1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:38

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của MetaUnit MetaUnit
12/2023 / Ethereum Blockchain
MEU *
0,45 USD
10.992 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.919 USD
3.61% 4%
4551
2 Biểu tượng logo của Mochi (New) Mochi (New)
08/2023 / Base Blockchain
MOCHI *
0,0000029904 USD
0,0731 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
53 USD
75.84% 76%
6565
3 Biểu tượng logo của PANDA PANDA
12/2023 / Ethereum Blockchain
PANDA *
0,0000001249 USD
0,0031 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000.000.000
689.103 USD
25.65% 26%
2502
4 Biểu tượng logo của Darik Darik
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DARIK *
6,39 USD
156.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
23.750 USD
-5.76% -6%
4088
5 Biểu tượng logo của 5ire 5ire
12/2023 / Ethereum Blockchain
5IRE *
0,44 USD
10.663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
13.670.075 USD
37.00% 37%
2225
6 Biểu tượng logo của CRAZY DOGE CRAZY DOGE
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.974.325.860.689.920
148.930 USD
364.87% 365%
3009
7 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
2,81 USD
68.590 đ
14.065.337 USD
5.009.700
34.654.379 USD
159.58% 160%
812
8 Biểu tượng logo của Walk Token Walk Token
12/2023 / Klaytn Blockchain
WALK *
0,089469344 USD
2.186 đ
0 USD
N/A
33.385 USD
-1.40% -1%
3824
9 Biểu tượng logo của DEVAI DEVAI
12/2023 / Ethereum Blockchain
0XDEV *
0,90 USD
21.918 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
105.759 USD
-16.90% -17%
3177
10 Biểu tượng logo của Abelian Abelian
12/2023
ABEL
1,22 USD
29.805 đ
0 USD
N/A
Tổng: 225.531.769
949.290 USD
-8.94% -9%
2449
11 Biểu tượng logo của Onchain AI Onchain AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
OCAI *
0,0361286596 USD
883 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
162.459 USD
28.96% 29%
2971
12 Biểu tượng logo của Zoo Zoo
04/2022
ZOO
0,0087009063 USD
213 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
0.00% 3%
8320
13 Biểu tượng logo của ETFETH ETFETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
ETFETH *
0,0002285336 USD
5,5831 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
75.469 USD
-90.69% -91%
3355
14 Biểu tượng logo của Agatech Agatech
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AGATA *
0,0365807385 USD
894 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
158.161 USD
-16.82% -17%
2983
15 Biểu tượng logo của Global Human Community Coin Global Human Community Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
GHCC *
0,60 USD
14.668 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000
202.611 USD
-89.57% -90%
2885
16 Biểu tượng logo của Baby Grok Baby Grok
12/2023 / Ethereum Blockchain
BABYGROK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
1.142.158 USD
-92.02% -92%
2416
17 Biểu tượng logo của Wojak 2.0 Coin Wojak 2.0 Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
WOJAK2.0 *
0,0000037918 USD
0,0926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.420.000.000
140.222 USD
1411.52% 1.412%
3037
18 Biểu tượng logo của GROKX GROKX
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROKX *
0,0016259819 USD
40 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
581.047 USD
-37.07% -37%
2545
19 Biểu tượng logo của Leia Leia
12/2023 / Solana Blockchain
LEIA *
0,0003658005 USD
8,9365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
613.413 USD
21.15% 21%
2527
20 Biểu tượng logo của Froge Froge
12/2023 / Ethereum Blockchain
FROGE *
0,0000000053 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000.000.000
3.651.881 USD
26.98% 27%
2272
21 Biểu tượng logo của Aegis Ai Aegis Ai
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEGIS *
0,16 USD
3.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
613.244 USD
-3.82% 2%
2528
22 Biểu tượng logo của Hype Meme Token Hype Meme Token
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
HMTT *
0,002342379 USD
57 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000.000
1.653.807 USD
29.34% 23%
2355
23 Biểu tượng logo của Phemex Token Phemex Token
12/2023 / Ethereum Blockchain
PT *
0,80 USD
19.458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
630.168 USD
2.27% 4%
2518
24 Biểu tượng logo của Quick Intel Quick Intel
05/2023 / Ethereum Blockchain
QKNTL *
0,0126710876 USD
310 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
16.618 USD
-7.80% -22%
4327
25 Biểu tượng logo của VinuChain VinuChain
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
VC *
0,0254593668 USD
622 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.005.000.000
47.480 USD
1.52% 1%
3614
26 Biểu tượng logo của AIA Chain AIA Chain
12/2023
AIA
0,0022918198 USD
56 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
543.524 USD
3.11% 13%
2557
27 Biểu tượng logo của DEDPRZ DEDPRZ
05/2023 / Ethereum Blockchain
USA *
1,78 USD
43.392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
203.012 USD
-5.91% -4%
2882
28 Biểu tượng logo của IBF Net IBF Net
12/2023 / Polygon Blockchain
IBFN *
0,0026053201 USD
64 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9 USD
22.50% 147%
7027
29 Biểu tượng logo của FOMOSolana FOMOSolana
12/2023 / Solana Blockchain
FOMO *
0,0555535008 USD
1.357 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.999.962
599.223 USD
-16.44% -13%
2535
30 Biểu tượng logo của Verified USD Verified USD
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
24.381 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.969.904
1.148.583 USD
-0.22% 0%
2413
31 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,0009581763 USD
23,4082 đ
42.420.713 USD
44.272.344.299 (100%)
Tổng: 44.287.187.881
596.393 USD
-1.39% -6%
521
32 Biểu tượng logo của ADDAMS AI ADDAMS AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
ADDAMS *
0,0000254254 USD
0,6211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
14.851 USD
2.02% -3%
4335
33 Biểu tượng logo của The BLOX Project The BLOX Project
12/2023 / Ethereum Blockchain
BLOX *
0,0203750914 USD
498 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
60.066 USD
-17.44% -7%
3475
34 Biểu tượng logo của Veil Veil
12/2023 / Ethereum Blockchain
VEIL *
0,0026990007 USD
66 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
142.967 USD
-16.14% -16%
3028
35 Biểu tượng logo của 0x Leverage 0x Leverage
12/2023 / Ethereum Blockchain
0XL *
0,0062500555 USD
153 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
104.232 USD
-7.24% -13%
3182
36 Biểu tượng logo của ShytCoin ShytCoin
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHYTCOIN *
0,59 USD
14.488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000
17.941 USD
-71.67% -50%
4288
37 Biểu tượng logo của SafeMoo SafeMoo
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SAFEMOO *
0,0002412674 USD
5,8942 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
94.289 USD
-30.41% -54%
3230
38 Biểu tượng logo của MOROS NET MOROS NET
12/2023 / Ethereum Blockchain
MOROS *
0,0013983681 USD
34 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
250.362 USD
-22.93% -29%
2803
39 Biểu tượng logo của CZ THE GOAT CZ THE GOAT
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CZGOAT *
0,0012103177 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
82.256 USD
10.13% -9%
3310
40 Biểu tượng logo của MikeToken MikeToken
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MKT *
0,0000000037 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 365.000.000.000.000
28.105 USD
-18.57% 45%
3959
41 Biểu tượng logo của GreenGPT GreenGPT
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GGPT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
12 USD
-32.87% -65%
6970
42 Biểu tượng logo của Wagon Network Wagon Network
12/2023 / Ethereum Blockchain
WAG *
0,0389776489 USD
952 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.743 USD
-17.53% 354%
4702
43 Biểu tượng logo của The X Protocol The X Protocol
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXP *
0,0164824439 USD
403 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
127.437 USD
-4.71% -49%
3087
44 Biểu tượng logo của TheX Protocol TheX Protocol
05/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TXP *
0,0193869188 USD
474 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
183.565 USD
1.42% -39%
2891
45 Biểu tượng logo của RMBCASH RMBCASH
12/2023 / EOS Blockchain
RMBCASH *
0,0911611884 USD
2.227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000.000
0 USD
-3.41% -8%
8864
46 Biểu tượng logo của RUBCASH RUBCASH
12/2023 / EOS Blockchain
RUBCASH *
0,0108636558 USD
265 đ
0 USD
N/A
Tổng: 35.000.000.000.000
0 USD
-1.46% -3%
8863
47 Biểu tượng logo của PaLM AI PaLM AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
PALM *
0,0419878327 USD
1.026 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
196.525 USD
-3.86% -40%
2894
48 Biểu tượng logo của Sex One Sex One
12/2023 / Arbitrum Blockchain
SEX *
152.035.735 USD
3.714.233.002.160 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1
450.202 USD
-2.30% -9%
2612
49 Biểu tượng logo của The Secret Coin The Secret Coin
12/2023 / Ethereum Blockchain
TSC *
0,0000003968 USD
0,0097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
55.066 USD
-14.00% 137%
3531
50 Biểu tượng logo của The Camel The Camel
12/2023 / Ethereum Blockchain
CAMEL *
0,0000001969 USD
0,0048 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
11.571 USD
-19.13% -37%
4489
51 Biểu tượng logo của STACKS STACKS
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
STACKS *
0,0000004812 USD
0,0118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 877.246.942.255
4.343 USD
-2.61% -34%
4870
52 Biểu tượng logo của Groooook Groooook
12/2023 / Ethereum Blockchain
GROOOOOK *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
83.960 USD
28.97% 132%
3299
53 Biểu tượng logo của X.COM X.COM
12/2023 / Ethereum Blockchain
XCOM *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
4.538 USD
-21.95% -79%
4851
54 Biểu tượng logo của Froge Froge
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FROGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.420.000.000.000.000
9.830 USD
8.85% 11%
4557
55 Biểu tượng logo của Staked ETH Staked ETH
11/2023 / Ethereum Blockchain
OSETH *
2.297 USD
56.116.455 đ
0 USD
N/A
16.598 USD
2.41% 10%
4329
56 Biểu tượng logo của ADDAMS AI ADDAMS AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
ADDAMS *
0,0000309711 USD
0,7566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
155.912 USD
16.78% 18%
2987
57 Biểu tượng logo của Nerd Bot Nerd Bot
12/2023 / Ethereum Blockchain
NERD *
0,12 USD
3.038 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
407.251 USD
-11.71% -29%
2640
58 Biểu tượng logo của Grok X Grok X
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GROK X *
0,0063930092 USD
156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
399.869 USD
-34.26% -51%
2647
59 Biểu tượng logo của Morpheus Labs Morpheus Labs
05/2018 / Ethereum Blockchain
MIND *
0,0039764223 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
138.041 USD
-17.34% -86%
3045
60 Biểu tượng logo của Ethernity CLOUD Ethernity CLOUD
09/2021 / Polygon Blockchain
ECLD *
0,0267695752 USD
654 đ
0 USD
N/A
445.229 USD
0.73% -8%
2615
61 Biểu tượng logo của CRAZY CAT CRAZY CAT
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CRAZYCAT *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 99.977.985.600.020.624
495 USD
-21.52% -65%
5775
62 Biểu tượng logo của SNKRZ SNKRZ
11/2023 / Ethereum Blockchain
FRC *
0,0804487757 USD
1.965 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
60.863 USD
-1.79% -11%
3468
63 Biểu tượng logo của Ethereum+ (Overnight) Ethereum+ (Overnight)
11/2023 / Arbitrum Blockchain
ETH+ *
2.050 USD
50.090.422 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.00% 1%
8861
64 Biểu tượng logo của 0x0.com 0x0.com
11/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,011900351 USD
291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
4.351 USD
-9.24% -96%
4869
65 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
08/2023
BXC
0,0004325046 USD
10,5661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
130.338 USD
-3.20% 6%
3077
66 Biểu tượng logo của KAP Games KAP Games
10/2022 / Ethereum Blockchain
KAP *
0,23 USD
5.530 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
498.331 USD
-16.26% 179%
2578
67 Biểu tượng logo của BitcoinClassic XT BitcoinClassic XT
02/2019
BXCXT
0,00014543 USD
3,5529 đ
567 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
0 USD
0.00% 0%
2183
68 Biểu tượng logo của Neom Neom
05/2019
NEOM
46,34 USD
1.132.009 đ
99.152.429 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
23.567 USD
-1.50% -1%
344
69 Biểu tượng logo của Swiss Franc Swiss Franc
12/2019
CHF
0,0449193372 USD
1.097 đ
100.078.284 USD
2.227.955.499
20.866 USD
0.78% 10%
337
70 Biểu tượng logo của Bitcoin Dominica Bitcoin Dominica
08/2017
BTCD
100,63 USD
2.458.344 đ
103.777.759 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
10.224 USD
-1.33% -2%
323
71 Biểu tượng logo của KWD KWD
08/2015
KWD
1,06 USD
25.779 đ
112.935.524 USD
107.024.222
10.842 USD
7.16% 5%
308
72 Biểu tượng logo của Bitcoin Palladium Bitcoin Palladium
05/2017
BTCP
48,87 USD
1.193.839 đ
121.040.141 USD
2.476.893
24.572 USD
-1.04% 0%
291
73 Biểu tượng logo của Hypr Network Hypr Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
HYPR *
0,0872571779 USD
2.132 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
271.126 USD
-7.49% 34%
2775
74 Biểu tượng logo của Xahau Xahau
11/2023
XAH
0,31 USD
7.605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.055.448
289.375 USD
19.52% 160%
2748
75 Biểu tượng logo của Dypius Dypius
12/2020 / Ethereum Blockchain
DYP *
0,0378153366 USD
924 đ
832.539 USD
22.015.899 (10%)
Tổng: 229.926.862
8.098 USD
-10.29% 55%
1525
76 Biểu tượng logo của TouchFan TouchFan
11/2023 / zkSync Era Blockchain
TFT *
0,0062122365 USD
152 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.900.000.000
548 USD
0.04% -0%
5745
77 Biểu tượng logo của ELON DOGE ELON DOGE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELONDOGE *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
27.145 USD
22.46% 90%
3991
78 Biểu tượng logo của ELON MARS ELON MARS
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ELONMARS *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
10.365 USD
6.93% 39%
4529
79 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Satellite Doge-1
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DOGE-1 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000.000.000
129.342 USD
-22.72% -58%
3080
80 Biểu tượng logo của DexNet DexNet
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DEXNET *
0,0503694948 USD
1.231 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000.000
207.589 USD
-18.82% 8%
2873
81 Biểu tượng logo của stoicDAO stoicDAO
11/2023 / Ethereum Blockchain
ZETA *
0,0056876611 USD
139 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
762.512 USD
-24.34% 63%
2483
82 Biểu tượng logo của USDCASH USDCASH
11/2023 / EOS Blockchain
USDCASH *
1,00 USD
24.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.775.000.000.000
0 USD
-0.01% 0%
8862
83 Biểu tượng logo của Diamond Token Diamond Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
DNT *
0,0777915691 USD
1.900 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
108.906 USD
-22.14% -34%
3166
84 Biểu tượng logo của BEG BEG
11/2023 / Ethereum Blockchain
BEG *
2,15 USD
52.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 525.600
26.578 USD
-7.53% -3%
4011
85 Biểu tượng logo của BitX BitX
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
493.011 USD
41.79% 232%
2504
86 Biểu tượng logo của BitX Exchange BitX Exchange
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BITX *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000.000.000
82.984 USD
-21.27% 126%
3305
87 Biểu tượng logo của LIGHTCYCLE LIGHTCYCLE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LILC *
0,67 USD
16.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000
127.834 USD
-3.96% -48%
3085
88 Biểu tượng logo của Puffin Global Puffin Global
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUFFIN *
0,0007367394 USD
17,9985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
42.821 USD
-14.22% 2%
3668
89 Biểu tượng logo của MetaZooMee MetaZooMee
11/2023 / Ethereum Blockchain
MZM *
0,0004532288 USD
11,0724 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.060 USD
9.88% 118%
5015
90 Biểu tượng logo của Cradles Cradles
11/2023 / Arbitrum Blockchain
CRDS *
0,32 USD
7.780 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
170.430 USD
10.60% 33%
2952
91 Biểu tượng logo của Molecules of Korolchuk IP-NFT Molecules of Korolchuk IP-NFT
11/2023 / Ethereum Blockchain
VITA-FAST *
6,57 USD
160.571 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
21.088 USD
71.70% 166%
4187
92 Biểu tượng logo của AiAkita AiAkita
05/2023 / Arbitrum Blockchain
AIAKITA *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 313.907.902.160.220.224
65.744 USD
4.58% -5%
3437
93 Biểu tượng logo của PlasticHero PlasticHero
11/2023 / Ethereum Blockchain
PTH *
0,10 USD
2.451 đ
0 USD
N/A
96.008 USD
2.71% 14%
3223
94 Biểu tượng logo của Friend3 Friend3
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
F3 *
0,0306493154 USD
749 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
842.496 USD
0.66% -31%
2466
95 Biểu tượng logo của Zook Protocol Zook Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
ZOOK *
0,0084493361 USD
206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
24.228 USD
-13.66% 139.954.523%
4024
96 Biểu tượng logo của Liquidus (new) Liquidus (new)
10/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIQ *
0,36 USD
8.767 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.500.000
2.399 USD
-0.41% 1%
5121
97 Biểu tượng logo của Deepcave Deepcave
11/2023 / Ethereum Blockchain
CAVE *
0,0050809402 USD
124 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.000.000
11.345 USD
-0.77% -13%
4495
98 Biểu tượng logo của LuckyToad LuckyToad
11/2023 / Ethereum Blockchain
TOAD *
0,0110320749 USD
270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
116.763 USD
11.69% 33%
3127
99 Biểu tượng logo của Morra Morra
11/2023 / Ethereum Blockchain
MORRA *
0,0096836862 USD
237 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
195.267 USD
0.22% 8%
2896
100 Biểu tượng logo của ETF Ethereum ETF Ethereum
11/2023 / Ethereum Blockchain
ETF-ETH *
0,0005874447 USD
14,3513 đ
0 USD
N/A
Tổng: 97.000.000
33.431 USD
-55.04% -35%
3820
101 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
11/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
0,0000000639 USD
0,0016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
3.892 USD
0.87% 17%
4917
102 Biểu tượng logo của Holdstation Holdstation
11/2023 / zkSync Era Blockchain
HOLD *
1,92 USD
46.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
1.499.033 USD
19.61% 52%
2369
103 Biểu tượng logo của DumbMoney DumbMoney
11/2023 / Ethereum Blockchain
GME *
0,0002628547 USD
6,4215 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.820 USD
-11.71% 111%
5052
104 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0000448801 USD
1,0964 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.690.000.000
139.948 USD
5.95% 114%
3038
105 Biểu tượng logo của CrazyRabbit CrazyRabbit
11/2023 / Arbitrum Blockchain
CRAYRABBIT *
1,70 USD
41.648 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
23.299 USD
-22.73% 23%
4101
106 Biểu tượng logo của ELLERIUM (NEW) ELLERIUM (NEW)
11/2023 / Arbitrum Blockchain
ELM *
0,58 USD
14.189 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000
5.389 USD
16.48% 13%
4792
107 Biểu tượng logo của Bingo Family Bingo Family
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
BGOF *
0,0181030013 USD
442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
0.00% 80%
8229
108 Biểu tượng logo của Jeff World Jeff World
11/2023 / Ethereum Blockchain
JEFF *
0,0769825327 USD
1.881 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.400.000.000
229.344 USD
5.82% 11%
2834
109 Biểu tượng logo của Javelin Javelin
11/2023 / Ethereum Blockchain
JVL *
0,0005513306 USD
13,4690 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.690 USD
1.81% 20%
4564
110 Biểu tượng logo của MMX MMX
11/2023 / Ethereum Blockchain
MMX *
2,77 USD
67.587 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
8.528.984 USD
16.83% -8%
2236
111 Biểu tượng logo của PLEXUS PLEXUS
03/2023 / Arbitrum Blockchain
PLX *
0,0231708707 USD
566 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
43.805 USD
-1.81% -21%
3658
112 Biểu tượng logo của met a meta metameme met a meta metameme
11/2023 / Ethereum Blockchain
METAMEME *
0,0000001624 USD
0,0040 đ
0 USD
N/A
Tổng: 690.000.000.000
6.452 USD
12.87% -11%
4717
113 Biểu tượng logo của Archethic Archethic
09/2020 / Ethereum Blockchain
UCO *
0,0495237061 USD
1.210 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
27.757 USD
0.52% -2%
3970
114 Biểu tượng logo của Bonsai3 Bonsai3
11/2023 / Ethereum Blockchain
SEED *
0,0271384756 USD
663 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
318.246 USD
-3.72% 76%
2710
115 Biểu tượng logo của Joe coin Joe coin
11/2023 / Ethereum Blockchain
JOE *
0,0063613262 USD
155 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
856.149 USD
18.55% 68%
2463
116 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,0333841071 USD
816 đ
31.521.401 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
8.733.367 USD
-7.45% 75%
608
117 Biểu tượng logo của Gojo Coin Gojo Coin
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOJOCOIN *
0,000000362 USD
0,0088 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
1.200 USD
-7.91% -73%
5426
118 Biểu tượng logo của CashHand CashHand
04/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
CashHand *
0,0000524494 USD
1,2813 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.727.270
0 USD
0.00% -33%
7756
119 Biểu tượng logo của BitcoinDark BitcoinDark
02/2019
BTCD
0,00014543 USD
3,5529 đ
567 USD
3.899.312 (100%)
Tổng: 3.900.000
0 USD
0.00% 4%
2159
120 Biểu tượng logo của BitcoinAlloy BitcoinAlloy
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -3%
2099
121 Biểu tượng logo của ShahramBank Coin ShahramBank Coin
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% 1%
2107
122 Biểu tượng logo của Alloy ShahramBank Alloy ShahramBank
03/2021
BTCA
0,0044927474 USD
110 đ
15.515 USD
3.453.286
0 USD
0.00% -0%
2103
123 Biểu tượng logo của USDe USDe
03/2019
USDE
0,0000207878 USD
0,5078 đ
41.442 USD
1.993.576.188 (43%)
Tổng: 4.665.366.360
0 USD
0.00% 1%
2029
124 Biểu tượng logo của Bitcoin Unlimited Bitcoin Unlimited
01/2018
BTCU
0,0105328553 USD
257 đ
17.695.044 USD
1.679.985.525 (59%)
Tổng: 2.839.985.525
14.304 USD
-0.55% -7%
749
125 Biểu tượng logo của ShahramCoin ShahramCoin
08/2018
SHC
2,02 USD
49.298 đ
126.781.916 USD
62.827.668 (61%)
Tổng: 102.289.706
25.147 USD
0.11% 11%
283
126 Biểu tượng logo của Expert Infra Expert Infra
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EIM *
0,0453339125 USD
1.108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
2.223 USD
-1.38% -2%
5154
127 Biểu tượng logo của LiquidLayer LiquidLayer
11/2023 / Ethereum Blockchain
LILA *
0,84 USD
20.496 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.008.745 USD
8.23% -16%
2437
128 Biểu tượng logo của Burnny Inu Burnny Inu
11/2023 / Ethereum Blockchain
BURNNY *
0,0000001862 USD
0,0045 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000.000
3.830 USD
10.93% 24%
4925
129 Biểu tượng logo của Reality Metaverse Reality Metaverse
04/2023 / Ethereum Blockchain
RMV *
0,0131724017 USD
322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.929 USD
-2.46% 350%
5222
130 Biểu tượng logo của AETERNUS AETERNUS
11/2023 / Polygon Blockchain
ATRNO *
0,15 USD
3.666 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
55.645 USD
15.44% -74%
3525
131 Biểu tượng logo của Magical Blocks Magical Blocks
11/2023 / Ethereum Blockchain
MBLK *
0,0645556695 USD
1.577 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
204.841 USD
0.37% -6%
2877
132 Biểu tượng logo của XSpace XSpace
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
XSP *
0,0004763206 USD
11,6365 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
127.228 USD
-5.64% -45%
3088
133 Biểu tượng logo của Chainflip Chainflip
10/2021 / Ethereum Blockchain
FLIP *
6,27 USD
153.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000
19.339.543 USD
-2.81% 31%
2215
134 Biểu tượng logo của Bao Finance (New) Bao Finance (New)
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,000512219 USD
12,5135 đ
0 USD
N/A
Tổng: 560.270.974.250
243 USD
4.46% 25%
6026
135 Biểu tượng logo của SHIBA INU X SHIBA INU X
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SHIBA *
0,0050417843 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.769
127 USD
0.87% -38%
6276
136 Biểu tượng logo của God Of Wealth God Of Wealth
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOW39 *
0,0000024691 USD
0,0603 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.000.000.000
1.695 USD
-10.11% -20%
5274
137 Biểu tượng logo của BitcoinXT BitcoinXT
04/2020
BTCXT
0,0996177427 USD
2.434 đ
100.300.080 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
23.886 USD
-1.32% -0%
335
138 Biểu tượng logo của Zephyr Protocol Zephyr Protocol
11/2023
ZEPH
29,11 USD
711.118 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.052.290
2.404.866 USD
2.22% -0%
2305
139 Biểu tượng logo của SASQUATCH SASQUATCH
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUATCH *
0,0000060907 USD
0,1488 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.101.010
218 USD
-100.00% -100%
6078
140 Biểu tượng logo của Bugs Bunny Bugs Bunny
11/2023 / Ethereum Blockchain
BUGS *
0,0429489241 USD
1.049 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
53.293 USD
-6.87% 23%
3553
141 Biểu tượng logo của MantaDAO MantaDAO
11/2023 / Kujira Blockchain
MNTA *
0,67 USD
16.380 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
332.723 USD
0.91% 4%
2699
142 Biểu tượng logo của Alion Tech Food Alion Tech Food
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
$ATF *
0,0294185169 USD
719 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
401 USD
-9.75% -20%
5844
143 Biểu tượng logo của Pomerium Community Meme Token Pomerium Community Meme Token
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PME *
0,0000000045 USD
0,0001 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
27.112 USD
-16.11% -31%
3993
144 Biểu tượng logo của PEIPEI PEIPEI
11/2023 / Ethereum Blockchain
PEIPEI *
0,0000000005 USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 289.520.200.999.888
8.050 USD
9.08% -57%
4644
145 Biểu tượng logo của SimpleHub SimpleHub
11/2023 / Ethereum Blockchain
SHUB *
0,0035598021 USD
87 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.500
23.235 USD
-20.33% -32%
4104
146 Biểu tượng logo của UralsCoin UralsCoin
09/2018
URALS
92,60 USD
2.262.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.921.278
0 USD
1.41% 1%
7545
147 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,42 USD
10.198 đ
60.729.858 USD
145.482.205 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
2.367.809 USD
-0.56% -15%
437
148 Biểu tượng logo của Nolus Nolus
11/2023
NLS
0,0498078158 USD
1.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
40.859 USD
-1.74% 9%
3689
149 Biểu tượng logo của IQ Protocol IQ Protocol
01/2022 / Ethereum Blockchain
IQT *
0,87 USD
21.163 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
35.684 USD
-4.76% -2%
3765
150 Biểu tượng logo của Derp Derp
11/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000001245 USD
0,0030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
141.007 USD
14.72% -4%
3031
151 Biểu tượng logo của CEREAL CEREAL
07/2020 / Ethereum Blockchain
CEP *
0,0084319745 USD
206 đ
1.580.995 USD
187.500.000 (75%)
Tổng: 250.000.000
268.228 USD
76.80% 72%
1371
152 Biểu tượng logo của Uranium3o8 Uranium3o8
11/2023 / Ethereum Blockchain
U *
79,30 USD
1.937.294 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
9.963 USD
1.27% -1%
4550
153 Biểu tượng logo của Derp Derp
11/2023 / Ethereum Blockchain
DERP *
0,0000001506 USD
0,0037 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000.000
564.072 USD
35.15% 35%
2457
154 Biểu tượng logo của Shuffle Shuffle
08/2020
SFL
0,0028472773 USD
70 đ
0 USD
N/A
77.579 USD
-9.54% -20%
3343
155 Biểu tượng logo của Bear (Ordinals) Bear (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
Bear *
0,24 USD
5.761 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
83.386 USD
-27.35% 14%
3303
156 Biểu tượng logo của Bear(Ordinals) Bear(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
Bear *
0,33 USD
8.133 đ
0 USD
N/A
4.639 USD
0.29% 0%
4729
157 Biểu tượng logo của MOON(Ordinals) MOON(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MOON *
0,0363456814 USD
888 đ
0 USD
N/A
55 USD
-2.81% -3%
6434
158 Biểu tượng logo của MOON (Ordinals) MOON (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
MOON *
0,032207749 USD
787 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
462 USD
-18.37% 0%
5800
159 Biểu tượng logo của $BSV (Ordinals) $BSV (Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,15 USD
3.782 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
565.861 USD
61.13% 388%
2550
160 Biểu tượng logo của $BSV(Ordinals) $BSV(Ordinals)
05/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
$BSV *
0,0358017489 USD
875 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
42.146 USD
-20.76% 82%
3569
161 Biểu tượng logo của csas (Ordinals) csas (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,0090063703 USD
220 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.350.973 USD
51.70% 109%
2384
162 Biểu tượng logo của csas(Ordinals) csas(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
csas *
0,00426708 USD
104 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
192.266 USD
-23.45% -25%
2803
163 Biểu tượng logo của SELO+ SELO+
11/2023 / Klaytn Blockchain
SELO *
0,76 USD
18.482 đ
1.493.838 USD
1.974.579 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
7.025.412 USD
25.32% 93%
1387
164 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0493847608 USD
1.206 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000.000.000
1.714.829 USD
1.11% 30%
2347
165 Biểu tượng logo của saxumdao saxumdao
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
SXM *
0,0003862382 USD
9,4358 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
8.492 USD
-0.95% -26%
4624
166 Biểu tượng logo của Naxion Naxion
11/2023
NXN
0,23 USD
5.606 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.314.000
58.256 USD
29.16% 47%
3500
167 Biểu tượng logo của KINGU KINGU
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
KINGU *
0,37 USD
9.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
44.186 USD
-10.40% 2%
3650
168 Biểu tượng logo của Tether CNHt Tether CNHt
09/2019 / Ethereum Blockchain
CNHt *
0,14 USD
3.394 đ
0 USD
N/A
Tổng: 45.000.000
3.065 USD
-0.62% -1%
5013
169 Biểu tượng logo của XNOVA XNOVA
11/2023 / Ethereum Blockchain
XNOVA *
0,0072577504 USD
177 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
519 USD
4.76% -40%
5761
170 Biểu tượng logo của Squid Game Squid Game
11/2023 / Ethereum Blockchain
SQUID *
0,0000040155 USD
0,0981 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
19.834 USD
69.23% -34%
4221
171 Biểu tượng logo của Axelar Wrapped wstETH Axelar Wrapped wstETH
11/2023 / Polygon Blockchain
AXL-WSTETH *
1.595.659.480 USD
38.981.961.106.556 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.970.000
0 USD
0.00% 68.408.921%
8852
172 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,44 USD
10.675 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
150.013.294 USD
3.68% 4%
2196
173 Biểu tượng logo của Yield Magnet Yield Magnet
11/2023 / Ethereum Blockchain
MAGNET *
0,0018379853 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
23.116 USD
13.55% 25%
4110
174 Biểu tượng logo của cats(Ordinals) cats(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
cats *
0,0029076545 USD
71 đ
0 USD
N/A
1.354 USD
-8.57% -20%
5253
175 Biểu tượng logo của cats (Ordinals) cats (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
cats *
0,0019025102 USD
46 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
6.865 USD
0.94% 1%
4694
176 Biểu tượng logo của Bitgain Bitgain
11/2023
BGN
0,0017095605 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
604.185 USD
0.40% -16%
2532
177 Biểu tượng logo của Peepo (SOL) Peepo (SOL)
11/2023 / Solana Blockchain
$PEEP *
0,0000471209 USD
1,1512 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.862.587.590
1.242.673 USD
139.98% 68%
2398
178 Biểu tượng logo của Flowmatic Flowmatic
11/2023 / Solana Blockchain
$FM *
0,33 USD
8.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 33.000.000
21.340 USD
-1.65% -5%
4180
179 Biểu tượng logo của ProjectDojo ProjectDojo
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOJO *
0,0001165841 USD
2,8481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
10.397 USD
-21.67% -59%
4526
180 Biểu tượng logo của 2024PUMP 2024PUMP
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
PUMP *
0,002138765 USD
52 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.024.202.420.242.024
64.391 USD
-13.40% -35%
3445
181 Biểu tượng logo của Football At AlphaVerse Football At AlphaVerse
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FAV *
0,0131109936 USD
320 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.000.000.000
2.830 USD
6.24% 9%
5051
182 Biểu tượng logo của CakeBot CakeBot
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CAKEBOT *
0,0000051012 USD
0,1246 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
4.171 USD
-12.77% -44%
4882
183 Biểu tượng logo của BEFE BEFE
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
BEFE *
0,0003360315 USD
8,2092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000.000
268.159 USD
3.31% 38%
2780
184 Biểu tượng logo của GROK 2.0 GROK 2.0
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK2.0 *
0,000095088 USD
2,3230 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.900.000.000
95.294 USD
51.02% -54%
3227
185 Biểu tượng logo của Autonolas Autonolas
11/2023 / Ethereum Blockchain
OLAS *
4,76 USD
116.195 đ
0 USD
N/A
Tổng: 536.256.363
12.588.841 USD
37.28% 88%
2228
186 Biểu tượng logo của FLOKI X FLOKI X
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FLOKIX *
0,0053425227 USD
131 đ
0 USD
N/A
Tổng: 999.942
402 USD
5.08% -37%
5842
187 Biểu tượng logo của rats(Ordinals) rats(Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
rats *
0,000064273 USD
1,5702 đ
0 USD
N/A
21.983.993 USD
-5.69% -6%
2176
188 Biểu tượng logo của rats (Ordinals) rats (Ordinals)
11/2023 / Ordinals-BRC20 Blockchain
rats *
0,0000681146 USD
1,6640 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000
18.741.731 USD
-4.31% 16%
2218
189 Biểu tượng logo của Jackal Protocol Jackal Protocol
11/2023 / Cosmos Blockchain
JKL *
0,13 USD
3.217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 400.000.000
26.474 USD
5.42% 12%
4016
190 Biểu tượng logo của Satellite Doge-1 Mission Satellite Doge-1 Mission
11/2023 / Ethereum Blockchain
DOGE-1 *
0,001852036 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
483.491 USD
-42.15% 165%
2589
191 Biểu tượng logo của SPECTRE AI SPECTRE AI
11/2023 / Ethereum Blockchain
SPECTRE *
0,085492919 USD
2.089 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
49.258 USD
-9.81% -25%
3595
192 Biểu tượng logo của GoYoo GoYoo
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
GOYOO *
0,000003257 USD
0,0796 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.900.000.000
150 USD
-0.77% -5%
6215
193 Biểu tượng logo của The Tribe The Tribe
11/2023 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,0001241003 USD
3,0318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
868 USD
0.45% -44%
5571
194 Biểu tượng logo của FelixCoin FelixCoin
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
FELIX *
0,0000001008 USD
0,0025 đ
0 USD
N/A
Tổng: 650.000.000.000
5.260 USD
-5.47% -15%
4797
195 Biểu tượng logo của PowBlocks PowBlocks
11/2023 / Ethereum Blockchain
XPB *
0,60 USD
14.770 đ
0 USD
N/A
Tổng: 40.000.000
527.120 USD
12.98% -6%
2564
196 Biểu tượng logo của Verified USD Verified USD
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
24.372 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.969.904
990.227 USD
0.04% 0%
2395
197 Biểu tượng logo của Verified USD Foundation USDV Verified USD Foundation USDV
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
24.391 đ
0 USD
N/A
4.768.853 USD
0.10% -0%
2215
198 Biểu tượng logo của Verified USD USDV Verified USD USDV
11/2023 / Ethereum Blockchain
USDV *
1,00 USD
24.366 đ
0 USD
N/A
1.754.680 USD
-0.11% -0%
2288
199 Biểu tượng logo của Virtua Virtua
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,0498536463 USD
1.218 đ
59.519.209 USD
1.193.878.749 (99%)
Tổng: 1.200.000.000
1.243.438 USD
1.41% -5%
425
200 Biểu tượng logo của ORDI 2.0 ORDI 2.0
11/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ORDI2 *
0, USD
0,0000 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000.000.000
43.070 USD
5.19% 7%
3665

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.