1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: BNB (3197) - Ethereum (3350) - TRON (94) - OKC Token (10) - Wanchain (9) - Cronos (50) - Solana (347) - Polygon (256) - XDC Network (8) - Avalanche (182) - Fantom (98) - XRP (22) - Klaytn (63) - IoTeX (6) - Chiliz (44) - Neo (9) - Terra Classic (9) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (27) - Bitgert (3) - Cardano (31) - Arbitrum (35) - Dogechain (2) - Cosmos (18) - Waves (7) - Secret (2) - RSK Smart Bitcoin (2) - VeChain (7) - Stellar (10) - Ontology (1) - Algorand (18) - Aurora (2) - Boba Network (1) - KuCoin Token (6) - Fuse Network (3) - Oasis Network (3) - MetisDAO (13) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (16) - Terra (9) - Polkadot (1) - Huobi Token (26) - Karura (1) - Gnosis (5) - IOST (1) - Optimism (9) - DeFi Kingdoms (3) - Moonbeam (8) - Moonriver (9) - Arbitrum Nova (1) - Bitcoin Cash (2) - Tezos (11) - Aptos (4) - Fusion (1) - MultiversX (Elrond) (16) - Astar (1) - NEAR Protocol (7) - Velas (1) - Stacks (3) - SORA (2) - Bitcicoin (23) - Cube Network (1) - Hedera (3) - Meter Governance (1) - NEM (1) - Everscale (4) - KardiaChain (5) - EthereumPoW (8) - Elrond (16) - Elastos (1) - Songbird (1) - Dogecoin (5) - Conflux (1) - CANTO (3) - Ethereum Classic (2) - Telos (2) - Super Zero Protocol (1) - Osmosis (1) -

08/12/2022 00:17

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Digimon Rabbit Digimon Rabbit
12/2022 / BNB Blockchain
DRB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
592.988 USD
30.98% 31%
2816
2 Biểu tượng logo của Black Dragon Society Black Dragon Society
12/2022 / Ethereum Blockchain
BDS *
0,0000089654 USD
0,2153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.189.489 USD
51.96% 52%
2721
3 Biểu tượng logo của Primal (new) Primal (new)
09/2022 / BNB Blockchain
PRM *
0,003286466 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.858 USD
-22.67% -23%
5433
4 Biểu tượng logo của Meta Space 2045 Meta Space 2045
12/2022 / BNB Blockchain
MTW *
0,0208161014 USD
500 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
18.582 USD
0.24% 0%
4402
5 Biểu tượng logo của Mundocrypto Mundocrypto
08/2022
MCT
0,42 USD
9.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
2.607.752 USD
103.38% 103%
2654
6 Biểu tượng logo của WAGIE WAGIE
12/2022 / Ethereum Blockchain
WAGIE *
0,54 USD
13.060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.499.928 USD
-21.23% -21%
2694
7 Biểu tượng logo của stake.link stake.link
12/2022 / Ethereum Blockchain
SDL *
0,68 USD
16.402 đ
0 USD
N/A
Tổng: 260.000.000
184.481 USD
-12.92% -13%
3215
8 Biểu tượng logo của Swapify Swapify
12/2022 / Ethereum Blockchain
SWIFY *
0,0068970898 USD
166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
197.922 USD
39.01% 39%
3180
9 Biểu tượng logo của OpenAI ERC OpenAI ERC
12/2022 / Ethereum Blockchain
OPENAI ERC *
0,0134574023 USD
323 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
456.762 USD
37.91% 38%
2880
10 Biểu tượng logo của Stride Staked Atom Stride Staked Atom
09/2022 / Cosmos Blockchain
STATOM *
10,06 USD
241.690 đ
0 USD
N/A
106.467 USD
-5.05% -5%
3448
11 Biểu tượng logo của Adventurer Gold Adventurer Gold
12/2022 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,0490149752 USD
1.177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
606.178 USD
1936.73% 1.937%
2812
12 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Cosmos Blockchain
STRD *
0,54 USD
13.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
35.634 USD
-3.47% -3%
4097
13 Biểu tượng logo của Foundation Foundation
12/2022 / Ethereum Blockchain
FND *
0,0000009096 USD
0,0218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
7.441 USD
0.82% 1%
4892
14 Biểu tượng logo của REGENT COIN REGENT COIN
12/2022 / BNB Blockchain
REGENT *
5,00 USD
120.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.900.000
53.766 USD
5.72% 6%
3842
15 Biểu tượng logo của VRJAM VRJAM
10/2022 / Polygon Blockchain
VRJAM *
0,0105132866 USD
253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.120 USD
-11.81% -11%
4110
16 Biểu tượng logo của WAHED PROJECTS LTD WAHED PROJECTS LTD
12/2022 / BNB Blockchain
WAHED *
0,0062974013 USD
151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
98.999 USD
-17.92% -18%
3479
17 Biểu tượng logo của MxmBoxcEus Token MxmBoxcEus Token
12/2022 / BNB Blockchain
MBE *
0,16 USD
3.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
2.316.674 USD
92.84% 93%
2658
18 Biểu tượng logo của Alpha Shares (New) Alpha Shares (New)
02/2022 / Avalanche Blockchain
$ALPHA *
0,73 USD
17.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
28.676 USD
31.79% 35%
4212
19 Biểu tượng logo của FINL FINL
11/2022 / Ethereum Blockchain
FIN *
9,44 USD
226.859 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
14.660 USD
0.40% 4%
4514
20 Biểu tượng logo của SPORTZCHAIN SPORTZCHAIN
11/2021 / Polygon Blockchain
SPN *
0,0002990191 USD
7,1824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
78.046 USD
-1.97% -2%
3611
21 Biểu tượng logo của Catvills Coin Catvills Coin
12/2022 / BNB Blockchain
CATVILLS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.680 USD
-8.68% 30%
4880
22 Biểu tượng logo của Meta Sports Meta Sports
11/2022 / BNB Blockchain
MSG *
0,0000752106 USD
1,8066 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
221.037 USD
-59.69% -91%
3134
23 Biểu tượng logo của Atlas Navi Atlas Navi
12/2022 / Ethereum Blockchain
NAVI *
0,0657040918 USD
1.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
92.917 USD
2.15% 2%
3517
24 Biểu tượng logo của Pokemon Play Pokemon Play
12/2022 / BNB Blockchain
PPC *
2,67 USD
64.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
19.031 USD
-3.79% 39%
4392
25 Biểu tượng logo của Christmas Floki Christmas Floki
12/2022 / BNB Blockchain
FLOC *
0,0000007391 USD
0,0178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
25.636 USD
-4.25% -27%
4252
26 Biểu tượng logo của Black Token Black Token
12/2022 / BNB Blockchain
BLACK *
0,0007031143 USD
16,8888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
207.793 USD
-14.19% -31%
3157
27 Biểu tượng logo của HolyGrails.io HolyGrails.io
11/2022 / Solana Blockchain
HOLY *
2,26 USD
54.396 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
45.211 USD
-19.38% -6%
3961
28 Biểu tượng logo của Interport Token Interport Token
12/2022 / Ethereum Blockchain
ITP *
1,21 USD
29.182 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
3.186 USD
-1.37% -4%
5209
29 Biểu tượng logo của STRX Finance STRX Finance
12/2022 / TRON Blockchain
SFI *
0,0535093038 USD
1.285 đ
0 USD
N/A
228 USD
-3.42% -4%
6219
30 Biểu tượng logo của xMATIC xMATIC
12/2022 / Polygon Blockchain
XMATIC *
0,90 USD
21.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.506
989 USD
0.71% -6%
5659
31 Biểu tượng logo của SCI Coin SCI Coin
12/2022 / BNB Blockchain
SCI *
2,09 USD
50.157 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.243 USD
-0.38% 12%
5011
32 Biểu tượng logo của pETH pETH
12/2022 / Ethereum Blockchain
PETH *
1.337 USD
32.124.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.316
5.722 USD
-2.01% -6%
4988
33 Biểu tượng logo của Meta Dance Meta Dance
12/2022 / Klaytn Blockchain
MDT *
0,0230014656 USD
552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
41.287 USD
-3.28% 8%
4028
34 Biểu tượng logo của Digihealth Digihealth
12/2022 / BNB Blockchain
DGH *
0,0139908915 USD
336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.215 USD
2.71% -21%
4456
35 Biểu tượng logo của Fable Of The Shiba Fable Of The Shiba
12/2022 / Ethereum Blockchain
SYRANT *
0,0001210417 USD
2,9074 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
54.160 USD
-25.51% -35%
3835
36 Biểu tượng logo của hiPENGUINS hiPENGUINS
12/2022 / Ethereum Blockchain
HIPENGUINS *
0,0050573222 USD
121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.000.000
748.273 USD
-21.86% 15%
2772
37 Biểu tượng logo của SubDAO SubDAO
10/2021
GOV
0,0302032034 USD
725 đ
0 USD
N/A
481.634 USD
-0.64% -11%
2867
38 Biểu tượng logo của Fireal Fireal
12/2022 / BNB Blockchain
FRL *
0,28 USD
6.794 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
140.787 USD
5.94% 2%
3326
39 Biểu tượng logo của Radiant Radiant
12/2022
RXD
0,0023223488 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
101.942 USD
19.95% 61%
3471
40 Biểu tượng logo của Falcon Falcon
12/2022 / BNB Blockchain
FLN *
0,0003985072 USD
9,5721 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
158.759 USD
-8.51% -14%
3281
41 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,26 USD
6.261 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.888 USD
5.65% 74%
5032
42 Biểu tượng logo của METAVILL METAVILL
03/2022 / BNB Blockchain
MV *
0,0002798828 USD
6,7228 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
14.328 USD
-10.50% -42%
4526
43 Biểu tượng logo của AptosLaunch Token AptosLaunch Token
10/2022
ALT
0,0635040464 USD
1.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
159.150 USD
-10.54% 2%
3279
44 Biểu tượng logo của Airtnt Airtnt
12/2022 / Polygon Blockchain
AIRTNT *
0,0222934205 USD
535 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
139.970 USD
3.69% 214%
3331
45 Biểu tượng logo của Reach DAO Reach DAO
11/2022 / BNB Blockchain
READ *
0,0006482333 USD
15,5706 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
2.561 USD
-12.51% -24%
5317
46 Biểu tượng logo của India Coin India Coin
11/2021 / BNB Blockchain
XINDIA *
0,0000001772 USD
0,0043 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
93.024 USD
-3.02% -5%
3514
47 Biểu tượng logo của X-MASK Coin X-MASK Coin
12/2022 / BNB Blockchain
XMC *
13,59 USD
326.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
30.708 USD
0.85% 6%
4188
48 Biểu tượng logo của Drunk Skunks DC Drunk Skunks DC
12/2022 / BNB Blockchain
STINK *
0,0012494059 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.348 USD
-28.29% 76%
5081
49 Biểu tượng logo của ExodusExt ExodusExt
12/2022 / BNB Blockchain
EXT *
0,0106891049 USD
257 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
31.285 USD
-34.03% -69%
4182
50 Biểu tượng logo của Xrp Classic Xrp Classic
12/2022 / BNB Blockchain
XRPC *
0,0017171582 USD
41 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
51.544 USD
-4.11% 60%
3862
51 Biểu tượng logo của Dynex Dynex
12/2022
DNX
0,16 USD
3.843 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
91.157 USD
-29.03% 22%
3526
52 Biểu tượng logo của PANGOLINU PANGOLINU
11/2022 / BNB Blockchain
PANGO *
0,0018275153 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27 USD
-3.29% -92%
6969
53 Biểu tượng logo của Balancer Boosted Aave USDT Balancer Boosted Aave USDT
05/2022 / Ethereum Blockchain
BB-A-USDT *
1,00 USD
24.111 đ
0 USD
N/A
98.642.678 USD
-0.03% -0%
2593
54 Biểu tượng logo của Balancer Boosted Aave DAI Balancer Boosted Aave DAI
06/2022 / Ethereum Blockchain
BB-A-DAI *
1,00 USD
24.052 đ
0 USD
N/A
9.422.081 USD
-0.00% -0%
2610
55 Biểu tượng logo của Balancer Boosted Aave USDC Balancer Boosted Aave USDC
05/2022 / Ethereum Blockchain
BB-A-USDC *
1,00 USD
24.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.192.296.858.534.830
92.020.626 USD
-0.02% 0%
2594
56 Biểu tượng logo của WeSendit WeSendit
07/2022 / BNB Blockchain
WSI *
0,21 USD
5.105 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
71.174 USD
-1.12% 21%
3664
57 Biểu tượng logo của FNCY FNCY
12/2022
FNCY
0,075929369 USD
1.824 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
141.465 USD
-5.45% -24%
3323
58 Biểu tượng logo của Arnoya classic Arnoya classic
11/2022 / Ethereum Blockchain
ARNC *
0,0285131429 USD
685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000
29.110 USD
3.09% -30%
4206
59 Biểu tượng logo của Poke Play Poke Play
12/2022 / BNB Blockchain
PLC *
3,08 USD
74.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
67.254 USD
-10.14% 61%
3690
60 Biểu tượng logo của PEPE.bet PEPE.bet
11/2022 / Ethereum Blockchain
PEPEBET *
0,0007537924 USD
18,1061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.011 USD
-4.01% -17%
5234
61 Biểu tượng logo của SpillWays SpillWays
12/2022 / Ethereum Blockchain
SPILLWAYS *
0,0032053199 USD
77 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
8.950 USD
-8.27% -27%
4821
62 Biểu tượng logo của DeFi² DeFi²
12/2022 / Ethereum Blockchain
DFX *
0,39 USD
9.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 989.041
50.173 USD
-13.68% -12%
3884
63 Biểu tượng logo của NUGEN COIN NUGEN COIN
12/2022
NUGEN
0,0977062257 USD
2.347 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
145.406 USD
-0.71% 1%
3313
64 Biểu tượng logo của NEXUSPAD PROTOCOL NEXUSPAD PROTOCOL
12/2022 / BNB Blockchain
NEXUS *
0,0180539386 USD
434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
14.636 USD
-11.05% -80%
4517
65 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022
HOOK
2,33 USD
55.918 đ
116.399.685 USD
50.000.000 (10%)
Tổng: 500.000.000
127.637.139 USD
3.71% 2%
225
66 Biểu tượng logo của Wrestling Shiba Wrestling Shiba
12/2022 / BNB Blockchain
WWE *
0,0000000749 USD
0,0018 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
9.273 USD
-97.82% -97%
4801
67 Biểu tượng logo của VoxNET VoxNET
12/2022 / Ethereum Blockchain
VXON *
0,21 USD
5.121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.349 USD
-4.64% -10%
5347
68 Biểu tượng logo của GianniDoge Esport GianniDoge Esport
12/2022 / BNB Blockchain
GDE *
0,0000095022 USD
0,2282 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
603 USD
-3.58% -100%
5858
69 Biểu tượng logo của RocketVerse RocketVerse
12/2022 / BNB Blockchain
RKV *
0,0000039564 USD
0,0950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
5.023 USD
4.96% 26%
5021
70 Biểu tượng logo của Bull Flag Bull Flag
12/2022 / BNB Blockchain
BFL *
0,0004685152 USD
11,2537 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.996
221 USD
-2.86% -91%
6235
71 Biểu tượng logo của Givewell Inu Givewell Inu
11/2022 / Ethereum Blockchain
GINU *
0,0002462326 USD
5,9145 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
98.166 USD
2.14% -32%
3487
72 Biểu tượng logo của Carecoin Carecoin
11/2022 / Ethereum Blockchain
CARE *
0,0051914789 USD
125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
1.887.881 USD
-12.45% -63%
2667
73 Biểu tượng logo của Setter Protocol Setter Protocol
11/2022 / BNB Blockchain
SET *
0,0080451195 USD
193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.969.999
22.697 USD
16.78% -54%
4305
74 Biểu tượng logo của BattleForTEN BattleForTEN
11/2022 / BNB Blockchain
BFT *
0,0000061884 USD
0,1486 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.254 USD
-23.65% -65%
5199
75 Biểu tượng logo của Wrapped Evmos Wrapped Evmos
05/2022
WEVMOS
0,49 USD
11.650 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-9.26% -27%
8979
76 Biểu tượng logo của MarblePrix MarblePrix
11/2022 / Ethereum Blockchain
MARBLEX7 *
0,0001964746 USD
4,7193 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
174 USD
-3.27% -30%
6334
77 Biểu tượng logo của NUSA NUSA
11/2022 / BNB Blockchain
Nusa *
15,72 USD
377.657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
5.395 USD
-1.92% -5%
5004
78 Biểu tượng logo của QatarGrow QatarGrow
11/2022 / BNB Blockchain
QATARGROW *
0,0000247118 USD
0,5936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
230 USD
0.30% -52%
6215
79 Biểu tượng logo của OpenXSwap Gov. Token OpenXSwap Gov. Token
11/2022 / Optimism Blockchain
XOPENX *
0,18 USD
4.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.000.000
412 USD
-6.00% -7%
6013
80 Biểu tượng logo của Tokerr Tokerr
11/2022 / BNB Blockchain
TOKR *
0,23 USD
5.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.319 USD
0.60% -38%
5548
81 Biểu tượng logo của CentroFi CentroFi
11/2022 / BNB Blockchain
CENTRO *
0,0001616489 USD
3,8828 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
408 USD
-5.38% -96%
6019
82 Biểu tượng logo của aUSDC aUSDC
11/2022 / Polygon Blockchain
AUSDC *
0,99 USD
23.741 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.859
260 USD
-0.70% -2%
6168
83 Biểu tượng logo của AGX Coin AGX Coin
11/2022 / Avalanche Blockchain
AGX *
0,74 USD
17.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.730.584
1.348 USD
2.82% 7%
5543
84 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,0457730218 USD
1.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
352.581 USD
7.03% 11%
2958
85 Biểu tượng logo của Goatfi Goatfi
11/2022 / BNB Blockchain
GFI *
0,0000758203 USD
1,8212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
0 USD
-0.09% -65%
8976
86 Biểu tượng logo của Nitro Nitro
11/2022 / BNB Blockchain
NITRO *
0,0044531031 USD
107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
259.599 USD
-16.72% -45%
3066
87 Biểu tượng logo của Hippo Wallet Token (HPO) Hippo Wallet Token (HPO)
10/2022 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0030546202 USD
73 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000.000
4.901 USD
0.59% 1%
5030
88 Biểu tượng logo của Croatian FF Fan Token Croatian FF Fan Token
11/2022 / Polygon Blockchain
VATRENI *
0,71 USD
17.079 đ
0 USD
N/A
20.605 USD
-11.51% -19%
4353
89 Biểu tượng logo của Football Fan App Football Fan App
11/2022
FNC
0,0101276453 USD
243 đ
0 USD
N/A
60.695 USD
0.31% 1%
3760
90 Biểu tượng logo của Bored Candy City Bored Candy City
11/2022 / Cronos Blockchain
CANDY *
0,0653196756 USD
1.569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.914.712
23.059 USD
-2.73% 2%
4296
91 Biểu tượng logo của Alfheim Finance Alfheim Finance
01/2022 / Avalanche Blockchain
AFM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
0.00% 0%
8595
92 Biểu tượng logo của CUBIX CUBIX
11/2022 / Polygon Blockchain
CUBIX *
0,0061103993 USD
147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
93.021 USD
1.22% -1%
3515
93 Biểu tượng logo của Soccer Vs Soccer Vs
11/2022 / BNB Blockchain
GOALS *
0,0001499754 USD
3,6024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
66 USD
-3.98% -14%
6668
94 Biểu tượng logo của AUX Coin AUX Coin
11/2022 / Avalanche Blockchain
AUX *
0,0566093753 USD
1.360 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.603.029
17.876 USD
0.12% -1%
4415
95 Biểu tượng logo của Phenix Finance (Polygon) Phenix Finance (Polygon)
11/2022 / Polygon Blockchain
PHNX *
0,0453694938 USD
1.090 đ
0 USD
N/A
16.977 USD
-11.03% -20%
4436
96 Biểu tượng logo của LUSD Chicken Bonds LUSD Chicken Bonds
10/2022 / Ethereum Blockchain
BLUSD *
1,22 USD
29.417 đ
0 USD
N/A
10.828 USD
-0.55% 1%
4726
97 Biểu tượng logo của Space Rebase XUSD Space Rebase XUSD
11/2022 / Polygon Blockchain
XUSD *
1,02 USD
24.533 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.627
1.361 USD
0.86% -1%
5541
98 Biểu tượng logo của hiGAZERS hiGAZERS
11/2022 / Ethereum Blockchain
HIGAZERS *
0,033412129 USD
803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000
895.213 USD
-2.48% 60%
2747
99 Biểu tượng logo của LODE Token LODE Token
11/2022 / Avalanche Blockchain
LODE *
4,99 USD
119.807 đ
0 USD
N/A
Tổng: 77.000.000
8.354 USD
-3.15% -5%
4846
100 Biểu tượng logo của Safemoon 1996 Safemoon 1996
11/2022 / BNB Blockchain
SM96 *
0,0124626809 USD
299 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.347 USD
-2.93% -49%
4847
101 Biểu tượng logo của Risecoin Risecoin
11/2022 / BNB Blockchain
RSC *
0,0017742251 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.297 USD
6.11% 0%
5553
102 Biểu tượng logo của Legends Legends
11/2022 / BNB Blockchain
FWCL *
3,22 USD
77.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
641.278 USD
-2.24% -10%
2794
103 Biểu tượng logo của Big Crypto Game Big Crypto Game
11/2022 / BNB Blockchain
CRYPTO *
1,19 USD
28.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
159.616 USD
13.17% -8%
3277
104 Biểu tượng logo của CR7DAO CR7DAO
11/2022 / BNB Blockchain
CR7 *
0,0000000099 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000.000
167 USD
-2.77% -22%
6350
105 Biểu tượng logo của Cash Driver Cash Driver
11/2022 / BNB Blockchain
CD *
0,0000011187 USD
0,0269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
13 USD
-36.08% -82%
7177
106 Biểu tượng logo của Krogan Krogan
03/2022 / MultiversX (Elrond) Blockchain
KRO *
0,0019801195 USD
48 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
457 USD
1.38% -2%
5977
107 Biểu tượng logo của REDANCOIN REDANCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
REDAN *
0,0290558514 USD
698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.157 USD
42.78% 19%
4578
108 Biểu tượng logo của BabyFootball BabyFootball
11/2022 / BNB Blockchain
CUP *
0,0004857216 USD
11,6670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
-1.90% -10%
8977
109 Biểu tượng logo của BattleFly BattleFly
11/2022 / Arbitrum Blockchain
GFLY *
4,14 USD
99.496 đ
0 USD
N/A
39.444 USD
9.27% 14%
4057
110 Biểu tượng logo của ELLERIUM ELLERIUM
11/2022 / Arbitrum Blockchain
ELM *
1,67 USD
40.067 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
25.087 USD
6.04% 22%
4266
111 Biểu tượng logo của Trillant Trillant
11/2022 / Ethereum Blockchain
TRI *
0,0360122946 USD
865 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
228.096 USD
7.04% -65%
3125
112 Biểu tượng logo của Pomerium Pomerium
11/2022 / BNB Blockchain
PMR *
0,0014300775 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
207 USD
-1.92% -4%
6258
113 Biểu tượng logo của AS Monaco Fan Token AS Monaco Fan Token
11/2022 / Chiliz Blockchain
ASM *
1,10 USD
26.466 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
170.557 USD
-2.32% -4%
3252
114 Biểu tượng logo của Alluo Alluo
04/2022 / Ethereum Blockchain
ALLUO *
0,0567930435 USD
1.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
0 USD
-2.34% -5%
8718
115 Biểu tượng logo của Crypto Soccer Crypto Soccer
11/2022 / BNB Blockchain
$CRS *
0,0000215514 USD
0,5177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.034 USD
-30.42% -63%
5232
116 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / BNB Blockchain
ALT *
0,48 USD
11.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.298.371 USD
-3.49% -30%
2617
117 Biểu tượng logo của World Bet Inu World Bet Inu
11/2022 / Ethereum Blockchain
WBI *
0,0000169405 USD
0,4069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% -15%
8978
118 Biểu tượng logo của Snowflake Snowflake
11/2022 / Polygon Blockchain
$SNOW *
0,0052639323 USD
126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
13.342 USD
3.43% 15%
4569
119 Biểu tượng logo của Curve.fi FRAX/USDC Curve.fi FRAX/USDC
11/2022 / Ethereum Blockchain
CRVFRAX *
1,00 USD
23.920 đ
0 USD
N/A
433.756 USD
0.29% -0%
2893
120 Biểu tượng logo của Parrotly Parrotly
11/2022 / Polygon Blockchain
PBIRB *
0,0000002643 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 974.843.776.737
11 USD
-3.03% 3%
7211
121 Biểu tượng logo của Scary Bunny Scary Bunny
11/2022 / BNB Blockchain
SB *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
274 USD
-3.92% -6%
6153
122 Biểu tượng logo của VICUNA VICUNA
11/2022 / BNB Blockchain
VINA *
0,16 USD
3.735 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000.000
288.544 USD
0.00% -7%
3025
123 Biểu tượng logo của WJEWEL WJEWEL
11/2022 / DeFi Kingdoms Blockchain
WJEWEL *
0,29 USD
6.858 đ
0 USD
N/A
513.821 USD
-0.15% 4%
2848
124 Biểu tượng logo của LOCKER Token LOCKER Token
11/2022 / Ethereum Blockchain
LKT *
0,0028755596 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
114 USD
-2.69% -12%
6472
125 Biểu tượng logo của Hati Hati
11/2022 / Ethereum Blockchain
HATI *
0,000000001 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666.666.666.666
61.714 USD
-7.45% -30%
3748
126 Biểu tượng logo của FibSWAP DEx FibSWAP DEx
07/2021 / Polygon Blockchain
FIBO *
0,0754323235 USD
1.812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.547 USD
-5.72% -8%
5499
127 Biểu tượng logo của Mooner Mooner
03/2022 / BNB Blockchain
MNR *
0,0028914742 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24 USD
0.25% -5%
7001
128 Biểu tượng logo của Dinerobet Dinerobet
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINERO *
0,0002403205 USD
5,7725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.344 USD
1.57% -35%
4746
129 Biểu tượng logo của BINGO BINGO
10/2022 / BNB Blockchain
BG *
0,0017621123 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
98.176 USD
-3.72% -8%
3486
130 Biểu tượng logo của Goal Champion Goal Champion
11/2022 / BNB Blockchain
GC *
0,0355755507 USD
855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
163 USD
-0.93% -12%
6362
131 Biểu tượng logo của 3xcalibur 3xcalibur
11/2022 / Arbitrum Blockchain
XCAL *
0,24 USD
5.654 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.000.000
61.208 USD
-0.87% 11%
3756
132 Biểu tượng logo của Venera Venera
11/2022 / BNB Blockchain
VSW *
0,0604550521 USD
1.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.660 USD
-0.10% -2%
4990
133 Biểu tượng logo của VeneraSwap VeneraSwap
11/2022 / BNB Blockchain
VSW *
0,0626921943 USD
1.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
-0.01% -0%
9170
134 Biểu tượng logo của Tail Tail
11/2022 / Ethereum Blockchain
TAIL *
0,0027774497 USD
67 đ
0 USD
N/A
Tổng: 353.907.197
28.476 USD
-0.62% 44%
4215
135 Biểu tượng logo của MUNT MUNT
04/2014
MUNT
0,0022056222 USD
53 đ
1.243.166 USD
563.635.131 (81%)
Tổng: 700.000.000
0 USD
0.00% -2%
1283
136 Biểu tượng logo của ShiblonMoon ShiblonMoon
12/2021 / Polygon Blockchain
SHIBLONMOON *
0,0000000016 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
0.00% 1%
8609
137 Biểu tượng logo của DOJO Coin DOJO Coin
11/2022 / BNB Blockchain
DOJO COIN *
0,0001637661 USD
3,9337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.971.628.000
78.255 USD
31.51% 62%
3609
138 Biểu tượng logo của Protectors of the Realm Protectors of the Realm
11/2022 / Ethereum Blockchain
WER1 *
0,0005203045 USD
12,4977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.300 USD
-6.59% 2%
5087
139 Biểu tượng logo của Jarvis Synthetic Euro Jarvis Synthetic Euro
11/2022 / Ethereum Blockchain
JEUR *
1,05 USD
25.295 đ
0 USD
N/A
166.017 USD
0.03% 2%
3263
140 Biểu tượng logo của Gold Guaranteed Coin Mining Gold Guaranteed Coin Mining
07/2022
GGCM
0,0701394949 USD
1.685 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
369.014 USD
-1.11% -2%
2945
141 Biểu tượng logo của XSwap Treasure XSwap Treasure
11/2022 / XDC Network Blockchain
XTT *
0,0008380534 USD
20,1300 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.384.338.057
52.383 USD
-6.68% -9%
3856
142 Biểu tượng logo của SBF Goes to Prison SBF Goes to Prison
11/2022 / Ethereum Blockchain
SBFP *
0,0587886505 USD
1.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
664 USD
2.04% -49%
5827
143 Biểu tượng logo của XETA XETA
08/2022 / Avalanche Blockchain
X3TA *
62,36 USD
1.497.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42.426 USD
-9.73% -28%
4005
144 Biểu tượng logo của Avatly Avatly
11/2022 / BNB Blockchain
AVA *
0,0021819782 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
153.399 USD
1.70% 6%
3297
145 Biểu tượng logo của Perp Inu Perp Inu
11/2022 / Arbitrum Blockchain
PERPI *
0,15 USD
3.544 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.808 USD
-5.90% -39%
5447
146 Biểu tượng logo của Starcro Starcro
08/2020
XSC
0,0466029695 USD
1.119 đ
0 USD
N/A
5 USD
-0.00% -65%
7371
147 Biểu tượng logo của STIPS STIPS
07/2019
STIPS
0,0018039234 USD
43 đ
0 USD
N/A
49 USD
-0.32% -0%
6759
148 Biểu tượng logo của YCLUB YCLUB
11/2022 / Ethereum Blockchain
SYC *
0,0266343833 USD
640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.250.000
12.370 USD
-5.09% -1%
4637
149 Biểu tượng logo của WCAPES WCAPES
10/2022
WCA
1,12 USD
27.019 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
86.044 USD
-1.01% 1%
3554
150 Biểu tượng logo của CrypWorld CrypWorld
11/2022
CWC
0,0894538356 USD
2.149 đ
0 USD
N/A
58.114 USD
-3.96% 3%
3788
151 Biểu tượng logo của In Meta Travel In Meta Travel
11/2022 / BNB Blockchain
IMT *
0,0005378496 USD
12,9191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.427 USD
-14.87% -100%
5332
152 Biểu tượng logo của CBFINU CBFINU
11/2022 / BNB Blockchain
CBFINU *
0,00000013 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
360.549 USD
4.09% 53%
2951
153 Biểu tượng logo của Powpad Powpad
11/2022 / EthereumPoW Blockchain
PP *
0,0001921964 USD
4,6166 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 16%
8975
154 Biểu tượng logo của BLUEART TOKEN BLUEART TOKEN
10/2022 / BNB Blockchain
BLA *
0,0113352971 USD
272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.000.000
4.478 USD
1.68% 11%
5065
155 Biểu tượng logo của Galaxy Finance Galaxy Finance
11/2022 / BNB Blockchain
GLF *
1,73 USD
41.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
178.687 USD
-1.99% -15%
3232
156 Biểu tượng logo của Global Smart Asset Global Smart Asset
12/2020
GSA
0,86 USD
20.673 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.000.000
0 USD
4.81% 5%
7936
157 Biểu tượng logo của Masterpiece Maker Masterpiece Maker
11/2022 / BNB Blockchain
MAMA *
0,0000047919 USD
0,1151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
182 USD
-2.02% -2%
6312
158 Biểu tượng logo của VIDT DAO VIDT DAO
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,0359232736 USD
863 đ
27.661.329 USD
770.011.370 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
4.502.150 USD
-3.52% -12%
470
159 Biểu tượng logo của LaEeb Token LaEeb Token
11/2022 / BNB Blockchain
LAEEB *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
17.077 USD
4.09% -5%
4431
160 Biểu tượng logo của OPX Finance OPX Finance
11/2022 / Optimism Blockchain
OPX *
3,84 USD
92.218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 833.333
68.921 USD
-9.80% 4%
3686
161 Biểu tượng logo của CoinFarm (new) CoinFarm (new)
10/2022 / BNB Blockchain
CFARM *
0,0363608225 USD
873 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
285 USD
-3.16% -4%
6135
162 Biểu tượng logo của The Paradox Metaverse The Paradox Metaverse
11/2022 / Ethereum Blockchain
PARADOX *
0,0438578857 USD
1.053 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
843.444 USD
-5.56% -17%
2755
163 Biểu tượng logo của MXGP Fan Token MXGP Fan Token
11/2022 / Bitcicoin Blockchain
MXGP *
0,0340021666 USD
817 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
6 USD
-0.00% 0%
7340
164 Biểu tượng logo của tGOLD tGOLD
09/2020 / Ethereum Blockchain
TXAU *
57,05 USD
1.370.221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.154
115 USD
0.62% 1%
6467
165 Biểu tượng logo của tSILVER tSILVER
05/2021 / Ethereum Blockchain
TXAG *
0,72 USD
17.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 917
14 USD
0.61% 1%
7156
166 Biểu tượng logo của AurusX AurusX
10/2020 / Ethereum Blockchain
AX *
2,74 USD
65.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
26 USD
-3.92% -10%
6982
167 Biểu tượng logo của Orbcity Orbcity
03/2022 / Klaytn Blockchain
ORB *
0,0356775595 USD
857 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.238 USD
-5.65% -20%
3978
168 Biểu tượng logo của Utopia USD Utopia USD
11/2022
UUSD
1,00 USD
23.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
215.110 USD
-0.04% 0%
3141
169 Biểu tượng logo của KIRA KIRA
11/2022 / Ethereum Blockchain
KIRA *
0,0008985845 USD
21,5840 đ
0 USD
N/A
Tổng: 369.000.000
1.539 USD
0.26% -0%
5518
170 Biểu tượng logo của Rebuschain Rebuschain
11/2022 / Osmosis Blockchain
REBUS *
0,0816551725 USD
1.961 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
240.805 USD
-6.52% -25%
3101
171 Biểu tượng logo của Pomeranian ETH Pomeranian ETH
11/2022 / Ethereum Blockchain
POM *
0,0047323573 USD
114 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
32.792 USD
-10.77% -8%
4159
172 Biểu tượng logo của ZillaCoin ZillaCoin
11/2022 / BNB Blockchain
ZILLACOIN *
0,0000000042 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000.000.000
148 USD
-2.17% -20%
6388
173 Biểu tượng logo của Dexflow Dexflow
11/2022 / BNB Blockchain
DEXFLOW *
0,0000003612 USD
0,0087 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
304 USD
-1.25% -16%
6109
174 Biểu tượng logo của Bitratoken Bitratoken
11/2022 / BNB Blockchain
BITRA *
0,0018773396 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
2.923 USD
34.40% 23%
5255
175 Biểu tượng logo của SatelStar SatelStar
11/2022 / Ethereum Blockchain
STSR *
34,95 USD
839.526 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
76.116 USD
-0.92% -4%
3627
176 Biểu tượng logo của GasBlock GasBlock
11/2022 / Ethereum Blockchain
GSBL *
7,00 USD
168.151 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
4.150 USD
-51.80% -74%
5101
177 Biểu tượng logo của MetaBeat MetaBeat
07/2022 / Polygon Blockchain
BEAT *
0,0215513732 USD
518 đ
671.893 USD
31.176.357 (2%)
Tổng: 2.000.000.000
1.369.178 USD
-5.07% -9%
1484
178 Biểu tượng logo của WB-Mining WB-Mining
11/2022 / BNB Blockchain
WBM *
0,0765160574 USD
1.838 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
34.311 USD
-17.43% 91%
4127
179 Biểu tượng logo của DinoLFG DinoLFG
11/2022 / Ethereum Blockchain
DINO *
0,0245057158 USD
589 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
32.348.841 USD
-2.43% 144%
2600
180 Biểu tượng logo của hiOD hiOD
11/2022 / Ethereum Blockchain
HIOD *
0,0015460985 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.851.000
476.579 USD
0.45% -1%
2869
181 Biểu tượng logo của MetaMic E-Sports Games MetaMic E-Sports Games
11/2022 / BNB Blockchain
MEG *
0,0005899901 USD
14,1716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
546 USD
-3.21% -11%
5906
182 Biểu tượng logo của hiFIDENZA hiFIDENZA
11/2022 / Ethereum Blockchain
HIFIDENZA *
0,0812051742 USD
1.951 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
580.343 USD
0.37% -1%
2823
183 Biểu tượng logo của Soccers Dog Soccers Dog
11/2022 / BNB Blockchain
SD *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
1.743 USD
-2.06% -35%
5464
184 Biểu tượng logo của Kostren Finance Kostren Finance
11/2022 / Arbitrum Blockchain
KTN *
47,66 USD
1.144.910 đ
0 USD
N/A
0 USD
16.37% 9%
9103
185 Biểu tượng logo của World Cup Pot World Cup Pot
11/2022 / Ethereum Blockchain
WCP *
0,0002684048 USD
6,4471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% -8%
8974
186 Biểu tượng logo của QAtar QAtar
11/2022 / BNB Blockchain
QATAR *
0,0000015932 USD
0,0383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 202.211.201.218
1.961 USD
-8.85% -58%
5414
187 Biểu tượng logo của RODO RODO
10/2022 / Ethereum Blockchain
RODO *
24,76 USD
594.760 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
180.321 USD
204.28% 197%
3227
188 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0057215658 USD
137 đ
71.639.812 USD
12.521.015.157 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
16.190.300 USD
-4.93% -8%
261
189 Biểu tượng logo của interBTC interBTC
04/2022
IBTC
16.443 USD
394.971.578 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.707 USD
-1.79% -0%
5471
190 Biểu tượng logo của NutsDAO NutsDAO
11/2022 / Ethereum Blockchain
NUTS *
0,11 USD
2.610 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
53.311 USD
-9.16% 13%
3847
191 Biểu tượng logo của LunaOne LunaOne
11/2022 / BNB Blockchain
XLN *
0,019229966 USD
462 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
259.414 USD
0.65% 16%
3067
192 Biểu tượng logo của ZFMCOIN ZFMCOIN
11/2022 / BNB Blockchain
ZFM *
0,0279628805 USD
672 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
336.743 USD
-3.60% -78%
2972
193 Biểu tượng logo của DeFiWall DeFiWall
10/2022 / BNB Blockchain
FIWA *
0,0482353255 USD
1.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 0%
9127
194 Biểu tượng logo của EQ9 EQ9
11/2022 / Polygon Blockchain
EQ9 *
0,0022501434 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.800.000.000
2.816 USD
-4.66% -46%
5270
195 Biểu tượng logo của BSC BETS BSC BETS
11/2022 / BNB Blockchain
BETS *
0,0402934071 USD
968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
26 USD
-2.08% -12%
6978
196 Biểu tượng logo của Morphswap Morphswap
11/2022 / Ethereum Blockchain
MS *
0,024979144 USD
600 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
22.893 USD
-5.50% -15%
4303
197 Biểu tượng logo của AGAME AGAME
11/2022 / BNB Blockchain
AG *
0,0148340989 USD
356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
163.974 USD
-2.28% -5%
3265
198 Biểu tượng logo của X7 Coin X7 Coin
11/2022 / TRON Blockchain
X7C *
0,0173085605 USD
416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
4.231 USD
322.13% -3%
5093
199 Biểu tượng logo của AIPRO AIPRO
11/2022 / Ethereum Blockchain
AIPRO *
10,01 USD
240.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
23.597 USD
-0.00% 6%
4285
200 Biểu tượng logo của MUNI MUNI
11/2022 / Ethereum Blockchain
MUNI *
0,0000727688 USD
1,7479 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
337 USD
-7.32% 9%
6071

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.