1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (63) - Ethereum (3328) - Tron10 (15) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (1637) - Neo (21) - Tron20 (76) - EOS (26) - Chiliz (15) - Tron (0) - Klaytn (8) - TomoChain (3) - Waves (3) - ONT (1) - Fantom (16) - Celo (3) - Avalanche (26) - Solana (40) - Heco (38) - Xdai chain (6) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (5) - Polygon (66) - Avalanche Contract Chain (6) - Moonriver (2) - KCC (2) - ICON (6) - OKExChain (8) - Cardano (1) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (7) - Algorand (1) -

23/09/2021 13:05

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Xcel Swap Xcel Swap
09/2021 / Binance Smart Chain
XLD *
1,04 USD
23.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 111.000.000
53.569 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3882
2 Biểu tượng logo của Opulous Opulous
06/2021 / Ethereum Blockchain
OPUL *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
(1)
0.00% 0%
6430
3 Biểu tượng logo của 888 INFINITY 888 INFINITY
09/2021 / Ethereum Blockchain
888 *
0,0000017182 USD
0,0393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
180.812 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3450
4 Biểu tượng logo của Bullish AF Bullish AF
09/2021 / Binance Smart Chain
BULLAF *
0,0000097215 USD
0,2222 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000.000
1.008.289 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2982
5 Biểu tượng logo của Medacoin Medacoin
09/2021 / Binance Smart Chain
MEDA *
0,0002580631 USD
5,8993 đ
0 USD
N/A
2.289.123 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2865
6 Biểu tượng logo của MatrixETF MatrixETF
09/2021 / Ethereum Blockchain
MDF *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
0 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
6770
7 Biểu tượng logo của BudaCoin BudaCoin
09/2021 / Binance Smart Chain
BUDA *
0,0000000004 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
105.809 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3642
8 Biểu tượng logo của MintySwap MintySwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MINTYS *
0,0418612717 USD
957 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.461 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3995
9 Biểu tượng logo của Dimitra Token Dimitra Token
09/2021
DMTR
4,55 USD
103.919 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.277.484 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2742
10 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Binance Smart Chain
SHI *
0,67 USD
15.230 đ
58.529.711 USD
N/A
Tổng: 749.491.340
7.428.498 USD
(0 exchanges)
25.09% 7%
524
11 Biểu tượng logo của Meeb Master Meeb Master
09/2021 / Polygon Blockchain
MEEB *
3,04 USD
69.536 đ
1.610.596 USD
529.486 (3%)
Tổng: 21.000.000
85.240 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
1584
12 Biểu tượng logo của BNBPay BNBPay
09/2021 / Binance Smart Chain
BPAY *
0,0014860295 USD
34 đ
9.079.673 USD
6.110.021.585 (61%)
Tổng: 10.000.000.000
548.953 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
1002
13 Biểu tượng logo của Flourishing AI Flourishing AI
06/2021 / Binance Smart Chain
AI *
0,24 USD
5.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 55.000.000
2.512.023 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2855
14 Biểu tượng logo của XTblock XTblock
09/2021 / Binance Smart Chain
XTT-B20 *
0,51 USD
11.678 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
140.582 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3555
15 Biểu tượng logo của Light Defi Light Defi
09/2021 / Binance Smart Chain
LIGHT *
0,0003306955 USD
7,5597 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
191.773 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3433
16 Biểu tượng logo của ShibaNova ShibaNova
09/2021 / Binance Smart Chain
NOVA *
1,10 USD
25.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
291.459 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
3292
17 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
09/2021 / Ethereum Blockchain
RDPX *
20,39 USD
466.147 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.250.000
1.265.939 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2947
18 Biểu tượng logo của Forest Knight Forest Knight
08/2021 / Polygon Blockchain
KNIGHT *
0,75 USD
17.159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.632.470 USD
(2 exchanges)
0.00% 0%
2761
19 Biểu tượng logo của Kickstarter Kickstarter
09/2021 / Binance Smart Chain
KSR *
0,00000034 USD
0,0078 đ
0 USD
N/A
9.407 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
4492
20 Biểu tượng logo của Cryptopia Land Dollar Cryptopia Land Dollar
09/2021 / Binance Smart Chain
CLD *
0,0357476936 USD
817 đ
0 USD
N/A
2.244.022 USD
(2 exchanges)
0.00% 0%
2867
21 Biểu tượng logo của VelasPad VelasPad
09/2021 / Ethereum Blockchain
VLXPAD *
0,52 USD
11.846 đ
33.149.658 USD
54.759.941 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
10.511.423 USD
(1 exchanges)
24.19% 0%
689
22 Biểu tượng logo của FlatSwap FlatSwap
09/2021 / Binance Smart Chain
FSWAP *
0,0129048202 USD
295 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.002.563 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
2983
23 Biểu tượng logo của 2 Chains 2 Chains
09/2021 / Binance Smart Chain
2CHAINLINKS *
0,0000024197 USD
0,0553 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
214.390 USD
(1 exchanges)
0.00% 0%
3385
24 Biểu tượng logo của Symmetric Symmetric
09/2021 / Xdai chain
SYMM *
21,59 USD
493.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000
0 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
6769
25 Biểu tượng logo của Sypool Sypool
09/2021 / Solana Blockchain
SYP *
0,12 USD
2.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
796.952 USD
(1 exchanges)
10.44% 0%
3020
26 Biểu tượng logo của Green Beli Green Beli
09/2021 / Binance Smart Chain
GRBE *
0,11 USD
2.405 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.108.731 USD
(0 exchanges)
0.00% 0%
2964
27 Biểu tượng logo của Agrinoble Agrinoble
09/2021 / Binance Smart Chain
AGN *
0,0004049784 USD
9,2578 đ
0 USD
N/A
724.303 USD
(0 exchanges)
-29.69% 0%
3039
28 Biểu tượng logo của Moonpoly Moonpoly
09/2021 / Binance Smart Chain
CMP *
0,0000013849 USD
0,0317 đ
0 USD
N/A
761.199 USD
(0 exchanges)
-32.26% 0%
3030
29 Biểu tượng logo của Loud Market Loud Market
09/2021 / Binance Smart Chain
LOUD *
0,13 USD
2.906 đ
0 USD
N/A
4.399.173 USD
(1 exchanges)
432.19% 0%
2798
30 Biểu tượng logo của Octopus Network Octopus Network
09/2021 / Ethereum Blockchain
OCT *
3,49 USD
79.717 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.796.723 USD
(0 exchanges)
24.64% 0%
2788
31 Biểu tượng logo của Polar Sync Polar Sync
09/2021 / Binance Smart Chain
POLAR *
0,0726441187 USD
1.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
595.270 USD
(0 exchanges)
19.10% 0%
3090
32 Biểu tượng logo của Edge Edge
02/2018 / Ethereum Blockchain
EDGE *
0,27 USD
6.261 đ
27.387.685 USD
100.000.000
130.839 USD
(1 exchanges)
3.03% 0%
667
33 Biểu tượng logo của SideShift Token SideShift Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
XAI *
0,26 USD
5.853 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
145.831 USD
(3 exchanges)
-11.38% 0%
3546
34 Biểu tượng logo của Voltage Voltage
09/2021 / Ethereum Blockchain
VOLT *
1,57 USD
35.953 đ
0 USD
N/A
255.717 USD
(0 exchanges)
80.23% 0%
3324
35 Biểu tượng logo của Buff Doge Coin Buff Doge Coin
09/2021 / Binance Smart Chain
DOGECOIN *
0,0000000047 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
1.614.527 USD
(1 exchanges)
16.85% 0%
2908
36 Biểu tượng logo của Galaxy Adventure Galaxy Adventure
09/2021 / Binance Smart Chain
GLA *
0,0038615605 USD
88 đ
0 USD
N/A
132.863 USD
(0 exchanges)
-35.55% 0%
3575
37 Biểu tượng logo của Theoscoin Theoscoin
09/2021 / Binance Smart Chain
THS *
0,0655522366 USD
1.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
12.392 USD
(1 exchanges)
-15.53% 0%
4399
38 Biểu tượng logo của HeartK HeartK
09/2021 / Binance Smart Chain
HEARTK *
0,0008576567 USD
19,6060 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
132.879 USD
(0 exchanges)
-3.24% 0%
3576
39 Biểu tượng logo của Scan DeFi Scan DeFi
09/2021 / Binance Smart Chain
SCAN *
0,0158893009 USD
363 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
24.626 USD
(1 exchanges)
7.36% 0%
4182
40 Biểu tượng logo của Moontography Moontography
09/2021 / Binance Smart Chain
MTGY *
0,0124763448 USD
285 đ
5.760.753 USD
461.734.045 (46%)
Tổng: 1.000.000.000
293.732 USD
(0 exchanges)
40.29% 0%
1154
41 Biểu tượng logo của LUM RUNE - Rune.Game LUM RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
LUM *
0,65 USD
14.924 đ
0 USD
N/A
Tổng: 344.129
317 USD
(0 exchanges)
2.56% 0%
5199
42 Biểu tượng logo của ELD RUNE - Rune.Game ELD RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
ELD *
2,11 USD
48.242 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000
2.290 USD
(0 exchanges)
-17.41% 0%
4907
43 Biểu tượng logo của DeSpace Protocol DeSpace Protocol
06/2021 / Ethereum Blockchain
DES *
1,01 USD
23.082 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.620.756 USD
(0 exchanges)
-11.19% 0%
2793
44 Biểu tượng logo của Minisoccer Minisoccer
09/2021 / Binance Smart Chain
MINISOCCER *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
144.850 USD
(1 exchanges)
-33.44% 0%
3548
45 Biểu tượng logo của Kamiland Kamiland
09/2021 / Binance Smart Chain
KAMI *
0,0093267272 USD
213 đ
0 USD
N/A
78.925 USD
(1 exchanges)
-29.44% 0%
3750
46 Biểu tượng logo của CarbonEco CarbonEco
09/2021 / Ethereum Blockchain
C0 *
0,0000000141 USD
0,0003 đ
0 USD
N/A
8.210 USD
(1 exchanges)
16.15% 0%
4540
47 Biểu tượng logo của JEDSTAR JEDSTAR
09/2021 / Binance Smart Chain
JED *
0,0648589005 USD
1.483 đ
0 USD
N/A
30.703 USD
(1 exchanges)
-9.23% 0%
4103
48 Biểu tượng logo của TetraHedra TetraHedra
09/2021 / Binance Smart Chain
TTH *
0,0445378205 USD
1.018 đ
0 USD
N/A
28.182 USD
(1 exchanges)
11.08% 0%
4138
49 Biểu tượng logo của Art of War Art of War
09/2021 / Binance Smart Chain
$AOW *
0,0001344044 USD
3,0725 đ
0 USD
N/A
183.011 USD
(1 exchanges)
2.54% 0%
3445
50 Biểu tượng logo của BankerDoge BankerDoge
09/2021 / Binance Smart Chain
BANKER *
0,0087385991 USD
200 đ
0 USD
N/A
480.102 USD
(1 exchanges)
-13.14% 0%
3139
51 Biểu tượng logo của MoonLift Protocol MoonLift Protocol
06/2021 / Binance Smart Chain
MLTPX *
0,0001093866 USD
2,5006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 87.500.000.000
156.132 USD
(2 exchanges)
0.72% -36%
3504
52 Biểu tượng logo của Astro Gold Astro Gold
09/2021 / Binance Smart Chain
ASTROGOLD *
0,0007860094 USD
17,9682 đ
0 USD
N/A
277.956 USD
(1 exchanges)
-30.63% 0%
3307
53 Biểu tượng logo của BUSTA BUSTA
09/2021 / Binance Smart Chain
BUST *
0,0036150882 USD
83 đ
0 USD
N/A
15.451 USD
(1 exchanges)
4.26% 0%
4332
54 Biểu tượng logo của Wheelers Wheelers
09/2021 / Binance Smart Chain
WHEEL *
0,11 USD
2.529 đ
0 USD
N/A
323.787 USD
(1 exchanges)
39.47% 0%
3264
55 Biểu tượng logo của Communifty Communifty
09/2021 / Ethereum Blockchain
CNFT *
0,0835534414 USD
1.910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
39.222 USD
(0 exchanges)
6.56% 0%
4007
56 Biểu tượng logo của HakunaMatata (new) HakunaMatata (new)
05/2021 / Binance Smart Chain
TATA *
0,0005322295 USD
12,1668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
43.809 USD
(0 exchanges)
-0.49% 0%
3956
57 Biểu tượng logo của Sucrecoin Sucrecoin
08/2019
XSR
0,0028297647 USD
65 đ
0 USD
N/A
9.840 USD
(0 exchanges)
-2.38% 0%
4479
58 Biểu tượng logo của Parrot Protocol Parrot Protocol
09/2021 / Solana Blockchain
PRT *
0,0259500007 USD
593 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
1.208.278 USD
(0 exchanges)
21.51% 0%
2953
59 Biểu tượng logo của Nano Dogecoin Nano Dogecoin
08/2021 / Binance Smart Chain
INDC *
0,0000000705 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
443.057 USD
(1 exchanges)
-5.00% 8.193%
3163
60 Biểu tượng logo của ZOD RUNE - Rune.Game ZOD RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
ZOD *
8,40 USD
191.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000
2.212 USD
(0 exchanges)
7.91% 0%
4916
61 Biểu tượng logo của LO RUNE - Rune.Game LO RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
LO *
2,06 USD
47.014 đ
0 USD
N/A
Tổng: 47.336
201 USD
(0 exchanges)
0.39% 0%
5261
62 Biểu tượng logo của Torum Torum
06/2021 / Ethereum Blockchain
XTM *
0,0923506 USD
2.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
157.342 USD
(0 exchanges)
8.77% 0%
3501
63 Biểu tượng logo của SHAEL RUNE - Rune.Game SHAEL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
SHAEL *
1,16 USD
26.498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 140.288
554 USD
(1 exchanges)
2.25% 0%
5141
64 Biểu tượng logo của HEL RUNE - Rune.Game HEL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
HEL *
1,25 USD
28.580 đ
0 USD
N/A
Tổng: 116.814
217 USD
(1 exchanges)
3.58% 0%
5244
65 Biểu tượng logo của SOL RUNE - Rune.Game SOL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
SOL *
1,24 USD
28.393 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.852
537 USD
(1 exchanges)
-1.64% 0%
5147
66 Biểu tượng logo của DOL RUNE - Rune.Game DOL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
DOL *
1,10 USD
25.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 154.928
370 USD
(0 exchanges)
3.36% 0%
5187
67 Biểu tượng logo của THUL RUNE - Rune.Game THUL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
THUL *
1,28 USD
29.269 đ
0 USD
N/A
Tổng: 112.780
427 USD
(1 exchanges)
2.91% 0%
5169
68 Biểu tượng logo của AMN RUNE - Rune.Game AMN RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
AMN *
1,08 USD
24.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 79.483
226 USD
(1 exchanges)
1.19% 0%
5239
69 Biểu tượng logo của TAL RUNE - Rune.Game TAL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
TAL *
1,60 USD
36.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 103.479
206 USD
(1 exchanges)
0.78% 0%
5258
70 Biểu tượng logo của ORT RUNE - Rune.Game ORT RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
ORT *
1,54 USD
35.181 đ
0 USD
N/A
Tổng: 108.578
380 USD
(1 exchanges)
2.93% 0%
5183
71 Biểu tượng logo của RAL RUNE - Rune.Game RAL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
RAL *
1,48 USD
33.916 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.846
285 USD
(1 exchanges)
3.53% 0%
5209
72 Biểu tượng logo của ITH RUNE - Rune.Game ITH RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
ITH *
1,30 USD
29.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 62.511
943 USD
(0 exchanges)
-3.02% 0%
5061
73 Biểu tượng logo của FAL RUNE - Rune.Game FAL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
FAL *
1,04 USD
23.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.136
6.249 USD
(1 exchanges)
-6.12% 0%
4639
74 Biểu tượng logo của IO RUNE - Rune.Game IO RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
IO *
0,91 USD
20.740 đ
0 USD
N/A
Tổng: 206.225
747 USD
(1 exchanges)
-4.74% 0%
5093
75 Biểu tượng logo của KO RUNE - Rune.Game KO RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
KO *
0,87 USD
19.872 đ
0 USD
N/A
Tổng: 93.755
1.037 USD
(1 exchanges)
-12.55% 0%
5047
76 Biểu tượng logo của NEF RUNE - Rune.Game NEF RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
NEF *
1,75 USD
40.064 đ
0 USD
N/A
Tổng: 61.581
303 USD
(0 exchanges)
1.30% 0%
5204
77 Biểu tượng logo của MUD Guild Game MUD Guild Game
09/2021 / Ethereum Blockchain
MGG *
1,03 USD
23.659 đ
0 USD
N/A
430 USD
(0 exchanges)
-1.85% 0%
5168
78 Biểu tượng logo của TIR RUNE - Rune.Game TIR RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
TIR *
1,72 USD
39.311 đ
0 USD
N/A
Tổng: 118.676
321 USD
(0 exchanges)
2.62% 0%
5197
79 Biểu tượng logo của Death Token Death Token
09/2021 / Fantom Blockchain
DEATH *
0,0000006158 USD
0,0141 đ
0 USD
N/A
7.265 USD
(0 exchanges)
20.11% 0%
4587
80 Biểu tượng logo của EL RUNE - Rune.Game EL RUNE - Rune.Game
09/2021 / Binance Smart Chain
EL *
2,08 USD
47.532 đ
0 USD
N/A
Tổng: 62.193
559 USD
(0 exchanges)
4.12% 0%
5138
81 Biểu tượng logo của Vegaswap Vegaswap
09/2021 / Binance Smart Chain
VGA *
0,0219949762 USD
503 đ
0 USD
N/A
48.837 USD
(0 exchanges)
22.80% 0%
3918
82 Biểu tượng logo của bUKHI bUKHI
09/2021 / Ethereum Blockchain
BUKH *
0,0428502131 USD
980 đ
0 USD
N/A
69.490 USD
(0 exchanges)
13.98% 0%
3798
83 Biểu tượng logo của Deku Inu Deku Inu
09/2021 / Ethereum Blockchain
DEKU *
0,0000000032 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
235.903 USD
(0 exchanges)
-36.06% 0%
3354
84 Biểu tượng logo của Hudi Hudi
09/2021 / Binance Smart Chain
HUDI *
1,40 USD
31.953 đ
0 USD
N/A
37.686 USD
(0 exchanges)
7.44% 0%
4024
85 Biểu tượng logo của LE CALIENTE LE CALIENTE
09/2021 / Binance Smart Chain
LECLIENTE *
0,00002357 USD
0,5388 đ
0 USD
N/A
88.784 USD
(0 exchanges)
52.94% 0%
3706
86 Biểu tượng logo của Kite Sync Kite Sync
09/2021 / Binance Smart Chain
KITE *
0,12 USD
2.784 đ
0 USD
N/A
529.911 USD
(0 exchanges)
-11.08% 0%
3118
87 Biểu tượng logo của Larix Larix
09/2021 / Solana Blockchain
LARIX *
0,0830745796 USD
1.899 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
2.809.689 USD
(4 exchanges)
19.75% 0%
2838
88 Biểu tượng logo của Wildfire Token Wildfire Token
09/2021 / Binance Smart Chain
WILDF *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
28.127 USD
(1 exchanges)
30.04% 0%
4141
89 Biểu tượng logo của Lucky Unicorn Token Lucky Unicorn Token
09/2021 / Binance Smart Chain
L99 *
0,0252011485 USD
576 đ
0 USD
N/A
56.488 USD
(0 exchanges)
-10.71% 0%
3861
90 Biểu tượng logo của Galaxer Galaxer
09/2021 / Ethereum Blockchain
GLX *
0,0093424179 USD
214 đ
0 USD
N/A
1.472.532 USD
(0 exchanges)
-18.30% 0%
2922
91 Biểu tượng logo của Green Energy Coin Green Energy Coin
09/2021 / Binance Smart Chain
GEC *
1,89 USD
43.097 đ
0 USD
N/A
174.076 USD
(0 exchanges)
9.25% 0%
3466
92 Biểu tượng logo của Infinity PAD Infinity PAD
09/2021 / Binance Smart Chain
IPAD *
0,04054956 USD
927 đ
21.890.756 USD
540.000.000 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
250.154 USD
(0 exchanges)
1.4% 5%
808
93 Biểu tượng logo của DeFi11 DeFi11
08/2021 / Ethereum Blockchain
D11 *
0,54 USD
12.374 đ
0 USD
N/A
Tổng: 275.000.000
152.939 USD
(1 exchanges)
-3.92% 0%
3518
94 Biểu tượng logo của MetaUniverse MetaUniverse
09/2021 / Ethereum Blockchain
METAUNIVERSE *
0,0014825864 USD
34 đ
0 USD
N/A
200.722 USD
(1 exchanges)
-59.32% 0%
3412
95 Biểu tượng logo của Thales Thales
09/2021 / Ethereum Blockchain
THALES *
1,80 USD
41.212 đ
0 USD
N/A
97.689 USD
(2 exchanges)
2.79% 0%
3674
96 Biểu tượng logo của Alkemi Network DAO Token Alkemi Network DAO Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
ALK *
0,38 USD
8.755 đ
0 USD
N/A
20.571 USD
(2 exchanges)
6.12% 0%
4244
97 Biểu tượng logo của BladeWarrior BladeWarrior
09/2021 / OKExChain
BLADE *
1,96 USD
44.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
460.281 USD
(0 exchanges)
3.85% 0%
3156
98 Biểu tượng logo của SeaChain SeaChain
09/2021 / Binance Smart Chain
SEACHAIN *
0,0000038203 USD
0,0873 đ
0 USD
N/A
24.543 USD
(0 exchanges)
-15.33% 0%
4185
99 Biểu tượng logo của Answerly Answerly
09/2021 / Stellar Blockchain
ANSR *
0,38 USD
8.578 đ
0 USD
N/A
1.248.252 USD
(5 exchanges)
2.81% 0%
2948
100 Biểu tượng logo của SolDate Token SolDate Token
09/2021 / Solana Blockchain
DATE *
0,13 USD
2.902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
126.098 USD
(1 exchanges)
-11.05% 0%
3590
101 Biểu tượng logo của Forefront Forefront
05/2021 / Ethereum Blockchain
FF *
6,31 USD
144.232 đ
5.843.576 USD
926.179 (9%)
Tổng: 10.000.000
73.533 USD
(0 exchanges)
5.95% 0%
1146
102 Biểu tượng logo của MaticVerse MaticVerse
07/2021 / Binance Smart Chain
Mverse *
0,000029518 USD
0,6748 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000.000
39.947 USD
(0 exchanges)
9.81% 3.646%
3999
103 Biểu tượng logo của CAGE CAGE
09/2021 / Ethereum Blockchain
C4G3 *
0,015706702 USD
359 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
59.833 USD
(0 exchanges)
2.82% 0%
3846
104 Biểu tượng logo của Blizzard Network Blizzard Network
09/2021 / Avalanche Contract Chain
BLIZZ *
6,93 USD
158.418 đ
0 USD
N/A
204.017 USD
(0 exchanges)
62.35% 0%
3405
105 Biểu tượng logo của FreeRiver FreeRiver
09/2021 / Moonriver Blockchain
FREE *
13,58 USD
310.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
560.144 USD
(1 exchanges)
25.84% 0%
3106
106 Biểu tượng logo của SaylorCake SaylorCake
09/2021 / Binance Smart Chain
SCAKE *
0,0000067865 USD
0,1551 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
694.784 USD
(0 exchanges)
-7.64% 0%
3049
107 Biểu tượng logo của Vee Finance Vee Finance
09/2021 / Avalanche Blockchain
VEE *
0,15 USD
3.525 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
55.353 USD
(0 exchanges)
45.46% 0%
3870
108 Biểu tượng logo của PetKingdom PetKingdom
09/2021 / Binance Smart Chain
PKD *
0,38 USD
8.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
151.336 USD
(0 exchanges)
13.61% 0%
3528
109 Biểu tượng logo của Interlude Interlude
09/2021 / Binance Smart Chain
ISH *
0,0140629166 USD
321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
421.611 USD
(0 exchanges)
17.69% 0%
3187
110 Biểu tượng logo của Bright Token Bright Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
BRIGHT *
0,77 USD
17.626 đ
0 USD
N/A
Tổng: 25.000.000
1.321.597 USD
(0 exchanges)
5.16% 0%
2941
111 Biểu tượng logo của 1INCHDOWN 1INCHDOWN
09/2020
1INCHDOWN
0,0720402189 USD
1.647 đ
0 USD
N/A
1.155.664 USD
(0 exchanges)
-26.95% 0%
2960
112 Biểu tượng logo của 1INCHUP 1INCHUP
09/2020
1INCHUP
0,0335747626 USD
768 đ
0 USD
N/A
1.669.858 USD
(0 exchanges)
22.21% 0%
2906
113 Biểu tượng logo của Lucky1Token Lucky1Token
09/2021 / Ethereum Blockchain
L1T *
0,0000024874 USD
0,0569 đ
0 USD
N/A
631 USD
(1 exchanges)
6.81% 0%
5121
114 Biểu tượng logo của xHunter xHunter
09/2021 / Binance Smart Chain
XHT *
0,000000003 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
190.202 USD
(1 exchanges)
-7.75% 0%
3484
115 Biểu tượng logo của Crypto Island Crypto Island
09/2021 / Binance Smart Chain
CISLA *
0,0000189507 USD
0,4332 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
149.655 USD
(1 exchanges)
26.58% 0%
3533
116 Biểu tượng logo của Demeter Demeter
09/2021 / Heco Blockchain
DMT *
0,42 USD
9.698 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
-0.01% 0%
6764
117 Biểu tượng logo của NFT Gallery NFT Gallery
09/2021 / Binance Smart Chain
NFG *
0,0001352985 USD
3,0929 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.999.999.999
10.939.602 USD
(2 exchanges)
-15.72% 0%
2733
118 Biểu tượng logo của KangarooCake KangarooCake
09/2021 / Binance Smart Chain
KCAKE *
0,000003948 USD
0,0903 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
9.970 USD
(0 exchanges)
-10.21% 0%
4470
119 Biểu tượng logo của Memenopoly Memenopoly
09/2021 / Binance Smart Chain
MNOP *
0,29 USD
6.550 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.299.571
102.655 USD
(0 exchanges)
-1.03% 0%
3652
120 Biểu tượng logo của Pacific DeFi Pacific DeFi
09/2021 / Binance Smart Chain
PACIFIC *
0,0529261409 USD
1.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
130.796 USD
(2 exchanges)
-7.40% 0%
3587
121 Biểu tượng logo của EpicHero 3D NFT EpicHero 3D NFT
09/2021 / Binance Smart Chain
EPICHERO *
0,50 USD
11.527 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
355.802 USD
(0 exchanges)
25.82% 0%
3242
122 Biểu tượng logo của Radix Protocol Radix Protocol
09/2021
XRD
0,12 USD
2.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 24.000.000.000
833.282 USD
(1 exchanges)
0.83% 0%
3009
123 Biểu tượng logo của Ruletka Ruletka
08/2020 / Ethereum Blockchain
RTK *
0,24 USD
5.439 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
0 USD
(0 exchanges)
9.43% 0%
5780
124 Biểu tượng logo của Dot-Matrix Dot-Matrix
09/2021 / Binance Smart Chain
DOTMATRIX *
0,0000233739 USD
0,5343 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
9.475 USD
(0 exchanges)
12.41% 0%
4488
125 Biểu tượng logo của FolkWarriors FolkWarriors
09/2021 / Binance Smart Chain
FOLK *
0,78 USD
17.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
47.633 USD
(0 exchanges)
-11.91% 0%
3927
126 Biểu tượng logo của Doge Universe Doge Universe
09/2021 / Binance Smart Chain
SPACEXDOGE *
0,00006574 USD
1,5028 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.900.000.000
59.263 USD
(2 exchanges)
-23.34% 0%
3851
127 Biểu tượng logo của Atomic Token Atomic Token
09/2021 / Binance Smart Chain
ATMC *
0,0000003297 USD
0,0075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
35.652 USD
(1 exchanges)
5.95% 0%
4052
128 Biểu tượng logo của Xfinite Entertainment Token Xfinite Entertainment Token
09/2021
XET
0,19 USD
4.240 đ
0 USD
N/A
554.301 USD
(1 exchanges)
0.70% 0%
3108
129 Biểu tượng logo của GameFi Protocol GameFi Protocol
09/2021 / Binance Smart Chain
GFI *
0,62 USD
14.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 73.185.882
179.381 USD
(1 exchanges)
-0.16% 0%
3456
130 Biểu tượng logo của VikingsChain VikingsChain
09/2021 / Binance Smart Chain
VIKC *
0,046238289 USD
1.057 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
27.723 USD
(0 exchanges)
-4.04% 0%
4148
131 Biểu tượng logo của Erosswap Erosswap
08/2021 / Binance Smart Chain
EROS *
0,0089287321 USD
204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000
66.868 USD
(0 exchanges)
-16.80% -58%
3813
132 Biểu tượng logo của ArbiFarm ArbiFarm
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
AFARM *
12,28 USD
280.750 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.206
0 USD
(1 exchanges)
9.43% 0%
6768
133 Biểu tượng logo của BabyEgg BabyEgg
09/2021 / Binance Smart Chain
BABYEGG *
0,0000001238 USD
0,0028 đ
0 USD
N/A
11.095 USD
(0 exchanges)
-1.33% 0%
4432
134 Biểu tượng logo của NFT-QR NFT-QR
07/2021 / Binance Smart Chain
NFTQR *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
8.65% 0%
6555
135 Biểu tượng logo của FNDZ FNDZ
08/2021 / Binance Smart Chain
FNDZ *
2,03 USD
46.447 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.082.216 USD
(0 exchanges)
0.67% 0%
2968
136 Biểu tượng logo của Greenex Greenex
09/2021 / Binance Smart Chain
GNX *
0,0518727015 USD
1.186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
84.468 USD
(1 exchanges)
7.45% 0%
3722
137 Biểu tượng logo của Pancakelock Pancakelock
09/2021 / Binance Smart Chain
PLOCK *
0,0380342731 USD
869 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
36.628 USD
(2 exchanges)
1.28% 0%
4035
138 Biểu tượng logo của HALO network HALO network
09/2021
HO
7,78 USD
177.818 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
(0 exchanges)
6.54% 0%
6767
139 Biểu tượng logo của Traders coin Traders coin
09/2021 / Binance Smart Chain
TRDC *
0,0124822299 USD
285 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
241.932 USD
(1 exchanges)
1.44% 0%
3348
140 Biểu tượng logo của HalfPizza HalfPizza
09/2021 / Binance Smart Chain
PIZA *
0,0002779065 USD
6,3529 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.000.000.000
1.103.661 USD
(0 exchanges)
7.82% 0%
2965
141 Biểu tượng logo của Subme Subme
09/2021 / Binance Smart Chain
SUB *
0,0122969436 USD
281 đ
1.256.329 USD
102.165.950 (12%)
Tổng: 880.000.000
104.677 USD
(0 exchanges)
4.70% 0%
1669
142 Biểu tượng logo của Around Network Around Network
09/2021 / Binance Smart Chain
ART *
390,06 USD
8.916.665 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
899 USD
(0 exchanges)
-0.18% 0%
5068
143 Biểu tượng logo của Monsta Infinite Monsta Infinite
09/2021 / Binance Smart Chain
MONI *
2,08 USD
47.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
3.576.841 USD
(4 exchanges)
1.68% 0%
2823
144 Biểu tượng logo của Solyard Finance Solyard Finance
09/2021 / Solana Blockchain
YARD *
0,054527713 USD
1.247 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
396.360 USD
(0 exchanges)
4.40% 0%
3212
145 Biểu tượng logo của Thetan Arena Thetan Arena
09/2021 / Binance Smart Chain
THG *
3,47 USD
79.386 đ
0 USD
N/A
Tổng: 294.000.000
8.154.293 USD
(0 exchanges)
20.32% 0%
2753
146 Biểu tượng logo của The Red Order The Red Order
09/2021 / Ethereum Blockchain
ORDR *
0,0000008696 USD
0,0199 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000
2.414 USD
(1 exchanges)
7.63% 0%
4894
147 Biểu tượng logo của Chronicle Chronicle
09/2021 / Ethereum Blockchain
XNL *
0,84 USD
19.212 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
4.283.683 USD
(0 exchanges)
-1.43% 0%
2800
148 Biểu tượng logo của KRYZA Network KRYZA Network
09/2021 / Binance Smart Chain
KRN *
0,000005187 USD
0,1186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000.000
29.340 USD
(0 exchanges)
-16.24% 0%
4125
149 Biểu tượng logo của Nether NFT Nether NFT
09/2021 / Binance Smart Chain
NTR *
0,12 USD
2.716 đ
0 USD
N/A
Tổng: 26.000.000
9.024 USD
(0 exchanges)
10.68% 0%
4504
150 Biểu tượng logo của Structure finance Structure finance
09/2021 / Ethereum Blockchain
STF *
3,92 USD
89.611 đ
31.383.006 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.985.677 USD
(1 exchanges)
11.66% -16%
692
151 Biểu tượng logo của Penky Penky
04/2021 / Polygon Blockchain
PENKY *
33,03 USD
755.117 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.200.000
0 USD
(1 exchanges)
-0.01% 0%
6220
152 Biểu tượng logo của GIBX Swap GIBX Swap
09/2021 / Binance Smart Chain
X *
0,53 USD
12.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
240.936 USD
(2 exchanges)
1.28% 0%
3350
153 Biểu tượng logo của BankSocial BankSocial
05/2021 / Ethereum Blockchain
BSL *
0,0017676334 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
660.051 USD
(1 exchanges)
94.56% 0%
3066
154 Biểu tượng logo của Paribus Paribus
08/2021 / Ethereum Blockchain
PBX *
0,0144703511 USD
331 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.236.713 USD
(1 exchanges)
18.75% 0%
2766
155 Biểu tượng logo của Phat Doge Givings Phat Doge Givings
09/2021 / Binance Smart Chain
GIVING *
0,0000002773 USD
0,0063 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
0 USD
(1 exchanges)
8.64% 0%
6766
156 Biểu tượng logo của Metaverse Miner Metaverse Miner
08/2021 / Binance Smart Chain
META *
3,92 USD
89.628 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
447.784 USD
(0 exchanges)
-39.09% 0%
3170
157 Biểu tượng logo của Monsters Clan Monsters Clan
09/2021 / Binance Smart Chain
MONS *
1,37 USD
31.303 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
857.581 USD
(2 exchanges)
8.88% 0%
3005
158 Biểu tượng logo của Round Dollar Round Dollar
09/2021 / Tron10 Blockchain
RD *
15,49 USD
354.098 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.994
913.051 USD
(0 exchanges)
0.13% -0%
2996
159 Biểu tượng logo của ccFound ccFound
08/2021 / Binance Smart Chain
FOUND *
0,0410389231 USD
938 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.884.693.518
4.595 USD
(0 exchanges)
5.90% -33%
4721
160 Biểu tượng logo của Fantom Oasis Fantom Oasis
09/2021 / Fantom Blockchain
FTMO *
0,19 USD
4.314 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
279.730 USD
(0 exchanges)
50.25% -28%
3305
161 Biểu tượng logo của HiFi Gaming Society HiFi Gaming Society
09/2021 / Binance Smart Chain
HIFI *
0,0028318799 USD
65 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
20.384 USD
(1 exchanges)
9.52% -11%
4248
162 Biểu tượng logo của SokuSwap SokuSwap
09/2021 / Binance Smart Chain
SOKU *
0,0164038738 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 222.222.222
129.908 USD
(1 exchanges)
11.67% -27%
3585
163 Biểu tượng logo của OVERLORD GAME OVERLORD GAME
09/2021 / Binance Smart Chain
OVL *
0,0683605001 USD
1.563 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
57.795 USD
(1 exchanges)
15.36% -29%
3855
164 Biểu tượng logo của Avakus Avakus
09/2021 / Ethereum Blockchain
AVAK *
0,0000019349 USD
0,0442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
165.540 USD
(0 exchanges)
-2.91% 108%
3486
165 Biểu tượng logo của PURR Vault (NFTX) PURR Vault (NFTX)
09/2021 / Ethereum Blockchain
PURR *
1.618 USD
36.994.712 đ
0 USD
N/A
Tổng: 899
54.552 USD
(1 exchanges)
9.31% -32%
3873
166 Biểu tượng logo của CATO CATO
08/2021 / Solana Blockchain
CATO *
0,0069690404 USD
159 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
211 USD
(1 exchanges)
4.48% 16%
5251
167 Biểu tượng logo của ScooterCoin ScooterCoin
06/2017
SCOOT
0,0008778602 USD
20,0679 đ
12.905 USD
14.701.000
4 USD
(0 exchanges)
4.53% -9%
2602
168 Biểu tượng logo của Sheesh it is bussin bussin Sheesh it is bussin bussin
09/2021 / Binance Smart Chain
SHEESH *
0,0010434277 USD
24 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.420.696
6.533 USD
(0 exchanges)
2.13% -17%
4624
169 Biểu tượng logo của Integral Integral
06/2021 / Ethereum Blockchain
ITGR *
1,01 USD
23.045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
1.391.520 USD
(3 exchanges)
9.34% -64%
2932
170 Biểu tượng logo của Annex Finance Annex Finance
09/2021 / Binance Smart Chain
ANN *
0,38 USD
8.725 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
199.512 USD
(0 exchanges)
-0.04% -46%
3415
171 Biểu tượng logo của Anypad Anypad
06/2021 / Binance Smart Chain
APAD *
0,044156154 USD
1.009 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
341.840 USD
(0 exchanges)
-7.63% 44%
3250
172 Biểu tượng logo của Dreamr Dreamr
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMR *
0,15 USD
3.434 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
22.431 USD
(2 exchanges)
6.58% -14%
4211
173 Biểu tượng logo của Polly DeFi nest Polly DeFi nest
09/2021 / Polygon Blockchain
NDEFI *
9,51 USD
217.448 đ
0 USD
N/A
Tổng: 212.632
68.228 USD
(0 exchanges)
8.87% -23%
3804
174 Biểu tượng logo của Gods and Legends Gods and Legends
09/2021 / Binance Smart Chain
GNLR *
0,0658862373 USD
1.506 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
8.112 USD
(0 exchanges)
4.65% -51%
4543
175 Biểu tượng logo của SaunaFinance Token SaunaFinance Token
09/2021 / Binance Smart Chain
SAUNA *
0,27 USD
6.204 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
87.073 USD
(0 exchanges)
7.38% -26%
3716
176 Biểu tượng logo của INFBUNDLE INFBUNDLE
09/2021 / Binance Smart Chain
INF *
0,0002398203 USD
5,4823 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
(0 exchanges)
10.60% -57%
6765
177 Biểu tượng logo của PlentyCoin PlentyCoin
09/2021 / Binance Smart Chain
PLENTYCOIN *
0,0000034127 USD
0,0780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
483.933 USD
(0 exchanges)
8.52% 54%
3134
178 Biểu tượng logo của Morpheus Token Morpheus Token
09/2021 / Fantom Blockchain
MORPH *
3,15 USD
72.024 đ
0 USD
N/A
Tổng: 138.773
1.248.656 USD
(0 exchanges)
29.45% -55%
2949
179 Biểu tượng logo của Fungie DAO Fungie DAO
09/2021 / Binance Smart Chain
FNG *
1,27 USD
29.135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
17.088 USD
(0 exchanges)
10.68% -51%
4293
180 Biểu tượng logo của Ecochaintoken Ecochaintoken
09/2021 / Binance Smart Chain
ECT *
0,0000000265 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
36.723 USD
(0 exchanges)
0.30% -31%
4034
181 Biểu tượng logo của Teddy Cash Teddy Cash
09/2021 / Avalanche Blockchain
TEDDY *
0,51 USD
11.647 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
208.012 USD
(1 exchanges)
91.81% 567%
3398
182 Biểu tượng logo của Gravitoken Gravitoken
09/2021 / Binance Smart Chain
GRV *
0,93 USD
21.364 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.608.718 USD
(0 exchanges)
735.62% 36.605.071%
2820
183 Biểu tượng logo của Chihuahuax Chihuahuax
09/2021 / Avalanche Contract Chain
CHIHUA *
0,0000000087 USD
0,0002 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888.888.888
13.721 USD
(2 exchanges)
32.38% -14%
4367
184 Biểu tượng logo của Solminter Solminter
09/2021 / Solana Blockchain
SMRT *
0,0225838197 USD
516 đ
0 USD
N/A
Tổng: 270.000.000
82.943 USD
(0 exchanges)
3.83% -44%
3733
185 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
11,77 USD
268.971 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
17.359.367 USD
(1 exchanges)
2.58% -70%
2713
186 Biểu tượng logo của Matrixswap Matrixswap
09/2021 / Ethereum Blockchain
MATRIX *
0,77 USD
17.688 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
84.283 USD
(1 exchanges)
10.16% -7%
3726
187 Biểu tượng logo của Identity Identity
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDTT *
0,0085685647 USD
196 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
145.012 USD
(0 exchanges)
-18.90% -58%
3547
188 Biểu tượng logo của Mission Helios Mission Helios
09/2021 / Ethereum Blockchain
HELIOS *
0,0000007188 USD
0,0164 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
176.848 USD
(0 exchanges)
-6.96% 129%
3460
189 Biểu tượng logo của Okex Fly Okex Fly
09/2021 / OKExChain
OKFLY *
0,0000000269 USD
0,0006 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
245.832 USD
(0 exchanges)
48.79% 93%
3339
190 Biểu tượng logo của Sugar Cardano Sugar Cardano
09/2021 / Binance Smart Chain
DADA *
0,0000008777 USD
0,0201 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.656 USD
(0 exchanges)
9.94% -79%
4984
191 Biểu tượng logo của Scientix Scientix
09/2021 / Binance Smart Chain
SCIX *
41,26 USD
943.136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.313.000
350.616 USD
(0 exchanges)
24.66% -85%
3246
192 Biểu tượng logo của Bitcashpay (new) Bitcashpay (new)
12/2020 / Binance Smart Chain
BCP *
0,12 USD
2.667 đ
0 USD
N/A
Tổng: 850.000.000
61.610 USD
(0 exchanges)
6.00% -38%
3838
193 Biểu tượng logo của Cheems Cheems
06/2021 / Solana Blockchain
CHEEMS *
0,0002205242 USD
5,0412 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.000.000.000
620 USD
(1 exchanges)
-3.34% -27%
5124
194 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
1,84 USD
42.062 đ
17.966.532 USD
N/A
Tổng: 420.690.000
2.175.022 USD
(0 exchanges)
6.63% -8%
865
195 Biểu tượng logo của 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
BNBHEDGE *
11,95 USD
273.223 đ
0 USD
N/A
27.191 USD
(1 exchanges)
-7.09% 10%
4155
196 Biểu tượng logo của 1X Short Dogecoin Token 1X Short Dogecoin Token
08/2020
DOGEHEDGE
0,63 USD
14.396 đ
0 USD
N/A
686 USD
(1 exchanges)
-8.88% 6%
5108
197 Biểu tượng logo của CAKEPUNKS CAKEPUNKS
09/2021 / Binance Smart Chain
CAKEPUNKS *
0,0000042646 USD
0,0975 đ
0 USD
N/A
13.180 USD
(0 exchanges)
8.19% -47%
4382
198 Biểu tượng logo của 1X Short XRP Token 1X Short XRP Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
XRPHEDGE *
49,75 USD
1.137.285 đ
0 USD
N/A
4.376 USD
(1 exchanges)
-8.23% 8%
4736
199 Biểu tượng logo của Crypto Bank Coin Crypto Bank Coin
09/2021 / Binance Smart Chain
CBC *
0,0000112516 USD
0,2572 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000.000
1.987 USD
(1 exchanges)
-5.86% -58%
4939
200 Biểu tượng logo của Arctic Finance Arctic Finance
09/2021 / Avalanche Blockchain
AURORA *
13,21 USD
301.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
186.429 USD
(0 exchanges)
60.80% -76%
3448

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.