1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Danh sách 200 đồng tiền điện tử & token mới cập nhật, xếp hạng theo thứ tự mới cập nhật

#
Tên & tuổi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng đã khai thác Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào coin? MarketCap Rank
1 Biểu tượng logo của CORD.Finance CORD.Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
CORD *
7,97 USD
≈ 185.621 đ
0 USD
N/A
5.792 USD
31.13% N/A
3189
2 Biểu tượng logo của Ziktalk Ziktalk
08/2020
ZIK
0,0005712912 USD
≈ 13 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
20.391 USD
-8.52% N/A
2996
3 Biểu tượng logo của OKExChain OKExChain
01/2021
OKT
54,82 USD
≈ 1.276.985 đ
0 USD
N/A
Tổng: 72.208.000
76.832.712 USD
0.00% N/A
2313
4 Biểu tượng logo của StaysBASE StaysBASE
01/2021 / Binance Smart Chain
SBS *
0,1588217857 USD
≈ 3.700 đ
0 USD
N/A
Tổng: 426.535.916
69.390 USD
0.00% N/A
2819
5 Biểu tượng logo của stakedXEM stakedXEM
01/2021 / Ethereum Blockchain
STXEM *
0,2615822626 USD
≈ 6.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.999.999.999
150 USD
0.00% N/A
3489
6 Biểu tượng logo của Koinos Koinos
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOIN *
0,0162254599 USD
≈ 378 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
25.558 USD
0.00% N/A
2976
7 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLCH *
0,1602321477 USD
≈ 3.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
1.995.621 USD
0.00% N/A
2421
8 Biểu tượng logo của ARTH ARTH
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTH *
2,03 USD
≈ 47.350 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.002
347.778 USD
0.00% N/A
2582
9 Biểu tượng logo của Golden Goose Golden Goose
01/2021 / Ethereum Blockchain
GOLD *
0,1033025118 USD
≈ 2.406 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
1.278.545 USD
0.00% N/A
2450
10 Biểu tượng logo của Jackpot Jackpot
01/2021
777
0,1063668704 USD
≈ 2.478 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.000.000
15.277 USD
0.00% N/A
3050
11 Biểu tượng logo của Arianee Protocol Arianee Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARIA20 *
0,7268403456 USD
≈ 16.932 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
3.648 USD
0.00% N/A
3244
12 Biểu tượng logo của VEROX VEROX
01/2021 / Ethereum Blockchain
VRX *
97,60 USD
≈ 2.273.481 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
4.183.522 USD
0.00% N/A
2372
13 Biểu tượng logo của Yearn Shark Finance Yearn Shark Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
YSKF *
9,71 USD
≈ 226.244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.000
23.139 USD
0.00% N/A
2992
14 Biểu tượng logo của ISALCOIN ISALCOIN
01/2021 / Ethereum Blockchain
ISAL *
0,1510965067 USD
≈ 3.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 971.210.313
4.344 USD
0.00% N/A
3230
15 Biểu tượng logo của Unifty Unifty
12/2020 / Ethereum Blockchain
NIF *
0,1848386471 USD
≈ 4.306 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
16.806 USD
1.82% N/A
3038
16 Biểu tượng logo của Passive Income Passive Income
01/2021 / Ethereum Blockchain
PSI *
72,30 USD
≈ 1.684.148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50
146.164 USD
109.63% N/A
2694
17 Biểu tượng logo của Connect Financial Connect Financial
01/2021 / Ethereum Blockchain
CNFI *
0,3420383525 USD
≈ 7.968 đ
0 USD
N/A
458.252 USD
21.80% N/A
2551
18 Biểu tượng logo của Basis Gold Basis Gold
01/2021
BAG
1,21 USD
≈ 28.205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.190.862
286.684 USD
-12.34% N/A
2603
19 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
2,10 USD
≈ 48.937 đ
0 USD
N/A
125.314 USD
6.48% N/A
2729
20 Biểu tượng logo của Yield Optimization Platform & Protocol Yield Optimization Platform & Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOP *
1,37 USD
≈ 31.984 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.888.888
7.977.347 USD
67.78% N/A
2342
21 Biểu tượng logo của YFTether YFTether
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFTE *
59,30 USD
≈ 1.381.444 đ
0 USD
N/A
120.112 USD
-6.47% N/A
2738
22 Biểu tượng logo của Poolz Finance Poolz Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
POOLZ *
9,70 USD
≈ 225.920 đ
0 USD
N/A
2.425.060 USD
49.78% N/A
2414
23 Biểu tượng logo của Gera Coin Gera Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
GERA *
0,5606796917 USD
≈ 13.061 đ
0 USD
N/A
3.548.324 USD
1.25% N/A
2378
24 Biểu tượng logo của Solomon Defi Solomon Defi
01/2021 / Ethereum Blockchain
SLM *
0,0855427228 USD
≈ 1.993 đ
0 USD
N/A
Tổng: 76.451.447
1.582.043 USD
-4.25% N/A
2438
25 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,0422141928 USD
≈ 983 đ
1.193.778 USD
28.279.074
1.286 USD
-76.72%
1255
26 Biểu tượng logo của ichi.farm ichi.farm
11/2020
ICHI
4,99 USD
≈ 116.208 đ
1.450.048 USD
290.676
96.420 USD
8.29% N/A
1209
27 Biểu tượng logo của Helmet.insure Helmet.insure
01/2021 / Binance Smart Chain
HELMET *
0,1392944987 USD
≈ 3.245 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
956.711 USD
0.09% N/A
2477
28 Biểu tượng logo của cherry cherry
01/2021 / Ethereum Blockchain
CHERRY *
6,43 USD
≈ 149.793 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
3.374 USD
9.26% N/A
3250
29 Biểu tượng logo của Basis Gold Share Basis Gold Share
01/2021
BAGS
455,57 USD
≈ 10.612.439 đ
0 USD
N/A
24.965.102 USD
-9.71% N/A
2319
30 Biểu tượng logo của PegsShares PegsShares
01/2021 / Ethereum Blockchain
PEGS *
19,41 USD
≈ 452.244 đ
0 USD
N/A
2.251.109 USD
16.00% N/A
2416
31 Biểu tượng logo của PegsUSD PegsUSD
01/2021 / Ethereum Blockchain
PUSD *
1,00 USD
≈ 23.346 đ
0 USD
N/A
5.171.527 USD
0.11% N/A
2362
32 Biểu tượng logo của Oxen Oxen
05/2018 / Binance Chain
LOKI *
0,6014289120 USD
≈ 14.010 đ
31.807.767 USD
52.886.993
186.359 USD
4.26% N/A
356
33 Biểu tượng logo của Quantbook Quantbook
08/2020 / Ethereum Blockchain
QTBK *
0,0544176945 USD
≈ 1.268 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
431.669 USD
26.02% N/A
2555
34 Biểu tượng logo của PlayAndLike PlayAndLike
01/2021 / Tron Blockchain
PAL *
0,0000656849 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
Tổng: 90.000.000.000.000.000
69.983 USD
0.01% N/A
2816
35 Biểu tượng logo của Furucombo Furucombo
01/2021 / Ethereum Blockchain
COMBO *
1,58 USD
≈ 36.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.020.113 USD
-7.98% N/A
2469
36 Biểu tượng logo của ethArt ethArt
01/2021 / Ethereum Blockchain
ARTE *
1,58 USD
≈ 36.745 đ
453.134 USD
287.268
757.531 USD
15.18% N/A
1556
37 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
1,19 USD
≈ 27.606 đ
94.945.970 USD
80.118.638
8.243.416 USD
1.87% N/A
137
38 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,0006778499 USD
≈ 16 đ
1.237.076 USD
1.825.000.000
124.697 USD
1.96% N/A
1247
39 Biểu tượng logo của Prosper Prosper
01/2021 / Ethereum Blockchain
PROS *
1,24 USD
≈ 28.785 đ
4.808.352 USD
3.891.300 (4%)
Tổng: 100.000.000
4.830.016 USD
-12.08% N/A
838
40 Biểu tượng logo của Cannon Cannon
01/2021
CAN
0,3838230063 USD
≈ 8.941 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
1.914 USD
4.31% N/A
3313
41 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0867076473 USD
≈ 2.020 đ
0 USD
N/A
3.274.450 USD
-20.10% N/A
2385
42 Biểu tượng logo của HollyGold HollyGold
01/2021 / Ethereum Blockchain
HGOLD *
9,87 USD
≈ 229.815 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3.559.981 USD
11.16% N/A
2377
43 Biểu tượng logo của Mars Mars
01/2021 / Ethereum Blockchain
Mars *
0,0607367229 USD
≈ 1.415 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
592.434 USD
-15.46% N/A
2523
44 Biểu tượng logo của JFIN JFIN
09/2019 / Ethereum Blockchain
JFC *
0,1007312219 USD
≈ 2.347 đ
0 USD
N/A
0 USD
0.82% N/A
3722
45 Biểu tượng logo của pBTC35A pBTC35A
01/2021 / Ethereum Blockchain
pBTC35A *
91,42 USD
≈ 2.129.574 đ
0 USD
N/A
6.898.632 USD
-10.58% N/A
2348
46 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
01/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
65,85 USD
≈ 1.534.013 đ
0 USD
N/A
5.629.542 USD
-8.13% N/A
2360
47 Biểu tượng logo của AGAr AGAr
01/2021 / Ethereum Blockchain
AGAR *
130,65 USD
≈ 3.043.471 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.988
3.530 USD
16.16% N/A
3245
48 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEUS Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEUS *
3,87 USD
≈ 90.191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.793.062
914.052 USD
17.32% N/A
2480
49 Biểu tượng logo của DEUS Finance DEA DEUS Finance DEA
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEA *
89,70 USD
≈ 2.089.503 đ
0 USD
N/A
Tổng: 166.670
880.477 USD
48.57% N/A
2484
50 Biểu tượng logo của AmazonasCoin AmazonasCoin
01/2021
AMZ
0,0020234546 USD
≈ 47 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
4.544 USD
111.39% N/A
3226
51 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
1,42 USD
≈ 33.082 đ
0 USD
N/A
26.447 USD
-4.30% N/A
2973
52 Biểu tượng logo của PayYoda PayYoda
01/2021 / Ethereum Blockchain
YOT *
0,0771492759 USD
≈ 1.797 đ
0 USD
N/A
Tổng: 173.000.000
66.048 USD
-10.99% N/A
2825
53 Biểu tượng logo của Prophecy Prophecy
01/2021 / Ethereum Blockchain
PRY *
0,0265339103 USD
≈ 618 đ
0 USD
N/A
Tổng: 200.000.000
49.342 USD
-4.28% N/A
2877
54 Biểu tượng logo của Roti Bank Coin Roti Bank Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
RBC *
0,0799419863 USD
≈ 1.862 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
61.356 USD
229.41% N/A
2853
55 Biểu tượng logo của Basis Dollar Share Basis Dollar Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSDS *
10,45 USD
≈ 243.456 đ
0 USD
N/A
Tổng: 812.687
60.732 USD
-2.18% N/A
2838
56 Biểu tượng logo của Basis Dollar Basis Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
BSD *
0,3393977730 USD
≈ 7.906 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.001
109.370 USD
-8.01% N/A
2753
57 Biểu tượng logo của SOAR.FI SOAR.FI
01/2021 / Ethereum Blockchain
SOAR *
0,1192416663 USD
≈ 2.778 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
79.066 USD
2.78% N/A
2801
58 Biểu tượng logo của Dynamic Supply Dynamic Supply
01/2021 / Ethereum Blockchain
DST *
0,7178822732 USD
≈ 16.723 đ
0 USD
N/A
Tổng: 281.024
5.284 USD
19.77% N/A
3207
59 Biểu tượng logo của Dynamic Supply Tracker Dynamic Supply Tracker
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSTR *
6,36 USD
≈ 148.103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.001
178.854 USD
83.01% N/A
2650
60 Biểu tượng logo của Wrapped Monero Wrapped Monero
01/2021 / Ethereum Blockchain
WXMR *
191,14 USD
≈ 4.452.695 đ
0 USD
N/A
2.562 USD
6.19% N/A
3278
61 Biểu tượng logo của Nord Finance Nord Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
NORD *
3,47 USD
≈ 80.863 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
620.652 USD
13.05% N/A
2472
62 Biểu tượng logo của Simbcoin Swap Simbcoin Swap
11/2020 / Ethereum Blockchain
SMBSWAP *
1,14 USD
≈ 26.519 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
6.287 USD
2.28% N/A
3176
63 Biểu tượng logo của Daiquilibrium Daiquilibrium
01/2021 / Ethereum Blockchain
DAIQ *
0,1485664347 USD
≈ 3.461 đ
0 USD
N/A
391.767 USD
11.03% N/A
2564
64 Biểu tượng logo của Hithotx Hithotx
01/2021 / Tron Blockchain
HITX *
0,0090728420 USD
≈ 211 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
385 USD
2.82% N/A
3436
65 Biểu tượng logo của AI Network AI Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
AIN *
0,0624132810 USD
≈ 1.454 đ
0 USD
N/A
Tổng: 700.000.000
5.955 USD
5.12% N/A
3184
66 Biểu tượng logo của Bat True Share Bat True Share
01/2021 / Binance Smart Chain
BTS *
0,0171244272 USD
≈ 399 đ
0 USD
N/A
Tổng: 179
147 USD
-70.88% N/A
3505
67 Biểu tượng logo của Bat True Dollar Bat True Dollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BTD *
0,0103463259 USD
≈ 241 đ
0 USD
N/A
Tổng: 216
765 USD
-3.90% N/A
3384
68 Biểu tượng logo của UniDex UniDex
01/2021 / Ethereum Blockchain
UNIDX *
0,7612487854 USD
≈ 17.733 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000
327.126 USD
8.74% N/A
2591
69 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,1191427193 USD
≈ 2.775 đ
957.335 USD
8.035.193
17.816 USD
0.33%
1346
70 Biểu tượng logo của UniMex Network UniMex Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
UMX *
0,7768783977 USD
≈ 18.097 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
1.454.845 USD
6.24% N/A
2443
71 Biểu tượng logo của MiraQle MiraQle
08/2020 / Ethereum Blockchain
MQL *
0,1580228560 USD
≈ 3.681 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
62.559 USD
-0.26% N/A
2836
72 Biểu tượng logo của Zloadr Zloadr
05/2019 / Ethereum Blockchain
ZDR *
0,0350225431 USD
≈ 816 đ
190.022 USD
5.425.706 (5%)
Tổng: 100.000.000
176.322 USD
6.43% N/A
1766
73 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
5,66 USD
≈ 131.918 đ
64.809.913 USD
11.444.579 (53%)
Tổng: 21.400.000
20.506.160 USD
-30.31%
168
74 Biểu tượng logo của Portion Portion
10/2020 / Ethereum Blockchain
PRT *
0,0197817824 USD
≈ 461 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
118.919 USD
-15.99% N/A
2741
75 Biểu tượng logo của Xdef Finance Xdef Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
XDEF2 *
0,3042441984 USD
≈ 7.087 đ
0 USD
N/A
12.208 USD
10.83% N/A
3127
76 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,3129700345 USD
≈ 7.291 đ
44.006.242 USD
140.608.485 (10%)
Tổng: 1.450.000.000
63.715.951 USD
21.99% N/A
300
77 Biểu tượng logo của Dequant Dequant
01/2021
DEQ
0,1781459122 USD
≈ 4.150 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000
720 USD
2.77% N/A
3375
78 Biểu tượng logo của Fission Cash Fission Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
FCX *
2,12 USD
≈ 49.492 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000
1.788 USD
9.32% N/A
3304
79 Biểu tượng logo của YFST.Protocol YFST.Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
YFST *
100,06 USD
≈ 2.330.989 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.000
6.409 USD
-74.94% N/A
3173
80 Biểu tượng logo của Tronx Coin Tronx Coin
01/2021 / Tron Blockchain
TRONX *
0,0401665105 USD
≈ 936 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
225.092 USD
6.50% N/A
2631
81 Biểu tượng logo của Dfinity (IOU) Dfinity (IOU)
07/2020
ICP
24,28 USD
≈ 565.719 đ
0 USD
N/A
818.000 USD
6.30% N/A
2492
82 Biểu tượng logo của Serum Ecosystem Token Serum Ecosystem Token
01/2021 / Solana Blockchain
SECO *
1,59 USD
≈ 36.926 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.160
13.527 USD
0.72% N/A
3071
83 Biểu tượng logo của CheeseSwap CheeseSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
CHS *
0,0196125267 USD
≈ 457 đ
0 USD
N/A
44.417 USD
-3.94% N/A
2897
84 Biểu tượng logo của Vaultz Vaultz
01/2021 / Ethereum Blockchain
VAULTZ *
5,02 USD
≈ 116.942 đ
0 USD
N/A
681 USD
11.80% N/A
3383
85 Biểu tượng logo của bDollar bDollar
01/2021 / Binance Smart Chain
BDO *
1,07 USD
≈ 24.853 đ
0 USD
N/A
881.267 USD
3.68% N/A
2486
86 Biểu tượng logo của Electra Protocol Electra Protocol
01/2021
XEP
0,0022314728 USD
≈ 52 đ
0 USD
N/A
1.388 USD
2.56% N/A
3336
87 Biểu tượng logo của PrimeFinance PrimeFinance
01/2021
PFI
5,76 USD
≈ 134.198 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000
2.411 USD
-4.69% N/A
3277
88 Biểu tượng logo của Curio Governance Curio Governance
12/2020 / Ethereum Blockchain
CGT *
0,5803677423 USD
≈ 13.520 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
274 USD
16.21% N/A
3453
89 Biểu tượng logo của Royale Finance Royale Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROYA *
0,1953849197 USD
≈ 4.551 đ
1.957.362 USD
10.017.979 (14%)
Tổng: 72.000.000
58.326 USD
36.91% N/A
1120
90 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,1307112964 USD
≈ 3.045 đ
83.511.909 USD
638.903.532
8.983.143 USD
4.87% N/A
147
91 Biểu tượng logo của Earn Defi Coin Earn Defi Coin
01/2021 / Ethereum Blockchain
EDC *
17,21 USD
≈ 400.948 đ
0 USD
N/A
115.910 USD
5.75% N/A
2743
92 Biểu tượng logo của Dark Dark
10/2018
D4RK
0,0602915515 USD
≈ 1.404 đ
0 USD
N/A
50.620 USD
-0.44% N/A
2871
93 Biểu tượng logo của UltraNote Infinity UltraNote Infinity
08/2018
XUNI
0,0001819978 USD
≈ 4 đ
37.335 USD
205.141.436 (1%)
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
4.01%
2069
94 Biểu tượng logo của SparkPoint Fuel SparkPoint Fuel
12/2020 / Binance Smart Chain
SFUEL *
0,0898823585 USD
≈ 2.094 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
8.264 USD
-0.96% N/A
3151
95 Biểu tượng logo của PancakeBunny PancakeBunny
11/2020 / Binance Smart Chain
BUNNY *
4,68 USD
≈ 108.945 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
11.124 USD
-0.24% N/A
3100
96 Biểu tượng logo của BSCEX BSCEX
01/2021 / Binance Smart Chain
BSCX *
2,08 USD
≈ 48.515 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
929.909 USD
0.26% N/A
2480
97 Biểu tượng logo của bDollar Share bDollar Share
01/2021
SBDO
690,19 USD
≈ 16.077.937 đ
0 USD
N/A
1.209.862 USD
40.20% N/A
2456
98 Biểu tượng logo của Ditto Ditto
12/2020 / Binance Smart Chain
DITTO *
0,9269494898 USD
≈ 21.593 đ
0 USD
N/A
10.592 USD
-2.68% N/A
3106
99 Biểu tượng logo của ZKSwap ZKSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
0,7528630717 USD
≈ 17.538 đ
0 USD
N/A
4.329.455 USD
51.14% N/A
2374
100 Biểu tượng logo của Delphi Chain Link Delphi Chain Link
01/2021
DCL
0,0137702926 USD
≈ 321 đ
0 USD
N/A
Tổng: 990.000.000
4.011 USD
-15.58% N/A
3242
101 Biểu tượng logo của Tixl [old] Tixl [old]
12/2019 / Binance Chain
MTXLT *
75,78 USD
≈ 1.765.264 đ
3.790.071 USD
50.015 (0%)
Tổng: 899.994.671
339 USD
4.42% N/A
911
102 Biểu tượng logo của FOX Token FOX Token
01/2021 / Ethereum Blockchain
FOX *
0,4682972472 USD
≈ 10.909 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.001.337
27.759 USD
-5.71% N/A
2960
103 Biểu tượng logo của Securypto Securypto
01/2021 / Ethereum Blockchain
SCU *
0,3320815625 USD
≈ 7.736 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.000.000
27.564 USD
10.65% N/A
2961
104 Biểu tượng logo của Definex Definex
01/2021 / Ethereum Blockchain
DSWAP *
1,80 USD
≈ 41.956 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.672.200
17.180 USD
-9.48% N/A
3042
105 Biểu tượng logo của Mantis Mantis
01/2021
MNTIS
2,28 USD
≈ 53.183 đ
0 USD
N/A
Tổng: 170.500.000
119.750 USD
99.73% N/A
2737
106 Biểu tượng logo của BitDNS BitDNS
01/2021 / Ethereum Blockchain
DNS *
0,2765496452 USD
≈ 6.442 đ
0 USD
N/A
886.461 USD
-7.56% N/A
2487
107 Biểu tượng logo của Tenet Tenet
01/2021 / Ethereum Blockchain
TEN *
0,7341109993 USD
≈ 17.101 đ
0 USD
N/A
63.969 USD
4.42% N/A
2834
108 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
37,57 USD
≈ 875.200 đ
0 USD
N/A
340.591 USD
44.41% N/A
2583
109 Biểu tượng logo của Zero Collateral Dai Zero Collateral Dai
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZAI *
0,0071167485 USD
≈ 166 đ
0 USD
N/A
198.352 USD
20.85% N/A
2644
110 Biểu tượng logo của Banana.finance Banana.finance
01/2021
BANANA
105,91 USD
≈ 2.467.106 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
98.604 USD
-6.29% N/A
2765
111 Biểu tượng logo của Shabu Shabu Finance Shabu Shabu Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
KOBE *
0,8093905812 USD
≈ 18.855 đ
0 USD
N/A
Tổng: 54.000.000
100.117 USD
6.36% N/A
2766
112 Biểu tượng logo của MoneySwap MoneySwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
MSWAP *
0,0093512010 USD
≈ 218 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
64.941 USD
3.91% N/A
2828
113 Biểu tượng logo của Trism Trism
01/2021 / Ethereum Blockchain
TRISM *
0,0633894432 USD
≈ 1.477 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
634 USD
18.57% N/A
3393
114 Biểu tượng logo của True Seigniorage Dollar True Seigniorage Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
TSD *
0,0314074806 USD
≈ 732 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.144.683
26.652 USD
3.06% N/A
2970
115 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
0,8580520158 USD
≈ 19.988 đ
0 USD
N/A
378.938 USD
11.39% N/A
2568
116 Biểu tượng logo của DePay DePay
01/2021 / Ethereum Blockchain
DEPAY *
2,67 USD
≈ 62.249 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.000.000
101.532 USD
22.82% N/A
2763
117 Biểu tượng logo của VidyX VidyX
01/2021 / Tron Blockchain
VIDYX *
0,1740212173 USD
≈ 4.054 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
58.482 USD
4.61% N/A
2845
118 Biểu tượng logo của Global Utility Smart Digital Token Global Utility Smart Digital Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
GUSDT *
40,47 USD
≈ 942.649 đ
0 USD
N/A
94.631.759 USD
-11.67% N/A
2312
119 Biểu tượng logo của Atmos Atmos
04/2017 / EOS Blockchain
ATMOS *
0,0139221960 USD
≈ 324 đ
873.167 USD
62.717.622 (63%)
Tổng: 100.000.000
1.535 USD
-5.87% N/A
1358
120 Biểu tượng logo của My Crypto Play My Crypto Play
01/2021 / Ethereum Blockchain
MCP *
0,1927637489 USD
≈ 4.490 đ
0 USD
N/A
298.449 USD
14.75% N/A
2597
121 Biểu tượng logo của KnoxFS (new) KnoxFS (new)
01/2021
KFX
3,72 USD
≈ 86.704 đ
1.342.366 USD
360.656
57 USD
-10.43% N/A
1227
122 Biểu tượng logo của 808TA 808TA
01/2020 / Ethereum Blockchain
808TA *
0,0000001169 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.080.808.080.808
504 USD
-55.81% N/A
3414
123 Biểu tượng logo của Firdaos Firdaos
01/2021 / Ethereum Blockchain
FDO *
0,1041700637 USD
≈ 2.427 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.920.241
187.342 USD
-3.08% N/A
2661
124 Biểu tượng logo của COVER Protocol COVER Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
COVER *
624,28 USD
≈ 14.542.696 đ
0 USD
N/A
5.812.684 USD
47.83% N/A
2359
125 Biểu tượng logo của COVER Protocol[old] COVER Protocol[old]
/ Ethereum Blockchain
COVER *
1,43 USD
≈ 33.284 đ
60.949 USD
42.657 (47%)
Tổng: 90.000
0 USD
1.28% N/A
1991
126 Biểu tượng logo của Talent Token Talent Token
10/2020
TTX
0,3793503768 USD
≈ 8.837 đ
0 USD
N/A
0 USD
1.96% N/A
3978
127 Biểu tượng logo của Apple Finance Apple Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
APLP *
0,6243988090 USD
≈ 14.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
10.440 USD
-11.38% N/A
3101
128 Biểu tượng logo của CircleSwap CircleSwap
01/2021
CIR
2,77 USD
≈ 64.443 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.010.000
921.223 USD
-8.67% N/A
2479
129 Biểu tượng logo của Loon Network Loon Network
01/2021
LOON
0,0903620175 USD
≈ 2.105 đ
0 USD
N/A
1.968.393 USD
-4.11% N/A
2424
130 Biểu tượng logo của Stand Share Stand Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
SAS *
0,5072134066 USD
≈ 11.816 đ
0 USD
N/A
0 USD
10.40% N/A
3346
131 Biểu tượng logo của Bao Finance Bao Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
BAO *
0,0000980724 USD
≈ 2 đ
0 USD
N/A
909.422 USD
-12.59% N/A
2481
132 Biểu tượng logo của Polkainsure Finance Polkainsure Finance
01/2021 / Ethereum Blockchain
PIS *
38,38 USD
≈ 894.142 đ
0 USD
N/A
391.548 USD
41.73% N/A
2565
133 Biểu tượng logo của Wise Wise
01/2021 / Ethereum Blockchain
WISE *
0,6420219774 USD
≈ 14.956 đ
0 USD
N/A
6.997.752 USD
14.67% N/A
2347
134 Biểu tượng logo của Ztranzit Coin Ztranzit Coin
01/2021 / Tron Blockchain
ZTNZ *
6,88 USD
≈ 160.208 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
12.413 USD
-29.56% N/A
3081
135 Biểu tượng logo của JulSwap JulSwap
01/2021 / Binance Smart Chain
JULD *
0,0021267556 USD
≈ 50 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
13.039 USD
5.47% N/A
3073
136 Biểu tượng logo của DeltaHub Community DeltaHub Community
10/2020 / Ethereum Blockchain
DHC *
0,5384342166 USD
≈ 12.543 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
60.613 USD
31.79% N/A
2839
137 Biểu tượng logo của Exeedme Exeedme
01/2021 / Ethereum Blockchain
XED *
0,7134228877 USD
≈ 16.619 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2.855.553 USD
17.92% N/A
2396
138 Biểu tượng logo của AMEPAY AMEPAY
01/2021 / Ethereum Blockchain
AME *
0,0124385395 USD
≈ 290 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.500.000.000
247.082 USD
-1.27% N/A
2621
139 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
7,93 USD
≈ 184.818 đ
0 USD
N/A
10.185.533 USD
9.85% N/A
2334
140 Biểu tượng logo của One Cash One Cash
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONC *
1,28 USD
≈ 29.901 đ
0 USD
N/A
1.603.544 USD
14.95% N/A
2436
141 Biểu tượng logo của One Share One Share
01/2021 / Ethereum Blockchain
ONS *
183,07 USD
≈ 4.264.596 đ
0 USD
N/A
855.690 USD
46.24% N/A
2486
142 Biểu tượng logo của GGDApp GGDApp
01/2021 / Ethereum Blockchain
GGTK *
0,0843752649 USD
≈ 1.966 đ
0 USD
N/A
Tổng: 46.802.479
24.981 USD
34.09% N/A
2981
143 Biểu tượng logo của Space Dollar Space Dollar
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPAD *
0,0050455831 USD
≈ 118 đ
0 USD
N/A
1.169 USD
380.03% N/A
3345
144 Biểu tượng logo của Basiscoin Cash Basiscoin Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCC *
0,1187421953 USD
≈ 2.766 đ
0 USD
N/A
5.471 USD
-5.78% N/A
3200
145 Biểu tượng logo của Upper Pound Upper Pound
09/2020 / Ethereum Blockchain
GBPU *
1,37 USD
≈ 31.995 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
93.684 USD
0.01% N/A
2777
146 Biểu tượng logo của BiFi BiFi
12/2020 / Ethereum Blockchain
BIFI *
0,0164234314 USD
≈ 383 đ
985.406 USD
60.000.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
398.803 USD
19.13% N/A
1321
147 Biểu tượng logo của Basiscoin Share Basiscoin Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
BCS *
0,3034923038 USD
≈ 7.070 đ
0 USD
N/A
55.987 USD
1.52% N/A
2855
148 Biểu tượng logo của Rootkit Finance Rootkit Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROOT *
2.815 USD
≈ 65.565.970 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000
74.549 USD
13.56% N/A
2809
149 Biểu tượng logo của Utopia Genesis Foundation Utopia Genesis Foundation
12/2020 / Ethereum Blockchain
UOP *
0,3190746391 USD
≈ 7.433 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
19.775 USD
7.43% N/A
3007
150 Biểu tượng logo của Smart MFG Smart MFG
04/2018 / Ethereum Blockchain
MFG *
0,0141366139 USD
≈ 329 đ
4.173.601 USD
295.233.456
18.987 USD
12.45% N/A
884
151 Biểu tượng logo của DigiCol DigiCol
12/2020 / Ethereum Blockchain
DGCL *
0,0618263987 USD
≈ 1.440 đ
0 USD
N/A
Tổng: 165.000.000
612.049 USD
-19.09% N/A
2518
152 Biểu tượng logo của OVR OVR
12/2020 / Ethereum Blockchain
OVR *
0,0651683979 USD
≈ 1.518 đ
0 USD
N/A
Tổng: 95.000.000
116.312 USD
-15.35% N/A
2742
153 Biểu tượng logo của Keep3r BSC Network Keep3r BSC Network
12/2020 / Binance Smart Chain
KP3RB *
1,23 USD
≈ 28.663 đ
0 USD
N/A
103.571 USD
21.60% N/A
2759
154 Biểu tượng logo của IDL Token IDL Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
IDL *
10,39 USD
≈ 241.965 đ
0 USD
N/A
17.359 USD
47.21% N/A
3028
155 Biểu tượng logo của Mithril Share Mithril Share
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
180,40 USD
≈ 4.202.445 đ
0 USD
N/A
11.873.951 USD
248.39% N/A
2332
156 Biểu tượng logo của Wifi Coin Wifi Coin
12/2020 / Ethereum Blockchain
WIFI *
0,5465201415 USD
≈ 12.731 đ
0 USD
N/A
1.602.149 USD
6.82% N/A
2439
157 Biểu tượng logo của LinkBased LinkBased
12/2020 / Ethereum Blockchain
LBD *
1,99 USD
≈ 46.265 đ
0 USD
N/A
1.338 USD
10.53% N/A
3326
158 Biểu tượng logo của MITH Cash MITH Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIC *
0,8780092410 USD
≈ 20.453 đ
0 USD
N/A
6.534.851 USD
50.69% N/A
2352
159 Biểu tượng logo của WAXE WAXE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WAXE *
44,41 USD
≈ 1.034.481 đ
0 USD
N/A
7.905 USD
13.87% N/A
3152
160 Biểu tượng logo của SmartKey SmartKey
12/2020 / Ethereum Blockchain
SKEY *
0,3903195277 USD
≈ 9.092 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.866.598 USD
9.57% N/A
2394
161 Biểu tượng logo của CryptoKek CryptoKek
12/2020 / Ethereum Blockchain
KEK *
0,0118620302 USD
≈ 276 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.342 USD
-5.27% N/A
2946
162 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,0173684333 USD
≈ 405 đ
52.569.419 USD
3.026.721.973
17.226.411 USD
-1.10% N/A
286
163 Biểu tượng logo của Fire Protocol Fire Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
FIRE *
0,2657756970 USD
≈ 6.191 đ
0 USD
N/A
290.274 USD
8.44% N/A
2601
164 Biểu tượng logo của Tornado Tornado
12/2020 / Ethereum Blockchain
TCORE *
68,59 USD
≈ 1.597.767 đ
411.530 USD
6.000 (86%)
Tổng: 7.000
931.764 USD
5.89% N/A
1582
165 Biểu tượng logo của Bitpower Bitpower
12/2020 / Ethereum Blockchain
BPP *
0,0176466496 USD
≈ 411 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.121 USD
17.67% N/A
3000
166 Biểu tượng logo của Farmland Protocol Farmland Protocol
11/2020
FAR
0,3659275182 USD
≈ 8.524 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
213.454 USD
3.80% N/A
2640
167 Biểu tượng logo của DeFiSocial Gaming DeFiSocial Gaming
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFSOCIAL *
121,34 USD
≈ 2.826.638 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000
111.363 USD
-6.46% N/A
2749
168 Biểu tượng logo của Australian Dollar Token Australian Dollar Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
AUDT *
0,7703677009 USD
≈ 17.946 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
9.526.664 USD
0.59% N/A
2365
169 Biểu tượng logo của Unique One Unique One
12/2020 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,1779756542 USD
≈ 4.146 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.776 USD
24.60% N/A
3192
170 Biểu tượng logo của DRC mobility DRC mobility
12/2020 / Ethereum Blockchain
DRC *
0,1749509846 USD
≈ 4.075 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
108.550 USD
-3.06% N/A
2754
171 Biểu tượng logo của Codex Codex
10/2019
CDEX
0,0000148765 USD
≈ 0 đ
0 USD
N/A
6 USD
2.57% N/A
3616
172 Biểu tượng logo của Themis Themis
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIS *
0,6627248371 USD
≈ 15.438 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
638.003 USD
1.71% N/A
2516
173 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
3.387 USD
≈ 78.900.601 đ
0 USD
N/A
5.107.325 USD
-4.83% N/A
2363
174 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020
FXS
25,72 USD
≈ 599.256 đ
58.315.799 USD
2.266.921
4.113.954 USD
2.47% N/A
279
175 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
≈ 23.379 đ
131.159.743 USD
130.690.430
16.835.644 USD
-0.31% N/A
232
176 Biểu tượng logo của YIELD App YIELD App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,2065533367 USD
≈ 4.812 đ
6.753.258 USD
32.694.984 (11%)
Tổng: 300.000.000
1.672.426 USD
12.33% N/A
725
177 Biểu tượng logo của TICOEX Token TICOEX Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
TICO *
0,0151421852 USD
≈ 353 đ
0 USD
N/A
0 USD
4.70% N/A
3729
178 Biểu tượng logo của Dymmax Dymmax
12/2020 / Ethereum Blockchain
DMX *
1,28 USD
≈ 29.745 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
24.092 USD
-0.11% N/A
2985
179 Biểu tượng logo của Fisco Coin Fisco Coin
08/2020 / Ethereum Blockchain
FSCC *
0,9316964638 USD
≈ 21.704 đ
0 USD
N/A
988.412 USD
3.31% N/A
2473
180 Biểu tượng logo của nHBTC nHBTC
12/2020 / Ethereum Blockchain
N0001 *
1,02 USD
≈ 23.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.031.850
1.177.388 USD
-7.22% N/A
2454
181 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
1,98 USD
≈ 46.165 đ
143.012.423 USD
72.164.169
129.470.662 USD
12.02% N/A
112
182 Biểu tượng logo của TokenSwap TokenSwap
12/2020 / Ethereum Blockchain
TOP *
0,2439545786 USD
≈ 5.683 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
39.983 USD
-32.98% N/A
2911
183 Biểu tượng logo của Diffract Finance Diffract Finance
12/2020 / Ethereum Blockchain
DFR *
0,0733266315 USD
≈ 1.708 đ
0 USD
N/A
Tổng: 830.000
342 USD
13.63% N/A
3442
184 Biểu tượng logo của Bankcoin Bankcoin
12/2020
BANK
0,0097391308 USD
≈ 227 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
275.828 USD
22.81% N/A
2609
185 Biểu tượng logo của CryptoBank CryptoBank
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBANK *
2,89 USD
≈ 67.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
73.912 USD
2.32% N/A
2811
186 Biểu tượng logo của TOM Finance TOM Finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
TOM *
425,43 USD
≈ 9.910.383 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000
242.544 USD
-6.36% N/A
2624
187 Biểu tượng logo của Maxonrow Maxonrow
08/2020
MXW
0,0198126545 USD
≈ 462 đ
0 USD
N/A
178.580 USD
1.00% N/A
2663
188 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
2,81 USD
≈ 65.474 đ
7.894.184 USD
2.808.660
16.940 USD
7.56% N/A
689
189 Biểu tượng logo của ROCKI ROCKI
12/2020 / Ethereum Blockchain
ROCKS *
0,0761812954 USD
≈ 1.775 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
7.150 USD
24.76% N/A
3159
190 Biểu tượng logo của Dynamic Set Dollar Dynamic Set Dollar
12/2020 / Ethereum Blockchain
DSD *
0,7059976363 USD
≈ 16.446 đ
0 USD
N/A
3.569.918 USD
2.58% N/A
2379
191 Biểu tượng logo của Coinwaycoin Coinwaycoin
10/2020 / Ethereum Blockchain
CAN *
1,01 USD
≈ 23.596 đ
0 USD
N/A
Tổng: 800.000.000
5.982 USD
1.29% N/A
3198
192 Biểu tượng logo của Validity Validity
01/2016
VAL
0,7306668191 USD
≈ 17.021 đ
3.067.587 USD
4.198.338 (47%)
Tổng: 9.000.000
10.765 USD
-1.73% N/A
992
193 Biểu tượng logo của unilock.network unilock.network
12/2020 / Ethereum Blockchain
UNL *
353,23 USD
≈ 8.228.564 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500
118.438 USD
-3.95% N/A
2739
194 Biểu tượng logo của Wabi Wabi
12/2017 / Ethereum Blockchain
WABI *
0,0951143726 USD
≈ 2.216 đ
8.769.545 USD
92.199.999 (92%)
Tổng: 100.000.000
702.477 USD
2.38% N/A
658
195 Biểu tượng logo của Astosch Astosch
12/2020 / Ethereum Blockchain
ATC *
0,2665290049 USD
≈ 6.209 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
2.497.233 USD
66.46% N/A
2409
196 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
2,43 USD
≈ 56.593 đ
19.101.276 USD
7.862.476 (4%)
Tổng: 200.000.000
17.818.320 USD
3.89% N/A
468
197 Biểu tượng logo của DerivaDEX DerivaDEX
09/2020
DDX
5,82 USD
≈ 135.486 đ
0 USD
N/A
153.758 USD
5.87% N/A
2679
198 Biểu tượng logo của 3XT TOKEN 3XT TOKEN
12/2020 / Ethereum Blockchain
3XT *
183,65 USD
≈ 4.278.226 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000
179.684 USD
-79.86% N/A
2662
199 Biểu tượng logo của CEZO CEZO
/ Ethereum Blockchain
CEZ *
0,3849851357 USD
≈ 8.968 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.900.000.000
548.706.319 USD
4659800.91% N/A
2414
200 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
1.198 USD
≈ 27.904.472 đ
35.133.641 USD
29.330
498.956 USD
13.21% N/A
341

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.