Kết quả tìm kiếm "tezos"

Có phải bạn muốn tìm đồng tiền Tezos (XTZ) ?

Logo Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào?
Biểu tượng, ký hiệu của Tezos Tezos XTZ
1,27148962246 USD
≈ 28.863 đ
839.658.195 USD
660.373.612
35.126.882 USD
-1.30% Không

Tin tức liên quan đến "tezos"

Trang: 1