1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (69) - Ethereum (2664) - Tron (55) - Neo (21) - Binance Smart Chain (269) - EOS (29) - Chiliz (5) - Heco (16) - Avalanche (1) - Solana (3) - Xdai chain (3) - Wanchain (0) - IOST (1) -

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Pollo Pollo
04/2021 / Binance Smart Chain
PDO *
1,92 USD
≈ 44.446 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
80.220 USD
(0)
0.00% 0%
3194
2 Biểu tượng logo của Rocket Vault Rocket Vault
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVF *
1,01 USD
≈ 23.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
147.595 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3058
3 Biểu tượng logo của Metaverse Index Metaverse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
MVI *
99,13 USD
≈ 2.295.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.602
1.085.453 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2663
4 Biểu tượng logo của GamerCoin GamerCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GHX *
0,6573459865 USD
≈ 15.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 880.000.000
73.578 USD
(0 exchanges)
-0.07% 0%
3224
5 Biểu tượng logo của Trustworks Trustworks
04/2021 / Binance Smart Chain
TRUST *
3,23 USD
≈ 74.915 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.212.466 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2649
6 Biểu tượng logo của Gambit Gambit
04/2021 / Binance Smart Chain
GMT *
71,71 USD
≈ 1.660.729 đ
0 USD
N/A
6.806.233 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2466
7 Biểu tượng logo của Ethereum Push Notification Service Ethereum Push Notification Service
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
6,36 USD
≈ 147.257 đ
0 USD
N/A
60.639.213 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2407
8 Biểu tượng logo của Xpool Xpool
04/2021 / Binance Smart Chain
XPO *
0,4160643369 USD
≈ 9.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.966.068 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2531
9 Biểu tượng logo của K21 K21
04/2021 / Ethereum Blockchain
K21 *
6,57 USD
≈ 152.068 đ
29.082.277 USD
4.429.243 (21%)
Tổng: 21.000.000
2.086.896 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
743
10 Biểu tượng logo của Guarded Ether Guarded Ether
04/2021 / Ethereum Blockchain
GETH *
1.907 USD
≈ 44.165.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.572 USD
(1 exchanges)
-16.76% 0%
3570
11 Biểu tượng logo của Findora Findora
08/2019
FRA
0,0641773499 USD
≈ 1.486 đ
0 USD
N/A
461.080 USD
(0 exchanges)
-3.73% 0%
2818
12 Biểu tượng logo của Yellow Road Yellow Road
04/2021 / Binance Smart Chain
ROAD *
16,14 USD
≈ 373.872 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
9.919.121 USD
(2 exchanges)
-4.14% 0%
2452
13 Biểu tượng logo của Orakuru Orakuru
04/2021 / Binance Smart Chain
ORK *
5,25 USD
≈ 121.508 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.475.762
9.092.629 USD
(0 exchanges)
-0.28% 0%
2456
14 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,2248026965 USD
≈ 5.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
19.326.246 USD
(0 exchanges)
-17.09% 0%
2432
15 Biểu tượng logo của Weiner Finance Weiner Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
WENR *
0,0000084529 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
42.727 USD
(0 exchanges)
16.49% 0%
3313
16 Biểu tượng logo của Kambria Yield Tuning Engine Kambria Yield Tuning Engine
04/2021 / Ethereum Blockchain
KYTE *
2,43 USD
≈ 56.344 đ
0 USD
N/A
157.021 USD
(0 exchanges)
-18.51% 0%
3033
17 Biểu tượng logo của Secure Pad Secure Pad
04/2021 / Ethereum Blockchain
SEPA *
49,56 USD
≈ 1.147.699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000
3.495.452 USD
(0 exchanges)
-13.53% 0%
2514
18 Biểu tượng logo của Cryptonovae Cryptonovae
04/2021 / Ethereum Blockchain
YAE *
0,1823019975 USD
≈ 4.222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
128.467 USD
(0 exchanges)
-12.74% 0%
3115
19 Biểu tượng logo của Equalizer Equalizer
04/2021 / Ethereum Blockchain
EQZ *
1,63 USD
≈ 37.751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
743.692 USD
(0 exchanges)
-7.74% 0%
2726
20 Biểu tượng logo của Kattana Kattana
04/2021 / Ethereum Blockchain
KTN *
17,98 USD
≈ 416.528 đ
18.749.167 USD
1.042.500 (10%)
Tổng: 10.000.000
803.316 USD
(2 exchanges)
5.20% 0%
856
21 Biểu tượng logo của Noah Coin Noah Coin
03/2018
NOAHP
0,0000556174 USD
≈ 1 đ
6.341.051 USD
114.012.092.115 (46%)
Tổng: 246.000.000.000
578 USD
(1 exchanges)
7.47% 0%
1186
22 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
3,97 USD
≈ 91.977 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
6.731.358 USD
(0 exchanges)
2.87% 0%
2467
23 Biểu tượng logo của Torj.world Torj.world
04/2021 / Binance Smart Chain
TORJ *
0,0898698997 USD
≈ 2.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.700.000
37.174 USD
(0 exchanges)
-9.14% 0%
3344
24 Biểu tượng logo của FairEclipse FairEclipse
04/2021 / Binance Smart Chain
FECLIPSE *
0,0000000027 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.239.886 USD
(0 exchanges)
-13.30% 0%
2644
25 Biểu tượng logo của Dark Matter Dark Matter
04/2021
DMT
286,48 USD
≈ 6.634.975 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999
340.690 USD
(0 exchanges)
3.31% 0%
2873
26 Biểu tượng logo của yBEAR.finance yBEAR.finance
04/2021 / Binance Smart Chain
YBEAR *
0,1275880456 USD
≈ 2.955 đ
0 USD
N/A
124.787 USD
(0 exchanges)
-18.37% 0%
3105
27 Biểu tượng logo của YFS.FINANCE YFS.FINANCE
04/2021 / Ethereum Blockchain
YFS *
177,04 USD
≈ 4.100.265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
64.517 USD
(1 exchanges)
15.96% 0%
3250
28 Biểu tượng logo của Defi For You Defi For You
04/2021 / Binance Smart Chain
DFY *
0,1951145309 USD
≈ 4.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.616.468
1.817.347 USD
(2 exchanges)
5.15% 0%
2588
29 Biểu tượng logo của ElonGate ElonGate
04/2021 / Binance Smart Chain
ELONGATE *
0,0000001921 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.019.718 USD
(0 exchanges)
-8.93% 0%
2451
30 Biểu tượng logo của Sqrtle Finance Sqrtle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
SQRT *
0,0000058388 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
31.305 USD
(1 exchanges)
57.57% 0%
3373
31 Biểu tượng logo của WorldCoin WorldCoin
05/2013
WDC
0,0515683795 USD
≈ 1.194 đ
0 USD
N/A
0 USD
(4 exchanges)
3.81% 0%
4002
32 Biểu tượng logo của BasketCoin BasketCoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
BSKT *
0,3973807897 USD
≈ 9.203 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
349.165 USD
(0 exchanges)
25.07% 0%
2867
33 Biểu tượng logo của Trodl Trodl
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRO *
0,0145851341 USD
≈ 338 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
218.597 USD
(0 exchanges)
-9.79% 0%
2968
34 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain
MBOX *
2,74 USD
≈ 63.552 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.044.792 USD
(0 exchanges)
0.74% 0%
2503
35 Biểu tượng logo của Mero Mero
04/2021 / Binance Smart Chain
MERO *
0,0018576161 USD
≈ 43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
78.444 USD
(1 exchanges)
-4.02% 0%
3203
36 Biểu tượng logo của AMPnet Asset Platform and Exchange AMPnet Asset Platform and Exchange
04/2021 / Ethereum Blockchain
AAPX *
17,46 USD
≈ 404.429 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
637.257 USD
(0 exchanges)
-9.46% 0%
2759
37 Biểu tượng logo của GAMEE GAMEE
04/2021 / Ethereum Blockchain
GMEE *
0,6426407543 USD
≈ 14.884 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.180.000.000
1.726.524 USD
(0 exchanges)
12.23% 0%
2594
38 Biểu tượng logo của Visor.Finance Visor.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
VISR *
0,6132435742 USD
≈ 14.203 đ
18.537.193 USD
30.228.108 (30%)
Tổng: 100.000.000
1.758.942 USD
(0 exchanges)
2.52% 0%
859
39 Biểu tượng logo của MMAON MMAON
04/2021 / Ethereum Blockchain
MMAON *
0,1628873495 USD
≈ 3.772 đ
0 USD
N/A
1.719 USD
(0 exchanges)
-1.90% 0%
3761
40 Biểu tượng logo của PYXIS Network PYXIS Network
04/2021 / Binance Smart Chain
PYX *
0,6769864410 USD
≈ 15.679 đ
0 USD
N/A
107.785 USD
(0 exchanges)
-7.88% 0%
3136
41 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
2,28 USD
≈ 52.825 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.855.873 USD
(0 exchanges)
-8.81% 0%
2586
42 Biểu tượng logo của Magic Balancer Magic Balancer
04/2021 / Binance Smart Chain
MGB *
3,42 USD
≈ 79.229 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
22.399 USD
(0 exchanges)
-4.54% 0%
3436
43 Biểu tượng logo của MoonDAO MoonDAO
03/2021 / Binance Smart Chain
MNDAO *
0,0000000170 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
571.093 USD
(0 exchanges)
-27.40% 0%
2772
44 Biểu tượng logo của CarrotCake CarrotCake
04/2021 / Ethereum Blockchain
CCAKE *
5,40 USD
≈ 125.042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.000
147.045 USD
(0 exchanges)
-15.06% 0%
3053
45 Biểu tượng logo của Cloudbric Cloudbric
01/2019 / Ethereum Blockchain
CLBK *
0,0408058151 USD
≈ 945 đ
24.878.649 USD
609.683.917 (62%)
Tổng: 989.556.846
0 USD
(3 exchanges)
-8.84% -43%
785
46 Biểu tượng logo của QUAI DAO QUAI DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
QUAI *
0,0965172449 USD
≈ 2.235 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
83.659 USD
(0 exchanges)
5.38% 0%
3187
47 Biểu tượng logo của Blue Swap Blue Swap
04/2021 / Binance Smart Chain
BLUE *
3,53 USD
≈ 81.867 đ
0 USD
N/A
419.676 USD
(0 exchanges)
-8.95% 0%
2838
48 Biểu tượng logo của Brainaut Defi Brainaut Defi
04/2021 / Binance Smart Chain
BRN *
0,0142734610 USD
≈ 331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
120.732 USD
(0 exchanges)
-37.47% 0%
3108
49 Biểu tượng logo của LifeLine LifeLine
04/2021 / Binance Smart Chain
LLT *
0,0718784579 USD
≈ 1.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
415.073 USD
(0 exchanges)
-21.53% 0%
2841
50 Biểu tượng logo của Linkflow Finance Linkflow Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
LF *
18,10 USD
≈ 419.281 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
652.444 USD
(0 exchanges)
-11.55% 0%
2758
51 Biểu tượng logo của BasketDAO BasketDAO
04/2021
BASK
943,22 USD
≈ 21.844.860 đ
0 USD
N/A
1.110.200 USD
(2 exchanges)
8.70% 0%
2659
52 Biểu tượng logo của Space Hoge Space Hoge
04/2021 / Ethereum Blockchain
SOGE *
0,0000000888 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
460.258 USD
(1 exchanges)
-7.07% 0%
2811
53 Biểu tượng logo của Digital Fitness Digital Fitness
04/2021 / Ethereum Blockchain
DEFIT *
0,3831088747 USD
≈ 8.873 đ
0 USD
N/A
1.211.714 USD
(1 exchanges)
-17.36% 0%
2640
54 Biểu tượng logo của Octree Octree
04/2021 / Binance Smart Chain
OAK *
27,00 USD
≈ 625.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
33.948 USD
(0 exchanges)
-5.44% 0%
3370
55 Biểu tượng logo của Elastic Governance Elastic Governance
04/2021 / Ethereum Blockchain
EGT *
188,49 USD
≈ 4.365.372 đ
0 USD
N/A
1.209.436 USD
(0 exchanges)
-5.67% 0%
2645
56 Biểu tượng logo của Interest Bearing Defi Pulse Index Interest Bearing Defi Pulse Index
04/2021 / Ethereum Blockchain
BDPI *
476,22 USD
≈ 11.029.220 đ
0 USD
N/A
4.384.136 USD
(0 exchanges)
-0.87% 0%
2498
57 Biểu tượng logo của ShardingDAO ShardingDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
SHD *
1,91 USD
≈ 44.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
184.082 USD
(1 exchanges)
-4.35% 0%
2997
58 Biểu tượng logo của Finminity Finminity
04/2021 / Ethereum Blockchain
FMT *
6,99 USD
≈ 161.927 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.044.385 USD
(0 exchanges)
-13.57% 0%
2681
59 Biểu tượng logo của Polkalokr Polkalokr
04/2021 / Ethereum Blockchain
LKR *
0,9807477535 USD
≈ 22.714 đ
10.599.116 USD
10.807.178 (11%)
Tổng: 100.000.000
1.032.696 USD
(0 exchanges)
-6.12% 0%
1038
60 Biểu tượng logo của Tokocrypto Tokocrypto
04/2021 / Binance Smart Chain
TKO *
2,97 USD
≈ 68.729 đ
321.979.943 USD
108.500.000 (22%)
Tổng: 500.000.000
1.295.803.164 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
234
61 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / Binance Smart Chain
TKO *
2,09 USD
≈ 48.402 đ
226.755.374 USD
108.500.000 (22%)
Tổng: 500.000.000
61.900.800 USD
(1 exchanges)
-13.75% 0%
267
62 Biểu tượng logo của BlowFish BlowFish
04/2021 / Binance Smart Chain
BLOWF *
0,0059409159 USD
≈ 138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 164.369.324
196.047 USD
(0 exchanges)
-17.81% 0%
2986
63 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
30,26 USD
≈ 700.847 đ
650.523 USD
21.497 (0%)
Tổng: 100.000.000
3.984.371 USD
(0 exchanges)
30.28% 0%
1809
64 Biểu tượng logo của COMOS Finance COMOS Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
COMOS *
0,4001895653 USD
≈ 9.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.933
43.853 USD
(0 exchanges)
4.85% 0%
3283
65 Biểu tượng logo của CUE Protocol CUE Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
CUE *
137,39 USD
≈ 3.181.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
120.585 USD
(0 exchanges)
-9.61% 0%
3109
66 Biểu tượng logo của Gains Associates Gains Associates
04/2021 / Ethereum Blockchain
GAINS *
1,33 USD
≈ 30.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.099.929 USD
(0 exchanges)
-3.65% 0%
2524
67 Biểu tượng logo của Drep [new] Drep [new]
04/2021 / Ethereum Blockchain
DREP *
2,14 USD
≈ 49.501 đ
85.280.415 USD
39.900.000 (40%)
Tổng: 100.000.000
9.095.687 USD
(0 exchanges)
-3.85% 0%
466
68 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,6285000100 USD
≈ 14.556 đ
78.357.177 USD
124.673.310 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
22.449.488 USD
(1 exchanges)
-90.59% 0%
490
69 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0405524959 USD
≈ 939 đ
417.645.256 USD
10.298.879.189 (94%)
Tổng: 10.999.873.621
14.355.869 USD
(0 exchanges)
-3.77% -14%
147
70 Biểu tượng logo của Moonshot Moonshot
04/2021 / Binance Smart Chain
MOONSHOT *
0,0000000240 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
145.069 USD
(1 exchanges)
-16.92% -22%
3061
71 Biểu tượng logo của UNITi Protocol UNITi Protocol
04/2021 / Binance Smart Chain
UNIT *
0,3183518015 USD
≈ 7.373 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
136.290 USD
(1 exchanges)
-31.73% -84%
3079
72 Biểu tượng logo của PhoenixDefi.Finance PhoenixDefi.Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
PNIX *
0,0513907998 USD
≈ 1.190 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.661.181
114.181 USD
(2 exchanges)
-6.50% -9%
3122
73 Biểu tượng logo của B Non-Fungible Yearn B Non-Fungible Yearn
03/2021 / Binance Smart Chain
BNFY *
16,13 USD
≈ 373.680 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
154.593 USD
(1 exchanges)
-17.13% -11%
3040
74 Biểu tượng logo của TotemFi TotemFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
TOTM *
2,80 USD
≈ 64.880 đ
5.182.588 USD
1.850.000 (19%)
Tổng: 10.000.000
533.375 USD
(0 exchanges)
-19.36% -42%
1234
75 Biểu tượng logo của MobiFi MobiFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MoFi *
0,1940785904 USD
≈ 4.495 đ
0 USD
N/A
900.240 USD
(3 exchanges)
-29.84% -56%
2696
76 Biểu tượng logo của DapperCoin DapperCoin
09/2019
DAPP
0,0065419391 USD
≈ 152 đ
0 USD
N/A
250.619 USD
(0 exchanges)
40.96% 57%
2938
77 Biểu tượng logo của BTSunicorn BTSunicorn
04/2021
BTSUCN
0,0014194071 USD
≈ 33 đ
0 USD
N/A
859.114 USD
(0 exchanges)
146.90% 204%
2711
78 Biểu tượng logo của ARTX Trading ARTX Trading
04/2021 / Ethereum Blockchain
ARTX *
2,77 USD
≈ 64.132 đ
0 USD
N/A
523.447 USD
(0 exchanges)
-10.51% -24%
2799
79 Biểu tượng logo của B360 B360
04/2021
B360
0,0016451710 USD
≈ 38 đ
0 USD
N/A
26.434 USD
(1 exchanges)
51.79% 58%
3407
80 Biểu tượng logo của Wrapped ECOMI Wrapped ECOMI
04/2021 / Ethereum Blockchain
WOMI *
0,0080353787 USD
≈ 186 đ
0 USD
N/A
1.471.823 USD
(0 exchanges)
-1.18% -1%
2612
81 Biểu tượng logo của SEFI SEFI
04/2021 / Ethereum Blockchain
SEFI *
0,1611038571 USD
≈ 3.731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
38.206 USD
(3 exchanges)
-24.48% -9%
3334
82 Biểu tượng logo của Manyswap Manyswap
04/2021 / Binance Smart Chain
MANY *
0,3093831363 USD
≈ 7.165 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.480.763 USD
(3 exchanges)
-17.95% -42%
2617
83 Biểu tượng logo của Method Finance Method Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
MTHD *
0,1875941262 USD
≈ 4.345 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
872.293 USD
(3 exchanges)
11.05% 25%
2699
84 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.878 USD
≈ 89.816.784 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
6.557.939 USD
(0 exchanges)
-6.69% -4%
2471
85 Biểu tượng logo của BITTUP BITTUP
08/2015 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,1265938501 USD
≈ 2.932 đ
679.800 USD
5.369.927 (26%)
Tổng: 21.000.000
1.210 USD
(0 exchanges)
-12.26% -9%
1785
86 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
13,45 USD
≈ 311.404 đ
7.354.786 USD
546.996 (82%)
Tổng: 663.711
0 USD
(0 exchanges)
-6.68% 3%
1159
87 Biểu tượng logo của Mover Mover
10/2020 / Ethereum Blockchain
MOVE *
1,13 USD
≈ 26.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.463 USD
(0 exchanges)
6.40% -1%
3723
88 Biểu tượng logo của Coffee Token Coffee Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
CFT *
0,1396065498 USD
≈ 3.233 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000
45.081 USD
(1 exchanges)
2.69% -18%
3305
89 Biểu tượng logo của 8PAY 8PAY
04/2021 / Ethereum Blockchain
8PAY *
0,4898504764 USD
≈ 11.345 đ
0 USD
N/A
350.555 USD
(0 exchanges)
-10.14% -37%
2864
90 Biểu tượng logo của WorkQuest WorkQuest
04/2021 / Ethereum Blockchain
WQT *
0,3984154300 USD
≈ 9.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
688.343 USD
(0 exchanges)
47.53% -45%
2746
91 Biểu tượng logo của τBitcoin τBitcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
ΤBTC *
45.480 USD
≈ 1.053.311.537 đ
14.098.730 USD
310 (15%)
Tổng: 2.100
1.991.448 USD
(0 exchanges)
-1.30% -22%
948
92 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,9260340133 USD
≈ 21.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
638 USD
(0 exchanges)
3.66% -36%
3859
93 Biểu tượng logo của Trias Token (new) Trias Token (new)
03/2021
TRIAS
2,55 USD
≈ 59.068 đ
4.080.684 USD
1.600.000 (16%)
Tổng: 10.000.000
4.674.793 USD
(0 exchanges)
15.01% 42%
1302
94 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,2389118651 USD
≈ 5.533 đ
35.170.919 USD
147.212.943 (33%)
Tổng: 440.000.000
670.692 USD
(9 exchanges)
-8.69% 77%
676
95 Biểu tượng logo của Force DAO Force DAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORCE *
0,0497572811 USD
≈ 1.152 đ
0 USD
N/A
2.056 USD
(0 exchanges)
42.84% -35%
3737
96 Biểu tượng logo của Pundi X[new] Pundi X[new]
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
4,50 USD
≈ 104.125 đ
0 USD
N/A
Tổng: 258.526.640
71.211.477 USD
(5 exchanges)
-3.94% -16%
2405
97 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
1,48 USD
≈ 34.257 đ
367.366.729 USD
248.364.400 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
28.859.104 USD
(0 exchanges)
12.80% -13%
233
98 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
0,7831005323 USD
≈ 18.137 đ
1.598.643.684 USD
2.041.428.422
58.085.039 USD
(5 exchanges)
0.72% -9%
207
99 Biểu tượng logo của PKG Token PKG Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
PKG *
0,0001189957 USD
≈ 3 đ
1.067.303 USD
8.969.257.745 (90%)
Tổng: 10.000.000.000
5.274 USD
(1 exchanges)
18.28% 16%
1673
100 Biểu tượng logo của Zilswap Zilswap
04/2021
ZWAP
666,43 USD
≈ 15.434.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
45.905 USD
(1 exchanges)
-0.28% -11%
3300
101 Biểu tượng logo của Savix Savix
04/2021 / Ethereum Blockchain
SVX *
18,90 USD
≈ 437.770 đ
1.286.801 USD
68.078 (83%)
Tổng: 81.955
379.460 USD
(3 exchanges)
-10.36% -3%
1628
102 Biểu tượng logo của RougeCoin RougeCoin
04/2021 / Ethereum Blockchain
XRGE *
0,0005119030 USD
≈ 12 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000.000
184.932 USD
(0 exchanges)
37.70% -46%
2998
103 Biểu tượng logo của Method Fi Method Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
MTHD *
0,1473164413 USD
≈ 3.412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.194.118 USD
(3 exchanges)
-19.57% 0%
2615
104 Biểu tượng logo của Co2Bit Co2Bit
03/2021 / Ethereum Blockchain
CO2B *
3.955 USD
≈ 91.590.246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
361.729.995 USD
(1 exchanges)
10.72% 0%
2368
105 Biểu tượng logo của TBCC Labs TBCC Labs
02/2021 / Ethereum Blockchain
TBCC *
0,0244887359 USD
≈ 567 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
111.850 USD
(3 exchanges)
3.86% -3%
3124
106 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021 / Ethereum Blockchain
AIOZ *
1,56 USD
≈ 36.225 đ
83.811.823 USD
53.583.334 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
8.025.097 USD
(5 exchanges)
-12.47% -13%
459
107 Biểu tượng logo của GYA GYA
04/2021 / Binance Smart Chain
GYA *
1,30 USD
≈ 30.171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.142
49.515 USD
(0 exchanges)
-13.85% -82%
3294
108 Biểu tượng logo của XANALIA XANALIA
04/2021 / Binance Smart Chain
ALIA *
1,54 USD
≈ 35.710 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
402.119 USD
(1 exchanges)
-8.55% 86%
2847
109 Biểu tượng logo của Vlad Finance Vlad Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
VLAD *
1,42 USD
≈ 32.978 đ
0 USD
N/A
Tổng: 824.582
11.801 USD
(0 exchanges)
11.45% -23%
3508
110 Biểu tượng logo của Try.Finance Try.Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
TRY *
38,97 USD
≈ 902.452 đ
0 USD
N/A
83.372 USD
(0 exchanges)
13.67% 37%
3188
111 Biểu tượng logo của HyperBurn HyperBurn
10/2020 / Binance Smart Chain
HYPR *
12,27 USD
≈ 284.220 đ
6.835.939 USD
557.035 (84%)
Tổng: 665.863
1.011 USD
(0 exchanges)
3.77% 140%
1133
112 Biểu tượng logo của Cyclone Protocol Cyclone Protocol
02/2021
CYC
3.891 USD
≈ 90.104.609 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
74.956 USD
(1 exchanges)
-0.97% 18%
3217
113 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0119329517 USD
≈ 276 đ
159.291.616 USD
13.348.886.301 (27%)
Tổng: 50.000.000.000
352.630 USD
(0 exchanges)
3.84% 7%
321
114 Biểu tượng logo của Vidiachange Vidiachange
03/2021 / Ethereum Blockchain
VIDA *
363,49 USD
≈ 8.418.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000
727 USD
(0 exchanges)
-5.54% -14%
3844
115 Biểu tượng logo của SafeNebula SafeNebula
03/2021 / Binance Smart Chain
SNBL *
3,55 USD
≈ 82.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 916.597
309.395 USD
(0 exchanges)
-15.33% -68%
2894
116 Biểu tượng logo của Swirl Cash Swirl Cash
03/2021 / Binance Smart Chain
SWIRL *
2,95 USD
≈ 68.296 đ
0 USD
N/A
1.368.552 USD
(0 exchanges)
0.12% -0%
2627
117 Biểu tượng logo của Mixty Finance Mixty Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
MXF *
26,84 USD
≈ 621.541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.881
36.788 USD
(2 exchanges)
-5.59% -64%
3342
118 Biểu tượng logo của CPCoin CPCoin
04/2021
CPC
1,96 USD
≈ 45.407 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
778.154 USD
(4 exchanges)
1.53% 22%
2724
119 Biểu tượng logo của Pumpy farm Pumpy farm
04/2021 / Binance Smart Chain
PMP *
75,87 USD
≈ 1.757.061 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.655
94.965 USD
(0 exchanges)
-21.98% -50%
3162
120 Biểu tượng logo của XBE Token XBE Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
XBE *
1.613 USD
≈ 37.363.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
1.261.065 USD
(0 exchanges)
-1.37% -23%
2638
121 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / Ethereum Blockchain
10SET *
2,31 USD
≈ 53.576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
1.650.655 USD
(1 exchanges)
6.98% -20%
2599
122 Biểu tượng logo của Fairmoon Fairmoon
04/2021 / Binance Smart Chain
FAIRMOON *
0,0052427887 USD
≈ 121 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
1.371.065 USD
(0 exchanges)
20.96% -65%
2626
123 Biểu tượng logo của Minter HUB Minter HUB
04/2021 / Ethereum Blockchain
HUB *
81,84 USD
≈ 1.895.435 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
37.064 USD
(1 exchanges)
8.88% 3%
3341
124 Biểu tượng logo của xDeFi xDeFi
04/2021 / Ethereum Blockchain
XDEX *
0,3016383829 USD
≈ 6.986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
136.185 USD
(0 exchanges)
-5.32% -62%
3074
125 Biểu tượng logo của FansCoin FansCoin
04/2021
FC
1,91 USD
≈ 44.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
460.277 USD
(1 exchanges)
-5.72% -19%
2817
126 Biểu tượng logo của Newv Finance Newv Finance
04/2021 / Binance Smart Chain
NEWW *
0,1725236069 USD
≈ 3.996 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.245.487
87.139 USD
(1 exchanges)
-12.64% -10%
3181
127 Biểu tượng logo của Swampy Swampy
04/2021 / Binance Smart Chain
SWAMP *
141,90 USD
≈ 3.286.497 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
6.256.328 USD
(0 exchanges)
-7.93% 14%
2476
128 Biểu tượng logo của FetaToken FetaToken
04/2021 / Binance Smart Chain
FETA *
0,0390190351 USD
≈ 904 đ
0 USD
N/A
Tổng: 333.333.333
91.203 USD
(0 exchanges)
-27.37% -33%
3172
129 Biểu tượng logo của Bafi Finanace Bafi Finanace
04/2021 / Binance Smart Chain
BAFI *
16,78 USD
≈ 388.575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
182.141 USD
(0 exchanges)
-3.30% 125%
3004
130 Biểu tượng logo của CFX Quantum CFX Quantum
04/2021 / Ethereum Blockchain
CFXQ *
0,0636592234 USD
≈ 1.474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 520.050.000
285.842 USD
(0 exchanges)
-0.04% -0%
2922
131 Biểu tượng logo của bMeme Cash bMeme Cash
04/2021 / Binance Smart Chain
BMCH *
31,40 USD
≈ 727.325 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000
2.657 USD
(0 exchanges)
26.70% -16%
3720
132 Biểu tượng logo của Goatcoin Goatcoin
04/2021 / Binance Smart Chain
GOAT *
3.872 USD
≈ 89.664.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999
70.663 USD
(0 exchanges)
-10.24% -4%
3235
133 Biểu tượng logo của WasabiX WasabiX
04/2021 / Ethereum Blockchain
WASABI *
68,83 USD
≈ 1.594.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.000.000
1.919.411 USD
(0 exchanges)
11.46% 44%
2583
134 Biểu tượng logo của ZUZ Protocol ZUZ Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZUZ *
15,69 USD
≈ 363.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.600.000
497.256 USD
(0 exchanges)
1.34% -30%
2801
135 Biểu tượng logo của Popsicle Finance Popsicle Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
ICE *
8,57 USD
≈ 198.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.000.000
8.481.173 USD
(0 exchanges)
-9.35% 139%
2457
136 Biểu tượng logo của Realfinance Network Realfinance Network
04/2021 / Binance Smart Chain
REFI *
0,0271083974 USD
≈ 628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.805 USD
(0 exchanges)
24.62% -9%
3219
137 Biểu tượng logo của Nodeseeds Nodeseeds
04/2021 / Ethereum Blockchain
NDS *
268,61 USD
≈ 6.220.982 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
1.184.486 USD
(0 exchanges)
-17.37% 39%
2651
138 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
829,79 USD
≈ 19.217.919 đ
0 USD
N/A
1.032.544 USD
(0 exchanges)
0.59% 70%
2674
139 Biểu tượng logo của DCTDAO DCTDAO
04/2021 / Ethereum Blockchain
DCTD *
2,33 USD
≈ 53.877 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
310.378 USD
(0 exchanges)
3.79% -33%
2887
140 Biểu tượng logo của Rainicorn Rainicorn
04/2021 / Ethereum Blockchain
RAINI *
0,0171461124 USD
≈ 397 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
679.545 USD
(0 exchanges)
-9.10% 89%
2748
141 Biểu tượng logo của PancakeTools PancakeTools
04/2021 / Binance Smart Chain
TCAKE *
0,1186122930 USD
≈ 2.747 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.035.131 USD
(0 exchanges)
0.73% 18%
2488
142 Biểu tượng logo của LinkPool LinkPool
04/2021 / Ethereum Blockchain
LPL *
8,03 USD
≈ 185.880 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
960.725 USD
(0 exchanges)
-8.85% -34%
2684
143 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
3,61 USD
≈ 83.713 đ
33.568.633 USD
9.287.107 (9%)
Tổng: 100.257.155
1.485.660 USD
(1 exchanges)
-5.58% -14%
688
144 Biểu tượng logo của BTA Protocol BTA Protocol
04/2021 / Ethereum Blockchain
BTAP *
0,0521165811 USD
≈ 1.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
42.571 USD
(0 exchanges)
-4.11% -13%
3314
145 Biểu tượng logo của Rebasing Liquidity Rebasing Liquidity
04/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA-RLP *
192,14 USD
≈ 4.449.943 đ
0 USD
N/A
165.729 USD
(2 exchanges)
9.71% -35%
3017
146 Biểu tượng logo của Polka Ventures Polka Ventures
03/2021
POLVEN
0,5064346657 USD
≈ 11.729 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.789.000
208.247 USD
(0 exchanges)
-2.25% -44%
2974
147 Biểu tượng logo của BerrySwap BerrySwap
04/2021 / Ethereum Blockchain
BERRY *
0,0082340517 USD
≈ 191 đ
0 USD
N/A
21.560 USD
(0 exchanges)
-18.44% -6%
3441
148 Biểu tượng logo của Robo Token Robo Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
ROBO *
0,0273512718 USD
≈ 633 đ
0 USD
N/A
1.784 USD
(0 exchanges)
4.36% 33%
3740
149 Biểu tượng logo của trees.finance trees.finance
03/2021 / Binance Smart Chain
GANJA *
288,31 USD
≈ 6.677.275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000
9.981 USD
(1 exchanges)
24.72% 12%
3536
150 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
56,62 USD
≈ 1.311.281 đ
146.315.207 USD
2.584.235 (40%)
Tổng: 6.540.888
321.197 USD
(0 exchanges)
-14.63% 3%
338
151 Biểu tượng logo của UREEQA UREEQA
03/2021 / Ethereum Blockchain
URQA *
3,69 USD
≈ 85.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.180.216 USD
(0 exchanges)
-6.21% -5%
2567
152 Biểu tượng logo của Parallel Parallel
03/2021 / Ethereum Blockchain
PAR *
1,21 USD
≈ 28.122 đ
0 USD
N/A
475.593 USD
(1 exchanges)
0.48% 4%
2810
153 Biểu tượng logo của Cope Cope
03/2021 / Solana Blockchain
COPE *
5,49 USD
≈ 127.102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.978.477 USD
(0 exchanges)
-2.17% 52%
2580
154 Biểu tượng logo của StakedZEN StakedZEN
03/2021 / Ethereum Blockchain
STZEN *
80,77 USD
≈ 1.870.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
8.486 USD
(1 exchanges)
8.61% 32%
3572
155 Biểu tượng logo của CARD.STARTER CARD.STARTER
03/2021 / Ethereum Blockchain
CARDS *
25,18 USD
≈ 583.078 đ
0 USD
N/A
7.900.874 USD
(0 exchanges)
-6.69% 98%
2459
156 Biểu tượng logo của JPYC JPYC
03/2021 / Ethereum Blockchain
JPYC *
0,0094112175 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
4.220 USD
(2 exchanges)
-1.14% 14%
3657
157 Biểu tượng logo của Cook Protocol Cook Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
COOK *
0,1086908087 USD
≈ 2.517 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.381.881 USD
(0 exchanges)
-9.95% -43%
2624
158 Biểu tượng logo của Splyt Splyt
03/2021 / Ethereum Blockchain
SHOPX *
2,13 USD
≈ 49.368 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
4.454.782 USD
(3 exchanges)
-11.11% -30%
2499
159 Biểu tượng logo của Polkamon Polkamon
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
28,04 USD
≈ 649.468 đ
47.545.147 USD
1.695.458 (17%)
Tổng: 9.864.728
14.798.042 USD
(0 exchanges)
-12.21% -2%
609
160 Biểu tượng logo của Rage Fan Rage Fan
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAGE *
0,1376354205 USD
≈ 3.188 đ
0 USD
N/A
218.235 USD
(0 exchanges)
10.51% -41%
2963
161 Biểu tượng logo của MU DANK MU DANK
03/2021 / Ethereum Blockchain
DANK *
0,3296922780 USD
≈ 7.636 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.961.317 USD
(0 exchanges)
40.83% 56%
2582
162 Biểu tượng logo của Stone DeFi Stone DeFi
03/2021 / Ethereum Blockchain
STN *
3,74 USD
≈ 86.722 đ
0 USD
N/A
2.241.218 USD
(0 exchanges)
-0.36% -21%
2562
163 Biểu tượng logo của Fridge Token Fridge Token
03/2021 / Binance Smart Chain
FRIDGE *
3,90 USD
≈ 90.363 đ
0 USD
N/A
366.382 USD
(0 exchanges)
-6.91% -16%
2862
164 Biểu tượng logo của NCAT Token NCAT Token
03/2021 / Binance Smart Chain
NCAT *
0,0000000111 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
114.622 USD
(0 exchanges)
-42.28% -56%
3119
165 Biểu tượng logo của FileStar FileStar
02/2021
STAR
3,41 USD
≈ 78.882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
717.669 USD
(0 exchanges)
-11.14% -31%
2734
166 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,0258846193 USD
≈ 599 đ
51.768.462 USD
1.999.969.999 (100%)
Tổng: 1.999.970.000
619.594 USD
(6 exchanges)
4.77% 15%
590
167 Biểu tượng logo của HYPER ALLOY HYPER ALLOY
03/2021 / Binance Smart Chain
ALLOY *
1,27 USD
≈ 29.493 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.627.505
4.533 USD
(2 exchanges)
-37.91% 0%
3651
168 Biểu tượng logo của HyperAlloy HyperAlloy
03/2021 / Binance Smart Chain
ALLOY *
1,38 USD
≈ 31.871 đ
4.752.172 USD
3.453.286
0 USD
(2 exchanges)
5.12% 14%
1260
169 Biểu tượng logo của EONS EONS
11/2017
EONS
0,0941103528 USD
≈ 2.180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 65.539.764
0 USD
(0 exchanges)
2.87% -3%
4001
170 Biểu tượng logo của Pilot Pilot
03/2021
PTD
0,6817515063 USD
≈ 15.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.617 USD
(0 exchanges)
0.74% 0%
3376
171 Biểu tượng logo của SaturnV Gold SaturnV Gold
03/2021 / Binance Smart Chain
SATVG *
0,0248317079 USD
≈ 575 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.500.000
3.130 USD
(0 exchanges)
24.62% 13%
3694
172 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
79,52 USD
≈ 1.841.691 đ
46.552.809 USD
585.420 (6%)
Tổng: 10.000.000
718.085 USD
(0 exchanges)
-8.61% -16%
612
173 Biểu tượng logo của AMMYI Coin AMMYI Coin
03/2021 / Ethereum Blockchain
AMI *
0,6317286597 USD
≈ 14.631 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.868 USD
(0 exchanges)
5.37% 69%
3594
174 Biểu tượng logo của Maya Preferred Maya Preferred
07/2019 / Ethereum Blockchain
MAYP *
214.897 USD
≈ 4.977.025.888 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
19.985 USD
(0 exchanges)
1.96% 37%
3453
175 Biểu tượng logo của pETH18C pETH18C
03/2021 / Ethereum Blockchain
pETH18C *
28,45 USD
≈ 658.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
130.359 USD
(0 exchanges)
-1.42% -6%
3093
176 Biểu tượng logo của LCMS LCMS
03/2021 / Ethereum Blockchain
LCMS *
0,2119259063 USD
≈ 4.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
59.587 USD
(0 exchanges)
-4.13% -20%
3262
177 Biểu tượng logo của DDS.Store DDS.Store
03/2021 / Ethereum Blockchain
DDS *
5,11 USD
≈ 118.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000
2.946.928 USD
(0 exchanges)
32.87% 6%
2534
178 Biểu tượng logo của Meliora Meliora
03/2021 / Ethereum Blockchain
MORA *
0,8967811470 USD
≈ 20.769 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.500.000
329.824 USD
(0 exchanges)
-7.90% 16%
2878
179 Biểu tượng logo của Graphlinq Protocol Graphlinq Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
GLQ *
0,0697955402 USD
≈ 1.616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.856.888 USD
(0 exchanges)
-11.47% -23%
2537
180 Biểu tượng logo của Uhive Uhive
03/2021 / Ethereum Blockchain
HVE2 *
0,0030209946 USD
≈ 70 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000.000
52.942 USD
(2 exchanges)
7.78% 1%
3280
181 Biểu tượng logo của Yield Protocol Yield Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
YIELD *
0,2677869066 USD
≈ 6.202 đ
9.107.364 USD
34.009.745 (24%)
Tổng: 140.682.540
1.189.172 USD
(0 exchanges)
3.92% 6%
1091
182 Biểu tượng logo của Ramifi Protocol Ramifi Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
RAM *
0,4781786683 USD
≈ 11.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.586.800
17.871 USD
(0 exchanges)
-4.73% -27%
3476
183 Biểu tượng logo của Blind Boxes Blind Boxes
03/2021 / Ethereum Blockchain
BLES *
3,73 USD
≈ 86.283 đ
0 USD
N/A
3.512.693 USD
(0 exchanges)
-7.10% -2%
2515
184 Biểu tượng logo của UnMarshal UnMarshal
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARSH *
5,60 USD
≈ 129.774 đ
0 USD
N/A
1.993.214 USD
(0 exchanges)
-3.38% -34%
2578
185 Biểu tượng logo của Polar Polar
03/2021 / Binance Smart Chain
POLAR *
29,67 USD
≈ 687.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
1.348.829 USD
(1 exchanges)
-27.74% -28%
2628
186 Biểu tượng logo của DAOhaus DAOhaus
03/2021 / Ethereum Blockchain
HAUS *
37,79 USD
≈ 875.269 đ
0 USD
N/A
4.775 USD
(0 exchanges)
-2.42% -34%
3635
187 Biểu tượng logo của GamyFi Platform GamyFi Platform
03/2021 / Ethereum Blockchain
GFX *
3,97 USD
≈ 91.947 đ
3.204.119 USD
807.063 (8%)
Tổng: 10.000.000
242.575 USD
(2 exchanges)
-14.78% -38%
1355
188 Biểu tượng logo của SOMIDAX SOMIDAX
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMDX *
0,0059226317 USD
≈ 137 đ
0 USD
N/A
Tổng: 149.500.000
1.321 USD
(0 exchanges)
5.81% 7%
3782
189 Biểu tượng logo của Typhoon Network Typhoon Network
03/2021 / Binance Smart Chain
TYPH *
0,3326648201 USD
≈ 7.705 đ
2.636.254 USD
7.924.656 (40%)
Tổng: 20.000.000
622.198 USD
(1 exchanges)
-21.32% 47%
1418
190 Biểu tượng logo của Connectico Connectico
03/2021 / Ethereum Blockchain
CON *
1,19 USD
≈ 27.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.900.000
935.340 USD
(2 exchanges)
17.53% -2%
2688
191 Biểu tượng logo của Converter.Finance Converter.Finance
03/2021 / Heco Blockchain
CON *
2,00 USD
≈ 46.286 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.800.000
133.347 USD
(0 exchanges)
-2.12% -1%
3082
192 Biểu tượng logo của MerchDAO MerchDAO
03/2021 / Ethereum Blockchain
MRCH *
2,03 USD
≈ 47.040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.223.432 USD
(0 exchanges)
27.64% -17%
2646
193 Biểu tượng logo của Marko Finance Marko Finance
03/2021 / Ethereum Blockchain
MARKO *
0,0000001000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
2.514 USD
(1 exchanges)
-3.74% -5%
3719
194 Biểu tượng logo của Tacoswap Tacoswap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TACO *
0,0284454649 USD
≈ 659 đ
0 USD
N/A
Tổng: 237.721.964
42.427 USD
(0 exchanges)
10.06% -15%
3318
195 Biểu tượng logo của COPS FINANCE COPS FINANCE
03/2021 / Ethereum Blockchain
COPS *
408,40 USD
≈ 9.458.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000
35.655 USD
(0 exchanges)
29.54% 48%
3350
196 Biểu tượng logo của Kong Defi Kong Defi
03/2021 / Ethereum Blockchain
KONG *
0,0000006652 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
19.147 USD
(0 exchanges)
-14.18% -25%
3465
197 Biểu tượng logo của Sad Cat Token Sad Cat Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
SCAT *
0,0000182824 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.524.091.709
7.511 USD
(0 exchanges)
8.35% 3%
3585
198 Biểu tượng logo của SafeBTC SafeBTC
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEBTC *
0,0000000207 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.745.642 USD
(0 exchanges)
-9.22% -30%
2595
199 Biểu tượng logo của Cellframe Cellframe
03/2021 / Ethereum Blockchain
CELL *
3,77 USD
≈ 87.328 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.300.000
5.527.844 USD
(2 exchanges)
-9.82% 3%
2486
200 Biểu tượng logo của Delta Delta
03/2021 / Ethereum Blockchain
DELTA *
4,25 USD
≈ 98.515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
124.113 USD
(0 exchanges)
3.22% -81%
3103

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.