1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Bảng giá 10266 đồng coin & token tiền điện tử không thể đào
Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tiền điện tử theo các tiêu chí:
Số lượng lưu thông: từ đến ; Khoảng giá từ đến USD
Mining: ; Biến động: ; Xếp hạng theo:

Phân loại phổ biến: Stablecoin - POW - POS - DeFi - Coin có thể đào - Coin & Token không thể đào >> Xem danh sách các loại tiền điện tử

Lọc theo năm: 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Platform: BNB Beacon Chain (BEP2) (21) - Ethereum (3897) - Tron10 (11) - Polygon (335) - Base (188) - BNB Smart Chain (BEP20) (2657) - Solana (922) - Cronos (43) - Avalanche C-Chain (128) - XDC Network (11) - Arbitrum (167) - Tron20 (59) - Klaytn (60) - Chiliz (49) - TON (58) - Neo (6) - EOS (10) - Fantom (69) - Tron (70) - Osmosis (43) - Waves (8) - Stellar (11) - BNB (2678) - Core (19) - Algorand (8) - XRP Ledger (13) - Aptos (25) - Hedera Hashgraph (14) - Harmony (13) - Cardano (43) - Injective (14) - Celo (13) - Zilliqa (7) - Optimism (20) - Runes (5) - Near (14) - HECO (19) - Blast (20) - Gnosis Chain (6) - Dogechain(EVM) (8) - zkSync Era (36) - Linea (6) - Theta Network (8) - Moonbeam (10) - Avalanche (131) - ICP (14) - Ordinals - BRC20 (44) - Atomicals-ARC20 (6) - Tezos (11) - MultiversX (29) - Astar (6) - Sui Network (25) - Bitcichain (33) - Moonriver (5) - Conflux (7) - Metis Andromeda (8) - PulseChain (23) - Terra (5) - zkSync (36) - Mantle (8) - Beam (11) -

27/05/2024 23:25

Bảng giá 10266 đồng coin & token tiền điện tử không thể đào

#
Tên Ký hiệu Giá hiện tại Vốn hóa thị trường
Số lượng
Khối lượng giao dịch Biến động (24h) 7 ngày Xếp hạng
1 Biểu tượng logo của Ethereum Ethereum
08/2015
ETH
3.956 USD
100.780.848 đ
475.231.988.387 USD
120.136.768
18.454.858.937 USD
3.23% 27%
2
2 Biểu tượng logo của Tether USDt Tether USDt
02/2015 / Ethereum Blockchain
USDT *
1,00 USD
25.455 đ
111.844.637.345 USD
111.939.160.452 (97%)
Tổng: 115.086.550.431
58.008.410.968 USD
-0.04% -0%
3
3 Biểu tượng logo của BNB BNB
07/2017
BNB
611,82 USD
15.587.412 đ
90.277.285.708 USD
147.554.600
1.574.833.848 USD
1.65% 6%
4
4 Biểu tượng logo của Solana Solana
04/2020
SOL
170,60 USD
4.346.326 đ
76.666.586.890 USD
449.398.968 (78%)
Tổng: 576.788.058
2.622.806.731 USD
4.69% -5%
5
5 Biểu tượng logo của USDC USDC
10/2018 / Ethereum Blockchain
USDC *
1,00 USD
25.477 đ
32.639.691.988 USD
32.640.038.086
4.944.688.456 USD
-0.01% 0%
6
6 Biểu tượng logo của XRP XRP
08/2013
XRP
0,54 USD
13.723 đ
29.856.207.949 USD
55.430.475.754 (55%)
Tổng: 100.000.000.000
921.034.288 USD
1.44% 4%
7
7 Biểu tượng logo của Toncoin Toncoin
08/2021
TON
6,49 USD
165.274 đ
22.541.131.692 USD
3.474.719.614 (68%)
Tổng: 5.107.014.193
141.745.157 USD
2.98% -1%
9
8 Biểu tượng logo của Cardano Cardano
10/2017
ADA
0,47 USD
12.006 đ
16.819.017.647 USD
35.691.329.628 (79%)
Tổng: 45.000.000.000
277.624.658 USD
2.59% 1%
10
9 Biểu tượng logo của Shiba Inu Shiba Inu
08/2020 / Ethereum Blockchain
SHIB *
0,0000257828 USD
0,6569 đ
15.193.091.886 USD
589.271.846.515.730 (100%)
Tổng: 589.519.978.063.520
753.923.849 USD
5.79% 7%
11
10 Biểu tượng logo của Avalanche Avalanche
07/2020
AVAX
38,39 USD
978.111 đ
15.084.478.920 USD
392.907.799 (55%)
Tổng: 715.748.719
304.389.007 USD
4.13% 5%
12
11 Biểu tượng logo của Polkadot Polkadot
08/2020
DOT
7,71 USD
196.411 đ
11.085.705.772 USD
1.437.953.431
186.690.931 USD
1.73% 9%
13
12 Biểu tượng logo của Chainlink Chainlink
09/2017 / Ethereum Blockchain
LINK *
17,98 USD
458.029 đ
10.554.966.386 USD
587.099.970 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
396.102.126 USD
4.93% 9%
14
13 Biểu tượng logo của TRON TRON
09/2017
TRX
0,11 USD
2.849 đ
9.775.661.557 USD
87.402.998.972 (100%)
Tổng: 87.403.015.976
313.155.626 USD
-1.38% -8%
16
14 Biểu tượng logo của NEAR Protocol NEAR Protocol
08/2020
NEAR
7,93 USD
201.990 đ
8.561.688.230 USD
1.079.888.290 (91%)
Tổng: 1.192.742.997
431.500.925 USD
0.06% -1%
17
15 Biểu tượng logo của Polygon Polygon
04/2019
MATIC
0,74 USD
18.972 đ
7.377.748.915 USD
9.907.389.306 (99%)
Tổng: 10.000.000.000
239.897.842 USD
3.58% 8%
18
16 Biểu tượng logo của Pepe Pepe
04/2023 / Ethereum Blockchain
PEPE *
0,000016977 USD
0,4325 đ
7.142.047.300 USD
420.689.899.999.990 (100%)
Tổng: 420.690.000.000.000
2.637.594.224 USD
7.75% 80%
19
17 Biểu tượng logo của Uniswap Uniswap
09/2020 / Ethereum Blockchain
UNI *
11,12 USD
283.207 đ
6.657.825.601 USD
598.930.295 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
308.793.088 USD
-3.45% 44%
20
18 Biểu tượng logo của Internet Computer Internet Computer
03/2021 / ICP Blockchain
ICP *
12,49 USD
318.241 đ
5.800.152.864 USD
464.335.717 (89%)
Tổng: 518.956.693
71.455.183 USD
2.67% -2%
22
19 Biểu tượng logo của UNUS SED LEO UNUS SED LEO
05/2019 / Ethereum Blockchain
LEO *
5,98 USD
152.389 đ
5.540.749.314 USD
926.322.198 (94%)
Tổng: 985.239.504
2.802.795 USD
0.27% 1%
23
20 Biểu tượng logo của Dai Dai
11/2019 / Ethereum Blockchain
DAI *
1,00 USD
25.470 đ
5.346.472.015 USD
5.347.888.596
209.228.405 USD
-0.02% -0%
24
21 Biểu tượng logo của Aptos Aptos
10/2022
APT
9,67 USD
246.388 đ
4.216.593.380 USD
436.003.484 (40%)
Tổng: 1.097.883.912
136.616.796 USD
5.77% 15%
26
22 Biểu tượng logo của Render Render
06/2020 / Ethereum Blockchain
RNDR *
10,29 USD
262.165 đ
3.999.235.830 USD
388.643.224 (72%)
Tổng: 536.870.912
185.554.229 USD
3.14% -3%
27
23 Biểu tượng logo của Hedera Hedera
09/2019
HBAR
0,11 USD
2.768 đ
3.884.669.361 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
37.794.003 USD
1.52% -3%
28
24 Biểu tượng logo của Immutable Immutable
06/2021 / Ethereum Blockchain
IMX *
2,44 USD
62.169 đ
3.617.194.298 USD
1.482.345.419 (74%)
Tổng: 2.000.000.000
53.257.644 USD
2.20% 5%
29
25 Biểu tượng logo của Mantle Mantle
07/2023 / Ethereum Blockchain
MNT *
1,04 USD
26.591 đ
3.407.155.502 USD
3.264.441.708 (52%)
Tổng: 6.219.316.795
41.722.230 USD
1.44% 10%
31
26 Biểu tượng logo của Cosmos Cosmos
03/2019
ATOM
8,66 USD
220.521 đ
3.383.780.269 USD
390.930.671
97.094.036 USD
3.11% 4%
32
27 Biểu tượng logo của Arbitrum Arbitrum
03/2023 / Arbitrum Blockchain
ARB *
1,24 USD
31.719 đ
3.304.139.010 USD
2.653.939.384 (27%)
Tổng: 10.000.000.000
778.069.784 USD
2.82% 26%
34
28 Biểu tượng logo của dogwifhat dogwifhat
12/2023 / Solana Blockchain
WIF *
3,29 USD
83.859 đ
3.287.955.766 USD
998.905.950
785.990.183 USD
10.16% 22%
35
29 Biểu tượng logo của Cronos Cronos
12/2018
CRO
0,12 USD
3.092 đ
3.224.460.313 USD
26.571.560.696 (88%)
Tổng: 30.263.013.692
11.290.424 USD
2.09% -1%
36
30 Biểu tượng logo của Stellar Stellar
08/2014
XLM
0,11 USD
2.822 đ
3.209.223.042 USD
28.976.034.863 (58%)
Tổng: 50.001.806.812
58.113.083 USD
1.41% 4%
37
31 Biểu tượng logo của First Digital USD First Digital USD
07/2023 / Ethereum Blockchain
FDUSD *
1,00 USD
25.450 đ
3.117.423.936 USD
3.120.768.358
5.463.436.754 USD
-0.04% -0%
38
32 Biểu tượng logo của The Graph The Graph
12/2020 / Ethereum Blockchain
GRT *
0,33 USD
8.350 đ
3.116.654.516 USD
9.509.148.599 (88%)
Tổng: 10.798.348.821
91.225.539 USD
2.90% 2%
39
33 Biểu tượng logo của Bittensor Bittensor
03/2023
TAO
440,65 USD
11.226.460 đ
3.012.738.180 USD
6.837.020 (33%)
Tổng: 21.000.000
29.599.018 USD
1.15% 18%
41
34 Biểu tượng logo của OKB OKB
04/2019 / Ethereum Blockchain
OKB *
48,31 USD
1.230.910 đ
2.898.874.346 USD
60.000.000 (20%)
Tổng: 300.000.000
5.408.433 USD
-0.41% -2%
42
35 Biểu tượng logo của Optimism Optimism
05/2022 / Optimism Blockchain
OP *
2,62 USD
66.740 đ
2.847.221.240 USD
1.086.889.963 (25%)
Tổng: 4.294.967.296
401.428.746 USD
1.35% 3%
43
36 Biểu tượng logo của FLOKI FLOKI
07/2021 / Ethereum Blockchain
FLOKI *
0,0002819553 USD
7,1834 đ
2.695.077.916 USD
9.558.527.827.745 (99%)
Tổng: 9.692.011.946.618
1.078.959.185 USD
25.72% 43%
44
37 Biểu tượng logo của Arweave Arweave
05/2020
AR
40,95 USD
1.043.406 đ
2.680.665.692 USD
65.454.185 (99%)
Tổng: 66.000.000
67.413.615 USD
4.44% -16%
45
38 Biểu tượng logo của VeChain VeChain
08/2017
VET
0,0368203788 USD
938 đ
2.677.376.053 USD
72.714.516.834 (84%)
Tổng: 86.712.634.466
59.687.232 USD
3.58% 6%
46
39 Biểu tượng logo của Bonk Bonk
12/2022 / Solana Blockchain
BONK *
0,0000392474 USD
0,9999 đ
2.638.343.679 USD
67.223.385.599.593 (72%)
Tổng: 93.053.508.069.481
779.813.155 USD
13.89% 54%
48
40 Biểu tượng logo của Maker Maker
01/2017 / Ethereum Blockchain
MKR *
2.813 USD
71.655.912 đ
2.609.044.475 USD
927.636 (92%)
Tổng: 1.005.577
79.359.722 USD
-1.27% 1%
49
41 Biểu tượng logo của Sui Sui
07/2022 / Sui Network Blockchain
SUI *
1,07 USD
27.229 đ
2.500.068.492 USD
2.339.196.966 (23%)
Tổng: 10.000.000.000
121.463.115 USD
3.15% -4%
50
42 Biểu tượng logo của Injective Injective
09/2020 / Injective Blockchain
INJ *
26,19 USD
667.139 đ
2.445.766.841 USD
93.400.000 (93%)
Tổng: 100.000.000
63.830.173 USD
5.35% -2%
51
43 Biểu tượng logo của Fantom Fantom
10/2018
FTM
0,85 USD
21.556 đ
2.372.166.187 USD
2.803.634.836 (88%)
Tổng: 3.175.000.000
147.315.214 USD
3.91% -12%
52
44 Biểu tượng logo của Theta Network Theta Network
01/2018
THETA
2,37 USD
60.456 đ
2.372.977.629 USD
1.000.000.000
23.717.463 USD
4.03% 0%
53
45 Biểu tượng logo của THORChain THORChain
07/2019
RUNE
7,05 USD
179.677 đ
2.359.819.923 USD
334.606.953 (81%)
Tổng: 412.749.218
228.091.761 USD
6.00% 2%
54
46 Biểu tượng logo của Lido DAO Lido DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
LDO *
2,57 USD
65.423 đ
2.291.431.045 USD
892.324.054 (89%)
Tổng: 1.000.000.000
224.554.778 USD
-3.11% 47%
55
47 Biểu tượng logo của Fetch.ai Fetch.ai
03/2019
FET
2,31 USD
58.822 đ
1.958.318.691 USD
848.193.896 (25%)
Tổng: 3.458.992.725
152.946.563 USD
2.17% 1%
56
48 Biểu tượng logo của Core Core
02/2023
CORE
2,11 USD
53.753 đ
1.877.849.776 USD
890.037.915 (42%)
Tổng: 2.100.000.000
116.289.000 USD
-3.16% 19%
57
49 Biểu tượng logo của Ondo Ondo
01/2024 / Ethereum Blockchain
ONDO *
1,27 USD
32.329 đ
1.763.508.419 USD
1.389.759.838 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
244.472.930 USD
-0.37% 35%
58
50 Biểu tượng logo của Celestia Celestia
10/2023 / Osmosis Blockchain
TIA *
9,41 USD
239.680 đ
1.755.783.351 USD
186.632.569 (18%)
Tổng: 1.045.589.041
67.642.558 USD
1.95% 7%
59
51 Biểu tượng logo của Bitget Token Bitget Token
07/2021 / Ethereum Blockchain
BGB *
1,18 USD
30.123 đ
1.655.293.796 USD
1.400.000.000 (70%)
Tổng: 2.000.000.000
47.206.144 USD
5.11% 8%
60
52 Biểu tượng logo của Pyth Network Pyth Network
11/2023 / Solana Blockchain
PYTH *
0,45 USD
11.431 đ
1.626.508.865 USD
3.624.988.973 (36%)
Tổng: 9.999.988.973
87.670.223 USD
1.50% 1%
61
53 Biểu tượng logo của Sei Sei
08/2023
SEI
0,55 USD
14.121 đ
1.621.211.906 USD
2.925.000.000 (29%)
Tổng: 10.000.000.000
86.526.917 USD
3.88% 4%
62
54 Biểu tượng logo của Aave Aave
10/2020 / Ethereum Blockchain
AAVE *
109,11 USD
2.779.760 đ
1.616.909.810 USD
14.819.269 (93%)
Tổng: 16.000.000
165.530.131 USD
-0.19% 25%
63
55 Biểu tượng logo của Algorand Algorand
06/2019
ALGO
0,20 USD
5.020 đ
1.609.371.163 USD
8.168.428.378 (82%)
Tổng: 10.000.000.000
42.981.163 USD
4.37% 11%
64
56 Biểu tượng logo của Jupiter Jupiter
01/2024 / Solana Blockchain
JUP *
1,17 USD
29.828 đ
1.580.563.061 USD
1.350.000.000 (14%)
Tổng: 10.000.000.000
106.100.146 USD
4.36% -4%
65
57 Biểu tượng logo của Starknet Starknet
02/2024 / Ethereum Blockchain
STRK *
1,31 USD
33.438 đ
1.496.842.537 USD
1.140.483.200 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
147.198.436 USD
4.09% 20%
66
58 Biểu tượng logo của Beam Beam
10/2021 / Ethereum Blockchain
BEAM *
0,0299012226 USD
762 đ
1.479.094.003 USD
49.466.004.168 (79%)
Tổng: 62.434.008.330
18.128.999 USD
3.91% 12%
67
59 Biểu tượng logo của Flow Flow
01/2021
FLOW
0,96 USD
24.475 đ
1.449.601.564 USD
1.508.945.933
37.339.087 USD
3.65% 9%
68
60 Biểu tượng logo của Gala Gala
09/2020 / Ethereum Blockchain
GALA *
0,0450036666 USD
1.147 đ
1.408.683.522 USD
31.301.527.798 (94%)
Tổng: 33.330.687.934
144.684.634 USD
2.96% 2%
69
61 Biểu tượng logo của Ethena Ethena
03/2024 / Ethereum Blockchain
ENA *
0,92 USD
23.315 đ
1.391.295.890 USD
1.520.312.500 (10%)
Tổng: 15.000.000.000
321.046.279 USD
-4.18% 26%
70
62 Biểu tượng logo của JasmyCoin JasmyCoin
02/2021 / Ethereum Blockchain
JASMY *
0,0254528274 USD
648 đ
1.254.824.382 USD
49.299.999.677 (99%)
Tổng: 50.000.000.000
476.956.707 USD
8.67% 26%
72
63 Biểu tượng logo của Akash Network Akash Network
10/2020
AKT
5,25 USD
133.771 đ
1.250.935.861 USD
238.244.068 (61%)
Tổng: 388.539.008
15.009.807 USD
-0.61% -6%
73
64 Biểu tượng logo của SingularityNET SingularityNET
01/2018 / Ethereum Blockchain
AGIX *
0,96 USD
24.583 đ
1.238.476.095 USD
1.283.505.199 (64%)
Tổng: 2.000.000.000
76.387.528 USD
2.41% 0%
74
65 Biểu tượng logo của Chiliz Chiliz
07/2019 / Ethereum Blockchain
CHZ *
0,14 USD
3.460 đ
1.207.251.821 USD
8.888.289.967 (100%)
Tổng: 8.888.888.888
150.075.274 USD
1.25% 14%
75
66 Biểu tượng logo của BitTorrent (New) BitTorrent (New)
01/2019 / Tron20 Blockchain
BTT *
0,0000012079 USD
0,0308 đ
1.169.498.316 USD
968.246.428.571.000 (98%)
Tổng: 990.000.000.000.000
22.136.706 USD
1.32% 2%
76
67 Biểu tượng logo của Axie Infinity Axie Infinity
08/2020 / Ethereum Blockchain
AXS *
7,97 USD
203.016 đ
1.157.001.020 USD
145.195.221 (54%)
Tổng: 270.000.000
39.101.101 USD
2.29% 10%
77
68 Biểu tượng logo của dYdX (Native) dYdX (Native)
08/2021 / Osmosis Blockchain
DYDX *
2,07 USD
52.726 đ
1.155.800.239 USD
558.480.505 (74%)
Tổng: 754.030.660
39.370.422 USD
-0.52% 6%
78
69 Biểu tượng logo của Flare Flare
12/2020
FLR
0,0278026562 USD
708 đ
1.134.078.935 USD
40.790.308.927 (41%)
Tổng: 100.559.787.198
8.153.052 USD
2.12% 2%
79
70 Biểu tượng logo của Quant Quant
08/2018 / Ethereum Blockchain
QNT *
93,91 USD
2.392.581 đ
1.133.768.021 USD
12.072.738 (81%)
Tổng: 14.881.364
14.820.760 USD
1.40% -2%
80
71 Biểu tượng logo của Neo Neo
09/2016
NEO
15,88 USD
404.471 đ
1.119.870.206 USD
70.538.831 (71%)
Tổng: 100.000.000
32.943.222 USD
3.06% 6%
81
72 Biểu tượng logo của Wormhole Wormhole
03/2024 / Ethereum Blockchain
W *
0,61 USD
15.589 đ
1.101.392.040 USD
1.800.000.000 (18%)
Tổng: 10.000.000.000
136.109.265 USD
6.96% 12%
82
73 Biểu tượng logo của MultiversX MultiversX
09/2020
EGLD
40,13 USD
1.022.470 đ
1.083.080.670 USD
26.987.231 (86%)
Tổng: 31.415.926
21.239.998 USD
3.43% 4%
83
74 Biểu tượng logo của Pendle Pendle
04/2021 / Ethereum Blockchain
PENDLE *
6,89 USD
175.600 đ
1.060.942.571 USD
153.926.902 (60%)
Tổng: 258.446.028
126.360.935 USD
1.84% 25%
84
75 Biểu tượng logo của Ronin Ronin
11/2021
RON
3,24 USD
82.552 đ
1.052.922.974 USD
324.948.659 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
11.037.534 USD
1.54% 18%
85
76 Biểu tượng logo của Worldcoin Worldcoin
10/2021 / Ethereum Blockchain
WLD *
4,69 USD
119.612 đ
1.051.109.476 USD
223.882.713 (2%)
Tổng: 10.000.000.000
194.938.970 USD
2.58% -2%
86
77 Biểu tượng logo của The Sandbox The Sandbox
08/2020 / Ethereum Blockchain
SAND *
0,46 USD
11.684 đ
1.039.079.566 USD
2.265.731.926 (76%)
Tổng: 3.000.000.000
65.032.069 USD
2.63% 6%
87
78 Biểu tượng logo của Synthetix Synthetix
03/2018 / Ethereum Blockchain
SNX *
3,14 USD
80.031 đ
1.029.628.183 USD
327.769.196 (100%)
Tổng: 328.193.104
65.670.794 USD
7.18% 20%
88
79 Biểu tượng logo của KuCoin Token KuCoin Token
10/2017 / Ethereum Blockchain
KCS *
10,40 USD
264.962 đ
996.540.956 USD
95.820.962 (56%)
Tổng: 170.118.638
1.146.536 USD
1.53% 8%
89
80 Biểu tượng logo của Mina Mina
03/2021
MINA
0,89 USD
22.596 đ
985.531.455 USD
1.111.179.837 (96%)
Tổng: 1.163.210.573
27.367.361 USD
3.16% 10%
90
81 Biểu tượng logo của eCash eCash
07/2021
XEC
0,0000499368 USD
1,2722 đ
984.131.290 USD
19.707.532.798.092 (94%)
Tổng: 21.000.000.000.000
14.936.042 USD
2.82% 1%
91
82 Biểu tượng logo của Tezos Tezos
10/2017
XTZ
1,00 USD
25.365 đ
978.826.349 USD
983.144.554 (98%)
Tổng: 1.003.710.313
32.843.513 USD
3.44% 8%
92
83 Biểu tượng logo của BOOK OF MEME BOOK OF MEME
03/2024 / Solana Blockchain
BOME *
0,0138838308 USD
354 đ
957.516.827 USD
68.966.327.627
497.722.914 USD
9.28% 19%
93
84 Biểu tượng logo của EOS EOS
07/2017
EOS
0,84 USD
21.503 đ
951.332.746 USD
1.127.131.298
88.773.709 USD
1.29% 6%
94
85 Biểu tượng logo của Gnosis Gnosis
05/2017 / Ethereum Blockchain
GNO *
362,87 USD
9.244.879 đ
939.687.909 USD
2.589.588 (86%)
Tổng: 3.000.000
13.313.965 USD
-1.80% 15%
95
86 Biểu tượng logo của Decentraland Decentraland
09/2017 / Ethereum Blockchain
MANA *
0,46 USD
11.834 đ
886.402.516 USD
1.908.319.865 (87%)
Tổng: 2.193.179.327
43.769.035 USD
3.19% 7%
97
87 Biểu tượng logo của AIOZ Network AIOZ Network
04/2021
AIOZ
0,80 USD
20.369 đ
876.521.604 USD
1.096.310.409
8.333.878 USD
-1.34% -4%
98
88 Biểu tượng logo của ORDI ORDI
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
ORDI *
40,89 USD
1.041.757 đ
858.692.055 USD
21.000.000
284.035.663 USD
5.35% 3%
99
89 Biểu tượng logo của Nexo Nexo
05/2018 / Ethereum Blockchain
NEXO *
1,47 USD
37.428 đ
822.683.203 USD
560.000.011 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
6.632.974 USD
2.44% 11%
100
90 Biểu tượng logo của Ethereum Name Service Ethereum Name Service
11/2021 / Ethereum Blockchain
ENS *
26,04 USD
663.493 đ
819.749.262 USD
31.476.963 (31%)
Tổng: 100.000.000
297.047.192 USD
-5.00% 77%
101
91 Biểu tượng logo của ApeCoin ApeCoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
APE *
1,33 USD
33.991 đ
807.033.017 USD
604.895.833 (60%)
Tổng: 1.000.000.000
40.506.823 USD
3.62% 10%
102
92 Biểu tượng logo của PancakeSwap PancakeSwap
09/2020 / Ethereum Blockchain
CAKE *
3,02 USD
76.839 đ
795.467.695 USD
263.747.614 (59%)
Tổng: 450.000.000
34.370.744 USD
1.50% 15%
104
93 Biểu tượng logo của Aevo Aevo
03/2024 / Ethereum Blockchain
AEVO *
0,90 USD
22.864 đ
762.828.223 USD
850.000.000 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
73.348.565 USD
1.93% 8%
105
94 Biểu tượng logo của IOTA IOTA
06/2017
IOTA
0,23 USD
5.904 đ
757.214.328 USD
3.267.780.757
14.431.778 USD
2.45% 5%
106
95 Biểu tượng logo của Kava Kava
10/2019 / Ethereum Blockchain
KAVA *
0,70 USD
17.806 đ
756.795.558 USD
1.082.856.249 (100%)
Tổng: 1.082.860.679
15.656.185 USD
3.56% 5%
107
96 Biểu tượng logo của GateToken GateToken
08/2019 / Ethereum Blockchain
GT *
8,12 USD
206.905 đ
757.106.519 USD
93.225.596 (31%)
Tổng: 300.000.000
3.100.228 USD
2.64% 2%
108
97 Biểu tượng logo của Notcoin Notcoin
05/2024 / TON Blockchain
NOT *
0,0071821895 USD
183 đ
737.748.919 USD
102.719.221.714
565.243.732 USD
38.59% 29%
109
98 Biểu tượng logo của Blur Blur
02/2023 / Ethereum Blockchain
BLUR *
0,45 USD
11.417 đ
731.272.625 USD
1.631.895.955 (54%)
Tổng: 3.000.000.000
69.060.065 USD
-3.16% 24%
110
99 Biểu tượng logo của Oasis Network Oasis Network
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0952353532 USD
2.426 đ
639.372.055 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
16.849.304 USD
-0.07% -9%
111
100 Biểu tượng logo của USDD USDD
05/2022 / Ethereum Blockchain
USDD *
0,99 USD
25.338 đ
727.781.891 USD
731.774.958
5.757.365 USD
-0.50% -0%
111
101 Biểu tượng logo của Klaytn Klaytn
03/2020
KLAY
0,19 USD
4.919 đ
712.518.598 USD
3.690.385.990 (62%)
Tổng: 5.953.693.256
8.843.894 USD
3.46% 9%
112
102 Biểu tượng logo của Echelon Prime Echelon Prime
03/2023 / Ethereum Blockchain
PRIME *
19,85 USD
505.770 đ
710.182.486 USD
35.773.841 (32%)
Tổng: 111.111.112
9.812.603 USD
3.52% 11%
113
103 Biểu tượng logo của DeXe DeXe
10/2020 / Ethereum Blockchain
DEXE *
12,43 USD
316.784 đ
710.025.740 USD
57.103.081 (58%)
Tổng: 98.942.301
2.504.157 USD
2.05% 2%
114
104 Biểu tượng logo của Livepeer Livepeer
12/2018 / Ethereum Blockchain
LPT *
21,56 USD
549.213 đ
699.772.818 USD
32.461.175
69.773.866 USD
-4.44% 4%
115
105 Biểu tượng logo của WOO WOO
10/2020 / Ethereum Blockchain
WOO *
0,37 USD
9.366 đ
687.446.532 USD
1.869.995.332 (84%)
Tổng: 2.230.434.328
19.559.938 USD
9.52% 21%
116
106 Biểu tượng logo của Theta Fuel Theta Fuel
03/2019
TFUEL
0,10 USD
2.659 đ
684.637.257 USD
6.561.015.359
9.219.594 USD
1.13% -3%
117
107 Biểu tượng logo của Terra Classic Terra Classic
07/2019
LUNC
0,0001160983 USD
2,9578 đ
673.374.772 USD
5.800.041.223.268 (85%)
Tổng: 6.794.537.545.225
26.563.060 USD
3.87% 10%
119
108 Biểu tượng logo của SATS SATS
12/2023
1000SATS
0,0003090788 USD
7,8744 đ
649.065.510 USD
2.100.000.000.000
50.158.750 USD
7.76% 9%
120
109 Biểu tượng logo của Axelar Axelar
02/2022 / Ethereum Blockchain
AXL *
0,96 USD
24.457 đ
644.672.400 USD
671.561.493 (58%)
Tổng: 1.150.930.855
15.462.681 USD
3.66% -7%
121
110 Biểu tượng logo của Oasis Oasis
11/2020 / Ethereum Blockchain
ROSE *
0,0917391384 USD
2.337 đ
615.899.868 USD
6.713.599.876 (67%)
Tổng: 10.000.000.000
12.900.508 USD
5.04% 3%
123
111 Biểu tượng logo của Curve DAO Token Curve DAO Token
08/2020 / Ethereum Blockchain
CRV *
0,49 USD
12.486 đ
597.988.552 USD
1.220.165.923 (37%)
Tổng: 3.303.030.299
40.251.060 USD
0.25% 16%
124
112 Biểu tượng logo của ether.fi ether.fi
03/2024 / Ethereum Blockchain
ETHFI *
5,04 USD
128.390 đ
580.546.214 USD
115.200.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
497.147.286 USD
-3.14% 49%
125
113 Biểu tượng logo của Tether Gold Tether Gold
02/2020 / Ethereum Blockchain
XAUt *
2.353 USD
59.936.555 đ
579.966.218 USD
246.524
3.487.579 USD
0.73% -3%
126
114 Biểu tượng logo của Osmosis Osmosis
09/2021
OSMO
0,84 USD
21.459 đ
558.070.441 USD
662.551.862 (66%)
Tổng: 1.000.000.000
11.931.475 USD
1.31% -1%
127
115 Biểu tượng logo của Memecoin Memecoin
11/2023 / Ethereum Blockchain
MEME *
0,0292773347 USD
746 đ
550.607.301 USD
18.806.606.119 (27%)
Tổng: 69.000.000.000
92.418.332 USD
6.92% 19%
128
116 Biểu tượng logo của Ocean Protocol Ocean Protocol
05/2019 / Ethereum Blockchain
OCEAN *
0,97 USD
24.630 đ
549.495.732 USD
568.381.103 (40%)
Tổng: 1.410.000.000
20.166.074 USD
2.45% -0%
129
117 Biểu tượng logo của MANTRA MANTRA
08/2020 / Ethereum Blockchain
OM *
0,69 USD
17.546 đ
546.821.565 USD
793.991.274 (89%)
Tổng: 888.888.888
16.300.806 USD
4.33% -4%
130
118 Biểu tượng logo của Golem Golem
11/2016 / Ethereum Blockchain
GLM *
0,53 USD
13.576 đ
532.881.269 USD
1.000.000.000
17.914.347 USD
2.79% 0%
131
119 Biểu tượng logo của Compound Compound
06/2020 / Ethereum Blockchain
COMP *
64,02 USD
1.630.971 đ
532.869.824 USD
8.323.827 (83%)
Tổng: 10.000.000
32.010.167 USD
0.29% 15%
132
120 Biểu tượng logo của FTX Token FTX Token
07/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
FTT *
1,62 USD
41.238 đ
532.366.273 USD
328.895.104 (93%)
Tổng: 352.170.015
12.705.789 USD
2.25% -2%
133
121 Biểu tượng logo của Astar Astar
10/2021
ASTR
0,0926829684 USD
2.361 đ
524.407.260 USD
5.658.075.798 (67%)
Tổng: 8.452.937.733
14.676.232 USD
2.81% 2%
134
122 Biểu tượng logo của XDC Network XDC Network
04/2018
XDC
0,0349914177 USD
891 đ
521.353.486 USD
14.899.467.362 (39%)
Tổng: 37.917.694.332
5.519.208 USD
-0.36% -3%
135
123 Biểu tượng logo của Enjin Coin Enjin Coin
11/2017
ENJ
0,36 USD
9.080 đ
519.403.686 USD
1.457.439.165 (81%)
Tổng: 1.808.329.582
17.476.220 USD
3.26% 12%
136
124 Biểu tượng logo của SuperVerse SuperVerse
01/2021 / Ethereum Blockchain
SUPER *
1,05 USD
26.712 đ
511.411.944 USD
487.776.093 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
8.773.794 USD
5.07% 0%
137
125 Biểu tượng logo của dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX)
08/2021 / Ethereum Blockchain
ETHDYDX *
2,07 USD
52.751 đ
509.076.322 USD
245.868.220 (52%)
Tổng: 472.707.561
16.603.527 USD
-0.53% 6%
138
126 Biểu tượng logo của IoTeX IoTeX
05/2018
IOTX
0,0538781343 USD
1.373 đ
508.683.883 USD
9.441.378.955 (94%)
Tổng: 10.000.000.000
19.797.161 USD
4.65% 10%
139
127 Biểu tượng logo của TrueUSD TrueUSD
03/2018 / Ethereum Blockchain
TUSD *
1,00 USD
25.459 đ
505.401.158 USD
505.761.015
59.906.757 USD
0.03% -0%
140
128 Biểu tượng logo của WEMIX WEMIX
10/2020
WEMIX
1,40 USD
35.649 đ
504.540.306 USD
360.577.689 (37%)
Tổng: 980.000.000
2.738.820 USD
-0.93% -3%
141
129 Biểu tượng logo của Raydium Raydium
02/2021 / Solana Blockchain
RAY *
1,88 USD
47.839 đ
493.542.175 USD
262.837.578 (47%)
Tổng: 555.000.000
18.159.775 USD
5.97% -5%
142
130 Biểu tượng logo của 1inch Network 1inch Network
12/2020 / Ethereum Blockchain
1INCH *
0,42 USD
10.827 đ
492.389.649 USD
1.158.634.616 (77%)
Tổng: 1.500.000.000
23.537.720 USD
0.69% 9%
143
131 Biểu tượng logo của Rocket Pool Rocket Pool
07/2018 / Ethereum Blockchain
RPL *
24,02 USD
611.916 đ
489.231.944 USD
20.369.080
4.737.574 USD
4.02% 27%
144
132 Biểu tượng logo của GMT GMT
03/2022 / Ethereum Blockchain
GMT *
0,24 USD
6.118 đ
484.971.541 USD
2.019.639.354 (38%)
Tổng: 5.342.629.989
33.361.169 USD
2.82% 12%
145
133 Biểu tượng logo của Celo Celo
05/2020
CELO
0,90 USD
22.916 đ
482.735.552 USD
536.677.480 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
21.843.714 USD
0.56% 6%
146
134 Biểu tượng logo của Ribbon Finance Ribbon Finance
10/2021 / Ethereum Blockchain
RBN *
0,90 USD
22.824 đ
481.174.056 USD
537.093.440 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
3.676.999 USD
1.79% 8%
147
135 Biểu tượng logo của SKALE SKALE
06/2020 / Ethereum Blockchain
SKL *
0,0895974102 USD
2.283 đ
480.381.981 USD
5.361.561.004 (77%)
Tổng: 7.000.000.000
25.792.162 USD
0.07% 21%
148
136 Biểu tượng logo của 0x Protocol 0x Protocol
08/2017 / Ethereum Blockchain
ZRX *
0,57 USD
14.396 đ
478.890.528 USD
847.496.055 (85%)
Tổng: 1.000.000.000
22.929.349 USD
2.34% 4%
149
137 Biểu tượng logo của Arkham Arkham
07/2023 / Ethereum Blockchain
ARKM *
2,32 USD
58.995 đ
473.776.884 USD
204.600.000 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
108.800.116 USD
4.14% -6%
150
138 Biểu tượng logo của BinaryX BinaryX
05/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BNX *
1,27 USD
32.289 đ
466.327.747 USD
367.947.489 (18%)
Tổng: 2.100.000.000
11.834.568 USD
-2.62% 11%
152
139 Biểu tượng logo của Trust Wallet Token Trust Wallet Token
07/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
TWT *
1,12 USD
28.501 đ
466.105.336 USD
416.649.900 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
8.088.576 USD
1.12% 2%
153
140 Biểu tượng logo của Ankr Ankr
03/2019 / Ethereum Blockchain
ANKR *
0,046258042 USD
1.179 đ
462.580.420 USD
10.000.000.000
14.531.202 USD
0.99% 4%
154
141 Biểu tượng logo của ssv.network ssv.network
10/2021 / Ethereum Blockchain
SSV *
46,00 USD
1.171.927 đ
459.993.937 USD
10.000.000 (91%)
Tổng: 11.012.871
80.304.800 USD
-7.83% 7%
155
142 Biểu tượng logo của Terra Terra
05/2022
LUNA
0,61 USD
15.582 đ
459.019.500 USD
750.509.268 (75%)
Tổng: 1.004.262.701
28.540.342 USD
2.46% 6%
156
143 Biểu tượng logo của Metis Metis
05/2021 / Ethereum Blockchain
METIS *
80,34 USD
2.046.822 đ
456.840.132 USD
5.686.334 (57%)
Tổng: 10.000.000
39.704.772 USD
-1.64% 34%
157
144 Biểu tượng logo của APENFT APENFT
05/2021 / Ethereum Blockchain
NFT *
0,0000004548 USD
0,0116 đ
454.791.299 USD
999.990.000.000.000
16.807.198 USD
-1.56% -4%
159
145 Biểu tượng logo của Galxe Galxe
09/2021 / Ethereum Blockchain
GAL *
3,93 USD
100.215 đ
454.376.031 USD
115.513.331 (58%)
Tổng: 200.000.000
26.356.766 USD
8.76% 12%
160
146 Biểu tượng logo của Manta Network Manta Network
01/2024
MANTA
1,80 USD
45.937 đ
452.570.811 USD
251.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
50.083.328 USD
5.33% 22%
161
147 Biểu tượng logo của Dymension Dymension
02/2024
DYM
3,07 USD
78.190 đ
448.080.043 USD
146.000.000 (14%)
Tổng: 1.016.558.337
39.913.303 USD
5.29% 16%
162
148 Biểu tượng logo của Jito Jito
12/2023 / Solana Blockchain
JTO *
3,63 USD
92.512 đ
442.858.056 USD
121.958.742 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
97.935.225 USD
1.47% -16%
163
149 Biểu tượng logo của Biconomy Biconomy
12/2021 / Ethereum Blockchain
BICO *
0,61 USD
15.563 đ
441.514.536 USD
722.758.758 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
12.067.164 USD
5.49% 18%
164
150 Biểu tượng logo của MX TOKEN MX TOKEN
09/2019 / Ethereum Blockchain
MX *
4,43 USD
112.737 đ
435.288.327 USD
98.368.834 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
36.933.139 USD
-2.16% -5%
165
151 Biểu tượng logo của PAX Gold PAX Gold
09/2019 / Ethereum Blockchain
PAXG *
2.360 USD
60.132.101 đ
433.904.732 USD
183.838
7.517.973 USD
0.63% -2%
166
152 Biểu tượng logo của Reserve Rights Reserve Rights
05/2019 / Ethereum Blockchain
RSR *
0,0085297184 USD
217 đ
431.603.752 USD
50.600.000.000 (51%)
Tổng: 100.000.000.000
34.209.228 USD
3.53% -7%
167
153 Biểu tượng logo của Radix Radix
09/2021
XRD
0,0412482695 USD
1.051 đ
431.338.293 USD
10.457.124.581 (81%)
Tổng: 12.857.127.412
2.403.192 USD
0.60% -6%
168
154 Biểu tượng logo của Holo Holo
04/2018 / Ethereum Blockchain
HOT *
0,0024860297 USD
63 đ
431.099.059 USD
173.408.652.507 (98%)
Tổng: 177.619.433.541
14.697.514 USD
4.86% 13%
169
155 Biểu tượng logo của Aragon Aragon
05/2017 / Ethereum Blockchain
ANT *
9,97 USD
253.961 đ
430.424.976 USD
43.179.657
6.037.269 USD
3.08% 26%
170
156 Biểu tượng logo của DOG•GO•TO•THE•MOON DOG•GO•TO•THE•MOON
04/2024 / Runes Blockchain
DOG *
0,0041916849 USD
107 đ
419.168.489 USD
100.000.000.000
13.374.206 USD
0.33% 45%
172
157 Biểu tượng logo của SPACE ID SPACE ID
09/2022 / Ethereum Blockchain
ID *
0,76 USD
19.267 đ
417.812.224 USD
552.473.098 (28%)
Tổng: 2.000.000.000
20.817.843 USD
1.42% -0%
173
158 Biểu tượng logo của EthereumPoW EthereumPoW
08/2022
ETHW
3,85 USD
98.162 đ
415.422.133 USD
107.818.999
13.562.467 USD
1.82% 16%
175
159 Biểu tượng logo của Arcblock Arcblock
02/2018 / Ethereum Blockchain
ABT *
4,20 USD
106.943 đ
413.696.007 USD
98.554.305 (53%)
Tổng: 186.000.000
5.446.857 USD
-0.64% -4%
176
160 Biểu tượng logo của Altlayer Altlayer
01/2024 / Ethereum Blockchain
ALT *
0,37 USD
9.406 đ
406.094.858 USD
1.100.000.000 (11%)
Tổng: 10.000.000.000
69.226.843 USD
2.60% 25%
177
161 Biểu tượng logo của Illuvium Illuvium
03/2021 / Ethereum Blockchain
ILV *
92,63 USD
2.359.932 đ
401.458.084 USD
4.334.002 (53%)
Tổng: 8.232.577
11.370.741 USD
0.49% 11%
178
162 Biểu tượng logo của Qtum Qtum
05/2017
QTUM
3,81 USD
97.111 đ
400.867.643 USD
105.167.425 (98%)
Tổng: 107.822.406
46.611.413 USD
2.74% 5%
179
163 Biểu tượng logo của ZetaChain ZetaChain
08/2022 / Ethereum Blockchain
ZETA *
1,50 USD
38.304 đ
399.131.200 USD
265.475.000 (13%)
Tổng: 2.100.000.000
33.374.919 USD
-0.57% -6%
180
164 Biểu tượng logo của PayPal USD PayPal USD
08/2023 / Ethereum Blockchain
PYUSD *
1,00 USD
25.452 đ
398.715.503 USD
399.102.730
6.804.053 USD
0.03% -0%
181
165 Biểu tượng logo của ConstitutionDAO ConstitutionDAO
11/2021 / Ethereum Blockchain
PEOPLE *
0,0784029401 USD
1.997 đ
396.729.644 USD
5.060.137.335
409.483.454 USD
-3.77% 84%
182
166 Biểu tượng logo của SafePal SafePal
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFP *
0,84 USD
21.360 đ
387.757.460 USD
462.500.000 (93%)
Tổng: 500.000.000
4.665.500 USD
3.98% 5%
183
167 Biểu tượng logo của Loopring Loopring
08/2017 / Ethereum Blockchain
LRC *
0,28 USD
7.211 đ
386.880.695 USD
1.366.806.970 (99%)
Tổng: 1.374.513.896
16.735.448 USD
4.42% 11%
184
168 Biểu tượng logo của aelf aelf
12/2017 / Ethereum Blockchain
ELF *
0,53 USD
13.455 đ
384.078.110 USD
727.275.775 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
6.533.630 USD
1.40% 1%
185
169 Biểu tượng logo của Polymesh Polymesh
05/2022
POLYX
0,45 USD
11.475 đ
383.148.268 USD
850.667.719 (81%)
Tổng: 1.055.014.089
51.097.673 USD
-1.13% 1%
186
170 Biểu tượng logo của Frax Share Frax Share
09/2020 / Ethereum Blockchain
FXS *
4,75 USD
120.995 đ
379.074.894 USD
79.819.225 (80%)
Tổng: 99.681.496
15.690.154 USD
-0.23% 12%
187
171 Biểu tượng logo của OriginTrail OriginTrail
01/2018 / Ethereum Blockchain
TRAC *
0,93 USD
23.714 đ
377.575.107 USD
405.654.040 (81%)
Tổng: 500.000.000
2.660.499 USD
-4.60% 10%
188
172 Biểu tượng logo của Basic Attention Token Basic Attention Token
06/2017 / Ethereum Blockchain
BAT *
0,25 USD
6.424 đ
376.852.659 USD
1.494.561.163 (100%)
Tổng: 1.500.000.000
9.969.134 USD
2.82% 5%
189
173 Biểu tượng logo của Yield Guild Games Yield Guild Games
06/2021 / Ethereum Blockchain
YGG *
1,02 USD
25.985 đ
372.743.992 USD
365.459.302 (37%)
Tổng: 1.000.000.000
67.221.782 USD
1.15% 19%
190
174 Biểu tượng logo của Threshold Threshold
01/2022 / Ethereum Blockchain
T *
0,0382763426 USD
975 đ
370.269.871 USD
9.673.595.902 (88%)
Tổng: 11.035.000.000
8.738.266 USD
1.11% 2%
191
175 Biểu tượng logo của Casper Casper
07/2020
CSPR
0,0295390312 USD
753 đ
355.655.161 USD
12.040.176.899 (95%)
Tổng: 12.634.769.878
6.661.633 USD
3.52% 3%
193
176 Biểu tượng logo của Centrifuge Centrifuge
08/2020
CFG
0,71 USD
18.061 đ
350.473.584 USD
494.381.103 (90%)
Tổng: 547.042.962
1.591.988 USD
0.27% -2%
194
177 Biểu tượng logo của Chia Chia
04/2021
XCH
33,26 USD
847.468 đ
348.116.102 USD
10.465.239 (33%)
Tổng: 31.465.239
8.276.669 USD
6.15% 9%
196
178 Biểu tượng logo của NEM NEM
04/2015
XEM
0,038180016 USD
973 đ
343.620.144 USD
8.999.999.999
3.595.501 USD
2.75% 1%
197
179 Biểu tượng logo của Mask Network Mask Network
02/2021 / Ethereum Blockchain
MASK *
3,56 USD
90.718 đ
341.923.192 USD
96.025.000 (96%)
Tổng: 100.000.000
31.237.556 USD
3.46% 8%
198
180 Biểu tượng logo của Gas Gas
07/2017 / Neo Blockchain
GAS *
5,25 USD
133.855 đ
341.467.384 USD
64.992.331
8.205.934 USD
1.77% 4%
199
181 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0038156068 USD
97 đ
339.165.052 USD
88.888.888.888
66.374.215 USD
13.89% 30%
200
182 Biểu tượng logo của cat in a dogs world cat in a dogs world
03/2024 / Solana Blockchain
MEW *
0,0038156068 USD
97 đ
339.165.052 USD
88.888.888.888
66.374.215 USD
13.89% 30%
200
183 Biểu tượng logo của Lido Staked ETH Lido Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
stETH *
3.958 USD
100.846.050 đ
36.777.776.402 USD
9.291.265
135.639.605 USD
3.31% 27%
201
184 Biểu tượng logo của Lido wstETH Lido wstETH
10/2021 / Ethereum Blockchain
WSTETH *
4.592 USD
116.988.169 đ
14.303.972.017 USD
3.115.035
44.180.152 USD
2.78% 27%
202
185 Biểu tượng logo của WETH WETH
01/2018 / Ethereum Blockchain
WETH *
3.940 USD
100.387.801 đ
13.299.866.970 USD
3.375.318
1.236.686.940 USD
2.81% 27%
203
186 Biểu tượng logo của Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin
01/2019 / Ethereum Blockchain
WBTC *
70.189 USD
1.788.200.393 đ
10.910.609.793 USD
155.447
308.306.627 USD
1.67% 4%
204
187 Biểu tượng logo của Wrapped TRON Wrapped TRON
09/2017
WTRX
0,11 USD
2.845 đ
9.761.248.781 USD
87.422.775.793 (100%)
Tổng: 87.422.787.372
1.071.680 USD
-1.69% -8%
205
188 Biểu tượng logo của ether.fi Staked ETH ether.fi Staked ETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
EETH *
3.955 USD
100.770.020 đ
5.909.091.046 USD
1.493.955
513.558 USD
2.93% 29%
206
189 Biểu tượng logo của Wrapped eETH Wrapped eETH
12/2023 / Ethereum Blockchain
weETH *
4.111 USD
104.728.811 đ
4.988.859.360 USD
1.213.622
32.458.986 USD
3.77% 28%
207
190 Biểu tượng logo của Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH
02/2024 / Ethereum Blockchain
EZETH *
3.905 USD
99.481.136 đ
4.113.977.399 USD
1.053.585
47.162.337 USD
3.47% 27%
208
191 Biểu tượng logo của Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BTCB *
70.205 USD
1.788.612.493 đ
3.979.008.153 USD
56.677 (94%)
Tổng: 60.501
37.771.573 USD
1.90% 4%
209
192 Biểu tượng logo của Wrapped HBAR Wrapped HBAR
09/2019 / Hedera Hashgraph Blockchain
WHBAR *
0,11 USD
2.821 đ
3.959.054.492 USD
35.749.981.467 (71%)
Tổng: 50.000.000.000
0 USD
4.88% -1%
210
193 Biểu tượng logo của Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH
04/2023 / Ethereum Blockchain
WBETH *
4.112 USD
104.766.847 đ
3.686.777.414 USD
896.543 (100%)
Tổng: 896.562
12.341.114 USD
3.34% 27%
211
194 Biểu tượng logo của Ethena USDe Ethena USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDe *
1,00 USD
25.492 đ
2.799.571.171 USD
2.797.922.753
70.481.916 USD
-0.02% -0%
212
195 Biểu tượng logo của Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH
11/2021 / Ethereum Blockchain
RETH *
4.332 USD
110.377.633 đ
2.200.104.685 USD
507.821
2.096.296 USD
3.03% 27%
213
196 Biểu tượng logo của Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether
01/2024 / Ethereum Blockchain
METH *
4.059 USD
103.418.047 đ
1.863.078.674 USD
458.969 (99%)
Tổng: 461.430
8.919.861 USD
2.86% 26%
214
197 Biểu tượng logo của Jito Staked SOL Jito Staked SOL
11/2022 / Solana Blockchain
JITOSOL *
189,82 USD
4.836.049 đ
1.747.224.157 USD
9.204.628
60.280.406 USD
4.62% -4%
215
198 Biểu tượng logo của Zeebu Zeebu
08/2023 / Ethereum Blockchain
ZBU *
4,79 USD
122.161 đ
1.580.929.917 USD
329.707.787 (7%)
Tổng: 5.000.000.000
26.916.093 USD
0.04% 13%
216
199 Biểu tượng logo của Venus BNB Venus BNB
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBNB *
14,88 USD
379.055 đ
1.254.644.228 USD
84.327.095
869.728.399 USD
1.68% 6%
217
200 Biểu tượng logo của Cheelee Cheelee
02/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CHEEL *
20,43 USD
520.513 đ
1.099.948.348 USD
53.837.996 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
7.065.916 USD
1.54% 6%
218
201 Biểu tượng logo của Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe
02/2024 / Ethereum Blockchain
sUSDe *
1,07 USD
27.225 đ
1.013.108.790 USD
948.058.616
13.827.736 USD
-0.20% 0%
219
202 Biểu tượng logo của Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH
01/2024 / Ethereum Blockchain
RSETH *
3.979 USD
101.379.047 đ
992.684.847 USD
249.466
878.785 USD
2.70% 28%
220
203 Biểu tượng logo của Wrapped BNB Wrapped BNB
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
WBNB *
609,04 USD
15.516.629 đ
964.025.042 USD
1.582.848
122.488.585 USD
1.19% 6%
221
204 Biểu tượng logo của Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL
08/2021 / Ethereum Blockchain
MSOL *
203,13 USD
5.175.206 đ
944.795.992 USD
4.651.132 (1%)
Tổng: 488.630.611
22.211.209 USD
4.57% -5%
222
205 Biểu tượng logo của Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH
08/2022 / Ethereum Blockchain
cbETH *
4.219 USD
107.499.640 đ
825.630.705 USD
195.671 (15%)
Tổng: 1.343.991
4.415.286 USD
3.09% 27%
223
206 Biểu tượng logo của swETH swETH
05/2023 / Ethereum Blockchain
SWETH *
4.156 USD
105.875.443 đ
717.316.790 USD
172.609 (98%)
Tổng: 175.271
3.829.145 USD
2.74% 27%
224
207 Biểu tượng logo của Fasttoken Fasttoken
11/2022
FTN
2,20 USD
56.168 đ
672.094.309 USD
304.850.250 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
13.377.054 USD
1.76% 10%
225
208 Biểu tượng logo của Frax Staked Ether Frax Staked Ether
01/2023 / Ethereum Blockchain
SFRXETH *
4.284 USD
109.130.889 đ
655.825.948 USD
153.105 (100%)
Tổng: 153.837
5.042.886 USD
3.98% 29%
226
209 Biểu tượng logo của Frax Frax
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRAX *
1,00 USD
25.421 đ
648.002.335 USD
649.434.271 (62%)
Tổng: 1.044.853.133
12.102.374 USD
-0.00% 0%
227
210 Biểu tượng logo của Brett Brett
03/2024 / Base Blockchain
BRETT *
0,0716951606 USD
1.827 đ
613.340.532 USD
8.554.838.671 (86%)
Tổng: 10.000.000.000
37.399.191 USD
-0.26% 57%
228
211 Biểu tượng logo của Mog Coin Mog Coin
07/2023 / Ethereum Blockchain
MOG *
0,0000015233 USD
0,0388 đ
594.939.361 USD
390.570.159.911.439 (93%)
Tổng: 420.690.000.000.000
85.915.369 USD
24.56% 162%
229
212 Biểu tượng logo của Aerodrome Finance Aerodrome Finance
02/2024 / Base Blockchain
AERO *
1,24 USD
31.692 đ
580.641.044 USD
466.778.503 (44%)
Tổng: 1.060.464.527
32.573.133 USD
5.29% 24%
230
213 Biểu tượng logo của MAGA MAGA
08/2023 / Ethereum Blockchain
TRUMP *
12,43 USD
316.757 đ
547.021.141 USD
43.997.357 (95%)
Tổng: 46.502.452
31.405.471 USD
8.47% 62%
231
214 Biểu tượng logo của Popcat (SOL) Popcat (SOL)
12/2023 / Solana Blockchain
POPCAT *
0,53 USD
13.433 đ
516.689.761 USD
979.973.185 (100%)
Tổng: 979.973.221
63.753.214 USD
13.27% 34%
232
215 Biểu tượng logo của Restaked Swell Ethereum Restaked Swell Ethereum
03/2024 / Ethereum Blockchain
RSWETH *
3.956 USD
100.782.101 đ
506.609.683 USD
128.067
2.571.054 USD
3.03% 27%
233
216 Biểu tượng logo của Stader ETHx Stader ETHx
07/2023 / Ethereum Blockchain
ETHX *
4.030 USD
102.683.054 đ
506.025.078 USD
125.551
90.702 USD
3.51% 27%
234
217 Biểu tượng logo của Turbo Turbo
05/2023 / Ethereum Blockchain
TURBO *
0,0072598131 USD
185 đ
462.266.430 USD
63.674.701.174 (92%)
Tổng: 69.000.000.000
357.476.622 USD
65.03% 492%
235
218 Biểu tượng logo của Wrapped Pulse Wrapped Pulse
04/2023 / PulseChain
WPLS *
0,0000491442 USD
1,2520 đ
419.685.591 USD
8.539.887.212.086
8.083.263 USD
-3.56% -7%
236
219 Biểu tượng logo của USDB USDB
03/2024 / Blast Blockchain
USDB *
1,00 USD
25.448 đ
418.116.882 USD
418.597.826
68.595.855 USD
-0.40% -0%
237
220 Biểu tượng logo của IPVERSE IPVERSE
11/2023 / Ethereum Blockchain
IPV *
2,72 USD
69.316 đ
408.111.359 USD
150.001.000 (5%)
Tổng: 3.000.000.000
4.946.463 USD
-3.62% -9%
238
221 Biểu tượng logo của Orbler Orbler
03/2022 / Ethereum Blockchain
ORBR *
0,40 USD
10.229 đ
407.756.075 USD
1.015.586.750 (51%)
Tổng: 2.000.000.000
138.344 USD
1.59% -6%
239
222 Biểu tượng logo của Sanctum Infinity Sanctum Infinity
10/2021 / Solana Blockchain
INF *
205,40 USD
5.233.060 đ
402.114.127 USD
1.957.681 (99%)
Tổng: 1.970.753
25.324.689 USD
4.61% -5%
240
223 Biểu tượng logo của Beacon ETH Beacon ETH
01/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BETH *
3.941 USD
100.394.664 đ
397.894.195 USD
100.973
2.663.660 USD
3.43% 27%
241
224 Biểu tượng logo của BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL
12/2023 / Solana Blockchain
BSOL *
192,90 USD
4.914.413 đ
396.656.387 USD
2.056.322
33.077.913 USD
4.29% -5%
242
225 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0260456424 USD
664 đ
369.317.023 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
33.166.137 USD
15.67% 54%
243
226 Biểu tượng logo của Degen Degen
03/2024 / Base Blockchain
DEGEN *
0,0260456424 USD
664 đ
369.317.023 USD
14.179.608.879 (38%)
Tổng: 36.965.935.954
33.166.137 USD
15.67% 54%
243
227 Biểu tượng logo của PAAL AI PAAL AI
06/2023 / Ethereum Blockchain
PAAL *
0,42 USD
10.771 đ
345.961.268 USD
818.324.610 (82%)
Tổng: 1.000.000.000
4.738.478 USD
0.35% -6%
244
228 Biểu tượng logo của Liquid Staked ETH Liquid Staked ETH
03/2023 / Ethereum Blockchain
LSETH *
4.141 USD
105.494.468 đ
345.150.435 USD
83.354
1.698 USD
2.40% 27%
245
229 Biểu tượng logo của SushiSwap SushiSwap
08/2020 / Ethereum Blockchain
SUSHI *
1,27 USD
32.439 đ
332.088.630 USD
260.816.257 (94%)
Tổng: 277.330.262
36.478.342 USD
-0.51% 20%
247
230 Biểu tượng logo của Pixels Pixels
02/2024 / Ethereum Blockchain
PIXEL *
0,42 USD
10.610 đ
321.111.318 USD
771.041.667 (15%)
Tổng: 5.000.000.000
65.835.300 USD
3.65% 20%
248
231 Biểu tượng logo của Telcoin Telcoin
01/2018 / Ethereum Blockchain
TEL *
0,0036224393 USD
92 đ
319.315.927 USD
88.149.420.414 (88%)
Tổng: 100.000.000.000
923.396 USD
-1.25% -4%
249
232 Biểu tượng logo của Harmony Harmony
06/2019
ONE
0,0227628972 USD
580 đ
317.881.991 USD
13.964.917.918 (98%)
Tổng: 14.287.642.918
6.685.610 USD
3.34% 14%
250
233 Biểu tượng logo của JUST JUST
05/2020 / Tron20 Blockchain
JST *
0,0313776765 USD
799 đ
310.638.997 USD
9.900.000.000
18.751.875 USD
0.64% -2%
251
234 Biểu tượng logo của GMX GMX
09/2021 / Avalanche C-Chain
GMX *
32,42 USD
826.006 đ
308.148.926 USD
9.504.428
21.298.191 USD
2.73% 5%
252
235 Biểu tượng logo của NetMind Token NetMind Token
02/2024 / Ethereum Blockchain
NMT *
8,95 USD
227.973 đ
299.319.373 USD
33.450.208 (23%)
Tổng: 147.571.163
5.519.982 USD
-7.97% -4%
253
236 Biểu tượng logo của Amp Amp
09/2020 / Ethereum Blockchain
AMP *
0,0070334665 USD
179 đ
297.007.129 USD
42.227.702.186 (42%)
Tổng: 99.444.125.026
12.452.758 USD
1.39% 2%
255
237 Biểu tượng logo của Venus BTC Venus BTC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBTC *
1.428 USD
36.372.316 đ
293.862.387 USD
205.836
0 USD
1.91% 4%
256
238 Biểu tượng logo của BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX
02/2022 / Avalanche C-Chain
sAVAX *
43,85 USD
1.117.174 đ
293.120.700 USD
6.684.575
2.872.644 USD
3.79% 5%
257
239 Biểu tượng logo của UMA UMA
05/2020 / Ethereum Blockchain
UMA *
3,62 USD
92.290 đ
292.500.873 USD
80.746.182 (68%)
Tổng: 119.261.467
21.706.580 USD
5.01% 3%
258
240 Biểu tượng logo của HEX HEX
12/2019 / Ethereum Blockchain
HEX *
0,0016763449 USD
43 đ
290.696.762 USD
173.411.074.413 (27%)
Tổng: 633.542.658.973
285.471 USD
-3.89% -7%
259
241 Biểu tượng logo của ERC20 ERC20
11/2017 / Ethereum Blockchain
ERC20 *
0,26 USD
6.539 đ
289.657.815 USD
1.128.632.512 (9%)
Tổng: 12.999.999.994
23.707 USD
2.89% 54%
260
242 Biểu tượng logo của Chromia Chromia
05/2019 / Ethereum Blockchain
CHR *
0,36 USD
9.082 đ
289.612.156 USD
812.434.439 (83%)
Tổng: 978.064.789
8.189.698 USD
0.07% 4%
261
243 Biểu tượng logo của Baby Doge Coin Baby Doge Coin
06/2021 / Ethereum Blockchain
BabyDoge *
0,000000002 USD
0,0001 đ
286.891.506 USD
143.788.799.573.309.472 (70%)
Tổng: 205.598.276.689.105.952
10.274.767 USD
0.43% 18%
262
244 Biểu tượng logo của Waves Waves
06/2016
WAVES
2,50 USD
63.687 đ
286.733.374 USD
114.703.384
28.698.616 USD
2.27% 2%
263
245 Biểu tượng logo của Ontology Ontology
03/2018
ONT
0,32 USD
8.080 đ
285.658.212 USD
900.697.857 (90%)
Tổng: 1.000.000.000
11.232.524 USD
3.65% 2%
264
246 Biểu tượng logo của Kusama Kusama
12/2019
KSM
33,23 USD
846.528 đ
281.437.136 USD
8.470.098 (88%)
Tổng: 9.651.217
14.720.474 USD
1.79% 12%
265
247 Biểu tượng logo của RSS3 RSS3
02/2022 / Ethereum Blockchain
RSS3 *
0,29 USD
7.405 đ
281.229.601 USD
967.525.784 (97%)
Tổng: 1.000.000.000
7.611.754 USD
-1.51% -7%
266
248 Biểu tượng logo của Tribe Tribe
03/2021 / Ethereum Blockchain
TRIBE *
0,52 USD
13.318 đ
281.015.239 USD
537.580.445 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
424.559 USD
0.35% 27%
267
249 Biểu tượng logo của Convex Finance Convex Finance
05/2021 / Ethereum Blockchain
CVX *
2,92 USD
74.328 đ
279.794.465 USD
95.903.275 (96%)
Tổng: 100.000.000
5.637.937 USD
1.30% 23%
268
250 Biểu tượng logo của Vanar Chain Vanar Chain
12/2020 / Ethereum Blockchain
VANRY *
0,21 USD
5.271 đ
278.644.538 USD
1.346.684.695 (56%)
Tổng: 2.400.000.000
40.118.611 USD
8.31% 15%
269
251 Biểu tượng logo của Open Campus Open Campus
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
EDU *
0,95 USD
24.291 đ
278.486.038 USD
292.083.333 (29%)
Tổng: 1.000.000.000
69.082.919 USD
-5.03% 81%
270
252 Biểu tượng logo của BounceBit BounceBit
05/2024
BB
0,67 USD
17.142 đ
275.533.659 USD
409.500.000 (20%)
Tổng: 2.100.000.000
581.158.576 USD
5.91% 98%
271
253 Biểu tượng logo của Highstreet Highstreet
08/2021 / Ethereum Blockchain
HIGH *
5,46 USD
139.052 đ
274.894.338 USD
50.365.992 (50%)
Tổng: 100.000.000
42.766.958 USD
15.25% 21%
272
254 Biểu tượng logo của API3 API3
11/2020 / Ethereum Blockchain
API3 *
3,15 USD
80.191 đ
272.020.396 USD
86.421.978 (69%)
Tổng: 125.324.588
42.333.967 USD
16.06% 30%
273
255 Biểu tượng logo của Moonbeam Moonbeam
01/2022
GLMR
0,31 USD
7.930 đ
269.265.954 USD
865.074.542 (77%)
Tổng: 1.120.502.682
4.524.885 USD
3.57% 15%
274
256 Biểu tượng logo của VeThor Token VeThor Token
07/2018 / VeChain
VTHO *
0,0034045104 USD
87 đ
260.421.894 USD
76.493.198.865
23.281.594 USD
-8.66% 14%
275
257 Biểu tượng logo của Apu Apustaja Apu Apustaja
03/2024 / Ethereum Blockchain
APU *
0,000824499 USD
21,0058 đ
259.095.951 USD
314.246.524.835 (75%)
Tổng: 420.690.000.000
9.942.240 USD
22.62% 9%
276
258 Biểu tượng logo của Myro Myro
11/2023 / Solana Blockchain
MYRO *
0,27 USD
6.896 đ
255.585.386 USD
944.203.815 (94%)
Tổng: 1.000.000.000
45.205.779 USD
5.60% 55%
277
259 Biểu tượng logo của Band Protocol Band Protocol
09/2019 / Ethereum Blockchain
BAND *
1,79 USD
45.655 đ
255.440.430 USD
142.545.694 (97%)
Tổng: 146.945.694
6.557.694 USD
4.54% 17%
278
260 Biểu tượng logo của Saga Saga
04/2024
SAGA
2,72 USD
69.278 đ
254.641.846 USD
93.644.209 (9%)
Tổng: 1.009.984.133
110.131.683 USD
7.51% 28%
279
261 Biểu tượng logo của 0x0.ai 0x0.ai
01/2023 / Ethereum Blockchain
0x0 *
0,29 USD
7.412 đ
252.696.739 USD
868.563.455 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
805.162 USD
-3.98% -10%
280
262 Biểu tượng logo của Creditcoin Creditcoin
01/2020
CTC
0,73 USD
18.489 đ
247.529.011 USD
341.092.249 (57%)
Tổng: 600.000.000
7.414.784 USD
1.54% 1%
281
263 Biểu tượng logo của tBTC tBTC
05/2023 / Ethereum Blockchain
TBTC *
69.708 USD
1.775.957.933 đ
247.452.335 USD
3.550
1.711.814 USD
1.16% 4%
282
264 Biểu tượng logo của yearn.finance yearn.finance
07/2020 / Ethereum Blockchain
YFI *
7.359 USD
187.491.863 đ
246.035.293 USD
33.432 (91%)
Tổng: 36.666
13.150.292 USD
1.66% 7%
283
265 Biểu tượng logo của Delysium Delysium
04/2023 / Ethereum Blockchain
AGI *
0,32 USD
8.083 đ
244.810.753 USD
771.643.836 (26%)
Tổng: 3.000.000.000
13.552.909 USD
0.16% -3%
284
266 Biểu tượng logo của Audius Audius
10/2020 / Ethereum Blockchain
AUDIO *
0,20 USD
5.087 đ
244.535.978 USD
1.224.749.415 (97%)
Tổng: 1.256.319.644
44.034.000 USD
-3.08% 28%
285
267 Biểu tượng logo của WAX WAX
12/2017
WAXP
0,0692448436 USD
1.764 đ
238.860.152 USD
3.449.500.927 (82%)
Tổng: 4.187.672.695
23.020.598 USD
6.76% 10%
286
268 Biểu tượng logo của Ponke Ponke
01/2024 / Solana Blockchain
PONKE *
0,55 USD
14.081 đ
237.543.336 USD
429.777.374 (77%)
Tổng: 555.548.158
56.584.369 USD
20.51% 21%
287
269 Biểu tượng logo của Balancer Balancer
06/2020 / Ethereum Blockchain
BAL *
4,13 USD
105.143 đ
235.347.242 USD
57.026.332 (59%)
Tổng: 96.150.704
8.446.295 USD
0.80% 21%
288
270 Biểu tượng logo của Alchemy Pay Alchemy Pay
09/2020 / Ethereum Blockchain
ACH *
0,0304603813 USD
776 đ
234.717.450 USD
7.705.663.561 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
14.252.967 USD
4.03% 2%
290
271 Biểu tượng logo của ICON ICON
10/2017
ICX
0,23 USD
5.846 đ
228.963.333 USD
997.775.639
3.710.157 USD
1.87% 3%
291
272 Biểu tượng logo của iExec RLC iExec RLC
04/2017 / Ethereum Blockchain
RLC *
3,15 USD
80.305 đ
228.155.298 USD
72.382.548 (83%)
Tổng: 86.999.785
4.767.139 USD
1.14% 1%
292
273 Biểu tượng logo của Zentry Zentry
12/2021 / Ethereum Blockchain
ZENT *
0,0422433012 USD
1.076 đ
226.273.394 USD
5.356.432.555 (54%)
Tổng: 10.000.000.000
27.293.494 USD
6.61% 8%
293
274 Biểu tượng logo của Pocket Network Pocket Network
09/2021
POKT
0,14 USD
3.498 đ
225.077.188 USD
1.639.345.851 (97%)
Tổng: 1.683.071.360
2.462.833 USD
2.66% 6%
294
275 Biểu tượng logo của Aleph Zero Aleph Zero
09/2021
AZERO
0,84 USD
21.286 đ
222.895.094 USD
266.778.951 (79%)
Tổng: 336.231.180
1.302.836 USD
-1.07% -16%
295
276 Biểu tượng logo của ATOR Protocol ATOR Protocol
03/2023 / Ethereum Blockchain
ATOR *
2,45 USD
62.370 đ
221.215.011 USD
90.361.571 (90%)
Tổng: 100.000.000
979.976 USD
2.64% 19%
296
277 Biểu tượng logo của Propy Propy
09/2017 / Ethereum Blockchain
PRO *
2,21 USD
56.293 đ
220.957.083 USD
100.000.000
5.022.800 USD
-3.55% -10%
297
278 Biểu tượng logo của Lisk Lisk
04/2016
LSK
1,70 USD
43.382 đ
219.492.634 USD
128.900.445 (89%)
Tổng: 144.818.773
7.647.283 USD
3.29% -3%
298
279 Biểu tượng logo của Storj Storj
07/2017 / Ethereum Blockchain
STORJ *
0,57 USD
14.492 đ
219.170.688 USD
385.307.193 (91%)
Tổng: 424.999.998
12.227.338 USD
2.52% 10%
299
280 Biểu tượng logo của Solar Solar
08/2019
SXP
0,36 USD
9.095 đ
216.031.175 USD
605.172.048
9.456.520 USD
0.36% 8%
300
281 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.559 đ
215.760.744 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
2.129.844 USD
-1.83% -19%
301
282 Biểu tượng logo của Venom Venom
10/2022
VENOM
0,22 USD
5.559 đ
215.760.744 USD
988.919.270 (12%)
Tổng: 8.000.000.000
2.129.844 USD
-1.83% -19%
301
283 Biểu tượng logo của LCX LCX
12/2019 / Ethereum Blockchain
LCX *
0,28 USD
7.109 đ
215.313.006 USD
771.584.751 (81%)
Tổng: 950.000.000
1.304.067 USD
-4.67% -4%
302
284 Biểu tượng logo của Rollbit Coin Rollbit Coin
11/2021 / Ethereum Blockchain
RLB *
0,0803310018 USD
2.047 đ
214.238.972 USD
2.666.952.570
1.113.320 USD
10.42% 3%
303
285 Biểu tượng logo của COTI COTI
06/2019
COTI
0,14 USD
3.468 đ
214.057.783 USD
1.572.639.906 (79%)
Tổng: 2.000.000.000
6.716.367 USD
3.37% 4%
304
286 Biểu tượng logo của Xai Xai
01/2024 / Arbitrum Blockchain
XAI *
0,77 USD
19.520 đ
212.326.430 USD
277.118.150 (11%)
Tổng: 2.500.000.000
34.696.468 USD
5.01% 27%
305
287 Biểu tượng logo của Treasure Treasure
11/2021 / Arbitrum Blockchain
MAGIC *
0,83 USD
21.110 đ
212.228.113 USD
256.127.922 (74%)
Tổng: 347.714.007
30.565.282 USD
-0.80% 19%
306
288 Biểu tượng logo của Beldex Beldex
06/2019
BDX
0,0328999529 USD
838 đ
212.108.041 USD
6.447.062.129 (65%)
Tổng: 9.924.442.129
1.206.126 USD
1.49% -5%
307
289 Biểu tượng logo của SwissBorg SwissBorg
02/2018 / Ethereum Blockchain
BORG *
0,22 USD
5.483 đ
211.818.997 USD
984.204.858 (100%)
Tổng: 985.304.868
1.514.472 USD
-0.41% 1%
308
290 Biểu tượng logo của Cyber Cyber
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
9,47 USD
241.326 đ
210.619.866 USD
22.235.360 (22%)
Tổng: 100.000.000
41.054.250 USD
1.09% 26%
309
291 Biểu tượng logo của FINSCHIA FINSCHIA
03/2020
FNSA
26,72 USD
680.852 đ
210.199.928 USD
7.865.529
961.870 USD
1.38% 8%
310
292 Biểu tượng logo của Wrapped Solana Wrapped Solana
12/2021 / Solana Blockchain
SOL *
170,50 USD
4.343.800 đ
208.680.393 USD
1.223.940
1.153.465.521 USD
4.34% -5%
311
293 Biểu tượng logo của Omni Network Omni Network
04/2024 / Ethereum Blockchain
OMNI *
19,86 USD
506.023 đ
206.395.440 USD
10.391.492 (10%)
Tổng: 100.000.000
110.070.017 USD
6.27% 41%
312
294 Biểu tượng logo của Celer Network Celer Network
03/2019 / Ethereum Blockchain
CELR *
0,026637009 USD
679 đ
206.261.658 USD
7.743.424.107 (77%)
Tổng: 10.000.000.000
9.891.451 USD
3.28% 1%
313
295 Biểu tượng logo của Prom Prom
07/2019 / Ethereum Blockchain
PROM *
11,27 USD
287.069 đ
205.636.905 USD
18.250.000 (95%)
Tổng: 19.250.000
6.077.114 USD
3.26% 15%
314
296 Biểu tượng logo của Coin98 Coin98
07/2021 / Ethereum Blockchain
C98 *
0,27 USD
6.769 đ
205.316.071 USD
772.777.665 (77%)
Tổng: 1.000.000.000
12.083.941 USD
3.82% 7%
315
297 Biểu tượng logo của Numeraire Numeraire
06/2017 / Ethereum Blockchain
NMR *
29,88 USD
761.308 đ
204.333.334 USD
6.837.965 (62%)
Tổng: 11.000.000
5.150.360 USD
4.82% 11%
316
298 Biểu tượng logo của CyberConnect CyberConnect
08/2023 / Ethereum Blockchain
CYBER *
7,71 USD
196.517 đ
164.677.525 USD
21.349.244 (21%)
Tổng: 100.000.000
14.796.203 USD
-2.83% -10%
316
299 Biểu tượng logo của Coq Inu Coq Inu
12/2023 / Avalanche C-Chain
COQ *
0,0000029367 USD
0,0748 đ
203.868.338 USD
69.420.000.000.000
7.322.602 USD
7.28% 3%
317
300 Biểu tượng logo của Marlin Marlin
12/2020 / Ethereum Blockchain
POND *
0,0248899583 USD
634 đ
201.294.451 USD
8.087.375.977
5.059.291 USD
2.57% 10%
318
301 Biểu tượng logo của Neutron Neutron
06/2023
NTRN
0,72 USD
18.330 đ
201.100.128 USD
279.513.171 (28%)
Tổng: 1.000.000.000
6.399.416 USD
3.75% 9%
319
302 Biểu tượng logo của Wrapped AVAX Wrapped AVAX
04/2021 / Avalanche C-Chain
WAVAX *
38,26 USD
974.715 đ
198.751.405 USD
5.194.944
16.077.292 USD
3.45% 5%
321
303 Biểu tượng logo của TrueFi TrueFi
11/2020 / Ethereum Blockchain
TRU *
0,17 USD
4.426 đ
198.392.002 USD
1.141.865.498 (79%)
Tổng: 1.450.000.000
81.047.862 USD
8.92% 30%
322
304 Biểu tượng logo của IOST IOST
01/2018
IOST
0,0092949737 USD
237 đ
198.122.364 USD
21.315.000.000
8.757.719 USD
1.09% 4%
323
305 Biểu tượng logo của Cartesi Cartesi
04/2020 / Ethereum Blockchain
CTSI *
0,24 USD
6.191 đ
197.439.041 USD
812.512.774 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
10.936.611 USD
1.58% 23%
324
306 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
03/2022
ZBC
0,032039135 USD
816 đ
163.026.811 USD
5.088.364.937 (5%)
Tổng: 100.000.000.000
11.519 USD
-0.33% 9%
326
307 Biểu tượng logo của Kujira Kujira
11/2021
KUJI
1,56 USD
39.817 đ
191.214.442 USD
122.349.807
477.360 USD
-1.69% 1%
327
308 Biểu tượng logo của Big Time Big Time
10/2023 / Ethereum Blockchain
BIGTIME *
0,21 USD
5.279 đ
189.649.824 USD
915.325.455 (18%)
Tổng: 5.000.000.000
29.293.935 USD
1.66% 24%
328
309 Biểu tượng logo của Braintrust Braintrust
09/2021 / Ethereum Blockchain
BTRST *
0,81 USD
20.541 đ
188.695.948 USD
234.044.807 (94%)
Tổng: 250.000.000
231.769 USD
0.45% 1%
329
310 Biểu tượng logo của HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20)
05/2023 / Ethereum Blockchain
BITCOIN *
0,19 USD
4.805 đ
188.556.530 USD
999.798.155 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
6.620.628 USD
16.72% 96%
330
311 Biểu tượng logo của Sleepless AI Sleepless AI
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
AI *
1,10 USD
28.026 đ
188.178.132 USD
171.062.490 (17%)
Tổng: 1.000.000.000
30.245.912 USD
3.17% 7%
331
312 Biểu tượng logo của Wilder World Wilder World
05/2021 / Ethereum Blockchain
WILD *
0,70 USD
17.914 đ
186.935.643 USD
265.852.292 (53%)
Tổng: 500.000.000
675.436 USD
5.84% 2%
332
313 Biểu tượng logo của Oraichain Oraichain
10/2020 / Ethereum Blockchain
ORAI *
14,58 USD
371.338 đ
185.196.485 USD
12.706.080 (64%)
Tổng: 19.779.272
2.246.440 USD
0.50% -6%
333
314 Biểu tượng logo của IQ IQ
10/2018 / Ethereum Blockchain
IQ *
0,0100089889 USD
255 đ
182.288.974 USD
18.212.526.356 (87%)
Tổng: 21.000.000.000
6.070.937 USD
0.25% -6%
334
315 Biểu tượng logo của Ontology Gas Ontology Gas
08/2018 / BNB Smart Chain (BEP20)
ONG *
0,48 USD
12.170 đ
181.351.517 USD
379.636.422 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
6.387.860 USD
1.31% -3%
335
316 Biểu tượng logo của Renzo Renzo
04/2024 / Ethereum Blockchain
REZ *
0,16 USD
3.968 đ
179.120.102 USD
1.150.000.000 (12%)
Tổng: 10.000.000.000
136.034.518 USD
3.68% 49%
336
317 Biểu tượng logo của Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield
02/2024 / Ethereum Blockchain
USDY *
1,04 USD
26.413 đ
178.452.842 USD
172.126.985
125.393 USD
-0.28% -0%
337
318 Biểu tượng logo của Wen Wen
01/2024 / Solana Blockchain
WEN *
0,0002446716 USD
6,2335 đ
178.051.647 USD
727.716.951.329
34.327.070 USD
12.11% 35%
338
319 Biểu tượng logo của JOE JOE
08/2021 / Avalanche C-Chain
JOE *
0,49 USD
12.589 đ
177.736.829 USD
359.694.222 (72%)
Tổng: 500.000.000
11.073.753 USD
7.28% -1%
339
320 Biểu tượng logo của Covalent Covalent
10/2020 / Ethereum Blockchain
CQT *
0,26 USD
6.591 đ
177.635.510 USD
686.658.970 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.090.474 USD
-1.63% 24%
340
321 Biểu tượng logo của VVS Finance VVS Finance
11/2021 / Ethereum Blockchain
VVS *
0,0000038847 USD
0,0990 đ
176.708.751 USD
45.488.070.606.886 (45%)
Tổng: 100.000.000.000.000
780.098 USD
1.11% 0%
341
322 Biểu tượng logo của FLEX FLEX
02/2020 / Ethereum Blockchain
FLEX *
1,79 USD
45.591 đ
176.562.369 USD
98.664.939 (99%)
Tổng: 100.000.000
124.552 USD
-0.85% -0%
342
323 Biểu tượng logo của MetFi MetFi
07/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
METFI *
1,50 USD
38.234 đ
176.514.662 USD
117.619.851 (24%)
Tổng: 500.000.000
256.688 USD
0.30% 2%
343
324 Biểu tượng logo của H2O DAO H2O DAO
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
H2O *
0,22 USD
5.553 đ
176.193.483 USD
808.333.333 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
479.874 USD
2.18% 4%
344
325 Biểu tượng logo của Dusk Dusk
07/2019 / Ethereum Blockchain
DUSK *
0,42 USD
10.625 đ
175.646.402 USD
421.164.409 (84%)
Tổng: 500.000.000
18.505.221 USD
0.34% 22%
345
326 Biểu tượng logo của Nano Nano
03/2017
XNO
1,32 USD
33.530 đ
175.365.287 USD
133.248.297
3.036.367 USD
3.56% 10%
346
327 Biểu tượng logo của Decentralized Social Decentralized Social
06/2021
DESO
19,69 USD
501.665 đ
174.944.529 USD
8.884.536 (82%)
Tổng: 10.808.492
9.542.114 USD
-4.42% 2%
347
328 Biểu tượng logo của Merlin Chain Merlin Chain
04/2024 / Merlin Blockchain
MERL *
0,49 USD
12.362 đ
174.684.131 USD
360.000.000 (17%)
Tổng: 2.100.000.000
53.471.837 USD
0.18% 39%
348
329 Biểu tượng logo của Portal Portal
02/2024 / Ethereum Blockchain
PORTAL *
0,89 USD
22.738 đ
173.628.452 USD
194.544.313 (19%)
Tổng: 1.000.000.000
40.248.755 USD
5.06% 22%
349
330 Biểu tượng logo của Milady Meme Coin Milady Meme Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
LADYS *
0,0000002359 USD
0,0060 đ
173.251.160 USD
734.366.023.232.083 (83%)
Tổng: 888.000.888.000.888
19.434.095 USD
13.18% 58%
350
331 Biểu tượng logo của LimeWire LimeWire
04/2023 / Ethereum Blockchain
LMWR *
0,60 USD
15.350 đ
172.736.289 USD
286.689.390 (39%)
Tổng: 726.378.601
4.073.561 USD
-10.33% -22%
351
332 Biểu tượng logo của Keep Network Keep Network
05/2020 / Ethereum Blockchain
KEEP *
0,18 USD
4.617 đ
172.407.185 USD
951.288.443 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
13.462 USD
0.87% 3%
352
333 Biểu tượng logo của Lista Staked BNB Lista Staked BNB
07/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
slisBNB *
621,11 USD
15.824.050 đ
171.458.541 USD
276.051
38.718 USD
1.60% 7%
353
334 Biểu tượng logo của Synternet Synternet
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,18 USD
4.629 đ
132.550.688 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
1.467.278 USD
-1.16% -11%
354
335 Biểu tượng logo của SmarDex SmarDex
04/2023 / Ethereum Blockchain
SDEX *
0,0202100766 USD
515 đ
168.805.129 USD
8.352.522.958 (84%)
Tổng: 10.000.000.000
1.081.047 USD
3.28% 29%
354
336 Biểu tượng logo của Civic Civic
07/2017 / Ethereum Blockchain
CVC *
0,17 USD
4.273 đ
167.702.355 USD
1.000.000.000
22.414.572 USD
2.41% 1%
355
337 Biểu tượng logo của Smooth Love Potion Smooth Love Potion
07/2020 / Ethereum Blockchain
SLP *
0,0040411984 USD
103 đ
167.291.623 USD
41.396.538.205
10.777.570 USD
4.80% 11%
356
338 Biểu tượng logo của USDJ USDJ
04/2020 / Tron20 Blockchain
USDJ *
1,08 USD
27.589 đ
166.609.730 USD
153.855.571
258.233 USD
-0.42% 0%
357
339 Biểu tượng logo của Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework
01/2019 / RSK RBTC Blockchain
RIF *
0,16 USD
4.192 đ
164.552.271 USD
1.000.000.000
2.982.559 USD
3.85% 2%
358
340 Biểu tượng logo của Venus Venus
10/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
XVS *
10,24 USD
260.777 đ
162.699.254 USD
15.895.166 (53%)
Tổng: 30.000.000
11.681.992 USD
3.33% 10%
359
341 Biểu tượng logo của Hive Hive
03/2020
HIVE
0,32 USD
8.233 đ
161.820.290 USD
500.749.243
2.708.338 USD
0.98% 1%
360
342 Biểu tượng logo của Powerledger Powerledger
11/2017 / Ethereum Blockchain
POWR *
0,32 USD
8.038 đ
161.656.860 USD
512.375.110 (51%)
Tổng: 1.000.000.000
11.449.458 USD
2.15% 1%
361
343 Biểu tượng logo của Stratis [New] Stratis [New]
08/2016
STRAX
0,0827470328 USD
2.108 đ
159.151.585 USD
1.923.350.965
5.014.689 USD
1.51% 3%
362
344 Biểu tượng logo của Safe Safe
08/2022 / Ethereum Blockchain
SAFE *
2,13 USD
54.278 đ
158.127.114 USD
74.221.969 (7%)
Tổng: 1.000.000.000
19.747.745 USD
-1.74% -3%
363
345 Biểu tượng logo của TokenFi TokenFi
10/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
TOKEN *
0,16 USD
4.015 đ
157.579.947 USD
1.000.019.789 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
34.957.190 USD
12.84% 49%
364
346 Biểu tượng logo của Helium Mobile Helium Mobile
04/2023 / Solana Blockchain
MOBILE *
0,0019065035 USD
49 đ
156.833.301 USD
82.262.267.398 (41%)
Tổng: 200.000.000.000
2.455.161 USD
2.24% -6%
365
347 Biểu tượng logo của Pundi X (New) Pundi X (New)
03/2021 / Ethereum Blockchain
PUNDIX *
0,60 USD
15.365 đ
155.889.555 USD
258.491.637 (100%)
Tổng: 258.526.640
5.007.199 USD
0.41% -0%
366
348 Biểu tượng logo của TerraClassicUSD TerraClassicUSD
09/2020
USTC
0,0228583707 USD
582 đ
155.810.010 USD
6.816.321.778 (76%)
Tổng: 8.960.804.707
8.903.150 USD
2.89% 6%
367
349 Biểu tượng logo của Ark Ark
03/2017
ARK
0,85 USD
21.686 đ
154.141.397 USD
181.086.336
5.418.426 USD
3.19% 2%
368
350 Biểu tượng logo của inSure DeFi inSure DeFi
01/2020 / Ethereum Blockchain
SURE *
0,0057027138 USD
145 đ
152.776.063 USD
26.790.063.175 (30%)
Tổng: 88.000.000.000
561.733 USD
1.64% 2%
370
351 Biểu tượng logo của World Mobile Token World Mobile Token
11/2021 / Ethereum Blockchain
WMT *
0,31 USD
7.890 đ
152.313.116 USD
491.838.755 (25%)
Tổng: 2.000.000.000
2.220.940 USD
7.32% -1%
371
352 Biểu tượng logo của AllianceBlock Nexera AllianceBlock Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,16 USD
4.095 đ
123.442.804 USD
767.910.951 (90%)
Tổng: 850.000.000
1.200.704 USD
-15.98% -32%
371
353 Biểu tượng logo của Bone ShibaSwap Bone ShibaSwap
09/2021 / Ethereum Blockchain
BONE *
0,66 USD
16.802 đ
151.631.673 USD
229.923.351 (92%)
Tổng: 250.000.000
7.495.113 USD
3.08% 10%
372
354 Biểu tượng logo của BORA BORA
03/2019 / Polygon Blockchain
BORA *
0,15 USD
3.874 đ
151.124.768 USD
993.750.000 (82%)
Tổng: 1.205.750.000
1.470.443 USD
0.69% -0%
373
355 Biểu tượng logo của Seedify.fund Seedify.fund
03/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
SFUND *
2,46 USD
62.725 đ
148.860.715 USD
60.462.373 (60%)
Tổng: 100.000.000
6.263.023 USD
-0.05% 4%
374
356 Biểu tượng logo của Zignaly Zignaly
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZIG *
0,10 USD
2.637 đ
148.349.577 USD
1.433.308.739 (72%)
Tổng: 2.000.000.000
5.844.755 USD
-3.37% 10%
375
357 Biểu tượng logo của Metars Genesis Metars Genesis
08/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MRS *
1,76 USD
44.794 đ
148.104.686 USD
84.235.303 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
87.188 USD
2.80% 4%
376
358 Biểu tượng logo của Status Status
06/2017 / Ethereum Blockchain
SNT *
0,0379602363 USD
967 đ
147.458.170 USD
3.884.542.986 (57%)
Tổng: 6.804.870.175
3.298.550 USD
2.73% 4%
377
359 Biểu tượng logo của MVL MVL
07/2018 / Ethereum Blockchain
MVL *
0,0059432911 USD
151 đ
147.411.205 USD
24.802.958.863 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
6.568.481 USD
-0.16% -0%
378
360 Biểu tượng logo của Cream Finance Cream Finance
08/2020 / Ethereum Blockchain
CREAM *
79,18 USD
2.017.329 đ
146.935.479 USD
1.855.659 (63%)
Tổng: 2.924.546
6.710.530 USD
-2.05% 6%
380
361 Biểu tượng logo của Synapse Synapse
09/2021 / Ethereum Blockchain
SYN *
0,79 USD
20.114 đ
146.926.083 USD
186.098.826 (74%)
Tổng: 250.000.000
4.136.587 USD
3.50% 3%
381
362 Biểu tượng logo của SLERF SLERF
03/2024 / Solana Blockchain
SLERF *
0,29 USD
7.435 đ
145.914.633 USD
499.997.750 (100%)
Tổng: 499.997.751
43.679.626 USD
6.24% -5%
382
363 Biểu tượng logo của Pax Dollar Pax Dollar
09/2018 / Ethereum Blockchain
USDP *
1,00 USD
25.481 đ
145.754.216 USD
145.732.289
1.846.249 USD
-0.05% -0%
383
364 Biểu tượng logo của Request Request
10/2017 / Ethereum Blockchain
REQ *
0,15 USD
3.700 đ
145.192.239 USD
999.653.403 (100%)
Tổng: 999.653.404
2.469.372 USD
1.45% 12%
384
365 Biểu tượng logo của ApeX Protocol ApeX Protocol
04/2022 / Ethereum Blockchain
APEX *
3,11 USD
79.241 đ
145.158.786 USD
46.670.455 (5%)
Tổng: 1.000.000.000
58.975.225 USD
5.40% 4%
385
366 Biểu tượng logo của Oasys Oasys
10/2022
OAS
0,0651735951 USD
1.660 đ
145.038.765 USD
2.225.422.188 (22%)
Tổng: 10.000.000.000
2.309.486 USD
0.29% 8%
386
367 Biểu tượng logo của Dent Dent
08/2017 / Ethereum Blockchain
DENT *
0,0014389167 USD
37 đ
143.891.675 USD
100.000.000.000
4.057.728 USD
4.04% 7%
387
368 Biểu tượng logo của crvUSD crvUSD
06/2023 / Ethereum Blockchain
CRVUSD *
1,00 USD
25.379 đ
140.243.405 USD
140.784.292
14.298.530 USD
-0.03% -0%
388
369 Biểu tượng logo của Syntropy Syntropy
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,17 USD
4.372 đ
125.181.457 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
4.160.611 USD
-16.70% -19%
389
370 Biểu tượng logo của Phala Network Phala Network
09/2020
PHA
0,19 USD
4.929 đ
140.198.802 USD
724.648.439 (72%)
Tổng: 1.000.000.000
5.205.611 USD
1.00% -2%
389
371 Biểu tượng logo của Hooked Protocol Hooked Protocol
12/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
HOOK *
0,92 USD
23.426 đ
139.947.906 USD
152.200.920 (30%)
Tổng: 500.000.000
16.315.411 USD
2.60% 15%
390
372 Biểu tượng logo của Lido Staked Matic Lido Staked Matic
03/2022 / Ethereum Blockchain
stMATIC *
0,82 USD
20.837 đ
139.524.774 USD
170.596.651
32.057 USD
0.12% 7%
391
373 Biểu tượng logo của Moonriver Moonriver
04/2021
MOVR
15,49 USD
394.611 đ
138.901.018 USD
8.967.767 (79%)
Tổng: 11.318.853
3.608.105 USD
1.07% 9%
392
374 Biểu tượng logo của Synternet Synternet
07/2019 / Ethereum Blockchain
NOIA *
0,19 USD
4.754 đ
136.142.838 USD
729.553.097 (73%)
Tổng: 1.000.000.000
1.286.340 USD
1.29% 5%
393
375 Biểu tượng logo của Dione Protocol Dione Protocol
08/2022 / Ethereum Blockchain
DIONE *
0,0142549766 USD
363 đ
135.577.137 USD
9.510.863.533 (96%)
Tổng: 9.889.892.473
949.252 USD
-1.38% 6%
395
376 Biểu tượng logo của STASIS EURO STASIS EURO
07/2018 / Ethereum Blockchain
EURS *
1,09 USD
27.740 đ
135.151.231 USD
124.125.940
743.626 USD
0.36% 0%
396
377 Biểu tượng logo của StakeWise Staked ETH StakeWise Staked ETH
11/2023 / Ethereum Blockchain
osETH *
4.024 USD
102.526.427 đ
134.958.822 USD
33.536 (100%)
Tổng: 33.691
510.390 USD
2.72% 27%
397
378 Biểu tượng logo của michi michi
04/2024 / Solana Blockchain
$MICHI *
0,24 USD
6.165 đ
134.486.782 USD
555.770.674 (56%)
Tổng: 1.000.000.000
25.039.394 USD
-12.67% -34%
398
379 Biểu tượng logo của Kyber Network Crystal v2 Kyber Network Crystal v2
04/2021 / Ethereum Blockchain
KNC *
0,71 USD
18.214 đ
134.671.779 USD
188.374.951 (75%)
Tổng: 252.301.550
137.558.921 USD
8.93% 24%
399
380 Biểu tượng logo của Constellation Constellation
06/2018
DAG
0,0464936398 USD
1.185 đ
133.597.071 USD
2.873.448.318 (77%)
Tổng: 3.711.998.690
1.891.522 USD
-3.54% 22%
400
381 Biểu tượng logo của Node AI Node AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
GPU *
1,41 USD
35.827 đ
133.473.551 USD
94.913.632 (95%)
Tổng: 100.000.000
980.162 USD
8.67% 21%
401
382 Biểu tượng logo của Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH
12/2020 / Ethereum Blockchain
ankrETH *
4.548 USD
115.861.113 đ
133.383.304 USD
29.330 (53%)
Tổng: 54.973
370.205 USD
2.43% 27%
402
383 Biểu tượng logo của Steem Steem
04/2016
STEEM
0,29 USD
7.288 đ
132.383.084 USD
462.772.071
4.988.266 USD
2.93% 4%
403
384 Biểu tượng logo của Stride Stride
09/2022 / Osmosis Blockchain
STRD *
1,50 USD
38.336 đ
132.155.215 USD
87.825.728 (88%)
Tổng: 100.000.000
137.047 USD
-3.12% -13%
404
385 Biểu tượng logo của Ethernity Ethernity
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
5,43 USD
138.371 đ
111.762.426 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
66.454.474 USD
12.66% 48%
404
386 Biểu tượng logo của Nakamoto Games Nakamoto Games
10/2021 / Polygon Blockchain
NAKA *
1,46 USD
37.187 đ
132.044.537 USD
90.463.652 (50%)
Tổng: 180.000.000
23.430.351 USD
-0.48% -2%
405
387 Biểu tượng logo của Tensor Tensor
04/2024 / Solana Blockchain
TNSR *
1,05 USD
26.803 đ
131.507.484 USD
125.000.000 (13%)
Tổng: 1.000.000.000
102.448.319 USD
-2.91% 26%
406
388 Biểu tượng logo của Phoenix Phoenix
11/2021
PHB
2,64 USD
67.178 đ
131.002.709 USD
49.682.163 (78%)
Tổng: 64.000.000
12.312.660 USD
4.21% 1%
407
389 Biểu tượng logo của Velo Velo
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
VELO *
0,0177050738 USD
451 đ
130.848.916 USD
7.390.475.595 (25%)
Tổng: 30.000.000.000
20.991.299 USD
-3.83% -8%
408
390 Biểu tượng logo của Symbol Symbol
03/2021
XYM
0,0221023205 USD
563 đ
130.342.548 USD
5.897.233.660 (66%)
Tổng: 8.999.999.999
291.376 USD
1.00% 4%
409
391 Biểu tượng logo của HashAI HashAI
04/2024 / Ethereum Blockchain
HASHAI *
0,0015384691 USD
39 đ
130.100.364 USD
84.564.818.695 (85%)
Tổng: 100.000.000.000
518.752 USD
-4.45% 7%
410
392 Biểu tượng logo của Wrapped Matic Wrapped Matic
03/2021 / Polygon Blockchain
WMATIC *
0,74 USD
18.907 đ
130.010.934 USD
175.185.536
20.476.377 USD
3.02% 8%
411
393 Biểu tượng logo của Polygon Ecosystem Token Polygon Ecosystem Token
10/2023 / Ethereum Blockchain
POL *
0,74 USD
18.788 đ
129.905.554 USD
176.152.000 (2%)
Tổng: 10.175.542.422
730.688 USD
2.70% 7%
412
394 Biểu tượng logo của Gomining Gomining
06/2021 / Ethereum Blockchain
Gomining *
0,32 USD
8.161 đ
128.652.841 USD
401.643.157 (93%)
Tổng: 432.919.966
5.990.155 USD
-0.31% -1%
413
395 Biểu tượng logo của Dogelon Mars Dogelon Mars
04/2021 / Ethereum Blockchain
ELON *
0,0000002341 USD
0,0060 đ
128.650.969 USD
549.652.770.159.580 (55%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
3.336.704 USD
6.30% 27%
414
396 Biểu tượng logo của Vulcan Forged (PYR) Vulcan Forged (PYR)
04/2021 / Ethereum Blockchain
PYR *
4,53 USD
115.474 đ
127.362.639 USD
28.100.000 (56%)
Tổng: 50.000.000
6.212.717 USD
1.12% -5%
415
397 Biểu tượng logo của Metal DAO Metal DAO
07/2017 / Ethereum Blockchain
MTL *
1,91 USD
48.691 đ
127.262.368 USD
66.588.888
7.716.790 USD
0.63% 2%
416
398 Biểu tượng logo của Orca Orca
08/2021 / Solana Blockchain
ORCA *
2,52 USD
64.146 đ
126.960.376 USD
50.424.993 (50%)
Tổng: 100.000.000
1.169.729 USD
2.87% 8%
417
399 Biểu tượng logo của NYM NYM
01/2022 / Ethereum Blockchain
NYM *
0,16 USD
4.081 đ
126.609.233 USD
790.395.776 (79%)
Tổng: 1.000.000.000
1.646.545 USD
-1.08% 1%
418
400 Biểu tượng logo của Myria Myria
10/2022 / Ethereum Blockchain
MYRIA *
0,0068252134 USD
174 đ
126.167.352 USD
18.485.480.817 (37%)
Tổng: 50.000.000.000
3.363.733 USD
-4.02% 16%
419
401 Biểu tượng logo của Hashflow Hashflow
10/2022 / Ethereum Blockchain
HFT *
0,31 USD
7.935 đ
125.686.965 USD
403.547.163 (40%)
Tổng: 1.000.000.000
10.391.527 USD
4.76% 8%
420
402 Biểu tượng logo của NFPrompt NFPrompt
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
NFP *
0,50 USD
12.718 đ
124.803.598 USD
250.000.000 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
20.445.964 USD
6.55% 12%
421
403 Biểu tượng logo của Sun (New) Sun (New)
06/2021 / Tron20 Blockchain
SUN *
0,0124683163 USD
318 đ
124.080.205 USD
9.951.640.722 (50%)
Tổng: 19.900.730.000
15.871.847 USD
-0.31% -3%
422
404 Biểu tượng logo của Unizen Unizen
04/2021 / Ethereum Blockchain
ZCX *
0,18 USD
4.541 đ
123.484.827 USD
692.775.994 (69%)
Tổng: 1.000.000.000
1.642.641 USD
10.52% -9%
423
405 Biểu tượng logo của LeverFi LeverFi
07/2022 / Ethereum Blockchain
LEVER *
0,0038175674 USD
97 đ
122.813.233 USD
32.170.547.799 (92%)
Tổng: 35.000.000.000
8.997.599 USD
3.85% 8%
424
406 Biểu tượng logo của Toshi Toshi
08/2023 / Base Blockchain
TOSHI *
0,0002945615 USD
7,5045 đ
120.201.492 USD
408.069.300.000 (97%)
Tổng: 420.690.000.000
810.952 USD
-1.99% 1%
425
407 Biểu tượng logo của Fusionist Fusionist
12/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
ACE *
5,45 USD
138.904 đ
119.780.939 USD
21.969.520 (15%)
Tổng: 147.000.000
14.792.793 USD
2.65% 20%
426
408 Biểu tượng logo của WINkLink WINkLink
08/2019 / Tron20 Blockchain
WIN *
0,0001204841 USD
3,0696 đ
119.725.302 USD
993.701.859.243 (99%)
Tổng: 999.000.000.000
19.376.671 USD
0.39% 1%
427
409 Biểu tượng logo của Bounce Token Bounce Token
02/2021 / Ethereum Blockchain
AUCTION *
18,40 USD
468.828 đ
119.613.828 USD
6.500.037 (65%)
Tổng: 10.000.000
17.800.788 USD
2.15% 30%
428
410 Biểu tượng logo của Bazaars Bazaars
04/2023 / Ethereum Blockchain
BZR *
10,13 USD
258.007 đ
118.206.579 USD
11.672.346 (2%)
Tổng: 555.555.556
245.792 USD
3.23% 27%
429
411 Biểu tượng logo của Hivemapper Hivemapper
12/2022 / Solana Blockchain
HONEY *
0,074565358 USD
1.900 đ
116.174.216 USD
1.558.018.618 (16%)
Tổng: 10.000.000.000
1.628.787 USD
-2.29% -2%
430
412 Biểu tượng logo của Bluzelle Bluzelle
02/2018 / Ethereum Blockchain
BLZ *
0,27 USD
6.835 đ
115.201.778 USD
429.420.459 (86%)
Tổng: 500.000.000
8.712.145 USD
6.97% -4%
431
413 Biểu tượng logo của DAO Maker DAO Maker
02/2021 / Ethereum Blockchain
DAO *
0,77 USD
19.556 đ
115.136.509 USD
149.996.691 (64%)
Tổng: 234.968.161
8.350.790 USD
3.57% -1%
432
414 Biểu tượng logo của DODO DODO
09/2020 / Ethereum Blockchain
DODO *
0,19 USD
4.765 đ
114.955.935 USD
614.617.713 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
6.017.736 USD
1.23% 6%
433
415 Biểu tượng logo của Tokenlon Network Token Tokenlon Network Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
LON *
0,99 USD
25.326 đ
114.858.684 USD
115.544.901 (58%)
Tổng: 200.000.000
665.426 USD
0.25% 8%
434
416 Biểu tượng logo của dKargo dKargo
07/2020 / Ethereum Blockchain
DKA *
0,0306227078 USD
780 đ
114.758.597 USD
3.747.500.000 (75%)
Tổng: 5.000.000.000
620.420 USD
1.26% 3%
435
417 Biểu tượng logo của Secret Secret
05/2020
SCRT
0,42 USD
10.713 đ
114.106.275 USD
271.355.295 (92%)
Tổng: 295.517.139
2.802.078 USD
3.97% 13%
436
418 Biểu tượng logo của Venus USDC Venus USDC
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vUSDC *
0,0238868198 USD
609 đ
113.964.379 USD
4.771.015.133
0 USD
0.03% 0%
437
419 Biểu tượng logo của Maverick Protocol Maverick Protocol
02/2022 / Ethereum Blockchain
MAV *
0,45 USD
11.557 đ
113.410.871 USD
250.000.000 (13%)
Tổng: 2.000.000.000
7.004.508 USD
-0.22% 25%
438
420 Biểu tượng logo của Hifi Finance Hifi Finance
07/2018 / Ethereum Blockchain
HIFI *
0,89 USD
22.724 đ
113.176.327 USD
126.890.351 (90%)
Tổng: 140.596.765
26.421.723 USD
5.35% 14%
439
421 Biểu tượng logo của Heroes of Mavia Heroes of Mavia
02/2024 / Ethereum Blockchain
MAVIA *
3,16 USD
80.573 đ
113.080.984 USD
35.756.104 (14%)
Tổng: 250.000.000
14.995.227 USD
1.56% -1%
440
422 Biểu tượng logo của Telos Telos
09/2019
TLOS
0,30 USD
7.667 đ
113.018.016 USD
375.573.675 (89%)
Tổng: 420.000.000
8.970.517 USD
-0.42% 1%
441
423 Biểu tượng logo của Grok Grok
11/2023 / Ethereum Blockchain
GROK *
0,0178584049 USD
455 đ
112.878.032 USD
6.320.723.099 (92%)
Tổng: 6.900.000.000
27.721.440 USD
17.88% 59%
442
424 Biểu tượng logo của MiL.k MiL.k
08/2020
MLK
0,31 USD
7.984 đ
112.728.839 USD
359.737.301 (36%)
Tổng: 986.245.419
2.188.387 USD
1.08% 1%
443
425 Biểu tượng logo của MANEKI MANEKI
04/2024 / Solana Blockchain
MANEKI *
0,0133974021 USD
341 đ
112.844.807 USD
8.422.887.212 (95%)
Tổng: 8.888.887.212
40.342.281 USD
10.15% 50%
444
426 Biểu tượng logo của Frontier Frontier
09/2020 / Ethereum Blockchain
FRONT *
1,25 USD
31.874 đ
112.596.507 USD
90.000.000 (90%)
Tổng: 100.000.000
15.746.661 USD
2.55% -4%
445
427 Biểu tượng logo của LUKSO LUKSO
05/2020
LYX
3,69 USD
93.905 đ
112.552.037 USD
30.535.907 (73%)
Tổng: 42.115.182
326.087 USD
4.02% 35%
446
428 Biểu tượng logo của Liquity USD Liquity USD
05/2021 / Ethereum Blockchain
LUSD *
1,01 USD
25.674 đ
112.419.369 USD
111.558.360 (72%)
Tổng: 154.154.355
221.397 USD
0.47% 1%
447
429 Biểu tượng logo của BitMart Token BitMart Token
07/2018 / Ethereum Blockchain
BMX *
0,35 USD
8.824 đ
112.319.088 USD
324.281.616 (51%)
Tổng: 636.774.967
1.495.196 USD
0.71% 6%
448
430 Biểu tượng logo của Liquity Liquity
10/2020 / Ethereum Blockchain
LQTY *
1,17 USD
29.795 đ
112.310.199 USD
96.032.190 (96%)
Tổng: 100.000.000
14.320.703 USD
2.72% 16%
449
431 Biểu tượng logo của MediBloc MediBloc
12/2017
MED
0,0124061536 USD
316 đ
112.100.523 USD
9.035.880.692 (94%)
Tổng: 9.584.049.164
908.842 USD
0.27% 0%
450
432 Biểu tượng logo của Guild of Guardians Guild of Guardians
12/2021 / Ethereum Blockchain
GOG *
0,19 USD
4.870 đ
112.081.932 USD
586.384.001 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
3.351.796 USD
7.24% -4%
451
433 Biểu tượng logo của ChainGPT ChainGPT
04/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
CGPT *
0,24 USD
6.088 đ
112.004.706 USD
468.714.303 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
8.990.768 USD
-0.02% 3%
452
434 Biểu tượng logo của Wrapped CRO Wrapped CRO
11/2021 / Cronos Blockchain
WCRO *
0,12 USD
3.078 đ
111.655.312 USD
924.219.685
4.002.904 USD
1.25% -1%
453
435 Biểu tượng logo của Forta Forta
06/2022
FORT
0,26 USD
6.720 đ
111.618.638 USD
423.170.630 (42%)
Tổng: 1.000.000.000
1.892.733 USD
-5.31% 6%
454
436 Biểu tượng logo của Bancor Bancor
06/2017 / Ethereum Blockchain
BNT *
0,83 USD
21.242 đ
111.452.288 USD
133.672.460 (83%)
Tổng: 161.196.921
4.823.810 USD
3.37% 13%
455
437 Biểu tượng logo của XYO XYO
05/2018 / Ethereum Blockchain
XYO *
0,0082675823 USD
211 đ
111.420.120 USD
13.476.747.692 (97%)
Tổng: 13.931.216.938
799.863 USD
0.87% 5%
456
438 Biểu tượng logo của Gains Network Gains Network
11/2021 / Polygon Blockchain
GNS *
3,32 USD
84.517 đ
111.107.792 USD
33.492.428
3.351.318 USD
0.87% 2%
457
439 Biểu tượng logo của Orbs Orbs
04/2019 / Ethereum Blockchain
ORBS *
0,0347834856 USD
886 đ
110.184.355 USD
3.167.720.359 (32%)
Tổng: 10.000.000.000
4.227.835 USD
1.76% 3%
458
440 Biểu tượng logo của Stella Stella
09/2020 / Ethereum Blockchain
ALPHA *
0,12 USD
3.184 đ
108.735.884 USD
870.000.000 (87%)
Tổng: 1.000.000.000
5.239.600 USD
4.43% 11%
459
441 Biểu tượng logo của Goldfinch Goldfinch
11/2021 / Ethereum Blockchain
GFI *
3,72 USD
94.824 đ
108.439.979 USD
29.135.286 (25%)
Tổng: 114.285.714
4.360.394 USD
1.31% -2%
460
442 Biểu tượng logo của STP STP
06/2019 / Ethereum Blockchain
STPT *
0,0557239103 USD
1.420 đ
108.239.254 USD
1.942.420.283
3.311.858 USD
0.22% -5%
461
443 Biểu tượng logo của MOBOX MOBOX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
MBOX *
0,35 USD
8.796 đ
108.214.938 USD
313.425.548 (57%)
Tổng: 550.322.467
9.085.877 USD
0.40% 3%
462
444 Biểu tượng logo của Banana Gun Banana Gun
09/2023 / Ethereum Blockchain
BANANA *
41,35 USD
1.053.370 đ
107.231.482 USD
2.593.520 (26%)
Tổng: 10.000.000
2.010.158 USD
-4.97% 15%
463
445 Biểu tượng logo của MARBLEX MARBLEX
03/2022 / Klaytn Blockchain
MBX *
0,86 USD
21.800 đ
107.195.208 USD
125.277.513 (39%)
Tổng: 322.641.567
2.493.908 USD
7.13% 13%
464
446 Biểu tượng logo của ArbDoge AI ArbDoge AI
04/2023 / Arbitrum Blockchain
AIDOGE *
0,0000000006 USD
0,0000 đ
106.926.736 USD
174.455.896.934.211.008 (91%)
Tổng: 191.609.763.385.755.008
26.130.546 USD
4.61% 46%
465
447 Biểu tượng logo của Spell Token Spell Token
08/2021 / Ethereum Blockchain
SPELL *
0,0009921227 USD
25,2763 đ
106.559.566 USD
107.405.628.969 (55%)
Tổng: 196.008.739.620
48.204.019 USD
12.77% 22%
466
448 Biểu tượng logo của Pangolin Pangolin
02/2021 / Avalanche C-Chain
PNG *
0,49 USD
12.460 đ
106.801.000 USD
218.373.971 (95%)
Tổng: 230.000.000
2.375.367 USD
-0.39% -10%
467
449 Biểu tượng logo của Gearbox Protocol Gearbox Protocol
12/2021 / Ethereum Blockchain
GEAR *
0,020143597 USD
513 đ
106.405.672 USD
5.282.357.082 (53%)
Tổng: 10.000.000.000
1.004.798 USD
-1.26% 22%
468
450 Biểu tượng logo của Stargate Finance Stargate Finance
03/2022 / Ethereum Blockchain
STG *
0,52 USD
13.232 đ
106.129.713 USD
204.338.417 (20%)
Tổng: 1.000.000.000
17.475.940 USD
4.05% 17%
469
451 Biểu tượng logo của Loom Network Loom Network
03/2018 / Ethereum Blockchain
LOOM *
0,086642419 USD
2.207 đ
106.073.792 USD
1.224.270.898 (94%)
Tổng: 1.300.000.000
8.216.438 USD
2.12% -0%
470
452 Biểu tượng logo của OMG Network OMG Network
07/2017 / Ethereum Blockchain
OMG *
0,76 USD
19.240 đ
105.909.972 USD
140.245.398 (100%)
Tổng: 140.245.399
12.389.404 USD
4.75% 15%
471
453 Biểu tượng logo của Zebec Network Zebec Network
04/2024 / Solana Blockchain
ZBCN *
0,002076069 USD
53 đ
105.637.966 USD
50.883.649.370 (51%)
Tổng: 99.987.978.070
9.580.955 USD
5.83% -0%
472
454 Biểu tượng logo của Ardor Ardor
07/2016
ARDR
0,11 USD
2.689 đ
105.446.248 USD
998.999.495
14.066.312 USD
2.53% 5%
473
455 Biểu tượng logo của Everscale Everscale
10/2020
EVER
0,0536925849 USD
1.368 đ
105.243.549 USD
1.960.113.282 (93%)
Tổng: 2.112.601.245
432.141 USD
-10.15% 8%
474
456 Biểu tượng logo của Orchid Orchid
12/2019 / Ethereum Blockchain
OXT *
0,11 USD
2.714 đ
104.367.541 USD
979.779.108 (98%)
Tổng: 1.000.000.000
26.489.188 USD
3.81% 10%
475
457 Biểu tượng logo của Radiant Capital Radiant Capital
07/2022 / Ethereum Blockchain
RDNT *
0,19 USD
4.952 đ
103.394.170 USD
531.906.121 (53%)
Tổng: 1.000.000.000
18.759.964 USD
0.29% 13%
476
458 Biểu tượng logo của PUPS (Ordinals) PUPS (Ordinals)
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
PUPS *
13,26 USD
337.895 đ
103.051.417 USD
7.770.000
1.609.297 USD
-11.56% -24%
477
459 Biểu tượng logo của BlackCardCoin BlackCardCoin
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BCCOIN *
23,29 USD
593.342 đ
102.268.059 USD
4.391.200 (3%)
Tổng: 150.000.000
14.931.441 USD
6.76% 4%
478
460 Biểu tượng logo của Adventure Gold Adventure Gold
09/2021 / Ethereum Blockchain
AGLD *
1,32 USD
33.512 đ
101.691.784 USD
77.310.001
38.853.028 USD
6.78% 24%
479
461 Biểu tượng logo của Tectum Tectum
09/2022 / Ethereum Blockchain
TET *
13,82 USD
352.018 đ
101.622.600 USD
7.354.857 (74%)
Tổng: 10.000.000
1.867.941 USD
-1.23% 10%
480
462 Biểu tượng logo của Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech
03/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
AITECH *
0,17 USD
4.274 đ
101.568.084 USD
605.487.850 (30%)
Tổng: 2.000.000.000
11.799.032 USD
0.00% -0%
481
463 Biểu tượng logo của Energy Web Token Energy Web Token
03/2020
EWT
3,35 USD
85.475 đ
100.857.955 USD
30.062.138 (44%)
Tổng: 69.017.450
3.133.371 USD
-3.15% -7%
482
464 Biểu tượng logo của Nexera Nexera
03/2023 / Ethereum Blockchain
NXRA *
0,13 USD
3.343 đ
100.496.678 USD
765.888.313 (90%)
Tổng: 850.000.000
657.895 USD
-4.98% -3%
483
465 Biểu tượng logo của Acala Token Acala Token
08/2020
ACA
0,10 USD
2.649 đ
100.081.430 USD
962.499.997 (96%)
Tổng: 1.000.000.000
3.658.328 USD
2.83% 1%
484
466 Biểu tượng logo của LooksRare LooksRare
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOOKS *
0,0999763975 USD
2.547 đ
99.970.566 USD
999.941.673 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
5.569.747 USD
-0.80% 18%
485
467 Biểu tượng logo của GamerCoin GamerCoin
08/2020 / Ethereum Blockchain
GHX *
0,15 USD
3.901 đ
99.532.924 USD
649.965.123 (80%)
Tổng: 808.000.000
2.482.868 USD
0.25% 1%
486
468 Biểu tượng logo của Snek Snek
05/2023 / Cardano Blockchain
SNEK *
0,0013581057 USD
35 đ
99.461.334 USD
73.235.343.051 (97%)
Tổng: 75.605.312.708
1.353.159 USD
7.47% 27%
487
469 Biểu tượng logo của GuildFi GuildFi
12/2021 / Ethereum Blockchain
GF *
0,39 USD
10.031 đ
99.294.988 USD
252.202.901 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
6.509 USD
2.18% 2%
488
470 Biểu tượng logo của RACA RACA
08/2021 / Ethereum Blockchain
RACA *
0,000268619 USD
6,8436 đ
97.758.176 USD
363.928.721.780 (73%)
Tổng: 500.000.000.000
10.472.752 USD
-1.52% 26%
490
471 Biểu tượng logo của Ozone Chain Ozone Chain
09/2023
OZO
0,22 USD
5.632 đ
96.627.656 USD
437.088.875 (44%)
Tổng: 1.000.000.000
216.179 USD
0.48% -9%
491
472 Biểu tượng logo của Shentu Shentu
10/2019
CTK
0,71 USD
18.115 đ
95.665.568 USD
134.547.503
904.438 USD
1.11% 4%
492
473 Biểu tượng logo của Aurora Aurora
11/2021 / Ethereum Blockchain
AURORA *
0,20 USD
5.183 đ
95.107.628 USD
467.520.089 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
1.798.403 USD
2.02% -2%
493
474 Biểu tượng logo của LTO Network LTO Network
02/2019
LTO
0,22 USD
5.639 đ
94.784.514 USD
428.271.421 (86%)
Tổng: 500.000.000
3.265.444 USD
3.07% 11%
494
475 Biểu tượng logo của BakeryToken BakeryToken
09/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
BAKE *
0,33 USD
8.321 đ
94.645.191 USD
289.770.512
22.482.765 USD
0.31% 21%
496
476 Biểu tượng logo của Clearpool Clearpool
10/2021 / Ethereum Blockchain
CPOOL *
0,21 USD
5.309 đ
94.411.631 USD
453.041.616 (45%)
Tổng: 1.000.000.000
3.025.495 USD
-6.76% 31%
497
477 Biểu tượng logo của Origin Protocol Origin Protocol
01/2020 / Ethereum Blockchain
OGN *
0,16 USD
4.133 đ
94.104.533 USD
580.093.026 (58%)
Tổng: 1.000.000.000
17.367.127 USD
0.40% 22%
498
478 Biểu tượng logo của Mines of Dalarnia Mines of Dalarnia
08/2021 / Ethereum Blockchain
DAR *
0,17 USD
4.301 đ
94.065.042 USD
557.257.797 (70%)
Tổng: 800.000.000
11.697.329 USD
5.39% 17%
499
479 Biểu tượng logo của Trias Token (New) Trias Token (New)
03/2021
TRIAS
9,47 USD
241.171 đ
93.540.681 USD
9.881.507 (99%)
Tổng: 10.000.000
1.406.153 USD
4.35% 19%
501
480 Biểu tượng logo của Tokamak Network Tokamak Network
08/2020 / Ethereum Blockchain
TON *
2,13 USD
54.154 đ
93.189.034 USD
43.841.454 (70%)
Tổng: 62.739.955
764.039 USD
0.45% 2%
502
481 Biểu tượng logo của Ethernity Chain Ethernity Chain
02/2021 / Ethereum Blockchain
ERN *
4,51 USD
114.952 đ
92.846.405 USD
20.577.762 (69%)
Tổng: 30.000.000
4.397.607 USD
-2.97% 3%
503
482 Biểu tượng logo của XPLA XPLA
10/2022
XPLA
0,16 USD
4.094 đ
92.644.244 USD
576.476.045 (29%)
Tổng: 2.000.000.000
1.723.369 USD
1.82% 14%
504
483 Biểu tượng logo của Huobi Token Huobi Token
02/2018 / Ethereum Blockchain
HT *
0,57 USD
14.418 đ
91.810.672 USD
162.233.844 (32%)
Tổng: 500.000.000
385.870 USD
1.54% -4%
505
484 Biểu tượng logo của USDX [Kava] USDX [Kava]
08/2020
USDX
0,82 USD
20.920 đ
91.610.670 USD
111.567.264
305.834 USD
-0.13% -0%
506
485 Biểu tượng logo của Velodrome Finance Velodrome Finance
06/2022 / Optimism Blockchain
VELO *
0,13 USD
3.433 đ
91.265.374 USD
677.311.655 (41%)
Tổng: 1.669.224.356
3.316.466 USD
-2.01% 3%
507
486 Biểu tượng logo của CUDOS CUDOS
01/2021 / Ethereum Blockchain
CUDOS *
0,0155259091 USD
396 đ
90.720.336 USD
5.843.157.717 (58%)
Tổng: 10.000.000.000
716.222 USD
7.40% 16%
508
487 Biểu tượng logo của ARPA ARPA
07/2019 / Ethereum Blockchain
ARPA *
0,0729557467 USD
1.859 đ
90.675.887 USD
1.242.888.889 (62%)
Tổng: 2.000.000.000
8.574.242 USD
2.49% 5%
509
488 Biểu tượng logo của Gitcoin Gitcoin
05/2021 / Ethereum Blockchain
GTC *
1,36 USD
34.713 đ
90.321.857 USD
66.291.054 (66%)
Tổng: 100.000.000
5.325.843 USD
3.03% 16%
510
489 Biểu tượng logo của Radworks Radworks
09/2020
RAD
1,73 USD
44.048 đ
89.585.693 USD
51.815.475 (52%)
Tổng: 99.999.620
5.986.055 USD
-0.19% 5%
511
490 Biểu tượng logo của MyNeighborAlice MyNeighborAlice
03/2021 / Ethereum Blockchain
ALICE *
1,32 USD
33.578 đ
89.509.007 USD
67.913.333 (68%)
Tổng: 100.000.000
12.370.825 USD
1.08% 11%
512
491 Biểu tượng logo của Badger DAO Badger DAO
12/2020 / Ethereum Blockchain
BADGER *
4,65 USD
118.397 đ
89.440.997 USD
19.246.120 (92%)
Tổng: 21.000.000
5.775.508 USD
1.44% 11%
513
492 Biểu tượng logo của Sovryn Sovryn
03/2021 / Ethereum Blockchain
SOV *
1,48 USD
37.790 đ
89.116.998 USD
60.080.495 (60%)
Tổng: 100.000.000
343.330 USD
4.53% 3%
514
493 Biểu tượng logo của QuarkChain QuarkChain
06/2018 / Ethereum Blockchain
QKC *
0,0125337271 USD
319 đ
87.678.930 USD
6.995.439.521 (70%)
Tổng: 10.000.000.000
5.036.021 USD
1.88% 8%
515
494 Biểu tượng logo của Polyhedra Network Polyhedra Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
ZK *
1,45 USD
36.973 đ
87.630.623 USD
60.383.487 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
18.059.406 USD
1.14% 25%
516
495 Biểu tượng logo của BENQI BENQI
04/2021 / Avalanche C-Chain
QI *
0,0187252719 USD
477 đ
86.998.354 USD
4.646.039.545 (65%)
Tổng: 7.200.000.000
3.926.027 USD
2.18% 2%
517
496 Biểu tượng logo của WazirX WazirX
02/2020 / BNB Beacon Chain (BEP2)
WRX *
0,23 USD
5.788 đ
86.757.947 USD
381.856.872 (40%)
Tổng: 962.646.669
2.535.145 USD
3.36% 12%
518
497 Biểu tượng logo của Bifrost Bifrost
11/2020 / Ethereum Blockchain
BFC *
0,0622906026 USD
1.587 đ
86.374.552 USD
1.386.638.564 (54%)
Tổng: 2.584.913.482
903.793 USD
5.34% 6%
519
498 Biểu tượng logo của Wrapped Fantom Wrapped Fantom
06/2021 / Fantom Blockchain
WFTM *
0,84 USD
21.430 đ
85.945.747 USD
102.177.836
1.105.907 USD
3.40% -12%
520
499 Biểu tượng logo của SuperRare SuperRare
08/2021 / Ethereum Blockchain
RARE *
0,12 USD
3.121 đ
85.931.532 USD
701.563.341 (70%)
Tổng: 1.000.000.000
1.879.863 USD
0.51% 6%
521
500 Biểu tượng logo của Victoria VR Victoria VR
11/2021 / Ethereum Blockchain
VR *
0,0159164104 USD
406 đ
84.933.903 USD
5.336.247.368 (32%)
Tổng: 16.800.000.000
756.056 USD
-4.76% -1%
522
501 Biểu tượng logo của Shadow Token Shadow Token
01/2022 / Solana Blockchain
SHDW *
0,53 USD
13.436 đ
84.901.105 USD
160.989.618 (95%)
Tổng: 169.058.196
1.681.868 USD
-4.00% -14%
523
502 Biểu tượng logo của Automata Network Automata Network
06/2021 / Ethereum Blockchain
ATA *
0,17 USD
4.396 đ
84.290.691 USD
488.500.979 (49%)
Tổng: 1.000.000.000
3.241.497 USD
3.29% 7%
524
503 Biểu tượng logo của Dora Factory Dora Factory
03/2021 / Ethereum Blockchain
DORA *
0,16 USD
3.993 đ
84.206.479 USD
537.277.116 (54%)
Tổng: 1.000.000.000
260.338 USD
2.47% 3%
525
504 Biểu tượng logo của Aavegotchi Aavegotchi
09/2020 / Ethereum Blockchain
GHST *
1,59 USD
40.620 đ
84.098.998 USD
52.747.801 (100%)
Tổng: 52.747.803
6.848.987 USD
-0.10% -6%
526
505 Biểu tượng logo của Commune AI Commune AI
02/2024 / Ethereum Blockchain
COMAI *
0,83 USD
21.250 đ
84.023.206 USD
100.735.860 (10%)
Tổng: 1.000.000.000
415.187 USD
0.08% -17%
527
506 Biểu tượng logo của Eigenpie mstETH Eigenpie mstETH
04/2024 / Ethereum Blockchain
MSTETH *
3.910 USD
99.624.538 đ
84.007.503 USD
21.483
1.928 USD
3.22% 27%
528
507 Biểu tượng logo của Perpetual Protocol Perpetual Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
PERP *
1,27 USD
32.325 đ
83.744.200 USD
66.002.157 (44%)
Tổng: 150.000.000
12.221.995 USD
9.32% 26%
529
508 Biểu tượng logo của Gemini Dollar Gemini Dollar
10/2018 / Ethereum Blockchain
GUSD *
1,00 USD
25.445 đ
83.643.186 USD
83.749.301 (56%)
Tổng: 148.548.676
501.443 USD
0.23% 0%
530
509 Biểu tượng logo của Wrapped NXM Wrapped NXM
07/2020 / Ethereum Blockchain
WNXM *
84,74 USD
2.158.929 đ
83.460.976 USD
984.903
3.909.660 USD
3.66% 24%
531
510 Biểu tượng logo của PepeFork PepeFork
01/2024 / Ethereum Blockchain
PORK *
0,0000001963 USD
0,0050 đ
82.575.785 USD
420.690.000.000.000
5.649.542 USD
-9.11% -3%
532
511 Biểu tượng logo của Drift Drift
05/2024 / Solana Blockchain
DRIFT *
0,51 USD
12.967 đ
82.364.443 USD
161.821.439 (16%)
Tổng: 1.000.000.000
33.946.987 USD
2.11% 7%
533
512 Biểu tượng logo của Access Protocol Access Protocol
02/2023 / Solana Blockchain
ACS *
0,0023278678 USD
59 đ
82.087.922 USD
35.263.137.228 (40%)
Tổng: 87.527.544.635
2.098.290 USD
3.22% -1%
534
513 Biểu tượng logo của StormX StormX
12/2017 / Ethereum Blockchain
STMX *
0,0081032632 USD
206 đ
81.032.632 USD
10.000.000.000 (80%)
Tổng: 12.500.000.000
10.762.379 USD
2.38% 10%
535
514 Biểu tượng logo của Alien Worlds Alien Worlds
04/2021 / Ethereum Blockchain
TLM *
0,0186990472 USD
476 đ
80.880.513 USD
4.325.381.524 (43%)
Tổng: 10.000.000.000
8.167.916 USD
3.72% 12%
537
515 Biểu tượng logo của ALEX Lab ALEX Lab
10/2022 / Stacks Blockchain
ALEX *
0,13 USD
3.396 đ
80.833.982 USD
606.489.877 (61%)
Tổng: 1.000.000.000
4.475.471 USD
-4.34% -12%
538
516 Biểu tượng logo của Boson Protocol Boson Protocol
03/2021 / Ethereum Blockchain
BOSON *
0,63 USD
16.082 đ
80.381.718 USD
127.341.553 (64%)
Tổng: 200.000.000
1.514.332 USD
15.50% 31%
539
517 Biểu tượng logo của Metaplex Metaplex
09/2022 / Solana Blockchain
MPLX *
0,32 USD
8.166 đ
79.731.770 USD
248.745.041 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
819.193 USD
-0.26% -8%
540
518 Biểu tượng logo của Multibit Multibit
11/2023 / Ethereum Blockchain
MUBI *
0,0831079061 USD
2.117 đ
78.952.511 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
10.981.653 USD
-2.77% 10%
541
519 Biểu tượng logo của MEMETOON MEMETOON
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
MEME *
0,0140076213 USD
357 đ
78.882.601 USD
5.631.405.859 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
10.237.484 USD
-0.81% 1%
542
520 Biểu tượng logo của Gods Unchained Gods Unchained
10/2021 / Ethereum Blockchain
GODS *
0,27 USD
6.901 đ
79.038.714 USD
291.805.556 (58%)
Tổng: 500.000.000
2.018.298 USD
10.98% 18%
543
521 Biểu tượng logo của Uquid Coin Uquid Coin
12/2017 / Ethereum Blockchain
UQC *
7,84 USD
199.828 đ
78.434.707 USD
10.000.000 (25%)
Tổng: 40.000.000
805.517 USD
2.24% 8%
544
522 Biểu tượng logo của MovieBloc MovieBloc
06/2019 / ONT Blockchain
MBL *
0,0044466451 USD
113 đ
78.298.989 USD
17.608.553.883 (59%)
Tổng: 30.000.000.000
2.913.602 USD
1.36% -0%
545
523 Biểu tượng logo của Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration
03/2022
BFIC
7,37 USD
187.736 đ
77.950.568 USD
10.578.424 (50%)
Tổng: 21.000.000
9.353.296 USD
-1.41% -21%
546
524 Biểu tượng logo của Toko Token Toko Token
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
TKO *
0,45 USD
11.452 đ
76.157.240 USD
169.427.916 (34%)
Tổng: 500.000.000
3.508.090 USD
2.94% 4%
547
525 Biểu tượng logo của Polymath Polymath
02/2018 / Ethereum Blockchain
POLY *
0,0822794556 USD
2.096 đ
76.108.366 USD
924.998.413 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
12.956 USD
15.67% 9%
548
526 Biểu tượng logo của Hippocrat Hippocrat
11/2018 / Ethereum Blockchain
HPO *
0,0762817736 USD
1.943 đ
75.779.021 USD
993.409.273 (92%)
Tổng: 1.084.734.273
339.410 USD
0.73% -0%
549
527 Biểu tượng logo của Ren Ren
02/2018 / Ethereum Blockchain
REN *
0,0736011797 USD
1.875 đ
73.536.963 USD
999.127.500 (100%)
Tổng: 1.000.000.000
29.069.561 USD
3.63% 21%
550
528 Biểu tượng logo của KWD KWD
08/2015
KWD
0,69 USD
17.457 đ
73.332.798 USD
107.024.222
0 USD
0.00% -0%
551
529 Biểu tượng logo của Cobak Token Cobak Token
12/2020 / Ethereum Blockchain
CBK *
0,86 USD
21.948 đ
72.855.777 USD
84.569.081 (85%)
Tổng: 100.000.000
22.688.446 USD
4.39% 10%
552
530 Biểu tượng logo của Polkastarter Polkastarter
09/2020 / Ethereum Blockchain
POLS *
0,73 USD
18.562 đ
72.290.879 USD
99.221.432 (99%)
Tổng: 100.000.000
2.675.032 USD
3.42% 3%
553
531 Biểu tượng logo của KARRAT KARRAT
04/2024 / Ethereum Blockchain
KARRAT *
0,82 USD
20.774 đ
71.498.210 USD
87.684.609 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
7.579.063 USD
-9.04% 32%
555
532 Biểu tượng logo của BUSD BUSD
09/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
BUSD *
1,00 USD
25.480 đ
70.519.461 USD
70.511.448
8.381.271 USD
-0.03% -0%
556
533 Biểu tượng logo của RARI RARI
07/2020 / Ethereum Blockchain
RARI *
2,95 USD
75.228 đ
70.377.751 USD
23.834.553 (95%)
Tổng: 25.000.000
823.166 USD
-0.06% -4%
557
534 Biểu tượng logo của Function X Function X
04/2019 / Ethereum Blockchain
FX *
0,17 USD
4.379 đ
70.212.483 USD
408.520.357 (22%)
Tổng: 1.893.022.625
15.336.374 USD
13.28% 17%
558
535 Biểu tượng logo của ArchLoot ArchLoot
11/2022 / Ethereum Blockchain
AL *
0,23 USD
5.836 đ
69.565.800 USD
303.686.874 (30%)
Tổng: 1.000.000.000
4.055.499 USD
-4.11% -1%
559
536 Biểu tượng logo của Burnedfi Burnedfi
04/2024 / BNB Smart Chain (BEP20)
BURN *
5,04 USD
128.482 đ
69.957.681 USD
13.872.037 (66%)
Tổng: 21.000.000
1.233.376 USD
19.72% -2%
560
537 Biểu tượng logo của REI Network REI Network
04/2022
REI
0,0734882508 USD
1.872 đ
69.813.838 USD
950.000.000 (95%)
Tổng: 1.000.000.000
4.176.281 USD
2.80% -2%
561
538 Biểu tượng logo của PlatON PlatON
05/2021
LAT
0,0126261599 USD
322 đ
69.559.569 USD
5.509.162.744 (54%)
Tổng: 10.250.000.000
5.858.888 USD
5.01% 9%
562
539 Biểu tượng logo của Euler Euler
11/2021 / Ethereum Blockchain
EUL *
4,69 USD
119.575 đ
69.362.338 USD
14.778.521 (54%)
Tổng: 27.182.818
1.346.751 USD
1.54% -15%
563
540 Biểu tượng logo của RAMP RAMP
10/2020 / Ethereum Blockchain
RAMP *
0,15 USD
3.696 đ
69.328.155 USD
477.838.740 (48%)
Tổng: 1.000.000.000
2.758 USD
1.77% 9%
564
541 Biểu tượng logo của Clash of Lilliput Clash of Lilliput
06/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
COL *
0,84 USD
21.495 đ
69.246.933 USD
82.074.400 (8%)
Tổng: 1.000.000.000
113.459 USD
2.20% 4%
565
542 Biểu tượng logo của Zero1 Labs Zero1 Labs
03/2024 / Ethereum Blockchain
DEAI *
0,76 USD
19.251 đ
68.929.470 USD
91.221.244 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
2.623.153 USD
6.24% 21%
566
543 Biểu tượng logo của bemo staked TON bemo staked TON
12/2023 / TON Blockchain
stTON *
6,70 USD
170.612 đ
68.543.925 USD
10.235.482
185.175 USD
2.71% -37%
567
544 Biểu tượng logo của DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index
09/2020 / Ethereum Blockchain
DPI *
122,12 USD
3.111.211 đ
68.262.167 USD
558.983
343.294 USD
-4.49% 26%
568
545 Biểu tượng logo của Metadium Metadium
10/2018
META
0,0400546796 USD
1.020 đ
68.237.501 USD
1.703.608.720 (85%)
Tổng: 2.000.000.000
854.848 USD
0.28% -1%
569
546 Biểu tượng logo của Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge
07/2021 / Ethereum Blockchain
WCFG *
0,71 USD
18.029 đ
67.958.242 USD
96.031.974
170.059 USD
0.24% -2%
570
547 Biểu tượng logo của sETH2 sETH2
12/2021 / Ethereum Blockchain
SETH2 *
3.747 USD
95.460.572 đ
67.606.401 USD
18.043 (100%)
Tổng: 18.100
0 USD
-0.05% 23%
571
548 Biểu tượng logo của PaLM AI PaLM AI
12/2023 / Ethereum Blockchain
PALM *
0,85 USD
21.724 đ
67.361.072 USD
79.000.000
1.803.574 USD
-5.99% -0%
572
549 Biểu tượng logo của ChainSwap ChainSwap
03/2024 / Ethereum Blockchain
CSWAP *
0,0728193647 USD
1.855 đ
67.306.182 USD
924.289.610 (92%)
Tổng: 1.000.000.000
1.032.871 USD
-9.26% -7%
573
550 Biểu tượng logo của GameFi.org GameFi.org
09/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
GAFI *
6,09 USD
155.108 đ
66.635.429 USD
10.945.063 (73%)
Tổng: 14.954.970
486.667 USD
-4.64% -2%
575
551 Biểu tượng logo của Maple Maple
04/2021 / Ethereum Blockchain
MPL *
14,79 USD
376.802 đ
65.341.483 USD
4.417.986 (44%)
Tổng: 10.000.000
690.783 USD
2.68% 16%
576
552 Biểu tượng logo của Star Atlas Star Atlas
08/2021 / Ethereum Blockchain
ATLAS *
0,0040238823 USD
103 đ
64.089.093 USD
15.927.178.887 (44%)
Tổng: 36.000.000.000
4.170.403 USD
5.99% 7%
577
553 Biểu tượng logo của Kishu Inu Kishu Inu
04/2021 / Ethereum Blockchain
KISHU *
0,0000000007 USD
0,0000 đ
64.061.320 USD
93.136.097.121.133.936 (96%)
Tổng: 96.702.938.412.730.848
7.867.598 USD
12.43% 71%
578
554 Biểu tượng logo của Sweat Economy Sweat Economy
09/2022 / Ethereum Blockchain
SWEAT *
0,0094379564 USD
240 đ
63.885.099 USD
6.768.954.693 (31%)
Tổng: 21.867.346.500
7.270.153 USD
-3.12% 9%
579
555 Biểu tượng logo của Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token
04/2021 / Ethereum Blockchain
FORTH *
4,26 USD
108.487 đ
63.862.650 USD
14.997.390 (98%)
Tổng: 15.297.897
2.648.381 USD
2.23% 6%
580
556 Biểu tượng logo của Streamr Streamr
11/2017 / Ethereum Blockchain
DATA *
0,0617790327 USD
1.574 đ
63.842.690 USD
1.033.403.853 (94%)
Tổng: 1.095.323.352
2.935.877 USD
1.04% 16%
581
557 Biểu tượng logo của Boba Network Boba Network
11/2021
BOBA
0,37 USD
9.459 đ
63.722.401 USD
171.624.232 (34%)
Tổng: 500.000.000
7.853.531 USD
3.72% 8%
582
558 Biểu tượng logo của Chainge Chainge
04/2021 / Ethereum Blockchain
XCHNG *
0,13 USD
3.416 đ
63.566.674 USD
474.046.128 (40%)
Tổng: 1.200.000.000
2.292.527 USD
15.81% 9%
583
559 Biểu tượng logo của Ultra Ultra
07/2019 / Ethereum Blockchain
UOS *
0,17 USD
4.317 đ
63.564.500 USD
375.087.328 (38%)
Tổng: 1.000.000.000
1.453.915 USD
4.58% 12%
584
560 Biểu tượng logo của Propchain Propchain
05/2023 / Ethereum Blockchain
PROPC *
2,72 USD
69.365 đ
63.530.009 USD
23.333.883 (23%)
Tổng: 100.000.000
1.057.029 USD
-3.39% -6%
585
561 Biểu tượng logo của Ultima Ultima
10/2023
ULTIMA
4.125 USD
105.086.506 đ
63.269.691 USD
15.339 (15%)
Tổng: 100.000
2.478.798 USD
-5.73% 20%
586
562 Biểu tượng logo của Wirex Token Wirex Token
07/2019 / Stellar Blockchain
WXT *
0,0062758406 USD
160 đ
62.758.406 USD
10.000.000.000
1.450.638 USD
-2.13% 3%
588
563 Biểu tượng logo của Opulous Opulous
06/2021 / Ethereum Blockchain
OPUL *
0,22 USD
5.621 đ
62.592.942 USD
283.693.726 (57%)
Tổng: 500.000.000
1.126.860 USD
4.40% 22%
589
564 Biểu tượng logo của SIDUS SIDUS
12/2021 / Ethereum Blockchain
SIDUS *
0,0066738389 USD
170 đ
62.446.235 USD
9.356.868.845 (44%)
Tổng: 21.353.459.189
888.730 USD
-0.92% 0%
590
565 Biểu tượng logo của Bitgert Bitgert
07/2021 / Ethereum Blockchain
BRISE *
0,0000001578 USD
0,0040 đ
62.425.024 USD
395.688.215.721.653 (40%)
Tổng: 1.000.000.000.000.000
2.096.710 USD
-1.33% 7%
591
566 Biểu tượng logo của Flamingo Flamingo
09/2020 / Neo Blockchain
FLM *
0,11 USD
2.681 đ
62.101.736 USD
590.226.471 (59%)
Tổng: 1.000.000.000
3.203.577 USD
6.17% 18%
592
567 Biểu tượng logo của Litentry Litentry
09/2020 / Ethereum Blockchain
LIT *
1,11 USD
28.355 đ
62.026.754 USD
55.730.862 (56%)
Tổng: 100.000.000
3.943.120 USD
3.89% 9%
593
568 Biểu tượng logo của Anchored Coins AEUR Anchored Coins AEUR
12/2023 / Ethereum Blockchain
AEUR *
1,09 USD
27.661 đ
61.896.618 USD
57.009.605 (85%)
Tổng: 67.009.655
2.740.807 USD
0.09% -0%
594
569 Biểu tượng logo của Blendr Network Blendr Network
03/2024 / Ethereum Blockchain
BLENDR *
1,51 USD
38.345 đ
61.455.555 USD
40.832.148 (97%)
Tổng: 42.000.000
1.626.232 USD
-3.25% -3%
595
570 Biểu tượng logo của Wrapped TAO Wrapped TAO
02/2023 / Ethereum Blockchain
WTAO *
437,06 USD
11.135.086 đ
61.157.208 USD
139.927 (1%)
Tổng: 21.000.000
434.747 USD
0.33% 17%
596
571 Biểu tượng logo của Dimitra Dimitra
09/2021 / Ethereum Blockchain
DMTR *
0,13 USD
3.191 đ
60.929.940 USD
486.503.182 (92%)
Tổng: 527.018.673
772.631 USD
1.95% -8%
597
572 Biểu tượng logo của Crown by Third Time Games Crown by Third Time Games
05/2023 / Solana Blockchain
CROWN *
0,63 USD
16.100 đ
60.771.118 USD
96.164.596 (38%)
Tổng: 250.000.000
717.570 USD
-4.09% -20%
599
573 Biểu tượng logo của VAIOT VAIOT
04/2021 / Ethereum Blockchain
VAI *
0,18 USD
4.689 đ
60.563.046 USD
329.036.907 (82%)
Tổng: 400.000.000
760.671 USD
-0.80% -4%
601
574 Biểu tượng logo của DIA DIA
08/2020 / Ethereum Blockchain
DIA *
0,55 USD
13.929 đ
60.479.372 USD
110.617.604 (55%)
Tổng: 200.000.000
6.187.754 USD
3.35% 20%
602
575 Biểu tượng logo của district0x district0x
08/2017 / Ethereum Blockchain
DNT *
0,0603608081 USD
1.538 đ
60.360.808 USD
1.000.000.000
935.129 USD
0.20% 6%
603
576 Biểu tượng logo của MAP Protocol MAP Protocol
01/2020
MAPO
0,0136868826 USD
349 đ
60.176.247 USD
4.396.636.438 (44%)
Tổng: 10.000.000.000
7.751.934 USD
2.95% -3%
604
577 Biểu tượng logo của Venus BUSD Venus BUSD
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vBUSD *
0,022307621 USD
568 đ
60.113.918 USD
2.694.770.470
0 USD
-0.03% -0%
605
578 Biểu tượng logo của Assemble Protocol Assemble Protocol
08/2020 / Ethereum Blockchain
ASM *
0,0407020888 USD
1.037 đ
59.832.067 USD
1.469.999.910 (98%)
Tổng: 1.500.000.000
10.321.164 USD
26.73% 30%
606
579 Biểu tượng logo của trac (Ordinals) trac (Ordinals)
05/2023 / Ordinals - BRC20 Blockchain
TRAC *
2,84 USD
72.384 đ
59.664.082 USD
21.000.000
721.768 USD
8.14% 38%
607
580 Biểu tượng logo của Alchemix Alchemix
02/2021 / Ethereum Blockchain
ALCX *
26,47 USD
674.427 đ
59.548.273 USD
2.249.481 (92%)
Tổng: 2.434.481
1.896.370 USD
1.49% 13%
608
581 Biểu tượng logo của CLV CLV
02/2021 / Ethereum Blockchain
CLV *
0,0735615991 USD
1.874 đ
59.122.742 USD
803.717.460 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
3.689.241 USD
1.85% 8%
609
582 Biểu tượng logo của Rally Rally
12/2020 / Ethereum Blockchain
RLY *
0,011370005 USD
290 đ
59.057.275 USD
5.194.129.171 (35%)
Tổng: 15.000.000.000
5.674.575 USD
12.26% 12%
610
583 Biểu tượng logo của Staked TRX Staked TRX
05/2023 / Tron20 Blockchain
STRX *
0,12 USD
3.085 đ
58.860.796 USD
486.163.596
2.292 USD
-1.34% -7%
611
584 Biểu tượng logo của Bitcoin Wizards Bitcoin Wizards
04/2024 / Ordinals - BRC20 Blockchain
WZRD *
2,78 USD
70.831 đ
58.383.791 USD
21.000.000
265.098 USD
-6.16% -27%
612
585 Biểu tượng logo của Vertex Protocol Vertex Protocol
10/2022 / Arbitrum Blockchain
VRTX *
0,18 USD
4.635 đ
58.381.499 USD
320.931.389 (32%)
Tổng: 1.000.000.000
1.867.482 USD
-2.49% -5%
613
586 Biểu tượng logo của Enzyme Enzyme
02/2017 / Ethereum Blockchain
MLN *
21,82 USD
555.906 đ
58.159.811 USD
2.665.445 (100%)
Tổng: 2.669.203
10.513.023 USD
2.17% 7%
614
587 Biểu tượng logo của Bella Protocol Bella Protocol
09/2020 / Ethereum Blockchain
BEL *
0,89 USD
22.743 đ
58.024.435 USD
65.000.000 (65%)
Tổng: 100.000.000
4.091.572 USD
4.35% 4%
615
588 Biểu tượng logo của Staika Staika
03/2023 / Solana Blockchain
STIK *
2,00 USD
51.006 đ
57.674.376 USD
28.807.734 (12%)
Tổng: 250.000.000
640.941 USD
-7.03% -7%
616
589 Biểu tượng logo của Star Atlas DAO Star Atlas DAO
08/2021 / Solana Blockchain
POLIS *
0,23 USD
5.854 đ
57.541.198 USD
250.439.491 (70%)
Tổng: 360.000.000
658.789 USD
6.87% 7%
617
590 Biểu tượng logo của Beta Finance Beta Finance
08/2021 / Ethereum Blockchain
BETA *
0,071512993 USD
1.822 đ
57.102.041 USD
798.484.848 (80%)
Tổng: 1.000.000.000
1.517.247 USD
2.63% 9%
618
591 Biểu tượng logo của Strike Strike
03/2021 / Ethereum Blockchain
STRK *
11,41 USD
290.649 đ
56.708.820 USD
4.970.836 (76%)
Tổng: 6.540.888
12.333.288 USD
2.81% 12%
619
592 Biểu tượng logo của JPool Staked SOL (JSOL) JPool Staked SOL (JSOL)
11/2021 / Solana Blockchain
JSOL *
201,10 USD
5.123.442 đ
56.478.096 USD
280.845 (0%)
Tổng: 500.000.000
2.575 USD
4.58% -5%
620
593 Biểu tượng logo của FUNToken FUNToken
06/2017 / Ethereum Blockchain
FUN *
0,0051491258 USD
131 đ
56.448.880 USD
10.962.808.529 (100%)
Tổng: 10.977.277.070
1.501.072 USD
1.39% 3%
621
594 Biểu tượng logo của Aergo Aergo
12/2018
AERGO
0,13 USD
3.213 đ
56.118.918 USD
445.000.000 (89%)
Tổng: 500.000.000
2.715.845 USD
0.11% 1%
623
595 Biểu tượng logo của Onyxcoin Onyxcoin
03/2022 / Ethereum Blockchain
XCN *
0,0020122836 USD
51 đ
56.150.032 USD
27.903.637.847 (58%)
Tổng: 48.402.437.326
5.674.243 USD
0.10% 1%
624
596 Biểu tượng logo của Across Protocol Across Protocol
11/2022 / Ethereum Blockchain
ACX *
0,40 USD
10.115 đ
54.816.154 USD
138.063.734 (14%)
Tổng: 1.000.000.000
275.466 USD
-1.51% 2%
626
597 Biểu tượng logo của OctaSpace OctaSpace
04/2023
OCTA
1,91 USD
48.573 đ
54.799.757 USD
28.742.830 (60%)
Tổng: 48.000.000
470.617 USD
-0.48% 4%
627
598 Biểu tượng logo của Reserve Reserve
08/2020 / Ethereum Blockchain
RSV *
1,89 USD
48.258 đ
54.648.744 USD
28.850.667
0 USD
1.77% 16%
628
599 Biểu tượng logo của Metacraft Metacraft
01/2022 / BNB Smart Chain (BEP20)
MCT *
1,04 USD
26.429 đ
54.629.390 USD
52.661.120 (3%)
Tổng: 1.641.963.300
6.746 USD
-0.28% -3%
629
600 Biểu tượng logo của Hunt Town Hunt Town
03/2020 / Ethereum Blockchain
HUNT *
0,43 USD
10.955 đ
54.363.020 USD
126.425.414 (64%)
Tổng: 198.912.688
1.354.753 USD
-0.30% -1%
630
601 Biểu tượng logo của Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence
01/2022 / Ethereum Blockchain
ALI *
0,0151024806 USD
385 đ
54.190.172 USD
3.588.163.660 (36%)
Tổng: 10.000.000.000
1.425.612 USD
-1.32% -1%
631
602 Biểu tượng logo của Entangle Entangle
03/2024 / Ethereum Blockchain
NGL *
0,49 USD
12.567 đ
54.184.834 USD
109.849.537 (11%)
Tổng: 1.000.000.000
1.192.756 USD
3.76% 9%
632
603 Biểu tượng logo của Verasity Verasity
04/2019 / Ethereum Blockchain
VRA *
0,0054133639 USD
138 đ
54.141.116 USD
10.001.381.139 (10%)
Tổng: 100.249.906.818
7.569.315 USD
3.39% 8%
633
604 Biểu tượng logo của Veno Finance Veno Finance
01/2023 / Cronos Blockchain
VNO *
0,11 USD
2.884 đ
53.716.884 USD
474.514.554 (24%)
Tổng: 2.000.000.000
32.752 USD
1.62% -2%
634
605 Biểu tượng logo của Wrapped IoTeX Wrapped IoTeX
05/2018
WIOTX
0,0526522033 USD
1.341 đ
52.941.249 USD
1.005.489.713 (10%)
Tổng: 10.000.000.000
53.742 USD
2.03% 8%
635
606 Biểu tượng logo của NEOPIN NEOPIN
03/2022 / Ethereum Blockchain
NPT *
0,60 USD
15.236 đ
52.934.109 USD
88.515.445 (9%)
Tổng: 1.000.000.000
1.190.038 USD
11.71% 6%
636
607 Biểu tượng logo của Agoras: Currency of Tau Agoras: Currency of Tau
08/2015 / Ethereum Blockchain
AGRS *
2,91 USD
74.242 đ
52.453.202 USD
18.000.000 (43%)
Tổng: 42.000.000
283.964 USD
-9.60% -4%
637
608 Biểu tượng logo của DeFiChain DeFiChain
07/2020
DFI
0,0631879059 USD
1.610 đ
51.703.685 USD
818.252.863 (68%)
Tổng: 1.200.000.000
3.271.904 USD
-1.13% 3%
638
609 Biểu tượng logo của Wanchain Wanchain
03/2018
WAN
0,26 USD
6.639 đ
51.599.987 USD
198.000.137 (94%)
Tổng: 210.000.000
2.777.087 USD
2.55% 11%
639
610 Biểu tượng logo của Mdex Mdex
01/2021 / HECO Blockchain
MDX *
0,0541125845 USD
1.379 đ
51.420.318 USD
950.246.937 (90%)
Tổng: 1.060.000.000
3.246.549 USD
4.40% -7%
640
611 Biểu tượng logo của Linear Finance Linear Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
LINA *
0,0082235413 USD
210 đ
51.237.808 USD
6.230.625.686 (62%)
Tổng: 10.000.000.000
6.818.175 USD
1.29% 6%
642
612 Biểu tượng logo của Contentos Contentos
06/2019 / BNB Beacon Chain (BEP2)
COS *
0,0100135027 USD
255 đ
51.209.093 USD
5.114.004.014 (52%)
Tổng: 9.904.850.234
8.769.224 USD
2.42% -1%
643
613 Biểu tượng logo của Numbers Protocol Numbers Protocol
10/2021 / Ethereum Blockchain
NUM *
0,0820864679 USD
2.091 đ
51.155.468 USD
623.190.027 (62%)
Tổng: 1.000.000.000
935.177 USD
0.37% 9%
644
614 Biểu tượng logo của Doge Killer Doge Killer
04/2021 / Ethereum Blockchain
LEASH *
479,67 USD
12.220.632 đ
51.016.798 USD
106.357 (99%)
Tổng: 107.536
2.321.760 USD
3.35% 20%
645
615 Biểu tượng logo của StaFi StaFi
07/2020 / Ethereum Blockchain
FIS *
0,49 USD
12.398 đ
50.900.076 USD
104.598.941 (74%)
Tổng: 141.730.570
3.459.769 USD
0.60% -2%
646
616 Biểu tượng logo của Reef Reef
09/2020
REEF
0,0022226119 USD
57 đ
50.723.137 USD
22.821.409.581
14.501.219 USD
4.17% 13%
647
617 Biểu tượng logo của AI Analysis Token AI Analysis Token
01/2024 / Ethereum Blockchain
AIAT *
0,74 USD
18.866 đ
50.721.059 USD
68.495.520 (14%)
Tổng: 500.000.000
938.832 USD
-0.73% 3%
648
618 Biểu tượng logo của Neom Neom
05/2019
NEOM
23,70 USD
603.863 đ
50.718.618 USD
2.139.819 (83%)
Tổng: 2.577.890
0 USD
0.00% -0%
649
619 Biểu tượng logo của COMBO COMBO
08/2019 / Ethereum Blockchain
COMBO *
0,71 USD
18.167 đ
50.664.443 USD
71.051.748
3.546.387 USD
3.38% 6%
650
620 Biểu tượng logo của ThunderCore ThunderCore
05/2019
TT
0,0047078806 USD
120 đ
50.513.572 USD
10.729.577.936
1.963.632 USD
0.50% -2%
651
621 Biểu tượng logo của Kin Kin
09/2017
KIN
0,0000171452 USD
0,4368 đ
50.333.805 USD
2.935.737.051.545
230.229 USD
9.53% -6%
652
622 Biểu tượng logo của Minati Coin Minati Coin
05/2023 / Ethereum Blockchain
MNTC *
8,02 USD
204.281 đ
50.314.610 USD
6.275.000 (56%)
Tổng: 11.150.000
2.659.397 USD
5.11% 195%
653
623 Biểu tượng logo của Orion Orion
07/2020 / Ethereum Blockchain
ORN *
1,47 USD
37.424 đ
50.158.508 USD
34.146.255 (34%)
Tổng: 100.000.000
5.991.067 USD
3.11% 5%
654
624 Biểu tượng logo của smARTOFGIVING smARTOFGIVING
09/2018 / Ethereum Blockchain
AOG *
0,67 USD
17.149 đ
49.662.428 USD
73.780.484 (3%)
Tổng: 2.700.000.000
0 USD
-0.02% -0%
655
625 Biểu tượng logo của RichQUACK.com RichQUACK.com
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
QUACK *
0,0000000011 USD
0,0000 đ
49.648.030 USD
44.085.961.274.152.304 (94%)
Tổng: 46.775.855.335.611.000
1.031.483 USD
1.06% -6%
656
626 Biểu tượng logo của Harvest Finance Harvest Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
FARM *
72,12 USD
1.837.353 đ
49.401.096 USD
685.003 (97%)
Tổng: 705.227
3.518.910 USD
1.26% -3%
657
627 Biểu tượng logo của Dego Finance Dego Finance
09/2020 / Ethereum Blockchain
DEGO *
2,35 USD
59.864 đ
49.337.637 USD
20.997.213 (100%)
Tổng: 21.000.000
3.162.036 USD
0.38% 5%
658
628 Biểu tượng logo của Sologenic Sologenic
03/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
SOLO *
0,12 USD
3.142 đ
49.329.328 USD
399.947.699 (100%)
Tổng: 400.000.000
2.702.317 USD
3.37% 6%
659
629 Biểu tượng logo của catwifhat catwifhat
03/2021 / Solana Blockchain
CWIF *
0,0000013863 USD
0,0353 đ
49.220.907 USD
35.505.700.790.712 (4%)
Tổng: 999.999.999.999.999
9.881.133 USD
-16.20% 84%
660
630 Biểu tượng logo của tomiNet tomiNet
01/2023 / Ethereum Blockchain
TOMI *
0,43 USD
10.847 đ
49.140.196 USD
115.418.760 (83%)
Tổng: 138.786.749
30.486.190 USD
2.56% 1%
661
631 Biểu tượng logo của Whiteheart Whiteheart
12/2020 / Ethereum Blockchain
WHITE *
5.518 USD
140.579.538 đ
49.043.095 USD
8.888
0 USD
-13.93% 17%
662
632 Biểu tượng logo của Steem Dollars Steem Dollars
07/2016
SBD
3,66 USD
93.147 đ
48.868.235 USD
13.366.081
26.953.985 USD
0.68% -2%
663
633 Biểu tượng logo của Celsius Celsius
05/2018 / Ethereum Blockchain
CEL *
1,30 USD
32.994 đ
48.849.928 USD
37.720.111
81.422.359 USD
-13.87% 120%
664
634 Biểu tượng logo của ViciCoin ViciCoin
12/2023 / Polygon Blockchain
VCNT *
21,16 USD
539.177 đ
48.242.823 USD
2.279.555 (23%)
Tổng: 10.000.000
603.494 USD
0.45% -0%
665
635 Biểu tượng logo của Persistence One Persistence One
10/2020 / Osmosis Blockchain
XPRT *
0,26 USD
6.500 đ
48.069.243 USD
188.404.890 (97%)
Tổng: 193.504.890
364.935 USD
1.20% 7%
666
636 Biểu tượng logo của IDEX IDEX
05/2019 / Ethereum Blockchain
IDEX *
0,05902065 USD
1.504 đ
47.658.525 USD
807.488.993 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
3.314.014 USD
2.95% 3%
667
637 Biểu tượng logo của Aura Finance Aura Finance
08/2022 / Ethereum Blockchain
AURA *
0,95 USD
24.126 đ
47.402.517 USD
50.056.315 (50%)
Tổng: 100.000.000
171.151 USD
5.06% 14%
668
638 Biểu tượng logo của DEXTools DEXTools
07/2020 / Ethereum Blockchain
DEXT *
0,59 USD
15.031 đ
47.286.898 USD
80.151.920 (40%)
Tổng: 200.000.000
479.032 USD
-6.49% -2%
669
639 Biểu tượng logo của FirmaChain FirmaChain
12/2019 / Ethereum Blockchain
FCT *
0,0548075526 USD
1.396 đ
46.906.980 USD
855.848.836 (99%)
Tổng: 863.765.633
590.835 USD
1.65% 2%
670
640 Biểu tượng logo của Neon EVM Neon EVM
07/2023 / Solana Blockchain
NEON *
0,81 USD
20.705 đ
46.852.369 USD
57.651.000 (6%)
Tổng: 1.000.000.000
5.579.960 USD
3.53% -13%
671
641 Biểu tượng logo của DIMO DIMO
12/2022 / Polygon Blockchain
DIMO *
0,21 USD
5.388 đ
46.795.629 USD
221.253.010 (22%)
Tổng: 1.000.000.000
2.325.699 USD
1.36% -2%
672
642 Biểu tượng logo của The Root Network The Root Network
11/2023 / Ethereum Blockchain
ROOT *
0,0448725855 USD
1.143 đ
46.619.286 USD
1.038.925.778 (9%)
Tổng: 12.000.000.000
6.043.680 USD
1.12% -4%
673
643 Biểu tượng logo của Viction Viction
03/2018
VIC
0,48 USD
12.212 đ
46.412.409 USD
96.830.754 (97%)
Tổng: 100.000.000
5.157.340 USD
2.64% -1%
674
644 Biểu tượng logo của Venus XVS Venus XVS
12/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
vXVS *
0,21 USD
5.248 đ
46.228.917 USD
224.433.925
0 USD
3.98% 10%
676
645 Biểu tượng logo của SaitaChain Coin SaitaChain Coin
06/2021
STC
0,001045698 USD
27 đ
45.971.697 USD
43.962.691.397 (22%)
Tổng: 200.000.000.000
400.021 USD
3.34% 0%
677
646 Biểu tượng logo của Stronghold Token Stronghold Token
01/2019 / Ethereum Blockchain
SHX *
0,0079323869 USD
202 đ
45.959.497 USD
5.793.905.044 (6%)
Tổng: 100.000.000.000
298.673 USD
-3.40% -2%
678
647 Biểu tượng logo của MATH MATH
05/2020 / Ethereum Blockchain
MATH *
0,40 USD
10.237 đ
45.950.887 USD
114.356.164 (57%)
Tổng: 200.000.000
875.561 USD
-5.18% 11%
679
648 Biểu tượng logo của Gelato Gelato
09/2020 / Ethereum Blockchain
GEL *
0,42 USD
10.640 đ
45.917.278 USD
109.951.523 (26%)
Tổng: 420.690.000
410.979 USD
11.03% 43%
680
649 Biểu tượng logo của OmniFlix Network OmniFlix Network
04/2023 / Osmosis Blockchain
FLIX *
0,18 USD
4.662 đ
45.886.270 USD
250.758.585 (25%)
Tổng: 1.000.000.000
25.794 USD
6.61% 9%
682
650 Biểu tượng logo của AIT Protocol AIT Protocol
12/2023 / Ethereum Blockchain
AIT *
0,33 USD
8.478 đ
45.592.261 USD
137.000.414 (46%)
Tổng: 300.514.630
799.748 USD
-0.77% 13%
683
651 Biểu tượng logo của League of Kingdoms Arena League of Kingdoms Arena
01/2022 / Ethereum Blockchain
LOKA *
0,27 USD
6.849 đ
45.563.942 USD
169.488.981 (34%)
Tổng: 500.000.000
2.985.377 USD
2.64% -4%
684
652 Biểu tượng logo của Cornucopias Cornucopias
12/2021 / Ethereum Blockchain
COPI *
0,0534932131 USD
1.363 đ
45.398.094 USD
848.670.162 (22%)
Tổng: 3.840.000.000
249.424 USD
0.60% 4%
685
653 Biểu tượng logo của StrikeX StrikeX
04/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
STRX *
0,0524808778 USD
1.337 đ
45.193.485 USD
861.141.947 (97%)
Tổng: 884.625.833
725.563 USD
0.58% -0%
686
654 Biểu tượng logo của Propbase Propbase
11/2023 / Aptos Blockchain
PROPS *
0,13 USD
3.297 đ
45.155.208 USD
348.949.554 (29%)
Tổng: 1.200.000.000
1.169.471 USD
0.67% 19%
687
655 Biểu tượng logo của Alitas Alitas
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
ALT *
0,38 USD
9.577 đ
45.110.508 USD
120.000.000 (12%)
Tổng: 1.000.000.000
6.523 USD
2.81% 23%
688
656 Biểu tượng logo của Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO
11/2020 / BNB Smart Chain (BEP20)
UNFI *
5,22 USD
132.916 đ
45.018.630 USD
8.629.041 (86%)
Tổng: 10.000.000
9.374.265 USD
3.40% 0%
689
657 Biểu tượng logo của Samoyedcoin Samoyedcoin
05/2021 / Solana Blockchain
SAMO *
0,0122815595 USD
313 đ
44.915.314 USD
3.657.134.467 (77%)
Tổng: 4.746.913.623
9.678.164 USD
0.72% 63%
690
658 Biểu tượng logo của SingularityDAO SingularityDAO
05/2021 / Ethereum Blockchain
SDAO *
0,54 USD
13.783 đ
44.757.313 USD
82.733.204 (83%)
Tổng: 100.000.000
810.806 USD
0.13% -5%
691
659 Biểu tượng logo của PlayDapp PlayDapp
10/2020 / Ethereum Blockchain
PDA *
0,0791663952 USD
2.017 đ
44.624.835 USD
563.684.061 (81%)
Tổng: 700.000.000
7.792.510 USD
2.39% 7%
692
660 Biểu tượng logo của Polytrade Polytrade
06/2021 / Ethereum Blockchain
TRADE *
1,22 USD
31.053 đ
44.529.574 USD
36.533.256 (37%)
Tổng: 100.000.000
1.310.100 USD
0.37% 3%
693
661 Biểu tượng logo của Pandora Pandora
02/2024 / Ethereum Blockchain
PANDORA *
4.449 USD
113.339.927 đ
44.487.156 USD
10.000
3.721.109 USD
2.89% 20%
694
662 Biểu tượng logo của CEEK VR CEEK VR
06/2018 / Ethereum Blockchain
CEEK *
0,0550743208 USD
1.403 đ
44.374.359 USD
805.717.779 (81%)
Tổng: 1.000.000.000
3.966.726 USD
3.24% 6%
695
663 Biểu tượng logo của Solchat Solchat
02/2024 / Solana Blockchain
CHAT *
5,51 USD
140.387 đ
44.322.307 USD
8.043.460 (89%)
Tổng: 8.999.998
3.347.363 USD
-3.24% -18%
696
664 Biểu tượng logo của Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL)
12/2021 / Solana Blockchain
GST *
0,0295121593 USD
752 đ
44.301.393 USD
1.501.123.390 (99%)
Tổng: 1.511.123.390
1.821.147 USD
12.22% 11%
697
665 Biểu tượng logo của QuickSwap [Old] QuickSwap [Old]
01/2021 / Ethereum Blockchain
QUICK *
61,45 USD
1.565.624 đ
43.578.617 USD
709.144 (71%)
Tổng: 1.000.000
12.241 USD
0.41% 7%
698
666 Biểu tượng logo của L7 L7
09/2023 / BNB Smart Chain (BEP20)
LSD *
1,06 USD
27.114 đ
43.571.999 USD
40.941.582 (19%)
Tổng: 210.000.000
1.351.420 USD
-3.10% -32%
699
667 Biểu tượng logo của Biswap Biswap
07/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
BSW *
0,0897986245 USD
2.288 đ
43.358.636 USD
482.842.990 (69%)
Tổng: 700.000.000
3.315.802 USD
0.93% 13%
700
668 Biểu tượng logo của IRISnet IRISnet
04/2019
IRIS
0,0268040894 USD
683 đ
43.352.781 USD
1.617.394.269 (77%)
Tổng: 2.109.578.283
2.606.114 USD
2.17% 11%
701
669 Biểu tượng logo của Router Protocol Router Protocol
01/2021 / Ethereum Blockchain
ROUTE *
2,78 USD
70.894 đ
42.985.164 USD
15.447.502 (77%)
Tổng: 20.000.000
795.498 USD
-4.10% -1%
702
670 Biểu tượng logo của Measurable Data Token Measurable Data Token
01/2018 / Ethereum Blockchain
MDT *
0,0633088411 USD
1.613 đ
42.806.717 USD
676.157.013 (68%)
Tổng: 1.000.000.000
2.459.919 USD
2.38% 8%
703
671 Biểu tượng logo của Statter Network Statter Network
06/2023
STT
0,85 USD
21.600 đ
42.683.407 USD
50.344.589 (50%)
Tổng: 100.000.000
9.859.178 USD
-2.48% -2%
704
672 Biểu tượng logo của zkRace zkRace
07/2021 / Ethereum Blockchain
ZERC *
0,36 USD
9.048 đ
42.619.288 USD
120.000.000
459.715 USD
23.48% 73%
705
673 Biểu tượng logo của Moon Tropica Moon Tropica
05/2023 / Ethereum Blockchain
CAH *
19,03 USD
484.932 đ
42.565.349 USD
2.236.269 (64%)
Tổng: 3.500.000
92.959 USD
-7.42% -13%
706
674 Biểu tượng logo của Clore.ai Clore.ai
05/2023
CLORE
0,17 USD
4.312 đ
42.224.068 USD
249.491.637 (70%)
Tổng: 355.102.171
3.014.247 USD
-3.74% -6%
707
675 Biểu tượng logo của sUSD sUSD
07/2018 / Ethereum Blockchain
SUSD *
1,00 USD
25.444 đ
41.715.839 USD
41.770.598 (29%)
Tổng: 142.399.574
2.106.578 USD
0.06% 1%
708
676 Biểu tượng logo của Circuits of Value Circuits of Value
01/2015 / Ethereum Blockchain
COVAL *
0,0232796595 USD
593 đ
41.550.432 USD
1.784.838.484 (100%)
Tổng: 1.786.752.136
316.467 USD
1.38% 1%
709
677 Biểu tượng logo của PAID Network PAID Network
01/2021 / Ethereum Blockchain
PAID *
0,14 USD
3.663 đ
41.537.290 USD
288.903.800 (49%)
Tổng: 594.717.456
445.630 USD
-0.62% -19%
710
678 Biểu tượng logo của Sentinel Protocol Sentinel Protocol
06/2018 / Ethereum Blockchain
UPP *
0,0834090872 USD
2.125 đ
41.523.946 USD
497.834.800 (100%)
Tổng: 500.000.000
491.600 USD
0.26% 1%
711
679 Biểu tượng logo của Morpheus.Network Morpheus.Network
05/2018 / Ethereum Blockchain
MNW *
0,87 USD
22.217 đ
41.143.205 USD
47.180.014 (99%)
Tổng: 47.897.218
175.607 USD
4.83% 3%
712
680 Biểu tượng logo của iMe Lab iMe Lab
06/2021 / BNB Smart Chain (BEP20)
LIME *
0,0871027382 USD
2.219 đ
41.115.877 USD
472.038.858 (47%)
Tổng: 1.000.000.000
6.446.031 USD
2.29% 9%
713
681 Biểu tượng logo của xMoney xMoney
12/2017 / Ethereum Blockchain
UTK *
0,0815982375 USD
2.079 đ
40.799.119 USD
500.000.000
4.360.384 USD
3.67% 7%
715
682 Biểu tượng logo của Moss Coin Moss Coin
07/2018 / Ethereum Blockchain
MOC *
0,097910063 USD
2.494 đ
40.484.801 USD
413.489.688 (83%)
Tổng: 500.000.000
678.474 USD
0.21% -0%
716
683 Biểu tượng logo của Botto Botto
11/2021 / Ethereum Blockchain
BOTTO *
0,86 USD
21.820 đ
40.477.206 USD
47.262.103 (47%)
Tổng: 100.000.000
1.045.216 USD
2.68% 26%
717
684 Biểu tượng logo của Moonchain Moonchain
12/2018
MXC
0,0152752752 USD
389 đ
40.359.299 USD
2.642.132.371
7.923.433 USD
2.72% 6%
718
685 Biểu tượng logo của Qredo Qredo
08/2021 / Ethereum Blockchain
QRDO *
0,0477443218 USD
1.216 đ
33.581.659 USD
703.364.450 (35%)
Tổng: 2.000.000.000
1.443.370 USD
7.67% -36%
719
686 Biểu tượng logo của Voxies Voxies
12/2021 / Polygon Blockchain
VOXEL *
0,23 USD
5.854 đ
40.335.370 USD
175.540.671 (59%)
Tổng: 300.000.000
4.170.177 USD
2.38% 3%
719
687 Biểu tượng logo của DEAPcoin DEAPcoin
04/2020 / Ethereum Blockchain
DEP *
0,0016227895 USD
41 đ
40.300.210 USD
24.833.910.788 (83%)
Tổng: 30.000.000.000
1.217.119 USD
-4.92% -9%
720
688 Biểu tượng logo của EURC EURC
06/2022 / Ethereum Blockchain
EURC *
1,08 USD
27.490 đ
40.128.365 USD
37.190.309
2.225.596 USD
-0.01% -1%
721
689 Biểu tượng logo của Quickswap [New] Quickswap [New]
05/2022 / Ethereum Blockchain
QUICK *
0,0563117898 USD
1.435 đ
39.933.148 USD
709.143.650 (71%)
Tổng: 1.000.000.000
3.402.969 USD
0.95% 5%
722
690 Biểu tượng logo của ZTX ZTX
10/2023 / Arbitrum Blockchain
ZTX *
0,0129667768 USD
330 đ
39.747.347 USD
3.065.322.109 (31%)
Tổng: 10.000.000.000