1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng giá 6365 đồng coin & token tiền điện tử không thể đào
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Platform: Binance Chain (63) - Ethereum (3328) - Tron10 (15) - Stellar (7) - Binance Smart Chain (1637) - Neo (21) - Tron20 (76) - EOS (26) - Chiliz (15) - Tron (0) - Klaytn (8) - TomoChain (3) - Waves (3) - ONT (1) - Fantom (16) - Celo (3) - Avalanche (26) - Solana (40) - Heco (38) - Xdai chain (6) - Wanchain (9) - IOST (1) - Terra (5) - Polygon (66) - Avalanche Contract Chain (6) - Moonriver (2) - KCC (2) - ICON (6) - OKExChain (8) - Cardano (1) - VeChain (1) - Arbitrum (Ethereum) (7) - Algorand (1) -

23/09/2021 13:15

Bảng giá 6365 đồng coin & token tiền điện tử không thể đào

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Tether Tether
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
22.860 đ
69.584.529.685 USD
68.669.605.856 (96%)
Tổng: 71.335.677.475
67.089.316.924 USD
(29 exchanges)
0.08% -0%
4
2 Biểu tượng logo của Binance Coin Binance Coin
07/2017
BNB
379,19 USD
8.668.376 đ
63.756.564.794 USD
168.137.036
1.662.104.745 USD
(78 exchanges)
7.14% -12%
5
3 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
1,00 USD
22.822 đ
46.639.521.086 USD
46.717.640.571 (47%)
Tổng: 100.000.000.000
4.579.305.336 USD
(60 exchanges)
7.23% -11%
6
4 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
147,18 USD
3.364.535 đ
43.730.504.178 USD
297.144.915 (59%)
Tổng: 504.711.237
4.612.118.824 USD
(13 exchanges)
14.22% -7%
7
5 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
31,54 USD
720.922 đ
31.144.706.243 USD
987.579.315 (90%)
Tổng: 1.103.303.471
2.720.732.308 USD
(59 exchanges)
14.41% -12%
8
6 Biểu tượng logo của USD Coin USD Coin
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
22.860 đ
30.139.057.645 USD
30.115.635.977
3.089.732.256 USD
(88 exchanges)
0.07% -0%
9
7 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
76,73 USD
1.754.045 đ
16.902.559.879 USD
220.286.577 (31%)
Tổng: 720.000.000
2.760.920.681 USD
(21 exchanges)
22.38% 31%
11
8 Biểu tượng logo của Terra Terra
07/2019
LUNA
33,37 USD
762.838 đ
13.304.079.536 USD
400.470.580 (40%)
Tổng: 994.790.279
1.485.614.500 USD
(16 exchanges)
27.73% -8%
12
9 Biểu tượng logo của Binance USD Binance USD
09/2019 / Binance Chain
BUSD *
1,00 USD
22.860 đ
12.979.900.881 USD
12.974.704.902
5.348.750.968 USD
(34 exchanges)
-0.07% -0%
13
10 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
21,50 USD
491.490 đ
11.157.801.691 USD
611.643.724 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
364.792.669 USD
(88 exchanges)
8.67% -21%
14
11 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
39,91 USD
912.343 đ
11.092.523.267 USD
221.801.595 (79%)
Tổng: 279.586.198
2.228.250.301 USD
(73 exchanges)
25.6% 18%
15
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
24,21 USD
553.441 đ
10.964.552.435 USD
453.509.554 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
1.189.901.974 USD
(164 exchanges)
9.31% -21%
16
13 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
1,85 USD
42.291 đ
10.350.741.125 USD
5.667.523.414 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
725.849.661 USD
(58 exchanges)
12.7% -8%
18
14 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
43.960 USD
1.004.925.600 đ
9.045.369.943 USD
206.021
393.734.063 USD
(32 exchanges)
4.86% -9%
20
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
1,23 USD
28.078 đ
8.170.695.176 USD
6.652.300.637 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
954.089.181 USD
(0 exchanges)
11.44% -17%
21
16 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021
ICP
50,06 USD
1.144.372 đ
8.114.729.742 USD
162.890.217 (34%)
Tổng: 473.272.750
287.199.863 USD
(0 exchanges)
10.72% -19%
22
17 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,099409 USD
2.272 đ
7.116.536.760 USD
71.659.657.369 (71%)
Tổng: 100.850.743.812
1.376.162.982 USD
(141 exchanges)
10.44% -17%
24
18 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,30 USD
6.760 đ
7.017.576.380 USD
23.749.679.241 (47%)
Tổng: 50.001.806.812
486.317.719 USD
(135 exchanges)
8.42% -13%
25
19 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / Binance Chain
FTT *
56,36 USD
1.288.390 đ
6.782.922.411 USD
120.775.461 (34%)
Tổng: 352.170.015
654.685.033 USD
(17 exchanges)
7.14% -21%
26
20 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,10 USD
2.311 đ
6.743.660.069 USD
64.315.576.989 (74%)
Tổng: 86.712.634.466
492.830.314 USD
(43 exchanges)
11.95% -17%
27
21 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
22.866 đ
6.301.014.008 USD
6.299.404.018 (100%)
Tổng: 6.299.404.507
449.088.659 USD
(85 exchanges)
-0.00% -0%
29
22 Biểu tượng logo của THETA THETA
01/2018
THETA
5,56 USD
127.138 đ
5.561.578.334 USD
1.000.000.000
287.023.670 USD
(18 exchanges)
6.19% -19%
30
23 Biểu tượng logo của Compound Ether Compound Ether
02/2021 / Ethereum Blockchain
CETH *
62,47 USD
1.428.064 đ
5.995.881.747 USD
N/A
8.364.027 USD
(1 exchanges)
8.92% -13%
30
24 Biểu tượng logo của Elrond Elrond
09/2020
EGLD
244,51 USD
5.589.558 đ
4.763.859.880 USD
19.483.086 (62%)
Tổng: 31.415.926
385.831.981 USD
(12 exchanges)
18.48% -7%
32
25 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
5,66 USD
129.388 đ
4.618.987.139 USD
860.638.869 (97%)
Tổng: 889.956.402
499.906.094 USD
(81 exchanges)
17.6% -18%
33
26 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Binance Smart Chain
CAKE *
20,26 USD
463.218 đ
4.543.648.172 USD
224.230.793
311.445.476 USD
(3 exchanges)
9.63% -11%
33
27 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
17,20 USD
393.192 đ
4.554.944.034 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
305.116.031 USD
(34 exchanges)
3.63% -11%
34
28 Biểu tượng logo của Compound USD Coin Compound USD Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDC *
0,02219534 USD
507 đ
4.519.636.843 USD
N/A
Tổng: 9.803.299.805
30.000.009 USD
(2 exchanges)
0.13% -0%
36
29 Biểu tượng logo của Crypto.com Coin Crypto.com Coin
12/2018 / Ethereum Blockchain
CRO *
0,17 USD
3.833 đ
4.236.315.524 USD
25.263.013.692 (83%)
Tổng: 30.263.013.692
53.289.125 USD
(37 exchanges)
7.45% -12%
36
30 Biểu tượng logo của Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC
11/2020
BCHA
238,95 USD
5.462.397 đ
4.481.621.476 USD
18.572.921 (88%)
Tổng: 21.000.000
302.492.959 USD
(6 exchanges)
6.95% -11%
37
31 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,00022968 USD
5,2505 đ
4.323.609.350 USD
18.850.592.173.313 (90%)
Tổng: 21.000.000.000.000
125.057.365 USD
(1 exchanges)
7.63% -12%
39
32 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
312,97 USD
7.154.438 đ
3.778.375.283 USD
12.072.738 (83%)
Tổng: 14.612.493
115.214.589 USD
(18 exchanges)
8.64% -16%
42
33 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
4,33 USD
98.984 đ
4.189.112.063 USD
958.858.517 (93%)
Tổng: 1.034.858.929
1.160.033.955 USD
(149 exchanges)
8.1% -15%
42
34 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / Binance Chain
BTCB *
43.869 USD
1.002.840.355 đ
3.734.840.928 USD
85.137 (92%)
Tổng: 92.501
26.921.395 USD
(5 exchanges)
4.46% -9%
43
35 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,70 USD
175.915 đ
3.585.357.770 USD
465.914.595 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
312.566.103 USD
(8 exchanges)
12.66% -16%
44
36 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
305,13 USD
6.975.272 đ
4.011.377.805 USD
13.186.313 (82%)
Tổng: 16.000.000
301.773.674 USD
(57 exchanges)
8.73% -26%
45
37 Biểu tượng logo của Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph
09/2019
HBAR
0,38 USD
8.653 đ
3.892.478.433 USD
10.288.894.140 (21%)
Tổng: 50.000.000.000
438.792.540 USD
(19 exchanges)
16.88% -26%
46
38 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
66,38 USD
1.517.447 đ
3.842.443.803 USD
60.907.500 (23%)
Tổng: 270.000.000
687.173.330 USD
(8 exchanges)
17.85% -3%
47
39 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
MIOTA
1,38 USD
31.547 đ
3.840.387.301 USD
2.779.530.283
149.699.715 USD
(27 exchanges)
10.73% -14%
48
40 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
3,01 USD
68.814 đ
2.871.629.501 USD
953.954.130 (97%)
Tổng: 985.239.504
2.576.179 USD
(15 exchanges)
0.04% -5%
49
41 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,74 USD
16.872 đ
3.635.556.666 USD
4.715.735.200 (47%)
Tổng: 10.057.044.431
123.277.531 USD
(29 exchanges)
9.02% -18%
49
42 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
1,14 USD
26.148 đ
2.867.260.676 USD
2.506.759.265 (23%)
Tổng: 10.678.215.030
91.139.883 USD
(15 exchanges)
7.42% -16%
50
43 Biểu tượng logo của SHIBA INU SHIBA INU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000072 USD
0,1646 đ
3.586.493.817 USD
394.796.000.000.000 (39%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
244.815.877 USD
(1 exchanges)
2.18% 6%
50
44 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
1,27 USD
29.032 đ
3.248.785.188 USD
2.545.006.273 (80%)
Tổng: 3.175.000.000
599.480.093 USD
(24 exchanges)
24.46% -12%
52
45 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
348,02 USD
7.955.737 đ
3.118.738.789 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
216.875.489 USD
(27 exchanges)
10.72% -19%
53
46 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
42,88 USD
980.237 đ
3.019.914.108 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
344.988.100 USD
(104 exchanges)
11.35% -18%
54
47 Biểu tượng logo của BitTorrent BitTorrent
01/2019 / Tron10 Blockchain
BTT *
0,0035064 USD
80 đ
2.314.057.878 USD
659.952.625.000 (67%)
Tổng: 990.000.000.000
400.515.683 USD
(68 exchanges)
7.19% -15%
56
48 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0491429624 USD
1.123 đ
2.075.194.383 USD
42.227.702.186 (46%)
Tổng: 92.547.638.199
28.988.527 USD
(5 exchanges)
12.63% -4%
58
49 Biểu tượng logo của TerraUSD TerraUSD
09/2020
UST
1,00 USD
22.860 đ
2.643.042.010 USD
2.638.575.203
103.013.527 USD
(2 exchanges)
0.1% -0%
58
50 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
24,69 USD
564.413 đ
2.465.142.247 USD
106.240.606
159.056.313 USD
(Large exchanges)
8.21% -19%
59
51 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
50,76 USD
1.160.374 đ
2.366.437.739 USD
33.394.701 (51%)
Tổng: 66.000.000
109.497.727 USD
(10 exchanges)
32.9% -12%
60
52 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
345,32 USD
7.893.923 đ
1.901.346.949 USD
5.506.108 (55%)
Tổng: 10.000.000
148.971.967 USD
(94 exchanges)
7.82% -24%
60
53 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.554 USD
58.390.155 đ
2.301.338.087 USD
991.328 (99%)
Tổng: 1.005.577
71.251.442 USD
(85 exchanges)
7.72% -17%
63
54 Biểu tượng logo của Stacks Stacks
10/2019
STX
1,39 USD
31.764 đ
1.734.379.928 USD
1.248.205.782 (69%)
Tổng: 1.818.000.000
82.109.279 USD
(0 exchanges)
12.30% -9%
64
55 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
6,90 USD
157.734 đ
2.120.795.349 USD
306.819.314 (31%)
Tổng: 1.000.000.000
338.252.628 USD
(11 exchanges)
15.41% 37%
65
56 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019 / Binance Chain
RUNE *
7,82 USD
178.765 đ
2.061.626.329 USD
224.410.215 (45%)
Tổng: 500.000.000
82.451.019 USD
(12 exchanges)
13.41% -22%
66
57 Biểu tượng logo của Revain Revain
11/2017 / Ethereum Blockchain
REV *
0,0194671494 USD
445 đ
1.655.904.651 USD
85.061.485.690
2.626.303 USD
(12 exchanges)
6.68% -10%
67
58 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
12,51 USD
285.979 đ
2.050.825.469 USD
164.081.489 (33%)
Tổng: 500.000.000
109.272.057 USD
(45 exchanges)
6.58% -16%
68
59 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0087748741 USD
201 đ
1.517.139.333 USD
172.895.852.724 (97%)
Tổng: 177.619.433.541
164.581.212 USD
(44 exchanges)
9.74% -13%
70
60 Biểu tượng logo của XinFin XinFin
04/2018
XDC
0,12 USD
2.795 đ
1.503.612.557 USD
12.296.899.537 (33%)
Tổng: 37.696.899.537
7.514.903 USD
(0 exchanges)
6.53% -5%
71
61 Biểu tượng logo của Huobi BTC Huobi BTC
09/2020 / Ethereum Blockchain
HBTC *
43.969 USD
1.005.131.340 đ
1.753.600.815 USD
39.906
4.107.774 USD
(2 exchanges)
4.16% -9%
73
62 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Binance Chain
TUSD *
1,00 USD
22.853 đ
1.417.958.989 USD
1.418.374.915
134.806.888 USD
(75 exchanges)
-0.05% -0%
75
63 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,29 USD
6.681 đ
1.563.075.804 USD
5.911.077.904 (66%)
Tổng: 8.888.888.888
265.510.569 USD
(34 exchanges)
11.48% -16%
76
64 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
10,65 USD
243.349 đ
1.354.539.414 USD
127.244.443 (51%)
Tổng: 250.000.000
362.468.224 USD
(55 exchanges)
9.78% -31%
76
65 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017
OMG
9,60 USD
219.457 đ
1.346.359.004 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
1.940.590.710 USD
(127 exchanges)
9.56% 8%
77
66 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,28 USD
6.402 đ
1.519.548.342 USD
5.301.214.400
17.047.236 USD
(8 exchanges)
4.73% -15%
77
67 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,066146 USD
1.512 đ
1.496.645.512 USD
18.099.719.631 (20%)
Tổng: 90.000.000.000
608.924.558 USD
(44 exchanges)
19.7% -17%
79
68 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
10,90 USD
249.189 đ
1.251.845.763 USD
114.841.533 (54%)
Tổng: 212.424.133
117.669.949 USD
(67 exchanges)
9.23% -29%
79
69 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
5,20 USD
118.931 đ
1.242.711.755 USD
238.863.520 (34%)
Tổng: 695.658.160
7.446.824 USD
(14 exchanges)
2.91% -2%
80
70 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,16 USD
3.709 đ
1.458.643.168 USD
8.999.999.999
63.889.516 USD
(57 exchanges)
8.05% -14%
80
71 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,14 USD
3.142 đ
1.453.045.019 USD
10.563.272.100 (80%)
Tổng: 13.182.037.100
156.570.381 USD
(18 exchanges)
13.18% -20%
81
72 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017 / Ethereum Blockchain
ENJ *
1,44 USD
32.897 đ
1.200.685.939 USD
834.340.660 (83%)
Tổng: 1.000.000.000
95.066.237 USD
(53 exchanges)
12.80% -17%
81
73 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
4,81 USD
110.065 đ
1.176.415.725 USD
244.337.201 (30%)
Tổng: 824.104.972
117.230.606 USD
(0 exchanges)
9.97% -17%
82
74 Biểu tượng logo của Olympus Olympus
04/2021 / Ethereum Blockchain
OHM *
653,41 USD
14.936.953 đ
1.258.069.528 USD
N/A
Tổng: 1.416.029
35.056.790 USD
(0 exchanges)
4.31% 39%
87
75 Biểu tượng logo của ECOMI ECOMI
08/2020
OMI
0,00563925 USD
129 đ
1.230.288.810 USD
166.285.821.196 (22%)
Tổng: 750.000.000.000
9.970.222 USD
(1 exchanges)
3.83% 31%
88
76 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
17,99 USD
411.251 đ
1.155.257.049 USD
64.444.582 (5%)
Tổng: 1.378.211.739
113.698.225 USD
(1 exchanges)
11.69% -18%
90
77 Biểu tượng logo của Paxos Standard Paxos Standard
09/2018 / Ethereum Blockchain
PAX *
1,00 USD
22.860 đ
1.148.770.818 USD
945.642.940
35.921.178 USD
(45 exchanges)
-0.54% 0%
93
78 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.860 đ
1.148.770.818 USD
945.642.940
35.921.178 USD
(45 exchanges)
-0.54% 0%
93
79 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
10,73 USD
245.288 đ
1.109.457.768 USD
98.720.154 (92%)
Tổng: 107.822.406
242.224.080 USD
(88 exchanges)
12.34% -18%
94
80 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
1,66 USD
37.948 đ
1.102.432.515 USD
662.549.465 (83%)
Tổng: 800.460.000
53.296.337 USD
(33 exchanges)
10.14% -23%
95
81 Biểu tượng logo của BitClout BitClout
06/2021
CLOUT
104,03 USD
2.378.126 đ
1.095.545.120 USD
N/A
Tổng: 10.808.492
632.161 USD
(0 exchanges)
7.82% 36%
96
82 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
30.708 USD
701.984.880 đ
1.095.217.258 USD
36.635 (100%)
Tổng: 36.666
170.082.009 USD
(86 exchanges)
8.64% -16%
97
83 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,69 USD
15.820 đ
1.031.292.862 USD
1.490.348.708 (99%)
Tổng: 1.500.000.000
102.081.243 USD
(117 exchanges)
10.78% -13%
98
84 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
2,47 USD
56.464 đ
995.750.672 USD
426.748.438 (13%)
Tổng: 3.303.030.299
208.897.232 USD
(44 exchanges)
5.67% -19%
100
85 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,65 USD
243.374 đ
852.964.299 USD
80.118.638 (47%)
Tổng: 170.118.638
10.628.768 USD
(3 exchanges)
9.97% -13%
100
86 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,01700789 USD
389 đ
978.024.802 USD
54.302.110.195 (54%)
Tổng: 100.000.000.000
16.770.446 USD
(5 exchanges)
14.45% -19%
101
87 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,73 USD
16.644 đ
965.090.544 USD
1.795.350.943 (82%)
Tổng: 2.194.068.927
60.061.874 USD
(59 exchanges)
13.85% -15%
103
88 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,82 USD
18.697 đ
816.042.863 USD
997.764.051 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
283.336.495 USD
(59 exchanges)
9.14% -27%
104
89 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
2,30 USD
52.578 đ
931.955.437 USD
406.077.610 (39%)
Tổng: 1.049.358.974
54.653.208 USD
(5 exchanges)
11.86% 2%
104
90 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / Heco Blockchain
MDX *
1,35 USD
30.861 đ
873.620.171 USD
694.326.522 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
18.679.969 USD
(4 exchanges)
5.55% -22%
106
91 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,11 USD
2.629 đ
869.668.363 USD
6.977.205.436 (20%)
Tổng: 35.240.112.493
384.761.641 USD
(3 exchanges)
11% 118%
107
92 Biểu tượng logo của SafeMoon SafeMoon
03/2021 / Binance Smart Chain
SAFEMOON *
0,00000148 USD
0,0338 đ
857.523.653 USD
585.536.366.402.812 (59%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.329.490 USD
(0 exchanges)
6.31% -17%
108
93 Biểu tượng logo của Voyager Token Voyager Token
07/2017 / Ethereum Blockchain
VGX *
2,61 USD
59.739 đ
727.749.797 USD
278.482.214
2.656.740 USD
(6 exchanges)
7.02% -2%
109
94 Biểu tượng logo của xSUSHI xSUSHI
03/2021 / Ethereum Blockchain
XSUSHI *
12,60 USD
288.036 đ
855.497.787 USD
N/A
Tổng: 61.062.820
3.009.067 USD
(0 exchanges)
10.54% -30%
109
95 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Binance Chain
NEXO *
1,51 USD
34.519 đ
843.769.569 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
10.781.921 USD
(20 exchanges)
6.21% -14%
110
96 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
3,62 USD
82.753 đ
839.888.151 USD
231.918.545
63.010.704 USD
(Large exchanges)
7.15% -15%
111
97 Biểu tượng logo của NXM NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
NXM *
119,31 USD
2.727.427 đ
823.664.496 USD
6.621.938 (96%)
Tổng: 6.908.999
404 USD
(31 exchanges)
8.1% -13%
113
98 Biểu tượng logo của 0x 0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,97 USD
22.148 đ
817.720.983 USD
845.341.602 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
115.326.398 USD
(121 exchanges)
13.11% -10%
114
99 Biểu tượng logo của Compound USDT Compound USDT
07/2020 / Ethereum Blockchain
CUSDT *
0,02137906 USD
489 đ
785.880.763 USD
N/A
Tổng: 4.558.972.537
6.617.486 USD
(4 exchanges)
-0.08% -0%
116
100 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019 / Ethereum Blockchain
FET *
0,75 USD
17.066 đ
557.023.080 USD
746.113.681 (65%)
Tổng: 1.152.997.575
77.461.030 USD
(23 exchanges)
18.16% -20%
117
101 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,88 USD
20.022 đ
765.310.860 USD
875.249.524 (88%)
Tổng: 1.000.000.000
118.063.264 USD
(66 exchanges)
9.25% -16%
118
102 Biểu tượng logo của Neutrino USD Neutrino USD
01/2020 / Ethereum Blockchain
USDN *
0,99 USD
22.592 đ
526.897.517 USD
533.145.986 (100%)
Tổng: 533.146.569
9.195.421 USD
(10 exchanges)
-0.04% -0%
119
103 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
13,84 USD
316.382 đ
759.451.453 USD
68.700.000 (46%)
Tổng: 150.000.000
107.741.722 USD
(8 exchanges)
18.79% -22%
119
104 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAY *
10,88 USD
248.717 đ
758.374.345 USD
69.672.306 (13%)
Tổng: 555.000.000
161.278.925 USD
(2 exchanges)
14.14% -20%
120
105 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,49 USD
11.184 đ
489.238.529 USD
1.000.000.000
22.213.195 USD
(51 exchanges)
11.44% -6%
123
106 Biểu tượng logo của dYdX dYdX
08/2021 / Ethereum Blockchain
DYDX *
13,99 USD
319.811 đ
704.892.063 USD
55.679.060 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
297.206.113 USD
(1 exchanges)
7.1% 21%
123
107 Biểu tượng logo của renBTC renBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
RENBTC *
43.897 USD
1.003.485.420 đ
695.665.063 USD
15.939
13.823.714 USD
(11 exchanges)
4.71% -9%
124
108 Biểu tượng logo của LINK LINK
03/2020
LN
117,46 USD
2.685.136 đ
686.575.003 USD
N/A
Tổng: 6.044.999
2.515.867 USD
(1 exchanges)
15.12% -16%
125
109 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
NANO
5,10 USD
116.586 đ
671.503.801 USD
133.248.297 (100%)
Tổng: 133.248.298
58.981.923 USD
(28 exchanges)
12.56% -14%
128
110 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,12 USD
2.726 đ
663.481.196 USD
5.912.336.993 (59%)
Tổng: 10.000.000.000
337.449.508 USD
(15 exchanges)
39.75% 26%
129
111 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Binance Chain
ANKR *
0,086707 USD
1.982 đ
663.047.708 USD
7.662.899.378 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
40.201.231 USD
(24 exchanges)
9.5% -15%
130
112 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
3,54 USD
80.924 đ
655.821.975 USD
185.000.000 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
57.397.136 USD
(0 exchanges)
5.62% -12%
131
113 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,73 USD
16.593 đ
647.840.183 USD
892.246.119 (30%)
Tổng: 3.000.000.000
106.971.125 USD
(24 exchanges)
15.48% -10%
132
114 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
CHSB *
0,68 USD
15.469 đ
643.943.499 USD
1.000.000.000
1.851.479 USD
(7 exchanges)
6.2% -5%
133
115 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
10,09 USD
230.657 đ
633.309.091 USD
62.824.001 (62%)
Tổng: 101.172.570
40.443.342 USD
(40 exchanges)
6.67% -15%
134
116 Biểu tượng logo của SKALE Network SKALE Network
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,35 USD
7.902 đ
419.333.233 USD
1.213.100.288 (17%)
Tổng: 7.000.000.000
34.136.902 USD
(2 exchanges)
7.10% -28%
134
117 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,05531 USD
1.264 đ
618.169.546 USD
9.540.779.324 (95%)
Tổng: 10.000.000.000
21.278.425 USD
(16 exchanges)
7.41% -17%
135
118 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0324987397 USD
743 đ
417.440.502 USD
12.844.821.266 (92%)
Tổng: 13.960.974.963
14.555.690 USD
(3 exchanges)
11.26% -22%
136
119 Biểu tượng logo của TitanSwap TitanSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
TITAN *
5,89 USD
134.645 đ
589.089.491 USD
53.404.160 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
210.259 USD
(4 exchanges)
1.38% -14%
136
120 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,00 USD
22.860 đ
582.683.978 USD
719.446.095
6.469.857 USD
(2 exchanges)
0.22% -0%
137
121 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,65 USD
14.826 đ
536.716.692 USD
282.786.730 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
2.725.599 USD
(7 exchanges)
8.48% -24%
138
122 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,031016336 USD
709 đ
408.174.951 USD
13.159.999.000 (13%)
Tổng: 100.000.000.000
45.839.427 USD
(39 exchanges)
5.30% -26%
139
123 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
267,22 USD
6.108.636 đ
402.054.838 USD
1.504.587 (15%)
Tổng: 10.000.000
10.951.640 USD
(21 exchanges)
7.27% -9%
140
124 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
32,46 USD
742.036 đ
525.346.033 USD
10.279.742 (57%)
Tổng: 17.922.515
877.575 USD
(7 exchanges)
10.21% -1%
141
125 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,41 USD
9.340 đ
509.137.881 USD
1.320.882.714 (96%)
Tổng: 1.374.513.896
38.528.764 USD
(47 exchanges)
6.58% -17%
143
126 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / Binance Chain
WRX *
1,11 USD
25.375 đ
503.898.932 USD
317.591.918 (32%)
Tổng: 978.213.335
16.083.013 USD
(10 exchanges)
4.81% -8%
144
127 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,61 USD
14.054 đ
384.200.773 USD
624.946.939 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
41.542.255 USD
(25 exchanges)
12.95% -12%
144
128 Biểu tượng logo của Kava.io Kava.io
10/2019 / Binance Chain
KAVA *
5,50 USD
125.730 đ
502.812.259 USD
91.443.180 (63%)
Tổng: 145.367.907
152.710.986 USD
(26 exchanges)
14.26% -15%
145
129 Biểu tượng logo của Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab
09/2020 / Binance Smart Chain
ALPHA *
0,94 USD
21.504 đ
382.226.153 USD
406.330.126 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
34.800.932 USD
(9 exchanges)
12.30% -26%
145
130 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
5,72 USD
130.759 đ
501.711.035 USD
67.907.005 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
35.999.518 USD
(0 exchanges)
12.4% -4%
146
131 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
4,84 USD
110.647 đ
369.135.922 USD
76.264.590 (25%)
Tổng: 300.000.000
6.924.850 USD
(10 exchanges)
6.43% -6%
147
132 Biểu tượng logo của HUSD HUSD
10/2019 / Ethereum Blockchain
HUSD *
1,00 USD
22.860 đ
481.022.673 USD
481.478.515
84.411.738 USD
(7 exchanges)
-0% -0%
148
133 Biểu tượng logo của 1inch 1inch
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
2,65 USD
60.579 đ
477.578.800 USD
180.362.122 (12%)
Tổng: 1.500.000.000
85.465.124 USD
(29 exchanges)
11.79% -20%
149
134 Biểu tượng logo của Wootrade Wootrade
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,74 USD
16.862 đ
360.216.000 USD
488.354.344 (16%)
Tổng: 3.000.000.000
45.856.768 USD
(12 exchanges)
-2.95% -13%
151
135 Biểu tượng logo của Metahero Metahero
07/2021 / Binance Smart Chain
HERO *
0,10 USD
2.301 đ
472.288.298 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
9.353.384 USD
(0 exchanges)
17.96% -6%
151
136 Biểu tượng logo của Persistence Persistence
10/2020
XPRT
11,27 USD
257.632 đ
465.097.784 USD
41.272.085 (36%)
Tổng: 115.701.600
6.429.019 USD
(1 exchanges)
18.07% 2%
152
137 Biểu tượng logo của Unibright Unibright
05/2018 / Ethereum Blockchain
UBT *
3,04 USD
69.494 đ
456.446.766 USD
149.999.999 (100%)
Tổng: 150.000.000
1.770.330 USD
(16 exchanges)
12.37% -7%
153
138 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,28 USD
6.331 đ
350.866.426 USD
1.266.911.931 (34%)
Tổng: 3.693.588.685
6.714.654 USD
(3 exchanges)
3.35% -5%
154
139 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
3,09 USD
70.637 đ
445.874.957 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
12.129.640 USD
(30 exchanges)
8.68% -19%
154
140 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018
LPT
18,04 USD
412.394 đ
438.210.795 USD
21.164.655 (92%)
Tổng: 22.906.951
99.570.582 USD
(8 exchanges)
9.09% -5%
156
141 Biểu tượng logo của Swipe Swipe
08/2019 / Ethereum Blockchain
SXP *
2,31 USD
52.807 đ
433.559.627 USD
187.368.789 (78%)
Tổng: 239.612.084
95.645.572 USD
(32 exchanges)
11.39% -20%
157
142 Biểu tượng logo của DigitalBits DigitalBits
09/2019 / Ethereum Blockchain
XDB *
0,57 USD
12.934 đ
430.710.418 USD
777.009.768 (52%)
Tổng: 1.500.000.000
2.501.171 USD
(6 exchanges)
13.89% -1%
159
143 Biểu tượng logo của Fei Protocol Fei Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
FEI *
1,00 USD
22.860 đ
421.002.379 USD
424.996.178 (100%)
Tổng: 426.116.733
43.397.977 USD
(5 exchanges)
0.12% -0%
161
144 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,24 USD
5.479 đ
417.589.266 USD
1.759.742.942 (46%)
Tổng: 3.787.635.027
32.901.133 USD
(11 exchanges)
12.86% -18%
162
145 Biểu tượng logo của Serum Serum
08/2020
SRM
8,34 USD
190.652 đ
415.856.737 USD
50.000.000 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
317.718.150 USD
(36 exchanges)
14.06% -22%
163
146 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,00427366 USD
98 đ
407.715.916 USD
99.007.791.203 (99%)
Tổng: 100.000.000.000
26.143.661 USD
(22 exchanges)
13.42% -17%
165
147 Biểu tượng logo của Oxygen Oxygen
12/2020 / Ethereum Blockchain
OXY *
1,99 USD
45.491 đ
403.113.242 USD
57.275.641 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
709.806 USD
(3 exchanges)
4.78% -12%
166
148 Biểu tượng logo của Velas Velas
10/2019
VLX
0,18 USD
4.144 đ
398.566.458 USD
2.124.380.663
8.308.506 USD
(8 exchanges)
11.03% 25%
168
149 Biểu tượng logo của ASD ASD
01/2019 / Ethereum Blockchain
ASD *
0,43 USD
9.925 đ
286.824.828 USD
660.615.274 (85%)
Tổng: 780.615.274
3.497.608 USD
(4 exchanges)
3.43% -15%
168
150 Biểu tượng logo của Nervos Network Nervos Network
11/2019
CKB
0,01427571 USD
326 đ
398.551.138 USD
27.936.236.568 (83%)
Tổng: 33.766.778.276
43.005.554 USD
(26 exchanges)
12.27% -15%
169
151 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018
ONG
1,09 USD
24.960 đ
284.199.707 USD
260.287.578 (26%)
Tổng: 1.000.000.000
24.675.996 USD
(32 exchanges)
7.49% -4%
170
152 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / Binance Chain
TWT *
1,13 USD
25.832 đ
389.957.075 USD
346.951.186 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
49.932.208 USD
(6 exchanges)
8.47% -14%
171
153 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0281702381 USD
644 đ
281.702.381 USD
10.000.000.000
22.373.440 USD
(7 exchanges)
10.00% -18%
171
154 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
605,82 USD
13.849.045 đ
389.032.841 USD
634.934 (6%)
Tổng: 10.000.000
249.770.515 USD
(0 exchanges)
10.96% 11%
172
155 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020 / Ethereum Blockchain
REEF *
0,020093063 USD
459 đ
277.635.777 USD
13.817.493.953 (87%)
Tổng: 15.934.019.762
41.401.994 USD
(4 exchanges)
10.56% -18%
173
156 Biểu tượng logo của sETH sETH
06/2020 / Ethereum Blockchain
SETH *
3.104 USD
70.953.097 đ
383.681.822 USD
N/A
Tổng: 29.935
1.151.296 USD
(5 exchanges)
18.32% -13%
174
157 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
152,63 USD
3.489.106 đ
273.624.275 USD
1.792.738 (98%)
Tổng: 1.824.437
344.137.600 USD
(18 exchanges)
-9.52% 20%
174
158 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
3,39 USD
77.513 đ
271.500.826 USD
80.070.793 (92%)
Tổng: 86.999.785
18.041.715 USD
(23 exchanges)
8.48% -20%
176
159 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,83 USD
18.920 đ
381.011.591 USD
544.480.200 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
54.798.206 USD
(47 exchanges)
6.13% 12%
177
160 Biểu tượng logo của Eden Eden
09/2018 / Ethereum Blockchain
EDN *
4,80 USD
109.728 đ
378.269.530 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
10.799.861 USD
(4 exchanges)
11.7% -24%
178
161 Biểu tượng logo của WOO Network WOO Network
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,53 USD
12.044 đ
269.365.075 USD
511.272.266 (17%)
Tổng: 3.000.000.000
41.025.781 USD
(12 exchanges)
11.99% -16%
178
162 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
4,74 USD
108.356 đ
377.970.648 USD
79.309.568 (20%)
Tổng: 388.539.008
3.773.050 USD
(1 exchanges)
19.16% -11%
179
163 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
11,25 USD
257.224 đ
258.799.681 USD
23.000.000 (23%)
Tổng: 100.000.000
143.277.147 USD
(0 exchanges)
15.62% -14%
180
164 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche Blockchain
JOE *
4,36 USD
99.670 đ
372.081.277 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
51.905.953 USD
(1 exchanges)
35.12% 85%
180
165 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,62 USD
14.064 đ
248.584.839 USD
404.061.871
12.530.771 USD
(15 exchanges)
10.63% -18%
181
166 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
9,14 USD
208.940 đ
361.253.745 USD
30.062.138 (30%)
Tổng: 100.000.000
2.061.627 USD
(5 exchanges)
7.05% -20%
181
167 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,066072 USD
1.510 đ
353.436.554 USD
5.382.401.140 (70%)
Tổng: 7.697.598.449
18.051.167 USD
(4 exchanges)
14.77% -15%
183
168 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,35 USD
8.048 đ
243.157.960 USD
690.690.084 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
52.133.194 USD
(24 exchanges)
7.91% -8%
183
169 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018
VTHO
0,00877681 USD
201 đ
352.882.973 USD
40.271.522.366
36.364.760 USD
(15 exchanges)
3.35% -14%
185
170 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,86 USD
19.723 đ
234.669.909 USD
272.000.000 (27%)
Tổng: 1.000.000.000
28.288.177 USD
(6 exchanges)
7.13% -20%
185
171 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,11 USD
2.525 đ
225.165.195 USD
2.038.772.891 (20%)
Tổng: 10.361.902.091
28.772.155 USD
(0 exchanges)
11.84% -18%
187
172 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,00045878 USD
10,4877 đ
350.672.138 USD
766.299.999.999 (77%)
Tổng: 999.000.000.000
19.164.834 USD
(1 exchanges)
11.24% -15%
187
173 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,37 USD
8.363 đ
350.642.210 USD
1.000.000.000
12.569.332 USD
(10 exchanges)
30.3% -21%
188
174 Biểu tượng logo của Anchor Protocol Anchor Protocol
03/2021 / Terra Blockchain
ANC *
3,00 USD
68.580 đ
350.032.714 USD
116.677.769 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
11.518.599 USD
(0 exchanges)
10.31% -26%
189
175 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,12 USD
2.710 đ
342.376.449 USD
2.229.950.518 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
3.059.095 USD
(12 exchanges)
13.22% -18%
190
176 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0193134489 USD
442 đ
210.514.153 USD
10.899.873.621 (99%)
Tổng: 10.999.873.621
24.340.544 USD
(0 exchanges)
6.44% -12%
190
177 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
22.815 đ
338.505.176 USD
339.148.639
14.541.720 USD
(3 exchanges)
0.02% -1%
191
178 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,39 USD
8.842 đ
336.429.780 USD
868.672.118 (43%)
Tổng: 2.000.000.000
220.639.578 USD
(11 exchanges)
26.4% 19%
192
179 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / Binance Smart Chain
BAKE *
1,73 USD
39.548 đ
331.007.721 USD
193.529.499 (67%)
Tổng: 289.770.803
31.126.718 USD
(6 exchanges)
10.63% -20%
195
180 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,41 USD
9.432 đ
197.826.642 USD
479.446.793 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
1.610.475 USD
(3 exchanges)
8.76% -25%
195
181 Biểu tượng logo của Pundi X[old] Pundi X[old]
03/2018 / Ethereum Blockchain
NPXS *
0,00139152 USD
32 đ
328.471.858 USD
N/A
Tổng: 258.526.640.301
3.211 USD
(36 exchanges)
5.66% -13%
196
182 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,083488 USD
1.909 đ
324.184.457 USD
3.470.483.788 (51%)
Tổng: 6.804.870.174
14.979.227 USD
(61 exchanges)
10.31% -13%
197
183 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,19 USD
4.376 đ
191.412.648 USD
999.881.816 (100%)
Tổng: 999.983.984
16.010.305 USD
(18 exchanges)
8.75% -13%
197
184 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
1.772 USD
40.497.176 đ
314.902.463 USD
177.692
12.090.530 USD
(21 exchanges)
-0.49% -2%
200
185 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,45 USD
10.264 đ
77.859.043.906 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
53.145.848 USD
(18 exchanges)
9.17% 14%
201
186 Biểu tượng logo của Bonfida Bonfida
12/2020 / Solana Blockchain
FIDA *
6,24 USD
142.646 đ
305.990.880 USD
44.908.948 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
942.696 USD
(3 exchanges)
13.31% -10%
202
187 Biểu tượng logo của stETH (Lido) stETH (Lido)
12/2020 / Ethereum Blockchain
STETH *
3.093 USD
70.706.454 đ
4.034.176.804 USD
1.304.284
199.240.203 USD
(1 exchanges)
9.23% -14%
203
188 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,31 USD
7.091 đ
303.257.069 USD
998.999.495
19.294.260 USD
(19 exchanges)
9.17% -14%
203
189 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / Binance Smart Chain
WBNB *
379,26 USD
8.669.853 đ
2.878.185.652 USD
7.588.978
642.011.720 USD
(4 exchanges)
7.62% -12%
204
190 Biểu tượng logo của Injective Protocol Injective Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
INJ *
9,21 USD
210.541 đ
300.814.851 USD
32.655.553 (33%)
Tổng: 100.000.000
24.921.849 USD
(7 exchanges)
9.21% -19%
204
191 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
3,82 USD
87.335 đ
2.158.417.647 USD
564.970.555 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
6.752.726 USD
(3 exchanges)
1.60% -5%
205
192 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
7,70 USD
176.022 đ
296.985.486 USD
2.727.340 (5%)
Tổng: 50.000.000
13.852.336 USD
(1 exchanges)
9.01% -13%
206
193 Biểu tượng logo của Mirror Protocol Mirror Protocol
12/2020 / Ethereum Blockchain
MIR *
3,18 USD
72.695 đ
296.609.311 USD
77.742.680 (21%)
Tổng: 370.575.000
31.884.380 USD
(1 exchanges)
5.47% -15%
207
194 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,69 USD
15.711 đ
296.386.980 USD
613.099.141 (43%)
Tổng: 1.410.000.000
26.821.712 USD
(21 exchanges)
10.84% -20%
208
195 Biểu tượng logo của Egoras Egoras
12/2019 / Ethereum Blockchain
EGR *
0,0177452546 USD
406 đ
1.156.287.110 USD
65.160.356.358 (66%)
Tổng: 99.097.732.541
963.039 USD
(3 exchanges)
7.38% -14%
208
196 Biểu tượng logo của The Transfer Token The Transfer Token
04/2020 / Ethereum Blockchain
TTT *
10,81 USD
247.158 đ
1.132.710.764 USD
104.766.211 (5%)
Tổng: 2.000.000.000
1.726.159 USD
(3 exchanges)
1.94% -14%
209
197 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
2,01 USD
45.949 đ
295.552.436 USD
69.703.477 (37%)
Tổng: 190.165.060
1.520.517 USD
(3 exchanges)
14.25% -9%
209
198 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,44 USD
10.071 đ
294.407.001 USD
670.000.000 (67%)
Tổng: 1.000.000.000
59.336.678 USD
(30 exchanges)
11.48% -18%
210
199 Biểu tượng logo của yOUcash yOUcash
10/2020 / Ethereum Blockchain
YOUC *
0,16 USD
3.677 đ
1.077.194.712 USD
6.696.709.142 (61%)
Tổng: 11.000.000.000
235.866 USD
(4 exchanges)
4.82% -17%
210
200 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / Binance Smart Chain
XVS *
26,28 USD
600.761 đ
294.186.628 USD
11.194.445 (37%)
Tổng: 29.960.733
24.254.352 USD
(4 exchanges)
14.77% -24%
211
201 Biểu tượng logo của INO COIN INO COIN
08/2018 / Ethereum Blockchain
INO *
5,17 USD
118.249 đ
931.111.531 USD
180.003.180 (18%)
Tổng: 1.000.000.000
2.731 USD
(3 exchanges)
24.11% 10%
212
202 Biểu tượng logo của Mango Markets Mango Markets
08/2021 / Solana Blockchain
MNGO *
0,29 USD
6.598 đ
291.240.495 USD
1.000.000.000 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
4.241.972 USD
(1 exchanges)
14.95% -20%
212
203 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,82 USD
18.766 đ
290.729.270 USD
351.815.555 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
41.328.228 USD
(23 exchanges)
11.73% -20%
213
204 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
7,75 USD
177.165 đ
290.378.768 USD
35.191.821 (35%)
Tổng: 100.000.000
38.741.604 USD
(52 exchanges)
9.49% -20%
214
205 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020
ROSE
0,19 USD
4.420 đ
289.182.501 USD
1.500.000.000 (15%)
Tổng: 10.000.000.000
43.652.101 USD
(2 exchanges)
14.87% -24%
215
206 Biểu tượng logo của WhiteCoin WhiteCoin
04/2014
XWC
0,98 USD
22.380 đ
726.417.562 USD
741.990.439 (74%)
Tổng: 1.000.000.000
28.426.714 USD
(8 exchanges)
6.67% -3%
217
207 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
2,41 USD
55.122 đ
724.618.522 USD
300.511.840 (25%)
Tổng: 1.200.000.000
4.635.300 USD
(5 exchanges)
5.12% -9%
218
208 Biểu tượng logo của Prometeus Prometeus
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
16,90 USD
386.334 đ
278.949.694 USD
16.450.000 (85%)
Tổng: 19.250.000
9.586.555 USD
(6 exchanges)
7.51% -12%
218
209 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
9,34 USD
213.512 đ
276.557.576 USD
29.130.723 (29%)
Tổng: 100.000.000
53.495.713 USD
(1 exchanges)
8.38% -13%
220
210 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,12 USD
2.815 đ
677.346.067 USD
5.500.000.261 (61%)
Tổng: 8.999.999.999
3.460.687 USD
(0 exchanges)
10.82% -10%
220
211 Biểu tượng logo của Orion Protocol Orion Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
8,92 USD
203.911 đ
276.110.590 USD
30.495.000 (30%)
Tổng: 100.000.000
14.855.517 USD
(13 exchanges)
11.1% -23%
221
212 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / Binance Smart Chain
vBNB *
7,81 USD
178.425 đ
658.182.743 USD
84.327.095
0 USD
(1 exchanges)
7.13% -12%
221
213 Biểu tượng logo của Lido DAO Token Lido DAO Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
5,41 USD
123.673 đ
273.199.779 USD
24.539.273 (2%)
Tổng: 1.000.000.000
3.628.929 USD
(1 exchanges)
12.51% 5%
222
214 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
1,70 USD
38.862 đ
272.539.780 USD
160.105.774
2.130.498 USD
(19 exchanges)
12.03% -16%
223
215 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / Binance Smart Chain
ALT *
10,22 USD
233.548 đ
612.987.701 USD
60.000.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
3.948.544 USD
(0 exchanges)
31.00% 138%
223
216 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021 / Moonriver Blockchain
MOVR *
335,80 USD
7.676.438 đ
503.703.264 USD
1.500.000 (15%)
Tổng: 10.000.000
24.029.260 USD
(1 exchanges)
7.75% -17%
224
217 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
10,12 USD
231.343 đ
265.273.147 USD
21.376.501 (21%)
Tổng: 100.000.000
11.280.728 USD
(0 exchanges)
15.35% -21%
226
218 Biểu tượng logo của Bifrost (BFC) Bifrost (BFC)
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,29 USD
6.552 đ
261.753.176 USD
844.434.685 (21%)
Tổng: 3.968.584.074
12.025.803 USD
(1 exchanges)
5.41% -8%
227
219 Biểu tượng logo của AllianceBlock AllianceBlock
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALBT *
0,90 USD
20.683 đ
261.068.917 USD
232.955.783 (23%)
Tổng: 1.000.000.000
4.921.189 USD
(1 exchanges)
13.82% -13%
228
220 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
44,13 USD
1.008.812 đ
257.044.097 USD
10.198.011 (93%)
Tổng: 11.000.000
80.230.923 USD
(32 exchanges)
-1.67% -2%
229
221 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,61 USD
13.886 đ
255.296.585 USD
408.197.415 (41%)
Tổng: 1.000.000.000
42.120.568 USD
(10 exchanges)
17.87% -12%
230
222 Biểu tượng logo của Convex CRV Convex CRV
06/2021 / Ethereum Blockchain
CVXCRV *
2,45 USD
56.007 đ
255.275.240 USD
N/A
Tổng: 31.727.030
1.358.186 USD
(0 exchanges)
5.53% -18%
231
223 Biểu tượng logo của BitDAO BitDAO
08/2021 / Ethereum Blockchain
BIT *
1,58 USD
36.102 đ
365.598.644 USD
231.500.975 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
22.601.987 USD
(4 exchanges)
14.15% -12%
232
224 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020 / Ethereum Blockchain
LYXe *
23,50 USD
537.219 đ
351.234.770 USD
14.945.916 (15%)
Tổng: 100.000.000
12.704.772 USD
(2 exchanges)
33.27% 20%
233
225 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,074162 USD
1.695 đ
243.354.151 USD
3.157.787.878 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
23.895.816 USD
(9 exchanges)
3.79% -3%
233
226 Biểu tượng logo của Orbit Chain Orbit Chain
03/2020 / Ethereum Blockchain
ORC *
0,64 USD
14.601 đ
351.421.870 USD
550.213.005 (55%)
Tổng: 1.000.000.000
16.212.537 USD
(3 exchanges)
8.22% -10%
234
227 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
3,19 USD
72.923 đ
243.300.900 USD
70.170.001
78.945.858 USD
(2 exchanges)
-0.64% 7%
234
228 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,00413254 USD
94 đ
242.713.298 USD
N/A
29.282.326 USD
(0 exchanges)
10.5% 132%
235
229 Biểu tượng logo của Pundi X[new] Pundi X[new]
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
1,36 USD
30.985 đ
350.360.299 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
30.316.430 USD
(5 exchanges)
6.44% -16%
236
230 Biểu tượng logo của TON Crystal TON Crystal
10/2020
TON
0,37 USD
8.429 đ
237.283.628 USD
N/A
Tổng: 5.034.428.182
4.329.396 USD
(1 exchanges)
-0.69% -1%
237
231 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
22,01 USD
503.149 đ
236.920.553 USD
6.943.831 (7%)
Tổng: 100.000.000
39.031.253 USD
(61 exchanges)
8.81% -22%
238
232 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,18 USD
4.229 đ
229.917.361 USD
914.030.370 (9%)
Tổng: 10.000.000.000
72.116.436 USD
(1 exchanges)
16.1% -18%
239
233 Biểu tượng logo của Chia Network Chia Network
04/2021
XCH
211,66 USD
4.838.495 đ
334.889.663 USD
1.582.223 (7%)
Tổng: 22.582.025
27.383.379 USD
(0 exchanges)
4.25% -1%
239
234 Biểu tượng logo của Shiden Network Shiden Network
08/2021
SDN
5,67 USD
129.570 đ
322.806.929 USD
56.952.796 (81%)
Tổng: 70.000.000
7.450.905 USD
(3 exchanges)
10.45% -17%
240
235 Biểu tượng logo của Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token
10/2019 / Ethereum Blockchain
BEST *
0,83 USD
18.954 đ
313.727.596 USD
378.373.406 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
106.970 USD
(2 exchanges)
3.74% -1%
242
236 Biểu tượng logo của Wonderland Wonderland
09/2021 / Avalanche Blockchain
TIME *
3.940 USD
90.079.601 đ
222.709.918 USD
N/A
Tổng: 30.090
11.620.109 USD
(1 exchanges)
41.39% 136%
243
237 Biểu tượng logo của KOK KOK
01/2020 / Ethereum Blockchain
KOK *
2,85 USD
65.098 đ
305.653.274 USD
107.333.422 (2%)
Tổng: 5.000.000.000
6.476.134 USD
(2 exchanges)
0.56% 2%
244
238 Biểu tượng logo của HedgeTrade HedgeTrade
01/2019 / Ethereum Blockchain
HEDG *
0,83 USD
18.899 đ
288.304.466 USD
348.731.468 (35%)
Tổng: 1.000.000.000
66.552 USD
(14 exchanges)
3.34% -8%
246
239 Biểu tượng logo của Sapphire Sapphire
03/2020
SAPP
0,33 USD
7.512 đ
218.015.767 USD
537.572.916 (97%)
Tổng: 555.719.405
83.049 USD
(4 exchanges)
4.16% -9%
247
240 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,62 USD
14.282 đ
283.305.434 USD
453.448.622 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
21.990.011 USD
(0 exchanges)
2.97% -4%
248
241 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
4,98 USD
113.843 đ
217.851.642 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
3.561.725 USD
(0 exchanges)
5.53% -22%
248
242 Biểu tượng logo của MaidSafeCoin MaidSafeCoin
04/2014
MAID
0,48 USD
10.897 đ
214.751.977 USD
452.552.412
786.502 USD
(2 exchanges)
6.86% -13%
251
243 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
1,55 USD
35.508 đ
270.405.644 USD
174.088.525
36.896.973 USD
(8 exchanges)
7.94% -18%
251
244 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,39 USD
8.927 đ
214.573.165 USD
577.034.460 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
19.086.820 USD
(11 exchanges)
10.17% -19%
253
245 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020 / Klaytn Blockchain
WEMIX *
2,07 USD
47.404 đ
255.543.040 USD
123.233.682 (12%)
Tổng: 1.015.055.200
47.011.833 USD
(1 exchanges)
8.43% 55%
253
246 Biểu tượng logo của Stratis Stratis
08/2016
STRAX
2,12 USD
48.463 đ
211.999.286 USD
135.635.480
5.194.870 USD
(16 exchanges)
8.2% -22%
254
247 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
1,49 USD
34.061 đ
210.282.505 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
3.994.644 USD
(6 exchanges)
6.77% -1%
255
248 Biểu tượng logo của Zelwin Zelwin
05/2020 / Ethereum Blockchain
ZLW *
3,30 USD
75.446 đ
238.683.622 USD
72.321.064 (24%)
Tổng: 300.000.000
748.365 USD
(5 exchanges)
10.03% -18%
256
249 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,03183734 USD
728 đ
209.115.034 USD
4.470.185.346 (43%)
Tổng: 10.356.466.695
44.175.738 USD
(11 exchanges)
10.74% -17%
256
250 Biểu tượng logo của Dawn Protocol Dawn Protocol
05/2020 / Ethereum Blockchain
DAWN *
3,18 USD
72.695 đ
208.548.210 USD
67.895.270 (73%)
Tổng: 93.468.683
67.974.888 USD
(7 exchanges)
22.03% -11%
258
251 Biểu tượng logo của Klever Klever
09/2020 / Tron20 Blockchain
KLV *
0,03826453 USD
875 đ
207.676.476 USD
3.397.615.776 (34%)
Tổng: 10.000.000.000
1.283.563 USD
(5 exchanges)
7.04% -4%
259
252 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,37 USD
8.407 đ
217.522.451 USD
591.502.593 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
58.978.118 USD
(10 exchanges)
12.36% -28%
260
253 Biểu tượng logo của Sentinel Sentinel
04/2018 / Ethereum Blockchain
DVPN *
0,04292652 USD
981 đ
205.928.009 USD
4.760.807.539 (38%)
Tổng: 12.415.500.039
2.088.603 USD
(6 exchanges)
18.73% 3%
261
254 Biểu tượng logo của Ellipsis Ellipsis
03/2021 / Binance Smart Chain
EPS *
0,54 USD
12.349 đ
205.508.241 USD
382.167.380 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
26.877.577 USD
(0 exchanges)
10.75% -22%
262
255 Biểu tượng logo của sBTC sBTC
06/2020 / Ethereum Blockchain
SBTC *
43.917 USD
1.003.942.620 đ
204.427.793 USD
N/A
Tổng: 513
1.079.202 USD
(4 exchanges)
3.91% -9%
263
256 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,52 USD
11.864 đ
202.037.485 USD
391.627.711 (96%)
Tổng: 408.601.805
2.205.364 USD
(19 exchanges)
10.6% -21%
264
257 Biểu tượng logo của Rari Governance Token Rari Governance Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
RGT *
17,98 USD
411.023 đ
201.694.400 USD
11.254.917 (90%)
Tổng: 12.500.000
4.041.253 USD
(3 exchanges)
16.47% 3%
265
258 Biểu tượng logo của Metal Metal
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
3,10 USD
70.866 đ
199.648.291 USD
65.588.845 (98%)
Tổng: 66.588.888
19.856.821 USD
(16 exchanges)
8.34% -13%
267
259 Biểu tượng logo của PEAKDEFI PEAKDEFI
03/2020 / Ethereum Blockchain
PEAK *
0,28 USD
6.344 đ
198.462.874 USD
715.174.043 (72%)
Tổng: 992.993.992
1.649.492 USD
(6 exchanges)
1.61% -30%
268
260 Biểu tượng logo của TomoChain TomoChain
03/2018
TOMO
2,27 USD
51.892 đ
195.739.614 USD
86.234.300 (86%)
Tổng: 100.000.000
14.871.721 USD
(20 exchanges)
7.61% -6%
270
261 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
1,26 USD
28.804 đ
195.560.212 USD
110.551.965 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
38.895.084 USD
(7 exchanges)
8.56% -18%
271
262 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020
SOLO
0,93 USD
21.236 đ
185.796.880 USD
200.001.808 (50%)
Tổng: 400.000.000
680.315 USD
(10 exchanges)
-1.09% -6%
272
263 Biểu tượng logo của SuperFarm SuperFarm
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
0,68 USD
15.489 đ
194.341.511 USD
101.909.750 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
12.336.141 USD
(0 exchanges)
13.07% -17%
273
264 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
5,11 USD
116.815 đ
194.217.228 USD
39.609.523 (100%)
Tổng: 39.609.524
15.525.447 USD
(43 exchanges)
10.79% -17%
274
265 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0138327624 USD
316 đ
183.247.166 USD
13.247.329.806 (44%)
Tổng: 30.000.000.000
7.970.002 USD
(7 exchanges)
7.02% -15%
274
266 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / Binance Smart Chain
vBTC *
884,59 USD
20.221.749 đ
182.080.663 USD
205.836
0 USD
(1 exchanges)
4.46% -9%
275
267 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PLA *
0,80 USD
18.186 đ
192.715.084 USD
241.594.277 (35%)
Tổng: 700.000.000
12.554.911 USD
(1 exchanges)
8.29% -14%
275
268 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
22.941 đ
180.648.547 USD
180.012.600
14.349.137 USD
(13 exchanges)
-0.30% 0%
276
269 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Solana Blockchain
ATLAS *
0,088097 USD
2.014 đ
190.336.950 USD
2.160.000.000 (6%)
Tổng: 36.000.000.000
25.180.638 USD
(1 exchanges)
6.32% -32%
276
270 Biểu tượng logo của Compound Uni Compound Uni
10/2020 / Ethereum Blockchain
CUNI *
0,44 USD
9.945 đ
188.614.647 USD
N/A
41.375 USD
(1 exchanges)
7.02% -21%
277
271 Biểu tượng logo của Radicle Radicle
09/2020
RAD
8,73 USD
199.568 đ
179.851.807 USD
19.436.288 (19%)
Tổng: 99.999.620
1.579.378 USD
(4 exchanges)
4.86% -16%
278
272 Biểu tượng logo của CRYPTO20 CRYPTO20
01/2018 / Ethereum Blockchain
C20 *
4,34 USD
99.153 đ
173.504.675 USD
40.002.180 (98%)
Tổng: 40.656.082
68.066 USD
(3 exchanges)
10.27% -12%
279
273 Biểu tượng logo của LGCY Network LGCY Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
LGCY *
0,01473088 USD
337 đ
179.605.319 USD
12.713.925.827 (61%)
Tổng: 21.000.000.000
1.670.749 USD
(2 exchanges)
14.56% -14%
280
274 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
253,76 USD
5.800.954 đ
177.592.549 USD
283.673 (59%)
Tổng: 478.612
5.286.339 USD
(0 exchanges)
12.19% -20%
281
275 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,59 USD
13.564 đ
172.514.868 USD
290.737.380 (2%)
Tổng: 15.000.000.000
9.617.132 USD
(4 exchanges)
6.25% -24%
282
276 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,081558 USD
1.864 đ
177.454.780 USD
2.145.135.756
341.181.901 USD
(0 exchanges)
38.34% -14%
282
277 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
18,41 USD
420.853 đ
177.174.427 USD
10.116.031 (48%)
Tổng: 21.000.000
15.540.117 USD
(2 exchanges)
10.72% -13%
283
278 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
1,00 USD
22.849 đ
172.172.667 USD
172.252.000 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
36.671.799 USD
(0 exchanges)
12.58% -23%
283
279 Biểu tượng logo của RSK Infrastructure Framework RSK Infrastructure Framework
01/2019
RIF
0,21 USD
4.911 đ
166.532.879 USD
775.166.675 (78%)
Tổng: 1.000.000.000
1.683.720 USD
(8 exchanges)
3.14% -10%
287
280 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,78 USD
109.271 đ
170.195.313 USD
16.209.405 (16%)
Tổng: 99.899.045
34.540.888 USD
(3 exchanges)
5.26% -7%
288
281 Biểu tượng logo của NuCypher NuCypher
10/2019 / Ethereum Blockchain
NU *
0,30 USD
6.968 đ
169.923.550 USD
679.750.000 (17%)
Tổng: 3.885.390.082
42.021.249 USD
(9 exchanges)
12.96% -11%
289
282 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,11 USD
2.600 đ
169.869.841 USD
N/A
Tổng: 1.400.222.610
437.517 USD
(3 exchanges)
0.48% -1%
290
283 Biểu tượng logo của DFI.Money DFI.Money
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFII *
4.220 USD
96.459.102 đ
162.858.071 USD
38.596 (98%)
Tổng: 39.375
46.178.585 USD
(47 exchanges)
7.13% -10%
291
284 Biểu tượng logo của Hathor Hathor
05/2020
HTR
0,78 USD
17.792 đ
167.014.584 USD
180.833.876 (21%)
Tổng: 870.634.880
4.575.714 USD
(2 exchanges)
8.76% -24%
292
285 Biểu tượng logo của Clover Finance Clover Finance
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
1,24 USD
28.443 đ
160.227.435 USD
128.777.778 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
29.603.083 USD
(1 exchanges)
5.07% -11%
292
286 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
22.860 đ
166.251.114 USD
165.681.217
12.548.443 USD
(20 exchanges)
0.77% 1%
294
287 Biểu tượng logo của Travala.com Travala.com
05/2018 / Ethereum Blockchain
AVA *
3,04 USD
69.582 đ
157.094.255 USD
51.610.587 (84%)
Tổng: 61.228.716
25.530.992 USD
(13 exchanges)
8.72% -21%
295
288 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
1,15 USD
26.289 đ
165.503.465 USD
319.915.267 (75%)
Tổng: 424.999.998
28.548.088 USD
(41 exchanges)
9.45% -22%
295
289 Biểu tượng logo của Thorstarter Thorstarter
06/2021 / Ethereum Blockchain
XRUNE *
0,28 USD
6.337 đ
163.416.476 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
268.543 USD
(0 exchanges)
11.98% 13%
296
290 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
7,38 USD
168.819 đ
159.513.925 USD
21.600.000 (6%)
Tổng: 360.000.000
16.634.845 USD
(1 exchanges)
2.29% -15%
296
291 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,099291 USD
2.270 đ
162.680.472 USD
1.245.430.304 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
24.153.703 USD
(6 exchanges)
11.82% -14%
297
292 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,72 USD
16.493 đ
162.543.106 USD
270.123.444 (76%)
Tổng: 355.208.371
1.613.380 USD
(4 exchanges)
0.97% -15%
298
293 Biểu tượng logo của Utrust Utrust
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,36 USD
8.178 đ
161.018.563 USD
450.000.000 (90%)
Tổng: 500.000.000
14.592.692 USD
(16 exchanges)
9.06% -10%
299
294 Biểu tượng logo của Molecular Future Molecular Future
01/2018 / Ethereum Blockchain
MOF *
1,83 USD
41.943 đ
156.837.798 USD
85.481.225 (85%)
Tổng: 100.000.000
28.772.599 USD
(7 exchanges)
2.65% 16%
301
295 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,44 USD
10.029 đ
159.150.313 USD
358.430.353 (72%)
Tổng: 500.000.000
4.252.941 USD
(6 exchanges)
6.86% 7%
305
296 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
51,20 USD
1.170.485 đ
152.033.285 USD
2.969.267 (45%)
Tổng: 6.540.888
7.420.084 USD
(0 exchanges)
9.25% -15%
305
297 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,82 USD
18.785 đ
159.004.685 USD
193.699.000 (92%)
Tổng: 210.000.000
3.931.163 USD
(12 exchanges)
10.31% -13%
306
298 Biểu tượng logo của CVCoin CVCoin
07/2017
CVN
12,21 USD
279.119 đ
151.169.909 USD
12.380.890 (83%)
Tổng: 15.000.000
122.276 USD
(4 exchanges)
4.66% -9%
307
299 Biểu tượng logo của ZKSwap ZKSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
ZKS *
0,71 USD
16.239 đ
158.803.780 USD
197.440.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
3.490.793 USD
(3 exchanges)
6.41% -13%
307
300 Biểu tượng logo của ApeSwap Finance ApeSwap Finance
02/2021 / Binance Smart Chain
BANANA *
2,60 USD
59.436 đ
158.555.497 USD
60.699.543 (100%)
Tổng: 60.957.273
503.335 USD
(1 exchanges)
5.15% -19%
308
301 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019
BORA
0,17 USD
3.978 đ
148.475.949 USD
853.244.247 (71%)
Tổng: 1.205.750.000
15.019.660 USD
(7 exchanges)
11.98% -10%
309
302 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,03179994 USD
727 đ
157.829.287 USD
4.972.136.000 (25%)
Tổng: 19.900.730.000
145.499.560 USD
(0 exchanges)
9.05% -14%
309
303 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,13 USD
3.030 đ
145.767.120 USD
1.099.646.117 (54%)
Tổng: 2.039.055.947
20.021.000 USD
(15 exchanges)
18.23% -2%
310
304 Biểu tượng logo của Alpaca Finance Alpaca Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
ALPACA *
1,09 USD
24.917 đ
157.738.948 USD
141.603.872 (75%)
Tổng: 188.000.000
14.398.161 USD
(0 exchanges)
4.41% -4%
310
305 Biểu tượng logo của Vai Vai
12/2020 / Binance Smart Chain
VAI *
0,93 USD
21.152 đ
156.206.052 USD
108.605.627
1.406.028 USD
(1 exchanges)
0.44% 6%
313
306 Biểu tượng logo của Tokemak Tokemak
08/2021
TOKE
36,19 USD
827.303 đ
153.524.735 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
10.912.346 USD
(3 exchanges)
17.67% 2%
315
307 Biểu tượng logo của Hxro Hxro
02/2019 / Ethereum Blockchain
HXRO *
0,57 USD
13.033 đ
153.213.630 USD
242.512.074 (24%)
Tổng: 1.000.000.000
562.995 USD
(10 exchanges)
1.16% 2%
316
308 Biểu tượng logo của Tenset Tenset
04/2021 / Ethereum Blockchain
10SET *
1,76 USD
40.234 đ
152.368.101 USD
N/A
Tổng: 210.000.000
2.783.804 USD
(1 exchanges)
7.57% -15%
317
309 Biểu tượng logo của Render Token Render Token
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
0,99 USD
22.564 đ
151.973.445 USD
166.353.497 (31%)
Tổng: 536.870.912
3.132.831 USD
(4 exchanges)
8.99% -20%
318
310 Biểu tượng logo của MX Token MX Token
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
1,52 USD
34.747 đ
151.903.302 USD
100.000.000 (18%)
Tổng: 559.298.358
8.288.164 USD
(4 exchanges)
12.11% 4%
319
311 Biểu tượng logo của ankrETH ankrETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
aEth *
3.001 USD
68.610.861 đ
151.599.029 USD
29.330
1.303.383 USD
(1 exchanges)
10.82% -10%
320
312 Biểu tượng logo của Newscrypto Newscrypto
11/2019 / Ethereum Blockchain
NWC *
0,91 USD
20.859 đ
137.237.816 USD
150.400.834 (54%)
Tổng: 280.000.000
8.802.478 USD
(5 exchanges)
13.16% -19%
321
313 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
1,08 USD
24.689 đ
151.307.865 USD
101.756.228 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
1.997.183 USD
(0 exchanges)
7.24% -17%
321
314 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUT *
1.767 USD
40.389.048 đ
150.905.395 USD
N/A
Tổng: 3.990
167.123 USD
(4 exchanges)
-0.74% -2%
322
315 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,13 USD
3.041 đ
135.374.812 USD
1.017.709.366 (20%)
Tổng: 5.000.000.000
10.509.874 USD
(6 exchanges)
10.36% -15%
323
316 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / Binance Smart Chain
MBOX *
5,06 USD
115.672 đ
150.487.575 USD
61.473.401 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
59.325.728 USD
(0 exchanges)
12.22% -6%
323
317 Biểu tượng logo của Solanium Solanium
05/2021 / Solana Blockchain
SLIM *
3,26 USD
74.524 đ
150.336.398 USD
46.000.000 (46%)
Tổng: 100.000.000
2.910.995 USD
(0 exchanges)
8.35% -30%
324
318 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / Binance Smart Chain
TKO *
1,96 USD
44.806 đ
146.955.491 USD
108.500.000 (22%)
Tổng: 500.000.000
63.015.250 USD
(1 exchanges)
8.88% -10%
326
319 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
4,01 USD
91.669 đ
146.662.272 USD
36.000.000 (36%)
Tổng: 100.000.000
5.249.636 USD
(1 exchanges)
10.92% -19%
327
320 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,31 USD
7.022 đ
132.038.007 USD
429.822.300 (43%)
Tổng: 1.000.000.000
65.272.313 USD
(17 exchanges)
11.77% -12%
328
321 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0204658126 USD
468 đ
130.979.287 USD
6.399.906.497 (64%)
Tổng: 10.000.000.000
19.546.033 USD
(19 exchanges)
13.84% -15%
329
322 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
65,37 USD
1.494.358 đ
145.075.072 USD
1.676.964
15.151.986 USD
(28 exchanges)
5.7% -11%
329
323 Biểu tượng logo của QuickSwap QuickSwap
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
396,58 USD
9.065.727 đ
129.720.010 USD
327.100 (33%)
Tổng: 1.000.000
25.857.266 USD
(0 exchanges)
9.69% -25%
330
324 Biểu tượng logo của Augur Augur
10/2015 / Ethereum Blockchain
REP *
21,80 USD
498.348 đ
143.963.750 USD
11.000.000
23.305.768 USD
(50 exchanges)
10.65% -18%
331
325 Biểu tượng logo của Everipedia Everipedia
10/2018 / EOS Blockchain
IQ *
0,01426758 USD
326 đ
143.771.891 USD
10.021.369.969 (48%)
Tổng: 21.000.000.000
8.785.201 USD
(12 exchanges)
10.98% -17%
332
326 Biểu tượng logo của Rakon Rakon
12/2019 / Ethereum Blockchain
RKN *
0,53 USD
12.075 đ
128.283.094 USD
242.857.143 (85%)
Tổng: 285.714.286
789.122 USD
(4 exchanges)
8.25% -12%
333
327 Biểu tượng logo của Venus ETH Venus ETH
12/2020 / Binance Smart Chain
vETH *
62,76 USD
1.434.588 đ
127.644.059 USD
2.033.994
0 USD
(1 exchanges)
8.38% -14%
334
328 Biểu tượng logo của Dvision Network Dvision Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
DVI *
0,59 USD
13.509 đ
139.124.586 USD
208.096.290 (21%)
Tổng: 1.000.000.000
32.791.479 USD
(3 exchanges)
11.44% 16%
336
329 Biểu tượng logo của Power Ledger Power Ledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,32 USD
7.385 đ
139.017.134 USD
457.485.997 (46%)
Tổng: 999.506.123
3.214.521 USD
(26 exchanges)
10.69% -25%
337
330 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,32 USD
7.385 đ
139.017.134 USD
457.585.997 (46%)
Tổng: 999.506.123
3.214.521 USD
(26 exchanges)
10.69% -25%
337
331 Biểu tượng logo của cVault.finance cVault.finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
CORE *
14.107 USD
322.480.762 đ
138.184.684 USD
10.000
151.033 USD
(3 exchanges)
-0.23% -15%
338
332 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,98 USD
22.463 đ
122.156.707 USD
124.314.890
671.828 USD
(1 exchanges)
0.72% -1%
339
333 Biểu tượng logo của DerivaDAO DerivaDAO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DDX *
5,21 USD
119.101 đ
135.831.821 USD
26.094.664 (26%)
Tổng: 100.000.000
2.251.057 USD
(2 exchanges)
5.58% -27%
339
334 Biểu tượng logo của TokenPocket TokenPocket
07/2020 / Ethereum Blockchain
TPT *
0,0351133695 USD
803 đ
121.719.000 USD
3.466.457.400 (59%)
Tổng: 5.900.000.000
980.136 USD
(3 exchanges)
4.65% -17%
340
335 Biểu tượng logo của EFFORCE EFFORCE
12/2020 / Ethereum Blockchain
WOZX *
0,84 USD
19.101 đ
121.328.075 USD
145.203.156 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
973.931 USD
(1 exchanges)
-2.58% -7%
341
336 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
13,38 USD
305.867 đ
132.179.853 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
3.435.138 USD
(13 exchanges)
8.63% 3%
343
337 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / Binance Smart Chain
vXVS *
0,53 USD
12.067 đ
118.466.677 USD
224.433.925
0 USD
(1 exchanges)
14.40% -25%
343
338 Biểu tượng logo của StarLink StarLink
02/2021 / Heco Blockchain
SLNV2 *
0,00001314 USD
0,3004 đ
130.906.723 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000
4.684.369 USD
(3 exchanges)
9.95% -15%
344
339 Biểu tượng logo của Vulcan Forged PYR Vulcan Forged PYR
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
5,97 USD
136.400 đ
113.235.377 USD
18.977.700 (38%)
Tổng: 50.000.000
9.193.814 USD
(0 exchanges)
45.29% 77%
346
340 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
1,14 USD
26.060 đ
130.274.453 USD
49.665.076 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
14.840.425 USD
(0 exchanges)
9.39% -18%
347
341 Biểu tượng logo của KardiaChain KardiaChain
04/2020
KAI
0,04569404 USD
1.045 đ
129.448.043 USD
2.824.500.000 (56%)
Tổng: 5.000.000.000
982.431 USD
(12 exchanges)
5.55% -20%
348
342 Biểu tượng logo của Bloomzed Loyalty Club Ticket Bloomzed Loyalty Club Ticket
03/2020 / Ethereum Blockchain
BLCT *
3,03 USD
69.361 đ
115.298.659 USD
38.000.000 (38%)
Tổng: 100.000.000
99.117 USD
(1 exchanges)
-0.13% -0%
348
343 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
11,42 USD
261.061 đ
129.076.764 USD
11.740.804 (39%)
Tổng: 30.000.000
12.448.869 USD
(0 exchanges)
14.81% -18%
349
344 Biểu tượng logo của THORChain (ERC20) THORChain (ERC20)
01/2021 / Ethereum Blockchain
RUNE *
7,95 USD
181.737 đ
128.719.741 USD
N/A
3.216.312 USD
(1 exchanges)
14.51% -18%
350
345 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000823 USD
1,8814 đ
127.964.423 USD
1.518.114.145.968 (15%)
Tổng: 10.000.000.000.000
3.096.310 USD
(14 exchanges)
8.81% -22%
351
346 Biểu tượng logo của Waves Ducks Waves Ducks
06/2021 / Ethereum Blockchain
EGG *
1.512 USD
34.574.607 đ
127.856.669 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
315.739 USD
(0 exchanges)
3.08% -24%
352
347 Biểu tượng logo của Hydra Hydra
01/2021
HYDRA
18,40 USD
420.624 đ
126.875.677 USD
3.858.584 (23%)
Tổng: 17.048.722
1.098.775 USD
(2 exchanges)
2.36% -17%
353
348 Biểu tượng logo của XeniosCoin XeniosCoin
12/2019
XNC
1,45 USD
33.115 đ
110.493.299 USD
76.274.958 (69%)
Tổng: 110.000.000
56.755 USD
(4 exchanges)
2.47% -6%
354
349 Biểu tượng logo của Compound 0x Compound 0x
07/2020 / Ethereum Blockchain
CZRX *
0,01986888 USD
454 đ
122.845.486 USD
N/A
Tổng: 3.873.626.139
67.881 USD
(1 exchanges)
9.74% -10%
356
350 Biểu tượng logo của Occam.Fi Occam.Fi
04/2021 / Ethereum Blockchain
OCC *
9,03 USD
206.426 đ
121.802.904 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.888.990 USD
(0 exchanges)
9.98% -9%
359
351 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
1,62 USD
37.033 đ
121.402.408 USD
75.301.332 (75%)
Tổng: 100.000.000
26.742.401 USD
(2 exchanges)
11.38% -14%
360
352 Biểu tượng logo của MCO MCO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MCO *
6,76 USD
154.531 đ
106.764.262 USD
15.793.831 (50%)
Tổng: 31.587.682
774.408 USD
(29 exchanges)
-4.81% -16%
361
353 Biểu tượng logo của Pylon Protocol Pylon Protocol
07/2021 / Terra Blockchain
MINE *
0,19 USD
4.231 đ
121.044.190 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
8.806.587 USD
(0 exchanges)
16.16% -3%
362
354 Biểu tượng logo của BitShares BitShares
07/2014
BTS
0,04465169 USD
1.021 đ
120.521.849 USD
2.994.490.000 (83%)
Tổng: 3.600.570.502
10.795.003 USD
(31 exchanges)
12.63% -15%
363
355 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,17 USD
26.737 đ
104.356.577 USD
89.225.940
4.172.715 USD
(9 exchanges)
0.92% -0%
363
356 Biểu tượng logo của Kirobo Kirobo
10/2020 / Ethereum Blockchain
KIRO *
0,39 USD
8.842 đ
119.964.465 USD
N/A
Tổng: 2.200.000.000
4.837 USD
(0 exchanges)
9.32% -17%
364
357 Biểu tượng logo của Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token
03/2021 / Binance Smart Chain
BTCST *
16,40 USD
374.904 đ
119.733.838 USD
11.417.109 (76%)
Tổng: 15.000.000
11.362.094 USD
(2 exchanges)
3.85% -16%
365
358 Biểu tượng logo của ABBC Coin ABBC Coin
10/2018
ABBC
0,12 USD
2.795 đ
102.804.374 USD
840.912.278 (56%)
Tổng: 1.500.000.000
26.451.511 USD
(24 exchanges)
6.59% -10%
366
359 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
13,75 USD
314.325 đ
118.760.605 USD
8.495.153 (57%)
Tổng: 15.000.000
34.229.653 USD
(0 exchanges)
9.51% -12%
366
360 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,16 USD
3.589 đ
117.768.426 USD
600.000.000 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
15.618.736 USD
(11 exchanges)
8.24% -16%
367
361 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
2,34 USD
53.492 đ
117.491.303 USD
36.839.436 (12%)
Tổng: 312.000.000
8.784.570 USD
(0 exchanges)
9.48% -1%
368
362 Biểu tượng logo của Linear Linear
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,03948927 USD
903 đ
116.601.911 USD
4.003.665.123 (40%)
Tổng: 10.000.000.000
15.723.576 USD
(6 exchanges)
12.76% -21%
369
363 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
8,35 USD
190.881 đ
116.350.965 USD
10.128.375 (10%)
Tổng: 100.000.000
5.483.857 USD
(31 exchanges)
11.54% -19%
370
364 Biểu tượng logo của pTokens BTC pTokens BTC
04/2020 / Ethereum Blockchain
PBTC *
44.327 USD
1.013.315.220 đ
115.262.041 USD
N/A
Tổng: 21.000.000
11.724 USD
(3 exchanges)
6.77% -8%
371
365 Biểu tượng logo của Radix Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,13 USD
2.926 đ
94.043.641 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
3.017.925 USD
(3 exchanges)
-4.07% 21%
371
366 Biểu tượng logo của ETH 2x Flexible Leverage Index ETH 2x Flexible Leverage Index
05/2021 / Ethereum Blockchain
ETH2X-FLI *
124,66 USD
2.849.728 đ
114.346.335 USD
N/A
Tổng: 334.473
8.176.254 USD
(4 exchanges)
19.03% -27%
372
367 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / Binance Smart Chain
vUSDC *
0,0208356338 USD
476 đ
99.407.124 USD
4.771.015.133
0 USD
(1 exchanges)
-0.04% 0%
373
368 Biểu tượng logo của Ampleforth Ampleforth
06/2019 / Ethereum Blockchain
AMPL *
0,96 USD
21.898 đ
113.523.227 USD
112.531.616 (28%)
Tổng: 395.345.189
2.750.704 USD
(22 exchanges)
4% -5%
374
369 Biểu tượng logo của Elitium Elitium
05/2019 / Ethereum Blockchain
EUM *
3,53 USD
80.591 đ
98.351.958 USD
27.898.118 (8%)
Tổng: 332.200.000
723.692 USD
(3 exchanges)
5.06% -10%
375
370 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
7,95 USD
181.737 đ
112.864.602 USD
14.198.202 (14%)
Tổng: 100.000.000
10.534.584 USD
(0 exchanges)
11.82% -21%
375
371 Biểu tượng logo của LockTrip LockTrip
12/2017 / Ethereum Blockchain
LOC *
6,75 USD
154.305 đ
111.380.748 USD
N/A
Tổng: 18.579.041
52.414 USD
(5 exchanges)
3.7% 4%
376
372 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
1,01 USD
23.082 đ
98.261.278 USD
97.315.868 (23%)
Tổng: 430.011.123
161.074 USD
(0 exchanges)
11.02% -10%
376
373 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
158,19 USD
3.616.247 đ
97.505.475 USD
616.378 (21%)
Tổng: 2.924.547
5.157.554 USD
(19 exchanges)
1.34% -8%
377
374 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
181,45 USD
4.147.947 đ
110.270.549 USD
625.852 (91%)
Tổng: 690.420
11.820.942 USD
(9 exchanges)
8.38% -14%
378
375 Biểu tượng logo của Deeper Network Deeper Network
03/2021 / Ethereum Blockchain
DPR *
0,12 USD
2.809 đ
97.173.899 USD
790.906.186 (8%)
Tổng: 10.000.000.000
2.738.700 USD
(0 exchanges)
4.44% -6%
378
376 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / Binance Smart Chain
SFP *
1,02 USD
23.317 đ
109.676.555 USD
108.166.667 (22%)
Tổng: 500.000.000
11.498.341 USD
(0 exchanges)
10.11% -15%
380
377 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,30 USD
6.932 đ
107.515.076 USD
388.179.069 (39%)
Tổng: 1.000.000.000
11.108.886 USD
(5 exchanges)
13.3% -23%
382
378 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
2,34 USD
53.439 đ
94.597.932 USD
40.467.203 (20%)
Tổng: 200.000.000
8.673.855 USD
(11 exchanges)
6.10% -9%
382
379 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
MFT *
0,01140293 USD
261 đ
107.127.783 USD
10.000.000.000
14.001.607 USD
(12 exchanges)
7.24% -13%
384
380 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,12 USD
2.776 đ
93.148.546 USD
767.121.867 (89%)
Tổng: 861.800.042
26.897.111 USD
(17 exchanges)
11.21% -5%
386
381 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,074417 USD
1.701 đ
106.542.800 USD
2.260.326.706 (23%)
Tổng: 9.900.000.000
125.887.011 USD
(45 exchanges)
9.35% -21%
386
382 Biểu tượng logo của NewYork Exchange NewYork Exchange
08/2019
NYE
12,95 USD
295.987 đ
91.800.693 USD
7.090.060 (1%)
Tổng: 600.000.000
1.410.210 USD
(3 exchanges)
6.10% -8%
387
383 Biểu tượng logo của Alchemist Alchemist
04/2021 / Ethereum Blockchain
MIST *
90,85 USD
2.076.831 đ
105.635.385 USD
N/A
Tổng: 1.051.010
1.436.597 USD
(0 exchanges)
14.39% 11%
387
384 Biểu tượng logo của Hegic Hegic
09/2020 / Ethereum Blockchain
HEGIC *
0,18 USD
4.058 đ
102.905.305 USD
585.295.614 (19%)
Tổng: 3.012.009.888
12.650.527 USD
(10 exchanges)
14.67% -3%
389
385 Biểu tượng logo của BASIC BASIC
04/2020 / Ethereum Blockchain
BASIC *
0,016329842 USD
373 đ
92.646.984 USD
5.673.477.055 (57%)
Tổng: 10.000.000.000
25.000.642 USD
(2 exchanges)
24.04% 70%
390
386 Biểu tượng logo của Revolution Populi Revolution Populi
04/2021 / Ethereum Blockchain
RVP *
0,086078 USD
1.968 đ
102.749.680 USD
1.200.000.003 (60%)
Tổng: 2.000.000.000
817.255 USD
(0 exchanges)
18.24% 3%
390
387 Biểu tượng logo của BarnBridge BarnBridge
10/2020 / Ethereum Blockchain
BOND *
23,20 USD
530.352 đ
102.744.689 USD
4.424.353 (44%)
Tổng: 10.000.000
15.462.077 USD
(6 exchanges)
3.59% -10%
391
388 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
3,62 USD
82.753 đ
100.051.031 USD
26.767.479 (27%)
Tổng: 100.000.000
10.143.233 USD
(0 exchanges)
9.47% -24%
392
389 Biểu tượng logo của Sora Sora
07/2020 / Ethereum Blockchain
XOR *
246,20 USD
5.628.132 đ
100.047.556 USD
405.692
712.060 USD
(7 exchanges)
9.12% -9%
393
390 Biểu tượng logo của e-Radix e-Radix
11/2020 / Ethereum Blockchain
EXRD *
0,12 USD
2.731 đ
87.798.898 USD
734.834.633 (17%)
Tổng: 4.410.000.000
4.074.052 USD
(3 exchanges)
0.88% 28%
393
391 Biểu tượng logo của Centrality Centrality
03/2018
CENNZ
0,0741602657 USD
1.695 đ
88.992.319 USD
1.200.000.000
1.700.202 USD
(5 exchanges)
0.26% 4%
394
392 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche Contract Chain
PNG *
1,95 USD
44.577 đ
99.853.231 USD
21.378.683 (4%)
Tổng: 538.000.000
10.634.230 USD
(0 exchanges)
18.65% -12%
394
393 Biểu tượng logo của CertiK CertiK
10/2019
CTK
1,75 USD
40.005 đ
99.264.728 USD
56.832.558 (55%)
Tổng: 104.191.846
7.020.516 USD
(2 exchanges)
10.75% -18%
395
394 Biểu tượng logo của Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge
07/2021 / Ethereum Blockchain
WCFG *
1,00 USD
22.860 đ
97.297.860 USD
N/A
Tổng: 21.946.044
963.102 USD
(0 exchanges)
11.39% -12%
396
395 Biểu tượng logo của Keep3rV1 Keep3rV1
10/2020 / Ethereum Blockchain
KP3R *
362,55 USD
8.287.893 đ
95.278.799 USD
200.001 (99%)
Tổng: 201.643
36.562.577 USD
(8 exchanges)
13.64% -21%
399
396 Biểu tượng logo của KeeperDAO KeeperDAO
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROOK *
137,65 USD
3.146.665 đ
85.017.269 USD
617.636 (41%)
Tổng: 1.500.000
1.694.067 USD
(1 exchanges)
5.34% -31%
401
397 Biểu tượng logo của Handshake Handshake
02/2020
HNS
0,22 USD
5.141 đ
94.545.209 USD
421.541.620 (21%)
Tổng: 2.040.000.000
600.140 USD
(11 exchanges)
5.69% -29%
402
398 Biểu tượng logo của Shyft Network Shyft Network
03/2021
SHFT
0,81 USD
18.627 đ
85.550.276 USD
104.989.841 (4%)
Tổng: 2.520.000.000
399.431 USD
(0 exchanges)
1.24% -8%
403
399 Biểu tượng logo của YooShi YooShi
05/2021 / Binance Smart Chain
YOOSHI *
0,0000002559 USD
0,0058 đ
94.052.837 USD
N/A
Tổng: 1.000.000.000.000.000
4.822.900 USD
(3 exchanges)
6.2% -10%
403
400 Biểu tượng logo của ION ION
06/2016
ION
4.346 USD
99.344.988 đ
93.314.603 USD
13.755.352 (70%)
Tổng: 19.655.352
276.700 USD
(2 exchanges)
16.83% -2%
404
401 Biểu tượng logo của Sora Validator Token Sora Validator Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
VAL *
0,93 USD
21.280 đ
93.090.221 USD
405.692
4.461 USD
(1 exchanges)
10.34% -7%
405
402 Biểu tượng logo của Terra Virtua Kolect Terra Virtua Kolect
12/2020 / Ethereum Blockchain
TVK *
0,21 USD
4.838 đ
91.776.584 USD
546.329.992 (46%)
Tổng: 1.200.000.000
44.250.199 USD
(1 exchanges)
16.7% -18%
406
403 Biểu tượng logo của BSCPAD BSCPAD
03/2021 / Binance Smart Chain
BSCPAD *
1,20 USD
27.432 đ
91.772.256 USD
72.344.249 (41%)
Tổng: 175.600.000
3.598.039 USD
(1 exchanges)
4.99% -9%
407
404 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
1,30 USD
29.711 đ
83.684.414 USD
64.387.500 (72%)
Tổng: 90.000.000
26.394.064 USD
(21 exchanges)
10.63% -26%
409
405 Biểu tượng logo của Instadapp Instadapp
06/2021 / Ethereum Blockchain
INST *
5,08 USD
116.129 đ
91.142.255 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
273.680 USD
(0 exchanges)
12.08% -25%
409
406 Biểu tượng logo của TrustSwap TrustSwap
07/2020 / Ethereum Blockchain
SWAP *
1,16 USD
26.518 đ
90.306.601 USD
89.684.502 (90%)
Tổng: 100.000.000
2.029.183 USD
(15 exchanges)
12.49% -34%
411
407 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
1,06 USD
24.248 đ
82.904.897 USD
78.160.812 (6%)
Tổng: 1.300.000.000
25.647.339 USD
(3 exchanges)
6.89% -13%
412
408 Biểu tượng logo của HBTC Captain Token HBTC Captain Token
09/2020
HBC
11,11 USD
253.975 đ
89.800.651 USD
N/A
Tổng: 20.543.400
196.966 USD
(1 exchanges)
-0.07% 2%
412
409 Biểu tượng logo của Compound Basic Attention Token Compound Basic Attention Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
CBAT *
0,01427631 USD
326 đ
89.764.908 USD
N/A
Tổng: 59.518.020.631
11.541 USD
(1 exchanges)
7.89% -13%
413
410 Biểu tượng logo của Chimpion Chimpion
02/2019 / Ethereum Blockchain
BNANA *
2,60 USD
59.514 đ
82.599.106 USD
31.727.387 (0%)
Tổng: 100.000.000.000
793.145 USD
(4 exchanges)
9.87% -17%
414
411 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,65 USD
37.719 đ
88.774.616 USD
53.616.036 (97%)
Tổng: 55.380.200
30.872.384 USD
(14 exchanges)
1.56% -5%
414
412 Biểu tượng logo của Beefy.Finance Beefy.Finance
10/2020 / Binance Smart Chain
BIFI *
1.122 USD
25.640.233 đ
88.093.912 USD
72.000 (90%)
Tổng: 80.000
3.837.484 USD
(1 exchanges)
7.02% -4%
415
413 Biểu tượng logo của Spookyswap Spookyswap
05/2021 / Fantom Blockchain
BOO *
19,83 USD
453.314 đ
87.861.703 USD
N/A
4.970.663 USD
(0 exchanges)
35.4% 1%
416
414 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
10,51 USD
240.259 đ
87.791.172 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
21.325.097 USD
(1 exchanges)
92.43% 107%
417
415 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,16 USD
3.551 đ
87.589.123 USD
698.631.284 (74%)
Tổng: 950.000.000
1.805.006 USD
(10 exchanges)
20.35% 51%
418
416 Biểu tượng logo của Presearch Presearch
12/2017 / Ethereum Blockchain
PRE *
0,22 USD
5.045 đ
87.483.310 USD
335.661.436 (67%)
Tổng: 500.000.000
1.674.397 USD
(3 exchanges)
15.32% -14%
419
417 Biểu tượng logo của xDai xDai
05/2020 / Ethereum Blockchain
STAKE *
12,00 USD
274.306 đ
80.566.847 USD
6.714.246 (79%)
Tổng: 8.537.500
3.356.652 USD
(15 exchanges)
7.17% -21%
420
418 Biểu tượng logo của sEUR sEUR
06/2021 / Ethereum Blockchain
SEUR *
1,18 USD
26.975 đ
87.169.896 USD
N/A
Tổng: 132.449.310
29.018 USD
(0 exchanges)
-0.04% -0%
420
419 Biểu tượng logo của MANTRA DAO MANTRA DAO
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,24 USD
5.593 đ
87.076.315 USD
355.327.969 (40%)
Tổng: 888.888.888
22.278.057 USD
(17 exchanges)
12.59% 0%
421
420 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
1,17 USD
26.746 đ
86.092.221 USD
71.083.300 (14%)
Tổng: 500.000.000
5.046.574 USD
(1 exchanges)
10.77% -22%
424
421 Biểu tượng logo của Thunder Token Thunder Token
05/2019
TT
0,01116071 USD
255 đ
85.953.599 USD
7.704.569.443 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
17.073.536 USD
(6 exchanges)
14.16% -13%
425
422 Biểu tượng logo của RChain RChain
10/2017
REV
0,13 USD
2.877 đ
77.974.654 USD
619.463.500 (71%)
Tổng: 870.663.574
468.473 USD
(2 exchanges)
18.81% 8%
426
423 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,00258031 USD
59 đ
85.680.948 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
83.065 USD
(4 exchanges)
18.8% -0%
426
424 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,10 USD
2.344 đ
85.667.276 USD
1.000.000.000
3.446.645 USD
(39 exchanges)
9.06% -3%
427
425 Biểu tượng logo của Crust Network Crust Network
08/2020
CRU
38,04 USD
869.561 đ
77.736.755 USD
2.043.631 (10%)
Tổng: 20.000.000
6.006.707 USD
(0 exchanges)
6.66% -9%
427
426 Biểu tượng logo của Strong Strong
08/2020 / Ethereum Blockchain
STRONG *
511,33 USD
11.689.004 đ
85.646.505 USD
138.269 (26%)
Tổng: 528.886
10.734.659 USD
(5 exchanges)
3.84% -9%
428
427 Biểu tượng logo của Carry Carry
05/2019 / Ethereum Blockchain
CRE *
0,00981293 USD
224 đ
85.519.052 USD
8.651.193.249 (87%)
Tổng: 10.000.000.000
10.027.849 USD
(7 exchanges)
9.94% -15%
429
428 Biểu tượng logo của HUNT HUNT
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,70 USD
15.988 đ
77.184.003 USD
110.357.399 (53%)
Tổng: 210.129.104
29.872.293 USD
(4 exchanges)
10.97% -8%
429
429 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
15,40 USD
352.043 đ
75.921.828 USD
4.930.001 (49%)
Tổng: 10.000.000
1.232.924 USD
(2 exchanges)
-1.11% 47%
431
430 Biểu tượng logo của Karura Karura
05/2021
KAR
9,89 USD
226.085 đ
84.816.555 USD
8.628.261 (9%)
Tổng: 100.000.000
9.346.431 USD
(0 exchanges)
17.18% -23%
431
431 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Arbitrum (Ethereum) Blockchain
GMX *
13,05 USD
298.323 đ
84.692.413 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
4.97% -42%
432
432 Biểu tượng logo của Anyswap Anyswap
08/2020 / Fantom Blockchain
ANY *
4,89 USD
111.785 đ
84.379.159 USD
18.639.320 (19%)
Tổng: 100.000.000
17.485.467 USD
(3 exchanges)
20.1% -21%
433
433 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
3,51 USD
80.239 đ
84.283.133 USD
22.786.479 (23%)
Tổng: 100.000.000
22.522.272 USD
(0 exchanges)
48.52% -11%
434
434 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,50 USD
11.505 đ
75.493.852 USD
150.000.000
26.942.098 USD
(10 exchanges)
12.80% -20%
435
435 Biểu tượng logo của USDP Stablecoin USDP Stablecoin
03/2021 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
22.782 đ
84.231.906 USD
N/A
Tổng: 106.388.842
114.627 USD
(1 exchanges)
0.2% 0%
435
436 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche Blockchain
QI *
0,14 USD
3.299 đ
83.946.154 USD
325.692.000 (5%)
Tổng: 7.200.000.000
10.627.595 USD
(1 exchanges)
29.53% -21%
436
437 Biểu tượng logo của SUKU SUKU
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUKU *
0,70 USD
16.065 đ
83.704.726 USD
119.149.903 (8%)
Tổng: 1.500.000.000
208.216 USD
(5 exchanges)
-2% -10%
437
438 Biểu tượng logo của Paris Saint-Germain Fan Token Paris Saint-Germain Fan Token
06/2020
PSG
26,91 USD
615.163 đ
83.430.673 USD
3.106.350 (16%)
Tổng: 20.000.000
13.340.136 USD
(1 exchanges)
2.26% -13%
438
439 Biểu tượng logo của Radio Caca Radio Caca
08/2021 / Binance Smart Chain
RACA *
0,00047022 USD
10,7492 đ
83.174.902 USD
N/A
Tổng: 445.278.491.084
5.933.088 USD
(0 exchanges)
13.28% -4%
440
440 Biểu tượng logo của WHALE WHALE
08/2020 / Ethereum Blockchain
WHALE *
13,05 USD
298.323 đ
82.868.132 USD
6.271.594 (63%)
Tổng: 10.000.000
1.012.164 USD
(5 exchanges)
5.99% -24%
441
441 Biểu tượng logo của Dopex Dopex
08/2021 / Ethereum Blockchain
DPX *
612,54 USD
14.002.664 đ
82.448.457 USD
N/A
Tổng: 500.000
4.603.830 USD
(2 exchanges)
6.65% 13%
442
442 Biểu tượng logo của Kava Lend Kava Lend
11/2020
HARD
0,94 USD
21.538 đ
73.607.901 USD
78.125.000 (39%)
Tổng: 200.000.000
33.054.297 USD
(10 exchanges)
5.28% -7%
443
443 Biểu tượng logo của unFederalReserve unFederalReserve
10/2020 / Ethereum Blockchain
eRSDL *
0,22 USD
4.987 đ
81.985.572 USD
378.153.580 (83%)
Tổng: 454.278.600
4.470.480 USD
(1 exchanges)
16.97% -21%
444
444 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,52 USD
11.975 đ
73.657.675 USD
140.608.485 (10%)
Tổng: 1.450.000.000
23.570.427 USD
(5 exchanges)
5.19% -15%
444
445 Biểu tượng logo của Efinity Efinity
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
1,39 USD
31.814 đ
76.238.285 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
10.107.347 USD
(2 exchanges)
-1.08% -10%
444
446 Biểu tượng logo của Haven Protocol Haven Protocol
04/2018
XHV
5,01 USD
114.558 đ
73.237.422 USD
14.614.517
1.010.279 USD
(4 exchanges)
7.00% -24%
445
447 Biểu tượng logo của Index Cooperative Index Cooperative
10/2020 / Ethereum Blockchain
INDEX *
37,64 USD
860.450 đ
81.958.642 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
89.082 USD
(3 exchanges)
10.17% -4%
445
448 Biểu tượng logo của bZx Protocol bZx Protocol
07/2020 / Ethereum Blockchain
BZRX *
0,27 USD
6.079 đ
81.648.074 USD
307.240.178 (30%)
Tổng: 1.030.000.000
10.183.485 USD
(30 exchanges)
11.48% -22%
446
449 Biểu tượng logo của Kleros Kleros
11/2018 / Ethereum Blockchain
PNK *
0,15 USD
3.508 đ
80.545.130 USD
615.918.262 (81%)
Tổng: 764.626.704
2.822.670 USD
(20 exchanges)
7.85% -20%
448
450 Biểu tượng logo của WELL WELL
12/2020 / Ethereum Blockchain
WELL *
0,53 USD
12.028 đ
72.122.910 USD
137.080.000 (7%)
Tổng: 2.100.000.000
328.573 USD
(1 exchanges)
0.54% 9%
448
451 Biểu tượng logo của ZEON ZEON
03/2019 / Ethereum Blockchain
ZEON *
0,0023538731 USD
54 đ
71.861.637 USD
30.529.103.436 (61%)
Tổng: 50.000.000.000
817.257 USD
(2 exchanges)
460.21% -19%
449
452 Biểu tượng logo của DAD DAD
10/2019 / Ethereum Blockchain
DAD *
0,20 USD
4.483 đ
71.481.487 USD
364.533.968 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
607.032 USD
(6 exchanges)
6.96% -16%
451
453 Biểu tượng logo của Darma Cash Darma Cash
05/2020
DMCH
0,33 USD
7.587 đ
71.419.734 USD
215.184.112 (47%)
Tổng: 460.000.000
43.880 USD
(7 exchanges)
898.78% -5%
452
454 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
1,67 USD
38.176 đ
79.644.500 USD
48.000.000 (48%)
Tổng: 100.000.000
7.978.248 USD
(12 exchanges)
11.58% -23%
452
455 Biểu tượng logo của Rarible Rarible
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
15,54 USD
355.244 đ
79.132.086 USD
4.773.724 (19%)
Tổng: 25.000.000
17.990.541 USD
(11 exchanges)
2.93% -28%
453
456 Biểu tượng logo của Define Define
08/2021 / Ethereum Blockchain
DFA *
1,71 USD
39.044 đ
71.343.496 USD
41.770.833 (8%)
Tổng: 500.000.000
87.856.188 USD
(4 exchanges)
5.86% -12%
453
457 Biểu tượng logo của ADAX ADAX
07/2021 / Cardano Blockchain
ADAX *
1,51 USD
34.519 đ
78.392.955 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
13.535.962 USD
(0 exchanges)
-1.41% 56%
454
458 Biểu tượng logo của Super Zero Protocol Super Zero Protocol
07/2019
SERO
0,22 USD
4.946 đ
71.033.046 USD
328.335.594 (51%)
Tổng: 647.367.590
1.807.639 USD
(14 exchanges)
4.68% -7%
455
459 Biểu tượng logo của Humanscape Humanscape
11/2018 / Ethereum Blockchain
HUM *
0,12 USD
2.794 đ
71.511.540 USD
585.194.737 (54%)
Tổng: 1.084.734.273
13.303.062 USD
(2 exchanges)
11.47% -6%
456
460 Biểu tượng logo của Decentral Games Decentral Games
11/2020 / Ethereum Blockchain
DG *
236,40 USD
5.404.104 đ
78.186.809 USD
327.382 (33%)
Tổng: 1.000.000
1.599.532 USD
(2 exchanges)
18.35% 3%
456
461 Biểu tượng logo của Nerve Finance Nerve Finance
03/2021 / Binance Smart Chain
NRV *
0,50 USD
11.530 đ
77.747.624 USD
46.237.771 (46%)
Tổng: 100.000.000
4.374.757 USD
(0 exchanges)
21.6% -76%
457
462 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,26 USD
6.017 đ
76.555.623 USD
293.169.214 (73%)
Tổng: 403.393.276
14.625.606 USD
(9 exchanges)
13.08% -13%
461
463 Biểu tượng logo của Qcash Qcash
12/2019
QC
0,15 USD
3.444 đ
69.293.054 USD
460.000.200 (5%)
Tổng: 10.000.000.000
235.791.890 USD
(3 exchanges)
0.40% -2%
462
464 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
1,66 USD
37.905 đ
68.698.163 USD
41.430.434 (21%)
Tổng: 200.000.000
31.028.176 USD
(32 exchanges)
9.86% -18%
465
465 Biểu tượng logo của Tranchess Tranchess
07/2021 / Binance Smart Chain
CHESS *
3,50 USD
80.010 đ
75.142.753 USD
21.285.832 (7%)
Tổng: 300.000.000
10.115.460 USD
(1 exchanges)
0.06% 3%
465
466 Biểu tượng logo của ReddCoin ReddCoin
02/2014
RDD
0,0022569347 USD
52 đ
68.604.664 USD
30.397.274.955
153.735 USD
(11 exchanges)
3.08% -10%
466
467 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018 / Binance Chain
AERGO *
0,28 USD
6.316 đ
74.216.745 USD
264.019.890 (53%)
Tổng: 500.000.000
3.863.498 USD
(15 exchanges)
4.98% -15%
467
468 Biểu tượng logo của VideoCoin VideoCoin
08/2019 / Ethereum Blockchain
VID *
0,48 USD
10.963 đ
73.914.602 USD
154.939.646 (58%)
Tổng: 265.000.000
153.863 USD
(2 exchanges)
11.45% -21%
468
469 Biểu tượng logo của HARD Protocol HARD Protocol
11/2020
HARD
0,94 USD
21.418 đ
72.921.288 USD
78.125.000 (39%)
Tổng: 200.000.000
22.917.432 USD
(10 exchanges)
6.82% -7%
470
470 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,091573 USD
2.093 đ
73.653.008 USD
736.908.424 (7%)
Tổng: 10.000.000.000
129.280.169 USD
(2 exchanges)
18.09% -16%
470
471 Biểu tượng logo của MCDEX MCDEX
07/2020 / Ethereum Blockchain
MCB *
32,21 USD
736.321 đ
72.948.696 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
943.701 USD
(9 exchanges)
27.72% -40%
472
472 Biểu tượng logo của Tornado Cash Tornado Cash
12/2020 / Ethereum Blockchain
TORN *
60,47 USD
1.382.355 đ
66.505.084 USD
1.099.795 (11%)
Tổng: 10.000.000
13.765.680 USD
(0 exchanges)
8.09% -12%
473
473 Biểu tượng logo của hi Dollar hi Dollar
08/2021 / Ethereum Blockchain
HI *
0,53 USD
12.073 đ
72.754.348 USD
N/A
Tổng: 580.396.604
87.478 USD
(0 exchanges)
4.69% -17%
474
474 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,76 USD
17.426 đ
65.569.824 USD
86.015.585 (5%)
Tổng: 1.893.022.625
3.029.415 USD
(7 exchanges)
4.20% 0%
475
475 Biểu tượng logo của Woonkly Power Woonkly Power
03/2021 / Binance Smart Chain
WOOP *
0,17 USD
3.945 đ
72.638.069 USD
N/A
718.491 USD
(0 exchanges)
6.25% -13%
475
476 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MRPH *
1,97 USD
45.034 đ
72.519.945 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
526.246 USD
(9 exchanges)
17.18% -5%
476
477 Biểu tượng logo của Burger Swap Burger Swap
09/2020 / Binance Smart Chain
BURGER *
3,81 USD
87.195 đ
65.166.679 USD
17.084.894 (81%)
Tổng: 21.000.000
14.334.597 USD
(5 exchanges)
6.20% -10%
476
478 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Tron20 Blockchain
NFT *
0,00000363 USD
0,0830 đ
72.443.085 USD
19.999.800.000.000 (2%)
Tổng: 999.990.000.000.000
384.098.489 USD
(0 exchanges)
10.83% -17%
477
479 Biểu tượng logo của MXC MXC
12/2018 / Ethereum Blockchain
MXC *
0,02989973 USD
684 đ
72.428.839 USD
2.642.132.373
6.217.773 USD
(10 exchanges)
1.18% -9%
478
480 Biểu tượng logo của MultiVAC MultiVAC
04/2019 / Binance Chain
MTV *
0,02092571 USD
478 đ
72.264.258 USD
3.587.369.426 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
9.397.665 USD
(5 exchanges)
9.77% 5%
479
481 Biểu tượng logo của PowerPool PowerPool
08/2020 / Ethereum Blockchain
CVP *
1,86 USD
42.424 đ
64.524.950 USD
34.768.901 (35%)
Tổng: 100.000.000
26.547.816 USD
(24 exchanges)
54.79% 24%
479
482 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
30,59 USD
699.246 đ
63.744.402 USD
2.083.956 (21%)
Tổng: 10.000.000
7.633.023 USD
(7 exchanges)
6.83% -10%
480
483 Biểu tượng logo của Lattice Token Lattice Token
11/2020 / Ethereum Blockchain
LTX *
2,23 USD
50.978 đ
71.872.848 USD
28.653.896 (29%)
Tổng: 100.000.000
2.102.129 USD
(3 exchanges)
5.68% -15%
480
484 Biểu tượng logo của ARPA Chain ARPA Chain
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,073745 USD
1.686 đ
71.778.731 USD
1.134.168.018 (76%)
Tổng: 1.500.000.000
28.085.237 USD
(28 exchanges)
18% -12%
481
485 Biểu tượng logo của UFO Gaming UFO Gaming
06/2021 / Ethereum Blockchain
UFO *
0,00000278 USD
0,0636 đ
71.542.129 USD
N/A
Tổng: 51.515.151.515.151
1.250.154 USD
(4 exchanges)
13.72% -28%
482
486 Biểu tượng logo của AdEx Network AdEx Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
ADX *
0,48 USD
10.956 đ
62.071.954 USD
129.519.466 (86%)
Tổng: 150.000.000
11.353.423 USD
(12 exchanges)
6.37% -14%
485
487 Biểu tượng logo của ShareToken ShareToken
11/2019 / Binance Chain
SHR *
0,026456656 USD
605 đ
61.700.475 USD
2.332.134.287 (36%)
Tổng: 6.434.460.140
2.531.157 USD
(9 exchanges)
18.78% -9%
486
488 Biểu tượng logo của Standard Tokenization Protocol Standard Tokenization Protocol
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0505292963 USD
1.155 đ
61.695.086 USD
1.220.976.555 (63%)
Tổng: 1.942.420.283
5.849.902 USD
(13 exchanges)
9.93% -17%
487
489 Biểu tượng logo của Dock Dock
04/2018
DOCK
0,088304 USD
2.019 đ
70.448.413 USD
722.562.060 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
11.383.252 USD
(14 exchanges)
13.77% -15%
487
490 Biểu tượng logo của PARSIQ PARSIQ
04/2020 / Ethereum Blockchain
PRQ *
0,58 USD
13.250 đ
70.093.490 USD
121.403.493 (24%)
Tổng: 500.000.000
519.054 USD
(7 exchanges)
15.42% -21%
488
491 Biểu tượng logo của BabySwap BabySwap
06/2021 / Binance Smart Chain
BABY *
0,78 USD
17.942 đ
60.941.701 USD
77.647.680 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
37.320.406 USD
(1 exchanges)
10.12% -1%
488
492 Biểu tượng logo của GlitzKoin GlitzKoin
05/2019
GTN
0,25 USD
5.624 đ
60.889.934 USD
247.499.428 (25%)
Tổng: 998.999.328
458.035 USD
(0 exchanges)
-0.10% 0%
489
493 Biểu tượng logo của Saber Saber
08/2021
SBR
0,35 USD
8.035 đ
70.059.353 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
6.685.441 USD
(2 exchanges)
21.52% -34%
489
494 Biểu tượng logo của Celo Dollar Celo Dollar
09/2020 / Celo Blockchain
CUSD *
1,01 USD
23.089 đ
69.559.229 USD
68.698.404 (0%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
5.844.507 USD
(2 exchanges)
0.27% 1%
490
495 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / Binance Chain
COS *
0,02030441 USD
464 đ
69.509.894 USD
3.495.030.688 (35%)
Tổng: 9.975.686.572
10.644.293 USD
(10 exchanges)
12.86% -14%
491
496 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,22 USD
5.113 đ
68.812.472 USD
308.118.749 (62%)
Tổng: 500.000.000
24.144.686 USD
(15 exchanges)
11.16% -15%
494
497 Biểu tượng logo của ForTube ForTube
07/2019 / Ethereum Blockchain
FOR *
0,0915020529 USD
2.092 đ
58.517.393 USD
639.520.000 (64%)
Tổng: 1.000.000.000
67.345.369 USD
(14 exchanges)
-4.50% 12%
496
498 Biểu tượng logo của Kava Swap Kava Swap
09/2021
SWP
2,27 USD
51.892 đ
68.571.345 USD
N/A
Tổng: 250.000.000
9.069.654 USD
(0 exchanges)
7.65% 10%
496
499 Biểu tượng logo của ChainX ChainX
08/2019
PCX
6,03 USD
137.846 đ
68.001.259 USD
11.238.875 (54%)
Tổng: 21.000.000
2.824.573 USD
(6 exchanges)
20.75% 16%
497
500 Biểu tượng logo của Akropolis Akropolis
07/2019 / Ethereum Blockchain
AKRO *
0,02475313 USD
566 đ
66.790.984 USD
3.244.483.103 (81%)
Tổng: 4.000.000.000
8.714.064 USD
(27 exchanges)
11.74% -19%
499
501 Biểu tượng logo của RedFOX Labs RedFOX Labs
11/2020 / Ethereum Blockchain
RFOX *
0,0443548035 USD
1.014 đ
58.193.536 USD
1.312.000.760 (66%)
Tổng: 2.000.000.000
1.225.340 USD
(2 exchanges)
16.13% -32%
499
502 Biểu tượng logo của Atari Token Atari Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
ATRI *
0,0653387829 USD
1.494 đ
57.952.883 USD
886.959.940 (11%)
Tổng: 7.771.000.000
1.455.245 USD
(7 exchanges)
17.39% -2%
500
503 Biểu tượng logo của Manchester City Fan Token Manchester City Fan Token
05/2021
CITY
17,87 USD
408.508 đ
66.318.571 USD
3.508.140 (18%)
Tổng: 20.000.000
4.385.033 USD
(0 exchanges)
5.11% -9%
500
504 Biểu tượng logo của MAPS MAPS
02/2021 / Ethereum Blockchain
MAPS *
0,88 USD
20.152 đ
66.087.650 USD
50.053.984 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
372.068 USD
(7 exchanges)
11.57% -20%
502
505 Biểu tượng logo của FIO Protocol FIO Protocol
07/2020
FIO
0,19 USD
4.236 đ
65.981.851 USD
355.167.750 (36%)
Tổng: 1.000.000.000
11.249.551 USD
(6 exchanges)
12.07% -12%
503
506 Biểu tượng logo của Step Finance Step Finance
04/2021 / Solana Blockchain
STEP *
0,71 USD
16.229 đ
65.877.045 USD
4.000.000 (0%)
Tổng: 1.000.000.000
16.860.896 USD
(0 exchanges)
17.55% -34%
504
507 Biểu tượng logo của Refereum Refereum
03/2018 / Ethereum Blockchain
RFR *
0,01340824 USD
307 đ
65.820.879 USD
4.999.180.100 (100%)
Tổng: 4.999.650.000
13.321.154 USD
(9 exchanges)
8.73% -10%
505
508 Biểu tượng logo của Cream ETH 2 Cream ETH 2
03/2021 / Ethereum Blockchain
CRETH2 *
2.612 USD
59.713.292 đ
65.721.915 USD
N/A
30.228 USD
(1 exchanges)
7.73% -16%
506
509 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / Binance Smart Chain
vBUSD *
0,0209211182 USD
478 đ
56.377.612 USD
2.694.770.470
0 USD
(1 exchanges)
-0.04% 0%
507
510 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,59 USD
13.532 đ
64.162.680 USD
83.070.175 (14%)
Tổng: 594.717.455
2.501.962 USD
(1 exchanges)
16% -19%
509
511 Biểu tượng logo của governance ZIL governance ZIL
12/2020
GZIL
123,56 USD
2.824.582 đ
64.121.407 USD
N/A
Tổng: 722.700
507.448 USD
(1 exchanges)
11.96% -15%
510
512 Biểu tượng logo của GoMining token GoMining token
06/2021 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,38 USD
8.670 đ
54.904.349 USD
144.768.362 (1%)
Tổng: 10.000.000.000
1.809.979 USD
(0 exchanges)
9.39% -15%
510
513 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,19 USD
4.364 đ
62.946.869 USD
459.429.451 (92%)
Tổng: 500.000.000
53.540.951 USD
(5 exchanges)
12.47% -8%
512
514 Biểu tượng logo của Valobit Valobit
09/2020 / Ethereum Blockchain
VBIT *
0,0446302707 USD
1.020 đ
53.592.340 USD
1.200.806.964 (75%)
Tổng: 1.600.000.000
119.582 USD
(4 exchanges)
12.04% -14%
514
515 Biểu tượng logo của Friends With Benefits Pro Friends With Benefits Pro
05/2021 / Ethereum Blockchain
FWB *
104,97 USD
2.399.614 đ
62.715.916 USD
N/A
Tổng: 1.000.000
594.094 USD
(0 exchanges)
8.18% -12%
514
516 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,16 USD
3.609 đ
53.079.133 USD
336.216.862 (56%)
Tổng: 600.000.000
18.733.723 USD
(5 exchanges)
9.92% -15%
516
517 Biểu tượng logo của BiLira BiLira
01/2020 / Ethereum Blockchain
TRYB *
0,11 USD
2.628 đ
61.935.275 USD
N/A
Tổng: 239.108.455
1.795.627 USD
(4 exchanges)
-0.03% -3%
516
518 Biểu tượng logo của VITE VITE
07/2018
VITE
0,080433 USD
1.839 đ
61.245.228 USD
488.976.814 (48%)
Tổng: 1.021.547.925
2.938.765 USD
(7 exchanges)
10.96% -4%
517
519 Biểu tượng logo của Polkadex Polkadex
03/2021 / Ethereum Blockchain
PDEX *
21,29 USD
486.689 đ
60.326.237 USD
3.172.895 (16%)
Tổng: 20.000.000
2.521.647 USD
(0 exchanges)
15.24% -2%
518
520 Biểu tượng logo của Dragonchain Dragonchain
12/2017 / Ethereum Blockchain
DRGN *
0,16 USD
3.731 đ
60.045.324 USD
370.374.090 (85%)
Tổng: 433.494.437
853.055 USD
(11 exchanges)
3.29% -5%
520
521 Biểu tượng logo của Proton Proton
04/2020 / Ethereum Blockchain
XPR *
0,00747182 USD
171 đ
59.991.602 USD
5.293.784.214 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
4.045.722 USD
(8 exchanges)
11.93% -5%
521
522 Biểu tượng logo của Counterparty Counterparty
02/2014
XCP
23,05 USD
526.923 đ
59.928.156 USD
2.613.892
594.179 USD
(1 exchanges)
-0.83% -3%
522
523 Biểu tượng logo của XCAD Network XCAD Network
05/2021
XCAD
3,53 USD
80.696 đ
59.748.354 USD
N/A
3.346.301 USD
(0 exchanges)
17.88% -7%
523
524 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,14 USD
3.202 đ
51.430.255 USD
367.194.689 (73%)
Tổng: 500.000.000
13.898.299 USD
(1 exchanges)
9.06% -14%
524
525 Biểu tượng logo của Veritaseum Veritaseum
06/2017 / Ethereum Blockchain
VERI *
27,24 USD
622.706 đ
58.557.688 USD
2.149.646 (2%)
Tổng: 100.000.000
2.331 USD
(3 exchanges)
27.04% 52%
525
526 Biểu tượng logo của Glitch Glitch
01/2021 / Ethereum Blockchain
GLCH *
0,68 USD
15.611 đ
54.140.327 USD
79.282.952 (89%)
Tổng: 88.888.888
2.375.227 USD
(1 exchanges)
11.91% -4%
525
527 Biểu tượng logo của Shirtum Shirtum
09/2021 / Binance Smart Chain
SHI *
0,67 USD
15.246 đ
58.529.711 USD
N/A
Tổng: 749.491.340
7.532.496 USD
(0 exchanges)
24.13% 7%
526
528 Biểu tượng logo của Neutrino Token Neutrino Token
10/2020 / Ethereum Blockchain
NSBT *
27,09 USD
619.277 đ
58.517.234 USD
2.161.123 (76%)
Tổng: 2.835.689
59.173 USD
(1 exchanges)
4.63% -13%
527
529 Biểu tượng logo của MetisDAO MetisDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
40,83 USD
933.367 đ
51.461.771 USD
1.260.400 (13%)
Tổng: 10.000.000
8.804.352 USD
(2 exchanges)
15.75% -12%
527
530 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
6,61 USD
151.105 đ
58.162.699 USD
8.995.486
10.627.221 USD
(3 exchanges)
8.55% -17%
529
531 Biểu tượng logo của Maro Maro
08/2018
MARO
0,10 USD
2.348 đ
50.675.223 USD
493.304.132 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
2.399.552 USD
(3 exchanges)
7.32% -13%
529
532 Biểu tượng logo của Edgeware Edgeware
03/2020
EDG
0,00899914 USD
206 đ
57.891.814 USD
5.808.642.481 (90%)
Tổng: 6.436.874.583
1.028.757 USD
(3 exchanges)
8.27% -18%
530
533 Biểu tượng logo của VIMworld VIMworld
08/2021 / VeChain
VEED *
0,0090815851 USD
208 đ
50.551.503 USD
5.566.374.466 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
411.828 USD
(2 exchanges)
-0.01% -22%
530
534 Biểu tượng logo của StableXSwap StableXSwap
10/2020 / Binance Smart Chain
STAX *
2,91 USD
66.523 đ
57.779.137 USD
13.646.645 (65%)
Tổng: 21.000.000
25 USD
(1 exchanges)
0% -1%
531
535 Biểu tượng logo của Populous Populous
07/2017 / Ethereum Blockchain
PPT *
1,60 USD
36.576 đ
57.500.770 USD
53.252.246
2.276.071 USD
(16 exchanges)
16.55% -25%
533
536 Biểu tượng logo của Smartlands Network Smartlands Network
01/2018
SLT
9,82 USD
224.415 đ
50.075.229 USD
5.100.896 (71%)
Tổng: 7.186.785
121.493 USD
(1 exchanges)
24.86% 9%
533
537 Biểu tượng logo của NFTX NFTX
01/2021 / Ethereum Blockchain
NFTX *
135,22 USD
3.091.129 đ
56.764.551 USD
470.340 (72%)
Tổng: 650.000
1.622.236 USD
(2 exchanges)
13.85% -38%
534
538 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
1,08 USD
24.689 đ
56.718.707 USD
42.999.740 (21%)
Tổng: 200.000.000
1.670.957 USD
(0 exchanges)
7.78% -4%
535
539 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,53 USD
12.201 đ
56.494.480 USD
100.843.904 (50%)
Tổng: 200.000.000
222.076 USD
(10 exchanges)
16.4% -9%
536
540 Biểu tượng logo của Polychain Monsters Polychain Monsters
03/2021 / Ethereum Blockchain
PMON *
14,41 USD
329.403 đ
48.953.514 USD
3.397.287 (37%)
Tổng: 9.290.833
1.501.242 USD
(1 exchanges)
7.63% -21%
536
541 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
3,28 USD
74.981 đ
56.297.548 USD
2.808.660 (3%)
Tổng: 100.000.000
1.126.008 USD
(2 exchanges)
5.19% -21%
537
542 Biểu tượng logo của KARMA KARMA
08/2018 / EOS Blockchain
KARMA *
0,0089294631 USD
204 đ
48.670.328 USD
5.450.532.381 (64%)
Tổng: 8.462.823.687
308 USD
(4 exchanges)
3.96% 160%
538
543 Biểu tượng logo của YIELD App YIELD App
12/2020 / Ethereum Blockchain
YLD *
0,45 USD
10.319 đ
55.736.234 USD
125.450.049 (42%)
Tổng: 300.000.000
711.011 USD
(2 exchanges)
6.28% -4%
538
544 Biểu tượng logo của Avalaunch Avalaunch
05/2021 / Avalanche Contract Chain
XAVA *
4,38 USD
100.127 đ
55.279.621 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
5.026.534 USD
(2 exchanges)
23.83% 20%
540
545 Biểu tượng logo của BEPRO Network BEPRO Network
12/2019 / Ethereum Blockchain
BEPRO *
0,00805758 USD
184 đ
55.023.315 USD
6.764.991.106 (68%)
Tổng: 10.000.000.000
1.869.472 USD
(5 exchanges)
13.8% -20%
541
546 Biểu tượng logo của Apollo Currency Apollo Currency
07/2018
APL
0,0022734181 USD
52 đ
48.117.114 USD
21.165.096.531
5.035.061 USD
(5 exchanges)
2.97% -15%
542
547 Biểu tượng logo của Cryptex Finance Cryptex Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
CTX *
29,66 USD
678.028 đ
53.759.066 USD
N/A
Tổng: 10.000.000
5.139.056 USD
(0 exchanges)
16.39% 8%
543
548 Biểu tượng logo của NAOS Finance NAOS Finance
04/2021 / Ethereum Blockchain
NAOS *
1,22 USD
27.889 đ
53.713.913 USD
8.804.863 (3%)
Tổng: 300.000.000
1.319.474 USD
(0 exchanges)
11.37% -14%
544
549 Biểu tượng logo của Wing Wing
09/2020
WING
21,40 USD
489.276 đ
39.965.977 USD
1.867.293 (62%)
Tổng: 2.992.293
4.244.338 USD
(4 exchanges)
-5.15% -6%
545
550 Biểu tượng logo của Evolution Finance Evolution Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
EVN *
177,67 USD
4.061.536 đ
53.176.615 USD
N/A
Tổng: 299.417
213.174 USD
(0 exchanges)
19.83% -11%
545
551 Biểu tượng logo của Phantasma Phantasma
05/2018 / Neo Blockchain
SOUL *
0,52 USD
11.964 đ
52.990.851 USD
102.015.516
583.493 USD
(7 exchanges)
9.24% -6%
546
552 Biểu tượng logo của Efinity Token Efinity Token
03/2021 / Ethereum Blockchain
EFI *
0,85 USD
19.535 đ
46.813.607 USD
54.780.739 (3%)
Tổng: 2.000.000.000
6.537.003 USD
(2 exchanges)
5.76% -20%
546
553 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,02988492 USD
683 đ
52.885.689 USD
1.724.187.309 (17%)
Tổng: 10.000.000.000
483.523 USD
(6 exchanges)
6.31% 11%
547
554 Biểu tượng logo của Invictus Hyperion Fund Invictus Hyperion Fund
09/2018 / Ethereum Blockchain
IHF *
0,39 USD
8.806 đ
45.948.908 USD
119.280.441 (100%)
Tổng: 119.662.263
9.993 USD
(3 exchanges)
-1.25% 2%
551
555 Biểu tượng logo của Metronome Metronome
06/2018 / Ethereum Blockchain
MET *
4,30 USD
98.298 đ
52.400.457 USD
12.126.912 (90%)
Tổng: 13.413.286
27.950 USD
(8 exchanges)
10.41% -11%
551
556 Biểu tượng logo của Fusion Fusion
02/2018
FSN
0,65 USD
14.946 đ
45.563.013 USD
69.689.895 (85%)
Tổng: 81.920.000
3.301.183 USD
(16 exchanges)
8.93% -6%
552
557 Biểu tượng logo của Blox Blox
08/2017 / Ethereum Blockchain
CDT *
0,077357 USD
1.768 đ
52.219.300 USD
1.000.000.000
2.299.008 USD
(7 exchanges)
21.41% 44%
553
558 Biểu tượng logo của Massnet Massnet
05/2020
MASS
0,46 USD
10.591 đ
45.415.998 USD
98.026.147 (47%)
Tổng: 206.438.400
1.421.807 USD
(4 exchanges)
3.55% -14%
554
559 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,33 USD
7.511 đ
51.310.891 USD
173.717.945 (27%)
Tổng: 643.596.616
16.925.655 USD
(1 exchanges)
6.14% -6%
555
560 Biểu tượng logo của Dusk Network Dusk Network
07/2019 / Binance Chain
DUSK *
0,14 USD
3.274 đ
51.228.701 USD
370.663.706 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
2.935.581 USD
(8 exchanges)
11.66% -15%
556
561 Biểu tượng logo của Safe Safe
05/2019
SAFE
2,11 USD
48.326 đ
44.046.266 USD
20.835.499 (70%)
Tổng: 29.600.000
0 USD
(2 exchanges)
-1.94% 13%
558
562 Biểu tượng logo của VIDT Datalink VIDT Datalink
04/2019 / Ethereum Blockchain
VIDT *
0,88 USD
20.119 đ
43.502.147 USD
49.428.303 (84%)
Tổng: 58.501.137
29.500.874 USD
(9 exchanges)
24.49% -10%
561
563 Biểu tượng logo của Rai Reflex Index Rai Reflex Index
02/2021 / Ethereum Blockchain
RAI *
3,02 USD
69.037 đ
50.434.679 USD
16.857.869
4.102.710 USD
(0 exchanges)
0.17% -0%
561
564 Biểu tượng logo của AMO Coin AMO Coin
09/2018 / Ethereum Blockchain
AMO *
0,0022459175 USD
51 đ
42.959.182 USD
19.127.675.560 (97%)
Tổng: 19.679.012.762
489.919 USD
(3 exchanges)
5.61% 1%
562
565 Biểu tượng logo của OpenOcean OpenOcean
05/2021 / Ethereum Blockchain
OOE *
0,64 USD
14.553 đ
50.195.453 USD
78.989.285 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
1.697.621 USD
(0 exchanges)
5.43% -21%
562
566 Biểu tượng logo của DigixDAO DigixDAO
04/2016 / Ethereum Blockchain
DGD *
595,61 USD
13.615.645 đ
49.837.524 USD
83.675
9.585 USD
(9 exchanges)
8.88% -12%
564
567 Biểu tượng logo của PERL.eco PERL.eco
08/2019 / Ethereum Blockchain
PERL *
0,0854525911 USD
1.953 đ
41.952.002 USD
490.938.908 (48%)
Tổng: 1.033.200.000
4.709.825 USD
(8 exchanges)
9.61% -13%
565
568 Biểu tượng logo của Yieldly Yieldly
07/2021 / Ethereum Blockchain
YLDY *
0,01926001 USD
440 đ
49.685.041 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
259.425 USD
(0 exchanges)
13.65% 1%
565
569 Biểu tượng logo của Yuan Chain Coin Yuan Chain Coin
08/2018 / Ethereum Blockchain
YCC *
0,00992383 USD
227 đ
49.449.437 USD
N/A
Tổng: 10.000.000.000
52.286 USD
(4 exchanges)
5.66% -11%
566
570 Biểu tượng logo của FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token
06/2020 / Chiliz Blockchain
BAR *
16,62 USD
379.933 đ
49.073.880 USD
3.550.985 (9%)
Tổng: 40.000.000
8.267.521 USD
(1 exchanges)
5.82% -12%
567
571 Biểu tượng logo của Pepe Cash Pepe Cash
09/2016
PEPECASH
0,0592651542 USD
1.355 đ
41.597.264 USD
701.884.009
16.641 USD
(2 exchanges)
-0.58% 16%
567
572 Biểu tượng logo của Spartan Protocol Spartan Protocol
09/2020 / Binance Smart Chain
SPARTA *
0,55 USD
12.566 đ
41.284.013 USD
75.103.131 (25%)
Tổng: 300.000.000
1.273.096 USD
(3 exchanges)
9.14% -10%
568
573 Biểu tượng logo của mStable USD mStable USD
06/2020 / Ethereum Blockchain
MUSD *
1,01 USD
23.184 đ
41.667.679 USD
41.085.970
113.913 USD
(3 exchanges)
18.68% 1%
570
574 Biểu tượng logo của Futureswap Futureswap
03/2021 / Ethereum Blockchain
FST *
9,23 USD
210.998 đ
48.818.592 USD
N/A
Tổng: 100.000.000
1.367.106 USD
(2 exchanges)
12.1% -26%
570
575 Biểu tượng logo của LATOKEN LATOKEN
10/2017 / Ethereum Blockchain
LA *
0,11 USD
2.456 đ
40.836.357 USD
380.104.462 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
42.872 USD
(2 exchanges)
-3.56% -11%
571
576 Biểu tượng logo của StakeHound Staked Ether StakeHound Staked Ether
01/2021 / Ethereum Blockchain
STETH *
755,50 USD
17.270.730 đ
48.783.661 USD
N/A
0 USD
(1 exchanges)
-3.47% 0%
571
577 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / Binance Smart Chain
SFUND *
3,22 USD
73.609 đ
48.723.274 USD
15.219.759 (15%)
Tổng: 100.000.000
2.901.872 USD
(0 exchanges)
4.03% -4%
572
578 Biểu tượng logo của Soda Coin Soda Coin
02/2020 / Ethereum Blockchain
SOC *
0,0232825086 USD
532 đ
40.826.507 USD
1.753.526.984 (88%)
Tổng: 2.000.000.000
4.412.267 USD
(4 exchanges)
12.11% -20%
573
579 Biểu tượng logo của GXChain GXChain
06/2017
GXC
0,65 USD
14.773 đ
48.361.094 USD
75.000.000 (75%)
Tổng: 100.000.000
11.857.783 USD
(14 exchanges)
10.14% -5%
573
580 Biểu tượng logo của PIVX PIVX
02/2016
PIVX
0,72 USD
16.465 đ
48.351.522 USD
67.132.200
384.761 USD
(18 exchanges)
12.06% -19%
574
581 Biểu tượng logo của BTU Protocol BTU Protocol
02/2019 / Ethereum Blockchain
BTU *
0,61 USD
13.929 đ
48.180.916 USD
90.514.216 (91%)
Tổng: 100.000.000
24.530 USD
(5 exchanges)
-1.85% -4%
575
582 Biểu tượng logo của Vesper Vesper
02/2021 / Ethereum Blockchain
VSP *
8,10 USD
185.202 đ
40.157.615 USD
4.956.759 (50%)
Tổng: 10.000.000
1.750.214 USD
(2 exchanges)
6.65% -33%
576
583 Biểu tượng logo của Manifold Finance Manifold Finance
06/2021 / Ethereum Blockchain
FOLD *
74,35 USD
1.699.641 đ
47.860.544 USD
N/A
841.772 USD
(0 exchanges)
16.15% 38%
576
584 Biểu tượng logo của Chain Guardians Chain Guardians
03/2021 / Ethereum Blockchain
CGG *
1,14 USD
26.060 đ
47.538.926 USD
29.277.799 (24%)
Tổng: 120.000.000
3.106.617 USD
(1 exchanges)
13.52% -2%
577
585 Biểu tượng logo của CoinEx Token CoinEx Token
07/2018
CET
0,0559564548 USD
1.279 đ
39.652.623 USD
708.633.582 (12%)
Tổng: 5.817.096.877
1.226.424 USD
(3 exchanges)
4.58% -17%
578
586 Biểu tượng logo của SifChain SifChain
02/2021 / Ethereum Blockchain
erowan *
0,24 USD
5.425 đ
47.439.528 USD
N/A
Tổng: 998.038.472
570.791 USD
(0 exchanges)
29.63% -5%
578
587 Biểu tượng logo của Tether EURt Tether EURt
07/2021 / Ethereum Blockchain
EURT *
1,18 USD
26.975 đ
47.239.503 USD
N/A
Tổng: 50.001.661
17.228.720 USD
(1 exchanges)
0.66% -2%
579
588 Biểu tượng logo của Kylin Kylin
03/2021 / Ethereum Blockchain
KYL *
0,26 USD
5.851 đ
39.601.996 USD
154.725.763 (15%)
Tổng: 1.000.000.000
998.408 USD
(3 exchanges)
14.84% -20%
582
589 Biểu tượng logo của Alpha Quark Token Alpha Quark Token
10/2020
AQT
3,39 USD
77.495 đ
47.066.573 USD
17.073.681 (57%)
Tổng: 30.000.000
13.168.803 USD
(2 exchanges)
8.45% -18%
583
590 Biểu tượng logo của Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access
08/2021 / Ethereum Blockchain
IDIA *
0,87 USD
19.913 đ
39.198.747 USD
45.000.000 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
1.391.630 USD
(2 exchanges)
22.78% -35%
583
591 Biểu tượng logo của GNY GNY
05/2019 / Ethereum Blockchain
GNY *
0,27 USD
6.249 đ
47.051.726 USD
192.376.657 (48%)
Tổng: 400.000.000
227.937 USD
(5 exchanges)
-6.67% -29%
584
592 Biểu tượng logo của 3X Long Ethereum Token 3X Long Ethereum Token
02/2020 / Binance Chain
ETHBULL *
1.117 USD
25.544.221 đ
46.612.333 USD
N/A
Tổng: 2.689
3.417.011 USD
(8 exchanges)
24.47% -41%
585
593 Biểu tượng logo của DxChain Token DxChain Token
08/2018 / Ethereum Blockchain
DX *
0,0007821923 USD
17,8809 đ
39.109.614 USD
50.000.000.000 (50%)
Tổng: 100.000.000.000
57.243 USD
(5 exchanges)
2.88% -18%
585
594 Biểu tượng logo của Aragon Court Aragon Court
05/2020 / Ethereum Blockchain
ANJ *
0,30 USD
6.810 đ
38.321.784 USD
128.645.461
76.458 USD
(10 exchanges)
63.22% 4%
586
595 Biểu tượng logo của Splinterlands Splinterlands
07/2021 / Binance Smart Chain
SPS *
0,35 USD
7.962 đ
35.939.531 USD
103.187.459 (3%)
Tổng: 3.000.000.000
3.177.896 USD
(1 exchanges)
6.64% 14%
586
596 Biểu tượng logo của CargoX CargoX
01/2018 / Ethereum Blockchain
CXO *
0,28 USD
6.369 đ
46.563.135 USD
207.557.027 (96%)
Tổng: 215.119.016
55.920 USD
(1 exchanges)
6.44% -10%
587
597 Biểu tượng logo của Wing Finance Wing Finance
09/2020
WING
19,38 USD
443.091 đ
38.122.023 USD
1.966.794 (39%)
Tổng: 5.000.000
16.259.984 USD
(4 exchanges)
4.02% -13%
587
598 Biểu tượng logo của ASTA ASTA
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASTA *
0,0206522149 USD
472 đ
37.168.036 USD
1.799.711.862 (60%)
Tổng: 3.000.000.000
146.016 USD
(3 exchanges)
0.79% -11%
590
599 Biểu tượng logo của XSGD XSGD
02/2021 / Ethereum Blockchain
XSGD *
0,73 USD
16.737 đ
46.335.223 USD
63.196.405 (85%)
Tổng: 74.638.171
2.151.244 USD
(0 exchanges)
0.53% -1%
590
600 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
4,49 USD
102.641 đ
46.270.314 USD
10.302.232 (10%)
Tổng: 100.000.000
410.966 USD
(0 exchanges)
7.94% -15%
591
601 Biểu tượng logo của Lotto Lotto
02/2021 / Ethereum Blockchain
LOTTO *
0,0180345787 USD
412 đ
36.069.157 USD
2.000.000.000
2.870 USD
(1 exchanges)
-0.88% 21%
594
602 Biểu tượng logo của Poseidon Network Poseidon Network
09/2019 / Ethereum Blockchain
QQQ *
0,0174818233 USD
400 đ
38.510.279 USD
2.202.875.408 (10%)
Tổng: 21.000.000.000
166.243 USD
(2 exchanges)
2.81% -15%
595
603 Biểu tượng logo của sLINK sLINK
08/2020 / Ethereum Blockchain
sLINK *
20,34 USD
464.972 đ
46.117.479 USD
N/A
Tổng: 61.278
6.402.530 USD
(1 exchanges)
0% -34%
596
604 Biểu tượng logo của Chain Games Chain Games
08/2020 / Ethereum Blockchain
CHAIN *
0,16 USD
3.576 đ
45.816.037 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
459.803 USD
(4 exchanges)
9.74% -21%
598
605 Biểu tượng logo của GeroWallet GeroWallet
05/2021 / Ethereum Blockchain
GERO *
0,18 USD
4.035 đ
45.695.418 USD
N/A
Tổng: 500.000.000
667.764 USD
(0 exchanges)
9.72% -19%
599
606 Biểu tượng logo của Project Pai Project Pai
07/2018
PAI
0,0222350889 USD
508 đ
34.957.606 USD
1.572.181.989 (89%)
Tổng: 1.775.272.790
488.233 USD
(8 exchanges)
5.57% 1%
600
607 Biểu tượng logo của Shopping Shopping
01/2021 / Ethereum Blockchain
SPI *
37,80 USD
864.095 đ
35.056.768 USD
927.442 (93%)
Tổng: 1.000.000
748.499 USD
(2 exchanges)
18.79% -22%
601
608 Biểu tượng logo của Student Coin Student Coin
07/2020 / Ethereum Blockchain
STC *
0,0064698535 USD
148 đ
34.437.397 USD
5.322.747.502 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
1.495.569 USD
(1 exchanges)
3.94% -11%
602
609 Biểu tượng logo của ZIMBOCASH ZIMBOCASH
05/2020 / Tron10 Blockchain
ZASH *
0,0216353286 USD
495 đ
34.404.894 USD
1.590.218.237 (35%)
Tổng: 4.500.000.000
55.159 USD
(1 exchanges)
4.66% 74%
603
610 Biểu tượng logo của Thoreum Thoreum
07/2021 / Binance Smart Chain
THOREUM *
0,02403414 USD
549 đ
45.389.002 USD
N/A
Tổng: 5.000.000.000
256.140 USD
(0 exchanges)
22.77% 39%
604
611 Biểu tượng logo của BNS Token BNS Token
07/2020 / Ethereum Blockchain
BNS *
0,11 USD
2.484 đ
45.271.273 USD
N/A
Tổng: 2.500.000.000
234.189 USD
(4 exchanges)
12.7% 5%
605
612 Biểu tượng logo của Throne Throne
07/2021 / Ethereum Blockchain
THN *
5,89 USD
134.645 đ
44.548.727 USD
N/A
Tổng: 1.974.198.687
328.857 USD
(0 exchanges)
189.99% 137%
607
613 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
0,77 USD
17.567 đ
44.539.705 USD
70.850.406 (71%)
Tổng: 100.000.000
78.124 USD
(4 exchanges)
5.13% -4%
608
614 Biểu tượng logo của AhaToken AhaToken
08/2020
AHT
0,011459184 USD
262 đ
34.338.911 USD
2.996.627.974 (29%)
Tổng: 10.500.000.000
5.685.021 USD
(0 exchanges)
7.65% -13%
608
615 Biểu tượng logo của Ethereum Push Notification Service Ethereum Push Notification Service
04/2021 / Ethereum Blockchain
PUSH *
3,20 USD
73.141 đ
33.835.015 USD
10.575.026 (11%)
Tổng: 100.000.000
3.645.712 USD
(0 exchanges)
9.44% -17%
609
616 Biểu tượng logo của EpiK Protocol EpiK Protocol
05/2021 / Ethereum Blockchain
EPK *
1,10 USD
25.146 đ
44.279.495 USD
44.196.429 (4%)
Tổng: 1.000.000.000
1.003.326 USD
(0 exchanges)
5.96% -6%
609
617 Biểu tượng logo của saffron.finance saffron.finance
11/2020 / Ethereum Blockchain
SFI *
546,75 USD
12.498.705 đ
43.679.984 USD
91.306 (91%)
Tổng: 100.000
1.288.582 USD
(7 exchanges)
12.45% -13%
610
618 Biểu tượng logo của Permission Coin