Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
26253 $
0.03%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
1590 $
0.14%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
0,9998 $
0.01%
Tỷ giá BNB BNB BNB
212,25 $
0.04%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0,5008 $
0.06%
Tỷ giá USD Coin USDC USDC
1,00 $
0.01%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1,00 $
-0.01%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
0,2456 $
-0.10%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,0608 $
0.08%
Tỷ giá Solana SOL SOL
19,37 $
0.19%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,0848 $
-0.06%
Tỷ giá Toncoin TON TON
2,15 $
0.09%
Tỷ giá Dai DAI DAI
0,9999 $
0.01%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
4,04 $
0.13%
Tỷ giá Polygon MATIC MATIC
0,5205 $
0.15%
Tỷ giá Litecoin LTC LTC
64,36 $
0.02%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
0.03%
Tỷ giá Wrapped Bitcoin WBTC WBTC
26250 $
0.02%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
213,28 $
0.14%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
7,41 $
0.04%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Phân tích gần đây cho thấy các công cụ giữ ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện mức thấp của thị trường Bitcoin

Phân tích gần đây cho thấy các công cụ giữ ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện mức thấp của thị trường Bitcoin

19/09/2023 05:39 read11
Phân tích gần đây cho thấy các công cụ giữ ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện mức thấp của thị trường Bitcoin

Chụp nhanh

Phân tích gần đây đã làm sáng tỏ một khía cạnh hấp dẫn của chu kỳ thị trường Bitcoin. d Hành vi của nhóm này dường như đóng một vai trò quan trọng trong việc biểu thị mức đáy cục bộ trong chu kỳ thị trường Bitcoin, bằng chứng là một cuộc test toàn diện trong 5 năm qua.

Khi nhóm này giữ một khoản lợi nhuận tối thiểu – hoặc ngược lại, duy trì các khoản lỗ lớn chưa thực hiện được – nó luôn tương quan với mức đáy cục bộ trong chu kỳ thị trường. Mô hình hấp dẫn này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và sức mạnh biểu thị của các công cụ giữ ngắn hạn trên thị trường Bitcoin. Động lực này ngụ ý rằng việc theo dõi mô hình lãi và lỗ của nhóm này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để dự đoán những bước chuyển đáng kể trong chu kỳ thị trường Bitcoin.

Supply in profit by STHs: (Source: Glassnode)Cung cấp lợi nhuận theo STH: (Nguồn: GlassNode)

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: