 USD
N/A
2.974 USD
(0 exchanges)
0.47% -1%
4346
590 Biểu tượng logo của YFS.FINANCE YFS.FINANCE
04/2021 / Ethereum Blockchain
YFS *
9,63 USD
≈ 222.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
869 USD
(1 exchanges)
5.53% 11%
4551
591 Biểu tượng logo của TreeDefi TreeDefi
04/2021 / Binance Smart Chain
SEED *
10,18 USD
≈ 235.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.584.000
337.468 USD
(0 exchanges)
0.92% -31%
2920
592 Biểu tượng logo của Bitsz Bitsz
04/2021
BITSZ
9,64 USD
≈ 222.672 đ
0 USD
N/A
543.677 USD
(0 exchanges)
-24.56% -26%
2810
593 Biểu tượng logo của Corra.Finance Corra.Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CORA *
10,06 USD
≈ 232.411 đ
15.085.111 USD
1.500.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
24.850 USD
(0 exchanges)
0.00% -0%
692
594 Biểu tượng logo của toad.network toad.network
05/2021 / Binance Smart Chain
TOAD *
10,50 USD
≈ 242.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 195.000
40.485 USD
(1 exchanges)
-1.58% -8%
3556
595 Biểu tượng logo của ZOO - Crypto World ZOO - Crypto World
07/2021 / Binance Smart Chain
ZOO *
9,74 USD
≈ 225.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
5.511.192 USD
(1 exchanges)
104.39% 0%
2601
596 Biểu tượng logo của One Basis Cash One Basis Cash
07/2021 / Binance Smart Chain
OBS *
10,35 USD
≈ 239.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.000
137.400 USD
(0 exchanges)
-1.98% -20%
3172
597 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
8,81 USD
≈ 203.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
2.174 USD
(1 exchanges)
0.32% -5%
4395
598 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
8,89 USD
≈ 205.446 đ
296.875.890 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
9.012.272 USD
(10 exchanges)
5.47% 0%
121
599 Biểu tượng logo của Dash Cash Dash Cash
10/2019
DSC
9,44 USD
≈ 218.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 368.000.000
0 USD
(3 exchanges)
0.37% -2%
5002
600 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
8,87 USD
≈ 205.081 đ
1.489.577.488 USD
167.856.506 (34%)
Tổng: 500.000.000
124.570.070 USD
(Large exchanges)
2.34% 1%
54
601 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
8,64 USD
≈ 199.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
24.420 USD
(4 exchanges)
-44.25% -55%
3742
602 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
8,97 USD
≈ 207.396 đ
390.890.398 USD
43.556.739 (29%)
Tổng: 150.000.000
30.717.497 USD
(8 exchanges)
15.34% 20%
224
603 Biểu tượng logo của HLand Token HLand Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
HLAND *
9,00 USD
≈ 208.062 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.057
29 USD
(2 exchanges)
161.71% 90%
4904
604 Biểu tượng logo của MobileCoin MobileCoin
12/2020
MOB
9,35 USD
≈ 216.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
495.636 USD
(1 exchanges)
6.62% -10%
2830
605 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
8,68 USD
≈ 200.558 đ
996.640.332 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
99.232.654 USD
(Large exchanges)
2.20% -3%
71
606 Biểu tượng logo của Apollon Limassol Apollon Limassol
11/2020 / Chiliz Blockchain
APL *
8,64 USD
≈ 199.767 đ
2.171.224 USD
251.178 (25%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(1 exchanges)
12.34% 6%
1299
607 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020
vBCH
9,04 USD
≈ 209.026 đ
1.396.450 USD
154.392
0 USD
(1 exchanges)
2.70% 2%
1465
608 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / Heco Blockchain
WHT *
8,85 USD
≈ 204.586 đ
0 USD
N/A
8.345.307 USD
(0 exchanges)
2.34% 0%
2588
609 Biểu tượng logo của Crow Finance Crow Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CROW *
9,01 USD
≈ 208.241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.962
46 USD
(1 exchanges)
5.47% -5%
4874
610 Biểu tượng logo của AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token
02/2021
ACM
8,66 USD
≈ 200.046 đ
17.313.880 USD
2.000.157 (10%)
Tổng: 20.000.000
25.045.417 USD
(0 exchanges)
8.35% 42%
638
611 Biểu tượng logo của Neoteric Neoteric
03/2021 / Binance Smart Chain
NTRC *
8,82 USD
≈ 203.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(0 exchanges)
-14.94% -15%
5002
612 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
8,77 USD
≈ 202.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
44 USD
(0 exchanges)
2.47% 3%
4701
613 Biểu tượng logo của Fomo App Fomo App
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
8,63 USD
≈ 199.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
53 USD
(0 exchanges)
3.60% 2%
4863
614 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
CIFI *
8,76 USD
≈ 202.354 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
800.863 USD
(0 exchanges)
144.02% 513%
2753
615 Biểu tượng logo của Belt Finance Belt Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
BELT *
9,14 USD
≈ 211.261 đ
42.304.980 USD
4.627.780
1.539.485 USD
(1 exchanges)
-7.65% -21%
441
616 Biểu tượng logo của AlchemyToys AlchemyToys
06/2021 / Binance Smart Chain
GAT *
9,04 USD
≈ 209.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.238.307 USD
(2 exchanges)
-10.33% 0%
2695
617 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KCC Blockchain
WKCS *
9,40 USD
≈ 217.340 đ
0 USD
N/A
874.597 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2742
618 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
8,36 USD
≈ 193.162 đ
518.170.087 USD
61.994.154 (61%)
Tổng: 101.172.570
20.823.924 USD
(40 exchanges)
-1.19% -3%
99
619 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
7,66 USD
≈ 176.983 đ
3.198.975.508 USD
417.713.432 (42%)
Tổng: 994.911.026
273.388.574 USD
(16 exchanges)
3.95% 17%
29
620 Biểu tượng logo của MCO MCO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MCO *
8,39 USD
≈ 194.000 đ
132.583.666 USD
15.793.831 (50%)
Tổng: 31.587.682
610.396 USD
(29 exchanges)
-0.92% -17%
185
621 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Ethereum Blockchain
GRO *
7,58 USD
≈ 175.175 đ
2.590.448 USD
341.745 (17%)
Tổng: 2.000.000
4.963 USD
(2 exchanges)
4.38% -3%
1252
622 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
8,41 USD
≈ 194.363 đ
1.070.169.919 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
410.507.074 USD
(Large exchanges)
9.00% 32%
66
623 Biểu tượng logo của DuckDaoDime DuckDaoDime
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDIM *
8,50 USD
≈ 196.413 đ
8.848.909 USD
1.041.167 (69%)
Tổng: 1.500.000
103.433 USD
(3 exchanges)
-1.50% -8%
833
624 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
7,84 USD
≈ 181.113 đ
0 USD
N/A
16 USD
(1 exchanges)
-6.02% -17%
4915
625 Biểu tượng logo của Samurai Samurai
09/2020 / Ethereum Blockchain
SAM *
8,33 USD
≈ 192.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
3.806 USD
(2 exchanges)
0.95% 3%
4305
626 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
7,56 USD
≈ 174.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
9.227 USD
(4 exchanges)
1.01% 18%
4046
627 Biểu tượng logo của Buccaneer V2 Buccaneer V2
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUCC *
7,57 USD
≈ 174.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000
1.091 USD
(1 exchanges)
-12.83% -5%
4350
628 Biểu tượng logo của Yearn Finance Passive Income Yearn Finance Passive Income
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFPI *
8,45 USD
≈ 195.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
284.704 USD
(2 exchanges)
45.94% 67%
2957
629 Biểu tượng logo của Yearn Finance DOT Yearn Finance DOT
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFDOT *
7,99 USD
≈ 184.757 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.494
1.071 USD
(4 exchanges)
1.66% 13%
4519
630 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
8,16 USD
≈ 188.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
53.100 USD
(3 exchanges)
-2.11% -56%
3407
631 Biểu tượng logo của Elxis Elxis
11/2020 / Tron Blockchain
LEX *
8,00 USD
≈ 184.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.000.000
115 USD
(1 exchanges)
0.01% 0%
4788
632 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
8,29 USD
≈ 191.615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.479.561 USD
(1 exchanges)
1.02% 9%
2682
633 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
8,22 USD
≈ 190.065 đ
81.298.493 USD
9.885.101 (47%)
Tổng: 21.000.000
7.344.571 USD
(2 exchanges)
5.83% 9%
299
634 Biểu tượng logo của Mirrored ProShares VIX Mirrored ProShares VIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
mVIXY *
7,83 USD
≈ 180.982 đ
17.262.052 USD
2.204.232
0 USD
(1 exchanges)
0.06% -0%
642
635 Biểu tượng logo của Blockchain Cuties Universe Blockchain Cuties Universe
08/2020 / Ethereum Blockchain
BCUG *
7,83 USD
≈ 180.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
652.712 USD
(1 exchanges)
7.48% -30%
2705
636 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
7,75 USD
≈ 179.132 đ
134.871.977 USD
17.400.000 (17%)
Tổng: 100.000.000
252.979.228 USD
(0 exchanges)
33.96% 33%
182
637 Biểu tượng logo của Center Prime Center Prime
05/2021 / Binance Smart Chain
CPX *
7,94 USD
≈ 183.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.366 USD
(1 exchanges)
-13.73% -18%
4024
638 Biểu tượng logo của PrivacySwap PrivacySwap
05/2021 / Binance Smart Chain
PRV *
8,41 USD
≈ 194.273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 89.024
175.046 USD
(0 exchanges)
0.19% -34%
3098
639 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020
ASR
6,89 USD
≈ 159.324 đ
8.502.179 USD
1.233.244 (12%)
Tổng: 10.000.000
21.119.764 USD
(1 exchanges)
10.83% 30%
845
640 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
6,77 USD
≈ 156.485 đ
489.035.564 USD
72.221.543 (24%)
Tổng: 300.000.000
619.250 USD
(5 exchanges)
0.85% -0%
220
641 Biểu tượng logo của yfBeta yfBeta
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBETA *
6,58 USD
≈ 151.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
20 USD
(1 exchanges)
3.63% 10%
4930
642 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
6,97 USD
≈ 161.037 đ
74.849.615 USD
10.741.448 (58%)
Tổng: 18.400.000
299.704 USD
(10 exchanges)
0.88% 9%
323
643 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
7,35 USD
≈ 169.799 đ
42.729.208 USD
5.815.547 (88%)
Tổng: 6.587.683
212.323 USD
(4 exchanges)
1.10% -10%
436
644 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
6,91 USD
≈ 159.604 đ
41.960.496 USD
6.075.703 (61%)
Tổng: 10.000.000
226.533 USD
(5 exchanges)
10.46% 5%
440
645 Biểu tượng logo của Divert Finance Divert Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEVE *
6,82 USD
≈ 157.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
6.810 USD
(1 exchanges)
3.82% -9%
4143
646 Biểu tượng logo của YFA Finance YFA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFA *
7,31 USD
≈ 168.852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% -8%
4395
647 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
6,98 USD
≈ 161.303 đ
10.890.143 USD
1.560.237
1.821.383 USD
(8 exchanges)
0.59% 2%
776
648 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
09/2020
ETHDOWN
6,83 USD
≈ 157.752 đ
0 USD
N/A
7.560.617 USD
(2 exchanges)
2.01% 10.656.800%
2574
649 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
6,57 USD
≈ 151.853 đ
155.202 USD
23.620 (98%)
Tổng: 24.000
18 USD
(1 exchanges)
3.91% 11%
2084
650 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
6,58 USD
≈ 152.056 đ
351.381.127 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
13.427.843 USD
(4 exchanges)
3.38% -2%
225
651 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
7,12 USD
≈ 164.450 đ
5.675.845 USD
797.623 (100%)
Tổng: 800.000
80.269 USD
(3 exchanges)
4.40% -15%
972
652 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
6,86 USD
≈ 158.420 đ
22.799.813 USD
3.325.991 (3%)
Tổng: 98.942.301
119.570.724 USD
(1 exchanges)
-5.60% 90%
576
653 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
6,72 USD
≈ 155.275 đ
0 USD
N/A
6.213 USD
(1 exchanges)
2.77% 13%
4173
654 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain
UNFI *
6,85 USD
≈ 158.244 đ
29.163.744 USD
4.259.091 (43%)
Tổng: 10.000.000
21.952.745 USD
(6 exchanges)
-4.48% 3%
513
655 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
7,35 USD
≈ 169.944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
2.985 USD
(2 exchanges)
22.94% -4%
4344
656 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
7,36 USD
≈ 170.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.001
75.241 USD
(4 exchanges)
-6.78% -27%
3363
657 Biểu tượng logo của MoonDayPlus MoonDayPlus
02/2021 / Ethereum Blockchain
MD+ *
7,05 USD
≈ 163.002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500
23 USD
(0 exchanges)
4.93% 25%
4814
658 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
6,75 USD
≈ 155.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
7.22% -25%
4190
659 Biểu tượng logo của Shield Protocol Shield Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain
SHIELD *
6,73 USD
≈ 155.449 đ
1.545.849 USD
229.816 (23%)
Tổng: 1.000.000
489.662 USD
(1 exchanges)
-0.32% 31%
1416
660 Biểu tượng logo của McBase Finance McBase Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MCBASE *
6,59 USD
≈ 152.367 đ
0 USD
N/A
Tổng: 602.144
0 USD
(1 exchanges)
-0.01% -13%
5002
661 Biểu tượng logo của Oracle Top 5 Tokens Index Oracle Top 5 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
ORCL5 *
6,85 USD
≈ 158.261 đ
0 USD
N/A
444 USD
(1 exchanges)
2.67% 2%
4644
662 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
7,21 USD
≈ 166.704 đ
80.770.189 USD
11.197.103 (37%)
Tổng: 30.000.000
9.639.488 USD
(0 exchanges)
5.60% -2%
304
663 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
6,62 USD
≈ 153.041 đ
2.945.487 USD
444.783 (70%)
Tổng: 632.785
0 USD
(0 exchanges)
6.55% -10%
1310
664 Biểu tượng logo của Octree Octree
04/2021 / Binance Smart Chain
OAK *
7,16 USD
≈ 165.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
297 USD
(1 exchanges)
6.68% 7%
4604
665 Biểu tượng logo của Polkadex Polkadex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PDEX *
6,51 USD
≈ 150.404 đ
12.781.135 USD
1.963.860 (10%)
Tổng: 20.000.000
1.137.271 USD
(0 exchanges)
-5.57% -9%
733
666 Biểu tượng logo của CryptoCart CryptoCart
05/2021 / Ethereum Blockchain
CC *
7,04 USD
≈ 162.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
36.211 USD
(0 exchanges)
4.78% 22%
3600
667 Biểu tượng logo của Dota Finance Dota Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
DOTA *
6,57 USD
≈ 151.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
4.802 USD
(0 exchanges)
-10.58% -64%
4248
668 Biểu tượng logo của WIZARD WIZARD
07/2021 / Binance Smart Chain
WIZARD *
6,98 USD
≈ 161.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
3.664.462 USD
(1 exchanges)
89.61% 0%
2627
669 Biểu tượng logo của OctaX Finance OctaX Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
OCTAX *
7,26 USD
≈ 167.703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
7.432 USD
(1 exchanges)
-4.02% -14%
4116
670 Biểu tượng logo của ETHDOWN ETHDOWN
07/2021
ETHDOWN
6,74 USD
≈ 155.744 đ
0 USD
N/A
14.938.065 USD
(0 exchanges)
-6.85% -23%
2570
671 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
5,73 USD
≈ 132.397 đ
564.619.065 USD
98.554.780 (91%)
Tổng: 107.822.406
133.967.136 USD
(Large exchanges)
2.76% 2%
91
672 Biểu tượng logo của CryptoEnergy CryptoEnergy
03/2020 / Ethereum Blockchain
CNRG *
5,51 USD
≈ 127.379 đ
152.678 USD
27.700 (1%)
Tổng: 3.675.000
12 USD
(3 exchanges)
0.01% -12%
2088
673 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
6,05 USD
≈ 139.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
742.198 USD
(3 exchanges)
2.56% 5%
2764
674 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
5,90 USD
≈ 136.269 đ
1.408.471.072 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
42.308.600 USD
(14 exchanges)
12.04% 12%
59
675 Biểu tượng logo của PLATINCOIN PLATINCOIN
10/2018
PLC
6,24 USD
≈ 144.113 đ
31.186.414 USD
5.001.073 (1%)
Tổng: 632.870.528
62.087 USD
(7 exchanges)
-10.77% -1%
498
676 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,88 USD
≈ 135.843 đ
59.535.719 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
8.489.351 USD
(31 exchanges)
-0.27% -9%
364
677 Biểu tượng logo của BTSE BTSE
03/2020 / Ethereum Blockchain
BTSE *
6,04 USD
≈ 139.593 đ
26.304.119 USD
4.354.711 (2%)
Tổng: 200.000.000
343.221 USD
(4 exchanges)
2.80% 5%
549
678 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
5,70 USD
≈ 131.841 đ
33.841.880 USD
5.932.057 (69%)
Tổng: 8.537.500
886.900 USD
(15 exchanges)
-3.14% -15%
483
679 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
6,03 USD
≈ 139.307 đ
49.759.063 USD
8.254.660
9.691.293 USD
(3 exchanges)
0.33% 1%
402
680 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
6,42 USD
≈ 148.281 đ
95.897.730 USD
14.945.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
712.972 USD
(2 exchanges)
8.95% 10%
273
681 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
5,62 USD
≈ 129.955 đ
0 USD
N/A
3.441 USD
(1 exchanges)
3.74% 91%
4325
682 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
6,15 USD
≈ 142.190 đ
53.763.770 USD
8.738.173 (87%)
Tổng: 10.000.000
1.485.637 USD
(3 exchanges)
6.35% 31%
383
683 Biểu tượng logo của YMPL YMPL
08/2020 / Ethereum Blockchain
YMPL *
6,14 USD
≈ 141.991 đ
271.367 USD
44.167 (0%)
Tổng: 999.999.999.999.999
0 USD
(1 exchanges)
5.97% -9%
2039
684 Biểu tượng logo của DeFi Omega DeFi Omega
08/2020 / Ethereum Blockchain
DFIO *
5,92 USD
≈ 136.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
744 USD
(1 exchanges)
7.08% 4%
4559
685 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
5,91 USD
≈ 136.498 đ
16.108.926 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
35.187.935 USD
(1 exchanges)
1.99% 12%
661
686 Biểu tượng logo của Boosted Finance Boosted Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BOOST *
6,08 USD
≈ 140.459 đ
363.778 USD
59.853 (60%)
Tổng: 99.611
120.414 USD
(5 exchanges)
38.83% 3%
1884
687 Biểu tượng logo của fry.world fry.world
10/2020 / Binance Smart Chain
FRIES *
6,08 USD
≈ 140.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.600
426 USD
(2 exchanges)
-0.95% -5%
4648
688 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
6,20 USD
≈ 143.370 đ
53.398.544 USD
8.607.383 (41%)
Tổng: 21.000.000
32.217.264 USD
(6 exchanges)
14.84% 6%
386
689 Biểu tượng logo của Yeld Finance Yeld Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YELD *
6,05 USD
≈ 139.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
6.431 USD
(1 exchanges)
16.32% 4%
4164
690 Biểu tượng logo của Ternio-ERC20 Ternio-ERC20
09/2020 / Ethereum Blockchain
TERN *
5,52 USD
≈ 127.670 đ
0 USD
N/A
54 USD
(2 exchanges)
-8.38% -17%
4802
691 Biểu tượng logo của Pajama.Finance Pajama.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
PJM *
5,52 USD
≈ 127.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
(1 exchanges)
21.81% -29%
5002
692 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
5,78 USD
≈ 133.580 đ
170.297.437 USD
29.462.298 (29%)
Tổng: 100.000.000
18.930.840 USD
(7 exchanges)
3.66% -12%
161
693 Biểu tượng logo của Bundles Finance Bundles Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
BUND *
6,10 USD
≈ 140.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.120
1.611 USD
(1 exchanges)
5.72% 9%
4450
694 Biểu tượng logo của OpenAlexa Protocol OpenAlexa Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
OAP *
5,92 USD
≈ 136.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
10.402 USD
(2 exchanges)
2.38% -10%
4005
695 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Friends With Benefits
10/2020 / Ethereum Blockchain
FWB *
6,48 USD
≈ 149.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.057 USD
(1 exchanges)
20.02% 855%
3610
696 Biểu tượng logo của Thirm Protocol Thirm Protocol
10/2020 / Binance Smart Chain
THIRM *
5,72 USD
≈ 132.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
-2.04% -43%
4905
697 Biểu tượng logo của Yfscience Yfscience
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFSI *
5,74 USD
≈ 132.591 đ
159.388 USD
27.781 (88%)
Tổng: 31.415
0 USD
(2 exchanges)
2.14% 5%
2077
698 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain
vBNB *
6,00 USD
≈ 138.753 đ
506.301.747 USD
84.327.095
0 USD
(1 exchanges)
0.53% -3%
219
699 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
6,32 USD
≈ 145.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
0 USD
(1 exchanges)
5.64% -15%
4664
700 Biểu tượng logo của Thugs Finance Thugs Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
THUGS *
6,47 USD
≈ 149.531 đ
4.311.384 USD
666.322
0 USD
(2 exchanges)
15.15% 41%
1216
701 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
6,38 USD
≈ 147.437 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
84 USD
(1 exchanges)
-1.13% 8%
4777
702 Biểu tượng logo của Dynamic Supply Tracker Dynamic Supply Tracker
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSTR *
6,35 USD
≈ 146.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.001
0 USD
(2 exchanges)
0.00% 0%
4990
703 Biểu tượng logo của CORD.Finance CORD.Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
CORD *
5,87 USD
≈ 135.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.990
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4864
704 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
5,76 USD
≈ 133.130 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.930.269
24.696 USD
(0 exchanges)
-3.12% 5%
3626
705 Biểu tượng logo của wanSUSHI wanSUSHI
03/2021 / Wanchain
WANSUSHI *
6,00 USD
≈ 138.637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2 USD
(0 exchanges)
1.44% -9%
5001
706 Biểu tượng logo của Urus Urus
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
6,01 USD
≈ 138.797 đ
2.822.777 USD
470.000 (47%)
Tổng: 1.000.000
222.434 USD
(1 exchanges)
-2.52% -16%
1210
707 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain
SCB *
5,54 USD
≈ 128.018 đ
180.850 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
6.51% -10%
2129
708 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Mt Pelerin
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
5,79 USD
≈ 133.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
122 USD
(0 exchanges)
0.55% 1%
4783
709 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
5,87 USD
≈ 135.605 đ
3.790.190 USD
645.931 (6%)
Tổng: 10.000.000
262.104 USD
(2 exchanges)
4.75% -13%
1100
710 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
6,09 USD
≈ 140.771 đ
196.482.994 USD
32.255.997 (29%)
Tổng: 110.130.511
851.492 USD
(1 exchanges)
-1.44% 2%
236
711 Biểu tượng logo của Nominex Token Nominex Token
04/2021 / Binance Smart Chain
NMX *
5,91 USD
≈ 136.589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
264.957 USD
(0 exchanges)
0.67% -5%
2978
712 Biểu tượng logo của Occam.Fi Occam.Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
OCC *
5,87 USD
≈ 135.585 đ
0 USD
N/A
209.047 USD
(0 exchanges)
2.98% 14%
3045
713 Biểu tượng logo của Bafi Finance Bafi Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
5,87 USD
≈ 135.603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
296.228 USD
(3 exchanges)
2.11% 6%
2951
714 Biểu tượng logo của My DeFi Pet My DeFi Pet
05/2021 / Binance Smart Chain
DPET *
5,63 USD
≈ 130.115 đ
38.726.071 USD
6.878.202 (7%)
Tổng: 100.000.000
8.479.688 USD
(0 exchanges)
-6.73% 33%
454
715 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
5,99 USD
≈ 138.519 đ
2.817.130 USD
470.000 (47%)
Tổng: 1.000.000
241.992 USD
(1 exchanges)
-1.21% -12%
1216
716 Biểu tượng logo của Octree Finance Octree Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
OAK *
6,01 USD
≈ 138.925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
483 USD
(1 exchanges)
-0.60% -9%
4636
717 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
5,68 USD
≈ 131.304 đ
3.968.161 USD
698.411 (7%)
Tổng: 10.000.000
78.106 USD
(0 exchanges)
-1.81% 7%
1082
718 Biểu tượng logo của Swarm Swarm
06/2021 / Ethereum Blockchain
BZZ *
6,18 USD
≈ 142.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.603.255
8.261.540 USD
(0 exchanges)
2.14% 4%
2589
719 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
5,73 USD
≈ 132.465 đ
81.383.354 USD
14.198.202 (14%)
Tổng: 100.000.000
17.491.714 USD
(0 exchanges)
-1.38% 13%
302
720 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
6,36 USD
≈ 146.916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.981.402 USD
(0 exchanges)
1.12% 3%
2663
721 Biểu tượng logo của Zerogoki Zerogoki
07/2021 / Ethereum Blockchain
REI *
5,59 USD
≈ 129.168 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.142.632
365.039 USD
(0 exchanges)
20.49% 64%
2904
722 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
4,87 USD
≈ 112.593 đ
4.872.034.587 USD
1.000.000.000
304.756.087 USD
(18 exchanges)
0.79% 9%
21
723 Biểu tượng logo của Vinci Vinci
11/2019 / Ethereum Blockchain
VINCI *
4,94 USD
≈ 114.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
10.074 USD
(2 exchanges)
3.21% 5%
4014
724 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
5,09 USD
≈ 117.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
47 USD
(3 exchanges)
-78.78% -84%
4896
725 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL
11/2019
CXC
4,86 USD
≈ 112.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.552.000
140.507 USD
(2 exchanges)
2.11% 0%
3167
726 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
5,17 USD
≈ 119.548 đ
182.047.428 USD
35.191.821 (35%)
Tổng: 100.000.000
31.450.820 USD
(52 exchanges)
4.14% 1%
154
727 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
4,59 USD
≈ 106.043 đ
825.967.457 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
80.748 USD
(3 exchanges)
3.77% 1%
212
728 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
5,42 USD
≈ 125.225 đ
162.895.681 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
1.172.622 USD
(5 exchanges)
1.62% 9%
163
729 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
4,93 USD
≈ 114.034 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.579.041
40.506 USD
(5 exchanges)
6.68% -10%
3551
730 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
4,95 USD
≈ 114.463 đ
158.556.187 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
1.063.087 USD
(10 exchanges)
1.35% -5%
168
731 Biểu tượng logo của Basis Share Basis Share
11/2020 / Ethereum Blockchain
BAS *
4,97 USD
≈ 114.795 đ
0 USD
N/A
58.945 USD
(1 exchanges)
3.68% -8%
3435
732 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
HTBULL *
4,86 USD
≈ 112.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 664
7.696 USD
(1 exchanges)
7.42% -4%
4111
733 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
5,32 USD
≈ 122.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
1.173 USD
(1 exchanges)
7.08% 7%
4499
734 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
5,33 USD
≈ 123.290 đ
27.212.914 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
105.718 USD
(1 exchanges)
-4.54% 22%
537
735 Biểu tượng logo của Golden Ratio Coin Golden Ratio Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GOLDR *
4,95 USD
≈ 114.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.618.034
73 USD
(2 exchanges)
9.16% -33%
4834
736 Biểu tượng logo của Social Finance Social Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOFI *
5,44 USD
≈ 125.799 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
12 USD
(1 exchanges)
3.24% 4%
4941
737 Biểu tượng logo của Oraichain Token Oraichain Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
4,69 USD
≈ 108.489 đ
9.597.489 USD
2.044.424 (10%)
Tổng: 19.779.272
120.748 USD
(1 exchanges)
3.77% 6%
813
738 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit2 Yearn Finance Bit2
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFB2 *
4,87 USD
≈ 112.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.650
279 USD
(1 exchanges)
46.26% 29%
4692
739 Biểu tượng logo của Earnbase Earnbase
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENB *
4,61 USD
≈ 106.484 đ
559.692 USD
121.468 (12%)
Tổng: 990.000
46 USD
(2 exchanges)
3.59% 9%
1749
740 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
4,56 USD
≈ 105.482 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
93.846 USD
(2 exchanges)
3.99% 1%
3284
741 Biểu tượng logo của ARVO ARVO
12/2020 / Ethereum Blockchain
ARVO *
4,99 USD
≈ 115.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.625
0 USD
(1 exchanges)
-5.25% -26%
5000
742 Biểu tượng logo của EduMetrix Coin EduMetrix Coin
11/2020
EMC
5,22 USD
≈ 120.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% -1%
4565
743 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
5,39 USD
≈ 124.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
21.998 USD
(2 exchanges)
2.32% 6%
3766
744 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
4,57 USD
≈ 105.562 đ
0 USD
N/A
143.093 USD
(3 exchanges)
3.47% -7%
3162
745 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
5,02 USD
≈ 115.917 đ
1.608.996 USD
320.780 (64%)
Tổng: 500.000
76.264 USD
(4 exchanges)
-1.82% -2%
1396
746 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
4,58 USD
≈ 105.892 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
76.575 USD
(1 exchanges)
-8.80% -15%
3356
747 Biểu tượng logo của Typhoon Cash Typhoon Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
PHOON *
5,17 USD
≈ 119.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
77 USD
(3 exchanges)
3.35% 26%
4831
748 Biểu tượng logo của Mythic Finance Mythic Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
MYTHIC *
4,98 USD
≈ 115.043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
50 USD
(2 exchanges)
1.80% -22%
4722
749 Biểu tượng logo của Interop Interop
01/2021 / Ethereum Blockchain
TROP *
5,48 USD
≈ 126.707 đ
0 USD
N/A
745 USD
(1 exchanges)
2.20% 8%
4576
750 Biểu tượng logo của Crowns Crowns
01/2021 / Ethereum Blockchain
CWS *
5,00 USD
≈ 115.471 đ
8.647.707 USD
1.730.729 (17%)
Tổng: 10.000.000
1.112.177 USD
(2 exchanges)
8.47% -16%
837
751 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
5,44 USD
≈ 125.804 đ
24.176.306 USD
4.441.152 (44%)
Tổng: 10.000.000
519.736 USD
(2 exchanges)
0.01% -7%
568
752 Biểu tượng logo của Channels Channels
02/2021 / Heco Blockchain
CAN *
5,28 USD
≈ 122.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
236.228 USD
(0 exchanges)
4.05% -11%
3002
753 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
5,36 USD
≈ 123.842 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.489 USD
(1 exchanges)
1.40% -6%
4269
754 Biểu tượng logo của WOWswap WOWswap
02/2021 / Binance Smart Chain
WOW *
5,40 USD
≈ 124.855 đ
1.856.785 USD
343.682 (34%)
Tổng: 1.000.000
29.079 USD
(0 exchanges)
-0.10% 16%
1342
755 Biểu tượng logo của Luxurious Pro Network Token Luxurious Pro Network Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
LPNT *
5,14 USD
≈ 118.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
17.320 USD
(0 exchanges)
-0.44% -14%
3846
756 Biểu tượng logo của VANCI FINANCE VANCI FINANCE
03/2021 / Binance Smart Chain
VANCII *
4,96 USD
≈ 114.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
88 USD
(0 exchanges)
0.03% -17%
4820
757 Biểu tượng logo của Decentralized Nations Decentralized Nations
03/2021 / Ethereum Blockchain
DENA *
5,16 USD
≈ 119.162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
18.758 USD
(0 exchanges)
4.73% 9%
3820
758 Biểu tượng logo của B26 Finance B26 Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
B26 *
4,89 USD
≈ 112.972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000
375 USD
(1 exchanges)
7.26% 0%
4658
759 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
4,53 USD
≈ 104.601 đ
7.066.937 USD
1.561.334 (16%)
Tổng: 10.000.000
8.214.095 USD
(0 exchanges)
-0.07% -23%
906
760 Biểu tượng logo của WasabiX WasabiX
04/2021 / Ethereum Blockchain
WASABI *
5,23 USD
≈ 120.783 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
15.576 USD
(0 exchanges)
2.44% 0%
3875
761 Biểu tượng logo của Kattana Kattana
04/2021 / Ethereum Blockchain
KTN *
4,96 USD
≈ 114.619 đ
5.986.254 USD
1.206.972 (12%)
Tổng: 10.000.000
97.335 USD
(2 exchanges)
-2.01% -6%
956
762 Biểu tượng logo của Sienna (ERC20) Sienna (ERC20)
05/2021 / Ethereum Blockchain
wSIENNA *
5,40 USD
≈ 124.849 đ
0 USD
N/A
30.825 USD
(0 exchanges)
0.74% -8%
3661
763 Biểu tượng logo của Museum of Crypto Art Museum of Crypto Art
06/2021 / Polygon Blockchain
MOCA *
5,13 USD
≈ 118.593 đ
0 USD
N/A
31.148 USD
(1 exchanges)
4.46% 14%
3658
764 Biểu tượng logo của Fundum Capital Fundum Capital
05/2021 / Ethereum Blockchain
FND *
5,33 USD
≈ 123.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.705 USD
(0 exchanges)
-4.27% -41%
4363
765 Biểu tượng logo của CenterPrime CenterPrime
05/2021 / Binance Smart Chain
CPX *
5,42 USD
≈ 125.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.527 USD
(1 exchanges)
-10.20% 2%
4438
766 Biểu tượng logo của O3Swap O3Swap
05/2021 / Ethereum Blockchain
O3 *
4,52 USD
≈ 104.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.787.958
18.548.244 USD
(1 exchanges)
42.97% 26%
2568
767 Biểu tượng logo của Graviton Graviton
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTON *
5,02 USD
≈ 115.897 đ
18.205.046 USD
3.630.100 (17%)
Tổng: 21.000.000
14.596 USD
(0 exchanges)
-0.20% -1%
628
768 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
4,88 USD
≈ 112.778 đ
0 USD
N/A
10.213 USD
(0 exchanges)
-0.17% 9%
4009
769 Biểu tượng logo của Polycat Finance Polycat Finance
05/2021 / Polygon Blockchain
FISH *
5,01 USD
≈ 115.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
520.781 USD
(2 exchanges)
-9.74% -6%
2814
770 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
5,46 USD
≈ 126.134 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
120.772 USD
(0 exchanges)
2.91% -12%
3214
771 Biểu tượng logo của 0x_nodes 0x_nodes
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIOS *
4,63 USD
≈ 107.088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
291.096 USD
(0 exchanges)
37.67% 84%
2953
772 Biểu tượng logo của Starter Starter
03/2021 / Binance Smart Chain
START *
4,62 USD
≈ 106.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
340.583 USD
(1 exchanges)
2.21% -15%
2915
773 Biểu tượng logo của GoldFarm GoldFarm
06/2021 / Binance Smart Chain
GOLD *
5,09 USD
≈ 117.558 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
40.223 USD
(1 exchanges)
9.91% 22%
3497
774 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
4,86 USD
≈ 112.337 đ
15.845.796 USD
3.259.791 (34%)
Tổng: 9.644.606
1.786.424 USD
(1 exchanges)
-4.05% 17%
675
775 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
3,65 USD
≈ 84.251 đ
511.288.831 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
136.757.943 USD
(Large exchanges)
3.04% 0%
100
776 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
4,24 USD
≈ 97.925 đ
122.819.669 USD
28.985.000 (29%)
Tổng: 100.000.000
2.503.901 USD
(13 exchanges)
-1.14% -2%
252
777 Biểu tượng logo của Ti-Value Ti-Value
09/2018
TV
4,00 USD
≈ 92.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(3 exchanges)
97025.35% 95.042%
4952
778 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020
OG
4,35 USD
≈ 100.594 đ
5.547.849 USD
1.274.535 (25%)
Tổng: 5.000.000
5.327.130 USD
(1 exchanges)
3.05% 10%
983
779 Biểu tượng logo của Infinity Esaham Infinity Esaham
02/2020 / Ethereum Blockchain
INFS *
4,37 USD
≈ 100.942 đ
2.774.147 USD
635.122 (64%)
Tổng: 1.000.000
7.782 USD
(4 exchanges)
-0.47% 66%
1224
780 Biểu tượng logo của Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETH3L *
4,41 USD
≈ 101.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2
21.626.406 USD
(5 exchanges)
5.27% 30%
2567
781 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
3,75 USD
≈ 86.746 đ
500.163.906 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
11.517.189 USD
(28 exchanges)
6.02% -1%
102
782 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
4,42 USD
≈ 102.064 đ
309.910.659 USD
70.172.142 (50%)
Tổng: 139.402.145
215.884.056 USD
(26 exchanges)
13.59% 16%
117
783 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain
RUNE *
3,82 USD
≈ 88.313 đ
894.743.942 USD
234.138.293 (47%)
Tổng: 500.000.000
313.000.374 USD
(12 exchanges)
-0.17% -17%
75
784 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
4,39 USD
≈ 101.478 đ
47.237.432 USD
10.757.526 (54%)
Tổng: 20.000.000
169.599 USD
(6 exchanges)
-0.57% 16%
411
785 Biểu tượng logo của Idea Chain Coin Idea Chain Coin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ICH *
4,11 USD
≈ 94.893 đ