1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền ảo mới phát hành trên thị trường, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Tìm kiếm các loại tiền ảo theo các tiêu chí sau:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:
Xu hướng thị trường: ▲65.55% - ▼34.45%

Danh sách 200 đồng tiền ảo mới phát hành trên thị trường, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng lưu thông Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào coin? Thứ hạng thị trường
1 Biểu tượng logo của Blocs Blocs BLOCS
70,3074122113 USD
≈ 1.635.350 đ
N/A
∑ 0
85.671 USD
0.00% Không
2111
2 Biểu tượng logo của APIS APIS APIS
0,00048093309241 USD
≈ 11 đ
14.441 USD
30.026.205
200.282 USD
-2.15% Không
1828
3 Biểu tượng logo của Litbinex Coin Litbinex Coin LTB
0,000561054482673 USD
≈ 13 đ
N/A
∑ 0
1.135 USD
-50.26% Không
2250
4 Biểu tượng logo của Banano Banano BAN
0,000473900106918 USD
≈ 11 đ
N/A
∑ 0
6.534 USD
15.79% Không
2200
5 Biểu tượng logo của Waves Enterprise Waves Enterprise WEST
0,053935781813 USD
≈ 1.255 đ
N/A
∑ 0
51.163 USD
1.82% Không
2132
6 Biểu tượng logo của onLEXpa onLEXpa onLEXpa
0,000513574543174 USD
≈ 12 đ
N/A
∑ 186.000.000
63.408 USD
55.00% Không
2125
7 Biểu tượng logo của 3X Long Bitcoin Token 3X Long Bitcoin Token BULL
10.809 USD
≈ 251.423.471 đ
N/A
∑ 0
2.041.333 USD
2.68% Không
2033
8 Biểu tượng logo của 3X Short Bitcoin Token 3X Short Bitcoin Token BEAR
26,2366548326 USD
≈ 610.265 đ
N/A
∑ 0
2.584.488 USD
-3.11% Không
2031
9 Biểu tượng logo của Nyzo Nyzo NYZO
0,277338649293 USD
≈ 6.451 đ
N/A
∑ 0
115.543 USD
-1.65% Không
2101
10 Biểu tượng logo của Flit Token Flit Token FLT
0,000158939700298 USD
≈ 4 đ
N/A
∑ 15.000.000.000
4.719 USD
-3.29% Không
2219
11 Biểu tượng logo của Terra Terra LUNA
0,185858885754 USD
≈ 4.323 đ
53.483.832 USD
Chưa xác định
2.404.406 USD
-1.05% Không
79
12 Biểu tượng logo của TerraKRW TerraKRW KRT
0,000851445968997 USD
≈ 20 đ
N/A
∑ 0
126.910 USD
0.02% Không
2098
13 Biểu tượng logo của Zano Zano ZANO
0,230024106507 USD
≈ 5.350 đ
N/A
∑ 0
25.386 USD
-5.00% Không
2167
14 Biểu tượng logo của Neutrino Dollar Neutrino Dollar USD-N
USD
≈ 0 đ
N/A
∑ 0
USD
0.00% Không
2388
15 Biểu tượng logo của Egoras Dollar Egoras Dollar EUSD
1,02968006858 USD
≈ 23.950 đ
N/A
∑ 0
34.461 USD
1.29% Không
2149
16 Biểu tượng logo của Kabberry Coin Kabberry Coin KKC
0,00110120043223 USD
≈ 26 đ
21.860 USD
19.850.906
2 USD
-6.21%
1767
17 Biểu tượng logo của Terra KRW Terra KRW KRT
0,000856492129531 USD
≈ 20 đ
N/A
∑ 0
10.413 USD
0.30% Không
2198
18 Biểu tượng logo của Saga Saga SGA
1,39483968606 USD
≈ 32.444 đ
N/A
∑ 6.481.962.895
14.020 USD
1.95% Không
2177
19 Biểu tượng logo của Terra Terra KRT
0,000860846130643 USD
≈ 20 đ
65.427.839.539.865 USD
Chưa xác định
221.293 USD
0.00% Không
201
20 Biểu tượng logo của Zebi Token Zebi Token ZEBI
0,00235487239444 USD
≈ 55 đ
449.447 USD
190.858.275
20 USD
-18.11% Không
1093
21 Biểu tượng logo của BitKAM BitKAM KAM
0,00150999365266 USD
≈ 35 đ
N/A
∑ 21.000.000.000
7.666 USD
-15.93% Không
2194

22 Biểu tượng logo của 1AI Token 1AI Token 1AI
8,47077255558E-5 USD
≈ 2 đ
N/A
∑ 20.000.000.000
1.046 USD
1.00% Không
2252
23 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin XNC
0,121908056257 USD
≈ 2.836 đ
N/A
∑ 0
6.310 USD
1.09% Không
2201
24 Biểu tượng logo của Asian-African Capital Chain Asian-African Capital Chain ACC
0,737397583512 USD
≈ 17.152 đ
N/A
∑ 0
42.185 USD
0.47% Không
2138
25 Biểu tượng logo của Orient Walt Orient Walt HTDF
0,960797116937 USD
≈ 22.348 đ
N/A
∑ 96.000.000
291.362 USD
1.41% Không
2073
26 Biểu tượng logo của CaluraCoin CaluraCoin CLC
0,00144003133445 USD
≈ 33 đ
N/A
∑ 0
72 USD
1.01% Không
2286
27 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol OGN
0,120946690285 USD
≈ 2.813 đ
N/A
∑ 0
7.363.530 USD
-3.65% Không
2020
28 Biểu tượng logo của APIX APIX APIX
0,000517599510896 USD
≈ 12 đ
15.538 USD
30.019.595
USD
0.00% Không
1812
29 Biểu tượng logo của Newsolution Newsolution NST
0,0542648498249 USD
≈ 1.262 đ
N/A
∑ 0
3.100 USD
-12.11% Không
2227
30 Biểu tượng logo của Coinsbit Token Coinsbit Token CNB
0,00170861872014 USD
≈ 40 đ
2.274.627 USD
1.331.266.628
36.278 USD
6.53% Không
637

31 Biểu tượng logo của ROAD ROAD ROAD
0,0379263844741 USD
≈ 882 đ
N/A
∑ 0
21.959.088 USD
-0.54% Không
2011
32 Biểu tượng logo của inSure inSure SURE
0,0520289039107 USD
≈ 1.210 đ
465 USD
8.938
76.944 USD
37.43% Không
2001
33 Biểu tượng logo của QURA GLOBAL QURA GLOBAL QURA
0,00151628940047 USD
≈ 35 đ
N/A
∑ 0
3.478 USD
1.63% Không
2226
34 Biểu tượng logo của SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin XSPC
0,000313418584556 USD
≈ 7 đ
N/A
∑ 0
6 USD
-6.57%
2306
35 Biểu tượng logo của CRYPTOBUCKS CRYPTOBUCKS CBUCKS
0,0129597977896 USD
≈ 301 đ
N/A
∑ 10.000.000.000
294.760 USD
3.00% Không
2072
36 Biểu tượng logo của MarcoPolo Protocol MarcoPolo Protocol MAP
0,060636194451 USD
≈ 1.410 đ
N/A
∑ 0
389.572 USD
2.28% Không
2068
37 Biểu tượng logo của Tachyon Protocol Tachyon Protocol IPX
0,0497234842217 USD
≈ 1.157 đ
N/A
∑ 1.500.000.000
904.323 USD
0.37% Không
2048
38 Biểu tượng logo của Coupon Chain Coupon Chain CCT
0,812889240615 USD
≈ 18.908 đ
N/A
∑ 0
USD
0.00% Không
2410
39 Biểu tượng logo của Airline & Life Networking Token Airline & Life Networking Token ALLN
0,061046433752 USD
≈ 1.420 đ
N/A
∑ 0
0 USD
0.00% Không
2370
40 Biểu tượng logo của WowSecret WowSecret WOW
0,0973927243147 USD
≈ 2.265 đ
N/A
∑ 0
14.649 USD
19.71% Không
2175
41 Biểu tượng logo của PHANTOM PHANTOM XPH
0,000266357325855 USD
≈ 6 đ
N/A
∑ 0
0 USD
93.27%
2318
42 Biểu tượng logo của Global X Change Token Global X Change Token GXT
0,163824741225 USD
≈ 3.811 đ
N/A
∑ 0
261 USD
-11.14% Không
2268
43 Biểu tượng logo của apM Coin apM Coin APM
0,3390850254 USD
≈ 7.887 đ
N/A
∑ 0
25 USD
0.98% Không
2298
44 Biểu tượng logo của HEX HEX HEX
0,000102763481284 USD
≈ 2 đ
N/A
∑ 0
45 USD
0.01% Không
2294
45 Biểu tượng logo của Hanacoin Hanacoin HANA
0,00422697937044 USD
≈ 98 đ
N/A
∑ 122.500.000
14 USD
31.65% Không
2303
46 Biểu tượng logo của Helex Helex HLX
1,09950627771 USD
≈ 25.575 đ
77.141 USD
Chưa xác định
9.333 USD
1.18% Không
1517
47 Biểu tượng logo của Tixl Tixl MTXLT
37,718133792 USD
≈ 877.324 đ
1.804.597 USD
Chưa xác định
530 USD
25.79% Không
713
48 Biểu tượng logo của NairaX NairaX NIRX
0,00347300923457 USD
≈ 81 đ
N/A
∑ 0
1.693 USD
0.74% Không
2238
49 Biểu tượng logo của CoinDeal Token CoinDeal Token CDL
0,0283049145684 USD
≈ 658 đ
N/A
∑ 0
9.954 USD
4.59% Không
2184
50 Biểu tượng logo của Schilling-Coin Schilling-Coin SCH
0,00169413171777 USD
≈ 39 đ
N/A
∑ 200.000.000
698 USD
-4.91% Không
2257
51 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV BTCV
0,174375631004 USD
≈ 4.056 đ
N/A
∑ 168.000.000
1.397 USD
-25.55%
2241
52 Biểu tượng logo của Huptex Huptex HTX
0,000997112956257 USD
≈ 23 đ
N/A
∑ 0
5 USD
0.34% Không
2308
53 Biểu tượng logo của FUZE Token FUZE Token FUZE
48,1082046415 USD
≈ 1.118.997 đ
N/A
∑ 0
785 USD
-17.81% Không
2256
54 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network BITN
0,00953808989758 USD
≈ 222 đ
N/A
∑ 0
1.180 USD
-24.68% Không
2248
55 Biểu tượng logo của JD Coin JD Coin JDC
0,121354608912 USD
≈ 2.823 đ
N/A
∑ 0
3.710 USD
33.47% Không
2223
56 Biểu tượng logo của Axial Entertainment Digital Asset Axial Entertainment Digital Asset AXL
0,00664537178971 USD
≈ 155 đ
N/A
∑ 0
64.313 USD
0.94% Không
2124
57 Biểu tượng logo của ArdCoin ArdCoin ARDX
0,00101649270667 USD
≈ 24 đ
N/A
∑ 0
61.840 USD
-6.77% Không
2127
58 Biểu tượng logo của Jobchain Jobchain JOB
1,86356996223E-5 USD
≈ 0 đ
28.000 USD
Chưa xác định
159 USD
162.46% Không
1722
59 Biểu tượng logo của SBank SBank STS
0,248355870254 USD
≈ 5.777 đ
663.102 USD
Chưa xác định
12.674 USD
-0.73% Không
983
60 Biểu tượng logo của Creatanium Creatanium CMB
1,19934548687 USD
≈ 27.897 đ
N/A
∑ 0
30 USD
-2.83% Không
2297
61 Biểu tượng logo của Bazooka Token Bazooka Token BAZ
0,173613759218 USD
≈ 4.038 đ
45.529 USD
Chưa xác định
26.740 USD
-3.10% Không
1633
62 Biểu tượng logo của SymVerse SymVerse SYM
0,111584103796 USD
≈ 2.595 đ
N/A
∑ 0
4.683 USD
-3.17% Không
2220
63 Biểu tượng logo của THENODE THENODE THE
0,266260385637 USD
≈ 6.193 đ
N/A
∑ 1.000.000.000
7.972 USD
0.87% Không
2192
64 Biểu tượng logo của Curio Curio CUR
0,330199033607 USD
≈ 7.680 đ
N/A
∑ 2.000.000
41.601 USD
-0.24% Không
2140
65 Biểu tượng logo của Bit Trust System Bit Trust System BIUT
0,0129771207587 USD
≈ 302 đ
N/A
∑ 0
35.592 USD
0.55% Không
2146
66 Biểu tượng logo của PegNet PegNet PEG
0,000965312892854 USD
≈ 22 đ
1.989.072 USD
Chưa xác định
25.793 USD
23.14% Không
684
67 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin ZYN
0,675586516536 USD
≈ 15.714 đ
N/A
∑ 0
572.094 USD
-0.37% Không
2057
68 Biểu tượng logo của ALL BEST ICO ALL BEST ICO ALLBI
0,00036295887464 USD
≈ 8 đ
10.937 USD
30.132.974
5.244 USD
-3.30% Không
1862
69 Biểu tượng logo của USDx stablecoin USDx stablecoin USDX
1,00070671174 USD
≈ 23.276 đ
2.550.252 USD
Chưa xác định
224.889 USD
-0.17% Không
604
70 Biểu tượng logo của Global Crypto Alliance Global Crypto Alliance CALL
0,00152274442569 USD
≈ 35 đ
95.023 USD
Chưa xác định
28.146 USD
5.91% Không
1465
71 Biểu tượng logo của BuySell BuySell BULL
7,9590531855 USD
≈ 185.128 đ
N/A
∑ 0
14.279 USD
13.82% Không
2176
72 Biểu tượng logo của Egoras Egoras EGR
0,000703258288215 USD
≈ 16 đ
6.125 USD
Chưa xác định
32.597 USD
-2.24% Không
1926
73 Biểu tượng logo của USDA USDA USDA
0,841230282203 USD
≈ 19.567 đ
N/A
∑ 0
142.788 USD
0.40% Không
2093
74 Biểu tượng logo của Marshal Lion Group Coin Marshal Lion Group Coin MLGC
0,26780041936 USD
≈ 6.229 đ
N/A
∑ 0
108.482 USD
-6.86% Không
2103
75 Biểu tượng logo của Tradeplus Tradeplus TDPS
15,0486564208 USD
≈ 350.032 đ
N/A
∑ 0
27.769 USD
0.82% Không
2163
76 Biểu tượng logo của Kusama Kusama KSM
1,01175178331 USD
≈ 23.533 đ
N/A
∑ 0
684.993 USD
-1.78% Không
2054
77 Biểu tượng logo của Rakon Rakon RKN
0,0792428507515 USD
≈ 1.843 đ
N/A
∑ 285.714.286
220.851 USD
-2.22% Không
2081
78 Biểu tượng logo của BetProtocol BetProtocol BEPRO
0,00120482445285 USD
≈ 28 đ
600.019 USD
Chưa xác định
132.670 USD
0.46% Không
1000
79 Biểu tượng logo của Filenet Filenet FN
0,310137686216 USD
≈ 7.214 đ
N/A
∑ 0
379.066 USD
-1.40% Không
2069
80 Biểu tượng logo của Davion Davion DAVP
0,995112451928 USD
≈ 23.146 đ
N/A
∑ 0
430.139 USD
3.58% Không
2065
81 Biểu tượng logo của VNX Exchange VNX Exchange VNXLU
0,253106264686 USD
≈ 5.887 đ
1.150.191 USD
Chưa xác định
1.183.315 USD
0.02% Không
835
82 Biểu tượng logo của Tap Tap XTP
0,176098065838 USD
≈ 4.096 đ
91.360.088 USD
Chưa xác định
1.008.065 USD
6.39% Không
214
83 Biểu tượng logo của SafeCapital SafeCapital SCAP
3,30422715425 USD
≈ 76.856 đ
N/A
∑ 0
1.050.860 USD
-2.16% Không
2044
84 Biểu tượng logo của Medium Medium MDM
0,636878179864 USD
≈ 14.814 đ
N/A
∑ 0
549.779 USD
-0.06% Không
2059
85 Biểu tượng logo của USDG USDG USDG
0,903776586381 USD
≈ 21.022 đ
N/A
∑ 0
1.046.939 USD
0.00% Không
2052
86 Biểu tượng logo của UltrAlpha UltrAlpha UAT
0,0745555220183 USD
≈ 1.734 đ
N/A
∑ 0
1.140.490 USD
1.29% Không
2043
87 Biểu tượng logo của Orchid Orchid OXT
0,290905407522 USD
≈ 6.766 đ
N/A
∑ 0
1.543.036 USD
0.25% Không
2038
88 Biểu tượng logo của Bitcoin Free Cash Bitcoin Free Cash BFC
7,74808200741 USD
≈ 180.220 đ
N/A
∑ 0
1.213.825 USD
-2.23% Không
2042
89 Biểu tượng logo của Mogu Mogu MOGX
0,491962997012 USD
≈ 11.443 đ
N/A
∑ 0
2.214.852 USD
-2.10% Không
2032
90 Biểu tượng logo của PlayFuel PlayFuel PLF
0,499552939662 USD
≈ 11.620 đ
N/A
∑ 10.000.000.000
5.281.131 USD
-0.23% Không
2021
91 Biểu tượng logo của Building Cities Beyond Blockchain Building Cities Beyond Blockchain BCB
3,44018875603 USD
≈ 80.019 đ
N/A
∑ 66.000.000
15.242.513 USD
-0.12% Không
2015
92 Biểu tượng logo của Enzo Enzo NZO
0,0785067415988 USD
≈ 1.826 đ
N/A
∑ 0
17.823.101 USD
-0.06% Không
2013
93 Biểu tượng logo của CCUniverse CCUniverse UVU
0,0016619655754 USD
≈ 39 đ
32.765 USD
Chưa xác định
6.647 USD
0.97% Không
1701
94 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin MINTME
0,000677661804446 USD
≈ 16 đ
120.908 USD
Chưa xác định
165 USD
15.43%
1422
95 Biểu tượng logo của Limitless VIP Limitless VIP VIP
8,47077255558E-5 USD
≈ 2 đ
106.716 USD
Chưa xác định
16 USD
1.01% Không
1446
96 Biểu tượng logo của Hellenic Coin Hellenic Coin HNC
0,00685238777841 USD
≈ 159 đ
476.240 USD
69.499.904
2.884 USD
92.24%
1073
97 Biểu tượng logo của Artis Turba Artis Turba ARTIS
0,00613767753659 USD
≈ 143 đ
148.102 USD
24.130.008
2.691 USD
0.44% Không
1369
98 Biểu tượng logo của Ouroboros Ouroboros OURO
0,0412917116202 USD
≈ 960 đ
228.641 USD
Chưa xác định
9.699 USD
6.70% Không
1264
99 Biểu tượng logo của Denarius Denarius D
0,0843811107359 USD
≈ 1.963 đ
594.888 USD
7.050.018
713 USD
-2.66%
1005
100 Biểu tượng logo của Hashshare Hashshare HSS
0,0255163602141 USD
≈ 594 đ
1.748.004 USD
Chưa xác định
USD
0.00%
719
101 Biểu tượng logo của Zel Zel ZEL
0,0445757332817 USD
≈ 1.037 đ
4.030.400 USD
90.416.900
5.692.572 USD
19.46%
484
102 Biểu tượng logo của The Force Protocol The Force Protocol FOR
0,0275961496948 USD
≈ 642 đ
8.595.872 USD
Chưa xác định
1.276.862 USD
0.30% Không
324
103 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token VGX
0,0269481752706 USD
≈ 627 đ
5.990.450 USD
222.295.208
990.030 USD
1.52% Không
386
104 Biểu tượng logo của GoCrypto Token GoCrypto Token GOC
0,0307073285664 USD
≈ 714 đ
6.243.657 USD
203.327.910
19.186 USD
5.31% Không
377
105 Biểu tượng logo của TROY TROY TROY
0,00471543856496 USD
≈ 110 đ
6.082.916 USD
Chưa xác định
887.788 USD
-2.96% Không
382
106 Biểu tượng logo của LuckySevenToken LuckySevenToken LST
0,25399251746 USD
≈ 5.908 đ
16.659.420 USD
Chưa xác định
2.741.601 USD
0.71% Không
260
107 Biểu tượng logo của QCash QCash QC
0,144796882312 USD
≈ 3.368 đ
44.887.048 USD
310.000.100
216.459.895 USD
-0.01% Không
228
108 Biểu tượng logo của Counos Coin Counos Coin CCA
4,71428091895 USD
≈ 109.654 đ
69.999.167 USD
14.848.323
83.420 USD
2.37%
216
109 Biểu tượng logo của ZB Token ZB Token ZB
0,229680279654 USD
≈ 5.342 đ
106.408.303 USD
Chưa xác định
50.595.919 USD
0.81% Không
48
110 Biểu tượng logo của Harcomia Harcomia HCA
USD
≈ 0 đ
N/A
∑ 0
USD
0.00% Không
2387
111 Biểu tượng logo của MintMe MintMe MINTME
0,000369314859048 USD
≈ 9 đ
60.614 USD
Chưa xác định
2 USD
23.66%
1534
112 Biểu tượng logo của Vectorspace AI Vectorspace AI VXV
0,139767747167 USD
≈ 3.251 đ
N/A
∑ 0
3.563 USD
-10.63% Không
2225
113 Biểu tượng logo của EXMO Coin EXMO Coin EXM
0,00520186922946 USD
≈ 121 đ
3.743.066 USD
Chưa xác định
105.675 USD
2.44% Không
502
114 Biểu tượng logo của 1irstGold 1irstGold 1GOLD
50,829965255 USD
≈ 1.182.305 đ
N/A
∑ 0
73.913 USD
0.63% Không
2118
115 Biểu tượng logo của Acash Coin Acash Coin ACA
1,61668572004E-6 USD
≈ 0 đ
11.322 USD
Chưa xác định
7 USD
-0.57% Không
1860
116 Biểu tượng logo của Global Digital Content Global Digital Content GDC
0,000893750701847 USD
≈ 21 đ
2.868.224 USD
Chưa xác định
11.626 USD
0.15% Không
575
117 Biểu tượng logo của LCX LCX LCX
0,000452194093037 USD
≈ 11 đ
118.792 USD
Chưa xác định
5.855 USD
-18.49% Không
1430
118 Biểu tượng logo của HGH Token HGH Token HGH
7,53898757446E-5 USD
≈ 2 đ
N/A
∑ 0
4.151 USD
-77.85% Không
2222
119 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto NWC
0,0237001717392 USD
≈ 551 đ
2.205.198 USD
Chưa xác định
114.696 USD
-0.28% Không
646
120 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin DAPS
5,07000137193E-5 USD
≈ 1 đ
2.666.153 USD
52.586.828.002
19.489 USD
-1.11% Không
591
121 Biểu tượng logo của Horizen Horizen ZEN
9,98477480471 USD
≈ 232.246 đ
82.566.724 USD
8.269.263
1.389.500 USD
3.15%
60
122 Biểu tượng logo của 999 999 999
2,22883906044 USD
≈ 51.843 đ
483.883.532 USD
217.101.154
19.776 USD
13.67% Không
202
123 Biểu tượng logo của VERA VERA VERA
8,47077255558E-5 USD
≈ 2 đ
N/A
∑ 0
149 USD
-9.14% Không
2278
124 Biểu tượng logo của Demeter Chain Demeter Chain DMTC
0,0160042581378 USD
≈ 372 đ
N/A
∑ 0
405.722 USD
27.79% Không
2067
125 Biểu tượng logo của Dollar International Dollar International DOLLAR
0,251807653717 USD
≈ 5.857 đ
8.697 USD
34.538
949 USD
11.56%
1892
126 Biểu tượng logo của TAGZ5 TAGZ5 TAGZ5
0,499555887491 USD
≈ 11.620 đ
192.725.873 USD
Chưa xác định
47 USD
-0.57% Không
204
127 Biểu tượng logo của Guider Guider GDR
5,57289678803E-5 USD
≈ 1 đ
13.887 USD
Chưa xác định
86 USD
0.09% Không
1831
128 Biểu tượng logo của Aerotoken Aerotoken AET
0,106769342551 USD
≈ 2.483 đ
N/A
∑ 0
167 USD
0.85% Không
2273
129 Biểu tượng logo của EXMR FDN EXMR FDN EXMR
1,29334857603 USD
≈ 30.083 đ
8.162.001 USD
6.310.751
3.039 USD
-0.56% Không
333
130 Biểu tượng logo của Folgory Coin Folgory Coin FLG
10,8856980059 USD
≈ 253.201 đ
172.780.605 USD
Chưa xác định
6.088.024 USD
1.43% Không
205
131 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken SHR
0,00274261128983 USD
≈ 64 đ
N/A
∑ 0
35.112 USD
22.31% Không
2147
132 Biểu tượng logo của Eureka Coin Eureka Coin ERK
0,00708190140626 USD
≈ 165 đ
470.502 USD
Chưa xác định
102.255 USD
1.73% Không
1078
133 Biểu tượng logo của Joule Joule JUL
0,0357472711847 USD
≈ 831 đ
36.122.617 USD
Chưa xác định
34 USD
-1.74% Không
234
134 Biểu tượng logo của Fortem Capital Fortem Capital FCQ
0,323817400015 USD
≈ 7.532 đ
N/A
∑ 0
864.139 USD
31.22% Không
2050
135 Biểu tượng logo của MesChain MesChain MES
9,76048939704E-5 USD
≈ 2 đ
75.628 USD
774.838.826
15.574 USD
1.34% Không
1521
136 Biểu tượng logo của Precium Precium PCM
0,00694633640245 USD
≈ 162 đ
N/A
∑ 0
235.986 USD
0.36% Không
2080
137 Biểu tượng logo của CAPITAL X CELL CAPITAL X CELL CXC
1,15584744735 USD
≈ 26.885 đ
N/A
∑ 0
1.687.176 USD
6.35% Không
2035
138 Biểu tượng logo của suterusu suterusu SUTER
0,00573535442535 USD
≈ 133 đ
1.040.623 USD
Chưa xác định
317.980 USD
-3.98% Không
861
139 Biểu tượng logo của Multi-collateral DAI Multi-collateral DAI DAI
0,998881563993 USD
≈ 23.234 đ
99.737.908 USD
Chưa xác định
16.622.432 USD
1.59% Không
51
140 Biểu tượng logo của LOLTOKEN LOLTOKEN LOL
0,0213742019046 USD
≈ 497 đ
N/A
∑ 0
5.000 USD
-17.52% Không
2216
141 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain FCT
0,0243206905706 USD
≈ 566 đ
N/A
∑ 0
430.947 USD
-2.37% Không
2064
142 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network CKB
0,00687282140942 USD
≈ 160 đ
89.921.840 USD
Chưa xác định
9.285.375 USD
8.07% Không
55
143 Biểu tượng logo của Vinci Vinci VINCI
1,159624165 USD
≈ 26.973 đ
N/A
∑ 0
1.234.284 USD
1.97% Không
2041
144 Biểu tượng logo của Tellor Tellor TRB
2,06811215713 USD
≈ 48.104 đ
1.591.487 USD
Chưa xác định
43.883 USD
-15.49%
752
145 Biểu tượng logo của Ormeus Ecosystem Ormeus Ecosystem ECO
0,000598919705336 USD
≈ 14 đ
N/A
∑ 0
7.542 USD
-7.48% Không
2195
146 Biểu tượng logo của CUTcoin CUTcoin CUT
0,0660414318957 USD
≈ 1.536 đ
5.418.843 USD
82.052.177
225 USD
0.82% Không
414
147 Biểu tượng logo của Single Collateral DAI Single Collateral DAI SAI
1,01207828424 USD
≈ 23.541 đ
27.025.956 USD
Chưa xác định
325.554 USD
1.90% Không
118
148 Biểu tượng logo của Digital Gold Digital Gold GOLD
50,0829186712 USD
≈ 1.164.929 đ
177.875 USD
Chưa xác định
3.780.599 USD
-0.04% Không
1324
149 Biểu tượng logo của Bispex Bispex BPX
0,00289887734214 USD
≈ 67 đ
N/A
∑ 0
1.620.225 USD
-2.30% Không
2037
150 Biểu tượng logo của Kuverit Kuverit KUV
4,63385178385E-5 USD
≈ 1 đ
77.192 USD
Chưa xác định
6.074 USD
-12.04% Không
1516
151 Biểu tượng logo của TurtleNetwork TurtleNetwork TN
0,00665423882173 USD
≈ 155 đ
587.808 USD
Chưa xác định
1.068 USD
-3.46% Không
1009
152 Biểu tượng logo của Kappi Network Kappi Network KAPP
1,4695125436E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
∑ 0
106 USD
-54.81% Không
2282
153 Biểu tượng logo của MargiX MargiX MGX
0,0113377878998 USD
≈ 264 đ
1.342.781 USD
Chưa xác định
707.060 USD
0.53% Không
788
154 Biểu tượng logo của Anchor Anchor ANCT
0,793222863559 USD
≈ 18.450 đ
8.173.189 USD
Chưa xác định
24.999 USD
0.25% Không
332
155 Biểu tượng logo của Yap Stone Yap Stone YAP
0,272664507275 USD
≈ 6.342 đ
40.899.676 USD
Chưa xác định
8.913.231 USD
2.15% Không
92
156 Biểu tượng logo của ebakus ebakus EBK
0,0129102407885 USD
≈ 300 đ
1.176.612 USD
Chưa xác định
117.831 USD
2.12% Không
829
157 Biểu tượng logo của Project WITH Project WITH WIKEN
0,00135532360889 USD
≈ 32 đ
358.082 USD
Chưa xác định
179.828 USD
5.15% Không
1154
158 Biểu tượng logo của HyperExchange HyperExchange HX
0,0132677947432 USD
≈ 309 đ
788.313 USD
Chưa xác định
0 USD
-0.19% Không
935
159 Biểu tượng logo của VNDC VNDC VNDC
4,31945467847E-5 USD
≈ 1 đ
1.512.332 USD
Chưa xác định
285.491 USD
-0.05% Không
762
160 Biểu tượng logo của Newscrypto.io Newscrypto.io NWC
0,0223188762199 USD
≈ 519 đ
N/A
Chưa xác định
42.616 USD
2.77% Không
2139
161 Biểu tượng logo của Know Your Developer Know Your Developer KYD
0,00315970095168 USD
≈ 73 đ
N/A
∑ 21.000.000
0 USD
0.00%
2384
162 Biểu tượng logo của DMme DMme DMME
0,0239722863323 USD
≈ 558 đ
N/A
∑ 0
2.613 USD
-9.21% Không
2229
163 Biểu tượng logo của Lukiu Lukiu LKU
0,00213234223665 USD
≈ 50 đ
N/A
∑ 0
55 USD
-10.27% Không
2290
164 Biểu tượng logo của Secrets of Zurich Secrets of Zurich SOZ
1,90174210185E-5 USD
≈ 0 đ
24.571 USD
Chưa xác định
6.490 USD
-5.45% Không
1751
165 Biểu tượng logo của BeatzCoin BeatzCoin BTZC
0,000254123176667 USD
≈ 6 đ
300.555 USD
Chưa xác định
20 USD
-46.13% Không
1201
166 Biểu tượng logo của BenePit Protocol BenePit Protocol BNP
0,000780856504515 USD
≈ 18 đ
N/A
∑ 0
17.353.887 USD
-15.47% Không
2014
167 Biểu tượng logo của Bitball Treasure Bitball Treasure BTRS
4,3650514441 USD
≈ 101.531 đ
1.964.273 USD
450.000
3 USD
-3.08% Không
689
168 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash SFX
0,00762369530002 USD
≈ 177 đ
261.388 USD
34.286.209
626 USD
5.70%
1226
169 Biểu tượng logo của Kahsh Kahsh KSH
0,0923176591495 USD
≈ 2.147 đ
N/A
∑ 0
79.656 USD
12.74% Không
2115
170 Biểu tượng logo của LINKA LINKA LINKA
0,00802666250524 USD
≈ 187 đ
5.571.708 USD
Chưa xác định
73.885 USD
2.15% Không
405
171 Biểu tượng logo của CryptoBossCoin CryptoBossCoin CBC
0,0303755630281 USD
≈ 707 đ
N/A
∑ 0
29.356 USD
-8.17% Không
2159
172 Biểu tượng logo của INLOCK INLOCK ILK
0,00218092876505 USD
≈ 51 đ
2.802.884 USD
Chưa xác định
24.023 USD
0.02% Không
578
173 Biểu tượng logo của DAD Chain DAD Chain DAD
0,147493252632 USD
≈ 3.431 đ
N/A
∑ 0
127.340 USD
-2.66% Không
2096
174 Biểu tượng logo của Swapcoinz Swapcoinz SPAZ
0,00385378927856 USD
≈ 90 đ
50.402 USD
Chưa xác định
36 USD
-10.34% Không
1609
175 Biểu tượng logo của AERUM AERUM XRM
0,00322687489404 USD
≈ 75 đ
N/A
∑ 0
69 USD
32.31% Không
2287
176 Biểu tượng logo của USDX USDX USDX
0,153603273368 USD
≈ 3.573 đ
578.333 USD
Chưa xác định
2.061 USD
4.11% Không
1014
177 Biểu tượng logo của Lambda Space Token Lambda Space Token LAMBS
0,00725666230405 USD
≈ 169 đ
N/A
∑ 0
0 USD
-0.00% Không
2383
178 Biểu tượng logo của Blockstack Blockstack STX
0,0965008574081 USD
≈ 2.245 đ
23.779.182 USD
246.414.209
368.423 USD
-4.56% Không
128
179 Biểu tượng logo của ZUM TOKEN ZUM TOKEN ZUM
9,38088484183E-6 USD
≈ 0 đ
44.515 USD
Chưa xác định
79 USD
-6.21% Không
1639
180 Biểu tượng logo của Kava Kava KAVA
1,07343375664 USD
≈ 24.968 đ
9.618.537 USD
Chưa xác định
2.869.056 USD
-1.01% Không
304
181 Biểu tượng logo của ESCX Token ESCX Token ESCX
2,57210337219E-5 USD
≈ 1 đ
3.167 USD
123.134.015
119 USD
-2.98% Không
1966
182 Biểu tượng logo của MeconCash MeconCash MCH
0,265970361779 USD
≈ 6.186 đ
N/A
∑ 0
259.464 USD
9.07% Không
2076
183 Biểu tượng logo của Dash Cash Dash Cash DSC
0,618468358268 USD
≈ 14.386 đ
N/A
∑ 368.000.000
79.299 USD
-12.08% Không
2116
184 Biểu tượng logo của NOVA NOVA NOVA
7,65890549777E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
∑ 0
8.769 USD
0.38% Không
2187
185 Biểu tượng logo của Voltz Voltz VOLTZ
0,0219880005926 USD
≈ 511 đ
N/A
∑ 0
477 USD
-0.20% Không
2261
186 Biểu tượng logo của 7Eleven 7Eleven 7E
1,61668572004E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
∑ 0
58 USD
-0.57% Không
2288
187 Biểu tượng logo của Midas Midas MIDAS
0,489565435305 USD
≈ 11.387 đ
N/A
∑ 0
159 USD
7.27% Không
2276
188 Biểu tượng logo của Ethlyte Crypto Ethlyte Crypto EtLyteT
0,957009323945 USD
≈ 22.260 đ
N/A
∑ 0
0 USD
-0.00% Không
2382
189 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai FET
0,0379199549477 USD
≈ 882 đ
24.907.135 USD
656.834.517
8.236.910 USD
0.48% Không
124
190 Biểu tượng logo của ALP Coin ALP Coin ALP
0,259458406993 USD
≈ 6.035 đ
N/A
∑ 0
791.216 USD
0.12% Không
2051
191 Biểu tượng logo của UNICORN Token UNICORN Token UNI
0,00412075120198 USD
≈ 96 đ
440.560 USD
Chưa xác định
16.045 USD
2.57% Không
1095
192 Biểu tượng logo của Xensor Xensor XSR
0,00407897428218 USD
≈ 95 đ
1.447.759 USD
354.932.164
1.431.109 USD
-1.02% Không
768
193 Biểu tượng logo của EURBASE EURBASE EBASE
0,951495359315 USD
≈ 22.132 đ
2.740.931 USD
Chưa xác định
98.981 USD
-8.95% Không
584
194 Biểu tượng logo của POA POA POA
0,0117779340494 USD
≈ 274 đ
2.593.120 USD
Chưa xác định
63.283 USD
3.58% Không
598
195 Biểu tượng logo của CoinHe Token CoinHe Token CHT
0,180303737381 USD
≈ 4.194 đ
N/A
∑ 0
702.332 USD
-0.66% Không
2053
196 Biểu tượng logo của GoMoney GoMoney GOM
0,00185598714093 USD
≈ 43 đ
N/A
∑ 0
0 USD
-0.14% Không
2379
197 Biểu tượng logo của Tutor's Diary Tutor's Diary TUDA
0,000813511134629 USD
≈ 19 đ
N/A
Chưa xác định
462 USD
-40.56% Không
2242
198 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token BEST
0,0697384499322 USD
≈ 1.622 đ
333.164 USD
Chưa xác định
151.264 USD
18.25% Không
1176
199 Biểu tượng logo của Tesra Tesra TSR
0,0398604081473 USD
≈ 927 đ
N/A
∑ 0
166.462 USD
-6.53% Không
2086
200 Biểu tượng logo của Rapidz Rapidz RPZX
0,000338830902223 USD
≈ 8 đ
66.128 USD
Chưa xác định
1.369 USD
1.01% Không
1553