1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng xếp hạng 6725 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (61) - Ethereum (3258) - Tron10 (16) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (BEP20) (1580) - Neo (17) - Tron20 (74) - EOS (26) - Binance Chain (1) - Chiliz (16) - Tron (0) - Klaytn (9) - TomoChain (3) - Waves (4) - ONT (1) - Binance Smart Chain (19) - Fantom (24) - Celo (4) - Avalanche C-Chain (50) - Solana (61) - Heco (38) - Xdai chain (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (2) - Cosmos (1) - Polygon (85) - Avalanche (1) - KCC (2) - ICON (7) - OKExChain (17) - Cardano (2) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (8) - Kusama (1) - Moonriver (4) - Algorand (2) - Zilliqa (1) - Tezos (3) - Ripple (3) -

21/10/2021 19:23

Bảng xếp hạng 6725 tiền điện tử theo giá trị mua bán 1 đồng tiền

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Gravitoken Gravitoken
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRV *
1.330.310 USD
30.404.236.580 đ
0 USD
N/A
53.320 USD
(0 exchanges)
-0.73% 210%
4321
2 Biểu tượng logo của GLYPH Vault (NFTX) GLYPH Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
GLYPH *
1.162.347 USD
26.565.440.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8
11.359 USD
(2 exchanges)
-7.00% -20%
4959
3 Biểu tượng logo của Punk Vault (NFTX) Punk Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
355.931 USD
8.134.812.119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110
1.965.415 USD
(0 exchanges)
1.50% -11%
2935
4 Biểu tượng logo của Punk Punk
02/2021 / Ethereum Blockchain
PUNK *
319.524 USD
7.302.722.073 đ
0 USD
N/A
11.178 USD
(0 exchanges)
39.23% -52%
4963
5 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
125.860 USD
2.876.519.474 đ
5.286.094 USD
42
5.185 USD
(2 exchanges)
1.13% 12%
1272
6 Biểu tượng logo của Unisocks Unisocks
09/2020 / Ethereum Blockchain
SOCKS *
99.648 USD
2.277.449.365 đ
30.093.621 USD
302 (96%)
Tổng: 315
45.992 USD
(2 exchanges)
8.36% -9%
708
7 Biểu tượng logo của Zugacoin Zugacoin
12/2020 / Ethereum Blockchain
SZCB *
85.157 USD
1.946.271.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
145.401 USD
(1 exchanges)
4.83% -3%
3828
8 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
69.374 USD
1.585.554.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
521 USD
(0 exchanges)
-9.61% -7%
5551
9 Biểu tượng logo của The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin
03/2020 / Ethereum Blockchain
imBTC *
66.044 USD
1.509.425.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.510.143 USD
(2 exchanges)
3.58% 11%
2989
10 Biểu tượng logo của oBTC oBTC
11/2020 / Ethereum Blockchain
OBTC *
65.951 USD
1.507.315.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
6.854 USD
(1 exchanges)
5.45% 14%
5107
11 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
TBTC *
65.835 USD
1.504.656.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
343.035 USD
(1 exchanges)
1.47% 14%
3443
12 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
65.484 USD
1.496.636.820 đ
169.840.548 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
96.643 USD
(3 exchanges)
0.96% 14%
332
13 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
65.275 USD
1.491.860.125 đ
2.603.449.766 USD
39.884
3.276.116 USD
(2 exchanges)
0.64% 14%
64
14 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
08/2020 / Ethereum Blockchain
sBTC *
65.077 USD
1.487.334.835 đ
301.760.424 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
16.495.611 USD
(1 exchanges)
1.19% 13%
238
15 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
65.077 USD
1.487.334.835 đ
301.760.424 USD
N/A
Tổng: 513
16.495.611 USD
(4 exchanges)
1.19% 13%
238
16 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
64.881 USD
1.482.855.255 đ
14.172.343.550 USD
218.494
759.580.017 USD
(32 exchanges)
1.18% 13%
12
17 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
04/2013
BTC
64.830 USD
1.481.689.650 đ
1.222.050.002.135 USD
18.849.912 (90%)
Tổng: 21.000.000
53.263.892.372 USD
(All exchanges)
0.94% 13%
1
18 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
64.733 USD
1.479.472.715 đ
1.129.037.991 USD
17.488
539.859 USD
(11 exchanges)
1.51% 13%
104
19 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain (BEP2)
BTCB *
64.714 USD
1.479.034.420 đ
6.801.382.176 USD
105.099 (93%)
Tổng: 112.501
69.104.755 USD
(5 exchanges)
1.09% 12%
31
20 Biểu tượng logo của OEC BTC OEC BTC
08/2021 / OKExChain
BTCK *
64.607 USD
1.476.581.735 đ
0 USD
N/A
2.640.478 USD
(1 exchanges)
0.96% 12%
2889
21 Biểu tượng logo của RSK Smart Bitcoin RSK Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
64.533 USD
1.474.898.544 đ
161.041.585 USD
2.495 (0%)
Tổng: 20.999.764
181.463 USD
(4 exchanges)
1.26% 12%
327
22 Biểu tượng logo của DIGG DIGG
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIGG *
63.886 USD
1.460.110.934 đ
32.189.268 USD
504 (8%)
Tổng: 6.613
52.937 USD
(3 exchanges)
-9.89% 11%
688
23 Biểu tượng logo của Bitcoin TRC20 Bitcoin TRC20
04/2021 / Tron20 Blockchain
BTCT *
63.441 USD
1.449.944.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(0 exchanges)
0.18% 10%
6384
24 Biểu tượng logo của Klondike BTC Klondike BTC
03/2021 / Ethereum Blockchain
KBTC *
55.549 USD
1.269.578.604 đ
0 USD
N/A
Tổng: 187
0 USD
(1 exchanges)
1.27% 12%
6345
25 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing YFI Matic Aave Interest Bearing YFI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAYFI *
35.918 USD
820.896.574 đ
0 USD
N/A
876 USD
(0 exchanges)
4.74% 1%
5478
26 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
35.379 USD
808.587.045 đ
1.260.289.650 USD
36.638 (100%)
Tổng: 36.666
242.181.505 USD
(86 exchanges)
2.35% 2%
96
27 Biểu tượng logo của ThoreCoin ThoreCoin
08/2018
THR
31.626 USD
722.817.721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
2.269 USD
(1 exchanges)
3.23% 19%
5331
28 Biểu tượng logo của Wrapped Staked Olympus Wrapped Staked Olympus
10/2021 / Avalanche C-Chain
WSOHM *
23.784 USD
543.591.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64
1.196.099 USD
(0 exchanges)
5.75% 0%
3048
29 Biểu tượng logo của Sake Sake
06/2021 / Ethereum Blockchain
SAK3 *
21.898 USD
500.488.348 đ
0 USD
N/A
Tổng: 888
432.847 USD
(0 exchanges)
-1.70% -17%
3355
30 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token
01/2020 / Binance Chain (BEP2)
BULL *
18.912 USD
432.227.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455
30.999.211 USD
(5 exchanges)
2.97% 36%
2723
31 Biểu tượng logo của KONG Land KONG Land
09/2021 / Ethereum Blockchain
$CITIZEN *
17.775 USD
406.252.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
196.653 USD
(1 exchanges)
0.91% -24%
3672
32 Biểu tượng logo của sDEFI sDEFI
08/2020 / Ethereum Blockchain
SDEFI *
15.137 USD
345.950.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 862
0 USD
(1 exchanges)
-0.59% 3%
6100
33 Biểu tượng logo của ARCx (old) ARCx (old)
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
13.272 USD
303.333.620 đ
0 USD
N/A
26.069.282 USD
(1 exchanges)
14.17% 26%
2725
34 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
10.635 USD
243.068.867 đ
106.352.644 USD
10.000
17.717 USD
(3 exchanges)
8.35% 4%
440
35 Biểu tượng logo của τBitcoin τBitcoin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ΤBTC *
10.149 USD
231.954.949 đ
3.146.184 USD
310 (15%)
Tổng: 2.100
14.004 USD
(0 exchanges)
3.96% 17%
1428
36 Biểu tượng logo của NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index
02/2021
MASK
7.359 USD
168.186.265 đ
1.599.865 USD
217 (45%)
Tổng: 480
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 34%
1668
37 Biểu tượng logo của XMON XMON
02/2021 / Ethereum Blockchain
XMON *
7.026 USD
160.589.202 đ
10.503.944 USD
1.495 (15%)
Tổng: 10.000
623.826 USD
(1 exchanges)
3.90% -19%
1042
38 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche C-Chain
TIME *
6.633 USD
151.599.729 đ
660.184.771 USD
N/A
Tổng: 30.090
38.991.947 USD
(1 exchanges)
2.78% -16%
138
39 Biểu tượng logo của BigBoys Industry BigBoys Industry
02/2021 / Ethereum Blockchain
BBI *
5.921 USD
135.319.591 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
1.13% 12%
6320
40 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
5.551 USD
126.861.870 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
184.233.184 USD
(0 exchanges)
-13.03% 11%
2697
41 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
5.346 USD
122.185.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
105.182 USD
(1 exchanges)
1.95% 9%
4008
42 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBULL *
5.318 USD
121.531.463 đ
0 USD
N/A
2.305 USD
(1 exchanges)
-2.43% -5%
5328
43 Biểu tượng logo của Yield Yak Yield Yak
08/2021 / Avalanche C-Chain
YAK *
5.158 USD
117.884.025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
648.076 USD
(2 exchanges)
11.46% 25%
3236
44 Biểu tượng logo của FRMx Token FRMx Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
FRMX *
4.861 USD
111.087.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
111.308 USD
(1 exchanges)
4.65% -5%
3969
45 Biểu tượng logo của Interest Bearing ETH Interest Bearing ETH
11/2020 / Ethereum Blockchain
ibETH *
4.533 USD
103.611.300 đ
0 USD
N/A
9.142 USD
(1 exchanges)
11.04% 13%
5030
46 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
4.413 USD
100.861.917 đ
0 USD
N/A
2.139.364 USD
(1 exchanges)
9.92% 14%
2920
47 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XAUTBEAR *
4.341 USD
99.213.555 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.00% 3%
6132
48 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
4.237 USD
96.829.101 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.153.917
3.515.269.924 USD
(10 exchanges)
10.05% 14%
2695
49 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
4.225 USD
96.563.518 đ
389.625.185 USD
N/A
Tổng: 29.935
44.850.468 USD
(5 exchanges)
8.9% 17%
198
50 Biểu tượng logo của ETH/LINK Price Action Candlestick Set ETH/LINK Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHPA *
4.225 USD
96.566.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.690
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6122
51 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
4.201 USD
96.024.597 đ
495.759.266.610 USD
118.015.649
32.705.434.339 USD
(All exchanges)
7.97% 17%
2
52 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing WETH Matic Aave Interest Bearing WETH
03/2021 / Polygon Blockchain
MAWETH *
4.197 USD
95.933.695 đ
0 USD
N/A
92.927 USD
(1 exchanges)
9.41% 14%
4065
53 Biểu tượng logo của Aave Ethereum Aave Ethereum
02/2021 / Ethereum Blockchain
aETH *
4.192 USD
95.814.216 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
8.54% 12%
6323
54 Biểu tượng logo của Lido stETH Lido stETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
4.152 USD
94.896.853 đ
5.844.248.072 USD
1.407.531
172.953.417 USD
(1 exchanges)
8.20% 12%
202
55 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
4.093 USD
93.555.562 đ
120.060.583 USD
29.330
67.583 USD
(1 exchanges)
10.31% 15%
380
56 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
4.022 USD
91.916.868 đ
159.791.634 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
25.287.451 USD
(47 exchanges)
1.22% 2%
349
57 Biểu tượng logo của Antique Zombie Shards Antique Zombie Shards
09/2020 / Ethereum Blockchain
ZOMB *
3.986 USD
91.094.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6205
58 Biểu tượng logo của Intelligent Ratio Set Intelligent Ratio Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
INTRATIO *
3.920 USD
89.582.687 đ
0 USD
N/A
Tổng: 822
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6126
59 Biểu tượng logo của Toll Free Swap Toll Free Swap
09/2021 / Ethereum Blockchain
TOLL *
3.866 USD
88.368.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.248.206
46.670 USD
(1 exchanges)
-1.52% -10%
4380
60 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BETH *
3.855 USD
88.116.876 đ
0 USD
N/A
18.757.045 USD
(0 exchanges)
6.48% 12%
2736
61 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Set ETH 20 Day MA Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETH20SMACO *
3.710 USD
84.783.594 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.569
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6118
62 Biểu tượng logo của ETH 20 Day MA Crossover Yield Set ETH 20 Day MA Crossover Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHMACOAPY *
3.508 USD
80.186.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 972
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6119
63 Biểu tượng logo của Mirrored Amazon Mirrored Amazon
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAMZN *
3.454 USD
78.935.478 đ
27.232.654 USD
7.885
6.101 USD
(1 exchanges)
-0.16% 3%
739
64 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.453 USD
78.921.828 đ
4.720.026.733 USD
1.366.874
161.677.338 USD
(1 exchanges)
2.46% 22%
202
65 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock FTX Amazon tokenized stock FTX
12/2020
AMZN
3.405 USD
77.816.704 đ
0 USD
N/A
10.382 USD
(1 exchanges)
-1.31% 3%
4981
66 Biểu tượng logo của Amazon tokenized stock Bittrex Amazon tokenized stock Bittrex
12/2020
AMZN
3.395 USD
77.598.123 đ
0 USD
N/A
827 USD
(1 exchanges)
-1.95% 2%
5490
67 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
3.149 USD
71.970.642 đ
0 USD
N/A
156.362 USD
(1 exchanges)
8.33% 4%
3776
68 Biểu tượng logo của ETH Price Action Candlestick Set ETH Price Action Candlestick Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHPA *
3.145 USD
71.876.690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.273
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6123
69 Biểu tượng logo của Inverse Bitcoin Volatility Token Inverse Bitcoin Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
IBVOL *
3.125 USD
71.423.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 211
91.067 USD
(3 exchanges)
-0.74% -5%
4037
70 Biểu tượng logo của Swift Finance Swift Finance
10/2021 / Avalanche C-Chain
SWIFT *
3.079 USD
70.365.701 đ
0 USD
N/A
196.676 USD
(1 exchanges)
-6.45% -20%
3674
71 Biểu tượng logo của Google tokenized stock Bittrex Google tokenized stock Bittrex
12/2020
GOOGL
2.845 USD
65.019.104 đ
0 USD
N/A
6.629 USD
(1 exchanges)
-0.94% 3%
5114
72 Biểu tượng logo của Mirrored Google Mirrored Google
12/2020 / Ethereum Blockchain
mGOOGL *
2.841 USD
64.928.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 518
60.493 USD
(1 exchanges)
-1.32% -1%
4266
73 Biểu tượng logo của Google tokenized stock FTX Google tokenized stock FTX
12/2020
GOOGL
2.830 USD
64.670.508 đ
0 USD
N/A
17.438 USD
(1 exchanges)
-1.37% 2%
4814
74 Biểu tượng logo của Yobit Token Yobit Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
YO *
2.754 USD
62.933.696 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.000
292.047 USD
(5 exchanges)
8.35% 11%
3507
75 Biểu tượng logo của Funder One Capital Funder One Capital
03/2021
FUNDX
2.687 USD
61.416.913 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
419.228 USD
(1 exchanges)
8.96% 9%
3363
76 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.622 USD
59.930.152 đ
2.361.509.006 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
105.454.285 USD
(85 exchanges)
3.49% 5%
68
77 Biểu tượng logo của Aave MKR Aave MKR
06/2020
AMKR
2.604 USD
59.516.935 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.715
0 USD
(0 exchanges)
4.90% 2%
6090
78 Biểu tượng logo của AstroFarms Finance AstroFarms Finance
09/2021 / Polygon Blockchain
LEO *
2.513 USD
57.433.093 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100
8.686 USD
(1 exchanges)
-4.31% 31%
5042
79 Biểu tượng logo của Torii Finance Torii Finance
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TORII *
2.381 USD
54.425.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000
12.482.251 USD
(0 exchanges)
36.80% 230%
2753
80 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain (BEP2)
ETHBULL *
2.212 USD
50.564.631 đ
92.288.932 USD
N/A
Tổng: 2.689
15.738.762 USD
(8 exchanges)
22.67% 49%
470
81 Biểu tượng logo của Klima DAO Klima DAO
10/2021 / Polygon Blockchain
KLIMA *
1.989 USD
45.455.618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 252.587
43.485.086 USD
(0 exchanges)
0.32% 0%
2713
82 Biểu tượng logo của ETH/BTC RSI Ratio Trading Set ETH/BTC RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHBTCRSI *
1.937 USD
44.263.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.883
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6121
83 Biểu tượng logo của Planet Finance Planet Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AQUA *
1.912 USD
43.691.675 đ
162.067.749 USD
N/A
Tổng: 100.000
173.704 USD
(0 exchanges)
2.77% 4%
340
84 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Crossover Set ETH RSI 60/40 Crossover Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSI6040 *
1.810 USD
41.370.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.004
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6124
85 Biểu tượng logo của ETH RSI 60/40 Yield Set ETH RSI 60/40 Yield Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
ETHRSIAPY *
1.794 USD
41.003.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.354
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6125
86 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.785 USD
40.797.089 đ
152.449.163 USD
N/A
Tổng: 3.990
3.090.023 USD
(4 exchanges)
0.01% -0%
359
87 Biểu tượng logo của Perth Mint Gold Token Perth Mint Gold Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
PMGT *
1.785 USD
40.786.169 đ
1.578.442 USD
884
65.905 USD
(2 exchanges)
1.07% -2%
1675
88 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.783 USD
40.761.207 đ
321.755.848 USD
180.508
11.403.076 USD
(21 exchanges)
-0.27% -1%
224
89 Biểu tượng logo của Gold Coin Reserve Gold Coin Reserve
12/2020 / Ethereum Blockchain
GCR *
1.779 USD
40.648.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
20.859.923 USD
(1 exchanges)
0.40% -0%
2729
90 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
1.645 USD
37.602.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 107.647
14.474.644 USD
(0 exchanges)
13.70% -40%
2750
91 Biểu tượng logo của NFT Index NFT Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
NFTI *
1.631 USD
37.281.095 đ
3.637.855 USD
2.230
6.001 USD
(0 exchanges)
8.27% 9%
1380
92 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
1.560 USD
35.654.259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
733.700 USD
(0 exchanges)
6.36% 26%
3190
93 Biểu tượng logo của xFund xFund
01/2021
XFUND
1.557 USD
35.591.397 đ
0 USD
N/A
181.630 USD
(2 exchanges)
10.60% 9%
3711
94 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
1.438 USD
32.855.434 đ
210.400.029 USD
N/A
Tổng: 500.000
3.786.944 USD
(2 exchanges)
-0.93% -22%
293
95 Biểu tượng logo của PURR Vault (NFTX) PURR Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PURR *
1.406 USD
32.138.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899
88.495 USD
(1 exchanges)
17.36% 9%
4087
96 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ADABULL *
1.330 USD
30.397.469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93
3.204.311 USD
(3 exchanges)
9.28% 0%
2861
97 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC
07/2020 / Ethereum Blockchain
CWBTC *
1.307 USD
29.865.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 159.290
842 USD
(1 exchanges)
1.27% 12%
5488
98 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vBTC *
1.305 USD
29.834.151 đ
268.691.411 USD
205.836
0 USD
(1 exchanges)
1.09% 12%
261
99 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
1.283 USD
29.312.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
77.610 USD
(0 exchanges)
-4.42% -11%
4154
100 Biểu tượng logo của Auto Auto
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
AUTO *
1.275 USD
29.137.262 đ
67.571.592 USD
53.003 (66%)
Tổng: 80.000
18.203.392 USD
(1 exchanges)
2.94% 2%
514
101 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
1.249 USD
28.535.382 đ
97.919.080 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
2.983.336 USD
(1 exchanges)
2.97% 7%
461
102 Biểu tượng logo của Beefy Finance Beefy Finance
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIFI *
1.243 USD
28.418.956 đ
89.528.104 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.809.958 USD
(1 exchanges)
3.03% 2%
450
103 Biểu tượng logo của LINK/ETH RSI Ratio Trading Set LINK/ETH RSI Ratio Trading Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKETHRSI *
1.224 USD
27.971.320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.724
0 USD
(1 exchanges)
10.60% 14%
6127
104 Biểu tượng logo của Genesis Mana Genesis Mana
10/2021 / Ethereum Blockchain
MANA *
1.205 USD
27.534.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 412
36.104 USD
(1 exchanges)
9.50% -26%
4504
105 Biểu tượng logo của Refract Refract
12/2020 / Ethereum Blockchain
RFR *
1.011 USD
23.113.378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916
0 USD
(1 exchanges)
10.45% 14%
6279
106 Biểu tượng logo của Gyro Gyro
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GYRO *
990,65 USD
22.641.334 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.426
6.762.587 USD
(1 exchanges)
16.66% 97%
2787
107 Biểu tượng logo của Staked Olympus Staked Olympus
10/2021 / Ethereum Blockchain
SOHM *
975,43 USD
22.293.464 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.105.429
204.335 USD
(2 exchanges)
7.82% 0%
3656
108 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
971,28 USD
22.198.604 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
115.029.523 USD
(0 exchanges)
8.53% -27%
59
109 Biểu tượng logo của OLYMPUS OLYMPUS
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OLYMPUS *
971,28 USD
22.198.604 đ
2.902.671.522 USD
N/A
Tổng: 2.917.000.000.000
115.029.523 USD
(0 exchanges)
8.53% -27%
59
110 Biểu tượng logo của Mirrored Tesla Mirrored Tesla
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTSLA *
903,85 USD
20.657.396 đ
30.455.552 USD
33.696
55.099 USD
(1 exchanges)
-0.36% 8%
705
111 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock FTX Tesla tokenized stock FTX
12/2020
TSLA
854,10 USD
19.520.495 đ
0 USD
N/A
221.643 USD
(1 exchanges)
-1.21% 4%
3624
112 Biểu tượng logo của Tesla tokenized stock Bittrex Tesla tokenized stock Bittrex
12/2020
TSLA
852,36 USD
19.480.683 đ
0 USD
N/A
23.332 USD
(1 exchanges)
-1.47% 4%
4697
113 Biểu tượng logo của Inverse Finance Inverse Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
INV *
850,07 USD
19.428.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
5.725.275 USD
(2 exchanges)
-10.95% 34%
2797
114 Biểu tượng logo của Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WVG0 *
835,46 USD
19.094.489 đ
284.057 USD
340
4.863 USD
(1 exchanges)
-3.33% -12%
2171
115 Biểu tượng logo của BTC Network Demand Set II BTC Network Demand Set II
08/2020 / Ethereum Blockchain
BYTE *
828,32 USD
18.931.254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.451
0 USD
(1 exchanges)
2.03% 12%
6117
116 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
805,86 USD
18.417.930 đ
512.834.507 USD
642.519 (6%)
Tổng: 10.000.000
36.277.838 USD
(0 exchanges)
6.95% 25%
163
117 Biểu tượng logo của Primalbase Token Primalbase Token
07/2017
PBT
802,54 USD
18.342.057 đ
1.003.175 USD
1.250
223 USD
(1 exchanges)
8.76% -16%
1814
118 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
798,52 USD
18.250.193 đ
66.200.796 USD
82.904
35.418 USD
(9 exchanges)
7.83% 11%
521
119 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
798,37 USD
18.246.746 đ
133.202.575 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
16.053.358 USD
(5 exchanges)
9.76% 12%
385
120 Biểu tượng logo của YFDAI.FINANCE YFDAI.FINANCE
09/2020 / Ethereum Blockchain
YF-DAI *
772,73 USD
17.660.780 đ
3.080.108 USD
3.986 (19%)
Tổng: 21.000
690.891 USD
(1 exchanges)
4.18% 6%
1435
121 Biểu tượng logo của 3X Long BNB Token 3X Long BNB Token
03/2020 / Ethereum Blockchain
BNBBULL *
768,09 USD
17.554.693 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.975
1.061.878 USD
(3 exchanges)
1.54% 5%
3090
122 Biểu tượng logo của Decurian Decurian
07/2020 / Ethereum Blockchain
ECU *
754,61 USD
17.246.559 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(2 exchanges)
8.54% 35%
6101
123 Biểu tượng logo của Zero Utility Token Zero Utility Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ZUT *
742,28 USD
16.964.719 đ
719.084 USD
969 (97%)
Tổng: 1.000
1.651 USD
(1 exchanges)
9.52% 6%
1929
124 Biểu tượng logo của MicroStrategy tokenized stock FTX MicroStrategy tokenized stock FTX
12/2020
MSTR
731,25 USD
16.712.719 đ
0 USD
N/A
139.635 USD
(1 exchanges)
-0.98% -0%
3852
125 Biểu tượng logo của LINK Profit Taker Set LINK Profit Taker Set
08/2020 / Ethereum Blockchain
LINKPT *
726,75 USD
16.609.871 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.250
0 USD
(1 exchanges)
8.23% 2%
6128
126 Biểu tượng logo của 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token
05/2020 / Ethereum Blockchain
BVOL *
700,51 USD
16.010.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 83
74.709 USD
(2 exchanges)
2.27% 3%
4177
127 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
681,76 USD
15.581.705 đ
62.248.823 USD
91.306 (91%)
Tổng: 100.000
3.156.055 USD
(7 exchanges)
-19.87% 23%
533
128 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
651,20 USD
14.883.180 đ
5.787.867 USD
8.888
16.331 USD
(5 exchanges)
9.51% 12%
1243
129 Biểu tượng logo của Gains Farm Gains Farm
02/2021 / Ethereum Blockchain
GFARM2 *
646,06 USD
14.765.795 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
38.166.081 USD
(1 exchanges)
-2.54% -16%
2717
130 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
641,45 USD
14.660.340 đ
12.121.260.193 USD
18.878.225 (90%)
Tổng: 21.000.000
8.099.779.825 USD
(59 exchanges)
3.85% 8%
19
131 Biểu tượng logo của Vectorium Vectorium
06/2020
VECT
639,63 USD
14.618.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.411.499
1.677.852 USD
(0 exchanges)
0.22% 12%
2963
132 Biểu tượng logo của Mirrored Netflix Mirrored Netflix
12/2020 / Ethereum Blockchain
mNFLX *
638,28 USD
14.587.796 đ
27.002.688 USD
42.306
40.103 USD
(1 exchanges)
-0.75% -0%
741
133 Biểu tượng logo của EDDASwap EDDASwap
03/2021 / Ethereum Blockchain
EDDA *
637,65 USD
14.573.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
32.063 USD
(0 exchanges)
4.60% 7%
4556
134 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock FTX Netflix tokenized stock FTX
12/2020
NFLX
623,15 USD
14.242.093 đ
0 USD
N/A
28.894 USD
(1 exchanges)
-0.43% -2%
4595
135 Biểu tượng logo của Netflix tokenized stock Bittrex Netflix tokenized stock Bittrex
12/2020
NFLX
620,79 USD
14.188.230 đ
0 USD
N/A
128 USD
(1 exchanges)
-3.57% -2%
5725
136 Biểu tượng logo của DXdao DXdao
05/2020 / Ethereum Blockchain
DXD *
612,22 USD
13.992.385 đ
30.194.899 USD
49.320 (33%)
Tổng: 148.977
195.175 USD
(14 exchanges)
0.48% 5%
706
137 Biểu tượng logo của Wrapped Gen-0 CryptoKitties Wrapped Gen-0 CryptoKitties
10/2020 / Ethereum Blockchain
WG0 *
610,64 USD
13.956.087 đ
1.173.032 USD
1.921
4.330 USD
(1 exchanges)
7.25% -1%
1774
138 Biểu tượng logo của Spaceswap SHAKE Spaceswap SHAKE
10/2020 / Ethereum Blockchain
SHAKE *
604,17 USD
13.808.225 đ
432.583 USD
716 (14%)
Tổng: 5.000
52.136 USD
(3 exchanges)
8.15% -16%
2059
139 Biểu tượng logo của Low Orbit Crypto Cannon Low Orbit Crypto Cannon
05/2021 / Ethereum Blockchain
LOCC *
549,89 USD
12.567.649 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
0 USD
(0 exchanges)
9.69% 12%
6407
140 Biểu tượng logo của AmericanHorror.Finance AmericanHorror.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
AHF *
544,04 USD
12.433.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 13%
6209
141 Biểu tượng logo của DiFy.Finance DiFy.Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFIII *
515,98 USD
11.792.671 đ
4.025.378 USD
7.801 (26%)
Tổng: 30.000
74.886 USD
(6 exchanges)
3.14% -14%
1356
142 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
501,99 USD
11.472.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
0 USD
(0 exchanges)
9.69% -8%
6350
143 Biểu tượng logo của BNBUP BNBUP
09/2020
BNBUP
496,39 USD
11.344.903 đ
0 USD
N/A
5.553.587 USD
(1 exchanges)
-0.57% 3%
2802
144 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
489,15 USD
11.179.523 đ
82.215.678.504 USD
166.801.148
2.521.830.425 USD
(78 exchanges)
0.19% 4%
3
145 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
WBNB *
488,83 USD
11.172.269 đ
2.796.454.941 USD
5.720.680
1.165.978.988 USD
(4 exchanges)
0.69% 2%
204
146 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
487,64 USD
11.145.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.500
2.820.161 USD
(4 exchanges)
18.13% 4%
2880
147 Biểu tượng logo của Monavale Monavale
12/2020 / Ethereum Blockchain
MONA *
472,71 USD
10.803.686 đ
4.215.156 USD
8.917 (89%)
Tổng: 10.000
31.215 USD
(1 exchanges)
8.27% 9%
1336
148 Biểu tượng logo của Zoracles Zoracles
12/2020 / Ethereum Blockchain
ZORA *
472,76 USD
10.804.892 đ
2.582.679 USD
5.463 (55%)
Tổng: 10.000
62.363 USD
(1 exchanges)
-4.09% -17%
1500
149 Biểu tượng logo của Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FLX *
465,79 USD
10.645.666 đ
58.986.175 USD
126.636 (13%)
Tổng: 1.000.000
1.394.172 USD
(4 exchanges)
7.39% 53%
547
150 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex SPDR S&P 500 ETF tokenized stock Bittrex
12/2020
SPY
453,25 USD
10.359.102 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
0.37% 4%
6266
151 Biểu tượng logo của SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX
12/2020
SPY
450,00 USD
10.284.750 đ
0 USD
N/A
61.392 USD
(1 exchanges)
-0.25% 3%
4264
152 Biểu tượng logo của YF Link YF Link
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFL *
441,49 USD
10.090.229 đ
22.737.889 USD
51.503 (99%)
Tổng: 52.000
624.121 USD
(9 exchanges)
-4.11% 30%
795
153 Biểu tượng logo của UniCrypt UniCrypt
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCX *
428,76 USD
9.799.198 đ
12.050.805 USD
28.106 (56%)
Tổng: 50.000
605.216 USD
(1 exchanges)
7.83% 9%
993
154 Biểu tượng logo của Degenerator Meme Degenerator Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
421,36 USD
9.630.220 đ
11.798.125 USD
28.000
574.534 USD
(12 exchanges)
2.73% 7%
1000
155 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
419,84 USD
9.595.443 đ
152.101.630 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
16.494.352 USD
(0 exchanges)
2.77% 3%
361
156 Biểu tượng logo của Varen Varen
09/2021 / Ethereum Blockchain
VRN *
418,86 USD
9.573.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888
2.551.860 USD
(0 exchanges)
-10.74% 16%
2892
157 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
413,58 USD
9.452.371 đ
320.344.970 USD
765.901
11.051.627 USD
(0 exchanges)
14.05% 1%
227
158 Biểu tượng logo của Meme Meme
08/2020 / Ethereum Blockchain
MEME *
407,57 USD
9.315.078 đ
11.412.041 USD
28.000
1.117.880 USD
(12 exchanges)
-1.88% 8%
943
159 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CYC *
401,26 USD
9.170.697 đ
7.615.398 USD
18.979 (38%)
Tổng: 50.000
165.249 USD
(1 exchanges)
5.20% -1%
1159
160 Biểu tượng logo của Mixin Mixin
01/2018 / Ethereum Blockchain
XIN *
393,22 USD
8.987.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
48.190 USD
(3 exchanges)
5.40% 11%
4327
161 Biểu tượng logo của Mirrored Invesco QQQ Trust Mirrored Invesco QQQ Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mQQQ *
382,17 USD
8.734.431 đ
29.300.968 USD
76.671
101.959 USD
(1 exchanges)
0.89% 5%
717
162 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
376,26 USD
8.599.422 đ
564.795.771 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
4.792.669 USD
(21 exchanges)
8.9% 21%
153
163 Biểu tượng logo của Xiotri Xiotri
08/2020 / Ethereum Blockchain
XIOT *
373,87 USD
8.544.764 đ
1.651.751 USD
4.418 (88%)
Tổng: 5.000
4.082 USD
(2 exchanges)
18.29% 100%
1653
164 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
371,88 USD
8.499.317 đ
3.333.555.193 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
160.232.769 USD
(27 exchanges)
0.27% 2%
54
165 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
363,60 USD
8.310.054 đ
0 USD
N/A
342.699 USD
(0 exchanges)
12.90% 6%
3448
166 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
357,62 USD
8.173.371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.534
2.869.920 USD
(2 exchanges)
7.64% 6%
2879
167 Biểu tượng logo của Total Crypto Market Cap Token Total Crypto Market Cap Token
05/2021 / Ethereum Blockchain
TCAP *
354,84 USD
8.109.922 đ
0 USD
N/A
354 USD
(1 exchanges)
9.68% 12%
5600
168 Biểu tượng logo của Mirrored Facebook Inc Mirrored Facebook Inc
02/2021 / Ethereum Blockchain
mFB *
345,22 USD
7.889.936 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
-0.11% 1%
6321
169 Biểu tượng logo của Warp Finance Warp Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
WARP *
343,35 USD
7.847.168 đ
1.604.798 USD
4.674 (3%)
Tổng: 150.000
667.083 USD
(0 exchanges)
23.63% 59%
1665
170 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
340,93 USD
7.791.929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
371.704 USD
(1 exchanges)
-13.29% -20%
3422
171 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock FTX Facebook tokenized stock FTX
12/2020
FB
339,18 USD
7.751.959 đ
0 USD
N/A
13.816 USD
(1 exchanges)
-0.50% 3%
4899
172 Biểu tượng logo của Cap Cap
07/2020 / Ethereum Blockchain
CAP *
338,13 USD
7.728.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
104.182 USD
(1 exchanges)
14.80% 33%
4014
173 Biểu tượng logo của Facebook tokenized stock Bittrex Facebook tokenized stock Bittrex
12/2020
FB
336,54 USD
7.691.695 đ
0 USD
N/A
251 USD
(1 exchanges)
0.70% 4%
5646
174 Biểu tượng logo của ODE ODE
07/2020 / Ethereum Blockchain
ODE *
335,38 USD
7.665.137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.54% 12%
6070
175 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
327,61 USD
7.487.527 đ
86.525.597 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
4.551.357 USD
(8 exchanges)
3.89% 1%
484
176 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
325,50 USD
7.439.303 đ
4.303.608.503 USD
13.218.448 (83%)
Tổng: 16.000.000
309.556.224 USD
(57 exchanges)
7.1% 9%
47
177 Biểu tượng logo của Rune Rune
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RUNE *
324,56 USD
7.417.711 đ
6.263.895 USD
19.300 (86%)
Tổng: 22.530
231.983 USD
(0 exchanges)
37.71% 50%
1218
178 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
323,68 USD
7.397.706 đ
1.976.534.785 USD
6.018.895 (60%)
Tổng: 10.000.000
194.950.021 USD
(94 exchanges)
1.67% 6%
76
179 Biểu tượng logo của Wrapped Moonriver Wrapped Moonriver
09/2021 / Moonriver Blockchain
WMOVR *
318,72 USD
7.284.432 đ
0 USD
N/A
385.972 USD
(0 exchanges)
24.97% 18%
3400
180 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE
03/2021 / Polygon Blockchain
MAAAVE *
317,36 USD
7.253.157 đ
0 USD
N/A
3.407 USD
(0 exchanges)
6.09% 6%
5248
181 Biểu tượng logo của Moderna tokenized stock FTX Moderna tokenized stock FTX
12/2020
MRNA
315,00 USD
7.199.325 đ
0 USD
N/A
7.867 USD
(1 exchanges)
-6.06% -4%
5065
182 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
311,18 USD
7.112.019 đ
631.369.139 USD
2.027.658 (20%)
Tổng: 10.000.000
45.859.320 USD
(1 exchanges)
22.18% 12%
144
183 Biểu tượng logo của Mirrored Microsoft Mirrored Microsoft
12/2020 / Ethereum Blockchain
mMSFT *
310,02 USD
7.085.394 đ
29.713.051 USD
95.844
39.004 USD
(1 exchanges)
0.42% 4%
711
184 Biểu tượng logo của Coinbase tokenized stock FTX Coinbase tokenized stock FTX
12/2020
COIN
310,33 USD
7.092.649 đ
0 USD
N/A
82.220 USD
(1 exchanges)
0.70% 24%
4129
185 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GOAT *
303,25 USD
6.930.738 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
829 USD
(0 exchanges)
0.57% -8%
5489
186 Biểu tượng logo của Voice Token Voice Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOICE *
302,04 USD
6.903.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.613
1.233.172 USD
(1 exchanges)
23.64% 81%
3024
187 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
295,37 USD
6.750.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700.000
590.577 USD
(2 exchanges)
3.05% 2%
3261
188 Biểu tượng logo của Hoopoe Hoopoe
09/2021 / Avalanche C-Chain
HOOP *
294,67 USD
6.734.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
324.011 USD
(0 exchanges)
-29.86% -38%
3461
189 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
291,30 USD
6.657.662 đ
3.894.121.539 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
67.456.604 USD
(18 exchanges)
1.78% 3%
50
190 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
288,66 USD
6.597.324 đ
117.201.935 USD
405.589
2.992.767 USD
(7 exchanges)
9.09% 3%
413
191 Biểu tượng logo của KlayGames KlayGames
10/2021 / Ethereum Blockchain
KLAYG *
284,57 USD
6.503.748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(1 exchanges)
-10.64% 0%
6676
192 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
282,83 USD
6.464.144 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -10%
6293
193 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock FTX BioNTech tokenized stock FTX
12/2020
BNTX
276,23 USD
6.313.237 đ
0 USD
N/A
572 USD
(1 exchanges)
3.68% 9%
5546
194 Biểu tượng logo của BananoDOS BananoDOS
10/2020 / Ethereum Blockchain
yBAN *
275,05 USD
6.286.327 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6231
195 Biểu tượng logo của BioNTech tokenized stock Bittrex BioNTech tokenized stock Bittrex
12/2020
BNTX
271,87 USD
6.213.539 đ
0 USD
N/A
287 USD
(1 exchanges)
2.78% 10%
5621
196 Biểu tượng logo của Honey Honey
02/2021 / Xdai chain
HNY *
266,39 USD
6.088.409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.156
0 USD
(0 exchanges)
4.96% -11%
6271
197 Biểu tượng logo của SEED SEED
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SEED *
266,18 USD
6.083.513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.055.565 USD
(0 exchanges)
-16.44% -43%
2927
198 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
262,81 USD
6.006.523 đ
4.732.134.802 USD
18.014.104
267.093.980 USD
(87 exchanges)
2.23% -4%
42
199 Biểu tượng logo của PayPal tokenized stock FTX PayPal tokenized stock FTX
12/2020
PYPL
262,10 USD
5.990.296 đ
0 USD
N/A
33.697 USD
(1 exchanges)
-3.68% 1%
4535
200 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
255,37 USD
5.836.481 đ
177.244.399 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
6.352.891 USD
(1 exchanges)
-8.35% 70%
321
201 Biểu tượng logo của Square tokenized stock FTX Square tokenized stock FTX
12/2020
SQ
253,28 USD
5.788.600 đ
0 USD
N/A
1.618 USD
(1 exchanges)
-0.73% 3%
5383
202 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
252,49 USD
5.770.659 đ
5.032.383.545 USD
19.616.629 (62%)
Tổng: 31.415.926
150.021.219 USD
(12 exchanges)
6.76% 4%
39
203 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
249,48 USD
5.701.865 đ
86.980.948 USD
345.849 (35%)
Tổng: 1.000.000
907.084 USD
(2 exchanges)
8.78% -2%
486
204 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
244,80 USD
5.594.901 đ
0 USD
N/A
13.377 USD
(2 exchanges)
9.37% -6%
4909
205 Biểu tượng logo của Ethersocks Ethersocks
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOX *
236,08 USD
5.395.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.200
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 8%
6375
206 Biểu tượng logo của DFSocial Gaming DFSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
232,36 USD
5.310.514 đ
1.742.676 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
17.712 USD
(1 exchanges)
5.39% -16%
1632
207 Biểu tượng logo của Unlock Protocol Unlock Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
UDT *
224,96 USD
5.141.403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
139.158 USD
(0 exchanges)
1.31% 23%
3851
208 Biểu tượng logo của Elastic Governance Elastic Governance
04/2021 / Ethereum Blockchain
EGT *
223,92 USD
5.117.718 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
9.91% 4%
6362
209 Biểu tượng logo của kCoin kCoin
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
kCoin *
220,78 USD
5.045.816 đ
0 USD
N/A
1.046.404 USD
(0 exchanges)
-6.16% -15%
3091
210 Biểu tượng logo của NVIDIA tokenized stock FTX NVIDIA tokenized stock FTX
12/2020
NVDA
218,95 USD
5.004.102 đ
0 USD
N/A
6.481 USD
(1 exchanges)
-1.48% 3%
5118
211 Biểu tượng logo của Ceres Ceres
08/2021 / Ethereum Blockchain
CERES *
218,47 USD
4.993.199 đ
2.001.268 USD
9.160 (78%)
Tổng: 11.785
415.647 USD
(2 exchanges)
-0.65% -9%
1585
212 Biểu tượng logo của Float Protocol Float Protocol
02/2021 / Ethereum Blockchain
BANK *
211,61 USD
4.836.332 đ
21.909.818 USD
103.539 (60%)
Tổng: 171.459
615.535 USD
(0 exchanges)
-2.43% 109%
807
213 Biểu tượng logo của Bitfinex Bitcoin Dominance Perps Bitfinex Bitcoin Dominance Perps
10/2020
BTCDOM
211,44 USD
4.832.564 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-4.80% 7%
6222
214 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
210,90 USD
4.820.120 đ
192.762.158 USD
N/A
Tổng: 334.473
20.978.975 USD
(4 exchanges)
15.39% 30%
311
215 Biểu tượng logo của DeFi Social Gaming DeFi Social Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
211,34 USD
4.830.137 đ
1.585.037 USD
7.500 (36%)
Tổng: 21.000
115.052 USD
(1 exchanges)
2.40% 88%
1614
216 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
204,32 USD
4.669.734 đ
14.055.460.614 USD
68.796.520 (82%)
Tổng: 84.000.000
3.322.885.764 USD
(55 exchanges)
6.97% 15%
13
217 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
201,32 USD
4.601.169 đ
2.091.613.603 USD
10.389.298 (55%)
Tổng: 18.900.000
496.037.671 USD
(153 exchanges)
3.44% 10%
75
218 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
MIDBULL *
194,20 USD
4.438.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27
56.694 USD
(1 exchanges)
9.87% 12%
4302
219 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
191,48 USD
4.376.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
0 USD
(1 exchanges)
21.93% 34%
6256
220 Biểu tượng logo của MoMo KEY MoMo KEY
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KEY *
191,22 USD
4.370.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.190.000
20.351 USD
(0 exchanges)
-0.69% -4%
4762
221 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
189,76 USD
4.336.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
159.483 USD
(1 exchanges)
21.85% 191%
3772
222 Biểu tượng logo của Lido for Solana Lido for Solana
10/2021 / Solana Blockchain
STSOL *
190,17 USD
4.346.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 406.505
1.045.586 USD
(0 exchanges)
19.69% 24%
3092
223 Biểu tượng logo của Socean Staked Sol Socean Staked Sol
10/2021 / Solana Blockchain
SCNSOL *
189,72 USD
4.336.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 455.587
298 USD
(0 exchanges)
19.49% 0%
5615
224 Biểu tượng logo của MARINADE STAKED SOL MARINADE STAKED SOL
08/2021 / Solana Blockchain
MSOL *
187,93 USD
4.295.140 đ
118.863.442 USD
498.000 (0%)
Tổng: 488.630.611
81.276.885 USD
(0 exchanges)
15.78% 25%
411
225 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
184,89 USD
4.225.661 đ
55.597.139.447 USD
300.686.647 (59%)
Tổng: 506.959.821
6.213.684.202 USD
(13 exchanges)
15.24% 25%
6
226 Biểu tượng logo của GameStop tokenized stock FTX GameStop tokenized stock FTX
01/2021
GME
184,30 USD
4.212.177 đ
0 USD
N/A
37.389 USD
(0 exchanges)
-1.60% -1%
4486
227 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
182,09 USD
4.161.736 đ
2.911.303 USD
15.988
0 USD
(1 exchanges)
10.57% 29%
1457
228 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
179,72 USD
4.107.501 đ
111.455.265 USD
630.932 (91%)
Tổng: 690.420
10.153.831 USD
(9 exchanges)
1.86% 7%
431
229 Biểu tượng logo của Mirrored Alibaba Mirrored Alibaba
12/2020 / Ethereum Blockchain
mBABA *
180,34 USD
4.121.653 đ
24.952.123 USD
138.362
133.044 USD
(1 exchanges)
-1.18% 6%
768
230 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock Bittrex Alibaba tokenized stock Bittrex
12/2020
BABA
178,52 USD
4.080.029 đ
0 USD
N/A
7.141 USD
(1 exchanges)
1.77% 8%
5100
231 Biểu tượng logo của Alibaba tokenized stock FTX Alibaba tokenized stock FTX
12/2020
BABA
179,15 USD
4.094.473 đ
0 USD
N/A
54.255 USD
(1 exchanges)
-1.24% 7%
4309
232 Biểu tượng logo của Airbnb tokenized stock FTX Airbnb tokenized stock FTX
12/2020
ABNB
178,79 USD
4.086.131 đ
0 USD
N/A
1.937 USD
(1 exchanges)
4.32% 2%
5356
233 Biểu tượng logo của Bankless BED Index Bankless BED Index
10/2021 / Ethereum Blockchain
BED *
178,41 USD
4.077.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.382
0 USD
(1 exchanges)
8.07% 10%
6620
234 Biểu tượng logo của Agave Agave
04/2021 / Xdai chain
AGVE *
176,45 USD
4.032.792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(0 exchanges)
5.49% 21%
6382
235 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
173,48 USD
3.964.885 đ
3.279.612.346 USD
18.875.264 (90%)
Tổng: 21.000.000
222.437.649 USD
(56 exchanges)
0.98% 1%
55
236 Biểu tượng logo của BoringDAO BoringDAO
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOR *
170,76 USD
3.902.791 đ
18.916.633 USD
110.777 (55%)
Tổng: 200.000
6.135 USD
(1 exchanges)
47.65% 30%
848
237 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
171,29 USD
3.914.833 đ
3.231.797.170 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
91.478 USD
(6 exchanges)
0.99% -12%
56
238 Biểu tượng logo của Polyient Games Governance Token Polyient Games Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
PGT *
167,61 USD
3.830.743 đ
3.056.498 USD
18.236 (91%)
Tổng: 20.000
310.526 USD
(3 exchanges)
47.75% 41%
1440
239 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
166,70 USD
3.809.966 đ
79.073.281 USD
474.340 (73%)
Tổng: 650.000
269.389 USD
(2 exchanges)
1.00% -2%
476
240 Biểu tượng logo của NewB.Farm NewB.Farm
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NEWB *
166,05 USD
3.795.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000
257.007 USD
(0 exchanges)
0.06% -7%
3561
241 Biểu tượng logo của Tsunami finance Tsunami finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
NAMI *
165,36 USD
3.779.263 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 11%
6236
242 Biểu tượng logo của wanBTC wanBTC
03/2021 / Wanchain
WANBTC *
163,76 USD
3.742.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(0 exchanges)
4.57% 1%
6327
243 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
160,39 USD
3.665.744 đ
1.061.536.294 USD
6.618.414 (96%)
Tổng: 6.903.375
162 USD
(31 exchanges)
8.48% 12%
212
244 Biểu tượng logo của xSuter xSuter
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XSUTER *
159,05 USD
3.635.050 đ
3.180.967 USD
20.000 (63%)
Tổng: 32.000
182.750 USD
(0 exchanges)
-4.30% 5%
1424
245 Biểu tượng logo của Clam Island Clam Island
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHELL *
155,23 USD
3.547.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000
1.263.215 USD
(1 exchanges)
-11.42% 0%
3030
246 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
152,55 USD
3.486.530 đ
116.753.735 USD
45.108.749 (45%)
Tổng: 100.000.000
4.338.359 USD
(2 exchanges)
-0.44% 14%
414
247 Biểu tượng logo của KingMoney KingMoney
03/2020
KIM
153,50 USD
3.508.174 đ
0 USD
N/A
Tổng: 747.437.165
1.625 USD
(3 exchanges)
1.36% 25%
5379
248 Biểu tượng logo của BTCUP BTCUP
05/2020
BTCUP
153,06 USD
3.498.282 đ
0 USD
N/A
16.898.432 USD
(2 exchanges)
2.39% 27%
2740
249 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
153,46 USD
3.507.336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 299.417
46.193 USD
(0 exchanges)
11.05% 1%
4381
250 Biểu tượng logo của Art Blocks Curated Full Set Art Blocks Curated Full Set
08/2021 / Ethereum Blockchain
ABC123 *
153,00 USD
3.496.857 đ
0 USD
N/A
20.815 USD
(0 exchanges)
-7.94% -3%
4746
251 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
152,37 USD
3.482.432 đ
93.917.948 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
7.279.864 USD
(19 exchanges)
-0.20% 9%
439
252 Biểu tượng logo của YFBitcoin YFBitcoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFBTC *
151,53 USD
3.463.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
4.360 USD
(1 exchanges)
9.00% 6%
5198
253 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
151,19 USD
3.455.447 đ
1.773.687.056 USD
12.912.081 (61%)
Tổng: 21.000.000
375.076.403 USD
(121 exchanges)
1.6% 27%
78
254 Biểu tượng logo của BillionHappiness BillionHappiness
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
BHC *
150,61 USD
3.442.095 đ
7.530.289 USD
50.000
788.700 USD
(2 exchanges)
27.31% 151%
1162
255 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
150,67 USD
3.443.554 đ
238.392.959 USD
1.582.223 (7%)
Tổng: 22.582.025
19.014.232 USD
(0 exchanges)
1.41% -3%
270
256 Biểu tượng logo của Mirrored Apple Mirrored Apple
12/2020 / Ethereum Blockchain
mAAPL *
150,21 USD
3.433.152 đ
27.254.086 USD
181.435
0 USD
(1 exchanges)
-0.08% 5%
740
257 Biểu tượng logo của renZEC renZEC
03/2021 / Ethereum Blockchain
RENZEC *
149,74 USD
3.422.343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.550
31.740 USD
(1 exchanges)
4.00% 16%
4560
258 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock Bittrex Apple tokenized stock Bittrex
12/2020
AAPL
149,41 USD
3.414.675 đ
0 USD
N/A
124.608 USD
(1 exchanges)
0.06% 4%
3911
259 Biểu tượng logo của Scream Scream
08/2021 / Fantom Blockchain
SCREAM *
148,98 USD
3.404.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
1.797.088 USD
(0 exchanges)
7.70% 0%
2951
260 Biểu tượng logo của Apple tokenized stock FTX Apple tokenized stock FTX
12/2020
AAPL
148,35 USD
3.390.539 đ
0 USD
N/A
25.670 USD
(1 exchanges)
-0.31% 4%
4656
261 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHEESHA *
147,52 USD
3.371.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
131.979 USD
(0 exchanges)
2.57% 29%
3875
262 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
146,61 USD
3.350.772 đ
213.762.899 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
39.281.853 USD
(18 exchanges)
3.03% 12%
287
263 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
143,53 USD
3.280.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
817.523 USD
(0 exchanges)
2.86% 6%
3157
264 Biểu tượng logo của Davincij15 Token Davincij15 Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
DJ15 *
135,89 USD
3.105.829 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
(1 exchanges)
-25.70% -25%
6277
265 Biểu tượng logo của Pepemon Pepeballs Pepemon Pepeballs
10/2020 / Ethereum Blockchain
PPBLZ *
136,30 USD
3.115.150 đ
1.908.208 USD
14.000
1.096 USD
(2 exchanges)
7.83% -28%
1597
266 Biểu tượng logo của Alchemist Alchemist
04/2021 / Ethereum Blockchain
MIST *
135,93 USD
3.106.680 đ
161.290.957 USD
N/A
Tổng: 1.051.010
2.768.537 USD
(0 exchanges)
-1.93% -3%
343
267 Biểu tượng logo của Aurox Aurox
03/2021 / Ethereum Blockchain
URUS *
130,56 USD
2.983.930 đ
68.142.625 USD
521.929 (52%)
Tổng: 1.000.000
1.621.438 USD
(1 exchanges)
26.63% 42%
513
268 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
131,35 USD
3.001.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
301.543 USD
(0 exchanges)
6.49% -2%
3494
269 Biểu tượng logo của ADAUP ADAUP
09/2020
ADAUP
127,88 USD
2.922.642 đ
0 USD
N/A
4.276.057 USD
(1 exchanges)
7.94% 1%
2820
270 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
126,57 USD
2.892.757 đ
7.740.852.887 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
751.901.854 USD
(8 exchanges)
1.86% 4%
26
271 Biểu tượng logo của Neko Network Neko Network
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NEKO *
123,41 USD
2.820.467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(0 exchanges)
0.77% 5%
6411
272 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
122,42 USD
2.797.909 đ
1.647.371.285 USD
13.422.872 (64%)
Tổng: 21.000.000
20.982.138 USD
(34 exchanges)
-0.61% -2%
83
273 Biểu tượng logo của Advanced Micro Devices tokenized stock FTX Advanced Micro Devices tokenized stock FTX
12/2020
AMD
117,85 USD
2.693.512 đ
0 USD
N/A
10.364 USD
(1 exchanges)
1.24% 6%
4985
274 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
118,05 USD
2.698.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 722.700
70.094 USD
(1 exchanges)
0.77% -12%
4206
275 Biểu tượng logo của Trade Butler Bot Trade Butler Bot
12/2020 / Ethereum Blockchain
TBB *
117,69 USD
2.689.860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
2.312 USD
(1 exchanges)
9.49% 42%
5326
276 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
117,35 USD
2.682.034 đ
707.470.381 USD
5.975.799 (99%)
Tổng: 6.044.999
3.690.908 USD
(1 exchanges)
6.64% 5%
134
277 Biểu tượng logo của ARK Innovation ETF tokenized stock FTX ARK Innovation ETF tokenized stock FTX
12/2020
ARKK
117,14 USD
2.677.235 đ
0 USD
N/A
250.703 USD
(1 exchanges)
-2.33% 2%
3570
278 Biểu tượng logo của Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX Taiwan Semiconductor Mfg tokenized stock FTX
12/2020
TSM
115,30 USD
2.635.182 đ
0 USD
N/A
7.088 USD
(1 exchanges)
-1.37% 1%
5102
279 Biểu tượng logo của Golden Ratio Per Liquidity Golden Ratio Per Liquidity
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRPL *
112,90 USD
2.580.410 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.655.235
0 USD
(1 exchanges)
10.45% 14%
6280
280 Biểu tượng logo của ScareCrow ScareCrow
10/2021 / Fantom Blockchain
SCARE *
111,64 USD
2.551.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
657.209 USD
(0 exchanges)
72.28% 0%
3225
281 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
111,10 USD
2.539.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
308.424 USD
(1 exchanges)
-17.80% -27%
3386
282 Biểu tượng logo của ETHUP ETHUP
09/2020
ETHUP
109,03 USD
2.491.971 đ
0 USD
N/A
19.377.064 USD
(2 exchanges)
20.89% 29%
2733
283 Biểu tượng logo của Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex Beyond Meat Inc tokenized stock Bittrex
12/2020
BYND
109,05 USD
2.492.419 đ
0 USD
N/A
7.917 USD
(1 exchanges)
-1.76% 2%
5062
284 Biểu tượng logo của Moonday Finance Moonday Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONDAY *
108,05 USD
2.469.409 đ
0 USD
N/A
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 14%
6228
285 Biểu tượng logo của Cyclops Treasure Cyclops Treasure
10/2020 / Ethereum Blockchain
CYTR *
108,00 USD
2.468.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
1.622 USD
(2 exchanges)
-52.81% -21%
5382
286 Biểu tượng logo của Cometh Cometh
01/2021 / Ethereum Blockchain
MUST *
107,87 USD
2.465.424 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
43.812 USD
(1 exchanges)
6.24% 7%
4407
287 Biểu tượng logo của Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tokenized stock FTX
12/2020
BYND
107,37 USD
2.453.941 đ
0 USD
N/A
4.404 USD
(1 exchanges)
-0.62% 1%
5195
288 Biểu tượng logo của NFTLootBox NFTLootBox
12/2020 / Ethereum Blockchain
LOOT *
107,34 USD
2.453.349 đ
2.425.869 USD
22.599 (56%)
Tổng: 40.000
82.442 USD
(1 exchanges)
3.06% -3%
1521
289 Biểu tượng logo của HAPI HAPI
02/2021 / Ethereum Blockchain
HAPI *
106,59 USD
2.436.148 đ
49.187.289 USD
461.456 (46%)
Tổng: 1.000.000
9.153.290 USD
(0 exchanges)
25.07% 49%
579
290 Biểu tượng logo của Unicly Unicly
05/2021 / Ethereum Blockchain
UNIC *
105,28 USD
2.406.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
287.021 USD
(1 exchanges)
4.78% 2%
3515
291 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
104,07 USD
2.378.475 đ
0 USD
N/A
85.463 USD
(1 exchanges)
2.42% 28%
4113
292 Biểu tượng logo của 88mph 88mph
11/2020 / Ethereum Blockchain
MPH *
103,13 USD
2.357.020 đ
38.968.456 USD
377.860 (96%)
Tổng: 395.466
3.165.196 USD
(1 exchanges)
-11.59% 42%
640
293 Biểu tượng logo của Contribute DAO Contribute DAO
01/2021 / Ethereum Blockchain
TDAO *
103,13 USD
2.357.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
6295
294 Biểu tượng logo của Pearl Pearl
09/2020 / Tron20 Blockchain
PEARL *
100,04 USD
2.286.431 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000
3.086.734 USD
(18 exchanges)
9.50% 19%
2865
295 Biểu tượng logo của StakedZEN StakedZEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
STZEN *
99,91 USD
2.283.557 đ
1.606.255 USD
16.076 (0%)
Tổng: 21.000.000
2.822 USD
(1 exchanges)
9.15% 13%
1664
296 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNX *
99,94 USD
2.284.026 đ
202.450.777 USD
2.025.814 (10%)
Tổng: 21.000.000
21.786.234 USD
(0 exchanges)
25.90% 67%
287
297 Biểu tượng logo của YFIONE YFIONE
02/2021 / Ethereum Blockchain
YFO *
99,13 USD
2.265.714 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
574.214 USD
(2 exchanges)
-6.29% -3%
3273
298 Biểu tượng logo của SIL.FINANCE SIL.FINANCE
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SIL *
99,44 USD
2.272.655 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
104.092 USD
(0 exchanges)
3.76% -3%
4016
299 Biểu tượng logo của Pylon Finance Pylon Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PYLON *
97,56 USD
2.229.716 đ
1.431.987 USD
14.678 (100%)
Tổng: 14.700
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 29%
1705
300 Biểu tượng logo của Data Economy Index Data Economy Index
09/2021 / Ethereum Blockchain
DATA *
97,82 USD
2.235.665 đ
0 USD
N/A
53.882 USD
(0 exchanges)
4.59% 7%
4315
301 Biểu tượng logo của Xfinance Xfinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
XFI *
97,46 USD
2.227.522 đ
4.580.105 USD
46.993 (94%)
Tổng: 50.000
158.122 USD
(7 exchanges)
53.56% 19%
1313
302 Biểu tượng logo của Bird.Money Bird.Money
11/2020 / Ethereum Blockchain
BIRD *
96,08 USD
2.195.911 đ
8.399.955 USD
87.427 (62%)
Tổng: 140.000
322.820 USD
(1 exchanges)
18.20% 21%
1131
303 Biểu tượng logo của Growth DeFi Growth DeFi
08/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRO *
95,10 USD
2.173.452 đ
41.266.108 USD
433.935 (75%)
Tổng: 580.000
625.070 USD
(2 exchanges)
9.75% 32%
631
304 Biểu tượng logo của Bitcoin SB Bitcoin SB
10/2021 / Ethereum Blockchain
BSB *
95,00 USD
2.171.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
189.880 USD
(0 exchanges)
7.97% -73%
3693
305 Biểu tượng logo của Wolves of Wall Street Wolves of Wall Street
02/2021 / Ethereum Blockchain
WOWS *
93,30 USD
2.132.311 đ
594.432 USD
6.371 (11%)
Tổng: 60.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 5%
1985
306 Biểu tượng logo của DiamondToken DiamondToken
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DIAMOND *
91,56 USD
2.092.659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
378 USD
(0 exchanges)
1.05% -6%
5588
307 Biểu tượng logo của TAMA EGG NiftyGotchi TAMA EGG NiftyGotchi
02/2021 / Ethereum Blockchain
TME *
91,18 USD
2.083.871 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 10%
6310
308 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
90,40 USD
2.066.092 đ
952.016.164 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
1.314.567 USD
(1 exchanges)
12.19% -21%
113
309 Biểu tượng logo của Nodeseeds Nodeseeds
04/2021 / Ethereum Blockchain
NDS *
88,66 USD
2.026.310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
4.385 USD
(0 exchanges)
9.54% -17%
5196
310 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vETH *
84,60 USD
1.933.482 đ
172.071.355 USD
2.033.994
0 USD
(1 exchanges)
8.54% 12%
312
311 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
83,82 USD
1.915.706 đ
979.950.695 USD
11.650.731 (55%)
Tổng: 21.000.000
60.594.610 USD
(22 exchanges)
3.51% 15%
111
312 Biểu tượng logo của Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
KTON *
82,13 USD
1.877.063 đ
3.276.903 USD
39.899 (51%)
Tổng: 77.508
429.586 USD
(8 exchanges)
-2.63% 6%
1415
313 Biểu tượng logo của Billibilli Inc tokenized stock FTX Billibilli Inc tokenized stock FTX
12/2020
BILI
81,61 USD
1.865.197 đ
0 USD
N/A
9.811 USD
(1 exchanges)
-0.89% 15%
5007
314 Biểu tượng logo của Billibilli tokenized stock Bittrex Billibilli tokenized stock Bittrex
12/2020
BILI
80,67 USD
1.843.624 đ
0 USD
N/A
5.648 USD
(1 exchanges)
0.78% 14%
5143
315 Biểu tượng logo của PinkSale PinkSale
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PINKSALE *
80,53 USD
1.840.542 đ
0 USD
N/A
21.352 USD
(0 exchanges)
-9.34% -24%
4744
316 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure
11/2019 / Ethereum Blockchain
BTRS *
77,90 USD
1.780.294 đ
35.052.827 USD
450.000 (45%)
Tổng: 1.000.000
384.218 USD
(5 exchanges)
-0.50% 7%
671
317 Biểu tượng logo của Venus BETH Venus BETH
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VBETH *
77,67 USD
1.775.113 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
6.24% 12%
6306
318 Biểu tượng logo của DefHold DefHold
11/2020 / Ethereum Blockchain
DEFO *
76,53 USD
1.749.147 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 13%
6255
319 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BULLSHIT *
76,38 USD
1.745.551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830
1.112.249 USD
(1 exchanges)
12.44% 7%
3075
320 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
75,72 USD
1.730.684 đ
454.347 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
1.159 USD
(1 exchanges)
9.69% 11%
2052
321 Biểu tượng logo của 3X Long DeFi Index Token 3X Long DeFi Index Token
08/2020
DEFIBULL
76,38 USD
1.745.648 đ
0 USD
N/A
417.521 USD
(0 exchanges)
22.85% 19%
3381
322 Biểu tượng logo của Polysage Polysage
10/2021 / Polygon Blockchain
SAGE *
75,99 USD
1.736.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.800
345.466 USD
(0 exchanges)
-43.77% -81%
3442
323 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold
10/2019 / Ethereum Blockchain
1GOLD *
73,55 USD
1.680.904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(2 exchanges)
0.59% 6%
6054
324 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
72,68 USD
1.661.101 đ
1.272.944.234 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
103.352.887 USD
(48 exchanges)
6.23% 6%
95
325 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DOGEBULL *
72,89 USD
1.666.011 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138
3.177.633 USD
(1 exchanges)
5.17% 11%
2862
326 Biểu tượng logo của Node Runners Node Runners
12/2020 / Ethereum Blockchain
NDR *
72,04 USD
1.646.533 đ
1.734.554 USD
24.077 (86%)
Tổng: 28.000
5.478 USD
(1 exchanges)
14.97% 9%
1635
327 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
72,38 USD
1.654.316 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
5.31% 1%
6080
328 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
70,39 USD
1.608.763 đ
91.488.458 USD
1.099.795 (11%)
Tổng: 10.000.000
9.052.683 USD
(0 exchanges)
-0.81% 5%
472
329 Biểu tượng logo của GameFi GameFi
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GAFI *
70,24 USD
1.605.364 đ
70.107.745 USD
998.099 (7%)
Tổng: 15.000.000
15.336.573 USD
(1 exchanges)
3.46% -12%
507
330 Biểu tượng logo của Vires Finance Vires Finance
10/2021 / Waves Blockchain
VIRES *
69,60 USD
1.590.628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.404
82.872 USD
(1 exchanges)
-11.81% 0%
4125
331 Biểu tượng logo của renFIL renFIL
12/2020 / Ethereum Blockchain
RENFIL *
68,61 USD
1.568.043 đ
0 USD
N/A
135.516 USD
(1 exchanges)
4.98% -7%
3864
332 Biểu tượng logo của Tokemon Tokemon
01/2021 / Ethereum Blockchain
TKMN *
68,57 USD
1.567.172 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 15%
6303
333 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
68,66 USD
1.569.144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
108.390 USD
(0 exchanges)
42.95% 48%
3986
334 Biểu tượng logo của Ethereum Wrapped Filecoin Ethereum Wrapped Filecoin
09/2021 / Ethereum Blockchain
EFIL *
68,97 USD
1.576.211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.427
24.776 USD
(2 exchanges)
6.35% -3%
4677
335 Biểu tượng logo của Excavo Finance Excavo Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
CAVO *
67,99 USD
1.553.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
631 USD
(3 exchanges)
-0.06% -6%
5531
336 Biểu tượng logo của Mirrored Twitter Mirrored Twitter
12/2020 / Ethereum Blockchain
mTWTR *
66,84 USD
1.527.573 đ
26.611.479 USD
398.151
202.197 USD
(1 exchanges)
-0.14% 4%
749
337 Biểu tượng logo của OEC FIL OEC FIL
09/2021 / OKExChain
FILK *
66,51 USD
1.520.085 đ
0 USD
N/A
74.332 USD
(1 exchanges)
0.90% -6%
4188
338 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token
01/2020 / Ethereum Blockchain
FUZE *
65,68 USD
1.501.018 đ
49.661 USD
756
80.194 USD
(1 exchanges)
9.63% 14%
2490
339 Biểu tượng logo của Twitter tokenized stock FTX Twitter tokenized stock FTX
12/2020
TWTR
65,78 USD
1.503.347 đ
0 USD
N/A
18.854 USD
(1 exchanges)
-0.61% 4%
4792
340 Biểu tượng logo của 1x Short Bitcoin Token 1x Short Bitcoin Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
HEDGE *
65,75 USD
1.502.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
385.029 USD
(4 exchanges)
-2.01% -12%
3404
341 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
66,38 USD
1.517.115 đ
7.641.175.530 USD
115.157.771
788.007.285 USD
(44 exchanges)
0.82% -3%
28
342 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain (BEP2)
FTT *
64,90 USD
1.483.290 đ
7.803.872.885 USD
120.361.225 (34%)
Tổng: 352.170.015
790.318.828 USD
(17 exchanges)
6.92% 20%
27
343 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
63,58 USD
1.453.121 đ
339.753.820 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.441.419 USD
(3 exchanges)
12.91% 17%
218
344 Biểu tượng logo của Nyan V2 Nyan V2
11/2020 / Ethereum Blockchain
NYAN-2 *
62,97 USD
1.439.124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 11%
6247
345 Biểu tượng logo của Armor NXM Armor NXM
01/2021 / Ethereum Blockchain
arNXM *
63,43 USD
1.449.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 358.026
27.588 USD
(4 exchanges)
8.88% 10%
4611
346 Biểu tượng logo của Wrapped OKT Wrapped OKT
08/2021 / OKExChain
WOKT *
62,54 USD
1.429.336 đ
0 USD
N/A
2.434.562 USD
(1 exchanges)
-4.92% 16%
2899
347 Biểu tượng logo của Wrapped Arweave Wrapped Arweave
08/2021 / Ethereum Blockchain
WAR *
62,78 USD
1.434.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
86.110 USD
(1 exchanges)
24.70% 11%
4106
348 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
61,51 USD
1.405.811 đ
13.549.022.640 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
843.741.198 USD
(21 exchanges)
5.96% 11%
16
349 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
62,15 USD
1.420.516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.963.350
24.814.315 USD
(1 exchanges)
-5.52% 15%
2726
350 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
61,99 USD
1.416.749 đ
0 USD
N/A
249.968.736 USD
(0 exchanges)
8.02% 13%
2696
351 Biểu tượng logo của JackPool.finance JackPool.finance
09/2020 / Tron20 Blockchain
JFI *
59,65 USD
1.363.317 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.000
334.175 USD
(10 exchanges)
3.67% -13%
3449
352 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
59,80 USD
1.366.625 đ
0 USD
N/A
550.967 USD
(0 exchanges)
13.97% 20%
3304
353 Biểu tượng logo của GravitX GravitX
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRX *
60,23 USD
1.376.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.751.481
0 USD
(1 exchanges)
0.88% -31%
6605
354 Biểu tượng logo của CACHE Gold CACHE Gold
06/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
59,06 USD
1.349.885 đ
5.538.437 USD
93.772
518.199 USD
(3 exchanges)
-0.72% 2%
1261
355 Biểu tượng logo của Mirrored United States Oil Fund Mirrored United States Oil Fund
12/2020 / Ethereum Blockchain
mUSO *
58,80 USD
1.343.973 đ
26.833.324 USD
456.316
70.572 USD
(1 exchanges)
1.21% 3%
742
356 Biểu tượng logo của Combine.finance Combine.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
COMB *
59,36 USD
1.356.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.564
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 13%
6200
357 Biểu tượng logo của VeraOne VeraOne
05/2020 / Ethereum Blockchain
VRO *
57,83 USD
1.321.706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.000.000.000
7.740 USD
(1 exchanges)
-2.21% -2%
5068
358 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
56,94 USD
1.301.364 đ
133.855.512 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
3.127.063 USD
(10 exchanges)
4.49% 9%
391
359 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
56,71 USD
1.296.107 đ
114.737.761 USD
1.997.537 (96%)
Tổng: 2.078.937
32.637.276 USD
(35 exchanges)
-0.1% 23%
422
360 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
56,71 USD
1.296.107 đ
7.391.963.636 USD
130.350.888 (62%)
Tổng: 210.700.000
1.858.676.167 USD
(123 exchanges)
6.43% 6%
29
361 Biểu tượng logo của AurusGOLD AurusGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
AWG *
57,26 USD
1.308.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
5.430 USD
(2 exchanges)
0.61% -1%
5152
362 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
57,20 USD
1.307.306 đ
127.523.005 USD
1.676.964
3.366.125 USD
(28 exchanges)
3.62% 8%
395
363 Biểu tượng logo của MCDEX Token MCDEX Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
56,89 USD
1.300.238 đ
105.485.542 USD
1.854.178 (19%)
Tổng: 10.000.000
4.218.230 USD
(10 exchanges)
3.49% -0%
409
364 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
ALTBULL *
56,50 USD
1.291.196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30
472.769 USD
(2 exchanges)
12.27% 12%
3336
365 Biểu tượng logo của Xbullion Xbullion
10/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
56,34 USD
1.287.704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.386 USD
(0 exchanges)
-0.77% -1%
5252
366 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
54,98 USD
1.256.568 đ
2.755.071.511 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
35.378.097 USD
(10 exchanges)
0.06% 3%
61
367 Biểu tượng logo của The Luxury The Luxury
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TLX *
54,67 USD
1.249.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
210.566 USD
(0 exchanges)
-0.44% 5%
3648
368 Biểu tượng logo của Counos X Counos X
04/2020
CCXX
54,23 USD
1.239.315 đ
968.552.091 USD
17.861.684 (85%)
Tổng: 21.000.000
1.586.705 USD
(5 exchanges)
0.35% -4%
214
369 Biểu tượng logo của The Luxury Coin The Luxury Coin
10/2020 / Ethereum Blockchain
TLB *
54,46 USD
1.244.599 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
185.017 USD
(3 exchanges)
-0.23% 1%
3704
370 Biểu tượng logo của Luxurious Pro Network Token Luxurious Pro Network Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
LPNT *
53,50 USD
1.222.792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
163.152 USD
(0 exchanges)
2.24% -16%
3759
371 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
54,43 USD
1.243.998 đ
163.530.779 USD
2.999.608 (46%)
Tổng: 6.540.888
7.263.162 USD
(0 exchanges)
5.07% -4%
351
372 Biểu tượng logo của ExenPay Token ExenPay Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
EXENP *
53,59 USD
1.224.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
435.907 USD
(0 exchanges)
-2.04% 0%
3352
373 Biểu tượng logo của Bitbot Protocol Bitbot Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
BBP *
53,36 USD
1.219.461 đ
0 USD
N/A
1.115 USD
(2 exchanges)
9.15% 13%
5458
374 Biểu tượng logo của Digix Gold Token Digix Gold Token
05/2018 / Ethereum Blockchain
DGX *
52,35 USD
1.196.369 đ
3.906.827 USD
74.635 (96%)
Tổng: 78.000
1.584.862 USD
(9 exchanges)
2.27% 0%
1364
375 Biểu tượng logo của Payship Payship
10/2020 / Ethereum Blockchain
PSHP *
51,77 USD
1.183.236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6220
376 Biểu tượng logo của KittenFinance KittenFinance
09/2020 / Ethereum Blockchain
KIF *
50,97 USD
1.164.873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000
12.344 USD
(1 exchanges)
19.34% 29%
4930
377 Biểu tượng logo của Vox.Finance Vox.Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
VOX *
51,48 USD
1.176.577 đ
1.469.493 USD
28.545 (73%)
Tổng: 39.369
964.741 USD
(2 exchanges)
2.77% 0%
1696
378 Biểu tượng logo của Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX Grayscale Bitcoin Trust tokenized stock FTX
01/2021
GBTC
51,20 USD
1.170.062 đ
0 USD
N/A
2.188.819 USD
(0 exchanges)
5.08% 14%
2912
379 Biểu tượng logo của Robust Token Robust Token
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
RBT *
50,61 USD
1.156.692 đ
1.766.615 USD
34.906 (35%)
Tổng: 100.000
50.483 USD
(1 exchanges)
25.20% 35%
1627
380 Biểu tượng logo của Art Blocks Curated Fidenza #855 Art Blocks Curated Fidenza #855
08/2021 / Ethereum Blockchain
FDNZA *
51,16 USD
1.169.154 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 3%
6530
381 Biểu tượng logo của Hashmasks Hashmasks
08/2021 / Ethereum Blockchain
MASK20 *
50,90 USD
1.163.291 đ
0 USD
N/A
4.962 USD
(1 exchanges)
2.74% -19%
5168
382 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
49,84 USD
1.139.087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
779 USD
(3 exchanges)
49.79% -1%
5498
383 Biểu tượng logo của Chrono.tech Chrono.tech
02/2017 / Ethereum Blockchain
TIME *
50,08 USD
1.144.557 đ
35.561.731 USD
710.112
359.028 USD
(4 exchanges)
-4.67% 11%
661
384 Biểu tượng logo của deCraft Finance deCraft Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
CRAFT *
49,95 USD
1.141.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6217
385 Biểu tượng logo của swiss.finance swiss.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SWISS *
49,83 USD
1.138.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 12%
6254
386 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
50,39 USD
1.151.740 đ
46.656.394 USD
925.844 (93%)
Tổng: 1.000.000
595.049 USD
(2 exchanges)
10.63% 11%
596
387 Biểu tượng logo của Media Network Media Network
05/2021 / Solana Blockchain
MEDIA *
50,32 USD
1.150.170 đ
0 USD
N/A
9.567.182 USD
(0 exchanges)
4.15% 6%
2764
388 Biểu tượng logo của TosDis TosDis
01/2021 / Ethereum Blockchain
DIS *
47,82 USD
1.093.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
11.222 USD
(4 exchanges)
2.57% 6%
4960
389 Biểu tượng logo của New BTC New BTC
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NBTC *
47,84 USD
1.093.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100
0 USD
(1 exchanges)
0.88% -31%
6610
390 Biểu tượng logo của Obyte Obyte
12/2016
GBYTE
46,96 USD
1.073.251 đ
37.077.809 USD
789.576 (79%)
Tổng: 1.000.000
661.758 USD
(5 exchanges)
11.48% 96%
646
391 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
47,29 USD
1.080.786 đ
59.602.799 USD
1.260.400 (13%)
Tổng: 10.000.000
10.811.165 USD
(2 exchanges)
8.66% -4%
544
392 Biểu tượng logo của Crypto Kombat Crypto Kombat
04/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAT *
47,45 USD
1.084.406 đ
489.703 USD
10.321 (49%)
Tổng: 21.000
14.623 USD
(0 exchanges)
74.92% 83%
2032
393 Biểu tượng logo của Uber tokenized stock FTX Uber tokenized stock FTX
12/2020
UBER
46,41 USD
1.060.701 đ
0 USD
N/A
3.409 USD
(1 exchanges)
-1.26% -1%
5249
394 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
45,62 USD
1.042.645 đ
3.217.772.623 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
339.248.906 USD
(104 exchanges)
5.02% 2%
57
395 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BTCST *
45,87 USD
1.048.470 đ
523.758.010 USD
11.417.100 (76%)
Tổng: 15.000.000
121.058.955 USD
(2 exchanges)
-2.67% 13%
134
396 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
46,02 USD
1.051.787 đ
8.007.735.561 USD
174.010.638 (37%)
Tổng: 474.003.361
470.031.913 USD
(0 exchanges)
2.48% 7%
25
397 Biểu tượng logo của DEJAVE DEJAVE
03/2021 / Tron20 Blockchain
DJV *
45,10 USD
1.030.694 đ
118.831 USD
2.635 (9%)
Tổng: 30.000
139 USD
(1 exchanges)
-68.56% -64%
2352
398 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
44,13 USD
1.008.591 đ
257.967.718 USD
10.197.842 (93%)
Tổng: 11.000.000
9.761.356 USD
(32 exchanges)
2.06% -2%
260
399 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
43,94 USD
1.004.274 đ
91.571.326 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
155.956.131 USD
(7 exchanges)
33.94% 40%
444
400 Biểu tượng logo của Doki Doki Finance Doki Doki Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOKI *
44,21 USD
1.010.326 đ
2.210.292 USD
50.000
76.382 USD
(1 exchanges)
-8.66% -6%
1547
401 Biểu tượng logo của bAlpha bAlpha
03/2021 / Ethereum Blockchain
BALPHA *
44,20 USD
1.010.267 đ
795.664 USD
18.000
441.574 USD
(2 exchanges)
5.65% -5%
1881
402 Biểu tượng logo của Jetfuel Finance Jetfuel Finance
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
FUEL *
44,46 USD
1.016.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 129.150
96.638 USD
(1 exchanges)
-4.55% -1%
4048
403 Biểu tượng logo của Meteorite.network Meteorite.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
METEOR *
44,40 USD
1.014.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
1.478 USD
(0 exchanges)
6.85% 9%
5406
404 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock Bittrex Pfizer tokenized stock Bittrex
12/2020
PFE
42,71 USD
976.183 đ
0 USD
N/A
93.727 USD
(1 exchanges)
1.20% -2%
4057
405 Biểu tượng logo của Pfizer tokenized stock FTX Pfizer tokenized stock FTX
12/2020
PFE
42,96 USD
981.851 đ
0 USD
N/A
4.348 USD
(1 exchanges)
1.80% 4%
5200
406 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
43,44 USD
992.821 đ
45.281.507.996 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.828.393.780 USD
(59 exchanges)
4.27% 4%
8
407 Biểu tượng logo của Block Duelers NFT Battles Block Duelers NFT Battles
01/2021 / Ethereum Blockchain
BDT *
43,50 USD
994.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000
15.082 USD
(1 exchanges)
7.99% 31%
4864
408 Biểu tượng logo của EFT.finance EFT.finance
03/2021 / Tron20 Blockchain
EFT *
41,97 USD
959.295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000
28.164 USD
(0 exchanges)
1.44% 5%
4603
409 Biểu tượng logo của Wrapped LUNA Token Wrapped LUNA Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
WLUNA *
41,65 USD
951.809 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.183.893
33.181.186 USD
(2 exchanges)
7.63% 5%
2721
410 Biểu tượng logo của 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XRPHEDGE *
42,18 USD
964.020 đ
0 USD
N/A
28.879 USD
(1 exchanges)
-2.00% -0%
4597
411 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
40,75 USD
931.341 đ
16.370.739.482 USD
401.623.151 (41%)
Tổng: 970.993.823
1.670.337.357 USD
(16 exchanges)
4.47% 11%
11
412 Biểu tượng logo của AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX AMC Entertainment Holdings tokenized stock FTX
01/2021
AMC
40,91 USD
934.884 đ
0 USD
N/A
19.552 USD
(0 exchanges)
1.12% 7%
4777
413 Biểu tượng logo của Robust Protocol Robust Protocol
07/2021 / Binance Smart Chain
RBT *
41,22 USD
942.167 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
87.295 USD
(1 exchanges)
17.55% 18%
3466
414 Biểu tượng logo của Nio tokenized stock FTX Nio tokenized stock FTX
12/2020
NIO
40,40 USD
923.342 đ
0 USD
N/A
9.354 USD
(1 exchanges)
0.75% 11%
5027
415 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
40,49 USD
925.399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
65.592 USD
(1 exchanges)
19.16% -6%
4232
416 Biểu tượng logo của Beyond Protocol Beyond Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
BP *
39,50 USD
902.879 đ
293.431.718 USD
7.427.778 (1%)
Tổng: 500.000.000
160.263 USD
(0 exchanges)
10.23% -3%
256
417 Biểu tượng logo của IterationSyndicate IterationSyndicate
12/2020 / Ethereum Blockchain
ITS *
38,58 USD
881.646 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
9.349 USD
(1 exchanges)
-1.76% 2%
5026
418 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUE *
39,42 USD
900.997 đ
300.280 USD
7.617 (76%)
Tổng: 10.000
4.366 USD
(0 exchanges)
-3.64% -38%
2156
419 Biểu tượng logo của Komet Komet
11/2020 / Ethereum Blockchain
KOMET *
37,98 USD
868.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 14%
6257
420 Biểu tượng logo của XVIX XVIX
12/2020 / Ethereum Blockchain
XVIX *
37,75 USD
862.792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 177.820
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 11%
6270
421 Biểu tượng logo của xYSL xYSL
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
XYSL *
37,83 USD
864.686 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000
24.590 USD
(1 exchanges)
-9.49% -13%
4678
422 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
37,43 USD
855.463 đ
421.905.048 USD
11.255.059 (90%)
Tổng: 12.500.000
3.881.001 USD
(3 exchanges)
7.53% -4%
181
423 Biểu tượng logo của Chonk Chonk
10/2020 / Ethereum Blockchain
CHONK *
36,98 USD
845.169 đ
1.442.206 USD
39.000
7.147 USD
(1 exchanges)
4.81% 0%
1703
424 Biểu tượng logo của Non-Fungible Yearn Non-Fungible Yearn
10/2020 / Ethereum Blockchain
NFY *
36,85 USD
842.190 đ
3.072.806 USD
83.389 (83%)
Tổng: 100.000
10.826 USD
(1 exchanges)
9.20% 5%
1434
425 Biểu tượng logo của Space Cow Boy Space Cow Boy
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SCB *
36,88 USD
842.832 đ
1.203.940 USD
32.647 (33%)
Tổng: 100.000
69.901 USD
(0 exchanges)
13.65% -0%
1768
426 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
36,73 USD
839.509 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
10.45% 22%
6358
427 Biểu tượng logo của Elena Protocol Elena Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
ELENA *
36,64 USD
837.382 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
6394
428 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
35,06 USD
801.296 đ
9.852.248.868 USD
223.260.642 (79%)
Tổng: 281.045.245
748.007.984 USD
(73 exchanges)
2.15% 1%
22
429 Biểu tượng logo của FarmersOnly FarmersOnly
10/2021 / Avalanche C-Chain
CORN *
34,89 USD
797.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000
63.186 USD
(0 exchanges)
-8.64% 16%
4238
430 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
33,93 USD
775.470 đ
549.411.443 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
1.456.181 USD
(7 exchanges)
7.57% 11%
155
431 Biểu tượng logo của Bitcoiva Bitcoiva
11/2020
BCA
33,95 USD
775.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
2.206.040 USD
(1 exchanges)
2.33% -2%
2914
432 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
XVS *
32,80 USD
749.644 đ
374.158.898 USD
11.346.947 (38%)
Tổng: 29.960.733
49.850.769 USD
(4 exchanges)
6.65% 14%
203
433 Biểu tượng logo của Penky Penky
04/2021 / Polygon Blockchain
PENKY *
32,63 USD
745.684 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% -1%
6377
434 Biểu tượng logo của MoonSwap MoonSwap
09/2021 / Moonriver Blockchain
MSWAP *
33,07 USD
755.804 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
118.601 USD
(1 exchanges)
-1.60% -21%
3939
435 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
OKBBULL *
31,94 USD
729.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9
96.917 USD
(1 exchanges)
-18.87% 126%
4046
436 Biểu tượng logo của MoonTools MoonTools
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOONS *
32,28 USD
737.688 đ
887.614 USD
27.500 (55%)
Tổng: 50.000
4.934 USD
(1 exchanges)
10.61% 5%
1859
437 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
31,95 USD
730.237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
374.945 USD
(3 exchanges)
10.58% -11%
3416
438 Biểu tượng logo của Ethanol Ethanol
11/2020 / Ethereum Blockchain
ENOL *
31,87 USD
728.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6261
439 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
30,70 USD
701.649 đ
392.819.551 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
21.933.338 USD
(0 exchanges)
17.03% 81%
197
440 Biểu tượng logo của Future Of Finance Fund Future Of Finance Fund
06/2021 / Ethereum Blockchain
FFF *
30,23 USD
691.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.489
0 USD
(1 exchanges)
9.69% -76%
6434
441 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
29,07 USD
664.395 đ
2.923.999.427 USD
106.485.358
165.078.761 USD
(Large exchanges)
1.05% -9%
60
442 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
29,11 USD
665.309 đ
136.566.164 USD
4.699.020 (47%)
Tổng: 10.000.000
13.495.131 USD
(6 exchanges)
-3.11% 24%
384
443 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
29,14 USD
665.909 đ
62.966.403 USD
2.161.102 (76%)
Tổng: 2.835.689
273.920 USD
(1 exchanges)
-5.46% -8%
532
444 Biểu tượng logo của Capital.Finance Capital.Finance
12/2020
CAP
29,42 USD
672.484 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999
245.307 USD
(1 exchanges)
0.37% -0%
3579
445 Biểu tượng logo của BIXBCOIN BIXBCOIN
04/2021
BIXB
29,40 USD
671.846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.998.500
33.046 USD
(1 exchanges)
0.39% -21%
4544
446 Biểu tượng logo của UNILAYERX UNILAYERX
05/2021 / Ethereum Blockchain
LAYERX *
28,51 USD
651.565 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
35.690 USD
(0 exchanges)
-2.62% -5%
4514
447 Biểu tượng logo của StaySAFU StaySAFU
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SAFU *
28,96 USD
661.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000
30.634 USD
(0 exchanges)
-5.87% 8%
4574
448 Biểu tượng logo của EC Bet Network EC Bet Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECN *
29,29 USD
669.353 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
2.369.517 USD
(1 exchanges)
-4.06% 0%
2872
449 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
27,82 USD
635.813 đ
418.568.890 USD
15.045.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
5.257.400 USD
(2 exchanges)
7.89% 9%
233
450 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
27,90 USD
637.655 đ
12.792.409.028 USD
459.509.554 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
1.238.646.686 USD
(164 exchanges)
6.66% 9%
18
451 Biểu tượng logo của KUN KUN
10/2018
KUN
27,82 USD
635.740 đ
55.632 USD
2.000 (0%)
Tổng: 1.000.000
514 USD
(1 exchanges)
0.20% -4%
2471
452 Biểu tượng logo của protocol finance protocol finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
PFI *
28,30 USD
646.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.701
1.474 USD
(0 exchanges)
7.57% 11%
5407
453 Biểu tượng logo của Aave LINK Aave LINK
06/2020
ALINK
27,80 USD
635.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.581.454
0 USD
(1 exchanges)
6.75% 1%
6088
454 Biểu tượng logo của vBSWAP vBSWAP
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VBSWAP *
28,14 USD
643.051 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
40.279 USD
(1 exchanges)
7.17% 10%
4445
455 Biểu tượng logo của Sienna (ERC20) Sienna (ERC20)
05/2021 / Ethereum Blockchain
wSIENNA *
27,61 USD
631.097 đ
0 USD
N/A
2.034.741 USD
(0 exchanges)
21.87% -28%
2931
456 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing LINK Matic Aave Interest Bearing LINK
03/2021 / Polygon Blockchain
MALINK *
28,19 USD
644.233 đ
0 USD
N/A
2.846 USD
(0 exchanges)
8.64% 3%
5290
457 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
28,02 USD
640.322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.677.144 USD
(0 exchanges)
-5.62% -17%
2964
458 Biểu tượng logo của Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
28,05 USD
641.192 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
274.176 USD
(0 exchanges)
8.17% -18%
3528
459 Biểu tượng logo của TUBE2 TUBE2
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
27,60 USD
630.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
210.179 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3506
460 Biểu tượng logo của N3RD Finance N3RD Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
N3RDz *
26,62 USD
608.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.425
744 USD
(1 exchanges)
9.82% 12%
5506
461 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
26,57 USD
607.257 đ
643.118.395 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
52.224.697 USD
(8 exchanges)
-3.98% 45%
143
462 Biểu tượng logo của DMD DMD
09/2020 / EOS Blockchain
DMD *
26,61 USD
608.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
3.411.699 USD
(3 exchanges)
1.91% 15%
2852
463 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
26,70 USD
610.229 đ
13.882.732.690 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
393.802.176 USD
(88 exchanges)
2.44% 8%
14
464 Biểu tượng logo của LIQUID LIQUID
11/2020 / Ethereum Blockchain
LIQUID *
27,39 USD
626.058 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 17%
6249
465 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
26,83 USD
613.200 đ
265.296.543 USD
10.285.849 (49%)
Tổng: 21.000.000
24.912.423 USD
(2 exchanges)
-1.99% -28%
257
466 Biểu tượng logo của UniDexGas UniDexGas
02/2021 / Ethereum Blockchain
UNDG *
26,74 USD
611.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
584 USD
(1 exchanges)
9.11% 13%
5544
467 Biểu tượng logo của aWSB aWSB
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
aWSB *
27,24 USD
622.659 đ
166.542 USD
6.113 (6%)
Tổng: 100.000
80.117 USD
(1 exchanges)
-7.33% 73%
2283
468 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
26,90 USD
614.688 đ
74.951.077 USD
2.786.790 (28%)
Tổng: 10.000.000
2.092.862 USD
(2 exchanges)
5.58% -28%
494
469 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020
CRU
26,53 USD
606.279 đ
54.211.801 USD
2.043.631 (10%)
Tổng: 20.000.000
2.865.114 USD
(0 exchanges)
0.43% -1%
560
470 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing UNI Matic Aave Interest Bearing UNI
03/2021 / Polygon Blockchain
MAUNI *
27,29 USD
623.817 đ
0 USD
N/A
2.275 USD
(0 exchanges)
6.47% 8%
5332
471 Biểu tượng logo của OEC UNI OEC UNI
09/2021 / OKExChain
UNIK *
26,78 USD
611.967 đ
0 USD
N/A
336.297 USD
(0 exchanges)
3.77% 6%
3465
472 Biểu tượng logo của Cipher Core Token Cipher Core Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CIPHC *
25,82 USD
590.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
(3 exchanges)
1.13% 12%
6097
473 Biểu tượng logo của Diamond Voucher Diamond Voucher
08/2020 / Tron20 Blockchain
DVS *
25,76 USD
588.762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
0 USD
(1 exchanges)
0.27% 4%
6131
474 Biểu tượng logo của LimitSwap LimitSwap
10/2020 / Ethereum Blockchain
LIMIT *
25,77 USD
588.963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
11.660 USD
(1 exchanges)
6.12% 38%
4943
475 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
25,58 USD
584.623 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 12%
6297
476 Biểu tượng logo của CryptoMines CryptoMines
09/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ETERNAL *
25,88 USD
591.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
5.753.200 USD
(0 exchanges)
6.54% 86%
2798
477 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
25,09 USD
573.441 đ
53.935.479 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
29.827 USD
(3 exchanges)
13.88% 14%
561
478 Biểu tượng logo của sLINK sLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
sLINK *
25,48 USD
582.298 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.278
0 USD
(1 exchanges)
-0.60% 5%
6129
479 Biểu tượng logo của Glox Finance Glox Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
GLOX *
25,38 USD
579.999 đ
0 USD
N/A
141 USD
(2 exchanges)
26.78% 71%
5715
480 Biểu tượng logo của wanLINK wanLINK
03/2021 / Wanchain
WANLINK *
25,03 USD
572.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.48% -4%
5960
481 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
GMX *
24,53 USD
560.633 đ
164.762.667 USD
N/A
3.954 USD
(1 exchanges)
0.75% 5%
339
482 Biểu tượng logo của Rangers Protocol Rangers Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
RPG *
24,69 USD
564.201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.104.355 USD
(0 exchanges)
3.20% -12%
3076
483 Biểu tượng logo của Digital Bank of Africa Digital Bank of Africa
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBA *
24,64 USD
563.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.999.340
126.409 USD
(1 exchanges)
-2.32% 0%
3901
484 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
23,91 USD
546.463 đ
164.835.435 USD
11.000.000
26.622.296 USD
(50 exchanges)
4.02% -4%
338
485 Biểu tượng logo của Ndau Ndau
08/2020
NDAU
24,10 USD
550.820 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
89.049 USD
(2 exchanges)
1.49% 0%
4083
486 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
23,96 USD
547.718 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
362.666 USD
(2 exchanges)
14.07% 16%
3435
487 Biểu tượng logo của Fomo App Fomo App
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAPER *
23,94 USD
547.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000
3.143 USD
(0 exchanges)
8.37% 51%
5264
488 Biểu tượng logo của TOAD.Network TOAD.Network
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
TOAD *
23,59 USD
539.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 195.000
392.725 USD
(1 exchanges)
-0.16% 31%
3395
489 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
24,32 USD
555.928 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.087.737 USD
(2 exchanges)
6.98% -12%
2922
490 Biểu tượng logo của Silvertoken Silvertoken
10/2021 / Ethereum Blockchain
SLVT *
24,07 USD
550.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.832 USD
(0 exchanges)
0.78% -13%
5294
491 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
22,89 USD
523.151 đ
247.234.453 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
35.567.275 USD
(61 exchanges)
4.75% 7%
265
492 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
22,61 USD
516.752 đ
117.966.168 USD
5.163.534 (21%)
Tổng: 25.000.000
6.221.261 USD
(11 exchanges)
8.89% -8%
418
493 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
23,48 USD
536.740 đ
72.953.046 USD
3.106.423 (16%)
Tổng: 20.000.000
21.578.024 USD
(1 exchanges)
0.65% -4%
500
494 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
23,28 USD
532.092 đ
60.854.525 USD
2.613.892
311.138 USD
(1 exchanges)
4.85% 11%
535
495 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
23,16 USD
529.322 đ
6.140.564.897 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
1.027.110.419 USD
(34 exchanges)
-3.7% 43%
34
496 Biểu tượng logo của UNCL UNCL
11/2020 / Ethereum Blockchain
UNCL *
23,36 USD
533.997 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.340
103.482 USD
(1 exchanges)
3.56% 0%
4018
497 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Silver Trust Mirrored iShares Silver Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mSLV *
22,84 USD
522.111 đ
28.409.402 USD
1.243.599
123.154 USD
(1 exchanges)
1.78% 5%
729
498 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021 / Heco Blockchain
BAGS *
22,55 USD
515.417 đ
0 USD
N/A
4.880.723 USD
(2 exchanges)
6.59% 9%
2809
499 Biểu tượng logo của Citizen Finance Citizen Finance
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CIFI *
23,40 USD
534.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
124.062 USD
(0 exchanges)
-2.41% -28%
3918
500 Biểu tượng logo của Spookyswap Spookyswap
05/2021 / Fantom Blockchain
BOO *
22,66 USD
517.894 đ
129.493.520 USD
N/A
3.526.778 USD
(0 exchanges)
-3.55% 8%
394
501 Biểu tượng logo của PolyBeta Finance PolyBeta Finance
10/2021 / Polygon Blockchain
BETA *
23,27 USD
531.920 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.600
146.805 USD
(0 exchanges)
-39.99% -54%
3827
502 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
22,22 USD
507.838 đ
2.199.786.949 USD
100.373.397 (45%)
Tổng: 223.000.000
25.178.013 USD
(7 exchanges)
-1.3% 15%
71
503 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
22,19 USD
507.194 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
157 USD
(2 exchanges)
-14.95% -32%
5697
504 Biểu tượng logo của R34P R34P
12/2020 / Ethereum Blockchain
R34P *
21,67 USD
495.233 đ
0 USD
N/A
8.499 USD
(1 exchanges)
0.06% -38%
5051
505 Biểu tượng logo của wanUNI wanUNI
03/2021 / Wanchain
WANUNI *
22,21 USD
507.540 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
(1 exchanges)
7.50% 6%
6329
506 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
21,63 USD
494.354 đ
688.766.090 USD
30.566.186 (31%)
Tổng: 100.000.000
26.406.702 USD
(0 exchanges)
9.95% 26%
136
507 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020
WING
21,56 USD
492.688 đ
43.854.620 USD
2.034.344 (41%)
Tổng: 5.000.000
11.484.174 USD
(4 exchanges)
0.45% -2%
610
508 Biểu tượng logo của ASH ASH
09/2021 / Ethereum Blockchain
ASH *
22,34 USD
510.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.379.822
943.101 USD
(3 exchanges)
-9.00% -11%
3118
509 Biểu tượng logo của Gro DAO Token Gro DAO Token
10/2021 / Ethereum Blockchain
GRO *
21,66 USD
494.940 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.334.236 USD
(0 exchanges)
-3.53% -16%
2778
510 Biểu tượng logo của Muse Muse
11/2020 / Ethereum Blockchain
MUSE *
21,41 USD
489.295 đ
10.887.451 USD
508.554
851.844 USD
(2 exchanges)
22.89% 54%
1032
511 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
489.169 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
(4 exchanges)
-5.15% -6%
545
512 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
21,14 USD
483.164 đ
24.906.248 USD
1.178.134 (24%)
Tổng: 5.000.000
526.189 USD
(1 exchanges)
3.13% 7%
767
513 Biểu tượng logo của Dogeswap Dogeswap
10/2020 / Ethereum Blockchain
DOGES *
20,64 USD
471.838 đ
412.897 USD
20.000
460 USD
(0 exchanges)
1.12% 12%
2076
514 Biểu tượng logo của Grace Period Token Grace Period Token
12/2020
GPT
20,00 USD
457.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.06% -0%
6267
515 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
DRGNBULL *
19,70 USD
450.129 đ
0 USD
N/A
Tổng: 117
23.022 USD
(1 exchanges)
16.92% 14%
4704
516 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
CAKE *
20,18 USD
461.214 đ
4.719.177.150 USD
233.823.442
253.919.481 USD
(3 exchanges)
1% -1%
43
517 Biểu tượng logo của SUP SUP
10/2020
SUP
20,45 USD
467.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
54.610 USD
(3 exchanges)
-20.29% -23%
4310
518 Biểu tượng logo của BIOKKOIN BIOKKOIN
11/2020 / Ethereum Blockchain
BKKG *
20,25 USD
462.758 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
10.380 USD
(1 exchanges)
-2.88% -3%
4982
519 Biểu tượng logo của Bearn Bearn
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BFI *
19,87 USD
454.173 đ
0 USD
N/A
376 USD
(3 exchanges)
-0.73% -5%
5590
520 Biểu tượng logo của FingerprintsDAO FingerprintsDAO
09/2021 / Ethereum Blockchain
PRINTS *
19,59 USD
447.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
14.279 USD
(1 exchanges)
8.91% 11%
4881
521 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
19,84 USD
453.443 đ
1.126.323.239 USD
56.337.466 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
314.753.295 USD
(1 exchanges)
1.76% -11%
102
522 Biểu tượng logo của Ecosystem Coin Network Ecosystem Coin Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
ECN *
20,21 USD
461.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
532.674 USD
(1 exchanges)
0.12% -9%
3295
523 Biểu tượng logo của CocktailBar CocktailBar
10/2021 / Ethereum Blockchain
COC *
19,68 USD
449.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
4.313 USD
(0 exchanges)
15.94% 0%
5201
524 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
19,32 USD
441.559 đ
193.204.240 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
4.694.685 USD
(13 exchanges)
5.55% 39%
309
525 Biểu tượng logo của SaluS SaluS
01/2016
SLS
19,36 USD
442.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.012.265
5.016 USD
(3 exchanges)
1.05% 4%
5167
526 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
19,23 USD
439.502 đ
316.373.921 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
15.097.994 USD
(6 exchanges)
1.13% 5%
230
527 Biểu tượng logo của Yearn Finance Bit Yearn Finance Bit
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBT *
19,41 USD
443.641 đ
21.208 USD
1.093 (55%)
Tổng: 2.000
268 USD
(4 exchanges)
9.74% 22%
2587
528 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
19,30 USD
441.102 đ
147.977.949 USD
3.858.584 (23%)
Tổng: 16.658.260
1.348.490 USD
(2 exchanges)
-2.39% -7%
365
529 Biểu tượng logo của KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol
01/2021
KSP
19,34 USD
441.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 126.144.000
18.610.680 USD
(2 exchanges)
-0.43% -5%
2737
530 Biểu tượng logo của YEARNYFI NETWORK YEARNYFI NETWORK
03/2021 / Ethereum Blockchain
YNI *
19,26 USD
440.142 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
83 USD
(1 exchanges)
5.14% -19%
5758
531 Biểu tượng logo của Polkadex Polkadex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PDEX *
18,98 USD
433.805 đ
60.223.908 USD
3.172.895 (16%)
Tổng: 20.000.000
1.871.611 USD
(0 exchanges)
-2.27% 2%
539
532 Biểu tượng logo của SolFarm SolFarm
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
19,06 USD
435.532 đ
15.534.808 USD
815.206 (8%)
Tổng: 10.000.000
1.724.795 USD
(2 exchanges)
9.14% 31%
918
533 Biểu tượng logo của The Grand Banks The Grand Banks
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GRAND *
18,65 USD
426.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
35.552 USD
(2 exchanges)
-4.16% -6%
4518
534 Biểu tượng logo của zkTube Protocol zkTube Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
ZKT *
19,46 USD
444.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 330.000.000
15.932 USD
(0 exchanges)
-7.44% 0%
4841
535 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan
08/2020 / Ethereum Blockchain
CLT *
18,11 USD
413.872 đ
35.311.732 USD
1.950.000 (9%)
Tổng: 22.000.000
288.913 USD
(2 exchanges)
4.39% 5%
665
536 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
17,59 USD
402.054 đ
124.724.911 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
1.233.588 USD
(3 exchanges)
-2.38% 3%
374
537 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
17,82 USD
407.276 đ
194.928.025 USD
10.940.433 (59%)
Tổng: 18.400.000
2.863.873 USD
(10 exchanges)
-7.22% -20%
307
538 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
18,02 USD
411.847 đ
125.562.163 USD
6.195.054 (89%)
Tổng: 6.967.190
456.599 USD
(4 exchanges)
9.64% -3%
399
539 Biểu tượng logo của Mirrored iShares Gold Trust Mirrored iShares Gold Trust
12/2020 / Ethereum Blockchain
mIAU *
17,94 USD
410.065 đ
20.164.637 USD
1.123.878
0 USD
(1 exchanges)
-0.27% -0%
831
540 Biểu tượng logo của Yield Farming Token Yield Farming Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
YFT *
17,90 USD
409.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.150
24 USD
(4 exchanges)
123.62% 493%
5858
541 Biểu tượng logo của Pofid Dao Pofid Dao
09/2020 / Ethereum Blockchain
PFID *
18,36 USD
419.531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
4.506 USD
(3 exchanges)
41.45% 55%
5191
542 Biểu tượng logo của Swop Swop
03/2021
SWOP
17,69 USD
404.319 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.000.000
33.143 USD
(2 exchanges)
-6.21% -0%
4539
543 Biểu tượng logo của CryptEx CryptEx
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRX *
17,98 USD
410.877 đ
1.528.094 USD
85.000 (85%)
Tổng: 100.000
6.348 USD
(1 exchanges)
1.53% -1%
1688
544 Biểu tượng logo của Robonomics.network Robonomics.network
10/2019 / Ethereum Blockchain
XRT *
16,70 USD
381.757 đ
17.469.067 USD
1.045.836 (11%)
Tổng: 9.250.345
671.792 USD
(11 exchanges)
-0.21% 8%
869
545 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
16,91 USD
386.427 đ
60.039.615 USD
3.551.009 (9%)
Tổng: 40.000.000
7.794.218 USD
(1 exchanges)
1.57% -5%
541
546 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
17,25 USD
394.249 đ
116.246.717 USD
6.738.825 (67%)
Tổng: 10.000.000
939.467 USD
(5 exchanges)
2.98% -5%
419
547 Biểu tượng logo của XT.com Token XT.com Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XT *
17,02 USD
388.981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
67.790.061 USD
(1 exchanges)
6.33% -0%
2708
548 Biểu tượng logo của Yearn Loans Finance Yearn Loans Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
YLFI *
16,86 USD
385.283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.845
36.650 USD
(1 exchanges)
-19.38% 20%
4502
549 Biểu tượng logo của DuckDaoDime DuckDaoDime
08/2020 / Ethereum Blockchain
DDIM *
17,24 USD
394.060 đ
17.893.366 USD
1.037.793 (71%)
Tổng: 1.471.701
65.977 USD
(3 exchanges)
3.30% 1%
940
550 Biểu tượng logo của YFMoonshot YFMoonshot
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFMS *
17,37 USD
397.052 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
10.45% 14%
6190
551 Biểu tượng logo của PolyPlay PolyPlay
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
PLAY *
17,28 USD
394.821 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
33.449.600 USD
(1 exchanges)
0.93% 64%
2720
552 Biểu tượng logo của Million Million
07/2021 / Ethereum Blockchain
MM *
16,60 USD
379.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
240.963 USD
(1 exchanges)
11.40% 12%
3589
553 Biểu tượng logo của BlackDragon BlackDragon
11/2020 / Ethereum Blockchain
BDT *
16,06 USD
366.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
88.771 USD
(1 exchanges)
5.28% -8%
4085
554 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
16,26 USD
371.622 đ
910.413.305 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
32.833.711 USD
(8 exchanges)
2.87% -9%
117
555 Biểu tượng logo của SnowSwap SnowSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
SNOW *
16,00 USD
365.737 đ
5.366.273 USD
335.340 (67%)
Tổng: 500.000
68.478 USD
(4 exchanges)
1.81% -17%
1269
556 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
16,06 USD
367.030 đ
0 USD
N/A
41.836 USD
(0 exchanges)
-0.55% 12%
4430
557 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
16,08 USD
367.508 đ
139.351.787 USD
8.895.167 (59%)
Tổng: 15.000.000
23.616.092 USD
(0 exchanges)
2.21% 24%
380
558 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
16,01 USD
365.870 đ
56.159.402 USD
3.508.140 (18%)
Tổng: 20.000.000
2.923.488 USD
(0 exchanges)
0.46% -5%
555
559 Biểu tượng logo của OS OS
08/2021 / Ethereum Blockchain
OS *
15,81 USD
361.307 đ
0 USD
N/A
217.204 USD
(0 exchanges)
0.25% -24%
3635
560 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
14,92 USD
340.997 đ
2.089.394.434 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
862.184.544 USD
(127 exchanges)
6.74% -0%
74
561 Biểu tượng logo của Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token
02/2020
ATM
14,62 USD
334.107 đ
30.508.586 USD
2.086.980 (21%)
Tổng: 10.000.000
6.850.411 USD
(1 exchanges)
0.50% -5%
703
562 Biểu tượng logo của Juventus Fan Token Juventus Fan Token
04/2020 / Chiliz Blockchain
JUV *
15,01 USD
342.976 đ
19.747.696 USD
1.315.932 (7%)
Tổng: 20.000.000
32.892.764 USD
(2 exchanges)
7.21% 4%
837
563 Biểu tượng logo của DOTUP DOTUP
09/2020
DOTUP
14,69 USD
335.628 đ
0 USD
N/A
17.153.367 USD
(1 exchanges)
11.24% 5%
2739
564 Biểu tượng logo của Rake Finance Rake Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
RAK *
15,23 USD
348.143 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.500
209.941 USD
(5 exchanges)
-4.49% 27%
3651
565 Biểu tượng logo của PoolTogether PoolTogether
02/2021 / Ethereum Blockchain
POOL *
14,71 USD
336.219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.354.590 USD
(2 exchanges)
6.37% -4%
3009
566 Biểu tượng logo của wanSUSHI wanSUSHI
03/2021 / Wanchain
WANSUSHI *
15,01 USD
343.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1 USD
(0 exchanges)
7.45% 6%
5947
567 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
14,64 USD
334.597 đ
4.493.456.501 USD
306.893.775 (22%)
Tổng: 1.378.211.739
485.560.519 USD
(1 exchanges)
5.65% -21%
45
568 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
15,40 USD
351.966 đ
75.921.828 USD
4.930.001 (49%)
Tổng: 10.000.000
1.232.924 USD
(2 exchanges)
-1.11% 47%
431
569 Biểu tượng logo của CryptoTycoon CryptoTycoon
04/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTT *
15,47 USD
353.506 đ
1.411.174 USD
91.236 (9%)
Tổng: 1.000.000
119.434 USD
(0 exchanges)
-1.88% -11%
1713
570 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
09/2021 / Ethereum Blockchain
VEGA *
15,26 USD
348.716 đ
30.748.274 USD
2.015.255 (3%)
Tổng: 64.999.723
7.431.041 USD
(0 exchanges)
14.32% -9%
702
571 Biểu tượng logo của Drip Network Drip Network
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRIP *
14,72 USD
336.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
22.787 USD
(0 exchanges)
-7.45% -10%
4707
572 Biểu tượng logo của Wrapped KuCoin Token Wrapped KuCoin Token
07/2021 / KCC Blockchain
WKCS *
14,55 USD
332.529 đ
0 USD
N/A
400.769 USD
(1 exchanges)
0.49% 22%
3392
573 Biểu tượng logo của Electric Cash Electric Cash
07/2021
ELCASH
15,04 USD
343.845 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
162.740 USD
(4 exchanges)
4.44% -0%
3763
574 Biểu tượng logo của Round Dollar Round Dollar
09/2021 / Tron10 Blockchain
RD *
15,20 USD
347.468 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.994
51.617 USD
(0 exchanges)
-0.57% -1%
4336
575 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
13,60 USD
310.828 đ
1.411.853.028 USD
98.796.425 (92%)
Tổng: 107.822.406
307.953.416 USD
(88 exchanges)
9.25% 2%
88
576 Biểu tượng logo của KING OF DEFI KING OF DEFI
12/2020 / Tron20 Blockchain
KODX *
14,03 USD
320.715 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000
0 USD
(2 exchanges)
-6.14% -23%
6263
577 Biểu tượng logo của 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
ETHHEDGE *
14,23 USD
325.300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
494.196 USD
(3 exchanges)
-7.67% -13%
3321
578 Biểu tượng logo của CORN CORN
09/2020 / Tron20 Blockchain
CORN *
13,98 USD
319.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
48.019 USD
(6 exchanges)
4.42% -3%
4369
579 Biểu tượng logo của FUD.finance FUD.finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
FUD *
13,57 USD
310.097 đ
284.392 USD
20.960 (87%)
Tổng: 24.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
2168
580 Biểu tượng logo của BUILD Finance BUILD Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
BUILD *
14,35 USD
327.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.000
86.053 USD
(2 exchanges)
-19.59% 147%
4107
581 Biểu tượng logo của Yield Yield
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
14,08 USD
321.755 đ
0 USD
N/A
80.937 USD
(1 exchanges)
5.40% -13%
4173
582 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
14,38 USD
328.655 đ
1.116.932.282 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
4.692.804 USD
(3 exchanges)
-1.91% 23%
105
583 Biểu tượng logo của Quantfury Token Quantfury Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
QTF *
13,88 USD
317.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
167.548 USD
(1 exchanges)
1.09% 10%
3749
584 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
13,72 USD
313.485 đ
0 USD
N/A
37.845 USD
(2 exchanges)
25.06% 11%
4481
585 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
13,80 USD
315.399 đ
87.491.659 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
782.402 USD
(2 exchanges)
-3.12% -32%
483
586 Biểu tượng logo của pETH18C pETH18C
03/2021 / Ethereum Blockchain
pETH18C *
13,74 USD
313.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
104.946 USD
(0 exchanges)
-2.46% 8%
4011
587 Biểu tượng logo của Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token
03/2021
STV
13,97 USD
319.274 đ
2.825.233 USD
202.242 (20%)
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
5.73% -3%
1469
588 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
14,42 USD
329.676 đ
49.136.080 USD
3.406.395 (37%)
Tổng: 9.166.843
1.349.344 USD
(1 exchanges)
1.64% 7%
584
589 Biểu tượng logo của Bzzone Bzzone
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
BZZONE *
13,99 USD
319.808 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.127.001
148.814 USD
(0 exchanges)
9.95% -7%
3840
590 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
12,68 USD
289.801 đ
805.112.746 USD
63.493.832 (63%)
Tổng: 101.172.570
85.790.660 USD
(40 exchanges)
-8.56% 27%
123
591 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
13,50 USD
308.454 đ
1.414.250.738 USD
104.789.396 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
2.138.788 USD
(3 exchanges)
1.75% 7%
208
592 Biểu tượng logo của Bitcoin Plus Bitcoin Plus
05/2014
XBC
13,19 USD
301.552 đ
2.235.854 USD
169.458 (17%)
Tổng: 1.000.000
100.329 USD
(7 exchanges)
1.41% -5%
1543
593 Biểu tượng logo của CyberFM CyberFM
08/2018 / Ethereum Blockchain
CYFM *
12,61 USD
288.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 102.000.000.000
9.854 USD
(2 exchanges)
2.63% 37%
5004
594 Biểu tượng logo của DeFi Omega DeFi Omega
08/2020 / Ethereum Blockchain
DFIO *
12,95 USD
296.058 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
651 USD
(1 exchanges)
9.08% 27%
5524
595 Biểu tượng logo của Rope Rope
09/2020 / Ethereum Blockchain
$ROPE *
13,29 USD
303.638 đ
371.991 USD
28.000
1.410 USD
(1 exchanges)
13.16% 23%
2095
596 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,94 USD
295.718 đ
44.795.403 USD
3.462.081 (3%)
Tổng: 98.942.301
14.501.665 USD
(1 exchanges)
-1.94% 1%
607
597 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
13,28 USD
303.514 đ
434.093.013 USD
32.655.553 (33%)
Tổng: 100.000.000
24.463.321 USD
(7 exchanges)
-3.7% 14%
179
598 Biểu tượng logo của MegaCryptoPolis MegaCryptoPolis
10/2020 / Ethereum Blockchain
MEGA *
13,00 USD
297.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
60.067 USD
(2 exchanges)
-0.46% 13%
4263
599 Biểu tượng logo của Yfi.mobi Yfi.mobi
11/2020 / Ethereum Blockchain
YFIM *
13,38 USD
305.822 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 13%
6243
600 Biểu tượng logo của Venus BCH Venus BCH
12/2020
vBCH
12,92 USD
295.174 đ
1.993.982 USD
154.392
0 USD
(1 exchanges)
5.18% 7%
1586
601 Biểu tượng logo của Radicle Radicle
09/2020
RAD
12,82 USD
293.001 đ
272.164.181 USD
19.436.288 (19%)
Tổng: 99.999.620
17.228.416 USD
(4 exchanges)
-2.02% -7%
251
602 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
13,47 USD
307.857 đ
899.487.236 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
2.044.890 USD
(0 exchanges)
4.71% 12%
118
603 Biểu tượng logo của H2Finance H2Finance
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
YFIH2 *
12,77 USD
291.773 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
8.675 USD
(0 exchanges)
-8.02% 11%
5043
604 Biểu tượng logo của YAM V2 YAM V2
08/2020 / Ethereum Blockchain
YAMV2 *
12,94 USD
295.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.726.411
111.478 USD
(17 exchanges)
-0.06% 0%
3972
605 Biểu tượng logo của MaidCoin MaidCoin
08/2021 / Ethereum Blockchain
$MAID *
13,10 USD
299.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000
92.625 USD
(2 exchanges)
2.36% -10%
4062
606 Biểu tượng logo của ESWAP.TUBE ESWAP.TUBE
10/2021 / Ethereum Blockchain
TUBE2 *
12,79 USD
292.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.023
138.064 USD
(1 exchanges)
-42.42% -50%
3849
607 Biểu tượng logo của InvictusCapital.com Token InvictusCapital.com Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
ICAP *
13,36 USD
305.414 đ
0 USD
N/A
Tổng: 476.053
35.373 USD
(0 exchanges)
17.00% 5%
4521
608 Biểu tượng logo của Tadpole Finance Tadpole Finance
10/2020 / Ethereum Blockchain
TAD *
12,48 USD
285.214 đ
2.874.932 USD
230.376 (23%)
Tổng: 1.000.000
35.529 USD
(1 exchanges)
9.25% 9%
1464
609 Biểu tượng logo của yfBeta yfBeta
09/2020 / Ethereum Blockchain
YFBETA *
12,47 USD
285.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 12%
6173
610 Biểu tượng logo của yTSLA Finance yTSLA Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
yTSLA *
11,94 USD
272.851 đ
792.980 USD
66.423 (95%)
Tổng: 69.591
100.648 USD
(3 exchanges)
1.54% 2%
1925
611 Biểu tượng logo của Pickle Finance Pickle Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
11,84 USD
270.647 đ
20.676.904 USD
1.746.078
4.487.797 USD
(8 exchanges)
3.47% 33%
824
612 Biểu tượng logo của YFOX FINANCE YFOX FINANCE
10/2020 / Ethereum Blockchain
YFOX *
11,57 USD
264.409 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.000
35.655 USD
(3 exchanges)
2.61% 13%
4513
613 Biểu tượng logo của Predictz Predictz
12/2020 / Ethereum Blockchain
PRDZ *
12,42 USD
283.937 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
0 USD
(1 exchanges)
9.69% 14%
6275
614 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SBDO *
12,06 USD
275.715 đ
0 USD
N/A
39.010 USD
(1 exchanges)
-6.32% -6%
4464
615 Biểu tượng logo của Oracle Top 5 Tokens Index Oracle Top 5 Tokens Index
03/2021 / Ethereum Blockchain
ORCL5 *
11,64 USD
265.973 đ
0 USD
N/A
3.249 USD
(1 exchanges)
5.54% 7%
5256
616 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
12,28 USD
280.659 đ
139.640.980 USD
12.425.348 (41%)
Tổng: 30.000.000
17.061.585 USD
(0 exchanges)
3.46% 19%
379
617 Biểu tượng logo của Toshimon Toshimon
03/2021 / Ethereum Blockchain
TOSHI *
12,45 USD
284.627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
253 USD
(0 exchanges)
9.50% -0%
5643
618 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
12,19 USD
278.586 đ
280.353.728 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
111.467.748 USD
(0 exchanges)
1.87% -2%
185
619 Biểu tượng logo của CryptoBlades CryptoBlades
05/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SKILL *
12,23 USD
279.433 đ
10.596.038 USD
866.657 (87%)
Tổng: 1.000.000
2.167.326 USD
(0 exchanges)
-7.90% -12%
1039
620 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
12,12 USD
277.050 đ
19.395.293 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
26.927.149 USD
(0 exchanges)
15.82% 34%
839
621 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
12,43 USD
284.088 đ
116.420.800 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.192.630 USD
(1 exchanges)
12.08% 16%
416
622 Biểu tượng logo của HoneyFarm Finance HoneyFarm Finance
08/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
HONEY *
11,77 USD
268.931 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.650
45.639 USD
(0 exchanges)
3.67% -57%
4388
623 Biểu tượng logo của Polly DeFi nest Polly DeFi nest
09/2021 / Polygon Blockchain
NDEFI *
12,11 USD
276.796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212.632
62.659 USD
(0 exchanges)
6.92% 9%
4250
624 Biểu tượng logo của Lunr Token Lunr Token
10/2021 / Zilliqa Blockchain
LUNR *
12,50 USD
285.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
6.059 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
5139
625 Biểu tượng logo của Bitcoin God Bitcoin God
01/2018
GOD
11,26 USD
257.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.406.881 USD
(3 exchanges)
0.49% 8%
3003
626 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
10,56 USD
241.349 đ
419.315.601 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
7.707.909 USD
(5 exchanges)
0.67% -13%
183
627 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
10,84 USD
247.681 đ
76.591.609 USD
7.067.555 (83%)
Tổng: 8.537.500
2.595.516 USD
(15 exchanges)
6.51% 5%
489
628 Biểu tượng logo của Etheroll Etheroll
05/2017 / Ethereum Blockchain
DICE *
10,53 USD
240.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.001.623
10.263 USD
(1 exchanges)
-8.33% 13%
4988
629 Biểu tượng logo của Q DAO Governance token v1.0 Q DAO Governance token v1.0
06/2019 / Ethereum Blockchain
QDAO *
10,98 USD
250.923 đ
2.896.855 USD
263.856 (26%)
Tổng: 999.082
8.183 USD
(2 exchanges)
0.14% -0%
1459
630 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
11,24 USD
256.958 đ
1.430.604.933 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
335.258.653 USD
(55 exchanges)
4.06% 7%
78
631 Biểu tượng logo của CSP DAO CSP DAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
NEBO *
11,47 USD
262.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
45.293 USD
(1 exchanges)
14.15% 13%
4390
632 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
UNFI *
11,19 USD
255.851 đ
52.716.153 USD
4.709.091 (47%)
Tổng: 10.000.000
12.855.637 USD
(6 exchanges)
0.69% 1%
567
633 Biểu tượng logo của BlackBerry tokenized stock FTX BlackBerry tokenized stock FTX
01/2021
BB
11,32 USD
258.776 đ
0 USD
N/A
4.048 USD
(0 exchanges)
-1.18% 14%
5213
634 Biểu tượng logo của Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit
03/2021 / Ethereum Blockchain
MCO2 *
11,47 USD
262.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.930.269
917.077 USD
(0 exchanges)
20.28% 13%
3390
635 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
10,87 USD
248.504 đ
0 USD
N/A
1.798.253 USD
(0 exchanges)
18.84% 9%
2949
636 Biểu tượng logo của Cycle Finance Cycle Finance
09/2021 / Avalanche C-Chain
CYCLE *
10,60 USD
242.352 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
23.520 USD
(1 exchanges)
9.86% -4%
4693
637 Biểu tượng logo của Blizzard Network Blizzard Network
09/2021 / Avalanche C-Chain
BLIZZ *
11,04 USD
252.326 đ
5.961.750 USD
540.000 (90%)
Tổng: 600.000
122.201 USD
(0 exchanges)
-6.01% 26%
1231
638 Biểu tượng logo của Revault Network Revault Network
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
REVA *
10,94 USD
249.988 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.181.818
1.083.851 USD
(2 exchanges)
1.86% 0%
3083
639 Biểu tượng logo của OctoFi OctoFi
09/2020 / Ethereum Blockchain
OCTO *
9,91 USD
226.475 đ
7.907.095 USD
797.953 (100%)
Tổng: 800.000
1.722.831 USD
(3 exchanges)
44.25% 50%
1154
640 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
9,80 USD
223.994 đ
1.125.520.357 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
104.598.721 USD
(67 exchanges)
2.47% -1%
95
641 Biểu tượng logo của YFi Management YFi Management
10/2020 / Ethereum Blockchain
YEFIM *
10,17 USD
232.450 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.700
83.113 USD
(3 exchanges)
16.38% -27%
4126
642 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain (BEP20)
vBNB *
10,19 USD
232.784 đ
858.892.443 USD
84.327.095
0 USD
(1 exchanges)
0.10% 1%
215
643 Biểu tượng logo của Aave SNX Aave SNX
06/2020
ASNX
9,79 USD
223.839 đ
0 USD
N/A
Tổng: 696.519
0 USD
(1 exchanges)
2.45% -1%
6089
644 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
10,40 USD
237.692 đ
755.873.725 USD
72.099.612 (13%)
Tổng: 555.000.000
200.897.876 USD
(2 exchanges)
7.31% 4%
131
645 Biểu tượng logo của Midas Dollar Share Midas Dollar Share
02/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MDS *
10,49 USD
239.756 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.574
474 USD
(1 exchanges)
-1.30% -6%
5562
646 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
10,43 USD
238.378 đ
349.085.593 USD
29.130.723 (29%)
Tổng: 100.000.000
45.037.517 USD
(1 exchanges)
4.76% 12%
213
647 Biểu tượng logo của VANCI FINANCE VANCI FINANCE
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
VANCII *
9,90 USD
226.197 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000
194 USD
(0 exchanges)
45.48% 111%
5676
648 Biểu tượng logo của DataHighway DataHighway
08/2020
DHX
10,11 USD
231.109 đ
0 USD
N/A
129.235 USD
(0 exchanges)
25.21% 63%
3882
649 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
10,28 USD
234.949 đ
146.010.921 USD
14.198.202 (14%)
Tổng: 100.000.000
31.712.702 USD
(0 exchanges)
-2.85% 39%
367
650 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALT *
10,18 USD
232.767 đ
611.071.884 USD
60.000.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
2.719.158 USD
(0 exchanges)
4.55% -2%
224
651 Biểu tượng logo của Vinci Vinci
11/2019 / Ethereum Blockchain
VINCI *
9,48 USD
216.639 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
76.516 USD
(2 exchanges)
1.33% 12%
4158
652 Biểu tượng logo của Fireball Fireball
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
8,62 USD
197.111 đ
169.764 USD
19.684 (39%)
Tổng: 50.000
0 USD
(2 exchanges)
9.69% 14%
2276
653 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI
12/2019 / Ethereum Blockchain
VXV *
9,08 USD
207.523 đ
348.673.151 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
2.022.136 USD
(2 exchanges)
-3.8% -7%
214
654 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
8,75 USD
199.981 đ
364.295.979 USD
35.191.821 (35%)
Tổng: 100.000.000
43.499.871 USD
(52 exchanges)
1.38% 14%
205
655 Biểu tượng logo của MCO MCO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MCO *
8,89 USD
203.113 đ
140.360.029 USD
15.793.831 (50%)
Tổng: 31.587.682
1.386.368 USD
(29 exchanges)
17.36% 6%
355
656 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,76 USD
200.210 đ
122.041.236 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
6.157.720 USD
(31 exchanges)
3.11% -6%
405
657 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
9,29 USD
212.323 đ
418.513.461 USD
32.012.428 (33%)
Tổng: 97.739.924
15.316.797 USD
(10 exchanges)
-7.22% -9%
184
658 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
8,93 USD
204.095 đ
1.438.035.571 USD
161.078.564 (32%)
Tổng: 500.000.000
209.920.587 USD
(45 exchanges)