1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 10578 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3897) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (188) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (922) - Cronos (43) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 23:34

Bảng xếp hạng 10578 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của SEX Odyssey SEX Odyssey
12/2023 / Arbitrum Blockchain
SEX *
6.105.576 USD
155.551.760.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
6.013 USD
-0.64% -0%
5646
2 Biểu tượng logo của Sushi Fighter Sushi Fighter
03/2024 / Injective Blockchain
SUSHI *
2.307.439 USD
58.786.635.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
0 USD
0.00% 0%
9801
3 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
1.341.679 USD
34.181.960.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
3.23% 27%
8833
4 Biểu tượng logo của HayCoin HayCoin
10/2023 / Ethereum Blockchain
HAY *
439.509 USD
11.197.372.751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999
18.848 USD
-4.18% 27%
4920
5 Biểu tượng logo của PaleBlueDot PaleBlueDot
04/2024 / Ethereum Blockchain
EARTH *
253.476 USD
6.457.814.623 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
880 USD
1.58% 4%
6516
6 Biểu tượng logo của Daojo Daojo
04/2024 / Injective Blockchain
DAOJO *
227.086 USD
5.785.472.324 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
0.00% 0%
9851
7 Biểu tượng logo của Punk Vault (NFTX) Punk Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
127.671 USD
3.252.666.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110
20.433 USD
4.25% 13%
4862
8 Biểu tượng logo của Level Finance Level Finance
01/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LGO *
104.447 USD
2.660.998.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
434 USD
5.13% 10%
6796
9 Biểu tượng logo của Chain-key Bitcoin Chain-key Bitcoin
01/2024 / ICP Blockchain
CKBTC *
71.279 USD
1.815.972.452 đ
0 USD
N/A
171.567 USD
3.16% 5%
3605
10 Biểu tượng logo của Rootstock Smart Bitcoin Rootstock Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
70.609 USD
1.798.892.849 đ
197.249.608 USD
2.794 (0%)
Tổng: 20.999.764
447.358 USD
1.17% 5%
325
11 Biểu tượng logo của BITCOIN ADDITIONAL BITCOIN ADDITIONAL
04/2022
BTCA
70.355 USD
1.792.444.743 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.259.752 USD
2.25% 4%
2881
12 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
70.288 USD
1.790.720.895 đ
1.384.968.365.936 USD
19.704.265 (94%)
Tổng: 21.000.000
22.639.296.848 USD
2.16% 4%
1
13 Biểu tượng logo của Bitcoin Avalanche Bridged Bitcoin Avalanche Bridged
06/2022 / Avalanche C-Chain
BTC.b *
70.281 USD
1.790.559.410 đ
0 USD
N/A
5.590.682 USD
2.27% 4%
2716
14 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
70.205 USD
1.788.612.493 đ
3.979.008.153 USD
56.677 (94%)
Tổng: 60.501
37.771.573 USD
1.90% 4%
209
15 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
70.189 USD
1.788.200.393 đ
10.910.609.793 USD
155.447
308.306.627 USD
1.67% 4%
204
16 Biểu tượng logo của Bitcoin TRC20 Bitcoin TRC20
04/2021 / Tron20 Blockchain
BTCT *
69.856 USD
1.779.725.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
30.012 USD
1.06% 4%
4571
17 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
05/2023 / Ethereum Blockchain
TBTC *
69.708 USD
1.775.957.933 đ
247.452.335 USD
3.550
1.711.814 USD
1.16% 4%
282
18 Biểu tượng logo của Bitcoin Bridged ZED20 Bitcoin Bridged ZED20
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTC.z *
69.484 USD
1.770.233.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
-1.53% 9%
9998
19 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
69.457 USD
1.769.559.706 đ
972.400 USD
14
1.523 USD
3.82% 7%
1884
20 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
69.211 USD
1.763.293.670 đ
22.834.212 USD
330 (2%)
Tổng: 13.698
14.168 USD
-0.53% 4%
887
21 Biểu tượng logo của teleBTC teleBTC
01/2024 / Polygon Blockchain
TELEBTC *
68.566 USD
1.746.867.678 đ
316.551 USD
5 (0%)
Tổng: 21.000.000
984 USD
-0.91% 4%
2166
22 Biểu tượng logo của BTC Proxy BTC Proxy
01/2022 / Polygon Blockchain
BTCPX *
68.485 USD
1.744.781.505 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14
0 USD
-0.81% 2%
9220
23 Biểu tượng logo của Indigo Protocol - iBTC Indigo Protocol - iBTC
12/2022 / Cardano Blockchain
IBTC *
68.128 USD
1.735.706.452 đ
0 USD
N/A
43.297 USD
-1.64% 5%
4373
24 Biểu tượng logo của Token Bitcoin Bridged ZED20 Token Bitcoin Bridged ZED20
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BTC.Z *
63.695 USD
1.622.748.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
0.00% -0%
9889
25 Biểu tượng logo của OEC BTC OEC BTC
08/2021 / OKExChain
BTCK *
63.558 USD
1.619.257.770 đ
4.585.721 USD
72
0 USD
0.70% 1%
1441
26 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
49.470 USD
1.260.335.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42
0 USD
0.00% 9%
8520
27 Biểu tượng logo của Dojo Staked INJ Dojo Staked INJ
01/2024 / Injective Blockchain
DINJ *
43.024 USD
1.096.110.563 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9768
28 Biểu tượng logo của Azure Azure
02/2024 / Ethereum Blockchain
AZR *
40.398 USD
1.029.226.395 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 796%
9927
29 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
23.533 USD
599.559.922 đ
22.815.306 USD
969
1.732 USD
1.00% 5%
888
30 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
22.244 USD
566.712.918 đ
6.717.718 USD
302 (96%)
Tổng: 315
0 USD
0.00% 0%
1338
31 Biểu tượng logo của Thoreum V3 Thoreum V3
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
THOREUM *
12.827 USD
326.801.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
63.407 USD
1.63% -1%
4156
32 Biểu tượng logo của Jinbi Token Jinbi Token
02/2019 / Ethereum Blockchain
JNB *
11.845 USD
301.768.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500.000
257.893 USD
-0.22% -1%
3377
33 Biểu tượng logo của Ten Best Coins Ten Best Coins
09/2022 / Ethereum Blockchain
TBC *
7.499 USD
191.052.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
396.135 USD
2.27% 5%
3208
34 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.359 USD
187.491.863 đ
246.035.293 USD
33.432 (91%)
Tổng: 36.666
13.150.292 USD
1.66% 7%
283
35 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
7.234 USD
184.308.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.345 USD
4.17% 21%
6338
36 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
5.518 USD
140.579.538 đ
49.043.095 USD
8.888
0 USD
-13.93% 17%
662
37 Biểu tượng logo của Liquid Finance Liquid Finance
08/2022 / Arbitrum Blockchain
LIQD *
4.890 USD
124.575.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 816
1.553 USD
5.21% 26%
6271
38 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
4.592 USD
116.988.169 đ
14.303.972.017 USD
3.115.035
44.180.152 USD
2.78% 27%
202
39 Biểu tượng logo của Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
ankrETH *
4.548 USD
115.861.113 đ
133.383.304 USD
29.330 (53%)
Tổng: 54.973
370.205 USD
2.43% 27%
402
40 Biểu tượng logo của Pandora Pandora
02/2024 / Ethereum Blockchain
PANDORA *
4.449 USD
113.339.927 đ
44.487.156 USD
10.000
3.721.109 USD
2.89% 20%
694
41 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
4.332 USD
110.377.633 đ
2.200.104.685 USD
507.821
2.096.296 USD
3.03% 27%
213
42 Biểu tượng logo của Frax Staked Ether Frax Staked Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
SFRXETH *
4.284 USD
109.130.889 đ
655.825.948 USD
153.105 (100%)
Tổng: 153.837
5.042.886 USD
3.98% 29%
226
43 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
cbETH *
4.219 USD
107.499.640 đ
825.630.705 USD
195.671 (15%)
Tổng: 1.343.991
4.415.286 USD
3.09% 27%
223
44 Biểu tượng logo của swETH swETH
05/2023 / Ethereum Blockchain
SWETH *
4.156 USD
105.875.443 đ
717.316.790 USD
172.609 (98%)
Tổng: 175.271
3.829.145 USD
2.74% 27%
224
45 Biểu tượng logo của Liquid Staked ETH Liquid Staked ETH
03/2023 / Ethereum Blockchain
LSETH *
4.141 USD
105.494.468 đ
345.150.435 USD
83.354
1.698 USD
2.40% 27%
245
46 Biểu tượng logo của unshETH Ether unshETH Ether
05/2023 / Ethereum Blockchain
UNSHETH *
4.129 USD
105.194.223 đ
0 USD
N/A
1.121 USD
3.06% 27%
6404
47 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
4.125 USD
105.086.506 đ
63.269.691 USD
15.339 (15%)
Tổng: 100.000
2.478.798 USD
-5.73% 20%
586
48 Biểu tượng logo của Wrapped Origin Ether Wrapped Origin Ether
03/2024 / Ethereum Blockchain
WOETH *
4.114 USD
104.813.845 đ
5.519.499 USD
1.342
0 USD
-0.74% 25%
1389
49 Biểu tượng logo của Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH
04/2023 / Ethereum Blockchain
WBETH *
4.112 USD
104.766.847 đ
3.686.777.414 USD
896.543 (100%)
Tổng: 896.562
12.341.114 USD
3.34% 27%
211
50 Biểu tượng logo của Wrapped eETH Wrapped eETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
weETH *
4.111 USD
104.728.811 đ
4.988.859.360 USD
1.213.622
32.458.986 USD
3.77% 28%
207
51 Biểu tượng logo của Universal ETH Universal ETH
12/2022 / Ethereum Blockchain
UNIETH *
4.105 USD
104.582.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.028
1.128.626 USD
2.76% 25%
2902
52 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
4.085 USD
104.060.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
273 USD
1.74% 26%
6980
53 Biểu tượng logo của Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether
01/2024 / Ethereum Blockchain
METH *
4.059 USD
103.418.047 đ
1.863.078.674 USD
458.969 (99%)
Tổng: 461.430
8.919.861 USD
2.86% 26%
214
54 Biểu tượng logo của Crypto.com Staked ETH Crypto.com Staked ETH
04/2024 / Ethereum Blockchain
CDCETH *
4.036 USD
102.836.859 đ
8.072.917 USD
2.000 (37%)
Tổng: 5.364
206.753 USD
3.31% 27%
1264
55 Biểu tượng logo của Stader ETHx Stader ETHx
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETHX *
4.030 USD
102.683.054 đ
506.025.078 USD
125.551
90.702 USD
3.51% 27%
234
56 Biểu tượng logo của StakeWise Staked ETH StakeWise Staked ETH
11/2023 / Ethereum Blockchain
osETH *
4.024 USD
102.526.427 đ
134.958.822 USD
33.536 (100%)
Tổng: 33.691
510.390 USD
2.72% 27%
397
57 Biểu tượng logo của Chain-key Ethereum Chain-key Ethereum
01/2024 / ICP Blockchain
CKETH *
4.022 USD
102.465.927 đ
0 USD
N/A
20.270 USD
4.60% 28%
4870
58 Biểu tượng logo của Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH
01/2024 / Ethereum Blockchain
RSETH *
3.979 USD
101.379.047 đ
992.684.847 USD
249.466
878.785 USD
2.70% 28%
220
59 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
3.958 USD
100.846.050 đ
36.777.776.402 USD
9.291.265
135.639.605 USD
3.31% 27%
201
60 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.956 USD
100.780.848 đ
475.231.988.387 USD
120.136.768
18.454.858.937 USD
3.23% 27%
2
61 Biểu tượng logo của Restaked Swell Ethereum Restaked Swell Ethereum
03/2024 / Ethereum Blockchain
RSWETH *
3.956 USD
100.782.101 đ
506.609.683 USD
128.067
2.571.054 USD
3.03% 27%
233
62 Biểu tượng logo của ether.fi Staked ETH ether.fi Staked ETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
EETH *
3.955 USD
100.770.020 đ
5.909.091.046 USD
1.493.955
513.558 USD
2.93% 29%
206
63 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETH *
3.941 USD
100.394.664 đ
397.894.195 USD
100.973
2.663.660 USD
3.43% 27%
241
64 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
3.940 USD
100.387.801 đ
13.299.866.970 USD
3.375.318
1.236.686.940 USD
2.81% 27%
203
65 Biểu tượng logo của Frax Finance - Frax Ether Frax Finance - Frax Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
FRXETH *
3.931 USD
100.138.633 đ
0 USD
N/A
7.201.441 USD
2.84% 27%
2698
66 Biểu tượng logo của Origin Ether Origin Ether
04/2023 / Ethereum Blockchain
OETH *
3.928 USD
100.083.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.278
2.060.435 USD
2.95% 27%
2796
67 Biểu tượng logo của Eigenpie mstETH Eigenpie mstETH
04/2024 / Ethereum Blockchain
MSTETH *
3.910 USD
99.624.538 đ
84.007.503 USD
21.483
1.928 USD
3.22% 27%
528
68 Biểu tượng logo của Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH
02/2024 / Ethereum Blockchain
EZETH *
3.905 USD
99.481.136 đ
4.113.977.399 USD
1.053.585
47.162.337 USD
3.47% 27%
208
69 Biểu tượng logo của ftm.guru ftm.guru
10/2021 / Fantom Blockchain
ELITE *
3.888 USD
99.043.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337
1.841 USD
3.90% -4%
6200
70 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
3.882 USD
98.902.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.935
0 USD
4.03% 27%
8431
71 Biểu tượng logo của pufETH pufETH
02/2024 / Ethereum Blockchain
PUFETH *
3.877 USD
98.777.512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 223.352
1.569.269 USD
2.45% 25%
2843
72 Biểu tượng logo của Ethereum Bridged ZED20 Ethereum Bridged ZED20
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETH.z *
3.764 USD
95.902.408 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-0.79% 25%
10000
73 Biểu tượng logo của sETH2 sETH2
12/2021 / Ethereum Blockchain
SETH2 *
3.747 USD
95.460.572 đ
67.606.401 USD
18.043 (100%)
Tổng: 18.100
0 USD
-0.05% 23%
571
74 Biểu tượng logo của StakeWise StakeWise
03/2022 / Ethereum Blockchain
RETH2 *
3.724 USD
94.881.832 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 22%
9275
75 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
3.668 USD
93.449.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.366
0 USD
0.00% 23%
8927
76 Biểu tượng logo của UNIX UNIX
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNIX *
3.599 USD
91.684.344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.500
6.414 USD
66.38% 76%
5612
77 Biểu tượng logo của Governance OHM Governance OHM
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOHM *
3.322 USD
84.632.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 113.153
77.615 USD
-0.50% 1%
4032
78 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
pBTC *
3.284 USD
83.654.992 đ
46.709 USD
14
293 USD
1.77% 10%
2479
79 Biểu tượng logo của Token Ethereum Bridged ZED20 Token Ethereum Bridged ZED20
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ETH.Z *
3.069 USD
78.189.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
896 USD
-0.81% -1%
6318
80 Biểu tượng logo của Cat-in-a-Box Ether Cat-in-a-Box Ether
04/2023 / Ethereum Blockchain
BOXETH *
2.966 USD
75.555.497 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9590
81 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.813 USD
71.655.912 đ
2.609.044.475 USD
927.636 (92%)
Tổng: 1.005.577
79.359.722 USD
-1.27% 1%
49
82 Biểu tượng logo của UGOLD Inc. UGOLD Inc.
05/2023 / Ethereum Blockchain
UGOLD *
2.438 USD
62.112.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.215.075
165.821 USD
-0.04% -4%
3625
83 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.360 USD
60.132.101 đ
433.904.732 USD
183.838
7.517.973 USD
0.63% -2%
166
84 Biểu tượng logo của Kinka Kinka
04/2024 / Ethereum Blockchain
XNK *
2.354 USD
59.972.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 482
228.589 USD
0.82% -3%
3443
85 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.353 USD
59.936.555 đ
579.966.218 USD
246.524
3.487.579 USD
0.73% -3%
126
86 Biểu tượng logo của Joe Hat Token Joe Hat Token
04/2022 / Avalanche C-Chain
HAT *
1.994 USD
50.789.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150
4.018 USD
1.94% 8%
5841
87 Biểu tượng logo của Asterix Labs Asterix Labs
02/2024 / Ethereum Blockchain
ASTX *
1.680 USD
42.794.401 đ
16.797.268 USD
10.000
282.042 USD
-8.50% 18%
1000
88 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBTC *
1.428 USD
36.372.316 đ
293.862.387 USD
205.836
0 USD
1.91% 4%
256
89 Biểu tượng logo của Camelot Token Camelot Token
12/2022 / Arbitrum Blockchain
GRAIL *
1.352 USD
34.446.875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.506
1.383.977 USD
-0.31% 22%
2863
90 Biểu tượng logo của Lux King Tech Lux King Tech
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
LKT *
1.341 USD
34.156.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.183.114
0 USD
-0.43% 2%
9488
91 Biểu tượng logo của Wrapped CellMates Wrapped CellMates
02/2024 / Ethereum Blockchain
WCELL *
1.214 USD
30.938.652 đ
116.580 USD
96 (38%)
Tổng: 256
0 USD
0.00% 14%
2372
92 Biểu tượng logo của EtherRock404 EtherRock404
02/2024 / Ethereum Blockchain
ROCK *
1.121 USD
28.565.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
0 USD
0.00% 0%
9950
93 Biểu tượng logo của Baby Slerf Baby Slerf
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYSLERF *
1.020 USD
25.996.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
618.856 USD
163.69% 29.972%
3056
94 Biểu tượng logo của AvocadoCoin AvocadoCoin
02/2022 / Solana Blockchain
AVDO *
895,17 USD
22.806.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
25.335 USD
0.06% 0%
4695
95 Biểu tượng logo của Alien Milady Fumo Alien Milady Fumo
06/2023 / Ethereum Blockchain
FUMO *
799,57 USD
20.370.754 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300
0 USD
-0.01% -0%
9737
96 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
761,16 USD
19.391.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
1 USD
0.06% -1%
8340
97 Biểu tượng logo của 4-Way Mirror Money 4-Way Mirror Money
08/2021 / PulseChain
4WMM *
702,42 USD
17.895.472 đ
0 USD
N/A
Tổng: 869
1.849 USD
0.79% -5%
6196
98 Biểu tượng logo của StaFi Staked BNB StaFi Staked BNB
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RBNB *
696,43 USD
17.742.994 đ
264.157 USD
379
0 USD
0.00% 4%
2198
99 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
677,56 USD
17.262.287 đ
388.872 USD
574 (9%)
Tổng: 6.613
41 USD
-2.39% -14%
2115
100 Biểu tượng logo của Stader BNBx Stader BNBx
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNBX *
666,53 USD
16.981.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 52.526
30.481 USD
1.87% 7%
4563
101 Biểu tượng logo của SafuuGO SafuuGO
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SGO *
662,75 USD
16.884.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
0.00% 0%
9708
102 Biểu tượng logo của Ankr Staked BNB Ankr Staked BNB
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
ankrBNB *
660,73 USD
16.833.437 đ
3.356.612 USD
5.080
102.584 USD
1.36% 6%
1524
103 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
646,83 USD
16.479.330 đ
966.960 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
11.223 USD
-5.08% 11%
1887
104 Biểu tượng logo của ATLAZ ATLAZ
04/2024 / Solana Blockchain
AAZ *
644,74 USD
16.426.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
41 USD
-12.16% -38%
7750
105 Biểu tượng logo của LSHARE LSHARE
06/2022 / Ethereum Blockchain
LSHARE *
637,14 USD
16.232.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
0 USD
0.00% 0%
9302
106 Biểu tượng logo của pSTAKE Staked BNB pSTAKE Staked BNB
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STKBNB *
632,09 USD
16.103.810 đ
385.856 USD
610
0 USD
0.61% 5%
2117
107 Biểu tượng logo của Lista Staked BNB Lista Staked BNB
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
slisBNB *
621,11 USD
15.824.050 đ
171.458.541 USD
276.051
38.718 USD
1.60% 7%
353
108 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
611,82 USD
15.587.412 đ
90.277.285.708 USD
147.554.600
1.574.833.848 USD
1.65% 6%
4
109 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
609,04 USD
15.516.629 đ
964.025.042 USD
1.582.848
122.488.585 USD
1.19% 6%
221
110 Biểu tượng logo của Lista Staked BNB Lista Staked BNB
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
slisBNB *
609,47 USD
15.527.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 539
1.400.281 USD
0.73% 11%
2687
111 Biểu tượng logo của MYSTCL MYSTCL
02/2024 / Base Blockchain
MYST *
564,59 USD
14.384.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
28.616 USD
-2.08% -6%
4607
112 Biểu tượng logo của LONG LONG
04/2024 / Base Blockchain
LONG *
555,79 USD
14.159.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
48.687 USD
0.43% 11%
4308
113 Biểu tượng logo của Yield Yak Yield Yak
08/2021 / Avalanche C-Chain
YAK *
545,45 USD
13.896.363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
40.383 USD
2.31% 5%
4414
114 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
537,97 USD
13.705.986 đ
20.763.679 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
2.901.917 USD
2.50% 14%
924
115 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
500,27 USD
12.745.264 đ
9.860.922.538 USD
19.711.378 (94%)
Tổng: 21.000.000
293.203.039 USD
3.14% 3%
15
116 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Cash Wrapped Bitcoin Cash
07/2017
WBCH
481,51 USD
12.267.392 đ
3.856.950 USD
8.010 (0%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
0.00% 0%
1497
117 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
479,67 USD
12.220.632 đ
51.016.798 USD
106.357 (99%)
Tổng: 107.536
2.321.760 USD
3.35% 20%
645
118 Biểu tượng logo của PLCU PLCU
02/2022
PLCU
461,70 USD
11.762.837 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
491 USD
11.49% 820%
6747
119 Biểu tượng logo của Aelin Aelin
01/2022 / Optimism Blockchain
AELIN *
455,73 USD
11.610.522 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
8 USD
3.62% 29%
8115
120 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
440,65 USD
11.226.460 đ
3.012.738.180 USD
6.837.020 (33%)
Tổng: 21.000.000
29.599.018 USD
1.15% 18%
41
121 Biểu tượng logo của Wrapped TAO Wrapped TAO
02/2023 / Ethereum Blockchain
WTAO *
437,06 USD
11.135.086 đ
61.157.208 USD
139.927 (1%)
Tổng: 21.000.000
434.747 USD
0.33% 17%
596
122 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
399,42 USD
10.175.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
19.616 USD
-3.63% 4%
4895
123 Biểu tượng logo của Beefy Beefy
10/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
391,05 USD
9.962.738 đ
31.283.866 USD
80.000
3.240.595 USD
2.53% 15%
785
124 Biểu tượng logo của Bitcoin EDenRich Bitcoin EDenRich
05/2024 / Ethereum Blockchain
BITBEDR *
389,21 USD
9.915.828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.186.779 USD
0.12% 0%
2736
125 Biểu tượng logo của Nurcoin Nurcoin
06/2023 / Polygon Blockchain
NUR *
386,28 USD
9.841.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.306 USD
0.05% 1%
5815
126 Biểu tượng logo của Xtremeverse Xtremeverse
03/2024 / Ethereum Blockchain
XTREME *
370,96 USD
9.450.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
8.420 USD
4.96% 0%
5470
127 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
362,87 USD
9.244.879 đ
939.687.909 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
13.313.965 USD
-1.80% 15%
95
128 Biểu tượng logo của UNCX Network UNCX Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
358,27 USD
9.127.539 đ
16.667.037 USD
46.521 (93%)
Tổng: 50.000
16.716 USD
2.32% 22%
1005
129 Biểu tượng logo của AB DEFI AB DEFI
04/2024 / Solana Blockchain
ABI *
331,71 USD
8.451.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
1.323 USD
-67.43% -89%
6342
130 Biểu tượng logo của DeFrogs DeFrogs
02/2024 / Ethereum Blockchain
DEFROGS *
331,63 USD
8.448.883 đ
3.316.278 USD
10.000
482.848 USD
4.35% 57%
1530
131 Biểu tượng logo của Redacted Redacted
08/2022 / Ethereum Blockchain
BTRFLY *
326,89 USD
8.328.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 258.217
372.293 USD
2.26% 45%
3238
132 Biểu tượng logo của Songbird Finance Songbird Finance
05/2023 / Songbird Network Blockchain
SFIN *
319,67 USD
8.144.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
23.999 USD
9.03% 17%
4736
133 Biểu tượng logo của Verum Coin Verum Coin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
VERUM *
315,63 USD
8.041.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
259.066 USD
-0.60% 0%
3375
134 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PINKSALE *
282,25 USD
7.190.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 4%
9071
135 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
280,48 USD
7.145.819 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.268.310
1.152 USD
1.44% 4%
6392
136 Biểu tượng logo của Opyn Squeeth Opyn Squeeth
01/2022 / Ethereum Blockchain
OSQTH *
271,09 USD
6.906.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.418
27 USD
22.30% 55%
7796
137 Biểu tượng logo của Ultimate Tipbot Ultimate Tipbot
08/2023 / Ethereum Blockchain
ULTIMATEBOT *
271,32 USD
6.912.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9683
138 Biểu tượng logo của Ore Ore
04/2024 / Solana Blockchain
ORE *
263,58 USD
6.715.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.012
209.177 USD
-6.76% -6%
3491
139 Biểu tượng logo của Rubix Rubix
02/2022
RBT
230,06 USD
5.861.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.400.000
573.237 USD
0.92% 26%
3086
140 Biểu tượng logo của Snowbank Snowbank
11/2021 / Avalanche C-Chain
SB *
227,91 USD
5.806.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.530
76 USD
1.42% 3%
7488
141 Biểu tượng logo của P2P Solutions foundation P2P Solutions foundation
11/2021 / Ethereum Blockchain
P2PS *
227,32 USD
5.791.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.044.352 USD
3.29% 27%
2758
142 Biểu tượng logo của Ethereal Ethereal
05/2024 / Polygon Blockchain
REAL *
220,09 USD
5.607.321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
7.243 USD
-11.05% 72%
5539
143 Biểu tượng logo của Wonderful Memories Wonderful Memories
01/2022 / Avalanche C-Chain
WMEMO *
211,86 USD
5.397.630 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.215
706 USD
1.90% -75%
6598
144 Biểu tượng logo của Socean Staked Sol Socean Staked Sol
10/2021 / Solana Blockchain
INF *
211,06 USD
5.377.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455.587
43.848.885 USD
-2.09% 8%
2578
145 Biểu tượng logo của Alongside Crypto Market Index Alongside Crypto Market Index
01/2023 / Ethereum Blockchain
AMKT *
209,98 USD
5.349.736 đ
0 USD
N/A
11.843 USD
-0.60% 2%
5275
146 Biểu tượng logo của Sugar Daddy Sugar Daddy
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SD *
208,78 USD
5.319.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
9840
147 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
207,71 USD
5.291.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 148.977
265 USD
2.47% -33%
6992
148 Biểu tượng logo của Solbank Solbank
04/2024 / Solana Blockchain
SB *
207,39 USD
5.283.574 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
165.101 USD
17.71% -3%
3628
149 Biểu tượng logo của Sanctum Infinity Sanctum Infinity
10/2021 / Solana Blockchain
INF *
205,40 USD
5.233.060 đ
402.114.127 USD
1.957.681 (99%)
Tổng: 1.970.753
25.324.689 USD
4.61% -5%
240
150 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
203,13 USD
5.175.206 đ
944.795.992 USD
4.651.132 (1%)
Tổng: 488.630.611
22.211.209 USD
4.57% -5%
222
151 Biểu tượng logo của Lido Staked SOL Lido Staked SOL
10/2021 / Solana Blockchain
stSOL *
202,23 USD
5.152.295 đ
21.693.700 USD
107.271 (0%)
Tổng: 511.616.946
444.139 USD
4.86% -5%
910
152 Biểu tượng logo của JPool Staked SOL (JSOL) JPool Staked SOL (JSOL)
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
201,10 USD
5.123.442 đ
56.478.096 USD
280.845 (0%)
Tổng: 500.000.000
2.575 USD
4.58% -5%
620
153 Biểu tượng logo của Enegra (EGX) Enegra (EGX)
12/2021 / Polygon Blockchain
EGX *
200,00 USD
5.095.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.000.000
285.199 USD
-0.28% -0%
3332
154 Biểu tượng logo của Colony Avalanche Index Colony Avalanche Index
09/2022 / Avalanche C-Chain
CAI *
196,88 USD
5.015.838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500
51.894 USD
1.02% -0%
4269
155 Biểu tượng logo của XUV Coin XUV Coin
03/2021
XUV
193,71 USD
4.935.202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.760.312
3.921 USD
-0.22% 0%
5852
156 Biểu tượng logo của UnityMeta UnityMeta
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
UMT *
193,30 USD
4.924.695 đ
4.553.173 USD
23.555 (24%)
Tổng: 97.900
33.955 USD
0.43% 11%
1445
157 Biểu tượng logo của BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL
12/2023 / Solana Blockchain
BSOL *
192,90 USD
4.914.413 đ
396.656.387 USD
2.056.322
33.077.913 USD
4.29% -5%
242
158 Biểu tượng logo của MonkeDAO MonkeDAO
01/2022 / Solana Blockchain
DAOSOL *
190,97 USD
4.865.290 đ
0 USD
N/A
741 USD
3.60% -5%
6579
159 Biểu tượng logo của Jito Staked SOL Jito Staked SOL
11/2022 / Solana Blockchain
JITOSOL *
189,82 USD
4.836.049 đ
1.747.224.157 USD
9.204.628
60.280.406 USD
4.62% -4%
215
160 Biểu tượng logo của Edgevana Staked SOL Edgevana Staked SOL
03/2024 / Solana Blockchain
EDGESOL *
190,05 USD
4.841.964 đ
3.739.999 USD
19.679
2.032 USD
4.50% -4%
1503
161 Biểu tượng logo của PDX Coin PDX Coin
04/2022 / Ethereum Blockchain
PDX *
186,43 USD
4.749.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.898.358 USD
-0.04% -2%
2811
162 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018 / Ethereum Blockchain
XIN *
178,71 USD
4.553.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.790 USD
1.29% -4%
6012
163 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
170,60 USD
4.346.326 đ
76.666.586.890 USD
449.398.968 (78%)
Tổng: 576.788.058
2.622.806.731 USD
4.69% -5%
5
164 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
170,50 USD
4.343.800 đ
208.680.393 USD
1.223.940
1.153.465.521 USD
4.34% -5%
311
165 Biểu tượng logo của Sheboshis Sheboshis
02/2024 / Ethereum Blockchain
SHEB *
157,88 USD
4.022.185 đ
3.157.503 USD
20.000
109.373 USD
0.99% 4%
1542
166 Biểu tượng logo của Wrapped Moonriver Wrapped Moonriver
09/2021 / Moonriver Blockchain
WMOVR *
151,62 USD
3.862.710 đ
14.269.852 USD
94.119
0 USD
-0.01% 2%
1067
167 Biểu tượng logo của Ether Orb Ether Orb
04/2024 / Base Blockchain
ORB *
143,92 USD
3.666.542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777
6.775 USD
2.29% 20%
5581
168 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
143,27 USD
3.650.195 đ
2.642.278.091 USD
18.442.114
44.134.715 USD
0.30% 5%
47
169 Biểu tượng logo của Alva Alva
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AA *
142,90 USD
3.640.734 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.000
0 USD
0.13% 1%
9790
170 Biểu tượng logo của Sanko GameCorp Sanko GameCorp
05/2023 / Arbitrum Blockchain
DMT *
141,71 USD
3.610.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
605.167 USD
-8.15% 51%
3062
171 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
140,99 USD
3.591.911 đ
1.470.224 USD
10.428 (92%)
Tổng: 11.300
758 USD
3.02% 13%
1766
172 Biểu tượng logo của Palette Palette
02/2024 / Ethereum Blockchain
PLT *
138,36 USD
3.525.089 đ
964.256 USD
6.969
1.856 USD
5.25% 25%
1888
173 Biểu tượng logo của Sneed Sneed
03/2024 / ICP Blockchain
SNEED *
136,71 USD
3.483.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
2.485 USD
4.94% 4%
6068
174 Biểu tượng logo của Volta Club Volta Club
09/2023 / Avalanche C-Chain
VOLTA *
134,60 USD
3.429.287 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
18.113 USD
0.13% -0%
4956
175 Biểu tượng logo của BinaryX (old) BinaryX (old)
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
131,89 USD
3.360.073 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
168.154 USD
-1.85% 16%
3621
176 Biểu tượng logo của Crystal Crystal
02/2024 / Arbitrum Blockchain
CRYSTAL *
130,98 USD
3.336.925 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200
22 USD
3.04% 12%
7853
177 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018 / Solana Blockchain
THR *
130,47 USD
3.324.050 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.070.207 USD
0.02% 19%
2910
178 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
122,12 USD
3.111.211 đ
68.262.167 USD
558.983
343.294 USD
-4.49% 26%
568
179 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
115,60 USD
2.945.022 đ
297.850.773 USD
2.576.668 (98%)
Tổng: 2.629.256
93.844.211 USD
8.26% 1%
254
180 Biểu tượng logo của Rome Rome
12/2021 / Moonriver Blockchain
ROME *
111,26 USD
2.834.660 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% -9%
9146
181 Biểu tượng logo của Arbius Arbius
02/2024 / Ethereum Blockchain
AIUS *
110,15 USD
2.806.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
719.978 USD
-1.91% -16%
3015
182 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
109,11 USD
2.779.760 đ
1.616.909.810 USD
14.819.269 (93%)
Tổng: 16.000.000
165.530.131 USD
-0.19% 25%
63
183 Biểu tượng logo của Sifu Vision Sifu Vision
03/2022 / Ethereum Blockchain
SIFU *
96,97 USD
2.470.428 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
585 USD
-0.10% -2%
6676
184 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
93,91 USD
2.392.581 đ
1.133.768.021 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
14.820.760 USD
1.40% -2%
80
185 Biểu tượng logo của Bundl Tools Bundl Tools
01/2024 / Ethereum Blockchain
BUNDL *
94,07 USD
2.396.713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9798
186 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
92,63 USD
2.359.932 đ
401.458.084 USD
4.334.002 (53%)
Tổng: 8.232.577
11.370.741 USD
0.49% 11%
178
187 Biểu tượng logo của Bitcoin Classic Bitcoin Classic
02/2020
BXC
87,59 USD
2.231.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.866.478
0 USD
-5.24% -6%
8860
188 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
85,92 USD
2.188.961 đ
6.407.535.579 USD
74.576.375 (89%)
Tổng: 84.000.000
310.353.824 USD
2.12% 3%
21
189 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
84,74 USD
2.158.929 đ
83.460.976 USD
984.903
3.909.660 USD
3.66% 24%
531
190 Biểu tượng logo của Kwenta Kwenta
09/2022 / Optimism Blockchain
KWENTA *
84,31 USD
2.148.071 đ
36.407.604 USD
431.809 (71%)
Tổng: 607.156
115.200 USD
0.51% 9%
749
191 Biểu tượng logo của Memefi Toybox 404 Memefi Toybox 404
02/2024 / Ethereum Blockchain
TOYBOX *
83,98 USD
2.139.465 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
0.00% 20%
9925
192 Biểu tượng logo của LONG LONG
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LONG *
82,60 USD
2.104.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
269 USD
0.22% 4%
6985
193 Biểu tượng logo của CRUDE OIL BRENT (Zedcex) CRUDE OIL BRENT (Zedcex)
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
OIL *
82,32 USD
2.097.313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
-0.03% -2%
9996
194 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vETH *
81,86 USD
2.085.644 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.033.994
195.360.676 USD
3.24% 27%
2641
195 Biểu tượng logo của Litecoin TRC20 Litecoin TRC20
05/2021 / Tron20 Blockchain
LTCT *
81,29 USD
2.070.924 đ
0 USD
N/A
110 USD
-3.75% -7%
7367
196 Biểu tượng logo của Venus BETH Venus BETH
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VBETH *
80,88 USD
2.060.581 đ
0 USD
N/A
0 USD
3.50% 27%
8945
197 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
80,34 USD
2.046.822 đ
456.840.132 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
39.704.772 USD
-1.64% 34%
157
198 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
79,18 USD
2.017.329 đ
146.935.479 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
6.710.530 USD
-2.05% 6%
380
199 Biểu tượng logo của IPMB IPMB
11/2023 / Polygon Blockchain
IPMB *
79,43 USD
2.023.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
252.919 USD
-0.39% 1%
3236
200 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
78,28 USD
1.994.292 đ
33.282.142 USD
425.178
3.171.730 USD
3.66% 4%
771
201 Biểu tượng logo của IPMB Token IPMB Token
11/2023 / Polygon Blockchain
IPMB *
78,17 USD
1.991.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
522.055 USD
0.84% -1%
3114
202 Biểu tượng logo của Davinci Davinci
05/2024 / Ethereum Blockchain
WTF *
78,05 USD
1.988.523 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
1.434 USD
-7.52% -27%
6306
203 Biểu tượng logo của LONG (ETH) LONG (ETH)
10/2023 / Ethereum Blockchain
LONG *
76,78 USD
1.956.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% 21%
9803
204 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
76,49 USD
1.948.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.266.363.250.115
20.435 USD
0.88% -2%
4861
205 Biểu tượng logo của Comtech Gold Comtech Gold
05/2022 / XDC Network Blockchain
CGO *
75,53 USD
1.924.232 đ
10.649.479 USD
141.000
585.293 USD
0.84% -3%
1169
206 Biểu tượng logo của VNX Gold VNX Gold
11/2022 / Ethereum Blockchain
VNXAU *
75,13 USD
1.914.034 đ
758.792 USD
10.100 (67%)
Tổng: 15.100
134.807 USD
-0.55% -3%
1948
207 Biểu tượng logo của tGOLD tGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXAU *
74,68 USD
1.902.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.399
172 USD
0.04% 3%
7182
208 Biểu tượng logo của Gold Gold
04/2023
KAU
75,37 USD
1.920.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.215.263
11.576 USD
0.55% -4%
5291
209 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
74,23 USD
1.891.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.874
0 USD
1.86% 9%
8597
210 Biểu tượng logo của OSHI OSHI
06/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
OSHI *
72,96 USD
1.858.746 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.337
152.533 USD
0.53% -17%
3662
211 Biểu tượng logo của MINER (NEW) MINER (NEW)
02/2024 / Ethereum Blockchain
MINER *
72,56 USD
1.848.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
18.154 USD
-24.12% -37%
4950
212 Biểu tượng logo của Alphabet Alphabet
02/2024 / Ethereum Blockchain
ALPHABET *
72,70 USD
1.852.078 đ
726.961 USD
10.000
68 USD
4.32% 23%
1961
213 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
72,12 USD
1.837.353 đ
49.401.096 USD
685.003 (97%)
Tổng: 705.227
3.518.910 USD
1.26% -3%
657
214 Biểu tượng logo của Olympus v1 Olympus v1
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
72,41 USD
1.844.831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
1.283 USD
0.64% 3%
6351
215 Biểu tượng logo của Ozonechain Ozonechain
02/2023
OZONE
71,61 USD
1.824.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 33%
9476
216 Biểu tượng logo của Escrowed Illuvium 2 Escrowed Illuvium 2
01/2023 / Ethereum Blockchain
SILV2 *
71,47 USD
1.820.893 đ
0 USD
N/A
Tổng: 124.434
21.786 USD
-2.52% 24%
4815
217 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
68,00 USD
1.732.514 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
18.270 USD
4.80% 10%
4940
218 Biểu tượng logo của Netflix Tokenized Stock Defichain Netflix Tokenized Stock Defichain
03/2022
DNFLX
65,81 USD
1.676.600 đ
0 USD
N/A
460 USD
-0.58% -71%
6772
219 Biểu tượng logo của Dogeconnect Dogeconnect
08/2022
DCC
64,56 USD
1.644.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
14.131 USD
-21.13% 546%
5142
220 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
64,63 USD
1.646.675 đ
1.273.744.836 USD
19.707.109
43.197.722 USD
2.04% -2%
71
221 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
64,02 USD
1.630.971 đ
532.869.824 USD
8.323.827 (83%)
Tổng: 10.000.000
32.010.167 USD
0.29% 15%
132
222 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / Gnosis Chain
AGVE *
63,64 USD
1.621.232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
226 USD
-0.44% 19%
7055
223 Biểu tượng logo của Jurat Jurat
01/2024
JTC
64,03 USD
1.631.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
149.543 USD
0.75% -1%
3679
224 Biểu tượng logo của Trillioner Trillioner
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TLC *
63,20 USD
1.610.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
842.097 USD
0.21% -0%
2969
225 Biểu tượng logo của Kylacoin Kylacoin
05/2023
KCN
62,10 USD
1.582.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
0 USD
-0.89% 20%
9597
226 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
61,45 USD
1.565.624 đ
43.578.617 USD
709.144 (71%)
Tổng: 1.000.000
12.241 USD
0.41% 7%
698
227 Biểu tượng logo của LYFE GOLD LYFE GOLD
03/2022 / Ethereum Blockchain
LGOLD *
59,09 USD
1.505.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
0 USD
0.33% 2%
9296
228 Biểu tượng logo của Erth Point Erth Point
07/2022 / NEM Blockchain
ERTH *
52,15 USD
1.328.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
40.387 USD
0.18% 5%
4413
229 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
51,20 USD
1.304.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 58.000
0 USD
-2.77% 14%
8730
230 Biểu tượng logo của Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVOO
51,21 USD
1.304.687 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.24% -71%
9280
231 Biểu tượng logo của PEPi PEPi
05/2024 / Base Blockchain
PEPI *
51,18 USD
1.303.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.370
18.192 USD
30.69% -32%
4948
232 Biểu tượng logo của HairDAO HairDAO
12/2023 / Ethereum Blockchain
HAIR *
50,21 USD
1.279.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.533.338
1.593 USD
2.57% 25%
6261
233 Biểu tượng logo của 404Aliens 404Aliens
02/2024 / Ethereum Blockchain
404A *
50,37 USD
1.283.244 đ
503.687 USD
10.000
126.922 USD
1.92% -0%
2065
234 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
48,31 USD
1.230.910 đ
2.898.874.346 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.408.433 USD
-0.41% -2%
42
235 Biểu tượng logo của Wrapped OKB Wrapped OKB
04/2019 / X Layer Blockchain
WOKB *
48,31 USD
1.230.677 đ
2.103.266 USD
43.541
6.812 USD
-0.47% -2%
1659
236 Biểu tượng logo của Overnight Overnight
10/2023 / Optimism Blockchain
OVN *
47,63 USD
1.213.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
391.822 USD
2.79% 16%
3213
237 Biểu tượng logo của Invesco QQQ Trust Defichain Invesco QQQ Trust Defichain
03/2022
DQQQ
47,49 USD
1.209.860 đ
0 USD
N/A
737 USD
-0.76% -72%
6584
238 Biểu tượng logo của Microsoft Tokenized Stock Defichain Microsoft Tokenized Stock Defichain
03/2022
DMSFT
46,80 USD
1.192.358 đ
0 USD
N/A
12 USD
0.15% -70%
8009
239 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
46,00 USD
1.171.927 đ
459.993.937 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
80.304.800 USD
-7.83% 7%
155
240 Biểu tượng logo của The Ordinals Council The Ordinals Council
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
CNCL *
45,42 USD
1.157.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% -15%
9539
241 Biểu tượng logo của BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX
02/2022 / Avalanche C-Chain
sAVAX *
43,85 USD
1.117.174 đ
293.120.700 USD
6.684.575
2.872.644 USD
3.79% 5%
257
242 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
43,68 USD
1.112.959 đ
23.561.550 USD
539.353 (97%)
Tổng: 555.000
410.875 USD
2.16% 5%
873
243 Biểu tượng logo của Yield Yak AVAX Yield Yak AVAX
09/2022 / Avalanche C-Chain
YYAVAX *
43,77 USD
1.115.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.305
0 USD
0.00% 5%
9428
244 Biểu tượng logo của Bitcoin Dominica Bitcoin Dominica
08/2017
BTCD
44,47 USD
1.132.850 đ
45.857.364 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
0 USD
0.00% -0%
681
245 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
42,30 USD
1.077.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
565 USD
3.00% 13%
6694
246 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
41,56 USD
1.058.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
6 USD
1.96% 6%
8159
247 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
40,95 USD
1.043.406 đ
2.680.665.692 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
67.413.615 USD
4.44% -16%
45
248 Biểu tượng logo của Tomb Shares Tomb Shares
01/2022 / Fantom Blockchain
TSHARE *
41,31 USD
1.052.376 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
2.281 USD
2.72% -16%
6111
249 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
41,35 USD
1.053.370 đ
107.231.482 USD
2.593.520 (26%)
Tổng: 10.000.000
2.010.158 USD
-4.97% 15%
463
250 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
40,89 USD
1.041.757 đ
858.692.055 USD
21.000.000
284.035.663 USD
5.35% 3%
99
251 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
40,18 USD
1.023.648 đ
160.155 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
24.857 USD
0.44% 1%
2307
252 Biểu tượng logo của Pi Pi
12/2021
PI
39,68 USD
1.011.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
121.541 USD
-2.28% -3%
3803
253 Biểu tượng logo của Wrapped EGLD Wrapped EGLD
09/2020
WEGLD
40,01 USD
1.019.348 đ
12.003.153 USD
300.000
631.008 USD
2.88% 5%
1123
254 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,13 USD
1.022.470 đ
1.083.080.670 USD
26.987.231 (86%)
Tổng: 31.415.926
21.239.998 USD
3.43% 4%
83
255 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
FUEL *
38,59 USD
983.266 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
0 USD
1.18% 6%
8954
256 Biểu tượng logo của GoGoPool AVAX GoGoPool AVAX
03/2024 / Avalanche C-Chain
GGAVAX *
38,82 USD
989.080 đ
0 USD
N/A
Tổng: 389.411
106 USD
-1.88% 4%
7378
257 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
38,39 USD
978.111 đ
15.084.478.920 USD
392.907.799 (55%)
Tổng: 715.748.719
304.389.007 USD
4.13% 5%
12
258 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
38,26 USD
974.715 đ
198.751.405 USD
5.194.944
16.077.292 USD
3.45% 5%
321
259 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
36,29 USD
924.685 đ
635.665.829 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
7.979.234 USD
0.72% 0%
122
260 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
35,83 USD
912.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 334.473
151.236 USD
2.54% 56%
3668
261 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
36,23 USD
923.010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
6.239.591 USD
2.61% 5%
2706
262 Biểu tượng logo của Block Chain People Block Chain People
05/2024 / Base Blockchain
BCP *
36,09 USD
919.553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
947.238 USD
1.13% 14%
2935
263 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
35,00 USD
891.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
32.508 USD
-5.15% -16%
4528
264 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
33,95 USD
864.857 đ
3.103.514 USD
91.423 (91%)
Tổng: 100.000
16.696 USD
0.65% 8%
1547
265 Biểu tượng logo của meme (Ordinals) meme (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
MEME *
33,63 USD
856.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
359.521 USD
-7.18% -6%
3253
266 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
33,23 USD
846.528 đ
281.437.136 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
14.720.474 USD
1.79% 12%
265
267 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
33,04 USD
841.825 đ
180.511 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
194 USD
-6.58% -26%
2285
268 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,26 USD
847.468 đ
348.116.102 USD
10.465.239 (33%)
Tổng: 31.465.239
8.276.669 USD
6.15% 9%
196
269 Biểu tượng logo của Wrapped Ampleforth Wrapped Ampleforth
01/2022 / Ethereum Blockchain
WAMPL *
32,57 USD
829.786 đ
21.033.136 USD
645.782 (6%)
Tổng: 10.000.000
147.369 USD
6.02% 15%
920
270 Biểu tượng logo của LeetSwap LeetSwap
07/2023 / Base Blockchain
LEET *
32,71 USD
833.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.337.000
7 USD
1013.38% 28.100%
8121
271 Biểu tượng logo của Stride Staked INJ Stride Staked INJ
01/2024 / Injective Blockchain
stINJ *
32,79 USD
835.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.161
5.035 USD
5.54% -1%
5742
272 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
32,41 USD
825.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.271 USD
0.01% 10%
4797
273 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
32,23 USD
821.218 đ
22.889.557 USD
710.113
558.379 USD
-0.66% 0%
884
274 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
32,44 USD
826.419 đ
4.776.849.078 USD
147.261.606 (70%)
Tổng: 210.700.000
333.085.483 USD
0.84% 15%
25
275 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
32,42 USD
826.006 đ
308.148.926 USD
9.504.428
21.298.191 USD
2.73% 5%
252
276 Biểu tượng logo của Spartacus Spartacus
11/2021 / Fantom Blockchain
SPA *
32,19 USD
819.983 đ
0 USD
N/A
Tổng: 37.000
59 USD
12.66% 2%
7561
277 Biểu tượng logo của Silver Silver
04/2023
KAG
31,64 USD
806.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.029.325
13.671 USD
2.43% -1%
5176
278 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
30,75 USD
783.414 đ
363.314.662 USD
11.815.168 (63%)
Tổng: 18.900.000
39.359.773 USD
1.94% 5%
192
279 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
30,72 USD
782.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 302.000
37.169 USD
4.21% 1%
4452
280 Biểu tượng logo của BTC 2x Flexible Leverage Index BTC 2x Flexible Leverage Index
12/2021 / Ethereum Blockchain
BTC2X-FLI *
30,51 USD
777.301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
0.08% 5%
9178
281 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
29,88 USD
761.308 đ
204.333.334 USD
6.837.965 (62%)
Tổng: 11.000.000
5.150.360 USD
4.82% 11%
316
282 Biểu tượng logo của The CocktailBar The CocktailBar
10/2021 / Ethereum Blockchain
COC *
30,20 USD
769.365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
0.00% 17%
9086
283 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
27,88 USD
710.200 đ
455.168.695 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
43.119.029 USD
5.97% 19%
158
284 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Sora Blockchain
CERES *
27,65 USD
704.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
10.116 USD
4.12% 32%
5372
285 Biểu tượng logo của Guarantee Guarantee
09/2023 / Tron20 Blockchain
TEE *
28,24 USD
719.500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
14.487 USD
0.01% 1%
5117
286 Biểu tượng logo của Connex Connex
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CONX *
28,12 USD
716.474 đ
32.340.733 USD
1.150.000 (1%)
Tổng: 100.000.000
40.233 USD
2.05% 4%
775
287 Biểu tượng logo của Icebergy (Friend.tech) Icebergy (Friend.tech)
08/2023 / Base Blockchain
ICE *
27,13 USD
691.189 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 44%
9777
288 Biểu tượng logo của FINSCHIA FINSCHIA
03/2020
FNSA
26,72 USD
680.852 đ
210.199.928 USD
7.865.529
961.870 USD
1.38% 8%
310
289 Biểu tượng logo của FACT0RN FACT0RN
08/2023
FACT
27,15 USD
691.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 145.259
539.491 USD
38.01% 19%
3106
290 Biểu tượng logo của Viralsniper Viralsniper
10/2023 / Ethereum Blockchain
VIRAL *
27,35 USD
696.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 0%
9698
291 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
26,47 USD
674.427 đ
59.548.273 USD
2.249.481 (92%)
Tổng: 2.434.481
1.896.370 USD
1.49% 13%
608
292 Biểu tượng logo của Custodiy Custodiy
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
CTY *
25,56 USD
651.267 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
56.625 USD
15.22% 24%
4219
293 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,04 USD
663.493 đ
819.749.262 USD
31.476.963 (31%)
Tổng: 100.000.000
297.047.192 USD
-5.00% 77%
101
294 Biểu tượng logo của Bitcoin Pro Bitcoin Pro
01/2020 / Ethereum Blockchain
BTCP *
25,88 USD
659.293 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
63.42% 48%
8862
295 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
26,19 USD
667.139 đ
2.445.766.841 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
63.830.173 USD
5.35% -2%
51
296 Biểu tượng logo của Empyreal Empyreal
05/2023 / Ethereum Blockchain
EMP *
25,26 USD
643.462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
21.687 USD
-2.86% 0%
4819
297 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
25,16 USD
640.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
104 USD
3.34% 13%
7389
298 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
24,88 USD
633.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
349.114 USD
-0.19% 6%
3263
299 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
24,02 USD
611.916 đ
489.231.944 USD
20.369.080
4.737.574 USD
4.02% 27%
144
300 Biểu tượng logo của Dextoken Dextoken
08/2020 / Ethereum Blockchain
DEXG *
23,75 USD
605.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
48 USD
3.25% 27%
7634
301 Biểu tượng logo của QuantixAI QuantixAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
QAI *
24,47 USD
623.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.482.343 USD
0.89% 3%
2849
302 Biểu tượng logo của YouCoin Metaverse (new) YouCoin Metaverse (new)
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
UCON *
23,96 USD
610.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
7.001 USD
1.92% -3%
5561
303 Biểu tượng logo của Neom Neom
05/2019
NEOM
23,70 USD
603.863 đ
50.718.618 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
0 USD
0.00% -0%
649
304 Biểu tượng logo của Matthew Box 404 Matthew Box 404
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MB4 *
24,17 USD
615.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
0 USD
0.00% 2%
9956
305 Biểu tượng logo của BlackCardCoin BlackCardCoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCCOIN *
23,29 USD
593.342 đ
102.268.059 USD
4.391.200 (3%)
Tổng: 150.000.000
14.931.441 USD
6.76% 4%
478
306 Biểu tượng logo của Bitcoin Palladium Bitcoin Palladium
05/2017
BTCP
22,73 USD
579.172 đ
56.307.504 USD
2.476.893
0 USD
0.00% -0%
622
307 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
21,70 USD
552.955 đ
349.105.036 USD
16.084.759 (77%)
Tổng: 21.000.000
2.600.914 USD
4.15% 10%
195
308 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
21,56 USD
549.213 đ
699.772.818 USD
32.461.175
69.773.866 USD
-4.44% 4%
115
309 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
21,82 USD
555.906 đ
58.159.811 USD
2.665.445 (100%)
Tổng: 2.669.203
10.513.023 USD
2.17% 7%
614
310 Biểu tượng logo của Shrapnel Shrapnel
03/2023 / Fantom Blockchain
SHRAP *
21,89 USD
557.607 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.965
0 USD
0.00% -6%
9537
311 Biểu tượng logo của NexMillionaires NexMillionaires
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEXM *
21,03 USD
535.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
18.190 USD
2.90% 1%
4949
312 Biểu tượng logo của SOLCAT SOLCAT
05/2024 / Solana Blockchain
SOLCAT *
20,86 USD
531.495 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
4.344 USD
-0.01% -40%
5809
313 Biểu tượng logo của PLCUC PLCUC
02/2022
PLCUC
20,99 USD
534.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.111.760
0 USD
0.00% -30%
9374
314 Biểu tượng logo của ViciCoin ViciCoin
12/2023 / Polygon Blockchain
VCNT *
21,16 USD
539.177 đ
48.242.823 USD
2.279.555 (23%)
Tổng: 10.000.000
603.494 USD
0.45% -0%
665
315 Biểu tượng logo của Wrapped Fantom Bitcoin Wrapped Fantom Bitcoin
05/2024 / Fantom Blockchain
WFBTC *
21,45 USD
546.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
24 USD
-56.60% -91%
7834
316 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
19,81 USD
504.686 đ
12.017.864 USD
606.672 (93%)
Tổng: 650.000
24.363 USD
1.66% 33%
1122
317 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
20,39 USD
519.465 đ
367.014 USD
18.000
0 USD
0.61% 9%
2131
318 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CYC *
20,46 USD
521.315 đ
537.787 USD
26.282 (53%)
Tổng: 50.000
3.521 USD
2.34% 12%
2051
319 Biểu tượng logo của Apple Tokenized Stock Defichain Apple Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAAPL
20,11 USD
512.341 đ
0 USD
N/A
380 USD
-0.35% -72%
6847
320 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
19,85 USD
505.770 đ
710.182.486 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
9.812.603 USD
3.52% 11%
113
321 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
19,69 USD
501.665 đ
174.944.529 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
9.542.114 USD
-4.42% 2%
347
322 Biểu tượng logo của Maia Maia
01/2022 / Metis Andromeda Blockchain
MAIA *
20,32 USD
517.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.785
16.624 USD
3.26% 12%
5021
323 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
20,43 USD
520.513 đ
1.099.948.348 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
7.065.916 USD
1.54% 6%
218
324 Biểu tượng logo của Omni Network Omni Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
OMNI *
19,86 USD
506.023 đ
206.395.440 USD
10.391.492 (10%)
Tổng: 100.000.000
110.070.017 USD
6.27% 41%
312
325 Biểu tượng logo của Rugged Art Rugged Art
02/2024 / Ethereum Blockchain
RUG *
20,39 USD
519.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% 0%
9951
326 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
19,10 USD
486.716 đ
1.813.783 USD
94.942 (68%)
Tổng: 140.000
27.881 USD
2.33% 20%
1696
327 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021 / Solana Blockchain
MEDIA *
19,17 USD
488.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 869.343
118.393 USD
0.77% -3%
3823
328 Biểu tượng logo của Amazon Tokenized Stock Defichain Amazon Tokenized Stock Defichain
03/2022
DAMZN
19,39 USD
494.020 đ
0 USD
N/A
93 USD
0.08% -72%
7427
329 Biểu tượng logo của BNB48 Club Token BNB48 Club Token
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
KOGE *
19,07 USD
485.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.395.283
7.822 USD
1.11% 6%
5505
330 Biểu tượng logo của HELPER COIN HELPER COIN
03/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HLPR *
18,98 USD
483.629 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.632 USD
-0.04% 1%
5020
331 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
19,03 USD
484.932 đ
42.565.349 USD
2.236.269 (64%)
Tổng: 3.500.000
92.959 USD
-7.42% -13%
706
332 Biểu tượng logo của NewGold NewGold
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEWG *
18,68 USD
476.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
5.095 USD
3.43% -1%
5737
333 Biểu tượng logo của MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin
02/2020
MWC
17,72 USD
451.552 đ
194.178.530 USD
10.955.742 (55%)
Tổng: 20.000.000
1.916 USD
-1.06% 6%
326
334 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
17,98 USD
458.029 đ
10.554.966.386 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
396.102.126 USD
4.93% 9%
14
335 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
18,40 USD
468.828 đ
119.613.828 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
17.800.788 USD
2.15% 30%
428
336 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
18,08 USD
460.621 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
61.052 USD
-1.63% 0%
4179
337 Biểu tượng logo của HAPI Protocol HAPI Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
18,11 USD
461.509 đ
13.264.196 USD
732.233 (98%)
Tổng: 750.779
299.453 USD
5.11% 1%
1093
338 Biểu tượng logo của KARASOU KARASOU
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
INTELLIQUE *
17,75 USD
452.273 đ
7.138.156 USD
402.100 (40%)
Tổng: 1.000.000
91.054 USD
1.84% 13%
1313
339 Biểu tượng logo của Virtu Virtu
02/2022 / Polygon Blockchain
VTU *
17,84 USD
454.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
4 USD
0.07% -2%
8249
340 Biểu tượng logo của Sisyphus (Friend.tech) Sisyphus (Friend.tech)
08/2023 / Base Blockchain
SIS *
17,99 USD
458.360 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9708
341 Biểu tượng logo của Seamans Token Seamans Token
03/2024 / Polygon Blockchain
SEAT *
18,23 USD
464.344 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
261.983 USD
-1.33% 2%
3370
342 Biểu tượng logo của NexMillionaires NexMillionaires
04/2024 / Solana Blockchain
NEXMS *
17,40 USD
443.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
979 USD
23.12% 16%
6473
343 Biểu tượng logo của Absolute Sync Absolute Sync
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AST *
16,50 USD
420.457 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
39 USD
-92.62% 268%
7699
344 Biểu tượng logo của Zetrix Zetrix
12/2023
ZETRIX
17,19 USD
438.022 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.110.067.061
4.549.445 USD
2.25% 0%
2730
345 Biểu tượng logo của RobotBulls RobotBulls
04/2024 / Base Blockchain
RBT *
16,69 USD
425.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 36.000.000
1.182 USD
-1.21% 27%
6385
346 Biểu tượng logo của WYscale WYscale
10/2021
WYS
16,65 USD
424.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
473.254 USD
-7.06% 3%
3140
347 Biểu tượng logo của Paradox Paradox
02/2024 / Ethereum Blockchain
PDX *
16,82 USD
428.591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.04% -1%
9941
348 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
15,88 USD
404.471 đ
1.119.870.206 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
32.943.222 USD
3.06% 6%
81
349 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AUTO *
16,02 USD
408.241 đ
1.228.255 USD
76.651 (95%)
Tổng: 80.638
50.430 USD
2.06% 11%
1817
350 Biểu tượng logo của Love Power Coin Love Power Coin
04/2024 / Ethereum Blockchain
LOVE *
16,12 USD
410.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
601.188 USD
-2.93% 11%
3063
351 Biểu tượng logo của iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain
03/2022
DURTH
15,25 USD
388.483 đ
0 USD
N/A
293 USD
0.02% -71%
6954
352 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
VBSWAP *
14,73 USD
375.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
13 USD
0.70% 5%
8005
353 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
14,79 USD
376.802 đ
65.341.483 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
690.783 USD
2.68% 16%
576
354 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
15,49 USD
394.611 đ
138.901.018 USD
8.967.767 (79%)
Tổng: 11.318.853
3.608.105 USD
1.07% 9%
392
355 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
14,58 USD
371.338 đ
185.196.485 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.246.440 USD
0.50% -6%
333
356 Biểu tượng logo của DeepSouth AI DeepSouth AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
SOUTH *
14,57 USD
371.128 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
121.306 USD
0.84% -3%
3808
357 Biểu tượng logo của PrimeFinance PrimeFinance
01/2021
PFI
15,02 USD
382.732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
0 USD
0.07% 2%
8941
358 Biểu tượng logo của OKT Chain OKT Chain
01/2021
OKT
15,02 USD
382.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.338.044 USD
-3.50% 11%
2869
359 Biểu tượng logo của UniBot UniBot
06/2023 / Ethereum Blockchain
UNIBOT *
14,57 USD
371.245 đ
14.571.764 USD
1.000.000
2.275.467 USD
0.78% 14%
1054
360 Biểu tượng logo của Equation Equation
11/2023 / Arbitrum Blockchain
EQU *
15,07 USD
384.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.337 USD
1.77% 16%
5927
361 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
14,88 USD
379.055 đ
1.254.644.228 USD
84.327.095
869.728.399 USD
1.68% 6%
217
362 Biểu tượng logo của STON.fi STON.fi
10/2023 / TON Blockchain
STON *
15,48 USD
394.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
821.053 USD
-0.03% -1%
2976
363 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
13,98 USD
356.206 đ
7.110.340 USD
508.554 (54%)
Tổng: 950.001
163.161 USD
0.03% -0%
1318
364 Biểu tượng logo của PROPHET PROPHET
03/2024 / Ethereum Blockchain
PROPHET *
13,87 USD
353.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
18.335 USD
-0.73% -5%
4937
365 Biểu tượng logo của 2SHARE 2SHARE
01/2022 / Fantom Blockchain
2SHARES *
14,35 USD
365.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.065
0 USD
-2.05% -5%
9210
366 Biểu tượng logo của T-mac DAO T-mac DAO
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TMG *
13,99 USD
356.361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.390 USD
-3.03% -8%
5919
367 Biểu tượng logo của Tectum Tectum
09/2022 / Ethereum Blockchain
TET *
13,82 USD
352.018 đ
101.622.600 USD
7.354.857 (74%)
Tổng: 10.000.000
1.867.941 USD
-1.23% 10%
480
368 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOAT *
14,49 USD
369.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
5 USD
-0.34% 9%
8198
369 Biểu tượng logo của Taτsu Taτsu
03/2024 / Ethereum Blockchain
TATSU *
13,91 USD
354.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
124.819 USD
-9.34% 6%
3785
370 Biểu tượng logo của Tokenize Xchange Tokenize Xchange
09/2020 / Ethereum Blockchain
TKX *
13,19 USD
336.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
406.851 USD
-1.33% 10%
3200
371 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
12,56 USD
319.867 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
190 USD
1.92% 24%
7142
372 Biểu tượng logo của PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals)
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PUPS *
13,26 USD
337.895 đ
103.051.417 USD
7.770.000
1.609.297 USD
-11.56% -24%
477
373 Biểu tượng logo của Wrapped OKT Wrapped OKT
08/2021 / OKExChain
WOKT *
13,02 USD
331.820 đ
1.300.202 USD
99.829
309 USD
-0.32% 0%
1795
374 Biểu tượng logo của Planet Planet
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
AQUA *
13,05 USD
332.593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.061 USD
0.15% 2%
6439
375 Biểu tượng logo của Equalizer DEX Equalizer DEX
02/2023 / Fantom Blockchain
EQUAL *
13,38 USD
340.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
47.034 USD
2.34% -15%
4328
376 Biểu tượng logo của xRealm.ai xRealm.ai
01/2024 / Ethereum Blockchain
XRLM *
12,63 USD
321.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-0.04% -0%
9908
377 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
12,41 USD
316.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
20.082 USD
1.15% 4%
4874
378 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,43 USD
316.784 đ
710.025.740 USD
57.103.081 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.504.157 USD
2.05% 2%
114
379 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
KEY *
12,20 USD
310.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
0 USD
0.00% 5%
8972
380 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,49 USD
318.241 đ
5.800.152.864 USD
464.335.717 (89%)
Tổng: 518.956.693
71.455.183 USD
2.67% -2%
22
381 Biểu tượng logo của Grimace Grimace
03/2024 / Arbitrum Blockchain
GRIMACE *
12,26 USD
312.302 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.290.553 USD
-2.54% -12%
2875
382 Biểu tượng logo của Olympus v2 Olympus v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
12,36 USD
314.939 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
55.209 USD
0.01% 1%
4235
383 Biểu tượng logo của BITCOLOJIX BITCOLOJIX
02/2022
BTCIX
11,56 USD
294.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% -4%
9237
384 Biểu tượng logo của Stride Staked ATOM Stride Staked ATOM
09/2022 / Osmosis Blockchain
stATOM *
11,67 USD
297.276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.054.098
141.910 USD
3.22% 5%
3720
385 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
12,43 USD
316.757 đ
547.021.141 USD
43.997.357 (95%)
Tổng: 46.502.452
31.405.471 USD
8.47% 62%
231
386 Biểu tượng logo của GBOT GBOT
09/2023 / Arbitrum Blockchain
GBOT *
12,03 USD
306.485 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.586
1 USD
-0.02% -2%
8347
387 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,12 USD
283.207 đ
6.657.825.601 USD
598.930.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
308.793.088 USD
-3.45% 44%
20
388 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
11,41 USD
290.649 đ
56.708.820 USD
4.970.836 (76%)
Tổng: 6.540.888
12.333.288 USD
2.81% 12%
619
389 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
10,94 USD
278.720 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.497
882 USD
2.12% 17%
6515
390 Biểu tượng logo của pSTAKE Staked ATOM pSTAKE Staked ATOM
03/2024 / Osmosis Blockchain
STKATOM *
10,93 USD
278.554 đ
0 USD
N/A
18.599 USD
2.23% 4%
4929
391 Biểu tượng logo của UNIUM UNIUM
03/2022 / Ethereum Blockchain
UNM *
11,49 USD
292.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.06% -18%
9291
392 Biểu tượng logo của The Debt Box The Debt Box
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEBT *
11,34 USD
288.874 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
145.389 USD
-0.67% -5%
3702
393 Biểu tượng logo của Aura BAL Aura BAL
07/2022 / Ethereum Blockchain
AURABAL *
11,14 USD
283.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.585.471
1.004 USD
2.97% 11%
6459
394 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
11,27 USD
287.069 đ
205.636.905 USD
18.250.000 (95%)
Tổng: 19.250.000
6.077.114 USD
3.26% 15%
314
395 Biểu tượng logo của sKCS.io Staked KCS sKCS.io Staked KCS
08/2022 / KCC Blockchain
SKCS *
11,11 USD
283.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.34% 6%
9406
396 Biểu tượng logo của Nusa Nusa
11/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
NUSA *
11,14 USD
283.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
354 USD
0.01% 3%
6870
397 Biểu tượng logo của CyberHarbor CyberHarbor
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHT *
11,08 USD
282.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-3.89% 6%
9555
398 Biểu tượng logo của Venus UNI Venus UNI
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUNI *
11,15 USD
283.988 đ
0 USD
N/A
0 USD
-3.44% 44%
9825
399 Biểu tượng logo của Maid Sweepers Maid Sweepers
02/2024 / Base Blockchain
SWPRS *
10,88 USD
277.074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
88 USD
4.73% 17%
7449
400 Biểu tượng logo của Utility Nexusmind Utility Nexusmind
02/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNMD *
11,25 USD
286.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
106.385 USD
2.27% 4%
3871
401 Biểu tượng logo của MetaWorth MetaWorth
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MTW *
11,13 USD
283.595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
1.094 USD
-1.35% 11%
6422
402 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
10,42 USD
265.436 đ
7.797 USD
748
75.666 USD
14.58% -14%
2592
403 Biểu tượng logo của Robonomics.network Robonomics.network
10/2019 / Ethereum Blockchain
XRT *
10,11 USD
257.692 đ
16.861.171 USD
1.667.001 (87%)
Tổng: 1.915.498
33.401 USD
-13.22% -6%
998
404 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,97 USD
253.961 đ
430.424.976 USD
43.179.657
6.037.269 USD
3.08% 26%
170
405 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
9,79 USD
249.447 đ
147.224.035 USD
15.036.581 (72%)
Tổng: 21.000.000
4.919.061 USD
3.62% 17%
379
406 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron20 Blockchain
CORN *
10,43 USD
265.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
14.647 USD
-1.03% -8%
5105
407 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
10,24 USD
260.777 đ
162.699.254 USD
15.895.166 (53%)
Tổng: 30.000.000
11.681.992 USD
3.33% 10%
359
408 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBCH *
10,38 USD
264.500 đ
1.602.886 USD
154.392
0 USD
3.45% 3%
1742
409 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,40 USD
264.962 đ
996.540.956 USD
95.820.962 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.146.536 USD
1.53% 8%
89
410 Biểu tượng logo của Staked NEAR Staked NEAR
03/2022 / Aurora Blockchain
STNEAR *
10,09 USD
256.989 đ
5.206.417 USD
516.146
832.280 USD
-2.76% 0%
1407
411 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,67 USD
246.388 đ
4.216.593.380 USD
436.003.484 (40%)
Tổng: 1.097.883.912
136.616.796 USD
5.77% 15%
26
412 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KCC Blockchain
WKCS *
10,15 USD
258.517 đ
969.970 USD
95.591
231 USD
1.81% 5%
1885
413 Biểu tượng logo của Degree Crypto Token Degree Crypto Token
11/2021 / Tron20 Blockchain
DCT *
9,73 USD
248.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.949.328
566 USD
3.56% -3%
6692
414 Biểu tượng logo của Black Whale Black Whale
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
xXx *
10,00 USD
254.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
318.364 USD
-0.21% -8%
3296
415 Biểu tượng logo của Amnis Aptos Coin Amnis Aptos Coin
01/2024 / Aptos Blockchain
AMAPT *
9,51 USD
242.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.418.007
342.899 USD
6.20% 15%
3266
416 Biểu tượng logo của Ditto Staked Aptos Ditto Staked Aptos
10/2022 / Aptos Blockchain
stAPT *
10,22 USD
260.277 đ
0 USD
N/A
7.642 USD
3.90% 14%
5515
417 Biểu tượng logo của Tortuga Finance Aptos Tortuga Finance Aptos
10/2022 / Aptos Blockchain
tAPT *
10,33 USD
263.162 đ
0 USD
N/A
8.254 USD
3.47% 14%
5480
418 Biểu tượng logo của AmazeToken AmazeToken
03/2023
AMT
10,28 USD
261.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
55.423 USD
-0.15% -0%
4230
419 Biểu tượng logo của Bazaars Bazaars
04/2023 / Ethereum Blockchain
BZR *
10,13 USD
258.007 đ
118.206.579 USD
11.672.346 (2%)
Tổng: 555.555.556
245.792 USD
3.23% 27%
429
420 Biểu tượng logo của WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin
08/2022 / Ethereum Blockchain
WBT *
9,91 USD
252.490 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
9.707.517 USD
0.21% 1%
2687
421 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
10,29 USD
262.165 đ
3.999.235.830 USD
388.643.224 (72%)
Tổng: 536.870.912
185.554.229 USD
3.14% -3%
27
422 Biểu tượng logo của Stride Staked TIA Stride Staked TIA
02/2024 / Osmosis Blockchain
stTIA *
9,53 USD
242.752 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.050.371
145.608 USD
1.86% 7%
3699
423 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
9,34 USD
238.032 đ
8.044.179 USD
860.982 (86%)
Tổng: 1.000.000
1.289 USD
0.45% -4%
1267
424 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
8,80 USD
224.139 đ
22.996.206 USD
2.613.892
555 USD
-1.37% -8%
883
425 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,66 USD
220.521 đ
3.383.780.269 USD
390.930.671
97.094.036 USD
3.11% 4%
32
426 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
8,62 USD
219.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
487.583 USD
3.12% 5%
3134
427 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
9,47 USD
241.171 đ
93.540.681 USD
9.881.507 (99%)
Tổng: 10.000.000
1.406.153 USD
4.35% 19%
501
428 Biểu tượng logo của Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain
03/2022
DVNQ
8,83 USD
224.909 đ
0 USD
N/A
158 USD
-1.65% -72%
7212
429 Biểu tượng logo của Tao Te Ching Tao Te Ching
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
TTC *
9,45 USD
240.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.162
25 USD
-0.20% -0%
7816
430 Biểu tượng logo của Okuru Okuru
06/2022 / Ethereum Blockchain
XOT *
9,10 USD
231.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
14.710 USD
0.83% -7%
5102
431 Biểu tượng logo của Egoras Credit Egoras Credit
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
EGC *
9,28 USD
236.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 74.467
33.234 USD
-0.27% -7%
4519
432 Biểu tượng logo của BR34P BR34P
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BR34P *
9,05 USD
230.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.043
257 USD
1.12% 4%
7004
433 Biểu tượng logo của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain
03/2022
DTLT
9,49 USD
241.680 đ
0 USD
N/A
5.216 USD
-1.39% -72%
5721
434 Biểu tượng logo của Spatial Computing Spatial Computing
04/2024 / Ethereum Blockchain
CMPT *
9,04 USD
230.284 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
20.027 USD
0.78% 2%
4878
435 Biểu tượng logo của Jaypeggers Jaypeggers
05/2023 / Ethereum Blockchain
JAY *
8,66 USD
220.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.981.001
3.796 USD
1.59% 27%
5864
436 Biểu tượng logo của infraX infraX
04/2024 / Ethereum Blockchain
INFRA *
9,43 USD
240.358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
379.173 USD
-14.27% -28%
3231
437 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,41 USD
239.680 đ
1.755.783.351 USD
186.632.569 (18%)
Tổng: 1.045.589.041
67.642.558 USD
1.95% 7%
59
438 Biểu tượng logo của GoGoPool GoGoPool
12/2023 / Avalanche C-Chain
GGP *
9,45 USD
240.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.500.000
16.100 USD
0.75% -6%
5030
439 Biểu tượng logo của YES YES
02/2024 / Ethereum Blockchain
YES *
9,32 USD
237.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
16.422 USD
14.32% 9%
5032
440 Biểu tượng logo của NetMind Token NetMind Token
02/2024 / Ethereum Blockchain
NMT *
8,95 USD
227.973 đ
299.319.373 USD
33.450.208 (23%)
Tổng: 147.571.163
5.519.982 USD
-7.97% -4%
253
441 Biểu tượng logo của Cyber Cyber
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
9,47 USD
241.326 đ
210.619.866 USD
22.235.360 (22%)
Tổng: 100.000.000
41.054.250 USD
1.09% 26%
309
442 Biểu tượng logo của The Bitcoin Killa The Bitcoin Killa
05/2024 / Solana Blockchain
KILLA *
9,35 USD
238.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
32.542 USD
-3.90% -71%
4529
443 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
7,84 USD
199.828 đ
78.434.707 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
805.517 USD
2.24% 8%
544
444 Biểu tượng logo của Gambex Gambex
04/2024 / Ethereum Blockchain
GBE *
7,57 USD
192.834 đ
0 USD
N/A
Tổng: 280.000
779 USD
2.15% 25%
6561
445 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,71 USD
196.411 đ
11.085.705.772 USD
1.437.953.431
186.690.931 USD
1.73% 9%
13
446 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron20 Blockchain
JFI *
7,86 USD
200.243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
13.516 USD
-1.26% -3%
5185
447 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
8,12 USD
206.905 đ
757.106.519 USD
93.225.596 (31%)
Tổng: 300.000.000
3.100.228 USD
2.64% 2%
108
448 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,93 USD
201.990 đ
8.561.688.230 USD
1.079.888.290 (91%)
Tổng: 1.192.742.997
431.500.925 USD
0.06% -1%
17
449 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,97 USD
203.016 đ
1.157.001.020 USD
145.195.221 (54%)
Tổng: 270.000.000
39.101.101 USD
2.29% 10%
77
450 Biểu tượng logo của Wrapped Near Wrapped Near
09/2021
WNEAR
7,84 USD
199.694 đ
8.916.335 USD
1.137.547
999.076 USD
-0.76% -2%
1223
451 Biểu tượng logo của xcDOT xcDOT
06/2022 / Moonbeam Blockchain
xcDOT *
7,65 USD
194.832 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.345.063
370.130 USD
0.90% 8%
3240
452 Biểu tượng logo của CLever Token CLever Token
10/2022 / Ethereum Blockchain
CLEV *
7,60 USD
193.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
0 USD
5.27% 16%
9442
453 Biểu tượng logo của BundlesBets V2 BundlesBets V2
11/2020 / Polygon Blockchain
BUND *
7,62 USD
194.031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
298 USD
2.12% 1%
6949
454 Biểu tượng logo của Minati Coin Minati Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNTC *
8,02 USD
204.281 đ
50.314.610 USD
6.275.000 (56%)
Tổng: 11.150.000
2.659.397 USD
5.11% 195%
653
455 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,71 USD
196.517 đ
164.677.525 USD
21.349.244 (21%)
Tổng: 100.000.000
14.796.203 USD
-2.83% -10%
316
456 Biểu tượng logo của WDOT WDOT
08/2022 / Astar Blockchain
WDOT *
7,64 USD
194.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.760
2.141 USD
0.88% 9%
6134
457 Biểu tượng logo của Amnis Finance Amnis Finance
01/2024 / Aptos Blockchain
AMAPT *
8,41 USD
214.152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.418.007
1.108.525 USD
-0.89% -6%
2755
458 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
7,05 USD
179.677 đ
2.359.819.923 USD
334.606.953 (81%)
Tổng: 412.749.218
228.091.761 USD
6.00% 2%
54
459 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
6,74 USD
171.625 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
26.215 USD
-0.45% 0%
4674
460 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Gnosis Chain
HNY *
7,35 USD
187.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
-0.06% -1%
8930
461 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,89 USD
175.600 đ
1.060.942.571 USD
153.926.902 (60%)
Tổng: 258.446.028
126.360.935 USD
1.84% 25%
84
462 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
RUNE *
7,08 USD
180.433 đ
95.730 USD
13.517 (60%)
Tổng: 22.530
307.908 USD
6.44% 2%
2399
463 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
7,33 USD
186.830 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
330 USD
4.47% 16%
6904
464 Biểu tượng logo của Santos FC Fan Token Santos FC Fan Token
12/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SANTOS *
6,59 USD
167.791 đ
36.526.344 USD
5.546.061 (18%)
Tổng: 30.000.000
10.963.930 USD
-0.61% 10%
745
465 Biểu tượng logo của Find & Check Find & Check
08/2023 / TON Blockchain
FCK *
7,49 USD
190.847 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
7.951 USD
-1.82% 3%
5497
466 Biểu tượng logo của Utility Cjournal Utility Cjournal
08/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
UCJL *
7,03 USD
179.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.432 USD
2.17% 4%
4388
467 Biểu tượng logo của bemo staked TON bemo staked TON
12/2023 / TON Blockchain
stTON *
6,70 USD
170.612 đ
68.543.925 USD
10.235.482
185.175 USD
2.71% -37%
567
468 Biểu tượng logo của Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration
03/2022
BFIC
7,37 USD
187.736 đ
77.950.568 USD
10.578.424 (50%)
Tổng: 21.000.000
9.353.296 USD
-1.41% -21%
546
469 Biểu tượng logo của Cakepie Cakepie
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CKP *
6,80 USD
173.215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
372.695 USD
0.72% 3%
3237
470 Biểu tượng logo của Rain Coin Rain Coin
02/2024 / Polygon Blockchain
RAIN *
7,01 USD
178.622 đ
7.011.089 USD
1.000.000
70.481 USD
4.31% -1%
1322
471 Biểu tượng logo của ERROR404 MEME ERROR404 MEME
02/2024 / Ethereum Blockchain
ERROR404 *
7,50 USD
191.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% 21%
9945
472 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
5,63 USD
143.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
0 USD
2.21% 4%
8587
473 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,98 USD
152.389 đ
5.540.749.314 USD
926.322.198 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.802.795 USD
0.27% 1%
23
474 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / Tron20 Blockchain
PEARL *
5,60 USD
142.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
1.114 USD
-0.67% -8%
6411
475 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
6,20 USD
157.839 đ
3.448.074.574 USD
556.558.859 (28%)
Tổng: 1.960.468.202
156.132.098 USD
5.35% 11%
30
476 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
YFO *
5,89 USD
150.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
3.794 USD
-0.64% -19%
5865
477 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
6,48 USD
165.021 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.735 USD
0.76% -1%
6022
478 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [ERC20] Sheesha Finance [ERC20]
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHEESHA *
5,65 USD
143.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
300 USD
2.47% 26%
6946
479 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHEESHA *
6,28 USD
159.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
114 USD
2.71% 5%
7333
480 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
WING *
6,36 USD
162.127 đ
27.379.648 USD
4.302.488 (43%)
Tổng: 10.000.000
2.138.322 USD
0.09% 8%
828
481 Biểu tượng logo của BasedAI BasedAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
BASEDAI *
6,39 USD
162.759 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.769.420
978.156 USD
-2.09% 18%
2930
482 Biểu tượng logo của marmaj marmaj
11/2021 / Near Blockchain
MARMAJ *
6,02 USD
153.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.019
119 USD
-3.09% -2%
7314
483 Biểu tượng logo của SLEX Token SLEX Token
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SLEX *
6,43 USD
163.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
4.598.085 USD
-0.37% 2%
2729
484 Biểu tượng logo của Animal Farm Pigs Animal Farm Pigs
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AFP *
6,25 USD
159.292 đ
0 USD
N/A
Tổng: 360.985
4.232 USD
0.74% -9%
5821
485 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
6,09 USD
155.108 đ
66.635.429 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
486.667 USD
-4.64% -2%
575
486 Biểu tượng logo của MUX Protocol MUX Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
5,98 USD
152.406 đ
22.860.760 USD
3.821.523 (80%)
Tổng: 4.803.143
56.734 USD
-0.28% -7%
886
487 Biểu tượng logo của Scaleton Scaleton
01/2023 / TON Blockchain
SCALE *
5,93 USD
151.187 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
132.588 USD
3.62% -3%
3761
488 Biểu tượng logo của Sakai Vault Sakai Vault
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAKAI *
6,09 USD
155.167 đ
12.674.414 USD
2.081.027 (26%)
Tổng: 8.000.000
3.334.297 USD
1.77% 8%
1103
489 Biểu tượng logo của Value Interlocking exchange Value Interlocking exchange
03/2024 / Ethereum Blockchain
VIC *
5,74 USD
146.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
279.609 USD
-1.05% -3%
3339
490 Biểu tượng logo của Neo Tokyo Neo Tokyo
10/2023 / Ethereum Blockchain
BYTES *
5,61 USD
143.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.881.723
0 USD
0.00% 11%
9807
491 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,49 USD
165.274 đ
22.541.131.692 USD
3.474.719.614 (68%)
Tổng: 5.107.014.193
141.745.157 USD
2.98% -1%
9
492 Biểu tượng logo của MindAI MindAI
03/2024 / Ethereum Blockchain
MDAI *
6,23 USD
158.793 đ
2.475.813 USD
397.223 (40%)
Tổng: 1.000.000
197.190 USD
56.16% 81%
1615
493 Biểu tượng logo của Seamless Seamless
12/2023 / Base Blockchain
SEAM *
6,04 USD
153.923 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
540.339 USD
3.54% 2%
3104
494 Biểu tượng logo của Purple AI Purple AI
01/2024 / Ethereum Blockchain
PAI *
5,62 USD
143.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.862 USD
1.22% 40%
5272
495 Biểu tượng logo của Balance AI Balance AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
BAI *
6,06 USD
154.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.967.382
106.277 USD
3.46% -13%
3872
496 Biểu tượng logo của HMX HMX
01/2024 / Arbitrum Blockchain
HMX *
6,37 USD
162.256 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
53.587 USD
-2.22% 11%
4234
497 Biểu tượng logo của Solchat Solchat
02/2024 / Solana Blockchain
CHAT *
5,51 USD
140.387 đ
44.322.307 USD
8.043.460 (89%)
Tổng: 8.999.998
3.347.363 USD
-3.24% -18%
696
498 Biểu tượng logo của DecentraNode DecentraNode
03/2024 / Ethereum Blockchain
DNODE *
6,20 USD
158.017 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
0.00% 4%
9949
499 Biểu tượng logo của GENIUS AI GENIUS AI
03/2024 / Ethereum Blockchain
GNUS *
5,79 USD
147.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.193.097
275.178 USD
1.20% 37%
3345
500 Biểu tượng logo của Coost Coost
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
OTT *
5,64 USD
143.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 139.000.000
0 USD
0.00% 0%
9964
501 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,25 USD
133.855 đ
341.467.384 USD
64.992.331
8.205.934 USD
1.77% 4%
199
502 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Ethereum Blockchain
ANY *
5,45 USD
138.811 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
52 USD
1.01% -7%
7603
503 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
4,52 USD
115.116 đ
624.759 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
178.700 USD
-2.95% 13%
1997
504 Biểu tượng logo của Chicken Chicken
09/2020 / Ethereum Blockchain
KFC *
4,64 USD
118.333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.137
14.239 USD
-0.63% -2%
5132
505 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,25 USD
133.771 đ
1.250.935.861 USD
238.244.068 (61%)
Tổng: 388.539.008
15.009.807 USD
-0.61% -6%
73
506 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
4,69 USD
119.581 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-0.05% -0%
8917
507 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
5,41 USD
137.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
683.645 USD
8.26% 25%
3028
508 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,75 USD
120.995 đ
379.074.894 USD
79.819.225 (80%)
Tổng: 99.681.496
15.690.154 USD
-0.23% 12%
187
509 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
4,65 USD
118.397 đ
89.440.997 USD
19.246.120 (92%)
Tổng: 21.000.000
5.775.508 USD
1.44% 11%
513
510 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
5,22 USD
132.916 đ
45.018.630 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
9.374.265 USD
3.40% 0%
689
511 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
5,46 USD
139.004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
21 USD
2.26% 12%
7863
512 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
4,51 USD
114.952 đ
92.846.405 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
4.397.607 USD
-2.97% 3%
503
513 Biểu tượng logo của AZ BANC SERVICES AZ BANC SERVICES
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ABS *
5,17 USD
131.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
835.193 USD
-1.00% -4%
2973
514 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
5,37 USD
136.917 đ
1.041.491 USD
193.796 (19%)
Tổng: 1.000.000
50.446 USD
4.14% 28%
1862
515 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
5,19 USD
132.157 đ
2.707.409 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
26.481 USD
4.18% 15%
1592
516 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
5,33 USD
135.722 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.114 USD
5.14% 12%
6410
517 Biểu tượng logo của Liquid KSM Liquid KSM
06/2022
LKSM
5,24 USD
133.574 đ
0 USD
N/A
3.935 USD
1.95% 12%
5851
518 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
4,63 USD
117.891 đ
27.584.694 USD
5.961.236 (60%)
Tổng: 10.000.000
1.909.617 USD
-10.49% 8%
823
519 Biểu tượng logo của Patex Patex
07/2023 / Ethereum Blockchain
PATEX *
5,45 USD
138.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000
14.288.096 USD
3.25% 25%
2668
520 Biểu tượng logo của Lumi Finance Lumi Finance
04/2024 / Solana Blockchain
LUA *
5,25 USD
133.695 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.295.199
14.790 USD
1.56% 3%
5099
521 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
5,46 USD
139.052 đ
274.894.338 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
42.766.958 USD
15.25% 21%
272
522 Biểu tượng logo của Euler Euler
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
4,69 USD
119.575 đ
69.362.338 USD
14.778.521 (54%)
Tổng: 27.182.818
1.346.751 USD
1.54% -15%
563
523 Biểu tượng logo của Arweave Name Service Arweave Name Service
03/2024 / Ethereum Blockchain
ANS *
4,82 USD
122.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 4%
9609
524 Biểu tượng logo của Burnedfi Burnedfi
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURN *
5,04 USD
128.482 đ
69.957.681 USD
13.872.037 (66%)
Tổng: 21.000.000
1.233.376 USD
19.72% -2%
560
525 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.371 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
526 Biểu tượng logo của Metasphere Metasphere
04/2022
MTSP
4,91 USD
125.030 đ
0 USD
N/A
0 USD
-0.04% -2%
9311
527 Biểu tượng logo của PepeCoin PepeCoin
05/2023 / Ethereum Blockchain
PEPECOIN *
5,07 USD
129.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.769.420
1.409.814 USD
-2.34% 17%
2859
528 Biểu tượng logo của PRIVATEUM GLOBAL PRIVATEUM GLOBAL
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PRI *
4,85 USD
123.652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
152.443 USD
0.01% 6%
3663
529 Biểu tượng logo của GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS
03/2024 / Ethereum Blockchain
GNUS *
5,08 USD
129.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
176.923 USD
1.90% -78%
3342
530 Biểu tượng logo của USP Token USP Token
01/2023 / Ethereum Blockchain
USP *
4,60 USD
117.176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
149.384 USD
0.98% 1%
3682
531 Biểu tượng logo của Pin Token Pin Token
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PIN *
5,19 USD
132.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.691 USD
-0.05% -4%
6236
532 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
4,79 USD
122.161 đ
1.580.929.917 USD
329.707.787 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
26.916.093 USD
0.04% 13%
216
533 Biểu tượng logo của Synthswap Synthswap
08/2023 / Base Blockchain
SYNTH *
5,19 USD
132.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
5.340 USD
4.19% 10%
5709
534 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,69 USD
119.612 đ
1.051.109.476 USD
223.882.713 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
194.938.970 USD
2.58% -2%
86
535 Biểu tượng logo của GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS GENIUS TOKEN & NFT COLLECTIONS
03/2024 / Ethereum Blockchain
GNUS *
5,08 USD
129.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
176.923 USD
1.90% -78%
3342
536 Biểu tượng logo của Fusionist Fusionist
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACE *
5,45 USD
138.904 đ
119.780.939 USD
21.969.520 (15%)
Tổng: 147.000.000
14.792.793 USD
2.65% 20%
426
537 Biểu tượng logo của Canxium Canxium
02/2024
CAU
4,86 USD
123.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 855.660
246.357 USD
-9.46% -15%
3403
538 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
4,53 USD
115.474 đ
127.362.639 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
6.212.717 USD
1.12% -5%
415
539 Biểu tượng logo của Potion 404 Potion 404
02/2024 / Ethereum Blockchain
P404 *
5,24 USD
133.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.404
101 USD
5.85% 21%
7399
540 Biểu tượng logo của Vector Vector
01/2024 / Ethereum Blockchain
VEC *
5,05 USD
128.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
298.937 USD
1.81% 20%
3316
541 Biểu tượng logo của Monarch Monarch
02/2024 / Ethereum Blockchain
MNRCH *
5,44 USD
138.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888
0 USD
0.00% 0%
9923
542 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
5,04 USD
128.390 đ
580.546.214 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
497.147.286 USD
-3.14% 49%
125
543 Biểu tượng logo của GTA Token GTA Token
02/2024 / Arbitrum Blockchain
GTA *
4,78 USD
121.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.507.415 USD
2.46% -6%
2848
544 Biểu tượng logo của YES Money YES Money
03/2024 / Blast Blockchain
YES *
4,93 USD
125.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.493.483
131.486 USD
2.79% 25%
3764
545 Biểu tượng logo của swap.coffee swap.coffee
05/2024 / TON Blockchain
CES *
4,79 USD
122.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.226 USD
5.49% 0%
4672
546 Biểu tượng logo của BROOT BROOT
05/2024 / Base Blockchain
BROOT *
4,72 USD
120.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
69.740 USD
-14.06% -14%
4099
547 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,81 USD
97.111 đ
400.867.643 USD
105.167.425 (98%)
Tổng: 107.822.406
46.611.413 USD
2.74% 5%
179
548 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,13 USD
105.143 đ
235.347.242 USD
57.026.332 (59%)
Tổng: 96.150.704
8.446.295 USD
0.80% 21%
288
549 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
3,62 USD
92.290 đ
292.500.873 USD
80.746.182 (68%)
Tổng: 119.261.467
21.706.580 USD
5.01% 3%
258
550 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
4,49 USD
114.388 đ
230.393 USD
51.314 (48%)
Tổng: 106.733
13.905 USD
-1.89% 1%
2233
551 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
4,22 USD
107.609 đ
679.498.780 USD
160.875.442 (72%)
Tổng: 223.000.000
7.518.199 USD
2.16% -3%
118
552 Biểu tượng logo của AS Roma Fan Token AS Roma Fan Token
02/2020 / Chiliz Blockchain
ASR *
3,63 USD
92.552 đ
6.872.990 USD
1.891.951 (19%)
Tổng: 10.000.000
9.214.466 USD
-2.89% -1%
1328
553 Biểu tượng logo của OG Fan Token OG Fan Token
03/2020 / Chiliz Blockchain
OG *
4,39 USD
111.904 đ
21.247.632 USD
4.837.421 (97%)
Tổng: 5.000.000
3.687.846 USD
1.74% -1%
915
554 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
PSG *
3,84 USD
97.896 đ
29.756.127 USD
7.743.921 (39%)
Tổng: 20.000.000
6.773.867 USD
-1.96% -0%
800
555 Biểu tượng logo của Foobar (Friend.tech) Foobar (Friend.tech)
08/2023 / Base Blockchain
FOO *
4,05 USD
103.246 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 0%
9673
556 Biểu tượng logo của RigoBlock RigoBlock
07/2020 / Ethereum Blockchain
GRG *
3,80 USD
96.900 đ
10.273.272 USD
2.701.063 (36%)
Tổng: 7.414.891
643 USD
23.63% 142%
1182
557 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,43 USD
112.737 đ
435.288.327 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
36.933.139 USD
-2.16% -5%
165
558 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
4,20 USD
106.943 đ
413.696.007 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
5.446.857 USD
-0.64% -4%
176
559 Biểu tượng logo của Pluton Pluton
09/2016 / Ethereum Blockchain
PLU *
4,46 USD
113.619 đ
8.259.335 USD
1.852.000 (9%)
Tổng: 20.000.000
291.915 USD
3.13% 3%
1250
560 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
3,66 USD
93.147 đ
48.868.235 USD
13.366.081
26.953.985 USD
0.68% -2%
663
561 Biểu tượng logo của Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares
03/2021 / Ethereum Blockchain
MPS *
3,69 USD
93.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% 1%
8880
562 Biểu tượng logo của iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain
03/2022
DEEM
4,45 USD
113.311 đ
0 USD
N/A
2 USD
0.28% -72%
8333
563 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
3,68 USD
93.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.183.548 USD
1.86% 12%
2683
564 Biểu tượng logo của yAxis yAxis
09/2020 / Ethereum Blockchain
YAXIS *
4,10 USD
104.506 đ
3.822.607 USD
931.896 (8%)
Tổng: 11.000.000
0 USD
3.23% 27%
1499
565 Biểu tượng logo của Hermez Network Hermez Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
HEZ *
4,38 USD
111.632 đ
20.593.852 USD
4.700.000 (5%)
Tổng: 100.000.000
12.994 USD
0.77% 7%
928
566 Biểu tượng logo của Mettalex Mettalex
09/2020 / Ethereum Blockchain
MTLX *
3,64 USD
92.860 đ
4.093.191 USD
1.123.003 (3%)
Tổng: 40.000.000
23.924 USD
0.68% 20%
1475
567 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020 / Zilliqa Blockchain
GZIL *
4,29 USD
109.385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 559.970
7.726 USD
0.81% 6%
5510
568 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
4,28 USD
109.004 đ
0 USD
N/A
46 USD
2.56% 10%
7645
569 Biểu tượng logo của Wrapped Huobi Token Wrapped Huobi Token
02/2021 / HECO Blockchain
WHT *
3,72 USD
94.846 đ
3.717.861 USD
998.667
24.220 USD
0.38% -2%
1504
570 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,56 USD
90.718 đ
341.923.192 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
31.237.556 USD
3.46% 8%
198
571 Biểu tượng logo của CryptEx CryptEx
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRX *
3,78 USD
96.405 đ
321.639 USD
85.000 (85%)
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 4%
2162
572 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
4,26 USD
108.487 đ
63.862.650 USD
14.997.390 (98%)
Tổng: 15.297.897
2.648.381 USD
2.23% 6%
580
573 Biểu tượng logo của MATAR AI MATAR AI
05/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MATAR *
4,38 USD
111.655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.321.141 USD
-6.11% -17%
2784
574 Biểu tượng logo của NewB.Farm NewB.Farm
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
NEWB *
3,59 USD
91.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
489 USD
0.60% 5%
6750
575 Biểu tượng logo của NeuralAI NeuralAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
NEURAL *
3,65 USD
93.005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
624.201 USD
-4.04% 76%
3054
576 Biểu tượng logo của Grape Grape
07/2023 / Ethereum Blockchain
GRP *
4,41 USD
112.397 đ
1.172.830 USD
265.844 (3%)
Tổng: 10.000.000
515.451 USD
15.51% 33%
1830
577 Biểu tượng logo của Umami Finance Umami Finance
12/2021 / Arbitrum Blockchain
UMAMI *
4,19 USD
106.689 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
296 USD
3.03% 20%
6953
578 Biểu tượng logo của MetaSwap MetaSwap
02/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MSC *
4,14 USD
105.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 0%
9304
579 Biểu tượng logo của KlimaDAO KlimaDAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
3,85 USD
98.011 đ
30.766.017 USD
7.997.365 (90%)
Tổng: 8.841.095
2.530.852 USD
-14.53% 83%
791
580 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
3,72 USD
94.824 đ
108.439.979 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
4.360.394 USD
1.31% -2%
460
581 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
4,26 USD
108.453 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1 USD
1.92% 5%
8381
582 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
4,28 USD
109.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.185.479 USD
-0.76% -18%
2754
583 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,93 USD
100.215 đ
454.376.031 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
26.356.766 USD
8.76% 12%
160
584 Biểu tượng logo của Pre-retogeum Pre-retogeum
09/2022 / Ethereum Blockchain
PRTG *
4,02 USD
102.318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7 USD
54.78% 20%
8118
585 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,85 USD
98.162 đ
415.422.133 USD
107.818.999
13.562.467 USD
1.82% 16%
175
586 Biểu tượng logo của UwU Lend UwU Lend
09/2022 / Ethereum Blockchain
UWU *
3,60 USD
91.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
14.882 USD
1.67% 14%
5096
587 Biểu tượng logo của Italian National Football Team Fan Token Italian National Football Team Fan Token
10/2022 / Chiliz Blockchain
ITA *
3,88 USD
98.974 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
805.564 USD
3.66% 6%
2985
588 Biểu tượng logo của LUKSO [Old] LUKSO [Old]
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
3,67 USD
93.483 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.566 USD
3.41% 30%
5463
589 Biểu tượng logo của Extraterrestrial Token Extraterrestrial Token
10/2022 / Tron20 Blockchain
ET *
4,15 USD
105.755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
2.20% -2%
9436
590 Biểu tượng logo của Compounded Marinated UMAMI Compounded Marinated UMAMI
12/2022 / Arbitrum Blockchain
CMUMAMI *
4,28 USD
108.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 303.202
0 USD
0.00% 20%
9479
591 Biểu tượng logo của Convex FXS Convex FXS
02/2023 / Ethereum Blockchain
CVXFXS *
3,87 USD
98.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.677.337
227.557 USD
4.04% 18%
3446
592 Biểu tượng logo của Tsunami Exchange Tsunami Exchange
11/2022 / Waves Blockchain
TSN *
4,24 USD
108.129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000
0 USD
0.00% 0%
9471
593 Biểu tượng logo của iFortune iFortune
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
IFC *
3,72 USD
94.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
0 USD
-0.04% -0%
9515
594 Biểu tượng logo của Globel Community Globel Community
02/2022
GC
3,99 USD
101.570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
-0.04% -0%
9253
595 Biểu tượng logo của EXIT Designer Token EXIT Designer Token
03/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EXIT *
3,56 USD
90.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
68.445 USD
0.97% 1%
4117
596 Biểu tượng logo của babyDojo babyDojo
04/2024 / Injective Blockchain
BABYDOJO *
4,21 USD
107.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000.000
0 USD
0.00% 0%
9850
597 Biểu tượng logo của Axioma Token Axioma Token
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AXT *
3,92 USD
99.850 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.958.598 USD
-1.56% -28%
2804
598 Biểu tượng logo của Penpie Penpie
06/2023 / Ethereum Blockchain
PNP *
3,54 USD
90.206 đ
5.331.958 USD
1.505.920 (15%)
Tổng: 10.000.000
205.933 USD
4.17% -4%
1402
599 Biểu tượng logo của Mini Bitcoin Mini Bitcoin
04/2024 / Solana Blockchain
MBTC *
3,82 USD
97.270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
10.750 USD
-7.15% -3%
5340
600 Biểu tượng logo của LUKSO (Old) LUKSO (Old)
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
4,09 USD
104.120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.018 USD
-1.12% 4%
4396
601 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
3,69 USD
93.905 đ
112.552.037 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
326.087 USD
4.02% 35%
446
602 Biểu tượng logo của Blocktools Blocktools
08/2023 / Ethereum Blockchain
TOOLS *
4,38 USD
111.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
-0.49% 20%
9775
603 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
4,12 USD
104.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
356.698 USD
-5.94% -16%
3258
604 Biểu tượng logo của SatoshiVM SatoshiVM
01/2024 / Ethereum Blockchain
SAVM *
3,71 USD
94.557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.162.800 USD
10.50% 30%
2790
605 Biểu tượng logo của Holdstation Holdstation
11/2023 / zkSync Era Blockchain
HOLD *
4,45 USD
113.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.107.155 USD
-1.70% 22%
2905
606 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,63 USD
92.512 đ
442.858.056 USD
121.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
97.935.225 USD
1.47% -16%
163
607 Biểu tượng logo của SHIBONK SHIBONK
01/2023 / Solana Blockchain
SBONK *
4,26 USD
108.598 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000
22.831 USD
10.31% -11%
4776
608 Biểu tượng logo của Peapods Finance Peapods Finance
01/2024 / Ethereum Blockchain
PEAS *
4,22 USD
107.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.288.400 USD
-3.65% 36%
2876
609 Biểu tượng logo của CoinNavigator CoinNavigator
01/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CNG *
4,22 USD
107.537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
92.469 USD
2.27% 4%
3941
610 Biểu tượng logo của ShibaBitcoin ShibaBitcoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBTC *
3,71 USD
94.546 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.05% 6%
9997
611 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
3,15 USD
80.191 đ
272.020.396 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
42.333.967 USD
16.06% 30%
273
612 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
2,57 USD
65.413 đ
27.570.893 USD
10.738.321 (27%)
Tổng: 40.000.000
8.503.712 USD
-3.02% 3%
824
613 Biểu tượng logo của Vibing Cat Vibing Cat
03/2024 / Solana Blockchain
VCAT *
2,67 USD
68.066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.227.198
186.138 USD
-9.88% -30%
3564
614 Biểu tượng logo của Galatasaray Fan Token Galatasaray Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
GAL *
2,69 USD
68.477 đ
16.680.571 USD
6.206.076
61.541.840 USD
-44.95% 17%
1004
615 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020 / Chiliz Blockchain
ATM *
2,90 USD
73.787 đ
13.439.360 USD
4.640.340 (46%)
Tổng: 10.000.000
1.920.650 USD
-1.19% -4%
1089
616 Biểu tượng logo của Wrapped Elastos Wrapped Elastos
01/2018
WELA
2,91 USD
74.230 đ
1.143.399 USD
392.436 (1%)
Tổng: 28.220.000
640 USD
-0.20% -0%
1839
617 Biểu tượng logo của CashBackPro CashBackPro
06/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CBP *
3,34 USD
85.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000
330.045 USD
-9.48% -13%
3284
618 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
3,15 USD
80.305 đ
228.155.298 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
4.767.139 USD
1.14% 1%
292
619 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
2,74 USD
69.917 đ
60.629.650 USD
22.092.914 (78%)
Tổng: 28.219.999
490.183 USD
-2.28% -4%
600
620 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
3,35 USD
85.475 đ
100.857.955 USD
30.062.138 (44%)
Tổng: 69.017.450
3.133.371 USD
-3.15% -7%
482
621 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
2,66 USD
67.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
0 USD
2.19% 4%
8518
622 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
2,57 USD
65.394 đ
36.738.299 USD
14.312.916 (68%)
Tổng: 21.000.000
11.964 USD
-1.30% -7%
743
623 Biểu tượng logo của Diamond Diamond
12/2013
DMD
2,80 USD
71.352 đ
10.682.701 USD
3.814.386 (87%)
Tổng: 4.380.000
13.344 USD
2.18% 4%
1165
624 Biểu tượng logo của Aventus Aventus
09/2017 / Ethereum Blockchain
AVT *
3,46 USD
88.133 đ
20.755.994 USD
6.000.000 (60%)
Tổng: 10.000.000
279.351 USD
-1.69% 9%
925
625 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
3,09 USD
78.834 đ
719.851 USD
232.636 (23%)
Tổng: 1.000.000
1.681 USD
-0.04% 31%
1965
626 Biểu tượng logo của Base Protocol Base Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
BASE *
3,39 USD
86.406 đ
1.630.245 USD
480.680
0 USD
2.62% 24%
1737
627 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,02 USD
76.839 đ
795.467.695 USD
263.747.614 (59%)
Tổng: 450.000.000
34.370.744 USD
1.50% 15%
104
628 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
3,38 USD
86.181 đ
26.758.033 USD
7.910.262 (79%)
Tổng: 10.000.000
9.072.835 USD
6.93% 11%
840
629 Biểu tượng logo của Schrodinger Schrodinger
04/2024 / Ethereum Blockchain
SGR *
2,57 USD
65.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
215.195 USD
-2.26% -0%
3470
630 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
POOLX *
3,06 USD
78.037 đ
15.114.249 USD
4.934.407 (90%)
Tổng: 5.500.000
1.070.039 USD
3.82% -1%
1041
631 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
2,78 USD
70.894 đ
42.985.164 USD
15.447.502 (77%)
Tổng: 20.000.000
795.498 USD
-4.10% -1%
702
632 Biểu tượng logo của ICHI ICHI
11/2020 / Ethereum Blockchain
ICHI *
2,61 USD
66.430 đ
22.537.537 USD
8.643.482 (86%)
Tổng: 10.000.000
201.602 USD
-0.37% 2%
895
633 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
2,63 USD
67.102 đ
13.860.204 USD
5.262.345 (53%)
Tổng: 9.999.998
30.844 USD
0.85% -11%
1077
634 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
2,83 USD
72.079 đ
4.774.828 USD
1.687.705
105.199 USD
0.22% 1%
1429
635 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,57 USD
65.423 đ
2.291.431.045 USD
892.324.054 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
224.554.778 USD
-3.11% 47%
55
636 Biểu tượng logo của iShares Silver Trust Defichain iShares Silver Trust Defichain
03/2022
DSLV
2,89 USD
73.689 đ
0 USD
N/A
610 USD
-0.65% -72%
6741
637 Biểu tượng logo của Privapp Network Privapp Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
bPRIVA *
2,98 USD
75.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
715.053 USD
-12.85% 57%
3021
638 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
2,52 USD
64.146 đ
126.960.376 USD
50.424.993 (50%)
Tổng: 100.000.000
1.169.729 USD
2.87% 8%
417
639 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
3,12 USD
79.450 đ
23.695.950 USD
7.598.468 (38%)
Tổng: 19.740.000
10.918.456 USD
-2.29% -2%
872
640 Biểu tượng logo của ATOM (Atomicals) ATOM (Atomicals)
03/2024 / Atomicals-ARC20 Blockchain
ATOM *
3,18 USD
81.114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
804.912 USD
-1.15% 8%
2986
641 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,92 USD
74.328 đ
279.794.465 USD
95.903.275 (96%)
Tổng: 100.000.000
5.637.937 USD
1.30% 23%
268
642 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
3,42 USD
87.140 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.411.499
0 USD
-0.80% 1%
8886
643 Biểu tượng logo của VitaDAO VitaDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
VITA *
2,74 USD
69.840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.298.880
295.868 USD
3.98% 25%
3319
644 Biểu tượng logo của RARI RARI
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
2,95 USD
75.228 đ
70.377.751 USD
23.834.553 (95%)
Tổng: 25.000.000
823.166 USD
-0.06% -4%
557
645 Biểu tượng logo của Landshare Landshare
08/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LAND *
3,01 USD
76.593 đ
11.684.276 USD
3.886.510 (39%)
Tổng: 10.000.000
370.722 USD
5.89% 15%
1137
646 Biểu tượng logo của IPVERSE IPVERSE
11/2023 / Ethereum Blockchain
IPV *
2,72 USD
69.316 đ
408.111.359 USD
150.001.000 (5%)
Tổng: 3.000.000.000
4.946.463 USD
-3.62% -9%
238
647 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,32 USD
84.517 đ
111.107.792 USD
33.492.428
3.351.318 USD
0.87% 2%
457
648 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
3,37 USD
85.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
4.810 USD
-2.95% 10%
5766
649 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
2,99 USD
76.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.405
0 USD
2006.60% 2.048%
9087
650 Biểu tượng logo của Hera Finance Hera Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
HERA *
3,35 USD
85.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
14.324 USD
1.09% 31%
5126
651 Biểu tượng logo của Merit Circle Merit Circle
10/2021 / Ethereum Blockchain
MC *
2,96 USD
75.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 669.811.161
108.433 USD
2.62% 12%
3860
652 Biểu tượng logo của Portugal National Team Fan Token Portugal National Team Fan Token
09/2021 / Chiliz Blockchain
POR *
3,42 USD
87.074 đ
12.253.426 USD
3.585.217 (18%)
Tổng: 20.000.000
3.808.896 USD
13.04% 27%
1116
653 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
2,72 USD
69.278 đ
254.641.846 USD
93.644.209 (9%)
Tổng: 1.009.984.133
110.131.683 USD
7.51% 28%
279
654 Biểu tượng logo của S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LAZIO *
2,73 USD
69.610 đ
23.497.592 USD
8.600.000 (22%)
Tổng: 40.000.000
4.174.689 USD
0.09% -2%
876
655 Biểu tượng logo của FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token
11/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
PORTO *
2,55 USD
64.915 đ
19.874.405 USD
7.800.000 (20%)
Tổng: 40.000.000
4.871.538 USD
0.83% 8%
942
656 Biểu tượng logo của OSK OSK
02/2022 / Tron20 Blockchain
OSK *
2,73 USD
69.635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% -2%
9252
657 Biểu tượng logo của FloorDAO FloorDAO
03/2022 / Ethereum Blockchain
FLOOR *
3,42 USD
87.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 570.914
0 USD
0.00% 62%
9267
658 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
2,91 USD
74.242 đ
52.453.202 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
283.964 USD
-9.60% -4%
637
659 Biểu tượng logo của Axel Wrapped Axel Wrapped
05/2024 / Tron20 Blockchain
AXLW *
2,55 USD
64.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
13.839 USD
0.11% -0%
5143
660 Biểu tượng logo của Legacy ICHI Legacy ICHI
06/2022 / Ethereum Blockchain
ICHI *
2,60 USD
66.338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
9.104 USD
-0.65% 1%
5433
661 Biểu tượng logo của Dibs Share Dibs Share
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
DSHARE *
2,51 USD
63.953 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
11 USD
0.16% 22%
8051
662 Biểu tượng logo của Shade Protocol Shade Protocol
03/2022 / Secret Blockchain
SHD *
3,24 USD
82.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
59.652 USD
-1.58% 1%
4195
663 Biểu tượng logo của ZURRENCY ZURRENCY
01/2022 / Ethereum Blockchain
ZURR *
3,09 USD
78.634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 56.741
26.692 USD
-0.74% -0%
4648
664 Biểu tượng logo của CRYN CRYN
03/2022 / Ethereum Blockchain
CRYN *
3,13 USD
79.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888.888.888
95.582 USD
-0.14% -1%
3922
665 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,24 USD
82.552 đ
1.052.922.974 USD
324.948.659 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
11.037.534 USD
1.54% 18%
85
666 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,62 USD
66.740 đ
2.847.221.240 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
401.428.746 USD
1.35% 3%
43
667 Biểu tượng logo của Geegoopuzzle Geegoopuzzle
08/2022 / EOS Blockchain
GGP *
2,55 USD
64.903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
716.874 USD
-0.10% 17%
3018
668 Biểu tượng logo của ApeX Protocol ApeX Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
APEX *
3,11 USD
79.241 đ
145.158.786 USD
46.670.455 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
58.975.225 USD
5.40% 4%
385
669 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,14 USD
80.031 đ
1.029.628.183 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
65.670.794 USD
7.18% 20%
88
670 Biểu tượng logo của Wrapped EthereumPoW Wrapped EthereumPoW
08/2022
WETHW
3,05 USD
77.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.444.717
0 USD
0.00% 0%
9382
671 Biểu tượng logo của GMD Protocol GMD Protocol
11/2022 / Arbitrum Blockchain
GMD *
2,77 USD
70.476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
3 USD
2.75% -18%
8269
672 Biểu tượng logo của Bitcoin Wizards Bitcoin Wizards
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
WZRD *
2,78 USD
70.831 đ
58.383.791 USD
21.000.000
265.098 USD
-6.16% -27%
612
673 Biểu tượng logo của Karbun Karbun
10/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
KBC *
2,85 USD
72.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 321.000.000
119.570 USD
-0.13% -0%
3817
674 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
2,64 USD
67.178 đ
131.002.709 USD
49.682.163 (78%)
Tổng: 64.000.000
12.312.660 USD
4.21% 1%
407
675 Biểu tượng logo của Propchain Propchain
05/2023 / Ethereum Blockchain
PROPC *
2,72 USD
69.365 đ
63.530.009 USD
23.333.883 (23%)
Tổng: 100.000.000
1.057.029 USD
-3.39% -6%
585
676 Biểu tượng logo của Nucleon Nucleon
02/2023 / Conflux Blockchain
NUT *
3,40 USD
86.691 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.997
6.862 USD
-0.97% -4%
5569
677 Biểu tượng logo của MicroVisionChain MicroVisionChain
04/2023
SPACE
3,39 USD
86.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.587.094 USD
-9.16% -20%
2839
678 Biểu tượng logo của LYFE LYFE
04/2023 / Ethereum Blockchain
LYFE *
2,99 USD
76.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 260.000
0 USD
-0.18% -0%
9490
679 Biểu tượng logo của Carbify Carbify
04/2023 / Ethereum Blockchain
CBY *
2,96 USD
75.363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 49.992.500
5.290 USD
0.72% 39%
5714
680 Biểu tượng logo của REBorn(New) REBorn(New)
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
RB *
3,08 USD
78.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
35.068 USD
-0.03% -0%
4486
681 Biểu tượng logo của GND Protocol GND Protocol
04/2023 / Arbitrum Blockchain
GND *
2,53 USD
64.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
0.00% 0%
9419
682 Biểu tượng logo của Prime Numbers Labs Ecosystem Prime Numbers Labs Ecosystem
01/2022 / Ethereum Blockchain
PRNT *
3,24 USD
82.423 đ
13.114.340 USD
4.053.657 (41%)
Tổng: 9.852.140
483.678 USD
0.39% -4%
1096
683 Biểu tượng logo của FUNCH FUNCH
06/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FUNCH *
2,99 USD
76.078 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
-0.04% -4%
9713
684 Biểu tượng logo của Margaritis Margaritis
08/2023 / TON Blockchain
MARGA *
3,00 USD
76.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.777.777
351 USD
1.61% -2%
6873
685 Biểu tượng logo của Tottenham Hotspur Fan Token Tottenham Hotspur Fan Token
10/2023 / Chiliz Blockchain
SPURS *
2,57 USD
65.416 đ
9.398.783 USD
3.660.478 (9%)
Tổng: 40.000.000
1.580.902 USD
-0.41% -8%
1210
686 Biểu tượng logo của Shezmu Shezmu
09/2023 / Ethereum Blockchain
SHEZMU *
3,11 USD
79.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412.984
42.845 USD
-4.64% -18%
4382
687 Biểu tượng logo của AiMalls AiMalls
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AIT *
2,85 USD
72.509 đ
574.575 USD
201.885 (24%)
Tổng: 834.543
123.087 USD
-8.23% -4%
2028
688 Biểu tượng logo của UBD Network UBD Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
UBDN *
3,01 USD
76.662 đ
593.772 USD
197.328 (4%)
Tổng: 5.299.884
482.053 USD
-6.25% -1%
2017
689 Biểu tượng logo của Chainflip Chainflip
10/2021 / Ethereum Blockchain
FLIP *
2,70 USD
68.861 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
2.020.585 USD
16.09% 3%
2799
690 Biểu tượng logo của f(x) Protocol Leveraged ETH f(x) Protocol Leveraged ETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
XETH *
3,13 USD
79.806 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.864.707
0 USD
3.86% 35%
9859
691 Biểu tượng logo của Autonolas Autonolas
11/2023 / Ethereum Blockchain
OLAS *
2,54 USD
64.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 538.343.306
2.354.617 USD
-8.28% -13%
2779
692 Biểu tượng logo của Smol Su Smol Su
05/2023 / Ethereum Blockchain
SU *
2,77 USD
70.614 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
54.445 USD
-9.94% 112%
4242
693 Biểu tượng logo của trac (Ordinals) trac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TRAC *
2,84 USD
72.384 đ
59.664.082 USD
21.000.000
721.768 USD
8.14% 38%
607
694 Biểu tượng logo của Uranium3o8