1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (71) - Ethereum (3212) - Tron (74) - Stellar (5) - Binance Smart Chain (921) - Neo (21) - EOS (28) - Chiliz (7) - Klaytn (6) - Heco (23) - Fantom (1) - Avalanche (1) - Solana (8) - Xdai chain (3) - Wanchain (9) - IOST (1) - Avalanche Contract Chain (2) - Polygon (21) - Waves (1) -

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Mindsync Mindsync
06/2021 / Ethereum Blockchain
MAI *
0,0260301860 USD
≈ 602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.810.232
25.903 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3688
2 Biểu tượng logo của Charged Particles Charged Particles
06/2021 / Ethereum Blockchain
IONX *
0,5833461183 USD
≈ 13.487 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
30.684 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3637
3 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron Blockchain
SUN *
0,0239677944 USD
≈ 554 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.900.730
7.794.367 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2573
4 Biểu tượng logo của ExzoCoin 2.0 ExzoCoin 2.0
06/2021 / Binance Smart Chain
EXZO *
0,0001717906 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
219.783 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3036
5 Biểu tượng logo của Pampther Pampther
06/2021 / Binance Smart Chain
PAMPTHER *
0,0002256453 USD
≈ 5 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
267.877 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2982
6 Biểu tượng logo của Kawakami Finance Kawakami Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
KKI *
0,0045037438 USD
≈ 104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.173.583 USD
(2 exchanges)
917.93% 0%
2647
7 Biểu tượng logo của EvidenZ EvidenZ
11/2018 / Ethereum Blockchain
BCDT *
0,1566436902 USD
≈ 3.622 đ
5.956.258 USD
38.024.244 (93%)
Tổng: 40.835.044
268.942 USD
(4 exchanges)
-5.10% -25%
1000
8 Biểu tượng logo của SKYLARK SKYLARK
05/2021 / Binance Smart Chain
SKYLARK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.987 USD
(0 exchanges)
0.00% 7%
4284
9 Biểu tượng logo của CosmicSwap CosmicSwap
06/2021 / Binance Smart Chain
COSMIC *
3,27 USD
≈ 75.579 đ
0 USD
N/A
Tổng: 205.000
85.080 USD
(0 exchanges)
-12.23% 0%
3316
10 Biểu tượng logo của BoomBaby.io BoomBaby.io
06/2021 / Ethereum Blockchain
BOOMB *
0,0000000140 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.116.831 USD
(0 exchanges)
-38.39% 0%
2652
11 Biểu tượng logo của Promise Promise
06/2021 / Binance Smart Chain
PROMISE *
0,0000000421 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
119.569 USD
(1 exchanges)
-40.24% 0%
3221
12 Biểu tượng logo của ARC Governance ARC Governance
06/2021 / Ethereum Blockchain
ARCX *
0,4471839792 USD
≈ 10.339 đ
0 USD
N/A
200.093 USD
(2 exchanges)
-17.96% 0%
3059
13 Biểu tượng logo của SAFETREES SAFETREES
06/2021 / Binance Smart Chain
TREES *
0,0000000773 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
528.203 USD
(0 exchanges)
70.24% 0%
2829
14 Biểu tượng logo của PANCAKE HUNNY PANCAKE HUNNY
06/2021 / Binance Smart Chain
$HUNNY *
0,7706118989 USD
≈ 17.817 đ
0 USD
N/A
1.001.919 USD
(0 exchanges)
-10.97% 0%
2726
15 Biểu tượng logo của PinkPanda PinkPanda
06/2021 / Binance Smart Chain
PINKPANDA *
0,0000000338 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
335.803 USD
(0 exchanges)
-14.91% 0%
2935
16 Biểu tượng logo của Cavapoo Cavapoo
06/2021 / Ethereum Blockchain
CAVA *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
189.874 USD
(0 exchanges)
-27.78% 0%
3077
17 Biểu tượng logo của Shikoku Inu Shikoku Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
SHIKO *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
592.023 USD
(0 exchanges)
242.36% 0%
2807
18 Biểu tượng logo của Formation Fi Formation Fi
06/2021 / Ethereum Blockchain
FORM *
0,3090648335 USD
≈ 7.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.420.130 USD
(0 exchanges)
-5.09% 0%
2564
19 Biểu tượng logo của One Token One Token
06/2021 / Binance Smart Chain
ONE *
0,0607987407 USD
≈ 1.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.111.111
61.458 USD
(0 exchanges)
-16.94% 0%
3422
20 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
10,61 USD
≈ 245.214 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
286.376 USD
(0 exchanges)
11.33% 0%
2968
21 Biểu tượng logo của Alaskan Malamute Token Alaskan Malamute Token
06/2021 / Binance Smart Chain
LASM *
17,95 USD
≈ 414.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
39.231 USD
(0 exchanges)
-23.28% 0%
3572
22 Biểu tượng logo của HitBTC Token HitBTC Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
HIT *
0,1934835302 USD
≈ 4.473 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
254.572 USD
(0 exchanges)
-7.62% 0%
2992
23 Biểu tượng logo của SureBets Online SureBets Online
06/2021 / Binance Smart Chain
SUREBETS *
0,0004153476 USD
≈ 10 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.211 USD
(0 exchanges)
-8.39% 0%
3704
24 Biểu tượng logo của Dot Finance Dot Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
PINK *
0,4585609285 USD
≈ 10.602 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.767.007 USD
(0 exchanges)
-25.23% 0%
2663
25 Biểu tượng logo của Prude Token Prude Token
06/2021 / Binance Smart Chain
PRUDE *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.725.569.187.544
58.388 USD
(1 exchanges)
1.60% 0%
3437
26 Biểu tượng logo của Nabox Nabox
05/2021 / Binance Smart Chain
NABOX *
0,0000543251 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
1.067.982 USD
(3 exchanges)
28.23% 0%
2714
27 Biểu tượng logo của GlobalGive GlobalGive
05/2021 / Binance Smart Chain
GGIVE *
0,0024314771 USD
≈ 56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
8.362 USD
(0 exchanges)
-6.22% 0%
3993
28 Biểu tượng logo của SafeMars SafeMars
06/2021 / Binance Smart Chain
SMARS *
0,0000000469 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000.000.000
221.037 USD
(0 exchanges)
-14.28% 0%
3035
29 Biểu tượng logo của Genshiro Genshiro
06/2021 / Binance Smart Chain
GENS *
0,0450448739 USD
≈ 1.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
53.105 USD
(0 exchanges)
-2.49% 0%
3461
30 Biểu tượng logo của APPLEB APPLEB
06/2021 / Binance Smart Chain
APPLEB *
0,0000000014 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
61.715 USD
(1 exchanges)
-8.21% 0%
3420
31 Biểu tượng logo của CleanOcean CleanOcean
06/2021 / Binance Smart Chain
CLEANOCEAN *
0,0000000041 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
86.735 USD
(2 exchanges)
-20.36% 0%
3310
32 Biểu tượng logo của Saitama Inu Saitama Inu
06/2021 / Binance Smart Chain
SAITAMA *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
233.923 USD
(1 exchanges)
-30.35% 0%
3021
33 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021
AMA
0,0375424455 USD
≈ 868 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20
467.702 USD
(0 exchanges)
-17.41% 0%
2851
34 Biểu tượng logo của Avatar Moon Avatar Moon
06/2021 / Binance Smart Chain
$AVATAR *
0,0000645119 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
5.924 USD
(0 exchanges)
-16.17% 0%
4079
35 Biểu tượng logo của Peet DeFi [new] Peet DeFi [new]
06/2021 / Binance Smart Chain
PTE *
0,4360371485 USD
≈ 10.081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 973.255
30.123 USD
(0 exchanges)
-29.18% 0%
3644
36 Biểu tượng logo của Octopus Protocol Octopus Protocol
06/2021
OPS
0,2549957070 USD
≈ 5.896 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
653.399 USD
(0 exchanges)
-22.66% 0%
2788
37 Biểu tượng logo của SpaceVikings SpaceVikings
06/2021 / Binance Smart Chain
SVT *
0,0000000012 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000.000.000
36.713 USD
(0 exchanges)
-16.19% 0%
3593
38 Biểu tượng logo của Genebank Token Genebank Token
06/2021
GNBT
0,7607969100 USD
≈ 17.590 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
1.708.464 USD
(0 exchanges)
1.77% 0%
2666
39 Biểu tượng logo của TCGcoin TCGcoin
05/2021 / Binance Smart Chain
TCGCOIN *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
78.248 USD
(1 exchanges)
-21.71% 0%
3345
40 Biểu tượng logo của Eject Eject
06/2021 / Binance Smart Chain
EJECT *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
43.269 USD
(0 exchanges)
-15.45% 0%
3529
41 Biểu tượng logo của Dotmoovs Dotmoovs
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOOV *
0,0048055432 USD
≈ 111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
17.808 USD
(0 exchanges)
-11.13% 0%
3791
42 Biểu tượng logo của 4-Stock 4-Stock
06/2021 / Binance Smart Chain
4STC *
0,0030984315 USD
≈ 72 đ
0 USD
N/A
Tổng: 375.000.000
140.701 USD
(1 exchanges)
-22.53% 0%
3172
43 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
18,63 USD
≈ 430.766 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
93.293 USD
(2 exchanges)
-9.79% 0%
3294
44 Biểu tượng logo của Iron Iron
06/2021 / Polygon Blockchain
IRON *
0,7473356951 USD
≈ 17.278 đ
0 USD
N/A
762.796 USD
(1 exchanges)
-0.37% 0%
2762
45 Biểu tượng logo của ShapePay ShapePay
06/2021 / Binance Smart Chain
SPP *
0,0370429570 USD
≈ 856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
6.910 USD
(0 exchanges)
-33.19% 0%
4049
46 Biểu tượng logo của BULL FINANCE BULL FINANCE
06/2021 / Binance Smart Chain
BULL *
0,0000000037 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
265.679 USD
(0 exchanges)
-21.80% 0%
2987
47 Biểu tượng logo của Goes Up Higher Goes Up Higher
06/2021 / Binance Smart Chain
GUH *
90,70 USD
≈ 2.096.911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
4.065.927 USD
(0 exchanges)
-40.43% 0%
2602
48 Biểu tượng logo của Mammon Mammon
06/2021 / Binance Smart Chain
MMON *
0,0202767240 USD
≈ 469 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.006.006
3.064 USD
(0 exchanges)
-27.94% 0%
4227
49 Biểu tượng logo của Bugg Inu Bugg Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
BUGG *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.000.000.000.000.000
2.328.428 USD
(0 exchanges)
-30.25% 0%
2637
50 Biểu tượng logo của Tulips City Tulips City
06/2021 / Binance Smart Chain
TULIP₿ *
0,0020154683 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
3.800 USD
(0 exchanges)
-43.11% 0%
4173
51 Biểu tượng logo của BUNNY DeFi Financial BUNNY DeFi Financial
05/2021 / Binance Smart Chain
BUN *
18,57 USD
≈ 429.387 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18
0 USD
(0 exchanges)
-10.34% 0%
3889
52 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCX *
0,0985400977 USD
≈ 2.278 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
39.462 USD
(1 exchanges)
9.21% 0%
3570
53 Biểu tượng logo của B2X B2X
06/2021 / Binance Smart Chain
B2X *
9,14 USD
≈ 211.308 đ
0 USD
N/A
2.110 USD
(0 exchanges)
-12.20% 0%
4320
54 Biểu tượng logo của Antimony coin Antimony coin
06/2021
ATMN
0,0019018331 USD
≈ 44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 167.000.000
2.645 USD
(1 exchanges)
-30.50% 0%
4266
55 Biểu tượng logo của BullPerks BullPerks
06/2021 / Binance Smart Chain
BLP *
0,1155362740 USD
≈ 2.671 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.619.122 USD
(0 exchanges)
45.58% 0%
2671
56 Biểu tượng logo của BITCLOUT BITCLOUT
06/2021
CLOUT
183,82 USD
≈ 4.249.805 đ
0 USD
N/A
3.075.229 USD
(0 exchanges)
0.71% 0%
2620
57 Biểu tượng logo của Bitcoin Networks Bitcoin Networks
06/2021 / Binance Smart Chain
BTCN *
4,88 USD
≈ 112.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
546.224 USD
(2 exchanges)
-2.68% 0%
2822
58 Biểu tượng logo của Waivlength Waivlength
06/2021 / Binance Smart Chain
WAIV *
0,0000000023 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
24.685 USD
(0 exchanges)
-22.47% 0%
3697
59 Biểu tượng logo của DragonBite DragonBite
06/2021 / Ethereum Blockchain
$BITE *
0,0246718891 USD
≈ 570 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
42.469 USD
(0 exchanges)
-12.68% 0%
3536
60 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
06/2021 / Polygon Blockchain
MEM *
0,7126257888 USD
≈ 16.476 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
215.594 USD
(2 exchanges)
-18.27% 0%
3039
61 Biểu tượng logo của InvestDex InvestDex
06/2021 / Binance Smart Chain
INVEST *
0,1027142499 USD
≈ 2.375 đ
0 USD
N/A
402.957 USD
(0 exchanges)
-17.32% 0%
2887
62 Biểu tượng logo của IRON Titanium Token IRON Titanium Token
06/2021 / Polygon Blockchain
TITAN *
0,0006083898 USD
≈ 14 đ
0 USD
N/A
97.066 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3259
63 Biểu tượng logo của Bees Bees
06/2021 / Binance Smart Chain
BEE *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.427 USD
(0 exchanges)
-25.72% 0%
3924
64 Biểu tượng logo của 0x_nodes 0x_nodes
05/2021 / Ethereum Blockchain
BIOS *
3,66 USD
≈ 84.572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
55.301 USD
(0 exchanges)
-14.11% 0%
3448
65 Biểu tượng logo của Pug Cash Pug Cash
06/2021 / Binance Smart Chain
PUG *
0,0000089287 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-6.29% 0%
3446
66 Biểu tượng logo của Moon Nation Game Moon Nation Game
06/2021 / Binance Smart Chain
MNG *
0,0020509287 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 384.400.000
16.311 USD
(0 exchanges)
-5.96% 0%
3810
67 Biểu tượng logo của DiarrheaCoin DiarrheaCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
DIAH *
0,0222991617 USD
≈ 516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 409.006.476
15.157 USD
(0 exchanges)
-10.58% 0%
3832
68 Biểu tượng logo của Tegrity Token Tegrity Token
06/2021 / Binance Smart Chain
SHIAT *
0,0695332703 USD
≈ 1.608 đ
0 USD
N/A
Tổng: 555.555
5.101 USD
(0 exchanges)
-13.72% 0%
4106
69 Biểu tượng logo của Matic Aave Interest Bearing LINK Matic Aave Interest Bearing LINK
03/2021 / Polygon Blockchain
MALINK *
21,39 USD
≈ 494.577 đ
0 USD
N/A
387 USD
(0 exchanges)
-0.79% -10%
4539
70 Biểu tượng logo của Polywolf Polywolf
06/2021 / Polygon Blockchain
MOON *
1,14 USD
≈ 26.430 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000
10.454 USD
(1 exchanges)
1.66% 2%
3926
71 Biểu tượng logo của PolyMoon PolyMoon
05/2021 / Polygon Blockchain
PolyMoon *
0,0000000028 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
21.832 USD
(0 exchanges)
-11.82% -31%
3732
72 Biểu tượng logo của Polychart Polychart
06/2021 / Polygon Blockchain
PCHART *
0,0059652778 USD
≈ 138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.138 USD
(0 exchanges)
5.88% -61%
4071
73 Biểu tượng logo của moonwolf.io moonwolf.io
04/2021 / Polygon Blockchain
WOLF *
0,0000074633 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
14.054 USD
(1 exchanges)
-4.29% -26%
3846
74 Biểu tượng logo của Chumhum Chumhum
06/2021 / Polygon Blockchain
CHUM *
0,0294882332 USD
≈ 682 đ
0 USD
N/A
Tổng: 122.500.000
21.981 USD
(1 exchanges)
-3.45% -19%
3729
75 Biểu tượng logo của Museum of Crypto Art Museum of Crypto Art
06/2021 / Polygon Blockchain
MOCA *
7,46 USD
≈ 172.429 đ
0 USD
N/A
64.477 USD
(1 exchanges)
-3.08% -32%
3410
76 Biểu tượng logo của Gravity Finance Gravity Finance
06/2021 / Polygon Blockchain
GFI *
0,0078011637 USD
≈ 180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.200.000.000
251.319 USD
(1 exchanges)
-34.51% -47%
3003
77 Biểu tượng logo của Krill Krill
04/2021 / Polygon Blockchain
KRILL *
0,1347655146 USD
≈ 3.116 đ
0 USD
N/A
115.490 USD
(0 exchanges)
-13.22% -94%
3233
78 Biểu tượng logo của miMatic miMatic
06/2021 / Polygon Blockchain
MIMATIC *
1,00 USD
≈ 23.232 đ
0 USD
N/A
8.389.724 USD
(0 exchanges)
-0.53% -4%
2570
79 Biểu tượng logo của Booster Booster
05/2021
BOO
0,1175363015 USD
≈ 2.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
120.556 USD
(0 exchanges)
-3.03% 0%
3218
80 Biểu tượng logo của Avalaunch Avalaunch
05/2021 / Avalanche Contract Chain
XAVA *
0,8327657208 USD
≈ 19.254 đ
0 USD
N/A
849.867 USD
(2 exchanges)
-11.12% -9%
2748
81 Biểu tượng logo của Influencer Doge Influencer Doge
06/2021 / Binance Smart Chain
IDOGE *
0,0000554115 USD
≈ 1 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
10.988 USD
(0 exchanges)
-15.01% 0%
3906
82 Biểu tượng logo của Jomon Inu Jomon Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
JINU *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
51.197 USD
(0 exchanges)
-4.37% 0%
3466
83 Biểu tượng logo của Mrweb Finance Mrweb Finance
05/2021
AMA
0,0578197109 USD
≈ 1.337 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20
1.595.902 USD
(0 exchanges)
0.89% 0%
2667
84 Biểu tượng logo của ANIVERSE ANIVERSE
11/2020 / Ethereum Blockchain
ANV *
0,9766274041 USD
≈ 22.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
44.087.575 USD
(0 exchanges)
-5.24% 0%
2525
85 Biểu tượng logo của SafePanda SafePanda
06/2021 / Binance Smart Chain
SPND *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.203 USD
(0 exchanges)
-5.82% 0%
4410
86 Biểu tượng logo của BarbecueSwap Finance BarbecueSwap Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
BBQ *
0,4156109430 USD
≈ 9.609 đ
0 USD
N/A
3.362 USD
(0 exchanges)
-8.67% 0%
4207
87 Biểu tượng logo của StakeWise StakeWise
06/2021 / Ethereum Blockchain
SWISE *
0,0481459610 USD
≈ 1.113 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.166.952 USD
(0 exchanges)
1.25% 0%
2600
88 Biểu tượng logo của Mark Goat Mark Goat
06/2021 / Binance Smart Chain
MARKGOAT *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
31.374 USD
(0 exchanges)
-36.42% 0%
3633
89 Biểu tượng logo của GoCerberus GoCerberus
06/2021 / Binance Smart Chain
CERBERUS *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
8.479 USD
(0 exchanges)
13.34% 0%
3989
90 Biểu tượng logo của Peppa Network Peppa Network
06/2021 / Binance Smart Chain
PEPPA *
0,0000000232 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
7.184.370 USD
(0 exchanges)
5.48% 0%
2576
91 Biểu tượng logo của Xiglute Coin Xiglute Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
XGC *
0,0000017939 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000
141.085 USD
(2 exchanges)
0.46% 0%
3170
92 Biểu tượng logo của Mars Ecosystem Token Mars Ecosystem Token
05/2021 / Binance Smart Chain
XMS *
0,0829224328 USD
≈ 1.917 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
69.151 USD
(0 exchanges)
-15.77% 0%
3391
93 Biểu tượng logo của Future Of Finance Fund Future Of Finance Fund
06/2021 / Ethereum Blockchain
FFF *
74,22 USD
≈ 1.715.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 16.489
15.367 USD
(1 exchanges)
-7.65% 0%
3826
94 Biểu tượng logo của Sunder Goverance Token Sunder Goverance Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
Sunder *
0,1256499741 USD
≈ 2.905 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
55.049 USD
(0 exchanges)
-21.45% 0%
3452
95 Biểu tượng logo của CRD Network CRD Network
10/2018 / Ethereum Blockchain
CRD *
0,0049626268 USD
≈ 115 đ
4.962.627 USD
1.000.000.000
999 USD
(2 exchanges)
-6.96% -35%
1070
96 Biểu tượng logo của Alium Finance Alium Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
ALM *
0,2049784358 USD
≈ 4.739 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
428.319 USD
(0 exchanges)
-19.87% 0%
2874
97 Biểu tượng logo của PIN PIN
11/2013
PIN
0,0360421964 USD
≈ 833 đ
5.491.065 USD
152.351.008
908.202 USD
(0 exchanges)
-6.17% 0%
1031
98 Biểu tượng logo của StopElon StopElon
06/2021 / Binance Smart Chain
STOPELON *
0,0000209719 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
50.855 USD
(1 exchanges)
-10.38% 0%
3481
99 Biểu tượng logo của Dina Dina
06/2021 / Binance Smart Chain
DINA *
0,0001828524 USD
≈ 4 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
141.206 USD
(1 exchanges)
9.78% 0%
3171
100 Biểu tượng logo của Dina Dina
06/2021 / Binance Smart Chain
DINA *
0,0000901416 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
160.003 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3190
101 Biểu tượng logo của Whole Earth Coin Whole Earth Coin
04/2021
WEC
0,0330383130 USD
≈ 764 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.072 USD
(0 exchanges)
10.14% 0%
4231
102 Biểu tượng logo của HollaEx Token HollaEx Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
XHT *
0,2406138390 USD
≈ 5.563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
38.617 USD
(1 exchanges)
0.19% 0%
3576
103 Biểu tượng logo của The Witcher Fans The Witcher Fans
06/2021 / Binance Smart Chain
WICKED *
0,0521994539 USD
≈ 1.207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 666.666
11.258 USD
(0 exchanges)
-56.68% 0%
3900
104 Biểu tượng logo của SatisFinance Token SatisFinance Token
04/2021 / Binance Smart Chain
xSAT *
0,5323171436 USD
≈ 12.307 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000
35.850 USD
(0 exchanges)
-25.67% -95%
3600
105 Biểu tượng logo của Dacxi Dacxi
06/2021 / Ethereum Blockchain
DACXI *
0,0243909191 USD
≈ 564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
82.963 USD
(0 exchanges)
-43.41% 0%
3323
106 Biểu tượng logo của Lightyears Lightyears
09/2019
YEAR
0,0235816484 USD
≈ 545 đ
0 USD
N/A
105.028 USD
(0 exchanges)
-1.02% 0%
3254
107 Biểu tượng logo của HoDooi HoDooi
06/2021 / Binance Smart Chain
HOD *
0,0674753681 USD
≈ 1.560 đ
0 USD
N/A
733.871 USD
(1 exchanges)
-8.22% 0%
2770
108 Biểu tượng logo của ARCx (old) ARCx (old)
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
5.979 USD
≈ 138.223.221 đ
0 USD
N/A
41.507 USD
(1 exchanges)
-0.27% 0%
3549
109 Biểu tượng logo của ARCx ARCx
09/2020 / Ethereum Blockchain
ARC *
6.212 USD
≈ 143.611.565 đ
0 USD
N/A
46.940 USD
(1 exchanges)
-2.95% 0%
3490
110 Biểu tượng logo của Draken Draken
06/2021
DRK
0,0119129489 USD
≈ 275 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.479.000.000
90.412 USD
(2 exchanges)
-4.02% 0%
3298
111 Biểu tượng logo của Asset of Empires Asset of Empires
06/2021 / Binance Smart Chain
AOE *
2,42 USD
≈ 55.952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.84% 0%
4096
112 Biểu tượng logo của Green Shiba Inu (new) Green Shiba Inu (new)
06/2021 / Binance Smart Chain
GINUX *
0,0000113598 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
39.703 USD
(0 exchanges)
-3.01% -22%
3569
113 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,1639953605 USD
≈ 3.792 đ
142.209.683 USD
867.156.743 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
659.515 USD
(10 exchanges)
-5.08% -19%
172
114 Biểu tượng logo của IOI Token (TRADE RACE MANAGER) IOI Token (TRADE RACE MANAGER)
06/2021 / Ethereum Blockchain
IOI *
1,73 USD
≈ 40.056 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
1.010.550 USD
(0 exchanges)
-13.62% -22%
2719
115 Biểu tượng logo của FaraLand FaraLand
05/2021 / Binance Smart Chain
FARA *
0,3260583244 USD
≈ 7.538 đ
1.204.671 USD
3.694.650 (4%)
Tổng: 100.000.000
248.028 USD
(0 exchanges)
-1.52% -15%
1552
116 Biểu tượng logo của ILGON ILGON
06/2021
ILG
0,1884071182 USD
≈ 4.356 đ
0 USD
N/A
Tổng: 235.089.780
29.613 USD
(0 exchanges)
12.03% 4%
3647
117 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
BabyDoge *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.007.199.254.740.991
19.779.882 USD
(0 exchanges)
105.94% 220%
2539
118 Biểu tượng logo của Stratos Stratos
06/2021 / Ethereum Blockchain
STOS *
0,6016627343 USD
≈ 13.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
137.769 USD
(0 exchanges)
-13.59% -52%
3181
119 Biểu tượng logo của Demodyfi Demodyfi
05/2021 / Binance Smart Chain
DMOD *
0,2690248316 USD
≈ 6.220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
163.180 USD
(2 exchanges)
-15.07% -55%
3112
120 Biểu tượng logo của Dota Finance Dota Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
DOTA *
5,77 USD
≈ 133.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
3.642 USD
(0 exchanges)
-4.98% -70%
4213
121 Biểu tượng logo của MoonStarter MoonStarter
05/2021 / Binance Smart Chain
MNST *
0,0477353565 USD
≈ 1.104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
1.019.357 USD
(1 exchanges)
-21.60% -35%
2728
122 Biểu tượng logo của BlackPool BlackPool
06/2021 / Ethereum Blockchain
BPT *
2,18 USD
≈ 50.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.340 USD
(0 exchanges)
-10.89% -34%
3957
123 Biểu tượng logo của Peseta Digital Peseta Digital
02/2014
PTD
0,0039856307 USD
≈ 92 đ
573.355 USD
143.855.404
226 USD
(1 exchanges)
37.06% 23%
1759
124 Biểu tượng logo của Ragnarok Ragnarok
05/2021 / Binance Smart Chain
ROK *
0,0000000002 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.588 USD
(0 exchanges)
-5.75% -77%
4256
125 Biểu tượng logo của Bogecoin Bogecoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BOGE *
0,7768924090 USD
≈ 17.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000
2.888 USD
(0 exchanges)
-5.83% -18%
4251
126 Biểu tượng logo của Nyantereum International Nyantereum International
12/2020
NYANTE
0,0000005306 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
42.424 USD
(1 exchanges)
-2.37% 44%
3537
127 Biểu tượng logo của HEdpAY HEdpAY
09/2019 / Ethereum Blockchain
HDP.ф *
0,3831443152 USD
≈ 8.858 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
224.991 USD
(2 exchanges)
0.74% 3%
3030
128 Biểu tượng logo của Orion Orion
06/2021 / Binance Smart Chain
ORION *
0,0000000044 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
10.240 USD
(1 exchanges)
-13.68% -59%
3936
129 Biểu tượng logo của Ketchup Finance Ketchup Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
KETCHUP *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-99.72% -100%
3744
130 Biểu tượng logo của Kuma Inu Kuma Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KUMA *
0,0000000275 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
737.037 USD
(1 exchanges)
58.47% 0%
2829
131 Biểu tượng logo của LEOPARD LEOPARD
06/2021 / Binance Smart Chain
LEOPARD *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000.000
44.775 USD
(0 exchanges)
-21.12% -50%
3519
132 Biểu tượng logo của Restore Restore
12/2020 / Ethereum Blockchain
REST *
0,0009010769 USD
≈ 21 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
469 USD
(1 exchanges)
0.02% -86%
4532
133 Biểu tượng logo của The Everlasting Parachain The Everlasting Parachain
06/2021 / Binance Smart Chain
ELP *
2,21 USD
≈ 51.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
98.478 USD
(0 exchanges)
-10.16% -24%
3283
134 Biểu tượng logo của Fluity USD Fluity USD
06/2021 / Binance Smart Chain
FLUSD *
1,02 USD
≈ 23.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.460.285
11.701 USD
(0 exchanges)
-0.99% -4%
3887
135 Biểu tượng logo của Alpha Impact Alpha Impact
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMPACT *
0,1340961982 USD
≈ 3.100 đ
805.918 USD
6.010.000
6.133 USD
(0 exchanges)
-7.76% -21%
1674
136 Biểu tượng logo của Star Foxx Star Foxx
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOXX *
0,0000011614 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
670.321 USD
(0 exchanges)
36.54% -67%
2784
137 Biểu tượng logo của Cryptonaught Cryptonaught
05/2021 / Binance Smart Chain
CRYPT *
0,0008137030 USD
≈ 19 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.169 USD
(0 exchanges)
-7.26% -11%
3937
138 Biểu tượng logo của DAO1 DAO1
06/2021 / Polygon Blockchain
DAO1 *
2,56 USD
≈ 59.079 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.600.000
268.533 USD
(0 exchanges)
7.90% -17%
2981
139 Biểu tượng logo của Cold Koala Cold Koala
06/2021 / Binance Smart Chain
COLDKOALA *
0,0000000000 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
24.575 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3698
140 Biểu tượng logo của SolFarm SolFarm
06/2021 / Solana Blockchain
TULIP *
6,39 USD
≈ 147.651 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
4.489 USD
(2 exchanges)
-3.92% -31%
4142
141 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
2,99 USD
≈ 69.200 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
72.907 USD
(0 exchanges)
-18.74% -39%
3367
142 Biểu tượng logo của Newinu Newinu
06/2021 / Ethereum Blockchain
NEWINU *
0,0000000001 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
82.706 USD
(1 exchanges)
-7.12% 19%
3325
143 Biểu tượng logo của KarenCoin KarenCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
KAREN *
0,0000000205 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
121.251 USD
(1 exchanges)
5.21% 34%
3216
144 Biểu tượng logo của dAppstore dAppstore
06/2021 / Ethereum Blockchain
DAPPX *
0,8154856819 USD
≈ 18.854 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
295.080 USD
(0 exchanges)
-3.24% -22%
2959
145 Biểu tượng logo của Zild Finance Zild Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
ZILD *
132,26 USD
≈ 3.057.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98
3.622.929 USD
(0 exchanges)
-8.08% -22%
2612
146 Biểu tượng logo của EthereumPay EthereumPay
06/2021 / Ethereum Blockchain
EPAY *
0,0000037436 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000.000
881.000 USD
(2 exchanges)
-27.77% -67%
2744
147 Biểu tượng logo của APWine Finance APWine Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
APW *
1,16 USD
≈ 26.844 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
19.128 USD
(0 exchanges)
-8.06% -26%
3768
148 Biểu tượng logo của MEMEX MEMEX
06/2021 / Binance Smart Chain
MEMEX *
0,0825131835 USD
≈ 1.908 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
(0 exchanges)
2.12% -44%
3927
149 Biểu tượng logo của April April
06/2021 / Binance Smart Chain
APRIL *
0,0058590858 USD
≈ 135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 125.000.000
751.358 USD
(0 exchanges)
-10.02% -48%
2767
150 Biểu tượng logo của Holder Swap Holder Swap
06/2021 / Binance Smart Chain
HFS *
2,26 USD
≈ 52.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
23.414 USD
(0 exchanges)
-9.83% -37%
3715
151 Biểu tượng logo của Feyorra Feyorra
06/2021 / Ethereum Blockchain
FEY *
0,0025787479 USD
≈ 60 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
69.514 USD
(0 exchanges)
3.47% 13%
3390
152 Biểu tượng logo của Holder Finance Holder Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
HFI *
4.257 USD
≈ 98.416.000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
11.545 USD
(0 exchanges)
-2.11% -17%
3891
153 Biểu tượng logo của Peach.Finance Peach.Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
PEECH *
0,0000009369 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 981.399.523.105
10.154 USD
(0 exchanges)
4.40% -50%
3939
154 Biểu tượng logo của Sarcophagus Sarcophagus
06/2021 / Ethereum Blockchain
SARCO *
0,9616831929 USD
≈ 22.234 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.018 USD
(0 exchanges)
-13.17% -34%
3694
155 Biểu tượng logo của Cribnb Decentralized Renting and Sharing Cribnb Decentralized Renting and Sharing
06/2021 / Ethereum Blockchain
CRB *
0,3028142764 USD
≈ 7.001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.000.000
2.463 USD
(0 exchanges)
-16.96% -64%
4287
156 Biểu tượng logo của Vega Protocol Vega Protocol
06/2021
VEGA
50,46 USD
≈ 1.166.585 đ
0 USD
N/A
Tổng: 64.999.723
1.595.096 USD
(0 exchanges)
-32.92% -1%
2672
157 Biểu tượng logo của AT Finance AT Finance
06/2021 / Binance Smart Chain
AT *
0,0046436388 USD
≈ 107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-1.88% -38%
3792
158 Biểu tượng logo của Olecoin Olecoin
06/2021 / Binance Smart Chain
OLE *
0,0015689380 USD
≈ 36 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
5.396 USD
(0 exchanges)
-5.94% -24%
4096
159 Biểu tượng logo của HomeCoin HomeCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
HOME *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.857 USD
(0 exchanges)
-6.23% -27%
4324
160 Biểu tượng logo của Stellar Invictus Gaming Stellar Invictus Gaming
06/2021 / Binance Smart Chain
TRYON *
0,0099613504 USD
≈ 230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.658.451
5.894 USD
(0 exchanges)
-10.60% -26%
4080
161 Biểu tượng logo của SaferMoon SaferMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
SAFERMOON *
0,0000000108 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
36.989 USD
(1 exchanges)
-8.34% -32%
3591
162 Biểu tượng logo của Sheesha Finance [BEP20] Sheesha Finance [BEP20]
06/2021 / Binance Smart Chain
SHEESHA *
134,09 USD
≈ 3.100.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
368.230 USD
(0 exchanges)
-4.76% -21%
2911
163 Biểu tượng logo của BscArmy BscArmy
06/2021 / Binance Smart Chain
BARMY *
0,0000064441 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
81.841 USD
(0 exchanges)
-13.09% -29%
3329
164 Biểu tượng logo của TimeCoinProtocol TimeCoinProtocol
11/2020
TMCN
116,59 USD
≈ 2.695.504 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.495.635 USD
(0 exchanges)
-3.42% -15%
2634
165 Biểu tượng logo của Mozik Mozik
05/2021 / Ethereum Blockchain
MOZ *
0,0118065995 USD
≈ 273 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
165.123 USD
(3 exchanges)
2.25% -38%
3110
166 Biểu tượng logo của Hachiko Inu Hachiko Inu
05/2021 / Ethereum Blockchain
HACHIKO *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
45.814 USD
(0 exchanges)
-42.09% -67%
3511
167 Biểu tượng logo của Hamster Hamster
06/2021 / Binance Smart Chain
HAM *
0,0000000008 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
153.357 USD
(0 exchanges)
-10.20% -28%
3139
168 Biểu tượng logo của Save The Kids Save The Kids
06/2021 / Binance Smart Chain
KIDS *
0,0015798374 USD
≈ 37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
22.326 USD
(1 exchanges)
-6.29% -48%
3725
169 Biểu tượng logo của Cryption Network Cryption Network
05/2021 / Ethereum Blockchain
CNT *
0,2577629222 USD
≈ 5.959 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
100.727 USD
(0 exchanges)
-6.65% 14%
3273
170 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain
BABY *
0,1328188936 USD
≈ 3.071 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
44.862 USD
(1 exchanges)
-7.54% -43%
3517
171 Biểu tượng logo của PUGLIFE PUGLIFE
06/2021 / Ethereum Blockchain
PUGL *
0,0000000010 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
15.454 USD
(0 exchanges)
-15.57% -61%
3823
172 Biểu tượng logo của Safeswap Governance Token Safeswap Governance Token
06/2021 / Ethereum Blockchain
SSGT *
0,1712630534 USD
≈ 3.960 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
58.526 USD
(0 exchanges)
-10.32% -22%
3436
173 Biểu tượng logo của Dirty Finance Dirty Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
DIRTY *
0,0000014168 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
2.417 USD
(0 exchanges)
-10.19% -46%
4291
174 Biểu tượng logo của TasteNFT TasteNFT
06/2021 / Binance Smart Chain
TASTE *
0,0000000013 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
11.785 USD
(0 exchanges)
-5.73% -25%
3886
175 Biểu tượng logo của KAI INU KAI INU
06/2021 / Binance Smart Chain
KAIINU *
0,0000000014 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
16.402 USD
(0 exchanges)
-6.40% -40%
3809
176 Biểu tượng logo của Yuang Coin Yuang Coin
06/2021 / Binance Smart Chain
YUANG *
0,0000000005 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
18.702 USD
(0 exchanges)
-10.48% -21%
3776
177 Biểu tượng logo của Safe Energy Safe Energy
06/2021 / Binance Smart Chain
ENERGYX *
0,0000000068 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
151.535 USD
(0 exchanges)
-3.71% -76%
3143
178 Biểu tượng logo của PAMP.CC PAMP.CC
06/2021 / Ethereum Blockchain
PAMP *
0,0000080521 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
263 USD
(1 exchanges)
-7.65% -56%
4574
179 Biểu tượng logo của Bidcommerce Bidcommerce
06/2021 / Binance Smart Chain
BIDCOM *
0,0000000064 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
107.537 USD
(0 exchanges)
-36.96% 128%
3252
180 Biểu tượng logo của Tegridy Tegridy
06/2021 / Binance Smart Chain
TGDY *
0,0000000207 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.098 USD
(0 exchanges)
-0.68% -13%
4226
181 Biểu tượng logo của Kombai Inu Kombai Inu
06/2021 / Ethereum Blockchain
KOMBAI *
0,0000000029 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
6.524 USD
(0 exchanges)
-16.54% -28%
4060
182 Biểu tượng logo của Erotica Erotica
06/2021 / Ethereum Blockchain
EROTICA *
0,0000000014 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
25.418 USD
(1 exchanges)
-14.25% -26%
3693
183 Biểu tượng logo của PolyDoge PolyDoge
05/2021 / Polygon Blockchain
POLYDOGE *
0,0000000172 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 868.093.485.320.190
859.655 USD
(0 exchanges)
-1.69% -9%
2746
184 Biểu tượng logo của Supersonic Finance Supersonic Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
SSN *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 995.800.000.000.000
898.815 USD
(0 exchanges)
1.11% -29%
2740
185 Biểu tượng logo của Fenix Finance Fenix Finance
05/2021 / Binance Smart Chain
FENIX *
0,0217442299 USD
≈ 503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.155 USD
(2 exchanges)
-4.72% -17%
4229
186 Biểu tượng logo của TruePNL TruePNL
05/2021 / Ethereum Blockchain
PNL *
0,0410674608 USD
≈ 949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
16.479 USD
(2 exchanges)
12.94% -32%
3808
187 Biểu tượng logo của SafeETH SafeETH
06/2021 / Binance Smart Chain
SAFEETH *
0,0000000011 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.475 USD
(0 exchanges)
-18.23% -49%
4380
188 Biểu tượng logo của PantherSwap PantherSwap
05/2021 / Binance Smart Chain
PANTHER *
0,1639323174 USD
≈ 3.790 đ
0 USD
N/A
Tổng: 44.117.020
127.540 USD
(0 exchanges)
-3.32% -5%
3200
189 Biểu tượng logo của FarmHero FarmHero
06/2021 / Binance Smart Chain
HERO *
0,0609051247 USD
≈ 1.408 đ
0 USD
N/A
122.103 USD
(0 exchanges)
-15.05% -47%
3213
190 Biểu tượng logo của EscoinToken EscoinToken
06/2021 / Binance Smart Chain
ELG *
1,83 USD
≈ 42.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 80.000.000
179.538 USD
(0 exchanges)
2.05% -3%
3088
191 Biểu tượng logo của KPOP Fan Token KPOP Fan Token
06/2021 / Binance Smart Chain
KPOP *
0,0160480730 USD
≈ 371 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
7.902 USD
(0 exchanges)
-13.51% -29%
4012
192 Biểu tượng logo của Project Quantum Project Quantum
06/2021 / Binance Smart Chain
QBIT *
0,0000052413 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
8.489 USD
(0 exchanges)
-5.25% -37%
3987
193 Biểu tượng logo của Sushiba Sushiba
06/2021 / Binance Smart Chain
SUSHIBA *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
14.882 USD
(0 exchanges)
-33.78% -74%
3836
194 Biểu tượng logo của MISO MISO
06/2021 / Binance Smart Chain
MISO *
0,0274258398 USD
≈ 634 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
9.078 USD
(0 exchanges)
22.86% 10%
3967
195 Biểu tượng logo của NFT STARS NFT STARS
06/2021 / Ethereum Blockchain
NFTS *
1,77 USD
≈ 40.901 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
37.232 USD
(0 exchanges)
-5.94% -24%
3589
196 Biểu tượng logo của NotSafeMoon NotSafeMoon
05/2021 / Binance Smart Chain
NOTSAFEMOON *
0,0000000020 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
23.084 USD
(1 exchanges)
-10.28% -34%
3719
197 Biểu tượng logo của BongWeedCoin BongWeedCoin
06/2021 / Binance Smart Chain
BWC *
0,0000000009 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
12.137 USD
(0 exchanges)
-14.16% -63%
3880
198 Biểu tượng logo của Galaxium Galaxium
06/2021 / Binance Smart Chain
GLXM *
0,0000000049 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.999.999.999.999
228.714 USD
(0 exchanges)
298.01% -93%
3023
199 Biểu tượng logo của IceBreak-R IceBreak-R
06/2021 / Binance Smart Chain
ICEBRK *
0,0000000004 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
1.965 USD
(1 exchanges)
-6.98% -13%
4290
200 Biểu tượng logo của Pomskey Pomskey
06/2021 / Binance Smart Chain
PM *
0,0000000006 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000.000
3.397 USD
(0 exchanges)
-10.28% -27%
4202

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.