1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (4181) - Tron10 (12) - Polygon (358) - Base (261) - BNB Smart Chain (BEP20) (2762) - Solana (1138) - Cronos (46) - Avalanche C-Chain (136) - XDC Network (14) - Arbitrum (177) - Tron20 (60) - Klaytn (60) - Chiliz (50) - TON (76) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (70) - Tron (72) - Osmosis (44) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2783) - Core (20) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (27) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (13) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (9) - Near (15) - HECO (19) - Blast (25) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (38) - Linea (7) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (139) - Ordinals - BRC20 (45) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (30) - Astar (6) - Sui Network (24) - Bitcichain (34) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (24) - zkSync (38) - Mantle (9) - ICP (17) - Beam (11) -

14/07/2024 15:17

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của LANDWOLF LANDWOLF
07/2024 / Solana Blockchain
WOLF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
245.882 USD
-81.14% -81%
3208
2 Biểu tượng logo của Patriots Coin Patriots Coin
07/2024 / Ethereum Blockchain
PTC *
0,0383681706 USD
977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.660.000
257.736 USD
11.02% 19%
3180
3 Biểu tượng logo của Crabby Crabby
07/2024 / Ethereum Blockchain
CRAB *
0,0776456596 USD
1.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000
176.198 USD
-12.27% -34%
3348
4 Biểu tượng logo của Dolphy Dolphy
07/2024 / Ethereum Blockchain
DOLPHY *
0,0000062062 USD
0,1580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 421
555.502 USD
-0.37% 11%
2921
5 Biểu tượng logo của TONKIT TONKIT
07/2024 / Ethereum Blockchain
TONT *
0,0111120425 USD
283 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
26.657 USD
4.71% -14%
4328
6 Biểu tượng logo của POΞ POΞ
07/2024 / Base Blockchain
POΞ *
0,0001004537 USD
2,5576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56.896 USD
-35.04% -57%
3939
7 Biểu tượng logo của SNAKE SNAKE
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
SNK *
0,0845667412 USD
2.153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.001.001.001
168.697 USD
-5.15% -4%
3365
8 Biểu tượng logo của Lil Bub Lil Bub
07/2024 / Solana Blockchain
BUB *
0,001570282 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.163
1.120.309 USD
-40.46% -18%
2769
9 Biểu tượng logo của rocky rocky
07/2024 / Solana Blockchain
ROCKY *
0,0135358069 USD
345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
29.486.912 USD
-16.31% -40%
2554
10 Biểu tượng logo của OXM Protocol (new) OXM Protocol (new)
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
OXM *
0,39 USD
9.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.604 USD
-36.79% -64%
4681
11 Biểu tượng logo của Ponzio The Cat Ponzio The Cat
07/2024 / Ethereum Blockchain
PONZIO *
11,17 USD
284.501 đ
0 USD
N/A
Tổng: 284.180
236.749 USD
18.07% 44%
3222
12 Biểu tượng logo của First Pepe First Pepe
07/2024 / Ethereum Blockchain
PEPE1.0 *
0,0001137261 USD
2,8955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
30.569 USD
-18.65% -54%
4248
13 Biểu tượng logo của Meow Meow
07/2024 / Solana Blockchain
MEOW *
0,0000624967 USD
1,5912 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.870
78.541 USD
-15.32% -33%
3787
14 Biểu tượng logo của 4 4
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FOUR *
0,0029828587 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
456.642 USD
0.22% -35%
2972
15 Biểu tượng logo của LaunchR LaunchR
07/2024 / Ethereum Blockchain
LCR *
0,0075807143 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.483 USD
-9.46% -31%
4811
16 Biểu tượng logo của BILLY BILLY
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BILLY *
0,0000446697 USD
1,1373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
45.918 USD
-58.30% -76%
4053
17 Biểu tượng logo của Resistance Pepe Resistance Pepe
07/2024 / TON Blockchain
REPE *
0,0557091225 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
10.993 USD
17.63% 154%
4891
18 Biểu tượng logo của BABYTRUMP BABYTRUMP
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BABYTRUMP *
3,15 USD
80.216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
260.322 USD
0.25% -32%
3174
19 Biểu tượng logo của Beers Beers
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEER *
0,0000963945 USD
2,4542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000.000
307.881 USD
141.57% 1.399%
3110
20 Biểu tượng logo của Moca Coin Moca Coin
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,11 USD
2.823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
34.132.201 USD
0.22% 21%
2553
21 Biểu tượng logo của Mocaverse Mocaverse
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOCA *
0,12 USD
2.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888
45.546.746 USD
26.36% 26%
2550
22 Biểu tượng logo của Barron Trump Barron Trump
07/2024 / Solana Blockchain
BARRON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
31.406 USD
-34.55% -96%
4234
23 Biểu tượng logo của LIL BUB LIL BUB
07/2024 / Solana Blockchain
BUB *
0,0130384143 USD
332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.861.828
617.082 USD
17.93% 87%
2893
24 Biểu tượng logo của Mobile Liquidity Mobile Liquidity
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MOLI *
0,17 USD
4.288 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
121.290 USD
-14.04% -16%
3542
25 Biểu tượng logo của Fofar Fofar
07/2024 / Solana Blockchain
FOFAR *
0,0000656658 USD
1,6719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.363.505 USD
-42.20% 322%
2614
26 Biểu tượng logo của Bamboo on Base Bamboo on Base
07/2024 / Base Blockchain
BAMBOO *
0,007931948 USD
202 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
145.597 USD
7.10% 75%
3441
27 Biểu tượng logo của XRADERS XRADERS
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XR *
0,33 USD
8.315 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.121.367 USD
-8.32% -67%
2587
28 Biểu tượng logo của Matt Furie Matt Furie
07/2024 / Ethereum Blockchain
MATT *
0,0000263675 USD
0,6713 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
6.143.400 USD
29.55% 9%
2586
29 Biểu tượng logo của Metable Metable
10/2023 / Polygon Blockchain
MTBL *
0,0059350597 USD
151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
469 USD
3.17% -32%
6285
30 Biểu tượng logo của OilX Token OilX Token
07/2024 / Avalanche C-Chain
OILX *
83,90 USD
2.136.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 124.177
83.537 USD
0.04% 0%
3762
31 Biểu tượng logo của Riser Riser
07/2024
RIS
0,28 USD
7.063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
167.786 USD
-7.98% -14%
3369
32 Biểu tượng logo của Silver Token Silver Token
07/2024 / Avalanche C-Chain
XAGX *
30,87 USD
786.072 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000
139.126 USD
0.58% 0%
3460
33 Biểu tượng logo của Pepenator Pepenator
07/2024 / Ethereum Blockchain
NATOR *
0,0088407722 USD
225 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
-0.10% -98%
9824
34 Biểu tượng logo của BANKSY BANKSY
07/2024 / Solana Blockchain
BANKSY *
0,0005744383 USD
14,6252 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
863.946 USD
-15.04% -40%
2822
35 Biểu tượng logo của LANDLORD RONALD LANDLORD RONALD
07/2024 / Solana Blockchain
$LANDLORD *
0,0016299811 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 823.992.693
2.788.442 USD
-50.00% -76%
2647
36 Biểu tượng logo của OPEN Ticketing Ecosystem OPEN Ticketing Ecosystem
07/2024 / Ethereum Blockchain
OPN *
0,0010198415 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.926.929.000
24.359 USD
2.83% 3%
4392
37 Biểu tượng logo của Mini Donald Mini Donald
07/2024 / Ethereum Blockchain
BARRON *
0,0032816642 USD
84 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.237.765 USD
-28.77% 565%
2598
38 Biểu tượng logo của The Meta DAO The Meta DAO
07/2024 / Solana Blockchain
META *
393,92 USD
10.029.122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.886
3.896 USD
1.27% 6%
5398
39 Biểu tượng logo của Towelie Towelie
07/2024 / Ethereum Blockchain
TOWELI *
0,0013382624 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
652.548 USD
-33.60% -61%
2885
40 Biểu tượng logo của Purple Pepe Purple Pepe
07/2024 / Solana Blockchain
$PURPE *
0,000017129 USD
0,4361 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
3.528.834 USD
-35.34% -48%
2627
41 Biểu tượng logo của Junior Junior
07/2024 / Avalanche C-Chain
JUNIOR *
0,0378374372 USD
963 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.000.000
28.159 USD
-5.89% 9%
4297
42 Biểu tượng logo của jeffry jeffry
07/2024 / Ethereum Blockchain
JEFFRY *
0,0041515251 USD
106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
559.959 USD
-12.01% -53%
2919
43 Biểu tượng logo của Max Max
07/2024 / Solana Blockchain
MAX *
0,0017153346 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.984
49.016 USD
-6.54% -96%
4019
44 Biểu tượng logo của XOXNO XOXNO
07/2024 / MultiversX Blockchain
XOXNO *
0,19 USD
4.943 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
406.227 USD
-14.70% 2%
3000
45 Biểu tượng logo của Don Jr. Don Jr.
07/2024 / Ethereum Blockchain
$DONJR *
0,0000006793 USD
0,0173 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
15.461 USD
1.37% -51%
4652
46 Biểu tượng logo của Dwarfy Dwarfy
07/2024 / Ethereum Blockchain
$DWARFY *
0,0000004864 USD
0,0124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
174.434 USD
46.99% -48%
3352
47 Biểu tượng logo của LocaGo LocaGo
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LCG *
0,0314584016 USD
801 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
78.934 USD
-0.30% -3%
3782
48 Biểu tượng logo của Censored Ai Censored Ai
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CENS *
0,0000000202 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.111.111.111.111.112
2.268.980 USD
63.77% 370%
2665
49 Biểu tượng logo của Develocity Finance Develocity Finance
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEVE *
16,25 USD
413.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.529.884 USD
-0.75% -16%
2718
50 Biểu tượng logo của Magawincat Magawincat
07/2024 / Solana Blockchain
MAWC *
0,0006905505 USD
17,5814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 864.000.000
161.686 USD
-14.36% -14%
3389
51 Biểu tượng logo của MAMA BILLY MAMA BILLY
07/2024 / Solana Blockchain
MBILLY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
3.398 USD
-26.03% -98%
5453
52 Biểu tượng logo của Gondola Gondola
07/2024 / Ethereum Blockchain
GONDOLA *
0,0000014263 USD
0,0363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
103.305 USD
-28.70% -61%
3653
53 Biểu tượng logo của ECXX ECXX
03/2020 / Ethereum Blockchain
ECXX *
1,00 USD
25.463 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-0.04% -5%
8675
54 Biểu tượng logo của Bitchemical Bitchemical
05/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCHEC *
0,0103619059 USD
264 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-1.47% 6%
9117
55 Biểu tượng logo của Kernel Kernel
07/2024 / Ethereum Blockchain
KERN *
4,15 USD
105.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.831.872
303.655 USD
2.04% 5%
3123
56 Biểu tượng logo của American Shib American Shib
07/2024 / Ethereum Blockchain
SHIBA *
0,0000000002 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.392 USD
-8.89% -87%
4919
57 Biểu tượng logo của Lollipop Lollipop
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LOLLY *
0,0003351383 USD
8,5326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 979.107.835
0 USD
0.00% -2%
9823
58 Biểu tượng logo của Chirpy Boy Chirpy Boy
07/2024 / Ethereum Blockchain
CHIRPY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.182 USD
4.19% -75%
5904
59 Biểu tượng logo của DOGGY DOGGY
07/2024 / Ethereum Blockchain
DOGGY *
0,0000000013 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
45.375 USD
-12.33% -2%
4056
60 Biểu tượng logo của Gremly Gremly
07/2024 / Ethereum Blockchain
GREMLY *
0,0015791314 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
193.467 USD
5.74% 30%
3300
61 Biểu tượng logo của Mojo Mojo
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOJO *
0,0000000024 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
846.517 USD
-17.20% -63%
2827
62 Biểu tượng logo của Roaring Kitty Roaring Kitty
07/2024 / Ethereum Blockchain
ROAR *
0,0019369123 USD
49 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
56.832 USD
-2.96% -15%
3940
63 Biểu tượng logo của Dr. Livesey Dr. Livesey
07/2024 / Solana Blockchain
LIVESEY *
0,0069480791 USD
177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
107.876 USD
-2.93% -10%
3627
64 Biểu tượng logo của Hoppy Hoppy
07/2024 / Solana Blockchain
HOPPY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
10.451 USD
-5.57% -99%
4917
65 Biểu tượng logo của BONK INU BONK INU
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BONKINU *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000.000
421 USD
2.11% -78%
6328
66 Biểu tượng logo của UpSideDownCat UpSideDownCat
07/2024 / Solana Blockchain
USDCAT *
0,000030662 USD
0,7807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
6.001 USD
-2.64% -20%
5200
67 Biểu tượng logo của Chedda Chedda
07/2024 / Solana Blockchain
CHEDDA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
28.370 USD
-11.61% -93%
4290
68 Biểu tượng logo của LaCoin LaCoin
07/2024
LAC
0,0148144048 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
0.11% 7%
9437
69 Biểu tượng logo của Deep Whales AI Deep Whales AI
04/2024 / Ethereum Blockchain
DEEPAI *
0,0109932951 USD
280 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.414 USD
-2.37% 6.568%
5823
70 Biểu tượng logo của Massa Massa
04/2024
MAS
0,0435550671 USD
1.109 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.030.280.596
9.457 USD
1.81% 12%
4966
71 Biểu tượng logo của XPX XPX
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
XPX *
0,0000082297 USD
0,2095 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
12.263 USD
4.99% 40%
4823
72 Biểu tượng logo của Caduceus Protocol (new) Caduceus Protocol (new)
05/2022 / Ethereum Blockchain
CAD *
0,57 USD
14.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
839.717 USD
-2.80% -6%
2830
73 Biểu tượng logo của Miu Miu
07/2024 / Solana Blockchain
MIU *
0,0000367205 USD
0,9349 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.995.513
26.505 USD
20.68% -49%
4333
74 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
PEOPLE *
0,0003030351 USD
7,7153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
360.723 USD
7.57% 11.750%
3040
75 Biểu tượng logo của AgoraHub AgoraHub
07/2024 / Ethereum Blockchain
AGA *
0,0178465821 USD
454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.120 USD
-1.55% 0%
5985
76 Biểu tượng logo của Evin Token Evin Token
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EVIN *
0,57 USD
14.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 994.999
1.324 USD
4.49% 28%
5861
77 Biểu tượng logo của Mario Coin Mario Coin
07/2024 / Solana Blockchain
COIN *
0,0001855289 USD
4,7236 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
21.321 USD
-3.18% 26%
4488
78 Biểu tượng logo của KATasTOWEL KATasTOWEL
07/2024 / Solana Blockchain
KAT *
0,0000556645 USD
1,4172 đ
0 USD
N/A
Tổng: 311.966.096
774 USD
-0.04% -47%
6085
79 Biểu tượng logo của monkey shit inu monkey shit inu
07/2024 / Ethereum Blockchain
MSI *
0,0000031684 USD
0,0807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
1.531.427 USD
27.02% 82%
2717
80 Biểu tượng logo của Big Bud Big Bud
07/2024 / Ethereum Blockchain
BUD *
0,0000000019 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
134.862 USD
-21.47% -64%
3479
81 Biểu tượng logo của Peon Peon
07/2024 / Solana Blockchain
PEON *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
235.173 USD
26.35% 1.169%
3224
82 Biểu tượng logo của Fox Fox
07/2024 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,0000024144 USD
0,0615 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
542.755 USD
-13.66% 251%
2924
83 Biểu tượng logo của Max on ETH Max on ETH
07/2024 / Ethereum Blockchain
MAXETH *
0,0000004474 USD
0,0114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
24.172 USD
-26.97% -58%
4396
84 Biểu tượng logo của RetaFi RetaFi
07/2024 / Polygon Blockchain
RTK *
1,36 USD
34.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.532 USD
-3.79% 5%
5160
85 Biểu tượng logo của BETHEL BETHEL
07/2024 / Polygon Blockchain
BECX *
0,029585706 USD
753 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.185.485 USD
-11.06% -45%
2758
86 Biểu tượng logo của UPBO AI UPBO AI
05/2023 / Ethereum Blockchain
UPBO *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 133.190.520.230.000
0 USD
0.00% 0%
9440
87 Biểu tượng logo của Leprechaun Leprechaun
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
LPC *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
55.150 USD
78.00% 537%
3960
88 Biểu tượng logo của Johnny The Bull Johnny The Bull
07/2024 / Solana Blockchain
JOHNNY *
0,0000146916 USD
0,3740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.367
964 USD
-16.92% -1%
5993
89 Biểu tượng logo của Hawk Tuah Hawk Tuah
07/2024 / Solana Blockchain
HAWK *
0,0007606159 USD
19,3653 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999
16.416 USD
-18.29% -44%
4622
90 Biểu tượng logo của Molly Molly
07/2024 / Ethereum Blockchain
MOLLY *
0,0000143422 USD
0,3652 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
5.911.689 USD
250.65% 756%
2592
91 Biểu tượng logo của Wynn Wynn
07/2024 / Ethereum Blockchain
WYNN *
0,0000879367 USD
2,2389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.353 USD
-21.22% -41%
4971
92 Biểu tượng logo của MBTYC MBTYC
11/2021
MBTYC
1,68 USD
42.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
-15.97% -53%
8915
93 Biểu tượng logo của Kinic Kinic
07/2024 / ICP Blockchain
KINIC *
1,34 USD
34.138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.014.510
21.032 USD
25.80% 71%
4494
94 Biểu tượng logo của SEDA Protocol SEDA Protocol
12/2021 / Osmosis Blockchain
SEDA *
0,0565848919 USD
1.441 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
84.172 USD
0.53% -0%
3756
95 Biểu tượng logo của Fire Wolf Fire Wolf
07/2024 / Ethereum Blockchain
WOLF *
0,0000052094 USD
0,1326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
0.00% -66%
9820
96 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash on Base Bitcoin Cash on Base
07/2024 / Base Blockchain
BCHB *
0,0363893664 USD
926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
108.829 USD
-7.98% -50%
3621
97 Biểu tượng logo của Koss Koss
07/2024 / Solana Blockchain
KOSS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
5.437 USD
-11.82% -76%
5244
98 Biểu tượng logo của LumiChill LumiChill
07/2024 / Solana Blockchain
CHILL *
0,0000002378 USD
0,0061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.888.111.888.696
1.241.666 USD
19.08% -17%
2748
99 Biểu tượng logo của American Coin American Coin
07/2024 / Solana Blockchain
USA *
0,0000010426 USD
0,0265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.880.081.659.733
3.006.325 USD
27.08% -8%
2642
100 Biểu tượng logo của NATIX Network NATIX Network
05/2024 / Solana Blockchain
NATIX *
0,0007180415 USD
18,2813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.576.416 USD
-0.33% -11%
2715
101 Biểu tượng logo của Synternet Synternet
07/2024 / Ethereum Blockchain
SYNT *
0,0669779718 USD
1.705 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
3.310.183 USD
17.22% -2%
2634
102 Biểu tượng logo của UNITS Token UNITS Token
07/2024 / Ethereum Blockchain
UNITS *
2,09 USD
53.305 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.492 USD
-0.93% 21%
5242
103 Biểu tượng logo của EYE Network EYE Network
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
EYE *
0,0021967516 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.022 USD
-1.52% -4%
5680
104 Biểu tượng logo của Styleo Coin Styleo Coin
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
STC *
1,63 USD
41.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
2.912 USD
-2.83% -4%
5518
105 Biểu tượng logo của Hachiko Hachiko
07/2024 / Solana Blockchain
HACHI *
0,0001386815 USD
3,5308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.285 USD
71.37% -67%
5177
106 Biểu tượng logo của Gentleman Gentleman
07/2024 / TON Blockchain
MAN *
0,0018510322 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60.754 USD
-11.28% -29%
3902
107 Biểu tượng logo của Data Ownership Protocol Data Ownership Protocol
05/2024 / Ethereum Blockchain
DOP *
0,0172752728 USD
440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.447.160.768
9.271.176 USD
-9.23% 104%
2570
108 Biểu tượng logo của rexwifhat rexwifhat
07/2024 / Solana Blockchain
REXHAT *
0,0037766453 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
189.643 USD
-0.06% -13%
3305
109 Biểu tượng logo của BIB BIB
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BIB *
0,63 USD
15.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
103.927 USD
-14.45% -49%
3648
110 Biểu tượng logo của MAD MAD
07/2024 / Solana Blockchain
MAD *
0,0000008763 USD
0,0223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.990.898
231.380 USD
-29.47% -92%
3228
111 Biểu tượng logo của Dynamic Crypto Index Dynamic Crypto Index
07/2024 / Polygon Blockchain
DCI *
9.746 USD
248.140.052 đ
0 USD
N/A
7.134 USD
-0.87% 3%
5115
112 Biểu tượng logo của PeiPei 2.0 PeiPei 2.0
07/2024 / Ethereum Blockchain
PEIPEI2.0 *
0,0000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
2.548 USD
-24.33% 14%
5580
113 Biểu tượng logo của bicho bicho
07/2024 / Solana Blockchain
BICHO *
0,0005961885 USD
15,1790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 514.506.672
47.693 USD
-17.84% -48%
4030
114 Biểu tượng logo của PEME PEME
07/2024 / Solana Blockchain
PEME *
0,0000030902 USD
0,0787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.068 USD
-1.02% -19%
5956
115 Biểu tượng logo của Jason Derulo Jason Derulo
07/2024 / Solana Blockchain
JASON *
0,0086022443 USD
219 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.959.794
3.395.891 USD
9.23% 2%
2630
116 Biểu tượng logo của BASE CAT BASE CAT
07/2024 / Base Blockchain
BASECAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
23 USD
1.26% 8%
7472
117 Biểu tượng logo của Lovely Finance [Old] Lovely Finance [Old]
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0000000387 USD
0,0010 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000.000.000
3.082 USD
-2.96% -24%
5495
118 Biểu tượng logo của wat wat
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
WAT *
0,0000014506 USD
0,0369 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
85.194 USD
-28.98% 25%
3748
119 Biểu tượng logo của PUNGU PUNGU
07/2024 / Solana Blockchain
PUNGU *
0,000065351 USD
1,6638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.893 USD
91.57% -93%
4515
120 Biểu tượng logo của Pickle Pickle
07/2024 / Ethereum Blockchain
PICKLE *
0,0114193086 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000
126.685 USD
0.48% -49%
3515
121 Biểu tượng logo của Lovely Finance [New] Lovely Finance [New]
10/2021 / Ethereum Blockchain
LOVELY *
0,0245123416 USD
624 đ
38.196.774 USD
1.558.267.048 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
11.825.814 USD
-0.96% 3%
594
122 Biểu tượng logo của Snolex Snolex
07/2024 / Solana Blockchain
SNOLEX *
0,000018435 USD
0,4694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555.555
665 USD
-1.65% -29%
6142
123 Biểu tượng logo của BERNIE SENDERS BERNIE SENDERS
07/2024 / Solana Blockchain
BERNIE *
0,0000359743 USD
0,9159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 689.999.898
43.976 USD
25.12% -34%
4078
124 Biểu tượng logo của Winston Winston
07/2024 / Solana Blockchain
WINSTON *
0,0000171735 USD
0,4372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.998.490
52 USD
3.76% -28%
7160
125 Biểu tượng logo của Zazzles Zazzles
07/2024 / Ethereum Blockchain
ZAZZLES *
0,0000004769 USD
0,0121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
23.798 USD
-4.22% -25%
4406
126 Biểu tượng logo của Doggensnout Doggensnout
07/2024 / Solana Blockchain
DOGGS *
0,0007586904 USD
19,3163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.880
2.974.579 USD
336.00% -94%
2643
127 Biểu tượng logo của REDZILLA COIN REDZILLA COIN
07/2024 / Solana Blockchain
REDZILLA *
0,0014554297 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
43.050 USD
-9.94% 66%
4086
128 Biểu tượng logo của Best Patent Best Patent
07/2024 / Ethereum Blockchain
BPT *
0,0807342144 USD
2.055 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
2.430.066 USD
-0.38% 2%
2656
129 Biểu tượng logo của USDC Savings Vault USDC Savings Vault
10/2022
USV
1,00 USD
25.464 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.02% 0%
9204
130 Biểu tượng logo của Undead Sols Undead Sols
11/2021
SOL
145,03 USD
3.692.502 đ
0 USD
N/A
0 USD
4.13% 4%
8936
131 Biểu tượng logo của Ethereum Dark Ethereum Dark
09/2017
ETHD
3.199 USD
81.454.006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.200.000
0 USD
1.93% 6%
8489
132 Biểu tượng logo của FOFAR FOFAR
07/2024 / Base Blockchain
FOFAR *
0,0002513311 USD
6,3989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 956.720.000
6.124 USD
14.57% -37%
5186
133 Biểu tượng logo của Global Commercial Business Global Commercial Business
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
GCB *
0,22 USD
5.662 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
128.889 USD
-0.60% -0%
3506
134 Biểu tượng logo của Wrapped Islamic Coin Wrapped Islamic Coin
10/2023
WISLM
0,0540843395 USD
1.377 đ
49.870.960 USD
922.096.119 (5%)
Tổng: 20.097.951.868
25.527 USD
-0.37% 15%
526
135 Biểu tượng logo của Peplo Escobar Peplo Escobar
07/2024 / Base Blockchain
PEPLO *
0,0003711583 USD
9,4497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.037 USD
-7.53% -24%
4839
136 Biểu tượng logo của FEED EVERY GORILLA FEED EVERY GORILLA
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
FEG *
0,0003447063 USD
8,7762 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
89.906 USD
-2.84% 13%
3718
137 Biểu tượng logo của RUTH RUTH
07/2024 / Solana Blockchain
RUTH *
0,0000440823 USD
1,1223 đ
0 USD
N/A
Tổng: 998.963.996
31.970 USD
1.48% -29%
4226
138 Biểu tượng logo của Doogle Doogle
07/2024 / Solana Blockchain
DOOGLE *
0,0069256948 USD
176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.464.297 USD
-11.41% 34%
2723
139 Biểu tượng logo của Runesterminal Runesterminal
07/2024 / Runes Blockchain
RUNI *
1,10 USD
27.933 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
207.194 USD
11.15% 9%
3271
140 Biểu tượng logo của WINPRO WINPRO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
WPT *
5,78 USD
147.116 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.100.000
10.890 USD
-1.38% -10%
4896
141 Biểu tượng logo của Cryptopia Cryptopia
07/2022 / Ethereum Blockchain
TOS *
0,0006637153 USD
16,8982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
14.738 USD
-0.22% -73%
4675
142 Biểu tượng logo của ALF ALF
07/2024 / Base Blockchain
ALF *
0,0000072067 USD
0,1835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
14.570 USD
2.09% -34%
4683
143 Biểu tượng logo của Amnis Staked Aptos coin Amnis Staked Aptos coin
06/2024 / Aptos Blockchain
STAPT *
6,93 USD
176.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.709.351
52.537 USD
5.09% 13%
9972
144 Biểu tượng logo của ETHEREUMPLUS ETHEREUMPLUS
07/2024 / Ethereum Blockchain
ETP *
0,12 USD
3.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
9.309 USD
12.30% -79%
4973
145 Biểu tượng logo của CATERPILLAR CATERPILLAR
07/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CPL *
0,0000000067 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000.000
1.884 USD
-12.88% 66%
5713
146 Biểu tượng logo của Meme Man Meme Man
07/2024 / Ethereum Blockchain
MAN *
0,0000004729 USD
0,0120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.312 USD
-6.61% -24%
5863
147 Biểu tượng logo của SIA AI SIA AI
05/2024 / Ethereum Blockchain
$SIA *
0,0003338315 USD
8,4993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.265 USD
-6.36% -26%
5636
148 Biểu tượng logo của Marvin on Base Marvin on Base
07/2024 / Base Blockchain
MOB *
0,0000001116 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000.000
569 USD
4.43% -96%
6203
149 Biểu tượng logo của Qudefi Qudefi
07/2024 / Ethereum Blockchain
QDFI *
0,0542815592 USD
1.382 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.878.631 USD
33.23% 77%
2690
150 Biểu tượng logo của SheiShei SheiShei
07/2024 / Ethereum Blockchain
SHEI *
0,0000000008 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000
115.932 USD
-22.02% -48%
3572
151 Biểu tượng logo của CHEWY (Ethereum) CHEWY (Ethereum)
07/2024 / Ethereum Blockchain
CHWY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
87 USD
1.49% -59%
6958
152 Biểu tượng logo của Pink Hood Froglicker Pink Hood Froglicker
07/2024 / Ethereum Blockchain
FROGLIC *
0,0008888885 USD
22,6311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
573.884 USD
60.20% 69%
2912
153 Biểu tượng logo của HeyFlork HeyFlork
07/2024 / Ethereum Blockchain
FLORK *
0,0039973207 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
127.814 USD
-15.36% -12%
3511
154 Biểu tượng logo của COFFEE COFFEE
07/2024 / Solana Blockchain
$COFEEE *
0,0253369149 USD
645 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999
165.070 USD
0.74% -28%
3381
155 Biểu tượng logo của DawnStar Finance DawnStar Finance
08/2022 / Polygon Blockchain
DSF *
0,0000178419 USD
0,4543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
0.00% 12%
9181
156 Biểu tượng logo của Gaming Stars Gaming Stars
07/2024 / Solana Blockchain
GAMES *
0,0034426481 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.002
81.799 USD
-10.60% 17%
3766
157 Biểu tượng logo của Royal Finance Coin Royal Finance Coin
06/2024 / Base Blockchain
RFC *
0,0193323065 USD
492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
11.213 USD
-0.17% 10%
4879
158 Biểu tượng logo của Quick Transfer coin Quick Transfer coin
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QTCC *
0,0001581114 USD
4,0255 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000
0 USD
0.05% 0%
8782
159 Biểu tượng logo của Nigella Coin Nigella Coin
07/2024
NIGELLA
7,05 USD
179.586 đ
0 USD
N/A
Tổng: 188.000.000
122.535 USD
0.03% -5%
3532
160 Biểu tượng logo của Spike Spike
07/2024 / Solana Blockchain
SPIKE *
0,0256876482 USD
654 đ
24.607.868 USD
957.964.983 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
7.040.360 USD
-18.02% -30%
718
161 Biểu tượng logo của Zeta Zeta
07/2024 / Solana Blockchain
ZEX *
0,0546876854 USD
1.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.059.694 USD
-13.30% -28%
2678
162 Biểu tượng logo của TeiTei TeiTei
07/2024 / Ethereum Blockchain
TEITEI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
286 USD
15.77% -67%
6490
163 Biểu tượng logo của VitnixX VitnixX
11/2021 / Polygon Blockchain
VTC *
0,50 USD
12.833 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.373 USD
0.16% 0%
5170
164 Biểu tượng logo của Bahamas Bahamas
07/2024 / Ethereum Blockchain
BAHAMAS *
0,0000091343 USD
0,2326 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.504 USD
-2.98% -22%
5802
165 Biểu tượng logo của Battle of Memes Battle of Memes
07/2024 / Solana Blockchain
BAOM *
0,0006174586 USD
15,7205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78.398 USD
0.80% -63%
3788
166 Biểu tượng logo của DorkVader DorkVader
06/2024 / Solana Blockchain
DORKVADER *
0,000450117 USD
11,4600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 669.999.998
0 USD
0.00% 1%
9817
167 Biểu tượng logo của GROOVE GROOVE
07/2024 / Base Blockchain
GROOVE *
0,0014974808 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
382.552 USD
-12.38% -16%
3022
168 Biểu tượng logo của Chacha Chacha
07/2024 / Ethereum Blockchain
CHACHA *
0,0000001125 USD
0,0029 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
1.728 USD
-3.57% -44%
5752
169 Biểu tượng logo của QUBY QUBY
06/2023 / Ethereum Blockchain
QUBY *
0,0058673711 USD
149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.277 USD
-8.88% -20%
4185
170 Biểu tượng logo của Boggy Coin Boggy Coin
07/2024 / Solana Blockchain
BOGGY *
0,0001237729 USD
3,1513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
19.907 USD
-14.71% -41%
4513
171 Biểu tượng logo của Boysclub on Base Boysclub on Base
07/2024 / Base Blockchain
BOYS *
0,0137895441 USD
351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
37.233 USD
-0.44% 4%
4160
172 Biểu tượng logo của LANDWOLF LANDWOLF
06/2024 / Ethereum Blockchain
LANDWOLF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
3.400 USD
0.90% -28%
5451
173 Biểu tượng logo của Tard Tard
06/2024 / Solana Blockchain
TARD *
0,0001005079 USD
2,5589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.996
2.961 USD
-9.37% -72%
5511
174 Biểu tượng logo của CHEWY CHEWY
06/2024 / Solana Blockchain
CHWY *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.069.000.000.000.000
306.027 USD
-13.61% 26%
3117
175 Biểu tượng logo của THE BIG LEZ SHOW THE BIG LEZ SHOW
06/2024 / Solana Blockchain
BIGLEZ *
0,0000147484 USD
0,3755 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.100.000.000
547 USD
-9.45% -69%
6220
176 Biểu tượng logo của NeyroAI NeyroAI
06/2024 / Ethereum Blockchain
NAI *
15,06 USD
383.539 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
402 USD
-1.31% -3%
6347
177 Biểu tượng logo của Michi Michi
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
MICHI *
0,0023487656 USD
60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
495.106 USD
18.49% 10.295%
2948
178 Biểu tượng logo của Edge Video AI Edge Video AI
06/2024 / Polygon Blockchain
FAST *
0,0602689956 USD
1.534 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.291 USD
-0.55% -50%
4598
179 Biểu tượng logo của FAST FAST
06/2024 / Near Blockchain
FAST *
0,19 USD
4.936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
17.534 USD
2.65% 4%
4682
180 Biểu tượng logo của MetalCore MetalCore
05/2024 / Ethereum Blockchain
MCG *
0,0048913198 USD
125 đ
1.855.427 USD
379.330.469 (13%)
Tổng: 3.000.000.000
439.903 USD
-9.45% 7%
1554
181 Biểu tượng logo của Brainz Finance Brainz Finance
06/2024 / Ethereum Blockchain
BRAINZ *
0,0000988827 USD
2,5176 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
0.00% 3%
9822
182 Biểu tượng logo của MAGA Momiji MAGA Momiji
06/2024 / Ethereum Blockchain
MOMIJI *
0,0000260682 USD
0,6637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.154 USD
15.75% 15%
5658
183 Biểu tượng logo của ANDY ANDY
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ANDY *
0,0000017038 USD
0,0434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
167.709 USD
-41.91% -95%
3382
184 Biểu tượng logo của ANDY (BSC) ANDY (BSC)
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
ANDY *
0,0000007715 USD
0,0196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
22.275 USD
-10.11% -40%
4460
185 Biểu tượng logo của Kangamoon Kangamoon
05/2024 / Ethereum Blockchain
KANG *
0,0557110847 USD
1.418 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
267.254 USD
-0.06% -34%
3167
186 Biểu tượng logo của THE BIG DEBATE THE BIG DEBATE
06/2024 / Ethereum Blockchain
TBD *
0,0002424611 USD
6,1731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
62.592 USD
-57.90% -81%
3884
187 Biểu tượng logo của Synapse Network Synapse Network
06/2021 / zkSync Era Blockchain
zkSNP *
0,0070442011 USD
179 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
-0.01% -0%
8818
188 Biểu tượng logo của RAFF the Giraffe RAFF the Giraffe
06/2024 / Solana Blockchain
RAFF *
0,0012663872 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.991
438 USD
1.19% -50%
6313
189 Biểu tượng logo của My Lovely Planet My Lovely Planet
06/2024 / Polygon Blockchain
MLC *
0,20 USD
5.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
72.630 USD
-7.61% -4%
3823
190 Biểu tượng logo của Flappy Flappy
06/2024 / Solana Blockchain
$FLAPPY *
0,0000052303 USD
0,1332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.719
14.167 USD
17.77% -49%
4714
191 Biểu tượng logo của Mad Penguin Mad Penguin
06/2024 / Solana Blockchain
MAD *
0,000072077 USD
1,8351 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.952 USD
-6.89% -66%
4733
192 Biểu tượng logo của OG Mickey OG Mickey
06/2024 / Base Blockchain
MICKEY *
0,0005813203 USD
14,8004 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.880 USD
3.64% -38%
5133
193 Biểu tượng logo của ANyONe Protocol ANyONe Protocol
06/2024 / Ethereum Blockchain
ANYONE *
1,09 USD
27.826 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
606.872 USD
0.85% -21%
2899
194 Biểu tượng logo của Memes Make It Possible Memes Make It Possible
06/2024 / Solana Blockchain
MMIP *
0,0002561939 USD
6,5227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.035
81.662 USD
-23.85% 86%
3768
195 Biểu tượng logo của SOL ETF SOL ETF
06/2024 / Solana Blockchain
SOLETF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000.000.000
6.385 USD
-9.98% -18%
5169
196 Biểu tượng logo của IQ Global IQ Global
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
IQT *
0,0057023623 USD
145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.141 USD
3.61% 2%
4074
197 Biểu tượng logo của KinetixFi KinetixFi
06/2024
KAI
0,0083032399 USD
211 đ
0 USD
N/A
45.158 USD
3.84% -23%
4059
198 Biểu tượng logo của Beny Bad Boy Beny Bad Boy
06/2024 / XDC Network Blockchain
BBB *
0,0000151822 USD
0,3865 đ
0 USD
N/A
69 USD
-5.44% -1%
7050
199 Biểu tượng logo của CreBit CreBit
06/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
CBAB *
0,000402496 USD
10,2475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
536.174 USD
16.85% 4%
2927
200 Biểu tượng logo của Fautor Fautor
06/2024 / Ethereum Blockchain
FTR *
0,82 USD
20.891 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
2.088.297 USD
0.02% 35%
2675

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.