1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (BEP2) (58) - Ethereum (3622) - Tron10 (22) - Stellar (8) - Binance Smart Chain (BEP20) (3090) - Neo (16) - Tron20 (76) - EOS (23) - Chiliz (30) - Tron (98) - Klaytn (12) - TomoChain (3) - Waves (5) - RSK RBTC (1) - ONT (1) - Cosmos (12) - Polygon (167) - Xinfin Network (XDC) (6) - Celo (14) - HTMLCOIN (1) - Avalanche C-Chain (157) - Zilliqa (18) - Solana (221) - Fantom (93) - HECO (24) - xDai (7) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (35) - Harmony (19) - Avalanche (157) - KCC (3) - ICON (6) - OKExChain (11) - Cardano (8) - VeChain (1) - Arbitrum (17) - Kusama (1) - Moonriver (11) - Algorand (3) - Tezos (5) - XRP Ledger (13) - Cronos (17) - Bitcoin Cash (1) - KardiaChain (3) - Vite (1) - Boba Network (1) - Elrond (2) - Songbird Network (1) -

23/01/2022 19:35

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Cipher Cipher
09/2019 / Polygon Blockchain
CPR *
0,0000030488 USD
0,0694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.800.000.000
10 USD
14.85% 15%
8223
2 Biểu tượng logo của Iron Bank Iron Bank
01/2022 / Fantom Blockchain
IB *
138,36 USD
3.149.039 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.300.000
28.125.619 USD
43.91% 44%
2845
3 Biểu tượng logo của Catjam Catjam
05/2021 / Cardano Blockchain
MEOW *
0,0000004389 USD
0,0100 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
-1.19% -83%
8761
4 Biểu tượng logo của OFFLINE OFFLINE
03/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OFF *
0,0005501555 USD
12,5215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
0 USD
-20.29% -14%
8692
5 Biểu tượng logo của CitaDAO CitaDAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
KNIGHT *
0,0140833 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
62.391 USD
-11.70% -12%
4689
6 Biểu tượng logo của Top Flower Top Flower
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TPF *
0,0428923049 USD
976 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
21.813 USD
-7.01% -7%
5421
7 Biểu tượng logo của Obsidium Obsidium
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
OBS *
0,0366936155 USD
835 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.500.000
33.481 USD
76.26% 76%
5145
8 Biểu tượng logo của Paladin dao Paladin dao
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PAL *
12,45 USD
283.444 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.109 USD
26.35% 26%
3605
9 Biểu tượng logo của EverReflect EverReflect
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
EVRF *
0,0000000227 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
657.625 USD
52.66% 53%
3345
10 Biểu tượng logo của Metal Backed Money Metal Backed Money
01/2022
MBMX
867,22 USD
19.737.899 đ
0 USD
N/A
6.277.460 USD
98.47% 98%
2927
11 Biểu tượng logo của Metadogeswap Metadogeswap
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MDS *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
324.880 USD
-2.95% -3%
3624
12 Biểu tượng logo của Tokenfy Tokenfy
01/2022 / Ethereum Blockchain
TKNFY *
0,015955106 USD
363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
114.346 USD
2.42% 2%
4248
13 Biểu tượng logo của League of Zodiacs League of Zodiacs
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LOZ *
0,0064004394 USD
146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
191.667 USD
-4.98% -5%
3902
14 Biểu tượng logo của 0xDAO 0xDAO
01/2022 / Fantom Blockchain
OXD *
0,0792386852 USD
1.803 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.499.808
12.558.512 USD
-62.10% -73%
2868
15 Biểu tượng logo của MetaDrace MetaDrace
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DRACE *
0,0458917974 USD
1.044 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
853.491 USD
10.48% -30%
3266
16 Biểu tượng logo của MetaGear MetaGear
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GEAR *
0,0983965146 USD
2.240 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.398.894 USD
-8.76% -14%
2988
17 Biểu tượng logo của Lina Network Lina Network
08/2018 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0069753339 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 900.000.000
47.972 USD
0.92% 11%
4903
18 Biểu tượng logo của TOKE.N TOKE.N
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TOKE.N *
0,0000010204 USD
0,0232 đ
0 USD
N/A
62.658 USD
1.23% -15%
4687
19 Biểu tượng logo của Tower Defense Titans Tower Defense Titans
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TITANS *
0,0000000134 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
137.102 USD
-1.98% -24%
4109
20 Biểu tượng logo của Son of Babydoge Son of Babydoge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SOB *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
99.077 USD
1100.23% 720%
4346
21 Biểu tượng logo của Katsumi Katsumi
01/2022 / Ethereum Blockchain
KATSUMI *
0,0000000111 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
56.240 USD
-8.30% -14%
4783
22 Biểu tượng logo của Gemma Extending Tech Gemma Extending Tech
10/2020 / Ethereum Blockchain
GXT *
0,35 USD
7.951 đ
23.940.734 USD
68.529.186 (14%)
Tổng: 500.000.000
564.304 USD
-7.66% -17%
741
23 Biểu tượng logo của Lucid Lands V2 Lucid Lands V2
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LLG *
0,018418535 USD
419 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
15.736 USD
2.60% -26%
5608
24 Biểu tượng logo của Mindcell Mindcell
01/2022 / Ethereum Blockchain
MDC *
0,0044756546 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.869 USD
-39.39% 44%
5925
25 Biểu tượng logo của BlueArk BlueArk
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BRK *
0,0025486171 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000.000
28.699 USD
-21.67% -15%
5252
26 Biểu tượng logo của Its Not Art Its Not Art
01/2022 / Ethereum Blockchain
NOTART *
0,0256065381 USD
583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
7.252 USD
32.88% -39%
6057
27 Biểu tượng logo của Pmail Pmail
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PML *
0,0000167027 USD
0,3802 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.555.555.555.552
1.927.758 USD
367.46% 407%
3080
28 Biểu tượng logo của Ross Inu Ross Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
$ROSS *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.114 USD
40.88% 8%
5864
29 Biểu tượng logo của DaFIN DaFIN
01/2022 / Ethereum Blockchain
DAF *
0,0729528174 USD
1.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.168.825 USD
3.62% -4%
3174
30 Biểu tượng logo của Persia Persia
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PERSIA *
8,90 USD
202.566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000
20.946 USD
-17.77% -56%
5449
31 Biểu tượng logo của Ruyi Ruyi
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
RYB *
0,0031736736 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
259.335 USD
-31.23% -43%
3736
32 Biểu tượng logo của CryptoTrains CryptoTrains
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CTRAIN *
0,0637485544 USD
1.451 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.999.979
620.915 USD
14.49% -26%
3366
33 Biểu tượng logo của Paw V2 Paw V2
01/2022 / Polygon Blockchain
PAW *
0,0052836459 USD
120 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
115 USD
9.74% -76%
7841
34 Biểu tượng logo của battle esports coin battle esports coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BES *
0,0019011158 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.999.999.998
34.779 USD
-9.72% 1%
5119
35 Biểu tượng logo của PW-GOLD PW-GOLD
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PWG *
0,12 USD
2.763 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.895 USD
-1.67% -10%
5686
36 Biểu tượng logo của TomTomCoin TomTomCoin
01/2022 / Ethereum Blockchain
TOMS *
0,0697709499 USD
1.588 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
248.001 USD
104.72% 143%
3757
37 Biểu tượng logo của BNB Superheroes BNB Superheroes
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSH *
0,0002278577 USD
5,1860 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.553 USD
-4.27% -20%
5431
38 Biểu tượng logo của GemUni GemUni
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
GENI *
0,31 USD
6.967 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
68.554 USD
11.35% 4%
4620
39 Biểu tượng logo của TMETA TMETA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TMT *
0,0000035682 USD
0,0812 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
315.292 USD
-2.24% -55%
3640
40 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
1,86 USD
42.267 đ
46.612.823 USD
25.100.000 (5%)
Tổng: 500.000.000
39.727.641 USD
11.63% -19%
553
41 Biểu tượng logo của Influencer Finance Influencer Finance
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
INFLUENCE *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
300.160 USD
-29.46% 388%
3665
42 Biểu tượng logo của PHIT PHIT
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PHIT *
0,00253601 USD
58 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
41.241 USD
18.98% -26%
5006
43 Biểu tượng logo của tudaBirds tudaBirds
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BURD *
0,0091121489 USD
207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
158.232 USD
-17.89% 91%
4013
44 Biểu tượng logo của LaunchMyNFT LaunchMyNFT
01/2022 / Ethereum Blockchain
MYNFT *
0,048671811 USD
1.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.931 USD
11.74% -53%
5563
45 Biểu tượng logo của Metaxy Metaxy
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MXY *
0,0170342687 USD
388 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
47.455 USD
1.31% -27%
4909
46 Biểu tượng logo của 1SAFU 1SAFU
01/2022 / Solana Blockchain
SAFU *
0,0000032984 USD
0,0751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.888.888.888.888.888
329 USD
-23.35% -22%
7531
47 Biểu tượng logo của Revolutin Revolutin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
REV *
0,0013188175 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.835 USD
-3.25% -72%
6006
48 Biểu tượng logo của Rex Inu Rex Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
REX *
0,0000145331 USD
0,3308 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.799 USD
-30.42% -88%
5831
49 Biểu tượng logo của Shinji Inu Shinji Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHINJI *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
1.327.852 USD
87.92% 718%
3152
50 Biểu tượng logo của ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT Distributed Factoring Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
ZJLT *
0,000103523 USD
2,3562 đ
0 USD
N/A
2.198 USD
-5.91% -23%
6734
51 Biểu tượng logo của Moola Celo Moola Celo
01/2022 / Celo Blockchain
mCELO *
3,46 USD
78.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.762.376
40.499 USD
7.13% -28%
5022
52 Biểu tượng logo của MotionWreck Games MotionWreck Games
12/2021 / XRP Ledger Blockchain
MWG *
0,0014378439 USD
33 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
171.918 USD
4.23% -14%
3970
53 Biểu tượng logo của GLOW V2 GLOW V2
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GLOW V2 *
0,0000000026 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 450.000.000.000.000.000
70.235 USD
22.57% 4%
4602
54 Biểu tượng logo của ImmortalDAO Finance ImmortalDAO Finance
01/2022 / Celo Blockchain
IMMO *
104,40 USD
2.376.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 13.301
67.608 USD
8.00% -32%
4627
55 Biểu tượng logo của Moola Celo EUR Moola Celo EUR
01/2022 / Celo Blockchain
mCEUR *
1,13 USD
25.670 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.276.072
565.397 USD
0.73% -1%
3392
56 Biểu tượng logo của Savage Savage
01/2022
SAVG
0,0264725372 USD
603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
63.831 USD
32.09% -35%
4672
57 Biểu tượng logo của Moola Celo USD Moola Celo USD
01/2022 / Celo Blockchain
mCUSD *
1,00 USD
22.724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.353.549
2.854.198 USD
-0.05% -0%
3018
58 Biểu tượng logo của Verve Verve
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
VERVE *
0,0309519365 USD
704 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
305.839 USD
41.68% 25%
3657
59 Biểu tượng logo của Single Finance Single Finance
01/2022
SINGLE
0,0785652239 USD
1.788 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
316.949 USD
-2.14% -33%
3638
60 Biểu tượng logo của LocalTrade LocalTrade
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LTT *
0,27 USD
6.127 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.292.480 USD
-8.83% 9%
3159
61 Biểu tượng logo của Small Doge Small Doge
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDOG *
0,0000002351 USD
0,0054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 128.756.977.746.000
4.301 USD
23.07% -11%
6372
62 Biểu tượng logo của DiemLibre DiemLibre
01/2022 / Ethereum Blockchain
DLB *
0,0016990792 USD
39 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.389.987.373
12.585 USD
2.38% -8%
5742
63 Biểu tượng logo của OtterClam Finance OtterClam Finance
01/2022 / Polygon Blockchain
PEARL *
40,11 USD
912.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.999.999.999
6.656 USD
2.86% -10%
6105
64 Biểu tượng logo của TAF Token TAF Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TAF *
0,0399925917 USD
910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.038 USD
6.44% -13%
6071
65 Biểu tượng logo của Make Cities Great Again Make Cities Great Again
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MAGACITY *
0,000052283 USD
1,1900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.382 USD
4.80% -86%
6523
66 Biểu tượng logo của BULLETH BULLETH
01/2022 / Ethereum Blockchain
BULLETH *
0,0001746262 USD
3,9745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.043 USD
-28.77% -61%
5589
67 Biểu tượng logo của Baby Symbiote Baby Symbiote
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BSMB *
0,0002777739 USD
6,3221 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
18.942 USD
-14.54% -79%
5513
68 Biểu tượng logo của Wall Street Capital Wall Street Capital
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSC *
0,0000278633 USD
0,6342 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
6.673 USD
306.56% -97%
6100
69 Biểu tượng logo của HeroesTD CGC HeroesTD CGC
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CGC *
0,22 USD
5.030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
71.572 USD
-6.06% -15%
4583
70 Biểu tượng logo của MetaPlanet MetaPlanet
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MPL *
0,0001238818 USD
2,8196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.853.769 USD
8.88% 505%
3092
71 Biểu tượng logo của Opyn Squeeth Opyn Squeeth
01/2022 / Ethereum Blockchain
OSQTH *
658,40 USD
14.985.126 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.418
1.379.780 USD
-4.37% -34%
3143
72 Biểu tượng logo của Widi Soul Widi Soul
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSO *
0,0306979797 USD
699 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
749.191 USD
-16.17% 3%
3306
73 Biểu tượng logo của Stax Protocol Stax Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
STAX *
0,0006798454 USD
15,4733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 99%
9219
74 Biểu tượng logo của Linkka Linkka
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
IKA *
0,0191588483 USD
436 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
123.211 USD
33.87% -68%
4188
75 Biểu tượng logo của Librium Tech Librium Tech
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LIB *
0,0093144132 USD
212 đ
0 USD
N/A
124.206 USD
-6.77% -49%
4183
76 Biểu tượng logo của Heroes Chained Heroes Chained
01/2022 / Avalanche C-Chain
HEC *
1,78 USD
40.583 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.720.927 USD
22.81% -10%
2951
77 Biểu tượng logo của OtterClam Finance OtterClam Finance
11/2021 / Polygon Blockchain
CLAM *
6,68 USD
151.961 đ
841.808 USD
126.082 (82%)
Tổng: 154.597
7.024 USD
2.20% -33%
1814
78 Biểu tượng logo của MetaBET MetaBET
01/2022 / Ethereum Blockchain
MBET *
0,14 USD
3.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
652.336 USD
14.29% 67%
3348
79 Biểu tượng logo của Shib Taro Shib Taro
01/2022 / Ethereum Blockchain
SHIBTARO *
0,0000430253 USD
0,9793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
13.264 USD
-11.21% -54%
5714
80 Biểu tượng logo của FrenCoin FrenCoin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FREN *
0,0011428018 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.299 USD
-1.48% -61%
6708
81 Biểu tượng logo của BitValley BitValley
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BITV *
0,0000928996 USD
2,1144 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
115.951 USD
49.04% -27%
4230
82 Biểu tượng logo của AltSwitch AltSwitch
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ALTS *
0,0020783977 USD
47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
57.013 USD
-0.02% -44%
4768
83 Biểu tượng logo của Samurinu Samurinu
01/2022 / Ethereum Blockchain
SAMINU *
0,000000024 USD
0,0005 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
138.757 USD
3.53% -27%
4097
84 Biểu tượng logo của NVL NVL
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NVL *
0,0849718716 USD
1.934 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.534.466
1.813 USD
37.00% -0%
6832
85 Biểu tượng logo của Pie Share Pie Share
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PIE *
0,0000045907 USD
0,1045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
3.617 USD
4.03% -5%
6489
86 Biểu tượng logo của ELIS ELIS
01/2022 / Ethereum Blockchain
XLS *
0,37 USD
8.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
977 USD
-2.58% -9%
7115
87 Biểu tượng logo của Baby Tiger GOLD Baby Tiger GOLD
01/2022 / Solana Blockchain
BABYTIGER *
0,000002051 USD
0,0467 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
403 USD
0.27% 63%
7459
88 Biểu tượng logo của Devour Token Devour Token
01/2022 / Ethereum Blockchain
RESTAURANTS *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
9.940 USD
4.18% -29%
5878
89 Biểu tượng logo của Trillium Trillium
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TT *
0,0008769367 USD
19,9591 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
15.069 USD
3.95% 22%
5631
90 Biểu tượng logo của Skyrocketing Skyrocketing
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SKYROCKETING *
0,0006039569 USD
13,7461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.790 USD
3.83% -69%
6447
91 Biểu tượng logo của GhostMarket GhostMarket
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GM *
0,28 USD
6.423 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
56.892 USD
-3.86% -43%
4771
92 Biểu tượng logo của Mini Tiger Mini Tiger
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MINITIGER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
28.073 USD
14.09% 58%
5267
93 Biểu tượng logo của Dhabi Coin Dhabi Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DBC *
0,014107024 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
21.593 USD
0.51% -56%
5428
94 Biểu tượng logo của Asuna INU Asuna INU
10/2021 / Ethereum Blockchain
ASUNAINU *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
7.545 USD
1.68% -3%
6030
95 Biểu tượng logo của Dot Arcade Dot Arcade
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ADT *
0,31 USD
6.991 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
80.333 USD
-1.79% -99%
4497
96 Biểu tượng logo của veDAO veDAO
01/2022 / Fantom Blockchain
WEVE *
0,0525127296 USD
1.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.260.189
3.694.276 USD
-2.85% -34%
2977
97 Biểu tượng logo của KickToken KickToken
06/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
KICK *
0,0236519015 USD
538 đ
2.926.269 USD
123.722.366 (100%)
Tổng: 123.823.040
271.893 USD
2.63% -19%
1376
98 Biểu tượng logo của Holy Trinity Holy Trinity
03/2021
HOLY
13,29 USD
302.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.346
41.329 USD
5.92% -22%
5000
99 Biểu tượng logo của Phant Phant
12/2021 / Solana Blockchain
PNT *
0,0751920462 USD
1.711 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
919 USD
-20.09% 32%
7148
100 Biểu tượng logo của CanaryX CanaryX
01/2022 / Songbird Network Blockchain
CNYX *
0,0041438821 USD
94 đ
0 USD
N/A
Tổng: 626.304.660
3.102.123 USD
17.62% -30%
3003
101 Biểu tượng logo của Froyo Games Froyo Games
01/2022
FROYO
0,0403552141 USD
918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
736.594 USD
31.92% -39%
3308
102 Biểu tượng logo của FirstHare FirstHare
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
FirstHare *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
86.214 USD
11.86% -4%
4440
103 Biểu tượng logo của PetsHelp Coin PetsHelp Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PETH *
0,0000001844 USD
0,0042 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
59.796 USD
64.30% -68%
4727
104 Biểu tượng logo của DCVC FINANCE DCVC FINANCE
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
DCVC *
0,0016775314 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
562 USD
9.36% 14.114%
7337
105 Biểu tượng logo của Chum Coin Chum Coin
12/2021
CHUM
0,005375027 USD
122 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
3.867 USD
-5.20% -21%
6435
106 Biểu tượng logo của EVE Token EVE Token
01/2022 / Polygon Blockchain
EVE *
0,0330040882 USD
751 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
71.623 USD
2.15% -5%
4582
107 Biểu tượng logo của SuperInu SuperInu
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SINU *
0,0000008187 USD
0,0186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000.000
2.523 USD
3.03% -49%
6665
108 Biểu tượng logo của Fantom Frens Fantom Frens
01/2022 / Fantom Blockchain
FFS *
0,0003348007 USD
7,6201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
21.172 USD
22.26% -48%
5442
109 Biểu tượng logo của Microtick Microtick
01/2022 / Cosmos Blockchain
TICK *
4,86 USD
110.724 đ
0 USD
N/A
500 USD
-24.89% -34%
7380
110 Biểu tượng logo của Lepasa Lepasa
11/2021 / Ethereum Blockchain
LEPA *
0,0922435301 USD
2.099 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.835 USD
0.51% -27%
5081
111 Biểu tượng logo của Monster of God Monster of God
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
MONX *
0,0132439159 USD
301 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.400.000.000
61.733 USD
-4.09% -41%
4697
112 Biểu tượng logo của GamiFi.GG GamiFi.GG
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMI *
0,0553651919 USD
1.260 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.850.433 USD
1.08% 30%
2932
113 Biểu tượng logo của SuperBonds SuperBonds
01/2022 / Solana Blockchain
SB *
0,0132992647 USD
303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.539 USD
-4.17% 40%
5846
114 Biểu tượng logo của StarGod StarGod
12/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
STG *
0,0003378653 USD
7,6898 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
121 USD
7.69% 9.250%
7829
115 Biểu tượng logo của VeldoraBSC VeldoraBSC
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
VDORA *
0,0000000014 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
103.142 USD
14.66% -46%
4322
116 Biểu tượng logo của Nova finance Nova finance
01/2022 / Solana Blockchain
NOVA *
2,85 USD
64.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
506.787 USD
-1.06% -8%
3433
117 Biểu tượng logo của Monster Galaxy Monster Galaxy
01/2022
GGM
0,15 USD
3.316 đ
0 USD
N/A
168.695 USD
2.87% -63%
3982
118 Biểu tượng logo của Gari Network Gari Network
10/2021 / Solana Blockchain
GARI *
0,40 USD
9.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.719.076 USD
13.94% -62%
2890
119 Biểu tượng logo của ShuttleOne ShuttleOne
02/2021 / Ethereum Blockchain
SZO *
0,0767974288 USD
1.748 đ
0 USD
N/A
1.545 USD
-2.45% -5%
6905
120 Biểu tượng logo của Spectra Spectra
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SPC *
0,0005107595 USD
11,6249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
13.443 USD
-6.22% -58%
5710
121 Biểu tượng logo của LORDS LORDS
01/2022 / Ethereum Blockchain
LORDS *
0,23 USD
5.253 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
204.267 USD
-5.47% -26%
3858
122 Biểu tượng logo của Civic Power Civic Power
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
POWER *
4,04 USD
92.020 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
533 USD
-0.59% -10%
7356
123 Biểu tượng logo của GangstaBet GangstaBet
01/2022 / ICON Blockchain
GBET *
0,11 USD
2.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 144.735.525
65.089 USD
12.42% -49%
4655
124 Biểu tượng logo của Inu Jump and the Temple of Shiba Inu Jump and the Temple of Shiba
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
INUJUMP *
0,0000198607 USD
0,4520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
911 USD
2.66% -90%
7151
125 Biểu tượng logo của eSwapping v2 eSwapping v2
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ESWAPV2 *
0,34 USD
7.707 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
481 USD
6.91% -17%
7392
126 Biểu tượng logo của METABULLRAGE METABULLRAGE
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BERAGE *
0,0000160667 USD
0,3657 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
170 USD
7.26% -93%
7732
127 Biểu tượng logo của Covid Slice Covid Slice
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
COVID19 *
0,0000435797 USD
0,9919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.007.208 USD
-92.73% -100%
3215
128 Biểu tượng logo của Wine Shares Wine Shares
01/2022 / Avalanche C-Chain
WINE *
639,78 USD
14.561.389 đ
0 USD
N/A
Tổng: 41.032
338.502 USD
-17.73% -94%
3611
129 Biểu tượng logo của GombShare GombShare
01/2022 / Fantom Blockchain
GSHARE *
3,85 USD
87.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.501
231 USD
13.64% -100%
7649
130 Biểu tượng logo của Nerian Network Nerian Network
01/2022 / XRP Ledger Blockchain
NERIAN *
0,0860505046 USD
1.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.102.019
2.642 USD
-33.78% 46%
6644
131 Biểu tượng logo của Jungle Jungle
01/2022 / Solana Blockchain
JUNGLE *
0,16 USD
3.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
1.924 USD
-21.56% 38%
6808
132 Biểu tượng logo của Ticket Finance Ticket Finance
01/2022 / Solana Blockchain
TICKET *
0,0017450172 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.000.000.000
1.692 USD
-24.73% -35%
6867
133 Biểu tượng logo của Topshelf Finance Topshelf Finance
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LIQR *
0,010807315 USD
246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
277.101 USD
10.01% -26%
3705
134 Biểu tượng logo của Lockness Lockness
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
LKN *
0,0247262384 USD
563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
197.276 USD
38.01% -29%
3886
135 Biểu tượng logo của Octafarm Octafarm
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
OCTF *
0,32 USD
7.277 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
170.741 USD
-1.29% -55%
3975
136 Biểu tượng logo của Puff Puff
01/2022 / Solana Blockchain
PUFF *
0,17 USD
3.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
12.320 USD
-11.62% -37%
5757
137 Biểu tượng logo của 6DayHoneypot 6DayHoneypot
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
HONEY *
0,0013968593 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 11%
9197
138 Biểu tượng logo của Stable FOX Stable FOX
01/2022 / Ethereum Blockchain
ONEFOX *
1,01 USD
22.878 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.776.969
241.034 USD
0.19% 1%
3770
139 Biểu tượng logo của BNB Fan Token BNB Fan Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BNBFAN *
0,0000010676 USD
0,0243 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
16.452 USD
-46.49% -83%
5579
140 Biểu tượng logo của Meme Doge Coin Meme Doge Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MEMEDOGE *
0,0000051891 USD
0,1181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
8.119 USD
16.67% -89%
5986
141 Biểu tượng logo của Krause Krause
11/2021 / Ethereum Blockchain
KRAUSE *
0,72 USD
16.335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.999.250
4.815 USD
62.01% -35%
6307
142 Biểu tượng logo của Gomb Gomb
01/2022 / Fantom Blockchain
GOMB *
0,000000033 USD
0,0008 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
2.282 USD
430.31% -100%
6714
143 Biểu tượng logo của Grape Finance Grape Finance
01/2022 / Avalanche C-Chain
GRAPE *
12,05 USD
274.263 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.576
285.935 USD
-24.26% -70%
3685
144 Biểu tượng logo của Gamers Yield Gamers Yield
01/2022 / Ethereum Blockchain
GY *
0,0837885299 USD
1.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
26.350 USD
-7.91% -45%
5299
145 Biểu tượng logo của Batmoon Batmoon
01/2022 / Ethereum Blockchain
BATMOON *
0,0000044196 USD
0,1006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -32%
9218
146 Biểu tượng logo của Crypto Champ Crypto Champ
01/2022 / Ethereum Blockchain
CHMP *
0,0000003044 USD
0,0069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.602 USD
12.77% -42%
6654
147 Biểu tượng logo của Abby Inu Abby Inu
01/2022 / Ethereum Blockchain
ABBY *
0,0000000711 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
669 USD
1.30% -95%
7266
148 Biểu tượng logo của The Phoenix The Phoenix
01/2022 / Avalanche C-Chain
FIRE *
324,95 USD
7.395.887 đ
0 USD
N/A
817.686 USD
21.39% 15%
3277
149 Biểu tượng logo của Crypto Rocket Launch Crypto Rocket Launch
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CRL *
0,0491203659 USD
1.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
53.752 USD
18.82% -67%
4823
150 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,11 USD
2.510 đ
0 USD
N/A
5.165.517 USD
10.18% -60%
2941
151 Biểu tượng logo của Shoppi Coin Shoppi Coin
11/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHOP *
0,0001957698 USD
4,4557 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.136 USD
6.27% 163%
6066
152 Biểu tượng logo của LaikaDog LaikaDog
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LAI *
0,0000029932 USD
0,0681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
745 USD
4.53% -45%
7230
153 Biểu tượng logo của Thoreum V2 Thoreum V2
07/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
THOREUM *
1,01 USD
22.990 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
59.678 USD
9.50% -42%
4728
154 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
103,04 USD
2.345.188 đ
0 USD
N/A
4.104.350 USD
4.50% -26%
2964
155 Biểu tượng logo của Baby Shiba Coin Baby Shiba Coin
01/2022 / Ethereum Blockchain
BABYSHIBA *
0,0096479356 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
190.922 USD
-11.54% -5%
3905
156 Biểu tượng logo của Nosana Nosana
12/2021 / Solana Blockchain
NOS *
0,31 USD
6.950 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
619.226 USD
15.70% 29%
3368
157 Biểu tượng logo của RxSeed Coin RxSeed Coin
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WSOW *
0,0517759866 USD
1.178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
100.793 USD
-26.28% -37%
4338
158 Biểu tượng logo của GM Floki GM Floki
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GMFLOKI *
0,0000832351 USD
1,8944 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.118 USD
3.40% -62%
7050
159 Biểu tượng logo của Orclands Metaverse Orclands Metaverse
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ORC *
0,0030132668 USD
69 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15.488 USD
11.93% -36%
5617
160 Biểu tượng logo của Cronofi Finance Cronofi Finance
01/2022 / Cronos Blockchain
CRONO *
45,57 USD
1.037.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000
0 USD
-50.64% 7%
9217
161 Biểu tượng logo của STREAMER STREAMER
01/2022 / Ethereum Blockchain
STREAMER *
0,0000106124 USD
0,2415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
0 USD
3.83% -26%
9215
162 Biểu tượng logo của Tiger Coin Tiger Coin
01/2022 / Solana Blockchain
TIGER *
0,0000067709 USD
0,1541 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9 USD
-0.87% -66%
8228
163 Biểu tượng logo của SolX Gaming Guild SolX Gaming Guild
01/2022 / Solana Blockchain
SGG *
0,0226266085 USD
515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.331.609
1.022 USD
-0.11% -47%
7086
164 Biểu tượng logo của Limbo Token Limbo Token
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
LNFS *
0,94 USD
21.452 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
7.792 USD
2.83% -33%
6013
165 Biểu tượng logo của Solootbox DAO Solootbox DAO
01/2022 / Solana Blockchain
BOX *
0,0031561719 USD
72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
100 USD
-6.57% -68%
7866
166 Biểu tượng logo của POLARNODES POLARNODES
01/2022 / Avalanche C-Chain
POLAR *
3,07 USD
69.798 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
705.556 USD
-39.14% 126%
3319
167 Biểu tượng logo của Fraktionalized THUG 2856 Fraktionalized THUG 2856
01/2022 / Solana Blockchain
THUG *
2,64 USD
60.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
1.283 USD
32.18% -78%
6989
168 Biểu tượng logo của Vitall Markets Vitall Markets
01/2022 / Solana Blockchain
VITAL *
0,26 USD
5.907 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
1.456 USD
11.90% -18%
6930
169 Biểu tượng logo của Mistel Finance Mistel Finance
01/2022 / Avalanche C-Chain
MISTEL *
0,0004509977 USD
10,2647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
11.444 USD
1.70% -45%
5800
170 Biểu tượng logo của CryptoClans CryptoClans
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
COC *
0,0195361916 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
16.628 USD
10.38% -92%
5574
171 Biểu tượng logo của GameCrypt GameCrypt
01/2022 / Ethereum Blockchain
GAMECRYPT *
0,0000019692 USD
0,0448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
0.00% -88%
9216
172 Biểu tượng logo của Prime Numbers Prime Numbers
01/2022 / Xinfin Network (XDC) Blockchain
PRNT *
0,88 USD
20.083 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.852.140
88.579 USD
-0.96% -49%
4429
173 Biểu tượng logo của SHIBA TRON SHIBA TRON
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
SHIBT *
0,0005481976 USD
12,4770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
589 USD
8.07% -43%
7318
174 Biểu tượng logo của Buried Bones Buried Bones
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BBT *
1,15 USD
26.067 đ
0 USD
N/A
19.551 USD
4.89% -44%
5491
175 Biểu tượng logo của Moebius Moebius
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
MOBI *
0,093198697 USD
2.121 đ
0 USD
N/A
120.149 USD
11.95% -33%
4209
176 Biểu tượng logo của FishingTownGilToken FishingTownGilToken
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GIL *
0,0124463832 USD
283 đ
0 USD
N/A
46.567 USD
-8.03% -45%
4921
177 Biểu tượng logo của Puli Inu Puli Inu
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
PULI *
0,0195429732 USD
445 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
330.542 USD
30.53% 408%
3617
178 Biểu tượng logo của TouchFuture TouchFuture
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
TF *
0,0000058718 USD
0,1336 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
32.596 USD
19.75% 62%
5166
179 Biểu tượng logo của Waterfall Finance BSC Waterfall Finance BSC
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
WATERFALL *
74,46 USD
1.694.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
11.311 USD
-34.22% -98%
5807
180 Biểu tượng logo của AVARA AVARA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
AVR *
0,0005499622 USD
12,5171 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
14.292 USD
9.80% -57%
5669
181 Biểu tượng logo của Bigwinner Bigwinner
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BIG *
0,0127358075 USD
290 đ
0 USD
N/A
126.254 USD
1.98% -76%
4164
182 Biểu tượng logo của UFO UFO
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
UFO *
0,0116642718 USD
265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
19.750 USD
-9.52% -71%
5487
183 Biểu tượng logo của The Neko The Neko
01/2022 / Ethereum Blockchain
NEKO *
0,0000468375 USD
1,0660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
104.240 USD
13.76% -69%
4313
184 Biểu tượng logo của iinjaz iinjaz
01/2022 / Ethereum Blockchain
IJZ *
0,14 USD
3.139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
2.296.454 USD
-3.41% -26%
3053
185 Biểu tượng logo của SUPA Foundation SUPA Foundation
01/2022 / Fantom Blockchain
SUPA *
0,0645927945 USD
1.470 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.682 USD
-4.68% -44%
6021
186 Biểu tượng logo của DFS MAFIA DFS MAFIA
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
DFSM *
0,0000339313 USD
0,7723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
48.625 USD
24.31% -19%
4897
187 Biểu tượng logo của Nil DAO Nil DAO
01/2022 / Ethereum Blockchain
NIL *
2,75 USD
62.507 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
36.861 USD
-39.07% -70%
5079
188 Biểu tượng logo của Mirrored Nio Mirrored Nio
01/2022 / Terra Blockchain
MNIO *
28,09 USD
639.420 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.209
1.954 USD
0.46% -13%
6798
189 Biểu tượng logo của Elves Century Elves Century
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ELVES *
0,0005047551 USD
11,4882 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
12.173 USD
9.60% -67%
5764
190 Biểu tượng logo của Zamzam Zamzam
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
ZAMZAM *
0,0007294055 USD
16,6013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
6.395.909 USD
1.60% -14%
2926
191 Biểu tượng logo của Croblanc Croblanc
01/2022 / Cronos Blockchain
CROBLANC *
0,0348073454 USD
792 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.221.370
0 USD
2.32% -30%
9214
192 Biểu tượng logo của linSpirit linSpirit
01/2022 / Fantom Blockchain
LINSPIRIT *
0,16 USD
3.660 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.256.961
190.552 USD
21.08% -48%
3906
193 Biểu tượng logo của Bingo Doge Bingo Doge
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
BDOGE *
0,0000000397 USD
0,0009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.878 USD
9.60% -88%
6822
194 Biểu tượng logo của OtherLife OtherLife
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
OTL *
0,0005015184 USD
11,4146 đ
0 USD
N/A
11.850 USD
9.19% -38%
5778
195 Biểu tượng logo của NerveFlux NerveFlux
10/2021 / Binance Smart Chain (BEP20)
NERVE *
0,0098459199 USD
224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
5.581 USD
10.65% -41%
6216
196 Biểu tượng logo của DiversiFi DiversiFi
01/2022 / Fantom Blockchain
DFI *
0,12 USD
2.643 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
64.488 USD
24.37% -0%
4664
197 Biểu tượng logo của Radio Hero Radio Hero
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
RAHO *
0,0000006114 USD
0,0139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000.000
2.772 USD
7.17% -88%
6623
198 Biểu tượng logo của Gbox Gbox
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
GBOX *
0,0216009311 USD
492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
47.169 USD
34.49% -33%
4914
199 Biểu tượng logo của Aqar Chain Aqar Chain
10/2021 / Polygon Blockchain
AQR *
0,20 USD
4.659 đ
0 USD
N/A
116.055 USD
1.80% -16%
4229
200 Biểu tượng logo của Cuffies Cuffies
01/2022 / Binance Smart Chain (BEP20)
CUFFIES *
0,0106448335 USD
242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.779 USD
3.76% -65%
6453

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.