1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng lưu thông Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào coin? MarketCap Rank
1 Biểu tượng logo của Blocery Blocery BLY *
0,0377227400754 USD
≈ 879 đ
N/A
N/A
502.553 USD
0.00% N/A
2236
2 Biểu tượng logo của Geeq Geeq GEEQ *
3,30827671443 USD
≈ 77.066 đ
N/A
N/A
7.867.606 USD
0.00% N/A
2108
3 Biểu tượng logo của DOC.COM DOC.COM MTC *
0,00357507128154 USD
≈ 83 đ
2.719.179 USD
760.594.391
193.535 USD
5.41% N/A
795
4 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network SLT *
0,240061606545 USD
≈ 5.592 đ
1.224.529 USD
5.100.896
0 USD
4.71% N/A
1022
5 Biểu tượng logo của Hybrix Hybrix HY *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2942
6 Biểu tượng logo của Resistance Resistance RES
0,00340925372304 USD
≈ 79 đ
N/A
N/A
5.568 USD
0.00% N/A
2573
7 Biểu tượng logo của Jubi Token Jubi Token JT *
0,134764371782 USD
≈ 3.139 đ
N/A
N/A
2.297.191 USD
0.00% N/A
2133
8 Biểu tượng logo của HL Chain HL Chain HL
0,00429054816696 USD
≈ 100 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2903
9 Biểu tượng logo của Thorium Thorium TORM *
0,0151024084722 USD
≈ 352 đ
N/A
N/A
3.910 USD
0.00% N/A
2600
10 Biểu tượng logo của SHENG SHENG SHENG *
0,0139387494171 USD
≈ 325 đ
N/A
N/A
31.161 USD
0.00% N/A
2442
11 Biểu tượng logo của THECASH THECASH TCH *
0,124590660751 USD
≈ 2.902 đ
N/A
N/A
62.001 USD
0.00% N/A
2394
12 Biểu tượng logo của PHILLIPS PAY COIN PHILLIPS PAY COIN PPC *
0,00168378714643 USD
≈ 39 đ
N/A
N/A
90.615 USD
0.00% N/A
2361
13 Biểu tượng logo của EcoG9coin EcoG9coin EGC *
0,000875501940415 USD
≈ 20 đ
N/A
N/A
918 USD
0.00% N/A
2661
14 Biểu tượng logo của COST COIN+ COST COIN+ AKM
0,000331680542811 USD
≈ 8 đ
N/A
N/A
55.194 USD
0.00% N/A
2406
15 Biểu tượng logo của WeSing Coin WeSing Coin WSC *
0,00111963228919 USD
≈ 26 đ
N/A
N/A
9.322 USD
-1.16% N/A
2528
16 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk ZIK *
0,000305376359163 USD
≈ 7 đ
N/A
N/A
3.865 USD
1.17% N/A
2601
17 Biểu tượng logo của YAS YAS YAS *
0,016545735828 USD
≈ 385 đ
N/A
N/A
65.559 USD
-0.54% N/A
2393
18 Biểu tượng logo của SocialGood SocialGood SG *
1,94794837687 USD
≈ 45.377 đ
N/A
N/A
1.686.480 USD
54.73% N/A
2148
19 Biểu tượng logo của 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token XAUTBEAR *
2.459 USD
≈ 57.282.405 đ
N/A
N/A
244 USD
-5.50% N/A
2698
20 Biểu tượng logo của 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token XAUTBULL *
11.085 USD
≈ 258.225.075 đ
N/A
N/A
109 USD
-1.89% N/A
2724
21 Biểu tượng logo của MDsquare MDsquare TMED *
0,00015489649715 USD
≈ 4 đ
N/A
N/A
17.418 USD
-3.39% N/A
2484
22 Biểu tượng logo của DeFiPie DeFiPie PIE *
0,326438935895 USD
≈ 7.604 đ
N/A
N/A
5.004.713 USD
64.63% N/A
2115
23 Biểu tượng logo của FlashX Advance FlashX Advance FSXA *
0,000599708415437 USD
≈ 14 đ
N/A
N/A
8.576 USD
40.25% N/A
2535
24 Biểu tượng logo của SeChain SeChain SNN *
0,016355981497 USD
≈ 381 đ
N/A
N/A
56.684 USD
723.07% N/A
2402
25 Biểu tượng logo của Offshift Offshift XFT *
0,369319888385 USD
≈ 8.603 đ
N/A
N/A
203.691 USD
-33.93% N/A
2310
26 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin MINTME
0,00189634568081 USD
≈ 44 đ
351.943 USD
185.590.144
3.544 USD
2.09%
1343
27 Biểu tượng logo của Donut Donut DONUT *
0,00301916357986 USD
≈ 70 đ
N/A
N/A
31.992 USD
79.42% N/A
2439
28 Biểu tượng logo của PieDAO BTC++ PieDAO BTC++ BTC++ *
11.892 USD
≈ 277.022.050 đ
N/A
N/A
0 USD
3.41% N/A
2894
29 Biểu tượng logo của Golden Human Trust Golden Human Trust GHT *
42,1884829526 USD
≈ 982.781 đ
N/A
N/A
1.099.812 USD
0.51% N/A
2182
30 Biểu tượng logo của Blockchain Exchange Alliance Blockchain Exchange Alliance BXA *
0,00263969551866 USD
≈ 61 đ
N/A
N/A
91.834 USD
1.36% N/A
2359
31 Biểu tượng logo của Bityuan Bityuan BTY
0,161497034976 USD
≈ 3.762 đ
N/A
N/A
447.958 USD
1.71% N/A
2244
32 Biểu tượng logo của Arcona Arcona ARCONA *
0,0153057323695 USD
≈ 357 đ
N/A
N/A
1.560 USD
-6.16% N/A
2642
33 Biểu tượng logo của BigGame BigGame BG *
0,0155366650422 USD
≈ 362 đ
N/A
N/A
13.677 USD
1.63% N/A
2506
34 Biểu tượng logo của BetDice BetDice DICE *
0,000415460645943 USD
≈ 10 đ
N/A
N/A
23.634 USD
-1.17% N/A
2460
35 Biểu tượng logo của Black Diamond Rating Black Diamond Rating HZT *
0,0279487109568 USD
≈ 651 đ
N/A
N/A
74.660 USD
0.22% N/A
2382
36 Biểu tượng logo của AXEL AXEL AXEL
0,115522027474 USD
≈ 2.691 đ
N/A
N/A
81.524 USD
-0.70% N/A
2372
37 Biểu tượng logo của Master Coin Point Master Coin Point MACPO *
0,00702590570055 USD
≈ 164 đ
N/A
N/A
554.662 USD
3.44% N/A
2231
38 Biểu tượng logo của UCROWDME UCROWDME UCM
0,00827033233118 USD
≈ 193 đ
N/A
N/A
15.418 USD
-46.32% N/A
2494
39 Biểu tượng logo của Dionpay Dionpay DION *
0,0752941080076 USD
≈ 1.754 đ
N/A
N/A
1.976.280 USD
96.71% N/A
2143
40 Biểu tượng logo của Rozeus Rozeus ROZ *
0,00759968356396 USD
≈ 177 đ
N/A
N/A
168.993 USD
-0.05% N/A
2324
41 Biểu tượng logo của Milk Alliance Milk Alliance MLK *
0,205424289065 USD
≈ 4.785 đ
N/A
N/A
2.381.448 USD
-0.46% N/A
2129
42 Biểu tượng logo của Unitrade Unitrade TRADE *
0,151477276906 USD
≈ 3.529 đ
N/A
N/A
804.083 USD
30.44% N/A
2199
43 Biểu tượng logo của Scrypta Scrypta LYRA
0,0585634573162 USD
≈ 1.364 đ
N/A
N/A
1.785 USD
2.67% N/A
2634
44 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance CREAM *
23,1260524649 USD
≈ 538.721 đ
N/A
N/A
435.557 USD
-56.84% N/A
2247
45 Biểu tượng logo của Billionaire Token Billionaire Token XBL *
0,0348181039791 USD
≈ 811 đ
104.781 USD
3.009.372
2.346 USD
-15.51% N/A
1580
46 Biểu tượng logo của AML Bitcoin AML Bitcoin ABTC
0,0511339337846 USD
≈ 1.191 đ
N/A
N/A
222.212 USD
-3.53% N/A
2303
47 Biểu tượng logo của BeeStore BeeStore BHT *
0,000138340104449 USD
≈ 3 đ
N/A
N/A
18.776 USD
12.83% N/A
2476
48 Biểu tượng logo của SUKU SUKU SUKU *
0,29607904938 USD
≈ 6.897 đ
N/A
N/A
359.606 USD
-17.43% N/A
2267
49 Biểu tượng logo của yffi finance yffi finance YFFI *
2,3620245511 USD
≈ 55.023 đ
N/A
N/A
9.210 USD
83.85% N/A
2530
50 Biểu tượng logo của ZYX ZYX ZYX
0,336752895558 USD
≈ 7.845 đ
N/A
N/A
91.797 USD
1.53% N/A
2360
51 Biểu tượng logo của BlackPearl Token BlackPearl Token BPLC *
0,000463005833874 USD
≈ 11 đ
N/A
N/A
386.542 USD
-11.66% N/A
2259
52 Biểu tượng logo của DIA DIA DIA *
1,22192954463 USD
≈ 28.465 đ
N/A
N/A
582.749 USD
32.64% N/A
2228
53 Biểu tượng logo của Anchor Neural World Anchor Neural World ANW *
0,100236427854 USD
≈ 2.335 đ
N/A
N/A
261.114 USD
-6.29% N/A
2285
54 Biểu tượng logo của Chess Coin Chess Coin CHESS *
0,005271778136 USD
≈ 123 đ
N/A
N/A
14.829 USD
-2.78% N/A
2498
55 Biểu tượng logo của Brr Brr BRR *
0,00847938501029 USD
≈ 198 đ
N/A
N/A
314.221 USD
-27.33% N/A
2273
56 Biểu tượng logo của Bonk Bonk BONK *
0,138359349513 USD
≈ 3.223 đ
N/A
N/A
74.475 USD
8.66% N/A
2383
57 Biểu tượng logo của DMScript DMScript DMST *
0,02581310748 USD
≈ 601 đ
N/A
N/A
506.491 USD
-16.48% N/A
2235
58 Biểu tượng logo của PayFrequent USD PayFrequent USD PUSD *
1,09133706834 USD
≈ 25.423 đ
N/A
N/A
4.416 USD
-1.33% N/A
2590
59 Biểu tượng logo của AICON AICON AICO *
0,24867622423 USD
≈ 5.793 đ
N/A
N/A
54.690 USD
-5.47% N/A
2407
60 Biểu tượng logo của AXPR AXPR AXPR *
0,00542646637614 USD
≈ 126 đ
1.519.487 USD
280.014.001
42.053 USD
5.86% N/A
967
61 Biểu tượng logo của Ecoin Ecoin ECOIN *
0,00318226356078 USD
≈ 74 đ
N/A
N/A
5.674 USD
17.75% N/A
2569
62 Biểu tượng logo của Lapis Chain Lapis Chain LPS *
0,00142269065317 USD
≈ 33 đ
N/A
N/A
721 USD
2.18% N/A
2669
63 Biểu tượng logo của Eight Hours Eight Hours EHRT *
0,0083000680017 USD
≈ 193 đ
N/A
N/A
72.689 USD
1.57% N/A
2384
64 Biểu tượng logo của Essek Tov Essek Tov ETO *
0,0773967929143 USD
≈ 1.803 đ
N/A
N/A
239.912 USD
-18.21% N/A
2291
65 Biểu tượng logo của KYSC Token KYSC Token KYSC *
0,0173466461405 USD
≈ 404 đ
N/A
N/A
479.804 USD
-0.93% N/A
2238
66 Biểu tượng logo của 3X Short Matic Token 3X Short Matic Token MATICBEAR *
0,1271 USD
≈ 2.961 đ
N/A
N/A
2.941 USD
-5.25% N/A
2615
67 Biểu tượng logo của AI Crypto AI Crypto AIC
6,3446820866E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
10.235 USD
-15.78% N/A
2521
68 Biểu tượng logo của Afri Union Coin Afri Union Coin AUC *
0,380098787397 USD
≈ 8.854 đ
N/A
N/A
9.651 USD
-11.08% N/A
2525
69 Biểu tượng logo của 3X Short TomoChain Token 3X Short TomoChain Token TOMOBEAR
0,002788 USD
≈ 65 đ
N/A
N/A
39.186 USD
-20.64% N/A
2429
70 Biểu tượng logo của HAPY Coin HAPY Coin HAPY *
0,00633527658284 USD
≈ 148 đ
N/A
N/A
496.934 USD
-3.42% N/A
2237
71 Biểu tượng logo của Derivex Derivex DVX *
0,0129978365 USD
≈ 303 đ
N/A
N/A
919.158 USD
-0.99% N/A
2194
72 Biểu tượng logo của GIVLY Coin GIVLY Coin GIV *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2941
73 Biểu tượng logo của 3X Long Huobi Token Token 3X Long Huobi Token Token HTBULL *
372 USD
≈ 8.663.411 đ
N/A
N/A
6.801 USD
-1.79% N/A
2559
74 Biểu tượng logo của 3X Short Cosmos Token 3X Short Cosmos Token ATOMBEAR
38,05 USD
≈ 886.375 đ
N/A
N/A
6.415 USD
1.09% N/A
2562
75 Biểu tượng logo của 3X Long Midcap Index Token 3X Long Midcap Index Token MIDBULL
1.175 USD
≈ 27.371.625 đ
N/A
N/A
91 USD
5.61% N/A
2729
76 Biểu tượng logo của 3X Long Shitcoin Index Token 3X Long Shitcoin Index Token BULLSHIT *
797 USD
≈ 18.554.468 đ
N/A
N/A
126 USD
10.53% N/A
2719
77 Biểu tượng logo của 3X Long Dragon Index Token 3X Long Dragon Index Token DRGNBULL *
1.254 USD
≈ 29.200.283 đ
N/A
N/A
1.497 USD
15.02% N/A
2644
78 Biểu tượng logo của 3X Long BitMax Token Token 3X Long BitMax Token Token BTMXBULL *
45,9195486542 USD
≈ 1.069.696 đ
N/A
N/A
8.489 USD
-17.78% N/A
2536
79 Biểu tượng logo của 3X Short Algorand Token 3X Short Algorand Token ALGOBEAR *
0,58825 USD
≈ 13.703 đ
N/A
N/A
67.052 USD
-17.08% N/A
2391
80 Biểu tượng logo của 3X Short Dogecoin Token 3X Short Dogecoin Token DOGEBEAR *
84,3 USD
≈ 1.963.769 đ
N/A
N/A
6.477 USD
-8.11% N/A
2561
81 Biểu tượng logo của 3X Long TomoChain Token 3X Long TomoChain Token TOMOBULL *
23,96 USD
≈ 558.148 đ
N/A
N/A
68.987 USD
22.05% N/A
2389
82 Biểu tượng logo của 3X Long Altcoin Index Token 3X Long Altcoin Index Token ALTBULL *
64,0368459279 USD
≈ 1.491.738 đ
N/A
N/A
4.542 USD
6.86% N/A
2586
83 Biểu tượng logo của 3X Long Dogecoin Token 3X Long Dogecoin Token DOGEBULL
833 USD
≈ 19.398.911 đ
N/A
N/A
25.563 USD
8.53% N/A
2452
84 Biểu tượng logo của 3X Long Matic Token 3X Long Matic Token MATICBULL *
6,7675 USD
≈ 157.649 đ
N/A
N/A
42.526 USD
1.89% N/A
2424
85 Biểu tượng logo của 3X Long Cosmos Token 3X Long Cosmos Token ATOMBULL *
87,1 USD
≈ 2.028.995 đ
N/A
N/A
12.028 USD
-2.36% N/A
2511
86 Biểu tượng logo của 3X Short Ethereum Classic Token 3X Short Ethereum Classic Token ETCBEAR *
11,61 USD
≈ 270.455 đ
N/A
N/A
5.257 USD
-2.03% N/A
2575
87 Biểu tượng logo của 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token ALGOBULL *
0,0109125 USD
≈ 254 đ
N/A
N/A
206.030 USD
18.97% N/A
2309
88 Biểu tượng logo của 3X Long OKB Token 3X Long OKB Token OKBBULL *
2.012 USD
≈ 46.869.540 đ
N/A
N/A
3.020 USD
-0.41% N/A
2613
89 Biểu tượng logo của 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token LINKBEAR
0,120771581367 USD
≈ 2.813 đ
N/A
N/A
175.698 USD
-7.88% N/A
2320
90 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Classic Token 3X Long Ethereum Classic Token ETCBULL *
118 USD
≈ 2.745.316 đ
N/A
N/A
130.015 USD
1.93% N/A
2335
91 Biểu tượng logo của Galaxy Wallet Galaxy Wallet GC *
0,00392716220503 USD
≈ 91 đ
N/A
N/A
303.557 USD
3.13% N/A
2277
92 Biểu tượng logo của EIDOS EIDOS EIDOS *
0,0005918232451 USD
≈ 14 đ
N/A
N/A
646.779 USD
0.05% N/A
2219
93 Biểu tượng logo của 3X Long Cardano Token 3X Long Cardano Token ADABULL *
7.193 USD
≈ 167.569.912 đ
N/A
N/A
2.101.831 USD
4.52% N/A
2140
94 Biểu tượng logo của HUPAYX HUPAYX HUP
0,0213865781762 USD
≈ 498 đ
N/A
N/A
691.387 USD
-5.15% N/A
2214
95 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol ASM *
0,039069274091 USD
≈ 910 đ
N/A
N/A
818.995 USD
13.16% N/A
2197
96 Biểu tượng logo của Mineral Mineral MNR *
0,00590121980992 USD
≈ 137 đ
N/A
N/A
9.021.203 USD
-0.65% N/A
2105
97 Biểu tượng logo của 3X Short Cardano Token 3X Short Cardano Token ADABEAR *
0,575075800463 USD
≈ 13.396 đ
N/A
N/A
238.167 USD
-4.36% N/A
2294
98 Biểu tượng logo của Healing Plus Healing Plus HP *
3,75967209148 USD
≈ 87.582 đ
N/A
N/A
128.695 USD
-7.37% N/A
2337
99 Biểu tượng logo của KVI KVI KVI *
0,00220559142682 USD
≈ 51 đ
N/A
N/A
437.758 USD
-3.93% N/A
2245
100 Biểu tượng logo của Nilu Nilu NILU
0,00386951718868 USD
≈ 90 đ
N/A
N/A
169.147 USD
-5.08% N/A
2323
101 Biểu tượng logo của Connectome Connectome CNTM *
0,274363997367 USD
≈ 6.391 đ
N/A
N/A
713.285 USD
-4.02% N/A
2210
102 Biểu tượng logo của Culture Ticket Chain Culture Ticket Chain CTC
0,00150140873477 USD
≈ 35 đ
N/A
N/A
793.747 USD
0.04% N/A
2201
103 Biểu tượng logo của 3X Long Chainlink Token 3X Long Chainlink Token LINKBULL *
4.561 USD
≈ 106.249.388 đ
N/A
N/A
1.264.589 USD
3.69% N/A
2172
104 Biểu tượng logo của Bankcoin Reserve Bankcoin Reserve BCR
2.080 USD
≈ 48.461.584 đ
N/A
N/A
5.398.136 USD
1.27% N/A
2114
105 Biểu tượng logo của MDUKEY MDUKEY MDU
0,169252011461 USD
≈ 3.943 đ
N/A
N/A
1.593.284 USD
0.10% N/A
2155
106 Biểu tượng logo của TOPBTC Token TOPBTC Token TOPB *
0,00804916196575 USD
≈ 188 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.01% N/A
2902
107 Biểu tượng logo của BDCC COIN BDCC COIN BDCC *
7,69571910172 USD
≈ 179.272 đ
N/A
N/A
1.659.683 USD
-10.27% N/A
2150
108 Biểu tượng logo của DigiMax DGMT DigiMax DGMT DGMT *
0,0932362826705 USD
≈ 2.172 đ
N/A
N/A
7.255 USD
5.09% N/A
2554
109 Biểu tượng logo của Unibomb Unibomb UBOMB *
0,0494961598915 USD
≈ 1.153 đ
N/A
N/A
6.281 USD
-4.97% N/A
2565
110 Biểu tượng logo của All.me All.me ME *
0,0165790086433 USD
≈ 386 đ
N/A
N/A
541.760 USD
6.20% N/A
2232
111 Biểu tượng logo của PutinCoin PutinCoin PUT
3,55564815152E-5 USD
≈ 1 đ
42.268 USD
1.188.750.832
169 USD
1.74%
1764
112 Biểu tượng logo của PolypuX PolypuX PUX *
0,00580716985831 USD
≈ 135 đ
N/A
N/A
0 USD
-9.73% N/A
2901
113 Biểu tượng logo của AOS AOS AOS
0,058302334309 USD
≈ 1.358 đ
N/A
N/A
1.573.499 USD
0.17% N/A
2156
114 Biểu tượng logo của FEX Token FEX Token FEX *
0,0585134487937 USD
≈ 1.363 đ
N/A
N/A
1.374.548 USD
-18.82% N/A
2164
115 Biểu tượng logo của Bit World Token Bit World Token BWB *
0,00652604405769 USD
≈ 152 đ
N/A
N/A
1.282.365 USD
4.02% N/A
2170
116 Biểu tượng logo của Crypto Village Accelerator Crypto Village Accelerator CVA *
0,377815141174 USD
≈ 8.801 đ
N/A
N/A
2.027.955 USD
16.61% N/A
2142
117 Biểu tượng logo của FOCV FOCV FOCV *
0,0137397787795 USD
≈ 320 đ
N/A
N/A
1.722.037 USD
3.08% N/A
2146
118 Biểu tượng logo của Libertas Token Libertas Token LIBERTAS *
0,00221471021182 USD
≈ 52 đ
N/A
N/A
18.447 USD
-23.67% N/A
2479
119 Biểu tượng logo của Antiample Antiample XAMP *
0,00739359836295 USD
≈ 172 đ
N/A
N/A
1.640.798 USD
32.39% N/A
2151
120 Biểu tượng logo của Marblecoin Marblecoin MBC *
0,056388795064 USD
≈ 1.314 đ
N/A
N/A
118 USD
-6.54% N/A
2720
121 Biểu tượng logo của Kids Cash Kids Cash KASH *
0,172329470732 USD
≈ 4.014 đ
N/A
N/A
2.293 USD
11.84% N/A
2625
122 Biểu tượng logo của CoinLoan CoinLoan CLT *
2,43537819961 USD
≈ 56.732 đ
N/A
N/A
28.666 USD
3.22% N/A
2445
123 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU SHIB *
2,2745579742E-10 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
7.051 USD
-18.62% N/A
2557
124 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain FCT *
0,0561476756286 USD
≈ 1.308 đ
10.346.615 USD
184.275.043
3.340.135 USD
6.77% N/A
458
125 Biểu tượng logo của bZx Vesting Token bZx Vesting Token VBZRX *
0,1184826323 USD
≈ 2.760 đ
N/A
N/A
0 USD
9.87% N/A
2899
126 Biểu tượng logo của DOCH COIN DOCH COIN DCH *
0,00181182017166 USD
≈ 42 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2938
127 Biểu tượng logo của AZBI CORE AZBI CORE AZBI *
1,32804771755E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2937
128 Biểu tượng logo của Egas Egas EGAS *
2,37006084005E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
0 USD
-74.13% N/A
2891
129 Biểu tượng logo của eToro Euro eToro Euro EURX *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2571
130 Biểu tượng logo của eToro Australian Dollar eToro Australian Dollar AUDX *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2570
131 Biểu tượng logo của eToro New Zealand Dollar eToro New Zealand Dollar NZDX *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2933
132 Biểu tượng logo của eToro Pound Sterling eToro Pound Sterling GBPX *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2932
133 Biểu tượng logo của Scopuly Coin Scopuly Coin SCOP *
0,0185583525194 USD
≈ 432 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2930
134 Biểu tượng logo của Ethash Miner Ethash Miner HETM *
0,0212882656986 USD
≈ 496 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2929
135 Biểu tượng logo của Zelerius Zelerius ZLS
9,35913251777E-5 USD
≈ 2 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2928
136 Biểu tượng logo của London Football Exchange London Football Exchange LFEC *
0,00129949565559 USD
≈ 30 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2927
137 Biểu tượng logo của Wolfs Group Wolfs Group WLF *
0,0222332428272 USD
≈ 518 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2926
138 Biểu tượng logo của Unochain Unochain UNOC *
1,00201313817E-7 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2925
139 Biểu tượng logo của TeeCoin TeeCoin TEC
0,0013278145946 USD
≈ 31 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2924
140 Biểu tượng logo của Know Your Developer Know Your Developer KYDC
0,00300388673729 USD
≈ 70 đ
N/A
N/A
USD
-0.00%
2922
141 Biểu tượng logo của Lukiu Lukiu LKU *
4,16524354179E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2921
142 Biểu tượng logo của Kappi Network Kappi Network KAPP *
1,21513706468E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2919
143 Biểu tượng logo của ESAX Token ESAX Token ESAX *
USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2918
144 Biểu tượng logo của Treelion Treelion TRN *
0,0551785105013 USD
≈ 1.285 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2917
145 Biểu tượng logo của Rally Rally RALLY *
0,00046041851862 USD
≈ 11 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2916
146 Biểu tượng logo của Bitscoin Bitscoin BTCX *
3,75058878142 USD
≈ 87.370 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2915
147 Biểu tượng logo của Blacknet Blacknet BLN
0,0012350985531 USD
≈ 29 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2913
148 Biểu tượng logo của Zerobank Zerobank ZB *
0,00564363366383 USD
≈ 131 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2912
149 Biểu tượng logo của Gosama Gosama GOS *
0,347039849835 USD
≈ 8.084 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2910
150 Biểu tượng logo của Alphacon Alphacon ALP *
0,000275975112063 USD
≈ 6 đ
N/A
N/A
USD
-0.00% N/A
2909
151 Biểu tượng logo của BiNGO.Fun BiNGO.Fun 777 *
2,48355870019E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2908
152 Biểu tượng logo của RRCoin RRCoin RRC *
6,77382272489E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2907
153 Biểu tượng logo của NAM COIN NAM COIN NAM *
4,26750831668E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2906
154 Biểu tượng logo của Content and AD Network Content and AD Network CAN *
3,01665311059E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2904
155 Biểu tượng logo của Props Token Props Token PROPS *
0,0464465842478 USD
≈ 1.082 đ
N/A
N/A
31.218 USD
-10.82% N/A
2441
156 Biểu tượng logo của QANplatform QANplatform QARK *
0,218198274898 USD
≈ 5.083 đ
N/A
N/A
149 USD
37.34% N/A
2710
157 Biểu tượng logo của Compound Augur Compound Augur CREP *
0,42879243329 USD
≈ 9.989 đ
N/A
N/A
0 USD
3.00% N/A
2898
158 Biểu tượng logo của Compound Wrapped BTC Compound Wrapped BTC CWBTC *
238 USD
≈ 5.554.766 đ
N/A
N/A
0 USD
1.50% N/A
2897
159 Biểu tượng logo của Compound 0x Compound 0x CZRX *
0,00843962890127 USD
≈ 197 đ
N/A
N/A
0 USD
6.91% N/A
2896
160 Biểu tượng logo của Compound Basic Attention Token Compound Basic Attention Token CBAT *
0,00530860733664 USD
≈ 124 đ
N/A
N/A
0 USD
1.32% N/A
2895
161 Biểu tượng logo của IOOX System IOOX System IOOX *
0,202256568642 USD
≈ 4.712 đ
N/A
N/A
6.196 USD
0.14% N/A
2566
162 Biểu tượng logo của TYCOON69 TYCOON69 T69
0,234570351349 USD
≈ 5.464 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2893
163 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether CETH *
7,93781474341 USD
≈ 184.911 đ
N/A
N/A
0 USD
0.01% N/A
2892
164 Biểu tượng logo của Bluekey Bluekey BKY *
3,96542630413E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
47 USD
23.20% N/A
2742
165 Biểu tượng logo của United Bull Traders United Bull Traders UNB *
0,000300171268176 USD
≈ 7 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2889
166 Biểu tượng logo của Entherfound Entherfound ETF *
1,1334221091 USD
≈ 26.403 đ
N/A
N/A
80.525 USD
24.81% N/A
2374
167 Biểu tượng logo của Hinto Hinto HNT *
0,104438656197 USD
≈ 2.433 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2931
168 Biểu tượng logo của Pyrrhos Gold Pyrrhos Gold PGOLD *
0,00017012654115 USD
≈ 4 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2887
169 Biểu tượng logo của PYRO Network (TRON) PYRO Network (TRON) PYRO *
4,38839150975E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
0 USD
5.81% N/A
2886
170 Biểu tượng logo của MyTVchain MyTVchain MYTV *
0,00638873929403 USD
≈ 149 đ
N/A
N/A
0 USD
1.55% N/A
2885
171 Biểu tượng logo của SappChain SappChain SAPP *
2,37925578248E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
4.113 USD
-14.28% N/A
2595
172 Biểu tượng logo của ODE ODE ODE *
31,4912210368 USD
≈ 733.588 đ
N/A
N/A
5.575 USD
0.58% N/A
2572
173 Biểu tượng logo của AdsByWiFi AdsByWiFi WADS *
37,661081642 USD
≈ 877.315 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2883
174 Biểu tượng logo của SuperSkynet SuperSkynet SSN *
7,85719858529E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2881
175 Biểu tượng logo của Asac Coin Asac Coin ASAC *
0,000233400340596 USD
≈ 5 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2880
176 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin CUSDC *
0,0211164487957 USD
≈ 492 đ
N/A
N/A
0 USD
0.02% N/A
2879
177 Biểu tượng logo của Compound SAI Compound SAI CSAI *
0,0275768518054 USD
≈ 642 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2878
178 Biểu tượng logo của Compound Dai Compound Dai CDAI *
0,0209735898756 USD
≈ 489 đ
N/A
N/A
0 USD
0.13% N/A
2877
179 Biểu tượng logo của CitiOs CitiOs R2R *
3,29859883174 USD
≈ 76.841 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2876
180 Biểu tượng logo của MEETtoken MEETtoken MTT *
0,0303281241556 USD
≈ 706 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2875
181 Biểu tượng logo của 1AI Token 1AI Token 1AI *
9,1175966196E-5 USD
≈ 2 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2873
182 Biểu tượng logo của Global Game Coin Global Game Coin GGC *
3,02722275516 USD
≈ 70.519 đ
N/A
N/A
0 USD
1.31% N/A
2872
183 Biểu tượng logo của Litbinex Coin Litbinex Coin LTB *
0,000235472378179 USD
≈ 5 đ
N/A
N/A
0 USD
1.06% N/A
2871
184 Biểu tượng logo của Creatanium Creatanium CMB *
1,01125291938 USD
≈ 23.557 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2869
185 Biểu tượng logo của NairaX NairaX NIRX *
0,00342403409072 USD
≈ 80 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2868
186 Biểu tượng logo của Bitcoin & Company Network Bitcoin & Company Network BITN *
2,37043210101E-5 USD
≈ 1 đ
N/A
N/A
35 USD
-59.31% N/A
2749
187 Biểu tượng logo của Ethlyte Crypto Ethlyte Crypto EtLyteT *
0,0205460801855 USD
≈ 479 đ
N/A
N/A
USD
0.00% N/A
2920
188 Biểu tượng logo của VERA VERA VERA *
0,000118521605051 USD
≈ 3 đ
N/A
N/A
0 USD
5.96% N/A
2813
189 Biểu tượng logo của ALP Coin ALP Coin ALP *
0,255728700325 USD
≈ 5.957 đ
N/A
N/A
8 USD
-0.20% N/A
2781
190 Biểu tượng logo của MDtoken MDtoken MDTK *
0,00225191049596 USD
≈ 52 đ
N/A
N/A
11 USD
-21.50% N/A
2773
191 Biểu tượng logo của Versess Coin Versess Coin VERS
17,9967547833 USD
≈ 419.234 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2865
192 Biểu tượng logo của Oath Protocol Oath Protocol OATH *
6,01371715562E-6 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.02% N/A
2864
193 Biểu tượng logo của City Coin City Coin CITY
0,0350533947688 USD
≈ 817 đ
N/A
N/A
0 USD
0.63% N/A
2863
194 Biểu tượng logo của LINK LINK LN
21,2419509457 USD
≈ 494.831 đ
N/A
N/A
0 USD
-21.78% N/A
2862
195 Biểu tượng logo của xCrypt Token xCrypt Token XCT *
0,000103343739115 USD
≈ 2 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2861
196 Biểu tượng logo của Korbot Korbot KBOT *
0,0254821450859 USD
≈ 594 đ
N/A
N/A
0 USD
3.66% N/A
2811
197 Biểu tượng logo của Bitcloud Pro Bitcloud Pro BPRO *
0,000101272603808 USD
≈ 2 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2859
198 Biểu tượng logo của Maya Preferred 223 Maya Preferred 223 MAPR *
110 USD
≈ 2.562.298 đ
N/A
N/A
0 USD
0.00% N/A
2856
199 Biểu tượng logo của 7Eleven 7Eleven 7E *
4,9191246189E-8 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
0 USD
-0.00% N/A
2855
200 Biểu tượng logo của Smartup Smartup SMARTUP *
1,50369678749E-5 USD
≈ 0 đ
N/A
N/A
18 USD
-21.05% N/A
2763

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.

Tìm kiếm nhanh theo thể loại: Platform, Payments, Marketplace, Pow, Smart Contracts, Medium Of Exchange, Hybrid Pow Pos, Enterprise Solutions, Media, Ai Big Data, Content Creation, Services, Scrypt, Asset Management, Distributed Computing, Defi, Privacy, Pos, Iot, Sha 256, Stablecoin Asset Backed, Gaming, Wallet, Store Of Value, Dpos, X11, Centralized Exchange, Entertainment, Sharing Economy, State Channels, Interoperability, Research, Data Provenance, Crowdfunding, Dapp, Identity, Loyalty, Discount Token, Logistics, Decentralized Exchange, Masternodes, Technology, X13, Marketing, Jobs, Reputation, Crowdsourcing, Scaling, Filesharing, Education, Health, Stablecoin, Hardware, Quark, Equihash, E Commerce, Prediction Markets, Staking, Gambling, Cybersecurity, Collectibles Nfts, Real Estate, Multiple, Dag, Events, Mobile, Cryptonight, Ethash, Dao, Video, Energy, Neoscrypt, Derivatives, Commodities, Transport, Hospitality, Memes, X15, Poc, Lyra2re, Music, Vr Ar, Retail, Zero Knowledge Proofs, Art, Groestl, Quantum Resistant, Oracles, Blake2b, Stablecoin Algorithmically Stabilized, Atomic Swaps, Philanthropy, Blake, Search Engine, Adult, Blake256, Sports, Powt, Hmq1725, X14, Xevan, Argon2, X11gost, Scrypt N, Ringct, Lpos, Poi, Geospatial Services, Blake2s, Pop, M7 Pow, Yescript, Dpor, Hybrid Dpow Pow, Hybrid Pow Npos, Hybrid Pos Lpos, Sha 512, Hybrid Pos Pop, Tpos, Mimble Wimble, Escrow, Cryptonight Lite, Nist5, Pos 30, Post, Dagger Hashimoto, Food Beverage, Posign, Agriculture, Qubit,