Kết quả tìm kiếm "tezos"

Có phải bạn muốn tìm đồng tiền Tezos (XTZ) ?

Logo Tên gọi Ký hiệu Giá trị 1 coin Vốn hóa thị trường Số lượng Khối lượng giao dịch Biến động (24h) Đào?
Biểu tượng, ký hiệu của Tezos Tezos XTZ
2,89340101661 USD
≈ 65.680 đ
2.130.086.971 USD
736.187.953
258.502.398 USD
8.35% Không

Tin tức liên quan đến "tezos"

Trang: 1