1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng giá 338 đồng tiền điện tử có thể đào được
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3569) - Tron10 (13) - BNB (2545) - BNB Smart Chain (BEP20) (2524) - Wanchain (3) - Cronos (39) - Solana (240) - TRON (74) - Avalanche C-Chain (133) - Polygon (311) - Xinfin Network (10) - Tron20 (61) - Fantom (78) - Klaytn (67) - XRP Ledger (17) - IoTex (4) - Chiliz (48) - Avalanche (136) - Neo (8) - Terra Classic (6) - EOS (13) - TomoChain (2) - Harmony (14) - Bitgert (3) - Cardano (46) - Arbitrum (179) - Dogechain (5) - Cosmos (27) - Waves (7) - Secret (1) - VeChain (2) - Stellar (11) - OKExChain (4) - ONT (1) - Algorand (19) - Aurora (2) - Fuse (3) - Oasis Network (3) - Celo (14) - KCC (4) - HTMLCOIN (1) - Zilliqa (7) - Terra (8) - Polkadot (1) - Near (10) - HECO (20) - Gnosis Chain (5) - zkSync Era (30) - Theta Network (5) - Optimism (17) - Avalanche DFK (3) - Moonbeam (10) - Moonriver (6) - XDC Network (1) - Arbitrum Nova (2) - Bitcoin Cash (1) - Tezos (10) - Fusion Network (1) - Elrond (25) - Astar (4) - Velas (1) - Canto (2) - Stacks (2) - Sora (3) - Ethereum Classic (1) - Bitcichain (33) - Hedera Hashgraph (10) - NEM (1) - Metis Andromeda (9) - Everscale (4) - KardiaChain (2) - XRP (17) - RSK RBTC (2) - Step (2) - Elastos (1) - Songbird Network (3) - Conflux (6) - Pulsechain (21) - zkSync (30) - Telos (2) - Aptos (17) - Osmosis (2) - TON (16) - Core (23) - SX Network (1) - Base (24) - Radix (1) - Klever (1) - Sui Network (13) - Kava (4) - Wemix (2) - NULS (1) - Ordinals-BRC20 (41) - SUI (13) - EOS EVM (1) - Mantle (3) - Polygon zkEVM (2) - ICON (1) - Neon EVM (1) - Linea (1) - Shibarium (2) - ICP (1) - Kujira (1) -

06/12/2023 08:41

Bảng giá 338 đồng tiền điện tử có thể đào được

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Bitcoin Bitcoin
07/2010
BTC
44.081 USD
1.076.890.229 đ
862.310.043.284 USD
19.562.100 (93%)
Tổng: 21.000.000
36.312.154.535 USD
5.00% 17%
1
2 Biểu tượng logo của Dogecoin Dogecoin
12/2013
DOGE
0,0942468535 USD
2.302 đ
13.393.800.763 USD
142.114.036.384
1.094.480.332 USD
2.51% 16%
9
3 Biểu tượng logo của Litecoin Litecoin
04/2013
LTC
74,29 USD
1.814.934 đ
5.493.709.570 USD
73.948.327 (88%)
Tổng: 84.000.000
409.610.732 USD
2.02% 7%
17
4 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash Bitcoin Cash
07/2017
BCH
251,54 USD
6.145.081 đ
4.924.493.058 USD
19.577.506 (93%)
Tổng: 21.000.000
312.504.532 USD
0.12% 13%
19
5 Biểu tượng logo của Monero Monero
05/2014
XMR
171,48 USD
4.189.144 đ
3.149.514.551 USD
18.367.153
100.779.761 USD
0.61% 2%
25
6 Biểu tượng logo của Kaspa Kaspa
06/2022
KAS
0,14 USD
3.434 đ
3.065.463.033 USD
21.807.832.828 (76%)
Tổng: 28.700.000.000
50.845.700 USD
-3.23% 6%
26
7 Biểu tượng logo của Ethereum Classic Ethereum Classic
07/2016
ETC
20,26 USD
494.981 đ
2.925.218.680 USD
144.375.346 (69%)
Tổng: 210.700.000
311.832.176 USD
1.57% 8%
27
8 Biểu tượng logo của Filecoin Filecoin
12/2017
FIL
4,79 USD
116.966 đ
2.278.368.432 USD
475.869.522 (24%)
Tổng: 1.961.047.422
198.594.117 USD
1.31% 6%
31
9 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,17 USD
28.511 đ
1.661.463.239 USD
1.423.660.037 (78%)
Tổng: 1.818.000.000
719.488.850 USD
-0.84% 61%
40
10 Biểu tượng logo của Bitcoin SV Bitcoin SV
11/2018
BSV
52,45 USD
1.281.453 đ
1.026.573.149 USD
19.570.894 (93%)
Tổng: 21.000.000
64.513.860 USD
0.23% 14%
60
11 Biểu tượng logo của Conflux Conflux
11/2020
CFX
0,21 USD
5.164 đ
750.235.343 USD
3.549.093.018 (67%)
Tổng: 5.278.164.274
154.019.226 USD
-4.31% 38%
73
12 Biểu tượng logo của Zcash Zcash
10/2016
ZEC
31,68 USD
773.850 đ
517.217.849 USD
16.328.269 (78%)
Tổng: 21.000.000
83.046.798 USD
0.13% 9%
95
13 Biểu tượng logo của Helium Helium
06/2020
HNT
3,01 USD
73.611 đ
433.694.591 USD
143.934.821 (65%)
Tổng: 223.000.000
4.210.706 USD
5.90% 9%
109
14 Biểu tượng logo của Zilliqa Zilliqa
01/2018
ZIL
0,0233566806 USD
571 đ
405.757.001 USD
17.372.203.179 (83%)
Tổng: 21.000.000.000
45.881.655 USD
3.57% 12%
116
15 Biểu tượng logo của Dash Dash
02/2014
DASH
32,57 USD
795.792 đ
376.855.787 USD
11.569.085 (61%)
Tổng: 18.900.000
60.281.207 USD
0.46% 9%
123
16 Biểu tượng logo của Siacoin Siacoin
08/2015
SC
0,0064010576 USD
156 đ
356.862.609 USD
55.750.569.825 (100%)
Tổng: 55.905.135.000
73.446.741 USD
3.16% 42%
128
17 Biểu tượng logo của Ravencoin Ravencoin
03/2018
RVN
0,0220296971 USD
538 đ
292.208.680 USD
13.264.307.649 (63%)
Tổng: 21.000.000.000
60.462.343 USD
6.31% 14%
148
18 Biểu tượng logo của Bitcoin Gold Bitcoin Gold
10/2017
BTG
16,61 USD
405.896 đ
290.987.594 USD
17.513.924 (83%)
Tổng: 21.000.000
20.556.283 USD
-4.84% 10%
149
19 Biểu tượng logo của Decred Decred
02/2016
DCR
14,41 USD
351.921 đ
225.994.424 USD
15.688.306
1.303.613 USD
0.36% 3%
167
20 Biểu tượng logo của Flux Flux
08/2018
FLUX
0,62 USD
15.183 đ
210.406.104 USD
338.552.332 (77%)
Tổng: 440.000.000
40.426.706 USD
19.95% 15%
174
21 Biểu tượng logo của Tellor Tellor
11/2019 / Ethereum Blockchain
TRB *
78,56 USD
1.919.249 đ
197.288.290 USD
2.511.270 (98%)
Tổng: 2.560.061
21.601.906 USD
-0.62% 1%
179
22 Biểu tượng logo của Kadena Kadena
05/2020
KDA
0,75 USD
18.232 đ
190.425.529 USD
255.156.296 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
20.113.093 USD
13.89% 21%
183
23 Biểu tượng logo của Horizen Horizen
06/2017
ZEN
11,17 USD
272.855 đ
161.005.835 USD
14.415.638 (69%)
Tổng: 21.000.000
15.241.881 USD
-2.48% 12%
190
24 Biểu tượng logo của TrexBitcoinXT TrexBitcoinXT
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.599.824 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
40.840 USD
-0.10% -90%
249
25 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,0034282244 USD
84 đ
147.705.281 USD
43.085.067.625 (98%)
Tổng: 43.756.914.272
4.298.934 USD
0.77% 5%
256
26 Biểu tượng logo của Trexcoin Trexcoin
04/2020
TREX
0,13 USD
3.072 đ
126.613.172 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
29.378 USD
-0.32% -90%
257
27 Biểu tượng logo của Cannation Cannation
05/2017
CNNC
49,45 USD
1.208.075 đ
122.483.523 USD
2.476.893
21.596 USD
-0.73% -1%
259
28 Biểu tượng logo của DigiByte DigiByte
02/2014
DGB
0,0084881791 USD
207 đ
141.564.261 USD
16.677.812.755 (79%)
Tổng: 21.000.000.000
4.393.356 USD
3.15% 13%
265
29 Biểu tượng logo của Rootstock Smart Bitcoin Rootstock Smart Bitcoin
12/2018
RBTC
43.863 USD
1.071.577.298 đ
140.874.889 USD
3.212 (0%)
Tổng: 20.999.764
0 USD
4.76% 16%
267
30 Biểu tượng logo của Cannation Bitcoin Palladium Cannation Bitcoin Palladium
05/2017
CNNC
48,57 USD
1.186.621 đ
120.308.367 USD
2.476.893
28.086 USD
-1.15% -3%
268
31 Biểu tượng logo của VerusCoin VerusCoin
06/2020
VRSC
1,88 USD
45.937 đ
140.842.926 USD
74.902.642 (90%)
Tổng: 83.540.184
30.999 USD
17.82% 30%
269
32 Biểu tượng logo của Bitcoin Palladium Bitcoin Palladium
05/2017
BTCP
48,87 USD
1.193.839 đ
121.040.141 USD
2.476.893
24.572 USD
-1.04% 0%
291
33 Biểu tượng logo của LiteCoin Ultra LiteCoin Ultra
08/2017
LTCU
94,85 USD
2.317.182 đ
97.818.664 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
22.453 USD
-7.58% -7%
312
34 Biểu tượng logo của Syscoin Syscoin
08/2014
SYS
0,14 USD
3.526 đ
106.564.177 USD
738.408.671
7.432.148 USD
1.26% 4%
316
35 Biểu tượng logo của Bitcoin Dominica Bitcoin Dominica
08/2017
BTCD
100,63 USD
2.458.344 đ
103.777.759 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
10.224 USD
-1.33% -2%
323
36 Biểu tượng logo của Ergo Ergo
06/2017
ERG
1,44 USD
35.278 đ
103.655.334 USD
71.780.751 (73%)
Tổng: 97.739.924
609.160 USD
0.68% 20%
325
37 Biểu tượng logo của Lite Bitcoin Dominica Lite Bitcoin Dominica
08/2017
LTCU
91,49 USD
2.235.211 đ
94.358.296 USD
1.031.300 (12%)
Tổng: 8.531.300
8.891 USD
-9.00% -12%
325
38 Biểu tượng logo của BitcoinXT BitcoinXT
04/2020
BTCXT
0,0996177427 USD
2.434 đ
100.300.080 USD
1.006.849.553 (10%)
Tổng: 10.006.849.553
23.886 USD
-1.32% -0%
335
39 Biểu tượng logo của NKN NKN
05/2018
NKN
0,12 USD
2.893 đ
89.398.942 USD
754.831.362 (75%)
Tổng: 1.000.000.000
11.681.418 USD
3.67% 11%
359
40 Biểu tượng logo của Dynex Dynex
12/2022
DNX
0,98 USD
24.010 đ
76.765.739 USD
78.109.902 (71%)
Tổng: 110.000.000
2.168.334 USD
3.78% -1%
391
41 Biểu tượng logo của Cortex Cortex
04/2018
CTXC
0,31 USD
7.576 đ
67.290.440 USD
216.986.463 (72%)
Tổng: 299.792.458
11.554.173 USD
-3.37% -29%
416
42 Biểu tượng logo của Verge Verge
10/2014
XVG
0,0038313107 USD
94 đ
63.300.728 USD
16.521.951.238
3.488.805 USD
2.34% 10%
429
43 Biểu tượng logo của Dero Dero
04/2018
DERO
3,48 USD
84.957 đ
49.081.293 USD
14.113.668 (67%)
Tổng: 21.000.000
42.179 USD
1.62% -3%
490
44 Biểu tượng logo của Groestlcoin Groestlcoin
04/2014
GRS
0,58 USD
14.168 đ
48.687.348 USD
83.953.449 (80%)
Tổng: 105.000.000
4.874.351 USD
3.13% -1%
492
45 Biểu tượng logo của Pirate Chain Pirate Chain
05/2019
ARRR
0,21 USD
5.251 đ
42.171.306 USD
196.213.798 (98%)
Tổng: 200.000.000
65.291 USD
5.73% 15%
522
46 Biểu tượng logo của Komodo Komodo
02/2017
KMD
0,27 USD
6.648 đ
36.997.229 USD
135.953.876 (68%)
Tổng: 200.000.000
743.080 USD
0.71% 4%
550
47 Biểu tượng logo của Electroneum Electroneum
11/2017
ETN
0,0020332624 USD
50 đ
36.518.204 USD
17.960.398.668 (86%)
Tổng: 21.000.000.000
540.569 USD
19.73% 15%
556
48 Biểu tượng logo của Zano Zano
01/2020
ZANO
2,86 USD
69.988 đ
34.332.731 USD
11.984.189 (86%)
Tổng: 14.013.689
47.295 USD
-8.67% 5%
576
49 Biểu tượng logo của Alephium Alephium
11/2021
ALPH
0,56 USD
13.659 đ
32.939.619 USD
58.915.648 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
491.422 USD
-7.09% 2%
587
50 Biểu tượng logo của Nexa Nexa
02/2023
NEXA
0,0000132984 USD
0,3249 đ
29.938.627 USD
2.251.290.000.000 (11%)
Tổng: 21.000.000.000.000
1.867.936 USD
-2.86% -14%
615
51 Biểu tượng logo của Firo Firo
10/2016
FIRO
2,07 USD
50.620 đ
27.144.302 USD
13.100.381 (61%)
Tổng: 21.400.000
1.590.346 USD
4.33% 12%
637
52 Biểu tượng logo của MonaCoin MonaCoin
03/2014
MONA
0,40 USD
9.828 đ
26.442.024 USD
65.729.675 (63%)
Tổng: 105.120.000
79.560 USD
1.01% 2%
647
53 Biểu tượng logo của Elastos Elastos
01/2018
ELA
1,25 USD
30.490 đ
25.394.036 USD
20.346.868 (72%)
Tổng: 28.220.000
411.084 USD
-0.92% -1%
661
54 Biểu tượng logo của Aleph.im Aleph.im
07/2020 / Ethereum Blockchain
ALEPH *
0,10 USD
2.453 đ
24.818.529 USD
247.220.482 (49%)
Tổng: 500.000.000
1.123.775 USD
-0.88% 22%
668
55 Biểu tượng logo của NULS NULS
10/2017
NULS
0,23 USD
5.732 đ
24.621.490 USD
104.935.370 (50%)
Tổng: 210.000.000
1.305.976 USD
1.23% 5%
669
56 Biểu tượng logo của Beam Beam
01/2019
BEAM
0,16 USD
3.802 đ
23.059.152 USD
148.152.520 (56%)
Tổng: 262.800.000
2.649.369 USD
-20.82% 203%
682
57 Biểu tượng logo của Namecoin Namecoin
04/2013
NMC
1,26 USD
30.764 đ
18.556.829 USD
14.736.400
8.617 USD
2.87% 7%
737
58 Biểu tượng logo của Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond
11/2017
BCD
0,0962102081 USD
2.350 đ
17.942.521 USD
186.492.898 (89%)
Tổng: 210.000.000
51.645 USD
-7.77% 27%
747
59 Biểu tượng logo của Bytom Bytom
08/2017
BTM
0,0094513222 USD
231 đ
17.030.126 USD
1.801.877.588 (86%)
Tổng: 2.100.000.000
789.902 USD
-2.56% -9%
758
60 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,0596456706 USD
1.457 đ
14.854.102 USD
249.039.056 (27%)
Tổng: 924.984.056
463.293 USD
1.44% 11%
794
61 Biểu tượng logo của Zenon Zenon
06/2019
ZNN
2,35 USD
57.307 đ
14.850.385 USD
6.330.750 (89%)
Tổng: 7.102.886
106.545 USD
-4.23% -30%
796
62 Biểu tượng logo của Energi Energi
08/2018
NRG
0,21 USD
5.175 đ
14.754.459 USD
69.655.810
447.272 USD
44.50% 241%
798
63 Biểu tượng logo của Nimiq Nimiq
07/2018
NIM
0,0012718314 USD
31 đ
13.288.129 USD
10.448.026.768 (50%)
Tổng: 21.000.000.000
505.887 USD
5.76% 21%
824
64 Biểu tượng logo của Divi Divi
10/2018
DIVI
0,0035518513 USD
87 đ
13.045.783 USD
3.672.953.158
311.706 USD
9.73% 3%
827
65 Biểu tượng logo của Matrix AI Network Matrix AI Network
01/2018
MAN
0,0256018506 USD
625 đ
11.141.921 USD
435.199.842 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
324.784 USD
-4.45% -6%
870
66 Biểu tượng logo của Dimecoin Dimecoin
01/2014
DIME
0,0000229443 USD
0,5605 đ
10.975.016 USD
478.333.438.962 (86%)
Tổng: 555.998.059.584
0 USD
2.33% 12%
875
67 Biểu tượng logo của Observer Observer
01/2019 / Klaytn Blockchain
OBSR *
0,0016148514 USD
39 đ
9.539.058 USD
5.907.080.871 (42%)
Tổng: 14.000.000.000
55.679 USD
18.22% 5%
915
68 Biểu tượng logo của Peercoin Peercoin
04/2013
PPC
0,32 USD
7.868 đ
9.185.054 USD
28.519.587
9.042 USD
18.38% 24%
929
69 Biểu tượng logo của Æternity Æternity
06/2017
AE
0,0232364694 USD
568 đ
8.699.248 USD
374.379.066 (70%)
Tổng: 536.306.702
568.743 USD
-5.68% 10%
944
70 Biểu tượng logo của Bytecoin Bytecoin
06/2014
BCN
0,0000437676 USD
1,0692 đ
8.056.162 USD
184.066.828.814 (100%)
Tổng: 184.470.000.000
37.989 USD
2.31% 8%
962
71 Biểu tượng logo của Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger
06/2017
QRL
0,10 USD
2.530 đ
7.036.643 USD
67.937.170 (65%)
Tổng: 105.000.000
5.845 USD
1.44% 6%
993
72 Biểu tượng logo của ScPrime ScPrime
02/2020
SCP
0,14 USD
3.474 đ
6.840.319 USD
48.096.625 (88%)
Tổng: 54.780.236
3.268 USD
10.07% 39%
999
73 Biểu tượng logo của Epic Cash Epic Cash
04/2020
EPIC
0,38 USD
9.379 đ
6.540.996 USD
17.037.978 (81%)
Tổng: 21.000.000
11.863 USD
-0.71% -0%
1010
74 Biểu tượng logo của Bitcoin Atom Bitcoin Atom
01/2018
BCA
0,29 USD
7.200 đ
5.428.176 USD
18.418.931 (88%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
21.08% -44%
1055
75 Biểu tượng logo của HyperCash HyperCash
08/2017
HC
0,11 USD
2.738 đ
5.051.802 USD
45.071.909 (54%)
Tổng: 84.000.000
606.357 USD
5.75% 20%
1070
76 Biểu tượng logo của Grin Grin
01/2019
GRIN
0,0498095834 USD
1.217 đ
4.891.942 USD
98.212.860
1.586.907 USD
-3.29% 40%
1083
77 Biểu tượng logo của Zynecoin Zynecoin
07/2020
ZYN
0,0936857042 USD
2.289 đ
3.967.691 USD
42.351.083 (43%)
Tổng: 97.453.500
12.260 USD
0.11% 19%
1136
78 Biểu tượng logo của Crypton Crypton
09/2020
CRP
0,34 USD
8.408 đ
3.142.776 USD
9.131.933
538.674 USD
-0.03% -0%
1195
79 Biểu tượng logo của Litecoin Cash Litecoin Cash
02/2018
LCC
0,0038569752 USD
94 đ
3.066.084 USD
794.945.184 (95%)
Tổng: 840.000.000
1.001 USD
-11.64% 4%
1200
80 Biểu tượng logo của OTOCASH OTOCASH
04/2019
OTO
0,0800121962 USD
1.955 đ
2.946.097 USD
36.820.604 (96%)
Tổng: 38.307.413
0 USD
0.03% -0%
1220
81 Biểu tượng logo của FIBOS FIBOS
08/2019
FO
0,0026976102 USD
66 đ
2.890.741 USD
1.071.593.128 (100%)
Tổng: 1.075.771.761
1.607 USD
5.76% -10%
1226
82 Biểu tượng logo của TENT TENT
07/2018
TENT
0,070148842 USD
1.714 đ
2.712.283 USD
38.664.688 (46%)
Tổng: 84.096.000
0 USD
2.91% 13%
1238
83 Biểu tượng logo của Vertcoin Vertcoin
01/2014
VTC
0,035597943 USD
870 đ
2.428.489 USD
68.219.935 (81%)
Tổng: 84.000.000
14.320 USD
4.55% 46%
1260
84 Biểu tượng logo của suterusu suterusu
11/2019 / Ethereum Blockchain
SUTER *
0,0005833261 USD
14,2507 đ
2.248.746 USD
3.855.040.000 (39%)
Tổng: 10.000.000.000
48.850 USD
-0.33% 33%
1278
85 Biểu tượng logo của Callisto Network Callisto Network
05/2018
CLO
0,0006940298 USD
16,9551 đ
2.154.805 USD
3.104.773.221
28.533 USD
-4.55% 5%
1289
86 Biểu tượng logo của LBRY Credits LBRY Credits
07/2016
LBC
0,0032688038 USD
80 đ
2.138.573 USD
654.237.215 (60%)
Tổng: 1.083.202.000
41.054 USD
4.31% 44%
1293
87 Biểu tượng logo của BitcoinZ BitcoinZ
10/2017
BTCZ
0,0001685795 USD
4,1184 đ
2.124.835 USD
12.604.351.724 (60%)
Tổng: 21.000.000.000
104.452 USD
16.27% 10%
1295
88 Biểu tượng logo của ILCOIN ILCOIN
11/2018
ILC
0,0016790287 USD
41 đ
1.810.357 USD
1.078.216.862 (43%)
Tổng: 2.500.000.000
2.702 USD
1.11% 11%
1335
89 Biểu tượng logo của Primecoin Primecoin
07/2013
XPM
0,0343591886 USD
839 đ
1.633.435 USD
47.539.984
896 USD
2.22% 13%
1361
90 Biểu tượng logo của GlobalBoost-Y GlobalBoost-Y
10/2014
BSTY
0,0791679387 USD
1.934 đ
1.421.110 USD
17.950.579 (85%)
Tổng: 21.000.000
11.692 USD
14.44% 79%
1400
91 Biểu tượng logo của MintMe.com Coin MintMe.com Coin
09/2018
MINTME
0,0076238493 USD
186 đ
1.414.911 USD
185.590.144 (35%)
Tổng: 535.590.146
75 USD
6.12% 35%
1401
92 Biểu tượng logo của Dingocoin Dingocoin
12/2021
DINGO
0,000012768 USD
0,3119 đ
1.352.709 USD
105.945.268.750
13.389 USD
7.46% 25%
1411
93 Biểu tượng logo của PAC Protocol PAC Protocol
11/2015
PAC
0,0000723988 USD
1,7687 đ
1.262.824 USD
17.442.599.179 (35%)
Tổng: 50.000.000.000
35.613 USD
3.24% 17%
1429
94 Biểu tượng logo của Garlicoin Garlicoin
01/2018
GRLC
0,0180892837 USD
442 đ
1.233.833 USD
68.207.951 (99%)
Tổng: 69.000.000
18 USD
7.74% 2%
1433
95 Biểu tượng logo của PUTinCoin PUTinCoin
07/2016
PUT
0,0010146267 USD
25 đ
1.206.138 USD
1.188.750.832 (1%)
Tổng: 90.000.000.000
0 USD
-7.02% 3%
1439
96 Biểu tượng logo của ADAMANT Messenger ADAMANT Messenger
01/2019
ADM
0,0131019922 USD
320 đ
1.198.658 USD
91.486.700 (46%)
Tổng: 200.000.000
242.546 USD
-10.86% 27%
1442
97 Biểu tượng logo của 0xBitcoin 0xBitcoin
06/2018 / Ethereum Blockchain
0xBTC *
0,12 USD
2.933 đ
1.165.383 USD
9.706.750 (46%)
Tổng: 20.999.810
180.930 USD
-7.16% -9%
1448
98 Biểu tượng logo của FedoraCoin FedoraCoin
12/2013
TIPS
0,000005077 USD
0,1240 đ
1.077.700 USD
212.269.865.434 (44%)
Tổng: 482.759.907.611
36.409 USD
-4.84% 6%
1457
99 Biểu tượng logo của BitCore BitCore
04/2017
BTX
0,0552103743 USD
1.349 đ
1.000.221 USD
18.116.536 (86%)
Tổng: 21.000.000
96 USD
0.42% 23%
1475
100 Biểu tượng logo của NewYorkCoin NewYorkCoin
05/2014
NYC
0,0000068171 USD
0,1665 đ
980.037 USD
143.761.098.438
648 USD
-56.96% -19%
1485
101 Biểu tượng logo của Graviocoin Graviocoin
08/2018
GIO
0,0127459988 USD
311 đ
919.350 USD
72.128.521 (4%)
Tổng: 2.000.000.000
74 USD
46.74% 10%
1496
102 Biểu tượng logo của StrongHands StrongHands
10/2015
SHND
0,0000470604 USD
1,1497 đ
883.346 USD
18.770.473.170 (65%)
Tổng: 29.000.000.000
0 USD
12.13% -26%
1503
103 Biểu tượng logo của ZClassic ZClassic
11/2016
ZCL
0,0893320378 USD
2.182 đ
829.629 USD
9.287.024 (81%)
Tổng: 11.462.487
0 USD
18.32% 19%
1526
104 Biểu tượng logo của DAPS Coin DAPS Coin
09/2018
DAPS
0,0000132343 USD
0,3233 đ
767.293 USD
57.977.796.500 (83%)
Tổng: 70.000.000.000
45 USD
5.11% 17%
1543
105 Biểu tượng logo của Phoenixcoin Phoenixcoin
07/2013
PXC
0,0083816988 USD
205 đ
752.250 USD
89.749.081 (92%)
Tổng: 98.000.000
306 USD
-9.22% 17%
1548
106 Biểu tượng logo của Etho Protocol Etho Protocol
10/2018
ETHO
0,0092465999 USD
226 đ
722.346 USD
78.120.192 (98%)
Tổng: 79.897.593
49.302 USD
-11.58% 246%
1560
107 Biểu tượng logo của eXPerience Chain eXPerience Chain
02/2019
XPC
0,0000073911 USD
0,1806 đ
673.263 USD
91.090.814.961 (80%)
Tổng: 113.215.461.333
0 USD
-0.65% 1%
1575
108 Biểu tượng logo của SmileyCoin SmileyCoin
01/2015
SMLY
0,0000416052 USD
1,0164 đ
657.619 USD
15.806.193.400 (33%)
Tổng: 48.000.000.000
185 USD
-1.48% 159%
1581
109 Biểu tượng logo của NIX NIX
07/2018
NIX
0,0133201105 USD
325 đ
655.862 USD
49.238.466
0 USD
3.93% 15%
1582
110 Biểu tượng logo của StakeCubeCoin StakeCubeCoin
06/2019
SCC
0,042312798 USD
1.034 đ
570.299 USD
13.478.159 (75%)
Tổng: 18.000.000
7.294 USD
4.97% 12%
1611
111 Biểu tượng logo của Genaro Network Genaro Network
12/2017 / Ethereum Blockchain
GNX *
0,0008687443 USD
21,2234 đ
564.684 USD
650.000.000
42.597 USD
-0.04% 16%
1614
112 Biểu tượng logo của Sumokoin Sumokoin
05/2017
SUMO
0,0093081724 USD
227 đ
534.324 USD
57.403.782 (65%)
Tổng: 88.888.888
0 USD
4.61% 12%
1622
113 Biểu tượng logo của Quark Quark
08/2013
QRK
0,0017645682 USD
43 đ
512.860 USD
290.643.309
1 USD
5.11% 41%
1626
114 Biểu tượng logo của EUNO EUNO
08/2018
EUNO
0,0000688275 USD
1,6815 đ
485.057 USD
7.047.432.779 (88%)
Tổng: 8.000.000.000
0 USD
5.11% 24%
1638
115 Biểu tượng logo của Goldcoin Goldcoin
06/2013
GLC
0,0102225624 USD
250 đ
446.536 USD
43.681.422 (60%)
Tổng: 72.245.700
106 USD
-5.15% 2%
1651
116 Biểu tượng logo của Bismuth Bismuth
10/2017
BIS
0,0146492629 USD
358 đ
434.023 USD
29.627.634 (97%)
Tổng: 30.651.125
68 USD
-4.59% 23%
1660
117 Biểu tượng logo của HTMLCOIN HTMLCOIN
12/2017
HTML
0,0000080772 USD
0,1973 đ
428.634 USD
53.067.332.240 (66%)
Tổng: 80.434.575.000
256 USD
20.25% -4%
1662
118 Biểu tượng logo của MotaCoin MotaCoin
06/2019
MOTA
0,0075004347 USD
183 đ
419.360 USD
55.911.422 (79%)
Tổng: 70.717.126
4.377 USD
11.68% 24%
1669
119 Biểu tượng logo của Zero Zero
03/2017
ZER
0,0305311813 USD
746 đ
400.870 USD
13.129.861 (77%)
Tổng: 17.000.000
0 USD
5.11% 53%
1684
120 Biểu tượng logo của Veil Veil
04/2019
VEIL
0,0043713395 USD
107 đ
376.276 USD
86.077.880 (29%)
Tổng: 300.000.000
63 USD
10.01% 14%
1693
121 Biểu tượng logo của SmartCash SmartCash
07/2017
SMART
0,0002525263 USD
6,1692 đ
357.037 USD
1.413.859.298 (28%)
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
15.86% 0%
1705
122 Biểu tượng logo của DDKoin DDKoin
07/2019
DDK
0,20 USD
4.805 đ
336.334 USD
1.710.000 (4%)
Tổng: 45.000.000
13 USD
1.26% -22%
1717
123 Biểu tượng logo của Feathercoin Feathercoin
05/2013
FTC
0,0013675403 USD
33 đ
323.560 USD
236.600.238 (70%)
Tổng: 336.000.000
0 USD
10.08% 81%
1726
124 Biểu tượng logo của Hush Hush
12/2016
HUSH
0,0269096646 USD
657 đ
322.699 USD
11.991.948 (57%)
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.11% 17%
1727
125 Biểu tượng logo của Trollcoin Trollcoin
09/2014
TROLL
0,000441202 USD
10,7786 đ
261.549 USD
592.810.145
8 USD
-47.44% 17%
1767
126 Biểu tượng logo của Deutsche eMark Deutsche eMark
12/2013
DEM
0,0044114204 USD
108 đ
236.688 USD
53.653.541 (26%)
Tổng: 210.000.000
13 USD
-4.44% 6%
1783
127 Biểu tượng logo của Ubiq Ubiq
09/2014
UBQ
0,0043520287 USD
106 đ
185.436 USD
42.609.099
0 USD
3.69% 92%
1829
128 Biểu tượng logo của NativeCoin NativeCoin
09/2014
N8V
0,0070592327 USD
172 đ
175.134 USD
24.809.180 (62%)
Tổng: 40.000.000
0 USD
5.11% 17%
1838
129 Biểu tượng logo của Aryacoin Aryacoin
05/2019
AYA
0,000970737 USD
23,7151 đ
155.764 USD
160.459.559 (13%)
Tổng: 1.200.000.000
107.638 USD
1.29% -2%
1859
130 Biểu tượng logo của HempCoin HempCoin
06/2014
THC
0,0005734847 USD
14,0102 đ
153.389 USD
267.467.885 (89%)
Tổng: 300.000.000
0 USD
5.11% -16%
1863
131 Biểu tượng logo của FreedomCoin FreedomCoin
03/2016
FREED
0,0224951973 USD
550 đ
148.567 USD
6.604.387 (37%)
Tổng: 18.000.000
75 USD
5.46% 17%
1873
132 Biểu tượng logo của PRivaCY Coin PRivaCY Coin
02/2021
PRCY
0,0089519208 USD
219 đ
129.517 USD
14.468.056 (21%)
Tổng: 70.000.000
28.565 USD
-9.71% -55%
1905
133 Biểu tượng logo của Safex Cash Safex Cash
11/2019
SFX
0,0004000524 USD
9,7733 đ
114.515 USD
286.250.791 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
40 USD
0.02% -20%
1925
134 Biểu tượng logo của FYDcoin FYDcoin
02/2020
FYD
0,0001764808 USD
4,3114 đ
112.070 USD
635.025.286 (98%)
Tổng: 650.000.000
0 USD
5.11% 17%
1928
135 Biểu tượng logo của Swap Swap
04/2019
XWP
0,0057797467 USD
141 đ
98.076 USD
16.968.855 (92%)
Tổng: 18.400.000
15 USD
-13.94% 32%
1949
136 Biểu tượng logo của NevaCoin NevaCoin
03/2016
NEVA
0,0158811135 USD
388 đ
86.260 USD
5.431.630
13 USD
-98.41% -48%
1971
137 Biểu tượng logo của Bolivarcoin Bolivarcoin
09/2015
BOLI
0,0044555346 USD
109 đ
84.981 USD
19.073.174 (76%)
Tổng: 25.000.000
12 USD
5.11% -35%
1973
138 Biểu tượng logo của Pascal Pascal
12/2016
PASC
0,0020199384 USD
49 đ
83.444 USD
41.310.250 (98%)
Tổng: 42.000.000
55 USD
2.35% 2%
1976
139 Biểu tượng logo của MMOCoin MMOCoin
10/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
MMO *
0,0011077033 USD
27 đ
75.913 USD
68.531.894 (26%)
Tổng: 260.000.000
633 USD
-7.07% 55%
1991
140 Biểu tượng logo của Noir Noir
11/2018
NOR
0,0034413759 USD
84 đ
71.446 USD
20.760.950
0 USD
3.78% 15%
1996
141 Biểu tượng logo của TrezarCoin TrezarCoin
09/2017
TZC
0,0001764268 USD
4,3101 đ
53.819 USD
305.047.800 (76%)
Tổng: 400.000.000
10 USD
5.09% 17%
2019
142 Biểu tượng logo của Crypto Sports Network Crypto Sports Network
05/2019 / Polygon Blockchain
CSPN *
0,0189667842 USD
463 đ
51.922 USD
2.737.526 (20%)
Tổng: 13.370.000
17 USD
0.05% 75%
2025
143 Biểu tượng logo của Teloscoin Teloscoin
10/2018
TELOS
0,0003087468 USD
7,5427 đ
51.684 USD
167.399.821 (100%)
Tổng: 167.400.184
0 USD
5.09% 17%
2026
144 Biểu tượng logo của Innova Innova
11/2017
INN
0,0069690597 USD
170 đ
48.099 USD
6.901.771 (38%)
Tổng: 18.000.000
161 USD
0.03% -55%
2038
145 Biểu tượng logo của ZumCoin ZumCoin
12/2018
ZUM
0,0000441067 USD
1,0775 đ
43.614 USD
988.819.491 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
0 USD
5.09% 17%
2044
146 Biểu tượng logo của Public Index Network Public Index Network
11/2013
PIN
0,0002651055 USD
6,4765 đ
40.389 USD
152.351.008 (95%)
Tổng: 160.000.000
0 USD
0.00% 0%
2055
147 Biểu tượng logo của YENTEN YENTEN
12/2017
YTN
0,0009265243 USD
22,6350 đ
38.870 USD
41.952.065 (52%)
Tổng: 80.000.000
5 USD
-23.88% 22%
2061
148 Biểu tượng logo của Martkist Martkist
05/2020
MARTK
0,0015883273 USD
39 đ
26.926 USD
16.952.470 (46%)
Tổng: 37.000.000
0 USD
5.11% 17%
2085
149 Biểu tượng logo của Axe Axe
05/2019
AXE
0,0039696023 USD
97 đ
20.884 USD
5.260.968 (25%)
Tổng: 21.000.000
5 USD
5.09% 31%
2105
150 Biểu tượng logo của Myriad Myriad
03/2014
XMY
0,0000099994 USD
0,2443 đ
18.580 USD
1.858.081.500 (93%)
Tổng: 2.000.000.000
0 USD
0.01% -0%
2112
151 Biểu tượng logo của BitSend BitSend
06/2014
BSD
0,0004851736 USD
11,8528 đ
15.799 USD
32.563.896
0 USD
5.09% 17%
2121
152 Biểu tượng logo của Gossip Coin Gossip Coin
09/2018
GOSS
0,000441202 USD
10,7786 đ
14.330 USD
32.479.221
0 USD
5.11% 17%
2124
153 Biểu tượng logo của Acoin Acoin
09/2014
ACOIN
0,0088213384 USD
216 đ
10.763 USD
1.220.085
0 USD
5.09% 17%
2137
154 Biểu tượng logo của Donu Donu
08/2014
DONU
0,0008821338 USD
21,5505 đ
4.473 USD
5.070.895 (77%)
Tổng: 6.549.656
0 USD
5.09% 133%
2163
155 Biểu tượng logo của IQ.cash IQ.cash
09/2018
IQ
0,0003468097 USD
8,4726 đ
4.149 USD
11.962.738 (21%)
Tổng: 56.900.000
0 USD
4.09% 15%
2167
156 Biểu tượng logo của ZCore (old) ZCore (old)
08/2018
ZCR
0,0000462573 USD
1,1301 đ
578 USD
12.505.925 (69%)
Tổng: 18.000.000
18 USD
1.03% 5%
2182
157 Biểu tượng logo của KZ Cash KZ Cash
01/2018
KZC
0,0001764808 USD
4,3114 đ
276 USD
1.563.996 (8%)
Tổng: 18.900.000
0 USD
5.11% 17%
2188
158 Biểu tượng logo của Cryptonex Cryptonex
10/2017
CNX
29,97 USD
732.184 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
27.992.279 USD
3.52% 13%
2208
159 Biểu tượng logo của ARbit ARbit
05/2015
ARB
1,08 USD
26.425 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.830.050
1.845.942 USD
-0.01% 6%
2335
160 Biểu tượng logo của Iron Fish Iron Fish
02/2022
IRON
1,37 USD
33.538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.635.420
691.844 USD
-2.35% -6%
2501
161 Biểu tượng logo của Magic Internet Money Magic Internet Money
03/2014
MIM
1,00 USD
24.416 đ
0 USD
N/A
Tổng: 698.964.077
612.410 USD
-0.09% 1%
2529
162 Biểu tượng logo của Neoxa Neoxa
07/2022
NEOX
0,0060594832 USD
148 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
525.530 USD
7.96% 31%
2566
163 Biểu tượng logo của Memetic / PepeCoin Memetic / PepeCoin
03/2016
MEME
0,044396884 USD
1.085 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.241.075
438.864 USD
40.92% 49%
2616
164 Biểu tượng logo của Newton Newton
04/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
NEW *
0,0000415698 USD
1,0156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 98.823.661.262
221.972 USD
-1.95% 5%
2846
165 Biểu tượng logo của Meter Stable Meter Stable
08/2020
MTR
0,77 USD
18.716 đ
0 USD
N/A
150.834 USD
0.46% -12%
3003
166 Biểu tượng logo của DeVault DeVault
06/2019
DVT
0,0001590333 USD
3,8852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.000.000.000
136.163 USD
8.75% 1%
3054
167 Biểu tượng logo của Lightning Bitcoin Lightning Bitcoin
01/2018
LBTC
0,24 USD
5.886 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.465.926
57.266 USD
-3.15% -16%
3513
168 Biểu tượng logo của BitcoinX BitcoinX
12/2017
BCX
0,0001808028 USD
4,4170 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000.000
34.400 USD
-5.23% 17%
3792
169 Biểu tượng logo của Super Bitcoin Super Bitcoin
12/2017
SBTC
0,37 USD
9.111 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.210.000
30.716 USD
-1.80% -5%
3886
170 Biểu tượng logo của Metaverse ETP Metaverse ETP
06/2017
ETP
0,0153354854 USD
375 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
30.382 USD
-23.52% 17%
3896
171 Biểu tượng logo của Digitalcoin Digitalcoin
06/2013
DGC
0,0007087853 USD
17,3156 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.166.000
27.897 USD
-5.88% -13%
3965
172 Biểu tượng logo của BitWhite BitWhite
01/2018
BTW
0,0015142654 USD
37 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.342.895
21.240 USD
12.59% 17%
4183
173 Biểu tượng logo của Marscoin Marscoin
02/2014
MARS
0,0835437031 USD
2.041 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.569.999
13.867 USD
1.57% 12%
4404
174 Biểu tượng logo của Bitcoin Vault Bitcoin Vault
01/2020
BTCV
1,57 USD
38.309 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
12.185 USD
9.10% 9%
4462
175 Biểu tượng logo của Nasdacoin Nasdacoin
08/2018
NSD
0,0012161925 USD
30 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
4.383 USD
13.01% 16%
4867
176 Biểu tượng logo của Pakcoin Pakcoin
09/2015
PAK
0,0035899105 USD
88 đ
0 USD
N/A
Tổng: 182.000.000
3.149 USD
-5.32% -7%
5001
177 Biểu tượng logo của EtherGem EtherGem
08/2018
EGEM
0,0013234261 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.192.180
1.620 USD
-1.46% 30%
5299
178 Biểu tượng logo của Oduwacoin Oduwacoin
02/2019
OWC
0,34 USD
8.224 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
1.586 USD
10.60% 17%
5306
179 Biểu tượng logo của Aion Aion
10/2017
AION
0,0015702058 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 501.505.081
1.112 USD
2.64% -20%
5460
180 Biểu tượng logo của Peony Peony
10/2018
PNY
0,0008539327 USD
20,8616 đ
0 USD
N/A
Tổng: 580.978.302
465 USD
26.44% 43%
5798
181 Biểu tượng logo của WorldCoin WDC WorldCoin WDC
05/2013
WDC
0,0095012453 USD
232 đ
0 USD
N/A
Tổng: 265.000.000
442 USD
3.28% 12%
5811
182 Biểu tượng logo của Crown Crown
11/2014
CRW
0,0030884143 USD
75 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
412 USD
19.74% 84%
5830
183 Biểu tượng logo của MONK MONK
11/2017
MONK
0,0006218996 USD
15,1930 đ
0 USD
N/A
Tổng: 512.281.774
397 USD
1.32% 6%
5849
184 Biểu tượng logo của Enecuum Enecuum
08/2019
ENQ
0,0006600865 USD
16,1259 đ
0 USD
N/A
Tổng: 350.000.000
261 USD
-2.92% -6%
6006
185 Biểu tượng logo của Anoncoin Anoncoin
07/2013
ANC
0,041467352 USD
1.013 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.110.317
222 USD
-14.82% 15%
6073
186 Biểu tượng logo của Birake Birake
09/2018
BIR
0,0017113986 USD
42 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.362.231
205 USD
2.04% 2%
6096
187 Biểu tượng logo của e-Gulden e-Gulden
03/2014
EFL
0,44 USD
10.777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
170 USD
5.11% 11%
6173
188 Biểu tượng logo của Auroracoin Auroracoin
02/2014
AUR
0,0388204998 USD
948 đ
0 USD
N/A
Tổng: 17.973.098
106 USD
36.94% 6%
6334
189 Biểu tượng logo của BiblePay BiblePay
08/2017
BBP
0,0000926524 USD
2,2635 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.200.000.000
92 USD
0.34% 22%
6396
190 Biểu tượng logo của Yocoin Yocoin
01/2016
YOC
0,0000635727 USD
1,5531 đ
0 USD
N/A
Tổng: 554.925.923
53 USD
-7.40% 14%
6563
191 Biểu tượng logo của Freicoin Freicoin
05/2013
FRC
0,0008822841 USD
21,5542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
46 USD
5.11% -22%
6620
192 Biểu tượng logo của Bean Cash Bean Cash
02/2015
BITB
0,0000417132 USD
1,0191 đ
0 USD
N/A
Tổng: 50.000.000.000
43 USD
-5.93% 31%
6640
193 Biểu tượng logo của TurtleCoin TurtleCoin
07/2018
TRTL
0,0000340481 USD
0,8318 đ
0 USD
N/A
Tổng: 132.995.789.787
35 USD
3.42% 16%
6698
194 Biểu tượng logo của Unobtanium Unobtanium
12/2013
UNO
6,51 USD
158.962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 203.328
32 USD
5.11% -2%
6736
195 Biểu tượng logo của PetroDollar PetroDollar
04/2014
XPD
0,0127931192 USD
313 đ
0 USD
N/A
Tổng: 63.993.275
26 USD
5.11% 17%
6792
196 Biểu tượng logo của PotCoin PotCoin
02/2014
POT
0,002764265 USD
68 đ
0 USD
N/A
Tổng: 420.000.000
21 USD
2.75% 58%
6835
197 Biểu tượng logo của TERA TERA
05/2019
TERA
0,0005762621 USD
14,0781 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
15 USD
5.12% 17%
6926
198 Biểu tượng logo của Terracoin Terracoin
04/2013
TRC
0,0160575704 USD
392 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
10 USD
9.94% 24%
7004
199 Biểu tượng logo của DigitalNote DigitalNote
06/2014
XDN
0,0000282509 USD
0,6902 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9 USD
1.46% 16%
7035
200 Biểu tượng logo của STRAKS STRAKS
01/2018
STAK
0,0000441142 USD
1,0777 đ
0 USD
N/A
Tổng: 150.000.000
9 USD
5.11% 17%
7041
201 Biểu tượng logo của Motocoin Motocoin
06/2014
MOTO
0,0066180306 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.173.303
5 USD
5.11% -21%
7099
202 Biểu tượng logo của LanaCoin LanaCoin
05/2016
LANA
0,0013234261 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.506.000.000
5 USD
5.11% 133%
7102
203 Biểu tượng logo của BlueCoin BlueCoin
04/2014
BLU
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 574.683.675
5 USD
5.11% 17%
7109
204 Biểu tượng logo của CannabisCoin CannabisCoin
08/2014
CANN
0,0048532225 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 91.859.176
5 USD
5.11% 17%
7120
205 Biểu tượng logo của Maxcoin Maxcoin
02/2014
MAX
0,0022057102 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
3 USD
-12.41% 17%
7201
206 Biểu tượng logo của Dinero Dinero
09/2018
DIN
0,0001764568 USD
4,3108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
5.11% 17%
7229
207 Biểu tượng logo của Expanse Expanse
09/2015
EXP
0,0018086824 USD
44 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
2 USD
683.56% 138%
7258
208 Biểu tượng logo của GCN Coin GCN Coin
11/2014
GCN
0,0000002828 USD
0,0069 đ
0 USD
N/A
Tổng: 172.076.810.000
2 USD
38.54% 45%
7259
209 Biểu tượng logo của Kalkulus Kalkulus
08/2018
KLKS
0,0001848604 USD
4,5161 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.236.834
1 USD
-18.42% -11%
7273
210 Biểu tượng logo của Amoveo Amoveo
02/2019
VEO
0,31 USD
7.545 đ
0 USD
N/A
Tổng: 69.838
1 USD
47.16% 63%
7276
211 Biểu tượng logo của HNC COIN HNC COIN
07/2015
HNC
0,0220033457 USD
538 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1 USD
-1.28% -20%
7284
212 Biểu tượng logo của Ryo Currency Ryo Currency
07/2018
RYO
0,0141625855 USD
346 đ
0 USD
N/A
Tổng: 88.188.888
1 USD
-35.11% 38%
7325
213 Biểu tượng logo của Novacoin Novacoin
04/2013
NVC
0,0423496361 USD
1.035 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.335.757
1 USD
0.91% 6%
7326
214 Biểu tượng logo của SparksPay SparksPay
01/2018
SPK
0,0025589718 USD
63 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.11% 17%
7332
215 Biểu tượng logo của 42-coin 42-coin
01/2014
42
39.564 USD
966.558.568 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42
0 USD
5.08% -6%
7335
216 Biểu tượng logo của FuturoCoin FuturoCoin
06/2018
FTO
0,0000441202 USD
1,0779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
5.11% 17%
7372
217 Biểu tượng logo của Curecoin Curecoin
05/2014
CURE
0,0101374441 USD
248 đ
0 USD
N/A
Tổng: 28.300.631
0 USD
5.11% 17%
7394
218 Biểu tượng logo của Arepacoin Arepacoin
08/2018
AREPA
0,0011658533 USD
28 đ
0 USD
N/A
Tổng: 60.000.000
0 USD
-13.18% 14%
7423
219 Biểu tượng logo của Zetacoin Zetacoin
09/2013
ZET
0,0008822841 USD
21,5542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 59.733.315
0 USD
5.11% 17%
7434
220 Biểu tượng logo của TagCoin TagCoin
11/2013
TAG
0,0180868238 USD
442 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.433.866
0 USD
5.11% 71%
7435
221 Biểu tượng logo của Datacoin Datacoin
12/2013
DTC
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.712.849
0 USD
5.11% 17%
7436
222 Biểu tượng logo của HoboNickels HoboNickels
12/2013
HBN
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 120.000.000
0 USD
5.11% 17%
7437
223 Biểu tượng logo của Uniform Fiscal Object Uniform Fiscal Object
02/2014
UFO
0,000134472 USD
3,2852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.000.000.000
0 USD
-19.90% -11%
7439
224 Biểu tượng logo của DNotes DNotes
03/2014
NOTE
0,0000229443 USD
0,5605 đ
0 USD
N/A
Tổng: 155.043.262
0 USD
2.33% 12%
7440
225 Biểu tượng logo của Einsteinium Einsteinium
04/2014
EMC2
0,0002430815 USD
5,9385 đ
0 USD
N/A
Tổng: 245.465.283
0 USD
5.31% -19%
7441
226 Biểu tượng logo của PLNcoin PLNcoin
04/2014
PLNC
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 38.540.000
0 USD
5.11% 17%
7444
227 Biểu tượng logo của Quebecoin Quebecoin
04/2014
QBC
0,0008822841 USD
21,5542 đ
0 USD
N/A
Tổng: 8.803.138
0 USD
5.11% 17%
7445
228 Biểu tượng logo của Pinkcoin Pinkcoin
05/2014
PINK
0,0003529136 USD
8,6217 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
5.11% 55%
7446
229 Biểu tượng logo của Startcoin Startcoin
06/2014
START
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 70.782.220
0 USD
5.11% 17%
7449
230 Biểu tượng logo của Stealth Stealth
07/2014
XST
0,0800121562 USD
1.955 đ
0 USD
N/A
Tổng: 39.630.019
0 USD
60.04% 33%
7450
231 Biểu tượng logo của Viacoin Viacoin
07/2014
VIA
0,27 USD
6.499 đ
0 USD
N/A
Tổng: 23.176.392
0 USD
4427.44% 4.978%
7452
232 Biểu tượng logo của Cryptonite Cryptonite
08/2014
XCN
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.107.930.149
0 USD
5.11% 17%
7453
233 Biểu tượng logo của Carboncoin Carboncoin
08/2014
CARBON
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.392.022.544
0 USD
5.11% 17%
7454
234 Biểu tượng logo của Emercoin Emercoin
08/2014
EMC
0,0759539722 USD
1.856 đ
0 USD
N/A
Tổng: 51.074.793
0 USD
2.52% 16%
7455
235 Biểu tượng logo của RabbitCoin RabbitCoin
08/2014
RBBT
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 130.615.575.432
0 USD
5.11% 17%
7456
236 Biểu tượng logo của Prime-XI Prime-XI
10/2014
PXI
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.931.815
0 USD
5.11% 17%
7459
237 Biểu tượng logo của SpreadCoin SpreadCoin
10/2014
SPR
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.159.260
0 USD
5.11% 17%
7460
238 Biểu tượng logo của PayCoin PayCoin
12/2014
XPY
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 11.995.342
0 USD
5.11% 17%
7464
239 Biểu tượng logo của Nexus Nexus
01/2015
NXS
0,11 USD
2.584 đ
0 USD
N/A
Tổng: 78.000.000
0 USD
3.69% 427%
7465
240 Biểu tượng logo của Wild Beast Block Wild Beast Block
02/2015
WBB
0,0066180306 USD
162 đ
0 USD
N/A
Tổng: 181.919
0 USD
5.11% 17%
7467
241 Biểu tượng logo của SongCoin SongCoin
03/2015
SONG
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 32.565.300
0 USD
5.11% 17%
7469
242 Biểu tượng logo của Woodcoin Woodcoin
03/2015
LOG
0,0679941999 USD
1.661 đ
0 USD
N/A
Tổng: 27.625.814
0 USD
2.50% -2%
7470
243 Biểu tượng logo của Californium Californium
04/2015
CF
0,0044120204 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.446.961
0 USD
5.11% 17%
7471
244 Biểu tượng logo của MedicCoin MedicCoin
05/2015
MEDIC
0,0000441202 USD
1,0779 đ
0 USD
N/A
Tổng: 298.349.835
0 USD
5.11% 17%
7472
245 Biểu tượng logo của Universal Currency Universal Currency
05/2015
UNIT
0,0017648082 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
0 USD
5.11% 17%
7474
246 Biểu tượng logo của Bata Bata
05/2015
BTA
0,12 USD
3.016 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
5.11% 2.619%
7476
247 Biểu tượng logo của AudioCoin AudioCoin
06/2015
ADC
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 980.733.271
0 USD
5.11% 17%
7477
248 Biểu tượng logo của CrevaCoin CrevaCoin
07/2015
CREVA
0,000441202 USD
10,7786 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.240.390.800
0 USD
5.11% 17%
7480
249 Biểu tượng logo của BowsCoin BowsCoin
07/2015
BSC
0,0017648082 USD
43 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.550.102
0 USD
5.11% 17%
7481
250 Biểu tượng logo của Axiom Axiom
07/2015
AXIOM
0,0013236061 USD
32 đ
0 USD
N/A
0 USD
5.11% 17%
7482
251 Biểu tượng logo của AmsterdamCoin AmsterdamCoin
08/2015
AMS
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 81.469.427
0 USD
5.11% 17%
7485
252 Biểu tượng logo của Eurocoin Eurocoin
08/2015
EUC
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 12.416.554
0 USD
5.11% 17%
7486
253 Biểu tượng logo của VectorAI VectorAI
09/2015
VEC2
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.399.311
0 USD
5.11% 17%
7487
254 Biểu tượng logo của PosEx PosEx
04/2016
PEX
0,0084100893 USD
205 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.453.240
0 USD
5.49% 17%
7488
255 Biểu tượng logo của SIBCoin SIBCoin
09/2015
SIB
0,11 USD
2.694 đ
0 USD
N/A
Tổng: 29.000.000
0 USD
5.11% 14%
7488
256 Biểu tượng logo của Swing Swing
09/2015
SWING
0,0154399715 USD
377 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.627.980
0 USD
5.11% 17%
7489
257 Biểu tượng logo của Save and Gain Save and Gain
10/2015
SANDG
0,0004270695 USD
10,4333 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.064.800
0 USD
3.75% 14%
7490
258 Biểu tượng logo của Adzcoin Adzcoin
12/2015
ADZ
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
0 USD
5.11% 17%
7493
259 Biểu tượng logo của BERNcash BERNcash
04/2016
BERN
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 71.234.301
0 USD
5.49% 17%
7493
260 Biểu tượng logo của FuzzBalls FuzzBalls
05/2016
FUZZ
0,0022131814 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.829.945
0 USD
5.49% 17%
7495
261 Biểu tượng logo của Litecred Litecred
01/2016
LTCR
0,000441142 USD
10,7771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.227.750
0 USD
5.11% 17%
7495
262 Biểu tượng logo của HiCoin HiCoin
05/2016
XHI
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.244.678
0 USD
5.49% 17%
7496
263 Biểu tượng logo của Francs Francs
01/2016
FRN
0,0035291363 USD
86 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.570.808
0 USD
5.11% 17%
7497
264 Biểu tượng logo của Zurcoin Zurcoin
05/2016
ZUR
0,0005242787 USD
12,8081 đ
0 USD
N/A
Tổng: 127.500.000
0 USD
2.28% 220%
7498
265 Biểu tượng logo của Evil Coin Evil Coin
01/2016
EVIL
0,0022057102 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.020.383
0 USD
5.11% 17%
7498
266 Biểu tượng logo của 2GIVE 2GIVE
05/2016
2GIVE
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 528.444.586
0 USD
5.49% 17%
7499
267 Biểu tượng logo của Independent Money System Independent Money System
03/2016
IMS
0,0013234261 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.368.934
0 USD
5.11% 17%
7500
268 Biểu tượng logo của PlatinumBAR PlatinumBAR
05/2016
XPTX
0,0243449955 USD
595 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.160.126
0 USD
5.49% 17%
7500
269 Biểu tượng logo của PonziCoin PonziCoin
05/2016
PONZI
0,0013279088 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 861.099
0 USD
5.49% -12%
7501
270 Biểu tượng logo của Citadel Citadel
06/2016
CTL
0,0048689991 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.500.000
0 USD
16.04% 28%
7502
271 Biểu tượng logo của PWR Coin PWR Coin
05/2018
PWR
0,0000227947 USD
0,5569 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.955.369.730
0 USD
2.28% 11%
7503
272 Biểu tượng logo của GoldBlocks GoldBlocks
06/2016
GB
0,0013279088 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 15.563.873
0 USD
5.49% 17%
7505
273 Biểu tượng logo của Comet Comet
06/2016
CMT
0,0044263628 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 872.830
0 USD
5.49% 17%
7506
274 Biểu tượng logo của Cryptojacks Cryptojacks
07/2016
CJ
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 406.568.581
0 USD
5.49% 17%
7508
275 Biểu tượng logo của TajCoin TajCoin
08/2016
TAJ
0,0008852726 USD
21,6272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 31.690.101
0 USD
5.49% 17%
7510
276 Biểu tượng logo của Veltor Veltor
09/2016
VLT
0,003098454 USD
76 đ
0 USD
N/A
Tổng: 554.855
0 USD
5.49% 17%
7511
277 Biểu tượng logo của Zayedcoin Zayedcoin
09/2016
ZYD
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 6.243.840
0 USD
5.49% 17%
7512
278 Biểu tượng logo của Dollarcoin Dollarcoin
09/2016
DLC
0,0013279027 USD
32 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.106.714
0 USD
5.49% 17%
7513
279 Biểu tượng logo của MustangCoin MustangCoin
09/2016
MST
0,0137216609 USD
335 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.000.000
0 USD
5.49% 17%
7514
280 Biểu tượng logo của Kurrent Kurrent
12/2016
KURT
0,0008852684 USD
21,6271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 228.000.000
0 USD
5.49% 17%
7515
281 Biểu tượng logo của Eternity Eternity
12/2016
ENT
0,0048689765 USD
119 đ
0 USD
N/A
Tổng: 9.526.449
0 USD
5.49% 17%
7516
282 Biểu tượng logo của iBank iBank
01/2017
IBANK
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.526.324
0 USD
5.49% 17%
7520
283 Biểu tượng logo của FirstCoin FirstCoin
02/2017
FRST
0,0010467621 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 110.000.000
0 USD
3.63% 38%
7521
284 Biểu tượng logo của Centurion Centurion
02/2017
CNT
0,0004426435 USD
10,8138 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
5.52% 17%
7523
285 Biểu tượng logo của Argus Argus
02/2017
ARGUS
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.194.373
0 USD
5.49% 17%
7524
286 Biểu tượng logo của Netko Netko
03/2017
NETKO
0,0088526845 USD
216 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.616.815
0 USD
5.49% 17%
7526
287 Biểu tượng logo của BlazerCoin BlazerCoin
04/2017
BLAZR
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
0 USD
5.49% 17%
7529
288 Biểu tượng logo của Coinonat Coinonat
04/2017
CXT
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.123.200
0 USD
5.49% 17%
7531
289 Biểu tượng logo của Concoin Concoin
04/2017
CONX
0,0008852684 USD
21,6271 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.595.266
0 USD
5.49% 17%
7532
290 Biểu tượng logo của InsaneCoin InsaneCoin
05/2017
INSN
0,0044263422 USD
108 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
5.49% 17%
7535
291 Biểu tượng logo của Theresa May Coin Theresa May Coin
05/2017
MAY
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.018.000
0 USD
5.49% 17%
7536
292 Biểu tượng logo của GlobalToken GlobalToken
06/2017
GLT
0,0002168908 USD
5,2986 đ
0 USD
N/A
Tổng: 168.000.000
0 USD
7.69% 8%
7538
293 Biểu tượng logo của Dinastycoin Dinastycoin
06/2017
DCY
0,0004868976 USD
11,8949 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.993.634.669
0 USD
5.49% 17%
7540
294 Biểu tượng logo của Onix Onix
06/2017
ONX
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 141.472.000
0 USD
5.49% 17%
7541
295 Biểu tượng logo của Denarius Denarius
07/2017
D
0,0879514202 USD
2.149 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
0 USD
5.49% 17%
7543
296 Biểu tượng logo của SocialCoin SocialCoin
07/2017
SOCC
0,0002751011 USD
6,7207 đ
0 USD
N/A
Tổng: 75.000.000
0 USD
5.35% 17%
7544
297 Biểu tượng logo của UralsCoin UralsCoin
09/2018
URALS
92,60 USD
2.262.291 đ
0 USD
N/A
Tổng: 14.921.278
0 USD
1.41% 1%
7545
298 Biểu tượng logo của Rupee Rupee
07/2017
RUP
0,0000885268 USD
2,1627 đ
0 USD
N/A
Tổng: 84.000.000
0 USD
5.49% 17%
7546
299 Biểu tượng logo của GeyserCoin GeyserCoin
07/2017
GSR
0,0110658556 USD
270 đ
0 USD
N/A
Tổng: 4.500.000
0 USD
5.49% 17%
7549
300 Biểu tượng logo của Cream Cream
07/2017
CRM
0,0000990016 USD
2,4186 đ
0 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
0 USD
17.98% 14%
7550
301 Biểu tượng logo của DeepOnion DeepOnion
08/2017
ONION
0,0372944174 USD
911 đ
0 USD
N/A
Tổng: 22.932.642
0 USD
3.49% 48%
7552
302 Biểu tượng logo của BUZZCoin BUZZCoin
09/2017
BUZZ
0,0000124042 USD
0,3030 đ
0 USD
N/A
Tổng: 20.000.000.000
0 USD
2.50% 12%
7556
303 Biểu tượng logo của ATBCoin ATBCoin
09/2017
ATB
0,0004426342 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 300.000.000
0 USD
5.49% 17%
7559
304 Biểu tượng logo của Desire Desire
11/2017
DSR
0,0039837265 USD
97 đ
0 USD
N/A
Tổng: 10.869.488
0 USD
5.49% 17%
7568
305 Biểu tượng logo của Phantomx Phantomx
11/2017
PNX
0,0001770545 USD
4,3254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 48.495.525
0 USD
5.49% 17%
7571
306 Biểu tượng logo của United Bitcoin United Bitcoin
12/2017
UBTC
0,89 USD
21.789 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.49% 17%
7579
307 Biểu tượng logo của Ignition Ignition
01/2018
IC
0,0073477623 USD
180 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000
0 USD
5.49% 15%
7587
308 Biểu tượng logo của BitTube BitTube
03/2018
TUBE
0,0015730122 USD
38 đ
0 USD
N/A
Tổng: 600.000.000
0 USD
2.31% -29%
7599
309 Biểu tượng logo của Stipend Stipend
03/2018
SPD
0,0041607617 USD
102 đ
0 USD
N/A
Tổng: 19.209.600
0 USD
5.49% 17%
7604
310 Biểu tượng logo của Masari Masari
04/2018
MSR
0,0032312298 USD
79 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.500.000
0 USD
5.49% -30%
7606
311 Biểu tượng logo của Pigeoncoin Pigeoncoin
07/2018
PGN
0,0000256809 USD
0,6274 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000
0 USD
5.21% 286%
7622
312 Biểu tượng logo của Niobio Niobio
07/2018
NBR
0,0287712245 USD
703 đ
0 USD
N/A
Tổng: 210.000
0 USD
5.49% 19%
7623
313 Biểu tượng logo của Vivid Coin Vivid Coin
08/2018
VIVID
0,0073034647 USD
178 đ
0 USD
N/A
Tổng: 7.910.746
0 USD
5.49% 17%
7624
314 Biểu tượng logo của Arionum Arionum
08/2018
ARO
0,0002327158 USD
5,6852 đ
0 USD
N/A
Tổng: 545.399.000
0 USD
944.34% 16%
7626
315 Biểu tượng logo của XDNA XDNA
08/2018
XDNA
0,0008852726 USD
21,6272 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.49% 17%
7630
316 Biểu tượng logo của Apollon Apollon
08/2018
XAP
0,0003983727 USD
9,7322 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
5.49% 17%
7635
317 Biểu tượng logo của Bitcoin Incognito Bitcoin Incognito
08/2018
XBI
0,0050400841 USD
123 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
900.99% 13%
7636
318 Biểu tượng logo của Beetlecoin Beetlecoin
09/2018
BEET
0,0002441129 USD
5,9637 đ
0 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
0 USD
5.18% 16%
7645
319 Biểu tượng logo của Carebit Carebit
09/2018
CARE
0,0000735258 USD
1,7962 đ
0 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
0 USD
-32.69% -80%
7651
320 Biểu tượng logo của MIR COIN MIR COIN
10/2018
MIR
0,0018404906 USD
45 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.300.000.000
0 USD
9.66% -31%
7664
321 Biểu tượng logo của SteepCoin SteepCoin
10/2018
STEEP
0,0004426363 USD
10,8136 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
0 USD
5.49% 17%
7666
322 Biểu tượng logo của PlusOneCoin PlusOneCoin
10/2018
PLUS1
0,0042050251 USD
103 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.49% 8%
7671
323 Biểu tượng logo của Cheesecoin Cheesecoin
10/2018
CHEESE
0,0002434488 USD
5,9475 đ
0 USD
N/A
Tổng: 3.500.000.000
0 USD
5.49% 17%
7672
324 Biểu tượng logo của Dash Green Dash Green
01/2019
DASHG
0,000841005 USD
20,5458 đ
0 USD
N/A
Tổng: 18.000.000
0 USD
5.49% 102%
7677
325 Biểu tượng logo của Exosis Exosis
01/2019
EXO
0,0039296227 USD
96 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
3.90% 14%
7685
326 Biểu tượng logo của Xuez Xuez
03/2019
XUEZ
0,0021941992 USD
54 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
4.21% 14%
7691
327 Biểu tượng logo của xRhodium xRhodium
04/2019
XRC
0,44 USD
10.814 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000
0 USD
5.49% 17%
7695
328 Biểu tượng logo của VeriBlock VeriBlock
04/2019
VBK
0,0004419663 USD
10,7972 đ
0 USD
N/A
Tổng: 2.100.000.000
0 USD
5.33% 17%
7696
329 Biểu tượng logo của WebDollar WebDollar
04/2019
WEBD
0,0000301079 USD
0,7355 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000.000
0 USD
-0.03% -56%
7698
330 Biểu tượng logo của Titan Coin Titan Coin
05/2019
TTN
0,0002736233 USD
6,6846 đ
0 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
0 USD
5.22% 16%
7699
331 Biểu tượng logo của Merebel Merebel
05/2019
MERI
0,0010623221 USD
26 đ
0 USD
N/A
Tổng: 30.000.000
0 USD
5.49% 17%
7700
332 Biểu tượng logo của SpectreSecurityCoin SpectreSecurityCoin
01/2020
XSPC
0,0001770537 USD
4,3254 đ
0 USD
N/A
Tổng: 229.449.128
0 USD
5.49% 17%
7705
333 Biểu tượng logo của Klimatas Klimatas
06/2019
KTS
0,0005754245 USD
14,0576 đ
0 USD
N/A
Tổng: 1.575.256
0 USD
5.49% 17%
7707
334 Biểu tượng logo của CCA CCA
12/2019
CCA
0,0000010002 USD
0,0244 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000.000.000
0 USD
0.04% -0%
7710
335 Biểu tượng logo của Mcashchain Mcashchain
08/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
MCASH *
0,0372359952 USD
910 đ
0 USD
N/A
Tổng: 986.303.858
0 USD
3.99% 14%
7715
336 Biểu tượng logo của BSOV Token BSOV Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
BSOV *
0,045315915 USD
1.107 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
2.28% 11%
7719
337 Biểu tượng logo của BitcoinV BitcoinV
12/2019
BTCV
0,0006196879 USD
15,1390 đ
0 USD
N/A
Tổng: 42.000.000
0 USD
13.61% 26%
7730
338 Biểu tượng logo của CCX CCX
04/2020
CCXX
17,22 USD
420.771 đ
0 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
0 USD
5.91% 6%
7759

Lưu ý:
- Ký hiệu có dấu * là token.
- Coin là tiền điện tử có nền tảng blockchain độc lập trong khi token cũng là một loại tiền điện tử nhưng được phát hành dựa trên nền tảng blockchain của một đồng coin.